פריק – גיליון מספר 51

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
ליו לצ ודוי ופדה יי 2-7 שו וער מה גי+יוו < כ 7 4תע- << >> 2 רזכזרזיר: 19.56 | <- 2- -צ שר - כי רע 2 רע <-< זץ כ ר<"=- בו ער >" כ:*, 7" | פרק 25 טרק 0 0 ארקא = ל פיע 2 לכאת 12-02 | <> ,רק כר המעוחקים הכי חדעוים בארץ ובעולם רבי.םי, ברייסטייטוו. נינטנדו-54 וסאטורו במו\זה \ * שזסם :16% זה)9 * 2 קוח תח ק3 צוצ5 * הפנ 10 - * .א א.א * 130611 516 * 6603 * 60סזא )16 * %2 0 6 וכן הז 16 וס שס66ג5 * 02016 +)מוזפת ]1 11161 הל [הגוזזו צ * /115'ח'11156) * 6זכוותהו1) 1381 2 2006 16 חו סא * 511186 50161 * 2 6 הטזו / להתחבר לְעולם מוב יותר . - /[ 4 צ 3ה,/ משחק המלחמה חוזר בגדול תעואלו את המבינים. ולי יי יי יווייד זו ו | . "עועו5 מעוחק 7212" 668 6ק 9 4 סביבות מעשחק עזונות. הליקופטר, ג'יפ באוי מחומעו וכלי רכב נוספים - כל אלו יעזרו לך לפזצץ את האזיב. 0 לרעוותך מעל 30 כלי נעזק, ממילים מתבייתים דרך תתי מקלע, מילי עזיום ופצצות נפל מ 0 שועות דבות עול פיצוץ, הרס ועשפע הרפַתקאות . עורק מעוחקק אק טוב יכול 42 1 1 2 3 0% " צע א ,." - 5 4 , . | ג (ר -4- - .0 % : ַ "וב ; 8 > ו = ג - מ . ה ] טר תחת מחטר 0% לם היתה מלווה במחסור גדול | , | | / 2 | / לאוויר העו 1 במכשירום. בדרך להול וד 5 ₪ יציאתו של הנינטנדו 8 שהגיעו לחנויות וגילו, שמדפי הנינטנדו ריקים, החליטו ב לעצמם את המכשירים של סגה וסוני. עכשיו, גם טון, = ] להעניש את ה רה במכשירי הפלייסטיישן. לקראת חג המולד ובהלת הקניו, | ] = טוענת ו 0 משלוח אווירי מיוחד לארצות-הברית, כדי להתגבר על המחסור. = לחגים, סוני ₪ 0 מכוון ויזום מראש. תחושת המחסור יוצרת הרגשה, שמדובר ילדעתנו ו ויותר יקר ואז עולה הביקוש. כך או אחרת, המאבק של שלושח 0 של המונטנדו-64, הפלייסטיישן והסאטורן פשוט בעיצומו. חבל, שבארץ | ו א ה האדירים הזה ורק מדווחים על הנעשה מעבר לים / , | | | | | | | | ן | | | - . . וו . ו ב 4 2 ו | : מר אר ו 1.3 | . ןו | / ! - - בי ה-א 4 4 א - | . ו 2 ו | 2 ו ו ו בו 0 = 8 | | 4 סי ממע'יכה לשבור שיאש לארה קרופט (ששמה תורגם ?לב = ק) = מודש דצמבר ידוע בזכות "בהלת הקניות". בארץ כולם קונים מתנות לחנוכה, בחו'ל על"ידי הד אצי מולט'מד ו[ = כולם קונים מתנות לחג"המולד הנוצרי ולראש"השנה האזרחי. בעיקבות בהלת הקניות קרופט) כוכבת המשחק ‏ 9מסך % סוני דיווחה על מכירת שיא של משחקים בארצות-הברית. לטענתה, כל בעל מכשיו 0 ו 2 0 ₪ = פלייסטיישן רכש השנה לפחות שישה משחקים. לאה *<ספרקס,- : מסר. = לאחרונה = ל כ ו שבכוונתו למצוא חברה שתסב את 0 מ ו וח שש . - 1 " - 54 7 = של 9 5% = ו | מרלי: = :00 ב אי וק ו ג" 9 קז של 41 . 4 : --% עלא 3 >7 + - :איש יש זר > 0 הלפט = ל 06.6 שי = 6 2 0-ו בל-- וס נמיד א ו שי - - - ו |[ המשחק לסידרת סרטים מצולרים | |₪] | / ] וגם לסרט קולנוע באורך מלא, ₪8]] ... 2-2 | 9% .₪ | | | בסגנון של סרטי אקדיאנה גונס.- ₪0 | | | וו | - - | 2 = יהיה או לא יהיה סרטי זאת נדע רק | ₪ 1 1'] וו 1 = בעתיד. | ₪ | | | -] ובעיקבות חודש דצמבר, מסתבר שהמלחמה בין סוני לנינטנדו לא השאירה את סגה )₪ בחוץ. לרגע נדמה היה, שעולם משחקי המחשב שכח את הסאטורן, אבל.. הוא קיים: | | ] ּ -. = ₪1 ממארז שלושת המשחקים של סאטורן הוכיח את עצמו. גם ששת משחקי סיק || | החדשים הוכיחה את עצמה בחו"ל והיה ביקוש רב למשחקים. המארז המשולש כולל || ₪ ₪ .₪ 0 1 1 4 4 7" /, 4 [ / 0 . . ל 2 6 3 ; , 1 "7 %ש 6 . , : ד . , ארקי "= ל 2 4" ו :. . 8 = : 2 0 ' יול , . . 1 ו כ ה וו ורוו ₪ ! . 4 / ן | ו . 7 =76-5 ו ₪ 2-2 וכ שש 2 שו 5 -₪ , . ן ו ו , / | : ! . | | | 1 . . 1 | ּ' / | . . | 0066080 ] = סגה הודיעה לאחרונה, שבכוונתה | | ] 7 לשווק מכשיר טלויזיה עם טלפון ע | פנימי. המכשיר יהיה מעיין וידיאו-פ | 0 ₪ ₪ | רפון, מתי יתגשם הר ..-- בעזרתו ניתן יהיה לשוחה ולראות | | המחשב 0 | 4... האדם עימו אנו מדברים. בנוסף,- : 0 בינתמם 7 של 0 0 ל נועד להתחבר לסאטודן | | תוכנות 7 0 רבות מפתחות | |ן] ‏ : - ה - 5 [רופון ל הדיבור שלנו, ₪ וגם להעביר שיחות. בין השחקנים 9 השונים. המכשיר החדש ייןי / : ב , 0% זיהוי קול, שמזהה כעשרים והמכשלר. ה) ₪ אלף מכ | שמוחה כעשרים בהרבה מהמכשיר האפ | ות כיום. ‏ שוני המשמעות. .. - ₪ את המשחקים: 2 זפוגשוי] |גטוון, 1154 המסועהכ] ו607 גטזו ובנוסף תלוש הר | ] הו הזת בסך 15 דולר על רכישת משחק נוסף. ---/ סנ 0 הא ₪ חדש, בצבע לבן. המכשלר 7 וה 2 ₪ לונויות = בחו"ל, | כנראה | כבר זה מותאמת לעבוד 1 0 7. טרם נקבע לו מחיר | :-] ה . לצערכ- 7777 בסביבת. חלונות. = ).= ביכולתו להקרץ סרטי 5% + ידבט, כל חמילים באנגלית 7 ו ו ו 8 % 9 , . 0 / 0 , / 1 % ו . 5 0 ו , . שי לקש שר "ד וממ . - , .7 2 ש - עקר - לור 6 לקש "האר - א . 1% ל 2 / , 7 4-ל .₪4 2 4 9 מ % ב חש שקיטקפ. אביש 0 % 5 ! 4 5 0% / ₪7 ' 5:6 - 1 = ה = + : = זו 7 2 6 1 כ 2 / "לו ו 2 אי ₪%- 1 4‏ צא ל 5 1 + 4? "₪2 5 1 + 1 4% . > - : / ₪ . 4 4% ו א נש 1 0 /. ה 8% 5" יא א א 0 . 4 . ה ו 7 % . 5 1 ל = יש 26 5 ד 6 6 0% ל ל - : וצ אל 4 4 : ₪ 6 - אל 6 1% 2 6-מ כ 2 + 0 5 י"ר 2268 * 6-ל חצי חרם על נינטנדו סוני מודאגת מהכונן החדש של הנינטנדו-64, ה-6402. לכן, סוני הזדרזה לחתום על חוזה בלעדיות עם חברת סקוור. לפי חוזה זה, סקוור לא תייצר, לעולם את השחק החדש ]1 צאגוחג= |גחוי עבור הנינטנדו-64 באמריקה! מי שירצה לשחק אותו. יהיה חייב לרכוש את הפלייסטיישן. למרות זאת, אין איסור על יצור גירסאות של המשחק עבור המכשירים היפנים או האירופאים. כזכור, סקוור הצטרפה לאחרונה לחברות המייצרות משחקים עבור הנינטנדו-64. מאוד זמר הרוק הכבד אליס קופר "יתרום" את קולו למשחק החדש ]0 176% 6הך לוג קופר יגלם במשחק את הדמות של הרשע. עובדה מעניינת נוספת, הקשורה למשחק זה, שאת המשחק תכנן ועיצב קיין רוברטס, הגיטריסט הראשי לשעבר של אליס קופר. המשחק ילווה בפס-קול מקורי של... אליס קופר. עלילת המשחק, כדי שלא תבואו אלינו' בתלונות, מתחילה במעין פרשת ריגול מוזרה, שנגמרת דווקא בצורה של משחק מדע- בידיוני. טוני פלעוה ל..רוטיה זיכרון מהיר ] ה מי'ינסדקיים זונחת את... נ'נטונדו | חברת המשחקים 6קג60הווא כנראה - | נמצאת קצת בצרות. לאחרונה ‏ ]| החברה הודיעה על ביטול פיתוה ‏ ]| של המשחק חט( זסוצמס]א, שהיה | | אמור לצאת לנינטנדו-64. מדובר היה | | במשחק כדורסל. במקביל, | מיינדסקייפ החליטה לפרוש | לחלוטין מפיתוח משחקים עבור | הנינטנדר 64, זאת בגלל. מדיניות | התשלומים של נינטנדו. כידוע, כל | חברה, שמפתחת משחקים עבור | מסופי-הטלוויזיה חייבת בתשלומים ‏ | גבוהים עבור יצרנית המסוף. 2 הנראה, מיינדסקייפ לא מסוגלת -- כרגע לשלם. את הסכומים האלו > לנינטנדו. : אחז מצטרפת > | לנינטנדו. ולסגר = חברת 1140 הכריזה | על 8 משחקים חדשים עבור הנינטנדו" = 4. בחברה כבר עובדים על. מש 3 | איגרוף מיוחד עבור המסוף. = ו סז גם נמצאת במשא" ומת[ | מתקדם עם אסתשעיק, במטרה > ₪ להסב את משחקי 0 7% ₪ הסאטורן. | האם | משחקים || 2 : סכ ו יגיעו. לל לסאטורן. - 6 בקרוב? עדיין אין לדעת. . % 5 9 הנזקים שנגרמיס. | ליצו 7 1 | ישראל עדיין לא נמצאת על המפה של סוני. כל חברת אעטל תשתף פעולה ] % | משחק לא"חוקיים ‏ גז מי שרכש את הפלייסטיישן בארץ עשה זאת ]= עם חברת רמבוס בפיתוחו של - % הנזק הוא כל. כך.. ל ו ביבוא לא רשמי. זה חוקי, אבל זה בלי התמיכה | ₪ זיכרון ואאכו מהיר למחשים ]] מתחרות. | כמו: סוני, 7 של סוני. למעשה, בארץ אין יבוא רשמי של אף | ₪ הישיים. | חברת ומבוס, ]]] | לשתף. ביניהן = פעולה 7 = מסוף משחק מלבד סגה, שגם זה יבוא די דליל 8]] לידיעתכם, פיתחה את יחידת ‏ ]| בחברות, שמיצרות את 9 = ולא רציני בקנה מידה עולמי. | | הזיכרון = של הנינטנדו-64. ₪ לאחרונה, סוני הכריזה על פלישתה הרשמית |₪] מדובר | למעשה בממשק | = לרוסיה. משלוח ראשון של מכשירים יצא לשם /₪₪] שיאפשר העבר של 16 ג'יגה: |)] | והוא כולל 3000 מכשירים. בסוני מקווים, | 5 בייט בשניה! להערכת אעטל, > 2 שבעתיד ימכרו ברוסיה לפחות מאה אלף 8] הממשק החדש יהיה מו זר / מכשירי פלייסטיישן. - | ו של ]| ק' ועוד. בכ אולי הגזמנו קצת אבל, הקליפ וחסזג 800 מתוך המשחק .1 )שססקו\, מדורג בין 20 הראשונים במצעד הפזמונים של ט]])א! את השיר מבצעת להקת >6אטהז. |"תקל' טור המלכים | ק 4ג חתונות וגירושין.. שלעע] זהו תמצית ארועי 0% | בית "המלוכה הבריטי | ו /] במאה האחרונה. | | אנגלים מאוד אוהבים לצחוק על בית המלוכה שלהם והדבר בא לידי ביטוי בתקליטוך חדש, שסוקר השערוריתיים | של הבריטי מן הסתט | הזה בית "המלוכה : . את התקליטור ניתן להשיג בעיקר בונגלית-. ורהּ פעם בכמה ח שחקי המחשב ב את מ כל פעם. שעולה הויכות. הממוחשביס לבין סרטי ה את כל הארועים ‏ : ם | לצנזר ם לאלימות. אכזריות. תוקפנות נעשית ההשוואה. בין המשחקים נה בימים | אלו הויכוח שוב עולה -. בארצות-הברית. = ולפניכם | | )| תקציר הארועים והדעות.. | בשנת 1994 החליט איהגון יצרני ו > (סת 50 4 סה הסנוגו - ₪ ו | לסמן על . 3 ה | = המשחקים סימנים: מוסכמים . מראש, לפיה הצרכנים לד עת | אם המשחק | אליָם או לא ולאיזה 1 קהל יעד הוא מל ם. כך, תוכלו לראות על אריזות רבות של משחקים את הסימנים 17 +, -כלומר: משחק למבוגרים -- גא טהוא משחק לכל הגילאים. 13. שהוא משחק לבני 13 ומעלה והשגחה של ההורים ועוד. יצרניות שונות הוסיפו לסימונים אלו טבלאות והוראות משל עצמן. | = לאחרונה, התרעם חִבּר הסנט האמריקאי, ג'וזף + ליברמן. נגד חברות המ הסימונים: בהחלט פועלים והחברות מקפידות להתאים את וקיט לקהל היעד המַתאִים, אבל זה. לא מספיק.. לדברי *-ליברמן. > הפרסומות . של המשחקים בוסות : ועוברות את גבול הטעם הטוב. מה גם, שההורים אינם מודעים. לשיטת ' הסיווג של. המשחקים והם אינס מפקחים' על מה שיולדיהם ו משחקים: ליברמן תוקף. משחקים מסויימים מאוד, אָם בי לדבריו ישנט רבים. אחרים, שצרֶיך לצו זר גם כן (הרשימה > השחורה של ליברמן מופי יעה בסוף הכַּתבה0 -7 7 שי ור לש | אירגון" יצרני המשחקים. מהר - להשוי לט ותיו - של ליברמן. הטענה. העי קז קרית. = א ₪ ת מוטלת על ההורים. המ צריכים קבוע מה טוב : מה לא טוב עבוד ילדיהס.=/- יצרניות המשחקים מקפידות לס את ה בצורה. בי ל ונס בפה רסומות. : מצויין שהמשחק מומלץ לגילאים מסויימים ל 5 | תגובה מעניינת מאוד באה מצידן של כמה יצרניות מש ל נת המשחק עד ל להיות. אלופ-לו! רק כדי צ חקי טע : לשעשע אלא. כדי לאפשר ים ל האליג % ה דרך הפשחק במקוס בזי? הימו ההש 0 ו קת א , 0% 2 2 5 + גם ה א מייצרנית משחקים. ם מפורסמת 2 | 0% ל 5 2 2% וש ₪ ו 3 קים | לדבריו " / ל ד הר 4 ל %-. 2 ז | | ₪ = ו / - 1 . % -2 1 ו == ק] << | | ו ו ש (]| / / / / ם : 31| * חוהטכן זטס) לג . +ךג 1 | 3 " 839 |החזרוק "זה ) ₪ - כ חהו * |ו8וזסטטהכן 0 , ל וא 00004 * הוססכן 02 | הסווטן0 ו * והסאטצ? 6אנוכ "5 א * | זטותשרן אטזו5 " חק שהנוחט-] 9 ען "9+ אטאאוץ . * 6תוו5ח] זשווג א ₪ | : . זטותעו-ן זו * חגו] 824 א . | וג או * 11 זסודואו מססוא ₪ ו כ " 430 זסאוס] הוהיזס!א זו | / 6 שא 1 ןז 2 שישק ".> מסטרים בכותרות כל אחד מהמספרים הבאים, ודאי יכול לתפוס כותרת גדולה. אבל אנחנו התחלטנו, בעיקר להרשים אתכם. נתחיל עם מספר הגדול ביותר: 13 מיליארד דולר! זהו הנזק, שנגרם השנה לתעשיית משחקי המחשב בגלל גניבת תוכנות ובעיקר בשל העתקות לא חוקיות של משחקים. חברות גדולות מאוד דיווחו השנה על הפסדים של עשרות מיליוני דולרים. אין ספק, שואלמלא גניבת התוכנה, מצבן של חברות אלו היה אחר. כמה מהחברות, בגלל מצבן כלכלי הקשה, החליטו לא להוציא כמה מהמשחקים החדשים שהן תכננו! מיליארד דולר! המספר הזה מציין את המכירות של הפלייסטיישן בארצות-הברית בלבד מאז השקתו בספטמבר 995:! מדובר על היקף המכירה ולא הרווחים. ובכל זאת, לחשוב שעד כה נמכרו מכשירים ומשחקים בסכום כה גדול, פשוט צריך להסיר את הכובע. מיליון וחצי: המשחק המדהים 664/ ₪66 נמכר עד כה במיליון וחצי עותקים תוך ארבעה שבועות בלבד ברחבי העולם כולו. הביקוש למשחק עדיין בעיצומו. כאשר התקשרנו למספר חנויות בארץ נמסר לנו על מחסור! עליה של כ"30%: סקר, שנערך בארצות-הברית מראה, שהשנה יש עליה של כשלושים אחוז במכירת מכשירים ומשחקים בארצות-הברית. למרות העליה הגדולה מאוד, בהשוואה לשנה שעברה, חברות רבות עדיין נמצאות בקשיים. הסיבה העיקרית, שעלות פיתוח המשחקים גדלה מאוד מאז עידן התקליטור. במשחקים החדשים יש פחות משחק ויותר וידיאו. קטעי וידיאו אלו ואנימציות תלת-מימדיות מרשימות, מיקרות מאוד את הפקתם של המשחקים. האם זה אומר, שאנחנו צריכים לאכול את הכובע? פרטי הקודי פרסי ‏ ה-60066₪ הוא האוסקר של תעשיית המולטימדיה. הפרס מוענק מדי שנה, בחודש מרץ, לעשרות יוצרים בתחומים שונים של היצירה: המשחק הטוב ביותר, הלומדה, מוסיקה, אפקטים, עלילה, צילום, ביצוע, אתר אינטרנט וכדומה. השנה, נגשו לתחרות 900 תוכנות ומשחקים שונים. ועדה מיוחדת של אגודת יצרנית המשחקים (54) בחרה מתוכם 175, ובינהם כמה מהמשחקים שודאי אהבתם: משחקי הרפתקאות ותפקידים: (₪6ו.1-מכ) הזזטופ) ]] קמו36 זג? )10 (36)0%08 ) 1 וסעטהכ :00 167 שו (06688/) 1.5 8אחו. |[ (פאטשט/ ) 6צן1210661 ההק 6וד (168ז/) 18זה501 :7606 8₪11]6 ו6צגן טוט וא (1008:]) זט0וה ₪ פוטס | משחקי ספורט: (מטוצווזט ) 6גמה3> והטז6 סוד :1]ה'וטעכן5 (6ש11010 560 /0%6ז ססטוזא) [1 אה שמגזו) (מסופוו]6/) פוצשוחסצ :70% (66688/) 1:5 8אהו.] משחקי פעולה: (050]1ו6ו1 ) אפס ווסי>) [[גר-] 3 א (00ן10864) - 2015 הו3%3%8/ (מוקזו') 96 צג[כןזסצסץ ,]וצ (1161701%) 2 ומטטפשכ] (צ7014ו16ח1]) 96 ז006ס6 4 (טהו.]-0) ה זושופ) 60מ110 וטומטו! | משחקי אסטרטגיה: (8ו/ הש 1) 11 ו]טצאצפ/ |שכ 6+ (0וץ0 11010 80600 /86סז סזשו1א) ]1 הטווגקווושו:) (צה1כךוש)ת1) [סשו 9116760 (1167080]1) 4 וס > 61086 סימולטורים: 1 וו7) [וגזו) 1101 וז זס! וש שר מטוץ עוחטוא וא ,.כ1. ) 3610681 סטוזטה .1א. /.2]. ג (שמו]-ח זז6ו5) | שחש זג ו וצו ) :1.66 .15 | זטנו 0 (0 1101004 נמטז וטש 6סז טשו]א) ]1 אהו סחוזר6 (מוקזו) / הכי אהיר אינטל הכריזה על המחשב הכי מהיר בעולם. המחשב הזה מסוגל לבצע טריליארד פעולות חישוב בשניה' אחת. המחשב מורכב מ-9,624 מעבדי פנטיום- פרו, הפועלים בו-זמנית. שיטת-החיבור בין המעבדים, תאפשר לאינטל לחבר עוד מעבדים, במידת הצורך, ולהגדיל את מהירות החישוב. המחשב החדש יעלה למשרד ההגנה האמריקאי ‏ כחמישים מיליון דולר. הוא נועד לצרכים צבאיים וחיזוי מזג-האוויר. משחקי סח פעם עוד לא מוכרים בארץ את כונן היפש ואסא. גם החו"ל הוא עוד לא הפך ללהיט היסטרי. אבל חברות המשחקים כבר מתכננות את ההסתערות. על הקהל. סיפרנו לכם על המשחקים הראשונים | בגיליון | הקודם:;: עם הסקירה | של תערוכת. קומדקס. החודש נודע לנו, שחברת טסונאמי, כבר מוכנה גם כן, עם משחק ראשון לכונן-העל. מדובר בהסבה של המשחק המוכר 5166 1סו51. חביעת ענק חברת המשחקים 1366 אזגק תובעת - את חברת סוני על סכום, שמתקרב + לחצי מיליארד דולר! לטענת החברה, בשנת 1993, סוני ניסתה להשתלט . על החברה ולקחת ממנה את תחלק%- מעובדיה הבכירים. חברת >טגוץ אז. = ידועה בזכות משחקי הספורט, שהיא 4 מפתחת עבור אלקטרוניק ארטס.: % החברה טוענת, שנגרם לה נזק 7 של כ-380 מיליון דולר פיצויים: . כרטיס הרחבת. חזיכרון החדש. ל מסוגל להכיל. מידע על 36 מ שונים. הכרטיס, 360 5101, בנפח ש מגה בלבד, מסוגל 8 4 מכרטיס. זיכרון. רגיל . דחיסת מידע. הכרטיס. ו 06 זכרון עמוק = 7 אפשרות לו מש וש ומי דנ / 2 , שש = פינת האגלואוגייוו יט את המדור הזה. שי .= || דיויד ברוזה ברשת שיש לו בבית חדש. למעשה, בימיס ₪ אינטרנט, יכול חוגג שנה לקיומו. -=86 ו לצ לאחרונה הותקן באתר קליפ וידי - ך ).> האתריס מרשים, שאפשר לראות אותו כמע ה 0 ,2 - האהובים עליו או בתלת-מימד. הקלפי של השיר (--ש= 2-0 שמענייניס אותו בלחיצת כפתור דרך ממזידת00ד, נבחר ללוות את מסע ₪ | מנועי החיפוש של 4100 צ ואחריס. היובל של אירגון יוניס"ף השייך אבל, זה בערך כמו מדור של המלצות. לאו"ס. צריך לנמליץ על אתריסם טובים ובנושאיםס אגב, למי שאין אינטרנט, או שונים. לעולס לא לעשות עמוד שלס, שהאינטרנט פשוט זוחל אצלו, ניתן שכולו אתרי ספורט או אתרי עב"מיס. ולמרות זאת, החלטתי לקחת אתכס לסיבוב גסטרונומי - טיול בשלושה אתרי מזון חשובים. נתחיל במנה הראשונה: פיצה. אילו היינו באמריסה, היינו יכולים להזמין פיצה אפילו דרך האינטרנט דרך האתר הסזה.. בת081106.00 עס ארעצעל:/ / כ על הפיצה, נהוג לשים גבינה. לכן, בחרתי אתר מיוחד, שעוסק במינים שוניסם של גבינות ומיועד רק לאניני-טעס: להשיג את הקליפ גם על דיסק מיוחד, שהונפק על-ידי הד-ארצי בפורמט סינגל. חוצ מזה, באתר יש הרבה מאוד דבריס אישיים על דיויד ברוזה. מידע על | של ברוטה, שנמצאים בקטלוג ועודי תקליטים, אביזרים, תאריכי הופעות, כדאי לגלוש.. השמעת שני שירים מכל אחד מתקליטיו והסס. 28הזס. ששראו/ :110 רת 00 אע צגרא:/ / כן1 ג[ ולקינוח, שלא תגידו שהפטפטת שלי לא מסתיימת בטעס טוב, אתר על.. שוקולדיס. האתר הזה כולל מתכוני שוקולד, מבחני ידע כללי, משחקיס והרבה פרסים מתוקים! וסט. 1010 סטס הט.ערארא:/ / כן11 גן שלח: מוטי קמינו . / ן | לחלונות, תמונות, קטע' | וידיאו ואפילו תחרויו | נושאות פרסיפ: | ניתן להגיע לאתר גס | בעזרת כתובת מיוחדת | שהוכנה עבורו וגם דרך | הסרט הקלאטי של דיסני זוכה בימי עסקי שעשועים 8 מחודשת. בדיסני מאוד אוהביםס לקדם את הפצת הטסרטיס שלהס באינטרנט יש אלפי אתריס המוקדשיםס לזמרים, שחקנים, סרטים וכדומה. סביר להניח, שאם תרצו לדעת משהו אישי על אמן מסויים, תמצאו את האתר או האתרים שלו דרך (1166 צ. אבל אס 1 / + עם אתרים . אתם רוצים מידע כללי על עולם הבידור. מרשימים % קצת חדשות, ביקורות וכדומה, תסתפקו באינטרנט 7 באתר שמארח רביס. האתר הזה הוא יש כאן / 1 אחד מהם. / הכל ל לו הח ומטשטצ א 17.51 צוס/]/ /כן11 ₪ טשה המסט.זטז5ט0 אטס[ם שש ]| %6. צ א / / | כו שונים, "טפטים? בר 4 0% 0 7 רהרההחרשר שוווורצרווורוח ו הח וטר פתקא | א )ו א .וש 4 ונ נוספו 4 של 59 ) -יצורים פריצת דרך טכנולוגית של קבוצת חוקרים מקימברידגי מאפשרת ליצורים בעלי גאם להתנהג כמו חיות מחמד במתחשב שלך. ]זג אתה חייב לנקום בבורג על ר וווווד ריר ר ועו הקרב משחק בסגנון סיביריה המשלב משימות מהירות ומסוכנות כאחד. אקשן לאורך כל הדרך, קרבות אויר, יבשה ופניס אל פניס. גורפיקה תלת מימדית ריאליסטית ומוסיקת |:168 סטריאופונית. ררוווח המחור הרר דורוו ררטוו רהכרר וטיס מסו דב, לנהוג בבאגי, לקבל רו וי ' [ . || משימות ולרסס את האויב. המשחק . 0 / \ הלל 07 90 = נמשחק זה תיתקל באויביס, שהם רוצחים הרפתקאה אסטרטגית נוספת בסדרה מקצועוויס חמו וזו ואכזרייסם אתה חש רל י י ו | המעולה של 6 משחק חללי הזמן כאילו קנה של נשק רב עצמה תקוע מלא אקשן ומלווה יצוריס מוזרים שרוד ופרועים ביותר. - -. ו וני ודצ םדאו ה 0 | ;8% ₪ תשכוף ראשון, תגיב מהר ספר המתח הנודע, בעיבוד ₪ חדש שנכתב במיוחד - למשחק מחשב. הבחירה הטבעית אם אהבתם 4 -' את 7 90-86 "| ' 4 ל 7 גש רחנוחה ההקוובה רב'תרו ל" 6/7 א | צורצל רטל' ם9%ם2%ו3-5 ובעוצמה. אתה מפעיל רובוט עצוס כדי למחו את האויב המעוא | ל 0 מי רוצה לגלוש באינטרנט דרך מסופ לגלוש דרך מסוף המשחק שלכסם, כלומר דרך הנינטנדו-64. לפי הסקר אפשר להבין, שבנינטנדו חושביס ברצינות רבה על הוספת מודס לנינטנדו647. אגב, ה- אאז.] דפא מחובר דרך הסאטורן לטלויזיה אבל הגלישה נעשית דרך קוול הטלפוו. אין קשר בין המכשיר לבין רשת הטלויזיה בכבלים. הגלישה דרך רשת הכבלים מאפשרת ביצועי מהירות לחודיים. השגעוו החדש בעולם, זה לגלוש באינטרנט דרך הטלויזיה. בארצות-הברית וביפן ניתן כבר לרכוש מודם מיוחד, שמתחבר לסאטורן. סיפרמנו לכם עליו בעבר, זהו ה-%א11 דא של סגה. עכשיו, כנראה שבנינטנדו החלו לקנא. בימים אלו ממש, נינטנדו עורכת סקר עולמי, בו אתס מתבקשיםס לומר, אס אתסם רוציס צלילים אמיתיים בושת עד 4 רשת האינטרנט היתה שקטה. אף אחד לא יכול היה לשמוע | דרכה צלילים או מוסיסה. ואז, פותחה תוכנה קטנה שהיא ממש גדולה, בשס 00ו0ג6813א, והיא מאפשרת לכל אחד לשמוע מוסיקה של ממש מתוך אתרי האינטרנט! עד היום, כעשרה מיליון משתמשים הורידו אותה. עכשיו, יצאה הגירסה השלישית. הפרק השלישי בחיי 86814610 הופך את רשת האינטרנט למעין | תחנת רדיו ענקית, עם מיליוני ערוצים, המשמיעים מוסיקה, דיבור | ועוד בזמן אמיתי ובאיכות תקליטור. האפשרות המרגשת ביותר של | התוכנה, שהיא מאפשרת לשדר, מתוך האתרים, קטעי קול | שמוקלטיסם ומדובריס ממש עכשיו. למשל, שידור חי של ארוע ]1 חדשותי או שידור של משחק ספורט כלשהו. זה בניגוד לאפשרות של השמעת קובצי-קול, שנמצאו באתר קודם לכן. השיטה החדשה פועלת בצורה מאוד פשוטה. במקום קוב קול אחד הקובץ מחולק להרבה קבציס קטנים, שכל אחד מהם מורד מי | ומושמע מיד. לגבי המשתמש, אין שוני משמעותי בהפעל - בהחלט אפשר לשמוע צליל רצוף ובאיכות גבוהה 0 "| נוסף של התוכנה החדשה, שהיא מותאמו 5 | חזקות ומהירות. כלומר, אס אתס . | 0 מחוברים לאינטרנט באמצעות |[ סף . ספק, שיש לר קו רחב, ואתם מחובריס דרך קו 150 תו את הצליל באיכות מאוד גבוהה. - לצורך התוכנה, אתם חייבים מודס 00 = או מקינטוש. את התוכנה ניתן להוריד ] בתוכנת נטסקייפ! 8 לפחות וסביבת חלונות מהאינטרנט בחינס ולשלבה | ומסט סושגּ 1 אע /קווה ]1 החודש את ח 2 ו א ס ייביסטו, אב פשוט חיין יס לבקר בא [] פסיגנוסיס למה? - | / + כי הותקן שם | שימו-לב. אתם חייבים את משחק חי חברת אלקטרוניל בעולם: משחקי לכם להכנס לא היא תזמין את במשחק וברמת של החברה: אחז ,עג1ק [36)168 ד 000 אחרת, בכונן = האפשרות הראשונה, לכלול את המודם כחלק מהמערכת. כיוס, יצורו של מודם רגיל מאוד זול אם הכונן יכלול בתוכו גס מודם, | וה יהיה יתרון גדול בהשוואה | לציוד שיש לשתי המתחרות גדולות, גס סוני וגם סגה. האפשרות השניה, לכלול בכונן | -, רק יציאה, שתאפשר 8 למודס חיצוני רגיל -. של שיטה ו, שהיא כמעט - מייקרת את המכשיר אפשר לפריקים בעולס לרכוש כולם נגד כולם ארטס מספקת שירות אדיר לקהל לקוחותיה רשת, דרך אתר החברה בחינס! החברה מאפשרת תר. להרשם לתחרות דרך הדואר האלקטרוני ואז כם לשחק נגד פריקיס אחרים, שמתאימים לכם הקושי שלכם. מדובר בחיבור לכל משחקי הרשת 97.6 7וסך 004 ,97 .11 א ,97 .1 א 12006 הגש / .50660 07 146660 77116 ,14351 0806 ,96 ז60006 אוטות 6 .11078 0 .15168 עְע8צ7 125 ,פזסותפו] 6ז)-11 ,זג 6 ך ]63106 810ַ3ג1א. כתובת החברה באינטרנט, למי שעדיין לא יודע: נלודםם לנינטנדו-64 הידיעה הבאה מתקשרת היטב לידיעה. שמופיעה בעמוד זה: | בודקת את האפשרות לכלול מוזס החדש שלה, | נינטנדו יש מספר רב של אפשרויות: ב 0ס.08. ארחה // קוו נינטנדו ה-כ64.. גנ || את המודם שמתחשק להס, לנ' מחיר, מהירות וכדומה. אותו המודס בדיוק וכל לשמש אול גם במחשב רגיל. בל השאלה הגדולה, שעומדת נינטדנו, היא בכלל מטותו ? המודם. האם מדובר במוזסי שיאפשר גלישה לכל דנר באינטרנט או, שהמודס 1 לצורך משחקי רשה זר | | האינטרנט, רשתות תיל. בחימר | | (885) מקומיות או לב | | לשיר בין כל שני סווי ובשוי | . . - 1-ה אחד משרתי האינטרנט הגדוליס בעולס, שמארח כ-3000 אתרים שונים, היה סורבן לחבלה. במשך 40 שעות, השרת היה משותק והקווים נותרו מנותקים. מאת: יואב גורדון הדימיון מתחיל לפעול במרצ. החבלה באתר האינטרנט לא נעשתה באמצעות פצצות, אלא על-ידי הצפה מכוונת. או לא הפעס הראשונה, ששרתים מותקפים על-ידי חבלנים מקצוענים. שיטת החבלה פשוטה ומנצלת פרצות שונות ברשת האינטרנט. החבלנים, *שלחו* מאות בקשות כניסה לאתריס שונים, אלא, שבקשות אלו כללו כתובת חזרה מזוייפת. כלומר, השרת לא ידע לאיזה מחשב עליו לשלוח את המידע מתוך האתרים מבוקשים. כתוצאה, במחשב השרת נאגרו אלפי בקשות ללא מענה. בקשות אלו סתמו לחלוטין את יכולת הכניסה לשרת והמעבר ממנו אל האתריסם השונים. כתוצאה מההצפה, המחשביס של השרת פשוט סגרו את עצמס. ההתקפה על שרתי חברת ג60608/ היתה מתוחכמת ביותר. החבלנים דאגו לטשטש את עיקבותיהם. בהתחלה, מהנדסי השרת סברו, שההצפה מגיעה משרת מסויים, אלא שאז, התברר, שהבקשות לכניסה מגיעות משרת אחר, שבעצם קיבל את ההודעה משרת אחר לגמרי! רק קשר ישיר ביו המהנדסים של השרתים השונים יצרו חסימה, שעצרה את שטף הבקשות. תהליך החסימה נמשך כמעט ארבעים שעות. במהלך ארבעיס שעות אלו, כל האתריס שנמצאו תחת השרת של גה0י606/ץ היו חסומים לכניסת הקהל הרחב. מנהלי השרת של גתס-6פ6/ מתכנניס תביעה משפטית נגד יזמי התקפה. כאשר נדע פרטים נוספים, נעדכן אתכס. כדורסל מעולם אחר כמעט כל חובבי הכדורסל נוהרים בהמוניהס לאתר הרשמי של ליגת ה-84צ. ליתר דיוק, כאשר התקשרתי / *% למערכת פריק ודיברתי עם העורך, הוא סיפר לי, שהוא מקבל לפחות עשרים | המלצות בשבוע על האתר וחסט גּסה, לכן | החלטתי לחפש אתר כדורסל מדליק, שאולי יתחרה בו קצת. וזה בדיוק מה שמצאתי. אתר עם קטעי וידיאו, תמונות, מוסיקה, טיפים ועוד. זהו אתר גדול מאוד, שלא מבייש את הליגה. הסט [06הכ3. אועצעצ: / / כ וו | עולם האינטרנטש החודש נערכה בניוזיורק תערוכפת 3 שכל נושאיה היו סביב האינטרנט. מאת: מארק רוזנמן אלפי מציגים הציגו תוכנות, מודמים, מחשבים, מעבדים, תוכנות עזר שונות, אינטרנט בכבלים, אתריס יחודיים ועוד. זה בהחלט היה מקום מרתק לבקר בו. למעשה, התערוכה נועדה יותר לספקי אינטרנט ולאנשים, שאחראיס לתפעולס של אתרים ברשת. לכן, בניגוד לנהוג בפריק, לא נערוך לכס סקירה מקיפה של מה שהיה בתערוכה, אלא אספר לכס על שני מוצרים מיוחדים, שתפסו לי את העין. גלישה ב-90 שפות: את הבעיה הזו רבים מכס ודאי מכירים. אתסם מגיעים דווקא לאתר ישראלי וכל הטקסטים על המסך נראיס הפוכים. אני יכול לספר לכם, שאמריקאי, המגיע לאתר ישראלי, רואה סתם ג'יבריש. במקוס אותיות בעברית הוא רואה את האותיות היווניות ולא מבין מה קורה באתר. בעיה דומה יש לאתריס הכתוביס ברוסית, יפנית, ערבית ועוד. לכן, יש כל מיני תוכנות קטנות ופונטים מיוחדים, שמסדריסם את הבלגן על המסך. אבל אתסם לא חושבים, שהיה הרבה יותר נוח להשתמש בתוכנת גלישה, שמראש מכירה את כל השפות האלו? התוכנה הזו נקראת [וג]א ספמגד והיא נועדה לא לגלישה (לצערכם ולשמחתן של נטסקייפ ומיקרוסופט), אלא יותר לדואר אלקטרוני. המכתביסם, שנשלחים ומתקבליס דרך התוכנה, נראים כפי שהם היו צריכיסם להיות בשפת המקור. אס זה חשוב לכם, מחירה של התוכנה כארבעים דולר. מכונית העתיד: חברת יבמ וחברת המכוניות הגרמנית מרצדס בנצ, הכריזו על מכונית העתיד. מכונית זו תכלול חיבור ישיר לאינטרנט עס יתרונות טכנולוגייסם משרדייס אחרים. אמנם, מטרת החיבור לספק מידע בזמן אמיתי לאנשי עסקים, אבל אין ספק, שהילדיס של אותו איש עסקים עשיר ודאי ישמחו לגלוש ברשת, בזמן שאבא מקפיצ אותם לבית-הספר... סתס! שד או 5 ₪ ומכש | :יו אתר הע יותר ממאה אלף נערכה, לראשונה השתתפו בתחרות "אתר השנה", שנערכה ב הגולששיים עמדו 100 אתרים בולטים ברשת, שנב מאת: טל עזרן מתמודדים מוכרים בין המתמודדים על התואר נמצאו אתרים מוכרים מאוד כמו הוליווד, אא פא ואתרים איכותיים אך מוכרים פחות, דוגמת צ. זע 218 - מגזין אמנות או ערוץ המדע הבדיוני. יותר מעשרים אלף גולשים השתתפו בבחירת "אתר השנה 6ל. לפי עשרת האתרים המובילים בתחרות, ניתן להבחין במגוון רב בנושאי ההתעניינות של הישראלים: ספורט (כדורסל /8א), אינדקס חיפוש ("יאהו"), אתר חדשות (אאאז6), מוסיקה (צד1א), טלויזיה (הסדרה "תיקים באפילה"), חלל (נאס"א), מין (פלייבוי), אנימציה (דיסני), קולנוע ("וורנר ברוס") ואתר תוכנות (/11200%). בסקירה זו נציג את עשרת האתרים שזכו בתחרות. עשרת הראשונים בלבד | %צ - האתר הרשמי של איגוד הכדורסל העולמי. באתר זה תמצאו חדשות פאז ]אס מליגת הכדורסל הטובה בעולם ונתונים מלאים על כל קבוצה בליגה | הכוללים קטעי וידאו מהרגעים הגדולים שלה, דוגמת זכיות באליפות או סלי-נצחון דרמטיים. ו רבים נכנסים לאתר כדי להתעדכן בזמן אמת בתוצאות משחקש אשר אינם מועברים במסגרת שידורי הספורט בטלויזיה יי ה 0 להכנס לטוק-שואו אינטראקטיבי, | - עם שחקן מצטיין אחר ומאפשר לשוחח איתו לשחקנים הבולטים מוקם באתר גם מועדון מעריצים הכולל פורומים, חדרי שיחות ודואר אלקטרוני. גם וי כדורסל מתחילים יוכלו למצוא עניין ב 0 ר בפרוטרוט את חוקי הכדורסל הבסיסיים לפי בסיום הגלישה באתר, ניתן לקנות אביזרי כדורסל כחולצות של כדורסלנים מפורסמים וכובעים, אתר: קישור מיוחד אופנתיים, בחנות הוירטואלית. .מ לצאו :קורו [סיסוטט טר שש | | | האינדקס | הבולט ו | והפופולארי וללס %6ל ליגת המא הגולשים ברשת האינטרנט. החודע וני ישראלים הצטרפו בשנת 1796 7 הישראלי ברשת. אלפי גולשים ל, תחרות שבדקה מהר לי בישראל, תח | "וואלה", האינדקס העברי הראשון. לרשות חרו בתחרות מקדימה על ידי משתמשים. ביותר ברשת. לתרונו הגדול בחיפוש פרטני של הערך המבוקש החיפוש מתבצע דרך תת-קטגוריות. כדי למצוא מגזין קריאה, למל עוברים דרך "מדעי הרוח", "ספרות", ו"כתבי-עת". אינדקס החיפוש מציג גם רשימה עדכנית של אתרים חדשים וגזעיים ברשת ושל ארועים אינטראקטיבים בולטים. "יאהו" מציג גם מנגנון חיפוש מתקדם לכתובות דואר אלקטטוני ואתרים פרטיים ברשת. חדשות "יאהו" הן מהראשונות ברשת שמגשימות את חלום העיתון האלקטרוני: כל משתמש יכול לקבל בדואר האלקטרוני חדשות רק בנושאים המעניינים אותו. כך יכול גולש מסויים לקבל ידיעות יומיות בנושאי בידור ומזג אוויר בלבד. הסס. ס םב ע. שיאו | :קוה תל )ג את דא אזצז:) - האתו של רשת החדשות נחשב בסקרים רגיס אא=6 אינטראקטיבי עוקב בזמן-אמת אחר כל הארועים והחדשות החמות בנושאי פוליטיקה, בריאות, מדע, תיירות, ספורט, עסקי שעשועים, ואפילו חדשות מזג" האוויר. בחנוכה, למשל, הציג האתר מידע נרחב על מהות החג ומנהגי. באתר של אאז6 ניתן למצוא לוח משדרים מעודכן של שדורי ושת החדשות בטלויזיה ותקצירים מראיונות שנערכו בתכניות אלה 60 מס שרא/ | :קת 5 א - .₪ . < - התאר הרשמי של סדרת הטלוויזיה הפופולארית לפ | | ופולאריות רבה ברש - המפיקה את , ת. האתר הוקם על ידי ה , יי פוקס המאה 2077" 30 על מ מעריצי "תח 0 | | ו ] ל = באפילה" יוכלו לצפות דרך האתר בכל תילי האתרים של 0 קצרי הסבלנות יכולים להתעדכ " ' בישראט 7 7 " עונת השידור החדשה, שעדיין לא שודרו אתר " ְ תיקים באפילה" ו ו המגלמיל את מאלדר וסקאלי + תח גם מועדון מעריצים לשחקנים המגל" דור אלקטרוני ישייר ות אליהם. דיוויד דוכובני וג'יליאן אנדרסן, ומאפשר ₪ כאתר הפופולארי ביותר ברשת האינטתט. צ ]א - האתר המפואר של רשת הטלוויזיה המשדרת מוסיקה 24 שעות ביממה. באתר צזוא ניתן לקבל את החדשות המעודכנות ביותר מעולם המוסיקה. חובבי המולטימדיה יוכלו "להוריד" קטעי וידאו של 20 השירים המובילים במצעד הפזמונים של צדוא. האתר עוקב אחר שדורי הטלויזיה של ץדוא, ולכל תוכנית אתר טלויזיה מפואר. גם לעדן הראל, הנציגה הישראלית ב-/זוא, נוכחות באתר. המתעניינים באנימציה יוכלו "להוריד" מהאתר קטעי וידאו של הדמויות המצויירות ברשת המוסיקה: ביוויס ובאטהד, "הראש" ועוד. אגב, ברשת /דוא מתכננים לגבות דמי-כניסה לאתר. הדבר מרגיז פריקים רבים ברחבי העולם. מנהלי האתר בטוחים, שהוא כה חשוב, שאלפי חובבי המוסיקה בעולם לא יהססו לשלם את המחיר! 1.60 רת. אראצעש/ :כ צםאזפוכר: אתר השעשועים של חברת הפקות הסרטים. האתר מהווה מרכז קידום מכירות לסרטים חדשים של אולפני "דיסני": "צעצוע של סיפור", "על כלבים וגנבים" ועוד. בעבר הציב האתר מצלמה ב"דיסנילנד", שאיפשרה לעקוב בזמן אמת על המתרחש בפארק השעשועים. ניתן לרכוש דרך האתר קלטות וידאו וספרים של גבורי "דיסני": "אלאדין", "הגיבן מנוטרדאם", "היפה והחיה" ועוד. את האתר ניתן לקרוא גם ביפנית ובשפות נוספות לנוחות כל מעריצי דיסני. וו ) שק [64)שין' ) 9 בתס6. צץ6חאו0. אעצש/ :כו /8/ א - האתר הרשמי של סוכנות החלל האמריקנית האתר מביא את החדשות העדכניות ביותר בתחום האסטרונומיה וחקר החלל. כל מסע של אסטרונאוטים לחלל או גלויים כמו סימני חיים על המאדים זוכים לסיקור נרחב באתר. נאס"א מציגה גם פינת שאלות נפוצות כמו: "איך הופכים לאסטרונאוט?" ו"האם עב"מים אכן קיימים?" שנענות על ידי מומחים. כל מרכז של סוכנות החלל האמריקנית זוכה באתר לקישור מיוחד, ובולטים במיוחד הקישורים של מפקדת נאס"א ומרכז החלל על שם קנדי, גלריית המולטימדיה של האתר כוללת תמונות, קטעי וידיאו וקול של נחיתות הסטוריות על הירח וצלומים של מערכת השמש. פינת מולטימדיה המיוחדת מוקדשת לחללית "אפולו 11 האטרקציה המרכזית באתר היא טיול אווירי בין מרכזי נאס"א בעולם המשולב בהכרות עם תכניות אווירונאוטיות מסווגות. שסק. הפהח. אוארעו/ /:כן1) ₪ 0% צ /.1/] - מהדורה מקוונת של מגזין המין הנודע. העיתון הוירטואלי מציג בכל חודש 2 מהדורות: גליון עדכני ומהדורה היסטורית של העיתון. בדצמבר, למשל, הוצג גליון "פליבויי" משנת 7 בכל גליון של המגזין ניתן לצפות בשפנפנת החודש של פליבוי. כל המדורים של המהדורה המודפסת מוצגים גם באתר. הכתבות הבולטות בכל מגזין מופיעות בחלקן באתר, אולם כדי לקבל מהדורה מלאה צריך להרשם כחבר באתר. התשלום לאתר מתבצע דרך כרטיס אשראי. אורחים באתר אינם זכאים להתבונן בתמונות פורנוגרפיות אלא ארוטיות בלבד. אגב, האתר מקפיד על שמירת צניעות וחוקי הצנזורה האמריקאית. ההזס6. עס עג]כן. יאוש :11 5 זך - מרכז תוכנות האינטרנט הגדול והמקיף ביותר. כל מי שחפץ לראות קטעי מולטימדיה ברשת, או לצפות בדברים מתוחכמים יותר כמו סרטי אנימציה תלת-מימדיים, או חדרי ועידות אלקטרוניים ויזואליים, חייב לעבור דרך 60%/8ש מי שיבקש לקנות את הגירסה המלאה של התוכנות, *וכל להזמין אותה דרך האתר. כל תוכנה זוכה לסיקור נרחב: מתי היא יצאה, מהן המהדורות העדכניות שלה, מי כתב אותה ולאיזה שימשוים היא מתאימה ביותר. לבסוף, זוכה התוכנה לציון וניתן "להוריד" אותה למחשב האישי. 6058 זכה ל"אתרי מראה" בכל רחבי העולם: אתרים שמכילים את התוכנות שמתאימות ומבוקשות ביותר בכל מדינה. אתר 11100%%8 הישראלי מתארח ב'"נטויז'ן". 00 8עוססט). שיצש/ /:ק11ת 8 אצ צ - האתר הרשמי של "האחים וורנר" - מלכי הדמויות המצויורות. האתר מכיל מידע על סרטי הקולנוע והטלוויזיה שבהפקת האחים וורנר. לכבוד חג המולד הנפיקו באתר גלויות ברכה מיוחדות אותן ניתן לשלוח דרך הדואר לשו ניתן גם לשמ מול אחר וירטואלית ולהאזין לשירי כריסמס באמצעות קבצי-קול הנמצאים - באתר. ו חובבי תכנית הטוק-שואו של רוזי אודונל יוכלו לשוחח איתה בשידור ישיר דרך האתר. מי שחפץ לקנות קלטת וידאו או להזמין. חוברות קומיקס של "האחים וורנר" יוכל להזמין את המוצרים > באמצעות טופס הנמצא בחנות הוירטואלית שבאתה. 00 > 005.00 ז6חז3 ו. טאו יו קז כל האחרים כן, רשימה של עוד 90 אתרים נהדרים תמצאו באתר של "וואלה". כמו-כן, תוכלו להגיע לאתרים נוספים, שהמומחים שלהם בחרו את אתרי שנה אחרים לגמרי. , | שז 8 010- 1 11 טל תברה הכרתם את שד4: זהו סימולטור מטוסי הקרב 7 ו פמ סימולטור מתקדם זה הציג 14 דגמים שונ - ] ה קרב אמריקנים על כל האפשרויות המתוכננות בו ומ שונים בעולם. | , | ד 0דגא-תד הוא משחק משימות נלווה ל-417. ק בו, יש צורך במשחק המקורי. בתקליטור הרחבה זה תכיר 4 דגמים חדשים של הל - אמריקנים, תוכל להטיס אותם ב-40 משימות חדשות, יע לרשותך כלי נשק חדשים ומטרות רבות יותר. | תוכל לראות צילומים וקטעי וידיאו חדשים של מטוסי 410א 5 יבואן: מיראז' מולטימדיה. המחיר לצרכן: 129 ש"ת. ואה |כ:ם אתה נציג כדור הארץ שבא להצילו. יצורים ביומכניים, שבמקור נוצרו לעבודות בית, עברו מוטציה והשתלטו על הפלנטה. אתה שולט בשלושה רובוטים ונלחם באויביך בשלוש חזיתות שונות. אלפי אויבים, כלי נשק משחיתים וזירות שונות בגרפיקה תלת- מימדית, בדרך להצלת הפלנטה. יבוא: מיראז' מולטימדיה. המחיר לצרכן: 199 ש"ח. כּרי "עומד בלוזע. ? מסע מולטימדיה עם וילוז'ני "עומד בלחץ...!" היא תוכנה בסידרת "מולטי זילו" לחץ חברתי. הסידרה עוסקת בבעיות גיל קבלת החלטות, לחץ חברתי ועוד ‏ שמואל וילוז'ני המג "עולם המתבגרים" וילו שואל, מגיב, , העוסק בנושא של ההתבגרות, דימוי עצמי, "עו "ו / מד בלחץ" עם השחק לם בקולו את וילו, מתבגר מצוי המתלבט וו > וילו מנהל עם המתבגר שיחה עירנית וקופצת מתלבט ומתווכח. "מה יגידו החברה? מ | | אי מחלי ורזו עו ו ה עוששיים? ך טיסז הנער או הנערה העובדים עם לומדת מולטי מומניט. לפעול ולהגיב "על תקן" החברים של ול = לשיחות נפש סביב דילמות שונות, אשר מעלות ל 4 הם נקלעים התמודדות עם לחץ חברתי דיון נושאים של היצרן: מט''ח המחיר לצרכן: 149 ש'ח. מלחמת העול ]4 ₪0 םס השניה לא היתה מעול היטלר לא הצ ְ ם, לפחות לא ב 0 א הצליח מעולם לצבור כח. משהו אחר קר אופן המוכר לגו [. האימפריה הסובייטית סוחפת את 7 לאירופה - ג'וזה -יּךָי היבואנים. . וטטות בגלל הכוח העצום של הצבא הסוביט, = סיכןי או ש"הסופה האדומה" תסחוף את כ כלו לבחור אם להלחם לצד הסובייטים אן ל; האם נותר לאירופה אירופה? במשחק תו הברית. 7 . ק ההמשך טול חמשְסָאַ60 א סא14א1א 0ס. הפעפ נוסט 1 ים חדשים: כלי תקיפה, לוחמים, מרגלים ומתנקשים, צנחנע --. לי נשק ואלמנטים רבים נוספים. קיימת אפשרות לשליטן . ור בים וביבשה. ניתן אפילו לפגוש דמוות הסטורות כמ מווסטדד אינשטיין או המנהיג חסר הפשרות סטאלין. בארץ כמו בכל העולם חיכו למשחק במשך חודשים וגם כאן לא | זכורה אי פעם התנפלות כמו זו על משחק מיד עם יציאתו לטו | אתם מוזמנים להצטרף לחויה! היבואן: מיראז' מולטימדיה. המחיר לצרכן: 229.00 ש"ח. |; '7 מי שהכיר את פיפ"א 95 ופיפ"א 96 מי שהוא חובב כדורגל ומי שהא חובב כדורגל ומי שרוצה להכיר את המשחק המדובר בטתר וא החידוש האחרון במשחקי המחשב פיפ"א .97 יבואן: מיראז' מולטימדיה המחיר לצרכן: 219.00 ש''ח. 55 זט 60 וע הפא 5 1 תסץ הפא - היא משחק כדורסל ממוחשנ המגשים את חלומם של כל חובבי ה-אמצ 1 הפא מדמה משחק כדורסל אמתי ג מוזמן השחקן לבדו, או ביחד עם 2 שחקנים נוספים, לקחת הלל במשחק כדורסל מרתק ומהיר. את השחקנים בקבוצה ניתן ְנד מתוך רשימה הכוללת את 100 השחקנים הטובים ביותר בלעח 5% ב'נ'הם מ'יקל ג'ורדן, צ'ארלס בארקלי, סקוט פפפן וד 0 החדש מציג כדורסל ברמה גבוהה, ומלווה בפרלנ, וכל של קוו'! קלברו - הפרשן של קבוצת "סיאטל סוילל' 8 ו נרחב אודות השחקנים בליגת ה-%8% נה באפקטי 0 שש 88 מצטיין בגרפיקה צבעונית "- דים ובהדמייה של אווירת משחל 5 כמו במגר רסל % הלידו. ליי לדרסל, גם במשחק ניתן לשמוע את 6 רק לחובבי כדורסל של הקהל ההומה, ולהנות מחוויה מלהינר " 'צ'אן: מיקרוסופט המחיר ל קרוסופט צרכן: 149 ש''ח 41 הכנס לתוך הרפתקאת ריגול אינטראקטיבית בדמותו של מייקל אנדוס, מרגל-על, שנקרא בדחיפות על ידי הסוכנות למשימה מיוחדת. וזברך לשעבר מהסוכנות, קיין, עבר לצד האויב ויצא למסע נקמה נגדך. הסוכנות עמדה בדיוק להפטר מ"נובה", נשק סודי שיכול להרעיל את כל מקורות המים בעולם, נשק זה היה מסוכן מדי אפילו בשבילם. אבל קיין שינה את התוכניות והצליח לגנוב את "נובה" ואת סם הנגד. מאחוריך עומדים כל אנשי הסוכנות, לקיין יש את כל אנשיו מאחוריו. לקיין יש את "נובה" והוא רוצה שאתה תנסה לעצור אותו.. המשחק מכיל מעל 60,000 תמונות אנימציה מצוירות בסגנון קומיקס. התוכנה דוברת עברית, אם כי קיימת אופציה לקריינות אנגלית למעוניינים בכך. במשחק זה תוכל לשלוט במהירות התנועה, גובה צליל הדיבור והמוסיקה, גודל הסרטים, ועדיפויות המשחק, דהיינו, קביעת כמות כוחות האוייב שיהיה עליך להרוג, כמות התחמושת שתקבל כדי להשלים את המשימה ואת רמת האויבים שלך. במשך המשחק תזדקק לכלים המיוחדים של סופר מרגל כמו משקפיים רב תכליתיות, אבקת טביעות אצבע, מכשיר קשר, מכשיר ציתות ועוד. כמו כל תוכל להשתמש באולם האימונים בכל פעם שתרצה בכך ובו תוכל להתאמן ביריות על שלושה כלי נשק שונים. התוכנה קלה להפעלה ולשימוש, משעשעת ומותחת כאחד ומאפשרת לכולנו להפוך למספר שעות למרגלים אמיתיים. היצרן: גיאו אינטראקטיב המחיר לצרכן: 169.00 ש"ח לנגן כמו הגדולים התוכנה "לנגן כמו הגדולים" מציעה לכל הגיטריסטים, באשר הם, שיטה לשפר את המיומנות שלהם במגוון רחב של סגנונות מוסיקליים. תוכנה זו מקבילה ללימדו גיטרה של שנה שלמה. התוכנה מאפשרת את לימוד ותרגול הנגינה בגיטרה באמצעות 7 שירים קלאסיים המייצגים את כל סגנונות הרוק. השירים בתוכנה מבוצעים על ידי גדולי האמנים כמו: ג'ימי הנדריקס, בוב דילן, בוב מארלי, להקת קנזס, קייט סטיבנס ועוד. באמצעותה שירים נחשף המשתמש למגוון טכניקות כמו: סריטה עם האצבעות, חסימת המיתרים ו-511!/1.8 (הקצב העיקרי של השיר). התוכנה מכילה תווים, מוסיקה ואקורדים של כל שיר ושיר. היא כוללתלמעלה מ-84 שיעורים ו1807 תרגילים, וידיאו קליפ שלם (גם על צג שלם) לשליטה במיקום האצבעות ותנועתן ופלייבק של כל שיר ושיר. כמו כן מכילה התוכנה מכוון לכיוון גיטרות חשמליות ומטרונום. החוברת הנלווית מכילה דיסקוגרפיה של כל ההרכבים והאלבומים של כל אמן. בעזרת התוכנה תוכל לשיר את המילים ולנגן את =-- == ו . . - 5 = האגציקלופדות ומנלאות 1* א מנין לא --] קונינן מד'ה : . % ּ ' יְ / 4 - ' * .5 2 % ה ₪ 4 0 2% : - 1 : 4 ו 1% את ו היסטוריה האקורדים ולראות בו זמנית את האקורד כפי שהוא נראה ונשמע בזמן הנגינה. עם מעט סבלנות, סרנות ואופי, יוכלו אוהבי המוסיקה לפתח בהדרגה את מימונות הנגינה שלהם ואת סגנונם האישי בדרך זו של חיקוי הגדולים באמנים שעשו היסטוריה בעולם המוסיקה. יבואן: הליקון מולטימדיה המחיר לצרכן: 229.00 ש'ח :7 צחחה/ן דוע5 םהעשפום | 541 08: 065 לארי לאפר הוא הגיבור של סידרת משחקים באווירה רומנטית של חברת סיירה. לארי, בכל משחק, יוצא לחפש את האהבה. הבעיה של לארי, שהוא חסר טקט, לא מנומס, חושב את עצמו למאצ'ו ובסופו של דבר, הוא תמיד מסתבך בצורה משונה ומצחיקה. לארי הוא משחק לבני 15 ומעלה. הוא דובר אנגלית לא קלה, עם הרבה ביטויים עסיסיים. המשחק יותר מדבר בצורה פרובוקטיבית מאשר היא נראית על המסך. משחק מאוד מבדר, למי שמחפש קווסט מאוד קליל. יבואן: מחשבת המחיר לצרכן: 189 ש"'ח סםזאטה אהשזאעטחה זהו משחק נוסף מבית סירה. הפעם אתה נדרש להציל את בני גזעך במשחק הרפתקאות תלת-מימדי. במשחק יש מבחר גדול מאוד של כלי-נשק, החל מסכינים וחרבות: ועד לרובים ורימונים. האפשרות הטובה של המשחק היא במשחקי הזוגות. המסך מתפצל וחברך הטוב ואתה יכולים לצאת לקרב חסר פשרות. יבואן: מחשבת המחיר לצרכן: 189 ש"ח !הח חללית חייזרים חודרת באורך מיסתורי אל מערכת השמש שלנה = אתה, אסטרונאוט מחליף, נשלח למשימה קשה בעולם זר וגם אכזר. . עליך ללמוד את מניעיהם של האורחים, לחשוף את סודותיהם. המשחק נכתב על-פי תסריט של סופר מדע-הבידיוני המפורסם ארתור סי. קלארק ומדען נאס"א, ג'נטרי לי. גוא גא, היא ו ספרים של ארתור סי. קלארק. השניים שיתפו פעולה עם סיירה, כדי ליצור את אחד ממשחקי המדע "הבידיוני היותר מיוחדים כיום בעולם. יבואן: מחשבת המחיר לצרכן: 189 ש"ח ה 1% שה -6! ית 2 שה -8! יה -9%ן שי האשי1! עפ טב . טכנולוגיה. גוף האדס האטלס | מדע ס בצע כר הארט ה וד חייג/ פקסס למרכ ההזמנות: 6 ו וו וו ה יי הסיבה לכך, שחברת ויאקום החליטה, המשחק: 0-60 0חג 36818 חווד 10416 1 הו המכשיר: חלונות 95 שיחק: יוני גרפיקה - 82% ביוויס ובאט"הד ב"256 בלבד, עם האנימציה האופיינית של הסידרה. צליל - 85% רוק כבד במיטבו. רמת משחק - 82% אף אחד מהמשחקים לא מהווה אתגר אינטלקטואלי. השליטה פשוטה, מדוייקת ואין פלא, שאפילו אין פה ספר הוראות של ממש! אורך חיים -‏ 87% יכול להיות אפילו לנצח. סתם! ציון כולל - 84% לחובבי הסידרה בלבד. כבו הרבה ע להוציא הרבה משחקונים | ו י :2 ביוויס ובאט-הד, חוזרים, אבל קשה לומר, שהם חוזרים בגדול. המשחק הזה מבוסס ברובו על הלהיט הקודם של הצמד, ‏ גטחוש 56 ארבעה מתוך שבעת המשחקונים כאן, לקוחים ישר מהמשחק הקודם. רק שלושה משחקונים לגמרי חדשים. במשחקון הראשון, הסוכריות של השניים מתפזרות על המדרכה. מקקים ממרים לטרוף את הסוכריות הטעימות. ביוויס ובאט-הד נאלצים להשתמש בזכוכית מגדלת כדי לראות את הג'וקים ולצלות אותם בעזרת שבירת קרני השמש בזכוכית. (אל תנסו את זה בבית, אתם עלולים להשרף באמת...) במשחקון הזה, אתם נמצאים במרדף מטורף עם ץכבר"-המחשב נגד ג'וקים. זה בהחלט משעשע. במשחקון השני, ביוויס ובאט-הד נמצאים על מגרש הטניס. במקום לשחק בצורה ספורטיבית הם משתמשים ברובה כדורים, שמיועד לאימון הטניסאים כדי להציק לכולם. המשחקון השלישי מיועד אך ורק לחובבי הסידרה. לפניכם תשעה מסכי טלויזיה. בכל מסך מופיעה תוכנית כלשחי. עליכם להחליט אם השניים אוהבים אותה או לא אוהבים אותה. אם הם לא אוהבים את ה יורעש עוכי 5 מסכי המחשב שלכם בעתיד הקרון ג'יבו, כזג'ען! ---....- 77 ארצי מדלטימדיח שלהם ובזול.. "ל התוכית, אתם חייבים להעביר ערוץ, עד שתגיעו לתוכנית שהם כן אוהבים. במשחקון הרביעי, השניים מפלחים חטיפים מבי החרושת. לא חינוכי, קצת מגעיל, מאוד מצחיק במשחקון החמישי, הצמד עובד... כן, זה לא מצחיק הם עובדים במסעדה של מזון מהיר. אחד מכין המבורגרים, השני מגיש ויש בו הרבה מקום לאקשן המשחקון השישי, לפי מיטב המסורת, רחוק מאוד מלהיות חינוכי. ביוויס ובאט-הד מטפסיט על גג בית-הספר ולורקים על כולם בקצב. שונ קצת מגעיל, קצת גס רוח, אבל זה בדיוק האוני של סידרת הטלויזיה של השניים. המשחקון השביעי הוא בעצם תוכנה להלחנה פשוטה של מנגינות. מוזר, לא שייך, אבל יול להיות משעשע. לסיכום, זהו סט משחקים דוחה, מגעיל, לא חעוני עם לכסיקון מילים איום ונורא. מזל שהכל באנגללת וסביר להניח, שאת מחצית ניבולי הפה בכלל לא תבינו. אבל, זה משחק מהנה, שאין חובב אחד על הסידרה שיוותר עליו. הדבר היחיד שמרגז אות' שכבר יש לי את המשחק הקודם, שעלי לקנות אותו שוב... מצד שני, המשחק ממש זול. טוניט סדיה או/6י/ליה פיי והיי-06 = מרכז הזמנות 7 0 ' וויה וחון 1 4 ו וו -. 595 שייח ו 0 >=אד ג שיר וג שי שששס 5 :0 = כ6) 1 -. 15% ששזירז חלל עמוק 9: -.159 שייח ) \ / | 1 0 ז | 1 | [| אטורח קרטופדיר 9 ש"ח -.169 ש"ח להזמנות בכרטיסי אשראי: ויזה, ישראכרט, דיינרס ואמריקן אקספרס, או מזומן בבית הלקות חייג מקס למרכז ההזמנות 03-6190336 + בהזמנת 2 מוצרים המשלוח חינם ₪ חדש: נינטנדו-64 הח דיסק + ידית + מערכת סאטורן המרה לקבלת כל סוגי הדיסקים אסזד)א אאא צ ו 560 הוסמ ו וו אדו ודו 0 אחד סוע ד 2 [ו)]אא אאסעואס 6 6 50668 1 כאוא אדג ואוד וש כ ופצ 000%ג אכ אטלאג טוא א5זוסו השטדאו/ 0 61185 התק ופ 3 צחטת ואד 5 אאגכ ד את פמסאאוו כ.ואסט 8 אפ אזח5 טסז 607 דוש 2 ואוו ואמסעווד ₪ וצ 6 פשטסאם .ו ו 2 ההש צדפההצס פתתקוצ שאזד 16 וזו ה ט6ן 6 56 =[ 6' טצז.] הא8צ 6 צ5 0% .זחא אמצמםאס> אא אד צ0ז צסך ]אמואסא .ודאסא וו דג הואסא .זג דאסוא וו ד הואסא .זג דאסוא 61 א צן 06 )אא אצ ]א וא.511 ו שש [אוסץ וטו ]אאא צם אשזוא זאאט ואהטזאוץ צטאשה ₪ דוואג אצ 11 אאא אסוזו.וסואטט 6 התואו 5 6וקואצ. וס מערכת 320 עם ידית ו27 דיסקים וא00 ואו ]ג דץ א ו ןאוו ו א ודוס וו ואג ואואס) שאוש ו אכ אן ג 5 ח"וא 61 א וז א זוא 6 א א .1 0008 אכ קלטת מאריו 64 ידית משחק בי ל ג רשימות המשחקים המופיעות כאן הן חל הל הן חלקיות בל 4 ידית + מערכת %א8 יכל 2 דיסק המרה לכל סוגי הדיסקים 10 עם ידית מ ידית/הגה א6)"0 9 כו רדפ אצ 7 כ פא0? פוזד אז אא 1 . ספסג סו כ 7560 ה"דסוץ ד50 51 7-2 דפ אסכ 139 1 .סא 81סד - 0 ₪58 0 שא ₪ וי 6 80008 אאזת /- 5 שסא | אד ד הואסא .ןג זאסוא 2 7-- פא ₪00 19 6 שוקואץצ וס אידאג. דד - 5001 5 סואד אפז.ו1ג 19 זטסדססוו3 פא 90 6 ואג.51 180 19 וא ד 10א :שא קוא 19 ססאג/אוא60 מואוד 19 8 |[ את אזה5 הסד 19 וז אפאאפד 19 | 19 מאזא ד דוס 19 שד 19 55158 19 א וא 19 .1 ד 19 צפאפק אסדד0ו ד 19 זא אא 19 6 פצז ו הפא 19 אפסוהא מואסד 19 כ 08 ספא 19 סססו8 8 אסאו 19 אגואס.1 +0 תאטזאמצס גא 19 א6א.1 סז ₪ ג 19 וו 0 008ז אסא 19 אסא סאזאא שג - כ ואפ אסדד) ו דפ 2 =מ דא פאס .וס בקניית 2 משחקים ויותר רק 129 שי 4 ספא דאוא. ל 4 וא קוו צלצק 5 0 טאו דס.ן1 ל .01 8 ו 4 א סוד המרה לכל סוגי הקלטה 9ף | | | כל קלטות סופר-נינטנדו 19 מבצע: כל 3 קלטות סופר נינטדו גייס בוי פוקט = *< ש"ח : 1 2 / = קלטוון - | . 3 ו 1" 4 ₪ ₪ וא .156 | .5 ₪ י . ד וי ו * מחשבים ומשחקי טלווזו. = * חומרה * תוכנה * ספרוי יבוא ושיווק ישיו תוכנה על כל קניה מצטבות של ו משחקים, תקליטוו חינם ו 13 1[ ג סי , אוסף משימות || בו 9 ומשימות וו קאו 4 7 ןק 19 6 גא 179 - 8 זה 179 ' שאו אק בד 59 א פא 19 ג ו 0 וא0ס ןא 19 2 "זג 8ואסז 19 וו אסוהה גצ וו 179 . : = אאתקקוק 19 2 אנ אג וא זוא גו 1959 1 גה 1-9 0 זז | 1599 [זפ זה | 19 1 )וק | 149 ד 149 צפאפס אס6שאזסק | 1% א 0 א סאג ואוו 1-9 5 א 70% | 1%9 אא 149 אג ]וגא 1% 3 0 גא | 19 5 את תוא 2 הסןחגג ו: | 19 מלכת האמזונס (עינויה) | 19 שצן )תאזכ באססאג? 149 0 159 וא08ד וה | 19 | 19 05 שוקורוס ן 169 500 סורווס ן 1-9 כמחסא5 אםאסהי | חומרה מערכת מחשב. 133 ותטטת, 4/5 זכרו | מסך 8-[א א6/-5 "14, דיסק 65 | 9990 . / * ערכת מולטימדיה: 8א 6-80%1 7 קול 5816 גזטו - 9 "א 201.08 0-כ ), מהירות 35 - 99 שח -- "- 5 יש * ידית משחק 20100 4 כפתורי 4 8 ) - 9 מל : " ידית למדמה טיסה, א0ו6ות, תוי יר | ל"0א 1101118116% "0 ₪ המשחק .41801 אכ 7 ב ושיש | * הרחבת זיכרון 15א% - ל תל " מאיץ גרפי, | 3 פטספדחסו מימדי, שנותן לפי.סי אכ ו הנינטנדו-64 - ". 7 ב % ו רל ריץ רו רווחח | | לרוו עכשיה אנט || || ;2 אוו ם למשימות הצלה 1 שונות. האפשרות המרתקת הערים שבניתט אם לא זנחתם את צו1 )ופ "' מ חי חיש יל ₪ חיש ו . . - 00 לטובת משחקיםט אחרים, תוכלו אפילו מכל, לצאת למשימות בתון לתכנן עיר מיוחדת לצורך משימות ההצלה! במשחק עצמו, על התקליטור, יש 30 ערים הווש אשרגע. הפ>. חי .ירהל וווהבירא . שונות. תוסיפו לכך את הערים שלכם וערים נוספות. שתוכלו למצוא ברחבי האינטרנט, ותגלו שמדובר במשחק אינסופי. | ) וחופ מקסיס, היתה לבנות, בלהיט הגדול שלה, 2000 ץ)ו-)וחופ, ואים למשימות-הצלה בשטח עירוני. מ הו 7 == == ' == >+ == == = --- בין המשימות השונות, תצטרכו לרדוף אחרי פושעים, לכבות שריפות וכמובן לחלץ אזרחים תמימים, שנקלעו לצרה. כל זה על רקעים תלת" מימדיים מרשימים למדי. אחרי כל משימה תרוויחו קצת כסף בו תוכלו לרכוש מסוק חדש, לתקן את קיים או לצייד אותו במיכשור יותר מתקדם. חסרונו היחיד של המשחק, שאם אין לכם מחשב מאוד חזק (פנטיום 100, עם 16 מגה זיכרון פנימי, כונן תקליטור פי 4) הוא יזחל ויזחל. מלבד זאת - משחק חובהי! איך הופכים ילד בן 12, שרוצה רק לשחק, למלך: המלך אדוארד ה-71 נפטר. בנו, אדוארד (ככה זה במשפחות מלכותיות), אמור לרשת את כס המלוכה הבעיה, שאדוארד הוא רק בן 12 ואין לו מושג בענייני המלוכה ובאלפי החוקים המשונים, שאביו טרח לחוקק. עכשיו, יש לו שנה אחת בדיוק כדי ללמוד את כל רזי השלטון והו הרקע של משחק ההרפתקאות החדש של יוצטוועָצְץ. עלילה נחמדה מאוד ולעיתים אפילו משעשעת. ליתר דיוק, כבר הרבה זמן לא יצא לשוק קווסט נחמד. זה גיוון טוב בהשוואה לכל משחקי המכות, ספורט, מירוצים, אסטרטגיה וכדומה המקיפים אותנו. המשחק מכיל אלפי חידות קטנות, שאולי ישגעו לכם קצת את השכל, אבל רובן קלילות וחלק גם משעשעות. לכל דמות במשחק יש אופי ממשי וזה תורם לאווירת משחק. שימו- לב, המשחק דורש שליטה טובה מאוד באנגלית. יש כאן הרבה "שירים", שעלולים להכשיל את מי שהאנגלית שלו בסיסיתי המשחק: זשוקסי )חוור המכשיר: חלונות 95 שיחק: עמית גרפיקה - 880% גרפיקה תלת"מימדית טובה המכניסה מימד נוסף לערים שבניתם בעבו! צליל - 86% יו כ כ ג ל מלבד טרטור המסוק והקולות הצפויים מאוד של המשחק. רמת משחק - 89% שליטה נהדרת במסוק, עם משימות מגוונות ומעניינות. אורך חיים - 95% ומ מ = גו גו שהסיפור חוזר על עצמו שוב רוי ו רשי ציון כולל - 90% מומלץ לא רק לפריקים של ו ווופ. המשחק: ₪6₪! 6וווגו מכשיר: חלונות 95 שיחק: יובל 7 גוו בגר ל ל בי לא רע. לכל חדר יש נושא, שגם מלווה במוסיקה תואמת. צליל - 94% 0 לחנים שונים, שמותאמים לכל חדר (אמרנו), לאווירה ו... גי תי גי גי ד יר תהנו מצליל בשיטת וחוופפ 0. ג החידות טובות אבל דורשות ג לגע ג ג גוו" הי בד גי גי ב גי אותו, תעברו למשחק הבא. 7-ו אהבתי את המשחק, את הקלילות והמשוררות שלו. , בו" על הפו זוה" לשון ההודעה המושמעת ברגע שתכניסו את תקליטור המשחק אל הכונן. למי שאינו יודע, למי שעוד לא הבין, מדובר בעוד פרק בסידרת משחקי מ 7 1 2 שר שרי ור 3+ .9% + בוש +60 4 עה כ ?> )4 1 3 ש , "י/ 2 ה . 4 ₪*ן* "מסע בין כוכבים", ובעוד הרפתקאה של ספינת החלל האדירה, האנטרפרייז. למעשה מדובר במעין המשך למשחק "קלינגון", שלא היה מוצלח במיוחד. למשחק הזה אין כל קשר ללהיט הקולנועי החדש, המוקרן בימים אלו ממש בארץ וברחבי העולם. אומנם, בסרט החדש תפגשו את "בורג" (זה בהחלט לא מסמר או בורג .), אבל כל קשר הינו מקרי בהחלט. בקרוב אמור לצאת משחק נוסף, שיחיה תואם לעלילת הסרט. כמו בכל פרק של הסידרה, למשחק יש עלילה מקורית ומורכבת. לדעתי, פריק אמיתי של "מסע בין-כוכבים", זה אחד מסודות ההצלחה של הסידרה הזו. בורג נחשבו לגזע של חרקים, שהפכו את אויביהם לחצי-רובוטים חצי-חיים. עלילת המשחק סובבת צוער בשם קווילין פורלונג. אביו של קווילין נהרג לפני עשר שנים, בקרב מול הבורגים. עכשיו, הבורגים חזרו. קווילין מחפש נקמה. צפוי, לא? מפקד הספינה, המכיר בחולשתו של קווילין, מחליט לסלק אותו מאזור האקשן, כדי שלא יפריע לביצוע המשימה. כאן נכנס לתמונה 0, וכפי שנאמר כבר בתחילת המשחק, זה שם קיצור ל-0! הוא לוקח את קווילין עשר שנים אחורה, אל הרגע והמקום בו נהרג אביו. הוא מראה לו, שאביו נהרג בגלל מותו של קצין האבטחה, ספרינט: קווילין "נכנס" לגופו של ספרינט. במשך ארבע השעות הקרובות עליו להציל את ספינת-החלל וזסם :א6זך זה5% ההתקנה של בורג, בן-אדם. לחץ על 1 להתקנה ן הקשיח שלך. ההתנגדות קטלנית. בתירת 0 מסוכנת.' של אביו, להציל את חייו ולשנות את פני ההיסטוריה בחלל. הדבר הראשון, שתבחינו במשחק, שהוא ממש בלט, הוא המשחק האדיר של שחקן הקולנוע ג'והן דה-לנסי. הוא לקח את התפקיד של 0 מאוד ברצינות וגורם לנו לחייך, לצחוק ולהנות מכל רגע של קטעי הוידיאו במשחק. כצפוי, כאשר משחק מגיע על-גבי שלושה תקליטורים, לא חסרים בו קטעי וידיאו (45 דקות נטו וקרוב לשעתיים ברוטוי) מבחינות רבות, המשחק מאוד דומה לקודמו, "קלינגון". זהו לא משחק תפקידים וגם לא קווסט. אין כאן מרתון של עשרות שעות בהן צריך לפתור כל מיני חידות ולהפעיל את גלגלי המוח. זהו יותר משחק פעולה. האקשן אמור לזרום כאן כאילו שזה פרק נוסף בטלויזיה או בקולנוע. בנקודות מסויימות עליכם להחליט אם להתקדם בדרך אחת או אחרת ואז להשען אחורה אל משענת הכסא (רצוי כורסת- מנהלים טובה) ולהמשיך לצפות בהתרחשות על המסך. האמת היא, שהמשחק די קל וניתן לגמור אותו מהרף אבל לדעתי ולטעמי, כיף ללכת לאיבוד בכוונה ולהסתבך עם התפתחות המשחק. בשורה התחתונה, זהו לא משחק אדיר. יש לו כמה באגים מעצבנים למדי. הוא משפר בהרבה את קודמו, אבל לא מביא את מסע בין-כוכבים אל המקום בו אף משחק לא דרך בעבר. שימו-לב, בשל תקלה טכנית, התמונות לקוחות מסרט הקולנוע החדש. המשחק הזה עדיין לא נמצא ברשימה השחורה, שמופיעה החודש במדור החדשות, אבל הוא בהחלט עורר הרבה מאוד הדים, כאשר הוא יצא לחנויות, לפני מספר שבועות בארצות-הברית. וש בו הרבה אלימות והרבה מין. לא פלא, שיש לו אפשרות להתקנה מצונזרת. מי לא זוכר את המשחק הראשון?י לדעתי, זה לא היה משחק כל-כך מופלא, אבל הוא;,נמכר נכמויות רבות בעיקר בגלל ש... הוא באן:על- גבי שבעה תקליטורים. זוהי בהחלט סימ מטופשת למדי, אבל זו גם עובדה. אני חייב להודות באמת, כאשר כתבתי את הביקורת על המשחק הראשון, ממש כאן, בפריק (גליון 31 למי שאינו זוכר), התלהבתי מאוד מהמשחק. כמו כולם, הייתי עיוור מול העוצמה הגרפית, קטעי הוידיאו הארוכים, הצליל ומספר השחקנים הגדול ששותף בהפקה. למעשה, מדובר באחת ההפקות הראשונות בסגנון הוליוודי. היום, דעתי על המשחק שונה נחרבה. זה בהחלט לא משחק אדיר. המשחק השני ממשיך כמובן את הראשון. "פעם בסיירה הצטצמצמו מעט, רק חמישה תקליטורים. עלילת המשחק מספרת על קרטיס קרייג וחברתו, שמנסים למצוא את החיים הנורמלים באמת, אחרי שהוא יוצא מבית-משוגעים. אלא, שכאן מתחיל הזוועתון הפסיכולוגי של סיירה: דם נוטף מהמסך בכמויות, עכברושים מדברים וכן הלאה. כמו במשחק הראשון, בסיירה חששו מהביקורת הקשה נגד אלימות. לכן, המשחק כולל אפשרות של השארת הדם והזוועה בתוך התקליטור עצמו. אלא שגם אז, מדובר במשחק לא קל, שאינו מומלץ לקהל צעיר ולבעלי לב-חלש! זהו אולי לא סרט איימה, מה שהיינו מכנים סרט גותי או מותחן של הבמאי האגדי אלפרד היצ'קוק, אבל בהחלט לא משחק קל. דברים אלו אמורים בעיקר לעלילת המשחק ותוכנו ופחות לאופן המשחק ורמת הקושי שלו. פנטזמגוריה 2 נראה לא רע, הצרה שלו, שהוא מנסה לעורר את היצרים הכי אפלים שלנו. יצרים של אלימות ותוקפנות לשם האלימות. זוהי גם נקודת התורפה שלו. אילו מתכנניו היו מנסים פחות להרגיז ויותר ליצור משחק מהנה, הם היו מצליחים הרבה יותר. בהחלט לא משחק חובה. המשחק: )חו\ זג \ המכשיר: פי.סי. נו:) ג גרפיקה - 84% ו גבוהה ובאיכות .5/6. חבל רק, שהפרטים קטנים מדי. צליל - 80% מלבד פטפטת סתמית ואפקטים בינוניים יש מוסיקה נחמדה. רמת משחק - 87% שליטה טובה, שמאפשות להנות מהמשחק עד הסוף. אורך חיים - 85% למרות שמדובר רק ב-21 7ב 7 זמן כדי לסיים אותו! ציון כולל - 86% ] חוץ מחיסרון המקוריות, כמו שקורה למרבית התואמים, זהו | נוי גניר המשחק: 1300600 ). | המכשיר: חלונות 95 ] שיחק: יוני גרפיקה - 850% מ בי ב מדהימה. היא עשויה היטב. נקיה ונעימה לעין. צליל - 85% ] בדיוק כמו הגרפיקה. מתאימה | ו כ ג ע ו ב ב רמת משחק - 88% אפשר להרגיש, ליו המדור אב ל ודי ו ג 4 ג מ מ בי ג גוו גווך- רז המשחק לא ארוך, החידות ו ו במ גג = ב בש הש ציון כולל - 86% ויר המשחק מתרחש בעולם רחוק בשם יאוון. המקום הזה נמצא תחת שליטתם של גזע חזק בשם המוזר תה'רון. גזע זה מחזיק בידיו את הטכנולוגיה מצד אחד ואומנות הכישוף מצד שני. שני גזעים נוספים נמצאים במשחק: האיגרה שהם הפועלים השחורים והשמה-לי המיומנים בכמה אומנויות-לחימה עתיקות אך בוחרים לחיות בשלווה עם כולם. הכל נכון, עד שהעניינים קצת מתפוצצים... מרגע זה, כל גזע מנסה לשלוט בכוח הזרוע בלבד. בסך הכל, כל גזע צריך לבצע שבע משימות שונות כדי לזכות בשררה. בסך הכל, חברת 551 יצרה משחק מאוד דומה ל )סז /ו. אז אם אהבתם אותו, ודאי תאהבו גם את זה. ץְחו651 33| האורח השביעי, השעה ה-1... מה השמות האלו אומרים לכם? הרבה מאוד. אלו משחקים, שהשפיעו על כל תעשיית משחקי התקליטורים. עכשיו, אפשר לומר, הגיע הפרק השלישי בסידרה. אנדרו מק-פיל מקבל מברק, בו הוא מתבשר, שהוא הצאצא האחרון והיורש הבלעדי של אחוזת מק-פיל בסקוטלנד. אנדרו וארוסתו יוצאים לסקוטלנד. כאשר הם מגיעים לאחוזה, מקבלים את פניהם שלושה טיפוסים מוזרים ומעוררי חלחלה: רב-המשרתים, הטבחית ומשרת נוסף. הם יספרו לך על קללה נוראה, שרודפת את המשפחה מזה דורות. תפקידך, כלומר המשימה של המשחק, להצליח להשתחרר מאותה קללה איומה. יתרונו הגדול של המשחק, שיש בו הרבה מאוד חידות. חסרונו הגדול, שאין בו הרבה יותר מאשר חידות. את עלילת המשחק סיכמתי עבורכם לפני רגע. אז יש כאן מוסיקה טובה, גרפיקה יפה וכדומה. אבל אין כאן שום התפתחות מדהימה ומרתקת, שיחזיק אתכם נפעמים לאורך זמן. | ( (2ר ( 2 - ₪ ו ;2+ ו - . .וי אי ו וצר ערק 3905 רוק * ₪ ול ור ומר בואו 0 ו נונר 7 הו וד ה נועו , 5" % ₪ יא צוד פחהשנ | ] בשג'ר האזשוום ראה שורה הפער | ואתמרוט באמחי מדור א'ומרום מק" ומורחב דורים קבוע'ם '3ר \) (% - ל ו | בי 7 ל 4 רבה ער מצורך [ רו ונדו קן ב >< : וכה עווב 1 8 ואי 4%,כיר ‏ י%3: יו 4 00 %) מ השרו == הרה! דר : = וו ו ו = רו . . 7 ה > 2-0 ְ<---/ 8 5" / ב > . 5 ( 0 1 31 פייק - תות 4(יים: ת" 3 01)10 ת)" 7ָ<'< 6 | )(י רוגה )4%% 6ת 3) התצטשת ₪064 ה4תשגים, הצ4)שי4ביה, | האי(6-(6 ב ₪ (? 4ג4'| אצ 4(י 6(עי, המו 00 %%ת יה "= ו" 996 ו ש\יק אס 307 0% ו 2 = א ושרה 2 - 8 ג יי 2-2 | + > "ו" 6 ר- יוווור יו )4.. ו 0 ו 3 000 == 2 סיקוד קוה רקס ל | עה רש ב : | ])חתיר4ה יס )רשי - 0 פך >< וב ו נוספר הכרטי בוו | רנוכקרי התכ רנוי 8זוד ‏ הו | הרפ [ כ ו | ָ ו מעכשיו טוכנות ראית למכוניות שלן ‏ | | ]| מקצועיות רדיו-קונטרול |: | ה המצוד הז. מהירות | א : מקטימלית עם מנוע 50 | 0-65 אכף טל"ד - 90 קמ"שווו | ו כולל שרות חלק'ים ומעבדהו 3% ו / לט ל '. | לו ייים, 79/0 9 הייח 7 = ו 7 00 8 8 1 | בל 1 17 4 0 - 1 + - וא",.י ז 1 ו -- 9 ב ₪ % ו | ; ₪ 055 55% סססוסים 36?* /א6מ0ל 6/וימִים: 7-ה ג 1 קלטות | = ו בו ₪ מו =" על כל קניית 2 קלטות סופר-נינטדנו - .229 7-ו גר רב רד - ו כ == קניית כ - המו = כל ו א ' 0 30 - סאָטורן" . ה 0 = ה + דוושה למירוצים + הגה הגיע רובה = 6' 601 ,א505 ד055. 8 580 ,4 ו858צ6 א זה 842006 צאאחסו ץצ וד6 דפס 6 ו 6צ5ק 3 סג 6סא | 8 וו א6 ודפצסו = הגה למיווגיס 2 ב |ה--ס ,3או/ = זגווודו ‏ 05 השסוגה פשוסזד שופ דא26 סכ וובוד באו | דאנטוו אכס= .סדסוא דשו. | אאואס.ו =0 פהטדא=עשכג | 86 דש סופר. ג 2 צפמפכ אסודסטב ד5שס | ואה( 506 ,2 והדשוש כס= דפוצוד | סססשעטצ ו וסדז סז 0055 זס55 | 2 דן()455 ושםשר בוכסדק ובופוס ₪4 7 צ=0 ,97' ששו | הפצו ,7פ' הו ו ינותנו נוווותן;;0303 .07 4-..---,4402--4-4-- ה 0%. שה . אא | 0% ב וי מגה דרייוב בג = 0 "1 וג -1 מבצע: -.449 שייח פ'ווקיו. דונאכד-ראק. באגס באני 2 3- )|ה-5 וש ₪ זה ואוד וו 7' צם אס ,97' == 7 םעו הפצ ששודבצארו השא 30 סואס5פ ,2 אאושמסז66/ - 3 >> צ = 4 כ6כ] מזכור מנטרוקי ה אכ קטרותי | 2 60 הטזחוצ ,אס- והטזחוש 51 הםח ‏ 5חהםשקוץ שאו 6 | םושה זאש וג הפא סםסגס ו / | אוה ד5 צפוצספ ,2 = וג-- | 4 7 500058 שסוצוס וחס/ , - , | הס צפהססכ ושטשכ =בגס ₪4 -] אק 30 5016 , שאוסאח זס6גקושו השסוגה סד ,ואשוצווססציגכ | 6 מבצע: - .599 שי '. , ב // שק פ'ווק'ו. דונאלד-ראכ. באגס באוי 2 |ה--5 ,3אוש = זגושוד וש 7 00 ,97' == 7 ששו | הפא סשוזסאהר הפא || ה 0 56 והאסוזהצח= זו 4-4 ו | / ₪ ] | ל ]ו |שץ = ומד ] מבצע מיוחר | שר אאר מכ העות ה = ית | יר היב 0 ו ]| כולל משחק . ----- | 0 7 1 5 | --- 41 מ ו 2 == 40077" לק אאא ה 3 נסביר את משפט הפתיחה המשונה: זהו משחק מלחמה. אתם יכולים להלחם כאן, להפעיל את כל חילות הים, האוויר והיבשה. אבל, יש כאן הרבה מאוד דברים, שעושים את החיים יותר קשים. למשל, אתם לא משחקים ממש ראש , ד = - ף = ריד ל . ו / %-" . " בראש. כל אחד מהשחקנים, פועל לפי תור. זהו ) 3 תואם ז6ששתס.) 06 6תהותותס'י). במבט שרק מזכיר אותו. אולי מזכיר את משחקי הלוח של פעם. משהו כמו דמקה. עכשיו התור שלי, אחר-כך התור שלך. בזמן של התור שלי, כל מה שהיריב יכול לעשות זה לחשוב ולתכנן את האסטרטגיה שלו. בצורה די מדהימה, השיטה הזו אפילו פועלת די טוב ולא מעצבנת או מתסכלת. 10 זהו סימולטור טיסה, למי שאהוב לטוס ולהלחם, למי שלא פוחד לפתוח ספר הדרכה עב-כרס ולהתעמק בו ובמשחק למשך חודשים וגם שנים. כבר הרבה זמן, שלא יצא סימולטור טיסה רציני לשוק. אני מחכה בכיליון עיניים לפאלקון 4, עם ים של שמועות אבל... חובבי סימולטורים מנסים את כולם, אבל הם לא מתביישים להשאיר משחק אחד על הדיסק שלהם במשך שנים. יש לי חבר, שכבר החליף שלוש פעמים את המחשב שלו ובכל פעם הוא התקין את הסימולטור הישן והאהוב עליו (לא אזכיר את שמו כרגע) לימי מלחמת-העולם השניה. הסימולטור הזה פותח על-ידי חברה, שעד היום התמחתה דווקא במחשבי המקינטוש. אולי בזכות חלונות 95 היא הגיעה גם לפי.סי. זו חברת פראסופט. בקיצור, אם אתם מחפשים אקשן שחקים טוב, זה המקום שלכם. לידיעתכם, עוד שני משחקים בסגנון - בדרך: ]64 10- מתרחש כמובן במפרץ הפרסי ו-)גאווקסכ יחזיר אתכם בי גו המכשיר: פי.סי. וחלונות 95 שיחק: גיא גרפיקה - 88% החלקת מסך טובה מאוד עם אפשרות להתקרב לעצמים בצורה נקיה ונוחה. במיוחד לבעלי פנטיום 100 ומעלה. צליל - 84% אפקטים מלחמתיים רגילים. רמת משחק - 83% הקדמנו ואמרנו, הממשק של המשחק מוזר, אבל פועל בצורה מדוייקת וטובה. ו דווקא נגד המחשב. אפשו לשחק נגד ארבעה חברים, ברשת וכדומה, אבל אז המשחק קצת איטי. ציון כולל - 85% לשחקני מלחמה ואסטרטגיה בלבד. המשחק: גפש 4-10 בי ל גי שיחק: יובל גרפיקה - 90% גרפיקה תלת-מימדית המבוססת על מנוע מאוד מיוחד, אבל קצת מפוקסל. צליל - 85% מוסיקה טובה, עם מנוע התאמת המוסיקה לארועים. רמת משחק - 87% סימלטור למקצוענים. אורך חיים - 86% לצערי הרב, 12 משימות לא יספיקו לאורך זמן. ציון כולל - 87% מעניין ומרתק. לחובבי הסגנון <+<% | ל מחשבי מלד על 4 7 ועכשיו, זוכהּ לגלגול נשמות ש בתור פריק מאוד ותיק, קשה לי להשתחרר מהזיכרון האדיר שיש לי מהמשחק הזה. לכן, כאשר נחת עלי לפני כחודש תקליטון ההדגמה מהרתי להתקין אותו ולהתלהב. עכשיו, זכיתי בכבוד לבחון אותו על הפנטיום פרו שלי. זהו כבוד אדיר, לאור העובדה, שאני, זקן שכמוני שיחקתי אותו גם על האמיגהי המשחק הוא סימולטור מסוקים וג'יפ. בניגוד לסימולטור טיסה רגיל, כאן אינכם צריכים לדאוג למד הדלק או חום המנוע. אינכם צריכם להתאמץ לישר את המטוס מול קו האופק ולא להתאמץ להמריא או לנחות כמו שכתוב בספר ההדרכה. כאן הכל פשוט, כדי שהמשחק יהפוך בעצם, לזירת יריות עמוסה באויבים. למעשה, עלילת המשחק מסתכמת בשניים וחצי משפטים חטרי חשיבות על עבר הסבה למוי הנל "מלמדי. שלטון, על מורדים, חייזרים וכדומה. העיקר שיש תירוץ לכל האקשן. חברת 561 שינתה במעט את ו הגרפיקה הפכה משטוחה = - - ממש. בעבר, יכולתם לנהוג בכ 53 האל או במסוק. עכשייו אתם יכולים % עצמכם לשני במהלך הקרב, כדי להתאים סיף עד ] לתנאי השטח והקרב. זה בהחלט מו 2 שי ] מימד אסטרטגי למשחק. המעבר 3 . לא יעזור לכם לחמוק ממחסור ב ת חיזוקי מגינים, אבל אולי יעזור לכם להשיג א הכוח הדרושים. | לסיכום, זהו משחק יריות שאני ל | אבל בחום. אני אולי משוחד קר המחשב עדיין, כל מי שראה אותו אצ ב פשוט התלהב והתמכר "2 גישה כלמאגרי מידע בכל העולנ של משחקים ותוכנות חופשיות וצ'בוריוו אזור' ח'וג: 03, 04, 07 ובקרוב 09 פי.סי. ותואמיו למכירה מודם 14,400 במחיר נמוך. שגיא ויג, 09-8626053. | למכירה מחשב 34 48612266 8 מגה זכרון פנימי + דיסק קשיח 0 מגה + סאונד בוסטר פרו רמקולים + סי.די.רום מהירות כפולה 2 כוננים : מסך צבעוני 4 אינץ" + מקלדעת ועכבר + חלונות 95 4 וורד ו- ₪661 ועוד הרבה משחקים. הכל בזול. עידן חביב, טל. 09-7652021. למכירה מחשב 48612%266, דיסק קשיח 730 מגה. 5 סיידיירום מהירות כפולה + כרטיס קול 16 ביט + מסך צבעוני + חלונות 95 ועוד המון תוכנות ומשחקים. אהוד שולמן. טל 08-9441944. למכירה מחשב 266א18602, 2 דיסקים קשיחים, כל אחד 130 מגה, עם תוכנות שרטוט רבות וגליונות אלקטרוניים וגם חלונות אורי אלון, טל. 8מ0.מ. למכירה מחשב 586 מולטימדיה ל בח 8 2 וש ל ד לי % ו אצויו ה 9 1 ו 4 יר - ו די ב ל 4 2 3 ]5 (6 5 -7 1 לין - / 1 צוברי, טל. 09-7494463. למכירה פטיום 100 במארז חדש, כונן תקליטור פי- ,4‏ 80 58, 16 מגה זיכרון, כרטיס מסן 2 מגה [', מודט פקס 28,800, דיסק גדול, הרבה הפתעות ומחיר מגוחך. מיכאל רונן, 03-5718803. * מעונין לרכוש דיסק 13 ג'יגה ומעלה עד 150 ש"ח. כמו"כן זקוק לכונן דיסקטים 144 ב-50 ש"ח. דחוף. בן גל, טל. 09-988340. מגהדרייב למכירה סגה מגהדרייב 2 במצב מעולה + 2 שלטים + 2 שלטי טורבו 6 כפתורים + מתאם - 6 משחקים מדליקים. יונתן לייטנר, טל. 09-7431912. למכירה מגהדרייב + 2 שלטים + ג'ויסטיק 6 כפתורים + ג'יים + . ' האוא ו- 1גך11:] | א א במחיר זול. רן גפנר, טל. 03-6778273. למכירה סגה סאטורן חדש באריזה עם 5 דיסקים וידית משחק, עם המשחקים: - ] אישו 2 כי|ן . ו!כש /ה ו 3 /] אוז גות חיום 15 הממשה כולל מודם"פקס 33,600. גלעדי % ג'יני + ? משחקים הכוללים את: 4 מתזא .55 רזב א וודאן 0 מ 0 4 08% דעצכ 97 מכ וזוכ. זא סא 4 ארן סוטו, טל. 6 . למכירה מגה סידי. + מגהדרייב 2 משחקים למגהדרייב + 2 משחקים למגה סי די. ניתן לקנות כל דבר בנפרד. ניב בן-דוד, טל. 3-. מעונין להחליף לסגה סאטורן ממיר ללכ השיטות, ג'ויסטיק, קלטת הרחבת זכרון (8 מגהביט) - שיטה אמריקאית ו-114ד1₪/ ד איתן יסלוביץ, טל. 0. למכירה סגה סאטורן + 7 משחקים חדש במחיר טוב. שלומי פורי, טל. 6 למכירה מגהדריב + 2 ג'ויסטיקים + 2 קלטות פיפ"א 6 ואן.בי.אי. לייב 96 + מתנות: מגהסון + 2ג'ויסטיקים + קלטת, טטריס עם 32 משחקים ומשחק המחשב פיפ"א 94. עידו שלג, טל. 03-6319725. למכירה גיים גיר עם זכוכית מגדלת, שנאי ו-12 משחקים. ניתן לקנות את המשחקים בנפרד והכל במחיר טוב. אהוד שולמן, טל. 08-9451944. = לגיים גיר! יובל סעדי, טל 77 מעונין למכור סגה סאטורן אמריקני + מתאם + 2 ג'ויסטיקים אחד משוכלל והשני ₪ אין כניסה למשחקים מועתקים ולרכוש גנוב! חייב דחוף לקנות אפאשז צץ רגיל + 3 משחקים: א נדא1 דוו וקונגו. במחיר מציאה של 1.500 ש"ח. דניא קנטור, טל. 03-5237859 30 מעונין לקנות ג'ויסטיק 0 אי6ד5 ד1.1611= ל-300 ואת המשחקים ‏ 6א[.1- אטס 585אד )א 3 001 אמפכג א אז 6 248 אז ")5 או להחליפם תמורת משחקים שברשותי. יובל יצחק, 04-9886929. למכירה 3120 באריזה + ידית + מתאם + 2 משחקים ב-500ש"ח. צביקה יורמו, טל. ל 0. למכירה 31200 ב-750 ש"ח ועוד 3 משחקים ב-50 שקל בהאחד 21 ידיות. תומר אפטל, טל. 1 נינטנדו ותואמיו למכירה מגאסון + אקדת וקלטת + 5 קלטות. זוהר עטאונה, טל. 03-9653891: למכירה סופר נינטנדו + ? קלטות 4 סטיקים, יש אפשרות למכירה בבודד ואביזרים במצב טוב. בנוסף, 50 משחקים. עופר פרובק, טל. 00 למכירה סופר נינטנדו + כונן 34 ביט 2% סטיקים + קלטת + 0 משחקים ואביזרים במצב חדש. בין המשחקים אינסטנקט רצחני, מורטל קומבט 3 ועוד. אלירן כחלון, טל. 08-343082. למכירה סופר מגאסון אמריקני גִ'וִיסְטִיק טורבו אנטנה ועוד 2 משחקים "דבאל דרגון 4" "סופר חללית" הכל ב-190 ש"ח. תומר מלול, טל. 9945283 מושב שרשרת. מעונין למכור סופר נינטנדו אמריקני + מתאם + מתאם 32 ביט + 2 ג'ויסטיקים + 2 משחקים: , צ%108 צ10 סג 0סןא14א 55₪. במחיר מציאה 500 ש"ח. דניאל קנטור, טל. 03-5237859. פלייסטיישן למכירה פלייסטיישן + 5 משחקים + ממיר לכל המשחקים + הרחבת זכרון + ?2 ג'ויסטקים. דרור אליצור, טל 64. מוכן למכור את 5 6 ₪ ג םוא ב-55 ש"ח ואת 42708 ₪ ב-50 ש"ח. יונתן ברזילי, 09-454152. 7 פי.סי. ותואמיו למכירה פיפ"א 96 (כולל בונוס), פיפ"א 96, הוגו המלא, 7, 2 צמאתפכס אסדדד )וא דש ₪5 00)/ו ועוד. שי גרינברג, טל. 1-4 למכירה המשחק שד מצד )או ג אססאגש על גבי 6 סי.די. מומלץ לקונים בירושלים. מחיר 0 ש"ח. אופיר ברק, 02-671780. למכירה המשחקים | א100א51 ב-65 ש"ח ו-2 א10%א51 ב-75 ש"ח. נתי מולאחי, טל. 7ת-. למכירה או החלפה .16 1115 אז6זא ג .₪815 אתא 208% 506 אא ג פה סא ,כו ואסא ‏ >זוא זפ כ ואג התכ אא אא כולל סי.די רום. אייל קסלר, טל. 33.. למכירה משחק חדש ביותר שזה עתה יצא בשם ₪811 800 / / / ור ' ו ו 1 || 4 21 - 1 ו 4 ו / יוו . , למכיר, > 4-0 ₪ = חש שק == חי ה פיפ"א 7 לארי 7. 2 דא 1 כו ה וא 01 ועוד עמחי כהן, טל. 03-5076986 סגה למכירה משחק לסאטורן אירופאי אד ה וו ב-200 טו"ח בלבד. כמו כן משחק למגהדרייב מורטל קומבט 3 ב-סָפן ש"ח. רוי כהן %4. למכירה משחקים מעולים וחדשים למגהדרייב כמו: 97 גא .3אוא ₪ ד ואד זו 2 אאא התולעת ג'ים 2, באגס באני החדש, גארפילד ועוד הרבה משחקים. נתי ישראלי, טל. 6. צריך עזרה במורטל קומבט 3. בתמורה אתן קודים של הרטיק. אני צריך את כל הקודים כולל: קסמי סוף וחשיפת אנשים סודיים. יוסי אוזלבו, טל. 0. * מוכרח עזרה במשחק "וודרף והשניבל של אזימוט". בתמורה אומר תודה ובתמורה אתן קודים לדיוק ניוקם כ[3. נדב כספי, טל. 03-77 תקוע נואשות במשחק ספידי גונזלס. מי שיעזור לי, אתן לו לככוד ליפוציס - מערכת פריס; ת"ד ס\8ל ת"א 180ט | ישוכ, ג פרספו, בחינס. את הפודעה הכאה כסיווגי שס הפכשיר/יס: ו *59%%. 14 ,' .)'וו)''*י .וו'ו''י'וי .ו+יאי' -. . ''''9,+ור-ר).9))4: *וירצי4+וווייו.וויויויו. .וווויוווווווי.י **59%%*%-553:9%49+7%9++ 49%+5%ד+%4ו993.59 קודים למשחקים אלאדין, צעצוע של סיפור, סוניק 2 וגם מורטל קומבט 3. תומר מזוז, טל 12 מזושב שרשרת. זקוק נואשות דחוף ובאופן נוראי למשחק ד על סי.די.רום או דיסק. מוכן לשלם עד 80 ש"ח. מהר! יואב מגור, טל. 1--. זקוק נואשות לעזרה ב-2 מוכן לעזור בכל משחק שקיים. זקוק לעזרה גם ב- 41.81 תא. נדב נחמיאס, טל. 052-932535. למכירה קודים ופיצוחים מלאים של משחקים, בקרית אונו בלבד. אלון סהר, טל. 03-5340815. זקוק לטיפים בריימן, עולם הדיסק 1, ג'ים 1 ו27. ו... רוצה לקנות את 8 סאג ואואס) מתן לויתן, טל. 9-. נותן שיעורים פרטים במחשב, באזור רמת אביב ורמת אביב ג. שגיא רורליך, טל. 03-6993684. אם יש לכם מודם, ואתם רוצים משחקים, תוכנות, גיפים ועוד, תתקשרו לדרום 885, טל. 31. למכירה ספר על גוף האדם במחיר 35 ש"ח + מחשבון, ועט כתיבה מתנה. זוהר עטאונה, טל. 1. מודעות עיסקיות של חנויות, סוחרים ויבואנים יתקבלו בתשלום בלבד! ו רחוב: וווורוי יי ו וווווו ויד ., פשפחה: וו4..יוו903).ווו ל ו טלפו: כל 77 ויוי אריקטי וו מכשיריס/פשחסיס מועדוו/היל |מיתכתכיס/שוגות נוסת המודעה בכתב-יד ברור על טופס זה בלכד> ‏ 44 כ 5 *ו> .וו" .ו ,ו 31% .'יוודיויו.'. |'. .וי ... .% ו.יי'' ו יי לפריקשטיין המגניב היו א. רציתי לשאול מהם הכתובות של פאמלה ודהמן. באינט האם המשחק פיפ"א 7 מבוסס על משחק אליפות ו = | 8 ומתי יצא המשחק לפיסי. :₪ . | שוון ק - בת-ים ו קול - בת-ים ‏ א. לפאמלה + אנדרסן יש הרבה מאוד אתרי מעריצים באינו רנט. | האתרים שייכים לפאמלה עצמה, לסידרת הטלויזיה "משמר " המפרץ", לסרטי הקולנוע בהם השתתפה, לעיתונים שונים למעריצים. הרשימה ארוכה מאוד, ולכן, הכי פשוט, ע תעב / 0, בסיווג בידור, קולנוע, שחקנים ותבחר את האתר מתאים לך. ב. לגמרי ובהחלט לא פיפ"א 97 כמ בארץ! לפריקשטיין שלום! -25 א. אני עומד > 5% ואני לא יודע 0% יחק כדו מעידה קטנה! ד. זה % ה הוא :7 | בעולם? | א. מבחר משחקי הפלייסטיישן. עצום. ₪4 לא כדורגל. סביר להניח, שהבחירה הכל בטוח ְ בארץ, תהיה.. פיפ"א 97. ולמרות זאתו. ד ה 1-7 כמה חודשים. 9 . '. בית: 7 . גיל: ב : 3 המשחק: לובה ) 3251 המכשיר: פלייסטיישן שיחק: פיני גרפיקה - 83% הפיצוצים מאכזבים. שימו"לב, המשחק סווג לבני 13 ומעלה בגלל מראות קשים של איברים קטועים המתעופפים על המסך: צליל - 84% מוסיקה לא רעה, עם אפקטים קוליים, שיזכירו לכם את הזירה הרומית העתיקה... רמת משחתק = 8696 לא קשה וגם לא קל. אחרי חדר או שניים תקלטו את הרעיון. אורך ח'ים > 81% המשחק חוזר על עצמו אבל מהנה במשחקי זוגות ורביעיות. ציון כולל - 82% משחק לא ספורטיבי ומאוד אכזרי. לבעלי עצבים חזקים. המשחק: 2 ק0') גוזו המכשיו: סאטוון שיחק: בנץ גרפיקה > 88% שיפור מאוד משמעותי באיכות הגרפית של המשחק. צליל - 84% מוסיקה טובה ואפקטים מעל הממוצע. רמת משחק > 86% כיף. אפשר לפוצץ הכל, אפילו אבטיחים במטבח... אורך חיים -‏ 83% שלושה שלבים ארוכים, אבל לא מספיק. האפשוות של מצב "ראי", עלילה וכדומה, מוסיפים עוד כמה שעות של הנאה. ציון כולל - 85% לכו תנקו את העיר מהפושעים. בשורה התחתונה - לא הכי טוב שיש, אבל בהחלט מומלץ. 0135 636 בעלי הפלייסטיישן הרוויחו... המשחק הזה היה אמור לצאת גם לפייסי, אבל בגלל בעיות תקציביות הוא בוטל! 6. + | , 2 בשנת 2096 הספורט הוא דבר מאוד קטלני. אם חשבתם, שהעתיד מבטיח לנו ענפי ספורט בעלי אופי ספורטיבי - טעיתם. דווקא בעתיד, יחזרו לזירת הגלדיאטורים בה הקרב הוא על החיים ועל המוות. זה בערך המסר העיקרי של המשחק הזה. ההבדל העיקרי, מהזירה הרומית, בה נלחמו אחד נגד השני או אדם מול חית- טרף כלשהי, שכאן יש גם פצצות ומוקשים אחרים, שעלולים לפוצץ את הצורה לכל מי שנמצא בזירה. מי שלא יהיה מספיק חזק, );00 2 מספיק מהיר וזריז, עלול להתפוצץ עם כולם. כל שחקן לובש חליפת נפץ. אם הוא אוחז את הבדולח, שעור-העצר של פצצת-הזמן שלו עוצר. אם הוא יאבד אותו, השעון יתחיל לתקתק. כמובן, שבזירה יש רק בדולח אחד וכולם רוצים אותו. כמובן, שיש כאן כמה אפשרויות טקטקיות מעניינות למדי, אבל העיקר, שיש הרבה אקשן, שדורש זריזות אצבעות רבה על ידית-המשחק. זו הפשע גואה. רחובות 611 8טזו הם המסוכנים בעולם. יחידה מיוחדת ללוחמה בפשע-המאורגן יוצאת לנקות את הרחובות קטלניים. סגה, במלחמה הקשה שלה דווקא סוני ונינטנדו, הזדרזה להוציא את המשחק הזה לשוק. מדובר בהסבה של משחק מכונות- וידיאו מצליח. בסגה טוענים, שזהו משחק היריות הטוב ביותר שיש כיום בשוק. דבר אחד בטוח, זה אולי לא המשחק הכי טוב, אבל הוא בהחלט משחק מציין. במשחק הזה, כל דבר שקיים על המסך, מהווה מטרה. אתם יכולים לירות בחלונות ראוה, מכוניות, לפוצץ צמיגים ועוד. בסגה החליטו לשפר את כל ביצועי המשחק הראשון, כדי לעמוד בתחרות הקשה של תעשיית משחקי- הטלויזיה. המשחק כולל שלוש משימות שונות. ניתן לסבך קצת את האקשן ולשחק את המשחק במצבי "ראי", שהופך את סדר הענלינים. מי שיגמור את כל שלושת השלבים בהצלחה יוכל גם לקבל "משחק חינם", שזהו בעצם שלב חופשי - לך ותירה במה שבא לך עם אינסוף נשמות והמשכי משחק. אגב, בחו"ל ניתן לרכוש את המשחק עם אקדח, הוא עולה עוד 20 דולר, שהם כשבעים ש"ח. ומשחק הזה נועד כל החרבר? הספורט המוטורי אפילו אופנוע-סילון. תוסיפו לזה עשרה מחפו- ₪ המשחק: מהירות. מי שמחפש משחק איטי אי מאוד, שינהג למקום אחר. כאן, בכל כלי- דנב שתבחרו, חשוב להיות מהיר, זריז, מיומן + שנן לכל מיני הפתעות. יש כאן מסלולים "קלקים מבוץ, יש מסלול של חול-ים "עני, יש מסלול לצד לבה רותחת ובקיצור, * אחד מעשרת המסלולים של המשחק יש זז מה להציע. חלק מהמסלולים כוללים חדות ומצבים מאוד לא קלים. זו הסיבה, מז הטעינ של המשחק מהדיסק אתם 1 להתבונן במפת המסלול וללמוד את "1 שלה. גמרתם להתבונן ממפה? לחצו ' * והאקשן מתחיל בשיא המהירות. " "יק כולל הרבה מאוד אפשרויות, "וגלות במרבית משחקי-המירוצים: בחירת | 3 חקפות המסלול (בין 2 ל-6 הקפות), - ננהג או נהגת (מתוך חבורה של ל נהגים), בחירת המוסיקה, משחק נגד או ראש-בראש, מצב טורבו, צורת 00 רמת הקושי, מירוץ בודד, אימון ₪ שלמה וכן הלאה. כל אלה רק תורמים 4 המשחק '* כל"כך נעים, אבל שקורה הרבה ו וה במירוצי-אופנועים, היא תאונה. במקרה של תאונה, אתה יכול למצוא את עצמך מתעופף באוויר למרחק של עשר-עשרים מטרים. כדי שלא תעוף מן המסלול, כדאי ומומלץ לנהוג בחוכמה. אני התעופפתי כמה פעמים, כאשר ניסִיתי לקחת סיבוב קצת יותר מדי מהר. ההתקדמות במשחק נעשית בשלושה שלבים. בשלב הראשון, עליך לנצח בשלושה מסלולים. הצלחתל? יופי, אז בשלב השני תוכל להתקדם לארבעה מסלולים קצת יותר קשים. ניצחת גם אותם? עכשיו הגיע השלב השלישי, עס עוד ארבעה מסלולים מאוד קשים. המסלול האהוב עלי, הוא על הר הקרח. שם תצטרכו לנהוג לאורך קרחון ענק. המירוץ כולו מתנהל על סי התהום. תנועה אחת לא נכונה, ואתה פשוט למטה. אאוץ. בשורה התחתונה: משחק מהיר ומומלץ. יש לו ורוח קשה עכשיו מצד שן")₪ תצא/ש של ו : רק תחרות חלקית, שלא הנינטנדו-64, אבל זו רק צריכה להטריד אתכם. א 2 מכשיר פלייסטיישן, אתם יודעים ₪ מצויין בבית. אופנועי-שלג. אופנוע-ים, מסלולים והרבה ספיד, אופנוע שטח ואתם בעניינים. בו ג גי סוסוא 1 ב כ שיגי גי ₪ שיחק: פיני גרפיקה - 85% הדבר המרשים הראשון, אלו גוג בג יגוי יל נוי :וב נמ הויו נמ יוג גי ו בג ?2 נש ברי ויו ל ול :ו ב * וי בי גג | גי ג מוסיקה - 80% << שיבג גוג ושי גי יב 12 ג בג " בוג יגוז ב ב בי ?1 גו ה ןיי גי םי נוי פשוטים מדי לטעמי. רמת משחק - 86% ג ב 2 גוג שו = גל בינ נוי ב יב = <וגסי גנוי "גי ו ג גנ ג ל וג אורך חיים - 84% וג ם יגוי ו 2 = נהגים, ארבע אפשרויות משחק, אפשרות לראש- וו ש גי 2-7 הרבה זמן. ציון כולל ; 83% אנחנו נעשיים נורא ביקורתיים. זהו פשוט משחק מצויין, שמשום מה קיבל שו כלצת נמוכים מדי... = : י% -- ו ו+> 1 רי <יג.ב בגל | בו ג 408 . / " וו "יי הווו - ג וג 12 |1' עילגנר רק עו;וו, רבים משווים את מהפ ביט הזניק את כל המכשירים, יכת ה-32 ביט למהפיכת ה-16 ביט, אך אין זה כך. המעבר ל-32 למה שכולנו מכנים "מולטימדיה". זהו עידן של איכויות צליל, גרפיקה ומשחקים שונים לחלוטין. ‏ 320 שילמה את מחיר המהפכה. ב עורלש תרזה 3% נכנסה לעידן ה-32 ביט בצורה הרבה יותר מרשימה מאשר :ניסת סגה לעידן ה-16 ביט. סגה רק שיפרה את ביצועי מכונת ה-8 :יט שלה מבחינת גרפיקה וצליל אך המוצר הסופי שלה לא הציג גי דבר מהפכני, המשחקים עדיין היו ברובם פלטפורמות ובשורה ותחתונה נשארו אותו הדבר רק מקושטים יותר. 320 בעצם ותחילה את תקופת המערכות החדשות, קפיצת ענק לעומת השינוי נין וויה לבוי יי יי זגרפיקה עברה לגוף ראשון, והחל השימוש בפוליגונים ו1₪167א6] ווק ג יש 7 2 ג מ פמ שו יביפ ב יי יי כ ב עד הכרזת סגה וסוני על המערכות שלהם. אבל היה קשה לעשות את עם מחיר התחלתי של 9700, למכשיר שפנה לקהל יעד ללא כח וניה כזה (בעיקר ילדים ובני-נוער). היו עוד גורמים שהשאירו את רף נתוני המכירות של ה-307 בשיפוע מתון אך לא אתעמק בהם. זהמשחקים הראשונים שיצאו הו אאשפ'ה 58 א, ואדסדך שקן 6 ראםאטוא 006 כגוא ובהם נראה ההבדל העצום בין הי( היה מסוף המשחק היחיד, שזכה לגירסאות שונות, שיצאו עליידי מספר חברות אלקטרוניקה גדולות. מי שאינו יודע, היה אפילו ניסיון ליצר כרטיס ה 300 למחשבי הפי.סי. הכרטיס פותח על-ידי חבר |(₪1144 קריאטיב לבס ונכשל. 2% % . ו - 6 הו גי וגל ב ל יי כ (רי בל בי ריל לבנל בל בר ל יי יי 6 וגם בגרפיקה (כאן נוצר הרושם החזק יותר בדמות סרטים דיגיטליים ברמה שלא נראה כמותה, ואינטראקטיביות מציאותית של הרקע הגרפי במשחק בתגובה לתזוזת השחקן). עם הזמן השתפרו בי וי ב י? ?מ ביגי ל ליי בב לש ורי גי מבחינת הרעיונות ורמת המשחק. החלו להופיע שמות גדולים, מחירו יג ביני ב םר כו ילב ו יי 58 6עו07641, ₪0108)81 ו707ץ540 הצטרפו ל-40850010ק ויצאו עם מערכות משלהם, דבר שחיזק את בסיס החומרה של 00ג. בין היתר הופיעו ד5צוא, 3 אמכאגואואס6 שאזואו, 5066 וי מ כו ו ג טרילוגיית אאאכפ פוחד אז פאס.וא ושמות ענק אחרים. ₪045 /א בגירסתו החדשה המדהימה הופיע לראשונה על ה-300, כמו כן 50060658 שו עם טכנולוגיית ה-ותשו5)36 |הטחוש המפורסמת שאלקטרוניק ארטס עושה בה שימוש עד ה"ם. שאו אאהטזפא, מצהש 506% אפס רמסץ סתפא תפות 02 ביצעו גם כן בכורה על ה-סס3. זי ומ" מ מ = | כמד כן 30077 עדיין יש מבחר ומגוון של משחקים מהשורה 1 ג ררים שלא בגוי 0 בשום מערכת אחרת, 2 תצ/ש 8 - 9 7 מדה'ס/ ליך' ח ההלשס אוזגזק ו- אם לציין רק כמה. משחקים אלו, "ל שי | ברת 0ססו, גם למחשבי הפ.סי. ללא ספק, טיו ן טולעיל 7 ו על מבחר בריא של לקי יר עד היום יצאו ותר 15075 כותרים למכשיר עט אחוז גדול וחסית יי | חקליטורים למבוגרים, ויש הרבה כאלה). אם שיטת שיווק הטיר הייתה נכונה עוד בתחילת דרכו, היה ה32207 משגשג גם - אך כיום ציון של משחק חדש ל-320 באחד המגאזינים מחו"ל ריק הוא נדיר, וחבל. ןונ גי וי ג 0 הופעת הסאטורן והפלייסטיישן נדחק ה3₪07 כמעט מיידית ְקם השלישי והחל לדעוך עם ההתחזקות המואצת של שני חחוו, אחרי הכל, כמעט בלתי אפשרי לעמוד מול המוניטין של א או השם של סוני. לפיכך, פחות משחקים הופיעו, למרות ויכותם עלתה, פחות הוזכר שמו במגאזינים ואולי הדבר הסימבולי חר להתחלשותו היה הצטמקות העיתון 6חולגגהז 30 למימדים יי ב ומ מאצ'ושיטה הודיעה לא מכבר שה-12א תהיה מערכת עצמאית % שום קשר למערכת ה-3₪0 הנוכחית ובכך התנתקה והתחייבות ליצור ל-3₪0 שידרוג שיאפשר לו להמשיך הזחרות בשוק. ו ל הו' הת ות דעיכת המכשיר חברת ‏ 30 עדיין חיה ובועטת. מחוזקת זניות טכנולוגיית ה127א (עיסקת ה-100 מליון דולר המפורסמת), 30 אמנם הכריזה על ביטול מחלקת המו"פ (מחקר ופיתוח) חומרה שלה, אך היא פועלת במרץ בתחומים אחרים. 300 618810871 1.0 מפתחות כרטיס גרפי המבוסס על שבב ה-כ3 של ה-לוא. הכרטיס אמור להאיש במידה ניכרת תוכנות העובדות בסביבת ₪03 ום ב-95 5/וססאז/ו. ללא קשר למכירת הזכויות של כל משחקיה למערכת ה-300 לאקליים שתוציא אותם על ה-6), הקימה 8 1 7 ה-אואוא. כמו כן עם סיום פיתוח 59 א/₪101=!א ותחילת שיווקו, תמשיך 0 לפתח משחקים ותוכנות לשימוש באינטרנט. ובכן, הסתובבתי כ כמה שלא נעים לי אישית לכתוב פיסקה זו, האובייקטיביות מנצחת. מערכת ה-300, גבירותי ורבותי, קוראים וקוראות נכבדים, נמצאת בתהליכי גסיסה אחרונים, וכתבה זו ככל הנראה תהיה אחת ו שתעסוק ב-320 כמכונת משחקים. כל זה, אם מישהו לא יטרח להפתיע את כולנו לטובה. ו ו גדולים בארץ ל-3020. הוא אהב, חי ת כל המשחקים שיצאו לו, שיחק קופה ארוכה. במשך השנים האלו, בודתו בעיתון, על האופן המקצועי בה חיבר את ה-300 למקינטוש .+ לשלוף עבורנו תמונות לו פחף | - 0 דברי הפרידה האלו היו לא קליס 0% - . שפרידה זו קשה לו כמו לעוד כמה מאות > סס: | כחצ' מיליון בעלי המכשיר ברחבי העולם כולו. שלום לך 3120. המשחק: 16 המכשיר: פלייסטיישן שיחק: פיני גרפיקה = 8890 צִלִיל - 83% רמת משחק - 85% אורך חיים - 86% ציון כולל - 84% המשחק הזה מתנהל בתוך טנק בעל כישורים יוצאי-דופן. למשל, כאשר צריך הווא מסוגל גם לרחף באוויר. למרות זאת, במצבים מסויימים הוא כבד ומסורבל, כמו שטנק אמור להיות. במקום לצאת לקרב אסטרטגי נגד טנק אחר. עליכם פשוט לחסל יצורונים משונים ומרושעים, שנראים קצת כמו דובוני-משחק, אבל הם רעים ומסוכנים. יש להם גם צורה קצת משונה. מטרת המשחק למצוא את ארבעת החלקים של 6:-075, המפוזרים בארבעת שלבי המשחק. אלו למעשה ארבעה כדורי-אנרגיה. כל כדור נשמר המשחק: 6003 המכשיר: פלייסטישן שיחק: פיני גרופיקה - 85% גרפיקה תלת-מימדית פשוטה ונוחה. הקטע היפה, שאפשו לסובב את המפה. צליל - 84% מוסיקה טובה עם הובה אפקטים אופינים לסגנון. ומת משחק - 93% החלק הטוב והחזק של המשחק. פשוט כיף! אווך חיים - 90% להעוכתי, לא תגמוו את המשחק בפחות מחודש! עשרות שעות משחק עם כמה אפרויות סיום שונות. ציון כולל - 92% משחק התפקידים הטוב ביותו, עד היום, שיצא ל אפיז באנגלית. 6 הס איך אהבתם את 1858 >תוקותט!? אם אהבתם אותו, המשחק הזה מספיק דומה, כדי שתאהבו גם אותו. - על-ידי מפלצתונים ועוד מאוורר בעל להבי מהתקפותיהם הבלתי-פוסקות של היצורים ענק, שמסתובב די מהר. כל המשחק מתרחש | השונים. למרבה המזל, השליטה טובה בטנק בעולם מאוד מוזר ואפילו קצת מעוות. שום והגרפיקה מספיק נקיה כדי לא לבלבל סתם. דבר לא נראה כאן נחמד כמו ב-פחוקחתט! המוסיקה הולחנה על-ידי להקה מוזרה בשם 18% "אלוהים צולל מתחת למים". בשלושה קטעי בקטעים מסויימים המשחק יבול להיות מאוד | וידאו שלה אפשר לצפות דרך התפריט הראשי קשה. עליכם לנווט את הטנק, לחפש חיזוקי- | של המשחק. כוח, לחפש את כדורי האנרגיה ולהתגונן משונה, מיוחד, מקורי וראוי למשחק. לפלייסטיישן יש הרבה משחקי תפקידים. הבעיה שלהם, שהם מדברים ' יפנית ולא עברו מעולם תירגום לאנגלית. המשחק הזה, סוף סוף, תורגם. , נראה אתכם משחקים ביפנית? זה מצליח, בלי | מפלצות שונות ואפשרות לגמור את המשחק בעיות, כאשר מדובר במשחקי מכות, יריות, בהרבה מאוד צורות. זה אומר, שאחרי מירוצים וכדומה. במשחקי תפקידים, לשפה שתגמרו אותו, תוכלו להתחיל מההתחלה יש משמעות רבה. היפנים מאוד אוהבים ולנסות להתקדם בצורה לגמרי אחרת. משחקי תפקידים ולכן יש שם הרב כאלה. רק | למשחק יש עומק ועובי. זהו מסוג המשחקים, משחקים מעטים מתוכם, זוכים לקבל הסבה | שאפשר לטבוע בהם בלי להתאמץ. לא כל לאנגלית ולהגיע לאמריקה ולאירופה. אחד יאהב את המשחק הזה. אני יכול להעיד המשחק הזה גדול כמעט בכל מובן אפשרי. על עצמי, שלקח לי משהו כמו *ום שלם הוא מגיע על שני תקליטורים, עם עלילה (חמש-שש שעות לערך), רק להתחיל להבין מורכבת, המון מקומות, משהו כמו 300 מה קורה פה. עור . .וי גו :3 :שש 1] . וווגוון | מציגים בולדאו: ה של שנת 06 5 == == -=>=-==>= אנט בט<.<=-= ו 605% 5 זר ה ₪ וז | | | ן | עו , 0 "ץק | | ₪ ו ת 4 | | ּ ו .ו ד הו מובח ות הספר מבוסס על סידרת הטלויזיה - באדיבות הוצאת פרק ח' דני דוטי היה גבר צעיר ורזה. אבל הנהלת הכלא לא לקחה סיכונים. ידיו היו כבולות באזיקים. אזיקי ברזל, מחובריס בשרשרת קצרה, היו כרוכים סביב קרסוליו. הוא התקדס בחצאי פסיעות כשהביאו אותו השומרים לחדר הראיונות. "אתם יכולים להשאיר אותנו לבד אתו,* אמר מאלדר לשומריס. "אני מזהיר אתכם," אמר אחד השומרים, *הברנש הזה מסוכן." *אולי הוא לא נראה ככה" אמר אחד השומרים, *הברנש הזה מסוכן." "אולי הוא לא נראה ככה," אמר השני, "אבל הוא רוצח." "חוצ מזה, הוא לא לגמרי בסדר בראש," הוסיף הראשון. "אתה יודע, חסרים לו כמה ברגים." "זה בסדר,* אמר מאלדר. "נוכל לטפל בו. אנחנו מהאפ.בי.אי." השומר הראשון הביט בסקאלי בספקנות. "אל תדאג לה" אמר מאלדר. "חגורה שחורה בקרטה." השומר השני משך בכתפיו. *בסדר. זו ההלוויה שלכם - אס תסלחו לי על הביטוי." השומרים יצאו מהחדר. "למעשה, זו רק חגורה חומה," אמרה סקאלי למאלדר. "מי יודע?" אמר מאלדר, "חוץ מזה, דני לא יעשה לנו בעיות. נכון, דני? דני לא ענה. אך הבוהק בעיניו גרס לשריריה של סקאלי להידרך. השומרים לא צחקו. הבחור באמת לא היה שפוי לגמרי. אך מאלדר הביט בו כמו מצא את אחיו האובד. "הלו, דני,* אמר, קולו ידידותי ככל האפשר. "הי, חבר'ה,"* צייץ דני כסנאי. "באתס לבקר אותי? לא הרבה אנשיסם באיס. דני לא אהוד כל כך. נעלו אותי כאן וזרקו את המפתח. תייקו אותי ושכחו ממני. אבל זה בסדר מבחינתי. דבר אחד אתה יכול להגיד על הכלא, בטוח כאן, בן אדס. בטוח כמו בקבר. ולא כל כך קר* בחדר הלבן, הגדול והריק, היו שלושה כסאות. מאלדר וסקאלי ישבו זה לצד זה, דני ישב מולם. "דני, אני הסוכן מאלדר, מהאפ.בי.אי., וזו -* החל מאלדר. "הי, בךאדם, אני יודע מי אתם," אמר דני. "הס חיסלו את קרן סוונסון.* "אתה מכיר את קרן?" שאל מאלדר. "כן, בטח." ענה דני. *היא היתה חתיכה. אבל, הי, זה היה חייב לקרות. שאלה של זמן, זה הכל. אבל הם עשו את זה ממש טוב* הוא צחק. "אחת העבודות המוזמנות המיוחדות שלהם * "מי זה 'הם?" שאל מאלדר, רוכן לפנים. דני גילגל את עיניו, עד שרק הלבן סביב האישוניס נראה לעין. אז הביט ישירות במאלדר. ייאופוס'' - מאת: לס מרטין, *אמרתי "הם"* אמר דני. "טעות שלי. האמת היא שאני עשיתי את זה. מכאן בפנים. בטלפתיה. קלי קלות. פשוט חשבתי, קרן, מותק, את מתה'" והופ, היא מתה. אבל אין לכם מה לדאוג, אני מוכן לשלם על פשעי עוד מאסר עולם; אין בעיה." דני צחקק בטירוף. מאלדר אפילו לא מיצמצ. "מה אתה יכול להגיד לנו על הסימנים האלה, על גבה של קרן? שאל, מראה לדני תצלום. שצשיכת הנחש של קליאופטרה,* אמר דני במהירות. "כן, אדוני, אתה חייב שיהיה לך אחד כזה בשביל להיכנס למועדון." *באמת?, אמר מאלדר. "על איזה מועדון אנחנו מדברים? "איזה מועדון אתה חושב,"* אדון אפ.בי.אי?" אמר דני. "רי סומס היה במועדון?" שאל מאלדר. "ריי סומס?" מצחו של דני נחרש קמטיסם. אז התבהרה הבעתו. "או, כן, ריי. בחור טוב. בטח. ריי קיבל - איך קוראים לזה - חברות משפחתית." הוא פלט שוב צחוק מטורף. מאלדר פנה אל סקאלי. יש לך שאלות לדני?"* אמר. "לא, תטפל בזה אתה,"* אמרה סקאלי. *אני יכולה לראות שדני ואתה ידידי נפש." מאלדר פנה שוב אל האסיר. "תראה, דני, אנחנו רוצים לעזור לך* אמר. "תתפוס, בן אדסם, אני לא רוצה עזרה,* אמר דני. כעת לא היה כל זכו לטירוף בקולו. *אני אשם, אתה שומע אותי?" אשסם, אשם, אשם. אנ לא רוצה לצאת מכאן. אני אוהב לראות את החומות הגבוהות והעבוו האלה סביבי. אני לא יכול לצאת - אבל שוס דבר לא יכול להיכנט דבר אחד בטוח, לא הייתי רוצה להיות במקומו של בילי מיילס. זו בטוח." "מי זה בילי מיילס! שאל מאלדר. *בילי??" אמר דני. "חשבתי שכולס מכירים את בילי. הוא הרכ בפוטבול. כמובן שהוא כבר לא מרכז כלום. לא מאז ששמו אותו בבית משוגעים.* בית החולים הפסיכיטארי היה בפרברי בלפלר. זה היה בניין לג ויפה, מוקף במדשאה מטופחת. הוא נראה כמו מוסד ברמה מעולה. מנהל בית החולים, ד"ר ויליאס גלאס, נראה גם הוא ברמה מעולו פניו היו נבונות, והוא היה מנומס מאוד. תשובותיו היו ברורות. הו היה האדם היחידי בבלפלר שלא התנגד לחקירה. הוא היה להו לעזור. -<- "כן, בילי מיילס מאושפז כאן," אמר למאלדר ולסקאלי. "הוא נמצי כאן כבר למעלה משלוש שנים * "ואתה הרופא שלו?" שאל מאלדר, "אני מפקח על הטיפול, כן,* 9 ו 0" אש . ?ה מ' - 1 / =ליוילך השנים, כולל דוי בוו טיפלת בהכ . 4 . ,ו לא רשאי 12 -מקרים שלהם, אמר דיר גלאס ואו , . ַ ו ).| ! וו ו . -?אט. "אתיקה . ווח 2 : -- -% ררוצר ר" ר ₪ ה !ארזו = 2 -- 2 - = אלדר הנהן. ככטבן. 9ב? אונרו יכול -יבר בצורה כלליחי | )< 7 [) , ווה הרופ []אלי ר יכופ רירר וו מניח* ענה הרופא. "אני יכול לומר לד שכול יאני יד . ד שכולס סבלו מבעיה = לחצ+ פוסט-ראומתי. התעוררות מחודשת של +עזוע קשה" מה ל < נ;ןשוו. ול *(פו" -אוזה סוג של זעזוע? > אוו לי מושג," הודה הרופא. "אני לא חושב שאפילו הילדים ידעו ,5 דבר אחד בטוח, מה שזה לא היה, זה זיעזע אותם בצורה נוראית --ם להם לגמרי את המוח" ור" | ססאלי לא רצתה להיות מעורבת בשאלות. תפקידה היה לראוח ,צך מאלדר עובד. אך היא לא יכלה להתאפק. היתה שאלה אחת וצתה לשאול. יאתה חושב שדני דוטי הרג את בני כיתתו?" שאלה. יאני משאיר את הדבריס האלה למשטרה ולבית המשפט, אמר ד"ר ואס בזהירות. אנל לבטח יש לך דיעה" אמרה סקאלי. (נודתי היא לרפא את הנפש,* אמר ד"ר גלאס. "לא לשים את הגוף מאחורי סורגים. עדי לרפא את הנפש, האם ניסית להשתמש בהיפנוזה?" התערב -?- | זר גלאס חייך ביובש. *האנשים כאן חשדניים בכל הקשור עסיכיאטריה. הם יבואו לבית החוליס עס נשק אם אנסה משהו כזה. (יצריך לשמור על טיפולים פשוטים. אולי זו לא הדרך הטובה ביותר, מ לפעמיס אגד מידבק עדיף על חוסר טיפול." שיפלת פעם בבתו של ד"ר ג'יי נימן?" שאל מאלדר. דר גלאס היסס. "כן,* אמר לבסוף. הוא כחכח בגרונו. "אם כי לא יזיעת הוריה. היא באה אלי בעצמה. עשיתי כמיטב יכולתי, אבל.." אהשתתק. "אני מצטער. כפי שאמרתי, אני לא רשאי לדון במקריס אפילו לא בלי מיילס?" שאל מאלדר. אפילו לא בילי מיילס.* הסכים הרופא. אנל אתה תרשה לנו לשאול אותו כמה לת" התעקש מאלדר. * (לאס זקר גבה. "אניי מצטער, חשבתי תס יודעים. בילי מיילס שקסוע בתרדמת תרדמת ערה. אנחנו חושבים שהוא " אבל הוא אינו מגיב לדבר. והוא לא 2 רז * איש כבר שנים. אני חושש שזה .'' - "יבוז אמן עבורכם * אלד- התכווץ. נדמה היה שמישהו סטר ל אןך הוא התאושש מיד. "*אנחנו 7 להעיף בו מבט?" שאל. "רו ** משך בכתפיו. "כמובן. אס כי איני איז תועלת תצמח לכס מזה. ואני *תכם, בילי אינו מחזה נעים לעין." . לא הגזיסם "" יש כמיטה. הוא היה גבר צעיר ונאה, *ערו קצוץ, בנוי חיטב 0 י"שב, אד =ן נדמה היה שהוא נמצא בעולם | . = - יי ו אחר אוויר נעשי . 5 ישאב ונפלט דרך כיו הפעור למחצה. מדי ה | פט 3 |צו ו מ ו ר- ‏ ו / לי = 240 פעם, היה ממצמצ. ס שנתן. אמר האח ונד בראשו אי פעם בתיכוו המקצועיות בגולק. לא תפסו את מי ו 4 נ וז > ו הר" שן ויה ש לן ופוטבו : הגדול ביוח = מור להו לנב , ב - פלר. הוא היה אזמו <וו| ,לע - חרות ואז איזה מטומט ס דרטס אותו. פגע וברח. אף פעםס שעשה את זה. זה היה לפוי | - . ארבע שו רה - ומאז הוא ככה? ורבע שניס כמעט. שאלה סקאלי להתעסק עם | - "שק עס גופות. אבל גופה "בלי שינוי> היא חשה בחילה. היא יכלה חיה היתה דבר אחר. / ר / *ין אמר השרת. במח. אם זה הייתי אני, הייתי להי להיות קבור באדמה. ההורים היחידה שאכפת לה מ מעדיף שלו מבקרים עכשיו רק פעם בחודש. מנו היא פגי אורדל" השרת השתובב ודיבר אל מיש הי מאחורי גבה של סקאלי: *נכון חומד?" סקאלי ומאלדר הסתובבו וראו אשה צ היתה רזה כקיסם וחיוורת כרוח מבקריו של בילי. עיניה לא עירה בכסא גלגלים. היא רפאיס. היא לא העיפה מבט לעבר ניתקו מהדמות על המיטה: היא גילגלה את כסאה לצד מיטתו של בילי מחיקה. היא הרימה ספר "היא החברה של בילי," אמר השרת. הוא קר לסקאלי. "לא ככה, פגי! דברי אל האנשים הנחמדים האלה. הס באו לבקר את בילי, כמררי עיניה של הנערה הוצרו. פיה התעוות - אך היא לא אמרה דבר. מאלדר שאל בעדינות: "הלכת עם בילי לבית הספר? פגי התעלמה מהשאלה. "בילי רוצה שאקרא לו(* אמרה בקול עצבני. מאלדר ניסה שוב. "הכרת את בילי לפני התאונה שלו? קולה של פגי הפך חולמני. "כולם הכירו את בילי," נזכרה. "הוא היה הילד הכי אהוב בבית הספר.* "הוא אוהב שאת סוראת באוזניו?" שאל מאלדר. "אני צריכה לטפל בבילי עכשיו," אמרה פגי, קולה חולמני עדיין. "אנחנו מחוברים לנצח" היא השתתקה. אז אמרה בקול שהדהד בין הקירות: "בילי ואני ראינו את האורו" המשך התעלומה בגיליון הבא זהו משחק מירוצים מעניין, שיגיע תוך כחודש לפלייסְטַיישֶן. המשחק כולל הרבה מאוד אפשרויות, שאם נתרגם אותם לשפת המספרים היבשים נקבל את התוצאה הבאה: 18 מסלולים בהם ניתן לנהוג לשני הכיוונים - הלוך ושוב, 12 מכוניות, 4 משאיות, 6 מצבי משחק שונים ואפשרויות לחבר עד ארבעה פריקים למשחק ראש- בראש על מסך מפוצל לארבע! קר 7] : יק של .ל ,שי - - - 4+ א = , . --4 , : אל תרוצו לחנויות - שם עוד לא תמצאו את המשחק הזה. אבל בעצם, זו הסיבה שאתם קוראים את פריק, לא! לדעת הכל לפני כולם. זהו עוד משחק כדורסל, שיגיע תוך חודשייםישלושה | לפלייסטייש תשאלו, בצדק, מה הוא מוסיף לנוי האמת, שקשה לומר. בקטעי ההדגמה שקיבלנו לידנו רואים תנועה יפה של השחקנים, מהלכים חדשים של חסימות. חטיפות-כדור והטבעות. שוסם דבר לא מהפכני, אבל בהחלט מוסיף עניין. > 06| ₪6 חן .₪84 -% )דהה הי ה וש | ש הכיף הגדול של משחק כדורסל, שהוא אל מצליח להעביר את תחושת האמיתי. בשפה פשוטה, שהוא נראה כמו שידור חי של ' משחק ‏ של מכבי תלאביב בלעה האירופאית. זה קורה, כאשר האקשן עובר מהדיסק, דרך מעבדי-המחשב אל המסך ואל ידית-המשחק. אז, כאשר משחק טוב, אפשר לקפוץ בהתרגשות, לצרוח, לעודד ולתת את הנשמה. לצערנו הרב, האמריקאים לא מעריכים את הליגה האירופאית. הבריטים, שיש להם כמה חברות טובות לפיתוח משחקים, מעדיפים גולף וכדורגל. בקיצור, קשה להאמין, שבעתיד נוכל לראות את דורון שפר, נדב הנפלד ועודד קטש במשחק מחשב. כל המשחקים שישנם בשוק הם או דימיוניים עם שמות מצחיקים שהם תואמים את ליגת ה-גאא, או שהם פשוט לוקחים את שמה של קבוצה מפוארת, של הליגה עצמה ולכל היותר את שמו של שחקן מפורסם. כך או אחרת, ליגת ה-א היא באמת הטובה בעולם. אגב, יש גם משחקי כדורסל של הליגה השניה בטיבה - ליגת המכללות האמריקאית. כאשר באים לבחון משחק כדורסל, כמעט באופן אוטומטי, עורכים השוואה מול משחקים מפורסמים כמו 16 /8צז. אני לא כך כך אוהב את ההשוואה הזו, בגלל שמרבית המשחקים נראים די דומים. אני מעדיף לבחון את הדברים שחשובים לי: הגרפיקה, תנועת השחקנים, השליטה בשחקנים ובמבחר התנועות והמהלכים, אפשרויות המשחק השונות ולקינוח, מה קורה כאשר מחברים שניים-שלושה או שמונה שחקנים אל המכשיר ויוצאים למשחק ראש-בראש? הגרפיקה של המשחק מעולה. שחקנים גדולים, נעים על המסך במהירות ובצורה חלקה ונקיה. חשוב לא פחות, שאין האטה על המסך, גם כאשר מחברים שמונה פריקים בבת אחת! את הגרפיקה משלימה מוסיקה טובה אבל לא מדהימה החלק החזק של המשחק, ללא ספק, בשליטה על השחקנים. כאן יש שליטה על כל אחד ה השחקנים. החל מקלעי החוץ ועד שחקני הפנים ו-"אזור הצבע". זה מאפשר קחת כדורים"חוזרים, לחטוף כדורים, לעשות חסימות ועוד. למשחק יש כמעט את כל האפשרויות המקובלות. יתכן, שלטעמכם תחסר איזו טבלת סטטיסטיקות כזו או אחרת, 7 עוד טורניר וכדומה, אבל בסך הכל, זהו אחד ממשחקי הכדורסל הטובים בשוק. בעלי הפלייסטיישן חייבים לשמוח ולדאוג לעצמם לעותק. | ו . | חס !3 שז+זו/ 0 4 נחשב לאחד ממשחקי הוידיאו המצליחים ביותר כיום אוצות"הברית. צוות ה-13א/ של סגה, הסב אותו עכשיו לסאטורן (נאורה נש לנו תואם זסוחגּאוג166א. זהו משחק קרבות של רובוטים, שרצים, עפים וס לכל עבר. אבל, אלו הם רובוטים הרבה חר זריזים ופחות גדולים ומגושמים. לילת המשחק סובבת בסיס מחקר סודי על הוח כמובן, שברגע שקיים בסיס סודי, משהו יודע עליו ומנסה לכבוש או להשתלט. התפקיד שלך, להציל את הבסיס. אתה טייס 3 יו ₪ רובוטים, בוגר קורס מיוחד של הצבא, הנשלח במיוחד מכדור-הארץ כדי לעמוד במשימה. במשחק הזה אין מקום לרחמים, אין מקום לשהיות מיותרות. הקרב מהיר ובעיצומו זו הסיבה, שהמשחק כל-כך מצליח באולמות הוידיאו בחו"ל. במעבר לסאטורן, נעשו כמה פשרות גרפיות, אבל בהחלט שמרו על המתח והעניין. סידרת המשימות של אלקטרוניק ארטס קפצה ליגה. עכשיו, סימולטור המסוקים נראה הרבה יותר טוב מבעבר. ויו %- חק | הזה מוגדר בתור סימולטור מסוקים, אבל בהחלט אינכם צריכים לדאוג לכל מה שקשור לטיסה. זה יותר משחק יריות ואסטרטגיה. עליכם לכוון היטב את כלי הנשק. לדאוג להגיח בזווית הנכונה ולהשאר בחיים. שלושת המשחקים הראשונים בסידרה, (משימה במדבר, משימה בג'ונגל ומשימה בעיר), הצליחו מאוד. ההצלחה הגדולה היתה של משימה במדבר, שעבר הסבה לפי.סי. לסופר-נינטנדו ולמגהדרייב. שיטת המשחק לא השתנתה השוני העיקרי הוא בעלילה. הדבר הבולט ביותר בפרק הרביעי זו הגרפיקה. כאן יש נופים עוצרי נשימה של קניונים, אגמים קפואים, נהרות ועוד. לצורך הגרפיקה נעשה שימוש בצילומי אוויר אמיתיים. התוצאה - גרפיקה ממש ריאליסטית. הדבר היחיד שצריך לדאוג לו, זה הדלק, הנשק והתחמושת. מכאן והלאה, השליטה במסוק פשוטה ומדוייקת. המשחק: 586 501166 המכשיר: פלייסטיישן שיחק: פיני גרפיקה - 95% ג גג 1 מדהימה. נראה בערך כמו סרט קולנוע של קרבות קרקע-אויר. החלקת המסך לוקה בחסו. צליל - 85% האפקטים טובים ומכניסים לרוח הקרב. המוסיקה בינונית. רמת משחק - 90% שליטה מצויינת במסוק, שמזכירה את הימים הטובים של הסופר-נינטנדו! אורך חיים - 85% משימות נהדרות, גדולות יו /0ג? למרות זאת, לא ה'' מתנגד לעוד כמה משימות: ציון כולל - 89% משחק יריות אדיר. מומ?. 60 6%חוז5ח|! ‏ ו6!!ו סוף סוף, משחק המכות התלת-מימדי הכל-כך חשוב הזה, מגיע לנינטנדו- 64. עכשיו, יש אקשן אמיתי על המכשיר המצויין הזה! אחרי האכזבה הגדולה שהנחיל לכולנו 113108 )סוחס [18זס!א, מגיע משחק מכות נוסף לנינטדנו-64, ולמרבה הצער גם הוא, קצת מאכזב. ציפיתי מ017ם:5ח1 ז116, שהוא יהיה הרבה הרבה יותר טוב. החולשה הגדולה שלו היא דווקא בממשק. התנועות כל-כך קלות לביצוע, שכל לוחם מתחיל יכול לשלוט בכל התנועות בחמש דקות. זה מאכזב. הדבר השני, שמאוד חשוב במשחק מהסוג הזה הם הלוחמים. באופן כללי, מבחר הלוחמים מבוסס על משחק מכונות-הוידיאו השני. זה אומר, שכמה מהלוחמים פשוט לא יהיו כאן. למשל, רבים יתגעגעו לסינדר, ריפטור וצ'יף טונדר. לעומת זאת, בנינטנדו מבטיחים הרבה לוחמים סודיים, שיקפצו את כולכם. הדבר הטוב ביותר שיש למשחק להציע זה הגרפיקה. זה בכלל לא המשחק: 6:06 )6חוופחז ז6וגא המכשוו: נינטנדו"64 שיחק: עומו גרפיקה - 90% צליל - 85% ומת משחק - 80% אורך חיים - 85% ציון כולל - 864% מפליא, כי לגרפיקה כמו לפיתוח כל המשחק אחראית חברת 6וגא. חברה זו, מתמחה בעיצובי אנימציה תלת-מימדיים על מחשבי סיליקון גרפיקס. זו בדיוק אותה החברה, שהיתה אחראית לדונקי קונג, שהדהים את כולם בביצועים שלו על הסופר-נינטנדו הרקעים במשחק חדשים, הדמויות מעוצבות בצורה מצויינת עם תנועה חלקה ונקיה. לסיכום, המשחק טוב ומהנה. קצת פוגע באגו של פריקים מנוסים, אבל בהחלט מצדיק את המחיר. סביר להניח, שהמשחק הבא בסידרה יהיה משופר בהרבה וילמד לנצל את הנינטנדו- 4 בצורה יותר טובה. זה היה אמור להיות ‏ 244 הלהיטים הגדולים של הנינטדנו-64. | למרבה הצער, מדובר באחת האכזבות הגדולות שלנו מהמכשיר. אחרי נסיעת מבחן קצרה תבינו במה מדובר. כמעט בכל אולם של משחקי וידיאו, תמצאו את המשחק הזה. הוא נחשב לאחד הלהיטים הגדולים של נינטנדו. לא פלא, שכולם חיכו לגירסת הנינטדנו-64, כדי לנהוג במסלולוים המרהיבים ולחסוך הרבה שקלים ואסימוני-משחק. למרבה האכזבה, ההסב למסוף הביתי כשלה. מדובר בסתם משחק מירוצים בינוניי התמונות כאן בעיתון אולי נראות יפות. יש צבע, יש פירוט גרפי, אבל הכל נכון כאשר מקפיאים את המסך לחלקיק שניה. כאשר המשחק רץ על המסך, מתגלה גרפיקה בינונית, צבעוניות חלשה, מוסיקה מחרישת אוזניים וממשק, שמאפשר בעיקר לרסק את המכונית וכמעט ולא לנהוג בה! מתוך הכבוד שאני רוחש למשחק המקורי ולנינטנדו, אני מעדיף לא להוסיף מילים ולתת לכם להבין, שתחסכו את הכסף שלכם למשחק אחר או שפשוט תחזרו אל אולם משחקי הוידיאו האהוב עליכם. נקווה, שהמשחק הבא בסידרה 5'וות6 . / וט וח ו מלחמת הכוכבים? כן' טוב יותר. ושהכל זה בגלל ן של המתכנתים, שעדיין לא גק טוב את הנינטדנו-64. 7 יראה וס הניס" מנירים מספ המשחק: 1:5 ח'פוטז ) המכשיר: נינטנדו-64 שיחק: עומר ופיקה - 77% וופיקה ירודה, ללא שום מקוריות. יחסית, איכות וידיאו נמוכה נהשוואה למשחק המכונה המקורי. צליל > 65% נשוט זוועה. תורידו את הווליום. נקודה. ומת משחק - 74% "ליטה בינונית למדי במכוניות. ורך חיים - 76% 4% מספר המסלולים לאורך "6 ואפשרות הראש- ו , פשוט | 2 חבל על הזמן ועל > 9 צ'ון כולל - 70% 2 מוום ₪ פשחקים כאלו, לנינטנדו אין | | על יי בתחרות מול סוניי!שוט על הזמן ועל הכסף. 613000065 1 6 אבל החידוש העיקרי ה על סרטי מלחמת-הכובים של הבמאי ג'ורג' לוקאס אפשר לדבר ולדבר. למרות שהסרט האחרון הופק לפני הרבה מאוד שנים, עדיין אנו עדים למשחקים חדשים, ששוב ושוב מציפים את השוק ועוסקים בעלילת הסרט. למי שאינו יודע, בסידרת הסרטים הזו, המורדים הם הטובים והאימפריה השולטת היא סמל הרשע ובראשה עומד דארת' ויידר. המשחק הזה מורכב למעשה מהרבה מאוד משחקי-פעולה בסגנונות מאוד שונים. רגע אחד אתם רצים לאורך הפרוזדורים במחש תואם ואססכ, או ליתר דיוק, תואם 348% 68 ברגע שלאחריו, תנהגו המגלשת- הסקי במהירות מסחררת לאורך ערבות הקרת של הכוכב הות'. למרבה הצער, המשחק אינו מספק את האקשן החם שציפינו ממנו או מהנינטנדו-64. זהו משחק טוב, מעניין אך גם לא מאורגן, שגורם לקצת בלבול. בסך הכל, הוא לא נורא, אבל לא מצדיק מחיר של בין 400 ל-500 ש"ח, כפי שנדרשתי לשלם בכמה חנויות טובות בארץ' פעם, שהוא נועד לנינטנדו-64. המשחק: 186 01 60005 6 וק המכשיר: נינטנדו"64 שיחק: עומר גרפיקה - 93% נראה כמו סרט הקולנוע. הרבה פרטים קטנים, המון אפקטים ויזואלים מרשימים. אם שכחתם, את הנינטדו"64 פיתחו במעבדות "קסמי הגרפיקה" של סיליקון-גרפיקס. צליל - 90% שוב, העתק נקי של המקור מהסרטים השונים. חבל, שבמהלך שלבים קצת יותו ארוכים, המוסיקה מתחיל לחזור על עצמה שוב שוב. רמת משחק - 85% השליטה טובה ומדוייקת. צריך להתאקלם כמה דקות במעבו מסגנון לסגנון, אבל זה רק בגלל השוני הקיצוני ולא בגלל ממשק גרוע. אורך חיים - 87% הרבה סגנונות והסבה מעניינת של סרטי"הקולנוע, תבטיח הרבה שעות הנאה לכל מי שמחפש משחק מאוד מגוון או שהוא סתם פריק של מלחמת- הכוכבים. ציון כולל - 89% נדמה לי, שציפיתי למשחק- על. זהו בשחק הכל משחק טוב, שתואם לאיכויות. = הממוצעות כיום ואפילו | = למעלה מזה. זה - ט לא | משחק נדיר באיכות 4‏ // - מומלץ, בתנאי שאתם לא = חייבים לשלם את. - 2% הסכומים המוטרפי - . - ו יי ג יק אי מ 3-6 6 1 - . החדעשים של !59 חברת [ הוזנחה בארץ, עד שחברת הד-ארצי החלה ליבא את משחקיה. מדובר בהרבה משחקים טובים מאוד. להלן, כמהּ משמות המשחקים, שהחברה מתכננת להוציא במהלך שנת 1997 למחשבי הפי.סי.: [ [8ז606:) ז6להג - משחק אסטרטגיה צבאי. המשחק החדש כולל גרפיקה תלת מימדית, עורך שלבים, אפשרות למשחק רב- משתמשים (דרך מודם וכדומה) ועוד. למעשה, המשחק כבר יצא בחו"ל. [ז6ח6) 6166 - שוב משחק מלחמה, שחוזר לימי מלחמת העולם השניה ולקרב הקשה של האמריקאים ביפנים. זהו משחק של קרבות ימיים, עם מבחר מרשים של ספינות קרב. וה13!18זסקות1 - כפי שאולי תוכלו להסיק משם המשחק, מדובר במשחק בסגנון של 56 ותואמיו השונים. בניה של אימפריה החל מהתנחלות במאה ה-19 במקום, שונראה בערך כמו כדור הארץ. 1 300678 51661 - אחרון חביב ברשימת ההבטחות והוא צפוי להגיע רק בסוף שנת 1997! שוב, משחק של אסטרטגיה מלחמתית עם מוניטין מאוד מאוד גדול. בהחלט לא - על השכל. הלהיט הגדול | . של משחקי הפי סי. עובר בימים אלו ניתוח פלסטי קטן, כדי שהוא יתאים גם למסופי המשחק. הגירסאות הראשונות אמורות להגיע ממש בימים אלו עבור הפלייסטיישן והסאטורן. השמועות מדברות גם על גירסה לנינטנדו-64! בחברת וירג'ין טוענים, שמדובר בגירסת הפי .סי. המלאה בתוספת של חידושיים מיוחדים עבור מסופי הטלולזיה. זוכרים את המשחק בעל השם הארוך כ, שיצא ל-ססג, לפי.סי, לפלייסטיישן ולסאטורן? ובכן, 2 נמצא על קו היצור, אבל, הוא מיועד קודם כל ליורש של ה-0כש3, למכשיר שעתידו טרם | ברור, ה-1]2א. כפי שאתם יכולים להבין, אין לנו שמץ של מושג אם ומתי יגיע המשחק לחנויות. קודם כל צריך, שיצא לשוק ה-12א. עד אז, לפניכם הצצה חפוזה בתמונה מתוך המשחק החדש.. | | ו / 7 7 = 1 , 6 20% 7ב .== שה % ה וישק = פופ קר 1 2% ג שיק הרשי וש .2 עו ? - ישי | *ושצי 4 ל שיר א 2 0 2% "8 8 + /; ד מע א ג 0 ּ, 0 . ב 1 יי 2 4 %- 0 . ע 4 | 'ציי 1 .ו ל ל 8 6 שי <פוצי 1 ו א כ של 5 ח6ו עְחחזה לפני הרבה שנים, ילדים היו משחקים בבובות צעצוע של חיילים. מדובר בבובות עץ או מתכת, שנראו כמו חיילים של ממש. הבובות האלו לא היו משוכללות ולא יכלו לנוע, רק לעמוד במקום. היו בובות בכל מיני צורות: בובת חייל עומד, חייל כורע לירי, חייל לוחם בחרב וכדומה. אז היו מציבים את החיילים על שולחן גדול, גדוד מול גדוד ונלחמים. השחקנים היו צריכים להזיז חייל אחרי חייל ולהתקדם תוך הכרזות על מתקפות ואסטרטגיות. חברת 30 החליטה למחשב את משחקי העבר לתוך משחק של אסטרטגיה מלחמתית. הכל עם אנימציה מעולה ורקעים מאוד מיוחדים וכמובן, עם עוצמת מחשב. המשחק יצא למחשבי פי.סי. כזכור, ה"0כ3 - מת. = 2 60זווחו!חש ז%חסו!; למי שאינו יודע, מדובר בסימולטור טיסה מיוחד במינו. זהו לא משחק קרבי, אלא משחק של פעלולי טיסה אזרחיים. למשחק יש מפה ענקית, שלאורכה ורוחבה עליכם להטיס את האוירונים למשימות פעלולים עוצרות נשימה. כאן תעשו דברים, שבטלויזיה יגידו לכם: "אל תנסו את זה בבית " לצורך הפקת המשחק הזה השתמשו בצילומי לוין של מפרץ פלורידה, שבארה"ב. 4 אזהכ 6חד זהו משחק תפקידים חדש, מבית חברת 8% >חו06ס.1. מה שחשוב לכם לדעת כרגע, שמפתח משחק הוא "האלמוני" וורן ספקטור. השם לא אומר לכם כלום? ומה אומרים לכם שמות המשחקים 1/0066 גמתו!(1 אד 500% 159916 הוא היה האיש שפיתח אותם. לכן, סביר . להניח, שמדובר בעוד משחק מחד. זהו משחק, 4 + בעיקר בטקטיקה. למקם כוחות צבאיים, להזיז אותם מנקודה אחת לנקודה שניה וכדומה. המשחק יתמוך בהרבה מאוד אפשרויות רשת. מודם, אינטרנט וכדומה, למשחקי ראש-בראש מורכבים. ועו מ א ור ו 8 619 הוזסכא= :זא החדעוים על ווח הסוגצה חברת וו הסו|גצאא פרסמה כמה משחקים חדשים, באתר האינטרנט שלה. שלפנו משם את השמות, למען 8% כל אלו, שעדיין לא מחוברים לרשת, ז|6 ו מ ד ו ל או שסתם לא הזדמן להם לגלוש 7 = ואשית, שלושה משחקי מלחמה: שסרוא?)ו1, ?וזמג ו אתגך 2024 6 6א. משחק נוסף, עם שם קצת מפחיד, הוא 186 ]0 צז1]0ז וס א, למעשה, בסך הכל מדובר בעוד תואם םס28₪ו]1שן). / ה15618.401.007. ארעא:/ / כן11 1 רז 365/10 רג / וו חברת 3616943 לא ידועה בסימולטורי המכוניות שלה, לכן הופתענו מאוד לקבל את הידיעה, שהחברה החליטה להוציא, אוטוטו, משחק מירוצים מהיר. שני הדברים הבולטים, בידיעה שקיבלנו הם: ראשית, שבמשחק תפגשו הרבה חברות הנותנות חסויות למירוצי-מכוניות. שנית, שהמשחק כולל שליטה מעמיקה במכוניות, החל ] מהעברת הילוכים ועד לבחירת תערובת הדלק. בהחלט יהיה מעניין לקחת את המשחק הזה לסיבוב מבחן לבעלי הפלייסטיישן יש סיבה טובה לחגיגה: ח6א116 אמור להגיע בחודשיים הקרובים. המשחק, תואם 00 עם תכונות של משחק תפקידים. הרבה שינויים לא יהיו במשחק החדש. אתרו סידרת משחקי העבר של נאמקו המוזיאון), חברת א (שרכשה את *טארי), החליטה 49 את הקלאסיקות *? פעם עבור 'יפלייסטייטון המשחק ל'לל ראיונות עם | למצ'אי המשחקים וזה "לט דבר נחמד. בין לשחקים תמצאו את קור למשחק החדש / שק וז= ] | "משחקים האחרים על *קליטור הס | 5 וש "יאגשזה - - /, - שו המשחק האגדי, 8:6 תריך להגיע בקרוב לפי סי לפני חודשייים הבטחנו להראות לכם תמונה שלו: לא שכחנו את ההבטחה. בינתיים ננצל את ההזדמנות לספר לכם, | שהמשחק וגיע גם למסופי הטלויזיה. = לצערכם, המשחק יגיע רק פמט ), מה ותוחס > 1184116 ו11!62067. את סוף שנת 97פני הנשמות של היגואר ב בגיליון 49 סיפרנו לכם, שהאטארי עדיין חי ובעיקר היגואר. סיפרנו לכם, אז, על שלושה משחקים, אבל לא היו לנו תמונות. עכשיו יש לנו גם תמונות של 5 26:0 ושל ₪168%001 0. גם הפעם, אנו חוסכים ומראים לכם תמונה אחת בלבד, בגלל מיעוט המכשירים בארץ ובעולם. מי שיש לו יגואר, צריך לשמוח על הנס הזה.. עוד 003%6 שתי חברות, קיבלו היתר ליצר עוד שלבים ותוספות למשחק 6אגט0. החברה הראשונה, טווסחקו טצו)0גז6וה], תחדש לנו 15 שלבים, מפלצת אחת ועוד כלי-נשק. החברה השניה, )מטותתוה)ח6)ה=] 06 תתמקד בשינוי הרקעים, לרקעים פעילים ואינטראקטיביים. כלומר, הקירות לא סתם יעמדו שם.. || 5660 וס ₪660 באלקטרוניק ארטס מתכננים לנו הרבה מאוד אקשן. לקראת האביב יגיע משחק ההמשך ללהיט המירוצים וט שק זט!. מבטיחים לנו גרפיקה משופרת, מסלולים טובים ומכוניות מדליקות כמו לוטוס, מקלרן, פורד אינדיגו, יגואר וכדומה. מספר המתחרים הוגדל משבעה לאחד-עשרי בחברת וירג'ין החליטו להסב את המשחק של הפלייסטיישן גם עבור הסאטורן. במשחק הזה אתם מטיסים מסוק קרבי משוכלל ויוצאים למשימות ירי שונות. למשחק יש הרבה מאוד אפשרויות, שעלולות לבלבל אתכם בהתחלה. בהמשך צפוי משחק מרתק. צוות הפיתו של סגה, ה-12אג, הכין הפתעה מיוחדת לכבוד שנת 1997, הוא אסףלוחמים מכמה משחקי מכות שונים והכניס אותם לתוך משחק חדש. את המשחק הזה כבר אפשר לרכוש במזרח הרחוק. אם יש לכם מכשיר יפני, אין לכם שום בעיה. המשחק כולל לוחמים מ-3 ז16ם8ו] 8טזו), מ7קס6 08זג, מ1687א זסותפו גטזו, מד 19% סומ50 ועוד. בקיצור המון לוחמים ולחומים סודיים וכדומה. המשחק כולל בתוכו מסלולים. למשל, מסלול של בנות לוחמות, מסלול של לוחמים ממשחק מסויים וכדומה. בסוף כל מסלול ימתין לכם עוד לוחם סודי. זה מעניין ונראה כאחד המשחקים, ששווים את הכסף ובינתיים גם מכשיר יפני... ד .0 ופט <-בוגת .7 == עבת" ד - 8 ירק הארק :כב ג שר 9 :₪ 5 2 46 < "49 + 7 (. ל , 6 26 ; 2 בא . ל .3% ,| 2 0% = , אל + = עו , 2 שי ,| + ₪ 5 2 "ור ל בק * '' זו כו .₪ " % 9% 4 ?. - <> %/ י / 0 , 2 4 4 "שי" 0 "יי / 0 1 '+*, 1 6% / *י1. תי דר ו ץ 241 7 - - 4 4 4 ערק -ש,-- 2-6 ₪ 5 < 2 %---4? ו ו 1+ + + 3 ז%6חו= בטזזו/ בסגה מתכננים משהו מיוחד עבור גירסת הסאטורן של המשחק. ראשית, המשחק יגיע על תקליטור, כמו כל משחקי הסאטורן. שנית, תהיה לו קלטת נוספת, שכוללת הרבה מאוד הרחבות, כדי שהמשחק יראה בדיוק כמו משחק המכונה המקור?. ‏ > השמועות הזדוינות אומרות, שהתוספת הזו תקפיץ את מחירו של המשחק בחו"ל בעוד כ-150 דולר, שהם כחמש-מאות ש"ח. לכן, אנו די מסופקים אם תוכלו להשיג אותה בארץ. 4 .ץ / ל / '- א ד | ךא ל 7 4 י." 2 2 3010 300 +חף:!) 1ס 065ז6ה. שוב, לא התבלבלנו: חברת שהווטקו 0 6 ההוסצו ש6אז מתכננת לו דיסק משימות עבור . המשחק, שמלהיב את רבים מכם. הדיסק יצא מתישהו לקראת אמצע שנת 1797 = > .= . וו . 1 = . - 9 ו / 6 ₪ ו 9 5 9% 0 זא כ '!' * ווה ו תוסיפ | על תחת ל הסוג הזה עברו הסבה למשחקי מחשב. זהו גורלו של הסרט, שבימים גל שולחן הניתוחים כדי להופוך אותו למשחק מכות ואקשן עבור הפלייסטיישן. וס חווט : ז41|!6 ז6+חטה 6881 = לשחק הזה, מבית אלקטרוניק ארטס וחברת הסימולטורים ג מצולות "הים. מדובר בסימולטור צוללות. המשחק נועד לכל מ 1 מ' שלא פוחד להרטב, לא חושש להיות סגור בתא קטן ב חץ שקט ומאוד כבד! סימולטור למקצוענים בלבד. 60 6חץ אגדה עתיקה מספרת, שבשעה שמישהו 6 בא עורב ולוקח את נשמתו. לפעמים אבל רק לפעמים, העורב יכול גם להחזיר את הנשמה. נשמע מפחיד? סביר לךְהניח. זה אמור לעורר צמרמורת בעור. סביב אגדה זו התרחש סרט הקולנוע "העורב: עיר | המלאכים", שהוקרן גם בארץ לא מזמן. האמת, שהסרט לא משהו, הוא מאוד אלים ומאוד מזעזע. אבל, כמו בהרבה מקרים, גם / "7% . להמתין בסבלנות למשחק ההמשך. בינתיים מדובר רק על גירסה למכונות הוידיאו. המשחק החדש יכלול 14 מסלולים ב-12 מדינות שונות וגם 12 מכוניות. לכל אלו ו עוד מכוניות, נהגים והפתעות שונות. אלו נמצא 'יין, יוריד את כולנו אל . שחיי הים אהובים עומק ומסוגל לתפקד פחו// צן וח ס 6 הקלאסיקה של הפי.סי. שוב מגיעה אל מסופי הטלויזיה. חברת הוקוזס, שהשקיעה במשחק כעשרה מיליון דולר החליטה להסב אותו לפלייסטיישן. המשחק יגיע על גבי ארבעה תקליטורים, כדי לכלול את כל קטעי וידיאו המרשימים. המשחק יגיע לחנויות לקראת האביב. :אק 20355160 0|זס/ 1.051 6חד 0 4" | השאלה האמיתית קשורה בכלל לסרט הקולנוע. מי שראה את הסרט של סטיבן שפילברג, פארק היורה, ודאי זוכר, שהסרט נגמר עם | אפשרות לסרט המשך. מאז מדברים. הרבה מאוד על האפשרות אבל סרט. אין. בינתיים, חברת החלומות של > שפילברג מבטיחה להוציא לשוק את. משחק ההמשך כבר לקראת הקיץ - הקרוב. המשחק יכלול גרפיקה תלת מימדית והרבה מאוד דינוזאורים ‏ טורפים. במשחק אפשר יהיה 7 | גם את ציידי הדינוזאורים ‏ וגם את , הדינוזאורים, שצדים א ,. , -, צל 3 -- . /' / שי זה בהחלט לא מקור ו ור הייו ₪ לש ₪10 יווהו אי כנ'ויבווו גי 1 4 ו ו " - 4 1' ₪ | ₪ כ ו 7 .ו .-- + יו יי | 2 ' . "הוור ו ₪ ₪ < 1--- ה - ו = = 1 - | ואג" ₪ = - " . - | , י מ ". צַ . אשמה מדהם= ‏ (>ששבבה ₪ 4 . 2 "ו ו - ה "ו מ - ןיו / ע. - | ב - = 9% - .₪ - 1 ו 5 - בש ו'.ף ב-י -- יונ | - צ] . 5% - - - | ה | / ] . | 4 1 , יי | | , ד > - ף ריד 4 - שק* ₪ ומ זו | > - = 093 )| 0 00 . . . - - ומ - .. - 4-ו .. 1 וג 1. ...ו ו -] - ₪ = 6 1ג 2 . 1 1 ע 'ְ יךףר' ן' וו , - - ₪ .- ו -. - 9 -- 4 ו ו | - 1 .ם,. -. . 1 1 - - ו ₪( - - ₪ ₪ .ו -- . - : , להוווי וז 1 ושינ נחנויוח בוו וי תידי יוג טושופתוהיו הווה תוי