מחשבים וכיף – גיליון מספר 100

ירחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
אבריל סססג ג'יליון ספס1: ₪1 ירחון המחובים המוביל לנוער ולמופחה | ו ו == / . . - | ג | / | | % ו . 9 השחעוב בבית הספר, || ₪ ץש ב קש ה | | ₪ | יי רז 9 המעמעול נגה ליקרוסוניט. וביט בהינ רווסךי ווזהר גוצורךי הינט לירחון החהשבים וכיףי >המחשב בבית הספר - ג וב | | ו ו וו ו 6 הצילו: נזת קפה ומא" | | 8 עתיד החיטן ר יור * בית טפר וירנחאלי ירושלים - ור בי | ה לגיליון זה - מתוקשבת .6 מצודר. י מוסף. וו מחיר 29.00 ש"ח |כולל מעימ) וכולל תקליטור - 0 % מה חשבים. בחינו 2 '200004"654312 7 את 250 יח 7 7 0 אפפ | ב ו בא | זז ₪60 וסט שץו6טף חוו: <> . 3 יוו -- - . לסחשוטו)= ! ו בוו חף)₪85 ג ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. .56/80 חס 50 סרח וצצ :כ 3 שבוע של חגיגה מפמוחשבת, השנה ב- : ראשון לציון בב"ס נחלת יהודה | שפע של פעילוות על המחשב.. םק | / הפת חְ ת 7 | ורו, מועדי המחזורים בקיץ 2000 הם מחזור ו : 2/7 - 7/7 בב"ס ויצו לגננות |טכנאות נוף מחזור 2 7" ו גו | 8 . 7 , 0 לזונ 5 כ ההשתתפות עם לינה או על בסיס יומי מחזור 5 :- 30/7 - 4/8 ל / מחזור 6: 6/8 -8/ו1 הסעות מחזור 7 13/8 - 8/8ו / הסעות מכל גוש דן רבתי, השפלה והשרון | (מותנה במספר מנימלי של משתתפים). ]| ההסעות מהבית אל הבית, ההסעה לאזור הקהלה - ו / מסוים מותנה במספר נוסעים מינימלי נושאים לבחירה בסדנה: | פיתוח אתרים באינטרנט, מולטימדיה, אנימציה הנחה מיוחדת לנרשמים עד; וגרפיקה ממוחשבת, תכנות : 33916 |הפטפוש, העשרה בכל תחומי המחושר | קורס מדריכי מחשבים צעירים במקביל לכל הסדנאות לכיתות טי , י"א 0 | חדוש ההשנהוו יר הי,, | סדנת ה חממת רעיונות ושילוב בקי מיוער לכיתות ח' , ולמתקרמזם, ו יוזמה יצירתיים עם ראש טום) 4 כול כ : 364994 == = . ה" - . == == = /מחשבים וכ*ף? ירחון המחשבים לכל המשפחה שנה ט!, גיליון 100, אפריל 2000, תש'יס 5 | 0 גיליונות 10 שנים כ''מחשבים וכיף", ירחון נמחעבים נטננדם בני פיינשטיין על כל שאלה - :₪ם! ה איציק אהרונוב 0 המת הנבחרים אינה מיכאאלי זה רעיון יותם הרחול, ניר קוריס 2 1 הוררח החודש - חיבת הפתעות ב-סוחגצוזו איציק אהרונוב יומנה נטל נננרחה המיבה עדי גינת מה בתקליטור אפריל 4 1 מפת דרנים אינה מיכאלי 5 | חדשות אינטרנט |ן ] | ְ ה ו [ : ₪ 94 פון 6 1 הספר האלקטרוני - ' | ספר החובק עולם איציק אהרונוב רמזים 9 | תמיר לוי קוהפחס!הההּח> עווהּה 3 24 המחשב בבית הספר - סוס טרויאני או פיל בחנות חרסינה | פרופ' יהושפט גבעון, גבי אסתר בן-זקן הרו | מודלים ללמידה מתוקטבת 20 אלו קנאי חדנטות חומרה 5 יוותס הרחול, ניר קוריס 36 קנטר התוכנה בני פיינשטיין אוהד יניב עתיד החינוך ומעמד המורה , 58 ח66ז) - 2 906008 דייר יוסף דלין 6 5 אמיר סלע -% 20 בית ספר וירטואלי - מציאות עננטשווית )ההּהפשפסה יונתן קפלן 58 | אסף סכע | סוחד ]2) |69ח/ פחד 1 אסף סלע - הצילו! מתקפת אחריסםוו! / 2 4 עמי סלנט ירושלים - אור ואבן 6 מאגר מידע אינטראקטיבי הגר זמר, רחל סבג | וירוסים 18 עדי גינת 0 ג'לוונות 0 1 שנש ך'' 'ן]חשבים | |כיף", < | המחשבים שלכם. בני פיינשטיין % 0 ₪ "מחשבים וכיף", ירחון המחשבים לנוער ולמשפחה, 8 ₪ חוגג עם גיליון-המאה את שנתו העשירית. = אכן, זוהי תקופה ארוכה לפי כל קנה-מידה, ]| אך כאשר עוסקים בתחום המחשוב, / השינויים המהירים המתחוללים בה, הם בלתי 7 נתפסים. הימים של תחילת שנות התשעים, העשור האחרון של המאה העשרים, היו עדיין ימי המעבר ממחשבי ה-[א למחשבי ה-1[א 286 (שנשתכחו זה מכבר). אז העבירו המודמים מידע באיטיות של צב (במונחים של היום), על המסכים הצבעוניים נראו כתמי צבע, יותר מאשר תמונות חדות וברורות, מהרמקולים הפנימיים של המחשב בקעו קולות בלתי מזוהים ומשחקי המחשב היו פשוט פרימיטיביים, יחסית לאלה המצויים כיום. בסך הכול, היה זה מחשב איטי, שפעל תחת מערכת ההפעלה 005, המוכרת בוודאי רק בשמה לצעירים שבינינו. ₪ 1 מ 7-0 1 א ורי פמ שד - התפתחות המחשוב ומהפכת המידע שבאה בעקבותיו תפסו תאוצה רבה מאוד בעשור האחרון, והיא לוותה על ידי "מחשבים וכיף" מדי חודש בחודשו ומדי שנה בשנה, בהתפעלות ובתדהמה גם יחד. אם כך, בואו ונגלגל את הסרט עשר שנים אחורה וננסה לנתח ולבחון את התפתחות המחשוב מתוך היבטים טכנולוגיים, אנושיים ואולי גם היסטוריים וחברתיים. 0 = 9: ניתן לבחון את המערכות הממוחשבות מתוך ארבעה תחומים עיקריים - החומרה, התוכנה, הציוד הנלווה למחשב, ובשנים האחרונות, התקשורת הממוחשבת. כאשר בוחניסם את כל התחומים הנ"ל, קשה מאוד להחליט, מה גרם למה, או במילים אחרות מי כאן הביצה ומי התרנגולת! למעשה, אין לדבר חשיבות. כי לעתים החומרה היא זו שהקדימה את התוכנה, ובמקרים אחרים, התוכנה ודרישותיה חייבה את מפתחי החומרה למאמציס נוספים. בדבר אחד אין כל ספק - ילוב התקשורת והמחשוב, ובעיקר התפתחות רשת האינטרנט (שעליה עוד נרחיב את הדיבור בהמשך), הס הקובעים כיום, ובוודאי הם שיקבעו גם בעשור הקרוב את התפתחות המחשוב, או כפי שנכון יותר לקרוא לזה, את תקשוב (תקשורת ומחשביס) מערכות החיים. חומרת המחשב התפתחה בקצב מסחור בעשור האחרון. למעשה, משך דור המחשבים שהיכרנו בראשית המצאת המחשב, הלך והתקצר בצורה דרמטית. לפני כחמש עשרה שנים, התקצר דור המחשביס מעשר שניס לחמש, בתחילת העשור - לשנתיים עד צלוש, לפני כחמש שנים | לשנה. וכיום - למספר חודשים בלבד. דרישות התוכנה הגבוהות, שמפתחיס תמיד בהקבלה לחומרה החדישה ביותר, הן הגורמות לחיזוק המגמה הזאת. בדבר אחד, לפחות, ניתן לומר שלא חלה התפתחות משמעותית בעשור האחרון, והוא המבנה הפיסי הכללי של המחשב, שנשאר כמעט ללא שינוי. המקלדת, העכבר, הצג וקופסת המחשב, עדיין מעוצבים כמעט באותה צורה, אך ישנס כבר סימנים לשינויים, ובוודאי שלא ירחק היוס וגס תחום זה יקבל את התנופה המתאימה לו. שלושה גורמים מרכזיים - מהירות, זיכרון פנימי של המחשב וזיכרון חיצוני (בדיסק הקשיח) - מרכיבים את חומרת המחשב מהירות המחשב גדלה בעשור האחרון, כמו בטור גיאומטרי. ממהירויות של עשרות מגהרן, אנו משתמשים כיוס במחשבים העובדיס במהירות של למעלה מ-600 מגהרץ, וכבר מדבריס על כך שבעתיד הקרוב ביותר נוכל להשתמש במעבדיס | הפועלים במהירויות | של 0 מגהרצ ויותר, ועוד היד נטויה. מהירות המחשב היא אולי אחת החידות המטרידות תמיד את כולנו. ‏ אנו עוכריס למחשב עם מהירות של פי שלוש, לדוגמה, מ-156 ל-600 מגהרצ, ולא מרגושים שאכן המהירות היא פי שלושה. התופעה המוזרה הזאת נובעת. משני גורמיס עיקריים: ראשית, עם המעבר למחשב מהיר יותר, אנחנו מחליפים, בדרך כלל, את התוכנות שבהן אנו משתמשים, ואלו הופכות לכבדות יותר, והן דורשות זיכרון ומהירות, בהתאם כך הופך המחשב שלנו שוב להיות איטי, כביכול, לעומתן. שנית, קשה לטו לחוש, באופן אמיתי ואמין, בשינויים שחליס בממד הזמן, ובעיקר בממד המהירות. ‏ אך אפשר להאמין ליצרני המעבדים, שמדווחים על הגדלת המהירות בעשרות אחוזים. מהירות המחשב תלויה בראש וראשונה בזיכרון הפנימי של המחשב, שמאפשר להעלות לזיכרון הפעיל והמידי של המחשב חלקיס משמעותייס של התוכנה שבה אנו עובדים. אם בתחילת העשור דיברנו על זיכרון של 1 מגבייט כשיא הקידמה, כיום, הזיכרון הפנימי עומד על 128 מגבייט כסטנדרט (זיכרון גדול מזיכרון הדיסק הקשיח באותס הזמנים), ורבים כבר מכפילים אותו, להשבחת מהירות המחשב. כמובן, ששני הגורמים שהזכרנו עד כה, מהירות וזיכרון פנימי, הולכים יד ביד עם דרישות התוכנות החדישות, ולמעשה, עם מערכות ההפעלה של מיקרוסופט, ששולטות ומשפיעות באופן קיצוני ביותר על התפתחות המחשבים. להפעלת תוכנת חלונות הספיק, לפני כשמונה שנים, מחשב עם 2 מובייט זיכרון פנימי; להפעלה מיטבית של חלונות 0, נזרקק למחשב הפועל במהירות של 500 מונהרץ ול-128 זיכרון פגימזי. התפתחות התוכנות גרמה להגדלת נפחיהן ללא הכר. תוכנת חלונות לפני עשור שווקה בתקליטונים, וכל גודלה היה כ-25-10 מגבייט. כיוס, חלונות 2000 כבר תופסת נפח אחסון של כמעכי 100 מגבייט. נוסיף לכך את תוכנת האופיס ומספר משחקים, וכבר נגיע לנפח זיכרון חיצוני של מספר ג'יגה. כל גודלו של הדיסק הקשיח מלפני עשור היה 80 או 100 מגבייט. (שימו לב, פחות מהזיכרון הפנימי כיום.) למעשה, הוא גדל פי מאה ויותר, וכיום הוא כבר עובר את עשרת הג'יגה, ועוד היד נטויה. אך יש לזכור שמהירות התקשורת בין המחשב לדיסק הקשיח לא גדלה עדיין באותה מידה, ולכן, למרות כל השכלוליס, פעמים רבות זמן ההמתנה להעלאת תוכנה לזיכרון, עדיין יימשך מספר דקות. אן יותר מכול, והמדהיםס ביותר בהתפתחות החומרה, הוא מזעורה. כיום, אפשר לקבל מחשבי מחברת ניידים, מהממים, שאינס נופלים ממחשב רגיל, אס כי מחיריהס עדין גבוהיס יחסית, מחשבי כף יד וכמובן, המדהיס מכולם: הפיכת הטלפון הסלולרי, שהוא המאפיין המוביל של העשור (וכמובן, כמו גסם רשת האינטרנט) למחשב לכל דבר. מורכנות התוכנה והאפשרויות האינסופיות שבה עס התפתחות ה-:][א00₪0 וכיוסם, טכנולוגיית ה-פצכ, התפתחה גס תעשיית התוכנה בצורה הדרמטית ביותר. הפיכת המחשב למרכז התרבות והבידור של הבית, מורכבות המחשב והציוד הנלווה, ויותר מכול, הקישוריות לרשת האינטרנט, גרמו לפיתוח תוכנות המשלבות אלמנטיס גרפיים, אנימציות, מערכות קול ותקשורת. כל אלה הפכו את משחקי המחשב, את מאגרי המידע ואת התקשורת הממוחשבת, לתופעה אותנטית, ולעתים בלתי נתפסת. להתפתחות תוכנת החלונות ושליטתה בשוק, יש גם פן חיובי, בעיקר בתחוסם הסטנדרטיזציה של התוכנות, המאפשרת כיום למשתמשיס ללמוד להפעיל תוכנה ברמה הבסיסית שלה, ואם יודעיס להפעיל היטב תוכנה אחת, קל להשתלט על תוכנה אחרת. = וכנולוגיות נלוות גם כיום, התפתחות התוכנה היא החולייה החלשה ביותר בהתפתחות המחשוב המחשב הוא, למעשה, גולם, המתקיים אך ורק הודות לתוכנה, שהיא יצירה של מוח האדס. התפתחות תוכנת ההפעלה ללוינוקסי, שהתאפשוה כתוצאה מהפעלת ‏ אלפי מתכנתיס דרך רשת האינטרנט, היא אולי אחת הדוגמאות לכיווני הפיתוח של התוכנות בעתיד. יחד עם זאת, כיוס ברור שתעשיית התוכנות הופכת לתעשייה המובילה, ולא פלא שערכן של חברות התוכנות מגיע לסכומיס אגדתייס ודמיונייס, ושכוה האדס העובד בתעשייה זאת מבוקש מאוד. - %7. וק ו 0-ב 5 4 = ו - = הקד( פומ הנל 3 ב 7-מ ומה קרה לציוד ההיקפין בחלקו נשאר כמעט כפי שהיה, לעומת ההתפתחות המדהימה של יתר מרכיבי המחשב. | המקלדת, העכבר, המסך, המדפסת, כל אלה הם כליס טכנולוגיים שלא התחוללה בהס מהפכה של ממש, אס כי הם השתכללו, נעשו מהיריס יותר ומורכבים יותר, למשל במדפסות, גדוליס וחדים יותר במסכים וקלים ונוחיס לשימוש כמו במקלדות ובעכברים. אולם, בלו מהפכות בתחום זה אי אפשר. לטכנולוגיית ה-ואסא יש מקוס מרכזי בהתפתחות התוכנה, באפשרויות האחסון ובגישה למיד. שר צ 4 5 "2 האפשרות לאחסן 650 מגבייט, וכיום, בטכנולוגיית ה-כק₪ כמעט 5 ג'יגה של מידע, היא אחת התופעות הבלתי נתפסות של מהפכת המחשוב בעשור האחרון. ה-0080%1 וה-כצם הפכו את המחשב למרכז בידור ותרבות של הבית. באמצעותס אנו יכולים לשמוע מוסיקה, לצפות בסרטים, לשחק משחקיסם אינטראקטיבים, תוך כדי הפעלת כל חושינו בווליום המקסימלי. קשה לתאר את התפתחות מהפכת המידע ללא אמצעי האחסון והטכנולוגיות הנלוות שמאפיינות את התקליטור ואת ה-מצם. אכן, | "מחשבים וכיף" מלווה את ההתפתחויות האלו בכל מאה הגיליונות שלנו. אך יותר מכול, אנו גאים בתחזית שלנו על המהפכה הגדולה ביותר המתרחשת בשניס | האחרונות, | ושעדיין נמשכת, מהפכה בלתי נתפסת בעוצמתה, והיא: מהפכת התקשורת והאינטרנט. יותר מכל מה שתיארנו עד כה, ניתן לומר בוודאות כמעט מוחלכית שמהפכת התקשורת בכלל והאונטרנט בפרט ישפיעו על כל חיינו בעתיד. רשת האינטרנט איננה תופעה חולפת, היא מהפכה אמיתית במונחים אישיים, חברתיים, כלכליים והיסטוריים. התעופה קיצרה את המרחקים הפיסיים בין חלקי העולם, התקשורת ורשת האינטרנט הפכו את העולם כולו לעיר גדולה אחת כלכליים, תרבותיים וחברתניים. מהפכת המידע שרשת האינטרנט מביאה איתה, משנה סדרי בראשית בכל הקשור לנגישות למידע ולהשגתו, ומבטלת באופן מעשי את אחד המחסומים העיקריים להתפתחות הפרט והחברה. כל אחד, בכל מקום בעולם, יכול כיום לדעת הכול, להגיע לכל מידע ולהשתמש בו. השקיפות הכמעט מוחלטת בתקשורת פותחת גבולות, מסירה מחסופים בין בני--אדם, תרבויות, עמים ומדינות, ידידים ואויבים כאחת. מהפכה זאת, שהתחילה וקיבלה תאוצה למעשה רק לפני כחמש שנים, ממשיכה עדיין להתפתח בקצב מדהים, לפי כל קנה מידה שהוא, ובוודאי תלווה אותנו עוד שנים רבות. גם "מחשביס וכיף" השתנה בעקבות כל ההתפתחוית שהזכרנו, בחלקס שינויים שלא הרגשתס בהם, כמו המעבר שלנו להכנת | העיתון | לעריכה ממוחשבת מוחלטת, עוד בשנת 1994 (בגיליון 28) כלומר, שמכתיבת הכתבה ועד להכנת הלוחות להדפסה, העבודה כולה ממוחשבת וללא מגע יד אדסם. בעקבות התפתחות רשת האינטרנט, הפכנו את כל המערכת לוירטואלית - כתיבת הכתבות, העברת הכתבות והתמונות הנלוות, עריכת הכתבות ועיצובן, הכול נעשה באמצעות דואר אלקטרוני וניצול רשת האינטרנט עד תומה. וכן התפתחויות אותן ראיתם.: כבר כפני למעלה מארבע שנים, היינו הירחון הראשון באר שצירף תקליטור, ובו מגזין ממוחשב, לכל גיליון, ובחודשים האחרונים אנו שותפים לעשייה של מדור המשחכיף שלנו עם אתו המשחקיס של אונטרנט זהב. וממש בימים אלה, | אנו שמחים לפתוח את אתר הבית שלו ‏ 60.1.מט)סט שיעביר אותנו באופן מעשי לגלי מהפכת האינטרנט. וכאשר חוגגיס תקופה כזאת, הנמשכת מדי יום ומדי חודש, אי אפשר שלא לעצור לרגיע, ולהסביר בגאווה את השותפיס שמלוויס אותנו במשך כל השנים, בעשייה ובפיתוח של יימחשבים וכיף". ראשית, | קהל המנו*ס והקוראים, המהווים למעשה משפחה גדולה ומלוכדת. אנו גאים באלפי המנויים ובעשרות אלפי הקוראים שלנו, ובעיקר במאות המנויים שמלווים את הירחון מתחילתו, לפני עשר שנים. ולדים ונערים שהפכו כבר להורים וילדיהםס כבר משחקיס במחשב, הורים שכבר דור שני ושלישי קוראים את הירחון או משתתפים בסדנאות "מחשבים 0 | ] והל הנאמנים, אין ב ו ה 5 ו תקומה כורחו - ביוס החגיגי הזה של והוקרתנו המיוחדת. *ימחשביס וכיף". בלי שותפים, להפיק ולהפיף ירחון כזה במשך כל כך הרבה שנים. חלק מהשותפיס לדרך אתס יכולים לזהות במודעות הפרסום, ועל כך תודתנו המיוחדת למשרד פרסום אלי טנא, להברת הד ארצי, להוצאת פוקוס, ולחברות מיקרוסופט, :11 ישראל, אינטרנט אי אפשר, כמובן לייצר, והב, נדיר-פיינשטיין ורבים אחרים. סוכנות לביטוח שותפיס אחרים הס אלה שיחד אתנו יוצרים ומפיציס עבורכס את המגין ואת התקליטור, ופועלים יומס ולילה כדי שהירחון יהיה מרהיב ביפיו, יופוע בזמן ויגיע ללקוחות. על כך תודתנו לחברת טוטל גרפיקס, ובעיקר למחלקת הרדיה, לבתי הדפוס המקור ואידיאל, שליו אותנו בעבר, ולדפוס גרפוליט בהווה, לחברת טידיליין, שמפיקה את התקליטור ולגד הפצות, שמפיצה את הירחון לכל הקיוטקים בכל רחבי הארא. כפי שכבר ציינו, | מערכת הירחון פועלת כיוס באופן וירטואלי ואת חבריה אתס יכוליס לראות מעל דפי הירחון, כל אחד מהסם תורס כתחומו, ויחד יוצרים את המוצר המגיע לביתכם מדי חודש, ועל כך תודת כולנו. וכאשר הכול נמצא כבר במחשני המערכת, מנצחים על המלאכה עובדיס ושותפים המלווים אותנו שנים רבות ומייצריס מדי חודש בחודשו את המגזין המרהיב בעיצובו ואת התקליטור המלא בתוכנות ובמשחקיס משגעים ומועילים. לאה תלמי עורכת הלשון, נורית הדדי מעצבת, גרפיקאית ורכזת | המערכת המנצחת על כל הכתבים, דפנה גילת המעצבת, וערן פיינשטיין האוסף וממיין את כל החומר ומפיק את התקליטור עבורכס. לכל הצוות הנהדר הזה מגיעות אלפי תודות ממני ומכל אחד מקוראי הירחון ומנויו. לאחר שהירחון הודפש והופ, הקשר איתכט הוא באמצעות עובדות הטלמרקטינג המתקשרות אליכם מדי שנה, מזכירות המערכת ומהחלקת ההדרכה, טלי, אפרת, טוני, ודניאל לנזיני, מנהל ההדרכה, וחנה פיינשטיין מנהלת המשרד, המנבחת בחן ובסבלנות אין קץ על כל המלאכה, ומכירה את מרביתכס מהקשר רב השנים הקיים בינינו. סס גיליונות, סס1 חודשים, 10 שנים ל"מחשבים וכיף" היוו עבורנו ועבורי תקופה מרתקת ומיוחדת במינה. אלפי תודות לשותפים, לעובדים הנאמנים בעבר ובהווה, לכם הקוראים, ובעיקר, לחנה רעייתי ולמשפחתי המלווים את העשייה הנפלאה הזאת מזה עשור. שלכם, בנימין פיינשטיין 5.) 1 לבבוד בני פיינשטנין וצוות "מחשבים וכ*ף". מחשבים הם המהפכה העולמזזית שעוטפת אותנו מכל עבר, משנה את חזינו כמעט לבלז הכר, ולוקחת אותנו במהירות קדזמה. עבורז ועבור האנשזם שעובדים יחד איתזי במיקרוסופט, מחשבים הם חברים לעבודה - והעבודה עצכה, חזון ו*וזכוה. "מחשבים וכיף", הזירחון שאתם מוציאים תחת ידיכם מד: חודש כבר מאה פעכוים, כוזכיר לכולנו שלא פחות כוכל הדברזים הרציניים והחשובים, כוחשבים הט בעזקר כזיף עצום. הם נוטיטים אותנו תוך שניות לחלל - ומחזירים אותנו אל פינות חבויות בעולכוזנו. הט כואגר עצום ורב של מזדע כוכל הטשוגזם ד והדבר האזשז בזותר עבור כל אחד כואזתנו. הם מעלזם בנו חזוך ד ומשייעים לנו להזות בקשר. את כל הכזיף הזה אתם מגישים בכשרון רב בזן דפז העזתון, ואפשר לומר בביטחון שהנוער הזשראלז לופיק כזמגו לא רק כזף, אלא גם הרבה מאוד מחשבים. עלו והצליחו. אריה סקופם, מנהל בללי מויקרוסופט ישראל לבּהּי דיו ומחשבים וכיף שפע ברכות לרגל הוצאת העיתון ה-100 הכזשיכו! בדרככם הטובה 3 6 טועל הרפיקט שרותי הרפיקה והפקה נחעוכיש 'דחון המחשבים המוביל לנוער ולמשפחה % עורך ראנשי: בני פיינשטיין ינווי יב איציק אהרונוב עורך מדור משחניף: ו (מיו ו יי לאה תלמי עיצוב נרפי ונרפיקה: נורית הדדי, דפנה גילת שיווק, מנויים ופרסום: יי" בי מנהל הדרכה דניאל לנזיני האניורוי מרייום: דפוס גרפוליט אימפוזיציה ולוחות: '"טוטל גרפיקסיי מנטתתפים: איציק אהרונוב, אסתר בן זקן, עדי גינ פרופ' יהושפט גבעון, ד''ר יוסף דלין, יו הרחול, הגר זנור, אוהד יניב, תמיר לול, מיכאלי, רחל סבג, ענוי סלנט, אמיר ט יל יי יד הי אלי קנאי, יונתן קפלן, הויו ריכי ו מוערכת: ת.ד. 1487 רחובות טל: 08-9364996, פקס: 08-9364786 ו שו זשוווו 'וווווההוטש ;|וגהוו-:| * המערכת אינה אחראית לתוכן הנוודע כל הזכויות שנוורות לחברת "אחיעם" בע השינווש בתקליטור המצורף על אחריו המשתנוש בלבד!! מו חרים 8 דרי 2 נבהרי ההודום של אינה מיכאלי מי מפחד משירה? לא לשים פס על הקול 1.1 516 בורח ררו11]. עושעש עד לשנים האחרונות, פסקול סרטים לא התקבל כצורת אמנות ראויה, כמו צורות אחרות. האתר הזה מנסה לכפר ולפצות על הזמן האבוד. תמצאו כאן ביקורת על הפסקול שבסרטיס החדשים והישנים :ותר. אם תתעניינו באנשיס שמאחורי המסך, כלומר, אלה שמאחורי הרמקולים, זוכלו למצוא כמה שמות מוכרים וכמה פרטים מעניונים. באוור ביקורת הדיסקים יש כ-20 בכל חודש, רק "תקליקויי על האלבום ותקבלו את כל המידע שהייתם רוצים לקבל עליו. היוהרו מאלה המקבלים. דירוג של כוכב אחד (מתוך חמישה מקסימליים). המבקרים אינם נסוגים, אם [ האלבום לא נראה להם, ואונם : מפחדים | לצין | את מספר הכוכבים, בדיוק כפי שמגיע. בנוסף, יש לאתר קבוצת דיון וגם תחרות חודשית, עס סיכוי % לכות בדיסק, לפי בחירתכם. בעל האתר אומ 24 ייהאינטרנט שולט בחיי, ואשת' | לא סובלת זאת." אפשר להבין אותוי רדיו ברשת בד60. 30110 יד)6ת. עועצעע האתר הזה עוסק בשלושה תחומיס מרכזיים. נדון בהם לפי סדרס באתר. קודם כול, תוכלו לשמוע מוסיקה על ידי בחירת ערו+ יש 120 ערוציס מסודרים בקטגוריות מצומצמות ביותר. פשוט, היכנסו והתחילו להקשיב. איך בדיוק! - באמצעות %שסשחו/ זַפָעה|ת גו66]א או באמצעות ₪68 > זעג לפחות אחד מהם נמצא כנראה על המחשב שלכם, ושניהס ניתניס להורדה חינס. תוכלו ללמוד על סגעונות. = במוטיק על ההתפתחויות, וכן ובומריס מסוימים. אלה ) מבונכם, המתענמינום בתחוס פיתוח אתרים לעיצוב העמודיס והאתר בא פן כללו. התחוס השלישי, כמה מפתנע. ן ו מדי יוס נערכיט ' שפתיעים - פחו דולר, כלומר. 428 פתרון לא לן, שמע קצת מוסיקה! [1, 60 1111516 00. רערע הופתעתי כאשר גלשתי בטעות לאתר הזה, ומצאתי לפניי אתר ישראלי, שהרמה שלו בהחלט שאינה מביישת ‏ את ארצנו הקטנטונת. ישנם באתר שבעה מדוריס עיקרייס: הראשון הוא, כמובן, מוסיקה. כל שאו הנושאיסם קשורים לנושא הזה ישירות או בעקיפין. בעמוד המוסיקה תוכלו לראות מצעד להיטים וכן חדשות וערדרכונים. בסרטיס - תוכלו ליהנות ממנחר סצס, ובמדור הספרים שימו לב למבצעיס של הספרים החדשים ביותר בשוק. ונמשיך למדור החביב 3קא: המדור "שייך" לחברה משלו, 00173 ומאפשר להוריד ולשמוע יצירות באופן חוקי. כמובן שכרגע מדובר במספר מצומצם, יחסית. בא לי על דיסק, עכשיו! גד 60 0 6)11, רערע אס לא נתקלתס עשרות, מאות או אלפי כעמיס בסמליס המסחריים של אוסאס6 אתם גולשים באינטרנט הלא נכון. שסאסס - האתר המוסיקלי הראשון שהוקס באינטרנט והציע חנות מוטסיקה וירטואלית, שמר על המונופול, וכיוס נמצא בראש המכירות ‏ ועם 800,000 מבקרים מדי ם. הוא מציע יותר מ- 0 מוברים מתעשיית. > המוסיקה ו-650,000 קטעים להאזנה. 9 (טירושת /|ו.2 1 א. )והטת5. וער ובו בוה ב | אתר השירה של | [ ות יוו לקידום השוירה ביעו ייתכן 1 צוסא םפש זה ורי ו | 1 פפז :198 ''יחברת התקליטים של המחר"ז - מאוד, לא נותר אלא לקוות. שימו לב למדור המשחקים פלייסטיישן. ומשחקי . הוח סכ|פ ו 6 זזש ו = 45 8%-=:ח קסת5 | ג 4/8] שזג ז2:8רזום פתו!הם וטסע ב"הצעות נוספות" תמצאו בעיקר דיסקים לצריבה מכל הסוגיס ו הצעות נוספות. ". המדור הכל ישווהי בכל המקומות, תמיד, 'עודפים". כאשר בחנות נגרמות טעויות ונשאר מלאי מיותר במחסן, מעונייניס מאוד להיפטר ממנו בכל מחיר. וכאן אנחנו, הקונים, נכנסים לתמונה. לסיכום, אתר מומלא מאוד. וחודיז רביי -ז מצעד מכורות 8 0 1 ג ו -- ₪ מצעז סכיוות 5 חוסינו עכעיז המחור שלנו; 4 "הח 5 1 שחיו ; 0 הפח:ר בחטיות' 39.90 ש"ח | )| המחירבתטות: 219.90 שיח החטכון שלך. 15.46 ש"ח ו שו | אגב, סתס להרחבת הידע, לאתר 3.5 מיליון לקוחות. וכעת, לאחר שעברנו על הסטטיסטיקה, התרשמות כללית: מונופול הוא מונופול הוא מונופול. הוא לא זקוק לעיצוב צעקני ולפרסוס אגרסיבי, והוא שס כל עוד הוא הטוב ביותר. והוא הטוב ביותר. סנונית, למרות היותו אתר חינוכי, הוא מחנך ומעניין מאוד. הוא מומלץ לגלישה בזמנכס | החופשי וכולל ‏ לא מעט תת-אתרים המהוויס אתרי-על בנושאיס שלהם. ק יישירשת" הוא אחד מאתרי-על האלה. | ואתרים העוסקים ביוצרים ספציפיים, להשתמש בדפי עבודה להנחיות ותרגולוכ שירה ועוד ועוד. שימו לב לפורום הליקון, המיועד לאוהבי שירה ואשר מקיים דיונים למיניהס בנושא חשוב ומעניין זה. מסתבר, שלא כל שיר הוא 3ק]א... ועד לגיליון הבא, לישה מהנה! איציק אהרונונ תיבת הפתעות נ-0ו0 זה קורה כמעט לכל גולש ותיק. הוא (כנס כרשת לגלישה הכילית שפו, מכווץ מעחו ותוהה - היש חדש תחת השמש? אכן, יש ב-₪0816וו. זוהי תוכגה קטגה עם רעיו וו גדול ומטרה אחת פשוטה: להפוך מספר דקות של כל גלישה יומית שלכם למשהו מעניין, מבדר ומעחיק. ניתן לומר ש-סופַג]אוו₪ היא בסה"כ טלוויזיה קטנטונת . שמרגישה כשהמשתמש | | נכנס לרשת. כשזה קורה, היא מתחברת אוטומטית לשרת התכנים, ומורידה את "יהתכניתיי היומית. לאחר שההורדה מסתיימת באין מפריע, נשמע קול: נעים, המסמן למשתמשים שמהדורה חדשה מחכה להםו בפתח דלתם, וכל שיש לעשות, על-מנת לראות "ימה חדש היום", הוא ללחוצ על הצלמית המשתוללת בלוח המשומות, על יד השעון. , כשהתוכן היומי כבר הורד, אינכם חייבים להיות מחוברים, על-מנת לצפות בו. תוכנת 1886א₪18 עובדת בטכנולוגיה המדהימה של חב' 66(8ח18650א, ששמה 506 , והודות לה התכנים נראיס היטב על המסך. כמו כן, הודות לנפחס הפיסי של קובצי התכנים, במהירות רבה. וכו פורם" רל פד רוכ ₪ א רו קש הס מועבוים דרןך הרשת. 1 דוטכן 6חז 6אנו |" 6ז6הצצט 6ססוסס 6חז 55 עזטווורו .זוסעצ חכש 6חו זפסוחוס 5'זסחז "[סחוחז 6!וסחעצ זהשזוש. הש הו וו דוט או ש"סהץ מה אפשר לראות ב-6ופג]ו1ם? ראשית, תכנים יומיים, שמתחדשיס מדי וום. בכל יוס המשתמשים מקבלים אל תוכנת ה-₪1920 שלהס את הטפט | היומי, שנגור מתוך תוכן אחר, בדרך כלל של מדור שבועי. בנוסף לטפט, ישנו גם מדור-החדשות היומי, | שמציג בדרך הומוריסטית, ביקוותית וטיפה צינית, את האירוע החשוב ביותר שהתרחש בומן האחרון בעולס:. / , / | ? . : | 8 = 2 וו מתוך התוכן היומי | אהוב עלי ה-165סש0זום, שהם ציטוטיס מבריקיס מפי אנשים פשוטים שנוהגיס לכתוב בפורומים השוניס ברחבי הרשת. כמו כן, אסור לשכוח את הפרסומות היומיות (שבכלל אינן מפריעות לצפייה השוטפת), שמפרנסות, ככל הנראה, את האמנים המוכשרים של סופה!זאוום. בנוסף למדורים היומיים, בכל יום ישנס גם כמה מדורים שבועיים. כל אחד מהמדורים מופיע ביוס קבוע. אחד המדורים המעניינים הוא מדור ה-אטו1ו81, הסרט השבועי, שנמשך בסה"כ כשתי דקות. ומדורים נוספים: אסתפוו8 (סרט קצר יותר), ביקורות על משחקים ותוכנות, מדור קסח5זו8 (שמציג בסרט מצחיק מוצר בדיוני, ובסוף מסתבר שהמוצר אכן נמכר והוא אכן קיים). המדור השבועי האהוב עליי הוא מדור ו-6ַגנ0ו₪1, שבו מקבלים משחק קטן חדש, שניתן לשחק בו כל השבוע ואז לחכות שיומחק על ידי המשחק הבא, או לשמור אותו בארכיב (ראו בהמשך). לסיכום, לתוכנה זו יש פוטנציאל שיווקי מדהים, ואין ספק שבזמן קצר נוכל לבחור גס תכנים רציניים יותר, כגון: חדשות (ללא ההערות השוכבות), תוצאות ספורט, מניות, טיפים בנושאים שונים וכדומה. למעשה, אני בטוח שגרסת 819166 הרצינית נמצאת כבר בדרך. הורידו את התוכנה, ותגלו ₪ 3 כ | את מובנה של האימרה: ו : | "הסיוס ג 5 )1 6 ל | 2 ]0 516בש 16))ו! בנוסף לכל הנייל, ישנס עוד עשרות מדורים, -מפנל., = --- ולש 1 !16 ]". כולס משעשעים, עשויים היטב, עס רמת | גרפיקה ואנימציה מעולות, צליל ערב | מומלצ בחוסי לאוזן ומתאים לתוכן, והעיקר מעניין ומרענן! לכל הקבצים שמנוהלים על ידי 6ש₪זאזו₪ ניתן להיכנס בעזרת אופציית "קבצים", ומעים אפשר לשמור קבצים שאהבגו לתוך הארכיב הפרנוי שלנו, או שאפשר אפילו ליצור קובץ הפעלה (ושו!זוזוזא) של כל תוכן ותוכן, ופשוט לשלוח אותו באי-מייל לחבר שאין לו 6שזו₪ מותקנת. אם פספסתם את המהדורה של אתמול או של כל יום אחר, אין שום בעיה. כותוך חלון הקבצים גיתן בקלות להגיע לארכיב של כל מרכיבי סופהואוום מכל הזמנים. מערכת חיפוש הארניב משוכללת סאוד, וניחן, למעול, לחפעו | את כל המשחקים שהופצו טם התוכנה, או את הציטוטים של חודש אפריל של טונה שעברה וכדומה. חחטם 8 168 שוג . - : בי "= , [ - ונ !|ור-:1 ה :]+ וב חס זם!סק 5זם שוח פרטים כלליים: דריעוות כוינימליות: מערכת חלונות 95' ומעלה הפעלה: קלה מאוד התהנה: קלה עיצוב חיצוני: סצויו 1 יתרון בולט: שלוש דקות הורדה יומיות = המון הואה " חסרון בולט: בינתיים אין תכנים רציניים ו גודל קובצ ההתקנה: כ-2.4 מ''יר כזחיר: חינםו פרטים נוספים: חסס סוקהתזוט אש ציון: 9.5 / מי שלא מנסה, מפסיד, הרבה. לכל המעוניינים. ניתו להפוך את טוקהואווט ל*ישוסר מסך** מרהיב. בלחיצת כפתור אחת. התכנים שאינם דורעוים אינטראקציה וום המשתמצעו (חלק סהתכנים מצריכים | השתתפות פטילה בנעשה), מוצגים בזה אחר זה בטוומר המסך היפהפה. - 58 =מחקדשד ה -- 8 כ 2 ד ב אינה מיבאלי פלירט [החזוז. אטח/נחטט. זזור//:קוז ה האתר הזה יגזול מכם שעות. אס גס העכבר שלכם נמשך אוטומטית לחלק האסטרולוגי, תשמחו לדעת שכאן המידע הוא לא שטחי, כמו ברוב האתריס בנושאי אהבה ורומנטיקה, אלא מעמיק, חוקר, ולעתים משעשע. קצת מאסטרולוגיה סינית6 מרתק מאוד. תבדקו את פינת העצות (כן, כן, אנ מדברת אליך - לא סיק) ואפשר גס לשאול שאלה. תשלחו כרטיסי ברכה לאהוב/ת לבכם. מתחשק לכס להתפרק על איזה סיפור קורע לב! אפשר גם אפשר. והכי חשוב - אל תיקחו עצות שלא נראות | לכס. לפעמים לגלות | את רגשותיכס יכול לעבוד יותר טוב מכל פלרטוט שהוא. רק זיכרו שזר ורדים (או פרחים מקוריוס יותר) לא איכוב אף אחד... בוני - איזה כיף לגלוש עליו! [1.. קט 816 טם. שועשצע ובכן, לא אוכל לענות - לא גלשתי על בוגי. אבל בבטחה אומר, שהאתר בהחלט כיפו. האתר מהווה הוכחה לכך שכל אתר יכול לצאת מוצלח גם אס אין לכםס צוות מקצועי ותקציב עד השמים, בתנאי שמשקיעיס בו זמן ויצירתיות. האתר מלא בכתבות מכל הסוגים שנכתבו על ידי בני נוער למען בני נוער. שימו לב לנושאים השוניס באתר;: ספורט, מוסיקה, מחשבים, משחקי מחשב ועוד נושאיסם רבים. ואם תציצו במדור הרכילות - תגלו כמה דברים מעניינים על המוריס. מוזר.. ]6 רס סא 6 רת רכז ₪ 7 | | ור ורות סל כושה הנדרש בכ קרב' / ה בצו היל |( סי ותי א ו , קישור.: / בין. הגולש ו ה קישו רים לאתרום. ג האתר הוא ללווז מר ושיב את את ע3 מו , 2 דויקת תמצאו באתר 37 זבריו וא *ץ 1 "ינעוליי ע ג חכו ו אתה 7 ומה 5 ראי * לשינ : -- : 4 *וו ות. ו יַ ב זורד -/- - 6 לומדים בבית [1, שחס. [680100רהסה. צועצע בכל בוקר (מלבד חופשים, כמובן), אנחנו קמים, מצחצחיס שיניים, | מתלבשים, לפעמיס גם אוכלים ארוחת בוקר, ואז הולכים לבית הספר. לא אצל כולם זה כך. (ואין צורך להיבהל - השיחה כלל וכלל אינה בנושא הברזות.) מדובר בתופעה הקיימת גס בישראל - ילדים שלומדים בבית ולא בבית ספר, בלי כל סיבה מיוחדת, למשל, | מטעמי בריאות, אלא רק מפני שהמשפחה שלהס החליטה כך. כמובן שהדבר דורש אישור מיוחד ממשרד החינוך, היות וקייס חוק חינוך חובה, אבל מעניין לקרוא על אורח החיים החלופי הזה. דווקא נשמע כיף לא נורמלי... חנ שמח! |וחזח. 806 6468טהו/!1. טזס. סזת1. שר או למי שעוד לא התרגל - כדאי להתעורר. יותר ויותר חלקיס מחיינו עוברים לעולס הווירטואלי. | אתר המידע המארגן ( [8.1זס.0]הו וו) מביא לנו את הטקסט המלא והמנוקד של הגדת פסח. לתשומת לבכם, ניתן להעתיק את הטקסט ללא רשות, כיוון שזכויות היוצריס לא חלות עליו. . % "3 , ., אינטרנט סלולרי החברות "פלאפון תקשורת" ו"סאני.קוס" (מקבוצת סאני), יציגו באינטרנט-וורלד את חברת | האינטרנט הסלולרי הראשונה בישראל אא 00 החברה החדשה תחל לפעול באופן מסחרי בתוך מספר שבועות, ותציע ללקוחות פלאפון, סלקום ופרטנר (כ-3 מליון | לקוחות פוטנציאליים) שורותי אינטרנט סלולריים, כגון: גישה חופשית לאינטרנט באמצעות הפלאפון, וו-6, | קחו|והווש, | קניות, שירותי בנקאות מתקדמים, משחקים ועוד. כמו כן, החברה מתכוונת לפנות לפלח השוק הביתי ולהציע שירותי אינטרנט מהיר למחשביס ביתייס. עס תהילת הפעילות המסחרית של זאפאסס בשבועות הקרובים, תציע החברה ללקוחותיה שירותים מתקדמיס בתחומיס מגוונים, כגון: והות טסט-1א: שירותי בנקאות, ביטוח, רכישת כרטיסים (טיסות, הצגות וכוי), קניות בסיט נתונים בפלאפון: דפי זהב, מדריכי מסעדות ותיירות, מילון. מידע: מזג האוויר, מניות, מבזקי חדשות, מידע מבוסס מיקום. בידור ופנאי: מילוי טוטו באמצעות הפלאפון, מוסיקה, משחקים, הגרלות, הורוסקופ. יהדות 101 מאגר מידע מקיף על היהדות, המנהגים, הסמלים, החגים ועוד. האתר פונה בעיקר ללא יהודים ולאנשים שלא מכיריס היטב את היהדות. דווקא משוס כך, כדאי לראות ולהתרשם. דברים מענייניס אפשר לגלות על מעמד האישה ביהדות, נבואות לעתיד ועוד. אלה רק מקצת הנושאיס שעליהס אפשר ללמוד. חומרים מעניינים לבר/בת מצווה והסברים על כל החגום. יכולים לשמש מקור מצוין 2 הכנת עבודות לבית הספר, וכמובן גם לידע כללי. קס. 80]וסן. אושע110://4 והס6. זסזז3ּ !02 = אתר חינוכי חווייתי לילדים האתר החדש שיושק בקרוב, עתיד להיות אתר האינטרנט האטרקטיבי, הדינמי והמהנה ביותר לילדיס בסייברספייס. מדובר באתר חינוכי- חווייתי, הכולל מגוון רב של נושאיס ופעילויות %*) המענייניס ילזיס - החל מסיוע בשיעורי הבית, דרך מידע נרחב בתחומי עניין אופייניים לילדים ונושאיס המוגשיס על ידי ילדים עצמם, ועד למשחקים ולפעילויות הדורשים השתתפות אינטראקטיבית ומספקים לצעירים מקוס לייזוס רעיונות יצירתיים משלהס. בכוונת. ז6וו18א62וא ליצור את קהילת המנויים הצעירים הגדולה ביותר באינטרנט באמצעות אתר ותססט.זטוו3!א02וא. האתר מקיף את כל המאפייניס ודרושיס כדי ליצור עבור ילדיס ונוער בגיל 3 עד 17 סביבה חיובית, מעוררת ומהנה, המאפשרת להם לשחק, ללמוד, ליצור וליזום רעיונות חדשנייס משלהם במסגרת אתר אחד, מאובטח ובטוח לשימוש. החברה הודיעה כי כבר בתחילת חודש אפריל 2000 אפשר יהיה להוריד מהאינטרנט למחשב הביתי את תוכנות 651ה:6 6זטפה6ך שויך (לילדים בגיל שנה עד 11) ר- ווטב 6 (לבני 17-12). זסצזסס 2000 06חה ח6א 11ס5סזסשווו תוכנת ה-ז7/6ז56 2000 6קההה6א] ה0פסזסו!, היא מוצר בתחוסם ניהול משאבי תקשורת המחשבים בחברה, הדואר האלקטרוני וניהול הידע. | ספסזסווא זסוז56 2000 6קתההסא] מייצג את הדור החדש של שרתי התקשורת האינטראקטיבית והדואר האלקטרוני. הוא מבוסס על שרת 2000 8ששס4חו/ וכולל חידושים רבים ומשמעותיים אשר נועדו להקל על המנהלים, להפחית | את עלות הבעלות הכוללת ואף להפשר מיזוג של סוגי נתוניס (למשל, נתוניסם | שיתופיים, נתוני מערכת קבציס ונתוני 5פ6/צ) לכלל תשתית *חידה וניתנת להרחבה - טכנולוגיית ה-6ז510 ט6. התוכנה פותחה במיוחד עבור חלונות 2000, והיא הראשונה שמנצלת את מלוא היכולות של הפלטפורמה. התוכנה כוללת: שרת דואר אלקטרוני מתקדם, שירותי מסרים מידי, שרת וגווש וועידת וידיאו מקוונת, ומיועדת ליישומים כבדים במיוחד. לפיכך, התוכנה מאפשרת חלוקה ייסמכותית" של "פס רחביי וחלוקת מסדי הנתוניס למסדיס שונים ובין שרתים. השקתה של תוכנת ה-זטצז56 2000 טשתהוסאת 501סזסו1 צפויה במהלך הקיצ הקרוב. אתר המוצר - 2000/11 תק תג וא/ו סז 50 סז 1ב ]11 4 מ אה | / 1 ה ו" , . 4 - ה" 4% 1ע ב בי ו טצרותי ו - איציק אהרונוב הספר האלקטרוני שברצוני להציג בפניכס הפעם הוא הספר "לחשוב ג'אווהיי (ה13 חו פחואהותד). זהו ספר מהפכני משני טעמים: ראשית, הוא אחד הספרים האלקטרונלים הבודדים שמקבלים אותס חינס, והנם גרסה זהה לספר המודפס והמשווק. שנית, ככל הנראה, זהו אחד הספריס הטוביס ביותר בעולס. שנכתבו בנושא שפת התכנות, המהפכנית לכשעצמה, שפת הּויהּ]. כאמור, הספר הזה הוא העתק מדויק של הספר המקורי, המכיל כ-900 עמי! אך אין יו הגרסה האלקטרונית בלבד של הספר ומודפק, ווהי גם הגרסה הדינמית שלו. ות הספר האלקטווני הרבה "טתר קל לעדכן, לתקן ולשפר מאשר את השפר המודפס, ווה בדיוק מה שקרה כאן. לפנ שהספר המודפס *צא לאנר, הוציא ברוש אקל, מחבר הספר הזה והבי-מכר אחריס בתחוס תכנות. מחשבים, את הספר האלקטרוני. לאחר שקיבל המלצות, הצעות לשיפור ולתיקון, הוציא את הספר המודפס, שנהשב, כאמור, לאחד הספריס הטוביס ביותר בתחוסי 00 ה ל "יא הספר ‏ "לחשוב גיאווה" איננו ספר רגיל,. שמטרתו פשוט לשכתב, בשפה קלה יותר, את התיעוד של שפת התכנות. בעצס, הספר הזה הוא הגרטה הספרותית של הקורס לגיאווה המפורטם שמעביר המחבר בכל רחבי העולם. כמן הקווס, גס הספר וקט בשיטה יילרועשווב השגה" מאת: ברוס אקל 41 | צפז | 15ה חס 3 חו סחטותוחד 68!5= 69 חסו)6נוטסז)ח! :1 | +0 5% 6 חס 861 !| ח!ק86/ו5 8 ה6ט5 86 ף הווהוחהזטסזכ 66!ח6ס-60[פס 5בח עוחו ?וטו 60 |תסוזקס|66 6ז50/8 5 זו .5 זס-] 95| וכ ורפ ככ כ ורהרחזס סק זה הס-861ןסכ) 10558 0 זפ זט .88 6 הח סו זה 9ח> 800 ז519ט! זס- .0930 86 89חו , ז6!98 8 85ששטסזק טוחה זסוקזופ 066085 6855סזכ חוופטיסוח 006% ]0 ]סוס 8 וח 06 סוס פחז וס עח3!ם נוח 68ח₪1909 8 , פזס הזרהו גוסו 0 ,85| 858 וכ וס תווח 8 ה חר זז 385 85 ה8זפ! חה 005 וחתפ חס .560 טסו ]1 החיש טסט וזכ חו 9859ז6חו ח8 668 חקא 5זסהורחבּזטסזם | | פדגוגית ייחודית, המאפשרת לא רק להבין את מהות הבעיה שמנסים לפתור בעזרת ג'אווה, אלא ממש לחשוב במונחים של ג'וואה באופן אינסטינקטיבי. רק כך, טוען המחבר, ניתן באופן ממשי להכיר את השפה ולפתח יישומיס מתקדמים, מורכבים ובעיקר יעילים. הרי, בסהייכ, בדיוק בעבור זה נוצרה שפת ג'אווה. מהפכנותה של שפת ג'אווה נעוצה בתכונתה העיקרית - עצמאיות סביבתית או במילים אחרות, כל סביבת הפעלה שיש בעבורה מתרגם לג'אווה, יכולה להרוץ כל - שנכתבה בשפה זו. כלומר,. , 1 '. "וי נית| לכתוב יישום בג'אווה, להדיר אותו פעם אחת ולהריץ את אותו הקובץ גכל מעוכת | הפעלה אפשרית, מבלי, תיאורטית, לשנות שורה אחת של קוד תוכנה. דבר נוסף הקשור בעצמאיות סביבתית הוא היכולת להטמעת יישומי ג'וואה לא רק במחשבים, אלא כמעט בכל מכשיר חשמלי, לוויין, מכונית וכדומה. פרט לעצמאיות סביבתית, ג'יאווה ניחנה בפשטות גכתיבת הקוד - המהדר נוטל על עצמו מספר תפקידים חשובים, שמקילים על כתיבת התוכנה ומקצרים את זמן כתיבתה. | למעשה, הוכח שיישומים בג'אווה קצריס במחצית ויותר (מבחינת אורך טקסט קוד המקור) משפות ++0/0, שפות שמהן לוקחת ג'אווה חלק גדול מתחבירה ומעקרונות פעולתה. לפיבך, לצורך כתיבת יישוס בג'אווה, דרושה כמחצית הזמן שצריכים לכתיבת היישוס בשפת ++6 (באופן עקרוני, כמובן). משמעות הדבר - ומני פיתוח ועלות קטנים הרבה יותרי אחת הבעיות המעטות שיש כרגע לגיאווה היא זמן הביצועים. ג'אווה אינה השפה המהירה ביותר הקיימת, אבל מובטח כי בקרוב מאוד מהירותה תתקרב ואף תשיג את מהירותה של ++6 ונשוב לספר שלנו. הספר דן בכל מה שמשתמשים צריכים לדעת על ג'אווה, ומתחיל בדבר החשוב ביותר בשפה: האובייקט. (שהרי ג'אווה היא שפת תכנות מונחת עצמים.) כל דבר בג'אווה הוא אובייקט. ועד שלא מביניס משפט זה עד סופו, על כל משמעויותיו, התכנות בג'אווה יכול להיות משימה לא קלה. הספר מסביר עיקרון מהותי וחשוב זה בצורה פשוטה והדרגתית. לאחר שעיקרון-העצמים מוסבר, עובר המחבר לעקרונות חשוביס נוספים, כגון: שליטה בזרימת | תוכנה, טיפוסים מופשטים, נושאי קלט/פלט ונושאיס - טכניים דומים. נושאיס הקשורים בכתיבת יישומי רשתות, אינטרנט, חלונות וגרפיקה, מוסבריס בהמשך. 5 הערה: חשוב מאוד כציין, שבניגוד כדעה הרווחת שלקפיה ג'אווה היא שפה לאינטרנט וליישומונים הקטנים (1615ק ) בלבד, ג'אווה היא שפת תכנות לכל דבר, המאפשרת יצירת יישומים שאינם קשורים בכלל ברשת. למרות שבחלק מהפרקים הנושאים מתישים, השפה שהס כתובים בה, ממש קלה ופשוטה. הניסוחים ידידותיים, והאנגלית, למרות שאיננה ברמה נמוכה, מובנת וטבעית, גם לקורא הישראלי. ניתן להדפיס בקלות את עמודי הספר, ואת הדוגמאות וקוד המקור של כולן, ניתן להוריד מאתר האינטרנט בקובצ נפרד. את הספר עצבמו אפשר להוריד בשלוש גרסאות: גרסת , זו/דה, וורד 7ל וגרסת =סטק. גודל הקבצים נע בין ה-3 מייב לארכיב המכווצ. מי שמוכן לחכות כחודשיים, יכול לקבל את הגרסה הגמורה של המהדורה השנייה של הספר, גס כן חינס. את הגרסה הנוכחית של המהדורה השנייה ניתן להוריד בכל עת מהאתר, אך רצוי להמתין מעט. מיליוני קוראיס נלהבים מצפים בכיליון עיניים למהדורה זו, ולמען האמת, יש למה לחכות! כל מי שמעוניין, יכול להוריד מהאתר את הספר הקודם של ברוס אקל, ייחושבים ++)". כתובת האתר: וח | 6 ששוזגן. שרע לכשעצמו, והו ספר מומל מאוד, אך כדאי לוכור גם שהוא ניתן חינם, כי אס תכננתס להיכנש לתחום ג'אווה ולא רציתס להשקיע כסף רב בספרות טובה או לא טובה, נסו קודס את הטוב ביותר, ותחליטו, אס אתם מעוניינים להמשלך עט זה או לא. כי אחרי הכול, כל העולס קבע פה אחז: גיאווה היא ייהדבר הבא", ובהחלט לא ניתן להתעלסם ממנה. יש לי קובץ 219 ששמרתי עם | סיסמה, ועכשיו, כשאני מנסה לפתוח ולהוציא את תוכנו, איוני מצליח, מפני שאינני +וכר את הסיסמה. האס יש לכם פתרון כלשהו: 8 ישנו פתרון, אבל חשוב לציין שהפתרון הזה חוקי רק אס ברצונכס לפתוח קבציס שאתס יצרתם, ולא קבציס שאחרים יצרו ואתס רוצים לפרוצ אל תוכנם, ללא רשות מפורששת של היוצר. לתוכנה זו 600% 6זסש55גק ‏ יכולה לשחזר סיסמאות מסוגים שונים של קבצים, כגון: קובצי 2]5, מסמכי מיקרוסופט אופיס, מ6א6וט?) ותוכנות נוספות רבות. זוהי תוכנה שותפה, על בסיס נסה-וקנה, והשימוש בה פשוט מאוד. ניתן להשיג אותה באתר שלה: והז +11/רת 60, 01-01 105)2855. ורצרצר//:כן) ה לפני כמה ימים קיבלתי מכתב ] אלקטרוני מחגר שלי שגר בצפון ' הארן. המכתג היה ריק, ובכותרת היה כתו(ב אם.אזגם שוסזץ, והיה מצורף גם קובץ תחת אותו השם. הרצתי את הקוב אבל שום דבר לא קורה מה הוא הקובץ הזה! ת: התשובה לכך פשוטה מאוד: אזגם עוו6חץ הוא וירוס מאוד נפוצ וייעכשווייי. מהותו של הווירוס היא פשוט להשתכפל ולהישלח אל כל האנשיס שקיימיס בספר הכתובות של האדס שהפעיל את קוב התוספת שהגיע במכתב האלקטרוני. כלומר, מחשבו של חברך, ש"שלח" אליך את המכתב, היה נגוע בווירוט זה, וכנראה אינך היחיד שקיבל מכתב זהה מחברך. שליחת ההודעות הללו, דרך אגב, אינה מתרחשת בידיעת משתמש המחשב ותוכנת הדואר האלקטרוני (633קאם אסס!ו0), על כל שאלה - תשובה איציק אהרונוב הכתובת לשאלות: שזס.טאוות69חט!ותסט הפתרון לבעיה הוא אנטי-וירוס ייעודי לווירוס :זג צוו6זש, שאותו ניתן להשיג באתר: ר60-כ05161-ז1ו201. שוערר//: כו היכן ניתן להוריד תוכנה | ] שבעזרתה אפשו להתקשר זרך ( האינטרנט למספרי טלפון רגילים! עד כמה האיכות טובה! ת: אחת התוכנות המובילות בתחוסם, מזה מספר שנים, הי תוכנת 6חסוו" ז6וח6)ה] של חב' הסטו!הסס. איכות התוכנה, מצוינת, אך הכול קשור בסוג החיבור שלך ובסוג החומרה שבה מצויד המחשב שלך, במיוחד יכות כרטיס הקול ומהירות המעבד. אנא, גלוש לאתר החברה למידע מפורט יותר: 60 ג[ 061066 הרו ניסיתי המון אנטי-וירוסים בזמן האחרון. היו כאלה שהיו ממש טובים, אבל מוגבליס בפעילותם, מפני שהגרסה שהייתה ברשותי היא גרסת ניטיון בלבד. והיו גם כאלה שניתנו חינם, אבל יעילותם לא הייתה אפילו קרובה לזו של האנטי-וירוסים היוקרתיים יותר. האם יש לכם פתרון מאוזן, פחות או יותר: | | ו | ת: אכן, ישנו פתרון טוב מאוד, והוא מגיע בחבילה חופשית לחלוטין למשתמשיס פרטייס. האנטי-וירוט הזה הוא - טח - וכאמור, החל מגרסה 5.1 הוא ניתן חינס. המוצר הוא פרי עמלה של חברה גדולה מאוד המפתחת יישומי הגנה מפורסמים, מן הטוביס בעולם. פרגויס נוספיס באתר החברה: 1 60/1 331 ש, צר'ררצר//: כ רז התוכלו להסביר לי בקצרה, מה הס השינויים הגדולים שבוק שא מתכוונת להנהיג בזמן הקווב בשיטת החיוב שלה, וכיצד זה ישפיע על קהל הגולשים בארצז ת: בונ מתכוונת להנהיג שינוייסם דרסטייס מאוד בשיטת החיוב שַלה. אחד השינוייס הוא ביטול פעימות המונה וחישוב החיוב בעד שיחה, יהיה לפי משך הזמן המדויק שבו היא התקיימה. כלומר, אם פעם הייתם מתקשריס בשיחה מקומית בשעות הצהריים ודיברתם רק דקה אחת כאילו ושילמתם בעד 5 דקות (אורך פעימה, בשיחה מקומית בשעת צהריים). ואילו לפּי המתכונת החדשה, החיוב יתבצע במדויק לפי אורך השיחה, ממש כמו בשיחות הסלולריות. עקרונית, למי שגולש ממש מעט (בעילויות קצרות, כמו דואר אלקטרוני, למשל) תיהפך הגלישה לזולה יותר, מפני שמעתה הוא ישלס רק כשלוש אגורות תמורת משיכת דואר (פעולה של 2 דקות), במקוס לשלס 25 אגורות (תמורת 30) ולהתנתק לאחר שתי הדקות אבל טבעי הדבר שהגולשים האחריס ייפגעו מאוד, מפני ששיחות ארוכות יעלו הרבה יותר, יחסית למצב הנוכחי. לכן, בבזק מתכוונים להנהיג תכנית מיוחדת עבור הגולשים, תכנית שדווקא תוזיל את מחירן של גלישות ארוכות. כל מה שנותר הוא לחכות ולראות. כל אלה המתנגדים להסדר החדש, פתחו אתר בשס יינזקיי בכתובת: 1. 166 "ורוו מסתבר, שיש לא מעט מתנגדים לחידוש הוה ב , תודה רבה לקוראי המדור הנאמנים, שנענו לאתגר ושלחו אלינו רמזים ה לא מגונים!). אל בגיליון זה נביא בפניכם את טוף סדרת הרמזים עול זשמחוזא 06הומ₪ נתחיל ברמזים חדשים של המשחק 00 שנשלח אלינו על ידי יואב שריג כמו כן, אנו מודים לעמרי שרת ששלח אלינו את הפתרון עול המשחק עווליית , המכשף 2, לצערנו לא נפרסם כי הפתרון פורסם בגליונות קודמים (מאוד). ₪ יחד עם זאת, אל תיפלו ברוחכם והמעויכו לולוח, אין ספק שבשלב מסוים גם הרמזים שלכם ייראו אור'. את הרמזים תוכלו לעולוח לכחובת 1וווו-6 ₪ > [1. 61 יז6) ו 62 מ גו] ו 60. עועצע ₪ שחת ₪140 ויהי רווויוניישו מג*י מתה. (הפתעה, אהה ! אז מי הנבלה !! סטיל !?) מיצאו את בדל הסיגריה. ענו לטלפון. בשלג זה ישנס שלושה תטסריטים לסיום. בראשון, אתם בורחים עם לוסי. כדי לעשות זאת לכו לכיסא החשמלי ולכיוון 0-7 המנהרה. פנו משם צפונה וראו פתח בצד שמאל. קחו את המפתח מלארי המשוגע ועלו לכיוון לוסי (מצאתם אותם באולם ההיסטריה.) בהזדמנות הראשונה תהרגו את סטיל. אם המכונית לא עובדת חיזרו למחשב גו אותו. לאחו מכן ב בתסריט השני, כדי לקבל קידום, לאֶחו הריגת סטיל, דברו עם סדיק ואח"כ הירגו אותו. זברו עם קלוויס באוטובוס ותהרגו אותו. צאו החוצה ודגברו עס גאף.: והתסריט השלישי והאחרון בריחת באוטובוס עם קלוויס. לכו מזרחה '/ בצומת ולכו לכיוון האוטובוס. הרגו , | |91. - אורי צדוק ביקש רמזים עבור המשחק 91366 וושו11 5 א ביג במ מ" ביג" במקום שמן: ססוווסוד: ( יי וגג .את סטיל, דברו עם סדיק. לכו | ו לגופה של סטיל, ותראו את א ;)ו - ה ל כל השוטרים מדברים ענרית למטה. חיזרו לאוטובוס, תנו | את הגנרטור לסדיק, כנסו וו - - ו טוס בהליקופטר! בר כ 8']זא - : , 1 ג" מו 1 נותן מכונית משטרה יאור שריג שלח לנו פתרון מלא למשחק ועל כך אנו מודים לו. את הפתרון הארוך נפרסס בגליונות הבאים. לאחר הקדמה קצרה ומעניינת, נגיע ל... תחנת החלל היכנס לתחנה צנה הרס את הבובה השתמש במזכירה האלקטרונית שלב את הבובה והטלפורט השבור הרס את החליפה מהבובה הרס את הבובה לך החוצה שים את הגיקט (השתמש בו) היכנס ופתח את המגרה בארון מתחת למזכירה האלקטרונית הרם את הקסדה עלה על האופנוע וצה לדרך אל..- בר החלל נטל דייב היכנס לבר דבר עם דלורס וקח ממנה חבילה דבר עם מחלק העצומה על הדיסקים וקבל עצומה אחת דבר עם הטייס דבר עס אוכף החוק צא החוצה והשתמש באופנוע שלך | רכב תכ מטרו פריים רד במדרגות הקשב לשיחה דבר עם הטייס והמפקח לך ישר עד הסוף ותגיע לטלפורט השתמש בטלפורטי לך לסמטה ליד הוידפון אחרי דוכן העיתונים, המשך לסמטה תן את החבילה שקיבלת מדלורס לדלת שבקצה הסמטה צא מהסמטה והיכנס לחנות הגלולות דבר עס המוכר בחנות הנלולות לך לטלפורט ומשם לחנייה ורכב אל... תחנת החננ השתמש בעצומה עם הטלפורט להגדלתה השתמש באופנוע, כדי להגיע אל... מטרו פריים לך ליד חנות התרופות אל כיפת התצפית השתמש בכסף שקיבלת בעד המכונה בצר ימון 3 פעמים צפה לך לכנסיית האונימוח (מאחורי חנות הגלולות) היננס פנימה השתמש בווידוי האלקטרוני השתמש בעצומה המוגדלת על המכונה שבצד צא ולך כ... בר החלל של דייב היכנס לבר ואמור לאוכף החוק שלטייס יש מתקן דיסקים לא חוקי (לא יפה לא יפה אבל זו הדרך היחידה להשיג רשיון טייס) לאחר הסרט הקצר, הרס את רשיון הטיסה של הטייס המת ולך אל... מטרו פריים דבר עם הטייס והמפקח תן את הרשיון לטייס לך לחנות התרופות וקנה כדורים ישניס וכדורים חדשים (וטןבים) צפה מעט... בא ממטרו פריים ולך 2... בר החלל של דייב דבר עס הנחור בוווידאו פון הוא ירצה שתייה לך לברך והשג מדייב שתייה לבחור ערבר בשתייה את הכדורי הגרועים לך לווידאו פון ותן את השתייה לבחור צפה השתמש באופנוע ולך אל.. מטרו פריים לך לווידאו פון ודבר עם הבחורה הבוכה לך למפקדת אוכפי החוק וקבע פגישה אבל המזכירה השתמש בכדורים הטובים דבר איתה שוב ודבר עס השומר ליד המעלית לך לווידאו פון והשתמש בבגדי הדוקטור שלך על הווידאו פו (להתלבש בהם) חזור ועבור במעלית צפה סוף דיסק ראנטון... ההמשך הרמזים בגיליון הבא ₪₪ + ם / - - מ כ מ יק מ |[ 2 םי ג ה שב ו הנתוכה ו טרויאני אן - 2 חרסינה מה [קפת אתריםוו! 4 ער יד החינוך = ועתיד המורה % בית ספר וירטואלי 9 ירושלים - אור 7 ואב 'רחון הומחשבים המוב'ל לנוער ולמעום 1 0 עוגז +00 +0501ז60ו1/! התוכנה הגרפית החדשה ממשפחת 002666, מאפשרת לך ליצור גרפיקה מרשימה לכל מטרה, ומשלבת יכולת של ציור ועיבוד תמונה בחבילה אחת נוחה ופשוטה להפעלה. 2000 עהזכ 0ס+סח מאפשרת לך לעבוד עם סוגים שונים של פרטי גרפיקה כגון +ז3 ס!!6, תמונות, צורות וטקסט, ולהוסיף להם אפקטים שונים שייצרו פורמט גרפי מרהיב. 2000 /ש3זכ ס+סחק כוללת יותר מ-20,000 תמונות ופרטי +31 !| 6 מקצועיים, עובדת בשילוב מצויין עם שאר יישומי 001/66 ומבטיחה לך חווית משתמש נפלאה. ואת כל זה אתה עושה לבד. כן, לבד אפילו אם אתה לא ממש מעצב מקצועי. 7 סף 0 זחא טסץ 0 8ז6ח/\ תוכן העניינים ,מחעוב בבית הספר - סוס מרויאני או פיל בחנות החרסינה פרופי יהושפט גבעון, גבי אסתר בן-זקן מודלים ללמידה מתוקטובת אלי קנאי חדנטשות חומרה ₪ יותס הרחול, ניר קוריס קנטר התובנה 1=] בני פיינשטיין נענחיד החינוך ומעמד המורה דייר יוסף דלין | ]בית ספר וירטואלי - מציאות ענטווית יונתן קפלן הציכלו! מתקפת אחריםו!! נש עמי סלנט שירונטלים - אור ואבן י] מאגר מידע אינטראקטיבי הגר זמר, רחל סבג 7 | עדי גינת עורך המוסף: בני פייננטטיין משתתפים: אסתר בן-זקן, פרופ' יהושפט גבעון, עדי גינת, ד''ר יוסף דלין, יותס הרחול, הגר זמר, רחל סבג, עמי סלנט, בני פיינשטיין, ניר קוריס, אלי קנאי, יונתן קפלן, המוסף הוכ| על ידי 'מחשבים וכיף | הירחון המוביל לנוער ולמשפחה | ת.ד. 1487 רחובות טל: 08-9364994, פקס: 08-9366786 ותה | ]60 :| 1החז-5] * המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות כל הזנויות שמורות לחברת ''אחיעם'"י | בע"מ 6 רבר השוח: | קוראים יקרים! רשת האונטרנט, המהווה אחד ממאפייניה המובהקים של המאה העשרים ואחת, חודרת באופן מהיר והדרגתי גס למעשה החינוכי. חדירת המחשב בתחילת שנות השמוניס והתשעיס של המאה שעברה, התאפיינה בעיקר בשילוב לומדות, ומאוחר יותר, בשילונ וישומי מחשב למיניהם בתהליך ההוראה-למידה. אולם לצערנו, השפעת המחשב על התהליך החינוכי הייתה מזערית, יחסית להשקעות האדירות בחומרה, בפיתוח תוכנה ובהכשרת כוח אדם. ההצלחות, בעיקרן, היו והנן עדיין, מקומיות ובודדות, אך משוס שפעמיס רבות ההצלחות האלו נחשפו לתקשורת ולפרסומיס, נוצר רושס מוגזם, שלשילוב המחשב בתהליך החינוכי יש השפעה רבה, ולא היא. חדירת האינטרנט לכל תחומי החיים בכלל ולמערכת החינוכית בפרט, אינה דומה לתהליכיסם שעברנו עס חדירת המחשבים. ראשית, מערכות המחשוב כיום נפוצות יותר, ולמעשה, כמעט בכל בית יש מחשב, ורוב הילדים המגיעיס לבית הספר, יודעים להפעיל את המחשב ואף שולטים בו במיומנות מדהימה שנית, מספר המחשבים וההתפתחות הטכנולוגית גדולים כיום עשרת מוניס ממה שידענו בשנות השמוניס של המאה העשרים. ולכסוף, לדעתנו, עיקר השינוי מתבטא כברשת האינטרנט עצמה, שגרמה לשינויים מפליגים בגישה למידע, במהירות השגת המידע, בכמות המידע שעומד לרשותנו, באפשרויות התקשורת בינינו, באפשרויות ללמידה מרחוק ובהפיכת הרשת לחלק אינטגרלי וחיוני כמעט, | המלווה כל אחד מאתנו. | הקניית הידע, שהייתה אחת ממאפייניה העיקריים של מערכת החינוך, היא כיום נחלתם של | רבים, ורשת האינטרנט פותחת בפני כל מי שמעוניין, אינספור אפשרויות והזדמנויות למידה. | | | מעבר לכל אלה, הפיכת העולם לכפר גלובלי אחד ולקהילה משותפת למרבית האנושות, הופכת את הלמידה לאוניברסלית ולקלה יותר להשגה. אך למרות כל אלה, עדיין נשטאלת השאלה שמעלה פרופי יהושפט גבעון במאמרו "האם המחשב בבית הספר הוא סוס טרויאני!י, על כל המשתמע מכך, או חס וחלילה, האם הוא | פיל בחנות חרסינה? התשובה לכך אינה פשוטה ואינה חד משמעית, אך יש בה כדי לפתור כמעט את כל בעיית | המחשוב של בתי הספר. המהפכה שאנו עוברים בתהליך החינוכי המתוקשב, תלויה, בסופו של דבר, במורה. אלה שסברו שהמערכות הטכנולוגיות יבואו, בהדרגה, במקומו של המורה, טעו והטעו רבים במשך השניס. המורה מהווה חולייה מרכזית בהחדרת המחשוב לתהליך החינוכי, ומקומו ויהפך למרכזי יותר, אם כי תפקידיו של המורה והמטלות המוטלות עליו, ישתנו בעתיד, | במהלך השנים. דייר דלין עוסק במאמרו בסוגייה זאת ודן בעתיד החינוך ובמעמד המורה בתקופה המתוקשבת. אך כאמור לעיל, הכיתה הווירטואלית ושימושי האינטרנט מצויים כבר בפתח. | אלי קנאי מרשת סנונית, מציג לנו מודליס ללמידה מתוקשבת משולבי אינטרנט, וקפלן = מידע שאותו נוכל לפרסם בגיליונות הבאיס של המוספים שיופיעו בעתיד הקרוב. | בני פיינשטיין, עורך יימחשבים וכיפיי מספר לנו על בית הטפר הווירטואלי ייאביב", המשותף לרשת אורט ולסנונית. מאפיינים את רשת האינטרנט המבוכיס האינסופיים ומיליוני האתרים שבה. עמי סלנט, מהמרכז הפדגוגי של ייעמליי, מזהיר אותנו מפני מתקפת האתרים ומספר כוצד תעזור יעמלנטי למערכת החינוך בסינון ובארגון המידע הרב הזורס ברשת. האתגר שעומד בפני קברניטי המערכת הוא עצום, אך בסופו של דבר, שילוב הטכנולוגיות במעשה החינוכי תלוי בכל מורה ובכל מנהל בית ספר. אנו מקווים שמוסף מיוחד וה יתרום לקידום התהליך הזה ומזמיניס אתכס לשלוח אלינו הור הבעיה העיקרית בהכנסת מחשבים לבית הספר כידוע לכל בר-בי-רב, שכאשר הצרים על טרויה ביקשו להחדיר במרמה חיילים אל העיר הנצורה, הס השאירו, ליד החומה, סוס עא, שהכיל, בקרביו החלולים, כמה מטובי הלוחמים. הנצורים לא יכלו להתאפק והכניסו את הסוס אל תחומי העיר, והסוף ידוע. הדימוי הזה הושאל, כדי לתאר את התכנית האסטרטגית של לוחמי השינוי למען הפדגוגיה החדשה. הרעיון היה שכדאי להחביא בחלל נושא המחשביסם את נמצני המהפכה החנוכית, והמורים, הנצורים בבית-הספר, הנלחם כנגד כל שינוי, בהתלהבותם להכניס את המחשבים אל בית הספר, יכניסו, כגנבים בלילה, גם את השינוי החינוכי הנכסף. והסוף, ידוע אף הוא. משוס-מה, אף אחד לא שאל את עצמו, מה היה קורה, לו הצרים על טרויה היו בונים מעצ, מפלצת מוורה ובלתי מוכרת לטרויאנים. האס גס אז היו מתפתים להכניס אותה אל העיר! כיצד, לדעתכם, נראה המחשב, בעיני רוב המורים - כסוס חביב, או כמפלצת מוזרה! טענתי המרכזית היא שקיים פער מהותי בין עולס המחשביס לבין עולס החינוך, וכל ניסיון להכניט את המחשבים לבית-הספר, מבלי להתמודד עס הפער הזה, צפוי לכשלון. בי חנות חרסינה? פרופ' יהושפט גבעון, גב' אסתר בן-זקן המרכז לאינפורמטיקה, מכללת בית ברל בביח. או יתרה מזו, הפער הוא כה מהותי, שקשה להעלות על הדעת התמודדות מלאה עימו, מבלי שיחולו שינויים מפליגים בשני העולמות האלה, החינוך והמחשבים, שיקרבו אותם זה לזה. במצב הנוכחי, יש צורך בסוס טרויאני חביב מאוד, כדי לההניא בחונבו את המחשוב, ובאמצעות הסוס הטרויאני החביב הזה, להגניב את המחשוב אל מערכות החינוך... הפער שבין שני העולמות האלה מתגלה בכל ההיבטיםס שבהם אנו מנסים לשלב את המחשוגב בחינוך. החומרה אינה מעוצבת בסגנון המשתלב בטביבת הלמידה. המחשבים של העידן הקודם נראו, ורבים מהם עדיין נראים, כתוספת זרה לשולחן העבודה של התלמידים. התוכנות הפופולריות ביותר במערכות החינוך, עוצבו למטרות שימוש בעבודה משרדית או מינהלית. התחזוקה השוטפת שלהן מצריכה צוותי טכנאיס מסוג שמערכות החינוך לא היו מורגלות בו, ועדיין אינן ערוכות להעסיק ולהפעיל. הספרות העוסקת בשימוש בתוכנות, נחלקת לשני סוגים עיקריים: ספרות מקצועית, הכתובה בשפה ובסגנון שאינס תואמים את תרבות הידע של אנשי התינוך, ככלל, ולספרות להדיוטות, המבטיחה היכרות עס התוכנה בתוך 10 דקות. לאנשי המקצוע בשני העולמות האלה יש דרכי עבודה בעלות אופי שונה, סגנונות | חשיבה שוניסם, שפות שונות ותרבויות שיח שונות. המטרות שבעבורן פותחו המחשבים והתוכנות בעשורים הראשונים ‏ של "עידן המחשב", ובמקרים רבים, עדיין מפותחים, שונות באופיין מן המטרות של מערכות הלמידה והחינוך. לדוגמה, רוב מערכות המחשוב (מערכות מידע מינהליות, תוכנות תעשייתיות ותוכנות דומות. אחרות) מנותחות למטרה ברורה - אוטומציה. כלומר, מטרתן להחליף את העובד האנושי, הנשחק, הטועה, המתעייף בכל יממה, והיקר. הערכים שלמענס ממחשבים מערכות, הס ערכי הטכנולוגיה המודרנית - מהירות, כמות, דייקנות, ויעילות. כל זה, במהותו, זר לחינוך. גם עצם פעולת המחשב, שרבים מבקשים שהתלמידים יבואו באינטראקציה עימה, מאופיינת כאיכויות, הזרות לרוב פעולות הלומדים ולרוב התהליכים המתרחשים בנעילויות חינוכיות. פעולת המחשב מאופיינת באנאליטיות שלה, בהיותה נקבעת כללים, בחוסר הגמישות שלה, בחוסר הרציפות שלה, באי התלות שלה בהקשרים, בפורמליות שאינה קשורה בתכנים, באי יכולתה להתנהל באופן מגמתי או תכליתי. והיפוכן הגמור בחינוך. אפשר לעקוף את הפער, אבל, בל עוד אנו מבקשיס ליצור חיבור משמעותי בין פעולת המחשבים בסניבת הלמידה לבין פעולת הלומדים בה, התעלמות מן הפער משאירה אותו במלוא עוצמתו ופוגמת במשמעותיות של החיבור. הפער קיים, התהוס פעורה בין עולס החינוך לעולס המחשנים, וצריך למצוא דרכים לגשר בין שתי הגדות. למרות שאנו סוברים שהבעיה העיקרית בהטמעת המחשבים במערכות החינוך נובעת מן הפער הזה, אנו סובריס שניתן לגשר בין שני העולמות האלה. יתרה מזו, גישור שכזה יכול להתבסס על ידע סדור ועל גישה מקצועית ממשית. במאמר הזה אנו מצביעים על רעיון אחד לגשר שכוה. זה איננו רעיון חדש בתחוס המחשוב. הרעיון הוא - להקשיב לשדה החינוןך ולגלות בו, כמות שהוא, דרישות המבטאות את צורכי הלומדיס והמורים. כידוע לכל בר-בי-רב, שכאשר הערים על טרויה ביקשו להחדיר במרמה חיילים אל העיר הגצורה, הם השאירו, ליד החומה, סוס עץ, שהכיל, בקרביו החלולים, כמה מטובי הלוחמים. הגצורים לא יכלו להתאפק והכגיסו את הסוס אל תחומי העיר, והסוף ידוע. פעולת המחשב מאופיינת באנאליטיות שלה, בהיותה נקבעת כללים, בחוסר הגמישות שלה, בחוסר הרציפות שלה, באי התלות שלה בהקשרים, בפורמליות שאינה קשורה בתכנים, באי יכולתה להתנהל באופן מגמתי או תכליתי. והיפוכן הגמור בחינוך. המחשבים בבית הספר, למרות הכול המחשביס מוכנסים ?לבתי-הספר באופן מאטיני. בכל שנה, זוכים מאות ואלפי בתי-ספר להצטיידות ממוחשבת או לשדרוג הציוד המיושן שלהם. קשה לתאר עד כמה סבוכה ומורכנת המשימה הטכנית הזאת. אולם עובדת היות המחשבים בביהייס, אינה מספקת כדי להבטיח את קליטתם הממשות בתוך סביבת הלמידה המשמעותית של התלמידים כדי להבטיח את קלוטתם של המחשנים בדרך מקצועית, נעיין במספר דרישות הבאות מן השטח ממש. בראש ובראשונה, אנו סוברים שיש לנדוק את צורכי הלומד. כל פתרון אמיתי של בעוית השילוב בין פעולות ממוחשבות לפעולות למידה, חייב להתבסס על צרכים ממשיים ולא מדומים של הלומדיס עצמם, כמנהלים וכמבצעים של פעולות אלו. לשם כך יש לדעת באופן מקצועי לספק פתרונות לשאלה הזאת: כוצד להגדיר, לנסח, לקדס בפעילויות לימודיות נתונות, את השימוש בתוכנות ככלי-עזר ללומד, בביצוע תהליכי התמודדותו עם טקסטים ועם מייצגי מידע מסוגים שונים לצורבי לומודיו! במקביל, עלינו לספק למורים ידע סדור ומקצועי, הנוגע לא רק ללומדים ולזרכי התמודדותם עם פעולות הלמידה. ולנהל בפועל, התשובות לשאלה הזאת אינן יכולות להתבסס על היכרות עס מספר דוגמאות שדניס בהן, מבלי להשתמש בעקרונות כלליים הנוגעים לשילוב משמעותי בין תהליכי המחשוב לתהכיכי הלמידה. אם כך, עלינו לדעת לסנק פתרונות שיטתיים גס לשאלה הואת: כיצד לתכנן וליישם תכניות של פעילויות לימודיות, שיש בהן שילוב של שימוש בטכנולוגיות מידע דיגיטליות, בזיקה משמעותית לפעילויות עצמן! ובעיקר, כאלו שהשימוש בתוכנות בהן, יהיה מונחה המושאים הלימודיים והתהליכים הנדרשיס בסביבת הלמידה, ומשולב בהם באופן טבעי ואותנטיו כדי לעשות כן, ביחס לשתי השאלות הנייל, יהיה עלינו להיות מצוידיס בתשובות מקצועיות גס ביחס לשאלות הנוגעות לתוכנות עצמן, שהן: כיבד ללמוד וללמד את השימוש בתוכנות, אלו או אחרות, כך שהידע הנלמד יהיה ערוך בסכימות סדורות, המכוונות לשימושיס בתוכנות בעלות זיקה לדרישות המשתמשים! - ברמת המורה! ברמת הלומד בסביבת הלמידה! ברמת הבוגר האוטונומוז נניה לרגע שאין זה משנה מי ילמד זאת את התלמידים ובאיזו הזדמנות. בכל מקרה, עליו לדעת לעשות את המלאכה, לא כמי שכפאו השד, כיוצא ידי חובתו, לא בדרך אגב ובשטחיות, אלא כמק צוען, היודע ‏ את מלאכת ההוראה ומכיר את משמעות הזיקה הנדרשת בין עולם התוכנות לבין עולס המעשה החינוכי. ואם כך, כדאי היה שיהיו בידיו פתרונות נאותים גם לשאלות האקו: ₪ כיצד לבחון ולאפיין תוכנות נתונות, לגבי התאמתן לתהליכיס המתרחשיסם בביצוע מטלות למידה שונות, ולגבי הערך המוסף האפשרי שלהן? ₪ כיצד לנסח דרישות לתוכנות, על מנת שיתאימו לצורכי ניהול תהליכי למידה ועיון ממשיים ויתרמו להסי כל השתלמות שהמוריס מקכלים, חיינבת לצמצם את הפער שבין שני העולמות, ולספק למוריסם כלים שיאפשרו להס להיות מובילים בתחום השימוש בתוכנות לצורכיהם ולצווכי התלמידים. התלמידים, כבוגריס של מערכת החינוך, חייבים לצאת לחיים כשהם מסוגלים להתמודד בכוחות עצמס עס מכלול האתגריס שטכנולוגיית המידע מביבה בדרכם. לכן, מעל לכול, הפתרונות האלה, שהם הס תוכני אוריינות התקשוב, חייבים, ללא כל פשרה, להעצים את המורים ואת התלמידים, כבמשתמשים אוטונומיים בטכנולוגיות המידע הדיגיטליות. עקרונות מנחיס העקרונות הבאים ממקזים את החידוש שבאוריינות התקשוב. אוריינות התקשוב חייבת לספק פתרתות ישימים לשאלות | הללּ. אחד התנאים ההכרחייםס לישימות של כל פתרון ממוחשב הוא בקשר שלו עם המציאות. גם אס נרצה לשנות מציאות זאת, נעשה בחוכמה אם נפעל בהדרגה, ולא בסתירה עס המציאות הקיימת. לפיכך - עובמת עיקרון מס' 1. עקרון החיבור למציאות תהליך של שינוי יהיה ישים, אס בכל שלב שבו הוא מתממש, הוא יתממש בקירבה אופטימלית למציאות של השלב הקודם. בפרט, השלב הראשון של הכנסת השימוש במהשביס לסביבת הלמידה, חייב להתממש בקירבה אופטימלית ‏ אל המציאות העובדתית הקיימת בסביבת הלמידה. על מנת להגיע לקירבה אופטימלית בין השימוש במחשבים לבין הפעילות הלימודית, צריך לנצל את כל הרכיבים של שניהם. "7 | הוצאת פוקוס-מחעובים, הגדולה והמקצועית ביוחר >> לספרי מחשב בישראל, עם המבחר הנדול ביותד של ספרים = לכל רמה, מציעה לכם מבצע פסח חד-פעמי: 2 = ספר עוני ב-% / 2 הנחה. | קנה ספר אחד מקטלוג הספרים המצורף לחובות זו* וקבל את הספר השני | ( יר (הזול מביניהם) ב-50% הנחה - הצא והמשלוח חינם: . 0 עמ 9 = |[ 250 עס ו 0 - ---==-כק=מוטוקרר | בתוקף עד 30/4/2000 עִם התשלום בעת ההזמנה. " אם לא קיבלת את קטלוג אביב 2000 ₪ עםחונרת זו, צלצל והקטלוג . = יישלח אליך בדואר. ₪] * אין כפל מבצעים . הרי הש זי 9 , ומוי בוו שב | ו / יְ [249 עמ' - ₪89 בי | ו עבעויו והטפרים בררך אל יךו /- , / במוקד הטלפוני - | 03-6773898 יְ | בפקט - 3" .9 %. בדואר אלקטרוני - ||.0605910605.00! | באתר האינטרנט - |].8615.60].אש חיוט | ומת 771838ם-3ם אחר חאינטרנט: !1 .3.2 ו 1. שער רואד אלקטרוני: !015.00 1001962010 יד 853 ר"ג, ששו52. בקם: 5768513-ם. בעיקרון הבא מתבטאת ההבגה שבהכנסת 'ימחשבים לסביבת הלמידה"י, עלינו למזג שִתי מערכות, למערכת מתואמת. עיקרון מס' 2. עקרון ההתאמה הטביבתית סביבת הלמידה היא תרכובת של גורמים רבים. שילוב משמעותי של גורס חדש לתוך תרכובת שכזו, מחייב התחשבות ותאימות עס כל הרכיביס הקיימיס של הסביבה. מצד שני, נס גורם המחשוב הוא תרכובת של גורמיס רבים (התשתית, הציוד, התוכנות ודרכי השימוש בהן). לכן, שילוב המחשוב בסביבת הלמידה מחייב השתתפות מתואמת של כל הגורמים הטכנולוגיים, מן התשתיות והציוד, דרך התוכנות ודרכי השימוש בהן, הידע של המשתמשים והמאפיינים הדידקטיים של הפעילות. לכן, כל הגורמים האלה חייבים להיות מתואמיס, בכל השלבים של תהליכי הכנסת השימוש במחשביס אל סביבת הלמידה, באופן אופטימלי, עם מכלול הגורמיס של הסביבה. התחשבות אמיתית בדרישות ובזכויות הצרכניס בתהליכי הייצור של הטכנולוגיה, היא אחד מסממני התקופה המודרנית. לכאורה, העיקרון הבא מבטא המשך טבעי לרעיון הוה, גם בתחום השימוש בתוכנות בסביבות הלמידה. כאשר מדובר בייצור תעשייתי, הרעיון הזה נשמע כרעיון מוסרי. אולם, בסביבות הלמידה, רעיון זה הוא פרגמטי. עיקרון מסי 3. עקוון כוחו של המשתמש בתהליך המחשוב אחת התכונות המאפיינות את סביבות הלמידה היא העובדה שהמשתמשים - קרו, המורים והתלמידים - הס הגורמיס המשפיעים ביותר על תהליכי המחשוב המתרחשים בה. לכן, על צורכי המשתמשום כלומר, המורים והלומדים - כלהיות מיוצגים בכל תהליכי ההתמחשבות, באופן המתאים באמת לצורכיהם. העיקרון הבא מבטא מצב עניינים יחסי ולא מציאות הכרחית שחייבים לשמר אותה. עיקרון מט' 4. עקרון התיווך המייצג כל עוד קיים במערכת החינוך פער מקצועי בין כלל המשתמשים לבין יצרני הציוד והתוכנות ומעצבי הסביבות עתירות הטכנולוגיה, יודקקו המשתמשיםס למתווכים מקצועיים, שמקצועם המפורש הוא גישור בין טכנולוגיות המידע לנין החינוך, שייצגו את האינטרסיס החינוכיים שלהס נמפגש עס אנשי הטכנולוגיה. העיקרון שלהלן חל על כל מקצוע שמבוסס על ידע ממשי. עיקרון מס' 5. עקרון ההרכב של ידע מקצועי ידע מקצועי, המיועד ליישום במציאות מסוימת, מורכב משלושה גורמיס מרכזיים, שהס: (1) מערכת של מושגים, המוגדריס היטב. (2) עקרונות המגשרים בין המושגים לבין עצמם, ובין המושגים והמציאות הנדונה. (3) מתודולוגיות בדוקות, לפעולה באותה מציאות, על-סמך העקרונות. מי ייתן כל העם מומחים באוריינות תקשוב תחום טכנולוגיות המידע הוא תחוס המשתנה ומתחדש בקצב שקשה להתמודד אתו. גם תהליכי המחשוב של מערכות החינוך עוברים תהפוכות, מתקדמים ומתחדשים. אחד הפתרונות, שמשרד החינוך מיישס בימים אלה בתחוסם השתלמויות המורים בנושא המחשוב, מבוסס על העקרונות האלה, מדובר בהנשרה ובהשתלמות של מורים באוריינות התקשוב ברמות מומחיות שונות. תכניות ההשתכלמות האלו יצאו לדרך בשנת תשייס במספר מכללות. בכל מכללה מופעלת תכנית המתאימה למשאבי ההוראה שלה, כמובן. על סמך הניסיון הזה, יצטרפו גופים אקדמייס נוספים למשימה הזו בשנת תשס"א. מאות מורים יוכשרו להתמודד עס הפער שבין החינוך לטכנולוגיה, לא בעורמה, כדי להשיג מטרות מוסתרות, לא בגסות גולמנית, כמו פיל בחנות חרטינה, אלא במקצועיות, המבוסטת על ייצוג אמיתי של צורכי המורים והתלטידים. תו וו 4 141 ו ו 2 ור + הפר לתכניות , לימודים מציג: | ו בין יי | 7=--, ויצירותן ו . הכוללת כ-250 שירים וכ-200 יצירות אמנות. השירים והתמונות מאורגנים על פי נושאים. חלק גדול מהשירים מלווה בקריינות מוטעמת, לעית'ים של המשוררים עצמם. הסביבה הלימודית מזמנת לתלמידים חוויה ספרותית ואמנותית עשירה ויוצאת דופן. וידידותית שבה יוכלו התלמידים ללמוד על שונית האלמוגים באופן עצמאי הלמידה מאפשרת התנסות "כמעט אמיתית" בלי לפגוע במרקם העדין של היצורים החיים בשונית האלסמוגים. | * התקליטור שהופק באביב 2000 הוא תקליטור דמו מקבש הלשוד: מ ושי החיים ערקל אות ושכל סייו הסיעד: טיבה עלינה סביבת למידה ממוחשבת ואינטר אקטיבית במולטימדיה המשמשת כלי עזר בהוראת הנושא של אנרגיה ואינטראקציה. התוכנה נבנתה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה לרוטיבת הביניים. סביבת | חדדה החוהש בו בזולטימדיה שבה התלחיד לעזד ע? שקראות ותהלינים ₪ל ידי כתרון בשיות י=שוחיות = = בגידול צחחים. היישום מזמן לתלמיד פעילויות חקר סביבה לימודית ממוחשבת של בעיות בתחום החקלאות והביולוגיה. המקרבת את התלמידים לעולמן התלמיד חוקר יישומים טכנולוגיים של אגדות חז"ל על ידי בחירת ובאמצעוחם הוא מבין עקרונות טקסטים הקרורים ללבם של בני נוער. חקלאיים ותהליכים מדעיים שהם התוכנה משלבת טקסט, תמונה, אנימציה הבסיס לפתרון הבעיות. וקול, מערכת היפרטקסט ידידותית ועוד. הסביבה הלימודית מזמנת לתלמידים היכרות עם מקורותינו בדרך ידידותית וחוויתית בשאלות וברורים ניתן לפנות לתל"ם: 02-5601082/2, פקק: 02-5601160 להזמנות לפנות ל : = שוירים בתערוכה - מטח 02-6460160 =" אנרגיה ואינטרקציה - מפט עמל 02-5270898 % = ויסות ותיאום בצמחים, מסע בעולם האגדות - הפצת רכגולד 01-5180555/7 = שונלת האלמוגים - צוות מדע וביולוגיה 047/9 02-5601 מהוקשבח מדוע אנו עוסקים בלמידה ובהוראה מתוקשבת? אילו יתרונות של המדיום החדש - האינטרנט - אנו מצפים לרתום לעזרתנו כאנשי חינוך? אלי קנאי המאמר הזה עוסק במערכות הוראה ולמידה הפועלות ברשתות תקשורת בכלל, ובאינטרנט בפרט. נתאר כאן את המודלים העיקריים לבניית תכנית לימודים ברשת מזוויות שונות, וננתח את היתרונות הפדגוגיים של הכלים הטכנולוגיים ברשת. חלקו הראשון של המאמר מציג בקצרה את התפיסה התיאורטית של הפעילות הלימודית ברשת. חלקו השני עוסק במאפיינים השונים של פעילויות ‏ למידה ברשת, | מנתח - את האינטראקציות בין הגורמים הפעיליס בתהליך הלמידה, ודן בצורות ההעברה של חומרי הלימוד. לקראת סוף המאמר מובאות דוגמאות למודלים השונים, מנותחות כמה פעילויות מייצגות ובסונו מוצגים הקשיים והתקוות לעתוד. רשת אינטרנט מורכבת משני יסודות המשולבים זה בזה בקשר בל יינתק תקשורת ומידע. השילוב המיוחד הזה :וצר הזדמנויות למידה רבות. להלן, נציין את הודמנויות הלמידה שנוצרות מהשילוב שבין תקשורת למידע. רשת האינטרנט מאפשרת גישה למידע בכל זמן, ומכל מקום. המידע המצוי ברשת יכול להיות מעודכן, כמעט לרגע קריאתו. המשאביס שהרשת מאפשרת לנו להשתמש בהס במשותף, יכולים להיות זמיניס במה שמכונה "זמן אמת"י. נוכל לסובב רונוט, לראות מפת לווין או לשוחח עס סופר מפורסם, בכל אלה נשתתף יחד במשאב אחד, זמין לכולנו. עובדות אלו מאפשרות למידה עצמית, לבד, הנעשית בהדרכה מרחוק או מקרוב, ולמידה עצמאית, שבה אנו קובעים לעצמנו את הנושא, את הקצב ואת מטרות הלמידה. האינטרנט היא מערכת הבנויה על קישורים כותבי אתרים יכולים לחשוף מידע רב יבין השורותיי, לקשר בין אתריס ולאפשר פרשנויות רבות באמצעות טקסט, שאליו מפנה הדף הראשונל. אולס, האחריות לבחירת הנתיב שבו עוברים על החומריס ברשת, מוטלת על מי שקורא. המערכת כולה היא א-ליניארית, ומעודדת חשיבה מסתעפת. היכולת לבחור את הדרך, מאפשרת למידה בסגנונות שונים, כך שניתן לשנות למה שמתאים, מבלי להיות כבולים למערכת אחת. נוסף לכך, הושת מומינה למידת עמיתים, יוצרת קשר פורה בין לומדים עצמאייס או הלומדיס בהדרכה. לכן, מערכות רבות באינטרנט הן פרי שיתוף פעולה חובק עולס. ו תיאוריית הלמידה המרכזית בשימוש החינוכי באינטרנט היא התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית. אנו נוהגיסם להבחין בין הביטוייסם "מידעיי ו"ידע". נכנה 'ימידע"" את העובדות, העקרונות והחוקים הנמצאיס בספריס או פזורים במקורות מידע שוניסם בעולם. בלועזית משתמשים בביטוי "אינפורמציהיי לציון מידע. לעומת זאת, "ידע" הוא הייצוג המופשט במוחו של "היודע'י, כלומר, אין "ידע" ללא אדס היייודע" אותו. לפי התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית, הלומדיס בונים את הבנתס מתוך ידע המצוי אצלס. מכאן, שכל לומד מחזיק בידע ייחודי, כפי שכל אדס שונה מחברו. ידע נוצר מתוך עימות בין ידע קיים למידע חדש. לפיכך, למידת עמיתום או למידה המתבססת על פתרון בעיות, עדיפה על למידה המבוססת על תיאורי המורה, למידה חסרת הקשר ברור. תאוריית הלמידה הקונסטרקטיבסטית אינה דוחקת את המורים מתהליך הלמידה. הס משמשים מנחים ועמיתיס בתהליך זה, כמודגסם באמרת: וז 6 10 5006 16 הס 05066 וווסיר/ 006 16 וס לשימושים שונים כפי שצוינו, הרשת מאפשרת שימוש בכליס בשני תחומים מרכזיים: תקשורת ומידע. למעשה, התקשורת והמידע משולבים זה בזה, וההפרדה מלאכותית מעט. משתמשים רביס מתלהביס במיוחד מהעדכניות של הרשת. ככל שאתר מתחדש לעתים קרובות יותר, הוא זוכה ליותר ביקורים חוזרים. לפיכך, אתרי אקטואליה וחדשות בתחומים שוניס הס אתריס פופולרייס מאוד. ואולם, אתריס רבים שאינס אתרי חדשות, הופכים לנכסי בצאן ברזל של משוטטי הרשת, משוס שיש בהם מידע רב ומהימן, בעל חשיבות רבה. תהליכי למידה ברשת סובלים לעתים מריבוי אחראים: הלומד, המורה בכיתה, אחראי המחשבים בבית הספר, מתכנן הפעילות, המורה הווירטואלי ואחרים. כל אלה נחשבים אחראים להצלחת תהליך הלמידה. במצב זה התהליך יכול להצליח, כי כולם יעזרו, או שייכשל, כי כל אחד יניח שהאחר מטפל בבעיות. אחריות היתר של גורמים רבים חייבת להיות מתואמת היטב כדי למנוע כישלון. למשל, אתר של מילון או של מאגר מאמרים רפואיים, זוכה גם הוא לפופולריות רבה בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות. אך גם דפים המתעדכנים כמה פעמים ביום (למשל, דפים באתרי חדשות), נחשביס למידע לא-מקוון (א-סינכרוני) וכן קבוצות הדיון, המכונות גס ייפורומים"י, רשימות התפוצה והדואר האלקטרוני. מאידך, שיחות הוועידה (ציט) לסוגיהן מסווגות ככלים מקוונים (סינכרוניים). לעתים בוניס מאגר מידע על בסיס שאלות ותשובות הנשלחות בדואר אלקטרוני, ברשימות תפוצה או בקבוצות דיון. את המאגריס האלה יכול לבנות מרכז הקבוצה בבנייה מבוקרת, כגון, קובצי 402, כלומר, שאלות ותשובות נפוצות, והן יכולות להיבנות אוטומטית כמאגר חיפוש, דוגמת מנוע-החיפוש על קנוצות ייהחדשות ברשת': 5/ש6חבן06. במקרים אלה מובלט הקשר בין רכיב המידע לרכיב התקשורת ברשת. בחירת הכלים לעבודה בפרויקט חינוכי ברשת היא חשובה מאוד מבחינה פזגוגית. לדוגמה, מדריך למורה המלווה פעילות של תלמידים ברשת, יכול להופיע לצד הפעילות כדף מידע, או להישלח לרשומת התפוצה של המורים, שיקבלו אותו אישית בדואר אלקטרוני. באפשרות הראשונה, מנחי הפעילות משדרים פתיחות לכול, ללא התייחסות אישית למורה. באפשרות השנייה, הדואר האלקטרוני משווה לקובא הנשלח אופי של התכתבות, של קשר אישי בין מנחי הפעילות לבין מורים. תכנית מתוקשבת חייבת לכלול הגדרות ברורות של יעדים ושל קהלי יעד בידיעה שגם אוכלוסיות אחרות עשויות להשתמש בתכנית למטרות שונות. בתכנון פעילות חינוכית ברשת יש למפות את בעלי התפקידים ואת החומריס בכעילות, וכן את סוגי האינטראקציות שיתקיימו ביניהס האינטראקציה המוכרת ביותר בעולס החינוך עד לעת האחרונה, היא זו שבין הלומד למורה או למרצה. למעשה, תהליך למידה ברשת שונה מהלימוד בכיתה, כי ברשת יכוליס להיות כמה מורים;: מוריס בפועל בכיתה וכן מורים וירטואליים, ולעתים גם מומחיס המעשיריס את תהליך הלמידה. האינטראקציות עם המורה בכיתה הן סינכרוניות, ברהך כלל, האינטראקציה עס המורה הווירטואלי יכולה להיות סינכרונית, אך לרוב נשתדל ליצור הודמנויות למידה א-סינכרוניות. הלמידה הלא-מקוונת מאפשרת ניצול יעיל יותר של המערכת כולה, הן מפני שזמן הגישה חופשי והן מפני שהשותפים יכולים לחשוב ולהתלבט לפני תגובתס. מסובות דומות נאפשר, בדרך כלל, גישה למומחה בדואר אלקטרוני או במסגרת פורום, באופן שיאפשר לפונה ולמומחה לפעול בזמן הנוח להם. מערכות לומדה מדגישות את האינטראקציה בין הלומד לבין חומרי הלמידה. האינטראקציה של הלומדים עס החומרים יכולה להיעשות בכל זמן ובכל מקוסם, ובעקבותיה ניתן לשלוח שאלה או תגובה לעמיתים ולמורים, וכן לענות על שאלון לבחינה עצמית, לפתור בעיות ולהשיב על סקר או על מבחן. ראוי שהצוות המכין את חומרי הלמידה לתהליך הוראה ברשת, ירכיב את החומריס החדשים על סמך חומרים קיימיס ברשת, לאחר שבדק את תקפותם, והם מאפשרים בנייה מהירה והעשרה של החומר הנבנה. לחומר החדש רצוי להוסיף קישורים מסווגיס לאתריס נוספים, שהכותבים מכירים ומניחיס שיישארו זמן רב תקפיס ומועילים. האינטראקציה האחוונה - בין הלומד לבין לומדים אחרים ‏ - עומדת במוקד למידת העמיתים, והרשת מעניקה תמיכה ללמידה מסוג זה. על בסיס תשתית של חומרי למידה ברשת ומחוצה לה, ובכלל זה דיונים בכיתה או בכיתות רבות, ניתן לפתוח פורום או רשימת תפוצה להמשך הדיון ולהעשרתו. בפורום יכולים להשתתף גורמיס נוספים העשויים להוסיף נקודות מבט שונות מאלו שעלו בקריאה ראשונה או בדיון מקומי. נוסף לכך, ניתן לתכנן תהליך לימוד שבו נבניסם תוצרי למידה על בסיס משימות הנעשות במקביל במקומות שונים, בשיתוף פעולה בין עמיתים. העבודה ברשת מקלה על למידה כזאת, כיוון שהיא מסייעת בסינכרון התהליכים באמצעות לוחות מודעות, יומנים משותפים ושטחי עבודה לקבציס משותפים. לסינום האינטראקציות בתהליכי למידה באינטרנט הן בין הלומד, העומד במוקד התהליך, לבין מורים ומומחיסם במסגרת הכיתה ובהרצאות או עם אנשיס שלתלמיד יש עמם קשר בדואר אלקטרוני ובקבוצות דיון. כן יש אינטראקציות בין הלומד לבין חומרי למידה, שאלונים, הפעלות ומבחנים. האינטראקציה המהותית ביותר ללומד בעינינו היא בין עמיתים ללמידה: בדיון, התייעצות, בהדמיה (סימולציה) או בבנייה משותפת של תוצרים. יש כמה צורות של מערכי הוואה ברשת, בהם קורסים, פעילויות, דפי עבודה או אתרי יעץ. ניתן לחלק את תהליכי הלמידה המופעליס ברשת לשני סוגיס מרכזיים: תהליכים שאינם כוללים מרכיב של הנחיה מרחוק, ותהליכים הכוללים מרכוב של הנחיה, עם מנחה המכונה לעתים יימורה וירטואלייי. תהליכי למידה ללא הנחיה מרחוק | הם תהליכים שבהם האחריות כולה נמצאת בידי הלומדיס, לפחות למשך ההפעכה עצמה - לעתיס התלמידים נשלחים על ידי המורה לבצע משימה מסוימת ברשת, ללא העברת אחריות מלאה ללומדים. ניתן לראות בתהליכים האלה הרחבה של הלומדות המוכרות לנו - האינטראקציה היא בין הלומד לבין החומרים הנלמדים. בנוסף לאינטראקציות | המובנות - הנ"ל, כולליס התהליכים האלה למידה בעזרת מאגרי מידע או תערוכות וירטואליות. הלומד מכוון את עצמו בין פריטי המידע שבמאגר, ויכול לקבוע לעצמו את היעד ואת המטרות שהוא רוצה להשיג בתהלין. התהליכיס האלה מנצלים את היכולת של המחשב את מהירות החישוב, הגרפיקה והמולטימדיה, וכן את היכולת של האינטרנט להביא את החומר בכל זמן ולכל מקום. לעומת | ואת, ‏ הס אתס מנצלים ‏ את האינטראקציות| המורכבות יותר, שהרשת מעמידה לרשות מתכנני מערכות ההוראה. התהליכים מהסוג השני, שבהם יש הוראה או הנחיה מרחוק, מבוססיס על חומריס כמו אלה התומכיס בתהליכים מהסוג הראשון. החומרים הללו יכולים לשמש תשתית להפעלת מרכיבי הנחיה ודו שיח בין עמיתים ללמידה. המורה הווירטואלי נוטל חלק מהאחריות לתהליך הלמידה, ובמיוחד הוא אחראי על התיאום בין קבוצות לומדיס שונות. נוסף לכך, המורה הווירטואלי הוא לרוב מומחה מוכר בתחומו, ברמת מומחיות גבוהה יותר מרמתס של המורים המקומיים. שימוש נכון בכלים של האינטרנט, מאפשר למורה הווירטואלי להעצים את מעמדו של המורה המקומי, ולתרוסם לדיון הכיתתי באמצעות הנחיית המורה המקומי. תפקידו של המורה הווירטואלי משתנה לפי סוג הפעילות החינוכית המתונננת ושנס תהליכי הוראה ברשת הלובשים צורה של קורס נהוראה מרחוק. קווס כזה כולל כמה מפגשים או משימות בהשתתפות המורה הווירטואלי. לעתים המורה הווירטואלי פועל כיימורה פרטי מרחוקי, כלומר, מקדיש זמן רב לכל תלמיד בתיקון משימותיו, בשיחה חיה (ציט) או בתגובה על כל הודעה והודעה המופיעה בקבוצת הדיון. בדרך כלל, יש לקורס תכנית ולוח זמנים מוגדריס היטב, ומתוכננות בו משימות שהעמידה בהן תרכיב את הציון הסופי של התלמיד. מובילי הקורס קובעיס את רמת המעורבות של המורה הווירטואלי ואת רמת העבודה המשותפת הנדרשת מהלומדים. תהליכי הוראה נוספים מופעלים כסדרת פעילויות, המעשירות את תכנית הלמידה בכיתה, אך אינן באות במקומה. תהליכים אלה נקראים לעתים "פרויקטים ברשת"', ובהם המורה הווירטואלי מתמקד בתיאוס ובסינכרון של האירועים ברשת. הפעילויות מפעילות את הלומדים תוך הדגשת השוני הגיאוגרפי או החברתי ביניהם, מתוך הנחה שהרחבת הכיתה באמצעות הוספת לומדים ממקומות אחוים, והוספת מורה מומחה מרחוק, יכולות לתרוס רבות לתהליבי למידה משמעותיים בכיתה עצמה. לבסוף, | ישנס| תהליכי למידה ברשת המבוססים על היעזרות במומתה מרחוק המשמש יועצ חיצגי, שאינו מפעיל את הלומדים במשימות משותפות, אלא מסייע לאלה שפונים צליו לייעווי ולחוות דעת. היועצ עשוי לענות בדואר אלקטרוני או להופיע בתור תומך בקבוצת דיון מיוחדת המוקמת למטרה זו אז יעבוד המומחה בצורה לא מקוונת, אך לעתים הוא עשוי לאנשר ישעות קבלה" מקוונת, כגון, צ'ט. למעשה, תהליך למידה ברשת שונה מהלימוד בכיתה, כי ברשת יכולים להיות כמה מורים: מורים בפועל בכיתה וכן מורים וירטואליים, ולעתים גם מומחים המעשירים את תהליך הלמידה. *.וי. קשיים ותקוות לאחר שבחנו את היתרונות הפדגוגיים והטכנולוגיים שרשת אינטרנט מעמידה לרשות לומדים ומלמדים, נאמר כמה מילים על הקשיים העומדים בפנינו, בבואנו לנצל יתרונות אלה. קשיים רבים נוצרים, בגלל מיעוט המפגשים הפיסיים בעת הלמידה ברשת. משחר ילדותנו הורגלנו בפגישות פנים אל פנים, ואנו חשיס ביטחון במגע האנושי המוכר. לומדיס, מורים ומנהליס חוששים כי ללא מגע ומפגש בלתי אמצעי, ייפגעו יחסי מורה-תלמיד, ואולי תיפגע אף היכולת האנושית של הלומדים הצעורים יותר ליצור קשריס חברתיים, המהוויס בסוס לחיי קהילה בעולםס המוכר כנו. אבל למעשה, רשת האינטרנט היא כבר כאן אתנו. הנוער כבר פעיל בתוכה, והתרבות האנושית מחפשת את דרכה לקראת איזון בין העולם הווירטואלי לעולס הפיסי. קושי אחר נובע מהחשש הכללי מפני הטכנולוגיה, וטכנולוגיית המידע והמחשב בפרט. לומדים ומלמדיס אינס חשים מיומנים במידה מספקת בהפעלת מערכות טכנולוגיות מורכבות. אולם, עם התפשטות הטכנולוגיה ועם ההתבגרות וההבשלה של עולם האינטרנט, שהפעלתו הופכת קלה יותר מדי יום, יילכו קשיים אלה ויפחתו. מוריס ותלמידים חוששים מהשינוי המתרחש בתחומי ההערכה של הלומדיסם במערכות הנבנות ברשת. במצב שבו המורה אינו מקור מידע בלעדי, ובמשימות רבות אין ייתשובה נכונה", אלא מרחב של ייפתרונות ראויים", שואלים התלמידים והמורים, כיצד, בעצם, יש להעריך את המשימה, ואיך ניתן לתת ציון בסוף התהליך, כמקובל בבית הספר. נושא חלופות בהערכה עומד בחזית העיסוק והמחקר הפדגוגי, ואנו מקוויס שגס בנושא זה נמצא להסם פתרונות ונקדם את השימוש בהערכה חלופית איכותית. הרכה כבר נכתב על תפקיד המורה, העובר מהוראה להנחיה, והופך ממקור מידע בלעדי בכיתה, למנחה למידה, השותף לתהליך של עיצוב תכנית קבוצתית ואישית בכיתתו. מורים רבים, ששמעו על הנושא בכל השתלמות בשנים האחרונות, כבר השלימו (ולעתים בשמחה) עם השינוי. לחלק מהמורים השינוי מאפשר הפעלה של כישורים שהיו נסתרים עד כה, הנובעים מבגרותס ומשליטתם בתחוס הידע, מיכולת ההפשטה והניתוח שלהם, מיכולתם לוהות עיקר וטפל, במקוס לעסוק בהעברת עוד פריטי מידע. מורים אחרים נדרשים ללמוד מיומנויות הנחיה, הדרכה והובלת תלמידים בין מקורות מידע מגוונים. ואולס, התלמיד אינו מעוניין בשינוי הזה שעובר המורה. מבחינתו, בעולם מסודר המורה יודע כול, למשימות יש תשובה נכונה פשוטה ואחידה, וכאשר המורה אינו יכול להושיע, משוס שבמקרים רבים באמת אין תשובה אחת נכונה, הדבר יוצר תסכול וחוסר רצון להמשיך. שנים רבות נוסו מורי מדעים לגרום לתלמידיהם ללמוד באמצעות ניסיונות שעשו בעצמם במעבדה, מתוך הנחה שהתלמיד יבין את תוצאות הניסוי טוב יותר, אם יייגלה בעצמויי את הדברים. אך המשחק היה יימכור מראשיי, לא הייתה שותפות אמיתית בין מורה ללומד, התוצאה הייתה ידועה מלכתחילה, כי הניסוי כבר נעשה פעמים רבות. במילים אחרות, למשימה הייתה תשובה נכונה אחת, והמורה ידע אותה היטב. המודל שרבים מציעיס אותו כיום הוא מודל ההנחיה האקדמי, שבו פרופסור מנחה את החוקרים בעבודת הדוקטורט. במודל וּה אכן יש שותפות, המרצה אינו יודע מראש מה יהיו תוצאות עבודת המחקר של תלמידו. עבודת המחקר היא תוצר של שיתוף פעולה אמיתי, מתוך שוויון מסוים, שניתן למצוא גס באינטרנט. תהליכי למידה ברשת סובלים לעתים מריבוי אחראים: הלומד, המורה בכיתה, אחראי המחשביס בבית הספר, | מתכנן הפעילות, המורה. הווירטואלי ואחרים. כל אלה נחשבים אחראים להצלחת תהליך הלמידה. במצב זה התהליך יכול להצליח, כי כולם יעזרו, או שייכשל, כי כל אחד יניח שהאחר מטפל בבעיות. אחריות היתר של גורמים רבים חייבת להיות מתואמת היטב כדי למנוע כישלון. לסיכום אנו מאמינים שמערכות למידה ברשת | אינטרנט מאפשרות שימושים פדגוגיים מתקדמיס בטכנולוגיית המידע, הם פתח חשוב להוראה, לחינוך וללמידה במאה = העשרים ואחת. | ביבליוגרפיה | ]הו פחוובט[הצם" , (996] ) 366465 וחסד .זט = "חסווהסט0] 2500 5-זטוטקותס 6 הז פזטווה]א עו1ה6א = /ק6 8/0 00 והח1:0ה 600 עצשוע//:קוות. = וח!ו]. 6608ז מנוע חיפוש פטוסהגןטס: וחסם וח הן16. שעושר//:כו ה אתר סנונית: 1 ]א זוהטח5, צוערעי//:ק1ז ה אתר מקצועות הלימוד באביב: [וחזז. 6טוחו8 11 2 [ >.עיושה. שטשו//:קז ו מבוא למדע המדינה: 2.11 [ 1.6 חטח3. וד1681//:כןז רו אתר הבית הירוק: 11/06 2 | 1.6 טח 6 עוטש//:קז ה "המאמר ראה אור ב'יעיונים בטכנולוגיה ובמדעים'י, גליון מט' 30 מאי 1999 / אורט ישראל, המינהל למו''פ ולהכשרה.י חדש חדיעו וססוחעוב מקרנים עלינו טכנו ראלקו, הנציגה הבלעדית בישראל של קאג511, קונצרן הענק היפני, החלה | באמצעות שלט-רחוק לשווק קו חדיש של מקרני וידאו/מחשב המאפשר - זום ופוקוס ' מבית .511 חשמלי, עכבר אלחוטי ומצביע לייזר, הקפאת תמונה, כלי עבודה לתצוגה וסנכרון אוטומטי של המחשב. כמו כן, הם מאפשרים שיטות שודור בווידאו מולטי-סיסטם עם זיהוי שיטת הווידאו באופן אוטומטי. המקונים הסם עם 7 זיכרונות מחשב שוניס, בעלי יכולת עבודה עס שָני | מחשבים | מחובריס במקביל ומאפשריסם תקשורת ללא כבלים, עס מחשב או עס מצלמת - וידאו | דיגיטלית (למכשירים המצוידים ביציאת זז ח1). המקרניס נשלטיס מקרן הווידאו/מחשב א6טא-סא כולל חיבור )ח6חסקוחס2), בנוסף לחיבורי וידאו צדם ו-צזסו. עוצמת האור של המקרן חטוחט.1 81451 2200 ומשקלו 6.8 קילו גרס. הקו החדיש כולל שני דגמיס: מקרן וידאו/מחשב 1אא7צא-6א מקרן וידאו/מחשב א6/צ-סא. שניהם מיועדים לשימוש בעסקים קטניס ובעסקים גדולים. מקרן הווידאו/ מחשב אא7יא-סא מעוצב באופן קומפקטי וקטן במיוחד, שכן משקלו 2.5 קילו גרס בלבד. המקרן כולל חיבור 6/צ 3 בנוסף לחיבורי וידאו יד | ו- אס ועוצמת האור שלו הסוהט.1 [5א1ה .800- ניתן להטעין את התמונות מהמצלמה הדיגיטלית ישירות למדפסת, מבלי שצריך להוריד את הקבצים למחשב ה-26 כל שיש לעשות הוא להוציא את קה מנה שניה חברת היולט פקארד (1₪) הכריזה בישראל על שתי מדפסות פוטו חדשות 100 1000/21 ההותפסוסחץ ק1. המדפסות החדשות מספקות שילוב של הדפסות באיכות תמונה, מהירויות. יוצאות דופן ותכוגות חדשניות נוספות, ובראשן - העברה ישירה של תמונות מהמצלמה הדיגיטלית למדפסת (ללא ה-0ק), הדפסה דו-צדדית אוטומטית ועוד. איכות ההדפסה של התמונות המופקות בתמונות הללו משתווה לזו של תמונות המופקות באמצעות כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולתקוע אותו בסלוט חדיש ששולב במדפסות. מסך תצוגה קטן בחזית המדפסת מאפשר לבחור את התמונות להדפסה. דגם 21100 מפיק הדפסות מונו שחור במהירות של -- 2 דפים בדקה או 10 דפי צבע בדקה ודגס 21000 = מפיק 11 דפי מונו או 8.5 דפי בבע בדקה. דגס 21100 צויד במנגנון הפנימי החדש של ₪ המאפשר הדפסה דו-צדדית אוטומטית, ללא כל וכ עו לין צילוס רגיל או אף עולה עליה. צורך בהתערבות ידנית. המדפסת החדשה תומכת בכל מערכות ההפעלה הנפוצות, (י ו זא -- 0 0 5 1 נוחם , בני פיינשטיין מאת: מארק מינאסי הוצאה: פוקוס תורגם מאנגלית הוצאה: 1811-שםז160א 0 עמי כשקיבלתי לעיוני את הספר הזה, הנחתי אותו על המדף ולא מיהרתי לקרוא בו, כי לא ייחסתי לו חשיבות מספקת. חשבתי לתומי שלפניי עוד ספר העוסק בבעיות תוכנה, טיפים והצעות כיצד להתמודד איתן. אך מהרגע שהתחלתי לעיין בדפיו הראשונים של הספר, לא יכולתי להפסיק את הקריאה עד שסיימתי אותו. המחשב והתוכנות המשרתות אותנו הפכו לתופעה כה טבעית וחיונית במעשה היומיומי של כל אחד מאתנו, עד בדי כך שאנו לא מתייחסים לבעיות של התוכנה, לתקלות האינסופיות הנובעות מייבאגיםי ובעיקר, איננו מודעים לנזקים העצומיס בזמן, בכסף ובהרבה מתח ועצבים שתקלות אלו גורמות לנו, הצרכנים. שני הרעיונות המרכזיים שעמדו לפ מחבר הספר, היו: העובדה שתוכננה מסחרית היא מוצר הסובל מפגמים יותר מכל מוצר-מדןף אחר, ועד כמה מדהימה העובדה שחברה צרכנית כשלנו תסבול במשך זמן רב כל כך את קיומה של תופעה כזאת. ומה שנכון בארה"ב, כנראה נכון כפליים בישראל. כתב האישוס הקשה המופנה כלפי תעשיית התוכנה האמריקאית, הופך לקשה עוד יותר בישראל, וזאת מכמה סיבות, שאותן אנו מצטטים מהמבוא לספר. ו בתהליך "האזרוחיי של התוכנה לעברית, מתווספיס באגיס חדשיסם לאלה שכבר קיימיס בתוכנה. באגים אלה אינס מתגליס במלואם, לפני שהתוכנה מופצת בשוק, כיוון שתהליכי הבדיקה של הגרטה העברית אינס קפדניים כמו בגרסה המקורית. מספר מפתחי התוכנה באר הוא קטן, יחסית, וכמעט ולא קיימת תחרות על מוצרים דומים. תרבות הגנת הצרכן באר איננה מפותחת כמו בארה"בי ויצרנים רבים פשוט מזלולים במשתמשים, בכך שהס מפיצים גרסאות פגומות, כמעט ללא כל אחריות. 6 קשר התוכנה מארק מינאס: * מדוע יצרני תוכנה מש וקים מוצרים פגומים? | * כיצדהם יכולים לפגוע בך? | > מה תוכל לעשות בנדו? קשר התוכנה, לפי מחבר הספר, אינו נובע מכוונת זדון, אלא פשוט מתוך אטימות ומהרצון להרוויח במהירות האפשרית ובגדול. ליקויים בתוכנה גרמו וגורמים לבזבוז של מיליוני שעות אדס בכל רחבי העולם. הם גרמו להרס של יצירות, רעיונות וכדי. על פי הנתונים המובאים בספר, בשנת 1996 בלבד בוזבזו, בהערכה זהירה, כ-65 מיליון שעות כבהמתנה לקנלת תמיכה טכנית מחברות התוכנה הגדולות בארה"ב. כמובן, שליקויים בתוכנות גרמו, לצערנו, גס למותס של אנשיס, עקב אסונות שנגרמו מתקלות מחשב בכלי תחבורה, בכלי נשק, בתעשייה הכימית וכד'. הבאגיס בתוכנות אינם נחלתן של החברות הקטנות בלבד. גם החברות הגדולות ביותר מוציאות לשוק מוצרים עס תקלות, לפעמיס כי לא הצליחו לעלות עליהן בבדיקות הנערכות לפני שיווק התוכנה, ופעמיס אחרות מתוך רצון לעמוד בלוח זמניס בלתי אפשרי שעליו התחייבו בפומבי לפני הצרכנים. בספר שבעה פרקים, וכל אחד מהס מאיר את הנושא מזווית שונה. 1. הפרק הזה הוא תמצית של כל הנאמר בספר, לאלה שאינם מעוניינים או שאין להס פנאי לקרוא את כולו. 2 יש בו טיפול מעמיק בנושא הבאגיס | ומספק עצות מועילות, כיצד להימנע מהס ולהילחס בהם. | 2. מנפץ את המיתוס שייאי אפשר לפתח | תוכנה בלי באגיסיי. 4. מכניס אותנו לעולם התוכנה והמשפט, הקשור לאיכות התוכנה, ומאידך לחוקים שנכתבו למען חכרות התוכנה, והפוגעים ללא רחם בצרכנים. 5. הפרק עוסק בבאגים וכלכלת ארה"יב 6. מציע צעדים פשוטיסם בפתירת בעיות, כשנתקלים בבאגיס. 7. מציג ומציע מבט לעתיד. הקריאה בספר הזה גורמת לאמביוולנטיות אצל הקוראיס אותו. מצד אחד, אכזבה וחוסר אמון מהתוכנה ומיצרניה, ותחושת חוסר ביטחון, שמא העבודה במחשב תרד לטמיון. מצד שני, כשמודעים לבעיות ולמידת חריפותן, אפשר להחליט להתמודד מולן ולנסות לחיות עם בעיות התוכנה, כך שייגרמו לנו נזקים מינימליים, במידת האפשר. הספר חשוב, וגם מחירו סביר. ברכתנו להוצאת פוקוס שקיבלה החלטה ותרגמה עבורנו ספר וובצא דופן ומיוחד זה. לכבוד גיליון ה--100 ו 6 1 9 | רז "7 2000 ג'רין 0 7 % . , % + מנוי שנת' ב-10 תשלומים שווים ללא ריבית 2 ירחונים + 12 תקליטורים +מתנה ארי | + המבצע בתוקף עד 14.5.00 או עד גמר המלאי. / המחירים כוללים מע"מ, דמי טיפול ומשלוח של המתנה 20 ש"ח, המבצעים יכולים להשתנות בכל עת, 4 התוכנות מסופקות ללא קופסת קרטון 8 טלפון: 08-9364994 פקס: ₪7₪₪ חדד- . שחחח- - 4 בע - 5% 5 / / 2 א . 2 , + --- ' ב 4 == ו --- 64 - ו 2 ה -%-2-(--.].].-תת ‏ ->- כ לאחרונה, בעת שביתת המורים, הועלו שוב על סדר היום הציבורי נושאים, כמו, מעמדו של המורה ושכרו. הוצע, לדוגמה, להעלות את השכר משמעותית, על ידי תוספת שעות עבודה או תוספת שעות נוכחות בבית הספר, בטענה, שאם המורים ישתכרו יותר, מעמדם יעלה. דייר יוסף דלין עד היום לא נבחנו לעומק הסיבות שגרמו למעמד הנחות של המורים. יש המנטיס למצוא פתרונות המבוסטים על חשבונאות במקום על מהות. פתרונות מעין אלה שהוצעו, יכוליס לגרוס להעלאת שכר המורים, אך לא יגרמו להעלאת רמתם, לשיפור מעמדם ‏ או לשיפור ההוראה והלמידה, במקביל, קיימות סיבות שונות לפיחות במעמד המורים, ובהן: ישנם מורים שלא הצטופו למקצוע ההוראה מטעמים אידיאולוגיים ומתוך רצון להיות מחנכים ומורים. אלא בגלל שיקולי נוחות או בגלל חוסר באלטרנטיבה טובה יותר. קיימת מידה מעטה של השקעה בעדכון ובשיפור ההוראה אצל מורים שלא באו למערכת מטעמים אידיאולוגיים. כמובן שיש להביא נחשבון גורמים אובייקטיביים, בנוסף לחוסר המוטיבציה האידיאולוגית: מרבית המורים הן מורות, שעליהן, על פי רוב, מוטל גס עול גידול הילדים ותחזוקת הבית, ולכן, לא נותר להן זמן פנוי משמעותי להשתלמויות ממשיות. כשמדובר במורים (ולא במורות), הצורך לפרנס משפחה, שאינו אפשרי ממשכורת של מורה, גורם להם לעבוד במספר משרות. כך, שגם להם לא נותר זמן פנוי לעדכון ולשיפור. נוסיף לזאת את האווירה הכללית שאינה מעודדת השתלמות, עדכון ושיפור, מפני שהתגמול לכך ז%עום ואינו מהווה גורם מדרבו. לכל הגורמים האלה נוסף הגוום הקשור בהתפתחות הטכנולוגית ובמהפנת המידע, עס חדירת המולטימדיה כמעט לכל בית - הרדיו, הטלוויזיה, המחשביס והאינטרנט. כיום, דווקא מחוץ לנותלי בית הספר, התלמידים נחשפים למידע וב בהיקף גדול, באמצעות תכניות ומקורות, שרמתם גבוהה מאוד. המידע הרב מוצג באמצעים וטואליים ואותנטיים, אמצעיס שאינס, בדרך כלל, בהישג ידס של המורים. מורום שאינס עושים שימוש באמצעיס שהמולטימדיה העזכנית מאפשרת., יתקשו להיות מורים | מעניינים = ואטרקטיבייס לתלמידיהם ולא יזכו להערכה מצדם. בעוד אמצעי הלמידה הזמינים באמצעות המולטימדיה, התקדמו והשתנו לבלי הכר, המורים, ברובם, נשארו הרחק מאחור, בעולס האתמול. 3 למען ההגינות, אין להאשיס את המורים בכך. מערכת החינוך לא השכילה להכשיר את המוריס לקראת העולס החדש, לא אפשרה להס נגישות לאמצעיס הדרושים לכך, ולא התאימה את התכניס ואת תכניות הלימודים לעולסם המשתנה ולמציאות חדשה. מערכת החינוך ממשיכה מתוך אנרציה, בהתמדה עיקשת של שימור הוראת העבר, בשיטות הענר. וכשההישגיס | הלימודיים | אינם | משביעים רצון, מאשימיס את התלמידים בחוסר יכולת ובחוסר כשרון. במקרים רביסם ההוראה מתקיימת בבתי ספר ובכיתות שההזנחה בהם זועקת מכל פיה, שאינס יכולים לשמש אכסניה מת אימה ומושכת למטרות לימוד. מערכת החינוך צריכה לעבור טלטלה ורביזיה מקפת ומהפכנית, מן המסד ועד לטפחות ! ₪ יש להתאים את תכניות הלימודים למציאות ולעולס- המושגיס של היוס ושל המחר. ₪ יש להכשיר את המוריס שיידעו להשתמש באמצעי ההוראה החדשים באופן שוטף, דידקטי וטכנולוגי. לא ייתכן שבימינו מורים לא ישלטו ב-ייתרבות המחשביי. וב - "תרבות המולטימדיה". יש לשקם את בתי הספר ולהפוך אותם לסביבה שנעיס להימצא וללמוד בה. התלמידים יכולים וצריכים להיות שותפים פעיליס בתהליך שיקומי זה, ולאחר מכן לשימורו ולשיפורו. ₪ יש להתאים את בתי הספר למציאות החדשה על ידי ריהוט מתאים - חדרי מולטימדיה ומחשביס מצוידים בבכל הדרוש ללמידה. ₪ יש לאפשר לבתי הספר גישה חופשית לאמצעי הוראה בנושאיס השונים, ובעיקר לסרטיס, לתכניות מולטימדיה ולתוכנות, בכל נושאי ההוראה והלימוד. שינוייס כאלה יאפשרו למידה מהנה, כך שהתלמידים יוכלו להפיק מהלימודים את המרב. האם נית| להשיג יעדים אלה ! אס מערכת החנוך תבין שעליה להשתנות באופן קיצוני, שעליה להיפרד מסטנדרטים ומתכניות של העבר, | שנקבעו ועוצבו "בעולם הישן", = בעידן הקדסם-טכנולוגי - ניתן יהיה להשיג יעדים אלה. הדרכת המורים והתאמתס לשיטות ההוראה המודרניות, ניתנות לביצוע, אס כשט כך תנוצלנה שנות השבתון העומדות לרשות המורים. מורים שירצו להמשיך במקצועם, יחויבו להקדיש את הזמן הדרוש ללימודים אינטנסיביים ויסודיים שק הוראה במציאות הנוכחית, כולל לימוד "תרבות המחשביי וייתרבות המולטימדיהיי. מערכת החינוך ממשיכה מתוך אנרציה, בהתמדה עיקשת של שימור | הוראת העבר, בשיטות העבר. וכשההישגים הלימודיים אינם משביעים | רצון, מאשימים את התלמידים בחוסר | יכולת ובחוסר כשרון. מוצע, שלימודים אלה יכוונו להשגת תואר שני ( ג.זא או .1.56א). מורים שיעשו זאת, *זכו בהטבות שכר מפליגות. מאידך, מורים שלא יבטרפו לתכנית ההתחדשות ולא יעברו או לא יהיו מסוגלים לעבור הכשרה מחדש, בתוך 10 שניסם לכל היותר, ייאולצו להיפרד ממקצוע ההוראה. התאמת ההוראה ומערכת החינוך למציאות של ייהעולם החדשיי, תוך כדי העלאה משמעותית בשכר המורים, יגרמו לשינוי במעמדס ויאפשרו למערכת החינוך למלא את ייעודה - עיצוב וחינוך הדור הצעיר וציודו בכלים הדרושים ובמידע הדרוש, על מנת שיוכל להתמודד עס המציאות המשתנה במהירות בעידן הטכנולוגי. רבות נכתב על מערכת החינוך כמערכת מיושנת, מסורבלת, שאינה מתעדכנת ואינה פועלת ברוח הזמן. אמנם, מאז ומתמיד הטיחו במערכת החינוך האשמות דומות, שכנגדן התגוננה בטענה שזוהי מערכת אנושית, המופעלת בידי מורים רבים, ושכל מהפך שיחול בה, צריך להיות מהפך פרטני, שיתחולל אצל כל אחד מהמורים, כדי שהמערכת תתקדם. האם בית ספר וירטואלי יוכל לעקוף את המגבלה הזאת? יונתן קפלן שו ל ין בית הספר הווירטואלי הראשון בישראל, אורט-סנונית אביב, מציע לכיתה בבית הספר העל-יסודי מסגרת לימודים באינטרנט, הכוללת: מקורות מידע, פעילויות אינטראקטיביות, ומורים ברשת. אניב מספקת לבית הספר תשובה כוללת לצרכים בחינוך המתוקשב: ₪ הכשרת צוות המורים ותמיכה בהס במשך השנה ₪ מבחר יחידות לימוד מתוקשבות בעבריה, המתאימות לתכנית הלימודים בר : חדר מוריס בי ספר שותליס | 4 וע ₪ פיתוח מנהיגות בתוך בית הספר ₪ הנחיה ברשת, באמצעות מורים יוירטואלייס" ₪ קידוס פרויקטים יזומים על ידי בית הספר ₪ שיעורי עזר וייעון אישי ברשת ₪ שילוב מוריס ותלמידים בקהיליית לומדיס כלל-ארצית ורב-גונית. אביב, פרויקט משותף של אורט ישראל ועמותת סנונית, פתה את שעריו בשנת. הלימודיס תשנייח. כיוםס פעילים באביב כ-5,000 תלמידים וכ-120 מורום מ-20 בתי סכר ברחבי הארצ. שילוב טביבות למידה אביב מביא את הסביבה המתוקשבת, קטעי היפרטקטט, קישוריס למקורות מידע נוספים, מולטימדיה וקשר עס כנומחיס ולומדים אחריס באמצעות דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, עיתון וירטואלי ושיחות "ציטיי לכיתה בבית הספר. התלמידים באביב לומדים באמצעות יחידות מונבנות באינטונט המכוונות אותס למשימות חיפוש וחקר, בעוד מוריס "וירטואליים'י מארגנים ומנחיסם את הפעילות ברשת, ולעתיס אף משמשים כמומחיס בתחום התוכן. אך גם לצוות המורים בבית הספר נועד תפקיד חשוב בעת הפעולות במסגרת ההוראה הווירטואלית - בהנחיה, בסיוע לתלמידים בהגדרת יעדים, בחיפוש מידע ובניסוח תשובות. רוב הפעילויות באביגב נועדו להפעלה במסגרת הכיתה, אולם, קיימיסם גסם קורסים לתלמידיס הלומדיס באופן עצמאי מול מורים ברשת. גם תלמידים אלה חייביס להשתייך לבית ספר הפעיל באביב. הכשרת מוריס מורים המנחים פעילויות באביב, משתתפיס בתכנית הכשרה ייעודית העוסקת בשימושים חינוכיים באינטרנט, בהוראה מנחה ובהנחיית הפעילות שישתתפו בה בבית הספר שלהס. תכנית ההכשרה מורכבת ממספר השתלמויות, בחלקן "וירטואליות'יי, בנוסף להנחיה שוטפת במשך השנה, וחיא מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך גמול. הטמעת אביב בבית הספר כדי לסייע למוריס בהנחיית הפעילויות ולהבטיח קשר הדוק בין בית הספר לבין אביב, מנחה אזורי של אביב מבקר בכתי הספר באופן סדיר במשך שנת הלימודים. כיהייס ממנה מורה לתפקיד רכו אביב, המופקד על תנעול הפוויקט בנית הספר. הרכזים בבית הספר משתתפים בתכנית השתלמות מיוחדת שמטרתה להצמוח מנהיגות חינוכית מקומית. הצטרפות לאביב ההנטרפות לאניב היא במסגרת בית ספרית, בתנאים ההכרחיים של - - תשתית מחשבים ותקשורת הולמת; - תפיסה פדגוגית, המדגישה למידת חקר ולמידה עצמאית; - דמות מרכזית בביה"ס, היכולה להוביל את הפרויקט; - הקצאת שעות לפעילויות של אביב ושילובן במערכת הלימודים; - השתתפות ביימסה קריטית'י של פעולויות שיעסיקו לפחות % כיתות (כ-150 תלמודים) במשך שנת הלימודים; התחייבות להשתתף בתכניות ההכשרה השונות על אביב; פתיחת מעבדת המחשבים מעבר לשעות ההוראה; הימצאות טכנאי או מנהל רשת בבית הספר; מינוי רכו אביב והשתתפות בעלויות התפעול של אביב בבית הספר. ו הקורסים באביב מיומנויות תס [ששא= 0 [5ן מידענות מתוקשבת כתיבת עבודות חשיבה יצירתית מדע וטכנולוגיה תהליך התיכון מידע ותקשורת דרך החומר אקולוגיה מערכות טכנולוגיות (בהכנה) חקר המוח מדעי החברה יחידה 5 במדעי החברה שכנים ברשת (גיאופוליטיקה של המזה"ת) להיות אזרח ישראלי זכויות האדם והאזרח תקשורת וחברה מדעי הרוח קוראים מגיבים 16 מה וח5ו!ה וחנוס1 תרגום (מאנגלית לעברית) נשיס במקרא החוק בספר דבריס לשון (בהכנה) תולדות עס ישראל בתקופת בית שני (בהכנה) כתובת אתר בית הספר הווירטואלי אביב ברשת: ו .ו עב צרורשו כתובת עיתון וירטואלי לתוצרי הקורסים: ווה קס. 6.01 ול הקתות למידע נוסף 1אורט-סנונית אביב מרכו למוייפ ולהכשרה עייש מושינסקי ת.ד. 25201 תל-אביב 21 עמי סלנט באותן הדקות שאתם קוראים את הכתבה הזו, כבר נוספו כמה מאות אתריס חדשים כמרחביס האינסופיים של האינטרנט. על פי הערכות של 10 וחברת המחקר ידלפיי, מצטרפיס כל שבוע למרתבי האינטרנט כ-50,000 עד 60,000 אתרים, מבלי לקחת בחשבון את אלפי האיים הבודדים של אתויס הנבניסם בפארקים הציבוריים של האינטרנט, כגון: 5שוד61 600 ו-.401. מתוך 50,000 האתרים החדשים, רק כ-40% ייכנסו לאינדקסים של מנועי החיפוש הגדולים, והשאר ימשיכו לרחף במרחבי החלל הקיבונטי ומלאכת איתורס תיעשה קשה מיום ליום. הצוותיס של ססוג מצליחים לקטלג בכל שבוע כ-15,000 אתרים חדשיס ולקבץ אותם ברשימות מסודרות ומאורגנות במבנה היררכי של ססתה . רובוט החיפוש של מנוע החיפוש אלטה-ויסטה מגיע לכ-20,000 אתרום חדשים ויוצר אינדקסים אוטומטיים, אבל השאלה הגדולה היא, כיבד יודעום מה, מתוך האתריסם החדשים, הוא בעל ערך כלשהו, מבחינת התכנים והמידע. 4% כלומר - כיצד ממיינים ומבודדים את האתריס החדשים שהם בעלי ערך, וכיבד מבודדים אותם מהאוקיינוס האדיר של האתרים הנדחס'ם למנועיס המהירים באינטונט, נבלעים אצלס ולא נודע כי באו אל קרבם! נסו להרי+* שאילתא באחד ממנועי החיפוש הגדולים, ותקבלו, בדרך כלל, אלפי אתרים, שרק חלקס הקטן רלוונטי לבקשת החיפוש. הרעיון להקים מפעל מיון ישראלי שיפריד את המו מן התבן האינטרנטי הבלתי נדלה והאדיר, נולד במקרה לפני שנתיים בתל אביב, כאשר | מנהלי | התחנות הפסיכולוגיות העירוניות בארף ביקשו מעמי סלנט ‏ - 211 | א רהוזה 6 1ה|ה% ומאודי ברוידה - .2 1א.וטח|הוחה 0 |!וט העובדים כמידענים (שתפקידם לחפש מידע במקורות ממוחשביםס) במפ"ט-עמל (המרכו הפדגוגי-טכנולוגי של רשת ייעמליי) להמליף על מה שחדש בתחום הפסינולוגיה ועל אילו אתרים חדשים בדאי לעבור. יש 5ש ה" ₪ 2% 7 - ב ואר שח ששח = -"- - ו | וי .7 9 9 ה אש ₪ "2 "ימר שה =קף אחשר שו 9 4 עמי סלנט: "בדיוק סיימנו להדריך בשיטות חיפוש מתקדמות באינטרנט, ובעצם, לא היה לנו מענה רציני לבקשה הנייל. מיד לאחר הקווס שהעברנו להם, הטרידה אותנו השאלה, כיצד מביאים ליזיעת אנשי מקצוע בישראל מה חדש בתחומם ואילו אתרים איכותיים נוספו בתחומי העניין והמקצוע שלהס! כמו כן ידענו, ששום מערכת אוטומטית לא יכולה ליצור את ההבחנה שבין אתרים דלי תוכן לבין אתריס עתירי מידע ותכניס. ואז נזכרנו בפעילותם של צפריס העוקבים באופן ידני אחר מעופם של ציפורים, והחלטנו לנסות להקיום מערכת דומה של צופי אתוים חדשים באינטרנט, שיוכלו לדווח על כניסתםס של אתריס איכותיים ומרתקים למרחב האווירי של האינטרנט. הודות לסיוע צנוע של גף מחשביס בחינוך במשרד החינוך והתרבות ורשת ייעמליי, התחלנו לפרוס את צופי האתרים ולבנות מערכת מידע המסוגלת להעריך, לקלוט ולמיין מידע מכל מרחבי הרשת.'י להלן ראיון קצר עם עמי סלנט, רפאלה בלאט ומורי כתבן, עורכי פרויקט ממבייא (מקורות מידע בינלאומייס באינטרנט) בעמל-נט [(רשת האינטראנט/ אינטרנט של עמלו . בצירה ן א | , אתם מדברים על 50,000 אחהרים חדשים בכל עבוע, כיצד אתם מצליחים לבדוק כל כן הרבה אחתרים חדשים? חיפשנו עוגנים להיאחז בהם באוקיינוס הגדול של האינטרנט. | דבר ראשון, גילינו, כי בכל שנוע שירות ססותפצ מעלה לאינטרנט את רשימות האתרים החדשיס שהוא קיטלג לאחרונה, כך שיש כאן עוגן ראשוני ביס האתרים, שממנו אפשר למיין אתרים חדשים. יחד עם זאת, הסתבר לנו כי רשימות הקיטלוג החדשות של ססחגצ הן דבר זמני לחלוטין. בכל 6 ימים מורידים אנשי ססהגצ את הרשימות, ואי אפשר לראות אותם יותר. לכן, כל שבוע אנחנו נמצאיס במרוץ נגד הזמן, עוברים על כל רשימות הקיטלוג היומיות החדשות של יאהו, ובודקים אתר אחר אתר, כדי לראות אס הוא עומד בקריטריוניס שגיבשנו. במסגרת הפרויקט, פיתחנו מתודולוגיה שלמה של הערכת אתריס. (אתר ועדת האינטרנט הממשלתית - מה חדש באתר? וו טסש.עסווסכוזו. שצשו//;קוות) כל מיון האתרים מתבצע כיום על ידינו, בהתאם לקריטריונים של הערכה, כגון: תכנים מדעיים, ערך מוסף לאנשי המקצוע, ניווט, עדכניות ועוד. מתבור, כי ברשימות של ססתהגצ, רק כ-20% מהאתרים הס רלוונטיים ועוניס על הקריטריוניס שהצבנו. אנשי ססתגצ מקטלגים את כל סוגי האתרים, לרבות קורות חייס של אנשים, אתרים של חברות מסחריות, אתרים של בתי קפה וכדומה. אנחנו, לעומת זאת, משתדלים לאתר ולקטלג רק אתריס רלוונטיים ובעלי ערך לאנשי מקצוע, כגון: כתבי עת באינטרנט, מחקרים חדשיס ברפואה, אתרים הנדסיים וטכנולוגיים בנושאי מחקר ופיתוח (מוייפו. אתר של חברה המפרסמת מוצרים ייחודיים שלה, לא נכניס לרשימות, אתר של אוניברסיטה, הסוקר התפתחוטת חדשות במדע או במדעי החברה, ייכנס לרשימות האתריס המומלצות. כמה אתרים אחם סורקים בכל עיבוע? בכל שבוע אנו סורקים 40,000 אתריס חדשיס. רק אתרים איכותיים ובעלי ערך נכללים ברשימות הממבייא (מקורות מידע בינלאומיים באינטרנט) החודשיות שאנו מפיקים ומפיצים בארף. מבחינת הסריקה, אנחנו לא מסתפקיס ברשימות האתריסם החדשיס של ססוןג+ בלבד. התחלנו לסרוק את אתרי ה-התפטפ5 | של מנוע החיפוש ליקוס ר-6וחז6וח], וזאת כדי להרחיב את היריעה. באמצעות המאגר אפשר - לסייר בעיר סיור וירטואלי; לחוש את אווירתה המיוחדת הצורות האדריכליות, לחוש את המתח הקיים בין בני הדתות ובין משמרי המסורות השונות; לחוות את יופיה המועצם במפגש בין חדש לישן ובניגוד שביניהם. אנחנו לא מסתפקיסם בסריקה בודדת, אלא חוזרים לאחר חודשיים לאתר ובודקיס אס הוא ממשיך לפעול, אם הוא מתעדכן. רק לאחר הביקור החוזר באתר הנמצא בתהליכי הערכה, אנחנו מקבלים החלטה אם לצרף את האתר לרשימות | האתריס המומלצים של פרויקט הממב"א. מה אתם עושים לגבי אחרים שנעלמים בחלל האינטרנט, לאחר שנה או שנחיים? זו אחת הבעיות המרכזיות באינטרנט. אלפי אתרים מחליפיס כתובת, שרת, ספק-גישה, ונעלמים, ואזּ הכתובות הופכות להיות יישבורות" ומקבלים, את סימן ה- 404. לאלטה-ויסטה ‏ יש תוכנת איסוף ( 1ז466) שבודקת את האתרים | בכל שבועיים | ומעדכנת יאת האינדקסיס לכתובות הנכונות. . לנו אין עדיין תוכנה מתוחכמת כוו, אבל התחלנו כבר בתכנון של תוכנת | |ה286 שתסרוק באופן חוזר את כל האתרים ברשימות ותעדכן את הכתובות. כיצד רשה איסוף.המידע שלכם פרוסה? במסגרת הפרויקט, יצרנו שיתוף פעולה עם פרויקטים דומיס בעולם, ונוצרו ערוצים של חילופי מידע. בעצם, פועלת כאן מעין ירשת בינלאומית (סמויה) של צופי אתריסיי, והממב"יא הוא התוצר הנראה לעין לקהל הישראלי, הזקוק למידע מקצועי מסונן. ₪ בכל שבוע אנו מקבלים בדואר אלקטרוני, מקבוצה מידענים סקוטיים היושבים באוניברסיטת אדינבורו, את רשימות הקיטלוג שלהם לגבי אתרים איכותייסם. חלק מהרשימות האלו מתורגם על ידינו לעברית ומשתלב ברשימות הממב"א החודשיות. ₪ קבוצת רופאים ומידענים במרכז הרפואי מאיו קליניקס בארהייב שולחת אלינו בכל יומיים רשימות אתרים איכותיים בנושאי רפואה ומדע. ₪ מידענית נוספת של מפייט-ייעמליי וושבת בבוסטון ומשיגה עבורנו רשימות נוספות של אתריס איכותיים. ₪ לאחרונה, יצרנו קשר עס קבוצה אוסטרלית המתמחה בחקלאות, המעבירה אלינו את הרשיימות שלה. ₪ צוות מורים באנגליה מעביר, כמעט בכל שבוע, רשימות נבחרות על אתרים חינוכיים חדשים בבריטניה. כמובן, שאנו חייביס לשלוח לכל הקבוצות האלו גסם את רשימות הממבייא שלנו. | לגבי אתרים באר+, אנו ₪] מכסיס בקביעות את כל רשימות האתרים החדשיס ] של דפי-רשת, תפוו ווואלה, ומתוכס | אנחנו | דוליס, כמובן, רק את הפניניסי, שהן בעלות ערך לאנשי המקצוע בישראל. למעשה, רשימות הממב"א מגיעוה רק לכמה מאוחתה אנשים בארץ, האם המאמץ הזה כדאי? צריך לזכור, כי לא מדובר בפרויקט עסקי. אנו מהווים מרכז מידע חינוכיטכנולוגי שפועל לטובת הציבור שבמערכת החינוך, במחקר ובאקדמיה בארצ. בניגוד ליהאו, אין לנו הנפקות בבורסה האמריקאית, ומכאן שיכולתנו לפתח מערכת הפצה מתוחכמת, היא מצומצמת. רשימות הממב"א מופצות בעיקר לרשימות מנויים בארצ. הן מתפרסמות כעלון מידע מודפס מדי שישה שבועות. לאחרונה, החליט צוות מהנדסי התוכנה שלנו לבנות את רשימות הממבייא גס כמסד נתונים מצטבר, אשר יאפשר להרי שאילתות על פי עצי-נושא ממוינים. בכל רבעון אנו מרחיבים את היקף הסריקה ומגייסים מידענים נוספים לבדיקת האתרים באינטרנט, ניפויים והערכתם, עלוני הממבי"א נשלחים מדי שישה שבועות למאות מנויים בארי, ובכל חודש נוספים עשרות מנויום חדשים. החדשיס למידע נוסך: [12.1 %. זטח1חה 51316 חדעו חדישו וססוחעוב כדט'ם' ססססס\ חדעויח חברת א/30 הכריזה על שתי סדרות של כרטיסי מסך חדשים שייצאו לשוק בחודשיס הקרובים. מדובר בסדרות -4 סטשסט'" ו-5 טטשסט. בסדרת 4 טסשטסי יהיו שני כרטיסי מסך חדשים - סע 4500 4 טטשטטץ. שני הכרטיסים דומיס בביצועיהס, אך אחד הוא מסוג [ץ ואחד מסוג 402. תכונות הכרטיס 4500 4 ססנוססצ: ₪3[ זיכרון תצוגה רזולוציה מקסימלית: 536] א2048. 77 מגה פיקסלים בשנייה (566006 ]6 [טאו]הפטוא] בסדרת 3 ססשססצ יהיו שלושה כרטיטי משסך חדשים: [] 5000 5 ססשסט/י, כ) 5500 5 סססססיצ, יזנ; 6000 5 סס0סס'י. תכונות הכרטיט |:)'] 5000 5 000000: 8 זיכרון תצוגה רזולוציה מקסימלית: 1536 2048%. 7 7 מגהפיקסלים בשנייה (6ס59 זש |טאו ה160א) תמיכה ייחודית באפקטים מיוחדים. תכונות הכרטיט ;)4 5500 5 00000: 83 זיכרון תצוגה רזולוצביה מקסימלית: 1536 א2048. 7 מגה פיקסלים בשנייה (0 5660 ז6ק [6או הפטןא) תמיכה ייחודית באפקטים מיוחדים תכונות הכרטיטס :6 6000 5 ססנססצ: 128 זיכרון תצוגה (!!!6 רזולוציה מקסימלית: 536] א2048. 3 גיגה פוקסלים בשנייה (550006 ז6] |6או'1603א) תמיכה ייחודית באפקטים מיוחדים כל הכרטיסים תומכים ב-פשס, ובעלי | 12]א350 6 המעניק רזולוציה של עד 2048%1536 וקצב רענון של 85.12 8 מש מש ג משק נ אנכ 8 8 ץחו 0 - 6 מצ'גח: אסס6או סה וס חברת המולטימדיה המובילה בעולס - קריאטיב - מתכוונת להוציא בחודשים הקרוביסם את המוצר המהפכני בעולס נגני המוסיקה הדיגיטליים. מדובר בנגן מוסיקה דיגיטלית חדשני, המאפשר קיבולת מידע של עד 608 (ַיַייי) שכידוע על נפח כזה ניתן לאחסן מעל ל-100 שעות מוסיקה באיכות תקליטור וזיכרון ואס בגודל של מ1א8. הנגן החדש מסוגל לנגן ב-6 ערוצי קול מרחבייס (6תט0ח56) ויש לו אקולייזר מתקדס. כמו כן, ניתן לשלוט במהירות ההשמעה של המדיה הדיגיטלית שאותה מנגן הנגן. בנוסף על קובצי 103( ניתן להשמיע בנגן גם קובצי 4 ]אצ (40010 גו160א פיסטחו/ו) ר- ה א. תכונה נוספת חשובה של הנגן היא אפשרות ההקלטה. כנגן כניסת ה][-שתו.1 המאפשרת הקלטה ישירה לקובצ אש ושמירתו. ממשק ה-1158 מאפשר העברה מהירה של בין הנגן למחשב. המכשיר מופעל על ידי מערכת הפעלה מיוחדת על גבי מסך 1.60 ובעל אפשרות עדכון למערכת ההפעלה דרך האינטרנט. המכשיר פועל על 4 סוללות 44 רגילות נטענות, המאפשרות השמעה רצופה של 6 שעות. טעינת הסוללות מתבצעת דרך המכשלר, ללא צורך במטען. גודל המכשיר הוא וחטש 12א12 ומשקלו זק.400 מאגר מידע אינטראקטיבי ירושלים, בירתה של מדינת ישראל ושל העם היהודי לדורותיו, היא אחת הערים העתיקות בעולם הבנויה ומיושבת ברציפות, מזה כשלושת אלפים שנה. במשך כל שנות ההיסטוריה שבהן נבנתה ירושלים, הושפעו סגנונות בנייתה ממסורות הבנייה של העמים השונים בני הדתות השונות ששלטו בה. לבני כל אחת משלוש הדתות הגדולות - היהדות, הנצרות והאיסלאם - היה חלק חשוב בעיצוב הנוף האורבני של העיר. הגר זמר רחל סבג באגף לתכניות לימודים במשרד החינוך פותח מאגר מידע במולטימדיה, שבאמצעותו יוכל ציבור רחב ככל האפשר - מקטון ועד גדול - להכיר את ירושלים וללמוד על אודותיה. באמצעות המאגר אפשר - - לֶסייר בעיר סיור וירטואלי; - לחוש את אווירתה המיוחדת הנוצרת ממגוון הצורות האדריכליות האופייניות לה; לחוש את המתח הקיים בה בין בני הדתות ובין משמרי המסורות השונות; - לחוות את יופיה המועצס במפגש בין חדש לישן ובניגוד שביניהם - בין מבני דת למבני ציבור ובין מאפייני תרבות המזרח למאפייני תרבות המערב. המאגר מתאר את ירושלים על שלושת חלקיה העיקריים. העיר העתיקה מוקפת בחומה ומחולקת לרבעים: מוסלמו, | נוצרי, | ארמני -] ולהודי. העור העתיקה מאופיינת במבנים המקודשים בעיני בני הדתות השנות ‏ -- הכותל המערבי, בתי כנסת | עתיקים, | מסגד אל-אקצה, כיפת הסלע, כנסיית הקבר ועוד. העיר המזרחית חלק זה מתאפיין בבנייה אורבנית שהושפעה רבות מסגנון הבנייה המוסלמי הקדום, אך ניכרות בו גס השפעות של סגנונות הנבנייה שרווחו בתקופות השלטון העותימני והבריטי. מערב העיר מאפיין את החלק הזה השילוב של בנייה בסגנון מערבי-מודרני עס רכיבים ארריכליים מזרחייס. בעיר החדשה שכונות מגורים רבות ומבני ציבור;: בנייני הממשלה, בניין הכנסת, מוזיאון ישראל ועוד, ובה גס מרכז העסקיס המודרני של העיר. ירושלים על כל חלקיה בנויה מאבן, וסגנונות בנייתה ניתנים לניתוח ולהבחנה ‏ על פי האלמנטיס האדריכליום המרכיבים את מבניה - חומות, שערים, מגדלים, כינות, קשתות, עמודים ועוד הנוף האנושי המגוון והמורכב בירושלים - יהודיסם - חרדים וחילונים, ערבים - מוסלמיםס ונוצריס לכיתותיהם ובני עמים אחרים - משווה אף הוא סגנון ייחודי לעיר. מאגר "ירושלים אור ואבן" מורכב מארבעה תת-מאגרים 1. אתרים - כ-200 פריטים 2 רכיבים אדריכלוים - כ-6800 פריטים 3. יבירות אמנות - | כ-110 פריטיס 4 לקסיקון - | כ-300 מושגים מתחומי האדריכלות, ההיסטוריה והאמנות. האתרים והמננים שנכללו במאגר נבחרו על פי ערכס האדריכלי, ההיסטורי, האתנוגרפי והדתי. כל אתר מלווה בתצלוס אמנותי, בהגדרה כללית, בהרחבה היסטורית, נבהרחבה אדריכלית ובהרחבה אמנותית. הרכיבים האדריכליים שנכללו במאגר הס רכיבים טיפוסיים לננייה הירושלמית - כיפות, מגדליס, חצרות וסמטאות, מבנים ורכיבי חומה, מרפסות, כתחים, קשתות, עמודים וצריחיס. כל רכיב מיוצג באמצעות תצלוס צבעוני ובהסברים טקסטואלוום. | מיש הטלט ו ₪ השאשששאחה 5 ניכוה וקמחוות-ניפה הצ כדריח ב "1 | יצירות האמנות ששולבו במאגר נבחרו נזיקה לאתריס ולרכיבים האדריכליים הכלולים. נו, ובויקה למאפיינים צורניים סביבתיים אחרים - צמחייה, נוף אנושי, נוף הררי וסמליס. רוב יצירות האמנות נבחרו מתוך עבודות של אמנים שחיו בירושלים, בעיקר מהמאות ה-19 וה-20, או שביקרו בה. במאגר כלולים גם פסלי חוצות, בולים, אגרות ברכה, ויטראזיים ועוד. המאגר פורס לפני המשתמשים מגווו רב של אפשרויות - להיכרות עם מגוון רב של אתרים ומבניס בירושלים, על ערכם ההיסטורי, האתני והתרבות'. להיכרות עס סגנונות בנייה שונים, היכולים לשמש דגמים לסגנונות ולמסורות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה במקומות שונים בעולס. להבנת הקשר שבין האתרים לבין ההיסטורוה של ירושלים מתקופת בית ראשון עד ימינו. להבנת הדילמות הקשורות בפיתוח עיר מודרנית, בד בבד עם שימור מסורות מן העבר. להכרת מגוון יצירות אמנות, המשספות את מראות העיר ירושליס. להבנת חשינבותה ומקומה של ירושליס בקוב נני שלוש הדתות - נצרות, יהדות ואיסלאס. לעידוד הציבור הרחב לבקר בירושלים, על חלקיה הד השונים, ולטייל בה. א שימושי המאגר בבית הספר מאגר המידע "ירושלים אור ואבן" מאפשר לתלמידים להכין פרויקטים אישיים, תיקי עבודות ועוד. המאגר מאפשר לערוך "טיולים וירטואליים" בירושלים, הממחישים את אווירתה המיוחדת, סמטאותיה, חצרותיה ומגוון הצורות האדריכליות שלה. הטיול הווירטואלי יכול לשמש כהכנה לטיול ממשי, לסיכום של טיול כזה ולחשיפת התלמידיס באופן ראשוני ובלתי אמצעי עם יופיה של העיר. אנשר להעתיק מתוך המאגר טקסטים ותמונות לכל יישוס, ובכך הוא משמש ככלי לענודות של תלמידים, להכנת מצגות. כמובן שגם המורים יכולים להשתמש במאגר לצורך שילוב שיעצור פרונטלי ומולטימדיה. שיהיו בו תמונות, סרטונים וכדי. התכנים המובאים במאגר המידע ייירושלים אור ואכןיי ניתנים לשילוב בתכניות לימודים שונות ובפרקי העשרה בתחום האמנות, הציור ועוד. התקנת המאגר היא מהירה ופשוטה מאוד. אפשר להתקין קבציס (נבחוים, אך התוכגנה מאפשרת להתקין גסם את כל התקליטור למחשב האישי. (יתרון לעבודה מהירה ברשתות). אמנם, המאגר פותח לעבודה בבית הספר, אך לדעתנו, מקומו בכל בית שיש בו מחשב. נושא ירושלים חשוב ומעניין את כולנו, וצפייה במאגר פשוט מרתקת ומרשימה. רבים שואלים, מה מקומו של מאגר מידע כזה בעידן האינטרנטז אכן, ניתן למצוא ברשת מידע רב על ירושלים, אך הזמן שיידרש לארגון המידע יהיה רב, ומהר מאוד מרימים ידיים ומוותרים. המאגר, לעומת. זאת, מספק מידע בדוק, מאורגן והסברים המקלים על הבנת המידע, ובכך יתרונו הגדול. ניתן להניח שבתוך זמן קצר יחסית, גס מאגר וה יצטרף לאחד האתרים החינוכיים ברשת, ועס הגדלת מהורות הרשת, נוכל ליהנות ממנו גסם באינטרנט. בסך הכול, עבודה מעמיקה ומרשימה של מחלקת תלם והאנף לתכניות לימודיס במשרד החינוך. ₪ .= ד ור אמ ד משד םק א עור 7 הצירה 6 ' ", 9 < 1 1-ו 1 :0 . : 0 2 4 7 4 . ₪ ו ו יצ ו.' ד שרמו- - "ּ %% אס בלכ 0 דכל ,תד אביב = באמצעות המאגר אפשר - לסייר בעיר סיור וירטואלי; לחוש את אווירתה המיוחדת הצורות האדריכליות, לחוש את המתח הקיים בין בני הדתות ובין משמרי המסורות השונות; לחוות את יופיה המועצם במפגש בין חדש לישן ובניגוד שביניהם. == אני עוד זוכרת את המפגש הראשון שלי עם הווירוסים. היה זה לאחר שרכשתי משחק מחשב מדמי כיס שחסכתי במשך שבועות. נרגשת, הכנסתי את הדיסקט לכונן והקלדתי את קובץ ההרצה. דבר לא פעל. ניסיתי שוב. כלום אספתי את הדיסקטים לתוך הקופסה, חזרתי לחנות והחלפתי את המשחק, בטענה כי מכרו לי משחק מקולקל. לאכזבתי הרבה, המשחק המוחלף סירב גם הוא לפעול. ובעצם, כל משחק אחר שניסיתי להפעיל. |אז, כדי להשלים את התמונה העגומה, ה-205 שבק חיים. עדי גינת טכנאי!!! הטכנאים של אז היו הרבה יותר מוזרים מאלה כיוס. היה להסם מבט מנותק בעיניים ותיק ענקי מלא בדיסקטים בצבעים שונים. הטכנאי שלף מהתיק שלו אחד מהדיסקטים האלה, והכניש אותו לכונו. לאחר כמה תקתוקים ומטכים בגווני אפור שוניס, הוא פנה אליי בסבר פניס חמור: יייש לך וירוט." לא היה לי שמא של מושג למה הוא בדיוק התכוון. בכלל, הטון הרציני שהשתמש בו והמלה הלא- חיובית הזו "וירוס", יכוליס לגרוס לטראומות נפשיות רציניות לילדה בת 11. מה גם, שאמי, חסרת כל הבנה במחשבים, עמדה מאחור ודרשה בחריפות שיטביר למה הוא התכוון. = הגדרה: | וירוס = קובץ שמשנה תוכנה אחת או יותר, כך שהם לא יעבדו כמו שהם צריכים לעבוד. וירוס המחשב קיבל את שמו בשל צורת ההתפשטות שלו וההידבקות ממנו, אשר מוכירות את הווירוסים החיים. הווירוס הביולוגי הוא קטע של קוד גנטי (א4אא) רדוס. כאשר הוא מתעורר, הוא מחפש תא חי, תוקף וחודר לגרעין שלו. הווירוס מחפש בתוך הקוד הגנטי (8אס) מקוס מסויס שבו הוא מסוגל לפעול, ויוצר על הקוד הבסיסי קטע של קוד חדש, המורה לחלבוני התא לייבר וירוסים חדשים. כך המגפה מתפשטת. וירוס המחשב זהה בפעולתו לווירוס הביולוגי, אלא שבמקוס התכנית הגנטית, הוא מורכב מתכנית מחשב. וירוס מחשב הוא תכנית מחשב שמתוכננת לשכפל ולהפיןף את עצמה, ובדרןך כלל המשתמשים אינס מודעים לקיומה. ה--1!6א או והו הווירוס שהתנכל למחשב שלנו, וכמובן בהתאס לשמו, הייתה מטרתו להשחית דיסקטים. ככל הנראה היה מקורו במשחק 6|פטסם 6וספט8 נחשק, שהעתקתי אותו מחברה שלי. הידבקות בווירוטים כתוצאה מהכנסת דיסקטים נגועיס, הייתה אז תופעה שכיחה, וגם אני נפלתי בסטטיסטיקה. זו או שייך לווירוטי ה-ז0ו56 001 תוטשפ 8001 - קטע פיסי בדיסק הקשיח או בדיסקט שמערכת ההפעלה מכילה בו טבלתת קבציס והוראות הדרושות, על מנת לנשת. אפין. וירוסיסם מסוג זסז566 וססם "מעלים את עצמס" לזיכרון, בעת הפעלה של המחשב, ונשאריםס בזיכרון עד להפעלה מחדש של המחשב. בזמן שהם נזיכרון, הס יכולים לגרוס לנוקיס אחרים. כיוון שהווירוס עולה עוד לפני מערכת ההפעלה, זה בכלל לא משנה באיזו פלטפורמה עובדיסם. יש וירוסי ז56010 וססט אכזרייסם במיוחד שיכולים להתפשט דרך קבצים ולא רק דרך 590088 1ססט אחרים נגועים. אלה היו הווירוסים הכי נפוצים אז. הס נכתבו על ידי מומחים מרושעים בשפת התכנות אסמבלי, והופצו מדיסקט לדיסקט. עד כמה שזה נראה מוזר, את הווירוס הראשון לא כתבו אנשים בעלי כוונות זדון, אלא חוקריס באוניברסיטה. הווירוס הראשון יוצר באמצע שנות ה-80 במעבדות מחקר אוניברסיטאיות, כדי לבדוק מהו הנזק העצום שקוד תוכנה מסוג זה יכול לעולל. לאט, לאט החלו תוכנות מסוג זה להיות יותר ויותר (פוצות באוניברסיטאות. ב-1987 התגלו שלושה וירוסים - צה0ו‎ 106 13) 510066 ,)70 לתחוס הבטוח של האוניברסיטה.‎ שלושת הווירוסים הניל ודומיסם להם, זכו‎ קחשיפה תקשורתית גדולה ועוררו פאניקה‎ בציבור. בעקבות כך או במקביל, הוקמו ייבתי‎ חרושת לווירוטים" ברחבי העולס, כשהגדול בהס‎ היה בבולגריה.‎ מחוצ הדמות הבולטת מבין כל אותם מתכנתים בולגרים, היה חסקהגצה אזגת, שהיה אחראי כיצירת 76 וירוסים שונים ולהפצתם. למעשה, הוא היה מייצר הווירוסים הגדול ביותר בעולס באותה עת. תעשיית המחשבים לא יכלה להתעלם מאיום גדול כזה, וכל חברה שמכבדת את עצמה יצאה עס תוכנת אנטי וירוס משלה, שאמורה הייתה לחסל את הנגע אחת ולתמיד. אך התשובה הגיעה מאוחר מדי. ב-1791, השנה בה זכיתי להכיר את ₪56 ז6!ווא, הגיע המספר לכ-1000 וירוסים. פי 5 פחות ממספר הווירוסים הקייפ כיוס. למרות המספר הרב של הווירוסים | שקיים כיום, האפשרות של קריסת המחשב על ידי דיסקט בודד, נראית מעט דמיונית. הסיבה העיקרית לכך היא שכיום כמעט ולא משתמשים בדיסקטים. הדרך הנפוצה להעתקת תוכנות מבחוא היא באמצעות האינטרנט ושאר רשתות-התקשורת. בסיסי בסקריפטים או ב-06ג₪ וגטצוצ, יכול לכתוב הוא תוכנה שמתחזה לתמימה ומחכה בשקט עד בנוסף לכך, אם פעם היה תכנות הווירוסיס נחלתם של תוכניתנים מומחים (שהרי התעסקות עם 50600 וססט אינה עניין של מה בכך), בעידן ה->>טשחו/), כל ילד בעל ידע וירוסים. כיוס, הווירוסים הנפוצים והמזיקים ביותר הס מהסוגיס האלה: סוסים טרויאניים בדיוק כמו בסיפור המיתולוגי הידוע. סוס טרויאני להפעלת ה-זספפחו שלה, ואז מתרחשת פעולתה. סוסים טרויאניים היו קיימים גם בעידן ה-605 והם נחשבו לבדיחה בקרב התוכניתניס האמיתיים, עד שאותס תוכניתנים הפעילו את קוב ה-חסוגפ התמים, שמכיל את פקודת ה-₪205 הקטלמת :6 061056. נוהגים לקרוא לסוג הווירוסים הנייל בשס "טוט טרויאנייי, כדי לציין את העובדה שזה לא ממש וירוס, אלא אוסף של פקודות שגורמות לנזק, אך הן חסרות יכולת הידבקות לקבציס של הווירוסים. כיוון שקל מאוד ללמוד סקריפטוס, והרבה תוכנות נפוצות (בעיקר אלו של מיקרוסופט) יודעות לקרוא סקריפטים, מספר הסוסים הטרושזניים גדול מאוד. הווירוס הביולוגי הוא קטע של קוד גנטי (4אא) רדום. כאשר הוא מתעורר, הוא מחפש תא חי, תוקף וחודר | לגרעין שלו. | הווירוס מחפש בתוך הקוד הגנטי (גַאכ) מקום מסוים שבו הוא מסוגל לפעול, ויוצר על הקוד הבסיסי קטע של קוד חדש, המורה לחלבוני התא לייצר וירוסים חדשים. וירוסי מקרו וירוסי המקרו מהווים כ-80% מכלל הווירוסים הקיימים, והם גדלים בקצב מדהים. ההבדל בין וירוסי מקרו לבין הווירוטים הרגיליסם הוא שווירוטי מקרו אינס ייחודיים למערכת הפעלה מסוימת. לעומת ואת, הם נשענים על תוכנה, למשל, [זט/. כלומר, וירוסי מקרו של 6וס/א אינס מסוגליס להשפיע על מסמכי |ססאם, וכן הלאה. וירוסי מקרו כתוביס ב -0830 |גט5 והם קליס מאוד להכנה. הס תוקפים בשעה שעושים פעולות מסוימות עם האפליקציה - פותחים מסמך, סוגריסם חלון וכוי, הכול תלוי במה שהגדירו בווירוס. ככל שתוכנות 2066) נפוצות יותר, כן נפוצים וירוסי המקרו. וירוסי שליטה מרחוק אלה וירוסים שהפכו להיות נפוצים מאוד, עקב הגידול ברשתות א1.4 ובשימוש באינטרנט. ייהקורבןי מקבל לידיו קובא בעל חזות תמימה ומריי אותו. הקוב הלא-כל-כך תמים פורץ בקלות מדהימה מערכות הגנה של מערכת ההפעלה שבה משתמש יהקורבן"י (לרוב וה 95 :שטשתוו ). בינתיים, כותב הווירוס יושב באיושהו מקוס עס תוכנה כלשהי, ומלקט אינפורמציה ממחשבי האומללים או משתלט עליהס. דוגמה לווירוס מסוג זה ה-5[זמידטא. | '*תולעים'' (5]אאס/ש) סוג של וירוסיס/סוסים טרויאניים שמפיצ את עצמו, תוך כדי שימוש בתוכנות הדואר האלקטרוני. וירוס ה-חחס/ הראשון נכתב ב-1988 על ידי סטודנט למחשבים שכוונותיו היו תמימות לחלוטין. לרוע המזל, לתוכנה שכתב היה באג, ובתוך כמה שעות קוסה, ב:כותו, רשת הארפא-נט, הלוא היא האינטרנט של אז. אופן פעולתו הרגיל של וירוס חחסצ הוא שליחת הודעות לכל רשימת המכותבים של ייהקורבן" או לחלק ממנה, שכביכול נכתבו על יודיו ואשר מכילים קובצ נגוע בווירוס. המכתבים נשלחים ללא ודיעתו של זייהקורבן", שבסך הכול לח על קובא מצורף תמים שקיבל ב-[וג]א-. הסכנה בווירוסים האלה היא תקיעתו של שות הדואר אשר מוצף בהודעות חסרות תכלית. ישנסם וירוסים מתוחכמים יותר, כדוגמת ה-קו? שט!קא6 אשר דואגים למחוק קנצים חיוניים מהמחשב, לפני שהם ממשיכים הלאה בדואר בפני מתכנת הווירוסים עומדות שת אפשרויות: לעמול בדם, טע ודמעות על ירוס מסוג ה-ז560)0 )00, אשר ידביק מחשב אחר מחשב באמצעות העתקת הקובצ הנגוע, ויגרום לנוק עצוס למחשב. לכתוב בקלות תוכנה ב-80806 |בהטגו ולהפיצ אותה באמצעות האינטרנט אל רבבות שרתיה, התוכנה לא תגרוסם לשום נזק משמעותי למחשב, אבל תשתק את הרשת בתוך שעות מספר, עקב עומס יתר, איוו משתי הדרכים היא הזדונית יותר! השנייה, כמובן. בעידן שבו המסחר פוסע במהירות לעבר תחוס האינטרנט, כל הפרעה ברשת יכולה לגרוס לנוקים כלכליים חמורים מאוד. מלבד ואת, יותר קל לעבוד על אנשים בעורת הווירוסיס החדשים. כל אחד יודע שאסור להכניס דיסקטיס חשודים לכונן של המחשב, או להוריד קבצים מאתרי אינטרנט נידחים, אבל מה עושים כאשר מקבלים הודעת דואר אלקטרוני, כביכול תמימה! הנה, לדוגמה, פעולתו של וירוס בשם 2ו6זסוקאי. הווירוס הזה השתולל בהמוניו לפני כמה חודשים וגרם לנזקים כבדים במחשבי מפעל הפיס ובמקומות נוספיס בעולס. יום אחד, בעוד המשתמש עובד לתומו, הוא מקבל הודעה מאחד לעבודה, שאתו הוא מתכתב לעתיס קרובות. ההודעה היא כואת: .7 45/ 61 ה טוסץ 560 |[הח5 1 0חה |והוחו6 זטסץ 4סצוס60 [" 5 66כקו2 118066 סו[! ₪1 %סס] ם 6אחז , חש |וויד להודעה מצורף ]חטוחח86ו31 בשס 6א1!65.6 2160 נושא אייקון של כו?חו/ (תוכנת כיווצ פופולרית ל-%שוס0חו/). "נו, טוב", חושב אותו אדס, "בטח הוא רוצה לשעשע אותי באיזה משהו שמצא באינטרנט, עד שיהיה לו זמן לטפל ננושא שכנו." הוא מריץ את הקוכף ומקבל הודעת שגיאה כזו: ₪ 116 101% ]] . סווסזה 6ו!ג'ר ה סס 10 זהשקקה וסת 6005 זו :1116 השקס וסווהה) זז 0חה 501 קטאסהכ סו ]0 615% 351] ,561 קטאטה0 והווחס] 7217 3 ]0 חהק ק[טו| זס] 1 658זק 6356] . חותפה "בטח הקובצ דפוק," חושב לו המשתמש התמים וממשיך בעבודתו כרגיל. בינתיים, התוכנה שהוא, כביכול, לא הבליח להריץ, מחפשת קובצי אופיס | וקובצי קוד על גבי כל הכונניס המקומיים ומאפסת אותם לגודל 0 בתים. | כאשר התוכנה מסיימת עם הכוננים המקומיים, היא ממשיכה לכונני הרשת ומזיקה להסם באותה צורה - בכל כמה דקות מתבצע שוב חיפוש של הכוננים. בו בזמן היא מתלבשת על ה- [147 של המשתמש הנייל (141א הוא שירות של ש6פַחגח6א6 שאחראי על שליחת הודעות וקבלתן דרך ה-ז567/6 6שח3ו|6א6. ה-ז6ת6: 6שתהה6אט נפוצ בארגונים למיניהם) ועונה להודעות שמתקבלות אליו בצורה המוזכרת לעיל. אכן, מה עושיס: משוס מה, ככל שהווירוסים נפוצים וותר, כמו כן האנטי וירוסים משתככלים, ועדכונים ווצאיס בתכיפות גדולה יותר. ראשית, צריך לבדוק שעל המחשב שלכם מותקן אנטי-וירוס עם גרסת החתימות העדכנית ביותר. גרסאות חתימות ניתנות להורדה חינם מאתרי אנטי-וירוס, וכל שבוע יוצאת גרסה חדשה. בכל %את, כפי שהובהר קודם לכן, אף אנטי-וירוס, טוב ככל שניתן, לא יכול לספק הגנה מושלמת בפני וירוסים. על כן, יש לנקוט באמצעי הזהירות האלה: לא להכניס למחשב דיסקטים ממקור לא ידוע אלא לפתוח קבצים שנראים חשודים לא לפתוח קבצים שמצורפים לאימיילים שנשלחו ממקור לא ודוע, או שסתם נראים חשודים מ"לא להוריד קבצים מאתרי אינטרנט חשודים צשיוש לבדוק כל קובצ שבא מבחוא באמצעות אנטי וירוס אין ספק שבקיום כל הסעיפים הנייל, הסיכוי להיפגע מווירוס יהיה קטן ככל האפשר, ואם כולס ינהגו כך, העתיד ייראה טוב יותר. דרך אגב, לסיפור הנוסטלגי שלי יש סוף טוב: האנטי-וירוס של הטכנאי הבליח למחוק כל שריד ל-זטו|וא אגום, פרט למשחק החדש אשר נהרס כליל. שוב שמתי פעמיי לחנות וטענתי שמכרו לי בשנית משחק מקולקל. המוכר נאנח והושיט לִי עותק שלישי של המשחק. שיחקתי בו כמה פעמיס והוא התברר כמשחק גרוע להפליא. עולם מושלם מסביב לעולם,; משעט עת םב ב בבה שו | ₪4 כ | 52 4 םי 8 צר פיי 1 "הר" שא - ל /- הוסח-60 פוססחו/ שיד ושיזוה יי הד ארצי מלטימדה 6 וזזם ב ארוראר הכל ל הפעולויות בתוכנה מפתתות: ארצות העולם. * תַּפִיסָה מוחבית. ערים מפורסמות. * קריאת מפה. ג'ונגלים, הרים, חיות וצמחים ייחודיים. | + שפק והבנה. טיולים מודרנים. - קרִיאֶה עצמאית. הבנת המושגים: מרחק וזמן. * הכנה לקראת השנים הואשונות. אנשים ומקומות מפורסמים. של בִית הספר. קריאת ובנייח מפות. | להשיג ברשתות הש'ו!ק, חנויות המחשבים, הצעצועים והספרים. להזמנות 24 שעות ביממ 111 = " ניקח אותך לגבהים ] | יק | מפ"ט עמל 6450824 - 03 - עְמטל - הפרכו שלד לפידע יי ו 5 - " . / ו י 4 - ו 1 | | ו דק לפני מספר חודטים הופיעה הגרטה האחרונה על 50860 זס: ₪680 עוזכתה לביקורות חמות מאוד של רוב המבקרים. והנה, מעום מקום מעיזה חבדה אנונימית (לפחות עבור הוחקן הינזראלי) בו 16105 סווסחף3ּ! להפיק משחק עולה על הכותר עזנ 5ז 6וחסזוססו= בכל קטמגוריה, וללא רחמים "בועם" אותו מראש הז'אנר. 5 סוחס601!=- 50660 זס= הס - אינו כבר משחק המנוניות היפה ביזתר. 8סו9 שחוסהח זסקו - אינו בעל המודל הפיסי המדויק ביותר. אוהד יניב ראלי, למי שבמקרה <א שמע, הינו ענף בספורט המוטורי שהרעיון המרכזי שלו הינו תחרות בין כלי רכב על תנאי שטח מגווניס ובכל מזג אוויר. הרכבים המתחריס ₪ הינס גרטאות משופרות של רכבי כביש רגיליסם, כמו סיאט איביוה, פיזו 106 וכדו'. באופן עקרוני, בכל עונת מרוביס נערכיס כ-20? מרוצים באתרים שונים נרחבי העולם, וכל ראלי מחייב התמודדות עס סוג שונה של תוואי דרך ושימוש בטכניקת נהיגה מתאימה. בניגוד למשחקי ראלי אחרים, שהציגו מטסלוליס מכל העולם, מתמקד משחק זה במסלולים מאנגליה, סקוטלנד ואירלנד בלבד. מאחורי החלטה וו עמד שיקול חשוב מאד - מציאותיות. במשך יותר משנתיים עמלו מפתחי עו₪1 קוהפתסוקוחהו?) (:)א) כדי ליצור את החיזיון הזה שמעבר להיותו מהמס מבחיה ויזואלית הוא ללא ספק סימולטור הנהיגה הטוב ביותר שנראה עד היוס. המשחק כולל 6 מרוצים המורכבים מ-6 שלביס כל אחד, ובסך הכול ננרשיס על כ-700 ק"מ של דרכים מהממות. בנוסף לזה, ישנה אפשרות בחירה מבין 20 מכוניות שכוללות דגמים של מיסן, טויוטה, סובארו, רנו, סיאט ועוד. נתחיל בגולת הכותרת של המשחק - הגרפיקה. המשחק נפתח בסרטון קצר שמציג את המכוניות המשתתפות בפעולה. ראיתי כבר סרטוני פתיחה יפיס בעבר, אבל הסרטון הזה, מה אגיד לכם! - השילוב של קטעי הפעולה | במוסיקה | הקצבית, ‏ יעביר צמרמורת בגופו של כל חובב הגח. כבר מה-ז5001ח66ז56 הראשון שפורסח, היה ברור שמחכה לנו משהו מווחד. והדמו שיצא לפני כחצי שנה, רק הגדיל את הציפיות. התוצאה הסופית היא מסלולים שנראים מציאותייס לחלוטין. כל פרט, מהשמים ועד לעצים שבצדי המסלול, נראה אמיתי לא עוד מסלולים ציורייס בסגנון פשצו, כאן כל מילימטר של כביש | נראה כאילו נלקח מסרט. רמת הדיוק גבוהה עד כדי כך, שלצורך תיאור המסלולים השתמשו במפות הניווט האמיתיות של משתתפי הראלי! תשומת הלב שניתנה לפרטים הקטניס מדהימה עוד יותר. וה מתחיל בטיפות הגשם שמטפסות לאורך החלון, ככל שמהירות הנסיעה גוברת, בקרני השמש המסתננות בין =] צמרות העצים, ובעוד דברים קטנים, 5] כמו עשן מהאגזוז. נשמע טובי - זה לא הכול. כמו המסלולים עבמם, גם הרכבים נראיס מציאותייס לחלוטין. בהתחלה הס נקיים ומבריקיס, וככל שהמרוץ מתקדם, הם צובריס סימני בוא ופגיעות בפח. אפילו הפגוש מתרופף לאחר מספר פגיעות ולבסוף מתנתק ועף מהאוטו. הדבר המדהיס בכל הסיפור הזה הוא שלמרות כל ההשקעה באפקטים ויזואליים מתקבל קצב פריימים גבוה מאוד, שתורס לתחושת המהירות חסרת הפשרות. המנוע הגרפי של המשחק הוא אדיר, ועולה בכמה רמות על זה של 5שא. לסיוס, לכל החגיגה הזאת מצטרף מצב ההילוך החוזר שנראה לא פחות ממדהיס. פשוט סרטי ובהתאס לכך עומדים לרשות השחקן לחצני שליטה שמאפשרים הצגה של מספר רב של זוויות, עריכה ושמירה של הסרטון. אעצור כאן, כי באמת אפשר לכתוב ספר שלס על הגרפיקה בכותר הזה. אסכם בוה שאומר שברזולוביה של 768א1024 ו-320% צבע, המשחק הוה נראה יותר טוב מערוצ יורוספורט על מוניטור 17 אינצ', ואני לא מתלוצצף. כמו הגרפיקה, גם הצליל וכה להשקעה רבה. ישנו מגוון רחב של צלילים סביבתיים, לאורך כל אחד מהמסלולים. נחמד במיוחד שינוי מיקומו של צליל המנוע, בהתאס לנקודת המבט של הנהג. צלול המנוע אף הוא נשמע די אותנטי, למרות שעדין אינו מציאותי במאה אחוו. למורעלים במיוחד יש אפשרות להחליף את קובצי ה-טגאש של דגימת המנוע בקבצים משלהס. אם כבר מקצועיים, אז עד הסוף אחד האלמנטים החשובים ביותר במרוצ הוא קולו של הנווט. תפקידו הוא ככוון את הנהג ולהודיע לו מראש על כל פנייה קרובה, על הזווית והמרחק של הרכב ממנה. כיוון שמדובר בכבישיסם צריס שיש בהס הרבה עיקולים, ההקשבה להוראות הנווט, קריטית. גם כאן הלכו המפתחים עד הסוף, ודגימות הקול הן של נווטים אמיתיים, שמשתתפים באליפות הראלי. הפסקול במשחק ממלא תפקיד שולי, שמסתכס בעיקר בצלילי רקע לתפריטי המשחק. ניתן גם לשמוע מוסיקה במהלך המרוף, אבל לדעתי, היא מפריעה לריכוז ולהקשבה להוראות הנווט. המקום שבו (ופליס משחקי מרוא בכלל וסימולטורים בפרט, הנו המודל הפיסי. אני שמח לציין, שלא כך המצב. המודל הפיסי של רכבי הראלי הוא מהטוביס והמדויקים שראיתי. העקרונות המרכזיים בנהיגה במרוצים מסוג וה הם איזון כוח והעברת משקל. מאחורי שני המושנים המפוצציס האלה עומד רעיון פשוט - הנהג חייב לשמור על הרכב במצב נסיעה, בכל רגע נתון, וכדי להשיג זאת, עליו לדעת "לזרוקיי את זנב הרכב באופן שיאפשר לו לקחת פניות חדות מבלי לאבד שליטה על הרכב. אני בטוח שלמקרא השווה האחרונה הזאת, רבים מכם עושים תנועת ביטול ואומרים: ייקלי קלות"! אלה מכם שחזו פעם במוצ מסוג וה באחד מערוצי הספורט, ודאי יודעים שהדרכים שנוסעים עליהן הן לרוב דרכי עפר צרות, שרוחבן אינו עולה על זה של הרכב המתחרה (כבר לא נשמע כל כך פשוט, אהז?) לזכות המשחק ייאמר, שכל העקרונות הפיסיקליום | הפועלים | על הרכבים במציאות, פועלים גם במשחק, ללא ויתורים והקלות. התוצאה היא הרגשה חזקה מאוד של "זה בדיוק כמו באוטו שלייי, שמתקבלת לאורך כל המשחק. טיפים שעשויים לעזור במשחק משתתפים כלי רכב עס שני סוגי הנעות, קדמית ו- 4%4. ברכבי ההנעה הקדמית, זריקת הזנב מתבצעת על ידי שחרור הוגל מהגז וסיבוב חד של ההגה לכיוון הפנייה. הזנב ועוף מיד הצדה. לאחר שהרכב פנה לכיוון הנכון, יש לחזור וללחוף על הגז. לעתים יש צורך לבבע תיקון קל עס ההגה על ידי סיבובו לכיוון הנגדי. במקרה של סיבוב חד במיוחד, מומלצ יילמשודיי קלות את בלס היד, כדי לקבל זריקת ייתחתיי גדולה יותר. עס רכבי ה-4א4 המהיריס בהרבה, הדבריס מסובכיס יותר וכל טעות קטנה מסת יימת בתאונה קטלנית. המטרה במשחק, בניגוד למרוצים אחרים, היא לסיים מסלול בזמן הקצר ביותר. המסלולים כאן אינס מעגליים, והתחרות אינה מול מכוניות אחרות באופן ישיר, אלא מול הזמניס שהשיגו. לאורך המסלול ישנן מספר נקודות. ביון שבהן יציין לכס המחשב את מקומכס הכללי ואת הפרש הזמן ביניכם. לבין המכונית שלפניכס. העובדה שלא פוגשים רכבים אחרים, אינה פוגעת בהנאה מהמשחק, והמסלולים התובעניים מבחינה טכנית, מספקיס המון ריגוש ודוחפיס אתכם לנהוג מהר עד כמה שאפשר. אבל, לא מהר מדי. מי שחושב שיוכל לנסוע כל הזמן עם הרגל על הגז, להתנגש בכל דבר וגס לנצח, טעות בידיו. הרכביס סופגים פגיעות די בקלות, ומהר מאוד תגלו שאיבדתם את מערכת הקירור, המצמד וחלקים קריטיים נוספים. אמנם, יש אפשרות לבצע תיקונים בין מרוא למרוץ, אבל הזמן מוגבל, ואס רכבכם נפגע באופן קשה, תיאלצו להתחיל את המקצה כשביצועי הרכב פגומיס. מעכר לתיקון הפגיעות, ניתן לשנות את יחסי ההעברה של ההילוכים, את יחס הבלימה ואת רנישות ההגה. אם אינכם בקיאים בהגדרות אלו, עדיף לא לגעת, מה שכן חשוב, הוא להתאים את הצמיגים למזג האוויר ולתוואי השטח של המסלול הבא. בחירה לא נכונה תפגע באחסת הכביש של הרכב, וכמובן בזמנים שתשיגו. לאלה מכס שמעדיפים מרוצי מכוניות בסגנון 6, דאגו המפתחים גס כן. במשחק קיימת אפשרות לבחור במצב 4168066 שבו מתחריס ראש בראש בנהגיס אחרים וחייבים להשליס כל קטע מסלול בזמן מוגבל. כמו כן, אוכיס למודל פיסי סלחני יותר. בכל מקרה, מדובר כאן במשחק לא קל. הקשר למציאות נשמר בכל מצבי המשחק, ולכן תיאלצו להגיע לרמת מיומנות סבירה, לפני שתתחילו לטפס במעלה הדירוג. המשחק מאפשר להתחרות גםס במצב 6קוופ 6 שבו ישנה אפשרות להתחרות בכל אחד מהמסלולים והרכבים הקיימים במשחק, עד שמגיעיס למיומנות הדרושה. אזינני ממליי לוותר על השלב הזה, ישנה אפשרות בחירה בין גיר אוטמט, לחצי-אוטומטי או ידנק מומלצ להתחיל בגיר האוטומטי (דבר אחד פחות לדאוג לו), ובשלב מתקדס יותר, לנסות לעבור לידני. הגיר החצי-אוטמטי אינו נוח ומיותר. כמו בכל המשחקיס החדשים, גס המשחק הזה תומך ב-א6-600046טזסת, וכמו בשאר התחומים, גס כאן ישנו ניצול מושלם של הטכנולוגיה. יש יתרון לשימוש בהגה על פני מקלדת, בשתי מילים: השיגו אחד כזה! במשחק נדרשים לתגובות חדות ומדויקות, שלדעתי, אי אפשר לקבל משום אמצעי שליטה אחר. וה כמובן מעבר ל"תחושת הכביש" הקריטית במצבי איבוד אחיזה. הממשק, באופן כללי, לא סובל מחסרונות בולטים. אם חייבים בכל זאת, או אפשר לציין את העובדה שאת הנתונים הטכניים על הרכבים לא ניתן לקרבל בתפריט בחירת הרכב, אלא רק רתפריט אחר. כיוון שמדובר כאן בסימולטור, חייבים להגיע למיומנות גבוהה, כדי להתקדם במשחק. בשלב הראשון מתהפכים ומתנגשים בכל דבר בסביבה. לאט, לאט מצליחים לגבש סגנון נהיגה, ואז גם מגיעות התוצאות. אז בואו נראה לרגע מה היה לנו עד עכשיו: 0 רכבים, 35 מסלולים, מצב ה-0806ז3 שנו מתחריםס באותם מסלולים, וכן אפשרות לשחק במסלול ייראייי, כלומר, מהסוף להתחלה (זסזווא). בסך הכול, כמה עשרות שעות של נהיגה מרתקת. בנוסף, המשחק מאפשר גם להתחרות ואש בראש, מול שחקן נוסף, על אותו מחשב, על ידי חציית המסך לשניים. באופן מפתיע, התוצאה מוצלחת |לא מורגשת האטה וצינית בקצב הנסיעה. בכל מה שקשור למשחק רשת, המצב לא מזהיר. באופן עקרוני יש תמיכה במשחק 1.4% ואינטרנט. אלא שמשחק ה-אג.1 מוגבל לארבעה משתתפיסם בלבד, ומשחק הרשת שמאפשר משחק רב- משתתפיסם, לא מאפשר לשחק בקונפיגורציית 5ס6סאא (אחד מול השני), אלא מאפשר רק תחרות מול זמניהס של המשתתפים האחריס. ועכשיו הגענו לחלק הכואב - דרישות המערכת. (הרי לא חשרתם שכל החבילה המדהימה הזאת תרוצ על מחשר ייעגלהיי.) דרישות מינימום: 0 8סוה סהזכ) 810 , החגז 320 , 266 [ן2. דרישות מומלצות: 0 וזכ ט]1א6 | , ו ₪ טוא28ו ,500 זזוק. כדי להריי את המשחק הזה בקצב פריימיס סביר ברזולוציה של 480א640, תזדקקו ל- 350 |ןק ₪1 6410, לפחות, מומלצ עס 2דאד. קונפיגורביה נמוכה יותר פשוט תחייב לוותר על חלק גדול מהאפקטים וגס אז תקבלו קצב לא מזהים. מלעורונדכיר 2 לב | -ש + 6 נש 2 אמיר סלע גרמניה. הסתננתם שניכם לאזור המכולות שבנמל. בידך רובה צלפים 82/1, שותפך למשימה סחזיק בתמ"ק עוזי מושתק (ציונות...). פוטנציאל הקטלניות שלכם רק גדל עם ריפמוני רסֶס עגלגלים המוטמנים באפודיכם. כן, אתם מוכנים לטיהור הרציפים סטרוריסטים. יוצאים. קדיסה. "חפה עליי," אתה פוקד, "קיבלתי, מבצע" הרהור... שניים, שני זבלים על אניית הסוחר הקשורה לרציף, עוד זבל אחד סמש מולנו. השותף רצ לכיוונו. רהע ! מה הוא רצ ?! "עצור במקום," "עקוב אחריי," "פול-לרציף." כלום לא עוזר. סמטח יריות מפלח את דמסת הלילה. זהו. גמרו על האידיוט !!! 1 8066005 - 067685 66זנ) הוא מניוחק סימולציה קרגית גובו לוקחים פיקוד על צוותים ביחידה אסריקאית הנקראת, ניחשתם' נכון -- - 6050668 65 (הכומתות הירוקות). המשחק הוא חלק שלישי מתוך טדרת ,,05‏ אשר כיסתה בשני הכותרים הראשונים את יחידת העילית - ווסטטא ו26ח3ה (סיירת הטיירים). עיצוב התפריט הראשי הוא מהגרועיס שבהס נתקלתי אי-פעם. אני מבין את בחירת המעצביס בתפריט משעמס המורכב מאותיות דפוס של מכונת כתיבה צבאית, שהרי ב-6פוחס? התחייבו, ‏ עוד לפני צאת המשחק, שהמציאות תודגש בכל פינה, אך אני לא מקבל את הבחירה. זה פשוט מכוער ולא מתאיס למשחק מחשבי ההרגשה הכללית, לאחר שעות של משחק, היא שבחלקיס מסוימים ניכרה השקעה ראויה לציון ובחלקיס אחרים ניתן להסיק כי לא הושקעה מחשבה כל2. אחד המקוים שבכל ואת ניתן לשמוע ובמיוחד לראות בו השקעה מעניינת וטובה הוא משימות האימוו: ניתן להתאמן בירי במטווח טייסונים (נוער: | מטרות קופצות), המאפשר להכיר נשקים ועמדות מוצא לירי (נוער: עמידה, כריעה ושכיבה); מסלול מכשולים מוקצב באמן שבו תרוצו בתעלות, תזחלו מתחת לגדרות תיל ותיתקלו במטרות לראשונה, תבצעו את המשימה שלשמה כולנו התכנסנו כאן היום - חיסול האויבים. המפגש הראשון שלכס עס מנגנון הבינה המלאנותית (נכון יותר, חוסר בבינה) יתרחש במשימת האימון הרביעית (והאחרונה), שאותה תבצעו עם איש צוות נוסף בתוך מיני לשייבייה (נוער: לשייב - לחימה בשטח בנול). מפתחי ש6ופוחס2 רצו ליצור 11 (66ח86ו!!6זה1 |הו6ודוה ] מפותח. הסם יצרו שישה טיפוסיס ‏ על פיי שישה. מקצועות לחימה: חיל-רגלים, : רימונאי, מקלען, צלף, איש קומנדו וחבלן. על 95 אותם מקצועות, נקבעו המאפייניס לתקיפה של כל חייל < וחייל בצוות. חבל שהתכנון לא יצא אל הפועל, ומה שנועד להיות גישה תכנותית חדשה ומעניינת, הפך" לבינה | מסורבלת ומגושמת. ברוב הפעמים אתס תשתלטו על חייל שהתחיל להסתער, מסיבה לא מובנת לעבר האויב, שמיד אטפל גם בו. = 7 1 1 / 1 כוהוכם רוסשיזב) גם שאר בעלי התפקידים יבצעו שטויות של טירונים. הרימונאי ירים את הצוות שלכם, יחד עס חייל אויב מסכן, אם הוא צמוד אליכם, וכולם, ללא יוצא מן הכלל, לא יחזירו אש לעבר מקורות הירי, ללא פקודה מפורשת ממך! כך לא מתנהגים חיילי יחידת קומנדו מהטובות בעוכם !!י נס הבינה של האויב מושתתת על טיפוסים - צלף - הממלא את תפקידו באופן טוב וותר מהצלפים של הכומתות הירוקות: זקיף - אשר נשאר במקוס אחד ומתצפת לעבר טווח ואופק גדולים יותר, שאותם תפגשו בדרך כלל על מגדלי שמירה: טיור דרכים - פטרול אשר נע מנקודה לנקודה; צייד - הבחור הזה יודע לעקוב אחריכס לפי עקבותיכס בבוו; איש קומנדו - בעל תפקיד ויעוד זהה לאוש הקומנדו שלכם. לאויב יש חושי ראייה ושמיעה טוביס. לשמע צעדים הוא יצמצם טווח לכיוון מקור הרעש, ולמראה אויב יפתח באש, תוך כדי הסתערות עד למנגע. הוא יקרא לחבריו, ויחד הס יפעלו בשיטת י"להקת זאבים" - כולם על מטרה אחת. אתס בוודאי תוהים מדוע הגדרתי אויב המשתמש בטקטיקות משובחות, כ"לא- חכם במיוחדיי! ובכן, האויב פועל בשיטת ההתבייתות, כלומר, מהרגע שַהוא זיהה אתכם, הוא יסתער בקו ישר אל עמדתכס. אם עמדתכס נמצאת במעלה מדרון תלול מכדי שהוא יוכל לטפס עליו, ייתקע החייל למרגלות המדרון וימתין לרימון הרסס שתגלגלו אליו. בעבר נתקלתי במשחקיס שבהם האויב ינסה לחפש קו-ירי אליך או יטיל רימון-רסס. כאן אין לאויב רימוני יד מכל סוג שהוא ואין אני מלין על-כך! הוא קטלני מספיק גם בלעדיהם. אוסיף ואומר ‏ כי אנימציית קריסת עציס מהתפוצצויות לידם, מרהיבה גם היא. פיצוצי מטעניס ורימונים נראים טוב מאוד ומשפיעים היטב על סביבתס - חיילי האויב יטוסו באוויר יחד עם רשף להבות ורסיסים. הקולות גם ‏ הם מציאותיים מאוד, כיוון שב-6ו0וח20 הקליטו כל אמלייח בנפרד במטווח חי. כל אוור מתוך ששת האזורים, מקבל את היליווליי הקולי המאפיין אותו: ג'ונגל בתאילנד - צרחות ציפורים; קרחול אנטרקטיקה - רוחות חוקות וכן הלאה. זה בהחלט מוסיף לתחושת המציאות, אשר למרבה הצער נעלמת בכל פעם שמבטכם שב ופוגש בדמויות של לוחמיכס. ממשק ההפעלה מורכב מעכבר וממקשים. ברירת המחדל לפריסת המקשים אינה טובה, ודרוש כיוון מחדש: מקשיי התנועה נמצאים בחציס, בעוד שמקשי העמידה והשכיבה - בצד השני (ג ר-2 ). יש צורךך בהחלפת אמלייח בספרות ושליטה בכוונות והמבט במקשיי ה - = (6 עד 10). גס הוראות מצב לחיילי הצוות, מתבצעות דרך מקשי ה-= (1 עד 4) ופקודות *שירות על ידי הקלקה ימנית. בקיצור - רחוק מאינטואיטבי, מסורבל, מטריד ולא עוזר בכלום. מתוך התפריט ניתן לבחור בכל משימה ומשימה במשחק. אין עלילה, והקשר היחידי בין משומה למשימה הוא קיבוצן של כל 4 6 משימות באזור גיאוגרפי אחד. יותר מכך - אין מודיעין! הסקירה היחידה שתקבלו על המשימה שאותה נשלחתם לבצע, הן ?2 3: שקופיות שלא וגידו כלום ומעט מילים כתובות על היעדים. יותר מכך, ב-20016 חרגו מרצונס ייכהדביקיי את המציאות לכותר זה: במציאות (ובכותרים אחרים) ברור מאוד מה אמורים להשמוד, איך וכמה, איפה מסייר האייב על-גבי אילו כלי רכב וכני... העזר המודיעיני היחידי בנמצא היא המפה (10) - היא תבהיר לכם שני דברים עיקריים אודות המשימה : אופה נמצאים טילי הסקאד בסיס שאותם צריך לתקוף, ולאן שוב פעם, לעזאזל, התפזר הצוות ! אם ניקח את מנגנון ה-41 המבולבל ונוציא אותו מהמשוואה, הרי שלפנינו תתגלה גרפויקה טוכה (אינה עוברת את המקובל), במיוחד באוורים שמחוצ למבנים, שם נוכל לשחק במשחק רשת, דרך ממשק נוח ויעיל. אלא מה את אותה הגרפיקה נצטרך לכוון לפני כל משימה, בכל פעם מחדש, כיוון שהגדרות התצוגה של המשחק הולכות לאיבוד בין משימה למשימה. את ממשק הרשת ניאלצא להפעיל לא דרך התפריט הראשי והמכוער, אלא דרך ייהתחליי, ייתוכניות"... - כלומר נצא מהמשחק ונפעיל את ממשק משחק הרשת מבחוצ. בסופו של דבר, מה שהכי מכעיס הוא הפוטנציאל האדיר הגלוס במשחק. פוטנציאל שלא מומש. למשחק חסר איזון בין מרכיביו השוניס. קיימות, אמנסם, תופעות של השקעה נקודתית, אך אלו, בשוס פנים ואופן, אינן מונעות את הסרבול בהפעלת ממשק השחקן, את חוסר העלילה המכעיס, את חוסר התדרוך במודיעין ראוי לשמו, ומעל לכול את מנגנון הבינה המלאכותית הגרוע, שאותו לא תרצו לסבולי! החסרונות אלה מפריעים וגורמים ל משחקיות חלשה במיוחד. כמו כן, הם תומכים בהשערה כי ב-6ופוחס2 מיהרו והוציאו כותר, שאינו בשל דיו, למדפי חנויות משחקי המחשב. לעומת זאת, משחק הרשת בהתלט ייעושה את זה", אך קיימים כל-כך הרבה כותרים שמשביעים את תיאבוני בתחוס, עד כי אסכם ואומר שפשוט לא כדאי לשים את הכסן.... וואת אני מציין בצער. הטוב אנימציה וקול. הרע בינה מלאכותית ייטיפשהיי, חוסר איזון הפוגע במשחקיות וממשק הפעלה מסורבל. | גרפיקה * * סאונד * 7% + פסקול *י משחקיות = * ד + אינטליגנציה וקושי * אל + אורך חיים * אל + התקנה א ל + ציון כללי | + א + 77 רד----------- .ו ₪ ה !זו וה בי יב "הוה והו506] 1"]16'יי 661 יכול היה להיות מוחק מצוין וחדטוני, % ממני שהוא רוקם לתוך ז'אנר ה-6ה מערכח קרב מובלאה. / רוב הזוין הוא ממהנה, קל לשליטה ולמעשחק, הדוויות מעניינות ום יצו העלילה לא רע, כי הוא מצ'ג עולם הלקוח מטיבורי אגדוח:. אבל, הבעיה היא שב-או)נחוסחו<) |ב-₪51005 עשו שיקול כלכלי, חסנני, או כל שיקול אחר, שעניינו אינו קשור ישירות למלה "איכות"", ושהררו משחק קצר, לא גמור וגדוש בתקלות ובבעיות. החברות הללו, שהיו מודעות לכל בל ה ב ב בי גמור, לא טרחו אפילו למחוק את הרמזים שבמשחק, המספרים על אותו | ירי מ וי ליי יב יר והכי גרוע הוא שעם כל זאת, 0גה6צ6גן הוא משחק מהנה למדי. לא מבינים' רק משחק מהנה *נול לגרום לבן אזם שפוי, לכאורה, לבהות במאות שחו 1.0 יריקי ימיל ל קר לעשות )1ו:₪6 כללי למחשב כל שעתיים של משחק ולהמשיך להסתובג בעולם של דמויות חסרות אינטליגנציה, המטבירות לנו איזזה חפץ לחפש ואיך להשיג אותו, כאשר הוא מזמן כבר נמצא ברשותנו. אותן דמויות חוזרות על אותו משפט בכל פעס שמגיעים אליהן, נלחמות כמו קואלות ומדברות בדיבוב, שאפילו אני ואחי הקטן היינו עושים זאת טוב יותר, אנל, בואו ונתחיל מהתחלה. 0] נפתח מצוין. העלילה נפרשת [=< ו ב ביר ד אתם תשחקו בדמותו של לזק, בחזר מוודל, דמוי קונן הבדברי, עוהוחזר מעוכם המתים לאחר 10,000 שנות מנוחה [נצחיח, בדי נהחויר איזו בת של מכשף ולהעומיד במה נדודי רשע, הנעלטים בידי בת מסתורית של קוסמים. את זאת תעשו בעזרת המיש-מש המוכר של משחקי ה-00א, המורכב מקצת דיאלוגים, קצת משימות, הרבה כוח פיסי, הרבה כלי נשק, חרבות, גרזינים, קשתות, ומעל לכול - מנה נדיבה של קטמים מטסוגים שונים. הטסיפור הצטייר לי די מעניין, לכל ג הייתה אזו שהיא דעה לגני החזרתו לעולם החיים, ה רגשי לסיפור, ונכל מקוה, זי היה בפתיחה, כדי לגרום לי לרצות להתקדם ולחקור את העולם סביבי. 2 0% לו המון מה 0 על עושר עלילתי, ב סטרטגיים ואינטלקטואליים ועוד), כאשר כל מה שנמצא על המדף בתקופה הזו, הם 6316 וג ב מורכבים מאוז, הדורשים :ידע בתחום משחקי התפקידים למיניהם (חוקי 4080 ועוד) על מנת שאפשר יהיה ליהנות מהם. ב-!חגחסו6 הכול אינטואיטיבי מאוד. ו ב ה הל ב ו ופשוטה להבנה. דמותו של לוק מוצגת בשלמותה, בצדו ב נדי להלביש אותו בכפפות, לדוגמה, הוא לגרור כפפות מהמסגרת של התומיל (זטהשוו!) לריבוע המקביל לידיו של לוק. כאשר תגררו גרזן, דמותו של לוק תחליף את נשקה. -- 0 תחליף גם היא את בגדיה ונשקה. אנן, פשוט להבנה. פשוט פלשימוש! - לא כל כך. מצאתי שביצוע הדברים קשה ומעיק, בעיקו בקרב!ת שבהם הייתי מוקף ביצורים. רשימ המלאי, למרות פתרון השקים, שבהם תוכלו לאגור מוצרים דומים, מתמלאת בתוך 10 דקות. 7 על הקו שבין עצוב למגוחץ. בי יי יו ו א'יב קדומים, הם די קליס להבנה, אבל ב הונכנבת הקסמים עצמם מתאימה יותר למשחק העוסק בבישול. אבל לפחות ינולתי להנין את הגבלת השימוש בארגעה קסמים מוכנים מראש, בזמן הקרב עצמו, לדעתי, ההגבלה נוצרה במיוחד בשביל הנושתמש המתחיל, שלא צריך להסתבך בנחירה מתוך כל הקסמים, אלא מתון אלה שהכין מראש. הגישה הזאת משלימה את הגישה של המשחק הזה כולו ואת ז'קתו לנכיוון משחק 8/2603 מבוטסס בעולה, דבר המודגש בעיקר במנוע - הקרבות. מנוע הקרבות נוזכיר יותר את ו₪א:ט], או את עווואס וגוז'[ המנוח, משנים עברו, והוא שונה מאוד מכל מה שקיים בז'אנר. מסתבר, שלוק הגיבור, למרות חזותו הנוקשה, הוא אשף קרב מגע, סייף וכל נשק אחר, אך כיוון שהוא היה בתרדמה ב ו של ג'ונג, מדריך קרב המגע המתגורר בעיר, כדי ללמוד תנועות חדשות. התנועות | מורכבות | משלוש תנועות נסיסיות, וג'ונג רק מרענן את הינולת גי ב מייני טווחיס. ניוון שלאויביו של לוק '<ולות דונוות, סצינות הקרב במשחק 'עניינות ומרתקות רוב הזמן. אני מבסוט שהצלחתי להגיע עז לשלב הזה, ולא להזכיר את דיאבלו. לדעתי, לנורוה ב יה שב - ווזוו:ווו' ) ג כשהס 'צרו את המושחק, הוסיפו ושיפרו יבה דברים, מלבד הקרבות, שמעמידים לת |ווושושש! בפני עצמו. ₪ ' == . - . שר . "ו 7 ה ש 1 ו 77 [ /" ל .2 . שמ ו 54 + ה -ת1' 0% 6 א" : ד וש 7 הדטויות בחלון המשחק ובממשק. דבר | שעוכו לא יסולא בפז והוא שיפור משנמעותי מאוד מדיאבלו. 1-7 התחלת* להבחין בנמעין גניבת דעת. ו התגברה התחושה הזאת. אינני מבין איך זה מתאים לסיפור העלילה | שבמשחק, אבל האוירה הקידרת והאופיינית של משחקי ה-6 התחלפה באוי'רה כיפית, צבענית 2 ועליזה, המוסיפה ה 7 לא הצלחתי להבין וִיך יכולתי להתעלם מכל הגורמים אמר ש-נווה חיום ?היוה מפיו 2 - וממנהיל! למה לא לחסל דרקונים : לה 1 ומפלצות בשמחה ובצהלה? דיע תומכת לחלוטין בגישה הזו והיא מקורית ומעניינת, נראית "ותו גג מספוים על פיות וגמדים, מאשר ממרתפי האינקוויזציה. האפקטים הוויזואליים המלווים את ְ הקסני*ם, יפים ועשירים, אך הגרפיקה, | ₪ ּ לצערי, מוגבלת לרזולוציה של 4640 480 5% 1 י וכרטיסי התלת-ממד עוזרים רק בריב הסה יי" המוצגים על הנוסן. לשל את האווירה הצבעונית תוכלו למצוא גם במגוון מוצרי המזון שאותם צורך לוק, באנימצייה החלקה והטובה (אם כי לא מגוונת) של הדמויות, שמותנהגות יותר כמו כוכני ה-\\ מאשר כמו מפלצות אמיתיות, וכמובן שגם במגוון המוצע בה 2 בחנות השריון. -- שס תוכלו לקנות ו בצב/ שונים, ‏ ולהוסיף שיקולים אבש סי לסדר העדיפויות שלכם במסעי תקני הדבר הראשון שהיה צריך להפריע לי הוא העלילה, שלא נשאר לה זכר כענור חצי שעה של משחק. עם 80% מהזמויות המדברות במשחק, (ה-6עא), יוצא לכם לדבר עוד ברבע שעה הראשונה של המשחק, לפני שתעזבו את העיר. הדבר השני והכי משעשע (היום משעשע, ל כ ו ב ל | להצטרף אליכם, אבל בכל פעם שתגיעו אליהן, תשמעו משהו על כך שהזמן אינו מתאים. ובטופו של דבר, הן פשוט לא מצטרפות. (מבו בי ב ו | מב ו גם העזלם, הקטן יחסית, (אם מדנרים בקנה מידה של :8006), נראה כאילו הוא שלב אחד קטן, שלב פתיחה, למשחק עשיר בהרבה. אני חייב לציין, שעד שלא סיימתי את המשחק, הייתי בטוח באמת, שזוהי רק הרמה הראשונה ג ו ו[ הממנטק, שאמנסם דינרתי בשנח פשטותו, לוקה במספר בעיות, שנראה היה, כי לא נדרש מאמצ רוב כדי לפתור אותן. הממשק מסתיר כ-406 מהמסך, המעבר בין הפונקציות לא עובד תמיד, והדמות של 8 0ח6%6, נעלמה לי מדי פעם מהצד של המסךץ. איכות משחק תפקידים נקבעת לא פעם על ידי איזון. איזון ניכולות הגיבורים מעשיר את המשחק מאוד, בכך שהוא מאפשר לבנות דמות ייחודית, המורכבת ממה שאוהגבים יותר. אפשר להעזיף לחזק את יכולות הקסם של הגיבור, הזריזות או הנוח הפיסי, ועל :וצרי המשחק מוטלת האחריות לוודא, שבשימוש נכון ב 2 להתקזם במשחק, באותה המיזה. ב-]ווטוט₪ פשוט התעלמו מכן. קשה מאוזד להתקזם בעורת קסמים, לא בלתי אפשרי, אבל הדבר יגזול זמן בי ו לקנות שריון טוב ובחמש שש מכות, לגמור כל יצור חי במשחק. (בי (מרי בי = בר ריר הסאונד פשוט גרוע. החל מהדיבוב וכלה באפקטים לא אמינים, המגיעים לשיאם, לדעתי, באי שאליו תונלו להגיע במשך יכ הוסיפו הד מגוחך לכל רעש. (מה שהזכיר לי את 'זהו זה', עם הפרק של [₪ החתונות גקי א*נטרנשיונל נל נל נל נל). ולמרות כל זאת, המשכתי לשחק, להתעצבן ולשחק עוד, להתרגז ולהתבאס ובכל זאת, לשחק עוד ועוד. גרפיקה * א א א + סאונד * א פסקול * א א + התקנה * אא + אינטליגנציה וקוש % א א אורך חיים * א ציון כללי א + משחק רב-משתתפים אמור להיות דוך זסצהזקזא, אך הוא לא היה פעיל בזמן כתיבת הכתבה. בכל מקוה, הוא מאפשר !)₪63 פשוט בלבד. לי לייל ו יי בי לי הר !ג הו ממ במ ג מז יל רייו שקצת חסר בעולם, שחוד החנית הגרפי שלו, ולכן, עיקר האנזבה שלי, הוא לא ממה ו אני ממליץ על המשחק למכורי דיאבלו, נוי יי הכושר לקראת סופגוו הבא, ולכאלה, הרוצים לטעום מן הז'אנר, בפעם הראשונה. אינני מתווכח עם השיקוליסם הכלבליים של או)הוחוסהו:) !-₪100, שהנחו אותם כשהוציאו את ]חגהש0, אבל אם תשאלו אותי לגבי השיקולים הכלכליים שלי, במצב הנוכחי של המשחק (לא שווז>ש1 גמור), ובמחירו הנוכחי, אני לא הייתי קונה אותו. בוו כיף, אווירה צבעונית. גי המשחק לא גמור, ד קל מדי. יו וי חכו עד שהמחיר יירד במחצית, ואז 1 מלעוחכיר במקור, 6ומו1 1) [66תעל הוא סדרת ספרים (8 ליתר דיוק), מאת: רוברט ג'ורדן. סאגת פנטזיה רחבת יריעה זו, מאת רוברט ג'ורדן, נמכרה במיליוני עותקים ברחבי העולם, ורכשה לה קהל מעריצים רחב כמכל הגילאים, שיש להם מספר אתרי חובבים ומעריצים ברשת. .-, אסף 20 הסאגה מספרת את סיפורה של חבורת נערים שהגורל הפגישם יחדיו, והם מתלכדיס סביב אחד מהם, בחור בשס ראנד, שהוא ה-חזסט₪6 חסקהזכן | שאמור, בקרב הסופי, להילחס בכוה הרשע אשר הצליח להשתחור מכלאו ולזרוע הרס ברחבי העולם. הנעריס האלה מגלים, כמו כל חבורת נערים אשר מזמן הגורל יחדיו בסיפורי פנטויה, שיש להם גישה לכוחות קסס (ז6וס 6ח0) 6ת1), | המאפשרים, בתזמון נכון ובשיתוף פעולה, לשנות את פמ ההיסטוריה. למרות הציפיות הרבות של כל חהסידי גיורדן (הסופר, לא השחק) ושקג, זסשי הוא בסך הכול עוד -500006 תלת-ממדי. נכון, עם איכויות ויחודיות, גרפיקה מרשימה ומנותע קסמים מעניין. אבל הוא לא מצדיק את כל הבלגן שיצר לפני השקתו. בעולם של 01 ישנס מספר כוחות הפועלים מאינטרסים שונים ויש להם השפעות שונות על סיפור העלילה. מתוכם החליטו ב-68606] לקחת רק מספר כוחות, כגון: הצייד (תטסד1 6ח1), ה'ינשכח" (ח6א8פסי1 6ת) ואחיות המגדל הלבן (ה-56031 65). עלילת המשחק 01 שונה, והיא מקדימה את העלילה שבספרים. במשוחק היחיד תשחקו את אליינה, אחות צטירה, חברת האחווה החומה במגדל הלבן, אעור באופן מפתיע ומאכזב במקצת, היא חסרת כל נגיעה ל-זשטוסץ 006, אבל בעלת כיעוורים | מיוחדים, בכל הנוגע לחפצי קסם קסומים. %) לאחר שגנב חודר ₪ למגדל הלבן וגונב את | החותם, ויהוא אחד מתוך ארבעה מנעולים, המיועדים לגטול לנצח את כוח הרעועו, אליינה למסע ברחני העולם המופלא של 017/]. [7 " / ו , / / ו [ , . . וי | . [ ₪ 1 ו א ו . ' / . ' *) ₪ -/ , ן ]5 - %; ". / 1 . :1 : % -. 7"- - י ₪5 . " - ה 1 1 ו : - . -- . א גו ו = 2 - . - ₪ שר( . 2 = % " : , !ָ | - . | / יוצאת החלטה, שבתחילה נראתה לי נבונה, הייתה למקם כרונולוגית את המשחק לפני עלילת הספרים, כדי לאפשר למי שלא קרא את הסאגה, להתחבר בקלות למשחק. מעשה זה יפטור גם את האחרים, שקראו, מלחזור על סיפור שהס כבר מכירים. לדעת:, מי שבעיקר הפסיד מהחלטה זו הס הקוראים. אולי סיפור העלילה אינו גרוע, הוא אפילו טוב, יחסית להרבה מאוד ייסיפור? שוטרים" שבשוק. העלילה זורמת, מענלינת, ועיקר הצלחתה הוא בשמירה על ההרגשה של השליחות, שתקנן בכם בזמן שתסתובבו בשלביס השוניס והמגוונים שהמשחק מציע. אבל עלילה זו אינה מתקרבת, לצערי, למורכבות, לעניין ולעושר הרב של הספרים של ג'ורדן. ממיו ו יש ו "₪ ₪ אולי חלק מכם יאמר ש"זהו משחק מחשב ולא סדרת ספרים", וייתכן והצדק עמכם, אך אני סבור שניתן היה להוסיף עוד דמויות מפתח ועוד עלילות-משנה או | התפתחויות בעלילה, שהיו עושות את העסק הרבה יותר טוב. אולי כמה אירועים מקשרים, שיומחשו בסצינות מבוססות-מנוע המשחק, ואולי קשר ‏ עס הדמויות האחרות. כפי שהמשחק עתה, הקשר היחידי עם האחיות האחרות במשחק, מלבד בסרט הפתיחה, הוא קידה נימוסית במקרה |/ הטוב, או צעקת קרב, אס היא מהאחווה הלא-נכונה. כל תוספת כזו, הייתה יכולה, אולי, | למחוק מראשי את המחשבה, שכל משחק היחיד הוא בעצס מחנה אימונים אחד גדול, כדי להכין אותי לדבר האמיתי, משחק הרשת. משחק הרשת הוא אכן הפתעה מרנינה, והוא, למעשה, הסיבה העיקרית לציון המאוד חיובי שנתתי למשחק הזה, משחק הרשת מורכב משנו סוגים שוניס, המייחדים כל כך את המשחק הזה מכל 5007 תלת- ממדי אחר. ראשית, ה-608ת, שהיא ה-השהזת וופטם | של המשחק, מושתת על מנוע הקסמים. אס עוד לא הבנתס, במשחק זה אין נשקים, או ליתר דיוק, אתסם לא תשתמשו בנשקים. במקומם תזכו להשתמש בלא פחות מ-40 קסמים שונים, המורכבים מקטלמי הגנה, התקפה ועוד קסמים שיש להס שימושיס ייעודיים. מלבד הקסמיס המוכרים, כגון: כדורי אש, ברקים וכוי, ישנס מספר קסמים מקוריים יותר, כגון, החלפת מקומות (קסם משעשע, הגורס לסיטואציות די משעשעות ברשת), 46066, שמחזציר אליכם את הקסם ששלחתס. ו-|500 0גם, אשר מטמא את חפצי הקסס שברשותכם באופן ומני וגורס לכם נזק, כאשר אתם מנסיס להשתמש ו וק "| צ בהם. בנוסף, ישנן הגנות מאש, ממים, משלל מוקשים, ובסך הכול, המגוון מרשים מאוד ומאפשר הרבה אסטרטגיות משחק. לזכות המפתחים ייאמר, שלמעט מקרה אחד, רוב האתגרים שמציב המשחק הם די פשוטים ואינס מפריעים לרצף העלילה. שנית, משחק הטירות, ה-|10806, שהוא המרכיב השני במשחק רב-משתתפים, שגס עליו תוכלו ללמוד מעט במשחק היחיד, והוא, למעשה, גולת הכותרת של זסצ . ה-[806)ו6 הוא גרסה חדשה למשחק "תפוס את הדגל" ובו עליכס להגן על מספר חותמיס שנקבע מראש, על ידי הטמנתס בטירה אחת או יותר והתקנת שפע של מלכודות, שונות ומשונות, שיעכבו את היריב. 022 בין המלכודות ניתן למצוא מדרגות מתיישרות, בורות, חניתות נשלפות וקירות אבנים ואש, סביב אותם החותמים. שילוב נכון של מספר מלכודות, כגון. מדרגות מתיישרות, עס בור בסופן ובתוך הבור שלושה יצורים (יינתינים" שאותס אתם יכולים לפזר ברחבי הטירה) יהוו שילוב מובלח, שיבטיח לאוזנכם את הקול המתוק של צווחת המוות של האויב. אם דיברו על אסטרטניה כנראה שלנדבך וּה התכוונו. המשחק כולל ממשק די פשוט, למציאת ב- חש>. | שותפי רשת. לצערי, כשרציתי לשחק עם חבר ולהשתמש במחשב שלי כשרת, הסיפור היה מסובך מדי והצדטתי לוותר גם אם אופציה זו ניתנו | ופ של דבר, הרי שהיא אינה פשגי מהכוון והיו ב-168806 צריכים ‏ כ2! תה, כנהוג במשחקים אחרים. תמנוע הגרפ?י שק המשחק כבוסס עכ המנוע עטור השבחים שכ |[שות!ז. אס כא יצא לכם לראות אותו בפעולה קודס כלכן, האמינו לי, הוא מעולם לא ודע ימיס טוביס יותר. מה שעשו גלן דהלגרן וצוותו למנוע הגרפי, מאשש דעה פחות רווחת, לצערי, שאיכות הגרפיקה במשחק אינה נקבעת על ידי הטכנולוגיה, אלא בעיקר בזכות האנשיס שמאחוריה. במקרה הזה, הצליחו המפתחים להרכיב את הנופיס הפנימיים היפים ביותר שנראו במשחק מחשב, ואני ממש לא מתלוצצ. כשחשבתי על זה לעומק, ההצהרה על הגרפיקה לא הייתה אמורה להפתיע אותי, כיוון שידעתי שלראשונה במשחק מחשד, אדריכלים עבדו עס הצוות המפתח, כדי לתרגם את תיאורק הציורייס של ג'ורדן למבניס אמיתייס. ובכל ואת, היקף ההצלחה שלהם פשוט עוצר נשימה.מצאתי את עצמי מטייל להנאתי בכנסיות גותיות וגם במגדל הלבן, פשוט כדי להתרשם עוד קצת מהמבנים המדהימים. גם הגרפיקה החיצונית אינה גרועה, ודי מגוונת, ואנימציית הדמויות סבירה, אס כי לא מפורטת כל בך, לדעתי. אבל, הדבר היחידי שמתקרב אולי לעיצוב הפניס הוא עיצוב כמה מהיצורים. חלקס ממש לא נראיסם כמו משהו שלקוח ממשחק מחשב. שש ו מעבר למספר בעיות קליפינג שבהן הבחנתי, (המתבטאות בעיקר ב"חוריס שחוריס" במנוע הגרפי, שאם נכנסתם לתוכס לא תדעו מאין לצאת), המשחק די מוגבל להאצה גרפית בתקן ₪6ו601. המשמעות היא שמי שאין ברשותו כרטיס של א"30 (00600/ לדורותיו),. לא יזכה לראות את המשחק בשיא יופיו. גם האכשרות לבחירת צבע מלא ב-32 [/]|₪ ובכרטיסים אחרים, כנטונן), היא בעייתית ולא נמבאת באפשרויוות המשחק, אלא תלויה בהגדרות המערכת שנכר עוד הישג מרשיס של המשחק הזה, היא האווירה. אווירה מותרות ומפחידה, הנשמרת לכל אורך המשהק ונהמכת על ידי תאורה אפלה, מזג אוויר טגרירי (נשֶס וברקיס), סאונד סביבתי נמדהים, הכולל זעקות אימה, חרחורים מפלצתיים, לחישות ועוד ממיטב ספריית הסאונד של פרדי קרוגר, כל אלה משולבים בטוב טעס עס מוסיקה גותית מדהימה ומרתקת, כדי להשאור אתכס על קצה הכיטא, מתוחים ומרותקים, למשך זמן רב. השליטה במשחק היא די פשוטה במשחק היחיד, אך הנושא הבעייתי הוא דווקא החלפת הקסמים בזמן קרב: הקסמיס מסודרים בספרות 1 עד 0, ארבעה בכל אחד (קצת מזכיר את ממשק הנשקים של ₪181116). על מנת לעבור מקסם הגגנה אחד לאחר (כולסם ממוקמיס במקש 3, נ'יקקים ללחיצה נוספת על אותו המקש. נשמע פשוט! בקרבות האינטנסיביים, בעיקר ברשת, זה כמעט בלתי אפשרי. אמנס זו התקדמות משמעותית מאז ימיו של וחטוטף6א, שבהם הייתי צריך לעבור שבעה מדורי גיהינוס, כדי לשחרר איזה קסם, אבל מה לעשות, עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה. באשר לרמת הקושי, גם בחירה ברמה הקלה ביותר לא תמנע מכס כמה מקרים של מוות, וואת בזכות אינטליגנציה מלאכותית, שברוב המקרים אינה רצה בכלל. האויבים מוצאים את דרכס במבוכים, עלולים לשנות את דרך הפעולה של זריקת גרזניסם, לדוגמה, ולזנק עליכם מקומה גבוהה לותר. אך הבעיה היא בשאר המקוים שבהם האויב מתעלס לפתע מקיומכם, לאחר שיצאתם משדה הראייה שלו, או לחילופין, הוא מתעקש להמשיך וללכת לתוך דלת, למרות שברור לגמרי שהיא סגורה. למרות מה שעלול היה להישמע כקיטורים שלי, כקורא של הסאגה, אין שאלה לגבי היות. [ס/ משחק טוב: יש בו עלילה מעניינת, הוא מציג את גרפיקת הפנים הטובה ביותר שנראתה עד היום, וכן משחק רב-משתתפים מהנה, הדורש חשיבה ותכנון. האם הוא עמד בביפיות הרבות שהיו לי ממנו: ספק גדול, גס אס בנושאיס כמו גרפיקה ואווירה הוא הצליח מאוד. עם ואת, לדעתי, מה שחשוב יותר לשאול הוא - האס הכותר הוה מצדיק את מחירוז לפחות לגבי עניין זה, כמו שתבינו מחהביון הגבוה, אין לי ספק. הטוב משחק רשת מהנה וגרפיקת פנים מדהימה הרע אינטליגנציה מלאכותית מוגבלת בחלק מהמקרים, שליטה בעייתית בקסמים ואכזבה לכל מי שציפה ליותר ממשחק המתבסס על סדרת ספריס כל כך מצליחה שורה תחתונה 7 כותר טוב, מהנה ולמי שאוהב שוטריס, כדאי לקנות. כ '% 0% 4 2 11 דרישות מינימליות מעבד פנטיוס 11 200 חלונות 98 או 95 זיכרון מסך 8!וא 4 8 500 על ההרד דיסק יותס הרחול ניר קוריס ם נם מדוו 21 [וו) א -- - וצר ₪ ]ה וצ | 4 ,1 ] = ! . | כזי 4 לוונומת זאו 1 (נן חר נוח | 7 , ומה הפעם 1 ₪ / הפטם נפרסם עוני טיפים סעגיינים ושימושיים מאוד, והסבר מפורט חשוב שכדאי לדעוח ן כל לפרםם בגיליון הזה אח פחרון החידה ניוהופינוה ודם, מם' 98פ9, וונמכם הסליחה ישנה הפעם חידה חדשה, ואנו מקווים לפרסם את. שתי החידות בגיליון הבא ו"ח ר = וז ]וו | עיוו / מרוב הששואלות שנעולחו אלינו % נושוא שעלה מספר אתרים בנושא תכנות. יים לשאלות בנושאי תכנות בכל שפה, וכמו כן, : א * == 4-4 = | מש א = ףכו מו אה ככ ו = . 9% בב 1 1 1 2 | את העשואלות, הפחרונות והתכגיות, יש 7שולוח אליני [7: אתרי המאה מספר אתרים טובים למתכנתים, שמהם ניתן ללמוד על טכניקות תכנות שונות (האתריס הס באנגלית): +) ://610 13000 60 אתר מצוין למתכנתי דלפי. ניתן למצוא תשובות לשאלות והסברים מפורטים, כתבות ומבצעיס. חובה לכל מתכנת דלפיו ציון: * א א אל אד /וסת. 10סשו-טץ. אוצוצר//:כ)+ות 0 נזת. שני אתרים טובים אלה פועלים בשותפות מלאה ויש בהס תשובה לכל שאלה (כמעט). למתכנת: 03506 |אטפו. ביון: * א א אל + /ב60. 110105014 מ51רד//: כו אתר חברת מיקרוסופט, המיועד במיוחד למתכנתיס בשפות הוויזואליות של החברה (++6 [8ט18/ ,88516 [הטפגזי וכוי). האתר מכיל מידע רב ועזרה מקוונת לגבי שפות אלו. ביון: *- א אר אד הת 60. תה !סט וצצ //:ק)וו אתר חברת 6:ופח! (סתג|זסט לשעבר), המכיל מידע רב על שפות התכנות שבהן עוסקת החברה. ניתן למצוא מאות לינקים לאתרים רלוונטייס בכל מיני נושאיס. ציון: א א א + ונעבור כנטאלותיכם שאלות רבות שקיבלנו, עסקו בפקדי א-4641%6 שונים ובשימוש בהסם בשפת 8506 |גטפו/. לכן, נפתח בהקדמה קצרה על הפקדים האלה. פקדי א-4611%6 הס פקדיס שאפשר להוטיף אותס לארגז הכליס. מטפר פקריס מגיע עס חבילת התוכנה של 80866 והטצו. (תלורי באיזו ג רסה משתמשיליסם: 86ח6וח> , [8ח6310!]סז , 0370ה518) וחלק אחר מגיע כתוצאה מהתקנת תוכנות על המחשב (המאפשרות לנו להשתמש בפקדיהן) או מפקדים שמתקינים בצורה עצמאית. כדי להוסיף פקד א-6יגז6, יש ללחוצ על הכפתור הימני של העכבר, מעל ארגז הכלים, ולבחור 8ה6הסקוחס). בחלון שנפתח, יש לבחור את חבילת הפקדים שאותה ברצוננו להוסיף. ‏ להלן, שלושה פקדי א-6ו461 שלגביהס שאלתם, וכאלה שסתם כדאי להכיר. 0 30% )אד ה6וא 6?05061ווא מאפשר לפתוח מסמכים בתבנית ₪75 (מעוצבים) ולערוך אותס. ווהי תיבת טקסט לכל דבר, אך ניתן לערוך את הטקסט שבו ולשנות את גופניו וצבעיו. מידע מדויק על כל אפשרויות השימוש בפקד הזה ניתן לקבל בעזרה של 6ן88 715081 ובאתריס העוסקים ב-6ו285 [1808/. 9 ש516תהד 104664 %/6-050ו1א מאפשר עבודה עם קבצים באינטרנט. ניתן להעלות ולהוריד קבצים מכל סוגי השרתים. הוא בעייתי במקצת, שכן לפעמים אינו פועל כשורה. אנו מומינים אתכס, הקוראים, למצוא פקד טוב ברחבי האינטרנט, ולשלוח אלינו. 0?) הו60וה1)1ט1 1605001 מאפשר השמעה וניגון של קובצי מולטימדיה (קול וגם וידאו). יותר מזה 4 טי, המאה והפעם - שני טיפים. האחד - % - | קשור לנושא פקדי ה-א 6עו01 . אוספי הפקדים השיתופיים של 0פ6סזסו1א: 5 תסותוחס 6 15א. על ידי הוספת אוספי פקדים אלה, תקבלו כלים רבים שיעזרו לתכנות ויעשו את חייכס קלים הרבה יותר. יש להיכנס לתיכו ה-8וח6חסקוחסי) ולבחור הסהותט 110705071 6 00105 (לפי ירשת ה-8₪16 [פטפי שברשותכס). בגרסאות | 4-0 6]ץ וה-6מזנשוחם יש יותר מאוסף אחד, והם מופיעיט או אחרי השני. בין הכלים הנכ?לכים באוספים האלה, ישנם מד התקדמות, לוח שנה ועוד... השני . מסביר כיצד ללכוד תמונה, כמו שעושה תוכנת סז קסח5 זחוגץ כדי ללכוד את התמונה המופיעה על המסך, אפשר להשתמש בקוד הבא המציג את התמונה ברגע הפעלת התוכנה: פס ₪5 () "32ז56ט" 1.10 צוסשח ק0ז061065% תסוזסחט-] 6זה2601] 6זהיה 09 45 (8ח1.0 פ, 6חשוו| | ע8) "56132" סן.1 026126 הסו!6חנ*] 260116 סזה צר "₪032" סו] )₪111 חסווסחט- 6זג[260] והי .1.008 45 :2651120 |ג'ץט ו | שַחס.] 48 א |%8ץ8 שחס 45 ץ [הצ ,8חס.] 45 מוסווה ץצ , קַחס.1 45 [הפו6חחח |גשיץ ,8חס.] 45 -)6זפת [צץ ,1.08 45 סזפא [הע ,8ח10 5/ סזפץ | 1002 ₪5 (8חס.1 45 קסאש0 |גצץג ()1.080 החס 500 6גץוז< קחס.] 43/ 4 זו 0 45 5 חוכ 6 = %ו8ז1060נו. [ ההחסי] | = 568161006. | חס ()100\ 261265100 = / (4):)כ261) = 5 060 , 00 ,5 ,116876 .ח66ז56 , 16 /. ח50166, 0, 0 , :)ת.א וומוום ספ ה אננני מלמרקטינג ברחובות ובפתח תקווה - לעבודה בשעות גמישות בכל הארצ - לעבודה מהבית בשעות נוחות אם אתה אוהב מחנטבים אם אתה אוהב לכתוב מקומך איתנו! כתבים צעירים ודינמיים המתמצאים בכל הקשור למהרשבים (תכנות, חומרה, אינטרנט ועוד) נא לשלוח קורות חיים + כתבה לדוגמא ב: |61.1ח.ז16ת61 תט ]וח 11:00 וח 08 מדרינכי מחטבים/רנזים סטודנטיס/יות תלמידי תיכון (בוגרי כיתה יי ומעלה) טכנאיס/הנדסאיס נסיון בהדרכת ילדים ונוער חובה! מדריכים חברתיים סטודנטיס/יות קציניס/ות בבא, נלמידים/ות תיכון (בוגרי כיתה יאי ומעלה נסיון בהזרכת :לדים ונוער | לא בעל המעה הוא בעל הדעה משפט מיקרוסופט השופט תומס פנפילד גיקסון קבע בפסיקתו כי חברת מיקרוסופט הפרה את החוק הפדרלי להגנה בפני מונופולים. ומה אומרים על כך אלה שהחוק בא להגן עליהם! עיתון המחשבים ייקומפיוטר וורלדיי הזדרז לערוך סקר בקרב מנהלי מערכות מידע בארגוניס גדוליס בארה"ב. לגבי מידת ההסבמה עס פסיקת השופט - % הסכימו עס הפסיקה, שיש למיקרוסופט מונופול בתחום מערכות ההפעלה למחשבים אישיים. % ישקלו לרכוש מערכות הפעלה חלופיות. לשאלת העתיד לקרות - % - התעשייה תהיה תחרותית יותר. % > לא יחולו שינויים לגבי התחרות. סוגיית העונש - %6 סבורים שהממשל צריך להמשיך לפקח על השיטות המטסחריות של מיקרוסופט. % מעוניינים בהחלטה שיפוטית המגבילה את מיקרוסופט. % בעד פירוקה של חברת מיקרוסופט. ובאופן מעשי מסתבר, ש-95% אומריס שהחלטת השופט לא שינתה את דעתס על מיקרוסופט (אם לחיוב ואס לשליללה). ומה קורה כשמגיעים לכיטסו של משלס המיסיס האמריקאי: כאן אמריקה חצויה: % - כספו המיסים לא בוובזו לשווא. % - המאמצ היה חסר טעס. % - לא החליטו. ואצלנוז - אנר מעמידים את מיקרוסופט למשפטס של הקוראים שלנו. להלן, דעתו של איציק אהרונוב, המייצגת את התומכים בפסיקת השופט, ותגובת מיקרוסופט-ישראל, שבה יש התייחסות ספציפית למתרחש בתחוס הזה בארצנו הקטנה. .ה וינ וי וק וק [י ו כך ו זי יי כ וי מ ון גי ונכךי ו זופן יו כ מיקרוסופו הענק שהורס רימים אלה פסק בית-המשפט האמריקני לרעת חברת מיקרוסופט וקבע שהיא מונופול דורסני, ושלא יישיחקה לפי הכלליסיי, וניצלה את כוחה הרב על מנת לחסל, כך ממש, את התחרות נגדה ולהשתלט על שוק המחשבים האישייה בין היתר קבע נית-המשפט שמיקרוסופט לא הייתה הוגנת כלפי מקחרותיה נכך שהנריחה את יצרני המחשבים החדשים לכלול את מוצריה בתחום הוליני אינטרנט, וביניהם את אינטרנט אקספלורר הידוע. כך או אחרת, בתוך פחות משנתיים זכה הדפדפן אינטרנט אקטפלורר לפופולריות עצומה, שהיווה ובתחילה כ-10% מכלל המשתמשים, וכיוס משתמשים בו כ-90% ממשתמשי מערכת ההפעלה יחלונות.". נטסקייפ, השייכת כיוס לחברה הגדולה ביותר בארהייב לשירותי אינטרנט, ומתחרתה הגדולה (לשעבר) של מיקווסופט בתחום גלשני האינטרנט, פשוט (מחקה מהתחרות וזאת בגלל המשחק המלוכלכך, כפי שכינה זאת השופט, של מיקרוסופט. חברת הענק ניבלה את היותה משווקת מערכת הפעלה ביתית בלעדית בעולם, וכך החליטה להשחיל את הגלשן שלה בכוח ולהכריח, כברירת מחדל, את המשתמשים התמימים להשתמש בתוכנה שלה. משפט מיקרוסופט השופט הפדרלי, תומאס פנפילד גיקסון פסק את פסק דינו במשפט המונופול שניהלה | ממשלת - ארה"ב ‏ נגד מיקרוסופט. | השופט הרשיע | את החברה בכל סעיפי האשמה, וקבע כי החברה ניצלה לרעה ובאופן בלתי חוקי את המונופול שלה בשוק התוכנה, כדי למנוע מחברות אחרות לפתח תוכנות שעשויות להתחרות בה, והכריחה את היצרניס לכלול את הדפדפן "אקטפלורר"" במערכת ההפעלה "חלונות". תגובת מיקרוסופט ישראל לפסיקת בית המשפט בארצות הברית "יאיננו מונופול - אנו | תמיד תחרותיים, תמיד מחדשים ותמיד קשוביסם ללקוחות. נמשיך לפתח מוצריס בקדמת הטכנולוגיה אנו מחויביס בכך כלפי הלקוחות. גם במיקרוסופט ישראל, כמו בחברה האם, איננור מופתעים מן הפסיקה של בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, מאחר והשופט כבר הביע את דעתו בעבר, ומרגע שנכשלו שיחות המשא ומתן ציפינו להחלטה ברוח זו. 9 , ,ו , . == . "/ 2.. ו 0 0 הו 4 7 ובו 6 ו "ו ח - ב-" ו" " ו משפט מיקרוסופט ₪ ₪ מנופט יתד הניוו אמנם, אין למשתמשיס שוס בעיה להוריד את נטסקייפ ולהשתמש בה במקוס האקספלורר המותקן יחד עס תוכנת החלונות (כחלק ממש בלתי נפרד ממנה, אינטגרלי לחלוטין), עדיין זה לא היה הוגן, מפני שלנטסקייפ לא ניתנה ההזדמנות שיש למיקרוסופט לגשת לקהל המשתמשים באו פו אמיתי, ולבקש מהס לבחור את התוכנה הטועדפת עליהם. מיקרוסופט, היא ואת שבחרה עבור האנשים, זה פטול ולא תחרותי. ואינני מתייחס להבדלים באיכות שבין שני המוצרים (לטרות שאין מה לעשות, הגלשן של מיקרוסופט טוב יותר, אבל גה לא לעניין כרגע), אני מתכוון לשוויון ההזדמנויות, שללא ספק, לא היה כאן. העונש למיקרוסופט יהיה בוודאי חמור. יכול להיות שיוטל עליה קנס בשווי מיליארדו דולרים, כפיצוי על הנוק הרב שנגרם | למתחרותיה. ואיכקו העונש שמתחרותיה בוודאי ועדיפו יהיה פירוקה של מיקרוסופט למספר חברות עצמאיות, שכל אחת מהן תפתח מוצריס לשוק אחו. מיקרוסופט ומנהליה הבכירים השקיעו מרצ רב טזמן ממושך בשיחות המשא ומתן. למעשה, עשינו את כל שיכולנו ואף יותר, כדי להגיע לפשרה הוגנת והגיונית, תוך הצעה לויתורים משמעותיים, הוהי ההוכחה הטובה ביותר לרצוננו הטוב. אנו נמשיך במסיונות להגיע לפשרה ובמקביל נמשיך בהליך המשפטי ונערער על ההחלטה. אנר משוכנעים בטיעונים נזכה בער ₪ ;. % כלומר, תהיה החברה עצמאית שתפתח מערכות הפעלה, חברה נפרדת שתפתח יושומי אינטרנט, חברה שלישית שתפתח כלים לפיתוח וכו'. האפקט שייווצר עם פירוקה של מיקרוסונפט הוא אפקט רב-עוצמה מאין כמוהו. עד עכשיו, חברות רבות חששו, ממש כך, לפתח מוצרי תוכנה שדומיהס כבר פותחו על ידי מיקרוסופט, וזאת בגלל הסיכוי הקלוש ביותר להתחרות בצורה נורמלית והוגנת נגד קונצרן אסטרונומי שכזה. ואסור לשכוח שעכשיו, כשמיקרוסופט מפתחת תוכנות כגוף אחד, אין לה בעיה טכנית לשדך מוצר אחד עם מוצר אחר וכך יילהרוג שתי ציפורים במכה אחת". ראו, לדוגמה, חלנות 98 ואינטרנט אקספלורר. למרות החשיבות הרבה שבפירוק, יש לזה גם חסרון. רוב מוצריה של מיקרוסופט הס יעילים מאוד, נוחים להפעלה, ובעיקר הם מוצעים במגוון רחב מאוד. לגבי השוק הישראלי מיקרוסופט, כחברת התוכנה המובילה בעולם, חשה באחריות המוטלת עליה, ומשקיעה בשוק הישראלי את מיטב המאמציס. מזה עשור מגיעום מוצרי מיקרוסופט לצרכן הישראלי בגרסה עברית, ובתוכנת חלונות 2000 החדשה הלכנו צעד נוסף קדימה לקראת הצרכן הישראלי בהפיכת העברית לשפה אונטגרלית של סביבת חלונות 2000. הצלחתנו | בישראל. וכעולס נובעת ממוצרים ומשירותים טובים שאנחנו מספקים, ויעידו על כך מבחני הביצועים השונים, שבהס זוכים המוצרים שלנו בציוניס הגבוהים ביותר."" מנב''ל מיקרוסופט ישראל, אריה סקופ: יימונופול הוא גוף שאין לו סיבה לחדש. ולהיות ‏ בעל מחריס תחרותייס. במיקרוסופט אנו תמיד תחרותנים,. תמיד . מחדשים ותמיד קשובים. ללקוחות. |ה-1ו] שנותיי במיקרוסופט ראיתי איך התחלנן = 7 שרפ , = מו לכן, רבים מאתנו יגידו, שלא כדאי לחפש מוצרים חלופיים למוצרים טובים שכבר קיימים, ושבתי תוכנה קטנים נתונים בסכנת סגירה, וזה משליך על מוצריהם, בעיקר כשישנה אפשרות לבחור במשהו ענקי שבוודאי עובד ועובד טוב. ואמנס מסתבר, שהגודל אכן קובע. הגודל העצוס של מיקרוסופט מתעתע. בכולנו, ולכן אנחנו פוחדיס לפזול הצדה ולנסות משהו אחר. חלק קטן מאתנו עשה ואת עם לינוקס, אבל רובנו עדיין לא מוכניס להודות שאנחנו כבולים ברשתותיה של הענקית הזו, ועד כמה שנרצה להשתחרר מהכבלים הכואבים, לא נוכל להשתחור בנקל. אך מי יודע, אולי אס באמת יחלקו את הענק, הקטנים ייראו טיפ-טיפה גדולים יותר, וכך תינתן להס הזדמנות להתחרות על מוצרים שבהם בינתיים מיקרוסופט שולטת בצורה מוחלטת. ומי יעיד על כך, אם לא הישראלים, שהתחרות מועילה אך ורק לצרכנים) חג שמח בארף בנתח שוק קטן בכל מוצר חדש, והפכנו לסטנדרט במערכות ההפעלה, במעבדי התמלילים, בגיליון האלקטרוני, בשפות התכנות, בדואר האלקטרנני, בשרתים ובדפדפן. אף לא מוצר אחד שלנו כבש את השוק בסערה, אלא לאחר עבודה קשה. כל המוצרים הגיעו לנתח המכובד שלהם רק לאחר שהוכיחו כי הם ראויים לו וי דורון ליבשטיין, ראש חטיבת השיווק במיקרוסופט ישראל: ייאנו מחויבים | כלפי לקוחותינו לחדש ולפתח. מוצרים. בקדמת הטכנולוגיה. אנר | נמשידד -. ולשווק מוצרים חז -- / ל 5 וה צר מסחר אלקטרוני ₪ תקליטור חודע אפד'ל 4 לפי בקשת קוראים רבים, אנו מגישים את עיקרי החוכנות והמשחקים המופיעים בתקליטור 0 של "מחעשבים וכיף". ' ..- מבחר של כ-50 חנפוו מתחיל !!י רק -/ 6מזה 061- ) 2 0 נפלא. תחילכת ה בראשית 0 מות הצאר וע לת בנו | לשלטון, ועולה הו קחשש למלחמה שתאיים על ו העו לס גיבור המש וקו כו ט | יוצא להילחם בשלנט ר סטן) 6ט-) רשמית ניתן לומר, שמשחקי הביליארד הם עתה אופנתייס בתחום משחקי המחשב. כמובן שגס כאן מדובר במשחק כזה, שבו הגרפיקה מתקדמת, והמשחק כולו משוחק באמצעות העכבר בלבד. בנוסף, שיפורים והמצאות שונות שגורמות לכך שהכול נראה די אמיתי... [8 משחק פעולה ואסטרטגיה אפל מעט. גיבור המשחק יוצא בראש קבוצה של לוחמים לנסות ולהציל את כדור האר מחיטרים פולשים, שמאיימים על האנושות כולה. . ה שוכה בעשרות פרסים, יוצא בגרסה מיוחדת. גרסה זאת היא מעין הרחבה למשחק הראשי, וכה הרפתקה חדשה לשחקן יחיד. | משחק אסטרטגיה מעניין מאוד. במרכז הסיפור - שלושה אחים המצויים משנל עברו המתרס, ונלחמים זה בזה במהלכה של מלחמת אזרחים קשה. המשחק בנוי היטב ויש בו רמות שונות של קושי, בינה מלצכותית ועוד. ובנוסף, הוא וכה בפרס עיצוב יוקרתי. חוננות החגתסיזוין תוכנה להצגת תמונות, עתורת ביצועים. כל האופציות הנפוצות לצפייה בקובצי תמונות ולניהולם. תמיכה בכל סוגי הפורמטים הקיימום. 400566 0 תוכנה לצפייה, לדפדוף ולארגון של קובבי תמונות, מהכיובות ביותר. שוב גרסה חדשה ועדכנית, הכוללת מספר עדכונים ושכלולים שהם, כרגיל, "המלה האחרונה'י. תוכנה לצפייה בקובצי תמונות שונים, התומכת בכל סוגי הפורמטיס הקיימיס בשוק. אפשרויות שונות ושימושיות של פיה ועריכה. וח תוכנת אנטי וירוס חדישה ומקצועית. זוהי חבילת הגנה כוללת, המכילה אמצעל לגילוי, לזיהוי ולהשמדה של כל וירוס אפשרי. התוכנה סורקת בדרך מתוחכמת, כל קוב אפשרי, כולל קובצי מאם ו- :21 05 תוכנת אבטחה שימושית מאוד מתאימה לכל אלה שרוצים לאבטר את המידע שעל המחשב שלהס שיטות הצפנה שונות ומתוחכמות, כולל אפשרויות ייחודיות של הצפנה לתזקיות החשובות במיוחד שעל המחשב. 6-ו תוכנה לתחזוקת דיסק קשיח. ניצול שטחים פנויים על הדיסק, סריקה ותיקון שגיאות, תכנון יעיל לניצול שטח הדיסק ועוד. ופ | תוכנת ניקוי ואחזקת הדיסק הקשיח, הסרת תכניות שאינן נחוצות וקבצים כפוליס ומיותרים, ניצול שטחים לא-מנוצליס על הדיסק ועוד. 6 תוכנה לאבטחת לוח עבודה והגדרות-משתמש. התוכנה תוודא שההגדרות האישיות על המחשב (של כל משתמש), יישמרו, מבלי שאפשר יהיה לשנות או למחוק אותן. שימוש בממשק נוח ומתוחכם. אתס אצ 1נ18/ אגית תוכנת פקס חדישה ומתוחכמת, מתאיימה לשימוש במחשב יחיד או לשימוש ברשת. חיבור לשליחת פקטיס ולקבלתם, כולל רשימות תפוצה ודואר בתוך הרשת ועוד. 6 |3ו2] ז06ה1) 6106" ידית המשחקים המדהימה של חברת מיקרוסופט בעלת תכונות מיוחדות שהופכת את משחקי המחשב לחוויה מיוחדת במינה. בקרה תלת ממדית למשחקי פעולה והרפתקאות, אפשרות "לשבירהיי לשניים, ארבעה לחצניס למשחק ועוד שתיים למשחקים מיוחדים, לחצן 51 עם ביצועים משלו, | ידית המשחקיום מגיעה עם תוכנת כיול | שני לחצנים לנלווטי שמאל וימין [166]) 2הו6ב%3] ת661510?] ש06תג\ 5106 ועיגול תזוזה ההגה שיהפוך את המחשב שלך למכונית מרוץ אמיתית!! פשוט מהמם!! בעל שני חלקים: הגה ודוושות אמיתיים!י 3 לחצני משחק ו3- לחצני ניווט אפשרות למשחק עס הגה כח ועט הגה רגיל. תופסן הנתפס לשולחן ועוזר בייצוב ההגה. | 6 )116-0501 העכבר ללא ''גולה'' עכשיו בהישג ידך אין צורך בניקוי - נוח ומהיר לעבודה באינטרנט ובכל מסמכי האופיט- עכבר מבית מיקרוסופט בעל שני לחצנים ועם לחצן אמצעי שהוא גם גלגלת המיועד לדופדוף קל בדפי אינטרנט ובמסמכים כמו וורד אקסל וכוי... המיוחד בעכבר זה שאין לו ייגולהיי, במקומה הוא מצוייד בעין לייזר עם תאורה זעירה לניווטו. א ך כ|ם נמזים והזמנות: הוא מגיע עס תוכנת כיול. טנ' 08-9364994 המחירים כוללים מע"מ, דמי טיפול ומשלוח של המתנה 20 ש"ח. ייוו ן ‏ א 5 ריל הופי 91 1 ב ₪ 4 ול תק שש "ריר וג = זכריר 00 = 8 או שיפ בודר וכברוש וא'ושיפ6 ובאירה 94 31 ש"חי ה . ו0. | '... ] ו וי 0 להתטעורות ו ו + וו 9 | טרנט להשיג כרשתות השיווק וכחנויות ה מולטימדיה ביטוח ברעות. ך הוסיף '": זה אחרים של חבו הפ רטלים העברי ים מנטיחם קודיו, ידאו וא' יר וו 1 ב ו ו בטוע ה (יסיו בקלות ובמקצוע ' + אם זה באמת אפשרי + יש .יי ש- =- ספרים 60 למנוי כמכצע מיוחד צלצלו: 03-6385898 2 / ₪ - 25 ' רי 2 -א "] 4-ו דש!!! מעוחה מחשב דובר עברית -- כ ד 4 ו ו.60. 606-812 אוו ווח בה:. ...= | /; / 0 | (ְ = =" ה 0 0 5 1 חן צת 7-ל = צ' 7 להשיג ברשתות השיווק, חנויות הלויו הצעצועים והספרים. להזמט