מחשבים וכיף – גיליון מספר 55

הירחון המוביל למשתמשי המחשב בכיף – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
מחיר 7! ו שו לי הר וו | ו דיק עש שדח - > וי ו יר ו ו ול' 996).₪ | ודא" לוזו --7 + ₪ הו 02/7 6 0 | ]ור הסיקו6 הר ות 2 - ות 100 (קיים: ה( / בשנועטה מקומות | 6 נבחירתכם! | מכללות גלבוש ב "₪0 אי ן / .ה ס- = ₪" ל | שי %- = אפשווה / . ר % ור יְ ו | הוווווווג|ו / ₪ ל : 4% מ תות 1 .0 יוםי. ששי/ני ?ד ]2772007770 | (ה שהתנסות ב-061ע06ח1 * גרפיקה, אנימציה ועוד ו ₪ כל 8וס|)הוצ = פיתוח פרויקטים בתכנות ₪ פיתוח תכניות בעזרת - = פיתוח משחקי מחשב מחולל יישומים 2- == <<< 0 ףי "| 24 כ-*1* כ מחור - תארכים: > וענסו:. | שו | 7 | ו . : ₪ בריכה ₪ ויקודים | הד'לה ו | | ₪ טרטים ₪ ביקורים באתרי הקיבו ₪ ספורט ₪ מבגש עם ילדי הקיבו ₪ אוירת הקיבוץ ו זו" * התכנית מותאמת למקוס הסדנה ויתכנו שינויים שלא בשליטת הטארגנים : פרטים ורוה :3 מחעשבים - אה שש אש ₪ : אש ₪ | ד ו יב [ | + == ויר 0 4 [במ- | 2 3 9 בש 1 1 " = ] 1 = [ ] 21 | - 4 בא" הרשמה גם בטלפונים: 8 (פנינה הריט) מחזור ת אריכים: 7 19/7 1 2 ו 7 ₪ ₪ אה אה א |] א שו קבוץ בית אלפא - | | הרשמה גם בטלפונים: (יעל) -050 פקס: 06-533623 556327 ,99| גזל' 08-9364994, 03-6702255 חאה חאה מאה חאה חאה אא 28/7 - 2/8 | 1 , מחשבים וחינוך תפיסות והיבטיס במחשוב מערכת התינוך תקציר מאמרים של כנס מחשבים בחינוך פרויקטים חינוכיים באינטרנט ההשפעה הסוציו-פסיכולוגית על השימוש בטכנולוגיית המידע בחינוך מערכת סנונית הווה ועתיד בחינוך ברשת בית הספר למדע ולאסטרונומיה באינטרנט מעבדות ממוחשבות-יצירתיות לחינוך מוסיקלי ריאיון החודש עס אילאיל בלוס - ילדת מחשביס מכפר סבא 'יבגרות 100". תמה גילת רבדמ 1 1 הפינה הקטנה - "ימשחקי חשיבהי ובישחה 5אג. דא-4%6 - אנציקלופדיה על הזמן העתיק יי ..... תומר גילת תקטשורת אינטרנם שיטוט במרחבי רשת האינטרנט ........ דייר אמנון טי2 חדשות אינטרנט אזנטרנטן ו אריאל פרוקציה מנוחכיף שחקיותד רתומה גילת או וי וואב גילת (8 ל 0 1 .. אסף רווח רמס . בעריכת : אדם ערפלי וחגי שחם ואה גה תומר גללת חדש על המדף - בן. מע כש ...בשות 0 8 - ל הנחו ז --) ו אסא ג החמדר. .| % יל - אוציק ג'וני באזוקה . .4 4 | גל קוו - מעזדסטדתס בי 5 .ג הור למידה ניף טורבו פסקל. . 0 . אביחי חטב זהירעלרר יר . רעלונות תכנות הנה קוראים מגוון ממוחהנטב חדש חדיש וממוחשב 3 חס דט יקי לנדמן סקירת ספרות - יימבט לחלונותיי ...... דייר אמנון טיל יעשה ואל תעשהי בדיסק הקשית ........ בנ פיינשטיין מהו, בעצס, ה-1101א? :4 שחר שק כאז, כן עתה - מלת המפתח - יזמות: ... דייר אמנון טיל = החד -- %ו ו י ו מרנז בידור ומולטימניה ביתי 4510 601 המלה האחרונה בעולם מחשבי המולטימדיה | בולל שפע חידושיס טכנולוגיים ותוכנוה 6 תפריטים רפת ייחודית להפעלה'ידידותית ₪ 8 מ : - פקודות באמצעות קול ללא צורך במגע יד | 0 6 מערכת תקשורת קבוללת: משיבון, שָלפון-דיבורית, ₪ עשרות משחקים אונטראקטיביים ע / ת ס | 7 ₪ ועוד המון חמון המון הפתעוו ₪ יזא תוכנה להרצ 0 לשיוט מהנת במוחד [ חמון המון עות . בניסה ישירה לאונטר! | % ? - 6 הנהלה ומרכז שיווק ארצי דב פרידמן 2 ר'/כ-- / 6 בי טל. 03-6132277, פקס. 03-5756292 = מרכז מוסיקה - מערכת סטראופונית משולבת בעלת מיקסר שמע תלת-מומדי עשרות תוכנות לימוד ובידור לבית ולמשרד ו מחשוב בתי הספר בכל רחבי האר), | ובעיקר בחטיבות הביניים, מהווה, לדצת ררים, מהפכה ממשית רתפיסת | שילוב המחשב בהוראה ובלמידה. לא עוד מעבדת מחשביס קטנה ומיושנת, אלא עשרות ואף מאות של מחשביס - לכל בית ספר, רשתות תקשורת פנימיות וחיצונלות, מצגות, מולטימדיה ועשרות תוכנות *ישומיות ולימודיות. אכן, משרד החינוך, בשיתוף עם גורמים שוניס, הצליח בשלוש השנים האחרונות לחולל מפנה, על ידי הגדלת מספר המחשבים לכל בית ספר ועל ידי החדרת ציוד חדיש ומשוכלל. הבעיה העיקוית| של ניצול מערכות המחשבים המשוכללות שבבתי הספר, מצויה, כמובן, אצל המורים, אצל הנהלת בית הספר ובמערכת ההנחיה והתמיכה, ובתחוס זה הדרך עוד ארוכה. רוב המוריס בבתי הספר הממוחשבים עובריס השתלמויות מקיפות, ובכל זאת, הפנמת המחשוב, ובעיקר שילובו בתהליך ההוראה והלמידה, עדיין מצוייסם בתחילת הדרך. מעבדות מחשביס משוכללות ביותר מנוצלות באופן חלקי ועל ידי מספר מצומצם, יחסית, של מורים. אם נוסיף לכך את המצב הכמעט אבסורדי, שבית הספר, וכמובן מעבדות המחשבים, מפסיקים לפעול בשעות אחר הצהריים המוקדמות, נקבל תמונה די עגומה של אי ניצול הציוד המשוכלל שבבתי הספר. יחד עם זאת, במקומות רבים באר אפשר לראות, וגס לחוש, בפריצת הדרך שבתחום הזה. בכנס האיגוד הישראלי למחשבים נחינוך, שיתקיים בשבוע השני של חודש יולי בבנייני האומה בירושלים, נוכל לראות דוגמאות מתקדמות ביותר לשילוב המחשב בבתי הספר. התערוכה, שתלווה את הכנס, היא ביטוי ממשי למהפכת המחשוב ולפוטנציאל הטמון בה לקידוס מערכת החינוך לקראת שנות האלפיים. סדנאות המחשבים של "מחשבים וכיף", הנערכות השנה בשלושה מקומות בארצ, ושמאות(!) ילדים ובני נוער נרשמו להן, הן הביטוי לצימאון הגדול בתחוס זה, להתקדמות הנוער, וכמובן, לפוטנציאל העצוס הטמון בו. בגיליון וה של "מחשביס וכיף" הבאנו לקט נבחר של עבודות שיוצגו בכנס מוייח (האיגוד הישראלי למחשביס בחינוך). לקט נוסף נביא בגיליונות הקרוביס. דיר אמנון טיל מסיים את סדרת המאמרים בנושא העתידני של ישראל בשנת 2026, וכפי שנמסר לנו, כל הכתבות שהופיעו ב"מחשביס וכיף" יפורסמו בספר שיעסוק בעתיד המחשוב במערכות החיים השונות. בימים אלה החלה החופשה הגדולה (>'החופש הגדולי), ואנו מביאיס בגיליון זה סקירות על משחקיס - להיטיס וחדשיס - וכמובן, טיפיס ורמזיס למכביר. מערכת "מחשביסם וכיף" והנהלת החברה מודות למאות הקוראים שטרחו, מילאו ושלחו את הסקר שפורסס בחודש שעבר. תשובותיכם יעזרו לנו בתכנון "מחשביסם וכיף" לקראת העתיד. בימים אלה אנו שוקדים על עיבוד הנתוניס, שאותס נפרסם במלואם בגיליון חודש אוגוסט. אנו מאחלים לכולכם, חופשה נעימה, קיצ מהנה, ובעיקר, אנא, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, כי כולכם יקרוס לנו מאוד. שלכם, בני פיינשטיין, עורך ימחשבים וכיף'י לימחשבים וכיף ירחון המחשבים לכל המשפחה שנה ה', גיליון 55, יולי 1996, תשנ'יו עורך ראשי: בני פיינשטיין עורך מדור ''משחניף'': תומר גילת עריכת הלשון: לאה תלמי עיצוב גרפי: דפנה גילת גרפיקה: נורית הדדי שמות המשתתפים בגיליון מס' 54 הם: (לפי סזר הא'יב) איציק בסו, גיא ברויר, יואב גילת, תומר גילת, גיא זרזבסקי, אביחי חטב, דייר אמנון טיל, יקי לנדמן, אדם ערפלי, אריאל פרוקציה, חגי שחם, אסף וווח, קובי שחר, שחר שקד ניהול ושיווק: עמי פיינשטיין פרסום, מנויים ומזכירות: חנה פיינשטיין עינבר סייג, חגית סמואלס, טלי שטרית תמינה ומחשונב: שי סייג הדפטה, כריכה: דפוס המקור אימפוזיביה ולוחות: "טוטל גרפיקס" כתוגת המערכת ומחלקת מודעות: חברת "מחשבים וכיף" בעיימ ת"ד 675 רחובות, 76100 * רחוב ביאליק 67 רמת-גן טל 03-4702255, פאקס: 01-6702259 רחוב ועבצ 21 ת.ד. 675 רחובות טל: 08-5364994, פאקס: 08-9364786 * המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. כל הזכויות שמורות" לחברת "מחשבים וכיףיי בעיימ, 100 ספרים מסדרת צמרמורת לבני נוער גוג 2 ד ₪ קנה מוצר של הד:אוצי מולטימדיה קגל את כרטיסיית המזל, גרד וזכה בים של פרסים מדהימים. 201 60 727/71 3 קורסי צלילה כולל לינה באילת 0 קפיצות של בנג'י ג'מפינג 0 כרטיסים לפארק המים אטרקציה בחוף קלייה. 0 כרטיסים לשיט אבובים בגליל 0 סינגלים שַל הד ארצי 0 מנויים חודשיים למעריב לנוער 0 משחקי מחשב. 0 קלטות ווידאו של "באטמן לנצח. 0 חולצות ו-50 כובעים. 0 מנויים להשכרת 5 סרטי וידאו חינם. 0 מנויים ל-3 חודשי חינם לעיתון "מחשבים וכיף" 0 עיתון + 60 של יימחשבים וכיףיי. פרטים נוספים ניתן להשיג בכל חנויות המולטימדיה ברחבי הארץ. ". ד . -- 2 | 5 | 5 0 ונקו 4 8 5 ייעדקינג | נועגדיד. 8 הדתן התוב ד רוטרוש הוחשב בנ ךר המכל לומן מיגבל או עד ומר הפלאי את תקנון המבצק ניתן לקבל במסרדי הד תרצי בנס מו"ח - האיגוד הינטראני למחנטבים בחינוך - נטיתקיים במרנז הקונגרסים הבינלאומי (בנייני האומה) בירונטלים ב- 10-9 ביולי 6, יעסוק בנונטואים האלה: ₪ היבטים שוניס של מחשוב ותקשוב מערכת החינוך בעידן של שינויים טכנולוגיים מתמשכים. ₪ שילוב המחשב ברמות הוראה שונות בתחומים מגוונים. ₪ השפעות הדדיות של סביבות עתירות טכנולוגיה על בית הספר ועל הקהילה. מעבדה ממוחשבת בנל בית ספר בינטראל עד לננונת 2000 עד לשנת 2000 תהיה מעבדת מחשבים מודרנית בכל אחד מ-2400 בתי הספר בישראל, ובכך תהיה ישראל המדינה הראשונה בעולם עשם מספר כה גדול של מחשביס במערכת החינוך. בשנת 64 היו כ-16,000 עמדות מחשב במערכת החינוך וב-1995 נוספו עוד 8000 עמדות. כיום (1996), 0 מערכות מחשב מותקנות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. מר חיים תירוש, יוייר הנהלת מו'יח, מסר, כי במהלך הכינוס ויחשפו לראשונה עשרות פרויקטים הדשניים | נתחום המחשוב בחינוך, המצויים בשלב תכנון והפעלה. *מחשבים וכיף" 55, יולי 1906 התכיסות והיפשים חוכ אסרסת התי(ו! במרכז הכנס ה-13 יעמדו יישומי טכנולוגיה | מתקדמת במערכת החינוך, הרצאות אינטראקטביות באמצעות | תקשוות ‏ לוונים, אינטרנט בשירות מערכת החינוך ועוד. כן יידונו נושאים כשיטות הוראה משולבות מחשב, שימוש במולטימדיה בהוראה, הוראת מתמטיקה במחשב, המחשב בשירות הוראת ההיסטוריה, חינוך מוסיקלי באמצעות מחשב, פיתוח חשיבה מתמטית, הכשרת מורים בעידן החטכנולוגי, תקשורת מחשבים, מאגרי מידע, תכנון לימודים בעידן ממוחשב ומתוקשב, הוראת מחשבים לגיל הרך, פיתוח חומרי למידה ועוד. מר תירוש ציין, כי במהלך הכוינוס יתקיימו סדנאות | שיעסקו בין השאר בהקמת אתרי אינטרנט בבתי הספר. דייר ואב דגני, יו"ר ועדת התכנית של הכעוס, מסר, כי לאחר שמערכת החימך ביצעה קליטה מואצת של מחשבים ותוכנות בשנים האחרונת, | היא בודקת לעומק, כיצד מתבצעת קליטה זאת ואס אכן היא עונה על כל הקריטריונים .החינוכיים. דבר זה יבוא לידי ביטוי בכינוס אשר ידון בנושאים אלה. כן ייבחנו בכינוס מקצועות שעסקו בהש פחות בהקשר למחשבים, כגון, מדעי החבוה, הרוח, אמנות פלסטית ומחול. הוא אמר, כי מדעני היי טק יופיעו לראשונה בכעוס. מוייח, בדיונים| ביקורתיים | על אופן השימוש במחשביס במערכות החינוך, כדי להעמיק את שיתוף הפעולה עס תעשיית היי טק. תערוכה מקצועית, הפתוחה לקהל הרחב ללא תשלום, תלווה את הכינוס. וצרי בתערוכפה ישתתפו כ-50 חברות מחשביס ותוכנה, ובניהם תצוגה מרהיבה של יימחשבים וכיףיי. אלה יציגר את החידושים האחרונים בתעשיות טכנולוגיית | המידע, בתחומי החומרה, התוכנה והתקשורת. בעמודים הבאיס אנו מביאים לקט יבחר של תקצירי מאמרים מעובדים שיוצגו בכנט. חנה סיון ודוד לויד בית הספר התיכון לחינוך סביבתי פרויקטים - באינטרנט הם אירועי למידה והחנסויות. חינוכיות שבהן נעשה - שימוש בתקשורת מחשבים בינלאומיח. באמצעות רשח את הפרויקטים באינטרנט מאפיינות התכונות האלו: ₪ שיתוף פעולה גלובאלי ₪ קצב מהיר של קבלת תגובות ופעילות ₪ לימוד בין-תחומי ורב-תחומי ₪ שימוש במאגר עשיר של מקורות ₪ פיתוח יכולת חשיבה אסוציאטיבית ויצירת מערכת ענפה ומסועפת של קשרים בין-תחומייס אצל הלומד ₪ יבירת מסגרת שבה יכולים להתפתח קשריס אישייס בין תלמידים, מורים וחוקרים מחלקי העולס השוניס. החלק העיקרי של תהליך הלמידה מתבצע בכיתה, גם אם הניתה היא וירטואלית, או גם אס מדובר בתלמידים הלומדים כבודדים, כל אחד ליד המחשב האישז: שלו ובביתו. למורה האחראי על הפעילות יש תפקיד מרכזי כמדריך,| כמנחה וכמכוון של הפעילות החינוכית- לימודית המתבצעת במסגרת הפרויקט. הפעילות | החינוכית | המתבצעת ברשת האינטרנט וציבור אנשי החינוך המעוובים בכפעילות. :ו, ווצרים מצב שבו גם אירועי למידה קטנים וקצרים :כולים | לקבל משמעות של פרויקט בינלאומי. למשל, הפניה של השאלה: "מהו אווך היום (שעת זריחה, שעת שקיעה) בארצך!" רשימת תפוצה בינלאומית מחוירה תוך זמן קצר תשובות רבות, היכולות לשמש בסיס לדיון וללימוד נושאיס רביס בגיאוגרפיה ובעיבוד נתונים. רוב הפעילויות הלימודיות שאנו מעורבים בהן, הן חלק ממגוון הפעילויות | המתבצעות ומוצעות למוריס ולתלמידיס באמצעות ארגון אאזוסםזא. זהו ארגון בינלאומי, המופעל על ידי קבוצה בינלאומית של מתנדבים (מורים, בעיקו) שמטרתו העיקרית היא לשתף כמה שיותר | בעירים בגילאים ‏ 15-10 ברב-שיח | בינלאומו, | גלובאלי, באמצעות תקשורת מחשבים. קבוצה וו תומכת ב-25 רשומות תפוצה אלקטרוניות (קחו|והוח) במערכת 186 פרטית לקיוס שיחות ועידה בזמן אמת, ובתערוכה מקוונת (6חו!-חס) של אמנות המחשב. כל הפעילויות מתקיימות. במספר. שפות, ולאחרונה גם בשפה העברית. ניתן לבקר באתו ה-ששט של ה-=צז. זסז: מאז הקמתו של ארגון ה-שצן,1סן בנורווגיה | ב-1990, | השתתפו בפעילויות השונות מעל ל-50,000 צעירים מ-81 מדינות מכל רחבי העולס. הרב-שיח מתקיים בעיקר באמצעות דואר אלקטרוני, אך גס בשיחות ועידה אלקטרונית (1806, בוועידות וידאו, נרדיו חובבים ובאמצעות דואר רגיל. ל | 2 .=2 % : 3 1 הנוק זר רו ץז ל |! %. .)ּ צ [ 1 אנו יכוליס לסכם את תפיסתנו לגבי השזמוש באינטרנט ככלי לבנייה ולהפעלה של פרויקטים חינוכיים בעלי אופי בינלאומי: א. האינטונט הוא מכשיר רב עוצמה, המאפשר עשייה חינוכית שונה מכל עשייה מוכרת בתחומי החינוך. מ האינטרנט הינו כלי בלבד, מכשיר שמאפשר לפרוץ את גבולות הכיתה המקובלים ‏ (גבולות" של מקום, זמן, קצב, תחומי הידע ועוד). למרות זאת, אנו מאמינים כי עיקרו של תהליך- הלמידה ‏ נעשה ‏ אצל הלומד, בתוך כיתה וכי יש למורה תפקיד מרכזי בתהליך זה. הו בפרויקטים היא עניין המצריך השקעה רבה מאוד של ומן ושל מאמ: | ₪ איתור של מקורות מידע באינטרנט ובנייה של מאגרי מידע שישמשו בתהליך הלמידה. ₪ ניוס משתתפים באמצעות פרסוס קבוצות דיון ורשימות תפוצה. ₪ הפעלה של קבוצות דיון ו/או רשימת תפוצה של משתתפי הפרויקט על ידי התייחסות מידית ושוטפת לכל חומר הנשלח על ידי המשתתפיס. < - - 5 5 > יימחשבים ו / לול 1% דייר יעקב כ - בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן שניס רבות של שימוש בטכנולוגיית המידע (תסווָגּותזס)ח] ) לצורכי הוראה ולמידה במערכת החינוך, לא הוכתרו בהצלחה מזהירה, בלשון המעטה. המהפכה החתינוכית, אשר קיוו לה כאשר התחילה מערכת החינוך להשתמש במחשבים הראשונים בשנות ה-60 המאוחרות ובשנות ה-70 המוקדמות, וכן בשנים שלאחר מכן, כאשר החל השימוש בשיטות ‏ טכנולוגיות מתקדמות אחרות, כגון, מולטימדיה, וידאו אינטראקטיבי ולמידה מרחוק, המהפכה התממשה, ויש רבים וטובים הטוענים כי התוצאות ההוראתיות והלימודיות ‏ לא הצדיקו ‏ את ההשקעה האנושית, הטטטולוגית והכספית שַהושקעה בטכנולוגיית המידע בחינוך. מסתבר, כי למרות הרצון העו של אנשי. החינוכיות המקומיות, של מנהלי בתי הספר, של מורים, של הורים, החינוכית ‏ הזאת לא: | משרד החינוך והרשויות. :2 ההשפעה הסוציו-פסיכולוגית על 2 אל %השימוש בטכנולוגיית המידע 6 (0 6621010 1" מ18110ד10מ1) בתינוך ואפילו של תלמידים, לנצל את הטכנולוגיה רבת העוצמה, כדי ליעל ולשפר את מערכת התינוך על כל מרכיביה, השיפור הושג בצורה חלקית ולא משמעותית. מחקרים רביס שנעוכו במדינות שונות בעולם, שבהן נעשה שימוש רב בטכנולוגיית המידע לצורכו הוראה ולמידה, מראים בעלול, כו איכות ההוראה של המוויס ורמת ההישגיס של תלמידים לא עלו באופן משמעותי לאחר שהשימוש באמצעיס מורכבים אלה במערכת החינוך הפך לנחלת הכלל. נשאלת השאלה - מדוע טבנולוגיית המידע, אשר שישפרה, ללא עוררין, את רמת החיים ואת איכות החיים של החברה באופן נללי, לא תרמה במידה משמעותית לשיפור במערכת החינוך? מסתבר, שלא | הרי שימוש בטכנולוגיית המידע בחיי היומיום כשימוש בה בחינוך. מחקריס רבים אשר נערכו על מדגמים גדולים, הן של מוריס וחן של תלמידים, בארצ ובעולס, מצביעיס על כך שחלק מהמורים ‏ ומהתלמידים - אינס ניחנים במנבנה הסוציו-פסיכולוגי הדרוש, כדי להפיק תועלת מרבית מהשימוש = בטכנולוגיית - מידע לצורכי הוראה ולמידה. לאור הממצאים של מחקרים אלה מתברר, שניתן להצביע על פרופיל סוביו-פסיכולוגי אחד הנוגע הן למורים והן לתכמידים ואשר מאפשר שימוש יעיל באמצעים טכנלוגיים מתקדמיס לצורכי חינוך, כמו כן, קיים פרופיל סוציו- פסיכולוגי אחר, הן של מורים והן של תלמידים, אשר מפריע שימוש בטכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה. לאור המורכבות הסוציו-פסיכולוגית הנוגעת לשימוש יעיל בטכנולוגיית המידע בחינוך, מוצע, כי הן המורים והן התלמידים, יעברו סיון סוציו-פסיכולוגי | ראשו | כפני תחילת השימוש באמצעיס טיכנולוגיים לצורכי הוראה ולמידה, כדי לקבוע את הנטיות הסוציו- פסיכולוגיות | שיש להן השפעה פוטנציאלית על היכולת ‏ של המוריס ושל התלמידיס להפיק | תועלת משיטת הוראה ולמידה זו. סינון כזה יאפשר לקובעי המדיניות בבתי הספר להחליט על תכניות הוראה ולמידה אשר ינצלו את טכנולוגיית המידע בצורה דיפרנציאלית, | בהתאם לפרופיל הסוציו-פסיכולוגי של המורים ושל התלמידים, אשר להם ממיועדיס אמצעים אלה. ייתנן ותושג בכך יעילות רבה יותר בשימוש בטכנולוגיית המידע במערכת התינוך, ואולי גם תוצדק התקווה הגדולה שמערכת החינוך תולה בטכנולוגיית המידע כאמצע: אשר יביא למהפכה משמעותית בחינוך לקראת שנות ה-2000. - "דרשש | - שר ה -אשרש ₪ | ב אקמקום תקעוורת אקטיבית בע"מ תי 6/7606 ורות יי רק בחברת אקטקוס תוכלו לקבל חיבור מלא לאינטרנט לחודשים יולי ואוגוסט במחיר של 1 מתחברים,אינטרום 9 ש''ח+מע''מ ללא הגבלת זמן חיבור - ו בין 2 בלילה ל-2 אחה"צ ב . . + " [צ|ב . 1 וש [חוו = דר :ג רתוזתורז | שור 11 -שן ₪ | והר ננונזה ו לו ו 5 . | | . ונר ₪ ז ב וזו ף 8 ₪ | ו .0 והסס1בּ וי שש א 5 וו ||.60. וחס: שיל 9//א6? 29 / 7 22:20 /ו. 2/2809 מחויש א / המ דריד למחחמוב האיטי | / אי | 7" ו . יו הריו | 1 הטוב בין 1 1 כרת המחשב ו" א - יושירו ₪ | מערכת למידה מושלמה |" יוו | מערכת למידה מועולמה = וו טיו מים ו 5 = : : 2 מו ליא : מו/צרכות . 5 , 7 ספרים נוספי 9 | לכ !ספות 7 5 ד שומי צר שה יי - ו כתובת אתר מכירות באינטרנט: 5טסס/וו.61.60ח65ז.שעוש//: קזוח = וו.זפח. חסופועז הש6פטסס :5-3 ער כ 0 ו ₪ למעלה מ-450 ילדים בני נוער משתתפים בימים אלה בסזנאות *מחשבים וכיףיי המתקיימות ב-7 מחזורים במשך כל הקיץ, והנערכות בשלושה מקומות בארץ: בקיבוצים יגעשיי יעאות מרדכביש ובמכללת //גלבוע/י שליד קיבוץ בית אלפא. שחר שקד, רכז הסדנאות, מספר: בימים אלה הסתייס המחזור הראשון של סדנאות הקיצ הממוחשבות של יימחשביסם וכיףיי. המשתתפים התנטו במגוון רחב של תוכנות ושל שפות תכנות, גלשו במרחב האינטרנט, שיחקו במשחקים שהורידו מהרשת, ובקיצור, עשו חייס. הפעילויות סביב המחשב הן רבות ומקיפות: הכרת 95 5שססא]% בעברית, ‏ התמצאות באינטרנט - שני תחומים יא1-נייםי ביותר. הפעלת תוכנות חדשות תכנות בשפות-תכנות שונות אנימציה ממוחשבת פיתוח משחקי מחשב בעזרת מחולל "ימשחקליקיי ועוד ועוד ועוד. הידע בנושאי המחשב, והמטרה - שכל אחד 4" מהמשתתפים יפיק את מלוא ההנאה והתועלת מהשתתפותו בסדנה מיוחדת במינה זאת. ועוד נשאר זמן למכביר לרחיצה בבריכה, לקומזיצ, לסרטיים, למפגש עם ילדי הקיבוצ, למשחקי ספורט ולכל עינוגי הקיצ האחרים. בתור רכז הסדנה, אין לי ספק שכל מי שהשתתף בה וזכור את החוויה הזאת לאורך זמן, לפחות עד לשנה הבאה ולסדנה הבאה. זהו כיף אחד גדול וממושך, שמשאיר טעסם של יעודי. ועס הסיוס, נפרדיס במלה המביעה הכול: להתראות! הכרטיסים החדשים, שנועדו כל שלושת הדגמים מכילים את לוח למחשביסם חדישים עם מעבד הבקרה של 8/ד085. זוהי סדרת 1 יב פנטיום, מספקים פונקציות חומרה 865 משולנת | במלואה חשובות להצגת תמונות וידאו, כגון, ומיועדת להעשיר ולשלוט בכל כרטיסי האצה ב 2 צבע, | דבר כרטיסי האצה חדשים למולטימדיה מדגם "גראפיקט בלסטרי/י - סטנדרט חדש של האצה גרפית. ביבועים. לכל רכיבי המחשב יש השפעה רבה על הביצועים, והראשון שבהס הוא הכרטיס הגרפי. כיום, הכוטיס | הם: הגרפי אחראי על עיבוד סדרה של מהמעבד הראשי של המחשב. לכן, הכרטיס הגרפי מכונה כיום "מאיצ גרפייי, שתפקידו לשפר את ביצועי המחשב. עס הצגתה של תוכנת חלונות. 95 בעברית, עלה הצורך במאיצ גרפי שיהיה מסוגל "לדחוף" יישומי מולטימדיה, גרפיקה ווידאו, ולמצות את הכוח הרב הטמון במחשב. ]אס ססם. התמונות. | כמו הנדלה והקטנה, או המעלה | את איכות כן, | הכרטיסים מצוידים בטכנולוגיית האצה 64 ביט מתקדמת, ומציעים גרפיקה עתירת שלושת דגמי גראפיק בלסטר שהוצגו נראפיק בלסטר 1302 - פעולות נוספות, תוך הורדת נטל רב | מהיר יותר מה-64%1/ מאפשר הצגה סימולטנית חלקה של עד שלושה חלונות וידאו. גראפיק בלאסטר 14202 - כרטיס רב עוצמה, עס 2 מגה-בייט גראפיק בלאסטר 4201ו/ - הוא חסכוני, ויש לו 1א84ם ססם עס 1 מגה-ביוט הניתן להגדלה. המרת רווחי היבטי החלונות, בולל מצבר מידי לתצורה גרפית, רזולוציה, עומק הצבע, גודל המסך ומיקומו ועוד. מחשב אישי סגול שָּ חברת ייסונייי, שעד עתה התבטאה נוכחותה במחשב ‏ אך בתחוס המסכים, הודיעה על כוונתה ב-25%, להיכנס לעסקו המחשבים האישיים. בחודש אוגוסט ייחשפו למכירה הדגמיס הראשונים, שישמשו אות ראשון לעתיד שבו מחשבים אישיים יעוצבו בצורה הדומה לעיצוב הטלוויזיה. דגמיה של "סני" | נבדלים ממחשבים אישיים אחרים בגלל צבעס - סגול - המייחד אותם. 1 - | | - . / / | ן 6 | אם ככה נראה >> הדיסק הקיח שלך פן : -5 לוח 586 אססזאד,זטדית מדצן.ן מקזק 256% 3 / ים בכנו פתרון עבורך דיסק קשיח 1.108, ם1א8 זכרון פנימי | כ. מסך 8זא! [סש, מסך 5,034 זאא.ז | 60 ל ך "יס יךןו ו כונן 1.44, מקלדת + עכבר, מארז מינג טאור / /- 4 + כ.קול 15817 + זוג רמקולים | ו ו * עם מעבד ?גוא 4269-100 = * עם מעבד ?גוא 5199-150 ד 3000 * לקלטת ווידאו * עם מעבד 2גווא 4449-120 | * עם מעבד לנצוא 5799-1656 2/8 פוא 9 לדקה * עם מעבד ?גוא 4749-133 לגיבוי קבצים על גרי קלטות [[ידאו ערכות מולטימדיה | החל מ-399 ש"ת . | סט 16 תקליטוריס משחקיס 4 ְ ששטשא ואנציקלופדיות פפו נט"ח כו | הסופ'פצ 95 פאסטח/ל -% וס ₪809%8105 ספות רמקוליס 60 ?= ו למחשב 9 נט"ח 2 א כ א 8 במרצנג 499 נמ"ח 5 א כל המחירים כולליס מע"מ אד מתקבלות הזמנות טלפוניות באמצעות כ. אשראי *במכשיר וידאו בעל 4 ראשיס. / - | אד אפשרות לתשלומים בכ. אשראי במכשיר וידאו רגיל 1500 13 הפקת חעול בתאומית? קבצים הלכו לאיבוד? 0 1 | ש" בולל מ"מ גמא געימ (גומא מעוכות איכות) ]] טל 02-335261 פקס. 02-3640335 ת.ד. 810, מבשרת ציון 90805 אפנטר להנשיג ום ב: | '/ ₪4 ,*| ה ך? אתא האלרפהפף % 1 ₪ זו ורוו ו | ָ. ל / / | ]= יון נש / הא .ו | | |. / | ית 1 | "ו<; / / / + שש צ , ! ישי והפאאטוטש"! 0 ו | 4ון ]7 1 . | והוב1ב ה - --- > להלו? זה שבב?/ שִּ (לפי אבי בליזובסקי, 'יהארשציי) *יישומים של חברירות ישראליות מאיצים את מגמת האיחוד של הטלפון עם המחשביי. השילוב בין מחשב לטלפון הופך כיוסם למציאות יומיומית. למשל, מערכת "יטלסנטריי משלבת - שיחות נכנסות; חיוג החוצה; מענה קולי; דואר קולי. כלי העזּר היחיד - מקלדת או עכבר. באמצעות המקלדת, או העכבר, אפשר לבצע פעולות רבות: לבצע שיחת ועידה, להעביר שיחה, לחייג, לנתק שיחה ולשלוט במסד הנתוניסם. כל הפונקציות הקיימות כיום בטלפון, ניתנות לדחיסה בשבב אחז המוכנס למחשב. הטלפון ישכון מעתה לצד הפקס, יומן הפגישות, הדואר האלקטרוני - כל מה שגדש בעבר את שולחנו של המנהל. עתה, הכול מצוי בתוך המחשב. הטלפון, פרי המצאתו בת 150 השנה של גראהם בל, ייעלם כליל. יפרונט פוינטל - תוכנה חדשה לליציות אתרים באינטרנט ולניהולס בעלי מחשב אישי, גם ללא ידע בתכנות, יוכלו ליצור ולנהל אתרי אינטרנט אישיים. זוהי חבילת יישומים של "אופיסיי הנוללת את התמלילן ייוורדיי, את הגיליון האלקטרוני "אקסלי, את המצגות ""פאואר-פרינטי". מסד הנתונים "אקססי"י ואת תוכנת. יש כאן שילוב של מידע חזותי, מילולי, וידאו, קול והנפשה, הגהת מלל ומגוון של אותיות. (לפי: אריה חשביה, ייהארציי) תוכנה עברית ראשונה התומכת בחלונות 95 - שָּ זוהי גרסה 7 של מחולל היישומיס הישראלי מבית "מג"ק תעשיות תוכנהיי. יתרונותיה - ₪ תומכת באופן מלא בפעולת המשתמש (בחלונות 5' ובחלונות דא) מול רשת האינטרנט; ₪ מאפשרת קישור ל-20 18 של תוכנות חלונות נוספות; ₪ לגרסה זאת נוסף ממשק משתמש גרפי; ₪ שופרו ביצועי המחולל עבור הלקוח ועבור סביבת השרת. אה לו ספוא - שּ תוכנת ביניים שנועדה לגשר על פער התקשורת. זוהי מעין תוכנת-תור, המשמשת ככוון והמבטיחה שהזמן ינוצל ביעילות רבה ביותר. 9 (0)וא של יבמ היא דוגמה לכך. זוהי ייתוכנה להעברת מסריסי'י, שתפקידה הוא לתווך ולסגור פעריס בין תוכנות יישומיות לבין מערכות מחשוב הפועלות בסביבות שונות. שלא כמו בתקשורת המחשבים מן הדור הקודם, שבמוכזה עמד קשר של מחשב מול מחשב, הפעס זהו קשר של יישום מול יישום. כדי לנהל את התקשוות הזאת, יש צורך בייניהול תוריםי, ו ס6אזזטס | בכל ‏ פעס | שאחת ממערכות המחשב שבקצה התורים מתפנה, היא מקבלת משלוח מידע חדש לעיבוד ולטיפול. (לפי: אבי בליזובסקי, "הארצ") האולימפיאדה תכנון הלוגיסטיקה של האולימפיאדה באטלנטה בוצע עס תוכנות אוטוקד ו-32 סוטטופ. הפרויקט | מטפל בכל היבטי הלוגיסטיקה של המשחקיס - דרכי גישה לאצטדיון החדש של אטלנטה בן 85000 המושבים, נקודות גישה לצופים, שטחי כינוס לספורטאים, מיקוס מצלמות טלוויזיה וכו :6 למתחיליס שָּ ספר זה הוא קורס מזורז במחשבים, המיועד לכל מי שמהפכת המיחשוב לא השאירה עליו כל רושם. בספר תלמדו את הידע הנחוצ לרכישת מחשב ולהפעלתו. לאחר הקריאה תיווכח שהשימוש במחשב או קשה, ויכול אפילו להיות מהנה. הספר מלמד צעד אחר צעד כיצד להפעיל את המחשב ולהשתמש בו, והתרגילים בו עוזריס לצבור בטחון ונסיון. הפרק הראשון הוא מבוא בסיסי למחשב ולחלקיו. בפרקים הבאיס אפשר למצוא מידע שימושי על כקודות 2)025, צאוסטחהגו, זוטטמו/צ 5, ות קשורת בעזרת מודס. הספר בהוצאת אופוס. = "מחנטבים וכיף" רחובות טל' 08-9364994 הַההוות" | בהי ה - ('כיקה; 00 ,חונ , 06 12 תוכנות > . 1 ואנליזה (ח' - י"בי)- 2 לת -0'ק0: פונקציות, גרפים ומבוא לאנליזה (י' - י"ב'] | 2 ית יסודות ההנדטה (ו' - ח') 00 - 0 '(. = | ]| החוכנה המהפכנית ללימוד השברים הר הינרות: :ו ((-10707 / ב-ל5 ו | ו"ח בלבד. [ 50 תקליטונים פזפאשסו-/6 דוא זא | . ד | 9 0 1 נגון "רז אאת 59 - "0 תתהלימנים 24 מ"ח 99 | 516100 2 6 - 49 ה 0 - "אצי אגא תפסוא ;לו והקווב ₪נ - . 4 , דד ה? ‏ !| 0 תקל טונים באלק ל (:. נגט מ זו ד זג ואל חד 9 ₪ומתגוא אג]הא 6 תאז אופטי- 5139 עכבר לוגייטק אלחוטי טריאלי - (אן פד לעכבר - 6 . בו'ידו אוו = ו ף- ₪ ו 4 ו|2 2 ]- - ן | ₪ כל נגו "רז / *10 תקליטונים ‏ 12 ש"ח רמת גן ביאליק 67 טכ, 03-6702255 ו - - -- מ ו - - --- תקליטונים 1.44 מפורמטים" תקליטונים 1.2 א "ְ 50 תקליטונים פזפשסו-או דוש 50 תקליטונים באלק 95 הפ לי / / ו / אילאיל בלום - / |/0כיס) וכ 420 ראיין וערך: בני פיינשטיין כ6!/וכוסן -/20", 6 2[ - 15 כ:/09////. כל/630/י2:/. ו אסכ 02 / כיכ[ק) כ/0./כ יס 2וגזס), 14|302/, וככ/) ‏ ליסוקי כ//ת0כ, // 2002 או[י) // ל / כ[1/. , א מו0זו [+ כ6], וכ כזו43. 3וה], %, ככ' ₪956 32/ אַבָתִי: "וןיעכ |!]יעכר ב[ 9א%/7פיכ] 202 6 סוק 2 יעקזוי/[ו יי 21[20. (סמָ!/ כו כנָקכו.עיקי, ויסיקו, כלאוקי, [6כ וינ דבויה של אילאיל, כפי שהס מופיעיס להלן, מעידיס כאלף עדיס על חשיבותו, תרומתו ומקומו של המחשב בחיי הילדים, הנוער והמבוגרים. 0/2 6: 32 סו כ/כוס? את המחשב הראשון שלי קנו לי הוריי כבר בכיתה א'י. האמת היא, שלא כל כך אהבתי אותו, כי המסך לא היה צבעוני. כיום, בעיניי זה היה מחשב נורא מיושן. בכיתה גי למדתי לוגו, ופתאוס התכרר לי שהמסך הצבעוני מושך אותי והכול במחשב ינה יותר. רק לפני כשנתייס קיבלתי מחשב חדיש יותר, וא התחלתי להתעניין, כי הדבר מאוד סיקון אותי. לרוב החברים שלי היו משחקי מחשב מרתקוס וגם אני רציתי לשחק בהם. חק יי בכ ( 97/2 4 לועב 2 2 בול 20//2? האמת היא, שכמעט את כל ידיעותיי במחשבים רכשתי בעצמי, פרט ללימודי תכנות או תוכנות שונות שלמדתי בבית הספר. ב הרישה הער ששחה הקוק ממטוה 2 - - | . - 0 ועצה % | [סאיק > "7 | לצ הל 5% 4 "ה וש =- ו 4 - : - 7 ד 8" . !1 ו . / - פשוט, התיישבתי ליד המחשב במשך שעות, ולאט לאט הבנתי מה שקורה. לא השתעממתי ולמדתי הכול בעצמי. הוריי, אמנס, מכירים את המחשב, אבל הס לא מומחיס. כשהייתי צריכה להדפיס את המאמרים של אבא שלי, שהוא רופא, למדתי את ה-עאסש והדפסתי לו את כל עבודותיו. בבית הספר לא למדתי מחשביסם. למעשה, עסקנו ב-00-1.000ם.] אך וה עזר לי בעיקר בשיפור האנגלית. כך, שבשנתיים האחרונות, ברגע שהייתי צריכה תוכנה כלשהיא, פטוט ניגשתי ולמדתי אותה במשך כמה ימים בעצמי. כ/33 24 וליק ?2 כַלְוְכגָת 0 כ!2 כ[ בג % 1200 כ /20, |/וכ6], 69 !אס 7 / 2[0 2 אפס //0) כועב? העבודה במחשב לא מפריעה לי בקשורים שלי עם חבוות או בפעילויות אחוות שאני משתתפת בהן. במחשב אני בעיקר עובדת בערב, ואפילו עד מאוחר בלילה, וזה, כמובן, לא מפריע לי לבלות אחר הצהריים או בערב עס החברות שלי. לשמחתי, בשנה שעברה יותר ויותר בנות התחילו להבין במחשביט וגס לעטוק בהם. בשנה | שלמדתי פסקל בחוג שהתקיים בתיכון יגליליי, הייתי הבת היחידה בחוג. אבל, לא הייתה לי כל בעיה, כי כבר התוגלתי לזה. גס בשיעורי המתמטיקה למתקדמיס הייתי הבת היחידה. הבנות לא מקנאות, להפך הן כל הזמן מבקשות שאעזור כהן. וכ קזיא //2)//27/3 קיו[ ק/4)/ י)] 0דְאָתִי, / 2 /קשכיל %/ 1291 29[ כ 0//2כוס? ראשית, הייתי אומרת לשר החינוך שכיוון ומרבית הבנות לא מתעניינות בשפות תכנות או בכל מיני לומדות משעממות, כבר מגיל צעיר הייתי נותנת לבנות בדבריס מעניינים, שהן אוהבות. למשל, אנימציה, ציור, בניית מצגות. זה לא הכרחי שכולם ילמדו את אותו הדבר, אלא שתהיה זכות . בחירה. המחשב צריך למשוך את הבנות, והמורים יכולים לתת שיעורי בית שהילדים יבצעו אותס במחשב בביתם. אישית, אני חושבת שבנות רבות לא מתעניינות במחשב, כי הן רואות הרבה סדרות בטלוויזיה, ואולי הבנים רואים פחות. אך לדעתי, הן מפסידות הרבה מאוד. וכו הבכ 20/יות3 6 2% 20//2, וכ 4 וכ //02וא. כו: במיוחד אני אוהבת לשלוט ולטפל בתוכנות של המחשב, למשל, לשנות את הצבעיס ב-5/שספצחש, להתאים לעבוד שק ואה כל זה אה לומדה בעצסן? כן, את הכול אני לומדת בעצמי. אני פשוט אוהבת לנסות, | לחפש, להעמיק ולמצוא את התשובות. אני שונאת ספרי מחשבים וקורסים משעממים, ומעדיפה ללמוד לבדי ובעצמי. היה לי ספר על ה-מאס/ו, והייתה לי הרגשה שהוא נכתב למטומטמים. ולשחק בפשחקי מחשב, אה לא אוהבת? כיוטס אני כל כך עטוקה בכתיבה על כעתסא, או בעבודה על אתחסק זאזסץ, | שאני פחות ‏ נמשכת למשחקים הדורשים זמן רב. אני אוהבת משחקיס מתוך ה-5שספאזו, או משחקי פעולה חשיבתיים, כמו ינמלוליסי ואחריס הדומיס לו. אני מאוד אוהבת משחקי הרפתקאות, אבל פשוט אין לי זמן לוה. אני אוהבת מאוד להיות במועדוני מחשביס, להתקשר עס ילדים ובני נוער אחרים, וכמובן, להיות חלק מ"מחשביס וכיף". |0%/ 2'/ו/)כי ו0?"/ יכ / //עי 6 7 6 ")כו 701" /7/3 6 5ו23//כיעו2 ליו 0/[ז: אני מכירה את י'מחשביס וכיףי ומאוד אוהבת. אותו, ונדמה לי המסקרן אותי. פעמים רבות הציעו לי לשמש ככתבת צעירה, אך הנושאים ‏ שעליה | התבקשתי לכתוב, לא עניינו אותי. ביימחשבים וכיף" אוכל לשלב את שני הכשרונות והתחביבים שלקט הכתיבה והמחשב. 2 07//'32ז 2///)כוסן סן כ30/! ו 0275 אני בטוחה שבעתיד ארצה להמשיך וללמוד מחשבים. כבר כיום, בתכנית ההעשרה בבית הספר, בחרתי במחשביס ובאמנות, כי אני אוהבת לצייר. גם בתיכון ובאוניברסיטה ארצה ללמוד מחשבים. שימי לב זאת התחייבות מצדן, וה'יא מתהפרסמח בעיתון! בהחלט, | אני משוכנעת שאלמד בעתיד מחשבים. וכ 62 // לסו )] 2//כ, 0091 ג פיק (קץיס ]וכק: אני עוזרת בבית הספר לחברים וגס למורים, וכמובן, גם להורים. המחשב תורס ‏ לי מאוד גם בתחומים אחרים, למשל, ‏ את עבודת השורשים היה לי הרבה יותר פשוט לעשות בעורת המחשב. ובכלל, המורים אוהביסם יותר עבודות מודפסות, ובסוד אני אגלה, שהרבה פעמים אנל גס מדפיסה להס את העבודות. /ו, קז תסל /? 13/0 כןו) קוא20? | ד אני מציעה להם לעבוד במחשב, = / לאהוב אותו ולהתעמק בו, ואלה ן שעוד ‏ לא מכירים אותו, ‏ כדא? > שיתחילו, כי זה כיף והנאה.. את סרגלי הכלים לפי הצרכיס שלי = שאוכל לתרוס ליתר הקוראים. אני ועוד. אוהבת את תחוס המחשבים 4 - . " וי ₪2 ₪ -- ₪ שד 0-4 4 החרטה שה שרה ד = פא == .₪ עבת התרשמדיר המממהההקחייאתם א המחחא יקי לנדסמן * בשוק קיימים כלים רבים לפיתוח" מולטימדיה, ‏ . היודעים לעשות דברים נפלאים, אז מה אני בא לחדש לכם בכללייו ובכן, לדוגמה, כדי לפתח משחק מורכב בכלי פיתוח סטנדרטי, (אלצ המפתח להיכנס לעומק התוכנה ולהתמודד עם תכנות מורכב הדורש גסם מאמף בתיעוד ובתחווקה. דבר זה מרתיע את המפתח הנאל לוותר על רעיונותיו היפים בשל מורכבות "מחשבים וכיף" 55, יולי 1996 / הכלי הטוב ביותר י /, "ו" לפיתוח לסביבה 22 אינטראקטיבית ו מיתות מצגות מולטימדיה ד | 0 הכלי. לעומת ואת, ב-86 סו כפתור שבלחיצה עליו המחשב פותַוח דברים מורכביס היו פשוט יבפבף, כל מה שנצטרך לעשות הוא וקל. 7 | מלישם את הטיסמה = | ופסו 8 0 | א מובן תמלה: לא כותבים ולא מקדדים - גוררים! גוררים אייקונים לחלון העריכה ובכך יוצרים צוסו= טפו,] הנראה כמו תרשים זרימה. כל אייקון ימחזיק' על גבו פעולה מורכבת שכבר עוצבה עבוונו על ידי הייצרן. לדוגמה, אם נרצה להראות רקע ועליו לגרור 3 אייקונים: 2191 , הסוו6פזטוה1 ו-108ג 1601 ך-6זהטתסווט. יסדר את זה בשבילנו, כך שגס נבין את | 48]!| הפעילות וגס נדע מהו 7 תוכנה. רמת התוצרים לא יורדת | מתוצרי שאר הכליס ואין | בורך לדעת יותר מהפעלה פשוטה: | כמו שפיתחנו ]| הרצאה ממוחשבת. פשוטה, | ישן כך נפתח משחק אונטראקטיבי מורכב ‏ - [4=)| השימוש ב- שזגשוסווט ה |48)| והה לכל מטרה. .| / .ם : - וח 6291 -* זם ןא כ) = חן 85דכ) * וחו! פחזודכ) 5 | 66[ | לחצצת כפתור > סאונד גרידת כפתור כ> המתגה עבר את הזמן ב> ש אה | 66[ 2 כל תוצר - ניתן להמרה! גס לפלטפורמה | שנייה: | 5שוססאזחזשצ כ- 146א - או 6הוא ל- פוסאזא. הרמה המקצועית של 6וושחסווטה גבוהה מאוד ונותנת בעצס שירות כפול. לדוגמה: בבתי הספר יוכלו התלמידיס ללמוד את השימוש בכלי וגם להיעזר בו להגשת עבודות גמר ממוחשבות. 0 פופו יל > יווה ו(06ם קת אהיכרים היכים 6י1ו?0 1011107006 /00ות - /י (2776 יה - 6והשתסווטה עוצב לענות ל-10 סוגי תגובות משתמש, ביניהם: לחיצת כפתור, גרירת אובייקטים, הקלדת טקסט חופשי, תפריטים והגבלת ומן תגובה. תפרש זחזורי כ> לך להתחלה חס))טם ₪ כי וס כ6 ]| םם וטו כ(6 א הזח 61חזהד כ) = חפ העוסש-!וט 6 ₪ והחסווח 60 6 = 1 4 ו מעבר לשימוש בפורמטים הרגיליסם כמו: |[ ,1.171.0] , 27). השסחוט ה מאפשר עבודה שקופה עם תוכנת הדיירקטור. נוכל ליצור שם סרט - אפילו להשתמש בלינגו כדי לתת לסרט התנהגות ‏ - ולייבא אותו ל-גותסווטוא, | מבלי לבטל את התנהגותו. וזה עוד לא הכול, נוכל גס לדבר בין שתי התוכנות ולשלוט במה שנעשה | בסרט ‏ ישירות | מתוך ה-6זהאתסת)טה. סכְרִייהַ - ננכיח שבבית-ספרנו מתארגנת קבוצה גדולה של תלמידים להכנת עיתון פנימי ממוחשב. תסכימו אתי שנוח > יותר יהיה לחלק את העבודה. ובכן, = =האחסת!נא מאפשר ליצור מספר רב של קבּצים ולדלג ביניהם. כל תלמיד לעבוד. על קוב+"משלו. 0 כן באה היספרייהי לעזרתנו! בספרייה נוכל לבנות אלמנטים ולקשר אותם מספר רב של פעמים ₪ שי?וס ככְתורִים למה לא נייצר כפתורים משלנו! כפתוריס כמקג: 686606 ,65א₪0 ססוג 0% ועודד...6אאתסחזט 4‏ מאפשר לעצב 8 מצבים לכפתור ובכך לתת למשתמש תחושה' של פפתור. חי. לדוגמה, לחיצה הגורמת להקפצת . הכפתור תוך השמעת סאונד ושינוי הטקסט, או. 1 הכפתור כאשר 5 * א ה-א ףלר שא "שמ יח א אש = "50110 ה80110 מש |פהדוטאן 7] ו | העוסם זסטם | | | ₪ | ו :חפ 5+ הסווטם את 6ש!1!601ם הוס+טה ךז [ וז :|| ₪/ בחלון העריכה, וכך נוכל להציג את 5 6 - אות אובייקט יותר מפעם אחת פה החיים עוד יותר קלים: ניתן | מבלי לבזבו משאבי ויכרון. לכתוב טקסט בכל מעבד | *תרה מזאת, כיוון שנחלק את == תמליליס ולייבא אותו | העבודה למספר קבצים, גם נוכל | ל-סזהאתסהוטג, | מבלי לאבד | לקשר את אותה ספרייה לקבצים | מתכונותיו, | לבצע | חיפוש | אלה. נוכל להקל על מלאכת | והחלפה בזמן אמת, לקשר התחווקה: נמקס את הספרייה ברשת , ונעדכן אותה כשיידרש - השפעה ישירה על כל הקבצים המקושריט אליה, מבלי לעבור קונץ אחר קוב), לחפש את התמונה הישנה ולהחליפה. מלים לאובייקטים ( זשקעה ]א6ך), ליצור טקסט נגלל, לבדוק דקדוק במספר שפות ועוד... סיימנו את העיתון ואנחנו מרוצים. מה עכשיו? - 6% ודוסקטים:! או שמא נשלח אותו לאנטרנט ‏ ל-40 מילון משוגעיס לדבר! אזין בעיה! טכנולוגיות חדישות, כמו מ 5 ו-דטאג אדא נרתמיס לעזרתנו. הן מאפשרות להרי את המוצר שפיתחנו על גבי ה-אינטרנט וה-דטא4 אדא (כמו אינטרנט אבל במעגל סגור) מבלי לבצע שגס|השס כזיסק, ולראות אותו בפעולה בדיוק כמו על הדיסק הקשיח שלנו. יחד עם ה-6גשתסחונוה מגועה תוכנה הממירה את הקובצ שפיתחנו ל-ם.1ן] םא 5106, אשר נוכל להניחו סבכל אתר שנרצה ולנווט אליו בתוכנות הפופולריות כמו 6056206 ו-ז6זסןקא. 5 ?לי ניְסַהָיםַ קישוריות לבסיסי נתונים (0086); שימוש ב-.0.1 - נוכל לערוך את האובייקט בכל תוכנה אחרת החביבה ‏ עלנו ולקשר אותו ל-6זהאסתוט; זסטקטססת - מקל על מעקב ועל איתור תקלות בזמן הפיתוח; שמירה אוטומטית | של מהלכי התכנית בסיומה, לדוגמה, תלמיד אשר נכנס לתכנית בפעס השנייה, יוכל להמשיך בדיוק מהמקוס שבו הפסיק; פונקציות ומשתניס פנימייס, | כמו אחסון תגובות המשתמש או פקודות לניווט ברשת. אה (ו10 /ט6וח 0 9 20 ₪ קַהותוגת 7 3856 זט)נוקוחס: לומדות בנושאיס סו . ₪ קורסים חינוכייס לתל % "ו / ב נטראקט ביים 7% האור ג ₪ ו .זט 0105116 ם !וט /יסום: שהשחסחוטה, הוא כלי מקצועי ביותר, פשוט מאוד, מהיר מאוד וקל להפעלה, אשר בפירוש מיישם את הסיסמה הרווחת אצלנו: ושוא זד וזא - וכל אחד, ללא ידע קודם, יכול להפעילו, ₪ = 44 /][0ם]א :)הא - החברה המייצרת - היא מן הענקיות בעולס. החברה ערכה תחקיר מקיף וכולל על כלל המוצרים המתחורים בשוק, בטרסש החלה בפיתוחו של ה-שזגאוסו!וו ה. מחירו הוא אטרקטיבי וכולל קופון הנחות לשאר מוצרי ג וס8ואסא6ג זא : כלים לעיבוד תמונה, תלת ממד, אנימציות ועוד... בשוק החינוך מחיר הכלי הוא 10% מהמחיר המקורי. * יקי לנדסמן הוא מנהל מחלקת תמיכה בייקוויק סופטי". ור וי : סו 056 0! 005365 חסוחצצ 60106 זסחופטסו אסו51 ס1 6015|פס זטסץ ₪61 6וס יי ו 60 [סחז 65סחס51סט5 :פַחוח1 4!סח סחוקסס עט 6ח! 00 עפחך קחו! ‏ עחה66! ץזסצ6 סוחו 1 0063]זט5 פח! ח| ססססף . ששו החוש 6וס!זסוסוה 5ח! מפפסח! הו האצסס 6 הוסכ 01 +86000!ז 6ח1 הסס |סוזפוסוח 5ח1 סחס פטום | וס | !כו 2ס|6 0 ₪91 0 , 6 .!066)ח] :הסו9!061 ₪9 , % . זם רסו "אסוו5" ם1 עזו ₪3 60 טַ | | זוז ה! פד | | | בח .חספ 64!08ה₪6 חס וו ל ו ף4טף 15 סוחס קט 7 09[6 עחט חח 7 |אסוו סטוף סוס !סחו .4 6 00/6 0 חווטל 4שוף תס חס )!| "מחשבים וכיף" 55, יולי 1296 ולטימדיה א ואס החברה היחידה המציעה פתרונות לכל צורכי המוליטמדיה למחשבי פי. סי. ומקינטוש. תהימות מלאה בין כל התוכנות. תוכה נ'וו ישעת ו ל א ו ל וצ | ה יק ד 7 וד בניית מורו"וו ווווימווי 4 תלת מימו יו ולוו הפעכלה ועשונוו|. מו.יו ה (ובתוכוו. 71 !וג*ו! זחד !יוו יו יו ו וו שש" | מ י מ וה שו ורי ק בזמן אזיווי של ו,מזנון ובדרישוה וגוון מצומצווווו - - התוכנה החהושנלחה כנניירו הדרכה וטרוינקשיט ה ווניינו במוכרטימדיה נלתקצווניוו בוו יי 3 | יצו צזנ |.ן]|; | תשש 3 ג וו וו | זו וו 4% 1 ההאתנימביה המהוווצוו 8 העתכפרת ביותי וגונ)ו ו | =-ו יעיי ו הג .ו הההוו יוויניות וו יי - דוי שיווק ת.ך 7 אזהה רשננה 553 3 4 טכ 57ו4ו09-5 פקט 444253-פס והצך המפיצים המורשים טוב, טוב, לא צריכים להצמיר לי אקדח לראש, אני אכתוב משהו, אני מבטיח... אופס ... שכחתי שאני כבר התחלתי לכתובי אני באמת משתדל לכתוב לכם קטע פתיחה, למרות שלפעמים קצת קשה להתחיל. = --= - .28 מא 2 28 - אז.. חופש גדול התחיל לחלק מאתנו (לי לא, ככה וה בצבא). אז עכשיו חודשיים לא שומעים מנית ספר ואפשר לעשות ל כמעט כל מה שרוצים והזמן . / ל , : מאפשר. :9 אני מאוד אהבתי את החופשים ' '. האלה, תמיד מסתי לנצל אותם מ בבורה הכי טובה שאפשר, הליתי - 8 = מטייל הרבה, קם מאוחר כל בוקר ו ומנסה ‏ לשבת מול המחשב כמה שוותר. "+ ל - א 2 שי 2 9% >7>* ₪ אי 7] שי 4 .-% 8-ו :2 1 יו % .- > =- 2 = 55-=- 4.58 וממ מ ה 8 מ ב אוו 9% וב א.א ו, ו 7 % % ל / . . - - / 1 . - . ו - / . %] -% 8 ו 0 " 59 + : - , | - ] 0 . 1 ( ₪ . ּ ָ :ו נע ע- 1 לור צר 2 5 * שי יי וק ריר . יהירו סמיתיי - ו 4 | ונ לו 7 בטלוויזיה (ה*י, שמתס לב ₪3 ל שנילס חזר?). 4 וחוץ מוה, בכל קנט ₪ חברות המחשבים יוצאות ₪ 1 בערימות של משחקיםס חדשים, שרק (עשים | יותר ויותר מוזרים עס ₪ . הזמן. יק 6 עוד אחד מהמשחקיס המוזריס שיצאו בומן האחרון. אין ספק שמדובר כאן בעוד אחד מהדברים שצריכים לשבת עליהם הרבה הרבה זמן, רק שאין כל כך זמן, מכיוון שיש כל כך הרבה מה לראות. יו | ך'-]] יזרח ₪9 0 ₪ 4 "> 41 ,. . 4 ,]1 /ן <- %. ו" יר 1'ון 1 באו - שני משחקי פעולה, כמו מהדור הישן. מאוד מצחיקים ומהיס וקצת מורידים מהלחף של כל המשחקים הכבדים עם ממוצע של 3 דיסקים לכל אחד מהם. החודש פתחנו במדור חדש של הצצה לדבריסם החדשים שיצאו על המדף. חלק מהס יובאו ככתבות בעתיד, וחלק ‏ מהם טכו רק להצצה קטנה במסגרת המדור, | כך שתוכלו לדעת בדיוק מה וצא על המדפים. זהו להפעם. לגבי מצעד המשחקים, | אני עדיין ממ לת בו רביט | ית מכם, כדי שהמצעד | 5. = 1 ל 9 / א 4% ₪ -% כותב אייל שניט, שנתקע במשחק "אשם" - הוא נתקע בנקודה שבה נוחתים ע2 הנוכב הנטוש ואי אפשר לחתון] את החבל שנמצא על יד המעלית. כמו כן, הוא שואל, איך פותחים את הזלת בחללית בעלת לוח הבקרה ומה עושים עם הזיסקט שמוצאים על הכוכב! אייל מבקש גס ומזים למשחק 7 (וד7 מחז. הוא הצליח לפתור רק 3 פזלים. הכתובת של אייל שביט היא: משה שרת 59, קריית חיים. הטלי: 8720718 -04. ד יואב גילת ממבט ראשוני ומהיר על האריזה ועל החוברת, המשחק עצמו נראה מאוד ילדותי ומשעמס אפילו שמו נשמע כמו סיפור : אגדה כלשהו, שנלקח " 6 מסיפורי ילדים. אבל, בסופו של דבר, המשחק התגלה כמשחק נחמד ומצחיק. העלילה, הגרפיקה וה-%0א/501 של המשחק חמודים מאוד ומתקתקים. ו א כ ו הגרפיקה ססגונית ועלוזה, | ובשילוב ‏ עס המוסיקה המדהימה, | הצליחו ליצור ‏ "יצור' חמוד, שהוא, למעשה, ריי-מן, מין יבור טיפשי קצת, אבל מאוד | קהיקטורי וחמוד. מלבד המטרת של המשחק, שהיא להציל את היצורים הקטנים מידי היצורים הירוקים הוע*ם, במשחק עצמו יש שמחה ועליוות. בואו נגיד שלהתעצבן על המשחק זה דבר מאוד קשה, מפני שכל היצורים, חיות היער למיניהן, שמחיס ורוקדים לצלילי המוסיקה היפה והאגדתית ששומעיס מבעד לרמקולים. יוצרי המשחק ניסו ליצור משחק ילדותי וחמוד, אך מצד שני, משחק מהנה ומצחיק המתאים לבל הגילים. מי שבאמת שבה את לבי הוא היצור האחד והיחיד - אג][אצהת. כדאי שתחשבו על כך: איזו בעיה קשה היא לחיות את החיים שלכםס כששום איבר בגופכם אינו מחובר לשום איבר אחר! זאת באמת יכולה להיות בעיה קשה. אם יש דבר אחד שאני עדיון לא מצליח להבין הוא: קיש הו סש 0007 205 כמו | שכפבר כתבתי, הגרפיקה והמוסיקה הן שילוב שאי אפשר להפריד אותו. הגרפיקה פשוט מדתהימה. יוצאת מן הנלל. היא מתאימה לעלילת המשחק. אך בלי המגע היפה של המוסיקה העליזה והשמחה, המשחק עצמו פשוט נראה חסר צבוג ולבש. אבל, שלא תחשבו לרגע שבגלל המתיקות והשמחה שיש במשחק, היוצרים התכוונו לעשות לכס חיים קלים. להפך, המשחק איגנו קל בכלל. ישנם, כמובן, קטעיס קלים, אבל המשחק עצמו מתאים גם לאנשים שמחפשים אתגר. נהניתי מאוד לשחק במשחק, והיו בו כמה קטעים שגרמו לי לחייך, אפילו יותר מפעס אחת. :ב יוניב גרפיקה ₪ ₪ פשוט מדהימה ‏ "יוצאת דופו. כל המשחק נראה כמו סרט מצויר, וזה גם מה שמייחד אותו. נראה שהיוצרים החליטו ליצור גרפיקה יפה ועם זאת גם ילדותית לא מעט. צליל ₪9 0 9 הצליל והגרפיקה הס שני דבריס שאין | להפריד ‏ בניהם, ַלכן, המוסיקה פשוט תואמת את משחק. רמת קוגו' 6 9 69 ₪ המשחק, למרות שהוא ילדות:* ונראה קל למדי, יכול להפתיע אתכם לא מעט ברמתו. אני, לפחות, מצאתל שהמשחק הוא אתגר לא קטן. זהו משחק יוצא מן הכלל, ופשוט - אז תשחקו ותיתנו. ימחשבים וכיףיי55, וולי 1996 | | אב ₪ שב = = = 000-ו 1 1 | ו ₪ . ו וא | " .| . | . א 1 . . י . . ] 4 | - . . ₪ ן .- ]| = ₪ > ₪6 ג |-. . 9 "ו 7 שו ו "ו ₪ 0 . קז + 4 יש ו ש ₪ ן 1 4 ל ל / | 2 ).א " 4 | " ן ' ו . | ז | | / ,"ץש | וו " ו/ שַ ו | | / שה ו ו | / / | .(/ | , ).| | . | , - אסף רווח : 5מ168 /:175)0/ 116 קמוצ!50 זטסצל ‏ ]11)0 אזג] 16 קתו)ו15/ .50 7% % "ה 4 % מיש חקא , ₪ ו |( וו ו ו << אש|8 .1 . 1 8 1 - % מש . שְ . 8 ואו מא וש 2 | זנ ** 3% 4 "% | 8 | % ו / |ו ' + ו בק ₪ ). 1 |!ו%/% % 5 | ביווו ה שיו( | |ן" 41 א , ּ וי : ' )4% רש 2%% ע ו ₪ו|8ה | | ע, | ₪ ו ₪ ו .ו |] ה ל % 5% | | מ [(% ₪ בן: ע | - ג . ו ))|'%י% 4ו5%ו 5 5 מש מחשבותיו שק אביה - "| (\''* 4%%+%א הקשור בצורה מא "= 3 4 חא ו - 2 חא א לא ברורה לעברה ב 4 ו ₪ ייה ו | , - ו 8 0 .א א א 9 ₪ 4 1 הואל נקו %' ית בי 1 נש 6 5 (רן ון] ;| ו( ו / 4 = נק |. זו . / 7 4 / ו "וזווריר* ר3/ת , ו 2 3) 2%7!!| בוק 0% 0 5 ו : | | 2 "יק אקוו| מתואריס המאורעות 1 ההמוני ועד להגעתה של וולם/ממד מוזר ואפל. קורה, נמצאים יסוף ימי הביניים. ישונן יצירות אמנות ואנשים שעונו למוות מצד (% 0 \% | יל 3% 1 4 5% 4 חיק % ד 07 ד | נו | | 3 % או ₪ / 7 ו 1 ו ה ו >, . 4 | 5 % בו 4 % רבק מל הו יל לצ 4% 5 יי 3 ן ו 1 | [! ו = הו 8 "יו ע? %"] , ו לוו + דלהי? | קאו, (00 ו 8 0 זו תא תו וזח ₪ שש %:ו |8 נעולה. ע אחז שייך לסוג משחקי ה-פעוא שבהסם הכול מעוופל והמטרה המרכזית היא להבין מה קוורה מסביב. התגו2ה סא6חק ה (66ית כם ות הח?ים. שת ר6יוות החכָ?ים אקכ]ים 0/חי7ה 0 ], וי או00/0ו1ה. א6תא6יט כאק6 הרווח. שחרי 6יאו6 קר כוושחק אסתכר 6כחכרת רח1ו26!9 סחדו כאו6ק האתים. הגרפיקה מתאימה מאוד למשחק, אבל - אתס שם ב-₪וג!466: בפעם הבאה, נא להשתמש במסך מלא. כיוון שהשמירה על רעיון הזמן היא עקרונית, אין אפשרות לשמור בזיכרון, ובמשחק יכבד' (טכנית) כמו זה, כבר נמאס לשחק בכל פעם מההתחלה. לסיכום 1 תע 76 הוא ההפך מ-מתס/ חפט רחו1. ב-ת 156 השקיעו הכול בעלילה ושכחו את המרכיב הטכני: אין קטעו דיבור בין הדמויות, והכול כבד ורצינל. ב-[₪6 ישנה השקעה רבה מאוד בצד הטכני: הדמות שאותה משחקיס מדברת ומצחיקה, והמשחק קליל | ומצחיק. דרינטות מערנבת וח 10א8, 6612 486082 דיסק ם1א4, 2אס), כרטיס מסך 5./64, מומלץ 4אם למרות התקוות שלי... ב-2 6 צריך לתת ציוניס גס על טכניקה! נרפיקה - 6 69+ טעונה שיפור מידי. למרות הסרטוטים הטוביסם של הדמיות, טכניקת| ההסרטה אינה ברמה משביעה רצון. ממעוק - 8 9 9 ₪ הוא הבחירה הטכנית הטובה של צוות ההפקה. צליל ומוסיקה - + 9 9 9 ₪9 אין מה לדבר, משחק בסטיל עו חייב לקבל פה ציון גבוה. אורך החיים - ₪ 9 ₪ סיכוי קלוש שתשחקו במשחק הזה שנית לאחר שתגמרו אותו. ג שריי וני" גכ יוו 3 יק - : . -- ממה התחטוםם-. מו- תמר הארמה / התרו=== ו ייד . 2. 2 . ו אן 2% הלהל ההההיההןןהההההההקההההמקהההפהההדט-הד'הההחוהההההההההההההההההההההההקסהההקההההההההטההקחותההתוממחח חאה הת הההקההתהשתוהמקחחה הקתתקהמקעוהתהתקוקהחאם בה=ש-ש-על בך .> אביחי חטב כלמחחיכלים בפעם זאת נלמד.: את הלולאות. .ץז .זדאז. דה שמת .זז וכן את משפטי התנאים: . אמצד. ץז 5 לולאה זו סופרת מערך מסוים עד ערך מסוים. אלה יכוליס להיות מספרים, אותיות, ימים וחודשים. אפשר לספור מהקטן לגדול ומהגדול לקטן. הבטיט של הפקודה הוא: 0 משתנה/קבוע סידאצוספסיד בת בהי - משתנה 08 אחרי ה-₪0 אפשר לכתוב את הפקודות שרוצים שיתבצעו בלולאה זו, או שאפשר לרדת בשורה אחת ולפתוח בלוק חדש (3₪018) ולסיים אותו עם (;פאא). בדרך כלל, אנחנו פותחים בלוק, אם אנחנו רוצים יותר מפעולה אחת שתיעשה בלולאה. דוגמאות: (א) םודאו 20 00 סד [=:א פסה )א זמ וא/ו 0 | ס'אאוסכ 100=:א פס סט 100 סד 1=:א 08 . -| הנה תכנית שיוצרת טיפוס של צבעים, ובעזרת לולאה ּ 5% עוברת על שמות הצבעיס וכותבת אותם על המסך: 0 6ע | (3106, א3130, תאוסזם, ח2166), 6110 ₪6 תהז) 1406)= זט סי /יקר .> 2-5 +- זב | 106 60 זסוס 6 4 4 המושיר ₪ 1 וק 0 31066 70 460=:;זס|60 זס-] תוק6 (460')ח|פות / ה16 66=זס|00) ]] | ('3086ז2)')מ[ט)וז/ הטו 1 6שהבּזכ)=זס01 ₪ ןז ('0ו61"')מ[16ת\ ח6ת 1 ס[1ס צל=זס|0) ]1 ('ה2766)')ת|16ה/\ 76 ה266)=זסן0 ₪ ]ן ('ת 0 3')ח61ו ה6ת1 הצוסז=זס01 ]ז ;( 31808 ')חו6)ב/ ה16 86%|=זס!ס6 ]1 (3106')ת61ות א ח6תד 6טן3=זסן60 ]ז 5 . 6חם ו 27 - ו " "שמ ₪ א ד ה ון: פקודה זו מגדירה את נקודת ההתחלה של סדרת פקודות שיכולה להתבצע מינימוס פעם אחת. ה-דגמק א מתחיל את הסדרה וה-71א11 מציין עד מתי על המחשב לחזור על סדרת הפעולות. הבסיס של המשפט הוא: זג מקמת סדרת פקודות. ; כל ביטוי חוקי ,חדתש כאשר אני אומר ייכל ביטוי חוקייי, וה יכול להיות, לדוגמה: [5=% א ימ א=א דא וא ה דא ((2-14) 08 = סאג (5=א),מאט ו ]א=א זא ]ץצ ו | 5 ,הדא כ * 1 4% וע ₪ 5 הערה: התכנית אלא על ידי א ג םאם-. וח ז6. הנה תכנית לדוגמה: | זג סותא חוקסט > זה6קק * : 1+א%=:א = :(8)חו6ות/ :100 מז .חן מתקיים. התנאי הזה נבדק לפני שכל הפעולות מתחילות. הבסיס של המשפט הוא: 0 תנאי ט.ווה/ הנה דוגמה לתנאי; [+א=:א (א. 'חם םואזא')צ+, וטידן אי עאם כיתבו תכנית לדוגמה: ו חוקסם + סק (1000>א) 4ח3. (1<א) 6[וג/צ חוקפ6ם : [+%=: ;('1<%<<1000 ו עכשיו נעסוק במשפטי ההתניה: חו .אטח טן 2% % ' | ₪ ד 4 4 . | ב וו וו . י'] . ב. ושי -] ₪ משפט וה בודק תנאי, ואם התנאי ההוראות והפעולות מתבצעות. הבסיס של המשפט הוא: א"ד תנאי 1 ן | | :דא אומר, שאף פעס אי אפשר לעצור את | (כו..15. ז111 /\: משפט וה מבצע נעולה, כל עוד התנאי המסוים סט 150>א טטזת א | א]סםם מתקיים, אז לדוגמה: זג (יכחא ₪ דדדו.1')א זבדדן/ עאם כיתבו תכנית לדוגמה: | זג 66וחן: 0 יצ א חוקסם ; ( צ, %)ה601 ת1'6 (02=50) ז0) (2)>) מ (צ<א) 11 חופת :ץצ ', א)חו6וחצצי ;סח .חם כפי שראיתם, תכנית זו בודקת אם צ<א ואס 06>צ או 0, ורק אם התנאים האלה מתקיימים, אז המחשב עושה את הפעולה. אבל, מה אם גנרצה פעולה שמתבצעת במקרה שהתנאים לא מתקיימיס! האס נצטרך לכתוב את אותם התנאים, אבל הפוך: ומה אס יש לי 1000 תנאים לכתוב, האס אצטרך לכתוב 0 תנאים הפוכים! התשובה לשאלות האלו היא - לא! אפשר פשוט להשתמש ב-₪1.55 בצורה כזאת: אמצדד תנאי =ז אוססם פעולות אוססם פעולות .שא שימו לב, שב-שאם הראשון לא שמתי ;(נקודה ופסיק), ובשני שמתי. זו אינה טעות דפוס, אלא כך צריך לעשות. למקרה שהתבלבלתם, הנה אותה התכנית הנייל, אלא רק עם הוספה של 51.5₪: - 0 79 3 7 5% - 1% 1 5 . ו / 4% 3 יש / / 5 שר .הא שוש 4= [ ; ל ( % "1 ?ו / . : -. . 4-1 = " : - 7 ה בעמי 30 , "וו ל"ז 4 % 5 כפרות שלי, שאם ככה זה יימשך, הכתובת לא השתנתה: אדס בגג'ו, לא יהיה הרבה מה לקרוא, חוצ קיבוצ שובל, דיינ הנגב 85320. מהפתיח. עכשיו תלכו... הערת' המערכת:. בגיליון מסי. 5% | במדור ייהאם או הופ, מהר להתחיל לכתוב! רמזים, צייטים, טיפים אסטרטגיים אדם בנג' - פריק של החיים בכמויות, קודיס, פתרונות לקווסטים, ניסות", חושמטי שמו של כותב | .= חגי שתם - אני קשור לכאן תמונות עדיין כדאי, חומר ל"האס המדור: "מאיר מהוס. בס | באיזושהי דרך, לא זוכר איך. ניסית 1" יתקבל גם כן בהבנה, כמו כן, בגילוון הזה, במדור | 7- ואפשר בהחלט להמשיך את הזרמת ייקוראים. כותבים!,. אנו מפרסמים | א | אוקיי, אנשים. המזומנים | וכרטיסי | ה"אמריקן במלואו את הקטע על 1 אז, | 3 א<א00 א[ שא אקספרס", ארוחות. ראנצ'י כפול, = 008 צם ,חצמם, בעור מכשירי | וידאו, | דיסקים | של שינינו סגרנו עוד מדור. ותאמינו, הקרנבריז והצעות מגונות. | 2 +1ג:-1-)זוה: המשך הרמוים של גלעד בקצב מסחרר, אבל מוריד פחות מעלים את הכוח כל הזמן. | שהודפס. אך בחלקו בגיליון. ן הקודס. עם מאיר מדוס הסליחה. | שנורמכר: מהתותחים. אלא שתהתותחיס אס תראה סופות טורנדו, חפש יורים בהפסקות, ולא תמיד עם המסוק אביר מת ( סגמס ₪ מומלץ לבטה את מקורות פוגעים במטרה. יזתס]אא, הקוסם של האורקים), הפרנסה (נפט, עצים וזהב) עם ₪ אם אפשר, שים גם כמה והתקף אותו עם 2 רגלים. חיילים, כי כשהמחשב מתתיל ספינות באזור, שיירו בחייליס להיות עני הוא מתחיל לגנוב וב-,5"087אא7 שמביאים לך- צ'יטים (שעובדים רק אם יש לך (איפה רובין הוד!). אורחים (מאוד לא רצויים!). הקובצ אאד-62או): ₪ התקפות טובות הן התקפות ₪ אם משעמם כך, שלח אביר לחא אמדאם לקבלת שורת גדולות, אל תתקמצן לשלוח הרבה להסתובב קצת על יד האויבים ה-1503א, וכתונ: חיולים. לא תפסיד מזה (אלא אם שלך, וחזור מהר לבסיס שלך. ץצ - לדלג על שלב לא תדע מתי לסגת). המחשב האדטט ירדוף אחריו | צןג חזחד סאםח - להיכשל ₪ מומלא להתקיף כך: וימות ממגדלי השמירה. במשימה חילוק ההתקפה ל-3 שורות. ₪ במקרה חירום כדאי להתקיף - אאםלעם ₪0 - להיות בלתי פגיע שורה ראשונה: רגליס ואבירים (או התקפה חזקה ‏ את הבטנים - ₪ ]1.0257 חא - לקבל 10,000 אורגים אצל האורקים). האלה: מגדלי שמירה, בניני | מכל דבר שורה שנייה: קשתיס או זורקי חיזוק, בנטני ייצור קוסמים, | ₪]1א605 - לחזק לך את כלי גרזינים אצל האורקים. בנגיני ייצור דרקוניס או גריפיניס, | הנשק שורה שלישית: בליסטרות. ובניין לבניית לוחמיס. סא 60 צחמש - להעלות לך את בהתקפה כזו החללים שיבואו הרמה עד הסוף להילחם :ולחמו פנים מול פניסם בשלבים המתקדמים: צ ו מחד זא וספ - גילוי כל נגד | הרגלים | והאבירים | או ₪ התקפה אווירית טובה יותר | המסך בלי ייצלליות'י האורגיס, והקשתיס והבליסטרות מהתקפה רגלית. מא פס שסצ - סוף המשחק יורו בהם מבלי להיפגע. ₪ מומלץן להתקיף קודסם את = 8₪ג1.1מכ 645 - הגברת ₪ כששולחים בליסטרה, מומלצ בתיהס של הקוסמיס, הדרקונים | מהירות הבנייה. לשים איתה משמר כי היא נהרסת או הגריפינים, ואת ה- חמפואו. יופי, שנורמכר, מהר. א ₪ כששולחים ספינת מלחמה ₪ היוהר מהצוללות. לפעמים לא: 519 מזדדא 8) מומלף. לשלוח תראה אותן ולא תוכל להגיב איתה. ספונת . מלחמה רגילה כי | באש. כדאי להצטייד | | היא יורה ה ומשהה + את עצמה בכ-15 ביכ צוללות. | 3 | שניות.- , ו - בהתקפות ימיות. ₪ כדי להגן. על. הכפר מהתקפות, . כשמתקיפים ‏ יותר | = כדאי לבנות ‏ ב-4 = כיוונים. מגדלו מאביר אחדן. כדאו ‏ / שמיוה, בכל כיון 2 מגדלים | אחד " -- נגדס ‏ 2 חיילים | . שיורו ו ו = ואחד. שיורה = לכל אחז, ולתקוף מרחוק | | בתותחים, | מגדל | החצום *יוההי ‏ - בעורת בליסטרהן. כו הם = 0 6 בי לפולניה... . אופס! לחולת! - אבל רק עכשין.. , ₪ זמן לברבר קצת את השכל.. ו , סוף הרמזים של איתי בר חיים: ₪ קסטות: החלף! , ₪ מצלמות: הטעןי לארי ₪ הגרין קאודו אתה לא י/ ₪ גניבה אחרונה של קווטריס. אותו. מצד שני, הרופאה כן... ₪ ' ₪ מצלמות, הטען! ₪ תיגמר, סרט. ₪ לימוזינה! יפה לימוזינהז ₪ מטספר שני, זוכרים! ₪ ₪ עוד מספר אחד באותו אזור. ₪ תחכי בסבכנות, לימוזינה. ₪ וזוכריס מה הלאה! לימוזינה %] לימוזעה ₪ לשדה תעופה בבקשה! (כולנו- = ₪ דבר ירוק בפח מבצב. אומרים תודה, סליחה - ₪ יעד ו תגיד, איתי, אתה לא שחוצפה די עוזרת להגיע. רחוקז ‏ - מרפאת שינ!ם > תראה אותי, למשלו) > / = : ₪ לגנוב, לארי? לא... נו באמת, , רבאק, וה לא נקרא לגנוב... פשוט, מי ששכח מטלית משי, אכל אותה. ש יש עוד :עד אחד חדש... \ 0 1 2 ז1)0[ק1/] 507666 6קנו5 ] שוב נמרוד הוד: = כדי לבחור את ]אא ג, עבור למצב 05 6אג. הדגש את =] הדמויות הבאות, 10 שניות לכל אחת, לפי הסדר: טצה האואא6 םחש אשהה-ד טצא. צ'יטים של אלון אלוז. ?אצ - נותן מססואן פס שששדפאכ - נשק + מפתחות אהא - כסף קתקצזזאכ - סטרואידים מ ₪ האחות. בחלון. תיתן 5 7 0 | איז צריך /+. יר 123 ה ובבקשה " ודע - ו , 2 שדה תעופה י 0 | | ו | 6 . שמים. על הואש. ומו זחפשים מ = שוכ וס מפה! . אהההו ההה! ₪ | מה הבעיה להרשים דיילת הטילק ו ו (מה הבעיה להרשיס. את המטוס, ‏ ולהטיס. | במט/ רו וש א הט ורסט ו את ור לו 1 שק 2 ב צ'יטים של אחד, נמרוד הוז: א - בלתי פגיע 4 א - כל הנשק סטואמט. 6 - ממלא כוח 4 זסצן - נותן 25 יחידות מכל חפ ה - כל המפתחות - לעבור דרך קיהות 15% - מעבר לשלב א סד - משנה סוג (0 = לוחם, 1 = כוהן, 2 = קוסם) 0 - צפיה במפה שונות / מתהסדטם - הורג את כל המפלצות שבשלב מווויות 9 7 + כדאי לציין, שגם את ההוראות שבתוך ה-ש! הראשון ] (לפני ה-₪1.58) אפשר, וגם רצוי לרשום ללא ה-,(נקודה ופסיק), כדי להבליט את כל הבלוק של [ ה-55 זט אפזצזד..יח. |( ו - [ משפט זה הוא צורה מתוחכמת לבניית תנאים. אס / שמתס לב, ראיתם שבתכנית של הצבעים השתמשתי [ לכל צבע בתנאי משלו. ואם יש לי 1000 צבעים שאני רוצה לבדוק! [ במיוחד בשביל זה בא משפט 85. | [ הבסיס: =שס משתנה ₪88 [ תנאיס פעולה ₪156 (נתון לשיקול דעת ולצורכי התכנית). סאם לדוגמה: "0 אס 5 ו דא 00 סא דא 1.55 [סאם הביטוי 0051108 נקרא בוררי, וכל אופציה נקראת 'קבוע'. אס הבורר לא מצליח לקיים את הקבוע המתאים, הוא עובר למשפט ה-1.55ם, במידה ויש. [ ! | ! ! [ ! ! ן ו כמובן שמשפט 6458 מסתיים ב- ;שאח. אחרי ה- : (נקודותיים) יכולה לבוא כל פונקציה/ פרוצדורה/ פקודה שאתם רוצים. הנה אותה התכנית הנ"ל של הצבעים, אבל הפעם התכנית היא עם 045₪: 0 - + ב" - 3 א ימי ו 00 656 0[ ל 6תבזכ), 60 8 שש - 1 2 ו רהוזב היד | .וד . 316 10 606 ;זה 1 ! ! ! [ 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 | | | 1 1 תוזדה וביי, הנה תכנית שמשלבת בתכנית אחת את כל מה שלמדנו בפעם הזאת: - )ו ' -- ו, 4 ו = 1805 שסשעד (23/10 110506 זה הה5, אהוב/, הסזה 5 ו'ג הס ל )=65וחה א ,625 .= זה :תי / :ות הצ :018605 01 [1..7] עדוה :הזר ) / -זסקסות]:א הועטם חספטן) סם 0-406]7[=0) טוו חופטם סכ ד ד |-=:א וס הווש 1 * א =:] א ]61006 ;ו ;ו -) :(27366:9) 8: טוחב[ )ןוז = | סכ סוצה 10 צבס /=:6חחגצ זס] | חושט 1 6וזהצ? 6850 :(1[:6 ]21306 1 1 : בס )61 צהסצ (2[:7 )2706), 10 :וצ )הסוח :ות :(3[:4 ]3027106 [: הסזב 51 )ח]6וה :הזה :(27806]4[:6), 1 1 : אחז )ח[סזוז :את (4:| 223066]5) 13 :זה ו[ם5 )ח[סזת :זה תה (306|6[:5ז60 12 :'6ת1053 )ה61זת צ:6ח05ס1א (27806]7[:5) 12 :'והכ1')ת!סזת צ:הוצגס 6 ; ו (2, 1) ד אסזסנ> סם 31 טד 4:=25 זסק חועטם ( 3 )ח61זהר 1 | ('טח1)הסס 10 ע6א עזג פצטת)ח|סזת אי 6 סספפטז 0 | הזחו .6חם בפעם הבאה נלמד פרוצדורות ופונקציות, אתס מוזמניס לשלוח אליי הערות/ הארות/ תגובות/ שאלות/ בקשות וכל מה שעולה על דעתכם, הכתובת : ּ אביחי חטב, רחי אריה בן אליעזר 21/6, ברנע, אשקלון. . שה "אששחשמ אמא .₪ 4 ₪ים 5 א -- 4 . . "8 שר מ | 248 . ₪ שהטטה ‏ .ך 7 המח שא שמרוא . ג = . = "4 ל . 4 2 וו *] " ".ו / אי . | + , 0% . , - יְּ שי "וו 0 2% . - 8 ] "= ב > הר-""י". וק | % . ; . ו / ו . - |. ו 0 % -. ו : 34 , א - ו ו 1 9ב 0 | 4 6 . קבצים הגדרח טי ו , 4% בחלק של הנרזת המשתנים (448/) צריך להכריז; ₪ זזח:משתנה 8% פתיחח ככצים [בציס ללא הגדרת טיפוס אפשר לפתוח רק על ידי ד ו-ד1א ו כדי לעשות פאמץעג, עושים כמו בקבצים עם הגדרת טויפוס. את הקוב פותחים עס א455160, כרגיל. אבל, את ה-7פמא או את ה-₪ ]אצומ עושיס בצורה שונה. אחרי שס הקובא מוסיפים את גודל הבלוק. לדוגמה: (1)=.400 ₪45 ( ₪ (1, +01 דא צוטא כריאה סחוך קובץ. אי אפשר להשתמש ב-א,01 ₪ אם ₪5 בקבצים מסוג זה, אלא ב-א5אא 1.0 הבסיס של הפקודה הוא: ;(6, ₪ ה 1 00 = - חייב להיות טיפוס 5.]זק. 4 - יפוס לקליטת נתונים, כגון:חמ סמ דא1 או סאזא51. סם. טיפוס סאס הפרוצדורה קולטת 8 בלוקים מהקובצ 1. הנתונים מוצבים ב-4. מספר הבלוקים שנקראו מוחזר ב-6. הני בטוח לשים את 8 ואת 6 שווים ל-1. ב-4. יהיו כל הנתונים, ולכן, כדי לכתוב את הנתונים על המסך, נכתוב: כאן אנחנו משתמשים ב-77₪א ₪00 באותם פרמטרים, אלא שכאן התכנית נכותבת 8 בלוקים, והנתונים מועברים למשתנה ; מספר הגלוקים שנכתבו מוחזר ב-6. ד | יו הנה תכנית לדוגמה, שקולטת מחרוזות, מכניסה אותס לקובצ וכותבת אותם על המסך: ;ח) 11565 זג :6 ;שחת :5 :סיס חוק | זרת[ ( שחת 5 -01ח0 551 :(6),128ותעו6א :1 כ פו כ (ה5)ת66301 (כ, ב), הדש *6)1זת ו אססן ;'0ת6'=ז5 [גזת[ז זז בב כ [טתז "=:וח)9 (-1056)1) שחת 5510 6500)" ,128( 3 (כ, 51 -80)1 31006 :| 50 )ח[16ת ל ;(-30107 [וותז כ ות ,ח[68 .חם אחתגרים לפני חודשיים פרסמתי אתגר של הצגת פונקציות על גרף. התכנית המצוינת של אלעד ורדי מבית שמש מאפשרת לפתור פונקציות ממעלה ראשונה, שנייה ואף שלישית. על כך הוא וכה בפרס (אלעד, נא להתקשר ליימחשביס וכיףיי ושס כבר יגידו לך מהו הפרס). בגיליון הבא אביא את תכנית: לפתרון פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה. אתגר נחמד מאוד לחובבי הפיסיקת: כיתבו תכנית שתהפוך צורה כלשה? שהמשתמש מצייר (עד, לדוגמה, 100 קודקודים), היפכו אותה לתלת- ממדית וסובבו אותה ב-360 מעלות. רמז: השתמשו בווקטורים. 0000 0 0( )/ ןאוו וו ₪ ן המשך מעמ' ל2 מלך האריות הלל ק. (קיעמון? קלמנטינה! קרונוע!): במסך הפתיחה, לחצ )| יחד עם האותיות הבאות (כל אות בנפרד): = ₪ 4 ם. אם לא תופוע למעלה כתובת מהבהבת, השאר את ה:41 לחוצ ולחצ שוב את 5 האותיות. 6 הבכ יוגי ארז: | 1 : ו לח 798 ואחייכ 2 כדי לעבור 4 שלב. ₪ 6-כ וני אנז: כתוב )56 בתור שם ו-6ו7ו03 בתור < קוד. "| שוליית המכשף 2 רמזים מלאים של אהוד אלמוג: בעיר ₪ לקליפסו לקליפסוי ₪ אתה רוצה לחבוט! בבקשה!י ₪ אל תהיה חדגוניי ₪ לך תרקוד ותכה.. ₪ אל הסוחרים יצאנו... ₪ נכון אתה צריך את הפוסטר הזה! ₪ אני חושב שהסוחר מתקשה קצת ביימבחן"... ₪ סדר התשובות הוא: 15 כתרים כל אחד, דולר אחד, 3 מטבעות זהב. ₪ לך תצחק... ותשאיל את הספר כשלא שמים לבי ₪ שמעתי שיש איזה בלונדה ברציף... ₪ מוט זה כמו מפתח, לא ₪ אתה כבר לא צריך את הפוסטר... ₪ דה זיה וו לזהבה... אבל במקום דייסה יש מכתב! ₪ אתה מרושש! מה עושים! מלוויס! ₪ ה'ידייסה" הולכת ליידייסות" נכנסות... ₪= השבון פשוש: ספר בדיחות ‏ = אס אתה צריך לדבר עס קמעים... אבל אל תשכח ן לקחת מהם דברים בתמורה! ₪ מה יש שם בפח משמאכלי 5 ₪ ילד, אתה רוצה לאכול!י ₪ ₪ לא משחקים עם אוכל! אבל לך מותר... ₪ ועכשיו לך תתחפש לאוכלי ₪ כדאי לך ללבוש ירוק! נורא מתאים לך... ₪ המנוטרה מספיק מוארת... ₪ ואס דיברנו עם קמעים, אז עס חוריס לא ₪ למזרקה גם מאוד מתאיס ירוק... ₪ המזרקה יותר מדי חדגונית... ₪ תזרוק את הירוק! (אח!: איזה חרוזי) ₪ בשבילי רק ירוק נקיי ₪ הירוק הזה עצוב... צריך לספר לו איזו בדיחה... ₪ ועכשיו בחזרה לאוכל... מחופשים'י ₪ דבר עס יצור הביצה, בקש ממנו נזיד ביצה וקח דלי. ₪ אל חיות המחמד אז יצאנה.. שלפוחות;.. ₪ חיות חיות: רק היוס! אבל אל תיגע בהם ביד.. / ₪ הצב - ימינה'י 1 ₪ עכשיןו נראה להסם מה זה טכנולוגיה! ₪ "זהבה" שכחה את הברו פתוח... ₪ איך אומריס באינטרנט? (-6 ... תעזור לו לעשות משהו עם זה! ₪ ועכשין לדבר האמיתי דייסה מקורית!!! ₪ לך למקעקע למשוגעים, דבר עם נושא ₪ הצב עשה את שלו... התולעיסם יכולות לבואי המחבתות בעזרת הפנקס והפוך לנושא | הדייסה על ידו לבישת הדייסה. (מי ! שכתב ‏ את התסריט צריך קעקוע למשוגעים, מה שזה לא יהיה) ₪ היוה שקית יפה! ₪ במשחק כזה משוגע אל תהיה מופתע > ₪ הידית הזאת יותר מדי שלילית... - ₪ נכון אתה מתגעגע לתולעים! ב ו ₪ אום בנגו (לא! זה לא "אדס בנג'ויי!) רוצה את השלפוחית... מאוד 2.3 מאודי ₪ לך תלווה... ₪ בשביל לפתוח תעלה מה צריךז / נכון! מוט! המשך יבוא... ₪ זוכריסם איפה התעוררנו! משהו דרך הכוכרה היעון המשך הרמזים של איתי בר חיים: כוגרעו המכוניות ₪ לא נרצה שהשער ייפתח, נכון! ₪ ניכנס בדרך השנייה, שנמצאת ממש ממש קרוב. ₪ נצא לחפש קצת בובל המתכתי והחלוד הזה. ₪ ספ פס ד5... ₪ נחוור לשחק עם הכלב. הפעם בצד ימין של המקום. ₪ כמה מכוניות... ₪ אבל את הבשר הכלב הזה יאכל מהמכונית הכחולה. ₪ צכשייו, כשהכלב עסוק, נלך לבדוק את המנוף. ₪ וזוכרים את המכונית הכחולה: שם המנוף יתאים לנוף. ₪ אל תשכח להדליק אותוי ₪ ואת המנוף לא נשאיר באוריר... ₪ תפסנו את המכונית: עכשיו הוא יהיה באוויר. ₪ הכלב מחוא לתחוס. ₪ המולגות מעכשיו שלנרי אצל ו ₪ האופנתג מתוקן! אפשר לעזוב את העירי ב'ציאוה סהעיר ₪ לשוטרים יש רעלון החדש בשבילך. ₪ ברח חזרה לעיר. ₪ זרכריס אזת מה שקרה במגדל הגאי ₪ כשהשוטרים יגיעו, אנהנו כבר נהיה בדרך אל החופש. ₪ כמה קשקושים יש בדרך... ₪ אל תשכח אף שסם! ₪ צא מהפינה הגבוהה השמאלית של המסך, ואמור לעיר שלוס לעדי בדרכים ₪ המשטרה עוד רוצה לדבר אתך. ₪ ברח אל הבר, ביתך תאהוב. מחכה שם. ₪ בדיוק שם... ₪ ועכשיו, לברי בבר ₪ הי תראו! לקוח חדש!י ₪ נדבר כמה שרק נרצה, אבל רק תעודת הזהות תקים אותו. ₪ ואת המחסוס המשטרתי געבור בלי בעיות ₪ תירגע עם השבועות, בחווווורי ₪ האין אף אחד בבית, כלומר, זכותנו לטיייל בו. ₪ בחדר השינה יש משהו מענליך. ₪ אפשר להשתמש בחתיכת הברזל הזו כדי לתקן את האופנוע, אבל לא על האופנוע עצמו... הגלגלים של המשאית, סתס בשביל הכיף. ₪ וווגורו...דחוף! ₪ נפלה המשאית. ₪ לא, זת לא חומר רדיואקטיבי. אפילו ניקח קצת (אבל קצת:). ₪ ושוב אנר בדרכים... ₪ סתס סימני דרך. פשוט תתעלם: ₪ הלך הגשרי ₪ טוב. חוורלס. ₪ הפעס נעצור, אך רק בעצורי ₪ עוד נשאר לנו בברזל! ₪ עכשיו הוא יהיה על הפגוש האחורל! ₪ אה דווקא היה רעיוך טוב. ₪ ואתם יודעים מה לעשות עפ מה שקיבלנה. ₪ עכשק שוב מת על וה. אתה לאו) ₪ והפעם לא נתעלם באף סימן הרך: / (טוב, לפחות לא מהראשוף): : [ לדרפיס.. 049 +18א 1 אפ/יםתטת ה אנל ₪ דרך המלחמות. ב ₪ והירות, לא להרוג את בן אס " תפגשו אותו. , ₪ ועכשיו קצת מידע על מלחמות. הדרכים האלו: שרשרת - משיגים אצל האיש על האופנוע הקטן. כמה מכות והוא: בחוא. : מסור שרשרת ‏ - משגים ‏ אצל האישה. פשוט זרוק עליה ‏ את החומר הירוק. קרש - האיש שאצלו הקרש הוא קשוח, אבל קל להפילו עם המסור. ממריצי מהירות - יש רק כמה. שניות לחסל את האחד הזה. שתכ מכות עם שרשרת רגילה על הראש והוא בחוץ, אבל התומון תייב להיות מדויק. משספי מגן - האיש (:) על | האופנוע | הצהוב. הקשוה ביותר. חכה עד שהוא ירים את האתשו והכה בן פעמילם ‏ עם הקרש. אסור <הגיע יותר מדי קדימה. ₪ אס אכך ווצת | להילחס במישהרה לתר טפם ודלג על הקרב ₪ הופיע סימך האשורך: טוב. הקלק פעם ראשונה. - ₪ הופיע סימן של? הקלק פעם שנייח!י בערה | הת ₪ תראוי רמפה! ד ₪ מעכשלו הרמפה שלנה. 2 ₪ אזין לה מקוס בכיס: קשור אתה | לאופנוע! ₪ ל ₪ והה, גמרנר עם המערה!. . | בדרכים ₪ ורכריס יפה ו ג ₪ תראוי יש שם. שלסונ. 1 ₪ ונראה <ש על הטלס עד ג קטנה? " 5 0 - ₪ זה היה 0 ּ/ 0" : תומר גילת יש לי הכבוד והעונג להציג משחק חדש של חברת ,ז₪/6,] א ד7, אותה חברה שאני וזוכר לטוב מהדיסק האדיר ‏ של מונטי פייטון וכן מהמשחק ההומוריסטי, | ם.4771ם מ המשחק החדש מיועד לגיל היותר צעיר, ומדובר בגיל 10, לערך. אבל אין כאן שום ספק שאפילו אנשיס כמוני, שהכפילו כבר אֶת. גיל 10, יכולים בכיף ,ליהנות. מהמשחק. 2 40 אה 8(ח(ו אלכרים? הסיפור 2% באמצע הלילה בשיחת טלפון לאסשהו בית מרוחק בקליפורניה, ביתם של גיואי והמפלצות, שהם |" | להקת רוק. 6 רז | , הטלפון מצלבל, ובצד | 7 השני נמצא האמרגן של /‏ הלהקה שמציעי "לג'יואי ל פע בפסכייבל וודסטוק שד" האגד 8 2 כמובן שגיואג אלנו מסְרב, ואכן, על הבוקר =%פל המפלצו מתארגנות .כדי לווז להופעה - אלא ש.. | פשוט אינו מצליח.. והתעורר, וכמה - שמגטום זה לא מ לתה שה התה השש שמשרה מחות תב = שששמשממום: הנשאשו 3ה-=- לוש םה 2 = יש אחת *המפי צות ‏ (לא' אחתָ" חכמה = במיוחד), מחליטה. + פשוט,לפוצ את הבית, כדי שהבוס הָאדִיר "יעיר את גוא 7 | אז הבום כן העיר את ג'ואי, אבל... ו גם תיק : לשו וכל ₪ = "ד נ הדל ופשעאשש ]ןז שמוח ו 4 22 יל ל 2 0% > יאר 0 8- ..' ג'יואי חייב עכשיו לעבור בכל המדינות ולאסוף את כל הלהקה שלו, עוד לפני תחילת ההופעה. זהו סיפור העלילה. מדובר | במשחק ‏ פעולה פלטפורמות (אתם בוודאי במה מדובר), כלמשל, ]א ]את ג צ ואחרים. מסוג וודעיס הדא ה ג'ואי מטייל לו אי שם ברחבי ארהייב, כאשר כל מדינה מאופיינת במקוסם משלה: אפשר לבקר בכלא אלקטרז רדוף הרוחות,: בלאס.: ואגס, בקניון הגדול, במיאמי, בוושנגטון, בניר יורק ועוד... כל שלב מאופיין במפלצות. שונות, בגרפיקה שונה וכן במטרה שונה; ונא'לא לשכוח - יש לעבור בזמן את השלבים, כדי לא לאחר להופעה. בחוברת המצורפת ישנה עזרה ויש גם טיפים לכל שלב במשחק, כדי שאס ‏ ניתקע, ל 0 נוכל תמיד לפנות , / 6 ו 3 == ו ו יש ., מא = > לחוברת העזרה, המציגה לנו בצורה פשוטה ונוחה, את מה שאנחנו צריכים לעשות בככל שלב. הואור רם וַפהָיין פת 4 - . - -?; . .0 4 - 1 שן ₪ | -- -.₪.ם-- 2.8.4 4 .םגש .ב "מ ...א.ת ' מ-% 5 ₪.מ-ם המ 5 "4 0.4004 לרק -- = מרחא שרה 5 4-4 פה .4 = הא6חק, והוש אנחיק אפופ. 3 תָי 00 הפ(א2יה, 6כשן . הי₪ 6106 שוכה, פאו % יי האנוירים 2-5 ויה 4 ₪5 רמת הקושי מותאמת לכל גיל: אפשר 0 . % מ לשחק ברמה הקלה, המתאימה, לגיל | | 8 בערך, ואפשר לשחק גם ברמה | 33 - הקשה ביותר, המתאימה לגיל 15 ומעלה. : במשחק חביב ומצחיק זה, שכבה %. מזמן לא מייצרים כמוהו,- אפשב. לבלות כמה שעות:" טובות מול המחשב. בתקופת משחקי ההרפתקאות למיניהם,. שהס' כל כך וני לתקופה הזאת, זהן משחק וצא שר | לטובה. + << ' *,ץצ" תומר גילת זוא 31 שימו לב, המשחק הזה לא נועד לאנשיס בעלי עצבים רופפים! אחת הסיבות לכך היא שהמשחק מדבר על גוקים. כן, הגיע. הזמן, | אחרי | סימולטורים על מטוסים, על מכוניות, על צוללות, על ספינות חלל, הגיע הזמן לסימולטור על גיוק. התפקיד במשחק - לשחק גיוק בעל נשמה של אדם (או יותר נכון, אדס שנהפך לגיוק). כל המשחק מתנהל מנקודת הראות של הג'יוק, ווה לאו דווקא עולם יפה... צג שפזא מצד אס צגכ כגאם מבית חברת 402 -56+]]א, אותה חברה שהביאה את מצם אאהם מחץ. והו קווסט נוסף, בשייתוף להקת ה-50%75א. קווסט מוזר שהגרפיקה שלו היא תלת ממדית, מוזרה, מסתורית 0 ומפחידה. וכרגיל, אפשר להחליף כאן דמויות ונשמות בתעלומת רצח נוספת. את הט זוכרים את הסרט עם סילבסטר סטלונה מיסטר איג 1 מצד 4 זיז אז עכשיו מגיע סוף סוף המשתק, ושוב מחברת 1 העלילה| מתרחשת בעתיד, לאחר שהמלחמה האטומית הרסה את כל כדור הארצ = (כמה צפוי). עספחם מססחז הוא- אחד שהחליט לעשות סדר ‏ בכל האנרכיה ששוררת. בעיר, לחסל ₪ את הפשע השורר שם ולהרוג את | כל שופטי המוות שלוקחים את החוק לידיהם, ספר האיגיון (6756/ 506ח56ת1%0) של אדוארד ליר | הפעם, הפקה ישראלית לחלוטין של הספר | הקלאסי, שנכתב לפני 150 שנה על גדי | אדוארד ליר, קריקטוריסט אנגלי, שכתב | וצייר חמשירים, שבמקור היו מיועדים לגיל = הרך, אך לבסוף הפכו נחלת הכלל. האריוה כוללת את הספר עצמו וגם [אסא-סס ל-5אוסמאזו, שבו, בנוסף לאיורים ולאנימביה, ישנה תוכנה המקריאה את השירים של אדוארד ליר, ובתוך השירים משולביס משחקים אינטראקטיביים; והכול בהומור ובקלילות. מעל גבי ה-1א6-80 אפשר לשמוע בקומפקטי דיסק רגיל את כל הספר, מוקרא ומנוגן. . מש 4 3 2 31 צ;) זהו משחק פעולה עתידני המתרחש בשנת 0. מתנהל מאבק בין משטר מדכא של עתיד נכחד, לבין קבוצת מורדים השואפת להפיל לאבדון את המשטר הקיים ולחזור לחיי חופש, כמו לפני המהפכה. משחק פעולה-הרפתקאה, המשלב גרפיקה תלת ממדית ומוסיקה מדהימה, מבית חברת או)אןש (2טאנזכ ,-6)). א אסזד זסש,י משחק פעולה טהור מחברת /א4%1.1. העולם בשלבי הריסה, רק אתם :כוליסם להציל אותו ולמחוק את הרשע ממנו (ותאמונו לי, יש הרבה מאוד רשעים במשחק), המשימות מגוונות ופרושות על פני כל כדור הארף, אם וה במצרים - להרוס אוטובוס 44 שלוקח :לדים לפנימייה שבה מכשירים אותס | - להיות לוחמי הרשע, ואם זה להרוס מסוק ₪2 שמאיים על בית דירות גדול. כל המשחק כולו הוא משחק יריות מושלס | בשילוב מוסיקת ווקנרול של להקת אירוסמית, שאף מופעים במהלך כל המשחק. 6 אזר בשוהה טובה לכל חובבי הכדורגל, חלק ה וצ לדרח 507 407 של חברת אזזוא 0 , = הפעם משחק כדורגל נוסף, רק בנושא קצת .. יותר עדכני: אליפות אירופה בכדורגלי= - גרפיקה" תלת ממדית נהדתת ומוסיקה" מעולה, כמו בחלק הקודם ( 4070 7 'ימחשבים וכוףיי 55, וולר 1796 איציק בסו - - אש | ד * 1 כו עג מ ן | ןזל ר" "ל / 4 / | / 7 / "| 4 ו א א ₪ יש 4 ו 4 - שַ 50 6 ו צ ו 'ררוררנֶ ₪ | | 4 ! | ןיי | זווזלר'רנר= י ןי -י = דכ"טג >" סוק פ- מבי / | , [ 0 ₪ וו)' | ₪ < | שאו| :| ₪ גא - 4 שו .| , ו<<₪)1)! "שא א ו / 4 ₪ פוה תקיפה 0בפ? ]ו ו = א ₪ | בגו ב-א 4 ₪- ₪ | ש וא/ו 6 1' ו ]| . ודל - ד יקי אי ןו / ו הנמז 4 וו 2 |! וקרדררד 1 ₪ אא הש הח המאקה ₪ . ג" ( (/26 ון בון : ,. ' אל %/ ו שו 2" 4' ו |( ו |" . 0 5 בבוווררץ" ב א הו א הפקו | 'לוענך ל"רזרזו1 ורמזי הנ | רדד כיכנלדזדדזוזור . ₪ ו 1 ₪ ₪ (ן 0 מו ו ןו // ו| ו כז ; להת : שב ' א - | יף' . []]; | - 1 |[ 77 1 | 1 ₪- 5 / | ו ו 4 / - . 1 ' 1 | 0/0 = ו [ ₪ א ' ₪ ₪ ₪ עצ 4 1 הנ (07 7 () ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ קד %- ן / שי שן שי ב ו כ דר" נר- מעד כו / יר /- סננא ודי. במשך 150 ששנה, או בואם, הפכו להיות חברה, ששקדה, בעיקר על שיפור הטכנולוגיה הצ וזאת לשון הצו: "יקבוצות של פירטים חמושיס, מבריחים וטרוריסטים מטרידים את מערכת סנטאורי מזה כ-100 שנה. (יכוח התקפה סנטאוריי] נוסד במטרה לספק ביטחון רב יותר לאנשי | מערכת סנטאורי, - מפי אלימות גוברת ומפני כוחות של פשע מאורגן.יי בווכים הבאים לכוח התקיפה יסנטאוריי! כידוע, כוח תקיפה זה הוא ארגון צבאי חדש; ב-25 ביולי 2300 ניתן צו להקמתה ‏ מטעםטם המועצה השלטת שיל סנטאור?. מו האמה א וו ברע תות ב ₪ = 2 2 ו ו 65 נבחרו | =מצין צעירי החייליס הטובים ביותר, הקיימים בשבטים של כוח ההתקפה. כל אחד מהם נבחר לא רק בגלל כישוריו יוצאי הדופן כחייל בשדה, אלא גם בגלל יכולת המנהיגות שלו. 11777 = שו פה פהועשו עפ רו ם המשימה במשחק היא: למגר את תוקפנותם של אויבי החוק, אד נוזמא... להצטרף לכנופירת ₪₪ל הפשע המאורגן. . ]| = >% "מחשבים וכיף" 55, יולי 1996 באית שלה יטרה נובה' הוא משחק אסטרטגיה המשולב בסימולציה. כשיוצאים למשימה, יוצאיס עטוייסם בשריון קרב ממונע (₪88, המגן מפמט התקפות האויב. במהלך ביצוע המשימות, אפשר לבחור ביעדיס שונים לניווט | אוטומטי. | אפשר להשתמש במספר כלי נשק (רובס לייזרים): טכנולוגיית נעילה מתקדמת, ערכות סיוע משוכללות ויחידות סיור מעופפות (שבעזרתן אפשר לחקור אזורים עוינים, מבלי להיפגע). יחידות הסיור המעופפות (מאסאסם) מאפשרות לראות בכל רגע ורגע את המתרחש, | לפי כטון מצלמת ה-מאסאפ. הלוחמיםס | מצוידיס במצלמות שונות, ובאופציה לראייה פנורמית (160). . בַכל משימה צריך להשמיד מטרות אויב (נייחות וניידות), לחקור אזוריס ולשלוח אינפורמציה למפקדה הראשית על כוחות האויב שבאוור, על משימות הצלה ועוד. אם מעוניינים בקריאת: חומר נוסף על היסטוריית סנטאורי, כדאי לבדוק את המסוף באזור המגורים, תחת מדור ייספר:ה'" - !גזס:.1. 1] אם צריכים להסתכל שנגת על המטרות | הנוכחיות, תוך ‏ כדי ההדרכה, יכולים ללחוף* על מקש ולשמוע את הפקודה האחרונה שניתנה. 6 ג אפשר "להביציי על מקומות חשובים באזור המגוריס ובבסיס, על ידי החזקת מקש סג 1] כדי לצאת מטרה נובה, לוחצים, בכל זמן, על א-ו41. [נ] אם יש כפתור מהבהב במסוף שלכם, יש לכס דואר חדש. כדאי לבדוק | את הדואר האלקטרוני לעתים קרובות. ! אם לא התכוונתם להיכנס לחדו התדרוך, יש ללחוצ על כפתור ₪35₪ ס] ההט1ז6א! במסך ההצטיידות. 2] יכול לחיות שלמפקד יהיח מידע נוסף עבורכס תוך כדי? ההצטיידות, יש לוודא שקראתסם את כל הערות המשימה. 3] אם אתס מעוניינים במידע על חייל מסוים, לחצו על כפתור יהצג צוות' - '|6החס5ז6 עו6ו6. [] אם אתס זקוקים למודע על כלי הנשק השונים, על חליפות ועל 451 (ערכת סיוע) הזמינים, יש ללחוצ על הכפתוריס האלה: מפרטי כלי נשק (5066 תסכ63ו), מפרטי חליפות (50663 )ופ ומפרטי "898 (60ק 897 ), בהתאמה. כפתורים אלה יציגר לכם נתונים על הציוד השונה, ממש כאולו השתמשתם באפשרות 66 במסוף הפרטגי שלכס במגורים. + אתם :כולים להתכופף על יד לחיצה על המקש - (מעל ל- םג), וכך תהיו מטרה קטנה יותר לפגיעה. | אתשם תקומו," באופן אוטומטי, עס התנועה הבאה שלכם: ) אם אתם זורקים רימונים, מבלג להשתמש בנעילת מטרה, ‏ אתם וכולים להגיע לטווח רחוק יותר, אם תשנו קודס לכן את זווית הראש שלכם. אחרת, אתם יכולים לכוון בקשת נמוכה בלבד. (] ככל שתהיו קרובים יותר למטרה, כך לה?ן כלי הנשק, שאינם *ורים קליעים (קרני לייזר), יעילים יותר. 3] המפה שלכס מבוססת על נתוניס של סיירת 506, והיא בהחלט איגה מושלמת. כ] אל תצאו מתוך הנחה, שיחידות הסיור המעופפות שלכם הן בלתי פגיעות! פירטים יירו בהן, כדי למנוע מכם לערוך סיוריס. טוב, אף על פי שהדיבור מלווה ‏ ברעשי רקע. אלה מכם, המשחקים 9% עסו כרטיסי קול התומכים בטכנולוגיית 06תט2-50), יוכלו ליהנות מעיבוד. ‏ קולות תלת-ממדי בוזמן אמיתי המשחק קל מאוד כשליטה (שילוב של עכבר + מקשים). - 5 | | שר | 4 קום' - ₪ ₪69 איננו מהווה אתגר מיוחד. לכל המתחילים, | שאינם מצליחיסם להשתלט על מכלול המקשים והאפשרויות, המשימה הראשונה היז משימת אימונים. ספרות - 09 09 09 09 + חוברת ההשבר המצורפת מלווה בהסברים על כל פרט במשחק, בנוסף לטיפים שונים למתחיליס. אורך חיים - ₪ - - ג המשחק יכול לעניין בזכות הגרפיקה שלו בלבד, ולמרות זאת יכול להחזיק מעמד למשך מספר משימות. משחק טוב, מרתק ומהנת. יימחשבים וכיףיי 55, ולי 1996 |. גיא ברויר זה מתחיל במופע רוק מגניב. הגיטריסט ג'/וני וחבריו נתנו הופעה מרשימה, וכולם התלהבו. אבל, מכשף רשע קינא באותה להקה וחטף את חברי הלהקה, מלבד את ג'ונל. גיוני היח' גוטהיסנו מעולה, והייתה לו גיטרה בעלת צליל מחשמל, ולכן, המכשף העדיף לגנוב את הגיטרה של גיוני, מאשר לחטוף את גיוני עצמה המכשף שאף להיות הגיטריסט הטוב = ביכקום, אבל, הוא הוציא מהגיטרה של גיני צלילים נוראים, ומרוב עצ בום הוא כלא את גיוני. התפקיד במשחק תוא להיות ג'וני, שצריך להציל את | חבריו, ואסור לשכוח - גם את הגיטרה. =------==-==-= == 2-5 במהלך המשחק עוברים מספר שלבים בתוך מקום אחד. השלב הראשון - בנלא. המסן הראשון בשלב זה יהיה ב'ית הקגרות של הכלא, והמלןך השני יהיה חצר הכלא, לאחר מספר מסכים (:שלביס), מגיעים לשלב אחר, אשר גם בו יהיו תת-שלבים, למשל, בית החולים. 4 4 4 . ו 1-4 יי תפי לגילאים 10 ומעלה כלי הנשק של ג'וני הוא גיטרה |לא היה קשה לנחש). עם הגיטרה שלו הוא יכול לירות באויבים, לרקוד ריקודי פוגו (המשמשים גס כאמצעי חיסול) ואפילו לירות מעין יריה ארוכת טווח, שתחסל את ייהמזיקים" שנמצאים ‏ 10 מטר מג'וני. מתחיליסם את המשחק ב-3 פסילות, ובכל פסילה ישנס 5 ייכוכבי חיים" לאחר שכוכבים | אלה נגמרים, מתבטלת פסילה אחת. כדי לקבל עוד "חיים", ישנן שָתי / | אפשרויות: 1. פשוט לחפש פרצוף חמוד עס שיער סגול ולקחת אותו 2. לאסוף סכוס של 10000 נקודות (בערך), ואז לקבל עוד פסילה. עכשיו, בנוגע ליימציקיםיי למיניהם: בכל שלב יש מציקים שונים, שאת רובם לא קשה לחסל (הרי המשחק הזה הוא לא בסגנון 1אסספ, אלא בסהייכ 05 486 לילדים תמימיס). אבל, תמיד ישנס אלה שתמיד נדמה | לכם שהרגתס אותם, ולמעשה, לא / עשיתם להם כלום. דוגמה למציק כזה הוא השלד שמסתובב בבית-הקברות: הק כאשר יורים בו וחושביס שהוא ּ מחוסל, פתאום מגיח מהרצפה 8 הראש של השלד ונע לעברכס, כמו 2 איזה פתיל של פצצה, וכאשר הוא ?| פוגע בכם, הכוח שלכס פוחת, גם יִּ !| אם אתם נמנעים ממגע עם הראש | 5 הזה. אם לא תפוצצו אותו, ייווצר 21| סש שלד חדש, ולא תוכלו לצאת מהמצב : שנקלעתס אליו. ה ₪ 5 7 ז : ונקודה אחרונה: : | | שלבי בונוס. : שלני הבונוס במשחק הזה : הם פשוט מגניבים. אין פה את הקטע של ומן מוגבל לסיוס השלב, אלא שאתס ינוליס פוט לקחת ‏ את כל הבונוסים שיש ולחזור לשלב כשאתם חזקים כמן שור. | ₪ , +1 . המקשיסם במשחק;: ישנה אפשרות לבצע שילוב בין מקשים, ובכך להגיע לאפשרויות חדשות. למשל, שילוב של מקש-הקפיצה עס מקש הפוגו, נותן קפיצה גבוהה יותר מהקפיצה הרגילה, ושולוב של קפיצה עם מקש היריה (ברגע של קפוצה ממקוס גבוה) גורם לגיוני ‏ יילצנוחיי (ליפול באיטיות), וכך לראות מה מצפה לו למטה. כמו כן, לחיצה כפולה על מקש הפוגו גורמת לגיוני . להתחיל לרוצ. קיד 4 2: . 5 1 עכשיו (אמנם אני מזכיר את זה בסוף הכתבה), אבל, לדעתו, נושא זה הוא אחד התנאים המרכזיים להצלחת המשחק הזה - המוסיקה!!! חבריה, המוסיקה במשחק הזה היא ממש גדולה. עוד לא יבא משחק סג )ג עם מוסיקה טובה *ותר. כל סרט הפתיחה הוא, למעשה מופע רוק מגניב. ההשקעה במוטסיקה היא לא רק בקטע הפתיחה, אלא במשחק כולו. בכל שלב יש מנגינה אחרת, ובסה/כ במשחק הזה ישנן 4 מנגינות שונות. אני, אישית, נדלקתי על המנגינה שבה מראים את גיוני בועט בגיטרה שלו (מפני שהוא נפסל) וגם על מנגינת הפתיחה. רואיס שלהקה ממש כתבה את המנגינה, כיוון שבמוטיקה אפשר להבחין בכלי נגינה רבים, למשל, גיטרות, תופים, טסינטיטייזר וסקסופון. לדיסק של המשחק מצורף דיסק מוסיקה רגיל, המכיל את כל המנגינות שבמשחק. שמעתי את הדיסק ואהבתי בו הרבה מגינות. כל מנגינה הייתה מנגינה מסוג אחר - ג'ז, 4 בלוז, 68א4/ והרבה מוסיקה בסגגנון של ₪006% מגניב. אז את נושא ה-פאש80 סגרנו. גם הגרפיקה במשחק טובה | מאוד, ואין לי תלונות עליה. את המקשים אפשר לבחור לפי הרצון, > ולכן הממשק הוא נוח. ששלניך בלבדי המשו אע שמשמ המור = ח דה הד החדהה ה חפ --- ₪ = דד 1 + " . . . ' ו שומר על עיניך כעל בבת-עשר - קח את המסךץ הטוב ביותר לסינון הקרינה ושיפור התצוגה. קח את המסךץ המונע באופן מהותי את עייפות העין מצפיה ממושכת בצג המחשב. קח את המסך שעמד (ובהצטיינות) בזרישת התקן תצבאי תאמריקאי המחמיר 0-484974-]ת , 6-148064-ו , 135086--ווזא ובתקן השבדי זז-חקזה קח ‏ 0₪ז953]סזק 111% המסך האידיאלי לעיניך. בלבד ... ימא ו כ הכתובת 7 לצווד ההיקפו. מעתק מערכות (1987) בעימ, תל-אביב: רחי הגרייא 25, טלי 03-6889666, פקס,03-6888917 סניפים: רעננה: רחי ויבוטינסקי 3, מרכז גירון, טכי09-913655 רמת השרון: אושיסקין 22, טלי: 03-5405802 טנא אלי הסורק החדש של אספזו06ו עושה הכל. חוץ מקפה. את זה נשאיר לעלית (בפבסומות..) ההמצאה הגדולה ביותר מאז המצאת ! 0760 106/10 - הסורק הצבעוני ' יודע לבצע מגוון עצום של משימות - |( ישירות למחשב בלי כרטיס ובקלי קלות..1 הקפה... סליחה, הסורק. | החדש מבית 'מעתקי | משרדיות, ומתחבר הוא סורק | הוא עור הוא מצלם הוא מפקסס הוא מתייק וגם מקליד (0.0.8) בקיצור, סורק שמנהל לך את העסק באיכות סריקה מדהימה והכל בעזרת תוכנת "ח503)סחס של *אסז6)אא. שו והמחיר % . = וזה החלק המצחיק היחידי - %799 + מע"מַ וי (2945 ש"ח כולל מע"מ) 2 = מעתק מערכות (1987) בע"מ ל 9 כ 0 |" חל"אביב: רח' הגר"א 25, - | 0.6.8 עברית מתנה - (2> ]| סל. 03:6889868, פקם. 03'6888817 ר הביל גדול אנו מתנצלים ו = רעננה: רח' ז'בוטינסקי 3, 0 0 לחול 4 ' מרכזגירון, טל, 5 באספקה! + | רמת השוון: רח' אוסישקין 22, / | טל, 03"5408802, פקם. 03:5466086. / ווח | | ניתן להשיג גם בחנויות מחשבים מובחרות. ]חי 1 0 גיא ברויר הו ליוו וו ץתנו = המשחק מתנהל במתכונת של סרט אינטראקטיבי, מוחות של האנשים | ל שסמסביבכם ולדעת יגוי 0 מה הם חושבים ומה הח | 5 יטפ פיה ₪ שר כותכוונים לעשות, מבלי שיהיה ביניכח קשר עין? - ובכן, אץ זו ו צפק מתבסס כולו על שיטת משחק כזו. 6 6 / 0] המשחק מ ו ב ולכן, כזאי לשחק אותו בחדר 8 .ולא הצוי לשבת קרוב למסך, - די למנוע. סיכוי לחלות במחלת 5 ו (הוראות ‏ אלו | 0 ת מחוברת המשחק). ו במשחק, ואתם ש - | / | בתחילה המשחק ישנ סרטון פתיחה 0-0 ו את האופי של 0 / אדיק. זהו אזס שיש "לו יכולות :-על- 4 טבעיות | לחדור של אנשים אחרים, וכך וע מה הס מתכוונים לעשות, % ט' האם הם נמצאים בעבר השני של הדלת. 7 כמוכן:" הוא | בעיניהם כדי לראות ובאוזניהם כדי לשמוע. בעורת התכונות האלו אריק ניקיים מופעי קסטמים, ואף נוצליח בתור בלש. אתם (אריק) נשכרים על יזי לאינה פוזוק, נדי ו הראשון אתם נמצאיס בביתה של לאינה (במהלך מסיבה) ומתחילים להכיר את הדמויות. ו , .₪ ב וג ב בו ב ומחשבה, כיוון שצריך לדעת אילו אנשים לבדוק, ואחרי אילו אנשים ל'ונקוב".| במקרים רבים קורה שאתם נמצאים בגוף ‏ של דמות נוסוימת, ופתאום מתרהש רצה באותו נוקוט, ואינכם יודעים ויהו הרוצח, למרות תנונותיכט הנויוחדות, 7-ו 0-2 ו[ וו לפעמים, כדי להגיע למצב כות, תצטרכו | לבצע | נמה סיטואציה נוסוינות, ובכן ל"כסות" הכיוונים - את הדמו"ת יו" נוכל ובס יטואציה הזאת יכול להשתמש, לגלות את האמת, אחד הדברים שסוצא חן בטיניי ביותר היה כששוטפר תפט אותי ןל וכ ץכ ואוי, בסוקום להיכוע לו, נכנסתי לגופו ו אליי בכבוד, וכך הוא נתן לי לטבור. אז כפי שאתם רואיסם. אפשו לא רק לראות דרך דמות נמוסו"מת, אלא אפשר גם להשפיע על אופן תגובתה לנוצבים ניסויניים. אין במשחק מה שנקרא מאגר חפצים'. כאשר רואים חפץ ניסוים כ של חתול- יאאק), לוחצים עליו, ואז עוברים זעזוע נפשי של היכרות עס יי 1 יג נוה שקולטים בזעזוע. "זה אי וימי יו מ חצוב נואוז לזכור ניהו אופיה של כל דנוות ואת ניירת כוחה בנישחק. כיוון ‏ שהשלב האחרון בו (שאליו הוא השלב שנו מיטחק תנויד ‏ מויעיהם) נוישחקים ‏ אהת "היהלוס ה שחור", ה?זויורוק "היה לווו ההתשחוו" יווווה<" וול ובי לוח זנוקה טשלו ונוצאות קוריווז וונו דמויות (שוווח שפגשתה במהלן תותד רסה" ישון ₪ קקוביות. אחה ווחויהם את 4 .8 הראווווווו. ויווראות לכף וחזקות ויותר (לפי מהלן הטייויה וכושחקן. בכל פעם שתודיוו פוגיו, עליכם לבהור קוגייה אחת גוגין ה.-4, ולנסות ד ות היריב שונוצאוה בסמוך לקובייה הנובחות. יב יוחר. וכן. בטזרח הרכזויות שלכם, לנסוה ולוצה אחז הדפויות של היריב א שתי הדסמויות ששוות רכוחן. וחיהן יירדו כזן הלוח. הראשון שנושנויד ‏ את קוגביות רו יוו לוצוו בכושחק ושעו - לסיים יו חן " ₪ משחק יוצא מגדר הרגיל - לפני כן, אף פעם לא ראית משחק בסגנון הזה. שה שח / | ז | | | | ן ו | ו | / ו / 7 --==-אש. = 11. "וד לה הי ין ד ה עהרעוחה ד ] וצור | , . + 2 9 - מאמאהההקמתההמוקחחההה/א ו . ה ן ד . , 1 ₪. סקירת ספרים דייר אמנון טיל "מבט לחכונות" - שלוש חוברוח ראעוונות סדרה בנושא סביבת יחלונות! ותוכנות הפועלות בסביבה זו מאת: פדות גלעדי ורונית אדמס * בתחוס המחשבים מצויים ספריס ברמות שנות, הן למתחילים והן למשתמשים ותיקים, וכמו כן ישנס ספרים רבים ללימוד עצמי, למשל, ייוהסדרה הויוואליתיי של הוצאת פוקוס. בדרך כלל, ספרים אלה הם יקרים, ומחירס מגיע ל-120-70 שייח. הסדרה *מבט לחלכונוח" היא יוצאח דופן בנוףּ של הספרים להוראת שימושי המחשב, כווון שהיא מיועדת הן למורים והן לתכמידים במערכה החינור היא מתאימה להוראה בחטיבת הביניים ומעלה, וכן למוריס ולפרחי הוראה במכללות. ובאוניברטיטאות, שלומדים נושאים הקשורים לעולס החלונות ולתוכנות הפועלות בסביבה זה. הגישה היא ליצור ללומד סזרה של אתגרים בלומוד הנושאים, מן הקל אל הכבד, ובדרך מהנה. העיצוב הגרפי והטקסטואלי - נאה, ההדפסה איכותית ומנצלת את תכונות החיתוך וההדבקה של החלונות ואת מיטב פלאי מעבד התמליליס סשאסאו, והמחיר נמוך למדי. י . ו 6 <. . 4 . בו - סררח החוברוח: בכל חוברת ישנן שאלות שעל הלומד להשיב עליהן. וכן יש בה מקום פנוי להערות שונות על החומר הנלמד. הסדרה מתוכננת להיות בת שש חוברות: 1. סביבת החלונות 2. שאסש למתחילים 3. מסדי נתוניס 6. גיליון אלקטרוני 5. שיעור במצגות (דצחסק אמאוסס) 6. סו למתקדמים. שלוש החוברות הראשונות כבר וצאו לאור, ובקרוב עומדת לצאת החוברת על הגיליון האלקטרוני ,זם0אם. ו. סביבה החלונותה חוברת זו, בת שישים העמודים, היא חוברת :סוד למשתמש המתחיל ומהווה יסוד ליתו החוברות. מבלי שמכירים היטב את תוכנת החלונות, אי אפשר להפוק את המיטב מיתר התוכנות של החלונות, למשל: זאחסק אמסוץק, [מסאם, ספחסש ודומיהן. "סבט כתכונוח סדרת החונרות: יימבט לחלונותיי סביבת חלונות חוכרת. הטפרים - תרשיכ אברמס רונית גלער? פדות החוברת בגסיסיים, כגון, 'יחידות קלט ופלטי ו/יחידות זיכרון, ובהמשך נלמדים פותחת בנושאים הנושאיס ‏ - !הכורת ויהכרת העכבר'. המקלדת' בנושא 'הכרת העכברי נעשה שימוש במשחק הקלפים המצוין יסוליטרי, שעד היום אני מרבה לשחק בו. לדעתי, כדאי היה להקדיסם את לימוד יהכרת העכברי ללימוד יהכרת המקלדת, כי בתוכנות החלונות העכבר הוא האמצעי העיקרי שבאמצעותו אנו מנווטיס. ונושאים נוספים: מנהל היישומים מבנה החלונות ותפעולם. השימוש בעזרה הוא נושא מרכוי בחלונות והוא מוסבר בעזרת מספר דוגמאות. בקבוצת העזרים הנושאיס האלה: השעון, היומן, המחשבון הרג'ל והמחשבון המדעי. ל נושא מברשת הצבע נלמד לעומק [ב-18 עמ'י מתוך 60 עמודי החוברת), באמצעות דוגמאות ותרגילים משעשעים ומעניינים. לומדים - את מתוך הניסיון אני יודע, שבשלביס הראשונים של לימוד עולס החלונות התלמידים | אוהבים| להשתעשע במשחקים ובגרפיקה, לכן, לדעתי, כדאו היה ללמד את נושא ימברשת הצבעי כנושא הראשון בקבוצת העזרים. גטם התמלילן נכלל בקבוצת העזרים, ומוקדשים לו שלושה עמודים. לבעלי ההלונות חסרי ה-מאסצו, התמלילן יול לשמש כמעבד תמלילים גרפי קְ ז וול. + המקיף ביותר בחוברת זו הוא = "מנהל הקבציםי. נושא זה בכר בעזרת תרגיליס ודוגמאות. צש הוא על אותם אספקטים גשיים של ימנהל הקבצים:: תרול תקליטון, שינוי כונן, העתקת תקליטון, פעולות בספריות ובקבצים, העברת קבציס וספריות ומחיקתס. אחייכ מוצג נושא /לוח הבקרת/ , ומובאות דוגמאות לשליטה בתצוגת שומר המסך, שינוי השעה והתאריך ושינוי בבעי המסך. לבסוף, החוברת עוסקת בהעברה ובמחיקה של סמלי היישוס וביצירת קנוצת ץ7₪0ךת5714, עס הפעלה אוטומטית של השעון. 2. גוזוט)\ לותחילים חוברת זו עוסקת באחת התוכנות המעולות והשימושיות ביותו במערכת החינוך (משרד החינוך רכש יותר מ-10000 עותקים של תוכנה זו) - תוכנת מעבד התמכילים מתסץץ. החוברת, בת 53 העמודום, מאפשרת היכרות ראשונית עס תוכנה זו, ומעוררת רצון להכיר את התוכנה לעומק. = כאשר תופיע החוברת 7 ) יסאסו למתקדמיסי, נוכל 8 להכיר יותר לעומק. צדדיס שוניס של תוכנה זו. גם לאחר שנתיים של עבודה ב-ס5ס, קשה להגיד שאני מכור את כל מה שיש ל-0א0 להציע, ולו בתחוס ההוראה בלבד. התוכנה מדהימה בשילוב הגרפי שבה, בנוחות ובקלות השימוש בטבלאות ובשליטה בגופנים בצבע, בשילוב | טקסט ובגרפיקה, וכן בשליטה בפיסקה וביתר פרטל העימוד למיניהס. מה יש בחוברת? - ניהול קבציס עריכה ושינוי מקשי תיקוניס תנועה במסך ובמסמך בחירת רצף תווים עיצוב גופניס העתקה והעברת נתונים ליישור הטקסט (:4511ץ 4 צק יה ז)) טבלאות טאנולציה עיבוב פסקאות החלפת מחרוזות הוספות למיניהן כתיבה באנגלית הגדרת עמוד. לכל הנושאים הנלמדים בחוברת זו יש 16 תרגילים, המופיעיס בתקליטון הנספח לחובות. התרגילים מהניס ומשעשעיסם כאחד. והושי 3. מסד החוברת השלישית עוסקת בנושא ישימושי מעררת לניהול בסוס: נתוניס' (8₪15. משוס מה, במערכת החנוך מכניס את הנושא הזה - "מסד נתונים", דבר שגורם לערפול המשמעות במה אנו עוסקים. האס אנו עוסקיםס בבסיס הנתוגנים עצמו או במערכת שיצרה אותו, כאשר שניהם מכוניס באותו שם. החוברת, בצורתה הראשונית, לוותת בתקליטון המכול שלושה בטיסי נתונים: יימדינותיי, "מזלותיי (12 המזלות) וייספארייי, שנבנו בעזרת מערכת 1 תשק של חברת לוטוס. כיום מנסים ליצור את אותס בסיסי נתוניס במעוכת 4060095 | של מיקרוסופט ובמעוכת קלבו של חברת סיבית. החוברת הזאת היא חוברת תרגילים בת 38 עמודים. היא עוסקת בנושאים האלה: צורות שונות של התצוגה - הצגה יחידה וטבלאית וסוגי דפדוף שונים פעולת המיון - מיון פשוט ומיון ראשונל ושניוני פעולת החיפוש ‏ - חיפוש פשוט וחיפושיס מורכביס (המכילים או/גם בשדה אחד או במספר שדות) דו"חות גרפום שדה חישובי בניית מסד חדש. הדוגכואות והרורגילים בנויים בצורה מדורגרו והשימוש בבסיסי הנחונים המוכנים מקילים על עבודה המורה והתפסמיד. הקובץ זמזלות" מכיל את התמונות העוונות של הסזלות. בנוסף לחוברות לתלמיד ישנה חוברת למורה, המלווה כל אחת מהחוברות והכוללת הערות דידקטיות ושקפים שוניס. כמו כן, בחוברת השלישית מצורפים למורה פתרונות לשאלות השונות. הערה לסיוס: כיוון שרשת האינטרנט מהווה עתה נושא מרכזי במערכת החינוך באוצ ובעולס, מורגש חסרונה של חובות בנושא זה בסדרת יימבט לחלונותיי. נקווה | שהמחברות תיענעה ‏ גם לאתגר זה. * פדות גלעדי ורונית אדמס הן בוגרות החוג למתימטיקה באוניברסיטת תיא. את התואר השני הן עשו בנושא ישימושי מחשב בחנודיי באוניברסיטה זו. הן עוסקות בהוראת נושא זה למורים ולפרחי הוראה, המתמחים בתחוס הוראת מחשביס בחטיבת הביניים. ובתיכון. , :2% ו | 0 | == = = 5 - ה זז 2 ז | | 1 : - ₪ י | 1 תומר גילת *מַתַ/י /מתי/ת עברו עליי שנתיים מבלי לראות אמ=פפאט, מבלי לזכור מה זה קוסינוס, | סינוט וטריג. ותאמינו לי, עברו ממש ‏ | בכיף! עד שיום בהיר אחד הגיע לידי | | התקליטון המכונה בעברית בגרות 100", ואופס, חזּרתי שוב לימי התיכון. האמת היא שוזהו בדיוק הומן המתאים כקחת את הדיסק הזה לידיים, כי אם אני לא טועה, בימים אלה ממש מתקיימת בחינת הבגרות במתמטיקה, כך שמי שרוצה לקנות את הדיסק, שיקנה ועכשיו. יש בדיסק חומר לשלוש בגרולות: אנגלית, מתמטיקה ולשון. לדעתי, נכון היה לכלול בגרויות במתמטיקה (5-3 יחי) ובאנגלית (5-4 יחי), אבל, איך פתאום מופיעה גם הבגרות בלשון! אני לא כל כך בטוח שדווקא מקצוע הלשון הוא המקצוע ההכרתי שיש לכלול אותו ברשימת הנגרויות הקשות באר. יְ אני חייב להדגיש נקודה מסוימת: / 'הדיסק הזה לא בא כתחליף , לחומר לימוד. מה שאנחנו מוצאים כאן - הק מבחני מגן ותשובות. אין כאן חומר ל*מוד?, או מי שמחפש ללמוד מהדיסק הזה, ; שיילך ללמו אצל מורה פרקוי. - הדיסק מספק חומר תרגול לאלה שכבר למדוּ את החומר. ל לתרגלה. / כמובן. שש כאן תשובות ופתרונות מלאים בכל הנושאים, אבל עדיין/יש ללמוד טוב טוב את הנושא לפמ . שיושבים מול המֶחשב, בדי לחיבחן. עכיו. . 25 י"מחשבים וכיף" 55, יולו ו : נקודות אנחנו מקבלים ומהו בכל נושא - כ-10 מבתנים שונים, ולכל מבחן מצורף חומר עזר. באנגלית - מילון אנגלי-אנגלי וכן קטעים להאזנה. בלשון - מילון עברי-עברי. במתמטיקה - דף נוסהאות, מחשבון רגיל ומחשבון גרפי (לי לא היה כזה במבח[). אחי לומד עכשיו בכיתה :"א (לא נורא, זה עובר עס הגיל), והוא מתכונן ממש עכשיו" לבחינת הבגרות בלשון, .כןך שהוא יכול להשתמש במבחני המגן הממוחשבים ,ולתרגל מול מסך המחשב. אני, לעומת ואת, התעניינתי יותר . בחישוב ממוצע הבגרות. שלל: - 'אופציה נוספת שקיימת בתוכנה - על פי רשימה של נושאיס שוניס של בגרויות, חישוב יחידות לימוד ושיקלול הממוצע האמיתי, אפשר לדעת כמה הציון הסופי שלנו. / אפשר / להשוות = אותו לאונברסיטאות שונות בארצ, ואף לקנל זוגמה של אוניברסיטת. תיא ורשימת : המקצועות והציוניס הנדרשים כדי להתקבל אליה. | [ 2 0 שכללו באן א. כוון נושאיס שונים, נוצר מצב של רב בכל נושא. אס חיו מרכ: אנגלית | בדיסק, לדוגמה, :ל להכניס יותר מבחנים ו/או שתו תרגילים שבעזרתם מלמדים קצה אנגלית את מי שעדיין לא למז במידה מספקת (כנייל גם במקצועות אחרים). % 3 , 4 3. חנבל שכל המבחנים ₪ / < או מכילים ‏ רק שאלות אמריקתיות, כיוון שבדרך ואת פחות מפעילים את הראש ומכסימוס מנחשים תשובה נכונה (מה זה כאן, פסיכומטריי) (,- רצוי לצרף *ותר נושאים לבגרויות, | כגון, | תניך, | אזרחות, ספרות, היסטוריה ומקצועות חובה נוספים, כי אם כבר עושים משהו, שיעשו אותו עד הסוף. בסה"כ מדובר בפרויקט ראשוני, שהוא בהחלט טוב, וכמו שאמרתי, הוא מתאיס רק למי שכבר למד את כל החומר לבגרות והוא רוצה ומוכן לתרגל אותו. וו 4 . 7 .₪21 שש 5 . 3% ו 7 -5606 == ' 4 - ו חנ ". "א = בק 8 אד הר גילת ופי הפי שיב ה-0/ רה | הפי שוין, 909/70 0), 39616 (09פכת 2390 ויחי כם. יותב /פון) המופה ]ל יי 0ק6ו/יס ית התוכנה מיועדים לגילאי 10-5, והיא מהווה היכרות וראשונה עס השפה שבקרוב | מאוד, אותם ‏ ולדים, יצטרכו כלמוד אותה כמקצוע מרכזי בביהייס, כשיהיו טיפ-טיפה יותר גדוליס. כשאני הייתי בן 8, אימא שלי לקחה אותי למורה פרטית (אז - בחורה בת 18), כדג שתלמד אותי ואת עוד כמה ילדים אחרים,, זבי חוטם כמוני, קצת את השפה החדשה הזאת, אותה שפה ששברנו את הלשון כשניסינו להגיד מצד כמו שצריך. 4 - ידד :4 5 ) 41 . א 9% ו 2 / עכשיו כבר אין צורך במורה פרטית שתלמד קצת לפני ביה"ס. עכשיו ישנו המחשב שיכול, מצדו, לחזור 0 פעם על אותה מלה, עד שנדע איך אומרים באנגלית, נמו שצריך, ספר, רגל או תפוח. 8 את 0 ו פועופנה ה5סת? ₪ נוסעיס לטיול קצר בתוך ‏ "".. העיר, ומבקריס ב-4 מקומות שונים: הראשון- הכתה - בה נקבל הסבר קצר על צורכי לימוד שונים, כגון, ספר, שולחן, עיפרון וכיסא; נלמד קצת חשבון ונצטרך לענות על שאלות קצרות. ואם ממש נהיה ילדים טובים, נזכה לשחק במשחהחק סולמות וחבלים שבתוכו משולבות| כל המליס החדשות שלמדנו בפרק הזה. המקוס השני שנבקר בו הוא התאטרון - נצפה בהצגה יכיפה אדומה!, ותוך כדי כך נלמד על פרטי לבוש שוניס ועל מצבי רוח שונים. המקוס השלישי הוא המטעדהת - נלמד קצת על מוצרי מזון עיקריים, כגון, תפוח, חלב, מים 4 ועגבניות. * נערוך ‏ קניות -/ ואף נלמד איך לתכין מילקשייק. המקום האחרון שנבקר בוהוא - = | אולם ההתעמלות ‏ - באולם זה נלמד על חלקים שונים בגוף: איך אומרים באנגלית ידיים, רגליים, ראש ועוד. | / בכל מקום שנבקר בו נוכל להקליט את עצמנו בטייפ (תוכנה שמצורפת ללומדה), נוכל להשוות את ההקלטה לוויניי הפינגווין, וכך נדע אס אנחנו מסוגליס לדבר כמו שצהיך. לכל תחנה שנבקר בה יש שיר באנגלית, המדבר על אותו נושא שזה עתה -למדנו, המליס לשירים נמצאות בחוברת המצורפת למשחק, ואפשר גסם לשמוע את השירים במכשיר קומפקט דיסק רגיל, כדי לחזור שוב על המלים. התוכנה מלמדת ומתרגלת בצורהי ‏ 0 7 ה יפה מאוד את כל אותן מליס - ראשונות שילדים צריכים לדעת, לפני | שהם מתחחלים ללמוד 4 . בביה"ס, באופן רשמי, את. 4 השפה האנגלית. 0 / הבעיה היא, שהיקף הַחומר. זן 4 הוא, יחסית, ‏ דל." חכל | שהתוכנה ‏ אלנה מכולה = קצת יותר אתרים, / שקיים חלק ראשון ש לומדיס דברים א ₪ ו + "' ומורמר ]מ ה] ש] ב]ה אוסף 1 קובי שחר עד לפני כשנתייס היה מבחר הלומדות בשפה העברית מצומצם ביותר. מבין הלומדות בעברית, בלטה בעיקר טדרת | יגורדי", שהציעה מגוון לומדות בתחומים שונים: | הכרת | מלים | ויהוי האותיות, לימוד מספרים ועוד. אחת הלומדות היותר מוצלחות בסדרה הציעה אוסף של משחקי חשיבה וכללה פאולים, | מבוכיס והשלמת צורות. / 1 1= 5 ל | וי 0 ביל ₪ שי ' - . . ז ] - % 3 | ה 1 4 0 = -%=ת .₪ 1 . כיום, גדול מאוד מבחר הלומדות בעברית. על המדף אפשר למצוא שפריס אינטראקטיביים ומשחקי הרפתקאות באיכות גבוהה (משחקיות, גרפיקה וקול). בלומדות אלו יש פעילויות ומשחקי חשיבה רבים. כיוון שפעמים רבות נתקלתי בקשייט בהתקנת תוכנות, הפעס החלטתי להתקין את הלומדה לפני הצגתה בפני יובל. כאשר יובל הפעיל | כתובות, המלוות בציור קטן, התאיס ב'יחומר למחשבהיי, הלומדה שבה את המחשב ב בקונפיגורציה | יובל פריפל לפי הדרישה. ות א הוור להפעלת החלונות, ציפה לו איקונין בהמשך, הגיעו לחנות: למתכנת של "משחקי חשיבה" 0 הי בבומט ה קים ילך על גלגשת (סקייטבורד), ילדה מסדרת ייגורדיי. ו חמודה, ענק וגם איש אחד דובר קלוק כפול ויובל מגיע למסך הראשי 3 6 >= אנגלית (שהצליח להתחמק ממלאכת ו המציג את ששת המשחקים: יְ שש המח יהגיורי שהתוכנה עברה). = 1 אן כא א'בר ₪ אורנגה בנגה ומיכי הפסיבי - שני % שמ שימות משלת. משחק ו רו יובל גילה כי ניתן לשלוח פריפליס ₪ ביתני הכדורים. המעופפיםס | לי ו | ללקוחות | המזמינים | באמצעות ה ף7%לוָרב33 ( | . 1 , 9 ואשר אַ( ו שנו מרכו הטלפון (רק בעזרת תיאור קולי) או ( דרשים לעזור שו יצירה לפיתוח היצירתיות בעזרת פקס (ואז הת יאור כתוב). ₪ כנופיית בעלי כנף - משחק אלא מצצעים לן השלמת סדוות בחנות הפריפלים יובל למד להבחין ₪ חנות היפריפליסי. בפרטים ובהבדלים שבין התכונות, 6 משטת הִ'הם כמו כן, הוא למד לאתר שילוב של מוי ו תכונות המתוארות על ידי שימוש חן ות. הפריפלים ביחסים :ו, אה, לא. (המשחק שיובל בחר להתחיל בו) לאחר שהכיר : ת הלק ה כאן תוכלו לקנות חיות-מחמד מסוג הפסיכבי. 1 אחר. הפר*פלים הינס יבוריס שיש להם - שיער מתולתל או חלק; צבעים שונים; עוניים קטנות או גדולות (חלקם מרכיב משקפי שמש). לעתיסם הם מקושטיס בפסים או בנקודות. נשמעה דפיקה על דלת החנות. יובל פתחה את הדלת (בעזרת העכבר, כמובן) וראה גברת נכבדה שביקשה לקנות פריפל. בהתאם לתנאור שמסרה הגברת, ובעזות הוראות | 9 - - 222 וצל > שק | רו | יימחשבים וכיףי" 55, וכל 1996 . -. ור א ור .' 'כי הפס'כי ואורןאה בנאה בחצר עמד קסילופון; יובל הקיש על ולאחר מכן על מיכי. | הציפור החביבה חזרה על המנגינה -- הקלידיס שלוובל השאלות ניטינר גם את והתשובות. מיכי הקיש על מספר קלידים ויובל נדרש להזור ולנגן את הצליליס בסדר הנכון. בעלי שמיעה מוסיקלית יוכלו לבחור באפשרות שמיכי ינגן בחושך ואנו נחזור על הצלילים על פי השמיעה בלבד. משחק יובל גילה שקלידי הקסילופון יכולים להשתנות למיתריסם, לכוטות, לבולי עץ או - הבחירה החביבה על יובל - לתרנגולות. חברו של מיכי הוא אורנגה בנגה, הקוף המתונף. גם כאן יובל יכול לבחור, אם הוא זה שמנגן ואורנגה מכה בכליס אחרו, ‏ או לשתחק במשחק הזיכרון ולחזור | אחרי ההקשות של הקוף. ב'ת (' הצורות. הכדורים המצופפים שתי התתנות הנוספות מציעות "מעבדי צורות'י. נכאן השתמש ‏ ובל בצורות גאומטויות - להוכבת - תמונה. המיוחז בסביבה זו הוא ביכולת להזיז את הצורות במסלול קבוע, או לסובב אותן סביב צירן ‏ 5 יובל תפס את המלבן בקצהו, ועל ידי תנועה חדה עס העכבר גרם כו להסתובב במהירות סביב צירו: קליק על הצורה - והיא נעצרת. גרירת הצורה ושהרורה ₪ * גרמו לה להמשוך לנוע, . תוך השמעת קולות כאשר היא ! נתקלת בדפנות המסך. | לאחר | שהשלים - את > התמונה הקינטית, שמר אותה יובל כדי שיוכל להראות אותה לסבא ולסבתא. בביתן הצורות אפשר להתאים קול לכל צורה, על ידי הקלטה בעזרת מיקרופון. בבית הכדורים יש מבחר מנגינות שאפשר להתאימן לתמונה המושלמת. כן פיית. בצלי כנף התחנה הבאה הייתה במפעל המייצר בעלי כנף. לפנונו | ניצבה ציפורים. יובל בחר לציפור כובע, נעליים, וכן את הצבע ואת הקישוט לגוף. לחיצה על לחצן ‏ "התחלהיי, ומתוך מכונה המייצרת המכונה יצאה תרגולת, הטילה ביצה ומתוכה בקעה הציפור החדשה. 0 0 גם כאן ניתן לבחור ביישאלה ותשובהיי: מוצגחת סדרת ציפורוס ונדרשים להרכיב ‏ את הציפור הבאה בתור, לס'כום, המשתר מציץ אתאר' מתשבה מרכז' פ9'לות. חדש("ם. בכל הפע'ל'ות. רמת. ההוש עולה עם הת.ראול, ית | לקבוץ את. רמת. | הקוש' בכל עת.. לפנינו משחקים שהמשימות בהם שונות מהמשימות שהיכרנו בלומדות אחרות (פאזל, ספר צביעה, משחק זיכרון), והן מבטיחות ומן רב של בילוי והנאה בשילוב עם אתגר מחשבתי. מומלף ביותרי וו שי שו שר יי ו 78 הששהתשמ ‏ - ו ומוקממ - מ" ממה | | באש 4 שד 2 = . . ָ : .= / 4 ₪ . + ץצ ר ",ו % ב יי , : ו . :.' 44% ל 'ַ . - . - . " ]> "1 ו ו יְ א ".. . ור :יליא '. . : . / . , / 4 4" 5 7 ' 4 של 7 - ---. - 7- . ₪ : . [ . - ' וחק 5 = 8 אי | בגיליון זה אנו מביאיס שתי תכניות של שילחו את התכנית על גבי דיסקט וצרפו 0 ירון כהן-טל: "ציור תמונה - פיקסל אחר דברי הסבר, הוראות להפעלה וכן הערות או | : פיקסליי וייאומדן של זמן". = הבהרות. / 0% כמו כן, את התכנית ייחלליות של אל-עד אל תשכחו לכתוב את שמכס ומעט פרטיס , ד אמיר, ואת התכנית של אית פולק - עליכס כמו: גיל, תחומי התעניינות | לו | /, יימטוסים נגד טנקים". במחשבים וכדי. 0 / . את התכניות שילחו למדור ייזה רעיון" | 6-0 ו אל תשכחו שאנו מצפים לייכייפיםיי או ת.ד. 675 רחובות | 1 המלצות לפתרון של בעיות תכנות, ולצורות או | מקוריות שמצאתם לבעיית תכנות כלשהי. עצלר קז ,61 ₪505 = 5126 ;4 = )ח6וחטתטק)פסכן ]הסט - ירי נשזלט 01 [1..486] עדו = סקעז 6זטחטוכ סע זה :16 6זטז6וכ ]0 116 :1|6] שזטוסוק :|[8] עחחו5 :6וחגח 6זטוסוק :סקץ] 6זטוטוק :שזטוסוק ,א ח0ו10631 [חוסק ,06סוח הכוזש .זסצוז הסבזט "2 יי ]הו :ח508 0) זהוסק ,צוהז סו |הוסק - 1 ד שפה: פסקל -- :חה6[ססט 01 [900.. 1 ][ץהדוה :הצוהז ה066 [חוסק 6ה: 5הה ) . ה<..אשא0ש. הושסס : | | :(6וחהת 6זט61וכן) ה6801ת ;('001.' + טוחפח 6זט0סוכ ,116 6זטוטוק) ח8ו355 | : (116] 6תטזסוק) 6561 : | | / | (שזט)שוק ,116 שפט)וטון) 60 ל 1 | (1|6 שזטוסוק) 01056 | מציירת תמונה שעוצבה במעצב - | כ | ו 5 ו ב ;| ההק =: 06סוח ה[קגזט ו התמונות פיקסל אחר פיקטל, ₪ 7%" .₪ :(" , 66סוח. תקגזק , זסש6. הקפזט) הקהזקזוחו 0 | באקראלות.. : ₪ ה :()ק]החסת ‏ 6זנו61וק ,0 ,.0) 896וח)טכ 0 | ו 0 טסו 1 =:; 3683 ס). וחוסנן זס! 1 == [חםס5 0) |)חוסק] האובז. הס06 |)חוסק 6ה] 5ה חופ6ם 60 900 10 1 =: שוהז 0] וחוסכן וס :| + (הז4 0) )חוסק - 000)901ח1גז =: הסוזב6ס! זחוסק |) =: ח503 0) )חוסק ו הטו[ [1 + 5:63 סו וחוסק]תצוגז ח6טם וחוסק 6[ 1188 וסת 1 (ח100800. וחוסק) 006 :(חה50 0] זחוסנ) סחו = 1108ה0ס] ‏ ]חוסק [ווחט 7 סו (] - ה369 סו )הוסק) =: א 1 עו (] - ח308 0! ]הוסכ) =: ץ :((ץ, א)|6אוקזטק , 1) 6 ץ50)111151 זהט 1 ירוך כהן-טל . א * . 1 * 4 8% ו % . וי : : . -= 2 | -1 4 . 9% | | - 1 . | .. , / % 4 . . . " 846-מ 2 1 ד לש ל - 4 2 א מ ₪₪ ₪[ (1הטוחטהסק051כן) 0018 כ .₪ ₪8 ₪ וז =: [מ308 10 זתוסק]תאום|6 חשטס והוסק. 16 אה | ד ו 37 9% :0 זכ טא [ווחט 1ה6קטז קז 5סן ₪5 ₪ .. -4]. . .י, - ₪ 4 * 3 ₪ 9%"= 4/ , מ" 1 - . = 7" - '/ < ]ה,. 4 ', % -- . ₪57 ורש , - ו = . - שב-ששה ו וו . :| ל "5 . ו אל המויק , א ב"י" 5 * = ו 3 - מ'ק | [ | . ב ו ,. 2 ₪ 9< יו 0 5 רה ₪ ו צָ % . 4 ל = 4 . + : 2% ו % % 9 " ₪ . . ₪ 2 . - = = שב . .ג 4" : -] - ו ו . 31 כ אש | כ (1+צ, %) וי זה | וח זשטוהז: אנפת | 05 - :6 לא | (2+צ, א) צ'אסזס 006 :)6060 שפהת: ד ח1'6 שגה = 1הטס600 +] א א 2 | חוקסם 5% | דרגת קושי: ₪ | . 2 גת:קוש ;(14) זס|0<)וא6ך א , = 6060 [6סה.] א , 000 > , ההזפסת :?' " ') סוחשי | | התוכנה מראה חללית במצב 45611 ב גפס | , (צהו"י: החללית) / 6 ]62 | - 2 תוק6 חסחה יז [ י: אותה (4) 6%1):0|07 = | * המסך, . 0 .0 =:עוכ | משתמשת ב-:5064%6 6, : ו 6 ל ּ ות את רעש המנוע ואת ן תשוי 0 ה | | שלב (3+ץ, <) צ010% תוק6 לור את התוכנה על ידי הפעלת , ו 0 ומא ולחיצה כלפי מעלה. : ל חאטה: למטה. ב ה 65566 > 1 | :(76) 3000 =:א ‏ | א מצאתי איך ללכוד את מו 6% 00 סוד 0 = א זז החדהה החד דול הדא 0 . 06 =:6 | | ה-50016:006% של המקשים, כך ]ס (ח?)) 6 6 :(200) 500 ש א06. [וחטא הכרחי. :+ עו =:צוכ : '2 :(150) 618 הוראות הפעלה: הפעלה רגילה, כמו 1 0 ל 2 סא של כל תכנית. אין ללחוץ על מקש כ . :(200) 613 6 חי יי נוסף: - | :חח | אל 5 2 ! (צ א) צאס 07 רג / ;(600) 506 :(1) זס[6160ך ? , :(10) צ26[8 - - - טס סצן 2 (ע1כ) 618 4 6070 7 שא 06 ב ב | | ;5 565 | 15 זב שפה: פסקל 1 :5600005 1300160115 ,8600805 , פשוטחונת , פזטסת | |' ליי ו 1 | (6ץם :וס ]₪6 0] 6ז6הו6תא | | : | | | ;]חוקתס] :61008 ק0ו,6100% 5008 | , | . 0 הוק6ס [| 7 ירון כהן-טל לאגי קט | :5 | %% 5 ; ח[630ז ב | [(05ת5660- 8ו[07601ח3] , 5600005 , 65]טחווח , פזטסת) 2611106 0 ל :| מחליטים על פרק ומן כלשהו כמו ו % שנייה או עשר שניות, לוחציס על + 65*6000)טחנות + 360000* 8זגוסם =: א6|00. 5137 % 60585 תת + 100 *5600005 ,(5600705 60105ז₪ח13 , 560065 , 65)טחוות , פזטסו) 6בתו1ו2 + 65*6000)טחורת + 8*360000זטס =: אסס|ס. ק0ס)5 1 303760185 + 100 *5600005 ;(2 :0 :100 / (0100% 11ג51-0106% 8000)) ח|6זותעט (1ס 261 10 6ז6116ת/ו) ה[680ז 0>> ונס 61 0] שזשתוסחאו |[וותט 6. זסזחם, מחכיס פרק זמן תאיס ולאחר מכן לוחציס פעם נוספת על זזה . המחשב ידפיס את הזמן שבאמת עבר. אם רוצים לנסות פעם נוספת, ‏ " מקושים 0 ו-זסזתה; אם לא - מקישים 1 -ז6)ת + ₪ / 0 212 יְ 2 1 ו א 5 בקפלצ ה דה כ > / המשך בעמ' % | - 6 תת חש =ת-=. -שאא 8 ה / 2 6 : דסחה הת הששששש ו | | | | | | ב המכש ה ₪ ו ו | 1 -2-ם-מנהממחני ...מע חאו =-צש "7 המה | ג ד עד הנע הת = 7 7-8 . --- ד ] הו וה 4 | מ 2-מ = > שח ה 7 ה בני פיינשטיין > ומחטבים וכ 55 וכ 195 הצרות במחשב מופיעות תמיד ברגע הבלתי מתאים ביותר: עם סיוס כתיבתו של חומר חשוב (לפני ששמרתם אותו, לפני שעשיתם גיבוי שוטף לדיסק הקשיח שלכם וגם במקרים נוספים שלא צפיתם שיקרו. לכן, הדרך הטובה ביותר להילחם בצרות ובתקלות הצפויות היא למנוע אותן. כשם שמשקיעים באחזקתה של המכונית הפרטית, כך חייביסם להשקיע באחזקת המחשב. בכתבה זאת נמליצ על סדרה של פעולות שיש לנקוט בהן, כדי לשמור על תקינותו של המחשב שלכם. החלק החשוב גיותר מבתינת האחזקה הוא הדיטק הקשיהח. רבים סבורים בטעות, שהדיסק הקשיח עמיד בפני כל הצרות ומתקיים כל החח"ים. אך, למעשה, הזיסק הקשיח הוא החלק הפעיל ביותר במחשב שלכם. בתוכנות הקיימות כיום, ובמיוחד בתוכנות מבוססות-5/וסמאזע (לאו דווקא 95 5/שססצח), הדיסק הקשיח כמעט ואיננו מפסיק את עבודתו, כל זמן שעובדים עם התוכנה. ניהול הדיסק הקשיח וארגונו הס חלק חשוב מאחזקתו, ולכן, נתחיל בהבעות אחדות בתחוס וה. (הערה! בכתבה ואת לא נתייחס ל-95-א]ן/ש) 3 הכר ?שו מעודרה אסורת אַהתנְסנה 6כה פתס סומבִים. לפני כיבוי המחשב, הקפידו 2<שווך את כל הקבצים הפתוחים, ואז >או בצורה מסודרת מכל היישומיס הפתוחים. לדוגמה - ב-5/וססא]ז - יש ללחו על מקשי 11-74 או א-17, ואז לעבור למערכת ההפעלה +%:6; משס אפשר לסגור את המחשב בביטחה. תמיד!! שסיארו 6ת הקסנים ופת הסכָריות כעורה אוסנית ואפוד6עת. ככל שהקבצים והספריות ‏ יהיו מסודריס בצורה פשוטה ומובנית, כך גס המחשב יפעל טוב יותר. כבל שקטן יותר מספר הקבצים והספריות שהמעוכת צרינה לעבור דרכם (על מנת להגיע להפעלת קוב כלשהו), כך הפעלת המחשב תהיה מהירה יותו. כדאי שיחיה מנהג קבוע: למחוק קנדצים ישנים שאנכס משתמט'ם בהס יותר. אולם, אס בכל '*2 אתם מעוניינים לשמור קבציפ כאלה, תוכלו לשמרס בת קליטון. חשוב לקבוע לכל היישומים ספריות משלהס, לשמירת קבצים. בל הזמן]! 5 ו ו ו ו וו ו שו | שששווזו . -=-ש המח השע חחח ונוה לשה 5 וה לוש" א צְ א 1 1 " ו | הַרִי?ן יי6ום אנ במשך הזמן, הנתוניס שבכל קובצ, שבהם עשותם שונויים, מתפזרים על גבי כל הדיסק. יישום המבצע פרגמנטציה, יארגן את תוכן הדיסק כך, שכל החלקים המהווים קובץ מסוים, יאורגנו יחד. "ונ המקריס פרגמנטציה של ויסק תגדיל את מהירותו ואת ילותו, כיוון שכעת המערכת לא יטרך לדלג בדיסק ממקום למקום. 0% מגיע עם תוכנת הטס חמכ, יוזפעלתה היא אוטומטית 0 אס כמובן שאפשר להשתמש גס ביישוס של תוכנת ה-אסדאסא. פעם בחודש!! תביכו שת האח6 סכוון הו . דיסקים| קשיחום פועלים כמו טייפים. ראש רגיש לקריאה/כתיבה מצלחות מגנטיות. תנועה חזקה מדי עלולה לגרום לריסוק הראש לתוך צלחות הדיסק, וזה עלול לגרום לאיבוד מידע, ובמקרים קיצוניים, להרס הדיסק. לכן, יש להעמיד את המחשב עצמו על שולחן, או על רהיט חזק, במקוס שימנע תזוזה פתאומית. בוּמן כיבוי המחשב, הדיסק נסגר כך שתזוזה שלו לא תגרום לנזק. יחד עס זאת, אנו ממליצים להמתין מספר דקות לאחר כיבוי המחשב, בטרס מזיזים אותו. וככלל - רצוי להימנע, עד כמה שאפשר, מלהזט את המחשב. שיארו (הו(ים חיו(יים 6/ הל'סק הק6'ח 0/6ט. לפעמים, מסיבות שונות, נאלצים להגדיר מחדש את נתוני הדיסק לתוך ה-6%105 של המחשב. הדבר יהיה הרבה יותר קל, אם שומרים את נתוני ההג35153פדרה במקוס בטוח ונגיש. מניסיוננו ביימחשבים וכיף"י - פונים אלינו לקוחות רבים שאינס יודעים, או שאינס זוכרים, מה הס הנתונים שעליהם להגדיר ב-00]0%,| והם נאלבים, | לעתים, לשלס לטכנאי עשרות ואף מאות שקלים, לצורך הפעלת המחשב מחדש. פעם אחת, ובדיקה מדי מספר חודשים!! זירסו /ּ'סק הקיח בפיקות יהָתים 6'6דתיים טיפול קבוע וקטן בדיסק הקשיח יעזור | במניעת | בעיות גדולות הנגרמות | עקב תקלות זעירות בדיטק. ניתן לחלק את התקלות האלו - לתקלות הנגרמות כתוצאה מנזקים פיסיים בדיסק; ו לתקלות הנגרמות מאיבוד קבצים, או מאיבוד חלקי קבצים; לתקלות בסודור הקבצים על פמ הדיסק. על מנת לבדוק את הדיסק, אפשר להשתמש בתוכנה של ה-₪05 יהאפסאהסיסס. התוכנגנה הזאת תבדוק את מננה הקבצים ואת ארגונס, תאתר בעיות אחרות ותתקן אותן. אם, תוך כדי הבדיקה, התוכנה תשאל: 0 61051615 0ח3 5חהובת6 1051 6שחס")יי "? 65 יש לענות: כן/ צ. הגרסאות| החדשות ‏ של ה-05 מכילות | תוכנה | חדישה ‏ יותר מה-א05א61 - ה-א15סא 56. הפעילו תוכנה זאת, ותוכלו לפעול בהתאם להוראות. - א015א564 ניתנת להפעלה גם מתוך 5וססאזאי 5. פעם בחודש!!! הפיו וי /0// ה(תו(ים 6כ9יסק הק6יח 6. למרות כל הטיפול שתיארנו לעיל, הדיסק עלול להיפגע, ואו לא תוכלו להיכנס ולהשתמש בתוכנות שלכם. לכן, כלל ראשון נתחזוקת המחשב הוא לבצע גיבוייסם קבועים לתוכנות ולקבצים החשובים שברשותכם. תוכנות שקניתם רצוי לשמור במקום מוגן, על מנת להתקינן מחדש בעת הצורך, ובעיקר מדובר בתוכנת ה-05כ וה-5צססציחש. תדירות | הגיבוי תלויה במידת השימוש במחשב. אם השימוש הוא בעיקר למשחקיסם, מספיק גיבוי דו חודשי או תלת חודשי. אם השימוש העיקרי במחשב הוא לצורכי עבודה, לניהול תקציב המשפחה, או לעבודות לבית הספו, למשל, רצוי לעשות גיבוי מדי שבוע עד שבועייס. מפעם בשלושה חודשים!!! וו .יי ריר ורי יר מ ה מאקמתרש מ יניצה קב יש ד הרדש בשבוע עד פעם 3 ה ₪ - 1 ְ > 5% שרחה א קתש ה | ו | .. / א = המשך מעמ' 51 > שפה: בייסיק כבעום 1 . 0 ךוג ד 508 מא (60ואאג ,ץצ א) מצטסואמאה זם 508 םהה זה )אאא פדצ, 5דא, אא) פצסואאאגד 508 סאג (5₪007אאג. (5דצ, 5דא) ₪00%1 508 מא ג איתי פולק מספר שחקנים: ג | תנועה: , 2 אמא = שחקן אי - עם החצים, על מנת להגביה 0-0 = :320 ב %% | ולהנמיך. (50 ,4)50 16/אאוג זאזכו | שחקן בי- עס המקשים - 4 ו-פ, ויורה (50 ,50)ק0]אאז זאזכ במקש - 5 מאה.זק אזאמאם מחד' 2 ,15 ,א + 25)-(5, א + 0) מצן.ז (10 .א + 32)- םצן. ] (5, א + 25)- מאן] ]ז 0 + 25)-(15 ,א + 0) מאז.] תיאור: | המטוס נע למעלה ולמטה, על מנת להתחמק מיריות הטנק, ואילו הטנק, זז ימינה ושמאלה ומנסה לפגוע במטוס. על המטוס מגינה חומת מגן אך היא מתפוררת עם כל פגיעה בה. (0,א + 0)-(5, א + 0) טאן.] (0, א + 5)- םאן], ] (5 א + 8)- שא]. ] ניקוד: | 9.8 ,א + 20)-(13 , א + 7) מאז. ] הטנק מקבל נקודה על כל פגיעה מוצלחת, והמטוס - על כל התחמקות. אאגיד חזה ודא מחיד' (%+199 ,5+ אא)-(צ + 199 ,5 - אא) מא | (צ+ 10,194 + אא)- סאז.ז | (צ + 5,189 + אא)- מא ז | (צ + 189 ,2 + אא)- מא ] (צ + 2,185 + אא)- סאז. | יי . ל (צ+ 10,194 - אא)-(צ + 5,199 - אא) טאז. ] א : (צ+5,189 - אא)- מא ז | - "= " (צ+ 2,189 - אא)- מא 1 | 5 (צ+ 2,185 - אא)- מאזז | הערה: הטנק מסוגל לירות בכל פעם ירייגה אחת מאנזסןץ אאגד אזגא ודא מצד דמנטי סואז , (200 + צ ,11 + אא)-(צ + 184 ,11 - אא) ימס ּ | 7579-5708 פרק 9 - 2 * 1 1 " סוק אגא 1ק צואמאם מהיד דט ' אא (16 ,33 + א)-(0,0 + א) מס 5 מזד דטפטא ' 3= = אא :0 = צץ :20 = צ ;0 = < - . . . 1 י. ₪ ' . 4 "לו ל".* 7 "₪ ו צר - - ישי" "ו -₪. 4 / . % %. - -,' * .פד *שוי שא דנר י':* 4 ל יי" 5 56080 אאא" ,5 ;": 500 מאב.זת" דאזחק :1 ,1 ידגא 1.06 5 = 8צ :15א = א 2 = ₪ א 4 (טץ , 2א) 661.5 ₪ דאפא .0 > + טא)כן - פצ 2 - 8א) פאן.ן זט 8 ספצם (0)וואא ,צ, א) מצסואםאה.זק 508 אד 540 > א חן 3 + % = % 5 0 (15 + צ,28 + א)-(15 + ץ , א) ןז 0=א =ן סאם קסזאאג , (צ, א) יד זק "חאש 50 + ץ,א)-(15 + צ,3 - א) סאן.ן קישזאאג ,(צ, א) זנק (15 + צ, 28 + א)-(15 + צ,3 + א) מאז.ן 8 סא ()א:)אאג , פדצ פד אא) פצסואאאג ד 5 (5007אא גיד פה אפתך"" > 45 = אא (400, אא) טק 5 5 07 זפ זה ה :0 0 אא = אא אמחד 0 < אא יז "כס" 655 0+ אא = אא אמדד 540 > אא חן "5" 65 אמח 0= 007ה5אא דייז 1 = 0071 פאאד 1 + אא = 78 0 = פץצ הז מאטם 517 סא אא , (400, %א) יחק תן סאם 45 אצ , (0,400) דנז (300 , 639)-(300 , 0) סאזן.1 ססם (15 .639)-(15 ,0) מא ז אחזזד ו = 511007אאגיד יז אפגד 0= ,זמסמכ יח אמואזד = יך 1= מסמס תז פאם ד- תםואזד = דד אחצד 001. =< דד יז 0 ד ,15א) ,1801 5 - 8 = פיד 2 דצ , 5 א) 1.5 0= טס =ז פא אד 0 => פד קן 0 צ ,15א) 18018 0 = 5ידצ 0= 5זא | ו 0= [00הפ5אאהד ו = פא | 5 >= את אמחד =( -2- פדצ , 5דא)דאזסץ = 5צ, 15א ]אס 0= 51007 אצזהד --- ]+ 15= 785 אמהד 35 =< פדצ פאג 250 => פדץ קן | = סאם = דאפא . |[ + 25 = 5 אמ 20 => פדצ א 0 = זססת5אא הד זז =] עאם 5 = 45 (5)89 6:45 = 458 5 55 0:1 זב 5 "ד" + (114500:) 5 ) 0 (15 + צ ,28 + א)-(15 + ץצ א) מאן.ן : 0 צ+ = ץצ אמ הד 20 < ץ תאן "טק" + (145)0:) 245) 0 (15 + צ ,28 + א)-(15 + ץצ , א<) מאן,1 0+ צ = צ אטחד 250 > ץ חן ד ]ך 3 פאם 0 ()קל)ןאוזג ,צר א טצסאט א ., וק | 007 ה5אאד, 5 , ()64.. ה ,פד דא , אא טצסוא אהד | ----- -* 4 = (5דצ ,15א2) ואססם 58 ד''ר אמנון טיל א מאז יביקורנוי באתר משרד החוף הישראלי (גיליון 54), נוברה הפניה ב-11571 ₪07 כדן על בחיוות 96, שנוצר על ידי הטטלווטיה. דף וה עודכן בומן אמת, במהלך המרוף לראשות הממשלה, שהתקיים בין מר שמעון פרס לבין מר בנימין נתניהו. ובצפיתי בו בעניין רב, בנוסף לצפייה בטלוויזיה ובהאזנה לרדיו. בדף הראשי של משרד החוץ ישנו הסבר על מבנה המשוד ועל תפקידו, כולל נאומים של מנהיגיס יושראליים ושל ראשי משרד החו בעבר. כמו כן, ישנה ושימה של כל שרי החו תישראליים (משה שרת, גולדה מאיר, אבא אבן, יגאל אלון, משה דוון, יצחק שמיר, שמעון פרס, משה | אנס, ג לוי 0 ה = - .1 + + קו(סו/יות וסָרירויות מופיעות הפניות לכל והשגרירויות של ישראל בחויל (בטיוליי בעולס הייתי ‏ נכנס לשגרירויות | שלנו, כדי לקרוא עיתונות ישראלית, במיוחד בארצות כמו פינלד או תאילנד, שבהן אין להשיג עיתונות ישראלית מחוצ לשגרירות). הקונסוליות בדף מצוינות השגרירויות בבון, בבריסל, בלונדון, בהאג, באוטווה, בטוקיו, בוושינגטון.6.ם, | בשיקגו ובפילדלפיה, שיש לה|ן מואסם ברשת. ירו0/ים כידוע, ירושלים הינה בירת ישראל ומרכז דתי ליהזות, לנצרות ולאיסלאם. הגגגות 3000 שנה לירושלים קיימות ברשת, וישנה הפניה לתאריכים שוניס הקשוריס בחגיגות אלו. כמו כן, עיריית ירושלים מקושות לאתר וּה. 4 ו : / ₪ 1/, | , 0% : ור ל % : שי" % 5 . אי + . יש 4 > אקות ותאונות ' קרי 556(יימ -- א י₪76/ עתה מגיע תורה של תצוגת תמונות באתר וזה: ₪ מפות עתיקות של ירושלים בחלק שנקרא ייד פיו ,זה תפזיי (ממולצ לבקר בחלק זה) (עדכונים מישראל) ישנה הפניה ₪ ציפורים נודדות שעפות מאירופה | למצעי המפלגות נרשת: מפלגת לאפריקה וחונות באר חניית העבודה, הלוכוד, מרייי (האתר מופיע ביניים (ישנו אזור טוב לצפריס בעברית), באילת, ליד הגבול הירדני). המפדייל, הדרך השלישית וישראל ₪ הצלם, שי גינות, מציג תערוכת | בעלייה. תמונות | על ירושלים. | מוצגת כמו כן, מוצגת רשימת המועמדים ירושלים התנייכית, ירושלים בזמן של המפלגות לכנסת (נראה, שכאשר 8 רש 7 יבאט 5 ] ש 7 2 יי 2 הנצרות הקדומה ואוצרות ייוצא הגיליון הזה של "מחשבים ארכיאולוגייס ישראליים. וכיף'י, כבר תוצג הכנסת שנבחרה). זהו ביקור חובה למתענייניס בנושאים אלה. בנוסף למבצע ייענבי זעם, המוצג בדף זה, ישנם דפיס על ראש ממשלתנו, יצחק רבין זייל, על חדשות | ₪ שונות ועל תמצית של העיתונות 1 כות , אנת הישראלית, המופצת גס לישראלים | בחוייל. אפשר כמצוא ברשת הפניות לתקשורת הישראלית: קול ישראל, ג'רוסלם פוסט, גלובס, חדשות הבורסה הישראלית וחדשות מתחוס אתר משרד החוף מכיל שלושה עיתוני תרבות ואמנות: אריאל, פנים ועיתון השלוס. בשני העיתונים הראשונים ישנן חדשות מתחום התרבות והאמנות | הכדורגל והכדורסל. (ואפילו תצלומה של הזמרת, זהבה ‏ | מופיע עוד עיתון בשם זה ]הז תי מה בן, מופיע באחת מפינות התרבות). תה/יכ ה6/ום | .(חק רכין 2"/ תהליך השלוס במזרח התיכון תופס החלק העוסק ביצחק רבין זייל, מרגש מקוס של כבוד באתר זה, ומסמכים ביותר: בין השאר מופיעה רשימת רבים עוסקיס בתהליך השלום = המשתתפים בהלוויית רבין (וביניהס ובוועידות לשיתוף פעולה אזורי. 3 נשיאיס אמריקאיים: קלינטון, בוש וקרטר. וכן: שגרירת ארהייב באו"יס, -- רוברט דול, הנרי קסינגיר, ‏ גיימס ו ו ב ו | ביקר, גורגי שולץ, סירוס ואנס וראש ופ | 6וכ9ות 5 ד ו ד ₪5 עוריית ניו יורק גיוליאני ואד קוצי / = הק +" ] ו י0ר/ (ראש העירייה היהודי הקודם של ננו יורק) נשיא מצרים, חוסני מובארק, המלך חוסין ורשימה אווכה של זהו דף מיוחד ומעניין, | הנקרא | גדולי | העולס | שהגלע | כולל יז 153 4807 בזל)ה שיי. מנסיכויות המפרצ). וש בו אינפורמציה על החברה הישראלית: מעולם לא התכנסה בישראל קבוצה היסטוריה, | המדדינה | וירושלים | כה חשובה של מדנאים, כמו בירתה, ישראל בעמים, תיוך, | בהלוויה זו, שבה נתלק כבוד גדול תרבות, כלכלה, חברה, | האר | מטעסם מדינאי העולם כראש ממשפה ואנשיה, בריאות ושירותים | ישראלי שנרצח במלחמתו האחרוגנה חברתיים, מדע וטכנולוגיה. למען השלוס. 4 4 1 . י / | [ -1/ | + | ]| 1 . צי . *ן / /, -| ") 0 י 5 | י ְ | ג שי" . | - ר 4 , | ו .₪2 . 2 . 2% יצ - + . : 1 ייח . -. ₪ .7 יק מ ישנה אפשרות להתקשר אל משרד רות / .7 ישנן אזהרות לאחר הפיגוע הראשון . ו | | החוץ ולהעיר הערות, ואנ ניצלתי והשני בקו 18 ואזהרות לאחר זאת כדי להודות על יצירת אתר כיקודִי₪0 בירי התקפות הקטיושות בקריית שמונה. ישראלי יפה ברשת. . מעניין, | כיצד האמויקאים היו 2 קיבלתי מכתב תשובה בדואר ]תיירים מגיבים אם משרד החוץ הישראלי | מ האלקטרוני, שבו הודו לי על מכתבי. היה מזהיר מפני ביקורים באזורים קורי הי 0 מסוימים בניו ‏ "ורק, בדטרויט, בשיקגו, בלוס אנגילס ובדומיהסי כהו שתר אניין. ה | מעניין | היה לבקר באתר ‏ של אקנסי ואסופכן הממשלה 7 שנועד הת 0] וריכת שתים קרוטות לתיירים אמריקאייס העומדיס לבקר : 5 . כחל6ות ה ולקרוא ו הי (6(76 08 בי(/פוואיות = 01 שי קודן. חן כות. ווה הה]תז טס 5116 [שץתזז//:כזון ּ |וחזו. 3 ₪ הכתובת של האתר: וו. ן נעים | לראות - אתר ‏ ישראלי 001-ה ס16טק. שאר [ שהקישוריות (למרבית הקישורים) פועלת | כהלכה (כבר נתקלתי בלולאות אין סופיות באתרים 6 נשראליים,| שהדרך לצאת מהם הייתה לחיצה על מקש ה-₪₪5₪1). כמו כן, כיוון שאנשיס שלשון אימס היא אנגלית כתבו את החלק האנגלי, איננו נתקלים בשגיאות כתיב, דקדוק או סגנון בשפה זו, וגס זה חידוש מרענן באתרים ישראליים שוניס. 0-0 ----064--- מממ .ההר-=מא. -3ג, במחשה . 5 הגבי קורן, שהיא ילידת הפכה למדריכת אונטרנט עצג מאפריל 5פי. מה נמצא באתר של ג'ודי! קורות חייה, עם אפשרות להתקשר אליה (כתבתי לה מכתב והודיתי לה על האתר המעניין, והיא ענתה נתוך חצי שעה, בשעה 24.00). ג'ודי מציעה קורסיבם באינטרנט ברמות שונות כולל לימוד מרחוק, דבר שנשמע חדשני למדי בנוף הישראלי (מעניין איזה גופים ניצלו אופציה זו, אם בכלפ). וי קתו ו = שער שד . = 7 .= . . . / ין ו = ₪ = החלק היותר מעניין הוא פורוט והפניה למנועי חיפוש שונים ברשת, פירוט מדריכי הרשת, מפת תיירות עולמית עם דגש על איכות הסביבה, (כאן מעניין האתר עעאסו זפואטסך מהטזאוצ ץגזא, המאפשר שיוט גרפי בעזרת מפת העולם ברשת), ישנו איזכור לאתרים ישראליים ברשת, איזכור מקומות למתכנתי דפים ברשת ומקורות לתוכנות מחשב | כולל תוכנות חפשיות).. ₪ | ו 555.7 לגבי העובדות על ישראל שבסעיף 0007 5ד40ת. הניל, מעניין להשוות עובדות אלו לחלק של ה-1995 800% 407 61 , שעוסק בישראל. החלק על ישראל נמצא בכתובת; | / ו ד 0116310 כ/0/610סא. 0061 אראוצר//: קוו 01ת.3/9518613/13 בקיצור, והו אתר השווה ביקור מעמיק, הן למשוטטיט מתחילים ובמיוחד למשוטטיס מתקדמיס. ץץ | בדו להגיע לחלק על רצועת עוה, ₪ החלף את שם הדף ב-7%1ו 05 , / 2 -- 1-3 דייר אמנון טיל הוא יוע עצמאי וכן | ל מרצה למחשבים במכללת בית ברל ב-.1א111 א יו וו כ לגב | בכפר סבא ובמכללת תלפיות בת'א. ")א במקום 26 אחיד למחשבים, שישאבו את = מהאינטרנט. יור הבא, כך מובטח, שייך ל-6א מוחשב-רשת רוואס אשד א). מחירו - מאות אחדות של דולרים - והוא יהיה בעל יכולות מולטימדיה ויעבוד בסביבת האינטרנט העולמית והאינטראנט הפנים-ארגונית. רשת הטלפון העולמית הפכה להיות כואת בזכות התקן האחיד: מכשיר טלפון במדינה א יכול להתקשר למכשיר הטלפון שבמדינה צ, כל מכשיר, לכל אתו. ההבטחה היא, שמחשב העתוד יבצע את עבודתו כ"טפיל אינטרנטייי. בתוך הרשת יהיו מעבדי תמללים, גיליונות אלקטרוניים ושאר תוכנות. צריך רק לשכור אותן ולהשתמש בהן דרך הרשת. ואמנסם, לא מכבר הכרטו חמש החנרות| הגדולות (יבמ, ‏ א9פ9, נטסקייפ, | אורקל וסאן]), שניסחו קווים מנחים לפיתוח מחשבי רשת זוליס | וקליס | לשימוש. | חברת "דיגיטליי הודיעה על פיתוח שבב מיוחד שיותאס למחשבים אלה. הקווים המנחים אמורים להבטיח למחשבי אינטרנט מפרט תקשורת אחיד, כמו בטלוויזה ובטלפון. התקן החדש ואפשר הוזלה של מחשבי| הרשת והבאת מידע למשתמשים רבים מאי פעם. כל מחשבי הרשת, שיהיו במגוון של גדליס וצורות, יישענו כולס על התקן החדש, ואפשר יהיה להריצ דפדפני רשת, יישומי דואר אלקטרוני, מעבדי תמלילים, | גיליונות = אלקטרוניים וחבילות תוכנה. (לפו: אבי בליזובסקי, יהארצי) ש ''אינטרנט בכחול" - 00[ מז )6תז6)+ת1 - יישוסם משטרתי ראשוו מבוסס- גצ היישום הזה משלב את העוצמה של טכנולוגיות 18% של אש5, שרתי אינטרנט 8ז₪ שלה, כלי הפיתוח שלה - מסו|פאזס'ו בצ13 - ותוכנת מסד הנתונים הטבלאי של [5ק. מנקודת המבט של התושבים, קיומה של משטרה מקומית עס נוכחות אינטרנט מאפשר לדווח במקוון על בעיות ולמלא תפקיד פעיל יותר במלחמה בפשיע. בנוסף לכך, יכולה המשטרה לבנות רשת אינטרה-נט, המשפרת את רשת המידע הפנימית ומאפשרת לגשת במהירות לכל מסד ותוני פשע מקומיים, | למשל, - דגמי פששע, השתייכות לכנופיות ונתוניסם ‏ על חשודיס ומעצריס קודמיס שלהם. 1 1 0 - 1 / י) 0 % רל / ל "ןו . ₪ .וקא כיום, | משטרות רכות מאתוות נתוניס כאלה דרך תיקי ננירת, אמצעי שאינו יעיל. ש משחקים באינטרנט צזזזהשת מזש10ז]ז אינטונט חשפה טכנולוגיה בשם צדן. ז בק פ1[ז1.10 (מציאות נזילה), המשלבת | את תוכנת הכתיבה לאינטרנט, ג'אווה, מבית היוצר של י"יסאן מיקרוסיסטמס", עם .האאי של "דיימנשן איקס" וטכנולוגיית אודיו א5א, במשחק תלת ממדי ורב משתתפים באינטרנט. 551 מזזיד א]. משחק מחשב של ייאינטליי, המנוהל באינטרנט. בעלי מחשב אישי, המבוסס על מעבד פנטיוסם 166 מגה הרצ של אינטל,. וחיבור לאינטרנט, נדרשים, במהלך המשחק, להרכיב במהירות האפשרית בחלל תלת ממדי ענק. = 5 רבו[ 1 ו 2 ₪ ₪ "רו יימחשבים וכיף" 55, וי ₪ מחשב איש? מחלקים. ] הפזוריס במקומות שונים. == / | , 4 / / ' ." ₪ % 3 . . 1% ול אריאל פרוקצ'יה צוחוו אוסצ / 5930 עה 9 5 63 טסץ ה6חשש 1 1 מאירות עיניים, ]| אם נחבר מיליוני מחשבים אחד לשני, ניתקל בבעיית ארגון מידע שממדיו מפלצתיים. כאן נכנסות לתמונה תוכנות החיפוש - אחד העזרים החשובים באינטרנט. אף כי רוב תוכנות החיפוש מוצעות חינס, וניתן להשתמש בכל אחת מהן ללא הגבלה, כדאי לדעת איך הן פועלות, כדי שאפשר יהיה לבחור את התוכנה המתאימה, בכל פעם שנזקקים לחיפוש באינטרנט. | | | נדהקפי | | .רגה 1 ם האינדקסים צצו באוניברסיטאות בתחילת שנות ה-90, כאשר מדעני מחשבים הגיעו למסקנה שאם לא *מצאו = | דרך למיין את המידע שבאינטרנט, המצב ייצא משליטה - במוקדם או במאוחר. , ו | תוכנות אלו מכונות "עכבישי רשת", כיוון שהן זוחלות 1 ברחבי הרשת, | אוספות | מידע ומפעילות | עליו .= אלגוריתמים שנועדו למיין אותו באינדקסיס, שבהס 2 ניתך. לחפש מידע על פי מלות מפתח. - באר משתמשים במלות מפתח בעת החיפוש, תוכנות 0/0 קחול ות מספר רב מאוד של כתובות שניתן ש | לבדו | אותן. כדי ‏ והחליט. מהי מידת הרלוונטיות. של - הכתובת נובת שה ה וו ורה 1 ד הכתוב הרוּ קרובה. בותונ ו וכמה פעמום היא מופועה. ו -וו- י, |-ן . ו - אש" .מכ ו הור * . . 4 ". 1 . '.. ג .' 4 , % "+" . . . %- , - . | 5 א ל 5 "- 4 4" 2 " 1 " "= . . , = 5 . ל , סיסמתה טל תוכנת החיפוש 605צ1 מתארת היטב אה ממרתן של תוכנות החיפוגו באינמרנט - חיפונט יניל ומהיר. 0 אך האם כל תוכנות החיפוש הרבות, המושכות את המשתמטים לאתריהן באמצננות מודעות מגשימות יעד זה? ערכתי טבלה שמופיעים בה (תונים על האינדקסים השונים. כל הנתוניס מתייחסיס לבדיקה לגבי המלה 86405 , שמה של הלהקה האהובה עליי. "זמן החיפוש"' - (במודם 28.8) מתייחס לזמן (בשניות) שעבר מהרגע שהתחלתי את החיפוש עד שהמדריך העלה את הדף המציג את עשר התוצאות הראשונות. כיוון שקצב העברת המידע ברשת משתנה בתדירות גבוהה, הרצתי כל בדיקה פעמיים, וחישבתי את הממוצע של הבדיקות. | אריאל פרוקציה, בקרוב בן 17, הוא תלמיד המגמה הפיסיקלית בתיכון ייבן גוריון" שבנס ציונה. הוא מתגורר בבית שבכפר אהרון *חד עם משפחתר ועם ייאהבת חייוי. - ל הפאואר מקינטוש שלו. | החל מר זודש. ל הוא והמ את : מדור האונטרנט - ךר ".| 4 1 ע ו 2 התצוגה הגרפית היא מרכיב חשוב בחווית האינטרנט, ולכן דירגתי את שירותי החיפוש בציונים מ-1 עד 10, כמדד לאיכות התצוגה. והתוכנות שנסקרו הן אינדקסים קלאסיים: שו 600 ,הזו הווה לעומתן, 1/0605 = יותר במדריכים (שיתוארו בהמשך). 'עככיש הרשת" של 1,005 החויר פחות משכיש התוצאות שהחזירו שני המתחריס המובילים (אף על פי שלהפתעתי, החזיר הרבה יותר תוצאות מ-זט|ז06 - האכזבה הגדולה של המבחן הזה). הסיבה לזמן החיפוש הארוך של וספוסת היא עומס הגרפיקה באתר שלו, שאמנם הקנה לו ציון גבוה על התצוגה הגרפית, אך פגם ביעילותו. למתקדמים: תוכנות חיפוש רבות ‏ מאפשרות למשתמש להכניס ביטויים בוליאניים בחיפוש. דוגמאות לביטויים אלה הס הביטוייס יוגס" (8חג) ו-"אניי (חס). לדוגמה, אס נורה לתכנית לערוך חיפוש לערך ייאוכל לא איטלקי", יחזור האינדקס רשימת אתרים העוסקים באוכק, אך ישמיט את האתריס שבהס מופיעות שתי המלים, 0לא איטלקי), כלומו, האתרים העוסקים בנפלאות המטבח האיטלקי. 8 ו-110)006 הן דוגמאות מצוינות לתוכנות שעושות שימוש מתקדס בביטויים בוליאניים. בהסתכלות כוללת, אני ממליא על 508ו/גו31, מבין ייעכבישי הרשתיי. מהירות החיפוש שלו מדהימה, מספר התובאות שהוא מחזיר, מרשים, והוא משלב אפשרויות חיפוש מתקדמות. מדריכים בורה אחרת לחפש מידע באינטרנט היא על פי מדריכיס (0763ו60זו4). המוח האנושי תמיד יעלה על כל מחשב ביכולת ההבחנה שלו, ולכן, המדריכים משאיריס לנו את האפשרות להחליט מה הלוונטי. מדריכי הרשת אינס מקיפים כמו האינדקסים, אך גם אינםס אמורים להיות כאלה. לעומת זאת, הס מהווים אוסף של כתובות, שעורכים אנושיים מסדרים בקטגוריות בעזרת תוכנות מיוחדות. מכאן, שהמדריכיס מושפעים תצוגה גרפית | - = הו ב ] ו ל 16700 6 6 וע 2 - מאופיים האישי של העורכים, ולמעשה, הם יעילים רק אם המקור אמין, יסודי ומעודכן. כדאי לזכור, שהמדריכיס מתפרנסים מפרסומות, וו הסיבה שהמשתמשים מקבלים גישה חופשית. לכן, צריך להיות מודעים ליושרם של העורכים. אף על פי ש-8(00ץ הוא, כנראה, | המדריך המפורסם ביותר, יש לו מתחרים רציניים. גם כאן ערכתי טבלה על פי אותם המדדים. שימו לב שכשמדובר במדריכי רשת, מספר התוצאות המוחזרות נמדד בעשרות ולא בעשרות אלפיס, וזאת בגלל הצורך של העורכיס לסקור ולדרג כל אתר ואתר. תצוגה | גרפית. א 12 ףּ ה =טוטט שוח הו ,ו / ו שוש מבין חמשת המדריכים שנסקרו, שניים מצטיינים: מג||[6ק3]( - אמנם איטי למדי, אך הביקורות שלו מקיפות, מספר התוצאות שלו מרשים, והוא מדרג את האתרים באמצעות כוכבים - שיטה יעילה בהחלט. %% - נותן ציונים מדויקים לאתרים שלו, ומחזיר מספר תוצאות בינוני. 0, על אף שהחזיר את מספר התוצאות הגדול ביותר, הוא אתר מיושן ובהחלט לא מרשים, והמידע על האתרים שבו - מועט ולא מקיף. חיפוש על פי נושאיס - צורה אחות של חיפוש במדריכים. אס אינכס מחפשיס משהו ספציפי, אלא נושא כללי, תוכלו להיעזר ברשימות האתריס הממולניס לפי נושאים, = שאותן מציע כל אחד ממדריכי הרשת. רשימות אלו מכילות רבים מהאתריס שנסקרו על ידי המדריך. 2 ל למשל, ה-07807ג1 שש שמכיל. כתבות. ממגזיניף | ומעיתוניס. אך למדריך זה, לדוגמה, צריך לחירשט > ולשלס תשלוס חודשי. ו | למרבה הפ את החנוה ות הג 7 לות / שברשת.. )יע + 1 הש 4-64 שחר שקד ל חקור קהי יה הפמו הההקקההטטו ו וה )חר ה ו ופ שרקוורקחרטור ה --- ,י.ח 4% -= = ה-ייזת]] ה-[110א (= )ח6ותטזו5ח1 |68פטזא 6 |בווקום) הוא תקן שיצא לפני כ-10 שנים ויצר מהפכה, בכך שהעמוד לרשות המוסיקאים דרכום חדשות ומתוחכמות להקלטה ולהשמעה. ה-[סחזא | הפך ‏ לתקן ‏ עולמי למוסיקה האלקטרונית. והו תקן שבעזרתו | "מבינים" הנכלים ₪ השונים הקשורים במוסיקת (סינתיסיזריס, כלים אלקטרוניים שונים, % וכמובן, המחשביס עצמס) אחד את השני, ובעזרתו הם יכולים "לנהל ביניהם דיאלוג. ה-!טווא הוא שפה המייצגת תווים ופעולות מוסיקליות (הוספת הד, לחיצה חוקה יותר על קליד מסויס וכדי), ומהווה פרוטקול תקשורת בין כלי ה-1מזוא השונים. כשאומרים יישפהיי, הכוונה' היא לכך = שכל התווים והפעולות המוסיקליות נרשמים בצורה. דיגיטלית: [כ? מחשב), כך שכל הכליס 7 מה הוא, בעצב התקשורת בין כלי ה-81]]זא השונים מתבצעת | בדומה לדרך שבה מתבצעת תקשורת המחשבים ברשת: כשם שהמחשבים השונים המחובריס ברשת יכוליס להשתמש וה מאצל זה במשאביםס שלהם, כך כלי ה-ן1עזוא השונים מחוברים ביניהס בכבלים מיוחדים, ואחרי החיבור הם יכולים להעביר ביניהם מידע ונתונים מוטיקליים. רשת ה-זק]] הבסיסית בוללת מחשב, בעל כברטיס קול תומך 1101א, ומקלדת ]וא (סינתיסיזר). המייחד את מסרי ה-]10זא (למשל, אלה שבאיס בצורת קבצים) הוא שהמטר אינו כולל את הצליל עצמו, אלא את ההוראות לאופן שעל כלי ה-[0]א להשמיע את הצליל. ההוראות מתייחסות - ₪ לזמן השמעת הצליל (מתי!); ₪ לעוצמתו (באיזו עוצמה!); ₪ לסוג הצליל (באיזה צליל!) וכדי. לעומת מסרי ה-ופ11א, קובץ קול בולל את הצליל עצמו, שהוקלט בצורה דיגיטלית על ידי אלפי דגימות בשנייה, ולכן, הוא גדול בכמה מונים מקובץ ה-101א. לשם השוואה: קוגץ קול, באיכות טובה. של כמה דקות, יכול לתפוס כמה מגה טובים של מקוס בדיסק הל בעוד שקובץ וכעוא, ‏ ב קילו-בייטים, יכול להימשך משמיעים- את הקובצ ה-5/ 105107 טהטס5 בהחלט יכול להתאיסם). הבדל נוסף ומשמעותי - את קוב המוסיקה ניתן לערוך בצורה מלאה, כיוון | שהוא בנוי מההוראות המציינות איך להשמיע את הבצליל. ₪ ₪97 שר מ בי ו ו 2 יי ף בניגוד לקובץ קול, שניתן, אמנם, לערוך אותו בעזרת תוכנות מסוימות, אך בצורה מוגבלת מאוד. העריכה של קוב המוסיקה נעשית בעזרת תוכנות ששמן - "תוכנות עטטחוף6פ". אפשר להגיד, ‏ ש קוב ה-|ע]א הוא, בעצם, גיליון תווים אלקטווני, שניתן להציגו ולערכו בעזרת תוכנת ה -68שמט56. ומסרים הוראות = )ומרים'י לכלי ה-1]1א איך להשמיע את התו. כו ה-ושו]וא כולל, כאמור, וראות הנפוצות ביותר הן: מספר התו - איזה תו להשמיעו הפעל תו- מתי להשמיעוי הפטסק תו- מתי להפסיקו!ז עוצמה - באיזו עוצמה, ו/או הדגשה, להשמיעו!: מספר הערוצ שבו ינוגן התו. נץ וסזוא יכול לכלול עד 16 ערוצים, כלומר, 16 כליס לכל אחד מהערוצים ניתן להקצות כלי נגינה (ערוף 10 מוְרְ, בדרך כלל, לכלי הקשה). הניתניס | להקצאה לערוצים די י מספריט - /4)605/. לכל כלי ושנו מספר משלו, למשל, פסנתר מצוין על ידי מספר 1 (או 0, תלוי במקוס שממנו מתחילה הספירה). כדי שלא ייווצר מצר, שבו נחבר במקום אחד מוסיקה שכוללת פסנתר, חצוצרה ומצלתיים, וננגן אותה במקוסם אחר, שבו היא תנוגן בכלים אחרים לגמרי (ה-[ס]1א כולל רק הוראות המציינות איך להשמיע את התו ואת מספר הכלי), נוצר תקן בינלאומי - תקן :]זו [66'י. תקן זה פשוט קובע מספר מסוים ומוסכם לכל כלי, כך שנמנעת האפשרות לטעות הנ"ל. כלי הנגינה מסודרים בטבלה, ובדוך כלל הם מסודרים לפי קבוצות (כלי נשיפה, כלי מיתר וכד'). אני מקווה שעכשיו ברור לכם יותר מהו ה-ייזסחעיי הזה. ושוב, אם יש לכס שאלות /תגוו שילחו אותן אליי, ואשמח להשי שלכם, שחר .% 9 6 2 1 61 ): טבלת הצלילים וכלי ההקשה צלול | שתסהקסאת5 סההזקן50 סחגוק הזש 0ו4/00051/. | 06ב סו21 סחגוק סוופטסטו והקח ה סק 0 אב5 זה סתהכן 6תגזם 6תוססוכן. טחטח קאה טחטווזה סחגוק אהסז-ץ100%]. | 6 סהגוקן 665סו1 א קוחהו 155חסח9) בס ה6ו5חה ו | זג[ ההג 0 65 4 שטםּ | 4 [56ח6 0 0 5 אספ 510ט]! | 6 חגקץ | טחסתק בוטו . או10ט 301116 בסוחחג1זא. וו אהת | 6מסו[קט|ץ >< זול | 5 זג]טסטך | 3) וסנכ | (טתגטף5) 1 1686 הבקזס סחסוההזגד]ן (1ז00ז/וה5) 2 650 ] ההקזס 6ע551טסזסק (1620 6סו!1בי0) 3 630 [ תהקזס 06% || (0ג6] ]/ות6) 4 680] הגקזס הסזטת-) (6שחהזבח?)) 5 60 ] הםקזס 4660 (6סוס') 6 1686 חסוז סט (5וזג) 7 1630 סודתהו ‏ | ודוס ב|5ו1שח 35500 | | (600[+285%) 8 680[ 3600700 ס8תב ד | (86ג שוטא) | ₪0 (חס]עח) זהזוטם 05110 ₪ (וחזה \) 2 סק | (51661) זה]וטש 005110 (והע5ע01) 3 הג (827[) "הזוק שרזס=|2] (זוסר6)) > 0 (ח6!63) זהזוטק 0תז160ם (20%/606) 5 0ב (60וטות) זהזוטק 6תז166 (6ו811ז16) 6 6 זהווטק ה6צרווו6צ (1310]) 7 ג זגזוווץ מסוהוסופוק ! (ק66או5) 8 6גק 1305 זה!וטכ) | (חוג3) | א 5 סו0051 ₪ (2)5000017866 %] (זשטתת) 0855 סו6ס[ם (05₪1)) 3 א (108ם) 0355 166006 (6תשווסוחו ג ) 4 א 5 6]655י] (פבשחותקתם) 5 א 1 0355 קב|5 (5חו2001 )) 6 %-] 2 355 5182 (06003) 7 א 1 0855 !חצפ (ו-]-561) 8 %-] . 2 055 ו]וחע5 זהוו5 כ | חווסו. ו ס[חג 0 08 | הו 53 7 | |[ סוס | 108 | 5 | בלחו[ | 109 | 55 0[0וח6זך | 6 5 חחו5 17210310 שו זפ [8זו65הסזכ) | והחתו|ף וחגקוחוך |6 6|אתוך |[ 60561016 קתחו5 6562 קתת50 1 5פתתופתוחץ5 2 הוח סק וח [5/66 10% סיס החנ 0א1ך וחס! 6[0016וא וחנת ו!וחץפ [0ומ ע0 6666 6 6 זג וט) 6 והש 6 ]ו זו שחו 6הסהתק616ך זט טסוו 6 טנ "וז "יור שרוחו" 1 ] ₪ א ו ה ₪ ו ץ תדה חשמאר טח תא ₪ ₪ 5 ₪ 4 4 מ/בט אל הצת'ד דיר אמנון טיל 2026 (6 - 70" ררורריו. 3 בארצ 7 (סן העיתונות) ה ו = ו מו ו ₪ = / יזם העונה' 96-7' סטעם. אוניברסיטת תל-אריב. בנאום שנשא ‏ עם קבלת =- 7-ה הפרס, סיפר על פעולותט. להקסת אזור תטנשייה, דוגמת תפן, בטורקיה ובירדן. הוא ציין. שהתננית | להקמת הפארק. מתקדסת בקצב מהיר. 6את 206 תיכטר כניון רק באַהכָכק התש6ייתי 6התחו]/ בי6ר) בתחואים רכים. וכטיקר בתחוס החק/שות והפ(ייה. שתי תעשיות אלו, שהיו מהמפגרות בין התעשיות בארצ, הפכו לחדשניות ולחלוציות בפיתוחים טכטלוגייס מתקדמים. כיצז התרחש הדבר? - הן החקלאות והן הבנייה סבלו מכך שכוח אדם זול הועסק בהן. כוח עבודה זול זה, שרובו ככולו הורכב מפועלים זרים, החל להוות בעיה חברתית קשה בישראל, כבר לקראת 1 . 4 סוף המאה העשריס. . 4 .6 | -- ) "ו . 5 :ו 1 ' , - ןי ל "+ . " / 6 8 ו 0% | | . % , ו וש 'מחשבים וכוף" 55 יולי 19%6. - ללד שו יה 4 ,₪-7- 7 בה בעת התרחשה פעילות מואצת | בימרכזי | סטף, הפזוריס בכל רחבי הארצ. הרשיון הו0ד20י 16 700 ור6הייאר היה 6'6 ]הקים השסיות-יי(ו. 6י6 ]הן 6וק בחו"]. אכפן (כ0 הרשיון 0 ?ריכה /הער20 כפותם או2ריש חק/שיים | 6:6 /הם 76 א!10 סוה = סוק הש אי, |6י6 ?ורק היתוח א09' ('חול'י פפי זהֶתח 8ותם. והוש | הנין 00( הם(ייה. כוח האדם הזול מנע חידושים טכנולוגייס בענפים אלה. אולס, בשנת 2003, בהחלטה - קשה ונבונה, שעוררה רעש והתנגדות ורבה בכנסת מצד הקבלנים ואנשי ההתיישבות, ) אסר שר העבוזה והוווחה על הבאת כוח עבודה זר לארץ, שאינו כרוך בהבאת | טכנולוגיה מתקדמת. במלים אחוות: פועלים זרים - אך ורק כאלה שיביאו אתם ידע ככנולוגי חדשני. | ה"פועלים" הזרים היחידים שהורשו לעבוד בישראל היו מהנדסיהם, טכנאים ואנשי מדע ידועי שם, או מדעניסם מבטיחיס בתחילת דוכסם, שמומחיותס הייתה בטכנולוגיות מתקדמות, שלא היו ידועות עדיין כל | הפועלים | הורים | האחחריס, שמספרם הגיע כמעט ל-450000 בשנת | 2003, הוחזרו ‏ אט ‏ אט למולדתם. זה התחיל כבר אז.. מתוך ידיעה שהתפרססה בעיתון "הארצ" ביום 6.6.96: "בחודעשים לישהאל 100" מהנדסים ומתכננים זרים, לצוהר תענון וניהול הקמת מפעל 'אינטלי בקרייתי גת.. הפיקוח והאחריותי על ניהול | הפהויקט הוטלוי על חברתי. אינטל.ישראליי האחרונים' * הגיעו : ( .בת .א בא / 2 מא : אתו כ ]זו ש 1 [ שש / % 0 1 | 1 % . | ו , ' ו 0% ₪ ָ - 9 " ו יקא חש | (ו -. רָ' 1 | . = / 0 - ' ו 3 | / "ה | 6 ₪ ו( שו | בבר( וז ו 4 70 "207 100" (כתחו ‏ שניין 2 00ר0ה.80/" 006001 ה?קו('. מרכזים אלה הוקמו בשיתוף פעולה עס מכון "וולקניי ועס הפקולטות לחקלאות שנפתחו באוניברסיטאות השונות. המרכזים של יסטףי החלו, כמובן, בהכנסת | טכנולוגיות | מתקדמות לתחומיס אלה. ₪ בערבה, ליד קיבו אילות, לגידול פירות ו'רקות מיוחדים שישווקו לאירופה בחורף. המפעל שליד קיבוצ איילות שבערבה ויצר קרוניות מיוחדות, שב תהליך גידול מפוקח-מחשב אפשו לגדל בהן פירות וירקות הנקניס באירופה בחורף. ₪ המפעל שבנגב הצפוני ליד באר שבע ייצר חממות ממוחשבות מיוחדות, | לגידול | צמחי מזן בריאותי-רפואי, שנתגלו על ידי | מדענים ישראליים במשלחות ליערות הגשס בברזיל. המדעניס חקרו את הצמחים האלה באמצעות| המחשב ובודדו ‏ את | -אם שלהס. על ידי ניסויים גנטיים שונים, אפשר עתה לגדל | אותס כצמחי תרבות, ששמורות בהס התכונות הטבעיות שלהם. ₪ מרכז הייצור של מזון לתחנות החלל שבגליל. המפעל מייצר על פי שורת פטנטים ישראליים, טבליות מזון המכילות את כל אבות המזון. כזכור, ישראל פרצה לחלל עם שני לווייניסם בסוף שנות ה-90 של המאה שעברה. הלוולין יאופקי - למטרות צבאיות, והלוויין ‏ עמוסי - למטרות תקשורת. כתוצאה | מהצלחתם | של של הלווייניס האלה, החל שיתוף פעולה בייצור לוויינים | מסוגים שונים ובשיווקם, בשיתוף עס ארה"ב, גרמניה, צרפת וסין. פותחו נפרויקטים שונים - צבאיים לווייני ריגול ותקיפה; מדעיים ניסיון לחקור את השימוש בקרינה חללית מסוגים שונים, מיפוי כדור | הארא ומחצביו, | מדידת האטמוספירה של כדור הארצ ומעקב אחר| התפשטות החור באטון והניסיון לסתוס חור זה; תעשייתיים פיתוח חומרים שוניס בחלל, הן לצורך פיתוח מושבות-חלל והן לצורכי תעשיות שונות על כדור הארצ, ייצור בתנאי חלל וכוי. לאחר | הקמת מושבות-החלל הישראליות, נוצר, כמובן, הצורך ביצירת מזון שיהיה גס מצין (כלומר, שיכיל את אבות המזון ואת. המיגנרלים והוויטמיניס הדרושים), גם טעים וגםס קל ונייד. יימחשבים וכיף" 55 וולי 1996. . : = .ו קבוצה של מדעניס במרכז סטף, עקבה אהר פיתוח סוגי מזון חדשניים ברשת האינטרנט, ולאחר ניסוי וטעיה, וכן תוכבנות שונות שנרכשו בתהליך הפיתוח, הצליחו לבסוף לייצר טבליות הנקראות ייסוכריות | החלליי. | הן ארוות בקופסה קטנה ומכילות את המזון הדרוש בהחלל לאדם בוגר למשך שבוע. על ה"סוכריות" הללו נרשס פטנט ברוב | ארצות העולם, וכמיטב המסורת של 'מרכזי סטף', נבנתה רבפת ייצור וובוטית המייצרת טבליות אלו ללא מגע יד אדס. במפעל הזה עובדיס 10 אנשים: - פרופ/ בנימיני, | שאחראי על הפיתוח של הייסוכריותיי ועל יצירת דור המשך ל"סוכריות", שנועד לילדיס ולבעלי חייס בחלל. - 6 מהנדסים העובדיס במשמרות, 6 שעות ביממה. - 3 טכנאים המוצבים | למקרה שיהיה צורך בתיקוניס תכופים של המיכשור המתוחכס. המשכורת של כל אחד מהעונדים - 0 דולר לשנה. 00( הס(ייה הוקאו ₪/201י יור וכִיתוח ₪ מרכז פיתוח לבנייה מדברית ליד העיר ערד, המנצל את קרני השמש ליצירת אנרגיה סולרית לתפעול הבית. מרכז וה מייצא שיטות בנייה לארצות מדבריות, למשל, ארצות צפון אפריקה, חלקים מסין ושטחים מדבריים שוניס על פני כדור הארף. ₪] מרנז ניתוח של חומרים לבנייה תעשייתית, המקצרת את תהליך הבנייה של בית בישראל מחצי שנה לשבוע-שבועיים. גם מורכז זה ממייבא את תוצרתו לארצות אירופה, לארהייב וליפן. ליפן ולקליפורניה המרכז מייצר חומרים בעלי עמידות גבוהה בפני רעידות ארמה. = | יימחשבים וכיףיי 55, יולו 1996 ₪ המרכז, שהוקס ליד דימונה, מפתח חומרים הדרושים להקמת תחנות חלל. חלק מהפיתוחיס האלה טוב גם לבנייה קונבנציונלית על כדור הארץ. בזאת חתמה סדרת "מבט אל העתיד". אולם, היא תמה אך לא נשלמה, כי חלקים רבים מהרעיונות נוהובטו בסדרה זו ניתנים למימוש כבר מחר או מחרתיים. אין צורך לחכות טד לשנח 2026 כדי לממש אוחם. אמנם, במידה רבה הדבר תלי במדיניות הממשלה ובסדר העדיפות שהיא מחליטה עליו. אולם, מיסוש חלק מהרעיונות תלוי גם באזרח הפשוט ובעיקר בכם, בני הטער - דור העתיד. אתם תהיו הטכנאים, הסהנדסים ומנהיגי המדינה בעתיד. 1 צי 1 "ו + .₪ 3 ו + 1 -- . 4 - " , 4% ככל שתלמדו לנצל ביעילות את טכנולוגיית המחשבים, וכמובן גס את המדעים | האחתרים, כגון, ביוטכנולוגיה, כימיה, פיסיקה וכוי, תוכלו להגשים חלק מהייחלומות" שתוארו בסדרה הזאת. והחלום יהפוך למציאות. ]התרשות כ"6תי?'. דייר אמנון טיל הוא יועץ עצמאי וכן מרצה למחשבים במכללת בית ברל בכפר סבא ובמכללת תלפיות בת"א. גא ו -%צ ו 5-ו ₪ ו ז -- 1 יר +. 2% א , 0 . 5 :' 1 א י 9 4 ו ",שו ו - == 142 7 מחשביס וכיף (0 5 = א - = ותו תהתוווה ההחה-התורו בשוה תורות = 2-8 וו ההיקפיות שבסביבת העבודה שלך, חפש מוצריס תואמי ץ3 0חג פַג! הנושאים על-גבי האריוה את הלוגו: "95 5אוסשח1/ 50סזסו1א זס1 60חקו65כ. לוגו זה מצביע על כך שתצורת הציוד תיקבע אוטומטית על-ידי מערכת מערכת ההפעלה 95 פאוסטחו/ תוכננה לעבוד עס חומרה ההפעלה. הקיימת. אס אתה מריץ את 95 פטוסטחואו על מחשב א386 עם זיכרון של 4%13, שהינו המינימוס הנדרש, ביצועי המערכת יהיו דומים למערכת 3.1 פאוסטחו/ו. אם אילו ו יפור ים ן כ יעה ‏ הח מי דו 7 | רחב יותר, 95 5צוס6חו/ מספק ביצועיס טובים יותר. כ ב-קווסזפזל 1 7 ₪ * " ו להלן דרישות המינימוס המומלצות: 5 18605 מתאים לתוכנת הרשת שברשותך כך שלא ו | תזדקק לעדכון התוכנה. בנוסף, 95 5איס4חו/' מציע חומרה | דרישות מינימום | המלצות | מרכיבי רשת בארכיטקטורת 32 ביט המספקים פעולת | מעבד 3860% (ומעלה) עם עכבה, כונן רשת מהירה, יעילה ויציבה יותר. 95 פאוסטחו)צ כולל את | ! ה וכו קשיח | כל המרכיביס הדרושיס לקישור לרשתות הפופולריות | ד | פש 4 ו כמו אלה המבוססות על 6זגאשו] או | הדהדד - = | 566 1א צאוס6מו\. ספקי צד שלישי 2 כר. ו ₪ ש ומעלה "א " > יספקו את המרכיבים הנדרשים לקישור ב 5 מקום | | 8וא 20 מקום פנרכ לרשתות כמו 5:צ]-0ק, ת3עח33 .חט5, פנוי כאשר | נוסף לשימוש מכ ו-8זסאווג. 95 פאוס₪חג/ ו 7 מגרסת | 6שחבוסאם באס6תג/ט מציע יותר מאשר שיתוף קבציס והדפסה. 31 פאוס0חו/ או ר-אזס אווש 050זט ו הוא מאפשר חיוג מרחוק לרשת, שימוש יותר > | בשרותים שוולונילם, קישור לאינטרנט 1 וניהול מרחוק ] נדכוני חומרה נדרנוים לניצול ' 5 0 של מחשבים . ות החדשוות טל 95 סז 1 7 . מבוססי : קנ בדי ' כהשתמט בטנכנונזגייה 2 ₪ - 78 7 , 5 פאוס0תו ו 01 קוז]?][? | " וי הנמצאים 1 | 2 ברשת. -- אם המחשב שלך עומד בדרישות המומלצות להרצת 5 פאוס6חו/, תוכל לנצל יתרונות רביס הקיימים. במערכת ההפעלה החדשה ללא כל צורך בעדכון. אס אתה בוחר להעלות את רמת החומרה או המערכות ₪ ו . 1 ₪ > . ₪ , . , 0% ו ו ו , 5 | ל א ] | 7 ו" ורי בצ וגב , . : . : שרח ו- = = == ----- = -7--- --2-= שמש ואמתה הח טע יר ה ארי 147 5 ,המשאב אה <-ות = . ייוו ו מח "קת הבר ישים הנבחר ים. זו ] 0 3% 60 ]| 0 הד / ד --] / ָ% -- 1 -- "8 עריכה תצוגה ערה ו תי | 7% 7 ש אין כל צורך בעדכון התוכנות שברשותך לצורך הפעלתן רסריבת 95 >שסחחו/. אולם, תוכנות 32 ביט שתוכננו עבור 95 גשוס6חו\ מנצלות את מלוא העוצמה ואת קלות השימוש עליהן מבוססת מערכת ההפעלה 5 5או40חו. לדוגמה, יישומי 32 ביט תומכיס בין היתר גם בריבוי משימות ובשמות קבציס ארוכים. = 4 -₪ 8 א ₪ ₪ ו 1 ו .ו גו 41| 6 | / וו( לא ק : .7 ץצ שאר ו) ;ו ₪ / זור = - ן 1 3" כ גוו !1 בו 4 וו ]|| )א --₪ - דש ₪ *פ% ץ . ו 1 דן ) ₪וגו ,' / . וווו 1 ן %עןו 1 5 פוסטחו/ יעשה 'יתחווקת בית" כאשר סביבת העבודה שלך תעודכן מ-15-0025א ו-א%.3 8אוסחוש. 5 פאיסשחוצ יעדכן את גירסת פאיטטחו/י המותקנת אצלך ויטיר ממנה כל קוב מיותר. בנוסף, מספר 65 ושח וחוח0ס6 ל-25) 15א יוחלפו בחדשיס המסופקים עם 955 פשוססחו'אי. לא, אס אתה משתמש במערכת 3.1 צשוססחוש ומחובר לשרת, 95 פשוסטחו/ ימשיך להריץ את תוכנת הרשת הקיימת. אס אתה משתמש במערכת ההפעלה פעוסטחו/ 5 סטאז סו זסי] ,5שוסחו 95 גורסו לתגובת רשת מהירה יותר. ביצד מתקשר 295 פשוסצוזוו לאינטרנט? האם ניתן להתקשרד רק דרך ‏ ס5סזסוז א%זסעת) או נעאפעור כהתקשד גם ישירות כאתרי האינטרננז? אם יש ברשותך מודם, תוכל ליצור קשר דרך רשת מיקרוסופט (א8!א). האפשרות השניה היא עלון ישיר באמצעות סייר האינטרנט (זפזס]קאם זסוח6וה1). .ה = ל 68. | מתיחה באמצעות.. | | = |3|88| % תמו הדרך היחידה היא 1% % לרכוש 95 פאוסטחו/ דרך ו -. משווק מורשה. רוב ג המשווקים (כולל חברות-----.. 9 הפצה באמצעות הדואר) מחזיקים מלאי של 95 פאוסטשחוו ומוצרים מבו: 3 פאיסטווו'וי החל מיוס ההכרוה. > 0( . ג רד לו ד ) דוו וש ד הז רזווז וז" | 8 זו 444% || | ]ו ה הגא-) 4וו ]הז רקודוווזזווז ו"נגרז =0) 1 ב ] צד*פד* ד "+ רף | * וי ו , ור || 4 1 1 / | , ו : 4 !וז כ 5טוס40ת) 4 ) 2 1] / רו ועדזדדדק רקו [זץ . דודהקוצוז. וג!)ו 11 4וצן 4 1 1 אין אפשרות להריצ תוכנות מקינטוש על -%] המריצ 5 פעוס0חו/. ישנן רשתות, כדוגמת וששז56 ז[צ? >עוסשחו/ המרי שירותי 11 פאיסשָחו/ למקינטוש, המאפשרות גס למחשבי מקינטוש לשתף קבצים, מדפסות ודואר אלקטרוני. / ףּ - די ן -] 07 קש ה-א הא ₪ ץש שש ו)! בהפסינק 011 בנ ו . *ן 4 / וא ו ₪ 4% ישן ₪ . ם 17 = ! | ו ₪ ף ו == אי ₪ מק |]! / ₪1 1 זז ( : = הפשו ו זז ] ו). / | ]/ ו וש = 0-5 - ₪ ₪ ש- א ו = 4 ןז 3 ו וו ]| 4 " !41| 5 פוסשחו' משפר באופן ממעותי את ההגרלות על משאבי המערכת. כעת תוכל להריצ יישומים רבים יותר מאשר תחת א.3 פשוסשחג/ וליצור מסמכים מורכביס יותר. משאבי המערכת לא *הוו עוד מגבלה לרוב לקוחות 5 פאוס0חג'י. ו | - > ?)ו !וי % ] צ זז ₪ תק שָ שאק טפש ₪ וא 20 קוססתזוו יעבור שנןי אוו ו | ] - הריק =" רו ] קד ל ץק ף כבר עבר! יישומים ל-פשוסטחו/. ול-95 צאוסשחוצ אינס מבוססים עוד על שסוח16א 06סזא [ג₪6" אותו סוג זיכרוו הקיים ב- 640% זיכרון הראשונים. אפילו עבור יישומי 5 15 ישניס, 95 >אוסשוזוא מספק זיכרון יותר מבעבר - בין 620% ל-630% זוכרון פנוי, בהשוואה ל-א540 עד 570% בעבר. 1 פתיחה באמצעות... כאיכו ופות הותאמה מנגרכת ההפעכה 5 פו10הוו'\ הותאס לעברית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, הולנדית, שוודית, פורטוגזית (ברזילאית) ולגרסה כלל אירופאית (גרסה אנגלית עס יכולת להפעיל ייושומים מזרח אירופאים). פורטוגזית (איברית), דנית, פינית, נורבגית, סינית (מסורתית ופשוטה), רוסית, פולנית, צ'כית, הונגרית, קטלונית, בסקית, יוונית, טורקית. קוריאנית, תאית וסלובקית. בקרוב: ערבית, וויא שנכייו: (עס התאמה לאנגלית). הנח של-95 9 שוסוזזוז יהיה לזגו חדעז מ ייוו הדבר עבורי? הלוגו החדש, הדומה מאוד ללוגו הנוכחי - הדגל המוכר של 95 >אוסשוווא, יאפשר לספקים לזהות את מוצרי החומרה, התוכנה והציוד ההיקפי המנצלים את היכולות החדשות של 95 פאוסשחו/צי. לדוגמה, הלוגו יאפשר ללקוחות לדעת, במבט אחד, אילו כונני ואסא-6 מתאימים לשיטת צעג1: שה קטוץ ואילו יישומים הס יישומי 32 ביט. ד מ | מ זו םומבהני] מ * ן שוסחווז "ו | 5 5 פצוסתוצ עבר הרבה מאוד מבדקים פנימיים וחיצוניים, כדי לוודא שהמוצר יהיה איכותי. לאחר יותר משנה של מבדקים בלמעלה מ-50,000 אתרי ביתא, 70,000 מנויי אספוא רמה ]1, 10,000 מעברים מתועדים מ-8ציסטטוי %, 400,000 ערכות תצוגה מקדימה עבור למעלה מ-1,000,000 משתמשיסם ומגוון רחב של תוכניות אחרות. מיקרוסופט יכולה להתהדר במוצר הנבדק ביותר בהיסטוריה של יוצור תוכנה. הנתונים הסטטיסטיים אודות / " 71 . . ו " ו | תתו התתתתתתתתההמותההתפ תהההככרההוקחר המחה מחשבים וכיף (:6) הבדיקות שעבר המוצר כוללים: למעלה מ-293 שנות אדם למבדקים פנימיים, למעלה מ-2 מליון שעות בדיקות עומס והליך בדיקה ממוכן וקשיח שיצר למעלה מ-13 מליארד חלונות, 36 מליארד תיבות דו-שיח, 250 תהליכים ויותר מ-500 מליון משימות הדפסה. מז [תמנק חוי מיקרוסופט ערכה מבדקים פנימיים ליותר מ-2500 יישומיס, ופוסמה את התוצאות במסמך הנקרא וט ץזו[וטווהקוח 6 6זבא50. ניתן למצוא אותו באתר האינטרנט של פטוסשחוצ 501סז6ו1א ב-וחסט.5011סחטוות . איעצשו ובמאגרי מידע מקוונים אחריס. אס היישומים בהם אתה משתמש אינס נכללים ברשימה, אין להסיק מכך שהמוצר לא יפעל. משמעות הדבר, שהמוצר לא היה חלק ממאמצי הבדיקה הפנימיים. יתכן כי המוצר נבדק על ידי משתמשים, כחלק מתוכנית מבדקי הביתא שבוצעו. כן, הרשימה נקראת +5ו.1 84ו!ופווגקוחס") 6זגאוזב11 מוהה את התקני החומרה שמיקרוסופט בחנה ואישרה במהלך העבודה על 95 פשוסשחוצ. הרשיימה מתעדכנת כאשר נבדקים מוצריס נוספים. ניתן למצוא אותה באתרי האינטרנט של 8אוס6תו/) ]]ספסזסו!/ ב- וחסס.501סזסווח . שצואו ובמאגרי מידע מקוונים אחרים. 5 פצוסשחו/ ישווק על גבי תקליטונים, ולראשונה על גבי וא0א-ס6. גירסת התקליטוניסם תשווק כהשבחה (למשתמשעים עס פקטסזקאזסצ זס] 5אוססחו, 5איססחו/ 2). ה-1א80-ס0 מיועד למשתמשים בעלי כונן 01א-60, באמצעותו ניתן לבצע את ההתקנה מהר יותר. בנוסף לכך ה-60-80%1 יכלול תוספות שונות, כמו קטעי ווידאו, קובצל שמע , משחקים חדשים ועוד. הצוות: אלי קנאי, לאה פרוור, עופר כהנא, דודו רשתי, נאוה בן צבי מערכת *סנונית'/ היא מערכת מידע לחינוך ולהוראה, הפועלת באוניברסיטה העברית בשיתוף משוד התינוך, עיריית ירושלים וגורמים נוספים. מטרת הפרויקט - הטמעת השימוש באינטרנט לצורכי חינוך והוראה. בהמשך התהליך מנסה "סנונית" להוביל את בניית בית הספר הווירטואלי. בבית הספר הווירטואלי תילמד קשת רחבה של נושאים, ויתאפשר מפגש עם דמויות מעולמות שוניס. הלומד יפתח את יכולתו האינדיווידואלית ללמוד, כלומר, עצמאי מחד, ומשתתף בקהילה הלומדת יחד מאודך. בית הספר הווירטואלי לא יבוא במקומו של בית הספר הרגיל, אלא יפעל לצדו, ותלמידיו ימשיכו ללכת לבית הספר המסורתי. תלמידי בית הספר הווירטואלי יוכלו לבחור במקצועות לימוז | ובמסגרות העשרה נוספות, ומורי בית הספר הרגיל יוכלו להיכנס לחדר המורים הווירטואלי, בנוסף לחדר המורים הקיים בבית ספרם. חדר המורים הלומד הווירטואלי הוא חלק מתפיסת בית הספר כקהילת חשיבה, כשחדר המורים ועסוק בשילוב של כלים, תהליכים ותוצרים. מאגרי המידע, הטפרזיה של בזת הספר, נבנים במערכת ייסנוניתיי זו השנה השלושית. כיום, ישנס במאגרי המידע של ייסנוניתיי כתבי 4 עת במדעי הטבע, החברה והרוח, המיועדים | לתלמידים ולמורים. במאגרום ישנה אפשרות לחיפוש ,| מורפולוגי ולקישוריות היפר-טקסט 3 ) לעזרת הלומד. ]| > | "מחשבים וכיף" 55, וולי 1996 הווה ועתיד בחינוך ברעו = השישה בעידן האינטרנט, הספרייה הבודדת אינה יכולה להיות המדגימים את היתרונות שבלמירה בשיתוף בין-מקומי, כגון, פרויקטים באזרחות או פרויקט בנושא צריכת תקשורת. | הרצאות | המועברות באמצעות הרשת מאפשרות נגישות גבוהה ממקומות שונים בו זמנית, לתועלת מורים ותלמידים. מקור מידע יחיד, עשירה ומגוונת ככל שתהיה. אכן, רשיון נהיגה באוטוסטרדות המידע, שבית הספר ינסה לצייד בו את הלומדים, דורש יכולת ניווט באינטרנט ובמאגרי מידע אחרים, ויכולת ניפל, סינון והערכה של החומר הרב הנמצא בחלל הווירטואלי. מרכזי המורים במערכת יסנונית" מתחילים לצבור תנופה, לקראת הפיכתם לחדר מורים וירטואלי. לדוגמה, מרכז מורי האנגלית מפעיל המחברת הווירטואלית, שתופיע עשרות מורי אנגלית | ברשימת אצל הלומדיס בבית הספו, תהיה מחברת מולטימדיה, בעלת נגישות ומרכז ניווט למאגרים משמעותייס גבוהה. מהברות מסוימות יהיו | למורי האנגלית ברשת האינטרנט משותפות לקבוצה הלומדת, או בכלל. יינרו מצגת לסיכום נושא נלמד. - כמו כן, פותתח מגנון לבניית כיום, מערכת "סנונית" מפעילה | מבחנים רבי ברירה ברשת בצורה פרויקט המבוסס על הצגת עבודות פשוטה. תלמיזיס ובתי ספר כמצגת / מולטימדיה ברשת אנטרנט. מערכת ייסנוניתיי מפעילה גם שירותי עזר שונים, כשיעוריס פרטיים דרך הדואר האלקטרוני, פעילות חברתית, תמיכה במשתמשיסם ועוד. - ומוה נושאי לימוד שונים זוכים למבט מרענן כתוצאה משירותי התקשורת של רשת אינטרנט. במערכת סנונית מופעליס מספר 1 | .ו תוות5. 11 69 !59 פרויקטים תפוצה, מאגרי מידע. ייחודיים. וח ארור//: 1וו ו ד 1 סית הסהֶרָ בית הְפפר למדע ולאסטרונומיה דיו מנצל את יכולת הרשת | יה אינטראקטיבית, לגישה % מידע, לדואר אלקטרוני ] + דיון. בית הספר מאפשר ולמבקרים| להתנסות :!! בלימוד מדע ואסטרונומיה. בית הספר בנוי ממערך פעילויות- חקר ברמות שונות, בהתאס ליכולת הלומד. מערך הפעילויות מיושם על מסמכי .וואידו, הנכתבים על ודי צוות ייפרחי מדעיי ועל ידי מומחים במדע ובאסטרונומיה בארף ובעולס. בית הספר פתוח לשימוש לכל משתמשי הרשת. שוכ]וסיית הילט זו כוללת שני מגזריס עיקריים: 1. תלמידים בבתי ספר בארצף ובעולס מחטיבת הבינייס ומהתיכון, שיעבדו במסגרת מאורגנת בהנחיית מורה/מדריך הנמצא בקשר עס צוות "פרחזי מדעיי. 2. משתמשים אקראיים, נגון, חובבים, המגיעיס מרחבי הרשת. קבוצה שאינה ניתנת לזיהוי ממוקד. שלהי המאה העשרים מאופיינים בהתפתחות מואצת של הלדע המדעי. במרבית המקרים אין בבתי הספר, או בסביבה המיידית של הלומדים, אנשים שיכולים להדריך את התלמידים, או לספק להם ידע במדע ובאסטרונומיה. בית הספר באינטרנט עונה על כל צורך חיוני בהכשרת הלומדיס לקראת השתלבות בחברה עתירת ידע. כדי לחוות לומוד משמעותי, דרושה סביבת למידה עשורה באונטראקטיניות ובמולטימדיה. בית הספר באינטרנט מציע סביבה כזו. יתרונותיו ₪ ית הסכָד משי(6(16 = ואת כת' סַכָרִ | קחרים הם: - = ₪ ייצור ידע מעודכן ועיבודו ₪ מפגש עס עמיתיס בארא ובעולס ₪ מחקר ולימוד באמצעות הדואר האלקטרוני וקבוצות דיון ₪ תפיסת התכלמוד כמפתח ידע ₪ מעורבות בעשייה המדעית ₪ לימוד בסביבה רב-תחומית. 'יפרחי מדעיי - מרכז לחינוך מדעי בימכללה האקדמית עמק הירדן'. ייפרחי | מדע'"י עוסק בחמישה תחומים עיקריים: מחקר מדעי, פעילות נוער שוחר מדע, פיתוח חומרי למידה, חוגים באסטרונומיה בחינוך המשלים, פיתוח תרבות רשת האזינטרנט. ייפרחזי מִדעיי מפעיל שלוש מעבדות ייחודיות: ₪ מצפה הכוכבים האופטי המודרני בישראל ₪ מצפה רדיו-טלסקופ הראשון והיחיד בישראל ₪ מעבדה אסטרונומית ניידת. = תישור היס היס 0 ות נ אות קפוה 1 | ה' יפווית. כיחס 0 % צוות "פרחי מדע" כולל מדעניס המתמחיםם באסטרופיסיקה, מוריס ומומחיס בהוראת המדעים, מדריכי אסטרונומיה בעלי תואר ראשון, קבוצות מפתחות הומר למידה באסטרונומיה מגיל הגן עד סוף התזכון, וקבוצה המתמחה ביישוס פרויקטיס במדע באמצעות רשת האינטרנט. לרשות הקבוצה עומד מערך מחשוב של המכללה | האקדמית ‏ עמק הירדן', | הכולל עשרות מחשבים, שרת | מרכזי ותקשורת לושת האינטרנט. הקבוצה הכינה כבר אב טיפוס לבית הספר. / | מסיום ו הלו וק 06 בסיוס הפרויקט יופעל בית הספר למדע ולאסטרונומיה ברשת האינטרנט. בית הספר יכיל מערך פעילויות חקר במדע באסטרונומיה, ספרייה המקשרת את הלומד אל מאגרי מידע בארץ ובעולס, מוקד המנהל קבוצות דיון בתחומיס השונים במדע ובאסטרונומיה. יימחשביס וכיףיי 55 ולי 1996. נדב דפני אוניברסיטת בר-אילן - ביהייס לחינוך ומרכז המוסיקה העירוני תיא -יפו במהלך השניס התגלה הצורך במערכות חקר וגילוי של עולם המוסיקה ועקרונותיו. בפיתוחים שנעשו לאחרונה מתחיליס המפתחים ילגלות" את הגילו האינטואיטיבי | לילדום | צעירים שאינס בעלי מיומניות נגינה. כלים חדשניים, חלקם אקדמיים ומחקריים וחלקם מסחריים, מנסים לתת בידי התלמיד הצעיר אפשרות לחקור את המוסיקה בדרכים של "מה יקרה אם...", באופן של איסוף נ(תונים והשוואתס, קבלת החלטות במגוון נקודות ובנייה ועיצוב של יצירה גדולה ממכלול מרכיביה. התלמיד המודרני אינו מתרשם ממערכות המנהלות עימו אונטראקציה ליניארית. הוא שואף לראות את המחשב כמעבדה משוכללת שיוכל לחקור בה את מה שיעלה בדעתו, ליווסם פרויקטים ולחקור מה הן הדרכים למימושם, להכיר ולהכליל מתוך עשייה ולא מתוך קריאה, לבצע ולא לשמוע אודות. את כל אלה מנסות הסביבות המודרניות להציע ללומד. = יימחשבים וכוף" 55, יולו 1996 קיימים כלים שונים המנסים קהציג| מעבדות כאלו, החל מ-6₪101, ראשי תיבות של 1056 [הח0ו₪00₪681 3516 ץז0)ה0ה.] קמולהההטזס , סביבה יצירתית שמפתח כותב המאמר (נדב דפני) לחקר מוסיקה וליצירתה בגיל הצעיר, שבה יכול התלמיד להרכיב יצירה מחלקיה וממרכיביה, תוך השפעה על בל אלמנט מוסיקלי, בדרך של משחק באובייקטים, שהתלמיד יכול במעט יילחושיי. התלמיד יכול גם לשוטט בקלות בין כל הרמות של היצירה, מרמת המבנה הכולל ועד לרמת הצליל הבודד, ולערוך את המרכיבים בכל רמה. במנגינה יכול התלמיד לטפל במגוון כלים מוסיקליים מניפולטיביים, למשל, סרטן, ראי, לולאות, 5 | יישור צלילים למשך אחיד, 4 8 כלים רנדומליים מסוגיס | שונים, ערבוב צלילים, בלילים ועוד. דילוג על כל אגף המנגינה מאפשר טיפולים מסוגיס שונים קגרעין מלוזי שיבר התלמיד. ציור בצלולים הלחנה ונדומלית של המחשך לש = מצליל | לצליל למעלה ואפשרויות נוספות ‏ המ יכולתו של התלמיד להיטע. 0 ליצורת אותו גרעין מלו' ₪ והוא זקוק לסיוע. בטיפול בצליל הבודד הוא *כול להשפיע על גובהו, על משך הצליל, על עובמתו, על גוון הכלי הפנגן אותו ועוד. בעוד |סוח₪6 היא אבטיפוס למוצר שאינו מסחרי, קייסם כלי שפותח לגיל הרך, "עושיס מוסיקה", ובו יכול הילד הצעיר ללמוד מוסיקה בדרך של יצירה במרכיביה. יצירת המלודיה, למשל, נעשית על ידי הלחנה בנפרד של המקצב ושל גובה הצלילים. לאחר שיצר אותם בנפרד, התלמיד מחבר את שניהס למנגינה. הלחנה וכולה להיעשות בדרך אינטואיטיבית של ייציור בצליליםיי וטיפול בלחן בכלים מוכנים. כמובן, שהקלות 'הבלתי נסבלתיי של ההלחנה בכלי כזה מביאה לסינדרום "קיד פיקס" ולשאלה אודות הנלמד בסביבות המקלדת על התלמיד. נותרה לדיון הבעיה אודות סביבות שבהו המחשב מסייע לתלמיד, והאם יש יתרון בכך, או שהדבר גורם לו לעצלות ולחוסר הבנה. לדעתנו, | הדבר תלוי בתכנית הלימודים | שבמסגרתה מופעליס כלים כאלה ובמטרותיה של התכנית. 955 וס 0חו/ ספסזסוו/ ]₪ הוכ6ת 25 5שוס60ת )1‏ פסכרית 0 6 ח?6 ₪(וי /את6סים |70 "> 1 77 ורטו6 6 6ח? 121₪*- ₪*ק7ו00/0 וש = ץן 9 4 +מחיר רגיל ללא רכיעות מנוי <<השבצע עמיועד גם למנויים עומועד חידוש המנוי יסתיים בחצי השנה הקרובה |שדרחא הקוזו [ טיפ אנציקלופדיה של העת העתיקה עוד אנציקלופדיה מסדרת האנציקלופדיות של מיקרוסופט תומר גילת וה(יח 00176 0/6. % בוודאי ידוע לכם, .שיש .-אינספור *. יימזכרות"י מהעולף' העתיק: פסליס או מבניס, מטבעות, מגילות ושאר ממצאים ה משים מעיך פתח, כדו שנוכל לףביץ ולראות) כּיצד הכול התנהליבעולס ה | % גס לרומאיס הי רבים, | שהמק ורס הטיפור .על ורומו2 % 5 ומאוחרי | הוא שי התימ (רומוט שר א על ידי ואבה = יחד עם' גוריה, 8 "היה זה וומולוס העיר רומי. "הלס 0210פ. והמצרים! - טוב, אז זה נושא שאני אוהב במיוחד. ‏ גם להם ‏ ש מיתולוגיה - אינספור סיפורים על הולדת האלים, על מלחמותיהם ועוד... לדעתי, המיתולוגיה שלהם היא הכי מעניינת. בתקופות ההן, לפני אלפי שנים, ואף לפני מאות אחדות, המזרח התיכון לא היה דומה למה שהוא כיוס. לא היה חשמל, לא הייתה טלוויזיה, לא היה בברלי האגנשיס במזרח התיכון היו בהובס עְוְבדי אדמה, או יורדי ים שהיו תלויים בתופעות המשתנות של הטבע (שמש, ירה, גשם, סערה, בצורת וכו) והאמינו, שלכל תופעה ישנו אל האחראי לה. ", כוהני | הדת, שהו המשכילים. (ולפעמיס רק הם ידעו קרוא וסתוב);" שלטו בעמם, ‏ אם ככוהנים. או כמלכים-אלים. הכול האמנו שהאלי הש אלה השולטיס בתופעות הטבע: אס לא היו מספיק יבולים, סימן שאחד האלים כועס בגלל חטא שחטאו. לו, ולכן, ‏ יש להקריב לו קורבן, כדי לפייס אותו. על כל תופעה היה ממונה אל מסוים; כל בעיה שנוצרה, היה אל ספציפי שמטפל בה. - אפולו לבעיות, כגון, חוסר פריון או -חוסְפ: שמחה, נמצא אל שיפתור אותן. האלים היו ורבים - במעט <> כמספה הבעיות שהיו לאותםס עמיס עתיסים, פשוטים ובלתי מפותחיסם. היה או קל להאמין באלים, כי שיעור התמותה היה גבוה, בגלל חוסר היהע, בכל דבר ךְע. שקרה, האשימו הכוהנים. את: *העס בכך, שלא מִילא כראוי אחר הוראות הכוהנים, ולכן הוא נענש. = ט ויו ו הת \ . 4 החטוה ס!אי 6!קשזק ע!הט פוו 'הסזסאי 5הג וקל והז ושחפ 6 וצ | 65ווחרזווח שהטכ] 6צוו! בוצזםוג6 4חג 3'!סו 56 .0644 ]וטו 1 וק 6ח 6ו610זין 61וו\!גו6 עהגרח .1003 חפצם .6!זסש תו חול טוזסוגה זס והסץ וש טחוודפז סו 6016 ה וזסקוחו שלוש הממלכות האלו שלטו, בתקופה זו או אחרת, על העולס העתיק (לפני שגיכו את המזרח הרחוק ואת אמריקה). יש בהן מידע רב על כל אחת מהממלכות, בנושאים רבים, כגון: תרבות, חיי :וס יוס, דת ומסתורין. וק סט קאי יו[ ₪ טזז? הו ווק 9 6 זו 94 |תתוח זי יו .פחו!וקץ]8 פתו % גו!הו וכזו שנס פהן 54|אוש 4זוק שחו הפוזווסץ קחווןוופ | וותוף ןג הג ווו זןפ] הי זט] פתוזתה ₪ 007 6ן 468 םן שג הא טן !פאק ון 6 גוםוופוצ זם וחטווווא ווק ] הסוו | ספו זג הווחוחום) 6ו|ן ]ם 4306 .הוחצ זוחונ וו וצו 58 עו בוה 5 53| ץוחנ 0 זגא 8 וגנון | ]01 בגנין ]ו חו עצס וו החותו , וצ6איטוו ה0ו1ם הסת'ק היה בנושאיס האלה, בעמיס סוה אה6ו1ם ₪6(חו העיני ם, באמונותיהם, אפירים סיום בה 3 =, באורח חייהם '6(ן ת6ויות 606/!, וכו" 2/2 האנציקלופדיה שו הוןנפות 6הואנמו ו" ככר כ6ת השתיקה. שק הן קים/ו שת הפיסור + מה יש האלסי רק סשמור אשות = ציקלופדיה ופסי1ו תָי 6(ים. הזאת? היא מתמקדת בשלוש הממלכות העתיקות - מצרים, יוון ורומא. לדוגמה: המצרים היו הראשונים שהאמינו שהעולם אינו שטוח. הם, אמנם, האמינו שרע הוא אל השמש, ושהשמש, בעצם, מייצגת אותו בשמים. ובכל לילה, כאשר השמש שוקעת, מתחיל מסעו של רוע, אבי האלים, אל ארצ המתים. אבל, עדיין הס היו הראשונים שביצעו תצפיות לעבר הכוכביס שבשמיס, והאמינו שהשמש היא המרכצ, כיוון שרע הוא אבי האלים, וכולנו, למעשה, סובבים סביב השמש. לעומת ואת, אף לאחר ששקעה ממלכת מצרים העתיקה, האמינו עמיסם אחריס בעולס העתיק, כי כדור הארצ הוא + , המרכז, | ואילו | השמש *! והכוכבים | כולם, | נעים סביב כדור הארצ. בנוסף לשלוש הממלכות, אפשר למצוא באנציקלופדיה + עוד חומר רב על תרבויות שונות, כגון: בבל, אינקא ויפן, ובנוסף - גסם כמה א ממסתרי העולם שעדיין לא | נפתרו, כגון, אלי הפסחא. ידוע לי, שרבוש מכם אם ‏ שמחיסם לקנות דיסק | חדש שהוא, ‏ | 2 שיעור בהיסטוהיף ועו ליי ללמוד | קצת ידיעותיו | בנושא, מצא" האנציקלופדיה הזאת ידידות ית מאוד, נוחה לשימוש, ‏ ושי מלאה בתמונות, בקובצי , קול, 1 בסרטים ובטקסט שאינו ונראה = 1 % כמו ספר היסטוריה מסורתי. "ליו כל דף שפותחיס בתוכנה,- מאפשר בחירה, אם זו הרחבה על נושא. מסוים ואם %ה פתח. ללמוד' על" תרבויות נוספות בנשא דומה | למצוא (המפוזריסם: בתוך האנציקל סרטים 3 רכ' ורשימה די גדולה' קט ה ל-5/וססשאן", 7 - / בכל | ממלכה " מוצאים מספר מדריכים, ‏ כדי שאפשר ‏ יהיה לקבל מושג על הארא מפי מורה דרך מוסמן: החל ממרצים באוניברסיטאות, ילידים מקומיים, גבויס ונשיס שחיו באותה תקופה, וכן אנשי דת. מובן, שכל מדריך מציג את הצד שלו בנושא. כלשי ]0 /ה62יי? כפו2ניות ת6ק0 כאסט 2/ השר? הסתיקה... 4 2 055 | צעדים ראשונים באנגלית, = לומדת מולטימדיה | אינטראקטיבית ללימור אנגלית, לילדים בגיל 5- 0. בצישור משרד החינוך. בלונ?י האותיות+ אי המספרים+ מלא מיליס משחקי חשיב ו ₪ ה אניק 82 מבצע מיוחד 0 ה הדרך הקלה והבטוחה ‏ | 051075 + 2 בי 3 | להצלחה בבחינות ב- 199 ש"ח יח [ הבגרות במתמטיקה לשון ו | 0 ואנגלית. תוכנה מצויינת במקום ב-258 שייח | ללימוד מקצועות אלה. קרב בי הרפתק: קטמי משחהי +תיהק :: | שש הא תא מקן האן האן באן הא המן מאן 7 וש תּ ההפתעוו 1 של מחשבת ור ;)א 1. הקיר שברח מהבית | שלש רמות 63% שייח 4 טבע הדברים. 2 כל | כל רמה ר- 229 ש!יח 3 360 נקודות ו | , - 4. רו בעיר העתיד ‏ | | 5. עיתון מולטימדיה 5 תקליטור. הפתעות | חומר למחשבה לומדה לפיתוח החשיבה, מת אימה לילדים כזגיל 8-4 זכתה לפרסיס רביסם בארצות הברית. || 1 ₪ ₪ ש₪ מש ₪ מא מע יש לי סוד - הפתרון ללימוד הקריאה בחופש הגדול התוכנה המווחדת ללימוד הקריאה מתאימה לילדי גן ועד לכיתה בי חובה בכל בית. 9 שי"ח לחלק אי + ב 9 שיח לחלק אי ו ןי ו וו ה ה %י ₪ ו יר מו ורפוש בי יש פוא במ וו וקהו הר הממריקריקי= כ ₪ אש מק מ מ נא | ]זו | 7 חי 1/1 זו ה ₪ ₪ + 10 שיח לחולצת הוגו % % % == י | ו ו 2 62108 פעולה משחק. האסטרטגיה הטוב ביותר בעולם. ) היישר מהטלוויזיה, הרגש שכולם חיכו לורק הטוב ינצח גרפיקה מדהימה ח מולטימדיה ומשימות חדשות 8% אצלכם במחשב! מטכים חדשים והמון הרפתקאות הצסא אאטד ה ומח ן ]אה את ושיטיקט] ] מתקפה + | [ | | |: ₪ פעולה ו | עולמות עס יותר מ-60 שק פעולה משחק פעולה מרתק עם 5 | שלבים שידהימו וישעשו 4-ו אתסם תופסיכ פיקוד על צי יצוריס מבעיתים שמנסיס | | | | ל 0% 8 של ספינות אויר, משנריס להשתלט על העולסם בעורת .>קשין ן אתכם. א5?2י בבעים : / אותם ומחזירים סוגים שונים כקו שלב ו ואנימציה איכותית. משהק | של מטוסים, תוקפים מטוסי פעולה מרתק. אוייב ומשמידים מטרות קרקעיות. ו אא ₪ מא אש אא שא אא ₪ אא אא אא אא מו הז 4 [+)ר יר [ה ה 4 ו( הרפתקה ראש ה- 18 ואחד מראשי כלי נשק בלתז מונבלים, ה-40:3 חברו יחד ויצרו משחק בלתי נגמר, אינסוף - | ן מותחן ריגול הטוב ביותר אפשרויות ורמות משחק. - ק 8 מסוגו. אפשרות התקשרות משעשע והומוריסטטי. "₪ 1 - דרך האינטרנט לקבלת כייפים ומידע. מדהים! ₪ מא מא מא מ את א₪ם א מא חא אא | --ור ר.א 2 199 ₪0 ] 15קאמא 20% שני 5 מלאי / | ]] הרפתקה 312 אזכניתי, עשרות דרגות הרפתקאות ופעולה, ₪ ההמשך המדהים של קושי, סצינות אמיתיות, ‏ | ה 0 טימולציה מדהימה והכל .יש שק 7 אא0ק סד אתדמת גרפיקה תלת מימדית א | שא " בתלת מימדיות ובאיכות צּ זורק נמסיס לוכד ארבע רוק : 4 ₪ ] ךְ 4 רו ו 0 ₪ .1 \ ?() ָ 1 | המדריתי % אסטרטגיה מעולה. ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א | ₪ ₪ ₪₪ 1, גרפיקה ולשיקה, יהרבחנ הומור. | ו 4 ו הז %- - י , אפשרות למשחק ברשת | ו ו % של סרט אמיתי. | כימאים מפורסמים, חוקר, מפריע, מענה ובסוף יש מהפך. ]| ל ו ך ב וה| 1 1 מא מ | ן | ₪ מש שש שא ₪ שמש א מש אא אא ₪ אא שם ₪ אק מם ₪ שת מא שמא א אה מה ₪ אא אה ₪ ₪" רין 6 =--------- ה - קה ] 2 ד1 זא ומת 6 149 | ₪ משחק הכורסל שכל אחד ב שמ הרפתקה 1 חייב לעצמו, עס השחקנים | ₪ | גבריאל, צאצא למשפחת צוידי | הטוביס בעולם. טכנולוגיה | שש | *" רוחות, יוצא למינכן לחקור סדרת רציחות זוועתיות חדשנית תלת מימדית | 7 0 של : שיכולות להיות ייעבודתס"" של אנשי זאב... ואכד א - ה ו אש מו חא שא מא מש | נצם] מ ₪ ₪₪ ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ חש = | ו מן]) אא אא ש₪ שש שח חח אא חח אא אא | : 6 זיז 19 פעולה ל משחק הכדורגל ד הטוב מכולם. 0 שחקנים פרשניס והכל ברמת רזולוציה מדהימה, חובה! מיוחד לכל חובבי הכדורגל. במשחק הרשמי של אליפות העולס בכדווגל תוכל לגרוסם לקבוצה האהודה עליך לנצח. ₪ ₪ ו | זז 3 חדןץ 1 משחק הרפתקאות המבוסס על עולס המאיה בגיונגל. טכנולוגייה של | 95 00/5פצז/ ומשחקי ה-486:402₪ החדישים. שלש עשר רמות. ו ₪₪ א א ו ₪ חאו | גב ה -'=>| ₪ ₪ א אא חאו אאון חן א 5% ו 4 ,ו א - 65 | . 2 משחק הופתקאות משחק פעולה | 8 מדהים, מתאום לגילאי 15 הזדמנות להתחרות 5 ומעלה. גרפיקה תלת במירו עס כל כלי המונע מימדית מדהימה. 229 באמצעות כוח האדס 7 בלבד.גרפיקה מדהימה - , יי ₪ מ₪ מא אא מש מא אא מע אע אמ א (₪ מא מש אא ₪ מש מש אא שח שח אא אא ₪ ג] אמ ה שח מה שה מא מה מה מה מא אא שא 0 | ' קוק ו 0 ו מידע - ו הר 229 התוכנה היחידה המכילה 100 ו שנות הסטוריה של משחקי קיץ ו 8 7 אולימפיים. החוקים והתוצאות 0 שו ו של כל ארוע, נתונים על כל זוכו ב 2" המדליות, מאמרים על . ספורטאום ששברר שיאים ועו ו ₪₪ מש טוס להרפתקאה תלת-מימדית מדהימה הכוללת עשרות עולמות חדשים, יצורים מאיימיס וכלי נשק מתותכמים. ו א₪₪ אא ₪ ב בש חא חק ו הז - ₪ וא בנ שאו שאה שח מא מא המאו כ מתקנו פת תמורדיס 2 פעולה אתחד ממשחקי המחשב הטובים בכל הזמניס מק אש אא אא | ₪ מש ו ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ מש חש 9 50866 662 הרפתקה ההמשך המופלא למסע בין כוכבים. : המשחק המדהיס של השנוןק חובה לאוהדי הסדרה. מאה שא ₪ ₪ א מ ו | 4 - 25 2-ה - טש == = . : | ?רחון המחשבים המוביל ושתמשי המחשב 0 מ | אתכם להצטרף. לחגינה ממוחשבת | | ך : 27 כל יטק /, 2 ₪ הכֶתרזנות כססיכת הואת0ס, [ ל לו ממרים, סלנות. קיי6(ות. חו6ימ ותחרויות. וימ | | | ננזנרזי ב--177 ננז' רז בנ | ודבל מת (ה יהרת. ערך חינם: | | ן | כי) תקליטונים ספרים ציוד היקפי אנימציה ממוחשבת 5 ץ - סימולטור טיסה עשה זאת בעצמך 6 4זס% עכבר איכות' 6 חסקהז או 10 משחקים של 6 6ס) בצעד בטוח 0 תקליטונים+ ק' איחטון סבו , 2960 הספרייה הציבורית מלאכת מחשבת 2,1 או 3 5 6 2 * חיבור לאינטרנט תוכנת וזשקג₪ (לפי בחירה) ' 150 -+6 ז *המתנות מתעדכנות מִידִי חודש ועד גמי המלאי **יבחירת המתנה עד 21 יום בלבד לאחו חתימה על המנוי. בק ל 0 ו / / מצייב ציק על סך לפקודת מחשבים וכיף *נא לצרף דמי משלוח למתנה 14 שייח לימחשבים וכיף'יי רמת גן ביאליק 67 טל. 03-6702255 רחובות, *עבצ ץוב 1:1 > % - 08 פק סי 0-76 המחירים כוללים מעיימ. עד גמר המלאי, דמי משלוח 14 שייח (עם שליח למרבית אזורי הארצ) כשמדובר במולטימדיה . עולסם | המולטימדיה | מתפתח בצעזי ענק. מה שרק אתמול נראה כבלתי אפשרי הופך היוס להיסטוריה. | וכשמדברים על פריצת דרך, באותה נשימה, מדברים על מקוריות. יצירתיות וחדשנות וזה כבר עניין של קריאייטיב-החברה מסי 1 בעולס בפיתוח וייצור ציוד למולטימדיה. = צ: 5 1ב "טאונד בלסטו" הכרטיס שקבע את סטנדרט הקול הטלס ב-).ץ סיוצר על ידו קריאייטיב הלום העולם שק -- ומחרתיים . ד לכן כאשר אתה מחליט לשלב מולטימדיה במחשב תמצא כי הדרישה לציוד מקורי של קריאייטיב הינה הסטנדרט המקובל בקרב אנשי מקצוע, יצרני משחקים, כותרים ותוכנות. כי רק עם כרטיסי הקול, כרטיסי הווידאו, ערכות המולטימדיה וכונני ה- /001ח-כ:) המקוריים של קריאייטיב ה-20 שלך מגיע למקסימום האיכות האפשרית. שמע בקול המחשב שלך. תן לו וני יוויש ו גרפיקס מולטימדיה בעיימ נביגת קריאייטיב בישראל - מקנוצת קונלוג משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטימזיה המקוריום של קריאיוטיבי ₪ כרטיסי קול ₪ נונני אסא 6 ₪ ערכות מולטימדיה. ₪ כורטיסי וידאור ₪ עשוות תוכנות ומשחקים. רה' תטזנא ז א.ת. רעננה 09-9911913 הן פרטונואים הכל ענין של קריאיימיב היכנס עכשיו לאחד מעשרות המשווקים המרשים ‏ של גרפיקס ודרוש לראות את המוצריסם החדשים, המקוריים של קריאייטיב. לכל מוצר מצורפת תעודת אחריות | מקומית - של גרפיקס ולא פחות חשוב.... ערכת בונוס. - ₪ ו 44 - +" צדוו א וה סא הצל את העולם... פהור אח חידת המסחורין האופפוו אוו ניוטדונוז'יט וגם אז תהיה רק באמצע הדרך לשם... הוכל' לנחך לעצנמך בסבך העלילות המוזרות בזמן שמוחך יתור ללא הרף אחר פולים שסכומם ננוה יוחר מחלקיהם. משחק הרפתקאוח ייחודי ומשעשע המהרחש בסביבה חלח מימדית אמיתית. ב אליפות אירופה בכרורגל אינה חייבת להמשך 23 יום גלבר. מעחה הארוע הגדול ניוחר נאנגליה מזה 30 שנה יכול להמשך לעולם על מסך | ל .. == =0 המחשב שלך. עם המשוחק הרשמי של אליפות אירופה ככדורגל. 77 / 70% = ש. - 6 4 = 5 ₪ שה דא לך עד הסוף עם המששחקים המסוכנים 76 65חבב) סההסזואם- המשחק שמביא אותך למנבלות החעווה. ברה בטיסה על המסלולים עם רולר בליידם, אופני הרים וסקייט נורד. הזהר! הדרך לנצחון מעולם לא היחה מטוננח כל-נך... המשחק הרעומי של תחרויוח ה 63165 סחחסזוא= בארה"ב. י, = - 4 שש ....- אע "וץך " - ו 0 = ה . [ 1 / ₪ ' י . 6 4 0 וי 5 1 - : 1 : 9% וז ש . ] , : 4 - , / 5 שד " ו - ' - / די ו - ₪ [ וז . . 1" וני / . - - - א ב" ניח מחשכת, ורכז שיווק: רח' ארלווורוב 28 הרצניה 868448 טל': 09-5582402 פקם': 09-552413 נוחלקח תמיכה: טל': 09-5528417 להשיג בחנויותח המחשנים ונרשתוה המונבחרות נוחני האוץ