מחשבים וכיף – גיליון מספר 77

ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
. = / ו - . 6 . *,. . נוי : . : 4 5 2 : - : : / ./ ₪ 1 8 - 7 / (נ 4 ו"ח וכול "ח 2970-7287 155% ל מעימ) וכולל תקליטור .ּ שד ₪ . ₪ 8 /וב ->-=4 8 3 5 . 94% + 7 ב 8 ₪ דו (ק 2 די = 9 יקא" לקהדל ,ה | חקלש ד ריחיוץ עליין > רש = אתס תתאהבו בי מהרגע הראשון... ₪ אני קטן חכם ובתוכי המון פונקציות... ₪ אני מאוד עבמאי וקוראים לי - 0 שו סותסות 5611 שד זכ 1 מש 1 ב 4 רק 4 + ₪ אני עובד גס ללא חיבור למחשב ₪ פקס, מודס ומשיבון במכשיר אחד 4 | / נ- 1 | % עצמאי : מקבל ושומר הודעות פקס והודעות קוליות % זיהוי: מיתוג לשייחות אוטומטיות (נכנסות קוליות | גס שהמחשב כבווי פקס נתונים) | % קול ישיר: בלחיצת כפתור תקשיר למסרי קוליים בלו 3% איתות:; יאותת לכס ע"י צפצוף שיחה נכנסת 1 בורך במחשב אפשרות להפוך את המכשיר למענה ידני או אוטומטי 4 סודי ביותר: מאבטח אחסון נתונים לאורך ומן גס לפקסים נכנסים (בלחיצה קטנה) 1 ללא מקור כוח נשמרות כל ההודעות (פקס ורגילות) וכרון שומר עד 50 פקסים, הודעות קוליות באורך 20 בצורה בטוחה ובויכרון מרחוק: אפשרות השמעה דקות. ומחיקת הודעות מרחוק ו / % מבצע שליחת 6וח צוס01 אוטומטית של פקסים מחשבים וכיף ממליצ: זהו משיבון דיגיטלי אמיתי מכשיר חדש שיוצר הקלטה דיגיטלית המחכשיר מתאים לאנשי מקצוע ושימוש ביתי כאחד כלי חיוני לגלישה ברשת (מצורפת הגירסה העדכנית ביותר של זסז8פוס אצ[ 6ק508ו6צ1 . 5 מ - . 4 = >= > ב = ₪ >= ₪ -4.- 4ב שר ₪ 8 הגרלה מיוחדת לכל הנרשמים לסדנאוה "מחשבים וכיף" 6 בין הנרשסים לסדנאות מחשבים וכיף עד החאריך ו 8 תיערך הנרלה של ערכה וידאו קונפרנס ו המבוססת על המודם החיצוני הקטן בעולם. בכ ג * ההגרלה תיערך במשרדי יימחשבים וכיף ובפיקוח רוייח. + פרסוס תוצאות ההגרלה יהיה בגיליון חודש אוגוסט | המקש שש = של שק 2 4 ₪ 2 יה 0 : ג ₪ ב . 24 | | - . . = ו .' 75 9 "₪ 7 = 4 | 2 [ ₪ 4 -..- -05 "פיי 2 4 6 = וא בש ל מה 68 ההההההההממוטקמהאאחמחור אגא = ו בתכנית הבעילות בנושא אחד על בי בחירה תכנות ג בשפות [0ה, 6 |-₪3506 [הו פיתוח פרוייקטים ברמה בסיסית מתקדמת פיתוח מצגות ו בשילוב תמונות. ואנימניות ן מחזורים של 6 ימים ו נטול למידה אינית = ממוחנוובת ופעילות חברתית מרתקת בעני מלקולות בארץ במרנז: מכלנלת אפעל ברמת אפעל [כיד תל הנוומר] 4 מחזור . 9 בצבון: + = מחזור 6 | | נאות ה -- - 6 מחזור 17 8 . - 9. 16 וש 0 א - יי ו , 1 "שי ץ ;2 - ג = 1 - " | 4% 3 . 2 יע | . - - < 1 .ג - > 0 [ 2 ' * . כ 2 0 קיבוץ נאות מרדני | - 7" "₪ הקדם את הרשמת 7 7 - , ₪ מספר המקומות , מחזור 2 7 -26.7 | יי --. .2 ג -] בכל מחזור ו מחעבים וכיף רמת ב'אל'ק 67 טי 7 יהיה משחק ...אבל הוא התעקש! אמרנו לו שזה לא משחק הופתקאה דוגר ענרית המשלב סאטיוה ‏ "6 ישראלית, דנוויות ממושעשעות והומור פרוע, ברצף ארועים מוזרים ה העיתונות משבחת! | יְ יו | "שערוריה רבתי, מכגע ציבורי..." (מוסף העסקים של ייפילון") באזיבות "לא היה כזה מחדל בשושן הבירה מוה עשרים שנה..." (ירחון יוצאי פרס) כועבוי"צ ₪ ו - ₪ ור ואת ] "חרפה למדינת ישראל..." (בטאון הכנסת) "אפילו ארובות חדרה הודדו לחצי התוון...'* (שבועון יהחדר של חדרהיי) - לוכיס יקכיש | אירועי היובל למדינת ישראל שהחלו השבוע, ביטאו את שמחת העם לרגל חמישים שנות מדינה ריבונית, שבהן הייתה התקדמות בכל תחומי החיים, והאוכלוסייה, שהלכה וגדלה עד לכמעט שישח מיליון תושבים, הגיעה להישגים מפליגים. בין מאות האירועים והחגיגות ייתכן ולא הושסם דגש על פן מיודד המלווה את תולדות המדינה בחמישיס השנים האחרונות. כמעט מבלי להרגיש, וניתן לומר, כמעט באותן השנים (1945 - 1948), החלה בעולם, ומאוחר יותר גם באר, התפתחות המחשוב והמידע. חמישיםס שנות התפתחות המחשבים הן ביטוי מיוחד למהפכת המידע העוברת על העולם. מהפכה זו מקנילה | בעוצמתה ובהשפעותיה המידיות, וגם לטווח הארוך, למהפכה החקלאית שהתרחשה לפני עשרת אלפים שנים, למהפכה התעשייתית ולמהפכה המדעית של המאה הזאת. אך בניגוד למהפכות האלו, מהפכת המחשוב והמידע מתרחשת במהירות מדהימה בתוך שנים אחדות, ולא עשרות ואלפי שניס כקודמותיה. וחדירתה לכל תחומי החיים, מהבית ועד לאחרון העיסוקים והמפעלים, היא כמעט מוחלטת. ולמעשה, אין כיוס תחום שבו המחשוב אינו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הידע במחשוב והגישה למידע הפכו לחלק מהתרבות האנושית והם מקבילים כיוס לידיעת קרוא וכתוב. בני אדם ועמים, שאין להם נגיעה למחשוב, אינס יכולים להשתלב בעולם המודרני, והפעריס ביניהם לבין העולס המתוקשב הולכים וגדליס . אכן, חמישים שנות התפתחות שאין זומה לה בהיסטוריה האנושית. יחד עם זאת, התפתחות המחשוב השפיעה גם על כל הטכנולוגיות וגם על חיי בני האדס בעשורים האחרונים, המקבילים לשנות המדינה. המחשוב סייע בטיסות לחלל, ברפואה, בתעשייה, בחקלאות, בכלכלה ועוד. חדירת המחשוב היא כה עמוקה ומשמעותית שרביס רואים בה = טלפוו את הבסיס ואת הגורס המאיץ להתפתחות העולס בחמישים השניס האחרונות. התפתחות המחשוב הביאה עמה שנויים חברתייס, מקומיים ועולמיס. רשת האינטרנט והפיכת העולס לכפר וירטואלי, שינו את כל המוסכמות הפוליטיות והפכו את העולם לכפר קטן אחד. קשה, בטווח כה קצר ובפרספקטיבה של שנים אחדות, להעריך את השפעות מהפכת המחשוב והמידע על התפתחות החברה, המדינה והעולם. כולנו מקווים שיחד עס המדינה, בחמישיס השניס הבאות גם עולסם המחשוב יתפתח ויביא לרווחה ולהנאה לכלל תושבי המדינה והעולס. בגיליון חגיגי זה תמצאו שמדור האינטרנט ייתפת"י מעט, למרות שהאינטרנט לא חוגג חמישיס שנה... ההתפתחות המדהימה של האעטרנט ושל כל התרבות הסובבת אותו, סוחפת אנשים רבים, העוסקים בתחומים שונים, ומשלבת אותס ברשת חובקת עולם. בין אם, לדוגמה, טקס חלוקת פרסי צעְטפ6/, המשמש כמין "פרס אוסקר"" לאתרי האינטרנט, לפי קטגוריות שונות, כגון: עיצוב, תוכן, אפקטים מיוחדים וכוי (בגיליון הבא תופיע כתבה המסקרת את הארוע), או בין אם בהתחבטות שבסוגיית השימוש בפורמט תמונה שונה, כמו 01 או 1 שהם מסוג הדבריס שמעולם לא חשב עליהם איש, עד לרגע התפתחותו של האינטרנט והמעבר לשימוש ב-.זאדו. קריאה נעימה, בני פיינשטיין, עורך ''מחשבים וכיף' שלפ ול 4 = = - - 8 כדי לספק את מיטב השירות 2כק ; רוורוד הארזהר ושווווור רוורירו רר לערוך מספר שינויים בנוהלי הכ %ל%ףף"ו 4 [ | %רי 2 -% ווה -| % = 1% - י 3% ו . 2 נן וצו / | גות | לן עו | / / כ 4 // בנ // | ₪ - ג כו איג י א ו . בירוו 7 מנו , -₪ו מנח: ארוו ומים ,גה - | שעות: 16:00-13:00 שו | | " 9 ילפ ו : 25 0 5 0 : . ל = . - - : 1 : . 5 , מק ש] ‏ ק ה ב רע ברע די תמלכח ק- 301-כ ימים: בי ה' שעות: 17:00-16:00 ₪ ,8 4-2" -=- = , - 22 7 בה ₪ ו שש יו מחעצובים וכיף, מאי 1998 40 = = 21 4 6 דבר העורך -- - שי לב ה % . - | | ו 1 ג י: | 1 / %5ו::וו5 :35 . ,הווה קהוהה .ווה גיא גזית הט ל ת של המחשבים בחמישים השניס האחרונות ואף משחכיף פתיחה ל?מעוחכיף =----......------------.--- דורון ניר 6זוסוה= 6חד 01 8ש5₪860% ..----------- דורון. ניר הסיסופסונים ...וה גיאצזית זסזז 6 הררויהדיי יי ד ד 8 קובי ש חר השוא ירה ופעו הראשון היה שלאגר אדיר, 2 ושוא - הרפתקה שמנסה להתחקות אחר ההצלחה של קודמה. :בל רוזנברג : שי וי יְ 5 5)ססאו/צש 4 וזוהי רק ההתחלה-לה-לה... 0 גיא גזית חוזרים לבראשית עבור המשתמשים החדשיס או ן = נהוכיץ הבאיץ הצובוי ההכה פיר 5 =-ברושה. שי 5 "0ב האיחדריד לד בדידמר ב 5 הייספחול תדרך הא מה והקכם ניחוו לניצוט גל שכו נה 1881 שלך 4 התפקגח דבח בצק + מם רסות, צקדי בפהידוע הפפג עקך. המהססיס. עוכד יל הרקה ומדה רבגל כעמ בדיטי כ רציה שק והעדבו | שקך ברי דהשפרך. למן פה דב הששוך: אינטרנטו 5 אינטרברוט .....---...---...- נועם ברנשטיין 6 צעד אחר צעד - בניית אתר קנש .| של כזה. קופר 9 גרפיקה בעפודי פפשו שלמה קופר 9 מותק, הקבצים התכווצו ... שלמה קופר 24 תן ו ללכת ב 0 גיא גזית 6 0 ו לגלועו מהתחלה ב . נוענם ברוטוטיין 77 אינטרטייפ -.....------- נועם ברנשטיין 8 הורדת החודש. .--- שלמה קופר 9 לא צר לחפש בנרות, יש :פוש ו ו . נועם ברנעוטייו 30 העברת קבצים באינטרנט 33 מפת דרכים ...= נועם ברנשטיין 56 חדשות אינטרנט הידיד יד דר דר גיא גזית הפינה הקטנה 0 הפנתר הוורוד - הוקוס פוקוס דל ול צוהפריולוודירול ירוי ל שחר ₪ הפנתר הוורוד המקסים מככב שנית בהרפתקה לצעירים. 8 |גאום ריק ברי -----. הניה ו לומדה חדשה | העוסקת בתחוס מתמטי שהוזנח לאחרונה - גאומטריה. מתשץ *,בש רדק הלחו שח:ה ב "את הקהידיהו 8 8 ו הועסו ונהי במ לקי 1-ל ]6 6 וא הם תיטוום בסאירשי ן חוני פיוקה הבוקילקו הקהויםו פה ולוק '/מחשבים וכיף*: ירחון המחשבים לכל המשפחה שנה ר/, גיליון 77, מאי 1998, תשנייח שדך ראשי | בני פיינשטיין עוזר עורן: גיא גזית "המטותבלףיי דורוו ניר ערוכת חלשון: | לאה תלמי עיצוב גרפי: דפנה גילת גרפלקה: נורית הדדי אזורים: ליאור צור שמות המשתתפים בגיליון מט' 77 חם! (לפ? טר חאייב) כפיר אלפנדרי, נועם ברנשטיין, גיא גזית, רוגל טל, חגית נבון, דורון ניר, שלמה קופר, יובל רוזנברג, קובי שחר כוגווך כזכזורו שב 3 חדש, חדיש וממוחשב 53 0 שעוסוח6!! ]061 011160 - גם זעיר וגם מהיר רנ פאק המודם הקטן בעולס מכה שנית. ועכשיו, בן משפחה חדש ומשופר. 6 כוח אנליטי א קובי עוה 8 פה רבו ב המחשבו 2 סקירת ספרות -------- = גיא גזית 4 מתכתבים בכיף מחול: עמי פילנשיטיין מנחל שיווק: יוס* קהלאני שייווק, מנוייס ופרסום: חנה פלינשטיין אמיר סבח, נזי שהרי מזכירות: טלי שייטרית, חוגים: טל מנטש בתובת תמערכת 1 מודעות *רחוב ביאליק 67 רמת גן | טלי 03-6702255, פקס: 03-6702259 מערכת: הרצל 2 קומה ב' ת.ד. 675 רחובות. טל: 08-9364904 כקס: 08-9364786 ו 0 :וחק * המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות כל הוכויות שמורות. תבות 0 מ בעיימ 2 4% + 4>>- שאי . > . + 4: מחשבים 'כ'ף, אי 1998 ₪34 גיא גזית מרינח ישראל מוגגה. חסישים שה להקסחה וגם עולם המחשבים סצייו ובל של הפחחות ושל התכרמוח טכנולוגיח. מחעובים בינלאומית עונערכה בששנת 1993 והיא מתארת. באופן קריקטוריסטי את התפתחותו האבולוציונית של. -<2=דיו. 8 סחשבים וכיף. שאי 1998 כרזה צבעונית זו אויירה במיוחד לקראת תערוכת. | המחטוב והתפתחותם של מפתחיו ' * 4 = שו ₪ ' - 0 ו זו5 ו 2 -- 1 וי . . הד ה .7 21-4064555 == 0 י/ , "> ₪ וד ₪ = ל פוש יצע 7 אמנם, המחשבים הביתיים. החדישיס שאנו מכירים כיום, הינסם תוצר מודרני שתחילתו באמצע שנות השמוניס, מה-דא ועד לפנטיוםס של ימינו, שהשתכלל מאות מוניסם נמהלך שלוש השניס האחרונות ועשה קפיצות מדרגה ענקיות. אבל, השימוש המעשי במחשבים מתחיל כבר בשנות הארבעים, ואף לפניהן. למען הדיוק, ההתעשקות וההתעניינות ב"מכונות חשיבהיי מתחילה עוד במאה הקודמת, בהשפעת המהפכה התעשזיתית כאשר דרכים באירופה (שהחלה. באנגליה), מדענים ומתמטיקאים חיפשו חלופיות שבהן יוכלו להקל על עצמס לבצע חישובים, על ידי הסתמכות על | מכונה שתעשה זאת ! במקומם במהירות וביעילות. ]1 החשבונייה עס | החרוזים כבר לא | הספיקה, ודמיונסם ‏ ]| של הממציאיס נסק | לאור ' ההתפתחויות | הטכנולוגיות | שפרשו לפניהם | אפשרויות אינספור. הרעיון שהאדם יוכל """ לבנות ‏ מכונה שתחשוב בשבילו, הציתה את דמיונס של חוקרים, מדעניס, פילוסופים ואנשי רוח ושלהבה אותסם לחקור, לפתח ולנתח את הנושא. אולם, ואשית ההתפתחות הטכנולוגית לא רק הדהימה והפיחה משב רוח מרענן של חדשנות וחזון, אלא גם זרעה פחד בלבם של אנשיס רבים, כולל הוגי דעות, אנשי רוח ומדענים. אחת הדוגמאות הקלאסיות לייטכנופוביה" בראשית דרכה היא דווקא מעולס הספרות הבדיונית: במאה הקודמת כתבה הסופרת מרי שלי (אשתו של פרסיביש שלי, המשורר האנגלי הידוע), את ספרה המפורסם, " ד"ר פרנקנשטניןיי על נושא קווב מאוד: יצירתו של אדם מלאכותי באמצעות המדע. שנים רבות ינקו המוני הקוראים הצמאים והנלהבים מן הספרות, המושתתת על דעות קדומות, את תחושות האימה מן הטכנולוגיה ומן הפיתוח, ודבר זה לא נפסק עד היום... גם בתקופתנו, הנחשבת למודרנית, אנו מוצאים דוגמאות לכך, כגוף 33 , המחשב התככן שבי"אודיסיאה בחלליי של ארתור סי.קלארק, וכן בעידן ה-1166=-% (תיקים באפילה), בשני פרקיס שוניס בסדרה, שבהס מופיעיס מחשב בעל אגו שמנהל בניין ענקי ומפיל מעליות ווירוס שקיבל ישות אנושית ומופרעת והשתלט על מערכת ההגנה הלווינית (501). אך הדעות הקדומות לא מנעו מהחוקרים ומבעלי יצר הסקרנות לעלות על תגליות מדעיות ולהתמיד בפיתוח ובמחקר של נושא זה. כזיכזין: פרנקננשטיין, הדוגסה הקלסית לטכנופוביה למטה: תמונה מתון הסדרה תיקים באפילה > וי וי ל ג ואלה תולדוח... בלאיז פסקל : (1662 - 1623) הראשון שהצליח לבנות מכונת חישוב בפועל היה המתמטיקאל, המדען ואיש הרוח הצרפתי המפורסם בלאיז פטקל. היה זה בשנת 1642, ופסקל היה אז בן 19 בלבדי מה שדרבן את פסקל הצעיר, בעיקר, הייתה העובדה שנאלצ לעזור בניצוע חשבונותיו המייגעים של אביו, שהיה גובה מטיס. מכונת החישוב הזו דמתה יותר לערמת גרוטאות, מאשר למחשב (בוודאי שלא למחשבים שאנו מכירים בימינו), והייתה גיבוב של זרועות מתכתיות, גלגלי שיניים ומנגנון מכני מסורבל ורועש. אפשרויות חישוביה של המכתנה היו פשוטות למדי, ויכולתה המתמטית הייתה מוגבלת ומצומצמת (וגם לא תמיד מדויקת). מאז, מיס רביס עברו רדן, ומכונות החישוב :כו והתפתחו. כאן הלה זתפצלות| האבורלוציונית קריטית, שמפרידה בין מחשב והמחשבון, כאשר נפתחותו של המחשבון צרה | בשלב המזור אחר שכבר שופר בו כל ; שניתן, בהתאם לייעודו). החשבונייה (עם החרוזים) כבר לא הספיקה, ודפיונים עול הממציאים במאה ה-19 נסק, לאור ההתפחחויות הטכנולוגיות שפרעו לפניהם אפערויות אז'נספור. מחשבים וכיף, סאי 1998 ווה 177 0 0 | | אחרי פסקל באו אחרים אשר ניסו כוחם בבניית מכונות חישוב, למשל: המתמטיקאי הגרמני לייבנני - בשנת 73. ג'יוהן נאפייר, בן המאה ה-19, שבנה מכונת כפל קומפקטית ונוחה שהייתה פופולרית באירופה ממש כמו מחשבון כיס - ונקראה "עצמות נאפייר". "וצמות נאפייר אודנר - בשנת 1878 וכמובן - צ'ארלס באבאג' - המתמטיקאי האנגלי - בשנת 1833. הרוזנת אדה מלאבלייס, בתו של המשורר לורד ביירון, נחשבת למתכנתת המחשביס הראשונה. אדה בירון (1815-1852) הייתה מתמטיקאית צעירה ומבטיחה, שמגיל 17 כבר התערתה בחברתם של מתמטיקאים ומדענים מן השורה הראשונה. יחד ‏ עם צ'ארלס | באבאגי, | הממציא והמתמטיקאי שבנה מכונת כפל ועבד על מכונה לחישוב הפרשים (שלא יכל לממשה משוסם שלא ניתן היה ליצר את החלקיס המדויקים שהיו דרושים ‏ ל), היא המציאה שיטה שבה מכונת החישוב תוכל לחשב "ינוסחאות ברנולי". שיטה זו נחשבת כיום לייתכנית המחשביי הראשונה, על שוס אופן פעולתה. צ'ארלס באבאג' מכונח הכפל עול צ'ארלס באבאג' ב-1979 פיתח משוד ההגנה האמריקני שפת תכנות ייחודית וכינה אותה "אדה", על שָמה של המתמטיקאית. הרוונת אדה, שנפטרה בגיל 36, הייתה אישה בעלת חזון נבואי מדהים, המזכיר את נבואותיו המדויקות של הסופר זול וורן, וזאת משום שניבאה (כמאה שניס לפני שהדבר קרה) שאותה מכונת החישוב (פרימיטיבית כיום, אך מודרנית אז) תשמש לימים לביצוע משימות, כמו: הלחנת :צירות מוסיקליות מורכבות, יבירת גרפיקה, וגם למטרות מחקר מדענ, מתמטי ושימושי. מסתבר שהיא צדקה! עד סוף המאה ה-19 הייתה המלה הלועזיח למחשב - קומפיוטר - בעצם. השם שכל התפקיד ולא של חפזץו ה"קומפיוטר"ים דאז היו אנשים שתפכידם היה לבצע חישוכים מחמטיים עוונים (בתחוסים עונים. כגון כלכלה. בכיסטיקה וכדוסה). בשנת 1911 מתמזגות שלוש חברות בניו-יורק: .0 50016 ז6!וקוחס<), .0?) 6ה1ת136/ שחווה!טסג 1, [- .620 466070108 6וחו1 [החסוזהוח6וחז, וכך נוצרת חברת המחשבים הראשונה מסוגה (ומגודלה) - 61% - אשר לימים (ב-1917 ועד 1924) מתמקמת בקנדה ומחליפה את סמלה ושמה ל- 65חוה186/ 2510658 |החסווהוח6וה] - או בקיצור: 1א18. בתקופה ההיא, בטרם ההתפתחות הטכנולוגית בתחום האלקטרוניקה ויישוס הטרנזיסטורים במחשב, הייתה תצורת הקלט והפלט של המחשב מבוססת על שפת "כן-או-לא'י. שפה זו, שהייתה 5 שמחשס-- -ששה מיוצר ע"' פאגנ, מפת הה הסימולטוריט הטובה בעולט חפ - חברת לוקהיד, מרטיו ובואינג נבחרו לתכנן את מטוס הסלון לחיל האויר בסאה ה-21. האם אתה האיש המתאים ביותר להטיס אותו? סיפולטור עיסה = מחהוחפם ומתקדם ביותר עם אפשרות למשחק רשת של 16 שחקנים במקביל. | אתה חייב לטוס ול קנות את המשחק ו הזה! | בס ווח 6 ו ץז - משחק ההמשך של הנורילוגיה המצליחה של בחו/ ו סימולטור החלל הנמכר ביותר בעולם. גזע חדש של חייזרים סאיים על המשך קיוסו של העולם. 5, הסימולטור המושלם והטוב בעולם, נוחת עכשיו בתורךר המחשב שלך. זו חוויה שתעבור בטיסה. 5 הסמטוס הסהיר והחזק ביותר עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות, ויכולות הת מרון שראית עד היום רק בסרעים, טס עכשיו בתור המסרך שלר ואתה יכול לשלוט בהכל: טילים מת בייתים על גלי חום, ראיית לילה, לחימה בכל סוגי מזג האוויר, יותר מ-30 מערכות נשק בלעדיות, תדלוק אווירי, פצצות חכסות ועוד. תתיישב בתור תא העייס התלת מימדי ששוחזר בדיום כמו ב-15-= אמיתי, ותתחיל לשחק אותה. ההג הרל הטונ המוחה חריה החידה ה ההשותי שר ּ = 1 ₪ םס - עלה על טיסת הסימולציה המקורית של זגּוס פזך, סדרח הענק עטורת הפרסים. קפטן קירק, צ'קוב וסולו יקחו אותך ל- 25 משימות ו נועזות מתמיד. אי | | ביכ 1 שם ברחבי היקום. 1 / בי 0% ניתן להשיג עכשיו בחנות המחשבים הקרובה ו להזמנות צלצל 124040 5 -03 שפה וו, שהייתה עתידה, כעבור מספר שניס, להתחלף בקוד הנינארי (שימוש ב-0 וב-1 בלנבד), הייתה מיושמת בעזרת כרטיסים מנוקבים, כאשר המחשב מזהה אס יש חור או אין, ועל פי הרצף של החורים והאי-חורים, היה מבצע את הפעולות, וכך גס היה מוציא את הפלט שלו. %% "7 "לש 3 כרטיסים מנוקבים למעשה, שיטה זו הייתה קיימת כבר כמאתיים שנה, לפני יישומה בתחום המחשבים. הכרטיסיס המנוקבים כיכבו גם בתחום האריגה. כאשר מפעלי אריגה היו מעוניינים לייעל את מהירות האריגה ולהגביר את קצב היצור, היו "מתכנתים"| את נול הצריגה המשוכלל, וכך הייתה נרקמת לה; הדוגמה הצבעונית שעל הארגג, באופן אוטומטי. עד סוף שנות השלושים, כבר היהת מעמדה של שיטת הכרטיסים,, המנוקבים כה מבוססת ואמינה עד כי הממציא האמריקני, האוארדי אייקן, בשיתוף כמה מטכנאי חבר זא8ז, לקח על עצמו פרויקט - לבנות מחשב המבוסס על חלקי מחשב וא ] סטנדרטי - והחליט לקרוא לו בשם: 1 אזב]א. ד"ר ואנבר בו שי לפתור בניגוד למחשביס הסטנדרטיים של אותס הימיסם, המחשב הזה היה מסוגל לטפל במספריס בעלי 23 ספרות עשרניות (מיליס) והיה אף מסוגל לבצע את 4+ פעולות החשבון (חיבור, חיסור, כפל וחילוק), ובנוסף לכך הוא היה בעל תוכנות ופעולות מובנות לטיפול בבעיות אלוגרית מיס ופונקציות טריגונומטריות. הייתה זו מכונה איטית ביותר (שאינה מגיעה לקרסוליו של מחשבון הכיט הפשוט ביותר), אשר נדרשו לה 5-3 שניות לביצוע פעולת חישוב בודדת (זמן ביצוע פעולת כפל היה כשש שניות, וחילוק - אף כפליים!), אך פעלה באופן עצמאי ובלא התערבות אנושית, והיוותה את המחשב האוטומטי הראשון מסוגו והראשון שהיה שמסוגל | בצע פעולות | מתמטיות מורכבות. זהו גם המחשב הראשון מני רבים שיוצר ועוצב על ידי אייקן. אס אתס אספני עתיקות, והחלטתם להפוך את המחשב הזה לקישוט בסלון ביתכם, מן הראוי שתשימו לבכס לפרטים הבאים, בטרס תרכשו את הפריט המוזיאוני הזה:. אורכו עלה על 15 מטרים,. גובהו - מעל 3 מטרים ומשקלו 5 טון בקירוב! (בוודאי שהוא לא ישמש אף אחד במחשב נישא 0-5 0 המנתח הדיפרנציאלי שלו = בשנת 1930 בנה דייר ואנבר בוש האמריקני, | מחשב שייעודו היה משוואות | דיפרנציאליות. הדגם הראשוני היה מכני וענקי, אך לאחר מספר שניס הומרו הציריס וגלגלי השיניים ברכיביס אלקטרוניים. לימים, שימשה המכונה לחישוב של מסלולים ארטילריים ובליסטיים במלחמת העולס השנייה. אזכלן טורינג - "מכונח. טורינג" באותה העת בבריטניה הגדולה, יצר המתמטיקאי האנגלי, אקן טורינג, מחשב שתוכנן לבצע פעולות לוגייות של קריאה, כתיבה ומחיקה של סימנים, אשר נכתבו על גליל נייר רציף. המחשב פעל על פי סדר פעולות המאופיין בתרשימי זרימה לוגיים פשוטים. "ימכונת טורינג", כפי שנקראה, קוראת אות-אות מתוך הסרט ומסמנת את הפלט שלה בשתי ספרות בלבד - 0 ו-1 זהו הקוד הבינארי המודרני. בשנות הארבעים, בזכות מחקרו והישגיו של טורינג, תפסו המחשבים תפקיד חשוב ונרחב בתחוסם פענוח קודים, בעיקו בומן מלחמת העולם השנייה. האנגליס פיצחו ופענחו רביס מן הקודים של מדינות הציר (בעיקר - גרמניה ויפן), ועקב כך עלו על אינפורמציה "רכילותית" בעלת עוך רב למהלכי המלחמה. המחשבים אז, יכלו למלא חדרים שלמים, והיו עתירי שפורפרות ויק נוריות (במקום מסך). משפטה האופייני של ד"ר רות ווסטהיימר: "[ 1 ]660551 זסח 8 זסטפום ", כנראה שלא היה בתוקף בתחוס המחשבים. ככל שגודלו של המחשב והנוריות והצפצופים שלו מרובים, כך הוא היה יותר מרשים, יותר רב עוצמה (כמובן שכוחו של מחשב כזה לא עלה על ביצועיו של מחשב ה-1א הביתי שבא כארבעים שנה אחריו). ו ₪ ₪. <6, יע / . שו : ו [ 1 +- = : / ו ה עופורפרות ריק דבר זה ניכר, כמובן, גם בספרות ובקולנוע (ובטלוויזיה), למשל: יימולטיוואקיי, המחשב המפורסם מספריו של אסימוב, או המחשבים הענקייס שקבורים מאות מטריס מתחת לאדמה בסדרה יימנהרת הזמן". המשך בעכז' 66 ו המאגר ול איוני הכבאי 8 ייטלדור מחשבים" מקימה מאגר מידע על ] נתוני שריפות עבור נביבות כבאות והצלה במשרד הפנים. מאגר המידע מיועד ל-25 רשויות הכבאות בכל הארץ, שעוברות תהליך מיחשוב. 8 בסיום הפרויקט| ניתן יהיה להעביר דו'ייחות אירוע באופן ממוחשב ותקשורת בין-מחשבית בין הרשויות השונות. ₪ היקף הפרויקט - כ-200 אלף שקל בשנה, עס אופציה להארכת החוזה לשניס : נוספות. טלדור תפיק שאלוני יידוייח אירועיי בקרב ₪₪] 25 רשויות הכבאות, במקרה של דליקה או אירוע מבצעי אחר. בנוסף, טלדור תכין תכנית | מחשב לעיבוד נתוני הסקר ולהפקת הלוחות הסטטיסטיים המתאימים, ואף תדריך את רשויות הכבאות, לביצוע יעיל ומהיר של מילוי | דו'יחות האירוע. וי ו | טלדור | תיערך | לקליטת | הדו"חות | הממוחשבים במערך מיחשוב מתאים ותבצע את הפרויקט בתיאום עס נציג נציבות כבאות והצלה. ₪ קליטת האירועים תכלול עריכה, בדיקה השלמת סימול וקלידה של כ-75 אלף דוייחות אירוע לשנה. רודעוורו תמיכה, שלום... ויבמ הודיעה על תמיכתה במערכת החדשה של 5060. ווהי מערכת ‏ 7 שזגב/ואוה, | מבוססת יוניקס על מעבד אינטל מבוססת נטפיניטי (עווחהו6) = ושרתי ‏ פי.סי, במארז של שרת נטפיניטי 7000 של יבם. מערכת ההפעלה החזקה, 7 שזה/אוהזו של 5060, המשולבת עס השרת המוביל של יבמ (במסגרת| מתן פתרונות לסטנדרט התעשייתי) ושירותי תמיכה מהידועיסם באיכותס - יאפשרו לעסקיס בכל הגדלים לבנות בסיס משודרג נכון עבור הרשתות, מבלי שצריך יהיה למכור מהימנות במחירי הפסד. ביוד שרת של יבמ עס 7 שוג/אוהש , מכיל: יכולת אחסון של 64 ביט עס א]אש 585 (המכיל טכנולוגיה חדשה במערכת ההפעלה המטפלת בחומרה הבסיסית). אפשרות בחירה בחבילת. אופיציות, שנתפרה לסביבתו הרגילה של הצרכן. אלה יספקו ללקוחות | את הכוח ואת היציבות של מערכת היוניקס וכן את הערך של רב צדדיות של פלטפורמה מבוססת מעבד אינטל. מערכת ‏ 7 שג אום) היא אפליקציה מתאימה | לתעשייה. | היא אמקה, משודרגת, | ומנה | ומספקת פתרונות טכנולוגייסם לכל סוגי הלקוחות ‏ -- מבעלי עסקים קטנים ובינוניים ועד לתאגידי ענק. חברת 5060, היא ספק עולמי מוביל של מערכות הפעלה לשרת יוניקס, וספק מוביל של תוכנת שילוב-לקוח (חסו81זק6ח]-חטו[6) המשלבת מחשבי שם, העובדיס תחת "חלונות", עס לקוחות אחריס שהסם בעלי שרתי יוניקס מתוצרת כל הספקיס הגדוליס. שרתי יוניקס למשימות עסקיות קריטיות מתוברתה מבצעים את התפעול היומיומי הקריטי של ארגונים בעלי סניפים גדולים בתחומי הקמעונות, הפיננסים, טלקומוניקציה וממשל, ובמחלקות של חבוות ועסקים בסדר גודל קטן עד בינוני. והפז"מ דופק... ביוס עיון מיוחד לבעיית שנת 2000, דובר על כך שארגוניס שעדיין לא החליפו את מערכות המחשוב שלהם עד תחילת 8פ' לא יוכלו לעשות זאת, אלא יוכלו לתקנם בלבד. יוס העיון, עסק בעיקר בסוניות ניהוליות, משפטיות ואסטרטגיות בבעיית שנת 2000. בפנל, שעסק במעבר למאה ה-21 - בעיית המנכייל ופתרונות אפשריים - נמצא, כי רק ארגוניסם מעטים נמצאים בשלב האמיתי של פרויקט מבוקר ובשלב פתרון הבעיה. יותר מ-200 מנהלים, רוייח, דירקטורים, מנהלי כספים, נציגי | משרדי ממשלה, בנקאים, עורכי דין, אנשי ביטוח ומנהלו יחידות מחשב השתתפו ביום העיון, שעסק | גם בהשלכות | הניהוליות, המשפטיות והאסטרטגיות של "באג 0 .. עלות ההיערכות לשנת 2000 בישראל מוערכת בכ-800 מיליון דולר. הפרויקט בשיטה זו מתבצע | בשיתוף פעולה מלא עס הלקוח, כשאון למעשה אאוטסורסינג מלא, אלא יש דרישה לאישור הלקוח בכל שלב בתהלליך, כשהארגון צויך לבדוק את עצמו בחמישה מישורים: חומרה, מערכות הפעלה, תכניות שיוות, חבילות תוכנה ותוכנה בפיתוח עצמי. עוד מטלדור... אגף 615 של ייטלדור מחשבים'י, מוביל את הקמתה של מערכת המיפוי וה-₪15 של העיר קריית אונו. באמצעות המיפוי, יתחברו מערכות המים, המאור, ההנדסה, הנכסים והגבייה למערכת ממוחשבת אחת. כדי לאתר את המערכות השונות בעיר, שנבנתה לפני 59 שנים, | היה צורך בהסנכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עס חכרת החשמל ועס בזק. הפרויקט מבוסס על שלושה היבטים עיקריים, | שבקביעתם יסייע המיפו היבטים פיסיים ‏ - מיקום, שטח, ופרמטרים של אחזקה. היבטים כלכליים ‏ - מיסוי, ארנונה, היטלים ואגרות שונות. היבטים משפטיים - חווי מכירה, רישום בטאבו ועוד. עלות הפרויקט - כ-3.5 מיליון שקלים. .> דוו ) הי | מחשבים וכיף, סא' 998 או 7 , 4 .6 7 בין םתי ערים פרויקט מחשוב חדש מתבצע בימים אלה ששמו: - "תאומות תל-אביב - לוס-אנגילס", במסגרתו יוקמו מענבדות| מחשביס כתקשורת בכתי ספר. מטרתו של הפרויקט היא יצירת פעילויות משותפות של הקהילה היהודית בלוס-אנגילס מול בתי ספר בתל-ביב, במגמה להגביר את הזיקה לישראל, מחד, ואת המודעות לצורכי הנוער בגולה, מאידך. המעבדות הממוחשבות שתוקמנה תספקנה מגוון כלים אשר ייעודם יצירת קשר בין בתי ספר, לפיתוח ולניהול פרויקטיס משותפים. המעבדות תחוברנה לאינטרנט ותאפשרנה שימוש בכלים האלה: גלישה, דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, ועידות וידאו. כך גס יוכלו התלמידים משתי הערים להעביר ביניהס עבודות בתחומיס שונים ולדון בהן, לערוך שיחות ולראות זה את זה בוזמן אאמת ועוד. היקף הפרויקט הוא כ-1.5 מיליון שייח, והוא מוקם על ידי חברת ייטלקודי". - 6זסאו בז- שזסלווז "תוכנה ועודיי, מקבוצת סינטק, וכתה במכר) מערכת הביטחון לביצוע איחזור מידע. היקך הפרויקט חוא כמיליון שקלים. מחשבים וכיף, ואי 1998 ודעוורו אלפי המסמכים מכילים שילוב של טקסט עס תמונות, מידע על כל פעילות מבחינה טכנית ופעילות ידע והדרכה. שליפת המידע תתבצע מכל תחנה עתידית, באמצעות דפדפן האינטרנט הארגוני. כל המסמכים הקיימים עוברים סריקה ומועבריס | לקורא אופטי. באמצעות תוכנה, התמונה מזוהה לאותיות בעלות משמעות, וכך נוצר קובצ המכיל טקסט, שיבו+ מלל, שילוב תמונות, שילוב של טבלאות מפות וטקסט, תרשימים ועוד, המוסביס למערכת פמס/. השלב השני בפרויקט מאפשר עמדת סריקה, שתתופעל על ידי מערכת הביטחון בעצמה. כך ניתן יהיה להכניס מסמכים חדשיס למעוכת, כשלכל מסמך יוגדרו מילות מפתח ושדות נוספים, לפי רצון המשתמש. %6ה יאפשר לבצע איחזור ושליפת מידע בשעת הצורך, להציגו ולהדפיסו. בגלל הצורך באבטחת מידע, יוכל רק עורך מורשה לשנות את המסמך המקורי ולעדכנו. היישוס נבנה ממספר אפליקציות: סריקה, 008₪, איחזור ויישום המשלב את שלושת הכלים. היישוסם בא לטפל בהרשאות הנמצאות מול בסיס נתונים אורקל ו- דאז. החדש מ-וחא חברת ]₪1 הכרזה על שתי סדרות חדשות של מחשבי ניורון, | המצוידים במעבדי אינטל החדשים שהוכרזו אף הם לא מכבר. הסדרות הן: ניורון ₪0ח666,| המבוססת על מעבד ה0ז06]6), | וכן סדרת מחשבים עתירו ביצועים - ניורון טופ, עם מעבדי פנטיום |[ במהלרויות ?111א300, 1112א350, ו-1112א400. מעבדו 08ז|66 החדשום ‏ של אונטל מיועדים להחליף את מעבדי הדור הקודם - פנטוום אואוא. במחשבי 0668 | משולבים רכיביס מתקדמים, כגון: מעבד 112א ,226‏ זיכרון ]אה 50 ם1א32, כרטיס מסך סג 05 ודג, כונן 3.2008, כונן תקליטורים במהירות פי 4 ועוד. | למחשבי הנטרון טופ, המגיעים עם המעבדיס 300, 350 ו-400 מגה-הרצ, ישנה קונפיגורציה מיוחדת ועשירה במיוחד, הכוללת: מסך גרפי 17 אינטש, זיכרון וא 506 18א, מאיצ מסך .1א 405 וז | כ3 (עם זיכרון 4 מגה), כונן קשיח בנפח 8]א (18אפ הזז01) ועוד. נתח נטומן מן העוגה חברת המחקר (86006ו!]|טוה] | פרסמה | את התפלגות המכירות בין יצרני המדפסות, בתחום מדפסות הזרקת הדיו בארה"ב. על פי הנתונים האלה, הגיע נתח השוק של < בחודש פברואר האחרון ל- 60%. נתח השוק הדומיננטי הזה מיוחס למספר גורמים: מעמדה המכובד של סא בין מובילות | שוק | המדפסות העולמו, הצלחתם של הדגמים החדשים שהוכרזו לאחרונה (ובמווחד ‏ 7206 ₪1 06% 15), וכן הגידול המוא במכורות המכשירים המשולבים של :11 מבוססי טכנולוגיית הזרקת דיו. אך לא רק בארה"ב זוכות מדפסות ?₪ בנתח שוק דומה, אלא במקומות רבים ברחבי העולם (שם לעתים אף נתח השוק גדול יותר, באופן יחסי). על פו סקר ניתוח השוק בישראל, מגיע נתח השוק של מדפסות הזרקת הדיו של קז לכ-75% אחוזים מכלל השוק. וקו חס")) ו | מעל לחלונות 7 =זב/אוה/1, מערכת ההפעלקה של 500, המיוצגת בישראל על ודי ייתוכנה ועודיי מקבוצת סגנטק, זכתה, לפי המגוין ייבייטיי, בתואר: יימערכת ההפעלה הכי חדשנית, שהוצגה בתערוכת סביט 98י. מערכת 7 6זג/אוח[! של 5060, בזכייתה בתואר הנ"ל, הביסה את חלונות 98' של מיקרוסופט, בתערוכה הגדולה ביותר בעולם בתחום המיחשוב. הבחירה שנעשתה על ידי מגזין בייט, הייתה לפי 3 קריטריונים: הפוטנציאל לשנות את נוף המחשוב. חדשנות אמיתית במוצו. על המוצר להיות מלהיב, כפי שהוא חדשני. אינטר- ברוטו גולששים יקרים! גל השינוייס הפוקד את "מחשבים וכיףיי מגיע גם לכאן, והחל מהגליון הזה, תמצאו את יימתחילים לגלוש מהתחלהיי שם אפשר לקרוא על יסודות הרשת, על הכלים השימושיים בה ועוד. למרות שנושא זה מיועד לגולשיס חדשים, יוכלו גם גולשיס ותיקיס ומנוסים למצוא בו עניין רב. כמובן שתוכלו למצוא גס את כל הפינות הרגילות, כמו: אינטרטיפ, מפת דרכיסם והורדת החודש. ולֶסיום סיפור גולשת אוסטרלית ותיקה צ'ייטציטה להנאתה ברשת עם חבריה שבארצות הברית שלפתע נדם קולה מעל גבי מסך-המחשב, החברים המבוהלים, שלא הבינו את פשר היעלמותה, מיהרו והזמינו אמבולנס לביתה. הסתבר שאותה גולשת לקתה בשבצ ויוומתס של חבריה הצילה את חייה. אשמח אס תשלחו אליי כתובות של אתריס שאותם בניתם בעצמכס או כתובות של אתריס אהובים עליכס. תגובות, דעות, אתריס ומכתבי אהבה ניתן לשלוח ל: [167.061.1ח91 ההסת%9 49 כך יוצרים דף ,זואידות שלמה קופר קוד ,1111 והו הקוד כיישום אבני היסוד בבניית אתר אינטרנט. 49 גרפיקה בעמודי 8=/ שלמת קופר השאכה הקריטית האם להשתמש בקובץ תמונה זה או אחר עשוייה לכהשפיע עכ איכות האתר. שלמח קופר (92 מותק, הקבצים התכווצו שלמה קופר שיטות הכיווץ השונות מאפשרות כנו לחסוץך זמן ומקוס באוטוסטרדת המנדע. 6 תן למצרכים ללכת במקומסך.. גיא גזית קניות שנעשות מהבית עשויות לפשט את חוינו, בעיקר כאשר הן פועלות בצורה מאובטחת. 46 מותחילים לגלוש סהתחלה נועם ברנשטיין מדריך לגולש המתחיל: איך! למהו כמהו == - ₪ 0-50 0 = 4 --= = גיא גזית 29 אינטרנטיפ נועם ברנשטיין טיפים ועצות שיעשו לככם את היום. 98 הורדת החודש - נקניקייה חסה? היישום המוצלח של החודש, ששווה כל דקת הורדה. 29 ]זז 60/ נועם ברנשטיין לא צריך לחפש בגרות יש ושזזש601/!. 59 העברת קבצים באינטרנט באדיבות תוצאת יהוד-עמי מתוך הספר *אאוני והאינטרנט בבית ובבית-הספריי. 9 אתרים באינטרנט 39 חדשות אינטרנט 0 בעריכת גיא גזית שימרו על קור נעם רשימת האתרים הנבחריט והפחות נבחדריס של החודש. 2% 3+ - . . מא 7 המומ = בשחל שא 5 = 3 הר רכ מחשבים וכיך. אי 1935 הו - - ₪ ₪ ₪ = = = ₪ - ישי . שלמה יי וח60. -/--/ = : בגיליון מס' 74 של "'מחשבים וכיף" הכרנו את המבנה של שפת ה-]א 4‏ ואת מאפייני הפקודות של השפה הואת. בפרק הזה נכיר את קוד ה-.₪1%11 ונלמד כיצד יוצרים דף ,זזואחזח. יצירת קוד ווחזח יבולה להתבצע בככל עורך טקסט. תחת מערכת ההפעלה ו 3י₪60ו/), - אפשר להשתמש בכתבן או אפילו בפנקס הרשימות. אלה מכס שעובדיסם תחת מק, יוכלו להתשמש ב- 1א66|טחוופ. לחילופין,: ישנו שוק עבצוסם של תוכנות שעובבו במיוחד ‏ לכת*בת מסמכ? |וחוח . הטובות שביניהן עובדות כמו עורכי טקסט פשוטים, אבל הן מציעות קיצורי דרך ולחצניס מיוחדיסם עבור הפעולות הנפוצות ביותר. אף כי ישנן בשוק עשרות תוכנות כאקו, אני ממליצ - על תוכנת 0165166 (עבור 5פאזצא) ; על 1600008 (עבור א.3א5/1פכ אזוא) ; על 838601 (עבור משתמשי המק). לאחר שתכתבו את הקוד, תצטרכו לשמור אותו בפורמט טקסט, אך עס סיומת הקובף |וחזת, | (או עס סיומת וחום. | אם אתם עובדים תחת מערכת חלונות א רק כך טזהה הדפדפן את הקוב ויידע להפעיל ולהציג אותו כראוי. ₪ פחעובים וכיף, אי 1998 - 2 . 3 - ו שור "ש ₪ ' אס אתס משתמשים בחלונות 95, תמצאו בתוך תיבת הדו-שיח של השמירה, אפשרות הנושאת את התווית "שמור כסוג...". במקומה בחרו באפשרות ()א).*) צ1חכ) א6ד. אם אתם נמנים על משתמשי המקינטוש, אינכם חייבים לבצע דבר, עליכס רק לזכור להוסיף את הסיומת |חשו. כשם המשפחה של הקוב>. טיף: חשוב בוודא שאתם שומרים את ההובץי במהום שחובנו בהיזבר בו. יחכן וחרבו בפתוח ספרייה חדשה עב הבונן הקשיח, שתיוחד בקובצ' [גתזח "- אב תתעצבו, עשו זאת, הדימה | בדי לצפות בכל הדרו ותפארתו ‏ נטל מסמך ה-!וחזח נזיצרתם - פיתחו את הדפדפן החביב עליכם והגיעו לתפריכ הקוב. ב" - ז 1 ₪ בדפדפן 3 ז0)הקווה א 26ה6ו6א. - בחרו באפשרות ‏ !םח חשקסי ולאחר מכן אתרו את- המסמך שיצרתם ופיתחו אותו. בדפדפן 4 "ז0)הקו+הא - בחרו באפשרות 27386 חטשק), אתרו את המסמך המבוקש ובחרו בו בתיבת הדו-שיח שנפתחה מולכס. בדפדפן ששזט!קא! )6תי6!חן - בחרו באפשרות | 6%ק0, דפדפו בנבכי הכונן הקשיח ובחוו במסמך לצורך הצגתו בחלון חדש. המת אים, ננבוויו אחם בבר יודונים מהו |וח%ח וברוותכם דל הנלים הדרושים, הגיע הזמן ליצירת דף ווחזח. כדי להדגים לכס עד כמה יכול הדבר להיות פשוט, הנה לפניכם דוגמה לקוד ווחזוו! פשוט ובסיסי. ]ואו <סגמו> '606 .11א1177 4 עזאן'. 8 סטרק >]ז "01 וו סיד <ם חוד > <> ודוד סגחזו <> 6 סש .ואי" 1 ץוחה לוז 13 ו 0 יצססטו ואדה כאשר תטענו את המסמך הוה בדפדפן שלכם, הקוד הנייל ייצור דף שנראה כמו בתרשים הזה: > .14 ד עה ד לאחר שתכחבו את הכוד, חצטרכו לשמור אותו בפורמט טכסט, או עם סיומת הקובץ [מטת. רק כןו יזהה הדפדפן אח הקובץ ויידע כלהפעיל ולהציג אותו כראוי. .מ פצר פדיון החדה המח ְּ 2 סו 9 1.4 | שיו [ ונפו |[ ]1 תאו עד | הוקמ כאשר דפדפן טשאו מציג דף, כמו זה שיברנו עתה, מנוע הדפדפן קורא מקובצ: טקסט פשוט, ומתחקה אחר רצף-קוד מיוחד - טג |ווווו! (תווים) - שמסומן על ידי שני הדגלונים האלה: | < 6. למעשה, הסוגריים המצודדים האלה הם סימן הגדול והקטן שתמצאו על מקשי הנקודה והפטיק במקלדת שלכם. כל קוד |וחוו[ חייב להימצא בין שי הסוגריים הללו. אס ייפספסנויי אחד מהם, התוצאה עלולה להיראות מוזרה מאוד, כאשר תבואו לצפות בדף שלכס בעזרת הדפדפן. הפורמט הכללי לתג ווחווו הוא: טוזווגו > 0 שו )<טוזזו: ( שה)>. ₪ = גי | - - נניח שאנו רוצים לכתוב כותרת מסוימת שתתאים לחלק הזה שבכת בה. כדף [וחזו] , היא יכולה להיות: < 3 ו > - התג הזה אומר לדפדפן להציג לטקסטט כותרת ברמה 3. - (בהמשך נלמד יותר על תגי הכותהות.) תגי [וחזן יכולים להורות לדפדפן - להדגיש חלק מהטקסט; להדפיס אותו באותיות נטויות; להפוך את הטקסט לכותרת; או להשתמש בו כקישור היפר טקסט לדף טטשו אחר. חשוב לצין, | כי . התג הסוגה - - ל6וחהת 85/> - מכיל את תו הלוכסן (/). תו'הלוכסן אומר לדפדפן שלכם להפסיק להחיל על הטקסט, את האפקטים שהחלתם עליו עד לנקודה מסוימת זו. אם שכחתם את תו הלוכסן, הדפדפן ימשיך להחיל את התג המיוחד לאורך כל הטקסט שבמסמך שלכם, וזו. תוצאה בלתי רצויה לחלוטין. (כדאי לכם. לו זאת בעצמכס.) הערה: | דפדפן גשוו אינו מתייחס באופן מיוחד לאותיות גדולות או קטנות. לדוגמה, הפקודה <:3ו|> ... <13>: שווה בדיוק לפקודה <113/>... <13]>. א שימו לב, רוב הפקודות באות בזוגות, ולכן: הן-גם.. נקראות ייפקודות זוגיות". | הפקודה הסוגרת בפקודות זוגיות מכילה את סימן הלוכסן. - אך לא כל הפקודות הן זוגיות. + חלק מהפקודות הן פקודות עצמאיות, והן אמנם נקקאות ‏ "פקודות בלתי זוגיות". (בהמשך נפגוש כמה מהן.) שלא כמו תכנות במחשב, כאן, אס נעשית טעות"טיפוגרפית (טעות בהקלדה) ב-ומזח, לא תהיה התמוטטות או התוסקות בהפעלת התוכנה. | דף ה- ספש שלכם פשוט ייראה... לא-ראוי ושגןל ₪. אך אל פחד - בקלות ובמהירות אפשר להיכנס שנית לתוך קוד !!וחוז ולבצע את השינויים המתבקשים. לדפדפן שלכם וש אוצר מילים מוגבל. אך עם זאת, הדפדפן שלכם הוא מאוד קנאי לאוצר המילים שהוא מכיר. כאשר הדפדפן אינו מכיר תג מסוים, הוא פשוט מתעלם ממנו ! לצורך הדגמה, נשתמשיבדוגמה שנתנר לעיל - 3257/73 דד שזב ומוז'/ 3 > . עכשיו נוסיף לפקודה הזאת את רצף התגים <1856שו>, הפקודה שלנו תיראה עכשיו כך: 7 0 7 ו 0 ישן מאחר ‏ והדפדפן שברשותכם אינו תומך בפקודת <6פפוי> (אני המצאתי את זה), הוא ימשיך לטפל רק במה שהוא כן מכיר. המבנה של מסמך |נחות כל מסמך |וחזן מורכב משני חלקים: ראש המסמך (₪6:0] - חלק הראש של המסמך כולל נתונים ואינפורמציה על המסמך, שלא יוצגו על המסך. גוןף המטמך (900) - חלק הגוף של יוצג כדף 60שו. ּ, השבי וכיר, כיאי :+ דוו / ל המבנה הבסיסי לדף !ו הוא: "40 .זואדוז סדס//36//-" שז. וק .זואידוז הק דסס!> . <1600]> ְ/ ]סלב חס והוחזס)ח: הז!א6 ח1ה!ח60 10 566 סח ז6 הסח --!> <= 6 6 חס ו סח חס וו השורה הראשונה: 6 .זאד מק יךיססים!> <"א4.0//0 ]ואד סידסושב-" איננה נחוצה מבחינה טכנית. אבל, הקוד הזה מציין לדפדפן את הגרסה של |וחזוה שהדף הנוכחי נכתב עבורה. אינפורמציָה נוספת אודות הפקודה הנ"לו. תמצאו בכתובת: , זח- כ היד וטקפ ס. א שער :קזח | ההז א 32 |וח > התג השני - תג ; אומר לדפדפן כי הטקסט הבא נכתב עבור קוד |וזווו. כל מסמך וג מורכב מעני חככים: ראש המססך 0680). וגו המססך (ע000). | מחשכים וכיף, מאי 1998 > > <-- 010189 זס) ,11/1 6מו [1ה --!> . . . . הפקודה הזאת היא פקודה זוגית, ולכן, בין הפקודה הראשונה לסוגר שלה, יוכנס כל המסמך. ' + בסוף המסמך יבוא התג הסוגר אם המסמך לא הסתיים, לפני התנ הסוגר יבואו: + התג הווגי - <₪60> . בקטע הוה של המסמך תמצאו אינפורמציה על תוכן הדף. 4 תגנוסף - <41!6 (במקרה שלנו)... מכיל את הטקסט שיופיע. בשורתי. הכותרת העליונה (הכחולה) שבראש. על חלון של דפדפן. "= (כמו כן, הטקסט שיוכנס עבור פקודה,. - זו, ייכנס לבוקמרק של אנשים שיוסיפר ‏ / " את האתר שלכם אליו. לכן, כדאי לבחון בזהירות את הטקסט שתכניסו לשם.) כאן כיתן להכניס תגים נוספים, אך נשאיר ואת להמשך. 4% חלק הגוף של המשמ - <+800> . |כל, מה שיופיע בדף ה-פ6ש שלכם, חייב , "ו להיכלל בין התגים: <1000%> .... <צ900> במקרה שלנו זהו קטע קטן של טקסט. בהמשך, כאשר נלמד כיצד להוסיף גרפיקה, להוסיף קישורים ולכלול את כל שאר האלמנטים שבעצם, כשהם יחדיו, הם אלה שעושיס דף פפש למה שהוא. הערה: דפי ספשו יכולים להיות מוצגיס בצורה סבירה על: רוב המחשבים, גם ללא תגי . | אבל, כדאי להשתמש בהם, כדי לתאום את הסטנדרטים הבינלאומייס של |וחו] וכדי להבטיח תאימות עס דפדפני ספש6טי בעתיד. כמו בכל שָפת תכנות אחרת, גם שפת [והז כוללת את האפשרות להערות. תגי ההערות נראיסם כך: <-- 188 188 18 --1> הטקסט שבין התגים אונו מוצג בדף ה-סט, אך השימוש בו הוא בעל ערך רב עבורכס, | בכך | שתוכלו | להוסיף - אינפורמציה שעשויה להיות לעזר לכס או לכל מי שיסתכל על קוד ה-[וחוח של הדף שלכם. כאשר דפי ה-פשש שלכם ייעשו יותר מורכבים ומסובכים (כשנגיע לטבלאות, למסגרות ועוד), ההערות יהיו לכם לעזר רב, אס תרצו לעדכן את האתר שלכם, כי עבר זמן רב מאז שיצרתס אותו. כמו כן, תג ההערה דרוש, כדי לציין את שס מחבר האתר (השס שלכם), את תאריך יצירת המסמך וכוי. / עד כאן לפעס זאת. אס יצרתס איושהו אתר מדליק, הודיעו לי עליו, אולי נפרסם אותו מעל דפי יימחשבים וכיףיי, ואתס תזכו לתהילת עולם ! אומרים שתמונה אתת שו אבף מינים. אם מוסיפים בזה את אשר עעו התמונות ר-60צש סשסוצ סוזסצצ, הרי שערבו בא יסובא בפז. שלמה קופר 0 669 51110 ל תארו לעצמכם אינטרנט ללא תמונות וללא גרפיקה. קשה לדמיין זאת, אך כך היה המצב לפני כ-4 שנים בלבד. לעומת ואת, מי באמת השתמש באותו זמן באינטרנט? - רק אשפי מחשב, מדענים וחוקרים, וכן מערכות אוניברסיטאיות. בשניס ההן הייתה למלה משמעות רבה. התוכן היה חשוב, העיצוב היה טפל. מאז השתנו הדברים, והעולס הגדול החל = מגלה את האינטרנט, את אתרי ה-60/ש. התמונה עצמה לא עשתה תפנית של 180 מעלות, אך בהחלט עלה פלאיס משקל העיצוב של האתרים. עיצוב נבוו. גרפיהה מהממת ותמונות מכאות צבע. - מושבים. את עיניו שב המשוטט הממוצע:*" ואחרי הכול, מהי המטרה המשותפת לכל אתרי האינטרנט, אס לא למשוך אליהם מבקרים רבים ככל האפשר ושהמונה יראה מספר גבוה של מבקרים, יותר מזה של האתר המתחרה! כיום, בתחרות על לבו של הגולש, עיצוב, גרפיקה ותמונות הם הדרך הבטוחה לפתות ולעודד ביקוריס באתר פטאו. חישבו לרגע לעצמכם, מה היה מעמדס של אתרי הבידור למיניהם ללא גרפיקה ותמונות! מעטיס היו גולשים לאתרי הסרטים, אס הללו לא היו כוללים תמונות רבות של האלילים הסלבריטאיים (בעברית עדכנית: הידוענייס) שלנו. איזה סוג של אתר רכילות עסיסי היה מתקבל ללא תמונת פפאראציי טובה, תמונה שמנציחה את גדול הסלבריטאיס במצב מביךו ומה לגבי רוב אתרי האינטרנט, שכידוע לכס מסווגים לקטגוריית אאא! בתחוסם הזה, אפילו 2000 מילים אינן יכולות לעשות מה שיכולה לעשות תמונה אחת של פמלה. לסיכום כל הנאמר לעיל - התמונות, ברמה הבסיסית, מעניקות לדפי ה-60/ נופך ויוואלי, שבלעדיו, ספק אס הגולשים היו מתענייניסם בתוכנם. התמונה הפכה להיות המוטיב המרכזי באתו, ולעומתה הפך הטקסט כמעט לחלק השולי והטפל. האס זה טוב? האם המצב הזה - אידיאליז אולי יש מה לתקן! על השאלות האלו צריך לתת מענה, אך הכתבה הזו לא תעסוק בכך. בבתבה הזאת נעסונו במה שקורה בשטח. בצד חבקן המבריע שר התמונות במשיבת עינו שר המעווטם, הו משרתות גם את הצז האינפורמטיבי, בי חטווב בזבור שזהו ה-0שץץ 86ו/ 11זס/ו. דיאגרמות, תצלומים, מפות, ואייקוניס גרפיים, יכולים לעזור בהעבות המסר לקהיליית הגולשים הבינלאומית, גולשים שאינס שולטים בשפת האנגלית. גרפיקה יכולה לשרת את תחוס הלינקים הניווטיים ‏ שהם כל-כך מוכרים לנ, וכמעט כל אתר משתמש בהס. בעזרת הגרפיקה ניתן לציין נקודות חמות', שבעלי האתר מעוניינים להפנות אליהן את תשומת לב הקוראיס. תמונות משרתות תחום נוסף, והוא תחוס העיצוב הטכני של אתר טש ביצירת תמונות המכילות טקסט (טקסט גרפי), ניתן להתגבר על מגבלות עיצוב בבנלית אתר, ובמיוחד על בעיות הקשורות בקוד |החות. סחטבים וכיה ואי 5 וו קוד וחז שולט רק על מבנה המסמך שאותו מפרסמים. בעזרתו ניתן לצינו את הקשר ההירוכי שבין אלמנטים שונים, על ידי קביעות, כמו: אוזה ‏ טקסט יקבל ‏ את מיקום הכותרת! איזה מקטע-טקסט יקבל את האפיון של פסקה!ו עד לאחרונה, קוד |מזום לא כלל את ההגדרות לסוג הפונט ולגודלו, שיחולו על הטקסט המוצג באתר. על נושא זה ייהיה ממונה" הדפדפן, בהגדרות המצוינות אצלו. אך אס היה צורך להבליט טקסט כלשהו על ידי שינני הפונט, אי אפשר היה לעשות זצאת. | כדי להבטיח שסוג מסוים של עיצוב יחול על הטקסט, צריך היה ליצור תמונה שכוללת את הטקסט המבוקש בסטייל הרצוי, ולאחר מכן לשלב את התמונה הזו כגרפיקה במסמך ווחזח. בעיה נוספת שנפתרה בעבר על ידי הגרפיקה, היא תצוגת טקסט עברי באתרי אינטרנט. הבעיה ידועה - היפוך הכיוון של הטקסט שאותו מזיניס למסמך |חזת. אחד הפתרונות הראשוניס לכך היה, יצירת טקסט עברי כתמונה גרפית ושילובה במסמך כתמונה. לאחר שנוכחנו בטיבה של הגרפיקה ובשימוש שנעשה בה, השאלה הבאה היא: ביצד יוצרים תמונות! במה אפשר להיעשר, כדי להפיק תמונה דיגיטליתז כיום, | קיימות בשוק-המחשבים כמה שיטות ראשוניות שבעזרתן ניתן להפיק את התמונה הדיגיטלית ולאחסנה בתוך המחשב כקובצ בינארי. כדי להחליט באיזו שיטה כדאי להשתמש, צריך לבחון פקטורים שונים, כגון: איכות התמונה המבוקשת המטרה שלשמה נדרש השימוש בתמונה סוג התמונה העלויות הכספיות. מחשבים וכיף, שאי 1998 שיטות להפקת תמונה דיגיטלית א. לכידות מסך תפיסות מסך, או לכידות מסך, פועלות בטכניקה פשוטה שהיא - "צילום" אזור הזיכרון שבו מאוחסנים נתוני התצוגה באותו רגע. זה יכול להיות כל תוכן המסך, חלק ממנו או לכידה של חלון עבודה יחיד. ב. מצלמות דזגיטליות מצלמות שנראות כמעט כמו כל מצלמה רגילה | אחרת. המצלמה הדיגיטלית מאפשרת צילוס בצבע מלא וכן היא מאפשרת פונקציות שונות שקיימות במצלמות הרגילות.| במקוס לפתה את הפילס בחנות צילוס, במצלמה הדיגיטלית התמונה נשמרת בז'כרון מיוחד. לאחר צילוס התמונה, צריך לחבר את המצלמה בעזרת פלאג למחשב, ובאמצעות תוכנה מתאימה, התמונות נטענות למחשב כתמונות דיגיטליות. ג. כרטיסי לכידת ולדאו כרטיסים אלה נתקעיס ביבציאות המחשב ומאפשרים את חיבורם של הווידאו או של מצלמת הווידאו למחשב. ץדו) !טס הפש זו " 1 "א לאחר החיבור, ניתן בקלות לקבל את התמונות (מהטלוויזיה או מהמצלמה) ישירות על מסך-המחשב. | לאחר מכ, אפשר לתפוס את התמונות, כדי להפוך אותן לקנצים גרפיים או כדי לערוך אותן. מצלמות ₪69 מצלמות, כמו וחג6אט?) אווססתתס?), | הן מצלמות וידאו קטנות המתחברות ישירות ל-6]. הן משמשות בעיקר בוועידות וידאו דרך המחשב וללכידת וידאו. לחלק מהמצלמות האלו צריך להתקין במחשב כרטיס ללכידת וידאו. ה. סקאנרים רכיב חומרה שיכול לסרוק מהעיתון כיתובים, תצלומים, מאמרים ותמונות, ולתרגם ‏ את האינפורמציה | לצורה שהמחשב יכול לעשות בה שימוש. לא ניכנס להסבר טכני שעומד מאחורי דרך פעולתו של הסקאנר (600), רק נאמר שזוהי דרך קלה מאין כמוה להעברת אינפורמציה למחשב ולהפיכתה לתמונה דיגיטלית. לאחר שבחרנו בשיטה המתאימה לנו ביותר להפקת התמונה, בהתחשב באופי התמונה ובמטרה שלשמה אנו לוקחים אותה, עומדת בפנינו שאלה חשובה מאוד, שאסור להתעלס ממנה, והיא סוגלית פורמט קוב התמונה. פורמטים גרפיים קיימים עשוות פורמטים של קובצי גרפיקה, ועלינו להחליט באיוה מהס להשתמש. כאשר מדובר בשימוש בקובצי גרפיקה באינטרנט, השאלה נפתרת די מהר. שני פורמטים של קובצי תמונות בולטים בנוכחותס על רשת האינטונט; ה- :01 וה- ‏ ₪6]. או בשפת הדוס - 6ץ]. הם בולטים הודות להצטיינותם בקובצי תמונה קטנים, יחסית לאלטרנטיבות אחרות כמו פורמט א ופורמט התמונה - ק]אם, תכונה העוזרת לקבל מידע גרפי שוטף באתרי 6אגחטוחסו] במהירות גבוהה יחסית. הבדליס היסטוריים וכן הבדלים טכנייס מבדילים בין פורמט קובצ ]₪01 - ווחוסי] 6קווהו]0ז16ח1 3טו[קזג) לפורמט קוב סמט - - ק00₪ז2) בוטכ א3] טוו!קהוטס)סון] והוס1 לפני שנעמוד על ההבדלים שביניהם, כדאי שנכיר גם את הצד השווה שבהס ואת תכלית הפעולה הזהה מבחינתם. גם ]01 וגם 8טשק[,| מוגדרים כקבצים במבנה רסטר (מלבני סריקה). שני הפורמטי יכולים לייצג מגוון רחב-היקף של סוגי תמונות; איורים, בציורים, תצלומים, שרטוטים, טקסט גרפי ועוד. גם 11 וגס פטט!, נבנו בצורה של ממשק צולב, ‏ מה שאומר ששני ‏ הפורמטיס עובדים על מערכות פי.סי., מק ולוניקס. ולבסוף - שני הפורמטים פועלים. על עקרון-הכיווא, שיטה שמפחיתה את גודל הקובא המתקבל, בצורח משמעותית. הנקודה האחרונה איננה נושא פעוט. קבציס גרפיים מאחסניס בצורה אופיינית אינפורמציה על הצבע לכל פיקסל יחיד בתמונה. גודל הקוב של תמונות רסטר וכול לצמוח לגדלים עצומִים. טעינת ' קבצים גופיים גדולים דרך האינטרנט וכולה להימשך זמן רב, במיוחד אם יש ברשות משתמש-האינטרנט קו התקשרות נמוך או מודםס 600514.4. ביום, נויימות בשונם-המחשבים נמה שיטות ראשוניות שבע זרתו ניחן בהפיבה את התמונה הדיגיטבית ובאחסנה בתור המחשב בנוובא באופן כללי - לפורמטיס של קבצים גרפייס קיימות שלוש טכניקות שבאמצעותן אפשר לצמצס את גודל הקובצ והן: הפחתת מספר הפיקסליס שבתמונה. הפחתת מספר הצבעים שבתמונה. הפעלת שיטת כיווצ. שני הפורמטים של ]600 ו-של 6מט"], משתמשים באלגוריתמים מיוחדים, כדי לכוו+ את התמונה עד לסף המונימילי. שימוּ לב הם יכולים לדחוס ‏ קבצים גרפיים עד ל-0%? ומעלה, כך שקובצ קוה שגודלו ₪א400%, יכול להידחס, בעזרת אחד הפורמטים, עד ל- 408 ואף לפחות מכך. גודל התמונה כפי שאמרנו, כאשר מתייחסים לגודל התמונה בעמוד 65/ו, יש לקחת בחשבון את הפקטור של הגודל, כדי שזאת תיטען כמה שיותר מהר למחשב של הגולש. חשוב לזכור כי פלט המדיה של אתר - אונטרנט אינו נייר ‏ או פוסטר, אלא מסך-מחשב. ביסודו של דבר, מסכים הם התקני חומרה בעלי רזולוציה. נמוכה. מכאן, שחבל לנזבוּ מקוס על תמגנה ברוזולוציה גבוהה, שמבחינת גודל הקובצ, משקלה רב, אלא עדיף להפיק תמונות קטנות ברזולוציה נמוכה. גם המסך עצמו, המשמש כמתווך בין הקובא לבין הפלט, מפחית גם כך באופן משמעותי את רזולוציית התמונה. בינה כדי לאמוד את הגודל האפקטיבי של התמונה באתר אינטרנט, כדאי למדוד את גודל התמונה בפיקסלים, מאחר וגס רזולוציית המסכיסם נמדדת בפיקסלים. תמונה בגודל 200א200 פיקסלים תמלא כמעט שישית ממסך 04 ממוצע בגודל 0, זהו מקום נכבד ביותר לתמונה יחידה, שטח יקר מדי להשכרה! למוות שהדבר לא יפעל לכל תמונה, הניסיון מראה כי כדאי ורצוי להפיק תמונות בגודל שבין 150-80 פיקסלים לאורך ולרוחב. ]ו) או )וז 4 נעדיין נותרה השאלה הגדולה - באיזה פורמט להשתמש לתצוגת תמונות במטסמך ווחוון? כאשר מחפשים תאימות מלאה, עם טווח רחב-היקף | של הדפדפנים, הבתירה בפורמט ₪11 היא המומלצת. פשוט, כל דפדפן גרפי תומך בפורמט זה. מעבר לכך, פורמט ]61 כולל יתרון אחד גדול על פני מתחרהו - 1280 - צבעים שקופים (ץסת6זה כ 5חגז!). זה יכול להישמע, בפעס הראשונה, כיתרון חסר ערך, אך תכונה זו מאפשרת יצירת צלליות כנגד צבע הרקע בדף [חוז]. מחשבים וכיף, כואי 1998 3 אק 6 2. מבב'ם גרפ"ח מאחפנים בצורה אופיינית א'נפורמציה עב הצבע בבב פומ פב היד בהמונה. יצבעים שקופיסי בנויים בצורה כזאת, שאפשר להציג אותם על גבי המסך ללא רקע נלווה - זה מה שעושה אותם לכל כך ניידום על גבי ה -8םא . לדוגמה: נניח שיש לכס קונף :01 המכיל כיתוב כלשהו על רקע שחור. רקע האתר שלכס הוא לבן. תוכלו לראות את הלוגו שלכס ללא הרקע השחור שלו, אס תגדירו את הצבע השקוף כצבע שחור. הפורמט של קובצי 6₪ושן מתאים יותר לתצלומים ולתמונות חדות. למשל, שילוב תבצלום אישי באתו, לתמונות שנסרקו בסורק. פורמט זה מתאיס בייחוד לתמונות או לרקע עמוס בפרטים. הפודמט של קובצי 015 מתאיס יותר לגרפיקה ממוחשבת עס הרבה צבע (בדרך כלל, לא לתצלוס), לגרפיקה של ציוריס/קומיקסיס ולסוגי לוגו שונים. בעולס מושלם של מחשבים, היו כל הקבצים הגרפיים מוצגים בצבעי )2401 נהדרים. מי ייתן וטכנולוגיית הכבליסם, ששברה כבר ‏ את מחסומי הזמן והמהירות, תגיע לכל בית, ואנו לא נצטרך יותר לשבור את הראש בשאלה, באיזה פורמט כיווצ גרפי כדאי להשתמש. מחשבים וכיף, ואי 1998 -.|-1 2 ו ] וי בדי שלגרפיקה תהיה גם משמעות באתרי 68/ו, אנו, הגולעזים, צריבים למעון אותם אלינו למחעוב. תמונה נותתמהמה לרדת, "יבולה לעובוח מאתנו". אין לנו זמן מיותר כחכות לה, אנא אם זו תהיה תמונה מדהימה של... קלואדיה נויפר! שלמה קופר ג1911.60ה+10 669 סוה5010. בלו כדי לאפשר למבקוי האתרים לצפות בתכנים גרפיים, על בונה האתר מוטלת החובה לאזן בין איכות התמונה כבין גודלה, ומכך נקבע זמן הטעונה למחשב של הגולש. ישנן דעות מגוונות בעניין זה, אך רוב המומחים יסכימו כי תמונה שעוברת את מחסום א50, אינה אפקטיבית לאתרי סטא, כי היא תהיה גדולה יותר מדי, אס אתר האינטרנט משלב בתוכו יותר מתמונה אחת. כאן נכנסים לתמונה פורמטיס גרפיים מיוחדים, המאפשרים את דחיסת התמונה ואת צמצום גודל האחסון של התמונה. תבניות של קבצים גרפיים כוללות אלגוריתמיסם לדחיסה ולפתיחה כחלק מהפעולות האינטגרליות הכלולות בהן. ' הפורמטיס ]61 ו-1062, שניהם משתמשיס באלגוריתמיס מורכביס ומתוחכמים לדחיסה (כיווץצ) ולפריסה מחדש. וזהו גם ההבדל הטכני הבולט ביותר בין שני הפורמטים. ]ו משתמש באלגוריתס שמובנה על פי שיטת 1.2% -‏ ת600?-צוש-]סקוווט ]1 - ואילו פורמט 1764 נעזר בשיטה של הפחתת הפרטים: בתמונה, כדי לצמצס את גודלו של הקובף הגופי. הערה: כמרות שהפורמטים ]621 ו-אשק1 הם הקבציס הגופיום השולטיס כעת בכל מרחני האינטרנט, ישנס פורמטים אחריס לגרפיקה באתרי ט6\, כמו פורמט 8חש, לדוגמה. 3 ]וס ראשי תיבות של ]חס ספהבת 0 1016 פסותקהז) משתמש בשיטת כיווצ המכונה 1.2 . כאשר התוכנה שיוצרת את פורמש ]01 דוחסת את הקוב>, התמונה עצמה אינה מאבדת נתונים גרפיים. כאשר האלגוריתם המובנה בתוך הפורמט מגיע לחלקים אחדים בתמונה, הבנויים בצורה שווה, לדוגמה, רצף הספרות הזה: 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, האלגוריתם, באופן מידי יציב את המספר 1 כשקול לרצף הספרות 5 4 3 2 1. בשיטה הזו, רצף הספרות שלנו יהפוך לסדרה של: 1 1 1 . והו החיסכון במקוס שהאלגוריתס מספק לנו, וווהי, למעשה, שיטת הדחיסה של פורמט ]61| הקובצ יאחסן מפתח מיוחד (5=1 4 ב 2 1) שיצורף לקובץ, וכך, כל תוכנת פענוח הנמצאת בתוכנה לצפייה גרפית, יכולה לפענח את הצופן ולקבל בחזרה את התמונה המקורית. אס כן, הכיוו+ המקסימולי שניתן להשיג באמצעות אלגוריתם הדחיסה שבו אנו עוסקים עתה, מוגבל | למספר החזרות והדופללקציות הקיימות בתמונה. תמונה בעלת צבעים שטוחים, המשתרעים לכל אווכה, תתכווו היטב - לפעמיסם עד לעשירית מגודל | הקוב המקורי - בעוד שתמונה המורכבת מפרטים גרפיֶים רבים ומצבעיס שאינם חוזרים על :;עצמם, תתכווצ באופן די גרוע. לפעמים, כיווצ כוה יחסוך לנו רק 20% מגודל התמונה. - ישנן גס בעיות בשימוש ב-/61). אחת מהן היא שהפורמט מוגבל לעבודה בפלטת 256 צבעים או פחות. 6או6פוקוחסס, | החברה שפיתחה את ה- /61, הודיעה בשלב מסויס שתתחיל לפתח פורמט שיידע להפיק | תמונות מכווצות הבעיה השנייה. חברת גוח גילתה כי בבעלותה חלק מהפטנטים שטכנולוגיית הכיוו+ 6487 משתמשת בהם. בעומש החלה לדרוש תשלומים מחברות שמוצרי | התוכנה "; שלהן | השתמשו בטכנולוגיית ₪1 - קוד" תוכנה ששווק חינם. מהלך זה, הוא שבלם את המשך הפיתוח של הגרסה החדשה ל.- )2401 כיום, הגרסה לפורמש ]:0, שמסוגל, לעבוד עס פלטת צבעיס של 2408 היא פורֶמט הקרוי 6א:. אך עדיון הוא אינו נפו בצורה משמעותית, ויחלוף עוך זמן עד שימריא. /- גי פורמט קטק]; משתמש", בשיטת איבוד פרטים גרפיים. במיליס/. אחרות, כדי לחסוך במקום ושנו אלגוהיתס מיוחד שפשוט ייזורק לפח" חלקים ,מהתמונה. כמובן שלא ניתן לבוא סביב) לתמונה ולהתחיל להשמיט מפה חלק ומשס חלק. לשס כך, פותח אלגוריתם אשקזי | ראשית, האלגוריתס מחלק את התמוגה לריבועיס (ניתן לראות את חךריבועים-" האלה בתמונת 1066 שכווצה באופן גרוע). 1 5 שמשה "4 ב-/1פ24. אך כאן-עלתה ' | לאחר שהתמונה מחולקת לשלל ריבועים, האלגוריתם משתמש בקצת מתמטיקה הנקראת: יטרנספורמציית קוסינוס בלתי רציפהי, ‏ ובּכּך הופך*את ריבועי הנתונלם למערכת של עקומות, בחלקן גדולות, בחלקן קטנות, ויחד, העקומות האלו, הן שמרכיבות את התמונה הגדולה:/. זה המקום שבו נכנטסת סבימת. הכיווף לפעולה. 1/ בהתאם לגודל שאתס רוצים לכווץ. לפו את התמונה, האלגוריתק, זורק החואה מהתמונה את הלקי המידע הפחות משמעותיים (את העקומות הקטנות). |. אלה הם החלקים | שהם ‏ פחות משמעותיים לצורה הכללית של התמונה. ההבדבים בין פורמט הביווצ וש בפורמט הביווך 68ק1 ברורים בעין (חרתי מעומו1). בניהוד בפורמט ז6, בפורמט שק '₪ בבם אפשרות - בהתערב. אחם מובעים את קדב הביוו+ שבו אתם מעוניינים. בכל אופן, שיטת 66ק1 היא מעין שיטה מלאכותית לכיוו. עם כל התחכום הרב, ישנן איתה בעיות רבות, אם לא משתמשיס בה בזהירות. לדוגמה, אפקטים לא רצויים, כגון: צבע שגוי, ומעברי בבע לא-נקייס. ולסיום: המסקנות שניתן להסיק לגבי השימוש בקבצים גרפיים הן שלוש: אופו 1. כל מקרה צריך להיבחן לגופו. צורות גרפיקה שונות מתאימות לסוגי קבציס שונים. / ₪ / 4 2. הבדלי הביצועים בין פורמט: יגרפיקה "אחז לאחר, גדולים מאוד. לפעמים והבדלים אלה מגיעים למאות ואף לאלפי אחוזים בביצועים. 3 אם לא ממש חייבים להשתמש בפורמט ה-שואם, מומלץ להשתמש בפורמטים אחרים. צריך לזכור שפורמט ה-]א₪ ו - קגוחוום מפת סיביות - הפורמט הגולמי לקובצי תמונה בחלונות) מאחסן את כל פרטי התמונה, ולכן, גם אס איכויות התמונה שלו גבוהות, יש לכך מחיר בגודל הקובצ. למחשבים וכיף, אי 1998 יְ 0 - ה ] שי יי ו ןו | ) ו גיא גזית (על פי ריאיון עם הגבי שרה רוסנו, מנהלת הטל-סל) לחלק מאתנו, עריכת קניות, היא פעולה מעייפת ומתישה (והכוונה אינה, כמובן, ל"שופינגיי לשס ההנאה אלא לקניית מצרכים כשאין לנו ברירה). לא משנה אפילו אם הקניות מתבצעות בקניון שיש בו דרגנוע, מיזוג אוויר ומקומות חניה למכביר, או של | שר לקניות בשוק העירוני הסואן והרועש, עס המון 0מי52+- תכוי-י. הווה האדס הצפוף, הדוחף והקולני... ולא משנה אם אנו דוחפיס עגלת קניות, נושטאים שקיות ניילון גדולות שנקרעות בנקל, או טסוחבים סליס כבדים (ולמי שאינו מצויד בכלי רכב, או שהוא תלוי בתחבורה הציבורית, הדבר קשה כפליים - הרי כולנו מכיריס את הגברת עס השלים...). רבים מאתנו חוו את החוויה הזו, וכמו בכל תחוס אחר בחיים, גם כאן מובעת המשאלה לחסוך מאתנו את הסבל שבסבלות - "תן למצרכים ללכת במקומך". היוזמה האנושית וההתפתחות הטכנולוגית, הן שאפשרו לחלוס זה להתגשם, וכיום קיימת אפשרות הבחירה החופשית בין לדדות אל המכולת ולחנות הירקות (עס או בלי הכלב...) או לשבת בבית, להתרווה בכורסה (או פרקדן על הספה) ולבצע את הקניות בישלט-רחוקיי מהבית, על ידי חיוג/גלישה וכדומה.. מזוה עשור מפעילה רשת הסופרסל שירות קניות באמצעות הטלנון - טל-סל - שהיווה מהפכה בהרגלי הצריכה הישראליים, בכך שאופשר לבצע הזמנות באמצעות הטלפון (והפקס) ולקבל את המשלוח עד לבית. השירות מופעל החל משנת *8', וכיוס פעילים שני מוקדים טלפוניים ממוחשבים, אחד בפתח-תקווה והשני באופקים. בנוסף למוקדים ישנם 21 טניפי שירות הפזורים בכל רחבי האר), ומכסים את מרבית האזורים (אם כי לא את כולם, למשל, את קריית שמונה וכדומה). ההזמנה של הלקוח מגיעה אל המוקד ומועברת משם אל הסניף הקרוב ביותו לביתו, ושם היא מטופלת. המוקדים והסניפים מחוברים ביניהם בקווי נכיין המאובטחיס של בזס, כך שיש תקשורת מתמדת בין סניף לסניף ומעקב מבוקר של כל התנועות. ההזמנות והשלבים השונים של הטיפול בהזמנות, מרגע קבלתן. מחשבים וכיף, אי 1998 המוכנות לקליטת ההזמנות. הזמנות טלפוניות והזמנות בפקס מוקלדות ידנית על ידי המוקדניות, ואילו ההזמנות שמגיעות דרך אתר האינטרנט נקלטות באופן אוטומטי על ידי המחשב, שמטפל בהן בפיקוח המוקדניות. ויהוא 1 !יוחזיו!ה] שאוי[ ! חהגוג. והקוה | כנימי הרונה מושיביט פי (שיסייוך 1 | ועבצ 21, רחובות השימוש בנט-סב, בניגוד רקניות באחרי אינטרנט אחרים, אינו מצריך העברה ברשת שר מספר ברטיס האשרא' שר הצרכן, אבא ער הצרבן בהתבשר טבפונית במספר הירוםו ובפתוח מעין "חעובון* טב-סב, שבו הוא מקבב מספר-בקוח וס'סמה שבהם הוא יבוב בהשתמש באשר הוא מתחבר באתר הסופרסב. המוצרים המוצעים למכירה (דרך שא : הטלפון ובאתר) הס כל המוצרים | |99₪8שש 9 שי ייק הזיר קד שריי מדיטוק ק"ו קרד הרא = חויייו נהודק השק יקאיא]. עדורא צפיא "ןומאר = שו ש| מש "יאוחט תמרערק'" שנמכרים בסניפי הסופרסל, היינו, | מצרכים ומוצרי מזון, כלי מטבח וכלי, בית, חומרי ניקוי וכן הלאה. כל, המוצריס המוצעים למכירה מופיעיס | בקטלוג שמופץ חינם לכל צרכן ] שמתקשר אל מספר הטלפון של החברה.. ומבקש שיישלח לביתו. [ מספר הטלפון הירוק: 6,,, היישר מן השירות הטלפוני, נעשתה ₪ קפיצה משמעותית ביותר אל השימוש = :שה פורמיטיריה מוץ-₪! אד השמש .| וירל לער" ימדקה מערץה שאה 1 קגכר1 הצע מדוריה יארור מע היק באינטרנט למטרת קניות ברשת. תתשייש רפ ור ופה שפי, א מסוף שנת <פי, הוחל השירות החדש - 5 רתיהה נט-סל - המאפשר קנייה של מוצרי | שא הסופרסל דרך אתר הבית של החברה. ד בד | ליפט | בליסת. :עמ המק הכחובת: ]1 שד ה-ד'רש" מ -עמר,מו ל שדח" הש ער .0 01זסק גו ופצו = השירות החדש כלול במסגרת השירות הוותיק יותר, וכל ההומנות והרכישות שנעשות דרך האינטרנט מתנקזות אל המוקדים הטלפונייס, כמו גס קניות שנעשות דרך פקס. למרות ה"פסיחה" על עידן ה-₪05 והדילוג היישר אל עולס האינטרנט, מתכננים בטל-סל להפעיל שירות קניות מקוון נוסף לציבור הנרחב, דרך המחשב אך לא דרך האינטרנט, אלא באמצעות תוכנה שתקשר את המחשב ישירות לרשת של החברה. שירות זה (מצא עדיין בשלבי פיתוח, ובסיומו יוכלו הצרכניס להזמין את התוכנה חינס דרך המספר הירוק של החברה. התוכנה תאפשר חיפוש מוצרים והזמנתס לפי שם, לפי מחלקה או לפי מספר קטלוגי. כל אחד מן המוצריס המופיע ברשימה ילווה בתמונה איכותית וברורה ובפרטים שהלקוח מעוניין לדעתם, כגון: מחיר המוצר, שס היצרן וכדומה. על פי נתונים סטטיסטיים, מסתבר כי הלקוחות הרשומיס של שירות הטל-סל, המהווים כ- 80% מכלל הלקוחות, מעדיפים לבצע את הקניות באמצעות הטלפון, כ- 12% - באמצעות הפקס, ורק כ-8% - דרך האינטרנט, וזהת למרות שהעלות של השירות הטלפוני (והפקס) הם כ-19-15 שייח, לעומת דמי השירות עבור ההיעזרות באתר האינטרנט, שהם 10 שייח בלבד. ששמ | תה 7 )ו א-ש ופיו רא | שער ו הצרכן, אלא על הצרכן להתקשר טלפונית למספר הירוק ולפתוח מעין "חשבון"י טל-סל, שנו הוא מקבל מספר-לקוח וסיסמה שבהם הוא יכול להשתמש כאשר הוא מתחבר לאתר הסופרסל. דבר זה חוסך לנרכן את הדאגות לאבטוח הנתונים, משוסם שאין סכנה שמספר כרטיס האשראי שלו יייסתובב חופשייי ברשת. כך שכל מה שנותר למשתמש לעשות הוא להתרווח בכיסאו ולהקליק על העכבר, עד להרכבת טופס הזמנה ושליחתו דרך האינטרנט אל המוקד. / 8 >= - חח 8" לע 3 -80]₪ | =סל] == =-1] 4% ]הארמו | א |אוהותן [ מטד חז נועז ה - ו שם הוצרו תח על כמוור "או מתר* שש --₪7-7-7ק] שש יברה י | השימוש בנט-סל, בניגוד לקניות באתרי אינטרנט אחריס, אינו מצריך העבוה ברשת של מספר כרטיס האשראי של אתר החברה נוח מאוד ופשוט לשימוש. ' השבי וכיך אי 55 קוו נועס ברנשטיין כמו שבתוב בבר סיפורי המתח והריגוב' - "הבור התחי' בשנת 1969, בזמן המבחמה ההרה..." כך וה התחלל... "סוכנות | מחקר ההפפרויקטיסם להגנה מתקדמת"י (08748) מחליטה לפתח רשת ארצות הברית.. א הייתה מודאגת, מאחר ורשתות-המחשבים המסורתיות שפעלו כאותה תקופה (אפילו כאלו שפועלות כיום), יצאו מכלל פעולה וייהפכו לחסרות שימוש, אס אחד המחשבים המרכויים ייפגע או יאבד את הקשר עס שאר המערכת. אסאהם הייתה מעוניינת ליצור רשת מחשבים שתחבר מחשבים שונים בעלי ל לשמור על המחשבים הקיימים, במקוס להחליף אותם במחשבים חדשים מאותו סוג. התוצאה המקורית של הפרויקט הזה נקראת - זםאקא. במהירות הפכה ז₪א48=4 ליותר ויותר: פופולרית. האנשים שהתנסו בשימוש ברשת, קלטו את הפוטנציאל האדיר נוהחלו למשל, שליחת קבציםס כחלק מפרויקטים שונים ומקשרים אישייס. בשנת 1975 הסתים השלב המסול ב-זטאץא4, והרשת עברה לידי "טוכנות התקשורת המוגנת" (6-4), הידועה כיוס = בשם: "הסוכנות להגנת מערכות מידע". 1 ו ]218880 סחעבים וכיף, אי 1998 . + ב . מחשבים: שתוכל לשרוד בעת התקפה על >" מערכות הפעלה שונות. מצב כזה יאפשר"/ להשתמש ב-₪1 אהא למטרותיהם האישיות; 7 המחשבים כבר יימדבריםי זה עם זה! בשנת 1983 אושר פרוטוקול (סטנדרט המאפשר " למחשבים "לדברי" ביניהם) העברת הקבציס שפעל ב-זטאהטם. והדבר היווה הקלה לרבים. הפרוטוקול הזה איפשר העברת מידע בין מחשביס שלא פעלו תהחת אותה מערכת הפעלה והוא לא הסתמך על מחשב מרכזי. רשת מחשבים קטנה שהייתה דשא גי ה החדשה ורשת נוספת שנקראה: זשא. זווא. ומכאן, לאט לאט, ניתן לשתי הרשתות האלו שם: "אינטרנטי. , ו 0 - רשת. ז[םא ג נסגרת. וטא וא ממשיכה לפעול, ולמעשה, עד הינם: זטאזןוא היא עדיין חלק מרשת האינטרנט:. כיוס, | רשת האינטרנט מורכבת ממספר רב של רשתות קטנות, המחוכרות | ביניהן על-.ידי הפרוטוקול = המקורי (אם כי המשופר) שפותח "כחלק מפרויקט טאק . | רשת האינטרנט - '/רשת הרשתות" רשת האכטרנט מורכבת מרשתות-מחשביס ּ רבות, ה"שזורות" זו בזו. כל אחת מהן יכולה להיות עמדת מחשב בודדת, עד לרשת של מאות מחשביס היכולים להתחבר "ו זה עם וה. מכאן, | שלא בה קיבלה האינטרנט את חתואר: ירשת הרשתות". ד בשלב זה, דא וטא נחלקה לשתי רשתות: :> קודם כול - הפעלת הרשת - ?ד - הוא הפרוטוקול שמבפעיל אותה כל הרשתות המרכיבות את רשת האינטונט "מדברות" בינן לבין עצמן באמצעות פרוטוקול תקשורת משותף הנקרא 67/2ך ((6וח0001/1016ז0ז | [80)ה20) | הסו8%והופחגז ד זהו אותו פרוטוקול שפותח כחלק מפרויקט זא (שהוזכר לעיל. באופן בסיסי, פרוטוקול 7627 הוא מערכת ההפעלה של האינטרנט, בדומה, לייחלונות'י, שהיא מעוכת ההפעלה של המחשב שלכס. המפתח להצלחת /767 הוא ביכולת לשלוח מידע (קובץ טקסט, תמונות, קובצי מוסיקה וכוי)| בחלקים קטנים, שאינס צריכים להגיע באותו סדר, או אפילו באותה דרך, למקום שאליו נשלח המידע, כדי להתחבר מחדש. -- המפתח בהצבחח >ז/ש6ד - מערבת ההפעבה שב האינטרנט - הוא ביבובת בשבוח מידע בחרקים הטנים, שמתחבר מחדש, בשהוא מגיע במקום שאניו הואּ נשרח. אל תדאגו, המידע, גם אם "נשבריי לחלקים רבים, ישוב ו"יתחבר" באופן מושלס. כדי להבין את העניין הזה באופן הטוב ביותר, בואו נאמר שכתבתם ספר ואתם מעוניינים לשלוח אותו בשלמותו לחברכם. שליחת כל הספר בחנילה אחת תהיה פעולה פשוטה, אבל מה אס במקוס זאת תשלחו את הספר במספר חלקים קטנים, למשל, באובעה חלקים שוויסם! במקרה כזה, אם חלק אחד מהשפר יילך לאיבוד, לא תצטרכו לשלוח מחדש את הספר כולו, אלא רק את החלק ההסר. הדבר הראשון שפרוטוקול ?76/1 יעשה עס הטפר, הוא יחלק אותו לארבע חבילות קטנות (או חלקים). בכל חבילה כזאת מצוי המידע בגודלו הסופי של הקובצ (גודל כל חלקיו), וכן המספר הסידורי של הקובף, כדי שהמחשב יוכל לסדר את חלקי הקוב על פי סדרס המקורי. דבר דומהּ יקרה עס הספר שלט. מאחר וכל הפרקים והדפים ממוספרים, יוכל חברנו לסזר את ארבעת חלקי הספר, לפי סדרם המקורי. כמו שידוע עתה לכול, רשת האינטרנט אינה מסתמכת על מחשב אחד או על קבוצה של מחשבים מרכזיים, כלומר, חלקי הספר ששלחנו לא יהיו חייבים לעבור דרך מקוס מרכזי בדרכם לועד. במקום זאת, 767/82 בודק את מיקומה הנוכחי של החבילה הקטנה ואת היעד שאליו עליה להגיע, ובהתאס לכך שולח את החבילה למקוס המתאים. | כך נמשכת השרשרת, עד שהקובף מגיע ליעדו הסופין ובמקרה שלנו, הספר יגיע לחברנו. ן / / לפעמים, הלחיצה ‏ על כפתור 4 בנכיסקייפ או על כפתור ה665 באינטרנט | אקספלורר, אינה טוענת את האתר מחדש. החזיקו את מקש ה- 518 ולחצו שנית על הכפתור. הדפדפן יתחבר לאתר חדש ויטען אותו. הטריק הזה פועל בשני הדפדפנים - באקספפלורר ובנביגטור. משתמשי נטסקייפ אל תוסיטו לרשימת י"המומלציס" את אתר הבית של נטסקייפ. אתס יכולים להגיע לאתר על ידי הקלקה על הלוגו הימני של נטסקייפ, הנמצא בפינה הימנית של הדפדפן. משתמשי אינטרנט אקספלורר אל תוסיטו את אתר הבית של חברת מיקרוסופט. אתס יכולים להגיע לאתר על ידי הקלקה על הלוגו של האקספלורר, הנמצא בפינה הימנית של הדפדפן. בללי אם מנוע-חיפוש לוקח אתכם לאתר אינטרנט כלשהו, ואינכס מוצאיס את המילים שחיפשתם, חפשו אותן באמצעות לחיצה על המקשיס = + |זו6 או לחילופין, בחרו ב-ו:0ם, 0חות. כאשר אתס מבצעים חיפוש באינטרנט, פיתחו חלון חדש של דפדפן, וכך תוכלו לצפות בתוצאות החיפוש בחלון אחד ולגלוש באתרל אינטרנט אחרים בחלון השני. 0 0 ₪0 גרסת ה-₪0ק2 מספר 4 של חסוטם היא הגרסה הראשונה של תוכנת הדואר המאפשרת לשנות את סרגל הכלים, בהתאס לצורכי המשתמש. כדי לשנות את סרגל הכלים, לחצו על הלחצן הימני של העכבר ובחרו ב-6קווחסופט0 מהתפריט הנגלל. בחרו בקטגוריית הכפתוריס שאתם מעונלינים בה, לחצו ומישכו את הכפתור הרצוי לסרגל המשימות והשאירו אותן במקום שבו אתט רוציס אותו. / | סחשבים וכיה טאי 55 קוו ." שלמה קופר רה0ס6. |91הזסת 669 סוחסןה5 האומנם אין לבם עדיין אחד על האיננורנ[ו? אם זוהי בעיית מקום - לא חסרים שטחי אחסון להשכרה. אם זוהי בעיית תשלום - המחירים נוחים. אם זוהי בעיה של עזרה-חינס - לקבלת שטחי נדלין לצורך אחסונו של הבית הווירטואלי - הרשת מתמחה בערה לנזקקים, וניתן להצביע על יותר מ-20 חברות מסחריות המציעות את השירותים האלה חינס אין כסף. אבל - אם הבע'ה היא בעוצת ווחזח, כדאי להניד את פססוסו חברת 530666 מתמחה בפיתוח תוכנות לאינטרנט, ובפרט היא מתמחה בעורכי |גווזו]. מדוע החליטה החברה לקרוא לפיתוחיה אלה בשם פססוסח, איני יודע. אבל, מוסכס על הכול - המוצר עושה את השם ולא השס את המוצר. הגרסה למקצוענים היא גרסת 4.0 סז? פסכזסות, המאפשרת להקים אתר שמשתמש בטכנולוגיות האחרונות הטובות ביותר, במינימוס השקעה, מאמצ ותטכול. 8₪ פחעובים וכיף, כואי 1998 "נקניקייה חכוה"? המוצר הוא שעושה את השם ולא השם את המוצרו כל הכוח של מפרט |חו1ז האחוון, מוצג למשתמש | בפורמט קל לשימוש. 9 וטו גת כ וו ויו (1 ו בח וש ד !ופט ו ו ה כאמור, עורך ה-|חו₪ תומך באלמנטיס המתקדמיס ביותר- לשימוש ב-פ6\, ובין השאר הוא כולל: פלאג-אינס, מסגרות, מסמכים דינמיים, ג'אווה ועוד. הממשק עוצב בצורה פשוטה, אך עס זאת הוא משדר עוצמה, כוחנות ומקצועיות. > סרגל הכלים ניתן להגדרה עצמית ולשינוי, לפו צורכי המשתמש, וניתן להוסיף כמעט כל ודבר לסוגל הכלים, או מאידך, להחסיר כל דבר ממנו. התכונה הזאת הופכת את ה"נקניקייה", לתוכנה הפרטית של כל משתמש, המשרתת את צרכיו, ובנויה כפי שהוא רוצה אותה. קוד האתר - זמין, נמצא דר ו ה - בעת העבודה ממש מול ב ₪ לוי זה .25 סו העינייסם, כך שכבר במהלך אצ | עס | . 4 : ול ובדותן 8 הבומקוט 8 העבודה מרגישים שלומדיס . ב את השפה ומשפרים את צ4 1 0 / 4 2% ₪2 34 45 + השליטה בה. מאר ] , כ - 0 וו וט כוללת אביזרים וכלים נלוויס רבים, שעס היותם נספחים, הם אלה הגורמיס להבדל שבין "עוד תוכנה בשוקיי לבין "תוכנה של השוקיי. | כך ניתן לציין נספחים, כגון: כלי ליצירת מסגרות, לחצנים בעלי אנימציה, תמונות מפה, אפקטים של טקסט על בסיס ג'אווה, | אנימציית ג'אווה ואפקטיס מבוססי זקחספהג1. אפליקציה שימושית היא ה-אט/טסם המאפשרת לראות את אשר יוצרים, באמצעות ממשק בצורת דפדפן. 4 סססוסו מאבעורת להקים אחר עומעותוו בטכנולוגיות האחרונות הטובות ב'וחד, בל'נימום העוקעה, מאנץ ותפכול. כל הכוח של מכדט ווזדהּ האחרון, מזצה למעותמעו במברט שהוא קל לעוימועו. .4 .-.. בש = ירי צ ל 1 "שא 3 ₪ רש * 0 כלים שימושיים נוספים הם: בודק תחביר הקוד - יבדוק את נכונות הקוד ויתרוע בפני שגיאות. 5569 - האפשרות לקבוע בתחילת שורות הקוד את הפונט, את הגודל ואת הצבע שבו רוצים להשתמש בכל הטקסט שבאתר, מבלי שצריך לציין את ההגדרות .האלו שוב ושוב. וכמובן - תוכנת קז מובנית - שתעביר את קובצי האתר מהמחשב האישי לשרת, במהירות ובאמינות. בנוסף לכל הנייל, חשוב גם לצייןו את דפי העזרה האקסטנסיביים. באמצעות. דפי העזרה, יכול גם אדסם שאין לו כל ניסיון בבניית אתר, להפוך ל"קבלן משנה" בתוך שבוע. באתר החברה מתנוססת סיסמה האומרת: "אנו רק רוצים לעזוד לך ליצוד אחר שי'ראה גצלא". הסיסמה הזאת אינה סיסמה בלבד - הוא באה לודי ביטוי הלכה למעשה. לדעת רבים, התוכנה הזאת הא השובה ביותר בשוק עורכי ה-!וח)1]. מעטים יחלקו עליי, אם גם אני אצטרף לדעה הזאת. ציון: א א א א א גרסה: 4.02 דרישות מינימום: 95/1 ווסטהוצו, 1אה המ]א16. סיווג: גרסת ניסיון ל-15 ימים (אף שאיני אמור לעשות זאת, שימו לב לנקודה מעניינת בנושא זה: לשימוש נוסף, לאחר 15 ימי הניסיון, פשוט החזירו את התאריך אחורה. גודל הקובץ: 1!8א 5.7 - מכווצ תארין שחרור: 9 בספטמבר, 1997 כתובת להורדה: 04.6 0100 טכן וסט 6 3 כ /1: ₪ 004.60 10100 טק /טג. 60 86 5358 כ //:כ כתובת המפיץצ: 60 0 5059 שעש//:כזו ה פרטים נוספים: רחזח. 10100032 /רתסס. סש 506 טועצש//:קז1 ה לא צריך לחפש בנרות, י89 ז6זזס- ס6/ זז ט/ היא כלי נוח ואפקטיבי לחיפועו מידע באינטרנט דרך מספר מנועי חיפוש. באמצעות 606061 ניתן לחפש מידע ברשת באמצעות מספר מנועי חיפוש (אלטה-ויסטה, ליקוס, הוט-בוט, אקסייט, אינפוסיק, גלקסי, ווב-קרוולר). הקישו את מילות המפתח שאתם מעונייניס בהן ולחצו על הכפתור: אסא 4מוח. ]חט6/ תיעזר בחיבור האינטרנט שלכם, כדי לבדוק את התוצאות שיחזירו מספר מנועי החיפוש, על פי המילים שבחרתם, תסדר אותן על פי הרלוונטיות של האתר ותמחק תוצאה החוזרת על עצמה יותר מפעס אחת. תוכלו גם לערוך חיפושיס יותר מתקדמים ולהגביל את מספר התוצאות. הנחת הסמן על תוצאה כלשהי, תספק מידע על האתר, והקלקה כפולה על תוצאה זו, תוביל אתכם לאתר בדפדנן שלכם. כמו כן, התוכנה מוסיפה, באופן אוטומטי, אופציה לחיפוש אתרים בקטגוריה "חיפושיי שבכפתור ההפעלה. ו ב = וז ו | : קיקק יד ראי 2 ב דב 5 שו הו | ו | 1 - = : + - שא" 0 2 2 ולי - א | . . %, | | 2 3-1 ג-א שו. | , 3-5 - ח 4,898" 2 - = | . ₪ -%= . | 1 ]| 6 זוה - 7 ,, הבר-ב חי ארי הער 84| <-בההוזל-שחחם כ אבב -מושר=-- == | 7 ו 0 4 שי ]ןש 0 | .10 האמו "" יי ה . ד 1 2+ אי ]ו אא" | . ו חכרה: :116 16650 שם: 6א6 3001 [ושח6יוט6ו גודל: 76088 גרסה: 1.3 מחיר: חינס דרישות מערכת: דפדפן וחיבור לאינטרנט. כתובת: בהסס.6615011]. שאר בושמ ₪--. / סחטבים וכיה קאי 55 השמו 2 ₪ / לש . . . . .. אנו מביאים כלשונו את הפרק העוסק בהעברת קבצים באינטרנט מתוך הספר אני והאינטרנט - בבית ובבית הספר. לעם מה דרוט מנגנון להעברת קבצים? באינטרנט יש מספר עצוס של תוכניות שימושיות ברמה גבוהה, ומספר רב עוד יותר של תוכניות שלא כדאי אפילו לדבר עליהן. את כל התוכניות הרצויות לך תוכל להעביר בקלות למחשב שברשותך. בעזרת תוכנית הגלישה תוכל להוריד קבצים מאתרי 177 (אתרי פ6/ רגילים) ומאתרי ;]= (שנועדו להורדת קבצים). אם, למשל, תגלוש לאתר הוצאת הוד-עמי ותבחר בקישור (בסרגל שבחלונית השמאלית של הדף), תוכל לקרוא את ההוראות להורדת קובצ מבחן אישי, שבעזרתו תוכל לבחון את ידיעותיך בתוכניות 07065 השונות. זוהי הורדת קובאף מאתר :קוזחת כשתגלוש לכתובת: 5 ו קוו" שחו | ה 0 ו תוכל להוריד קובא מאתר ונקש אחר, אלא שהפעם זהו קובצ+ שומר-מסך מעניין. הוראות התקנה תמצא באתר עצמו. הדרך הטובה ביותר להבין מהו אתר קז (6ו5 7ז=), היא להסתכל עליו כעל כונן: קשיח שבו אתה מסיור בעזרת סכר ו60ה:/\ של 95 פשוסשחו/. הקבצים שבאתר מסודרים לפי סדר כלשהו (נושאים, א-ב, שפות וכוי) שמאפשר לכל המעוניין למצוא ביניהס את דרכו. האתרים שבהם נמצאים הקבצים, נקראים: 66וו5 17 אתרי טזץ. בכניסה ,| למחשב צריך להזדהות בשם ובסיסמה, אך ישנו שם אחד שבו יכול להשתמש כל מי שניגש לאתר. השס הוא - פטטהוץחסחה - אנונימי, או סתם פלוני אלמוני. כמשתמש בתוכנת גלישה, וו דרך הגישה היחידה שלך. מיד נטביר למה אנונימי זה טוב. מ מחשנים וכיף. מאי 1998 ייבדוק את ידיעותידיי ‏ נטאלה ותנטובה! "ה >=" אז מהו, בעצס, ההבדל בין הורז וודת קובצ+ מאתר ץזידו1 לבין הורדה | מאתר. שדחו ₪ הורדה מאתר 1775 נוחה הרבה יותר, מפני שקיים הסבר כתוב לגבי שם הקובו ומה הוא יודע לעשות. לאתר ₪72 מומלצ לגשת כשאתה יודע את מיקומו המדויק של הקובן. שהרי אם תתחיל לשוטט ברחבי האתר, אתה עלול ללכת| לאיבוד ולבזבז ומן בתחיפוש (שיסתיים, לעתים, בלא כלוס). האתריס: ₪777 הר הר תרח אש שמשמו ה הח > == בנמממממשא ‏ > .-ם. ₪79 ה | :וזה" הם אתרים יוצא: דופן, כיוון שאתה גולש באתר 11712] ומבצע למעשה את הורדת הקוב מאתר 1=, למרות שאינך רואה זאת כך. דבר נוסף, פרוטוקול התקשורת להעברת קבצים סז פועל טוב יותר מפרוטוקול האינטרנט שדדז. מה ניתן למצוא בא אתתר אינטרנטז ₪ באתרי אינטרנט רביס ניתן למצוא תוכניות שאפשר להוריד אותן:או"להעתיק אותן אל המחשב שלך. תוכל גס למצוא קבצים אחרים, כמו קובצי טקסט, תמונות, סרטים, קול, איורים ועוד. בדרך > כלל, תמצא. תגכניות 6והאוסזה!3 (שיתופיות), או 6זהצוס6] (חופשיות). "באתרי ₪12 לא תמצא את הגרסאות המסחריות האחרונות של תוכנות, כמו: 7 שזסצ. 6הווטזהה תוכנית שיתופית. אם מצאת בה עניוך והחלטת להשתמש בה, הענך מתבקש לשלוח סכום כסף (פעוט) למי שפיתח את התוכנה, כדי לעודד אותו בדרכו. אם לא מצאת עניין בתוכנה, מחק אותה מהדוסק. / ו 41 6 הסופוצוסת 8וססוז// יקזות אם נרשמת אצל מפתח התוכנה, הוא בדרך כלל. ישלח לך עדכונים וחומר מודפס, וייתן לך ייביטחון" בעבודה ושקט נפשו. ו ן תוכנה חופשית, שניתן להשתמש בה ככל שתרצה, ללא צורך בתשלום כלשהו. השימוש בה חוקי תמיד. החיסרון היחיד בתוכניות מסוג זה - לא תמיד יש לך על מי לסמוך לצורך תמיכה. ₪ יש מגוון עצום של תוכניות 6זה טסוה ו-6זהשוסטז), כמעט לכל סוג מחשב (אבל בעיקר ל-6ק ולמקינטוש), וכמעט בכל נושא (גרפיקה, שפות תכנות, מענבדי תמלילים, תקשורת, וירוסים, ניהול זמן, עיבודים פיננסים ועוד). חברות רבות, כמו: ||[6שסאא, | 1 ס5ספטו]א , 5 ] 681146ז3), פזטזטוקוחס") 6!קכ ג, 161611 6 ושורה ארוכה של יצרני חומרה ותוכנה אחרים, בנו אתרי 1 באינטרנט, שמהס יכולים מפיצים, מפתחיס ומשתמשים להוריד קובצי עדכון. חנרת א, למשל, הוציאה דרייבר (מנהל התקן) חדש למדפסת. היא מציבה אותו באתר :171 שלה (וחסס.פת.צשצוו/:קזוח ), כדי שכל אחד שיש לו גישה לאינטרנט יוכל להוריד את הקוב ולהתקין אותו. ו הק ור רא ]1 אחר 0 משמש אתר 1 להור דת קבצים (יז) בחצורת אתר :יד1. 1 1 זה הרבה יותר מהיר וזול מאשר לשלוח דיסקטים לכל העולס. יְ שווה גס שווה. וההוכחה היא, שגס תוכניות גלישה נמצאות באינטרנט וכל אחד יכול להוריד אותן ולהשתמש בהן. ישנן: גם תוכניות חשובות אחרות, כמו: תוכניות עזר עבור 95 >שוסחואו, ‏ עדכוני תוכנה של אנטי וירוסים למיניהם, תוכנה ללימוד אנגלית למתתילים, תוכניות ללכודת מסכים (6זטזקה") ח66ז50) ועוד ועוד. לפניך רשימה חלקית |בלבד של אתויס מעניינים שבהם תוכל ילמצוא קבציס להורדה: [ו.)6ח. ה0סו6)15ח. פססט)//:כזוה * וחסט. 895/ו00חנאו. עועצצ//:קזות ווס6.6זה/6זהח5. שרצרצ//:כ]) ה וה60 086[תעצסם. וו וכז ה 60 1104]1165. ארר א //:קן!) 1 ר61.00₪חס. עאועוצ//:כן)וח וחסס.1165]. שועצוצ//:כןזות : ₪ דפדפן האינטרנט (זוהי תוכנת הגלישה שלך) מבצע את הגישה לאתר פטסהועהסחג 7[ באופן אוטומטי. צריך לספק לו את הכתובת (.1א11) ולהקיש זטשוחם. כעת ייוובר הקשר, תתבצע הודהות, ולפניך יוצג תוכן האתר. רוב אתרי ?₪1 כיוס נראים ומתנהגיס ממש כמו דפי ט6\ רגילים, והורדת קוב% מאתר כזה הפכה להיות יישקופהיי למשתמש. כניסה ייעיוורת" לאתר 72 באינטרנט מתבצעת על ידי כל משתמש, אפילו אס אינו מודע לכך. ל כשתיכנס לאתר ל 60 וצ ₪ או אל [ו.61ח. הס151ש!6ח. פצוססט1)//:כזוח | ותבקש להוריד מהם קוב>, ביצעת למעשה גישה לאתר טיזה. הערה! כיוון שתוכנת הגלישה שלך מזדהה בעת הכניסה לאתר בשם: גטסותץחסחג - נקרא מעתה לתהליך ‏ זה: גישה לאתר 7[ פטסוחעחסחה. למעשה, אתה יודע שאין אתר 712 גטסתעחסהג, אלא רק אתר קז. | אם לספק השיוות שדרכו אתה מחובר לאינטרנט יש אתר סז - זהו האתר היחיד, כרגע, שאליו אתה יכול לגשת עם שם המשתמש שלך והסיסמה, אבל... לא עם תוכנת גלישה. [ף יז ו 1 , זמופא .= 8 דב '/1 ני 8 טר 0ס6%ף:ום 1933 60160:606 37 זקת צחך 8 2|:29:0 8% פו] הסא 605084+:1ם 127% 02:30:06 21 זקת פש צזסז%6:ום [179% 00:00:00 נם התש פעך עו 2%6) 19%%4 ₪60:00:08 88 כטת הסן ספפום 8 ססַגַסַסַנָסָס 5[ בטל 1זז :הון 6ג511ב,5 ופכן 50:00:08 11 646% קל ץזס:6פום 1997 00:00:00 ₪05 :₪6 הס ע1:%5:08ם 1997 05.60ו01 17 צסא הס 5+5%05|ם 195% 80:00:00 3858 201 בחל [ז6:-+קום 1993 00:00:80 62 מו] טחד 7 למה פטסותעהסחתז ₪ כשאתוי ץזץ/ גנבגו לראשונה, הס שימשו, והס עדיין משמשים, :להעברת קבציס בין מחשביס. פעולה זו:-חייבה תהליך הודהות הכולל שם וסיסמה - הגיוני למדי. אבל, ההיגיון הזה חייב הרבה עבודה מצדו של מפעיל האתר. העברת קובץ ליותר ממשתמש אחד הייתה הסיוט של כל מפעיל מערכת. כשהתרחבה רשת האינטרנט ומספר המשתמשיס בה גדל מאוד, נעשתה העברת הקבצים מעשה שבשיגרה והיה צורך למצוא. פתרון קל, וזהו - ?1 פטסותץחסתג. מ . | ל הדי 9 2 ה . סו ו%% - ₪ מחא 4 1 ו 8 5-0 בואומ-5 ה | עטק וז גו. א . אפ. ב [תמל: ,ונ קחץ כשאתה מזדהה בפני אתר <71] אתת. מזדהה בשס %טטממץהטחג וכטיטמה אתה רוש את כתוכת הדואר האלקטרוני ] שלך. אבל, אינך צריך לדאוג - תוכנת 8 פהבפ 17%% 8 מ5ופן 28 ופת אשך ו % שיב: [199% כ5ו3159: ₪1 קפן בוו ₪ 313 וורז ףוגה 108% כסרכפו1ם: 26 תה נגטלר ₪ %ו% ₪ אהגפ 1847 5155/53 1% קאת הוח ₪ 5ן דו5ז95ו 13768 כ5ו8180) 88 8] של בתמונה העליונה: רשויסת הבצים המצויים בתוך אתר יקד]ז הבנוי כספריות ותתי-ספריות. בתכוונה מיסין: רעוימת קישורים לאתרי 7 ורטיימת ספריות וול האחר נוצמו. לאתרי ?זי יש חוקיס משלהם, וכדאי מאוד שתישמע להוראות הבית - "6פטסה 5ות'י. לדוגמה, יש אתרים שמבקשים שתתקשר אליהס בשעות מסוימות במשך היוס בלבד. הערה! , כשתוכנת הגלישה שלך, הדפדפן, י"מעבירה" קובצ מאתר 177], היא למעשה מעתיקה אותו. כלומר, הקוב המקורי נשאר באתר, ורק עותק שלו עובר אל המחשב שלך. ₪ מבנה אתר עא דומה מאוד למבנה | המוכר' של עצ תיקיות בסייר פשוסטחגע. הגלישה תבצע עבור את המשימה.. ותזדהה בעת הגישה לאתר שזח. | המלה פטסותץחסחג מקנה לך זכויות - הזכות להעתיק קבצים מאתר 5זת או, במקריס מאוד מיוחדים, להעביר קבצים מהמחשב שלך אל מחשב האתר. כיום ושנם כמה עשרות אלפים אתרי קזזן באינטרנט. החל מגדולים מאוד ועד לקטנים מאוד. כמעט בכל אתר ץז ו את עצמו יש שטח ‏ יציבורטי הנקרא "6ןפטם (או פוש) וממנו יכולים משתמשיס אַנונימיים להוריד תוכנות. / / יש תיקייה | ראשית עם ‏ מספר תיקיות-משנה, שבכל אחת מהן יכולות להיות תת-תיקיות נוספות. לעתים תראה תיקייה שליד שמה רשוס: אחו,] סווסטוחץפ, ופירוש הדבר שבחירה נתיקייה זו מקצרת את דרך הגישה אל תיקייה הנמצאת כמה רמות מתחת לה. הערה! אתרי 12 מוצגים בצורה עקבית, ולכן, אפשר להשיג מהם את הקבצים הדרושים. הדבר דומה לספריות הדיסקים שהן אחידות במבנה ואפשר לגשת לנתונים השוניס והמגוונים שבהן. / - .₪ וכיף, אי 1999 2% | 0-ו ן ן == מא תק םכמ השגה אא תא.. 0 מתן להעביר קונץ גדול יותר מהנפח הפגוו שיש כך בדיסק, | אם מצאת - 0 הרת אותו ₪ באתרי אינטרנט תמצא קובצי תוכניות דחוסים (68] 05560ז600010). | אלה הס קובבי הפעלה שיופעלו אם תלחצ עליהס לחיצה כפולה בסייר בצוסשחגאו. למרות שלכאורה מדובר בקבצים שאינס דחוסיס (116] 5560תקותסטהט), בדרך כלל תגלה שאלה קבציס דחוסים המיועדיס לפרישה עצמית (ולעתים אף להתקנה אוטומטית). כלומר, הפעלת הקוב תיצור קוב אחד או יותר בנפח כולל גדול מהקובצ שממנו נפרשו. בין הקבצים תוכל למצוא קובצי 6 630א, הרשאות שימוש בתוכנה וקובצי טקסט אחרים, המסבירים את תהליך ההתקנה והאפשרויות הנוספות של התוכנית שהורדת. 7 אך למרות ואת, כמעט כל הקבציס נמצאים במצב דחוס. גם קוב מאם (קובצ הפעלה) יכול, כאמור, להיות קובצ דהוס הנפרש עם הפעלתו. הקבצים נדחסים באופן ידני על ידי תוכנית ייעודית. תוכנית דחיסה/פרישה מקובלת מאוד היא כו?חו/. זו תוכנה שיתופית שהיא זמינה כמעט בכל אתר ,₪ (או מאתר הבית של החברה וחסס .קולחו.צווצו//:ק)זו). התוכנית קו?חו/ יודעת לדחוס ולפרוש קובצ. לקבצים הדחוסים על ידי תוכנה זו יש סיומת קו?. ה דפ דפן מעביר קובאז. של מה קורת כש ₪ כשלוחצים על קישור, בודק הדפדפן את סיומת שס הקובצ, כדי לראות על אטה סוג קוב מצביע הקישור. התהליך הוא כזת+> אם הסיומת היא חשון או וחווו, הוא מציג את הקובף בחלון הדפדפן, משוס שהוא מסמך ס6>\. | מחשבים וכיף, מאי 1998 אם הסיומת היא זאו, אין זה מטמך ט6או אמיתי, אולם, ניתן להציג אותו בקלות (זהו מסמך טקסט), לכן הדפדפן מציג אותו בחלון. אס הסיומת היא ]ו8, פקן, פ6קן, או וחפא, הדפדפן מציג את הקובצ בחלון, כי הוא קובא גרפיקה מסוג שבו הדפדפן יודע לטפל. אם הטשיומת היא טה, ]וג, ]וה או 6ווב, הדפדפן מפעיל תוכנה שיודעת -יילטפליי בקןבצי קול. | אס הסיומת היא טאשט, הדפדפן יודע שזו תוכנה או קובצ+ ארכיון הפורש את עצמו. הוא מציג תיבת דו-שיח ובה אתה נשאל אם לשמור את הקוב בתיקייה מסוימת בכונן הקשיח לשס הפעלה במועד מאוחר יותר, או שברצונך להפעיל אותו מיד. אם טיומת הקוב אינה אחת מאלו שהווכרו בסעיפים הקודמים, ניגש הדפדפן לרשימת שיוך הקבציס של 95 צצוסשחווש ובודק שס. לדוגמה, נניח שנמצא קובצ בעל סיומת צגצו. ברשימת שיוך הקבצים ימצא הדפדפן שקוב יפש מתאים - לרשמקול, ואז הוא ישלח אותו לרשמקול. בעברית פשוטה! שיוך קבצים היא רשימה שאליה יכולות לפנות כל תוכנות >שוססחוצ. היא מראה אילו סוגים של קבצים מתאימים ליישומים השונים, כדי שהפעלת הקוב (לחיצה כפולה על שמו) תפעיל את התוכנה הנכונה. < לדוגמה: כאשר תהיה בסייר ותלחף על שם קוב שהסיומת שלו 606, תופעל .מיד התוכנה סו , אשר גסם תפתח את הקובצ. כאשר תלח) על שם קובצ שהסיומת שלו אינה מוכרת, תוצג לפניך הרשימה, כדי שתסייע בבחירת היישוס להפעלת הקובצ. כדי להתבונן ברשימת השיוכים,: בחר בתפריט | תצוגה, ‏ אפשרויות | וכחר בכרטיסיה א6קעד ויז (סוגיי קבצים). > אם הקוב לא נמצא ברשומת השיוכים, ידרושה עזרה מהמשתמש: תוכל לבחור או 0ז ]ו שוה5, כדי לשמור את הקובצ. לדוסק הקשיח - ובזה לסיום, או שתוכל לבחור זו ו06, כדי להורות לדפדפן להשתמש באחד היישומים שתבחר לפתיחת הקובצ. אזהרה! : וירוס מחשב! ּ וירוס מחשב הוא שם כולל לתוכנות שיימתרבות" במחשב. הווירוס מגיע למחשב על ידי הפעלה של תוכנות הנגועות בו וירוס מחשב יכול להיות נחמד ולצייר על המסן זגל כלשהו, אך גס יכול להיות קטלני ולמחוק את כל המידע מהכוגנן הקשיח שלך. בהעתקת קובצ מהאינטרנט למחשב שלך קיים טיכון להימצאות וירוס. באתרי אינטרנט רבים (שהוזכרו בפרק זה, או בפרקים אחריס) ניתן למצוא גם תוכנות אנטי-וירוס מעולות, ולא רק וירוסים. נטאלה ותנטובה! ₪ האם יש דרך אחרת לגשת לאתר = =, ולא בעזרת : הדפרפןז. תוכניות שירות רבות מהאתר ₪ כן. המאפשרות גישה לאתרי 17)]. 1 תסו צוטח. בצוסטטו תוכל להוריד תוכניות חופשיות ושיתופיות המיועדות רק לשס קיימות התחברות לאתרי "1 אסם יש לך הרשאת גישה לאתר "11] כלשהו ועליך להקליד שֶם משתמש וסיסמה, תוכל לעשות זאת רק באמצעות תוכניות מיוחדות אלו. * הכתבה התאפשרה באדיבות הוצבאת "הוד עמיי". נועס ברנשטיין הדברן המהיר בעולם סטיב וודמור הוא האדס שמדבר הכי מהר בעולם. קרוב לשש מאות וארבעיס מלה יווה וודמור בדקה (למעלה מעשר מילים בשנייה), כשכל מלה ומלה - מובנת. האתר הינו דף אישי של וודמור עס מעט מידע אודותיו ובונוס מיוחד - קובצא סאונד שבו ניתן לשמוע את וודמור. האתר אינו מדהים ואפילו משעמם, אבל, כדאי לגלוש אליו רק כדי לשמוע את וודמור בפעולה. צוון: * אל+ כתובת: - ד חי ₪ - - 5 1 | + 51651 701" | ;2 | ו[ סו בו 1 ו ן דורי מ ב ולי ןל | וא ₪ רד 28 קל 451 | ההק 8 ופ ו ה הי פופו | 6-8 מ שופ 1 7 ההק 1 נאט | ל דרו הי מז ו / . " / 04| ]964 ₪ 2 8 4 וח שְהח5|. גיני, בת ?2, גְרֶה בוושיעגטון ועובדת מהבית בעיצוב אתרים ב-מח/א. גיני פתחה את חפה האישיים | לכל יתושביי האינטרנט, בכך שהצובה מצכמה בחדרה, שמשדרת תמונות עדכניות מהנעשה בו לאתר האינטרנט. בהתחלה ניתן היה לצפות חינם בתמונות, ‏ אך עתה יש להירשם ולשלס דמי חבר. למרות שכיוס עניין המצלמה המעדכנת תמונות באתר אינטרנט אינו חדש, בזמן שגיני פתחה את אתרה, הרעיון הזה היה מקורי וחדשני. ציון: = * א א כתובת: האתר הרנזמי של הדרדטים - ל ומשחקים, מתנות מדורדסות שביניהן רקעים לשולחן העבודה ואייקונים חדשים. עוד באתר - מידע על אירועי החגיגות ה-40 לחבר'ה ו האתר הרשמי אודות הגיבורים הקטנים, הכחולים והמופלאים, , הלוא הס - הדרדסים, מציע מידע רב על כל דרדס ודרדס. באתר יש גםס ם חוזונס, | ₪ אס הוא צעצוע נחמד שבעורתו תוכלו לעוות תמונות באינטרנט ולשחק בהן. הקלידו את כתובת האינטרנט שבכה נמצאת התמונה, ותוכלו לבחור באפקטים שאותם תפעילו על התמונה, למשל: טשטוש, סיבוב, פיצוצ וכוי, והכול דרך רשת האינטרנט. בסיום עיבוד התמונה, תוכלו לשמור אותה על המחשב שלכם וואו לשלוח אותה לחבר בדואר אלקטרוני. ובכן, כמו שאמרתי בהתחלה, האתר הוא צעצוע נחמד. ב'ון: > א + - --= ן00 1 / אוליס ‏ ו ו ה וו האתר מדורדס למדי. פיב 7 ו 0 | ציון: * א א אל אל.: כתובת: הז1).60זנורת5 לרורשר > 0 ל 5 ו כ / - וכיף,. סאי 1996 ההווושו / / | / | = 6חו!חס != אתר הנידור של הרשת. אחד מאתרי | הבידור הפופולרייס ביותר ברשת האינטרנט. | באתר -‏ חדשות-בידור עדכניות ישר | מהוליווד, משחקים בידורייס (מבחן ה- 10 1 של סיינפלד, לדוגמה), רכילויות, צ'ט, 1 שידוריס חיים ועוד. לטעמי, האונר מהווה נקודת פתיחה לכל נושא הקשור בתחוס הקולנוע, המוסיקה והבידור באינטרנט. ציון: * * * * * חנות הספרים "דיבוק" חנות הספרים הישראלית הגדולה באינטרנט הוקמה בשיתוף עם ענק הספרים האמריקני "אמזון". ביידיבוקיי תוכלו למצוא כ-20 אלף ספרים ומעלה בעברית, שרת מאובטח | להזמנות (אפשר גם להזמין בטלפון) , המלצות וביקורות על ספרים, עדכונים שוטפיס בדואר אלקטרוני ומבצעי הנחות והוזלות. מי אמר שעם ישראל כבר אינו עס הספר!. ציון: א א א * + שימושיות ועוד. "שש מיוסיקנם | 56 מיוסיקנט הוא אתר מוסיקה 6 ישראלי חדש, המציע בשלב זה ה חנות מוסיקה וירטואלית שיש בה 5000 דיסקים במגוון רב (כל הדיסקים הישראליים ומספר דיסקים לועזיים) ומאג ד ה | המכיל מידע על יותר מ-10,000 | כ א אמניס ו-120,000 שיריס. . באתר ‏ יש מדור לחדשות מוסיקליות, דפי אמנים ולוח הופעות כלל ארצי. האתר הוא. יוזמה מבורכת והגלישה היא ! חובה. לכל חובבי. המוסיקה וגולשי האינטרנט באשר הם. בשש הבשי | המשא ימו טנגמ ג ושימ ציון: * א * א א | כתובת: !64.60.1ח6ו5טרח. ארצול-- האתר של ארז מטרת "האתר של ארזיי היא להפיצ+ מידע על תוכנות, על אינטרנט, על חומרה ועל כל נושא אחר המתקשר באופן כלשהו למחשבים בקרב גולשי האינטרנט. האתר. המעוצב בטוב טעם, מיועד לכל גולשי האינטרנט, החל מהגולש המתחיל והנבוך ועד לגולש המומחה והמנוסה. האתר מחולק לקטגוריות ובו ניתן לבצע חיפוש חכם. . מועצת הפרחים נוסרה ו שת כמוחוע וארזים טיפ | רו , ד ידי ריל | כָ- 2300 כגרלים כדי ₪ 118 ונפה טר ציו|: *י אי אד = כתובת: מועצת הפרחים היא גוף ישראלי שפועל משנתי-61' ומאגד בתוכו כ-95% מייצוא הפרחים וצמחי הנוי בישראל. באתר | תוכלו למצוא מידע על סוגי פרחים, על > אגפים שונים במועצה, מידע למגדכל, עצות כתובתו המוזרה של חאתר מוזכירה את כתובת אתר/ה-[פא, אך אין קשר בין שני האתריס הללו (לפחות, אני לא מצאתי...) חו+ מוּה, האתר פרחוני למדי. ציון: אל א א א כתובת: ן המל המודאה ₪ רביויפי נש ה ה ד - 5 ב כ 8-5 באו 896 54278 זר קפפ מהודט ה (רע המא את-ף האתר של כפיר כפיר ויצמן הוא מעצב גרפי מרמת גן שהחליט לפתוח אתר. כפיר מציג בו את עבודותיו בתחוסם המולטימדיה, בתחוס הגרפי ובתחוס עיבוב האתרים. באתר תוכלו גם למצוא מידע אודות הבחור עצמו וכמה וכמה לינקיס לאתריס שכפיר מוצא אותס מעניינים. ציון: * * * כתובת: זר]א/[ן.סו:. וטס ו/צ/ש =" ₪ וח 45 חן - " רה 1 בקיצור הגיע הזמן שתוציאו את כל הסיפורים הקצרים שכתבתם אי פעם ממגירת השולחן שלכם, שבלאו הכי מעלה אבק כבר ומן רב. זאת מפני שהאתר ייבקיצוריי מעוניין לפרסם סיפורים קצרים שכתבתם, אך אף פעס לא זכיתס להוציאם לאור - לפרסם אותם. יש באתר מדור לסיפורים חדשים וארכיון המכיל את כל הסיפורים הישניס. ציון: א א * כתובת: | המוה 3 א06ח11/18165/1. 60. [סו. 65 ותה ו ל 1 -=1-2%| :רשושמ10] הר =1%] -רש בוו בוווה שה 9790 ₪ שת שר -8 ₪ "לי :₪ ₪ 8 ם- ₪ ₪ 08 2 5 א אה א 1 שאה >> = 55 הרש | שה 8" שרח ₪ 9₪ 543 ₪ ₪ 1 בז) עו ₪ מ ו הור ור [-יה. -] עושים "סידורים" ברושת בנק הפועלים בנק המזרחי טלבנק דיסקונט הבנק הבין-לאומי הראשון בנק לאומי בנק טפחות ביטוח לאומי מס הכנסה ביטוח ישיר מבטחים ביטוח ציון אתר הקניות של .101 אתר הקנלות89816 סופרנכו משלוחי מזון אויס - השכרת רכב צימריסם חדר במלון דן הומנת פרחים ימכון פסגות באלי פיצה דיוטי פרל העולם של פוקס אתר פשוט מדליק של רשת הטלוויזיה המעולה ובית היוצר של כמה מהסדרות הפופולריות | ביותר והטובות ביותר בטלוויזיה, | למשל: י"משפחת סימפסון", יימלרוז כלייסיי, "תיקים באפלה" ועוד. כמובן, אפשר לקרוא באתר חומר על כל אחת מהסדרות, על יוצרי הסדרה ועל השחקניס המשחקים בה. אבל, מה שעוד וותר מומלץ הוא לרוץ ישירות לאזור המשחקים של האתר. הצפייה - חובה. ב (|: אי * א אד אד כתובת: 60. הס אואס]. ורוע 601 רו[ סק בא הט וע 11 60 ורק רת. יעשי [60.1. אה טטא0) ואוש [1 60. 1101 שווע . ות 16 תגס. אועועי [1. 01.60 61). טי 1 צסם. [וס. וצצ 6. 0ם. [סרח. יע /ט תע ועט 11 60. התג 36)ץינרת. אושצש [60.1. מ0ו2. אשעצ/ש 5. 00 [0ן. 2 עוששי 1 . 45816 ש/ו/ 61 5 ועט 1 . 3 הזת שעועט לע 1 60 [18786-זטס]. אועע [[.60. 01615 030 עוע/ט [1. 60. 615ל0ס11. ועט אע [[ 81-22 [1 60. 166 ל)נו. וע שש 08;אסיו לה ן ---וסזבּ|סכ + +1 ג | ירי ד" ,== רהו הדש באו זני בה מיוזיקנט - אתר חדש המהווה חנות וירטואלית ומאגר מידע מעודכן על הנעשה בתחום המוסיקה והתקליטוריס באר ובעולס. הגולשיסם יכולים לדפדף ולקבל מידע בעבוית על חדשות, על אירועים, על הופעות ועל מבצעים. האתר מציע למכירה כ-3000 תקליטורים, מכל חברות התקליטים הישראליות, ובקטלוג מוצעים רוב התקליטוריס הישראלייס והלועזייס בהדפסה מקומית. האתר מאפשר לגולשים להאזין לקטע קצר מתוך כל תקליטור (כרבע דקה), כך שהמשתמשיס :כולים | להתרשסט ‏ מן התקליטור ולהחליט אס לרכוש אותו או לא. האתר הוקם בעזרת כלי הפיתוח של מגייק תעשיות תוכנה, והוא מיזסם משותף של "מדיה דיירקט", ויאיר ניצני. "אינטרנט והבי" במסגרת תערוכת | "אינטרנט וורלדיי שנערכה | בנו-ורק, | החשפה חברת "היולט-פקארדיי (0) לראשונה את האסטרטגיה העתידית שלה, שאותה 1 תנהיג בקרוב, ומטרתה לרתוס את שירותי 13 האינטרנט ולשלבם בכל מגוון פתרונותיה. - - מחשבים וכיף, סאי 1998 ג 4 7% כדי לממש את חזונה, תתמקד חברת קז בארבעה תחומיסם מרכציים: 6פקזס)ת] 660ת6)אש - [הקמת תשתית רבת עוצמה למערכות מידע, המבוסטסת על מחשוב פתוח ומבוזר ועל האינטרנט. תשתית זו תכלול מערכות דא ו-אוחש וביניהן גשרים. בנוסף, תתבסס התשתית על מערכי 0 הניתנים לניהול קל מרחוק, שיוזילו את עלויות הבעלות בשיעור של 50%. 5 - מגוון רחב של מוצרי תוכנה שירוצו על מערכות חומרה שונות ויהפכו את התשתית לבטוחה וקלה לניהול. התוכנות הללו יקלו על הלקוחות להגר את תהליכיהם העסקפום לאינטרנט במהירות ויתרמו למהפכה בתחומיס כמו: מויילות אלקטרונית ושיווק. כך, לדוגמה,| מאפשרת תוכנת | ?1 6חזפחטטַהה 6‏ לכל ארגון לשנות את תהליכיו העסקיום במהירות - ללא כל שינוי ביישומים הקשוריסם לתהליכיס הללו. התחומים הללו יסתיעו גס בטכנולוגיות | >חושפוח] דיגיטליות וארכיטקטורת הדפסה מבוזרות. זסוה5ת 2-00 - נוכחות | חזוקה בשוק הקמעונאי-ביתי שתענה על הצוכים של משפחות ושל עסקים קטנים. לצורך זה החברה מפתחת מגוון רחב של מוצרים חדשים וביניהס מערכות צילום דיגיטליות ביתיות, מכשיריס משולביס ([הה0ס6₪הט)וו[ט]), | מדפסות | ומחהשביס ביתיים ומכשירי כספומט אישיים (לצורך טעינת ייכסףיי וירטואלי בכרטיסיס חכמיס). ₪06 - עולם חדש של תשלומים אלקטרוניים/מסחר אלקטרוני המפותח באמצעות חברת הבת טחס!ו6צ, המובילה העולמית בתחוס מתן פתרונות תשלוס אלקטרוניים דרך האינטרנט. המועצה לישראל יפה מפרסמת עצות גינון במדור ‏ ייגינה לייי, במגזין האלקטרוני החדש - יילביתיי - שיתעדכן בכל חודש. את החומר למדור יכתוב האגרונוס מוטי לוי. ּ , 1 ן /. במגזין יילבית'י ייכללו המדורים: "מה מתבשליי (מתכונים קלים וטעימיס, "הפינה הירוקה" (כיצד נשמור ע2 הסביבה שאנו חייס בה) ייביתי לייי (מידע בענייני נדליין) "עצות מהבויידעסיי (על ניהול משק הבית) כית התלומות של בול גייטס 2 8 על חיחוליט חד-מעמיים ה בספגרת וארקת היווקה" 1עסוק נמחד תודסים = הפדקרם ניור לוכו הסכיבה = ורתררם חר > | עסיים. = שתהל השרמיט בחרתולים הר-ק עשיים דווף לו 0 -- . ייגונה לי" (כיצד לטפל בגינה שבחוא ובעציביס שבנית) יישפץ ביתךיי (עצות לשיפוצים קלים) "דירה להשכיריי (טיפים לשוכרי ולמשכירי דירות) ייקורת גגיי (על מיגון, בטיחות ויעילות בבית ובחצר). כתובת המגזין: ייאקסנט טכנולוגיות" יחידה ללוחמה בפשעי שתפקידה העיקרי לעקוב ולהתחקות אחר האקרים מככ רחבי העולם, ללמוד את דרכי פעולתם, לגלות ניסיונות פריצה ואת הכלים שבהם השתמשו, ולדווח עליהם. חברת הקימה העולמית מחשב, - אנשי היחידה המיוחדת הזו מעורים היטב בקהיליית ההאקריס ומגיעיס למידע עדכני בנושא, שעוזר להס במניעת אירועים חריגיס בזמן +מת. מן הידע שצוברים אנשי היחידה, מפיקים ומפתחיס באקסנט כלים מיוחדיס ושדרוג מוצריס (קיימים, שייתנו מענה הולם ואמיתי לבעיות עתידיות. פירצה קוראת לגנב 2-2 0-2 21 םה ₪20 2 השר מעמה שעות | אש שר לה ה הוה שהר ה הרה | ה = = חברת "קומסק| אבטחת מחשנים ומערכות מידעיי סיימה בימיס אלה מחקר מסודר ראשון בישראל, שבדק את המצב של אבטחת המידע במדגם מיוצג של עשרות ארגוניס במגזרים השוניס במשק, על ידי הרצת כליס ממוכנים. התוצאות שנתקבלו מן המחקר ‏ אינן מעודדות בכלל: מסתבר, כי ב-76% מהארגוניס שנבדקו נמצאו פרצות בדרגה חמורה במערכות המידע. | ב-13% מהארגונים נמצאו פרצות ברמה בינונית, ובשאר הארגונים נמצאו פרצות קלות. אף אחד מן הארגונים לא היה מוגן באופן מלא. לפי גיא אלפסי, ראש מחלקת המחקר בחברת | "קומסק", | מרב הפפעולות שהתבצעו במסגרת גל הפריצות האחרון באר ובארהייב (ביניהן נקשרו גם שמס של ה"אנלייזריי ופורצים מוכרים נוספים), התבססו על פרצות ביטחון : ידועות ומוכרות מזה חודשים. אפשר היה למנוע את כל הפרצות, אילו | האהגוניס שהותקפו, לרבות משרד ההגנה האמריקני, היו מקדישים את מלוא תשומת הלב הנדרשת למתרחש בתחוס אבטחת המודע. אחת הדרכים הבטוחות להימנע: מחזרה על גל תקיפות זהה, הינה ביצוע בדיקות חדירה ממוכנות, המשלבות ידע של קבוצת מומחים ושימוש בכלי ‏ ממוכן המסוגל לסרוק באופן מקיף את כל פרצות הביטחון הודועות כיום. תוצאות המחקר שנעשה בארצ דומות לתוצאות מחקרים שנעשו בעולם בתחום הזה מה שמוכוח כי גם כאן רוב המנהלים עדיין נוקטים בגישה של יילי זה לא יקרהיי. 4 קש -- עודד 7 גל הכביט המ היו אתר חדש, המוקדש כולו 8 הישראלי המבטיח, עודד קטש, נחנך לאחרונה על רשת חברת עגשוסט], ויש' בו מידע רב על הספורטאי ותמונות שונות שלו. ניתן למצוא באתר סקירה מקצועית על הקריירה של עודד, מימי ילדותו ועד היום, | סטטיסטיקות ונתונים, | קטעי עיתונות, פרטים אישיים ושאלון אישי שהוא השיב עליו, טיפים מקצועיים, קבצים ותמונות להורדה ועוד. כתובת האתר: 4 ../ / [1. 60 ע00%8. ה5ה11ה://:ק )ות אתר תקטורתי | חברת 0 זכתה במכרז 2 משרד התקשורת להקמת אתר האונטרנט של המשרד, והיא תבנה עבורו אתר מודע דינאמי על גבי הרשת, שישרת הן את: המשרד והן את הציבור כערו+ תקשורת דו סיכירי יעיל להפצת מידע. זהו צעד גדול למשרד הבריאות, שבתור רגולטור בתחום התקשורת בארצ מעוניין להיות שקוף לציבור ותקשורתי במלוא מובן: המלה. הנגישות לאתר וקלות השימוש במאגרי המודע שיופועו בו, ישפרו את השירותים שמשרד! התקשורת מציע ויספקו לציבור נישה קלה ומהירה למידע חשוב, כמוי תחומי אחריות המשרד, חקיקת התקשורת, נהלים וטפסים, רשימת בעלי רשיונות לשירות בזק וכיוייב. האתר יאפשר למשרד התקשורת לנהל דו-שיח תמידי עם הציבור ולשרת אותו ביעילות ובמהירות. המשתמשים יוכלו להוריד טפסים שונים הרלוונטייס להם, יתפרסמו באתר הודעות דובר המשרד והמידע הנמצא בו יעודכן באופן רצוף. בנוסף, יכיל האתר סקירות מעניינות מתחוסם התקשורת באר ובעולם, שהוא אחד התחומים הייחמים" ביותר כיוס. חברת החשמל בחרה במג'יק ככלי פיתוח להקמת אתר "נציב תלונות הציבוריי. מערכת התוכנה לקליטת תלונות הציבור | עובדת בסביבת האינטרנט ופותחה באמצעות 6 תות והז בש ביבת הלונות דאן. המערכת עובדת כחלק מהאתר הראשי של חברת ההשמל, ומאפשרת לאזרח לפנות ישירות לנציב בכקשה לפתרון בעלה, לקבלת מידע על דרך העבודה של הנציב, מידע על אמנת השירות של חברת החשמל, וכן פירוט סטטיטטי של התלונות שהתקבלו. המערכת מפעילה במקביל חמישה מנועי מגייק, במטרה לחאפשר זמני תגוכה מהיריס ללקוח. בנוסף, פותחה מערכת כ-16056ח טוקהוא, | המאפשרת לנציב תלונות הציבור לטפל בתלונות מעל גבי ה-מם /ו, באמצעות "דפדפן". כתובת האתר של חברת החשפמל: ו . 0כ- שיוקה ו - ה * ₪ = ₪ 0 0 5 ,ב - א ו וב 7 = + 7-4 ב א %] 1% נזטורזו 'ן 9 זו וח 86 01 עו10וגת דורון ניר משחק פעולה מתוחכם המבוסס על טרילוגיית מלחמת הכוכבים. .0 הסימפטונים | גיא גזית טיול וירטואלי ומשולב בהרפתקה בעיר ""ספרינגנילדיי המצויירת בה גרה משפחת סימפסון. .1 ) 050 קובי שחר משחק אסטרטגיה ולוגיסטיקה מלא הומור שבו אתם נדרשים פבנות. בתים ומבני ציבור ולהפריע למתחריםס. וא כפיר אלפנדרי | מש משחק אסטרטגיה-בזמן-אמת,. עליכס לעבור משימה אחר משימה בניסיון להציל את ה! .%6 4% דורון ניר | משחק הרפתקה מדהים הכנס לעולם ₪ בו שוס דבר אינו כפי שהוא נראה | בתחילה. 64 שאל את יובל והז וובל רוזנברג | כפיר אלפנדרי הבינה הקבועה שמביאה משחק עצות למי שנתקע בכל אסטרטגיה-בזמן-אמת משחק שהוא. חדש, קשה | ומצליח במיוחד. 4 השרה סחשבים וכיף, כואי אפפ אאמשיטיו 6/ סורק אשתפי4.. קושי יכָ0י0, גיליון חודש מאי, ועמו מנה גדושה של ביקורות וטיפים לשחקניס מתקשים. במדור משחכיף החודש תוכלו למצוא סקירה על מטפר כותריס שכבר נמצאיסם על המדפים כמה חודשים, אך רק עכשיו הגיעו אל המערכת. וזה המקום אולי לפנות אל חברות משחקי המחשב ולהזכיר להן שקוראינו היקרים היו רוצים לקרוא על המשחקים קצת לפני שפג תוקפם... מה קרה! פוחדיסם מקצת ביקורותז המגמה בעולסם המשחקים הולכת ומתקדמת לכיוון של גופיקה תלת-ממדית, ובמיוחד כזו שתומכת במאיצים השונים הקיימים בשוק. אס לפני שנה, כשרק החלו לצאת המאיצים הגרפיים הראשונים לשוק הס נועדו בעיקר למשחקי פעולה נוסהח 0086 הרי שבשנה האחרונה השימוש בהס התרחב לסימולטורים, למשחקי אסטרטגיה (וועזא הוא רק אחד מהם), וכיום חברת 85 84הסט.1 מפתחת משחק הרפתקה שיהיה מבוסס על מנוע גרפי תלת-ממדי תומך מאיצים. היוזמה היא ברוכה ביותר, ומי מכם שראה משחק רצ על מחשב עם מאיצ כזה מבין למה. כיוון שיותר ויותר משחקים יוצאיס לשוק עס תמיכה בכרטיסים אלה, אולי וה המקום להוסיף כמה המלצות צרכניות. בחודשיס אלה ממש מתחילים לצאת לשוק כרטיסיס עם המעבדיס החדשים של חברת אוסם3 - מעבדי ה-2 ססשססצ - ומחיריהס של המאיציס עס המעבד 0 ו הראשון צונחיס במהירות. זה זמן מתאים לרכוש את אחד הכרטיטיס שכוללים את המעבד הזה (ניתן להשיג כרטיטסים כאלה במחיר של כ- 600-500 שייח), ולהינות ממשחקי מחשב מהדור החדש. לאלה מכס שיש להסם סכומים גדולים יותר, כמובן שמאיציס חדשיס - מומלציס, אלא שכדאי לשים לב: שיפורים משמעותיים בין כרטיסי ה-2 700000 ל-1 00600 מורגשים רק במחשביס בעלי מעבד פנטיום 2. לנכן, אלה מכסם שיש להס מעבד כזה, ייתכן ותרצו להשקיע את הסכומים עבור מאיו חזק יותר, אך אם ברשותכס עדיין מחשב עס מעבד פנטיום רגיל (א1אזא או אחר), מומלא להשקיע את הכסף בשדרוג המעבד וברכישת מאיץ פחת חדיש. וכעת, לתוכן הגיליון: כתבנו היקר, כפיר אלפנדרי בדק שני משחקים מצויינים החודש. הראשון הוא חדצ]א, משחק אסטרטגיה בזמן-אמת חדיש, שעושה שימוש במנוע גרפי משוכלל, ולוקח את הזיאנר כולו מדרגה אחת מעלה. המשחק השני שסקר כפיר הוא פסווגטנטח!, גם הוא משחק אסטרטגיה, אלא שהפעס אסטרטגיה לפי תורות. שבחיםס לא מעטים חלק כפיר לכותרים האלו, ושווה לבדוק אותם. גיא גזית, העורך הנער שלנו, סקר החודש כותר אינטראקטיבי, שחובבי הסימפסוניס שביניכם בוודאי יעריכו: 66ו1פתחק5 |הוחוי. וגס לו היו כמה מילים טובות לומר. ולבסוף, אני סקרתי החודש את המשחק ייצללי האימפריה" (טזוקוח 6ת1 01 %5ו50360), עוד משחק-פעולה-מבוסס-מלחמת-הכוכבים, ואת ההמשך המדובר של וצץזא, הלוא הוא חטטוא, וגיליתי שוב שטעס הביקורת שונה מטעם הקהל גם בתחום משחקי המחשב... כרגיל, גם החודש לא נעדר מדורו של יובל רוזנברג, ולשמחתנו כאן במערכת, הפעם היו כל-כך הרבה שאלות מכם הקוראים, שלא נותר מקום לרמוים האחרים. למה לשמחתנו! כי אנחנו מעדיפים לענות לכסו על שאלות שמטרודות אתכם, במקום לפרסם רמזים לקהל אלמונל. קריאה נעימה. דורון ניר [ 6 6810 לס דורון ניר הנפיך קפיזור זומם לרצוח את לוק סקייווקר. זא ההתרהעוות הוא בין "הא'מובר'ה מנה עונ'ת" ל-"עוובו על הג'דיי". הנפיכה ליאה שוכרת אותך, דאעו רנראר, שכיר-חרב עצמאי, כדי שתמנע אח מז'מחו העוכלה של הנסיך וחנסה להעויב את האון פולו [הקצוא בבחם] מידיו של ג'אבה האיום... במקור, נכתב 50300 לקונסולת נינטנדו 6. אלא שהצלחתו הגדולה וכניסתס המאסיבית לשוק של מאיצי תלת-ממד (בעיקר אלה עס צ'יפסט של אסס 6 הביאה להמרתו ל-6ק, תוך תיקון מספר בעיות שהיו קיימות בפורמט הקודם. בכל מקרה, גוף המשחק נשאר והה, ואלה מכס שאהבו אותו בנינטנדו, יאהבו אותו עוד יותר על ה-6ק, בעיקר משוס שקטעי הווידאו המקשריס בין המשימות, נוצרו מחדש באנימציית מחשב מהממת, בניגוד לאנימציה | המצוירת והגרועה למדי שאפיינה את המשחק בגלגולו הקודם., המשחק מורכב מעשרה שלבים ראשיים, וכל שלב הוא משימה ראשית, המורכבת, ניחשתס (כון, | מכמה חלקים. בשש מהמשימות הראשיות הגיבור שלנו מסתובב ברגל, והן מזכירות מאוד משחקי פעולה, כמו ]זהפוחא |166 ואחרים. מתוך ארבע = המשימות. הנותרות, = חלל, שבהס הרובוט הנאמן שלכס מטיס שתיים הן קרבות ] את החללית, ומשאיר לכס את מלאכת = פוצוץ ה-משומקות טוז' השורקים סביבכס, ן בדיוק כמו לוק סקליווקר בסרט הראשון. = + עוד משימח אחת, המתרחשת | על הכוכב. | 8 הקפוא הוט (01000, ובה אתס נדרשים ל את וחפת החלל ו מכה שנית") ולפוצצ הליכונים מסוג 37-77 ורובוטיי סריקה שמתקרבים אל בסיס-המורריס. זוהי המשימה הראשונה, ולדעתי, אחת הטובות ביותר. במיוחד יפה הרעיון של הצלצל (תססטתג4) והחבל, שאתם יוריס אותס על רגלי ההליכונים, | קושרים ורואים אותם נופלים בחבטה ובפיצוצ נפלא. סוג המשימה האחרון הוא מרדף מהיר ועצבני ברחובותיה של עיר הנמל מוס-אייסלי, כשאתם רכובים על אופנוע- רחף מהסוג שנראה ביישובו של הגידיליי. משימה מדליקה לחלוטין ומהירה בטירוף... בכל המשימות, מבלר לינול לתהום,.. | 2 | + ה פרט. לקרבות החלל,: תוכלו לבחור בין שלוש נקודות מבט ‏ שונות: מגוף ראשון (סטייל 66ט₪), מגוף = שלישי (סטייל טחסז) וממבט-עק. שהוא, . (?< = יעול במיוחד להלוכה על מצוקים רס לא אתן כאן ציוניס נפרדים לכל אחת מהקטגוריות, אך אציין בקצרה, שהגרפיקה היא יפה וחלקה מאוד. 05פה5 מיועד אך ורק למחשבים המצוידיס במאיו תלת-ממד. הפיצוצים מרשימים, אבל בסך הכול, המנוע הגרפי פשוט למדי ואכןו כולל אפקטים מיוחדים. גם הסאונד והפסקול יפים מאוד, וכולליסם אפקטים מרשימיס של יריות ותעופה ומוסיקה דגומה היישר מתוך הפסקול המקורי. הבעיה העיקרית במשחק היא העובדה שכמו במשחק המקורי בנינטנדו, אין אפשרות לשמור את המשחק באמצע שלב, דבר שהופך למעיק במיוחד אס נהרגיס בדיוק שנייה אחת לפני סופו של שלב ארוך במיוחד. מזל שניתן למצוא רשימת ‏ ציטים באינטרנט, כך שאפשר לדלג בין השלבים... במשפט אחד: משחק טוב, יפה ומלא פעולה, וחבל שהביא אתו מהנינטנדו כמה חסרונות... אלה מכס שקיבלו עכשיו את המאיצ החדש ומתים להשווי+ בה יכולים לקנות את הכותר הזה ולהוצלא לחבריה את העינליס. ה ווח חי שם: 6וזוקוח= 18 ]0 5ו300חס שם משפחה: פטולה / ארקייד שם האב: 045215 .| כושפחה בארצי: הד ארצי מולטימדיה חים: 1|ע43583 3808 | יחרונות: נשטע סצוין, נראה לא-רע, 'עמוס באקען, סגוון סאוד. חסרוגות: סחייב סאיץ תלת-ססה . אי אפשר לשמור משחקים באסצע שלב וגמר מהרו | הישות מערכתו 0 וצח 10 ב יום / . / 5 נ' ₪ 8 ום ולה וש 5002-ל 5 6 . ה ד ==>-*47- + מחשביס וכיף, מאי 1998 . | גמנלה של אפו. -- ים ו וכיף, אפריל. 18 ההס'מפטונים גיא גזית לכל חובב? '"משפחת טימפסון'' באשר הם! "מעופרות סכופסון' היא, ללא עוררין, והיא זכתה להצלחה ברחבי העולם. אמנם, ‏ יש אנשים שאינס צופים בכלל בסדרה יימשפחת סימפסון". אך רבים כן צופים בה, ובאדיקות מסוימת, למרות שלא כולם מבינים את כל הבדיחות שבסדרה. הסיבה לכך נעוצה פעמים רבות בתרגוס העברי הקלוקל, ובעובדה שבדיחות רבות פונות לקהל בעל מנטליות אמריקנית, דבר שיש לחוותו, על מנת להבינו. חח והטחוי הוא מוצר אינטראקטיבי מבית 6צטטגזשוח] אסת, שמאפשר <נו לערוך סיור וירטואלי, תלת ממדי, בעיר ספרינגפילד (איני בטוח על איזו מבין 13 העריס בשם ספרינגפילד הקיימות בארה"ב, מדובר בסדרה... כנראה בעיר ערטילאית). יש פה ניסיון לשלב בסיור גס משחק הרפתקה, אך זה אינו קווסט של ממש, אלא יותר ביצוע משימות מרובות ככל האפשר, | צפייה | בקטעי האנימציה ההומוריסטיים המבוססים על הסדרה, ותוך כדי כך גס חיפוש קלפיס מיוחדיס (7%4 במספר). ישנס חפצים נוספים שניתן לאסוף, והם עוזרים לנו להתקדם במשחק, להיכנס. ולמצוא את הקלפים. למקומות נוספיס שאליהס אנו כה נכספים., לבד מן ההרפתקה ישנו גם מגוון של פעילויות משעשעות, כגון: לשחק במכונות שבמשחקיית הווידיאו (כמו משחק האגרוף האגדי, או לנסות. ולקלוע מטבעות לתוך פיה של בובת "יקראסטייי הליצן). שתות "סקווישייי - - . % = אין הגבלה בזמן המשחק, ואנו יכוליס להסתובב כאוות נפשנו וליהנות מקטעי האנימציה המצחיקים. בין עשרות האתרים שנונל לבקר בהם: ביתה של משפחת סימפסון ביתם של השכנים - משפחת פלנדרס משחקיית הווידאו המכולת של אפו (חה]א-=-אוצא) המסעדה של מו המפעקל שבו הומר עובד ועוד. לשחק ייאפווסיי (על משקל וחססכ), | שבו יש לחסל כל מיני עבריינים צעיריס שבאים ללכלך את המכולת, או לקלוע למטרה על תמונתו של "העוצר בוב" (00 או51606500) באמצעות הרוגטקה של בארט. ועוד כהנה וכהנה פעילויות. האנימציה החביבה והמוכרת, היא ברמה גבוהה ומוסיקת ה-:₪6א , אינה רעה בכלל. אולם, איכות הקול הדגוס דווקא מאכזבת מעט. לסיכום, חובבי סימפסונים ייהנו ממוצר זה (עד גבול מסוים), אך יימכורי סימפסון" ישתגעו עליוי למשחק הזה אורך חיים רב - הוא ארוך מאוד, אפילו עד מפרך. ממשק המשחק הוא יהצבע והקש=ן (0%ו21) = )חוסי), כאשר סמן העכבר מ את צורתו: חא אדוס - משמע שאין מה לעשות. חץ צהוב - ניתן ללכת לכיוון ההצבעה. יד מצביעה - יש מה לעשות כאן, יד פתוחה - ניתן לקחת חפץ וה ולשמרו. וכוי. מבחינת אלה שמשחקים, אורך החיים | תלוי במיזת התמכרותס לסדרה ומצב העצביס שלהס. - 1 ייוו "ו 1 7 1 / ]| ד 4 2 ב 8 וד בין קטעי האנימציה נוכל לראות את כל הדמולות בופן! (לא פסחו ואף לו על אחת מהן.) מר ברנס ועוזרו. סמיתירס, | הרוכביס על אופנוים, | סלמה ובטי (אחיותיה | התאומות "של מארגי), מילהאוו | (חברו ה נון של ל והר | | אעה המו 7 הא חיסרון בולט - תרגוס הספרות לעברית גורם | ליותר - מ-80% מהבדיחות. ללכת. לאיבוד, ונוה ייווכח כל מי שיודע לתרגם אותן לאנגלית, שאו הוא רואה בנער כיצד הךן = פיק יורדות לטמיון. "- מוכמו .7 2 כ הדוגמה המוחשית ביותר לכך (לפי דעתי) היא כתובית שמופיעה מתחת לתמונה שעל העטיפה, ובה רואיס את הומר "עושה קניותיי במכולת של אפו, והכיתוב אומר: "הצטרפו להומר כאשר הוא מתמלא בבורה מזויפת ובמלך מופרע בספר-א-זוליי "מלך מופרעייזו?! - אני לא חושב כך! הכוונה המקורית היא שהומר מתמלא ב-8ח1 /א167. מי שאינו יודע מהו צאזט, עלול להבין בטעות שהכוונה היא לביטוי אז16. (אידיוט גמור), אך למעשה, זהו משחק מלא הומור, שבו אתם נדרשים לרכוש חלקות חדשות, לבנות בתים צָאזט! והו סוג של בשר משומר/מעושן, ולאַכַלַחַ אותם, לבנות 1 ב צרבוה המזכיר במקצת נקניק קבנוס, והוא חביב מאוד על האמריקנים (בעיקר על לרווחת "הומרים" למיניהם. קובי שחר משחק המחשב הראשון שהתמכרתי לו היה עזוי)ממופ. עדיין בגרסה הראשונה, ללא תלת ממד, אבל מספק שעות של הנאה בתכנון ערים, בפתרון הבעיות של התושבים ובהתגברות על איתני הטבע. גרסת 2000 הוסיפה ממד חדש למשחק, וכעת, הציפיות מ-3000 צוו0וחו5 הן גבוהות. המשחק מתעכב בשל בעיות טכנולוגיות במימוש הציפיות האלו. אבל, נושא הכתבה הזאת אינו ץווסוחו5 לדורותיו, אלא משחק נפלא אחר העוסק בתכנון ובבניית ערים - זס)טנת51חס6. סלסה ובטי האחיות של סארג', לא תסיד נחסדות מומלף לגילאי 13 ומעלה (על. פי תווית היצרן), וזאת בשל השימוש באלימות קומית מאוירת-מרומזת. (לא. מפורשת), שמאפיינת גם את הסדרה4ב- לדוגמה, איומיו הנו₪0%0) על המטריד הטכפנוני ₪107 לחייו (בארט), מחשבים וכיף, סאי 1998 הת . ו. ו | | / ב- וסזסנתז5ח60, שלא כמו ב-ע₪018וו5, שבו אתם נמצאים לבדכם ללא הפרעה (פרט למאורעות בלתי-צפויים), כאן ניתן לשחק כנגד 3 מתחריס ועד בכלל. ההפרעה ליריב יכולה להתבצע על ידי מגוון של טיפוסים מפוקפקים: היפים, חבורת ה ופנוענים, ליצניסם מטורפיס ועוד. אפשר לבנות בית נטוש בלב-לבה של שכונת היוקרה של הליריב, ולתת לרוחות הרפאים לעשות את העבודה. אך די עס הגישה השלילית! מה נדרש כד? להלות קבלן מוצלח? - ראשית, יש לבנות מנסרת עציס. לצורך כך ניצור צוות עבודה, המורכב ממנהל ענודה ומשלושה פועלים בסרבלי עבודה, נסמן את השטח למנסרה, וקדימה - לעבודה. עם השלמת המנסרה נוכל לבנות בתים מדרגה 1. אבל עבודתנו אינה מסתיימת בבנייה. עלנו גם לשכן את הדיירים בבתים. כעת, עס השלמת מבנה אחד מכל סוג ברמה 1, נוכל לבנות מפעל בטון שיאפשר בניית בתיס ברמה ?2, וכך הלאה, עד בתים ברמה 5. אבל לאט לאט, הדיירים, שזה עתה שיכנו אותס במבנים החדשים שבנינו, מתלונניס על רעש בלתי פוסק מהמפעל הסמוך. לשםס כך, נבנה מפעל לאביזרים מיוחדים ובו גצ חלונות כפולים. ּ לא צריך לדאוג למשלוח, כי ניתן לשלוח את הדיירים עצמס לאסוף את הסחורה. מחשבים וכיף, מאי 8פפו בהמשך, הדיירים ירצו גם גדר חדשה, שיפוץ חדרי הבית ומעט עצים וריהוט ינה לאירוח השכנים. אם נראה לכם כי דרישות הדיירים מוגזמות, ניתן לסלקם מהבית, לפוצא אותו או למכור את הנכס למועצה. יכרו, אס בחרתם לסלק את הדיירים, אל תשאירו את הרכוש נטוש לאורך זמן. אי-אכלוס הבית גורס למקקים ענקיים להתפתח בו ולהפריע לכל השכניס הגריס באותה חלקה. אמרנו כי המשחק הוא התמודדות כנגד יריבים (מנוהליס על ידי המחשב או יצורי אנוש המחובריס לרשת). כיצד נוכל להתגונן נגד מכת הגניבות או החכלה בציוד! - לצורך זה נקיס את בניין המשטרה ונאמן קדטיס להיות שוטרים שיפטרלו מסביב לשכונה. להבדיל, נוכל להקיס משעדה איטלקית שהיא מקוס המפגש של חברי המאפיה. הגנגסטריס יעילים ביותר בטסילוק דיירים מבתיהם על פי הוראות המועצה. למבני הציבור האחרים ישנה חשיבות רבה. בית-החוליס משמש כמקוס מנוחה וריפוי לפועלים העובדים ללא לאות. בית-הספר מאפשר לייצר דיירים טוביםס יותר (כדי לאכלס את המבנים בדיירים ברמה גבוהה). הפארק הוא פינה ירוקה בין כל שטחי הבנייה הצפופים. ציונים גרפיקה יופי! כאשר אנו מביטיס מלמעלה על אזורי העיר, אנו רואים את בעלי התפקידיס ואת הדיירים מסתובבים בעיר. והם נראים נהדר. המבנים השונים מתוארים בפירוט רב, כולל אתרי הבנייה המוקפים גדר עא וערמות פיגומיס. בכניסה לתוך הבית אנו רואים, מלבד הנתוניס על מצב הבית והדיירים, גם קטע וידאו המתאר את מצבם, וכשהסם כועסים על שכר הדירה הגבוה, שומעיס היטב את הצעקות. א א א או אך קולות הבנייה, תגובת הדמויות, כאשר בוחרים אותן, נשמעים היטב ותורמים לציון הגבוה. אולס, החשוב ביותר הוא שהאפקטים הקוליים עוזריס בניהול העיר. קולות כחכוח הגרון של דייר לא מרוצה מפנה אותנו מיד לטפל בבעיה, כמו גם קולות פצפוצ ושריפה המחייבים לשלוח מידית טכנאי תיקונים לבית. * א א 7%+ פסקול משתנה, בהתאם למקום ההתרחשות שבו אנו נמצאים באותו וגע, וככך תורם לאווירת המשחק. המוסיקה נעימה לאוזן ובאיכות טובה. * < א מנטחקיות חוברת ההסבריס בעברית-דלה, לטעמי. חסר בה הסבר מפורט על כל מבנה ועל האפשריות | השנות ‏ בו, וכן טבלת התקדמות המסבירה מה הן "דרישות הקדס" לכל מבנה. כמו כן, נדרש זמן-מה כדי ללמוד כיצד לבצע משימות שונות. אבל, לאחר הלימוד הראשוני, כל פעולה נמצאת במרחק של 3-2 ייהקלקותיי עכבר. חלוקת המסך מוכרת ממשחקי אסטרטגיה אחרים. שני שלישים מגודל המסך מתארים את מקום ההתרחשות, ובו ניתן לסרוק את כל מפת היער. בשליש הנוסף של המסך קיימים אייקוניס המסביריס בבירור את הפעולות האפשריות לביצוע בכל מבנה ועס כל בעל תפקיד בעיר. + א א א קונזי קיימות 3 רמות קושי המשפיעות על מידת התחכום של היריב ועל התנהגותם של הדיירים. בחירה במשימת ייבנייה בלבדיי מהווה קרש קפיצה מצוין ללימוד המשחק, ומכאן ניתן להתקדם הן ברמת הקושי והן בסוג המשימה להשגת דרגת הקושי הרצויה. א א א א חיי מדף המשחק אינו כולל שלבים שעלינו לעבור בצורה סדרתית. הגשון במשחק הוא במשימת-העל שבחרנו להגדרת הניצחון: ₪ רווח של מיליון דולר בתקופה של 40 שנה. ₪ בניית מבגנה אחד מכל סוג אפשרי, וסיום בפירמידה של פרעה. ₪ בניית מבנה בכל אחד מהשטחים שבמפה. ₪ אוטופיה - כל דייריכס יהיו רגועים ושמחיס. ₪ בנייה, בנייה ושוב בנייה - מתאיס למתחילים. ₪ בבנייה והתקדמות ללא כל הפרעות. מלבד משימות גדולות אלו, המועצה, גס היא, תציג דרישה למשימות משנה. אס לא ממלאים אותן, הדבר גורם לסיוס המשחק. מלבד מגוון המשימות, קיימות גם מפות שונות באזורים אשר להס תוואי שטח שונה. לאוהבי משחקי אסטרטגיה המשלבים ויסות המשאבים ושליטה, יחד עם התמודדות במצביסם משתנים, מצפות שעות רבות עס משחק זה. * א א + התקנה לא טוב! המשחק מיועד לסביבת 5ספ. הפעלתו מתוך 95 פסצחו כללה הרצת זה ותוה6!א, עדכון זש6צתע של העכבר והרצת המשחק בגרסה 8%/18, למרות שפע המגהבייטס שבמחשב שלי. אבל, יש פתרון. באתר החברה באינטרנט (ראו בתעודת הזהות) קיים [6ג₪ המאפשר התקנת המשחק והאצתו כאפליקציית 5 8אי60ח1 מקורית (ס6טגוגא). במקרה זה, אין כל בעיה בהפעלת המשחק (לאחר הפעלת תכנית נוספת לקביעת כרטיט הקול). א אך טסינום אינני יודע מה מתכנניס ב-14815א עבור | 0 עזווחו5, אבל המשחק הזה מציב רף ּ דרישות גבוה. גרפיקה יפהפייה, סאונד מצוין, אתגר מחשבתי והמון הומור, כדוגמת מכתב התלונה שקיבלתי מאחד הדיירים שדרש בציניות ארסית להמשיך ולהפעיל את בית-החרושת הסמוך כל היוס וכל הלילה, כי הרעש אינו מפריע לו בכלל. זהו משחק שאינו מככב במצעדי המכירות של משחקי המחשב, אך למי שיישרוף" על משחקי אסטרטגיה כמוני, זהו בהחלט משחק מומלצ. שם: זסוסטזופחס0 = שם משפחה: אסטרטגיה בזמן אמת שם האב: 3 חפו5ע5 , חזובּ|ססה משפחה בארצ: באג מולטיסיסטם אחים: פזסזהו/ .סופ ייתרונות: גרפיקה וסאונד קעולים במשחק הזורש מחשבה ותכנון אסטרטגי. |[ חסרונות: בעיות התקנה שנפתרות בעזרת הושח. דורו התחייבות רבה סדי סמי עואיג .אוהב משחקי אסטרטגיה. . כתובת ברשת: | 00181 , שרע א . 1 מחשבים וכיף, ואי 1998 "הששח "שקמה המהששו == ל ₪ 0 = פחד ההקלה היחידה אשר ה*יתה במהלך הקיצים הללו, היו הלילות. כאשר הזקן השתכר, הוא נהג לצחקק ולספר לנו סייפורים אשר סופרו לו בילדותו. ₪ כ ₪ ראש מסדר האבירים.. ּ ' - !. 4 " - .. 08 205-050 5 שה 5-75 4-- 5-8 לי 4-ה שקמ שה הראה שאר 38 = שו-8) מע 78% ץ, 5 1% / 2% |" "או | עץ | "יקונאציט, הגיבור שגאל את העולם מן החשיכה. הוא ‏ הגיתח מן החשיכה - באותה עת שהתיישב כוכב שביט = ברקיע המערבי. בעת ההיא היה העולם נתון תחת עולם הכבד של בני שבט היימירקידיהיי. היו אלה אוכלי אדם כה מפחידים, עד שלא מספרים עליהס = לילדים. קונאציט היה היצור האנושי הראשון % ./ אשר שרד מקרב: עם הי'מירקידיה", הוץוא, לכל הדעות, הוא אחד הטובים מבין משחקי האסטרטגיה-בזמן-אמת שנראו על מסכנו בומן האחרוו. מי שמחפש משחק קל וזורם, ימצא את עצמו מקלל וזועם ומטיח במסך קללות וגידופים על כך, ששוב כל צבאו הפך לחתיכות בשר קצוצ הפוורות בשטח בסדר אקראי. המשחק בנוי ממבט של היטל-על על הדמויות. כלומר, מבט מלמעלה על שדה הקרב, מזוויות צפייה אחדות. השטח מספר רב של החלטות בזמן קצוב. במישור התפעולי - עליכם להקליק על העכבר ולהקליד על המקלדת במהירות שיא. המשחק מתמקד בדבריס הקטניס ביותור הקשורים בפיקוד, כמו, תצורת הכוח בשעת הליכה ובשעת קרב. ניתן לבחור מבין עשרה סוגים של מבנה קרבי (שורה, שורה צפופה, ראש חצ, מעגל וכו'). ישנן פקודות מיוחדות לפיזור הכוח, לנסיגה, לסיור שגרתי (פטרול) ועוד. אלו מהן שיביטו לכיוון הלא-נכון, יהיו ב 4 ולא רק ששרד, הוא הצליח לצוד נשמצ פשוטי בכלל לא ולאסוד את ה"מיקודיה" בשורת 2ל! = במשחק ניכרת השקעה עצומה בפרטים = אפשר, אפילו, לבחור את הכיוון שאליו 8 = | קדום שנקרא "טיין". כאשר הוכחד כל (מזג-אוויר וטופוגרפיה), ולכל יחידה יהיו = יביטו היחידות. שבט הזדון הזה, הפך קונאציט לקיסר ושלט לאורכהה של התקופה הנודעת בייעידן האוריי, משלב וה, הסיפור מתערפל. יש האומרים כי מת, או נחטף, ואף יש הסוברים שהכוח האצור בחפצים, כמו ף הייטיין", משך והפחיד אותו כאחד. 1 = וכקום" ל רוב הארצות כבר שייכות. ל- חםז1ג 1 , שרק לפני שנים אחדות הבעירו | את העיר. וכדברי הכוהן: הזקן, האור והחושך אוחזים בשלטון זה אחר זה, : שוּיכת לאדם או 7 מתים... התפוקות הספציפיות שלה בצורת הייחודית לה. לדוגמה, יש יתרון ברור אם תמקמו את הקשתים שלכם על גבעה שחולשת על שאר הסביבה, או בעמק קטן וצר. חשוב לציין שטעויות כמו אלו שהוזכרו, גורמות לצבא שלכס "להידלדל ולצבע האדום להיות דומיננטי על המסך... הפירוט האינפורמטיבי על היחידות אינו רב, יחסית, ושס ודרגת היחידה הס כמעט כל שתידרשו לדעת. ההתמקדות היא בהצבת הדמות ובשליטה בה. בחלק גדול של המשחק תידרשו להפגין הראשונות למות. ואס יהיו עם הפנים לכיוון ההליכה שלהן, הדבר יפחית את הבלגן הווחש בשדה הקרב הדינמי. -= - ,%- 2.5 > 4 רמה גבוהה של פיקוד ושליטה: תצטרכו לקבל וד, ולהחליט מבחינת החשיבה. - החלטות 7 הב . וו ' 4 וו + 4 | חיילים - החיילים הבסיסיים במשחק הם הלוחמיס. אותה דמות העוטה שרוון כסון, מגן ונשק. הס משמשים ככוח העיקרי התוקף והמגן, ואיתס מתבצע עיקר הקרב. קשתים - אותס בעלי שריון וקשת, אשר בטווח הרחוק מסוגלים לירות ולהסב נזקיסם כבדים לאויב, אם כי מקרוב הס נקצצים במהירות, וכמובן שלמקם אותם על ראש גבעה החולשת על מעבר הכרחי, תהיה פעולה מחוכמת. גמדים - אנשים קטניס ונרגזים, זורקים פצצות תבערה, שמתפוצצות וגורמות את מרב הנזק מבין מגוון כלי המשתתפים בקרב. אולם, חשוב לדעת היכן למקם אותם, משוס שבצליפה ובזריקה מכוונת הס לא הכי... (כנראה שיש לזה קשר ישיר עס אהבת הבירה והשיכר..). ולכן, אס תמקמו אותם בתוך שורות הלוחמים, אל תתפלאו אס מחצית מהכוח שלכם יעוף באוויר (תוך כדי התפרקותו לחלקיס קטנים). כמובן שַככל ששחקן משחק טוב יותר, הוא עולה ברמת' הניסיון, וזריוותו ותפקודו משתפרים, כך שהכוח שאתסם מקבליס בתחילת המשימה, אינו "בשר תותחיס'י, כי אס דמות שצריכים להשקיע בה ולטפח אותה. האויבים - רבים ושונים. ניתן לאמור, שגם למחשב יש טקטיקה מצוינת - האויבים אינס טיפשים ככל וכלל, והס משתמשים באיגופים ובמוארבים. ולא אחת קורה, שדווקא בשעת פיקוד על החלק הקדמי של פלוגתכם, לפתע אתס מגליס שחלקו האחורי של הצבא נשחט כליל, וכמה דמויות חומקות אל בין העציס. וכאן המקוס לציין את המפה האוטומטית (בקצה הימני העליון של המסך) שעוזרת לכם לקלוט את המארביס הללו. ציונים: גרפיקה מצוינת. אמנס, הסרטים בתצורה מצוירת (ומיושנת מעט), אולס, ישנה השקעה רבה בצורות הנוף ובטופוגרפיה. משחק זה משלב בצורה החדשנית ביותר את הגרפיקה התכת-ממדית, והתוצאות מרהיבות. המשחק מנצל את מלוא כוחו של המאיא הגרפי (א]ם3), שהוא מאיי גרפי הנ(מצא בחומרה (בכרטיסי המסך החדשים קיים הרכיב הזה). בתצורה שהיא - 9167 טוחויד 681 - ניכרת השקעה עצומה בצורות הנוף הטופוגרפיות, וכפי שהוזכר, ניתן לראות ולשנות את זוויות המצלמה בצורה חלקה ויוצאת מן הכלל. אפשר אף להגביר, או להפחית, את רמת הפירוט של הנוף או לעלות ברזולוציה. צריך רק לקחת בחשבון את העובדה שהמשחק צריך הרבה "כוחות סוס" של (01. סאנד טוב מאוד. ניתן לבחור את עוצמת הקול ואת קולות הרקע, אבל הדבר המדהים באמת הוא "אפקש הטשטריאו": קולות הקרב נשמעיםס דרך עדוץ הרמקול הימני או השמאלי, יחסית למצלמה, ופצבה שמתפוצצת משמאלכם תישמע דרך רמקול שמאק, וחצ שנורה לימינכסם, יישמע דרך רמקול ימין. הערה אישית: לשמוע את המשחק מבעד לאוזניות - תענוג. ועקות הקרב, רטינות הלוחמים על תיווז יתר, וכמובן וזעקות המוות של האויבים | (או במקרים רבים ‏ של פלוגתכם...) נשמעים ריאליסטיות מתמיד. אר א א פסקול לצערי, | אין במשחק מוסיקה ממש, שנשמעת לאורך המשימה, אלא קולות "יאמיתייסיי שמייצגים את הסביבה (משב הרוח, בעדים וכדי). לעניות דעתי, לא היה מזיק להוסיף קצת מוסיקה קצבית... א אך משחקיות אמנס, ניתן לבחור את אותה המשימה ולחזור עליה בטקטיקה שונה. אולם, אין מגוון של משימות, ולדעתו, בהשקעה לא גדולה יכלו מפתתי המשחק ליבור זאת. (ואני מעז לאמור שגם לא היה מזיק!) כאן, האפשרות היחידה היא ה-6ו005-חקוהקוח3 וחבל! הממשק שונה ממשקים מוכרים. בניסיון לפשט, כמה שניתן, את השימוש בעכבר, למעשה העמיסו את מרנ הפונקציות על המקלדת, כך ששימוש שוטף במשחק ידרוש ייקואורדינציית עכבר-מקלדתיי גבוהה יחסית. בסך הכול, לא מצאתי את צורת הממשק נוחה וידידותית. המשחק קשה, יחסית, וצריך לבצע הרבה משימות עד שמתרגלים לממשק. חשוב לציין לטובה את משחק ההדרכה (וגוזסוט]) ואת חוכרת ההוראות המצורפת (והמתורגמת כראוי). באשר למשחק רב-משתמשים, במשחק זה מושס דגש עצוס על אפשרויות המשחק ברשת. למשחק מצורף קוד טסודי שבעזרתו נרשמים באתר ופותחים חשבון שחקן, כך שתוכלו לקחת את פלוגתכם למלחמות וירטואליות בסייבר-ספייס. חלקה הנכבד של הוברת ההזרכה מתמקד במשהק רב-משתתפיס והחגיע הזמן שהמשחקים. הבאיס ייחשפו יותר לצורת משחק זו. א א א א התקנה בסך כ - קלה וידידותית. ההתקנה הקטנה מנצלת א וההתקנה הרצינית תדרוש 1/1(345%18). לא היו בעיות מיוחדות בהתקנה, אולם, חשוב לציין בזהירות את ה-5אז66זוס, שדרוש ידע קצת יותר מבסיסל:, כדי להתקין אותה באופן נכון. אל תחסכו זמן בקריאת כל קובצ? ה-6906א, כדי שלא תגלו בשלב של הדלקת המחשב מחדש, שהמחשב שלכס אונו מזהה את עצמו.. ניתן להתקין גם את גרסת ה-%:6עס6א למשחק רב-משתתפים, ועוד נרחיב עליה בהמשך. אפשר לשחק את המשחק במחשב בינוני ומעלה (ראו דרישות מערכת), אולם, המשחק תומך בכל חידושי הגרפיקה באופן מושלם (03003/א30, זה דורשי לפחות 8 וכדי לנצל את כל תכונות המשחק, דרוש מחשב חזק יחסית. א א אל בכני המשחק מתמקד באופן ישיר בטקטיקה ובאסטרטגיה בצורה המפורטת ביותר, ומי שמחפש את זה, ימצא את ייחוץזאיי מושלס בשבילו. בסך הכול, המשחק קיבל ציונים גבוהיס ו גם בעיתונים "שמעבר ליסיי, ובשמחה אנל מצטרף אליהם ונותן ל-הוץ]א את הציון 4.5!: הרחר השע ₪ ₪ ₪ ג מחששר ו ה ₪5 0,055 - 2 7 ₪ > 0 שם: 03זכ | חשווה- סוד -חועוא שם מושפחה: עססוגזו5 פחוד |88ה עום האבי: פופחטם משפחה בארצי: הד-ארצי מולטימדיה אחים: נכון לעכשיו - בן יחיד...(או "בן סשודרג" של 086₪, | הּהסזהּ))). יתרוגות: משחק גרפי מהסם. מעלה את " / וער משחקי האסטרטגיה לרסה חדשה. > חטרונות: רות ל די קשה > לתפעוו 1 דורון ניר בעולם מנטחקי המחנטב ינטנם כמה משחקים שהגיית שמם בלבד גורמת לבל שחקן מהטוב ננומכבד את ננצמו לצקצוקי לנטון מלאי עונג ולגניחות עילפון מהסוג שמאפיין, בדרך-בלל, יונקים הולכי-על-ארבנ. אלה הס המשחקים הבודדים שהופכים לתופעות של ממש, וגורמים ליייישור קו" בכל התעשייה, עס טכנולוגיות חדשות, אלמנטים חדשניים של משחקיות ורף מאמציס חדש בכל הנוגע לעיצוב משחקיס עתיריים. זץ!א - המשחק הראשון שהפיקה חברת חגץ6, בבעלות האחיס כריס ורובין מילר, הוא הרבה יותר מתופעה. מיד עס יציאתו לשוק בשנת 3פ9', כבש את המקוס הראשון במצעדי המכירות של משחקי המחשב, ולא ירד מהמקוס הראשון מאז ועד היוס !!! אלה מכסם שאינס בקיאיס בהלכות עולס הבידור האלקטרוני, ימשכו בוודאי בכתפיים ויגידו: "אז מה נ'י, ומיד יקפוצ שחקן מושבע ויסביר לכס שבשוק שבו חיי המדף של משחק ממוצע הס קצריס יותר מחייה של חבילת טישיו בינונית, משחק שמוסיף להיות ייהמשחק הנמכר ביותר בעולס" במשך + שניס רצופות, יש בו משהו מיוחד. העלילה ב-וץ]] הציגה בפמנו עולס קסוס, שלתוכו נפלנו בעקבות מציאה אקראית של ספר. הספר, משסתבר, הוא "ספר-קישוריי לאי [5צוא, שהוא אחד האיים של אנש ה"דיני", אנשים אלה הס חלק מתרנות עתיקה ומפוארת של . מספרי טיפורים, שהייתה להם היכולת המופלאה לכתוב ספרים, וכאשר הטפריס היו גמורים, העולס שאותו תיארו היה קם לתחייה ומתממש. -כדי להגלע אליו, <ש רק לנגוע. בייחלון הקישוריי שבעמוד ה ומיד נשאביס לתוכה | | תרבות הדיני נכחדה לפני שניס רבות,. וכל שנותר ממנה הוא אטרוס. | ומשפחתו, האחרוניס שניחנו יולת המופלאה. ₪ - בסופו של זְ8ִצָ]א, לאחר שהצלתם את אטרוס מגורלו האיוס שגרו עליו בניו המטורפים, סיפר לכס אטרוס שלמעשה, צרה גדולה הרבה יותר מאיימת עליו ועל כל שרידי תרבות הדיני. שא ₪ ו ו אטווס מספר שגם אביו הוא. לא בדיוק איש נקי-לבב (איזו משפחה !:?!), ושכלא את אשתו של אטרוס בעולס נוסן, חשצוה שמו, ולאחר מכן. גכלא בעצמו | בעולס אחר, בעקבות מלכודת שהציבו לו אטרוס ואשתו מבעוד מועד. עליכם לבאת אל העולם חטסצוא, להציל את אשתו של אטרוטס ולכלוא את אביו הרשע, גן, בספר-עולם, שהוא כלא מיוחד שכתב אטרוס. עד כאן, העלילה, ומכאן הביקורת. זפ/צוא היה המשחק הראשון שקניתי ל-וא0א-כ0. הוא< סימל עבור עולס המשחקיס כולו, יחד עס 6%ט0 הו7, את המעבר של עולס המשחקיס למולטימדיה: סרטי וידאו דגומים, טסאונד רציף ודגוס באיכות 16 ביט, ויותר מכול, כמות אדירה של אינפורמציה שניתן להעביר אותה, בלי האילוץ המזעזע של משפר הדיסקטיםס ההולך וגדל של המשחקיס באותס ימים. לעומתו, חש6ווא, לא רק שלא מחדש דבר מבחינה טכנולוגית, הוא אפילו יינצמדיי קצת יותר מדי לעבר. ב-ןץא המשחק התקדם דרך סדרה של תמונות קבועות, מעין רצף שקופיות, שהתחייב מהגרפיקה המתקדמת מאוד ביחס לחומרה במחשב הממוצע. מאז ועד היום, הטכנולוגיה של משחקי ההרפתקה התקדמה בזינוקים אדירים, וכבר לפני שנה, במשחק ₪שחגו!וא, ראינו מנוע גרפי שמאפשר התבוננות חופשית תלת-ממדית בחלל. | אלא ש-חסצוא נשאר עס הממשק הקודס של סדרת השקופיות, ורק אנימציה התוספה לתמונות הקבועות (ביפורים עפות, מים מתנועעים, חיפושיות מטיילות). | לעומת זאת, המנוע הגרפי חסר התחכוס | מפוצה בגרפיקה מדהימה של התמונות עצמן. חסשות, כמו קודמו, הוא יצירת אמנות של ממש, שמותחת את גבולות הדמיון למחוזות מופלאים. | מספר הפרטיסם בכל תמונה היא עצום, וזאת מבלי להתפשר על האיכות, עכ כושר ההמצאה ועל היופי של כל פרט. | העולס ח6שו₪ מורכב מחמישה אייס, שמקושריס ביניהם במערכת של קרוניות עיליות, תת-קרקעיות, ואפילר. = תת-מימיות. חיות נדירות ומוזרות, שבטיס נסתרים ומכונות נסתרות. כל אלה ישמשו אתכס בדרך אל הפתרון. הכנת רשימות תוך כדי המשחק, היא ממש הכרחית, שכן ישנס המון רמזים (חלק מהם אונו חיוני למשחק), כך שהיכולת להתבונן על כל הרמוים שאספתם תגדיל את סיכויוכסם לפתור את המשחק מבלי להזדקק לפתרון, שקיים באינטרנט. בנוסף לכלכןך, ובדומה ל-ץ)וא , רמזיס רביס חנויים בפסקות, ומומלצ+ להקשיב בקפידה לקולות השוניס, ומה גסם שהפסקול הוא מושלסם ותורס רבות לאווירה המיוחדת של כל אחד מהאייס. רוב המגזינים שסוקרים משחקו מחשב בעולם, ויכו את חששטות בציוניסם פושרים למדי, ולמרות זאת, המשחק, נכון להיום, הוא המשחק השני הנמכר ביותר בעולםס (800000 עותקיס בשלושת החודשים האחרונים של 97 במקוס הראשון, כמובן, נמצא זעוא עצמו). איך אפשר לחהטביר זאתז התשובה שלי ‏ לכך היא שרבים מהמשתמשים במחשב אינס משחקים בו באופן קבוע (פרט לסוליטייר). לא בוובזו. למרות המנוע הגרפי הפשוט להכעיס, העושר הוויזואלי והאפקטים אותה אוכלוסייה עצומה של משתמשים אינה מעונינת במשחקים מתוחכמים, מרובי מקשים ודורשי קואורדינציה. וץוא, כמו גם חשצוא, מספקים את התשובה המוחצת: משחק עס ממשק הפעלה פשוט להחריד, גרפיקה מדהימה, וסיפור שאינו מבזה את האינטליגנציה של השחקן המבוגר. כל אלה מצטרפים יחד ונותנים את של המשחקיס הנמכרים ביותר בכל הזמנים. והמבקרים (מה לעשות!) ייאלצו הפעם לרטון מתחת לשפמס הקטנוני ולחכות ל-3 8%6ש2)... נרפיקה כמו שאמרתי, הגרפיקה פשוט מדהימה. בכל תמונה במשחק הושקע מעל ומעבר, וניכר שארבע השנים שחלפו בפיתוח חשטוא, שמעשירים את העולס הגראה, מפצים על כך. בנוסף, %עא, בשל המחשבים האיטיים ששלטו אז בשוק, גנאל להסתפק באנימביה דלה, על חלק קטן מהמסך. : יי 7/]| מחשבים וכיף, ואי 1996 אםצזא נוקם ובגדול: אנימציה גדולה מהחיים, ראוותנית וצבעונית, שוטפת את המסך לאורך כל המשחק. היינסיעות" | במערכת הקרוניות בין האייס השוניס ב-חשצוא, הם מקטעי אנימציית המחשב המדהימים שיירונדרו" אי-פעם !!! אא א א א סאונד האפקטיס הקוליים לאורך המשחק, בדיוק כמו הגרפיקה, הם מפורטים, צלוליס ומשלימים את האווירה המיוחדת שציפיתי לה. בנוסף לכך, הם מהוויסם חלק משמעותי מפתרון החידות (אינני מתכוון לחידות מוסיקליות בסגנון "חזור-על-הצירוף"). המעכריס בין תמונה לתמונה, מבחינת השאונד, ‏ הש הלקיס ובלתי מורגשיס ו ממש; ורעשי הרקע, כמו גס קולות ההפעלה ּ בכך שאתס, כדמות הראשית במשחק, לא 4 1 נשמעיס אפילו ברמז. לא צעדים, לא | = נשימות, כלום. חסרון,. לדעתי, אך מוסיף % של המכונות השונות, מגווניס. ומדויקיס 2% = | עד לרמת גלגל השינייס הבודד... = אם יש חסרון כתחום הסאונד, הרי הוא | השק , 2" ו : יישסוך ל - | שמוס לקו 2% + מתנג ו ו גנת. ברקע. אאורים רבים. | לתחושת הייריחוףיי הקלה שמלווה את כל 7 ש ואין. מוטיקה יפה ב-ושוו8 ישנת ו מוז : / גת של יוצרי המשחק ליצור > / כך.. שבכלל. לא תרגישר - .- -- הם. 0 ן כ משחקיות הבעיה לה של אמץ]א היא דווקא בתחום וה. ראשית, ממשק ההפעלה הוא שיא הפשטות. הקישו עס העכבר במקוס הנכון והתקדמו לשסם. זה אינו חסרון, תגידו בוודאי, אלא שהנטייה לפשטות- יתר בממשק ההפעלה גרמה לכך שוויתרו על אלמנטים שיכלו להוסיף המון, כמו יומן רמזים אוטומטי (עייע זהעותא [023036)) ואפילו מכשיר הקלטה. הממשק הנוכחי מחייב הרכבת רשימות תוך כדי המשחק, ואפילו קריאה (:!) ממושכת של ספריס שונים המפוזרים ב-חטצוא וכתוביםס בכתב יד מחובר בלתי- אפשרי. * א * + קוננני ואינמליגנציה אתחיל | ואומר | שזוהי אחת ההרפתקאות הקשות ששיחקתי אי פעם. אלא שהציון המושכם כאן לא ניתן בגלל הקושי הרב, אלא בגלל העובדה שלמרות הקושי העצוס בפתרון החידות, המשחק הוא "הוגן" מאוד, כלומר, כל הרמזיס נמצאיס בו, רק צריך לשיס לב אליהסם. בנוסף לכך, לאורך כל המשחק לא נתקלתי בחידות יישרירותיות", כאלו שאין מושג איך אמוריס לנחש אותן (מהסוג של יישים את המטאטא באגזוז של המכונית, כדי שהמכונית תעוף..."). הבעיה היחידה במשחק הוגן כזה היא שלעתים, זה מסוכן *ילענות" את השחקן בחידות קשות מדי, כי הו פשוט *תייאש. בכל מקרה, לחובבי חידות חמיצר, מובטח כאן אימון מוחי לא מבוטל. א א א אל אורך-חיים כמו בכל משחק-הרפתקה, אין הרבה מה = לעשות לאחר שמסיימים את המשחק בפעס הראשונה. תשובת היוצרים של חטווא היא שהעולם של פטצוא הוא עולס עשיר ומלא, שתענוג לשוטט בו "סתם <> בשביל. הכיף". יכול להיות, אבל כמה | אפשר לשוטט בעולס שסיימתם לפתור בו : | החידו תז 0% כך תשיבו. בעצמכם ול = ל התקנה קלה מאוד. דרישות המערכת הן נמוכות, כך שכמעט כל מחשב פנטיום יכול להריף את המשחק בלי בעיות. המשחק פרוש על חמישה תקליטורים ומצריך לעתיס החלפה תכופה של התקליטורים בכונן, אך זאת רק אם אתסם מתעקשים "לדלג" הרבה בין האיים, דבר שאינו נחוצ. ישנה חוברת התקנה בעברית, ואפילו התרגום לא-רע. בנוסף, המשחק מתקין אוטומטית את כל הרכיבים הדיוושים, וכמו כן אינו תופס מקוס וב בכונן הקשיח (כ- 70 מגה). * א א אד סה"ב חיכיתי חודשים ארוכים למשחק הוה, ואני יוצא ממנו ברגשות. מעורביס. הגרפיקה בהחלט מקיימת את כל מה שציפיתי לו, אבל כנראה, המשחקיס המצויניסם שקיימים כיום בשוק קצת חידדו את שיני הביקורת. בכל מה שנוגע לכותר אינטראקטיבי מהסוג שמאניין זמרים או להקות, מוטצוא הוא ממש יצירת אמנות מופתית. כמשחק הרפתקה... קצת פחות. למרות כל זאת, אני בטוח שכל מי שאהב את 4עזא, לא יתאכזב מ-חשצו₪ ואני גם בטוח שלמרות הביקורת, הקהל יודע מה טוב בשבילו, ואני כאן רק כדי לבקר... * א אי א שם: חטצוה שם ושפחה: הרפתקה הורים: חהצס, טפוס 0 = משפחה בארצצ: באג מולטיסיסטם > אחים: ופץוא, 488515 אזס? יתרונות: מדהים ביופיו, סאונד איכותי, אחגר' מחשבחי סמדרגה ראשונה. ּ חסרוגות: החירות טלולות "לטגו" את המוח," פשוט, אורך חיים קצר. > ונ 2 4 רואי שבי מראשון לציון: נתקעתי במשחק "עולס הדיסק". ּ אני לא יודע איך להביא וש לדרקון את ששת הדברים 5 המוזהבים. נתתי לו כבר 3 דברים: שפכטל, חגורה ושן. - אנא עזור לי, כבר ניסיתי הדולי "= 4 א פספסת שלושה חפצים: 1) קודם כול, בחנות האלכימאי השתמש בחבית הקטנה על האח. ואז את החוט עם החבית. צא. בעורת הנפרורים, הדלק את הפתול שיוצא מצינור הניקוז, ואז תקבל מברשת ₪ זהב. 2 בארמון, השתמש בכתם הדש על ₪ השומר, כדי להיכנס. דבר עם האיכר. השתמש בזבל על ליצן החצר. השתמש בבועות אמבט באמבטיה (למרבה הפלא). והרי לך פעמון מזהב. 3) בצללים, קח את השפכטל. עכשיו, פנה ימינה לצריף. הסולם יעזור לך לעבור. נסה לקחת את המפתח. השתמש בנוצה על ₪ הגנב וקח את מפתח השלד הזהוב. * = עכשיו תוכל לתת הכול לדרקון. בהצלחה. ירון משולס: אני תקוע בחלקו השני של המשחק "ם". לאחר שלקחתי את החרב ופתחתי בעזרתה את הדלת שבגן, נתקעתי, ואני לא יודע מה לעשות (וה נראה כמו קודים או משהו כזה). .-4 וי קודסם כול, אני מתנצל שלא עניתי מוקדס יותר. ולפתרון: עלה במדרגות וגש לטלסקופ. פנה ימינה וסובב את הסמליס שמצורפים לטלסק ולחף - וקשת. פנה שמאלה והסתכל דרך הטלסקופ. שים לב לצבע של הכוכבים (ייקשתיי - ירוק). פנה ימינה ושנה את הסמלים לזוג קווים גליים. פנה ימינה והשתמש בטלסקופ שנית (יידלייי - כחול בהיר). רד מהמגדל וצא. פנה ימינה והתקרב לפסל של הייקשתיי ולח על הכנתור הירוק. התקרב לפסל של היידלייי ולחי על הכפתור הכחול הבהיר. הבט במראה שבתיבה העולה. לך לחדר העגול וסובב את הגלגל 10 פעמים. הסתובב ורד במדרגות. פנה שמאלה ופתח את התיבה. כל ואת רק כדי להשיג אקדח. אסי שטאובר: וש לִי בעיה עס המשחק הזהוח ם] |26₪298. | כשאני מגיע לגשר שלפני ספסשוד ‏ | אני לא יודע איך לעבור אותו. 5 > ו אכן כן, קשה לעבור את הגשר הנייל. אז למה להסתבך: בעיקר כשיש דרך אחרת. ' תיאלף לחזור ל-סשוחאץ, וקצת בצפון- מזרח, בהריס שלידו תמצא מעבר בין ההרים שיביא אותך לגשר הלופי. משם המשך לצפון-מורח ותגיע לטייקורו. " נדב לביא: | האס יש קודיסם למשחק ₪ הסוזהּ!והוחת [הזס1, ואס כן, מה 52 הם! 8 יש קודיס רביס! ש לחף אמדאם ואת טימן הפלוס (+), ואז הקש אחד מהקודים מהרשימה ולחא שנית את דא₪ , כדי להפעיקו. דג - מוסיף מתכת ואנרגיה באלף. -רדאר מכסה שטח מלא. םסא - מגלה מפה. [סהפוטטסס - כל הנשקים מכפילים את הפגיעה. אזאז - ניצחת. 0 - היחידות ישירו בעת קבלת פקודה. | 1 5/1 - בעזרת מקש ה-ו41 ומספר | כלשהו, תוכל להחליף יחידות. אם] - במקום % הכנס את מספר השחקן שלו, תראה את כמות ל | ₪ והאנרגיה שברשותו. ְ מחשבים וכיף, סאי 1998 אלדר קלופ: לא מזמן קיבלתי את המשחק ססק והייתי מאוד רוצה לדעת אס יש קודים למשחק הזה. - - ו * : שש אק - " - . - .1 0 "2 "7 .1 ₪ ---.- ₪ האם יש משחק שאן לו קודים! הנה רשימה של קודיס למשחק הזה: - סט .ןק ה]א, 65 - א ,00 ,59+קה וא .א 0 55 ש נסה ותיווכח. עומרי טל מרמת גן: 1. רציתי לשאול אם יש למשחק ייגובלינים 3'י קודים, ואס תוכל להביא לי אותם. = להביא לך, לאן?י את התשובות אני "מביא" רק לכאן. והנה הקודים לכל השלביס שבמשחק: 606 מסיסצס שתוהשוס אפתאצוהז 0 ואס , אופססאשום .םוד אאצואו סד אאסססשום 6אם. ופסס 4 00אאס10, ואקפס סד - סדצוסאא 59א600א מפטק>אא - 56 2 אני מכיר את המשחק הוחץה. התוכל להגיד לי את הקודים שבמשחק הזהז ואני שודע שיש קודים למשחק הזה. 4 ל מחשבים וכיףאי 1998 צשר הקודיס המפורסמים של חגוחעגא... האס יש מי שלא מכיר אותס!: כבר פרסמתי אותם בעבר הרחוק ומאז ועד היוס אנשיס ממשיכים לשלוח אותסם אליי. אפרטסס אותס שנית, למענך, אך כדאי שתדע שבמכתב שקיבלתי, הכותב טוען שהם אינס עובדים בכלכפ. והקודים... הם. ם ופסא זז רצ ם. דאוסק צ ה ]ואאואי, דפהזס.וסס, פמץז דצ א, המתשסץ הקודים הנייל הס באדיבות: גיא כא, רז לוי, אורי שברוצקי, ירין ארליך, אבירם בוצר, יואב מגור, לינור אלישע ורביס וטובים אחריס. בשעתו, אסיף תשבי מסר, שלאחר שהבסת את אדון החושך, הקש צג אס כדי להגיע לשלב נוסף. ועבדך הנאמן שמע על סוסמה סודית שתיתן לך פחות או יותר הכול. כאפר 94 צופי;: אני תקועה במשחק 2 סהטזח06/ קום 6|וו. ז: מצאתי כבר את שלושת החלקים: 85, >טוחחה )ל ו-6605, אך את הרביעי איני מובאת. הוא שייך בוודאי ל-606תגזע, כי מצאתי שם את הצוואה של מי שהחביא את החלק. אבל, מה לעשות, לא הולך לי!: אשמח אס תפתור לי את הבעיה. 3 אני יודע שיש קודיכ| למשחק ]| 6אג20) אבל אין לי את הקודים. בבקשה תן לי אותם. קח! לחץ "]" ואז הקש את הקודיס הבאים: סט - 1006 003 ]40 - לעבור דרך קירות. 9 - כל הנשקים והמפתחות. - התאבדות (לא לנסות בבית) ץצ ד - מעופף. אואא ]א - קפוצ שלב. תפסתז לפחות אי אפשר להגיד בסדר פסח שאתה | הבן שיילא יודע לשאוליי. = תשובה . אכן, ההודעה שבביתו של פרנקוס קצת 5 מבלבלת. כדאי שתפעלי לפי ההוראות 2 האקו: ואצי את הגב יש להפנות לעצ ואת החזית לבואר שבו קנית (אני מקווה) את המעדר. תהיי במצב ספורטיבי, ולכי 7-5 צעדים, עד שתגיעי לדשא. הסתובבי והתחילי לחפור. 4 וניב טל מתל אביב: אני ‏ מבקש לדעת את הקודים בוג7וק1105 6וחטת 1 = אענה לך, למרות שהקודים כבר פורסמו במדור זה בעבר. בפעם הבאה, שיס לב, אפרים! כאשר מגיעה הודעה (בפס הקטן = התחתון), אתה נכנס לפקס. עליהם. לח על: 7287 וגם על הכפתור הירוק, = כדי להגיע לשלב ירייה בחולדות בסוף > השלב. | ב - 4 ' | ₪- - . ב 7 4 כל .- - - = > : : -. ר] - "ו אי יקי מ 85 ₪ ר | ב* | | > | עש-* | . - יל חן קורולנקו: נתקעתי במשחק דיסקברי (קשרים), בחלק של פתיחת הכספת | בקיר, ולמרות שמצאתי את הקוד, לא הצלחתי לפתוח את הכספת. האם תוכל לעזור לי בכך ולתת לי טיפ לפתיחת הכספת. בתודה. שר אין ייטיפיי שיעזור לך לפתוח את הכספת, חו+ מהקוד הנכון. אז בוא ונברר אם אתה באמת יודע את הקוד. במגירה האמצעית תמצא את הכרטיס. שים לב למספר בעל 5 הספרות. המספר הזה, ללא כל תחכוס נוסף, צריך לפתוח לך את הכספת. ואל תבייש לפנות אליי בשאלות נוספות. - ם > ויותר חשוב, לח 8 ועל הכפתור הירוק, כדי להפעיל את הצייטיס. לאחר שעשית זאת, תוכל ללחוצ 51+6 לעשרת אלפיס דולר (והודעה משעשעת מהקריינית) וגם 6צוזוס, כדי לגמור את כל המחקר ולאפשר לך לננות את כל המבנים (גם את אלה שאתה לא צריך בשלבים מסוימים). ואס אתה ממש - | = רוצה לגמור את העסק - [1ז - כדי להפסיד ו-512, כדי לנצח. גיל;: אני מבקש לדעת אם :יש קודיסם למשחק 6]145%1. אודה לך אס תוכל לשלוח לי אותם אליי. 1 1 ג לשלוח!:: למה לשלוח אס אני וכול לפרסם בעיתון: ואז, אתה תקבל אותם, גסם השס שלך יופיע בעיתון וגם אנשיס אחרים שמעונייניס בקודים למשחק הנ"ל, יוכלו ליהנות?! הקודים הם: לחצ* ססגקפאסגם (המקש שמוחק) ו18₪ך בזמן המשחק. ואז הקש את הקודים האלה: א[ -‏ סא סט אסא םא - כל הנשק והתחמושת. סוא]א4 - כל התחמושת. ₪ - 200% מגן. 5 ו - דני-דין לשתי דקות. :זא זז - מפה מלאה. בהצלחה, חביבי. אסף שלוש: האס תוכל לשלוח אליי דרישות מערכת של המשחק ו ועוד דבר, כשפרסמת את > הקודיס למשחק הנייל (גיליון 70) שכחת לציין שצריך ללחו על 8 לפני הקשת הקוד, ועל אמיזאם לאחר מכן. בתודה. נש תודה על התיקון. דרישות מערכת! ווהי בקשה לא שגרתית. בכל מקרה: פנטיוס 75, 18א16, 6.2195 05, / ז 4 - ש מחשבים וכיף, קאי אפפ אמיר מראשלייצ: התחלתי לשחק במשחק ץ0 זסקט5 ואני נמצא בשלב הראשון של המשחק, מפני שבכל פעם שאני מגיע לחדר של האויב, הפבצה מתפוצצת! מה לעשות! אתה תקוותי היחידה (כי אף אחד אחר לא מכיר את המשחק הזה). איך לנטרל את הפצצהז בתודה מראש. ו %. 2 פמ | ב 1 /| ( 4 4: "1 ] -- %' שר % אכן, "אף אחד אחר לא מכיר את המשחק הזה" | אך מספמיק אדם אחד, טוב, לדוגמה: יהונתן נח, שלא רק מכיר את המשחק אלא גם גמר אותו ושלח אליי בזמנו את הפתרון המלא שלו. "למה לא פרסמת אותו מיד במדורז" אתה שואל, ובכן, הפתרון מצוין, אך כתב היד מאוד היקשה עלוי את הקריאה, כיוון שלא הבנתי את כל הכתוב. אוּ הנה הנתרון לנטרול הפצצה, על פי יהונתן (לפחות מה שהצלחתי להבין): בחדר - לחץ על מתג-האור שמצד ימין. הרכב את המשקפיים ולח על הפצצה. קח את המשקפיים ולח על הפצצה. מחשבים וכיףשסאי 1998 % מממ בש קח את הערכה לפירוק פצצות ושנית קח את המשקפיים. קח את המקדחה ואת הלהב האמצעי והוצא את הברגים, חוצ מהבורג הימנו. לחצ על העיגול המתכתי והשתמש בפס העבה. חתוך את החוט הכהה. הסר את המשקפיים והדלק את האור. מקווה שעזרנו (יהונתן ואנוכי). יונתן ורסנו: רביתי לשאול אותך מתי ייבא שוליית המכשף 3 (אם בכלל). בתודה מראש. האס אמרתי כבר שאני אוהב שאלות כאלו! בכל | מקרה, בחברת 4096000850 מוסרים שהם עובדים יומס ולילה על המשחק, והם מקווים שהוא ייצא ברבע האחרון של השנה. נמתין בסבלנות... גיא פרנקו האס יש קודיס למשחק | 5/1030 ולמשחק 06ח609, ואס | | כן, מה הס! בתודה מראש. שר כמובן שיש! רון רוזן יש לי חסוזבו5עגוש. ואת המשחק 2ז06ו43 טוהסי ניסיתי את הקודים מכל מיני מקומות אך שוס דבר לא פועל. אם אתם יודעים איך עושים את הקודים ל-חסוופו5ץ9!ק תענו לי בבקשה!!! שר כדי לקפוף שלב: פסע לצד שמאל, פסע לצד ימין, פסע שוב לצד שמאל, צעד לאחור, צעד קדימה, הסתובב שלוש פעמים סביב עצמך וקפוצ קדימה. לנשק: בעד שמאלה, צעד ימינה, צעד שמאלה, צעד אחורה, צעד קדימה, שלושה סיבובים וקפיצה אחורנית. מקווה שעזותי || "וו ו[ ו ו במשחק 5]%30 כתוב 6:08 461 !]5 (שים לב לאותיות גדולות וקטנות) ביישחקן חדשיי. צכשייו, תוכל להתחיל במשחק ויהיו לך צ'יטים למיניהם, למשל: 2 - מסך נשק [1= - אפשרויות שונות למשחק מ6אג ]קמס יש קודים הרבה יותר בנאליים: לח על מקש ה-0%6ג , כדי לעצור את המשחק, וכתוב: א - סא וסט 7 - לעבור בקירות 5 - תחמושת חינם לכל הנשקים 5 א טאתאטסזו - אם נמאס מתאויביס 1 ידמש טקב ו רוני טל שוכ | נ-33,600005 ץזסוחסו/ 56!1 60ווו0, המודם הקטן בעוכלם, נוכד "אח"!ו עם אוהם "הגנים", אך יותר מנטובח. חברת ‏ 01,1186) האירופית, המתמחה בפלתוח חומרה ותוכנה בתחום תקשורת המחשבים ותקשורת בכלל, מי שפיתחה את המוצר החדשני והמפתיע - מודס צזסות6]א ]561 ₪6ד011 - הכריזה על דגס חדיש יותר של המודם הקטן בעולם. זהו מודם חיצוני שמהירותו היא 33,600%023 הואז מיניאטורי ומשוכלל במיוחד, ומשמש, כמובן, גם כפקס, גם כמשיבון אוטומטי, וכמכשיר המאפשר שיחות בקשר דופלקס שא ללא מכשיר טלפון. הוא תואס לכל סוני ה-6פ, אך ניתן לחכרו גם למחשב מקונטוש. גודלו של המודם הזעור - מדהים; 4 ס"מ ; 10.4 סיימ א 6.4 ל המודם מסוגל לפעול גס כאשה. המחשב כבוי, ובעצם, גם כאשר = אינו מחובר בלל למחשב, אלא'רק לקו הטלפון:" 4 ל בזיכרון הפנומי שכו , שה(א בגודל ? מגה | לשמור עד כ- 50 פקסיפ!= יותר מחמישפכו עמודי 44 בצפופות ממוצעת וברזולוציה ס ְדַרטית, ומעל מאה עמודי 44 בצפיפות נמוכה וברזולוציה סטנדרטית. שש במקוס פקסים, מסוגל המודם לשמוך עד 20 דקות של הודעות לוליות, שאותן הוא מקליט בתצורה דיגילית. - 56 | וט ומסוג 1ַ145%], זפשר." המודם מבדיל באופן אוטומטי בין פקסים לבין שיחה קולית, מתריע על כך ומאפשר את קבלתסם באופן אוטומטי או במענה ידני. ואז, בלחיבת כפתור, ניתן לנהל שיחת טלפון שגרתית, ללא טילפון. המודם מכיל רמקול מובנה ומגיע עם מיקרופון שולחני, לכן, אין צורך בכרטיס קול. ' מקודמו בתחומים שונים המוצר החדש נבדל נתחיל במהירות, שכבר אינה 5קטא 33,600, אלה 56,000%005. ש נעבור למאפייניו של המוצר החדש: - /- כפתורי הפעלה נוחיס לפעולות, כגוף. = העברת קו הטלפון בין מכשיר הטלפון 1 (אם המודם עונה לשיחה טלפונית לפניי שהמשתמש הספיק להריס את השפופרת, או שהמשתמש הריס את השפופרת,. אך מ וקבל ] פקס). השמעת ההודעות שנשמרו במענה הקול בד 2 שליחה. סימולטנית של מידע. קולי. ומיזע ‏ סימולטני בהם. הדבר מאפשר שימוש. באפש רות הטלפוניות בעת העברת נתונים דרך קו ו הטלפון > גג 2% הוא בעל תאימות מלאה לייחלונותיי 5ל' , ומשתמי בטכנולוגיית עגוק % קטוע , כדי לבצע את זיהויר ואת התקנתו. במערכת. | אן החל דוש המשמעות ? ב תר ןְ אופצ ?ונל == 6 הוספת 7 רחוק, המאפשר. לבצע" 4 ע כל - הדלקתן המחשב. -- 5% 0 0% , שנמי חמצב שבו הווא נמצאו 3 וְ "7 ענה קולי, פקס) ותכנותו שמיעת 6 ו מחיקתן/שמירתן, והקלטת ההודעה הפרטית שלפנר הבפצוף. וכן הלאה. אכן, צעד קטנטן לאנושות, אך צעד גדול להתקשרות! ו | | 1 | מחשבים וכיף, אפריל 1998 . גיא גזית סגרנו מעגר בהחום בימודי "חרונות" %5', חשבנו שנגענו במעם בבר הנושא'ם האפשריים ושהג'ע הזמו רפרוש בגמנאות... אולס, לא כך הדבר פועל. הנושא הוא נושא דינמי, ומאוּ שעסקנו בו לראשונה, נוספו לו, פה ושם, תוספות ושינויים. כמו כן, מחזור אחד סיים, אמנם, את לימודי הכרת ה"חלונות" , אך עתה הניע תורו של מחזור אחר, המתחיל את דוכו עתה במבוכי הייחלונותיי, והמעגל שסגרנו רק החויר אותנו אל ההתחלה. אנשים רבים פונים אליי פעמים רבות בשאכה האס כראי להתקין מחדש את המערכת. בדרך כלל תשובתי היא יילאיי, אלא אס אין ברירה אחרת (כיוון שלעיתים זה לא נדרש וזה סתס בזבוז זמן). עם זאת כתבה זו מיועדת לאותם משתמשי חלונות שקרתה תקלה | במחשבס ועליהם להתקין את המערכת. מחדש. . זוהי תזכורת מרעננת ומדריך צעד אחר צעד למהססים. מחעובים |כיף, ואי 1998 אמנם, תוכנת חלונות %8?' כבר מגיעה בקול תרועה, אך עד שהיא לא תתביית בכל המחשבים (טוב, נסתפק ב-60% מהם), | אנו מוצאים לנחוץ. להיענות לבקשתם של רבים מקוראנו, שביקשו לשוב קצת אחורה בזמן (בעצסם, ממש לעשת סחושו6א, כמו לקסטת וידיאו). נקווה שגם קוראינו הוותיקים ישמחו לחזור אל הנושא הוה, שגדל מעט בהיקפו,| בהתאם לשנ"ים שנוספו לאחרונה. אם כן, הבה ונתחיל מן ההתחלה. נא להכיר - חלונות 95 5 פאוסשתו/ היא מערכת הפעלה שמקנה למחשב הביתי יכולות הפעלה, יישומים ותוכנות בפלטפורמה התומכת ב-!3 סיביות (ביט). לעומת ייחלונות" א.3, שמסוגלת להפעיל יושומי 16 ביט, או 5כום, שיכולתה אינה עולה על הפעלת יישומי 8 ביט בלבד! ההבדל הדק הזה (ויחי ההבדל הקטןי) מתבטא ביאופן הביצוע": בהפעלה, במהירות ובעובדה | שתחת ‏ מערכת ייחלונות"" 95' אנו יכוליס להפעיל מספר יישומִיס בו-זמנית ולקפוצ מאחד לאחר, בעוד הם מנצלים את משאבי המערכת (זיכרון, בעיקר), כך שפעולתה של תוכנה הפועלת ברקע, אינה נפגמת באופן משמעות*. נכון, זה אינו פטנט חדשני בכלל. נתקלנו בו גס במערכת חלונות א.3, ועוד לפני כן, במחשבי המקינטוש. תחת מערבת "חבונות" 95' אנו יבובים בהפעיב חספר יישומים בו-זמנית ובבפווי מאחד באחר בעוד הם מנצרים את משאבי המערבת (בע'קר)-בך שפעובתה שב תובנה שפועבת ברגע ה'נה נפגמת באופן משמעות'. זיברון זו היא רק ה אך "חלונות" 95' בהחלט עושה את מלאכתה גאמנה, ואת מלאכתו של המשתמש - קלה יותר. זוהי מערכת מתוחכמת וידידותית מאיו כמותה. התקנתה של מערכת זו היא בהכרח דבר של מה בכך, שאין בו כמעט מאמצ (גופני ו/או מחשבת. כל שעלינו לעשות הוא לפעול צעד-צעד בעקבות ההוראות המופיעות על המסך, ולענות, לפי הצורך, על השאלות השונות. הנרסאות הקיימות לייחלונות" 5פי הן: הגוסה המלאת ‏ - שאותה מפיצה מוקרוסופט עס כל מחשב חדש שנמכר - וגרסת העדכן, או השדרוג, המיועדת לבעלי מחשבים שעליהם מותקנת כבר גרסת ייחלונות'י מסוימת (כגון %.3 ואפילו דא). אין כל הבדל מהותי בין שתי הגרסאות הללו, לא בתפקוד ולא בכלים הקיימים בהן. כיום, מרבית הגרסאות נמצאות על תקליטורים, אך חלק נמצא עדיין על תקליטוניס. 1 תוכנית ההתקנה ו 5 ל 1 0 1 2 2 ל ב גא " 7% ₪ 0-7 ,= ער 5 שי" + ! | יל . . א : ל % ה .+.. . ש.י .' 5 . 0 ו - וז : | ההתקנה [אודכת 1 0 ב | 1 2 9 / + ]ו זי ₪ 2 % 2 ₪ ; . ל ל כ | ד . , ג ו , . 4 ₪ . 3 25 - שה מש ד ו ו ו [ | 2-03 בג וי כבוג. ו א לי הרמ "3 4עיויי > ו ו ב וב "ור 9 זחלה-לה-לה... לבד מזאת, ישנן גם גרסאות :ותר ספציפיות של "חלונות", כגון: הגרטה האנגלית (אשר אין לה כל תמיכה בעברית, באשר היא), גרסת ה-66טגחם (יש לה תמיכה בפונטים עברייס, אך ממשקה והעורה שלה, באנגלית בלבד). הגרטה העברית (ממשקה ותפריטיה בעברית, והיא תומכת בפונטים האנגליים). שלב ראעון נכניס את התקליטור, או את התקליטון הראשון, אל הכונן המתאים לו. מכאן, נפעל בהתאםס לגרסה שאנו מעונייניס להתקין אותה. + גרסת השזרוג אותה נתקין אס ברשותנו גרסה קודמת של ייחלונות". פתיחת חלון תיקיית יימערכת" ובחירת "מנהל הקבציסיי תביא אותנו לשלב שבו | +4 0. / מבי אל = בצ ו .,*4,74 ה / וןון-" % "0 4" , 0 - . 1 [ + . 5% , / .= % ₪ ו 1 1 2 4 , 0‏ "4 . / 1 - ] 6 "יי " . -'] 4 - . . ושיש . ו 6 ו ו 4 7 - .= . 2 לו 1] : - ₪ " 0 2 , ₪.. הור 10 3 05 -- בשלך. . | 3! ב במ ות ות המחשב שלד. נת בדיקה שגרתית ₪?ל ' המערכת [המשך יציאחה מתוכנית ההתקנח עלינו לבחור את הכונן הרצוי שבו נמצאת התקנת "חלונות", ולאחר מכן נפעיל את קוב קטו6פ. מכאן והלאה עלינו למלא בעקביות אחר ההוראות, ובסיוס כל פעולה, ללחוצ על כפתור ייהבאיי שמופיע על המסך. + הגרסה המלאת - עלינו להפעיל את פקודת קט5₪ דרך מערכת ה- 5סכ, ולשם כך ניכנס לכונן הרצוי (כגון :8 או :0 וכוי) ונכתוב את פקודת ההתקנה שש51. שלב שני נבחר את סוג ההתקנה שאנו מעונייניס שיתבצצע. ישנס ארבעה סוגיס שונים של התקנות, והם: 9% ההתקנה הרגילת זוהי ההתקנה | המומלצת | לרוב המשתמשים. היא מתקינה את כל מרכיביה השכיחים והשימושיים ביותר של המערכת, כגון: יושומי המולטימדיה, משחקים וכן עזרים שוניס לתפעול המערכת. + ההתקנת למחשב הנישא זוהי התקנה שמייעלת את ניהולו של המחשב הנישא, בכך שהיא מתקינה את היישומיס והקנצים הדוושים למחשב נישא, תוך התחשבות ותיסכון בשטת הכונן הקשיח. ישנן תכונות אחדות שמיעלות את תפקודן של המחשב הנישא, למשל: ניהול צריכת החשמל ויימזוודה"י (זוהי תכנית לניהול קבצים המועברים בין המחשב הנישא למחשב הנליח) ועוד. + חתקנה קומפקטית התקנה זו מיועדת למשתמשים שיש להס כונניס קשיחיס בעלי נפח מצומצם, או מעט מאוד מקום פנו?. התקנה זו מטעינה אז ורק את המרכיבים הבסטשייס וההכרהיים | של המערכת, הדרושים להפעלה. 5" פאוס6מג ה'א מערבת הפעבה שממנה רמחשב הביחי יבובות הפעבה, יישומים ותובנות בפרטפורמה התומבת ב-32 סיביות (ביט). % התקנה מותאמת אישית זוהי האפשרות לבחור את המרכיבים הרצוייסם למשתמש - אחד לאחד - מתוך הרשימה הארוכה של היישומיס והקבציס הנספחים למערכת. התקנה זו מתאימה בעיקר למשתמשים מתקדמיס ולמנהלי מערכות. כפי שציינתי לעיל, מה שנותר לנו לעשות הוא - לוודא שתהפרטים שמופ'יעים בחלון, הם אכן נכוניפן ללחוץ על כפתור "הבא'' שבתחתית חלון ההתקנה; להמתין לטיוס העברת כל הקבצים אל הכונן הקשיח ועדכונס במערכת. פעולה זו תימשך בין 20 דקות ועד שעה, וייתכן שיהיה צורך להפעיל את המחשם - פעס או פעמיים נוספות, מעבר לפעמיסם שהמחשב עושה זאת בעצמו. ו אץ' ב ו א - השזב עונת איו לעצור את המחשב נבאמצע 1 ו 4 צן ו 4% ".1% - הפע נולה, % אפנגלו אם ] ץ 1 ומה | / שה א [ זקע / אל 2 אם 7 המר חשנד חדי 1' ככון זג' (/ם ב במשז כ-10 דקות: ומעלר כעבור הזמן הנקוב לעיל, אפשר להפסיק את המערכת באמצע הפעולה, ויש לבחור בייהתאוששות תכמהיי, ולהמשיך לפעול, בהתאם להוראות. עד כאן בנושא ההתקנה של מערכת ההפעלה "חלוגות'י 95י. בהצלחה! סחשבים וכיף. ואי 1999 1 קוב? שחד * חידה א%מסבצר 2 המתכנת שלנו חשב כי הוא מצא פתרון מקורי לבעיה שהוצגה בפניו. זו הפונקציה שהוא כתב : שוסש (ץ. 5)3זה51 אה]/זהח :ץ, א וחו ָ וו )הרק | ( (0 => ץ--) 66 (0 => א--) ) ! ) ס|גוואי :("תגי )והחק 1 ",ה ק"אוקה =--ש ‏ צ ה ד השהששמד מה הייתה הדרישה לביצוע מפונקציה זוי מהי הבעיה! (רמז - קיימות שתי בעיות). פיז הפונקציה מקבלת שני פרמטרים ותפקידה להדפיס כוכביות כמספר הגדול מבין שני מספרי הקלט. הפתרון שנבחר הוא הרצת לולאה (1.005) להקטנת המספריס באחד והדפסת כוכבית עד אשר שני המספריס יהיו קטנים או שווים לאפס. > וכ תִיכ/ית? תנאי הסיום של הלולאה הוא תנאי "וגם" ( ₪ ₪). כוונת המתכנת הייתה להפחית 1 מהפרמטרים א ו-צ, ולאחר מכן לבדוק אס הם קטנים או שוויסם לאפס. אס א הגיע לאפס יוגסיי + הגיע לאפס אוי נטייים, כלומר, כל עוד (ם.1]ח) התנאי אינו ("ייי) מתקייס, אוי נמשיך. אבל, המתכנת שכח תכונה חשובה של תנאי "וגם" בשפת 6. אם בודקים את התנאי <2שחטט> 86 <60061>, אזי ראשית ייבדק 6" תנאי <1ח0ס>, ואם יימצא כי הוא אינו מתקיים, אז בוודאות לא יתקיים התנאי המקורי, ולכן, אאין בכלל צורך לבדוק את <1:>00062/ כלומר, במקרה שלנו יופחת 1 מ-א , וכיוון שתוצאת ההשוואה תהיה שלילית (אם א מספיק גדול), לא יתבצע בכלל חלקו השני של התנאי, הכולל הפחתת 1 מ-ץ. הפונקציה תדפיס כוכביות, כמספר שהוא הסכוס של שני פרמטרי הקלט פחות אחד (אם שני המספרים חיוביים). (נסו לחשוב: למה ייפחות אחדיי?). תכונה זו חוסכת בזמן הביצוע (לא מתבצעות פעולות מיותרות) וגם מאפשרת להימנע מפעולות שגויות. למשל, הפקודה ; פ / 8 = 6 נראית תמימה לחלוטין, אך אם ט שווה לאפס, נקבל שגיאת חילוק באפס. לפיכך, תוך כדי שימוש בתכונה שהזכרנו קודם לכן, ניתן לכתוב ;(ט ₪ = 6) 88 (0==! פ) . נחזור לבעוה המקורית. פתרון אפשרי לפונקציה יהיה: וס (ץ, א)%ז513 א3]א)חוזק ץ, א וחו א / :( ''*י )]זחוזק [--< ה / :| ( (0=> ץ) 66 (0 => א)) ! ) ס|וחש ( "תג' )!וחתק וכעת, לבעיה השנייה. הפונקציה תבצע את הנדרש, אם לפחות אחד הפרמטרים הוא מספר חיובי הגדול מאפס. אך מה יקרה אם שני הפרמטרים שווים לאפס (או אפילו מספרים שליליים)! במקרה כזה תדפיס הפונקציה כוכבית אחת, לפחהות. כיוון שתנאי הסיום של הלולאה יתבצע לאחר ביצוע אחד של גוף הלולאה, הרי תמוד תודפס כוכבית אחת - זו בעיה שכ טופול לקוי במקרה הקצה. המתכנת שכנו מיהר לתקן את הבעיה על ידי ₪6בק ₪ 6 וקיבל את התוצאה הזאת: [וס (ץ, א)51815 אה]אוחוו ץ, א וחו | 1 ;| ( (0=> ץ) א (0 => א) ) ! ) 6|וח/ ו (''*י )וחק ;--% --ע ] ( "תי )ותוזק אמנם, עבור המקרה (51418)0.0אה]אוחוזש לא הודפסה אף כוכבית, אבל, גסם במקרה (1)1,1ג51אגּ]אוחוזץק לא הודפסה אף כוכבית, והתכנית נתקעת! ראיתס מה קרה? הנסיך הקטן אמר: "יילדים! היזהרו מעצי באובב!", ואני מזהיר: יימתכנתים! היזהרו מפעולת 8516 6 וט5)!!י. כמובן שיש למחוק את סימן ה-"" מסוף פקודת ה-ם.]111/, שאחרת ניתקע בלולאה אינסופית. זז : וצ (ץ, א)פזהוס ]הר 1ץ, > זחו | (( (0=> ץ) ₪6 (0 => א) ) ! ) 6|וחשו :, 7 )])וחתק :--א 1--ץ . ; ( ''תגי )!תק ] * קובי שחר, מהנדס תוכנה בחברת אוטס.1-:ו תגובות, הערות ודוגמאות מענינות ניתן לשלוח אל ! א 10 עס 4 שב ק<;ז בק71+... צד77-2... 2 ד-עע, "מחשבים וביף" מכריזה על תחרדות כשרונות בתחום הכחיבה בנוטאים: מחעווב, תקעורת מחשבים, אינטרנט, "חלונות", חומרה, יינוומים, מעוחקים ועודו אס חבוי בכם חיידק הכתיבה, ובנושאי מחשבים יש לכם מה לומר ולספר, הנכם מוזמנים בזה, גדולים כקטנים, לנסות ולכתוב על אחד הנושאים הנייל. שילחו אלינו את כתבותיכס בדואר אלקטרוני, לכתובת: [167.061.1ח פ6חט ו ס6 או על גבי דיסקט, לכתובת: יימחשביס וכיףיי, ת.ד 675, רחובות. = "זמה יוצא ני מזה?" א. הכתבות הטובות ביותר תפורסמנה בירחון, ובין כותביהן יוגרלו פרסים (מתחוס נושא המחשבים, אלא מה!). ב. קיימת אפשרות שכותבים ייבחרו ככתבים במערכת הירחון. (נייזה לא הולך ברגל...") "דריעוות המערנת" 1. התאריך האחרון שעל הכתבות להגיע ליעדן הוא: 2. אפשר לשלוח יותר מכתבה אחת. 3. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את הכתבות בתאריכים הנראים לה, לערוך תיקונים ושינוייס ולהשתמש בכתבות כראות עיניה. 4. יש לביין את השם המלא מתחת לנושא הכתבה. 5. בסוף הכתבה יש לרשום פרטיס אישיים, כגון: גיל, כתובת, מס' טלפון, עיסוק וכדי. 6. נא להקפיד לשלוח את הכתבות כשהן שמורות בפורמטים 6 או דא7, בטקסט רגול, ללא עיצוב, הבלטות, צבעום, טבלאות, תמונות מצורפות וכד'. 7 שם הקוב ייכתב באותיות אנגליות בלבד, שמספרן לא יעלה על 8 אותיות. 8 רצוי להקליד את הכתבה בעזרת הייכתבןי' 086 שוח /ז, או ב-זס/. 9. תמונות לכתבה יש לשלוח בקוב נפרד, מכווצ, בפורמט =[ או 120 בלבד! שס הקובץ הזה יהיה כשם קובצ. הכתבה, בתוספת ספרות עוקבות, כמספר התמונות, לדוגמה: שקן. |ופסע, 05ן.0512 וכן הלאה בברבת "ביחבו והצליחז", צוות המערכת של "מחעובים וכיף". ₪ = יי קידיר -ר *-. טביט וכיה אי 555 וו / חגית נבון ווהי שאלה שכל אחד מאתנו י נתקל בה מאה פעמים, לפחות, | במהלך חייו. התשובה משתנה, ובהתאס לכל גיל, היא משתכללת | ויימתייקרתיי יותר. פע היה נוסח השאלה הרבה יותר תמים ואפילו רומנטי. תמיד נכנסה לתמונה פיה קסומה (מהאגדות של דיסני), המעניקה הזדמנות חד-פעמית לקיים את המשאלות הכי כמוסות. כיום, נוסח השאלה שונה. הפיה הפכה למחשב קר ומאוד לא-אנושי, שאמנס שואל (אםס בכלל) בקול מתכתי, בניגוד לקולה של אותה פיית קסמים, אך יכול לעשות כמעט כל דבר, וההדגשה היא על "כמעט"". החלטתי לערוך סקר קצר כדי לדעת, מה הן כיוס המשאלות הכמוסות של הילדים! / כמובן, שהיו צנועיסם שביקשו הרים של קצפת והרבה תותים. אבל, המתוחכמים יותר, הם ביקשו דברים לא כל כך קונבנציונליים. היו שביקשו שהמחשב יכין להם את שיעורי הבית. כאלה שרצו שהמחשב יילך במקומס לבית הספר או ישיר במקומם בליל הסדר את יימה נשתנה". ובכן, ידידיי, לא בשמים היא ! כבר כיום אנחנו יודעים שניתן לשִיר ולהקליט למחשב את קולנו ובכך לחטוך מהילד הקטן את המבוכה בליל הסדר, כשכל העיניים נשואות אליו לשמוע את קולו הערב. (הייתי רוצה לראות את הבעת הפנים של סבא וסבתא כשישמעו את המחשב שר במקום הנכד). :א המחרץ ע הדחה-- ₪7 שה = 5 ב שר ב ו מו ור מ ו שב ו שמשי וו וו וו יקור היייישהשוקוותה תיווק קרישווו ור רייק וה יווקו **וקמוט רוכ :1 מחעובים וכיף, מאי אפפ ו 1 ו | | [ | | 1 | ] 0 | הייתם מבקשים? ובעלי תעוזה? - הס יכולים למצוא ענודות מוכנות על כל מיני נושאים אם באתרי האינטרנט או ב-388. ילדים גדולים יותר ביקשו מהמחשב שיפגיש אותס עס נערת הלומותיהם. הבנות ביקשו לדעת איך הן ייראו אם יגזזו את השיער בצורה מסוימת או האם בגד וה או אחר מחמיא להן. גם כאן המחשב לא מאכזב אותנו: ישנן תוכנות שיכולות לערוך הדמיה שכ כל דבר כמעט. פשוט, צריך להצטלם ולהזין את המחשב בתמונה, ואחר כך, בלחיצת כפתור, אפשר לעשות הכול: לשנות | מאות תסרוקות ותספורות, 'יללבוש"י בגדים שונים, מכל מיני סוגים, ואפילו מבלי לצאת מהבית ומבלי להסיר אף בגד. אבל - עם כל הנוחות שבדבר, האס באמת קיימת נערה שמוכנה לוותר על חוויית היישופינגיי | המרנינה, | ולפסות | על התרוממות הרוח שבביקור בחנות אופנה ענקית, עס מראות מקיר לקיר, עס תאי מדידה ומיליון חברות המתלוו ומחמיאות לה על בגד זה או אחרז > המבוגרים יותר אולי היו מבקשים מהמחשב שימלא את מקומם בענודה. ואכן, בתי החרושת כיום עוברים כבר למכונות ולמחשבים שעושים את העבודה במקוס הפועלים במנעלים, החל בההכבת רכיבים אלקטרוניים וכלה בתפירת בגדים. אבל - המחשב, מהיר ככל שיהיה, לא יכול לשבת אתכם בהפסקה, לאכול כריך ולקטר על הבוס המעצבן... 4 כיום, אפילו את תחום הרפואה המחשבים מייעלים ומשפרים, ואפילו מנתחים נעזרים בהס בעת ניתוח... אבל - האם המחשב יכול לבצע הנשמה מפה לפהז + ישנן תוכנות לשירותס של שופטים, משפטנים ודומיהם, המאפשרות לקבצ פסקי דין. ניתן להזין אותן בנתוני אירוע מסוים ולקבל תשובה מידית שתהסוך הליכים משפטיים הכרוכים בדבר ובירוקוטיה מיותרת המאפיינת את הממסד. אבל - על מה נקטר אז! את מי נאשים! צריך פקיד אפור ששותה כוס תה ומסתכל עליכס בעינייסם טווטות ושכל מה שהוא רוצה זה ללכת הביתה. מעניין, מה היה קורה לו הלו מציגיס בפני המחשב את הפרטיס מתוך "משפט שלמה", האם היה המחשב מגיע לאותו פסק דין: > ניתן כיום לעבוד מהבית ולשוחח, באמצעות המחשב, בענייני עבודה עס מספר אנשים בו-זמנית, אבל - אף מחשב שבעולם לא יכול להחליף את אחוות הנהגים בפקקים של הבוקר, את הדיווחים מהשטח, דבר שהפך לשיגרה כל כך מוכרת. ניתן להתחבר למועדון של היכרויות או פשוט לשוטט באינטרנט ולהכיר אנשים מכל העולם, ולא לחכות לפגישה מקרית באוטובכוס או להת אכזב מפגישה עיוורת. אבל - מה יספק לנו את ההתרגשות ואת המתח האוחזיס בנו לקראת פגישה כזאת? המחשב הביתי מאפשר לנו לדעת את תחוית | מזג האוויר, וכבר לא צריך לחכות לחדשות. אבל - האס כדאי לוותר על הופעותיהס של דני רופ של ענת וכסלר ושל כל מגישו התחזית המודמנים, שחתך דיבורס קצבי ומהיר, ושתתזיותיהס לעתים חזויות ולעתים יימתחזויותיי! 9% אפילו לקבוע אס אתס דוברים אמת או שקר, המחשב יכול, וכל ואת דרך הטלפון | ובעזרת חיישנים | מיוחדים המגיביס לשינוייס קלים בטון הדיבור. האם אנחנו באמת מעונייניסם באמת! אין צורך להעסיק מזכירה שתתאם פגישות או שתקבל הודעות. כיום, ניתן לקבל, באמצעות טלפון סלולרי, כל דואר אלקטרוני המגיע למחשב שלכם. אבל - אם תשאלו את הבוס, הוא תמיד יעדיף מזכירה חיננית שאפשר להעמיס עליה עבודה רבה והיא תמשיך לחייך ולהכין קפה, בדיוק כמו שאתם אוהבים. גס לכה לציפורניים לא נראית טוב על מקשי המקלדת... נכון, מופלאות הן יכולותיו של המחשב. אבל - ניתן לומר בוודאות שעדיין ישנס דברים שהוא אינו יכול לעשות אותס: הוא אינו יכול לקוס באמצע הלילה כשהילד בוכה ולהכניס לפיו את המוצצ שנפל. הוא אינו יכול להאכיל את הרך הנולד או להחליף לו את החיתול הסורח, בלילה, בבוקר, בצהריים... הוא אינו מסוגל לקפל כביסה ולתלות כביסה. ובעיקר - הוא אינו יכול להעניק חיבוק או נשיקה כשנפצעים. הוא אינו יכול להביע רגשות, או להגיד בקולו המתכתי "אני אוהב אותךיי ובאמת להתכוון לכך. הוא גם לא ייקח את הכלב לטיול רגלי מסביב לבלוק, או ישפוך את הזבל... הוא לא מסוגל להחליף את המוח האנושי המתכנת והפותר את הבעיות, כאשר המחשב עצמו נתקע. הנה כי כן, על אף כל יכולותו המדהימות של המחשב, בעצם, הוא עושה בדיוק את מה שייאומריסיי לו לעשות. האם אי פעם יקוס הגולם על יוצרו - על כך, רק לעתיד פתרוניס. יע = > סחשובים וכיף, ואי 996 וקו ל ול וי //; 7 תַַחָ גו כ 0 / כו 00)', . | 00000 /ק וו 2 מסתבר, כי קשה להתפרנס מהמקצוע יבלש פרטייי, ולכן, אנו מצטרפים לידידנו בביקורו בבית משפחת פריווינקל כסוכן מכירות של ספרים. לאחר ההתקנה המהירה, צפה יובל בסרט ההקדמה: ילדם הקטן של בני משפחת. פריווינקל מתאמן בחדרו, כדי ליהפך לקוסם. ילרה קטנה, בתם של זונ מאורחי הוריו, נכנסת לחדר ו.. הופכת למפלצת ענקית. הפנתר הוורוד מתנדב לסייוו, כדי להטויב את המצב לקדמותו. כתוס הקטע הזה, היה יובל מוכן להתחיל במשימה. הפעלת הפנתר הוורוד דומה לאופו ההפעלה במשחק הראשון. בכל מסך יש לחפש את הנקודות החמות, המסומנות על ידי השינוי בסמן. קליק בנקודות אלו מפעיל דו-שיח עם אחת הדמויות או מאפשר לפנתר לקחת חפי שבוודאי יביא תועלת בהמשך. במשחקים המיועדים לקהל מבוגר יותר, הציפיות ממשחק-המשך הן שהוא ישתפר בכל התחומים: בגרפיקה, באפשרויות משחק ובתחכום. אולם, במשחק זה, המיועד לגיל צעיר יותר (7+), אין כל שיפור לעומת קודמו בסדרה. 60 מחשבים וכיף, כאי 1998 וע" ₪ 1 ו הְזָה. זהו קווסט שבו .צריך לאסוף חפצים ממקומות שוניס, בדי להיעזר בהם בהמשך לפתרון בעיות. יבל גילה כי כדאי לדבר עם כל דמות שהופיעה בדרכו, מפני שלעתיס קרובות הדמות עשויה לרמוו על כיוון התפתחות העלילה או לדרוש את החפצ שאותו צריך לחפש. יובל מיהר לסרווק את כל חדרי האחוזה ולגלות ביער הסמוך למבנה האחחה את בקתתו של דממוזר (דסם מוזר), המכשף הגדול, שהוא זמות הרשע בסיפור, האחראי על כוחות הקסס שגרמו לילדה קטנה וחמודה ליהפך למפלצת. ן ימרצו גינב חדינה יוג גוו 8 | || הפיכון. נבלך מאה ן בצגו ונות. ההגרים יי ו ו למדינת ימראל, מו קרגה ברמתיוג . יצוד מדיוב יבחזית. בַּםַ [ וצו ופ ככוון מחזמ גו צרין מולדהם | 1ו. 1 | ' במקום מטור כורמו בום אבותיהם = (פןי 2084 מוה. מדיןת = נסדה נ.1848. היצ נובכת גמזינו גערב'ופ ירדן. מצרים, טורים = כבנון, בים הניכון וים סוף ששמ 808888קַאשא 6 ה 5 5 'ון התומנים בימרול בב גו עזכים חדמי / 5% | 8 | ור / 2 || בעדנים גילמת 0 | ק ויםַ ₪ | מו 0 | ז ₪ 8 | 4 שש ה | באותה בקתה מגלים את כלי התחבורה המשמש למעבר ממקום למקום. זהו חור שחור המחליף את צי המטוסים של כפר הנוער. גם כאן, כמו במשחק הראשון, פתרון המשימה כולל סיור בעולם. הפעם, עלילת הסיפור לוקחת אותנו ליוון, לאינדונזיה, לישראל, לקניה ולרוסיה. המשחק מציע להכיר את הארצות האלו וללמוד עליהן מתוך ספר הידע של הפנתר הוורוד, המחליף את העוייד (עוזר ורוד דיביטואלי). המידע על ישראל כולל מידע על הפלשתינאים ועל תהליך השלום, אך אין הוא מהווה תחליף לערך אנציקלופדי ממקור יהוע:- פיסות האינפורמציה כתובות בשפה פשוטה ופונות לקהל הצעיר המשתמש בלומדה. יובל ‏ נהנה מהמשחק: עם סיומו של החלק | הראשון: וניצחון-הטובים | על הרעים, רצה יובל. לשחק עוד ועוד. אולס כידוע, משחק קווסט, המשוחק בפעס השנייה, מרתק הרבה פחות. ''הוקוס פוקוס', המשך הרפתקאותיו של הפנתר הוורו', מספק את הדרישה למשחק מעניין המשביע את יצר הסקרנות של ילדים צעירים. אני בטוח כי מי ששיחק ב-"משימה בינלאומית" ייהנה גס מ"הוקוס פוקוס", למרות שהמשחק אינו מציע חידושיס ושיפוריס. מי שַעדִיין לא הצטרף לטיולי הפנתר הוורוד בעולם, :וכל לבחור בחלק שבו הוא רוצה להתחיל, וליהנות מאנימציה יפה ומדיבוב עברי המבוצע בצורה ברורה (כולל חי[ גולְדְבַלט בתפקיד הפנתר). שני המרכיביס, הרפתקה מעניינת והאשרן הידע, מבטיחים הנאה רבה לגולאי ‏ 7 עד 12 ואף כמכוגךָים מהס. "- 7 חגית נבון בביתנו, ספרים הם דבר קדוששו. אסור לקפל את זפיהם, 8 א 8 | הק שג ב שה צלוות אסור לקרוא בהם בעת האכילה, ו ה ובוודאי שאסור לצייר בתוכם. לוק סק רלה וול מתלדנסהתומתל" :28 68 וה 4.486 שה צלטת אלה הם חוקי ברזל אשר תופסים לגבי כל 5 5 חוצו זוויזה הבכ במחיט. הספרים, מלבד ספר הגיאומטריה. ה ו תודו, גם אצלכם ספר הגיאומטריה היה תמיד מקושקש בעיפרון או בטוש מדגיש, בעצס, בכל מה שבא ליד, ובלבד שנמ סוף סוף את הקווים המקבילים, שנוכיח כי המשולשים הס חופפים שווי צלעות, וכמובן שנמצא את ערך הזוויות של משולש. החסום בריבוע שאותו מקיף מעגל. ה משול6 ספה היו מש לש נתוהצלקות הקט;ים ₪5 "8 ו-שא חינם נבהים במשול% ציל 65 *ם -שא הינם תיכונים במטול6, חוגי זוויות המשולש ושווים וה לזח כמעט כולנו נעורנו במורה פרטיי למתמטיקה ! 1 שמנסה להראות לנו את הכיף שבמפגש עס משולש שווה צלעות, את ההן של מקבילית ואת הגאונות של משפט פיתגורס. ואנחנו, ילדים טוביס, מסתכלים עליו יש ( סוט ' טקסט ‏ הריג דיה בעינייס בוהקות, חושבים על הסרט שעוד | מעט מתח?? בטלוויוּיה ומהנהניס בראשנו | זָה יס לבקש ממנו הסברים חוזרים, > כאילו הבנו הכול. שאז לבטח הוא ירים ידיים ויברח. ובכן, ידי 7 הפעם אספר לכם - ונה נוספת, א / מושו' יסור קטע קרן זוויה זוה חדה זויה ישית זוה קהה זו'ה שטיחחה זויוח צמודוח זויוח קרקדיות קוים מקביכיים זויות מהחלנוח זויוח מהחימות זויות חד צדדיוח מפיכש 86 התו משתט שחד צלעו ₪ זו | ציל, 8 85, בג התם חינתיש חוני זוויזת ושוזים זה לזה. שאוהבים ללמוד באמצעות המחשב. מלולה 11.1 התם גבהים גמשול הלומדה מהולקת לשלושה חלקים, שכל ., אחד מהס מתמקד בנושא אחר. | חלק א* מפגיש אותנו עס מושגי היסרד, | קוויס מקביליס, עס משפטי חפיפה וכוץ' ‏ || חלץ | בי מתמקד במשפחת, ה מות\ חברים, זה רק - 0 . חלק ג' מסביר את כללי המרובעיםס ה במעגל, את משפטי הפרופורציה והדמיוך וע ולאחר מכן, בתרגילים. לכל. פתרון המוצג בצורה מפורטפ , התרגילים, כי הייתהצריכה לשרטט על | נויר את כל (תוני השאלה ולהגיע לפתרון בעזרת טושים, עפרונות ועוד... חבל שלא ניתן לסמן את הנתונים על המסך, דבר שהיה מקל על התלמידים ובכך הופך את התוכנה ללעילה יותר. ובכל זאת, ווהי תוכנה מתאימה למי בהצלחה. מחשבים וכיף, ואי 1998 יפור ושיש = ,זו גיא גזית הוצאה: פוקוס מחשביס מאת: מייקל ביל והווארד מ. פולמר מקזד: 5הזה6ותהשחט 14 כ <)סוטת 8 עמ תוכנת הארכיטקטורה רבת העוצמה, קה6סטה, המיועדת לאדריכליס ולשרטטים (בעיקר) יובאת מדי כל כמה חודשיס בגרטה משופרת ומעודכנת, אשר לעתים מהווה מדרגה רצינית מהגרסאות הקודמות, יסודות 14 כ] )סזנו, מדריך ויזואלי ומהווה בעיה עבור משתמשי התוכנה שאינס מסתגלים בעצמם לשינוייס, וזקוקיס להדרכה בלשהי. לשם כך, עם כל גרסה של התוכנה, יוצאיס גם ספרי הדרכה שונים, מלבד חוברת ההדרכה המצורפת למוצר, המשמשים את המשתמשים החדשים והוותיקים בלימוד רזי התוכנה המתקדמת. מבין מגוון הנושאיס המוצגיס בספר: בניית יסודות, הכרת הכלים, הכרת סביבת השרטוט, יסודות בשרטוט ובעריכה, תבניות שרטוט, יצבירת אובייקטיס יסודיים ועריכתס, אובייקטיס מתקדמיס ועוד. הספר בנוי מארבעה חלקים, כל אחד מהס מורכב מתת-פרקיס שונים, ומלווה בתרשימיס ואיורים מבארים, ובתפיסות מסך. כמו כן, הספר מלווה בתקליטון דוגמאות / 9 24 כ - כודריך ע5]ז ביעוראל הוצאח: פוקוס מחשביס מאת: אבי וייס 7 עמ 8 (אזסצושי] [בזוקו 561058 זסוח6וזה] ) הינה תצורת התחברות מהירה לאינטרנט, דרך שני קווי טלפון המשולבים זה בזה. ה-150₪ תופסת תאוצה בכל העולם, לצד הטלפוניה הרגילה, גם בישראל. זוהי טכנולוגיה שאינה יקרה יתר על המידה, אך מספקת מהירות התחברות גבוהה של 566008 או 128%008, כאשר מחובריס בקו הכפול. הספר בנוי מארבעה פרקים, המחולקים לנושאים שונים, לדוגמה: צעדים ראשונים ב-50%], | התקנות (חומרה, תוכנה ופרוטוקולים), התחברות לרשת, מהו א80!, | יתרונות, | ממשק, תקשורת 1508 בישראל, איתור תקלות, ניתוח בעיות, שימושים נוספים, חידושים בעולס ה-א150 והאינטרנט, כלי ועידת וידיאו, פורום משתמשי 150% בישראל ועוד. מחשבים וכיף. סאי 1998 הספר מלווה בתמונות ובתצלומים של מוצרי 150 ותפיסות מסך של התוכנות השונות ושל מסכי התקנה והפעלה שוניס. למרות שהפרק הראשון מתאים גם לגולש המתחיל, משום שאינו טכני במיוחד, הספר ‏ אעו מיועד דווקא למשתמש המתחיל או החובב, אלא למי שמעוניין להתמקצע. לתרגול החומר הנלמד. ו הוצאה: פוקוס מחשבים מאח קרלה רוו מקזד: עהקהזפסוסתת [גזופוכ ]!6פזטס צר בנ בר 4 ו , שש 2 0 דוגוטלו הינר תחוס 7 ומתמתת , המאפשר לצלם | חובב. לשלב בין | 1 צילוס. לעיבוד-תמונה. + ממוחשב ב ולח סוך. / > ב ב 2 , לחטו ה . 5 ₪ 8 0 0 עיבו דה באמ ות תוכנה | ו , - - -6 ה הי 3 יתרונות | וחסרונותיוו. מחשבים ערכת לימוד - ו 7 0000%8) מקוד: 516 עס כק6ז5 97 אססווטכ) 050/1ז6ו1א 3 עמ אאוט-לוק היא תוכנת ניהול מידע איטי רבת עוצמה, המשלבת יומן פגישות, תאריכון ותיבות למיון ולסינון דואר, וכן פקסים (נכנסים ויוצאיס). הספר בנוי מארבעה פרקים ומשנייס-עשר שיעורים, שעוסקים בנושאים שונים, כגון: תקשורת עס אחריסם, הכרת סביבת אאוט-לוק, ניהול זמן ומשימות, תיאוס לוייז (לוח ומנים) עס משתמשיס אחריסם, מתן גישה למשתמשיס אחרים, עבוזה מחו+ למשרד ועוד. הספר מיועד למשתמש המתחיל, למי ששדרג את גרסתו ולמי שמעוניין לשפר את ידיעותיו ואת שליטתו בתוכנה. השיעוריס מלוויס בתרשימים ובתמונות, לבורך הבהרה, ועס הספר מגיע תקליטון לתרגול החומר הנלמד. ------- חר שואשת טרב ₪ ₪ 17 המדא | לפרקים שונים, | למשל: 'מד בעצמר ב-14 7 ככלי צולום, צילום פרסומות/טלוויזיה, תצלומים בפרסומי ה-%60, - פעולת המצלמה, סקירת שוק המצלמות, כרטיסי זיכרון הבזק, עקרונות הצילום (מיקוד, זווית ראייה, זוס וכדומה), קומפוזיציה, טופול בפורמטים, פרספקטיבה, שילוב מלל, צילום - ילדים ובעלי חיים, אחסון תמונות במחשב ועוד, הספר מכיל תמונות ובות. (בחלקן א 0% ד( ותפיסות 8 מסך, שש המשמשות = להמחשה ולביאור החומר הנלמד בספר. הוצאת: פוקוס מחשביס מאונ מייקל הלבורסון ומייקל יאנג מקזד: 21806) 05011תטו]א קהותחטא [6351008]כ חב 0ז03חב97/51 64 עב ספר עב כרס וה הגו מדריך מקיף וענייני לכל יישומי 97 0/8066 על שתי גרסאותיו (הסטנדרטית והמקצועית), | והוא מיועד גס למשתמשים מתחיליס | וגסם למתקדמיסם. יושומי 0/66, שבהס הספר מטפל, | הס; 97 8ז6/, 97 [66א₪, 97 זחוסקזטאוסק, 7 00658 ו-97 %ססוט0. הספר בנוי משישה חלקים, שכל אחד מהס מוקדש ליישוס אחר ומחולק התחלת העבודה עס יאופיסיי, עיצוב מסמך ייוורדיי, שימוש בייוורדיי לדיוור ישיר, בניית גיליון עבודה בייאקסליי, עיצוב גיליון עבודה, יצירת תרשימי גיליון, התחלת עבודה בייפאואר-פוינטיי, הכנסה ועריכה של טקסט, הוספת גרפיקה וביוריס, ליטוש המצגת, מסדי נתוניס ב"אקסס", קבלת תשובות באמצעות ערכת לימוד - המדריך השלם - 97 0018806 0 שאילתות, מיזוג יישומי "אופיס", שיתוף מידע בין יישומי ייאופיסיי ועוד. כל פרק מתחלק אף הוא לתת-נושאים רבים מאוד, המפרטים את כל הפעולות האפשריות עבור כל אחד מישומי הייאופיס"י, החל מרמת הכפתור, וכלה באפשרויות קישוריות לאינטרנט. למרות גודלו של הספר, שעלול להרתיע את מי שמעוניין ללמוד ולהכיר את הייאופיסיי, הוא מתומצת למדי, ומכיל את כל הידע הנדרש בכמות טקסי אופטימלית. שייקו רוווופק ו3-ק! יאו | ₪1 ..-..... 6 185011 97 [06א3 +11670501/! הוצאח: פוקוס מחשבים מאוט ריד ג'יייקובסון מקזדז 28510 |הטפו 97 [6סאם ה סגסז6וזא קפ עט ק516 ספר זה עוסק בוולועאל-בייסיק לייאקסל 7פי, וליושומי ייאופיס. 7פיי הנתמכים על ידי שפת התכנות. הספר מתאים גם למי שאינו מכיר את ייאקסליי או את התכנות בוויז'ואל בייסיק ((בפקודות מאקרו), למי שעבד עס ויז'ואל בייסיק, אך ביישומי ייאופיסיי אחרים, למי שמבצע השבחה ומשדרג את גרסת הייאקסליי/ייאופיסיי שלו וכן הלאה. מערך השיעורים | בספר מחולק לארבעה חלקים, המחולקים אף הם למספר שיעורים שעוסקים בנושאים שונים ומגוונים, כגון: אוטומציה של משימות יומיומיות, יצירת מאקרו פשוט, הקלטת פעולות במאקרו, חקירת אובייקטים, חקירת ויז'ואל בייסיק, הקלה על השימוש במקרואים ועוד. | עם הספר מגיע דיסקט תרגול, התואם לגרסת 'יאקסל פיי בלבד. כמור כן, מלווים ההסנרים בספר בתמונות ובאיורים מבארים לסעיפים השונים הנוגעיס במגוון הנושאים, מחשבים וכיף, סאי 1996 בעריכת גיא גוית נטנאלות ומשאנלות "ימחשבים וכיף", שלוס! אמיר שלם: קודשס כול, תמשיכו כך. יש לי בקשה: אנא צרפו ל-6 הבא את תוכנת ה- [.4 זפזס!קא= 6%וח6וח] בעברית ואת תוכנת ה- 98 0%ס.וט0, כי ידוע לי ששתי התוכנות חופשיות (ראיתי את וה באינטרנט אבל זה הרבה 8]א). ביי. יש לכם עיתון פיצוצ!!! נדב ממן: 1. קודס כול אני רוצה לומר שהשינוייס שנעשו בעיתון הס מאוד יפים ולעניין ואני נהנה לקרוא את העיתון. 2 בפעם שעברה התכוונתי לגירסה של אקסנלוור שאפשר להתקין אותה על הגירסה העברית של חלונות. 3 האם תוכלו לצרף את התוכנה שהמלצתם עליה "פטודוחודט אסדפסא" לתקליטור! כיוון שואת תוכנה גדולה למדי להורדה. בתודה מראש. איתי לוי קראתי באתר של מיקרוסופט ישראל שיש אינטרנט אקספלורר ‏ 4 בעברית, אך בשניסיתי להוריד את קובצי ההתקנה, הייתה לי בעיה, ולדעתי, עוד לאחרים. אס תוכלו לשים את אינטרנט אקספלורר 4 בעברית ב-6₪0 הבא. תודה. נ.ב יש לכם אחלה של עיתון ו-60 2 מחשבים וכיף, סאי 1998 אביעד קמינסקי, רשלייצ: נודע לי שחברת 600326] מפיצה חינם ברשת את דפדפן האינטרנט שלה (4.05 16)50006א). אודה לכס אס תורידו אותו מהרשת ותשימו אותו בגיליון הבא של מחשבים וכיף. נודע לי שיש אתו מספר בעיות, אז אני מבקש שתפרסמו כתבה על הבעיות שיש בו (אסם יש בו) ואיך ניתן לפתור אותן. ידוע לי שניתן להוריד את התוכנה מהאתר: ץח. ח1510י)6ח. פשוססט)//:כ16 [החזח. 500064004 נ.ב. - העיתון שלכם באמת מצוין! תודה מראש. בטייד יהודה רונן, בית אל: הערה על התגובה למכתב של בן בלוס (גיליון 76, מדור "מתכתביס בכיפיי); יש אפשרות לשנות את הפתגנט של נטיסקייפ 4.01 על ידי התהליכיס האלה: * לוח הבקרה -> גופניס * ליצור ספריה במקוס כלשהו (לדוגמה, בשולחן העבודה) * להעתיק אליה את כל הפונטים חהוחסו אטצ] צטזו'ד' (גיבוי) * למחוק את כל הפונטים ההוחס אושא1 פוחו"ד * להיכנט לנטטקייפ * ללחו על ...6]606066זק <- 0011 * לפתוח את הקטגוריה 6סחגזגטקק א ואז לבחור בטוהס= * עכשיו כשהפונטיס תההוחסת טוסצן פ6וחוד לא קיימים, אם אפשר לשנות את הפונט של הנטסקליפ (ל-6זס16 ספצו ג ול-66הק3סחס1א שו6זט116 סטו) * עכשיו אפשר להחזיר הפונטים ההוזסא צו6צז פשחזו'ד על ידי: לוח הבקרה -> גופניס -> קוב ->% התקנת גופן חדש..., בוחרים בספרייה שבה גיביתס את הפונטיסם, בוחריס את כולס ולוחציס "אישור". הערה: השיטה הזאת פועלת גם על נטסקייפ 0%.% ננב.- קטעי האנימציה הממוחשבת ששמתם על ה0כ6 של גיליון 76 היו מאוד מוצלחים. בברכה. רני זינגר; דבר ראשון, יש לכםס עיתון מצוין. דבר שני, יש לי בעיה בעברית באינטרנט. . אני עובד עס נטסקייפ קומיוניקיטור 4.04. איך אני אמור לראות ענרית במקוס הקשקושים שעל המסדך! ארז זוננשיין: מילים טובות נאמרו עליכס כמו חול וזה אכן מגיע לכם, וגם אני אוסיף ואומר כי זה אכן עיתון מעולה, ואני, שמנוי על "מהחשבים וכיף" עוד על הגיליונות הראשונים שיצאו, מעוניין להגיד לכס שבאמת העיתון השתפר, אך בכל זאת יש לי מספר דרישות: הייתי מעוניין לראות בעיתון אתריסם פיראטיים, לדוגמה: משחקים מלאים, תוכנות מלאות ועוד, וכמובן אתרים עס תוכנות של האקרים. אפרופו האקרים, אהבתי מאוד מאוד את הסיפור שסופר. נכנסתי לאתר שלכס באינטרנט ואינני מבין מדוע אינכס מפרסמים אותו.......כי הוא מאוד יפה. בגיליון הקודם (אפריל) פורסמה התוכנה אינטרנט אקספלורר 4. הייתי מעוניין לדעת אס התוכנה הזאת היא התוכנה אשר חולקה בתערוכת האינטרנט. אז לסיכוס אומר, שבסך הכול אני מאוד מרוצה מיימחשבים וכיףי', ואם תוסיפו את מה שביקשתי, אהיה מרוצה מאוד. צביקה שאולי; אני מנוי ותיק על העיתון וקורא אותו באדיקות מדי חודש. לדעתי, הרעיון לצרף לעיתון דיסק הוא מצין. אני מאוד מתעניין בתוכנות חדשות, ולכן הייתי שמח שתוכנות שאני קורא עליהן בעיתון, יופיעו גם בדיסק, במיוחד ייהורדת החודשיי הנפלאה, שבמילא אתם מורידים מהאונטרנט. לא תמיד מתאפשר לקוראים להוריד תוכנות מרשת האינטרנט, ולכן וה יהיה מאוד נחמד למצוא את התוכנות המדוברות בדיסק במקוס לחפש אחריהן במשך שעות ברשת (במיוחד תוכנות ייכבדותיי וגדולות). אתם גם מצרפים לדיסק את "אינטרנט אקספלורר" מדי חודש, אולי תוכלו לצרף את "נטסקייפ (ביגייטורי לשם שינוי (היא תוכנה גדולה ומסובכת להורדה, ניסיתי ונכשלתי מספר פעמים). מקווה שתתייחסו למכתבי ולבקשותיי 3 רועי בר;: רציתי להוסיף למה שכתב עופר רוטשילד בגיליון מס' 76 על חברת האינטרנט. להלן מחיריס של החברות הבאות : אינטרנט זהב 5 שייח ל-6 שעות בחודש. 9 5בחודש לגלישה בלתי מוגבלת 750 נטוויוין 3 חודשי חיבור ב 5 35, 0 בחודש הראשון , 0 בשני ו 10 בשלישי . 55 דאס 5 לחודש ללא הגבלת שעות. + קו אס5ז 6+ 0 ישראקוס 0 5 לחודש ללא הגבלת שעות. ישראסרב 6 שייח 40 שעות לשלושה חודשים. 72 - לייטנטי 0 5 ל10 שעות בחודש. 7 5 לחודש ללא הגבלת שעות. כולל ]6ח-הזוחו בחודש הראשון 15 שעות חינס 0-5 ג.ב. יש לכם עיתון משגע. לדעתי, וקליפים. אהיה מרוצה אס תפרסם את מכתבי. בתודה מראש. נכל נשאלה - תעובה ם שמוליק קליין, חדרה: רציתי להגיד לכם שהעיתון שלכס צריך להוסיף קטעיס מסרטים הוא אחלה. רציתי גסם לספר לכם שביקרתי בתערוכת 98 08% זמאאטדאן . נהניתי שם מאוד. היו שס הרבה דברים ן מדליקים, וגס למדתי דברים חדשים. חוצ ן מוה גם קיבלתי את האקספלורר 4.02 וַ בעברית (שמתאימה ל-95פא1/ בעברית). | ו / | ו - > : : ו . ו 7 2 . - 2% - 4 ה ייוו לתקליטור והיא עורך .זאד בעברית, הכתובת של האתר שממנו אפשר להורוד את התוכנה הוא : דשא א0ז15דט א דד 1001050 וישנה עוד תוכנה מעניינת שלא בדקתי - 60 הזאעצח. חח רציתי גם לשאול אתכם אס אני יכול לכתוב | בעיתונכם | (בנושאים ‏ כמו: דח 23 זואדת או 00 תמשיכו להיות גדולים שמוליק שלוס כל מי שחושב שיש לו מה לחדש או לומר בתחוס עולס המחשבים, ויודע להתבטא בכתיבה, מוזמן לשלוח אלינו כתבה לדוגמה, בכל נושא, אך שיהיה נושא ייממוחשביי. אנו, במערכת, נשקול אס לצרפו לצוות הכתבים שלנו ואס לפרסס את הכתבה ששלח,. כולכס מוזמנים לשלוח אלונו את כתבותיכם לכתנובת הסניף שלנו ברמת גן, או לתא הדואר 675 ברחובות, ולציין: ייענור מערכת יימחשבים וכיףיי. דוד: אני מנוי על יימחשבים וכיף" ומעוניין לרבוש ספר בנושא .זואדו. האס יש ספר מסוים שעליו הייתם ממליציסז ממתין לתשובתכס. | 4 ו ה בשם : , . ל יא 5 יְ / לו כן, הוא 5 מל 0 טפסים ויצירת. 601 .. | ו ד הספר 99 שייח. | למידע נוסף עלל | הספר פנה לכתובת, האתר: ו . וחחה- .ושיש ' /נק ווח אורי;: יש לי בעיה: אני לא יודע אילו קבציס עליי למחוק. אני מכיר רק סוג אחד: קוחו * אנא, עיזרו לי ואימרו אילו קבציס נוספיס עליי למחוק. בעיה נוספת שיש לי היא שאיני יכול להעביר טקסט עברי ל-97 אס/צ, כי הוא מתהפך, למשל: במקום ייטוביי יוצא ייבוטיי. וגם ישנה עוד תוכנה שכדאי לכם להוסיף 1 | עליך למחוק, 1 | תוכנות שגות ש | [ ₪1 1 1 תו[ /ג ו ו זו [ 8 = -₪ ₪ | תואס את התיבה שבה הוא | יְ בדוק. ₪ - . ייוו ו / כ 6 0 ב צש"קשה לומר בדיוק אילו אך ישנס קבצים שהכ יישאריותיי ואין בהם ' | למשל, קבצים קחזו.* או קובצי אס * | של "סורק ) מכווצים וקובצי התקנה שנותרו יְ | | שבבר התקנו אותם. ) שעשוי לעזור | הקשיח הוא פססטיף ח | לגבי בעיות העברית | רק הדיסק". ‏ גם קבצים לאחר אחד היישומיס לך לסדר את הכונו 108 | 3 המתהפכת שתפקידן להפוך 5 ו | הטקסט לצורתו 1 1 כן . את | הנכ נכונה. זר ת מתכניות אלו כתבנו בגיליון 5פן ושמה: + | חס!/ % סקוו 2 ו ]אד 3 3 ניתן להשיג אותה 1 בכתובת. 0.60 סכר 65 הו רה ' ו ל י]] :נש))וחה מיכאל: יש לי כמה הצעות/ בקשות לגבי ה-00: 1) אם תוכלו, שימו בבקשה בדיסק הבא את 5.05 4108 ]60 מק 6פדסת הוא לוקח 11 מגה, ולבעלי מודמים איטיים (כמו שלי) גם זה הרבה. 2) שימו בבקשה את הורדות החודש בדיסק. 3) שימו בבקשה את תוכנת התססטם 0 בגרסה חדשה, עם הסבר לגביה. יש לִי שאלה אחת: יש לי תוכנת 3.0.1 00084 ו- אאספטט 4 0חק. אני לא מצליח לשלוח בעזרתן וזהוא-ם, וה-8805ם שאני מקבל הוא: סאעשסץ דסא צאדאם סטדפטטסםא. מה אני צריך לעשות! יש לי בקשה/הצעה לגבי העיתון: אס תוכלו לעשות מדור של 6++ אני אשמח מאוד. נב. יש לכם עיתון מצוין, שיהיה טוב עוד יותר עס התוספות שהצעתי. בלל / 2 אייתכן והפרטים האישיים שהקלדת | | בחלון הכלים ם והאפשרויות הם שגויים, או שישנו איזשהו נתון מסוים שאינה. כתוב עם ספקית האינטרנכ 2 איל | פרטים עליך להכניס והיכן (למשל: שם | שרת הדואר היוצא וכן הלאה) המעוך מונמ' 12 | ונחזור לארהייב... בעקבות הצלחתו של ] אזג]א (של אייקן), נמשך הפיתוח המהיר, אשר הוביל לפריצת הדרך הטכנולוגית המשמעותית הבאה, שהביאה לפיתוחו של ₪140 המפורסם, שפותח על ידי גיוהן וו. מאוצילי ועמיתו י.פרספר אקרט, מאוניברס יטת פנסילבניה. ]א - (6073107ח1 [63וז6וחטז] ]1661063 07ז363-) 4תב3] היה מפלצת שאין כמותה, אשר יכלה להשתמש במילים המורכבות מעשר ספרות עשרוניות. ייחודה של מערכת זו, לעומת מחשבים ישנים יותר, הוא בשימוש בכ-18 אלף שפופרות ריק, פי 9 ממה שהיה בשימוש במחשבים הישנים. 6זאם - המחשב הרציני הראעוון בעולם. גודלה של היימפלצת" היה כ-167 מטריס רבועים, אך לעומת זאת מהירות נגישותה לנתוניס הייתה - 0.0002 שניות בלנד. מערכת הקלט והפלט של סגזאם התבססה על טכולוגיית הכרטיסים המנוקבים. 6אם לא היה מחשב העשוי מקשה אחת, אלא רכיבים וחלקים רבים אשר כל אחד מהם היה אחראי על ביצוע פעולה שונה ונפרדת, וצריך היה לתאם ביניהם, לפני כל ניסיון לפתירת בעיה חדשה. דבר זה היה מסורבל והפך את הענודה ללא-נוחה, אך היא הייתה יעילה ומהירה יותר, כך ש-16א₪ נחשב למחשב המהיר הראשון. המחשב פעל עד שנת 1955 והוצא לגמלאות בשיבה טובה... ומר מחשבים וכיף, ואי 1998 3 קצת ציונות באותה תקופה, במכון ויצמן למדע שברחובות, עובדים על פיתוחו של מחשב, שבנייתו והשלכזתו היו בשנת 4. "'צק", כן היה שמו, היה ראשון המחשבים האלקטרוניים בארצי (ובין הראשונים בעולם בכלל). האם יש טעם לציין כי 77 הוא' היה המחשב הגדול - ביותר במזה"ת כולו? הוא תפס מספר חדרים "- (כסמיטב הסוסורת...), והיה ‏ :4% משופע בורות ו'ק, | שסספרן הסתכם באלפים | 5 5% רבים. . : הוא היה כולו פרי פיתוח = ישראלי, והספיק לשרת את המדינה והמכון עד שנות השישים המוקדמות. "וייצק" שיסמש לסחקר מתסט, ובסיוחד לפתוון בעיות במחקוים שונים, בחלקם אף קשורים בפיסיקה גרעינית, בבניית מודלים תיאורטיים וכדוכוה. הספצאהר חטרנזיסטור בשנות החמישים הומצאו שני רכיביס אלקטרוניים אשר שינו את פני עולס המחשבים וגרמו למהפכה טכנולוגית. הראשון מבין השניים הוא הטרנויסטור (הומצא בשנת 1947 על ידי יליאס שוקלי, ג'והן ברדין וולטר ברטיין, ממעבדות "בלי) והשני הוא המעגל המודפס המשולב - השבב - כפי שנהוג לקרוא לו כיוס (שהומצא בשנת 1958 על ידי גיק סיינט-קלייר קילבי, מחב' 5א6ך 5ח6וחנר5ה]). יתרונותיו של הטטרנזיסטור, ‏ על פי שפופרת הריק (שאותה החליף), הס אמינותו הגבוהה בהרבה ומידתו הזעירה, לעומת השפופות המסורבלת, שתנסה מקוס בחוסר יעילות משווע, והיה צורך להחליפה תכופות (ורק חישבו על כך של-₪186 היו 18 אלף כאלו !!!). המעגל המשולב הוא בעצם קונצ של טרנצזיסטוריס המורכבים יחדיו בומן בנייתם (הם אינס מתוספים בשלב "וייצק" החזיק בשיא עולמי - היה יכול | לטפל בסלים ארוכות יוחר, בהשוואה למחשבים אחרים בני זסנו מכל העולם. את "וייצק" החליף מחשב "הגולם" בשנת 1964, שאף הוא פרי פיתוחם של סדעני מכון ויצסן, | ולאחריו "הגולם ב'", בשנת 1972. שני ה"גולמים" היו מן החדיעוים והממותקרטזים ביותר מססוגם. = ₪ לכל סי שסעוניין להציצ אל = הטבר - המחעובים העתיקים הללו עדיין נמצאים בסכון ויצסן (לא בשימוש! כתצוגה בלבד). המוק רייק - ו .0-ה -- - רק - --- חדר המחשכבים באוניברסיטתת בר-איפן. == העוב מאוחר, אלא ממש מבראשית - וכך הצטמצמה הדרישה להלחמה]. מלבד היתוון שבגודל המינימליסטי, הוגברה מהיוות | המכשירים, עקב העובדה הפשוטה שהמרחק שהאלקטרונים נאלצו לעבור צומצס באופן משמעותי, לטובה. הטרנזיסטור הגיע לממדים זטירים ביוחר ובכן ייתרונו הגדול. .-/-/-/--- ו ו מורוו.. ו בשנות השישים נבנה בארה"ב מהשב ה-1₪₪1611, ששימש כמחשב הרשות המטאורולוגית | האמריקנית. | בדומה ל- 146 הוא פעל בשיטה האלקטרונית, והיה מסוגל לבצע פעולות במשך 1.5 מיליונית השנייה. בשנת 1971, השיקה חברת י'אינטליי את המיקרופרוססור (מיקרו-מעבד). | שבב זעיר זה הינו, בעצם, מעגל משולב אשר ביכולתו היה לעבד 4 סיביות של מידע בזמן נתון. המעבד כלל בתוכו יחידה אריתמטית-לוגית, אך רוב רובו של גודל השבב נלקח ‏ על ידי המעגל-הבקר ()וטשזו?) 01ז)הס2)), | אשר ארגן את סדר פעולותיו ועבודתו של השבב, ובכך נותר מקום מצומצם ביותר למעגל הטיפול בנתונים (ווטסזוי) טחו[0חה1] הובכ]). | אלפי ייהאקרים" (בזמנו, מן הכינוי "האקריי לא השתמעה המשמעות השלילית המוכרת לכולנו כיוס, אדרבא, מי שהיה לו מחשב היה"האקר", פשוטו כמשמעו, בלא כל השלכה פלילית, אלא חנונית...) עתה שאפו לרכוש מחשב, דבר שעד כה היה נחלתס הבלעדית של גורמי הצבא, של האוניברס יטאות ושל חברות ענק מסחריות, עקב מחירס האסטרונומ? של המחשביס והצורך באחזקה שוטפת. בשנת 1975 הושקה ערכת ההרכבה העצמית למיני-מחשב האישל הראשון, זוגז|ה, שמחירה היה 7ל53. והרי מספר נתונים מדהימים על ביצועיו: נפח |יכרון - | 256 בייט (לא קילו בייט!!!).- שיטת | התכנות | היחידה התבססה על שפת המכונה (קוד בינארי), על ודי לחיבה על מתגים בחזיתו של המחשב. עד אפס מקום המחשב הגיע ללא כל תוכנה שהיא, אלא הרוכש נ:אלצ לעשות את העבודה השחורה בעצמו (בדומה למערכת ההפעלה אזאנו בת זמננו). שוחו - מחשב למכורים בלבד בהחלט לא ההשקעה המשפחתית שמהווה המחשב כיום עבור כולנו, רק עבור מניני עניין מכורים, רצינייס וכבדים... בעקבות יציאתו של ה-זוגוו4 , החלו ניצני מהפכת המחשב הביתי, עם סטיב ג'ובס (לימים מנכייל 06ק4) וסטיב ווזניאק, אשר הציגו את מחשב ה-1 406 הראשון, בסן-פרנסיסקו. המחשב הכיל תוכנת בייסיק מובנית, מתאם מסך גרפי צבעוני (004), זיכרון בנפח 4100 תוויס, וכל זאת במחיר 51298 בלבד! (האם אני שומע יותר!? פעס ראשונה... פעם שנייה... נמכר!). הנתונים אותחסנו על גבי קלטות טייפ רגילות (תצורת שמירה וגיבוי נתוניס שהפכה לסטנדרטית במהלך העשור שבא אחר כך). יי יחד עם ה-6פסג :צאו אל השווקים מחשבים נוספים, כגון: 85-80 (ולאחריו 1 75-80 עם זיכרון מוגדל של 6% אלף תווים, ודיסק קשיח לאחסון המידעו. חברת |1א18, שעד כה יצרה אך ורק מחשבים גדולים, החליטה אף היא להיכנס לשוק, והוציאה את ה-6 הראשון. ה-0? תוכנן במיוחד לשוק חביתי, תכנונו איפשר, מאוחר יותר, הוספת רכיבים בקלות. ל-0 הראשון היה ויכרון בנפח 16 אלף תוויס, מקלדת של מכונת כתיבה חשמלית מתוצרת 18%1, וחיבור לטיופ קסטות. מחירו היה 51265 בלבד (רק היוס! רק היום!) בראשית שנות השמונים הוציאה אינטל את מחשב ה-1א הראשון, שהיה מבוטטש על מעבר 808% (שהיה מבוסט על מעבד קדוס יותר שנקרא 4044) ופעל במהירות שעון של 4.7 מגה-הרצ. מחששב "א טיפוסי המעבד קיבל את שמו לפי מספר הטרנזיסטוריס אשר היו בתוכו בנוסף למעבד, ניתן היה להתקין על לוח האם מעבד מתמטי שנקרא 8087, אשר האיא את פעולת המחשב, בכך שלקח על עצמו את החישובים המתמטיים מהמעבדר הראשי, ובכך הפחית עומס ממנו. אז עדיין לא היו, מה שידתנים כיוס, הימחשבים ביתיים", | אלא "מחשבים אישיים", שהיו מצוייס בעיקר במשרדים. סר כלייב מ סינכייר (1940 - ) הוא אשר פיתח את המחשב | הראשון שנועד לצרכים | ביתיים ‏ - לפנאי והנאה, | ובזכותו אנו. מכירים כיום את המונח - המחשב הביתל הראשון. "יצא: בשנת 80, ומשוס כך נקרא 0. היה לן'זיכרון של קילובייט אחד בלבד. אך. "מאוחר יותר פותחה עבורו יחידת זיכרון חיצונית תואמת, בנפח של שישה-עשר קילו-בליט. מחשב זה התחבר לטלוויזיה ותצוגתו הייתה בשחור לבן בלבד. את (תוניו ניתן היה לאחסן על קסטות טייפ רגילות. ן | . מחשבים וכיף, קאי 1998 ו + כעבור שנה הוציא סינקלייר את ה-2%81 (כמוכן...) המהפך המשמעותי היה בשנת 82, כאשר יצא המחשב הצבעוני הביתי הראשון (10 צבעים!), שנקרא 282 או | 2% וחנרז60ק5 (על שוש קשת צבעיו). המחשב הזה נחטף כמו לחמניות טריות והיה שלאגר רציני בחו"ל ובארצ. (לי עצמי יש עדיין וט66ק5 מוזיאוני כזה, לא יתפסו אותי מת בלעדיו!) קיבולתו של מחשב זה השתנתה מדגס לדגם, 8, 16, או 48 קילו-בייט. נו 3 בזצר4 כרכזחזדדווד ]1 בננַזצ] וצ "ספטרום כזה יש לי בבית." לאחריו באו דגמיס נוספים, כגון: 88א2, 8, ואף בשנת 88 הוביא סינקלייר דגס בתצורת מחשב נישא, בעל מסך גביש-נווּלי משלו. בעקבות האופנה של מחשבים ביתיים ניסו חברות מחשביס שונות את כוחן בתחום, | לדוגמה: | אטארי, קומודור, 6וסקה, אמיגה, ועוד... ]וז שנותרה מאחור, ניסתה להוכיח לכל העולם כי מחשביה, שנחשבו רצינייס וחוקים, אינס מיועדיס לעסקיס בלבד, אלא מסוגלים גם לשמש לצורכי שעשוע ופלח השוק הביתי (כן, כן.. אפולו ילדים!) לשם כך, פנתה לרוברטה וויליאמס ולבעלה, מקימי ובעלי חברת הענק - 6 ח0) 3ח6ו5, בבקשה שיפתחו עבורס משחק מחשב מתוחכם וצבעוני, ואפילו מפיק צלילים (מה-ז5068%6-)ק). כך נולד ה-020631) פחוא הראשון, ומחשבי 1א8] ותואמיהם החלו פולשים בהצלחה אל הבתים הפרטיים. (בארץ, הגיעו מחשבים אלה אל פלח שוק הצרכניס הביתי, רק בסוף שנות השמונים!) 1 ב-1984, 'צז! 6פקג וזא בדגמים חדעוים. 6קק עם המק הראשן, אשר היה המחשב הראשון המבוסס על ממשק גרפי בדומה לייחלונות" ועכבר. הצלחתו של המק הייתה מדהימה, דבר חסר תקדים. חברת ]1א15 הודנבה מאחור עם מחשב ה-286 '7, אשר הריצ תכניות, כגון: פטוס.ן 3, ותוכנת ה-זס/ של מיקרוסופט הפכה כפופולרית ביותר, בקרב פכח השוק המשרדנ. בתקופה הזו כבר היה המחשב הביתי חזק לאין ערוך ממחשב-העל 6ג4ז[א₪ המפורסם... בהמשך, ההתפתהות הטכנולוגית כללה את השתכללותם | של המעבדיס והשתלטותן של שלושת החברות: זַא18, 6מסה, ואינטל, אשר גרמה להיעלמותן של חברות קטנות וחלשות יותר. ההתקדמות האיצה ממדיה וצעדיה, ותוך שנה קפצו המעבדיס ברמתם. אינטל החלה מפתחת את מעבדי ח-386, ו- 186, אשר. החליפו את קודמיהם, ובתחילת שנות התשעים פיתחה טכנולוגיה חדשה, שאיפשרה פריצת דרך בתחוס הביצועיס והמהירות של השבב - ה"פנטיום" נולד. הופעתו של הפנטיום עס הופעתו של הייפנטיוס'", הידוע. גס כמחשב ה-586, נתגלה ליקוי חמור בתפקודו של המעבד המתמטי שלו - משום מה, הוא החליט שניתן לבצע חלוקה לאפס, והרי כולנו יודעים - ייחילוק באפס הוא טעות, כיוון שאין לו... משמעות!" (בכל זאת למדנו משהו מ"דני חשבוןיי. תודה דניו!). גסם חברת 6קק פיתחה את מחשביה המבוססים על מעבדים של מוטורולה, ואף החלה ליישם שיטות חדשות (₪156), אשר עד היום לא נמצאות בשימוש על ידי הפנטיום המשוכלל ביותר. בניגוד ליריבות המושבעת בין 6מקג ל-1א8], בשנות השמונים, החלו אלו לשתף פעולה כנגד אינטל ומיקרוסופט, והוציאו לשוק מוצר משותף, שהוא בו כלאיים - גם מקינטוש וגם 26 במארו אחד, הרי זהו ה-)זטטיסק (או 46 ]אזטאסץ). בנוסף לפיתוח המעבדים חל פיתוח מואצ של חומרה נלווית, כגון: דיסקים קשיחים, כרטיסי מסך, כרטיסי קול, מודמים, הסנדלר הולך יחף? - כקוריוז קטן. למי שלא ידע זאת. ₪ משנות השמונים ועד לשנות התשעים המוקדמות. הטילה. ממשלת ארה"ב. הגבלות על מזינחנו בכל הקשור לאחזקתם של מחשבי-על ("פנטיומים". אז נחשבו למעבדים של מחשבי-על).. האבסורד, שסעלה גיחוך על פני כל אדם שפוי, הוא שמעבדי מחשבי-העל והטכנולוגיה שעליה היו מבוססים היו פרי פיתוח ישראלי, כך שישראל. ייצרה מחשבי-על. (או לפחות רכיבים קריטיים!), אן לא יכלה לרכשה לעצמה או להשתמזש בהם. | רק בשנים האחרונות הוסרו סגבלות אלו.. ג'ויסטיקים, עכבריס, והרשימה אינה נגמרת... בעוד שה-1א היה מצויד ברמקול קטן ומעורר רחמים, כיום מצויד כל מחשב "פושטייי בכרטיס קול איכותי, סטריאופוני, המסוגל להקליט ולנגן מוסיקה. ההתפתחות לא נעצרת כאן - שיפור החומרה מבחינת האיכות והביצוע, לווה גם בשיפור מבחינת גודלה הפיסי. אם כונן קשיח של ו[א18, משנות ה- 70, שנפחו היה 20 מגה בייט הגיע לגודל פיסי של שני מארזי 86 שכובים אחד ליד השני, הרי שכיום גודלו של כונן קשיח סטנדרטי אינו עולה על מאית הגודל, ואילו נפחו כפול פי אלפים רבים, ולמעלה מואת! המחשבים עצמס התכווצוי מחשב, קומפלט, יכול כיום (בעלות קצת גבוהה יותר) להיכנס לתוך מארז שגודלו קטן מתיק גיימס בונד. אמינותם לא נפגמת על אף מידתס הקטנה והטלטוליס שהס סופגים בעת נוודם. לא תמיד הייתה הטכנולוגיה המופלאה זמינה לכל דורש, כפי שלא תמוד הייתה טלוויזיה (מפתיע!) או טלפון (או, לא!).. ונסייסם בנימה אופטימית. למרות. הטכנופוביה הציבורית ותששם של מדענים | ומהנדסים | רבים (מתחומי החומרה והתוכנה), כי פיתוח מונזם של האינטליגנציה המכאכותית. ונלול. לגרום לפהשתלטותס של המחשבים ע5 בני האדם (ייהגופם קם על יוצרויי), אמר פעם איש חכם מאוד: ייהפוא תמיד נוכל כנתקס מן החשמפויי *התמונות לקוחות מיימתמטיקהיי של שהספריה המדעית, | אנציקלופדיה בריטניקה, |מאתרי האינטרנט. תודה לאיתן ריגר וליותם פרכטר על עורתם. . 1 . | ד חעובים ביתיים מדריך לקונה הנבון! מאות חנוות, מחשבים עם שמות מפוצצים, עשרות נתונים. איך בכל זאת לקבל החלטה נכונה ברכישת מחשב חדש? קח לעצמך כמה דקות שיחסכו לך הובה עוגמת נפש. השקפושמאמשאה. ₪ טוק המחשביס ביטראל מתחלק באופן ברור לשניים. מחד - מותנים בינלאומיים (באקרד בל, השא , וותז וכדי) המיוצרים על-ידי חנרות ענק, טנגר היום עוסקות בפיתות הדורות הבאים של מחטובזם ומשקיעות לשם כך מיליוני דולרים. מן העבר השני יצרנים מקומיים הרוכשים רכובים מגורמים שָונִיס באזינות בלתי ידועה, וסרכיגיס אותט יחד תחת שס שאיש בעולס אינו מכיר. מחשבים אלו מתחרים על ניסך ומתהורים בנתתני עיבוד ומחשוב גנוהים. ישנו סינוי רב כִי נתקלה הראשונה תתחיל במסע יסורים נחיפוש אחר חלפים מספקים שנבר מזמן אינס, ולהסתפק בואוילחורים של טכנאים מקומיים. פוקרד בל מילניום - עם מעבד אינטל מנטויוס ]], אחריות ע"י החגרה, חמיכה כלפונית ומתוות חיוניות נשווי ולפי סקלים. [%4ח] הו אי ותנוותשווו1א 611 [הנ גי א 06:30 !]ל וחטו והז "372 ליבר טל המחשב היוור המעבד והשוק כירוע מוצף במעבדים מזוייפים. אנו ממליצים לך לבדוק שסמל חברת אינטל מופיע בחומר הפיוסומי של המחשב ועל המחשב עצמו. קניית מחשב גם מעבד מווייף עלולה להתבור כזריקת כסף. קניית מחשב מחברה בין לאומית מוכרת ומובילה כמו פאקרד-1ל, שטו תבטייח לך מחפוב עם מעבד בקורי. הדבר האחרון בו תרצה לעסוק בזמן רכיטת מחשב חדש הינו המחשבה על קילקולים והיקונים. אין דבר מרניז יותר מאשר להתרוצץ עם מחשב לטכנאי וחזרת. החברות המובילות בעולם הבינו זאת ובחרו להעניק את השירות בבית הלקוח. החנרות הקטנות והוונונימיות אינן יכולות להרשות ואח לעצמן, ובדרך כלל אינן נוחנות את הטירות בעצמן, אלא מתקשרות עם טכנאים קצמויים, אשר וותנים את השירות במקומן. מינותן את האחייות חברות המיצרות מחשבים זולים מתהדרות לעיתים נמספר רב והגווז הפק +:₪ 5 | 5 +. של טנות אחריות על מנת "לנסות' על שם לא מוכר - כדי להעניק ע"י כך טוקט נפשי לרוכשו, זהירוח מלכודת!!!! טיים לב מי נותן את האתריות ומי עומד מאתוריה. החברות המובילות וותנות את הטירות נעצמן. לחגרה גין לאומיה מלאי גדול של חלפיס, ניסיון טול ונים באיתור תקלות ובתיקונן. חברות אנונימיות מטילות את האחריוח על החנות, ולא פעם קרה שצרכנים שקנו מחשג עם אחריות החנות, נשאדו עם מחטב מקולקל ללא אבא. זכור, אחריות - רק טל החבוה. נזמן רכיטת מחשב חדש קיימת תקופת הסתנלות, הכרת המחשב ותכונותיו. נעיות רבות המתעוורות במהלך הפעלת המחשב ניחנות לפתרון בשיחת טלפון קצרה, מנלי להשבית את המחשב, ומבלי לבזבז זמן וכסף. ומשחתקי מתשב בערך קניה של מעל 2000 ש"ח, ומציעה את 97' פתסש של מיקרוסופט בתוספת של 420 ש"ח במקום 1200 ט"ח. ההבדל עצום ומהווה שיקול חטוב נקנית. למהירות ולביצועי המחשב חשיבות רבה, אולם אינם יכולים להחליף אמינות. מומלץ להשקיץ בקניית מותנ איכותי ואומין, ובמסגרת התקציב ללכת על מחשב מהיר. דרכן טל חברות מקוסיות להציץ לצוכן מחשב שעל פי נתוניו מתיימר להיוח מהיר אינה מבטיחה תאיסות בין חלקי המערכת, ועל כן עשוי מחשב הסוצג כפהיר להיוח איטי בהרבה ממחשב מקביל, שחלקיו הותאמו לטבוד נמטוותף. קוית מחטוב מחבות בינלאומית מננויחה תאימות אופטימלית וביצועים מושלמים. 4. עמוד על כך שתקבל את השרות בביתן. 5. עמוד על כך שתקבל תמיכה טלפונית. | 6. דאג שהמתשב שתקנה יהיה מותאם לעתיד! [ ו מוקר חמיכה טלפוני הינו הפוחרון. אל תקנה מחטב מחברה טאינה מציעה לך תמיכה טלפונית. מווד רוהרה הו קצב פיתוח המתטבים בעולם הינו מדהים. מחשב שהיה שיא קטוכנולוגיה של תיום לא יריה כזה תוך תקופה קצרה. אם חמתין לדור הבא, לעולס לא תרכוש מחשב. החברות הבינלאומיות המובילות מייצוות את מתשביקהן עם מבט קדימה. הפותוחים והחידושים של מחר, מתוכננים כך שיוכלו להתאים למחטב טתקוָה היוס, תחפיד תוכל להתקדם איתם בטכנולוניה. עם מחשב אנונימי אתה עלול להיתקץ עם טכנולוגיה מיושנת. 0 י מתנות אי אפשר תחרות הינה דבר חיוני. על מנת לקדם את מכיוותיהן, מציעות החברות השונות חבילת תוכנות ולומדות חעם ללכל רונש. והירות - מוקש נוסף! בדוק היטב אילו תוכנות, משחקים או לומדות ותה מקבל. תאום אלו בוגמת תוכנות |לומדות עדגניות, או תוכטות מיושוות עס מטחקי מחשב ברמת גרפיקה ותיחכום של דורות קודמים, בעוד חברות מקומיות נותנות דיסק הדגמה של משחקים חרי ספאקרד בל למשל נותנת במתנח לרוכשי מחשביה לומדות הסן:הזטק] 60 |6זח[ ]0 אזה ה 6טגזו ב גן "זאו )א הג 3אזבו:גזו 66ז6ו1]ק6ז סזם ל ותט|ותפץ 0חב טקט| 5 15166 |פזה1 שתיד זס5 6 סםזק ||פוהט|:ה6ץ [6|ןה| 6ה] 66ט[6ה] נז6|טק 65 ||85 4זג6%גק ]ם הס|וגזנה6ן אפת %ו !התמו * 811 הויו הס65ססזק ל מונוח6] תפ רוסססזק סד] טשה דוספו סו וחט!וה+] הוגוחוסס כפ! צסטנוסוכן |[26 ישן זכור! גזור ושומור! 1. קנה מתבוה ב'נלאומית ידועה ולא מחשב מקומי עס שם לועזי מפוצץ. 2. רכוש מחשב רק עם מעבד אינטל מקורי עם סימן השום. / 3. דרוש לקבל אחריות ישירת של היצרן. | | 1 המסן הוא הקשר הישיר שלך עס עולם המחשנים. הקול הפך לחלק בלתי נפרד מהשימוש היומיומי במתשב המלצה - אל תתפטר. על מנה לשנור על בריאות המשתמשיים במחטב מומלץ לקנות מסך ברמה גנוהה ולא מסך מחברה נחותה, טָעל המדף בחנות נראה דומה אולם במהלך שקות העבודה מול המחטב מאבד מאוכותו. מומלץ לקנות מסך הכולל = כחלק נלתי נפרד ממנו (א80/11-1) מערכת שמע מתקדמת. מוגש כשרות לציבור ע": | ₪ .|| 2860870 =3. מחשב המולטימדיה הטוב בעולם שה ₪ דיפני. גנל הזנויות שמורות. משחק הפעולה המרהלב ביותר של דלסנ?ל הכולל עשרה שלב?ל משחק מלאל אתגר לכל המשפחחה.: אפ אממן האהשג שין הרקול6 (/ / ישש 4 1 " 0 1 ו ו ₪ 5 יז נדה ו לראשונה בעברלת!!! הרפתקאת קריאה מרתקת , ל הכוללת שלרלם, משחקים. | ] ( פתרון בעיות עם הרקולס ]‏ יי | וחבר?לר (לג?לא? 3 ומעלה). ₪6 5שספאוש 9 ב ילק - | הזב ןו ]| ןב בק וד | | ם מחשבת הינה המפיצה הבלעדית על דיטני אינטראקטיב בישראל |לחשבת היישר ממרומי האורימנוט 0--.*'80=3- %-.-