פריק – גיליון מספר 31

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
-] %. -. | ₪ רייו | מ ( =) 1 שא "ו ]. נ. 2 %. < ו %' 7 6% ו ו. 2 רד ררצ -ר:+ בכוייוה, ךר | ו | ₪ 7-ה ח ראיתם ושמעתם ב<ב- מהיום תרגישוו %------ תתן ]כס תח!0ה >א'ית'ת 6] הסתת9ות 89']ה הא6חק.: - - תחו0! הק22ות. הְאיגָר!1 - תחו0! מהשות. - תפהר! אתאון ות כי תחו6! אותן. - קח! ח]ק בא]י]ת. - תחו6! כאי]! באופַא. קשה לשכנע את אבא ? תנו לו לנסות בעצמו, הוא יקנה שניים... סגה | נינטנדו, ,לטל "וי וטטר יאן 1 2 א . | %י כהן 1 בת- - + 1 תי 1 20 1, שק -. 6 'ַ | - . או וו 0 בלפור 6 בתדי 1 קה הי לריורזד ו תגלו ו כתבות על | מ ' 2 דפדפו ו בע עמודי 'ים הב -' אים מהפוסטו 0 . חדע ג בסידרו הח שיל לוו חםי הרחוב ב | -- לו + את 7% רדא 8% המדו בר, שיצא בנ קרוב לאול ( א 604 טל וני 5 תמצאו גם את המתחרה האמיתי ל-ן: ד [3)ן ץ אנזךאז/ של 6 ו 5 הייח סגה: זהו ה-א אז53 מסד שיל סוני. 2 ו וצצה חטופה ביותר למשחק המכות השמן מכולם בנפח המגה: 3 צא ו .1א1א ו. ( ו גו ו ו חן מאף יר : 1 - ל|יו"רר ל לדיר לש ." - 8 ו 8 גו 2 ו / ) 1 / [ . |" ו > /ן ב ו .%. ו 4 רו ₪ -₪ / - ].. . ר זאמ אסא והואא, שמחדורת הניסו | רא'! פר'ק 2000 - המגזין לבידור ביתי ממוחשב כל הכתבים שלנו הם פריקים אמיתיים ומקצועיים בהחלטי 5 אמסאט ופט אפ 0. שק דואר 0. הספריה 1. אינטר-מה? = פינת בי יי יי ב ב 7 0 9. מק-"ובל - פינת חדשות המקינטוש 6. כאן עושים מנוי על פריק היום! קסדקוד - מוסף טיפים ענק! יאל יו ?לי וי המיה לי החינם שלכם: הכניסה אסורה למשחקים מועתקים וללא אריזה מקורית! גר 5. מכשירים מכשירים: קסם אמיתי. 6. אסימונים: וו ו 8. נינטנדו - סוף המשחק: קטעים נבחרים מתוך הספר שעורר את זעמה של נינטנדו! 0. ספורט: * 506658 אסוד)א * .] אסוד אא דא 5 אש 5 * וו הז .11 וטא * 3 האוא ₪שווא:אץ 2. תערוכה: 1995 40 3. על קו היצור: לוחם הרחוב - האגדה 6. עבודתזיד; * ופט אא ₪ אאסם * =אואז9 דכ * א ו 5 וא ש\ * ₪ וג * 2 זוא ואס 7. אוטוטו - משחקים שאי- אפשר להשיג בחנויות = 6. כ א ד 8 2. אזש תפסות 3. 1 )קה ב 4. 2 00058 פווד אסאו5 5. 60118585 ה[ודאן/ 55 657 6 .6 7. )סא גא אוד 0. 001% וא8 ד זז 2. צ או אשס.וט שאגת היגואר 7. 88ן8 דא = .1 זה אוק 7. א8118%6. זו ו ב יי 8. 8511 .₪861 8. אאא ואואו בי ו 9. אכ 511 מוסד יי ב שו-וא .יי וי גי גי *י טתאד אאא ו ו גוו ו * כן())\ 410% / צ * טואאוא .א א פואדן 3. %ם].| 1₪)אך 5. > 1.000 , צ. ישו בי ור 3. 1188 וג] 1. אסוזו וסואפכ דאשפ:ט 4. ונת 5 1.000 .וו = :]וג 3. אא .וג דקסוא - המופע החיי 9 ו - אז תתחיל לקרוא תיעיתוןי * אתה ו ו םא דר . ! ק 4 ו ונש רו גו ש ד שו ו וזה - זנק עכשיו לעמוד 6 שי ו גג ל וו ו יוג ו וג * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשוה -- ו י חדשות י חדשות י חדשות י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י ור : ו * חדשות * חדשות * חד? 04 חדשוו ‏ * חד? ו דום וג "= / ₪ 9 8 חדשוו 4 7 4 % * חד? | דשוו 2 חיים הדעוים חד? לגיים ציו' 8 נינטנדו עדיין | לא ויתרה על הגיים-בוי הישן. לאחרונה יצאה סידרה חדשה של המכשיר, המאופיענת במארז הצבעוני והססגוני! פעוגים בארצות הברית ניתן להשיג פוגים עם הדמויות המאוד פופולאריות של לוחמי המשחק ד 18א0א .41 דאסואי ו ו ת * חד? ו ו ג ג ו תי חד? גו ו ות י חד? ןוו כ ו ות * חד? ג 4 ור 4 הרשו . חדשות י חדשות י חדשו 5 / 1 + דשות * חדשות ו ו -% 0% - חדשות י חדשות מגה ןוו ו אולטרא סיירה ענק משחקי המחשב והקווסטים, חברת סיירה, תייצר משחקים עבור האולטרא-64 של נינטנדו. המשחק הראשון לא יהיה משימת המלך... הוא יהיה דווקא הברון-האדום, סימולטור טיסה ותיק מימי מלחמת-העולם הראשונה... חד; ת י חדשות + חדשות * זו חדשות * חדשות | - 4 ו , ?קרשו = % | | , ד' חדשות . ו 0 ות * חדשות * חדשות * חדשות + חדשות * חדשות * חדשות . =‏ ילותי * חדשות י חדשות * חדשות י חדשות י חדשות * חד שו חדך שות * ₪- 0 " חן 4 דונקי בבית המעופט מצחיקה 0% | . לעסק שבכלל | אינו משעשע! חברת נינטנדו תבעה | לדין , את חברת האלקטרוניקה סמסונג | על סיוע | ביצור קלטות 1 תואמות / ומזוייפות של היחה 7- .| דונקי קונג החדש! חברת סמסונג יצרה את הרכיבים המיוחדים של הקלטת עבוו נינטנדו בחברת סמסונג דוחים את האשמות. אנחנו נצפה להתפתחות הפרשה | ולהכרעת בית-המשפט האמריקאי. 2נ סוד דס ץג וק ה-א0דד ד צג.1ש של סוני עוד לא בדיוק נקלט בשוק העולמי. לישראל הוא הגש ביחידות בודדות וביבוא אישי. אבל בסוני כבר הכריזו על מסוף משחק חדש, שינא ]] לשוק בעוד כשנתיים ויכלול מודם להתקשרות לאוטוסטרדות המידע הגדולות של אינטרנט וקומפיוסרב! 31 הכרזה נוספת, שעדיין אינה ברורה: בסוני מדברים על כרטיס אסודגזפו" ך למחשבי הפי.סי. בסגנון כרטיס ה-3₪0 שיצא לאחרונה על-ידי חברת קר'יאט'ב || עוד שמועות? כן, יש הרבה: בסוני מתכננים עוד מסוף מחשק, עוד שתר חדיש שיחליף את ה"א0זד ד8צ.1ק בשנות האלפיים! " הפאטורן הולך לפיליק| | ו בסגה מקנאים בהצלחת המשחקים של נקטנדו, שפותחו על מחשבי 2 . וש גרפיקס. לאחחונה נחתם הסכם פיתוח בין סגה לחברת סופט-אימאז'. חבר 8 וו אימאג' (שיש לה נציגות גם בארץ...) תעצב גרפיקה תלת-מימדית מרשימה וש מהמשחקים החדשים, שיצאו לסאטורן. סופט-אימאג' היא חנותי" |] מיקרוסופט ותיא מתמחה בהפקות גרפיות על מחשבי סיליקון גרפיקס. 4 | . חברת סוני הפיקה לאחרונה סרט קולנוע אינטראקטיבי מרשיס. הצופ'פ' מקבלים שלט, בעזרתו הם מחליטים על המשך עלילת הסרט. במהלך הסרל' לטל וה נדרשים ללחו 1ש ח | רט - 9 -- ץ על השלט. המחשב מונה את הקולות וממש'ך א | ותהגר ב הסרט נקרא 868 צ/ ,אכ ובינתיים ניתן לצפות בו רק באר 5 ה וה'". " חול ה .הח דשות * חדשות * ח | , ₪ + חדשות | הו ו 4% ות י חדשות י* חדשות * ה ו הת י* חדשות תי" .ה הי ידיי 0,/).- . .‏ .יי ןר .ו 7 4 ₪ = .הו / - בג וו ו ג ו בג 2 וו ג ו 2 . . | 6 = ג ו ו 8ב ג 1 + חרשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות + חדשות + חדשות * החדשות - חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י* חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדרשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות ' <> י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות ' 6 חד שזת * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות. * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * הדשות יי ות . 1. 5 - )| המצ'אות מתרחבת לא ראש בר 4 *יייפ ₪ גג יו ו 9 11 43 . | 1 . 1 2 ] המדומה" בדיזנגוף סנטר בתל-אביב ₪ נוספו עוד סניפים ברחבי הארץ משחקי-זוגות הם המלהיבים ביותר שיש. אבל, משחקים רבים, במיוחד סימולטורים בקניון לב-המפרץ; כיף כיף לנד ומשחקי מירוצים, קצת מעמיסים על המסך ופוגמים בהנאה. מעצבי ה- אסזדאדפצוץ של סוני פיתחו כבל, המאפשר לשחק בזוגות, ראש בראש, לחבר במקביל שני מכשירים לשתי טלוויזיות! נשמע מדהים? בהחלט כן. ומה שעוד בחיפה; במרכז אהרוני, טיים אאוט, בכפר-סבא; בקניון הזהב, טיים אאוט בראשון-לציון ובקניון מלחה, שער איריס בירושלים. ניקוי ראעו יותר מבטיח, שכבל דומה נמצא בפיתוח עבור הסופר נינטנדו! החודש - ₪3 ₪3 היא תערוכת הבידור הביתי הממוחשב, שבאה להחליף את הירידים המפורסמיסשל 6₪5. התערוכה נערכת החודש, בין ה-ע ל-13 במאי. למעלה ממאתיים חברות מציגות בתערוכה מאות מוצרים ומשחקים שונים. אבל, גולת הכותרת תהיה, ככל הנראה, החטיפה הראשונה של האולטרא-64 של נינטנדו! נינטנדו בלווינים החל מה-23 באפריל 1995, חברת נינטנדו משדרת, דרך לווינים, חדשות, משחקים, טיפים ועוד. את השידורים ניתן לקלוט בעזרת מכשיר מיוחד המתחבר לסופר- נינטנדו, שנקרא טונר 85. הט"נר הזה עולה כ-600 ש"ח אבל אפשר לרכוש אותו רק ביפן ורק בהזמנה מיוחדת מנינטנדוי אגב, אל תרוצו להזמין אותו ממישהו שנוסע ליפן, כי את השידורים ניתן לקלוט, בינתיים, רק שם! קו נוד] 7 | מכשיר מוזר - מנקה תקליטורים! הוא +] נראה קצת כמו מפצח אגוזים חשמלק; ההמצאה הזו נועדה בעיקר לבעלי מחשבים נישאים * ה שמנער לתקליטור ת'צורה. המחיר שלו וניידים למינהם. זהו כרטיס-קול עם רמקול שמתחבר בחו"ל, משהו כמו מאה ש"ח. אבל אם 'וערו ו ה . וו ₪ ליציאה הפרללית של המחשב ו.. אפשר לשמוע משחוו מע תשמעו בקולנו, תסתדרו מספיק טוב הכרטיס הוא 16-ביט, תואם סאונד-בלאסטר המחיר | | | ] שס סתם מגבת מטבח יבשה. כשש-מאות שקל בחו"ל והצליל לא איכותי במיוחד. ‏ שות פשוע' מחעוב גימיק * הח יח יש דבר כזה - פשעי מחשב. מדי פעם ג אינמל / ה רחבת מתגלה, שעוד תחומים משתייכים = / 1 .. / ₪- 4 /] לעולם הפשע. לפני מספר שבועות. משטרת ישראל לכדה תקליטורים עם ₪] | מידע לא חוקי. המידע כלל שמות של שות לקינוח: חברת אינטל הודיעה, שהסניף הישראלי שלה | אנשים, חברות, כתובות, הכנסה ועוד. בירושילים, יגדל לאור הביקוש הרב למעבדים שלו.. 1 - שהמידע "דלף" ממרשם. האוכלוסי. ו . חודשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * - | + הרשוה + חדשות * חדשות * החדש תיו וי > של ' הדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות + חדשות + חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * 9 1% 0% בוהצו דור ג'יק, הוא משחק מחשבב. המבוסס על להיט נוכחי בארצות הברית, שמשווק גם בארץ על-ידי חברת מיצוב. (מי שמשווקת את מבוכים ודרקונים). זהו משחק קלפים, המשלב משחק תפקידים ואסטרטגיה. 1 מהלך המשחק, שני שחקנים נכנסים לנעליהם של קוסמים הנלחמים זה בזה. לכל שח 9 קן יש חפיסת קלפים. כל קלף מייצג לחשי קסם, יצורים. אדמה, עובדות, כלי- נשק ועוד. | כל ש 77 שחקן מתחיל את המשחק עם לשרים נקודות חיים -- המשחק פשוטה - לאפס את סי החיים של היריך. המשחק -. 0% מערבבים וטורפים 2 ל כל שחקן שולף שבעה . שחקן, בתורו, מתחיל אם לא ידעתם, החיים שולנו עטופים בגלים של אופנות שונות ומשונות. למשל, אופנה של פוגים, אופנה של משחקים בסגנון א0סק... האופנה החדשה, שמאיימת לכבוש את ישראל והעולם היא של קלפים מרהיבים שמשחקים בהם בסגנון של מבוכים ודרקונים! להשתמשי בקלפים ולשלוף קלפים נוספים מהחפיסה שלו. למעשה, כל שחקן הוא קוסם הזקוק לאנרגיית הקסם המכונה "מאנה". המכשף מקבל | את המאנה מהשטחים שברשותו. יש חמישה סוגי מאנה: שחור, אדום, ירוק, כחול ולבן. ח וקי המשחק פשוטים מאוד ואפשר ללמוד אותם בתוך חצי שעה. אבל הקסם האמיתי של המשחק נמצא בקלפים ובדרך השימוש בהם. במקום שלכל השחקנים תהיה אותה חפיסת קלפים, אז כל שחקן יכול לבחור את הקלפים שלו! החפיסה כוללת 60 קלפים ויותר כאשר ניתן לרכוש את חבילת הקלפים הבסיסית (בארץ תמורת 39 ש"ח, כל 15 קלפים נוספים עולים עוד כ-14 ש"ח) ועוד חפיסות קטנות עם חזוקים שונים. בחפיסות הקטנות יש קלפים שונים בצורה אקראית לחלוטין! בסך הכל, יש אלפי קלפים ד רו וד ו! וו | 65 6ט)67680 1318061 .תזנח !0 ת6 [חחט 0+/%א+ מתוכם | אפשר לבחור ולבנות | את האסטרטגיה המבוקשת. הקלפים החשובים הם מסידרת האדמה - שנותנת כוח, סידרת הלחשים - שמאפשרת להפעיל קסמים ולבסוף היצורים - המשמשים לתקיפת היריב. לכל קלף יש צבע, שגם הוא חשוב לטקטיקה ובקיצור... זה לא נגמר! התוצאה, אינסוף אפשרויות ומי שאוהב את הסגנון יכול לשחק את המשחק ולנצח. חברת מיקרופרוז לא המתינה יותר מדי ותיא הזדרזה לפתח גירסה ממוחשבת ‏ של המשחק. משחק המחשב יש אוסף של אלף קלפים (שהיה עולה הון לרכוש בחנויות.... שלא לדבר על להחזיק ביד כל- כך הרבה קלפים), שכולל את כל הקלפים שיצאו עד היום. המשחק מאפשר להתמודד נגד המחשב או לערוך טורנירים מורכבים בעזרת מודמים. במהלך המשחק אפשר לזכות בקלפים של היריב ולהתקדם לעמדות כוח. ניגוד למשחקים כמו שחמסט, שהוסב למחשב אינספור פעמים, אבל יש לו חוקים נוקשים, למשחק הזה יש חוקים גמישים, עם אינסוף אפשרויות. ‏ רק תחשבו, שבמשחק השחמט יש אוסף של 32 כלים, שלכל כלי יש יכולת תנועה מוגבלת. כאן יש אלף קלפים, שניתן לעשות ביניהם צירופים שונים... לכן, מתכנתי המשחק נדרשו לפתח מנוע חזק של בינה מלאכותית, | שיוכל| להתמודד ‏ עם הבעיות שהמשחק מעמיס על המחשב. ך שורה התחתונה: הסבה מעניינת מאוד של אופנה חדשה. מעניין .למה לא הסבו את הפוגים למחשב, לא? על כל פנים, עדיין קשה להשוות את חווית המשחק האמיתי לנוקשות של המשחק הממוחשב! התסז] 6זנוז68ז6 06 שחוזם | . 6חגת זטסע 0] 6זהע6ט8זש וטוסץ איך קסם נולדי המשחק הומצא בשנת 0 בארצות-הברית, בעיר סיאטל, על-ידי ריצ'ארד גארפילד. ריצ' 1 מז בארצות-הברית. רק בארצות-הברית! ארד הקים קבוצה של שחקנים, שהפכה עד מהרה לחברה בשם א 2ו/ו. חברה זו מייצרת, עד היום, את סדרות הקלפים סידרת הקלפים הראשונה נחטפה, בארצות-הברית, בתוך 6 שבועות בלבד. בשלושת השנים האחרונות המשחק הפך ללהיט הנמכר ביותר בהיסטוריה האמריקאית: עד דצמבר 1994 (לפני כמה חודשים בלבד), נמכרו כמיליארד קלפים 0 3 זכויותה יוצרים בעולם שלנו יש מושג, שנקרא "זכויות יוצרים". פרושו של דבר, שכאשר מישהו המציא משהו, כתב סיפור או צייר ציור - יש לו זכות על היצירה שלו. לאף אחד אסור להעתיק את היצירה בשום דרך שבעולם. חוקים מסובכים, קובעים כיצד נקבעת הזכות על היצירה, מהי יצירה מקורית ועוד. בתחום המסובך הזה יש מקום גם למשחקי מחשב ולתוכנות. מאחר ולפעמים קל מאוד להעתיק תוכנת מחשב, נקבעו חוקים מחמירים. מטרת החוקים להגן על מי שכתב את התוכנה. הרעיון הבסיסי אומר: אם לא נשלם כסף ליוצר התוכנה, הוא יפסיד כסף ולא יוכל לפתח תוכנות חדשות. כדי שאנו נוכל להנות מעוד משחקים חדשים עלינו לשלם כסף עבור המשחקים הישנים. למרות ההגיון הזה, ישנם אנשים וחברות, שמוכנים לתת תוכנות ומשחקים בחינם, אבל בתנאים שונים. התוכנות והמשחקים, המחולקים בחינם, נקראים בעברית פשוטה "תוכנות ציבוריות" או "תוכנות חופשיות". תוכנות אלו מתחלקות לכמה משפחות: ץרפ זו המשפחה הראשונה. מי שמקבל לידיו תוכנת :א \:81 /11פ רשאי להשתמש בה כדי לבחון את התוכנה ולבדוק אותה. אבל, אם התוכנה שימושית לו, עליו לשלם בעבורה כסף. לחילופין, הוא יכול למחוק את התוכנה מזיכרון המחשב. מי שמשלם אינו סתם פראייר - הוא מקבל עידכונים של התוכנה, ספר הדרכה וכל מיני בונוסים אחרים. הסכום שצריך לשלם אינו גבוה והוא נע בין כמה דולרים ועד לכ-30 דולר. יוצר תוכנת ה- :ו או או א /311 סומך עליך, שלא תרמה ולא תשתמש בתוכנה בלי לשלם. זה כמעט כמו מבחן של כבוד. למרבה הצער, רוב האנשים בעולם (לא רק בישראל) מנצלים זאת לרעה ולא משלמים' מצד שני, הם מקבלים רק חלק קטן מהמוצר הסופיי קוראים רבים ביקשו מאיתנו לחזור ולהסביר להם, מה זה " שו גפ. מה זה אוגואסס סו ופט ומונחים נוספים, " שנמצאים על הבי.בי.אסים. אוהאספ 6וופטק התוכנות האלו מחולקות לגמרי לגמרי בחינם. אין כאלו רבות מדי אבל הן ישנן. החוק אומר ש... א. אסור למכור אותן. ב. אסור לערוך בהן שינויים. ג אסור להשתמש בהן, בלי רשות, בתוך תוכנות אחרות. ד. אסור להציג אותן, כאילו אתם פיתחתם אותן. ה. מותר להפיץ כמה שרוצים, בחינם! וא - םהה אא סביר להניח, שעל סוג זה של תוכנות ומשחקים עוד לא שמעתם. אלו תוכנות בהן יוצר שומר לעצמו את זכויות היוצרים, אבל מאפשר להעתיק ולהפיץ את המוצר ללא תמורה. מוזר? ככה זה. סש זה סוג מאוד פופולארי של תוכנות. גם כאן יש הגיון: מי יקנה משחק במאתיים או שלוש-מאות שקלים בלי לנסות אותו קודם? משחקי הדמו (הדגמה) נמצאים על בי.בי.אסים, לעיתים מחולקים חינם בחנויות ועוד. בחו"ל נהוג למכור תקליטורים עם משחקי דמו, שבעזרת קוד מסויים הם נפתחים למשחק המלא. ככה אפשר לקנות את המשחק, להתרשם ממנו לטובה, להתקשר ליצרן, לתת לו את מספר כרטיס- האשראי של ההורים, לקבל קוד אישי ולשחק את המשחק במלואו. אם המשחק לא מצא-חן בעיניכם, אתם לא מתקשרים ליצרן ולא משלמים עבור כל המשחק. אסור להעתיק! זיכרו: אסור להעתיק משחקים. זוהי לא חוכמה גדולה. יש סכנה של וירוסים, זוהי עבירה חמורה על החוק (יש עונשי מאסר וקנסות כבדים!) ויש גם הגיון: אם כולם יעתיקו - לא יהיו משחקים חדשים! אם אתה פריק - אתה יודע לשלם עבור ההנאה שלך. 50 שיחק: גיל המשחק הזה מסמל היטב את הרעיון של ה-א א51185. אתם מקבלים את המשחק בחינם. הוא מוצא-חן בעיניכם? אין בעיה, מזמינים את הגירסה המלאה, על-גבי תקליטור. במבט מלמעלה, גם המשחק הזה שייך לאופנת ה-00%1 השולטת היום חזק בעולם המשחקים הממוחשבים. ההבדל, אם אתם מתעקשים למצוא הבדלים, זה במקום, בעלילה ואולי בעוד קצת אלמנטים שונים ומקוריים. העיקרון נותר: תנועה בעולם תלת- מימדי בו האצבע צריכה להיות בהיכון, לירות ולירות ולירות. המשחק מתנהל בתקופה עתידנית, על הכוכב נפטון, אתם טיסים, העובדים עבור "החברה למכרות ומחצבים". זוהי חברת ענק ורבת עוצמה, שיש לה מכרות רבים על כוכבים במערכת השמש. המכרות נועדו כדי להשיג מחצבים יקרים שאזלו על כדור"הארץ או שמעולם לא היו כאן. כדי לחסוך בהוצאות ולמנוע סיכון חיי-אדם, רוב העבודה במכרות מתבצעת על"ידי רובוטים משוכללים. אלא, שוירוס מחשבים תוקף את המחשב המרכזי והחברה איבדה את השליטה על הרובוטים. הוירוס תוקף בהתחלה מכרות מבודדים אבל הוא מתפשט במהירות לכיוון כדור-הארץ' אתם הישועה האחרונה של חברת המכרות המיואשת. עליכם לעבור ממכרה אחד לשני, להציל את מעט בני האדם שישנם שם, אם - לטהר את המכרה מהוירוס, 5 את המחשב ולבסוף גם לפוצץ המכרה. בדרך, כמוב]ן. -- את הרובוטים. כדי להאיץ - האדרלנין במוח, עליכם למצוא תעלת המילוט שלכם מהמכרה המתפוצץ. אחרת, אתם עלולים להתפוצץ בפנים. אאוץ" המשחק נבדל מ-00₪1 האגדי בכמה דברים. ראשית, אתם טסים בתוך חללית. שנית, אתם יכולים לנוע גם למעלה וגם למטה (לא רק קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה). כמו שאתם נעים בשלושה מימדים גם היריב וכמובן גם הקרבות! מסיבה זו, השליטה במשחק יותר מסובכת ומחייבת תרגול. ניתן לשחק את המשחק כמעט בכל ג'ויסטיק או ידית משחק שיצאה אי-פעם לפי.סי. המשחק כמובן תומך בקבוצות רשת ומודמים עד לארבעה יריבים. המחשב יבשר לך מי פגע בך ואיך. יש גם הקלטה של הארועים להילוך חוזר... המשחק יכול לרוץ על מחשבי 6 (כאשר מצמצמים את האיכות הגרפית וכדומה) אבל בהחלט מומלץ מחשבי 486 ומעלה עם 4 ₪ - 4% ופאש 4 ₪:ש2. - מגה זכרון פנימי. אז אפשר להנות מכל העוצמה הגרפית. המשחק המלא, על התקליטור, כולל 30 שלבים מעולים, עם יריבים (רובוטים) חכמים. המשחק הזה הוא תחרות אמיתית ל-00%1כ. ואם אתם זוכרים, גם 00₪1כ הוא משחק שהתחיל את דרכו בתור א או א 51 "ית אגב, גירסאות של המשחק עתידות לצאת בקרוב למסופים של משחקי הטלוויזיה של סגה, ה-30 ועוד. אםזאטה זה ששחסוח חברת ₪5]א 00 6 וא 216 ידועה במשחקי ה-א ות א 511 שלה. את המשחק הזה היא רק משווקת עבור בית- תוכנה אלמוני יחסית בשם "ספארי", שמתכנתיו "עולים חדשים" מרוסיה. מה שקורה במשחק הזה, זה.ג'ונגל על הכבישי אתה נוהג במכונית, שהיא בעצם מכונת- מלחמה, מצוידת היטב, כאשר מטרתך . להוריד את כולם מהכביש. יש לך מבחר ‏ " של מגינים, יכולת להיות בלתי נראה וכדומה. כל אלה אינן המצאות חדשות, אבל המשחק טוב, מהיר ומהנה. הדרישות שלו אינן מופרעות: מחשב 386, 570% בזיכרון הפנימי ושני מגה על הדיסק. כמובן שמחשב חזק יותר מומלץ בחום. | גירסת ה-8 א 0 518 כוללת אפיזודה אחת עם חמישה שלבים. בגירסה המלאה יש עוד שתי אפיזודות ודיסקט בונוס מיוחד. = אםסאע זםםץ אופ פריקים ותיקים זוכרים משחק בשם 00% זה היה משחק בו היה איש קטן במבוך, שהיה צריך להזיז לבנים לתוך |] מחסנים, דרך מסלולים קצרים ולבסוף להשאיר לעצמו מעבר פתוח החוצה לשלב הבא | הרעיון של המשחק הזה דומה: עליך לאסוף דברים שונים ולדאוג, שתהיה לך דרך יציאה. למרבה הצער, חלק מהשלבים כל-כך קלים, שהם עלבון לכלב שלך. אבל השלבים המתקדמים יותר קשים ויש רק | דרך אחת לפתרון' אגב, המשחק מחולק במלואו. כדי להנות מכל השלבים, צריך להתקשר לחברה, לשלם 155 דולר (45 ש"ח) ולקבל קוד אישי שפותח את המשחק. המשחק עצמו פועל ‏ | על כל מחשב בעולם שמסוגל להריץ "חלונות"י ראשונה שאני קורא את העיתון פריק, לא בגלל שלא שמעתי עליו, אלא בגלל שלא קניתי אותו עקב מחירו היקר. אבל אחרי שקראתי את כל העיתון בהתלהבות, אני רוצה לומר שאתם 0 ממש עיתון משגע, לכן אני משלים עם המחיר (13 ש"ח) וקונה בכל חודש (בלי נדר) מהיום והלאה את עיתונכם. ב אני רק מבקש שתפרסמו ככל יכולתכם מידע ומשחקים למגהדרייב, כי זה מה שיש לי ובשביל זה אני קונה את עיתונכם. ג כמו כן אני מאוד מתעניין מורטל קומבט 3, שעליו כתבתם ולכן הייתי שמח מאוד אם תכתבו עליו מידע ואת מציאות מדומה התנועות שבו! אשמח מאוד אם תפרסמו 3 דעתי כאשר יחיו מכונות של זאת. = 128 ביט, קודם כל זה יהיה צעד גדול בהיסטוריה של תחום המחשבים וצעד גדול לאנושות! בעזרת מכונה או מכשיר של 128 ביט יהיה אפשר לבצע כמעט עכל מה שרוצים על ידי המכשיר, צייר: לירן אגוזי - ג. שמואל . פוי אמסלם - עוד א. תודה על המחמאות. ב. אנחנו נשתדל. ג. חכה שהמשחק יצא לשוק.. רזולוציה פריקים רבים נוטים להתבלבל בין המושגים השונים של עולסם הגרפיקה בכלל והגרפיקה הממוחשבת בפרט. בכתבות שלנו אנו מדברים על פיקסלים, רזולוציה, ביט"מָפ, גרפיקה וקטורות ועוד. אם הסתקרנתם לדעת מה המשמעות של מושגים אלו, אז ישנו ספרון כיס נחמד, שמסביר ומבהיר את כל מה שצריך לדעת על גרפיקה ממוחשבת. הספר נקרא רזולוציה והוא יצא לאור בהוצאה חדשה בשם ביט הספר מסביר את כל המושגים בצורה פשוטה מאוד ומתאים גם לפריקים מנוסים ו ו 11 3 יב , 07 -- ל 5% 4-ל 4 עד כדי כך שלא נצטרך להתעייף בכלל כי המערכת תשלוט ותחובר עס כל מה שזז בבית! ואם מדברים אז המשחקים לא יהיו עוד דמויות מצוירות אלא דמויות חיות שנשלוט בחהם! זה לא מוגזם זה יקרה. פרי אמסלם - באו-שבע וגם לפריקים מתחילים. בספר ישנו הרבה הגדרות, שבנויות בצורה של מילון. למשל, המונח הראשון הוא "רזולוציה": כלומר: "יכולתו של מכשיר אופטי (כמו מיקרוסקופ או טלסקופ) להפריד בין שני גופים או שתי נקודות ן הסמוכים זה לזה. הפרדה." רגע, זה לא הכל. הידעתם, שבתחומי הגרפיקה הממוחשבת יש מספר סוגי רזולוציות: לכל רזולוציה יש הגדרה מדויקת, שנמדדת ביחידות שטח כמו אינץ" למשל, כמות הפיקסלים שישנם באינץ' מרובע אחד. אגב, רכישת הספר מבטיחה חברות במועדון מיוחד של חנחות והרצאות בנושאי הגרפיקה הממוחשבת. א מעע וט ל"ק%ד* רורחשה לי,.. מאת: יואב גורדון אינטרנט, אינטרנט... כולם מדברים עליה, כולם ממהרים להתחבר, כאילו שהם עומדים ילהפסיד משהו. אז נכון,; יש בה משהו - אינטרנט היא רשת של רשתות בינלאומית, מחוברים אליה משהו כמו 30 מיליון בני"אדם (פי 6-5 מאוכלוסיית ישראל!) והיא מספקת מדי יום, מאות מגה של תוכנות, קבצים, מידע, חדשות מכל סוג שהוא. לגבי בעלי המחשב, החיים בלי ‏ אינטרנט הם בערך כמו החיים בלי רדיו, טלוויזיה ועיתונות' בקיצור - זה לא חיים! שם נולדת' היה היה פעם, לפני שנים רבות אגף מיוחד בצבא ארצות- הברית, שהיה ‏ ממונה. על פיתוח ומחקר צבאי. שמו המלא, למי שלא יכול בלי עובדות היסטורינת מדויקות הוא: צ6א 0 0-56758אק ןן 6 תפעת ססש6א צסג פאס ובקיצור 873 /. בשנת 1969, האגף הצבאי-סודי הזה החליט, שהוא צריך להעביר מידע סודי, מהר, בין בסיסי צבא שונים בהם עבדו חוקריו. אלו היו בדיוק 4 בסיסים ובכל אחד הוצב מחשב. הרשת נקראה ושה/קא /כן. השימוש ברשת התגלה כיעיל מאוד ותוך שלוש שנים, הרשת התרחבה פי 9 והיו בו 37 מחשבים' מאחר, ובינתיים שם המחלקה הצבאית שונה, גם הרשת קיבלה ב ים ל הס עכשיו, הרשת כבר שימשה להעברת מידע ואפילו אחות דרך תאי-דוָאר אלקטרוני פרטי. 1 אא התרחבה בקצב מסחרר. כל-כך מסחרר, שהיא כבר לא יכלה לשמש להעברת מידע צבאי סודי ומסווג. וכך, 14 שנה אחרי הולדתה בשנת 1983, נולדה לרשת הצבאית אחות קטנה וחשאית: וטה.11וא. עכשיו ד אא / היתה פתוחה לכל ו- זםא.וווא סגורה ומסווגת. : בדיוק שנה אחר-כך, בשנת 1984, משרד המדע הלאומי של ארצות הברית הקים רשת תקשורת חדשה - שה:ז5א (על שם אסודאטאטסי 05א8ו56 .1אאסודהא). הרשת הזו נועדה מגיי וו באוניברסיטאות, במדענים ובמוסדות חינוך. בגלל בעיות פוליטיות, הרשת החדשה הוקמה במקביל ובנפרד ל-דשאו/ ₪ א וכמובן, מסיבות כלכליות, היא התבססה על חמישה מחשבי-על בלבדי . | בשנת 4 בי גג יי והתקשורת שלה הוחלף, ומעכשיו היא יכלה לשרת אלפי משתמשים בכל ב בי גי גי חר ב מ ו היו רק מדענים והם לא נכנסו רק לצרכי מחקרי השנה החשובה ביותר בתולדות אינטרנט היא 1990 בשנה זו היא זכתה בכינויה הנוכחי, המסמל את היותה רשת תקשורת בינלואמית. ג ב ו כ ארצות-הברית. 4 ל 2-2 הסוגים, המינים, הדתות, המקצועות, הגילאים... כולם ראשים להתחבר לאינטרנט. ובימים אלו, כאשר כתבות כמו זו שלנו פריק חונך פינה חדשה המוקדשת כולה לאופנה הכי פריקית והכי !["ית בעולם - ניחשתם? האינטרנטי מתפרסמות בעיתונים, אינטרנט' צוברת עוד ועוד תאוצה ועוד ועוד אנשים מתחברים אליה. אינטר-7ה?+ <זוהינוי באינטרנט אפשר לפגוש את כולם. זה כמעט כמו ללכת לקונצרט: כדי לראות ולהראות! מגוון האפשרויות שזה נותן הוא אינסופי. כמה שלא נדבר אל אינטרנט, לא נצליח לספר על הכל. כמה אנשים וחברות שלא נפגוש שם, לעולם לא נצליח לראות את כולם' | | : באינטרנט יש משרדים של מדינות (גם של משרד החוץ הישראלי), יש מידע על מזג האוויר בעולם, יש מידע סודי (כמו שמו של ראש השב"כ הישראלי) יש גם חנויות שמוכרות חפצים שונים ומשונים, ויש גם תוכנות ומשחקים ציבורים (םא ותא 51) מי שמתעקש, יכול אפילו לשלוח מכתבב דרך האינטרנט, לחתול הנשיאותי של ארצות-הברית - סוקס. בקיצור - רק תגידו מה אתם רוצים ואנחנו, באופן אוטומטי, נהנהן בראש ונאשר את העובדה - "זה קיים על האינטרנטי" למה זה עולה כסף? השרותים של אינטרנט עולים כסף. זה לא בחינם ויש לזה סיבה הגיונית: אינטרנט היא מעין רשת ענקית של צינורות מידע: הקמת הצינורות עלתה כסף, תיחזוק הצינורות עולה כסף ויעול הצינורות והוספת צינורות חדשים, גם כן עולה כסף. כאשר אנחנו משתמשים באינטרנט, אנו משלמים עבור החלק שלנו בתשתית היקרה הזו. לפעמים, בכלל בלי להרגיש, בשיחת טלפון מקומית, אנחנו מגיעים לאמריקה - גם זה עולה כסף.. = כיום, אינטרנט הופכת לאתר מבוקש וממוסחר. קצב הגידול של אינטרנט הוא אדיר. בקרוב יש סכנה של סתימת הצינורות. ' כדי להוזיל את העלויות, הוחלט לאפשר כניסה של גופים מסחריים לאינטרנט. הכספים שחברות אלו ישלמו לאינטרנט יבג בי" ו בב גי מ רקי בי יע ל ורתווי מעניין - לא חייבים מחשב חזק במיוחד. צריך מחשב מכל סוג שהוא (תואם 18%1, מקינטוש, אמיגה, אטארי) חייבים מודם בי ב יד הי גי ל שוביי יח לאינטרנט או דרך אחת החברות שנותנות את שרותי ההתקשרות , מי ו יר ו שים-לב שאינטרנט מאפשרת תקשורת מלאה בין כל סוג', בי יי | | ובכל זאת, מחשב חזק תמיד טוב שיהיה בבית. ככל שהמחשב יותר חזק, ניתן לנווט יותר מהר באינטרנט, להוריד קבצים במהירות והכי חשוב - דיסק מספיק גדול, שלא יתפוצץ אחרי טיול קצר ברשת.. 4 ה || ר" ' ] , ו | הפריקים של המטוסים דואגים לבדוק כל משחק -- | לשוק. הם מיד עושים השוואות בין משחקים. לסימולטור - - = | = הזה יש כמה דברים מעניינים להציע - לכל עורכי " ווה אי א בשר . לו 6 "₪7 1 3 2 - |לשכוח. 3 שיותר קשה א ו 46 8 ה / / 6-4 א *- 1 0/0 * << ההשוואות והטבלאות! ₪ | 2 5 אומץ והרבו - אז = 5 ל | -- 6 . ן 5 הכש זהו אולי לא הסימולטור המרשים ביותר שראיתם, אבל יש בו כמה דברים מרתקים: למשל, הוא פותח על-ידי צוות מתכנתים של חיל האוויר הרוסי, שעד לפני כמה שנים היו מוציאים אותם להורג על הידע שהם תרמו למשחק. (לפחות היו מאשימים אותם בבגידה ומגלים אותם לסיביר. השליטה במטוסים אינה הדבר הכי מדוייק בעולם | (לפחות | בהשוואה למטוסים המקוריים: 15-/, מיג 29, סוחוי 27 ו-18-:). אבל המות מאוד מציאותיות: סוריה, לוב, קשמיר, בוסניה ועוד. האפשרות המלהיבה ביותר של המשחק היא שר עב ב ביוכלת לחבר 16 מסופים שונים, ברשת ‏ ]| || ל : בסרט הקוע? לקרבות אוויר. במשחק יש שבע משימות תם מז יי שונות שנועדו לרשת, בהן ניתן להתחלק > י שו מתם רצ צים לחנו ות עיגיש לשתי קבוצות ולהלחם עם הטייס האחרון. באל נש 26 ל | הנ זשחק כדאי שתדעו: זהואחד מא , [] אפשר להלחם כולם נגד המחשב וכמובן, בכל | = 6 0 ב 2 || >קה, צר לתכון. אסטרטגיה. קבוצתית מהמחשב. הרבה הת וההתחלתל 09 שש ] = נכונה! בר ו הבסיסית וחוייי / " זמן 1 , הו גירסה ו גג ג של | המשחק ₪ - המשו ה ל 6 (י 0 ₪ | 6 : 6 כולל " נימי, תח %. ן בונוס כ יר | יזלצהי ? : ּ/ | 0 | ר-י - ו 0 , | נמוכ 7% ג בגירסת התקליטור: 2 ו טום קרוז, הוא מ 0 ל | 0% | רוהּ | . "דיסקברי" קליטור: קטעי וידאו מערוץ המדע | ₪ ית"הספר - הגבוה לטיל , מתוכנית בשם הטוסק קקך 1 הקטעים יפים ות , אן ורמים הרבה לאווירת המשחק. 4 .+ הקרבי בשורה התחתונה: זחו ש מה 04 נה 4 א ושונו ו 0 הוא | א ₪( 0 קצועיות אבל עדיין טורים המפורסמי מארק ושות' 0 מיני רבים. הוא עשוי במק לא מהווה תחרות לסימול של מיקרופרוז ודו יי בי בר פאצ". אא ספינת"הקרגב הטסת מסוקים זה עסק הרבה יותר מורכב מאשר סתם |[ ]1 מטוסי קרב. כאן לא מספיק לנסוק במהירות ולשבור את - 2 2 - ו מחסום מהירות הקול | ס מולטור טיסה מיוחד. ימי גי קטנים ו רוי יי ו יג [ | 0 - %*י- ל | + | -שו + ל ית : 2 + ּ 2 | כ . "₪ , 6 / 5% % | - י , , [ | 0 1 ל - - | מעיס. . בי 2 5 . ₪ 2 0 י / 5 - 5 ₪ | לשחק משימה אחר משימה, אבל משתלבות לחלק מהקרב והמלחמה. כמו בהרבה סימולטורים, גם את האפאצ'י ניתן לשחק לבד או ברשת, עם 16 יריבים או בני-ברית. המשחק תוכנן לעבוד על מחשבי 486 ומעלה! אז אפשר להנות בעיקר מגרפיקה חדה ומפורטת. כאשר אתה מטיס 15-:, אתה ממריא גבוה | | יו בי טס מהר וחשוף לכל הסכנות האפשריות | | ג באיכות של ג:56, עם בשמים. כאשר אתה מטיס מסוק, אתה יכול | | 2 כ לטוס לאט, לעמוד באוויר, להתחבא מאחורי | ו צלע של הר ולהגיח במהירות מהמסתור כדי ‏ [. צליל - 84% לחסל את האויב. זה היופי העיקרי של | או סימולטורי מסוקים. את כל זה אפשר לעטוף הגרפיקה, שומר על פרופיל במשימות טובות, שליטה חדה ומדויקת - 4 : במסוק, יריבם טובים, גרפיקה וצליל - ואז הו : הסימולטור יכול להיות מושלם. | ג :1 מסוק האפאצ'י מועבר למסכי הפי.סי. בפרוט השליטה במסוק מדוייקת רב. יחד עימו, יש כאן 130 משימות, עם מפות ונותנת את האשלייה של מאוד מדויקות של קוריאה, קפריסין, עאמן הטסת המסוק האמיתי. חלק ואזור בסיס האימונים בארצות הברית. בכל מהמשימות ממש קשות. משימה יש שילוב של משימות קרקע-אויר אורך חיים - 90% 0 משימות זה המון! ואם תוסיפו לזה את משחקי הרשת, זה יכול לא להגמר בחיים... ציון כולל - 87% ה בג" סוי ה יג נשמע בהחלט טוב אם כי כמו בי ורי בב למצא-חן בעיני הפריקים | מב ד בע ו כ בקלות. הרעיון הבסיסי, שכל המשימות ואויר-אויר. שחקנים מתחילים יוכלו | ] שם המשחק: 2 68א )500 אוד אסוצופן ו / | שיחקו: גיא ויוני תקציר הפרק הראשון: לסיימון בן ה-12 היתה מסיבת יומולדת. למסיבה, כמו כל הילדים בעולם, סיימון הזמין את חבריו. כדי לבדר אותם, הוא הזמין את הקוסם מארוולו. זהו קוסם השולף שפנים מהכובע ולהוציא מטפחות ארוכות מהפה... סיימון טרח לקלקל לכולם את ההנאה, כאשר גילה כיצד עושים את מעשי אחיזת-העיניים. מארוולו הקוסם רתח מזעם ורק בנס לא הפך לרוצח מרושע... כאשר סיימון כיבה את הנרות של עוגת היומולדת, הוא הביע משאלה: לקבל גיים-בוי ושאחיו יפול למשהו עמוק ודוקר! באמצע הלילה, הרבה אחרי המסיבה, גרפיקה = 8600 דמויות יפות וצבעוניות, עם הרבה קטעי אנימציה ברמה גבוהה והרבה יותר מפורטת מהמשחק הראשון. ו מוסיקה טובה מאוד והדיבור, בגירסת התקליטוו מדהים. ינדי : הממשק הישן הוחלף. ליתר ו יותר מודרני. קל פשוט ב לי ו המשחק החדש הרבה יותו גדול מקודמו ומבטיח כמה שעות טובות של הנאה. ציון כולל - 85% קווסט טוב, משעשע ומהנה. מ ו יי ב מישהו באנגליה יודע לעשות משחקים טובים! 1" ו ווודסאד .וו |] קיונדיה 3 ] משימת המלך 6 4 ָ - . , ל , , 2 . . . * פה ₪ - ל ל ה 2 0 . : ל , - .7 [ 5 - | = 0 - 75 "רל : = : . . % : : : ' 0 = 1 : כ 2" ל / : ב"ל" ו 5 7 , 8 ל 207% רא ל ש. 2 8 5 5 5 5 4 : 9 , > קת קיקו=- ו " 9-7 8 . 0 2 2 2 ו בר = כ םה שש , . ב אי - ₪ . == וק 2 יש לפני כשנתיים, יצא לאויר העולם להיט היסטרי - סיימון. המשחק זכה להצלחה רבה ואפילו תורגם במלואו לעברית. החודש, סיימון ממשיך את הרפתקאותיךו ‏ -- - גדול ויותר מרשים. ממשחק המילים הוחלף בממשק תמונות, כמו שמקובל בקווסטים מזה כמה שנים טובות המשחק יצא לפי.סי. בגירסאות דיסקט ותקליטור. בחודש הבא הוא אמור לצאת גם למסופים של אמיוה (41200, 232 6), אבל ישנן כמה שמועות, שיתכן מאוד שגירסה נוספת שלו תצא בעתיד גם ל.. אסזדג 51 צג.1ץ של סוני! שמועה נוספת, שמתרוצצת בשוק, שגם משחק זה יצא בגירסה עיברית. הפעם השמועה אומרת, שזה לא לקח שנה וחציי! נשמע צלצול בדלת. כלבלב חמוד בשם צ'יפי עמד בפתח ובפיו ספר מוזר. הכלב לא נשלח כמתנה לסיימון אבל הוא אומץ על ידי המשפחה. הספר המוזר, שאיש לא הצליח לקרוא, נזרק לעלית הגג ונשכח. באורח פלא, סיימון החצוף, נשאב לעולם קסום ודמיוני. עליו להציל את הקוסם קאליפסו ולמצוא את הדרך הביתה.. תקציר הפרק השני: המשחק החדש ממשיך במקום בו מסתיים המשחק הראשון. כן סיימון מגיע הביתה בשלום. אבל, כמו שסיימון חזר, כך גם הקוסם הרשע. הקוסם מביא את סיימון לעולמו בעורמה. סיימון לבוש בבגדי הקסם והוא לא יוכל לשוב לעולמו שלו עד שלא ימצא חומר דלק להזין את הבגדים! סיימון יוצא לחיפושים במקומות שונים: ספינת שודדי-ים, מסעדה של מזון מהיר, תחרות קסמים ואפילו בבית של "שלושת הדובים". בסך הכל יש בסיימון 2 יותר משמונים מקומות, וכמאה דמויות והרבה מאוד חידות. סיימן 2 הרבה יותר חצוף, יותר נועז, יותר רמעפבחר תוענות = ג 5 5 5 במחיר החל מ- ₪000 | מאות משחקי מחשב. ותוכנות. מגוונות אחרות. לכל המשפחה במכירה דרך קטלוג בדיוור ישיר אכיריס תוכןות אהצתקות כיתיות אחכר ]חבר? % | פכרים סאכ] סו תוכןות כא]ה בקוסי אחת א!כדת ה'30/ [] אנו מציעים גירסאות מעודכנות, מלאות ותקינות ונקיות מוירוסיהי | על דיסקטים משובחים, של המשחחיס המעולים והחדישים ביותר. אס מחשבים אמיר אברמסון | 4 מחשבים 8 תוכנה 8 שירותי התקנה 6 ייעוץ 6 פתרונות | לקגלת קטלוג חינס | | ניתבו לת.ד. 0 | יוושלים 1 | ה -. 1 ?."לכ4 ה ור שם המשחק: 61155 וזקו | ב ב ] שיחק: יוני אותם הפריקים המיוחדים. אבל הם יהנו ממנו. 7 עיצוב מקסים של הכלים, שנעשה על מחשבי סיליקון | גרפיקס. ניתן לראות את הלוח יי ב ב גדלים! :' צליל - 75% יי לי הי כדי שיוכלו להתרכז. מי שמתעקש, יש לו קולות משחקי השחמט תמיד היו משהו מיודח בעולם המשחקים. אלו משחקים שנועדו לפריקים מסוג אחר: מרובעים, יורמים, חנונים.. | | 7 בקיצור - אלו משחקים בסגינון אחר אבל מאוד חשוב! 0 , רמת המשחק - 85% משחק המלכים - משחק לפריקים חושבים שמסתבך במהלך המשחק, מול המחשב הממשחק מאוד פשוט ונוח. וחריפי"שכל. כאלה שיכולים לשבת שלוש- = כמובן, יכול לרמות אותו! אפשר לקחת מהלך למען האמת, במשחקי שחמט ארבע שעות ולחשוב על מהלך אחדי! כן, זה אחורנית ולהתחרט. אפשר לתת למחשב קשה להסתבך. האפשרות של בהחלט לא משחק בסגנון בו האצבעות למצוא את המהלך שיוביל למט. לוח חיצוני מלהיבה. המשחק מתעופפות בקצב מסחרר מעל המקלדת! זו | למשחק יש יתרונות מסוימים כמו ניתוח עצמו מתנהל בהמות קושי הסיבה, שמשחקי השחמט תפסו לעצמם הלוח בזמן שאתה חושב, יש לו ספריה שונות, אבל אף אחת אינה. מקום שונה אצל יצרני המשחקים. אפילו גדולה של משחקים, מהלכים מפורסמים ג קשה לומר, שיש הרבה משחקי שחמט ועוד. (למי שאינו יודע, משחקי השחמט | <נ ג וי ג ממוחשבים. אחת הסיבות, שהמשחקים מבוססים על ידע של משחקים ישנים | % הממוחשבים קלים מדי וחשובים!) אגב, אפשר וג" ישי למקצוענים וקשים מדי יי " ₪ ] לאסור על המחשב משחקי שחמט שייכים לסגנון למתחילים' להשתמש במאגר הידע וגו = נוי תוי בב וי גו ולמרות הכל. החברה ההיסטורי! וכמובן, יש | יגמור משחק אחד ומיד יתחיל הצרפתית טיטוס, במשחק את כל חוקי משחק שני! טוב לבודדים וטוב 0% השחמט. | 2 ממשחקים כמו.. פרט מעניין - את גל יי גי טיוטס השועל, המשחק אפשר להפעיל ה ו דרך המקלדת, דר | | 1 | העכבר או... דרך לוח המשחק עשוי בצורה יפה לטענתם, הם השקיעו חמש שנות מחקר של ו לוו , ומרשימה. מעוצב היטב י | בנפרד! ומבטיח אתגר והנאה לכל בפ וח המשחק, עם הרבה מאוד אפשרויות המשחק קל להתקנה, ומלבד כונן תקליטור, חובבי השחמט. -. קה מרשימה, שנעשתה על מחשבי אין לו דרישות יקרות אם כי אלו מומלצות. | 6 0 המשחק כולו רץ מהתקליטור, כאשר רק יב 0-6 של משחקי רשת | שמירת המשחק מתבצעת על הדיסק. תי ותקשורת. כך, אפשר לשבת שעות על למרות שמו המודרני - !דא1ט - זה עדיין 0 5 וא 166 ) הטלפון ולשחק מול יריב אנושיי | | הנושו מי משחק רגיל לחלוטין, שידבר אל ליבם של וא 05 5 > גרפיקה - 90% אנימציה מרשימה, עם ציורים תלת"מימדיים יפים ומהוקצעים. שילוב עדין של צירוים ביד | וצביעה ממזחשבת, שיוצרים אווירה מיוחדת. צליל - 87% המוסיקה של המשחק, האפקטים הקוליים והדיבור, מותאמים לכל הארועים שעל )המסך ותורמים למתח ולהומזר כאחד. רמת משחק - 88% המשחק יצא גם בגירסת דוס וגם בגירסת חלונות, עם ממשקים דומים מאוד באופי ויחד עם החידות, מתאימים יותר לפריקים מתחילים. אורך חיים - 85% המשחק הרבה יותר גדול מכל | וקודמיו, אולי גם יותר משעשע, אבל כמו כל קווסט אופייני, סופו במגירה. ציון כולל - 86% אווירת הומור מלזוה את [המשחקים האחוזנים של סזורה. את הבטן לא תחזיקו מרוב צחוק 1 אבל לחייך תחייכו הרבה. תואמים: ו )א )ור ריא ו א 1 למיניהם צוווג לו א%זו:)ו: רו:אז ללא חוזר בהרפתקאה גרפית רוג'ר וילקו, סקה ₪0 רים. מדברת ומצחיקה במיוחד משעשעת נוספתמוות ה , ישו + משימה בחלל 6 מתחילה ח של הפרק הקודם, מלפני כמש לאחר התנהגותו הפרועה של הוא מורד בדרגה ונשלח לתפק בספינת הסיור 86 ןופק 5 במהלך אחד הסיורים, מישהו מנסה את רוג'ר וילקו. רוג'ר ניצל בנס על-יד* אחת מחברי צוות הספינה, סטלר סנטיאגו השניים חוזרים בשלום לספינה ומתידדים בהמשך, סנטיאגו משתתפת בניסוי מדעי של שטיפת מוח. רוג'ר וילקו יוצא להציל את חברתו. הוא מקטין את עצמו לגודל מיקרוסקופי ומוזרק לתוך גופה של סטלר סנטיאגו. רוג'ר וילקו מוצא את עצמו בזירה חדשה ולא מוכרת: גוף האדם. הוא טס בורידים, מגיע אל הלבלב, הלב, הריאות. המוח ועוד. בסיור הזה אסור לו לטעות. הוא חייב להציל את חייה של סטלרי "משימה בחלל 6" ממשיכה את קו ההצלחה | של דיסק אחד למשחק של תקליטור אחדי של חמשת המשחקים הקודמים. למי שאינו = משימה בחלל היא בהחלט סידרה מרתקת. זוכֶר, המשחק הראשון נולד בשנת 1986 גם אם לא כל הפרקים היו מדהימים, גם אם ומאז נמכרו כמיליון משחקים בסידרה כולה! | לא כל הבדיחות מצחיקות. זוהי עדיין סידרת כל משחק הוא מעין פארודיה נוספת על חובה לכל פריק אמיתי. יט פה כמה הפתעות משחקי המדע-בדיוני המקובלים. מי שרוצה | מרעישות כמו משחקון מלהיב במיוחד: דווקא, המשחק הזה הוא פארודיה על וזו אץדתסוץ ת>יססז5 אז אל תפספסו וא0-05א )ןוא שיצא לפני כשנה לשוק וג בחודש הבא בחנויות! בו, נערך מסע הרפתקאות בתוך גוף האדם אם הפרק הראשון בסידרה נראה עלוב, אז הפרק השיעיי נראה כמו סרט מצויר איכותי. חלקו צויר ביד, חלקו במחשב. את המשחק הראשוזן פיתחו שני אנשים, בשביל המשחק הנוכחי כבר נדרש צוות הפקה ענק של 40 איטוי את השינוי הזה אפשור לראות | גס בנפח המשחק: ממשחק - "ו . ל = : 1 ו ו | ו ועוצמתו של תקליטור אחד! בכלל, מהמשחק המקורי לא נשאר | הרבה מלבד השם, כמה מהדמויות | | ועוד כמה מקומות. אפילו החידות | " והפאזלים הוחלפו. מה שנותר, זה 7% האופי החזק של קווסט, השימוש = - ו אחך 4% ה שני בדו.. ₪ רבים וטובים, שגם הלך - החדש ביא | פריקים זכאי להנות מהם. זה בדיוק כמו שכל דור קורא מחדש את כיפה אדומה, פטר והזאב ואחרים. צריך לקוות, שבתי-תוכנה נוספים יזכרו ביצירות המופת שלהם מן העבר ויעדכנו אותן למסופים החדשים. 4 5 0 - | ה מ | כאשר החותם = אשת :. גחו ב / | | יאוחד, כוחות הרשע | | גרפיקה - 1% | יעצרו והשלום ]| שילוב מציאותי ויפה של ציור, > / ישרור בארץ. צילום ובעיקר של צילום המשחק המקורי מרוטש. עשוי בצורה יפה, לספקטרום, נחשב שמתאימה לאווירת המשחק. לפני 10 שנים. החלקת המסך מרשימה, לכל ליצירת מופת של הכיוונים ובתלת-מימד! שא למשל דונקי קונג. ממש. אז דיברו עליו צליל - 87% %*, ההיסטוריה השניה כעל סרט קולנוע ,2 קשורה לעלילת המשחק, שלוקחת אותנו אינטראקטיבי (נו, נו, נו..) כיום, ההצהרה הזו ו כ ו : לאירלנד של ימי-הביניים ולמסע הרפתקאות | נראית הרבה יותר מציאותית. את הגרפיקה 0 4 טובה 4 |[ חצי מצוייר חצי מצולם. של המשחק ביצעו על-ידי ריטוש של 1 6 ואפקטים בוטה של | 6 סא גא אז1, שם קצת מוזר למשחק. הוא | תמונות וקטעי וידאו. התוצאה מרשימה - 1 משחק מודרני. = = 5 לקוח מהמיתולוגיה האירית קלטית העתיקה. | מאוד. האנימציה נראית חדה ומציאותית | - 4 הזה מסמל שתי הסיטוריות 'שונות. ההיסטוריה הראשונה היא כאמור של החייאת 3% ישנים. לא, / זה לא דבר חדש - | משחקים ישנים צ' |רבים זוכים לתקומה. פרושו של השם: "העולם האחר" או "אדמת | בצבעים פסטלים ומיוחדים מאוד. | רמת משחק - 8% 6 הצעירים". זהו עולם אחר וסודי הנשלט על" הגירסה המחודשת של 6סא אצ זאד ממשק עכבר עם נקודות רגישות / 0 2 ו 5% הסידהה. גדולה פי כמה ה הקדום. 7 על המסך, כפי שמקובל בקווסטים - |, קוקוּליין היה לוחם אמי התפתחויות טכנולוגיות, ניתן היה להוסי 1 קטרום... | . שי 2 ן ץ, ותפ ן לי ף החדשים. ביי ביי ספ , | 0 ררג | גרפיקה, | אורך חיים - 85% (; המשחק ₪ אנימציה 1 ולמרות הכל, זהו קווסט. 7 ל עם | וצליל - נפרדת. אחרי שתגמרו 4 | איכותי, אלא , קצת זג | להרחיב את | המשחק. | ' באותו עולם | ₪ | מגבלת אחר, במטרה ", | הזיכרון של לאחד את הספקטרום ארבעת | רחוקה פי חלקיו של אלף מיכולתו הזה יר | ) | ד! ₪ יהמ תי שאלות לעניין. זה עושה אותי טאושר. כ לי רנ יר )מ וו הכ תת תלעיי יג כיו הסאטורו לאולטרא-64, כין ה-)312 ליגואר... אז כסיצור, אחרי שה | ) ואני טבטיח להתיחס כככוד הראוי! או שלא. | | יר לשלוח אלי לת"ד 10ו8? תל-אכיכ 80ו6 ואני מכטית להתיחס כככוד הראוי! או של | הא / ווו.. / / יס ]י 60]ה 6א3'קה ]' באחד הג]יון ות 7 יסיס 6]כס (23) ראפֶתס 6ג'רסה 0] סון יק 'ו3את ]0'9' את' היא ת63 ובכ]]? ם.א. עויינין תומר - אעשדוד לצערי, עדיין אין לנו פרטים נוספים. סביר ]"פר'ק60"ין ה3א'ר": בצ'ת!ן אס. 28 6]כס באא!3 34 ר6וס 7 תק]'שור אס 200 אש6חקיס (גדו]]/) היית' ר!3ה ]קןות אות!, 6ב] אין ]' וס 60 (באסר/) האס ת|כ]! ]הבי6 ]' *ותס בד'סקשים 0] 1.2? ב. '6 ]' ו אגָה |- 3860%. הא ה-200 אשחקיס הס ]4.. אגה? טל כהן - ראשל"צ א. את המשחקים ניתן להשיג על גבי דיסקטים, אבל לא דרכנו. סליחה ב. בהחלט כן. [אארכת האיתון פריק' 7 אן' אן!' 0]כס כאה חוד6ים 6וכים והר3!ן' ]תקן 6אות 6]כס. בגָ]יון 77 ('ן!אר) בכתכה "6]! 95" [כתב א] האשחק אע6 קסד 0חברת אי'קרופָר' אשת את האסתק, |]אואת ףאת בק6]ג הח0 6] אחשכת, [יתן ]ראות את הסיאן 0] חברת ספ0ק6ורס ה!]וביית | א3!ר1 הק6]!ן החד0 6] אחסכת תומר טולומון - באר-שבע תומר, אתה צודק. על המשחק מופיע הסמל של חברת ספקטרום הולוביית. שהיא נציגת מיקרופרוז לאירופה ולמזרח התיכון! המשחק עצמו פותח ותוכנת במיקרופרוז. [פר'יק60'ין 6]ס, האק אגַה דר''ב 2 בג'רסה אירופאית 1'38 8] אחסב פ'ס' 607% ]]6 6ם כרש'ס קו]? ג'א אברהמי - תל-אביב מה אתה אוהב לאכול יותר: פיצה או שוקולד? ההבדל בין תואם פי.סי. כלשהו לבין המגהדרייב הוא באופי ולא רק בעוצמה. מה שעדיף זה את שניהם' ]פר'ק60'ין אדיר 7 ]' 010 66]ות: 6 בג']'ון אס 30 ; פרסאת האדור אק-וב] 00 א3]אות |אק'ן0/6 - האס '6 א3]אות ]כיסי? ב אתה 'כו] ]הוו]4 ]' 8] צרכות או]6'אדיר שובות !]6 כ] כק 'קרות? : קראת' 0'0 ד'סק 0 איה 4!26] 9 ס'3': רום, אפר ]ראות קו'9 0]הס. האס פה [כוו? אלעד ברגור - קיטריה א. כן. חלק מהמצלמות אפילו מתחברות לשני המחשבים. ב. אני מעדיף שלא ג. בהחלט בהחלט - כן. : ]'ק60יין 0 וס 7 '0 ]' 0: ה6תתכת' כאב1 : אתן ות 'ח'ה" |ק'יבת'י את הד'סקים | התק[ת' אותס הכ![|ד הקיח 0 *כ1 אק כ|תחיס את הכיוו, | אמיר מילנקי - רעות א "ין ותו ל ו | למנל ית לית הלו גי ל על ידי תוכנת הכיווץ שנמצאת גס כן על הדיסקט. זוהי תוכנת 5118:85. מאחר ולא ציינת את שם המשחק אני לא יודע אס מדובר בתוכנת [8 או 717א אק ]פר'ק60'ין ה2ציר |הקו] 6]וס! % האס '6 ספר 6] א6חקיס וש'פיס 7 [אגָהדָרייב? כ את' '1א% האסחק אור6] קואב6 3 |הסר6 6]!? 4 ₪ 0 איסִית: באיתון האתחרה 3!חקיס 8]יק |א] "פריק". אה תג!כתק? (א[' קורא א|וסבש 6] "פריק" 6]6 תחסום..) פר'י אמסלם - באר שבע א. כן,. אבל כולם באנגלית, צרפתית וכו וניתן להשייגם למיטב ידיעתי, רק בחו"ל. ב. המשחק יצא. הסרט בקרוב. ג. אל תקרא עיתון שמעליב אחרים. מי שצוחק על אחר זה סימן שאין לו דרך להראות כמה שהוא טוב והעיתון השני גרוע. מסקנה. אנחנו הכי טובים. בגלל זה גם מחקתי את שם העיתון המתחרה מהשאלה שלך. אנחנו לא יורדים לרמה שלהם... 91ר'ק60יין 6]וס! 7 * 0 ]' אִגָהדּריי 2 ןי ]א יוא אה ; ]9!סי1 ]!: הרחבה ]-32 ב'6, א 30 כ כאה !]ה ידִית 6] 6 כפת!ריס? אופיר מלינגר - פתח תקוה א. כמובן שרצוי את שניהם. אבל אם אתה מתעקש, רצוי לבחור את המגה סיד" ב. לא יודע. בנק החיוכים הפה הוא כרטיס הביקור שלנו מרגע הלידה והחיוך הוא פתיחה לכל הכרות. אנו חיים בעידן בו המודעות למראה ולאסטטיקה תופס מקום מרכזי. בחיינו ומהוה מרכיב מאוד משמעותי בחינו. לעזרתו של האורתודונט (מומחה ליישור שיניים) פותחה לאחרונה שיטה מדעית העושה שימוש בסימולצית | מחשב המסייעת לאורתודונט במהלך הטיפול. טכניקת | ההדמיה | המדעית משתמשת בצילום רנטגן של פני הלקוח וגולגולתו, שמולבשים על תמונת פילים של פניו. בעזרת הכלים האלו האורתודונט מחליט כיצד ליישר את השיניים. הוא בודק את המרחק בין השינים וקו הפנים, את גובה הפנים, | את זווטת גדילת השינים, את מיקום הלסת העליונה והתחתונה ואת מיקום האף. השימוש במחשב הופך את האבחנה למוחשית ומהימנה לרופא וללקוח. האורתודונט משתמש בהצעת הטיפול המתקבלת מהמחשב כבסיס לתוכנית הטיפול. המחשב מפרט את היתרונות והחסרונות ובמה כרוך הטיפול. ללקוח יש אופציה לראות על ידי סימולציה מה יהיו תוצאות הטיפול. מפתחי המשחקים עוברים למקינטוש הגידול המשמעותי במכירות המקינטושים בשנה האחרונה, גורם למפתחי המשחקים המובילים בעולם להסב ולפתח מוצרים חדשים בגירסאות מקינטוש, המנצלות את יכולות המולטימדיה המשופרות. חברת 381% 1.006% הודיעה כי היא מסיימת בימים אלו את הסבת כל כותריה המבוקשים ביותר לסביבת המקינטוש. להיטי החברה: | סאזו-א, | א%קאכ רםךסאוודך .11, יגיעו לחנויות במאי ואחרים במהלך הקיץ. משחקים חדשים של "לוקס" יצאו מעתה במקביל בגרסאות "חלונות" ומקינטוש. ענק משחקים נוסף, א61א]/, הכריז גם הוא על כוונות דומות: הלהיטים של קיץ 5 - 00% גווו מחד רפש,והכ הס אעזאטס6)את יוצגו במקביל עבור המקינטוש ו"חלונות". ראנד בליימסטר, סגן נשיא וירג'ין אמר כי החברה מפתחת גם כותרים חדשים המועדים למחשבי הפאואר מקינטוש והעושים שימוש ביכולתיהם המיוחדות. פרידה מאפל || אחרי 20 שנה, אפל נפרדת מאחד = המחשבים החשובים בלתר | בתולדותיה: האפל ]1. החודש [ הופסקת יצור המעבד ---] סאניו מתחבר למק | . חברת האלקטרוניקה סאניו, | הודיעה | לאחרונה, | שמכשירי ‏ הוידאו | המקצועיים | שלה, ]| המיועדים | בעיקר | לעריכת ][. סרטים, יתחברו ישירות [. למחשבי המק. מכשירי הוידאו ‏ | ימכרו | עם תוכנות עריכה | מתאימות. וכפי שכל פריק יודע: = זה מתחיל עם מכשירים מקצועיים ויקרים ונגמר במכשירים זולים וביתיים. הכל שאלה של זמן. | מולטי מחשב החל מהחודש שעבר אפשר לרכוש = בארץ מחשב מקינטוש, שיש בו גם ‏ | מעבד פי.סי. 4860%2-66 של חברת מוטורולה. | פרושו של דבר, | שהמחשב מסוגל להפעיל גם את מערכת ההפעלה של דוס, חלונות וגם את מערכת ההפעלה של מק. המחשב החדש, שאינו זול, מיועד בעיקר לחברות המפתחות תוכנות ומשחקים. מק-פיוניר ענק | האלקטרוניקה ‏ פיניר, שרבים מכירים ממערכות - הסטריאו, נכנסת לשוק המחשבים, | משחקים ובידור.. החברה עומדת לפתח מחשבים, - תואמי ומבוססי | מקנטוש, - שמיועדים לשבת באמצע הסלון = ולהיות גם מערכת וידאו-דיסקו > גם מערכת סטריאו וגם מחשב . בקופסא אחת. המערכת החז? מקינטוש ועל רכיבי + מק , שי "- . % ז רהאהרדי יה . ימונ ג 5 | שבו בכיסא. החזיקו את העיחון חזק ותקראנ שבעה תככיטורים - משחק אחו כן זהו הזוועחון הפסיכולוגי החדש של סיירה! 4 ה לו יכ מ גיל שו תוי עד, שגילו ['"וכל? לעזור ו את הדר / ן / 21 . / 6 1 0 . : 4 4 | 2 | ולצתה ססר תודשיים א + יש | , | / ,ּ . 4 ו ו / , | ]1 הרז "4% .- וך; רדר - -ו . : ? י: % ,ְ ו | 1% ;2 מטדו .( - רלרז - | [ב רו רזה שם המשחק: ג6081גזופגד גזוק המכשיר: פי.סי. ומק מולטימדיה שיחק: עמית גרפיקה - 99% למה לא 100? כדי שלסיירה יהיה תמריץ לעשות משהו עוד יותר מדהים בפעם הבאה. סרט קולנוע מדהים, צילומים מקסימים, משחק טוב, רקעים יפים, החלקת מסך טובה... כל המעלות ! צליל - 98% המוסיקה מגוונת בצורה מדהימה: מרוק'נ'רול ועד לאופרה קלאסית, עם תיזמור איכותי שכולל כלי-נגינה, קולות מסונטזים ומקהלת ענק שיוצרת אפקט קולי מצמרו. רמת משחק - 95% הממשקים של סיירה ידועים לטובה. במשחק הזה יש אפשרות של טיפים מדוברים למי שמתקשה עם החידות הרבות. אורך חיים - 96% המשחק הזה גדול. מאוד גדול. וק לבזבז דקה על כל אחד משמונה-מאות החדרים, פרושו של דבר, שתזדקקו ל-14 שעות של משחק! ציון כולל - 97% יצירת מופת של סיירה. הגודל קצת מפחיד (7 תקליטורים), אבל שווה כל ערוץ! משחק השנה - תתחילו לחסוך את דמי"הכיס! ₪0 המשחק: וגאו או1.0ם המכשיו: סי סי. מולטימדיה שיחק: גיל גבעוני חבלן משטרה אמיץ בעל עבר מסתורי מבקש להציל את משפחתו מידי פושע מוסווה שמומחה ליצור פצצות ומוקשיים מתוחכמים!י ההיסטוריה של משחקי החידות מחזירה אותנו הרחק לעידן הדיסקטים. הרעיון הגלום מאחורי משחקי החידות (או בשמם הנפוץ יותר-משחקי פזלים) הוא יכולתם להוות אתגר מחשבתי גרפיקה - 96% שילוב מרתק של וידאו באיכות ב תלת-מימדי ופירוט גבוה ו בי "סרט אִינטראקטיבי". צליל - 93% | קטעי מוסיקה הלקוחים ישירות יי א ל בי בי ל ו בי כ ו ומת משחק - 85% | הרמה של רוב החידות היא בינונית בכדי לאפשר גם לשחקנים צעירים לסים את המשחק אך זה פוגע בשחקנים ב אורך חיים -. 89% על"אף המחסור בחידות (רק 24) ו (החידות לא חוזרות על תוכנן) ולכן כיף לשחק אותו יותו מפעם אחת!! ו ו בר 2-ו לראשונה על תקליטור: משחק חידות מותח ועצבני המבוסס על סרט קולנוע. לאורך זמן, בשילוב עם גרפיקה ממוצעת והומור חבוי. בניגוד לקווסטים, במשחקי הפזלים העלילה דלה וסתמית וברוב המקרים אף מיותרת. קחו לדוגמא את "טירתושל ד"ר מוח" או את הנמלה המשתוללת מ"ןנפלולי" או הכלב הקופצני מ" 850 5787 מאס". לכולם מכנה משותף שניתן להגדירו כ"רצף ארוך של חידות ומשחקים המבוססים על ידע כללי ואינטואיציה שיש בינהם קשר לוגי מסוים". גם את "המכונה המופלאה" ואת הרפתקאות סם ואל ניתן לשייך לאותה קטגוריה על אף שבהם הממשק מהווה אתגר בפני עצמו! שוק משחקי התקליטורים העלה את הרמה של משחקי החידות בשלב נוסף: גרפיקה משופרת הנתמכת על ידי סרטוני וידיאו ואנימציה תלת-מימדית ממוחשבת. בנוסף להשקעה ויזואלית הוסיפו המתכנתים גם עלילה מורכבת שתקשר בין החידות. המשחק הקלאסי הוא ללא ספק "האורח השביעי" (שבימים אלו יוצא לו משחק המשך), שתרם ליצירת מושג חדש "הרפתקאה אינטראקטיבית". החידות התאימו לכל הגילאים ולרמות השכלה שונות ובשילוב עם עלילה מרתקת יצרו גל חדש של משחקים. חברת הסרטים ההוליוודית |א:16א וחברת 5% אסוד א61 ואז חברו יחדיו ליצירת הרפתקאה דימיונית ומרתקת המבוססת על סרט קולנוע שיצא לאקרנים לפני שנה בישראל הנושא את השם "ספירה לאחור" בכיכובם של ג'ף ברידגס וטומי לי ג'ונס. 5 השחקנים במשחק-הסרט שונו כמובן אך העלילה ואף קטעי המוסיקה לקוחים ישירות מהסרט. התצוגה במשחק היא בגוף ראשון ומתארת את סיפורו של חבלן משטרת בוסטון בשם ג'ימי דב, שנקרא במסגרת העבודה לפרק פצצה בערב יום העצמאות של ארה"ב, באותו לילה מוזמן נשויא ארה"ב לחנוך הענקת פסלון הערכה (מעל 27 טון) לכבוד משרד הנשיאות. אתה, ג'ימס נפגע קשה כתוצאה 4 . , 9 =. ! 8 ל 3 ל ד אי ו -% 7 "2 .- 0 ₪ ( ד + . 1 ררה 5 0 9 5+ 07 909258076 עצפו "קט > ב טלשו לאלא ד מהפעלת הפצצה ומוצא את עצמך בבית- חולים. בטלויזיה אתה צופה בדברי המפקח המשטרתי. ואת הסיקור החדשותי של חברתך לחיים וארוסתך רבין סמואל. לפתע, אתה נזעק למשימה על ידי חברך ושותפך ליחידה פטריק, אשר מדווח לך על חטיפת בתך האהובה ליזי דב על מסך הטלויזיה מוקרן לך סרטון וידאו של פושע אכזרי, השייך למחתרת האירית ומומחה רציני לפצצות ולהסוואות: גסטוס. הטרוריסט | הזה יודע פרטים סודיים וחסויים על עברך, על | שמך האמיתי ומטרתו עתה היא לנקום את -. מותו של יועצו ומורו גריטי. לשם השגת : המטרה הוא מטמין פצצות ומוקשיים מתוחכמים במיוחד בדרך למקום המחבוא של בתך! במשך המשחק הוא חוטף גם את פטריק, את אהובתך ואת מורך סאם. וכאן מתחיל המשחקיי התנועה היא כנאמר דרך עיניך והמשימה שלך היא לפתור חידות ופאזלים מקסימים ברמות קושי שונות, חלקם עם הגבלת זמן. הצלחה בחידה פרושה פירוק הפצצה, כישלון - מוות! הדבר הבולט ביותר במשחק היא גרפיקה מצוינת של וידאו באיכות גבוהה על כל המסך -0 המלוה את המשחק עד סופו. ההתקדמות | בחדרים השונים מתבצעת בטכניקה שקרויה פוטוריאליזם כלומר תנועה בתמונות (בדומה ל 51 'צ1א, 0110515 ועוד), המאפשרת תצוגה של עצמים תלת-מימדיים שעובדו על-ידי מחשב. בשלב מסוים במשחק עליך לבחור איזה מבין בני הערובה ברצונך להציל ובסופו של דבר אתה ניצב פנים אל פנים מול ג'סטוס. הפאזלים | השונים בדרך עוסקים בתחומים של קוארדינציה, מתמטיקה, משחקי זכרון, מבוכים, | היגיון ועוד. בסה"כ 24 חידות מלאות אתגר ודמיון. מלבד פתרון | | החידות יש אפשרות ן לצבור נקודות על-ידי מספר הרמזים שנאספו בדרך, הצלת בני-ערובה וחידות שהושלמו כראוי. דרישות החומרה יאכזבו פריקים מסוימים-לפחות מעבד של 486 עם זכרון של 8 מגהיי ,? .' !]- 08 / וזב " א , ל = 1 | . ו 1 3 08 / -7 - . . | 4 | בשי / 5 5 :> ו כ וצ" 0 - 6 / 2 : / ךְ םש 4 ל = . >< . 6% :<< . - / .6 = % , 5% ךּ , / -. 9% 32 % = ")ו 8 "7+ > ןווק פינכול - פמשתס הפכוגה הותיס כעולס פגיע בגירסה פענייגנת ליגואר של אטאריו היופי של משחק הפינבול, שהוא מתבסס על התנהגות טבעית של | הכדור. זורקים כדור בעוצמה, |₪]] נותנים לו להתגלגל במבוכים, הוא נופל על המחבט, שמעיף אותו בחזרה לשולחן והכדור |] ממשיך | להתגלגל במהירות. |] בדרך, הכדור פוגע בחפצים | שונים שנותנים נקודות. מטרה | המשחק, לצבור כמה שיותר |] נקודות אבל גם לא לתת לכדור || ליפול החוצה מהשולחן. , במשחק הפינבול האמיתי, עם | כדור ברזל אמיתי, יש הרבה | גורמים להצלחה במשחק: זריזות קונראד הארט הוא שם מוכר לכל הפריקים של הפי.סי. קונראד הוא גיבורו של אחד המשחקים המרהיבים ביותר של המחשב. זכרונו של קונראד נמחק אבל הוא, בעוד מועד, שולח לעצמו מכתב ובו רמזים למעששי הפשע של קבוצת חייזרים שעל הכוכב טיטיאן. קונראד חייב להזכר בכל מה שקרה, כדי שיוכל לחזור לכדור-הארץ. הלסלאסיסה של פשתסי שגות התשעיס טפשיכה ל%רוס ליגואר 66-הכיט של אטאריו ₪ ידיים, רמאושת קטנות כמו 7 זעזוע והקפצת השולחן ועוד. המשחק הזה הוא פינבול אמיתי ] ליגואר. יש בו את כל מה ] שרוצים מפינבול חוץ מהעובדה, שהוא מתרחש על המסך ואי-אפשר להקפיץ את היגואר כדי להחזיר את הכדור ] לאמצע השולחן. ] במשחק יש ארבעה שולחנות שונים,- דל מגונים,- מאוד ] צבעוניים עם הרבה מאוד אפשרויות. את תוצאת המשחק | ניתן לשמור כדי להשוו"ץ ] לחבר'ה. המשחק הוא העתק מדויק של גירסאות 16 הביט. אין פה אלמנטים גרפיים חדשים ומדהימים, אפילו הצליל נותר דומם ומאיים כמו איזו דממת-מוות. לכן אפשר לומר, שזהו בדיוק אותו משחק טוב שמוכר וזכור מפעם: 7 שלבים, קודים, הרבה אקשן והרבה פעולה. אין ספק, שבעלי היגואר ישמחו מאוד לקראתו. שם המשחק: >זופג'זאגץ .]פאז המכשיר: יגואר שיחק: אמיו גרפיקה - 90% מאוד צבעוני ומאוד יפה אבל יש רק מבחר של ארבעה שולחנות. | צליל - 83% המוסיקה טובה, מכניסה לאווירה שקיימת בדוך-כלל באולמות המשחקים. האפקטים רגילים: דינג, דינג... | רמת משחק - 75% משחק קל מאוד ופשוט מאוד. אורך חיים - 82% מה שמציל את המשחק זו האפשרות לשחק ביחד. אחרת נגמר מהו. ציון כולל - 80% = ל בי תי גי ןי גד המכשי: יגואר שיחק: אמיר 7 האנימציה מאוד חלקה ונעשתה על"ידי ריוטש של צילומי וידאו אמיתיים. להשכלה כללית: התהליך הזה נקרא רוטוסקופיה! ו ששש... יש מעט אפקטים כמו. הצעדים שלך, ציפורים וכו". רמת משחק - 80% שליטה קצת מסובכת בתנועות הרבות שיש לקונראד. אורך חיים - 84% 7 שלבים גדולים, קשים ולעיתים ,גי 3-7 המעבר ל-64 ביט לא מורגש, | םה א= 6חשווווו ‏ "העולם המשולם' י של "המציאות המדומה" מתגלה כמקום אכזרי ומסוכן. עולם. שרחוק מאוד מלהיות מושלם! בדיון פילוסופי מעמיק, כפי שאנו נוהגים לעשות לפעמים, אפשר לטעון, שהשלמות היא בעצם פגם. כאשר משהו מושלם, אנחנו כל- כך פוחדים לפגוע בו, שאנו מגבילים את עצמנו. חבל לנו לקלקל את השלמות. זה גם בערך מה שקורה במשחק חדש ל-0כ3. המשחק מתרחש במקום שנקרא 67םתאתע - מושלם. זהו עולם של מציאות מדומה, שתושביו חייבים להלחם אחד בשני בקרבות על החיים ועל המוות! מישהו, מהעולם הזה, | הצליח לשגר אותות מצוקה. אתה, שכיר חרב, נשלח לעולם המדומה הזה במטרה להציל את מי שעדיין חי. אתה יודע היטב, שארבעה שכירי-חרב כבר נשלחו לשם אבל נכשלו במשימה! המשחק כולו נראה כמו חוויה | של מציאות-מדומה, מתנהל | קצת כמו קווסט (עם שיחות עם המקומיים) וכמובן, הרבה אקשן עם מבחר של כלי-נשק ּ בעזרתם תוכל לשרוד. וורדים שגעון מלחמת הכוכבים ממשיך. המשחק הענק הזה, שיצא לפני כשנה לפי.סי. יצא עכשיו גם ל-0כ3! הסרט עשה היסטוריה |%₪ - אין ספק. אבל הסרט [44 עשה גם היסטריה: | אינספור משחקים יוצאים לשוק בעיקבות סידרת הסרטים של ג'ורג' לוקאס. אם התלהבת מגירסת הפי.סי אתה צפוי לחוויה גרפית 1 ולית מדהימה עוד יותר עם הגירסה הזו של ה- | 0כ3. אתה טס בטיסת ה"-% | 6אז/ע וה-)א1/- ויוצא ל-15 משימות בעקבות סרט הקולנוע. למרבה הצער, למרות הגרפיקה והצליל המרשימים, רמת המשחק ירודה ל תפ אז אולי יש פה חוויה קולנועית, אבל בהחלט לא חגיגה לאצבעות: > - כן אנחנו יודעים שבארץ יש אולי שנים- שלושה מסופים של סוני, ובכל זאת, אנחנו כבר מפרסמים כתבות וביקורות על המשחקים שלו כי.. יש הרבה מאוד סיבות: אנחנו רוצים להיות הראשונים בישראל, המשחק חשוב, המכשיר עתידי, חלק מכם ירכשו אותו הקיץ בחו"ל, הוא יגיע לישראל (לפי מקורות לא מוסמכים) לקראת ראש-השנה ובקיצור: זה לא סקופ, אבל בהחלט כתבה שניה מסוגה בפריק. במבט ראשון, זהו משחק מתחרה ל- אפזטסו האהטדאוצט של הסגה-סאטורן החדש. במבט שנני, זהו משחק בליגה אחרת לגמרי. בסגנון ובאיכות שטרם נראתה כמותה על מסופי המשחק הביתיים! אז אם חשבתם וחיכיתם למשהו בסגנון של א 10111 ורדאזצ, נניח לרגע שדמיינתם את ה-אטוכוץ אץ של נינטנדו - תשכחו מזה' זהו משחק של קרב מגע בעזרת מכות ובעזרת שונים. לכל אחד משמונת הלוחמים יש את מבחר התנועות הרגילות במשחקי מכות רלו נש . יי בעיטות אגרופים. חבטות ועוד לצד התנועות | האלו, כל | לוחם מצויד בתנועות | אם יש מישהו בארץ, שכבר יש לו את ה-א10ד4 דפצ .זי של סוני, שיתקשר דחוף למערכת פריק! האחרים מוזמנים להציץ בקרב הבכורה של המכשיר! מיוחדות וארוכות טווח. לקינוח, הלוחמים חמושים בכלי-נשק שונים ומשונים: שוט, רחב, | כפפת.-ציפורניים וכדומה. ידית המשחק של ה- אסזדג דפצא.זק מאפשרת לבצע תנועות מורכבות בלחיצת כפתור אחת. המשחק מאפשר להפעיל מנגנון הגנה ממוחשב. כך המחשב יבלום עבורכם את התקפת היריב. זה חשוב במיוחד במקרים בהם הלוחם שלכם נכנס "לתוך המסך" ואז קשה לראות את תנועות היריב. בכלל, במשחק ניתן לחמוק ממכות היריב לא רק בצעד לאחור, אלא גם בתנועה תלת-מימדית לפנים ואל חוץ המסך, בסגנון 104ד1₪/ ו במשחק יש תנועות אותן ניתן לבצע כאשר קו"החיים מגיע לצבע האדום. תנועות של יאוש לא בהכרח. נסו אותן ותגלו דברים מפתיעים למדי. כמו בכל משחק מכות, שמכבד את עצמו, יש פה כל מני טיפים וקודים סודיים. למשל, אפשר לשחק את אחד הבוסים, | גאיה, אם | לוחצים.- על למטה, למטה, ימינה, ימינה ולוחצים על הכפתור המרובע במסך הפתיחה. | עכשיו בוחרים בשחקן אחד, בוחרים בלוחם שם המשחק: אא אזוו5 וסז המכשיר: אסוז ז5/. וש שיחק: מארק רוזנמן ק ": איג'י, מחזיקים את כפתור הלמעלף. 1 27 ולוחצים על אחד הכפתורים. בקיצור: || 1 | טיפ בסגנון המוכר היטב לכל פרק ₪ש .| ותיק. | אפשרות נוספת, שמאוד פופולארית אצל פריקים רבים, כאשר משחקים ראש בראש בזוגות ובוחרים לשני | השחקנים את אותו הלוחם! 4-4 המשחק פותח על ידי חהברת |00 טאקארה. חברה זו מוכרת היטב | מהמשחקים המעולים שלה לניאר | גיאו. נקווה, שבניגוד לניארגיאו, ה- | אסזד דצ .1ק לא יהיה מכשיר |))] נדיר בארץ! - גרפיקה - 98% מש - על המסך לכל כיוון בצורה חלקה ומרשימה. לטענת סוני, המשחק מאיון 90 אלף פוליגונים בשניה וזה | / בהחלט מרשים, מורגש ונראה | | : בני ו למל 1 0-1 צליל - 90% אחרי הגרפיקה, כל דבר במשחק נראה נחות אבל מקבל ערך נוסף. מוסיקה טובה, אפקטים טובים - הכל ברמה גבוהה אבל גם הכל רגיל. רמת משחק - 88% המשחק תוכנן בצורה מפתיעה, שתתאים גם לפריקים מתתילים וגם למנוסים. ניתן לתכנת את גג כ ב( התלת-מימדית של הדמויות ג על מ ג וג אורך חיים - 93% 'ריבים קשוחים מבטיחים הרבה הנאה, משחקי זוגות טובים | מבטיחים אקשן לאורך זמן רב! ציון כולל - 92% | וואו! אש אווו5 1014 מהווה מכת פתיחה רצינית ביותר ל" אסוז זא.1?. זה משחק 1-1 ו ה הצ ו ₪ המדהימים שהמכשיר הזה = מציע! שימו עליו עין! | | | | ₪ 0 =" 1 . | | / | לדבר' 8.. . למכירה מהם | אלחוטי + קלטת 100 | משחקים > קלטת רגילה באריזה | כמו חדש. | עופק קדם, טל. 08-462562. * למכירה סופר נינטנדו אמריקני מחשבים אי'ש"*'ם | במצב מצוץ > כונן קסם + מעל למכירה ‏ 1 מגה זיכרון | -100 משחקים + שלט רגיל + ומוטורולה) | מחולק לרבעים | שלטו טורבו. מתאים לכל מחשב. וישים קץ | אלי מיכלס, טל. 09-547681. לבעיות הזיכרון | * סופר נינטנדו + 2 משחקים אסף שמואל, | מעולים ויקרים ג'ויסטיק טל. 08-412885. | מקצועי * למכירה מחשב מעולה - מסך | אבי הורביץ, סופר ויג'י א" + דיסק ‏ > | טל. 04-252096. כרטיס"קול - משחקים ותוכנות למכירה גיים-בוי עם 6 ארז בן"יעקב, טל. | משחקים (אפשר בנפרד) במחיר 5.ָ | מוזל * למכירה אי בי אם 286 מסך אלדד אופיר, ו ו ו ו 0 דיסק. 500 ש"ח טל. 08-452954. טל. 7.ָ | * גיים-בוי > 3 משחקים יקרים למכירה כרטיס לג'ויסטיק אוזניות חיבוריס. וגם וג'ויסטיק קסואא א) | מגאסון באריזה + 4 משחקים. ‏ | לסימולטזרים = יונתן דוד, טל. 09-553056. | | פישבין רוני, | גיים -בוי 5 קלטות + 3 טל. 7.ָ | קלטות רבי-משחקים + מגאסון * למכירה תוא זא - 150 ש"ח אקדח . קלטת לאקדח + 7 טל. 03-807120. | קלטות > משחק ידני של מייקל למכירה מודם 2400 ב-100 | גודדן ש"ח | צביקה גוטליב, | דן אורן, טל. 04-244585. | טל. 09-406497. | סגה " נינטנדו ותואמיו שלט | שישה כפתורים * סופר מגאסון 3 קלטות למגהדרייב וסופר נינטנדו. כולל אקדת ק כפתודי טודבו במחיר מחל | רן ולטון, טל. 01-5253382. * למכירה מגאסון. 2 שלטים. ו-12 ומצחיק של 180 ש"ח אייל אוברמן, טל. 03-6358067. 3 בי מו משחקים. כל משחק 149 ש"ח שנאי, רק 450 ש"ח | א | סגה ג'נסיסי רוזעי עובדית, | (מגהדרייב) אפשורות | טל. 3-5 ּ לטלוזיזיה - 2 גויסטיקיט "> למכירה מגאסון חדש עם | גויסטיק תעזפה 7 משחקיסם : | ו : ו "ו - קלטזה בשוי 2000 ש"ח אגי | חדשים. ‏ הכל באויזה במצב רועה רק חצי מחיר, ויש על מה | מעזלה : : - : 0 שי ? + למכירה מגהדרייב חדש + שתי ידיות > קלטות חדשות מחו"ל. = במחיר מציאה. אפשרות לקניית המכשיר עם קלטת בלבד + שתי ‏ ידיות ומתאם במחיר מפתיע. איציק נתנאל, 03-5041943. * מגהדרייב 2 > 3 קלטות יקרות. וגם: גיים-גיר - 10 משחקים + מטען. רן ולטון, טל. 02-525382. * גיים גיר בן חודשיים עם סוניק 3 ושנאי ב-600 ש"ח בלבד. גיל דבח, טל. 03-5409398. * למכירה גיים-גיר חדשו באריזה - שנאי חדש. 590 ש"ח. שלומי אזיקרי, טל. 03-9654403. * למכירה ג"ם גיר עם 3 משחקים: רובוקופ, או א ]אראו ומורטל קומבט שנאי. הכל ב-520 ש"ח. קובי קרמן, טל. 03-9698582, לא בשבת. *י סגה מאסטר סיסטם + ?2 ג'ויסטיקים + רובה לייזר > 12 משחקים יקרי ערך אבל בזול + משחק לרובה (בזכרון). אפשד לקנות בנפרד. ליאור בראל, טל. 01-5602312 בערב. ניאו גיאו * למקצוענים: ניאו גיאו > 9 משחקים במחיר התאבדות משחקים למגהדרייב בחצי מחירי ערן בן-גל, טל. 08-264563. מעוחוקי מחשבים אישיים | * למכירה סרט באורך מלא על | סידירוס | עא זוון :)וצו ן. זט ז01)וא או להחלפה | תמורת תקליטור אחד שחו, טל. 03-5523940. * מעוניין למכוד את המשחקים פשיטה בג'ונגל, :110 טייקון . ה -- .4-7 , , | למכור ולהחליף, לגלות ולעזור בכל. לא להתקשר בימי שנק; אורי אדם, טל. 03-9363233. * למכירה או החלפה כוח המחץ, איתמר ברנשטיין, טל. 02-715426. * למכירה או החלפה המשחקים: מורטל קומבט גו-2, דום 1 ו-2, אורד, וולף 1, 2 ו-3, מלך האריות, אלדין ומשחקים נוספים. שירן אגסי, טל. 03-6729162. * למכירה| משחקי סידד: גובלינים 3, פארק הזרה, מגה נייג'יל מנסלס, טבע הדברים 2 = רוני פישביין. טל. 03-6599637. * למכירה או החלפה משחקים שונים כמו.: דום, :0%:5-6? ועזד. אביב, טל. 03-492797. הדוגים, | קווסטים, | ספורט ואסטרטגיה. אריה סיקר, טל. 08-641153. * למכירה או החלפה משחקים חדשים ויפים מהארץ ומחד"ל. במחירים זולים במיוחד, כמו קירנדיה ‏ 3,. לבד בחשיכה 3 | מורטל קובמט 2, סיסטס שוק ועזד רבים. בנוסף ישנם גם תוכנות חדישות ודבות כגון 5 אוקאג וא אכודאא, או אכ זווז, | אא ועזד = אחרות. שי, טל. 04-2212090 שרון, טל. 04-216918 (אפשדי במודם אך יש לתאם צביו מ :4-4 -4541 25.43.42 < ג מעונין למכור את המשחקים | לְסַיִדִּי רום: חקר במעמקים, ריסו הרובוט, סים סיטי 2000 ו- 81₪1. שי וליץ, טל. 03-5538484. + משימה בחלל 4 + אריזה וְהוראות - 60 ש"ח. טל. 03-5079770. חף מפשע באריזה המקורית ובמצב מעולה. אלעד אורמיאן, טל. 07-357647. | | מוכן לעזור בתמורה | בקווסטים שונים. סגה + למכירה משחקים לגיים-גיר: | מורטל קומבט 1, סוניק 2, -6 | , וונדר בוי. כל אחד ב-80 ש"ח. אפשרות להחלפה. רונן חלמיש, טל. 08-435891. * למכירה גיים גיר ושני משחקים יקרים ב-250 ש"ח. עמית פז, טל. 08-435940. נינטנדו ותואמיו * למכירה מורטל קומבט 2 | לגיים-בוי וגם משחקים אחרים ב-20 ש"ח בלבד במצב מצוין. | לכבוד עמי קרייף, |לשדרים | על | [03-5598770 = לירון אגוזי, טל. 03-5325836. * מוכן לתת עזרה ביומו של הטנטקל, סם ומקס, שולית המכשף ועוד. יוחנן וולפסון, טל. .-8 | * הצילו! תקוע במשחקים: אי הקופים ‏ 2, ו-ק 0881ש56זס. צחי פלס, טל. 4-. | *- הצילו| זקוק- לעזרה | במשחקים: | החזרה | לזורק, | 11םא. מוכן לעזור במשחקים | רבים כמו: תחת ירח רצחניל | ועוד. יניר סרוסי, טל. 5, אולפני קיסר בע"מ הקלטה ועריכה דיגיטלית תקליטורים! 5% פיצוצים - ת"ד 2820 ת"א |* פרסא! את הא|דאה הה6ה, בחיןם, בסיווג 0 ן [וסח הא!דאה כ!]] ]6 יותר א-20 אי]ים 0 8 | | ו . 00000 ל 0 ל 0 | | . , . 0]; יון. 1-9 . -- 1 כתוכת: 6]פוו: %%:94%ז4)444),פוויוי),וו3ווווורו4+ו)),וו3ו4ו'וו וג )'ווו.ו'ו'''וורוווווו... מודעות עיטקיות יפורטמו תמורת תעולום עול -.75 עו"ח!ו הוה ה3אה א3]'קה, הלעה סרק פריק | ₪]'ה! הפה אס רו|וח קשן אה?3.. תק[ח ]! את[ ה-30 0ק1ים = | כ]גד, כן, וס תתן ]א38אק = ]: בא!ת! תארק כ3'!ק! = | >< -ךד- אתה קו[ה ]חברק א !' א ]-3ג'] . ות א? "ש 2 קרי ככ] סתק!|ת יותר / תקכ] יו|תר א6חקיס! [כב!3: פריק - אח' אןוייס ת"? 28110 ת"6 61280 אןי אףאין אןוי את[ה ][חכרי ה6וכ, ב-30 6"ח כ]2? באסגָרת = האכ3א, 6קב] ]34א' 0'7ק6 א6חק'י 50086 < 6 . . . , 0 + 0 החבּר: 7 0 אשפחה: 00800 8 0ְ]ְל ו רחוג: כ מ ה כ א'קו?: 0030 -.--.- 92 > | את ד'סק6 האת[ה א0 2 האסחקיס 6י]ח! א]י: 7 00000 | 7 | 2 ו | ו לו 7 = וו '0ו: )] איקו?: כ ₪/"]?/2-['![![!'!'!ָ083ָ3383 002 שר * שימו-לב: מנוי המתנה מיועד למי שאי היבי רו בי ירי 1 יימות כמעט לכל מכשיר או מסף | רק עניין של זמן. לכן, לא מפליא, שבחודש אחד יצאו המון | פופולאריים בעולם. גירסאות שונות ומשונות שלו ק גירסאות של הטטריס דווקא לסופר-נינטנדו. יושי, מכור לטטריס. בדק את כולם.. טאו א 8 5 = . 9. 7 נתחיל במשחק הזה דווקא כי הוא פרי פיתוחו של ברנש רוסי העונה לשם אלכסיי פאזיטנוב. אם השם הזה לא אומר לכם משהו, כדאי שתרשמו אותו יומן - זה האדם שהמציא ו=ן 2 2% המשחק הוא גירסה של טטריס אבל בהחלט לא טטריס! מהדורות של המשחק כבר יצאו לפי סי. ומסופים נוספים. הרעיון של המשחק לנקות קיר של לבנים צבעוניות. עליך 0 בקליק קצר, לפחות שתי לבנים באותו הצבע. עכשיו האבנים נופלות למקום אחר במסך ומסתדרות בצורה שונה ובמקומן נופלים דברים אחרים מראש המסך... וכמובן, וו כ ג ב הבדל מהותי מכל משחק טטריס אחר 2 וי ורי םח וי "וגו וש* ח תי שי נופלים לתוך הבאר ג 2 מ גג ל רל יי וי ג להוסיף עניין, כפי שאמרנו, יש כאן פצצות. 5 95 סואה וש שהצבעים והחפצים לא תמיד מסתדרים כמו שאתה רוצה' למשחק יש אפשרויות של רמות קושי, יחידים, זוגות עם שיתוף פעולה א ראש-בראש. למרות ₪ א שהצליל והגרפיקה אינס הימים, השליטה קלה, חלקה וממכרת גרפיקה - 759% צליל - 75% רמת משחק - 85% אורך חיים - 90% ציון כולל - 87% ג חמש מפלצות מעניקה אבוי בק במוישי ו תי מנקים את כל האבנים באותו הצבע גרפיקה - 8000 צליל - 75% מפלצות והכל בסגנון החביב של משחקי | אורך חיים 7% מאריו. יש כאן כל מיני טיפים כמו צרוף ג יוב גנ ביגי יר גי וניבי" במ גי בו ופד :ריכי וי בש יש יוו כ ו בועות ויותר מאותו הצבע <ג יוג :בוג בי ו לא תצליח, המסך יתמלא "4 בבועות סבון... המשחק גו בי ה טטריס אלא . גמיי 1 קודם של חברת טאייטו וו | גנוי הכל לו בבועות, לפוצץ אותן ועוד - ציון כולל - בב ל נרכשת בקלות ומהירות ור משחק יפה ומרשוים גי :ו למרות עויש ל כמו מאה יי . נים! גם שחק הזוגות מתפוצץ | שומהרו גרפיקה - 85% צליל - 80% רמת משחק - 95% ג ו גי יו ציון כולל - 80% במאמר פילוסופי מִייגע, | אפשר לומר, שמשהו עובר על ארנולד שוורצנגר. ]| הסרטים האחרונים שלו רחוקים מלשבור קופות. למהז ‏ בי ארנולד החליט ‏ להגמל ] מאלימות. מסתבר, שזה לא עובד. הקהל ] השרוף של ארני רוצה דם והרבה דם עם עוד יותר הרבה אקשן. אז אחרי סיבוב קצר בגן-הילדים, ארני חוזר למוטב - ב"שקרים אמיתיים" בי ג בעל אוהב וסוכן-מכירות ימי יי רל בתפקיד של הארי טאסקר, צריך למנוע שואה גרעינית ולעצור ל בב גיעי ה בע ו יי סרט הקולנוע, חוסך לכם | את כל קטעי הרומנטיקה ואפילו את הקטע המשעמם של סוכן המכירות הרציני והיבש. מה נשאר? כמובן, האקשן. יש כאן עשרה שלבים, שלוקחים יי 1 מפורסמים בעולם, כמו העיר ] האסורה - בסין, קניונים ועוד. אתם, כלומר ארנולד שוורצנגר, מצויידים יי להביורים ועוד כנהוג במשחקי פעולה = רבים. לאורך השלבים יש חיזוקי כוח שונים ובעיקר תוספת נשמות שהכרחית לסיום המשחק בשלום. ברגעים רבים, ‏ | / קשר בין המשחק לסרט. זהו עוד משחק יריות, שבאמצע רואים תמונות סרוקות מתוך המסך הגדול של הקולנוע. התוצאה - יי מאחר והוא לא זול, מומלץ להחליף אותו בספריה או לחפש משחק תואם באיכות אתם תירו לכל עבר, בלי אבחנה ובלי לזהות ‏ / את היריבים! חברת תש מלבד כמה תמונות של ארני, אין שום ל 7 - " יק -₪ יי אא 0 4 - . "7 % 3" = == 4 , . = . =יה=.=.-, == | / ז 4 " | רשימה בטור גבוהה יותר הציונים). אגב, | ההבדלים בן הנינטנדו והסגה שואפים (ראו שתיו לאפס ולכן איחדנו את הציונים' 3 077 ₪168 אא 07 קאז שנ6צז. ]1 )6 המכשיר: מגהדרייב שיחק: שוקי לאחר ה-א ז5 קם )50 וה-5000058 א0זקוא6=11. המתנו חובבי הכדורגל, במיוחד עם פתיחת עונת 95 לכדורגל שליהיה מיוחד במינו וכמובן יפה יותר משני המשחקים הקודמים. ואז זה קרה: חברת. 400 הוציאה משחק כדורגל שנקרא א:616 3 077, מעין המשך לסדרת ה-א:)]א 0 במשחק זה מתעלה הגרפיקה לרמה גבוהה מאוד. הליגות במשחק זה מורחבות: אנגליה, איטליה. צרפת, ספרד, גרמניה, שלא נדבר על אליפות אירופה, עולם, או סתם גביע אנגליה. הפלוס הגדול שיש במשחק מרתק זה, הוא השילוב של נבחרות וקבוצות גם ל חדשות המועדון אז איך מקבלים הנחות? למי שעדיין לא הבין, הרעיון של מועדון פריק הוא פשוט להרוויח כסף. במילים יותר פשוטות - לקנות יותר משחקים בפחות כסף. מדליק! מפריק? אז איך עושים את זה? מגיעים אל אחת החנויות, מציגים את פנקס ההנחות של פריק, תולשים את אחד מספחי ההנחה ומוסרים אותו בקופה. מחייכים ואומרים "בבקשה" - ומיד מקבלים את ההנחה! אפריקי החנויות המכבדות את תלושי פַר'ק: * אמינות מחשבים - שד' העצמאות, מרכז מסחרי ישן, יבנה - טלפקס 08-420007 1 * ארם - דיזינגוף 241, תל-אביב - טל. 03-546611. * אשדר תקשורת ומחשבים בע"מ - המעגל חושב יחד. דבר חדש נוסף, שאעי שנתקלתי בשילוב יוצא-דופן ומדליק כזה. אפשר לבחור במגרש חלק או מגרש עם פסים האפשרות במשחק כה רבות שחייבים לראות כדי להאמין! בקיצור - ממש כדורגל אמיתים עם הארכות, זמן פציעות, ביטול הפאולים, הגברתם., שליטה בכדור. סוג מגרש וסוג מהירות. משחק מאוד חמוד, שוב, וכמובן שמומלץ. לא תתאכזבו! ת)אג סד 2580 המכשיר: מגהדרייב שיחק: דניאל דה"ויט - רחובות הסיפור עצמו פשוט: ספינת תייזרים תקפה ספינת בנות-ברית ואתה יחד עם חמישה סוכנים מטעם האו"ם, נשלחים להציל אותה. זהו המשחק היחיד במגהדרייב בסגנון "דום". משחק מדהים ביופו ובתחכומו. לרשותך עומדים המון כלי נשק כמו: רימונים, רובה ציד, בזוקה ואפילו להביור. זהו לדעתי 6, רמת-גן - 03-6701501. * גימיק גיים - התחנה המרכזית החדשה, תל-אביב - טל. 03-6392868. * גימיק גיים - מרכז רב-און, גבעת-סביון, טל. 03-5346496. * גימיק גיים - מרכז שוסטר, אחימאיר 21, רמת-אביב ג', טל. 03-6422382. * ג'נסיס - הרצל 46, נתניה - טל. 09-612437. * דיסנילנד - הרצל 7, חיפה - טל. 04-623156. * חידוש במחשבים - גורדון 55 פינת הרצוג לן, רחובות - טל. 08-47113 או 08-472560. טריק - הנשיא 128, חיפה - טל. 04-375858. * לב שרות למחשבים - בן-גוריון 10, רמת-גן, טל. 03-5758865. ליגל - אנילביץ 1, בת"ים - טל. 03-5074953. * ליין מחשבים - בנימין 4, רחובות - טל. 08-472037. מבוכים - אוסישקין 61, רמת-השרון - טל. 03-5402604. מבוכים - מרכז שוסטר, רמת-אביב ג' - טל. 03-6417861. מבוכים - דיזינגוף סנטר, ליד שער 1 חט- אביב - טל. ו 7 מגהבייט - הרצל 192, רחובות - טל. 08-461212. " מגה סאן סנטר - קניוןו הזהב - , משחקי הוידאו - ואשליצ - טל 08 מולטיגיים - רוטשילד 53, ראשליצ .7 77" טל. 03-9676990. * 9 משחק היריות הטוב ביותר שיצא למגהדרייב. או במשפט אחד: אתה לא משחק במשחקנ.. אתה שורד אותו! 3 5%גכ פחד אז פאס.גה המכשיר: פי.סי. מולטימדיה שיחק: רפי זגורי - פתח-תקוה גבירותי ורבותי אני גאה להציג את המשחק "בודד באפלה 3"! סיפור העלילה: שמך הוא אדוארד קרבי ואתה בלש. המשימה שלך היא לחקור עיר עתיקה רדופת רוחות, בתקופת הבהלה לזהב בארצות הברית (1925). וכמובן שוב אתה בודד באפלה! המשחק הוא מעין שילוב של קווסט, מכות ויריות, מה שמזכיר את המשחק ]| שפטדאפ סא סזא > ודד 1. [ אגב, שני המשחקים נולדו בצרפת, | ושניהם בערך עם אותה שליטה, ולאן אני מניח שמי שלא אהב את המשחק ההוא, סביר להניח שגם לא יהנה ממשחק * מולטיגיים - יהודה המכבי 44, תל-אביב, טל. 03-5440340. מולטימדיה - הרצל 185, רחובות - טל. 08-461958. * מעבדות רב-מד - שד' ויצמן 84, קרית-מוצקין - טל. 042-768634. * סטריאוטיפ - מרכז רכטר, חנות מספר 2, אילת - טל. 07-372686. * סנסור - הקריון חיפה - טל. 04-779254. * עתיד - שדרות ההסתדרות 40, חיפה - טל. 04-410285. * עתיד - קניון לב המפרץ - טל. 04-416298. * פריק - אבן גבירול 60, תל-אביב - % טל. 03-6961826. * פריק - סוקולוב 29, פסג' סטאר, הרצליה - טל. 09-589077. צעצועי ג'מבו - ה' באייר 22, ככר המדינה תל"אביב - טל. 03-6959315. צעצועי ראשון - הרצל 88, ראשון-לציון - טל. 03-9693627. קול"זאב - דורות ראשונים 3, ירושלים - | . טל. 02-257828. קניון הילד - בן-גוריון 8, רמת-גן - *' : טל. 03-5756680. שחק אותה - ארלוזרוב 62, דרגסטור, תל" אביב - טל. 03-5272013. ₪ ר-' כ מל<*כ לבוי הס = . | - א = %. : 2 - ישן ו =--- 1 9% - 0 % 5-5 כרטיס ה-0666 ₪606 הואז כרטיס פולטיפדיה חשר מאפשר להציג סרט וידאו כאיכות גכוהה כולל כליל סטראופוני על מחשבי 6 5 0 של דחיסת וידאו. הוא הכרטיס הראשון אשר ו ---7. ג = מממש את טכנולוגית ה-:6תק]וא בצורה 0 , שמאפשרת למשתמש לצפות בוידאו באיכות יְ טלוויזיונית על גבי מסך המחשב וזאת מתוך כונן תקליטור בעל מהירות נמוכה. ה-016/א .8541 הוא כרטיס 16 805 דג דזפ. הוא מתחבר לכרטיס ה-/60/ שבמחשב באמצעות ה-56108אא60 מאודג. הכרטיס כולל 058 560כ 0םפוא (צליל וידאו), מערכת צליל 811 16 סטנדרטית לדוס, (תואמת הםך זפ כא50). מערכת צליל זו אינה קשורה לצליל 56ק!א הכלול במערכת. יציאות 6% הכרטיס כוללות מחבר /6/ לצג המחשב, יציאות סטריאו ואוזניות. | , 9 י -. שו 3 ה40016 א 1 מתוכנן עבור מחשב 41 וזקוק לכרטיס /602/ או ג 6 חפם!ז5. כרטיס 14016א .8541 מתחבר אל כרטיס ה- דרישות מינימום דרך ה-08ד6פאא60 ם אנד 5ת. בדרך זו היא מאפשרת | מחשב תואם איבי אם. בעל כונן תקליטור בעל קצב הצגת 32768 צבעים אפילו על כרטיס 04 בעל 6 צבעים. מעבד א3865. העברה 150 ₪5 ד צ8 א לפחות. מאחר וכרטיס ה-1]40016א .₪541 מבצע זאת בקצב 25 זכרון פנימי של 2 מגה. אפשר גם כונן קשיח בלבד. 5 5 לשניה וברזולוציה של 1024768 איכותו מגיעה 2 מגה נפח פנוי על הדיסק. 1 פוסססאזא ודוס 5 לאיכות טלוויזיה. את הוידאו הוא מציג מתוך קבצי )מקוא. כרטיס /.6 או .5/0 בעל | לפחות. (הכרסיס פועל גם סגא 1ג5א הוא גם כרטיס שא5011 מקצועי ב-817 16 סד )אא 6 פאטדהתת במערכות מבוססות דוס (תואם 8₪1.4%158 ₪א!501) המספק צליל באיכות תקליטור. תואם 554/. כרטיס ה--)]נ) וא .531 א מייצג התפתחות מהפכנית בטכנולוגיה | צג /0/. כהצזר רכקרל-כ) הגיאו-גיאו זכה כחרא לפעט פאוד הצלחה. זה מכשיר ילר, שנחש לסופו עצכשין, כעידו 2ר-הכיסי. הניאו-גיאו מחזיר תשוכה פשל עצפ.. > מאת: מארק רוזנמן. | ל וה-א0דד ד8צא.1:), ובכך להפוך את הניאו-גיאו ליותר פופולארי. המכשיר גם מגובה ב" | 5 משחקים. לפי מיטב המסורת של 8%%, למכשיר יש ביצועים ברמה מאוד גבוהה. ביצועים אלו 2 מתאפשרים אודות למעבד מהיר | , ולהרבה מאוד זיכרון: למשל 2 קודם כל חשוב כלומר, הכתבה הזו רחוקה מלהיות סקופ. כתננו על המכשיר, כאשר הוא יצא לשוק כמעט לפני 9 חודשיים ביפן! לאחרונה הוא נחת בארצות-הברית, באירופה ויש כמה מכשוירים גם בישראל... (לא יותר מדי..) הנ'יאו"גיאו מבית חברת אא% הוא בעצם הקטנה של מכונות הוידאאו הגדולות. במילים אחרות - גירסה ביתית. על מסופי הניאו"גיאו אפשר היה לשחק הרבה לפני המסופים של סגה ונינטנדו, משחקים כמו 6אזזוו0ו= 0 דאג, וא | צאן, אסכ 5110 זהאוא5, פמסא ₪ של רכיב הזכרון הראשיי כולל 56 די אבל, המכשיר והמשחקים עצמם, יקרים פי כמה מכל משחק או יי "> מסוף"משחק אחר שנמצא בשוק. ה ו אא מקווה לשבור את תדמית המחיר עם המכשיר החדש .> ו אמין] המבוסס על כונן תקליטור מהיר. היצרנים מתכוונים לרדת : ו לרמת מחירים של 400 דולר למכשיר (כמו הסאטורן, ה"31200, קְ 4" 2% הרבה הרבה הרבה דיברו על המשחק הזה. ספינת הדגל של האולטרא-64 החדש חדש חדש של נינטנדו. בינתיים, בגירסת מכונה של אולמות הוידאו. שאחרי כל הפסד צריך לשלשל עוד אסימון ועוד אסימון! מרגיז אבל ממכר.. נינטנדו מבטיחה - נינטנדו מקיימת. היא הבטיחה, שעוד השנה נצליח לראות את הביצועים המדהימים של האולטרא-64 והנה, המשחק הראשון כבר מגיע לאולמות הוידאו בחו"ל ובקרוב גם בארץ. המשחק הזה, אם לא הבנתם, רץ על המסוף החדש של נינטנדו בגירסה שלו לאולמות הוידאו לקראת סוף הקיץ תחילת הסתיו. תוכלו לקנות אותו גם הביתה. ואם נינטנדו תעמוד בעוד הבטחה אחת, אז המכשיר יעלה רק 250 דולר בארצות- הברית, שהם כמחצית ממחיריה של הסאטורן של סגה וה"אסזד ד8צ. זק של סוני. נינטנדו טוענת, שהיא תסבסד את מחירו של האולטרא-64 במאה דולר כדי לשבור את השוקי כלומר, שהיא לא רק שלא תרוויח עליו, היא אפילו תפסיד... מה שאומר, שיש כמה משוגעים בעולם! המשחק הזה באמת גדול, מרשים וחזק. ד אבל הוא מאוד רחוק מחלק מהשמועות נשמעו עליו. למעשה, מדובר בעוד משחק מכות אחד, שמנסה להשתלב בהיסטוריה המפוארת ולהתברג במקום טוב בין השמות הגודלים של מורטל קומבט ולוחם הרחוב. החלק החזק ביותר של המשחק הוא בגרפיקה. זו תזכיר לרבים להיט בסגנון אחר לגמרל: דונקי קונג 95. האשליה של העומק ברקעים והתלת-מימד בדמויות, יוצר תחושה מלהיבה. לזה יש להוסיף את העובדה, שכמה מאתרי הקרבות פשוט מדהימים כמו גשר חבלים ועוד. הפריקים של משחקי המכות יזדקקו לכל הכישרון, הניסיון והשד יודע מה עוד, כדי לשחק בהנאה. המשחק קשה מאוד אבל ממכר.- לכל לוחם יש ים של תנועות, תנועות מורכבות שלחלקן אפשר להכנס בצורה ישירה בלחיצת כפתור אחת עווד. בניגוד למשחקי מכות אחרים, כאשר מפעילים תנועה סופנית נגד היריב שנמצא בעמדה נחותה, הוא עדיין יכול לחמוק אם ידע לנהוג בתבונה! מבחר התנועות של הלוחמים מרשים. לכל לוחם יש תנועות חדשות אבל בהחלט בסגנון של משחקים אחרים. חידוש של ממש אין כאן. המשחק פותח בשיתוף פעולה מורכב מאוד של חברת נינטנדו, חברת רייר (שעיצבה את דונקי קונג), חברת וויליאמס המפתחת של המשחק הנוכחי והרבה מאוד עצות טובות של חברת המחשבים סיליקון גרפיקס. משחק המכונה מנצל רק חלק מ האדירה של האולטרא-64. למש לא משתמש בפיתוחים הג 3 וביכולת שלו לנהל א דבר, שכנראה יקר הטכנולוגיה ל, הוא עדיין רפיים של האולטרא- ת הזכרון. פרושו של ה פה נס היסטורי, כאשר | | / . ךא דא 1.58 זא בגירסתו הביתית. שתצא עוד כמה חודשים, יהיה עדיף על גירסת מכונת הוידאו! ובקיצור, מה שתראו על המסכים עכשיו, לא מתקרב למה שתראו על האולטרא- 64 המשחק מאפשר כמה תיכנותים פשוטיס ונחמדים, שאינם מחייבים כל מיני טיפים מורכבים. למשל, בחירת צבע הלוחם, בחיות מוסיקת הרקע ובחירת הרקעים מתוך תשעה קיימים: סימטאות שיקאגו, גשר הלבה, המזבח, הקניון, מערה, מקדש, מחסן ומצודה. הפעלת מצב של תנועות-מורכבות בפשטות ובחיוה אקראית של הלוחמים במשחק הראשרבראש. אפשרות מדליקה נוספת: להלחם על גגות ולהעיף את היריב מהגג! בשלב הסודי, הגג מורכב מאריחים ואפשר לעוף מהם בקלות' במשחק ישנם עשרה לוחמים גדולים וחזקים. עם הרבה תכונות אבל בעיקר המון תנועות וצירופים קטלניים. את רשימת "התנועות המגונות" אנו שומרים לאחד הגיליונות העתידיים שלנו, כאשר המשחק יהיה בארץ. בינתיים נערוך לכם הכרות קצרה עס 0 0 - הוא בן 25, שוקל משהו כ 0 קילו, גבוה מאוד. הוא היה אלוף 5 הבלתי מעורער במשקל כבד עד ל כשהוא מתחרה עם זרועות ביוניות. ל כאשר כל התהילה חלפה והוא - - פרוטה ופרנסה, הוא נכנס לתחרות בכמה דולרים... ל --- 0 - בן 21, שוקל 100 ה - גאגו הגיע לתחרות מטעמים 52 הוח"הטיר הוא נזיר-לוחם, שרוצה לגבור ע ולנקות את העולם מהרשע והזוהמה' ןאקפ - השלד הזה ממש "חטיאר" זקן - הוא בן 0 שנה, שוקל 60 קילו. למעשה, בעזרת טכנולוגיות מתקדמות והנדסה גנטית, הצליחו להחיות אותו לצורך ניסויים מדעים. ספינאל היה לוחם בעבר וכיום הוא נעזר באעסטינקטים שלו יותר מאשר בידע קרבי שאבד עם הזמן... 68 - כן. במשחק הזה יש גם חייזרים! החייזר המסכן הזה, שגילו לא בדיוק ידוע, שוקל 160 קילו - נלכד על ידי מארגני התחרות, שמנסים להוכיח שהוא נחות מבני-האדם. לכן, הם מאלצים אותו להשתתף בתחרות בקרב על החיים ועל המזות! פוח06 - נא להכיר - סוכנת חשאית יפיפיה בשם אורכידאה. בת 23, שוקלת 65 קילו ותפקידה, לחשוף את המזימות של מארגני התחרות ואת העלמותם של אנשים מסויימים. שמה האמיתי חסוי וכך גם הרבה מאוד מהכישורים שלה' אשסאטחד ץ5ו6 - בטורניר של השנה שעברה, אחיו של הצ'יף האינדיאני הזה נעלם. השנה, הצ'יף בן ה-42, מגיע לתחרות כדי למצוא את אחיו הנעדר. הצ'יף שוקל 150 קילו והוא בהחלט חסר רחמים. 5 - זהו רובוט אדיר, גבוה וכבד (280 קילו) שפותח על-ידי מארגני התחרות. במהלך התחרות עצמה הם יבחנו את ניצועיו של הרובוט לפני שהם יתחילו ביצור המוני שלן. "או - זהו אסיר אומלל, שנפל לידיים הלא נכונות והלא טובות של מארגני בחרותו! ח=סדקוח - בוקר טוב פארק היורה... סתם. גם מארגני התחרות, כמו בסרט הקולנוע של סטיבן שפילברג עורכים ניסויים מדעיים ב- 4את. לפני 4 שנים הם הצליחו להחיות ראפטור ולערוך בו השתלה גנטית של אינטליגנציה אנושית. התוצאה: מפלצת חזקה עם תבונה אנושית. היא ענקית, שוקלת 360 קילו ובהחלט מסוכנת. = וע 5885 - עוד תוצר משונה של השגעונות של מארגני התחרות. אולי הפעם הם לא אשמים במוטאציה הזו, שנגועה בכל מיני וירוסים ומחלות נוראלות אבל... מארגני התחרות הבטיחו לו, שאם ינצח, הם ירפאו אותו! כפי שאתם מבינים, לכל אחד מהלוחמים במשחק, יש מטרה חשובה. התחרות הזו היא קרב על החיים. מארגני התחרות, חברת = אולטראטק, דאגו שהקרבות == יהיו קשים, בין יריבים שקולים למדי ומכל סוג אפשרי: בניר אדם, רובוטים, חייזרים, מוטאציות ועוד. אחרי שתעברו את כל עשרת הלוחמים, מצפה לכם הבוס הסופי - קוראים לו וססםצם. זוהי מפלצת דו- ראשית, בעלת כוחות אדירים, עם מבחר של תנועות. למרבה הפלא - לנצח אותו פשוט מאוד ולא צריך להסתבך עם תנועות מיוחדות - להיפך! (זיכרו את הטיפ הזה - הוא חשוב!) למרות שהמשחק או תלת-מימדי אמיתי, הגרפיקה שלו מרשימה במיוחד. עו % -'. 26 - וש - + > % - | . התחרות. הם ערכו עליו כל מיני ו וש מבחר טוב של לוחמים ניסויים שהפכו אותו למוטאציהי כיום, האסיר בן ה" 3 הוא למעשה כדור-אש מהלךי סינדר נכנס לתחרות במטרה לנצח את החייזר גלאציוס. אם ינצח אותו יזכה -- ותנועות, אבל... מה שחסר לעולם המשחקים, עדיין, זה לא רק מסוף משחק חדש ולא רק עוד משחק מכות - מה שחסר זה קצת מקוריות ואת זה לא מצאנו כאן. אסימוניט גרפיקה - 94% רקעים מדהימים, דמויות גדולות ומציאותיות. מספרים לנו, שעל האולטרא-64 זה יראה עוד יותר טוב! וואו! צליל - 89% מוסיקה אפלה, שמתאימה מאוד לאווירה המיוחדת של המשחק. יש הרבה קולות דגומים ואפקטים מצוינים. יג מ גיעי ובוי 2 וב יי לע בה ו מוגוי ו גו כמובן עם כל מיני שינויים ותוספות. הקובות עצמם יותו קשים מרוב המשחקים שאתם מכירים! אורך חיים - 92% במצב של משחק יחידים מול המחשב, לא תגמרו אותו מהו ב רג ב ל גד זוגות צפוי לכם קוב ממושך מאוד. אולמות הוידאו יעשו הרבה כסף על המשחק הזה... ציון כולל - 90% פיגוז אמיתי. כל מה שצריך במשחק מכות טוב יש כאן: יי בי נוי יב לוחמים, תנועות... חסר לכם ד ג כ ה 22 סביר להניח שכל היתר יחפו על זה ותהנו לאורך זמן. חובה: "ב א וווו:.)ו] ה ואו אהוווו.)ו) צ! צ' ונ ר!1!-ר וו + . 4+ 1 ו ו "וי ו א ל 2% 1 אלל - 2 ו 1 7 יא 4% ב 4 : ו ו וו ב ]' מל פ.. פצ. .+ 1 4 41 / 7 ₪ אית א + ורי 2% 4 , ₪)" 2 א + | פסון הנשיא הצעיר ימאוצ'י לא התקבל בשמחה על ידי עובדי נינטנדו. הס נטרו לו על גילו הצעיר וחוסר הניסיון שלו ודאגו בגלל השמועות, שימאוצ'י תיכנן שינוי גמור, שכלל את פיטורי כל העובדים הוותיקים. כפי שצפו, ימאוצ'י פיטר את כל המנהלים שנשארו מעידן סבו, אחד אחרי השני, למרות שנות השירות המסור בנינטנדו, לא רק שפיטר את כל מי שהחשיב כמשקל עודף, אלא גם כל מי שהיה לו חלק בעבר השמרני של נינטנדו. הוא לא רצה שאף אחד מהותיקיס יוכל לערער על סמכותו. הוא שינה את שם חברת ההפצה לנינטנדו קרוטה (קלפי משחק נינטנדו) בשנת 1951 והעביר את מפקדת החברה למגרש שקנה בעיר, ליד רחוב קטן בשס טקמטסו צ'ו. הוא ריכז שם את כל היצור לאזור קיוטו ושכלל את תהליך ייצור הקלפים. בניסיון להתחרות עס הקלפים המודרנים והאופנתיים שיובאו מהמערב, בשנת 1953, החלה נינטנדו ליצר את הקלפים הראשוניס ביפן שהיו מצופים בפלסטיק (עד אז יוצרו כל סוגי הקלפים ביפן מנייר בלתי מצופה). בשנת 1959 חתמה נינטנדו על הסכם הזיכיון ו שלה - עם חברה אמריקאית, וולט דיסני - 2 היו תמונות מיקי מאוס ודמויות דיסני או יק 96 מיעטנדר בך שיפלול אנטום בער 0 פורסמו בטלויזיה. כדי להגיע מערכת הפצה חדשה שתוכל לשווק וצעצועיס גדולות יו החברה מכרה מספף ימאוצ'י עדיין קלפי משחק אחרות הרחיבו ומשפחות. קלפי לשוק החדש, בנה ימ אוצ'י את הקל , פים לחנויות | תר. התוצאות הין מיידיות: המכירות 6 , 2 יור ר שיא של 600,000 חפיסות באותה ש 5 ה שנה, לא היה מ : מרוצה. הוא רצה לר :מרות מאמציו לשפר את איפות הו צ י להתרחב במהירות | וקלפים המערביים "סוף המשחק'' הוא הסיפור : המתרחש מאחורי הקלעים של העיתונאי דיוויד שיף קיבל גישת למנהלי החברה, בילה יות מיטב אנשיה וחשף פרטים- פריק קיבל היתר בלעדי לפרטם ; הספר השערורייתי, שיצא בחר 5 " ו 7 ₪ / / | בן "/ / | / 2 / ו % / ₪ .ג 2% יסורגים על החלונות. מאוצ'י הסיק שה הנכסים החשוביס שלה, שהגיעה ל שורשי נינטנדו היו הירושי או של אדם מתוחל איך חוקלה נינענדו תעשייה אמריק מאת: דיוויד שיף - הספר המלא יצא לאור בהוצאת "אופוס" אית לנדה את כספכם ושיענדה את ילדגם ב'ד' שמ'ים -- חלק ' 0 היו נחותיס ביחס לאלה שיובאו מאמריקה. בסיס החברה, החנפודה, היה עסק צנוע מטבעו; הרווחים היו קבועים, אבל היה מעט מקוס לצמיחה בשוק זה. ימאוצ'י השמיט את המילה קרוטה משם החברה, שהפך ל-זסא - חברת נינטנדו בע"מ - כשתכנן להסתעף לעסקים חדשים. כדי לממן אותם, הנפיק את החברה כעסק מדרגה שניה בבורסת המניות באוסקה ובבורסת המניות של קיוטו והפך ליושב הראש של נינטנדו המוצר הראשון שהושק על ידי החברה החדשה היה קו של אורז אינסטנט בכמויות אישיות. פשוט הוסף מים והוקוס פוקוס! היה זה כשלון עגוס. אז פתח ימאוצ'י את "מלון האהבה", עם חדריס שהושכרו לפי שעה. עסק זה היה אהבה אישית של ימאוצ'י; נאמר שהוא היה אחד הלקוחות הטובים ביותר של עצמו (הבגידות שלו היו מוכרות היטב, גס לאשתו, שהתעלמה מהן). חברת מוניות שפתח ימאוצ'י, דאייה, שגשגה, אבל נמאס לו מהמשא ומתן עס איגודי נהגי המוניות רבי העוצמה, שדרשו משכורות גבוהות והטבות יקרות לחבריהם. כעבור זמן קצר הוא פירק את החברה וסגר את דלתותמלון האהבה. הוא תכנן שינוייס נוספים כששינה שוב את מיקוס החברה. הפעסם עבר לבניין גדול יותר, מבנה תלת קומתי מלבנים בצבע ב+ עס דלת ומסגרות חלונות שחורים, וא רוצה עסקיס ביותר של נינ חנויו חדשיס שינצלו את אחד 2 טנדו, מערכת הפצת הקרוטה 4 עצועיס ורשתות שיווק ברחבי יפו. לכוי . ילא יהיו עוד מוניות, אורז או מלונות נינטנדו למסלול חדש, כחברת בידור. * 6 > הג ונראה כמו 0 : רוטווילר. הוא הפיצ תחושה " יעדיין פשוט ונגיש. ברור היה גס שהוא מבריק. בוגר משפטיס צעיר מאוניברסיטת דושיסה, הוא קיבל את הצעת נינטנדו, למרות העובדה שהנשיא נראה לו עגמומי, מאופק ורשמי מדי הירושי אימנישי מצא עניין בהירושי ימאוצ"י. בנאומיו היו ביטחון מופרז ושאפתנות עקשנית, כשדיבר על ההתרחבות הדרמטית שהוא תיכנן לנינטנדו. הוא קימצ בפרטים. לעיתים היה נראה שיש לימאוצ'י דיבוק לפרטים - *זוטות", חשב אימנישי - והדאגה לכל פרט יכולה להיות מעייפת. בזמנים אחרים היו רמזים של תוכנית סודית, מחושבת היטב. היה זה תהליך מתסכל, כי היתה תקשורת מועטה, רק פקודות, וישיבות הפכו לעיתים קרובות להרצאות. כשהחברה התכוננה לסדרת מפעלים נועזים עבד אימנישי במספר מחלקות: הנהלה, כספים, תכנון. הוא הגיע בסוף לתפקיד מנהל יחסי הציבור. אבל ללא קשר לתואר שנשא, הוא פיקח על רוב הפרוייקטים של הבוס שלו.המשימה בשנת 1969 היתה יצירת מחלקה שתציב את נינטנדו במסלולה החדש. המחלקה, שכונתה בפשטות משחקים, היתה משרד המחקר והפיתוח הראשון של החברה. היא שכנה במחסן באוג'י, פרבר של קיוטו. גנפיי יוקוי גדל בקיוטו, שם היה אביו מנהל חברת תרופות. הוא סיים את לימודיו עס תואר באלקטרוניקה וחיפש עבודה בחברות קיוטו, מילא טפסי בקשת עבודה. האיש הנמוך, המוצק והבלתי יומרני הזה בעל המשקפיים עם המסגרות האפורות נשכר על ידי נעטנדו לתחזק את מכונות קו היצור, שייצרו את קלפי המשחק והחנפודה. יוקוי היה מחלקת אחזקה בת אדס אחד במשך מספר חודשים לפני שזומן למשרדו של הירושי ימאוצ'"י. יוקוי התישב בכיסא הגדול מול שולחן יושב הראש וקיפל את ידיו בחיקו. אימנישי כבר היה במשרד, ושתה קפה. יוקוי הקשיב בריכוז כשימאוצ'י הציב אותו לפרוייקט חדש בחטיבת המשחקים החדשה. תפקידו היה לעבוד תחת הירושי אימנישי ביצירת מחלקה לקומוקי - הנדסה - ולייצר משהו שנינטנדו תמכור בחג המולד. "מה לייצר?" שאל יוקוי. תשובת ימאוצ'י היתה: "משהו נהדר." יוקוי היה הראשון מבין חובבי האלקטרוניקה הרבים שנשכרו על ידי נינטנדו, מסוג החובביסם המייצרים צעצועים, מקלטי רדיו ומכשירים אלקטרוניס אחריס - מחלפים. לשעשועו האישי ייצר שבכת עצ, שחוברה בברגיס למלחצייס מצדה האחד, כשהידיות נלחצו התארכו הפיסות המוצלבות ונסגרו בקצה. היו למכשיר שימושים מעשיים, אבל הוא הופעל בעיקר כאביזר לבדיחות. המשך הסיפור האמיתי על נינטנודו בגיליון הבא. | מכ רפ שפשי או ארבע. בצח זנמו | א . , נינטנדר הרוויחה 2.2 מיליון דולר. ₪ /, ק שננ | במיליון 2 - של ו חיה. מעל 7 מי . היה | : טש <יריו אם יש ענף ספורט, שאינו פופולארי בארץ בכלל, זה הוקי. הסיבה לכך - גיאוגרפיה. בארץ אין אגמים, שקופאים בחורף, אין כמעט מקומות בהם ניתן להתליק על הקרח. והתוצאה, בארץ אין כמעט מודעות לאחד מענפי הספורט המהירים ביותר בעולם. את ההוקי-קרתח משחקים בעזרת מחבט, דיסקית קטנה ושתי קבוצות הלבושות באפודי מגן עבים. מטרת המשחק, כמו בכל משחק כדור : להבקיע את שער היריב. לאחרונה יצאו לשוק העולמי משחקי הוקי רבים. כל המשחקים מנסים לנגוס | בהצלחה המסחררת ‏ של סידרת משחקי ליגת ההוקי של חברת אלקטרוניק ארטס - .1אז. גם חברת סגה מנסה את מזלה עם המשחק צ5א₪06% 8ג11-57ג תחא 5. זהו ניסיון נחמד אבל לא מוצלח יותר משל חברות אחרות. במשחק יש את כל האפשרוות הרגילות בכל משחק ספורט: ליגה גביע, טורנירים, פליי-אוף, עונה שלמה, משחקי ראווה ועוד. המשחק מבוסס על הליגה האמריקאית הנוכחית, עם הקבוצות והשחקנים האמיתיים. לכל שחקן יש את התנועות הבסיסיות של החלקה, הבקעת שער, חסימה וכדומה. מאחר והמשחק האמיתי קצת אלים, גם כאן אפשר לתפוס את היריב בחולצה, לדחוף איזה מרפק קטן ועוד. מבחר התנועות הזה בכלל לא רע ותורם הרבה לתחושת המשחק האמיתי. המשחק לוקה בכמה חסרונות כמו: אין משחקי רביעיות, שליטה איטית ולא מדויקת בשחקנים. מצד שנ, יש גרפיקה יפה, עם דמויות די גדולות. בשורה התחתונה: משחק הוקי קצת אלים, לא הכי איכותי אבל גם לא על הקרח' | , כדורגל - ענף הספורט הפופולארי 0 גם ספק, שזהו אחד מענפי הספורט הי ל במשחקי טלוויזיה. חברת קונאמי, קינאה במשחקים | | - המפורסמים של אלקטרוניק-ארטס והחליטה לנסות "₪ 67 6 - ₪ 506 זהאסזדדה אתמדא הוא | - -%< .0 בהחלט משחק מצוין אבל... אנחנו נעשה לו טובה | שו % / לטנה ונשתדל לא להשוות אותו לכדורגל הבינלאומי -- | ל מל"א כי זה לא פייר - הכדורגל של פיפ"א הוא עדיין המשחק הטוב בעולם! במשחק טל קונאמי יש 24 קבוצות ונבחרות, המתחרות בטורנירים או במשחקי ראווה סי אימון ועוד. השליטה בשחקנים ובכדור טובה אבל לא מושלמת, עם כמה יי בין המהלך שלכם לבין מה שקורה על המסך. מבחינה גרפית, הלת גדולות למדי ואפילו אפשר להבחין בתווי הפנים של חלק מהשחקנים על המגרש. הצליל בינוני למדי וכולל שאגות של הקהל ועוד קולות סתמיים למדי. המשחק מיועד לשחקן אחד או שניים. הוא נחמד וטוב אבל תעשו לעצמכם טובה - תיקנו כבר את פיפ"א ותשכחו מכל השאר.. לבעלי הפי.סי. יש מבחר מצומצם למדי של משחקי כדורגל. יש להם את פיפ"א האיכותי, את 85181.5 | 0 ועוד כמה משחקים בשוליים. המשחק | הזה, מציע לכם הרבה אקשן, מלבד כל מע | טקטיקות שונות ומשונות. המשחק מצוייד בשתי זוויות ראיה: מהצד או בזוויח כמו פיפ"א. המשחק מאפשר שליטה טובה מאוד בשחקנים, עם גרפיקה כבדה (שדורשת כונן תקליטור!), צלילים טובים עם דיבור דגום של דבר בקיצור, משחק כדורגל טוב לבעלי התקליטור - חובהי המאמן איך אפשר לשחק כדורגל ולא לגעת בכדור? א. על המחשב. ב. על המחשב כאשר משחקים את 3 אפסגאג את זווא אק - משחק בו אתה המאמן של הקבוצה. עליך להוביל קבוצה, מתחתית ליגה ד', לצמרת הליגה הראשונה, למצוא לה חברות מאמצות, לרכוש ולמכור שחקנים ובקיצור - לקבל כל החלטה אפשרית בתחום האימון והניהול של קבוצת ל רגל. נשמע מעניין? טוב, זה כבר תלוי באופי שלך. המשחק עצמו איטי, דורש הרבה סבלנות וכולל מעט מאוד אקשן. אגב, זה לא המשחק היחיד בסוגו (לפי שמו אתה מבין שהוא הפרק השליש' ] בסידרה יגס היו אחרים. כולם, אגב, לפי.סי) י פרשנות, קולות הקהל ועוד. הפי.סי. ומומלץ לבעלי 486 ומעלה. כונן שם המשחק: אסודו.וסואזס זח?"פפק המכשיר: מגהדרייב שיחק: בנץ הציפור וצריך לחמוק מהזאב, על הדרך יש בורות ומהמורות. כאשר משחקים את הזאב, צריך לאסוף כל מיני חפצים, שיעזרו בלכידת הציפור... המשחק קצת קל מדי אבל בהחלט ממכר. גם אם אתם לא פריקים של חובביהם שול אא אא כזג א ווילי הזאב, ודאי סרטים מצוירים, את המשחק הזה ישמחו לשמוע על פרק נוסף בסידרה... הנ ו ו "ה סדרות הסרטים | | המצויירים 8 , 4 | של צמא0סס. 1 ) 1 7 | ]| גרפיקה - 95% פאז מככבת 8 פד .חע | ] העתק מעולה של הסרט חזק על מסופי :4 1 ; המקורי למסוף של סגה, עם המשחק של סגה 1 שרפר '""י] | 1] | אנימציה חלקה גם של הציפור ונינטנדו. (כאילו , יי | וגם של הזאב. שסרטים מצוירים / 4 | | ו | תח | צליל - 94% %""" ₪ | מקופחים...) - . " ' = המוסיקה של הסידרה, ₪ כל מי = מההתחלה ועד הסוף, בצרוף שראה את יש לו ספרי הדרכה, יש לו פצצות, רובים, אפקטים כצפוי: פאווו...בווום! = הסידרה רקטות וכל מכשיר שרק אפשר לדמיין. ומה 7 | של = יש לציפור? שתי רגלים מהירות וסיסמא: רמת משחק - 88% 7 ביפ ביפי השליטה בציפור פשוטה אעאאטא כגסא,--4ןו שאה המשחק אינו שונה מהסידרה, שהיא להיט ודורשת מיומנות אצבעות עס המרדפים 1 ! היסטרי בכל העולם. ההבדל היחיד והעיקרי, | [ בלבד. כל מה שהציפור עושה האינסופיים של .ו שכאן אתם יכולים לבחור את התפקיד זה לרוץ. לשחק את הזאב זה הזאב והציפור, | המתאים לכם: להיות הציפור 2 ]| כבר יו[תר אתגר ודורש תכנון ודאי מתקשה = או להיות הזאב. למרבה ל -] אבל לא תכנון מאומץ! להבין, כיצד הזאב תמיד הצער אין אפשרות לשחק - נכשל במשימתו ובמזימתוי ₪ אורך חיים 3 7% משחק מהנה מאוד אבל כל-כך בזוגות, כאשר אחד מכם הוא | ] קל, שתגמרו אותו בצ'יק צ'אק. והשני הציפור. הבעיה, ל לסידרת הטלויזיה, ציון כולל - 84% במשחק קל מאוד לתפוס את | | הקשר בין סרטים מצוירים הציפור! ]| למשחקי משחב הוא פשוט הדבר היפה ביותר במשחק, קלאסי. המשחק הזה הוא כמו שהוא בעצם "עיסקת |] עוד פרק בסידרה, כאשר חבילה". את כל השלבים הפעם, הוא פרק אפשר לשחק בתור הציפור ]1 אינטראקטיבי. עוד מכה ובתור הזאב. אלו אותם שלבים, קצת יותר אתגר השלבים, אבל הם בנויים ואפשרות לשחק בזוגות היו ומעוצבים בצורה מעט שונה. עושים אותו למשחק השנה... למשל, כאשר משחקים את ביפ בים! -ו . - - ₪ . - | 5 אביב הגיע וגם עונת ה הברית הוצגו משחקי לשלם קצת בה הערוכת "3 "187 האם זהו משחק המכות הגדול ביותר בכל הזמנים? השאלה טובה, התשובה מורכבת. דבר אחד בטוח, יש כאן רק עשרה לוחמים (5 ותיקים ו-5 חדשים) אבל המשחק תופס 6 מגה! זהו משחק המכות הכבד ביותר שיצא עד היום לאולמות המשחק. הגירסה הביתית הראשונה שלו תצא ביפן לכונן התקליטור של הניאו-גיאו כבר החודש! 0005 העשז|/ סגה ממשיכה בקו המשחקים שלה בסגנון של הדמיית המציאות. המשחק הבא בסידרה הזו הוא... כדורגלי ל א ב וצצ ₪ 0 6 . 46 > . / 1 0% + ₪6 "אי .. 0" 4% , - ו " + ץש 1 . % , *.4 - .' *ו - | > ₪. 4% . תערוכות. בימי בחודש ה" המכונות הגדולות. תחלה באולמות, בסוצו -- מגיעים גם למסופים הבית'ינ: תה ביפן תערוכת 400 בה ואתם יודעים, שגם אם צריך של דבר המשחקים הטובים 6 !3 - מרוצים בו אתם יושבים בקרונית רכבת שדוהרת על המסילה ועליכם לריות ביריב, עויושב בקרונית אחרת. המשחק בא מבית סגה ויש שמועות שהוא יצא לסאטורן! 60+ 2% ענק המשחקים, קפקום, רומזת על גירסאות חדשות של לוחם הרחוב אבל בינתיים מוציאה לשוק משחק מכות אחר לגמרי, עם 8 רובוטים חמושים היטב. 220% 5-0 משחק מירוצים מרהיב במיוחד מבית ג'אלקו. לצורך הכנת המשחק נעזרו מפיקי המשחק בנהגי מירוצים מקצועיים. גירסת | המשחק צפויה, כנראה למסוף -' החדש של סוני < 0655 54 3ץ0 נאמקו, הידועה במשחקי המירוצים שלה, הוציאה סימולטור אופנועים חדש שמאיים על 571 ₪ ספ ג סא. על האופנועים רוכבים לוחמים חצי אנושיים חצי רובוטים על רקעים עתידנייס. ]20 פחדז =ס א6גזזה המשחק הזה בא על מכונה גדולה ומיוחדת, עם מסך מואוך בגודל של 0 אינץ' (טלוויזיה ביתית ממוצעת היא בגודל של 0 ומשהו אנץ' בלבדי) המשחק מיועד לשישה שחקנים וה'א גירסה משופצת של 3 אןגזא .1 מחכים מחכים ומי לא בא? לוחם הרחוב 3!"<,, " היא מוציאה עוד ועוד גירסאות של.. 6 לוחם הרחוב טורבו, אפילו לוחם הרחוב הסרט, ועכשיו.. מאת: מארק רוזנמן אוטוטו יצא לשוק זז 1841א0א .41 דאס1א. אנחנו בפריק, כבר סיפרנו לכם עליו יותר מפעם אחת. הטרוף של מורטל קומבט לא משפיע על חברת קפקום. לגביה, לוחם הרחוב נעצר במספר 2. נכון, מתישהו הם יוציאו את לוחם הרחוב 3, אבל אין לדעת מתל זה יקרה בדיוק. בינתיים, קפקום מאותתים לנו על משחק נוסף, לא מספר 3, וכן בסידרת לוחם הרחוב. למעשה מדובר בגירסה מחודשת ומשופצת של לוחם הרחוב 1! המשחק שנקרא במקורו ךז סאד השיפור המשמעותי ביותר, כמו בהרבה גירסאות מחודשות של -< חברת קפקום "מתעללת" בנו. לוחם הרחוב 2: לוחם הרחוב סופר, לוחם הרחוב - האגדה! רז בו . והאנימציה של הדמולות יותר חלקה. כל הדמויות יותר גדולות מבעבר. אין ספק, שמה שמעניין אתכם, בעיקר, אלו התנועות אי הלוחמים. מי מופיע כאן ומי לא, מה הצבע של המכנסיים של ריו? כולם כאן. אין אפס. הבוסים הישנים ישנים (למי שלא סנילי וזוכר) כמו אדון בירד. יש לוחם חדש: נאש. הוא יזכיר לרבים | דווקא את גיא. 4 בעלי הפיסי. ישמחו לשמוע, שלאחר כמה אכזבות -8 260 כ ,= "6 . אע *- משחקים, זה בגרפיקה. הרקעים יותר בהירים ויותר מפורטים ז הפוסא |הזחסו - זה מתחיל החודש בארצות-הברית! מופע חי, אמיתי, של הלוחמים המפרסמים ביותר בעולם.. מאת: מארק רוזנמן שיתוף פעולה בין מפיקי סרט הקולנוע, חברת אקליים וחברת הפקות מולידה מופע חי, על במת תיאטרון שתציג, את הקרבות המרתקים של מורטל קומבט! המופע המלהיב ינדוד בין 150 ערים בארצות-הברית וימשך לאורך כל הקיץ. אז אם אתם צפויים לבקר שם בקיץ, כדאי שתבררו בדיוק איפה ההצגות נערכות. מחיר הכרטיס 10 דולר אבל סביר להניח, בעצם, שכל הכרטיסים כבר אזלוי פרטים מלאים אפשר לקבל בטלפון 0-7 (ניו"יורק ארה"ב: 32 2 ש"ח לדקה בתעריף המוזל של בזק..) מופע הבכורה יערך בערב של פתיחת תחרות חשובה: שאנג צ'וינג! כן, אליפות העולם במורטל קומבט. במהלך הארוע יופיעו אומני לחימה, קוסמיט, מתעמלים וכמובן: יציגו את דגאואסא .]אסא וו[ עם כמה מהקודים הסודיים שלו! כטיזג ואזאה זונך - דגמואסא .ודאסא צאוסם ותאאטס: ץזוד - סמסוצ - זהו השם של סרט וידאו חדש ומצ"ר צפויה לצאת בקרוב מהדורה מיוחדת לגירסת הסופר טורבו. פיסקה וחצי למעלה) ועוד. ‏ באיכויות מרהיבות ובו סיפור המאבק | )] של ג'וני קייג', ליאו קאנג וסוניה ב לי 0( נגד סאב-זירו, גורו וסקורפיון. זז נעשה בטכניקות חדישות שאי לשלב דמו"טת מהמשחק על תו מצולמת של שחקנים אמיתיים עם רקעים ממוחשבים תלת-מימדיים. מחיר > הקלטת, בארה"ב, 15 דולר והיא כוללת 1% כמיטב המסורת האמריקאית יי 0 למוצרים שונים מתעשייות מורטל ק הענפה: כוסות, חולצות, פוגים, 0 מחזיקי מפתחות, בובות, הנחה למופע ה ] ב 2-99 2-5 = = סוף טוף - גם לטגה ישי משווק בסגנוו הלאס של "זלדה". שילוב של משחק 8 | תפקידים, הרפתקאות ואקשן! 1-2 7 א 3" או וי קוו וי ו ו ו האנימ: ה נראית כמו כל ביפן, כבר סיפרנו לכם בעבר, אוהבים את המשחק לתירגול טוב לפריקים הסרטים ה המצוירים היפנים: משחקי תפקידים. מי שיכנס לחנות משחקים | מתחילים. יש פה גם שילוב, של משחק דמויות מ שונות, , פרצופים קצת בטוקיו, יגלה שיש די הרבה קווסטים תפקידים קל לעומת משחק פלטפורמות טיפשים, הכל שטוח ועמוס למיניהם למסופים של סגה ונינטנדו. קצת יותר מורכב. בניגוד לקווסטים רגיל, בצבע. עשוי יפה אבל לא המשחק הזה, נולד בבית היוצר של יר גי לומ ב מ מו | מרשים! ףאש עליו סיפרנו מזמן. שאלה אחת במכוון - למרות שיש כאן משהו | ו - 95% גיבור המשחק הוא גמד סימפטי ושוחר לי יי בו | - 2 6 1% - -7 ה הרפתקאות, העונה לשם מייל. (אם מישהו ר"וי ל ב לי ב ריר רגו | 0 ו 0 / 6 מכם חשד, בגלל שם המשחק, שמדובר ב ורי הו | 2% ו . הממוצע. י במדריך לאיסוף בולים או גלויות דואר, הוא איכותיים לקראת המפגש עם הבוס. למרות 0 0 א יכול להרגע...) מייל, טיפוס בסגנון של שלא צריך לשאול שאלות, המשחק מחייב | | נשמע פמד גיבוב 0 ב וי וי ויו מנסה ללכוד את המכשף מוּטונקָד. הפריקים הותיקים יאכלו 1 בלי בחיפושים אחרי המכשף, הוא פותח דלת סודית לעולם הרשע! כן, המשחק מתחיל. במשחק יש לכם שני עוזרים חשובים: התינוק-דרקון גאו ושולית הקוסם טאט. שימוש נכון של הדמות ושל חפצים, יעזור ימי ₪ את המשחק די מהר. מה גם, שאף אחת מהחידות אינה קשה במיוחד. במהלך המשחק אי-אפשר להתקדם לכיוונים שונים. יש מסלול אא וברור מאוד. זה הופך "7 | 1- ₪ 2 צ רמת מ וחק זק - 1% השליטה. בדמות מדויקת, עם ממשק נוח, שפותח את החלונות המתאימים באופז - - כמעט אוטומטי. החידות קלות | מלח. הם טירפו אותו תוך כמה שעות. הפריקיֶם המתחילים יסתבכו קצת, ילכו מ יו ו ועוד. אבל כולם יהנו ממשחק טוב, שעשוי במקצועיות רבה ולמרבה הצער, נדיר להשגה! אגב, המשחק אפילו חינוכי! צריך לקנות הרבה פירות בשביל הויטמינים: זו בו ל וי ב מ יי הבריאות. ו אורך חיים - 83% את הציון הזה אתם קוראים, בדרך כלל, בקווסטים לפי.סי.: חד עמי: אחרי שתגמחו - תשכחו! 1 | -- 1-0 6 - י י ציון ר ולפ ₪ 1% ו ו משחק טוב למתחילים. משעשע למנוסים. חבל שהסגנון הזה כל-כך נדיר במסופי הטלוויזיה י . " יי =--=-%שה, ונוה א + ₪ = *% ₪ וצ 9-ל ה-א ה 27 7 ה לרגע אחד אפשר לחשוב, שאנחנו יי יי יק בהחלט לא - זהו משחק דומה, שמבוסס ‏ גם כן על זוועתון פסיכולוגי שהוקרן לפני כשנה 2 במקלע | בבתי-הקולנוע - זהו וורלוק. המשחק יצא בשתי גירסאות: למגהדרייב ולסופר- נינטנדו. בשני המשחקים אתם מגלמים גיבור, שצריך למצוא את ששת האבנים הקדושות לפני וורלוק הרשע. אם רוולוק ימצא את האבנים, הוא ישתמש בהן לרעה. הגיבור שלכם 2% ₪ | 40 / . 5 2 7" מיוחד, חצי *= אוטומטי ומכשיר נוסף, שמתנהג כמו | יי 0 + + יי וי לי | שונים שו - ורדוו הרוה המטרה, לחסל את כל השלדים והמפלצות שוורלוק שולח לעברך ולהגיע לקרב הסופי הבעיה, שהמשחק לא מעורר אימה, לא מקפיא את השכל ואפילו לא מרטיט את האצבעות. כל היצורים תוקפים בצורה דומה. אחרי שתחסלו שניים שלושה, תלמדו את השיטה והם יהפכו למטרה קלה (מלבד כל הפעמים בהם השליטה אינה מדויקת וזה בהחלט ₪ <> א ₪ ודי / ₪2 -. ו [ - % | 4-6 5 אהישיי החרוף שה -- לא באשמתכם) הבוסים גם כן לא קשים במיוחד. . האתגר היחיד, שלמענו המשחק שווה - זה הקרב מול וורלוק. מהבחינה הזו אין הבדלים משמעותיים בין שתי הגירסאות של סגה ונינטנדו. = ל " וי ו | יי ה-א מלהיב, כפי שאתם ו 1 ל 1 == יכולים לקרוא. טוב, | ₪]] זו לפחות דעתנו | ]5 51%" הצנועה. = משחק | == 1 | נחמד, שווה לשחק, > 7-7 לא שווה לקנות. .ג ו 1 5 = מאחר ואנחנו כבר לא בחורף, אפילו אי-אפשר להציע לכם להשאיל אותו בספריה לאיזה לילה קר וגשוס, שלפחות בחוץ יש אווירה מצמררת! יאוי ו 5% "4 . ;*% ה ו 1 | | . יי (0 וי ו המכשיר: גיים גיר שיחק: אפי / 2 בונקר הוא הלהיט התורן של דיסני. כמו כל להיט מצויר הוא מצא את דרכו למשחקים .)אוש הממוחשבים, | למרבה הצער, | המשחק חלש וילדות"! בונקר הוא חתול-שוטר, שצריך לפתור תעלומה בלשית על"ידי איסוף רמזים . שיונים, לחמוק מרוחות | וכלבים - 3.. בעצם בזה אפשר לסכם את רוב המשחק! לבונקר יש כמובן כמה תנועות אבל הן ממוצעות ולא מדהימות. הגרפיקה משעשעת אבל קלה ולא נוחה. המוסיקה חוזרת על עצמה שוב ושוב. בסך הכל - לגמרי לא מדהים! גרפיקה - 70% צליל - 65% רמת משחק - 68% אורך חיים - 50% ציון כולל - 65% |: ₪ ג'1|.ן%)וו1 02 6 ןהוו המכשיו: 80% 618 אפ 50 שיחקה: אפרת הסופר גיים בוי מחזיר אותנו למדבר וליתר דיוק לקרבות אדירים במסוק אפאצ'י. מה שיפה, בגירסה הלכאורה מצומצמת הזו, שיש בה את כל האלמנטים החזזקים, שהפכו | את "הפשיטה במדבר" ללהיט גדול בכל מסופי המשחק. מטרת המשחק כפולה: לחסל בסיסי שיגור של טילי סקאד ולשחרר שבויים! נעשה דרך המסוק המופלא. הגרפיקה של המשחק פשוטה וברורה, הצליל נקי מאוד ורק השליטה לעיתים מסתבכת. אבל בהחלט יש כאן הרבה אקשן לאורך שלושה שלבים קשים. גרפיקה - 82% צליל - 80% רמת משחק - 70% אורך חיים - 850% ציון כולל - 78% המכשיר: גיים-גיר שיחק: אפי גירסת המרוצים הזו של אופנוק | הקווסאקי | אינה מצומצמת לעומת מהדורת 16 הביט. ‏ יש כאן עשרה מסלולים, 2 אפשרוות לשכלל את האופנוע ושלושה מצבי משחק. מה שמלה'ב במיוחד, לבעלי הכבל המיוחד של הגיים גיר - זו אפשרות המשחק בזוגות! המכשיר: גיים-גיר שיחק: אפי ריסטר הוא כוכב, שמככב עכשיו על המסופים של סגה. לרבים הוא יזכיר את קירבי של נינטנדו. ריסטר מנסה להציל את עולמו מחורבן לאורך שיש ה סיבובים של משחק פלטפורמות מרתק בהתחלה המשחק נראה פשוט מאו ד אבל בהמשך הו למלהיב וממכרי ו "לטה בריסטר ., מעשיןן גרפיקה - 85% צליל - 65% רמת משחק - 80% אורך חיים - 80% ציון כולל - 75% בעזרת שני כפתורים. זה בהחלט מספיק כדי להפוך את המשחק למאוד מדויק ומהנה. | הגרפיקה צבעונית בסגנון של סרט מצוייר טוב עם אנימציה טובה. למרות המראה הילדותי מומלץ גם = 7 2 ד ְ + + למבוגרים | רמת משחק - 85% אורך חיים . 0090 חי 7 הואוי יי ]יי ו...סוניקי - 6 477 6% גרפיקה - 88% צליל - 84% רמת משחק - 90% אורך חיים - 92% ציון כולל - 89% המכשיר: גיים גיר. שיחק: אפי כל משחק חדש של סוניק מעורר ציפיות. בעולם יש "מאפיה" של פריקים של הקיפוד. | הפעם, הקיפוד התחפש לשרברב-עכבר של נינטנדו! למה!? כי המשחק הזה נראה כמו העתק של "מאריו-קארט"! זהו משחק מירוצים | מהידר, | הרבה מסלולים, מתחרים שונים, סוגי | תחרוטת | וגביעים ובעיקר המון אפשרויות ובונוסים שמקפיצים את האדרנלין! לכל אחת מהדמו"ת יש תנועות | מיוחדות | אבל בעיקר תכונות שונות של מהירות. אם תבחרו בדמות ספידית ולצידה איזה צב, המרוץ באמת יראה כמו הסיפורים הקלאסים של הצב והארנבת... רק שכאן הארנבת תנצח בגדול. אם | דזואק 16א50 לא היה שווה התיחסות (כי הוא היה נורא) אז המשחק הזה ממש גדול ומומלץ לכל חובבי המרוצים, | מארט ה . חברת המשחקים שואזד אפאא גא מסבה בימים אלו ממש את משחק המכות 5 1ב ]אע כמעט לכל מסופי המשחק הביתיים: סופר- נינטנדו, גיים-בוי, סגה סי.די, מגהדרייב, גיים-גיר, ‏ 30, הסאטורן והיגואר. למי שעדיין לא ידוע. זהו משחק מכות מרהיב, שיצא למכונות הגדולות. במקום לוחמים יש כאן יצורים פרה-היסטוריים משונים. דינוזאור הוא סתם יצור.. חכו עד שתפגשו את דיאבלי, טי.רקס והאחרים. סט 0 ] משחק מכות מלהיב בסגנון לוחם הרחוב, שיצא בקרוב לשני המסופים החזקים בשוק, ה- אסזדג דפצג. זע של סוני והסאטורן של סגה. המשחק מפוצץ בתנועות שונות, צירופי תנועות, לוחמים סודיים וכל מה שהופך סתם משחק מכות [\צא כס (6סא | ]\\ משחק המכות הזה, לסופר- נינטנדו, מבוסס על סידרת , . - . / . שי טלויזיה יפנית. 13 הלוחמים ממשיכים גם את המשחק הראשון בסידרה עם הרבה שויפורים בגרפיקה ובמבחר התנועות. 6 0 \ כונן התקליטור של הניאו-גיאו מתחיל לתפוס תאוצה במזרח הרחוק. המשחק הזה הוא הסבה של גירסת המכונה המקורית. כאן עליכם ללחוסם בלוחמים שונים עם כוחות-על. -\ סא] משחק שנראה מאוד מאוד מבטיח בגרפיקה שלו. לשם שינוי לא איכות וידאו אלא איכות האנימציה! המשחק הזה צריך לצאת מתישהו לסאטורן של סגה ולשלב בין אקשן לפלטפורמות. המשחק הזה, יצא כבר ביפן לסאטורן, משלב את הסגנון של [אססס עם משחק תפקידים. אתה לובש חליפת- קרב מיוחדת ויוצא ל את בני עמך האומללים. צפוי לצאת לכל המסופים נחדשים כולל מחשבי הפי.סי. \\ס\א ר הרעיון של המשחק הזה כבר לא מקורי: שוטר-רובוט משוכלל יוצא להלחם בפשע המאורגן. הבעיה, שהרובוט משוכלל אבל לא מתוחכם. התוצאה: משחק מאוד משעשע לסופר-נינטנדו. ו - ₪ / וו ה א שי ככ כ)\ האז6) | גר בן -- קווסט שיגרתי שיצא החודש. = 2 7 לפי.סי. ול-0ש3 ובו עליכם - לאסוף 5 חלקים של הכתר כדי . לאחד את הממלכה. בדרך, כמו בכל הרפתקאה גרפית, תלחמו בקוסם הרשע טורלוק, תאספו חפצים, תשוחחו ועוד. 6 סס \-א משחק קרבות ענק למגהדרייב עם משהו כמו 30 בוסים גדולים וקשוחים. המשחק יזכיר לרבים את 48 212%51) %8, בין השאר כי הוא = נעשה אצל אותה יצרנית המשחקים... 0% 4 י - - . , 4 * . . . "י .- שי : , מו ו שי" 1" - בעלי הפי סי. ודאי זוכרים את אוסקר. (טרולים 2). חברת 07 טיטוס הסבה את חלהיט הזה | גם לסופר-נינטנדו. אז - 9 *שי ו - % | ו 1 | ר ₪ 4 של ]ו 8 2 מחזור שער המוות הוא סדרה חסרת תקדים 2 / בת שבעה ספרים, העומדים כל אחד בפני עצמו, המביאים את אומנות יצירת העולמות לדרגה חדשה. כל אחד מארבעת הספרים הראשונים מתרחש בעולם שונה, מציאותי לחלוטין. | ₪ 3 + צוות קטן של גיבורים קבועים ור ה חוקר את כל העולמות ומגלה - את סיפורם. בשלושת הספרים האחרונים, מתחילות הדמויות לגלות עולמות חדשים - מקומות אליהם יוכלו להגיע רק אם יסכנו את חייהם ויעברו דרך שער המוות - מעבר המוביל לקרב אוו מרגרט וויז וטרייסי היקנן ב : - ראשלו " ו מו רט וויז וטרייסי היקמן - ארט נכ/ לכבוד 7 אופוס הוצאה לאור בע" | י לאור בע מ ת.ד.65101 תל-אביב 61650 פקס:03-6814230 הס ה . ו ו ךר דט פופולרי | | נא לשלוח לי את הספרים המסומנים לעיל. 77 ו ְ מצורפת המחאה ע"ס ל 5 שת וע ש"ח לפקודת אופוס הוצאה לאור בע''מ > | כוכב הרפאים | - ו 43| | 0 - | . " " ו -- ו ₪0 | | | 39 ש"ח | 86 ש"ח | |= | 2 = | האש 8 שח || 6 עיר . - ו -.- של 9 0-7 מיקוד | קוסם הנחש | 39 ש"ח | 35 ש"ח | | | ב א || 7 . - 1 הכאוס 9 ש"ח 5 ש"ת . | להזמנה טלפונית: 03-5159100 (גלית) להזמנה אל | * להזמנות מרוכזות תינתן הנחה נוספת, לאחר תיאום עם מחל | חן + 6814230 -03 1 5 5 המבוך ו 2 ש"ח 5 ₪ / | | מחלקת השי וקהש אשי | . תן - 4 באמצעות כרטיסי אשראי ויזה שמ ד : 4 השער השביעי. 2 ש"ח 38 ש"ח שק הענהה החר=ה-- שדאכלט ממ בוה