אינטרנט עכשיו – גיליון מספר 32

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מגוא זי ן | קוא ת-ר:5 אי נ טי רונ טי ביאר א 200 עול ם שסא 6061)מז ₪ = -- ₪ 4! | | : ן ו,' ", . 0% / בנייה עצחית של את ו | | | | 0 3 | | : / . / , . ] 1 מחיר 19.90 שח 32.98 ו 81 ה 0 ו ג] ובו ת. בלננדי לקוראי "אינטרוטז מכרוזיו" אינמרנמ ללא הגרלה רק 515 לחודוז 2 41 /וכ ו (6: =>- בי אקוונם מעשקיעה בלקוחות ולא בפרסום. =>- בי לאקוונט הוותק, הידע והנסיון הטובים ביותר. =>>- בי תחנות אקוונט נמצאות תמיד בשיחה מקומית. =>- בי באקוונם אף פעם לא תפוס! =>- בי לאקוונט הקווים המהירים ביותר. =>> בי באקוונם התמיכה חינם ללא הגבלה! =>- בי באקוונם תמצא את המחירים הכי טובים! קז זו א[ ]5 שו = א הנוב ארראי//: 11 11טהטףהּ +50 :6-11 0 נ:אג] 03-5366503 :[6) דוו % סו ו פוופכ ד* ד5ת * ]א * ויםו * תמו ו | 7 : דוט 2 אסא 511.10 * ד5 > 6 2 5 דוה וו בובו ויה א . ו 0 6 0 ו 1 ו 0 " אד -%5ז -- . > 8 - 4 - א" 2% 77 הורופסד: . - < 8 4 4 -- 3 -- 3 - - בל השמות נ הגדולים ב-60) המרכז הגדול בישראל למחשבים ניידים 1.0 - המרכז הגדול בישראל למחשבים ניידים וציוד היקפי. כאן, במקום אחד, תמצא את כל הפתרונות בתחום המיחשוב הנייד למשתמש הפרטי, ליישומים עיסקיים, למנהלים, לסוכנים, לחברות פרטיות לאירגונים ומוסדות ממשלה. תצוגה מרשימה, מעבדת שירות משוכללת, מוניטין של שנים ואלפי לקוחות מרוצים הם הביטחון שלך. מחשב נייד קונים רק ב-1.6.0 "וה חממויוס המרכז הגדול בישראל למחשבים ניידים )וא ז[אמז 0 03-6291806 . - - / - 4 4 יו סו רתיוו ו1 ויוי ל וי הוולי ביצי שריי ד ןק ונש ו 69 הפוהפסד וו סחג=6גם עכשיו רח' י.ל. פרץ 29, תל- -אביב טל. 03-6392806 (רב קווי| פקס. 03-6875523 אינטרנט: % .ור באז א לד אצי בוקאי עוני קוראי ים נכבדיסם | שת האינטרנט א השנ זר "ים, 1 בטח . בושראל. ‏ ב אנו שומעים. על חברת ג סט ארט-אפ מצ צליחה ‏ והחלה . אח "ךר כה ב דירר ₪ ישנה + ברמר נגן, 1 ₪ לא אחת : אנו י שומעים ז ו | מבריקים. שו רצים במוחס של 5 צעירים. רבים, המעו יניינים - בוחנים א את ז הנתונים ה'"יבשיםי" | ל אחו: המחוברי ם לאינג (פ 3 מתוך | ג לל כ הצ זוכלוס ויה אנו מגיע ים לנתו 1 | לן תפוך. ג( זירבילי יס הש ניה. ועס. זאת, כשאנו היימדהים" של כ-3 אחוזים בלבד באר סקנדינביה. + 3 1 המחובר ים לאיני נטרג ט | עו ה על , רוו%ר רי . 7 [ ו.ררי ךר ו . // . % 1 ה ו יור | ל .. %]| 1 ז | ה ] ו 3 לשם השוואה, ב מדו נות: 5 עד 12 אחוו רו 4 9 1 מ 7 ת האינטרנט. ניתן לומר, אס כ שחדירת האינטרנט בישראל היי ז בפ זו ה אחת ‏ של פיגו ור אחרי רוב ב ו אופטימית ₪ ד כי 5 לוטנ ציו א מעמי וקה יו ותר מדינות המערב. ניתך. לומר גי ב זונדול וטל ושום ה אנ נטרנ ט בארצ, ה כנראה רב בו חינו ה 4 / % "ו ו 1 1 - ו % הנר . ₪ - ₪ = / 5 | - 1 | ו -- 2 = מ בו - "₪ לר- רחרה החררזי 0 2 גלוו זה . - 9 3 יז ב וצ . .0 / ושוו כ 2 | ית של 40 ק / /-- 9 תזכורת נוספר / ין איננ ד על שי מו ברו 1 . ְ - 1 = = , . | הו - ₪ -₪ 1 . ש הי ו ₪ << ; | 1 :1 | (:.-. 5 וו וךָ םח | להקים 2 ,| ס א תו = 5% 1 6 |" קה ל וי 0 | ב א יי וירטואליה : חדשה מתהווה.: בימים אלך ז מש - = אתר/ שמשקלו עד 8 ללא ות זשלו ם לג לשך חצי ו ש ונה. 3066 . הדי יתחיל / את פע ילוח 1 [] מלאו את 1 הט פס ו שנמ ה 0 2 תע שי לחן : צעות הו קפקס או הדואר.. 4 בי -%. = קריאה מהנה = 65.וה6;וזוה *** למנויי *אינטרנט עכשיָו" | במסלול ייגליון + תקליטור", ְ בי 6 מצורף לגליון זה תקליטור ששט--1- הדו יאינטרנט עכשיו מסי 11". התקליטור כולל את תוכנת הקומיוניקייטור מבית נטסקייפ, שבין רכיביה קיים גם רכיב ה-זפיסקוחס.), המאפשר 0% 6% בניית אתרים עצמאית, ללא ידיעה 56-77 8" מוקדמת של שפת \אזו. המעוניינים אשי" | להקים, באופן אישי, אתר ב-"5ססו 6די (פרטים בעמי 26), יוכלו להעזר, לשם כך, בתוכנת ה-זפיסמו ס6. התוכנה מיועדת הן למשתמשי 6 והן למשתמשי מקינטוש. בנוסף מכיל התקליטור, למשתמשי ה-6?, ארבעה שומרי מסך דינמיים של חברת קונקטיקס (₪0110 6סס/, 50066 ספסס, /45/! 655-1זסא= ]זט5) וכן את טכנולוגיית 50890 61 החדשה של קח. למשתמשי המקינטוש מכיל התקליטור עדכון לתוכנת |סטחוש , לגירסה 2.11 (שמתאים גם לחלונות 98), תוכנת 2קסחפ סו? לצילומי מסך מתקדמים ודמו של 5099050018 - תוכנה להאצת שיתוף קבציס ברשת פנימית ובאינטרנט. תקליטור "אינטרנט עכשיו מס' 11" אינו כולל תמיכה. התקנת התוכנות והשימוש בהן על אחריות המשתמש בלבד. או ההס6 מ וו ₪ 8 1 1 1 | -] טר תיקון טעות בגליון הקודם, בכתבה אודות ספקי האינטרנט בארצ, חלה טעות בנתוניס הנוגעיסם לחברת קלאס-נט. המידע המעודכן הוא: קלאס-נט הוקמה ב-1998 עייי האנשים שהקימו את מועדון ה-.6 הישראלי ב-1991. רוחב הפס של החברה אינו אפס, כפי שצויין, אולסם החברה מעדיפה שלא לציין את רוחב הפס שלה, מסיבה של הרחכות קוויסם המתבצעים בימים אלה. הקווים מסופקים דרך ספקים בארף ובחו""ל. כמו כן - מחירי ההתחברות בקלאס-נט הינס בשקלים בלבד ואינס נתוניס לשינויי שער הדולר. הצעת המנוי הרגילה היא 78 ש'ייח לחודש, ללא הגבלה (ל-12 חודשים). ₪ / 1 ' 0/ באון ובעולם 5% % ננבדו ‏ ₪ חי ותב ינורו ער בועז זינימן ו אבי וייס וו ובור בה ליאור עילם ו 8 וו זור -: ועו עבת - וויל ובור בורו גו צורי שמר 1 וו ₪ ור - ער ו ורדוו הבזבל - זרב ור יוה חיים משיח ורוו ו זוב - וצב גל : 2 ברעו ה דריך ורים בורף ובעוטב ---- - אתרים נבחרים ותקצירי מאמרים מתוך הגליונות בר ו ב רבב הרשמי של "אינטרנט עכשיוי (ו.1.60ה6ףוזם. וצצש 8 עורך אחראי אריאל להב-הרצנו עורך איציק לוי משתתפים אורי רדלר, אבנר גדיש, עמית מור, רמי לביא, גלעד צגלה, אבי וייס, לאון שפילר, שני איבל, צחי פלד, ליאור עילם. עדי סורפין, עדנה אפק, בועז זינימן, גיא ברנע, צורי שמר, חיים משיח, דניאל מטלון, שי גיסין ניהול אסנת יניצקי פרסום יעלה אילון עיצוב גרפי סטודיו אורנה כהן מערכת ומנהלה אריג'נט בעיימ, החשמונאים 53, ת"א 65273, טלפון 03-6850113, פקס 03-6857137. |00.1.)חסשוזג ש6)/וסחזחו [60.1. )סטוה וצ ע//:קו ו הדפסה דפוס המקור, יבנה הפצה בר, טלפון 03-6952118 כל המודעות המתפרסמות בייאינטרנט עכשיויי הן באחריות החברות המפרסמות | בלבד. כל הזכויות שמורות לאריגינט בעי"ימ. דמי מנוי שנתי (12 נליונות) - 129.00 שייח. מחיר לגליון בגרסת 19.70-62 שייח. !89 4 וכ אא יי השקי ור מלתננית בנט'ה היום כבר אין ספק שהפנטיה המקיפה עדיפה בהחלט על מותגי הביטוח הפנסיוני האחרים - קופת גמל לחסכון וביטוח מנהלים > מבין כל תכניות הפנסיה המקיפה, עדיפה תוכנית הפנסיה החדשה של מבטחים, שבימים אלה חוגגת שלוש שנים מוצלחות לקיומה - "מבטחים יותנר"> 1. הבחזירה: פנסיה ולא ביטוח מנהלים יתרון תכנית הפנסיה המקיפה החדשה על פני ביטוח המנהלים מתבסס על עובדות פיננסיות וביטוחיות וקונה אחיזה בקרב הציבור הרחב ואף בקרב מנהלים בעלי ביטוח מנהלים. הית- רון הפיננסי של תכנית הפנסיה נובע משני גורז מים עיקריים; א. עדיפות בהשקעה: 70% מכספי החסכון כון בתוכנית הפנסיה. התוצאה הסופית באה לידי ביטוי בטבלת השוואת גיל פרישה שלהלן. בנוסף ליתרון הפיננסי הגדול שיש לתכנית הפנסיה יש לפנסיה יתרון ביטוחי בכך שהיא נותנת כיסוי לכל שלושת המצבים: פרישה, אבדן כושר עבודה ומוות. אם נוסיף לכך את גמישות התוכנית למבוטח ולמעסיק נגיע למסקנה הברורה כי תכנית הפנ" סיה המקיפה החדשה מעניקה למבוטח הרבה יותר מאשר ביטוח המנלים ולמעסיק עולה לא יותר ואף פחות מאשר בביטוח המנהלים. השוואת הטבות גיל פרישה (65) בין מבטחים יותר לביטוח מנהלים (לגבר בשכר קבוע וריאלי של -.5,000 ש"ח) גיל פנסיה כניסה מבטחים ביטות מנהלים שווי ערך פדיון פנסיה וחסכון בגיל 65 מבטחיט ביטוח מבטחים ביטוח מנהלים מנהלים 599,200.- .649,400. - .599,200.- 1,101,400.- .3,240.- | 6,058.- 25 378,100.- 427,900.- 378,100.- 837,100.- | 2,043.- | 3,470.- 5 45 -.1,799 | -.1,153 הנחות: 213,600.- 252,000.- 213,600.- | 133,400.- מבטחים יותר: 1755 לפנסיה מקיפה חדשה + :2.33% לקופ"ג לפוצויים (חסכון ב-3%). ביטוח מנהלים: :18.33% לעדיף יסודי (בתשואה לחברה :4.2%, למבוטת 3%) בתוספת :1.5-2.5% לאובדן כושר עבודה. בתכנית הפנסיה מושקעים באג"ח מיוחדות המעניקות הצמדה וריבית ריאלית של כ"5% בביטוחי מנהלים לעומת זאת כל החסכון מושקע בשוק ההון (הנתון לתנודות). היתרונות הנובעים מכך הם: ₪ בטחון בתשואה ואפשרות להצמדת הכס- פים למדד. ₪ תשואה ריאלית גבוהה יחסית (4.6% ריא" לית) לפנסיה. ב. שעור הוצאות נמוך יותר: שעור הוצאות ניהול נמוך של 8% מהפרמיה בתכנית הפנסיה מול שעור הוצאות המגיע עד 30% מהפרמיה בביטוח מנהלים מותיר סכום גבוה יותר לחס" 2. הבחירה: "מבטתים" ל"מבטחים" מספר יתרו- נות אשר מעניקים ללקוחו- תיה בטחון, שרות ויציבות. ] נושא לאורך זמן. א. 'תוון לגודל - "מב" טחים" הינה הקבוצה הגדו- לה בישראל לביטוח פנסיו- ני וגם הקרן החדשה הינה סה"נ נכסים עודף ב-% להתחייבויות מבטתים | מקפת קג"מ הגדולה ביותר (כ"56% משוק הפנסיה). יתרון זה מבטיח: ₪ פיזור סיכונים טוב יותר ₪ חסכון בעלויות ביטוח משנה ₪ ניהול יציב ₪ שרות ברמה נאותה לאורך זמן ב. פריסה - "מבטחים" מעניקה שרותיה בפריסה גאוגרפית וארגונית על ידי ₪ כ"35 משרדי שרות ללקוח ממוחשבים .0/1 למתן שרות לכל מבוטח בכל סניף ₪ אנשי קשר מפעליים הנותנים יעוץ ושרות במקומות העבודה להנהלה ולעובדים. ג. מיומנות - "מבטחים" הינה בעלת הידע הרב והמיומנות הפנסיונית הרבה ביותר בישי" ראל ואלה משמשים אותה ביעוץ ובשרות למבוטחיה. ד. ניסיון * ל"מבטחים" ותק וניסיון של כ 0 שנה ה. יציבות וניהול סולידי לטווח אווך * הגודל הבטוחי והפיננסי מאפשר למבטחים ניהול סולידי ויציב לאורך זמן. לחץ על קרנות אחרות להשגת מספר מבוטחים שיאפשר תפעול נאות, גורם לעיתים להבטחת ההווה על חשבון העתיד. ו. תוצאות עסקיות ללקותח - ל"מבט" חים" החדשה יש את המאזן האקטוארי הטוב ביותר מבחינת גודל ועודף אקטוארי הבא לידי ביטוי בתוצאות המודגמות בטבלה שלהלן: מבטחים החדשה - המאזן האקטוארי הטוב ביותו (במיליוני ש"ח - שילוב גודל ועודף אקטוארי) תאוצה | נתיבות | עמית | יוזמה חדשה חדשה וזדשה 4 | 634 | 7 3 | 84 6 = ו ו ב כ 0 ו שת חברת התוכנה הישראלית (20) חתמה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם יצרנית התוכנה האמריקאית - 602 -זס!טקוחוס;) , בפיתוח משותף של סביבת מולטימדיה עשירה לישומי אינטרנט. 0 שזכתה להצלחה מרשימה עם הטכנולוגייה שלה לשידור אודיו ווידאו באינטרנט, תפתח במסגרת שיתוף הפעולה, רכיבי תוכנה ספציפיים שיאפשרו להפעיל את שרתי ה-01826ת= מתוך ישומי מסד העצמים 6חווח8ג1. של /?). אתר 1"₪1 - נשים | ברשת - יערוך ]או ) בנושא המועמדות לרשויות המקומיות, במטרה לקדם נשים לרשויות המקומיות ולעודד גולשות להצביע עבור נשים. במסגרת ה-6[181 תעננה המועמדות על שאלות, ותצגנה את מצען ותוכניותיהן. שאלות מקדימות ניתן להעביר לאתר נש"ר; [[.60. [ס/ו.שט/שצעו (9) חברת אל'שו'ם הכריזה על תוכנה המהווה קו הגנה ראשון לארגונים המחוברים לרשת האינטרנט. התוכנה החדשה, ששמה 876 - ו 1 65816, היא גירסה מתקדמת לתוכנת [|ו6זו=] 516והוו/ של אלישים. היא מגנה, בין השאר, מפני תוכנות ונדליות ווירוסים | הכתובים בשפות הּצג1 ו- א6טוזסג. כמו כן | מספקת התוכנה החדשה הגנה כנגד תוכניות מסוג 1%ק71ז56 8צג1 ו-168אסס?) - תכניות האוגרות מידע אודות המשתמש ואופי שימושו באינטרנט. (69 בימים אלה משיקה חברת [₪!'1'| אתר בית חדש, מעוצב מחדש וידידותי יותר. באתר ארבעה חלקים עיקריים: סיור מודרך במשרדי החברה, הודעות לעיתונות שהוציאה החברה, מידע על רשת התקשורת של נטוויז'ן ומידע על המחלקות השונות בחברה. [1.1שח. תסוא6]/1ה.טש/ האגודה לחרבוח הד'ור רכשה את הזכויות על התוכנה לועד הבית "ועדית 2000", שמטרתה להקל על ניהול העניינים השונים של הרכוש המשותף בבית. התוכנה מכילה כרטסת ניהול נתונים, אפשרות לתכנון תקופתי, ניהול תשלומים לספקים ונותני שרותים, ניהול קופת הועד והפקת דו"חות 7 5 תקופתיים. חפ את התוכנה ניתן להוריד חינם וי יש מאתר האינטרנט של האגודה: 1 ש80טו130[-1טטזה1. שוש הברה פיטוו ל 6 לְשִיפור עבות התייפ בְבִית הפפותף סיכום תשנ"ח באינטונט תחרות אתר השנה באינטרנט, לשנת תשנ"ח, אשר נערכה בשער האינטרנט "תפוז", הגיעה לסיומה. בקטגורית אתר השנה, הקטגוריה הראשית, זכה מדריך האתרים הישראלי נטקינג. עוד זכו: אתר תנובה בקטגוריית המסחר, אתר מכבי ת"א בכדורסל בקטגוריית הספורט ותוכנית הטלוויזיה זומביט כאתר התקשורת האהוב ביותר. בקטגוריית תגלית השנה - אתר שעלה באינטרנט רק בשנת תשנ"ח - זכה האתר של חנות הספרים "דיבוק" ובקטגוריית החינוך אתר 'סנונית' של האוניברסיטה העברית. גם כנסת ישראל קיבלה מקום של כבוד כאתר הנבחר בקטגוריית ממשל וארגונים, במקביל לתחרות, השתתפו הגולשים בסקר שערך מכון "גיאוקרטוגרפיה". מהסקר עולה כי 18.9% מהגולשים נוהגים לגלוש לאתרי קניות לעומת 10.7% שעשו זאת בשנה שעברה (גידול קל %). יתרה מכך - 22% מהגולשים מציינים כי ביצעו רכישה אחת בפועל בשלושת החודשים האחרונים. מהסקר עולה כי "להיטי הקניה ברשת" הם: ספרים מקצועיים (נרכשו ע"י 24% ממי שרכש דבר מה ברשת בשלושת החודשים האחרונים), ספרים בנושא מחשבים (23%), תוכנות מחשבים שאינן קשורות לאינטרנט (23%), חומרת מחשב (22%), תוכנות אינטרנט (19%), שירותי נופש ותיירות (19%), ספרי קריאה (19%), מנוי על עיתון או שירותי עיתונות (14%) וחוברות מחשבים (10%). בנוסף נמצא כי, בשנה האחרונה חל גידול ריאלי של % במספר המשתמשים באינטרנט. פרופ' אבי דגני, המנהל המדעי של גיאוקרטוגרפיה, מציין כי מדובר בגידול של פי 12 מול הגידול הטבעי של האוכלוסיה בישראל (כ-2%), אתר התחרות: [ו.2.60טכג1. 798ג31//:ק11ה במקביל, נערכה ב"וואלה" התחרות המסורתית של אתר השנה, בה זכה בתואר אתר האינטרנט של ערוץ הספורט (ערוץ 5). כ-3,500 איש השתתפו בהצבעה, שנערכה בשיתוף עם פנאי פלוס. במקום השני זכתה העיר הוירטואלית של חברת חא 180% ובמקום השלישי זכתה העיר המוסיקלית של חברת 6ואא, בתחרות לפי קטגוריות, זכו האתרים הבאים: אינטרנט/ניו מדיה - האתר של נטוויז'ן, תקשורת ומדריכים - האתר של שידורי קשת, קניות - חנות הספרים דיבוק, ספורט- ערוץ הספורט, חברות - קוקה קולה, ממשלה וארגונים- כנסת ישראל, חינוך - סנונית. חידוש נוסף שהוכנס השנה הוא השתתפותם של מפורסמים בבחירת אתר השנה, כשבחירתם שוקללה עם בחירת יתר הגולשים. בין המפורסמים היו טל ברמן, שבחר באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יו"ר הסוכנות אברהם בורג שבחר באתר של דיבוק, דני רופ בחר באתר של ישרקאם, נמרוד רשף בחר באתר של ₪ואא, השחקנית אבישג רבינר בחרה באתר של קוקה קולה ומיכל ינאי בחרה באתר של ערוץ הילדים. נטוויז'] מציגה את המהפכה הבאה - 2-אפ5] חיבור האינטרנט המהיר ביותר 9 היחיד עם רוחב פס פ] 28.5 לשדירת האינטרנט העולמי 48 היחיד המאפשר תמיכה באמצעות ש80א1זוסטטוו5 ₪ א80 ]₪1 אישי נוסף 6 כולל אתר טקסטואלי אישי. דק ב 1. חברת האינטרנט המובינה בישראכ. נכעזירותך. כפוף לתקטן, מוגבל לתקופת החגים חתו וטוא | ק שד בר אל הכריזה על קטגוריה חדשה של מדפסות צבע משרדיות, שמציעה חלופה למדפסות לייזר צבעוניות - זאת באמצעות מדפסת "7 11, המספקת הדפסות איכותיות, במהירות הגבוהה פי חמש לעומת מדפסת -6906 161א26%] 11 מתוצרתה. הכוונה היא למלא את החלל שבין מדפסות הזרקת הדיו לבין מדפסות לייזר צבעוניות. מחיר המדפסת בישראל - 970 דולרים פלוס מע"מ. חברת 181% חושפת את הדיסק הקטן והקל בעולם. גודל הלוחית הסובבת שלו כגודל מטבע בן 10 אגורות. מימדי הדיסק 8 ס"מ ומשקלו 20 גרם בלבד. הוא מוגל לאחסן נתונים בנפח 340 מגה-בייט. המיקרו-כונן החדש יהיה זמין לשיווק באמצע 1999 ויאפשר שימוש בכל מכשיר זעיר הנישא על כף היד. למדפסות אנפו| יש כעת "אבא" נוסף בישראל - חברת אופיס-קום. החברה תשווק את קו המדפסות החדש זס6:01 51108 מספק 0, המפיקות הדפסות צבעוניות איכותיות, ברזולוציה של עד [1440120. חדשות מ-זפא-א5ו בניגוד לסברה הרווחת, לספק האינטרנט דאא-א 18 יש גם יכולות חיבור לאינטרנט בשיטות שאינן דיגיטליות- א80. ניתן לקבל חיבור אנלוגי רגיל 33.6 קסל"ש, ל-07ץ של החברה באזור חיוג 03. כמו כן, ללקוחות עסקיים (ולפרטיים מכורי אינטרנט) מוצעים חיבורי טותגז= גו6א, ספרנת, ולאחרונה גם טכנולוגיות חדשות שבניסוי ((051 למספר תושבים ברמת אביב, וחיבורי -64086 10061 במספר קטן של מחוברים). החברה מתחילה לתת (הראשונה בישראל) לימודי מחשב מרחוק (מהבית) בכיתות לימוד וירטואליות שהקימה חברת אוריין. הקורס נערך פעמיים בשבוע בשעות הערב, כאשר התלמידים יושבים בביתם, מחוברים לאינטרנט, ובאמצעות מודול תכנה שהם מקבלים וכרטיס הקול של המחשב, מצטרפים לכיתה הוירטואלית ללמוד מהבית, ואף מבצעים תרגול על הרשת, ביחד עם התלמידים האחרים בהנחיית מדריך הנמצא גם הוא ברשת כמו תלמידיו. חברת -50%! זא מתכננת להקים אתר לימוד מרחוק לתנועת ש"ס, כולל הקמת "עיר תורנית" באינטרנט עבורם. 2/2 מצצקא | 277 | זז 0) זא סז שוש טל: 02-5630254 דואר אלקטרוני: 61.60.11חטסן 69ס1חו מחפש ערבד יפו החיבור הרחב ביותר בארץ לשדרת האינטרנט בארה"ב (פתח ע"י "ברק" חברת ברק הגיעה לנפח תקשורת של 45%18, מישראל לארה"ב, ובכך הציבה את הרף הגבוה והרחב ביותר בארץ, לקישור מידע בין ישראל לארה"ב, בקו סיבים אופטיים ימיים, ובגיבוי סיבים אופטיים חלופיים, ולווינים. נפח בינלאומי זה שקול ל-12 קווי [₪. הקמת הקו ארכה ארבעה חודשים ונעשתה במימון עצמי של החברה וחברת האם 6ח0) [03ס!6, תוך שיתוף עם חברת וחווק5, שהיא ספק תשתיות ואינטרנט מרכזי בארה"ב. נפח תקשורת זה לא מיועד כיום למשתמשים הביתיים, אלא עבור ספקי אינטרנט (שרוכשים רוחבי פס מברק) ולעסקים המעוניינים בחיבור אינטרנט במסגרת השירות החדש של ברק לעסקים. חברת ברק היא הראשונה מבין חברות התקשורת בישראל, והשלישית בעולם, שמכריזה על נפחי תקשורת של מידע, כולל אינטרנט, יותר גדולים מנפחי התקשורת של טלפוניה קולית רגילה, קדמו לה בעניין זה חברות 7187 ו- שסא היפנית, שגם אצלם נפחי התקשורת בשירותי מידע עברו את שירותי ה-שטוט/, הטכנולוגיה שתשמש את ברק בתשתית העסקית החדשה תהיה בעיקר 3[ שגוי על |אזא/. הקו החדש יוכל לשרת חברות רב לאומיות, הן לקישור בין מחשבים, הן לקישור לאינטרנט ויצירת "רשת פרטית וירטואלית", והן לשימושי טלפוניה ופקס שיעברו על רשת האינטרנט או כשכבה מעל רשת הנתונים של החברה. אבי פתיר, מנכ"ל ברק, הכריז שאין לו התנגדות להעברת טלפוניה ופקס באינטרנט, ואין הוא תומך באיסור שהטיל משרד התקשורת על שירותים אלו, עוד מוסיף פתיר, כי הוא אינו רואה את ברק כמתחרה של ספקי האינטרנט הישראלים, משום שהפתרונות שלהם מיועדים לחברות הצריכות קישור בינלאומי בין סניפים, לקוחות וספקים, בעוד שמי שזקוק לאינטרנט רק בישראל, או בעיקר בישראל, הרי הכתובת שלו הם ה-157 הקיימים בשוק, ולא ברק. יחד עם זאת, ברק מתכוונת לנצל את ההיתר שיש להם להתקשר בשירותי מידע ישירות לחצר הלקוח (ולא דרך רשת בזק), והם בוחנים כמה חלופות לקשר בין ברק, לעסקים ברחבי הארץ, בשיטות שונות, כולל בחינת חיבור אלחוטי (6|688ז1/\), /₪ש/ 4,407 2/7 2% /% //2/700/ = פקס: 186 02-5661. הוגטי רתיוו ורוו להי ש'יאי המהירות נשברים פעם נוספת. והפעם, לא על מסלול הניסויים, אלא על שולחן העבודה שלך. במהירות של 4 דפי צבע מלא לדקה, 20006 יוו היא כפי הנראה מדפטת הצבט המהירה בעולט. איך היא עושה את זה? בעזרוו מערכת הובלת הדיו הסודולריה, הייחודיהו ל-<ו התהלנו בכך שיצרנו את כל אחד מארבעת ראשי ההדפסה ברוחוב 7 סמ - ההופך את ראש ההדפסה לרחב יותר מכל מדפטח הזרקת דיו אחרהו המשכנו בכך שהענקנו לכל ראש הדפטה מזרקים להולכה צבט בכמות הקרובה לכמות המזרקים הקייפת בכל ארבעת הראשים בכמה מדפטות הזרקוו דיו אורות (303 מזרקיט הפטוגלים להוליך עד 3,648,000 טיפות דיו בשנייה). קיבלנו מדפטח המטוגלת להדפיט שטוו צבעוני בגודל סנטימטר ורבע במעבר אחד של ראש ההדפסה - מהירות גבוהה פי חמש משל מדפטת הזרקת הדיו הנמכרוו בעולם*. לפמה הדבר דומה? למעבר מצביעה במכחול לצביעה בעזרת סמברשהו בדרך כלל, למהירוות יש מחיר גבוה. יליה . ד "מש יר --1 ו . זּ ₪ . - 1% .+ -2 : " . 4 . - ₪ + " . : שיש ₪ . שי ו ו 4 ו" "9 -- , 1 , . ו אך במקרה הזה הוצאות ההפטלה אפילו נמוכות יותר. מיכלי הדיו בעלי הקיבולת הגבוהה וראשי ההדפסה ניתנים להחלפה בנפרד וכך, אם הדיו במיכל נגמר תצטרך להחליף רק את הפיכל ולא אה כל מערך הצבעים שלך או את ראש ההדפסה. הוסף לכך את החיים הארוכים שהענקנו לראשי ההדפסה ותקבל מרפטות המסוגלון להדפיט עד 23,000 עסודי צבע וכמות שהמשמט הממוצע מדפיס במשך 7 שניטו לפני שת צטרך להחליף את ראשי ההדפטה. במקרה שחלק כלשהו יזדקק להחלפה., טל ₪ היא מדפסת אינטליגנעית דיה כדי לדווח לך על כך הודות לטכנולוגייות ההדפסה הסתקדסת שבב הכם מושתל בראשי ההדפסה ובמיכלי הדיו, שבב זה עוקב בקביעות אחר מצבט ומעביר אה ו האיפורמציה לתוכנה יווודית המאפשרת * לך להיות מעודכן כל הזמן ולחסוך דיו. נייר ושעות עבודה. כל התכונות המתקדסות ממסהכמות בסדפטת הצבש השולחניה מהירה: ביותר ואחה ההסכוניות ביותר. מה שאי אפשר לאמר על שוברוו שיאים אחרות. יוו ועד = משהומשים) ניתנת להשגה כ- א סטב יוו עט שרת ההדפסה החיצוני ו₪שזוכ)ו6] ומגש גייר נוסף הגול ₪מ- 4970 (2ו3 ש"וו כולל מע"נזו. מחזושב לפי ו%=א.3 ש"וו 0 ואיש וו ידד= וטש 78 כם ג /] 05500065 הו הק | להשיג אצל המשווקים הסורשים. פרטים נוספים ב: רח2000.60מח.צצצ\ טנא אלי לקרסו להממ!ו קר ( רשת האינטרנט הופכת, יותר ויותר, למערכת הפעלה גלובלית, המאפשרת למשתמשים לקשר את עסקיהם לרשת העולמית. חברות משתמשות נול גיית 166\ 6הסע ט6\ על רשתות ארגוניות הנקראות רשתות אינטרה-נט, ליצירת רשת אינטרנט פרטית, המקשרת שרת טט\ ולקוחות דפדפני 60\ על פני רשת קיימת מבוססת 167/12, תוך הגנה על נתוני הארגון מפני גורמים עויינים חיצוניים. יישומי 4כ1/-56- חטווופוטט/ 1231 םג [סוווחט- > וס8ו וטקפ (בקרה מפקחת והרכשת נתונים) הם מועמדים חדשים וטבעיים למימוש טכנולוגיית האינטרה-נט. 56/24 היא היכולת לשלוט במידע ולגשת אליו מאתרים מקומיים ומרוחקים כאחד. המערכת מאפשרת לנטר ולשלוט על תהליכים וכן לצוות על מצבי התראה קיימים או פוטנציאליים, בעבר, מוקמו מערכות 24 56/4 על רצפת הייצור וסיפקו פתרון מקומי. היום - באמצעות רשתות אינטרה-נט, פיילמנטור הינו פיתוח של חברת הסטארט-אפ הישראלית אינטגרטיקס מגבעתיים, לניהול חכם של קבצים במחשב. בעזרת התוכנה ניתן לשמור קבצים (כולל תמונות, סרטים וקטעי קול) מבלי לדאוג לשמו המלא של הקובץ ו/או למיקומו בדיסק. הקובץ נשמר בעברית, על פי נושאים ומילות מפתח ז שנקבעים עֶ'י המשתמש. בעזרת שיטה זו נעשה איתור / הקבצים בצורה יעילה ומהירה ביותר. לפיילמנטור אינטגרציה מלאה עם מערכת ההפעלה (1/95/98\), כך שאיחסון קבצים בעזרת התוכנה מתבצע מתוך כל תוכנה שהיא, המופעלת "השפה המופלאה של הטבע" היא הראשונה בסדרת לומדות חדשות שכותרתן "הקו החדש", שפותחו במרכז לטכנולוגיה חינוכית, בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב. המוצר הינו מאגר מידע ממוחשב, העוסק בדרכים המדהימות של בעלי חיים, צמחים ובני אדם, | ליצירת תקשורת. | סביבת למידה זו מדגימה / (). כ | כיצד מסייעת התקשורת ולי ים ממתינים לבפ | ב % במלחמת הקיום - למצוא מזון, להתחמק מטורפים, לחזר אחרי בני זוג ולגדל צאצאים, לבעלי החיים לשרוד : == יי = == המ ו שאה ו 5 7 7 | בנכי-- חן ] ₪ - | וו ו ו יו | 1 )9--. .-----= וו 4 מאפשרת תוכנת 5642, עם תצורת רשת התומכת באינטרה-נט, לפקח על תהליכים מרחוק ולהשפיע עליהם. תוכנת ו6מושוח] זס! וסשלו\ של חברת [גחסווהוחסוח] 50 ), מאפשרת למפעילים מרוחקים וניידים לראות יישומי בקרת תהליכים קריטיים. משתמשים רואים את תהליכי הייצור או הבקרה באמצעות דפדפן 60\ רגיל, התומך בג'אווה. כך עחו; מהנדסי ומנהלי מפעל להציג נתוני ייצור, מלאי ונתונים מסחריים, בממשק משותף יחיד באמצעות דפדפנים רגילים כגון 06ג6או6!. מהנדסי תחזוקה וטכנאים יכולים להציג ולבקר תהליכים בזמן אמת מכל מחשב שולחני או נייד, מרוחק או מקומי, המחוברים לאינטרנט/ אינטרה-נט, וזו 011 41/0161 א/ רהוס 111011 סאטכן. אאא :כ 11 רו במחשב. לפיילמנטור מנוע "חכם", ההופך גם את רשת האינטרנט למקור מידע. התוכנה מאפשרת לשלב דפי אינטרנט חיים, כולל תמונות, עם כל שאר המסמכים שהיא מנהלת. לתוכנה יכולת לרכז את השליטה והתפעול בכל רכיבי החומרה המחוברים למחשב. התוכנה יוצרת שוויון בין סורק, מצלמה דיגיטלית, מצלמת וידאו, מיקרופון, ואפילו אינטרנט. הדבר מתבטא בכך שייבוא תמונות, סרטים ומידע ממקורות אלה הופך לתהליך פשוט, ללא צורך בהבדל הבנתי מצד המשתמש. מחיר פיילמנטור: 149 ש"ח כולל מע"מ. מחיר פיילמנטור פרו (גירסה מקצועית): 349 ש"ח כולל מע"מ. לפרטים נוספים ולהורדת גירסה פעילה ל-30 יום של התוכנה, חינם, הכנסו לאתר החברה: וחסט. אוזגיזטטות1. וצו המוצר עושה שימוש מסיבי במולטימדיה, כולל עשרות סרטוני וידאו, מאות תמונות, הקלטות של קטעי מידע אנציקלופדים מקוריינים ועוד. ל"שפה המופלאה של הטבע" יש קישוריות לאתר מיוחד באינטרנט, בו אפשר להמשיך במסע אל מאגרי מידע עולמיים, האתר כולל גם הצעות למשימות חקר, שאותן ניתן לבצע על בסיס המידע המצוי בסביבה הממוחשבת ועל סמך מקורות מידע נוספים הנזכרים בכל משימה. האתר כולל רשימה של אתרי אינטרנט עולמיים העוסקים בנושאי טבע, בעלי חיים וצמחים בעולם. רת 60 6/1 11/5616 טג 1סס. א ש/ /: כ רו | = - 4 - 1 4 % ו ו בו 2 הלו לק ול [ = " ו ד 0 5 0 . 7 0 ב בול "כ 4 7 -/ 1 ל שן 0 שג / : ו מ | 1 לי / ו 0 | ציוד היקפי - למקצוענים! מסכים, מדפסות, סווקים, מצלמות דיגיטליות ועוכות לוידאו קונפונס * מסכי ₪120 בדגמי "17, "19, "20 עם שפורפרות טריניטרון חדישות למי שהדיוק, האיכות והצבע חשובים להם במיוחד 6 מדפסות 050% באיכות וט144000 - הטובות בעולם לגרפיקה ותמונה 6 מדפסות לייזר צבע ושחור לבן של 015 - ידועות באיכות (עד וק24000), מהירות (עד ו40000) ובטכנולוגיה החכמה. מהיום ידועות גם במחיר (הלא יקר) שלהן 6 מצלמות דיגיטליות של מיטב היצרנים בעולם: 50 ,6510 ,001105 6 מצלמות לאינטרנט 015ג. וערכות לוידאו-קונפרנס. מ.א.ג. מערכות ליזר בע"מ הסתת 12 חולון, טל: 03-5579999, פקס: 03-5579955 |]()פכן=ן | 6 ]תו 6 [2.60.1ג₪.ה***//:קוו1 0 5 בותום /% מ שיד לו ובוא ו ] יבה " ,ו = = הוול - 2 ו ל = / % 4" - % ו 4 = 4-2 / =" ה 5 ל 5 ₪ 00 4 0% ₪ . . ו 1 ו - 2 , רו ל לא - ו = ופי | . י ו / ל ז | . 5 [ לב 44 5 52 ה ארחליר .הק כ ב מממ" -- ו ג סק | : ו 4 ל רב ם ו ' . ו 1% : / , 7 וש ו 7-ל ָ 0% 7% ו 5 8 גמאעווניק מפתחת ומייצות מעוכות אל פסק למעלה 27-00 ש(ים בשוטות .;. =א!] א0 - המוה כפולה ן-שץ|וד0החסדאו שאו | | | | תעש'ות אלקטרוניות בע"מ : טל: כככ5888-כ0, 02-5888243 ן , הקריה לתעשיות עתירות מדע ת.ד. 45029 ירושלים, 97774 טל: 02-5888222, פקס: 02-5828875, |ו.61ח חסופוש61 62 88 :/08- - .1000 ףא כו לנן: || ננן אינטרנט קיימים עצשרות אלפי פורומים, הדנים בכל מגוון הנושאים, החל בתחביבים שונים ועד לדיונים פוליטיים או מדעיים, ברמה אקדמית. שיטת הפורומים דומה בבסיסה לשיטת קבוצות הדיון (פקטטזג) פאוסא!), הקיימת באינטרנט שנים רבות, אך יתרונה בכך שהיא פשוטה ונגישה יותר לשימוש לגולשי אינטרנט רבים, הרוצים לקבל את כל שרותי האינטרנט מאותה תוכנה (הדפדפן) ולא "להסתבך" במעבר בין תוכנות או חלקי תוכנה שונים, כנהוג בקבוצות הדיון. המטרות הבסיסיות של פורום באינטרנט הן החלפת מידע ועזרה במציאת פתרון לבעיות בתחומים שונים. במקרים רבים, העומדים מאחורי פורום מסויים הינם בעלי ידע מקצועי רחב, בתחום בו עוסק הפורום ועל כן, המידע הקיים בידם מועיל למשתתפים רבים. פורומים מקצועיים ניתן למצוא בנושאים רבים - החל מיעוץ משפטי, דרך יעוץ פיננסי ועד לפתרון בעיות בחיי הזוגיות. מכיוון שאין כמעט סוף לפורומים ולא ניתן להתמקד בכולם, החלטתי, ראשית, להוריד מהרשימה, עבור כתבה זו בלבד, את כל הפורומים שאינם דוברי עברית. שנית, כיוון שענייננו הוא מחשבים ואינטרנט, יוצגו הפורומים העוסקים בתחום זה, בארץ. ורשימת הלאי בארץ פועלים מספר פורומים בנושאי מחשבים ואינטרנט. הללו נבדלים אחד מהשני בתחומים רבים, כגון ותק הפעילות, מספר ההודעות היומי, איכות התשובות ומהירותן, ממשק המשתמש, ומספר החברים הקבועים. פורום אינטרנט והחשבים וסו פותורוס!/11. סט. [ס1. עצעצעצ//: 1110 זהו הפורום הוותיק בין השלושה. פורום זה החל את פעילותו במאי 997ן וכיום (נכון לאמצע חודש ספטמבר) הוא מונה כ-250 עמודים. בתחילת דרכו של הפורום, התאפשרה הכניסה אליו למנויי .101 בלבד, כחלק מהשרותים אותם נתנה הקהילה הוירטואלית של ,101 למנוייה. לאחר זמן קצר שינו אנשי החברה את הגישה, מכיוון שתנועת הגולשים בפורום היתה דלילה ובימים מסויימים לא היתה בו תנועה כלל. מהרגע בו ניתנה הזכות לכל גולש להשתתף בפורום זה, להעלות בו שאלות ולהביע בו דעות, הפך הפורום להצלחה מסחררת. הפורום של .101 עובד עם תוכנה נוחה מאד לשימוש, המספקת ממשק נוח, הן לשליחת השאלות והתשובות פורום - "כיכר ברומא הקדומה, שהתרכזו בה מוסדות השלטון וההחשפט וכל החיים הציבוריים." אם אתם שואלים את עצמכם, חה לסיפורים על רוהא הקדומה ולירחון שנושאו המרכזי הוא אינטרנט, כנראה שלא קראתם את ההגדרה המלאה בחינון נמונה "פורום", או שטום הזדהן לכם נהיות הלק מפורום וירטואלי ברחבי האינטרנט. ובכן - פורום - "בהשואפה : כינוס נבירור שאלות; הסגרת נדיון". התחיל להששמע יותר רלוונטי לעניינינו. הלא כן? והן לצפיה בהן. כל הודעה בפורום מופיעה עם תעוד מלא של שם השולח (או כינויו), תאריך ושעת שליחת ההודעה וכן התגובות שהתקבלו לאותה הודעה. על מנת לשלוח הודעה לפורום יש לעבור תהליך רישום קצר, בו המשתמש מקבל שם וסיסמה - זאת על מנת למנוע מקרים, שקרו בעבר, בהם גולשים השתמשו השמות בדויים ושיבשו את פעולת הפורום. בנוסף לאמור, כולל הפורום מנוע חיפוש לאיתור הודעות על פי מפתחות ומילות חיפוש - כלי המקל על איתור הודעה בנושא ספציפי הנדון בפורום בעבר. = פרום זה רושם לזכותו פעילות רבה מאד של משתתפים בכל שעות היממה (בעיקר בלילות, כמובן) ומספר ההודעות בו מגיע לכ-150 ביום, הטיפול בשאלות המשתתפים בדרך כלל מקצועי ומהיר, אם כי לא תמיד העונים לשאלות בפורום הם אנשי ו וושו א יי ב זז ו ד ה "א 5 0 וי 9% לטנב - ילויו 23 3 אי ₪ 1 עה 2 .= . 6 מודה על התפינה הדל לו לצבוג. : סקטל ד 1990 8 ₪ - 5 . מקצוע. מעבר לדיונים המקצועיים התפתחה בפורום זה אווירה משפחתית משהו וניתן לראות בו, לעתים קרובות, דיונים שאינם קשורים כל כך לתחום המחשבים והאינטרנט, האווירה בפורום באה גם לידי ביטוי במפגשים המתקיימים בין חברי הפורום (מפגש כזה נערך בתערוכת "אינטרנט וורלד" האחרונה) וכן באתר עצמו, המכיל את שמותיהם של חברי הפורום הקבועים ואת תמונותיהם, כדי שנדע מי האנשים שמאחורי ההודעות. בסיכום הכללי, פורום המחשבים של 1 הוא כלי נוח ואיכותי לכל מי שרוצה לקבל עזרה, תמיכה או סתם עצה בתחום המחשבים והוא מוכן לנסות פתרונות שאינם תמיד הפתרונות המקצועיים ביותר שקיימים. בגלל העובדה שזהו פורום ותיק, זמן התגובה לשאלות הינו קצר ביותר. הפורומים של "סיון החשבים" ר60. תה 81 ה רהורו10//:כן11 רו סיון מחשבים היא אחת המכללות הגדולות ללימוד מקצועות המחשב בארץ. במסגרת אתר האינטרנט של המכללה פועל, החל מחודש אפריל השנה, אתר הפורומים של סיון. אתר זה, בניגוד לפורומים רבים אחרים המוקדשים למספר רב של נושאים, כדוגמת הפורומים של .101, מוקדש כולו לנושא המחשבים, ניתן למצוא כאן טיפול במגוון רחב של נושאים, הקשורים כולם במחשבים, החל מטיפול בבעיות %6, אינטרנט וחלונות ועד פורום ההיי-טק, העוסק בתכנות ברמות שונות. החלוקה בפורום היא לחמש קבוצות משנה, על פי הנושאים השונים, עובדה ההופכת אותו לממוקד יותר ונוח לשימוש. היתרון הבולט של פורום המחשבים של סיון הוא העובדה שמאחוריו עומדים מומחים אמיתיים לתחומים בהם הוא ד ולרוב, התשובות המגיעות ממנו (במהירות הראויה לציון) הן ברמה הגבוהה ביותר. באופן טבעי, רוב ההודעות בפורום מתרכזות בנושאים העוסקים במשתמש הממוצע, אך ניתן למצוא כאן עזרה גם בנושאים שאינם נדונים כלל בפורומים האחרים, בהם רוב הדיונים הם ברמת המשתמש הביתי. גם תוכניתן או טכנאי, הנתקל בבעיה תוך כדי עבודה, יוכל למצוא כאן פתרון מהיר לבעיותיו (סיון מתחייבת לפתרון תוך 24 שעות). החסרון הבולט של פורום זה הוא ממשק המשתמש שלו, שיחסית לממשק של שני הפורומים האחרים הנדונים בכתבה, פחות נוח לשימוש. תיעוד כל הודעה כולל את שם השולח והתאריך בלבד, ללא ציון השעה. תוכן ההודעה מוצג רק עם התגובות להודעה זו בלבד וללא ההתכתבות המלאה בהקשר למסר זה. עובדות אלו מסרבלות את הגלישה בפורום. בדומה לפורומים אחרים, גם הפורומים של "סיון מחשבים" כוללים מנוע לחיפוש הודעות, המהווה כלי נוסף וחשוב בכל פורום. למרות שפורומים אלו לא הגיעו לכמות ההודעות להן זוכה פורום .101, ניתן למצוא כאן פתרון לנושאים מתקדמים ויחודיים יותר, כמו למשל פורום שלם המוקדש ללהיט וס!ו: והוג. פורום אינטרנט וההשבים - רשת בתי הספר "אורט" הוזס]/]1. טיוס. דוט. כןסרגו//:כ1 ה זהו הפורום הצעיר ביותר מבין הפורומים המוזכרים בכתבה, אך הוא זוכה לפופולריות גבוהה מאד מאז תחילת פעילותו, בחודש יוני השנה. פורום זה דומה, בפרמטרים רבים, לפורום .101 והוא אף מתבסס על אותה תוכנה בדיוק. על כן הוא נהנה מכל היתרות שצויינו לגבי פורום .101, פורום "אורט" הגיע תוך תקופה קצרה יחסית למספר המכובד של 118 עמודים, עם תנועה של כ-75 הודעות ליום. פורום זה, הוא חלק ממערכת פורומים העוסקת בנושאים רבים ומגוונים, אותה הקימה רשת בתי הספר "אורט" לפני מספר חודשים. רשימת הפורומים מקיפה ביותר והפורום לענייני מחשב זכה | להתענינות רבה מיומו הראשון. כאמור, רבים מהמשתתפים הקבועים של פורום המחשבים של .101, "ערקו" לפורום זה, כיוון ש-.101 היו ידועים באיטיות של שרתי הרשת שלהם ואילו השרת החדש של "אורט" סיפק קצב חיבור סביר בהחלט. חבט לעתיד ב-.101 מתכננים לשלב את מערכת הפורומים שלהם עם מערכות נוספות הקיימות במסגרת השרות, כגון האקווריום - מערכת הצ'ט של ,01]. שרות זה יאפשר לבדוק האם כותב הודעה מסויים נמצא כרגע באקווריום ובמידה וכן, לנהל עמו שיחה על ההודעה אותה הוא שלח לפורום. ניתן רק לנחש שהפורומים המתחרים ילכו מהר מאד בעקבות חידושים אלו וינסו לפתח מערכות דומות. קשה לנבא לאילו פיתוחים נוספים אנו צפויים בתחום, אך לא תהיה זו טעות לומר כי זו רק שאלה של זמן, עד שטכנולוגיות קול ווידאו יקחו חלק פעיל גם בתחום הפורומים, נסיכום הפורומים הפועלים בארץ אינם מביישים אף פורום בינלאומי העוסק בתחומים דומים, אם כי רוב הנושאים הנדונים הם ברמה בסיסית, ללא חדירה לנושאים ספציפיים בתחום התכנות, התקשורת או החומרה (למעט הפורומים של סיון). ככלל, פורומים הם כלי נוח ויעיל לכל מי שנתקל בבעיה מציקה בתחום המחשבים ואין לו אל מי לפנות. אני מוכן להמר, שכל שאלה שתשלח לפורומים המוזכרים בכתבה זו, ללא קשר למורכבותה או תחומה, תזכה למענה אחד לפחות, הנותן פתרון לבעיה המועלת וסביר להניח שאף ליותר מזה. כל מה שנותר לכם הוא לנסות. בהצלחה. 1991 - - הקמנו עבורך אח מועדון ה- 6 הישראלי 108 ג ישים לך<> )6 ז6וה] ללא גבולות לא הגבלה בכל שעות היממה כ , | | 5 = . | , / 1 / | : - 7 | | | ש"ח לחודש ץ] 1 שת' אפשרויות תיבו 1 שת' אפשרויות חיבור: | 1-5 0 ור 1 | . = ן י - ה :2 שרי יש | וחיר אוו כולל מע*ח. / שן ) ולי 60 יום גוספים 1 תשולום ווופשים ללא הגרלה ווג כרטיס' טיסה לק!'ה אשיי וווירקפריסין ששקווי חקשורת רחבים 6 מודמים מהירים ₪ יחס משתמשים נמוך 69 חד7 ץ)63286 |וגזא-5 והאינט שיעור המחוברים לאינטרנט בישראנ, התוך כלל האוכלוס ההערב. במדינות סקנדינביה, שיעור המחוברים לאינטרנט עוחד על זו עד 12 אחוזים. בארה"ב, מולדת האינטרנט, חדובר בשיעור דומה. בישראל, לעוחת זאת, עומד שיעור זה על 3 אחוזים "עו ה ג ו . הי ₪ +84 4% : - | = ]₪‏ אא;וכמא! שק ₪ . - /2 // - ל / 2 זא זודדש 50 גה], |( - | > \""" יוק שר וו . -+. .4 3:5 1 א לשור שי | |" 2-4 6 ₪ . | 8 /- ₪ ]| שמ 0 . . יש = ₪ % | 4 = 7 . , - 1 ₪ - ו ו ₪ | . וע י | % בלבד. (יתן לומר, לכן, כי פוטנציאל הגידול של שוק האינטרנט בארין הוא רב שוק ה יי די להבין היכן ממוצבת ישראל בשוק האינטרנט העולמי, בהשוואה לארה"ב ואירופה, נבחן ראשית את גודלם של שווקי התקשורת העולמיים, תוך השוואה בין המדינות השונות. היות ונתוני השוואה בינלאומיים מהימנים קיימים רק לסוף 1997(חלקם מתייחס אפילו לתחילת 1997) אביא נתונים אלו בטבלאות ההשוואה הגלובליות, וכאשר אפרט ברמת המדינות, אביא נתונים מעודכנים, הנכונים ל-1998, שוק התקשורת העולמי נתוני גודל שוק התקשורת העולמי, נכונים לתחילת 1997, לפי כמות המשתמשים, מפולגים בטבלה א', לפי סגמנטי התקשורת המרכזיים הקיימים בעולם (חשוב לציין כי יש חפיפה של המספרים, כיוון שיש לקוחות המחזיקים בכל אמצעי התקשורת גם יחד). כבל- טלויזיה 4 סלולרי איתוריות = אינטרנט סה"כ מאז ועד היום נרשם גידול משמעותי בשני סגמנטים מרכזיים מתוך שוק התקשורת העולמי: בחיבורים סלולריים ובחיבורי אינטרנט (גידול עולמי ממוצע של קרוב ל-50% לשנה, בכל אחד משני התחומים הללו). יחד עם זאת, ניתן לומר כי שוק האינטרנט נמצא ברוב מדינות העולם (כולל בישראל) רק בתחילת דרכו. על הסיבות לגידול האינטרנט העולמי נכתב רבות, ואין צורך לחזור עליהן כאן, כי הן ברורות וגלויות. האינטרנט הפך לכלי מרכזי בתקשורת, שלא ניתן להתעלם מכוחו ונוכחותו. התהליכים המתרחשים סביב האינטרנט משנים, באופן הדרגתי, את צורת העבודה 5% קב = | מוון|א ₪ ר₪ ₪ ויו 7 3 היקף שוק האינטרנט העולמ' ‏ = | מחוברים | כמות מחוברים| כמות מחוברים ביחס, והחשיבה של מגזרים שלמים ואת תהליכי העברת המידע בין אנשים וחברות, תוך שינוי הדרך בה פועלים עסקים, חברות וגופי ממשל. גבולות רבים של מחסומי מידע ועיצורי תקשורת נפרצים באמצעות כלי זה. טבלה ב' מציגה את היקפו של שוק האינטרנט העולמי, נכון לתחילת 1997, במונחים של יבשות ואזורים גיאוגרפיים, כמות הלקוחות מכלל האוכלוסייה, וכמות הלקוחות מול שטח הטריטוריאלי של האזור/היבשת. כפי שאפשר לראות, צפון אמריקה מובילה בכמות המשתמשים באינטרנט, גם באופן מוחלט וגם יחסית לגודל האוכלוסיה. יחד עם זאת, ביחס לשטח הטריטוריאלי, מובילה דווקא מערב אירופה בכמות משתמשי האינטרנט, כעת, בכדי למצב את מקומנו בעולם, מוצג בטבלה ג' אחוז המשתמשים באינטרנט בישראל, נכון לסוף 997ן (180,000), מתוך כלל האוכלוסיה בארץ (5.9 מיליון), בהשוואה לאחוז משתמשי האינטרנט במדינות מערביות שונות. 1 7% 00 זי = מ" אחוז האוכלוסיה המחוברת לאינטרנט [נתו!י סוף 997ו] = המדינה | אחוז המחוברים כפי שאפשר לראות, אנו במקום נמוך יחסית, באחוז המחוברים לאינטרנט, אם כי יש מדינות מערביות לא מעטות ש"מפגרות" אחרינו בתחום, מסיבות שונות. בכל מדינות סקנדינביה (בטבלה הובאה רק מדינה אחת: שוודיה), אחוז המחוברים לאינטרנט עומד על 11 עד 12 אחוזים, בערך כמו בארה"ב, מולדת האינטרנט. ניתן לומר שחדירת האינטרנט בישראל הייתה בפאזה אחת של פיגור אחרי רוב מדינות המערב ולכן, פוטנציאל הגידול בארץ הוא כנראה רב. בסוף 1997 עמד מספר המשתמשים באינטרנט על 89 מיליון (בהשוואה 6-7 מיליון בתחילת אותה שנה), כאשר 47 מיליון מהם (52.8%) בארה"ב לבדה, ואחריה אנגליה עם 4.52 מיליון משתמשים (5%), גרמניה עם 4.5 מיליון משתמשים (5%), צרפת עם 7 מיליון משתמשי אינטרנט (7.8%) - רובם מחוברים למסופונים קטנים של "מיניטל", הצמודים לטלפון, בשיטה ייחודית וישנה, שאינה דומה כלל לשיטת האינטרנט המקובלת היום בעולם, ובספק אם ניתן לכנות זאת אינטרנט, יפן עם 4 מיליון משתמשים, קנדה עם 3.9 מיליון, קוריאה עם 2.2 מיליון, אוסטרליה עם 1.8 מיליון, ספרד עם 1.4 מיליון וסין עַם 2ן.| | מיליון. בטבלת ד" נוכל לראות. כמה פרמטרים של היקף חדירת התקשורת בישראל, בהשוואה לנעשה במספר מדינות בעולם, לפי סגמנטים מרכזיים, נכון לתחילת 1997: == =---- ו ד .א וא >>" על התפתחות האינטרנט בעולם ובארץ, שני הפרוייקטים העיקריים הם אינטרנט 2 | - ותט)תגנט(). פרוייקט אינטרנט 2 הפרוייקט, ביוזמת הממשל האמריקאי ובשיתוף האקדמיה והתעשייה בארה"ב, בא לפתור את העדר רוחב הפס ברשת היקף חדירת התקשורת בישראל ובעולם ניתן לומר כי אנחנו "במקום טוב באמצע", כאשר הגידול המשמעותי בשוק התקשורת בישראל, מקורו בהפצת התקשורת הסלולרית בשנתיים האחרונות. בעולם, בחלוקה לפי יבשות, האינטרנט מכסה 12% מהאוכלוסייה בצפון אמריקה, 4% מהאוכלוסייה באירופה המערבית, 0.1% מהאוכלוסייה במזרח אירופה ורוסיה, ו-0.2% מהאוכלוסייה באסיה. בממוצע משוקלל כללי, האינטרנט מכסה 1.1% מכלל אוכלוסיית העולם. בישראל, כאמור, האינטרנט מכסה 3% מהאוכלוסיה, נכון לסוף 1997, בנתח השוק העולמי של האינטרנט, חלקה של ארה"ב יורד לאורך השנים, בשל אימוץ הטכנולוגיה ע"י שאר מדינות העולם, בשנת 1991, נתח השוק של ארה"ב מכלל העולם עמד על 80%, בשנת 1994 - 65%, והצפי שבשנת 0 ירד נתח השוק עד 40%. הצפי הוא שעד סוף השנה (1998), מספר משתמשי האינטרנט בעולם יגיע ל-120 מיליון, והסחר האלקטרוני המקוון יגיע להיקף של 20 מיליארד דולר. בשנת 2005 הצפי שיהיו באינטרנט מיליארד לקוחות, וזה יהיה הסגמנט התקשורתי הגדול בעולם. פרוייקטים עתידיים והשנכותיהם עלינו קיימים מספר פרוייקטים של פיתוח באינטרנט בקנה מידה גדול, שישפיעו | המדינה | | כמות קווי | כמות קווי | שיעור גידול | כמות | שיעור גידול טלפון נליץ | | טלפון |שנתי בהתקנת | משתמשי | שנתי במשתמשי וסלולרי ל-100 | רגילים ל-100 | קווי טלפון | אינטרנט | אינטרנט תושבים תושבים 5 וו 5 זץ) 1) האינטרנט הפך נכני חרכזי בתקשורת, שלא (יתן נהתעלם מכוחו ו(וכחותו. התהליכים המתרחשים סביב האינטרנט מעונים, באופן הדרגתי, את צורת העבודה והחשיבה של הגזרים שנמים ואת תהליכי העברת החידע בין אנשים וחברות, תוך שינוי הדרך בה פועלים עסקים, חברות וגופי מחשל האינטרנט הקיימת (שהיא בת כ-30 שנה) עבור המגזר האקדמי, תוך כוונה לבנות 8006-886% ברוחב פס של 8 ויותר. באוקטובר 1996 חוברו 4 אוניברסיטאות לרשת החדשה והפרוייקט יצא לדרך ברוחב פס מתוכנן של 622 מגה סיביות לשניה (מסל"ש). כיום הרשת מחברת כ-120 אוניברסיטאות ומכוני מחקר, עם קצב גידול מואץ. היא מהווה שדה נסיונות | לטכנולוגיות חדשות, וגם למערכות | מיתוג חדישות כמו אלו של סספו'), | פרוייקט אינטרנט 2 מתפתח בארה"ב במקביל ליוזמת ‏ 61א- |]א6א ו6תז6וה] ת0ו/8ז6ה06 - של גופי 67 / , / | | ] / , / / . / / . ₪ הממשל האמריקאי, ליצירת רשת מהירה ביותר, וביל את האינטרנט למאה ה- 21, ברוחבי פס גדולים ביותר, בני כמה ג'יגה סל"ש, ובטכנולוגיות עתידניות הנמצאות בשלבי ניסוי שהחליטה להצטרף לרשת אינטרנט 2, בתכנית בת 4 שנים. בשלב ראשון תחובר ישראל לארה"ב, דרך כבלי ים כמו "לב", ברוחב פס של 34 מסל"ש. בשלבים מאוחרים יותר יורחב חיבור א8/106 61/6 הווח ארשצע/ :כו רו 081 אתר זה חוקר ומתעד את ההזדמנויות החדשות שרשת האינטרנט פותחת. תוכלו ללמוד על כך שבמהלך 1998 יתחברו לרשת האינטרנט חצי מיליון מקסיקנים, תוכלו ללמוד על מאפייני הגולש ההולנדי, על כך שמספר המשתמשים בסרי-לנקה ישלש את עצמו עד שנת 2000 ושאירופה, שעד עתה פיגרה בשנתיים אחרי ארה"ב בשימוש באינטרנט לצרכי עסקים, מדביקה את הפער. /68%8/אט. סג [ס. פססט. :כו הו [וח1ת.81135/81]3%/ה1זזה לא פעם אנחנו שומעים וקוראים על התפתחות האינטרנט ועל מבנה הרשת. עם זאת, אנו לא תמיד מצליחים להבין, באופן מלא, את ההתפתחות ואת ה"יישויות" השונות ואת מיקומן בתוך האינטרנט, אתר זה מטפל בבעייה זו, באופן מרתק ומקצועי. א 60. מסבת616. 80010.עשעטעש //: 11 רו 8710/5716 מגאזין מעניין זה - 80010108 זשטץ.)- מאמרים בנושאים כמו מין באינטרנט, ו ים באינטרנט וקהילות וירטואליות. ל 04 ו -- קוה [ההוז1תא.16% רת א6/צס " אתר זה בוחן כיצד הממשל המקומי בארה"ב מנצל את האינטרנט לרווחת תושביו. האתר מחולק ל-19 קטיגוריות, ביניהן - אינפורמציה על מועמדים, תיעוד ישיבות, מידע לתושבים על תכנון, מידע על נושאים שעומדים לקבל בהם החלטות, פרסום אירועים, עידוד תיירות ועוד. אתר חובה, בעיני, למי שהאינטרנט, כיוצרת דרכי תקשורת חדשות, מעניינת אותו. [ ץ6וט8--/600. סט - 8801 31180//:כן רו האם רשת האינטרנט משנה את דפוסי ההשתתפות הציבורית וקבלת ההחלטות הפוליטיות? מחקר בנושא זה נערך על ידי אוניברסיטת סנטה-ברברה בקליפורניה. המחקר - ממשלה ופוליטיקה ברשת המחקר- נערך באמצעות הטלפון ושאלונים ברשת האינטרנט. בין השאלות שנשאלו: האם האינטרנט מביאה להיווצרות קהילה דמוקרטית מגובשת או דווקא לעלייתו של פלורליזם פוליטי מבוסס על קרעי קבוצות קטנות? האם האזרחים באמת עושים שימוש של "אזרחות פעילה" באינטרנט? מהי ההתפלגות הדמוגרפית של האזרחים עוסק בנושא הסוציולוגיה של המרחב הסייברי. כאן ניתן למצוא, 6חו1ח0, ראשוניים. צפוי שרשתות אינטרנט 2 ו-01 יתאחדו תוך מספר שנים. ישראל לא מתוכננת, בינתיים, להשתלב ב-6011א, אולם ישראל היא המדינה הראשונה מחוץ לארה"ב לעניין! לעדכן!ו לדרבן!!! (6(,)0000כ לי נולעוים ממתינים ָבם ב א%חלה [1. 1:01.60 המשתמשים באינטרנט באופן קבוע? המשר בעמוד 24 ו הרשת עד 622 מסל"ש, כאשר ה"שדרה הישראלית" תגיע ל-10 ג'יסל"ש, בסביבות שנת 2003., פרוייקט וחט)חגוו() וחטזחג:ט3) הוא פרוייקט אירופי - יוזמה של .אאא (מערך המחקר האירופי), המפעיל רשת של סיבים אופטיים על פני אירופה. הרשת הפיזית קרויה 34-א1'5 (רשת כלל אירופית ברוחב פס של 34 מסל"ש), מופעלת עֶ''י חברת 12316 הבריטית, המחוברת ל-6ח0 336% בארה"ב בסיב אופטי ימי ברוחב פס של 45 מסל"ש. הרשת החלה לפעול ב-1997 ונכון ליום פרסום מאמר זה, מחוברות 16 מדינות אירופאיות לרשת, כאשר המדינות המתחברות יכולות לבחור בחיבור |/'41/ או בחיבור 81211 פטס קן. | ממשלת ישראל חתמה על הסכם עם השוק האירופי על חיבור רשת מחב"א (הרשת של האוניברסיטאות בישראל) לרשת האירופית. על פי התכנון, בתחילת 1999 תחובר מחב"א לרשת, באמצעות כבל "לב", לצומת הרשת שבמילנו, איטליה, וכן לאתונה שביוון, דרך קפריסין, ברוחב פס מתוכנן של 4 מסל"ש, עם כוונה להגיע לרוחב פס של |1א'1א/ 155 מסל"ש, עד שנת 01, תכנית זו קרויה 66-() ונמצאת בשלבי תכנון סופיים. עלות שני הפרוייקטים היא 40 מיליון דולר (פרוייקט אינטרנט 2 יעלה לנו 2 מיליון דולר, והשאר יוקצה לפרויקט ותטומגט0)). היות והאוצר טרם סגר, נכון למועד כתיבת מאמר זה, את כל מקורות התקציב לפרוייקט, טרם ברורה פריסת הזמן לביצועו. בניגוד לסברת רבים, השקעתה של ישראל בפרוייקטים הללו אינה נוגעת לרוב משתמשי האינטרנט בישראל, זאת משתי סיבות עיקריות: א. הרשתות החדשות ישמשו רק את המגזר האקדמי והמחקרי בישראל - לפחות עד שנת 2002. ב. הרשת החדשה ("אינטרנט 2" בלבד, בשלב זה) תפעל בפרוטוקול אינטרנט חדש (פרוטוקול 6שק1), שבשלב זה אינו תואם את הפרוטוקול הקיים ברשת האינטרנט הציבורית. מי שמשתמש באינטרנט [, לא יוכל לראות אתרים באינטרנט 2. ההפך כן יהיה אפשרי, בהמשך הדרך. הבט קדימה להערכתי, רשת "אינטרנט 2" ורשת ההוטו1םה 60-00 -() תקבלנה תאוצה במהלך השנים 2000 עד 2003. הן תכסנה את המגזר האקדמי בישראל, עם שלוחות למרכזי מחקר ופיתוח. רק בהמשך יצורפו חברות וארגוני מסחר ותעשייה לרשת. הרשת החדשה תאפשר יתרונות דוגמת למידה מרחוק ועבודה מרחוק, כולל שידורי וידאו מהירים. פרוייקט ממשל זמין (שיאפשר מגע שוטף בין האזרח וגופי הממשל, דרך האינטרנט) יקבל, אף הוא, תאוצה. על מנת שתהליכים אלו ירקמו עור וגידים, יש צורך, ראשית, בחקיקה המשר בעמוד 28 = איך העוליטה עולך בחעבון? ו / ל ולש 2 7 - 5 ו ל ל 1 יש לך שליטה מלאה ומיידיה בהעובונות הטלצון הבינלאומיים, דרך האינטרנט. מהפכח החקשורת של קווי זהב מניעה לחשבונות הטלפון ולמחעוב שלך עם שירוח "קבל אח חשבונך" באינטרנט. מעכשיו חוכל לבדוק אח חשבונותיך באינטרנט ולשפר אח השליטה בהוצאוח התקשורת הביולאומית שלך. הן כמעטיק והן כלקוח פרטי. הכניסה באמצעות טיסמה סודיח הידועה רק לך העוירוח מצינ: + מידע מעודבן בזמן אמת. + פירוט שיחות אשר בוצעו בחודש האחרון וטרם החבצע חיוב בג'יון * פירוט חשבונות קודמים. סכומים שושולמו ועוד | חעבון לדוגמא מחכה לך באתר. היכנס נכננזיו: [[.65.00] .שוש כי אין כמו התנסות איעית. להתראות במהפכה הבאה. - = = בם בש לקבלח פיטמא בגו למוקד שירות לקוחות בו 02 סובילים אה מתהפכה ההק שורת בישדאפ דעוה ובו ] 1 על העבדים, השחקים והוביות חכמות של נגו אם (שפוט לפי (תו(' המכירות להחצית הראשווה של שות 1998, הרי שלעומת כ-16 מילניו| כותרים עסקיים (הכרו ת סקירתנו הפעם נפתח בכוכבי מצעד המכירות העולמי של התקופה האחרונה. ובכן, 53 עדיין שומר על המקום הראשון, כשצמוד אליו, ומאיים להדיחו מהבכורה - |6זח!), מיד אחריהם מדשדש האפוס [גח1= 7 עא8זחג]. את רשימת 15 הגדולים סוגרים 1ץ1, 116%"-% ו-ח6טוא. שובו של ה-ם60[6*0 חברת אינטל משיבה, לכל אותם שלגלגו על מעבד ₪ הסלרון' שלה, על ידי הכרזה על שני דגמים חדשים במשפחת המעבדים הללו. מדובר בדור חדש של מעבדים, שנועד לחזק את משפהת מעבדי 'סלרון', המיועדים לשוק המחשבים הזולים יותר. המעבדים החדשים פועלים במהירות של 300 ו-333 מה"צ, אבל החידוש אינו במהירות, אלא בזכרון המטמון. החברים החדשים מצויידים בזכרון מטמון פנימי 2.] סחסג'"), בן 128 ק"ב. זכרון זה משולב בתוך המעבד (ולא לידו, כמו בפנטיום 2) ומאפשר לו להגיע לביצועים מרשימים ביותר. 0 "1685|)]35160!: ) ץההקרתס) שהונתג6. 1 שח" הוציאה, לאחרונה, את הגירסה החדשה של משחק השחמט ז6וגג1פאטה:). המשחק הוותיק (כבר 21 שנים בשוק) מכיל מנוע משחק מחודש, יחד עם מאגר של כ-300,000 משחקים ומאפשר משחק חופשי דרך רשת האינטרנט. המשחק כולל גם 95 שחקנים וירטואליים ברמות שונות, מולם תוכלו לשפר את יכולות המשחק שלכם. לחעלה מ-27 מיליון כותרי בידור והשחק! בקר משחקים חדש חברת החומרה 'ספקטק' הציגה לאחרונה את בקר המשחקים החדש 0 מ50660017. הבקר החדש תוכנן במיוחד למשחקי פעולה תלת מימדיים כגון 'דום' ו'קווייק'. הבקרים הרגילים פועלים על שני צירים בלבד: א ו-ע, כלומר תנועה דו מימדית. בכל פעם שנדרשים לתנועה על ציר נוסף, כמו מבט למעלה או הצידה, צריך לשלוט על התנועה בעזרת המקלדת או העכבר. הבקר החדש מאפשר שליטה מלאה על תנועה תלת מימדית בעזרת כדור עקיבה ומערכת כפתורי עזר. הכדור רגיש ללחץ, כך שלחיצה קלה תגרום לכם ללכת בעוד לחיצה חזקה תעביר אתכם למצב ריצה. הבקר מגיע עם תוכנת שליטה מיוחדת וכולל 'דרייברים' לרוב משחקי הפעולה הקיימים בשוק. מחיר הבקר 5179. לגו - קוביות חכמות %ודו0510חו] 1680 היא מערכת משחק חדשה, המהווה את הצעד הבא במשחקי ילדים. חברת 'לגו' שילבה במערכת קוביות הבניה הרגילה, ערכה המיועדת לבניית רובוטים מבוקרי מחשב. הערכה כוללת מנועים, חיישני אור, משדר וכמובן כמות נכבדה של קוביות. לב המערכת הוא יחידת עיבוד מרכזית של 8 ביט, הכוללת 512 ק"ב של זכרון. בעזרת המערכת תוכלו לבנות דובוטים שיוכלו לעקוב אחר מסלול מצוייר, יבחינו בשינוי תאורה וטמפרטורה ועוד. הכל בעזרת תוכנה פשוטה, שרצה במחשב האישי שלכם. לעבוד או לשחק? זאת השאלה. כנראה שאתם מעדיפים יותר לשחק, אם נשפוט לפי נתוני המכירות למחצית הראשונה של שנת 1998, הרי שלעומת כ-16 מיליון כותרים עסקיים נמכרו למעלה מ-27 מיליון כותרי בידור ומשחק! סקר של חברת 7 6 קובע כי מתוך עשרת יצרני התוכנה המובילים, חמישה הם יצרני משחקים! בכל זאת, לפני שאתם רצים להקים חברה לפיתוח משחקים, בואו נראה קצת מספרים: במחצית השנה המדוברת (ינואר-יולי 98) נמכרו תכנות עסקיות בסך של 1.3 ביליון דולר. המשחקים, בתקופה זו, הצליחו למכור רק 619 מיליון דולרים. חברות המשחקים המובילות בעולם הז 506 זה03ח6) (בידיה הבעלות על 6ח11-חכ) גו6ו5, 0זה2?לו1ם ועוד חברות משחקים), אחריה ברשימה 16 צההקותס') טתומזג6] ומיקרוסופט במקום השלישי. לסיום כהרגלנו, מה הולך לקדות? מחכה לנו רבעון עמוס. זהו הרבעון הקובע את השנה כולה, כיוון שחג המולד בפתח. להלן חלק מהמשחקים שאמורים לצאת בחודש הקרוב; 2 ז00ק66 הס6פהווכ, 2 מגה עץהא, 2 ווס!|ג=], 3 1ה26%06], 6600002 2 810060, תט5 תגוז6טוך ")א ), 2 אסזטד, 6%]וסצ 6ו'ד 01 ץג/ ועוד ועוד. 000 ץש ספרי אח6ב [אכר ₪ אצי חו03 בפוקוס-₪ח560 | 00₪: יכו [יחיצים, ]חברות ו]בתי-ספר, כי | אדכרת כא3ד א?אה !.. ערכות הלימוד של כולל דיסקט תרגול רכה ימוי || ערכה 7ימוהיי וי א א רכ 7'מ[00-א 8 66%ן[סיו [ ג ] מ ו ומ דוו 4 .1-6 אשד מש רשו ללימוד תוכנות מיקרוסופט בבית, במשרד ובבית-הספר (לרשותך 30 ערכות לימוד) = המדריכים השלמים של למי שרוצה לדעת הכל ' על תוכנות מיקרוסופט טי יישומי ו המחשב וש ור לגולשי 7 אינטרנט... למקצוענים... | ,) 5 7 0 ה | מרכז שירות לקוחות: בוקוט 3898 03-677 מחהשבי'ם פוקוס-מחשבים: ת"ד 863, ר"ג 52108, פקס: 03-5746513, אינטרנט: !ו.0005.60).צוש!/:כ11ח * דואר אלקטרוני: |!.06₪569+0005.60] שיעור 2 רווו בשיעור שעבר לחדנו כיצד ליצור עמוד חדש בת|כ(ת ה-ז56סקוחס6 4656006 [עורך קבצי \זוז, ההאפשר כיצור עמודי אינטרנט לצורך בניית אתרים ברששת, בצורה קלה ופשוטה ולא כל צורך בידיעת שפת ה-\אזח] וכיצד לבצע פעולות עיצוב בסיסיות על הטקסט. בשיעור זה (תמקד בהוספת רשימות וקישורים נלדף שבנינו, (קבע את רקע הדף (באמצעות צבע או תמונה] ונוסיף לו תמונות. לצורך הוספת רשימות לעמוד הבית שלנו נחזור לעורך ונבצע את הפעולות הבאות : * נלחץ על הכפתור הבא לצורך הוספת רשימה לא ממוספרת. הרשימות החדשות. * לצורך עיצוב הרשימות באפשרויות נוספות, נבחר את הרשימה, נלחץ על הכפתור הימני של העכבר ונבחר את הפעולה "אטווז6קסזק 1.181 / הקגזפגזגק". בתיבת השיחה שנקבל נבחר את האפשרויות הרצויות. הה8.:.:--- הכותב הינו מנהל שיווק בחברת וי-גרף, העוסקת בפיתוח אפליקציות לרשת ובניית אתרים + לאחר החזרה לדפדפן נקבל את העמוד המעודכן עם הוספת קישורים כדי לתת עומק לאתר הבית שלנו נרצה להוסיף קישורים בין העמודים השונים. בעזרת קישורים אלה ניתן יהיה לעבור בין העמודים השונים, על-ידי לחיצת כפתור, ולגלוש באתר בצורה נוחה ויעילה. לצורך הוספת קישור לעמוד נוסף באתר שלנו נבצע את הפעולות הבאות: * ניצור עמוד חדש בספריה שיצרנו (כפי שהסברנו בגליון הקודם) ונקרא לן כפְפַג7, * נקליד את הטקסט "אחו] 1 ות 18 פומ'ך". * נבחר את הטקסט ונלחץ על הכפתור אםו.1 זוספח1 (ניתן למע בקיצור ,1 + 511 + |זו6). וי ו ליי וי שו / | * נקבל תיבת שיחה ובה נבחר את הקובץ "2ספַגק", אליו יבוצע הקישור. ניתן גם לבחור את הקובץ על-ידי לחיצה על הכפתור 116" 0086 ). * לאחר אישור הפעולה (לחיצה על כפתור 0%) נראה שהטקסט אותו בחרנו יהיה עם קו תחתון ובצבע כחול (סטנדרט של קישור באינטרנט). * על מנת לבטל קישור, נלחץ שוב על הכפתור אחו.1 זזספח] ונבחר את הפעולה אח1.1 6שסגח56, * לאחר שמירה וחזרה לדפדפן נקבל את העמוד שבו הטקטס "%םו| ]זו ג 18 ונד" מודגש בקו תחתון ובצבע כחול. לחיצה על טקסט זה תקפיץ אותנו לעמוד הקרוי כ6פַגק. * נבצע את הפעולה שוב בעמוד 24862, כאשר שם נעשה קישור "86ַג? 6וח10] סו אס8", אשר יחזיר אותנו לדף ה- א06ח1. צבעים ורקעים במסמכי ה-.1/א111 שאנו יוצרים קיימים מספר אפשרויות לעיצוב כללי והם: צבע הרקע, צבע המלל, צבעי הלינקים וכו'. על מנת לשנות את עיצובי הדף נבצע את הפעולות הבאות: * נבחר את הפקודה אסוזח6קסזץ 6הג 601018 86גש מתפריט 1 ונקבל את תיבת השיחה הבאה: | נא ז ו | ₪0 הו אפ ג עס מה [ס 0 55098 00014 40?] וס וספאס כ היחי 35 ₪ | מקפקן רז 20978 06 5] 008 ההסוגנרן שו ש. 7+ | מו !23 | מו 1 . 225 | מש ה מ | 6 :וכ מחוכוום !ו 3 סכופזו פצהט | ]ז 7 וייפרן ! 0ב מלפו]! 5 7] * על מנת לשנות את צבעי ברירת המחדל לאפשרויות השונות (טקסט רגיל, טקסט עם קישור, טקסט לעמוד שביקרנו בו וכו') נלחץ על הקוביה הנמצאת לצד כל אחת מהאפשרויות ונבחר את הצבע הרצוי. * על מנת לשנות את צבע הרקע של העמוד, נבחר את הצבע המבוקש בקוביה לצד 6חטסוטטגּ8. שימו לב לדוגמא של הצבעים מצד ימין של האפשרויות. * אם נרצה להשתמש בתמונה בתור רקע, נסמן את תיבת הסימון 6פַגוח[ 1156 ונבחר את שם הקובץ בו ברצוננו להשתמש. * אם ברצוננו לשנות את כותרת הדף, נעבור לתווית 681ו06) ישם נשנה את כותרת העמוד, יחד עם נתונים נוספים, כרצוננו. הוספת תחונות אחד השלבים החשובים ביותר בהכנת מסמך .זאד4 הוא הוספת התמונות למסמך. במסמכי ה-.]א111 ניתן להשתמש בשני סוגי פורמטים נפוצים של תמונות: "01 ו-120. על מנת להוסיף תמונות למסמך נבצע את הפעולות הבאות: * נלחץ על הכפתור "הוספת תמונה" * נקבל תיבת שיחה בה ניתן לבחור את האפשרויות השונות הקשורות לעימוד התמונה בעמוד שלנו. | ו | = 4 | | 5טפחוו 5 פוב |( | מ תאמ 5 וא = + הקעופנוט! סכתחון קש ופ פזןן. -] ה-א וה וכו סו ₪ לכו ]| -] חכת ו = | = ו | 1 2 | או 2 2 0 כ 5בהחו בודפ.תו/ם: בוטכ ם וו ] ו - ]| השקמש קל | =[‏ 2 = ]| השש )] 50 | | סי | תפטומס) קן | 1% 608 = - 00166 / 14 ₪ ן | | - | ₪ | שחקקם | | -) ו 0 * נבחר את מיקום התמונה ואת שמה על-ידי לחיצה על 6 10086[ ), * נבחר את אופי יישור הטקסט מסביב לתמונה על-ידי לחיצה על אחת מהאפשרויות המוצגות. * ביכולתנו לשנות את גודל התמונה (לא מומלץ, כיוון שהתמונה מאבדת מאיכותה כשמשנים את גודלה באמצעות הדפדפן. עדיף לבצע את שינוי הגודל בתוכנות גרפיות מקצועיות). כמו-כן, ביכולתנו לשנות את השוליים מסביב לכל תמונה ולתת רקע מסגרת לתמונה, על-ידי הקשת מספר הפיקסלים שברצוננו לקבל, * בקלות ניתן להוסיף את התמונות לעמוד ה-,1/א111 ולקבל דף מרשים הרבה יותר, * על מנת לחזור ולשנות את מאפייני התמונה, ניתן ללחוץ על המקש הימני של העכבר, כאשר אנו עומדים על התמונה ולחזור לתיבת השיחה הקודמת, * על מנת ליצור קישור מתמונה, נחזור לתיבת המאפיינים של התמונה ונבחר את התווית אהו.1. בתווית זו נבחר את הדף אליו ברצוננו להפנות כאשר הגולשים ילחצו על התמונה. זה מאפשר לנו חיבור של מכשיר 18 הרייו ו הכושר למחשב וצפיה בעולם וירטואלי .+ 7 אינטראקטיבי, התואם את ביצועינו במכשיר הכושר הביתי. בנוסף, מאפשרת התוכנה להתחרות מול המחשב או מול חבר (בעזרת מודם), צפיה בעולמות וירטואליים שונים לבחירה בזמן הרכיבה . וכמובן, צפייה בגרפים וסטטיסטיקות שונות אודות התקדמותנו בתוכנית הכושר שנבחרה. מחירה של תוכנת ה-70? אצשחוו] צפוי להיות ₪5 , | 0/0 זיז הח א0אז. כ-100 דולרים - מחיר אפסי מ --- המצלמה הדיגיטלית החדי ביחס לתג המחיר של , 0 כ-7,000 דולרים למכשירי ּ( כושר אחרים שמציעים תמונת מפה טופוגרפית אמיתית כלשהי, ובאמצעות התוכנה לצפות ולנוע בעולם הוירטואלי התלת ממדי, המבוסס על התמונה הממשית שסרקנו. עכשיו, גם קוראי המפות הגרועים או העצלים שבינינו, גם הנווטים הגרועים שבינינו, יוכלו להגיע ליעד בפרק זמן סביר ואולי = | אף לקבל מושג טוב יותר על " העולם בו אנו נמצאים, מעבר לתפיסה מרחבית טובה יותר אודות העולם בו אנו מתבוננים או נמצאים, מאפשרת לנו מורפית שימוש מעניין ונעים יותר במכשירי הכושר הביתי (אופני כושר, מדרגות וכדומה). בעזרת יישום ה- 0 צפ6חוו=, אפשר לשכוח יונו הרחיבים את המציאות להפוך מציאות לדמיון ודמיון למציאות רחבה יותר - זה מה שמציעה לנו חברת הסטארט-אפ הישראלית מורפית. החברה, הממוקמת בירושלים, פיתחה מנוע טכנולוגי חדשני להצגת גרפיקה תלת ממדית בזמן אמת. הגרפיקה מבוססת על תמונות אמיתיות שאנו, ? || המשתמשים, הכנסנו או סרקנו לתוך ו = 0 5 0 ( אסאז/ ₪ .ו המח == ₪ = 5% על מהשעמום האינסופי של תכונות דומות, מובנות בתו 9 - ה | 7 הטטכנו ליה הבסיסית של החברה 0 | | 1 | . וו ית או ממיקרר ומביק אוטומטייס. המצלמה הדיגיטליו לופר קומפקטית ו נקקאֶת 8011667 ש!וסש 10| כלומר ההכיבה באופני הקושר 8 5% מ 0 "זולוציה: 8 ג פוקסלים. י בקרוב מאוד ניתן יהיה להוריד גירסת / | - עדשת: 2% ו הביתיים. בעזרת תוכנה זו נוכל להחליף את מסך הטלוויזיה בו אנו צופים בזמן הרכיבה, במסך מחשב אינטראקטיבי, שיוכל להגיב בהתאם למצבים השונים בנסיעה (עליה ,ירידה, קפיצות..). יישום + - ולמות של מורפית. מוצר זה. מאפשר לנו סרוק-לתוך המחשב "ילש ו - שיש הדגמה של מוצרי החברה השונים. לעת עתה ניתן לקבל פרטים נוספים אודות החברה ומוצריה באתר של מורפית: בת0ס11.6וסב.עצעצ/עש 77 ₪ ה חר הר - - המדור-מוגש בחסות חברת 1616%) .) - מפעילי אתר התוכנות הישראלי ]6.60.1ן ]ורוו יושראל והאינטרנט העולתי = הפשרךר מעמוד 18 מתאימה, כך שלמסמך, חוזה או חשבונית, המועברים באינטרנט, יהיה סורק : מר [גן - מהיר ביו שניות לקובא 018 - מנגנון הו מסלק מהסריקה שריטות יי אבל ק | ל ית אצבעות / 0 | / | | - עומ מ ק צבע: 36017. רזו עו 066 06 6 15 ופה ו תוקף קביל, תהליכים אלו יביאו, קרוב ₪] לוודאי, להתפתחות פשיעה באינטרנט, בהיקפים שלא מוכרים לנו היום. מסחר - 8 15 ץ6811 11 | ס6)/ 166 6[זסעץ | [142%7 א: || ""ננט. זוז \ 8 א | | 849 חוא 86 !וח ? ו ההק ק קוו 7 פקט זר 26 3/0 ו ק ו'/מ 2 | 41 | | הפוחו) תוכלו למצוא מידע כזה הוא בכתובת | : א 0 || הנ"ל. כאן תוכלו ללמוד על כך |[ > = שהאמריקנים מהווים למעלה מ-50% 1 ו ממשתמשי הרשת, אחריהם חיפנים, | - ו | 6 וא בי החקר א (טרנט שונים וחידע אודות הרשת = הפשך מעמוד 18 מאין המידע הזה! 201.60 /: כ רו [טמסק וש₪/188/9809ה/1חה16ח [הוז. בסוג אם אי פעם שאלתם את עצמכם | מהווה רק 0.26% ממשתמשי הרשת, ו | ו מאין לוקחים את כל המידע הזה 8" הפ" לגבי מי נמצא ברשת, מהו אחוז האתרים באדיבות פרופ' עדנה אפק מחברת | 0 המשתמשים, כמה משתמשים בכל טל-היי, המקיימת רשת תקשורת מחשביס ומתמחית בנושא השימוש באינטרנט לצרכי מדינה וכו' - אחת האתרים בהם חינוך. ]ו.ס6.וח|9/6)סוחו [ ששו - - . 7 או 2 נפתחה לשכת שירות לצילום דיגיטלי, | | ₪ ופ קיפ חום | | 8 ו ואי שם בתחתית הרשימה, ישראל | 0 וט | | 008 חו וזדש כולל הדפסת קבצי תמונות ממחשב באיכות צילומית על נייר צילום רגיל. בנושאים הללו, אמורה לפרסם את . 7 : | / החלטותיה לקראת סוף הקייץ. עם 0 / | : צילום דיגיטלי למצלמות מקצועיות -7/ | | פרסומם, נדווח לכם על הממצאים [ א להגיב! להרהיב!! להלהיב!!! 50.0 6 נולעוים ממחינים לכם ב... אח ל ה [30018.60.1//:קזה ממשלתי באינטרנט "יקרוץ" לגופים עויינים, המעוניינים לבצע "טרור" אלקטרוני נגד הממשלה. בכל אופן, הממשל בישראל מתכוון להיות מעורב עמוק בפרוייקטים של מחב"א ואנו נעקוב אחרי ההתפתחויות מקרוב. גם ועדת האינטרנט הממשלתית (שהוקמה במסגרת התכנית לפתיחת שוק התקשורת לתחרות ב-1999), שתעסוק העיקריים. בחלק ב' של כתבה זו, שיפורסם בגליון הבא, נבחן את היקף המסחר המקוון באינטרנט, בארה"ב ובאירופה, וכן את המאפיינים החברתיים והכלכליים של האינטרנט בארה"ב ובאירופה, בהשוואה לישראל, להערות ותגובות ניתן לפנות לכתב: [61.1ח. 6]/1810ה 615560עה האאקז5 4% מדפסת צבעונית תעשייתית לקבצי מחשב באיכות צילוס, מדפיסה על נייר צילוס פוטוכימי סטנדרטי בגודל 44 דגם: 500/1000 דאואץ סדסוזק קצב הדפסה 100 תמונות בשעה עלות דף נמוכה ביותר (כ-1 שייח) חדש!! דגס לגודל 3א. הדר סוכנויות לצרכי צילום בע"ח, אחד העם 36 תל"אביב טל.03-5603947 9ק03-5603905.0 | 6 1176 יתחיל את פעילותו במהלך החודש. על מנת לקבל כתובת אישית וקוד הפעלה ייחודי ב-1806/ 116, מלאו את הטופס הבא ושלחו אותו למערכת אינטרנט עכשיו, באמצעות הפקס או הדואר;: לכבוד א | שם ומעופחה למעוניינים בהגדלתח האחר: מס' ברטיט מס' תעודת זהות דצ"ב המחאה ע"ס = לפקודת אריג'וט בע"מ כתובת דואר אלקטרווי 0 | נא לחייב אח ברטיס האשראי שכלי גויזה. ישראברט, דיינרט) | | | 1 1 בחוקף עד | ו מגאזין אינטרנט עכשיו יוצא במבצע חדש למנויים. הנכס מוזמניס להקים לעצמכס אתר אישי ב-1366 16 - קהילה וירטואלית חדשה המתהווה בימיס אלה ממש - אתר שמשקלו עד %18א0.5, ללא תשלוס למשך חצי שנה. במקביל נריצ סדרת כתבות המסבירות כיצד לבנות אתר ברשת, באופן עצמאי (ראו את השיעור השני בעמודים 22, 23), נספק כלים לבנייה עצמית של אתר (באמצעות התקליטור המצורף לגליון), יחד עס הוראות כיצד להתקין את האתר בפעס הראשונה וכיצד לעדכן אותו לאחר מכן. ריג'נט מגאזין "אינמרנט עננטיו" החנטמונאים 53 תל-אביב 65273 מל: 03-6850113 פקס: 03-6857137 [1.60.1ה06וז ה 6 ]הו | ברצוני להזמין אתר אישי ב- 1866 16 בע"מ * שטח אחסון של 0.5%18 מוקצה לכל מנוי, חינסם למשך חצי שנה. * מעבר לכך, עלות הגדלת האתר הינה שייח, כולל מעיימ, עבור כל 0.518 נוספים, לחצי שנה. לאתרים גדוליס במיוחד ייקבעו מחירים מיוחדים. * ההצעה אינה כוללת תמיכה טכנית בהקמת האתר, בהעלאתו או בעידכונו. * ניתן, תמורת תשלום, להזמין עיצוב ייחודי לאתר. * חברת אריגינט בעיימ ומגאזין אינטרנט עכשיו שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לעדכן או לבטל את תנאי המבצע, בכל עת. | ן | | האם עבר עידן הבאנרים (שלטי פרסומת באינטרנט) את שיאוז הברה חדשה לבאנרים - חברת זסחחג3- (חברת האם היא די-נש בע"מ), שנכנסה לאחרונה כמתחרה חדש בשוק זה בארץ (בנוסף לרשת היפר-באנר הוותיקה), מאמינה שלא. כתובת החברה באינטרנט: |60.1.ז6תהתגט-6.שטו/ש החברה נוסדה על ידי שלושה שותפים בני 19-18, בעלי ידע רב בתחום האינטרנט. מיד עם הווסדה, החלה החברה במסע אגרסיבי של שיווק, כאשר היא מציעה שירותי אינטרנט במגוון תחומים רחב, בנוסף לבאנרים. החברה נותנת שירותי בניית אתרים, אחסון אתרים בשרתי החברה, תחזוקת אתרים, הדרכה באינטרנט, פרסום, מנוע חיפוש ז6א10:0166.1, מאגר 1, ייעוץ ושיווק באינטרנט. : בשלב הראשון, פרסום באנר עַל ידי החברה נעשה בחינם. בכדי לאפשר עלייה מהירה של הפרסומת בדף, הבאנר איננו כולל 8צ18. הוא מוגבל ל-8א10 ומכיל תמונות בפורמטים 06ק] ו-"01), כיום - כחודשיים בלבד לאחר הקמתה, מדווחת רשת הפרסום די-באנר על יותר מ-500 לקוחות. אירוח האתרים נעשה בשרת של החברה, המחובר ב- 11 לרשת. מחיר אתר עם שם (חוגותסכש) הוא 20 דולר לחודש, ללקוח שהאתר שלו נבנה על ידי החברה. הבעיה המרכזית שיגלו לקוחות החברה היא, ששרת החברה עסלים נמצא בעיר ות6ז() במדינת יוטה שבארה"ב. מעבר לעובדה שמדובר בחיבור ומתן שירות משרת המוצב בארה"ב, שבשעות הלחץ קשה יהיה לגשת אליו, הרי שמדובר בשרת המוצב בחברה קטנה יחסית (חיבור ה רעת באנרים חדעשה ביעשוראל 11 בארה"ב נחשב צר מאוד לחברות המאחסנות אתרים ונותנות שירותי פרסומת), כאשר חיבור זה הוא חיבור מיד שלישית לרשת האינטרנט, דרך כמה צמתים בארה"ב, עד שהוא מתחבר ל-61]/א. ארבע חברות-ענק עולמיות. הצטרנו למשתנשש 5301גג-1 - תוכנת. הסחר באינטרנט עול אוטן-מרקט ארבע חברות ענק, מהמובילות בתחומי המחשבים, התקשורת וההוצאה לאור, הצטרפו בחודשים האחרונים ללקוחות 1 - תוכנת הסחר באינטרנט של אופן-מרקט, המיוצגת בארץ על ידי חברת קומרס-נט. על לקוחות |ס%8תגזך החדשים נמנים "אייסר אמריקה" - יצרנית הפי.סי השלישית בגודלה בעולם והחמישית בעולם בתחום המחשבים הניידים, "קונסיומרס יוניון" - המוציאה לאור של ה"קונסיומרס ריפורט מגזין", "ריל-נטוורקס" - מהחברות המובילות בעולם בתחום הווידאו והקול, ו"סי.בי,אס קומיוניקיישנס" - אחת | מחברות הטלקומוניקציה מחקר הדש, שהתפרסם בימים אלה, המבוסס על מדגם של 40,000 איש ובעל רמת שגיאה מקסימלית של 1 אחוז, מדווח על גידול משמעותי ברכישת כרטיסי טיסה באופן מקוון באינטרנט. עוזי אחיטוב, מנהל השיווק בחברת ג'ון ברייס מוצרים, 2 ארווזיבו ג הולישוי האינטרנט קנו כרטיפ טיסה 6חו|חס מוסר כי כרטיסי טיסה הפכו לפריט השני בהיקפו הנקנה ברשת, אחרי תוכנה. אחיטוב מוסיף כי הנתון ש-22 מגולשי הרשת הבוגרים (מעל גיל 18) רכשו כרטיסי טיסה באמצעות הרשת, מהווה גידול של 49 אחוזים ביחס למספר הקונים לפני ששה חודשים בלבד. הגדולות בעולם, תוכנת %861ת1 מאפשרת לאופן-מרקט ולנציגותיה העולמיות להציע פתרון כולל לשירותי סחר באינטרנט, תוך שילוב קל עם מערכות אירגוניות שונות. התוכנה משמשת לסחר באינטרנט ביותר מ-20 מדינות, ומצויה בשימושן של חברות מובילות בעולם, ביניהן בריטיש טלקום, דויטשה טלקום, | יוניון בנק, ברקליס בנק, | סגה, טיימס וורנר, דיסני, רנדום האוס, יו.אס ווסט, פנסוניק, הסברו ובלומברג. שת" בין קה והבנק הקנדי האימפריאלי למסחר, להקמת חבדה חדשה לשידותי סחר אלקטרוני חברת היולט פקרד (<1]) והבנק הקנדי האימפריאלי למסחר (שערך נכסיו 282 מיליארד דולרים) החליטו על הקמת חברה משותפת שתעסוק בסחר אלקטרוני ובעיבוד נתונים פיננסיים. החברה החדשה תקרא -גרוזהו] קן. היא תספק שירותים שמטרתם להפחית את הוצאות עיבוד הנתונים, לשפר את זמינותם של ישומים ולהאיץ יוזמות של סחר אלקטרוני ועיבוד נתונים פיננסיים הקשורות אליו. ע תספק לחברה המשותפת התמחות ב-פחוסעטס%זטכ) במערכות | שרת-לקוח, שילוב מערכות, ארכיטקטורת פרוטוקול אינטרנט ואבטחת מידע, יחד עם כלים לניהול רשתות ומערכות וגישה למערכות סחר אלקטרוני. חברת סקיוריטי-7 חתמה על חוזה הפצה בינלאומי עם | חברת יבמ, לשיווק תוכנת 6 מתוצרתה. המוצר ישווק עַל ידי יבמ כמוצר משלים לפיירוול שלה. "שוק המטרה של שתי החברות הוא השוק העסקי, סקיוריטי-7 חתמה על הפכם שיוו ק בינלאומי עם יב בו הצורך באמצעי אבטחת מידע אמינים ומתקדמים על גבי רשת האינטרנט, גדל מיום ליום" מציין אשר יושפה, נשיא ומנכ"ל סקיוריטי-?, הצופה כי במהלך 1999 יימכרו אלפי מערכות ע"י יבמ. וווווגו 6חו|חכ) 5'חסזזזוסם ההס5.6הסזזסט.ץצשצשט / / :כןח הגירסה המקוונת של המגאזין א'תסג8 מעידה על עצמה, בלא מעט גאווה, כי היא "ההוצאה לאור המקוונת הטובה בעולם בתחום הפיננסי", הכרזה זו אינה מתפוגגת באויר וו לאחר הכרזתה. היא באה עם "קבלות". מאחורי מסך הפתיחה : "מסתתר", בעצם, אחד ממקורות המידע היותר אמינים, ברשת ובכלל, בכל הקשור למידע פיננסי - ה-50660 |1ג/ וטס[ הוא מספק ראיונות עם מומחים לשוק ההון, כתבות הסוקרות את שוק ההון העולמי ומידע רב המוזרם טחו[-ח0 | אל האתר - מידע אודות שווקים פוטנציאלים, טכנולוגיות ₪" ו ו הקהחה ה עכשוויות ומהלכי / %] וו יז או הז הויז ותו | הח א ₪6 ו בוג שו 4-שדון | אוה הנואת עחה ו | הכלכלה העולמית. | השירות, אגב, עולה | 49 דולרים לשנה. | . | תוכלו לנסות אותו ה | : א : 3 למשך שבועיים ---- ₪78 || ללא תשלום, לנסיון. ו א 0 ות הפורום הישראלי לפחר אלקטרוני = 61507.6 ח. 660 / / :סזות',/. הפורום הישראלי לסחר אלקטרוני היו גוף בלתי תלוי, המרכז את הפעילות הנעשית בארץ בתחום הסחר האלקטרוני > ומתאם בין הגופים השונים העוסקים בנושא. מטרת הפורום | להוזיל משמעותית את עלות הפעילות בתחומי הסחר האלקטרוני ולאפשר, לכל עסק, להשתלב בעולם העסקים המקוון. הפורום עוסק בהדרכת אנשי עסקים בנושא הסחר האלקטרוני באינטרנט, מקיים ימי עיון, קורסים ומפגשים מקצועיים, בנושאי סחר אלקטרוני, בשיתוף עם איגוד לשכות המסחר של ישראל, כמו כן, | 01ק'ם 6ו6י₪/ 06 איז אהי הפורוס הישראלי לטחר אלקטרוני פועל הפורום במתן | ייעוץ, הכוונה ועזרה = | בקידום עסקים 1 | ברשת העולמית, = || בפיתוח מערכות שש | סחר מקוונות, || ושיווק וקידום -- 7 | אתרים באינטרנט. עוד מהווה הפורום ]| חממה לרעיונות אוה וש.א] ‏ 3) רירק שריק קרי חדשים ומקוריים בנושא סחר אלקטרוני. משקיעים מוזמנים לפגוש יזמים, בחסות הפורום, להחשף לרעיונות חדשים, לקבל ייעוץ והדרכה לגבי גישות עסקיות ויישום של מודלים מורכבים במערכות סחר מקוונות. באתר ניתן למצוא הזדמנויות עסקיות חובקות עולם, בכל נושא (לאו דווקא מתחום האינטרנט). ההזדמנויות מתעדכנות מתוך מאגר מצטבר של 150 הצעות חדשות כל שבוע. ניתן להרשם חינם למידעון חודשי בנושא סחר אלקטרוני ולקרוא מתוך מבחר מאמרים שכתבו יועצים ומומחים, העובדים בשיתוף עם הפורום. שיעורי נגינה 6חווח6 וחס516!655005.6 6 :| חס. אשצעצ / / :כן11 רו האם ניתן ללמוד לנגן דרך האינטרנט? מסתבר שכן. אתר זה הינו בית ספר וירטואלי ללימוד נגינה, במגוון של כלים. = הוא מיועד עבור ) מי מכם שאינם מוצאים את הזמן | או היכולת ללמוד נגינה בצורה מסודרת. המידע בכיתות הלימוד כולל אמצעי מולטימדיה שונים, כגון אודיו ווידאו, קבצי מידי, צילומים רלוונטיים ועוד. בשלב זה מוגבל הלימוד לכלי נגינה "זולים" יחסית - בעיקר כלי נשיפה שונים. המגמה היא להרחיב את הלימוד גם לכלים "כבדים" יותר, דוגמת גיטרה או פסנתר. מקור האתר בארה"ב אולם הוא ישמח לקבל את כרטיסי האשראי שלכם, על גבי שרת מאובטח, האתר היעשראלי לאספנות ואוענור ||. 60 .צצ/ / :כזוח אתר זה מאפשר לכם לחפש ברשת פריטי אמנות ואספנות, על מנת לרכוש אותם, וכן להציע את הפריטים האישיים שלכם למכירה, חינם. מגוון המוצרים כולל שעונים, תכשיטים, שטיחים, תמונות, פסלים, ריהוט עתיק ועוד. תאור המוצרים מתבצע הן מילולית והן באמצעות תמונה להמחשה. הכוונה באתר אינה לשמש כר לממכר כל חפץ שהוא, אלא פריטים יחודיים בלבד - בעלי עיצוב מיוחד או פריטים עתיקים. פרק מיוחד באתר מאפשר לכם לשאול שאלות רלוונטיות ולהענות על ידי מומחים, באמצעות הדואר האלקטרוני או הפקס. האתו ו לאספנות ואננות רחוב הרהיטיט || ס601.6 517 ועט / /: סז ה אתר זה מציג חברות רהיטים בעלות מוצרים שונים - החל מריהוט משרדי, דרך רככ מ 5 | עתיקים. חברת נט-ספוט, המתפעלת את האתר | לאחר שרכשה את הרעיון מחברת גלובס (שהפעילה = את האתר בעבר אך החליטה כי הוא אינו מתאים לאסטרטגיה העסקית בה היא פועלת), מאפשרת לחברות רהיטים לפרסם את מוצריהן באתר, תמורת 250 דולרים לחודש, יצרני ומשווקי הרהיטים מוזמנים להציע לציבור מבצעים והנחות מיוחדות לרכישה | דרך האתר, ארכיטנקו : || 60. סא חס ח6זס. אצאצ / :סח | באתר החדש של חברת ארכיפנקו, | לריהוט ועיצוב פנים, תמצאו מידע || על החברה עצמה ועל החברות | | המיוצגות על ידה - חברות ריהוט || איטלקיות, דוגמת ספוריטי איטליה, | סיקס, אדלה צ'י, מאטי ומינוטי. | | באתר מוצגות תמונות של הדגמים גא - ו המעוצבים על ידי החברות ומתפרסמים מבצעים שונים ע רהיטים ופריטים אחרים, שמשווקת החברה גורו המ%וצר ים 60 000060 .אוס / / :סוה אוהבי הצרכנות החדשנית והשופינג ימצאו עניין רב באתר זה - נחט) 0230861 סווד. הוא מציג מוצרים חדשים המשווקים בארה"ב (ובסבירות גבוהה ביותר יגיעו בקרוב גם אלינו, לישראל). באתר חלוקה לתחומים רבים (אודיו, וידאו, מחשבים, תקשורת, צילום, משחקים, ציוד משרדי, אבזרי מטבח ועוד) כאשר תחת כל תחום מסווגים עשרות מוצרים, שהוחדרו לשוק האמריקאי בשנתיים האחרונות (אודות כל מוצר קיים תאריך כניסתו לשוק, כך שתוכלו מיד לדעת עד כמה הוא חדשני באמת). בין המוצרים האחרונים שהוכנסו לאתר ניתן למנות מערכת 4 לניהול ביתי של מלאי התקליטורים, > מסרטת וידאו המשלבת בתוכה גם מצלמת סטילס דיגיטלית, טלפונים סלולריים המאפשרים התקשרות לאינטרנט ריהוט ביתי וכלה ברהיטים | בתחום המוסיקה בארץ ובעולם, שיוכלו ואפילו ברז ביתי, שהפעלתו נעשית באמצעות הרגל, כך ששתי הידיים חופשיות לעשות פעולות אחרות במטבח.. את המידע אוסף צוות אנשים משוגעים לדבר, אוהבי צרכנות ומוצרים חדשים. אינטרנט למנהלים וחוח.>ססס /16 ]ו ס6. |סו.2 אצי / / :סח באתר זה תמצאו את הספר הראשון בארץ המיועד לאנשי עסקים ומנהלים, אותו ניתן לקרוא במלואו על גבי האינטרנט. הספר נכתב על ידי גולי רחימי, מומחה לאינטרנט עסקי, מנהל חברת 0011886 וטוחסזת], המתמחה בתחום הדרכת האינטרנט. הספר מספק תשובות לשאלות הקשורות ₪ בהחלטותיכם האסטרטגיות והיומיומיות בנושאי האינטרנט: כיצד לשווק ולקדם את העסק שלכם ברשת? מהו כסף אלקטרוני ואיך לחייב לקוחות במכירה מקוונת? 3 5 = 5 3 > 4 | | איך לתת שירות טוב יותר ללקוחות ברשת? איך לנצל את הרשת למודיעין עיסקי? בעולם של סוף שנות התשעים, על כל מנהל להתבונן קדימה ולבחון את העולם המסחרי החדש שרשת האינטרנט פורסת לפניו. הספר מאפשר לכל מנהל להכיר את העולם המסחרי החדש, את יכולותיו וחסרונותיו ובעיקר את האופן בו הוא יכול לנצל את הרשת לקידום מטרותיו העסקיות. המהדורה המקוונת של הספר מתעדכנת תכופות, ומציגה את החידושים האחרונים בתחום. המעוניינים לקרוא את הספר במהדורה המודפסת שלו, יכולים להזמין אותו ישירות באתר. סבוטניק החסס.אוהוסס5.]צעצשצ / / :זוה | רשת ספוטניק קיימת כבר מזה שנתיים ומספקת שירותים אינטראקטיביים, בשפה העברית, ללקוחות בתחום הפרסום והמדיה (משרדי פרסום, חברות הפקה, מערכות עתונים ואנשי מקצוע בתחום, דוגמת במאים, צלמים וגרפיקאים), הרשת מאפשרת שליחת דואר אלקטרוני, קבצים ותוכנות ומספקת מידע מקצועי בתחומי הפרסום, הטלוויזיה, ההפקה | והתקשורת. לאחרונה הרחיבה ספוטניק את פעילותה ופתחה | את "ספוט מוסיקלי" - קהילת 0186 לתעשייה המוסיקלית הישראלית. חברי הקהילה יוכלו להנות ממאגר נתונים ומידע עַל המתרחש לשרת אותם מקצועית, להנות משרות" )) שטצי דואר אלקטרוני, גם אם אינם מנויים לאינטרנט ולהשתמש ברשת ככלי להעברת אינפורמציה (לדוגמא - העברת קובץ מבית המלחין לאולפן ההקלטה). תוכנת ההתחברות ל"ספוט מוסיקלי" ניתנת להורדה בכתובת הנ"ל, ללא תשלום. ּ ] עד פן 4 ןו 5 4 ו מקעועיון ו הר עור חי |||!) השראשחשן גגוא רוקרה ה-8% פאר | בש בו התד ברפיה שיות שח רהזי קודוון וחוח ] החווין השק וראו מחשב האישי גוסס! השמועה אודות מותו הממשמש ובא של המחשב האישי החלה מתפשטת כבר לפני שלוש שנים. על רקע תרועות הניצחון שליוו את חנוכת מערכת "ההפעלה "חלונות 5", החלו כמה גורמים חשובים בעולם המחשבים לטעון כי אלו ימי פומפי האחרונים- המחשב האישי הגיע כבר לשיא כוחו ובעתיד הלא רחוק הוא עתיד לפנות את מקומו למחשבים מסוג אחר-קטנים יותר, פשוטים יותר, אמינים יותר וכמובן, זולים יותר. בנבואה על מותו של המחשב האישי התערבה מידה לא מבוטלת של אינטרס- עצמי. בחינה מעמיקה של המחשב ה'אחר', שזכה לכינוי "מחשב רשת", העלתה כי מדובר בלא אחר מאשר מסוף המחשב הישן נושן, עטוי אדרת חדשה ונוצצת. שלא במפתיע, חסידותיו הנלהבות ביותר של מחשב הרשת היו חברות כמו סאן, י.ב.מ. ואוראקל, המוצאות את פרנסתן בעיקר עַל ייצור שרתים ותוכנות-שרת התומכים במסופים כאלו, לארי אליסון, בעליה הססגוני של אוראקל, ניבא כי בתוך כמה שנים יהיה על כל שולחן, בכל חברה ברחבי העולם, מחשב"רשת פשוט, מהיר וטוב בחמש מאות דולר. הימים חלפו, שנה עברה ושום דבר לא קרה. אנשים התחילו להתייחס למחשב"הרשת כמו לעוד אחת מאותן נבואות נגועות-בתקוות-שווא על קיצה הקרוב של מיקרוסופט, הפתעה בכף"היד באותו רגע, כשכולם כבר הספיקו לשכוח את רעש הנבואות הגדול, הגיע השינוי ממקום אחר. במפתיע וכצפוי, אף אחד לא שם לב שזה קורה. עיתונות המחשבים העולמית -המתמחה אוו אשמ -- - ההשבי נף-יד המלך משתעל - יחי המלך (הקטן] החדש בתשואות-סוערות בדיעבד-החלה מפנה את תשומת ליבה לשחקן חדש ומפתיע בשדה המחשוב - מחשבי כף"יד. מחשבים קטנים מאוד אינם חידוש בעולם המחשבים. כבר בשנות השבעים- עוד לפני שאפל החלה לייצר את המחשב האישי הראשון - השתמשו עשרות מליוני אנשים ברחבי העולם במחשבים אישיים קטנטנים: משחקוני מחשב (דונקי-קונג, פופאי, מריו ודומיהם), מחשבי-כיס מתוחכמים ושעונים שאפשר היה להשתמש בהם גם כספר טלפונים, לוח שנה וכדומה. זמן לא רב אחר כך הצטרפו אליהם גם שלל המילונים, התרגומונים ומכונות המשחקים. רוב החברות העיקריות בתחום המחשוב האישי והארגוני נטו, בדרך כלל, להתעלם משוק המחשבים הקטנים. סיבה אחת לכך הייתה שהמחשבים הקטנים הציעו פתרונות נקודתיים לבעיות נקודתיות. המחשב האישי, לעומתם, נבנה כחבילה אחת, שנועדה לענות על מגוון צרכים מחשוביים. סיבה חשובה אחרת היו הרווחים הקטנים יחסית, שניתן היה להפיק ממחשבים קטנים. הסיבה העיקרית, אבל, הייתה העובדה שחברת סטג לא התעסקה בתחום הזה. התפוח הגורלי סוד ידוע בתעשיית המחשבים הוא שכל החידושים המשמעותיים בתחום המחשוב האישי באו מאפל. במלים אחרות, אפל היא החברה היחידה המוכנה להסתכן ולהוציא לשוק מוצר חדש, שהצלחתו אינה מובטחת מראש, כך היה עם המחשב האישי, עם מערכת "ההפעלה הגראפית, עם העכבר, עם מדפסת הלייזר, עם צבע וקול 4 במחשב, עם המחשב הנישא, וכן הלאה. סוד ידוע לא פחות הוא שאפל תמיד יורה לעצמה ברגל באיזה שלב. כמו חברות חדשניות אחרות, אפל מצטיינת בהמצאות, אבל כושלת בניצולן להפקת רווחים גדולים באמת. חברות התוכנה והחומרה צופות במוצר החדש של אפל בעניין וכשהוא מתחיל להפגין סימני בשלות והצלחה, הן מוציאות לשוק חיקוי משלהן. החיקוי נופל באיכותו מן המקור האפלי, אך הוא ניחן בתכונה החשובה ביותר להצלחה בעולם המחשבים -הוא זול יותר. התסריט הקבוע הזה חזר על עצמו גם בתחום מחשבי כף-היד. בשנת 1992, כאשר הכריזה אפל בחגיגיות על "ניוטון", מחשב כף"היד הראשון, עמד העולם כולו כמשתאה. ג'ון סקאלי, מנכ"ל אפל דאז, נופף בידו במכשיר פלאות קטן, שנראה לקוח מסרט מדעדבדיוני. היום, כשמחשבי כפייד מצויים כמעט בכל יד שניה, קשה מעט להבין זאת, אך הניוטונים הראשונים אכן עוררו רחש נדיר של התפעלות סביבם. כמו בעלי השעונים הדיגיטליים הראשונים, התגודדו סביב כל ביתן ניוטון בתערוכות המוני סקרנים, שביקשו להציץ במכשיר המדהים. והניוטון היה אכן מכשיר מדהים. התכונה הבולטת ביותר של המכשיר הקטן-כל כולו קטן מקלטת וידיאו - הייתה האפשרות לכתוב לתוכו ישירות. באמצעות עט מיוחד, ניתן היה לכתוב אל תוכו נתונים סוד ידוע בתעשיית המחעובים הוא שכל החידושים המשמעותיים בתחום המחעווב האישי באו מ-6|מכ/. זו החברה היחידה החוכנה להסתכן ונהוציא לשוק מוצר חדש, שהצלחתו איוה מובטחת הראש. כך היה עם המחשב האישי, עם הערכת"ההפענה הגראפית, עם העכבר, עם חדפסת הלייזר, עם צבע וקול במחשב, עם ההחעב הנישא, וגם עם מחשבי כף היד. בכתב יד, למחוק באמצעות קשקוש מהיר, לצייר מפות הסבר, לשרבט הערות וכן הלאה. אופן העבודה בניוטון היה מרשים לא פחות. בניגוד למחשבים האישיים הרגילים, מכווני-התוכנה, היה הניוטון מכוון מידע. מאז צאתו של הניוטון, הפכו המחשבים האישיים הרבה יותר מכווני"מידע. העובדה שתוכנות ניהול המידע האישי (1א1ע) היום מאפשרות לגשת לסוגים שונים של מידע (כתובת, טלפון, יומן פגישות, וכו') מאותו מקום, נובעת במידה רבה מן הדוגמה שהציב הניוטון. החדשנות הזו לא עזרה לניוטון במבחן האמת שלו -מבחן השוק. אף אחד לא ידע מה בדיוק לעשות עם הניוטון או בשביל מה בעצם הוא נחוץ. זה יומן מנהלים? ספר טלפונים לאנשי מכירות? שעון מעורר? כשלמבוכה נוספה הידיעה וד = 2 |אא עה ה / 2 9.5087 . - 0 א 4 שד וז | עשוי" רוע = 0 זּ ן ה | . 0 / ןו 4ש -= | ₪ 7-3 >*- %' ו א | | 47-10 ה וש ש שו ו יצ ובי]) 1 : ." , , 6 0 . שהניוטון מתקשה ללמוד את כתב היד של בעליו, צנחו המכירות פלאים ודומה היה שהניוטון עתיד להצטרף במהרה לשדות הציד הנצחיים בהם רועים להם צעצועי המנהלים השימושיים מאוד ומאות אלפי המכשירים לחיזוק שרירי הבטן. ישועה הכיוון מפתיע אבל לא כך התגלגלו הדברים. שולי ככל שהיה, הניוטון שרד איכשהו. למרות הצלחתו הצנועה, היה משהו ברעיון של מחשב בגודל כף"יד. נוסף על"כך, הייתה כאן אפשרות לגורמים חדשים, שלא הייתה להם דריסת רגל של ממש בתחום המחשבים האישיים, לחדור לתחום מכיוון אחר. בהדרגה, הופיעו גרסאות שונות של ניוטון מטעמן של חברות אחרות ובאריזות אחרות וכמו כן - מחשבי כף"יד שהתבססו על מערכת "הפעלה גראפית ייחודית בשם "כובע קסמים" (כג:66ו8ג1א). שלא במפתיע, כותבי מערכת-ההפעלה היו שני יוצאי אפל האגדיים, ביל אטקינסון ואנדי הרצפלד. מיקרוסופט לא טמנה ידה בצלחת, "ו כמובן, ומייד ניגשו אלפי מתכנתיה המוכשרים של חברת הענק לעבוד על מערכת "הפעלה למחשבי כף"יד. הוחלט שם שמערכת-ההפעלה תתבסס על "חלונות". כעבור שנתיים, הושגו תוצאות ראשונות. מערכת-ההפעלה שנוצרה הייתה כנראה כל-כך מוצלחת שבמיקרוסופט החליטו לא לבזבז זמן על בדיקות נוספות וזרקו אותה ישר לפח. הגרסה השניה הייתה כבר יותר טובה. כלומר, היא לא הייתה ממש טובה אבל היא איכשהו עבדה. בעולמנו נטול השלמות, איכשהו עובד זה מספיק. לאור נסיון העבר, נראה היה כי עוד תחום עומד ליפול שדוד למרגלותיה של ענקית התוכנה. אבל אז, כשהכל נראה אבוד, הגיע לפתע וס!ושמו[גק. מחשב כףזיד צנוע, שייצרה חברת יו,אס. רובוטיקס (לפני שנבלעה בתוך ת'ריקום), כבש במפתיע את לב העולם. למרות שהשקתו לא לוותה בהמולה התקשורתית הרגילה, הפך הפלם-פיילוט במהירות מדהימה לאהוב הקהל. לפי נתוני חברת דטהקווסט, נמכרו בשנה האחרונה למעלה ממליון מכשירי פלם-פיילוט והמכשיר הקטן אחז בחוזקה בכארבעים אחוזים משוק מחשבי כף"היד. שלוש אצבעות שוק מחשבי כף"היד מפוצל היום בין שלוש אצבעות. על האגודל שולטים מחשבי כףייד המבוססים על מערכת -הפעלה ייעודית. היום, ישנם שניים כאלו-ניוטון של אפל וסיון (חסו%ש). ניוטון וסיון נמצאים בדרגה 1 1 | | ₪020<₪|₪ ₪₪|<₪=7₪ = -ה = = ₪ (= ₪ ₪ ₪ ₪ יכ ₪ ₪ ₪ = ₪- 9 משל עצמם, מעל לכל מחשבי כף"היד האחרים. הם היחידים המנסים לתת פתרון ממשי לצרכי ובעיות המחשוב הידני, למרות כל השינויים וההתרחשויות בתחום, ניוטון הוא עדיין מחשב כף"היד ה'אמיתי' היחידי. מכל הבחינות האפשריות - איכות, בשלות, מהירות, סגנון, עיצוב, מגוון תוכנות ומערכת "הפעלה- הניוטון טוב בהרבה מכל מתחריו. לצער הלב, אלוהים שחנן בינה לכל חי, דילג עַל מנהלי אפל כף"היד שולטים מחשבים המבוססים על מערכות-הפעלה קיימות. בהכללה, ניתן לחלק את המחשבים הללו לשני סוגים עיקריים: מבוססי דוס ומבוססי חלונות. מבוססי הדוס רחוקים מכל יומרה לחדשנות או איכות. %.122001] של היולט-פקרד ו-20110 (המכוון לשוק היפאני), נראים שניהם כמו המלשה לא מוצלחת בין מחשב"מחברת לתרגומון. שניהם וע כמובן, את הערכה הקדושה והנדושה של תוכנות כתובות, שלמוגוט, גליון נתונים, אחוז החדירה של המחשבים האיעויים בארצות"הברית תקוע, מזה כמה שנים, על ארבעים אחוזים. שאר האוכלוסיה אינה מוכנה להשותמעו במחשב ורוב בעלי המחשבים עצחם, התייחסים למכונה שעל שולח/ם בפחד, חרדה והסתייגות. הם משתמששים במחשב כי הם חייבים, לא כי הם (הנים חזה. מתכנני הפלם-פינוט הבינו את הבעיה הזו היטב וחצאו לה פתרון פשוט וגאוני-נכת בלי, ולהרגיש עם. / והפיתוח העתידי של מערכת -ההפעלה של הניוטון מוקפא לפי שעה. בעוד עשר שנים, כשהמתחרים יגיעו לאיזור, צריך יהיה להתחיל לדאוג. עד אז, בשביל מי שאיכות היא שם המשחק מבחינתו, ניוטון הוא הבחירה הנכונה. למרות גודלו המזערי -רוחבו רק 17 ס"מ, משקלו רק 350 גרם -כולל הסיון מקלדת מובנית ונראה יותר כמו מחשב מחברת קטנטן מאשר מחשב ידני. מערכת ההפעלה של סיון, 06קם, מבוססת על מעבד 8156 משוכלל. מבחינה זו, לפחות, ניתן לומר כי פניה של החברה הבריטית מופנות לעתיד. באחרונה, יצאו חברות נוקיה, אריקסון ומוטורולה- השולטות בלא מצרים בתחום הטלפונים הסלולריים -במיזם משותף שמטרתו להפוך את ₪006 לסטנדרט הבלעדי בתחום האלחוטי. לא מפתיע, לאור העובדה שהטלפונים הסלולריים הופכים במהירות למחשבים קטנים בזכות עצמם. למי שמאמין שהמחשב הידני העתידי ישכון בתוך טלפון סלולרי, כדאי לבדוק את סיון. על האצבע המראה של שוק מחשבי לתאר! לאתר!! לקשר: 7 ())),) 5 =. גולשים ממחינים לכם ב... %חל ה 110://80018.60.1[ . מחשבון וכדומה, אך בהתחשב בדוס שמתחת לפני השטח, הם יעניינו רק את הסובלים מנוסטלגיה חולנית לימי הדוס, את תחום מבוססי החלונות ניתן לחלק לשניים-דמויי מחשב מחברת ממוזער ודמויי מחשב כףייד. עם מחשבי המחברת הממוזערים ניתן למנות את דגמי 6|8ק48%10.) של קסיו, 0 זס10סותטותוחס-) של נוקיה, דגמי הסותגקותט 6 26 של קומפאק, סדרת 301% ו- א.6201 של היולט פקרד, 6 1130066 של היטאצ'י, 6 ומסם6ג? של לאקי גולדסטאר, 0010 של נק, תס|וטס] של שארפ, סו6זטו.1 של טושיבה -6|0 של פיליפס. המקלדת -לבד מזו של פיליפס-נראית כאילו תוכננה עבור פיגמאים אנורקטיים עם אצבעות קצרות וכשמנסים לגעת במסך עם העט (יישים בחלק מהמקרים) צריך לתמוך במחשב ביד השניה. על מערכת-ההפעלה אין צורך להרחיב - מדובר בגיהנום החלונות הרגיל - וכנראה שהבחירה במערכת- הפעלה זו מנגנת על חרדות "תאימוּת". מאחר וכל מחשבי כף"היד מתקשרים יפה עם מחשבים אישיים, אין לחששות הללו בסיס כלשהו. עם דמויי מחשב כף"יד ניתן למנות את 1661/86 של אברקס, סמוא! של פיליפס, 0-300ץ של פלמקס, 6100 של יונידן ודגם ללא שם של סמסונג. על הקמיצה - האצבע הארוכה ביותר והסמלית ביותר- שולט הפלם-פיילוט וחבר לוויניו, ספָוּ של טקסס אינסטרומנטס ו- 76 א₪6 הזעיר של פרנקלין,. הצלחתו הכבירה של הפלם-פיילוט נבעה מכך שהוא הראשון- והיחידי עד היום- שנתן לאנשים את מה שהם באמת מחפשים. אחוז החדירה של המחשבים האישיים בארצות "הברית, לדוגמה, תקוע מזה כמה שנים על ארבעים אחוזים. שאר האוכלוסיה אינה מוכנה להשתמש במחשב ורוב בעלי המחשבים עצמם, מתייחסים למכונה שעל שולחנם בפחד, חרדה והסתייגות. הם משתמשים במחשב כי הם חייבים, לא כי הם נהנים מזה, האיכות הקלוקלת והאמינות הירודה של תוכנות מחשב רבות, תורמות חלק נכבד לתחושה של רבים שהשימוש במחשב הוא סוג של עונש., מתכנני הפלם-פילוט הבינו את הבעיה הזו היטב ומצאו לה פתרון פשוט וגאוני-ללכת בלי, ולהרגיש עם. במראהו החיצוני, הגנוב בלי שום בושה מהניוטון, הפלם-פיילוט נראה כמו מחשב כף"יד. בתוך האריזה המהודרת, פועם לו ליבו הרגיש של מחשבון כיס על סטרואידים. במלים אחרות, בת'ריקום הבינו שכדי להגיע לרוב האנשים, אסור לדרוש מהם לדעת משהו שהם לא רוצים לדעת. אם שיא התחכום בשימוש שרוב האנשים מוכנים לסבול הוא מחשב כיס-זה מה שהם יקבלו. הפלם-פיילוט שהם יצרו כלל אמנם פונקציות רבות, אך במהותו לא דרש המכשיר מעולם ידע החורג בהרבה מזה הנדרש ללמידת השימוש במחשב-כיס (או שעון מתוחכם, או טלפון סלולרי), העובדה שרוב אנשי המחשבים של עמק הסיליקון בקליפורניה אינם מוכנים להפרד מהפלם-פיילוט שלהם, הוכיחה שהרצון בפשטות קיים גם אצל נושאי הדגל של התחכום המיותר. יצרני הפלם-פיילוט הבינו דבר חשוב נוסף-לא רק שאנשים אינם מעוניינים בתחכום יתר-הם גם לא מעוניינים בהרבה אפשרויות. רוב האנשים זקוקים מאוד ליומן פגישות, פנקס רשימות וספר כתובות. אפשרויות נוספות הן דבר נחמד-הבעיה היא שצריך לזכור איך להגיע אליהן ואיך להשתמש בהן. בסופו של דבר, כמעט כל תוספת היא דבר מיותר. כך, בניגוד לשפע הטורדני של האפשרויות במחשב האישי, חיי הפלם-פיילוט נעים סביב שלוש או ארבע אפשרויות, בלי תוספות ובלי שינויים, בקיצור - המחשב האולטימטיבי לאנשים שלא רוצים להשתמש במחשב, חברת אריג'נט בע"מ שמחה להזמ :א 1.98 80 צ1676. - ארה"ב 5 זשוטובפ; - הכל אודות ציור דיגיטלי ההרצאות בשפה האנגלית. מחיר למשתתף: 8129. המחיר כולל תוכנת 6 ) ז6)חוגּץ], ארוחת צהריים וכיבוד במהלך היום. מרכז ישראל יפה, תל אביב, בין השעות 09:00 - 16:00. > יום ב' 19.10.98 5 ))6]/ 1.1566 11ק1056, - ארה"ב 8 טל ניניו | מפגש בנושא 5 קטוואטוסווי] וכלי העזר המובילים לתוכנה: סז א18א, 6שהו:הו!!6וה1. 3.0 7 8 0 הסץ, טותה-] סוסוו | ההרצאות בעברית ובאנגלית. | מחיר למשתתף: 559 כולל הספר "פוטושופ 5" וכיבוד. מלון "סיטי" תל אביב, בין השעות 09:00 - 12:00. בהשתתפות: 6 אופחטואי ו ב טכנולוגיות מתקדמות בתקשורת בין הגרפיקאי ללשכת השרות, והעו[=-6זק, ק. ההרצאות בעברית ובאנגלית. מחיר למשתתף: 549 כולל כיבוד. מלון "סיטי" תל אביב, בין השעות 13:00 - 16:00. | מִיועד למשתמשי 65א. הו 16 - ארה"ב הסדנה תועבר בשפה האנגלית. מחשב אישי לכל משתתף. מחיר למשתתף: %149. המחיר כולל ארוחת צהריים. "אוריין", בית דימול, ז'בוטינסקי 1 רמת-גן, בין השעות 09:00 - 16:00. יום ג' 20.10.98 58 66א1.1035011 ה1ק0%6[. - ארה"ב תוכנות: סוווו3 וחגשזכ] ג /3 הסוכ 33 5 23:-והו1ה1, 3 זסאסק, כ]3 סטץו3 ההרצאות באנגלית. מחיר למשתתף: 999, כולל תוכנת 32 הוגסיוכ 113 קפה ועוגה. מרכז ישראל יפה, תל אביב, בין השעות 09:00 - 12:00. 5 ]0 6א 1.1856 1056. - ארה"ב 6 עריכה ואפקטים בווידאו תוכנות 16618 [החוח. שזטוותשז. 3116018 זטווה. ההרצאות בעברית ובאנגלית. מחיר למשתתף: 849, כולל קפה ועוגה. מרכז ישראל יפה, תל אביב, בין השעות 13:00 - 16:00. = טכנולוגיית 1008ח] החדשה של ' ומסטג\ תודגם בכל הסדנאות להרשמה נא לפנות ל: וצ -. ב רכ םיה מיועד למשתמשי מקינטוש. ח0וטפ 1 6ז16. - ארה"ב הסדנה תועבר בשפה האנגלית. מחשב אישי לכל משתתף. 0/0 זל מחיר למשתתף: 5149. המחיר כול 4 [ 7 ז ם. ה ]ו ו ו ו ןוו /166]. - ארה"ב )16 / 6א1.103561 1[ק1056, - ארה"ב 6 6 כלים מתקדמים לעיצוב ובנית אתרים באינטרנט ץצ משמו 3 510010 טס ), 5.5 ז6והוגק. ההרצאות בעברית ובאנגלית. מחיר למשתתף: 849, כולל קפה ועוגה. מרכז ישראל יפה, תל אביב, בין השעות 09:00 - 12:00. ב ו . - ששו . "7 ש- א = , [ - 7-5" - צ / | ₪ 0 - / ו . - 2 -- 7 3." וח" ורוי 1 ז - בשי 3 ו 4 ץק הפנינג = אמנות דיגיטלית חס שַהז6יו16. - ארה"ב קמרה אובסקורה הדגמות של ציור דיגיטלי על פי מודל חי. - ₪5 58 5 58 55 5 ₪ 4 50 505,5240054:08:050005550500005509050ה950 .ה - ה0₪) וו צוח166. - ארה"ב זט ]זז//1%%16] 6 ז6וחוג ההרצאות בשפה האנגלית. מחיר למשתתף: 599, כולל תוכנת הקרנת סרטים בתלת ממד. מוסיקת ג'אז ברקע. ]| 6 ש16חוהן, | מחיר למשתתף: 99 ש"ח. המחיר כולל מזנון קפה ועוגה. גבינות ובשרים קרים, יין ובירות. מרכז ישראל יפה, תל אביב, סטודיו שאול נמרי, כרמיה 24 תל אביב, מ השעות 13:00 - 16:00. יום ד' 21.10 בין השעות 20:00 - 23:00. ררש המעש ב רמוע תשנג ,08 אנ ,במ --- ה במנעשמג. השח מווה ו ו ה |( תלאים כללייםמ: | || המחירים הנקובים בדולרים אינם כוללים מע"מ. התשלום בשקלים על פי שער הדולר !| ביום התשלום. המחירים בשקלים כוללים מע"כ מספר המקומות מוגבל. ההרשמה מחייבת. השתתפות ביותר מסדנה אחת תקנה הנחה של 25% על יקרים*. לסטודנטים - הנחתה של 15% על כל הסדנאות, עם הצגת תעודת סטודנט בתוקף*. חברת אריג'נט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הרכב התוכנית ופרטיה ללא הודעה מוקדמת מראש. למשתתפי הסדנאות בלבד יוצעו מוצרי נתסטג), 00%וז30"763ז10א ו-8ואחסואש במחירים מיוחדים. * לא תינתן הנחה על ההשתתפות בהפנינג. הווו--ה אאא 4 דעו כ-- . - ---- ו = ו ל יור המפגשים הפחות שבכה שבשל 05550552 030052 25 .5025 222בבכ: > . ה - ₪ מרכז 40006 ישראל" קרט 641 הרט ' שוראל ב ע < = 0006 ז ה ר ת החשמונאים 53 תל-אביב 65273 טלפון:03-6850113 פקס:03-6857137 6 "יע [ | ו | || | || | | || || | | שיטות החכרז והחכירה 4 הפוחבית, משלבות את האפשרות נקנות מוצרים בזול, י הד עם עם הנאה העצם התהליך. ה|ן משלבות את כל האלח!טים שהופכים את החיים לחעניינים: מתח, סקרנות, תחרותיות. באינ(טרנט הופכים החכרזים והמכירות ₪ קורע הנכרת הא'נטרנט מכירה הפומבית שלנו אינה נערכת בהצר של אחוזה כפרית, גם לא באולם יוקרתי וממוזג. במכירה הפעם לא משתתפים מוזמנים בלבד או אנשי עסקים מחוייטים. המכירה הפומבית שלנו מתקיימת באינטרנט. משתתפים בה אנשים מכל העולם - כולם ' יושבים מול מסרך אוש - ל ההק ?זוי | 1 רו = .+ = | וו רלו דוד ו ןה בב ] רויע תפת5ש ודפשרתוופייהמווק הנע המחשב, מחזיקים את העכבר ביד נוטפת זיעה ומחכים לראות כיצד יגיבו המתחרים, המכירה עומדת להסתיים בכל רגע. שחקן חדש נכנס למשחק ובמחי יד הוא דוחק את מי שהוביל עד כה את רשימת הזוכים. חמש דקות נותרו ליריב שנדחק מהרשימה להעלות מחדש את סכום ההצעה. הזמן אוזל. הפטיש הוירטואלי מתחיל להכות: פעם ראשונה, פעם שניה, נמכר! עשרה מהמרים נושמים לרווחה. המכרז נסתיים. הם זכו במוצר == ₪ ₪ ₪( ₪ 5 ₪ ה ₪ - הכותב הינו, מנכ"ל בוקכי, מרצה ויועץ בתחום האנטרנט. |[ 000/66./שש במחיר אותו היו מוכנים לשלם. עבור חלק מהם, המחיר ששילמו היה המחיר המקסימלי אותו היו מוכנים להוציא עבור המוצר. חלק מאושרים יותר - הם היו מוכנים להעלות את ההצעה, אולם לא נדרשו לעשות כן. הכרזים ברשת - קניה ומכירה בזמן אהת "בימי קדם, כאשר בוצעה עיסקה, נקבע המחיר שלה באופן פרטני ובהתאם לכח המיקוח של כל אחד מהצדדים", מסביר דורעם סובול - מידען בכיר באיגוד לשכות המסחר של ישראל. "עם התפתחות התעשיה והמסחר החלו המחירים להקבע באופן קשיח יותר, כאשר למוכר ולקונה השפעה מועטה בלבד על תנאי העיסקה ביניהם. אלה נקבעו, לרוב, על ידי גורמים מרוחקים ממבצעי העיסקה בשטח. היום, ביצוע עסקאות באינטרנט מאפשר מיקוח בזמן אמת, על מחיר השירות או המוצר, וקביעת המחיר על פי רמת הביקוש וההיצע". במכרזים מקוונים, יכולים הגולשים להמר על מוצר המוצע למכירה, במסגרת זמן נתונה, הנמשכת במרבית המקרים בין שבוע לשבועיים. מסגרת זמן זו מאפשרת לקונה לעשות 'שיעורי בית', לבדוק את מחיר המוצר בחנויות ולהחליט על איזה סכום להמר, כיום הפוחביות נאחת הדרכים הפופונריות נקניית וחכירת הוצרים ושירותים. האם אתם מוכנים נתת את ההימור שלכם? אין כמעט מוצר שאינו נמכר באינטרנט בשיטת המכרז המקוון - החל במחשבים וכלה בכרטיס זוגי לקונצרט רוק מבוקש. בעולם יש מאות אתרים המציעים מוצרים למכירה באמצעות מכרזים מקוונים. חלק מתמחים במכירת ציוד מחשבים ואלקטרוניקה כמו האתר הגדול 6 חלק, כגון ץ698, מתמחים במכירה ליחידים ומציעים מגוון מוצרים רחב - החל ממשחק מחשב חדיש ועד לשעון מימי מלחמת העולם הראשונה. מדיניות ההחזרה והאחריות על המוצרים משתנה מאתר לאתר. ל-%3]6ח00, למשל, מדיניות החזרה של 0 יום, בעוד שב- ץ603 מדיניות ההחזרה והאחריות משתנה ממכירה למכירה. במקרים בהם המוכר הינו אדם פרטי ולא חברה, הוא עשוי לבקש את התשלום באמצעות המחאה ולא באמצעות כרטיס אשראי, מה שמסרבל מאוד את התהליך עבור מי שאינו אזרח ארה"ב, לעומת זאת, כאשר הגוף המוכר , הינו חברה, ניתן, במרבית המקרים, הקורם'ם מלועברים במונז דימול. לפרטים נוספים ולהרשמה;: 03- 6 קורס מעשי להכרה ולהתנסות ביכולות המרכזיות של הרשת ₪ מדריכים מקצוענים ₪ שעות תרגול חינם - קו גל" מהיר. 7-7 * 6 .8 , : 4" . 9 קורם עיצוב אחרים באינטרנט קורס ללימוד הפקת דפים באינטרנט באופן הנכון והאפקטיבי ביותר, החל משלב תכנון האתר ועד לתחזוקתו השוטפת 68 הקורס מועבר בהנחיית הגברת שאולה הייטנר - מומחית לשיווק והפקת אתרים לאינטרנט. 9 קורם מידענוה קורס לחיפוש וניהול מידע מתוחכם באינטרנט ובמאגרי מידע ₪ מרצים מומחים מהתחוס. קורם אינטרנט בירושלים פרטים בטלפון 5365 27 0.2567 9 אבטורוח להתאמח קורטים לארגונים וח' ז'בוטשינםקי ו ר".. ₪ וו המוכז 4 המתחשנ מקבוצת קידום ב אומ|ן בר ריבו אי בּחאס + 160.4 סותוז וח וס.ות אינטרנט לעסקים בלבד. כל כך מהיר, עד שתחעווב שהעולם בולו הוא העסק עולך. אעטרנט הוא רק חלק מחנילת תקשורת עסקית המוצעת לך עבש 1 בתנאיס מעזפים וכוללת גם חיג לחו'יל, כרטיסי תג ועוד. היוס אתה יודע שתקשורת בינלאומית זה לא רק שיחות לחו""ל. ברק עסקים מציעה לך פתרון תקשורת כולל - חבילה מושלמת הכוללת תקשורת קולית (חיוג לחוייל), כרטיסי חיוג עסקיים ועוד. החבילות העסקיות שפנו בנויית כך שאחת מהן תתאים בדיוק לצרכי העסק שלך ותקנה לך הטבות אטרקטיביות במיוחד. אחד הדברים הראשונים שכל עסק צריך זה קישוריות לאינטרנט. רק בברק אתה יכול להתחבר ישירות לרשת העולמית בחיבור שהוא לעסקים בלבד, בלי מחשבים ביתיים שיאיטו לך את קצב ההעברה. זה מאוד פשוט, אינטרנט עסקי וה אינטרנט עסקי. כדי לדעת איך עוד אנחנו יכולים לעשות לך את החיים פשוטים, התקשר אלינו ונציג תקשורת עסקית יבוא לחשוב יחד איתך איך אפשר להתאים פתרון פשוט לעולס העסקים המורכב שלך. להתאמת פתרון כולל , לתקשורת בעלאומית | 20 ₪58 = 05 א א 8 580805 %5 ₪ ₪ הא = ₪ א א ₪ 5558 =808. עסקית הניג עכשין: הק 161660 8066 2 וי 7 | זגל א א א עסקים עונםף מור3. פתוון פשום. ₪ לרכוש את המוצר בעזרת כל כרטיס אשראי בין לאומי. הפעילות בארץ בארץ מפעילה חברת נטוויז'ן, בניהולה של חברת זן מדיה, אתר אינטרנט הקרוי נט-אקשן, בו נמכרים מוצרים בשיטת המכירה הפומבית. אבי בהגן - מנהל פיתוח שווקים בחברת נטוויז'ן והאחראי על ניהול המכירות הפומביות הנערכות בנט-אקשן, מספר כי בתחילה הוצעו למכירה באתר בעיקר מוצרי תוכנה וחומרה, אולם מהר מאד הסתבר כי לציבור יש הענות רבה לכל מוצר במחיר טוב, גם שלא בתחום המחשבים, ולכן התרחב היצע המוצרים באתר. שיטת המכירה באתר היא שיטה המכונה "ינקי אוקשן" (66אמג+/ תסט6טג). זוהי שיטת מכירה פומבית אמיתית, המאפשרת לכל אחד לראות את המחיר שהמתחרה הציע, בניגוד לשיטת המכרז. בשיטה זו המכירה נסגרת בשעה הנקובה באתר - בדרך כלל ב-11 בלילה, אלא אם כן ממשיכות להגיע הצעות. כל הצעה שמגיעה אחרי שעת הסגירה, דוחה את הסגירה בחמש דקות נוספות, כדי לאפשר למהמרים האחרים זמן להגיב בהצעה נגדית, אבי בהגן מוסר כי הוא מקפיד לבחור בספקים שיש להם מוניטין טוב בנושא של מכירה ישירה ואשר יכולים להוכיח מתן רמת שירות גבוהה ללקוח. באתר מפורטים תנאי האחריות ומדיניות ההחזר של הספק. למרות שמוצרים איכותיים יימכרו, בסבירות גבוהה, בערך הקרוב למחיר שלהם בחנות, הרי שהסחורה נמכרת תמיד במחיר תמורתו מוכנים הלקוחות לקנות את המוצר, גם אם פירוש הדבר שהספק מפסיד כסף על מכירת הסחורה, מכאן שלכם, כלקוחות, כדאי לנסות ולהמר, אפילו על סכום נמוך יחסית. אולי יתמזל מזלכם ותרכשו את המוצר במחיר הנמוך אפילו מהמחיר בו רכש אותו הספק. חברת זן מדיה מספקת מספר נתונים מעניינים אודות האתר: בחמשת החודשים הראשונים לפעילותו, בוצעו בו כ-1,200 רכישות של מוצרים, בהיקף כולל של כ-1,5 מיליון ש"ח. 85 אחוזים מהקונים היו גברים ו-15 אחוזים נשים. 0 אחוזים היו ממרכז האר?, 15 אחוזים מצפון הארץ, 10 אחוזים מירושלים והשאר משאר חלקי הארץ. המוצרים הנמכרים ביותר הם מוצרי מחשב, מחשבי כף יד וחופשות. בנט-אקשן מועדון חברים, המונה כיום כ-8,000 איש. הללו מקבלים מידע על מבצעים מיוחדים באתר באמצעות ה-נ1ַגּהח-5. קצב ההצטרפות למועדון עומד על | כ-1,000 חברים חדשים בחודש, חברה גוספת הפעילה בשוק זה בארץ היא 4538|6, המתמחה במתן פתרונות בנושא מסחר אלקטרוני ברשת האינטרנט. אתר 45316 מאפשר מסחר בשיטות שונות: מכירה פומבית, מ מכרז "משתולל" (ייחודי לאתר) ומכירה רגילה. שיטות מכירה אלו הוכיחו את עצמן במסגרות אחרות, כמו מכרזי העיתונות הארצית, שתרמו וְבות לפתיחות ושינוי בהרגלי הצריכהן של הצרכנים. באתר מוצעים למכירה גו מוצרים ושירותים בקטגוריות שונות, / כגון מחשבים, אלקטרוניקה, רכבים, מתנות, תיירות, פנאי, מוצרי חשמל, תכשיטים ועוד. בין ספקי החברה ניתן למצוא את יורוקום, פמלי-ליין, תנה תעשיות, דיגיטל, ברדר-רשף, מעתק, מ,א.ג, קאראט, ישפאר, סקאל דיוטי פרי וניופאן. במהלך חודש ספטמבר הועלתה לרשת גירסה חדשנית ומעוצבת של האתר. באתר החדש קיים ממשק ניווט למכירות פוחביות ברשת פוטוציאל גבוה להפוך לאחת השיטות המרכזיות לחכירה וקנייה של סחורות בשוק העתידי. המכירה הפוהבית האפעורת הכירה של חוצר על פי תואי ביקוש והיצע אחיתיים, ונא על פי מהיר שרירותי שנקבע ענ ידי היצרן, היבואן | או הספק חדש, המאפשר לגולש לשלוט בצורה ברורה בכל פעולה. כמו כן, מתקיימת באתר פעילות אינטרקטיבית רבה. למשל, בהצעת קנייה במכירה פומבית, כאשר ההצעה של המגיש יצאה מרשימת ההצעות הזוכות, יישלח דואר אלקטרוני אוטומטי על ידי המערכת, המבשר לו כי הצעתו נעקפה ותנתן לו אפשרות ישירה להגיש הצעה חדשה. כמו כן, ניתן לצבור נקודות זכות בכל קניה ולממש אותם בקניית מוצרים נוספים. לאחרונה החלה 45316 בשיתוף פעולה 6 ) = וח60. 5816הס.עוע//:כ11ח הו רה60.ץ608.אועועו//:כן11 ה נט-אקשן [60.1. ח6180110ה.עצא/ :כ ה 6+ [[.48816.00.וטש//:כ11ה 1-35 610 ות00. מס1ז6טה 68 וצ //: קה הפורום הישראלי לסחר אלקטרוני [61.1ח. 611810 רתס 60//:כ1 ג ה6.601ה6611ויו רת6.60ח611סוזק. א ארע//: 112 רה60. 18. אא //: 1110 );18551116468 0 | [01858116052000.000.אואועו//:110ו1 | 6 ה610וה ו6756.60₪/[תטחסו061ג אוצוו//:ק11 5 וו / / הרט 338.60 1311108ח//:כ11 הסוז6ט/ האיגוד האמריקאי לעריכת מכירות פומביות / 661%.078חס1)סטג.ששו//:110ה עם חברת אינטרנט זהב, שעיקרו הצגת מוצרים בשער הבית של אינטרנט זהב, עם קישור לבסיס הנתונים של 46816 וכן דיוור ישיר, דו-חודשי, ללקוחות החברה, המכיל פרטים ומחירים, בנוגע למבצעים של מספר מוצרים באתר, עם אפשרות לקניה ישירה. חברת 45316 מוסרת את הנתונים הבאים אודות פעילותה: מספר הכניסות הממוצע לאתר - 2000 ביום. האתר מאובטה לקניות ברשת, על ידי 1510 האמריקאית ומוכן לתחילת עבודה בתקן 581 עם חברת ויזה כ.א.ל וישרכארט. קיים דיוור למועדון לקוחות מקוון גדול, על פי חתכים שונים. לספקים אפשרות שליטה חלקית במלאי, בהזמנות ובמחירים וכן אפשרות לקבל סטטיסטיקות רלוונטיות. '- מקורות מידע (וספים\ / 4 % 7 ' י 1 1 | 1 : 1 . 7 אסטרטגיה לקניה דרך הכרז קניית מוצר במרכז, אינה דומה לקניית מוצר בחנות. שמירה על מספר כללים, תגדיל את הסיכויים שלכם לקבל את המוצר שרציתם, במחיר שרציתם, * בדקו את מחיר השוק של המוצר לפני ההימור. בדקו גם את עלויות המשלוח. אלה עשויות להיות מרכיב חשוב. בקנייה, בעיקר אם הרכישה נעשית דרך אתר ,בחו"ל. כאשר החלטתם להמר במכרז? קחליטו על אתרי מכרזים וחכירות פוחביות מסויימים האפשרים לכם להשתתף בהשחק, לא רק כקו(ים אנא גם כמוכרים. על מ(ת למכור מוצר באתר חסויים, בחנו היטב את הפופונריות שנו, תואי המכירה והמחיר עבור פרסום ההצעה. 38 סכום מקסימלי ואל תעברו אותו. * בחנו את מדיניות האתר בכל הנוגע לאחריות והחזרה במקרה של אי שביעות רצון והשוו אותה למדיניות שמציעות חנויות רגילות. בדקו ממי אתם רוכשים את הסחורה, מי שולח אותה, האם המוצר כולל אחריות, האם האחריות כוללת גם בעיות במשלוח, האם תוכלו להחזיר מוצר פגום, האם ההחזר כולל את דמי המשלוח, למי עליכם לפנות במקרה של בעיה. * שמרו את תיעוד המכירה, בעיקר את אישור ההצעה שלכם (אשר יגיע בדואר האלקטרוני). לראות! לקנות!! להנות!!! ())(),()5: 65 גולשים ממתינים לבם ב... חז וו 1 . * בחנו את זמני הפתיחה והסגירה. בדקו את סכום ההצעות המתחרות לאורך כל התקופה. הגישו הצעה כבר בהתחלה. אינכם מסתכנים בהימור על סכום נמוך ואתם מבססים את מעמדכם כשחקנים במכירה. * מהרו להגיש הצעה נוספת על זו הראשונה. שחקנים מתחילים עלולים להבהל מכך שהצעת מחיר גבוהה יותר תדחק אותם מהמשחק. * ממש לפני סגירת המכירה "הכו" במחיר הסופי שלכם. ליריבים שלכם לא יהיה, קרוב לוודאי, מספיק זמן בכדי ה * השארו רגועים. אל תסחפו ואל תציעו יותר מהסכום המקסימלי שקבעתם לעצמכם בהתחלה. רק משום שאחרים מציעים סכומים יותר גבוהים, אין פרוש הדבר שהמוצר הוא בעל ערך יותר גבוה. לאותו מוצר ערך שונה עבור שני שחקנים שונים. * כישראלים, עליכם לבדוק האם האתר מקבל הצעות מחוץ לארה"ב. האתרים הגדולים ישמחו, במרבית המקרים, לקבל את ההצעה שלכם, בתנאי שברשותכם כרטיס אשראי בין-לאומי, באתרי המכירות הפומביות הישראלים תוכלו להשתמש בכרטיס | אשראי ישראלי רגיל, מכרו את הגיטרה הישנה שלכם אתרי מכרזים ומכירות פומביות מסויימים מאפשרים לכם להשתתף במשחק, לא רק כקונים אלא גם כמוכרים. על מנת למכור מוצר באתר מסויים, בחנו היטב את הפופולריות שלו, תנאי המכירה והמחיר עבור פרסום ההצעה. במרבית המקרים יגבה האתר מחיר עבור פרסום ההודעה (מ-25 סנט ועד כמה דולרים), יחד עם עמלה של כ-5% ממחיר המוצר. היו כנים בתאור המוצר ובמידת האפשר, כללו תמונה שלו. היו מוכנים לענות לשאלות של קונים פוטנציאלים באמצעות הדואר האלקטרוני. בדקו את עלויות המשלוח של המוצר לחו"ל והבהירו למשתתפים שמשלוח המוצר יעשה על חשבונם, בהתאם לטבלת מחירים ידועה מראש, האתר ת0ו)35/80₪6/ מאפשר לכם להציע סחורות למכירה באתר שלכם. יש לכם אתר פרסומי משעמם וחסר יחוד? הפכו אותו לאתר מרתק ומושר מבקרים - הציעו באתר סחורה במכירה פומבית. תוכלו לעשות זאת בעזרת התוכנה המיוחדת של חסוטטבע8ה58, המאפשרת לשלוט על אופן ביצוע המכירה הפומבית: אתם קובעים את התקנות ומשך הזמן שבו תתבצע המכירה. עם סיום המכירה, תודיע מערכת אוטומטית לזוכים על זכייתם, באמצעות הדואר האלקטרוני. באתר של הפורום הישראלי לסחר אלקטרוני תמצאו דוגמא המראה כיצד עובדת שיטת המכירה הפומבית של הסוו6טה 8 העתיד טמון בחכירה הפוחבית למכירות פומביות ברשת פוטנציאל גבוה להפוך לאחת השיטות המרכזיות למכירה וקנייה של סחורות בשוק העתידי, המכירה הפומבית מאפשרת מכירה של מוצר על פי תנאי ביקוש והיצע אמיתיים, ולא על פי מחיר שרירותי שנקבע על ידי היצרן, היבואן או הספק. המכירות הפומביות מיטיבות הן עם הלקוח שיוכל, פעמים רבות, למצוא 'מציאות', וגם עם המוכר אשר יכול להפטר במהירות מסחורה עודפת. מאידך יש יצרנים וספקים המסתכלים על התהליך בחשש, מאחר ועשויה להתפתח ביניהם תחרות פרועה על כיסו של הצרכן. אחת משיטות המכירה המפחידות את היצרנים והספקים היא שיטת המכרז ההפוך: "מי מוכן למכור לי זוג נעלי 'ריבוק' גבוהים, מידה 44, צבע לבן, ב-200 שקל?", אני מקליד את השאלה לתוך התוכנה שלי וזו יוצאת לרשת כדי לחפש את הספק שיהיה מוכן להתמודד עם ההצעה. תוכנות כאלה מתחילות להיות זמינות כבר היום. כך, למשל, מציעה חברת 1661186.608י ללקוח, לקבוע את המחיר בו הוא מוכן לקנות כרטיס טיסה. החברה תמצא למענו חברת תעופה שתסכים לשמור לו מקום במחיר זה, בטיסה בה יש לה מקומות ריקים. בשיטת המכרז ההפוך הלקוח הוא המלך - הלקוח קובע את המחיר בו הוא מוכן לקנות את המוצר והספק צריך להחליט: למכור במחיר העולה אך במעט על מחיר העלות, או להפסיד את המכירה. יתכן כי לספקים צפויים חיים קשים בעתיד, אולם לנו, הצרכנים, תספק רשת האינטרנט את האפשרות לרכוש את המוצרים הטובים ביותר, במחירים האטרקטיביים ביותר. תתחדשו, > הטבות מיוחדות למשתתפים: כל המוצרים שתרצה, בדרך אליך, ₪ מוצרי חשמל מקצועיזֶם, ביתיים ובידוריים, ₪ מוצרי מחשב- חומרה, תוכנה וציוד היקפי, ₪ מוצרים לבית, חופשות, דילים ועוד... 0 ו וה ב 27 0 ו ו ו | , | ל בשווםה 4 2 / ע 3 זו *" - / ו הן 1 ל ן | ו : | ' % ₪ | ₪ . 7 ש וו בנועשואים או =." ו 7 למפגש "מגאזין ה | - 4 7 ן -- / 1 ₪ חדש באינטרנט + איתור מידע באמצעות האי נטו 1 מרצה: איציק לוי, עורך "אינטרנט עכשיו" אה ₪ [ 0 6 קניות באמצעות האינטרנט. 0 | נט % ' סו 3 ₪ התחברות לאינטרנט באמצעות קו קבוע וחב | אתר אישי באינטרנט גודל האתר האישי - חצי מגה (מספיק לשישה/ שבעה עמודים) לחצי שנה, וכנוסף.... ((:) המכיל כלים לבניה אישית של אתר באינטרנט. המפגעוים יתקיינלו ב- תל אביב, חיטה, ירושלים ובאר | ע ובע. תל אביב, משלון "טל", ב-18 באוקטובד. - - חיפה, מלון "דן פנורשה", ב-15 באוקטובר. = ירושלים, מלון "הייאט ריג'נפי", ב-15 באוקטוב באר שבט, מלון "הילטון באר עובע", ב-14 באו ווק קובד ; הצעות מיוחדות למשתתפים: "ספר האתרים של אינטרנט עכששין" 9 "ח (במקום 69 ש"ח). מנוי שנתי ל"אינטרנט עכעויו" ------------ אה ה הו , | , דמי השתתפות (כולל קפה ועוגה): 133 ש"ח (בתוספת מע"מ). 9 ש"ח (במקום 129 ש"ח. המפגש מיועד למחזיקי ויזה כ.א.ל בלבד. לפרטים ולהרשמה נא לפנּות ל"אינטרנט עכשיו" טל- 3וו0 85 6- | . י 6 <> ו ו / : טייק ו א ₪4 ו *ור , 0 5%[ 11) ג ]| 4 אתר החודש, מדע וטכנולוגיה, טבע -‏ | וסביבה, מקורות מידע זו 5 חסר כל תועלת, ללא טעם, מווּר אמיתי בובו הבוו א אתרים נבחריס מגליונות קודמים | ו ו | 0 , | 1 0 1 שי כ ] - ו -) / ₪ ו ל 0 0 / / , - = 1 - / = /" "ו ' 2 7 1 = זר ו - . ". ) צ 4" % ה ? 4 - / ' אצי ה . /4 "/ [ [ְ 8 | יים וו ג אל 2 9% % 6 ך ו = ו = = !ו : , . ' 5 5 ו ו ב כ ו 4 וו 31033 ) - שער כניסה ישראלי נאינטרנט |].סס. ₪ שש //: כ שער כניסה לאינטרנט הינו אתר המוגדר לתוכנת הדפדוף כברירת המחדל להעלתו, עס פתיחתה של התוכנה. בדרך כלל, אתר שכזה מכיל לינקים לאתריסם חשובים ומועילים, יחד עם מנוע חיפוש ואינדקס אתרים מסווג לפי נושאים. לאחרונה אנו עדים, יותר ויותר, להקמת "דפי פתיחה" כאלה, בארצ ובעולס - ביניהס האתר הנדון. אתר זה - 4 - מכיל קישורים לאתריס פופולריים, דוגמת מנועי חיפוש מובילים, אפשרות חיפוש ממוקד והפניה לאתרים לפי נושאים, דוגמת חינוך, חדשות, כלכלה, אמנות, ספורט, טלוויזיה, בריאות, בורסה ועוד. למעוניינים בגירסה מהירה יותר של "4" - קיימת לאתר גירסת טקסט בלבד, בכתובת והז ]1/6 60. .אאא / / כזוח 566% 1 50661 .שש /: כו |ו.0ס מתחרה חדש לתפוז, וואלה, דפי רשת ואחלה, קס לאחרונה בנוף האינטרנט הישראלי - 6! 566% שמו. האתר, מבית |%6-0 (העוסק במגוון פעילויות הקשורות בסחר אלקטרוני, פרסום ושיווק ברשת) הינו אינדקס אתרים ממודר, מסווג לפי נושאיס ראשיים (תרבות, לחץ כאן לפרטים ל ג נדע: והסק ושי בידור, עסקים, מחשבים ועוד) המסווגים בעצמס לתת-נושאים ותת-תת-נושאים, על מנת להקל עליכם את הגישה לאתרים בנושא הספציפי המעניין אתכסם. בדומה לשאר האינדקסים המוכרים לכם, המידע ב-61] 566% כולל את שס וכתובת האתר, תאור ממצה שלו, ציון כללי וכמובן - הפנייה אליו. יוזמה מבורכת (אחת מני כמה) של שלושה ישראליס צעירים, בני 19. קסחפ סש כ סח5. שש /: כ ה עברה שנה מאז השיקה ]םצו.) את אתר האינטרנט קסחפ וכיום ניתן לומר, בפה מלא, כי הוא הולך ותופס לו מקוס של כבוד בין האינדקסים ומנועי החיפוש המוביליס באינטרנט. בדומה לשני האתריסם שהוזכרו לעיל, גם מסח5 הולך יותר לכיוון של דף פתיחה. הוא משלב קישורים לאתרים חשוביס ברשת, יחד עס יכולות של חיפוש מידע. ₪ בימים אלה התווספה לאתר האפשרות ליצור לעצמכם גירסה אישית של מסח5, מעוצבת לפי טעמכם האישי. כך תוכלו להחליט איזה מידע פיננסי יהיה זמין עבורכם באופן שוטף, עבור אילו ערים אתם מעונייניס לקבל תחזיות של מזג אויר, אילו נושאי חדשות מעניינים אתכם, אודות אילו ענפי ספורט אתם רוצים לקבל עדכוניס שוטפיסם וכו'. את ה-קטחפ האישי שלכם תוכלו לעצב בכתובת ‏ חס6. כןסח5.ערח / / :ןז ה ננ' !גוזו שומרי חסך ח-₪ 7-3 רחס5.6ט/51 שש //:כז רת /]סס!וס-- כולנו אוהביס שומרי מסך. הם אמנס מגניס על מסך המחשב שלנו מפני "צריבה" של האייקונים השוניס שעל המכתבה, אולס מעבר ליעודם הראשוני, הס נועדו לתת היבט "שיקייי יותר למחשב. שומרי המסך של היוס הם מתוחכמים, משלביס אלמנטים של מולטימדיה ומשעשעים יותר מתמיד. 55 5/5 | באתר רשימה של שומרי המסך החדשים בשוק, יחד עם רשימה כוללת יותר שלהם, ממויינת לפי ה--486. סך הכל, מאות שומרי מסך מחכים לכם כאן להורדה - החל בבלונים פורחים מעל האלפים, קומיקס בכיכובו של דילברט, מטוסים שוניס, שומרי מסך מתוך סרטים עכשוויים, ועוד. עבור כל שומר מסך תמצאו תאור קצר וכן מידע על משקלו. שומר מסך יכול לשקול א70 וגם א2 - מה שמשפיע, כמובן, על זמו ההורדה. כדאי לקרוא את המידע המקדים אודות שומר המסך המעניין אתכם, טרס ההורדה, על מנת להחליט האס הוא יימתאיסיי עבורכם. ₪ (/604/) 604 / סו הס ///:כ ₪ אתר זה הוקס במטרה לשרת את צרכיהסם של בוני האתרים בישראל. תמצאו כאן מגוון כלים ועזרים שיעשו את חייכם קלים יותר, בכל הקשור להקמת אתריס ברשת, דוגמת מדריך לשפת אזה, פורוס להעלאת בעיות הקשורות בתחוסם ופתרונן, תוכנות לעריכת דפי |\אזח, תוכנות עיבוד תמונה, פונטיס, ספרי אורחים לשיבו באתר האישי שלכם ואפליקציות ג'אווה שונות. (₪ את האתר הקיס בחור בשם ניר אופיר. על מנת לגלות פן אחר שלו, הכנסו לאתר בשס "שוקולד מריר", (69 מומלצ טוב = סביר בכתובת סו /10. 60 / / :ווח ותנגלו 6 סיפורים קצרים מקוריים, המספרים על געגועים למישהי לא מוכרת, על כיוון צעידתו של העולם לקראת שנות ה-2000, ועל הצפוי למי שלא שומע לעיצות של אחרים... ו .ושעש /: כ /6 הקמתס חברה חדשה ואתס זקוקים ללוגו? מעונייניס לשלב לוגו אישי במסמכיס היוצאים שלכם! אם תשובתכם חיובית, אתר זה מאפשר לכם ליצור לוגו ייחודי, בקלות מדהימה. אתס בוחרים את צורת הפונט, את צבעו (או את הטקסטורה הממלאת אותו - דמויית עצ, מתכת, ניאון וכו'), את גודלו, את האפקט שברצונכם לבצע בו (דוגמת הצללה, שקיפות או טשטוש) ואת פורמט השמירה של הקובצ (ו5) או ]). לאחר שבצעתם את כל הבחירות, לחיצה אחת על העכבר, והלוגו שלכס מוכן. הקלות הבלתי נסבלת של יצירת הלוגו. (6₪ האתר תומך רק בגירסאות 4 ומעלה של תוכנות נטסקייפף נביגייטור או מיקרוסופט אינטרנט אקספלורר. בעלי וו שוגו -מם | פה 5% לא משהו צוסצ)ח 6 סש .ששסהחס שיש / :ץרו אוס]חכ) מפרט על פעילויות המתרחשות פחו1חכ) ברשת - שידורי אודיו ווידאו המועברים "פצוו" בטכנולוגיות זרימה, וכן ב'אטים שוניס - הן טקסטואלים, הן באמצעות קול והן באמצעות אווטרים. האתר מקטלג כ-2000 ארועים און-ליין ברשת מדי חודש - ארועיס המתקיימים בזמן אמת, וכן מפרט על פעילויות עתידיות, במגוון של תחומים: עסקים, מחשבים, ספורט, משחקים, בידור, לימודים, סגנון חיים ועוד. כל קטגוריה ראשית כזו מסווגת לקטגוריות משנה (לדוגמא: באמנות תמצאו פעילויות בנושאי מוסיקה, ספרים, סרטים ואמנות), כך שיקל עליכם לאתר את הפעילויות המעניינות אתכס. הפוקוס כאן הוא על מה שקורה עכשיו ברשת. אס תרצו לתכנן את פעילויותיכם הוירטואליות, האתר מאפשר לכם לארגן את לוח הארועים, לפי השעון המקומי (אצלנו, מן הסתם, שעון ישראל). ש) מנוע חיפוש פנימי מאפשר ₪ < וו 1% מר ואריי ו ה יו 00-0200007 : 5 | א א יט וז" חומה 1 פיי = שש ו יה || גירסאות נמוכות יותר לא יוכלו להנות משרותיו של אתר זה. כמו כן, מטעמיס מובניסם (מקורו של האתר בארהייב), יצירת הלוגו מת אפשרת באמצעות פונטיס לועזֶיים בלבד. לחפש שידוריס וארועים המעניינים אתכם, לפי נושאים (מוגדרים לעיל), לפי סוג האוכלוסיה (נשים, גברים, ילדים, מבוגרים בלבד וכו') או לפי סוג הארוע (צ'אט, אודיו, וידאו וכו'). ₪ הזהרו שלא להתמכר... 6 האייקונים של קני בנלק חט.06%זססוכן5///:כן₪ /ו/06%// טכ /90 אתר ?1] זה מכיל סמלים ואייקונים שתוכלו להוריד אל המחשב שלכם. האתר מספק מבחר יפה ומגוון של אייקונים שונים, בהם תוכלו לעשות שימוש ב-66סקפוחסרו הפרטי שלכס. ₪9 עשרות אייקונים מוגשים לכס בחינס. קחו ותהנו. אתר ?1]! נשמע ונראה מיושן משהו.. שד בי וי-וי 'ה"*":",;":*:"ח . 'נב':':':":':":':"מ' "ה"ה"ו''ו"ו':":":":' 8 ב ל ל 9272 2 *. ",1 :יי . 4 . 5 55 ₪ ₪ ₪ 4-ה 'הל"גו'ו'ו'ו'ו'ו':":' ל "2" 2" 2 2 1 2" 2 2% 2% ופנ'נינ'ני1יגי1*:יו = וו ו יו א יי | '. ".₪ * "7 "...2% י.ח %.".*." "0 "2 "2".".".".חת ' .ל "2" 2" 27272" "7" "7 7 7 יְּ -- "ל" = . [ ו יי[ יי 7" 5:75%".* וו" *.".'....: "7 777 % בי יי רייו יי 'בו:ל:":י:":"ב".*.' 'ב'ו':':":*:"1'.' ("ו0:-:":":-%": "ו ו'3":":*ג':*."..: בו:"%"%":*:"5 'ה"ו'ו''":*ה"ו . . 1 ה'ה":":*4":.,: .77.5 ₪ ₪ מ 77% 9 2 % .7 ָ, "6.5 'ב'ם"+"''ו":".' = ח בעברית. האתר מאפשר לכל 1 אחד מכם לפתוח, באופן 1 עצמאי, טופס לרישוס פרטים אישיים, או פרטים של בית העסק. טופס זה יוזן למאגר חדריך ה-|וסוח-= של דפי זהב פס זה המידע של המדריך והוא בר סכששס)/סע. יכז | | ה ו | שינוי ועדכון. ניתן גם לצרף תמונה 0 6שאון 4870486 6 1 ה = נברורת 8 ₪ = ₪ ₪ א ₪34 שי שרח ופקסט ו = ה ה א 70 ו 4 | אישי. (₪ אם אתם כבר כאן, | ערכו ביקור | כאן מידע 1 | עסקים | | בישראל - 1 | מודע ה הכולל 1 | משפרי 1 | ופקס, | הט ה יי יא כתובות רגילות, כתובות דואר 1 ו - - אלקטרוני ומפות מפורטות 1 7 המסבירות כיצד להגיע אל ו ו ה52 | 5 :1 לגולשים לרשום ו/או לחפש וי 1 כתובות דואר אלקטרוני -. 5 ום שווט. מה ') וגוח!ושל :קה ו4! שא / ₪ "₪ ' % ש 1 9 -- 4 ו ג דפי ותב | סכר שלפונים ךרא ₪11 | חסביב לעולם | נוז/ך המחחשביט רי ה)וגחזם הוגוט ₪37 הגורשש כשירוו בוזיננו ששווו בחובזת וגוז וחד ישרמרים|[וסטווז בו ₪ בידעופן בהפודנם: שנכ עו וש בכטובת עורדם תמוצו ג [ז וש ה 5 שם טרכי: שו העטק : - 010 :60 ₪" 2" 2 "2 "2 "2 ב ₪ | ח ' "ה"פ': '.".'"גוי ₪ 5 ₪ ₪ ":"5"." "ג ":' ='ו'"ו"*"ה"5".+* "ב.:.:":":*:י .7 ₪ 7 ₪ ₪7 . ו | ] | (2: מומלץ טוב ₪ סביר ל לא משהו מהדורה 60 "6-7 ₪" "5 5 2 9 *"1*.":':":"יי ₪ 5 .8 . ": " = "7 ₪ 7 ₪ 7 ₪ *.".' ה"5':* . 1 פוש שש ב שתעדכן אתכם, באמצעות מקיף של הגופים הפועלים ומפרט אודות הבשורה - ו הדואר האלקטרוני, אודות להטמעת הטכנולוגיה. שמביא עמו מחשב זה, אודות 1 כל החידושים והעדכונים חלקים רבים באתר לא מפרטו הטכני ויכולת העיבוד 1 החלים באתר. = עודכנו זמן רב. שלו ושאר עובדות פיקנטיות 1 ₪ כ אודות הצעצוע המרשים הזה. 1 "/ למכורי מקינטוש בלבד... ,. * "94".":":".",": "5':3":": ".ה ..<.".*.'*.*.* * 2-27" "גביג"גיה":":*י 2%" ל ב * 2 5 | | |[ ו 1 [ ן ו ג(01/ )6 ₪ ...ואולי, בעצם, כבר לא! + 1 7 1 | - הודמי כבלים ו 90| ס6. שש / / :כ ג! 6 הז ב 1 605.60 6וחו6ח1 .שש :כ ה 605206סרח .שש / :כ 1 "מודם כבלים" הוא מכשיר וחס6 וחסס. ו / | [ ] 1 המאפשר מעבר מהיר שכ ה-66/! - המחשב החדש אתר זה מביא את תוכנות 1 יו והמלהיב ה-6זסש6ז0ח5 הייחמות" 1 וח1!65.60]חו/ | מבית 6|סס/ - ביותר כיוס בשוק, עבור טי עשי /: כ ] הוא התקווה פלטפורמת המקינטוש. דף הדו6= = ] החדשה של הפתיחה מציג את ההורדות ו | | רשוויוח בי : | 5", תתרגלו חיש קל לממשק שלב נוסף מן ן ישי המשתמש של אתר זה - המשבר בו - ₪ - המינימליות 2 = - ממשק הבנוי מאותס חלונות הו התה 4 ה ו המעטרים את מערכת שש | שרויה עד לא - 1 | / : - 1 ההפעלה של המחשב שלכם א ] מזמן. מחשב 2 - יי ו 1 עצמו. האתר נקרא במקור | זה מהווה --- א א 1 וחס595.6אססהו/ש, וככזה כבר | חזרה לגישה 0 הא רחב וסופל 1 סקרנו אותו בעבר, אולם כעת, א 5 . חקים. תמונות ב במתכונתו החדשה, וכיוון | של סקסה ו - 1 הגדולים, המקצועיים המרת ו --- -- -- = == והמאורגנים ביותר לתוכנות ו 6 ד רת. 1 עיצות וטיפים הקשורים ו 7 הכבליס מחשב מעוצב אחרת, מתפקד ברשת, המספקים "סחורה" אוור ‏ ד 1 בייחלונות 95", הגיע הזמן ל 48 2 - אחרת ומביא עמו בשורה דומה = ו להמליץ עליו שוב, ובגדול. ו ששוח חדשנית. ואכן, מספר שבועות () אתרי טוסאוסת5 ו-סזסאססו 1 המצאו כאן מידע אודות כל גם שימוש לצרכי האינטרנט. יעודיים למחשבי 1 ו .+.. ₪ ההבטחה הגלומה במודמי ג ה י מקינטוש אינם 1 2-- 68 כבליס היא שהס יאפשרו -16 111 6 , נפוצים ברשת. 1 של מיקרוסופט, מבחר עצוס ו | 1 | | להוריד מידע וקבצים זהו אחד 1 של תוכנות 6זס/צ6ז0ח5 - 1 במהירות מועט לאחר צאתו לאויר האתריס הטוביסם יותר בהס | תת( ₪ ג | | 1 ו- מא ונ וו ו וי וו מו ויו הגבוהה עד העולם, הייתינוק" נחדש של נתקלנו בתחום. ה . פי 1000, סג שובר שיאי מכירה (6₪ יחד עם זאת, ודי כצפוי, יחסי ב י | א ו אין הוא עשיר דוגמת אתרי בר 1 1 | 1 ו 1 1 ] י : ש ] חי | יקב למהירות לכיווננו כאן בישראל. ה ₪ ' שמאכשרים | | אתר זה מוקדש כולו ל-66/ו ה ההדחההזרדדדרדודדרדרידדידדירדהקררדקדדרההההרהחהרדדדדהדדדדדודדררילהדדרורדדדרדההההררודדהרדרדההההדדדודיידרדזרדדדדרודהררדדרק כיוס | ו ו המודמים י לכבוד: האנלוגיי | ואנלוגיים - ו : אריגינט בעיימ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113, פקס: 03-6857137, |1.סט.)חספוזג ₪ אוסמזהו | ו | " == == 0 8000 מ ' ביותר 1 מ ב ל ו אד : | 42 | 4 ו רו ו - י ברצוני לחתום על מנוי למגאזין "אינטרנט עכשיו". : וימי || ם') הרזג ₪ 6 וע יס אי וד-7? 73% [ אי 0 -- - . א -- -- 4 - , | ] מסלול 1: מנוי שנתי ל-12 גליונות במחיר של 129 שייח (ללא תקליטורים). י - | / ופ א י | | מסלול 2: מנוי שנתי ל-12 גליונות (כולל 12 תקליטורים) במחיר מיוחד של 199 שייח בלבד. האתר מפודט | : :1 | : ו = אודות 1 לההרצת. הההברים וצלטוס הטכנולוגיה, : שם | שם משפחה | | שם החברה יְ ו 048 הא בוחן אותה תוך השוואה עם - | 1 הר 2 וו - טכנולוגיות אחרות הקיימות : מען למשלוח העיתון (נא סמן/י) - פרטי[] חברהך] , ב יעי יור - 1 1 ו כיוס בשוק, דוגמת צזספו, | , 1 שלכם. מפרט כיצד מתבצע החיבור | רחוב ה. | מספר יר 0 מיקוד , ו ₪9 האתר עושה שימוש מצויין של ה-א שלכם אל הרשת | 4 | 1 בהיפרטקסט - עובדה ומפרט אודות השימושיס / נא לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דיינרס) בסך. : ו המאפשרת יילקפוצ"" מנושא השונים והחדשיס | | ' 1 לנושא באופן מהיר | שהטכנולוגיה מאפשרת. : מס'כרטיט 01-11-4404 = בד ףע , ו ואינטואיטיבי. תוכלו גס בנוסף למגוון המאמריס , : 1 להרשם לרשימת תפוצה בתחוס, תמצאו כאן פרוט מספר תעודת זהות טלפון | רצ"ב המחאה עייס לפקודת אריג'ינט בעיימ. 7 1 , ₪ ₪ -₪ 2" %* .₪ אחז / 5 ₪ ₪ 5":"8י9:"5 .ו 'ו פ"5"'"ה" "ל'ג" כ 4 ₪ א "₪ "2 " י55:.5:75".י:": "7 ". "ו" 2" ₪2*.* "5 5 7 א ו':יפיד"יי5":":' נש ור ודו ורות לי ור דור ורי ור ורוי יהיולו"ה"ו"ה"ו*ו "2 ל 2 8 -*. " "258 -5. " "5" "22 "2 "ג",ו"."ה'ג'* "א" " ":" ו'ו':'א":"."מ'ג' . -- == | . / . ]| י . [ ! - . " י " ל . 1 ו| - >= - ל '. [ ְ - ָ ₪ ק"שריק. . 5 : < - 0 - ו " . 7 . / -- , 4% "7 6 יּ ' 9 ב--- ₪ שה : ' . 0% ] - 04 - 4% - = )| ו כ ל" % . - << . . " ה ו : נן . -". 5-4 . "יו . ". " "4 : : - זן .. - "אבומ - = . ₪ . ₪ -- מש | = ₪ 1 5 * -₪ ₪ 7-- . | " / - 1 7 . ְּ 9 ₪ 7 ₪ 7 ש " ש " ₪ "שש 5 6 ן ,ּ " . . , . -- .- | " - - " ו . יהי:":","ה":י":"ו -- : : | | "/ ₪ : 0 4-3 ' 0 7 7 - . ₪ - . "ג" ":*.:" 0 וי : . / . / | :+ ".. "1 4 . . 0" | . י ₪ : = 07 - . * א ,) " 0 = 0 , , ג'ו':'::"":'." - . ' : 6 - אבאב ] " מש 3% - - ₪" . 5 ד 1 '₪ "₪ - , ו - . , - : ₪ " - : ' . . 1 : 0 7% שא יל 7 = השא "-......... - | 4 6 > ₪ .₪ [ .1 יי ד ה 2 / ₪ - "ד 3 = - - - : - 4 ו . * . 4% : - . : ו . - - 7 ₪ שר 4 ו 4 7 / - > * ןו ₪ ₪ * 4 יי - | : . 8% ישוי . = : יְ ו . : . . - " ו / -י ו - ו . . - "שש ""‏ . . . ו 6 / . 0 . [ ב 4 " 2 4" = 0% "יו : 2 .. * 2" 2 ל 72 2 12% 7727 1-7 :.::::5.5.5.: ו'ה"ויהא'ו"'"ו", .יויויויו'ורוי..י א * ₪ 7 ₪ 7 ₪ 8 ₪ ₪ ₪7 5 5 ו'ויה'ויו"'גה"''ו ...1011 ו": . ה'ור:י:"'"ו":'ו הו"ויּ:":"':":"ו"ו |.!.:.ו.ת..ן.. 1 ה'ויייו'וי'יי: "777 ו ו'ב":'."."."ו'י 1 65 המעוניינים למלא פרופיל = שיושת 2 וממייסדי העמותה. 1 אישי ולהציב אותו באתר, על 2 טח5.עששש//: כ ה! 9 פעילות הומניטרית חשובה. 1 מנת לקבל פניות של גולשים /ו1650ת5/]. |( <- / מ אחחים, יכולים קעטות וא שירשת הוא אתר השירה ו זה 1 כלא תשלום, העברית, של סנונית והליקון. או ו / 0 הים חק חדעו? אָ = 1 5 מטרות האתר הן להרחיב את ]סחסוסטם שש/ /:כו ה | . | 0 ו קהל אוהבי השירה העבת = | 9/0 נווקל לעבוד מהביח? 1 / 1 .ישי להגדיל את חלקה של הוראת אתר זה מאפשר לכס להאזין, וו | = !4 / | 0 ןוסח ששישי / / כר השירה בלימודי הספרות בשפה האנגלית, לטובי ₪ . > = בבתי הספר, לעודד כתבו = = | = הנאומים שהוקלטו בעת רצה לדעח איך לשווק אוחו ננו|? 1 אתר נוסף במסגרת אתרי שירה חדשים ולהציב לפניהם החדשה. בין הנואמים תמצאו אק = 1-6 וונו| פטו6 פָחווּסם רחס6. סט!)ףחוזסכ//:מזות ל-טט|6 פַחו₪001 מקום מכובד בקטגוריית אתרי ההיכרות ונ|ן ייקשרי האהבהיי הקיברנטייס. ניתן לעלעל בין פרופילים של אנשים מרחבי העולם, ניתן ליצור את הפרופיל האישי שלכם ולעדכן אותו מעת לעת, ניתן להשתתף בצ'אט און-ליין אמות מידה ראויות. על מנת להשיג מטרות אלו, מכיל שירשת מספר ייסוכריות". לדוגמא - תוכלו להאזין למשורריס כאשר הס מקריאים את שיריהס הם, בטון ובנימה שהם מוצאיס לנכון. לצד משוררים ידועיס ומוכרים, דוגמת נתן יונתן, חיים גורי או נתן זך, תוכלו לקרוא מיצירותיהם, ולהאזין את טרומן, אייזנהאור, ניקסון, קנדי, סטיבנסון, סיוע ללא גבולות ויצון ורד הנורנותי ישורו% . | 2 שו וטוט יוסטוונוצ פוה '.|ו,ווהו4ו0 ::|זוו|יו=:!! נוהוהו|ה ||פ::י|ו בנ ב (') בג ג כל התשובות, הרעיונות והמידע, הדרוש לך, נמצאיס כעת במגאזין החדשי | | רח / שש קיט קטוינ [ורו ו וי ו המגתו' | ובחור ו 0 ,27!/ - 0 ₪ ₪ דש | ב|הורווז הו וו |" סקוטרים 0 0 1 0 | | 1 1 %- = וו -6 םוש שי 1% דה ' 15 ריוור מו יור ויוי -1-./ ניצד ' צטוו * וו יח רוזיח | באינטרנט. כל סוגי הקשרים ועוד. עד ה-31 באוקטובר לקולותיהס, של משוררים ולח פומה תוירי יז . ור -7 מוצעיס לכם כאן - אשה ההרשמה לאתר היא ללא צעיריס העושים את צעדיהס סיוע ללא גבולות . - ור שיו בוו ו ]| = ו ו 1 י לוח מחפשת גבר, גבר מחפש אשה, תשלום. לאחר מכן תשלמו הראשונים בעולם השירה. העדריום של תופס בופר | ₪ וס פת, 777 | | 7 "| |" > אש | 1 אשה מחפשת אשה וגבר מחפש גבר. אתם ממלאים שאלון אודות העדפותיכס כ-10 דולרים לחודש, או 60 דולריס לשנה. (₪ שרות חדש, עס הרבה כוונות טובות... (6 ...שבינתיים סובל מחבלי לידה. חלק מהקישוריס שבאתר מובילים אל דרך ללא עוד באתר - אוסף מאמריס העוסקיס בקשר שבין ניגון הקול בהקראה לבין תוכן הטקסט המוקרא, סדנה מצותה ברחב הנאים ומחוד נהנשח ביון אמיחי ונח הרו רתופוב' ווח פיחדיו מרטין לותר קינג, ג'ורגי בוש ועוד. רגעיס הסטורייס שהונצחו על גבי סרטי וושה ו וו ה|תחוושוםה = ₪ מ ₪ וד וז ו ₪ וו ו בב תביעות קטנות 4 . בב ' ו א 0 ₪ - חא ו > ל ₪ ספר האתרים של ות מוצא. הקלטה אנלוגיים, קמים כעת | 1 " | ד ח לתחיה, באמצעות טכנולוגיית | הק - סוט |0א. 1 | | 0 נהדר ללימוד אנגלית. ר) לר | "+ . וברה וגתוגוו 5 למתעניינים בפוליטיקה מחיר מנוי שנּי שפת הסיחוים 2 או בהסטוריה בלבד. (12 גליונות) חחחש. טז5.ש1/55077./צעעשש ה | 0 : ו 2 27 ח ₪ 7 |₪ ד ו מבן/בת הזוג (מראה חיצוני, /רחחזס=]]]//600 - נוכב הורים | | | 1 תחומי התעניינות, מטרת מטרת אתר זה ללמד אתכס 8 (כולל מע'ימ) ו הקשר וכו') ומקבליס רשימה את האלף בית של החרשים- וירטואלית לכתיבת שירה, 0/8 16071!00 / הוס6 1 של מועמדים מת אימיס את שפת הטימנים, העושה הפניות לאתרי שירה נוספים /2), | וד 1 לדרישותיכם, תוך ציון אחוז שימוש באצבעות הידיים, על באר ובעולס ופרק מיוחד הישגיהם הלימודיים של | | ו -- יי מנת לתקשר. אם יש לכם א האלדים נמצאום בהאש אריג'נט בעיימ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113 פקס: 03-6857137 1.60.11ה86וזוה. וט עד כאן הכל חופשי, אולם על מנת לעבור לדפים הבאיסם חבר או מכר הסובל מחרשות, אתר זה יעזור לכם ללמוד (₪ גן עדן לבעלי הנפש הפיוטית. מעייניהם של ההורים. עקב ההשפעה הרבה שיש להורים | ] ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל''עבודה מהבית'' ב-199 ש''ח. | ₪ ולקרוא את הפרופילים של | על הישגי ילדיהם, יש חשיבות / | | | | | | | | המושמיים שנתשו סיוע ללא גבולות רבה להשפעה עליהם בכיוון [] ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל''עבודה מהבית'' ולקבל במתנה את "'ספר האתרים של אינטרנט עכשיו. מתאימים לכם, עליכם להיות 6/1 ששששש/ /: כ ר] הנכון. מהו כיוון זה והאס ב-199 ש''ח + 10 ש''ח דמי משלוח. רשומים במועדון החבריס של וס ניתן ללמוד אותו - בשתי 1 האתר. חברות זו תעלה לכם ארגון סיוע ללא גבולות הוקם שאלות אלה דן אתר זה. שס שם משפחה שס החברה ‏ 1 2 דולרים לחודש או 80 על ידי קבוצה של ישראליס תמצאו כאן מאמריסם מתוך 1 דולרים לשנה. מעוניינים! צעירים, על מנת לסייע לימודי הדרכה להורים, תוכלו מען למשלוח (נא סמן/י) [זפרטי 1 חברה 1 ההחלטה כולה שלכם. שחחה | ה לתושבים באזורי מצוקה לשאול שאלות בדואר 1 אס אתם כבר יבאיטור" = ₪ האלקטרוני ולהפגש עכטו | 1 ', | | ברחבי העולסם, ללא תלות | רחוב ר , ו 1 העיפו מבט חטוף ב-5/8/65 לתקשר עמו. אם לא, תוכלו | | מנחיס אורחים ב-1ס6 0-7 ?1% במיקומס הגיאוגרפי. אתר |ווחס\ - מגאזין אלקטרוני להשתמש בשפת הסימנים | 2 ייחודי. | | 0 | / | א האינטרנט של האירגון מפרט נא לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דיי | | ּ" | 1 אינטראקטיבי המיועד לקהל כשפת סתרים סודית, א 0 תל -- ₪ נושא חשוב הנדון בשפה כרטיס האשראי שלי (ויזה, כרט, דיינרס) בסך 9]1ל1 שייח 1] ל20 שייח 0 הפנויים והפנויות בעולם. שת ופשר לכ לכל ע5 בל חדשות מהשטח. כמו כן, ניתן הברו מסי כרטיס | | | | | 4|08 וו<1 | | = בתוקף עד 1 תמצאו כאן מספר כּתבות הבנות בכיתה במהלך לבקר בתערוכת צילומים (5) מודעות הפרסומת המעצבנות הרפה שההאהה ה 1 1 מעניינות אודות חיי הרווקות השיעור, מבלי להפריע לאיש... ואי ו ל 4 של 02600665 ו בעידן המודרני 5 ו | -- מספר תעודת זהות טלפון רצייב המחאה ע"יס לפקודת אריג'נט בעיימ. 1 ו ₪ 7 ציץ-ינוב, עורך חדשות בערוצ 4 . וי ו "וי בה הלו':':':י:":": 5-8 ש2= ו יי יה * ב" ל 2 5% ו'ויו'.י'ו"ו": "ה"5":"ג": * .'5":":":"ה'"ג:.: . . > א 07 א "."ו":":':*+:". האחים וורנר 6חו!חש וס חזוס/עיששששש /// :כ ר] וחס6. האחים וורנר חוגגים, בימים אלה, 75 שנה של בידור. דף הבית של האחים וורנר, מכיל כל מה שרציתם לדעת אודות קונצרן תקשורת ענק זה. תמצאו כאן מידע אודות סרטים חדשיס שהם החוזה) ‏ אה זמהחהוו ₪] מפיקים, סדרות טלויזיה (דוגמת סיינפלד, חבריס ובבילון-5), מוסיקה, סרטי וידאו וסרטיס לילדים, בהפקתם. 9 פרק מעניין באתר - כיצד נעשים סרטיס מצויירים. (₪ עקב ריבוי המידע והגרפיקה, זמן העלאת כל דף באתר, ארוך יחסית. 6 פוחס|] ששו - אנציקנלופדיה של הבפוז חס ט!.שששעשץ// :כ רהס6018.6 אוטוסטרדת המידע (כפי שמכנה הממשל האמריקאי, המעורער מאד בימים אלה, את רשת האינטרנט) מהווה מפתח להכרה והבנה של מגוון נושאים. מקומה של מוסיקת הבלוז לא נפקד מרשימת הנושאיס בהם "מטפלתיי האינטרנט. אס אתם מתענייניס בענף מוסיקלי מרגש זה, אס קולם המחוספס והמיוסר של זמרי וזמרות הבלוז נוגע ללבכם, 8 פוחס|" 8טו8 הינו תחנה מומלצת להתחיל ממנה מסע וירטואלי שכולו בלוז. אתר זה הינו, בעצם, אנציקלופדיה אינטראקטיבית מקיפה ביותר בנושא. תמצאו כאן מידע על אמנים שונים - החל ב-ח!ווח5 8655|6, דרך ₪6 חסוסס!0 וכלה ב-חו|ס! 5וחס(. אודות כל אמן תמצאו מידע רב - הן טקסטים, הן תמונות והן וו ₪ זו וו דגימות סאונד, להיכרות "מוחשית" יותר עס יצירתו של האמן. המעוניינים להמשיך את מסע הבלוז המסתורי שלהס ברחנבי הסייברספייס ימצאו כאן פרק קישוריס רלוונטי, המפנה לעשרות אתרים אחרים ברשת. ₪ האתר נמצא עדיין תחת בנייה וייתכן שקישורים מסויימיס יובילו אתכס לשוס-מקוס. 69 ץ20556) א|ס] 0ט!6א|ס) שששעשש// :כ רדוכ).) לכל עם יש מוסיקה הייחודית לו בלבד. אתר זה משמש מקוס מפגש וירטואלי לחובבי המוסיקה העממית ומהווה מקור מידע מקיף למתעניינים בתחום. הוא עושה זאת הן באמצעות מידע עצמאי והן על ידי הפניה למגאזינים אלקטרוניים ברשת, ולאתריסם רלוונטיים אחרים, הדנים בפניסם השונות של המוסיקה העממית. (₪ שירות צ'אט פנימי באתר מאפשר למתענייניס בתחוס לשוחח ביניהם. התחושה ביציאה מן האתר היא כי נושא חשוב ומעניין י'ימתפספסיי כאן, משוס מה. = שש ווויו וגותםוו סקנדנים בבית הלבן ההס609!6.6 .שש / /: כ 6 בימיס אלה, עת הנשיא קלינטון מדשדש דרכו בין סקנדל אחד למישנהו ומנסה בכל כוחו להאחז במשרת האיש החזק ביותר בעולס המערבי, הופך אתר זה לאקטואלי ופופולרי במיוחד. הוא מציג מגוון קריקטורות וקומיקס, פרי עטס ומוחס של קריקטוריסטים רביס מרחבי ארהייב והעולם - רובס משעשעים מאד ועוקצניים במיוחד. האתר מתעדכן מש מדי יום בקריקטורות חדשות ומכיל בארכיונו למעלה מ-500 "יצירות אמנות". מעבר לכך, ואולי לא כל כך רחוק מהנושא המקורי של אתר זה, תמצאו כאן הפניה לאנציקלופדיה לקריקטורות סקס. אנציקלופדיה זו מציגה, באופן הומוריסטי, עובדות נכונות לחלוטין מחד, וכואבות מאד מאידך, באמצעות קריקטורות משעשעות, מסווגות לפי נושאים - נישואין, אהבה, יחסי מין, יופי ועוד. לדוגמא- הידעתם כי סימני לחצ (עליה בלחצ הדס ובדופק) אצל גברים, הם גבוהים מאד כאשר הם נמצאים ליד אהובתם, ונמוכים מאד כאשר הם מצויים ליד כלבם! הכנסו לאתר ובחנו אילו מטעמים הכין הקריקטוריסט דאריל קאגל בנושא... ₪2 קלינטון מצליח להוציא את המיטב מקריקטוריסטיס רביס ברחבי ארה"ב והעולם. הסוז90ז6 ]ס אססם הסווסטז6/זסח. 92וס//:כת |החזח. "ספר יצירה" - העתיק והמסתורי שבין הטקסטים הקבליסטים, הדן בבריאת העולס ושמחברו נותר עלוס שם - זוכה כעת לגירסה אמנותית. האמן מנחס ארז מציג במוזיאון רמת גן, עד נובמבר השנה, על גבי קנווס שאורכו תשעה מטרים, ציור מופשט עליו מוטבע הטקסט של הספר, במלואו. אם תרצו להתרשס במה מדובר, הכנסו לאתר הנדון. תוכלו להתרשס גם ממספר איורים ששמשו את האמן במהלך דרכו. באותה הזדמנות בקרו בגלריה הוירטואלית שפתח מנחם ארז לא מזמן, בכתובת ן -- =- 1 ב יק ₪ ְּ בצ 2 ==יקויוי-ם ₪ בה משאפשו =" ו 4 ב - 55 ו מ 1-- : 8 1 1 ' :2% .4 6 ; | 4 ז ו 5 - 6 956 הי 7 3 1 1-2 או ד |וחזח. סשזזוש /|6ח.02ז6/ / :כזוה והתרשמו מתערוכת צילומיס מניו-יורק ורחוב שינקין, יחד עס מבזקי חדשות וסקירות אמנות מישראל, ארהייב ומדינות אירופה השונות. ה 47 : המדור מוגש על ידי עזרא שלום ילדים, היו אלה באמת ימים נוראים. האחרון - יום כיפור - היה הנורא מכולם. אפילו עצם לא זרקו לי. כוס מים לא הגישו לי. בערב, כשהבנתי עד כמה רצינית היא התקופה הזאת, התחלתי לעשות חשבונות נפש, אך המקסימום אליו הגעתי היה לספור את הקלוריות של האוכל שלא אכלתי. על פי רוב, ילדים לא יודעים מה וה קלוריה. גס אני לא ידעתי, אבל בסדרות האמריקאיות הבנות תמיד מדברות על זה. עשיתי תחקיר קטן באינטרנט וגיליתי שקלוריה היא אמת-מידה לערכם של מוצרי מזון. כמה שיותר קלוריות, ככה יותר טעים (ויותר משמין כמובו). השיטוט באתרי המזון ברשת שכנע אותי שלפחות בכל הנוגע לאוכל, אין להכביר במילים. | 1 ו ן ] | ן | שיעור בתזוונה פזס.000ו05/) .שש אתר זה מרכז בתוכו מידע רב לגבי מזון ותזונה נכונה. כמו בחיים, גם כאן שלושה חלקים: ילדים, מוריס והורים. באיאור המוקדש לילדים תוכלו ללמוד על קלוריות, שומניס וקבוצות המזון העיקריות, | תתנסו בהרכבת פירמידת התזונה שלכם (מי שאוכל רק : 2% ממתקים לא יצליח, למרבה כ ₪ ] הצער, לבנות פירמידה יציבה) ו ו ]ךר - ו | יי | ותזכו בעצות חינס לגבי הדרך > הטובה ביותר לגדל ירקות ובמחי תבלין בבית. ביקור בחווה רחחסש. )/0507‏ עצעעצעע בעלי חווה בקולורדו החליטו להוכיח לילדים שהחלב לא בא מהסופרמרקט, אלא מן הפרה. לשס כך הס בנו אתר חביב, מעוטר במוסיקה קלה, בו תוכלו להכיר את חיות החווה, סוגי הגידוליס בה והאמצעיס השונים לחריש ודיש. גס תחרות הרודיאו המתקיימת בחווה באופן סדיר זוכה 2 : לסיקור, הכולל אפילו את ה שש יי | ההסטוריה של הספורט החריג. | ו אה הכווי זו 09/81 אוהה ק90) 054 מַיו940ו] ונז אוהוחהו | ו וו וו | )| והות ו הן 2 ההםה.. /וס061/ הה0ס15.6ח-רח .שש פעם, לפני המון שנים, היו בארצ רק סוכריות עדשים. אחר כך, כשנפתחו בפנינו שערי העולם, וכינו גס אנחנו להכיר את סוכריות וחאחח. אתר הבית של מפעל השוקולד המפורסם מציע ביקור מודרך והסבריס מעוררי תאבון, הקשורים לתהליכי היצור של השוקולדים הממכרים. בנוסף, תוכלו לשחק במשחקים חביבים (למי שאין 6צס/וא6סח5, ישנה אפשרות להוריד את המשחק ולשחק בצורה לא מקוונת). כמו כן, אפשר להוריד מהאתר שומרי מסך וטפט שיבטיחו לכם, שלא חשוב מה יקרה - תמיד יהיה שוקולד בבית. חה התבשל הוס9(.6חוא15600ס חש .שש על המקרר בדף הפתיחה של האתר צמודים מגנטיס שוניס. לחיצה על כל אחד מהם תוביל אתכם למידע רב ערך ומגוון. החלק הפופולרי באתר הוא רשימות המתכוניס של מאכלים שילדים אוהבים, אך גם מדור העצות להורים יכול לסייע בכינון יחסי שלום בכל. = אחת מן המשפחות שאני מכיר. הנושא המרכזי כאן הוא מה לעשות כדי שהילד יאכל את הסנדוויצ' בבית הספר ולא יחזיר אותו הביתה, כשהוא פחוס ודביק. עצה מבריקה, למשל, היא להחביא בתיק האוכל מתנות קטנות ופתקיםס מצחיקים. בעקבות הדונוזאורים. ₪ עשיר ומרתק. ארגון גונלשי הגלים בישראל ספו/סו.1וט5///: כ אנו נמצאים בשלהי הקייץ אולס ספורט הגלישה על הגלים אינו נח על השמריס. ארגון גולשי הגליסם בישראל נוסד ב-1986 על ידי מספר גולשיס שרצו להעלות את ישראל על מפת הגלישה העולמית. באתר מפורטים העקרונות לפעילות הארגון, חדשות אודות המתרחש ווג'יבית |8נ)' והס05.6ח0ס0 רהס6.פטחספ. שש //: כ אתר מבוסס ג'אווה זה מכיל מגווו רחב של פעילויות אינטרנטיות לילדים ובני נוער. מסך הפתיחה של וחס.).5טחס מזמין אתכם להרשם כמנויים לאתר, אולס אם אינכס בטוחיסם שברצונכם לעשות כן, תוכלו לדלג על שלב זה, ולבחון מהן הייסוכריות" שהאתר מציע לגולשים הצעירים, ללא כל התחייבות. תמצאו כאן מספר פרקים: ץס|? - כאן תוכלו לשחק במשחקים מבוססי ג'אווה - , פלישת יצורים מהחלל החיצון, משחקי ספורט, משחקי מילים, משחקי | חשיבה, משחקי הרפת קאות, משחקי לוח, ועוד. 6חוסָסוח! - כאן תוכלו להתבונן 2 באשליות אופטיות, לצפות | בתצוגות אופנה וירטואליות, ] . [ | | [] [ ו / | לקרוא (ולנסות) מתכוניס באר בתחום, לוחות זמנים של תחרויות הנערכות ועתידות קלהערך, יחד עס דיווחים מהן ופרוט הפרסיס הכספיים למשתתפים. (₪ בתחום זה, אנו בהחלט על המפה... (₪ היינו רוצים לראות יותר תמונות. מיוחדים לעוגות ועוגיות, או 66660 להצטרף למסע הרפתקאות .שש / :כ וירטואלי. |!.סס סוסא - כאן תלמדו כיצד חברת 0|פהחו/ השייקה אתר חדש ברשת - 900600 //, בו ניתן למצוא מִידע הנחוא לתכנון חופשה בארצ. ו |05 יי האתר דובר עברית 5 ה (בעתיד יהיה איז ו אתר מקביל 1 באנגלית) 1 ובנוי על בסיס נתונים רחב, 1 בוניס ומטיסים עפיפונים, המכיל אלפי פרטי מידע 1 תערכו טיול וירטואלי אודות מקומות לינה, בילוי 1 בסוואזילנד, תציצו בגלריית ונופש בכל רחבי הארצ. ה התמונות של האסטרונאוט בעת הכניסה לאתר נפרסת 1 ג'ון גלן, תחקרו את משתרי מפת הארצ וניתן לבחור בין 7 כדור הארצ, או תערכו מסע אחד מתשעת חלקי האר: הגולן, הגליל העליון, הכנרת, הגליל המערבי, מישור החוף, ירושלים, יהודה ("ישיקופית" תפנה אתכם למערכת מענה קולי או מודיעין נמל התעופה, לשס קבלת האינפורמציה). (6 מומלץ ‏ טוב | = > סביר | >צל לא משהו מקור מידע מעניין מאד עבור ארכיאולוגים, ווורות :'ך) שירות חשוב לציבור.. ושומרון, הנגב . ברגע שהוא יהיה מושלם. ואילת, וגם א סיני. אודות כל | איזור ניתן תיירות וקייט לקבל מידע |ו.ס6.א6חו שש / :כ אודות צימרים, זטוסעם!/ בתי מלון, בתי הארחה בקיבוציסם, בתי ספר שדה, אכסניות נוער, אתרי נופש פעיל, מסעדות, תחנות מידע למטייל, מוזיאוניס, אירועים, פסטיבליס ואטרקציות נוספות. המידע מסופק ללא תשלום. מסעדות, תחנות מוניות, (₪ מקור מידע חשוב לחובבי אוטובוסים, משרדי נסיעות הטיולים בארצ. ועוד. 5 האתר מחולק לששה חלקים, 0 | בהתאם לאיזורים הגאוגרפים | ]וו ו רשות שדות התעופה בישראל הו מ טל פה אתר אינטרנט חדש, הכולל 0 גורמי תיירות ונופש בישראל, החל לפעול לאחרונה. אתר גדול זה כולל כתובות וטלפונים של בתי מלון, לינות כפריות, אתריס היסטוריים, מוזיאונים, סימנים אנטרופולוגים ומפענחי כתבי | 0 סתרים - הן חובבנים והן 5 סכ רח/ו5./ששעי/ש / /:כן ו מקצוענים. וחס6 אנחנו, כבני אדם, יצורים המתקשרים באמצעות סימנים - בין אס סימני גוף ובין אם סימניס המועליםס על הכתב. מדעניס מסויימים מבדילים את המין האנושי משאר בעלי החיים בזכות היכולת ליצור, להבין ולתקשר באמצעות סימנים. ‏ אתר זה - וזס5.6|סטוחץ5 - הינו בסיס נתונים ענק של סימנים - חלקם שימשו את בני האדס בשחר האנושות, חלקם משמשיס אותנו היום. האתר מקטלג כ-2,500 סימנים שונים, מסווגים לפי 4 נושאים, וכן מכיל כ-1,600 מאמרים החוקרים את 65 השימוש במנוע החיפוש הפנימי שבאתר אינו אינטואיטיבי ודורש תרגול, אולם מרגע שתלמדו כיצד לתפעל אותו, תוכלו ללמוד כיצד השתמשנו בעבר בסמלים, וכיצד אנו משתמשיסם בהם היום, בכל תחומי החיים והמדע. וב וצנ'נבנו| חלונות אל גוף האדם /]ו.601.06 שש / : כז ה /66/000ח5616 ייחלונות אל גוף האדם" הוא אתר אינטרנט חדש שפותח אשיי / :ווה והגליל המערבי, גליל וכנרת, ו נגב ודרום, אילת והערבה. חר סח ששכ / האתר החדש של רשות שדות התעופה בישראל אמור לספק ב- רוכי'₪ רוב 4ק<יב] ורוו יר |ד עוור] ושדוח רזו [ // ו ו , ]| מידע על הפעילות המתרחשת בנמל התעופה בין גוריון. "אמור לספקיי - כיוון שבשלב זה לא כל החלקים פעילים באתר. כן פעילים בו לוח טיסות מתוכנן, מסווג לפי יעדי טיסה, מידע על הסדרי התחבורה אל השדה וממנו והסדרי החניה בו ומידע על שירות טרום טיסה. עדיין לא פעיל שירות המידע על מועדי המראות ונחיתות המידע המופיע באתר לקוח מהמדריכיס המסווגיס של י"תיירות וקייטיי, המתמחיס בנושא זה. באמצעות האתר ניתן למצוא קישוריס לאתרים אחרים: אתרי תיירות בעולם, תערוכות תּיירות, ואתריס ממלכתיים בישראל. ₪ בקרוב תוסיף חברת "אינדקס פרסומיסש", בעלת האתר, אתר מפות וספריס העוסקיס בתיירות. >*אן . ₪ 2 --- % ₪7 ₪ >%5= .א = < 7 3 * שי א 0-2 ...> . = דד 009 0 5 הגנו תש וזב 0.1 ד | | | | במרכז לטכנולוגיה |3===ירוהוה ו הנבנש בהי !]| | חינוכית, ' 7] | בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. האתר מתבסס על כותר ואו האבו מולטימדיה ד 4 שש 1 ון-₪1 5 1 גפוא 54| ן ₪ כ א פד | | , ה עוס ק = 3 די1 תק | | : ב ששו ל 8 | 2 | 1 חוןפשי | | 4 :54, מ=!) טפ ₪ : , בתהליכיס || איש | | 0444 חק ה !| 1 ₪ בש -א-1 גו ורס ₪ +44 >6-09 + ]4498 98 זי 156 80919800 > הלרק קרא רשי *אפיאא | ש [ נ 0 םס ו | || 1 וש חיש 0% םר | ₪ בוווגה שו% המתרחשיס ופ בגוף: גדילה והתפתחות, קליטה ועיבוד מידע, תנועה ועוד. ניתן למצוא באתר, בין היתר, הסימנים הללו ונכנסיס לעובי הקורה בּכל הקשור לתחום. אתר המילונים ! [החז!. הסוו6/סיוסספ--/ ט6||.60חהא6טפ ושעש /: כ ת מעונייניס למצוא את פירושה של מילה מסויימת באינטרנט! אתר זה מחובר ל-500 מילוניס ול-140 שפות. הוא ערוך על פי סדר האלף-בית, כשהקלקה על שפה מסויימת מובילה לאתרים הקשורים בה > דגש מושם כאן על מילונים איכותיים וללא תשלוס. בנוסף לכך תמצאו כאן מילונים יעודיים, דוגמת = יקדוקים שונים, תיזאורוסים למיניהם, ועוד. == ו ,2 7% 2 1 ו | , לציו < 2 1% 0 1 י ד ב==.= הי ישי שו" [ ו ן 4 מילון בלשני | 1 6 *]) ה . " , = 4 רדר | | = שש שוטר ג - + יי ג 5 = + בי = ל בב בו 2 ו | 4 1 , לב ------------ הלהו חול ו ומר ה 2 ו 1 זה "ן ו 4 י 4 א / דוו 2 הדוהו ר | = / *ר+4 ו -- אווכ ל ]1 12 ל | | אלךן, - ב בי "ימה ל 1+ 2 קה על 'מילוניס בשפה ה! שאי | ל ראלר של הוולו ם מיוחז ה | 0 4 = || בי וג ₪ | לרש" - 1 "ב - 3% ער 1 -1- - ש |-ו 5 "ץ ל זן ₪ לאתר האק; זמיה 22 ו לש יר ו ורדר | רהוז יְּ לייטס לרוורדה, וערר | | ו[ששו. / |[ ] [ , 1 4 המלצות של ארגון המזון הבינלאומי לתזונה נכונה, או לקבל מידע חזותי אודות גוף האדם מאתרי אינטרנט שוניס בעולם. המדורים השונים באתר מציעים פעילויות שונות, חידות ומשחקים, מבדק ייבחן את עצמך" אינטראקטיבי, הצעות לעבודות מחקר ורעיונות לעבודת חקר של תלמידים. מדור מיוחד באתר מאפשר לתלמידים ולמורים לשלוח שאלות לדיר יעל קשטן, ממחלקת המדעים במטי"ח. תשובות לשאלות שנשאלו מתפרסמות באתר. ווווובנונוג'ו התיישבות אנושית בחלל 50ח.05ח.5616066//: כ 0060 //1605שו56 /שסט. /1ח9רח566 52066 / חס בשנות השבעים, לאחר הצלחת מבצעי אפולו ונחיתת האדם על הירח, הפך נושא ההתיישבות האנושית בחלל יו וכו ו . ו [ - זו .ו / 3 'ְ 4 ור כו וב חוכו 5 ו %- | ו :ה א ותנו לייפנינל ‏ ד ז ן יש העברי -4+< דוו 91 4 ולור . 4 וז : ו ישן . בו ו צ שון העבי דילת, / / / : וה %)|ו", > + ו * 5% ץז ₪ ו | קתר י/ ראלי ע חדור : ולוצא ות | | - ו 2 . / | יי 4 / . /7 לפופולרי במיוחד. בנושא זה בדיוק דן האתר הנדון. אל תתנו למסך הפתיחה הבלתי מרשיס (טקסטואלי בלבד) להטעות אתכם. הוא יפנה אתכם אל אחד התחומים היותר מרתקים ומלהיבים את הדמיון, בהם נתקלנו לאחרונה. תמצאו כאן תאור של החזון, על-פיו צפוי הגזע האנושי "לכבוש"י את החלל החיצון, יחד עם תאור ייפרקטייי יותר, המסביר היכן תמוקמנה תחנות החלל, כיצד הן תפעלנה, מי יאייש אותן ומה תהיה הדינמיקה של אזרחי החלל הראשוניס לְעתיד. עוד באתר - מידע על ספריס מקווניס בתחום, הפניה למאגרי תמונות רלוונטייס המציגיס את תחנות החלל הראשונות שעתידות לקום, סרטוני וידאו המדגימים כיצד יתנהלו החיים באיזור שמחוצ להשפעת כח המשיכה של כדור הארצ, והפניה לאתרים אחריס ברשת הנוגעים בנושא, דוגמת התייחסותו של סופר המדע הבדיוני אייזיק אסימוב לתחום הנדון, פרוייקטיס המפותחים כבר היוס בכיוון ואתרים אישיים של מתענייניס בנושא. יש לנו את הידע והטכנולוגיה לממש חלום זה כבר היום. ₪ חבל רק שאין לנו את הכסף לממש אותו. - ₪9 = ₪ 6 א 5 אח.25.5". ה 'ו"'ו'ו"ו"י'".ו":' ב"." ב'ו"ג'ו':"ו'ויו':'גי | הי יי ויה 'גו':ו"ו"ה"ו"ו יה'ויגל: *:*5:.'.*1':':"4ו1) בינ "גיוזיז"כי,"י": '1י1יני1י1י1.)1.1.:. * 9" "72 2 * 2 2% * .ה א "גב"נו'ו'ו"ו":יויג".': ₪" 5" ל" "7 7 א 7 5" ₪" א ₪ " ₪ * 5" ₪ 7 ₪ * 5 5 א" ₪ " ₪" ₪ ב 5 55 ₪ "ב"גביו'ויי"ויוי'"ו"4 ":":7:":":"%.:":":". ויוי וי ית וי יו יו 1 ":"ו'ו'ו'"ו"הי:"גב'"פ': ו'ה'ו'ו'ר'ו'"ו'ו',:'ו * "5 .א "ה "ג "24" * "₪" " יו ירי יו ייר וו וי 8 8 ₪ ₪" "דא 5 6-6 ₪7 ש ?"5" " :"ל 5 " - ל 2 8292 2 > -₪ . וי יי רו *,":י% ...1 . כ =*:*5-. *יויווגיויוי::ויי1י1 4 ו ו ו ו ₪ - ₪" 575 א 7 7 הא שש 5 .5 86 .אא 5 חי 5 א - ₪ - 8 7 ₪ - הש .5.5.5 -* 777%..: *1*:*ן ור ₪ "₪" 2" 3+ ה"ו'ו"ויויויו'גו'ו'ג 8 > ₪5 ל י: תת" 8 * 2" 2" 772 72 7 6252 א "2" "7227 272 2% 25 = 1 7 * ;*‏ - 5 "ב"4י3":"י"*:". "1" יי וי רשיי יי וי "5%" ',.. %8:": "2" ₪",' ה"5"ו'ה'ו'."'ג 5%"%"=":',ה":':"". 6" ו'"הא"ו'ו:ו"וו,:.: ".ה'ו'יהיויוי:':'גי:.* ₪ 8" "5"ו%5*:':":'.* %5"8*: "היויג:":י:"."." 7" 8" 5 "ל ל"י" "% 6 " "2" ב "72 2 2 ₪ ...772" :.: כ ויב ו "7" "ו" "ה | וי ו שי ה 4-ו 4 4 ₪" 5 "5" ₪" "5 "5" "> ₪" "א "8 "7 5" ₪" "2 "א 5 ל 272 -56. א ב 4 יו ו - ו ו 4 ו'ו'ו':'ו'ב'וי1-1י1. ."2" הח "9" "ש :ו "ויוגה"ויו" :"ו" ":". ₪" "5" ה" 5 " 5" 2 "₪ א ה"וירכיכהייו:"ו':": "ג = 2 65 5% 8 5 ש :'ו'ג':יווניניניבין. *ניניביני1ון.:.1.:. :5 "1" ₪ ₪ יל וי 4-ל א ו *ו':'5*ו:י::":"":" = ו ו ו = ]= 1 1-4 0 :'*".יגי!:1.5.5.::. +ו- ו *ב"ג",:":"ו"ז:י" :)"ה 84| -(₪ ₪7 8₪ 57 -| := /55 וח / רחס ריכוז אתרים, מן הטובים והמעניינים יותר, שפורסמו בגליונות הקודמים של "אינטרנט עכשיו". % 0 כתב המגאצין "סשזו/)" אודות שימוש בטכנולוגיית פעילויות משעשעות. לדוגמא- - ₪ | | רו | שש הממו ייר 1 האתר. "אתר שימושי ביותר", 50668, הגיע הזמן תוכלו להכנס לפרק 0 סו 85 0 כ = 6 סוחס עסחפוכ וואנה ו = טוען 807 6צס. בין אס לאזכרו שוב. ה-8/ש%6] 6חו600] וליצור את ה /:וה | הס 0 שאי / :כו ₪ החסס.6ח5 שש / /:כןו ה || סס. ס|וסש. שש / /:כה 1 | תאהבו אתר זה ובין אם (₪ לגבי הטפונטניות ו/או החדשות שלכם, כפי שאתם | פה שו 0 --- 3 " ל של אולפני וולט דיסני .חמזגה | אינדקס האתרים העברי הראשון 1 תשנאו אותו. לבטח לא הרגישות של המכתבים היתס רוצים שיתפרסמו דילי" זמ החיפוש הטוב אתר שידוכים מהוקצע ומלוטש. אמיתית לילדים. ברשת. 1 תתעלמו ממנו. שמייצר סירנו, יש לנו ספק באתרי החדשות באינטרנט: 0סח םי 09 6וצס) ]סחזש!ח! 6חד סנונית ישראל און-ליין 1 9 4 ו 6 |ו.2 [א.זוחטח5 שש :סח | .סס.|סוששש/ :סח 1 . וחס6. ססחסץץ./שש/ /:כן 6 ל | / | , 1 4% מנוע חיפוש ואינדקס אתרים) - רהחסס. כ סרח .עששצשש//: כ מערכת מידע לחינוך והוראה | רשת התקשוב הגדולה בארץ. מידע ל ] ] 4 / [ ותיק, חזק ומקיף. מבסיסי הנתונים המקיפים ביותר באוניברסיטה העברית בירושלים. מגוון בכל תחומי החיים בארצ. 1 | 1 | ברשת, אודות סרטים. 8 :1 ווזר %ו'ו ה | קולקיד גלוב = ה ז6ץז56 סחסזץ6 6חד ההס6. הז החש .שש //: כזח רת 1 חס 6וסחחווו( 6חך רחס6./)|ססס שש / :סח = | ][ו.0ס.65סוף.שץ//:סת 1 ]שח ססהסח שצערשש /. כוזת נכוכב הקטשוופ הערוצ הפיננסי של צז4צ]6. חדשות רח60 |סט שש ///: כ רז מגוון פעילויות משתנות לילדים זירת העסקים והכלכלה של ישראל. | 1 | הח ה]. כסרוסאז/י | | יב עסקיות ודווחים משווקי ההון נקודת המוצא לכל אתר של זמר, בשפה העברית. 11 |החוח. סחסיזץ6 //5עס! | כן6/6) ./ששעש/ /:כזח 1 | - | 0 בורסה ישראלית | [ ן ן ו [ | ! [ אם אתם ביישנים, או לא כל סוס חס סחסש --/- % | הסע אחו ||.1056.60 שש //:כוזח כך בטוחים בעצמכם, אולם אוסף מקוון של מתכונים הב בת 8 אל - זי 7[ זו )וס | |1. 60 50סחח.שששששצ/?/: כ ר! אתר הבורסה לניירות ערך בתל | הייתם רוצים לכתוב מבוססי קטשופ אינו דבר לילה עם מוניקה לווינסקי -% זסמכוויי ו סש סוטשש // :כ רז מרכז מידע לתיירות עולמית - ביקור אביב. שערים, דווחים וסיכומים. דפי ואוו חסרי תועלת לאהובתכם מכתב אהבה מוזר או מיוחד כל כך. אחרי " שי > ו מן המגאזינים האלקטרוניים חובה בדרך לחוייל. 7 | / / ה | | | | [. - ביל גייטס מִכריז כי ידידתכם אתר תוכנות 6זסשש6זםח5, מכל המובילים ברשת. הנוע חיפוש סיבוב [6ח2 סף.ששש / /: כ מרגש וממיס לבבות, סירנו ככלות הכל, רשת האינטרנט הטובה ביותר היא המוח הסוגים ולכל פלטפורמות | | |.60שעעו5 שש / /:כזוח י מהווה מקור משיכה האמיתי מאחורי כל המחשבים. 506 501461 |!.ס2.6טכס! ש/שעץ//:כןח תח מנוע חיפוש מקבילי לאיתור מידע אתר זה מספק "מטריה" | למיליוני אנשים מכל הפיתוחיסם המתוחכמים של סטוחט!. 6ח520זסס5 .65061 / /:כת האינדקס לאתרים ישראליים בלבד. ברשת, בשפה העברית. למאות אתרים ברשת /0005קגפק 00 לקה רחבי העולם - כל אחד מיקרוטופט... חסס. סכ חן שש / /:כןו הח 7 4 המוגדרים כייחסרי תועלת" - 2 | עם ה"שגעונות" שלו - לחילופין - מעוניינים למתוח אתר תוכנות ומשחקיס ענק, אתר ספורט מקיף, מאת ערוף לי : הועדו האינטרנט הישראני | ו אתרים אמיתיים, המתארים 0 וסביר שיש מי שימצא את חבריבם? לספה פ'הם מהמובילים בתחומו. הספורט האמריקאי 652. |/.סס.אח! ו 1 56 0 ו = | : . ווורור ר 0 ואי 1 זי יז ד וו וח עוצילויותיו. ב את חיי היומיום של אנשים 2 - עניין באתר שכל כולו שהם זכו בירושה ענקית, או ץמסט? עססטו , 56% 50/01 | ו ה ו כ ו רבים ברחבי העולם - אתרים 9 מוקדש לרסק עגבניות שהם נבחרו להכלל ברשימת רחס6.ץככטקעסקסו//:סחח פס א56ז0ס5.ששששש/ :חח | | [טקינג הון-3יין 1 1 שצריך לראותסם על מנת | מתובל. מדוע, אס כן, 0 האנשים המפחידים ביותר קרוב לודאי, אתר המשחקים הטוב מקור מידע מצוין, להוריסם ולבני רחס6. הוועש //: כ 1 .60 סח:|חסח.שצעש/ :כ ה / רע 8% שי 1 1 להאמין בקיומס. האינטרנט, כללנו אתר זה - ]סק בעולם?: אתר אינטרנט שייבנה ברשת. נוער, להטמעת ערכי מין בטוח. אתר האתרים הישראלי. מערכת מידע לשוק ההון בישראל. 7/|‏ - 1 1 כידוע, היא רשת פתוחה יעשה זאת עבורכם באתר זה. 686 - ברשימת האתריס במי | לי י >ר נקתקטיט רות 1 2 במיוחד לצורך העניין, יעשה 1 המתנהלת ללא יד מכוונת, מלאו את הפרטים הנדרשים המוזרים! זאת. לאחר שאתם בונים את 1 כשכל דכפיןו יתי ויקים ל וסירנו יחבר עבורל 10 | חה נ של האו שרי . | 8 -- ו ו - 1 ן ו בורכם מכתב ובכן, לוח המודעות של האתר האתר (הליך מפתיע | - | | ה אתרכלבבו בונ אתרוה = | אהנה באחד מתוך שנעה = | הואהסיבה לכך הואעמול ‏ | = בפטטותו, קיימת בנניכס תוכניות שיתופיות באינטרנט 1 החליטו לרכז, תחת קורת גג | | אטי, ,עייפה בי"שגעונותיהם" ש האפשרות לשלוח הודעה 0 | כ | 1 אחת, את כל האתרים הללו, נואש, סוריאליסטי, יימעלה אוהבי קטשופ מכל רחבי לנמתח, בדואר האלקטרוני, | מעוניינים למכור ספרים, תקליטורים, 1 ובכך להפגין את חוסר די ער ירכ א העולם. קראו כאן כיצד בני ולדווח לו (בשיא הרצינות) תוכנות, או אפילו שירותי היכרות לפנויים 1 התועלת שבמחשבים, חברים, כבר כתבתסם את המכתב על האתר היחדשיי ר | ₪ = 4% 1 מוסיקה, בעלי חיים, מכוניות, בעצמכם, אולם אתם שלפחו אחרותה בגל וו ופנויות, באתר שלכס ברשת, אולס אין ו מפיצי ריח, סרטים ועוד. מהססים/חוששים לשלוח (6 האתר מכיל מספר | ברצונכם או באפשרותכס להקים את 1 -וונה ב-"256|655)", אותו, סירנו יעשה וּאת : | 7 | ה הכוונה ב-'09609', אגב | ,9 שעשועים נוספים, התשתית הנדרשת לשם כך! ובכן, יש פתרון- ב אינה לאתרים הבנוייס בצורה 0 *" דוגמת אפשרות מ 1 חובבנית ו/ או רשלנית, אלא בכדי לקרב לבבות, בין גבר י"ילערבב" בין פרצופים של כעת תוכלו לעשות את על :1 לאתרים שלא ברור בדיוה לאשה ובין אשה לגבר. | | | | | | | | | | 09 1 ' | | אדם, שבסבירות גבוהה הם סלבריטאים, ליצירת פרצוף ידי שיתו פעולה עם | 1 מדוע נחוצה נוכחותס על כדוגמא למכתב שכותב טירנו, נורמליים לחלוטין, אוכלים שלישי, לצאת לדייט וירטואלי - | | הסחר בשחות הוסוחסכ ב הרשת. זהו, כמובן, ענין מו -9 קטשופ עם דג טונה, עם עם הסלבריטאי של חנוות ולרטואליות מוכרות מאחורי הקלעים של האינטרנט משגשג לו שוק נחבא אל 1 סובייקטיבי, וההחלטה כיצד 0 ההקר אוו לש שעועית ירוקה ואפילו... לא חלומותיכם. ועוד. ברשת. דוגמת 5 = ד ו 1 להגדירם היא שלכס בלבד. 0 2 | תאמינו... עס גלידה' 2 - א הכלים - שוק רישום שמות חוגּוחסכן ומכירתם - שוק המגלגל ו ראשיתם של יידפי ה-שווש / ו באתר המון מידע, מעבר 60 ה20החזה. כרטים - סכומי כסף גדולים ביותר. כדוגמא קיצונית לכך ניתן להביא חסרי התועלת" ב-1994 סחס 015 פטסוזס ה!וו/ טסץ לוה המוזר. תוכלו ללמוד כאן אח!ות בין כתלי הכלא י|ףו וה בגליון הבא. את רכישת שם :| : בנ בוירג'יניה. כיוס זהו אתר ץוח 616 65 זטס וססוהוסס אודות ההסטוריה של סוחסטוח. ] אשסורח/// :כ | , יי -- / - חן חס ה + מתכונים /600. במסגרת מדור צרכנות מחשבים נסקור את שוק הסורקים השולחניים | הדומיין של ;6!ו! זס 560 שוח'וסו5 שוניס, לבקר בגלריית קטשופ 0 | | | -4/ | א | לבור לוערים 90 ו נכון להיום. נביא פרוט של הדגמים המובילים בתחום בארי, כולל | אלטה-ויסטה, על " ור י ' - | | | | . 'ך, ו 8 1 ברשת, שנושאם... נכון... או שהיו כלואים בעבר. בבתי הספציפיקציות העיקריות שלהם ומחירם. מעבר לכך תדון הכתבה ‏ | *די החברה, תמורת ו בק ו סוהר שונים ברחבי ארהייב. אלות הכדאיות והנחי | , לחניי ייושומים 5 מיליון דולרים. 1 מקצועי ונרחב, המכיל הפניות ו( 0 אל ספתו צנטוו ואה לש יקי 4 בשאלות הכדאיות והנחיצות של סורקים שולחניים, מה היישומיס . 1 למאות אתרים ברשת, דוגמת |וי 6 חס ,005 96ה בביתכם... האושר של האסיריס.. את שמאפשרים הסורקים השולחנייס לבצע בבית ובעסק, ומה התכונות אגדות הפעילרת ו י'כוצד להכיר 0 שיש תוך 6ססחסו5טף זטס שו 6 . 2 הסיבה בגינה הס מרצים העיקריות להן וש לשים לב בשעת הקניה. הגועשת בשוק זה- 1 שלושה שבועות", "כיצד | -661חָס! סו |ססז |וזם א עונשס בכלא ותאור פעילותם - בגליון הבא. 1 להעסיק אידיוט למשך זמן שו רחס פטס 0 ווק האמנותית בין הסורגים. המזורי ם 3 לק בהעים. 2 1 רב ככל האפשר", קישור . ' עססזשס | .5סס]]וסום .שש //: חח 6 צקורים מסוימיה מהשלמים | 4-0 2 1 "אתר בעל ו כה סירנו פעיל ברשת מזה 3 | | | [ 1 -- יד 5 לב מספר שנים, וכבר המלצנו - ל | םא 3 מו הדשות ההא 4 וההעו ,ּ ם ה הדש'ם ניש 1 6-5 | - | ברוכים הבאים ל-פוסס ווחס- (5) מעט מדי עבודות מוצגות | ₪ קר בא | יו ה הסימפסונים לעישוך עליו בעבר, אולם בימים אלה, ‏ | = חגינה של חופש וצחוק - ההזו'ן התסווג של "א'ינטונט עכש'ו" הנולנ האות כתוגות הדשות ו ייבזבוו של אלקטרונים", עת הוא עושה יותר וילותר באינטרנט. באתר מספר 5 5 = | : י, 1 | להתימה על מנוי ניתן להתקשו לטל' 03-6850113 (מחלקת מנויים) : | 5 ב ב ו א ו == 8 5 = = = == 8 ייי. ב-- = ו שי ל שה 7 = ו 5 2 ד 8 = = = ד = = כ ב / / ו . | | | 0 / ו וו / / / // -7-.- / 0 / ו / וו ו ו / ו / ו ו // ו דה 7 0 0 0 ו / / / 0 / / | / / / / ו 0 0 אי . ' / ]| | % / /. 7% 0 אל " | ל - ו 0 | : | / , . / | / / 0 / 4 / " / / % 0 1 ְ 0 / - 0 . 0 - יי ו / % ₪ - . %* | " , / | / / / ו /// | ן / 0 / / / | ( / / 0 / | 0/0 / ו / וו / /-/ /0 / / 0 / 0 / 0 / / 0 / | / // 0 / ו /. | | 0/0 .0 | 2 . - 2 א / 8 / 0 0/0 / . | 0 7 / ו ו -- ל / " / / / 2 / ן 9 0 / / / / / | ו 8 4 / / , אא ו " / - ו . ו וו וו " / 2 0 79 ה / 8 ו / / / / //0 .. / | ו // / // / ₪ ₪ ו | 0 | / / 7 | ו / ₪ /0/ ו" / 7 / / ן / / / ו 7 / 0/0 / ו / | / / / | / / / | / ו וו ₪ ו /. ו / ו | ו / | וו ו /₪ | ₪ / / / / ו / יש / 0 0 0 | . ו / ו 9 ו 7 . נ 0% 2 יי | / 0 + / / / 0 0 / ו( | / . / / / / // /" / ו / | . 0 0 7 '. - / ו / // / ו | / / / // 0 0 / / | ו ו ו וו " | 0 ו ו וו 0 / / //0 / / / | // / 0 / / / / / .- / 0 // / / / ו 0 / / 0 / -. / ו 0 0 / //. - / ו 4 / וו -- . אי - / / / / / / 0 / / / | וו - ו | , ו /- / / / / . / / 2 "/ , / 0 / // / / 0 / / / / ו -/ / / 0 / / | // ו / | / / / / / / / // / | / 0 ל / / ו / / / , / / זו הו ₪ / / ו / ₪ / יו ו ו / / / /" 1] 3 | | ן / / וו 0 / ו ₪ ו / / 0 ו / 1 / ו / 1 ₪-.-= - 0 == בר 0 [ / . ב 1 / | / / / ₪ / / / // 2 0 ₪ 0 , 0 . / / ו[ 0 / | / / / % . [ ו / / 0 ו / ו . - / .- | ל - / > '/ ו ו , ו 1 ְ 0 / .. / / / / / | . 0 / ו יּ ו 0" 0 %- 0/0 / 0 6 /. / . 1 / ד ו ". / 4 0 | / . 5 נל ל == 00 / ו / 0 . | 8 ו | | /0/ 1 . מו % 7 0 / / / 0 ו4- " 0 / / / ₪7 /0 / 0 / / ו / / 0 / 1 / " | / /-- 7 0 / / 0 י - ו | / / . . . /, . רס " 9 וו 0 / / 0 0 00 ו //0 | / ו . ₪ / | 2 ו 0 | 0/0 / / / 0 / 9% ו 0 / 0 / / 0 / . 9 0 0 2 ו וו / / // | ו / ו / / | . ו /0/ 6 0 = תעה 0 . / ₪ | / , 0 . ו ו ו ו ו י 2 / ₪ , )/ ו / / / ו - - חן / 1 -. ו / / ו ו // 0 / / / / | 0 | "ון, ל /" ) 0 .1 0 ו ו / ו / / 0 ן 0 / ו 0 / / 6 / 1 / 0 0 4% / / 0/0 | / / 0 / / י 0 0 0 / 0 / / 0 / /0 / / ₪ 90 . ו ו / 0 | / 2 / / 3 ז "ו יי "]/ ו / ו 0 | ". / / / / | / / | / / 1 2 ו / 1 / | | / ו ו 0 // /י / / , " / ' 7 / 0 0 / .ו 0 ו / ! ///-. ו ו / . / > ₪3 | 0 / 0 / // 0 = = = = == ₪07 ב ו 0 2 2 2 ו 2 ו =--7 ן וו / 5 ב כ מ ל == == == / הו | ₪ 0 וו ו ו / ו | / וו / / וו 0 וו ! ו ו ₪1 ב ו 7 5 2 ו : 0 = 5 - ב . ? - 1 = ב / 0 / / / ו 0 | / ו / / / 7 0 כ ב מ ב = שש 2 0 שב ₪ ה 1 = = - כ ב == 1 גצ ו = ה | / -- 1 = כ = כ= כ = = = = = : כ 4 / = = 7 ו ו ב 0 = 0 ה = ה = מש שד הש ה = כ = =- : % ו עו . הר ו ב ו = : == == . / // / / 8 / / = | | / ./ | / // 1 ה = 0 = = = 5 = 5 = בש ככ == = 5 2 = / == ו = == = שר / = 1 בכר 5 8 ו ד ד 6 5 : = 5 - ב = 5 ב ד - ד - שש כ * = 0 = == / 0 = / ו ו / | /0/ , ו 0 / / / 0 0 ו /. / | / // וו / / 0/0 // / | / / ו 0 / -: ומ / 0 00 0 / / / // ₪ "7 | / " ו - ו ה | / ו / / / / / 2 . | | י 1 | | / / / / / | 0 4 . . : ₪ / // 0" - 0 / ₪ | | 2 | 0 0% עשפ - 0 0 0 0 / / . ג יש !| / / / / 0 / ,| שר שב = שו | / 0 0 / צע | , 0 | / ו 0 / , 4 | // / "ל ו ב" | / 0 | / | / ו |[ / / ל""ייוו; /- | ו / / / | // - 1 . 4 , | . 0 / / 1 ו /] 0-7 / -) / ו / , / ו ו ו 0% ו > ₪ ו הי . | -- / ו ו ₪ 1 ו 0 / / ו ו ו / ו | ו ו / / / / 0 / ו ו / / / שו 4 = , | " 0 . / 0 / 0 ו / / / / / ]- ₪7 / . ו 0 ( ד ו | ' 3 7 דובנוב. 22 תל "אבב 9 טל. 03-691-4665 פקס: 03-673-4103 .00 1 :]6-8 [| ה 28 - צ. ש שש שש 8/8927 מזמין למפגש "מגאזין חי" בנושאי יזמות, עסקים קטנים ועבודה מהכית ,) המפגש מיועד לבעלי עסקים קטנים, ליזמים, ולאנשים העומדים בפני פתיחת עסק עצמאי משלהם. המגאזין ליזמות ולעסקים קטנים האינטרנט בשירות העסק הקטן. | ₪ ה 7 מרצה: ליאור עילם עבודה מהבית - תקשורת וקונפליקט בין אישי.. מרצה: ד"ר אילנה בן דב 1 הזדמנויות עסקיות בזכיינות. מרצה: אלברט אלחדף ה |[ כלים לניהול כספים יעיל בעידן של מיתון. | דעונו ד שיוול |[ ו | וה ייפ | | מרצה: רו"ח אודי שניג , הים | 0 ₪ הקש| | | 8 | | הוה החהר;| : *. חדשים מהב'ח 5 ]ראד | ב /- 0 דמי השתתפות: 9 ש"ח + מע"מ (כולל קפה ועוגה). מספר המקומות מוגבל. " העפגש יתקיים בי'ום ג', 5.11.98 " ב"מרכז ישראל יפה" בתל אביב בין השעות 18:00 -21:00 .ו" ה בחקובה החג לפרטים, ולהרשמה נא לפנות ל"עבודה מהבית" בטל: 03-6850113 8% במדור חדש זה, שיופיע מדי גליון, נביא את מצעדי האתרים הפופולריים, הדמויות הפופולריות והמשחקים הפופולריים באינטרנט, יחד עם טבלאות מידע נוספות, אודות פעילויות שונות ברשת - טבלאות המתעדכנות מדי חודש. מספר דומיינים נרמניה (6) כ ₪ כלל ה-חוג 10 זה הרשומים בעולם - 4,752,861 | לשם השוואה, | בישראל | רשומים 8,661 הווח 0" ו - | (אתרים בעלי > | סיומתי!]ו- 7 5 הו / ב שי ו 4 ד !ו אלי | 6 5 2 | השאה הוש הנצציש א גרג = - 4 מב יי ונג וו וגב יו תי ו ואונ %ף ה - וו [2ס6או, נכון לסוף חודש ספטמבר. תאינדרקם "ראשו עו" אתרים עברזים המדור מוגש באדיבות שער האינטרנט הישראלי "תפוז", המכיל אינדקס אתרים ישראלי מפורט, מגאזין רשת עברי בשם "כוונת", | ומדורי עסקים, פנאי ומשחקים. ו אם נכון שסקס זה העיסוק הכי פופולארי באינטרנט? כנראה שכן. רוב אתרי המכירות הם חנויות פורנו ורוב התעבורה היא של קבצי סקס. לפי מנועי החיפוש, המלה "סקס" היא הנפוצה ביותר באינטרנט, אחרי "אינטרנט" ו"מחשב". אני לא מתעניין בסקס. יום בהיר אחד התחלתי לקבל בדואר מכתבים 'אישיים' מכל מיני בחורות בשם סנדי ורנדי, שממליצות לי לבקר באתרים עם שמות 5מו ו 106.0 אאא.וואואו. למה זה מגיע לי? אתרי סקס שונים מקבלים מידע על אנשים שכתבו או שלחו קבצים לקבוצות דיון על סקס או שביקרו באתרי סקס. עם כל הצער שבדבר, כנראה שבסופו של דבר אתה כן מתעניין בסקס. האפשרות האחרת היא שבהעדרך הכאוב מן הבית, פרצו אליו אנשים רעים שהשתמשו בחשבון האינטרנט שלך כדי לבקר באתרי סקס. אני דווקא כן מתעניין בסקס. הבעיה היא שחיפשתי לפי המילה סקס באלטה-ויסטה וקיבלתי 0 הפניות. מה עושים עם כמות בלתי אפשרית כזאת? מחפשים בצורה יותר ממוקדת. נסה לשנות את החיפוש, למשל, ל"חנויות סקס" או לתצורת הסקס החביבה עליך, זאת בדיוק הבעיה, שאני לא יודע איך בדיוק להגדיר את מה שחביב עלי. אני גם לא לגמרי מבין את המשמעות של חלק מהקטגוריות. כלל הזהב הוא: אם אתה לא מבין, כנראה שזה לא מה שחביב עליך. אם אתה רוצה בכל זאת לדעת מה זה [אכ05, זסשוסה%חה80106, הוגזוצטז או ומס0ות6), תצטרך לבקר באחרים המתאימים במו דפדפנך. אני נתקל, בכל מיני מקומות, בהפניות לאתרי סקס 'חינם'. טרם הקליקותי כדי לבדוק, אבל אני סקרן: זה באמת חינם? אמת בפרסום אינה נר דולק לרגליהם של בעלי אתרי סקס, כך שאתה יכול לחסוך לך הקלקה-אין אתרי סקס בחינם, בכל זאת הקלקתי והגעתי לאתר כזה. הציעו שם תמונות 'דוגמיות' בחינם, אבל כשניסיתי להציץ בהן ביקשו ממני לרשום את מספר כרטיס האשראי שלי, כדי שיוכלו לבדוק אם אני "מעל גיל 21". מה זה? זה עוד תעלול שנועד להוציא ממך את מספר כרטיס האשראי שלך, אין שום בדיקה כזאת, אם נתת את מספר כרטיס האשראי שלך, אתה גם תחוייב. הם מבטיחים שם הרים וגבעות. אולי בכל זאת כדאי לי לעשות מנוי? אולי, אבל כנראה שלא. רוב אתרי הסקס מציעים סרטים ותמונות במבחר קטן, שרובו נלקח מתקליטורי תמונות או מסרטי וידאו, מעבר לזה, במקרים רבים, אם חתמת על מנוי, הדרך היחידה לבטל אותו תהיה באמצעות איום בתביעה משפטית, וזה לא יהיה קל במיוחד, משום שעד שתזוז, כבר תחוייב מספר פעמים ולך עכשיו תרדוף אחרי תיבת-דואר באריזונה, כשהאתר עצמו נעלם מהאופק, הבנתי את הפרנציפ. עכשיו שאלה מעשית- בתוך אתר סקס, לחצתי על מודעה שהייתה אמורה להביא אותי לאתר סקס אחחר... אבל במקום להגיע לאותו אתר חזרתי לאתר המקורי. למה? כנראה שבעל האתר שבו ביקרת מתחמן גם את מי ששילם לו על המודעה. מצאתי באיזה מקום אתר שבו יש סיסמאות של אתרי סקס. האם זה חוקי? רוב הסיסמאות מופצות על-ידי מנויים מאוכזבים או כאלה שביטלו את כרטיס האשראי שלהם. השימוש בסיסמאות הללו אינו חוקי, כמובן, ובוודאי תשמח לשמוע שבעלי האתרים מאתרים את דליפת הסיסמה המסוכנת בקלות, ומתקנים אותה תוך זמן קצר. טוב. לאור האמור לעיל, לא נראה לי שאני הולך לשלם... אבל איך בכל... אתה יודע... זה בכל זאת אינטרנט? המקום הטוב ביותר הוא קבוצות-הדיון שתחת הסוגה טסוק 5סההחופ.ו[ג3. שם תוכל למצוא כל מה שתרצה (וגם הרבה ממה שלא תרצה). עם תוכנת קבוצות-דיון טובה תוכל לסנן את ההודעות לפי גודל או תוכן - מה שגם יחסוך לך הרבה זמן. תגובות והערות ניתן להפנות לכתב: [1. 01601.6 181060ז1ג 5 660וש/0ו0 8[ 80|08160 חס 091408865 601 | זז 8אזסשאו6 ךא 9 .* קישוריות ל-=105 01 העברת נתונים חודשית עד ₪! 2500 תמיכה טכנית,366655 ק]- 60 6005 6 80 וס = ג'בוים-ק(5866 זסזזון סווהחחסוטה שרותים נוספים : תוכניות מיוחדות לדילרים - תיתקשרו עכשיו!!! 60|6860 5 9 * לא כולל מע"מ ולא כולל עלות רשום ו ו חדשים, לפי השער יציג של ה-פ / זל בסיק וו 2 האתר שלך עד 0 0 תיבות דואר ק/|3/5ק0ק סו ח6א= 97/98 406ק)חסז- תיקיה פרטית צ!|601-8 6 ]66/0 6עו)6 ,( / יוות 6 ש וו - 1 "ל" ₪ 9% . - % - = 4 658 - 0675 הסוס 6ה= 69 (,551) 58/8 560018 8 סוס 60\ 60 8 06ז6וחוחסס-= 69 חברת אלי פאבי בע'מ, ת.ד. 37039 . ו " 1 == אינטרבנק --=- מידצ בנהאי אישי באמצצות האינטרנט. זה פשוט, זה מאובטח, זה הצתיד! רה תהליה ובנק המזרחי לרשותך. ככה זה כשמתקדמים. מעכשיו תוכל לקבל מידע על חשבונותיך (עוייש, ניייע, מטייח), מכל מקוס ובכל עת. שרות אינטרבנק באתר האינטרנט של בנק המזרחי מאפשר לך לקבל תשובות לשאילתות מידע ישירות מהבית או המשרד. כל מה שאתה צריך זה חיבור לאינטרנט וסיסמת גישה סודית. בנק המזרחי - יותר מתקדם, יותר משתלם ועכשיו גם יותר אינטראקטיבי. הוווווייי ור ל המידק נשף היז"ן פ%דה' *שי'ר \ אל - == ""/ ו / 21