פריק – גיליון מספר 50

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
= - דובכובר 1996 ו- בג בג שושינכקאי וזעו-וכעו (ת121ך עופש נינעונז-ו ךְ דש התערונות: בגיליון זה כתבות ענק | על שלושת התערוכות הגדולות של 1996: * סוני אקספו * קומדקס * שושינקאי מדור אינטרנט | * משחקים ברשת | * כתובות של אתריס מלשחקים ] סקירת משחקים חדשיס ביותר למחשבים ולמסופי המשחק: 7 סנתסד * 2 2670 תס611גו-651כ * 68 * | 6מוא *‏ סא * | 66 * 2 [16]8א ‏ 18:60/וך * 6ת6ז)אם? * זיק * וגס סקירה של משחקים חדשים, שעדיין על קו היצור ובשלבי פיתוח! | * חדשות מהארץ ומהעולס * סקירת חומרה חדשה - רווור- ור רוווב רו רו ר- ה ר וו וו | (שחזנו האס רטג | / 0 וש 7-93 - צרזרור רוי ר+ו צווורדי רגו רוופוןות ר1 אועשטשו עגי' בצופן אושונ - -- . | ' --ן % * ךרי ר | ר ר- רורורווח / הווא חסית ל עה ו|בושי₪ 02 / 2% ררזר % רוזח -"ל) ר ר* ור" לשי' לע להטיס מסוק קרב, לנהוג בבאגי, לקבל משימות ולרסס את האויב. המשחק שיחזיר לה יר אח המו טיבציה תן לג'ויסטיק שלך ריגושים ולחימה משחק מרו+ , מהיר וקל להפעלה, אתה וכול לפוצ את המתחרים מהמסלול -- תשלוף ראשון, תגיב | מהר ובעוצמה. אתה - | מפעיכ רובוט עצוס | כדי למחו את האויב סופר המתח הנודע, בעיבוד חדש שנכתב במיוחד למשחק הרפתקאה. פריצת דרך טכנולוגית של קנוצת ויו וח הוח ררודוו! העגורם חוקר ם מק מבריךג שר .שש ליצורים בעלי גאפ להתנהג כמ לוו אתה אחראי על ניהול והפעלה של - 2 חלל אשר 8 נקלעות ת לה ו / קרבות שרק אתה יכו2 וה כמ משחק מחשנה טטר" | לל והגנה מושבות ח 1 התקטות * 1 קשה להאמין, אבל פריק כבר בן 0. זה אומר, שהוא למעשה רק בן ארבע וחודשיים. במשך ארבעת השנים האלו, היינו | עדים לשינויים מרחיקי-לכת בכל תעשלית הבידור הביתי | הממוחשב. משחקים על-גבי תקליטורים. אז רק החלו למכור את מסופי 6-הביט של סגה ונינטנדו. קולות דיבור וקטעי וידאו במשחקי פיסי כבר היו בגדר חלום שיתגשם, אבל חלום הפרשנים הבטיחו לנו, שזה יהיה המחשב הביתי האידיאלי. לדברי אותם הפרשנים, מחשבי הפנטיום (586), נועדו אך ורק לשימושים עיסקיים ואין טעם לרכוש אותם הביתה. וכן, באותה התקופה, דיסק בנפח של 100 מגה נחשב לגדול משחק. והיום? | הרשוימה הזו עוד ארוכה מאוד. כאשר אני מסתכל עליה, אני | רק יכול לתייך. אולי לא שמתם-לב, אבל בגיליונות האחרונים דיווחנו לכם, בקצרה, על מחשבי הקרל מיליוני דולרים למחשב אחד יחיד. האם בעתיד, עוצמתם תהיה כמו של מחשב ביתי ממוצע? בדיוק כפי, שהמחשבים הביתיים כיום חזקים פי כמה, מאלו שבעזרתם הנחיתו לראשונה את אפולו על הירח? אני מקווה, שפריק ימשיך להיות פה, כדי לספר לכם כל הזמן, על השינויים היפים. שנמשיך לספר לכם בעיקר על חדשות טובות. ושאתם, תמשיכו להנות ממנו עוד ועוד. עכשיו מחכים כבר לגיליון הבא - רא' מו"ל: כתבי עת מובחרים בע"מ כתובת המערכת: עקיבא איגר 8, עורך ראשי: רמי שיר תל-אביב עורכת משנה: | צביה שיר המען למכתבים: ת"ד 28110 יועץ מקצועי: | עופר אלוני משתתפים קבועים: גיל גבעוני, עמית זהר, יואב תל-אביב 61280 טל. 03-6873635 טל. 03-6874267 מחלקת מודעות: מחלקת מנויים: גורדון, רן פילוסוף, פקס: 6 אבי פישמן, מארק דפוס: אופסט רוזנמן, גבי שושן "אצבעונ"' משחקים קבוע: אבי, איתי, איתן, | הפצה לחנו"ת: "גד", טל. אמיר, אפי, אפרת, 6 בנץ, גיא, יובל, יוני, יושוי, מיכאל, סטאר 82, עומר, דמי מנוי לשנה: -.216 ש"ח כולל דמי-דואר, אריזה ומע"מ. צחי כל הזכויות שמורות צילום: גדי קוג'וקרו המערכת לא אחראית לתוכן המודעות. עורך לשוני: ד. שביט מחירי המוצרים, אספקתם ושלמותם גרפיקה: נירה אלווד באחריות המפרסמים בלבד. שייווק: יעקב עבודי כפר'ק - שנה ה' * גליון 50 * דצמבר 1996 | סדו;: עליזה אור 5-5 | להזכירכם: אז לפני ארבע שנים, רק התחילו להתפרסם יקר. כן, באותה העת, רק החלו למכור את מחשבי ה-486. | ויקר. אז עוד מדדו, על כמה דיסקטים של א360%, מגיש | | החדשים של ממשלת ארצות-הברית, מחשב יבמ חדש וכדומה. אלו מחשבים, שנמכרו לאחרונה תמורת עשרות תפריט קישקועוים אזור האינטרנט בשעד: זס0ַוג4 10[ 8 משחקי ביחד ברשת 9 חדשות אינטונט מדורים 212" סו. האינטונט בתלת-מימד 4. חדשות 1. גרפיטי: כתובות באינטרנט 4. הגיע הזמן: משחקים שהגיעו החודש לחנויות. 8. אין כניסה: ד5צק אזור הני.סי. 3. כאן עושים מנוי על פריק | 16. ₪31008 סומסדך היום ! 9. 8₪ג716-:2₪11 6 368018 קסזקוז - מוסף טיפים ענק! 0. 6חו 8. ספורט: 1. 180120856 ] * [07611/ 310 ]ו 2. 006ה67ע6צ * 6הו81 113 / 2 א 4. ₪800 סעזווצ * 1766א= ו18 8 א 067ת16פ!161 0. פיצוצים - מדור מודעות 68)) החינם שלכם: הכניסה אסורה למשחקים מועתקים אזור ה-5%ק וללא אריזה מקורית! 6. *66ו₪8 פומסך 5. תערוכה: קומדקס 2. שותס6ז)א2 9. שטיקים באפילה: פרק ז' 2. 2 12670 תסוסטזז65כ] 0. תערוכה: סוני אקספו 6. 2 [1618 718166 2. תערוכה: שושינקאי 5. אוטוטו - משחקים שאי- אזור הסגה אפשר להשיג בחנויות... 6. -₪3!660 פותסך במשך 50 הגיליזנוה של פריק, הזפיעו כעיתון מספר רב של ס קופים בכרמה עולמית . ניתן לכם רמז על שניים סהם: הופעו, הנינטנדו-64 ומכירת ה-₪82 של 300 לחכרת מא%"שיטה התחרות הזו נועדה לפריקים הותיקים: מה היו חמשת הסקופים הגדולים כהיסטוריה של פריק? עליכם לפיין את חמשת הידיעזת המרעישות ביותר, שקראם בעיתוו, החל מגיליון מספר 4 כין הזוכים יוגרלו 50 משחקים! - א הו וץ וו ו 7 ב ולי 2 2 -- 0 תייצר גם לפלייפטייעון חברת 0כ3, שזנחה לאחרונה את מסוף 2-הביט שלה, החליטה לייצר משחקים עבור הפלייסטיישן. בעבר הלא רחוק, ‏ 300 טענה שהעתיד קיים רק במחשבי הפי.סי. ובמשחקי אינטרנט. התנסות הפלייסטיישן של 0 נולדה בעיקבות רכישת חברת המשחקים >חווטקות 60 4|זס/ אוסא. חברה זו החלה לייצר כמה משחקים עבור המסוף של סוני. ב-320 החליטו לסיים את יצור המשחקים ולראות כיצד הם יקלטו בשוק. = + ו 2-ו ויז העובדה, שמהירות כונני התקליטור אינה מספקת אותנו - ידועה. אבל האם ידעתם, שיש כאלה, שגם מהירות | הדיסק| הקשיח ‏ אינה מספקת אותם? 355%%ז6ק50! היא תוכנה חדשה, שנועדה להאיץ את ביצועי הדיסק בערך פי 5! ליתר דיוק, | ב"-496%. לטענת מפתתי התוכנה, בשנים האחרונות היה שינוי מהותי במהירות הפעולה של המעבדים במחשב. בדיסקים הקשיחים חל שינוי בעיקר בנפח אבל לא במהירות. לכן, דיסק איטי הוא כמו צוואר בקבוק של מעבד מהיר. התוכנה החדשה עולה בארצות- הברית כ-60 דולר (כ-200 ש"ח). מי שרוצה לנסות אותה, יוכל להוריד גירסת| הדגמה מיוחדת שלה מהאינטרנט, שפועלת אך ורק עם תוכנת נטסקייפ. אגב, התוכנה מחייבת את סביבת חלונות 95' החסט. /8 110 3 16ססטה. ארעועט:/ / כ ה הערוכות בארץי! קשה לעווך השוואה, אחרי סקירת התערוכות שמופיעות בגיליון הזה אבל... במהלך חופשת החנוכה תערכנה שתי תערוכות משחקים גם בארץ. האחת בכפר המכביה, בים ה-8 ל97 בדצמבר. התערוכה השניה תערך בגני התערוכה. 4 ,' 2ין יו ₪ / 6 | . ה כ . 1- א | הבעיה הגדולה של התקליטור, שגם עליו מידע רק פעם אחת. יכולתם ג יכולתם להקליט עליו שו הדיסק הקשיח. לאחרונה, פיליפס, סוני, היולט פקא מהפכה מדהימה: תקליטור רב-פעמי, התקליטור החדש נקרא א-כש ו דולר! זה קצת יותר מחירו של צורב או ל האופנה החדשה, של העברת האינטרנט דרך תשתית הכבלים של הטלויזיה הביאה לפיתוחם של מודמים חדשים. מודמים אלו יהיו מהירים מאוד, ויוכלו לעמוד בקצב החדש של העברת הנתונים. אחד המודמים הראשונים שייך לחברת א 0676 המודם של חברה זו יעלה כ"200 דולר בארצות-הברית והוא יוכל להעביר 5 מגה בשניהי יתרונו הגדול, שהוא מסוגל להעביר ב ה % | אם היה לכם כונן צורב (א-2)), יכולתם להקליט ם למחוק את המידע, אם רציתם, אבל בהחלט לא ב ושוב, כפי שאתם ודאי עושים עם דיסקטים רגילים או עע רד. ריקו ומיצ'ובישי (לא רק מכוניות...), הכריזו על עליו ניתן להקליט ולמחוק מידע מאות פעמיםי מחיר הצורב, בארצות-הברית הוא פחות מאלן חד-פעמי ממוצע כיום. חץי. מ קטעי וידאו בזמן אמיתי ללא המתנות רלו 7 6 ז - | 4 . . = ו = -ווווי. > יו ב-א יש" 4 > 7 0 בגיליונות האחרונים התלהבנו מהפריצה המסחררת של הנינטנדו-64 לשוק משחקי הטלויזיה בעולם. גם בארץ כבר יש הרבה מאוד מכשירים כאלו. אבל החדשות המעניינות החודש מגיעות דווקא מהמתתחרה - סונל. מסתבר. שעד כה סוני הצליחה למכור כמעט תשעה מיליונים מכשירי פלייסטיישן ברחבי העולם, רובם ביפן (כארבעה מיליונים), עוד כשלושה מיליונים בארצות-הברית וכשני מיליוני מסופים באירופה. סוני מתכננת לשבור עוד השנה את מחסום העשרה מיליונים. פרושו %2 של דבר, שכרגע הפלייסטיישן הוא מסוף הטלויזיה הנמכר והפופולארי ביותר בעולם. לטענת היסטוריון פריק, מארק רוזנמן, הפלייסטיישן מאיים לשבור את כל השיאים. כולל את השיא, שעדיין שייך לנינטנדו 8-ביט הישן! (כן, הנינטנדו 8-ביט נחשב למסוף המשחק הנמכר ביותר בעולם, הרבה יותר מיריבו, הסגה מאסטר). זה לא הכל. מבחר המשחקים של הפלייסטיישן עומד בראש הרשימה: כמעט 400 משחקים שונים. שרבים מאוד מהם סופר איכותיים - וזה כמובן לא הסוף. מדי חודש, הרשימה תופחת בעוד עשרה משחקים! ולקינוח, סוני החלה לייצר גירסה חדשה של הפלייסטיישן. גירסה זו אינה שיפור ואינה שיכלול של הפלייסטיישן המקורי, אלא דרך להוזלת יצור המכשיר הקיים והוזלתו לצרכנים. בזכות השינויים הקלים, עלות המכשיר החדש היא בכעשרה אחוזים פחות מקודמו. אגב. נחזור לנינטנדו, ולידיעה שפורסמה בגיליון הקודם: מאז יציאת הנינטנדו- 64 לשוק, טוענת סוני. שמכירת מכשירי הפלייסטיישן פשוט הכפילה את עצמה! על זה אמרו חז"ל, "קינאת סופרים תרבה חוכמה". | 2 + כ ב ₪ רע 4 . | 1 / 7 ד , | הסופר נינטנדו חי | נינטנדו החליטה לעזור ליצרנים לפתח משחקים עבור הסופר-נינטנדו. לאחרונה הוחל השיווקו של מודם מיוחד לסופר נינטנדו. המודם מאפשר להתחבר לספריות משחקים ולהוריד מהן, תמורת תשלום משחקים. המשחקים, בשיטה זו יעלו בין עשרה לארבעים דולר בלבד. היתרון הגדול ליצרנים, שהם לא צריכים להשקיע מיליוני 2 דולרים בשיכפול קלטות המשחקים. ההשקעה העיקרית, הנדרשת מהם, היא בפיתוח / המשחק עצמו. 0 נינטנדו פיתחה את המכשיר כדי לתמוך במיליוני בעלי הסופר-נינטנדו בעולם. מעניין, % שבנינטנדו ניסו לעשות דבר דומה, כאשר תם עידן 8 הביט, אבל הם נכשלו. ₪] לצערכם, ככל נראה, המכשיר החדש לא יגיע לישראל, כי אין בארץ נציגות רשמית של נינטנדו. חברת סוני תיכננה למכור את השלוחה הבריטית שלה, פסיגנוסיס. חברות רבות התעניינו ברכשית החברה, שיא אחת המובילות כיום בעולם. דובר על מחיר שהתקרב לרבע מיליארד דולר! בינתיים, נראה שסוני לא ממהרת למכור את החברה. - 1 9 || אינטל בחוץ הסיסמה המלווה הרבה מאוד מחשבים בגאוה, היא "אינטל בפנים". כמובן, מדובר על-כך, שהמעבד הראשי של המחשב הוא מתוצרת חברת אינטל. אבל חברת אאנטל אינה יצרנית המעבדים היחידה בעולם. שתי חברות נוספות, שמובילות בתחום הן כואג ראזח צ6. לאחרונה הכריזו כמה יצרניות מחשבים גדולות, ביניהן חברת ?11 ו חק 0), שהן מחפשות תחליף למעבד של אינטל. יתכן מאוד, שהמחשבים החדשים של שתי חברות אלו לא יהיו מבוססים עוד על מעבדי אינטל! התגובה של אינטל לא איחרה לבוא: החל מחודש ינואר 1997 היא תשווק את מעבדי הפנטיום 200 שלה, עם ממשק ה-אוא!]א, שתומך בביצועי מולטימדיה חזקים. החאה ואל ₪ << סוני מתכננת להקים מועדון מיוחד למשתמשי סוני לייסטיישן. חברי המועדון יקבלו לביתם תקליטורים ובהם חדשות על המכשיר, מידע, טיפים, הדגמות של משחקים חדשים ועוד. עדיין אין פרטים מדוייקים על דמי-החבר ועל תאריך תחילת פעילותו של המועדון. וש .= 6 8₪> א 7 המחירים יורדים זה קורה בחו"ל, זה גם יגיע לישראל: מחירי המחשבים ממשיכים לרדת. הסיסמה הפירסומית החדשה של יצרניות המחשבים בארצות-הברית: "מחשב בפחות מאלף דולר". מדובר במחשבים מצו"דים היטב כולל מעבדי פנטיום, 16 מגה זיכרון פנימל, מודם ‏ 33.6, כרטיס-קול 716 ביט, כונן ‏ 6 פי-4, חלונות 95. ותוכנות מיוחדות לאינטרנט. - | 5 יל - = אל שתי חברות, שהכריזו על שו פעולה ו למחשב כזה הן מיקרוסופט ו שתי החברות עומדות לייצ י מ ב רשת (6)76א), שביצועיו 0 פחותים, אבל הוא. ו עיק 9 באינטרנט. - , 4% = 4. - - - ' , , זה נשמע כמעט כאילו המצאנו את 5 . הידיעה הבאה: קסדת מציאות ‏ | 1 מדומה. המופעלת. עלדידי גלי-מוח! .0 הקסדה משולבת עם משקפי |גטהו* ₪ 6% לראיה תלת-מימדית. הבעיה... ערכה בסיסית עולה 450 דולר 0 והיא טובה גם למחשב וגם למסופים של |" סגה. נינטנדו וסוני. אבל מי שרוצה את כל הערכה עם המשקפ"ים התלת- מימדיים. ‏ יכול לגלות, שהוא שילם בערך 0 דולר, שהם קרוב ל-7000 ש"ח! המחיר נכון לארצות-הברית. בארץ, תצטרכו להשאיר עוד כמה עשרות אחוזים במכס.. ' /' =- - 4 צל יב ונ זר המשחק "אייס ונטורה - בלש בצחוק", ₪ כולל אפשרות צנזור של אלימות מילולית על-ידי ההורים או על-ידי האחים הגדולים. לדברי מפיקי המשחק, חברת .זש/ם.1 גו7, משחק יכול להיות ללא קללות כדי לשעשע ולהצחיק. 46 שחג מסם], אחד המשחקים הראשונים ל-12א (יורשו של ה-300), בוטל. חברת 2 13%6 החליטה להסב | אותו בינתיים רק לפלייסטיישן ‏ ]| ולסאטורן. בחברת 2 13%6 מודאגים | מאוד מעתידו המעורפל של ה-2וא, מאז שנמכר למאצ'ושיטה. - כ" מש" ' 8% ₪ -% ה" -. . 4 זה העיקר מוסיקה חברת אקולייד החתימה לאחרונה להקת | הרוק צוווא | [ץ)וטגזו) לצורך פס-קול | למשחק המירוצים החדש שלה )764 שצוזכן. המשחק יגיע לחנויות לקראת פברואר 1997 הלהקה הזו התפרסמה בזכות השירים שלה לסרטי הקולנוע "מורטל קומבאט", "שבע" ו-"הבריחה מלוס-אנג'לס". את 1 .ל + % -% ש - , 4 . ל ל'י5?ש 0 - % 1 ל 1 - 9( ָ 6 | ו 7 י-5 - . - 7 סקס זיכרון ע21 יב הזיכרון הגדול והיקר ביותר בעולם. מדובך ‏ ! בזיכרון פנימי (1א/א) בנפח האדיר של 32 ג'יגה, והוא 0 % % 4% 3 הרכיב נועד לחישובים מורכבים כמו הדמיית פיצוץ אטומי. 56א לא מוכרת את | > 1 | ' הרל ה משכירה אותו תמורת 70 אלף שקל לחודש... : "שיר חברת 56א עומדת לשווק את רכ , . יר 600% ל 5 ו 2 - | : גם זה קורה: חברה קטנה בשם אטק1ג/ תבעה לדין את נינטנדו. החברה טענה שנינטנדו הפרה את חוק זכויות היוצרים והשתמשה בפטנט שלה בנינטנדו 8-ביט הישן. החברה | תבעה מנינטנדו רבע מיליארד דולר פיצויים. למזלה הגדול של נינטנדו, דחה בית- המשפט את התביעה. סכום כספי כזה, אילו נינטנדו היתה נדרשת לשלם אותו, היה עלול למוטט את החברה. ו ] 2 2 8 ' ור .] הרחבת זיכרון | חברת דאטל, החלה למכור כרטיס הרחבת זיכרון עבור הנינטנדו"64. היתרון של הכרטיס הזה, בהשוואה לכרטיס המקורי ‏ של נעטנדו, שהוא משתמש באלגוריתם מיוחד לדחיסת נתונים. בכך הוא מצליח לדחוס לקלטת פי ארבע מידע מאשר הכרטיס המקורי של נינטנדו. בקרוב מאוד, חברת דאטל מתכננת לשווק מכשיר בסגנון של עְג1ק86 פסוו6ג. עבור הנינטנדו-64. 17 + ו 7* . . 3 8 : מעונה מקום מונה מזל שסמוון9ק | ע6אש! = הוא האיש שהמציא את הטטריס. מאז הוא לא הצליח להמציא עוד משחק ברמת הצלחה כה גבוהה. לאחרונה הוא עבר חברה, בתקוה לשנות מזל. עד כה הוא עבד עבור ספקטרום הולוביית, מעכשיו הוא יעבוד בצוות פיתוח המשחקים של מיקרוסופט. כמעט מדי חודש אנו מבשרים לכם על כון תקליטור, שהוא עוד יותר מהיר. זה החל מזמן במהירות 4, עבר ל-8, ל-10, ל-12 ועכשיו.. תחזיקו חזק את העיתון וקיפצו לתקרה: פי-חמישים! כן, זוהי לא טעות דפוס. הכונן החדש, 50% 0666-0 מסוג להעביר 7.5 ג'יגה בשניה! זה כבר מאוד מאוד מה - ומאפשר להתייחס אליו ברמה שווה לזו של הדיסל. . הקשיח. לפטנט הזה אחראית חברת 5006 0 1 8 בשלב הראשון מדובר בכונן ו ]| שמחירו בארצות-הברית כ-1000 דולר, שהם בלו | 0 ש"ח. הכונן מתאים למחשבי פי סי מקינטולי . סיליקון גרפיקס ועוד. 0 - רש ה 2 ו <> ] = ע / 9 ,. .+ ו [, > ]| : - , לורה קרופט גיבורת משחק המחשב של השנה אתפוגא 8ו0%ד (שודדת הקברים) קזח ליי ירול חי גי גי ו ו רוי גל חי גג מעצורים, אקשן מהיר ואכזרי ושיטת עיקוב של שלוש זוויות צילום על הדמות הראשית הופכות את אתפזגא פואסד למשחק בררגיגה םוהנ2זץגעי יו תי | גימ יב לורה יוצאת במסע להחזרת חלקי קמע עתיק ורב עצמה. בעזרת שני אקדחים ידיי גי מ (י ליי ול רו יי וכו'' שעומדים בדרככם. רגי בי יווילל הרי מאפשרות תנועה חופשית וטבעית של בג וגיו בר *ב די ל לי הל באויר, מטפסת, והכי מגניב שוחה וצוללת: אאפזא מוגסז הוא מסוג המשחקים "ודיי ודייד לו על = לשכוח מהטלויזיה, לברוח משיעורים! להפסיק לאכול, ולחלום על פתרון (כשתצליחו להירדם). עוד לא ראיתם משחק כזה - וא ווצטחה. לורה קרופט. האשה שלְאַתפסיק לרגש אותך משחקי ראש-בראש, הלהיט החם ביותר היה היה פעם עד לפני כמה שנים זה היה כמעט בלתי אפשרי. עד היום, ישנם פריקים רבים בעולם, המשחקים ₪ (מבוכים ודרקונים), בשיטה המתישה ביותר של כתיבת אלפי מילים מדי יום, שבהם תיאורי קרבות נועזים ואירועיס דרמתיים אחרים. אבל מאז שהמציאו את ואססם, %כה העולם להארה. פתאום | גי 4 שאפשר לחבר כמה יי יחד ושכולם וגיו וי ישי גרפית יפה, מושכת ומרתקת. ו ןי הרבה מאוד 5 ים, שמאפשרים לכם וי כ" "ג גי למשל, בגיליון 48 סיפרנו לכס ב עליזהנט (וגס חילקנו לכם 12 שעות משחקן בחינס). מי שרוצה יכול להתחבר שיו מש דר האינטרנט, ברשת 4 בקו ישיר " הויו הם כיום של תעשיית יי ישראסרב, ישראל און-ליין ועוד. כל אלה מאפשרים גם משחקי רשת שונים. : ברוכים הבאים לעולם כמו סנוב, החלטתי דווקא לא לבדוק את הרשתות המקומיות אלא לצאת אל העולסם הגדול ו ולבדוק בעבורכם כמה שירותים של משחקי-רשת, הנמצאים באינטרנט. לצערכם הרב, כולם עוליס כסף, בנוסף לתשלום שאתם משלמים ל-"בזק" ולחברת הטלפונים. למרות זאת, מצאנו בעבורכם שני אתרים (לא חדשיס), הפועלים עדיין במסגרת ניסויית ויאפשרו לכס להתחבר לגמרי בחינם... הראשונה היא אשד והשניה היא זשץגוקו הרשת השלישית 41.1 א פעילה ויש לה אפילו נציגות בארץ. רשת נוספת היא 00 ]6וחחוג)זסוח:] (חס-6) 6חו.1 ורשת נוספת היא עג[ק6זו'א. ואחרונה חביבה, הרשת של 0 ברשת זו ניתן לשחק רק את מרידיאן 59. 4% ו - 1ו)ח] 106 חס פסוה0) )8 % % 4 -. | > 7 . - - כל הרשתות בנויות בצורה מאוד דומה. כאשר אתס מגיעים אל האתר של הרשת, אתס נכנסים כ תפגשו פריקים מארצות שונות. תוכלו לשוחח עימם, לערוך היכרות וירטואלית ואז אחרי שתמצאו מישהו כלבבכם, תוכלו לצאת עימו למשחק ראש-בראש. באותו הרגע, הרשת תאפשר לכם לצאת מהחדר ולהכנס אל אולס המשחקים. בב גי ישו החברות השונות קשוריט קודם כל להסכמים שיש להן עס חברות ויצרניות ביגי יניג למשל, א1₪5 מתגאה וב נמ כ יש ג הזכויות של כ ו ירי גי ו ב אין לו ברירה אלא וי יי ג למארגנים של אטאז. גי גי ג הגיר גיצי ג הי בבלעדיות, אבל אף אחד לא ברמה הזו. לרבות יש בדיוק אותםס בי גי לי וי יי בו ג רייו עלות המנוי וגם... מי בא לשחק 11" וג בי יכ בי בג יי גיקני יו ב גי הגוי = בוגעי ו יי כ ביגי ב חבילה, שכל אחד צריך לעשות גר גי בי וי בי גב בי ב ג ו ב בג "גביוי ק ביל בוגו ו רו ב גג יי בג לכי וי ב לוי ו וי ב שר" יי לי םוד יג ורי ליי מ המי ו ב ו מב רייו יע גת עיגי רק יש ברשתות השונות מצאתי כמה ג"מנ יג" וג" וגילי בוני יז בי בי מעצבנים, החושביס את עצמס יותר מדי. למעשה זוהי השאלה החשובה ביותר. בעיקרון, וזו האמת, אס יש לכם חבר טוב, הגר לידכסם, באותה יי כ ו ישירות מודס מול מודם. זה הכי זול. עולה לכם רק חשבון הטלפון בלי שוס מחויבות לספק האינטרנט או לאתר המשחקים. מצד שני, אתם לא יכולים לשחק נגד יותר מאשר שחקן אחד. ומצד שלישי, אתס לבטח לא יכוליס לשחק נגד כל מיני אנשים ממקומות רחוקים. סביר להניח, ששעת אינטרנט + המנוי לאתר המשחקיסם יותר זול מאשר שיחת טלפון לחו"ל או אפילו לעיר אחרת בארצ. הפתרון לכך נמצא בהתחלת הכתבה שלנו: ללכת דרך 85גיס ירי ב יי ב לא תמיד יש משחקיס והכי וג יי ריק גי וני יל גליו בשורה התחתונה: מי שרוצה לשחק את הלהיטים החמיס גי מריי ל יי יל ליי יי ג לא לשכוח: לבקש את הסכמת ההורים קודם! חוווטמו כדאי שתשבו רגע ותירגעו לפני שתעברו על רשימת המחירים הקצרצרה, שריכזתי עבורכם. זה לא זול! רצויו וימי תי ראשונות ועוד 2 דולר לכל שעה נוספת... אבל מינימוס, עשרה דולר לחודש. < בוו הי ו גי מ ירי בל ינויו ימי הר יי היניבי בתכיי ה קאלי - 20 דולר חד-פעמי עבור תוכנת ההתחברות צ.1:]₪ ]שו - דולר וחצי לשעה. שה חש). שעצועש/ /:כן11 ו :כו כו רהוסש. הוס-ט. שצצאו/ /:כן11 והוסש. וש 1כן ר. וצו וא הוסש.אואאוו. ש/צצואו/ ההחסט. ץג [קשזווו. וצצש / /:כן11 ו הוושהו המוטט. 300 הגו שחטוה. צראר או :ק!! וו אם מצאת אתר טוב של משחקי רשת, ספר לנו עליו: כתובת האתר, המחיר, המשחקים שנמצאים בו ועוד. בין השולחים יוגרל מנוי לשבוע אינטרנט ללא הגבלת שעות! זפש את 6אג0) , א תוכנת עזר קטנה נ לכל מי שרוצה לשחק 1 באינטרנט התוכנה פוע ת אך ורק לונות 95 והיא מאתר כל שרת, שמריצ עכשיו את... 0208%6). בקיצור, היא מוצאת לכס שותפיסם למשחקי ראש-בראש. והכי כיף, היא מחולקת חינס באתרים רביסם באינטרנט.. ו.. מה שבאמת הדליק אותנו הוא אתר קומיקס קטן, שיש בו מעין חוברות עס פארודיות על 6א0₪8%). נסו לגלוש לשם ולא תצטערו. 365.60 11 6 רעצ / / 11 ה 8 רצח ברשת הפעס זוהי בהחלט לא ידיעה זוועתית. בסך-הכל מדובר במשחק רשת חדש, שהוא בעצס סווסט, שבסופו מחכים לכם חמשת-אלפים דולרים. ג'ונתן לייט הוא צלםס עיתונות, שנעלס. עליכס למצוא אותו בעזרת שורה של רמזִים שונים. אס אתס חושבים, שיש לכסם סיכוי לפתור את התעלומה הטו, או תעלומות נוספות בסגנון, כדאי שתבקרו באתר הבא: ר1168.00] 11| אואואו:/ / כ11 ה טום קלנסי באינטרנט הסופר הנודע טוס קלנסי מגיע לאינטרנט. הוא לא סתס מגיע לכאן - הוא הקיס אתר מיוחד, שמיועד למשחקי רשת מתוחכמים. כל משחק יהיה מבוסס על סיפור מתח פוליטי-צבאי. המשחקים עצמס ימכרו על-גבי תקליטורים. הרשת תעביר רק את תנועות ומהלכי המשחס. וס בה17 60510 אשישצעץ:/ / 11 ם מבו כמעט כל משחקי המחשב החדשים מ באינטרנט, גם-כן, לטי מאת: יואב גורדון תמונה כללית כיום, כאשר אתס מגיעים לאתר כלשהו באינטרנט, אתם מגיעים, במקרה הטוב לסביבה דורמימדית ובדרך-כלל, לסביבה מאוד חד- מימדית. מה זאת אומרת? הטיול שלכס בתוך האתר, נעשה על-ידי לחיצת כפתור על תמונות או טקסטים, שבעזרתם אתם יכולים להתקדם לדף הבא בתוך האתר. התמונה בתוך האתר, לפעמיס פעילה עם קצת אנימציה או קטע וידיאו, לעיתים היא מלווה במוסיקה. אבל היא עדיין עומדת במקום. התנועה, בתוך האתר, יכולה להעשות בעזרת הגלילות, כאשר אנו מדפדפים כלפי מעלה ומטה, לעיתים ימינה ושמאלה. אהו שיטוט, שקשה לקרוא לו אפילו דו"מימדי. אבל, מאחר שאנחנו בכל-זאת נעים על-פני משטח גדול, ניתן לו את הכבוד התנועה התלת-מימדית, ודאי שאינה קיימת, אלא במספר מצומצם של אתרים ניסיוניים. אבל ניתן לכם תמונה כללית של הרעיון: תחשבו על המשחק ואכ0סס. יש בו פרוזדוריס ארוכים אבל גם תלת-מימדיים. לאורך הפרוזדורים האלו יכולים להמצא דברים שונים. למשל, במקוס קירות ופרוזדורים, אפשר להראות תמונה תלת"מימדית של רחוב עס חנויות שונות. אפשר לשוטט ברחובות, להכנס לחנויות, לקנות התוכנה מפתחים יח ול בסביבה תלת-מימד . 3וו > 42 3 התמונה בלי קשר לאינטרנט לקוחה מהמשחק החדש של הנינטנדו-64. דברים וכן הלאה. בחנות, אתס רואיס חפצים שונים, אתם יכולים להסתכל עליהם מסוויות שונות, לסובב אותס ולבדוק, שהם באמת מתאימיס לצרכים שלכם. בת'כלס, הרגע תיארתי לכס קניון אלקטרוני תלת-מימדי דוגמא נוספת, השייכת לתיאור הקודם. במקוס להכנס לחנות, אתם נכנסיס לבית-קפה וירטואלי, אתם יכולים להתישב בבית הקפה, לפגוש חברים ולשוחח עימס על הא ועל דא הכל נעשה תוך כדי שימוש בגרפיקה תלת-מימדית. האס זהו העתיד של אתרי הצ'ט השונים? סביר להניח שכן. הדוגמא השליש שוב, ית, שייכת למשל יא לאתרי מידע שונים. זה יכול להיות האתר של משרד התיירות הישראלי, שיאפשר לכם לראות את נופי ישראל ממעוף הציפור. הטיית העכבר על השולחן, פשוט תשנה את כיוון הטיול שלכם. בדיוק כפי שאתס מתקדמים במשחקים בסגנון של ואססכ. מה הבעיה ? נכון, אפילו בגיליון הז ה של פרי אני איש ק ית סיפרוני לכס על אתרי משחקים, בהם ניתן לשחק את וא₪00 ותואמיו השונים. אלו בהחלט משחקיםט תלת"מימדיים. אבל, אתרי המשחקים האלו, לכם סביבה תלת -מימדית בכל משחקי הרשת, הגרפיקה;- המשתק, עם הקבצים הכנדיס: הדמויות השונות, נמצאים אצי בבית, במחשב, על הדיסק חקאי או על-גבי תקליטור. רשת המשחקיס משדרת אליכם וטנ אך ורק את ההוראות של כו התנועה והפעולה שלכם. נקוי הטלפון ובמודם, לא מוענוות בזמן אמיתי גס התמונות הגרפיות. כלומר, המחשב של יכול לנצל אך ורק את מה שיל בתוכו. אין בו מידע גרפי חי לעומת זאת, האתרים התלל' מימדיים, כוללים מידע גרני ה" שצריך לעבור סביב כל העוט ולהגיע אליכם בסצב מחיו % התמונה התלת מימדית תע לאט, כמו שעברו היו 4 התמונות או וידיאו, - - יכנס לתוכם. אף אחד להתיבש שעות מול המחשב העולם זז חברת סיליקון גרפיקס "] היא זו שעומדת מאחורי ד > מהפיתוחיס הכי ל בתחום הזה. החברה א / עס עוד כמה חברות א | > מפתחת שפת מחשב מיוח | < + בי / שנקראת .1וא8/. אתס ו למציאות מדומה. שפת ה-.11/ היא שפת אינטרנט מיוחדת, שתדע להעביר אלינו תמונות תלת-מימדיות בזמן אמיתי. בשלב הראזשון, במחשב שכלנו יהיו קבציס ובהס מידע על רקעים, אפקטים של אור, צורות שונות וכדומה שפת ה-.11אאצ תכלול פקודות שונות, לניצול הצורות והאפקטיס ובניה מהירה של תמונות תלת- מימדיות. במידה רבה, זה דומה למשחקי הרשת שהזכרתי קודסם. במסום להעביר תמונה, מעביריס קיצורים, שכוללים את כל המרכיבים של התמונה. בעיברית פשוטה, במקוס להעביר כוס קפה באינטרנט, אומריס למחשב שלנו, איך לעשות קפה, מהסוכר, מקפה, ממיס רותחים ומחלב, שכבר יש לנו במחשב. (זה היה רק משל, אס לא הבנתם) שיטה זו של בניית תמונות נקראת 6צ1)(/1א 5 שיתוף פעולה חברות המחשבים בעולם מוססמות מהיכולות להפוך את הגלישה באינטרנט לטיול תלת- מימדי. הן מבינות, שככל שהאינטרנט יראה יותר טוב, יותר אנשיס יצטרפו לרשת. זהו אחד ההסברים לשיתוף הפעולה הגדול, שקייס בין החברות השונות. שיתוף"-פעולה? כן. אבל גם הרבה מאוד תחרות. נטסקייפ, למשל, כבר הכריזה, שגירסה 4.0 של תוכנת הגלישה הפופולארית בעולס תכלול ממשק לשפת ]וא א צ. כלומר, התוכנה תוכל לגלוש לתוך אתריס תלת- מימדיים בלי בעיה. מיקרוסופט אף היא נאמנה לשפת ה-.]וא א צ, והיא הודיעה, שהיא מייצרת ממשקיס .11אא צ עבור חלונות 95. וכך גם חברות כמו אפל, יבמ, סאן ואחרות. כל אחת מפתחת את הממשק שלה, אבל כולן תומכות באותה שפה תלת-מימדית מיוחדת. עכשיו נותר לנו רק לחכות, שהעולס התלת-מימדי יפתח בפני כולנו. קומיקס אתר מומלצ לכל חובבי הקומיקס, עס בדיחות טובות, משחקוניס נחמדיס ואפשרות לצ'ט, אס יש לך ראשז-טוב. 60 1 5 שישעש:/ קת העולם של אפל אתר מופלא, שכבר כתבנו עליו בזמן אולימפיאדת אטלנטה. אתר זה כולל הרבה מידע עכשווי, למי שרוצה להיות אז על מה שקורה בעולם. באתר הותקנה לאחרונה מערכת-קול יחודית, המסוגלת לשדר ממש מוסיקה ברמה, מומלץ+ לבקר באתר זה לפחות פעם בחודש ולהתעדכן במה שקורה. שטויות וצחוקיס לא תמצאו כאן! ב0ס.6[קכן4. 11/6 שעטעע:/ /כ11 ג מצגת מעניינת האינטרנט מזמן הפך לכלי שיווקי ופירסומי. הנה אתר, שנועד למשוך את תשומת-ליבכס לתערוכה שהיתה בניו-יורק. האתר פשוט מפגין ביצועי רשת ומולטימדיה מופלאים. בטת בעוד שנה נצחק עליו, אבל בינתיים כדאי להציצ. ה01ס.6ת5176611. /שששעש:// כ 1 היפוכונדרים 2 בחודש שעבר הצגנו אתר ענק, המאפשר לכס לאבחן מחלות לפי תחושות הגוף שלכם ואפילו לייעץ על דרכי הטיפול. מסתבר, שיש עוד כמה ₪ - א" 2 : 6 (4 ו בד ז] עו בי : 3% 7 9 05 היפוכונדריס בקרב קוראי פריק. כי עוד קורא אחד, שביקש הפעס לשמור על אלמוניותו, טרח לשלוח לנו את כתובת האתר הזה, שגם בו יש מידע על מחלות ובעיקר על תרופות סבתא, שמכיניס בבית.. 1 הערת המערכת: לפני שאתם לוקחים כל תרופה. == סזסוסזסא ו שהיא, מומלץ להיוועץ עם הרופא האישי שלכם. - באתר הזה אולי לא, אבל אין ספק, שישנס הרבה > "אתרי-מרפא"* באינטרנט, שירעילו אתכם בכוו ולא בכוונה. עם החייס לא משחקים ולא עורי ניסיונות מטופשים! . 60 [61ע11. שש וידיאו- רשת בהתחלה, האינטרנט החליף את הדואר. כ"ם הוא כבר מסוגל להחליף את הטלפון ולאפשר לנו לשוחח ברבע מחיר בשיחות בינלאומיות. בקרוב הוא יחליף גם את הוידיאופון.. מאת: יואב גורדון הוידיאופוו הוא מכשיר טלפון, שכולל בתוכו מצלמתהוידיאו ומסד טלויזיה. בזמו שאנחנו משוחחיס בטלפון, הוא מצלס אותנו ומשדר את התמונה שלנו אל המסך של בן-שיחנו. באותו הזמן בדיוס. מכשיר הוידיאופוןו של חברנו, מצלס אותו ומשדר את התמונה שלו אלינו. כך, אנונחנו יכולים לראות את האדם עימו אנו משוחחים, והא יכול לראות אותנו והשיחה יכולה להיות ה יותר אישית, כאילו שותחחנו ממש בארבעדעיניים. נכון, לוידיאופון יש הרבה בעיות, החל מבעיות טכנולוגיות, דרך המחיר ועד לבעיות משעשעות. למשל, לא נעיס לדבר מהאמבטיה.. אי אפשר לשסר ולומר, "אמא לא בבית"* כאשר היא עומדת בדיוק מאחוריכם. מכשירי הוידיאופון קיימים בעולס כבר זמן רב. מחירס עדיין גבוהה, אבל מי שמתעחקש, יכול להכנס לחנות ולקנות מכשירים של חברות שונות. לאחרונה, נפתחה מתקפה חזקה מצד האינטרנט והמחשביסם כאחד. ניתן לרכוש מודמיס וכרטיס וידיאו, לחבר למחשב מצלמת-וידיאו, ודרך האינטרנט או ישירות דרך המודם, לשוחח עס אנשים ולהעביר אליהם את התמונה שלנו בזמן אמיתל. היתרון של האינטרנט, שהוא מוזיל את מחיר השיחה, כאשר מדובר בשיחה בינלאומית. החיסרון הגדול, שהוא עדיין מסוגל להעביר תמונות קטנות ולאט. למשל, לאחרונה פותחה תוכנת מחשב, יחסית מאוד זולה (בין 100 ל 0 דולר בחו"ל), שמאפשרת להעביר תמונה בגודל של קלף, דרך מודס או דרך האינטרנט, באיכות תמונה בינונית של 7 עד 12 תמונות בשניה. סרט וידיאו איכותי, כולל לפחות 32 תמונות בשניה.: המחשבה, שהתוכנה הזו נועדה ליצור תחושת אינטימיות יותר מאשר לספק תמונה איכותית של המשוחחים. ועדיין, נותר מחסום אחד קטןן... התוכנה דורשת מחשבי פנטיוס 133 ומעלה! אס אה מעניין אתכם, חפשו את טמסמק0כ/ של חברת ואסכ אגב, חברת פקארד בל, תשווק את מחשביה החדשים, מסידרת פלטיינום, כולל תוכנה זו רד רל ר- וו - רווברי הזו ור שר חמט | חייבים| להעליב), שמחפשיס חבריס נצמס ביקור באתר הזה למ( י : משחק שחמט דרך או תפנשו טיפוסיס חנוניס האינטרנט. אתר אדיר כמורס בדיוס (בלי לפגוט ובלי +68 6+ מ%יז 0 א ו . ;-% 9% + אחרי שכבר קיבלתם מיליון מכתבים בדואר האלקטרוני אחרי שאתם יודעיסם על אתר, שמאפשר לשלוח כרטיסי ברכה, אתר מיוחד לפרחים וירטואלים, עכשיו יש אתר, שהוא מעין חנות דיגיטלית ל... גלויות. יש כאן הרנה נלויות, שמתאימות לכל מיני ארועים: הזמנות למסיבת יומולדת סתם ברכה, תודה, ד"ש וכר. הגלויה הופכת להיות קוב מצורן (1ה16ם81136), לכל דואר אלקטרוני רגיל, ללא כל-צורך בתוכה מיוחדת או גישה חוזרת לאתר באינטרנט. בעיקרון, הגלויות עולות כסף, אבל קודם ניתן לקבל כמ בחינס לניסיון. 7 . הרבה : ו מאוד וני קניות בטוחות דרך האינטרנט. אב? גי ו אנשים, שזה ל | אתר, של גי גל וו ומכוניות, יי העיניים, יש פה כנ אבל מ תי בתים, טירות תמור א מזיז להס הרבה. כך לי נלאומית, שמתעסקת במכירת בתיס מיליון דולר. מאחר, וזה ממש מנקר * וה דברים, שאפשר פשוט לשכור. לא שאז זי 4 9 יוותוהח ש? *" להתנסות בחוויה. האתר מלא בהרבה תמונות ' . , מי ג 1 "- ופ גי ו - , או שוייר. -, *ניים), מכוניות יקרות, יאכטות ועוד 1 אוה 6 זג נה ופ כדי להקיף את העולם בקליק אחד. דואר אככקטרוני שיחות ועידה אינטראקטיביוחה גישה למאגרי מידע בכל העולם ים של משחכים ותוכנות חופשיות וצ'בוריוח שרכו"םו נוכ+כ=*ב: טלפון 177.022-9715 או 676115 1. 0 . והססשה . עאז/ / : כן>+ת 1.סס.תסס+0680ס+ת. 2 להי "ו וש וו אזור' ח'וג: 03, 04, 07 ובקרוב 09 | ווה 1 גבלר ד נמקר ושח הנר ו וטו זנלן כח מת בר יו מ = כלפיו. חלקם ינסו ל ממי עליו להתגונן. מרוץ משולב בקרבות של מכות וכלי נשק. סא :63405055 המשך עלילותיו של הניצול היחיד של שואה גרעינית. משימות המשך למשחק הראשון: סא :058 601154 "וא א. הלוחם היחיד שנותר, יוצא להמשך משיימתו. השנה היא 2196 וחללית בלתי מזוהה נוחתת על ספינת החלל. בתחילה נדמה שאין סימני חיים בחללית, אך ממנה יוצא ה אפס 681154 למשימותיו. הפעם הוא גדול מתמיד! ארבע משימות עומדות בפני הלוחם ללא חת. יבוא: מיראז' מולטימדיה המחיר לצרכן -.209 ש"ח. ₪040 | 5% לחלונות 95 מרוצי אופנועים הם עניין של כח. של שליטה. האדרנלין זורם... למי שרצה ולא היה לו, למי שהיה לו ושמר על שליטה וגם למי שלא העז מעולם - זו ההזדמנות שלך לנסות. רק בעולם וירטואלי תשאר בלתי פגיע. המשחק מאפשר, לפני תחילת המרוץ, לבחור אופנוע מתאים, לבחור את זירת המרוץ במקומות שונים בארצות-הברית ובעיקר יוכל המשתתף להכיר את מתחריו ואת כוונותיהם הוריד אותו בכל דרך מהמסלול, כך יוכל לדעת לצפות בוידיאוקליפים של מרוצי אופנועים אמיתיים על רקע מוסיקה של מיטב להקות הרוק האמריקני. ניתן לבחור גם איזו להקה תלווה את המשחק כולו. האפשרויות המוצעות רבות. בין הלהקות: אפס אג6כאש50 צקג אהד אסמאתואוא ו דגא 58ד5אס1א ולהקות נוספות. משחק זה מתאים לחלונות 95 בלבד. יבוא: מיראז' מולטימדיה מחיר המוצר לצרכן: -.219 ש"ח. הרפתקאות מלכת האמזונס הד-ארצי מולטימדיה משווקת בימים אלו משחק פעולה חדש בשפה העברית (רוב משחקי הפעולה עד כה היו בשפה האנגלית). המשחק הוא גרסת הקומיקס של סדרת הרפתקאות שזכתה לפופולריות רבה בשנות ה-40. ההרפתקאה הבלשית שופעת הומוד ההולך ומסתבך ככל שהגיבור מתקרב לפענוח ההרפתקאה. תוכן: תפקידך הוא לגלם את ג'ו קינג, טייס להשכיר, הפועל באזוו האמזונס בשנת 1949 בהרפתקאותיו בג'ונגלים בארה"ב. הנופים המדהימים באווירת המסתורין שתעברו דרך מקדשים אימתניים ותפגשו שבטי אמזונות לוחמות ומדען מטורף המתכון להשתלט על העולם. הסרת האיום הממשמש ובא על העולם תלו. רק בך... אבל הזהר, אחרת תהיה זו הטיסה האחרונה של "מלכת > האמזונס". אפקטים מיוחדים: המשחק כולל יותר ממאה מסכים שונים והשתתפות יותר מ-40 דמויות. התפתחות העלילה מתרחשת בו זמנית בכמה מקומות שונים על ידי שימוש בקיטועים בתסריט המעניקים למשחק עומק דרמטי. לאורך בתחילת המשחק ניתן גרסת הסי.די.רום כוללת גם דיאלוגים אינטראקטיבים לאורך ‏ = המשחק כולו תוך שימוש במגוון רחב של שחקנים ואפקטים קוליט. המוסיפים לאווירת המשחק. 6 יבוא: הד-ארצי מולטימדיה מחיר לצרכן: -.159 ש"ח. 5 פא 000 - 7-7 הארץ על סף שואה אקולוגית. לעזרת כדור הארץ נ ז יצ % צורים מעולמות אחרים כדי להציל את העולם, על-ידי הוראות = לשלושת הגזעים המאכלסים את הכדור. ₪ לעזרת בני האדם באים אנשי עזר - טכנאים ובו ית זני הצמחים ואת בעלי-החיים שעל כדור האר אותס וליצור מחט זניע חדשקן 7777 | ) [ ו 5% | אחרי השלמת משימת הניקוי, יוצאים בני האדם למלחמות, שימנעו משני הזנים האחרים שעל כדור הארץ ללכלך את הגלקסיה. המשחק מייצג את אחד משלושת הגזעים, את בני האדם. משחק זה הוא משחק אסטרטגיה קשה ודורש מיומנות רבה ומיועד בעיקר למנוסים שבין שחקני המחשב. הגרפיקה ואיכות המשחק ממשיכה את מסורת המשחקים של 1 יבוא: מיראז' מולטימדיה. ּ ו -% פד" ; ו 6-ה / ב המח . ₪ *- - %- - 219 ש"ח. ו - 1 2-] 2 הינו המשחק הראשון בו השתמשו במנוע הגרפי החדש של חברת גצסצ 16 המנוע 2 565 55 0%/, הינו מנוע תלת-מימדי מיוחד המאפשר גם במחשבים לא "חזקים" במיוחד לקבל תחושת תלת מימד אמיתית וריאליסטית. חברת 1/0016 גהצסצא סרקה על בסיס מנוע זה מרחבים אמיתיים של שדות, מדבריות, ערים, הרים וחופי ים והכניסה אותם למרחב תלת- מימדי אמיתי. גדולתו של מנוע ה-2 54065 .זםאסץ היא שהפיקסליזציה מאוד קטנה ואז מתקבלת תמונה באיכות גבוהה מאוד שניתן להבחין בה בפרטים הקטנים ביותר בתוואי הנוף המשולבים במוצר. כך שניתן להבחין גם בבניינים, כבישים וכלי רכב בפירוט רב. בנוסף לכך, כל מוצר שמפותח באמצעות מנוע זה יהיה בעל אפשרות למשחק רב משתתפים אם באמצעות מודם, או רשת או חיבור ישיר בין מחשב למחשב. 2 הינו מטוס הקרב החדיש ביותר בעולם - גם חיל האויר הישראלי מעוניין ברכישתו. הסימולטור מצטיין בגרפיקה המעולה שלו, במהירויות הגבוהות אליהן ניתן להגיע איתו ובאותנטיות הרבה שלו. ההיגוי המדוייק והמשימות הריאליסטיות שלו הופכים את המוצר הזה לטוב ביותר מבין סימולטורי הקרב. תחושת המציאות ב-22-= חזקה מאוד בזכות מיכשור תא-טייס אמיתי, זוויות סיבוב מדוייקות, משחק מהיר מעל שטחים תלת מימדיים מדהימים, משימות יום ולילה מעל שטחי מדבר, ג'ונגל, הרים וחופי ים. קולות מטוסים וקרבות אויר אמיתיים, מבצעי קרב דינמיים המבוססים על קרבות אמיתיים, עשרות מטרות קרקע ואויר מפורטות מאוד בעלות טקסטורה תלת מימדית וצילום במצלמה מיוחדת המאפשר לשחקן לצפות בפעולה מכל זווית. בסימולטור קיימות אפשרויות למשחק רב משתתפים באמצעות רשת, מודם או חיבור ישיר בין מחשב למחשב. יבוא: מחשבת. המחיר לצרכן: -.199 ש"ח. המחיר לצרכן: / 7 7 0 2 1] 2 36 6 מירוץ מכוניות מטורף המשלב אקשן, גרפיקה תלת- מימדית והשתוללות פרועה על הכביש. משחק זה הוא מירוץ מכוניות מטורף, בלתי- שגרתי ולא לגמרי ספורטיבי, אלא אם כן ירי טילים לעבר המתחרים נראה לכם ספורטיבי. המשחק המדהים הזה מאפשר למשתתף להשתולל על הכביש הוירטואלי בלי חשבון מהי המהירות המותרת. הוא משלב אקשן, גרפיקה תלת-מימדית והתפרעות טוטאלית. למשל, המשתתף יכול לשפוך כתמי שמן על המסלול או לטמון מוקשים כדי לעכב מעט את המתחרים... לרשות המשתתף עומד סכום ראשוני של 2,500 דולר. אפשר ורצול = לעשות שימוש בכסף גם להצטייד באביזרים בחנות המיוחדת | המיועדת לכך, ובכלי נשק ב"חנות הנשק והתיקונים". בחנות זו מוצע מגוון רחב של כלי משחית: טילים, מוקשים ואמצעים נוספים. בכל סיבוב במירוץ, האחרון בתור נופל ואינו עולה לסיבוב הבא. אם' המשתתף מצליח להיות בין הראשונים הוא עולה לסיבוב הבא עד לנצחון במירוץ כולו. יבוא: מטריקס מולטימדיה 6 המחיר לצרכן: -.179 ש"ח. | ד 6וסא צפ האיגוד (סינדיקט) שולט . ברחובות הערים. הצדק ₪ | לא שולט ואזרחים חפים -‏ | מפשע משלמים מחיר 2 :ד כל זה מתרחש ו בעתיד, בתוך עולם ת מימדי מרהיב. 4/0 יבוא: מיראז' מולטימ 8 7 המחיר לצרכן: -9 2 / 5 דד שד :0 50115 3 גולגלות זהב חבויות בעולם שלנו. מי שיצליח למצוא את ; הגולגלות יוכל לזכות באוצר האגדי של טולטק. למעשה, ! הגולגלות הן המפתח לאותו אוצר. האוצר עצמו חבוי מו המונולית הגדולה. זהו אוצר אדיר, שאין שני לו בכל הע השנה הטא 1866, תקופת הטירוף הגדול לזהב. שלושת הג נמצאות באזור מסויים במדינת אריזונה, 0 רבים מנסים למצוא את הגולגלות. במסע אל העושר, תפגוש בדמויות רבות. חלקן אי גז יעזרו לך במשימה. 6 המשחק כולל שישים אתרי משחק, עשרות חפצים, או אנימציה קלאסית, שנעשתה ה ולפנ המשחק משולב בקטעי הומור, קולות טובים / ע - המשחק מיועד לכל מי שרוצהלמצוא את הזו | יבוא: הד-ארצי מולטימדיה המחי לצרכן: -.169 ש"ח 0 * , 1 . 4 קז | הי ₪ 4 %, - . 5 ₪ 4 - |]( = 34 % 8 % ה ]3:46 כסווסז קרב מול רשע מרושע? את האקע, זה המשחק שלכם. איך אהבתם את סרטי אינדיאנה ג'ונס! את ק אהבתם את החיפוש אחר אוצר מסתורי? את ה הבלתי אפשרי של קפיצות על-אנושיות! אם כן - המשחק: ושוג 15 וי מיי יגב גו | יי || שיחק: פיני | גרפיקה - 94% ]| חוויה תלת-מימדית. אין שום דרך אחרת לתאר את היופי = הגרפי המרשים. ו מוסיקה טובה, שנבחרה והותאמה בקפידה. האפקטים איכותיים ותורמים לתחושת האקשן. רמת משחק - 95% בי לי[ יב סי בי וי ו ם ב 1 עירוב הסגנונות של המשחק. אורך חיים - 94% 3 שלבים ברמתזקושי עולה. על ל בי ציון כולל - 93% משחק, שיכול להתחרות בקלות על תוואו "משחק תביר מו כמ ב ב ד = טוב בגרפיקה וצליל ברמה גבוהה. אסור לפספס. סוניכ להזמ ללכ מסך דייהו /. נוד'ה - בר חייג / פקסס למרכז ה לארה קרופט עובדת בתאגיד הענק נטאלה, שאוסף חפצי אומנות עתיקים. לארה יוצאת לחפש את ה-ם5000 (חוטר), שנשבר לשלושה חלקים. לארה מתחילה את מסעה המסתורי בהרי פרו. שם היא תחשוף פרטים רבים על החברה וגם על החפץ המיסתורי שאותו היא מחפשת. המדהים במשחק הוא השילוב בין אכויות של משחקים שונים. יש כאן זוויות צילום בעלות עומק תלת-מימדי, שלאחרונה ראינו בעיקר במאריו-64 של הנינטנדו647. לצד העוצמה הגרפית, תזדקקו לספידיות כמו ב-"נסיך הפרסי" (זוכרים את המשחק הזה בכלל?) הקרבות בתוך הנוף המעורפל נראים כמו שאגנוס". מול כל אלה, המשחק אולי יזכיר לכם את |וצם 1ח₪606, אבל כדאי שתחכו למשחק הרבה הרבה יותר איכותי הדבר המרשים הראשון במשחק זו התנועה וחופש התנועה שיש ללארה, המאפשר לתמרן סבצע כר 2 כ). /. 6 4 1 אינץ' אותה על המסך בצורה חלקה ומהירה. בעצט כל-כך מהירה, שיש לה מקש מיוחד לריצה ומקש מיוחד להליכה. אחרת, היא תיפול לתון כל מיני מלכודות, הפזורת בין הריסות העיו העתיקה. במשחק הזה, לא די לשוטט מתחילתו עד סופו. החידות לא פשוטות, וידרשו מכם הונו מחשבה. אני כבר בטוח, שהמשחק הזה מלא כמה שורות במוסף 07ד <;ז1. בנוסף, יש מלכודות קטלניות. מלכודת יחסית קלה ופשוטה, היא הרצפה החלקלקה. אבל יש גם מלכודות אש, גרזנים מתעופפים, מדרגות נופלות ועוד. זה בהחלט מזכיר את הסרטיס של אינדיאנה ג'ונס. השילוב בין משחק פעולה, בין ריצה (פלטפורמות) לבין חידות, בהחלט טוב. אס עד כה, הצירוף הזה היה נחלתו הבלעדית מאריו-64, עכשיו יש לו תחליף הולם. בקיצור: משחק חובה. הארט מולטיסדיה. יהזמנות: 03-6190336 = מווווודוה,ה ‏ ו אינטרנט ללא הגבלת זמן!! חרש בישראל גולשים לכל האתרים 24 שעות ביממה כל השנה' שרותי גישה בחיוג לרשת האינטרנט בשיטה האמריקאית ללא חשש מחשבון מנופח בסוף החודש 1 *] דף בית (66ק שושסחה) לכל לקוח תיבת דואר אלקטרונית לכל לקוח 1 ו 2*]]) גישה לשרתי 5/ץשא, צאסחק, 6חו תוסיפו את כל זה לשרות מעולה, מהירות ללא תחרות (קו מהיר ביותר) טכנולוגיה וציוד מתוחכם מהמתקדמים בעולם, יחס מודם למשתמש הכי טוב שיש ותמיכה לכל בעיה ושאלה בשלב א' מוגבל מספר המנויים ל-1000 מתחברים בלבד צלצלו והתחברו עכשיו << 511165 6--23) פקסי 3-09 כתובת האתר: |ו.ס6. וופוחסזחו.ואוצו/]:קזוח * דואר אלקטרוני: !ו.0ס.וופוחסזחו6סוחו . , 7 = - -₪ ז . - . * המחירים אינם כוללים. ₪ שור 5 == 7 | ! בל ביקשתם - קיבלתם: המדור "אין כניסה , משחקים לא להתקרב - חוזר. הכל בזכות . | 48 רק להזכירכם, שמדובר בדעתם, מל לו . - = יתכן מאוד, שלדעתכם המשחקים בכלל לא: זצצזא. משחק המחשב האגדי, שנחשב כאחד המשחקים הטובע בעולם, זכה הפעם לא להמשך, כי אם דווקא לפארודיה. - וע שערכנו בגילון. ובאחריותם של הכותבים. אני חושב שיש לי הרבה חוש הומור. אני גם | שתפתח ל על קאזינו תת-קרקעי, ועל 0 - 2 - משוגע אמיתי על 1/51א. לדעתי, זהו המשחק | מגרש למיני-גולף. הכי טוב בעולם. לטענת מישהו, כאן במערכת | עד כאן הכל נשמע איכשהו טוב, סביר ואולי = מעניין ונגמר מאוד מהר. של פריק, זהו גם אחד המשחקים הכי נמכרים | מצחיק. אבל ברגע שהשגתי את המשחק, בקיצור, זהו פיספוס גדול של הזדמנות שיש. לכן, כאשר שמעתי, שיצאה גירסה פשוט התאכזבתי. הבדיחות לא מצחיקות | אדירה. פארודית של המשחק, הרגשתי חובה להשיג - אותה. הרגשה זו התחזקה מאוד, כאשר נודע לי (דרך האינטרנט), שאת התפקיד הראשי במשחק מגלם השחקן ג'ון גודמן. עלילת המשחק מספרת על אי-הערפל, ששקע לתוך לכלוך וזוהמה. התיירים הרבים, שבאו לבקר בו, השחיתו כל פינת-חמד. אם זה לא מספיק נורא, אז במקום רחש של גלי-הים, אתה רואה את גלי הפסולת הרעילה מסביב. כבר בתחילת המשחק מספרים לך על מרינה המשחק: ז5צ שיחק: יוני מכשיר: מק וחלונות 6 גרפיקה - 70% | צליל - 75% | רמת משחק - 60% אורך חיים - 55% | ציון כולל - 65% 630סה-%ט שחג 5ו/ב263 5 ספ וו 6חו!!63 סביר להניח שבעתיד הקרוב תפגשו הרבה משחקונים בכיכובם של ביוויס ובאט- הד. חברת ויאקום החליטה לייצר הרבה כאלה ולמכור, אפילו, בזולי הרבה אין מה לומר על המשחק הזה. ראשית כל, מדובר למעשה בשמונה משחקונים עצמאיים לחלוטין. אין שום קשר בין המשחקים, מלבד שני המוקיונים. שנית, יש! משחק חדש של ביוויס ובאט-הד! נשמע טוב! הר.. זהו משחק טריוויה, שממש את ביוויס ובאט-הד לא צריך להציג בפניכם. שני גיבורים מעצבנים במיוחד, שהמומחיות שלהם הוא בחוסר חינוך ובהתנהגות הבוטה והמוגזמת ביותר שיש. למעשה, הם נחשבים לשני הטמבלים והסתומים של היקום. המשחק הזה נועד לבדוק את הידיעות שלכם בנושא... ביוויס ובאט-הד. יש כאן כל מיני שאלות, שמי שלא רואה את הסידרה כל יום בחצות, פשוט לא יוכל להשיב עליהן בחיים. לכן, זוהי האזהרה הראשונה: אם לא ראיתם את הסידרה, אם אתם לא מכירים את הדמויות עם כל השגעונות שלהן - אל תקנו את המשחק. חבל על הכסף. הבעיה השניה, היא בסוג השאלות. אלו השאלות הכי מטופשות והכי מעצבנות בעולם. מדובר במשחקונים, הפועלים בסביבת חלונות 5 בלבד. כל משחק ממלא כחמישה מגה על הדיסק, אבל בלחיצת כפתור תוכלו להעיף אותו ולפנות את המקום למשחקים יותר טובים. שלישית, המשחקים אינם בשיא האיכות ומיועדים בעיקר לחובבי סידרת האנימציה של ערוץ מוסיקה בכבלים, ה-/11א. רביעית, אין כאן חידושים מדהימים. כל אחד מהמשחקונים מתרחש במקומות המוכרים היטב מהטלויזיה ומהמשחקים הקודמים: עולם הבורגר, בית-הספר, הבית, קורניליו הגדול וכדומה. היתרונות של המשחקים הם שניים: ניתן לשלב את קובצי הקול, את קובצי התמונות ואת קובצי הוידיאו, סתם להנאתכם בכל תוכנה אחרת. מדובר בקובצי 56ק1, בקובצי צהש ו-זג. החיסרון הבולט, הוא באג גדול בתוכנה, שלא מאפשר צפיה ב-16 מיליון צבעים אלא אך ורק \ 73465 :6חו6//ש ב-256. זה גורם כמובן לתמונות להיראות פחות טוב. דרך אגב, חלק מהתמונות עצמן ממש לא יפות. בשורה התחתונה: משחק נטו לחובבי ביוויס ובאט-הד. המשחק: >זספ !41 >חוווגּ 6 בי ל 1 שיחק: עמית גרפיקה - 75% צליל - 87% רמת משחק - 77% אורך חיים - 73% ציון כולל - 75% הר... למען האמת לא. מטפס על העצבים! חר.;2 חר.. מי שציפה לשאלות נורמליות, כמו מה שמו של מנהל בית-הספר? טעה. כאן תשאלו מה גורם לביוויס ובאט-הד לעשות פלוץ? (סליחה, אבל זה המשחק). לכן, זו דעתי על המשחק... הוא מיועד לבני 13 ומעלה, אבל בני 13 כבר מבוגרים מדי בשביל הסוג הזה של שטויות. חברת ויאקום מולטימדיה, האחראית לסידרת ביוויס ובאט- הד, קצת פיספסה. בקיצור - חפשו משחק אחר בכיכובם של הצמד המטופש בעולם. להזכירכם, עוד משחק שלהם צריך להגיע לשוק (פאחוגד 6ו1.20) וגם הוא לא יהיה מדהים במיוחד. אמנם כל אחד מהמשחקים עולה רק 20 דולר בחו"ל (70 ש"ח), אבל לא נראה לי שהם שווים את הכסף. המשחק: !1 366% זשחו6 \ המכשיו: חלונות 95 שיחק: עמית גרפיקה - 70% צליל - 72% רמת משחק - 60% אורך חיים - 20% ציון כולל - 60% | ריר רץ רז לנכר יר אין יוסמית'" יש רז - % %י % אסזז]סתא 72א / 4 1 בגירסאות שלו למסופי המשחק השונים. עכשלו, "תשע" 4 1 2% / א = ב ₪ 4404 , / מץ שו 2 2 2% 4 לד ווויות | -- 2 ) +07" ה נותנות 1 / [ ויוי 3 במיוחד. ברק ע ג . : מו וסי ג טוב ה 23 1 ק טים, = ים לו אווירה המאוד , 4 המ ,1 3 /, יי -.: = שק יוחדת / של המש וחק. ויוי 3 2 ₪ ב לאור ן / /% ו לי - - 6 יי הל ו 0 . 6 0% ו ו ב נמ ב > ענת 2 ו ניסיון מחשב. רב במשחקי שאלה: מה בא אחרי עשר (א60? תשובה: כמובן, תשע. טוב, זוהי סתם התחכמות לשמה וזה לאור שמו של המשחק החדש של להקת אירוסמית', תשע. במשחק הזה, חברי הלהקה, סטיבן טיילר וג'ו פרי, תורמים את קולם לתאומי-הרעל (סואסד אמוש), שהם שתי מוטאציות של זמרים, הנראים בערך כמו ג'וקים ענקיים. הדבר המעניין במשחק, שהמפיק שלו הוא שחקן קולנוע מצליח בפני עצמו - רוברט דה- נירו. המעניין לא פחות, ששותפים למשחק עוד כמה חברים טובים של דה-נירו: השחקן ג'יימס באלושי, השחקנית-זמרת המפורסמת שֶר, השחקן כריסטופר ריבס ובקיצור, שמות מפורסמים לא חסרים במשחק הזה. מאחורי הקלעים של המשחק תמצאו את מארק ריידן. השם שלו אולי לא מוכר לכם, כי הוא לא זמר ולא שחקן. מארק הוא גרפיקאי, שעד כה היה האחראי לעטיפות התקליטים של זמרים כמו מייקל ג'קסון. ריידן היה המשחק שלהם היה משובח במיוחד, ובכל זאת זכה להצלחה רבה המשחק החדש. אחראי לתפאורה המיוחדת מאוד של המשחק באמצעות חפצים משונים, שזכו לעיטורים ועיצובים כמעט חסרי תקדים בעולם משחקי המחשב. המשחק מתחיל, במקום האחרון עלי-אדמות, ה" סק 1.486 זהו בית מלון, שבו זמרים רבים נוהגים להופיע כדי לגלות את שורשי היצירתיות שלהם. אלא שברגע שהזמר עולה על הבמה, תאומי-הרעל תוקפים אותו ויחד איתם גיטרה בעלת ראש ורגלי אישה ועוד כמה יצורים משונים. המועדון המוסיקלי הזה, שנראה קצת מופרע, מבוסס על פנטזיות אמיתיות של חברי להקת אירוסמית'. בהמשך המשחק לא צפוי לכם אקשן כמו ב-א אסזד][ס/א. ההמשך הוא "ותר קווסט. חידות, הרפתקאות, משימות וכדומה. מומלץ במיוחד לכל מי שמחפש משחק שונה מהמקובל, בעל אופי אומנותי, אבל השייך לאומנות המודרנית. כמעט שנה עברה מאז שבשרנו לכם על המשחק הזה. חברת 000אַ557/ו ממשיכה כמדי חודש לדחות אותו. מאת: גבי שושן היו מספר סיבות לדחיה, שהמשכנעות מביניהן היו: דחיה לצורך שיווקו לקראת חג המולד (שאז כולם רצים לחנויות לקנות מתנות), וגם במטרה להוציא מוצר מוגמר נטול באגים ופשוט מושלם. 34 : | הכל החל במשחק אלמוני של חברה האחראית לסגנון משחק חדש בזמנו 2+ 1 פאנזכ. למשחק קראו 600058 8 סאג /ואס6. תוך שבועות ספורים הפך משחק זה לאחד הפופולארים שידע עידן משחקי המחשב ויצר סגנון מרתק עם עשרות משחקים תואמים. לאחר תקופה קצרה, כדי לספק את רעבוננו, יצאה תוספת משימות שלא הספיקה, למרות שהיתה קשה יותר. כמו כן באתרים רבים באינטרנט יכולנו להוריד משימות שנכתבו על ידי פריקים אמיתיים של 686. אך כעת, שמח אני להודיע ולבשר על בואו הקרוב של: דרוג כאת - הפשסא60 א סאג אאס6 ובכן, מה השתנה? הכל! עלילת המשחק מספרת על מצב בו כוחות הברית נמצאים עדיין במלחמה הקרה עם הסובייטים. כלי הנשק עדכניים לתקופה העכשווית, מה שמוסיף המון אקטואליה למשחק. המשחק מאפשר עבודה בדוס, ואז הגרפיקה היא 6 או בחלונות 95, ואז נוכל סוף סוף להנות מגרפיקת /.8/0. כל צורת המבנים שונתה ואין מצב בו נראה מבנה בסגנונות בלתי מובנים. כל מבנה חדש וישן נראים אמיתיים כמו בצילום אויר מלמעלה. סרטוני הוידאו ממשיכים להיות מצויינים ומזינים את המשחק במתח וברקע למשימה הקרובה. לגבי כלי הנשק - נוספו המון כלי נשק חדשים ובוטלו קודמיהם. מעתה המפה לא נחשפת ונשארת גלויה עד ו 6% בערפל ומקשה על המשימה. לצורך זה אנו נתקלים במטוסי ביון שמטרתם לחשוף את המפה. נוספו כוחות חדשים כמו - צנחנים, כלבי גישוש, צוללות לנשיאת חיילים, ספינות מלחמה, מרגלים נגמ"שים ועוד הרבה נוספים שלא אגלה לכם. טקטיקת הלוחמה שונתה אף היא, אין יותר התקדמות על ידי בניית שקי-חול עד לבסיס 7 62.222///27 ו כונן סי.די.רום מהירות פי 10 של חברת 05₪ = ₪ וניה סדיה - בצע כל הארש סוכטיסדיר אןך כפי שאתם יודעים, ובכן - 47 עוד; האויב, ואז לבנות שם מגדלי שמירה. מעתה הצבא הנגדי יתקוף גם שקי קול וחוצבים שמתקרבים לבסיסו. נוספו המון אביזרים למסך שמקשים על הבניה, כמו סלעים וחביות שיש להסירם קודם לבניה. במשחק הזה נפתרנו מאותם ה" 5 1 ויש במקומם משאיות החוצבות מינרלים חיוניים שמומרים לכסף באמצעותו ניתן לשפר את הטכנולוגיות. השליטה בכלי הרכב השונים והוראות התקיפה נותרו זהים פרט לכוחות האויר והים. מעכשיו נוכל להורות למטוסים היכן לתקוף ומתי והאוניות יפטרלו ויתקפו בהתאם להוראה אישית של המשחק. נוספו המון כלי נשק ארוכי טווח שניתן לשגרם הרחק ממקום הקרבות וזה מהווה עתה חלק מאסטרטגית תכנון הקרב החדשה. המשחק יוצא עלי שני תקליטורים בצרוף לתקליטור שלישי המגיע עם משימות למשחק רב משתמשים, ישנם כ-40 משימות סך הכל, לשני הצבאות, ויש לצפות לתוספות רבות. כבר בשבועות הקרובים באתרים שונים באינטרנט. עלילת המשחק היא לא שיגרתית. תמצאו שם את מרבית מנהיגי העולם מכל התקופות, כולל היטלר, ותגלו תגליות מרעישות לגבי נסיעה בזמן. לסיכום - יצירת מופת לכל חובבי האסטרטגיה המלחמתית שמתבטאת בשיפורי גרפיקה (הגיע הזמן) ובריאליסטיות ועלילה - מרתקת. חובה לכל פריק מצוין. ולבסוף תכולו למצוא את המשחק רק עוד מספר שבועות לצערנו אך היה שווה לחכות. = 3, ו 2 ך . ] . "2 | בב ו 8 זהו המשחק הראשון מבית היוצר של הבמאי האגדי סטיבן שפילברג. לצורך הפקת המשחק, נדרשו לא פחות מאשר 3 טונות של... פלסטלינה! וזח פאסשעווה6זכ] היא חברת מולטימדיה חדשה, מיסודם של סטיבן שופילברג, דיויד גפן וג'פרי קצנברג. החברה הוקמה מתוך רצון משותף של שלושת ענקי הוליווד להפיק משחקי- מחשב ברמה אחרת. זה בהחלט נשמע מאוד יומרני, אבל, כאשר מדובר באנשיים, המחזיקים על הכתפיים שלהם מו גוד ב המכשיר: חלונות 95 שיחק: יובל גרפיקה - 90% מאוד נקי ומאוד מקצועי. השקעה אדירה באנימיציית הפלסטלינה. תחשבו על זה, אתם מחזיקים בתוך התקליטור משהו כמו 3 טון של פלסטלינה (בצק, למי שכבו שכח...) צליל - 85% מוסיקה טובה ויפה. שילוב של | ומאוד מתאים לאווירת המשחק הקסומה-אגדתית. ד משחק קל מאוד, עם חידות די פשוטות. ג וג ורי הו שי משהו כמו 60 חידות, ברמת ל ו ב ליער מתקדמת בכיוון אחד בלבד. מ על מ ו וד אחת או שתיים. | ציון כולל - 85% משחק בסגנון אחו. חבל שהוא כליכך קל. אל תזלזלו במראה בוו בבר אאכדת האסמקים את חצי תעשליית הקולנוע העולמית, צריך קצת אמונה. וס הוא המשחק הראשון של החבורה המופלאה. המשחק עצמו, נאמר כבר עכשיו, מאוד יפה, קצת ילדותי ובהחלט לא מדהים. לרבים מכם הוא יזכיר את תולעת האדמה ג'ים: הרבה יצורים משונים בעולמות מוזרים. עלילת המשחק, תזכיר לכם סיפור אגדה. רובוט בשם הובורג הקים את נוורהוד, כדי שזה יהיה מקום עבור כל היצורים אותם הוא ייצור. אלא שאחד היצורים, קלוג שמו, מחליט לקחת את השלטון לידיו. אתה, פריק, הוא בעצם קליימן (איש פלסטלינה), היוצא להציל את נוורהוד ולהחזיר לה את השקט, את השלווה ואת השלום. עליך לגלות מי יצר את נוורהוד וכיצד לעצור את קלוג. מכאן והלאה, לפניך קווסט טיפוסי, עם משימות, חידות, אויבים והרבה טיפוסים מאוד משונים. המשחק בנוי ועשוי היטב. מפיקיו דאגו להרבה פרטים קטנים כמעט כמו בסרט קולנוע איכותי. אנימציית הפלסטלינה יפה ומקורית. היא אולי נראית קצת מיושנת, אבל היא זורמת בצורה חלקה ונקיה. כאמור, המשחק לא קשה ודי ילדותי. שווה להציץ בו ולהתרשם. אין ספק, שמפיקי משחקים רבים ייקחו ממנו דוגמה והשראה. + 5 תב3ּשת (יר(? | 4+שקבי חי על מעחק מרוה ה+=ו₪ = 1 - -7-=-<* ₪ + | | - [ / [ מרטיס בינכיי גי | -א ו 7 - ו ₪ חול מעב תומוד מל ו -- וצודף הור מושף מינים | = ו 5 הנורו בו | | | | | 4 ירול קסר -- הלמר 'גץ במ | ו" ₪ . | -7"7ְ7-7-7]/7-7-7-7-7]/-]---0 ד"י |] רדא צריך מחשב | בשביד האעטרוט ולה חערונח | | ]זו -) אי כמה עורה המנו' | ראיוטרנט באמה! מדור אינטרנם מקיךף ולורחב ילבוי 4 0 ת4 רה 6324י₪ ‏ 4י בי = .111 מבצע בלעדי 8 וו 2 חוורה שי ]] אעשתם > [ זבה שוב | להיט חדש של הזמר : אוו ערש 2 וו ג "4 .| | י ה ו ו | ב 1-ו סוה חחה ריר ----- 7--- להק לי ו ל כ . - עד ל 7 די א 8 |אינטרנט | 2 יש . ] תתה בהושכם וא ואו 7 |: " ," 1 שו( דה ונ קדזכיס 3 45 ב 3 8 7 4ת/כת 4(ים: ‏ ת"3 23/40 ת)-0כי 2‏ 6))2%6 )(י -3ה )4%% את 43 התבטשת ₪%4 ה4תטבים, ה4|סי4ביה, | האי(6-(6 0" )( +צצין| 4 )%-]‏ אי(ת. האתיר 16 %.14, 6 פה 3 ת4)יכ ) 9 ההשו ו 7 1 שר כאר- וו ו ב וני ₪ השפר 4 5 << לח יו - - 0 - - ה 0 --=-י-ב-= טכר פון כיתהיאתיל:. ₪ ]תי 4 ויוי ,ראי 66 =" בא -ראב 3 : 0 מספר הכרגיס ד-וור-ורזו ד-ור-וודר ה את 5 דר ור וו "ו | | דוו 3 ב-א חור יהה: ישש םל ₪ א 9% ו יו יהוי [ המשחק: זה טסוו המכשיר: פי.סי. כו-6 שיחק: עומר גרפיקה - 86% זוויות ראיה מאוד מיוחדות, במיוחד כאשר עוברים מתחת לגשר. אבל תביטו בתמונה, על הרגל הענקית הזו... זה נוף באמת מיוחד. אם יש לכם מחשב טוב, תוכלו לשפר את ביצועי הגרפיקה בעזורת רזולוציה גבוהה, שתעניק לכם גם מראה רחב של המסלול. צליל - 82% מוסיקה בסגנון של משחקי הוידיאו. מאוד קיצבית, המכניסה לאווירה המוטורית. רמת משחק - 87% חלק מהמסלולים לא קלים ודורשים מיומנות רבה בנהיגה. צריך להיות מאוד מעניין לבדוק את המשחק עם הגה (לא ניסית'). אורך חיים - 90% אפשרויות המשחק נגד אחרים, פשוט מדליקות. אם אין לכם מודם או רשת, אפשו להצטופף שלושה על מחשב אחד. כמה שיותר צפוף יותר כיף! ציון כולל - 89% למה לא יצאו משחקים כאלה ל" 300 ? מומלץ לכל חובבי המירוצים. טונינן, נודיה 5 סוווא איפה הם היו עד עכשיו? שאלה טובה, שצריך להפנות אותה | כמובן לחברת 320. היה להם אחד ממסופי המשחק המשובחים בשוק והיום הם בסך-הכל יצרני משחקים. אבל אלו משחקים.. אתם ודאי מבינים היטב, שיש לי בבית מכשיר ססג. אני עדיין מאוד אוהב ומאוד מעריך אותו. ממש חבל לי, שחברת 30 חיסלה אותו לגמרי. בלי הרבה ברירות, רכשתי גם מחשב פנטיום (שעם כל הכבוד עדיין חלש בהשוואה למסופי המשחק) וגם, נינטנדו-64. השבוע, דרך האינטרנט, אני מודה באמת, קיבלתי את גירסת ההדגמה (10מכ) של המשחק הזה. בתור כתב ותיק ונאמן של פריק, החלטתי לקחת אותו לסיבוב מבחן. כבר עכשיו כדאי לומר, שההתייחסות לגירסת הדגמה שונה מהמשתק"המלא. בדרך-כלל, = שמשחק יכול להציע. לכן קצת הורדתי את הציונים, מתוך ההנחה, שהמשחק המלא קצת פחות. טוב. סזזוא הוא משחק מירוצים, בזווית ראיה קצת חריגה - מלמעלה. המשחק מתנהל נגד שבעה נהגים אחרים (ואפשר נגד חברים באמצעות רשת או מודם). המשחק לא מנסה ההוש ופפטה כאשר המציאות היחידה היא המציאות המדומה... המחיר -.189 ש"ח | - מבצע כל הארע מולט יסדיה : להזמנות חייג / פקסס למרכ ההזמנות: 6 ר6- 03 להיות סימולטור מירוצים אלא יותר משחק וידיאו מהיר בעל תמונות ורקעע - מימדיים. 0 זמסלולים מאוד מגוונים: החל מכביש - פלטו, - מסלולי קרח, בוץ, כבישים רטובים וכדומה. נ יחק גם היא הגיונית:. ות את קו הגמר ראשון, לזכות בכסף ולנצל אותו כדי לשכלל את הרכב. המשחק עצמו כולל הרבה מאוד הפתעות קטנות. למשל, בשולי המסלול יש פחים. | באחד הפחים יש חומר אטומי, שיכול ל את כל הקהל! מפחיד? יש עוד כמה דבריס, > שאני מעדיף לא לספר לכם עליהם. במשחק יש שמונה מכוניות, בעלות יכולת ביצועית מיוחדת. למשל, אפשר לנהוג ברכב על הצד, כאשר רק שני. גלגלים ם נוגעים בכביש. ושני גלגלים בא עו המשחק יספק לכם הרבה שעות של הנעה והנאה. אגב, לידיעתכם, אפשר לשחק אותוו- שלושה על מחשב אחד. לא הכי נוח, אבל כיף 2 - - 0 - - 6 יף 1 רו 6 כו | - אחד המשחקים הראשונים שיצאו במיוחד עבור חלונות 95 היה 3 / ישש המשחק הזה הוא ההמשך הישיר שלו. במשחק הזה, אתה מטיס את זס0ח6ט!!116. זוהי | דבר ש.. זז טפינוד הלל מצויידת היטב, שיוצאת ל-24 היתרונות הבולטים של המשחק נמצאים מות הגנה והתקפה נגד רובוטים קטלניים | בתמיכה במאיצים גרפיים תלת מימדיים, | . בשס "ביונים". קשה לומר, שזוחי העלילה הכי | משחק מודם (אחד נגד השני או דרך | 2 מקורית אותה שמענו אי"פעם. האינטרנט). אם יש לכם פנטיום רציני (133!) | 6 המשחק הוא למעשה תואם של )26800 וכמובן מאיץ גרפי טוב והרבה זכרון פנימי (16 ו אל ן שהוא בעצם התואם הממונע של ואסספ. מגה לפחות), צפויה לכם חוויה גרפית יבות לקלילה טיפש ו | כלומר, במקוס לשוטט בפרוזדורים ולחסל כל מרשימה. על פחות מזה, תצטרכו להתפשר עם דבר שזז, עליכם להטיס חללית ולחסל כל מראות נוף פחות מפורטים. - ו במקום -.189 עו"ח ו 9 חי | > -.159 ש"ח סוניה מדיה - סבצע כל האר סולטיסדיה להזמנות חייג / פקסס למרכז ההזמנות: 03-6190336 - | ו *" 527 6ססוסים 236י* /א6חקי 6/וימִית: איקהלריים. 0ו9ר-1י19161, שיים-סיר, שיים-פוי, אסה 770 קניון הזהב - קומה ב' ליד משחקי הוידאו - א.ח. חדש ראשר"צ טל' 3817888 | , ןאג 30 סגה סְאֶטורן" מבצע: - 999 ש"ח . % ז ו הגיע רובה! 6' 60:15 ,א5ס= ד055 | 8 לצסא5 ,ג ו = הצ =אס דג 82006 צאאהס =צוד6 דפס 6:ו63צ5 ק 13 סג פסצ 1ג 5 2 שס א וגא ד ג 6 בקניית 2 משחחקיםו 1 רזינם !* סופר יו מבצע: -.599 ל פינוכקיו ורונצאכלר-רצוכ חדע 2 = |4 -5 ,3 אוא ₪ דגושוד ונש 7' וצ = דצוגרן הס 655 שחז 05 הגש סוד בקקניירד < כבנוששירזק *כז > 2% 2537770 1 * ר גדוכ שוכ עד ינויו ורוי יי ו מ , ₪ - . 1 "' "4 | *= ות 7 4 / גא 'י1- 6 ישא 4 - 3% 4‏ 4 לי ; ג : 0 2 ד 5-ה > 06 4 .%, ב . ל "בי 4 > 0 . . " ע ב ו . 2% 5 5% ו ו ו - - ₪ " 1 "0 וו ההכ 7 ו | מבצע: |2; 1ה--ס ,3 אש = זגושוודוט 1 ד00סת 69 ₪8 דה טס | | = 7 50005 שפוצס סא |‏ צמט ו אס 1 השסואה פוטסד ,ואטואוושססאגס 5 סאוסאה זסאקצו 2 צפהשס אסודסטם דפס | 1000 ,אס- והטזחו/ 2 ואדשוט סמדפושוד | | סו ודו ו סססצשיו וס סד 6055 זספפ. | | | | 500057 השסט5 והאסואגצם דצו מעכשיו סוכנות ראשית | !] למכוניות שלט מקצועיות רדיו-קונטרונ 1 הלודומז. מהירות 7 + מקסימלית עם מנוע 50 | / ארף סל"ד - 90 קמ"עוו! | כולל שרות חלקים ומעבדהו | = מכוניות שלט לוקצוענים בלבד] / רד ק' | רח ה:1י שו שת ורוו ם ד ודי | 12 הו 1. *יר 5-5 , 4 -1499 ש"ח מבצע: -.1499 ש"ח : גו צא0: / הח + דוושה למירוצים 1]: רקגהק , | : ץ / | | 1 : | * *>ההשווציס , =ואשר דאם 2 יכ ווטד 3 וא 23 דאשרו אס= ,כסדססוא דש אהוס ו = פמשדצוסצסג + ]1 לא ג יי ובו 0 ג יי % ל 5 ה ה5 05 , ה=סוגח פווסז וו הסדקטחפוס ,ואג 465גספ מגה דרייב" מבצע: -.449 ש'יח ו תו ישן וני וי 7-ו 9 0 רוש יש יש 4 0-2 משחקי מגהדרייב ! פשינוכקיו ורונצוכר-רצ+וכק חד 7 ו משוז ג השא 30 סוא50 ,2 אהשמסדס/ 3 = דהואו דוט בקניית 2 משחקי מנהדרייב או מגה טי,די, 1 חעשוי 6 - / 7 ו ו , ". "יש ן - + 9 מ 0 / =ג: ו יי מ ו ד שרב כזננורוקי קאזינו הגים אזורגינכלי ‏ אמרי .ב 0 = כוכל המעשחקים 14 4 0 > [ ל שר אסא למס כ וכז הסה ל 5 רויכ ו סבצע סיור | | סכעיר יאו ג'או . (משחקי ויראו ברסה | :. << ויו - ו ו ילינ ה 2000 -% 9 2 /- : י << % אל 22 בוו" אלי רד לטה מאוד להגד יר א המשח משהו ב'ז הסימולטורים של עם מנוע אדיר של בינו ימלו אכותית, לבין חברת מקסיס, משהו אחר, שאי 1 ) (יצורים) מתחיל, כאשר אתם מקבלים שישה דיסקטים, שכל דיסקט הוא מעין ביצה. בדיוק, כמו ביצה של תרנגולת. אתם לא צריכים לדגור על הדיסקט, אבל ברגע שתכניסו אותו לכוון, יבקע מתוכו יצורון קטן, חמוד ותמים. היצור הזה לא יודע שום דבר על הח"ים. מרגע זה, כל דבר שהוא יעשה, היה בגלל מה שאתם תלמדו אותו. תסתכלו על היצורון הזה טוב טוב. אמא שלי טוענת, טהילדים שלי יראו בדיוק כמוהו! ליצורון הזה קוראים נורן. ן לי הגדרה מדוייקת בשבילו. -- ₪ . / *-1 : הורים ואלוהים? אז עליך לגדל את הנורנים ולדאוג, שהם יתפתחו במחשב שלך, לקהילה תרבותית מפותחת. בקופסה תמצאו רק שישה דיסקטים, אבל אל דאגה, מישהו חשב כיצד להוליד עוד נורנים לעולם. העסק הזה של גידול נורנים כולל הרבה מאוד דברים. בדיוק כמו גידול של תינוק. צריך להאכיל אותם (גם ללמד אותם לאכול), ללמד אותם את שמם, את השם שלך ועוד. הנורנים אוהבים מאוד צעצועים, אוכל ומוסיקה. בעצם הם גם אוהבים לשחק במחשבים. אבל בתור הורה טוב לא תאפשר לכם להעלות משחקים עם דם אלא רק לומדות חינוכיות. כאשר נורן לא מתנהג טוב, תוכל להעניש אותו. הכל במידה. ובא ושל אמא? טוב, אתם כבר לא בני שלוש ובטח עברתם את הגלל. ושול הוזהרתם לפניכסם משחק ממכר! לכאורה, המשחק לא נשמע מרתק, למעשה הוא מאוד מיוחד. יש בו אלמנטים ממכרים של ממש. יש אפילו אתר באינטרנט, שדרכו תוכלו להחליף ביצי נורנים או אפילו נורנים חיים. יש גם כל מיני ערכות נוספות למשחק, שנועדו לצורכי מחקר מדעי, ללוויות (כאשר אחד הנורנים מת), ללימוד ועוד. בעולם, המשחק כבר התחיל להפוך ללהיט היסטרי בסגנון של 0062 ו-?ד ). משהו בלתי מוגדר, שכולם אוהבים. זהו סוג המשחקים, שמפעילים לחצי שעה ביום, כדי להאכיל, לחנך ולהשתשע עם הנורן י:לך ולהמשיך הלאה למורטל קומבאט ו-ואססס. בדיוק כאילו שזה היה כלבלב, הזקוק לקצת התייחסות בין השעות הארוכות של הנמנום. ביג בי( ג מ יי ו ו 6 שיחק: גיא גרפיקה - 80% יצורים מתוקים... צליל - 80% 6% קולות... רמת משחק יו 1/1 4 לב ןגי גי אורך חיים - 90% ...אבל אי-אפשר להפרד מהם, מ גץ- א ציון כולל - 86% ...וכאלה, משחקים ונורנים, אין הרבה. מומלץ. ות להח? ו %. וז ץז ( ו - ץוחק החדש של חברת ושתתחים ר רזוט , - ל=- נש 1 / 4 - - רז רד ג ררר רז / / אהי : = יר ר* יד 4 וגורר וו רל עררז רונו רוי יזוטחה כרדוו שן, חמשו ; ;| 3-ו 0 ש / וו/ן - - ן - - ידיעה ר" ריץ | , ו 54 | - ו תריד רז 4- . א - 2 כל ורוו לא כל כוכבי ה-84 נמצאים . - . ( : וצוור-ר | דוי ל - וור"וי | ! || | כל | בולט בהע] | (] קל 4 ור] 1 אב אם 150 שחקנים לא מספיקים לכם, אתם תמיד יכולים לתכנן שחקן חדש, שייתנהג כמו מייקל המשחק ‏ יצא למחשבי הפיסי, ואישית. אני ממליץ לא רק על מחשב חזק, אלא דווקא על ידית משחק טובה. לשחק את 84 וחוופהג1] על המקלדת זהּ חצי עונש וחצי סיוט. מצד שני, בעזרת ידית טובה. תקבלו הרגשה של משחק טולויזיה מעולה. % 4 ל + אקליים לא מוותרת. עונת הכדורסל החדשה החלה ויחד איתה מגיע משחק וחג[ ‏ מא חדש. הפעם, באמצעות מנוע גרפי תלת-מימדי חדש, שבזכותו הגרפיקה נראית הרבה יותר מציאותית מאשר בעבר. ראשית, המספרים: 28 קבוצות /מא, יותר מ-1707 שחקנים, כ-50 שחקנים סודיים, 2000 דברי פרשנות שונים של מארב אלברט, פרשן רשת 6מצ, וכמובן, גירסאות לסאטורן, פלייסטיישן ומחשבי הפי.סי. התוצאה: משחק כדורסל, שבאמת שוייך לליגה אחרת 7 זדידם הא הוא משחק ראשון בסדרה של משחקי מירוצים רוצים הנודע, מאריו אנדרטי. כך, שישאו את שמו של נהג המי לפחות לפי דברי אלק | יַ 4 1 % המשחק החדש מכוון לנגוס נתח שמן מהמכירות של משחק המירוצ פסיגנוסיס, פורמולה 1 בעזרת גרפיקה צבעונית ורמת משחק גבוהה. בעוד פסיגנוסיס לקחה את הגישה הרצינית ויצרה משחק שהוא יותר סימולטור נהיגה מאשר סתם משחק מירוצים, הרי שאלקטרוניק ארטס בחרה בגישה של "ליצור משחק כייפי" מבלי להתקע יותר מדי בקטע של הריאליזם. בעוד שהתחרות הישירה אמורה להיות מול פורמולה 1, לאחר שמשחקים קצת במשחק [דדפאסאג 7 נראה כי הוא דווקא דומה יותר למשחק המירוצים הקודם של אלקטרוניק ארטס - [ז] ת55ץ5 08ת ספפא. כמובן שנעשו כאן נסיונות להבדיל את המשחק משאר משחקי המירוצים המרובים המוצעים לפלייסטיישן והמרכיב החשוב בניסיונות אלה הוא ההכללה של שני סוגי משחק: מירוץ מכוניות, רגילות (6/5 57068) ומירוץ בגב מקבילה האמריקאית לפורמולה 1, מכונית האינדי. לכל אחד משני מצבי המשחק הללו יש סגנון אחר והשחקן יידרש למיומנויות שונות בכל אחד מהם. לשחקנים ניתנת האפשרות לנסות לשבור שיאי מהירות, להשתתף במירוצים בודדים או להתחיל קריירה שלמה בעונה מלאה של מירוצים. נהגים שאוהבים לעקוף, לחתוך ולהעיף יריבים מהמסלול ירגישו בבית במצב המשחק של מכונית ה-א:5100. כישורי נהיגה אמיתיים מוחלפים כאן במשחק מירוצים פשטני, המאפשר לשחקנים לשלוט ברכב בצורה קלה, אולי קלה מדי. הדגש הוא על להגיע אל קו הסיום בחתיכה אחת, תוך ניסיון שלא להדחף החוצה מן המסלול. מה שיש למר אנדרטי לומר על הגישה הזו נותר בגדר תעלומה, אך כל זמן שהתמלוגים על השימוש בשמו ממשיכים לזרום לכיסו, למי אכפת:י הניסיון להתמודד עם מצב האינדי יעמיד את השחקן בפני אתגר גבוה יותר, אך רק במעט... כאן ניתן לראות מיד את הע לריאליזם. כאשר המכוניות מצ מתחילים מצליחים להגיע למקו רמת הקושי במשחק. הצלילים כאן לא מדהימים. נהמת המנוע מוחלפת כאן במשהו הנשמע יותר כמו. | 2 - ₪ : ו והפסקול שנכתב על ידי רוקיסט ותיק, לדברי אלקטרוניק ארטס | איוטי אוה 0 ותד חוזר על עצמו בפעם המיליון אלקטרוניל - י להתמקד בסגנון מ , 0 - וו 5550 08 ספפא היה מתקבל בזרועות פתוחות, אבל ויה הש 0 ] יותר כמעין תחליף פשטני למש , אבל 97 [דדמאכאג נריי חק . + 4 ₪ פסיגנוסיס. | ההוא, מאשר מתחרה אמיתי לפורמולה 1 ל?. . ים החדש של ליונות של פורמולה 1 של פסיגנוסיס בכל הנוגע ליחות לצאת מהתנגשויות עם נזק מזערי ושחקניס | ם הראשון בקלילות, מתחילות להתעורר תהיות לגבי . | 4 +, - - ס 09 4 = 4% יא י .רצו - יְ / מרכז הזמנות 03-6190336 6 +, ו ו ווק וכה גו דיינ 1% * )-| 4 וז ויוי = לוה 2 שא י - | ]| , , ג .0 ּ | , ּּ | 1 . -- "' ץ 1/1771 ו ותשיזגו .5 יי ו וגיו או מזומן בבית ה / מ מיכשירים פי.סי. ותואמיו לוח מעבד 2-66 %א48612, מאיי גרפי, ₪ מגה זכרון. למכירה ביוזז או בנפרד עופר קורן. טל 4 למכירה מחשב 486, דיסק קשיח ול 8 ביט, 2 5 מגה, כרטיס קול 8 ביט, 2 כוננים, ב-1.000 ש"ח. אופציה למסך. באזור חיפה והקריות. גיא שחר, טל. 04-712508. למכירה או החלפה במכשירים אחרים: מחשב אמיגה 500 0 משחקים יקרים ביניהם מורטל קומבט 2, 18ת, אי הקופים הכל ב-500 ש"ח! אשר פוטרמן, טל. 03-7522951. זקוק לכונני סי.די. רום במהירות רגילה וכפולה עד 150 ש"ח, ומודמים עד 14,400, במחיר של עד 150 ש"ח לאחד. תמיר, טל. 09 טגה למכירה מגהדרייב 2 במצב מעולה 2 ג'ויסטיקים 6 משחקים יקרים ומדהימים הכל ב-850 ש"ח בלבד. ניסן שניצקי, טל. 5" מחליף מערכת סגה מגהדרייב 2 (גם מוכר) 2 ידיות + 5 משחקים כן אכ .3 א1א ,₪4 אז, 0 ש"ח במערכת ניאוגיאו עם ידית במצב טוב. אשר פוטרמן, טל. 03-7522591 למכירה מגהדריב 7 משחקים בזול, או מעוניין להחליף מגהדרייב 7 משחקים מגהסון + 5 משחקים + תוספות מתנה בעד פלייסטיישן מחשבה. נדב גרינברג, טל. 04-34 למכירה סגה מסטר סיסטם + 4 משחקים רובה שנאי מתאמים ב-500 ש"ח בלבד. כמו כן, למכירה גיים גיר + 10 משחקים ב-000 ש"ח וסגה מאסטר סיסטם 5 משחקים ב-500 ש"ח תמיר, טל יי מעוניין להחליף מגהדרייב בן 3 חודשים! 31 משחקים .11 וא / א ובאטמן לנצח (החדש) כל משחק בשוי 350 ש"ח ידיות כו מכשיר 32 ביט (צריך תיקון קל) הכל בעד מחשב 386 או 286 מצויד היטב אשר בתמורה אתן מגהדרייב דית ג'ויסטיק גיים גיר עם 7 משחקים אפודת מציאות מדומה: - 44 !) 0 )ג את דא]. יהודה קליין, טל. 03-9341789. למכירה מגה סי.די. 5 משחקים חדשים ידית 6 כפתורים. הכל במחיר מציק של 650 ש"ח בלבד. איציק שחרור, טל. 06-720450. מעונין להחליף מגהדריב במצב מצוין + 3 שלטים + 8 משחקים טובים עבור סופר נינטנדו במצב טוב + 2 שלטים + 4 או 5 משחקים. יובל שור, טל. .- 2 אן בי אי. ג'אם ופארק היורה 2. הכל ב-670 ש"ח. אביב מורג, טל. 8-. למכירה סופר נינטנדו גירסת [גין כולל 2 ידיות משחק, ממיר למשחקים או אמריקאים ומשחק לוחם הרחוב. עומר, טל. 4, עד השעה 5 אחר-הצהרים! למכירה סופר נינטנדו עם כונן קסם ו-35 משחקים -2 ידיות ב-150,1 ש"ח. תומר אביטל, טל. 1-. למכירה סופר נינטנדו אמריקאי + 2 ידיות + 8 משחקים מדליקים והכל במצב מצוין, ובמחיר מוזל מאוד. אפשרות לקנות כל דבר בנפרד! יהודה קליין, טל. אין כניסה למשחקים מועתקים ולרכוש גנוב! טופר נינטנדו למכירה סופר נינטנדו אירופאי : 2 שלטים מתאם למשחקים אמריקאים 8 משחקים אמריקאים ואחד אירופאי + מגאסון עם 3 משחקים. דורון, טל. 21.,. למכירה סופר נינטנדו אמריקאי - שלט רגיל שלט טורבו מקצועי + 4 משחקים מדליקים 2 פוסטרים של משחקים. הכל במצב מצוין ובמחיר מדהים: 700 ש"ח. אורי בן-צבי, טל 8-. למכירה סופר גינטנדו עט 2 ידיות ו-5 משחקים: מורטל קומבט 3, מריו אול סטאר, סופר מריו, 939. למכירה סופר נינטנדו + כונן קסם עם מבחר ענק של משחקים במחיר מפתיע! גלעד אנגלברג, טל. 04-8729373. למכירה גיים בוי ומשחקים ב-150 ש"ח. תמיר, טל. 03-9330419. למכירה במחיר מדהים סופר נינטנדו + 2 ידיות + כונן קסם + 35 משחקים ב-1501 ש"ח. אפשרות לקניה חלקית. יוני אביטל, טל. 06-396841. 300 למכירה (3120 ב-750 ש"ח ו-13 משחקים ב-50 ש"ח כל אחד. תומר אבטל,טל. 06-396841. למכירה (3120 חדש באריזה 32 ביט ()312 2 משחקים 300 ג'ויסטיק. צביקה יורמן, טל. פלייסטיישן במצב חדש עם 9 משחקים כמוף פיפא 96, 1ג1)ודאז/ 2 את א אתד ועוד. 2 שלטים ומתאם לכל הטלויזיות סג מתאם לכל הדיסקים כרטיס זכרון. זיו ארביב, טל. 09-618079. למכירה פלייסטיישן כחדש עם 7 משחקים, 2 משחקים דמו 300 2 ג'ויסטקים 3220 כרטיס זכרון 300 ממיר לכל שיטות השידור, במחיר של 950,2 ש"ח. אריה זינגר, טל. 03-6582233. פי.סי. ותואמיו למכירה או החלפה המשחקים: פיפא 97, פיפא 96, 7 1 [ק]/, -6:%6) המשימות החדשות והישנות ביחד, מורטל קומבט 3, בדַא1]/ כתת סז אםדחה שת )0 א. ניר פישלר, טל. 2-.-. למכירה סימולטור = 18 וא5708 חדש למגרי על סידי. רוס ב-170 ש"ח. מעונין לקנות סימולטורים ישנים כמו: "טייסת בתקיפה" ועוד. יעקב קנדלקר, טל. 1-. למכירה משחקי מחשב, תוכנות ועוד על סי.די.רום מבית "מחשבת" סגורים באריזה מקורית במחיר מוזל. בנוסף למכירה תוכנת דוס 6.22 חדשה. גיתית בר-איתן, טל. 06-338195. למכירה לפי.סי. המשחקים גבריאל נייט 2, סטטור טרקא ,האיחוד הסופי" רנגייד, 1043 .הז דא 60 .א 5 1 צסס 1.5 1ד1.1. למקינטוש המשחקים: 05 )א 3 הדתהת .5ם. דדגה סאג אא > במחיר מוזל. שירן גופר, טל. 04-8245804. למכירה או החלפה סימון המכשף 1 31200 הלומדה "בונוס" 300 תקליטור של 100 משחקים. איציג ג'רבי, טל. 06-989896:/ למכירה המשחק "ברוטל" וסידיקט. כל אחד ב-60 ש"ח. כמו כן מעוניין במשחקים 05 ,2 ד א )+87 כוגותוכנת - ₪ א ז שןץ0]א במחיר טוב תומר גרובר, טל 03-8387415 למְכירה המשוחקים סם מוקס 6% עם תוספות, 1%א 63 אי והתוספות ועוד הרבה אחרים אסף כץ, טל. 08-9416390 למכירה 1% [1] או החלפה בעד 8 טאאא א וְְא0י). צביקה יורמן, טל 00 למכירה פיפא 96 ב-80 ש"ח. אביעד רוזנבוים, טל. 09-552883. למכירה משחקים חדשים, כמו 6 10 ,א אגא צאא צופא 0 אייל, טל. 03-6765161. סגה למכירה משחקים חדשים ומעולים למגהדרייב, כמו:מורטל קומבט 3, נרפילד, צעצוע של סיפור, תולעת האדמה ג'ים 2, סוניק 4 .84 א קש 1 ועוד בחצי מחיר, ואפילו פחות במקום 349 ש"ח. נתי ושראלי, טָל. 03-9615526. מעונין להחליף או למכור משחקים לסאטורן, והם: דד 96 וא1 א']א.51 564 ההק זג א5ד6:3ו- ץז איציק שחרור, טל. 0 --06 למכירה 3 א]א = ד4 ]אזד ]ו למגהדרייב ועוד משחקים מעולים כמ: צעצוע של סיפור, ג'ים 2 באנס באני ועוד, בחצי מחיר ואפילו פחות. הזדרזו. נתי ישראלי, ו לככוד פיצוציס - פערכת פריס: ת"ד סופ ת"א ספִרָט 1 נה פרסטו. כחינס. את הפודעה הכאה כסיווגי ו שס המכשיר/יס: *וא9ו4יווווו3ו+ו)וו+ייייריייווויי'-" ן 2 0 ..99+99959% ן יי 4פ3453%%%י3+3רויייו3ייא ו " ₪ -- משפחה: ו יי טל. 03-9615526. נינטנדו ותואמיו. למכירה 0 משחקים סג קלג טות (316 4 ג'ויסטיקים סג ציוד כולל משחקים בדיסקים, ביניהם: דונקי קונג, מורטל קומבט 4, ג'ים 1 ו-2, זלדה, פיפא 96. אא .)אא חת. וזא 6 ₪ צן, מירוצים ועוד. עופר פרובק, טל. 09-345030. פלייסטיישן מעונין למכור את המשחק הוקי, משחק אירופאי, ב-170 ש"ח, או להחליף משחקים אירופאים. רפאל גולדמן, טל. 09-424797. צריך עזרה במשחק אד ]אע כיצד לסיים את המשחק? תומר שיינין, טל. 6-"-. זקוק לעזרה במורטל קומבט 3 אולטמייט. בתמורה מוכן לעזור במורטל קומבט 1, 2, 3, 11.1.58 2 ₪187 ד6אזדפאז, לוחם הרחוב 2 טורבו. ערן שדה, טל. 6. תקוע במשחק ₪16 = זדד1.] שאוודא; צכ ג. בתמורה אתן את כל הקודים ל-כ3 5 א1)כ ואת כל התרגילים וכל הסיומים מודעות עיסקיות של חנויות, סוחרים ויבואנים יתקבלו בתשלום בלבד! ..י.י.יי ה.ו4%וווווווווי* 9ו'ויי'וווווייייוי* . פכטירס מש חסיס/פד ו יסוי סח המודעה ככתכ-יד כרור על טופס זה כלכד: 1 4 9 5 ה ו ו .ו:י:ו4.וו44וי'.וווויו צוצוייי89095055554 .ו'ויד:יו...'וופיווו'ויי ופוייויצייוויריי* *'יר 5 .יו %%'.* | 0 * = ו[ וי - והקודים במורטל קומבט 3 ואת המשחקים שא0] אסט אפ ו-א02₪10). ארז כרמי, טל. 5%.. מוכן למכור טיפים ופיצוחים מלאים למשחקים לכל סוגי המשחקים. שירן גופר, טַל. 43. הצילו! במורטל קומבט 3! איך מפעילים את סמוק! איך אני בלתי פגיע! קוד לפסילות עד אין סוף וסיומים במכה אחת. בתמורה מוכן לעזור ב: שוליית המכשף, סם ומקס, דוק 3, מלך האריות, אםאם ,5!אאסאו. אייל פרלומטר, 04-8769055. הצילו! זקוק לעזרה בלְבָד ב"אפילה 2" איך לקחת את הקמע בבית שליד השירותים, ואיך פותחים את הדלת הסודית שנמצאת בחדר הבלירד. ירון עזאני, טל. 03-9611699. למכירה הספר "פסקל - תכנות טכני למתחילים ומתקדמים", והספר "פסקל - תוכנות, בעיות ופתרונות". 30 ש"ח כל אחד. אסף כץ, טל. 08-9436390. שוימו-לב: אפשר לרכז מספר מודעות לתוך מעטפה אחת. אין הגבלה למספר המודעות של הקוראים. יש רק קצת תור.. ג<- .261% שי 92 צ 4 - 4 2 1 4 . 1 שי . 9 . .*. .. 5 ו . . ! . 1 יי 044524040099000%מ494רר: וות)ופווופיויוי+ווריורוי .א אוווויי++94י55+ודיי'* 0 "פריקשטיין [ % = -* 2 ד מו 6 | יהיה מחירו? --05 | ג. האם צפוי משחק. הצעיו לפריקשטיין שלום ! א. קניתי מחשב פנטיום 100 עם 850 מגה זכרון פנימי. אני בדקתי כמה זכרון יש לי במחשב, ופתאום גיליתי שירד לי במאתיים מגה ביט זכרון. מה לדעתך קרה? ב. היה לי וירוס במחשב שמחק את כל הצלילים שהיו לי לחלונות (כולל 6אזפ) ועכשיו אי אפשר להשמיע צלילים כלל, גם בתוכנית האודיו. מה לעשות? תומר גרובר - חיפה א. מדובר בזכרון דיסק ולא זכרון !ואג כדאי שתבדוק מה העלת עליו. סביר להניח, שכמה מחיקות קבצים יפנו לך את השטח. ב. פנה למרכז התמיכה של מיקרוסופט. לפריקשטין שלום ! רציתי לבקש ממך, או יותר נכון ממערכת פריק (אבי פישמן) להמשיך לסקור את ה-310200 ואת משחקיו, לתת סקירה על מצבו ומה יהיה איתו בעתיד מאחר, וכמה חודשים טובים אין שום אינפורמציה עליו. בנוסף לכך יש לי כמה שאלות: 9 א מה קורה היום עם ה-2!א/ = מתי הוא יגיע לארץ, ומ 0% ב. האם תקליטורי הנוא יהיו תקליטורי מצפז ‏ 4 . ל-511 ₪ סגסא של > ררו >-ו + >כ 22 גב נ ו|ו נש 7 המשח : 6וח6זו2% מכשיר: פלייסטיישן שייחק: פיני גרפיקה - 82% תמונות יפות אבל יותר מדי גרעיניות. זו בהחלט לא היכולת האמיתית של הפלייסטיישן. צליל - 85% מוסיקה נחמדה בעלת אפקטים, שעוזרים לאווירת המתח והמהירות. רמת משחק - 90% שליטה מצויינת בנהגים, אם כי מספר התנועות מוגבל. למשל, אי אפשר גם לבעוט וגם להרביץ בבת-אחת. חבל. אורך חיים - 89% 2 מסלולים, 4 כלי-רכב, ראש- בראש, 10 נהגים ונהג מתוצרת עצמכם. כל אלה יספקו לכם הרבה שעות של הנאה. מה גם, שהמשחק פשוט ממכו. ציון כולל - 88% מהיר מהיר מהיר. בדיוק מה שוצינו שיהיה פה! מומלץ. ועו הוסםשודו ו המשחק הזה מסוכן, אבל ממש ממש מסוכן. אתם יכולים לבצע בו דברים, שלאמא שלכם, אני מבטיח, לא היתה מוכנה לראות אתכם מבצעים. דהירה פראית על סקטבורד ברחוב סואן... אני כבר שומע את צרחות הפחד. אז ראשית כל אזהרה: "אל תנסו את זה בחיים". אבל זו לא הסכנה היחידה שלו. הסכנה האמיתית, שהוא פשוט ממכר. קיבלתי את המשחק לפני כמה ימים ואני פשוט דבוק אליו בצורה פסיכית. שנית, יש לי גם הרבה מאוד תלונות כלפי מפתחי המשחק. דווקא ממשחק המשך ציפיתי, שהגרפיקה תהיה יותר טובה ולא פחות טובה. ציפיתי למבחר גדול יותר של מסלולים (יש כאן 12 מסלולים, אבל הם מחולקים לארבע קבוצות. כל המסלולים בכל קבוצה נראים כמעט זהים). בעיה נוספת, שאין ממש בחירה בכלי-הרכב. מונלאות 5% היסטוריה | מדע | 25 ו 2 טבע יי גר האדס ל ₪ סוניה סדיה - מבצע כל הארט סוכלטיסדיה!: +' להזמנות חייג / פקסס למרכז ההזמנות: 03-6190336|. של המשחק הראשון מגיע המשחק השני. הפעם, ישנם עוד רריבה מסוכנת, גלישה פראית ומהירות מסחררת. שמחתי לגלות, שהפרשנית הזוועתית מהמשחק הקודם יצאה לפנסיה ולא מחנטרשת ת'שכל. היא סתם גזלה זמן טעינה רב, שהאט את קצב משחק. תנועת השחקנים נראית ממש טובה ומציאותית. יש הרבה מעברים שבהם מקבלים בונוסים וחיזוקי-כוח. דרך-אגב, בניגוד למשחקי מירוצים רבים, כאן לכסף אין חשיבות. אם וכאשר הרווחתם כמה גרושים, אי-אפשר להשתמש בהם כדי לרכוש אביזרים ושכלולים לכלי-הרכב שלכם. תזכורת, למי שאינו יודע, כלי-הרכב כאן הם סקטבורד, מגלשי-סקי, אופני-הרים ורולר- בליידס. יש כאן עשרה נהגים ואפשר אפילו לתכנן נהג פרטי משל עצמכם ולשמור אותו על כרטיס-הזיכרון של הפלייסטיישן. חובה: לשחק ראש-בראש בזוגות. המסך אמנס מפוצל אבל האדרנלין טס בספידים בכל הגוף: 6%. '- 2:%-- +-ר%2רך+ 2 ברח זוהי התערוכה הגדולה ביותר, אבל באמת הגדולה ביותר בעולם' המחשבים. היא נערכה בין ה-18 ל-22 בנובמבר, והאמינו לי, שארבעה ימים לא הספיקו לי כדי לראות רבע מהתערוכה! מאת: מאוק רוזנמן אילו הייתי צריך לעבור מביתן לביתן ומדוכן אחד למשנהו, אין ספק שלא הייתי מספיק לראות דבר. התערוכה השנה נערכה בתוך ארבעה בתי-מלון. בכל אחד מהם היו אינספור דוכנים, אם בכניסה (לובי), אם באולמות מיוחדים ואם סתם בתוך חדרי חדרים אי-שם במעבה המלון עצמו. התערוכה השנה, כצפוי, עמדה בסימן המהירות, העוצמה והנפח. נחשו בעצמכם למה התכוונתי בשלוש המילים האלו. למעשה, לא כל-כך תצטרכו להפעיל את התאים האפורים שלכם כי... להלן סקירה קצרצרה של מה שהיה בתערוכה הזו. מספרים בתערוכה: אלפיים מציגים, עשרת-אלפים מוצגים חדשים ובהם מאות משחקים, נציגים ממאה מדינות כולל ישראל, כמעט רבע מיליון מבקרים! יותר מהר מהר, בשפת המחשבים, פירושו של דבר, לעבד מידע ולהעביר אותו במהירות רבה. נתחיל בחלק השני, עם בהעברת המידע. כאן, בתערוכה, הוצגו המודמים הכי חדשים, המעבירים מידע בקצב המסחרר של 56%. המעניין הוא, שחברות רבות הציגו דווקא מחשבים מיוחדים, שמטרתם העיקרית היא הגלישה באינטרנט! כך, בדוכן הגדול של סוני, ראינו את ה-[4חוותזס1 01ח167ם1 601\, הנמכר ב-349 דולר בלבד. כפי שניתן להבין, היו כאן אינספור חברות קטנות, בינוניות וגדולות, שכל עיסוקן הוא באינטרנט. כל מיני תוכנות, אביזרים והצעות לחיבור לאינטרנט, הקמת אתרים, וציוד מתאים לאתרים באינטרנט. חברת פנסוניק, הידועה בארץ בזכות מכשירי הטלפון והמשיבונים שלה, פיתחה מכשיר טלפון מיוחד עבור האינטרנט! המכשיר החדש כולל בתוכו מסכון בגודל של 2 על 3 אינץ', שחור לבן, המאפשר לצפות בדפי ה-₪8 /ו, לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני פיתוח מעניין נוסף שייך לחברת טח] 1.30% 2500₪6). חברה זו פיתחה תוכנה מיוחדת, שהופכת את קבצי הקול של סו6טג|ג₪6 ושל יי יי הרגילים המחוברים לכרטיס הקול שלכם. התוכנה עולה 50 דולר (170 ש"ח) והיא פועלת רק על מחשבי פנטיום. ניתן להוריד אותה גם מהאינטרנט!י ₪8 6מטספף. עואואו:/ /כן11 ₪1 על טלויזיית האינטרנט סיפרנו לכם מזמן. עכשיו, כאן בקומדקס, הציגו סוני ופיליפס את החיה האדירה הזו. הטלויזיה כוללת בתוכה תוכנות גלישה, את תוכנת סוש/1ג6 להשמעת מוסיקה באיכות תקליטור ועוד. דווקא מבחינת מעבדים לא היו כאן חדשות מסעירות. אם מישהו ציפה 1 ג ל 1 ב דבר אינו כה מסעיר, כדי שנכתוב עליו. רבים מהמחשבים האלו נועדו לשמש כשרתי אתרים באינטרנט או כשרתים של רשתות מחשבים עסקיות. השם המדובר ביותר בזירת המעבדים היה ה-א]א]א. זוכרים את השם הזה? אם לא, כדאי שתתחילו לשנן אותו היטב. מדובר בתוספת משמעותית למדי למעבדי הפנטיום. למעשה, תוספת זו אינה נמכרת בנפרד. לכן, תצטרכו לערוך שידרוג רציני למחשב שלכם. | אז ראשית, ה-א1אא של אינטל היה כאן. שנית, חברות משחקים רבוח כבר הכריזו על משחקים, שיחייבו אותו: 6וח0זכ2631(1] הוא משחק יריות מבית ויאקום, שכנראה יתפוס כמה כותרות אצלנו בגיליונות. הקרובים. 0 הוא משחק מירוצים עתידני של חברת 507 81/. יותר גדול נתחיל במשהו שאתם לא חושבים עליו - מסכי מחשב. מסתבר, שבעתיד הקרוב כולנו נעזוב את מסכי ה-14 וה-15 אינץ' הקטנים ונעבור קי וי םי רג יי ירי דילי יי יל פב הניו ישי ריר בדוכן הענק, הציגה מסכי 24 אינץ', המסוגלים להקרין שני עמודי מחשב בבת-אחת! פירושו של דבר, שאנחנו לא חייבים לראות הכל בגדול, אלא דווקא לראות פי שניים מידע על מסך אחד. זה יעיל, למשל, בהרבה אתרים באינטרנט, בהם צריך לעלות ולרדת כל הזמן בעזות המסילות. . המסך של סוני אולי מרשים, אבל את השיא שברה חברת | 8% שהציגה את המסך השטוח הגדול ביותר בעולם. לא, לא מדובר במסך בגודל של קיר - רק 16.1 אינץ' עם 16.7 מיליון צבעים ברזולוציה גבוהה. המחיר של המסך... בערך חמשת-אלפים דולר. כבר לא חשוב לתרגם את זה לשקלים. אגב, המסך לא נועד לצרכים ביתיים, אלא להצבה .ו קומו טובסיס ממוחשבת וכדים.. הגדול השני שריכז לעברו את מירב שומ ה ו : , | תערוכה היה הג' , , ו | עם נפח ה- / מלו. חברות רבות הציגו את ירי חיש שגנבה א 1 7 ג'יגה ג ה-וא0 כוצכו. זהו יורשו של התקליטור, ת הה וק חברת טושיבה. החברה הציגה את ונר ה- ו הלגה היתה ללא | ' לשווק את הכונן האדיר הזה כבר בחזדש - טיפ. טושיבה % כ-350 דולר, שהם קצת יותר מאלף ש"ח נואר השנה במחיר חברת אקליים תהיה אחת החלוצות של משחקי הדוא הבריזה, במהלך התערוכה, כי היא עומדת ממש לפנ טני, מְשחקים: 623006 |2763) 11 :!]8זסעק5, ש ו של ו 3 1 :)סקט , הטלויזיה, יי - = יש כבר גירסאות תקליטור ְנילות. גירסאות ה מכרו יחד עם המכשיר במהלך שנ וגם הוצגה האנציקלופדיה הביתית הראשונה על-גבי אקליטור. 2 האנציקלופדיה "אלקטרוניקה" של 48ווקוא תכלול 80 - של - ידאו באיכות גבוהה. זה הדבה *ותר מיכולתו של כל תקליטור רגיל בקרוב מאוד יוצגו למכירה מכשירי ככ להשמעת מוסיקה ולהקרנת 1 2 לשוק המחשבים הביתל. . מבחינת ה-"גדול", היו פה כמה תצוגות מרשימות נוספות. כך למשל, הוצגו כאן הרבה מאוד מדיות לאחסון מידע. זה מתחיל כמובן בדיסקים יי יי מ ו יגה. זה מכובד מאוד, יותר מהדרוש לרבים מאיתנו. אבל בקרוב מאוד וניע הדור הבא של דיסְקים בנפחים של שלושה, ארבעה וגם שבעה ג'יגה אלו יהיו דיסקים גדולים ומהירים. | לצד הדיסקים הגדולים ניתן היה לראות כונני גיבוי של טייפים בנפחים טל עד 25 ג'יגה! מצד שני, היו גם כוננים יותר צנועים, בנפח של 2 ג'יגה נלבד ובמחיר העממי של 200 דולר. נתערוכה הוצגו המון כרטיסי וידיאו ומאיצים תלת-מימדיים. אם נתחיל לספר לכם ודאי נעשה עוול לעוד כמה חברות, שיש להם מאיצים מרתקים, אבל פשוט לא הספקנו לראות אותם... נסו להשיג פרטים נוספים דווקא דרך האינטרנט. למשל, 63]3א, היא חברה שעובדת נשיתוף עם סגה. חברת מאטרוקס הציגה כרטיס טוב. כך גם 818 תי 0 פצפ. החברה י סיום הפיתוח של הוא המשך למשחק ביניגי. על סידרת 60 אסז31 וח וצאו:/ / כן11 1 003 [68. ו ערעו:/ /כן11 1 60 כ )5 עשעטעע:/ / כן11 11 לצד כרטיסי הוידיאו, אי-אפשר היה להתעלם מכרטיס-הקול 64"ביט של חברת קריאטיב ה-64:/.. נתונים עליו תשיגו באתר המיוחד של חחברה. נספר לכם בקצרה, שהוא עולה רק 99 דולר (330 ש"ח) והוא כולל תוכנות מיוחדות לשיפור ביצועי הקול באינטרנט. סש 80188161 אושואו:/ /כ11 13 יותר קטן "לק גדול מהיופי של עידן המחשב, זה המזעור. ישי גי תו ןירי וני התליש"ו קטנים, לש בתוכם מעבדי פנטיום, דיסק שמן ואפילו כ וי יּ | . |" ₪ . [/, 'קרוסופט הציגה את גירסת החלונות החדשה אי) 8שספא המיועד - ת למחשבים הניידים. שבים, 4 של מחשבים אלו הוצגו בתערוכה הרבה מילונים דיס "*לה, אבל מסתבר, שיש להם ביקוש אדיר. ל(" הוצגו המון וְנני תקליטור מהירים 1 6 בתערוכה נועדו למכור. אף אחד 24 כ-אכוואס") רק כדי להרשים. וש רבה כסף בעבור | לי ג 0 אבל נמנעתי לא שמתם לב. מלדווח לכם על מחיריהם של מוצרים, שאותם לא תוכלו לרכוש. עדיין לא מייבאים אותם לארץ. אבל ם רוצים לדעת: על חלקם דיווחתי לכם אפילו בגיליון זה של דווקא לא להתמקד במשחקים עצמם, אלא ראשית, כי הם יקרים. שנית, כי בינ כמה דברים, שוודאי היית כן, היו פה משחקים רבים. אוטוטו. אבל אני מעדיף, ו ירי זז |סי | ו0זוחס 6 |018ך הוא ג'ויסטיק חדש, הנותן תחושה של מציאות 1 1 4% תנועה, ימינה"שמאלה וכדומה. בנוסף לכך, יש לו -- ייגים ם. הג'ויסטיק הזה עולה רק 60 דולר והוא בא בקופסה חת עם 14 משחקים חמים ובהם 32 ומ6א)טצז 6אווכ], 51/6 חסאס1], 8 ₪ 5 וח00כ], עווטס!6/ [4הו16, 186 6ת! ]0 86וק, 8 2 תוסזפחט)!ס /, 1[ ותשאטצ1 %6ט2], 6חסו5 66ג!8, זסוקגל, רוא עאסג/ [ פטססק יי ו ו המחיר אטרקטיבי. (60 דולר הם קצת פחות מ-200 ש"ח). יר גי ו ו במשחקים תלת-מימדיים. הקסדה תגיע מצויידת בשלושה משחקים. וזהו ודאי החלום של כל אחד מכם: כסא עם דוושות, עם הגה מעור וכמובן, מסך איכותי. הכל מיועד לסימולטורי נהיגה. חלום אדיר אבל לא זול... | [610.00ש1678011ח1 טעצעו:/ / 11 ילייר גל בירי ריר יי ב יי ובדקתי כל מיני ידיעת משחק. המלצה חמה, שפשוט תנסו להגיע לאתרים של חברות כמו גראביס ואינטראקט באינטרנט: ר0ס.18ע זט אועטט:/ /כן11 1 301.60 -ז16חט אועוע:/ /כ11 הו היום יומולדת + + + ו ,ב בא התערוכה השנה עמדה בסימן יום"הולדתו : : של השבב, המעבד המרכזי של המחשב, שנולד ממש לפני 5 שנה. השבב נולד בנובמבר ולפ קרוב לרבע מיליון איש עברו ב-"מוזיאון". שהוקם בשטח התערוכה ובו הוצגה ההיסטוריה של המחשב. השבב של אז היה בעל מהירות שיא של 60 בשניה. כיום, המחשבים עוברים בקלות את פעולות בשניה! בערך פי עשרים! ו הראשונה של בושנל, במהלך הת עדיין רק בראשית לשמוע באתר של א חוזה דוקטור גרובי 5 יעבדו בקצב של מיליארד עשרה וותר מהר מהמעבד ות0ס>. הדרך. את נאומו חוצב הלהבות אפשר ינטל באינטרנט. בנאומה המעבדים בשנת אלפיים פעולות בשניה. 5' ים הנוכחיים. 16חג שושעט:/ /כ1111 מירוץ פרוע בא החופש לנגח מכוניות בלי חשבון. עכשיו, הכאסח ממשיך. את המשחק אפשר לסכם בכמה מילים מאוד פשוטות: בדיוק כמו קודמו אבל... נראה הרבה יותר טוב, יותר ארוך, יותר מהיר ומסלולים הרבה *ותר טובים. יש כאן הכל, מחלקי מכוניות, המתעופפים באוויר ועד / " + למצב משחק מיוחד, שנקרא "פעלולים" (דאד5), שמאפשר לכם להתאמן בכל מיני ביצועים, שבחיי היומיום לא הייתם חולמים לראות אותם חוץ מאשר בסרט פעולה. המשחק הזה יזכיר לרבים את אחד הלהיטים הגדולים של הפלייסטיישן -‏ ₪306 686ו8₪. שליטה מצוינת במכונית, היא בעיקר ובתנאי שאתם משתמשים בידית המשחק המיוחדת ]26 ה651760/0 מת היה חלומם של פריקים רבים. המשחק הראשון בסידרה 7 ן % של הפלייסטיישן, ה-מסי6פסא. המשחק 60 וש , נתן לכולנו או . 5 4 'י, -0.) בהחלט אפשרי גם בידית הרגילה, אבל אז תפספסו לפחות חמישים אחוז מהכיף. בסך הכל, זהו משחק חובה הן לבעלי הפלייסטיישן והן בגירסת הפי.סי. עדיין, יש כאן גרפיקה ברזולוציה נמוכה, אבל זה לא פוגם בהנאה וכנראה, שמאוד עוזר לקצב המסחרר של האירועים. האקשן ממשיך, ללא ספק. הפעם, ביתר עוצמה. הוא מתפרץ בערים הכי חשובות בעולם כמו ניו"יורק, מוסקבה, פאריס והונג-קונג ומפוצץ כמעט כל דבר, שנראה על המסך. קשה היה לי לחשוב על משהו, שחסר + 2 סודיות, כלי-נשק, זירות קרב... אבל, במשחק הראשון. והנה, מגיע משחק ההמשך | אני מעדיף, שתבינו שמדובר כמעט במשחק והוא מוכיח לי, שהיה הרבה מקום לתוספות | חדש ובאמת מדהים. ל אפשר להסתכל על זה ברמה של הגרפיקה של המשחק פשוט עוצרת נשימה. מספרים פשוטים כמו: 8 שלבים, 12 מכוניות | רקעים מפורטים, עם תמונות של אתרים מפורסמים כמו פסל החרות, מגדל אייפל, הכיכר האדומה וכדומה. המדהים, שהוקע הוא חלק פעיל במשחק. כך תוכלו לבדוק איך היתה נראית פאריס אילו החלטתם לפוצץ את מגדל אייפל המפורסם!? ]ציגים בוידאו: ליט של שנת 06 -% ו וק הצע + להשיג בחנויות ספרים, תקליטים, צעצועים ובספריות הוידאו המובחרות | | הפצה ראשית: פורום פילם בע"מ, סלו ו ז. שח עאהקרמ ‏ - ממהה כ" הספר מבוסס על סידרת הטלויזיה - באדיבות הוצאת ''אופוס" - פרק זַ' לקראת עלות השחר, חזרה סקאלי לחדרה במלון. עבודתה טרס הסתיימה. צילומי הרנטגן של היצור המסתורי היו דבוקיס עכשיו לאהיל. היא העיפה בהם מבט אחרון. אז הדליקה את המחשב הנישא שלה, היא לחצה על כפתור ההפעלה של הטייפ. קולה בקע מהמכשיר, צלול וברור. היא התחילה להדפיס את הדו"ח שלה. *צילומי הרנטגן מראים בבירור שהיצור הוא יונק. אך הם אינס מסבירים את השתל הקטן בחלל האף שלו. אהו חפצ אפור מתכתי. אורכו ארבעה מילימטרים עדיין איני יודעת מהו התפצ.: סקאלי הפיסקה להדפיס. היא כיבתה את הטייפ. היא קמה להעיף מבט נוסף בחפצ שמצאה בתוך הגופה. גליל המתכת הזעיר היה עכשיו במבחנה. סקאלי הביטה בו. אך לא היה לה שמ של מוזג מה זה יכול להיות. אולי מאלדר ידע, אבל הוא לא דיבר. והיא לא שאלה. היא לא רצתה לשמוע כרגע את הרעיונות שלו. אולי כיוון שהם נשמעו יותר ויותר משכנעים. אם לא תיזהר, בקרוב תהיה מסובבת ממש כמוהו. מישהו נקש בדלת. זה היה מאלדר. הוא לבש מכנסי התעמלות סגולים חיוורים וחולצת טריקו לבנה. בחולצה היה: חוָך קטן, על הכף. הוא חבש כובע בייסבול הפוך, עליו היה כתוב "ברוקלין דודג'רס". חיוך קורן ריחף על פניו. "אני מתוח מכדי לישון," אמר. "אני יוצא לריצה. רוצה לבוא?י" "אני אוותר," ענתה סקאלי. "גילית כבר מה הדבר הזה שהיה באף של הברנש שלנו?" שאל מאלדר. "לא,- התיזה סקאלי, "אבל זה לא יפריע לי לישון* מאלדר משך בכתפיו ונתן לה פיסת נייר. *השאירו לך הודעה בקבלה* סקאלי הביטה בו רצ לדרכו. הוא נע בקלילות ממש כאילו ריחף. האוויר היה קריר עדיין, אך היא יכלה לחוש כבר את החוס המתחיל לחדור לחדרה. השמיים שינו את צבעם, מאפור בהיר לכחול עמוק. זה יהיה יום חס נוסף. סקאלי סגרה את הדלת והביטה בפיסת הנייר. זו היתה הודעה. איתן התקשר וביקש שתשיב לו צלצול. סקאלי הקישה את מספר הטלפון של איתן בבית, בוושינגטון. הוא לא ישתולל משמחה, לקבל שיחה בשעה כה מוקדמת. אבל סקאלי רצתה לדבר עס מישהו שלא היה קשור למקרה הזה. מישהו, לא משנה מי, שלא האמין בקיומם של פולשים קטניס מהחלל. איתן הרים את הטלפון אחרי הצלצול הראשון. "הלה" הוא לא נשמע מאושר במיוחד. 6 אני, סקאלי,- אמרה סקאלי. "אני מצטערת שהערתי אותך* אני ער,- רטן איתן. *"מישהו התקשר אלי לפני כמה דקות, וניתק. סקאלי חייכה. זה היה וודאי מאלדר. הוא בודק אותה. הוא עדיין לא בטח בה. ובכן, הוא לא טעה כל כך. היתה לה עבודה לעשות. לבדוקן אותו. שותפים מוצלחים. כל אחד עוקב אחרי השני. מאת: לס מרטין, "את מספרת לג* הסכים איתן. "מה השעה בכלל? "כאן חמש" אמרה סקאלי, "אז אצלך שמונה." "מה את עושה ערה בשעה כל כך מוקדמת שאל איתן. "הציפורים מרעישות שם, או מה? "עוד לא הלכתי לישון, "אמרה סקאלי. "הייתי ערה כל הלילה, עבדתי קיבלתי את ההודעה שלך וחשבתי שאולי זה משהו חשוב.- "לא, סתם בא לי לפטפט,* אמר איתן. סקאלי שמעה אותו מפהק. "נו.. טוב.." אמרה סקאלי, מבינה לפתע שאין לה כמעט מה לומר לו לא היתה זו הפעם הראשונה בה חלפה מחשבה זו בראשה. היא חשה שלה ולאיתן אין עתיד יחד. "הי, הברנש הזה שאת עובדת איתו נשמע כמו נוגש עבדים,- אמר איתן. "איך קוראים לו, ספוקי משהו??- "כן, נכון, ספוקי משהו,* אמרה סקאלי. האפרכסת היתה כבדה בידה. היא רצתה להניח אותה. , "אז מצאתם כמה ברנשים ירוקים קטנים!" שאל איתן. "ובכן, למען האמת," החלה סקאלי, מביטה בצילומי הרנטגן ובחפ המתכתי שבמבחנה. אך היא השתתקה. היא יכלה לדמיין מה תהיה תגובתו של איתן. זקירת גבות. אצבע המסתובבת ליד הרקה. והיא לא תוכל להאשים אותו. היא היתה מגיבה בדיוק כמוהו לפני יומיים. איזה שינוי אחרי יומיים עם מאלדר, חשבה. יומיים בהס ראיתי את העולם דרך עיניו האם תראה אי פעם את הדברים כפי שראתה אותס בעבר? "הי, בסדר, רק תנסי לא להתלכלך בריר ירוק, בסדר?" אמר איתן ופיהק שוב. "ואל תתני לטיפוס המוזר הזה להעביד אותך קשה מדי. תאיימי עליו בביקור בבית המשוגעים * "ובכן, אני לא בטוחה ש..* החלה סקאלי. "תראי, הייתי שמח להמשיך לדבר, אבל מחכה לי יום ארוך,- אמר איתן. = "נדבה אחר כך" 0 כן, אחר כך," אמרה סקאלי לצליל החיוג. אז סגרה את הטלפון גם היא היא נדה בראשה ובחנה שוב את צילומי הרנטגן. למה שלמ שתל מונכתי קטן בחלל האף! זה לא היה הגיוני. ואם כן, הרי שו האחרים בהם האמינה לא היו הגיוניים. <> מישהו נקש בחלון. חא ראתה את פניו המאושרים והמיוועים של מאלדר | היא פתחה את החלון. / % <> "היית צריכה לבוא איתי" אמר מאלדר. "וי , י | | מקלחת קרה עכשיו, ואני באמת אהיה מוכן לו סקאלי נאנקה. "אני חושבת שגם הפעם יו - | - = | 3 ו ל חמה - ושינה ארוכה תואמי 2 ] אה באמת, אמר מאלדר. "את לא רוצה לה דיסק - ידית מערכת ל סאלוה המרה לקבלת כל סוגי הדיסקים האנשו ) 3 צז ]61/ | ! | ו וכש)טיויו וו אוו ווזגו/ סא אוהו 9/3 כ ןןוו)א א א אגצ 6.06 6 א 6 /זזו:ו כאוא וג ואוד וש כ ושעש אסט)א אכ איוצזי טוא איזהו)וץ הוודגאו כ( זר > אזיו ופ ה צאווץ .ואד הא א .וג 1 אא / כו ךד )ואת פוסאטוו כו ואסטצו ה אטט אזחו וו קסי) הורדאוצ י ואוו ואאטעוודךא = 15) )וא |...) 6 כ האש צזפא או האווצ ו)אזז6ו 6וזכן הש6ן 6 אי יו 6 שצון הג % צו>אי)סוו .וווא אעצתאס אגאז גו צואסזא וז ךדגגוואס א .וג דאטטוא וו דהגואט א 1ג דא )וא וזו דגוואט א ו דא טוא 96 צן ]96 ו)אז) ₪ א וא .וא ו1א ‏ ]שו [אוסי ואו \ו|וא\וא ו א'6ווא ואאה וגוזאוצ ואוו שזוואגא או ():911 אוא אטוז וטואוט *זוא,> א וואואור ")יוא רוס = = = א מערכת כו עם ידית ו-2 דיסקים א כו א גווס או זיוי) וו צואסווי וא ) שו א וודאט וו המכוא.ואואסי> )אוו גו וגוט אז. ₪ 5 ויהוא . 31 וו אוו זא זא א 1 אא א:/אי חדש: נינטנדו"64 קלטת מאריו 64 שי" ה - ריית משחק . . / ,+ . % צָ . 0 ש''ח! או-| א 8 7 דיסק | י | 2 ידית + מערכת אציו עם המרה לכל סוגי הדיסקים 2 ידית :וכו )גו , ידית'/הגה 0 .. כ פא\ ווצ אוו . "אס אווז אז אגא | טוט ו 0% כ 2880 אאזווסו:ן זז מז 19 וז שוסכן 411 1 | שא .ואאסז 19 א )ג ₪ כן:יף 19 אטוז וסציא אוש)גאא שסטוש 19 6 א 6% איז 149 5' :]סא 19 צו6 וז זגגואסא וגאזאסוא 19 וופ א כו. 0 19 א ) שוץואצ וס אהדאג. וזה 19 0 19 צ0ס ואד או וגה 19 זהוסזסטסווצ אאא 19 6' וא. 31 או 19 הסוא השוא :=אושואא 19 סטטוא ג ואואס) ואוז 19 פוש זו א:וט אזווצ ווסז 19 וו אא אחז 19 4 19 א. וא ו ₪6 19 א 3100 ואורד :)6 19 8 1.1! )א 19 7 זוכיוו 19 הרג 1 ו)אושואטו 19 שהאוטם אסוד) זפוט 139 אא אוא/ 19 6 זצו1 ההא 19 והוסג = והגווו 19 טוזיצ אס קייא 19 000 1 א או 19 צואס ו 0 תאוזא"צט ה 9 א ). 31 סטזויטטא 19 וו ש) 100 אס זוא 19 ווואאטצס דטוסאיו כ יו 19 > ל 19 זכ א כ 600001 בקניית 2 משחקים ויותר רק 129 ש"ח! ססא=דאוא 55ק50 ואס א 1גזאסוא - 3 6 א )א אוו 4 % עו אאא + וד אאא ואפ א פפו וסשו וד +ס אאזוא 8 1 ד)אוזצאו ₪ ווא 0 כווסא זוא או ל אס = ואו לש וו ורי , ואואסי) 5 5 וו צאט .וזא צלצל לנינטנדו "64 64 מה 20 א לדיוות (6 ו ו ואט ;]1 * מחשבים ומשחקי, טלויזיה * חומוה * תוכנה * ספוות יבוא ושיווק ישיו תוכנה על כל קניה מצטבות של 2 משחקים, תקליטוו חינם! 49 וו ג אאא ג או אוסף משימות !1 171 אי)א פֶפְ ומשימות א0:8א60 א טאואואס6 + 19 א %) וכו 19 %6 פצוו גאא פֶקן 6 שו פ9קן ואוו אאודוה 19 אא \ א וטואו 19 ")גוא יט ואסט)אוא פ וו א וג ואזאז 179 וו אסואא א ור)ווא 19 אייווא 19 א וז ואטאסאוו) פֶפן וו ט1ראאהט 199 0 שר 19 וו ד ו )אפפ ותמוה פֶקן זוגא )וא 149 0 )א 19 צמאפכ אסו) וא זפוט 19 א ה 19 5 | 199 19 19 ו 19 צש|אא )וא : ואג א וא 129 מלכת האמזונס ( = 139 שצוד 6 אוכו אסטאגי 149 0 19 19 19 19 19 חומרה . מערכת מחשב: 33| ו מסך ₪ 1-זא 6 -"14, דיסק 66| 90 - ערכת מולטימדיה. 8א וא0סא-, קול 8816 אזטו - : ל 1 6001 א ירות 3 6 ידית משחק 0 4 כפת ו / | 0 7 = 0 :5 + יד למדמה כ ו ₪ המשחק . - הרחבת. 6 ואי ין אצ -- - 4 יריךי סקא ח0גו513 גו היא בעצם השושינקאי של סוני. זוהי מעין הפגנת שרירים בה החברה מציגה את המשחקים החדשיים שלה, מפזרת הרבה חיוכים והבטחות. מאת: מארק רוזנמן עמוס וגם צפוף חודש עמוס עבר על טוקיו. זה התחיל עם התערוכה הגדולה של סוני ונגמר כמובן עם התערוכה של נינטנדו. במקביל, נערכה עוד תערוכה ליי של משחקי טלויזיה, שלא עוררה עניין מיוחד. אבל את השורות הקרובות נייחס כמובן למפגן המאוד מרשים של סוני. צפוף מאוד היה בתערוכה. למעשה, הייתי צריך להפעיל קצת תושיה ישראלית, כדי לחדור אל המבנה הקטן יחסית לתערוכות. הפריקים היפניים נהרו לכאן בהמוניהם. מארגני התערוכה מסרו לי, באדיבות יפנית טויפוסית, שבתערוכה ביקרו קרוב למאה אלף איש! להזכירכם, זהו מספר המבקרים, שבאים מדי שנה ליריד אדם ועולמו בארץ. אדם ועולמו הוא יריד שנערך במשוך עשרה ימים. כאן, כל התערוכה נמשכה רק ארבעה ימים. כולם היו כאן טוב, אז ברור לכם שמדובר בתערוכה מאוד מצליחה. מארגני התערוכה, ובעיקר בסוני ידעו זאת מראש. לקראת התערוכה הם יצאו עם כמה הכרזות מרתקות: 9 מיליון מכשירי פלייסטיישן נמכרו - ₪ / גדולה, ברחבי העולם, סוני נמצאת בעליה ניכרת של רווחים והרבה בזכות הפלייסטיישן ועוד. בתערוכה, כמו בכל התערוכות מהסוג הזה, ראינו משחקים ותיקים. לסוני פלייסטיישן יש מאות כאלה. כל חברה שהציגה כאן, התגאתה במשחקיה הישנים לא פחות מאשר במשחקיה החדשים. משחקים רבים הוצגו כאן רק בתור קטעי וידאו, או בתור גירסאות הדגמה מיוחדות. נזכיר בקצרצרה בלבד שמות, שמוכרים לכם: 830160004 6850 (עבר שויפוץ גרפי מיוחד לצורך התערוכה!), .1 1טכ)סקו\, 6086 500 31 [4חות, 1 .סא 10831 ורבים אחרים. סיור מהיר מאחר שמדובר בתצוגה של עשרות משחקים חדשים, נערך עתה סיבוב קצר ומהיר. אנחנו מבטיחים לכם, שעוד סקירות, בעיקבות הנופנ" ה << שומ בי ני יי גי יי יי נוספים, שיגיעו במהלך השנה הקרובה לפלייסטיישן. ארט דינק - חברה זו הציגה משחק המשך ל-84116 00816, זהו צטווסגז "6 צם :₪6 , / וו 7 ,2 6 5 5-ל 09 ה 39 , - -- - ו 2 *- .45 א 2 - | יד | , - : , 8 ורי גג מכ ד הקיר ודקר יי ויוי טיו 4 !| 0 ו וו . ל דובר במשחק מאוד 9 - - - אחר: אע ו וגוושוכ' 0 המטלב. 2 ענקיים ומעופפים. 2 5" - חברה קטנה יחסית, הציגה משחק קרבות בחלל |י ןי ו 7 % הפקסי. 60 . 0 ד החברה הציגה 9 את 4 וטיסה וטא פחואו ואת משחק האיגרוף וס פחוא טווך הוא בעצם הסבה 9% של ה מאטיתן או זטזהט ) 2 מחודשת, + לאחרונה כמה משחקי מכות מעניינים, מוציאה | " ו ל" טהו!וצשו \ סי מ8קג1. המשחק נראה ממש טוב. די ₪ |אטוחט6 ט, הוא משחק המשך. 0 ₪ ו ס ראשונים של הפלייסטיישן "אוו שוחו הם שני - באקדח החדש והמאוד מדוי : ר - הציגה את משחק ₪ ו ת - תפקידים בשם - שטוו שה משחק רו שו[ או0|) - זוא 7 "ו ] " 2% .*- - 1 . חדשים, - מאו המקש כ" שלא היו בו הרבה לוומים עי 0 זוצגו. ו משחקים. שאתם כבר מכירים מגיליונות ניצלה - ק כמו ! .סא [הפס1, ₪106 ס6וצטוג ואחרים. סקוור חח הש וכה כדי להכריז על קו מוצרים חדש שלה, שיצא ו =וין. מדובר במשחקי ספורט איכותיים. שני המשחקיס 1 - 50 שהו.1 וטקוופ, שהוא משחק כדור בסיס - ימירוצים וו 6 הז ). כרה, שכמעט לא מוכרת בארץ. חברה זו הפתיעה את כולם - | 2 ו 1 ב 0 2 - . 0 : 2% ב שלכת 6 27 . , - ךר ְ % . ג ל יר 1 ה ו "6 , .א , 1 | יי . מכות תלת-מימדי בשם 6טוס: גשטחו). עד היום. -- + בעיקר "חש >= מניגי וי ו | החדש % -. ו משחק - 2 % |618]א, שהרשים אותי למדי ועוד הרבה מאוד ציוד היקפי. 0 3 קפקום 1 ה אותי. ציפיתי לראות 3 את של קפקום. : רומיקסופט - הציגה את 2/1 וחה₪3, שהוא בעצם משחק מכות בעולם תלת מימדי. ולקינוח, בו גוג 0 - זטכג 5 טה+ גקקו היה המשחק הבולט ביותר של סוני בתערוכה. סוני התאמצה מאוד להבליט את המשחק הזה, המשלב בין זיכרון טוב וזריזות אצבעות. זהו פשוט משחק - מוזר אבל יש לו מוסיקה, לטעמי, אדירה. 11 1.4 116 6, משחק ההמשך, גם להתלהבות רבה מאוד. בעיקבות התערוכה, נמסר על ביקוש גדול בחנויות 9 יי עוד הציגה סוני, משחק חשייבה בשם 6056 וחסטו!וטוה! ואת משחק המירוצים 2 עטזטכ] מסווטטזוצ6כ]. כמובן שזה לא הכל, היו פה עוד הרבה משחקים. בסופו ג בתערוכה. הדבר המרשים והחשוב וי האנאלוגית הכפולה. זוהי ידית נוחה לשימוש ומאו להניח, שנראה ודיות תואמות לה בקרוב, שיצאו גם אחרים. הידית תצא בשלושה צבעים, כדי להקל על ה להבחין באיזו ידית ובאיזה שחקן ולי כזכור, את הרעיון הנבי שג דווקא נינטנדו. היתה הידית לי רוי ישו למכשוירים משתמשים הו יס וי 3 י 0 . 0 /. | ₪ % . - , [ "ו . ברוכים הכאים. לשושינסאי אם רציתם לראות איך טוקיו בוערת, הייתם צריכים להיות שם בין ה227 ל-24 בנובמבר, ממש לפני שבוע שבוענים. נדמה. שכל יפן הסתערה.על.התערוכה. כולם רצו לראות מה נינטנדו מכינה לקראתי השעחייהבאה. | מאת: מארק רוזנמן :זי ה וג קיבל וי רשייל בהרבה מאוד אהבה. בנינטנדו צופים, שתוך חצי שנה. יהיו פזורים ברחבי העולם כשישה מיליון מסופים. 1 7 בשנה שעבלה, התערוכה עמדה דווקא בסימן הכישלונות של נינטנדו. הנינטנדו-64 עדיין לא נמכר. נינטנדו הציגה במקומו את הואדטנאל-בוי, שנכשל לחלוטין. יצרניות המשחקים נכחו בצורה די מ הג היו יי יו יי בשיי 1 השנה, כמובן, כל ההתעניינות היתה סביב הנינטנדו-64, הציוד הנלווה לו וכמובן, הדור השני של משחקים. 4 א 7 ' צ % .ג:+:.: 4 1 - 9 וו . . =" מ דר = למל :יז .. / = 2% הל - +ו:. 7 8 -. - : 5 ' - כ הג| 0-2 2% -- : בל ווו,, = ה : בב וו4.1.: == - . מממ . 2 = - "ה הממו . ה ב ו - לי שק 2% ,2 - 7 -- --/ - ו 000 . ביר ה רש == שו -₪ ,1+ בשיי ₪ יישוע.... . 2-ו / ששב : - / | , ב של מפגש יצרנים, קניינים וצרכנים. ו ת מפתחי המשחקים, שחלקם באו לקבל נאן יו יי ב 1 / | % הגדולים של רשתות 300 0% 2% ג - -איתם כאן הרבה מאוד נוער וצעירים יפנים, שבאו לראות 4 במעט טלא ראיתם תיירים וי ימיו 6 הי מערביות. זה היה קניין של רשת גדולה או עיתונאי של נזין אמריקאי או אירופא'. השמות המוכרים מזמן מז המשחקים שהוצגו בתערוכק) היו דבים מאוד שאותם או מזכירים מהרגע בו נינטנדו הכריזה על "האולטרא-64". כך, ברחבי התערוכה נמצאו משחקים רבים בשלבי א בַמעט סופיים: ]() 0% 580 4 זזג ₪ סו:זג] ז6קנופ, 64 "תאצ 1 צ300, זט ה>סחוע תערוכת מוושינ 1 6 5, 64 1 4 3300 4 4106 זוא 8 עטזוא, וסזחוו] ואחרים. בסך הכל, הוצגד'בתערוכה כמעט ארבעים משוחזקים "" חדשים: יי שחקים אפשר למצוא הרבה סגנונות והרבה חברות. זה *ספק הרבה מאוד פריקים ברחבי העולם (בינתיים בעיקר ביפן ובארצות-הברית). זלדה-64. כולם ציפו לראות קצת ותר מאשר כמה קטעל וי ותמונזהת מתוך המשחק, אבל זה היה הדבר היחיד שקיבלנו. % 2 יי מותי יוו נינטדנו נמצאת כרגע במירוץ מסחרר נגד הזמן. היא מנסה להחתים יי ו יודעת, שמשחקים' הם המבחן החשוב ביותר של כל מסוף משחק. כוגע, ברחבי העולם, יש כבר יותר מ-400 משחקים עבור הפלייסטיישן. לנינטנדו-64 יש בקושי עשרה! לכן, נינטדנו מנסה להגדיל ככל האפשר את כמות המשחקים למכשיר שלה. מספר חברות כבר התווספו לרשימה של היצרניות. אחת החבנות היותר מפתיעות היא... אטאריי כן, אחרי שאטארי זנחה לחלוטין את ה שלושה משחקים שונים עבור הנינטנדו"64 והם: 66וא, משחק מכות תלת-מימדי; ]1 והוווהווא13, משחק יריות שיצורף לו אקדוז' קל: רווא, משחק מירוצים מהיר. שותפה ותיקה מאוד של נינטדנו, היא קפקום.-בזכור. דווקא לוחם הרחוב של קפקום, העלה לתהילה את הסופר-נינטדנו. עכשיו, קפקום תיתן בלעדיות של כמה שבועות לנינטנדו עם... לוחם הרחוב 3 רק 0 כחודש, המשחק יגיע גם לסאטורן וגם לפלייסטיישן. סביר ו ו 3 2 ד בערש שא מןי גוו ךלי הי מ לי | מ ג ב ₪ "ו קוה ושוחען וגם עם % . . ו הכוןןואמאוד לא סודי של נינטנדו. בכונן מגנטי, שיכול לקלוט 7 -. - מידע. הכונן הזה נועד להוזיל את חר . של המשחקים השונים לנינטנדו-64. ' ייגדול במשחקי תפקידים כמו זלדה, בהס "סקטי ₪ ש | 6 1 , בחזרה לאטלנטיט. מארק רוזנמן, בכתבה קטנה .לפנל ||. מספר חודשים, סיפר לכם לראשונה | ו בנינטנדו מכנים את היורש. בתור | פרוייקט "אטלנטיס". שמו האמיתי ו עשי" ה<לת ג "את יודעיםו זה בדיוק כמו בפוליטיקה: כל הזמן יש הדלפות קטנות. בהתחלה הבטלחו לנו סתם גייס-בוי צבעוני, אחר-כך דיברו על גירסה ניידת של הסופר-נינטנדו. עכשיו, כבר מדברים על מסוף/32-ביט נייד עם מסך צבעוני בגודל 3.5 אינץ' עם 512 צבעים בבת-אחת מתוך מבחר של 2 אלף צבעים ויכולת מרשימה של הרצת 150 אלף פוליגונים , 2% הבאטריות של המכשיר יוכלו לספק עשר שעות ו וו דתי בנינטנדו שדעים, שהמבחן החשוב של המכשיר יהיו כמובן המשחקים. לכן, צפויים לצאת לו מיד.עם השקתו, ארבעה משחקים: משחק ספורט, משחק פלטפורמות, משחק פאזלים יפו יו לפי הציפיות כרגע, המכשיר יגיע לחנויות לקראת קיץ 1997 | ומחירו יהיה בסביבות ה-200 דולר (660 ש ח וינ הצער ולמרות הרבה שמועות, גינטנדו לא הציגה האטלנטיס בתערוכה. עזבדה זו נכונה עד לרגע כת/בת אידי ו ו כך, אני חורג מלוח הזמנים של החודש. אבל ככה זה, כא! בחודש אחד -עלי להקיף את העולם - ושוב... מקסימום עוד חדשות, בגיליון הבאי )ל 11 ורר ש "זי ".2 א ₪ ₪ 4 םי - וורז המשחק " - רבה להתפתחות הדמות, שמירת מיקום / 4 יש חשיבות שונים מי לא זוכ בעבר, נינטדנו נכשילה עם ההבטחות רב 6 ההבטחה לכונן דיסקטים עבור הנינטדנו 6 1 2 . . / ינ ₪ בנינטנדו מבטיחים שיגר < הונ 0 ה-כוכו64 יעלה בחו"ל כ-200 דולר (650 ל . | דיסקט בתוך קלטת לנינטדנו- 64 ונראה קצת כמו שיל מחשב" הפי.ס' ו הכונן הוצג בתערוכה. ' 8 לא גנ ולא מוכן לשיווק. בנינטג הגדול, שהוא או ₪ / אלא בנוסף לה כ[ | -7- המשחקים לנצור כל מינ? > 7'- המשחק | . זהו להתראות בשושנקאי 7 התאר!כה 0) [ 36 - ו . .וש ג 0 . ה ' יי[ א - ₪ | הרגילה ?44| -- וו 6 6 9 רדר מה : ₪2 ₪ 0:0 2 4% ופשםק 0₪עש8פ ‏ 4 ו ו 8-6 ₪1 עפה | הדי 4% | ₪ | ,]ץע - - . | 7 4 - ְּ 4 "ו . % 24 0 , ש - יי = טוב להלן שתי ידיעות חשובות, סביר להניח, שכמו תמיד ה מטוה 0 ה שבו טוב. וטו כן. מה שנהוג לכנות בשם "סקופ" ' ו סור 7 ] בלעדיות לפריק: כו, לכונו ל... 462ט0) = ן גבי שלושה תקליטורים ומתרחש אי"שם 0 -רש, שחברת כו מתכננת ל"5ג /] במקסיקו העתיקה. במשחק משולבים בת ₪ יהיה היורש. טון י 6 המשחק כולל עוד 15 ] "] חמישים דמויות, כאשר הדמות המובילה -- שלושה כלי 0% 7 - לפי כל הציפיות, הוא יגיע ] = ] והמנחה הוא השחקן ג'יימס אולמוס קומע מו תוך חודשיים"שלושה צת קודם. בסידרה "מיאמי - מחלק מוסר"). במשחק | , תצטרכו להתמודד עם מלכודת מסוכנות, עם רוחות, עם שדים, עם מפלצות ועוד. המשחק יצא לפיסי. בסביבת חלונות ולמקינטוש. מחירו בארצות -הברית צפוי להיות רק 30 דולר (כמאה ש"ח). [ גם ב | | ₪ ₪ :22 מ י | |": : | | 1 , ₪ | || | הש נאמקו ממשיכה בסידרת | ההתחייאה | המלאכותית של להיטיה העתיקים. מי שלא | הספיק לגמור את המשחק הראשון ודאי | המום מן העובדה, שאוטוטו (בערך חצי. שנה), צריך לצאת המשחק החמישי בסידרה | הזו. להלן שמות המשחקים שיופיעו בפרק | זה: גות8] 286, אאוג1] |ג01]), 200%6ז88, [ 6ץא]ג\ ]0 0ח1686 76 ו-זתוק5 מספגזס. . יי 8 , | | | - 8 | . > < :₪ - 3 - . , ויוי 4% = | תא 46 ה : ן 7 2 . ] , מע גת . חלו 4[ | ו | 1 רו 1 ן | | , | " ם | | ּ| ₪ 1 גה | 5 , | 1 | ם - - | | % *.י | / . ח .ו שש שש .. וישר מו ד 4 : 2 : 1 . ה 4 | גאז ג'ק הארנב נחשב לאחד ממשחקי הפלטפורמות (ריצה, קפיצה וכו). ], הטובים ביותר שהגיעו אי-פעם למחשבי הפיי.סי. המשחק הראשון נחשב ו כ א | וח ר/ הז [ |[ | | - ן | 1 | ]] 0" מ | ה) ו ה' ווח[ [ | ללהיט גדול מאוד. עכשיו, חברת 6[ק:. עומדת לשחרר את המשחק השני | שן] | ₪006 שו 0 ץז 0 | בסידרה. היתרון הגדול שלו, שהוא יצא גם בגירסת ₪5 אום א 51, אותה ] תוכלו להוריד מאתר החברה באינטרנט. אם לא הבנתם, זוהי התשובה של "₪16 לסוניק ומאריו. המשחק החדש כולל %] אפשרות למשחקי רשת, מודם וגם... אפשרות לתכנן שלבים משל עצמכם. זה = מבטיח, שלמשחק הזה יהיו אינסוף שלבים כמו ל-1א00פ. 60 65 ג שטוכט. ישאו: //כ11ה זהו קווסט חדש למבוגרים ובו חברת ברודרבנד. מדובר במעין קווסטים, שהיא מאוד משע2 4 0 2-7 1 , ה 1 4 - ₪ --- -0/ -. / .. -.. 2 | ל גשפ ]| 7 וא א, חתמה על הסכם עם ]81] זהו משחק מירוצי ה ל / " לייצור שלושה סימולטורי- הט זהו מירוץ של אופנוע מסלולים. 0 | ] 707 חדשים לפי.טי. שני סימולטורים | ]1]] לא קליפ ל רכב הבש משחק ראש" . לבר בחודש חודשיים הקרובים. רוכבים, חיזוקי-כות, מכשר? = מיכה במאיץ | 10-06 הגרפי, התלת-מימדי 38 ששו ל. ?7 = * לא יאומן, אבל דווקא בומברמן נחשב לאחת הדמושות הכי פופולאריות בעולם משחקי הטלויזיה. עד כה, היתה לנינטנדו בלעדיות עליו. אבל, זהו. עכשיו בומברמן יגיע גם למסופים של חברות אחרות. 5 תהגהת6סות0 יצא לסאטורן. מדובר בגירסה מיוחדת, שתתמוך גם במודם החדש אתוסא ויאפשר לעשרה פריקים לשחק ראש בראש! המשחק יצא לחנויות בתחילת שנת 1997. לא רק בעלי הסאטורן ייהנו מבומברמן. חברת אינטרפליי מסיבה בימים אלו ממש את בומברמן 3 מגירסת הסופרזנינטנדו לחלונות-95, עם תמיכה במשחקי רשת, מודם וכמובן אינטרנט. אגב, לבומברמן יש אתר מעריצים באינטרנט... / הנדש בת סכ / ה 60 6מ1! תסז6ת.ערעראו:/ / כ1ח [1ז .11681 זהו משחק של חברת סגה, שיצא ל... מחשבי הפי סי. והמקינטוש! זהו משחק הרפתקאות, שצפוי להיות מאוד יחודי. במשחק הזה לא די לאסוף את החפצים הנכונים ולפתור כמה חידות. יש כאן מורכבות רבה יותר. בכלל, במשחק הזה השקיעו הרבה מאוד כסף. זה בא לידי ביטוי בגרפיקה מיוחדת, במוסיקה המקורית שהלחין תומאס דולבי ובקיצור - חכו לו! אני יודע, אתם קראתם את הכותרת וישר קפצתם בשמחה: עוד משחק של ספיידרמן! אה אה... לא בדיוק. זהו משחק חדש של סגה עבור הסאטורן. המשחק משלב קטעי פעולה, אסטרטגיה וחידות. הדמות המרכזית במשחק הוא מר בונס, גיבור לא-מת, שנקלע למצבים מוזרים ומעניינים. עלילת המשחק מספרת על מדען, שבגלל ניסיון לחבל במחקר שלו, המור | והגוף שלו מתמזגים בצורה משונה עם עכביש-רובוט. בתור עכביש"רובוטי . מצוייד בנשק, עליך לשחזר את עצמך, לנקום ולהשמיד את אויביך המגווני | תמונות ‏ ראשונות של המשחק. הוצגו | והקטלניים. מדובר במשהו כמו 30 שלבים, בסביבה תלת-מימדית, ט'צ" || בתערוכת קומדס.. נציג אותן בחודש הבא ] %"7] בתחילת 1997 לפלייסטיישן. 66% * א!66! -- החליטה להעניק בלעדיות לזמן מוגבל לסאטורן. פירושו ש חברת ק יצא לחנויות בחו"ל, הוא יימכר אך ורק לסאטור טחק הזה '+ ו שו | ו 3ו , 4 י 9 | השינ וצאו הגירסאות שלו גם למכשירים אחרים. ל דבר, שכאשר [! רק לאחר כחודש או חברת אטארי, שכיום היא למעשה חטיבת פיתוח של חברת עְגּא8ו]א, הכריזה על שלושה משחקים, שהיא תייצר בעבור הנינטנדו-64. אטארי, שנכשלה קשות עם היגואר, החליטה להתמקד בפיתוח משחקים לפיסי, מכונות-וידאו והמסופים הביתיים מהדור-החדש. כבר עתה ידוע על שלושה משחקים, שהיא תייצר עבור הנינטנדו-64: גפטח - משחק מירוצים, שגירסת מכונת- הוידיאו שלו הוצגה לפני כחודש בתערוכה 104א4. המשחק השני ‏ 86 - :] משחק מכות תלת-מימדי. 0 ויק 406 ולקינוח, ‏ תס תטתואג]א - וא פד לפ | | משחק יריות, = שיתמוך באקדח קל. ושמע מעניין בהחלט. המשחק הזה, בגירסתו היפנית, תימכר כבר החודש ביפן. נראה | שהאופנה החדשה היא לערבב דמויות מתוך משחקי מכות שונים. כאשר יהיו לנו עוד פרטים ] וַדְאג לעדכן גם אתכם. "דרת 19% ו תכננה את המשחק הזה עבור הפלייסטיישן, אלא שמסיבות כלכליות היא | יי 2 ושל אל 0% הסיבה 1 חחליטה. שעדיף לייצר אותו דווקא עבור | | / על ה | הנינטנדר 64. והתוצאה: זה ייה אחד ממשחקי |" וי 4 י/ יְ ו ו לסאטורן. | ו התלת מימדיים | הראשונים שיצאו | . 0 את ו - דא מאחר ובתחום הזה, של הנינטנדו" 0 המשחק 5-ו ]יי ?"| אי[ 400 משחקים, סביר להנית, | ו של ו10%9 שו יהיה די מוצדק. 7 למשחק יש גם גירסת פי.סי., שמחייבת את המאיץ . מאיץ הגרפי של חברת >א, שנקרא 8 זשאסק. - טרפו לדמויות האהונות עליכם נסדרה שָ סרה'ינח של משחק' מחשנ המנוססים טל סרט' דיסנ' המפורסמ'ם. להשיג בחונויות המחשכים, הטפרים, הצעצועים וברשתות המונכחרות נרחני הארץ .שצזטאש8א אז|אוא || . צטה.וכ 60 בש יי ששב א ק