פריק – גיליון מספר 36

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
בכ ' " : . מוהשומנש 4 % יו אוו צּ -"%ף. * | לע] ‏ ), - / כ 4 , .4 1 14| 1 "ו וש .+ | . ! ! | | 4]. 1 ₪ ואו - - ו : --- , /] ה-- 4 ה ריר הוור בבידור ב'ת' ממוחועת וו ך בו מנטיר אמריקאי מלורי מערכת הסאטורן כוללת הסבה לחודית לשימוש בלל משחקם יז יי בכל סוגל : מראס לשימוע בכל טונ צשש - חדש לסאטוון ‏ - ה ,3080710 | , פד גאט הל .. | מדסוו מא : מו ב מאלופא. | דילי 3 להפאסא ‏ זגדתסא 5 גנ גפא , מומתדאת אקפק 0 0 -- [ב/ ₪ +. ה חדש : | כוו. ו - : ו ו 0 הדש ל-320 -- ככ את חדש לפי ,1 שפחת תו סשתתי זא כ)אז צ,זץ סעעמעא הסק %- 5% 56 ידיות מעוחק לניי .טי. תוא 0 1165 | מו ו'נסיס ר 2 ענור צרווזה. 00 - - 05 785 יי = ש << ₪ ג - כ%() מדורים קבועים | 9%]| פריקים חדשות " . בשעד:. מ ותקנ וע: - הוליווד בבי כל אחד בודק את הגללישלו בצורה אחרת. / 2 0 2-45 בפוסטו למשל, אומרים ששנח אחת של כלב זהה ה וח ג 611: לשבע שנות אדם. וכמה שוות שלוש שנים + א810 שאז 00157 תטד טול כריק' בישיראל? טוב, אז חלק מכם | + 58 א0%ק ד1ז-5 אסק 2, יגידו, שזה שווח למשהו כמו 1095 ימים,. 0 3. ₪ ש לאחרים זה 36 חודשיים או 36 גיליונות * 0085 4. ולכמה מכם"זה אומר עוד הרבה דברים. | ו למשל, הרחבת האופקים והידיעות *י וא צם 800 תצד פ. ' [4" בנושיאים שונים, אבל בעיקר במחשבים, * 2.11 ו 6. 1 א | מסופי המשחק ובמשחקים עצמם. + 9 61 צ6מקצו 2 7. אפ 63 ד מה אומרות השלוש שנים האלו לגבי? 0. הספריה / / 0. זז ו זי קודם כל הרבה מאוד עבודה. כל-גיליון של 0[ -. : פריק הוא "נסיך". אני מנסה לדחוס לתוכו פריקשטיין הצעלר 2 | | אזון ה ו כמה שיותר דברים מעניינים. לא למרות 00 א "...| > א סתם קממט, לא למלא את התוש ור כ כ -]] ו ₪ בשטויות וַהעיקר : - להשת. הכי אוביקטיו שש 09 0 14% 01 ולמרות ואת ביטראל. = - > . 0 ל אז גם החודט, כמו בלח חוד את תא 4 - 0 | "כ/,] | [ / ו !| ₪ . : . ₪ | 19 צהנזק . מו עת מוְבְחרִיס בע"מ ולותות: שער דיגיטל גרפיקס 5 קז . עורך ראשי: רמי שיר כתובת המערכת: עקיבא איגר 8, תל- * א ל משנה: צביה שיר אביב "יש מקצוע?: עופר אלוני המען למכתבים: ת"ד 28110 משתתפים קבועים: גיל גבעונ;, תל-אביב 61280 : עמות זחה) לולך לב, רן פילוסוף, אבי = מחלקת מודעזת: טל. 03-373635 | פישימ + מארק. | מחלקת מנזיים: טל 03-374267/8 . ה אמיר, אפי, | פקס: 03-5373906 ₪ | = אפרת, בנץ, גיצי ע וגו + סטאר דפוס: אופסט "אצבעוני' ", = 5%4, עומר, צחי 4 7 הפצה לחנויות; 'גף". טל. 03-377056 + כ "קר 0 דמי מנוי לשנת:'-.168 ש"ח כולל | ד שי | רמו דהואה ומע" מבצעים. מינחדים ּ | + כל הזכויות שמורות | א המערכת לא אחראית לתוכן המודעות. 7 | 4 "כמ מחירי המוצרים, אספקתט ושלמותם <- 08 ים בע! באחריות המפרסמים בלבד -‏ | ו' .4 כר'ק - שנה ג' *יגלינן, 6 * רוקטובה-995! 5 19% - . כעויו יו לעמו - במ [ ו [1 ו 0 חדשות * חדשות * חדשות 1 * חדשות * חדשות * חדשות י הדש ו -. 1 וו חדשות י חדשות * חדשות * חדשות : ואו וו | . חדשות * חדשות . חדשות * חדשות | שות וא ו הו " שן חדשון חדשות | וו ו / חז | /1- . שו נוספת ומרתקת לסאטורן - מעין מודם, המאפשר זה על הרחבה ה ו יאפשר לנצל את שירותי | תּ ש" ברשת האינטרנט. המכשיר החדש הדואך | זהירות - הד ל ובעיקר - משחקי רשת. המחיר של הצעצוע, בחו"ל, כ-1500 ש"ח | פנטיום / | מזויף ד | אם רכשתם לאחרונה | 271 | , מחשב פנטיום 90 או ₪ | | 0 כדאי מאוד 2] טתבדק לא מזויף!י מסתבר, ₪ | ו = 5 לא 2 תעשית ‏ | . בכל מחשב שני בישראל יש כונן תואמי מחשב, אלא מאפיה של זיופים | 16] תקליטור כלשהו. אבל לאחרונה | מתוחכמים מאוד אז אם קניתם ₪8]] החלה תנופה חדשה בכטון - כונן ן פנטיום 100 והביצועים לא בדיוק | ₪₪4] תקליטור מקליטים. | המחר של מרשימים, מומלץ לכם לבדוק את ₪] כוננים אלו צונח בהתמדה. אגב. / המעבך. הבדיקה ניתנת בחינם על 88]] מחירו של תקליטור בודד להקלטה ידי חברת "מעתק". 8 עולה כ-30 ש"ח ומחיר הכונן ביץן 6000 ל-10,000 ש"ח, תלוי במהירות ארגון חברי אינטרנט של] (כפולה | או מרובעת) ובמספר כן, יש דבר כזה בארץ. את האירגון הפורמטים שהוא מכיר. הקימה איל"א, שהיא האיגוד הישראלי לאינפורמציה. מה יעשה האיגוד הזה? זו כבר שאלה טובה, בינתיים הוא מבטיח להשתדל להשיג הוזלות בהתקשרות לאינטרנט. ג''הגה ב-₪ ₪4 חברת היטאצ'י פיתחה לאחרונה שבב של זיכרון פנימי (1א1א51) בנפח אגדי של 1 ג'יגהבייט! זה בערך פי 250 מהזיכרון הפנימי הממוצע במחשבים כיום. השבב אינו יותר גדול מאלו הקיימים. טרם נקבע לו מחיר, אבל הוא יגרום למהפכה משמעותית למדי בשוק המולטימדיה. מתוק באינטרנט באינטרנט, כידוע, יש הכל. עכשיו אפשר להזמין, דרך האינטרנט, אפילו חבילות שי, של שוקולדים וממתקים אחרים, מבית חברת "עלית". מאחורי היוזמה עומדת "עלית" ו17א18 ישראל. הכתובת: [011)6.00.1. עאוטראו/ / :₪111 חלל עמוק 9 סוף סוף הגיעה לארץ סידרת ההמשך -א .4 - - - לרובכם יש מודם 4.400 לחלק מכם יש מודם מהיר "תה 0 אבל כבר עכשש נקבע תקן המהירות הבא: 336. שת' חברות אמריקאיות כבר הודיעו על התחלת מכירתם של מודמיס במהירות. זו. אגב, בשוק מודמים תעשייתיים מהירים עוד להם רחוק מאוד מ-400-300 ש"ח.. . 4 2 4 . - 1 - יותר, אבל המחיר ש יש לכם מחשב 386 חשבתט לה ו כדאי לכ לחכ ל ו חליף אותו לפנטיום (580) ועוד לא כל --. ל-"מסע בין-כוכבים". סידרת הטלויזיה הזו אינה לוקחת אתכם לעולמות חדשים, אלא מתמקדת בתחנת-חלל. משחקי טלויזיה, על-פי הסידרה, יצאו כבר מזמן לסגה ונינטנדו. ו | ו | חדשות * | | הדשו וו |04/ ו וו | הדשות הדשוה + 9 חדשות ' חדשות * חדשות ' חדשות ' י חדשות י ר עוד קצת כי מעבדי ה-686 עומדים לצאת בקרוב הפנימיות שלהט יוזל המעבדים האחרים, כלומר ה-486 וה-586 עם כ? אחוזים יותר מז . באופן משמעותי. מעבדי ה-686 אמורים להיות מה" א את כל עוצמת - ו כפי שאנו מכירים את יצרניות ה ₪ בר מת | י שני מהלכים קדימה. = החדשים. וכפי שאנו מכירים את אינטל, היא כבר מתל - ₪ .| - פרושו של דבר, שכל ת ה 6 ואת ה-8867' חדשות * חדשות י חדשות * 4 ו * חדשות * דשות ' 2 חדשות . חדשות 9% י רשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * ד זרשות י חד ג ו 1 + חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י הדשות * חדשות * חדשות * חדשוו 1 י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י חדשות * חדשות י* חדשות * חדשות * שור שות * חדשור דשות * חדשות ז ה * חדשות * חדשות * חדשות י חדשות * חדשות * חדש 4 נעשומח החתחול של אמי ה . פריקים רבים הפכו לפריקים 0 1 ₪ המחשבים המעולים של אמיגה. |₪8% מחשבים אלו תפקדו בבתים. רבים,: % יותר כמסופי משחק מאשר מחשו | | 4 התהילה של אמיגה ירדה . - השנים. לפני כשנה, הסניף המאריקאל > נמאס לכם לשחק מול המסך הקטן של | ₪8 של אמיגה הגיע לסף פשיטת רגל. ג | הפי.סי.? רוצים לראות את המשחקים על |[ ₪8 הסניף באנגליה לא הגג יותר מדי | מסך גדול כמו במסופי הטלויזיה? אז | 8086 והנה, שמועה מפתיעה גונבה למערכת: 0 מסתבר שזה בהחלט אפשרי על ידי |( אמיגה עומדת להוציא לשוק גירסה = מתאם פשוט ו... לא זולי (כאלף ש"ח בחו"ל). מצד שני, זה הרבה יותר זול מרכישת ₪ משופרת של המחשב המצליתח. שלה. | מסך פי.סי. בגודל 21 אינץ" 0. האם המחשב הותיק יבצע את = 8 ₪ הפעלולים כמו המתחרים הצע רים = ₪ בשוק? נחיה ונראה בכל מקרה, ' 8 בארץ לאמיגה מעולם לא היתה עדנה. = י = 0 1 0 0% בו ₪ הל משחקל. איכות ישנים מו | ו ושיווקום ב . ל 1 ואחרים. המשחקים *זהו בעזרה 0" %] = מיוחדת בצבע לבן. ו יריו )] אחרי הוגו ואחרי דוב'לה מגיע לערוי הילדים משחק טלויזיה אינטר + נמסף - ?7 שמה ג תצטרכו להתמודד נגד ילדים 1 דרך הטלפון שבבית. בשלב הנוכת המשחק ישודר רק למנויי הכבלים של ל חברת "תבל". -% 0 שש אטלנטה 2066 4 22 - די = | 4 3 . - , ָ ענק האלקטרוניקה והמחשבים האיטלקי, חברת אוליבטי, עומדת לצאת עם | "מפלצת" חדשה. תציצו בתמונה ותשאלו: מה זה? זה נראה כמו הכלאה של מערכת , סטריאו עס המקלדת רומזת... כן, אם מחשב. שימו לב לרמקולים שבפאנל הקדמי, ₪ לשעון ולכל הכפתורים המשונים. גם במקלדת יש כדור-עקיבה במקום עכבר. % בהחלט נראה מעניין. נחכה ונראה מה זה יהיה באמת.. * ד ות ןווי 1 באינטרנט. נא לרשו שות /שזזס. טוק וחץ01. 7 - ₪ מלבד האתר באל עוד מוצר מוזר, שמצאנו למענכם בלבד זהו | דיסקמן, כלומר ₪ מידע על האולי רזרדוו ו 2 תקליטור-מוסיקה נייד, שמסוגל 1 הספורטי השונ לטלויזיה ולהריץ תקליטורי וידאו ותקליטורים של סידי. יש לו גם יציאת מיו? והוא תומך בתקן המולטימדיה 2--%]וא מענין, לאי הר . %7. ע- .יו . ₪ . . ב ּ ו לוח ה . : ו על | בתי הו הרבה ו ודשות + חדשות י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י חדשות י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י' ה י חדשוו ו ו 111 ה 1 4 ו | שו / תם שיד הו . מאת: מארק רוזנמן למה כל כך ביוקר? האם חשבתם פעם, למה מחשב מחשב כל כך יקר? בעצם אני בטוח שחשבתם על זה, כי זה מעסיק אתכם כל הזמן (לפחות לפי עדותו של פריקשטיין הצעיר). רק כדי שיהיה לכם מושג - שיכפול של תקליטור, שמכיל למעלה מחצי ג'יגהבייט של מידע ומשחקים, עולה כשלושה שקלים בלבד. המשחק שעל תקליטור עולה לפעמים מאה, מאתיים וגם שלוש מאות ש"ח. לפעמים, גם ההנחות ב"פריקמרקט" לא יורדות כל כך נמוך. התשובה מאוד פשוטה. שכפול התקליטור זול, הפקת המשחק יקרה. למשל, אם הפקת משחק עולה מיליון דולר, ואת המשחק ימכרו רק במאה אלף עותקים, אז העלות הבסיסית של המשחק היא כבר 10 דולר ליחידה. תוסיפו את עלות השכפול ובאופן אוטומטי תעלו ל-ע דולר לכל עותק של משחק. החשבון הזה עדיין רק בהתחלה. ראשית, כדי למכור מאה אלף יחידות צריך לשכפל כמעט כפול. אחרי השכפול, גם למי שהשקיע מיליון דולר - מגיע להרוויח. מי שהשקיע כל כך הרבה כסף וסיכן מיליון דולר, רוצה להרוויח לפחות עוד מיליון אחד! כבר הגענו בערך לסכום של 25 דולר, שהם כ-75 ש"ח. עכשיו הגיע תורם של המפיצים, היבואנים ובעלי החנויות להרוויח. התוצאה: משחק ששיכפולו עולה רק דולר אחד (3 שקלים), מגיע למדף כאשר מחירו לפחות 120 ש"ח (40 דולר)'! השקעה של מיליון דולר כבר מזמן לא מרשימה את שוק משחקי המחשב. מצד שני, משחקים טובים נמכרים ביותר מאשר מאה אלף עותקים. אז גם אם התרגיל החשבוני שעשינו לא הכי מדויק. עדיין מחירי המשחקים נעים סביב ה-300-200 שקלים. ההשקעות החמות של השוקו ] חברת 2 אאא שאחראית למשחק 1, "מבזבזת" בימים אלה קרוב לשלושה מיליון דולר על משחק קולנועי חדש בשם אשקיוק (המרטש). לאן הולך כל הכסף? מאוד מאוד פשוט חברת 2 ₪א%/1 מעסיקה שחקני קולנוע ידועים. שדורשים שכר הולם לצידם פועלים במאים, צלמים, מאפרים. תפאורנים. לתוך | תקליטור המשחק נדחסות מאות שעות של צילומים, לאחר שעברו עריכה, ריטוש, ליטוש ועוד בר"הזהץייר אי ודצ רעשה ההווופק'ח | הובכוה, ראט ראט, להברוה הבקה וני " ו ודי ₪ בר 5 | -- "א בר - וו 1 - ו %א, 4 הסאה 60 6אוצץ - שיאים חדשיםו | ן | 1 7 | - . 57-41 . * = ן ו | | -- - 8 = שבר את השיא, כאשר הושקעו בו כ-3.5 מיליון דולר. מי שזוכר ₪ את הכתבה עליו בפריק, ודאי זוכר שגם בה ערכנו תרגילים 0 חשבוניים, שמדדו כמה מאות אלפי עותקים צריכה א9161 | | למכור, כדי להצדיק את ההשקעה. ככל הנראה, ש-א08101 לא 5% צּ הפסידה כי בימים אלו היא מפזרת למעלה מעשרה מיליון דולו =] על הפרק הרביעי של אחת הקלאסיקות בתולדות משחקי בח המחשב. א0₪161 לא היססה לצלם את המשחק במצלמות "- קולנוע, באתר הוליוודי של ממש, עם מירב השחקנים של הפרק ו הקודם. א עלילת המשחק, אם אתם כבר מתים מסקרנות: כריס בלייר פרש לפנסיה. הוא התעייף מהקרבות נגד קילארטי. הבעיה, שלפדרצ'ה לדיין אין שקט. כריס בלייר נקרא לעזור. בקיצור, המשחל | | )] ממשיך כרגיל ולפי מיטב המסורת. לא |+:-] לטעת מחלקת יחסי הציבור של א0₪161 המשחק הוה הי 7 || ימוי הוליווד - הוא הוא הוליווד בכבודה ובמלוא הדרה 0 אם אתם רוצים להיווכח במו עיניכם, תצטרכו אופק ממש עוד קצת - עד השמיני בדצמבר - היוס בו המשחק יצא לשוק העולמי. 6 ב הקוון שלן נ- סד <ווצי תקטוב - מיסודן של ישראכרט, תדיראן, ומסכי-והב > וכזת הטיוותיפ המקוונים המונבילה ביצואל: 43-4199916 | יי םהש וח 1 בגיליונות האחרונים, הסברנו לכם המון דברים על משחקי ותוכנות ה-שחג ששחה ר5. מה זה? איך מזמינים מחו"ל? ההבדלים בין סוגים שונים של תוכנות ציבוריות ועוד. הפעם החלטנו להתמקד סתם במשחקים.. אסופ5הצא! דפוח סא ה ד דום דום דום.. המשחק הזה משגע לא רק אתכם הפריקים, אלא 1 גם את כל יצרניות המשחקים. כל חברה שקצת מכבדת את ₪ עצמה ממהרת להוציא משהו דומה, שנראה כמו, שתואם את דום. זה כולל יצרניות גדולות כמו לוקאס ארטס (0₪06₪5- 488) ונגמר בחברות קטנות ואלמוניות. פלישת הטרוריסטים כמובן עונה להגדרות הנ"ל: חברה אלמונית, שמנסה את מזלה עם "תואם דום". עלילת המשחק היא רק מסווה בינוני לצורך ולדחף שלנו לחסל ולירות בכל דבר שזז. ומשחק אינו גרוע, אבל עדיין אינו מתעלה לרמה של דום. ליתר דיוק, הוא יזכיר לרבים מכם, לפחות באיכות הגרפית, את האבא של דום... הטירה הנאצית, כ3 אז₪ ד5א5ת.01/ו. בכל מקרה, למי שחייב, ולא מסתפק באינסוף שלבי ה-ת חג אשת 518 שיוצאים לדום ומפוצצים כל ₪85 מצוי, המשחק הזה הוא בהחלט תחליף או תוספת לא רעה. שוס קשר להגיון, מחשבה או משהו שיש בו סיפוק אינטלקטואלי. לכן, הדחף להימורים נראה לי טיפשי למדי. כל זה נכון, כאשר ההימור "חוקי", בלי כל מיני רמאויות קטנות. במציאות, ההימורים תמיד נראים לי לא הגונים. במשחקי מחשב, למשל, נדמה לי שהמחשב בוחר את הקלפים בצורה לא אקראית. נכון, לפמכים הוא נותן לנו לנצח, אבל בסיכום, כמו בכל קאזעו - אנחנו המפסידים. טוב, למה המאמר החינוכי הזה נגד הימורים? שאלתם כבר והתעצבנם עלי? זה בטח לא בגלל שאני כזה צדיק כגדול. זה בעיקר בגלל שהתעצבני על המשחק הזה, שמלבד קצת גרפיקה וצליל, אין בו שום דבר מיוחד. מתכנת ויוצר המשחק, עוד טרח להתפאר, שהוא ביזבז את מחצית חייו בבתי הקאזינו בלאס" , וגאס. אבל כל זה, כולל האווירה, לא מורגשיים במשחק עצמו: בקיצור, המשחק כולל 3 סגנונות פוקר + 3 נוספים כאשר רוכשים את הגירסה המלאה. לי אישית, זה נראה כהימור מאוד לא טוב. אם בא לכם על משחקי קאזינו, חפשו אותם במקום דש הש ההש ₪ בש ידש דש וב ג דש הא ג הו ור ודו ורוו אחר | י : 2 : נכב. בישראל ההימורים עדיין לא חוקיים, חוץ מאשר טוטו, לוטו 4% | עְ | ו ו 30 !60 58אסק זו-5אסק ומפעל הפיס. הוזהרתמו 4 האמת = אני שונא משחקי הימורים. במשחקים האלו אין שום 65א == 005 5 הגיון. הכל שאלה של מזלה. אם יש לכם מזל, קיבלתם קלפים טובים ואז יש לכ . | 4 כם סיכוי לנצח. אם אין לכם מזל - , קיבלתם נק . 5 : 1 -. ומתו של אדום-קרס הוא משחק מרוצי, בו עליכם לצבור כמל. = מהקופה קלפים גרועים. בכל מקרה, הכל תלוי בסתם מזל, בלי | שיו - , י | , '( / [ תר זהב. זה נעשה בשיטה הפשוטה ביותר בעולם, שיטל - 55 ₪ "ל 5 5 0.5 + טר הח - ה 8 בכ פףִּ - שיחק: גי יי וף. הימורים 2. בוג'מן היא בעצם מכונת הימורים בה צריך ליצור רצף אחיד של פירות: 3 בננות, 3 תותי שדה, לימונים, תפוזים | וכדומה. מכונות כאלו יש בכל בית קאזינו, אבל לאחרונה מצאתי | כאלה בכמה קניונים בארץ. מכניסים שקל ומתפללים להרוויח | מנה של פיצה, המבורגר או כוס קולה. הדבר הנחמד במשחק הזה, אחרי הקטע הטיפשי של הימורים, זו ₪ האפשרות לתכנן ולעצב את המשחק עצמו כולל שילוב של מעין | משחק מונופול. הגרפיקה פשוטה, אבל יפה, הצליל נחמד, דרישות | החומרה קצת כבדות בשביל משחק שכזה (486 ומעלה עם 4 || מגה זכרון פנימי). בסך הכל - חביב. שהומצאה מזמן בעידן משחקי השולחן החברתיים-משפחתיים. במשחקים אלו יש לוח ועליו מסלול יסורים של משבצות. כל משבצת טומנת בחובה או פרס או עונש או כלום. משהו בסגנון דלג תור, לך 3 אחורה, לך לכלא, הרווחת תור וכדומה. המעבר בין המשבצות נעשה על פי זריקת קוביה. המשחק הזה מתאים בדיוק לתאור הזה. משתתפים בו בין 2 ל-5 טחקמימ. אנושיים או ממוחשבים. כל משבצת עליה תנחתו, כוללת שאלות משעשעות, משימות, עימותים עם שודדי-ים ועוד. הוא בהחלט מהנה ואפילו ממכר, כאשר משחקים אותו נגד חברים ולא מול המחשב! > | פד = 1 שיחק: גיא ההגדרה הטובה ביותר שלה משחק הזה היא "פקמן תלת-מימדי במבט של גוף ראשון בלי פקמן ועם אופנוע-על". מדוע? כי במשחק הזה אתם ורכבים על אופנוע היפר משוכלל ומהיר, עליכם לחרוש מבוך בו פזורים מפתחות, כלי-נשק וחיזוקי-כוח אחרים, שבזכותם תוכלו להתגבר על המפלצות שאורבות לכם, ולעבור למבוך הבא. האופנוע שלכם באמת מיוחד והוא מסוגל לבצע פניות חדות ביותר. מצד שני, הוא גם מסוגל להתרסק לתוך קיר, אם לא תסובבו אותו בזמן.. = - = ד2 /ש שיחק: גיל משחקי חשיבה הם סגנון מיוחד. טטריס הוא משחק חשיבה, שדורש גם ראיית שטח וגם מיומנות אצבעות. 21₪// הוא מתחרה חזק לטטריס, אם כי אין בו את לחץ הזמן שטטריס מפעיל על השחקן. במשחקון המדהים הזה, עליכם להעלים את הקוביות, על ידי סיבובן בצורה נכונה. כלומר, צריך להיווצר רצף צבעים. זה בעצם שילוב של טטריס והקוביח ההונגרית (זוכרים אותה?) המשחק אינו דורש עוצמות מחשב מופרעות או חריגות - להיפך. כל 386 יתפקד בקלות רבה. הבעיה, שהתאור שלנו נשמע פשוט אבל המשחק עצמו מורכב וממכר. הוזהרתם... לפטר את הכתב!? 27 בפריק 35 מארק רוזנמן בלבל לגמרי. 3 כאשר כתב שעלילת הסרט "באטמן לנצח" מתרחשת כאשר הקרחונים נמסים. זוהי עלילת "עולם המים". הוא גם כתב, שקווין קוסטנר שיחק בסרט! לדעתי, מארק צריך להתפטר ועכשיו! קורא אלמוני - תל-אביב תשובת המערכת: אופס, הקורא האלמוני צדק. אבל הטעות אינה של מארק רוזנמן, אלא של הגרפיקאים, שעשו קצת סדר חדש בכתבה - לא בכוונה. זה קורה. כן, זה קורה גם לנו. עם הקוראים סליחה. את מארק לא צריך לפטר, הכתבות שלו הן הכי חשובות שיש לנו בפריקי המומחה יש לי רעיון אדיר: הייתי רוצה שתערכו יותר תחרויות בין הקוראים, כגון: תשבצי משחקים. עמנואל בורמה - נהריה ו 02] 1] גם החודש, מדור סקירת הספרים החדשים שלנו עוסק באינטרנט. כנראה שאין מה לעשות - אינטרנט כל-כך פופולארית, כולם רוצים להיות בפנים ולכן גם יוצאים הרבה ספרי הדרכה לתוכנות הגלישה השונות של הרשת. "תוכנת החודש" היא דאא אדא א0סש. וטואו '). תוכנה זו מאפשרת גישה ידידותית לאינטרנט. תוכנה זו בעצם מייצגת את מהפכת המולטימדיה. במקום ממשק עבודה מיגע, של כתיבת שורות ארוכות של פקודות וקיצורים היא מאפשרת להשתמש באינטרנט על ידי קליקים קצרים ומהירים על העכבר. מהפכה דומה עברו לפני כמה שנים בלבד הקווסטים' פעם, במשחקים כמו משימת-המלך, לארי ואחרים, היה צריך לכתוב, ממש להקליד אות אות, את הפקודה "קום", "לך", "הסתכל", "קח" החבילה של 60% .161א611 זא זאו כיללת תוכנות שונות המאפשרות שימוש בכל השירותים של אינטרנט, ביקור מהיר בכל אתר בהנאה רבה. כך תוכלו להוריד קבצים בנושאים שונים, תוכנות, סרטים, "לשוחח", לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, לערוך קניות בחצי עולם וכל זה, בלי לזוז מהכסא. תוכנת ₪0 .]וא 1+ ז="אא זאו באה מבית חברת |ו) אואז]א. יש לה התקנה פשוטה, ממשק ידידותי מאוד וספר הדרכה מעולה, אבל באנגלית. זה מקומו של הספר גולשים עס ₪1.₪0%וא זז" בהוצאת הוד-עמי - הוא בעברית פשוטה, כולל הדרכה מעשית - צעד אחר צעד, על כל מה שצריך לדעת גם באינטרנט וגם בתוכנה עצמה וכו'. היום הכל נעשה בפשטות על ידי העכבר. מחמאות אני עוקב אחר עתונכם מראשית, הנ מוכרח לומר טובהחלט התקדמתם המון. העיצוב הגרפי, הקלילות. ות מהתעסקות בקשקושי ה-כסאכ שכנעו | יק. אבל: א. אל תרחמו על משחקים בציונים. | שאתם נותנים. ב מעצבן מאוד שהתשובות של פריקשטין נראות בכה: 1 כן 2. לא. 3. לא יודע. 4. אולי... ג. תבקטו משולחי המכתבים לציין איזה מכשיר/ים יש להם, כדי שתוכלן להתיחס לשאלות ולפניות ברצינות. ד. תוסיפו לתיבה שבראש העמוד, עם שם המשחק והמכשיר גם את דרישות החומדה . בפי.סי. בלבד. אני מאחל לכם בהצלחה. | נמרוד שרידן - רחובות הפשטות וההימנע אותי לקרוא את פר ספורט 2 אני קורא חדש של העתון. העתון פשוט 10, אבל שן : | לי בקשה: אני מאוד אוהב משחקי מחשב שקשורים | לספורט. פינת הספורט בעיתון היא פינה קטנה, והייתי שמח אם | תרחיבו אותה. עודד רגב - רמת השוון ּ עבו1ה בחלונות חיפוש מידע /י) <- טימדיה יּ / ועתפות בקבוצות דיון גו 1 גו = לְסַפַרִרשְַחַשָבָי = א , = 4-0 ד כ 0" 4 1 + לפריק יש יומולדת. והדרך המעניינת ביותר לחגוג אותה היא בשאלון לקוראים. המטרה שלנו, שבשנה הרביעיתה נהיה "ותר גדולים מהשנה השלישית. העניה והראשונה. ולכן אנחנו חייבים את העזרה שלכם. תנו לנו ציונים. ספרו לנו: איזה ]| מדורים אתם אוהבים, איזה לא+ למה? מה הייתם רוצים לראות בעיתון (חוץ מעוד 0 עמודים של כתבות !5007 עמודים של טיםים)? ובקיצור - יש לכם הזדמנות . לרדת עלינו בלי חשבון. חופעוי חוטעי. ציונים רגילים בחלק הזה של השאלון עליכם לתת ציונים למדורים בין 1 ל-5. 1 פרושו גרוע, 2 נסבל, 3 בסדר, 4 טוב, 5 | מצוין. את בחירתכם הקיפו סתם בעיגול. | שאלות קש * האם חסרים מדורים בעיתון? אם כן, מה חסר? שם המדור הציונים ל ג * מה דעתך על עיצוב העיתון? (גרפיקה) אינטר-מה? 1 .4 - 5 | גולם 1 -.7.; 5 - 5-46 = דיבור ישיר 21 שביה 5 / הספריה 0-0 ל | חדשות * מה דעתך על סגנון הכתבות וצורת הכתיבה שלנו? | חלונות 21 7 8 5 לומדע ב - ₪ 9 5 : מועדון פריק 2.1 ל רדה .ק"כ | - 9 הי ומי אתה, לעזאזל? מק-ובל 4 =020> % > 06 5 | ספורט 1 3 5-0 שם: 008 ו עבודת-יד 1 = 20508= 006 5 | פיצוצים 5 רתןף ב מספר ,ו 8 פריק מרקט ב 4 טלפון: ...> למ | פריקשטיין הצעיר 0 0.2 5 | קולנוע יא א + כמה מחבריך קוראים את פריק! 7 = שק דואר רלג אשי לור יק * איזה מכשיר/ים יש לך? הר רו יר - - שרופים 01 5 ,5.0 2-20 1 = תוכנה 7-7 ₪4 5ו* כ * האם אתה מנו? | כן/לא | תער 92 5 4 א ה תערוכה = 4 ו בין השולתים יוגרלו | פרסים. | | חברת ₪415 עם המנועי מאת: מארק רוזנמן צדן)וא51 הראשון היה להיט גדול, שכבר בראשית דרכו זכה להרבה פרסים יוקרתלים, סטייל "האוסקר: של משחקי המחשב. משחק זה איפשר לכם לבנות עיר שלמה, מאפס. ולראות מה עובר עליה לאורך תקופה. ההצלחה של המשחק גררה גל של משחקים בסגנון וכמובן את השיא - 2000 צ617/א51 חברת מקסיס לא היססה לפתח את מנוע הבינה המלאכותית, בהתאם ליכולות ועוצמות המחשבים החדשים, כאשר היא מנצלת את יכולות המולטימדיה כדי לשלב קטעי וידאה צליל משופר וגרפיקה יותר מפורטת. כמו כל קלאסיקה, גם למשחקים של חברת מקסיס יצאו מתחרים, ומשחקים בהם הייתם צריכים להקים כל מיני אימפריות כלכליות כמו תעשיית רכב (ד801ד₪ק) להפוך לאיל-פיצות (א600צגד 1224 לבנות גורדי שחקים (110%8א51) או להיות מלכת נמלים (דַאג1אז5). המכנה המשותף, לכל המשחקים: צריך לבנות, לעמוד בדרישות הטבע האנושי, בדרישות הטבע בכלל (רעידות אדמה, התפרצויות הרי-געש, סופות וסערות וכדומה). לכל המשחקים האלו אין בדיוק סוף. המשחק יכול להמשך עוד ועוד. אם מה שעשיתם לא מצא חן בעיניכם, תמיד אפשר להתחיל לבנות הכל מחדש. בעולם נערכו תחרויות רבות, בהן המתחרים התבקשו לשלוח קבצים ובהם העיר האידאלית. בתחרות שנערכה בארץ, בחסות חברת "מחשבת", ראשי-ערים אמיתיים נדרשו לבנות את עיר המופת שלהם תוך מספר שעות. תחרויות אלו הן רק גימיק שיווקי נחמד, אבל הן מדגישות את האופי התחרותי החכם של משחקים אלו. א חברת מקסיס לא המציאה סגנון והלכה לישון. מדי כמה חודשים היא מוציאה עוד משחק המבוסס על המנוע החכם שלה. חר > שוג מלמד אותנו פרק באיכות-הסביבה. אתם מגיעים לאי- 0 מאוד. לכאורה, נדמה לכם שהאי שלו ורגוע, וכל מה 2 כם לעשות זה ללבוש בגד-ים ולרבוץ על החולות הזהובים 2-5 - הים ולהשתזף. אלא, שזה לא בדיוק משחק מחשב : מה שלכם היא להציל גזע נכחד של בעלי חיים, לדאוג לבטחונו צא אותו למאה גני-חיות ברחבי העולם שידאגו ל -- לפתח לאי תיירות ענפה סטייל איי וון. 0% 5 - את האי, תגלו עובדות נוספות. וראית. חלק מהשירותים הקהילתיים, בתי-ס כאן. תחנת הכוח החשמלית לא - - ו הפ אים בתפוקו כה והא פוקה נמוכה והאזרחים עצמם לא | מהססים לזהם את הסביבה כדי לעמוד במשימות כה רבות, למשל, באי יש אבטלה י | ש לך שמונה יועצים מומחים. כל אחד יכולה לזקוף לזכותה, בגאווה המשחק היפים ביותר שהמחשב מסוגל להם: הבינה-המלאכותית. זה התחיל ע אז "הזופו" לב לפיתוחים החדשים... רבה,. את אחד מסגנונות אלו משחקי הדמיית החיים, ם צְדְו6או5 וממשיך הלאה. -1 + | + בעל מקצוע מעולה בתחומו: תעשיה, בניה, פוליטיקה, זאולוגיה, איכות הסביבה, צמחיה ותעסוקה. אם חסר לך" עוד בעל מקצוע, תוכל להעסיקו תמורת סכום כספי הולם. בסיכומו של דבר, עליכם לנווט את המל ם, כד שיעשו למענך עבודה טובה. . לפי המסורת ה-וא1פית, לכל פעולה שתעשו יש השלכות שונות והתפתחויות הגיוניות ומפתיעות כאחד. הגרפיקו מאוד יפה וכוללת קטעי וידאו ותצלומים מרשימים ₪ בעלי-חיים. הצליל גם כן איכותי מאוד. לכך תוס 0 איים שיהפכו אתכם לחולי איכות הסביבה ותקבלו : משחק מאוד איכותי ומהנה. בהחלט בהחלט מומלץ 7 חובבי הסגנון. -] צוענים, נוי גרפיקה = 00 | צליל וה - 8890 אורך 9 ג ו יז - המשחק האמיתי של משחק נוסף 8 שיצא לאחרונה מבית חברת 88!/ - האמת חייבת להאמר מיד כ ו המא טובה לתואמי צדו6ואוף. ג א 6 77 71% הו בעצם גירסה מחודשת של. נים שודאי זכור היטב לפריקים 2 - -. *- = = בכ ו ד ב בבש ו 4256 > - ₪ א " - 2 ]= גירסאות ושיכלולים, החדשות. לוחץ על הדיסק ב-30 מגה. זולל עוד 4 מגה מהזיכרון הפנימי ומחייב מעבד 40- הש ו( ו מתחיל כמו משחק תפקידים ופעולה: מבזק חדשות ררשת הבינלאומית אוא'), מדווח על העלמותו של נ תאגיד התחבורה העולמי 1%-א. אז אתם מקבלים הודעת וידאו, בדואר האלקטרוני, מהנשיא הנעלם. הוא ממנה אתכם כממלאי-מקומו, במטרה לשרוד ולהוביל את החברה להישגים חדשים. כל הכבוד - אתם הבוסים ל ץז-א. יש לכם הרבה מרץ, הרבה כישרון ורצון טוב. אבל מעט מאוד ניסיון בשטת. לאחר קטע הפתיחה המרגש, תוכלו לבחור בנושא בו אתם רוצים לטפל תחילה: ניירות (הבורסה) של טוקיו, או רכבת התחתית של לונדון וכדומה. כל פעולה שלכם מלווה במבזקי חדשות מפורטים של רשת הטלויזיה אאזס. המשחק הוא בעצם שילוב בין | צ51/617 לבין משחק שהוזכר מטרת המשחק ברורה - כסף. לעשות הרבה מאוד כסף ולשלוט על כמה שיותר חברות. במהלך התסריטים של המשחק (למעשה עשרה שלבים) הרכבות עשרת תעסקו בכל מיני תחומים, שמתחילים על הכביש (מכוניות, רכבות. אוטובוסים), תעברו בחנויות, גורדי שחקים, אצטדיונים. ‏ תעלו על גשרים, תחצו נהרות ומנהרות. ובקיצור - משחק חובק עולם. הגרפיקה של המשחק יפה מאוד אם כי היא דורשת עוצמת מחשב רבה מין המינימום הכתוב על האריזה. קטעי ה" אא), בתמונה וצליל, תורמים לאווירת המשחק.ה שליטה במשחק טובה ומאפשרת להתקדם ולהתפתח במאות דרכים שונות. וזו בעצם עוצמתו האמיתית של המשחק עצמו והסגנון בפרט. אם עד עכשיו לא ידעתם, ראשי התיבות כס"ף, פירושם ש... כסף סופרים פעמיים... מש ]1/7 1 "8 והתמונה, שאתם רואים כאן, בכלל לא לקוחות ממשת ק מחשב. או תמונות שצולמו בארץ, בר חנת הכותח ' חברת חשמל! ה / עבו ף ] מו : | ו %ץ | / ? לאחרונה חברת החשמל רכשה 150 תחתו | מתקדמות, לתכנון תחנות כוח חדשות, במחירשל כ. ון דולר. . התחנות מתוצרת חברת "סיליקון גרפיקס" מארה"ב ישמשו כבר. לתכנון תחנת הכוח הפחמית החדשה, שבהקמתה בלוח זמנים מ יושקע סכום של 16 מיליארד דולר! באמצעות 150 מסופי העבודה, שסופקו למ חשמל על ידי "סיליקון גרפיקס" מתכוונת חברת החשמל לקצר את משך הזמן. המוקדש לתכנון והקמה של תחנות כוח חדשות. קיצור לוחות "| יסייע בידי חברת החשמל לעמוד באתגרים הקשורים . בביקושים . הגדולים לחשמל, המחייבים אותה להגדיל את יכולות יצור החשמל. = קליטת תח בודה מתוצרת "סיליקון גרפיקס" ביחד ג ל 0 תוכנות ו מהמתקדמות מכ חלק מתהליך של מעבדר אנשי - התכנון של חברת החשמל לשי נולוגיות 9 2 > ולם.: חברת החשמל בחרה במחשבי "סיליקון גר כ המהיר שהן מציגות והמעבד הגרפי החזק ע בתלת-מימד, ברמ וט גבוהה. תחנות העבוד 2 אספאפקא, כדי לי ניבת -- איטנגרט. יבית, 2 שיתוף פעולה הדוק בין משתמשים עם יכולות ה יח. לזדיים, קול, וידיאו, טכ ! ותמו | העבודה יותקן באתרל ‏ זר -- לבחון א ליך ל המאפשר למ חברת 6% נמצי בפרוייקטים מיחשוביים. החשמל קלטו יכולת מיחשוב 3 ובינינו - זה בסך-הכל צעצוע / 9 לה שם המשתק: 60%008 8 פאג60%1 המכשיר: פי.סי. מולטימדיה שיחק: עופו גרפיקה - 87% הגרפיקה שונתה לחלוטין, ונראית הרבה יותר טוב. הנוף נראה תלת-מימדי וכולל אובייקטים מפורטים כמו מבנים, גשרים, עצים ועוד. צליל - 93% הצליל במשחק טוב. קטעי המוסיקה טובים מאוד | והאפקטים הקוליים כוללים ] המון קטעי דיבור והכי חשוב, ] יריות וצרחות החיילים ] הנופלים בקוב. רמת משחק - 94% כמו 2 >א וכ - לטוב ולרע, אבל בעיקר לטוב... אורך חיים - 94% זה אולי לא חולית 3 שכולם חיכו לו, אבל הוא ממכר כמו קודמיו בסידרה! ציון כולל - 93% ] הנאה רבה לכל חובבי הסגנון. לגירסה מורחבת של 2 סאטס הוא בָּנראה המשחק האהוד ביותר על חובבי אסטרטגיה שבת השילוב של אקשן עם מהלכים אסטרטגים הפך את 3 ללהיט מידי שקנה לעצמו עשרות אלפי מעריצים. בררם! - ולי לשחק בו שוב ושוב גם לאחר שסיימו בו את כל לב לכן אפשר להבין את הצפיה הרבה של שחקנים אלה | למשחק ההמשך שלא נקרא 3 מאשפ.. המשחק מגיע. על שני תקליטורים מלאים עליהם ניתן למצוא רצועות של מוסיקה ועשרות קטעי אנימציה המלוים את המשחק. דוקא המשחק עצמו תופס קטן מתחילת שני התקליטורים. זירת הקרבות הועתקה מהעולם העתידני של "אכ לזירה יותר עכשוית, בה שני רוחות 1 (מעין ברית נאטו עתידנית) והאחווה של סא (כח אפל) ומחשב נלחמים זה בזה על שלטון כלל עולמי. כמו ב-ואטכו גם כאן זירה השחקן לשלוט ברוחות המורחקים מיחידות רבות ומגוונות כמו חיילי חי"ר, ג'יפים, נגמשים, טנקים ועוד גם כאן נותן להקים בסיסים עם מגוון מבנים כמו תחנת כוח, מבנים לאימון חיילי חי"ד, מפעלים ליצור 2 ועוד. הפעם על השחקן לשלוח כוריים ו ועיבוד של חומר יקר ערך (טיברים) אשר מכניס את הכסף הדרוש לבניה ותפעול של - או מערכות נשק. "צור, בערך כל מה שחיה ב- | | כאן וזו גם הבעיה של הצ - פיתוח, ציפיתי למשחק חדש ומקורי יותר - 2 /. למרות זאת נעשו כאן מספיק ש אתגר מחודש. 1 מלבד הגרפיקה המשופרת, הוספו גם מבנש ‏ = ומערכות נשק חדשות כמו לדוגמא חייל המצויידים בנשק עם משתיק קול וביכולת לחב?. במתקני אוייב. דרך התיפועל של חלק ממערכות הנשק שונתה אף היא, ורק לדוגמא ניתן להשתמ בנגמ"שים או במסוקים לשם ממקום למקום. 7 א 600 א סאגואואס6 לא . .' + ₪ . .' . וו| , ,. - ₪ נו 4 ר ור רד ר- ווורזר שוחתקיח (למעול | | | ןי - 4 1 4 |'ש ;| / . תרדמה ממושכת חוזרת ב במשחק חדשני י וגם הפעם מבוסס פוליגונים. 405 הוא ההמשך העלילתי של קונרד שהצליח לפוצץ הכוכב היצורים הזרים ולהמלט בספינת חלל במשחק הראשון מוצא עצמו עתה בכלא של אותם יצורים, לאחר שספנית שלו נתפסה בידיהם. הוא מובל לבסיס של היצורים על הירח, אך שם קבוצת מורדים מצליחה להשחרר אותו ולשכנע אותו להצטרף למרד. מכאן ואילך א"6); ו₪ סז =כו:] הוא משחק חדש לחלוטין ללא דמיון רב ל א )18ו 1]. המשחק מהווה מעין שילוב בין הסגנון התלת מימדי של "בודדה באפלה" ו-1אכסכו, תוך שמירה על האווירה המיוחדת של א-)/1.45118]. אם זה נשמע לכם כקוקטיל קצת מוזר, אז זה נכון, קצת קשה להסתגל לסגנון החדש אבל מהר מאוד מתרגלים. נקודת המבט נשארת רוב הזמן מאחורי כתפו של קונרד וכך יכול [ [נוכו [רז והחהרוווורר | א | ו 1 4 שן | ע . שו | | 53 / > ) וכו )| כן ו ן '] ) ר | את של התולורו 1- / ע וי לו וריו רו חר הוה ה הפופולריים ביותר השחקן יכול לרוץ, לפסוע בזהירות קדימה, אחורה או לצדדים. כמו כן יכול השחקן לגרום לקונרד להביט לצדדים מעבר לכתפו וכך ניתן להביט מעבר לפינות לפנל שנחשפים לאש אויב. כאשר נתקלים באויב כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על מקש החימוש ודמותו של קונרד תשלוף אקדח ונקודת המבט תוזז קדימה כדי לאפשר לשחקן לכוון ולירות. כדאי לזכור לטעון מחסנית חדשה בכל פעם שהכדורים נגמרים. במהלך המשחק יתקל קונרד בהרבה אובייקטים שהוא צריך לתפעל או להשתמש בהם כמו דלתות, מטעני אנרגיה או פריטים שהוא צריך לאסוף כמו מוקשים ומפתחות. שחקנים ששיחקו את א 145118406 יזהו את רובם ומיד יכנסו לעניינים. המשחק בנוי ממשימות אותם על השחקן להשלים. במהלך כל משימה יקבל השחקן הודעות מחבריו המורדים אשר מורים לו מה עליו לעשות. אי)א.₪1 10 מכז:] ממשיך בנאמנות את הסגנון של 1./%818₪,408, גם הפעם מספקת לנו שאוזוץ. ]כו משחק יחודי, עם ממשק גרפי יוצא דופן, אשר משלב בתוכו שם המשחק: א)ג.ום 0ד אפ המכשור: פי,סי. מולטימדיה = שיחק: עופר גרפיקה > 90% בי םג ב מורכב מפוליגונים, כולל הדמויות, הקירות והעצמים <ביו עה חי הצללה וטקסטורות על חלק מן בי יב ו ו ג לי לפירוט שהכרתם ב"₪10-0865. או ב"זאסספ. השימוש בפוליגונים גורם יד ב ב ב וג לי ?1 גי ב מהירות גבוהה יותר וגמישות בתצוגה, המאפשרת לצפות בפעילות מנקודות מבט רבות. צליל - 92% ג לי גח ג מוסיקה המתאימה לאווירה של "להסתובב במסדרונות של בסיס של יצורים מהחלל". כל הדמויות במשחק מדברות וגם יניג ג גוג וג ל בי גנוג יוגש גו ממשק מיוחד, שצריך להסתגל אליו אבל אז הוא מהנה מאוד. אורך חיים - 93% כל שלב מורכב מעשוות חדרים, מסדרונות ומעליות מה שהופך את המיפוי של כל שלב לארוך וקשה ומגביר כמובן את אורך החיים של המשחק. ציון כולל - 93% האווירה של 1.4518 כ לחשוב על סגנון מוצלח יותר השחקן לראות את כל מה שקונרד אמור פעולה והרפתקאות בצורה הגורמת 2-2 לראות, אך בחלק מן המקרים תוזז נקודת | להתמכרות מיידית. להוסיף את המימד השלישי המבט הצידה, בסגנון בודדדה באפלה. לי גג בינ ל 1% 4 ל ה 0% ו . ל .ב ל 0 ד 9 = 0 2 3 ריש ו 0% ל ד וצ. םותי ולפי ו ל ויק לו זי ) ו ביבח %. 19% > 5 7 לי . 0 ל | טדיוו אהויור ררו ן - "ן אפש יי 2 . ז 2 ור . "ץ- 4 | ₪ - פת הי . 0 רו 1 = 4 | - ו 0 , לשו זר | אפשרי: גופיקה, -- , רמת | בו וו ר. ו . חובת. | ] שטיח הקסמים הראשון והמקורי, היה מעלן שילוב בין סימולטור טיסה למשחק יריות. פריק היה צריך להנחות שטיח מעופף בעולמות שונים ולהשמיד את כל יצורי האופל בכל העולם. בדרך, במעופו, צריך גם לאסוף חיזוקי-כוח וקסמים שונים. שטיח הקסמים 2 נראה מאוד דומה למקור, במיוחד מבחינה גרפית ויזואלית. אבל, כבר במבט ראשון, ניתן להבחין בגרפיקה המהירה. הכל זז על המסך מהר. חברת 806ת.01.1, היצרנית של המשחק, טוענת שהיא הצליחה לפתח מנוע גרפי המהיר ב-"75% לעומת המקור התוצאה - המשחק רץ בצורה חלקה ומהירה אפילו על מחשבים עם מעבד 486 ברמת פירוט גבוהה ביותר. לבעלי מעבד פנטיום צפויה סופר חוויה, ברמת פירוט /8/6 השיפור הגרפי כולל גם רמת פיר הכוללת השתקפויות של לצמים שונים כמו .. 7 1 בגלי הים, מבנים חדשים, נופים רהיבים מהממים כמו טיסות לילה וטיסות וט גבוהה, פעולה י אדיר לפי. סי 016 6 בתוך מערות ומנהרות, שקרקעיתן לבה גועשו אחד החסרונות של המשחק הראשון היה, שמטרתו היתה קצת מעורפלת והשלבים, פחות או יותר, חזרו על עצמם. בכל שלב הּה "רק" צריך לחסל את יצור-האופל. בשטיח הקסמים 2, המשחק זהה לראשון צריך לחסל, עדיין, את יצורי האופל ולהשתלט על המאנה שלהם, כדי לצבור כוחות. אלא שבמשחק הזה, פריק מקבל הדרכה מדמות מסתורית, שמנחה אותו ומגדירה כל שלב ואת צר" יו + המטרות שצריך לממש כדי לעבור הז לאחר השלמת המשימה, תוכל לבחור ל לשלב הבא דרך נקודת היציאה או.. 7 להלחם בשלב הנוכחי כדי לאסוף שד | כוח ולעיתים גם קסמים. המטרות החדשות של המשחק כ חדשים וקשים מאלה שהופיעו ב חראשון. בקיצור - מומלץ כו את המקור וגם סתם למי ; ונראה כי ולי של משחקים" ו תואמי אסססע לא יפסק לעולם. הפעם זו חברת מאסז%?6 שתופסת" "טרמפ' על הסגנו, הזה "*ל ל והופך נדוש מיום ליום. קייפסטון שהיא חסרת נסיון בתחום זה, רכשה את המנוע הגרפי למשחק מחברת "ריאלמס" המוכרת משחקים שם המשחק: אתעטגנ6דשט המכשיר: פי.סי. ותואמיו שיחק: עופר כמו: 715 =) 4155 סגזפד ור גרפיקה - 91% ןא אזואאטד 0 0 טובה מאוד, רדז₪1.06צ. הודות הפרוט גבוה ובעלי הפנטיום יוכלו להנות מתנועה חלקה גם ברמת סופר ג6ץ. בה נראים הנופים כמעט פוטו לים הגרפ יקה כאן הוא ברמה גבוהה והתנועה חלקה מאוד, כדי לעורר ענין אצל ריאליסטים. שחקנים שכבר ראו והתנסו במשחקים 0 2 ו צליל - 84% שונים בסגנון זה, - - - ו ו המוסיקה והאפקטים הקולים נעשו כאן מספר מצויד בנשקים כמו פיגיון, חרב, גרזן במשחק לא רעים אך גם ?א שיינויים מהסגנון המוכר של דום. וכדומה. היצורים בהם אתם נלחמים יוצאי דופן. הקרבות הם פנים אל פנים כאשר השחקן "חכמים" יותר. ומסגולים לסגת ולהתחמק | אש | | ף ₪ 0 0 '/ 4 על | רמת משחק - ו את רמת הקושי של שליטה טובה בדמות, כאשר המשחק.. היריבים יותר תכמים מבעבר. - עוד אלמנט המגביר דבר שמקנה למשחק מתת ‏ את האתגר במשחק ואתגר. . / | הוא ה היוצרים. על חידות אורך חיים - 6% טר לפתור, כמו יש כאן מספיק שינויים. 0 לחיצה על מספקים לספק אתגר והנאה אפילן = | ופתיחת דלתות, ולא משחקינם שהתנסו כבר רק ריצה וחיסול עול במשחקים אחרים בסגנון. מפלצות. במשחק יש הרבה דם ציון כולל - 0% | שניתז על המסך, אך מי שמכור לסגנון משחק זה | הפעם ניתנת האפשרות. = (ואני בטוח שיש עדיין המון [ לבטל זאת מהתפריט > = 8 = כאלה) יש מה לנסות משחק | הר של טול המשחק.. . - זה. אין בו הרבה מקוריות או ל = יחודיות - אבל מספיק גיוון. "ל ל - כו 1 . 9 = = (ְ 9 ויוי "-|) מייי. + "₪0 000202 -=000 יו | 9.4420 ->>-פמפה. ליצי ₪ +. - | ו תל ונתניי יי ל ג ג חותי סאושר. כי, כפי שאתס לוי גי הקיג אלו שפורספו כעפוד הזה, אתס טוזפגיס לשלות אלי לת"ד 28\0 תל-אכיד 50?ט אה]| פַריק/ '0 ]' את 6 00651 65אוא !0 ]י אית! האיית ףכרון. א0ית' / כבר 3'סק ףכרון וכ-5ל60₪0)6.5 ככר כתכת:: 0055 :060106=0 008 7650 )]] 050 וה אַדיין ]6 אוכ3. אה ]68ות? ליאור - גבעתים איזה מחשב יש לך? אולי הוא לא בדיוק מתאים למחשב שברשותך? בכל מקרה, כדאי שתפנה לחברת "מחשבת", יבואנית המשחק, או לחנות בה הוא נרכש, כדי שיבדקו אותו לראות שהוא תקין. ]'ק60'ן האגן יה 6]וס! 7 '0 ]' 60]ה: האס תח'ה 006רות באת'3 ]חהר ג'ים-ג'ר : ]1 ה? גרשון צור - אשדוד למה בעתיד! אפשר כבר היום! גש לחנות מורשה של סגה ותמצא שם את המתאם, או שיזמינו אותו במיוחד עבורך. ]פריק!0 האאוס והחכס 6]וס! / '0 ]י 0א]ה: האס כדאי ]קן ות את האכסיר 6.01או6%6 .6 ק | 90 ]יד 3הא![' 16 כ'6, א! האס כצא' ][חכות ]ןואר? אשר פוטרמן - רמת-גן לא, כי לא תשיג לו משחקים 1 | | ו משחקים בארץ. לכן בהחלט מומל לקומאד של סגה. 0 ]פר'ק0שין 6]וס/ ן' רו3ה ] | יר | ה ]רכ!0 אחסה 077 באח'יר 6] אד כ- " , הת!כ] ]ה1'א ]י את הא'שה בסכוס פה 9 בו כהן - ק. מוצקין | י י/ . | ה-320 ליגואר... אז כסיצור, אתרי שטהכגתס תירמז: אס יש וודעיס. נטאס לי פכל השאלות שעושות השוואה כין סגה לכס שאלות חשוכות - כמו יי רו ו אני מעדיף שלא, אבל בסכום הזה בהחלט אפשר להשיג 86ן כולל ערכת מולטימדיה בכלל לא רעה! צריך לחפש בין החנוותי [8ריק60'ין ה-6001 6]!ס/ 7 יס ]י כאה 66]ות 6]יק ןבא ]סופר [ן[3[6! 6[ יו , סאתה שון א ]א0ות הס!!את, 96 ראסית 0]'חת, אק בבקטה תס6ת3] ]אןות ]', אכיון 6פה אוד ח6וםב ןי [א3א בסוג 0 קן ית האכטיר, %ק]א ברור ]' כאה ּברים: = = את ותר 6 - הן'][6[?! האאריקאי 6! האיר|פא'י? |]אה? ב. כאסר אס רוסאים האתוןן! ₪] אשחקיס ]סופר ['ן3[6! >> ]אי הכווןה [אאריקא' א| הארופ9א'? ג. באפה אב" 6[ 'תס '0 אסחקיס "יותר אפ יי יס? ניפו לוי - קרית אוו א אמריקאי - כי הוא יותר מהיר! ב וג. גם וגם. ההנדל שהמשחקים בגירסה האירופאית, בדרך-כלל, יוצאים באיחוו של כמה חודשים. ]יי 6]וס: 7 / הדסק הקסיח 0]' אס 420 אִגָתּ [ אחק, !יוצ ]₪6 כל = , 600'7 [9חפרת 79'סק הקסית. בבקסה אכם 6]חו ]יא | 600777 הפה וג אכ את יכ!]ים, 0]ח! ]' דוס. אוהו" | / . 5 '6 1' את פווסחק ]!חס הרחוכ 2 6מ אתם יכו]ים זו > 07 9 6 פווסחק. ח'פסת' בכ] מוכרות השיפים 6זכס 8" . . - 2% חס תולת רכה ג. 6 קון יס >רער 0 - ][התק . 4 , אק ]יס ג ק! פר6'? אן י חייה ק| 2ר0 יי ] ו / 5 > ]חכריס 0'0 ]הס אולס? 9-3 |כ ו'ר|ס .. קוו 6 א0ה! אחר ]'2 האמסכ 96 ה יע כ]וס, /. 3 פתכןה 6[ 'אכיה אאוחסכת ן' ]6 ור או | 9% ל *תף 'כ!] ]0]וח ]+ חוברת הלרכה 76 = 9ו0? מ - הקסה ]0]!ח ]' את כ] רכי החק!י פסחרר 0 5 97%סת חור [כן ןי [א א3זיח והות "0% 7'71 49/7 ?פסה |תיכן 696ר ]ה6" ₪ ו 7" . ב 8 ב 4 . 4 2 . 7 23 > וש ו פרורצרי תוההקר "ל % ץק * ר* ףר" ל ריק א ידידי היקר, מדיח הכלים האוטומטי שבביתי התקלקל לאחרונה, האם תוכל לשלוח לי חדש?! מה קרה לך! אנחנו לא מנהלים פה חנות לממכר תוכנות, דיסקים וכו'. ב. נשתדל לפרסם טויפים בקרוב למשחק הזה. ג. לא, אבל קו המודם עולה יחסית בזול! (חשוב לדעת את זה, לא?). ד. מי, אתה או המחשב? אתה וכול לחטוף אולקוס אם תפריז באכילת השוקולד, והמקלדת שלך יבולה להתקלקל אם תטפטף עליה שוקו... ה. פנה אל היצרן, חברת מחשבת. ו. להיפך - הזכרון גדל, כי נפח הקובץ קטן. ז הגזמת: פתח ספר הדרכה, ולשם כך חזור לסעיף א בתשובתי. ח. אין לי מספיק נתונים להשיב, אבל סביר להניח שאתה פשוט צריך מדפסת חדשה. [פריק66ין ה93'ר 6]וס/ יס ]י אספר 6א]ות: 6 האס הא6חק זשאוז5או 6₪.]]וא '7 7 [00'? ב. 0% כן, '0 ]' אח0כ 4860266 ס'3י. רוס אתירות כפ!]הּ ככרשיס ק!] (סמס) |אסק 3באון: האס גפ'ןק האסחק הן"] 'צב!3 36]' באח6ב? ג. האס 63%רק ]חכות ]1 כאו סִָּיית' 2ריק ][חכות ]-₪62? >! 0ה!6 :62 בקרוה באר4. חום גור - ראש העין א ב, רג: מצטער. המשחק הזה לא יצא לפי.סי., לפחות לא בעתיד הקרוב. זהו משחק בלעדי למסופים של נינטנדו. ]פר'ק66ין האגן "כ 6]וס, ם ר3'ת' ]60!] כאה 66א]ות: כאה ב'6 '0 ]ן'6! ג'|? ב. כאת 7 ב'6 יס ]ג'יס בִיר? ג. כאה ב'6 '0 ]'יסם ב!י? 3 אהת ה- 7 60] הס!פר | 3[6!? ה. אה פה 6032? אה פת 60-1? עידן ליברמן - רעננה א 24. ב ורג: 4. ד. מעבד גרפי שמוכנס לקלטות מסוימות של הסופר-נינטנדו, המאפשר החלקת תמונה בתלת-מימד ובזומים. ה. זהו מסוף משחק, שלא הצליח כל כך, מבית חברת אמיגה. ו. זהו מכשיר וידאו תקליטור, להרצת סרטים, שמאפשר גם הרצת משחקים. ]פר'ק60ין 6]וס! 7 אןי אאוןיין ]קןות סגה ס6טורן, וברנוןי ]60!]: האס כ] ;, האשחק'יס 6] סא6ורן ת]ת-א'אדיים? דורון ארביב - חולון לא בהכרח. לסאטורן יש עוצמה, שמאפשרת לו להריץ משחקים תלת-מימדיים ברמה גבוהה. אבל זה לא אומר, שכל המשחקים שיצאו עבורו יהיו בתלת-מימד. ]כב פריק האפריק, 7 6יחקת' 3%] חכר האסחק זזוס וזו5 ות ]הכת'. היית' אאוןין ;, ]את האס האסחק '61 בג'רסה ]אגְהדרייב. ב. 0יחקת' כאסחק 5א6וא 06ו5 6סט5 באו]אות האשחק, וג אאןו הת]הכת'. 0א]ת' פהה ג [גָכ' אסחק 99 אביעז רנד - כפר סבא א בהחלט כן. ב. המשחק יצא קודם לניאו-גיאו וסביר להניח, שמתישהו הוא יגיע גם למסופים של סגה ונינטנדו - כמו שהיה עס 5א16א 51126 הראשון. דיסקט דפוק! מי ב ותו : לקנות בארץ ביוקר יול ולמשחק יי ]פר'ק60ין ארב 3ח! 7 ו האס הס6שורן ה!₪ בראה 6] א32? 2. 6]! ק]שות ית6יאו ]סא6!רן? 3 האס אגְהדרים ואגָה ס'.?' ביחד הס אכטיר 6] 2 כב'6? 4 אכס'!, כאסר הח]ה אהפכת הכ'שים, האס אכסירי האגֶהלר'כ, האגה 3'0'. !ה-א32 '3א! אהטוק, !]6 יאסו ]הס אסחקיס 6וכים? עמנואל בורמה - נהריה 1 לא. הסאטורן עדיף. 2. תקליטורים. 3. לא. 4. סביר להניח שכן. זה לא יקרה בן רגע. גם הסגה מאסטר והנינטנדו 8 ביט גססו במשך שנתיים. כבר עכשיו התופעה מורגשת, כאשר קשה לנו למצוא משחקים טובים למגהדרייב ובמקום, יש יותר ו"ותר משחקים לסאטורן. אה]| פריק6שין/ כי32 א|כ] ]פןות 'ותר ףכרון כ-וחם ('0 ]' 8 אגה >כ] 7 הרכה פכרון את!כ! תס!|ס). באפרת 'סק6 איתחו!] ]א ['יתן [ה6תא0 בס'3' רוס, וכאסר 6]' אורי3 אהףכרון את ה- 50 (כאפרת 8+ בתחי]ת 89!]ת הלוס) ח]ק אאשחקי הסי?יר!ס 6]י ]6 אובדים. אה ]68ות? גיא אלדן - כפר פבא | הבעיה שלך, שכנראה הזכרון שלך מפוצץ גם בתוכנות אחרות כמו גלאי וריוסים ותוכנות עזר שונות. תעשה גיבוי לקובץ ד )םאפסדטג וצור קובץ כזה חדש, שלא יכלול את הפעלת כל התוכנות האלו! ]פריק6ש6ין 6]ום/ כאסר אאת'קיס אש6חק אסי3י רוס ]'סק הקטיח, האס האסחק 'א]ה? !א ]6, או]י [יתן ]סדּר 5את? אביחי רון - קרית ביאליק . כמה מקום יש לך על הדיסק? תקליטור מלא יכול לפוצץ אותו. 1 בקלות. אבל באופן כללי, אלא אם חרוטה הגנה כלשהי על = התקליטור, אין סיבה שהמשחק לא יעלה ואפילו ירוץ יותר מהר! 0 ]2 פר'ק66ץ/ | 7 אה ?מתק 8] האסחק: 6/860008? |האס ה₪. הּגָ'] 0ו? תאים ]']? = ירון לוי - רמת השרוו | אם אני אגיד שכן. אמא שלך תהרוג את שנינו. אם אכתוב 2 ל / | תחשוב שאני חנון מרובע. אתה הבנת את זה, ברוך? 0 00 > -"פ!ו ר-60" " 7 = ! אה א7יף ]אתק: [רכ!6 אסחקיס כאר4 ,ו 7 8 7 / קים הח[ 0 6 ל 5 חוהד'2 ? ' | צה במלווי בוקר אחד. לפנ שנתיים, בנובמבר 1993 ההיסטוריה פרצה במלוא | | ו עוצמתה אל עולם משחקי המחשב: חברושקס ארטס /. 7 משחק על תקליטור בלבד. עכשיו, שנתיים אחרי. לוקס - ציאה, סוף סוף, משחק המשר:- האומנם ההיסטוריה חוזרת: מאת: מארק רוזנמן פריקים ותיקים לא שכחו את "מתקפת המורדיס . המשחק, שכולו מבוסס על סרט קולנוע אדיר מבית היוצר של הבמאי ג'ורג' לוקס, לקח אתכם לתוך מסלולים תלת-מימדיים של טיסה וקרבות אוד מרתקים. האנימציה במשחק נראתה כה מציאותית, שרבים. > האמינו ואולי עדיין מאמינים, שבעצם מדובר בקליפ וידאו שנלקח מתוך סְרְט הקולנוע. אבל, לאכזבתכם, זוהי בעיקר אנימציה משוכללת. בקטעי הקישור בין השלבים, שולבו קליפים מתוך הסרט. אני לא אשכח את הפרצוף של אבי, כאשר ראה את הקליפ בפתיחה. הוא פער את פיו ומלמל: "אבל... אבל... זה בעצם הסרט, לא" מאז שהמשחק נעשה, היו הרבה ניסיונות ואפילו די מוצלחים, להמשיך את ההצלחה שלו. הניסיונות היו בסגנונות שונים ויצאו להרבה מאוד מסופי משחק, מלבד הפי.סי. כך אפשר לזכור את -% 6אזגו עם סט ההרחבות שלו, את 58ד10= תדד (שהוא הצד = | השני 6אז/ו-א) את "שובו של הג'די, שיצא לסופר נינטנדה. = לאחרונה יצא, בסגנון ]א0ס, המשחק 55 066= א א גפ, וכמ עוד המון משחקים שנשאו על גבם את "תג-האיכות" - "מלחמת' הכוכבים". . ליצרני המשחקים כבר נוצרה בעיה עם "מלחמת הכוכבים". מצד אחד, הקהל דרש עוד משחקים בסידרה. מצד שני, הם כבר ניצלו כל קטע אפשרי מתוך סידרת סרטי הקולנוע. ורק כדי להזכיר לכם, הפרק האחרון בסידרה נוצר לפני 12 שנה. זה היה בשנת 1983 כאשר . לאקרנים יצא הלהיט: "שובו של הג'די". מ ועד היום, ג'ורג' לוקאס לא טרח להפיק את הפרק הרביעי בסידרה והסיבות שמורות עימו. אז כיצד אפשר ליצור המשך לסידו הסרטים בלי רשותו של מר לוקאס? פ?'" ‏ | אי=אפשר. לכן המשחקים חזרו למקורותי "*‏ , שינויים שונים כמו היכולת לשחק את - האימפריה או את המורדים. +51 והנה, מגיע הפרק השני של "מתקפת. , .. " המורדים" והוא מביא עימו בשורה על'? יש " , לכל חובבי המשחק הראשון אבל גם ?1 = הפריקים של סידרת "מלחמת הכוכבי 7 'ש עוד קצת תוספת לעלילת הקולנולי. , , באישורו המלא של ג'ורג' לוקאס! המ" | ], -== 707 65004008005 0-0 - המשח ק הוא כרמובו הנוי ס הצעיר והמתלמד "רוקי 1". בתחילת המשחק. הטייס נשלח לחקור תופעות משונות המתרחשות בדרייטון נוָאבוּלֶה. (זהו אזור מסתורי, בו מתרחשות תופעות בלתי מוסברות בסגנון "משולש ברמודה"). כמובן, שהטייס חושף את פעולתה הזדונית של האימפריה במקום, במטרה לסכל את ברית המורדים. וזכורת נוספת: במשחק הזה, כמו בסרט הקולנוע, החבר'ה הטובים הם המורדים. האימפריה היא הרעה והמשתלטת על כלחלקה טובה. בראש האימפריה עומד דארת" ויידר. טוב. אז למעשה בקטע הזה נגמר כל הסיפור ומתחיל האקשן. מכאן אתם יוצאים ל-15 משימות קרביות, במהלכן תוכלו להטיס את הפלקון האגדי של הַאן-סולו, לרכב על אופנוע סופר ספידי וכמובן כמובן - לעמוד פנים מול פנים נגד אדון הרשע, הזדון והאופל - דארת' ויידר. לצורך הפקת המשחק, צולמו קטעי וידאו חדשים. וכאמור. לראשונה מזה 12 שנה, צולם קטע נוסף בסדרה "מתקפת המורדים 2" צפוי להיות משחק מרשים מאוד. הוא אמור החשובה הזו. בהפקה המיני הוליוודית הזו שותפו שחקנים רבים, | להגיע לחנושות בעולם לקראת חנוכה, שכידוע הוא "נופל" בלוח צולמו 150 קטעי וידאו שונים, שנדחסו ל-15 דקות נטו בלבד על השנה, בסמיכות רבה לחג-המולד בחו"ל. תקופה זו נחשבת מסך המחשב. ג'ורג' לוקס שלח לאתר הצילומים את הבמאי אֶל | לתקופת "טירוף המתנות". במהלך חודש דצמבר, השוק יוצף בָארווד, כדי שיבחן את איכות הצילומים והמשחק. לאל בארווד = בעשרות משחקים חדשים ומתקפת המורדים צריך להיותאחד יש ניסיון רב במשחקי מחשב מאחר והוא האיש שמאחורי מהם. אבל, בניגוד למשחק הראשון, הוא לא מבטיח הפתעות משחקי "אידנדיאנה ג'ונס". הצילומים נעשו, כפי שנהוג ברוב טכנולוגיות. הגימיק שלו, כפי שכבר הבנתם מתוך הכתבה, שהוא. ‏ | משחקי המחשב, על רקע כחול. הצילום על רקע כחול מאפשר כולל קטעים עלילתיים חדשים. כל היתר, יהיה עשוי במתכונת לבודד את הדמויות בקלות, ולשתול אותן על כל רקע רצוי אחר | ולפי המסורת האיכותית של חברת לוקס ארטס, שזה אומר: | לכן, הצבע הכחול נחשב לשקוף או צבע שאינו מצטלם! משחק טוב, מאוד איכותי, שודאי ידרוש מחשבים חזקים, צגים המשחק עצמו יזכיר לפריקים הותיקים את "מתקפת המורדים" הנ התקנופ, כונן תקליטורים מהיר והרבה זכרון פנימיי ממשק מאוד דומה, שמאפשר להכנס , 4 3 6 למשחק תוך כמה דקות בלי צורך ממשי בספרי הדרכה שמנים. למרות זאת, במשחק שולבו אלמנטים נוספים לטיסה בחלליות השונות: רכיבה באופנוע, קרבות קרקע, טיסה בפאלקון של האן סולו (הזדמנות נדירה לחויה יחודית. טיסה זו אינה אפשרית | באף משחק אחר עד היום!) ועוד. | מתכנני המשחק קיבלו בחיוב את הביקורות שהוטחו נגד המשחק הראשון בסידרה וערכו בו שיפורים בהתאם. למשל, מלבד קודים לסוף כל שלב, אפשר לבצע שמירה בכל סוף תת-שלב. זה חוסך הרבה שעות טייס מייגעות, הדבר השני, שודאי חשוב לרבים, היא האפשרות של רמות קושי שונות. אפשרות זו היתה קיימת במשחק חראשון, אלא שלא היו הבדלים משמעותיים בין הרמות. *% שש ' |77 3 קה ק מכשיר: פי.סי. מולטימדיה שיחק: גיל איך אתם מסתדרים עם עיתונות צהובה ומדורי הרכילות! האם אתם מחפשים את כל הכותרות הקטרניות בסגנון: "מייקל ג'קסון יוצא עם מאדונה אך נתפס על חם עם ברוק שילדס!" ובהמשך הכותרת, תגובה כלשהי של אשתו? אם זה סוג הכתבות שאתם אוהבים לקרוא, וזה סוג התמונות בהן אתם אוהבים להתבונן, אז זה בהחלט עשוי להיות משחק כלבבכם. כי, כאן אתם מגלמים צלם עיתונות, שמנסה לתפוס "תמונות חמות" כדי למכור אותן ביוקר לעיתונים צהובים ומדורי הרכילות. אתה מצויד במזכירה אלקטרונית, טלויזיה עם כמה ערוצים, מפה של העיר טנסלטאון ומצלמה עם פילם שמספיק רק לשתי תמונות. כאשר אתה צופה בטלויזיה אתה רואה את כל המי ומי של העיר - עשרים ומשהו אישים, זמרי, שחקנים, חייזרים וכדומה. הם מתראיינים לטלויזיה ועליך להסיק איפה הם ימצאו בעיר (יש 12 מקומות אפשריים) ועם מי הם יהיו שם במצב מביך, שיצדיק את התמונות הפרובוקטיביות. בעיקרון זה יכול היה להיות משחק מרתק. הוא מגיע על שני תקליטורים, עם קטעי וידאו לא רעים. אלא שהחידות וההגיון של המשחק מטופשים למדי. יש בו מעט מאוד משחק ויותר מדי קטעי וידאו עם מוסיקה | 6א החפ פי.סי. מולטימדיה שיחק: עמית הוידאו הקצרצרים שבו נראים עלובים! אז אם בא לכם על מה-ג'ונג טוב, סעו לסין וקנו לוח משחק אמיתי, כמו הסינים, או... הרבה יותר זול, תשיגו את גירסת 40 של ה-א א 51 המאוד פופולארית. פשוטה וטובה, מאפשרת לתכנן לוחות, לצייר קוביות ועוד... משנחאי הזה פשוט תשמרו מרחקי! מה-ג'ונג הוא אחד המשחקים העתיקים בעולם. כבר לפי השם שלו אתם יכולים להבין שהוא יליד סין. גירסאות המחשב שלו רבות מאוד ובהן כמה גירסאות = שנחשבות לממש קלאסיות. מטרת המשחק פשוטה: על השולחן (מסך) מסודרות קוביות בזוגות. החוכמה, למצוא את הזוגות. כאשר מוצאים זוג, שאף קוביה לא חוסמת את דרכה, אפשר להוציא את הזוג החוצה, בדרך כלל יש דרך אחת, שדרכה אפשר לחשוף את כל הזוגות בלי | להתקע איפושהו באמצע. מה כבר יכול להיות גרוע במשחק כל כך פשוט? האמת, שהוא לא כל כך - נורא כמו שהוא כל כך לא ]| מקורי, כל כך חסר חידושים, שאפילו קטעי .יי .תת יי : ו כ 1 תי ב הכש 10 המוג הפו התכ 70-07 2 א ייואו נש שב" ד 0 -65קאק 5 7 = ! פ ב + ] | %ן 7 5 לי אציש יל - 4% רשל בל א = 4 ל % 0 2 פולר. . / ' / , 2 0 . . 0 בול > + 0-5 * * 5% | . . כל 1 5 . ב 4 , שי ו ה = נכלצד. ל ל 2237 27 ל 2 -.01 0 שי . - 4 ל ו : 7 . / 4 8 2 = 4 % 2 0 0 7 ד : . רי 6-0 "וצו = %- +..% | - -6 " 0000 0-כ דר ש70-ד ו ה ארפה 2 - מ ב מכשיר: פי.סי. מולטימדיה שיחק: גיא בעלי הנינטנדו ודאי זוכרים לטובה משחק יריות קלאסי בשם א-תקדךצ. המשחק הזה מנסה להיות חיקוי פי.סי. עלוב למשחקי הנינטנדו הותיקים. במשחק הזה, חוץ מאשר להחזיק את מקש הירי לחוץ, פשוט אין מה לעשות! נכון, בכמה קטעים שלו הוא ממש קשה ומתסכל, אבל גם אז אין כאן תיחכום או אפשרות לנצל את המוח לאסטרטגיה טובה ומהנה. חוזר על עצמו עד שעמום. מוסיקה מחרידה ובזבוז אינסופי של תחמושת מגוחכת. הפיצוצים על המסך טובים.. ו מעוות, תאוות אפל תובע עוצמות מחשב רציניות למדי ו י , תאוות אפלות ויצרים | זכרון פנימי, לי יר וכמובו מפוקפקים... ן כונן תקליטור מהיר וכמובן מעבדי 486 ומעלה עם סביבת חלונות. לקינוח היצרים, חשוב לשים לב, שהמשחק + 3 ת 6)אי כ %\י 4 . .. > - 2 . 5 + '.' "וגו "שוצי ,' . .. ₪ שי ₪ * << "%9 == + "ישי ררררדוייווה . 7 % . 77 ראש בעננים והרגליים על הקרח ‏ << החלקה על הקרח. 1 (( פיפ ]3|93'): (9(תה הקיטא( סי 2 2 :. 4 ₪ / נלב-יצע נליורוד לקוראים!. יְ * %) כ) קְ(''ת כרשיס כ>(יסה 7 כרשיס (ו5? 8 ור 1 הרת * 96% (יסי|| ‏ <59)ה9 %) הרת 7 מי(2! * לא כולל שבתות וחג זז -% .4 | 5 2 כ האר ו 0 7 היכל הקרח בת-ים . ליד קרית הנופש והספורט טכ. 03-5526655 ו - החלקה על הקרח ו ין) 62573 ₪ 525446/8, 03-7520345 יגואו יגואר * יגואר * יגואר ד יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר ודו | ם0 91 המכשיו: יגואר שיחק: אמיר לא רעם ולא כחול - אטארי מצליחה לאכזב פעם נוספת עם סימולטור ירוד ביותר! האומנם ליגאור יש מעבד 64 ביט? זה בטח לא מורגש בסימולטור הנוכחי. מה שגם לא מורגש, שזהו משחק תקליטור, שצריך לפוצץ את המסך בגרפיקה מרהיבה ולהפיק צלילים איכותיים * יגואר *‏ * יגואר ד יגואו המכשיר: יגואר שיחק: אמיר וההחמצה השלישית החודש של אטארי... 32 משימות, אפשרות ל-8 שחקנים בו ו ו ל 0 עליכם להטיס רכב עתידני, בקרב יריות נגד קבוצת מדענים מטורפת שמנסה להשתלט על העולם. במהלך 2 המשימות אתם אוספים יגואו וו וו וו ו מהרמקולים. אתה טיס של מטוס קרב חדיש, מצוייד בכל מיני סוגים של תחמושת. אתה יוצא לסידרת משיימות באסיה, אירופה, אמריקה וכו', כפי שנהוג בסימולטורים רבים. אבל הבעיה הכי גדולה במשחק, שהוא יבייש אפילואת מסופי 8 הביט הישנים! שליטה איומה במטוס ותחמושת לא יעילה! היגואר נפל שוב! גרפיקה - 65% צליל - 70% רמת משחק - 50% אורך חיים - 60% ציון כולל - 60% שד הת וו וו חיזוקי כוח ומחסלים את המדענים. יש לכם כמה זוויות-ראיה, אפשר לפזר מסכי-עשן, להטמין ולפזר מוקשים, לחצות דרך מעברים סודיים ועוד. הבעיה העיקרית של המשחק בקוסמטיקה שלה. הצליל והגרפיקה כל כך ירודים, שכל ההנאה נפגמת. אפילו אפשרות המשחק נגד 7 חבר'ה אחרים מאבדת מהקסם שלה! גרפיקה - 30% צליל - 40% רמת משחק - 80% אורך חיים - 50% ציון כולל - 50% * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יג של ואר 0%" ואר * יג ו * וגו ו ה ואר ה ואר 8 ואר |). יג ₪ | *גן ואר * וגו ואר * וג ואר * וגו ואר * וגו ואר 5 וגו | ואר | 0 | ואר * 'ג ה ואר יג ואר * !גו 41 * וגו | * יגואר * אר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר * יגואר 8 א|ה ואר * יגו 1 שו ? ואר * 'גו ואר ששו "| 1 5-ו ואר * !ג ואר ו ואר - וג ואר * וג | ואר - 1 1 שו ואר * ו'ג ואר הז |ואר ו ואר * וג ואר ו ואר ה*/(ג ו ' ואר יגואו ו יגואר * יגואר * יגואר * ואר * יגואר * ו ידטסקן |: המכשיר: יגואר 6 שיחק: אמיר הוכחה נוספת לכישלון של אטארי - משחק מהנה, באמת, שמנצל בקושי שמינית מעוצמת היגואר! המהנדסים של אטארי לא סתם העניקו ליגואר 64 ביט. הם עשו זאת כדי שלמסוף הזה תהיה עוצמה יחודית. הבעיה, שמתכנתי המשחקים של אטארי עדיין שקועים בעידן הפינג ולא טורחים לנצל אפילו 16 ביטים... המשחק שייך למשפחת הטטריסים. זה בהחלט משחק שיכול היה להיות להיט אדיר אלמלא תת ההשקעה שבו. מטרת המשחק, לסדר אבנים בצורות שונות, לפי גדלים, * יגואו י'גואר ייגואו המכשיר: יגואר שיחק: אמיר מירוצי שטח אמורים להיות מלהיבים. במקום מכוניות ספורט רכבים 4א4. אבל שוב, היגואר מסורבל ומאכזב! למעשה כבר אמרתי הכל. מדובר במירוצי שטח, מכוניות 4%4, שצריכות לעבור מסלולים קשים. אלא, שמשום מה, מכוניות השטח לא מצליחות לעבור את המסך. השליטה איטית ומסורבלת, גם לאחר שציידתם את הרכב בכל התוספות היקרות והאפשריות. טוב, אז ברור שזה לא משחק מרוצים בסגנון . יגואר " יגואר : יגוארך * יגואר ז יגואו ווח סופ המוק צבעים וכדומה - אלא, שכמו שכבר אמרתי 5 פעמים בסקירונת הקצרה הזו - המשחק "התפלק" לאטאריי חבל. גרפיקה > 70% צליל - 70% רמת משחק - 70% אורך חיים - 70% ציון כולל - 70% 2 יגואו ז יגואו * יגואר * יגואר * * יגואו * 'גואו שיצאו לאחרונה לסאטורן ול-אפץ של סוני, אבל זה אפילו לא משהו ברמה של משחק 16 ביט! את הכסף! גרפיקה - 70% צליל - 60% רמת משחק - 60% אורך חיים - 65% ציון כולל 65% - * יגואר * ו ג שם המשחק: 51ג.ז? 6אזקזא ו המכשיר: אסזד דפצ. זק שיחק: עופר הברון אלוהה ויצוריו האפלים מנסים להשתלט על הנופים היפים של כוכב שליו ושוחר שלום. הם לוקחים חלקים מן הכוכב וגוררים אותם עימם. כדי לשחרר את חלקי הכוכב נשלח בעקבותיהם ארנב רובוטי (?!) בשם "רוביט", שבין היתר מציג יכולות קפיצה מרשימה. כדי לשחרר כל חלק על השחקן לעבור 3 שלבים. בשנים הראשונים גרפיקה - 94% האנימציה אינה מאיטה גם כאשר יש עומס רב על המסך. צליל - 94% משחק מוזר, עם גרפיקה וצליל שמכניסים לאווירה המעוותת שלו. מוזר, מוזר, מוזר. רמת משחק - 95% כדאי לחסוך כמה שיותו פסילות לקראת סוף המשחק, כי רמת הקושי שם נהיית רצחנית וקל מאוד להפסל. אווך חיים - 91% השלבים לא גדולים מדי, אבל מספקים הובה הנאה ואתגר לאווך זמן. ציון כולל - 94% המשחק הראשון בעולם, שמאיים בי"מחלתזים" על השחקנים... ואחר"כך עוד מתפרסם בעיתון, שמשחקי מחשב גורמים למחלות כמו פרקינסון! בסוני כנראה מאוד רוצים להמחיש לנו את היכולת המוגברת של ה"פלייסטישן" ביצירת משחקים תלת מימדיים רק כך אפשר להסביר את המשחק המוזר והמוטרף הזה. על רוביט למצוא 4 גזרים אטומים על מנת לשחרר את השלב ולהתקדם הלאה. בשלב השלישי צריך להביס בוס ענקי כדי לשחרר סופית את החלק ולעבור לחלק הבא. עד כאן זה נשמע די מטורף אבל פחות או יותר כמו משחק ריצה קפיצה סטנדרטי, נכון? לא ולא. ב-1.4581ת סאתתואנזז כל העולמות והיצורים הם תלת מימדיים. השחקן שולט בתנועותיו של רובוט ורואה הכל ממבט עיניו. ניתן לנוע לכל הכיוונים, כולל כלפי מעלה באמצעות הקפיצות הענקיות של רוביט בכל שלב פזורים מבנים ומשטחים התלויים באויר ורוביט יכול לקפוץ ממשטח למשטח. זה נראה קצת כמו !00% בהתחלה. רק שאין כאן את הקירות המגבילים. מוטרף אך ריאליסטי מאוד. כשרוביט קופץ גבוה באויר ומביט כלפי מטה, פריק ממש מרגיש שהוא תלוי גבוה מעל לקרקע. ולכל תוך עולם סגנון יחודי שהופך את הטיול בו לחוויה. אישית, נהניתי הכי הרבה משלב הלונה"פארק, בו אפשר לנסוע ברכבת-הרים, להנות מסיבוב על הגלגל-ענק ועוד. בכל שלב יש יצורים מוזרים שמנסים למנוע מרוביט להשלים את מלאכתו. כדי להתמודד עימם מצוייד רוביט בזוג תותחים וכן בנשקים מיוחדים, כמו פצצות חכמות ולייזרים שהוא אוסף בדרכו. בנוסף לכך יכול רוביט לנתר ולנחות על גבם של חלק מהיצורים כדי למחוץ אותם. בנוסף לשלבים הרגילים ניתן למצוא בחלק מן השלבים שערים לשלבי בונוס בהם על רוביט להוסיף מספר של של בלונים בתוך זמן מוקצב. הצלחה בפיצוץ כל הבלונים תקנה לשחקן פסילה נוספת. אם אי פעם שאלתם את עצמכם איך משחק ריצה קפיצה מתוך עיניו של גיבור כמו סוניק הקיפוד. הרי ש-1.45ת סצזשואנז! הוא כנראה התשובה. ואם שאלתם את עצמכם איך יהיה לשחק במשחק כזה, הרי שהתשובה היא: כיף, כיף, כיף! היה זה ידיד שלי, חובב סימולטורים, שאמר לי פעם: | "מערכות המשחק הביתיות הן דבר נחמד, אם אחד אוהב| משחקי ריצה וקפיצה אבל כשזה מגיע לסימולטור טיסה | טוב, אין תחליף למחשב 6ק חזק". ר; 2% ככץ 3 ₪3 ₪ אולי זה היה נכון אך עקב המצב הזה הולך = כספית שמאפשרת רכישה של מטוסים להשתנות, הודות ליכולת המוגברת של נוספים עבור הטייסת שעומדת לרשותנו. מערכות 32-הביט החדשות. 4%160א בין המטוסים שניתן לקנות, למכור ולהטיס, | השלב לכמעט בלתי אפשר 405 מוכיחה את היכולת הזו על גבי מערכת ניתן למצוא את ה-15-ת, 16-ת, 18-ת, למטוס | 601847 הוא אולי לא סימולטור ה"סוני פלייסטיישן" באמצעות המשחק קרב שיעלה בדעתכם, בקיצור: פאנטום, ריאליסטי במיוחד, אבל הוא מהנה החדש 601841 66 כמו בשאר משחקי | מיגים, סוחוי וכו'. וממכר בצורה בלתי רגילה. 0 אגא גם הפעם מדובר בתרגום של המשחק מורכב מ-16 משימות כולל מטרות משחקי מכונת-וידאו למסוף ביתי. בהתאם | אויר וקרקע, כשלכל אחת מטרות מוגדרות - 9 .. לכך, יש כאן הרבה דגש על אקשן, וקצת ורמת הקושי עולה בהדרגה. במשימות ו וו ה - | פחות על טיסה ריאליסטית. למרות זאת המתקדמות יותר מוצעת גם האפשרות ?םי רוויש "1 | 6031 468 הוא סימולטור טיסה ולא | לשכור את שירותיו של טייס משנה שיספק בי ישי מ ליי ית סתם עוד משחק יריות תלת מימדי. השחקן | חיפוי. | ב חופשי להטיס את המטוס לכל כיוון, לבצע הגרפיקה פשוט מהממת וכל שחקן 6ק מנצנצים בחשיכה ועד טיסה "רולים", "לופים" ועוד. יתקנא ויותר מכך: קצב עידכון המסך ג יב ונ זי במסגרת המשחק השחקן מגוייס בתור טייס | מסחרר - ב-160א/אז טוענים שהמשחק ---<-] עילית. כדי לעזור בדיכוי מהפכה שמנסים = מגיע ל-60 עידכוני מסך לשניה ואני מאמין צליל - 94% לחולל כוחות טרוריסטים. לרשות השחקן להם. למרות שבעין האנושית מסוגלת נין קה מעולה " טמתאימה עומדים מספר מטוסים. כל אחד בעל יכולות | להבחין רק בכשלושים עידכונים לשניה. | לקרבות האויר יים., בנוסף + לכך. שונות ולכל משימה יכול השחקן לבחור את הכל זז בצורה חלקה לגמרי כולל עדכוני ] יש קטעי ז יבור של הטייס. | ושל המטוס המועדף עליו: משחקן רגיל לשכיר- הנוף והאובייקטים השונים במשחק, גם מדו 0 1 ס, שמקריא א | חרב. הצלחה במשימה פירושה הכנסה כשמתקרבים אליהם ממש קרוב והם נהיים מטרות המשימה לפני כל של לב. ממש גדולים | , -- 0 | בפירוט נשאר רמ גל גו - 96% | תמיד גבוה רמת הקושי מאוזנת גו - וממש מרשים | שו לית ותם ודרגה. וי יש 2 במ לראות את | השלבים. גג שונים והאם קצת. | הפירוט של ו "ע 6 | מ י ש מהש שלב - 09 ₪ המטוסים ] השלישי ואילך תופס המשו תק | השונים במבט | תאוצה. ה מקרוב. | 7 אני לא רוצה אווך ו" 5% כ להרוס לכן 5 זפעולות הבלתי פוסקת, ‏ | אומר רק זאת - | ]| והאת ו ש - [ אני לא רוצה תו ₪ דיר ע 5 להרוס, מי סיום כל משימה. 0 - שיגיע לשלב האחרון יגלה | ציון כו ולל - הפתעה קטלנית שהופכת את : [- ל בעל למל 1 די [" חיוב ‏ | מ ק הזה שרח ו המת א מחשבים אישיים * מחשב ‏ + דא מסך + מדפסת במצב מצוין רק 600 ש"ח' מצוין לסטודנטים ולעיבוד תמלילים פשוט. ניתן לקניה רק חלק אחד. יניב לירון, טל. 08-340451. * למכירה מחשב 386% + 18א4 זיכרון דיסק 18א125 .ס.צו + ש"ח. אסף, 03-324175. * מחשב דא עם שני כוננים וא! זיכרון + מסך צבעוני + 562% משחקים. 500 ש"ח. חגי, 5-... * למכירה מדפסת סיכות בשליש המחיר! נועם, 545135- | 99 * טייפ גיבוי אין כני ספה למעוחקים מועתקים ולציוד גנוב! 5 מגה - 300 ש"ח. שוני הדיסקים מלאים במשחקים חדשים! אביאל, 9. (30 * למכירה במצב מדהים כחדש ‏ + 7 | משחקים. אורן, 09-453181. * למכירה ‏ .8.2.4 0כ3 פנסוניק במצב מצוץ + 10 | משחקים חדשים במיוחד. עידן, | 06-797832. * למכירה 320 במצב מצוין + 4 משחקים חדשים: איש | ההרס, ‏ ,6% ,כעמ151ד | ו עגסת ‏ קא שו זאג אא | במחיר מצחיק. עידן, 797832- 6 שני כוננים מסך 5%643 .8 .1 | כרטיס קול ₪0ק .8 .5. 2300 סגה * למכירה מגהדריב ‏ 2+2 משחקים ‏ + 2 גויסטקים | והכל באריזה מקורית. לאון וינשטין, טל. 926280709. * מעוניין להחליף שעון קסו מקורי חדש, עם מחשבון ועוד, בתמורה לקלטת גיים-גיר של | 200 ש"ח או זכוכית מגדלת. ג'מבו 250 מגה חדש בארזה עם אחרות | וקסטות במחיר מדהים. אליר]ן, 7.. * למכירה | %א4865 סאונד בלסטר ‏ 0א2 1], תוכנות מקוריות, כונן 144 וכונן 112 אוא4 וספרי הדרכה. תומר, 1 * למכירה !6:1 | אכ] 33 מגהרץ וזוג בלסטר. חן, 097-550733. * למכירה א3860 ואצזיכרון, גרשון, 08-567480. * למכירה 32% חדש + משחק, מגהדרייב עם משחקים | וגם צאאסש צאזאט60 | 0% לסופר נינטנדו. אבישי, 08-420608. * למכירה מגהדרייב עם 4 | משחקים, מתנה גיים-גיר עם 3 = משחקים הכל במצב מצוין. 850 | ש"ח. שלום יובל, 03-9667257. רמקולים | של סאונד | ואסא-6 מהירות כפולה, | 6 אמזפגאוא כאש50 והמשחקים: 2א1וא, כדורסל, כדורגל, מלך האריות ואלדין. גדי, 08-4138763 * למכירה דיסק קשיח, 260 מגה - 400 ש"ח, ודיסק קשיח במשחק * למכירה גיים-גיר עם משחק. 0 ש"ח. גיל, 09-503889. * מעוניין להחליף מגהדרייב 2 . 2 משחקים, = ללא ידיות ‏ + בתמורה לסטורן + 4 ידיות וד 4 משחקים. כמו כן מעונן להחליף את המשחק סיבריה שדג ואוד וש איו)ת )וא 506008 מורן פרידמן, טל. 09-697132. * למכירה גיים-גיר עם ‏ 4 משחקים, טרנספורמטור וקודים לאקסלנט, בהזדמנות. 0 ש"ח גמיש. אלון, 72-. * מגהדרייב + 3 ידיות + 5 משחקים ‏ + מתנה גיים-גיר. 0 ש"ח. שלום יובל, סל. | 03-9667257. | למכירה גיים-גיר + מתאם + ססג תיק + 5 משחקים הכל בפחות מחצי המחיר! אורן, 9928908- 4. * למכירה מגהדרייב 2 + 2 ג'ויסטיקים ‏ + 2 משחקים בשווי 300 ש"ח, באריזה המקורית כמו חדש! 799 ש"ח לאון, 09-926280. * למכירה מגהדרייב 2 155 + + ₪08015א פחך 0 שני ג'ויסטיקים. 580 ש"ח. עמית איתי, 06-942884. * למכירה מגהדר"ב ‏ == 7 משחקים ‏ + מתאם ‏ + ג'ויסטיק רגיל + ג'ויסטיק 6 | כפתורים. נוי, טל. 03-5249397. * מגהדרליב; << שמ | בשווי 350 ש"ח + ג'ויסטיק | | במחיר מציאה. למכירה סופר | | נינטנדו ‏ + שני משחקים משחקים ‏ + ג'ויסטיק. ניתן לרכוש קלטות בנפרד. מיכה, 03-5512815. | * למכירה מגה סי.די. עם חוברת | משחקים הוראות ועוד ‏ 5 ומגהדרייב עם ‏ 2 משחקים, הכל רק ב-12200 ש"ח. רועי חן, טל. 701971-04. מחשבים אישיים * למכירה המשחקים הבאים: פגיון הדמים ב-60 ש"ח, אי הקופים 2, ב-60 ש"ח, משימת המלך 6 ב-70 ש"ח והגובלינים 2 ב-60 ש"ח. כל המשחקים באריזתם המקורית. אור דותן, טל. 037-6760133. * למכירה משחקי אסטרטגיה חדשים: אסטרטגיות תעופה, אסטרטגיות | של משחתות, צוללות וקרבות ים. טל. | 000, סאזנו ‏ ג = אססוא ועוד. יואב קרן, טל. | במיאמי, אסטרטגיות צבאיות ומלחמות בין ארצות ‏ ,007 0קגט 2 פאטת, ונה פארק, 3 5]|אסכטא1זא, סים סיטי אסטרטגיות של שליטים מכל העולם אא בכל חודש אסטרטגיות חדשות מחו"ל! אלון גבאי, טל. 03-9644592. * מעונין| למכור משחקים חדשים | כמה ‏ ,]08 צ) תודדסתאתד תעשת ועוד. אלעד פורגש, טל. 93204937-03. * למכירה או החלפה המשחקים הבאים: 0 20%ג אה 0 | 7 -10%א פא ,אתםס .5א אחז שמא 6ודם חפט סק צח6 5585 ,19 אססס ועוד משחקים. יוסי אשוח, | טל. 06-946439. * למכירה הרבה משחקים חדשים לסעדי. וום כמו: 3 (/12זסאאצא ,סאאפתצא 108% ד הפסאש 4. * למכירה משחקי סי.די. כמו: אז 1/0571 ,ד8זוא , דפ5ספדטס שואזד פרקים 1, 2, ,7 61857 תחד ₪5 הת ]א פאזד 05 צדאזתקצם )1 תומר סולומון, טל. 07-272170. * למכירה כל משחק שתרצו על גבי סי. די. רום. משחקים חדשים ונדירים מחו"ל, ולבעלי מחשבים חזקים! אלון, טל. 12.. * מעוניין להחליף משחקים: גובלינים ‏ 2, לארי 3, רצת מבצע | "חמקן", "קרבות אוויר", במנהרת הזמן | ועוד, תמורת משחקים אחרים. אלון, 03-300634. * מעוניין לקנות/להחליף את > המשחק קינג קווסט 5 לסי. די 2088 , = ביי - | רום תמורת משחקים | 0 אשם, ,פוא = | 0 לקנות נינטנדו 8 ביט ט עם המון משחקים במתיר זול. אשר, 1.. למכירה קלטת גנסיס אלאדין במחיר 240 שיח בלבד. | קראוז ערן, טל. 4.. * מעונין לקנות את המשחקים הבאים: 2 414 .64511 לנינטנדו 85צז. רוזנפלד מני, טל. 04-371316. סגה מעונין לקנות את המשחק 0 א 0 ) אסןתתג רוזנפלד מנק טל. 04-371316. | לחת קודים * אני צריך שיעזרו לי במשחק 'סם ומקס", כיצד עוברים את הקרקס. בתמורה אני *כול של "מלך האריות". עודד אורון, טל. 5-. מעונין לעזור במשחקים: "האורגים", "יומו של הטנטיקל", "שולית המכשף". לוליק עמיר, טל. 6992326, או, 03-6040061. * לא מזמן ס"מתי את המשחק החדש בסידרת 'מסע ‏ בץ ככבים',י 4 צזזאש | גאזת, בגלל הקושי לפרסם טיפים למשחק, אני מציע בזה את עזרתי לכל התקועים והמיואשים! גיא אלדן, טל. 2. .ו 5 :5 מ ץש | לכבוד . פיצוצים - ת"ד 28110 ת"א [6 פרסא! את הא!דָאה הכ>ה, בחיןם, ו.רדוורו',ידרד.יר-דארויד ררדיווווווווורוריויווודה | רורוורוו:ר4)3ו,ווווהוורו4- ווו'.וווורו'ַווו'וווורווו- יווורוו,ו.ווווו.ו.'וווו.ו. *י'וואודיידידריררווורצו. *וווודייווורו'ו'וווצודירוו ידרו'י'ווווו'ווויוייויוווי 'ו.ווווווווווווווווווווו ווו3וו3..וו'וווווויווווו האם את/ה מנוי/ה? כן - לא (הקף/י בעיגול) | ילוו צידו ויו ותו וניוצ ית ו ו ג . " ₪ ספיק כדי | לתכנן לנו חו . שגעון חדש פשֶט פעולם " המח אטלסים ממוחשבים. הר חדש, אפילו 2 יכולת. הב;צוּע-של המי ותר ויותר אטלסיז ממוחשג עזרת האטלסים מוחשבים א ידע על +65 גלשה, מזג"וז יר ו ה מטבע, שפות, דתות, פתונים חשוניִם וכָּמו ההר- חגי אבוהה, הנהר % ארוך וכדומה אשנם גם אטל פָים, שנחמדים שו 4+ חי אקזוטנים רֶ ער לקבל | ד 6 1 2 1 2 / ו : 8 / / : . . : . .. 0 - > וגם (לאור 9 לגבול הישראֶלי. עי עשרים נקוות . חשובים בו 3 . טע שנשלח "קלמקום'"דורש מחשב % ומעלח, 2% = הפנימי (מְָמלי | > ; פגויים ₪ הדיסק יי כ = שם המשחק: 60% א ואי המכשיר: סאטורן שיחק: עופר אני מדבר בעיקר על הי משחקים כמו א15+ןא ו ) 7% ודמס ג .זט אתסאטח זז ובכן, עכשייו עם הופעת הסאטורן סוף סוף ניתן להנות מסגנון זה ברמה בפאנצ'ר דראגון זוכה השחקן לרכב על גב דרקון ולהלחם ביצורים מעופפים אחרים העומדים בדרכו. קטע הפתיחה בו מוצג המפגש של גיבור במשחק עם הדרקון שעובר אליו בירושה מלוחם אחר שנהרג בקרב. נראה פשוט מדהים וגורם לך לרצות להרים את הידית ולהתחיל לשחק מיד. המנוע הגרפי נראה דומה מאוד לזה שב-אתןח א 5846 או -60-1.06. השחקן שולט בדרקון ורוכבו שטסים קדימה. כיוון הטיסה הוא קבוע אך שטח המשחק הוא גדול יותר משטח גרפיקה = 920% המנוע הכרפי מגרה את האצבעות לצאת לפעולה. צליל - 92% המוסיקה המלווה את המשחק מוצלחת מאוד ויוצרת אוירה טובה. רמת משחק - 90% רמת הקושי מאוזנת, לא קל מדי אך גם לא קשה בצורה מתסכלת והתוצאה הוא משחק וכמות טוב עם אתגו גבוה. אודך חיים - 90% משחק שכיף לחזור אליו שוב ושוב. ציון כולל - 91% הסגנון אולי לא חדש, אבל בהחלט לא מאבד מקיסמו. ובהחלט, סוף סוף תתחושה אמיתית של מכונת וידאו גדולה סתם בבית מול הטלוויזיה. " שווה לזו שקיבלנו במכונות המשחק. המסך. כך שמתקבל הרושם של שליטה מוגבלת בכיוון הטיסה, למרות שבמציאות אין | זה כך. בנוסף לכך, יכול השחקן לשנות את הכיוון אליו מביט רוכב הדרקון וכך ליירט אובייקטים הנמצאים מצידו או מאחורי הדרקון. הגרפיקה כאן טובה עם עצמים גדולים ומפורטים ותנועה חלקה של הנוף והדמויות. האקשן הוא בלתי פוסק וכל הזמן | הזה, שהוא כבר ₪7 יש עצמים שצריך לירות בהם. ה"בוסים" בסוף כל שלב מרשימים במיוחד ודורשים מהשחקן לגלות את נקודות התורפה בהם צריך לנגוע. כל מי שאהב את 1 -" %] המשחקים שהזכרנו כבר פשוט חייב יי להנות בביתט מהס - אחרי קטע וידאו מרשיים מגיעים אל המשחק עצמו. כל מי ששיחק באחד ממשחקי שינובי במגהדרייב יזהה מיד את המשחק הזה. הגרפיקה כמובן שופרה, אך העקרון זהה על השחקן להנחות את דמותו של שינובי דרך מסכים דו מימדים שונים תוך התמודדות עם נינג ות ושאר מטרדים בדרכו לסיום כל שלב שם עליו להתמודד עם "בוס" אימתנל. כדי לעשות זאת מצוייד שינובי בסכינים שהוא מטיל על אויביו, וכן בחרב לקרבות מקרוב. בנוסף לכך ניתן להשתמש בקסמים שמגבירים את יכולתו של שינובל. התוצאה היא משחק:פעולה לא רע," אבל די נדוש. ציפינו לקצת יותר ממשחק 32-ביט. המשחק אמנם מאוד מהנה והגרפיקה די מרשימה, ודאי שהרבה יותר מזו שבגירסאות 6 הביט. הדמויות במשחק עברו תהליך "רוטוסקופ", (תהליך של צילום וצביעת דמויות אמיתיות לתוך המשחק), המקנה להן ריאליזם, אבל עדיין עקרון נשאר זהה ולא רותקתי אל המסך כמו שציפיתי שיקרה. שלא תבינו לא נכון. אין לי שוס דבר נגד משחקים דו-מימדיים, וטרם התמכרתי לחלוטין לגל החדש של המשחקים התלת- מימדים, אבל אןל עדיי חושב 3 . שצריכה לחיות קצת יותר מקוריו 1 ביט ל-32 ביט. זה לא מספיק וחדשניות העוברים במשחק. -% |[ רסו שם המשחק: אאפ ופסאזזז5 אזזז6 המכשיר: סאטורן שיחק: עופר לעדכן את הרמה הגרפית. למַרוָת זאת שינובי הוא משחק פעולה, טוב, אם טרם שבעתם ממשחקים מסוג זה במגהדרייב ואתם רוצים עוד ממה שאתם כבר מְכִיריָם ואוהבים, בתוספת גרפיקה וְצָלִיל משופרים אז המשחק הזה יכול להָיותּ בהחלט עבורכם. גרפיקה = 86% שינוי מהותי אין - אבל אי- אפשר אפילו להשוות לגירסאות 16-הביט הישנות. צליל - 86% כמו הגרפיקה גם הצליל. רמת משחק - 85% ותיקי הסידרה, מהמגהדרייב, יזהו אותו ויסתגלו ללא בעיות. אורך חיים - 90% משחק פעולה איכותי, שיחזיק אתכם מעל לממוצע. ציון כולל - 85% אותה הגברת בשינוי אדרת - שינובי נשאר שינובי. אז מה אם היפנים קוראים לו שין- שינובי"דן והאמריקאים מכנים אותו סתם שינובי ליג'ון? מחלקת המבצעים המיוחדים מחלקת המבצעים המיוחדים שלנו אירגנה לכם מבחר של משחקים, שיצאו לאחרונה לשוק, במחירים מאוד אטרקטיביים. אם תבדקו טוב, תגלו, שהעמוד הזה בלבד יכול לחסוך לכם כמה מאות שקלים. המשלוח במתנה שנת הלימודים התחילה וחבל לבזבז את הזמן בחנויות. אנחנו נשלח את המשחקים אליכם הביתה, בדואר רשום, במעטפת מגן. דמי האריזה והמשלוח - עלינו - חינם -- במתנה! וכמובן - שימו-לב למחירים המאוד זולים! חלק מהמחירים עוד יותר זולים למי שגם יש לו מנוי! ערכת ו|שזצז הרבה שאלו אותנו, מה המיוחד בערכה שאנחנו מוכרים לכם. התשובה פשוטה: הבונוס שלכם הוא בתוספת עיתונים למנוי הקיים. או מנוי קצרצר לחדשים... * מי שרוכש ערכה מלאה הכוללת מודם 0 מקבל 3 חודשי מנוי על פריק. המחיר: 3 תשלומים שווים של 133 ש"ח. * מי שרוכש רק את ערכת התקשורת, ללא מודם, מקבל 2 חודשי מנוי על פריק. המחיר: תשלום אחד של 99 ש"ח. הערכות יגיעו אליכם הביתה. 3 6 ה0)ם וו הזדמנות מיוחדת להשלים את ספריית המשחקים שלכם, עם 10 להיטים, כולם בגירסה המלאה, על-גבי תקליטורים! בין המשחקים שבעיסקה המיוחדת: א=ז אהסזפהטסא אסואט66א ,וו שזה6 שטזאהטס או 5'א60חכ ,5א60צ6 ,66 וה6וזסגז 5 6010 65אום | 06 הששו זוטושהו 0 ₪07 0אק אאצשאחטס * המחיר בחנויות: 239 ש"ח * המחיר לקוראי פריק: 185 ש"ח * המחיר למנויים בלבד: 179 ש"ח 2 [ההטסא גזחסט מבצע מיוחד לבעלי הפי.סי. - כולל ידית משחק - רק 9ו2 ש"ח (בחנויות המשחק לבד נמכר ב-249 ש"ח) א( "הכל הזמנות: הו סר- הכל | בו 3 ווה חדוווור וו לכבוד * שימו-לב: ניתן להזמין רק עותק אחד מכל משחק! מועדון "פריק" -- ת"ד 28110 המכירה היא ליחדים בלבד ולא לסוחרים או חנויות! 2 לצערנו לא ניתן לצלם את הטופס. חייבים לגזור תל אביב תלדאביב 61280 אותו! כמו"כן,. לא יתקבלו הזמנות בכרטיסי-אשראי. אני מעוניין להזמין את המשחקים הבאים, במבצע מיוחד לקוראי פריק. מצורף בזה צ'יק לפקודת ד"ר פי.סי., על-סך ...בש כולל מע"מ אריזה ומשלוח. שם המזמין: וו ֶָ ָ ורב רו הי אא 200070 כל ה יוה 00 70% ו 700 109 רו גי 110 ---- לו כו ו סמן א ליד כל משחק אותו אתה רוצה להזמין! * משחקי =חה/שם ה 5 על-גבי תקליטור/ים אחד: ( 6 |[9] 081 6ת60) + )נט300ק א1822[80% 5 ש"ח (במקום 39 בחנויות) (6 10078 8110ץ1/1 + 008סק 10008 5 ש"ח (במקום 39 בחנויות) (6 80וד 16 ]0 ₪186 9 ש"ח (במקום 65 בחנויות) ( 6 כז:6 מסוםהקות 0 6 866סק/ (12 משחקים) 5 ש"ח (במקום 49 בחנויות) ( 6 כן'6 מסותהקותס 6 סוק (10 משחקים) 5 ש"ח (במקום 49 בחנויות) ( 6 6281168 ]0 ₪0661006018 (1000 משחקים) ‏ 95 ש"ח (במקום 115 בחנויות) (6 6237108 416406/ זסק5 (200 משחקים) 9 ש"ח (במקום 99 בחנויות) ( 6 מסותגקנת 60 1200 שלבים, מפות ועוד 5 ש"ח (במקום 49 בחנויות) * משחקי תקליטור במארז תקליטור בלבד (=66 |םצום!): ( 6 ה310 םורת 120 6010081 9 ש"ח (6 608ם:/ל זס] [[3ה1 9 ש"ח (במקום 119 בחנויות) () 8% הט 5 ש"ח (6 01 180% 9 ש"ח * משחקי תקליטור במארז מלא (6 2 ןסא |גוזסוא -- כולל ידית משחק! 6 הד 186 01 ₪186 (6 !א -- מגיע על 3 תקליטורים (6 צ610011/ 31 חומוז6ך (6 1010300 - סימולטור טיסה מדהים ( 6 11 עסוזזה ו סג וא (6 ז13%0א ה0ס)זה 6 הג ]א- א 9 ש"ח (במקום 229 בחנויות) ( 6 603064 62 ]טס ץצ 676816 9 ש"ח (במקום 219 בחנויות). סופר הנחה למנויים והטבות כרגיל לכל הקוראים! = 6 ₪090 הו 1111 אגא 86 תו למנויים 99 ש"ח - לקוראים 105 ש"ח. 6 ש שוכ למנויים 129 ש"ח 08 5 ש"ח > 6 ווסזוטכן למנויים 59 ש"ח - לקוראים 65 ש"ח. כ [0ז1 מאוגכן למנויים 99 ש"ח - לקוראים 105 ! 4 . (6 3 אטגץ ק6וא למנויים 179 ש"ח = קוראי ים: | כ 6 | .01 וושז גוזצוטוו.| כולל דמויים למשחקים הכי חדשיםו - 0 ו - לק שש 5 מבצע ‏ |=דצד - שימו-לב: התשלו ערכה מלאה - כולל מודם 14.400 ! ערכת התחברות בלבד (ללא מודם) 9 ש"ח (במקום 249 בחנויות) 9 ש"ח (במקום 289 בחנויות) 9 ש"ח (במקום 229 בחנויות) 9 ש"ח (במקום 299 בחנויות) 9 ש"ח (במקום 199 בחנויות) 9 ש"ח ₪ 986 המחיר בחנויות: 199 ש"ח המחי ית: המחיר לקוראים: 135 ש"ח | -. - | 2 | [ ז; ח מחיר מיוחד למנויי פריק בלבד: 129 ש"ח מחיר מיוחד למנויי פריק בלבד: 99 ש"ח | 3 0 1 1 , שי "ש. 4 :. המחיר בחנויות: לא ידוע המחיר לקוראים: 65 ש"ח מחיר מיוחד למנויי פריק בלבד: 59 ש"ח המחיר בחנויות: 159 ש"ח 0 לקוראים: 105 ש"ח חיר מיוחד למנויי פריק בלבד: 99 ש"ח | המבצעים בעמוד זה מוגבלים לעותק ו כ לא ניתן להעביר את הזכות לשכנים, חברים, 44-6404077 > | עדיין <על. המשחא ‏ הזה...ספרו עורבדּה חשובה, שאולי עדיין לא פורסמה בפרי >|שועכשיו - אחהי כל ההבטחןת, אם לאִי>שמתם לב, הגיע חודש או > טופ" הגדול החודש בו למסופים הביתים! מאת: 4 '/." / שק 2% --ל אומבט 3 כבש את. אולמוּת הוידאו שועלי . .=רבות מחלגצ? ה ה 10 5 את /. כ" . חול למען האמת; פריקים ‏ רבים די פמורטל אומבט 3";תחרו - 20 "לוחמים שרה"<: בישראל, := לכםס "צפויים" עודי ע החאכזו ממנו. | המשחק ‏ לא >ענה ‏ על <ותיקים!.. תמצאו . כאן<את. כל הלוחמים ‏ > קודים לחודייםי פוות- הרבות "שתלו ‏ בו" החודש, כפי.. = מהמשחק "הראשון, "הטנ ועוד"7':חדשים *<, % <- << * 4 וליו יש ₪ ב תס אוחעים היטב,. הוא. הגע ,למסופ, = מק- שלא. דע . זאת, שקה את .-תפפוקים/ נש = א 2" המשחק הביתלים. הישנים שאצלו בית! לכל אחד מהלוחמים 5" "79 70 ונת ויליאמס,: מפתחת ‏ המשחק,: הסבה.. יש מבחר תנועות <מכל הסוגים,. בהיוק. כמוּ או לסופר"נינטנדו," מגהדרייב, לגיים "בו " בעבר: פט[ד ]םי >מ ]ג ]אאא "7 רעפ לוו גיר- חברת. סוני הפשה את -הזכויות . זפ ]= תנועות. סופננות?.ותנועות <. 5% - 92% 2" לפותוח בלעדי של גירסת-32-הביט, למשך. .. מלוחדות. ;רגילות. ביצוץ . התנועות ‏ יעשה . . הדמויות. צולמו והוטשו ג 2 ה ולכן, בעלי הסאטורן וה30"7 יאלצו " בצורה דומה לזו שבמכונות הוידאו (אם" " מרהיבה. האנימציה"של 2 / להתאפק ולהתאזר בהרבף: מאוד. סבלנות,. .יש לכּם. כבר. ניסיון. .6 הפריקים. המתחילים ,. .. חלקה. ונקיה. כל הדמויו סביר להניח, שעד"אז כבר תצא לשוק ** יוכלו: להתאמן ברמות"הקושי הקלות יותר" "7" כלומר הותיקות , עברו ל | מהדורת המשחק. הרפיעית .של . מורטל. .. בהתתל ה 42 = | פלסטי; 0 קימנט. כן. אם לא"ידעתם, גירסה זו" כבר , חדשים ב . מצאת בשלבי פיתוח! בעלי הפי סי יצטרכו= > <<" אודים<סודיים?<<<=<* 3 % להמתין. הק .עוד חודש, בשמן הזה מומלץ פוב אומבט הוא: משתק. של =<אודים. | צליל - 5% . לה -לרכוש פנטיום"-עם ‏ כל "התוספות"". במשחקי"יש. קרוב לעשחים קודים "שונים, . = .. "-מוסיקת הרקע טובה. ותורמ" "'ן האפשריות... המבטיחים תמריץ תוסס: לאקשן.. אם אתם + > הרבה לאווירת המשחק. מאוד, שי ה האפקטים נקיים: - = זברוחיס:" - | . 5 מה אנחנו מ .<> שם המשחק, לא?.של ה % 4 % צ לוו יש / / ואצבע ל >, לא נט בו ר'ם:. > 0 | . , - - 5 - == ורז ת של משחקי הוידאו למסופי | וסבות המרשימו חברת אא8, הידועה בהסבות ה מעניינים לניאו-גיאו. חבל רק. | הטלויזיה, עומדת לשחרר כמה משחקים מאוד קפריכי | שהמסוף וא לינ יקר וכל-כך רחוק מהשג ידם של רוב הפריקים בארץ' | שם המשחק: )"אפ ₪8 0ח5ו פ.זתס ו המכשיר: ניאו גיאו שיחק: אופיר אמיצי וגיבורי העולם זוכים לסיבוב רביעי על הניאו- גיאו. למעשה, המשחק הזה בא לתקן כמה מהחסרונות של המשחק השליששי בסידרה. באופן מפתיע, המשחק דוקא דומה יותר ל א אס 510 6/1 מאשר , לקודמו... זה לא בגלל הגרפיקה אלא בגלל ממשחק | השליטה בדמויות, שמבוסס על ארבעה כפתורים, שניים לבעיטות ושניים לאגרופים, כאשר שילוב של כל הארבעה יכול להיות קטלני למדי. טוב, אז מלבד כמה שיפוצי באגים, יש כאן גם תנועות חדשות כמו חבטת המוות ב צליל - 90% רמת משחק - 95% המטורפת ועוד. גדולתו של המשחק, מלבד גרפיקה וצליל איכותיים, היא בדיוק הרב, במבחר העצום והשליטה המופלאה בכל לוחם. 16 לוחמים, המון תנועות, כולל חסימות מרשימות באויר, אפשרות דש לשני שחקנים יְ ובסך הכל 6 מגה של אקשן נטו, מבטיחים הנאה לכל חובבי הסידרה. מאחר ודי סביר שאין לכם בבית ניאו-גיאו, תוכלו למצוא את המשחק באולמות הוידאו. למיטב ידיעתנו הוא עדיין לא נפוץ באולמות, אבל ודאי יגיע לשם בקרוב. ג ור וי שי ציון כולל - 94% שם המשחק: אפג.זא [אש8 א המכשיר: ניאו גיאו שיחק: אופיר קאבוקי המשחק היה קלש הוא מקבל מנוע משחק יותר פייר מכות, המשחק היה שנראה | הרבה יותר מרהיב, | מהנה! נשמע טוב | הגרפיקה של אבל ל המשחק עשויה מאכזב בכל מה שקשור למשחק עצמו. במשחק ישנם שמונה לוחמים, בסגנון של סרטים מצויירים, עם אנימציה חלקה ויפה. האפקטים המצוידים בכלי-נשק הקוליים גם הם מצויינים ובקסמים, בנוסף למבחר ומגוונים מאוד. של תנועות רגילות. הבעיה, | כנהוג במשחקי הניאו-גיאו, שלחלק מהלוחמים יש הוא מפוצץ את הקלטת עוצמה : | שלו ביותר חזקה מ-200 מגה של בהרבה אקשן. חבל רק משל ₪] שכאן הכל יריביהם. | מתבזבז על התוצאה, הגרפיקה והצליל משחק ל ופחות על הוגן. אם המשחק עצמו. גרפיקה - 95% ו ו וני הכוב צליל - 95% [ . ציון כולל - 80% רמת משחק > 80% נן, זו לא טעות. בעצם מי שעוקב אחרי המדור שלנו, "אוטוטו", יודע שאיש הברזל הגיץ למסך הקטן והצבעוני של הגיים-גיר. לגבי בעלי הגיים-גיר זוהי הזדמנוח היסטורית להנות מאחד הלהיטים הגדולים ביותר בהיסטוריה של משחקי הטלויזיה. מול מגהמן נוצבים 4 רובוטים משוכללים: א וא-וא 1 א, -510₪%5 אגוא, א14א-48 51 ראגוא-10111א8. אם זהו המפגש הראשון שלכם עם איש הברזל, כדאי לכם להתחיל את המשחק דווקא | מול אוא 5105 כי הוא עמחד * עמדת"יד * עבודת-יד * עבודת-יד * עבודת"יד * עבודת"יד * * !ורודהו-וד * וורודוזיוד * וורודודיוד * וורודרזיוד * וורודוו"וד * |וורודרי"יוד . הווש הכי חלש וקל להבסה. כולם. אם אינכם יודעים שליחיו של דוקטור וילי הרשע. שחורש מזימות נגד האנושות. מגה מן מצוייד היטב, במבחר כלי-נשק, שיעזרו לו במלחמה נגד כל הנודניקים הקטנים ובסוף מול הבוסים הגדולים. בסך הכל - משחק חובה לחובבי הסידרה בכלל, אבל בפרט לכל מי שלא שיחק אח מגהמן בעבר. להזכירכם - בחודש הבא יצא מגהמן סופר חדש - 3% הו וא ₪ 8 8 שלפש שור לאח גרפיקה - 859% צליל - 80% רמת משחק - 84% אורך חיים - 87% ציון כולל - 86% לק ולו ] המכשיר: סופר גיים-בוי ₪ ל'חקה; אפרת | לוק כמ ו עא 5160105 601% .11551 מדובר = נשני משחקונים משנות שמונים, סופר עתיקים, פשוטים ואולטרא - וגא וש ו *+ עבודת"יד * ממכרים, שהוסבו לסופר גיים בוי של נינטנדו. עיקר הצבע והגרפיקה נמצאים לא במשחק אלא בשוליים היחודיים לסופר גיים בוי. העיקרון פשוט: לנווט ספינה בין ג'וקים ולרסס אותם. התוצאה: ממכרת! גרפיקה - 75% צליל - 75% רמת משחק - 70% אורך חיים = 85% ציון כולל - 80% טבודת-יד ו 0 עבודת-יד * ! - הוה גגשוו . ו הסייד * סבור * עבודת"יד 4 ד * עבודת-יד המכשיר: גיים"גיר שיחק: אופיר פאנטום 2040 היה משחק מוצלח למדי על מסופי 16 הביט של סגה ונינטנדו כאחד. על סופר נינטנדו הוא אפילו היה להיט. אלא, שהירידה אל הגיים גיר כנראה פגמה בברק המקורי שלו. לא - זה לא משחק זוועתי שצריך להזהר ולהתרחק ממנו. שה פשוט לא המשחק האיכותי שנוצר בעבר במעבדות המשחקים "הדי : עבודת-יד * 2 +וודיד 9 עבודת-יד * עבודת-יד * ט * עבודת"יך * / בודת-ידך * * עבודת"יו הי של חברת ויאקום ניוררמדיה המשחק משלב הרפתקאה | ופעולה, כאשר הפאנטום מצויד במבחר ממוצע של תנועות, הנשלטות בצורה טובה מאוד. אז תזכרו - זה לא כמו גירסת המגהדרייב, אבל בהחלט משחק טובי ; ו יצ ?"יר - 3... גרפיקה = 75% צליל - 60% רמת משחק - 85% אורך חיים - 80% ציון כולל - 77% ודת"יד * עבודת"יד * עבודת"יד * עבודת"יד * עבודת-יד * עבודת-יד * עבודת"יד * עבודת שי הו | בוש שו ב | ג בונוק ש י ג וב נוצ ו ו ו טרודתח-יד ' 8 40105 5 סה !!!60 = וססווו המכשיר: סופר גיים"בוי שיחקה: אפרת שני דברים צריך לומר כבר בהתחלה: ראשית, מדובר בשני משחקונים שונים. שנית, אלו משחקים עתיקים מעידן האטארי טל עולהי שנות השבעים ותת שנות השמונים! מישהו בנינטנדו הרגיש שמגיע למשחקי היהירות האלו לקום לתחיה קצרה. / עבודת-יד . עבודת ו 2 + עבודת-יד * ע ו התוצאה פשוטה: שני משחקי יריות פשוטים מאוד, עם שליטה מאוד לא מתוחכמתו גרפיקה בינונית, צליל ממוצע וכיף נטו, שלא נגמר' 86 =רירבי ירי 4.1 4 - חברת אלקטרוניק ארטס לא חסכה מאמצים כדי לרכוש את הזכושת למשחקי אליפות העולם ברוגבי, שנערכו לפני כמה חודשים בדרום אפריקה. רוגבי, הוא קרוב משפחה מאוד קרוב לכדורגל האמריקאי. ההבדל הבולט ביותר לעין זה תלבושת השחקנים. בכדורגל האמריקאי, לכל שחקן יש חליפת מגן וקסדה, שמרפדים היטב את הגוף. ברוגבי, השחקנים לובשים בגדי ספורט רגילים, כמו בכל ענפי הכדור האחרים. מטרת המשחק פשוטה, להעביר את הכדור, דרך שטח היריב, לתוך אזור ה-א /10%6100. הביצוע כבר קשה הרבה יותר, דורש הרבה מאוד תחכום ובקיאות באסטרטגיות של המשחק. לזכותו של המשחק עצמו יאמר, שכמו בכל המשחקים של אלקטרוניק ארטס, הוא מאוד מציאותי, מלווה באנימציה איכותית, דיבור עם דברי פרשנות טובים, יש בו 5 אפשרויות משחק שונות והעיקר: כל הנבחרות וכל השחקנים שהשתתפו השנה באליפות העולם אגב, זה אחד ממשחקי הרוגבי היחידים, בכל מסופי המשחק, עלו ידוע בקרב חברי המערכת. לא שאין משחקי רוגבי ממוחשבים, הם מעטים ולא שווים שנזכיר אותם. שני משחקי מרוצים משגעים בימים אלו את הפריקים ברחבי העולם: האסדצג כ ו-15ז₪ 7 השבוע, נכנס למירוץ משחק שלישי, מבית היוצר של חברה איטלקית בשם גראפיטי. המשחק נקרא 5685158 ובמבט ראשון הוא נראה כמו העתק של פם) = סקז בהבדל אחד: הוא נועד לרוץ על מחשבי פי.סי. 48602 (מומלץ פנטיום 90) עם מינימום שבמינימום 8 מגה זיכרון פנימי! למשחק יש 6 מסלולים, אותם ניתן לראות ברמות גרפיקה שונות, בהתאם לעוצמת המחשב. המכוניות, פורשה, פרארי וכדומה, מתנהגות יפה על הכביש למרות שאין ביניהן הבדלים משמעותיים. מתכנני המשחק, לפחות לפי טענתם, לא ניסו ליצור סימולטור נהיגה אלא משחק מירוצים בסגנון מכונות הוידאו הגדולות. בדיוק מאותה הסיבה, ניתן לקשר כמה מחשבים, ברשת או במודמים, למרוץ ראש בראש מלהיב. כפי שאתם רואים, המשחק מלווה בגרפיקה תלת-מימדית מרשימה על רקע נופים, שכנראה מאפיינים את איטליה. בכלל, אם אינכם יודעים, האיטלקים נחשבים לנהגים מטורפים וזה בהחלט בא לידי ביטוי באופי של המשחק... סתם! 5 א והעזאו/ מי שרוצה, יכול להסתכל על המשחק הזה כמו על האח הצעיר של משחקי פורמולה 1 מבית ענקית המשחקים - מיקרופרוּז. המשחק נותן תשובה למשחקי קרטינג שכבר נמצאים בשוק. במבט ראשון זהו משחק מירוצים תלת-מימדי. במבט שני ומקרוב, זהו משחק מלהיב, פחות רציני מסידרת מרוצי פורמולה 1 וכל הגראנד-פרי למיניהם. מטרת המשחק לשעשע, לגרום הנאה בלי צורך בשליטה מתוחכמת במכונית. הגרפיקה של המשחק מדהימה, עם המון זוויות ראיה. בעצם יש פה את כל הזוויות האפשריות חוץ מאשר מתחת לכביש עצמו... כצפוי, המשחק דורש מחשבי 486 ומעלה, כונן תקליטור מהיר, הרבה מאוד זכרון וכל תוספת אחרת שתופסת.. בוא באש ה 7 יריו ו 9 : . . . 4 ְּ סר רול!יז! הט הזיזיה ו 0 שפשר לותר על הפתיחה הותיקה עם 2 טון אפש . , | הקלישאות: הוא לא ציפור, הוא לא מטוס, באטמז' טוב. אז לא ו*תרנו על הפתיחה החגיגית הזו. מלבד העובדה, שבאטמן בא בעיקבות אחד הסרטים החמים של הקיץ, עם הפקת קולנוע סופר יוקרתית, יש לו הציע כמה דברים מעניינים סתם בתור ' שא לא סופרמן וגם לא ספיידרמן - הוא וְּ . נאטמן לנצח צולם באולפנים החדשים של ."] אקליים. אולפנים אלו נחשבים לכל : משוכללים, שהשתמשו בהם לצורך -- של כמה פעלולים ואפקטים -- הקולנוע. כידוע, בדרך כלל זה קורה - - המשחק משתמש בחומר מהסרט ולא >רט מנצל את עוצמת חברת המשחקים! ט הקולנוע שובר קופות. האם משחק ישבור את מסוף המשחק שלכם? 0 א]ךא סופור נינטנדו ומגהדרייב : אופיון ובנץ שם המשחק: אק | % , (טולרן ק בעל אופי אחר. זהו כמעט אותו המשחק לשני מסופי 16 הביט של סגה ונינטנדו. בשניהם נראה, שאקליים מתחה את המסופים לרמת ביצועים גבוהה בהרבה מהממוצע. התוצאה - משחק חובה. גרפיקה - 93% > הדמויות צולמו ורוטשו, בדיוק : באותה הטכניקה בה עשו את" מורטל קומבט 3. תאמינו או לא - הדוגמנים לדמויות היו הפעלולנים המקוריים של סרט הקולנוע! תוסיפו רקעים מרהיבים ויש לכם גרפיקה סופר איכותית ! <> צליל - 85% לא הכי מוצלח למוסיקה. ל הסרט. לפחות האפקטי, > העובדה החשובה השניה - שהמשחק פשוט מהנה. כיף לשחק אותו. אפשר לשחק לבד או בזוגות, כאשר פריק אחד נכנס לכנפיים של באטמן והשני הופך למטרה, כלומר לרובין או כל אחד מששת הרשעים האחרים במשחק. העובדה השלישית, שיש כאן המון דברים לעשות. המשחק גדול מימדים, מפוצץ בכל חיזוקי הכוח האפשריים. לכל דמות יש תנועות וסגנון לחימה אישי, כלי"נשק 6 כמו במשחקים רבים, שוצאים ו 6 למספר מסופי משחק, גם כאן 1 ל מל" משמעותלים בין גירסת המגהדרייב ו . הסופר נינטנדו. ההבדלים - | בגלל פער הביצועים של א וש אבל לא בגלל תכנות שונה | 4 4 5 בכל ום יוצא לשוק משחק מכות עם סגנו בדמויות. וגם כאשר זה כבר קורה, לא תמיד החידוש לוחמים, שכל אחד =" מהם מצוייד בכלי-נשו . אימתניים ושרירים = בעובי של שוורצנגר. = לכל לוחם יש כתשע " . תנועות אישיות, כולל ]| 5 יכולת חזקה לחסום - 0 זאסת גת הוא משחק מכות, שהחידוש העיקרי בו הוא ממשק השליטה בלוחמים. אם בכל המשחקים שאתם מכירים, או לפחות ברובם, מו : צריך להתקרב אל חסרונו הגדול של | היריב ולהתחיל כאפסזאסק םא = ללחוץ על כל מינ: | 0 פבירשת ו כפתורים. שאץ לו כל מע בשילובים שונים ומשונים, כדי שמשהו יקרה | תוספות בסגנון של מורטל קומבט.. , על המסך, אז כאן זה קצת אחרת. במשחק = אין כאן קודים שמתסיסים את האקע | הזה עדייץ צריך כאן לונ ו להתקרב ליריב ואז במש ללחוץ. על כפתור זה או אחר בידית המשחק ו... לעשות צירופי תנועות על כפתורי התנועה והכיוון: למעלה, למטה, ימינה, שמאלה וכדומה. השיטה הזו דורשת לא רק מיומנות, אלא בעיקר תרגול וסבלנות. הסיבה, ההגיונית, שזה פשוט הפוך ממשחקי מכות אחרים. אבל אחרי שתתרגלו, תגלו שהידית מגיבה ממש טוב ללחיצות שלכם / ואז המשחק הופך % . למאוד מהנה. המשחק עצמו יְ מתנהל תחת אווירה של עולם דימיוני המוכר מסרטי קולנוע בסגנון של קונאן הברברי. יש כאן 7 מססוא 68505 5 אפשר לערוך ממש ליגה של שנ ונ - ] פריקים. אי אפשר לשחק כל השמונל = במקביל, אלא זוגות זוגות - חן ולמרות הכ למהלן: ביזארניה היא מדינה דימיונית, שזה עתה השתחררה מהעול הכבד של השלטון הרוסי-קומוניסטי דיקטטורי. לא עוד מדינה דמוקרטית של | מפלגה אחת. לא עוד מפלגת העם - זאדנוסט. נמשחק, שאגב מיועד לפחות לשני פריקים, "רת 05]/ 5 שי 1.9 )ןשוא מתמחה מאוד יחידי: יריות על רקע , צולמות. אין טיפת אנימציה - *- הם התחילו בזה עם .006 וא א ץ) וממשיכים להוציא עוד ועוד "] משחקים, עם אותו מנוע ] גרפי, אותו ממשק ורק משחק יריות נוסף מבית 655 14558 אה6וחשווה יע גם ל"0פ3 תפריט שחוזר על עצמו בהצנחהי אחך המשחקים הראשונים שיצאו ל-0פ3 היה ס=דפו/ד. משחק בסגנון שעשועני הטלויזיה ששילב חידוני מריוויה והומור מטורף. נגויו ור ותוור.:. יש 5 מתמודדים שמתחרים אחד נגד השני במטרה להגשים את החלום הקפיטליסטי - זכיה בהרבה כסף. במשחק יש 5 סיבובים, שכל אחד בוחן יכולות וידיעות שונות: פתירת פאזלים, שאלות טריוויה, משחקי חשיבה גרפיים ומוסיקאליים, תשבצים ועוד. מכאן אתם 4 /₪]] יכולים להסיק, שהמשחק עם סיפור חדש ודמויות אחרות. הסיפור הנוכחי מתרחש, כמובן בחלל. ה בעבר למחשבי הפיסי. והוא בדר ממסופי המשחק החדשים. אין בו ושום רענון. חבל רק, שהשליטה באקדח כמו גם בידית המשחק ירודה ביותר ופוגמת בהנאה' משחק יצא ך לעוד כמה שום חידוש שם המש ימשחק: 051 המכשיר "7 1 ומגו? שיחק: עומר "קה<. מש : די מיועד לדוברי אנגלית הומור מעוות. לם חוש עיצוב תפאורה מקסים עם קטעי וידאו מעולים. צליל - 95% - שילוב מרטיט של גיטרה חשמלית ותופים! דיבור ₪ מעולה, מוסיקה נפלאה. חבל = שהיא קצת חוזרת על עצמה. = > רמת משחק - 85% = אין ענין בשליטה - יש עמן = > בידע, אנגלית והומוה. = = אורך חיים - 70% = אחרי פעם פעמיים מאבדים. | את הענין! ₪ ציון כולל - 80% - לבעלי הומור מעוות בלבד! = > 4 2. -< שם המשחק: 6דאזץ 5705 המכשיר: 300 שייחק: עומר וצו א"י ה = = = שו - ₪ )| -₪ א ₪ ₪ א ₪ | הת = ₪ל]/4ָ8ָ/8 0 )| - | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א | | ה ₪ ₪ ₪ ₪... ₪ ₪ ₪ ₪ | ש ]- 6 ו ו ו א ה ה ו *י"" - ₪ | : ₪ :| ₪ ₪ ו ₪ א א וש ₪ ב ו" ₪2 .₪ ₪5 א ₪ א א< א 7 . ומ 22 ₪ ₪ ₪ ₪ א . א 8 ה₪ א<2: יש % ₪ א אא ₪5 5 ₪ ה .. | ₪ ₪ ₪ 8. ה 558 5 א 8 - ₪ ₪ א ₪ 5 . - ₪ א 9 9 -. | ₪ ₪ .ג את ה ה ₪ 8 שש לא - ₪ ₪ ה ה. "מ א א א א את א ו א הח א ה ₪ ₪. . ₪ ₪( ₪ ₪ ₪< ₪ ₪ 9 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 0 0 מספר חודשים דיווחנו | -] מאת: מארק רוזנמן בלגן של ביטים עולם משחקי הטלויזיה נמצא כיום באחד משיאי הטרוף הגדולים ביותר שלו. כמעט כל כמה חודשים אנו ממהרים לספר לכם על מסוף חדש, עם. עוד ביטים ועוד עוצמה. שטרם נודע כמותה בעבר. עד סוף השנה האזרחית 95, בשוק אמורים לשרוץ מספר רב של מערכות משחק 32"ביט ומעלה ובהן הסאטורן (סגה), 10%ד ד5צצג 1 (סוני), יגואר (אטארי), פיפין (מקינטוש-בנדאי). אולטרא-64 (נינטנדו). ובמקביל כבר יצאו ההכרזות על המרקיורי (סגה), 2 אסזד דפצג.1ע, ויגואר 2! ואם זה לא מספיק, גם מחשבי הפי.סי. קיבלו זריקת-מרץ כמסוף משחק מאוד משוכלל. לתוך המערבולת הזו, נינטנדו: הכניסה מסוף משחק חדש, שאינו נייד כמו הגיים-בוי, אבל גם אינו זקוק למסך הטלויזיה שבאמצע הסלון: זהו מסוף משחק שולחני... יפה באדום ב-'ו₪0 זג!דרךדאזצ כבד ומגושם מכדי לשאת אותו ממקום 5 כאשר חושבים על זה, אי אפשר לטייל איתו ברחוב, כמו הרבה פריקים עושים עם הגיים-בוי שלהם, כי הוא מנטרל את | משחקי כרגע עדיין איץ לוירטואל-בוי שנאי וזה ב לכם בקצרה על הגיים-בוי החדש של נינטנדו דחוצ. למעשה מדובר במסוף משחק חדש לחלוטין, שחוץ מדימיון כלשהו בשם. אין לו שום קשר לגיים-בוי! השפעות הסביבה לחלוטין. = | לוירטואל-בוי יש משקפיים, שנראות כמו משקפת צלילה גדולה. 4 משקפת זו מתאימה בגודלה גם לאדם מבוגר שמרכיב משקפיים = . ומגדל זקן. כל אחת מעדשות המשקפת היא מסך נפרד, המשדה תמונה בזווית שונהּ ב-7 מעלות מהשניה. בצורה זו המוח שלנו: מתרגם את שתי *%- השונות שכל עין קולטת, לתמונה " אחת תלת-מימדית. המסך הקריסטלי שחור והתמונה מופיעה " /* עליו בגווני אדום בלבד. בגלל שמדובר בעיבוד תמונות תלתה 2 מימדי. הוירטואל-בוי חייב מנוע חזק 2 הוא מצוייד במעבד . 156 מהיר 32-ביט. / יכול להיות, שיש ביניכם כאלה, -שסבורים, שאם כבר > לרכוש <" מסוף חדש, אז כדאי להשקיע במסוף צבעוני,. שמתחבר 1% ל לטלויזיה בלי הרבה חוכמות. לאלה אפשר לומר רק כמה מולום: > /, הוירטואל-בוי אינו מנסה להתחרות בשוק משחקי הטלויזיה:" . הרגילים. ראשית, מחירו כמחצית מזה של כל מסוף טלוי יזיה. > ,. שנית, יש לו אופי גרפי אחר לגמרי. התמונה בו היא תלת 5 .". מימדית אמיתית. בטלויזיה ניתן ליצור אשליה תלת 5 ₪ קד אבל המסך נותר שטוח ודו-מימדל. 0" לכן הוא משדר לשתי העיניים את אותה התמונה ו וזה מה שהמוח שלנו קולט ומבין. הוירטואל-בוי משדר תמונות. " שונות לכל עין כמו בקסדות של המציאות המדומה. להבדיל מאותן קסדות של המציאות המדומה, לוירסואל-בוי אין:. חיישנים, שעוקבים אחר תנועת הגוף שלנו. הוא מיוצר לש ")ו : על ידי חצובה והשליטה במשחק נעשית על ידי ידית ג משחק ‏ | רגילה ה 9% . החמישיה הפותחת -" 9 כדי לגבות את הצלחת המכשיר החדש. נינטנדו הוציאה ל 2 חמישה משחקים. ותיקי פריק זוכרים את הסקירות ' ' . באוטוטו. למי ששכח, למי. שעוד לא נולד. אז הנה: תזבורת. . ה קצרה. לפני כן הבהרה נוספת: הוירטואל-בוי נמכּר. ו ₪ בערך ב-550 ש"ח. מחירי המשחקים נעים בין / והכי חשוב: הוירטואל-בוי אינו מתחבר. לחשמל. | באמצעות 6 סוללות רגילות, שנגמרות אחרי 5 4 שעו חשבון, ש-6 סוללות א כמה עשרות קל אָאוע" אשד והפחס 8' ₪ אא מי יעשה את הסיפתח למסוף חדש נ נלנטנדו" ל בכבודו ובעצמו - מאריו? וכמוב ה פשו יו שבפתיחה. החגיגית. הזו לע ינכחו לואזיג': הנסיכה: דונקרל 2% 2 יומין, מעידן הנינטנדו 8"ביט, שהוקם לתחיה עבור הוירטואל- בוי. במשחק אפשר אפילו לשחק טניס . שר המחשב שולט על בן-הזוג שלכם. גחו פב עד כמה שזה אפשרי בתמונה דו-מימידת' על. נייך '4 שו מודפס. בגרפיקה התלת-מימדית, בעומק המגרש ובעושר הצירטוני" שאפשר להפיק מסתם אדום על גבי רקע שחורי 6157 410 ה 8 המשחק הזה "ץ הוא פרי יצירתו של שיגירו מיאמוטו. מל האחרונים אחרי הפרסום שלנו מתוך הספר "סוף המשחקי, על ההיסטוריה של נינטנדו, יודע שזהו האיש החזק - ניותר בנינטנדו והאחראי להצלחה של החברה. הוא בעצסך האר ! 2% ה רוי הרוחני של מאריו וחבריו. גם המשחק הזה, כמו משחק 'ס, הוא בעצס שיחזור של משחק עתיק יומין מעידן 8 הב ט - האחים מאריוי ההבדל בין מאריו 2 של הנינטנדו הישן לזה של הוירטואלדבו תנועה נעשית לתוך עומק המסך! לא רק ימינה שמאלה, | ולוו -.] ולמעלה"למט . , שו טה. גם המשטחים כאן הולכים לתוך העומק וזה רו שנאז ה | ה יי - בהחקלט ו . , "שה, שיצא לוירטואל-בוי + פאוק 16ד641.406 זהו אולי לא משחק הפינבול הטוב ביותר שראיתם בחיים שלכם, אבל הוא בהחלט נראה מאוד מעניין תלת-מימדי. (כמה פעמים שעקב בחודשים ידרשים מאוד. למעשה, זהו המשחק הטוב ביותר מבין עם 5 שולחנות : שמרחפים בחלל ". 7 ₪8 . ₪ ' 0-ו ₪ << ₪ ₪ ש"קש ש | צריך. להגיד. "תלה- ונלת מימדי זהו המשחק 00 |פז מקפיץ שיצא ן 1 << .12 ו ₪ לויטרואל-בוי --7- וש וש > | ו ה הכי מדהים 0 . | , | / ף /| אבל כאשך 1 | 0% מדובר. במשחק 8 ": מכות ‏ תלת- | מימדי ואגר 1 אגרוף (/ ברזל טס ישר בין. העיניים שלכם, אין ספק | ְ ייר שתמצמצו ו , י"ש | ל : ותקפצו מהכיסא בספיד. מהבחינה הזו, זהו המשחק הכ מדהים > ] 2 בשוק. מלבד זאת, מדובר במשחק מכות. שאולי יזכיך = = | : 7 מכם את "מתקפת הרובוטים". צריך קצת להטתגל ". : | ש . ' - : . [ : ] . טה התלת-מימדית ברובוט הענק, אבל אחריכך זה כיף := אמיתי. 0 ה גוג ספה 0 המשחק החלש 3 רושיי ה .ה ."1 ביותר שיצא 0 080000 0ה לוירטואל בול 0 זהו משחק יריות בחלל, בסגנון של 08% ד עם גרפיקה פוליגונית, שהולכת לאיבוד על המסך השחור. הכל נראה כל כך מרוח ומבלב את זה! אם א תדאגו לא לר - "ו ש חל ו = 8 - / | 9 . ₪ 4 המתכנתים לחשוף את עוצמתו חרות מול מסופ ו התחרות ו ליו של מציאות מדומה ובאט : : | היגואר- כמעט מוכנת לשייוק), אבל 2 ₪ ₪ ' . . 25 4 ₪ 7 / | ₪." - /: . 3 / 7 | 4 ' 0 ₪ .0 ְ . / שי ₪ ₪ ₪ ּּ -₪ - 1 משלב בין משחק תפקידים לפעולה ומאוד פופולארי בקרב חובבי מבוכים ודרקונים. דיסני לא מוותרים על ההצלחה של מלך האריות. / ג 8 ו- / - לאחרונה נחתם הסכם בין דיסני לחברת גו [שצ; ] ליצור משחקים לפי סי. ומסופי ה-16 ביט 1 | קונאמי מנסה את מזלה לאחרונה שגיבוריהם יהיו פומבה וטלמון, חברים של סימבה! במשחקי ספורט. הפעם, כבר לפי שם, ברור שמדובר במשחק כדורסל. מה שלא ברור, שהוא מיועד בינתיים רק לסופר נינטנדו. "תחת ירח קטלני" היה מחלוצי המשחקים בסגנון הקולנוע האינטראקטיבי ל-26. חברת 6 עומדת להוציא לשוק, בעוד | כחודשייים, משחק המשך בתקציב ענק של שלושה מיליון דולר. במשחק הזה שולב מנוע גרפי תלת-מימדי חזק ובעיקר: פחות קולנוע (באופן יחסי) והרבה יותר חידות ומשחק. מטרו סיטִי בצרות... כן, חובבי סידרת המשחקים החשובה הזו ישמחו לדעת, שהיא לא סתם בצרות, אלא שהטיפול בהן יעשה על גבי מסופי הסופר נינטנדו. המשחק הוא העתק טוב של --ר)יצטוור =זק \") ב מכונת הוידאו ומבטיח אקשן ב ס=(3 ב)\-( ] לשוני פריקים. ₪8] המשחק החמישי בסידרת "משימה משטרתית" מבית סיירה, עבר ניתוח פלסטי רציני ביותר. המשחק יגיע על 2 תקליטורים, והוא נכתב על ידי מומחה משטרתי (כמו בעבר) למלחמה בטרור | ובפשעים חמורים. הוא כולל שלבי אימון והדרכה ולא רק משחק בלשי כבעבר. אאגת5 היא סידרת חוברת קומיקס, שכרגיל זוכה להצלחה | באמריקה, אבל בארץ בקושי | שמעו עליה. הסיפור הוא על אדם, שכרת ברית עם השטן כדי שיחזיר אותו לחיים. עכשו יש לו כוחות-על מצד אחד והרבה אויבים מצד שני... יצא בקרוב לסופר-נינטנדו. כ -(\]. ₪ משחק שנראה ונשמע מעניין במיוחח מבית אשד:1אג/6. המשחק משלב כל מיני סגנונות משחק כאשר המטרה הסופית - להנהיג שבט של יצורים אא קרחים לכיבוש האדמה ובניית ממלכה | ראויה לשמה. במשחק יש יותר ממאה >= משחק מוזר מגיע מבית סגה אדמות שונות לכיבוש, הוא כולל מנוע חזק של בינה מלאכויות/ ותומך | לכונן התקליטור של המגהדרייב. במשחקי רשת לארבעה שחקנים או לזוגות באמצעות מודמים. המשחק כולו עשוי כמו סרט 8 | אינטראקטיבי בו צריך לשלוט, \ ו ב\ על ידי שלט רחוק בבחור מוזר, \ \ '(צ\ - ששמו "ראשהְשלֶט". עליכם ] המשחק הזה, בעצם, כבר אמור להיות להציל אותו מידיה הארוכות של בחנויות אפילו בארץ. זהו עוד סימלוטוך | הממשלה.. טיסה מרהיב, עם עוצמה גרפית עוצרת נשימה. לחובבי הטיס - מומלעי 1 \\ו\ צג א -% הרחבת א32 של המגהדרייב זוכה 4 למשחק מעניין - מירוץ מכוניות - | | | 4א4 אל ראש ההר בסגנון = 1 פאס עם מלכודות > יְ שונות ומשונות שבדרך. 0 משחק, שנראה לפחות, שכדאי | מאוד לחכות לא 0 0 0 0 | פ' הרפתקאותיו של כריסטיאן אדול זוכים לפרק חמישי על הסופר נינטנדו. פ'" כבר עבר כמה מסופי משחק בעבר, בהם ה---) שאזג)א שלטא הגיע לארץ. פיצ 45 והו | | ו ה2? סר ט || ווראאררי.. ₪ 150 :יח הזו יּ "ןש " אשון " | | 27| ל ריצ . לו ה ום. הוא יצא בעו הזו וור מש -חודש לס אטודז וט % ב ()'!| . 9 , 7 . רמזו - ירה מ מוו הרן 1 וק > / קרו לטי (שור 6 שחק עם 1 כלי 0 ומירוצים ויש ' קרבות כוח זה אח ור | ומשח "2 בו . 3 כ שעות ל וידאוו 6 והחר ‏ הרחיוה ורחו המרהיבים ך ותך, מבחינה גרפ ת, 10 סוד / ב \ג\ | ] בימים אלו יצא הפרק השני של ְּ | המשחק לפי סי. בחורף, יחזור קפטין קוויזר הוא שוטר קוסמ הפרק הראשון לסאטורן ול"אפק, שצריך למנוע את הפשע המאורגן שש *תם סוכן חשאי, שנע בזמן, פותר ברחבי הגלקסיה. זהו משחק "א פעולה, מהטובים שיצאו ל-300. ד 5 \ס א חברת ניק טוקאי הסבה את משחק הפי.סי. ל" א5ץ של סוני. במשחק הזה צריך לעבור מאתר לאתר, ולאסוף חפצים שיעזרו לכם לפתור חידות. זהו משחק המבורים ודרקונים השני שיוצא ל-0כ3. כאן אתם לוחם בודד שיוצא למשימה נרחבי עולם אפל וקודר. הכל נמבט של גוף ראשון, גרפיקה נקיה והרבה הרפתקאות. [ ש\ג סד חבורת מקקים מסתובבת חופשי ומיצרת סוג של דבש ממנו מתן > להפיק רעל קטלני. המאפיה כמוו 2 מנצלת את הנשק החדש והתוצאת ברורה - משחק פעולה/בילוש לפי סי. ול"א8". | %) פ\ ( - חברת אקליים דואגת למלא את המחסנית של הסאטורן במשחק הרפתקאות תלת מימדי עם | הרבה מאוד פעולה. גיבור )ס: -ב) המשחק הוא רובוט ענק, שמצויד היטב. ₪ 2 שעובד כרגיל עד שוטר חשא אתה בשו עליך לקחת 0 אחותך נחטפת. עכל זו ₪ %+0 \ט צה כל % הנשק וכל התחמשות ולצאת לפעולה. -\\- ו "ץז : | 4 , % | 4 - א [ = םה ( םה ( חברת קריסטל דינמיקס, הידועה במשחקיה עבור ה-0כז3, החליטה לסב כמה מהלהיטים שלה לטאטורן. במקרה הזה מדובר וק מירוצים עתידני, על ו מרהיבים, כלי-נשק זדוניים עוךד זם שגד :אא טם ₪0 מגיע וש בו הרבה מכרת! - המשחקים החשובים בהיסטוריה של המכות 2 המשחק שייך לסגנון של לוחם הרחוב, "5 טובים, מבחר רב של תנועות ושליטה מ . וו ו כל הרוכש חדר ילדים של ב [ה< עו ה יי הדנמים מיוצרים מלנידים כאיכות מעולה, פרזול חדשני ואיכותי ומשטחי פופטפורמינג נעוכי 30 מ"ם המצופים כפורמיקה איכותית תוצרת חוץ. שיטח החינורים כין גוף היחידה למשטחים נעשית ע"י קידוחים נשני מישורים, דכר המנטיח חיזוקים עמידים לאורך שנים. החכרה מספקת פתוונות לחדרים מיוחדים נמידות לא קונננציונליות. כמו כן מייצרת ארונות הזזה אטסכט-6א0. וארונוח הזזה חצויים נמגוון מידות וכשלל צכעים. ו רא " ג-עיצובים שנם-רחי אצ"ל 15 א.ת. חדש טל' 03-9618417 69 ת?- אנינ-בית הלורדים -רח' הרוצל 41 טל' 01-6815821 69 'רשליס-במבינו-רח: יר חרוצים 14 א.ת. תלפיות טל' 01-7352381 9 באר שבע-טל רהיע-ורך חברין 4 טל -07-231203 0 יכה -עולס הוהיטים-א.ת. טירת הכרטל טל'04-571675,572027 0 כרמיאל-כוכב הרהיט-נקניון קומה 2 טל' 04-9884709 69 נהריה *יתיטי מלכה-רח' הרצל 81 טל' 04-9917704 69 מעלות-רה*טי מלכה-א ת יח הרוצל 81 טל' 04-9971830 ₪8 טנריה-רהיטי חן-רח' הגלי טלי 4% ++:06-7910 69 (ת(יה- ריהוטיב-רח גיבורי ישראל א.ת. חדט טלי 0000-851327 אור יהודה-רתיטי עידה- המלאכה 10 א.ת. חדש טל 01-5234797 ₪ ב יי ₪ יהוד-עסמית-רח סעדיה חתוקה 15 טל' 03-5360107 69 רענה-ניוונים -רחי החרושת 34 טל' 09-904707 69 ככר סבא-א1. שחק-רח' התע ש 0 אמור תעשיה טל 09-9747%5/ ₪ בר תקווה-טלון אירופת-רח' חובני ציון 27 טל' 01-9210001 ". ₪ > ייו-יס והיטים. יח' הצבודה 04 א.ת. קלה טל 08-563086 גד רומט -רח הנחושת 16 א.ת. קלה טל פ- 9 ו ונ הת זז ג'ונת-רהיטי ליקר וח' ביאליק 1 טלי 4011901-| לכיש -שרכ! ססחרי 3 טל 07-8112701 69 אילת -רתיטי אילת -טל' 332047 - 07 ₪ -אולס תצונה -יח סָפיר ! 1 הויו ולגי ₪ מחשבת ו אית. חדש ראשל. צ (קרית אלקטרה) טל 02-0061104 | כפוף לתנאי המבצע