פריק – גיליון מספר 25

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
. 5 מימי. וחואמיו + מקיוטועו + אועו ששו 0 . 9 הו זי ב ו | ₪ ו 0 0 : 4 ...₪ ה ₪ ב מממ שר * שנרגיש, עובר לו החודש בצ'יק, ואנחנו 8 שוב ברשימה כמעט קטלנית של | תיסוביו [פניי הכץי יש ימי יקי לכ ליי וני ו ג בי ימי = אנחנו משיגים את המשחקים לפני כולם ומביאים לכם כתבות באמת עכדניות. הנה, תראו מה יש לנו גוג תי גי בי ליגר וי לסופר נינ לי ליי ריל לי הירי ומ יי עליו כבר 7צי בו ו גי וי הר ב 2 בג ינפ ליכי ב מבי מ לי גוג ינוי ב ל שי 2- ויש לנו משחקים חדשים גי לי ויב של סגה (אפילו שעג בשום מקום) בקיצור - המטר בלי הרבה צריך את הקישע משחקים חדשיס ולגי וג ונעי ?לי לייו נוי מ ער שיצאו לפני שנהו!] אז זהו, הבנתם א שאנחנו העיתון הפי טוב! ושהאחרינם... אגב, התמונה שבעמוד זה, היא "לבי] ()(]3, שנעשתה עלידי כתבנו אבי את ולוו רוי גי פיי הרמ הנלי יניכי הי ויוי ₪ ביגע ות שולשו וני ב ₪1 = פוסטסקריפט, איפפויציה ולוחות: שער מו"ל: כתבי עת מובחרים בע"מ דיגיטל גרפיקס בע" עורך ראשי: רמי שיר .ו ,ינב גי בכ * ישגו גו 1-15 4 עב בי מ 1 משתתפים קבוע בי ב ל ניל גבעוני. רן פילוסוף, מארק רחנמן משחקים קבוע וע: יושי, בנץ, ריקי, סטאר 88 ו 2 ---ג' -- הנא פיד 1 פקס: א ₪3 דפוס: ₪ גצוי 1 ב ד ו בו ו גל "ג ץכ וו ג וי גניגי לגע ריש עו רלור ן. 2 - - 6 צילום: גדי קוג'וקרו [ ו גג עורך לשוני: ד. שביט ומע" ₪ כל הזכויות שמורות ב ג ןי עיצוב גרפי: מיכל רון גרפיקה: נירה אלווד ו סדר: עליזה אור מעוכת סדו . 2 כר'ק - שנה ב מו 1+ 4 א'רר! תמודעות גצמ ב י ג יפנים". ג הנונ בי גי יי ל = * נובמבר 1994 ומדעישות מעולם המשחקים | הינוישי מ ובו וצ היב רק משחקי טלוויזיה מכשירים מכשירים - |( זְ 4. = .הררה הד ה ה הוה == .הוה ללודקן הדוי שי | ה ש, באמתי חצי ח'נם - פינת משחקי שא 511 עוד <2גו רוי גיי ןיינ ליעי וו 3 . 4 -ו רייו וי יי יי ילו ב" ג 2-0 בי מ וי ואסכ ע לביקזרת ספרים חדשים בל - ג ל היריוות הו תשובות לבעיות הכי מפריקות ₪5 תי בג ודיי בי ופי 4 גולם --הטיפול במחשב %. ספיד - מדור מהיר וו אק 2 [תעיךי ןי ג ע1ים "ג > כ בשוי ץ יי ו 5. וו אס ח מודעות אלימות בלי וקינ בוי קצת מאכזב יְ - 6. >אאסהדא6 - מש | אסטרטגיה וקרבות. בסגנון | 2-2 נוי +( .גו הפרטיי לסופה 2 הבר חוזר אחייניו גי מועדון - מבצע .יו וו -- ו 8 + שש ל- , זז ו .ות 1 שש יי - ס 1 ל 1 ו שו * | )6סאטס טולה רז רו ר- -. הרט - פינת משחקי [ב 0 בי | פד ₪ ו םב 3 מו | "ו - 1 | ונופ 4 וניק, נולד 6. אוטוטו - סקירות קצרות 2 > גל בין ו כ "וו ₪ אי . ובו וג <שי ןגי וי ה יי יי ג כפ ומשזלשות - סוניק וימי יגוי חוזר. עס תרבו צרות לגים-גירי [ לבייג 4. סוניק זנאקלס - מהפפה = | למשחקים שעחייו בשלבי במשפחת נמי ו יע משחק תואס לפר עוד 9 ז מדו ןי'ג ממ)ךא )ו ועכשש, כולם יודעים: רק בים מו פריק הפי מעודכן, הכי -*) ויהי למועי ולא שוכתים למספו לחבו'ה על מוסף הטיפיס המדליק! +" וי לשתק את מחעובך! ה יי שריי ל העתקה = = - של דיסקט יבולה להדביק אה מהשבך %]] ₪ ו וו אוש א > מקם-. ב .| ₪ הככש | = לרוכשים מנוי שנתי נשלחות גרסאות מעודכנות של 5]ה5טאו/ 4 פעמים בשנה. - בעם שו רק ערק צקאו שש רצו ןך, דוד ד ברו .וו -2%% נש ושבכו נש | כ ג[ בשו 13 ה ג א ג ג עו מ 11 בכ רבפ רו ב ד פמ ו ג ער ו ו ער ד ער ו ייוו == 1-ה קדשות * חורשות * חדשות *י הדשגו * זודשות * חדשות * חדשות י דודשות - חדשות י חצשות * חדשות - חדשות י חדשות י חדשות * חרשות *:חדשנת * חרשות = דש שו * מודשות * חרשות * חרשות * חדשנגת - רשוה י חרשופ * חודשות " חדשות * חדשות " ודשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * הדשגת * חדשו תה י חדשות * החדשוה - .<- שו * ה ת* חדש שות * 1 * הז שת * זוז וז * חדשו ווות ' * הרש ות * ה תי חו ות * ה ₪ * חדע ו * חב * הדשן ווה * וזו * זורש ות * ה * הן 1י החדו ות * וו ָָ' וזד'ש ות * הו 4 * ודו לו וו 1 רשו + חר/ | 1* חדשו ו * ודו 2 1 ןי וד * הז שו | ת * הוע עו חי השס ממ רשמ * חדשות י ו 0 11 יי טגה בדיטני סגה פתחה מרכז ענק באפקוט. אפקוט, למי שאינו יודע, | צמוד לדיסניוולרד שבאורלנו ארצות-הברית. זהו מרכז אדיר בו יש תצוגות מרהיבות. במרכז סגה, יהיו 140 מכשירי מגחדרייב, גיים- גיר ומגה סידי. בהמשך, מובטח שהמרכז יעודכן במכשירים החדשים ביותר של סגה. במקום ניתן לשחק בחינם בעשרות משחקים שונים של סגה. בין השאר מופעל במקום "ערוץ סגה", המאפשר לקלוט משחקים, כמו בכבלים, ללא צורך בקלטות המשחק! סגה זה לא רק מעוחקי טלוויזיה בסגה רוצים שנדע, שסגה היא לא רק יצרנית של משחקי טלוויזיה ומסופי משחק. סגה זו גם חברה של. צעצועים! מי שחושב על בובות סוניק - טועה. בסגה מתכננים סידרה של משחקים ניידים, כמו הגיים-גיר אבל רק משחק אחד. משחקים אלו יהיו יחסית זולים מאוד, משהו כמו 75 דולר למשחק. פודס הוא משחק, שמחכה את התנועות של עד שישה שחקנים והופך את התנועה להבזקי אור וקול. פיקו הוא מעין מגהדרייב לילדים בני שלוש עד שבע! הוא מתחבר לטלוויזיה ומריץ לומדות. פיקו כבר נמכר למעלה משנה ביפן וזוכה שם להצלחה מרובה! ובסגה גם מתכננים יומן ממוחשב, שמאפשר גם לשחק, גם לשדר הודעות ועוד. המכשיר, 1₪7000, יעלה בחו"ל כשמונים דולר בלבד. וזה כמובן 1 ההתחלה של תעשיה חדשה, אצל סגה... שו זי חדשות * חדשות * חדשן "' * הדשות * חדשות י* חדשותי חדשות: * תצשות * חורשות י חדשות י דודשות * חדשות * חדשו י נינטנדו יצאה בהכרזה מרשימה: מהירות השעון של המעבד הגרפי של המכשיר החדש, האולטרא-64, תהיה 500 מגהרץ! המעבד פותח במעבדות של חברת רמבוס, והוא יאפשר להפיק תמונות תלת-מימדיות, כפי שהבטיחו בנינטנדו בהתחלה. בעזרת המעבד הזה, נינטנדו גם תצליח לשמור על מחיר יחסית נמוך למכשיר. רק 250 דולר בחו"ל. נינטנדו גם רכשה ציוד ותוכנות לפיתוח גרפיקה תלת-מימדית עבור משחקיה. את התוכנה היא רכשה אצל חברת 1 ₪586 1.115, שעל התוכנה שלה אמעשסק סד )א]אא, יצרו את הסרטים פארק היורה ושליחות קטלנית 2. מה רע בגויסטיק? בעכבר? או אפילו סתם מקלדת! ובכ, שאלה ללא מענה. דבר | אחד בשטות: חברת בילבו החליטה להוציא מקלדת עם שלושה כפתורים, המופעלת דרך הרגליים. כמובן, שהמקלדת נראית בדיוק כמו דוושה! ניתן | לתכנת | את המקלדת הזו כדי שתחליף כל שלושה מקשים שתבחרו.. המקלדת מיועדת לפי.סי. ומחירה בחו"ל, כ-270 דולר.. -- בסיירה חוגגים את יומולדת ה-15 של החברה! ואיך חוגגים יומולדת בחברה כזו גדולה ומפורסמתז פשוט מוציאים שני תקליטורים ובהם אוסף משחקים. התקליטור הראשון מוקדש לסידרת המשחקים "משימה בחלל". בתקליטור יהיו כל המשחקים, כולל המשחק הראשון-ראשון בסידרה שהיה מבוסס על ממשק כתיבה ולא על ממשק התמונות! בנוסף, על התקליטור נמצא סיפור המשחק והתפתחותו ההיסטורית וסרטון וידאו קצר ובו ראיונות עם מפיקי הסידרה. וגם, לקינוח, משחקונים קצרים! התקליטור השני, כצפוי, מוקדש ל"משימת המלך". גם כאן יהיו כל ששת המשחקים הראשונים בסידרה, תמונות מתוך ביקורות בעיתונים משחקים, משחק טריוויה, ראיון עם יוצרת הסידרה רוברטה ויליאמס ועוד. מזל טוב סיירה! השמועות עפות מהר! בסגה מתכננים להסב כמה משחקי תקליטור, שיצאו למגה סי.די. לכונן התקליטור של המחשב הביתי! מדובר בינתיים בשלושה משחקים: כספפהקז51, ה6דואו5 ₪.1פטסכ ץג אד ד 10א. אבל, אם לא יעשו במשחקים שינוי בגרפיקה, צפויה לפריקים אכזבה עמוקה, וגם לסגה: כזכור וכידוע, המגהדרייב תומך ב-64 צבעים בלבד, דבר שלא ימצא-חן בעיני בעלי מסכי הסופר /.6/! * רשו + חרשות * דשה י זחדשות * הדש ל | ונב ד .. שזדו * 3 1% דש דש 42 5% . ו ו / % -- 2 4 מיראז' מולטימדיה בע"מ אלנב' 76 תל-אביב טל:05-5105764 עיצוב: אדריאן לוזדן 0ל:5103205 -03 ,. ל :םתד | ל שח | 1 | הל ןח ב הו מאת: אבי פישמן שאלה זו ניתן לחלק לשלושה מישורים: ביצועי המכשיר, כיצד עומד ה"3207 מול מכשירים מתוכננים וקיימים והשלישי: מהי מידת התמיכה במכשיר. שיפסו לכ לכיצועיס תחילה נפרט על הביצועים של ה07כ3 ועל נתוניו הטכניים: א. קולט רק תקליטורים, מ-4 סוגים: 1 60 300 - תקליטורים מיוחדים ל-3₪07 (משחקים, לומדות וכו'). 2 60 ס1פ!ז - תקליטורים המכילים פלט שמע (שירים, מנגינות וכו'). 3 600 - תקליטורי שמע המכילים גם תמונות לתצוגה על מסך. עם זאת המערכת אינה תומכת ב-.₪0כי) סתפאשדאת) (1168ז 028. 4 62 4070 - דיסקים המכילים תמונות, אפשר לשנות את התצוגה בדרכים שונות. ב. כיוון שמדיסק ניתן רק לקרוא מידע (85 = ₪00 צתסואטוא צ'1אס) לא ניתן לשמור תוצאות גבוהות של משחקים או לשמור משחק במצב מסויים. לשם כך קיימת בטרייה 8א32 - המובנית בתוך המכשיר. ג. ניתן לחבר את ה307 למערכת סטריאו לשם הגברת איכות הקול. ד. ה-0 .601801 של ה"0כ3 דומה בעיצובו ל-ג של הסופר נינטנדו. הוא כולל 7 כפתורים (3 רגילים, 2 מלמעלה, צ.זק/5זץ ו5707), חיבור לאוזניות, מדד ווליום, כפתור שליטה ויציאת הרחבה ל-כו/ .601801 אחר (ובאופן כזה ליצו רשרשרת של מקסימום 8 שחקנים). ה. הנתונים הטכניים של ה-0כ3: מלכשירים מכעוירים 5 יו" / <- ו ₪ וו ו | , 0/8 "9 '* > 0 מ ע ל כאפת כיום, בשלהי תקופת ה-6 ביט, מוכרזות הרבה מכונות מעוחקים הדעוות, הלקן הורחבו למכעשירים קיימים (כמו ה-<32) וחלקן הגדול יותר מכשירים עצמאיים. אחד ממכעירים "הדור החדש", עשקיים כבר בעולם וכעת גםו בישראל. הוא ה- 541 (או 300) מבית פאנאטוניק. בימים אלה מתחיל עוווקו עול חלוץ מהפיכת ה-64/532 ביט בארץ במחיר עול 2000 עויח. אז למי ולמה כדאי להוציא טכום כזה על מערכת משחקים? 1 מעבד ראשי - ₪156 817 32 (מהירות 82]א 12.5). מעבד משני - ?5 817 16. 2. גרפיקה - רזולוציה 640480 (רזולוציה סטנדרטית של טלויזיה רגילה). מספר צבעים בו-זמנית על המסך: מקסימום 7 מילליון. ב- צוא? (ספסוצ אסודסוא 1זזט;) - רזולוציה של 0 ומקסימום 32 אלף צבעים בו-זמנית על המסך. 3 צליל - סטריאופוני 16 ביט, איכות דגימת צליל ברמה הגבוהה ביותר. 4 כונן דיסקים - מהירות כפולה. 5. יציאת 1050ש-5 לחדות תמונה מקסימלית. יש לו תתוות כעת נבחן את ה-0כ3 מול מערכות "הדור החדש" האחרות: 1 כ1504-6א (כונן התקליטור למגהדרייב): איכות תמונה ירודה, שני מעבדי 16 ביט, (אחד מהם שייך למגהדרייב) העובדים במקביל. המחיר הכולל נמוך במעט ממחיר ה-0כ3 ולכן לא קיימת כאן תחרות של ממש. 2. 101(8: מכונת המשחק החדשה של אטארי, מהירה עם גרפיקה וצליל חזקים ויריבים קשוחים ל-300 ומחיר נמוך *ותר. עם זאת, היגואר מקבל רק קרטרידג'ים ולכן יכול לטפל במשחקים בעלי נפח זיכרון כמו של מערכות ה-16 ביט. כונן התקליטור של היגואר בר-תחרות ל-3007, אך מחירו יהיה בערך כמו היגואר ולכן השילוב יעלה הרבה יותר. גם תאריך שווקו עדיין אינו ברור. 4. 64 /11.78): מכונת 64-הביט האדירה של נינטנדו בשיתוף סיליקון-גרפיקס. בתכנון, מפרט טכני חזק מה-300. אך יריץ רק קלטות (קרטרידג'ים). השיווק יתחיל רק בעוד כשנה ולכן אין תחרות ישירה. 5. א-25: מכונת המשחק החדשה של סוני. המפרט הטכני כמעט זהה ל-320. ישווק בארצות-הברית מהשנה הבאה וכך גם בוק 4-8 , 98 9 בישראל. זו מכונה מרשימה מאודי 6. !אסא כסס-: הדור הבא של ה-21(0 המפורסם מבית חברת 6אא. מכשיר שלא הגיע לארץ בהתחלה בגלל חרם הנפט הערבי ואחר-כך בגלל המחיר... ולכן גם ה-א= לא יגיע כל-כך מהר. 7 וא0א 62 50-0₪0א: מחירו יהיה כנראה 500 דולר בקירוב. אין צורך להרחיב. מכונה אדירה, יקרה פחד, שיש ממנה כמה יחידות בודדות בלבד בארץ! 8 ו-6: כונן התקליטור של פיליפס, המתחבר ישירות לטלוויזיה לצרכי משחק והקרנת סרטים. יש לו מעט תמיכה בארץ, אם כי מדברים על תחילת יבוא רציני יותר של המכשיר. בינתיים לא מומלץ להשקיע בו, אם כי המכשיר בהחלט איכותי. 9 מץזד) 1.5₪: תגידו | ו לאבא פיוניר והוא יגיד לכם שי רמקולים למכונית... אבל, החברה הזו מייצרת מכשיר יקר ותואם כ6-/150א. מכשיר מעניין, אך ספק אם נזכה לראות אותו על מדפי החנויות... 0 6032 1103א: פחות טוב טכנית מה-307 ואין מספיק תמיכה בארץ. בארצות-הברית פשט את הרגל, באירופה מצליח לא רע אבל עם הרבה קשיים. א .5 מכונת 64-הביט של סגה. המפרט הטכני דומה ל-30. ה-א541718 תריץ גם קרטרידג'ים (של ה-א32) וגם דיסקים. אך המכשיר יצא רק עוד מספר חודשים ובינתיים ה307 צובר תאוצה ומתחזק. יש הרבה שמועות, ש-07כ3 מדשדש, מצוי בקשיים, שהוא יקר מדי ועוד. לכן, מחירו של המכשיר הוזל בצורה משמעותית. חברת סמסונג הקוריאנית, עומדת לשווק את המכשיר במזרח- הרחוק (ביפאן המכשיר מצליח די טוב כבר עכשיו), היא גם תייצר מכשיר שיקרא 0כ3 גולדסטאר. א. לרוכשי ה"סס3 או הדיסקטים ינתנו הטבות ומבצעים שונים. ב. בקרוב תצא לשוק הרחבת 64- ביט ל-30. החברה המייבאת את ה-0כ3 לישראל, מגאסון, מתחייבת לקחת על 3 5 36 2 (| 5 עצמה את עלות הרכבת ההרחבה (אולם לא את מחיר ההרחבה עצמה). ג. הרחבה נוספת ל-300 שתצא בעתיד תאפשר הצגת סרטי וידאו באורך מלא על דיסקים ובאיכות גבוהה. ד. חברת 18₪5א/0 1.58 א164א5וא הציגה לאחרונה אקדח, הדומה מאוד לאקדח שקונאמי צרפה לאריזת המשחק 68ראטא זה1דם.1. אקדח זה תואם גם את משחקי כונן התקליטור של סגה, ומתאים למשחקי היריות המפורסמים של החברה: משא6טוא 06 פגוא, מי ירה בג'וני רוק ועוד. ה. ה-3₪00 נתמך על-ידי בתי התוכנה המפורסמים והאיכותיים ביותר כמו: 6ד זי ,פמדצפס1ס₪ |אואד56ת5 ,6זאספגאגאק ,צא. זק את דא ,דא א6אא) ,65]אאצפ 600 ,מ]א0 1.4558 אזסאז ,6אז661.4 ועוד. ו. לאחרונה פורסמה רשימה מפוארת של כמאה משחקים שיצאו בקרוב למכשיר. הנה רק כמה מהמשחקים הקיימים או כאלו שיצאו ממש בקרוב: 2 פד1 10 דח ד5 המק 5 ,2 דמואסא .]ג דמסוא ,ספאטד ד ,א00 530 [אאטוא 5 5'א 0 כ ,2 .01אדאס6 סא ,זג ממקנז5 אטאתצתת פ'אסאג ופ סח ,אמסא אואס6 סאוו אאגץ 5516 אט ,א850 חוד אמאד אד ,מת א66וא ס6סס סגא ,מצזד)אג אדא אסזד 058 דאפצ ועוד רבים אחרים. א. יישומיו של ה-300 אינם מסתכמים במשחקים בלבד. ב. אין אף מערכת אחת שיכולה לעמוד מעל ה07כ3 במפרט טכני בטווח של חצי שנה עד שנה הקרובים. ג. מחירו, ביחס למערכות מתחרות, לא גבוה. ניתן לקבוע בוודאות גבוהה, שה-0כ3 הוא אחד המכשירים הטובים ביותר שקיימים כיום בשוק הישראלי, אבל הוא בהחלט לא מבייש את התחרות של שוק המשחקים העולמי. משחקי ₪5 /ו5א 51 רבים נוצרו בבתים פרטיים, על המסופים של פריקים למשחקים. אבל ישנן כמה חברות, שדרך השיווק שלהן מתבסס על מאג ומ 51. למשל, הטירה הנאצית, ,ואססס מא פחהד עס זו ,מאסד5 אאג.1ם ..11המאוק שזקם הם רק תחילתה של רשימה ארוכה מאוד של משחקים, שהתבססו בצורת ה-5 אע 1. החברות שיצרו את המשחקים האלו העדיפו, לא לפרסם אותם בעיתונים, לא לפזר דיסקטים עם 0וא5 של המשחק (כלומר עם קטע הדגמה), אלא לתת לכם משחק שלם, פשוט כמה שעות טובות של הנאה. למה? כי הן מאמינים שאחרי שתהנו מהמשחק, תרצו לקנות עוד שלבים שלו. במשחקי ה-א או 51 יש כמה הגבלות. מצד אחד מותר להעתיק אותם כמה שרוצים, לחלק לכל השכונה. מותר! אסור למכור אותם! כלומר, מותר לגבות כסף עבור הדיסקט, עבור המעטפה והמשלוח בדואר, אבל אסור לגבות כסף עבור המשחק עצמו! חלק ממשחקי ה-א אומא 511 מחולקים לתקופת זמן. נסו שבוע. מצא-חן - שלמו כסף. לא מצא-חן, תעבירו הלאה לחברים. משחקים אחרים, מוגבלים בשלבים, ועוד. ובכל זאת, נחזור לשאלה המרכזית: "אם אני מקבל את המשחק בחינם, אז למה אני צריך לשלם?" עולם ה-א שומ 511 הוא עולם מוזר. זהו משחק של הגינות. אף אחד לא עוקב אחריכם. אף אחד לא בודק אם אתם משלמים. המשחקים אפילו לא מוחקים את עצמם אחר חודש... סומכים על ההגינות שלכם. רוב היצרנים, חברות מפורסמות כמו: 5 םוא 6זקם ,ממססק)ג ,מאה וד?50 פ1 ועוד, לא מבקשות מכם לשלם סתם. מי שמשלם מקבל בונוסים! מקבלים עוד שלבים, גירסאות מתוקנות ומורחובת של המשחק. ספרי הדרכה, קודים סודיים לחיזוקי-כוח ועוד. בדרך כלל, התשלום המבוקש נמוך למדי. זה מתחיל במשהו כמו עשרה שקלים ולא עובר את השלושים דולר. שיטת ה-םא /ו80 511 מבטיחה לכם דבר אחד: לפני ששילמתם שקל אחד, בדקתם את המשחק ומצאתם, שהוא מתאים לטעם האישי שלכם במשחקים. יש משחקים טובים, יש עולם משחקי ה-2₪5/= 5 מבלבל רבים: "אם אני יכול לקבל בחינם, אז למה אני צריך לשלם? מה אני, פראייר?" משחקים מעולים ויש משחקים ממש גרועים. אבל אתם מחליטים אם המשחק שווה את הכסף! הוקוס פוקוס זהו משחק חדש מבית 20025₪/. אחת החברות הגדולות בעולם בתחום ה-₪א א 51. כיאה לחברה מקצועית מודרנית, המשחק מחייב מחשב א3865 ומעלה, 580% פנויים בזכרון, מסך עם כרטיס /6/ ומומלץ גם כרטיס-קול כלשהו. הוקוס פוקוס הוא משחק פלטפורמות בו אתה מגלם את שוליית הקוסם הצעיר. עליך לסרוק את השרידים של טירה עתיקה. ת'כלס, זהו מבוך שמפוצץ במפלצות, אוצרות, טריקים, חידות ומלכודות. בכל שלב יש כמה כדורי-בדולח אותם עליך לאסוף. ברגע שמצאת את הכדור האחרון, הושלמה המשימה של השלב ותעבור ישר לשלב הבא. באותה מידה, חשוב לאסוף את האוצרות, שיזכו אותך בנקודות. אם תאסוף את כל האוצרות, כולל אלו המצויים בחדרים סודיים, תזכה לבונוס מיוחד. בגירסת ה-א שו 5118 תוכלו לבדוק עולם שלם, מלא בשלבים והפתעות בסגנון משחקי מאריו של נינטנדו. הגרפיקה טובה, המוסיקה מכניסה לאווירה, שליטה מאוד פשוטה ומאוד נוחה בשוליית הקוסם. אלו מבטיחים משחק מהנה לאורך זמן, בעיקר למי שירכוש את כל המשחק! מומלץ לחובבי הסגנון! החיפושי אחר דוקטור ריפטייד הוא שילוב מהנה | של משחק | פעולה והרפתקאות ביותר תת-זימי. כאשר תחליק לתפקידך החדש, תצטרך לחפש, למצוא ולחסל את הדוקטור הרשע. הבעיה, שאף אחד לא יודע איפה בדיוק הוא נמצא... מה תעשה! תכנס לצוללת שלך ותתחיל לשוט בשלבים השונים, לחסל יצורים תת-ימיים אכזריים, תמצא אוצרות, חיזוקי-כוח שונים, מפתחות למעברים שונים, תפעיל מתגים שונים ועוד. נשמע קצת פשוט אבל, כאשר צריך לחפש את המפתחות וכל השאר תחת לחץ של מלאי החמצן, המשחק נעשה קצת יותר מורכב. חשוב מאוד לחדש את מלאי החמצן על-ידי מציאת אוויר או על-ידי עליה לפני-המים. למשחק יש גרפיקה טובה, צליל קצת מעצבן, שליטה טובה בצוללת וכלי הנשק והוא מבטיח הרבה הנאה למרות, שהמשחק אינו גדול במיוחד... צו.- 4 א חא - .] 7 רא 7 רא" גרש ] צ ררש זוא | ו ..ה. רויד ₪3םה . | % ] |ש ]// ( ) / 1 ן | ו | 5 | ")| ל 4 | .הת 4 ד. 2" /... 4 %. [ 2.. - . ע | שיחק: איתי ממש בזמן האחרון הזירה העיראקית חזרה להתחמם. העיראקים התקרבו לגבול עם כווית, האמריקאים שלחו כמה נושאות-מטוסים, הפוליטיקאים התרוצצו בעולם ו...בינתיים שקט. ולמרות השקט הזה, חברת קצוא, יצאה עם משחק מלחמה, שמחזיר אותנו למפרץ הפרסיי החלק הראשון של המשחק "מבצע זאב", שולח את החיילים האמריקאים לחסל צלפים עיראקים. יש לך מספר מוגבל של חיילים והם חייבים לחצות את המסך בשלום. אם אתה לא תחסל את העיראקים, הם יפוצצו לך את הראש... החלק השני של המשחק, נקרא "צוות הטילים". כאן אתה מפקד על צוות מפעילי טילי פטריוט, הנלחמים בטילי הסקאד העיראקים. עליך להציל את התושבים החפים-מפשע מהרס וחורבן... למרבה הצער, כל המשחק אינו מתעלה לרמה גבוהה מדי. למרות שזהו משחק שא /ו= ₪ 1ז5, שאפשר להשיג ולנסות אותו בחינם, אתה ממש לא חייב להתאמץ. יש משחקים ששווים הרבה יותר ממנו... פריקים רבים ודאי מתחילים לקבל את התחושה, שיש רק משחקי שא או 6 טובים. אז אנחנו מכריזים בזאת, שלמרבה הצער יש כמה נפילות, שכדאי אפילו לא להטעין אותן לכונן הקשיח... זה אחד מאותם המשחקים. יש כאן שילוב של משחק מכות בעולם דימיוני. מי שרוצה, יכול אפילו לעצב את הדמויות שלו אבל כל השאר פשוט על הפנים: גרפיקה חלשה, אנימציה קופצנית, צליל מחריש אוזניים ויריבים ממוחשבים מחרידים' אז תזכרו - הוזהרתם! שיחק: גיל יש כמה המצאות משונות במשחקים שהחבר'ה מייצרים בבית. במשחק הזה, למשל, שתי קבוצות רובוטים נלחמות זו בזו. מטרת המשחק, לחסל את המנהיג היריב. אז מה חדש? במשחק הזה, אתה צריך להציב את הרובוטים שלך על המפה, למקםט אותם בצורה הטובה ביותר לדעתך, ללחוץ על המקלדת והקרב מתחיל! עכשיו אתח לא עושה כלום, המחשב עושה את העבודה בשבילך ומחשב מי היתה האסטרטגיה הכי טובה.. למשחק יש בעיה אחת גדולה: הגרפיקה קטנה מדי ולכן הקרב נראה מאוד משעמם. וחוץ מזה, המחשב לא מספיק מתוחכם כדי לפתח קרבות רציניים מדי... ובכל זאת, הרעיון נחמד ויקסום לכמה משוגעים שביניכם... א ₪ ה ךש המדור של חצי חינם עורר אצלכם תגובות אדירות. מדי יום מתקשרים אלינו פריקים רבים ושואלים היכן אפשר להשיג את במשחקים. כן, יש לנו את המשחקים. אבל סליחה, אנחנו לא מסוגלים להפיץ אותם. אין לנו אפשרות, כרגע, לעסוק במשלוח של עשרות ומאות משחקים לקוראים השונים והרבים. אבל... היכונו להפתעה מיוחדת, שאנו מכינים לכם לקראת גיליון חנוכה! מי הסופר האמיתי? קראתי | את הכתבה ‏ על דאתתד אמק 2 אמדהסזת החדש למגהדרייב ולסופר נינטנדו. | ראיתי את שתי הגירסאות ולדעתי גירסת המגהדרייב חלשה מאוד לעומת גירסת הסופר-נינטנדו, בגרפיקה, צליל ובכלל. לפי כתבתכם אתם טוענים שגירסת המגהדרייב דומה לגירסת המכונה. וזה בכלל לא נכון! גירסת הסופר-נינטנדו היא עם גרפיקה וצליל מעולה שחשבתי שאני משחק במכונה. מה אתכם? אתם לטובת סגה? ציפיתי מכם להרבה יותר... אלדד אשל - בת"ים אנחנו לטובת המשחקים והפריקים ולא לטובת המכשירים! את הציונים נתנו שני כתבים שונים. כל אחד כתב את דעתו על המשחק ואנחנו פירסמנו. אם אתה לא מסכים לדעתו של הכתב, שלח אלינו כ מנוי לפתוח את החלונות חלונות לילדים סביבת ההפעלה "חלונות", מהווה חלק מרכזי מחיי היומיום של המחשב. פריקים רבים מפעילים את המחשב ולא נשארים במערכת ההפעלה של 5 - הם ישר מפעילים את חלונות. משם הם מעתיקים קבצים, מפעילים תוכנות ומשחקים ועוד מאות אפשרויות נוספות. אבל מסתבר, שרוב הפריקים לא מכירים טוב את מערכת חלונות. הם מכירים כמה פקודות מרכזיות, כמו העתק, פתח קובץ ושמור קובץ. בשביל זה, הם באמת לא חייבים אתחלונות, אפילו שיש עברית על המסך (בחלק מהגירסאות). לכן יצא ספר נחמד, צבעוני, ומיועד דווקא לפריקים הצעירים יותר. הספר מסביר את הצעדים הראשונים של עבודה עם המחשב ועובר לפקודות של חלונות. הספר "חלונות לילדים", תורגם לעברית ויצא בהוצאת "פוקוס". מכתב ואנחנו נדפיס אותו... וזה מה שאנחנו עושים עכשיו! צייר: אמיר בוכלטר - רמה"ש איפה הם? אני קורא שרוף של העיתון. אני ומאוד מרוצה. כשאני הולך לחנושות ואפילו לחברים, אני מגה משחקים חדשים שעוד לא כתבתם עליהם ביקורת. למשל, לא כתבתם שום דבר על 2 אססקאג1. אשמח לקבל את תגובתכם! יוני אידלסון - תל-אביב תשובת המערכת: אתה צודק. אבל מה לעשות, בפריק יש רק 64 עמודים, מהם 16 טיפים, 2 פוסטר, ושער... ולכן, אנחנו נאלצים להתפשר ולפרסם רק חלק מהמשחקים. אגב, תעשה חשבון, שמדי חודש יוצאים לחנויות בארץ ובעולם, כמה מאות משחקים! אז איפה נכניס את כולם? למרבה הצער, אם נוסיף עמודים רבים העיתון יתייקר ולא בטוח שאז כולם יקנו אותו... בקיצור, בעיות כלכליות שבאמת לא צריכות להטריד אותך. אתה צודק! רק ציונים יש לי רעיון למדור חדש: משחקים שיצאו, שאין זמן לכתוב עליהם, או אפילו שאין מספיק מקום בשבילם בעיתון ואז אתם תפרסמו רק את הציונים שלהם... אבל.. יניב מנוס - רעננה תשובת המערכת: רעיון נחמד וטוב. זה גם בערך מה שאנחנו עושים במדורי הספיד שלנו: תאור קצר של המשחק וציונים. שיעורים בחלונות הוצאת הוד עמי, מייבאת לארץ תקליטור לימוד לחלונות. התקליטור, דובהר אנגלית בלבד יסביר וילמד, בתוך שעות ספורות בלבד, כיצד יש לנצל טוב יותר את מערכת חלונות. על התקליטור יש 30 שיעורים מרתקים, מהפקודות הפשוטות ועד לפעולות הכי מורכבות! מי שמעונין, התקליטור נקרא: "ן.3 5שוססאז/ו סם סד אאגא.ז". 1 6שצכ אש פריקים רבים מסתבכים עם הפקודות השונות של סביבת חלונות. איך בדיוק מעתיקים קובץ, מה עושה פקודה זו ומה עושה פקודה אחרת. ובקיצור, אין ספק, שאם היה ספר, שהוא בעצם מילון פקודות, הוא היה עוזר. אז הספר הזה קיים. הוא מיועד לא רק לפריקים מתחילים, אלא גם לאלה, שמכירים את המחשב טוב מאוד אבל לא זוכרים בעל-פה את כל מאות הפקודות השונות. הספר, "3.1 5אוסשאז/ש מדריך פקודות באנגלית ובעברית" הוא תרגום לעברית, שנעשה בהוצאת "הוד-עמי". בעזרת הספר תוכלו להפעיל את חלונות, לארגן את ספרית המשחקים שלכס ואפילו להאיץ את ביצועי המחשב. כשאתם קונים משחק מחשב ב03?'/] אתם קונים על בטוח! התקנתם את המשחק והוא לא לטעמכם, מכל סיבה שהיא, החזירו אותו לל?'] במצב תקין וקבלו זיכוי למשחק אחו. בואו ל0?'/ ותהנו מקניה נוחה, תמיכה צמודה ויחס אישי. סניף תל-אביב: רח' אבן-גבירול 60, טל' 03-6961826. סניף הרצליה: סוקולוב 29 (פסז' סטאר), טל' 09-589077. כ 4 4 2% . ,.- , -] יו . היסטוזריה רז ליחה, אבל פשוט א " אפשר בלי כמה משפטים | מפוצצים | על ההיסטוריה | של סירה, משפחת ויליאמס והמורשת של משימת המלך! א ז זה התחיל בשנות " (השמונים | המוקדמות, בדיוק כאשר |א8] החלה ביצור של המחשב הביתי הראשון שלה, חידוע בכינויו "פי.סי"! ]א8] חיפשה דרך להראות לקהל, שהמחשב החדש שלה, עם מעבד 16 ביט, 256% זיכרון ב-וא/₪, כונן קשיח אדיר של 0 מגה ומהירות שעון של משהו כמו 7 מגהרץ - מסוגל להגיע | לאפקטים שטרם נראו כמותם בעבר. למשל צליל איכותי (שנשמע כמו צווחה של עכבר שחוט!) גרפיקה מרשימה (שנראתה כמו ציור של קוף) ועוד. ואיך משכנעים את הקהל, שהמחשב שלך באמת כל כך '1 ₪ '.. . . . 9 | : 5 ; וע)| -- / = 4% ב ב 0 - 21 טפ טוב? פשוט מאוד. פונים למשפחת ויליאמס, וליתר דיוק | לקן ולרוברטה, ומזמינים אצלם משחק, שיציג | את הביצועים המרשימים של המחשב. וכך נולדה סידרת משחקי המחשב היוקרתית ביותר בעולם - משימת המלךי! ' משך השנים שחלפו מאז, יצאו עוד ועוד משחקים בסידרה. כמעט כל משחק הציג את השינוי הדרמתי שחל עם התפתחות המחשב: צליל יותר איכותי, גרפיקה ו ₪ צבעונית ואת הממשק הנוח ביותר בעולם. צריך לזכור, שבמשחקים הראשונים | היה צריך להקליד משפטים שלמים, בלי אף שגיאת אנגלית, כדי שמשהו יזוז על המסך! כיום, הממשק כל-כך פשוט, שכל מה שצריך לעשות זה לסמן עם העכבר על הפעולה, לסמן על החפץ או הדמות וקליק... וזה קרה רק לפני 4 שנים, כאשר יצא לשוק משימת המלך 5. משחק זה נמכר בחצי מיליון עותקים!י! - משימת המלך 4, משפחת 7 ויליאמס כבר ידעה, ‏ שאץן עתיד לרמקולים של המחשב. אז כאשר כרטיסי-הקול החלו פולשים לבתים במרץ, הם שכרו את שירותיו של המלחין וילאם גולדשטיין, כדי שילחין את המוסיקה למשחק. במקביל, הגרפיקה שופרה מאוד, הושם דגש | חזק | על אנימציה חלקה ונקיה | וגם | על עלילה יותר רצינית ומעמיקה. = מהפכה הבאה = נולדה במשימת המלך 6 - המשחק הועלה לראשונה גם על תקליטור! התקליטור איפשור למפתחים להשתמש בגרפיקה באיכות גבוהת4 ביותר, מוסיקה, דיבור. זה המשחק הראשון, ששיחרר את הפריקים| מהעומס הנפשוי של הפעלת המשחק והותיר להם דבר אחד - הנאה נטו מהמשחק עצמו! וחץ שימת המלך 7 אנו שונה מקודמיו! במשחק תפגשו דמוות מוכרות ואהובות משכבר הימים. זוהי הרפקתאה גרפית עם עלילה מורכבת, שכמובן ממשיכה בדיוק בנקודה בה נגמר המשחק הקודם. רק שהפעם, מדובר במשחק שדורש שני תקליטורים מלאים וצפופים! רק תזכרו, שזה התחיל בדיסקט של 360% בלבד... ובסיירה, כבר מדברים, על משימת המלך 8! ואגב, למי שדילג על עמוד החדשות, סיירה הוציאה תקליטור מיוחד ועליו כל המשחקים הראשונים בסידרה' מומלץ! רא וריש רשו ור לפָני שנים רבזת. - בר אמונו, המשחק* מתחיל בדיוק, | אבל ממש בדוק, במקום בו נגמר המשחק הראשון: ואלניס ורוזלה מטיילים ביער ודנים בעתידה של רוזלה. הדיון העיקרי עוסק בחיי הנישואין. רוזלה סבורה, שהיא עדיין צעירה ולא בשלה למחויבות של חיי הנישואין. אבל האם חושבת, שככל שרוזלה תקדים להנשא, כן יטב. ואלניס ורוזלה מתישבות לצד הבריכה. רוזלה בוהה במים, שעה שאמה ממשיכה להטיף לה במרץ על החשיבות של הנישואין ועד כמה חשוב שהיא, כאשה צעירה, תתחתן כבר. כאשר רוזלה בהתה במים, לפתע כאילו נפתחה דלת בתחתית הבריכה ומבעדה נשתקף מראה קסום. מוחה של רוזלה כמו הסתחרר וברגע של טרוף חושים היא זינקה לתוך המים ונעלמה! האם ההמומה, רצה אל שפת הבריכה ומבלי להסס, זינקה אחרי ביתה! המשחק מתחיל.. מהלך המשחק תצטרכו לשחק את רוזלה ואת אימה לסירוגין. המשחק מחולק לשמונה פרקים ואזורים גדולים מאוד, מלווים באנימציה באמת מרשימה. כמז סרמ ויר דבר הבולט ביותר במשחק, זה הגרפיקה שלו. | הוא נראה כמו סרט טוב של דיסני! תריסר גרפיקאים עבדו על המשחק וניסו לתת לו מראה צבעוני ומרשים. הגרפיקאי הראשי, דניס דוראל הודה בפני העיתונאים, שהוא קיבל השראה עצומה מ...אלאדין! אז מה הפלא, שאחרי שבעה חודשים של עבודה, התוצאה היא סרט מצויר אינטראקטיבי, מהטובים בעולם! אין פלא. זה משימת המלך 7! קרוב מאוד בחנויות בכל העולם. ועכשיו, כמו תמיד, מחכים ל... משימת המלך 8! שם המשחק: 7 51 6אזא שם המכשיר: פי.סי. ותואמיו שיחק: עמית גרפיקה - 97% רקעים מדהימים, אנימציה חלקה, הדמויות מוכרות היטב ויש כמה אפקטים גרפיים מרשימים ביותר! את הרקעים לקח שבועות ליצר! לפחות שבוע כל רק עוזה מורגש ונראה על המסך! צליל - 95% מוסיקה שמכניסה עמוק לאווירה, הרבה מאוד דיבור מסוגנן וכמובן אפקטים טובים. רמת משחק - 98% ממשק אדיר - כמו תמיד, שאינו מפספס שום דבר ומותיר את כל האתגר בחידות. חלק מהחידות פשוטות מאוד ובסגנון הישן, כך שלפריקים הותיקים יהיה די קל. אבל יש גם כמה חידות חדשות, מקוריות ואיכותיות. אורך חיים - 90% למרות שיש שמונה שלבים גדולים, ולמרות שצריך לשחק גם את ווזלה וגם את ואלניס, ברגע שתגמרו את המשחק העצום הזה (שני תקליטורים למי ששכח) אתם תארזו אותו במגירה... ציון כולל - 98% ההיסטוריה במיטבה. היו משחקים טובים יותר וטובים פחות בסידרה 0 אבל דבר אחד בטות: כל המשחקים היו מעולים. גם הפעם, אין אפילו פיספוס משמעותי אחד! חובה בכל בית! 2 , , ₪ = - ו 0 שם המכשיר: פי.סי. ותואמיו 1 האם חשבת פעם, איך הרגיש קולומבוס, כאשר יצא לעבר הודו וגילה בטעות את אמריקה? האם חשבת, מדוע קולומבוס נדד כל-כך רחוק? מה היתה מטרתו האמיתית? כיצד התנהגו אנשי הצוות שלו בלב- ים? ואיך היה במפגש עם האינדיאנים? גרפיקה - 88% גיה- ו לת לע ה ה מאוד במיוחד של מפות עתיקות, דמויות הכובשים (בנ בי ב שובייו של בתים, כלי-תחבורה, "תפאורת נוף" בהחלט מושים. צליל - 85% מוסיקה נחמדה, שמכניסה לאווירת התקופה, עם כמה ב[ייגן- ור ו של מדהימים. רמת משחק - 91% ב גנד ב כ ל ו את ספר ההוראות השמן, כדי לקבל תמונה מלאה של הכוחות במשחק. אבל, רוב הפריקים ידלגו על 130 עמודי האנגלית ויתחילו ללחוץ על הכפתורים בצורה מתסכלת.. אורך חיים - 95% משחק קלאסי, שמאפשו מ-- ו מ ו כו בלי להתעייף, ולהנות מההתפתחויות המדיניות השונות. הפריקים הצעירים ודאי יעדיפו משחקים מהירים יותר בסגנונם וינטשו אותו מהר יותר. רק לפריקים מנוסים וסבלניים ! ציון כולל - 90% משחק מאוד רציני ומאוד מיושב. מתאים וק למבוגרים באופי או סתם חנונים... כובשי העולם החדש הוד רוממותו המלך שלח אותך למשימה חשובה ביותר: לנדוד ברחבי כדור הארץ, לגלות ארצות ויבשות רחוקות כמו אמריקה ולכבוש אותן לפני היריבים מהאימפריות האחרות.. כן, זוהי רק דוגמא אחת של הדברים אותם המשחק הזה מציע לך. אתה יוצא לגלות את העולם הגדול. המלך שולח אותך. מדועז כי המלך רוצה להרחיב את גבולות האימפריה שלו, הוא רוצה למצוא שווקים חדשים לסוחרים ובקיצור - הוא רודף בצע וכוח. אבל אתה, בתור שליחו הנאמן, נחשף לבעיות קשות. אתה נפגש בתרבויות חדשות, אתה חייב להשיג את 8 שלחיהם של המלכים '. + המתחרים, עליך לארגן %*". ,> 5 צוות ממושמע. - המשחק מתחיל סמוך מאוד לגילוי אמריקה - | = לפני 500 שנה ונמשך עד למהפכה האמריקאית במאה ה- פ. בתחילת המשחק אתה מקבל ספינה קטנה עם צוות מצומצם למדי. אין לך |: מושג מה בדיוק מצפה |:: לך. לכן, אתה מחפש את המקום הראשון להתישב בו. מומלץ 7% -- ל הו | ה1 +אם: ₪5 מאוד, לפחות בפעם הראשונה, לשחק עם "הדרכה" של המחשב ברמת התירגול! אחרי שתקים את המושבה הראשונה, דברים יתחילו להתבהר. פתאום הצוות שלך יגדל, תצטרך להתחיל לסחור עם המקומיים. אתה צריך לדאוג, שהמושבה שלך תוכל לפעול באופן עצמאי ולתפקד גם בשעת חירום! המשחק מאפשר לך לשנות את פני ההיסטוריה! אתה מקבל את ההחלטות החשובות, החלטות שעלולות להפוך את אמריקה למושבה ספרדית, צרפתית או הולנדית. אתה תחליט, אם המושבה תמרוד שש במלך ותכריז על עצמאותה. בקיצור - אתה נכנס לעומק ההיסטוריה, במשחק שמתבסס על רקע המציאות, אבל אילו לסבתא היו גלגלים, בעולם היו מדברים היום רק עיברית... וזה התפקיד שלך! = את המשחק פיתח סיד מאייר, ששמו מפאר כמה משחקים מעולים מבית מיקרופרוז": הפיראטים, טייקון, 9ד:, ציוויליזציה ועוד. ו ממך במחיר הכי גבוה את המכשירים והקלטות המשומשים של: 3 (9 67.0 כו :ב ה עב 7 ו וו יוו צספם אס * חגתס פאס * ספס ספא * ההטסגז * סכ3 * כ6 ספ * אנחנו מוכרים קלטות ומכשירים חדשים ומשומשים לכל מסופי המשחק הקיימים! איך קונים משחק חדש או משומש! 1 הקניה נעשית בהזמנה טלפונית כדי לשמור לעצמכם את הזכות למחירים הנמוכים, עליכס למסור פרטים מזהים, טלפון, כתוכת, שם ואת הפרטים המלאים של כרטיס האשראי (ישראכרט או ויזה) המחירים בתוסף ל-10 ימים. המחיר לא כולל משלוח, 2 ניתן לשלוח צ'ק יש להתקשר בטלפון ולהזמין את המשחק לאחר ביצוע ההזמנה יש לשלוח את הצ'ק אל: "עולס המשחקים"* - ת"ד 4740 חיפה על הצ'ק צריך לרשום את מספר ההזמנה ואת הפרטיס המדויקים למשלוח הסחורה, הסחורה תשלח תוך 5 ימים לאחר בדיקת הצ'ק. 3 בתשלום בכרטיסי אשראי, הסחורה תשלח יום אחרי קבלת התשלום. איך מוכרים לנו משחק! ג עליך להתקשר אל "עולס המשחקים" ולמסור את רשימת המשחקים לפי סדר האיב הלועזי בטלפון יקבע מחיר לכל משחק: אס חסרה קופסא או ספר ההוראות יקבע מחיר מיוחד. 2 את המשחקים יש לשלוח אך ורק בדואר רשוס אס יש הפרש במחיר הקניה למחיר המכירה, יש לצרף את הציק או פרטי כרטיס האשראיי לסחורה. 3 התשלום ישלח 7 ימים לאחר קבלת הסחורה. זו המדיניות שלנו: 1 האחריות למשחק בתוקף ל-3 חודשים מהיום בו נשלחה הסחורה בצרוף הקבלה משחק פנום מוחלף באותו סוג משחק אין החזר כספי ואין החלפות. 2 משחקים שנשלחים חייבים להניע ארוזיס, נקיים, עס הוראות הפעלה ותקיניסם! משחק פגוס ישלח בחזרה על חשבונכם! יש לשלוח רק קלטות מקוריות! 3 ההזמנה מבוטלת אס התשלוס לא מגיע תוך 10 ימים. 64 אין אחריות לטעות בכתובת נא לרשוס בכתב"יד ברור עס מיקוד. 5 אס קנית משחק חדש, תוכל להחליפו תמורת 30 ש"ח. 62 5564/>עוכ א 5504 מחד אנא משחק טס מלים קאים הדש המייק 0 2098 5% 8-פחספקחחו5 0 29900 פותזוס] !0 5000:6 0 פב חא 8 5006 ₪ 0 9 1 500% ₪ 0 9 2 500% (2%9(0 3 500% 0 20 והַפַפק5 50% 0 0 9 הג 5008 299000 חפ -) 8 זיק 5 או 209 5083 9ו 00 99* 50 0 00 299 600 5187 ו 00 299 :64 581 0 00 299 וז וגו5 0 29900 51006 0 209 2 פוה )5086 59 0 9 506 ו 2% 1 6ַמָ !0 50/86 0 150 349 3 סֶג₪ !0 5008 0 0 8 זו 0 249 |6צת5 1 5 ₪0 249 2 סַ:בַחס 508 9 וו 9006 | 9 *,+*. 50 508 ₪ 0 99 ה התַח קב אוו 29 2 זוז 0 29900 3 פַסזם'] זפטחגד 0 %ז 0 100 293 ג פיז 9 א 1005 שיד ו 209 5 ,חא 0 100 299 וי ]16 גיא 0 00 799 2 = ₪ ודב 06ז 0 * 1 008 כֶסז שי 100 199 805 קז 0 29900 8 חי ז 0 50 349 8 588 0 550 99ב ₪86 28 / 2 * 88₪ עזי / שי 100 239 0 6 6 299 100 5 0ַנ מס 0 9 6886 זפלה אי0ז 16% 0 "6 כ 5 239 ,ה 5:3 5 . 10 2% 8 37 :וי 0 . תהו 3; 5 ו + בבל ! ?) פא" 4 7 309% גִפָ5 "יב ₪ .". , ' וג 'יעולם המשחקים'' מחל עו משחק שש משומש קש חורש המשוחק. 0 00 299 50 8 ץל6 00 9 6 237085 0 100 299 800% 6ס, 0 100 299 תו בה 0 100 299 הפק ופ זגו 0 0 49 הספיופחזהה-) וא 0 100 299 2 95/פהכ! !0 מַחוא ו 209 א] שפטזא יי ג ו6ָאיסוהחאא | 0 00 299 12 | 0 159 349 השס א צופסוסוה= ותו 0 0 9 וו | 9 249 2 100 1.0005 0 100 299 6 ₪ 8 %!ו ה | כב 0 29900 ַמְבַיזָ") השיגב יי 5 ₪ 90 249 6 5 +08 ₪ ₪ 19 0% 06 ₪ ₪ 59 9ו 5 0 0 100 299 3 6 8 !הק -"- 9‏ * > אחז הס 29000 טא גוס 0 159 349 2 ו8פיהסא כ עונזד 20 0058 הָ. והמו 90 ג ג%8 249 06% יא 77 49 הש 299000 צזפההטטט0 0 0 9 צְסַסִפכגץ 90 100 299 1 6 0 00 299 3 ז8ו5 ופג!חפיק 0 100 299 6 ס! אתו 0 0 4% ווק 0 100 299 ו זפאיסק או 709 2 ו0ו608זק 0 4 וי 0 100 293 ופ 331658 5 10 299 5% אסם רוגה % 99 3 ססוג 100 299 קו7 5% .8 ₪60 0 ו 299 5 נימָז נא 1 ₪853 3036 100 בב ]סועה וז 5 סְסססס ₪0 5 100 299 סיג !₪0 :סה 5 לכי בָפָרָ 3 15008 חוכה ₪4 % 19 1 88841 אסְבבַ"5 0 00 039 8 5 בָפ? 3 סֶסַ7ח5 | 20% 557 239 עסו יזי* "אוה רעיו "זא של יי פייס .ה 0" צְטִסָאר ? זו" עה "₪ ג תה 9 0" 8" 6/0 יח , 9 ג 5 חִסטָאִית 1% 64%יק 406% :35% ₪294 הי 606 8ר. 5 ית 0 100 2 90 * 9 0 100 298 0 100 299 ו 2 0 די 208 * 0 100 298 * מחד אותם משחק 66 משוסיש קפיס אוש החשדריק 60 30 199 ' ₪06%/ ץ/בוחם ? 008708 9000 0060ב 0 9 זה 8 99 3 ח6 249 פבַבַּבָ 408 90| טגה פקפוטות א שו 100 299 + ה 0 100 299 * 09 ץ03 831 0 100 299 * ;וג 00| 0 ה330/ 8/8 0 0 49 הגוה 99 ז. פהזעו5 ה08וו89 0 399 51 3) ₪306 ו 200 ב 0 100 299 5 635 90 הס 4 29 8 חָה6/ 813063 3 5 0 יי 4+ 5 א 0003 0 299 2 ₪05 9 00 299 ץ 8095 8 26469 זפ כב 0 303 9 (ְ)24 הג 40 00081 ג יי :+ 2 8061 9 99 693% ז6)את) יו 3 ז58 מ מ 0 4 ₪06 6% -7י 3 זפ יי יו 3.: 5 )) ומוס ₪ 0 ו 500 600 אוו 23 8 0 00 49 500ח 30 0 100 298 | 5046088 הזו החוש ₪ 8% 99 0660 שו 2499 ו | ו 29 ח,תכוסט ₪ 8 99 3 הססָפּי) פוסגוסם 0 29900 5 "ססָפּ 0006 249 בו 50 100 299 זוג | 8 סב 0 00 299 6 וחיו(. הזוכואוהוה ] ויז !0 000-1065 1 ₪338 א5 ז פחסוקיופת,) ₪ זפ ] 0+ 0 ] 2 6יו5 וח ז 1 ] גג ] 500 א ]ו 5 וסשת ז ב ו 5 ] תווץ | 8 0060 5 זּופַחע) יהחורי() 1+ +6 008 7 "1 "0/5520 6סופסק יחי ו 1000006 52856 8 :50 00:59 .. 11 ב 1 0 220 379 0 100 299 0 200 349 * ש' 100 299 00 0 100 299 0 00 299 0 29900 שי 29900 0 ;)2 יי ג % 700 349 * 0 100 299 090 299 פזבי 0 100 299 0 100 299 0 20 349 %' 100 299 (פ' 00 299 0 220 379 סי 100 199 0 100 199 0 200 349 * 0 200 349 29000 זוחי רשימה חלקית בלבד. אם לא מצאתם את המשחק המבוקש ברשימה, תוכלו לקבל יש לנו מבחר משחקים גדול גם לסגה מאסטר, גיים"בוי, גיים"גיר, ניאו"גיאו ולכל יתר המכשירים. - מרכז פנורמה, שד' הנשיא 109 חיפה - טלפון 04-376313 פקס 04-512341 ₪ ו וו 1 1111111 111 - : 2 1 וס 90 000% 9060וחו זהקט5 5335 5 5 ל ז 1 5-5 / ן 5 8 + 1 א 555584 == -- -- = == - . -- -= -( > מ +1 5 5 5% 000 2 1 1 1 ן "1 11 1 ו - צַ 1 111111 יי 1 ו ו זוי ו ו 1 1 55% ש (.-] 8 888 5558848648 111111) 3111) 932 == == == = = *- 2-0 7 =--. 7-ה -- -- = = -- 8" 35355 5505 5 5 ₪ . - אצ מ 5 . שעות הפתיחה. בימים א'-ו' בשעות 20:00-11:00 * בימי ו' וערבי-חג בשעות 14:00-10:00 1 ין ו 1] 1 זז 1 / 6 עליו פרטים נוספים במקום או בטלפון. הם תכף הורגים אותי... שואה גרעינית מאימת על כדור הארץ! ברשותך חדר בקרה והמטרה שלך היא לנווט לוחמת אמיצה וקשוחה במבוך אימים של מנהיג הטרור העולמי בכונה להציל את היקום מאבדוו! התקופה היא מלחמת העולם השלישית! מלחמה עתידנית שיצרה אובדן של % מאוכלוסית העולם. ניו-יורק היא המטרה הבאה של ארגון טרור בינלאומי שבידיו פצצות אטום וכלי לוחמה גרעינים וביולוגיים. מלחמה זו נקראת א /וס81. מרכז הלוחמה הגרעינית ממוקם באי בדרום אמריקה. ברשותך וברשות השותפה האמיצה שלך ך/ א שני הליקופטרים ואתם לבדכם במשימה. גנרל מיין, הקצין הבכיר העומד בראש העולם התחתון, מיירט את המסוק שלך ואתה נותר פצוע ומדמם על גג הבנין. התקוה האחרונה שלך היא שותפתך ד/ א. ברשותה מצלמה, מיקרופון וחיישן דיגיטלי על ידה השמאלית. ציוד הקשר שברשותך (חדר בקרה משוכלל) מאפשר לך לשלוט בה ובפונקציות מיוחדות, שבמערת הגנרל, בדרך אל חיסול הטרור. כאן מתחילה ההרפתקאהי ל-ד א הלוחמת ללא חת יש 9 נשמות (איזה צירוף מקרים!). כלי הנשק היחיד שברשותה הוא תת- מקלע ואתה ג'ון. מסך שם המשחק: וודג .ו 6)ודוא) המכשיר: פי.סי. ותואמיו שיחק: גיל ג. המשחק מחולק לארבעה חלקים שונים: החלק הראשון והעיקרי הוא המוניטור, דרכו אתה קולט את הנעשה גרפיקה - 98% ה דרך 7% מבחינה ויזואלית המשחק המצלמה 4 ברמה מעולה!! קולא'ז מדהים ראשה של ך/א. של צילומי וידאו מרהיבים עם האיכות הגרפית של אנימציה תלת-מימדית הסרט 0 מדהימה!! ממוחשבת ברמה ובמהיוות 5 - 66 ללא תקדים! אזהרה: המשחק אלף צבעים בו מציג גרפיקה באיכות מעולה זמנית על המסך | ב שנעה במהירות של טואא זכרון! וידאו"קליפ.) החלק השני - יחידה צליל- 9% | המשחק הוא הגרפיקה המרששיימה והמהירה | שנקראת ,61וא (צא ג דז.זזוא ו | ה וה ה + והמהירה המסע המרתק במערה אאזו אסוד6!אט!אס)) המאפשרת לך | שלמעשה מקנה לשחקן הרגשה שהוא שולט | לתקשר באופן מידי עם בסרט פעולה איכותי שארנולד הממוכדת לא מתאפשות ללא א. דרך אמצעי לור ל תי 4 נמוזיקה מצמררת ומשובחת. התקשורת אתה מסוגל להופיע בו. מה שחשוב לדעת ג לענות ללוחמת על הוא שיש לבצע כל פעולה הו [מחיקת הרקע לכיוונים שונים בקטעי בדיוק בזמן הדרוש אחרת זהו לי . מבוך או להזהיר אותה סוף העולם!! ההרפתקאה לורז - 102: בעת סכנה מתקרבת 0-5 0 - החלק השלישי: שליטה ודימיונית אבל החיסרון הבולט / 0 ובקרה בפונקציות ₪ הוא המחסור בפעולה, כל מה (ואולי מוגזמת) באיכות מיוחדות השולטות שדרוש מהשחקן המקצועי הו | ₪06 0 0 במערת המבוך כמו לדוגמא: הפעלת סירנה, | תזמון וקצת מחשבה בפתרון החידות וזה 8 ) ה קוקימוהן שליטה על מוקשים ופצצות המפוזרות הכל, אבל בכל זאת אפילו שמסיימים את ן ומכ / ו ברחבי האיזור ועוד המשחק נותר הרעב לשחק אינטראקטיביות וזה חבל: , = אותו שוב ושוב רק בכדי לראות ו או את הסצינות האלימות רמת משחק - 82% החלק החשוב בהפעלת הקשת קוד סתרים. ה - קוריו : החלק האחרון: . כל סצינה גמורה נשמרת בזכרון המשחק הוא התזמון וההיגיון / הבריא לפתרון החידות המחברת. שבעזרתה כלומר שמירה אוטומטית של | ' והקודים הסתמיים, ומה ניתן לגלות קצת יותר המסרים בסטוו קש - -- דרישות החומרה קצת מחמירות 0 המערה הסודית, בסרטון מדהים של כחצי-שעה. המוליכה בדרך להצלת - לפחות 38608 עם 6וא4 יש י | , העולם המודרני. (10/א8 מומלץ), מסך /58/6 עם ש יותר מדי סרט ופחות מד המחברת נכתבה עלידי אפשרות תצוגה של 64 אלף פעולה! גנרל מיין ובכל עמוד מתוארת סצינה שונה, צבעים וסביבת העבודה של חלונות. . | 52 6 המרמזת על הפעלה של לסיום: משחק פעולה שלא ציון כולל - 93% הגרפיקה המושלמת, התנועה החלקה של הפרמים בסוט, והשחקנית היפה והקשוחה מחפים על חוסו תעסוקה מצדו של השחקן-אבל בכל זאת אחד המשחקים המרשימים והמרתקים ביותו שיצאו השנה ל-כ 6). מומלץ בחום!!! חלקים מסויימים שש נראה כמוהו עדין על צג במערה בעזרת רמזים המחשב הן מבחינה גרפית והן וחידות. לדוגמא: בכדי מוזיקלית וכיף לשחק אותו שוב לפוצץ את מגדל המים ושוב, מומלץ!!! יש להקיש את הקוד של השטזיי המערכת מודה ל-"וירוס מחשבים" נשמע מסובך - זה כןי! עבור המידע שסופק למערכת, למעשה מה שמיחד את לצורך הכנת הכתבה. | | | | ם. (הזו תניגגי אש תימי מ ליי תוניי בי תוניי ית ?וו תי מבי חי גי מו לו רוי לג כל ל ו גי ג גי ב ו כ הי ינ הניה יו זעג יפי ביר תימי ג ורי ל רו רוי ימי ביני וצרי ]פריק60יין האק3ואן ? *0 ]י אחסב 486002 |אן* ר|3ה ]קן ות ; פן6יוס. אה דצתק? מאיר לוין - נתניה דעתי, שיש לך הרבה כסף מיותר בחיים. אני במקומך, הייתי משקיע את הכסף בכונן תקליטור מהיר, בתוספת זיכרון ל- אה, וברכישת משחקים חדשים [פַר ן 7 ') ]'י אסתק, 6כא0ר 6|[' א[סה ; ]הע]ות >ות!, ₪3 כותב ]': ץצ אא 08 ₪65 דאשוסוץזט5או /ו ₪00 וטס ₪ 5וא 08 ₪5 02 880% הפגודו אטח סד אה הפר!0 !ווה 3ריק ]אסות כן 'צון/?/ אדם עדר - רחובות הבעיה שלך פשוטה ביותר: אין לך מספיק זיכרון פנוי ב-]84%. כדי לפתור את הבעיה עליך ליצר דיסקט איתחול ולהפעיל את המחשב, כשהדיסקט הזה נמצא בכונן. דיסקט איתחול קל מאוד ליצר: קח דיסקט חדש, הכנס אותו לכונן .4 וכתוב 8 ך/2/]אאסק. עכשיו המחשב יעבוד בערך דקה ויש לך דיסקט איתחול. השאר את הדיסקט בכונן, הפעל את המחשב ונסה שוב להעלות את המשחק. הפטנט אינו עובד, אם בכל מקרה יש לך 640% בזיכרון... אתה ח"יב לפחות מגה אחד בזיכרון ה-)%4 של המחשב. אם אין לך כמות כזו של זיכרון, מומלץ שתזדרז לרכוש אותה, היא עולה כחמישים דולר. [9ר'ק60 "ין ה-.)0006 הא אא)|ורת | הדרקןון .63 7 ]וגָהדָּרייה? א בגִי]יו| = פו, | כתכתס בא|6/6! א8] הא6חק דוופם 6ו50₪ האס ה₪ '₪3 ]אְגָהִדּרייב, אס כן, איפה אפּסָר ]הסג אות! וככאה? שי עלוש - חיפה כן, מאורת הדרקון יצא למגהדרייב וגם לכונן התקליטור שלו. סוניק יצא לגיים- גיר וככל שיגוע לנו, ניתן עדיין להשיגו רק ביפאן או בחנויות שמיבאות משחקים יפאנים. המחירים לא בראש שלי. [3ק6ור פריק6שיין 7 '0 ]י בציה ווא!3 קְסה. ב]י]ה, אחרי 6ן' אשחק, >ן' ח!]ס 4] האשחקים. ה] הבאיה היותר קה, 66ן' חוטב צ]יהם |אצאיין אותס גס כשאן' אַר, באוו3א הסאורי בכיתה, כש6אן' רשה 6 ויה !א!3. האסחקי 6/0609 רנ3ים ]זי א!] הצין'יס. אה ]א0ות? אבי עלד - ירועולים וואו, זו בעיה מקורית. ובכן, אתה זקוק לכמה ימים טובים של חופש ממשחקים. כן, למרבה הצער אתה סובל מתסביך ישן וידוע. כדי שהמשחקים לא יפגעו לך בחיים, אתה חייב לצמצם את שעות המשחק וקצת להרגע. אולי תתפלא לשמוע, אבל אנשים רבים סובלים מבעיות דומות, כשהם לומדים לנהוג, כאשר הם מקשיבים לשיר שהם אוהבים הרבה פעמים ועוד. הפיתרון לכולם להתרחק ממקור ההתמכרות... הריזב ותל לי גי ובו ער ל ג [פריק60יין 6]וס 2/ האס אתה 'כו] ]ארגן ]י רסיא 6] , אסחקים ]['[3[6! 8-ב'6? שלומאי ברכה - ראעול"צ מצטער - לא. הרשימה ארוכה מאוד. אבל, קפוץ לחנות הקרובה לביתך ובטח תמצא שם שאריות בשפע.... ]פריק60יין ה3ציר 0]!ס, / 6יפה בירו6]ים 69%ר ]ה6י1, הכ'י מף!], גיים-גָיר? שחר לנגהיים - ירועולים תהרוג אותי - לא יודע! אבל בטח יש פראייר שימכור לך אותו ב-10 ש"ח. אבל ברצינות, לך לחנוות ותעשה סקר מחירים. שלחם לנו את התוצאה ואני מבטיח לפרסם אותה בשם שלך! [סופַר פַּריק6שיין 6]וט יפה ביר!6]ים 696 ]הח].ף 7 יקיק זאגָהּ-ם6? אורי דרור - ירושליט לא יודע! בחיי, אני נשבע! תפסיקו לשאול אותו "איפה!" תפסיקו לשאול "בכנה?" אני ממש לא יודע. גם אתה, לך תבדוק, תרים טלפון לכל חנולות המשחקים בירושלים - מצא את החנות הזולה והמחליפה הכי טובה ואנחנו נפרסם את השם שלה. בסדר? אז בינתיים אני מחכה לעוד שאלות, ושיהיו מקוריות! : 19 . הטיפול במחשב פריקים רבים חושבים, שהמחשב הוא גולם כזה חכם, שלא צריך לטפל בו. אבל... מסתבר שמאוד מומלץ לערוך למחשב טיפול תקופתי למניעת תקלות! את המידע הבא גולם קרא בספר "מדריך אחזקה למחשב האישי" בהוצאת הוד עמי. המפך המצג במחשב האישי פועל במתח גבוה, שגורם למשיכת אבק. לכן, רצי לנקות את המצג אחת לכמה שבועות. | מומלץ? לבצע זאת במטליות לחות המיוחדות לניקוי מצגים. חומר הניקוי במטליות מתאים למצגים והחומר שממנו עשויות| המטל"טת | אעו שורט אתהמצג. כמות חומר הנקוי שספוגה במטלית מונעת טיפטוף וחדירת לחות בין הזכוכית למסגרת. המקלדת המקלדת סובלת מאוד ממגע ידינו. לכן רצוי לעבוד ולשחק רק כאשר הידיים נקיות, לא לאכול חטיפים, לא לשתות קולה ובקיצור - לא להנות! לכן, מאחר ואנו חוטאים למקלדת, רצוי אחת לחצי שנה להשקיע בה כמה דקות. קחו מברשת צבע יבשה ונקו את האבק והלכלוך שהצטבר בין המקשים. אם הלכלוך מסרב לרדת, פרקו את מכסי הפלסטיק של = המקלדת ונקו שוב. אבל, שימו לב, אל תפרקו אם אתם לא בטוחים שאתם יודעים להרכיב את המכסים בחזרה... התלמחעובים מחעשבים ומולטימדיה ₪ 03-5362399 | סניף ראשי - יהוד צבי ישי 14 - יהוד ש 03-5362399 דיסקים קעויחים היו 3000005 0 3 כונני הד יפקטשים את כונני הדיסקטים צריך לנקות אחת לשנה. צריך דיסקט ניקוי מיוחד, הכולל משטח ניקוי במקום משטח מגנטי. משטח הניקוי הלבן עשוי סיבי זכוכית. את משטח הניקוי מרטיבים ומכניסים אותו לכונן. עכשיו מפעילים את הכונן במשך כשתי דקות .1 זוז א5ד8פ א צא0ס5 ואס5-פ6 42010 0 3506 הג - 801-כ 40 | 0 מהירות כפולה הרחבת זיכרון מבצע מיוחד מלהיבואן טוא 6 מעודוקי מרועוב: | ור ל-01ה-05 לצרקן מולטימדיה | 6857108 16 אמד81.8 500 בעזרת פעולות דוס פשוטות כמו אזם או צפסס. אין לבצע את הניקוי לזמן ארוך מדי, כדי לא לשחוק את ראשי הקריאה של הכונן. הכונן הקעויח לדיסק הקשיח לא צריך לערוך טיפול | מכני. זו קופסא סגורה שלא צריך | לנקות אותה וגם לא לשמן או לחזק את ברגיה. הטיפול של הדיסק נועד לשמר את הנתונים השמורים עליו. נתונים אלו שמורים על דיסקאות מגנטיות הנחלשות עם הזמן. לכן חשוב לחזק אותן עלזידי כתיבת הנתונים מחדש. הדרך הפשוטה לעשות זאת, היא בעזרת תוכנות רענון | כמו| א%פ8פז₪ם אסדאסא %ס. תוכנות | אלו רצי להפעיל אחת לחודש. ומעוחקי טלוויזיה ומי שחושב, שהעיצות האלו שוות רק למרובעים, בעלי מחשב אישי - טועה. העיצות טובות גם לבעלי סגה ונינטנדו. רצוי לשמור על הג'ויסטיק, לנקות את החריץ של כניסת הקלטת ואם יש לכם כונן תקליטור, צריך להשתמש בתקליטור ניקוי מיוחד! השבחת מחעוב ₪ ל" 486-122-66 טְ 0: 9 את עלילת המשחק אפשר לסכם במשפט אחד, אבל אנחנו נעשה את זה בפיסקה אחת ארוכה ומיגעת. למה? כי זה די חשוב להמשך המשחק: בשנת 2022, העיר קָמוּ שוקקת חיים. זוחי עיר מרכזית, עם תעשיה של טכנולוגיות מתקדמות, מרכזי עסקים גדולים ועוד. אבל... בלב העיר מתפתח מרכז צללים של פשע. מיום ליום, המאפיה משתלטת על העיר ומאיימת להרוס כל חלקה טובה. וכך, וו מי שחלם להיות נהג מונית, מוזמן לעבוד בעיר קָמו. זוהי עיר שכל יושביה פושעים, גנבים, שודדים ורוצחים. אם לא תיקח את הנוסע שלך מספיק מהר, הוא עלול לשסף את גרונך... עכשיו, כל מה שאתה רוצה, זה לברוח מכאן! מהר! בשנת 2029, ראש העיר החדש נוקט בצעד דרמתי המכונה "פרוייקט ()". בפרוייקט הזה, הוא מקיף את מרכז העיר וסוגר אותה למעין מחנה מעצר, כמו גטו גדול. ראש העיר מחלק את העיר לחמישה אזורים מבוצרים היטב. האזור המרכזי, בו שוכנו הפושעים, נשמר במכונות יריה, שדות מוקשים ושומרים חמושים. מאזור זה יש רק יציאה אחת - דרך השומרים. העיר שמקיפה את המרכז נקראת מעכשיו "קמו החדשה". בעיר הזו אין פשע. אם מישהו נתפס, הוא נשלח ישר למרכז העיר. לאחר כמה שנים, בקמו יש בעיות. הפושעים ממורמרים ממצבם ומנסים למרוד. משעמם להם להיות כלואים במרכז העיר. העיריה מחליטה לספק לפושעים אוכל, שתיה וגם כוח! למרות השינוי, שטח ההסגר נותר אלים וחסר חוק וסדר. הממשלה לא מהססת להגלות לשטח ההסגר עוד ועוד פושעים. עד שבשנת 2046, יש במקום התפוצצות אוכלוסין! הצרוף של פשע וצפיפות אוכלוסיה נעשה מסוכן. העיריה מחליטה לספק לפושעים מים מהולים בסם מיוחד, שאמור לדכא את יצר הפשע - "מימן 3444". אלא, שהסם הזה, המוחדר למי העיר המזוהמים גורם להיווצרותו של וירוס הפועל על המוח וגורם להתמוטטות עצבים, אשליות ופיצול אישיות. הוירוס מדבק, משתולל במהירות ותוך זמן קצר יותר ממחצית הפושעים בעיר נגועים ומתנהגים כמו מטורפים! הם רוצחים את כל מי שאינו מטורף כמוהם... ובעצם, רק עכשיו מתחיל המשחק עצמו. אתה, נהג המונית דרייק אדג'ווטר, אחד מנהגי-המוניות הבודדים בעיר, מחליט לברוח מהעיר כדי להציל את חייך! עד חיום, עבדת כדי לשרוד את היום, עכשיו אתה רוצה לשרוד את החיים! אתה לא מוכן לקחת צ'אנס, שתדבק בוירוס-העצבים. התפקיד שלך, לנהוג ברחובות העיר, לקחת נוסעים ולהרוויח כסף. בעזרת הכסף תוכל לתקן את המונית, לקנות כי"נשק ותחמושת. במהלך הנסיעה אתה אוסף מידע ורמזים מהנוסעים שלך. המידע הזה יכניס אותך לנבכיה ולעומקה של עלילת המשחק. בעזרת המידע תוכל לצאת למשימות מיוחדות ולגילויים הכרחיים בקשר לבריחה שלך אל החופש ואל החיים. במהלך הנסיעה תצטרך לחשוף מעברים וכניסות סודיות, שמחברות בין חמשת חלקי העיר. בכל אזור של העיר התושבים מתנהגים בצורה שונה ואפילו משלמים אחרת עבור הנסיעח.. כאמור, אתה יכול לרכוש כלי-נשק שונים. את אלה תמצא בחנויות, שלא יהססו למכור את הנשק גם לחבורות המרצחים! לחלק מחיזוקי-הכוח יש יתרונות מדהימים נגד אופנוענים, הולכי-רגל מעצבנים ועוד. בכלל, כמה הפושעים במשחק, מדהימה. הם פשוט לא נגמרים! במשחק יש גם מפה, בעזרתה אתה צריך לנווט מהר, כדי להפטר כמה שיותר מהר מהנוסעים האלימים! לפריקים רבים, המשחק יזכור גירסה ממונעת של של וא00סכ. המון אויבים, כלי- נשק, תנועה במעין מבוכים תלת-מימדים, שדורשים תגובה מהחירה ומדוייקת. אז אם באמת | חלמת | להיות נהג | מונית, אולי כדאי שתשכח מזה! | חלום ₪ מעולה ! - הכלב המשוגע חוזר למסכי הפי.סי. מי שזוכר אותו מקרב היריות הקודם בהחלט צפוי להנאה משיפורים בצליל ובגרפיקה.. זה החל כרעיון מהפכני. המטרה היתה לאמן שוטרים טירונים בפגיעה מדויקת בפושעים ומטרות חיות מבלי לפגוע בנפש חיה! איך הדבר נעשה? בעזרת סרטי וידאו אינטראקטיבים, המדמים לשוטר חיים קשוחים בפרברי העיר. השוטר צריך לפגוע בעזרת האקדח שברשותו באויבים ולהמנע מלהרוג חפים מפשוע. הרעיון הוכתר בהצלחה, וחברת 5 אם15 א/₪16ת וא החליטה להוציא את הפטנט כאמצעי מסחרי, בעזרת משחקים אינטראקטיבים המוצגים על מסכי וידאו גדולים וה'סרט-וידאו' מתקדם בעזרת פגיעה נכונה עם אקדח דָמָה בגנגסטרים אמיצים. בביצוע המשימה הושקעו מאמצים רצינים: שכירת צוות של פעלולנים ושחקנים מקצועניים להסרטת הסרט, בניית עמדות מיוחדות למשחקים מהסוג הזה באולמות המשחקים ברחבי העולם ועוד. עד עתה יצאה לאור סדרה של 4 סרטים אינטראקטיבים של חברה זו: 006 סג וא, צאזזסנ ד540 סא וסאדגק מואוא6 0 וסדרת מדע-בידיוני שלא זכתה להכרה רבה בארץ. אז אחרי הסקירה ההיסטורית נפנה לעיניננו. סדרת המשחקים הראשונה שיצאה כ/וא 0 ראתה אור על צגי המחשבים ברחבי ארצות-הברית ולפני כשנה גם הגיעה לארץ הקודש! הסרט הראשון הוכרז ככישלון. ההסבה למחשב ממכונות המשחק בלטה בגרפיקה גרעינית (מזכיר במשהו את מכסח הדשא) יחידות צבע (פיקסלים) גדולים. מהרגיל, מוסיקה וצלילים צורמים ורמת משחק נמוכה מגובה הדשא! א ₪816 ואה 5 1/8558 החליטה להגן על כבודה המסחרי והוציאה לאור את משחק "₪ "₪ 5 ו ההמשך: "הכלב המשוגע מקריי 2 - הזהב האבוד". המטרה פשוטה - למצוא את מיקומו של מכרה הזהב, לאפשר לשריף לקחת את התיבה האבודה ולהחזיר אותה לעירה הנידחת במערב הפרוע. הדבר צריך להתבצע בזהירות, עם הגנה על אזרחים חפים מפשוע, פגיעה בפושעים מהירי שליפה, זריזות רבה ושליטה מהירה בעכבר. בהשוואה לקודמו המשחק מהווה שיפור משמעותי הן מבחינה חזותית והן בצליל. מסך התצוגה גדול (.1(1.1:] א56558), רמת הגרפיקה של המשחק היא גבוהה (אך לא מושלמת, עדין קימים פערים רצינים בהשואה לאיכות של סרט וידאו), מוסיקה מרתקת, אפקטים מרשימים ורמת משחק גבוהה. בהתחלה צריך לשחק עם 6 כדורים (שניתן לטעון מחדש), אבל ברחבי המשחק ישנה מטרה מיוחדת (תגלו אותה לבד!) שמעלה את מספר הכדורים ל-12. עוד יחוד: קיימים מסכי בונוס של תחרות שליפות עם פושעים בודדים. לאחר קטעי פתיחה די קלים, השחקן המנוסה יכול לבחור לעצמו אחד משלושה מנהיגים בדרך לגילוי האוצר: פרופסור מפוזר שאוהב לבלות בפאבים מקומייםת בחורה חיננית ופחדנית בשם בוני, ואינדיאני אמיץ. כל מנהיג מנחה את הלוחם האמיץ בדרכים לא דרכים בדרך למכרה. בשלב מסוים הדרכים מתאחדות והמשחק ממשיך במסלול קבוע. (רק מנהיג אחד מוביל אותך בסופו של דבר לסוף המשחק וזה די מתסכל). בשלבים המתקדמים לעש במשחק המחשב קובע באופן מקרי את הופעת הדמויות על המסך וזה מעלה את רמת המשחק. המשחק מקורי ומרתק אבל למי ששיחק את המשחק הראשון ירגיש שבסרט הזה הוא כבר היה פעם...! המערכת מודה ל-"וירוס מחשבים" על המידע שהעמידה לצורך הכנת הכתבה. . * 7 5 - - - . ₪ ₪ ." - - <תיגוניךי רכשי חי כ ו ליבוי ג | ירי יי מ ו ו ו ו ו ו ו ו הל יו פי.סי. ספיד א פי.סי. ספיד | א פי,סי, ספיד אי פי.סי. ספיד * ליי ו ו ו וי ריצי יי ו ימיו ו שם המשחק: 8068 ₪זדד84 המכשיו: פי.סי. ותואמיו מלחמות הנמלים! כן. 0 שלבים של יצורים קטנים עם מחושיים, מצויידים בנשק, לבושים "0/00/00 בתגור מלא ויוצאים לקרב! זה אולי נשמע מצחיק, אבל זהו משחק מאוד רציני. שדה המערכה הוא המטבח או אתר פיקניקים ומנגלים ידוע. המטרה, הנשק ומה שרק תרצו הם הפיצה, הקטשופ, הקולה, הזיתים והתבלינים וכל שאר המטעמים. בצבא שלך יש לא רק נמלים, אלא חיפושיות, זבובים, חרקים עוקצניים ועוד. לכל אחד יש כוחות מיוחדים ומשימות אסטרטגיות ברורות. מולך עומד צבא חסון לא פחות ועליך לגבור עליו בפרק זמן נתון. כל קרב מתחיל בתידרוך קצר על המזון שצריך לכבוש או האוכל עליו צריך להגן בכל מחיר! למרות שהקרבות מוגבלים בזמן, אתה יכול לשלוט בסטופר ואפילו לעצור את המשחק כדי לתת פקודות. אחרי כל ניצחון תעבור לקרב הבא. אגב, אחרי כל קרב מוצלח תקבל מדליה.. גרפיקה - 85% צליל - 77% רמת משחק - 83% אורך חיים - 88% ציון כולל - 84% שם המשחק: 6012 א0ס0,זא? המכשיו: פי,סי. מולטימדיה שיחק: גיל הרעיון של להוציא משחק ישן לשוק שוב, והפעם בגירסת תקליטור, אינו חדש. חברות רבות עשו זאת בעבר והצליחו לא רע. אבל, כמו תמיד, יש חברות שרק משכפלות את המשחק על התלקיטור ויש כאלו שנותנות לנו עוד משהו להנות ממנו - תרוץ לרכוש את התקליטור. זה בדיוק מה שחברת ספקטרום-הולובייט עשתה עם כזס0 אסס זג =. נכון, הפריקים של עולם הטייס מצפים בכיליון עיניים לפלקון 4, אבל בינתיים הם יסתפקו בפלקון 5 עם חבילת מבצעים מרשימה ביותר. בספקטרום הולובייט לא חסכו - הס הכניסו לתוך התקליטור וגם לתוך הקופסא, את כל משחקי פלקון במהדורות הכי חדשות והכי מתוקנות, עם כל ספרי ההדרכה וכל המפות (בגלל זה הקופסא כל"כך גדולה וכל-כך כבדהי) אין ספק, את האריזה המחודשת הזו, כל פריק של סימולטורים, פשוט חייב לעצמו. מובטחים לו משחקים מהנים במשך שעות רבות מאוד! חובה! שם התוכנה: וו 00 או המכשיר: פי.סי. ותואמיו שיחק: עמית הדיווח הזה מגיע אליכם קצת באיחור, קצת בקצרה אבל.. זה בהחלט לא מה שהיינו רוצים לראות במשפחת המשחקים היוקרתיים של תפסאאוא60 סאזשי זהו המשחק העשירי בטסידרה (בעיקר עם סופרים כל מיני דיסקטים של תוספות שיצאו באמצע...) משחק זה עושה את השינוי הקיצוני ביותר שנעשה בסידרה: ראשית, יש שינוי באסטרטגיה. אתה יכול לשחק את בני האדם או את קולאטר. השינוי השני, נעשה בגרפיקה, השינוי השלישי, מאפשר לשני שחקנים לשחק על אותו מסוף במסך חצוי או דרך מודם - ראש בראש! למרבה הצער, המשחק משעמס מאוד כאשר אין יריב אנושי לשחק נגדו. למרבה השמחה, גירסת הראש-בראש, הופכת את המשחק לאחד ממשחקי המודם הטובים כיום בשוק! (עד שתקבלו את חשבון הטלפון..) השינוי שחל באסטרטגיה ובגרפיקה אינו מורגש בצורה קיצונית, ולמען האמת, ספינות החלל עדיין נראות קצת מרחפות ופחות טסות! גרפיקה - 70% צליל - 82% רמת משחק - 85% אורך חיים > 73% ציון כולל - 78% שם המשחק: זופו גפ 0 816085 מ כ1 "לוי הניאו-גיאו לא הצליח בארץ בגלל מחירו. בעצם, הוא לא הצליח יותר - ₪ - מדי טוב בשום מדינה בעולם חוץ מיפאן. מי שכן זוכה להצלחה, הם | כ המשחקים שלו, אותם ניתן לשחק באולמות-המשחק ו... כאשר הם | ו זוכים להסבה לסגה או נינטנדו! מוסיקה טובה מאוד אבל האפקטים פשוט אדירים! המכות האחרים בשוק, בעיקר בגלל רמת משחק "ול שהוא מורכב מסיבוב אחד ארוך שליטה מצויינת בדמות, אתגו , , לו - ו אווה ו של ממש עם הכנסת מימד 0 בללי העומק למשחק! מעולה. זה בהחלט משחק קצת משונה. המדובר כמובן במשחק מכות מצויין. שמשלב את % הניאו-גיאו אורך חיים - 97% היופי של לוחם יהנו ממנו במילה אחת: ממכר' הרחוב, את אך לא הסופנויות של מהמחיר ציון כולל - 90% דסא הנדרש כדי | ד8]אסא ואת התלת-מימד של 181104 לרכוש את הניאו"גיאו והמחיר. מכשיו 5 המשחק... נדיר ויקר ומשחק יקו לא המשחק עצמו שונה במתכונת ממשחקי פחות. שם המשחק: 2 6זוו16? סאג ב כ ו ח מ . ה ח -- הניאו-גיאו כל כך נדיר בארץ, שהחלטנו לתת לכם תגיגה קצרה אבל | ו כפולה... עוד משחק יריות למכונת 24 הביט! אנימציה חלקה ומהירה אבל... חכו לבוס, הוא אדיר! 4 צליל - 78% בכמה מאולמות. | 8 הר 46 7 דבר שמנסה לחשוב על תזוזה. מוסיקה טובה ואפקטים של המשחק בארץ עליכם לבחור טייס מתוך שמונה ירי ופיצוצים די ירודים. אפשר לשחק את אפשריים ולצאת לעשרה שלבים 0 המשחק הזה. אז ארוכים ומפרכים של טיסה וירי היוג 6 = 7990 מי שיצא לו 5 בחלל. המשחק מהיר ומטריף, שיחזור מדויק של הצלחת לשחק, ודאי יכיר 0 מפעיל את כל החושים. מומלץ לכל המשחק הקודם. את משחק | חובבי / יח - 06 ההמשך ויגלה, הסגנון. אורך חיים - 82% שבסך-הכל אגב, המשחק = עשרה שלבים ארוכים ומהירים מדובר באותו הראשון יצא יבטיחו שעות של הנאה. המשחק בדיוק אבל עם עוד כמה תוספות ממש בימים , .64 קטנות. ובקיצור, מדובר במשחק שובר אלו, בגירסה 0 כלל. / : 1 בוהנים ואגודלים.. 7 חוסר הגיוו 5 הכל, משחק מטרת המשחק סופר פשוטה: לירות בכל נינטנדו. ר הגיוון. בסך הכל, | עו . 92 %וו)ח) 7 יריות ממוצע למדי. אחרי ש-"הדראק-סאי" שרפו את תחנת-החלל בראבו, מפקדם העליון, הלורד זודאק, שלח את ההודעה הבאה: "אתם, יצורים אנו"ששש-יים, נבחרתם להיות הטרף של הציידי" ועכשיו, תפקידך, איך לא, אלא לצאת לבד מול צבא ה"דראק-סאי" ולמחוץ אותם תחת עוצמת ה-ש)או/ות אחז זו ספינת הקרב שלך. לרשותך עומד מבחר גדול של כלי נשק, ביניהם גם פצצות פלאסמה שפוגעות באופן חמור בכל גוף אוייב בטווח ראייה. עד כה בהחלט לא נשמע מקורי במיוחד, אולם למרבה המזל זהו החלק הגרוע היחידי במשחק. לחללית הקרב יש שישה סוגי כלי-נשק, בעלי יישומים שונים, אם אתה מיומן מספיק.. תוכל לבצע תמרונים מדהימים, לפחות ויזואלית. המגינים ואספקת הדלק ב-.6א1/ו: 18 תלויים זה בזה ואף מוצגים באותו מדד כוח היורד בקביעות, בכל פעם שה-שאועוש קאז נפגעת, המגנים בוהקים ויורדת כמות גדולה יותר ממדד הכוח. כדי להעלות את מדד הכוח יש לחסל גופי אוליב, אוויריים או נייחים על הקרקע. הגרפיקה במשחק מוצגת בשיטה הנקרת -=אדאתד ו ד אק"סאי" תקפו אות תחנת "האלל בראבו" ללא כליתרע 477 פנות את השטח לניסָוי נשטק סוד שנקרא 'פגיון השמש] יי ל תו ב יניג "אומגה קוודָראנט" נהרסה על-ידי פגיון השמש ובעת ה'דראק-סאי" מכוונים את התקפתם לעבר שמש כדור"האחעי נ)אזץת/וא. בשיטה זו עוטפים עצמים בציורי רקע ומניחים לשחקן "לטייל" ביניהם. התוצאה עוצמרת נשימה. כל שלב מבין ארבעת השלבים במשחק מחולק לשניים: טיסה חופשית בקניונים על פני הכוכב, וטיסה מתחת לפני הקרקע בתוך מנהרות המכילות שערים העומדים להיסגר ולחסום את הדךר וההיתפתלויות הדורשות אימון רב כדי לתמרן דרכן. את המשחק .01/1 %, ניתן להשוות בקלות ל-א0ש 5978 שיצא לסופר נינטנדו. אלא שכאן הרקע, האוייבים וחללית-הקרב שלך, נראים הרבה יותר מציאותיים מ-₪ / 61 א0:]. פחות כמו משחק קוביות. =% =% * >* >* =* > | פארק היורה * | ברפטורים. בדרך צריך לאסוף על האי נובלאר בסמוך לחופי קוסטה ריקה, הצליח! מדענ'! מפתחות לחדרים שונים. כשרמטרה של ג'ון המונד, מיליארדר ומשוגע לדינוזאורים, ליצור עובר הסופת היא למצוא את המפתח דינוזאורים חיים מדגימות ג/אס. הדגימות נמצאו במאובן של לדת היציאה. מהרפטורים ניתן *>*>*>ש שס המשחק: פארק היורה שם המכשיו: סו שיחק: אבי פישמן להיפטר יתוש פרה-היסטורי. כיום נמצאים על האי דינוזאורים בוגרים זמנית רבים שיהוו את אטרקציית הפארק העתיד לקום... 7 מאחורי בזמן ביקורם של המומחים בפארק קרתה תקלה מכוונת, על-ידי טכנאי המחשבים בהם נעשה סרט סורגים הקולנוע. הדמויות | (הם במשחק הם מספיק אינטיליגנטים כדי להבין איך כפילים של שחקני | להרים את הסורגים) וסופית על-ידי הקולנוע, אבל זה כליאתם בתוך החדרים. הראשי של הפארקי! ממש לא משנה הרביעי, שבירת מערכת ההגנה של כל מערכות למשחק עצמו. המחשב. זאת תבצע על-ידי שבירת | הביטחון קרסו פארק היורה מחסום ה-20,000 נקודות בכל אחד והדינוזאורים ל-300 מורכב מחמשת תתי המשחקים. עם משוטטים חופשי | ו מארבעה חלקים ההצלחה במשימה זו ניתאן יהיה בפארק! תפקידך [ ₪ | )1 = עיקריים: לשלוח אות מצוקה להנחות את כל נהיגה לספינת המטען אחד מהאנשים הכלואים באי למנחת ב-א5אס. ןא לחזור לאל המסוקים, לשקם את כש-א6א-ד רודף נובלאר. מערכות הביטחון במחשב המרכזי אחריך. בדרך יש מכשולים שניתן 6->->->->->->6->-6->-6->-6-6->- ולהחזיר את ספינת לעוברם על-ידי גרפיקה - 96% | המטען אליה הסתננו עקיפה אך בו זמנית ימי רפטורים. צריך להחזיק את הגז <ועי יינ לג בוני ג ולש פארק היורה, יצא לחוץ למקסימום. ביניים מרשימים. בגירסאות כמעט זאת אם לא רוצים לכל מסופי המשחק להיאכל עלז-ידי צליל - ו הקיימים. עובדה זו הדינוזאור (מחזה צליל איכותי (אלא מה? 60)!). לא פוסחת על ה- בלתי נעים לכל <וי ליגע גובוין "בו יי גוג 0 משחק זה 0% 0 % הדיעות). | מוגדר על-ידי יוצריו חיסול דילופוזאורים רמת משחק - 90% כסרט אינטראקטיבי, למרות או ספיטרים במעבה הג'ונגל. לא כל השליטה חלקה ומדויקת, אין שהאינטראקטיביות הספיטרים הם גי לד ב גמ יש ב ג יל מתבטאת רק | עוינים והקושי הוא בהחלטת השחקן מה לזהות אותם. יחד גנ ו גוו" הי :1 יהיה הסדר בו יפעלו עם זאת אקדח = מז מ ג גר [ג הדמויות. למרות החשמל מופעל על- ב שג יי ל( זאת מראה ידי בטריה שעלולה קשה מאוד ומסובן. "אא 5516 אא ו! להגמר. הספיטרים טצוד) ג תמדא" יורקים חומר מעוור ציון כולל - 86% סגנון מעניין למבנה עד שלבסוף, משחק אדיר ובעל כל - משחקי העתיד. כשהקורבן חסר האלמנטים שעושים משחק המשחק נוצר אונים לחלוטין, הם ריל ה לכ בלח ל ןי באולפני יוניברסל, תוקפים. ו מ - כ 0-2 0 0-0 0-- 0-- 0ב 0-20 20ב 0ב 0ב 09ב 00 ב 0 00 0ב 00ב ב ב 5 כ כ כ כ כ 5 3 82 ₪ 5 2 2 2-3 4( ...ו מחשבים אישיים * מסך ₪0 + כרטיס צבע - 450 ש"ח. 03-5523558. * מחשב 18%1. 03-5055936. * מדפסת סיטין צבעונית. 03-5590455. * מדפסת ברדר מצויינת. 03-311277. * מחשב 4860033 כולל מעבד מתימטי, כונן 220, 8 מגה זיכרון, 2 סוויפט-90 כונני דיסקטים ומסך סופר. טל. | ,1 * מחשב 40א3865 + מסך סופר, דיסק קשיח 80 מגה, סידירום, כרטיס קול משוכלל ועוד. יובל, 2, * מחשב 386 + מסך /5./0, דיסק קשיח + עכבר ומשחקים חדשים. ..-83 * תואם דא, מסך 4 צבעים, 640% | ושולחן. 03-7523345. * תואם 71א, דיסק קשיח, מטך ש/ל ותוכנות. 03-5718492. * מחשב 386240 במצב מצוין, שני כוננים, קשיח 212 מגה, זכרון 4 מגה, מסך סופר עם אחריות. יוּרה, 1, * בהזדמנות 38602040 חדיש שני כוננים, קשיח 236 מגה, זכרון 4 מגה, מסך סופר, מארז מיני טאור, מאות משחקים ותוכנות חדישות. אייל קסלר, 09-925252. * למכירה בהזדמנות לוח אם של אכ486 בלי זכרון ב-1100 ש"ח! רפי בודיל, 09-955795. * 486122-66 חדש, 2 כוננים, קשיח 0 מגה, 4 מגה זכרון, תוכנות חדישות, מדפסת צבע חדישה של קנון! 03-5251917. זא בראדר 2 כוננים, 640 א, עכבר ללא מסך במחיר מצחיק! כרטיס קול סאנ 50 צא.031 כחדש! איציק אבונטע, 03-5236343 בערב. * ג'ויסטיק משומש במצב טוב ב-35 שקל. אור בן-הרוש, 04-722244 אחה"צ. * מעוניין למכור כרטיס קול במצב אין כניסה למשחקים מועתקים ולציוד גנובו הטנטיקל, רצח במיאמי, בולבין 2 ועוד. ערן בן משב, 0. * מעונין למכור: כרטיס <3860. כרטיס קול. מגאסון עם 9 קלטות במחיר זול. 06-574903. * כרטיס קול סאונד בלסטר ? ומדפסת סאמסונג. 08-412885. * דיסק קשיח 215 מגה, כולל תוכנות. (אזור גוש דן בלבד) יחיעם = שינדר, 03-5538682 בערב. * כרטיס מודם מהירות 2400 + תוכנת טרמנייט ב-250 ש"ח. שי בשן, 03-5593485 אחה"צ. * מעוניין לקנות מודם 14,400 עד 0 ש"ח, ולמכור משחקים שונים. בן בלר, 06-333873. נינטנדו ותואמיו * גיימבוי + 2 משחקים ב-150 ש"ח. סופר נינטנדו וכונן הקסם עם מפצל ל-5 שחקנים + 4 שלטים ומשחקים. רועי, 09-547923. = * סופר נינטנדו וכונן קסם עט הרבה | משחקים. גלעד פרידמן, 06-36131. = * סופר נינטנדו אמריקאי עם משחק במחיר מציאה. 9.,. * למכירה כונן קסם במצב מעולה, אביש גוטון, והמון משחקים מעולים במחיר | מציאה. גלעד אנגלברג, 04-799373. | * סופר נינטנדו וקלטות. אפשר גם בנפרד. גיא ראובן, 08-286601 בערב. * גיים בוי + הקלטות פארק היורה ומורטל קומבט. שנאי במתנה! ארז עזורי 03-5045659. * מגאסון + שלט + קלטת + מינוי ל-4 החלפות חינם. הכל ב-180 ש"ח. | גל דגן, 04-227306. * מגאסון ועוד 2 ג'ויסטיק וקלטת | אחת. גל, 09-988940. | * גיים בוי כחדש, יחד עם משחקים. | רועי, 04-234593. * נינטנדו 8 ביט יחד עם 10 משחקים = מעולים, ו-2 ג'ויסטיק ואקדח במחיר = 1000 ש"ח. יובל לוי, 03-6473713. | * סופר נינטנדו עם 3 משחקים: מרוץ | הרוקנ'רול, קרפדי הקרב וסופר | מאריו. שולומי בלושטיין, 8-.. * סופר נינטנדו אירופאי חדש באריזה, במחיר מבצע 550 ש"ח! = שרון, 03-5529230. * כונן קסם למגהדרייב ולסופר נינטנדו ‏ + 150 משחקים והרבה תוספות. רו מור, 03-5322984. * נינטנדו עם 10 משחקים במצב | ובמחיר מצוין. תומי דגן, 5. * גיים בוי בתיק, מרו, טטריס | וקלטת של 50 משחקים + עם | שנאי ב-250 ש"ח. חן קר] | .0 סגה * משחקים למגהדרייב + ג'ויסטיק טורבו חדש. אבישי, 08-438399. גיים גיר + שנאי + 2 משחקים + זכוכית מגדלת ב-175 ש"ח. לאון, | 9. * מגה סי.די. בגירסה ישנה + מתאם + אפס שני (אינטראקטיבים). דויד, 08-521920. * מגהדרייב + מגה סידי. כולל | ליאור | עמרן, | משחקים. | חדש! 3. * מגה ס'די. + ש"ח. חנן דבוש, 03-5460920 * מגהדרייב יפני באריזה + ג'ויסטיק + גויסטיק טורבו ‏ + מתאם ו-1א100 צאזד. הכל ב-450 ש"ח. | אבישי, 08-438399. * מעוניין להחליף מגה סי.די2. בסגה סידי1 כמו כן למכירה קלטות מגהדרייב וסופר נינטנדו חדשות מחו"ל. איציק, 02-785434. * גיים גיר + שנאי + שני משחקים: = הנוסע השמיני 3 ומכות רחוב. רביד | ברש, 03-886912. * מגהדרייב + 4 משחקים + מתאם קלטות + 2 ג'ויטטיק + שנאי. הכל בזול! בנוסף למכירה גיים גיר + 6 משחקים + תיק + מתאם קלטות = מסטר-סיסטם + 4 משחקים + שנאי. ניתן לרכוש לחוד. עומרי ישראל, 06-570793. * מגה סי.די. עם 3 משחקים. נמרוד, = ..4 * מאסטר סיסטם + 2 ג'ויסטיק + משחק. עופר, 02-415335. * מגה סי.די. + מגהדרייב במצב מדהים + משחקי מגהדרייב + 3 משחקי מגה סי.די + 2 גו'יסטיק + שי מדהים בשווי 300 ש"ח. סער, ,5 * מגה סידי.+ 2 משחקים. גיא בלוך, 08-400097. משחקים פי.סי ותואמיו * למכירה/החלפה משחקים לפי.סי. | חדישים ביותר כמו דום 2, פיפא משחקים | 2 משחקים. | מגהדריב + 4 משחקים ב-1500 | סוסר, דלתא 5 1, * להחלפה משחקים כמו: אינדיאנה ג'ונס, סודה של אטלנטיס ועוד. (באזור | חולו בלבד). וע, 3.. * למכירה/החלפה | לסידירום המשחק 05 108 1118, במשחקים אחרים לסי.די.רום. יגאל, 03-32251 בצהרים. * למכירה משחקים כמו יומו של הטנטקל,| הסנדיקט, | 6א]ש-א ועוד. במחירים מדהימים. איציק, 1 בץערב. * מעוניין לקנות את מחולל המשחקים העולם התלת-מימד', סנוסע7ז5 צדוהא מא ,זה טדאזצ. אורן, 02-731757. * למכירה/החלפה דום 1 ו-2, פיפ"א. מעוניין במורטל קומבט 2 ומשחקי סיירה. דן, ת.ד. 313, באר-שבע * למכירה/החלפה משחקים חדישים ביותר כמו דום 2, לארי 6 ועוד. ועוד. | איציק, | משחקים לסידירום מ-200-95 ש"ח. בן בלר, 06-333873 בערב. * למכירה| המשחק | ז5צא לתקליטור. והמשחק 5001 .6001 למגהדרייב. צחי, 03-6746398. * מעונין| להחליף סימולציות וקווסטים כמו לונה-פארק, הסינדיקט, סאם ומקס, גבריאל ואחרים בתמורה למשחקי סימולציה וקווסטים כמו ג'נסיה, ריוניון, אינטרם, אדמות האדונים ועוד. גיא אולמר, טל. 08-436142. * למכירה והחלפה משחקים חדשים. אסף בנבנישתי, טל. 03-456436. * למכירה כל התוספות לדוּם. אייל ניב, 03-6481301. * למכירה/החלפה המשחקים: דיזי, מורטל קומבט, לבד באפילה 1 ו27, הוגו, גוף רובוטי, אנטיטי, סימפסון, דוּם, גרזן הזהב. וגם: סופר מגאסון עם המשחקים: פארק היורה, מלחמת חלל, 21 משחקים בקסטה ומשחקי רובה כולל רובה! בועז בלחסן, 7-. סגה * משחק אנ.ביאיי למגהדרייב, שליחות קטלנית 2 ורובוקופ במחיר של 200 ש"ח. אלעד שרף, 8 בערב. * משחקי מגהדדרייב| חדשים במחירים זולים. 3 משחקי גיים-גיר ר4 משחקי גים-בוי וג'ויסטיק מיוחד למגהדרייב. יונתן פלומן, 2 צעצהריים. * למכירה הכדורגל של פיפי"א, הזעם ברחובות 3 ומתאם אוניברסאלי. יוני אביטל, טל. 06-396841 נינטנדו ותואמיו * אלאדין לסופררנינטנדו במצב * במשחק 1/0885 אס פסצזג., מה עושים במיכרות| מתחת מצויין ב-175 ש"ח. תומי דג | לדלפק? | איך הורסים | את 5. המחסום? ספי רוזנפלד, * למכירה 7 משחקים למגאסון ב- | 04-371316. * מעונין לתת טיפים למאות משחקים! בן בלר, האתרוג 5, חדרה. * בגובלינים 2, איך לוקחים את ה- אזץ5 5477%! בתמורה עזרה בנסיך ‏ 1 27. גיא ארושר, 41-. 0 ש"ח כולל משחקים בשווי 9 ש"ח! רון שור, 03-6040975. * למכירה משחקים חדשים לסופר-נינטנדו | במחיר מציאה: דרקולה, פיפ"א סוקר, סאנריידר, באטמן חוזר, טייניטון, ספיידרמן ועוד. יובל, טל. 06-731357. * למכירה הקלטת החדשה סופר לוחם הרחוב באריזה! 299 ש"ח. ניר אזולאי, 04-252892. * לנכירה/החלפה משחקים רבים לסופר-נינטנדו במחירים זולים ומפתיעים כולל מורטל קומבט ?! אלי מיכלס, 09-547681. * למכירה 3 קלטות נדירות למגאסון | וגויסטיק. | אפשר להחליף את הקלטות במשחקים לגיים-גיר. דני איטנברג, 9 בערב. * להחלפה או מכירה לוחם הרחוב טורבו לסופר-נינטנדו. תומי דגן, 5, 7 * מעונין להקים מועדון "-1,06% אס" של סגה בחיפה. מתן ארבל, טל. 04-257098. *‏ מחפש קבוצה של בעלי "08-100%"| בסביבות| תל- אביב. אורי עיט, 03-316285. * מעונין לפתוח מועדון וליגת "א0-00%.'", - עם | דרוגים אישיים ומשחקים מיוחדים כגון הנוסע השמיי. ניתן לשחק ביחידים ובזוגות. שחר לנדאו, 90 * מעונין להקים קבוצת מבוכים ודרקונים לבני 14-12 באזור חולון. רועי אנג'ל, 03-5523576. | אולפני קיסר בע"מ |הקלטה ועריכה דיגיטלית לשדרים על תקליטורים! 03-5598770 * תקוע בזרע האופל. איך מגיעים לעולם האפל? מה עושים בו? גיל | אשר, 04-342495. לכבוד פיצוצים - ת"ד 2820 ת"א |[ פרסא! את הא|דצה הכבאה, בחיןם, בסיווגַ [וסח הא!לצה כ!]] ]א יותר א-20 אי]ים ,- 3334158 094455 539970 55794194444577%451579545% 5114540801 571449%414% 5 5 44% == שששָ0ָ]0]ְָָ]ְ]ְ'ְָ]'ְָץְץ 7 :1 . 54091948 954 5334-4409 40545544+--54+55441454 44434 0 454444 457544445 45++++++., 4459%4449%% 355 %555%+1 9 +5%+445895458595+14554%%5% ''433434+43%9+%94%9%+5+8555- %57%+34ד%355ו315י+ד'דדדי9 | ד%י4ויויודורויווווהרו'דה- ככרדוווו00יו344007+-ו, . . 0 כ . 54+905413%:%4%9 04444554 45545455 +544547 09-4555455 44++454+5444+5 05404444 35 004550500 33ו. ג / "7 "787 3 000107 ו האם את/ה מנוי/ה? | כן - לא (הקף/י מע הו הלעה א 2 הנאה 0רק פּריק 7 !| ]תסו > צ]יה 6 ל "*שש- 2 מתנה מיוחדת ‏ ]חכרק ה6!ב '6 יוא!ז3ת? ה!6 סתס גַ'יא' 0%ר? א4!3 6]6 > הִתִקְוָּ ]! את[ה ה-20 6ק]ים ]10 כן, ונס תתן ]38אק - אתו ה הא!ת! תארק הבציוקי [כב!3: פריק - אחי אןויים ת"ד 28110 ת"א 61280 אןי אפאין אן!י אתו[ ]חכרי ה6וב, ב-20 6"ח ב]32. באסגָרת האכ3א, אקב] ]א3א' 0'3סק6 אסחקי 5005 אספר: 21 3 6 התכר: רו שי רחוב: . - אספר: .= 0 איק!?: שי 6ופו: 1-4 כתה:.--. שת 7 האאת[ה 6י]ח! א]י: 80.. 00000000 7 == ופ ..--................ 30 -.-.--. איקו7: 2]6!; 2/0 10062 * של ו-לב: מנוי המתנה מיועד למי שאינו מנוי ולא חיה מנ? 7 2 2 4-5 0% 5 4 - .; | : 1 : 2 ₪ 4 זי ל . = הלצע 4 1% : 7 ב שי "= שי 8 7 + 5% 24 2 0 ' > 2 : * ₪( שי ₪ ₪ ₪ 2 2 14 2 | ? 0 - כ 4% 2 על וש טע עצע טע ///////\ \ ו 7 7 7 7 /)/ // // /)/ // / / // // / / // / // // זוכרים את גיא מ-10₪7ת עגאזע? כן, זה הבחור בגלימה האדומה ממשחק המכונה המקורי. ובכן... הוא חוזר לסופר-נינטנדו! חייבים להתחיל בחמש שורות מהירות של היסטוריה: 1047 .41א1: יצא למסופי הסופר- נינטנדו בשנת 1991. באותה השנה הוא נחשב לאחד ממשחקי המכות הטובים בעולם כי הוא שילב תנועות מיוחדות, תנועות משולבות, חבורות יריבים מטורפות ועוד. אבל, לקהל הפריקים של המשחק היו תלונות נגד קפקום, יצרנית המשחק. למה? כי בהסבת המשחק, ממכונת המשחק המקורית לסופר-נינטנדו, קפקום צינזרה את הנשים הלוחמות, המשחק נועד לשחקן אחד ולא לשניים, אחד השלבים בוטל, ובגרפיקה היתה האטה רצינית והאנימציה הפכה למעט קופצנית, ולבסוף - הלוחם האהוב ביותר, ג'יא, הוצא מהמשחק! עכשיו, אולי באיחור של כמה שנים, קפקום מנסה לישר את ההדורים... וגם אם לא לגמרי, אז לפחות באופן חלקי: המשחק נשאר לפריק אחד בלבד (אין ראש בראש!) גם אין נשים לוחמות, השלב המיוחל גם הוא עדיין חסר. הגרפיקה שופרה, וניחשתם? גיא הוחזר למשחק, אבל בגלל זה, פינו לו מקום והוציאו את לא, בקפקום פשוט נכנעו ללחץ העיקרי שהופעל עליהם: לשפר את הגרפיקה ולהכניס את גיא. והתוצאה: אותו המשחק, כמעט בדיוק כפי שויצא לשוק לפני כשלוש שנים: חמישה שלבים של אלימות, לאורך ולרוחב האתרים של מטרו-סיטי. מי שמחפש העתק מדויק למשחק המכונה, עבור המסופים הביתיים, כדאי שירכוש לעצמו את הסגה סי דיו ובקיצור, אם כבר יש לכם את גירסת הסופר הישנה של דהסו; .1גא1 אין לכם מה לחפש פה. אם אתם פריקים צעירים, אל תהססו לרכוש את המשחק או לפחות לקחת אותו לסופשבוע ארוך באחת מספריות המשחקים! ' פרט שולי אך מעניין לבעלי הסופר-נינטנדו היפאני: הגירסה היפאנית של המשחק הישן הכי קרובה למשחק המכונה המקורי. במשחק זה הלוחמות נותרו נשים ולא עברו "ניתוח לשינוי מין"! אבל בכל יתר המובנים, בגירסה היפאנית, הידועה כגירסת הסופר-פאמיקום, זהה לזו האמריקאית! אז בחזרה לנקודה המרכזית: מי שרוצה לראות בבית את המשחק המקורי, שיחפש את גירסת הסגה כ" // ' קעצ ו ו ו ו ו וצ ו צו/ו/////////\ \ /;// / הגרפיקה המודרנית כוללת ביטויים רבים, שאת חלקם הזכרנו בגיליונות האחרונים של פריק. אבל הפעם, החלטנו לקחת אתכם לעולם התוכנה - אותה תוכנה, שמייצרת את הגרפיקה, שכל-כך חשובה במשחקים.. ו יוּ סוזוקי, אחד ממנהלי היצור של חברת סגה, הודה, שהוא היה שמח מאוד אילוקטעים שלמים בגרפיקה של המשחקים היו נעשיים בצורה אוטומטית. למשל, יצירת התנועה של הדמות, מה שנקרא "אנימציה". לטענת יו סוזוקי, "ביום שזה יקרה, אנו היצרנים, נוכל להקדיש יותר זמן וכוח לפיתוח". דוו (ודאו/, היה משחק המכות התלת-מימדי הראשון בעולם. לצורך הכנת המשחק, השתמשו בעשרות סרטי וידאו של קרבות. סרטים אלו לא היו רק השראה ליוצרי המשחק. הסרטים צולמו עבור יוצרי המשחק, כדי שאלה "ילכדו" את התמונות ויהפכו אותן לאנימציה שאנחנו רואים על המסך. בדרך זו התקבלה אשליית התנועה האמיתית של הלוחמים. סרט הוידאו, "נלכד" בצורה אוטומטית, בעזרת תוכנה חכמה ומחשב רב עוצמה. הגרפיקה הממוחשבת כבר מזמן אינה נחלתם של הסרטים המצויירים והמשחקים המצויירים בלבד. ראיתם את הסרט "המסכה"? ראיתם מה קורה לסטנלי אופקיס כאשר הוא לובש את המסכה? איך אתם חושבים עשו את האפקטים של הלשון הארוכה, העיניים היוצאות מחוריהן, הלב הפועם בעוצמה ומזנק מהחזה... וכל יתר האפקטים של הסרט? זוהי אנימציה מסוג חדש, סוג יותר מציאותי ומוחשי, שמערב צילום קולנועי רגיל עם אנימציה ממוחשבת, בעלת רמת דיוק וחיקוי מציאותי ברמה מדהימה. במסכה יש כמאה אפקטים מרשימים, שכל אחד מהם היה ניסיון כמעט מהפכני. | זהו סרט, שמבחינה טכנולוגית, אין לו תקדימים ואין למי להשוות אותו. בעבר נעשו סרטים אשר שילבו אנימציה (מרי פופינס, רוג'ר ראביט..) אבל בסרטים ההם, האנימציה היתה ליד הסרט הרגיל ונעשתה על | שולחן עריכה קולנועי. הדמות המצויירת החליפה את השחקן האמיתי. כאן, ₪ בפעם הראשונה, התאחדו שני הגורמים למשהו חדש! תשאלו: איך? - טוב, אז רבים מכם כבר שמעו את השם "סיליקון גרפיקס". זו יצרנית מחשבים, המתמחה ביצור מחשבים חזקים במיוחד, שמטפלים בגרפיקה. בעזרת מחשבים אלו יצרו סרטי קולנוע רבים ומפורסמים: שליחות קטלנית 2, פארק היורה ועוד. אבל, כידוע, לא די במחשב. צריך גם את התוכנה. כאן משתלבת חברת-בת של מיקרוסופט, שאחד הסניפים שלה נמצא ב...גבעתיים! חברה זו, הנקראת 05/א1ד:50, יצרה תוכנה מדהימה בשם דאמואאסאוצאם מצזדתח6. זוהי תוכנה, המאפשרת סביבת-עבודה נוחה לאמן. עם כלים חזקים וקלים לתפעול. בעזרת כלים אלו, קליק אחד על העכבר וכל הפרצוף, שעל המסך מתעוות! ממש כמו בפרסומת של טנא נוגה, עם הפרות... "אתה מועך לי ת'אוזןיָ" כדי שתבינו, עד כמה קל לעבוד עם התוכנה, שאת תנועת הטורנדו של המסכה, עשה גרפיקאי מתחיל, בלי ניסיון של ממש על התוכנה.. מאחורי הקלעים ‏ > %=₪ ל 4 = ר* רץ 3% ב ף- ₪ ו חברת 805₪/א501771, המהוצגת בארץ עללזידי חברת אראן אלקטרוניקס, מתמחה בתוכנות גרפיות, שנועדו לתת פתרונות מעשיים לאמנים. חברות כמו 0%0815צ8ק, 6[אסאד). 1 5 א 550 ועוד, רכשו את התוכנה כדי ליצר את משחקיהן החדשים. במשחקים אלו, הגרפיקה והאנימציה התלת-מימדית המהירה, במיוחד בקטעי טיסה ונסיעה, בולטת במיוחד. מאמצים רבים הושקעו בפיתוח מחשבים וכלי-תוכנה | אלו. מתכנתים ומהנדסים, ישבו שעות בניסיון לפתור בעיות טכניות, כיצד לתפוס את התמונה, כיצד להמיר את הפרצוף המקורי בפרצוף אחר, כיצד להלביש את הדמויות בבגדים | חדשים, בחליפות ומגנים מרהיבים. ואת כל זה, מבלי לגרוע באשלית המציאות! אז בפעם הבאה שאתם : משחקים, כדי שתזכרו, : שמאות ואולי אלפי אנשים - תרמו להנאה שלכם מהמשחק! ד<נצכוך- עג2" רתצכוך-: צל ב <ב 22 דזוד-עאה נכעגורזכ2קיכ: ב-דז"נצצו! ה"טרוקדרו" מרכז משחקי וידאו, לאחרונה שנפתח בתחנה המרכזית החדשה בתל" אביב, עורך מבצע מיוחד לקוראי פריק! באולס הגדול ביותר בארץ מבחר משחקי וידאו מהחדישים ביותר שעל כולם חולש סימולטור טיסה תלת מימדי כ-14, מכונת משחית שמאפשרת לך לטוס הפוך. פרק חדשות המועדון אז איך מקבלים הנחות? למי שעדיין לא הבין, הרעיון של מועדון פריק הוא פשוט להרוויח כסף. במילים יותר פשוטות - לקנות יותר משחקים בפחות כסף. מדליק! מפריק! אז איך עושים את זה? מגיעים אל אחת החנויות, מציגים את פנקס ההנחות של פר'ק, תולשים את אחד מספחי ההנחה ומוסרים אותו בקופה. מחייכים ואומרים "בבקשה" - ומיד מקבלים את ההנחה! אִפריקי החנויות המכבדות את תלושי פַריק: * אמינות מחשבים - שד' העצמאות, מרכז מסחרי ישן, יבנה - טלפקס 08-4220007 1 * ארם - דיזינגוף 241, תל-אביב - טל. 03-546611. * אשדר תקשוות ומחשבים בע"מ - המעגל 6, רמת"גן - 03-6701501. * גימיק גיים - התחנה המרכזית החדשה, תל-אביב - טל. 03-6392868. * גימיק גיים - מרכז רב-און, גבעת-סביון, טל. 03-5346496. * גימיק גיים - מרכז שוסטר, אחימאיר 21, רמת-אביב ג', טל. 03-6422382. * ג'נסיס - הרצל 46, נתניה - טל. 09-612437. * דיסנילנד - הרצל 7, חיפה - טל. 04-623156. * חידוש במחשבים - גורדון 55 פינת הרצוג פג, רחובות - טל. 08-47113 או 08-472560. * טריק - * לב שרות למחשבים - בןך-גוריון 10, רמת-גן, הנשיא 128, חיפה - טל. 04-375858. שורות של מכונות משחק מקיפות וחוצות את האולם והדחף הראשוני הוא פשוט לעבור ממכונה למכונה ולשחק עד לאובן ההכרה.. קחו את השובר הזה של "פריק", מלאו את הפרטים. גשו ל"טרוקדרו" רכשו 5 אסימונים ב-5 שח וקבלו במתנה עוד 5 אסימננים! בנוסף לכך תשתתפו בהגרלה: משחקים ללא הגבלה במשך חודש שלם וחינם! טל. 03-5758865. * ליגל - אנילביץ 1, בת"ים - טל. 03-5074953. * ליין מחשבים - בנימין 4, רחובות - טל. 08-472037. * מבוכים - אוסישקין 61, רמת"השרון - טל. 03-5402604. * מבוכים - מרכז שוסטר, רמת-אביב ג' - טל. 03-6417861. * מבוכים בסטימצקי - דיזינגוף 101, תל-אביב - טל. 03-5225288. * מגהבייט - הרצל 192, רחובות - טל. 08-461212. מגה סאן סנטר - סחרוב 17, דיסקאונט סנטר, ראשל"צ - טל. 03-9617808. * מולטיגיים - רוטשילד 53, ראשל"צ - טל. 03-9676990. * מולטיגיים - יהודה המכבי 44, תל-אביב, טל. 03-5440340. * מולטימדיה - הרצל 185, רחובות - טל. 08-461958. * מעבדות רב-מד - שד' ויצמן 84, קרית- מוצקין - טל. 042-768634. * סטריאוטיפ - מרכז רכטר, חנות מספר 2, אילת - טל. 07-372686. * סנסור - הקריון חיפה - טל. 04-779254. * עתיד - שדרות ההסתדרות 40, חיפה - טל. 04-410285. * עתיד - קניון לב המפרץ - טל. 04-416298. * פריק - אבן גבירול 60, תל-אביב - טל. 01-6961826. * פריק - סוקולוב 29, פסג' סטאר, הרצליה. - טל. 09-589077. * צעצועי ג'מבו - ה' באייר 22, ככר המדינה תל-אביב - טל. 03-6959315. * צעצועי ראשון - הרצל 88, ראשון-לציון - טל. 03-9693627. * קול"זאב - דורות ראשונים 3, ירושלים - טל. 02-257828. * קניון הילד - בן-גוריון 8, רמת-גן - טל. 03-5756680. לכבוד: הטרוקדרו אני רוצה להשתתף בהגרלת חודש משחקיסם בחינם! שם:.................. משפחה: + * שחק אותה - ארלוזרוב 2, דרגסטור, תל-אביב - טל. 3, מבצע וא00 נמשך קשה להאמין אבל ישנם כאלה, שעדיין לא שיחקו בטירה הנאצית, שלא לדבר, שישנם כמה מטורפים, אבל על באמת, שעוד לא שיחקו ב- ואססק. ועוד צריך לזכור, שדווקא החודש יצא לשוק 2 ואסספ, שנחשב למשהו מדהים במיוחד. לכן החלטנו לאפשר לכם, להשיג את גירסאות ה -5א תאז של שני המשחקים האלו. פשוט כדי שלא תרגישו דבילים. אז זה העסק: * אתם שולחים -.10 ש"ח ומקבלים את הטירה הנאצית (3₪0 אזם זפאח.זסו בגירסה 14) * אתם שולחים -.20 ש"ח ומקבלים את ואסס. (כולל 2 דיסקטים) לכבוד מועדון פריק ת"ד 28110 ת"א 62180 ....... ש"ח עבור המשחק/ים: ד ואני אקבל את הטירה הנאצית. ד ואני אקבל את ואססס. התתתתס₪ תתתשצשטעץץ האם את/ה מנוי/ה על פריקי כן - לא | * המחיר כולל משלוח, אריזה ומע"מ. המשחק הראשון נחשב למשחק היריות הטוב ביותר שיצא לגיים-בוי. בקונאמי החליטו, שאסור לקטוע את סיפור ההצלחה, והם פשוט דאגו לעוד כמה משימות מרתקות.. מי שלא שיחק את המשחק המקורי - הפסיד! נסו לחפש אותו בספריות המשחקים. אם תמצאו הרווח כולו שלכם! אז נכון, מהגיים- בוי אי"אפשר לדרוש את האיכויות הגבוהות של מסופי 16 הביט, שלא לדבר על המכונות היותר משוכללות. הגרפיקה והצליל אומנס לא בשיאם, גם לא ביחס לגיים | בוי, אבל המשחק... ללקק את האצבעות! סיפור המשחק ממש ממש ממש לא | חשוב. העיקר, שיש פה טונות של חומר נפץ, מכל הסוגים והגדלים, כדי לירות | באויב ולפוצץ לו ת'צורה. יש כאן טילים | מתבייתים, להביורים ומה לא? העיקר, שיש משימות, שנראות כמעט כמו מבצעי התאבדות... . נכון, אין כאן חידושים מרעישים. יש כאן שמירה על המסורת של המשחק, עם תוספות של שלבים, כליינשק ומתח. אם מישהו ציפה ליותר מזה, הוא עלול להתאכזב. אבל, מי שיקח את המשחק לידיים, פשוט לא יעזוב אותו.. משחק עם שם משונה, משהו שאולי לא מעורר תיאבון, משהו שנראה כמתאים לילדים קטנים. אבל מסתבר, שזהו משחק עם הרבה אתגר ומחשבהי! ג = מ יש == = מ ו גרפיקה - 75% לפחות הגופיקה של המשחק ב ו ב רמת משחק - 88% משחק שמתפתח לאתגר איכותי. אורך חיים - 85% יותר קשה ממה שהוא נראה. ו רצוי למצוא אותו באיזו ספריה ולא לקנות. תפוס ואכול ככל יכולתך! זה השם האמיתי של המשחק הזה. זהו משחק פלטפורמות, שאולי צריך להתחרות במאריו או בסוניק, אבל במקוסהוא עושה דברים בצורה קצת שונה. הדמות המרכזית מסוגלת ללכת, לקפוץ ולהכות. היריבים נראים קצת רכרוכיים בהתחלה, אבל בכל רגע, המשחק נעשה יותר קשה ומציב אתגרים חדשים. בכל שלב, אפשר להפוך את נער הג'ל לצורה אחרת: מקל, בלון, פטיש ועוד. לכל שלב צריך להתאים את הצורה הטובה ביותר. כל המסלול מורכב מחידות קטנות וממכרות. כאשר תפסלו ותתחילו מחדש, תגלו שאת אותו השלב בדיוק ניתן לעבור בדרכים קצת שונות, עם עוד חדרים נסתרים ועוד הפתעות. בהחלט מומלץ גם בגירסת הסופרננינטנדו וגם בגירסת הגיים בויי ורק כדי שלא תגידו שלא אמרנו נער הג'ל 2, גם הוא כבר בדרך אל החנויות... שם המשחק: 2 אסז)זסמסאץ שם המכשי: גיים"בוי שיחקה: אפרת גרפיקה - 80% אין חדות בתמונות. גם ב 1 ל בג ב ממ << מו וי צליל - 78% ציפצופים סתמיים של הגיים" בוי שכדאי לכבות אותם, וכמה יי לוכי ץר ל רמת משחק - 85% לא קל אבל גם לא קשה... אווך חיים - 90% מ הי יל ב ב 2 גד יבג ה ה בי > וי מ בייד בי ציון כולל - 92% משחק היריות הטוב ביותו שיצא עד היום לגיים-בוי. חובה שם המשחק: צס צ .ו וח המכשיו: גיים-בוי וסופר-נינטנדו שיחקו: אפרת ויושי = 6 רייו ה גרפיקה - 72% הגרפיקה בינונית למדי... צליל - 60% מוטב שלא לדבר: ביפדביפ... ומת משחק * 75% שליטה טובה, נוחה ופשוטה בדמות. בשלבים יש די הובה אתגו. אורך ח'ים - 73% גג מ מ - וי גי כ ג ד מהנה אבל לא ממכו. ציון כולל - 70% דג ב 1 מספק שעות של הנאה ואתגו. | ₪ ו - 2% )גת הנבנ הקפה ₪ -- | / אתה קייל בלקת'ורן, שכיר-חרב ונסיך-אובד מהמלחמה שעל כוכב טול. ][באופן מיסתורי, חזרת מכדור-הארץ אל הכוכב שלך, במטרה לשחרר את ד קייל בלקת'ורן נשלח לכדור-הארץ עוד בילדותו. אביו, סייר גלאדריל 3 שלח את קייל לכדור-הארץ כדי להגן עליו מפני המלחמות הקשות ובעיקר מפני ידיו עמך מאיימתו של סרלאק הרשע.. סרלאק. סרלאק רצח את המלך ולארוס. כאן, בכדור-הארץ, בלקת'ורן הפך לשכיר- ו רא = חרב. הוא הואשם בפשעי מלחמה ונשלח לכלא מיוחד של האומות המאוחדות במזרח-אפריקה. בלקת'ורן בורח מהכלא ובאורח למעברים מיוחדים. להפעיל מתגים של מעליות ולהתקדם לשלב הבא. אה - לא לשכוח: לאסוף כלי-נשק ופצצות, בעזרתן תוכל להשמיד את "מחוללי שדות-הלייזר", להשתלט על השומרים ולשחרר את בני-עמך העובדים בעבודות-כפיה במכרות. שם המשחק: אאאסוו א ). ום שם המכשיר: סופר נינטנדו שיחק: עופר העיקרית, שגובלין שחיסל ביריה אחת בשלב הראשון, דורש שלושה וארבעה כדורים בשלבים היותר מתקדמים של המשחק. במשחק אין שום דבר חדש, שום דבר מפתיע במיוחד. ובכל זאת, יש בו את הדבר הממכר הזה, שגורם מיסתורי למדי מגיע אל כוכב הולדתו - טוּל. זכרונו מתחיל לחזור אליו.. בזמן חילופי היריות עם הגובלינים, אתה יכול להתחבא בצל. אבל, גם יריביכם יכולים להסתתר. הוא צריך התוצאה, שכל | להפעיל אותושוב ושוב ולנסות עמו. את לרגע לא בכוונה תשאיר את המשחק דולק מידיהם של כמה יריות תוכנה ל"שמירת מסך" כמו שנהוג נואלים. למקום המשחק משלב המסתור. בין חידות, לכל הדמויות ופאזלים במשחק יש למיניהם, שמות נורא למשחק יריות. מוזרים, ולמען יכה = % במידה רבה האמת אנחנו 4 3 120 הוא מזכיר את פלשבק. במיוחד בקטע בו קייל בלקת'ורן משחזר את זיכרונו. אבל, בניגוד לפלשבק, לעלילת המשחק ולרקע המרשים שצוטט מספר ההדרכה שלו, אין כמעט משמעות. עליך לחצות ארבעה אזורים, שכל אחד מחולק לארבעה שלבים, ועוד שלב סופי מיוחד וחוץ מזה שצריך לחסל יצורים דמויי גובלינים - לעלילה אין שום קשר להתפתחות המשחק! חבלי למרות, שיש נתק בין המשחק לעלילה, יש בו משהו מדבק. לפריקים רבים הוא יזכיר משחק קלאסי אחר: הנסיך הפרסי. הולכים הרבה, קופצים, מטפסים, יורים לכל עבר ועוד. את כל התנועות האלו אפשר לבצע עם ובלי כלי-נשק. המטרה המיידית של המשחק היא להשמיד את כל הגובלינים אבל גם לאסוף מידע על בני-עמך האנדראוטים, מפתחות לא בטוחים שאנו מאייתים אותם נכון... מה דעת כם על שם כמו קא-דרא-סוול? או גראג- אוהר? או סתם ואהר-אורק? לדמויות אלו יש אנימציה בכלל לא רעה המורכבת מדי הרבה תנועות: הליכה, עמידה ומיתה... כאשר משמידים גובלין הוא לא נעלם אלא צונח ומת במקום. בלקת'ורן חייב לעצור ליד כל אחד מבני האנדראוטי. חלק ניידים, חלקם עסוקים בעבודתם במכרה, חלקם כבולים לשרשראות וחלק סתם נעוצים ותקועים במקום. המשותף לכולם, שהם יתנו לך מידע חיוני, כלי-נשק ושיקויי- בריאות. כמה מהאנדראוטים יעודדו ויקראו משהו כמו "מוות לבוגדים!" אבל, בלקת'ורן לא יכול לשחרר אותם, אז אין טעם אפילו לנסות. לעיתים קרובות, כאשר הם בחדר אחד עם האויב, הם מתים ונהרגים בזמן חילופי היריות! חיזוקי-כוח שונים פזורים ברחבי המשחק. חיזוקים רבים ניתן לאסוף אחרי שחיסלת את היריב. גש אליו וקח את הנשק והתחמושת שלו. הבעיה חשוך, קודר, נורא מפורט, תלת-מימדי ו... אם ורוצים ג ב כ ו הבהירות (611155ו₪) <יגלו ג סו מו ויוי רמגי צליל - 85% וימי = ממ יו לי תי זר ער רו חלק מהאפקטים אפילו ויו ה כ ו גל שמ ג רמת משחק - 84% השליטה בקייל אינה מורכבת. = שבי ב יעשי ב נעשים קשוחים משלב לשלשב... אורך חיים - 88% 7 שלבים גדולים וממכרים, מבטיחים הובה מאוד שעות של הנאה. אז מה אם אין כאן וג = ב ל מ | גד וי תי תמי גי ב + 1-7 משחק ממכר וטוב, שמזכיר ג ו ב ג גי ה גי םי וי-וי ורי רנ לקמו למסך. רצוי לא לפספס... 0 > שי 2 א שם המשחק: 2 צ₪085 לא, באבסי לא בעונש זה שהוא לא מקבל אצלנו כתבת צבע ענקית, זה רק בגלל שכבר סיפרנו לכם כמעט הכל על המשחק הזה לפני כמה חודשים! למען האמת, כאשר קצת חשבנו על המשחק, | אוינקר. ודיברנו על ההבדלים בין גירסת המגהדרייב יש מספר דרכים לשחק את המשחק. כל לגירסת הסופר-נינטנדו, המשחק הזכיר לנו = מצב הוא למעשה סיור שונה בפארק. יש את את דונאלד-דאק 2 "הטיול החסכוני", בו | ואחייניו. האחיינים % עליכם לעבור רק חמישה כמה קטעי אנימציה ממש הצעירים והשובבים שלבים, בקומה הראשונה איכותיים ומשעשעים. ] מעוללים כל מיני באחד מאזורי הפארק. זו צליל - 85% ] תעלולים, והדוב צריך | "₪ רמה קלה מאוד ותעברו מוסיקה בסגנון סרטים לרוץ אחריהם ולתקן את . אותו בניסיון אחד או ל שתמצא חן בעיני המעוות, כדי שכולם ‏ , שניים. בהמשך יש את פריקים צעיריט לם דיבור ימשיכו לחיות באושר טיול הלוקס, טיול 0 לעניין ה ועושר. הלוקסוס, שלוקחים שלא תמיד מצחיקוה אחייניו של באבסי, אתכם לקומות היותר ב התאומים טרי ותרי, | יי קשות במשחק. הטיול רמת משחק " 8490 מתעקשים ללכת לפארק השעשועים החדש, המקיף הוא היחיד שלוקח אתכם לכל 15 השליטה ב שופרה. קל האמאזטוריום, המנוהל על-ידי אוינקר פי. השלבים ברמת-קושי עולה. לתמרן אותו, מצד שני המשחק המרושע וחבריו מרעיו. אוינקר גונב את יש גם אפשרויות של משחקי זוגות. שניים יותר מסובך. ] ההיסטוריה של העולם ומתכנן לגבות כסף | נגד המחשב, כאשר אחד משחק את באבסי יו בי ?:. בלו קב + ל[ יד בי נאמנים למשחק המקורי. יש מהאנשים, כדי שאלה יוכלו לראות את והשני את אחד התאומים. וגם אפשר לשחק ג ג ורי הר ץ:. ההיסטוריה... ראש בראש. שוב, האחד את באבסי והשני ו ו באמאזטוריום יש חמישה אזורים: מצרים את... אחד התאומים, שמשום מה מפזרים מספו אפשרויות ומצבי משחק העתיקה, ימי הביניים, עולם | בננות כדי להכשיל את הדוד + ראש בראש, זוגות + המוסיקה, החלל והסביבה. ל באבסי בדרך! אפשוות להתקדם בדוכים כל אזור מחולק למערב שונות - הרבה שעות לכל ולמזרח. המערב והמזרח אוהבי החתול. דומים מאוד אבל שונים באבסי צריך לאסוף אבניס טובות וחיזוקים ומזנק על ראשיהם של יריביו. כדי בפרטים קטנים. עכשיו להתגונן מפני האחיינים ו תשאלו, מה לבאבסי השובבים, יש לו חליפת צלילה, באבסי 2 הוא משחק מיוחד. ולאוינקר הרשע? הא מבחר של כלי-נשק ועוד. הוא מצחיק, הוא מהנה, הוא טוב, זה כבר די ברור. האח ' | המשחק אולי לא מצחיק כמו לא תמיד קל, יש כמה דרכים = והאחות התאומים, טרי ותרי הולכים לאיבוד באבסי 1, ופריקים מנוסים יתאכזו מהקלות לגמור אותו ומי שאהב אותו בפארק השעשועים. באבסי צריך למנוע של המשחק, אבל מי שאוהב את חתול-הבר, יל- ום ו ל תי כ מהם לעשות צרות ולהציל אותם מידיו של | ודאי יסלח לו |( - ה .וב גו המו ... לששו וב ברג ₪ ו הו - לדו ₪ "₪ ...א אל ₪3 לאו וררייד שק הו . ו. הלהיט הנוכחי של הטלוויזיה ובובות המשחקים, הם קבוצת בני-נוער, שזכתה לכוחות-על, כדי להציל את האנושות. כל מה שנספר על הסידרה הזו ידוע לכם. אפילו, בגיליון 22 סיפרנו לכם על המשחק בגירסת הנינטנדו. עכשיו, נספר לכם עוד כמה דברים, שאתם בטח יודעים על גירסאות הסגה... סביר להניח, שהמשחק הזה יצא, בסופו של דבר, לכל מסופי המשחק. הוא כבר יצא למשפחת נינטנדו, החודש הוא יוצא, באופן רשמי, לכל משפחת סגה ו... היד עוד נטויה. ג'ייסון, זק, קימברלי, בילי וטריני הם חמישה חבר'ה צעירים, המוכנים להלחם בכוחות האופל, שמגיחים במפתיע מן העולם החיצון. בעזרת חליפות-כוח מיוחדות, שקיבלו מהחייזרים הטובים, הם לוחמים בעוז ומסוגלים לאחד כוחות ולהפוך למגהזורד. בזינוק ממסכי הטלוויזיה, למסכי מסופי המשחק של סגה, הקרבות ממשיכים. בדומה לגירסאות הנינטנדו, מדובר במשחק מכות בסגנון לוחם-הרחוב. אבל, המשחק נועד לקהל הגדול ביותר של חובבי הלוחמים - ילדים! לכן, כדי שאלה לא יתיאשו ממנו, מדובר במשחק די קל. בהתחלה, אתם בוחרים באחד הלוחמים ונלחמים בבני האופל. אחרי שהבסתם אותו, תהפכו למגהזורב. אז ריטה רפולסה הרעה תהפוך את הלוחם שלה למפלצת ענק והקרב ימשך.. הדבר הבולט, בהשוואה בין גירסאות המגהדרייב לסופררנינטנדו, שבגירסת המגהדרייב מופיע גם השומר הירוק, הדרגונזורד! הוא יכול להלחם בגולדאר והרשעים האחרים. אם נערוך השוואה נוספת, בין הגיים-בוי לגיים-גיר, נגלה מהר מאוד, שגירסת הסגה היא יותר משחק מכות ופחות משחק פלטפורמות. ולקינוח - לא נשכח, שיש לסגה גם גירסת תקליטור, שכוללת הרבה מאוד תוספות של קול ותמונה! את כל המשחקים אפשר לשחק לבד או בזוגות. אקשן אמיתי לכל המשפחה. הוא טוב, מהיר ובאמת לא מפריע, שהוא קצת ילדותי. 0 6060 60 60 6006 לא - הוא בכלל לא ספורטאי מצטיין, ובכל זאת שמו מתנוסס בגאווה על אריזת | משחק כדורסל | חדש למגהדרייב. אז מיהו דיק ויטאלה? ובכן, הנה התשובה, מתורגמת לעברית מפרסומת | של המשחק בעתון אמריקאי: | "אני| נושם כדורסל מכללות. אני אוכל, ישן, שותה, אוהב וזקוק לזה!" מי שאענו מבץ, דיק ויטאלה הוא מאמן ופרשן כדורסל בליגת המכללות האמריקאית. מאחר ולמשחק אין את חסות ליגת המכללות, לא תמצאו כאן כמה שחקנים, שמככבים בחלק מנבחרות הכדורסל | האמריקאיות.| במקום, תמצאו סתם 32 קבוצות, ארבע אפשרויות משחק שונות, בסגנונות המוכרים ממשחקי-כדורסל אחרים. הגרפיקה היא החלק החזק של המשחק: הדמויות גדולות, מפורטות עם אנימציה חלקה ומרשימה במיוחד, כשהשחקן הולך לעבר הסל ומטביע את הכדור. החולשה של הגרפיקה בקטעי ההגנה, כאשר קשה להבחיץן בעומק המגרש והמיקום האמיתי של השחקנים השונים. השליטה בשחקן טובה, אבל השליטה בכדור, במיוחד במסירות, יכולה להיות קצת קשה. גם הצליל אינו חזק במיוחד, אבל בסך הכל, זהו משחק כדורסל טוב ומהנה, עם הרבה דברי פרשנות של... דיק ויטאלה! השולטים באנגלית יהנו במיוחד מחוש-ההומור שלוי האם שאלתם את עצמכם, איך שדרי הספורט זוכרים כמה נקודות קלע כל שחקן! איך הם זוכרים ומחשבים כל- כך מהר את אחוזי הקליעה, חטיפות כדור, עבירות, איבודי-כדור ואת כל יתר הנתונים הסטטיסטיים לגבי המשחק? את הנתונים הבסיסיים, שמות השחקנים, גיל, גובה וכדומה, מקלידים למחשב לפני המשחק. בזמן המשחק יושב אדם מיוחד, למול מחשב עם מקלדת קצת משונה. בעזרתה הוא יכול להקליד את המתרחש על המגרש במהירות רבה למחשב הזה מחובר גם במאי התוכנית וגם הפרשן. כל אחד מהם רואה את הנתונים על המסך שלו. עכשיו, כל מה שהבמאי צריך לעשות, זה ללחוץ על הכפתור, שמקשר בין המחשב למצלמה. בדיוק באותו הרגע אנחנו נראה את לוח התוצאות, הנקודות והאחוזים של שחקן מסויים וכל נתון אחר הקשור למשחק.. המערכת הנחמדה הזו מיוצרת בארץ, בחברה הנקראת וידיסקו.. הוקי קרח 5 +10 .חא אינו משחק חדש. זהו משחק המשך לקודמיו, שמגיע על גבי תקליטור מבית אלקטרוניק"ארטס. חברה זו עשתה לעצמה הרגל: להוציא גירסאות משופרות לאותו המשחק בדיוק. מי שזוכר, רק בגיליון הקודם דיברנו בכוכב המחזור על ג'והן מיידן. אז מי שמכיר את המשחק מגירסאות המגהדרייב שלו ודאי ישמח לדעת, שהוא יצא גם לפי.סי. הוקי, למי שאינו מתמצא, הוא אחד מענפי הספורט היותר מהירים והיותר קשוחים' שחקני ההוקי מפתחים מהירות עצומה על משטח הקרח. עליהם להבקיע את שער היריב בעזרת מקל מיוחד. ענף ספורט זה תבע קורבנות רבים, ולכן השחקנים מצויידים בקסדות וחליפות מגן מיוחדות. רוב חוקי המשחק פשוטים מאוד ונועדו למנוע התפרצויות אלימות על המגרש! כן, שחקני ההוקי חמי-מזג ונוטים להתפרע ולהרביץ! בסןך-הכל זהו כדורגל על הקרח ומטרת המשחק להבקיע כמה שיותר שערים. מבנה המשחק דומה לרוב מדמי-הספורט. יש לו קבוצות ושחקנים רבים (המשחק הוא | ברישטשון ליגת ההוקי האמריקאית) עם כל הטורנירים | הרגילים. | מה שעושה אותו | למעולה, זה הגרפיקה, שמכניסה אותך ישר למרכז הענינים, | שליטה נוחה מאוד בדמוות | ואנימציה חלקה. אבל, שימו לב, למרות | שעל האריזה כתוב | שהמשחק פועל על מחשבי 386, אנו ממליצים על 486, תקליטור | מהיר והרבה זכרון |א ₪! .ות ו שו בו ו יוור ו ל ל ל ל ל ל ל| ק ₪ ₪ 6 ו 6 ) 5 פריקים רבים משוגעים על משחקי תפקידים. לצערם, אין כאלה מספיק בשוק בכלל ולארץ מגיעים עוד פחות. גם המשחק הזה התגלגל לידנו לא דרך היבואנים אלא ב..יבוא אישי מארצות-הב וי נוי ב יי יו יר בחיים, את המשחק הראשון. המשחק הזה, הנקרא גם :₪ א.11.1 א בונלי ייג רב ןש ריל ירי ור" חלקיו לא מאכזב. עלילת המשחק שולחת אותך, תורהם זד, חייל צעיר ונמרץ, למשימה מיסתורית, קשה ורחוקה מהבית. עד מהרה תלמד על מכונה בשם "זו לינק", המאפשרת לעבור לישויות אחרות. כאן, העלילה עושה קצת תפנית לא ברורה: ישנם 4 מפתחות, שינעלו את מצודת יי יי ו מוצא את ארבעת המפתחות ונועל את המצודה. עכשיו, למישהו הזה יש כוח להשמיד את האנושות. כדי להגיע אל המכונה המופלאה, תורהם זד חייב להכנס למצודה... במשחק, תורהם מוביל קבוצה לתוך המצודה ולמימדים האחרים. תורהם צריך להעיר שלושה לוחמים משנתם, ייג ימי אליו. במשחק יש 16 דמויות שוונות, הנמצאות בחדרים שונים ושמתוכן אפשר לבחור. כאשר נכנסיס לחדר ומתבוננים דרך החלון, אפשר לראות לתוך הנשמה של הדמות! גע בכוס של הדמות ותוכל לראות את שמו ואת כישוריו. עכשיו, אחרי שתכיר את הדמות תוכל להחליט | אם אתה מצרף אותה לשורותיך או לא. בי לי יי ₪ היא כמו קווסט בפני עצמו. צריך לקחת דברים כמו ישן וי לאסוף <י המשחק . ממזרקות-מים ועוד. המשחק מתנהל יי הרי ןי ו לי יי ו גיבוי, שמאפשרת לשמור את הנתונים עד לפעם הבאה שתפעיל את המשחק.. הכל עובד בשיטת הסמן וקליק. מי ששיחק במשחק הראשון, יסתגל מיד למשחק הזה. רישו רייו יכו גי םרוג של המשחק הראשון. למשל, הצורך המעיק להשיג אוכל, להלחם בקירות ועוד. ובכל זאת, למרות החסרונות, זהו עדיין אחד ממשחקי התפקידים היותר טובים שניתן להשיג. זהו משחק שגורסם לך לחשוב << כאילו עומד ממולך >" יריב אנושי ולא מפלצת . ממוחשבת'! ה[ ב ₪ ב 2 ונדש שם המכשיר: שיחק: לירן גרפיקה תלת-מימדית, עם מפלצות שנראות די מפחידות. אבל, אין ניצול של עוצמת בי ו צליל - 79% המוסיקה מנותקת מעלילת המשחק וממה שקורה על המסך. היא טובה, נחמדה וסתמית! האפקטים טובים ותורמים לאווירה. רמת משחק = 84% הממשק נראה פשוט, סמן וקליק, אבל הוא קצת יותר מסורבל ועוד יותר קשה בקטעיל הקרבות! מאחד ויש בו גרפיקה תלת"מימדית במבט של גוף די גי כ יב לי 07 = א שבי כו ?המי וי תראה רק אחד מהם! זה מסובך, אפשרי אבל בהחלכ לא לפריקים מתתח'לים!!' אורך ח*ים = 87% משחק תפקידים גדול בהרבה אזורים למסעות, עם כל האלמנטים שמבטיחים הנאה לאודך זמן. הבטריה לשמידת המצב פשוט הכרחית! ציון פולל - 85% למרות שלמשחק יש חסרונות ונפילות, חובבי הסגנון לא טוןג נמ 2 מ-ש ב גוו ממשחקי התפקידים הכי טובים שיש בעולם ! .- 1 [+ ]תכ'ר - כ|כה ח03 באספחת סגה 1 בסגה מתכניים כוכב פלסשןעווואש, שיכבוש את מסופי המגהדרייב באותו הסיגנון שלשאשן הקיפוד. זהו הָדִי הַדִינמיט! 56 ו 1 | 0% זהו הָדִי - יצור קטן 2 ר"2 ] הכל נחמד במסורת של ומשונה עם ראש ענק 4 78 ררוקץ, קפוץ, מצא, זרוק על הכתפיים. ליתר דיוק, | ₪ אבל, הָדִי לא יתפוס את יש לו 18 ראשים, שלכל ‏ /] ושי + 707% מקומו של סוניק. הסיבה אחד מהם יש כוחות "ה יק" פשוטה, הראשים של הָדִי מיוחדים. הָדִי יכול : מפוצצים את סיכוי להחליף ראשים בזמן ₪ , ההצלחה של המשחקי! המשחק, כדי לנצל את 4 ₪ כל"כך הרבה ראשים, הכוחות האלו... ₪ : , 0 מבלבלים את מי אבל, כן יש אבל - לא . - - | שמשחק ועד שבוחרים כל הראשים באמת בראש הנכון, הָדִי נותר יעילים. למשל, לָדִי יש ראש שינה. הראש | מפוצץ על הקרשים! הזה לא בדיוק מרדים הבעיה העיקרית של את הָדִי, אבל הופך אותו למאוד פגיע. לְהָדִי יש גם ראש-טיול. זהו ראש כל- כך כבד, שאם הָדִי לובש אותו הוא בכלל לא יכול לזוז. הראשים החזקים של הָדִי הם ראש-הפטיש שמוסיף לו כוח, הראש-הריק שהופך אותו לרואה ובלתי- נראה. ראש-המחט מעולה כדי לעבור במקומות צרים. ויש ראש-חזיר, ראש-נאקום, ראש-מגן, ראש-מלחמה, סופר"ראש, ראש שמן ועוד. המטרה של המשחק, לבחון איזה ראש הכי מתאים למששיימה שלפניכם. במשחק יש תשעה שלבים ועוד ארבעה שלבי בונוס. גרפי, הרבה דימיון, המשחק, שהחלפת הראשים היא בסך-הכל גימיק טיפשי. את רוב השלבים הָדִי יכול לעבור עם ראשו המקורי, בלי שום חיזוק משום סוג'! המשחק מאוד מזכיר את סוניק הקיפודי צריך לרוץ במרחבים צבעוניים, הרבה פירוט הרבה חדרים, הרבה יצורים ואויבים בכל מקום. השאלה היחידה היא, האם הָדִי יצליח כמו סוניק. אז כבר קבענו, שבהחלט לא. אבל, הָדִי ימצא לעצמו קהל מעריצים לא קטן, שיחפשו קצת שינוי מסוניק, קצת הומור ומשחק לא רעיו אז חכו להדי 2... צרות כפולות ומשולשות 8 מי שחשב, שסוניק חוזר רק למגהדרייב, טעה! סוניק חוזר גם למסוף הנייד - הגיים-גיר. וגם הפעם, יש לו הרבה צרות והרבה בעיות לפתור.. הצרה הגדולה ביותר בעולם: נאקלס, קיפוד הנמלים, התבלבל! הוא מאמין בטעות, שסוניק וטיילס הם החבר'ה הרעים. לכן, נאקלס עוזר לדוקטור | רובוטניק לנצל את תמימותו של הקיפוד האדמוני! ביחד, השניים מייצרים מכונה ליצור חזיקוי-כוח: האטומיזר! כדי לסבך את העניינים עוד יותר, גם נאק הסמור, שודד וחמדן אמרלדים, משתף פעולה עם במזימותיו הזדוניות. והדוקטור כמובן לא מהסס הדוקטור! למזלו של סוניק, הוא עדיין יכול לסמוך על חברו = הטוב טיילס. יחד, השניים יוצאים להלחם בדוקטור. לכל אחד יש מבחר תנועות חדשות, שנועדו לתרום להנאת המשחק. סוניק מסוגל לרחף על הסקטבורד שלו ולנצל 22 את נעלי- | המדחף כדי לנוע מתחת למים. | טיילס יכול לנצל את הזנב הכפול שלו כדי לרחף ולשחות, לכך נוספו קטעים של טיסה במטוס דו-כנפי, נהיגה בקרוניות-מכרות ועוד. = חובביו המושבעים של סוניק יכולים לדקלם בעל-פה את המבנה של המשחק: שישה שלבים, שכל אחד הוא עולם אחר. יש שם המשחק: ₪15 וסחד א.זקוחד שם המכשיו: גיים גיר שיחק: בנץ שלבי בונוס, יש טבעות, יש הפתעות ויש אויבים ובוסים לנצח. ובקיצור, משחק בסגנון הרגיל, בלי הפתעות ובלי נפילות. חובה לכל הפריקים של סוניק על הגיים-גיר! גרפיקה - 90% הרבה צבע, החלקת מסך טובה, רקעים יפים וניצול מעולה של ביצועי המסך הקטן! צליל - 88% מוסיקה נחמדה, האפקטים הרגילים, לא מרשימה ולא מאכזבת. את המנגינה הזו דווקא אפשר להפסיק... . תורמת לאווירה, אבל הפריקים המושבעים יוכלו לזמזם אותה מהזיכרון של המשחקים הקודמים... רמת משחק = 92% הרבה צרות, הרבה אקשן ושליטה טובה בטיילס וסוניק. התנועות טובות ומגוונות. אותו מנוע של שחק, שוכר העבר - מנוע של הנאה. אורך חיים - 91% 6 שבלים + 2 ג'יבורים + בונוסים - הרבה שעות של הנאה נטו. ציון כולל - 89% בסגה לא מאכזבים. כל הופעה של סוניק פשוט מכובדת ומדליקה. כך גם במשחק הזה. מומלץ. ו[ 1 לכ ורפתקאות, עם חבר חדש והעיקר - שעות הנאה בסגנון הכי פופולארי בעולם! - > ₪ . + * ב כר. ' > - כו שש 4 - > בצ שר ד יו בא שג 5 0 יה < לור 0% 0 .2 ( מישהו בסגה הרגיש, שצריך לפצות | משחק גרוע, פשוט הוא לא היה מלהיב כמו את הפריקים על עוגמת-הנפש סוניק 2. לכן, הקלטת הזו תואמת במלואה שנגרמה להם מסוניק 3. לא שזה היה את סוניק 2 ואת סוניק 3. אם יש לכם את שו ' / שני המשחקים האלו, צפויה לכם הפתעה מאוד מאוד מיוחדת. מאחר ואנחנו נאמנים לשבועה דבילית של קיפודים, אסור לנו ו ו לגלות לכם מהי ‏ | מ יי ו ו אותה הפתעה' | 1 4366 מחליק על המסך אבל, יש פה במהירות מסחררת. פיצוי לכל מי .* דוקטור רובוטניק, שהרגיש הרשע הניצחי, לא מאוכזבי! << ,400 -* + השתנה. יש לו עוד בסוניק 3, כמה רובוטים הצטרף קטלניים, עוד כמה להרפתקאה ב בוסים רציניים, שאת ילוו גו חלקם רק נאקלס יכול אדמוני ונחמד. נאקלס הוא קיפוד-נמלים. לנצח! וישנם כמה בוסים שאולי יפתיעו בסוניק 3 יי היה לו באמצע 1 יי תניג יי אבל כאן למשחק יש ברב בי ו לא פחות | לכוכב גדול | מתשעה | וי לימישי | לו מבחר ענקיים תנועות ליעי ואפילו משימה חשובה. נאקלס חייב לגלות לחלוטין. זה כולל, "למרבה הצער", גם כמה יו שלבי בונוס נסתרים. אבני האמרלד | . 0 5% | | יש את שלב הטבעות של השאולי 3 . 7 המיוחד, שני שלב לכן, נאקלס - -- בונוס נסתרים, המון מסוגל לבצע ₪ 2 2 מעברים סודיים ועוד. המ וו" 2 / | בקיצור, גם לסוניק יי | 3 4 ק . וגם לנאקלס יש לעוף, לטפס על |. קירות, להפעיל מנגנון הגנה נגד פגיעות, לשבור וי לי( לא יכול ועוד כמה תנועות, שנשאיר לכם לגלות לד מרוב דיבורים על לץי כמעט שכחנו את הליו האמיתי של המשחק... את סוניק! סוניק צריך, ליתר דיוק חייב, להשמיד לי פיי ץג ל ביותר אותו עליהם לעבור! כדי להצליח במשחק, צריך לחלק את הדרך ישו לש בי וי ה יי יל יכשל בהם ויש מקומות, שנאקלס יכשל בהם. יה לב, שחשוב לבחור את הקיפוד הנכון לשלב הנכון' דבר אחד בטוח, וי ו חורה מ : 4 סוניק ונאקלס, הוא יוצא !וו 2 המכונה בפי חלק למירוץ מסחרר - ג" מהמומחים לסוניק, ברחבי האי של 34 | - כ-"סוניק 4", הוא אחד דוקטור - המשחקים היותר גוניע דר , גדולים שיצאו השנה. התנועות של == 6% = כ המוי וני סוניק נותרו - וכ שי הי . מובטחת הנאה. מהירות, = ?|| סוניק לא מאכזב' שם המשחק: 5 ]א)שאא 6 16א50 שם המכשיר: מגהדרייב | שיחקה: לירן גרפיקה - 92% אנימציה חלקה ומהירה, השלבים התלתדמימדיים מעולים, הרקעים יפים וצבעוניים ובהחלט מתגברים על מגבלת 64 הצבעים של המגהדרייב! צליל - 89% כמו תמיד. אותה מנגינה, אותם אפקטים. את המוסיקה הזו פשוט אי-אפשר להפסיק... רמת משחק - 94% השליטה בתנועות של סוניק ונאקלס פשוטה, אפילו קלאסית. מה שמותיר לכם, זה לתכנן נכון את הקרב נגד רובוטניק וחבר מרעיו. אורך חיים > 96% 9 שלבים גדולים ומלהיבים, עם הרבה אקשן, שני גיבורים ממש מדליקים ו... האפשוות הסודית של התאימות המלאה גם לסוניק 2 וגם לסוניק 3, הופכת את ההנאה למשהו כמו פי 10! ציון כולל - 93% משחק עם חידוש סודי ומהפכני! מבחינתו שלך סוניק, כסוניק נטו, אין חידושים משמעותיים. ובלכ זאת, ההגדרה: "משחק הפלטפורמות של השנה" רק יוסיף גביע קטן להצלחה. פשוט חובה, בלי הרבה קישקושים וביקורת מיותרת. חובה. חובה. חובה! . )\ \(₪6 =\ ס\ > )ר לא שמשפחת תקופת -האבן לא כיכבה על מסופי המשחק בעבר, אבל עכשיו, בעקבות ההצלחה הקולנועית, פרד חוזר לככב על מסופי הסופררנינטנדו! %ף ססד מ\ נשק ביולוגי גורם לשואה גלקטית. =]|\ר כדי להציל את האנושות, בעלי אקו הדולפין חוזר למסך הקטן כונן התקליטור של הגיים-גיר. המשחק הזה הוא של סגה נקראים לסרוק 6 קומות ו257 חדרים של מעבדת חלל. מעין המשך למשחק הקודם בו אקו שוחה, נלחם וחוצה הם צריכים לחמוק מרובוטים קטלניים, למצוא רמזים ומפתחות | אוקינוסים כדי להביס את אמדאסצ הרשעי לאזורים סגורים והכל בגרפיקה מדהימה, כאילו מצולמת משץ )אא האס האם רציתם להרגיש פעם כמו (\] \ 0-0 הכדור במשחק פינבול? מתגלגל מה עוד אפשר לצפות ממשחק בתוך במוך, מתנגש בכל-מיני מכות? הפעם משחק מדהים חפצים וצובר נקודות? עכשיו, לתקליטור של סגה: משחק לבעלי ה-3:207 צפויה החוויה שכולו מצולם! הוא צולם אי-"שם המרתקת הזו, כאשר ארבעה בהונג"קונג וכולל לא פחות ולא פריקים יתחרו ראש-בראש, בגרפיקה ממבט ראשון, ועליכם יותר מאשר: 12 יריבים, מאסטר לירות, לקפוץ והכל כדי לזכות במירב הנקודות.. אחד, 3 לוחמים ו-8 יריבי חימום. והכל הכל בצילום וידאו מלא! \\סר\ בב)\ | ₪ \אא 6% סלל-)\ג ₪ ₪-\6ס 7 ה , ל - 200-ל :ריק שהטיונטד 9:3 ה בשיש בעלי הסופר-נינטנדו היכונו: כשמדובר בלהיט מטורף, עומדת לצאת עוד גירסה של המשחק משחק מכות לשני שחקנים, והפעם לגיים-גיר! שימו לב: גירסה זו ניתן לחבר לשני מכשירים שהוא בעצם העתק מדויק מאוד ולהלחם ראש בראש.. של | משחק המכונה המקורי של קפקום! 2 = סא 8 דתסזאספווא . יש מעוחק ים ל 32% .ד 5001 ,1% פא ,2 ד83ואס וששר. א : 1 57 ,5 עו 51/8 | 2 אור '] אק ,2 אפדתסנזץ דסטמז5 בסגה מיהרו לשלוף רשימה של כמה אמק ,068056סדסוא ו משחקים. לתוספת 2 "הביט כ ,סואד אטזא ו גת אז מי שחייב, שישמור את הרשימה 2 ?י הבאה: לסאטורן: ל"32%: 8885690 צ6 ,גזאט.ופד65 ,וסס.סואד אאו1ה 3 צ100ואד אמזזא ,ממאתטם המדק | 8א,2 דהפואסא .ןדפסוא ,001ק 8דש א דספטאאווא 888 צס ,2 תפדוז0סזז צג.זס שטג.ו8 578 ,פא מססוא ,פטזססא ג ,ואג! ד 6 60 ,דומצואותפת > , ואססס .מסדח סו דד ו מיש אוהב את המשחק לונה-פארק, ודאי ישמח לשמוע, שחברת בלפרוג, מתכנת משחק פעולה חדש, עם גרפיקה תלת-מימדית מדהימה' מאת: מארק רוזנמן בגיליון הקודם של פריק כבר הזדרזנו לספר "המאנה" אפשר לרכוש לחשי-קסם וכישופים לכם עליו. מי שקרא את "אוטוטו" בעיון, זכה שרובם הם סוג מסוים שלכלי נשק: שליחת לראות תמונה קטנה עם כמה משפטים כבר כדורי"-אש לתוך הערפל, וקסם שתחזיר לאויב לפני חודש. לטענת דובר החברה, המשחק את הירות שלו, מבול מטאורים, ברקים, אמור לצאת לשוק ממש בשבועות הקרובים. | הקפאה, האצה, מבחר של מגינים ועוד. בסך הגרפיקה של המשחק היא בגדר "יצירת מופת"! כפי שארנו יודעים, מרבית הפריקים יהנו רק מחלק קטן שלה, בגלל שהיא דורשת מחשבים חזקים. לכן, כפי שכבר נהוג במשחקים ובים,. תוכלו להתאים את הרזולוציה למחשב שלכם החל מ320%2007 פיקסלים עם 256 צבעים, ועד ל-1280%800 פיקסלים. ברזולוציה הגבוהה הזו, תדרשו למחשב 2-66א4860 לפחות. אבל האמת, שהמשחק מתוכנן לעבוד בעיקר על.. 2 מחשבי הפנטיום! רו הצליל מבטיח לא פחות. קודם כל, המוסיקה מתאימה את עצמה ' למצב של המשחק. עוצמת-הקול (מה שקוראים בשפה פשוטה "ווליום") נקבע לפי המרחק מהחפץ. ככל שתתקרבו למקור הרעש, העוצמה תגדל. המשחק משלב אסטרטגיה, הרפתקאות, תפקידים אבל בעיקר יריות. מטרת המשחק היא כמובן לירות ולחסל את היריב. בדרך, ₪ תצטרכו לאסוף חפצים שונים. למשל, על-פני הים צפים כדורי- זהב הנקראים "כוחות-המאנה". אלו חפצים שהושארו בים על-ידי המתים! כדורים אלו מאוד חשובים להמשך המשחק. בעזרתם אפשר לצבור עוצמה, לכבוש שטחים ולבנות ישובים. בעזרת הכל יותר מעשרים לחשי-קסם. במשחק יהיו יותר מעשרים מפלצות שונות: נחשים, | גריפונים, | מפלצות-ים | ומפלצות מיתולוגיות. חלק מהמפלצות תהיינה קשוחות וקשות מאוד לחיסול. את המשחק ניתן לשחק ראש-בראש. בעצם זה התענוג הגדול ביותר שלו. במצב הזה, אתם יכולים לגנוב את "המאנה" של היריב ולהפעיל את החושים במהירות מטרפת. פריק מנוסה, לא יהסס להשתמש בלחשי-הקסם כדי להדוף את התקפת היריב ולהחזיר לו במתקפה חזקה פי כמה. את תנועת היריב אפשר לראות על הראדאר המיוחד. המשחק הזה עתיד להיות אחד הלהיטים הגדולים של השנה. פריקים רבים יהנו ממנו, כי שי לו את = כל המרכיבים של משחק יריות מהיר, מתוחכם ומאוד מהנה. חכו לו... רק לגעת 5 "ש' 7 ו ולהגיע לעולמות חדשים ית : האם זהו ג'ק ט. לאד? 9 מחשבת - הרפתקה שאינו [מרת 5 מ ר ן) שרי | | 7: שה ב |יץך, ג 07 ל ."םב , מו 7 ד 08 ₪09 4, 741 8 52 - 09 ז יר מ ו (6