אינטרנט עכשיו – גיליון מספר 36

מגאזין לאתרי אינטרנט בארץ ובעולם – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
ו וו ור וו יי ו ו ו 9 2 1.3.א ?+ 7 4-7 צ'אטי ה ההנו הרע / :ותב ְ 5% מדור עטקים מורהב עפ וו = = |מדריך כתוגות מטווג ;= 5771 8 ₪ א - . ה רד 7 - | 4 = 1 ו ו > פא 2 ו 4 + / בי ל . 9 ;כ = *.. / 7 % - + . < - בז / " הג . = = -דת:4 %. %-- ו . ו ! פוענים באינטרנט ב [ 2 ₪ 0 7.5 1:58[ 2% > גר ו ויז" 0 2 "= המידע על חשבונותיך גולש אליך "פועבים באינטרנטם 1 011.60 א תבט ואו ו זה פשוט, זה נוח וזה בטוח! איזה מידע ניתן לקבל דרך "פועלים באנטונט"? ₪ תנועות העו"ש האחרונות ₪ פירוט תיק ההשקעות: פר"י ופקדונות בשקלים, ניירות ערך, תוכניות חיסכון, קופות גמל ומט"ח ₪ פירוט חיובים לחודש הקרוב בכרטיס האשראי ₪ אשראי בשקלים ועוד. 3 השירות ניתן חינם ב-5 חודשים! איך מצטרפים? פשוט! נכנסים לסניף וחותמים על טופס הצטרפות. מקבלים קוד סודי וסיסמא אותם יש להקיש בעת הכניסה לשירות "פועלים באינטרנט". פועלים מכל הלב בנק המו , " ל -<.- / 43 ו 4 [ / .ו ] ]ו וג 1 - וע [ . . ל 2 ינ . . בש | 5 גי ןו . + 0 ,ה ) ה ָ / 1 1 2-., , / 4 4 | ' + " / ו . . מ - 4 .45 ה + ו " ' - , ש ₪ ") . . 0 . 0 . 14 - , 1 . | . . 3% ו ט וש וו ]0 ,ו "7 :₪ זא המבצע עד גמר המלאי, המחיר אי כולל מע" וכפוף להסכם ההצטרפות של )162881%6-) 0 3-6 |] --2 1 הח 3585 [6. שט שש המו קוראים נכבדים עובדה שהאינטרנט היא מקור המידע הנגיש הגדול 7 ענש בעולם, ידועה לכולנו. מחפשים, לדוגמה, מידע על שערי המניות הנסחרות בבורסה הישראלית! אין בעיה. מחפשיס מאמר הדן בשילוב ילדים חריגיס במערכת החינוך הקונבנציונלית! גם לכך מציעה האינטרנט פתרונים. מחפשים מחקר על השימוש הנעשה בגרפולוגיה כחלק מתהליכי קבלת עובד לעבודה! גם אותו תמצאו ברשת. יחד עם זאת, אחד ו וו ודו 0 מבטחים יותר, קרן הפנסיה הגדולה, המגוונת והמיומנת ביותר בישראל, ה"כייפים" הגדולים של הגלישה ברשת, לטעמי, הוא ההגעה . המקרית, האקראית, אל אתרים אליהם לא תכננתס מראש להגיע. : " 0 ' מאפשרת לכם עכשיו להרכיב תכניות ייחודיות. יש לי חבר (אגב, קוראים לו בנימין, בה , , - / של חנר ואוב קוראיסלומיפ מו - ורוו תכנית פנסיה מקיפה/עתירת חסכון האהוב עליו ביותר הוא להכנס ₪ תכנית פנסיה מקיפה עס מרכיבי ביטוח למכונית ולהתחיל לנסוע. ללא יעד ו וו ית פנסיוני גבוהים. מוגדר, ללא מועד חזרה מוגדר. פשוט אורי רדלר . יי , , ל | , | ₪ תכנית פנסיה ייחודית בה מרכיב החסכון ו ו רו - וער ובור ור דול יותר, ייח הכיטוי הביטוחי למקרה להשאר בהם או להמשיך מהם גלעד צגלה מוות הלאה. גישה דומה ניתן ליישם גס באינטרנט. משמעות הגלישה ₪ ו 6 בשתי התכניות רוב הכסף מושקע באיגרות האמיתית, לדעתי, היא להתחיל באתר מסויים ולמצא את עצמכם, כעבור כמה שעות, באתר המרוחק אלפי שנות אור ממנו, ובנוסף - למען השעשוע - להקליד, בשדה הכתובת בדפדפן, מילה מסויימת, שבסבירות גבוהה מסתתר מאחוריה אתר, ולראות לאן מגיעים. זה עובד ברוב המקרים. זה מפתיע ברב המקרים. בזמן מבצע "שועל המדבריי, לדוגמה, הקשתי את המילה 880081 בשדה הכתובת והגעתי לאתר וחס1.0ח83003./אאו, בו כל מי שחפצה נפשו, כתב מכתב אישי לסדאם חוסיין. לא הייתי מגיע ו ונעווי: הגאז'ן לאתו' א'ינטונט באוץ ובעולם וו זוות ₪ וו הזוה : ר- לאתר זה בשוס דרך אחרת. באופן דומה, מאחורי מילים רבות, ל הלקוחות מחיי היומיוס שלכם, מסתתרים אתרים, שכל קשר ויו הבר - זי וי בה בינסם לבין מה שדמיינתס שיהיה בהם, מקרי לחלוטין. מי, חיים משיח לדעתכם, מסתתר מאחורי האתר שכתובתו והסט.88586ץ.שטו אז רגע לפני שאתם נכנסים אל עובי הקורה של גליון זה (עמו, אגב, אנו חוגגים יוסם הולדת שלישי למגאזין) ולומדיסם את הכללים לרכישה בטוחה באינטרנט, קוראים על סוגי הצ'אטים הקיימים בשפה העברית, לומדים על התפתחותן של קהילות וירטואליות ברשת, מתעדכנים ביתרונות ובחסרונות של שרות בזקנט, או ור ויו בכור הזור ו זועב - הביר ו וק מנהלים ועובדים, עבשיו ניתנת לכם ההזדמנות להחליטו ער עתיד טוב יותר. חוב ממשלתיות, המבטיחות הצמדה ותשואה גבוהה. "₪ פנסיה צמודת מדד בכל אחד משלושת המקרים: אובדן כושר עבודה, פרישה מעבודה או מוות. ₪ הטבות מס ייחודיות. שירות '"'מבטחים בכירים" שירות נוסף וחדשני לתכניות ביטוח וחסכון משלימות למנהלים ולאירגונים. שירות זה מאפשר לבחור ב: מחכימים בכל הקשור לטכנולוגיית עעים המלהיבה, נסו שעשוע גיל לופו קטן ונחמד זה. לא תתאכזבו. | | שילוב תכניות לבעלי שכר גבוה. שימו גם לב כי הרחבנו את שרות 1306 6ח71. אנו מזמיניס כעת | | [ 1 [ ו 8 שירות ומידע מאוחד לכל התכנית המשולבת. את כל קהל קוראי ייאינטרנט עכשיויי להקים אתר אישי, ללא שי גיסין ₪ ילעו שוטף תשלום, ב-1806/ 7116 - קהילה וירטואלית המתהווה ממש ויו 7 , [ ן ] ן / |[ : בימים אלה. הכנסו לכתובת [18601806.00.1.שעצאו, קראו את ו 7 וו וני ניהול הסדר משולב עבור אירגונים. תנאי ההצטרפות, מלאו את טופס ההרשמה והקימו לעצמכס אורי רדלר את הנוכחות האישית שלכס ברשת. ף וזו , יתרון העוצמה, הידע והנסיון קריאה מהנה זו ן מווו [ וזו ונ קרן הפנסיה החדשה, הגדולה והמובילה בישראל: - 9 עורך אחראי אריאל להב-הרצנו עורך איציק לוי משתתפים אורי רדלר, אבגר גדיש, עמית מור, רמי לביא, גלעד צגלה, אבי וייס, ליאור עילם, עדי סורפין, עדנה אפק, גיא ברנע, צורי שמר, חיים משיח, שי גיסין, איל זסלבסקי, שירות אישי, מקצועי ואמין ב-35 נקודות שירות ממוחשבות בכל האר ובנוסף, אנשי קשר ושירות ממוחשב באירגונים ובמפעלים. למנויי "אינטרנט עכשיו" במסלול ייגליון + תקליטוריי, מצורף לגליון זה תקליטור "אינטרנט עכשיו מס'י 15". התקליטור כולל יישומי אינטרנט, משחקי מחשב ופילטרים לעיבוד תמונה ממוחשב. הרחבה על התוכנות שבתקליטור - בעמוד 32. סמדר סלטון, גיל לופו ניהול אסנת יניצקי פרסום יעלה אילון עיצוב גרפי סטודיו אורנה כהן מערכת ומנהלה אריג'נט בע"מ, החשמונאים 53, ת"א 65273, טלפון 03-6850113, פקס 03-6856149. |₪0.1 ו 1 .00 מטפחה. אאראו//;קו1 הרצת פילמים מיקסם טכנולוגיות הפצה בר, טלפון 03-6952118 כל המודעות המתפרסמות ב"אינטרנט עכשיו" הן באחריות החברות המפרסמות בלבד כל הזכויות שמורות לאריג'ינט בע"ימ. דמי מנוי שנתי [12 גליונות) - 164.00 שייח דמי מנוי שנתי (12 גליונות + 12 תקליטורים) - 249.00 שייח טימ ונתנ תידי | קרן הבנסיה הגדולה והמובילה בישראל ה פרטים נוספים בטל. 03-6925851/26, כתובתנו באינטונט: |[|.60.מו362)וות.אטשא אתרים נבחרים ותקצירי מאמרים מתוך הגליונות האחרונים של "אינטרנט עכשיו'' ניתן למצוא באתר הרשמי של ''אינטרנט עכשיו" [|ו. 0 6.ו ה 6 פוזס.א שי שי אינטר[₪ זהב הרחיבה את קו הגלישה שלה עד 55%18. הרחבת הקו התבצעה על ידי שימוש בטכנולוגיה וציוד של חברת ;] גןק, חברת בת של יורוקום תקשורת המתמחה בתקשורת לווינית. הטכנולוגיה מאפשרת קישור ישיר לשני לווינים ובכך מספקת חיבור ישיר לשדרת האינטרנט בארצות הברית. הרחבת קו הגלישה החיצוני מצטרפת למערכת ה-1/1 המחברת את אתרי ההתקשרות (205) ברחבי הארץ לאתר ההתקשרות המרכזי בתל אביב. טכנולוגיית 41/1 מאפשרת תקשורת בקצבים של עד 155 מגה סיבית לשניה (18/5א). באותו הקשר, אינטרנט זהב פתחה שני אתרי חיוג חדשים, לתושבי אשדוד ואשקלון. גם הללו כוללים קו ]1% המקשר למרכז החברה. מספרי הטלפון להתחברות הם: באיזור אשדוד: 08-8546666 באיזור אשקלון: 07-6776777 | . כתובת חדשה | / לאתר אינטרנט דפי זהב, הכולל בתוכו מעל 0 אתרי אינטרנט עָסקיים, - | מספק מידע על כ-200 אלף בתי עסק בישראל וכולל כ-2 מיליון מספרי טלפון של לקוחות פרטיים בישראל. בנוסף לכתובת המוכרת: 10.1[ ץ. אראו תופעל כעת גם כתובת מקוצרת: 60.1.קע. אואועו פ חברת א'[7₪ הכריזה על זיאון - מעבד חדש ממשפחת מעבדי פנטיום [1, במהירות 450 מה"צ, בשלוש גירסאות: מעבד הכולל 2 ק"ב של זיכרון מטמון, 1 מ"ב או 2 מ"ב. המעבדים ישמשו לשרתים התומכים בארבע תחנות עבודה או יותר, מעבדי זיאון מספקים את עוצמת המיחשוב הנדרשת בשרתים ובתחנות עבודה המפעילים יישומים 'כבדים', כדוגמת שרתי תוכן דיגיטלי, מיחסון נתונים ותיכנון הנדסי ואלקטרוני. 2/2 | לע / ₪ // מחפש עובדיס!י -י-י/ 73 6 /7/6/706/ ₪// 622 1.6 0[ \)צ טל: 02-5630254 = פקס: 02-5661186 דואר אלקטרוני: [6).00.1חטסן 69 10ח1 חדשות מהכינוס השנתי השלישי של איגוד האינטרנט הישראלי ב-13 בינואר השנה נערך הכינוס השנתי השלישי של איגוד האינטרנט הישראלי. הוא עסק במגוון תחומים - החל בטכנולוגיה, דרך מסחר אלקטרוני, חינוך והעשרה ברשת, וכלה בהצגת התפתחותו החזויה של תחום האינטרנט בישראל. בפתיחת הכינוס, תקף סגן השר מיכאל איתן בחריפות את איגוד האינטרנט הישראלי. לדבריו האיגוד לא עשה השנה מספיק לקידום האינטרנט בישראל. קולו של האיגוד לא נשמע, לדבריו, במאבק להורדת עלויות האינטרנט לתושבי המדינה, וגם לא במאבק להפיכת האינטרנט למוצר המוני. לדברי מיקי איתן, האינטרנט בישראל יקר מדי ואיטי מדי, ורוב הגולשים לא מקבלים שירות מניח את הדעת. מיקי איתן הציע שהנהלת האיגוד תעבור בין כל המפלגות המתמודדות לבחירות הקרובות, ותבקש מהן להכניס למצע שלהן התחייבות לפתח את רשת האינטרנט בישראל, דורון שקמוני והנק נוסבכר, מהנהלת איגוד האינטרנט, השיבו למבקרים אותם, שעבודתם נעשית בהתנדבות, תוך השקעת זמן רב לטובת הציבור, והם קוראים לכל מי שרוצה לבוא, לתרום, ולקחת חלק בפעילות האיגוד. ד"ר גלן ריצ'רד, מנהל הטכנולוגיות העולמי בחברת נובל, פרס בפני באי הכינוס את חמש הטכנולוגיות שעתידות לשנות את עתיד האינטרנט בעולם: * שימוש בוידאו ובאודיו ברשת, במקום דפים טקסטואליים. * מעבר לפרוטוקול האינטרנט העתידי 6עק], * זצהסזווטוא, דהיינו הפצת מידע באופן חד כיווני, ממקור אחד, למנויים רבים. המידע יישמר מקומית בכל מדינה, ב- עאסזש ענק, שיחסוך את הצורך בתעבורה בינלאומית של המידע. * 005 - איכות השירות. היום אין למשתמש שליטה על פרמטר זה. בעתיד הוא יוכל לבקש איכויות שירות שונות, לפי רוחבי הפס והיישומים בהם הוא עושה שימוש. * 10064ה1 זסכ) 507%106, שיכלול שחוחטג), פסהסוסטזוכ כמו דפי זהב אלקטרוניים, איתור מידע, ניהול, אבטחת והצפנת מידע. בנושא המסחר האלקטרוני אומר ד"ר גלן, כי בעיה שיש לפתור בישראל היא בעיית ההצפנה. האמנה שנחתמה השנה בארה"ב, הקרויה זגּהחטפפג/ והשמושהגדוה., נחתמה כבר ע"י 30 מדינות, אבל לא ע"י מדינת ישראל, על הממשלה להבין שלא ניתן לעצור את ההתפתחות, ויש להסיר מגבלות שאבד עליהן הכלח. גם בנושא המיסוי באינטרנט אין כל מדיניות >-- מהחהפשים מסעדה משובתת! 1 .600 .מ67606 .שש באתר מי עדן באינטרנט מחכה לכם מדריך המסעדות גומיו. המדריך הממוחשב, הכולל פירוט וסיווג של כ-500 מסעדות ברחבי הארצ, מאפשר לכם לחפש מסעדה לפי סוג המטבח (צרפתי, איטלקי, סיני וכוי) ולפי המיקום הגיאוגרפי. מיעדן הטמפניה של הטנגנע ב אומו בד ריבנאי' מגאזין האינטרנט הישראלי המקוון 1'061ג עולה השבוע עם פורטל חדש, תוך הוספת תכנים ושרותים חדשים. בנטקינג מבטיחים כי כל גולש יוכל, בעזרת מנגנון פרסונליזציה חכם, לעצב לעצמו את עמוד השער, כך שיאפשר לו להגיע במהירות ב לכל מקום שיחפוץ ברשת. שרות נוסף בפורטל החדש הוא מנוע חיפוש עם ממשק גרפי, לאיתור האתרים המובחרים ברשת. "נטקינג תספק תכנים מקוריים וסקופים מרשת האינטרנט ומחוצה לה, תוך שילוב מתמיד עם המדיה הטלוויזיונית", מוסר עופר שני, עורך נטקינג. "ההמלצות על אתרים, תוכנות ומשחקים ימשיכו, אך יתווספו אליהן מדורים חדשים העוסקים בבידור (בחסות ערוץ 3), בסרטים (בחסות ערוץ 4), באקטואליה (בחסות 'רשת'), פורומים תוססים ואפליקציית צ'ט מתקדמת". (69 גיאו אינטראקטיב ומלון שרתון תל-אביב חושפות את 080 וש - מערכת המאפשרת לכל אורח במלון לשלוח הודעות וידאו לכל כתובת רצויה, באמצעות האינטרנט. בבסיס השרות החדש עומדת טכנולוגיית אמבלייז של גיאו אינטראקטיב - טכנולוגיה המשלבת מולטימדיה (וידאו ואודיו) באינטרנט. 69 חברת 3ל!'ח - המרכז לתוכנות 26, תודיע בקרוב על פתיחתה של חנות וירטואלית גדולה. יותר מ-11,000 תוכנות ומוצרים יימכרו בה, במכירה ישירה, באמצעות האינטרנט. כלנית מתכננת להקים בחנות מועדון לקוחות בתחום המחשבים, שייקרא טט[6 חטט1-ו1]. חברי המועדון יהנו מהטבות מכל חברות המחשבים בארץ וממחירים מוזלים למוצרי מחשב ותוכנות. ד | ישראלית, כאשר בארה"ב יחתום הנשיא, בימים הקרובים, על חוק פדרלי המסדיר את המיסוי באינטרנט. פיתוח המסחר האלקטרוני תלוי בפתרון בעיות ההצפנה והמיסוי, ויש לקדם אותם בישראל בדחיפות. דני רוזן, מנכ"ל משרד התקשורת, מסר בכינוס כי הוא חתם על רשיון מיוחד לחברת תקשורת, להניח כבל ימי חדיש לישראל. דני רוזן סרב לתת פרטים נוספים, אך לכתבנו אבי וייס נודע שהמדובר במתן רשיון מיוחד לחברת 081, המניחה את כבל חטפַָעא02 סביב העולם. בכך תפתח תחרות חדשה גם בתחום הכבלים הימיים, מספר ימים טרם הכרזת הפעלת כבל "לב" ע"י חברת 60-1!א הישראלית, שהבעלים המרכזיים שלה היא בזק. פרוייקט חטץא02) אמור לספק "סופר אינטרנט" לכל מדינות העולם, ברוחב חיבור של 100 ג'סל"ש עד 320 ג'סל"ש, עם תכנון להגיע ל-640 ג'סל"ש. כדי;להבין את העוצמה הטמונה בכך, די לציין שעל כבל זה לבדו, ניתן יהיה להעביר את כל תעבורת האינטרנט, של כל העולם, בשיא העומס, ללא כל בעיה. ולסיכום הכינוס, בשורה חשובה לגולשים: בקרוב ירדו מחירי פעימות המונה שמשלמים אזרחי המדינה מ-31 אגורות לפעימת מונה, ל-8 אגורות בלבד. שינוי המחיר יתרחש במספר שלבים, על פני זמן. הג'רסה הרב לאומית של 5.0 זסזס|קאם !6חזסוחו תכלול עברית 0 זסזס1קא5 |6הזטוח1, הדפדפן החדש מבית מיקרוסופט, שעתיד לצאת לקראת סוף החודש, יצא בגירסה רב לאומית, התומכת בעברית. הבשורה כאן היא שמעתה, לא יהיה צורך לעשות דבר מעבר להורדה מהרשת של הדפדפן והתקנתו. 5.0 זסזט|!קאם ]6חוש)ה] יזהה בעצמו נסיון לקרוא דף עברי וישאל את המשתמש האם הוא מעוניין להתקין עברית. היכולת לקרוא עברית תתאפשר מעל כל מערכת הפעלה, גם אם מדובר בצרפתי המפעיל חלונות בצרפתית. 7 הסז=חום = = 1 > אה..רע -1 8 % , . " : ו "עיר. . הת שאט 7 ₪ הכ וסון ?= ה הפסכ 72 | ה | ד ]| -%. = ]1 2% הרה בח כ .2 סווד 3 ₪ 6הרז 5 הסהזס) ספע 0 ו מ-- וחכהזכ) ו ל הסוזה רוחב סחהּ 5- דזספ אסוטס 6 אא התא כזיקוד 43653 טל : 09-7414157 פקס : 09-7444253 אם ברצונר לקבל פרטים בנוגע לאחת התוכנות ה("ל (א מלא את הספח הבא כדי שטכל לשלוח לר תוכ(ת הדגמזה ופרטים (וספים . שום פרטי ומשפחה כתובת : טלפון : פקס : 5.3 5 58| 5% 01 ברצו(י לדעת פרטים וספים על התוכנות הבאות : ((א סמן ב - א ) [] 7 ץ600זוכ | [ ] 2 זסץ68שוותה6וס ₪ 3 1388 ₪] >אזסשסזות החוכנות ה'הודית החלה להפעיל אתר אינטרנט ברוסית. האתר מיועד לכל דוברי הרוסית בארץ ובעולם וליהודי חבר המדינות בפרט. תכליתו לתת מענה למירב השאלות העשויות להתעורר בקרב יהודי חבר המדינות, השוקלים לעלות לישראל ולפתוח עבורם ערוצי דיון אינטראקטיביים עם רשויות הקליטה בישראל ועם עולים וותיקים שכבר נקלטו בארץ. יו"ר הסוכנות היהודית, אברהם בורג, אומר כי הקידמה הטכנולוגית נרתמת לשירות הנושא החשוב ביותר של מדינת ישראל והעם היהודי - נושא העליה. 11/1881 שזס. 311[. וצרו 69 בזק החלה להפעיל שרות חדש, משמעותי מאד לגולשי האינטרנט: נונביח 7₪? מאפשר ביטול זמני של שרות השיחה הממתינה ובכך נמנעות ההפרעות המוכרות בזמן הגלישה. ביטול השיחה הממתינה נעשה לשיחה אחת בלבד ולכן מומלץ לגולשי האינטרנט להגדיר בתוכנת החיוג במודם, חיוג 70* באופן קבוע, לפני המספר של ספק שרותי האינטרנט. השרות החדש מופעל בהדרגה בכל מרכזות בזק ועד לאמצע 9 יוכלו להנות ממנו כל לקוחות בזק. על מנת לברר האם השרות הותקן בקו הטלפון שלכם, חייגו 70*. במקרה שהשרות | טרם הותקן, יתקבל צליל מקוטע, במקום צליל חיוג רגיל. שרות חדש נרישום כתובות אינטרנט בישואל שרות חדש לחברות ולעסקים (וגם לאנשים פרטיים) ישראליים לרישום מקוון של כתובות אינטרנט לאתרים, הושק לאחרונה באמצעות אתר האינטרנט "כתובת" - [0/6].00.1)א.עצאואו, / רישום נעשה ע"י איגוד האינטרנט הישראלי, באמצעות חברת אינמרקס, המפתחת והמפעילה של האתר. להבדיל מהסברה המקובלת, רישומו של שם כלשהו ברשם החברות אינו מבטיח לבעליו כי השם הזהה יישמר לו גם באינטרנט. ברשם החברות אף מקובל לתת למספר חברות שם זהה, כל עוד הן אינן עוסקות באותו תחום, אך באינטרנט, לכל שם יכולה להיות רק כתובת אחת, כך שהכלל הקובע ברשת הינו "כל הקודם זוכה". בנוסף, חמרות משקיעות סכומי עתק בפיתוח שמות מותג למוצריהן, אך הן נמנעות מלרשום שמות אלו גם באינטרנט. כך יכולים מעריצים שרופים, במקרה הטוב, או מתחרים, במקרה הגרוע, להשתלט על כתובת המותג ברשת, ולמנוע מהחברה המפתחת את פרסומו ברשת. חברת אינמרקס, המפעילה של השרות החדש, מטפלת בכל הליכי הריטשום וההזמנה של הכתובת המבוקשת תמורת 100 דולר (לא כולל מע"מ). באתר החברה ניתן לבחון באם הכתובת הרצוייה אכן פנויה וזמינה לרישום, ובמידה וכן, ניתן למלא את הפרטים הדרושים באופן מקוון. רישום הכתובת יעשה מיד עם קבלת התשלום מהלקוח והוא יהיה בתוקף לשנתיים. להארכת הזכאות לאחר מכן, יש לשלם אגרה דו שנתית. בנאתר המוסד לביטוח לאוםי << מידצ צל > התעולומיח לביטוח הלאוחי ‏ עכשיו ניתן למצוא מידע גם על זכאויות ושיעורי גמלאות, תשלום דמי ביטוח, טפסי תביעה לגמלאות, פתיחת נקודות שירות ורשימת מחקרים % ופרסומיס באתר הביטוח הלאומי. 11 = 0+1. טיע עשי 3 הבישוח הלאומי -כל הזכויות שמורות לך ||.5!:6-611601%.60.ששש 3 4 61 1חסהססופצ6כ 86 ח0ו065 60/ -- ג | 1 ,4% תיכנון ועיצוב .7+ תכנות ,0 מסחר אלקטרוני 07 וו 86 8518שע 98'1כ 4) 16 18 166%]₪ 8166 יעוץ פרסום ברשת טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: כתובת: 6 - 09 9 - 09 || 60 9516-6/700)הווס אטוח | הצנחנים 10, כפר מלל סייט אפקט מחפשת עובדים איכותיים בתחום העיצוב והתכנות פרטיים המעוניי(ים להרחיב את המעגל החברתי שלהם. חניוני אנשים בעולם חבוים בקהילות וירטואליות באינטרנט. רבים מהם אף מאמצים זהות בדויה: גברים (שואים מ(הלים רומנים וירטואליים עם (שים רווקות שהן, בעצם, גברים (שואים אחרים. ההי קהינה וירטואלית? האם היא מהווה תחליף למציאות או אוני להיפך - מספקת תוכן ועניין לחבריה? קהילות יכולה נכלול חוקרים בתחום הביו-גנטיקה, או א(שים שנת 1994, רגע לפני הפריצה הגדולה של האינטרנט לתודעה הציבורית, הופק בארה"ב סרט שנושאו היה קהילות וירטואליות. באחד מקטעי הסרט רואיין בחור כבן שלושים, רתוק לכסא גלגלים, לבוש בגדי עור שחורים, ראשו מגולח, נזם באפו ותריסר אבזמים נעוצים באוזניו. הוא סיפר כיצד מצא נחמה בקהילה הוירטואלית אליה הצטרף דרך האינטרנט, שם הוא מצא אנשי שיחה וחברים, שתמכו בו ועודדו אותו לקיים חיים נורמליים, למרות נכותו. "כאשר נפגשנו פנים אל פנים", סיפר, ד דדח דד חח דח ך דר- הכותב הינו, מנכייל בוקלי, מרצה ויועץ בתחום האינטרנט |!.ס6.)|אססס ץש "הם הכירו אותי כל כך טוב מהשיחות שלנו באינטרנט, שאיש לא שפט אותי על פי המראה החיצוני. הם פשוט קיבלו אותי כמו שאני". כאשר הופק הסרט, היתה התקשורת באינטרנט מבוססת בלעדית על הקלדת טקסט, בהתקשרות טקסטואלית, איש אינו יכול לגלנת האם אתם מדייקים כשאתם מוסרים | את פרטי הגיל, או המין שלכם. כיום המצב שונה. האמצעים הטכנולוגיים המשופרים והגדלת מהירות העברת הנתונים, מאפשרים העברה של תמונות, קבצי קול ואף סרטים על פני האינטרנט. יותר ויותר מתפתח הנוהג לדרוש ממי שנמצא בעבר השני, לשלוח תמונה ואפילו להציג את עצמו באמצעות מצלמה דיגיטלית. רשת האינטרנט, שסיפקה מקלט לאנשים , שלא רצו לחשוף את ה"אני האמיתי" שלהם, משנה את פניה. לא רחוק היום, מנבאים המומחים, שמערכות האינטרנט, הטלפון והטלוויזיה ישולבו למערכת אחת. אזי נוכל לראות את בן שיחנו ולקבל מיד את פרטי כרטיס הביקור שלו, ללא יכולת להסתתר תחת שם בדוי ולכתוב ברשת ככל העולה על רוחנו. כאמור, אנשים החברים בקהילות וירטואליות מציינים כי העובדה שהקשר בין בחברה הישראנית יש, לכאורה, פוטנציאל גבוה ליצירתן של קהילות וירטואליות - בעיקר עקב השפה העברית. כמו-כן, החברה הישראלית, נלמרות היותה 'קיבוץ גלויות', חולקת ערכים השותפים רבים, כגון הערכה למסורת ו/או נהסטוריה היהודית, או האמו!ה בדבר החעויבות של השגת בטחון צבאי ומדיני החברים בקהילה נערך באמצעות הקלדת טקסט, משחרר אותם מעכבות. כמובן ש"חופש" זה גם מפתה . אנשים להתנהג בצורה לא הולמת, להתבטא בגסות, להפריע לחברים אחרים ולפגוע בסולידריות של חברי הקהילה. על כן, מפתחת כל קהילה קודים אתיים, המחייבים את חבריה. למשל, בקהילה של חברים המתכתבים באמצעות רשימת תפוצה שאינה כוללת מפקח (כלומר כל מכתב שחבר ישלח לקבוצה יגיע, כמות שהוא, לשאר החברים) מקובל שלא לשלוח מסרים הכוללים פרסומת עסקית. חברי הקבוצה עשויים להעניש בחומרה את מי שמעז להפר את הקודים האתיים שנקבעו. עבירה חוזרת עשויה לגרור סנקציה של סילוקו מהחברות בקהילה. קהינה וירטואלית - תחליף למציאות? בעולם העתיק היה המלך שליט כל יכול. במחי יד הוא יכול היה לרומם אדם מחד, או לשלוח אותו לגרדום מאידך. עם זאת, כאשר נאלץ אדם להמלט מזעמו של המלך, לא היה עליו אלא להרחיק מספר ימי רכיבה, עד שהגיע למקום בו לא הכירו אותו ולאמץ לעצמו זהות ₪ : וק [וזפ + ו ₪1 ו ב 2 רחפד פקרקט הקט 5 יחת טוק <וח= 4 2 , 4 0/ הפתעות ועימות דרך ה - |!אא-6 ודוע ברבה משידוח - ויזה מתפפוה - בהמון וש אים! כיף לפהוח את הדואר האלקפרווי ולמצוא שם ברכה ציבטוזית? טש טוח בעוביר | אחרים!י ברכו אוחם ישר לתוך ה(.-=. בגרויה צבפוויה, מאוירת או באוימציה ולוזה לכב הוסיכות. פשום הלהצו טל הגועוא המבוקש, טל הורויה המבוקשח, והמראו אח הטרםים. מישהו שאתם מכירים הולך לחייך בקרוב שאולה, בהעדר תעודות זיהוי, רשיון נהיגה, או כרטיסי אשראי, יכול היה אדם לאמץ זהות אחרת ולהטמע בקהילה המקומית, אליה הגיע. בעולם המודרני בו אנו חיים, המדינה מגנה עלינו מפני עריצות השלטון, אולם בתמורה היא מפקחת על חיינו. החל מרגע לידתנו ורישומנו במרשם התושבים, ועד לרגע בו נחזיר את נשמתנו לבורא, אנו נדרשים לשאת תעודת זהות בכל מקום בו נהיה. בנוסף, נאסף במהלך חיינו, ומרוכז במחשבי הראשויות, מידע על הכנסתנו, מצבנו הרפואי ונתונים רבים נוספים. מפלט מסויים ממציאות זו סיפקה לנו, עד היום, רשת האינטרנט. הרשת היתה למקום בו לא היה ניתן לזהות מי אנחנו, לא ניתן לעקוב אחרינו ולא ניתן לפקח אחר מעשינו. היו מי שניצלו תכונה זו לרעה, לביצוע פריצות למערכות מחשבים, לגניבת כספים דרך האינטרנט וכדומה, אולם מרביתנו נהנינו מהחופש. בעוד כמה שנים, כאשר "לראות" אחד את השני באינטרנט יהיה לסטנדרט, הקסם ייעלם ונשאר עם טכנולוגיה מודרנית, מהירה ויעילה, אך קרה ומנוכרת. בימים אלה נערכים ניסויים של חיבור שכונות שלמות לאינטרנט, ליצירת קהילה וירטואלית בעלת בסיס פיזי, הללו נחלו הצלחה רבה. הוקם לוח מודעות אלקטרוני שכונתי, נוצרו חדרי שיחה ונתאפשרה הגישה לקבלת שרותים קהילתיים שונים. הקשר שנוצר דרך הרשת נמשך, פעמים רבות, מעבר לרשת, באמצעות מפגשים פיזיים. המסקנה היא שכאשר הקשר שנוצר בקהילה הוירטואלית לא הוגבל לאמצעים אלקטרוניים בלבד, ושולב בתוך המרקם של השכונה באופן העונה על צרכי התושבים, הוא נתגלה כתורם ומחזק את הקשרים בקהילה הפיזית. עם זאת חשוב לציין כי מחקרים מצביעים על כך שאנשים המקדישים זמן רב לתקשורת דרך האינטרנט, מסתכנים בפגיעה בחייהם המשפחתיים והחברתיים. רשת האינטרנט מאפשרת לנו לפתח קשרים עם אנשים בעלי תחומי עניין דומים לשלנו, בכל רחבי העולם, מבלי להתחשב במגבלות גיאוגרפיות, אולם מאידך, היא עלולה לגרום לנו לאבד את הקשר עם הקרובים לנו, השכנים, החברים, או בני הזוג. קהילות וירטואליות בישראל בחברה הישראלית יש, לכאורה, פוטנציאל גבוה ליצירתן של קהילות וירטואליות - בעיקר עקב השפה העברית. אף על פי שישראלים רבים מסוגלים לתקשר בשפה אחת נוספת לפחות, הרי שרובנו נרגיש בנוח להחליף מידע בשפת האם שלנו. החברה הישראלית, למרות היותה 'קיבוץ גלויות', חולקת ערכים משותפים רבים, כגון הערכה למסורת ו/או להסטוריה היהודית, האמונה בדבר החשיבות של השגת בטחון צבאי ומדיני וכו'. בנוסף, המרחקים הגיאוגרפיים בין מקומות הישוב אינם גדולים. משום כך, האפשרות ליצור מפגשים פיזיים, המשלימים את המפגשים הוירטואלים בין חברי הקהיליה, גבוהים. = || לי לקדם! להמם!! לפרסם!!! ()()(),()5 6 גולשים ממחינים לכם ב... אחל ה ל ₪= בארץ קמו מספר קהילות וירטואליות, שניתן לחלקן לשתי קטגוריות. האחת היא קהילות המתרכזות סביב תחום מסויים, לרוב סביב נושא מקצועי, ומספר החברים בהן נע בין עשרות בודדות לכמה אלפים לכל היותר. השניה היא קהילות גדולות, הפונות לקהל הטרוגני ורחב ומציעות מגוון שרותים. על הסוג הראשון של קהילות ניתן למנות, למשל, את הקהילה שהוקמה על ידי הפורום הישראלי לסחר אלקטרוני: .61110 הת רת סט6//:כ11! קהילה זו מונה מעל אלף חברים, בעיקר בעלי עסקים, מנהלים ומומחים המתעניינים בסחר אלקטרוני. ישנן קהילות קטנות יותר, כגון קהילת משתמשי הלינוקס בישראל (מערכת הפעלה המתחרה במערכת ההפעלה הפופולרית של מיקרוסופט - 895/98/%7:/); [1. שזס. אטחו]. אוו קהילות אלה מונות כמה עשרות, עד כמה מאות חברים בלבד. נָחו)טרוסיקס >ןך1- וח 56ז! מ ניו אשחו. בטרוו .4 לס 6788460 ץ !|מהונודוס ודוופ עפ 51078 ₪3 6ת) :וש בצו|מורזס ז עה 85| >עאזו.) !"וקיא !1 בעוסיום 0063 0 , וקו 10 65 , עה )063 85 רמג | רה 5 0 שרע !6‏ 0 כא ‏ בתה אסא )שח שה 16 = התשש ח20מחקא על "000 ו דוע 5 פע = א וזו ה וי חש 81 ופותס מספר נסיונות נעשו בארץ להקמת קהילות וירטואליות גדולות, המציעות מגוון של תכנים ושרותים, אולם רק .101 (81461] 6 ):ָ 11.סט..1021. ואוו מקבוצת עיתון הארץ, הצליחה לבסס את מעמדה כקהילה וירטואלית אמיתית בישראל. יתרה מכך - בניגוד לסברה שקהילה וירטואלית אינה עסק רווחי, מספר יניב חנינה, אחראי הפרסום ב-.101, במסגרת מחלקת המדיה, כי הכנסותיה של .101, הבאות מתשלום דמי החבר, עיצוב ובניית אתרים * לפרטיים, עסקים וחברות. * חנות וירטואלית. * מסד נתונים, מנוע חיפוש. * שיחזור תמונות ישנות גם לצבע. = * אתרי הנצחה ליקירים. טל' 04-9533955 סלולרי: 051-299686 ₪ מפרסומות ומפעילות הקניון האלקטרוני, הופכות אותה לעסק רווחי. ישראל אונליין 1 הוקמה בשנת 1995, כשרק החלה המודעות לאינטרנט בישראל. ב-1996 הוצג השרות שהעניקה החברה רק למי שגלש דרך דפדפן מיוחד, אולם מזה למעלה משנתיים פועלת .101 ברשת באופן מלא. כל אחד יכול לגשת לאתר של .101 אולם רק חברים, בימים אלה (ערכים (יסויים של חיבור שכונות שלמות לאינטרנט, ליצירת קהילה וירטואלית בעלת בסיס פיזי. הללו (חלו הצלחה רבה. הוקם לוח מודעות אלקטרוני שכונתי, נוצרו חדרי שיחה ונתאפשרה הגישה לקבלת שרותים קהילתיים שונים. הקשר שנוצר דרך הרשת (משך, פעמים רנות, מעבר לרשת המשלמים דמי מנוי חודשיים, יכולים להנות מכל קשת השרותים שמציעה הקהילה, "הקהילה הווירטואלית ב-.101", מסביר יניב חנינה, "מורכבת מכמה קהילות קטנות: קהילת הורים, קהילת אתר 'רפואה שלמה' ועוד. דווקא משום שהאינטרנט כה רחב ידי'ם, אנשים רוצים להתאגד בקהילות. אולם אף קהילה לא תתאגד אם לא יהיה מאחוריה מנהל או צוות שיכניס לקהילה תכנים חדשים, באופן שוטף. למשל, בקהילת 'רפואה שלמה' יש שישה מנחים רופאים, הדואגים להעניק מקצועיות, עומק ותכנים לקהילה". "החברים בקהילות נפגשים מדי פעם. המפגש יכול להיות חד פעמי - למשל כאשר חבר בקהילה איים להתאבד, חברי הקהילה התגייסו לעזור לו ומישהו הגיע אליו פיזית ולקח לו את התרופות מהארון, וחלק מהחברים נפגשים על בסיס קבוע. המשתתפים הקבועים בצ'אט '30 פלוס', למשל, נפגשים אחת לשבוע בבית קפה". בתשובה לשאלה מהו אחוז המשתתפים הפאסיביים בקהילות, עונה יניב חנינה כי מספרם מועט ביותר, משום ש"קשה מאד להתעלם, או לא להגיב, במצב בו מישהו, למשל, מבטא דעות קיצוניות". קהילות וירטואליות בישואל - לאן? מומחים רבים סבורים כי פני האינטרנט הם לכיוון של יצירת קהילות וירטואליות, המעניקות משמעות ותוכן בים האינפורמציה שמכילה הרשת. גם בישראל עושות מספר חברות, בנוסף ל-.1001, נסיונות וצעדים בדרך לפיתוח קהילות וירטואליות. לא מכבר נמכרה התשתית הפיזית של ד₪א.א50! לחברת בזק בינלאומי, אולם השליטה בתכנים נשארה בידי ₪7א,א150. בהרצאה שנשא אבי שילו, מנהל המחקר והפיתוח של [₪א.א15, ביום עיון שנערך מטעם 'הפורום הישראלי למסחר אלקטרוני' ואגוד לשכות המסחר, הוא הסביר כי התוכנית האסטרטגית של החברה גורסת התמקדות בהעברת תכנים למנויים. שם טמון הרווח העתידי של החברה, ולא בתשתית הפיזית. מכאן שהנכונות למכור את התשתית הפיזית של ד₪א.א50] לבזק בינלאומי, אינה צריכה להפתיע. ₪1 א 150 מתכוונת להשקיע בטיפוח הקשר שבינה ובין המנויים שלה, בתחום התוכן ובפיתוח קהילה וירטואלית. בתשובה לשאלה שהופנתה ליניב חנינה מ-.101, לגבי האפשרות שחברות נוספות תקמנה קהילות וירטואליות שתאיימנה על ההגמוניה של .101 בתחום, הוא משיב כי ב-.101 לא חוששים מתחרות. "גם אם שני העיתונים היומיים הגדולים יתחילו לספק תכנים דרך האינטרנט וינסו לבנות קהילה, איננו חוששים - זאת משום שלשוק הזה יש עדיין פוטנציאל אדיר לגדילה". הפוטנציאל להעברת תכנים ויצירת קשרים חברתיים ומקצועיים, דרך קהילות וירטואליות, רק התחיל לגלות את עוצמתו. לאחר הצלחתה של .101 בפיתוח קהילה וירטואלית ישראלית, אנו צפויים לפריחה של קהילות נוספות. התחרות תהיה על מספר הגולשים שיסכימו להצטרף לקהילה. תחרות זו תלבש צורה של הגשת תכנים איכותיים ושרותים יחודיים למנויים. אנו, גולשי האינטרנט הישראלים, הצמאים לתוכן עברי וישראלי איכותי, נוכל רק להרוויח מהתחרות הצפויה הזו. = 1 בקאות פתוחה 6] גאם=ם בא'נטרנט! עבש'|ו כ ו מהיום לחשבון הבנק שלך בדיסקונט יש כתובת: [1. 0616060 /: כ וו הבנקאות הפתוחה של דיסקונט- מאפשרת לך עכשיו לקבל מידע מעודכן על חשבון הבנק שלך באמצעות האינטרנט. * שירות טלבנק אינטרנט מוצע ללקוחות פרטיים, או עסקיים שקיימו במשך שנה לפחות קשרים עסקיים תקינים וסדירים עם הבנק. מעתה, יכולים לקוחות בנק דיסקונט המנויים על שירותי הטלבנק, לקבל מידע בנקאי מעודכן, מאובטח ומקוון שא].1 אס), בכל רגע נתון, בבית או במשרד, באמצעות האינטרנט. מהיום ניתן לקבל פירוט יתרות, תנועות בחשבון העו"ש, (עד 32 תנועות אחרונות] פירוט תיק ניירות ערך, פקדונות שקליים והשקעות נוספות - תוך שַנִיות, באמצעות מספר המנוי האישי וקוד אינטרנט סודי, אשר ינתן בתיאום עס הננק. כל שעליכם לעשות הוא להצטרף כמנויים (חינם!) על השירות, להיכנס לאתר הטלבנק באינטרנט ולגלוש בניחותא אל החשבון שלכם. פשוט, קל, נוח ותמיד פתוח לקראתכם, כמו כל מוצר אחר של "הבנקאות הפתוחה". אם אינכם נמנים עדיין על לקוחות טלבנק דיסקונט, אך אתס מחוברים לאינטרנט- תוכלו לבקר באתר, וללמוד כיצד ניתן לחסוך זמן יקר באומצעות שירותי הטלבנק. הצעה בלעדית ללקוחות דיסקונטי חבילת שירות ייחודית באינטרנט באמצעות חברת שחש ] ₪בנוסן לכל מצטרף טלבנק אינטרנט - תקליטוו עם תוכנות אינטרנט = * הבנק רשאי להפסי או לשנות את תנאי המבצע בכל עת. להצטרפות: בכל סניפי בנק דיסקונט ברחבי האר למידע ופרטים נוספים: 8 לקוחות דיסקונט ב"טלבנק שירות אישי" 03-5129111, 24 שעות ביממה. 8 לקוחות כל הבנקים ב"טלבנק ישיר" טל' 1-800-60-60-10 4 שעות ביממה. 8 מידע ומצגת (טמו6ש) באתר הטלבנק ,6% קל (1 בנק דיסטקונט ורשבסקי פריליך דובב 6או בימים אלה עבר מספר הגולשים, באמצעות שרות בזקנט, את ה-120 אלף - זאת לעוחת כ-50 אנף נפני חצי שנה. הספר זה מהצב את חברת בזק כספק אינטרנט חוביל בישראל, גם אם משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים מונעים מחנה למכור שרותי אינטרנט ישירות לקהל הרחב. מהו השוות? מה יתרונותיו וחה חסרונותיו? האם הוא עתיד להשפיע על תחונת שוק האינטרנט המקומי? תהוו תו תויוות חברת בזק - ענק התקשורת המקומי - יש רשיון למתן שרותי אינטרנט מזה שנים מספר, אך משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים מונעים מהחברה למכור שרותים אלה ישירות לקהל הרחב. הסיבה הראשית לכך היא שלבזק יש מונופול על תשתית הקווים בארץ, וכיוון שמועד סיומו המעשי של המונופול טרם ברור סופית, היא תמיד תנצח בתחרות על המחירים ורוחב הפס. שנית, בזק תוכל לבצע "סבסוד צולב" סמוי, דהיינו, לתמחר את השרות כך שהרווחים הנובעים משיחות הטלפון הרגילות יסבסדו את שרות האינטרנט שהיא תציע, וכך להכות כל מתחרה אפשרי, על כן, הדרך היחידה שאושרה לבזק לתת שרותי אינטרנט לציבור הרחב, בינתיים, היא באמצעות בזקנט (135) - אספקת שרותי "יד שנ" לאינטרנט. כמו כן, מספקות חברות הבת של בזק - "בזק זהב" ו"בזק בינלאומי" - שרותי אינטרנט, בהיקפים הולכים וגדלים. חהות השיטה בזק מאפשרת חיבור מזדמן לאינטרנט, על בסיס חיוב לפי זמן מדוד. החיוב מגיע כחלק מחשבון הטלפון של המתקשר. שירות 135 ניתן הן בחיבורי מודמים אנלוגיים והן ב-150%, ומיועד בעיקר למי שאינו מעוניין להתחייב לספק אינטרנט מסויים, לא רוצה הוראות קבע בבנק, ומעוניין לשלם רק עבור זמן השימוש שלו, גם אם התשלום לכל שעה גבוה יותר, בשיטת 135 המשתמש יכול לבחור לעצמו את ספק המידע, כל פעם ספק אחר, ללא התחייבות, עד שימצא מי הספק המתאים לו ביותר. ההתקשרות נעשית ללא שם וסיסמה, כך שהמתקשר נשאר אנונימי בעת החיבור. עַם החיבור לבזקנט מקבל המתקשר מספר ?1 ברשת הפנימית של בזק ובעת הבחירה בספק האינטרנט, הוא מקבל מספר ן ברשת האינטרנט העולמית, המאפשר לו לגלוש לכל אתר, עד לא מזמן, החברות שסיפקו קישוריות לאינטרנט במסגרת שרות 135, נמנו על החברות הקטנות יותר בתחום בארץ, אולם במחצית 1998 הצטרפו לשרות שני הספקים הגדולים - נטוויז'ן ואינטרנט זהב. בכך, בעצם, הם נתנו לגיטימציה להפיכת "135" לשרות חליפי לחיבורים הרגילים ששלטו בשוק, במחצית השניה של 1998 החלה בזק בניסוי פתוח של הפעלת קישור 180 ומודמים % לאינטרנט, כשרות מקביל ל-135, ברשת חיוג חדשה. פעולה זו נועדה להכין את בזק ליום בו היא תהפוך לספק אינטרנט עצמאי. השרות החדש נקרא 132. ניתן להתקשר אליו במודמים 15808 (ולקבל מהירות גישה של 64% ו-128%), במודמים א (ולקבל מהירות גישה של 33.6% עד קרוב ל-.45%, בהתאם לסוג הכבלים והמרחק של המתקשר מהמרכזייה), או במודמים רגילים 33.6%. שרות 132 נותן מהירות גישה טובה לרשת, יחסית לזו שמקבלים ב-135, אפילו אם מתקשרים במודם אנלוגי. הסיבה לכך היא שסוג מבואות החיבור (נקודת הכניסה) של 2 לרשת משופרים. על מבואות 132 התקינה בזק חיבורים דיגיטליים מסוג ג/8/ ונתבים מהירים של סיסקו. מבואות 135, שהם אנלוגיים ובעלי נתבים ישנים יותר, ישרתו את אלה שאין להם מודמים חדשים או מערכת הפעלה מתקדמת, כמו חלונות עם חייגן אוטומטי. מספר ספקי האינטרנט בשרות בזקנט עומד כיום על 19. החברות הן: * בחיבור דרך תפריט ישיר: ישראסרב, בזק זהב, אקוואנט, אינפולינק, נמת, אורביס, ש. קט, טוקטל, ספידנט, נטליין. * בחיבור דרך תפריט בזקנט: נטוויז'ן, אקוואנט, אינטרנט זהב, נמת, אורביס, ספידנט, י,ב.מ, אינפולינק, בזק זהב, דוארנט, ש. קט, טוקטל, נטליין זהב, מיבד, גזרנט, בזק בינלאומי, מיקשר, נט אביב, ישראסרב. שימו לב כי לחלק מהחברות יש, בדף הכניסה של בזקנט, שתי שורות, עם תעריפים שונים. הסיבה לכך היא שאותן חברות מציעות גלישה בקצבים שונים ושרותים שונים, והתמחיר, כמובן, שונה בין החלופות. רצוי לנסות ולהחליט מהו השרות הטוב ביותר בכל התקשרות, כי טיב השירות משתנה בין הספקים, בשעות היממה השונות ובימי השבוע השונים, לפי עומס הלקוחות על הקווים שלהם. ניצד נעשית ההתחברות בזקנט מספקת שתי אפשרויות כניסה לרשת: האחת באמצעות ערכת התחברות, הנמצאת על גבי תקליטור המופץ חינם בכל חנויות בזק סטור ואצל מפיצים מורשים (למעשה דרך כלי האינטרנט של חלונות 95 או 98 ואקספלורר 4) והשניה דרך מסך 0005, באופן ישיר, לאחר ההתחברות, מציעים ספקי אינטרנט שונים מהירויות גלישה שונות, במחירים שונים, כשללקוח אפשרות לבחור, בתפריט הכניסה, באמצעות מי ובאיזה מחיר הוא יקבל את השרות, עם יכולת להתנתק בכל רגע ולבחור חיבור במחיר אחר, אצל ספק אחר. למי שאין את ערכת ההתחברות של בזק, ניתן לבצע את ההתחברות במספר צעדים פשוטים (בהנחה שהמשתמש יודע להפעיל את החייגן מתוך חלונות 95, וטען את 7ן/16 יחד עם כרטיס ה-150% או המודם); * בחייגן של חלונות מקלידים את המספר 2, ללא שם וסיסמה. * לאחר החיוג, ההתחברות נעשית אוטומטית. פותחים דפדפן (אקספלורר, נטסקייפ, או כל דפדפן אחר) ופונים לכתובת וטח.6260פ. 810%%//:ק11. אזי עולה תפריט הכניסה של בזקנט, בו אפשר לקרוא הסברים על המערכת ולבחור את ספק הגישה לאינטרנט, מבין הרשימה המופיעה בתפריט. * ניתן לדלג על תפריט הכניסה שבסעיף הקודם ולהתחבר ישירות לאינטרנט, על ידי הקלדה ישירה של כתובת האינטרנט של הספק. אפשר לראות את הכתובות של כל ספק אם פעם אחת נכנסים לתפריט הכניסה ומצביעים עם העכבר על שם הספק. בתחתית הדפדפן מופיעה הכתובת הישירה שלו. רושמים את הכתובת, ובפעם הבאה מדלגים אליה ישירות. כמה זה עולה מסע הפרסום של שרות בזקנט הוביל לגידול מרשים בהיקף הלקוחות המזדמנים המתחברים לאינטרנט, והציב את בזקנט כספק אינטרנט מוביל בישראל, ללקוחות פרטיים. במחצית 1998, כמות הלקוחות המזדמנים של שרות בזקנט, עמדה על 50 אלף משתמשים. לאחר מבצע הפרסום של בזק, שבמהלכו חולקו 200 אלף תקליטורים בהחצית השניה של 1998 החלה בזק בניסוי פתוח של הפענלת קישור צו50! ומודמים 56% נאינטרנט, כשרות מקביל ל-135, ברשת חיוג חדשה. פעולה זו (ועדה להכין את בזק ליום בו היא תהפוך נספק אינטרנט עצחאי. השרות החדש (קרא 132 והוא מספק חהירות גישה טובה נרשת, יחסית לזו שמתקבלת ב-35ו, אפילו אם התקשרים בחודם אנלוגי של תוכנת ההתחברות לבזקנט, עלה מספר המשתמשים בשירות זה באופן הדרגתי. בחודש נובמבר 98 השתמשו בשרות 75 אלף גולשים, ובחודש דצמבר עלה המספר מעל ל-100 אלף משתמשים. מתחילת הקמפיין הפרסומי במחצית דצמבר 1998 נפתחו, מדי שבוע, כ-10 אלף תיבות דואר אלקטרוני חדשות ברשת בזקנט, ובימים אלה עבר מספר = ב הקמפיין הפרסומי. האם זה חשתלם מחד, התשלום עבור כל שעת גלישה בבזקנט גבוה מעט, יחסית לתשלום שגובה ספק אינטרנט "רגיל" עבור אותה שעה. מאידך, התשלום בבזקנט נעשה רק עבור שעות הגלישה בפועל, ללא התחייבות למספר שעות מסויים. על סמך התעריפים, נכון להיום, נקודת האיזון עומדת על כ-10 שעות גלישה חודשיות דהיינו, יש יתרון למשתמש הביתי בעלות החיבור דרך 135/132 לאינטרנט, במידה ומספר שעות השימוש שלו באינטרנט לא עולה על 10 בחודש. למשתמש העסקי הרוצה לחבר את הרשת שלו בחיבור יחיד לאינטרנט, החיבור המזדמן דרך בזקנט זול יותר, כמעט בלי הגבלת שעות שימוש, משום שמחירי פעימות המונה נמוכות מכל חלופה אפשרית. עם הורדת מחירי פעימות המונה של בזק, הצפוי בקרוב (בכפוף לחוק ההסדרים במשק), יהיה השימוש בבזקנט זול יותר לרוב ציבור משתמשי האינטרנט, כולל הביתיים, כמעט בכל מספר של שעות חודשיות, כל עוד לא מגזימים לעניין! לעדכן!! לדרב]!!! (56(,)()0 6 גולשים ממתינים לֶכם ב... א%חלה ו 8 = הגולשים את ה-120 אלף. על פי מדידות של בזק, בימי סוף השבוע (שישי-שבת) מבוצעים בבזקנט מעל 50 אלף שעות שימוש - עלייה של 45 אחוז לעומת השימוש לפני תחילת בשימוש. המשתמש הטיפוסי ברשת בזקנט גולש 6 שעות בחודש, כשממוצע שיחה אחת באינטרנט עומד על 23 דקות. מכאן שהמשתמש הממוצע בבזקנט חוסך כסף רב בכך שאינו מחוייב בתשלום חודשי לספק אינטרנט קבוע. יתרה מכך, החיבור החדש ב-א50], ב-א64 וב- 128% נותן, דרך חלק מספקי הגישה בבזקנט, מהירויות גלישה טובות יותר מאלו שעשוי לקבל המשתמש, בחיוג ל-00 הרגיל של ספק אינטרנט קבוע. מנגד, יש ספקי אינטרנט דרך בזקנט, שהגלישה דרכם היא ממש זחילה איטית. כל | משתמש יגלה זאת לאחר כמה נסיונות חיבור. כאן בא לידי ביטוי אחד היתרונות של השירות בבזקנט - המשתמש אינו מחוייב לאיש. הוא עלות השיחוש בחיבור 132 ה'א כמו ב-135, דה'ינו עלות שיחה מקומית לבזק, בתוספת 2.5 אגורות לדקה, לא כולל מע"ח [שהם 1.74 שקל לשעה]) לכך יש להוסיף את עלויות ספק האינטרנט [אותם ספקים נותנים שרות גם ב-135 וגם ב-132. בדרך כלל, העלות שלהם היא 25 אגורות דמי חיבור ועוד 4 עד 5 אגורות לדקת שיטוט ברשת). תמיד נשאר אנונימי למפעיל השירות והוא יבחר את נותן השירות הטוב ביותר עבורו, מבין המתחרים. דואר אנקטרוני ההבדל המשמעותי בין חיבור לספק אינטרנט בהסכם קבוע, לבין שרותי אינטרנט מזדמנים בבזקנט, הוא בנושא הדואר האלקטרוני. מקור ההבדל נעוץ בכך שבחיבור 5, ההתקשרות היא אנונימית, ללא שם וסיסמה, עם זאת, לקוח בזקנט, המעוניין בשיותי דואר, יכול לבחור בשלוש דרכים עיקריות: * התקנת תא דואר בחברה המספקת שרותי דואר אלקטרוני בחינם, יש כמה חברות כאלה, בעיקר בארה"ב. המפורסמות ביותר הן [ו10]]8] 1-6%ו260611), גם מספר חברות ישראליות מציעות דואר בחינם וניתן להגיע אליהן מתפריט הכניסה של בזקנט. * רכישת תא דואר לפי דמי מנוי חודשיים, אצל אחד הספקים המאפשרים רכישת שרותי דואר בלבד. בהקשר זה - תוכלו לרכוש, גם באמצעות בזקנט, תיבת דואר אלקטרוני ולהשתמש בה באמצעות ספק האינטרנט שתבחרו. * רכישת תא דואר מחברת "דוארנט". כאן מקבל הלקוח תא דואר לפי מספר הטלפון שלו (הפרטי, העסקי או הסלולרי). שרות זה החל במחצית 1998 וצפוי, לדעתי, לצבור תאוצה רבה, עקב הנוחות בקבלת תא דואר אלקטרוני שכתובתו זהה למספר הטלפון המשמש את הלקוח באופן 0% שרותים (וספים של בזק מעבר לשרותי 132/135, יש לבזק מספר רב של שרותים נוספים לאינטרנט ולרשתות מחשבים, שהציבור אינו מודע להם. להלן תמציתם: 1 - רשת 131 מיועדת לחיבורי 25.א ברשתות פרטיות המתחברות בחיוג בפרוטוקול 25.א לרשת בזק. 3 - זהו שרות טקסטואלי וניתן לקבל אותו ישירות גם מרשת בזקנט 132/135. 6 - שרות זה מיועד לספקי אינטרנט הרוצים לאפשר חיוג במספר מקומי בכל הארץ, בניתוב של "הרשת הנבונה" של בזק. 7 - שרות זה מאפשר גישה מרחוק של מנויים, אל ארגונים וחברות בישראל, ברשת ששוכר הארגון מבזק, באמצעות המבואות של בזקנט - מיועד בעיקר לרשתות פרטיות וירטואליות על רשת החיוג של בזק. בנוסף, קיים גם שרות "בזקנט למנויים". ניתן לרכוש מעבר בתשתית בזקנט, לחיבור לקוחות ברשת, מכל מקום ולכל מקום בישראל, תוך חסכון רב בעלויות הציוד והתקנתו, כיוון שהשרות ניתן על ידי בזק ברשת הקיימת. ניתן, לדוגמא, לוותר לחלוטין על מרכזיות בעסקים ולקבל את כל שירותי המרכזיה דרך הרשת הנבונה של בזק. לסיכום חדירתה של בזק לענף אספקת שרותי אינטרנט המבוסס על לקוחות מזדמנים, יצר שוק אדיר של צרכנים, שהבין את היתרונות הגלומים בשרות מסוג זה. יש לצפות כי עד שבזק תקבל את האישורים להיות ספק אינטרנט עצמאי, או יקום לה מתחרה עם פתיחת השוק לתחרות, ימשיך שרות בזקנט לצבור תאוצה ולהיות נקודת חיבור מסיבית ביותר לאינטרנט. שאלות והתייחסויות ניתן לשלוח לכתב .]תו 6 61% אוה 9 אי] 0 זי + מ שים נב. אם מוכר המחעובים שכך לא מציע לך דיסק ש פוו. ראה שיש עוד משהו שהוא מסתיר ממך עליונות טכנולוגית 66וום גזווט טכנולוגיה חדשה שמכפילה את מהירות הדיסק, לשיפור ביצועי המחשב. טח | וש בטחון מושלם פיתוח בלעדי של ואווטום חזפופטאו לזיהוי ותיקון אוטומטי בזמן העבודה, של שגיאות במאגר המידע שלך. .טכנולוגיית ראש חדישה עפַסוסחח60ד 4686 חוא טכנולוגיה חדישה לקריאה וכתיבה המשפרת את זמן הגישה תוך שמירה מקסימלית על בטחון המידע. 0 זמדוו נתון מדהים וחסר תקדים. ממוצע של חצי מליון שעות עבודה ללא נפילה. את ככ זה בא תקבכ מאף דיסק אחר. טנא אלי - 50 מ חברת המחשבים האישיים - [ זו ₪ הגדולה בישראל ".זו אס ש:ון העסצ דטק = וו מו ו 8 ' 1 דזנו: -ו1 | בעבר הלא רחוק היתה רשת האינטרנט מאוכלסת בעיקר בגברים ובבני נוער אולם, בימים אלה, מספרן של הנשים הגולשות הולך וגדל בהתמדה. פרנק גינס, מהאנליסטים החוזים את כיווני ההתפתחות של הרשת, טוען שעד מהרה יגדל מספר הנשים האמריקניות הגולשות ברשת האינטרנט ויעלה על מספרם של הגברים הגולשים. על כך ניתן לקרוא בהרחבה ב: 601 ש10. שארו במדור אציג, הפעם, שני אתרים עבריים מרכזיים, הפונים לקהילית הנשים. הראשון שבהם מתמקד בתחום העסקים; נש"ר - נשים ברשת [1 ו נש"ר היא קהיליה המיועדת לנשים גולשות. הכותבת הינה מחברת טל-היי, המקיימת רשת תקשורת מחשבים ומתמחית בנושא השימוש באינטרנט לצרכי חינוך תוכלו למצוא כאן מידע על נשים בתחומי המדע, הרפואה, האמנות, השלטון ועוד. עוד באתר - מידע בענייני תזונה ובריאות, טיפוח תדמית, לבוש ואיפור. לנשים בינינו המתעניינות בתחומי החינוך והמשפחה, קיים באתר מידע ודיונים גם בנושאים אלה. מי שתגלול את העמוד העוסק בחינוך כלפי מטה, תמצא מאמר מעניין בנושא "הגירסה הבנאלית של מוסד הנישואין", עוד תמצא כאן הגולשת מידע, מועט אמנם, בענייני מחשוב ותקשוב, ואוזן קשבת לשאלות בנושאים הקשורים בפתיחת עסק וקריירה, באתר גם מדור אקטואליה והוא מוקדש, כמעט כולו, לשרה לימור לבנת. ומעסקים היישר לפוליטיקה: בת שלום - נשים לקידום השלום באזורנו שזט. 318113101 ץרו כשקראתי, לפני מספר שנים, את שפרם של נסביט ואברדין: מגמות על ל-1992, בו ניבאו הכותבים את התחזקות מעמד האשה ואת כך שנשים תתפוסנה עמדות מפתח בעולם הספורט, הצבא והשיטור ותובלנה מאבקים פוליטיים, ידעתי שיש ממש בדבריהם, אבל לא תארתי לעצמי עד כמה במהרה יקרו תהליכים אלה. באתר הנדון יש אפשרות לחפש במסמכים רלוונטיים, להתעדכן בלוח דיונים, לקבל מידע על אירועים (דוגמת מפגש בנושא מחשבות על כיוונים אלטרנטיביים לשלום, בבית הפיסי של בת שלום בעמק רפאים בירושלים, אודותיו התעדכנו בעת בחינת האתר) ולקרוא חדשות שוטפות. בגליון הבא אביא מספר כתובות של אתרי נשים במרחבי הסייבר שלא בעברית - אתרים לועזיים על מקומן של נשים בחינוך, באמנות, במדע ובחקר החלל. נשים המבקשות למצוא אתר מיוחד, בנושא נשי, מוזמנות לפנות אלי לכתובת הדואר האלקטרוני: [1.00.1ת000469101 ויו הגו וי ₪. | 2 ל 6 | / | ₪7 % . 0 1 ש ' 1 הילוי טפסים הכם נרשמתם פעם למועדון חברים ברשת? ניסיתם פעם לקבל שרות כלשהו באינטרנט? קרוב לוודאי שזה לא עבר בקלות. אתרים רבים כבר גילו את השיטה 8 שרות כלשהו בחינם, דורשים מהמצטרפים למלא פרטים אישיים ומעתה יש בידיהם מאגר לקוחות מפורט וממוקד. הגולשים, שזוכים בשרות חינם, מנסים לרוב לשתף פעולה, אולם מילוי הטפסים אינו חוויה מרנינה - השאלות רבות, חוזרות על עצמן ולעתים אף מעצבנות. את הכובע אנו מורידים הפעם בפני התוכנות החופשיות והשיתופיות שמסייעות במילוי טפסים ברשת. הן חוסכות לנו זמן, מקלות על חיינו ומונעות טעויות לא נעימות. חברת לוגי-קאלי הישראלית, מציעה את תוכנת [וועאג= - היחידה שמופצת חינם המדור מוגש בחסות 5פופָס)סחו196 זסססץ 6 מפעילי אתר התוכנות |ו.18.60ם/60ז] ומציעה פתרון חכם ונוח למדי. התוכנה מאפשרת למשתמש מילוי מהיר של שדות שונים בטפסים ובתיבות טקסט בצורה של הדבקה מתוחכמת. בעזרת לחיצה על קליק | ימין בעכבר מופיע על המסך תפריט שמכיל את פרטיו האישיים ואחרים של המשתמש (טלפון, [וו₪, שם, כתובת וכו'). לחיצה על אחד מהפרטים הרצויים תמלא את השדה בו נמצא הסמן בדרך של הדמיית פעולת לוח המקשים. את תוכנת ה-!131ע= ניתן להוריד מאתר החברה;: חוטש ו81-631ס[. א או חברת שוג אסטגק5 מציעה את תוכנת טטו ו החזטי] - תוכנת 6זג 6זגו5 שמחירה 0 דולר. הפתרון המוצע פה נראה מתוחכם יותר אולם לא תמיד עובד. ה-וחטי] טטש | זט!!ו מזהה באופן אוטומטי את השדות | הריקים למילוי באתר בו אנו שוהים ואת שמותיהם. ברגע שזוהו השדות, תמלא התוכנה, באופן אוטומטי, את כל השדות התואמים במדוייק שדות אחרים, שמולאו על ידנו בעבר, לצערנו, הרעיון החכם הזה לא תמיד עובד. את התוכנה ניתן להוריד דרך אתר החברה: וחסש. 6 אוס6הק5. וו תוכנה אחרת שמצליחה באופן יחסי הינה אאטזקא 6זהססץ6א של חברת והטוצוו - תוכנת 6זגאוטזגו51 שמחירה 27.95 דולר. תוכנה זו מאפשרת מילוי שדות טקסט ריקים בצורה של הדבקה, באמצעות %ע6א ]סו . כל שעלינו לעשות הוא לבחור צירוף 101] 6% מסויים לכל סוג נתון שנבחר ובעתיד - לחיצה על הצרוף תדביק את תוכן הפרטים לשדה המסומן. בנוסף, ניתן להגדיר פעולות מאקרו שונות (הפעלת תוכנה וכו') לכל צרוף מקשים שהגדרנו. את התוכנה ניתן להוריד באתר החברה: הוסש. 110015 . אראו א גרפו(ט בע"ה ‏ 88] ₪6 דזא!סהססז) סוק 0/ ₪ קורן - יכו 29% ו . כל השואלוח.. כל התשוובוח... כל הפחרונותווו בשיחת. טלפון אחת. טלצון: 56 04-85467, 05-5257256 ₪ ייעוץ בתחומי האינטרנט ₪ 666רוחס. 66 ₪ הדרכה מ₪ הקמת אתריס מש יישומי אינטרנט ₪ סהוופסר! 60// הז516ע5 170018 > שמדוססיז() 6מזן]מס וזסווז501 66יז6ווזתזס. )6 חנויות וירטואליות לדוגמה רח' ד'ישראלי' זם, ה'מה 314131 70: 4-834755ם רח' דרוינוב 5, ביח כלל, אל אב'יב 78₪: 1-5257258ם 1ח. סחקסזף 6 סזחו זסח. סהכסזף. צוצעי/ / :סזוה וכ ,ו + = 65 אחד היישומים המרתקים ביותר 8 - בושת הם הצ'אטים - השיחות *" הארוכות אל תוך הלילה, שמי ‏ ש שטרם התנסה בהם, ימצא * אותם מפחידים משהו, ומי שכבר (יסה, סביר שנכווה והתהכר. חהם סוגי הצ'אטים בעברית הזחינים לגולש הישראלי? מהם נושאי הצ'אטים? מה האווירה השווררת בהם? מהן "השעות החמות"? נמה, בעצם, זה כל-כך ממכר? חד מתחומי הפעילות הפופולריים באינטרנט מחד, והפחות "מדווחים" מאידך, הוא השתתפות בשיחות מקוונות - צ'אטים. לפי סקרים, לפחות חמישית מכלל משתמשי האינטרנט נוהגים להשתתף בשיחות מקוונות לפחות אחת לשבוע. ההשתתפות בשיחות נפוצה יותר מחוץ לארצות "הברית, כאשר רבים מן המשוחחים מעדיפים לשוחח בשפת-אמם ולאו דווקא באנגלית. זה גם המצב בישראל. לפי עדותם של רבים, מדובר באחד הסמים הממכרים הקשים ביותר שמציעה האינטרנט. לראות! לקנות!! להנות!!! (56(,))00 6 וולשים ממתינים לבם ב... א%ח 3 ו ... יט "| בניסוח פשטני, צ'אט הוא כל התרחשות דו או רב"צדדית, בה משתתפים שונים יכולים להעביר זה לזה מסרים באופן בו-זמני. כמעט ללא יוצא מן הכלל, מבוססים כל הצ'אטים על עקרון פעולה לפיו מתחברים באמצעות תוכנה מיוחדת אל שרת המריץ תוכנת שיחות. המשתתפים בשיחה רושמים מסר כתוב כלשהו, שולחים אותו לשרת והשרת שולח אותו בחזרה אל כל המשתתפים בצ'אט. הרושם שנוצר אצל המשתתפים הוא שהם שולחים מסרים ישירות זה אל זה. העט סטטיסטיקה את אוכלוסית המשתתפים בצ'אטים קשה להגדיר במדוייק. לפי הסקר השנתי התשיעי של (1/), אוכלוסיית המשתתפים הקבועים בצ'אטים, המכורים הקשים המדברים בהם כמה פעמים ביום, מונה רק כ-5% מן המחוברים לאינטרנט. קבוצה נוספת, כ-15%, משוחחת לפחות פעם בשבוע. לעומתם, כ-70% מכלל המחוברים לאינטרנט התנסו בצ'אט רק פעמים ספורות, או אינם נוהגים לשוחח ברשת כלל. ההשתתפות מחוץ לארצות "הברית ואירופה עשירה יותר- למעלה משליש מן ה"אחרים" מתחברים בקביעות, לפחות פעם בחודש, לעומת 26.4% באירופה. בין המשתתפים יש נוכחות גבוהה מעט יותר לנשים, בהשוואה לחלקן הזעום בכלל אוכלוסית המחוברים, אך ההתפלגות המהותית ביותר בין משתתפים היא דווקא לאורך קווי גיל וותק באינטרנט. % מן המחוברים שמתחת לגיל 20 משתתפים בצ'אטים לפחות פעם בחודש בהשוואה ל-19.6% בין אלו שמעל לגיל חמישים. במקביל, 24.5% מבעלי ותק של פחות משנה באינטרנט מתלהבים מצ'אטים לפחות פעם בשבוע, לעומת 15.8% בלבד בין בעלי ותק של למעלה מארבע שנים. חי מצ'אטט הנתונים הסטטיסטיים הללו משתקפים רק בחלקם בחדרי הצ'אט העבריים. החולף בחדרי השיחות עשוי-או עלול -להתרשם כי, אחוז בני*הנוער המחוברים אכן גבוה במיוחד. לעתים נדמה כי כמעט כל המשתתפים בצ'אט הם נערים צעירים, אך ייתכן והדבר נובע מכך שהצעירים שבחבורה-מטבע היותם בתולים וחסרי-בטחון להכאיב-נוטים גם להיות הקולניים שבה, רוב המשתתפים האחרים בצ'אטים הם בדרך כלל גברים רווקים בשנות העשרים המוקדמות לחייהם. עליהם ניתן להוסיף גם קבוצה לא קטנה של גברים נשואים, בדרך כלל בגילאי שלושים פלוס. אשר לנשים, ספק אם נתוני 0%0 תקפים גם ביחס לצ'אטים בישראל, מכיוון שאין אפשרות לקבוע מי-הוא-מי, קשה גם לדעת בוודאות כמה נשים משתתפות בצ'אטים, אך לדעת רבים, אין שיעורן עולה על עשרה אחוזים. תופעה בולטת נוספת בחדרי השיחות היא הנוכחות הבולטת של הומו- סקסואלים ולסביות. מסקרים שונים באינטרנט חוזר ועולה כי אחוז המעדיפים את בני-מינם אינו עולה על חמישה אחוזים לערך. בחדרי השיחות 'וסיאו) הישג' מאוור הקריופוזוד? |]'וה: ימ באן |וג'ם צם >== גווכד ; *: יערום 5|וי בהזוז / יו מ'מהו [נהגו נאן כורי₪8 הוועות כמז > [חומ'י (תנו רפן לאליתת הוזטות העבריים נוכחותם בולטת בהרבה. ניתן להניח כי הדבר נובע מקיומם של מתחזים רבים וכנראה גם מן הפיתוי שבשחרור וב"יציאה מהארון", בפומביות האנונימית של האינטרנט, נושאי השיחות נושאי השיחות בצ'אטים העבריים דלים למדי. רוב המשתתפים באים כדי ליצור הכרויות לא מחייבות, בדגש מיני בולט, עם בן המין הראשון או השני. בחדרי שיחה רבים ניתן להבחין כי השיחה הפומבית אינה מתקיימת כלל או שהיא מתקיימת לצרכים הצהרתיים ("יש פה אישה?", "אני חרמן מאוד!", וכו'), כאשר הפעילות כולה היא בשיחות פרטיות בין המשתתפים. יוזמה לשיחה אישית, כאשר היא בין גבר לאישה, באה " כמעט תמיד מצד הגבר (נשים, אמרנו, יש מעט) ואופיה ישיר מאוד וענייני מאוד. השעות החמות רוב הפעילות בחדרי השיחה העבריים מתרחשת בשעות הלילה, לבד מסופי השבוע, בהם ניכרת פעילות רבה יותר גם לאורך היום, במקרים רבים, בחופשות הלימודים, בחנוכה ובפסח, ובחופש הגדול, מוצפים חדרי-השיחה בחסרי-התגלחת שהוזכרו ובנערות צעירות (שמחפשות ריגושים, אבל לא יפגשו אתכם!) והמשוחחים בעלי-הנסיון מעדיפים להדיר רגליהם בזמנים אלו מן הצ'אטים. בזמנים אחרים, המצ'אטטים הכבדים באמת, שהם בדרך כלל גם הבודדים באמת, מרימים ראשם רק אחר חצות. מכאן, נמשכת השיחה עד קריאת הגבר, האז ועד היום בעבר, ובמידה רבה גם היום, התרחשו רוב הצ'אטים בשיטת ערוצי"השיחה של 6א], ראשי תיבות של "שיחת ממסר אינטרנט". הצ'אטים ב- 186 היו ועודם מקרה טיפוסי של האינטרנט בדור הטרום-המוני שלה, בו שרתה הרשת בעיקר אנשים בעלי מיומנויות מיחשוב גבוהות. הצ'אט ב-186 עשיר 4 פוט 1/6 בשכר זן בט טיוצט ג ציוט %חפר, ובררא, סלורם וחור נררי זרפ מבומס 16% טר נ פמחקי מחש1 4102 הרוח וקונגוד נ'רורדרו רשיסוש נרשת ד- | של ומו"ון 40% %₪) ורשחוה ה - -)הן שו באפשרויות, אך בעל ממשק-משתמש פרימיטיבי להפליא, אמין מאוד, אך קשה ללמידה ושימוש. ישנם כמה וכמה ערוצי"שיחה ב-186 המאפשרים לכתוב בהם בעברית, אך לאור הדברים שלעיל הם אינם מומלצים למשתמש המתחיל ולטעמו האישי של כותב שורות אלו, הם אינם מומלצים כלל. סביב רעיון ה- 186 צמחו לא מעט תוכנות שניסו לעטוף את הגרעין הספרטני שלו בממשק"משתמש נעים ונוח יותר. לדוגמה, כמה וכמה תוכנות הציעו אפשרות לשוחח בשיטת הקומיקס, באמצעות "בועות". מדובר בגימיק שובה-לב, במיוחד עבור משתמשים מתחילים, ההופך מייגע לאחר זמן קצר. תוכנות אחרות הציעו אפשרות לשוחח קולית או להעביר בו-זמנית צילומים של המשוחח. בשני המקרים, היו כוונות טובות אך האיכות היתה פתטית ומטה. סוג נוסף של צ'אטים, ההולך וכובש לו מעמד חשוב יותר ויותר, עושה שימוש ישיר בדפדפן ובתוספי שפת הג'אווה שלו. יתרונותיהם העיקריים של צ'אטים אלו הם בפשטותם הרבה, בהיותם זמינים מתוך הדפדפן בלחיצת כפתור ובגלובליות שלהם -ג'אווה יש (כמעט) לכולם. היתרון האחרון הוא גם חסרונו הגדול של הצ'אט הדפדפני. במלים פשוטות ועדינות במיוחד, לא כל הצ'אטים מבוססי-הג'אווה כתובים במיומנות עילאית. בהתחשב בעובדה שיישומי ג'אווה נודעים ממילא במהירותם הצבצבית, השילוב עשוי להיות קטלני-גם איטי וגם לא אמין. כיום, מוצעים צ'אטי ג'אווה בכמה וכמה אתרים ישראליים מובילים, לדוגמא: וואלה 1 סס. ]1 או.0081//:כזה נטוויז'ן /1.11/61סה. תסו15 ).עו נטקינג /1הס/ותסס. שחו אז6ם. טוש סוג של צ'אטים, ההולך וכובש לו העחד חשוב יותר ויותר, עושה שימוש ישיר בדפדפן ובתוספי שפת הג'אווה שלו. יתרונותיהם העיקריים של צ'אטים אלו הם בפעוטותם הרבה, בהיותם זחינים מתוך הדפדפן בלחיצת כפתור, ובגלובליות שלהם. בין הצ'אטים הכלו (יתן לחנות את וואלה, נטקינג, נטוויז'ן ו-!סו 1 11: סוג שלישי ואחרון של צ'אטים הוא צ'אט הפתקאות, או ה"פסססט". בצ'אט הפתקאות אין המשוחחים פותחים חלון מיוחד לשיחה אלא מעבירים מסרים זה לזה במכתבונים קצרים. התוכנה המוכרת ביותר, המאפשרת התכתבות גם בפתקאות, היא, כמובן, ה-()6] - תוכנה באיכות חובבנית, אולי, אך נפוצה להפליא, פשוטה מאוד לשימוש, וכפי שאומרים - עם הצלחה לא מתווכחים. | "| 2-2 הצורבים הטובים בעולם והנמכרים ביותר בישראל - - - "< עס השרות של -35 כותב *4 4 קורא או 4 זכרון פוו כולל ערכת תוכנות: 70881 2082180 6 ₪600000 51300370 זס6081 ץ | ההשו 0ח3 50871 6 (שוחס |פססוח |הּח / 4 צְפאטס!. 003-0086 צו600= ההבּ 60508 00 10ב8ו 80‏ 6-/108 זפ 0950 6ִחַג₪30%81 הו60הוסוסג! ץחשוזי 800 [4-30088 סז זסוטסס5ח! 15% ₪01 + וחסט ה סו י אשונ 556 |1308 0 זג ) כותב אכ 4 משכתב א2 + קורא א24 + זכרון 28 כולל ערכת תוכנות: ורי יוב יו + סחי ו ו כותב א8 + קורא א20 + זכרון בו2 4 שגּוכ בתה סטוק כולל ערכת תוכנות: 050)ה|80)א זס! 0851 4080180 0 50116 סחוזפופגוא פס סותסס + 601ווחטזה 60 עוסהטס- סוווסס + |% -=- ו :ג ו 0 4 05 ז009ו085 51806א₪80% 608 = 0 24-65 4 5% 9 הד ו ו ו ויפוי וצפר) ג 4 | 3 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. -03 פקס. 03-5372928 הסו] 060 >טוג] משווקים התקשוו: 03-6386383 פקס: 03-5377621 בק דעו כבאי: ט 0 .ו41!גא;. אש ₪3 0/4 עסקים בנק ישראל מעודד מפחר אלקטרוני ברעות בהופיעו בפני פורום הכינוס השנתי השלישי של האיגוד הישראלי לאינטרנט, הציג גד מרקס, מיחידת הפיקוח על הבנקים של בנק ישראל, את עמדת בנק ישראל בכל הנוגע לפעילות בנקאית ברשת. לדבריו, בבנק ישראלי טיפוסי יש כ-500 מוצרים, לעומת 15 מוצרים בבנק אמריקאי ממוצע, ולקוח ישראלי ממוצע מחזיק ב-8 עד 10 מוצרים בנקאיים, לעומת ממוצע של 1.5 מוצרים, שמחזיק אזרח אמריקאי, המשמעות היא שאנו, בישראל, תלויים מאד במערכת הבנקאית ולכן יש חשיבות עליונה לגישה נוחה של האזרחים לשרותי בנקאות, והאינטרנט הוא כלי מצויין לכך, מרקס מציין כי סידורי הכניסה שקבע בנק ישראל לחיבור הבנקים לאינטרנט, הם מספקים, ואין לדעתו כל סיבה אל-על מוכרת כרטיטי טיפה ברעעות בעויטת הלכרז החל מה-31 בינואר החלה חברת | אל- על למכור כרטיסי טיסה באמצעות אתר האינטרנט של חברת פור-סייל, ליעדים שונים ברחבי העולם, כגון פריז, אמסטרדם, דלהי ולונדון, בשיטת המכרז, במחירים התחלתיים של 99 דולרים לכרטיס הלוך ושוב. "זוהי הפעם הראשונה שחברת טיסות סדירות מבצעת בישראל מכרז כל-כך גדול, של 200 טיסות, באמצעות רשת האינטרנט" מוסר מיקי פלג, מנהל השיווק של פור-סייל, [45816.60.1. או הגיונית לעכב את התפתחות השרותים הבנקאיים דרך הרשת. לטענתו, אמצעי האבטחה שנקטו הבנקים בקישור לאינטרנט הם מוגזמים, ללא כל פרופורציה או סיבה. בנק ישראל מעודד את המערכת הפיננסית להכנס לאינטרנט, והעיכובים הם מצד הבנקים ולא מצד בנק ישראל. בקרוב יתיר בנק ישראל ביצוע פעולות בנקאיות אקטיביות דרך האינטרנט, דוגמת מסחר בניירות ערך, הדבר יוכל להתבצע 24 שעות ביממה, כל ימות השבוע, ויהיה לכך יתרון לעומת הרכישה הרגילה של ניירות ערך, המוגבלת לשעות פעילות המסחר של הבורסה בתל אביב. לדברי מרקס, אין סיכוי לכניסת ארנק אלקטרוני בישראל, מפני ששיטת התשלומים בכרטיסי אשראי זולה יותר וטובה יותר, גם ביצוע תשלומים באינטרנט, כגון חשבונות מים, חשמל, טלפון, גז, ועירייה, לא "ימריא", כי הוראת קבע בבנק יותר זולה, גם לאזרח המשלם, וגם לספק המקבל. צפויים "להמריא" רק אותם שרותים שמעניקים לצרכן ערך מוסף, כשהם מבוצעים דרך האינטרנט. רות האינטרנט תעומעו קרקע נורדיה לפרפום ייר על גבי תוכנותת מחעוב חברת הסטארט-אפ הישראלית "סאידור טכנולוג'יס" חושפת שרות חדש, המאפשר הצגת פרסום ישיר על גבי תוכנות מחשב, דרך רשת האינטרנט. מערכת זו נחשפה לראשונה בתחילת אוקטובר, בתערוכת "אינטרנט וורלד" בניו יורק. הפרסומות, המותאמות אישית בהתאם לפרופיל המשתמש, מעודכנות בזכרון המחשב בכל עת שנוצר קשר כלשהו לאינטרנט (טכנולוגיית 5ט2) ומוצגות בממשק המשתמש בעת הפעלת התוכנה. מערכת סאידור מאפשרת למפרסמים הגדרת קהל יעד ממוקד לקמפיין, שליחת סדרה של פרסומות למשתמש ספציפי, בקרה על מספר החשיפות מול כל משתמש, הצגת פרסומות בפורמט אינטראקטיבי ואמצעי בקרה וניתוח לכל קמפיין. לדברי מנכ"ל החברה, מאיר זוהר, מדובר במודל חדש ליצירת רווחים ממשיים עבור מפתחי התוכנה. מודל הפצת התוכנות השיתופיות (106ה/ו16גו51) לא הוכח עד כה כיעיל ובדומה למדיות אחרות, כמו טלוויזיה או רדיו, המודל שעובד הינו פרסום. "בעזרתנו, מפתחי התוכנה יזכו לרווחים שוטפים כתוצאה מהפרסומות שיוצגו בממשקי התוכנה שהם פיתחו. משתמשי המחשב בכל רחבי העולם יזכו לאינסוף תוכנות מחשב שיופצו בחינם (או במחירים מוזלים) והמפרסמים יזכו להגיע 5 ספקיות אינטרנט באירופה וחברת התקשורת היפנית 16160081 חגּקג1 הודיעו על הצטרפותם לשרות 173%% - שרות המאפשר להתחבר לאינטרנט בכל מקום בעולם, בעלות של שיחה מקומית, שאינטרנט זהב היא נציגתו בישראל. החברות מצטרפות ל-500 ספקיות אינטרנט ב-150 מדינות, הפועלות במסגרת 8%גק1. אורי בן ארי, סמנכ"ל השיווק ] | | ו באופן יעיל וממוקד לקהל העצום של משתמשי מחשב בעולם", מוסר זוהר, סאידור, הממוקמת בגבעתיים, פיתחה את המערכת במשך כשנתיים. פיתוח גרעין המערכת ומוצרים נלווים עתידיים מומן עד כה ע"י משקיעים פרטיים. בימים אלה מתכננת החברה גיוס הון נוסף, והקמת משרדים בסן-חוזה ובניו-יורק. באינטרנט זהב, מוסר כי: "בשנים האחרונות שרותי האינטרנט בכלל, והדואר האלקטרוני בפרט, הפכו לחלק בלתי נפרד מהתפעול השוטף של העסק, אנשי עסקים הנוסעים לחו"ל נאלצים להתנתק למשך הנסיעה מהשרותים השונים, או להתחבר לספק האינטרנט שלהם באמצעות חיוג בינלאומי, פעולה המייקרת באופן משמעותי את עלות השימוש. 17858 הוא פתרון יעיל עבורם". כל השמות הגדולים, כל המוצרים והשרותים - | + מחשבים השמל תייר 4 ו ות תכשישים לבית מטובי הספקים בישראל. אחתר המנירות המוביל והותיק בישראל. ריהוע פנאי 46 כללי 1.8: 60.|| | נט חז כ שב ו 1 ] 2% ₪ / 5% 1 . |- רא -- [ ,* להנו לצ זה צ גכ | ת באינטרנט חדיניות הברות האעוראי תשובה לשאלה הראשונה חיובית. כן! ניתן לרכוש מוצרים ושירותים באינטרנט. הרשת מציעה סוג חדש של חווית קניה, השונה מכל מה שהורגלתם אליה בעבר. את מסע הקניות ניתן לעשות מהבית, לבושים (או לא), לא צריך לחפש חניה, אין תור לקופה, מוצאים תוך שניות את הפריט המבוקש (גם בחנויות עם מיליוני פריטים), ניתן לרכוש באלפי חנויות מכל | רחבי העולם, והמוצרים מגיעים עד הבית. מאחר וסביבת האינטרנט מהווה מדיום וסביבה חדשה לקניות, יש להכיר את כללי | הצרכנות המיוחדים לה. בהמשך הכתבה מושם | דגש על נושא התשלום המקוון, בכדי לאפשר = לכם לרכוש בביטחה ברשת. הרכישה באינטרנט יכולה להיות בטוחה כמו כל רכישה אחרת - בחנות, בטלפון, או בדואר, ובטוחה עוד יותר במידה ותכירו את כללי הצרכנות המקוונת ותטמיעו אותם. תהליך הרכישה כתשובה לשאלה השניה ניתן לומר כי תהליך הרכישה משתנה מאתר לאתר, אולם ברוב האתרים פועלות החנויות באופן הבא: הכותב הוא מנכייל חברת 116 יתסא העוסקת ביעוץ ושיווק באינטרנט ובאמצעותה. * בעת הביקור בחנות המקוונת תוכלו לבחור במוצרים אותם ברצונכם לרכוש. כל מוצר אותו בחרתם מתווסף ל"עגלת קניות" וירטואלית. בכל זמן תוכלו לבדוק אילו פריטים נמצאים בעגלה ומה מחירם. תוכלו גם להוסיף או לגרוע מוצרים, כרצונכם. * עם סיום בחירת המוצרים עליכם "לגשת" (כמו בסופרמרקט) לקופה, בכדי לשלם עבור הפריטים בהם בחרתם. שיטת האבטחה הנפוצה בעולם עושה שימוש בפרוטוקול ,851, ראשי תיבות של 500660 806016 = ]. היא נתמכת בדפדפנים הנפוצים כגו[ 6150806 (-10767קא:] וכן במרבית השרתים הנפוצים, ומאפשרת תקשורת מאובטחת ומוצפנת בין דפדפן המשתמש אל השרת וממנו * בכניסה לקופה תישאלו, לרוב, האם רכשתם מוצרים בחנות בעבר. מטרת השאלה היא לברר אם עליכם לפתוח כרטיס לקוח בחנות. * במידה והנכם לקוח חדש, תופנו למילוי כרטיס לקוח, בו תתבקשו למסור מידע אשר יאפשר לבעלי החנות לשלוח לכם את המוצר שהזמנתם, ולגבות תשלום עבורו (אמצעי בכתבה זו אתייחס לנושא הצרכנות ברשת ואנסה להסיר את הלוט האופף, כך נדמה, את הנושאים הבאים: א האם ניתן לרכוש באינטרנט! ב כיצד רוכשים מוצרים ושרותים ברשת? ג. מהי מדיניות חברות האשראי בישראל בנושא? התשלום הנפוץ והנוח ביותר לתשלום כיום ברשת הוא כרטיס האשראי. שימו לב להנחיות בהמשך, בנושא מסירת פרטי כרטיס האשראי ברשת). * בשלב הבא תתבקשו לאשר את תכולת עגלת הקניות, לבחור אמצעי משלוח ולאשר את הרכישה. * במידה ורכשתם מוצרים בחנות בעבר, וכרטיס הלקוח שלכם שמור בה, תתבקשו להזדהות על ידי סיסמה ואז לבצע את השלבים המתוארים בסעיף שעבר. כאמור, ישנן הנחיות מיוחדות למסירת פרטי כרטיס האשראי באופן מקוון. לפני מסירת פרטי כרטיס האשראי שלכם בחנות המקוונת, יש להקפיד כי מתקיימים שני התנאים הבאים: ראשית, השרת וטופס מסירת הפרטים מאובטחים. שנית, הפרטים האישיים אותם מסרתם נשמרים על שרת מאובטח (במידה והחנות שומרת פרטים אלו). במידה ותנאים אלה אינם מתקיימים, מומלץ לא למסור את פרטי כרטיס אשראי באופן מקוון. נבחן שני תנאים אלה יותר לעומק: השרת וטופס מסירת הפרטים מאובטחים כאשר אתם מקלידים את פרטי כרטיס האשראי (ומידע נוסף אודותיכם), יש לוודא כי רק החנות תקבל מידע זה, ולא מאזינים שונים העלולים "לצוטט" לקו, בדומה לטלפון). לשם כך ודאו כי הקו, והשרת אשר מקבל את המידע, מאובטחים. שיטת האבטחה הנפוצה בעולם עושה שימוש בפרוטוקול .551, ראשי תיבות של 6זט0ט9 צָ עגלח קניות הסרים כחזת מהחיד הטר פרש₪ משהק מחשב = | 6 וח 9 מסך ₪0-705 %ק! ז"כ + 50% שה 9 מחשב כף א 1 1-1 8ושקכ/5) 9 שה ₪ שהכ 3884 שח סהכ דסי משלוה 01 שח ספהכנדלל' | 3945 שח 5 בצע העזה רקו חר רקוח חיק שם משוהמש ו דוגמה לעגלת קניות וירטואלית 1% )|6א506%. היא נתמכת בדפדפנים הנפוצים כגון 6קְבסצוסא ו-זשזסןקאט וכן במרבית השרתים הנפוצים. באופן כללי מאפשרת שיטה זו תקשורת מאובטחת ומוצפנת בין דפדפן המשתמש לשרת, אשר מוודאת כי המידע המועבר מאיתנו לשרת אכן מגיע ליעודו (בלבד) וכי המידע המתקבל מן השרת יגיע רק אלינו. כמו כן, עליכם להשתמש בדפדפן אשר תומך ב-.551. הדפדפנים מגירסה 3.0 ומעלה של 6קגטפוט |-זטוס|קא= תומכים, באופן מובנה, בפרוטוקול זה. כללית, פרוטוקול .551 איננו היחיד הקיים לקשר מאובטח עם השרת. קיימות שיטות אבטחה נוספות, מורכבות יותר, כגון שיטת ה- 51, אשר פותחה על ידי ויזה, מאסטרקרד, מיקרוסופט, נטסקייפ, ואחרים אך, כאמור, פרוטוקול האבטחה הנפוץ בעולם למסחר אלקטרוני הוא ה-.551 וזוהי דרישת הבסיס אשר עליכם לוודא שמתקיימת, לפני מסירת פרטי כרטיס האשראי שלכם באופן מקוון. תוכלו לדעת כי השרת, והתקשורת עמו, מאובטחים, על פי הסימנים הבאים! ‏ " * החנות מציינת כי הרכישות אצלה מתבצעות באמצעות שרת מאובטח 6%6פ 6ז5000), או שמצויין כי השרת מאובטח על ידי .551. מידע זה מופיע, לרוב, בעמוד הראשי של האתר, או באיזורי המדיניות (עֶטו1טש), אבטחה (50000), או שאלות ותשובות (0ג) של החנות. * בדפדפן שלכם מצויין כי הקשר מאובטח. בגירסאות 3.0 ומעלה של 6קגטטוטא! יופיע בחלק העליון של החלון קו כחול והמפתח בפינה השמאלית התחתונה יהפוך לשלם (מפתח שבור מציין קשר לא מאובטח). בגירסאות 4.0 ומעלה של שטגטצושא יהיה הציון לקשר מאובטח קו כחול והמנעול בפינה השמאלית התחתונה יהיה סגור, בגירסה 3.0 של תוכנת זשזט!קא₪ הסימן לקשר מאובטח הוא מנעול סגור. בגירסאות 4.0 ומעלה של ה-זשזסוקא הסימן לקשר מאובטח הוא מנעול אשר מופיע בתחתית המסך. בנוסף, תקבלו התראה מן הדפדפן כי הנכם עוברים לאיזור מאובטח, עם הכניסה אליו. התראה נוספת תתקבל כאשר תעזבו את האיזור המאובטח. שמירת פרטיכם האישיים על שרת מאובטח במידה וניתן, בחרו באפשרות לשמירת הפרטים על מחשב נפרד, שאינו מחובר לרשת האינטרנט. לשמירה על פרטיותכם מומלץ גם לבדוק את מדיניות שמירת המידע באתר. האם האתר מתחייב לשמור את המידע האישי אודותיכם לעצמו (דהיינו לא למכור את שמכם וכתובתכם לרשימות דיוור כלשהן) וכן התחייבות האתר לא לשלוח אליכם מידע את] ]4 ! מיאחשו שסבק 8 הַההש|5= אוו נופי וז שם | פוזהם ז 4חשף 44 ואוו טגק ה5ו41דוס1פו ו נוי = בת ודי ריק = "ושעש א הודעת המעבר לשרת מאובטח בתוכנת זשזט!ק:] | 8 ופ שא היפ הזש עדום וש 154קאר 9 .1 +19 חפ ₪ !]8 תדחנו/ת! חיזפתז זט | שהפת ועואו/! =מן וי) ס!ה! =4'/ 4850%5 - (₪-) סא שוש החוק בישראל קובע כי בעסקאות במסמך חסר (עסקאות ברשת נכללות בקטגוריה זו), יכול הלקוח להודיע לחברת האשראי, תוך 30 יוס מקבלת פירוט החשבון, שהעסקה לא בוצעה על ידו או שבוצעה בסכום אחר. חברת האשראי מחוייבת להחזיר ללקוח את כספו תוך 5 יום. על-כן, במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם נגנבו ונעשה בהם שימוש לרעה, הנכם ''מכוסים" על ידי החוק מנזקים כספיים אשר עלולים להגרם לכם בדואר, או בדואר האלקטרוני, ללא אישורכם המפורש. החוק בישראל החוק קובע כי בעסקאות במסמך חסר (עסקאות ברשת נכללות בקטגוריה זו), יכול הלקוח להודיע לחברת האשראי, תוך 30 יום מקבלת פירוט החשבון, שהעסקה לא בוצעה על ידו או שבוצעה בסכום אחר. חברת האשראי מחוייבת להחזיר ללקוח את כספו תוך 15 יום. על-כן, במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם נגנבו ונעשה בהם שימוש לרעה, הנכם "מכוסים" על ידי החוק בישראל מנזקים כספיים אשר עלולים להגרם לכם. מדיניות חברות האשראי שאלנו את חברות כרטיסי האשראי בישראל מה דעתן על השימוש בכרטיסי האשראי שהן מנפיקות, לצורך ביצוע עסקאות באינטרנט, תגובות חברות האשראי מובאות כאן כלשונן, כפי שנמסרו על ידי החברות עצמן: ישראכרט בימים אלה עורכת ישראכרט ניסוי בקרב 0 מלקוחות החברה, לבדיקת שיטת ה-8₪1 (מ1780%80110 10ח0זו5166 6זש560), אשר תאפשר ביצוע רכישות באינטרנט בצורה המשר בעמוד 57 ₪ 1 "חל םינוטווטה ששה רמתה שש הנשה השאה הקשה 7 הודעת המעבר לשרת מאובטח בתוכנת 618006 ₪ פֶהוקקסח5 ז46! הסוה5ס טהוכקסח5/ 61ח. הסו050)./צעצי אתר זה הינו "אתר הפניות" לאתרי מכירה של מוצרי טיפוח ויופי, בגדים, נעליים, תכשיטים, לבני נשים, תיקים, ארנקים ושעונים - הכל בסטייל "כייפי", סקסי, לנערות ונשים בשנות העשרים, שמעוניינות להראות טוב ולא להוציא על כך יותר מדי כסף. רוב הפריטים למכירה לא יעברו את ה-50 דולרים. כיוון שלא אתר האם הוא זה המציע לכם את מרכולתו, אלא שלל האתרים אליהם הוא מפנה, תצטרכו לבחון, בכל אתר ואתר, מהי מדיניותו לגבי תשלומים, משלוחים ואבטחת מידע - מעט מסורבל, אולי, אבל בהחלט נחוץ, על מנת לקנות ב"ראש שקט". 6חו|חכ) סס] 661זווס |ו. 60 0ס!661ז:0./ץצ/צעשי מערכות מחשבים, מעבדים, זכרונות, כרטיסים גרפיים, כרטיסי קול, צורבים, מודמים, מסכי מחשב, אמצעי גיבוי, מדפסות ושאר מוצרי חומרה - את כל אלה תמצאו לרכישה, באתר הישראלי ה אודות כל וכ תמצאו פרוט של המוצרים, עם מחיר 4 ₪ ברור, אפשרות הוספה קלה לסל הקניות ורכישה בשרת מאובטח. האתר מגשים את יעודו השיווקי כנדרש. חבל רק שהקלקה על "פרופיל החברה", באמצעותה רצינו ללמוד מעט יותר על האנשים שמאחורי האתר, הובילה אותנו לשום מקום, / באג [/.ו6ח.זסוחו. טטפ / :קזוח באג מחשבים חנכה אתר מרשים ברשת, בו מוצעים לגולשים מבצעים מיוחדים. אם החמצתם את המבצעים, עדיין הרווחתם ביקור באתר המשתמש במיטב טכנולוגיות האינטרנט ומביא מידע על כל משחקי המחשב, החומרה, הלומדות, ספרי המחשבים, וכל שאר המוצרים שמציעה רשת חנויות באג. עסקים ז6חךו65 ה0650006701661.60./צ/צ אוהבים לקנות מותגים? ובכן - אתר זה מיועד אליכם. דף הפתיחה של זסזוכ ז6ח9וצ6כ] מפנה אל ו בתחומי האופנה | והקוסמטיקה ומאפשר רכישה ישירה של מוצרים מחברות אופנה ידועות, דוגמת חוט61 חו16[%, 8 6סוסם 230038), 118 ח6, 5), 015806/, 6/1 [ 5 ועוד רבים. באתר מבחר יפה של ג'ינסים לנשים וגברים. מחירי המשלוח משתנים אולם בקניה מעל 300 דולרים, תשלוח הוא בחינם. . התשלום יכול להעשות בכל כרטיס אשראי בינלאומי והעסקה נעשית בשרת מאובטח. אסילטרי |ו.60.ץז61וחו5ס.ץצש/צ אתר זה מיועד לציבור הסטודנטים לעתיד, המתכוננים לבחינה הפסיכומטרית. בבסיס האתר לומדה, הניתנת להורדה אל המחשב האישי ומאפשרת למשתמש הכנה לבחינה, בעזרת סימולציות של בחינות פסיכומטריות מלאות, בסיומן מקבל הנבחן ציון פסיכומטרי, הסברים מלאים לשאלות, המלצות לקיצור זמן הפתרון וכן המלצות אישיות - לאור הביצועים הספציפיים שלו. המעוניינים לרכוש את השרות ולהוריד את המבחנים, יכולים לשלם באחד משני אופנים: או על ידי מערכת תשלומים של חברת )שחסטזטוחוחוס) - מערכת מאובטחת המאפשרת סליקה סחו[חכ), או (ללקוחות "אינטרנט זהב" בלבד) - חיוב במסגרת החיוב החודשי הרגיל, בעזרת שם משתמש וסיסמה בלבד. בית היוצר עול מעו וחס15.6וס- 5 ח./ש/צעצ "בית היוצר של מש" מייצר דקורציות ועיצובים מיוחדים, במלאכת יד, של חמסות, ברכות הבית וברכות העסק, וכן צלבים וברכות למגזר הנוצרי. המוצרים מגיעים למזמין ממוסגרים ה 2 דקורטיבית. נכון להיום לא = - - מתאפשרת מכירה ישירות וא 1 דרך האתר (אם כי זה בתכנון) אך ניתן לקבל מידע <> 090 על הזמנות דרך הטלפון, הפקס או הדואר האלקטרוני. לעתיד הקרוב מתכננת החברה התרחבות למגזר המוסלמי, בשילוב של ברכות מהקוראן. אסיט .> עדו ו עסקים 0% וח0ס65!06%.6כן.עצשעי 500% היא חנות מחשבים וירטואלית, המספקת את שרותיה דרך האינטרנט. תוכלו להכנס לחנות ולבחור מוצר מסויים, בו אתם מתעניינים. תוכלו גם לחפש בתוך קטגוריות שונות (מחיר מירבי, או יצרן, לדוגמה). תוכלו להכנס ללוח המודעות של האתר ודרכו למכור ציוד יד-שניה שלכם. דרך האתר תוכלו גם לקבל תמיכה טכנית למוצרים שרכשתם, ולהוריד תוכנות חינם. כל אלה, בתוספת רשימת מוצרים מומלצים, אתרים מומלצים ומציאות, הופכים את האתר לחלום הישראלי בהתגשמותו. חבל רק שהאתר "סובל" מאיטיות משהו. 6זסז5 6ק |[.651018.60כ. או/צ/צ חברת 6זסו5 ₪6 משווקת מחשבים אישיים ומספקת תמיכה אישית בתחום. אתר האינטרנט של החברה הוא בעל אוריינטציה שיווקית ה ומבטיח את המחירים הכי זולים בעיר (איזו עיר?), ההתמצאות באתר נעשית לפי סוגי החומרה השונים; מארזים, = מעבדים, לוחות, זכרונות, מודמים, כרטיסי 0 וכו', והמידע כולל מחירון של המוצרים, תקנון, וגם מידע על מחשבים משומשים. || || אנליסט און-ליין |ו.6.60ח:!חס!5ץ]סחס.עצ/צע אתר חדש, אודות שוק ההון הישראלי, הוקם על ידי חברת ניהול ההשקעות אנליסט. על-פי החברה, האתר מכיל הן מידע על המתרחש בשוק ההון בזמן אמת והן אפשרות לבחון נתונים הסטוריים, מספר שנים אחורנית. כמו-כן, כל משתמש יכול להרכיב תיק אישי, המאפשר קבלת מידע אודות השקעותיו. בשלב הראשון ניתנים השרותים באתר, ללא תשלום. מרכיבי המידע באתר כוללים שערי ניירות ערך, שערי מטבעות, הודעות הבורסה, מידע על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות בתל-אביב ובארה"ב, מידע על ביצועיהן של קרנות נאמנות; מידע על כל אגרות החוב על סוגיהן, עם אפשרות השוואה ביניהן ומערכת גרפים המאפשרת לצפות, ויזואלית, בפעילותן של המניות וקרנות הנאמנות בארץ, עד 10 שנים אחורנית. בשלב בחינת האתר, היה רובו עדיין לא פעיל. הכנסו בקרוב לבחון האם חלו בו שינויים, ברוכים הבאים "" 8 התברה הצחשב-ם הפוב-רה בישר אר בשיוק החשובים אישרי | | ן | -ן|-|.4--]..-0 נדל"ן 2000 |ו.60. 2000 חס!0סח.,עצ/צ/ע אתר זה, של חברת אקקו בע"מ, מכיל לוח דירות למכירה ולהשכרה, המכיל מידע טקסטואלי וויזואלי על הנכס. מנוע חיפוש משוכלל, המכיל 15 שדות (דוגמת איזור מבוקש, מספר חדרים, שטח הדירה, והמצאות או חוסר המצאות של פריטים מסויימים בדירה) מאפשר למשתמש להגדיר בדיוק את מבוקשו ולקבל את רשימת הדירות הרלוונטיות לו בלבד. המעוניינים לפרסם באתר דירה למכירה או להשכרה, ימצאו את מחירי הפרסום באתר. עוד תמצאו ב"נדל"ן 2000" שאלות בנושאי חוזים, שמאות, ראיית חשבון ושאלות כלליות בתחום הנדל"ן, שתענינה על ידי בעלי מקצוע. עוד תמצאו כאן רשימה של בתי עסק ובעלי מקצוע בתחומי אחזקת הבית והשיפוצים, וכן חוזה שכירות סטנדרטי, אותו תוכלו להוריד אליכם למחשב ולהדפיס, על מנת לעשות בו שימוש. /6051זס!5/ ההס6.6!ו5כןוס6. 14 / / :כףוח 5161 הינו אתר הליהוק הישראלי לשחקנים, דוגמנים וניצבים - מקצועיים ומתחילים. האתר מאפשר חשיפה מקצועית, במטרה לקבל הצעות ממלהקים, מפיקים, משרדי פרסום וסוכנים מובילים בארץ ובעולם. הללו יאתרו את ה-800% הוירטואלי המתאים לצרכיהם, על פי נתוני הפרופיל האישי והתמונות הכלולות בו. כרגע ניתן למצוא באתר את עדי אהרון, משה איבגי, אורנה פיטוסי, שרון אלכסנדר, איילת זורר, אלון אבוטבול, מיכל זוארץ, סמדר קילצ'ינסקי ועוד. אם גם אתם מעוניינים להכין 800% וירטואלי ואולי לקבל הצעות מפתות מעולם הזוהר, נכנסו לכתובת ו אוו//:קזו! ומלאו שם את השאלון המצורף. לגבית בריטניה בישראל |ו-פזס. סו[ט.שו/ו/צ 1 - מגבית בריטניה בישראל, המטפלת בעולים מבריטניה, אוסטרליה, סקנדינביה וגרמניה - חנכה אתר חדש ברשת, בנושא עליה וקליטה. האתר מכיל מאגר נתונים לעולה החדש, הכולל למעלה מ-100 נושאים הדנים בזכויותיו הבסיסיות של העולה, הדרכה לגבי תשלומים שונים שעליו לבצע, הסבר על שלבי העליה והקליטה שעליו לעבור על מנת להקלט באופן מוצלח בישראל ומאגר של קורות חיים לצרכי תעסוקה. הגיע. חודשיים אחר-כך נענדה הטבעת, אבל זה כבר סיפור אחר, בנויים כפי שאנו, לטוב ולרע, אנושיים עד האחרונה שבכדוריות-הדם העגלגלות הזורמות בעורקינו, לא הסתפקנו בהשתאות לנוכח יופי הטבע, אלא ביקשנו ללמוד אותו, לחקור ולנתח, לרתום אותו לצרכינו הטכגולוגייט, ולייצר מעגלים משלנו, מלאכותיים עד האחרון שבחישוקי המתכת והגומי עליהם אנחנו מתגלגלים מכאן לשם ובחזרה. החיבור בין הטבעי לאנושי התחולל כשהגורם האחרון הציג בפני העולם את המתווך הצורני המושלם - הגיאומטריה, שנטלה את המוחשי וציירה-חישבה קווים לדמותו. המצאת הגלגל הפכה לשאלה של זמן וכשזה הגיע, גם השמיים חדלו להיות הגבול. כשהעמקנו להתבונן בהם, ובנו, מצאנו שאנו, כמותם, רובצים לפתחו של מעגל תלת-ממדי, מנהלים חיינו בספירלה סופית, מתקשים-מתעקשים להודות, שמעבר לאופק מסתתר לא תהום אלא אופק חדש. המעגלים לא רק סייעו לנו לנווט ולנוע, לא רק סיפקו לנו שעשועים, נוחיות רבה יותר, או הבנה עמוקה יותר של העולם סביבנו, | הם גם הפיחו בנו השראה למשהו טוב יותר, נאצל יותר, הרמוני. תרבויות עתיקות לא מעטות עשו שימוש אמנותי אינטנסיבי במוטיבים מעגליים, בהם הקלטים, האבוריג'נלים, תושבי האיים הבריטיים ובראשם ארתור ואבירי השולחן העגול, וכמובן הסינים, שהציגו בפני העולם, לפני למעלה מאלפיים שנים, את תפיסת הין-יאנג,. השלם ההרמוני הגדול מסכום חלקיו: הין - האפל, הארצי, הירחי, הנשי, הפאסיבי; והיאנג - הזוהר, השמשי, הגברי, האקטיבי - שכשלעצמם אינם טהורים אלא מכילים מעט גם זה מזה. המעגל הפך לסמל שמיש ורב-עוצמה, שגוייס לגיבוי השקפות ספיריטואליסטיות רבות, המובהקת שבהן היא גלגול נשמות. היו גם שניסו להוליך שולל, ללא בושה, אך עם הרבה חריצות וכשרון, ולשרטט מעגלי-חיטה, ששיגעו את העולם לפני שנים לא רבות. אחרים (בעיקר כאלה שקראו להם "חוני") ניסו להרשם אצל גינס בעבור ישיבה בתוך מעגל בהמתנה לבורא עולם - ההעגלים לא רק סייעו לנו לנווט ולנוע, לא רק סיפקו לנו שעשועים, (וחיות רבה יותר, או הבוה עמוקה יותר של העולם סביבנו. הם גם הפיחו בו השראה למשהו טוב יותר, (אצל יותר, הרמוני נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו - ולמען ימטיר מים על הארץ. המצולע - 1 2 ריב * בעבר הבלתי-אנושי, ועדיין אנחנו מתאמצים לרבע את המעגל, ומתעלמים מהחלופה העדיפה פי כמה - לעגל : ד = 4 . ה 5 1 את המרובע. הבלתי-מלאכותי, לא היה ספק ידה ו מעגלים -גלים גוח6רתהז]/11. טזס. וזו [ הט רע | ו רו פעילות האגודה לזכויות האזרח באתר "גלים"י, המיועדת לתלמידי ביה'יס היסודי. בעקבות הנושא המרכז של השנה: "הזכות לכבוד והחובה לכבד", עוסק האתר במעגליס החברתיים שמקיפים את כולנו, מהמעגל הפרטי, האישי ועד למעגל הכללי, העולם. הטבעת וחסש. 801016 60018 ו היוס הגדול מתקרב והחותנת מאיימתז לא יודעיסם איזו טבעת לבחור: שוקליס להתחתן בסגנון איטלקי! איזה ציפוי רצוי לשים על העוגה! האס מעבר לפינה ממתינים לכם יסורי תופת בגיהנוס אם תשכחו להזמין את בת-דודתה השלישית של סבתכם החורגת! כל התשובות ומקצת החרדות. , ו גיאומטריה 60 הותט. ותס6ש. טוש קווים עכשיו. המרכז הגיאומטרי עושה עבורנו את העבודה השחורה ומשרטט מחדש את המכשול הגדול בדרך ל-800 בפסיכומטרי. זה אולי לא יעזור לנו לחשב את העודף במכולת, אבל לפחות נוכל להאמין שהתקרבנו צעד נוסף אל המסתורין הגדול. מידע נרחב ופעילויות אינטראקטיביות. הכתבה באדיבות "סנונית" - והוראה באוניברסיטה העברית בירושלים = ימי ראשית האדם עלי אדמות, בבוקר סתיו אכזרי, התעוררנו וראינו 5 ] אותו ברקיע שמעלינו - מאיר, זוהר ומחמם, גלגל אש ענקי. בצהריים 0 = רבנו עם האשה, והלכנו לאגם, שם הטלנו לתוכו אבן, ונרגענו = מעט כשראינו כיצד יצרה האבן מעגלים-גלים סביבה. אזי מיהרנו = לחזור, במערב שקעה השמש, הסתכלנו לה ישר בעיניים ואישונינו החומים העגולים התרחבו והלכו, וכבר עלה הירח, וזמן ההרמוניה הגדולה מערכת המידע לחינוך הגלגל נסשרחג11/1. שזס. רו 31 טע או ₪ תהיתם פעסם איך נראו החיים ללא גלגלים! והאם המצאת הגלגל הייתה אכן כל כך מתבקשת! התשובות ניתנות באתר של מוזיאון ארצ-ישראל ב"גלים". באתר ניתן ללמוד על המצאת הגלגל ועל השימושיסם השונים שבני האדם עשו בו בזמן העתיק. אופק חדש ו/פזט. 10163 1סש8טסה. עצ וע [החו[. א06ח אח, אלו היו ימים - כשבגרוש היה חור וכדור הארץ היה במרכז היקוסם: תלמי וחברים מסדרים לנו את החיים. שעשועים 1069 11:66 רה1ר]. 31/1100 רודו / ולחשוב שפעם אנשים ממש עשו את זה ברחוב ולא נעצרו... המדריך המקוצר לשימוש בהולה-הופ, אותה המצאה גאונית ששיגעה את אמריקה והעולס כולו. העוצמה שבעיגול. הקלטים 8ח6ו]1//החסט. 60011168 טאו /163 5 הסת6הדוג/ מסתבר שהקלטים, שנחשבו בעיני הרומאיסם לברברים, לא היו כאלה ככלות הכל. מערכת האמונות, הדת, / האסטרולוגיה והדרואידים, השאירו את חותמס בתרבות האיים הבריטיים (ראה מקרה ארתור ומרלין). כנראה שכל אכר אירי ג'ינגיי יכול למצוא לעצמו אב קלטי קדמון. האבוריג'נלים וג ההסש.111 וא הסט 3//:כןו1 התושביס המקוריים של אוסטרליה וניו-זילנד, מפתחי הבומרנג, אשף התעופה המעגלית. אתר על האמנות, המוזיקה והתרבות של העסם העתיק. תושבי האיים הבריטיים וח61.11/0הסתטורת. 11ה16ט//:כן1 ו ההוז 8 ה-11 6071/1110 אתר מקיף ביותר על תופעת מעגלי האבן. האתר עוסק במרבית אתרי האבנים המפורסמיס יותר ופחות ברחבי האיים הבריטייס בפרט ובאירופה המערבית בכלל. האתר מכיל אינקס נוח להתמצאות, תמונות וקטעי ווידאו (מסתבר שאבנים עומדות בעיגול זה אקשן), הסברים והשערות על כל מעגל אבנים. ארתור ואבירי השולחן העגול הזסש.[1ה61011והט. או תן לו בחפתים. לא רק על יודה, מרלין, ארתור וגווינבר - גם הסטוריה כלל עולמית והסברים על חיי היוס יוס בימי הביניים. אס רציתס לדעת פרטים על חייו של אוגוסטוס הקיסר הרומאי או על פועלו של פטריק הקדוש, זה מקוס לא רע להתחיל בו. וכמובן תוכלו למצוא את הפרטיס המלאים על אגדת אבירי השולחן העגול. ין-יאנג "הטאו הוא אחד, מהאחד נובע הין והיאנג, משני אלה נבראת האנרגיה, מהאנרגיה, רבבת דברים, מופעי הבריאה. כל החיים מגולמיס בין, ומאמצים את היאנג, באמצעות איחודם מושגת ההרמוניה" (טאו-טה-צ'ינג, פרק 42) - צצצ 0-ה ט6ט. הטפ [המספזט אתר מקיף על שלל נגזרות הפילוסופיה הסינית. שר אה !1 60. ושח אהרח. צרר ע/[18ה0+- /הוסש. ה[ טז רהס 11. שעט 3.1 רג אתרים עבריים על רפואה טבעית. 8.6/1/[1110500ח. טוסטפ טש וצו בהז הוושוה ד טאי-צ'י וטאואיזס וס ט/0ט.וסטרו. טוש [וחזה. 81017ח20/ וס סיפורי זן סמל ההוסש. 18ס רו 8 אע עו האנציקלופדיה המלאה של הסמלים. מדהים ומשכר. חצים, ידיים, קוויס משולשים וכמובן עיגולים, שימשו משחר הציוויליזציה כאמצעי תקשורת. אינדקס ואפשרויות חיפוש הופכיס את האתר העצום לנגיש ונעים. גלגול נשמות .וש ט. סטע]1ו31. אראו גו נ.ב. ולכם, קוראים יקרים, נבטיח ולא נקיים, לסגור מעגל בגיליון הבא, רוחות ורוחניות הס הנושא שעומד במרכז האתר. גלגול נשמות הוא רק נושא אחד מבין נושאיס רוחניים רבים, אולם כמות העדויות וההסברים עולה על המצופה. עדויות והוכחות (לכאורה) לגלגול נשמות נצטברו מאז ימי אפלטון ועד לימינו אנו, וכולן מרוכזות לעיונכס באתר שמימי זה. מעגלי-חיטה -630ה. וע טא רטסוט / רת סט. טטה 8 [החזזו]. אש רוצים לעורר מהומה או להתראיין אצל שלי יחימוביץ' או אברי גלעד! זו הדרך הבטוחה. אין צורך להצטרף למפלגה, מספיק להכנס לאתר הזה, לקרוא את ההוראות, לבחור לעצמכס שדה חיטה גדול מספיק (אם תצליחו למצוא) ותוך מספר שעות יש לכם מעגל חיטה חייזרי לתפארת. אתר עתידני ומגניב חזותית ששווה להכנס אלין גסם אם לא מתכוונים להשחית יבולים. 6 זסזבּפוע3ּ1)] 0153726 הדפדפן הפופולרי של נטסקייפ בגרסה ה"רזה" והמהירה שלו. מיועד למי שרוצה לגלוש נטו, בלי תוספות יתר מסביב. פֶצ 5 זס'וס!ןא= 61הויוסזחוו 5 55ס'וןא= אסס!+ט0 גירסה עדכנית של תוכנת הדפדפן המוכרת ותוכנת הדואר וקבוצות הדיון של מיקרוסופט. הגירסה כוללת אפשרויות ייחודיות, כמו מילוי פרטים אישיים אוטומטי בטפסים, אפשרות דילוג אחורנית לאתרים שניצפו בעבר, מצג-מקדים להדפסה, התקנה כשיטת שגּזס קסיוכ] 4חגּ ואפשרות לעדכון אוטומטי. ₪= הפוח לפקום ה<כון שחו ד סמל"ץ הזיו חל שבש ובזר הק כרור ררניצ אפם בוזורם את הקפפד ד תרח ה וציו הפוצר אוחו 0 מפוו-דם כ'וווה - מהשבץ נ"רש, פמסכי פהשב. מדממות, מעכפוה ד דצלזח הבעבם כל הבר החדה א 6 או ורפת, ופקבדש כקדת נררץ על אוניו והכשח? שר המוצר, חד עם אוצוה חטשה פוטפי רי. בפצנד₪ דקס א כל" טל נהדר. 35 זו פוב. לצרכוזו פווהבם לקה כך פרש ףידע ופשרי אודוח המוצד. מדם קא"חו. לתאר! לאתר!! לקשר!!! 220 6 גולשים ממחינים לכם ב... %חלה ו למנויי במסלול "גליון + תקליטור", מצורף לגליון זה תקליטור "אינטרנט עכשושיו מס' 15". התקליטור מכיל את היישומים הבאים: פילטרים לעיבוד תמונה 0 סי 66וו6!!6+ח! כלי חזק וקל, מכית פופחטזאם, לשימוש עם תוכנת קסתפסוסתק בגירסאות 0 |-5.0 ועם פוטו-פיינט של קורל. מיועד לשיפור מראה התמונה, באמצעות אוטומציה של משימות כמו תיקון צבע, חידוד והנגדה. שת 0 סז א135 תוכנה מתקדמת לצריבת תמונות. התוכנה כוללת ספריית כלים מורחבת להתמודדות עם משימות צריבה מורכבות, להשגת תוצאות מקצועיות, במהירות וביעילות. שש 0 סוחבהּיו-]ס+סוו פלאג מצויין ליצירת מסגרות מקצועיות לתמונור ואפקטים של גבולות תמונה. גרסת הדמו כוללח דגימות מתוך שתיים מהספריות העשירות שי מסגרות, המצויות בגירסה המלאה. שת 0 0!5סדס+סח אוסף של תשעה פלאגים ל-קסתפטוטהו:, ליצירת טקסטורות, בניית כפתורים, צללים, אנימציות גיף ואפקטים מיוחדים, לצרכי דפוס, מולטימדיה ועיצוב אתרי אינטרנטט. 22₪ 41 ע 63 ₪6 1 פילטרים חדשים ומעולים, מבית מוא5% חטו[ג, בחבילת הפילטרים המוכרת ל-קסה>סזסו. בין הפילטרים החדשים אעו, עשן, פרווה, טיפות מים ועוד. = 0 א6!סהסא חבילת פילטרים חדשה מבית חוא5 חטו!, המציעה אפקטים של אדמה חרוכה, נייר ו מקומט, ברקים וניצוצות ועוד. = 0 85!ססד וסעוסלק ו3< עשרה פילטרים חדעשים ומדהימים, מב'ת חטוז6ז") גוטוא, ל-קסתפסזסחק |-זשוחוג. של 5 ז06516ס₪ תוכנה ליצירת פנורמות של תמונות באמצעות קוויקטיים אצ. התוכנה, מבית טושט. 1)טסטְהחטסא, פשוטה להפעלה. ₪ 0 ו20ו6%טו/ו תוכנה לעריכת אובייקטים , לסרטי קוויקטיים אצ. למי , שרוצה ליצור אנימציות תלת-ממדיות. ₪ 0 ווע₪ 0681%ו65 הרשע חוזר שנית. 3 זס6031% .פע פחסו! משחק פשוט מטריך. שא תקליטור "אינטרנט עכשיו מס' 15" אינו כולל תמיכה. התקנת התוכנות והשימוש בהן על אחריות המשתמש בלבד. ו אחלה הזינו הזיר ן אחלה קזינו מזמין אותך להנות מחווית הימורים אמיתית ובעברית. 24 שעות ביממה ממסך המחשב הביתי שלך עומד לרשותך המגוון הרחב ביותר של משחקי קזינו באינטרנט. 25 משחקי קזינו קלאסיים, מאפשרים לך להמר על כסף אמיתי או להנות ממשחק על כסף דמיוני. וזה צוד לא הככ... אחלה קזינו מציע לך מערכת חיוב / זיכוי מאובטחת שהופכת את ההימור באחלה קזינו להימור בטוח. בונוס למצטרפים חדשים אחלה הז'11 - הקזינו הראשון שמדבר אליך בצברית חוס6. סח06051!ח6ם. עשעשעש בתקופה האחרונה החלו מוצרי פ/פ להיות משווקים בארץ. בפרסוחים בעיתונות (ראים מכשירים הדומים למכשירי וידאו ביתיים, המסוגלים להקרין סרטי וידאו באיכות גבוהה, עם מגוון אפקטים. במקביל, מתחילים להמכר כונני פכ המיועדים למחשב האיששי. חה כדאי לדעת בטום רוכשים מכשיר או כונן פס? כמ 2 -- 5 22 : /, 7 הווה ש הרואים התוצר האבולוציוני של ה-60. ה-שצפ נראה כמו 6 רגיל, אלא שהוא מכיל כמות מידע גדולה בהרבה, ומסוגל לקרא אותה במהירות גבוהה בהרבה. בעוד ש-62 רגיל מאחסן עד 65088 מידע, תקליטון ם/כ יכול לאחסן עד 1785 (כמות המידע על הדיסק תלויה בדרך הצריבה: צד אחד ושכבה אחת - 4.760, צד אחד שכבה כפולה - 8.580, שני צדדים שכבה אחת - 0, שני צדדים שתי שכבות - 785!). פרוש הדבר שעל תקליטון ₪/כ ניתן לשמור שעות רבות של וידאו וקול, באיכות גבוהה במיוחד. במקביל, ניתן להשתמש בפורמט החדש כפורמט גיבוי ואחסון של אינפורמציית מחשב רגילה - כמו קבצי מלל, תוכנות וכיו"ב. בכל הקשור לוידאו ומולטימדיה, משתמש ה- כ /ום בטכנולוגיות חדישות, המאפשרות גישה ישירה לקטעים שונים בסרט הוידאו, בעזרת מסכי תפריט פשוטים. ה- 0 מעלה גם את איכות הקול לרמה חדשה, ומי שבכְשותו מגבר סראונד, יהנה מסאונד קולנועי מלא, המוכר לנו רק מאולמות הקולנוע המשוכללים ביותר. איך זה עובד סרט וידאו כולל כמות רבה מאד של מידע. אם היינו מקליטים סרט ישירות לכונן, היינו צריכים להסתפק בסרטון שאורכו כ-5 דקות הכותב הינו עורך וידאו. |ו.60.וחסטףס)ססטוף | | בלבד. על מנת לפתור את הבעיה, נעשה שימוש בטכנולוגיית דחיסה, המקטינה את שטח הדיסק אותו צורך המידע. טכנולוגית הדחיסה עלולה לפגוע באיכות הסרט, והיא מצריכה כלים מיוחדים כדי לפענחה. ה-0/כ עושה שימוש בטכנולוגיית דחיסה ופריסה מתקדמת ביותר, הנקראת 2, הסרט נדחס ביחס של עד 1:40, כאשר בזמן הפריסה נשמרת איכות גבוהה במיוחד. שיפור נוסף, לעומת התקליטור הרגיל, טמון בשיטת הצריבה של המידע. כדי לצרוב כמות גדולה כל-כך של מידע, נעשה שימוש בטכנולוגיה עדינה ביותר. תקליטור רגיל עשוי מחומר המחזיר אור. המידע כתוב בשיטה בינארית (0 או 1), כאשר קרן אור הפוגעת בחומר זה ומוחזרת אל משטח קליטה נקלטת כ-!, וקרן שאינה מוחזרת נקלטת כ-0. ב- יס הוקטנו החלקיקים האלה עד 0.6 מ"מ והם נכתבים בשתי שכבות. קרן הלייזר המשמשת לקריאת הדיסק שונתה מקרן ירוקה לקרן אדומה, שהיא דקה יותר ובעלת תדר גבוה יותר, גם העדשות למיקוד הקרן עברו שינוי והן מדוייקות ביותר. מיקוד העדשות קובע איזו שכבה נקראת. שינויים אלה תרמו, כמובן, לאמינות המדיה החדשה. כ/כ נקרא לללא תקלות, רגישותו ללחות או טמפרטורה נמוכה מאד, והוא נשמר לאורך זמן רב יותר. פינוקי ה-פס על דיסק ם/כ ניתן, כאמור, לצרוב כמות עצומה של מידע - הרבה מעבר לנחוץ עבור סרט קולנוע רגיל, גם אם הוא באורך מלא. מה עושים עם כל השטח הנותר? אל דאגה- כאן מתחילים ה"פינוקים". ובכן, סרט הקולנוע יכול להיות מלווה כיתוביות ב-32 שפות ולכלול דיבוב לעוד 0 שפות. לחובבי הקולנוע, המודעים להתאמה הברוטלית של סרט קולנוע למסך הקטן (רוב הסרטים מאבדים עד שליש מגודל התמונה) מעניק ה-ע/כ חווית צפיה "כמו בקולנוע", הפריים לא נחתך בצדדים והתמונה רחבה. במידת האפשר, ה-2/כ מכיל מספר גירסאות לאותו סרט, מציע גישה ישירה לסצנות מסויימות בסרט, ולעתים מאפשר בחירת העלילה, לפי מצב הרוח של הצופה. בכל הנוגע לסאונד - ה-סצם, בניגוד ל-00, מציג מספר רב של ערוצי קול במקביל. קיימים שמונה ערוצים שמע דיגיטליים הנושאים, כל אחד, חמישה ערוצי קול "רגילים". כל אחד משמונה הערוצים משמש למטרה אחרת. ניתן לתכנתם כך שאחד ישמש כערוץ קול סטראופוני באיכות מלאה, השני ישמש כערוץ סאונד - כמו באולם קולנוע, עבור מערכות דולבי סראונד בעלות חמישה רמקולים, או לדיבוב בשפות שונות, או לפסקול משתנה עבור קרואוקי, לדוגמה. סוגי ה-סצפ השונים כאמור, למכשירי ה-0 כ שתי תצורות- מכשיר חיצוני הנראה כמו מכשיר וידאו ביתי, וכונן המחליף את כונן ה-60 במחשב. המכשיר החיצוני אינו יכול (בינתיים) לשמש ככונן עבור המחשב, אך ה-0 כ במחשב יכול לשמש כמכשיר הקרנה לטלוויזיה, אם מותקן במחשב כרטיס וידאו. כונני סכ למחשב מופיעים בכמה צורות, כשלכל אחד ביצועים משלו, שלאו דווקא תואמים לאחרים. יש גם סוגים שונים של תקליטוני פצפ. להלן הרחבה בנושא: ספסוץ-פ/יס לסוג זה של כ/כ] מפרט טכני קבוע ומחייב. מפרט זה קובע את סוג המידע (וידאו וקול), דרך צריבתה, דרכי הגישה אליה ובאיזה פורמט היא כתובה. הכוונה היא ליצור תקן אחיד עבור כל נגני ה-ם/פ, כדי שמחשב יוכל לנגן וידאו מתוך תקליטורי 0₪0]/- /צפ, עליו להיות מצויד בכונן וא(0-ס כ - רכיב הדומה לכונן התקליטורים הרגיל במחשב, היכול לקרוא את כל סוגי התקליטורים הקיימים (מוסיקה, בכונני 0-80 /כ בלבד. כיוון שהמחשבים גמישים יותר בסוג המידע אותם הם קוראים, אין תקן מחמיר לגבי סוג המידע ודרך צריבתה, | כוננים אלה ישמשו עבור תוכנות, משחקים, גיבוי ועוד. כונן כזה יכול לשאת 4.785. כמובן, קיימים גם "בני- הכלאיים". כמו תקליטורים עליהם יש מידע מחשב (התקליטור האחרון של "משינה" לדוגמא), כך יש גם | כותרי מ המכילים אינפורמציית מחשב, מכשירי ה-0/כ הרגילים, אלה המתחברים ישירות לטלוויזיה, יאפשרו צפייה מלאה על דיסק כ/פ ניתן לצרוב כמות עצומה של מידע - הרבה מעבר לנחוץ עבור סרט קולנוע רגיל, גם אם הוא באורך מלא. מה עושים עם כל השטח הנותר? כאן התחינים ה"פינוקים": סרט הקולנוע יכול להיות מלווה כיתוביות ב-32 שפות ולכלול דיבוב לעוד סו שפות. לחובבי הקולנוע, המודעים להתאמה הברוטלית של סרט ו ו ו יז ור א ו ב | תוכנות, משחקים וכו') ובנוסף תקליטורי וידאו. יכולת קריאה זו מחייבת התקנת הרחבות בתוכנת המערכת (חלונות או מק), כמו כן, יש לצייד את המחשב ביכולת פיענוח לוידאו ותמונה. לשם כך יש צורך בחומרה - כרטיס וידאו מפענח 6-2שק]א. הכרטיס מפענח את אות הוידאו הדחוס ואת הקול (בד"כ סראונד או דולבי). מחשבי המקינטוש, לדוגמא, עושים שימוש בתת כרטיס המתחבר לכרטיס הוידאו של המחשב. יש פתרונות זולים יותר, המתבססים על תוכנה בלבד, אולם הביצועים נמוכים יחסית, ואין אפשרות לצפיה איכותית בוידאו על מסך טלוויזיה, לא כל שכן להנות משיטות הקול המתקדמות. לבסוף, נדרשת תוכנה שיודעת לנגן את סרטי הוידאו, בדומה לנגן התקליטורים. תוכנה זו מסופקת, בד"כ, עם כרטיס הוידאו או כונן ה-ס /יפ. /סח-סצפ תקליטורים אלה מכילים אינפורמציית מחשב ומיועדים לשימוש במחשבים המצויידים קוננוע למסך הקטן, מעניק ה-/פ חווית צפיה "כחו בקוננוע". ה-0/כ מכיל מספר גירסאות לאותו סרט, מציע גישה ישירה לסצנות מסויימות, ולעתים מאפשר בחירת העלינה, לפי חצב הרוח של הצופה בסרט אך לא ידעו לקרא את המידע הנוסף, בעוד שמחשבים בעלי כונני שצפ, אך ללא יכולת הקרנת וידאו, לא יראו את הוידאו אך יאפשו גישה למידע הצרוב (מילים, משחקים או אפילו קטעי סרט שאינם בפורמט 080-2א) - שני תחומים שונים לחלוטין, על אותה מדיה. = א ת ו' פצסם - וחס6. כ ו6.60ש6.שעטע ייםצכ הוא לא 'סתס' הדבר החם הבא. הוא הדבר החס, בהא הידיעה" - כך פותח אתר זה, שכולו מוקדש לטכנולוגיית ה-כ /יכ החדשה, למכשירי ה-שעים הקיימיס כיום בשוק ולאנשים העומדים מאחורי הטכנולוגיה ומביאים אל ביתינו את העתיד בתחומי איחסון הנתונים, האודיו והוידאו. באתר זה תלמדו האס הגיע הזמן לרכוש כונני ם/ום, תקראו על הפיתוחיס האחרוניס בתחוס ותתעדכנו בדגמיס החדשים ביותר של מכשירי כ'/יש הנמכריס בעולם, כולל הספציפיקציות העיקריות שלהם. וסצ סיס [ותוח. א06ת0/1[זסעש11/00. סט הס עושע0.שטאוש אתר זה מציע לרכישה כ-1,000 תקליטורי כ /פ, במגוון קטגוריות של סרטים: קומדיה, פעולה, דרמה, מדע בדיוני, ילדים ומשפחה, תעודה, אימה, מתח ותעלומה, מערבונים ומחזות זמר. עוד באתר - שאלות ותשובות על טכנולוגיית כ , מידע טכני, חדשות, וחנות לנגני וכונני כצים. 2-2 % וורע+) מיגוון מפרי המחעובים הגדול בישראל במחירים הטובים ביותר! הצעה מ'וחדת לדצה לצבוד 4% 95/98 גאיפטחו/י רוד לכחוב מסמך. היליון אלהטרזני חסך נתונים. מצהח הרצפיה, יומן פהישוח וספר כחובות אנקטרוני ורשב ביניהם. כשלב אח האינטרנט מסחב' פשאוכ רמשתחשי 97 טסו הרוצים להנ"ה מיומז ויוה [יהור אה המהסיחום מהתוכנ ה בסיסיות בצורה מהוחנמח מצרבה רזאר, אובייקטינ גרפיים טתציה של מסמכים, אינ טרנט וצוד הר אינו מיוצד למתחירים 7 66!])כס לו וטשתמש' = ורסאות קודמות הררך המהירה והפשוטה ליצור דפים חרהיבים, מרהימים ושובי צין באינ טרנט. להוסיף הבריקה לדפ' משאצ. לשב סי. וקוזסיט(, להשר מססכי טאצ לשרוחים אחרים, ליצור אתר אינטראהטיבי בצזרהו מפוה חמונה, 664 4 דיך הקל והבישוט למצדכנ ים 5 י+>שסםחוא ר-98 ללא איבוד הגררות סביבח צבזדה ורלא איבור הבצים דנוב וגרפיהה זם .5 0 זחוגק 4 כלמוד ריצור לחצנים, רהצ'ם, סחלים המונות הרביוח להרפיפה צל ייר לשילוב במסמכים ומצגות לשולוך גם בארי אינ טר ט החנפיו! ו קסלפסופ] לרוצים ללחוד'ליצור הרנייהה חרשימה, רצבד תחזנוה שהוררו מהאינטרנש, לכטש חמונוח הרוקות, ליצור אנימציה מרהיבה, לדצח יזתר צל הרפיקה ביאינ שת ₪ כולר חוכנח 52ק בברסת ניסיון מיוצר כְרְרִ מי שמצוניין נהצחיה את יריצותיו המצשיזה בהקשורת הנחב, ההתקנות. נירוטוקול ש/לשד זצוד בקרוב-ספר נוסף- המדדיך השלם לטכנאי -חומרה ותוכנה כולל חוככ א4סשפחסיז 15%3, !-סדא פעטכ4] בהר0 הדהחה בישראל מדריך 'יחודי ללימוד ניהור נרויהטים צם 98 טפןסו<. כוכל דוגמאות רבות וחירגור. החל מניהזל רוייקט בסיסי וכלה בניהזל מדויקט הרול (מורכב ספר לנ'ימור עניה 6 מהמטר וצד הטמחוח, המרהיש טכניקות תבנוח מתקדמות בזלל מהדר, קוד חְקוּר, משימוח ופתרונוה , רְה ₪135 . מ יו = ץע | 5 מ -- חדריך ייחורי רלימור התוכנה: טבלאוח שאילתוה שבסים. רוחזה, מהודות יהודוח מאהרז ועפת הנכנוחה נולר גם הרהירים, ניתוח מצרנת, הסברים צר החלהות, אובייהטים וההשרים בינ יהם נולל יישום שלם כרימור וחירגני 0 לט רד גו * צרכח לימור מלואה, שחכיך וזותך למבחן המחכה 0-058?> להראת הזור 6, הניחן צ"י ח'קרוסוניט בול 273 שאלוח הכנה, 18 מבחנים 2 מבחני הכנה חריניים בָבומדים תכ וח, שזוהי שפח התכ וח הרושונה שלהם. ולמתננתים בצלי ניםיזן בקרםאוח הודמות של 8 הרוצים החצדכן בירולוח של הירסה 6 וצור בַולַל %86 בג'רטה מיוחדח, הוד מקזר וחרכול למלרכז ההזמנות, חייג עכעו'ו 8ו5-55847ם הוצאח הוד-עמ' לסברי מחעובים בע" .60 והחס-001./צצעצעצ *אין כפל מבצצים *מכָבדים אח כל כרטיסי האשראי 5 וא סאוו( >> *בהזקף צַד 399 15 או צר המר המלאי *משלוה חינם ילח = | .ו /ה+סצ, א-סצס כמו בתקליטורים הרגילים, גם בתקליטורי טצכ ניתנת לנו האפשרות לייצר תקליטורים משל עצמנו. א-כ וכ מסוגל לצרוב מידע חד פעמי, עד 790 (כולל וידאו). או₪+כ כ יצרוב מידע לקריאה וכתיבה. גם כאן עדיין לא קיים סטנדרט אחיד, למרות שזהו פורמט הנתמך ע"י כל החברות הגדולות (סוני, פיליפס, 1 ועוד). החברות המפתחות תקליטורי פצמ לצריבה, לא מתייחסות לשאלה הגדולה ביותר הנוגעת למכשירים אלה - שאלת זכויות היוצרים. כבר היום מגיעים מימדי השכפולים הפירטיים של תקליטורי מוסיקה לכדי אסון. אמנים רבים בארץ אינם מוציאים אלבומים חדשים בשל מכת הזיופים הגואה. ובעידן ה- סע /ס- כיצד יישמרו זכויות היוצרים על סרטי קולנוע? סוגיה זו נדונה בהרחבה בפורומים רבים אך אין לה כיום פתרון חד משמעי. פתרונות חלקיים הם הגנה על תקליטורים מפני העתקה, בעזרת תוכנה, מנגנון מחיקה עצמית, הפרעות שלא יפוענחו בזמן ההשמעה אך יועתקו בעת השכפול, דיסקים בעלי שעון פנימי שניתן לנגנם 48 שעות בלבד (אטו0) ועוד. /הה-סס מאפשר צריבה ומחיקה של מידע פעמים רבות - עד לקיבולת של 5.285. כונני -ס/ים אגא יכולים לקרא כל פורמט וכ קיים. מה נקנות ה- 0 /כ] נחשב עדיין בחזקת חידוש. אין ספק שהתהליך לו אנו צפויים הוא שכלול הטכנולוגיה, תוך ירידת מחירים. כיום ניתן כבר לרכוש מחשבים שבתוכם מותקן כונן כעצפ. מחשבי ה-03 החדשים של ש6וקטג, לדוגמא, מגיעים עם יכולות ₪ /כ מובנות, אולם אינם יכולים לנגן סרטי וידאו, בלא תוספת של כרטיס. לפני הרכישה יש להחליט למה ישמש הכונן. אם לצפיה בסרטי וידאו, אזי יש לדאוג ליכולת הקרנה של סרטים אלה. עליכם לברר האם תוכנה מספקת את צרכיכם או שמא יש להוציא עוד אי אלו דולרים עבור כרטיס וידאו. במידה והוחלט לרכוש כרטיס וידאו, יש לברר מראש האם הכרטיס מתאים גם לעריכת וידאו במחשב, ולבדוק היטב את האיכויות אותן הוא מספק. כמו כן רצוי לבדוק אפשרויות חיבור למכשירים חיצוניים (טלוויזיה, וידאו ומערכת סטריאו) ואם חיבורים אלה קיימים בציוד הביתי. במידה והחלטתם לרכוש כונן -פצם אוא/ואסא/וא א יש לבדוק את האפשרות ה- סצכ ישנה את הרגלי הצפיה שננו בוידאו הביתי. טכנולוגיה זו מצטרפת אל הטצוויזיה החכמה, שעתידה להפוך למרכז הבידור שפנו בשנים הקרובות - טלוויזיה דרכה (וכל להתחבר לאינטרנט, לשלוח דואר אלקטרוני וגם לצפות בסרטים איכותיים, לפי דרישה, מ"חוות פס" יעודית שבעזרת רכישה עתידית (של כרטיס וידאו או תוכנה) תוכלו לנגן גם וידאו, ובאיזה סטנדרט נעשית הצריבה (האם ניתן יהיה לקרא מידע שנצרב על כונן זה בכוננים אחרים), לסיכום אין ספק שה- כ\כ] ישנה את הרגלי הצפיה שלנו בוידאו הביתי, טכנולוגיה זו מצטרפת אל הטלוויזיה החכמה, שעתידה להפוך למרכז הבידור שלנו בשנים הקרובות - טלוויזיה דרכה נוכל להתחבר לאינטרנט, לשלוח דואר אלקטרוני וגם לצפות בסרטים איכותיים, לפי דרישה, מ"חוות ₪ /פ" יעודית. נשמע מופרך? לא נורא. בלחיצת כפתור תוכלו לשנות את הסוף של הסרט... לקנות באינטרנט ₪ המשר מעמוד 27 מוגנת ובטוחה. כשיסתיים הניסוי, יוכלו לקוחות התשלובת לבצע, באמצעות האינטרנט, רכישות בחנויות ורשתות, המיישמות את פרוטוקול 561. ויזה אלפא ויזה אלפא היא החברה הראשונה שאישרה שימוש בכרטיסי אשראי באינטרנט וכן סליקה של בתי עסק בארץ, באמצעות האינטרנט. ויזה אלפא מודיעה לכל הציבור ולכל לקוחותיה שהם יכולים לבצע מיידית קניות באינטרנט בכרטיס הויזה אלפא שלהם, וכי אין צורך לחכות עד ששיטת ה- 581 תופעל. + כל בית עסק שיגיע לויזה אלפא ויבקש לסלוק עמה באמצעות האינטרנט יוכל לעבוד דרכנו בסליקה, תוך קבלת סיוע בהקמת האתר. זאת, כמובן, לאחר שתבדק, באופן קפדני, יכולתו כנותן שרות ועמידותו הכלכלית והפיננסית. אמריקן אקספרס חברת אמריקן אקספרס מקיימת בימים אלה ניסוי עולמי בעניין השימוש בכרטיס על גבי רשת האינטרנט. עם השלמת הניסוי והסקת המסקנות, תפרסם אמריקן אקספרס את המלצותיה למחזיקי הכרטיס ברחבי העולם, ויזה כ.א.ל ודיינרס חברת כ.א.ל פועלת לקידום המסחר האלקטרוני בקמעונאות הישראלית, באמצעות שילוב בין כרטיסי אשראי לבין שירותי הסחר האלקטרוני המתקדמים. כ.א.ל רואה בכרטיס האשראי כאמצעי התשלום של ה-)6א ולכן מיישמת את תקן ה- 51 לאבטחת המסחר באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט. תקן ה-581 הוא התקן האולטימטיבי לאבטחת המסחר האלקטרוני וכ.א.ל מכירה בעסקה שבוצעה באינטרנט באבטחת 581 כעסקה במסמך מלא (עסקה בה חותם הלקוח על שובר העסקה) והתשלום מובטח לבית העסק. כמו כן, מכבדת כ.א.ל עסקות שמתבצעות באבטחת .551 אך הן נחשבות כעסקה במסמך חסר (כדוגמת עסקה טלפונית). מדי(יות הברות האעוראי חשוב להבהיר כי הלקוח מחזיק הכרטיס נהנה מהגנת חוק כרטיסי חיוב - התשמ"ו, המגדיר עסקות אלה כעסקות במסמך חסר ובאפשרותו לערער על תקינותן. כ.א.ל יוזמת שיתופי פעולה עסקיים עם חברות מובילות הפועלות בתחום האינטרנט להגדלת היקפי המסחר באינטרנט ואבטחתו לטובת לקוחותינו. שאלות, הארות, והערות ניתן להפנות לכתב: בהוסש. האוג סה 6 0 1חוג סח להגיב! להרהיב!! להלהיב!! 50,000 6 גולשים ממחינים לכם ב... אחל ה :קה 1 ו כלי עבודה, מקורות מידע, מגאזינים אלקטרוניים 9 לו אנחנו על המפה ו /אתר החודש, חומרה, דמו משחקים שו ויו בריאות, חכרה ותרבות טלוויזיה וקולנוע, מוסיקה, קומדיה והומור מזון ומשקאות, תיירות ונסיעות, תחביבים ופנאי ה -] מקורות מידע, מדע ו טבע וסביבה ור מוזר אמיתי, חסר כל ו ללא טעם ו נבחרים מגליונות. קודמים, והפעם - אתרי ו 0 0 ו **** טוב מאד *** טוב |** סביר + לא משהו. ננ' וגוו)ו האתר בעברית של גואל דרורי -60. ץצ 8 / 06 /|-יס.60%ח רזה זהו האתר של גואל דרורי - יועש לטכנולוגיות תקשורת. האתר הינו מקור מידע טוב לאנשים שזה עתה גילו את עולם האינטרנט ומחפשים חומר עזר רלוונטי. באתר סימניה של למעלה רד (5) ו לה-* הא הא מאלפיים אתרים אותם אסף דרורי במהלך שנותיו באינטרנט, מקוטלגים לפי קטגוריות שונות כמו טלוויזיה, קולנוע, צילום, ספורט, מחעובים, אינטרנט, מנועי חיפוש ועוד, וכן הפניה לדף אחד מפתיע: דךף המפרט על מכוניתו של דרורי - פיג'ו 203-6 מודל 6. ' 9 המון לינקים. ' ₪ לא הרבה מעכר. + * החפשן - חיפוש חכם ברעשות 6זס2.1]/56 [א.]והטח5.ץצ/צצצ /זסח לאתר מידע ברשת האינטרנט היא משימה לא קלה, כפי שיודעים, ודאי, רבים מכם. ריכוי המידע, מחד, והקושי באיתור מידע אמין ומקצועי מאידך, הופכים את חיפוש המידע למלאכה מייגעת, שלא תמיד תוצאות בגינה. כאן בא לעזרתכם החפעון, מבית סנונית. החפשן מציג את הכלים העיקריים הקיימים כיום לדליית מידע באינטרנט, בעברית ובאנגלית, מסביר על דרך פעולתם ו על התאמתם למטרות שונות, מצביע על היתרונות והחסרונות של כל כלי, מלמד אסטרטגיות לחיפוש "יעיל" יותר ומציג כלים שימושיים נוספים לאיתור מידע, כמו מילונים מקוונים וקבוצות דיון. ₪ נקודת זינוק טובה לח פוש מידע ברשת. 4 א אא ו ו ו ו ו ו ו ו ' ו | כיכר אתרים 6 ח1/05.60ו606.שצצעצ 0 חס אם אחם מעוניינים לבנות, באופו עצמאי, את אתר הבית שלכם, תוכלו למצוא באתר זה מגוון עזרים שיקלו עליכם את המשימה. עזרים אלה כוללים רקעים, אנימציות גרייות, קישורים לאתרים העוסקים בתחום, ואתרים בהם תוכלו, על פי הבטחת בונה האתר, להוריד כמעט את כל הקבצים הנחוצים, כדי לבנות אתר אונשי מכובד. ₪ ומה עם הקכבצים שלא תוכלו להוריד? אתם מוזמנים, כמובן, לפנות אל יוצר האתר | שישלים עבורכם את המלאכה. 9 הפרסומות ה"מעצכנות" הצצות עם כל עמוד חדעש שנפתח, באתר המאוחסן ב-65ו260)621)... * א א זסו!6חטיו ‏ זו ההס6.זס6הטז16ו. שצצע קבצים קטנים, פירושם כסף גדול- כך טוען אתר זה בראשיתו ומציע לשימושכם יישום, הפועל הן ישירות מתוך האתר והן כיישום עצמאי ומאפשר לכווץ תמונות זוב), מבלי לפגום באיכותן, על מנת לאפשר הורדה מהירה יותר של אתר האינטרנט המכיל תמונות אלו, במחשב המשתמש. את הפעולה תוכלו לבצע הן על תמונות שנמצאות בדיסק הקעויח שלכם, טרם העלאתם לרשת, והן על תמונות שכבר הועלו לאתר האינטרנט. ₪ השרות הבסיסי ניתן באתר ללא תשלום. ₪ שרות ארוך טווח או התוכנה עצמה, להתקנה על המחעוב 4 = 0% / רו י| , , אא ו וא וט ו שלכם, תעלה לכם מסכר דולרים, בהתאם לבחירתכם. .ו חסופט)סז וחסס. חסופט)סזכן. עצצצש במסגרת אתרי החיפוש המקביליים הפחות מוכרים, אן לא בהכרח הפחות יעילים, ניתן למנות את חסופטוסזה. לאחר הגדרת השאילתא שלכם, יערון חסופטחסזלחיפוש בין מנועי 1 שגר ל ל 4 , ₪ / ל . . . 5, -*ייע) רק המציאות אמיתית יותר הת מונה החיה והמדהימה שלפניך. הופקה באמצעות הטכנולוגיה המתקדסת ביותר בעולם: |! ]סוסה 1] - עכנולוגיית ההדפסה הרב שכבתית של 17]. טכנולוגיה זו מאפשרת למדפסות שלנו לערבב עד 16 טיפות צבע על כל נקודת הדפסה, כך שכל גוון שיעלה על דעתך יוכל לשמש אותך להפקת תמונות מדהימות באיכות צילום. אפילו על נייר רגיל. ומרשים עוד יותר - ההדפסה האיכוחיה בצבע, מתבצעת באותה מהירות שבה מדפסות אורות מתמודדות עם הדפסות בשחור לבן. למעשה, רק החיים יפים יותר. דד= .)ששו מש | ₪ [ סמה=>6בהכ 4 [ 0 | 5 | מדפסות )6]א265] ק1] 5 זורכ כןר]. צר טנא אלי החיפוש המובילים ברשת, דוגמת אלטה-ויסטה, אינפוסיק, או לייקום, ויציג את תוצאות החיפוש באופן מרוכז. ₪ כל אפשרות לאתר מידע ברשת היא מבורכת. ₪ חסופטוסזק הוא לא הבחירה הראשונה שלכם בתחום. *% וני בוני סליידר |ו.5]/061.60.צצצועי סליידר הינו מגאזין למחשבים וחיים בריאים, היוצא לאור פעם בחודש למסכי האינטרנט. באתר תמצאו כתבות המנסות למעווך לכיוון ה"צהוב" של העיתונאות (כותרת לדוגמה: אנשי מחשבים לא מרוצים מהקורה ברשת - הסיפור המלא), לא תמיד בהצלחה. בנוסף תמצאו כאן טורים אישיים, פינת מוסיקה (להקות, זמרים ועוד) ואפשרות לכתוב למערכת. כתבות המעניינות אתכם תוכלו להוריד אליכם למחשב. 9 לחוכבי הז'אנר ה"צהוב". 9 להם בלבד. ** חקלאי על הרשת 6 / רח1165.60ו606. אוש /5/6444ו|סקסז6/ /5ח אתר זה נכתב על ידי תלמידי תיכון חקלאי ומכאן עומו הייחודי. באתר פינות ייחודיות, כיד הדמיון הטובה של כותביו, כגון תולדות הרשת בגירסת החקלאי, פינת המטכח חנה, פינת טיפים שימועויים, לינקים מוכחרים ושאר פינות משונות. אתרי הרשת משתנים מעת לעת, אכל זהו הרעיון המרכזי. ניתן לשלוח מכתבים למערכת, ויש גם פינת ד"עוים ומודעות. ₪ עיתון בית ספר. ₪ עיחון בית ספר. * אא 06 62חו7 וחס6. 6ח0סקפהו2./ועצצצ תרבות, ספורט, טכנולוגיה, פוליטיקה, סגנון חיים, תיירות, מדע, מזון ומשקאות, כלכלה ועסקים - אלה הן הקטגוריוח תחתן אוגד אתר זה מידע רב ומגוון. כל קטגוריה כזו מסווגת לקטגוריות משנה, על מנת להקל על מציאת החומר המעניין אתכם. תחום המדט, למעשל, מסווג לבעלי חיים, כדור הארץ, מתימטיקה ופיסיקה, חלל ותעופה ועוד. תחום הספורט מחולק לספורט יחידים, ספורט קבוצות, וענפי ספורט שונים. לאחר שתתוודעו לעושר המידע אליו מציע 6חס/ש6חו2 נגישות, תוכלו להגיע אל לב העניין של אתר זה - לבנות את המגאזין האלקטרוני הפרטי שלכם ברעשת, אליו תוכלו ללקט אינפורמציה משלל מקורות המידע שמציע האתר, לצרף את רימת ה-₪008165 שלכם ולנווט בסביבה שאתם יצרחם את תכניה, לפי תחומי ההתעניינות שלכם. 69 הסוכנים החכמיים של פרוס/6רו/ שולחים את זרועותיהם הארוכות // 19 רו האר שאונ = ף ו וו |[ הד צושכ תווסטט זא ו 5 47 + 2 ו 9% לו ודשיש2 11 537% | 1 אדרחן גנ * אל מקורות מידע רבים ברשת ומביאים אל המגאזין האלקטרוני שלכם את מיטב החידושים והעדכונים באתרים המעניינים אתכם. בכך נחסך לכם זמן רב 7 י5-. ו שש/ת1 3804 ודה א ל ברשת, בהם תמצאו של ששיטוט כין אתרים, על מנת לבחון האם התחדש בהם דבר מה. * א א א א נטקינג וחחסס. 6161 ח.שצעצא אתר נטקינג, אחד הוותיקים והטובים ברשת הישראלית, מביא כתכות בנושאי בידור, קניות, סגנון, טיולים, ספורט, עסקים, היי-טק ועוד. בעת בחינת האתר מצאנו בו כתבות על הויאגרה, על קניופ?ירטואליות, על יום האיידס, על מצלמות דיגיטליות המתעדות אנעשים בביתם או במשרדם באמצעות האינטרנט ועל ד- פנסיונרית המדווחת |>* על אתרי סקס באינטרנט. נטקינג מאפשר לנבור גם בכתבות שנכללו בו בעבר, ממליץ על אתרים ברעות, מאפשר צ'אטים. פשמעודכן, מגוון, מושקע. נותן תחושה של מגאזין וירטואלי אמיתי. + א א א א ו(וורות |'ך%4 566701 766 ]6 חוס6. ה6!סכןאס ריעצו מטרת האתר, כפי שהיא מוצגת בד הפתיחה שלו, היא להוות את המקור הראשוני שלכם, בכל הקשור לשרותי חינם הניתנים באינטרנט. תמצאו כאן גלויות אלקטרוניות למעולוח, משחקים שונים, תוכנוח פז06/8 בסגוון תחומים, שומרי מסך, לוחות מודעות, כלי עזר לעוסקים בתחום הפיננסי באינטרנט ועוד. האתר משמש, בעצם, כאתר הפניות, כלומר = הוא אינו מכיל את המידע באתר עצמו, אלא יפנה אתכם אל כל אותם אתרים + 1 את כל שרותי החינם הללו, והם, באופן משמח, רבים. ץ? 0 = 5 וק =קץ 566065 545% |למד/55ו 0448 ה](=-* אק וו9פר ₪9 מקום בו כל הסחורה אינה עולה כסף, הוא מקום כלבבנו. *צאא* סז ס8/\ החס6. 10 ס6 .יצע אחד הכוחות העיקריים המניעים קדימה את רשת האינטרנט ומכיאים להתפתחותה בקצב מהיר כל-כך, הוא היותה מקור כלתי אכזב למידע רב, בכל תחום העולה על דעתכם. יחד עם זאת הנכם מודעים, ודאי, לבעייתיות שבאיתור מידע מקצועי, אמין ובאיכות גבוהה ברשח, דהיינו תוכן בעל משמעות עבורכם. כאן בא 8)הסט6 לעזרתכם. <*= == 7 7-ו 8 מגדיר עצמו כאתר שער (|13וסח) לבסיסי נתונים מבוססי ווב. האתר מתמחה באיתור, ארגון וקיטלוג של מקורות מידע מקוונים. ה1פכוסס\ (לטענת יוצרי האתר) מספק קיעווריות למידע שמנועי החיפועשו הרגילים, מבוססי הטקסט, דוגמת 06%סוחו, 818 הווה ססחפצצ, סוסא או פססץ), לא יובילו אליהם - זאת עקב הקועשי באיתור בסיסי נתונים ברשת, לעומת הקלות היחסית שבחיפוש ואיתור פריטי מידע בודדים ומוגדרים. מסך הפתיחה ששל האתר מסווג לנושאים, דוגמת אמנות, עסקים, חינוך, מזון, רפואה, חדשות, אנשים, מדע, תיירות ועוד. כניסה לכל נושא כזה פותחת בפניכם את תתי-הנושא המקוטלגים תחתיו - בדומה מאד לאינדקסים המקוונים שאתם ודאי מכירים - ותחתם, כמוכן, מסווגים מקורות המידע הרלוונטיים. ₪ לא תגיעו כאן לעשרות אלפי תוצאות חיפוש עבור כל נושא, אולם האתרים אליהם כן תגיעו, ברוב המקרים, הם מן הטוכים בתחומם ברעשת. * א א א א המדור מוגש על ידי עזרא שלום ילדים מאורע עצוב מאד קרה לי החודש - מייקל ג'ורדן - השחקן הכי הכי נערץ עלי בעולם, פרש ממשחק הכדורסל. אמנם אני מכשכש הרבה בזנב, אמנם המזון המועדף עלי הוא בונזו, אבל תדעו לכם שגם אותי תפס השגעון. גם אני נהגתי לצפות, בששעות הלילה המאוחרות (או יותר נכון - בשעות הבוקר המוקדמות מאד), בכוכב השיקגו-בולס, כשהוא מלהטט בכדור וקולע בוירטואוזיות מכל מצב. כמו שטל ברודי הציב אותנו, בזמנו, על המפה, כך גם מייקל הציב את הכדורסל המקצועני על מפת הספורט שלי, וודאי גם שלכם. כעת, עם פרישתו כשיא הקריירה, ולכבודו של שחקן גדול, החלטתי לשתף אתכם בכמה אתרי ספורט שאני אוהב במיוחד - גם של מייקל, גם אתרי כדורסל אחרים וגם קצת מעבר לכך. 1 1 . ספסל | ס6. |50150. צעצעץ אתר חוכה לכל אוהד כדורסל שרוף. האתר בנוי במתכונת אתר ה-ב'םצ! ומכיל מידע עדכני ומפורט על משחקי הליגה הלאומית לכדורסל, ופרטים סטטיסטיים על כל קבוצה ועל יי ==ששצט ‏ 7 שחקן 55 .5 ו ו 5 ב 5. בליגה. עוד באתר - פירוט מצב הקבוצות הישראליות באירופה, חדשות מעודכנות, אנקדוטות מיוחדות לכל מחזור וסיכומי שאר ליגות הכדורסל בארש. 1 [ י נכחרת ישראל על הגל /15106 / 60 ההססא. 5 רסוח / / :כןזזר! באתר זה, שהוקם על ידי אוהדי נבחרת ישראל בכדורגל, | תמצאו מידע קצר על כל שחקן בנבחרת, יחד עם סקירה קצרה על ההסטוריה של הנבחרת בשנים עברו, ומידע נוסף 0 : על הצוות המקצועי וצוות ו % הניהול. עוד תמצאו כאן 0 | = 1 ₪ שאלון החוקר מה דעתכם , | על המתרחש בנבחרת. תוכלו גם להצטרף וא | | למועדון המעריצים של ה . + הנכחרת, להתעדכן [תמוגה גוס" ץק במתרחש בנבחרת הכדורגל לנשים ולדבר עם אנשים בצ"אט. | == השחקן הכמדוני שנדל בסכבי ו וי גי יל בי | מאתר הילדים ₪8|סס6 מייקל ג'ורדן וס6. הס זסן | ח6ורח. שצעצאו לאלוהים של הכדורסל יש אתרים רבים ברשת ופינות רבות באתרים ידועים, כמו האתר של ה-מסצ! או של ערוץ הספורט האמריקאי ]קפ=, אבל א כמו המקור. זהו האתר הרעשמי של מייקל, אולם בימים אלה, עקב פרישתו של האליל ויוי 8 מכדורסל, האתר עמוס במבקרים ולא פעם תתקלו בהודעה > | 1 )> 400 הפא :025 ווופה שהשרת עמוס לצ ולא יכול לקבל 7 ₪4 את קריאתכם. 0 נסו שוב ושוב, יי 0 | = אל תתייאשו. טי כי מייקל פשוט | 6% שווה את זה. :0040 קית 5 ₪620 , 1 ו הפר - (1.26 ג ערוץ הספורט 61 ח. חסו5וע61ח. 65 החוס 6 / / :סזור חדשות ספורט מכל הענפים המשוחקים בארש, מידע רב 8 = על ספורטאים וקבוצות ספורט, יחד עם מידע סטטיסטי עליהם, מידע על לוח השידורים של ערוץ 5 בכבלים, מידע על כדורגל בישראל, באנגליה ובשאר מדינות העולם, מידע על כדורסל בארש וב-בפצ, ושאר פיסות אינפורמציה ספורטיביות, תמצאו באתר מושקע ומקצועי זה. חוכבי הספורט בכלל, והספורט הטלוויזיוני בפרט, ימצאו המוון עניין באתר זה. וזוה |צו(ו(' 3 סוה סד 5 הזוס זכ חס / / :סז |ו.1ח. חס משחק המחעוב הפופולרי, בכיכובה של לארה קרופט - דמות דמיונית מצויירת - זוכה כעת לאתר חדש בשפה העכרית. האתר מכיל צילומי מסך, טפטים, דמו להורדה של המשחק, כתבות ואת סיפור המשחק - הכל בשפיה העברית - על מנת לשרת את מעריציה הישראליים של הכוכבת הוירטואלית. ₪ אתר זה עלה בעקבות שיתוף פעולה בין נטוויז'ן והד-ארצי, לפיו נטוויז'ן תעלה לאוויר אתר אינטרנט לכל משחק מחשב מוביל, שמייבאת חברת הד-ארצי. במסגרת זו, מתוכננים להפתח אתרים נוספים, למשחקים דוגמת "כוכב כחול" - סימולטור חיל האוויר הישראלי, 3000 ץ!וסוחוס - משחק סימולציה לניהול ערים, חונ ופהבחססוד - משחק אסטרטגיה משובח, ועוד. בהחלט יוזמה מבורכת. % א אא עיירה של כיף 60 וחססא. 65 ההשו / / :ןורו ]סו / וח עומר רכין וצוות "עיירה של כיף" מביאים לעיונכם אתר שיש כו שפע של כיופים לשעות הפנאי ובמסגרתם - משחקי מחעשב הניתנים להורדה ומשחקים מבוססי ג'אווה. אחרי שסיימתם לשחק, תוכלו לנהל צ'אטים ם להיות מעודכ הכי "חמים 67 וכ | | באמצעות האתר, לצאת לסרט, או להמשיך לגלוש באמצעות מנועי חיפוש המקושרים לאתר. * א א א ה | תעשיית המחשבים 5.6 טכר ס6.עצעצאו וחס חדעשות מעולם האינטרנט, חדשות מעולם המחעשבים, חדשות מעולם ההיי-טק, חדשות מעולם העסקים - כל אלה מתנקזים אל אתר זה, המהווה מקום התכנסות חשוב ביותר, למי מכם עשמעוניינים להיות עם האצבע על הדופק, בעולם בו הטכנולוגיה טסה קדימה במהירות האור. ₪ עוד באתר - מדריכי חומרה ותוכנה, ומדריכי רכש מקצועיים... 9 ...שלא אחת מובילים להודעת השגיאה המפורסכת וסצ! 6|= סחטסח... -%% נדב גפני 0ח ]הזוס / |!.061.60.צושצצ וחזר. אש זהו אתר החומרה והתוכנה המוסיקלית של נדב גפני - מומחה בתוכניות לימודים ממוחשבות למוסיקה. החברה מייצגת את מיטב היצרנים בתחום התוכנה המוסיקלית ומספקת את מרבית פריטי המחעוב וכלי הנגינה הדיגיטליים המיובאים לישראל. באתר תמצאו את המידעון המוסיקאלי הממוחשב ובו חידושים בתחום המוסיקה הממוחשבת, פירוט החברות שחכרת נדב גפני מייצגת יחד עם אפשרות לקבל סקירה עליהם, אגף שרות לקוחות, קטלוג חומרה ותוכנה, כרטיס ביקור של החברה, ויוזמה מיוחדת, שאולי אינה קשורה לתחום אבל בהחלט ברוכה - דף הנצחה ליצחק רבין ז"ל. ₪9 כל חודש תוכלו להוריד תוכנה שונה, חינם אין כסף. פמה בדבר מוסיקת רקע באתר מוסיקלי שכזה? * א א קומפאק || ס6. ססכוהס6.שאאי קומפאק היא חברת המיחשוב השניה בגודלה בעולם. החברה נו סדה בתחילת שנות הצעשמונים בטקסס. לאחר שרכשה את דיגיטל, לפני כשנה, נהפכה החכרה למעצמה כתחומה. באתר תמצאו פתרונות שהחברה מציעה בתחומים שונים (כגון מחטטבים ניידים, סביבות עבודה, מחשבים שולחנים ועוד) וחדשות על הקורה בקומפאק, בישראל ובעולם. כל המוצרים שהחברה מעוווקת מופיעים כאן בליווי הסברים, ורשימות משווקים וספקי שרות מורשים של החברה. שש לכל בעיה פתרון 9-ו = ו + אתה לא מודאג מסוג הזכרון שלך? זה הזמן ק לחשוב אחרת, עובדתית, הזן החדש של מחשבי 5 ה-6כ דורשים זכרונות בעלי יכולות גבוהות במיוחד. כמו ה-50]8 ח60 .ה5+0קהו) ששו (וח8זס 5ססחסזחסחץ5) לפיכך, טעויות תזמון אפילו של שברירי שנייה, יכולות לגרום להשחתת מידע. לכן חס)5קחוא כופה בקרה קפדנית לויסות זמנים כגון: סימון מתואם לאורך זמן, לוודא סינכרוניזציה מלאה של מידע כך שזכרונות ח560קַחוא תמיד יהיו 100% מתואמים למחשבי סכ למידע נוסף צלצל לתגה טל. 03-6959372 פקס. 03-6959373 אנו מבטיחים לא לספר לאף אחד שאתה הולך על בטוח. וו ורוו מו וו תמיד היית בעל מחשבה מקורית = רק אל תתחיל להיות יותר מדי יצירתי כשאתה בוחר זכרו| /: ו = ור =-2 2-5 - - . 1000 4 146 / 2-7 0--% 6 ל | אש" "'תוה' נצינת התנוות המובילות בעולם לזכוונות וציוד היקפ' למתשנים . **** | לגולשים המעוניינים אתר:ת 60 .ה2%)0התוא .אש א */] % ודידל נתוונות פיחפוג לווב לפרטים והזמנות: ארלוזורוב 153 תל-אביב טל: 03-6959372, חיפה טל: 04-8514979 [!.)שח חסואוצוטה 6 [88ג1 :[81 61 גב |(" |י4, המרכז הרפואי הלל-יפה |ו.סף. חז|60ח.עח / /:כז ה האתר הרעומי של המרכז הרפואי "הלל יפה" בחדרה, מספק מידע על המחלקות בו, ההסטוריה של בית החולים, נתונים סטטיסטיים שונים ומידע שימושי, דוגמת מספרי טלפון של היחידות, הסבר איך להגיע לבית החולים ולהתמצא בו, זמני פעולת המרפאות וקבלת חתשובות מרופאים מומחים. הגולש יכול לקבל מידע כללי בסוגיות רפואיות שונות במדור שאלות ותשובות נבחרות, לשלוח + ) וה %ו14= 116 וספ 9 ואוו גלויה אינטראקטיבית למאושפז במרכז הרפואי ואפילו להשתעשע במשחק פאלזל או בעואלון טריוויה בנושא גוף האדם. 9 ידוע כי ניתן למצוא ברשת מידע רפואי בשפע, אך לא תמיד ניתן לברר את מידת המהימנות של האתר ממנו קיבלנו מידע. אתר זה מבטיח לספק מידע רפואי מהימן. שאלה שתופנה לאתר תועבר לקבלת תעשובה מרופא מומחה, ותשובתו תישלח לשואל. 3 ד א טרעות נפוצה והס6.ץס/ש016ן)-5רח. עשצ/צש אתר זה, מאת חברת "שרינג" - יצרנית תרופה לטיפול בטרשת נפוצה - מיועד לחולי טרשת נפוצה, בני משפחותיהם וידידיהם וכן לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, המחפשים מקור מידע למטופליהם. באתר מספר מדורים, בהם ניחן לקבל הסברים על הבדיקות העוונות המשמשות לאבחון המחלה ולמעקב אחריה, מידע על תהליך פיתוח התרופות למחלה, רעיונות ועצות להתמודדות עם הימים הקעוים יותר של המחלה וקישורים לאתרים רלוונטיים נוספים. 9 מידע חשוב לאנשים החולים בטרשת נפוצה. ₪9 האתר זמין כרגע בשפה האנגלית בלבד, שתקשה, ודאי, על כמה מהגולשים להתעדכן בחומר. עם זאת, על פי התכנון, יהיה האתר זמין בקרוב בכמה שפות. האם יש לצפות גם לשפה העברית? א אא להפסיק לעשן / 6 / החס0.6ח65.עצאועצ תאור שיטותיו של יגאל לב = להפסקת עישון ואיזון ] כללי באמצעות אנרגיות טבעיות והילינג. אתר יבש מבחינה גרפית זה, מביא מידע בסיסי בלבד, שאלות ותעשובות וכן אפעורות למעולוח שאילתות לקליניקת המטפל. ₪9 נושא חשוב... 9 ...הזוכה לניצול שטחי של האינטרנט כמדיה לקידום עסקים. וברה ותוגוו 1 מכונית המאה והסש. 6016 שצצש אין ספק כי מאז תחילת המאה משמשת אותנו המכונית למטרה לשמה היא נוצרה - לשממש אמצעי תחבורה נוח ולהוביל אותנו ממקום למקום, אולם המכונית היא הרבה יותר מכך - המכונית הפכה לסמל סטטוס, מעמד, עיצוב, כסף וקידמה (בין שאר סִיכומִי המאה העעורים שיערכו, כפי הנראה, לרוב) מכונית המאה - המכונית ה"קולית" ביותר שנוצרה. הבחירה חעשה על ידי הציבור הרחב, מכל רחבי העולם, ששמוזמן להצביע על עעור המכוניות הטובות ביותר לדעתו, ולשלוח את התוצאות באופן מודפס, דרך הטלוויזיה וכמובן - דרך אתר זה. מתוך כל המכוניות שנוצרו משנת 0 ועד היום נבחרו 100 דגמים מובילים - הן דגמים קונבנציונליים, הן מכוניות בעיצוב מיוחד, הן מודלים קלסיים, הן מכוניות יוקרתיות והן עממיות. ומי תבחר? החיפושית הנצחית של פולקסווגן? הפרארי האגדית? היגואר היוקרתית? ואולי הפיאט 500 הקטנטנה? ₪ הכנסו לאתר והשפיעו גם אתם. ₪ לתוצאות הסופיות, עשויתפרסמו רק עוד שנה, נאלץ להתאזר בהרבה סבלנות. א אא ששה מיליארד בני אדם זפח. סקא6קסכ. יצ בכל שניה שעוכרת, ביום ובלילה, ללא הפסקה, נולדים בעולם חמישה אנשים, ושניים מתים. חישוב פשוט מראה כי בכל שניה נוספים לאוכלוסיית העולם שלושה 4 וד ו ו )<< %; ששם] 286-ה 002!65> חסו| 0כו2 = 551 וטו תכווווומוו סה ! !וכ זה 65|גוצי חוה:!!וחיו (54 2 ו!ודזש) שזג: 000 ₪000 06 שודוסס 65ופ ג 000 4000 אנששים. נכון להיום מונה אוכלוסיית העולם מעל 6 מיליארד תושבים, כאשר בקצב הגידול המתואר לעיל, צפויה אוכלוסיית העולם להכפיל את עצמה מדי 40 שנה, דהיינו להגיע לכ-12 מיליארד ]| בשנת 2040, ל-24 מיליארד בשנת 2080 וכו'. האמנם? תחזיות ארגון האומות המאוחדות מראות כי אוכלוסיית העולם תגיע ל-12 מיליארד איש רק עוד 0 ששנה. מה ההסבר לגידול המואץ באוכלוסיה בהווה, ומדוע יואט קצב זה במאה הבאה - על כך באתר זה. ** מוצא הגזע האנושי סז 60 חסו!ס .שאי טס / 60 אתר זה - מיזם מעוותף של ור 0 ) חס - מב מתחקה אחר מקורותיו של הגזע האנושי. הוא מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון - 80ו- דורי | חוקר אמריקאי שעוקב, בדרום אפריקה, אחר עקבות אנושיים פרה-הסטוריים, ותוכלו לקרוא את יומן המסע שלו. החלק השני הוא חסוו518 חסוז3)פזכח6וחו בו תלמדו יותר על האדם הקדמון ומאכייניו, תוך הסבר מדוע יבשת אפריקה היתה כור ההיתוך להולדת המין האנושי, כפי שאנו מכירים אותו היום. חלק זה משווה בין גולגלות שנמצאו בכדור הארץ, מלפני 4 מיליון שנים ועד היום. החלק השלישי - )> וססד - מיועד למי שרוצה לדון ולדוש בנושא גם בצאתו מן האתר. תמצאו כאן הפניה למקורות מידע רלוונטיים אחרים ברעות ומחוצה לה, יחד עם רעיונות למערכי שיעור, עכור המעוניינים לפתח את הנושא בתוך תחומי בית הספר. 9 אתר מהוקצע, כראוי למוצר משני בתים טובים כל-כך. .א א א א וי ח ו ט 6 אתה מחובר לאינטרנט. אבל זה לא אומר שכולם צריכים לראות לך את העסק! 8 ו זה תוכנה מהפכנית וידידותית להגנת האינטרסים שלך באינטרנט מפני: + פלישות זדוניות של יישומי א-שו61 ו-18/9 . * חדירות עויינות וגניבת מידע חסוי. * פגיעות הרסניות של וירוסים בקבצי מחשב. האינטרנט חושף את העסק שלך לחדירה עויינת! ממש ברגע זה, יש מי שמעיין ברשימת הלקוחות שלך... מחדיר וירוסים קטפניים... מוחק את הדיסקים הקשיחים של הארגון... מדפדף במאזני הרווח וההפסד... אפילו אישתך לא ידעה שאתה שולח, כל יום שישי, :1 סיו 650]6 הוא עוד מוצר איכות של אלדין, כי היום עושים אינטרנט בטוח! ו מוצר נבחר עיי 6חו3932] 06 מרן 1998 בונבוניירה שויצרית לכתובת דיסקרטית באמסטרדם.. 8 6 תראה ואת כאבטחה אישית ו 8וו5ד5צ5 6065 אוסאא אלדין בע"מ: סניף חיפה, האשלג 22 חיפה, טכל. 8429696 - 04 פקס. 8426808 -04 הזש 63₪[6. שוטר זז סניף ת"א, בית אלפא 13 ת"א, טל. 5628620 -03 פקס. 5628621 -03 ₪15.607.טשעושר||:קזות =-5=205--2 > ערוץ 8 סח6/|!. 1.60 הסט ס.עצשאו /6|8ח זהו אתר ערוץ 8 בטלוויזיה בכבלים - ערוץ המדע והרוחניות. באתר פירוט מבנה השידורים בערוץ, פירוט על התוכניות העשונות המוקרנות בערוץ, המלצות על תוכניות מסויימות, המלצות על אתרים אחרים ברשת, מאת חרבווו סרע הבע ל" 6 המגיש תמיר קמחי ואפשרות להצטרף למועדון חברי ערוץ 8. 9 ציטטות "רוחניות" מעולימות היטב את המידע ה"גשמי" שמספק האתר. 9 יותר מדי אודות המשדרים עצמם, פחות מדי אודות תכנם. + א א עולמו של סיינפלד 60 וחססא. וס חש / / :כןור! / סא וח5סוח / וח אם גם אתם התעוררתם בארכע בבוקר כדי לצפות, בשידור ישיר מארה"ב, בפרק האחרון של סדרח הטלוויזיה הקומית המצליחה "סיינפלד", ואם אתם מתמקמים כל ערב מול הטלוויזיה, כדי לצפיות בשידורים החוזרים של כל פרקי הסדרה, סביר להניח שתשמחו להכנס לאחר הישראלי של "סיינפלד", שהוקם על ידי מועויקו. *%4 "קור וז > ר= ויו - באתר תוכלו להאזין לקבצי קול מתוך הסדרה, לצפות בקטעי וידאו ממנה, להכנס לצ"אט רלוונטי וכמובן להציץ שוב בג'ורג', איליין, קרמר וסיינפלד ₪ האתר היחיד של סיינפלד בעברית 9 עיצוב חובבני למדי. %א א חדשות ערוץ 2 || 952.60ש6ח|15706.ועצ/עץ חכרת החדשות של ערוץ 2 משדרת, במהלך כל יום, את מהדורות החדשות באינטרנט. באתר ניתן לצפות בארבע מהדורות יומיות (חדשות הבוקר, מבזק חמש אחה"צ, המהדורה המרכזית בששמונה בערב ומהדורת חצות), הכוללות כתבות ושידורי | אודיו ווידאו. כמו כן מספק האתר מידע על מזג האוויר, מאת דני רופ, וסקרים רלוונטיים של מינה צמח. ₪ המעוניינים לחפש ידיעות וכתבות מן | העבר, יכולים לעשות " זאת בארכיון האתר כמו-כן ניתן לשלוח הודעות על אירועים שונים דרך ה"קו האדום". אא א א אברהם ויעקב |.6ח. חסו5ועוסח.עס / / :כ1ח הייצוג האינטרנטי של תוכנית הטלוויזיה "אברהם ויעקב", בכיכובם של אברי גלעד וקובי מידן, כולל את כל פינות התוכנית: החל מסרט הפתיחה בוידאו, דרך דיאלוג הפתיחה של גלעד ומידן וכלה בפינתו של גיל קופטש. הגולשים מוזמנים לדרג את פינות התוכנית באתר, להעביר את תגובותיהם לגבי התכנית, לעולוח שאלות טריוויה לאברי וקובי (על מנת "להשפיל" האחד את השני, כלשונם בתוכנית) ואפילו לשלוח רעיונות משעשעים כיצד הם יוכלו "להשפיט" האחד את השני. ₪ מצחיק ומשעשע. ₪ קשה להעביר תוכנית טלוויזיה, בה כל הזמן מתרחששים דברים, במלל בלבד. 1 *** עגבניות רקובות וחה0ס6. 65סוסוחהס!- השס עשי שמו של האתר אינו מעיד על תוכנו. זהו אתר נוסף, אחד מני 8 = * הסה ג יד 5 999 | , 01 ובש , עפורז? -ן רבים, הסוקרים ומדרגים סרטים עכעווויים המוצגים בכתי הקולנוע. ייחודו בשיטת הדרוג הייחודית שלו: אם מדובר בסרט טוב, הוא יקבל ציון של עגבניה טריה ובעולה. אם הסרט זוכה לביקורת גרועה, הוא יקבל כאן ציון של עגבניה רקובה. לאחר שבחרתם סרט מסויים, יפנה אתכם חסו!ס₪ 5 סד אל סקירות שונות של הסרט, כפי שנכתבו באתרי אינטרנט שונים ברשת - אתרי סרטים ואתרי חדשות מובילים בארה"ב. 9 לחובבי הסרטים, המתלבטים לאיזה סרט ללכת ומעוניינים במידע אודותיו טרם ההליכה אל בית הקולנוע - מידע שמקורו במספר רב יחסית של מבקרי קולנוע, בהחלט מומלץ להוסיפו לרשימת ה"מומלצים" 9 כיוון שמדובר באתר חדש יחסית, מספר הסרטים המקוטלגים בו אינו רב * א * * 5זח 0 61ח.655זט!חסעו0. עוצעצ ה-885זוש!ח6י40/ היא גיבורח קומיקס. בעולם בו היא חיה הכל יכול לקרות. שום דבר לא בטוח, פרט למנה הגונה של אקעון, הרפתקאות, אהבה, סכנה ונצחון. אם אתם מחובבי הז'אנר (באנגלית, כמובן) הכנסו לאתר זה, המציג מדי שבוע אפיזודה מצויירת חדשה בחייה של ה-פפפזט]חטעטה, יחז עם פרקי רקע אודותיה ואפשרות לצפות באפיזודות מן העבר * א אד זצ ו החס6. 061050 וצצש "הוידאו הרג את כוכב הרדיו" אומרת השורה המפורסמת מחון אחד משירי הרוק היותר ידועים. האם רשת האינטרנט תהרוג את כוכב הוידאו? תשובה (ולו חלקית) לשאלה זו מספק אתר ו6זסו/ש. לאחר שהורדתם את ה-ז6ץבוה סעוזס/סטו/ והתקנתם אוחו לתיק ה-פחו₪ של הדידכן, נפרסת בפניכם רשימה של קליפי וידאו מוסיקליים, בכל סגנונוח המוסיקה: רוק, מטאל, פופ, ג'אז, קאנטרי, ראגיי ועוד. בכל סגנון תמצאו רשימה של עשרות, ולעתים מאות, קליפים. התרווחו בנחת מול צג המחשב, וערכו לעצמכם את מופע המוסיקה האולטימטיבי. פסוול) ח6זסס הסוקר את עולם הקולנוע ומביא + > א א א יץוץ ניתוח זרג' הלקוח, התאמת נחרוון אונעימרי, בחינת שיקול' צרות-תוצרת. תמינה ופיוץ. הדרנה הגגי יי שרות' העמשה. תוננות ץיון וחינוש באינטרנט, אנריקניות 66, ב 3 מב ב ו נית!ח יישומים טנסים, מצרכת הומנות. סנרי מבקרים בסיסי (תונים. מנוצי חיכוש. אנריקניות 2 נ'תוח ץר-נ'י ניתוח מצץונת ותרני רקוח. שרות' אינערה-ג;ש חיבור (ל"ן |ו-ווב3/ 6זו=, הקמת שרת' אינטרה-נ(ט, שיתוך מידץ שר בסיסי (תו(ים ארגוניים נתרון דואר ארקטרוני ננים וחוץ אירגוני, ניהוח אנריקדיות ייחודיות "תגורות לרקוח" ו 6 יי . 1 5 4 ' 2 | 1 ₪ . 4 4 וק ונ ןן ןז תכנון האתר והגדרת הנונקכיו(ריות. זיזוב גרני, תיננות וואדוז. יי אנ'מזניות וצוד... שדות' גרנ'קה תי ולי תושי השרמת אתר האינטרגע צר-ידי תדמית מצודבת בקו והה. שרות' איחפוו אינסון אתרי אינטרנט, תמינה בשם אתר (בחר צר-ידי הרקוח, תחווקה טננית שוטנת שר בי יי [/] וי-גֶר% אא ורי טל. 03-691-4665, פקס. 03-691-7827 ו 60. קה - )זוה ותפש :0-11 [60.1[קהזק-צ.ש א ש//:קו1וג צווו ו1עוווו קישורי מטבח החס6.)חו|ה6ת16ו6. עוצעצ אם תחביבכם הוא אוכל טוב, בישול ו/או החלפת מתכונים, אחו | הפחסוזו4 סד הוא האתר בשבילכם. מנוע חיפוש פנימי של האתר יקשר אתכם אל קרוב ל-10,000 מקורות מידע ברשת, העוסקים בתחום. קטגוריות המזון שבאתר סגוונות וכוללות ספרי מתכונים מקוונים, מסווגים לפי סוגי המזון, ביניהם גם קטגוריות מיוחדות דוגמת אוכל אתני (מסווג לפי לאומים: אוכל סיני, איטלקי, מקסיקני, תאילנדי, יווני ואפילו יהודי), תבלינים, או אפיית לחמים, וכן קישור למגאזינים אלקטרוניים העוסקים במזון ומשקאות, תוכנות ולומדות בתחום, הפניה לחברות הפועלות בתחום המזון ועוד. 9 למרות עיסוקו בתחום הפזון, בנוי אתר זה כ-|פוזסח, שיקשר אתכם אל מגוון אתרים ברשת, גם בתחומים אחרים, דוגמת אתרי חדשות, אתרים למידע פיננסי, אתרי בידור למיניהם (מוסיקה וסרטים) ועוד. 9 על כך כבר נאמר "כל המוסיף גורע". אה אדא אד ממלכת השום ||.ס6.!סזסס.צצצ/צ ככל שהמטבח הישראלי נחשףי למטבחים מכל רחבי העולם, הולך העוום ותופס לו מקום של כבוד בתבעוילים השונים. שום הוא לא רק ערובה למזל טוב, הוא גם אמצעי לשפר פלאים כמעט כל תבששיל ואפילו משמעש כבסיס ראעוי למאכלים מסויימים, כגון ראשי שום אפויים או מרק שום. זהו אתר חדש, שפותח על ידי חברת דורות - מגדלת ויצרנית מוצרי שום בארץ. המידע באתר כולל מיתוסים רבים הקשורים בשום, מתכוני שום קלים להכנה וטעימים מאד מאד, נתונים על הרגלי צריכת העשום בארץ לעומת העולם, טיפים לגידול עוום בגינה הביתית והסבר על סגולותיו הבריאותיות של השום (המכונה, כידוע, "האנטיביוטיקה הטבעית"). א א מתכונים סודיים הח265.60ן/56671766כןס!. שצצ בכל שבוע מתעדכן האתר במתכון סודי חדש. "מדוע סודי"?, תשאלו. כיוון שאלה הם מתכונים בהם עושות שימוש מסעדות מפורסמות ברחבי ארה"ב, שבדרך כלל לא נוהגות "לנדב" מתכונים. כאן תוכלו ללמוד את סודותיהם של המסעדות הללו ולשחזר את אותו רוטב טרטר מעולה עואכלתם במסעדת זסזפסס | 0פח, את משקה ה-זסזבּחורדחפד שמגיעוים ב-סססץ]סו זפחמו ועוד עשרות מתכונים אחרים. ₪0 ללא כל קור לתחום הקולינריה, פרקים נוספים באתר יעדכנו אתכם מה קורה מאחורי הקלעים של סדרות טלוויזיה פופולריות ואילו ספרים מומלצים יצאו לאור לאחרונה. ₪ האתר מבולגן משהו. *** זיירוה ונעיצוו עכבר עולם שץ/ 6פטסחח / |ו.ס6. |סו.2 ]צצצאו זס עכבר עולם הוא מדריך תיירות צעיר, למטיילים בערי הבירה ובערים מרכזיות בעולם. המדריך, המתפרסם בדרך כלל במסגרת "עכבר העיר" וכעת גם ברשת במסגרת ישראל און ליין ( ₪), מכיל מידע הממויין לפי נושאים קבועים, אֶמנות, ארכיטקטורה, חיי לילה, הזפעות, מסעדות, קניות ועוד. מנוע פנימי באתר מסייע באיתור כל מידע נחוץ. עד כה הפתרסמו באתר בנגקוק, לונדון, סן-פרנציסקו, פראג, פירנצה וניו-יורק. לעתיד הקרוב יעלו לאתר גם הגליונות של פריז, ליסבון, אתונה, לוס אנג'לס, ₪ סיני ותל-אביב. ₪9 מדריכי תיירות, ברשת ומחוצה לה, לא חסרים. מדריך זה מאופיין ב"ראש" צעיר ייחודי. 9 היינו רוצים לראות יותר ערים ברשימה. * א * א דיל-צ!! /0605/]ו. ס6. א6סח/.צשצצ אתר זה כולל הצעות לדילים תיירותיים, בארץ ובחו"ל - נופשונים של הרגע האחרון, טיסות מוזלות והצעות מוזלות של סיטונאי תיירות. בששלב בחינת האתר (אמצע ינואר) כללה רשימת | סוכנויות התיירות | המציעות בפועל את חבילותיהן דרך האתר, את אוקינוס, הולידייס ודלומי. 6 חברות נוספות רשומות באתר אך אינן מספקות הגליונות של ברצלונה, שרותים דרכו בינתיים. מחברת "אינדקס פרסומים", בעלת האתר, נמסר כי לקראת עונת האביב והקיץ מתכוונת החברה להרחיב את האתר ולשלב בו גם טיולים מאורגנים, לתקופות ארוכות, עם מדריך צמוד, דוגמת ההצעות המופיעות כיום בחוברות עול סיטונאי התיירות הגדולים. 9 דילים אמיתיים, למי שאין בעיה לרכועו כרטיס טיסה ברגע האחרון. ₪ חכל רק שחלק מהנופשונים לא מעודכנים. באמצע ינואר הוצעו לנו חבילות קריסטמס בפראג ובבודפשט. *** ווב'יבין |3נ)' /זו!וטס?קטק וחסס.ע/|ו2200טכן. יצו עזווטהלק] היא חכרה המפתחת פאזלים, תשכצים, משחקי מילים, משחקים בסגנון גלגל המזל ומשחקי הגיון וידע כללי. דוגמאות אינטראקטיביות לכך תמצאו באתר זה. מעבר לחידות הקבועות כאן, יש באתר חידות המעותנות מדי יום, לאלה מכם שאוהבים לבחון את כישורי הידע הכללי שלהם מדי יום. ₪ כך צריך להראות אתר מבוסס ג'אווה. > 2 4-2 4=- 2 , 22. 277'222 22.7-- 82 ל‎ , הרחבה ואיכסון אתרי אינטרנט ת לוגו ויישומי מולטימדיה. בניה, שיפו פו 1 ישו נוי עונת' + 65 (12 גליונות + 12 תקליטורים) , | - [כולל מעיימ) 7-. למל ו וק ג כ ה רד כ[ קש [ש בלמ רו ור מ לש מנוי עונתי ומוה (12 גליונות) 2 64 1 ש" (בולל מע"מ) (אינטרנט עכשיו 35 לכבוד: ( אריג'נט בע"מ, החשמונאים 53 תל-אביב 65273. טלפון: 03-6850113, פקס: 03-6857137, |!.1.60ח6ףוזם. עוצעצ ברצוני לחתום על מנוי שנתי לייאינטרנט עכשיו"י במסלול של: 00 2 גליונות במחיר של 164 שייח. ! 641 12 גליונות + 12 תקליטורים במחיר של 249 ש'"ח. (יש להוסיף 10 שיח דמי משלוח המתנה) לצלִ--רןךר------------------ ‏ מ =---------- שס החברה מען למשלוח (נא סמן/י) פרטי ב] חברה ם = ב .תח יי : מיקוד נא לחייב את כרטיס האשראי שלי (ויזה, ישראכרט, דיינרס) | בטסך כ 14 שיח 24901 שיח [25%0 שיח (כולל 000) מס' כרטיס | ב--. | ב 2 == : , | | | נתוקףעד וי רצ"ב המתאה עייס מספר תעודת והות 2 טלפון לפקודת אריג'נט בעיימ. צוורוות וו דגלי כל העולם / החס6. ס'וססספח!./צעצשצ וחזח.5 הדבר היחידי שמספק אתר זה הוא תמונות דגליהן של כל מדינות העולם. המדינות מסודרות כאן לפי ה-86, כאשר הקלקה על שמה של מדינה מסויימת, תציג בפניכם את דגלה. תחכום מדהים אין כאן, אולם האתר ממלא את יעודו, על הצד הטוב ביותר. ₪ לכל מי שתמיד הסתקרן כיצד נראה הדגל עול אנגולה, בורונדי, נמיביה, סומליה, או אוזבקיסטן, זו ההזדמנות. * * * אינטרנט ומידע חינוכי |.סף. חסו600601./וצשו מערכת מידע עניינית, ידידותית ונעימה זו, של משרד החינוך והתרבות, מאפשרת למורים, הורים ותלמידים להתעדכן במידע על בחינות הבגרות, על יחידות המשרד, על דברי שר החינוך והודעות הדובר. באתר קו פתוח לפניות תלמידים, תשובות לשאלות נפוצות, ה טוריה של מערכת החינוך בארץ ומאגרי מידע למערכת החינוך. מעבר לאינפורמציה הקשורה ישירות למערכת החינוך, דאגו באתר גם לשעות הפנאי של התלמידים הגולשים והכינו עבורם כתובות מומלצות של אתרים מהארץ ומהעולם, וכן ציטוטים, הרהורים, אגדות וחידות בנושאי ציונות, טבע, אדמה וחגים. אלה מכם שעדיין לא מתמצאים באינטרנט - הקטגוריה "הצילו" נועדה במיוחד עבורכם, ובתוכה תוכלו למצוא הדרכה לשיטוט נכון באינטרנט. ₪9 עיצוב חינני ואנימציות חביבות הופכים אתר זה לכלי עזר והנאה חשוב, להורים ולתלמידים.. * א א א א ו וגיו סימולטור של מערכת | השמש | שס. ספסח. |סן .566 / /כות ברוכים הבאים למסע מרתק בין כוכבי הלכת המרכיבים את מערכת השמש-שלנו. מעוניינים לראות כיצד נראה כוכב צדק (יופיטר), בעל ה"עין" הגדולה, מכדור הארץ, בכל רגע נתון? מעוניינים לראות כיצד נראות הטבעות של כוכב שבתאי (סאטורן) ממצלמות הווייג'ר 2? רוצים לראות כיצד נראה ליקוי חמה? ליקוי ירחאֶכיצד יראה כדור הארץ מכפּוכב פלוטו בשנת 9 כיצד נראה כוכב אורנוס מכוכב שבתאי בצהרי ה-10 לינואר 00 תמונות אלו, ושאר מבטים אל ומאת גרמי השמיים המכילים את מערכת השמש עולנו, תוכלו לראות באתר מדהים זה. התמונות נוצרות באמצעות סימולטור מיוחד - מיזם משותף של סש ₪1 |-ח₪0ו|8) - המסוגל ליצור כל תמונה שתרצו, מכל זווית שתרצו, בכל זמן שתרצו, בתוךן מערכת השמש. ₪ עוד מספק האתר תמונות אילוסטרציה של פני הכוכבים השונים והירחים שלהם, הפניה לאתרים "חלליים" נוספים ברשת, מפות ‏ שונות של מערכת העומש, פרק 03 המכיל (כמעט) כל מה שרציתם לדעת על מערכת השמש, ושאר "הפתעות" קוסמיות. *אצ.אצדא מטר - מדע וטכנולוגיה ברעות |ו.6סוסוסר.עצ זהו האתר של מורי המדע והטכנולוגיה כבבתי הספר היסודיים. הוא מפרט אודות תוכנית הלימודים במדע ובטכנולוגיה, מביא מחקרים בחינוך מדעי טכנולוגי, וגם מאמרים וכתבות בנושאי מדע. אחת לחודשיים מתעדכנת באתר פינת "יוצאים לטבע, המביאה צבעים, ריחות ומראות מיוחדים לעונה. 9 ניתן, באמצעות סיסמה, להכנס לחדר מורים וירטואלי, ולקיים שיחות ועידה וקבוצות דיון. * א א ונ!-+13+11! ציפורים נודדות 0 0 וחז אתר זה הוא נקודת זינוק מרתקת לגילוי עולם הציפורים הנודדות בישראל, שהוא רב גוני ומיוחד. באתר תמצאו מידע מפורט על / ו( ציפורים נחדדות לא יהדעות גבולות 2 תיכוית רב-החוקויה ?ריקב אחו גתיב גזידה הציפורים באאוצעות תיוז רית הדלש *ווין ציפורים נודדות מסוגים שונים, מסלולי נדידה ואתרי קינון, ופירוט מקיף על הקורה באתרי הקינון המרכזיים, בכל חודש של העונה. תוכלו לעקוב אחר מסלולי הנדידה של ציפורים מסויימות לפי תאריכים ואם תרצו, תוכלו ללמוד על פרוייקטים שנועדו לסייע לעופות דורסים. בגלל חעויבות האקלים בתהליך הנדידה, ניתן למצוא באתר תמונות לויין לפי איזורים בכדור הארץ, ותמונות רדאר של גושי עננים - מעודכנות ומזמנים עברו. אם תרצו להעשיר ידיעותיכם בנושא, תוכלו להוריד מהאתר מאמרים הקשורים לתחום ישירות מהאתר, או להיכנס למילון המונחים הנוח שבו. אם יש לכם עניין בצ'אטים, תוכלו לעשות גם זאת דרך האתר. 9 כל דף באתר מכיל "קומיקס ציפורים" משעשע. ₪ המעבר בתוך האתר איטי מִשהו. ***** התנהגות בעלי חיים הה61.60כע156ז].ש/צצ מדוע הכלב שלי נוהג לשתות מים מתוך האסלה? מדוע החתול שלי ישן רק במקומות גבוהים? מדוע הכלב שלי עושה מספר סיבובים סביב עצמו לפני שהוא מתיישב? מדוע החתול שלי מחכך את לחייו על הרהיטים אצלי בבית? מדוע ' הכלב שלי מלקק לי את היד? מדוע החתול שלי אוהב להביט כל הזמן מבעד לחלון? תשובות לשאלות התנהגותיות אלה, של חיות המחמד שלכם, וכן גם לשאלות רלוונטיות נוספות, תמצאו באתר זה, הבוחן את התנהגותן של חיות מחמד (כלבים וחתולים בעיקר), מספק טיפים וטריקים לאימון בעלי חיים ואילופם, מספק מידע על סוגי מזון שונים לבעלי חיים, מספר על הקשר המיוחד בין ילדים וחיות מחמד ומלמד בעלים חדשים של חיות מחמד כיצד רצוי להתנהג כלפיהם. ₪9 במידה ואין האתר מספק לכם את התעשובה הראויה - תוכלו לנסות ולאתר את המידע באחד האתרים האחרים אליהם מקשר אתר זה או, לחילופין, להפנות שאלות אל הידעגים היושבים מאחורי הקלעים של אתר זה ולקבל מהם תשובות. א*אאאא ווור ו%'ן' חוקים טפעויים החסס. עס | וחטס. אצ אתר זה מאגד את החוקים המוזרים והמטופשים ביותר שנחקקו, בעיקר בארה"ב וגם בכמה מדינות אחרות בעולם, כולל ישראל. בתל-אביב, לדוגמא, קיים חוק עזר עירוני האוסר על הליכה ברחובות ללא גרביים. כן - כל ההולכים בסנדלים בקייץ - ראו עצמכם כעבריינים. בערב הסעודית, לנשק זרים פירושו לעבור על החוק. בקליפורניה, אם תרצו ללכוד עכבר טורדן במלכודת עכברים, חובה עליכם להוציא, קודם כל, רשיון צייד. כל מילה מיותרת. הכנסו לאתר ובחנו עד כמה משועשט, ואפילו אירוני, יכול לחיות המחוקק... ₪ ₪ 9 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ פוה | טוחכ עלה לאוויר בזכותם של ג'ף קון ואנדי פאוול. שניהם הקימו מספר אתרים "טפעשיים" נוספים ברעשת, אליהם תמצאו קישור מאתר זה. נסו, לדוגמה, את חהבּסוזסרח/ שרוד ששפועיסר ההססזח031 - מאמרים וכתבות על חדרי שירותים בכל רחבי ארה"ב - באילו מקומות כדאי להכנס אליהם והיכן מומלש להמנע מכך... *אאאא ה6א6ח6 ץאהטז 60/6 הססו0ס6סן./צעצאו |החוח.ץחטז/ו000 מה קורה לאפרוח צהוב, קטן וחמוד, כאעור הוא רוקד לו להנאתו ומפזם שיר בלתי ברור? הכנסו לכתובת הנ"ל וגלו בעצמכם. ₪ אם אהבתם מה שראיתם, עברו לדף הפתיחה של האתר - רחס הסה סס6סןיש :סה //6000 - ותוכלו לראות גם מה קורה לחיפושית שהצל שלה החליט להתקומם, מה קורה לנבאדה ג'ו כשהוא עומד על ראעו גבעה ומאותת לחלליות מן החלל החיצון להגיע אליו, ושאר הרפתקאות משעשעות ביותר. א א א א סקס טלפוני 61 656 סח 16|6-אשצע בדומה לאתרי סקס רבים ברששת, המזהירים את הגולשים הצעירים או הרגישים, לפני הכניסה לאתר עצמו, גם אתר זה מביא אזהרה דומה. אם קבלתם על עצמכם את הסיכון והסכמתם להכנס אל קרביו של האתר, תגלו כי אין זה כלל מה שחשבתם. ואם החלטתם שאינכם מעוניינים להכנס, ובחרתם באופציה של "שלח אותי מכאן" - אל דאגה. אתם בידיים טובות. תזרקו, חיש קל, לאתר הקומי שוח שופ 6ח! 01 ז2016) 0 רחה, שהוא חגיגה בפני עצמה. ₪ סקס-פון? כן. 9 כפי שדמיינתם? לא. א א אד ווו גנ |וצנו זססטק 61|וסך 6חד וחסס. כן!6ח1. ואי "אתר נייר הטואלט הוא יותר מאשר.בזבוז של רוחב פם. הוא לא 'סתם' מגאזין סטירי עם שגיאות כתיב רבות. זהו המגאזין היחיד בעולם שנקרא באלפי חדרי שירותים בעולם" אומר עורך האתר בכניסה אליו. האמנם? הומור מאולץ, בדיחות שלא תמיד מעלות חיוך, הרבה טקסט ומעט גרפיקה, מאפיינים מגאזין זה, ששמו, אולי, מזמין ומפתה להכנס ולבחון במה דברים אמורים, אך כגודל הציפיה, כך היה גודל אכזבתנו. ₪ אם בכל זאת מצא המגאזין חן בעיניכם, תוכלו לעיין גם בגליונות קודמים שלו, שפורסמו. 9 לא כל הנוצץ זהב הוא. אדאד הרששת המוזרה 60 וצ שצעצעצ ברוכים הבאים אל אחד המגאזינים האלקטרוניים היותר מוזרים ברשת. מדור פד זטם סַסְַחה3זו5 מציג, בכל יום, עוכדה "מוזרה" אחרת. סזס\ סזוס מציג, בכל שבוע, מילה מוזרה חדשה בשפה האנגלית, כולל פירושה כמוכן. חס ) 6עו9ח2116) מציג מבחר קומיקס רוויים באלימות, סמים וסקס (השגחת ההורים נדרשת). סז8ץ8/6זב) אס הוא בית קברות לבדיחות (שוב - חלקן עלולות לפגוע באוכלוסיות מסויימות) - בקיצור שפע של תכנים, שאפשר לחיות יופי גם בלעדיהם. 9 אין סוף לשגעונותיהם של בני האדם. ואולי רצוי שיהיה מי שישים להם סוף? *. ₪60| 5 החס86)6|01065.6 .אצי מעוניינות להלביש את הבעל או החבר בתלכושת ששל ג'ון טרוולטה או ג'ק ניקולסון? 66 5 5% מוכרים + ברשת פרטי לבוש שלבש סלבריטאי זה או אחר, בעת צילומי סרט או תוכנית טלוויזיה מסויימים. פרטי הלבועש הם של חברות ידועות (אדידס, ליווים, גאפ, נייק וכו') כשייחודם (ומחירם בהתאם) הוא שסנדרה בולוק או סטפן בולדווין לבשו זוווו אותם לפניכם. ₪ ללכת עם, להרגיעש כמו גדולים. ₪ האתר אינו מציע את מרכולתו לישראל אולם מפאת ייחודו, אולי תרצו להפעיל קשרים עם מכריכם בארה"ב, על מנת שירכשו עבורכם פריטים מסויימים. **א* ד = וססתק ₪5!| | שקרים עשאנעיים 9 מספרים וחסס. ||618!כן95260;]. חואו גברים משקרים לנשים. נשים משקרות לגברים. הורים משקרים לילדים. ילדים משקרים להורים. לעתים, אפילו, אנחנו משקרים לעצמנו. אם אתם מעוניינים לקרוא אודות השקרים הנפוצים בעולמנו, להצביע בשאלה האם השקר הוא הכרח בחיים או שרצוי להמנע ממנו, לשלוח לאתר את השקר הקטן שלכם ואפילו לרכוש ספר המלמד את אמנות השקר - תוכלו לעשות כל זאת באתר הנדון. אם תעשו כל זאת, מובטח לכם כי תהפכו לשקרנים מדופלמים ואולי, אפילו, תבינו את העולם קצת יותר טוב. ₪ כל האמת על השקר. ₪ אל תקחו את האתר יותר מדי ברצינות. יש עוד בני-אדם אמינים על פני הכוב הזה. א א ב" ו אתרים-נבחרים מגליונות קודמים, והפעם - אתרי 6זטפזםס50 ו-פזס/שיסטז], להורדת תוכנות ומשחקים. = - 7 | 62!ו] / .4 / / - ר07ס62.6!.צצ.‎ לאוהבי תוכנות ה-1964/316- | ה-6זבּ/שזבּחס מזומנת כאן חגיגה מיתית. זזצ מאפשר גיש לכ-75 מיליון קבצים-להזרדּת. 6חו)! 6 "א החוש 6חח6!].אעישצ / אתר להורדת תוכנות בתחומי החינוך, העסקים והמשחקים, לכל , פלטפורמות המחשב: 62, מקינטוש, אמיגה ויוניקס. ], 216056 6זס/שפזס0ח5 ו 5 006.6 5510650 סכן. שואי קיעוורים מסוצך לאתרי תוכנות למחשבי;%] 0 האס זס 4" וטס סס|הץיס וצצ "דוקטור הורדה" ידוע בכשרונו לשנו את מרבית ה"זבל" הנמצא בין ו ה-8זהששסזה5 ולהציג רק את המובחרות שבהן. 6.60 זס סז 5 והס6.6וסעצסזם ח5.עצעצאי כותרת האתר מדגישה כי "זו הדרך הטובה ביותר לאתר תוכנות סזב זה חס באינטרנט". הכנסו ושפטו בעצמכם. סטוחט וחחס6. ספ החטן. שצשאי מכחר עצום של תוכנות פזה/שפזהחס | |-6זה/שססזת וכמובן גם משחקים, מכל הסוגים והמינים 6% וחסס. א50/1566.שצש אחד מאתרי ההורדה הגדולים ברשת. מכיל תוכנות בתחומי העסקים, הגרפיקה, תוכנות עזר לאינטרנט וכמובן - משחקים והס6. 65001 וחס. עצשצ אתר משחקים נהדר, עמוס בחדצשות, סקירות וגירסאות דמו להורדה של משחקים רכים, עכור משותמשי ה-%2]. 066 ר6660167.607 סוס שאי אתר שכולו משחקי מחשב. מכיל סקירה מעמיקה של משחקים חדעוים בשוק, ידיעות חדשותיות מקצועיות וכמובן - משחקים רכים להורדה. ץקקטל עקקסו והס6.קקטקיסכסח / /:כזוה! אחד האתרים המוכילים בתחום משחקי המחשב באינטרנט, ההולך ומשתבח עם הזמן. 6 זט 50 6חך ההס6.6ח620 סש ס5. וצצש אתר המאגד אלפי משחקים, בגירסאות דְמו, פזהעשססז-] |-6זה סז בח5. 6וק 6 וחסס.6!וכן6|ו .אע אם אתם נמנים על האוהבים להוריד תוכנות מהרשח, מכל הסוגים והמינים דרייכרים, תוכנות שונות, משחקים ותמונות, אתר זה יספק אתכם, ובגדול. 505 קסד 60 65 סז ה 5כקס!. וצצ אחר זה מקשר אל כמה עשרות אתרי סז סוחס |-סזבּ/שסס, מן הפחות ידועים ברעות, ובכך מספק מידע בעל ערך לחובבי התחום 321.60 והס2011.6 3 .שש אתר מוביל להורדת תוכנות ומשחקים. את איתור התוכנות המעניינות אתכם תוכלו לבצע הן בשיטת האינדקס והן כאמצעות מנוע חיפוש פנימי. ו65.60]!]חו\ וחס65.6! חועצ.שצ/צשצ זהו האתר שנקרא במקור רחס וטפפאוססחו/ש וכעת, במתכונתו החדשה, נחשב לאחד הארכיונים הגדולים, המקצועיים והמאורגנים ביותר, לתוכנות להורדה. וני ב במדור זה, שמופיע מדי גכיון, נביא את מצעדי האתרים הפופולריים, הדמויות הפופולריות והמשחקים הפופולריים באינטרנט, יחד עם טבלאות מידע נוספות, אודות פעילויות שונות ברשת - טבלאות המתעדכנות מדי חודש. מדינה מספר דומיינים גרמניה (66) בריטניה () דנמרק (4%) = | 74,519 ברזיל (זט) 8 הולנד ([ח) | | שבדיה (6) אוסטרליה (טגּ) שוויץ (ט) ארגנטינה (זגּ) 208 16 טסה 8/0 ה1ת11816/ התסט. 1 ססהסס6צו1. רשואו 118.1 / רת 60. סז 411-1. אראו ז 4 י | ][4/0ז1/וחסט.זט[1 או אראו או [הזז3]. א06מ51811261/1/ הסט שחו0111651[ט. אראו ע ד 1 4 ו / + .+ : % ₪ 4 . '( %% זר 5 84 3 ₪ +%| - = /99' ₪8 | : 5 אווש שוזד . 219987485 דט( ₪ 64% 2+( 25+(מקהשרץ50 ()הרקו40. רחסו פו - בועת מניות האינטרנט החל מסוף 1998 אנו עדים לתופעה כלכלית תמוהה משהו - מניות של חברות אינטרנט רבות, הנסחרות בבורסה האמריקאית, עלו בשיעוריס גבוהים מאד, של מאות אחוזים לעתים. מדוע קרתה התופעה! כמה זמן היא צפויה להמשך! האם הבועה עתידה להתנפ! ואם כן - מה תהיינה ההשלכות הפיננססיות הוסף היוחד - והחברתיות של התנפצות זוז חזון והסעדות , מסעדות רבות בארץ מקימות אתרים באינטרנט, בהם הן מפרסמות את עצמן ואת תפריטיהן. חברות לייצור מזון, חברות קייטרינג וחברות המשווקות מוצרי מזון ייחודיים, מקימות, אף הן, נוכחות ברשת. מוסף מיוחד, בגליון הבא, יביא תמונת מצב עדכנית של ענף ה"גורמה" הישראלי ברשת. השרות ובהצגת המידע הרלוונטי לו. מ :109 חדשות מהארץ ומהעולם מוצרים חדשים לאינטרנט אתרים חדשים בישראל המדריך המסווג של '"'אינטרנט עכשיו" הכולל מאות כתובות חדשות 3 (מחלקת מנויים) .פדום 0 א ע'חוה ודו מים מתמהוד 3 םש איפח 5 5 5א אוואם וחד / סוכני קניות חכמים - - "סוכן חכם" (וחפם4/ זהסטז!וטוחן) הוא כינוי לתוכנה המבצעת פעולות עבור המשתמש, ללא צורך בהתערבותו הישירה בתהליך, ותוך התחשבות בידע שנצבר, על ידי התוכנה, לגבי צרכיו והרגליו של המשתמש. כתבה זו תבחן ענף ספציפי של הסוכניס החכמים - סוכני הקניות, המסייעים למשתמש הקצה, המעוניין לרכוש מוצר או שירות ברשת, באיתור מדוייק שע המוצר או ו | 8 אש | . וי ד =הסוא חגא וי 4 | / 4 | 0" - 9 6021 נכון לסוף חודע ינוה, > . דרוג , 5 | ו?חו\ 0 קט5 וחוג זט עס ץז זו .]א 117 6011600 |. || 00 0שאסוטא אאא > | | 4 | סס.תצתת ותוסקהא6/:קוות | 7" | 161.60 זו[ ט. או ואי המסט.ש .וראו ו וח60.ס]. אראו או | האינטרנט הישראלי "תפוז", המכיל לחתימה על מנוי ניתן להתקשר לטל' ער 6 6 66 וזס 1366 |זגוס+ שאט[ קו/ושא = גת 116 16 תרתוח ) סוט א 6 : % | - האוקדרקפ הרשעון של הקרים עבריים - 601 130060186 אראר/ אינדקס אתרים ישראלי מפורט, וח 15.60 רת60. עער מגאזין רשת עברי בשם "כוונת", ומדורי עסקים, פנאי ומשחקים. וחסט. וחק. וצו ורטר :כו (מקור) 21ט6או. נכון לסוף חודש ינואר. *- כ | 5% = | | חס 030[חאוס4. נכון לסוף חודש ינואר. % |.600.סְסְ6|3ו וע: "י"ש וע+ ושיו נגנוב זה טוב? 3ּ\/ - הדחוקרטור הגדול של האינטרנט או ג(יבה לשחה? כ|=)// כ)ר]ז]וכ:כ)ר | האר שו ( 60 מגה שטח די ל תינוק יגיד לכם שהאינטרנט היא . הדבר הכי חם שקרה בשנות התשעים. כל פיסיקאי חובב יגיד לכם שחום נוטה לייצר מיתוסים, יש הרבה צדק פואטי במיתוסים האלו. התרגלנו לחשוב שגיבורי מיתוס צריכים להיות בני- שחר-יגביהו-עוף, שזופי בלורית ונראים אחלה. הגיבורים המיתולוגיים של האינטרנט נראים וחושבים אחרת. הילדים הקטנים אותם סילקנו ביד רמה וברגל נטויה ממגרש הכדורסל, חצ'קונאי החטיבה, משקפופרי התיכון הדחויים, גדלו והפכו לפרחי-מתכנתים. אחרי שנים של התבלפסות סדירה מול המחשב, גילינו לפתע מי באמת עמד מאחורי מהפכת האינטרנט. הילדים הדחויים הפכו לגיבורים. נעים לחשוב על זה, אבל לפעמים הם קצת מגזימים. קחו לדוגמה את עניין ה-3ק]/, לטובת מי שעסק בשנה האחרונה ברעיית עיזים באלבניה - 3א הוא תקן תוכנה שמאפשר לשמור קבצים של מוסיקה בצורה חהסכונית מאוד. דיסק שלם יכול להכנס ומסלסלים אינספור חלות פרג מופרכות כדי להסביר למה, בעצם, לגנוב זה טוב: זה בכלל לא גניבה באינטרנט, כמו במקומות אחרים, יש הרבה אנשים שחושבים שאם אתה נותן למשהו רע שם אחר, הוא הופך למשהו טוב. בגלל זה, אין באינטרנט פורצים אלא רק "האקרים" וגנבים ומפרי זכויות"יוצרים הם "פיראטים" או "רובין הודים". גנב הוא איש שלילי שצריך לזרוק לבית-הסוהר, "רובין הוד" הוא איש עליז, שמח וטוב"לב, שמחלק כסף לעניים. הם בחילא עשירים אחת האמונות הנפוצות בקרב הלא עשירים הוא שגניבה מעשירים אינה גניבה. מה, לסטינג לא יהיה כסף לקנות במכולת אם נקח לו עותק אחד, או שניים, או מיליון? בעצם, זה נימוק שלא משתמשים בו. עשירים, | בהקשר הזה, הם רק בעלי חברות התקליטים, בעשרים או שלושים מגה והאיכות כמעט | ולא נפגעת. בשנה האחרונה צמחו מאות ואולי אלפי אתרים המציעים קבצים בפורמט הזה, המוסיקה שבקבצים, כמעט בכל המקרים, כוללת קטעים שהועתקו בצורה לא-חוקית מתקליטורים. תעשיה משגשגת נוספת, שתפחה סביב ה-123, היא רשת מאפיות התירוצים. השטינקרים הקטנים של המורה, שנתגלגלו בדמות מעוזי-כוחה האנרכיסטיים של האינטרנט, אופים להם עוגות נימוקים נאות "החתולים השמנים", "השליטים הזקנים", אלו שיש להם "יותר מדי" כסף, אלו שצודק וראוי לגנוב מהם. זו תפיסה של ילדים קטנים, שכסף בא משום מקום ושאם אבא היה רוצה באמת, היה לו כסף לקנות את כל מה שהם רוצים. זה בעצם לצרכים חיוביים 3 הוא בעצם תרומה לחברה. הוא מאפשר הפצת קטעי-קול בעלי חשיבות "הסטורית". 173 הוא הדמוקרטור הגדול, המכניזם הפוסט-מודרניסטי, העוזר לאמנים בתחילת דרכם, ש"החתולים השמנים" והרעים לא נתנו להם חוזה, להפיץ את יצירתם המקורית בצורה יעילה וזולה. זהו נימוק טוב ויפה, שיש לו רק בעיה אחת: תשעים ותשעה אחוז מקטעי ה-23] שייכים לתחום הגניבה ולא לאמנים צעירים. אין בעצם חה לעשות (גד זה כמו הקומוניזם, גם גנבי האינטרנט אוהבים לחשוב שאי"אפשר לעצור את מהלך הזמן. "הטכנולוגיה כבר כאן", כולם משתמשים ב-173 ואין מה לעשות. מי שיתנגד ישטף בזרנוקי בייטים אל פח"האשפה של ההסטוריה. הנימוק הזה הוא, כמובן, קשקוש, ניתן לאתר, די בקלות, כמעט כל אתר של קטעי 3!/ גנובים ולסגור אותו. אם חברות התקליטים יחליטו להעסיק עשרים אנשים במרדף כזה, זרם ההסטוריה הבלתי-עציר הזה יעצר תוך חודש. עובדה היא ששלוש שניות אחרי שחברות התקליטים גילו עניין בנושא, ירדו אתרי ה-23!( מתחום הדמדומים של סף-רשמיות לדרגת אתרי מחתרת. כולם עושים את זה התירוץ הקלאסי של משתפי-הפעולה מטעמי הנאה אישית הוא שהם לא לבד, ההגיון שמאחורי הדברים הוא שאם כולם גונבים, זה בעצם בסדר. גנירותי ורבותי - זה לא בסדר. גניבה היא גניבה. אם מישהו היה פורץ לביתכם הייתם נותנים לו עם נבוט בראש הרבה לפני שהוא היה מספיק להגיד ש"כולם גונבים וזה בעצם בסדר". לא ראוי להתייחס לפי אותה מידה גם לרכושם של אחרים? תגובות והערות ניתן להפנות לכתב: [1. 00 801000 1810609זה [ / , ע" / העברת נתונים חודשית עד 8!! 2500 69 תמיכה טכנית,360095 ]60 6-60 50005 6 8/8500 4 סוט וה 69 גיבוים-ק880% זסחו! סוופוחסוו 6 5 6010/0060 זו 000300 6 09903505 501 60 סז 8אזסשו6א זא 6 ל בסיס שנתי שרותים נוספים : תוכניות מיוחדות לדילרים - תיתקשרו עכשיו!!! וו" | האתר שלך עד ₪!/60 69 0 תיבות דואר ק ]/03/5 69 חא 97/98 סהָבק)חסו-] 69 תיקיה פרטית ||8-!60 69 ₪ 06 6 קישוריות ל-07055 69 85 - 0678 הסווט6ה= 69 (65) 5081 50010 60 658 סופ 60 6 8 806חוחס6-= 69 * לא כולל מע"מ ולא כולל עלות רשום ה-חו8וחסם התשלומים בשקלים חדשים, לפי השער יציג של ה-% 5 )סח.)סח-|6.ש/צ// חברת אלי פאבי בע"מ, ת.ד. 37039 , י-ם 91370 - מי 1995 = צרטווי עוטרטוווטו = = - -- רא ₪ + %" --- אנ טרבק --- מידצ בנהאי איעוי באמצצות הא טרנע. זה פעווט. זה מאובטח, זה הצתיד! רק תהליק ובנק המזרחי לרשוותך. ככה זה כשמתקדמים. מעכשיו תוכל לקבל מידע על חשבונותיך (עוייש, ניייע, מטייח), מכל מקום ובכל עת. שרות אינטרבנק באתר האינטרנט של בנק המזרחי מאפשר לך לקבל תשובות לשאילתות מידע ושירות מהבית או המשרד. כל מה שאתה צריך זה חיבור לאינטרנט וסיסמת גישה סודית. בנק המזרחי - יותר מתקדם, יותר משתלם ועכשיו גם יותר אינטראקטיבי. . ו :4 חייה מזרחי ישיר 09 -1-800-5665 ה ה ור ש מ ה ב ס יי 95ים 1|ן-? ₪ ₪ 41.2 ם-ץ -12 + 4 -ש יותר מתקדם, יותר משתלם יע ל בוו ו