WIZ – מגזין ה-Gaming מספר 1! – גיליון מספר 126

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
256 0 ש"ח (כולל מע"מ) באילת 12.40 ש"ח אוקטובר 2001. ₪ מתנסים במלחמה הקרה - ₪6ו00ח5ג!- חוזריםלקונסולות ב יי ב קופצים לעבר - משחקי הארקייד של פעם שבים לתיקים באפילה - קונספירציות ברשת וגם: הו5+6ח6)!ס /) 6|+6:35 60 ה'וט46% ,2 הבוח'ו06וק5 ו-6ו135] ]0 6 6חד 6% ₪ מו ]וווווווווו ו 0 | 8 ₪ א | ₪ 7 205 007 . 2זנח 1 1 וויז 126 כל לבל עד [ ב [ברץ לכי די יי ו ב יי [ ו "ה , 1- + ". .9 ו 91 . , 4 9 | | הח" ו / . רו -ן . ו 5 4 - 0 = ץצ .. 1 ! | : - י ₪ וו 8% 0-7 2% '- ה /] 3 016 ]א || 408806 3186007?) בחזרה למלחמה הקרה | יותר מדי ז'אנרים? ]| הרבה יותר צבעים והרבה יותר כיף עמוד 14 ]| = עמוד 16 [ | עמוד 22 ]| מטודיו מיקםם ]סק | שק משחקים עד צאת הנשמה 0 ]0 41 6הך 6 =] מכונות ארקייד הו516ת0116/) 6248116 0) הזטז146 / 2 18₪דו5106 06 ץ600ר3) = המהדורה המרכזית 6 810 זסקט5 2 | חקירה מצולמת - ₪6צץ8ק אג]/ =] פשסועסק =] 140₪61%) -2) דרי 2]/ | סודות מחדר התמיכה בית הנבחרים 120 האוסקר של אתרי הפלאש 2 | ל קונספירציה ברשת 4 \ 1 | 56 116118 8 תמונות מהרשת 38 | - . ו 1 עורך ראשי: אורן רביב * * עורך 26: ערן פולוסצקי * עורכת משחקי טלוויזיה: עינת ברקן * עורכת אינטרנט: ליאור ברמן * עריכה לשונית: מקס * צלם: יהודה נגטיב * מנהלת הפקה: אביגיל אסתרי המשתתפים: דייר 12/, אורן רביב, ערן פולוסצקי, ענת סבט, נתנאל מורי, בן מנחם, ערן בן"סער, צחי הופמן, עינת ברקן, ליאור ברמן, אור וולפשטיין ומיכאל עומר * עיצוב וביצוע גרפי: אריקה שפיגל, עוזי דור, מיקסם 2000 בע"מ * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 2 ו, ירחון * מערכת ומנהלה: דרך פ"ת 154, תל אביב * מען למכתבים ולחומר מערכתי: באג מולטיסיסטם, דרך פ"ת 154, תל אביב . 1, טליו 6073685 - 03 פקס: 03-6913743 * 101001.0081 12-0321066 :811 וחז-6 * מערכת "?וו" רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש "" ניתן לשלוח פרטים של חבר אחד בלבד. מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישלח למערכת לא יוחזר, 2 1 מה ד ערך: ערן פולוסצקי * "₪ שר ו | חברת - ו כ בנשק, א אלא 0 בל | 2 0 ו מש טרר יד ההגנה ננה האמריקני מתכוון לשפר את יכולת קבלת ההחלטות של מסימות צניות 3 להשתמ ו ו תש 5 ו 1% מכל, מ ות 2 היכולות הללו, וחברתת %- -- = ₪ הטרור בניו"יורק משפיעה על תעשיית | חברת סוחס 160 | 8 ל 5 | מופלקוה = מונות ש' ד של רה"ב > התקפה. אגב, בסרט ק | הפתיחה של 2 2 61| ן || רואים : 1 = את ניודיורק נהרסת על-ידי ה | סובייטית. אריזת התוסף : 1 - ו 8 5 ה ג / היא . - 0 ה גדזה ל הסיע באקטם ובר. > ו וחק 2 80[6 = 6% 0 | נתחילד נשמעו לפנות כאילו פיתוח המשחק מושהה ותאריך היציאה שלו 1-0 שש = 2 שרצ 7-7 -- ו - יי 4 | | | 3₪- - ₪ ה ₪ּוּ ו .ה 1 זתר 4% = ש3ה- = >= יש ==שר = 05 4 שר 7 הדחה מ == == ב-..--ו ...ו וי ו -- דרה הרה בזית ‏ המהדו 4 רה המרנזי ת מכיוון שרוב עלילת המשחק עוסקת טרור : יודיו דק), אך לאחרונה חברת וותתס> ₪ ליצא במועד המקורי והשינוי היחידי יהיה יתור על - ו את ב | התאומים. חברת הסו8וע011 ה תאריך היציאה 7 ה משחק 2 הגו ז06וק5. המשחק היה אמור לצאת בחודש ספטמבר, אך מכיוון שהוא מכיל קטעים בהם ספיידרימן מטפס על גורד"שחקים שדומה לאחד ב 8 חא נדחה בהתקפ ת | 5130 בו 2 - 1 1 ₪5 1 / 7 חברות המ; בל הת המה /- ל 7% 2 ירידות 0 2 כ % 4% ביום -] 0 גם חברות משחקי המחשב ספגו ירידות, כנראה בגלל כמות שינויים, הדחיות והביטולים של משחקי מחשנ לאחר האירוע הנורא. המניות של ז00181/, = [ז ו 0 ו"סא ו - 14% | - 316010010 פת החגים הנוצרים | 7% שתקו ו - או הודיעה על ביטולו | של | המשהק ‏ /)) ופ שאמ ההכ המשחק, לפי 8 | 0 ב 5 ע "2 לובטל את. המסוק במקום . לשנות את העיצוב שלו ולו מז ל בפיתוח. סיבה נוספת לביטול 51₪18/116 היא שחלקים מ בתוספת ל"אווו51 6ו1, שנקראת 6 110 :5115 6ג11'. תוספת זו מאפשרת לשחק גם מחוץ לבית ו ו כמו יציאה לפיקניק, לקניות, לפאב ה | יציאה משוער של 0% :פוחו5 6וך 0% 7 ב- - 1 | | ו | == | -- ו ₪ יו שו ₪ 1 | | , ג וו .]1 | וירוס קטלני חדש - נימדה נימדה הוא וירוס מסוג "תולעת" והוא בעל יכולת התפשטות החבה - הוירוס שולח את עצמו לכל כתובות הדואר האלקטרוני בתוכנות א0סט0) ו6887זקא 000% של מיקרוסופט. בנוסף, הוירוס = קבצים, הופך את כונן 6 למשותף (פגיעה חמורה באבטחת מידע) ומאט את הרשת. | הוירוס מופיע בהודעו ית תחת השם "6א663016.6" וכו כמובן ין לפתוח הודעות כאלו או להפעיל את הקובץ המצורף פי פתיחה של ההודעות, מבלי להפעיל אח ות הקובץ, עלולה להפעיל את הוירוס). חברת סימ % ניתחה את ל 6 ומסתבר שבנוסף להפצה דרך הדואר האלקטרוני הוירוס נשאר גם בזיכרון של הר | ג ימי ומדביק קבצי הרצה ( - ו י להתגונן מפני הוירוס יש ל הוריד עדכונים | לאנטי | ו ש . ל (עבור | האנטי | וירוס ל | סמנטק;: / | / 6 6 .)תת ץצ .6מסק :קוה | [בתזה. 86ס1תאוס0), | עדכונים למערכת ההפעלה ועדכון 5 = ל-ם] בגירסה 5.01-5.5 8/( ו ו 11/ או/נחסס. 0 רת או א ]/ :וזה = 48 ו 18 /2?20108 86/) "כוכב הקופים" מגיע ל-20, ל-ח00)ץגוק ) ה החברות זה ט11 1100116 אס ו50117 ופ הכריזו על שותפות ליצירת משחקי םסוז8ו5ץג1 ,יק | 800671 ש6-0101///0 6281600 שמבוססים על הספר "כוכב הקופים". המשחקים יבוססו על שני הסרטים הקלא וסיים | (הראשון יצא בשנת 1968, בכיכובו של צ' צ'רלטון הסטון) ולא | על הסרט המחודש שיצא לפני מספר חודשים. תאריכי יציאה משוערים - אוקטובר-נובמבר 2001. | 4 | ול-; - 1 20| ו . | -- 4 . "א שו | | 1 הדו ווה מחיר ה27 135543010 יורד? המחיר של הקונסולה של חספ יורד כל הזמן וייתכן = שבשבועות ו ו ירידה דרסטית יותר בעקבות החגים הנוצריים והניסיון של %ת50 להשתלט על השוק האירופי לפני שקונסולות 5 . יעו אליו. בנוסף, עְַח50 תשווק מגוון משחקים חדשים בחודשים הקרובים וביניהם: 2002 %/133, - = =--= | 0 טסט ,3 ז5%8)0 סטש 5 אשג עה סד ו 0 | 2 ת ותו ועוד. אתרל משח , חקים ו = אתרים חדשים הוקמו ל לאחרונה עבור שי מש ח חקים ה ₪ אנחנו ור או אוהבים: ₪ הראשון הוא עבור המשחק 0!ג11, ₪ משחק הפעולה המרשים של )010801ג1/, האתר נגן 185 והוא מכיל | >< מחייב שהההממהממ... מידע על עלילת המשחק, תמונות | - ₪ מהמשחק, קטעי וידאו ועוד. באתר ד רשום שהמשחק יוצא באופן בלעדי ל- | ו אסט% של 0 אך - לאחר. ביר קצר גילינו שהוא. ייצא גם ל-0 לאחר היציאה ל"אסטא. תאריך יציאה משוער! נובמבר 2001 לגירסת ה"אסטא, אין עדיין תאריך לגירסת ה"6ק, - האתר השני הוא עבור המשחק 4 1310 .8 1181 01 068ז116, משחק - 0 ו /. ו - האסט רטגיה | מונחה התורות מבית 300. - האתר מכיל מידע על עלילת המשחק, 5 תמונות, גרפיקה של דמויות ושתי = ממ חן תמונות ב עבור שולחן העבודה .0 | 5 | | של - 0/6 | תאריך יציאה משוער ּ . ' ישהו ב"2002. 7 ערכה לחכב ת משחקי מלחמה וח זזה \ 6מיד חברת |6תקגזר [5 הכריזה שהערכה. שלה להכנת | משחקי מלחמה, שנקראת 6חופו תם זה 16 , צריכד ז לצאת לשו ק בימיו לשחקנים להכין מגוון משחקי אסטרטגיה על-יד = הגדרת החוקים והיחידות שמעורבים במשחק. | הערכה מג יעה עם שב עה משחקים מוכנים מראש שמדגימים את היכול ת של המנועץ להחה מדיבהיוני, חלל, מלחמ ית היסטוריות ועוד. היחידה שמצאנו י בערב כה הזאת - לפ י התמונור באתר ה ב נראים מכוערים בטירוף, וזה עוז ד לפני | אם כיף ם אלו הערכה מאפשרת / 7 ו פ נטסיה, כרדוכ רטשצטתרת ר לבדוק בעצמכם לשחק בהם. אתם 8 ו זתמודד. עם משחקי | 7ב עייה ת שמפורסמות ושרדתרווי שבדקנו יל ךרי בכתובת זוז זגיזגו/ ורי ןבו 1 ב 1 סט רת 65.00 וס ]1 לת אשט/ :כ זטת , | הנמנ | ורש רשיא > מ ] 4 ₪ - - ו 14 ₪ן. 34 . | () הזרת א בגרסת ! : צה6יזהחת | מו ה כרסת 7 ה 6 הו[הס צר [6זגת הוא | , משחק תפקי דים מ מדע- "בדיןן? | שאפשו - לשחק אך וו דק בר ש ת | . 5% (מה | שנקרא | 185866 2 אן חר | הראשונית -- 0 | = / ה = = רדז רו -/ רזו | ₪ ך מזרך - , חברת רר |60ת ש] כ זש ]רו דת כבמשר דמשן ץז 108 [טא). התייצבות של המשחק (בהשקה הוא היה לאזיציב ניסיוןן שמאפשרת לנסות את המשחק הח ₪ שש | : א חק ו - ] , ו | תא | | | ו אם ממשיכים לשחק במשחק לאחר תקופת הניסיון, בתסס6הט= גובה מחיר של 29,995. בנוסף, קיים תעריף שיש לשל לם 7 ו שת עבור 6חו[חכ) עתסזהת/ שימו לב: כדי להפעיל את להירשם / 1 המשחק יש 7 שבעה ב עפקוכים | גין "סת חי דרת חו דשל 0 חל םי ₪ יי ן = - - | ן - | [ ₪ ₪ ₪ | ד ו - | . | | | | ן | | | ן | ו | | ₪ | - | " / | - 7 - (חשה>- את וחק - 7-ו . | . / - 1. = שממו = ו " - לישיש ברו רו, מיש פו: רז של ותסש6חט ג. תה 2 ₪ ש:₪. = |. בג שב | כולל הזנת פרטי כרטיס ליך ההרשמה אשראי, שמחויב 0 ה ומשחקים מים. יותר משבעה י 5 אן נתונל המכירוו | של חברת נינטנדו 7 - 11106: )6316 פ כבר 70-60% מהמשלוח הראשוני של קונסולות 56ש-293160) בשלושת הימים הראשונים 02 השקת הקונ סולה 1 ביפן. ועד היום הצליח קצת המשלוח הראשוני הורכב מ450,0007 יחידות, נמכרו כ"300,000 יחידות. ה ה ו יותר ונינטנדו מדווחים על מכירה של יותר מ- 0 יחידות ביום אחד. זאת, לעומת 900,000 יחידות של 2 הסוב בו כ שנ מכרו בסוף 0 קשבוע הראשון כ .השקה שלו 9-4 == של ה"6טט:6סותג2) הושק ביחד עם שלושה משחקים בלבד רצדו"1 4 * 0 ה ₪ ל --%-= ,/ ו , ו י א רה (המ5)07 3106 :₪800 6ש8/) ,תסופת3]/ 1/1815 ו"זסקטס צאת ה ומש 07 'ם פזה שר זו 1 רפסזם הת 1 ע9 -. * להשקה של ה" ר לעזו ור ו [[גם ץ6אהס 1 ) אף. בקרוב אמורי ם ל 2 מ50080170 08₪6 :63061 ] סום ב ד לכ = . א מש | קים א שו (בשמונה את היעד. ) 60560 נן בארה"ב לנינטנד'י להשיג יכ דודהו אלל קקונסו "לה ו107 מיל 7 עשר . | - :]| . ₪ ו מבו )| א ₪ זורי ים . 1 ל טייו 1% רך דד 21 %וו | 0 ה | לעצמה: 4 מיליון יחידות ש?ל ליון יחידות של משחקים עד מרץ 2002. -% "שב ו ₪ / ל ₪ - .== -=₪ 8 : ד ' * ,ו צ ₪ ק ₪ 71 ץז ₪" | = | == / 1 4ז - ]> 0/7 - / " % / / . - 1 - | | | - . | / י \ 1 / % | | / | . : -- %- % | | | -=-% | | | [ | | . " | / / / | / / == = [ ו 0 ' " | | - | | ן/ / | | -. | | | | | | | | ₪ / 4 | : | | | | | | 1 : | | | / | | . | 1 | שר| | 3 | ו / ן של / | | = 4 6 7 | | / | ₪ 3 | 4 | -! ך | [ / | / - | 4 טלפון להזתנות: 03-6073682 באג רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים. לא כולל דמי משלוח 25 ש"ח. טלח 1 - ' ו י ₪ - ₪ [ ₪ שש- א - -- מו -. / - . | -.- | ו - << ו " ו ו = / | ו ו 9 ₪ = ן ' , -- שיו - = + = 4 ₪ / - - - - 4 | שרי / . . ₪ - - - ו( ּ - . 1 /. הצק אגּ!! הוא המשחק הראשון שהכניס את אלמנט ההילוך בוי די הפעולה - והשאיר אותנו עם טעם של עוד. תוסיפו לזה גרפיקה מעולה, אפקטים מרשימים, שפע כלי נשק והמון אויבים - ואתם ,נדו< יי ודוי יינ .- % 3 הכירו את מקס ְחָבהּ הכי טוב שלו - מקס יודע ו 1 חר ולצדדים (תוך כדי ירי) ₪ > ווה ₪ ₪ [ / מבי ות | לפנים תחביב של מקס: פיצוץ דברים ו / % - = 6 ₪ כ + 1 | - =-שר ז . 4 -א-₪877:. 1 << תחביב נוסף: חיסול טרוריסטים ברובה צלפים חם? עוד קצת אפקטים של אש ב | ו א | ₪" . 31 / מקס לא בוחל ברימונים | - | / | ו מקס אומר: להתראות! | 9 | | ב א =-.) כדע ל מאת: ליאור ברמן 1011311.601] 6 הוה 26 יוסוו ו 1 2 זז 1 ₪181 מהמדפים. בצדק. שיבתו של יורי המאיים נמצאת גם כן בסכנה מאותן סיבות איומות. 5 > ג.|והו ה ווכרים את 41/1%5! אחלה משחק שהכיר לכם את המיתולוגיה הויקינגית. הגיע / האמן להכיר אותס מקרוב במשחק התפקידים של האלים הויקינגים בעצמם. (תור- / אל הרעס ואבי האלים. אודין- הבן שלו ועוד כמה.) חדשות הקונסולה - האם בילי בוי לא יעמוד בזמנים??? עוד לפני שמגדלי התאומים נפלו לבלי שוב, לפני שהעולם יי ב יי יי וי כ ו 0 לשוק הארופאי וביפן. המועד החדש: פברואר 2002. הרשו לי לגחך 1 למרות האיחור, משחקים חדשים ל-א₪0א חברת ()')!א\/ א היפנית עובדת כרגע על פיתוח משחקים לקונסולה של בילי בוי, בינם 2 זטטו|גי6 5001 ו - וטש 6טוא. הם גם בונים משחק חדש לגמרי עבור הקונסולה והוא נקרא: 181118 סו שגטכ]. לא יודעת מה אתכם אבל לי זה נשמע משחק מאד מציאותי... בנוסף, חברת ()/א'1:6]' המשווקת של המשחק המעצבן כ)]/:!כן :זצ].1, 086 מפתחת כותר שלישי בסדרה שיצא בלעדית בקונסולה ו המשחק מתהדר באתר איכותי בו ניתן ללמוד על ההיסטוריה הויקינגית בקצרה [ ו מגיע בדצמבר. ווו ו אסוזה7ווו/ו6 חברת 6ותגזטט]וו] הודיע על השקת הכותר השלישי בסדרת האסטרטגיה אכ1/11.12/1:10"). הפעם הדגש לא יהיה על המערכה הצבאית כי אם על דיפלומטיה וכלכלה. במשחק ניתן יהיה להתקדם ע"י פיתוח ההשכלה והאמנות. ככל שהתרבות שלכם מתקדמת יותר, כך שטה ההשפעה שלכם יהיה גדול יותר וזה המפתח 6 ק; מגיע לארץ בסוף אוקטובר. - 4 כו ה// ₪56 | ב | 4 40 : 7 [: בילי בוי לא יכול להביא לנו קונסולה בומן, אבל את ערכת ההרחבה הזו הוא לא יעז להחמיצצ... הערכה כוללת סוגי 671] חדשים, אזורי קרבות בדיוניים, רכבים, מערך משימות חדש לשחקן יחיד ואפילו מספר ( כ מגיע בנובמבר. " - > . י - וי הפו ןוה וו 8" / -- לי ג , וו ק , | ו ו 20 ו לצו | ואו ןו 6 ו | ה .ו כננ ה ו | ו אה - - - + האיד = :זה/ס זכרו -5ואו5 פחוז 6 בו כ חברת 1%א/1 יחד עם /:1 ומכריזות על ערכת הרחבה חדשה של פגישות לאנשים 5 שאתם מגדלים במחשב. מספר מקומות נוספים כאן לקיום הפגישות שלכם: חנויות חדשות, חוף ים ומזנון אמריקאי (פיץ' פיט, אם תרצו...) מגיע בנובמבר. עו 4 :ל ו :7 איך אני יכולה לסקור משחקים חדשיס ולא לכלול את ₪112025, החרבים שלי ושל לארה! במסגרת משחקי הספורט האולימפי שלהסם יוצא כותר חדש ל הכותר כולל שש תחרויות אולימפיות, בינן מסלולי סקי ‏ לגברים ונשיס = בסגנון | חופשל,. קפיצות, קעא03ם )א וכל שאר הדבריס שעושיסם במשחקים אולימפים על שלג. מגיע בנובמבר. סוני מכרייה על גרסה חדשה למשחק 1.5 -56:6)()(1. וי ל הקונסולה ועכשיו הוא שודרג למשחק ברשת. המשחק מוכיר שילוב של =1, 1 .11/1 יחד עס 1086 :או שספחוגג > 5 אבל מספק גם קצת דברים מקוריים. במשחק 17 משימות לשחקן יחיד עס יותר מ- 30 כלי נשק והמון אויביס. על המשחק ברשת לא מספקים הרבה נתונים עדיין. מגיע בנובמבר. ו 06 [ 52] 6 ג ב | 113 בו משחק הפוטבול האמריקאי יצא לדרך ומגיע גס ל'61]36 | בכל הפרסומות מספרים איך הוא שוב שובר גבולות וכמה , יהיה נחמד לשחק בו כל היום. בתור מתמחה בספורט השינה אני חייבת לציין ש2002 ₪41:1 הוא משחק הרבה יותר טוב. 1 מגיע החודש. 1 43 וז 8% מז ,4 1 זה 1 6 0 וו הק 25516 טנ - ו יי ל ו רק בגלל שספילברג לא נמצא שם... המשחק בהחלט מנסה לתת חידושים לשחקן. יש אפשרוח לנוע בחופשיות, 360 מעלות. יש מספר סוגי ור ו ההיתקלות בהם. מגיע בנובמבר. ו ה 2 7 ל / . י ו [ א ףצ 0 0% ' , זו | ו ' 6 4 : 0 ב . יש ד ל ; יז , אש "* - -" + > ..% . ן יי שו ןא שו [ יי שו ל זאו 2 ו 1 = 5 20 א0! יו יו" 4 ?חצ 0 ב 1 2 -- 2 5 -2 ל 5-5 2 ם ₪ יי ו ו תש ] | - , 4 = = הו ד . 2 5 ! 1 0 . - 2 + 1 . " . ירז ."ל ו - ב ו = 0 ה : ₪ | , 1 - ₪ / / -] -4 | נלחז ו " - - ו .> 0 "- יב יו 47 !תו 2 ז % ו ו ב כ בצ שו ג : 2 :‏ % ₪ / ] / . 1 : . / / | ל 1 0 | א *-3- 1 ו 0 4 ₪ . ' : 1 שי" 4-4 ד 7 כ 7-0 ה"ש 4 ו ₪ שי :1 יהרצי ₪ %* א 1 לע 4 יי 1 ְּ - ו - ו ו ו . . 2% 4 . ו קש דעי | | : ₪ = 07 יי - ; ' י 4 = 5 0 - "ץ. . , [ ר=* - ₪ 5 , - 5% : 22 חן וק ההק [ יי = יְ ₪-- .- - = תוצח ₪ ל קר ה קוק הת םה רה מאת: ערן פולוסצקי וס 1135 תמ673110ק2), בהוצאת 006)135166:), הוא מציאות נושכת אחד ממשחקי המלחמה השאפתניים ביותר שיצאו אי-פעם. ייחוד נוסף של תסחגזסקכ) מפתחי המשחק הבטיחו לדמות מלחמה אמיתית על כל | וסקו:ג|ת הוא רמת הריאליום מה שמשתמע מכך, ומבחינות רבות המשחק מקיים את | ההבוהה שלו, אני יודע שלא כולם ההבטחה הזאת. אז אם אי פעם רציתם/לפעת איך מרגיש יי אורבים את הט הב ה חייל במלחמה אמיתית - אני בהחלט מקווה ש-67981108מ0) | אלו שכן אוהבים - ישתגעו על המשחק הזה. במה זה מתבטא? קבלו יהי י קרוב לזה שתחוו. ו + יהיה הדבר הכ : / מספר עובדות שלא תמיד מופיעות מקימים מארבים כאשר הם מצפים לכם וכו'. רבות שיהיו זמינות בחינם החריגה היחידה של המשחק מריאליזם היא אפשרות האצת הזמן | באינטרנט. העורך מכיל אפילו שלו (למה לא הייתה לי אפשרות כזאת בשמירות בטירונות? הא?). אשף ליצירת משימות שמכין במקום לפטרל בסביבה משעממת במשך זמן רב עד שנתקלים | חלק משדה הקרב עבורך באקשן, אם בכלל, אפשר להאיץ את הזמן עד שמשהו משמעותי | ומאפשר לך להוסיף מורכבות הטליסה 2000 במשחקי כ יקרה. החסרון בשיטה זו היא שהאויב בהחלט עלול לפתוח עליך בירי למשהו מוכן במקום להתחיל 4 ולפני שתבין מה קורה החייל שלך יי יְ יל מחד : ה 2 | 8 ז 6 כ (0 כדור אחד יכול להרוג - גם את ן | ך פול והמשימה תתח ל מחדש, מאפס. סק ח'א | חיילי האויב וגם את החייל הגיבור יפה מרחוק, רחוק מיפה? בדיונית, אך משלבת | שלכם. הגרפיקה של המשחק מסייעת רבות לריאליזם, אבל היא לא | !3 / +1%0 ,62331105 66ה3] ו 5 ירי מדויק הוא מלאכה קשה | ] | 7 | מושלמת. המנוע הגרפי מסתדר מצוין עם סביבות משחק הדבר | שהכי אהבתי ב-תס067811) ו - - אל תנסו לרוץ ולירות במדויק | ענקיות ועם שפע של רכבים וחיילים, אבל זה בא על ₪א₪ | [תנסק 113% הוא שהמשחק נותן לך הרגשה : : ה בו"זמנית. במיוחד לא לטווחים ארוכים. | | חשבון רזולוציה ופירוט. רכבים וחיילים נראים די טוב גם שאתה באמת לוקח חלק במלחמה גדולה: אתה : : 7 . נהיגה בטנקים/ הליקופטרים דורשת מומחיות רבה - קחו את מקרוב, אבל סביבת המשחק (שיחים ועצים ממלאים חלק לא איזה סופר-גיבור שמתחמק מיריות ומחסל ויצרו ל ל הזמן ולמדו את השליטה בכלים אלה. | גדול מהסביבה) נראית ממש רע מקרוב. עשרות אויבים בלי להניד עפעף, אתה חלק / . | קל תחמושת אינה אינסופית - אספו תחמושת בשדה הקרבי > גם לאנימציה של המשחק יש יתרונות וחסרונות: מצד מהחבר'ה - בין אם בדמות חייל בצוות שצריך 7 0 גם הבינה המלאכותית של יחידות המחשב מוסיפה רבות לריאליזם. אחד, לדמויות יש מגוון אנימציות, אך מצד שני - למלא אחר הוראות המפקד שלו או בדמות | ו שנות | ה807, | יחידות אויב מתפזרות כאשר יורים עליהם, חיילי אויב מתקדמים לחלקים מסוימים אין כלל אנימציה - .למשל, לכניסה מפקד שאחראי על חיי החיילים ועל ביצוע הפוליטיקה והטכנולוגיה של אותה תקופה. לאט כאשר הם לא רוצים שיגלו אותם, מסתתרים בעזרת הסוואה לכלי רכב. הדמויות פשוט מתקרבות ונעלמות. המשימה. הייחוד האמיתי של %תוסקם88]] תסוו9ז6ק0) בז'אנר משחקי ומחסה טבעי, מנסים לאגף אתכם, קוראים לעזרה של כוחות שיריון, המלחמה הוא הגיוון הרב שניתן לשחקן. הכוונה היא לא לגיוון גרפי | (כל המשחק משוחק ממבט ראשון או שלישי) אלא לגיוון בתפקיד של השחקן במלחמה. בתחילת המשחק אנו משחקים חי"רניק פשוט (חייל רגלי, לאלו מכם שלא רגילים לסלנג צבאי) שחייב למלא אחר הפקודות של המפקד שלו. בהמשך, לאחר שצברנו ניסיון ואחריות אנו מקודמים לתפקיד פיקודי וצריכים לדאוג לחברי הצוות שלנו. בין לבין נזכה לשלוט במגוון רכבים: בעקרון, אפשר לנהוג בכל דבר שרואים במשחק, וזה כולל ג'יפים, משאיות, טנקים, כלי נ"מ (נגד מטוסים), מטוסים, הליקופטרים ועוד. רוב הרכבים יכולים להיות מאוכלסים על-ידי יותר מחייל אחד, ופעמים רבות יקרה שתסעו ביחד עם חברי הצוות שלכם בחלק האחורי של משאית או תנהגו בג'יפ 2% שחבריכם יירו על חיילי מבחינת הסאונד, מוסיקת הרקע של המשחק לא מפריעה יותר מדי, והאפקטים של היריות משתלבים מצוין עַם קולות חבריך החיילים שמדברים אחד עם השני בקשר ומדווחים על היתקלות בחיילי אויב. קולות היריות אפילו עוזרים לאתר את מיקום חיילי האויב, כך שמומלץ להצטייד בכרטיס קול טוב וברמקולים איכותיים אם אתם רוצים להיכנס ממש לתוך המשחק, בליווי כוחות שיריון, מארבים, פיקוד על טנק, ]תוסקת135] מסוופזסקכ) מכיל את כל האפשרויות עזרה אווירית ליחידות קרקע, ועוד. רוצים לקחת | הרגילות במשחקים מסוגו: משחק מערכה לשחקן יחיד, חלק במלחמה? לכו על 1ת01ק1350 0₪גו9ז6ק0), | משחק מהיר לשחקן יחיד, דרגות קושי שונות (המשחק קשה ה ותרו על הדבר האמיתי! למדי גם בדרגה הרגילה) ומשחק מרובה משתתפים (כולל מצב תפוס"את-הדגל, מצב נראה-דמי-נשאר-אחרון-לעמוד ומשימות שיתופיות שמאפשרות לבצע משימות ביחד עם | אנשים אחרים, נגד המחשב), ]הוסק 185 תסווגזסקכ) מגיע גם עם עורך משימות קל לשימוש - מה שבוודאי יעודד הכנה של משימות לסיכום, המשחק דורש תכנון זהיר ודאגה לחיי הדמות שלכם (כאשר הדמות מתה - מתחילים את המשימה מחדש) ובתמורה הוא מספק חוויה מציאותית של אספקטים שונים במלחמה אמיתית: סיורים, שמירה על אזורים בעלי חשיבות, הסתערות של חיילים רגליים ליאור ברמן וח62100111.60 מהותיו6 :סגו ₪-= ' . ה "1 | מ"ק " ו . | / . . , | שש - ר - %=- / : . 1 4 4%:וןג -י ן ", . - רוי , - = דז א ו ו 7 - : . 41" , 4% נשיו, | ן יש ₪ 2% , . / הסרט "מועדון קרב", בו התעסקו בכל מיני דברים שיגרמו לסדרי העולם להשתנות. מבט קצר לתוככי המשחק גרם לי לרצות לשנות את כל הגדרות הז'אנרים המסובכים האלה. המשחק מוגדר כאסטרטגיה בזמן אמת משולב עם משחק תפקידים בעולם קסום. מה קרה למשחקים האלה? לא יכלו להסתפק בז'אנר אחד? הייתי קוראת לזה הרפתקה מרובת דמויות, קסמים וקרבות שצריך לחשוב עליהם. יאללה, בואו נעשה קצת בלאגןז' החלטתי להתחיל ולשחק את המכשף המתלמד קורנליוס, שכמו כיפה אדומה הלך לבית דודו כדי לקבל ממנו קצת שיעורים. אולם כשהגעתי לבית, גיליתי שהדוד נעלם והמשימה שנפלה עלי היא למצוא אותו ואחר כך להציל את העולם, מהבחינה הסיפורית יש כאן תכנון טוב ועומק מכל הבחינות. אפשר לפגוש כאן כל מיני דמויות מהמיתולוגיה היוונית והנורדית והחיפוש אחרי הדוד לוציאן נעשה הרבה יותר מעניין מסתם לחפש ולהרוג אויבים. ספר טוב לפני הקרב אחד הדברים הראשונים שאהבתי במשחק הוא שלמרות הדרגה הנמוכה שלי בתור קוסם, אני מתהדרת בחוברת קסמים ולפני כל שלב יכולה לבחור בדיוק מה שבא לי להשתמש בו בקרב. רוב הקסמים מזמנים חברים שיעזרו לי להלחם כמו קשתים ומפלצות. הכל, כדי שאני עצמי לא אפגע. כמובן שכדי להטיל את הקסמים צריך לצבור מאנה כמו בכל משחק הרפתקה מצוי. ברגע "שהבסתי" לגמרי לבד ובלי כל עזרה מהאלפים שזימנתי- את האויב, נפתח שער לשלב הבא. הדברים כאן די חוזרים על עצמם בשביל משחק מפותח שכזה, כל שלב אני מחפשת את הדוד שלי, במקום למצוא אותו אני מוצאת שלל יצורים גועליים, נלחמת בהם בעזרת ידידי הקסומים ועוברת לשלב הבא, בין כל הלחימות המעייפות האלה יצא לי להיתקל בכמות נכבדה של עצמים לאסוף. יש סתם פריטים קסומים שעוזרים בהמשך ויש כל מני מרכיבי לחשים משונים שיכולים יותר מאוחר לתת לי שלשה סוגי קסמים. כאוס, טבע וחוק. חשבתי על זה וראיתי שלא סתם קראו למשחק אמנות הקסם.. מזל שמערכת הקסם כל כך מורכבת בגלל שכל שאר הדברים במשחק פשוטים וללא כל ייחוד. בתוך הקרב, אחרי שבחרתי בקסמים שלי כל מה שנשאר לעשות הוא להקליק על העכבר בכל הכוח ובשיא המהירות כדי שהמפלצות שלי יוכלו לאכול את האויבים כמה שיותר מהר ולהתקדם הלאה לשלב הבא. הברירה הטבעית בנוסף לחבר'ה שאני ממציאה יש מאין, מדי פעם חברו למסעי כל מני אנשים מוזרים, חסרי כוח וחוש התמצאות ושרצה הגורל והתנדבתי לשמור עליהם בדרכי. אם אני הייתי ממציאה את המשחק הזה, הייתי נותנת לדמויות האלה קצת יותר שכל בראש, כדי לאפשר לשחקנים האמיתיים חופש פעולה במשחק. החברים החדשים שלי רק עשו לי צרות, וכשנתתי לאחד מהם למות הפסדתי את המשחק.. אז מה אם התנדבתי לשמור על הבנאדם, איך יכולתי לדעת שהוא כזה פדלאה??? אבל משחק הוא משחק ויוצרים הם יוצרים. הגרפיקה במשחק סבירה ולא מזיקה מחד ובגלל זה לא ממש מעניינת מאידך. יותר אפקטים היו עושים את הביקורת הזו הרבה יותר אופטימית. גם סידור האייקונים על המסך נראה לי בהתחלה מבולגן מדי וחסר קו עיצובי אחיד. כל העיגולים האלה בלי שום דבר מקשר בינם מאד מפריע. מה שכן אהבתי הם האפקטים ומוסיקת הרקע שנותנים את ההרגשה של משחק באווירה של ימי הביניים, אני מניחה שחובבי מבוכים ודרקונים יאהבו את המשחק בעוד חובבי רד אלרט יסלדו ממנו" אין כאן יותר מדי אסטרטגיה ויש המון קסמים. 7 .שש ₪ /. /./ ב 4 41 4 קונסולה: 6 ז'אנר: הרפתקה בעד: המון קסמים ואווירת רובין הוד נגד: חסר עומק בקרבות, רובין הוד יצא לחופש. סיכום: שווה כדי להיזכר בכל אותם משחקי מבוכים ודרקונים של כיתה ז'. טלפון להזמנות: "5| באז 5/]5 כט:)| )560 מת אינטרנט ו - כמתנה! קוו סחיר סבצע '1[ סק"ט 054413 ש ח כולל סע" באג רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים. לא כולל דמי משלוח 25 ש"ח. טל ח יו ויוי מז 6ועסז? ליאור ברמן 0101311.601ה 62 גוויס סגו בשנת 1992 יצא לאוויר העולם משחק היריות (31 מו516ח116ס/). אמנם הוא לא היה משחק היריות הראשון שיצא לשוק אבל הוא היה הראשון שהותיר רושם עמוק אצל השחקנים הכבדים | של אז. חברת פן 507155 התפתחו עם הזמן ' והחליטו שהגיע הזמן להוציא את המשחק מחדש, ובתור אלופת צאמוא אתטסד, זאש לחובבים, נשלחתי לבדוק את התוצאות בגירסת הרשת שהגיעה לעולם. אני חייבת להודות שבשנת 1992 מה שבעיקר עניין אותי בחיים היו דברים מציאותיים כמו ללכת למשחקי הידאו ולשחק 40000 כ 001181.5, אבל בשביל הסקירה הורדתי דמו של המשחק הראשון ועכשיו אני לגמרי בעניינים. תפקידי הוא להיות סוכן העל, מגן החלשים ולוחם הנאצים: קפטן וויליאם ג'יי בלזקוביץ, או בשם קוד .8.1. אויבי המושבע הוא הימלר, משוגע אחד שבטוח שהוא אלוהים. בתור ישות חזקה זו הוא מחליט לערוך כמה ניסויים בבני אדם וקסם שחור כדי ליצור צבא של סופרדחיילים וכך - הה הה הה! - להשתלט על העולםו!! אנחנו נפגשים אי שם בגרמניה של שנות ה-40, אמצע מלחמת העולם השניה ומנסים לסיים אותה, כך או אחרת. שיפורים והמצאות כמו כל משחק המשך או גרסה משופרת של משחק, תמיד מחפשים את ההשוואות. מה השתפר, איך עשו את זה וכו'. ובכן, "אם כיוונתי לראש ופגעתי, החייל שמולי פשוט איבד את ראשו... הוא אמנם המשיך לרוץ קצת עד שריססתי אותו בכל הגוף אבל האפקט המרשים נחרט בלבי". ליאור ברמן מראה לנו לאיזו מידת אכזריות היא מסוגלת להגיע. 5 -- ו = ז.ה 7 5 = ד לא אצ יי ד הרריקושיף=ר ק5 ג ==>] וז י - 1 רב י+ ו ) 5 7 ל ו -+ 0 4 % א ל + 7 7 די 7 ו 7 0% "ן ל ור 7 = קת | 4 עצב בו 1% . ד ו % 6 הדבר הראשון הבולט בין שתי הגרסאות הוא איכות הגרפיקה. צפוי, אני יודעת אבל בכל זאת שווה להזכיר. כמו שג'ורג' לוקאס מוציא עכשיו את המלחמות שלו ורואים את ההבדל בין ישן וחדש * כך מרגישים את ההבדל במשחק. מבחינת אינטליגנציה מלאכותית של חיילי הנאצים אפשר שוב לציין שיפור משמעותי צפוי. כאן בערך מסתיימת ההשוואה שלי בינתיים. עוד כמה פסקאות אני אדבר על משחק מרובה משתתפים שהיה קיים כבר בגרסה הראשונה וקיבל דחיפה עצומה קדימה בכותר הזה. אתם פשוט תקראו הלאה. המשחק יושב בצורה יציבה למדי על המנוע הגראפי של 3 00485 וכמו כל המשחקים עם המנוע הזה, תוואי השטח נראה ממש טוב. כל בור בדרך וכל עיקול בקיר מקבלים את העומק שלהם. התקרבתי לא פעם לקירות רק כדי לראות את הפיקסלים של התמונות ולהוכיח שיש פאשלות גם כאן אבל פשוט לא יצא לי... כל מה שראיתי היו חריצים באבן, גם בשטחים פתוחים (לא כל המשחק מתרחש בטירה.. ו = 8 4% ל 7 2 - / 1 ל האווירה הייתה איכותית, השמים היו אי שם, רחוקים ובלתי ניתנים להשגה וכמעט הרגשתי את הרוח על פני המיוזעים ממאמץ (ואז ראיתי שהמאוורר מכוון על חבר שלי ולא עלי). האדמה הייתה מלאת הריסות מקרבות קודמים, והגופות פשוט שכבו על הקרקע ולא נעלמו אחרי דקה... לאבד את הראש בין כל ניסיונות הבהייה שלי בחפצים יצא לי גם להיפגש עם אויבים אכזריים ולירות עליהם. חוץ מהאקדח הצמוד שלי יצא לי לירות בכל מני רובים גדולים (לא טרחתי לגלות את שמם). בכל מקרה, אחרי שהתרגלתי לכוון את הרובים ולא סתם לשלוף מהמותן, גיליתי שיש השפעה למקום הפגיעה באויב. למשל, אם כוונתי לראש ופגעתי, החייל שמולי פשוט איבד את ראשו... הוא אמנם המשיך לרוץ קצת עד שריססתי אותו בכל הגוף אבל האפקט המרשים נחרט בלבי. וכך ניסיתי לפגוע לאנשים רק בראש. או רק ביד, אבל הם כל הזמן הזיזו אותן כך שלא ממש הצלחתי... ואם כבר באויבים עסקינן, החבריה האלה הצליחו לעלות לי על העצבים אחרי שהסתגלו למבנה הקרב שלי ופשוט התחילו ללכת שפופים ולהתארגן מחדש כל פעם שחשבתי שחיסלתי אותם. בסוף הוצאתי להביור מהתרמיל ושרפתי את כולם. כנאמר - אויב טוב הוא אויב מת. בלדה לחובש אחרי שחקרתי את המשחק לבד והצלחתי למות כמה פעמים בשביל הספורט וגם כמה פעמים כי הרגו אותי, עברתי למשחק מרובה משתתפים קצר. מה לעשות, אין לי אינטרנט מהיר במיוחד או | ניסיון | עצבני במשחקים כאלה. המערכה | ששיחקתי הייתה הפלישה לנורמנדי, אני ועוד כמה חבר'ה | הינו צריכים לחדור לתחום: של הרעים ולגנוב סודות מודיעינים רבי עוצמה. הרעים היו בעיקר צריכים להרוג אותנו. צורת הקרב הייתה מאד דומה ל-648זה() והסותההזטס1, כל אחד פועל לבד אבל מתקשרים עם כולם. אם במקרה נהרגתי בקרב אני חוזרת לנקודת ההתחלה אחרי 0 שניות של המתנה בתור עונש. אם רצה הגורל ו"רק" נפצעתי, אני לא אוכל לעשות כלום עד שיגיע חובש וירפא אותי... הקטע הוא שהאנשים ששיחקתי איתם לא ממש רצו לרפא אותי וזה הווה מכשול קטן בהתנסות שלי. פתרתי אותו ע"י חזרה לתפריט הראשי וכניסה מחדש למשחק. במילים אחרות - התאבדתי למען מטרה טובה יותר! בסופו של דבר הרגו אותנו והקבוצה היריבה ניצחה. במערכה השניה ששיחקתי, אני הייתי חובשת וחוץ מלנסות לא להיהרג, הבעתי טוב לב ועזרתי לכמה שחקנים כפויי טובה עם רגלים קטועות. חוץ מלשחק חובש אפשר לשחק חייל קרבי פשוט, סמל- שהוא החייל עם הכי הרבה סמכות או טכנאי שהוא בעצם אחראי על חומרי נפץ מגוונים והתפקיד שלו בעיקר הוא לפרוץ מחסומים נדולים כדי שלכל הקבוצה יהיה איך לעבור הלאה. התקשורת בין חברי הקבוצה נעשית באמצעות בר שיחה בתחתית המסך. אפשר // צוסוצסזץ. גם לראות איפה ממוקמים החבר'ה ביחס אלי ע"י מצפן שמופיע שם. אם משחקים חובש אז אפשר לראות מי קורא לעזרה ואיפה צריך לחלק ערכות עזרה ראשונה. עוד דבר חשוב שמופיע על הבר הוא כמה זמן נותר לביצוע המשימה ותוך כמה זמן תצטרך לטעון או להחליף את הנשק בו אתה משתמש. אני חושבת שזה המשחק הראשון שנותן לך לשחק גם את החובש או את הטכנאי ברמה כזו גבוהה ולא רק את החייל הקרבי במשחק מרובה משתתפים. צריך המון "עבודת צוות" כדי לפעול יחד בהרמוניה וגם לנצח. אני אישית לא מכירה הרבה אנשים שיסכימו לשחק את החובש וגם | יעזרו לחיילים מהקבוצה ולא ישר יסתעה כמו כולם על המטרה- זה משהו ישראלי כזה... וכאן בעצם תיארתי לעם את ההתפתחות המשמעותית בין הגרסה הקודמת למשחק והגרסה החדשה ובכלל מה שנותן למשחק להיות מעל כל שאר ! הכותרים בשוק. ,75 5 2ו/ קונסולה;: -)? ן זיאנר: משחק יריות ממבט ראשו בעד: משחק חכם שנותן לך לראות מִי החברים האמיתיים שלך בשדה הקרב... נגד: לפעמים נראה שאין לך כאלה. סיכום: תקנו ותשמרו לנכדים שלכם כשיעור לחיים. ₪- ₪ פעולה/קומיקס מאת: נתנאל מורי 1011311.601 6 1361[ ברחובותיה העמוסים של ניוזיורק, בגורדי"-שחקיה של האימא של כל ערי ההיי-טק, בנבכי הסמטאות הבהירים של מנהטן, חי לו פיטר פרקר. בעודו ילד קטן נפגע מעקיצה של עכביש, ובמהלך הניסיון לרפאו קיבל יכולות על של עכביש אנושי שלוחם למען הצדק והטוב שבעולם. השאר, אגב, שייך להיסטוריית עולם הקומיקס... את ספיידרמן ברור שאין צורך להציג, ובטח שלא בפניי. גיבורי העל האהובים עליי ביותר תמיד היו בטמן וספיידרמן, למרות שאת בטמן אהבתי קצת יותר (עקב קיומם של מוצרי לוואי רבים יותר). אבל מסתבר שלאחרונה ספיידרמן תופס תאוצה, וסרט כבר בדרך - למרות שהוא מכיל סצנה שבא ספיידי קורה (מלשון קורי"עכביש) קורים בין מגדלי התאומים בכדי ללכוד הליקופטר במנוסה (מעניין מה יעשו עם הסצנה הזו). בכל מקרה, באמת הגיע הזמן כבר שהתאוצה הזו תגיע כי ספיידרמן משגע את העולם כבר 40 שנה (כמניין שנותינו במדבר) ורק עכשיו הוא סופסוף מגיע לאדמת הקודש שלו - תעשיית הקולנוע ומשחקי המחשב. למען האמת, בכדי לדייק, אציין כי יצאו כמה משחקי ספיידרמן לשוק בעבר. המפורסם שבהם הוא משחק פלטפורמה בו מוליכים את ספיידי אט-אט בין כל מיני מסכים שהיציאה מהן מורכבת מחידות קטנטנות ופשוטות. אבל ההבדל מהיום הוא עצום. ספיידרמן של היום מרונדר (מלשון 1%60061) ל3 ממדים חלקים בשלמותם, שנראים מצוין גם על פנטיום 266, אופי המשחק המשחק מורכב מעלילה האופיינית מאוד לקומיקס של ספיידרמן. לחובבי הקומיקס שביניכם, לא אומר את העלילה, כי כידוע בקומיקסים כל ה-01ו69 של העלילה מתמקד ברעיון הכללי שאותו אני עשוי להרוס. אבל בכל זאת, ארמוז כי ד"ר אוטו נמצא שם לעשות לכם חיים קשים. העלילה נפרשת בפניכם בעזרת סרטוני ביניים - חלקם שמורים על הדיסק כסרטון של ממש, וחלקם מועברים בעזרת מנוע המשחק. שניהם מוצלחים כאחד, וכאן אומר מילה אחת על הגרפיקה - מצויין!! אל תבינו אותי לא נכון. המנוע עצמו מאוד פשוט, ואין הרבה פירוט גראפי, אבל התחושה המסחררת הזו של דילוג מגורד שחקים לגורד שחקים אחר פשוט "עושה את זה" לכל מי שאוהב משחקי פלטפורמה, בייחוד לאור העובדה שהמשחק נטען חלק, מכיל אקשן בשפע, סאונד משובח והרבה אלמנטים מהקומיקס המצליח. היעד בגדול, המשחק מיועד לקהל יעד צעיר יותר. אין בו שום חידות או אתגרים מיוחדים, פרט לדברים הקלאסיים הקטנים, כגון * יריית קורי עכביש על מנגנון שיפתח את הדלת וכדומה. הבוסים נוטים קצת להיות קשים, אבל בכל מקרה, הטכניקה הנדרשת בכדי לשחק במשחק נרכשת גם על ידי השחקן הצעיר שטרם צמחו חצ'קונים על פניו וטרם גילה כיצד להסיר את מנגנון הצנזורה מ - 6מץ3? אג]א, המשחק לא מושלם מאף אספקט, אבל אם לא אציין את גדולתו בתחום ההתמחות הספציפי שלו, לעולם לא תבינו את גדולתו. האנימציה של המשחק פשוט ממכרת. כאשר אתם נמצאים במקום כלשהו - אתם יכולים להגיע לכל פינה, כל פינה!! וזה אומר שאם יום אחד טיילתם לכם להנאתכם על הגג של מגדל התאומים (בשלב מס' 1) ולפתע פתאום קפצתם לכם מהקומה העליונה מטה, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על כפתור "קור העכביש" וספיידי שלנו יירה את קורי העכביש על אובייקט בלתי נראה (איך ספיידרמן נתלה עם הקורים האלו באמצע השמיים כשאין שום בניין מסביב אין לי מושג. אולי בדיוק עבר מטוס למעלה? או שמא חלליות עוברות למעלה באופן תמידי?) ויקפוץ קדימה רחוק היישר לעבר הבניין הבא עלינו לטובה ויישאר תלוי על החלון בפוזה של צפרדע שמתיישבת לגמרי הפוך. משם ספיידרמן יכול לזחול לאיזה כיוון שהוא רוצה באיזו זוויית שהוא רוצה, וחבר'ה - האשליה מצוינת. בנוסף, אותו אפקט ניתן לביצוע בתוך הבניינים עצמם: פיטר פרקר שלנו יכול להיתלות על התקרה וללכת הפוך ולעבור למעלה מחדר לחדר מבלי שאיש ירגיש זאת כלל! וכל זאת (כרגיל) בתלת ממד מלא וחלק, אפילו שהמנוע אינו 6תעג אג]/ ,16 11311-1 או אפילו ות58 0₪8ו56. מצד שני, תכונות אלו מעניקות למשחק אופי של מוצר ביניים קליל ונחמד שמעביר את הסחורה בפשטות וביעילות רבה ולכן כל ילד בן 10 או מאידך גיסא, מעריץ של ספיידרמן בשנות החמישים לחייו (כמו המורה שלימד אותי לתכנת יישומים מנהליים פעולה/קומיק ב- 8) יכולים לשחק במשחק וליהנות ממנו. 5 .161 50004 פנו 66, זי מבחינת נשקים, זה די ברור שספיידרמן לא ישתמש בחרב הא של לוק סקייווקר, בטנקים של ה-00:60%) ואף לא בש | של סימה (או אינדיאנה ג'ונס, לצורך העניין ספיידי נשאר ספיידי כפי שאינדי יהיה תמ אינדי. וזה אומר לנו שפרקר ישתמש באגרופים ובעיטות בכדי להביס את אויב! או שלחילופין, אפשר לירות עלי קורי עכביש עד שלא יוכלן לזוז כל האפשרויות הללו מקובלות הן ידי המשחק והן על ידי חוקי המוג העולמיים, לסיכום, ספיידרמן הוא בהח? משחק חביב שאפשר להעביר בו כנ שעות טובות מול המחשב. מכורים לדמ יקבלו בדיוק את מה שהם רוצים לראוו שחקנים מהצד שמפחדים פחד מוות ממשחק כבדים, מהדרישות הגבוהות של 6תצ8? אג ואפילו מהחזה של לארה (או זה של המורהמאסטו ההיא שכבר מיותר לציין את שמה) ישמחו לראות בכותר קלילות ייחודית שתעביר להם כמה שעות טובות, שהרי איש העכב' - בניגוד ל - הז58 1005ז56, איננו התחייבות, 5 בסולמורי לאוהדי ספיידרמן, 5 בסולמורי לשחקנים אחרים. מאת: עינת ברקן ג0+01811.60₪/ 6 3583[ 6773 לכבוד יום הולדתי שחל ביום הנורא ביותר בהיסטוריה של העולם המודרני (כך לפחות צינו זאת בכל רשתות הטלוויזיה), קיבלתי מתנה. ולא, אני לא מתכוונת למתקפת הטרור בארה"ב ולכך שמהיום אף אחד לא ישכח לעולם את התאריך (תודה לך בן לאדן), אני מתכוונת לכך שקיב - ו ו = לי ג = ההורים, את המיטב, ביחוד כאשר ילדכם הוא יצור כה | | = יי ב החדש: 412/\):8, צ()₪ 15/) או בשם החיבה שלו /115). ג ו ב ו ג ל שאולי אינה מושלמת, אבל מה לעשות אני המחליטה פה ולכן שמו בישראל הוא: "גבאי". למה גבאי? כי זה נישמע הכי דומה ל/5), והיוד בסוף היא לחיבה. ובכן תגידו מזל טוב' ו 0 67 ו[ ד ו (0 0 ( 0 00 0 67 ל נוצר ה"גבאי". ה"גבאי" הוא ילד חכם מאוד ואני אוביקטיבית "למה גבאי? כי זה נישמע הכי דומה לג.08, והיוד בסוף היא לחיבה. ובכן, תגידו מזל טוב!" עינת ברקן הופכת לאמא גאה בכתבה עם נימה אישית. לחלוטין, למרות שאני אמא שלו. הוא חברותי ביותר ויש לו יכולת משחק עם עוד כשלושה חברים מבלי לעשות רעש או לגרום לצרות, כל זאת בעזרת כבל נחמד שמחברים אליו ואל חבריו החביבים. כך שבמחיר של משחק אחד יכולים לשחק כארבעה אנשים. "גבאי" גם מפותח יחסית לחבריו. המסך שלו גדול בכ-50% מה- 6 והבעיה היחידה שלו היא שבכדי לראות ברור יש לכוון אור בדיוק מעל המסך, אחרת המשחק הוא בלתי אפשרי ומעייף קשות. מצב זה גורם לי ולילדי הקט תמיד לחפש מקור אור או להשקיע בקניית המנורה המיוחדת למכשירים. ה"גבאי" ידוע בפחד שלו מפני החושך ולכן יש לכוון זרקור מעליו בכל עת. זהו חיסרון שמפתחי 1 (10 0 0 :67 ליי לי יי וי מצפה ממנו לפעול גם בשעות הדימדומים ולא רק מתחת לקרני שמש לוהטות של יום קיצי ממוצע בארץ ישראל. לעומת זאת, הרזולוציה גבוהה ביותר, מה שמעניק לי תוספת עונג בהביטי בילדי הקט, כל פעם מחדש. יופי ואופי יי יל כל ו ו שלו! עבדו כל כך הרבה על העיצוב שלו, דאגו לו וזה משתקף 2 53167 0 5 וג1] צחסיר טונ" מגיע גם למסך הקטן. ו ו 5 טר / ה וו ו המשחק הטוב ביותר כיום ל-285/4). בתוצאות. הקימורים העגולים שלו, צורת האחיזה בו הנוחה לכל משתמש ומיקום ו בארבעה צבעים שונים כך שכל אחד יכול לבחור את ה"גבאי" שהכי מדבר אליו. יש גם בורוד לאלו הרוצים להביע עמדה כלשהי שאותה לא אפרט מחשש קילקול נשמות טהורות. בנוסף לכל אלה "גבאיי שלי שומר על תזונה נכונה ומקפיד על קלוריות, לכן הוא רזה יותר וקל יותר מאחיו הבכור 0₪6. אני כל כך גאה ב"גבאי"! "גבאי" יודע גם לשיר ויש לו קול צלול ומקסים. אני שוקלת לשלוח אותו ללהקה צבאית ובהמשך אני חוזה שהוא יקים בעזרת שלושה חברים וכבל מחבר להקת בנים מצליחה ומיליוני בנות בכל העולם ירדפו אחריו רק בשביל לגעת בו שניה אחת, להרגיש את הזוהר, להיות חלק ממנו ומההצלחה, ל-"גבאי" שלי יש סטריאו בי מרהיבים ולנגן מנגינות מופלאות. הוא יכול לגרום לאדישים ביותר למחות דמעה ולעצובים ביותר לצחוק, אפילו אם רק לרגע קט. ואתם עוד תראו, אם זו תהיה ירי ה עם קול כשלו ועם מערכת סטרו מוצלחת שכזו "גבאי" אינו יכול להכשל. צפוי לו, ו יש יודעת שבתוך ליבו הקט הוא תמיד יזכור את אמא. הוא לא ישכח מי גידל אותו באהבה שכזו. ו וו ג ו ו אסטרטגיה מבוסס תורות 1 ביכ ייב הי ו להרוג אלפי אנשים ולתקוף את העולם החופשי. בשעות החסד האלו, נטולת דאגות שכמוני שיחקתי בו כולי מאושרת. ב למשתמש אפילו לילדים קטנים ואת זה אני אומרת מכיוון שלי יש ידיים בגודל של ידי ילד בן 5 ממוצע (עם לק כחול). יצא לי אומנם לשחק רק במשחק אחד (עליו נדון בעמוד הבא) אבל כולי מאושרת. "גבאי", כמו אחיו, | מתאים במיוחד לאנשים שצריכים לחכות הרבה בתור, ומה כוונתי בכך? ובכן מכיון שמאוד קל תכונה מעבד ו ו 2.3 אינץ' הוזג 1 140%160 צבעים ו בי יי 17 בו זמנית גודל מסך 275 משקל ‏ - 8 גרם כח דרוש 2 סוללות / / משך הפעלה 0 שעות תאימות ץרג ) + ) הנה הדגם שהתחיל את כל ההיסטריה. ו הצבעוניות שולטת. לשים אותו בתיק וללכת מי שמבלה שעות רבות בקופ"ח או ברופא שיניים או סתם במספרה "גבאי" הוא אידאלי. ניתן לקחת אותו לבי"ס ובכלל זהו משחק שהולך איתך כמה נוח לנו. יב ור 2 מכיוון ששתי המערכות מהוות קפיצת מדרגה משמעותית לעומת הדור הקודם להן. אני מסכימה בהחלט, היות ואין כמעט מה להשוות בין הזזס[00 לבין גבאי. עשו לעצמכם טובה - חסכו עוד קצת כסף מהדודה או עבדו עוד קצת שעות נוספות יי בשכונה. 6 216001) 11 32 8 איני | 65 1 בו זמנית במצב טקסט הו יי 0 גרם . 2 סוללות / / 0 שעות ו סג ) ו = ₪ א ח = ער ₪ מאז תחילת ימיו של ה-4]8₪) 10 ו = ו ל עבורו: ₪405 ()41 /] 114 זפ. המשחק שוחרר לראשונה ב1988- והצליח בצורה מדהימה ומאז התגלגל בצורות שונות ומשונות, כשאפילו נעשה עליו סרט שנחל 1 מבישה. ובכן, מאז 1988 באמת כבר עבר הרבה זמן וה"₪0 00/15 גם הוא השתנה והשתפר ובהתאם לכך גם המשחקים שמלווים אותו ואני זכיתי לשחק בדם )אגא צכןגא ()]א 1א ופ שהוכן במיוחד ל-ם א צסג, צ0ס םא 0, חברים ותיקים ם-י כמובן, והיכולות הגרפיות המפתיעות. חבילת - .7% | 64 ביותר. הייתי מציעה לה לשקול להשתתף המשחק כוללת גם את 1/4810 אתק 9 - 5% למי שנתקלים בנוסטלגיה בלתי | ניתנת לשליטה. לפי דעתי זהו תרגיל 8 למנו ליי( :6 =סאג כ לעומת קודמיו ולהראות את היכולות המשופרות של המכשיר. את המשחק ניתן לשחק בדד או עם עוד 3 חברים, אם כמובן התברכתם בשלושה חברים בעלי מכשיר וכבלים מחברים. הדמויות הן אותן דמויות מוכרות ואהובות (או שלא), יש את מריו ולואיג'י שני השרברבים הלא ממש שפויים. תגידו לי את האמת: אם הייתה לכם בעיה בצנרת האם הייתם מעלים על דעתכם לקרוא להם? אני לא רוצה להעליב חס וחלילה, אבל באמת הם קצת משונים אתם מוכרחים להודות. הם אומנם עושים שירות נפלא לעולם, מצילים אותו ע"י זריקת ירקות על אנשים רעים, אבל שרברבות היא כנראה לא הצד החזק אצלם. חוץ מהם ישנו יצור קטן וצווחני שיש לו ראש של פטרייה או שמא זה כובע בצורת פטרייה? לא היה לי נעים לשאול כי לא רציתי לפגוע ברגשות מישהו, וישנה הנסיכה פיצ' הענוגה, ועולה השאלה יכ יי ו משימתם היא ללא ספק הצלת העולם, מפני מה? לא ממש ברור. בכדי להגן על עצמם הם נעזרים בפירות וירקות. מקורי כל כך... זהו משחק ששייך לז'אנר שאינו רוצה להטיף לאלימות, למרות שכמובן המטרה היא להרוג כמה שיותר רעים. אגב רעים, במשחק זה ישנם רעים חדשים לגמרי, מה שצריך להיות הגיוני אם כבר הרגנו אותם במשחקים הקודמים, אבל לא הרעים החדשים הם בנוסף לרעים הישנים, מה שאומר שבעצם מתבצעת פה מעין עבודה סיזיפית. בכדי להרוג את הרעים תתבקשו להיות יותר מתוחכמים ולא סתם לקפוץ עליהם, אלא לזרוק עליהם את הירקות שקניתם בשוק. לכל דמות ישנם מאפיינים שונים המייחדים אותה למשל לפיצ' ישנה יכולת לרחף באוויר זמן רב יותר 2 משאר השחקנים, מה שהפך אותה לדמות האהובה עלי. יכולות הקפיצה שלה מרשימות -א- וי מו צריך לעבור ולכבוש. בכל עולם ישנם מטבעות אדומים שאותם צריך לאסוף. גם לאחר שסיימתם את כל שבעת העולמות זה עדיין לא הסוף. ישנו אתגר בשם אתגר ה-]02511)צ והוא למצוא שתי ביצים בכל שלב, בלי הביצים לא תוכלו לסיים את המשחק בהצלחה. להשתלט על כולם השליטה בדמויות שלכם נעשית בצורה טובה מאד וללא שום בעיות, וזה רק מוסיף לציון הכללי של המשחק. למרות השליטה הטובה, סביר להניח שהאויבים המשונים שלכם עדיין יצליחו לפגוע בכם מפעם לפעם, אולם המשחק תוכנן בצורה כזאת שבדיוק לפני קטע קשה במיוחד תהיה לכם האפשרות להשיג "חיים" נוספים ולהופיע למאבק בבוס הראשי בלב שקט יותר. המשחק משעשע ובאמת מפתיע ביכולתיו מתאים לכל גיל ולכל מטרה. אז בבקשה אתם מוזמנים ליהנות ממנו בהמלצתי החמה, בייחוד אם זהו הכותר ל( רי ב *מסגוון המוצרים הפשתתפים בסבצע. | . טלפו| להזתנות: 03-6073582 באג רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים. לא כולל דמִי משלוח 25 ש"ח: טלח שו הרשצים?+ ו 7 ל = ו כ לשחק בהם, מכיוון שלפחות ברמה הגרפית, כל כך הרבה יותר טובה בקונסולה החדשה שממש קשה לי פיזית | להתמודד עם המשחקים לקונסולה הישנה. זו אני, רגישה לעיתים. והנה יצא לו המשחק הנדון: 2) לטובת אלו מכם המחזיקים | 0 ב כ ג[ ו למרות שאם נתחשב בעובדה שזהו משחק המיועד לקונסולה הישנה, עדיין ניתן לו את הקרדיט על ניסיון ועל השקעה. רואים שהתאמצו לא ניקח זאת מהם. אבל למה, למה (זעקת כאב) שוב אותו ז'אנר של איש וי ו ותוך כדי זה אוסף נשקים. שום דמיון, ישנם יי ל הי רפ להגיד שזהו משחק טוב יותר מהשאר. לו ו ₪ אנו עוסקים כאן בסיפור לעוס על איזשהו קרב בין שתי קבוצות, לא שמתי לב אפילו אם זה פולשים או שליטים או חייזרים, מה שבא לכם. במאמר מוסגר אני רוצה לציין שכל העניין הזה שאנו מפלים חייזרים לרעה ומראים אותם כ"רעים" יחזור אלינו בגדול. יי 0 7 ל לבקר פה ויהיו חברים שלנו אז בטח יהיה ביטוי פוליטיקלי קורקט לחייזרים, שיהיה בטח בסגנון של "יצורים מאותגרים מבנית". אלא רק: "יצור מאותגר מבנית". עינת ברקן מלמדת אותנו נימוסים לימים שאולי יבואו. לא יהיה יפה יותר להגיד חייזר רק "יצור מאותגר מבנית". ובכן אם נמשיך בענייננו, אתם הטובים ואתם משחקים בצורת איש שלא ניראה יי לא הייתי בשיעור) ויש לו - הפלא ופלא - עין אחת אדומה. עכשיו, אני לא מדברת על דלקת בעין, אלא על עין לייזר אדומה להפליא, שמהצד נראית כמו אף של פינוקיו בגלל הקרן שהיא שולחת קדימה. כן קוראים וקוראות זהו החידוש האולטימטיבי של המשחק. עם העין הזו אתם יכולים לכוון, כאילו שבמשחקים אחרים אין שום אפשרות לכוון. מ ו הר כ 0 אתם רצים לכם להנאתכם מצד לצד מחפשים את האויב הבא לחסל, צמאי דם, כשלפתע מגיח מולכם רובוט ענק כפול מכם, אבל זה לא עוצר מבעדכם לחסל אותו בשלוש שניות בעזרת חרב פשוטה אותה קיבלתם בהתחלת המשחק. הרובוט שמת, כי ככה כתוב לו בתסריט, נופל בכבדות קדימה עליכם, אבל כמובן זה לא כואב ולא משאיר סימן עליכם כי לא יתכן שתיפגעו או תמותו מנפילת הרובוט הכפול בגודלו מכם, רק אם הוא יפגע בכם בעודו חי. וכאן מגיע הרגע המוזר ביותר בעיני במשחקים רבים. לאחר מות האויב הוא פשוט נעלם מתמוסס לו לתוך האוויר, כאילו הוא לא היה שם קודם מנפנף בנשק רב עוצמה לעברכם. מסתבר שחוק שימור החומר אינו פועל במשחקי מחשב. וכך, רובוט אחר רובוט, אתם מחסלים ורובוט אחר רובוט הם נעלמים. גן עדן. אם רק כל החיתולים שבעולם היו נעלמים ככה, אז אולי איכות הסביבה שלנו הייתה עולה. 7 ו כי גם אם רציתם המרחב שלכם מוגבל, האם שמתם לב כמה נוח מונחות להן תמיד מכוניות הפוכות בצידי הדרך כך שלא תוכלו לעבור אותם? כך גם כאן. מבנים הרוסים ומכוניות מעוכות מתוות לכם שביל ברור לחלוטין, אין בחירה במשחק הזה אתם בעצם כלי משחק בידי היוצרים. תחשבו על זה. אז מה היה לנו כאן? משחק לשחקן יחיד, גרפיקה יחסית סבירה, רעיון עלוב ולעוס, איש עם עין אדומה, רובוטים שמתים מהר ונמסים באוויר וחוסר עלילה משווע. אפשר להוסיף לזה קולות רקע מזעזעים בעיקר של הרובוטים. למי שאוהב לרוץ, לרוץ, לרוץ ולהרוג, להרוג, להרוג זהו המשחק האידיאלי בשבילו, למי מכם שלא, עזבו, לא כדאי לכם אפילו לנסות. 7 7 2 - ל - ו . . ו 1 .- - 6 / =: 1 . 1 ך הבטה צהרת. ‏ - 0 | .-) ₪ = = בר = המשחק הפופולרי - | ונס לאבול של ל 9. | '-- צכשיו בלחיצת שלטי פיטריות | 8 כ ול = | % ,ו ' צ וד 1 / 5 1 41 [/ ג 3 .ו וו ג 1 4 0 83 1 את הרומן שלי עם ערוצי זהב הפסקתי הרבה לפני שהם התחילו עם המעבר לדיגיטלי מהסיבה הפשוטה שלא היה להם ערוץ קריטי בחיי: א08או₪1א 0/.100. לאחרונה, עם פרסום ערוצי המשחקים של הכבלים הדיגיטלים והלווין, גיליתי שדווקא ערוצי זהב היו הראש / ור ישן ו מ ו ו ו רק בגלל שזה נשמע לי מוזר ומעניין התחלתי זקור את כל העייסקי ה | 4 שוי ץּ "וצו %* נו, תסבירו לי אתם איך חברה שמרשה לעצמה להתע ם משני ערו יסיים לבני נוער, מצליחה להביא אותה בהפוכה ולשלוף ערוץ משחקים אינטראקטיבי היישר לתוך הממיר שלכם בבית? אמנם י ' בערוץ הזה כמה דברים שנותנים את התחושה של "תגיד תודה שיש לך את זה בכלל" אבל בכל זאת, הם הראשונים. אז יש לנו כאן "דף בית" עם רשימה של משחקים שכיום אפשר לשחק גם בסלולרי הקוליסטי רק על מסך גדול. בין היתר, חברי הטוב סנייק נמצא שם, הפעם בצבעים ו" הפכו לפטריות. יש שם טטריס ממש כמו של פעם, פונג, דמקה, טרוויה וחידה של חמיצר. - " | הבעיה הראשונה עם כל המשחקים במ היא השמות שלהם. לסנייק קוראים "ביס" ולטטריס קוראים "לבנים נופלות"... מה הקטע עִם כל השינוי שמות ר ‏ כ יע של משהו אחר? אני כבר זעקתי את המסר שלי לכל החברות: מה עם קצת פקמן על ג תקראו לו מרדף השדים ונסגור עניין... הבעיה השניה בעייסק היא - ו מכוונים. זה אומר שאחרי ששיחקתי שעה וחצי וקבעתי שיא בסנייק, הייתי חייבת לצלצל לטלמסר כדי להזין את התוצאה שלי. אם לא מודיעים דרך הטלפון זה פשוט לא הולך. מאותה סיבה אי אפשר לשחק משחק מרובה משתתפים. הכל בגלל הטלפון... ‏ בשפה המקצועית קוראים לזה סינדרום הקו החוזר. אם הטלוויזיה לא מחוברת לקו טלפון שמתחבר למרכזיה של הכבלים, לא ניתן לשחק במצב און ליין, אז אחרי ששיחקתי שעה וחצי ואפילו נהנתי והיה לי סבבה, הרגשתי קצת החמצה. מבטיחים לי און ליין, מבטיחים תחזית וכל מני שטויות אחרות שאני מקבלת לסלולרי ובסוף אני זו שצריכה להתקשר ולעדכן את עצמי. באיזשהו מקום- זה לא נראה לי, הבשורה הטובה לכל מי שאין לו ערוצי זהב דיגיטלי היא שדווקא החודש מרימים לראשונה את ערוץ ו הדיגיטלי האחרים יסתפק בערוץ משחקים כמו ערוצי זהב. כלומר כן משחקים, לא און ליין. מ ו יי ב ל המשחקים האלה ולדרוש מכל חברות הכבלים והלווין לארגן איזה פקמן קטן בערוץ. לתמיכה בעצומה תכתבו אלי. אם יהיו מספיק פניות אני אנסח משהו רשמי, ויחד נוכל לשלוט על העולם!! 4 כ-1 2 יי ו הדוי ץז לי וני די גל י [היוולויוויי קוו יי רוי כ יקי וג ירי | ₪ | הביעו רגשותיכם 3 ]| ₪ )תסווסת | פסיכופט משועמם ובהחלט חסר-תקנה החליט להראות לנו כיצד הוא נראה | | | >> 7 במצבים השונים: כעס, שנאה, אהבה, לחץ ועוד כמה רגשות שמפאת כבודי וכבוד ,7 העיתון אסור לי לרשום. מי שמתעניין באדם מוזר זה מוזמן להיכנס לאתרו ולהתפעם | 7 5 12 ------- מעוצמת השיעמום שיכולה לתקוף אנשים. | | .22 ₪ יר | רת16.00ו6תס11סרת6. אועיעץ/ :11 | וו '"-סשסי= יי ו ו ו ך' 13 שש ₪ ₪7 6 ח3חזזווח ב-40 תינוקות ממזרים, ארר... | מזמרים (טעות כתיב) טוב, האתר הזה גם הוא נועד לאנשים משועממים במיוחד (אולי פשוט נחליף את שם המדור ל"אתרי אינטרנט למשועממים" וזהו? אני יודע! נעשה פשוט מוסף כזה! במילא אנו עיתון המחשבים היחיד בארץ עכשיו, אז מה זה משנה?). כל מי שרוצה לראות תינוקות שרים ומזמרים שירים החגים נגמרו, עברו וחלפו להם 10 ימות הדין, חג הסוכות כבר תם (זכרתם לפרק את הסוכה?!?) ובדיוק נזכרתם ברגע האחרון בשיעורי הבית והעבודות שהייתם צריכים להגיש ושכחתם בגלל שלאורך כל החודש הזה הייתם עסוקים באיזה סם רציני שממסטל אתכם טוטלית (מ1ז58 5691005 - מה לעשות, גם אני התמכרתי לבחור). אבל הכל טוב, החיים ממשיכים ויש מה לעשות אחרי שגומרים את סם הרציני (12650614605 למשל) ובין היתר האינטרנט הוא בהחלט מוקד טוב להתרעננות מצוינת של תחילת שנה. אז גם לחודשיים הקרובים, שבהם אין חופש, הייתי מציע שתניחו את חומר אמריקאים, נוסטלגיים וידועים -- מוזמן להיכנס לאתר וליהנות מזיו קולם המהנה של תינוקות של הלימודים בצד, כי יש לי כמה אתרים החודש שידירו שינה מעיניכם - חלקם יגרמו לכך היות והם כל כך מגעילים ודוחים ץ | /' בית רבן אלו המזמרים לצלילי אמריקן פאיז וחלקם יגרמו לכך כי הם ישאירו אתכם פעורי פה. אז הדקו חגורות, נישמו עמוק, קללו מעומק ליבכם את חוטפי המטוסים |" | | .ה רטספ טס. אראש//:קזזח המטורפים שלמדו לטוס דרך +81300ז51 11184 של מיקרוסופט, והמשיכו לקרוא' / ו / ב ב כ א = אש ו ------ הררה = == . = גו הש ₪ 2 סדצ ויו -----------0--- החצר קה וי == -=<---==--א .1 == כ תששסשסבכמשפפ ו ו . " 2-ו ו ו ו 0 ל ו וי וו יי ב | = | פלירטוט קליל להמשך ₪ 5 לפני הכל. . דקת. דומיה לזכר ההרוגים. || , | ן. | ציפור קטנה לחשה לאוזני כי לקוראי וויז יש בעיה קטנה להצליח עם בנות. פשוט | \ | | ₪ הפיגוע הנורא במגדלי התאומים גרם לקריסה לא רק בניוזיורק, כי אם בכל העולם. | | | ו | = | אין להם את זהו!!ו! אלו מכם שרוצים להצליח עם בנות צריכים להפסיק את המנוי '\ | | הסכנה הכלל-עולמית הינה ברורה לכולנו ואין לי ספק כי המצב הכללי בעולם מרגע | כאן, מיד וע"כ"ש"י"וזו (אך לא לפני שקראתם על השדרוג החדש של מ6)ה0 ועל | | כתיבת שורות אלה שונה בהחלט מהמצב בזמן קריאת שורות אלה. ולכן, לפני שנתפנה | | | מנוע התלת מימד החדש שמחדד את הפיקסלים ב204664)-) בכל מקרה, לכתבי | לאתרים משעשעים שיסיטו את שפתותיכם מעלה מעלה, הייתי מציע שלפחות תבדקו |..-> |: | וויז אין את הבעיה הזו (אני מדבר כרגע בשם עצמי) ואנשים כמונו צריכים אתרים | קצת באינטרנט לאילו שינויים קיצוניים שאינם קשורים לפוליטיקה גרם הפיגוע הזה 54 | שילמדו אותם איך לא מצליחים עם בנות, כי כפי שהבנתם, הצרות שלנו (ושוב, אני | | (זאת כמובן אם אינכם אוהבים להיכנס לאתר של ה- אצן6). הכל החל מהורדת מגדלי | | מדבר בשם עצמי) שונות לחלוטין. אתר מקסים, באמת. התאומים במשחק ה -זסז19וגחו5 11901 וכלה במודעות ובקשות לתרומת דם ופינות | ומשה. עטט ע2ססהס/מזסס, וט עצססתס. איאיא//:כוה | לזכר ההרוגים. , | ו ו 16001 אואאי//:כ11ה | = ₪ + % = 4 == 2 = יי [ 1 = | נשקו את הגבר הזה - מה הקשר? שק | | למרות שלא פיענחתי את מהות שמו של האתר (עט88ו815811) בהחלט | | | הגעתי למסקנתי הסופית שזה אתר ממש חמוד ומשעשע לכל אוהבי השירים | | = | (ותודות לדנה פבזנר שהכירה לי אותו). קרה לכם פעם ששמעתם שיר | | | 8 ו ו הו ו-כ---.) ! 4-1 "14 0 מה ה פצצות לגבות? שיערות לגבות'י | . | = אני מניח שלרובכם עדיין עוד לא צמחו שערות בחזה (לנשים שביניכן: | | מהשורה הזאת. לא היה בכוונתי לפגוע באף אחת מכן. ולא, זה לא נורא אם גם לכן | , והבנתם את המילים שלו לא נכון וזה היה ממש מביך כאשר חבר שמע אותך | , | יש שערות בחזה), אבל האתר הזה עוסק בגברים שצמח להם יער שלם בגבו! ועוד , | 1] ' | שר את המילים הלא נכונות? נכון, גם לי לא. אבל בכל זאת, נחמד לראות , -- איזה יער, אלוהים אדירים! גפרור אחד שם, והכל הלך קפוט! אם אתם שואפים להשיג | | חי ה ו ד מ | | אנשים שזה כן קרה להם -- ל | גב שעיר כזה, ובין אם אתן (הבנות) חושקות בגבר כזה (כמו סימה הוויז מאסטר, | | ומורה למחשבים בזמנה הפנוי), האתר ידגים לכם בדיוק את עוצמתן של שערות | האדם ויראה לכם מאיזו חיה באמת התפתחנו! ‏ ך---------77--7--7-7---7 || 89167/וחסס סה . או א א//:כן1 ו ה ו ו = ה => ₪ = רו ו ה 8 0% ד טל מ יקית וקל 00 2 אצ עצ/]/: קוו | | הדי.ג'ייז העולמיים החדשים . | - נערי הוויז והחופש | = | לחבר'ה המשקיענים שביניכם - | | | | הנה אתר שילמד אתכם להקים תחנת , ₪ | רדיו אינטרנטית משלכם. השתלטו. י] על העולם רבותיי -- ואל תשכחו | | אותנו, אנשי העולם החופשי, כתבי , | וויז נאמנים, המקריבים את חייהם | יש שמות מטופשים. | למען המנויים -- קבלו בבקשה: - || | האתר מציג בפניכם ! ה יי האש חח | | מסס ו ו :קזוח | | שמות של להקות ושליכם לבחור אם הן קיימות במציאות | | 4 ---------7 7-5 ה מ או לא. האתר עונה לכם אם צדקתם או לא. | - לכם לאו 1 - במחשבו זה המקום לעשות זאתייר סק 0308/036/חסז/זסה. סזס[קא10686. ששאו//:קוות ‏ | | | 0 0 | ּ | ן | = .7 שש א שה 4 גה - יי . .>> | אי האתר הבא מק | | את הידע שלכם ( | בלהקות | מוסיקה. // דבר אחד ברור -| | ללהקות של = ו ו ו ו ו יי וי ו [ | ּ | הכוכבים הבלתי-נראים | ₪ :יי > | = האם אתם פריקים אמיתיים ואותנטיים של סרטים עד כדי כך שתוכלו לזהות שם של סרט. [. ...3 0 | | | - | על פי תמונה אחת ממנה בה יוצרי התמונה מחקו את פני ואיברי חדמויות והשאירו רק את | הבגדים (או בגלריה מסוימת רק הבגדים התחתונים) ואת הרקע? נסו את מזלכם באתר הבא | של 186אווח1=: | [רהז8. א151165/1006/ ח1/ בת סט. 111186 אצ אצ ע//:כן11 רו | 0 0 ו ו 0 ד ;|( 612 4) 7 =שי הש" == 4 - : . א 0 ו "" ו -- ליאור ברמן ₪1מ104811.60 ל6 תה היוס סון זוכה בקטגוריית עיצוב התלת ממד: ץצ באינטרנט ישנן כל מיני תחרויות אתרים, כשבעצם אין הרבה אנשים בעולם שלא קשורים לעסקי האתרים ויודעים על קיום התחרויות | הנ"ל. כיוון שחודש אוקטובר חסר כל ייחוד מבחינת חגים וכולם לומדים (גם סטודנטים...), אספר לכם על האוסקר של הפלאש, שהתקיים החודש ויצא את גבולות הרשת בפעם השישית בחייו היישר לתוך אמסטרדם. למרות שבכל פעם הכנס מתקיים בעיר אחרת (בפעם הקודמת היה זה בניו יורק...), אתחיל דווקא מאמסטרדם. הולנד היא מדינה האתר מציג, כמה צפוי, את ניו יורק ומנהטן %' , 2 א באל זו / / .א ₪ / 0 8 | > 15 25 1-5 2-17 ב-1>ב- ]יש יז ב :1 הןווהבב וו ורד 2 עס - 31.ס0) ,.098ח8וזפח 6 , וההסיוספור חן שד = - - - בו . 2 = - - | חים: קז שה ; . , 2 ד ופ יפצ שב ד" צ 2 ]1-2 כ ל ל הר ו ה ו 4 1 = וק = מ 2-ל - . = |תהכא?ל | שבכלל מאד אוהבת אמנות דיגיטלית ובית הספר הגבוה לעיצוב ממשק משתמש, המעניק גם תואר אקדמי, שוכן בה. אז הנה לכם האתר של 1380104876 האוסקר של הפלאש. ניתן להצביע, להתארח וללמוד עוד המון על המסורת; בהסט. | 2000 810 1185101 ארי //:כן11ר מי שמשתתף בתחרות הם אתרים מקצועיים עשויים פלאש, בעיקר אתרי שווק של חברות סטארט אפ. יש לי מקבץ אתרים שזכו כבר בכל מני פרסים (תוכן, עיצוב, אנימציה וממשק, כמובן, מתוך כ3ּ1- קטגוריות) ואני אתן לכם לראות לאיזו רמה מצפים מהמתחרים להגיע. תיהנו! כ ש |‏ כר כ=פ ו ו ב ממ --/-/----- ו ו ו חח בתלת ממד מעוצב, עתידני משהו ולפעמים לא מבינים בשביל מה צריך לראות את מנהטן בחתכי רוחב של פילוג אוכלוסייה, אבל רואים שמי שעשה את האתר פשוט מאוהב ברובע הזה. וזה היה עוד לפני הפיגוע. |[ררור1.כונרזו רו רדוס |ררום/כרו ןר רא3. אועער//:כר] 4 = ...ה 1 0 * ופי שי חי יחק גת הנחל וד הפ א ו קרש 07 4 ב כ ו ה המב ,ממיי| 1 המנפ שת מא ,ובר שטק לוומורק == ריעה 5 4 : שק > = רכ / 4 = 5 ה ו ו | 2 ימר ו דפ דבא שר הבר -ע הנלי ד )םה ה- | ערו לק בצ > ילק ה ב בוב בוק ורות = = - - ו א%) גשח | ווהכאר ריכי פמ הכ ווה הו |פשם "0 הק! קט" וטואו הו קסופו מתך ןוק ואי הוושה זפ פהסז והם! הפ אי |ההםןבדדו מוזן 3 החד הו וב!)זטצם וטוה ססקט זוכה בקטגוריית גרפיקה דינמית (נווט באתר): 1/ אתר שמאד הזכיר לי את החבר'ה של ₪16 המע סאג שעשו כמה סרטים בפלאש כמו הסוכן קים. מדובר בארבעה אנשים הולנדים, פריקים חובבי משחקים וסקייטבורדינג שהכינו אתר על החברה שלהם המספקת כל מני שירותים עסקיים. שווה כל לחיצת עכבר. 6. ררה 16רר ע, אצ א א//: כן1 רו כ ריופ דקר זוכה בקטגוריית משחקים: :)1100001 משחק משעשע עם עכביש, עשוי בצורה ממש מדהימה. התמונה ממחישה כמה שאני אוהבת להתעלל בעכבישים... 656 א סוהססז1. שעועו//:כז1 ו = 1 - . בב 1 השב שווי וי הט ו ו ש עפ חר ,ומר פד ו הביח שלוו כ ןה = בכ ינדי רצ" מ = בר א מ ו ד ב ר"ב מ ו ה ו / יקול | |)הבאל תת וצ ₪ 5 ד וד וו 1 אפ !ו 5 : : ייג ₪ זוכה בקטגוריית אנימציה: ₪4 4141 שוב ארבעה חבר'ה שהקימו חברה לעשיית כיף כדי להתעשר במהירות. עיקר העיסוק שלהם הוא סרטוני אנימציה לכל תחום, החל ממצגות לכל מני חברות ועד אנימציה לטלוויזיה. האתר הוא מין פורטפוליו של החברה (תיק עבודות, כך הם מראים את היכולת שלהם ללקוחות) ולפי מה שאני ניסיתי- שווה להחתים אותם עבור ערוץ -/ רד 616 ררוס6. ודוה ס- דוגּ. עצעצע//: 110 6 185 ק! י=ל אן =]] 9 או" = בי ב 8 ו לד = ו 3 שב ו ול א 1 בק | [ | '. ו/ == 5 משכ שר שוכ שר ואר ל ור מ -- - . 2 בק | - 2 כ 7+ שה בד ב נוי ₪ ₪ א - . . מ = 1 == )₪ 5 ן ד 8 5 יי הוור = המשה 8 = ה = ₪ גי = = - 1% ל 7 יכ | מב רש בשי ה ו כ ",2 ו = שב ה סד הלו הההודית הרוה ד מ קד ג רו ו ו 1 ל 4 צר ן | שו ]ררש ו | 84 5 וה יו 3 . ו ויוהכאד "ו / 5 | וו ] " 1 או | / ד הדב = 7+ ד ₪ ה 1 = וש !| הב המי הו א 200 )טל שיא בע50] א ופג יוו 0 זטאא | ושי וו 7 > == = 5 == > יקקפ ו 4 *->-5*:= רפ . --= . / שר הפחד -ד) ב דל - כ ה רדר מ וב שו שד 1 כ הנפת ה זוכה בקטגוריית סיפור אינטראקטיבי (הצגת תוכן): עכ)ץ אז 5 הרי לכם אתר חינוכי לשם שינוי. שלוש קטגוריות של סרטים יש באתר בכדי שלכם | יהיה כמה שיותר מידע על העולם, יש מדע, | טכנולוגיה ובריאות. כל סרטון מספר על איך פועל משהו, כמעט כמו "החיים". אם יש לכם עבודות בבית הספר, שווה להיעזר באתר כחומר עזר. והוסט. קסקהוגזם. אאועצ//:כן1ר 4-1 45% 1477 הרציש ה ומ ברד בנ= 29-45 81 1 דביע ב 2 ₪ 1 וו | -- וו ו עשו לעצמכם טובה וכנסו לאתרים האלה. עשו לי טובה והצביעו בטקס של אמסטרדם. תראו לכל העולם שגם בישראל יודעים מה זה פלאש איכותי ]. 3 1 ה סז ה| מאת: עינת ברקן ו10410311.60₪ 35362 06723 10 רגר כ ד |! לא קורה לכם לעיתים שאתם מרגישים שמישהו צופה בכם? ואז אתם מסובבים את הראש בכדי למצוא את העוקב, אך אין אדם באופק... אבל התחושה הזו שמישהו צפה בכם לא עוזבת אתכם. לא קרה לכם אף פעם שגיליתם שעבדו עליכם פסיכולוגית בכדי שתבצעו משהו שאחרת לא הייתם טורחים לעשות? לא קרה שהפעילו את המצפון שלכם, או שהשתמשו בטוב לבכם בכדי לתמרן אתכם לעשות דברים? לא הרגשתם אז מרומים וחסרי אונים כשגיליתם שעבדו עליכם ורקמו תוכניות ומזימות מאחורי גבכם? ובכן אם זה קרה לכם, או אם זה יקרה לכם בעתיד, אז תתחילו להאמין בכך שישנן קונספירציות בעולם הגדול הזה, חלקן מכוון אישית נגדכם וחלקן מכוון כלפי קבוצות שונות על גבי הכדור. יש כאלה השומרים את האמונות הללו בפרופורציות נכונות, לעומת אלו שהופכים להיות פנאטים ומאמינים שכל דבר הוא קונספירציה. כמו הרעיון שהשתילו להם מצלמות בשיניים ושהממשלה עוקבת אחריהם בעזרת לווינים, כן במיוחד אחריהם. אם אתם מהאנשים הללו בטח תטענו שהכתבה הזו היא גם קונספירציה שמטרתה היא ללעוג אולי במקצת לקונספירציות ובכך להמעיט מערכן ולגרום לירידה באמונה שהם קיימות. איך תבחרו לראות זאת תלוי אך ורק בכם. קחו זאת לתשומת לבכם. בן לאדן החייזר כל הנושא צץ ועלה שוב לאחר מתקפת הטרור הארה"ב שהעלתה את שד הקונספירציות לפני השטח והתופעה הציפה את האינטרנט, כפי ב-- 6 0 2 | 0% 5 זטפוד || ווחזפורו | הפה יי הטפ בובו וטוה ה8ש5 פא פוווד | וצר [ודנסיח ₪ 1 הפו וג מו ₪ 5 צקון ברח :ו]5%.ת ו =וחפ מו , וטופ ן צודו ₪ 10 הווא 1 חס הו ו וו ₪ וו הח > + זט לי ווה . עה | 4 5 ו + 2 8 5 % 8 "פד | ה סייט יח ל נחושל וג 239-1183 [סווחם>-החז 41] וסנוכ פזטיו > ה |₪ו!] פה הפיש או )תפ וההושייטוץ ₪] כ 0 וקו = |סוקק ה םוה זל אוו וו !סוט והי צ ותחוים | 18 דוסה 8 ו 90 הבוצ ן 89 | ה 8 !וו םח +-תורה 81 ווח ו מרחחויוסט וד > [ו81 18 קהווותס: נתם 19505 פוו תו זפול ו בחא בזמ דוו = חן -- ₪961 וט 638 פי!! הי -- טתג 19004 ו בוחו > ייוו ב ןח 5 סע 148 19700 8 04 וצסח > פו לקו תגףץ ה 7 ש!| ₪ ות וצח לי גו וו , וותס 98 ד ופה שרתסמזוג א 8 השנוסזו! 8 הנוהחוזברן האורו תבו וטוט ה6ודום> 8 הש ץ ₪רח0>= (28 ₪6 הטקפ !₪ 8 308 1ווחפת) ₪465 , 043 ץוחו 0/1 האורו 12 445 "גם אם נתעלם לרגע מהעובדה, ש'ש או אין שטן, מי הוכיח שהוא יצור עם שתי קרניים וזנב.. ?" עינת ברקן ממשיכה להסתבך עם כוחות האופל. שאני בטוחה שחלק מכם שם לב. אני אישית לא מפסיקה לקבל כל מיני אימליים בנושא. באתר הבא: 08 א06ם10/1/ 10676067 התס6. סק 61 הח 6בת//: 11 ה ישנם מלוא החופן רעיונות לקונספירציות, לא משנה של מי. של השטן, של הממשלה, של חייזרים, רק תבחרו. מה שאני אוהבת במיוחד באתרים כאלה זה שאין להם רעיון אחיד אחד. הם מציגים, לכם הגולשים הנכבדים והלעיתים תמימים, כמה רעיונות, כך שאם לא האמנתם לאחד תמיד יש עוד אחד. האם לא הגיוני יותר שאם ישנה תופעה שיש מאחוריה קונספירציה, אז היא תהיה אחידה? אבל כנראה שהיגיון היא לא מילה מתאימה לתוכן הכתבה. באתר הנדון תוכלו למצוא הוכחות לכך שבמהלך התרסקות המטוסים ריחף חפץ חשוד ליד התאומים ששייך, כנראה, או לממשלה או לחייזרים שמשום מה התאומים הציקו להם בזוית העין. כמו כן תוכלו למצוא שם את התמונות המפורסמות של השטן בעשן, הפרצוף בעשן ועוד מעשיות בעשן. אגב, אם מחפשים משהו תמיד אפשר למצוא, זהו חוק בסיסי. כמו כן, מופיעה שם העטיפה המפורסמת של אלבום הראפרים שאיתרע מזלם והם חזו את העתיד ועל העטיפה מתנוסס צילום של שני מטוסים טסים מעל התאומים ועוד עטיפה של ראפרים שעומדים מתחת למגדלי התאומים שעולים האש. כן, שימו לב, שוב השחורים אשמים. בעצם זוהי קונספירציה של הראפרים נגד שאר העולם, מחלות אמריקאיות עוד אתר תמוה וכמובן אמריקאי, מציג תיאוריה מוזרה לפיה הממשלה האמריקנית מפיצה כימיקלים בעזרת שובלים של מטוסים, אשר גורמים להתארכות העונות | או אפילו ובי יי בו ₪ 5 631606 ) 5 58307 ט8 חן 6 | צהוט 8 5פגוק 509 הו . וו 26). 18 ץוטו ופמה ף ודקאל אורק ו שו זה שחב 5ז15ק ₪ הח |מ אק 37 ופט 7 | 0 זפוט [וותה 51188 שמח פתו 4) הווח זה 8000 חח התה יבוד ו 7 8 ןתי ו חן קז זמ ץח פופיו!] שיקוטפום פרת30 ףגזשוו דחופ ₪1ק ץח] . וטוקז! ופן !ה 1ו8ק5ב !ב הקוח 4 חב 6צותכו 8 לשא נוסקדר 1-8 וטש | 150218 344מקקו ו 4 זוה ו ו הא הגו 88 וטו -- הפוהחזהאסף זטס דפ 61 51 [תזאסח וסאפ 2 מההפט :8 ופ]ווחפו|: ק|8 + -8ערז1 |ב₪ ו ו | ה = 515 וק הפ 14 קוה 0 לייירשיר 5 הלסט הז בח , ו כב הל ו --" חן = = 0-0 לש 3 /300-* = להקדמת עונות | השנה. האתר נימצא בכתובת הבאה: רת11811.00ות6[6. צועצש//:קוזת. אני אגב שמתי לב, מבלי להישמע גזענית, שהאתרים המטורפים ביותר וחסרי הפשר ביותר בהם אני נתקלת, הם של כותבים אמריקאים. על מה זה מרמז בדיוק? האם זוהי עוד קונספירציה של העם האמריקאי כולו לשגע את כל שאר העולם וכך לשלוט בו ע"י החדרת פחד?! עוד חומר למחשבה. באתר הבא: [הרת.108//4108//= 111 )1 סוה 061-ה סווס8. :כ טוענים לקונספירציה שקשורה לאידס. הטענה המועלית היא שידעו על אידס הרבה לפני שהודו בכך. בני אדם הם אלו שפיתחו את המחלה במטרה, אולי, למצוא פתרון למחלה שחשבו שתתפתח בעתיד, אך בגלל רשלנות כלשהי הנגיף הצליח לחמוק מהמעבדה, לתפוס אנשים חפים מפשע ולהרוג אותם. כל זאת בעוד שהממשלה מנסה להסתיר את המחלה למשך זמן מה, בניסיון לבלום אותה. רק כשלא הצליחו, אז הודו שקיים נגיף שכזה. האתר מציג גם תיאוריות לסיבות שבגללן ביבשת אפריקה לא מצליחים לבלום את התפשטות האידס, ועוד ועוד... לא חסר חומר בעניין. ממשלת בובות ישנם אנשים בעולם הזה שפשוט לא מוכנים לקבל את המציאות כפי שהיא. מאחורי כל דבר עומד עוד דבר ניסתר ומוזר, כמובן שהוא לא מובן לנו. העולם מלא מפלצות שמשום מה מטרת חייהן היא להציק לנו ולא ידוע למה. אף פעם אין סיבה לקונספירציה, היא פשוט קיימת. באתר הבא מאמינים שמאחורי כל ממשלה ומאחורי כל מנהיג קיים מנהיג צללים, אשר מניע אותו. לא ידוע למה, כמה ואיך והאמת, הם גם לא מראים הוכחות. האתר הוא עוד הוכחה לכך שישנם אנשים ממש פרנואידים בעולם. 6"ס. ץ0₪801786ס6/ /:כ1/ האתרים שנסקרו בכתבה: הבריטניקה של הקונספירציות האם אתם מאמינים שיש חיים על מאדים? זוכרים את התמונה המפורסמת שנאסא צילמו, בה רואים פרצוף על פני מאדים? זוכרים שלאחר מכן הם יצאו בהכרזה שזה היה עיוות ואלו הן סתם ערמות של אבנים? באתר הבא טוענים שזוהי לא סתם ערמה של אבנים, אלא | זהו אכן פרצוף והכל קונספירציה אחת שלמה בכדי להעלים מידע. כל זה ועוד קונספירציות רבות מספור כגון: קונספירציות על רצח קנדי, קונספירציות על כתות, על סירנות (?) ועוד כאלו שלא העליתם על דעתכם, מובאות באתר שמיקומו הוא ב-/ות60.ת387[1886000זס1ת1ת167 ששו / / :110 [התז. קת 118/60 תסט. ודבר אחרון חביב בקשר לקונספירציות הוא האתר של הסרט | "תיאוריית הקשר" שהוא סרט לא רע לגמרי, בו מסופר על איש . אשר קונספירציות רודפות אותו. מל גיבסון בתפקיד המפוחד וג'ולי ה רוברטס בתפקיד היפה, חכמה והזקוקה להצלה. בסרט משתמשים בהרבה אלמנטים החוזרים על עצמם בתיאוריות שונות של קונספירציות, בעיקר קונספירציות הקשורות לממשלה האמריקנית. רת08.00ע60חיש. 60 ץ סוק תס/ /:0 ה לסיכום, כל מה שנותר לכם לעשות הוא להחליט אם אתם מאמינים או לא. אני מודה שישנה איזושהי משיכה להאמין בדברים האלה. יכול להיות שספקנים כמוני הם אלו הטועים ואילו ה"מטורפים" לכאורה הם אלו שחושפים את האמת בסופו של דבר. אבל אתם מוכרחים להודות, שלמצוא את דמותו של השטן בתוך העשן שיצא | ממגדלי התאומים זה קצת מופרך. גם אם נתעלם לרגע מהעובדה, שיש או אין שטן, מי הוכיח שהוא יצור עם שתי קרניים וזנב...? רהזח. א06ח16/1ע/ 7 16766 ותס6. 6.106 ות 6ו//:כןוג! - קונספירציות בנוגע לפיגוע הטרור במגדלי התאומים. וחסט.[1ה'ו)ותטו|ס. אוצ+//:קוזו - למה לאמריקאים יש אסטמה? ו בנוגע למחלה. ההז הק 00 ס0/ ה סט. 600 דוה 3 זס1ה ה וח16. שוע//:ק1וח - אנציקלופדיה פרנואידית. וח0708.60ץ6חג ו לז60ה1ץ36זוק9תה60//:קג - אתר הסרט "תיאוריית הקשר", 6 . 4 0 ַ / / ְ , | - . | | - - . - 0-7 ו ה ְּ מקב) קיצודרים לגלישה מהירה חלק ב' 3 וב ק לישה מהידה חלק לוסדת סט"ח = מה לא עושים כדי לקצר את כל הפעולות של המחשב הזה? הידעתם שיש אנשים שבכלל לא / 1 משתמשים בעכבר כשהם מתפעלים יישומים פשוטים? הרי מקבץ נוסף של חיים קלים: 0( 0 [= - פעם תמיד ידעו שכדי לקבל קובץ עזרה צריך ללחוץ 1/. עכשיו אתם יודעים - את זה גם. מעלה קובץ עזרה לדפדפן של בילי בוי. , , מקש הפלא 1/8 - מעביר את סימון הבחירה בדף אינטרנט או בתיבת שיחה צעד אחד קדימה | ללינק הבא. | פג+ דה מעביר לינק אחד אחורה, כדי שלא תצטרכו ללחוץ חמש מאות פעם כדי פ -- להגיט ל שפספסתם... | | | " | 4 רעש 1 1 חץ ימני 1+ חץ שמאלי או לחצן המחיקה ‏ * במקום ללחוץ 10105/י אק בדפדפן. קנז אק - גולל את הדף עד תחילתו. אשסכ סט - גולל את הדף לסופו (קצת צפוי לא?), מואס * מחזיר לתחילת המסמך (יותר מהיר מהקיצור השני). מעביר ישר לסוף הדף. | פותח חלון חיפוש בתוך הדף (אם מחפשים לינק או מילה בדף). + עושה 511מ)א לדף. | | ₪ 6 * מפסיק טעינת דף (כמו לחצן 51002 בדפדפ]). "ייק , | במקום ללחוץ על אא בדפדפן.. יש לי סוד אני קורא אנגלית חלק א' בשווי 199 ש"ח + שומר את הדף (ממש חידוש נכון?). ₪ + עובר לבר החיפוש. + פותח את תיבת הנבחרים. | 6 | +11 פותח את תיבת ההיסטוריה. .. זןא+כ בוחר את הטקסט בבר החיפוש. : | פותח את רשימת הכתובות שביקרתם בזמן האחרון. א | + * מוסיף את האתר לנבחרים. = '- : % % ו עובר בין חלונות שונים. עכשיו גם אתם לא צריכים עכבר עם גלגלת אינטרנט מיוחדת. תיהנו. 5 ולפון והזתנות: 03-6073682 באג רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים. לא כולל דמי משלוח 25 ש"ח. ט.ל.ח. 71 הז 6 זה 4 וחששווו ווה > יש גם כאלה שלא אוהבים 77 - - "= .*- ₪ ו 5האהאאהה<.. | א יד פירסום אגרסומי 7 67 --=- : [ , 4 : | ְ ו זְ | - % "- . י ו . , - ה : / [ 4 ו 4 0 ]! 5% | ' : ו א =-- % ו - -- ו | " == . | ה | . 0 4 " - 0 1 - ז > ו בדניולוו. הפצר פות וה מאה חר >--== כ ב | לק !ו א | ו 0 80 68 ההסו =שור שו של 0 הסט תון 0 פו ונאו ואר 2 א.א געט 1% 7 רש ' | |[ . . ם 7 2% . ן 2 -- ו ואל 1 ו / ₪ - מ , ו . / - . - / % | ו ו : וי" - - ו י. - 4 . + ו ד שרוכ ,הא 58488( הרעפאיף ג 0 לו זי 7 "יז 5 / 4 | | ו | ; .. = מ" ו ג ו שר יפ לק רע ו ד קר 0 1 + שו | . ה - 4. 1 - ₪ בח .1 % 4-ו 4 .י - | , מ | . ". - | %' | עו" כב לכ על יבר" צא ! | -==----- == ₪ . 8 -=7 %- 7 = ן .ו | אך | ו --- ב מא" די כ לש ג - 11 5 / ""י===..... : ל מכ ג" 1+ 242 ו , , : . ו, "יי כ יי 7 2 2% ל .ו , זז וצ / -% של 0000070 5% ואשו!ה / ₪ו ו 0 2 % 2 ל ריר ליו 2 יו . ₪2 -- ו *===- - יי ו 1 מר"א. ‏ / מר--- 7 5 0-5 - וי . - / |, - כ למען אניני הטעם הטוב 7 7קא7 ו == --== 010 ו ו נו, באמת... יש | ]פיז וו ור קש 897 > שח שיק יי ייד 7 וו וי 7 7 וי שבי ויעוו" הייוויק 7 ויו ריר יוור י- שי 7 ספיישל "ממכר" ', תזריקן לי פהליג והירות! פמ'ם ממוחשבים לפניך! מאת: נתנאל מורי 100311.60 6 !336 זה היה יום מרתון בלתי נשכח. קמתי מוקדם בבוקר וצללתי לתוך החידות הממכרות של 1.086% 76 צֶַת+ט0]. כעבור שעתיים, סוף סוף גמרתי את המשחק. לאחר שהשתעשעתי בכל הבונוסים שיש אחרי שהמשחק נגמר (כגון: פספוסים בשעות הקלטת הדיאלוגים וכדומה), יצאתי בחזרה ל-8ו60ַחוו, והחלטתי שמתחשק לי עוד פעם להציל את העולם. "יאללה!", חשבתי. "נציל אותו שוב". רק שהפעם נציל אותו מידי מפלצות מוזרות ונעשה את זה בעתיד הרחוק. וכך ישבתי לי 4 שעות וחצי מול וז58 56710₪5, וגם אותו סיימתי. נו, אז מה אעשה עכשיו? הבטתי סביבי ומצאתי את האריזה הישנה של גבריאל נייט 1 "הממ"... חשבתי. את המשחק הזה לא שיחקתי מזמן - חצי שנה בערך. זו מן מסורת שלי ("היי! אני אוהב מסורת. ראיתי את "כנר על הגג" 3 פעמים!", אומר גבריאל לקראת סיום פרק 3) לשחק אותו פעמיים בשנה. זה מרגש כל פעם מחדש. אז העברתי עוד 5 שעות מול קסמי וודו מפחידים, סיפור אהבה נוגע ללב, ותעלומה בלשית מקורית מהסוג שמעולם לא נראה על מסך המחשב. אח"כ שיחקתי עוד רבע שעה בכמה קרבות של ש8גזחג'] [4חויז, מצאתי את עצמי שודד קברים עם לארה, ומציל את העולם (שוב) ב- 16 1181-1 עם 2910 של [0ג]/ ההג ממלחמת הכוכבים. בשלב ובמקום החמישי: הזה הרגשתי שאני עומד כבר להקיא מהמחשב. "לדבר הזה, אני לא מתקרב שבוע", חשבתי לעצמי. ירדתי במדרגות הבית לחדרי ונשכבתי . ה ופתאום שמעתי ד וזא כ מוזרים שהחזירו 0 6 0 קיימים והגיעו מהחדר הסמוך! זו זאת הייתה אחותי, "0 0 | ששיחקה בפלאפון. ידעתי שאני מתנזר ממשחקי מחשב, אבל ' דברים שאי אפשר לעמוד בהם - קלאסיקות. ו"סנייק", הוא לא פחות ולא יותר - ניאו קלאסיקה מצוינת. את הפלאפון כבר חטפתי מהיד של אחותי המסכנה ונעלתי את עצמי בחדר. שמתי מוסיקה ב-[[טת 6ותט]ס/ ושיחקתי בסנייק עד עלות השחחר... אכן, יום פרודוקטיבי במיוחד, באותו היום הצלתי את העולם כמה פעמים, התאהבתי, שנאתי, התבדחתי, שוב הצלתי את העולם, יריתי ופוצצתי לכולם את הצורה. אבל משום מה הכי נהניתי להסתובב כמו סהרורי סביב עצמי ולאכול פיקסלים קטנים שהופיעו לי המסך. אז לא, זאת לא כתבה על סנייק, וגם לא כתבה על משחקים לפלאפון (מה שעשוי להופיע בעתיד). מצד שני, יש משחקים מסוימים שהם פשוט ממכרים, ואע"פ שמשחקים אלו מאופיינים בכך שכל השלבים נראים אותו הדבר, הם בהחלט מספקים (במקרים רבים) הרבה יותר הנאה. לאחר שחקרתי את עולם המשחקים הממכרים והישנים, הגעתי לתוצאות רעשניות בנוגע למשחקים הכי ממכרים שיצאו אי פעם: ובמקום הרביעי: מי לא מכיר את המשחק הידוע הזה? מיליוני אנשים כבר שיחקו בו. הוא גדל לתוך עולם אכזר, אך כבר הספיק להתחתן ולהיות הסלבריטי היחיד שלא התגרש. רבותיי, קבלו במחיאות כפיים את מר פקמן הדגול (בתנאי שאתם לא שוכחים את הדגש באות פ' של השם). פקמן הינה מילה נרדפת להתמכרות. אין דבר יותר כיף מלבלוע כדורים ובמקום השלישי: ההקדמה לפני די הסבירה את הענין: "סנייק", הוא משחק ניאוזקלאסי מסוג א'. הוא מהנה, פשוט למשחק, ומאתגר בהחלט. ניתן להעביר בו שעות רבות של תססכול, ואע"פ שגרסת הפלאפון היא הגרסה הטובה היחידה ובמקום השני: אני לא יודע למה, אבל ראיתי פעם אתר ישראלי שהציע את המשחק להורדה חינם, המשחק הופיע תחת השם "החתול אלי", מה זה פה, "אלי מקביל"? אמנם שם המשחק המקורי הוא 116681, אבל התרגום הנכון הוא "חתול הסמטאות" (צריכים להוסיף ברקע את השיר של יוסי בנאי על סמטאות ילדותיו. אני אזדהה איתם). חתול הסמטאות הוא אחד מהמשחקים הקרובים ביותר לשלמות שנוצר אי פעם, אין לי טענות כלפיו. החתול הערמומי הזה מכיל בקרבו הרבה מיני"משחקונים קטנים שיעשו לכם את היום, המשחק מאוד מאתגר ומאוד נעים לעיניים גם כיום ובמקום הראשון: לא פחות ולא יותר, המשחק הממכר, שיגרום לכם להפסיק לשקר, ולהתחיל להסכים שדיוק ניוקם מפגר, הדדיזג"ר !!! אם כי לי יצא לבלות יותר זמן בקרב שאר המשחקים שברשימה, אין ספק שדיגר | : | הוא המדובר ביותר בקרב העם. זו קלאסיקה 8 כל היום (אל תבינו במובן ההוא בבקשה. אני עדיין אוהב לעבוד פה), וכאשר יצורים מרושעים שהועתקו היישר מדיגר מנסים לאכול אתכם, מגיע הכותר שמגיע לרמה הגבוהה כמעט באותה המידה של זה שנמצא במקום הראשון ברשימה המאוד מקורית שלי.., למשחק, עדיין העדפתי להעניק ל"סנייקוש" את התואר המכובד. אני עצמי שחקן בינוני מינוס, ובכל זאת - התמכרתיו בעידן בו משחק "נעים לעיניים" הוא משחק בו "עוקרים | עיניים". מי שלא ישחק במשחק לעולם לא יבין את גדולתו | האמיתית ואת חכמת החיים (חכמת הרחוב של החתול, | יותר נכון) הטמונה בו. אל תחמיצו, כופרים בני כופרים | שכמותכם! תודה, אלי.. כמו "הגורמט הרצחני 4" ו''נקמתו של נהר הירקון", סתם. מי מכיר אותם היום בכלל? אבל תחשבו איזה גאווה יש להם). המשחק יצא אז בדיסקט גדול (5 ורבע אינץי) ודרש כרטיס 602 מקורי. היות ואין כאלה דברים בימינו, המשחק העתיק לא עבד יותר על מחשבי העולם... <סניף> אבל, איש חכם מאוד (שלא טרחתי לברר את שמו מעצם היותו "לא אני") עשה גרסה מהודרת למשחק בשנת 1998 הנראית בדיוק כמו המקור, ואפילו הוא טרח להכין משחק ג .1 של דיגר לשחקני . האינטרנט. לגרסה המהודרת של המשחק נוספו אפשורויות מיוחדות שלא היו בגרסה המקורית, כגון כפתור "יציאה מהמשחק" (אנ" לא צוחק). לא להחמיץ! להורדה כנסו לאורגניזציה של דיגר;: שנס זס טפוס אואועש//:כ ה "קרמר, לעולם לא יהיו לי ילדים". כך אמר ג'ורג' קוסטנזה (מסיינפלד) לקרמר, כאשר ביקש ממנו לשמור על מכונת המשחק שבה נהג לשחק בילדותו לאחר שגילה כי השיא אותו הוא שבר נשמר שם 20 שנה (חלומו של כל ילד מחשבים). לטענתו, השיא נשבר בעזרתם של שעות רבות של אכילת גבינת מוצרלה. ניחשתם נכון - המשחק המדובר הוא לא אחר מאשר זסקפסעע הממכר! העבירו שעות בניסיונות חוזרים ונשנים לחצות את הכביש בתור צפרדע מסכנה. המשחק מגיע כיום גם בגירסת תלת-ממד. נשכחת המתאימה לכל סוג של מכונה ומביאה תחכום לתוך הפשטות. מבריק! המשחק נכתב בשנת 1983 בידי | חברת | |והת6תג/ (שאחראית היום להצלחות 2 ה | | א ₪ 1-ה עמ די ו ור" אי ש 7 הודעה לכל אלו שמכורים לטטריס! אני ממש מצטער על ההזנחה, אבל הייתי שם אותו במקום השישי, מיד אחרי ה-זספפסום. עמכם הסליחה, כ (4 7% 4 כמ |4= ₪ עם בוא הסתיו התחלתי להרהר בילדותי הרחוקה ובמשחקים ₪ הנהדרים שהיו בה. תוך כדי התפלספות עם עצמי גיליתי את מושו" העובדה הנוראה מכולם: סוני הרגו 6 את משחקי הוידאו! בעצם נינטנדו | יותר טוב עם סוני. 9866 58 עולם המחשבים היה תמיד קרוב אלי בצורה כזו או אחרת ומי שהכיר לי אותו = היה אבא שלי. הוא בהחלט גיימר בדימוס. בראשית שנות השמונים של האלף שעבר הגיע האטארי אלי הביתה ויחד איתו ארבע קסטות מלאות זהב: פולשי החלל, קרקס, הולכת לספר לכם שוב כמה שהפקמן הוא משחק הכרחי בתוכנית הלימודים שלי אבל לא תזיק תזכורת קטנה. ליאור ברמן 10411311.60 ל6 תג וחיז06 סגו ץז התחילו עם הכל אבל זה נשמע מחשב היה לך, תמיד עדיף להשתייך לחבורה של בני נוער זבי חוטם פונג על כל סוגיו וכמובן הפקמן, ‏ אני לא.- עם ההתבגרות שלי במהלך השנים לוו אותי כל מיני מחשבים עם שמות מוזרים: עם מליון צבעים, כרטיס תלת ממד וכאלה . קז זה ויזה) ה שטויות נדחפו לי למחשב והפכו אותי למומחית בקווסטים ואת אבא ואימא שלי לאלופי הסוליטר בסגנון לאס ווגס. אבל כל אותו הזמן פיללה נפשי לאיכות משחק | ואנימציה כמו שהיה במשחקי וידאו של אז, כששיחקתי 8]/5 7587 עם מסך ירוק שחור דמיינתי את אותו משחק בהיכל המשחקים שם הוצג עם 256 צבעים שונים. וזה ידידי הוא עצם העניין בכל המלחמה בין המחשב האישי וקונסולת המשחקים. היכל המשחקים "אני הולכת למשחקי וידאו" היה משפט שאימא שלי שמעה די הרבה בנעורי ואם לא אז היה לי תמיד תרוץ למה אני צריכה 50 ש"ח באמצע השבוע. משחקי וידאו היה מושג שפירושו רק כיף, לא משנה איזה ו : / , ,7 . / / ,)< 17 4 2 " - | שנכנסת למקום חשוך יי יק מש | וו 4 ו א 60 0 0 לכו ! וו המ /- | א 4 ורועש, פורטת אסימונים (אז הם עלו חצי שקל) והולכת לשחק 201.23 או משחק מבוכים דומה במשך שעתיים. כי במשחקי וידאו הכל היה יותר טוב. יותר צבעים, יותר אקשן, יותר אנימציה ויותר אינטראקטיבי. תחשבו על זה: פעם משחקי וידאו היו יציאה של יום שישי עִם כל הבלגנים שמסביב. בשביל לירות באנשים הייתי חייבת לשלם למכונה ולקבל עוזי... היום אני קונה אקדח עם המשחק 631515 ם]אזד ועושה טורנירים בבית. אותם היכלים שהיום כל משחק עולה 2 ש"ח ומעלה והתצוגה מורכבת מהמון מרוצים, ‏ א₪ 11888 למינם וסימולטורים ד היו פעם הדיסנילנד של ישראל. אפילו בשליחות קטלנית 2 הילד הגאון משחק בפולשי החלל בקניון... פעם, לכל משחק . הייתה עלילה ברורה, מטרה עוד יותר ברורה ובעיקר תוכן. כל מרוץ מכוניות היה או מרדף משטרתי אחרי פושעים, או פורמולה 1 או מרוץ מאד מוגדר מסביב לעולם, וזהו, לא היו אחרים. לא היה 845648א שהתחרה ב-פמתא כמ אס וב- סוא151א ד כצז/1%) חלילה. לכל משחק הרפתקה הייתה הנישה שלו. היה 400% חס ם זפשפ, ' הז אטסאסת+אטטת אס זו ידד פסחו ד מספגּינ 1 16כטסכן העלילה הייתה מתוכננת עד לפרט האחרון: קודם גמדים, אח"כ דינוזאורים ובסוף שני ענקים לסיום שלב ראשון. המשפט "לא הכמות אלא האיכות" תפס חזק באותם ימים. ומה אני אגיד לכם, היום זה בדיוק להפך. יש מבחר מפה ועד הודעה חדשה, יש טכנולוגיה וממשק מתקדם אבל האיכות אנשים, האיכות על הפנים! מהרגע שנינטנדו פיתחו את סופר מריו ועד היום, איכות המשחקים ירדה פלאים. לא עוד עלילה מתחכמת כי אם שלל אפקטים מיוחדים מגובבים יחד לכדי כותר, תתביישו לכם נינטנדו, סוני וסגה! הרסתם לנו את החיים! גברת פקמן. רק כדי 7 אנ רוצה. ה על 4 ג ! אנחנו כל כך ה רוצים אותם בחזרה. נתחיל מפקמן האולטימטיבי. סך הכל מה יש לנו שם? ארבעה שדים צבעוניים ועיגול צהוב אחד בתוך מבוך. המבוך לא משתנה, לשדים אין אינטליגנציה | מלאכותית והעיגול אמנם צהוב אבל לא בלונדיני. אז מה מושך בו? העלילה! החישוב האסטרטגי של "אם אני אוכל את הגבינה עכשיו לא יישאר לי מספיק' זמן לסיים את המסך לפני שהשדים יחזרו = לרדוף אותי" שווה פי אלף יותר מכל משחק אסטרטגיה אחר. אפילו רד אלרט, על אותו עקרון פועל דיגר. אם אני אבזבז את הירייה שלי עכשיו לא יהיה לי מספיק זמן ללכת לשקים ולדחוף את היצורים 0% קיבינימט... וזה כולה | מסך עם 40 יהלומים מקסימום, > והפולשים מהחלל?. חמש שורות. חלליות שזזות. כמו צב' שרוקד ריקודי עם ומדי פעם יורות למטה קוים? ניסיונות ההתחמקות ימינה ושמאלה ותכנון מדויק. של "את איזה טור נחסל ראשון" או "מה תאג אמכ.001 ועוד משחק עם אחד -. בלונדיני, אחד שמן ואחד: ו מ 0 בשלושתם היו צריכים להציל בחורה אבל " | . |9ו עדיף קודם - טור או שורה" שווים אלף אלפי משחקי רשת. תראו לי משחקי הרפתקה טובים לסוני. לנינטנדו. היום הכל נהיה סופר מריו- 2 -5זדום:תם זהגודזת 2% וו ב". מ קופצים, דופקים את הראש. בתרה | ומחכים | לכסף שיקפוץ משם.... פעם. חיינו צוות >= של בלונדיני ויפני, מכסחים את הצורה לחמישה בריונים במכה, בועטים בפחי תג3]ן 6גק | אשפה כדי למצוא שם ביג מק ומרסקים > = = חביות על ענקים כדי לקבל תוספת נקודות. = ; > פעם בכל משחק הרפתקה כזה היו כל כך ]| : - הרבה מתנות קטנות לאסוף, פינות חבויות | יְ 0- חשבו על המשחק ושכל פיקסל בו יהיה > 1 7 446 0 ב 1 = זה בכלל. מקסימום אם הורגים מישהו- אז = - בגלל הקונסולות הפרטיות נשברו 4 קצת חר 6 - : = . , ב יו בו בו = נש ב 7 ו שנותנות נקודות ובדיעבד זה מראה כמה = שווה לפחות אגרוף. היום לא תראו את יורשים את בלו הנשק שלו. . אפילו משחקי התפקידים למרות שהם ‏ | - מתיימרים להציג איכות עלילה לא על > חשבון ממשק נוחד לא מספקים את הסחורה. או שהתפריטים יותר. מדי מסובכים או > שהמשחק פשוט גרוע. לא תמצאו יותר > משחק פשוט שלמכשף. היה כדור. אש, = | ללוחם הייתה חרב והכוהן משתרך מאחור ‏ : וכולם יחד ממבט ו על עוברים ו אחד, | לרעחה, מנסים לאת את החופש. לא הייתה לג הזדמנות לסיים את המשחק מעולם כי העיפו את המכונה מהמקום. = משחקי הוידאו והיום יש שם את מה שעדיין > לא ניתן להשיג" אופנוע כבד, מגלשי > 1 סקי, סנואובורדינג ועוד סימולציות. היום = ההיכלים האלה לא מייצגים כיף אלא | 1 התנסות בדברים שעדיין אין לנו בבית. כשתגיע המציאות הוירטואלית בפעם |( )| השניה | לעולם | המשחקים, | אפילו | )] הסימולטורים האלה ייעלמו. -. ככה וַה כשמתקדמים בחיים. עכשיו מה שנשאר הוא רק הכוה למשחק שבאמת ינצל את הטכנולוגיה ועדיין יספק. תוכן .. כמו של פעם. אנשים לא מתנעגעים > | למשחקים הישנים סתם כי בא להם או כל = אין מבחר, הם עושים את זה בגלל שאין =" יותר חידושים והרמה רק ירדה. על וו שי ן 1 0% 7 ג , וי 2% ו | ₪ ₪ מאת: ערן פולוסצקי 811.60 +10 62 01086451 בעקבות הכתבה של ליאור ברמן בגיליון 6 הקודם על התוכנה גּץגא, החלטתי לספר לכם מעט על 7 הטכנולוגיות שעומדות מאחורי תוכנות שיתוף קבצים - החל מ6975)פטגאא, דרך רשת ג25₪4611) שהיוותה פריצת דרך אמיתית בתחום ה277/ ועד 783 ו"10+00₪5 שמתהדרות במיטב חידושי הטכנולוגיה. ו 1, ₪ ן: =ופן ו א א של השרת (או של מספר שרתים) כדי לאפשר למשתמשים לחפש קבצים בנוחות. ו החידוש ש-זסופקג] הביא נקרא 661 10 0667) 2ק). כלומר, המחשב שלי יכול להתחבר ישירות למחשב של מישהו אחר [ . כדי להעתיק ממנו קבצים (מנגינת הפתיחה של הרובוטריקים?). זסוג! איפשר אמנם להעתיק קבצים בארכיטקטורת 22ק, ₪ + אך רשימת הקבצים של כל משתמש אוחסנה על השרתים המרכזיים של זטופקגא! - כלומר, המערכת הייתה תלויה במספר קטן. = ' 9 | של שרתים (וזו בעצם חזרה לארכיטקטורת 1ח61-6.19ש567). 2 כפי שאתם בוודאי יודעים, החברה שייצרה את זסופסגּצ] נתבעה בבית משפט בארה"ב % 5 6 והפסידה. פסק הדין הכריח את זסופכגצ] לסנן קבצים לא חוקיים צן ,= (קבצים עם זכויות יוצרים) וכעת זסופסגא! עובדים על 4 [ מודל חדש, שיאפשר למשתמשים לשלם על המוסיקה ,6% ו : שהם מורידים. יעבוד? לא בטוח. | ְּ ל 04 החיסרון המרכזי של זסופטגא! היה התלות במספר קטן של שרתים. אם חברה כלשהי מפעילה שרתים שמשמשים להעברת חומר מוגן בזכויות יוצרים | - אפשר לתבוע את החברה ולסגור את השרתים. אבל, מה היה קורה אם / >" 41 8 ב גוסה כ כ ו "יי -" כל אחד מהמחשבים שהפעילו את זסופסגצ! היה מהווה שרת מרכזי לכל 06 7-ה .- המחשבים האחרים? לא היה את מי לתבוע (יתבעו את כל העולם?), לא היה / 4||וטת) היותה | פחשם ‏ 700707 77 3 שרת מרכזי לנטרל וכולם היו שמחים (חוץ מחברות המוסיקה). דרך בתחום ה-227, אך היא לא הייתה מושלמת. ל-161!8ח3) היו 4 /' זה בדיוק הרעיון שעומד בבסיס 6]8וטםנ) - פרוטוקול מבוסס 222 )| מספר חסרונות: חיפוש איטי למדי, אפשרויות חיפוש בסיסיות %, " לשיתוף קבצים/מידע. זה גם מגשים את החזון המקורי של רשת האינטרנט /4, בלבד, חוסר אפשרות להמשיך הורדות שנכשלו וחלקים של / - שיתוף מידע בלתי-מוגבל ומוגן מפני קריסה של חלק מהשרתים. , הרשת שלא ירואים" אחד את השני. /| 1 טמ ) אמנם לא מאפשרת לנו להתחבר ישירות לכל שאר משתמשי | כאן נכנסת לתמונה חברה בשם 511180%ג:, עם טכנולוגיית | :! 1 התוכנה, אלא רק למי שנמצא בסביבה הקרובה שלנו, אך בכל פעם 1! 22ק משופרת שמבטיחה לפתור את הבעיות של רשת ‏ % שמתחברים הסביבה משתנה ואפשר לשתף את הקבצים שלנו עם שאר :1' 6[!8וטח2). טכנולוגייה זו מאפשרת לחדש הורדות שהופסקו, ף' העולם ולהינות מהשיתוף של משתמשים אחרים. חידוש נוסף ש"6113וטחז) ין להוריד את אותו הקובץ ממספר מקורות (לדוגמה, אם הקובץ הביאה הוא שיתוף של קבצים מכל סוג (כולל קבצי תמונה, סרטים ,' שאתם מחפשים נמצא אצל עשרה משתמשים שונים - אתם || ותוכנות), ולא רק קבצי מוסיקה. מורידים אותו במהירות גבוהה פי 10!), לחפש לפי חתכי השוב לציין ש"ג!!סוטח הוא רק שם הפרוטוקול שמאפשר את )| מידע מגוונים ובמהירות ועוד. הפרוטוקול של 95117208 : 0 שיתוף המידע, קיימות תוכנות רבות שמשתמשות בפרוטוקול הזה % נמצא בשימוש על-ידי תוכנות כמו 88288 |7ע0810011] / ומאפשרות לנו ללריי מספר חיפושים במקביל, לבחור איזה -% סתתס!א(שתי תוכנות שנמצאות ברשימת עשרת ההורדות ‏ | לשתף וכו'. תוכנות לדוגמה: 618061688 ,ג01611ח63 ,916 36375, הפופולריות ביותר של האתר 1 60. 60/1080 מבית זס6או6), . ו 6זו סרג 1 ועוד, והוא מקיים את כל ההבטחות של המפתחים. | | 4 ₪ ] 5 | , ] / ' 1 "8" ג + 0% ו , ג . 7 --. 7% ₪ . 0 7 . " =-* ₪ %" "03 ,רו . . + " וצויו . שי 9" ש'י , / עו .4 / 8 - וי 1 %. . מאת: ערן פולוסצקי ג400.60₪ץ 0105015816 אחד התחומים המרכזיים שדורשים בינה מלאכותית ברמה גבוהה הוא משחקי מחשב. אפשר היה לחשוב שהבינה המלאכותית שעומדת מאחורי משחקים כמו 1/6-/1131 או 6 8 8168 היא דומה, אך מסתבר שמשחקים אלו משתמשים בשתי הגישות המרכזיות (והמנוגדות) של תחום חקר הבינה המלאכותית: 6 ]181 משתמש בגישת אוסף החוקים ("מערכת מומחה") בזמן ש- )58 משתמש בגישת יכולת הלמידה העצמית ("רשת נוירונים"). מכיוון שבינה מלאכותית משחקת חלק כל"כך מרכזי במשחק מחשב, החלטנו להרחיב מעט על שתי שיטות אלו - בכתבה זו נספר לכם על גישת . אוסף החוקים ועל מערכת חדשה ומרתקת שמובילה את התחום ובגיליון הבא אתם יכולים לצפות לכתבת המשך שתעסוק בגישת יכולת הלמידה העצמית. גישת אוסף החוקים גישות אוסף החוקים אומרת שכדי לאפשר לתוכנה להציג יכולת תבונית בתחום מסוים, יש לשמור המון עובדות וחוקים על אותו תחום. בסיס הידע העובדתי הוא השלב הראשון והקריטי בתכנון מערכת מומחה. את בסיס הידע מרכיבים בעזרת מומחים בתחום, ספרים, מחקרים, רופאים וכו', השלב השני הוא תכנון מנגנון הסקה שיעבור על העובדות והחוקים ויפיק תשובה בהתאם לקלט שמוזן למערכת. דוגמה למערכת כזאת היא מערכת מומחה שתסייע לרופאים לקבוע שילוב של תרופות עבור חולה עם רגישות לתרופות מסוימות. מערכות מומחה יכולות לעזור מאוד בתחומים מסוימים (במיוחד בתחומים בהם קיים מחסור במומחים אנושיים - לדוגמה, ברפואה) והן אף יכולות להתעלות על מומחים אנושיים מבחינת זמן התגובה 60 (למערכת מומחה לוקח פחות זמן להחזיר תשובה מאשר למומחה שצריך להיעזר בספרים, מחקרים וכו), אך יש להן חסרונות לא קטנים: ראשית, מערכות מומחה מתמקדות בתחומים מאוד צרים. שנית, למערכות מומחה יש יכולת מינימלית ללמוד מידע חדש. למעשה, לרוב הן לא מתוכננות ללמוד מידע חדש לאחר השלב הראשוני של בניית בסיס הידע. רוב משחקי המחשב מבוססים על מערכות מומחה (כאשר ההתמחות של המערכת היא בעולם הצר של קבלת ההחלטות במשחק), וכמו שאתם בוודאי יודעים - מערכות כאלו לא מצליחות להתמודד עם היצירתיות והמקוריות של משתתפים אנושיים. 6 עד היום, מערכות מומחה התמקדו בתחומים מאוד צרים. לפחות עד שסייק הגיעה. סייק היא מערכת מומחה שמנסה לעבד מידע בעזרת "שכל ישר". המפתחים של סייק * בראשות ממציא המערכת, דאג לנאט * מכניסים למערכת עובדות מזה 17 שנה - וכיום יש במערכת כ-1.5 מיליון קביעות מפתח. כל קביעה שכזו מוגדרת בעזרת שפה פורמלית בשם ,01ץ.6. משפט לדוגמה בשפת .61ץ6 נראה כך: "עבור חפץ א ובנאדם צ, אם א שייך ל-צ, אזי מיקום של א הוא בבית של צ". בעברית פשוטה, המשפט הזה אומר שהחפצים של בני-אדם נמצאים בבתים שלהם. זה נשמע פשוט למדי, אבל "שכל ישר" הוא מושג חמקמק למדי ‏ - אם נתייחס לדוגמה הקודמת, המערכת צריכה לדעת שבעולם יש חפצים ובנייאדם, שלבני-אדם יש בתים, שחפצים חייבים להימצא במקום מסוים, שחפצים יכולים להיות שייכים לבני-אדם וזה רק כדי שהיא תוכל להשתמש במשפט החדש הזה. בנוסף, המשפט הזה כשלעצמו לא מספק אמת מועילה אם לא מצרפים לו משפטים נוספים (נניח, שמכונית גדולה מדי מכדי להיכנס לבית). סייק נשמע כמו פרויקט מבטיח, אך בעולם האקדמי יש חוקרים רבים המבקרים אותו וטוענים שהמערכת לא מבוססת על תיאוריה מספקת לייצוג ידע ושימוש בו. בני"אדם אמנם יודעים עובדות רבות בנוגע לעולם, אך עדיין לא ברור כיצד המוח מייצג את המידע הזה ומשתמש בו, חסרון נוסף שמציינים המבקרים הוא שהעובדות שהוכנסו למערכת נבחרו באופן שרירותי על-ידי לנאט וצוותו, וכלל לא ברור שסייק אכן יגיע לרמה גבוהה מספיק של "בינה מלאכותית". בנוסף, כל טעות קטנה בהגדרת העובדות עלולה לחלחל ולפגוע בהחלטות רבות של המערכת. כיום הצוות של לנאט מתקן תקלות כאלו ידנית כאשר הוא מאתר אותם, אך מה יקרה כאשר בסיס המידע יגדל? מה צופן העתיד? הגישה השאפתנית שעומדת מאחורי סייק מבטיחה המון, אך יעבור עוד זמן מה לפני שנדע מה המרחק בין ההבטחות למציאות בשטח. האם סתירות פנימיות יפריעו לסייק לתפקד כמצופה? האם יש מספיק כוח"אדם שמוקצה לפרויקט כדי להוסיף את כל החוקים האפשריים ללא טעויות? האם סייק יגיע לשלב בו הוא יכול ללמוד ללא סיוע של אנשי מקצוע? העתיד הולך ונהיה מעניין יותר... בגיליון הבא: כתבה על יכולת הלמידה העצמית - גישת "רשת הנוירונים". - את תליא אות יב לכמ מ ז ו ו תושדח‎ 4 / . טכנולוגיה נלבשת חברת מוטורולה הקימה מרכז עיצוב חדש במילאנו ושם מתכננים מיטב המעצבים כל מיני גאדג'טים נלבשים. בין כל ההמצאות אפשר לראות את המצלמה הנראית כמו שרשרת, זאת המזכירה חגורה על הכתף ואת כפפת היד שתסרוק לכם כל ברקוד בעולם ותגיד לכם מה זה. אני כבר מחכה שימציאו את המכשיף . שמקליט מחשבות! ו = ו ו ד 6-0 = כז= ארפ ונ 3 . "ו ו א :גל 1 2 2% ] 0 א %. | - 2 . 0 לדבר בלי מילים לפעמים חשוב מאד לדבר, גם אם זה באמצע השיעור | ומפריע למורה. ובכן בשורה נהדרת בפי. מעבדות = | [. סז[ 2810 מנסות לשווק את הטכנולוגיה שתאפשר | [/ לכם לדבר בטלפון בלי להשמיע קול. זה מאד פשוט | [1.;' למען האמת: מקליטים הודעה למכשיר ואומרים שאתם - 2 לא יכולים ל יכולים להקשיב. אפשר להקליט | [. למכשיר כל מני הודעות מוכנות כמו "כן, אני מוכן | 1 לקנות לך את הקונסולה החדשה ילדי הקט" ודברים ‏ [ 5 כאלה: ואז ע"י להשיה פשוטה על כפתור להשמיע ) את | התגובות האלה ולדבר. פשוט! יר 0% "שש 4 א "+ ו ב 3 = 0% % "8% - 6 ו ל 0 - - " 4 -' 6 . 1 , 0 7 - 5 . %' | רד העט מנצחת את 0 . חברת ת3110880 החליטה שנמאס לה תמיד ו את הטכנולוגיה של גואסאו ולשם. שינוי הם המציאו . משהו חדש: ת6ק981ת.) העט שאיתו. תוכלו לכתוב שטויות והוא יעביר אותן בכתב ידכם המקורי לסלולרי או הפאלם או אפילו למחשב. העט הוצג בתערוכת 2001 4518 6וחטוח ות 6 . שנערכה בסינגפור לפני חודשיים. בנוסף לעט הוצג טלפון סלולרי חדש שיעצב לכולם את החיים, והוא מבית 5ת51616. הטלפון נקרא 451-.51 ויש בו נגן 3ק]א, דפדפן 87 = ותוכנת 1/3 המאפשרת לכם להחליט מה יהיה בו, = אפשר להוריד אתה משחקים = ושירותים מקומיים לפי ספק הסלולר, הטלפון והעט יצאו לשוק בשנה הבאה. 0% 1% * ור ו ה , 00 ₪ "- 2 % ז ם , / 4 מ מ ₪ . , / . - . ₪ 1 5% .כ ל ' ו . . 1 ₪. )] * = "3 3 - - ו 1 ן 4 / / | | טלפוךך א אינטרנט מחשבי... . תסתכלו. בתמונות ותגידו לי מה זה. פאלם? טלפון? שילוב של שניהם? כן,: זה בעיקר טלפון פאלם ומודם באריזה אחת וקוראים לו סוק הוא בא אלינו מחברת == 06 ) ומאובזר בעט משוכללת ביותר. = / בניגוד לכל שאר הפאלמים שצריכים מודם או להתחבר לסלולרי שלכם, ה הדבר הזה בא עם הטכנולוגיה בפנים ובגלל וה אני מספרת > | תכירו. את | החברים. החדשים .ל כל 6 היפאנים: ו . 0 כמו הקפה והסדרה המצויירת שהייתה פעם בירדן... שלא ‏ [] 2" > | כמו האח הגדול כ)4181/, הם נראים יותר נחמדים וידידותיים לסביבה. = [] = = יש להם אפילו 6 רגשות שונים (וואוו) שמחה, עצב, כעס, הפתעה, | ןי פחד וחוסר שקט... הם | יכולום. לחכות. את | הקול שלכס אם )ה תשרקו להם "יונתן. = ג הקטן" הם ינבחו את. זה. יש להם גם ששה שירים שמבטאים את מצבי הרוה שלהם (ואני חשבתי שכלבים רק | נובחים),,. = לא הייתם רוצים אחד כזה בבית? !שדח‎ כן, מי שהביא לכם את כוח ג'י והפך = [ 5 %%.! את כל שאר משווקי הכרטיסים לחבורת ‏ 51 פושטי רגל, יוצאת היום עם מה שהם ‏ 1 6 מגדירים "מערכת בידור" חדשה. וזה ]+ 6% בסך הכל כרטיס קטן. בכרטיס הזה ]ו מתחבאת היכולת לראות טלוויזיה ולצפות = 21 2 בכץכ, לשחק משחקים ולראות הכל [1 ברזולוציה הכי סבבה שיש. אה כן, יש גם .= שלט רחוק (!!) 5 1 המציאו כרטיס קולנוע 1 ל ' | ₪ + מו | . . | ה בשר" - | - : << - ב . . - | 7 2 זי ושי" [ = ו - [ 7 -4)) / 1 4.: - = /- . ז | ו ו ו ו ןוו ו | "ן . אינטרנט - תי רוצה עוגייה? כאשר אני משוטט באינטרנט, כל מיני אתרים מודיעים לי שאני לא יכול להשתמש בהם מכיוון שהדפדפן שלי לא מאפשר שימוש בעוגיות (05008168). רציתי לשאול מה זה בדיוק ואיך אפשר לסדר את הבעייה הזאת? 48- | ו וו | תשובה: עוגייה היא קובץ קטן שמאפשר לאתרים לשמור מידע בנוגע להעדפות שלך, בד"כ אתרים שומרים מידע שאמור | להקל עליך (לדוגמה, | הם שומרים העדפות | אישיות | כמו צבעים, מידע שמענין אותך וכו'). כדי לאפשר או לבטל את השימוש בעוגיות יש להיכנס לכלים/ אפשרויות אינטרנט/ אבטחה, לבחור באפשרות אינטרנט ואז ללחוץ על הכפתור רמה מותאמת אישית. כעת, תחת הכותרת קבצי 6500616 יש לסמן הפוך לזמין/הפוך ללא זמין/הצג בקשה בהתאם למה שאתה רוצה לעשות (לאפשר עוגיות, לא לאפשר עוגיות, להציג שאלה בכל פעם שאתר מנסה לשמור עוגייה). 5'וסוזז - שומרי מסך שאלה: יש לי המון שומרי מסך שמופיעים ברשימת שומרי המסך, ואני מעוניין למחוק את הישנים כדי לבחור שומרי מסך בצורה קלה יותר. איפה קבצים אלו נמצאים? איך אפשר להסיר אותם מרשימת שומרי המסך? תשובה: קבצים של שומר-מסך נשמרים עם סיומת 568. אתה יכול לחפש את כל הקבצים בדיסק שלך עלדידי פתיחת התחל/ חפש/ קבצים או תיקיות ואז רשום *.801 כדי לחפש את כל הקבצים עם סיומת זו. דרך הרשימה שמופיעה אתה יכול לצפות בשומרי המסך (לחץ לחיצה כפולה על שם הקובץ) או למחוק אותם. שים לב שעלולים להופיע ברשימה קבצים נוספים עם הסיומת 501 שאינם קבצים של שומר-מסך (לא תוכל להציג קבצים אלו והם בד"כ לא נמצאים תחת תיקיית %אוסשתנ/). אינטרנט - תיקיית הקבציח הזמניים אני משתמש די הרבה ברשת, ולפיכך אני מעוניין בתיקייה גדולה של קבצים זמניים (למיטב הבנתי - כמה שיותר קבצים זמניים, כך תשתפר מהירות הגלישה שלי באתרים בהם ביקרתי בעבר). לא הצלחתי למצוא איפה אפשר לשנות את הגודל של תיקיית הקבצים הזמניים והאם אפשר להגדיר אותה במקום אחר מתיקיית ברירת המחדל (התיקייה ץ7גז0קות6ך 5 +10)686 תחת תיקיית 60%8חו+). האם תוכלו לעזור? נפח גדול יותר של קבצים זמניים יכול לשפר את מהירות הגלישה, אבל אל תשכח שדפים מתעדכנים, ולכן גם אתרים בהם ביקרת בעבר עדיין יאלצו להיטען מחדש מהרשת (לפחות חלקית - לדוגמה, הגרפיקה של האתר אולי נמצאת כקובץ זמני, אבל תוכן העמוד יטען מחדש). בכל מקרה, ההגדרות שעניינו אותך נמצאות בכלים / אפשרויות אינטרנט / כללי/הגדרות, שם אתה יכול לשנות את גודל תיקיית הקבצים הזמניים ואת המיקום שלה (לחץ על העברת תיקייה ובחר תיקייה חדשה). 5וסוזז) - תפריט התחלה בכל פעם שהמחשב שלי עולה, מופיע תפריט שמאפשר לי לבחור מבין מספר אפשרויות. אני בוחר ב-.3141()א ו-5או60ם1) עולה כרגיל. איך אפשר לבטל את התפריט ‏ הזה ולגרום ל-8ו40חו/) לעלות אוטומטית בכל פעם? התפריט עליו אתה מדבר נקרא קא3110ו5 והוא מאפשר להעלות את המחשב במספר דרכים (כולל, למשל, מצב בטוח). כדי לבטל אותו, פתח את התחל/ הפעלה, רשום שו תססות ואז לחץ על הכפתור מתקדם. בטל את הסימון מתיבת הסימון שנקראת הפוך את תפריט קט)זג)5 לזמין כדי לאפשר למערכת ההפעלה שלך לעלות אוטומטית, מבלי להציג את תפריט ה- קטגופ. 5וסהז\ - התקנות והפעלה החדו כאשר אני מתקין תוכנות מסוימות או משנה הגדרות של מערכת ההפעלה, לעתים אני נשאל אם להפעיל מחדש את המחשב באותו הרגע או מאוחר יותר. בדרך כלל אני מעדיף להפעיל את המחשב מחדש מאוחר יותר, ורציתי לדעת אם יש לזה השפעה. כן, יש השפעה להפעלה מחדש של המחשב מיד לאחר ביצוע שינויים - אם לא מפעילים מחדש את המחשב, השינויים פשוט לא נכנסים לתוקף. בדרך כלל אנו רוצים שהשינויים ייכנסו מייד לתוקף, וזו סיבה מצוינת להפעיל מחדש את המחשב. סיבה נוספת להפעלה מחדש של המחשב באותו רגע היא שאם עושים שינויים נוספים, הם עלולים להתנגש עם השינויים שלא נכנסו עדיין לתוקף ואז הבלאגן חוגג. בקיצור, לאחר שינוי חשוב במחשב שדורש הפעלה מחדש - בהחלט מומלץ להפעיל מחדש את המחשב באותו רגע. צורבים - עוכפול דיםקים שאלה: אני מנסה לשכפל את אחד הדיסקים שלי בעזרת תוכנת הצריבה 5 690, אבל אני מקבל הודעת שגיאה שאומרת שכונן המקור וכונן היעד נמצאים על אותו ה-8ש₪8 10₪. רציתי לשאול מה זה בדיוק אומר ואם יכול להיות שזו הסיבה ש - 66940 :6 585 היה נותן לי תט'ז1006 ₪167 כאשר ניסיתי לשכפל דיסקים ישירות מכונן התקליטורים. תשובה: על לוח האם שלך קיימים שני חיבורי 105 שמשמשים לחיבור דיסקים המלצת החודשש: תוכנת ז6זפט])ט6עוד רוצים לשפר את מהירות הגלישה שלכם ברשת האינטרנט? נסו את תוכנת 6 ך, שמבטיחה לעבוד עם כל סוגי החיבורים ולאפשר לכם לשנות הגדרות חבויות של 60%8חו\ שקשורות לקצב הגלישה שלכם. את [63%13846אויך אפשר להוריד בגירסת ניסיון לשלושים יום בכתובת 12861)66.6081. אועראו//:כ41/. קשיחים, כונני תקליטורים וכו'. כבל שמפוצל לשניים מחבר בין לוח האם לדיסק/ כונן התקליטורים שלך. כלומר, יש שני חיבורי ]1 שכל אחד מתפצל לשניים בעזרת הכבל. 0ת1%6 מודיע לך שגם כונן התקליטורים וגם הצורב שלך נמצאים על אותו 10₪, ולא מומלץ לנסות לצרוב דיסק ישירות מכונן התקליטורים בקונפיגורציה זו. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לוותר על הצריבה ישירות מכונן התקליטורים או שאתה יכול לפתוח את המחשב ולחבר מחדש את הכבלים של ה-1 כך שהצורב וכונן התקליטורים לא ישבו על אותו כבל. התהליך הזה עלול להיות קצת מסובך, כך שמומלץ שטכנאי או מישהו אחר שמבין בנושא יעשה זאת. אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, התקליטור לא עולה, המאוורר עושה קולות של חתול - וחס1.6ו8ותזסו269ועז, -4זע- 4 = 1 6חץ 0 | 7 | בגיליון | הקודם הבאנו לכם צ'יטים ל: "אג)/ 6 צבת, וכעת אנו מביאים טריקים שונים שאפשר לבצע במהלך המשחק כדי לקבל תוצאות משעשעות. 2 ₪6ש+1/01 01 501016 הבחור ממטריקס - בסוף שלב המסעדה הבוערת, בחן היטב את הבחור שמתחיל לירות עליך. זה אותו הבחור מדמו המטריקס של תוכנת בדיקות הביצועים 2001 אזַ18חכ31. - במהלך המרדף על גגות הבתים, אתה יכול למצוא פוסטר של 01 5010167 2 6תט011/ חבוי בחדר, מאחורי אחד החלונות שאתה יכול לנפץ. באפי הייתה פה - בשלב המלון, צא מאחד החדרים ונסה לחזור לחדר אחר מהמדרגה בחוץ. אתה יכול למצוא חדר בו נמצא בחור מת עם שיפוד תקוע בגב. הדבר האחרון שהוא רשם על הרצפה בדם זה ! "באפ ", ביטול קולות מעצבנים - בכספת הבנק, אתה יכול לירות בסירנה המהבהבת שנמצאת באזור האבטחה כדי לבטל את צליל הרקע המעצבן. במלון של לופינו, פוצץ את הרמקול במעלית כדי לסגור לתמיד את המוזיקה שם. מלחמת חולדות - אם אתה מצליח להרוג את האויב בקרב האחרון לפני שהוא מצליח לזרוק את הרימון שלו (בשלב הרכבת התחתית), אתה יכול לאסוף את הרימון שלו ולרוץ חזרה להתחלת השלב. זרוק את הרימון אל החור שנמצא בקיר. מאוחר יותר בשלב זה, לחולדות תהיה הפתעה עבורך. באותו קטע, פגע בבסיס המנורה שלא עובדת - היא תיפול לרצפה וצפה במה שהחולדות עושות. אה, כדאי גם להסתכל במטרות המשימה לאחר שאתה זורק את הרימון אל החור. שיחות של החבר'ה הרעים - כדאי להאזין היטב לשיחות של האויבים במשחק - הם מצטטים שורות של ]3 1%, 6 ת16168ח/ ואפילו מתייחסים ל"זמן קליע" בסרטים (בשלב המבנה של ז6%1/), מגזינים מלוכלכים - המגזינים המלוכלכים שנמצאים במשחק נקראים 1 א128/, שהיה אחד הרעיונות המובילים לשם המשחק. חדר סודי במשרד - לאחר הקרב במשרד, תגיע לאזור משרדי ששייך למישהו בדרגה גבוהה למדי. כאשר אתה נכנס לחדר קטן עם שולחן עבודה, נסה לירות בתמונה שנמצאת מאחורי השולחן. ת₪- | "1 | ]ו ו וכ ו ו ו 0 רו במסך הצ'יטים של המשחק, הכנס אחד מהקודים הבאים: אשדדצ א את - ספיידרמן מיוחד ]5110 - ספיידרמן דביק 0% - תחפושת של בן ריילי ]א זדצ/א41 - ספיידרמן בלתייפגיע 68 - תחרות "מה אם" ץצ ]א - בחירת דמות ]את צ]:) - בחירת סרט צ0ם את - אוסף קומיקס תה / 5]/]/ - בחירת שלב אצ א - עטיפות קומיקס של המשחק א - הצגת סיפור העלילה 1.1 ]5 - שינוי תחפושת מהיר אד ו א]א - תחפושת פיטר פארקר ₪5 168% - תחפושת איש השקית המדהים 5 - תחפושת סקאלרט א צ5 - תחפושת בלתי מוגבלת .1 אד - תחפושת קפטן יוניברס 0 ]זנ - תחפושת ספיידרמן 2009 0 - תחפושת ספיידרמן סימביוטי קת - ראש פועם 5) - אספקה אינסופית של קורים 1 - הכלו 5 / - בריאות מלאה | 0 "] 4 | || "וו - י [ [.- 1 אש 6 = ב א ו = " ו [ ו ו = 16 זטס 1 7 הכנס את השם אס אא כשם הדמות שלך, כעת אתה יכול להשתמש במקשים הבאים כדי להפעיל את הצ'יטים: א + 5111 - שיגור צ+.18₪1?) - היעלמות .1 + - - קצב פריימים א+5171+ 141?) - נצחון במשימה א+1ת11+ 6:11 - חיסול כל האויבים זה 1י1י1י )₪ = כדי די לקבל ; 5 נוספים לבניית הרובוט שלך, לה על מקש ה57 (50111+4) במעבדת הרובוטים. כדי לבנות רובוט ששוקל יותר מ7507 פאונד, בנה אותו בעזרת שיריון מסוג אלומיניום או פלקסיגלס. לאחר שסיימת לבנות אותו, שנה את השיריון לשיריון כבד יותר, והמשחק יאפשר לך לעשות זאת גם אם המשקל הכולל גדול יותר מ7507 פאונד. כדי להציג את המשחק ממבט ראשון, הוסף מצלמה לרובוט שלך. כאשר הרובוט נמצא בזירה, לחץ מספר פעמים על מקש ה- 30 1 2001 רסה 7-ה -- 0-ו = הבר ---- ₪ אל 7-ה 7-5 הכנס את אחד השמות הבאים כשם הדמות כדי להפעיל את הצ'יט המתאים: ץ0 3 - מהירות גבוהה יותר צקק]א) - אחיזה טובה יותר בפניות ץצ 1 - מעצורים חזקים יותר ב צ]1נ), 1 - רגליים, ידיים וראשים גדולים | לו 0 / 5 | 3 / | / ( זו / . ו ו - לחץ. על מקש 8 כדי לפתוח את חלון. השיחה, והכנס אחד מהקודים הבאים: 9 168111 8110%ק. 4608 ]86 - הוספת 999 נקודות לבריאות הדמות 5% 1111 - מצב תעופה 11 - כל הנשקים והקסמים 1 - יוצר קוף 1 8ת116/]8ח11ת1 - מאנה לא-מוגבלת (0 מבטל) 1 181 0600161 - מוסיף אור (0 מבטל) 5 - הצגת קצב הפריימים לשנייה 5זט )!| וי ן ו כדי להאיץ או את מהירות המשחק, לחץ " על המקש 2 והקלד 7[ט5660ת10. אם הקלדת את הקוד ללא שגיאות, יופיע סמל קטן של רגליים רצות בפינה השמאלית העליונה של המסך. כדי לחזור למהירות משחק רגילה, לחץ על מקש ה-28₪%86 של המשחק (המקש /, אלא אם שינית אותו), כדי להוסיף 5 חפצים לכל מה שנמצא בסירת האחסנה שלך, לחץ על המקש 2 והקלד קט[111חש1. 1-5 8 א 0 | הכנס את הקוד 0 01 כדי לאפשר קבוצות נוספות במשחק. | זו סו ]וז זנ | 1 > *יי החזק את מקש - - ואת מקש המינוס לחוצים במסך המשחק, ולאחר מכן הכנס את אחד הקודים הבאים: 8/6 - שמירת משחק ת15810ת0ת6 - סיום המשימה ץק זט סקס * הפתעה החזק את מקש ה-)₪1111 השמאלי ואת מקש המינוס לחוצים במסך האפשרויות של המשחק, ולאחר מכן הכנס את הקוד הבא: הפוק 63 - אפשור שלבים נוספים במשחק ו >זחע ופוזההז *ו6בן | . . | | י | |ן* 1 . 1 ווי|ן| 1 ₪ ו כדי להפעיל את מצב הצ'יטים, לחץ על מקש ה1617ח3] במהלך המשחק ורשום "מ568 10 5₪5[1 1[16 1/6 )" (יש להקליד אותיות קטנות וגדולות כפי שרשום), לאחר מכן, הכנס אחד מהקודים הבאים: שסץ 15 עסתתנצו /! - נצחון במשימה הנוכחית רס [6/1 רתג 1 - הפסד במשימה הנוכחית 86 - בחירת משימה 85 סְ 18516 1116" - בנייה מיידית רתססכ] 1011116 1 16 - התאבדות אוסח 06 566 6016 186 11 - ביטול "ערפל מלחמה" 5 טעטסץ זטס קז [1'1 - הפעלת "ערפל מלחמה" אוסת ץ6169811 566 08 1 - גילוי טכנולוגיות חדשות 6 3 זת/ 1 - תוספת מחצבים פורת סא |61נח% טסץ סכן? - תוספת גז 8 116 01 0007886 1116 ש6זס - תוספת צוות 0 ]64 ) 5016 - מקסימום משאבים ו / וו יְ "ץ] בצ זי / || " [ ור יּ [ ו ב ו יו \ |[ )6 ו | | ו במהלך המשחק, הכנס אחד מהקודים הבאים: 4 - הסרת קסדת הנהג 0 - מעבר בין אפשרויות הספידומטר 1 - שינוי המכונית לרכב קטן בצבע צהוב - שינוי מצלמה א - ביטול הנזק 99 - אין דגלים סצזס - סופר-גלגלים 16 - הצגת קצב הפריימים / | " וג | | 4 | + ו ,| ן :ןו הכנס אחד מהקודים הבאים כשם הדמות כדי להפעיל את הצ'יט המתאים: חנ)ה כ צז ו - הוספת 1,500 דולר - הצגת החבורות בכל אזור 59 - המשטרה לא מגיעה ל-()1 5 - 455 16.86 5/1018 פצצותדעל כ,]]נ)5 - בריאות מלאה לכל חבורה - בריאות מלאה לכל דמות א 2% 15 )51 - שישה אנשים / | | ,| , ₪ . . | : | | | / 3 ]) | .| ו סו הופטוו. במהלך המשחק לחץ על 330808066 (מחיקה) ואז על 1'30, ולאחר מכן הכנס אחד מהקודים הבאים; סותנחג - תחמושת מלאה קגות!!ט1 - הצגת המפה 11 - חיסול כל המפלצות חו[0ת - מצב "אליי 680 - כל הנשקים 0 - זסרוזז3 נקודות לשיריון שעת - היעלמות 1 - מעבר שלב 8 - כל המפתחות / - ]| ן ' ו| ן | | | [. ' ₪ | | | | ' . ' | | " : 1 , | ו ךּ י: כדי לעבור שלב, הכנס את הקוד ץד /, במהלך המשחק לחץ על מקש הטילדה (-) כדי לפתוח שורת טקסט, בשורה זו הכנס אחד מהקודים הבאים כדי להפעיל את הצ'יט המתאים; סוט[4186 1 - מצב "אל" שטתופטת19ס - כל הנשקים + תחמושת ב[ באג רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים. לא כולל דמי משלוח 25 ש"ח. ט.ל.ח. %-% ו , ג 5 י-ע יב" --1צ עצוי ה ג >, 1 זג בש - 1" ו 7 4-ו ו : א ה טלפון להזמנות: 3-6073682 באג רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין כפל מבצעים. לא כולל דמי משלוח 25 ש"ח. ט.ל.ח. 660 - מצב תעופה 03% - שינוי המצלמה (במקום % הכנס 1 או 2 או 3) הי :4 זז )ו כדי לאפשר את מצב הצ'יטים, לחץ על 5111+]1/+6:)11. לאחר מכן אפשר להכניס את הקודים הבאים: צ] - השחקן בלתיזפגיע ()/1 - תחמושת לא מוגבלת 1 - ביטול אפשרות מעקב אחר חום 5 - חיסול היריב .1 - סיום המשימה בהצלחה 5 ה ו = 0 ןש ;" %- . | |. / . - " זם ]06606 ו 5 ]0 006 שמור גיבוי של הקובץ 1ח06180115.1 שנמצא בתיקיית המשחק. ערוך את הקובץ 1ח1. 66180116 (המקורי, לא הגיבוי) בעזרת עורך טקסט כלשהו (נניח, 40 שנה את השורה 06610067 1006 = 0 ל 1 = 1006 66/610061. שמור את הקובץ. 1 כ 2 [ 5 616 שי = ו שסאםםאפסשכואו ' ז / 2 ו : .ה עו / 1 / " ; : עצרן -' פתח את התיקייה 00118 שנמצאת תחת תיקיית המשחק.שמור גיבוי של הקובץ 1תו.0618011 שנמצא בתיקייה זו. ערוך את הקובץ 1ח0613₪11.1 (המקורי, לא הגיבוי) בעזרת עורך טקסט כלשהו. חפש את הקטע שעוסק ב-68]8ם: ) לקראת סוף הקובץ והוסף את השורות הבאות בחלק זה: [66500018010ת[/611101.26 13 סו] 1 ,61 ,1 ,810ססץ6 18 ותסידט: ]611 126 101ןס ה 1 סו ] 1 ,1 ,2% ,60810 1 ]תטחוט 0% [ כרתט/כ04ש הלו ] 1 ,611 ,62 ,60810 [6961ות8כ1101.1261? 136 ס1] 1 ,1 ,1 ,00 ץ6 מה שעשית כרגע זה להגדיר צירופי מקשים שמפעילים צ'יטים שונים במשחק. לדוגמה, כדי להפעיל את הצ'יט שהופך את הדמות לבלתי-פגיעה, עליך ללחוץ על 1+ ). שים לב; שימוש במצב הצ'יטים עלול לפגוע בעלילה התקינה של המשחק. לפיכך, מומלץ להשתמש בצ'יטים רק לאחר סיום המשחק. אפשר גם להחזיר את הקבצים המקוריים (שדאגנו לגבות). צ'יטים ל-752/ 25 2 50100 660 |610]: ו 0 505 אחד העקרונות החשובים ביותר של המשחק הוא תכנון נבון של המהלכים. קח את הזמן, צפה בשומרים, הבן את השיגרה שלהם ונסה לעבור אותם בלי להתגלות. אם שומר מגלה אותך, נסה לפגוע ברדיו שלו בעזרת נשק מדויק. אפשרות נוספת היא לשלוף את הנשק הכי מפחיד/גדול שיש ברשותך - חלק מהשומרים יברחו למראה נשק מאיים 5 לצבו (הגיוני, לא?), כאשר שומר נמצא ליד צינור (שעשוי להכיל גז לוהט), אתה יכול לירות בצינור כדי לפגוע בשומר. אם תפגע בחלק התחתון של הצינור, השומר יצלע. אם תפגע בחלק העליון של הצינור, השומר לא יוכל להשתמש בנשק שלו. אם האדים הלוהטים יפגעו ברדיו של השומר - הוא לא יוכל 86 עזרה. מחשב כף יד 908ו) . , רכ 1 - יז - ₪ - | מצלמה דיגיטלית |-6 5 וקו ו ן 8 1 הכ 5 5 / . 7 ש"ח מק"ט 058902 צורב רב פעמי 8432 6 | / - = "- יי י . . ₪- ש"ח מדיסת 680 "וסוס:) ו אס מק"ט 049244 אק 0.4 /- . .7 : 1 . ₪ במקום / "ח 1 7( ו - מק"ט 050863 65 0) 067 60ח3 503065 8 מעבד 1.5007 4 וחטו!ח6 |6זחו לוח אם 0 זא (קחוא 400) 845 |6וחו | זיכרון פנימי 8 128 | -.. כרטיס מסך ואו ד + 32818 2018 0670706 מק"ט 058914 ₪ מו דיסק קשיח ו ו ]1 כונן 6 במקום ' רמקולים עכבר מקלדת / ' מערכת הפעלה אחריות לכל החיים אחריות שנתיים במעבדות החברה עם סעבדי אינטל חן מקט 5 -ן מחירמזומן ) 6 ]0 4765 06בזז 6515660 זב ה ותטוםח6] שחג סקס 1 -₪ה -₪ 66ח] |זחו 6ת5 וסאחו > *מחירי המוצרים בעמוד זה הינם לרוכשי מחשב :₪006 ובעת רכישת המחשב בלבד. 09