WIZ – וויז – גיליון מספר 30

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
- "יי השש 20 ה'רחון כמעשחקים משחק' מהעוב מעוחלי שולחן טוה ויוטודו מבובים ודרנ 81183854 פריט שופרסר: 3 300608 % -ברחת' כועו5ם דכז'|(י ‏ 5₪ +עמד ש=שם גטרן ב |-ס0ער ה"קי. ב4-בך קרוב.. א ב 5 א% הופיע שד <כא ובר 5₪ ס! מפך יהר"ת. חיי,ב הוצא- | 0 9% | ( ת.חפ'ר 5/יד 4ת. סב+/ טפ ] ?+/ת. תר'ר בְצת. 2 וא ע 5זופ ‏ הואן "(שאר ככה כו(ם, היעת. שביל שדים כחולים לעולם אינם שותקים - כתבה על אלאדין בעמוד 33 דינוזאורים משוחזרים לעולם אינם נחים - כתבה על אנימציה ממוחשבת ופארק היורה בעמוד 40 עשרת ה-1/-ים הבאים כבר עשו מנוי וכך השתתפו בהגרלה החודשית וזכו במשחק 26 מתנת 8 אטם - המשחק יישלח לבתיהם: מצא שלומי מתל אביב, לביא ליאור מרמת גן, אמבר עופר מנתיב העשרה, בקלו אורן מקרית חיים, המרכז להשכלה בתל חי, מגד עדן מפתח תקוה, פרידמן מודן מאבן יהודה, דוויק נמרוד מרעות, שטיין גיל מעלית ודינאי אוריה מנתניה. | די יי ג'ליון 50 קומיקס: מיקס חדשות מעבר לאוקיינוס 5% סקירת לומדות 1 6 587 5 -): סקירת משחקים %: סקירת משחקים 6 טיפים ימ רק וויזים כותבים 6: עין הבוהה גיים בוי פוסטר: פארק היורה סגה, נינטנדו, גיים בוי: טיפים מקינטוש: מחשב מפלנטה אחרת סופר נינטנדו | ו סגה מגה דרייב: פארק היורה ו וויזים כותבים מורגן לה פיי סקירת ספרים משחקי תפקידים: תיחמונים אנימציה ממוחהשבת משחקי תפקידים: הלמה השלישי קומיקס: מדע בדיוני לוח מנהל: דוד רביב * עורך: ניר צוק * ניהול הפקה ומודעות: לילי צראף * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 12/ו, ניר צוק, שחף . | בן צור, מורגן לה פיי, דוד אידלס, קורן שדמי, דייזי כץ, ערן בן-סער, עדי פוקם, רוני טל, תומר חנוכה * עיצוב גרפי: סולו קמינר, ארנון חן * סדר, עימוד, ובניה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: טופרינט בע"מ * מו"ל: 2זו, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד.2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * טל: 03-5794711 * פקס:03-5708174 * ₪₪5. (אילת!ו: 07-373221 ,ןי תתתתחחחסטסט.....----- ו מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישלח למערכת לא יוחזר. א אהלן וויזים! הנה אנחנו פה. קחו לכם הפסקה בין כל החגים המעצבנים והנשיקות הלחות של הדודות, הורידו את עטיפת הניילון והתחילו לרוץ בתוך העיתון - בגיליון ההיסטורי - וויז 30. "איפה לעצור?" אתם שואלים. היכן שרק תרצו! תוכלו לעצור בחדשות שמעבר לאוקיינוס, או בסקירה על זול, או במבזקים לגבי משחקי 76 מחו"ל, או בכתבות כלליות יותר על אנימציה ממוחשבת, מקינטוש ואלדין: תוכלו להמשיך לרוץ ולהגיע לאיזור הגיים בוי, הסגה והנינטנדו, תעצרו לאיזו שאלה או שתיים אצל הדוקטור ואת הסיום המוצלח שלכם תבצעו דרך הוויזים הכותבים, מורגן לה פיי ומדור התיחמונים החדש-ישן... לפני שתגיעו לקו המטרה עוד תספיקו להעיף מבט בסהרון ועלילתו האחרונה ו... זהו, נגמר העיתון. נגמר? מה פתאום, זאת רק ההתחלה. עכשיו באמת תתתילו לקרוא עמוד אחרי עמוד - עד שיצא לכם הוויז. חוצמזה הכנו לכם עוד הפתעה קטנה. כמתנה לכבוד הגיליון ה-30 שלנו, הכנו לכם משהו חדש. אתם סקרנים? יופי. אם תרצו באמת לדעת מה זה, תוכלו להתקשר כל יום משעה 17.00 או להשאיר לנו הודעה, לטלפון 4 - אל תדאגו, זה לא 6 או משהו כזה, ולשמוע דבר מדליק באמת. אז יאללה, טוסו לטלפון ובינתיים ממני ומהנבחרת - ביי וחג שמח. ניר צוק הודעה תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 16:00-14:00 בלבד. טל: 03-5794711. - ו 4 1. / ₪ בכ יי ₪ אאא מ א אא ₪ 5 | ₪ ₪ ןו ₪ ישה -א חברת סגה להתחרות בגרסה החדשה ו ו - וידר יי ד ל | [ 7 | 1" וז + לדל יר 3 4 זרדיף = | ם ]ו / / ר == 3 4 1 31 ש 2 01 ן גי בן 9% 1 / וד י - ד 0 -"- . - 2 6 : [ / : -. | - --- * -- " . -. "7 -- ' 0 יפ ".₪ -4 ו" / " - ] *-. י"ץ יש ₪--‏ "₪ 4" 8 - . . = ש = 2-ו - -- ו 4 . '- 7 .-- ₪--‏ 1 4 0 . . . | הד 7-77 - 2 - קר - הצ = 044 מל ₪ | הלכ 7" 7 ךרא ף ל | | | ב 2 מגה של משחק שהוא ניסיון ' - -- - - 1 - . -- +'- . מ וו או ₪ , . : 3 0 / : , : 0 1 0 1 0 / ו - . | ז %% | "יל קר ףר / יץ' | = ף" ר- 4 ויל ל ף = > > סו 5 + = א א - יכ ב שתי חהברות טאיווניות = לד ד הר שר4 - * ךר ד ף רא 4 . ו ₪ ₪ | 5 ה / ו 8 יּ = ש 2 וו 3 = 1]ן.: - % | ב ]| כ ו 22 1 יש = יפ << - - - 4 הלךי - 9" % / : : -₪ הפזרה רוווורר 3% לררירו ירר פאר %, בזע לק ןן [/78-7 2273 דא :7 . 7?.. 7 2 ₪ ' שש [ שש ] 4 ₪ / / 1 | | 4 | | | 1 / רדף ₪ 4 . , . - - . " ורד לו שק ? 1 27 . : ₪ 2 |2/1 1 - א ח א | - ₪ : של משחק - -- ו ו 7" ש-- 34 1 3 3% ריר רד - דוי רק ן 1).: | 1. ה" .ל | "| 5-4 | / שמו 0 = צ ,4 קן "| 250 - . 4 טו ם' - == 2 -₪ - י | . . = . : - ופופולארי ביותר בעולו : לי ולוודר--ף ₪ יוו תת ר--ר ריר ירר-יר / - חק של נינטנדו והפצתם ברחבי ארה"ב 4 ₪ | 42 - ₪ | , = וק - ו . רז זל ל יצ - : ד . | 1 ₪ .דרה יי - + ער ו ו = " 1 --] +" ₪( ו ו .- ו 2 ה 1 ' צ ] ן - | : (4 . / / | אי | / * 3% 5% 4 יי ל ף* 3 , ּ ף %%. -% - + 4 ₪ : | חברת נינטנדו העולמית הודיעה כי היא ( / רן ₪ % 9% 1 ו | ייבכזנדד = ל | 5 זר ה% . ₪ , 1 ה זז 1 8 רה הרז רייו . המשחש יה ₪ -₪ 0-4 נוי כ 2 %-- ! 1 העלו 1 ו ₪ יו 1 ק ןְ 1 זז ה הסר9 / "ךי - 8 | 1 זוד 3 שא ילד 7 רתי ₪ן| " ג + שברב ₪ : 1 ב , "4 , ו ן[ 1 זו ו ג - תח * ל רף "<ר ירי הרי | 4 יק יי רץ יה = 1 יו" %, , . | ל ךי ל ררדר 9 - הזכויות לצילום נפרד של שחקני הסרט על גבי רסעטע כחול, כדי לשלבם במשחק מדהיט 4 ' ' % , ו יה 1 , 1 ו ף ליל צי * ל שר ריד 1" "0 . . -. | 4 | = / = ₪ ו 1 צ ? 4 צ ₪ =( )-(|-4 | %וה. 0 8 / 7 בש |( ץ 4 5 ך1 וש|ן שן ה | רו ו . ור > ארי ל = ה ר -- . 1 ל ל . .3 > ףר * = 4 1 -אף - לי | .א ואינטראקטיבי הראש השחקן הראשי יהיה סילבסט וסלונה, והסרט יל : אקרניר חורה הכרור התחהר יותי וה רהורתאטאות ‏ הו ויווזרי ש'תורו החור | 6 לרירי ב חו 1 הקו "1 8 וישחל "יפיע גם בג סאות של סגה. ניבטנרי אפילו מחשב ה- 3% ז]זבו . . ר"א יי זר - ויר - : שקראתח ?ע? = 24 הראשונה בוויז == 26 סְ מה לסר? | ו 8 ₪ ל 1 ו | , | ,אע | | 4 | | 1 )| 1 | ן ' | : י ש | 0 | עכשיו כדאי יותר נהיות כל החותם או מחדש את המנוי לוויז, בזנוי ל 2 הירחזן למשחקי מחטב, מלויזיה, תפקידים ועד . יקבל כרטיס חברות אישי ויוכל להצטרף למועדון הוויזים. המועדון מארגן לחבריו הנחות, מבצעים, הופעות וצופרים שונים מדי חודש. עשה מנוי ל- זז ותיהנה גם אתה מהזכויות הבאות: צו מנוי שנתי - 14 גליונות במחיר של -.140 שייח. צו מנוי לשנתיים - 28 גליונות במחיר של -.240 שייח. צר כל מנוי מקבל 2 מתנות: א 1.הכולל 2 תקליטונים .6 וספר-התנייך של משחקי ה-.6 משחק א 2.משחק 6 ומצחייה-מאוורר. מבצעים נלחודש ספטמבר ברשת לוי ייר ויוי ויו מערכת משחק נישאת נינטנדו 80 6% כולל משחק:349 שייח! במקוס 395 שייח. >< הנחות בלעדיזת על רכינשת מעשחקי באג גיימס: צ- למנויים החדשים- המתנות יישלחו כחודש לאחר קבלת הגיליון הראשון. צר בכל חודש יוגרלו בין כל המנויים 10 משחקי מחשב, מתנת באג גיימס הנחות גדולות ברכישת גליונות קודמים! ₪ חדש! כרטיס חבר! אז למה אתה מחכה? חתום עוד היום על מנוי 122 = שו ואל תסתכן בהחמצה אפילו של גיליון אחד! ת.ד. 1409 בני"ברק | ברצוני לחתום על מנוי לוויז ! 14 או 28 גליונות (הקף בעיגול) ' שילחו לי מתנה - סמן % י ב) משחק מחשב + ספר ותקליטונים מחיר רגיל מחיר לחבריסם קירנדיה: 599 9 מלכודת הפיתוי: 99 79 אלוף החלל 2: - 99 9 עיר מיקוד מספר ת.'ז טלפון ב מבקש/ת להיות מנוי מגיליון ?1 מסי. . הקל ב מצורפת המחאה על סך -.140 ש"ח מספר כרטיס במזומן עבור 14 גליונות. חתימת בעל הכרטיס ב) משחק מחשב + מאוורר - מצחייה ו | ב אני מנוי חדש/ה 1 אני מחדש/ת | שם פרטי ומשפחה | תאריך לידה כ' מצורפת המחאה על סך 240 ש"ח במזומן עבור 28 גליונות. + הוראת חיוב בכרטיס אשראי: (הקף בעיגול) ויזה / ישראכרט / דיינרס שם בעל הכרטיס 8 החיוב ב-4 תשלומים חודשיים של 35 ש"ח עבור 14 גליונות, סה"כ -.140 ש"ח 8 החיוב ב-4 תשלומים חודשיים של 60 ש"ח עבור 28 גליונות, סה"כ - 240 ש"ח. ה שא ה אה ה ות סה .ה ה ותה ה פה החה ₪ מה ה וה = סה .ה סה .ה רה ה | ה 0 | | א אש חמה צאה וא ואה א 0 ה ה ה ה ה ה ה ה ה | ה | ה = ה | ה | ה ה | ה = א | ה 0 | ו | אמ | עה מאה (שחחה | וה חאה מאה ה ה | א | סא | מאאה , | מ ו ו ו סיר יה ו ו א רה רד ד ו ]] מאת: שחף בן-צור קום והתהלך בארץ. התוכנה פספורט מיועדת למבוגרים שביניכם (אני מתכוון להורים!) אבל היא תתאים גם לאלה שמתקשים בשיעורי גיאוגרפיה ועדיין ממקמים את הנגב ליד סוריה... (כמוני!). התוכנה "פספורט" הינה תוכנה חדשה המבטיחה להתעדכן אחת לשנה (וטוב יעשו המתכנתים אם יתעדכנו בתדירות גבוהה יותר), ומכילה בתוכה מאגר מלא ומושלם על ארץ ישראל. בתוך מאגר המידע תוכלו לקבל נתונים על ישובים בארץ (היסטוריה, טיולים כדאיים, מקומות לינה) ועל מסלולי טיול ונסיעה. אחד מהדברים המייחדים את התוכנה והופכים אותה לכדאית לקנייה, היא האפשרות לתכנן מסלול מבלי להתאמץ במיוחד. לדוגמה: אם ברצונך לקבוע מסלול נסיעה מכפר נחום שבצפון לאשדוד, ציין על נבי המפה את נקודת היציאה ואת נקודת היעד והתוכנה תקבע לך מסלול. תוכל גם לשלוט על אופי המסלול, למשל: אם הנוף חשוב לך ואילו המהירות וזמן הנסיעה פחות חשובים, תשנה התוכנה את המסלול המוצע בכך שתעקוף את הכנרת ותיסע דרך נופים. התוכנה גם מאפשרת לך לקבוע כי הזמן הוא גורם חיוני אולם הביטחון חשוב לא פחות (הכוונה להמנעות מנסיעה באיזורים מועדים לפורענות ושטחים צבאיים מסוכנים) ואז יקבע לך מסלול בהתאם. במסלול שנבחר תוכל לקבל מיךְע על אתרים שונים (כולל תמונות ושעות פתיחה) ומידע נוסף לפי בחירתך (גם מקומות לינה). את מקומות הלינה תוכל "לסנן" לפי דרישותיך, לדוגמה: אם אתה חייב טלוויזיה בחדר ובריכה, תקבל רק את המקומות העונים על דרישות אלה לפחות. תוכל לקבל גם מידע על מסלולי טיול וושוב גם כאן אתה יכול *לסנן" מסלולים לפי רצונך: טיול למטיבי לכת או לכל המשפחה, באיזו תקופה בשנה ואיזה סוג טיול). התוכנה מאפשרת להתקרב למפה בקני מידה שונים עד פירוט של כבישים, ומחשבת את המרחק ואת זמן ההגעה על פי המהירות שתדרוש ממנה (ברירת המחדל שלה היא המהירות המותרת בארץ, אולם תוכל לקבוע כי בין חיפה לתל-אביב אתה נוסע 130 קמ"ש אם תרצה.) התוכנה היא רעיון נפלא ויכולה לשמש תחליף לכל מדריכי הטיולים למיניהם (היא גם תתפוס פחות אבק מכל הספרים האלה שמוציאים פעם בשנתיים כשרוצים לצאת לחופש). רצוי כי להבא היא תספק גם מידע על מלונות שונים (כמו באילת ובטבריה!) ועל חופים שונים. בקיצור: תוכנה ברמה מעולה, שתשמש את הקונים אותה גם אם הם לא יוצאים מהבית בכל יום. שווה את המחיר? קצת יקר אבל שווה! (בתקווה שהחברה תעמוד בהבטחתה לעדכן את התוכנה לפחות פעם בשנה - ושוב, רצוי לפחות פעמיים בשנהו. הקסם שבצבע תוכנות ציור בארץ יש בלי סוף, ולמען האמת לא התלהבנו במיוחד לראות עוד תוכנה שמבהוץ נראית בדיוק כמו האחרות. אבל, לאחר שהעלינו את התוכנה, הופתענו לטובה. לא מדובר בתוכנת ציור פשוטה שבאה ללמד את המשתמש כיצד לצייר, אלא בתוכנה שכל מטרתה היא לגרום הנאה למשתמש בה. האפשרויות של התוכנה הן מגוונות ולא שיגרתיות. נוסף על הדברים הפשוטים (ריבוע, עיגול, קו וציור חופשי)ו אפשר לצייר ריבועים בשרשרת, לשים חותמת (יש כ-160 חותמות שונות מוכנות וכמובן אפשר ליצור עוד), לצבוע בצורה מהנה את הציורים המוכנים, לשלוט על גודל, להפוך חלקים מהתמונה, למלא את התמונה ברקעים יפים כמו בלונים ועוד ועוד ועוד... אם יש ברשותכם כרטים קול, תוכלו גם להאזין למנגינות יפות (ביניהן: מקג'יוור, מכסחי השדים, מלחמת הכוכבים ועוד... תוך כדי עבודה, ואם ברשותכם מדפסת - תוכלו להדפיס את הציור ולתלות אותו בחדר מאחורי הארון (שאף אחד לא יראה את השטויות שאתם עושים). זוהי תוכנה מהנה שגם המבוגרים ישמחו להעיף בה מבט, אך ההנאה שמורה רק לכם! בקיצור: ילדים עד כיתה ה' יהנו מאוד מהתוכנה ומכיתה ה' ומעלה - עלולים "לנטוש" אותה לאחר מספר פעמים. ה ₪ בש 0 << ית לי גיבורנו הנודע רוג'ר ווילקו, יוצא שוב למסעותיו בחלל, בחיפושיו אחרי אשתו אותה הוא ראה במשחק הקודם (504). הפעם הוא קיבל פיקוד על "חללית הזבל" עם צוות, שכל חללית אחרת בצי, לא מוכנה וי-וי גר הגלקסיה ולהגיע לכל מקום שרגל... אופס, זבל-אדם לא ניקו בו. רובוט ממין אישה רודף ל - ל יי מ בהחלט זו הרפתקה לגיבורנו. ₪ % ₪2 באקדמיה עליך להיות חכם, זריז, מתמיד... כדי להעתיק את התשובות מהשכן שלך. - 2 למשחק שלמעלה). חמשימה הראשונה, הצוות הנפלא והכיסא | ה"מרעיש". הפעם אחריך רודפת - המחסלת. 2 8 בננה - היא הנשק החזק ביותר נגד רובוטים. "ו - -- ₪ 4 - ' "ו" ... ריר" יהתו --- הייה זריז - זוהי החללית של המחסלת. 7 | | טיפת מים אחת מספיקה כדי שקופי-חלל ישתלטו על המקום. -- ע תחנת מחקר - הנוף יפה! > 0 ה ה-כָאָו 0 57 ש . ₪ דיו .ו 49 - . ₪ . 4 5 תרק 4 09 | 20 ₪ ץ ₪ 4 - -- 7077---₪₪6.-4 - ₪ - טיול קטן בתוך בטנה של החללית "גוליית". ההצלה - עכשיו אנו יודעים היכן היא 1 א ₪ 4 ,0190645.א 60447 06 1 7 2 עוד צריך גיבור החלל? עליך להשתמש בכל חוכמתך כדי לצאת מהמצבים המבישים. הפעל את עובדיך הנאמנים וחפש בכל מקום בגלקסיה אחר הזכל והצל את חבריך את נצמך ואת העולם מהזיהום המאיים להשמידכם. זכור! כשתהפך לזבוב אל תשכח שאתה בן-אדם. ה 14 - 2-ו == ,% 0 סימ 20 00ח16חוא 1. הגיעו מבחר קלטות מבוקשות מערכת נינטנדו פעא הכוללת: שאזלו מכשיר, שני ג'ויסטיקים, אקדח 9. על כל רכישת קלטת-קבל קלטת אור ושטיח. נוספת באותו שווי חינם! מחיר מבצע: 5989 ו"ח במקום 5. ג'ויסטיק כידון (49 ש"ח) + קלטת 0 ש"ח (הנחה של 151 שיח). מכוניות (99 ש"ח) - 99 ש"ח (הנחה של 49 ש"ח). 4. קנה מתאם קלטות מסטר סיסטס לגיים גיר וקבל שתי קלטות מסטר סיסטס חינם! (מתוך רשימת משחקים). מבחר עצום ומגוון של כל משחקי התפקידים מן החברות 1453 ו-66ו % 1. ג'ויסטיק זסוזזג% (65 ש"ח) + משחק מאורת הדרקון 1 (99 שייח) מחיר החבילה: 118 ו"ח במקום - 164 ש"ח (הנחה של 45 שח) 2 חבילה של שלושה משחקים במחיר מיוחד. נער הסקטבורד (79 שייח) מלכודת הפיתוי (99 שייח) בעקבות אקסקליבר (99 ש"ח) מחיר החבילה. 177 עו"ח במקום 7 שיח (הנחה של 100 ש"ח) * כל המבצעים בתוקף עד סוף חג סוכות או עד גמר המלאי. * המחירים הינם במזומן. עם מערכות המשחקים הטובות והנפכרות בעולם! וס ענש - - סטצ זצוצו ברעת חנויות באג: תל אביב: דיזינגוף סנטר, שער 5, 03-5288281; רמת השרון-סוקולוב 49, 03-5490720; כפר סבא-מרכז אהרוני, ויצמן 50, 4 נתניה-קניון השרון, קומה ב' , 053-625826, נס ציונה-קניותר, 08-405808; רתובות-פסג' חלפון, הרצל 175, 08-471432; ירושלים-קניון ירושלים, שער איריס, 02-793252, בת ים-קניון בת ים, יוספטל 92, 03-5518897 100 מאת: דוד אידלס כל הצרות מתחילות אחר הצהריים. אחרי יום עבודת הנינג'ה המפרך, .20001 נשאב דרך שער בין העולמות על ידי כוח מיסתורי. אותו כוח מיסתורי שולח אותו למסע אתגרי דרך שישה עולמות מסוכנים המלאים ביריבים ובכמה חפצים יעילים. אם הוא יכשל... הוא לא ילבש יותר את נעלי הנינג'ה שלו ולא ישתה שוקו מול האח המבוערת שבביתו. למרות שאתה רוצה להתחיל מיד את המשחק, כדאי לזרוק תחילה מבט על מסך האופציות. בנוסף לאפשרות לבחור שליטה בג'ויסטיק או לשנות את מקשי הכיוונים, ניתן גם לבחור בין 3 מהירויות תזוזה, 3 רמות קושי, 4 סוגי מוסיקה ועד 5 המשכים למשחק. למעשה זה אומר שתוכל לעשות את הפעילות קשה או קלה כפי שתרצה - ואם לא תרצה אז גם לא תשמע שום מוסיקה, או תקבל אופציה לרעשי משחק טובים יותר. אתה נכנס למשחק... כל ששת העולמות מחולקים לשלושה שלבים ובסוף השלישי רובץ לו הבוס. המסך זז בצורה חלקה לשמונה כיוונים שונים, .2001 מסוגל לבצע שבע פעילויות בסיסיות - כמו לרוץ, לטפס על הקירות ולהסתובב באוויר כשהוא מניף את חרבו והוא יכול גם להשתמש בששה כלים מיוחדים, כמו פצצות חכמות ומגנים. גרפיקת המסך-המלא מרשימה לאורך כל המשחק, ומשופעת באנימציה טובה, המון פרטים קטנים וכמובן אלפי צבעים. כמה מהשלבים כוללים מסכי בונוסים נסתרים שבהם ניתן למצוא כל מיני תוספות. בכל השלבים ישנם סגּדות נסתרים - אם זה חדר סודי, חפץ המעניק עזרים שונים אחרי שבועטים בו או סדרת פאזלים המעניקה נקודות נוספות. הסודות הללו והרצון לצבור כמה שיותר נקודות מעניקים ל-.2001 חיי משחק ארוכים מספיק. אפילו אם גמרת אותו, סביר להניח שפספסת משהו בדרך. ה אויבים משתנים לפי צורתו של העולם - במצב מסוים יתקיפו אותך ממתקים, דגים ואפילו פירות. כלים מיוחדים ושני הנשקים הבסיסיים (שוריקנים וחרב מסתובבת) עושים את החיים שלך להרבה יותר קלים, אך תוכל גם לקפוץ על ראשיהם של האויבים מגובה רב אם תרצה. ולא כדאי לעשות זאת כאשר אתה עומד מול הבוס: כל אחד מהם דורש ממך תיחכום מיוחד כדי להביסו). השמדה של כל דבר שזז היא לא רק עניין של הישרדות - בדרך זאת תוכל לקבל פרסים שונים או תוספת כוח. תוספת הכוח באה כפיצוי על הרגעים המעצבנים שבמשחק: למשל יכולת האויבים לתקוף אותך מכל הכיוונים ויכולתם להיווצר שנית, כך שלפעמים עליך להשמיד את האויב - שנית - אחרי שכבר הבסת אותו קודם. המשחק מרשים מאוד. האתגר לשמור על שיווי המשקל שבין מהירות הריצה לבין איסוף נקודות מירבי הוא מטריף, ויש כאן מספיק דברים סודיים כדי להחזיק אותך מתוח בחיפוש אחר נקודות בונוס נוספות, אפילו אחרי שגמרת את המשחק. תוסיף על כך את שלוש רמות הקושי והאופציה המשתנה של המסכים - והרי לך אחד ממשחקי הפעולה הטובים ביותר על ה-6ק, מאת: עידו שמש בהתחלת היום נראה היה שזה הולך להיות עוד יום רגיל בחייהם של שלושת הויקינגים: אולף, אריק ובלוג. הם הלכו בבוקר לעבודה וחזרו בערב הביתה, אבל אז, באמצע הלילה, באה חללית לשמים השקטים של עמק הויקינגים, ושאבה מבתיהם את שלושת הויקינגים המסכנים. בשהתעוררו גילו שהם נמצאים בחללית של טומטור - צייד החיות הבינגלקסי המתועב. עד כאן ההקדמה ועכשיו למשימתך: עליך להבריח את שלושת הויקינגים אל מחוץ למכונה, דרך מבוכים, עד שיגיעו בחזרה לביתם. כדי להצליח במשימה עליך לעבור דרך 37 רמות מטורפות וגדושות במפלצות, טריקים, והרבה צחוק. בדרך תמצא אבזרים שיעזרו לך להגיע לסוף השלב לדוגמה: פצצות, אוכל, מגפיים וכדומה. תוכל לגלות מעברים סודיים בהם תמצא אביזרים שיעזרו לך בהמשך, ודלתות סודיות. כל ויקיניג מתחיל את המשחק עם שלוש נקודות חיים ולכל אחד מהם יש את הכישורים שלו: אריק הוא הסייר שבחבורה ואם תיתקל במכשולים בדרך (יש הרבה כאלה) הוא הויקיניג המתאים כדי לעבור אותם. בלוג נושא חרב אדירה וקשת בעזרתם הוא משמיד את המפלצות ושאר האויבים שבדרך, (ובעזרת הקשת פוגע במפסקים של המבוך.) אולף הוא בעל המגן ולכן את התענוג (המפוקפק) של ספיגת היריות יקבל הוא. בעת הצורך המגן משמש כמצנח. תוכל לקבל רמזים במהלך המשחק מיצורים ומסימני שאלה. חשוב מאוד לתכנן את השלב נכון, כי רק אם תנצל את כל התכונות הויקינגיות באופן נכון, תעבור את השלב. הגרפיקה במשחק מהממת ולאורך כל השלבים במשחק היא תלווה אותך בתפאורות של יערות, מערות, שדות ועוד. הקול במשחק מאוד מודגש בפתיחה ולאחר מכן כמעט דממה - וחבל!. קשה מאוד שלא להתמכר למשחק מסוג זה המשלב חשיבה, פעולה, והמון המון טריקים והומור. אני אישית נהניתי מהמשחק ולפי דעתי הוא שווה את המחיר. המשחק גם ידידותי ומאפשר לך להפסיק אותו ולהתחילו מחדש על ידי קוד שתקבל בסיום שלב. (במשחק עליך להביא את שלושת הויקנגים לסוף השלב ואם לא תביא את שלושתם לא תעבור את הרמה.) לסיכום: משחק נחמד וממכר שכיף לשחק בו. משלב המון סוגי משחק - פשוט מעולה!. כש [1 ההדולים קכולם הוייע 3% וג :שו 12% -- מאת: שחף בן-צור אנו חייבים להודות כבר בהתחלה כי הדעות לגבי המשחק הזה חלוקות בקרב חברי הנבחרת שלנו. המשחק עצמו הוא משחק אסטרטגיה נחמד שמצריך (כמו כל משחק אסטרטגיה) הפעלת המוח. המשחק מתרחש בעתיד, (כמה מפתיע!) בזמן שבו החלו להופיע בכל כוכבי הלכת המוכרים לאנושות אנשים בעלי יכולת טלקינטית (יכולת להזיז דברים על ידי חשיבה). אנשים אלה נרדפו על ידי האנשים הרגילים בחלק מהכוכבים. הם הוצאו אל מחוץ לחוק ואבוי היה למי מהם שנתפס - הוא היה נידון מיד למיתה והתעללויות מצד האנשים הרגילים שפחדו (ובצדק... מיד תבינו גם למה) מהם. אולם היו גם כוכבים אשר חוקקו חוקים שהגנו על אנשים בעלי כישרון מיוחד זה, ואף הרשו להם לבצע "ניסיונות" שונים על מנת לפתח את כישוריהם. "ניסיונות" אלה הם שהביאו בסופו של דבר לאסון הנורא. חלק מהאנשים בעלי יכולת הטלקינזיס, היו בעלי עוצמה כה רבה, עד שפתחו פתח ביקום המקביל לנו אשר בו השתכנו יצורים מפחידים, ומיותר לציין כי אוהבי בשר אדם הם (אחרת אין משחק!). אף אחד לא יכול היה להצביע מה בדיוק גרם לכך ומי בדיוק פתח את הפתח ליקום. המקביל. אולם דבר אחד היה ברור בשטח - הפתח נפתח ללא אפשרות לסוגרו והיצורים החלו להיכנס ליקום שלנו. ברגע שדרכה כף רגלו (אם אפשר לכנותה כך) של יצור על כוכב לכת אחד - אפשר היה להיפרד מאותם תושבים אשר מזלם בגד בהם והתיישבו על אותו כוכב. תוך מספר שנים השתלטו היצורים על רוב הכוכבים של האנושות וגם אלה שעדיין היו עצמאים (עדיין...) היו נתונים לאיום מתמיד או בעיצומה של מלחמת הישרדות. ואז... ביום בהיר אחד... עלה מתוך חורבות האנושות אדם יחיד בעל כוח טלקינזיס שאין שווה לו בכל הגאלקסיה, והחל להילחם ביצורים אלה. את עוצמת כוחו הסופית איש לא יודע, אך האיש גירש עד מהרה את היצורים לעולם ממנו באו (בלי לסגור את הפתח) וקיבל את תואר "הקיסר", שליט האימפריה האנושית החדשה. היום, לאחר כ-10,000 שנה, הקיסר עדיין שולט על האימפריה ונמצא במלחמה מתמדת עם היצורים מהיקום המקביל, אשר מנסים מדי פעם לחזור ליקומנו ולהצּוס הכל מחדש. לעזרת הקיסר עומדים ה-188גות 50806 וענקי החלל - בתרגום חופשי) שהם למעשה אנשים המצויידים בשריון חזק ובעל עוצמה מדהימה. אתם, קוראים נכבדים, מתכבדים לשלוט על "מחסלים" אלה. מטרת המשחק היא לקבל עליכם משימות מהקיסר ובעזרת המחסלים שלכם לנסות ולבצע אותם מבלי להיטרף על ידי היצורים. המשימות של הקיסר כוללות, בדרך כלל, מעבר במבוכים מפותלים כאשר על המסך מוצגות כל נקודות הראיה מכל המחסלים שברשותך (אם מחסל אחד יצא מכלל פעולה - תראה מסך עם הפרעות.. המחסלים מבצעים, כאמור, משימה מטעם הקיסר והם יכולים (אם היצורים אינם מפתיעים אותם קודם) להרוג את היצורים במחי יד. אל תחשבו לרגע כי הדבר קל - המבוך מפותל והיצורים באים לפתע ממארבים בקיר שלשמאלך. תשאלו: אז מה המחלוקת בין אנשי הנבחרת (המאוחדים בדרך כלל)? - חלק טענו כי המשחק עצמו מנוהל בצורה שגרתית מאוד (חמישה מסכים כאשר במסך האמצעי, שהוא לא גדול במיוחד ותופס כרבע מהמסך בלבד, מנוהל כל המשחק) ואילו אחדים מהנבחרת טענו כי זהו משחק אסטרטגיה מלהיב, עם הרבה הרבה כוח ומחשבה. עוד דבר שגרם לאכזבה היא העטיפה בה הגיע המשחק - על העטיפה נראה כי המשחק מצוייד בגרפיקה חדשנית והרבה פעולה ואילו על המשחק בפנים כל הגרפיקה והפעולות נעשות על חלק מהמסך ולא על כולו. צ' יהביםת סוג משחק: פעולה (אסטרטגיה) גרפיקה: 6 06 0 צליל; 09 (מדבר לפעמים) כיף: * %,| כללי: יי א + וח שווה את המחיר? תבקשו בחנות לראות קודם את המשחק ותחליטו אתם אם הוא שווה את הכסף או לא (יש אנשים בנבחרת שהיו נמנעים מכך). 7 וי אם כל שאיפותיך הן להתחרות נגד הטובים ביותר, אז יש לך רק ברירה אחת: המשחק "פורמולה אחת גרנד פרי" של חברת 0058א0 א 6זוא. זוה המשחק היחידי שבו משוחזרים בתלת מימדיות כל 16 מסלולי תחרויות הגרנד פרי. כאן תוכל לשנות ולעדכן את הצירים, הבלמים ושאר החלקים של מכוניתך. חמש רמות הקושי יאפשרו לך ללמוד בהדרגה את היכולות הבסיסיות בנהיגת מכוניות המירוץ המהירות מסוג פורמולה אחת. כאן תוכל לבחור בין שישה סוגים של מבנה הצמיגים, שאותם מחליפים לך בתחנות שירות על חשבון זמן הריצה בתחרות. כיסוי טלוויזיוני מאפשר לך לעקוב בנפרד אחר כל מכונית המשתתפת בתחרות, ולהיות במרכז העניינים בכל מקום על המסלול, ישנה גם אופציה של משחק תחרותי בין שני מחשבים דרך המודם שברשותך או דרך ממשק תקשורת טורי. למה להוביל את החבורה, כאשר אתה יכול להשאיר אותם רחוק מאחור? ספי קראוס ממבשרת ציון א א א בצע על הדרקון קסם אשליה או שינה. בצע על המדרגות השבורות את קסם הגילגול, אבל הפוך, בצע על ראסטי קסם אשליית דמות. עדי פירגנג מבת ים א א בהתחלה, רד אל הכפר והיכנס אל האוהל הגדול משמאל. באוהל קח את מקל הקסמים ועשה קסם פתיחה על הביצה. צא מהאוהל והיכנס לאוהל עם הבדים והסיר. קח את ספר הקסמים, הפל את הקנקן על השולחן וגע בו פעמיים) ותקבל קסם הורקה. לך אל הסיר, גע בו ותקבל ממנו קסם צביעה. צבע את הבדים בחדר. צא מהאוהל ולך בשביל השמאלי אל היער עד שתגיע לבית הקברות. גע בשיחים עד שיצא ינשוף. קרא את החידה על גבי המצבה בבית הקברות. אם ראית ינשוף, גע בכל חוד ביער. החור האחרון יתן לך קסם ראיית לילה. אייל לוזון מירושלים א .אי א א באי הראשון עלה על הצוק והשתמש בלחש הפתיחה על השמיים. לאחר שפתחת את השמיים, רד לשפת הים, קפוץ למים ועלה על גזע העץ. בסופת הטורנדו בים עשה לסופה לחש סיבוב הפוך. קח מהרועים את לחש ההיעלמות והשתמש בו על הפועלים במגדל הזכוכית. את הכבשים במרעה הפוך לירוקות בעזרת לחש הצבע. במערת הדרקון הפוך את הזהב שמתחת לדרקון לקש. כשאתה יוצא מהמערה, עשה למדרגות לחש סיבוב הפוך. ₪ 57 5 אלון פיינר ממושב בצרה * * במבחן צריך להעתיק מזה שיושב בצד ימין, כשאתה על הכוכב'!1א, לך למעלה לענף. לאחר שתיפול קח את הענף. כ4] -%= *= השתמש בענף על עץ הבגנות (ליד המנהרה). * לך למעלה ודרדר את הסלע בעזרת הענף. אחר כך לך לבול העץ, וכשהרובוטית תבוא, שים לה את הבננה בגב, >= שים את ספייק במעבדה שלך בתוך החבית. יונתן נאמן מרמת אביב *= ב- ₪48 50₪, כדי להציל את קליפי, לך אל אנשי הספינה שלך ושים את השקית הצהובה בתוך האלכוהול (המשקה האדום). = שגר את עצמך לחללית, קח את ספייק וחזור ל-₪8 5400₪. לך ימינה וחכה שהאנשים ילכו. אז לחץ על הכפתור בלוח הבקרה, לך אל התא של קליפי ושחרר אותו בעזרת ספייק. ₪ 5 51 פנ)א 3 ספי קראוס ממבשרת ציון *= כשתראה שחתול רודף אחרי עכבר ליד המאפיה, זרוק עליו את המגף שלקחת מהמת במידבר. * זרוק לכלב שליד נחיל הנמלים את המקל שלקחת מהעץ שנמצא עליו קן הדבורים. * בעיר, קח מהחבית את הדג שבתוכה. = קח את המטבע שנמצא ליד הכרכרה השבורה בעיר. רועי אשל מרמת גן * תן לנשר אוכל. = קח מהקן את התכשיט. *= קח את תוף מרים אחרי שהצוענים % הולכים. תופף בתוף לנחש כדי שהוא יתן לך לעבור. שבור קריסטלים בעזרת הפטיש וקח אותם. זרוק את הפאי על מפלצת השלג. זרוק את הנעל על החתול שרודף אחרי החולדה. השתמש בקריסטל על הפסלים שלפני טירת המכשף. למד את הקסמים שבספריית הקוסם. קדרון מהרצליה 1 51 ₪:)ן, זכ כדי לסלק את האופנוענים מהפאב, קח את האלה מהמכונית. אמור להם להזיז את האופנועים ואז השתמש באלה. כשתעצור את הנהג השיכור, עשה לו מבחן פיכחות. אל תסכים לשים עליו אזיקים מלפנים. לאחר שהשגת את המכונית הכחולה מהדגם החשוד, אל תצא מהמכונית. הזעק תגבורת וחכה עד שיגיע שוטר. צא מהמכונית עם אקדח שלוף. פקוד על הנהג לצאת, להרים ידיים ולשכב על הרצפה. בבול אותו וערוך עליו חיפוש. חפש בתא הכפפות של המכונית ובתא המטען. לאחר שתשחק פוקר עם הפושעים בפעם הראשונה ותשוב לחדר, חכה שיבואו השוטרים לתת לך הוראות וכסף. בקש מאחד מהם את המשדר. פיגיון הדמים קח את הכדור מפח האשפה ותן אותו לילדים המשחקים ברחוב תמורת זכוכית מגדלת. קנה בעזרת כרטיס החינם סנדביץי ותן אותו לפקיד במשטרה. בתמורה יגלה לך מידע חשוב. ₪ * % * ₪ 2 571 )1 וכ התקשר ל-411 כדי להשיג מספרי טלפון של מרי ושל משטרת סטילטון. כשאתה לוקח ציוד לילה, בדוק את כל מיכלי החמצן וקח את זה שמכיל כמות חמצן גדולה ביותר. לפני שתטוס לסטילטון, התקשר לקולבי ולמשטרת סטילטון והזהר אותם מפני ג'סי ביינס. לך למטווח פעמיים: בתחילת היום הראשון ולפני שאתה טס לסטילטון. כשתצלול באגם, חפש את התג של השוטר היינס, את הסכין של ג'סי ביינס ואת הגופה של לואיס פייט. 3573 :)ןז לאחר שהאיש המטורף יזרוק את התג שלך למים, חפש בבגדיו וזרוק את המפתחות שלו לנהר. השתמש באלה כדי לגבור עליו. ערוך עליו חיפוש. לפני שתיסע לבית המשפט כדי להעיד נגד הנהג העבריין, קח את דף הנתונים של מד המהירות מתא הכפפות של מכונית המשטרה. כשהשוטרת תצא מהמכונית ותשאיר את הארנק שלה, קח את המפתחות שלה, שכפל אותם בחנות והשב אותם לארנק. בדוק במחשב אם יש קשר בין התיקים 199144, 199137 ו-199124. נסה לחפש עד ראיה בעזרת העיתון. 4 זז )א שחה שמאלה מהרציף אל האי של גנסטה. קח נוצת טווס ושחה שמאלה מהאי, כשהלויתן יבלע אותך, לך לצד השמאלי של הלשון וטפס ימינה ולמעלה לסירוגין. אל תתקרב לקו החיצוני של הלשון. היכנס לבית הענק וזרוק עצם לכלב. עלה לקומה השנייה וקח את הגרזן. רד למטה והסתתר בארון. אם תאיים בגרזן על העצים המכושפים, הם לא יפגעו בך. כשמכשפה אחת תרדוף אחריך, התקרב בזהירות לשתי המכשפות האחרות וגנוב מהן את העין. היכנס לבית הנטוש בלילה. כשתיתקל ברוח, הבט בה. לך לבית הקברות ומצא את המצבה המתאימה. חפור והשב לרוח את החפץ שלה. > במטבח של הטירה תמצא את א החפצים שנלקחו ממך. לאחר שהרגת את לולוט, קח מהמחסן את תיבת הפנדורה ואת התרנגולת. שחרר את חד הקרן מהאורווה והשב את התיבה למקומה. אביטל רשף ואמרי מרמור מנהלל ₪ הסוד האפל של יערות העד א אחרי שלאקורדר יש המון מידע, ואתה זוכר אותו מעולה ומשנן אותו ללא סוף, עשה יד עליו, לך לטסט (הכי למטה) ותענה נכונה. אחרי שנפלת לבוץ, בסביבות העץ, קח את הפרי והצמח שלידך. זרוק את הפרי.לחזיר, ובזמן שהוא אוכל, כרוך עליו את הצמח. ₪ גובלינים 1 א א א מסך אחרון: אולי נזרוק על הקוסם הרשע במקלע אבן קטנה? לאחר שפתחת את המדרגות, הטילו קסם על הקוסם. רואים את החבל הוורוד? זרקו עליו אבן וקחו אותו. בסוף, כבשהקוסם בצורת עכביש, יש להפיל אותו לתוך השק החום. אי הקופים 2 כשלצ'אק רודף אחריך, עליך ללכת לחדר האחרון במסדרון, לקחת את גולגולת אימך, לקחת מהפח כפפות רופאים ומהמגירה את המזרק. לאחר מכן, לך לחדר עם בלון הגז הירוק. נפח את הבלון ואת כפפות הרופאים ולחץ על מחזיר המטבעות במכונת הגרופ וחכה שלצ'אק יבוא. כשהוא יתכופף להרים את המטבע, שלוף את תחתוניו המציצים מתחת למכנסיו ושמור אותם (למרות הריח הרע. דברי ימי קירנדיה תן את המשור לאיש בגשר. קח את הדמעה ממי הדמעות והטבע אותה בעץ הרקוב. זרוק את הפרות בחור שבאדמה. יגדל משם צמח ויתן לך קסם רפואה. מתן בר מגבעת עדה ₪ נשרוקים * % * אי האות 8 מביאה נקודות. האות ,1 מוסיפה פסילה. האות 5 גורמת לכך שתצטרך לתת לריבועים מכה אחת. האות = עוצרת את האויבים. כ 15 6 מאת: רוני טל זהו משחק מבית 875 1.1048 שהוזכר כבר בעבר. יש כאן שילוב מעניין ביותר של עולם הקולנוע ועולם משחקי המחשב. סטיבן שפילברג כתב את התסריט ובריאן מוריארטי (מיוצרי המשחק ]01.00% יצר את הגרפיקה. המשחק מתרחש באתר חפירות על כוכב עויין בשנת 1998 ומטרתו היא למצוא את הטכנולוגיה שבעזרתה תוכל להימלט מהכוכב. ו משחק זה של חברת 1168078055 יופיע על המדף בסוף 1993. זהו משחק בנוסח משחק תפקידים. חבורת רובוטים ענקיים נלחמת בחבורה אחרת. הטובים מנצחים את הרעים, וסוף טוב הכל טוב. ו 1 מבית ג 51588. לארי הצליח להתברג במועדון בריאות ידוע, המלא בחתיכות שעליהן הוא יצטרך לנסות את כל הפתיחות המשונות והבדוקות שלו. זאש ופט אשד ההז5 פמזוח משחק מבית צ.12821א1. המשחק אמור להופיע באוקטובר הקרוב גם בגרסה של 62. לדמויות הלקוחות מהמשחק הקודם יש אתגר המורכב משמונה משימות חדשות. גרפיקה ואנימציה משופרות עם 6 צבעים. השקי <65שההנינרדההגטן | הלבצר המשחק החדש של חברת 551 מקנה לך כוח לבנות ולשלוט על ממלכה משלך. פי1סתטא סאד הוא המשחק הראשון שנבנה על בסיס עולם ה-כ8כ. הילחם ביריביך הנשלטים על ידי מחשב במטרה להפוך לקיסר, על ידי בנייה והרחבה של ממלכתך בזמן שאתה מחסל את הכוחות המתנגדים לך. תצטרך להתמודד עם כל הפרטים של ניהול ממלכה: בנייה, שטחי חקלאות, אוכלוסיה, דיור, מיסים, צבא, מורל הנתינים, עונות השנה המתחלפות וכמובן המון מפלצות של כא. ההצגה המדהימה של המשחק כוללת גם מצלמת-קרקע המסוגלת להתקרב או להתרחק חבר בין מכוַפ5אאגכ אפפא 0% ל-5ש6.0 אםםא אס, ותיכנס לארץ הגדולה משני העולמות.. היכנס לעולם ה-אמםא. סוף סוף הירחים נעמדו במצב הנכון וגורלך מחכה לך. עתידה של א=פא מתקדר תחת צילו של אלמר הרודן. אלמר גנב את האדמה המדממת זועקת לעזרתם של הגיבורים. החמישי מסדרת 10111א 4016 ]א פא מהזירה כשהיא משתמשת בטכניקה תלת-מימדית של תזוזה. מוסיקה וקולות מיוחדים מוסיפים לאווירת המיסתורין של המשחק. מקשי שליטה יעילים עושים את המשחק למהיר ונוח. לנהל ממלכה זה לא קל - אבל לבטח כייף. תאוות הכוח, מקור אדיר. של מגיה ומפתח לגורלה של א א. המלכה מוחזקת בשבי ופראו של הדרקונים נתון תחת מצור בפירמידה המלכותית שלו. לאחר שעוזריו.נטשו אותו וידידיו בגדו בו. עם נפילתו של הסדר הישן, הסכם השלום בין האנשים והמפלצות נהרס כליל. עטורת הפרסים. משחק אפפא ת0 מפזפאתגכ של חברת סשאזדז]א0) פ.1אסעו שאא ממשיך את המסורת של טיב מעולה במשחקי מחשב. <ל>67555 ₪5 ההז5<> חברת 5אאסאא זססד מא 50 שילמה על זכויות היוצרים של כל הדמויות (והמוסיקה) מהסדרה הקולנועית של מלחמת הכוכבים כדי להשתמש בהן בלוח השחמט האנימציוני שלהם. יש כאן 72 קטעי תפיסה שונים ומרתקים. צוות מקצועי של אנימטורים וציירים השתתף בעיצובן של הדמויות והמנוע השחמטי של המשחק הוא אותו מנוע של 0 אד ]55 להבדיל מהמשחק המקורי של [א60סעא] שהיה הרפתקה של טקסט ללא גרפיקה וקולות, המשחק אמס? סד אאטדמא הוא משחק עם גרפיקה מתוחכמת הכולל קטעים שלמים של אנימציית וידאו ושעות של דיאלוגים קוליים המשתמשים בשחקנים אמיתיים, המורכבים עַל רקע ממוחשב. יש כאן מכלול חדש של דמויות, הפעלה דרך העכבר, מצלמה ופונקציות של הקלטה כדי שתוכל לעשות רישומים לגבי התקדמותך. חופן של תיחכומים חדשים יאפשרו לך עבודה קלה ומהנה. יי ])])] משחק ‏ חדש ‏ של חברת =תססתי)ןא. המשחק משתמש באותו בסיס של ,08401 מא]א51 ₪15 אבל מבוסס על מטוס 100161 ₪14 ומבטיח להיות למשחק סימולציה סופר ריאליסטי. החברה השקיעה שעות רבות בדיונים עם טיסים וקצינים של צי הים של ארה"ב, כדי לשחזר נוהלים והרגשות של טיסה אמיתית במטוס הזה. כמו כן, גם שמו דגש עַל הצגה מדויקת בעלת צללים, והתנהגות מדויקת של מטוסים בטיסה. - - 1 = =< - הריק מיסביב למחעוב המרכז למשחקי מחשב משחקים ל-וו6-80 משחקי טלויזיה ₪ ה רק רח' אבן גבירול 60 תל-אביב. טל: 03-6961826 קיית מכשיר הקשיים הברונים בה אייל באומרט מקרית מוצקין אתה שוכב במיטה משועמם. פתאום אחותך נכנסת ואומרת: "הגיע וויז!" אתה קופץ בשמחה מהמיטה ומתחיל לחרוש (כמו בל וויז נורמלי) ופתאום אתה נזכר שיש עוד הרבה וויזים אחרים שיש להם מכשיר כלשהו. אז אתה מחליט שאתה רוצה גם כן מכשיר!! אתה בודק מכשירים אצל חברים, בחנויות, בעיתונים (וויז במיוחד) ומחליט על מכשיר מסוים, ניקח לדוגמה - צסם ₪5א0, מכשיר פופולארי למדי, ואז מתחילות הבעיות: בעיה מספר 1 - הורים: כמו כל הורים נורמליים, הם יתנגדו. ואז אתה מתחיל להתווכח איתם: אתה רוצה את זה בתור מתנה מוקדמת ליום ההולדת וכו'. בעיה מפספר 2 - התלבטויות: חרי שעברת את משימת ההורים (משימה קשה למדי), אתה מתחיל להתלבט בין המכשירים. כמובן, זוהי החלטה חשובה ביותר. אתה שומע על מכשירים ניידים ולא ניידים, על צבעוני ולא צבעוני, ועל מגרעות שונות, כגון: מגוון משחקים קטן מדי ופַז'. 11יך שבחרה ב- ₪01 15א0 (כפי שציינו קודם) ואז אתה עובר לשלב הבא. בעיה מספר 3 - מקום הקנייה: גמרת את הסיפור עם הוריך, בחרת מכשיר ועכשיו כל שצריך הוא חנות טובה. כמו כן, חשוב לשים לב למחיר שיהיה זול, לאחריות שתהיה ארוכת זמן, למגוון המשחקים שיש בחנות ולדבר נוסף, שאני אוהב: שאחד המוכרים או הבעלים יסתדר טוב עם אביך ואז תיווצר "כימיה" ביניהם. לדוגמה: הגעת לחנות עם אביך, ואביך מדרום אמריקה ומדבר ספרדית, ואז הוא מגלה שלמוכר קוראים מריו, וגם הוא מדרום אמריקה ומדבר ספרדית. אז הם מדברים ביניהם (בספרדית), נוצרת "כימיה", ואביך שוכח בכלל בשביל מי ומה הוא בא. בעיה מספר 4 - כסף: כמובן, זו הבעיה הקשה ביותר בקניית מכשיר. אחד הדברים המעצבנים והקשים הוא לחסוך כסף. זה יכול להיות מעבודה, אבל לא תמיד אפשר להשיג עבודה. אפשר לבקש מההורים, לנסות לחלוב אותם, לבקש ליום ההולדת, לחסוך כסף מדמי כיס (עד גיל 070 ועוד. (אני פתוח להצעות.. אחרי שעברת את כל המכשולים, אתה מגיע עם אביך לחנות, הכסף ביד ו.. פתאום אתה מתחיל להתחרט. אתה מהרהר לעצמך: "אולי זה סתם מכשיר, אולי אני לא אהנה ממנו, אולי אני סתם מבזבז את מתנת יום ההולדת שלי, אולי ימאס לי אחרי שבוע..." טוב, זאת כבר החלטה שלכם, אבל אם אתם שואלים אותי אז אני אומר: קנו את זה. אם תרצו, תמיד תוכלו למכור. "חיים רק פעם אחת ו" אגא פ6 קובי פרלמוטר מפתח תקוה אגא 6 הוא כמו אגא 26 - אבל זהו פקמן של שנות ה-2000 וזאת עקב כך שיש בו גרפיקה מעולה וחדה הכוללת נהרות זורמים, טירות, רוחות רפאים והכל במשחק תלת מימדי. בשלב הראשון אתה ביער שבו לדעתי הגרפיקה הטובה ביותר - כאשר יש בו טירה עם חצר שסגורה בשער עם מפתח ובחצר תוכל לדוגמה לנעול את אויביך העכבישים אם תצליח להביאם לשם בעורמה. כמו בפקמן המקורי יש בונוסים בצורת פירות כאשר כאן הפירות נראים ממש אמיתיים, והם רבים יחסית. בשלב השני, אתה בים שורץ כרישים כאשר גם בו הגרפיקה מעולה - ספינות טרופות, איים נידחים, כושים על איים ועוד. גם בשלב זה יש בונוסים ובהתאם לשלב - הפעם בצורת אלמוגים וצדפות. בשלב השלישי, אתה בחלל כשמשער שמופיע משום מקום מופיעות 4 רוחות רפאים רצחניות. בשלב זה יש גם בונוסים, משום מה חלקם בצורת תיקים. עד כבאן השלבים בגרסה החופשית שבדקתי שאינה המלאה ובמלאה יהיו עוד שני שלבים, שאחד מהם יקרא עזפסש חחאד אז 611155 והשני 58 אאא מזזז ובעברית - שנות עצב. ניתן לשחק גם בשניים כאשר כשאחד נפסל, אפילו שלא גמר את המשחק, השני משחק עד שהוא נפסל ואז הראשון ממשיך את המשחק שהפסיק קודם וכך הלאה. המשחק תומך בג'ויסטיק, ואפשר לכוון בו את מהירות המשחק וכמו כן, ניתן לעשות הדמייה (סואמכ) של המשחק, ועוד אפשרויות רבות. המשחק מתאים למסכי 7043 04. ניתן להפעיל את הגרסה החופשית (והמקוצרת) גם מתקליטון 360% על ידי שימוש בתוכנה החופשית א1/4א9. גרפיקה 0-4 6 ₪ % קול 6% 6 % כיף % 6 ש % וחצי כללי 6 6 > וחצי כ 9 = | בתור אדם שעבר את שני משחקי "עין הבוהה" הקודמים, השתוקקתי לגלות האם ל-"התקפה על מיטס-דרנור" יש משהו ופי 9 ו יי = יי יי המשחקים הראשונים בסדרה, נפרדה מהשותפות שלה עם חברת 581 וצוות חדש נכנס לפעולה. לא ירעתי עד כמה תשפיע ץטובדה זו על המשחק הסופי של הטרילוגיה, אך אמרתי לעצמי שאם הוא יוכיח את עצמו כטוב בדיוק כפי שהיו שני קודמיו - מובטחת לנו הרפתקה מהנה. הפתיחה לא היתה מרשימה כפי שציפיתי אחרי שני המשחקים הקודמים, והתחלתי לחשוש שמא המשחק עצמו ירד מרמת האיכות של שני מ וי ד = במבט ראשון, עין הבוהה 3 די דומה לקודמיו. לאלה שלא מכירים את המשחק - עין הבוהה הוא משחק המשתמש בגרפיקה תלת מימדית, המאפשרת לך לראות מבוך 1 | מנקודת ראות של קבוצת הדמויות שבשליטתך. תזוזה, לוחמה, הטלת קסמים ימומ וד ל וי וי להפעיל בעזרת עכבר וכשקיימת גם 1 בהתקפה על מיטס- דרנור כל הפעולות הללו נשארו ללא שינוי בדומה למשחקים ו השינוי הבולט הוא מסך המחנה: במחנה תוכל לאפשר לקבוצתך לנוח וללמוד קסמים, כאן גם תוכל לשמור או לעלות משחקים מהכונן. כל האופציות הללו נפרשות לפניך בגישה לתפריט אחד ונוח, אשר מאפשר למערכת להיות מהירה וקלה יותר. בי יה (י ימי לי ה שמחתי מאוד לגלות), כפתור "עליהום" (6ד .11א). הקש עליו וכל הדמויות שלך "יתקיפו במכה אחת", בתנאי שיש בראשותם נשק המתאים לכך. לצערי, חפצים קסומים כמו חזיזי הקסם או סיפרי 1 = ימ יי ל די 1 כ ב = ור כזאת. כאשר אתה משתמש בכפתור "עליהום", תוכל לבצע מתקפה קצרה על האויב ולהיפרד נזיריבים חלשים, עוד לפני שתהיה להם ו יי = מ יו ]| התקפה קצרה בלבד. באופן כללי, למרות בייויר קש ו יי הרבה שינויים. הייתי רוצה מל ו יי אוטומטית כמו שהמשחק כ ואס חתפא גואזזד ו מציע. כמו בכל המשחקים של נשב- ונ 1 כל המשחק בכוחות עצמך, ובכנות - זה די מעייף. יש כמה אנשים בודדים אשר נהנים לשבת עַם נייר משבצות ולשרטט כל רמה רמה של המבוך. רוב השחקנים היו ורמה מעדיפים שכל זה היה נעשה על ידי המחשב שמולם. אבל אם לוקחים בחשבון שזהו משחק אחרון בסדרה, סביר להניח שכל השינויים הדרסטיים נשמרו לסדרה הבאה, שתבוא בהמשך. אל תדאגו. ב כ מ ג ל יי[ ב 2 - יש לו גרפיקה חדה יותר ופי שלושה קטעי אנימציה. אי אפשר לפספס את די ד = ד יי ומעולם לא שמעתי כל כך הרבה רעשים מזעזעים בוקעים מכרטיס הקול שלי). אם תיכנס לאיזור בו חיים 51/08 5א0ס, תישמע כל מיני רעשים דוחים כמו יי בי מלא ברעשים חייתיים כאשר קבוצת מינוטאורים עוברת בסביבה, תדע שהגעת מיי וי הי נו, אבל מה אני מקשקש, בואו ותשמעו קצת על העלילה והמשימה שלכם: העלילה מתרחשת בעיר עבודה של מיטס-דרנור, כמה מיילים מווטרדיף - עיר הבית מ בי יי = מ ל היא להשמיד את המכשף האל-מותי הרשע אשר גרם לנפילתה של העיר. בתחילת המשחק אתה מגלה את עצמך ביער, מרחק מה מהעיר - עליך לגלות קודם כל את הכניסה לעיר עצמה. כתוצאה מכך, חלק גדול מהמשחק מ מעין הבוהה 1 ושהתרחש כולו במבוך אחד) ועין הבוהה 2 (אשר בו קטע היער היה בתחילת המשחק בלבד). בהתקפה על מיטס-דרנור תמצא הרבה יותר מקומות (שונים ומשונים) מאשר במשחקים יי ו הדפגי ו | = יש יי ב וג .וי 454וק | ידווש 5% חן 485 תת "' )| כאשר תגיע לגילדות הקוסמים ‏ של מיטס-דרנור המשחק יראה כמוכר יותר. = ד ו הל ו שבגילדות ובקבר הגדול נראים כמו איזורים מסוימים של מקדש הדארקמון (עין הבוהה 2), אבל יש בהם כמה שלבים יי = תת-מימיים, אשר 1 דרך זחילה אל מתחת | מ כך, עַם השיפורים בביצועים שהוכנטו ושופרו, עם קולות טובים יותר, עומק ומבחר גדול של פעילות - למשחק הזה יש את כל הנתונים להיות משחק מעניין. "אבל אין דבר מושלם בעולם", היתה אומרת לי סבתא וכך גם כאן. נקודת תורפה של המשחק היא שהוא יותר מידי קשה! קושי זה נובע מכןך שהמשחק מאפטשר לייבא דמויות מהמשחקים הקודמים - דמויות שלהן יש יותר כוח וניסיון מהדמויות שאתה בונה מחדש. 2 ו ₪ המפלצת העלובה ביותר שתפגוש בדרך יכולה לאכול כמה בוהים לארוחת בוקר ולהישאר רעבה. עקב העובדה 56 34% 90 690066 , 3 *) + ר* |+- 1 = 6 זר | ורי שהדמויות מתחילות את המשחק עם יי ב לי כמות נקודות מספקת כדי לעלות בדרגה, וזה מונע ממך את תחושת ההישג, שהיא ו וי ו במשחק בדרך-כלל. לא? אם המפלצות קשות, הרי הפאזלים עוד יותר קשים. אם המשחק המקורי הראשון התחיל עם כמה בעיות פשוטות של לחיצה על משטחים, שלבים מוקדמים בעין הבוהה 3 כוללים בתוכם מעברים סודיים וכמה בעיות פאזלים מורכבות. לשחקן משחקי תפקידים מנוסה זה לא צריך להוות בעיה "יש | = = ג ו" זה יכול להפחיד. להגיד שאם הצלחת לפתור את כל הבעיות ללא עזרה ממישהו, מגיעה לך ו 1 הגזמה. בעין הבוהה 3 יש אווירת ו ה ו שהרגשתי שחסר משהו, (אולי בגלל שהכל מ 1 חוזר עַל עצמוו חשתי ש-40 עד 100 שעות המשחק מציעות תמורה מלאה לכסף המושקע בו. יי שריי די לי[ המשחק הזה, עליך לקחת בחשבון שני דברים: קודם כול זהו משחק מורכב מאוד שיציב ככל הנראה יותר מידי קשיים לאלה המחפשים משחק היכרות טוב ליי וי גי מ דורש הרבה מהמחשב וציודו ההקפי, אז זכור זאת אם המחשב שלך לא חזק מספיק. סיכום אחרון בהחלט: המשחק הזה הוא יי ו ליי וני מ הי ירי הג יי שי מ[ מבחינה טכנולוגית. המשחק הזה מיועד לשחקנים מנוסים האוהבים את סיגנונו של עין הבוהה. ב[ . חגיגת המבצעים נמשי - 6 / והפעם... 1 0 20/0 בייעי זם? 22/0/20 0 )/, וס מבצע מס 1: תאז 2 א:זד5.זת קא 50 מבצע מסי 3 : כרטיס הקול הנפוצ ביותר בעולס כונן 6[א50ג אש 01 6 18א3905/540 + חוברת בעברית כולל כרטיס בקר % שייח 449 שייח | מבצע מסי 2; זאש דזם 2.0 סח ח:ד5.זת פאש50 כרטיס הקול הסטריאופוני - הנפו+ ביותר בעולם, כולל: + 22 ערוצי קול סטריאפונים להשמעת עד 22 כלים בו-זזמנית (סיינטיסייזר). + אפשרות חיבור ל 101וא להקלטה ועריכה של מנגינות עייי אורגן. + הכנה מלאה ל 0%1א-60, ללא צורך בכרטיס בקר נוסף. + תוכנת מולטי מדיה מקצועית, ליצירת מצגות אינטראקטיביות בסביבת חלונות. + בונוס מיוחד - תקליטון 62 המכיל: שאט וכ 2 1.4558 כא500 כונן ואס 62 + כרטיס בקר + שני תקליטורים 65 | 25 שייח 1985 מבצע מסי 6: מולטימדיה למתחיל כוללת: אנציקלופדית מולטימדיה מלאה, הכולל טקסטים, תמונות, א 1 א 50 קטעי וידאו, אנימציות, מפות וקטעי קול. 0 +תקליטור 0 2460 שייח 2060 שייח מולטימדיה ביתית כוללת: 0 שת 9 שייח מבצע מסי1 ומבצע מסי 2 כוללים: | + תוכנות ל 05כ: תוכנות עזר לקול, דיבור ע'יי המחשב, האורגן החכם, התוכי המדבר, תוכנות מצגות. + תוכנות ל 5אוססאזצ: סטודיו הקול, תוכנת 015 לקול, היומן המדבר, תשבצון, תיבת נגינה, תוכנה לדיבור והקראת טקסט. + 2 משחקים מטריפים: מירוצ המכוניות ייאינדי 500י. נמלולים"המשחק שכבש את העולס בסערה. + מגבר עד /4, המאפשר חיבור ישיר לרמקולים. מבצע מסי ערכת מולטימדיה למתחיל + 7 תקליטורי פס: + 1א000),] | + 415]אזאא פהך 51.06 1101165 + + טוא ₪ ]אסא 6 ד + סאג.151 צמאאסוא מחד + מש רע 0 סק הו 500807 +00סאה5 אפואת 6 15 כ [מסאו מצד אז מתפוז/ו +01 צסא> גזסאזד הזוע 5אאס 7001 0 (8ש2 שייח 2499 שייח כל התוכנות, עזרים וספרות מהחשבים במחירים הטובים ביותר כו|וס יות3 5137 | כע//2/32: <קו/יכ , איקלוסון ו9ז5|[יות. תיןם! 1 | הזמן עכשיו! *מלאי מוגבל *המחיר בשקליס כולל מע'ימ. *יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח 7 שייח. מחלקת התוכנה של אנשיםס ומחשבים, פינסקר 64 ת"א, ת.ד. 11616, מיקוד 61116 טל'; 03-295145, 03-5288448. פקס: 03-295144 (פנה לגטז/רפי א = ג 513 2 ג | 4 : 1 מאת: דוד אידלס המשחק ספיידרמן 3 מבוסס על קומיקס מספר 368-373 בסדרה של אג]א- תתפ1ת5 6א21ג/1אא. אליסטר סמיט, בנו של פרופסור סמיט הרשע, מתאחד עם כמה מאויביו הידועים של ספיידרמן במטרה לנקום בגיבורינו. לנקמה יש שתי צורות: עכבישים מכניים ואויבים ישנים, המשתלבים בעלילה. המכונות חסרות הרחמים באות בכל מיני נדלים וצורות שוגות, מרובוט-עכביש קטן עד טרנטול ענקי מברזל. בין הסופר-אויבים מופיעות דמויות כמו אלקטרו, טינקר, סקורפיון וכמובן סמיט עצמו, עטוף שריון חיצוני מיוחד וידוע בשם "סופר קוטל עכבישים". המשחק מתתיל כאשר ספיידרמן נמצא בדרכו לסנטראל פארק של ניו-יורק כדי להילחם נגד מה שנראה כקבוצת פושעים ומטרידים רגילה. אחרי שהוא מגיע לשם, ספיידרמן נאלץ להיאבק נגד . קוטלי-העכבישים הראשונים, להקות גדולות של רובוטי-עכביש קטנים המתאספים בשדרות הפארק. לבסוף, מתגלה כי השידורים המפעילים את הרובוטים באים מבית מסוים בפרברי ניו-יורק, ושם ספיידרמן נילחם עם סמיט עצמו, אשר מרח את עורו בחומר ביו-אורגני ונהפך ליצור חזק, שכמעט לא ניתן לנצחו. המשחק נראה כמו משחק רגיל עם תזוזה צידית ועם כמה חידושים חמודים. למשל, חושו העכבישי של ספיידרמן (כידוע, עכבישים הם הנציגים החושניים של עולם החרקים) מופיע כאן כאינסטינקט ההתבייתות העוזר לשחקן להתמיד במסלול הנכון. החוש הזה מוכיח את עצמו כיעיל ביותר, במיוחד בשלבים הראשונים של המשחק. האמצעים האחרים על גבי המסך הם אינפורמציה על כמה כוח | "שאון ןי נשאר לשחקן (מד הגנתי) ומה רמת הכוח שלו (מד התקפי). באופן אירוני, הנקודה החלשה של המשחק היא הגרפיקה המפורטת להפליא שלו. הקווים העדינים של הרקע מתגלים כמבלבלים כאשר ספיידרמן נע מולם. למשל, העצים בסנטראל פארק הופכים את ספיידרמן לבלתי-נראה כאשר הוא נמצא לידם. זו לא סיבה גדולה לדאגה, אך זה יכול להיות קצת מאכזב. על הגרפיקה המדויקת חושבים רק אחר כך, אבל כשמדובר ביכולת המוגבלת של צסם 5]ו0%, הפשוט הוא בדרך כלל הטוב ביותר. נ* 1 ו 2 "₪ " . | 45*ק ְ א 4 . | ו + ₪ .- 6 פד( ופדה 4% 1 118 | ה" = יוני פיין מירושלים סוניק 2 * כדי להקפיץ שלבים היכנס ל-5א10דשס, עבור ל-51ד עא500 ונגן את המנגינות הבאות (לפי הסדר משמאל לימין: 17, 09, 65, 19. אחר כך לחץ 51/87, וכאשר תופיע התמונה של סוניק וטיילס, לחץ ךפה ד ו-4 בו זמנית, ואז יופיע מסך ובו רשימת כל השלבים. = באותו מסך של הקפצות השלבים ישנו עוד 57ד סשאנ0ס85. נגן את המנגינות (משמאל לימין): 06, 02, 1 04 ובחר לך שלב לשחק בו. כאשר סוניק יאסוף 50 טבעות הוא יהפוך לסופר סוניק!! * סופר סוניק נפגע אך ורק מטביעה, מהתחמצנות על ידי אבן, מחוסר אוויר במים ומנפילה לתהום. *= כאשר אתה סופר סוניק, יורדת לך טבעת אחת כל 2 שניות, וכשיהיו לך 0 טבעות, תחזור להיות סוניק דיו 7 |[ יש 1 4 1 [ יונתן מרלינגן מאבני איתן סוניק 1 = בתחילת המשחק, כשרואים את סוניק במסך הסטריפ פוזטיב, לחץ: למעלה, למטה, שמאלה וימינה, ואז על ג - ד8ג51 והחזק לחוץ עד שהמשחק מתחיל. לחץ על 8 ותופתע!! :ו וצצ 4 3 * קודים- שלב 4: 408 - פסא - 1 - תוא0. שלב 15 עאס - 6 - [מצ - זתם. שלב 6: א א.1 - ג חאו - 1אא - מכג. שלב 7 .1 - .ג - שסא - אתם. שלב כ 0% 18 - הז - [טצ - אפם. | [ש ו משה רט מגבעת שמואל 4014 4 א אם לוחצים על ₪ (לא טורבו) ולא עוזבים עד שמתחיל להבהב ואז עוזבים, יוצאת קרן מאוד חזקה. *= בשלב א4]א מ/צז, אחרי הרובוט לוויתן השני יש תהום. אם נופלים לתוכה משיגים כח להידבק לתיקרה (בטבלת הכוחות). מפעילים ב-₪ ולמעלה. *= הקוד שמחסל את 8 המסטרים הראשונים הוא: 2,6:₪ 3: 3:5 411,4. * בטירה השנייה בשלב 2, כשמגיעים למקום שהריצפה כולה קוצים, צריך לקחת את הכלב המעופף. ביים בו; עומר רוזנברג מחדרה 46 3)():)( 2 * אם רוצים לראות את סיום המשחק, צריך להחזיק בלחיצה את הכפתורים הבאים: שמאלה, 501.67, ₪7 ד9, 8 ו- ביחד ואז רואים את סוף המשחק. 2 א 1 :0 ]א *= כדי להגיע לעולם של צ.1 חאו .א יש להקיש: 1 כ - 1,23 0 - 4ם - 3 0% אורי בניאס ועמית גיצלטר מתל אביב פרה הסטוריה מסך א: ]א ;). מסך ב: א כ). מסך ג: קא. זק. מסך ד: צטאזא, מסך ה: 65 /. מסך ו: 2 2% % % % % % >% בינ ס בדו פסופר אופיר לביא מחיפה 2 הד 1 א אי | פ פרי כישוף + % % % >% אם רוצים לתפוס מישהו ולגלגל אותו באוויר, עושים כך: מתקרבים אליו, לוחצים קדימה, עושים סיבוב שלם לאחור במהירות רבה ולוחצים על כל אגרוף שרוצים. אם רוצים לתפוס מישהו ולדפוק אותו על הריצפה לוחצים על קדימה ו-8. אם רוצים להפוך מישהו ולתקוע לו את הראש באדמה, לוחצים על קדימה ועל ץ. אם רוצים לעשות אגרופים מסובבים, לוחצים עַל א ו- צ ביחד. שרון איצקוביץ מקרית אתא כישוף 4 רב המכשפים מחופש. כאשר תחשוב שפגשת בו, הורד 111. אל תאכל דבר מן המזווה של ת'רוג ואל תיכנס בשום אופן למטבח. אצל נאמאנטה, אמן העיניים, הקפד בכבודו. שאל אותו איך עוברים את דלתות ת'רובן, אחרת לא תוכל לעבור אותן! רון קדרון מהרצליה כישוף 5 בקש מהצופים קמיע נגד הגאנג'ים. כשבאלתוס הופך ליצור בעל שערות נחשים, לך לאחור והנף מולו מראה. קח את הגבינה מהמזווה. שאר המאכלים מזיקים. תלוש את הוילון בחדר של באלתוס. חפש בספרייה ספרים על סודות המגדל השחור. כישוף 9 אסוף פנינים שחודות. תן לגריילוק את המכתב. דרקון הים יעזור לך אם תפנה אל תאוות הבצע שלו. אל תעלה מעל פני המים לפני שהשמש שוקעת. קח את הכתר של הפסל וברח ממנו. אל תיכנס למנהרות חשוכות אם אין לך דג זוהר. אל תיקח את הענק של המכשפה. השודדים נמצאים באי שיש לו צורת דג. ו .+ -*, 64-07 יא+, וי.י.. , רצי ל מאת: שחף בן-צור (מקינטושאי בדם) נתחיל בשאלה: איזו חברה הוציאה את המחשב האישי (המסחרי) הראשון? למי שענה "איי. בי. אם" נכונה הפתעה. לפי ההיסטוריון שלנו, המחשב הראשון נוצר במוסך האחורי של שני "משוגעי" מחשבים שייסדו את חברת "א.1ע2/" (שסימנה היה כמובן אותו תפוח נגוס). הם יצרו מחשב בעל מסך מונוכרום (בצבע ירוק תפוח) וזיכרון מזערי אשר יכול היה לבצע פקודות פשוטות ושימש כמכונת חישוב או מעבד תמלילים לכל היותר. אחרי המחשב הזה - |6 471.8 - החל מבול של מחשבים אישיים, כאשר את הבכורה נטלה לידיה חברת הענק וַאם8]. אולם אפל לא שקטה על שמריה והחלה להשקיע במחשב אישי חדש ששינה את פני עולם המחשבים לתמיד - המקינטוש. בשנת 1984, בזמן שידור הסופרבול, שהוא משחק גמר ליגת הפוטבול הזוכה לכמעט 80% מכלל אחוזי הצפייה בארצות הברית, שודר תשדיר פרסומת קצר המציג את מחשב המקינטוש. אותו מחשב היה בגודל של 20 על 30 סנטימטר, בעל מסך שחור לבן וזיכרון של 640%. המחשב הזה היה מיועד לדבר אחד בלבד - גרפיקה. באותן שנים, המחשבים האישיים היו עדיין די מפגרים (סליחה על הביטוי) בתחום הגרפיקה והצליל. מסך 4 צבעים רק פרץ לשוק באותו זמן, ועל כרטיס קול אף אחד לא שמע! המקינטוש נכנס לשוק והציע למשתמשים בו לבצע במהירות פעולות גרפיות על המסך, לצייר ללא בעיות, לסדר טקסט, להגדיל אותיות ולהקטין אותן, לרווח שורות לכתוב באלכסון סביב מעגל ודברים דומים.. בקיצור, מהחשב שפעל בשיטת 4 שסץצ )את/ 15 566 טסץצ |הת/ (מה שאתה רואה על המסך זה מה שאתה תקבל בהדפסה). המחשב נכנס מייד לפעולה וניתן חינם לכל מי שרצה לבדוק אותו וכמובן שתפס את ליבם של הגרפיקאים שלא היו צריכים עוד לטרוח בעבודות ידניות. אך המקינטוש בישר עוד מהפכה - הוא היה המחשב הידידותי הראשון והיה המחשב הראשון שעבד בשיטת החלונות (פאוסשת1/). בזמן שמשתמשי ]אמ צעקו "להיכן נעלם המסמך שלי?", "איך פותחים ספרייה חדשה?" ו-"איך מוחקים את הקובץ הדבילי הזה?" השתמש המקינטוש בסמלים (9א160) אשר סימלו את הפעולות. רוצה ספרייה חדשה? היכנס לסמל בצורת תיק והרי לך ספרייה לשים בפנים את כל הקבצים שלך. רוצה למחוק קובץ? גרור את המסמך שלך לפח האשפה המצויר בתחתית המסך וסגור את המכסה. רוצה לראות לאן שייך כל מסמך? במקום הערות יש לכל מסמך צורה שנקבעה מראש ומסמלת לאיזו תוכנית הוא שייך. הדבר היחיד שעמד בין המקינטוש (גם אז וגם היום! מלכבוש את פיסגת העולם של המחשבים האישיים - הוא המחיר. מחשב מקינטוש עולה לעיתים פי חמישה ממחשב אישי רגיל מכמה סיבות: הראשונה - מחשב אישי רגיל מבוסס על מעבד של חברת אינטל (286 עד 486) ואילו מקינטוש מבוסס על מעבד של חברת מוטורולה. מעבד יקר ומתקדם יותר. השנייה - המקינטוש מדפיס בשיטת ה"פוסטסקריפט" טקוזספזפסע) דבר שמקפיץ את המחיר בהמון כסף עקב זכויות יוצרים ולכן גם המדפסות למקינטוש (שהן בדרך כלל לייזר או הזרקת דיו) יקרות יחסית למדפסות רגילות. השלישית - היום העתיקה חברת מייקרוסופט את שיטת החלונות לפי.סי. והחלה להשתמש באותן שיטות שהקנו למקינטוש את הייחוד שלו. הרבה חברות החלו להוציא תוכנות למקינטוש ובמקביל את אותן תוכנות פי.סי. - וכך התחיל הפער בין המחשבים להצטמצם ולמעשה היום ההבדל הוא בהרגל של האנשים לעבור על מקינטוש ולא על פי.סי. מביני עניין מבינים כי המקינטוש כבר אינו מיוחד וחדשני כמו שהיה (למרות שהוא עדיין הטוב ביותר בתחום הגרפיקה.) עם השנים, עברו עַל המקינטוש גילגולים רבים: הוא הפך להיות צבעוני (עד 16 מיליון גוונים על המסך) ומהיר יותר (מעבדים המשתווים היום ל-486 ואף טובים יותר) ומשמש כמעט בכל עיתון או סטודיו גרפי. לאחרונה, עקב הפער ההולך וקטן בינו לבין מחשב הפי.סי. הרגיל, הכריזו 1(ם1 ואפל במשותף על תיכנון מחשב חדש הנקרא 6 אמ/סע המשלב את שני העולמות, שינסה להתחרות במערכת ההפעלה 05 ו-5אוספאזאו של מייקרוסופט וינסה לערער את השליטה של חברת אינטל בשוק המחשבים האישיים (ותוך כדי כך להסל את התואמים). לאחרונה נראה כי השיתוף אינו מצליח כל כך לאחר ש-18%1 הודיעה כי לא תשתמש במערכת ההפעלה של מקינטוש ולמעשה חיסלה בכך את ליבה של מערכת הפעלה ידידותית למחשב החדש. אפל מצידה גם היא אינה שוקטת על שמריה בזירה האישית והכריזה לאחרונה על מחשב חדש - ניושון. הניוטון אינו גדול יותר מפנקס רגיל ומוסגל לשלוח פקסים, לשמור מספרי טלפון ותאריכים, לקרוא כתב יד (וו ולאחסן אותו בזיכרון - מעין יומן אישי לכל אחד. המחיר שוב בשמיים, אך זוהי פריצת דרך חדשה ונוספת של חברת אפל שאולי תוציא אותה מהקשיים אליהם נקלעה לאחרונה לאחר שלא פיתחה שום דבר חדשני ומבריק בשנים האחרונות. גם זירת המקינטוש אינה שקטה ולאחרונה החלו יצרניות המשחקים כמו סיירה ואחרות להפיץ משחקים גם למקינטוש (מסע בחלל והרפקאות לארי) והמשחקים נראים, בזכות הגרפיקה המשופרת, טובים מתמיד. המקינטוש ממשיך להתפתח בתחום הגרפיקה (יותר צבעים, רזולוציה משופרת, תוכנות חדשות ומהירות יותר) וכל כמה זמן יוצאים מחשבים חדשים מבית אפל עם חידושים אלה. אומנס תחת שמות אחרים (קוואדרה ופרפורמה) או באריזות אחרות (כמו ה-₪00% אמ/וסק שהוא מקינטוש נישא בגודל של תיק ג'יימס בונד קטן! אבל הלב תמיד נשאר - מקינטושו!ו כאו 7 6 יא נהנטנדר * יא 0-5 ודיבו ה 6 4 וי 0 *צ. מאת: דוד אידלס ו סופר טוריקן / , " '" |[ ]] ]]* ] []]]] כמה יהלומים ותוספות 6% הוא משחק עצום. נקודה. במקום פשוט להעביר את המשחק הלא מוצלח שלטור יקן מנינטנדו רגיל לסופר נינטנדו, חברת 4 521% שכרה את מתכנתי 5 06708 (הם אלה שעשו את טוריקן המקורי) ודרשה מהם לתכנת מחדש את כל המשחק. התוצאה: גרפיקה מדהימה, קולות רצחניים, משחק מוצק - וכל זה בקלטת של 4 מגה בלבד. הסיפור הוא כזה - כוכב קרקים נכבש על ידי פולשים מהחלל, ומשימתך היא להשמידם. אתה שולט על התקפתו של טוריקן הלובש שריון וחמוש ברובה חזק, פצצות חכמות ושוט ברקים - נשק אשר = %- 28 4. - 1 א .- - מקפיא את האויבים ומגלה מקומות ניסתרים. השריון מסוגל להפוך לגלגל כוח ולהעיר אותך דרך מעברים צרים כדי לגלות איזורים סודיים. יש כאן שפע של תוספות שניתן לגלות: שלושה סוגי נשק עם 4 דרגות כוח, תוספות כוח, יהלומים (תוספת נקודות) ותוספת פסילה. בסופר טוריקן ₪₪ יש 13 שלבים המחולקים ל-4 בימות. כל בימה נמצאת באולם אחר. בימה 1 היא מחוץ למבנים, בימה 2 היא בתוך מפעל של הפולשים, בימה 3 היא באולם הקרח ובימה 4 - בתוך המ'פצ"ף של הפולשים. חוץ 5 הצ ב אוה הפולשים, כל בימה מציבה סכנות משלה, כמו ברקים ופולשים הנדבקים לשריונך. בסוף כל בימה מופיע מסך חיים הוספת לעצמך וכמה פיספסת. התוספת הקטנה הזאת נותנת לך רצון לעבור מחדש את השלבים. הגרפיקה מרשימה וצבעונית יותר ממה שנראה על 558א5 עד כה. הרקע... דמויות של אויבים... הכל נראה מהמם ונפלא. הקולות והמוסיקה ממש מבריקים, עַם שפע של מנגינות ויכולת ה-עתא500 סאשסאפאט5 צפמסס - ניתן לקוות שיופיע גם במשחקים האחרים של סופר נינטנדו. תודה לכם, 5 708גת, אתם החזרתם את הכבוד לשמו של טוריקן ויצרתם משחק פנטסטי עם גרפיקה וקולות מדהימים. מאת: דוד אידלס סוף סוף הצפרדעים המלחמתיות הגיעו לסופר נינטנדו. בהרפתקה חדשה זו, 7, 11 ו-1.5קוא1? פוגשים את המחנך שלהם פרופסור ₪180 .7 במיתקן סודי בהרי טיבט, שבו עושים ניסיון במכשיר הדמיה חדש. משהו משתבש בניסוי כאשר סילס וולקמייר ומלכת האופל מחבלים במכשיר ממרחק, וחזירי 0א צפפ פורצים דרך שער מיסתורי שנוצר על ידי המכונה. הם חוטפים את 2112 ובתו של 5א81500%ע לפני שהם נעלמים דרך 1 9 ע- ]7 השער, ורק גיבורינו יכולים להציל את החטופים. | צפרדע אחת או שתיים יכולות להיכנס לעולמו הדמוני של וולקמייר ולהתמודד עם חזירים, שלדים, עכברושים ונחשים, התוקפים בלי הרף. השלב הראשון מתחיל בפעילות הרגילה של מכות ובעיטות עם דמותו של הבוס כדי לנצחו בסוף השלב. בשלב השני, הצפרדעים שלנו מרחפות על מישטחים מיוחדים ומרביצות לאויבים חדשים. בשלבים אחרים הן נוסעות במכוניות מהירות ומרחפות במכונת חופים. הקרב הסופי נגד וולקמייר ומלכת האופל מתקיים במגדל האופל האיום. במשחק יש רק חמישה שלבים, אך כל אחד מהם קשה ומושלם. חוסר של פס-וורדים וכמותם הקטנה של המסכים אינה מוסיפה עזרה. למרות האפשרות לצירוף שחקן שני לשדה המערכה, זה לא עושה את המשחק לקל יותר - למעשה, קל יותר לשחק בו לבד, מפני ששחקן לא מנוסה יכול רק לסבך את העניינים. הגרפיקה טובה - במיוחד העומק של שדה הבאולינג במסך הבונוס. חוץ מהמוסיקה והקולות, משחק ₪ 6% % יג 0 )| 7% וווווהזויו 2ן]1 0 15 ו א בר 4 2 5 וא הואט.ודדהם הוא באמת מוצר מצויין. למרות אורכו הקצר של המשחק, האתגר שבו גדול מאוד ולצפרדעים יש מה לעשות חוץ מסתם להרביץ לכל הכיוונים. פשוט ה-₪4111.2104₪5 מרגישים ונראים כמו בבית על מכונות של 16 ביט, לכן הם לא שונים בהרבה ממשחקים אחרים הזזים בצורה צידית על המסך. רון גוסברג שואל האם נכונה השמועה כי סגה פיתחה רכיב דומה לרכיב ה-₪50 של נינטנדו ומבקש קצת פרטים על רכיב זה. ה-₪52 המפורסם של סגה הינו למעשה שם של מעבד מתמטי בדומה לזה שבמחשב האישי. תפקידו לבצע פעולות מתמטיות מסובכות, כגון: הטיית עצם על הצג או יצירת גרפיקה תלת-מימדית במקום המעבד המרכזי של המגה-דרייב, שעמוס גם כך בעבודה המאיטה את פעולתו. המעבד המתמטי בנוי כך שהוא יודע לבצע רק פעולות כאלו, ובזמן מהיר עשרות מונים מהמעבד המרכזי. המעבד בנוי בתוך קלטות משחק מסוימות כגון סימולטורים חדשים הדורשים מהירות רבה כדי לייצר גרפיקה תלת-מימדית. זוהי התשובה למעבד הגרפי של נינטנדו ה-%א5. נועם מקבי מרמת אפעל שואל האם קיים מתאם מסגה מסטר סיסטם לסגה מגה דרייב? קיים נועם. יש מתאם שנראה כמו כובע המתלבש על הפתח העגול של המגה דרייב ולמעלה קיים בו פתח לקלטות המסטר סיסטם. מחירו של המתאם הזה הוא כ-250 שח והוא מומלץ מאוד - במיוחד עכשיו.כשרשת חנויות באג יצאו במבצע בועל כל קניית קלטת מסטר סיסטם מקבלים אחת נוספת חינם! כ( -%/= רמי יוחאי מהרצליה שואל מדוע למעבדים של המחשבים יש שמות עם 86, כמו 286, 386 וכו'? החברה שהמציאה את המעבדים שמהווים בעצם את לב המחשב היא חברת אינטל, והיא החליטה לתת לכל מעבדי החברה שמות עם סיומות של 86. בתחילת הסדרה היה מעבד ה-80-88 אחריו ה-80-86 שהיה טוב ממנו (אלו מעבדי ה-1א) ואחריהם התחילו 80-286, 80-386 וכו'. אגב, בשנים האחרונות, כמו בכל תחום, החלו כמה חברות לייצר תואמים למעבדי אינטל 80386, ואף השתמשו בשמות דומים כמו 410386 ועוד. אינטל שרצתה להגן על שמות המעבדים החליטה לכבוד הולדת המעבד 6, לקרוא לו "פנטיום" מפני שלא ניתן לרשום מספר כשם רשום, אלא רק שם. מתן פורה מרעננה שואל היכן ניתן למצוא את הכבל המחבר בין שני מכשירי גיים גיר ומדוע אין משחקים חדשים למסטר סיסטם בארץ? לצערי מתן אין להשיג כרגע את הכבל המחבר שני גייים גירים. נסה להזמין אותו בדרך אחרת מחנויות המשחקים שאתה מכיר. גם משחקים חדשים אין כרגע, כל זאת מפני שלסגה אין יבוא מסיבי ומסודר כרגע בישראל. יונתן אמיר מת"א שואל: "בגיליון 28 היה מתוב שמי שעושה מנוי או מחדש מנוי מקבל כרטיס חבר. אני חידשתי מנוי לפני 6 חודשים ועשיתי מנוי לשנתיים. אז מח אני צריך לעשות כדי לקבל כרטיס - האם עלי [ 5 . לחכות שנה וחצי או שתישלחו לי אותו?" לדעתי יונתן מאז ששלחת את המכתב, בשני באוגוסט, כרטיס החבר כבר הגיע אליך ואם לא - הוא בוודאי בדרך אליך. אלון נויבך מירושלים רוצה לדעת: האם קיים מתאם מג'נסיס לגיים גיר? אין מתאם בין הסגה מגה דרייב (הג'נסיס) מכשיר ה-16 ביט לבין הגיים גיר בן ה-8 ביט - פשוט לא קיימת אפשרות "לרדת ביטים", אבל ישנו מתאם שמחירו 9 ש"ח מקלטות מסטר סיסטם לגיים גיר. המתאם מתלבש מאחורי מכשיר הגיים גיר ומגדיל את עוביו אך במעט. עידו המר מת"א שואל היכן אפשר להשיג מתאם שיאפשר לשחק משחקי סגה מסטר סיסטם במכשיר הסגה -6? הסגה 6₪, עידו, הוא בסה"כ סגה מגה דרייב שאליו מחובר ואסא 62 וכפי שתראה באחת התשובות הקודמות, אין שום בעיה לחבר משחקי סגה מסטר סיסטם למערכת המגה דרייב. קורא אלמוני שואל מה בדיוק אומר עניין הביטים, מה למשל היתרון של מערכת זזם 32 על מערכת ₪17 16 ובמה זה מתבטא? לפני שניכנס לעניין הטכניקה, מר אלמוני, כדאי להסביר בגדול ולא כתשובה טכנית אמיתית שככל שיש יותר ביטים המחשב או מערכת המשחק יכולים לבצע פקודות מהר, מורכב ומשוכלל יותר. ועכשיו לטכניקה: אם נשתמש בדימוי נפוץ, ניתן לומר כי זיכרון המחשב מורכם - מ"מפסקים" קטנים היכולים להיות בשני מצבים: דלוק או כבוי. כל מפסק כזה נקרא ביט. ביחידות העיבוד המרכזיות של המחשבים יש קבוצות של 811 8, כלומר כל פקודה עובדת על 8 מפסקים שיכולים להיות באחד משני המצבים השונים - כלומר כל פקודה עובדת על 8 ביטים. במחשבים בהם יש ₪11 16 אפשר להעביר כפליים מידע בזמן נתון (להפעיל 16 מפסקים). חשוב לציין כי כל 8 ביט נקראים בייט-6וע8₪. מעניין לציין שמשחקי טלווזיה פועלים עם מעבדים של מוטורולה או חברות אחרות (בניגוד למעבדי אינטל במחשבים אישיים.) מעבדים אלו הם מתקדמים יותר לצרכים של משחקים ומתאימים יותר לגרפיקה, אנימציה ותנועה - הדברים ' החשובים ביותר , במשחקים אלו. גם באןך - הלק מהמכשירים הם בני 6 ביט וחלק בני 8 ביט. בתחילת השנה הבאה מתוכנן לצאת הסופר כ:6) של סופר נינטנדו, שאינו רק כונן תקליטורים כמו במגה כ 6 אלא בתוכו בנוי מעבד 32 ביט9) שיחליף את המעבד הקיים בסופר נינטנדו. הדבר יאשפר כמובן יותר כוח: מהירות, חיבור ליותר זיכרון ועוד המון אפשרויות. אור קובץ מראשל"צ מנסה לברר האם יש משחק מחשב המבוסס על סדרת הטלוויזיה "הרובוטריקים" והאם יש משחק מחשב בשם גרזן הזהב? לגבי הרובוטריקים, אור, יש משחקים דומים אבל אף אחד מהם הוא לא בדיוק רובוטריקים - ה-₪477107806₪ (קרב-טכ') די דומה ובקרוב אמור לצאת משחק דומה עוד יותר - האולטרובוס. בקשר לשאלתך השנייה, קיימת גרסת מחשב לגרזן הזהב אך היא ברמה כה נמוכה עד כדי כך שגרסת הסגה מגה סיסטם עולה עליה בכמה רמות. אילן שטוקהמר מפ"ת שואל האם יוכל לשנות את מחשב ה-51 ]18% שברשותו מבפנים ולהפכו ל-386? השבחה במחשב משמעותה לפרק את כל לוח האם (130316 ז6ו[01]א) ולשים במקומו לוח חדש לחלוטין המכיל עליו מעבד חדש ומסביבו אלקטרוניקה אחרת, מתוחכמת יותר. למחשבי ה-אמז המקוריים יש לוח מיוחד וחייבים להשתמש רק בו אם רוצים להשביח את המחשב, אך מאחר ו-1א18 לא משווקת לקהל הרחב לוחות אם בנפרד מהמחשבים - השבחת המחשב שלך אילן, איננה אפשרית, לצערי. שימי אופיר מפ"ת מבקש לברר פרטים לגבי הגיים גיר: האם יש לו מסך נגד קרינה וכמה שיכלולים אחרים הומצאו בשבילו? הגיים גיר אינו זקוק כלל למסך נגד קרינה - הוא פועל בטכניקה אחרת מצגי הטלוויזיה הרגילים (0ע1,06 זז - מסך גבישי נוזלי). זרמי החהשמל העוברים בו הם אפסיים. לעומת זאת יש לגיים גיר כמה שיכלולים נחמדים: זכוכית מגדלת, סוללה נטענת, מצבר מיוחד, חיבור לשקע המצית ברכב, חיבור בין שני מכשירים ומקלט טלוויזיה המאפשר צפייה בטלוויזיה דרך מכשיר הגיים גיר. מתן ביליג משתמש בדוס 5 ומבקש עזרה בפעולות הבאות: הוא רוצה לדעת איזו פקודה עליו לתת כדי שהמסך "יצבע בכחול" או בצבע אחר, הוא טוען שכאשר הוא נותן פקודת "41189" המחשב עונה לו ב"הקש על מקש כלשהו" והוא לא מצליח לטעון קובץ ‏ 1000.847 והוא רוצה גם לדעת לסיום איך משתמשים בתוכנת מ:₪01. באמצעות 00068 6ק₪508 אפשר לשלוט בצבע המסך, מיקום הסמן עליו ובדברים רבים אחרים (וכדאי שתעיין לשם כך במדריך דוס טוב). תפקיד ה-241158 הוא לעצור את פעולת המחשב ואז הגיוני שתופיע ההודעה הפנימית של 5סכ: "הקש על מקש כלשהו" - זו מטרת הפקודה שלחצת. אל תשתמש ב-4188ק כדי לעצור את התפריט והסמן יחזור לשורת ההנחיה של דוס לאחר שהתפריט יוצג. במצב זה הקש 1000 זסזת6 או צור לך קובץ ששמו 1.081 שבתוכו תהיה הפקודה 0 .611 = | ובאשר לשאלה האחרונה: ת:|₪6 הומצא בשנת 1980 והוא תוכנית עריכה מיושנת מאוד. ב-5 05, הוסיפה חברת מיקרוסופט עורך תוכניות חדש ששמו והוא מתקדם הרבה יותר מה-תו₪41. לכן, שכח מהאדלין ועבור לאדיט. מיידית. כשו 631 | פארק היורה הוא לא סרט להיט הראשון שהועבר למשחק מחשב, אבל קלטת זו של מגה דרייב יכולה לקבל יי יי מ אם עוד לא ראית את הסרט, רוץ מהר ועשה זאת עכשיו. אז תוכל ליהנות בצורה מלאה מהמשחק העצום הזה! ב פארק היורה הוא משחק הרפתקה-פעולה לשחקן יחיד המקנה לך ברירה להיות הצייד או הניצוד. אתה יכול לשחק את ד"ר אלן גרנט, פליאונטולוג המוזמן לפארק היורה - אי קוסטה-ריקני, שבו נבנה פארק עם סביבה המתאימה לדינוזאורים, או בתור הראפטור הנוראי, אחד הדינוזאורים שנוצרו בפארק וידוע בחוכמתו וזריזותו הרצחניים. בכל מקרה, הדק את החגורות לפני שאנו יוצאים למשחק הארוך והפראי הזה. טירנוזאור מכה אם אתה משחק את ד"ר גרנט, יש לפניך בעיה פרהיסטורית. דינוזאורים מסתובבים חופשי בפארק וכמה מהם רעבים מאוד! כדי להחזיר את הסדר על כנו, עליך לרוץ ולהילחם דרך שמונה שלבים המלאים בפעילות פרהיסטורית מפחידה ביער, בתחנת כוח המלאה בדינוזאורים, לאורך הנהר על הרפסודה, בתוך לוע הר הגעש ובשאר המקומות. | ה אוכלי-הבשר, ניתן לך מבחר של כלי נשק בעלי דרגות נזק שונות - מסתם עצירה עד לקטל על המקום. תקבל פצצות גז מרדים, חיצי הרדמה בינוניים וכבדים, רובה חשמלי ועוד. חלק מהאסטרטגיה של המשחק היא לגלות כמה נזק גורם הנשק שברשותך, כדי שתמיד תהיה חמוש היטב. במידה ואתה משחק את הרפטור, הישרדות שם המשחק. עליך להתחמק מציידים, בזמן שאתה מתמודד עם וי[ | ה יור 2. וי 3 מדהימים, וציפורניך מהוות נשק הגנתי מרשים. כדי לשמור עַל כוח הישרדות, ל מ 9 לי ה ו יר שנמצא נמוך ממך בשרשרת המזון. מלחמת האבולוציה כאשר אתה משחק, תפגוש חבורה של אויבים פרהיסטוריים. דינוזאורים קטנים (אבל קטלניים) מתקיפים אותך בקבוצות, היורקים עליך רעל, וטירנוזאורוס רקס מנסה לנגוס בך בצורה רצינית. בתור ד"ר גרנט תוכל לפגוש בכמה חיות שיעזרו לך, כמו למשל טריצרטופים שאפשר לדרוך עליהם וברכיוזאורוסים המשמשים כמקפצה. פארק היורה אינו משחק פעולה רגיל. עליך לעשות כמה מהלכים חכמים, עם אינך רוצה להיכחד. עליך לגלות איך פותחים דלתות, איך מטפסים על גדרות יי יע פותרים חידות. ציוני דרך בפארק יי[ ו השליטה היא פשוטה וברורה. בתור גרנט, תוכל לעבור במהירות על כל הנשקיה שלך, ויש לך מבחר מרשים של מהלכים, כולל טיפוס יד-אחר-יד על החבלים. אבל יהיו לך זמנים קשים כאשר תצטרך לנווט את הרפסודה לאורך הנהר. סגה הורידו את כל המעצורים כאשר וי 1 1 -- . 2. במשחק הזה. הגרפיקה במשחק אדירה באותה מידה כמו האפקטים המיוחדים בסרט. עם רקע של יער יפה ו ו המשחק א.1.45180. התזוזות של ד"ר גרנט חלקות ודומות לתנועותיו של השחקן סם ניל שבסרט. כל דינוזאור זוכה לאנימציה מלאה. אתה תרגיש כאילו אתה יי ו הטירנוזאורום רקס כל כך גדול שרק ראשו מופיע על המסך... בצורה מפתיעה, סגה מצאו מספיק יחידות של זיכרון כדי ליצר גם את הקולות המצוינים. המוסיקה נלקחה מהסרט עצמו והיא נותנת אווירה של מיסתורין ופחד למשחק, למרות שאחרי כמה שעות של משחק היא קצת מעייפת. בקשר לאפקטים הקוליים - לכל דינוזאור יש קריאה מיוחדת משלו וזעקתו של טירנוזאורוס רקס מקפיאה את הדם. תוסיף יי ו ורעש של אבנים נופלות, ותקבל משחק מהנה לאוזניים בנוסף לעיניים. אבל, אל תחשוב שגרפיקה יפהפיה, קולות מדהימים ורמת משחקיות גבוהה באים בזול - המשחק הזה הוא קשה ושחקנים צעירים יזדקקו להרבה עזרה מהצד. לך שחק בפארק פארק היורה לא יאכזב אותך - גם אם לא ראית את הסרט. בעמידתו כמשחק פעולה הזז-לצדדים, הוא דחוס בפעילות וכייף שיספיקו לך לשעות רבות. במשחק קיים פרק אחד מהספר אשר אינו מופיע בסרט. כלומר, אתה מקבל טיפול שבאי בית קולנוע לא יקבלו! האם משחק מחשב יכול להיות פופולרי באותה מיהה כמו רב מכר יי ו יתן לנו תשובה. ימי ב יו כ ןק יי ו יד ור הגיע הזמ - "ברוכים הבאים לעיר אגרבה, עיר של מיסתורין וקסמים" במשפטים אלה מתחיל יי ו צר די ב יי אלה בבתי הקולנוע (ועל פי הדיווחים מהקופות - הוא ימשיך להיות בהן עוד הרבה הרבה זמן). "אלאדין", המבוסס על אחד מסיפורי אלף לילה ולילה, (או שהוא בכלל סיפור שמקורו בסוריה לפי גרסה אחרת) הוא הסרט האחרון בשורה ארוכה מאוד של סרטים מצוירים באורך מלא, עליהם חתומים אולפני וולט דיסני המפורסמים אשר עשו בין היתר את "היפה והחיה", "בת ד | ב = | לי | לו כבר חמישים שנה!). נראה כי סרט זה הוא גם הרווחי ביותר! עד היום הכניס הסרט כ-250 מיליון דולר רק בארצות הברית (ועוד היד האמריקאית והעולמית נטויה). מי שהיה בסרט לפחות פעם אחת ונכון לכתיבת שורות אלה, עבדכם הנאמן ראה די יי יי הי אם למישהו יש כסף לכרטיס) בוודאי יצא מהסרט עם חיוך גדול על השפתיים - הסרט נמצא מההתחלה בקצב מסחרר של בדיחות הרודפות אחת את השנייה ומלא בפעילות (מרדפים, זוויות צילום או ציור שונות, מסכים המתחלפים במהירות וכדומה. העבודה על הסרט ארכה כשנתיים וחצי, וסיפקה עבודה למעלה מ-200 איש קולות וסיפור כאשר בכל אהד מהתחומים הללו עברו אולפני וולט דיסני מהפך יחסית לסרטים קודמים: הקולות הנשמעים בסרט הם של ןיי יי לי ב יי[ יי מ הוחלפו אנשים אלה בזמרים מקצועיים (המופיעים במחזות זמר בברודוואי) והתזמורת הפילרמונית של ניו-יורק נכנסה לפעולה עַל כל 120 נגניה. הסיפור שמבוסס, כאמור, על אגדה מזרחית בת כמה מאות שנים עבר שינויים כאשר הדגש עבר מאלאדין לשד והוכנסו בדיחות כה רבות ששברו את השיא במספר בדיחות לסרט מצויר אחד. אחד מהתסריטאים מספר כי כל הבדיחות שעלו לראש של צוות הכתיבה נכנסו לסרט, ולמרות החשש כי לא כולם יבינו את הבדיחות החליטו להשאיר אותם. הדברים בי יי לי ל 0 היו שהדמויות אותן מחקה הג'יני (השד) הן דמויות המוכרות ברובן רק בארצות הברית. אבל אל חשש! רק הקול והקצב של חילופי הדמויות יצחיק את האדם האדיש ביותר בעולם. האנימציה היא פרק בפני עצמו - אולפני וולט דיסני מאמינים עדיין באנימציה ידנית, בה הדמויות והתנועות מצוירות באופן ידני על ידי האנימטור, והרקע מצויר גם הוא על ידי צייר מקצועי. בעוד כל האולפנים משתמשים במחשב, נשארו אולפני וולט דיסני "פרימטיביים", אבל כל מי שיראה את התוצאה יבין שרק = פו יי | יק הדמויות המצוירות על המסך ולתת להן מראה אנושי. מסתבר שאולפני וולט דיסני אינם פרימיטביים כלל, וגם הם משתמשים במחשב - אולם רק לדברים פשוטים או בעלי פרטים קטנים. בסרט "היפה והחיה" השתמשו במחשב על מנת להראות את אולם הנשפים בו רקדו היפה והחיה. המצלמה הסתובבה סביב הצמד, התרוממה למעלה וירדה למטה במעגל וכל זה התאפשר על ידי מחשב שהוזן בציר תלת מימדי של אולם הריקודים ועל רקע זה ו המחשב נכנס לפעולה בשטיח המעופף. מכיוון שהשטיח הוא שטיח פרסי (העלילה של הסרט מתרחשת, הרי, בארצות ערב) ודוגמת הריקמה עליו הינה מסובכת לציור ידני מחדש, הוזן המחשב בשטיח וכך אפשר היה להזיזו שוב ושוב ולשנות לו ו ריר מבלי לבלות שעות וימים בציורי המעויינים, הקווים ושאר צורות שטיחים.ו הסרט זכה בשני אוסקרים: פס הקול הטוב ביותר והשיר הטוב ביותר. זוהי הפעם השנייה ברציפות ששיר מתוך סרט מצויר זוכה באוסקר (הראשון, לפני שנה, היה שיר הנושא מתוך "היפה והחיה") - ואין ספק שאם היה אוסקר רק לסרטים מצוירים הוא היה זוכה בכל הפרסים. אולי זאת הסיבה שאין טקס כזה, כי הסרטים של אולפני וולט דיסני היו דוחקים את שאר הסרטים (ואין רבים כאלה) לפינה. "אלאדין" הוא סרט שכמה שלא נכתוב עליו לא נכתוב עליו מספיק ומה שלא כתבנו בטח תוכלו למצוא בכל העיתונים והאחרים שגם הם שפכו תיאורים מתפעלים וקלישאות ומחמאות ותיאורים ודיבורים על הסרט יוצא הדופן וכבר אמרו חכמינו (נבחרת וויז הם לא חכמינו... אבל קרוב) "תמונה אחת שווה אלף מלים" אז משנה כמה שנכתוב על הסרט? הכי טוב מו ב 2 44 ,| כמה שווה לך לדעת ?! דע לנצל את כל המידע הזה לצרכיך הפרטיים. תחנות 1₪5-גישה חופשית לאלפי תוכנות מחשב שיתופיות (עיסקיות ועד משחקים), לוח מודעות/ דואר אלקטרוני מכל רחבי הארץ/העולם, בזק זהב, טלדן, ישראנת, קו מנחה, המרכז הלאומי למידע טכנולוגי"מדעי, שירותיס בורסאים, שירותי בנקאות עד לחשבון הקטן שלך, מאגרי מידע עסקייס,טכנולוגיס,מדעים, פיננסים, עיתונות סוכני נסיעות ועוד. צרכנות ביתית-השווה מחיריס והזמן דרך ה-6? מביתך/משרדך מההוזלות המיוחדות באותו יוס, השליח ידאג להביא את הזמנתך במהירות האפשרית לכתובת הרצויה. - 209 : זז 2 . 41 * ר- 4 2 ה - : / - | - | 15% בבוות | כרטים מודס פנימי + תיקון צגיאות הקלא כ2ף.ט | וזה רק על קצה המזלג. 0 ופסא | ₪611 רחיסה נתונים כע% ו-52215,שָ | 5 . .ה 0% 15% 0 העברת נתונים עד פקם 2100 ₪ פ' ןו כרסיס מידם-9קפ פנימי+*תיקון שגיאות 4ק)א) 6 אהקושססא| ‏ 8611 | דחיפת נתונים 5קאא ן-15מ12,ש "| יי מודם - העברת כתונים פר 23ב 2100 | | פקם - שידור/ק?יסה 55ב 9608 1 שי ייוו ו אש=-כ---=--- .] = 239618 ט1ט| פשצגט | כרטים מודם-פקס פנימי. מוום - העברת נתוניס | טד שקב 2300. = -- פקס - שידור/קלימה 52% 9600 5 ש 2% ו 5ם וגו כנ"ל בתונפת חיקון שגיאות 3)25 6521 ש' / - 15%] ממצגה |כרטים מודם-פקס פנימי+תיקון שגיאות 8ק%%.62.ע 0 אג קפסו 1 דתיסת נתונים 9ק כעודה 20%23 הת קציד: שכרון. (6ף ון ות+)] ב7+שוו בע הזד לצונ ]. ב הלפ!ועוין +רור 7308 פככ, כלצ + עצמו סככון, בעיצ/כלו עול קרב קש5ש גד דעו "פּילדת הַמצ0י0, האדם הג%ה. הכצננה עצ.כנן ז]"מזפק ההילדת". הודא יודע כקדוצ | %אחד כקאנעשויו נגיסה למס אות!... +זק ‏ 5 נרא ב' הו ממהר כדבר. | ח-ת-ק הב עוד | ק צית 2 9 ו לק ; כפ!י כ%ל790 עות ת חיל 7 שבועות ו 5 עור ימ 6 | כלעוסם | "0770 | ] 2 !ו אר 125 שמטרה 95פ/ק | "] ( צחק.,אל אהגה בכדאי את כקתבנ'כ ה+ה העוב | 9 | בהלדה לר|צנ0' כק. 5א ידעו כ53ה] רעוס צ !ג ה15! אי ופכן במדן.! בכ כטיפן- הו זי |תעוכץ 5 [ ! באש ץק + ן הב כ /סק ..- | ש קבנו עשהבמוסה משנה את מבנק ההּוף <מפכוסין אק 5 סינ בעומים אך... ההוף ש5'... מטהו הודע- +:177/ 0קב09י2().. ל למכירה למכירה מערכת סגה ואד צ5 8ם1457א בת שנתיים + 3 משחקים במחיר 170 ש"ח. כמו כן, למכירה משחקי וא0א-סס: 905 57 4 5 057 סאזא ו- ואסס.. רועי 6, למכירה חלק א' של חרב האופל, חלקים ב' ו-ג' של אגדות רומח הדרקון ומשחקים מקוריים ל-1א18. נדב 03-9654397. למכירה מערכת סגה + 3 ג'ויסטיקים + הגה חדש + משקפיים תלת מימדיים + 9 משחקים (מתוכם 3 למשקפיים). הכל חדש ובאריזה. במחיר מציאה של 850 ש"ח! דני 65, לא בשבת. למכירה המשחקים צבי הנינג'ה ורובוקופ 1 לגיים בוי ב-100 ש"ח כל אחד. ירון 02-716160, בין השעות 18:00-21:00. למכירה סגה מסטר סיסטם + אקדח אור + הרבה מאוד משחקים במחיר מצוין. כמו כן, למכירה קומודור 64 עם המון משחקים + ג'ויסטיקים. עידו 09-334998. למכירה נינטנדו + אקדח + 2 שלטים + סופר מריו + משחק לאקדח + 3 משחקים נוספים + מתאם למשחקים מארה"ב ומתאם למגאסון. תומר 09-582584. למכירה משחקים וקווסטים חדשים ביותר ל-13%1, 10-30 ש"ח. אורי או אייל 03-6832271. מעוניין למכור את המשחקים הבאים: שכחו אותי בבית, 5 א א, הציפור והשועל, משחקי ספורט ועוד רבים במחירים מוזלים. עומר 0-.,. למכירה גיים בוי + 5 משחקים: טום וג'רי, פורמולה 1, אליפות העולם בכדורגל, הרפתקאות קסטלוניה ו-15ס 08 478 א5, במחיר מפתיע כ40 -% 6 של 370 ש"ח בלבד. ליאור 6-, = למכירה המשחקים הבאים ל-006: 4 051 5טאזא, מבצע חמקן, שרלוק הולמס, 4 011887 940₪, רצח על הנילוס ואמזונס. כל המשחקים באריזה מקורית וכוללים הוראות הפעלה בעברית. דודי או ישי 02-718265. למכירה מגאסון + 2 קלטות. כמו כן למכירה 3 קלטות לגיים גיר ב- 350 ש"ח, כולן באריזות מקוריות ועם הוראות הפעלה. רון 09-698907. למכירה מוצרים נדירים ועכשויים של אכ ו-₪א08 באנגלית. אסף 7-, למכירה גיים גיר + סוניק 1 ב-470 ש"ח. צחי 03-5221865. למכירה המשחק 5 01857 5005 באריזה מקורית במחיר 50 ש"ח. יונתן 03-6425079. | למכירה המשחק מנצ'סטר יונייטד באריזה מקורית, במצב מעולה ובמחיר 60 ש"ח. יאיר 06-372207. למכירה המשחק טייקון באריזה מקורית, במצב מצוין ובמחיר סביר. ספי 06-372380. למכירה משחקים חדשים מקוריים מארה"ב במחירים מצחיקים. אייל 8-,. למכירה מגאסון בקופסה במצב מצוין עם קלטות משחק אדירות! מוכן למכור גם קלטות בנפרד. שי 5, למכירה 4 משחקים באריזה מקורית: נהיגה במבחן 3, חזרה לעתיד 3, צירעה - סימולטור ימי והסיפור שאינו נגמר 2. בני 08-556826. למכירה 20 משחקי גיים בוי כוללים הוראות במצב מצוין. מחיר למשחק יחיד - 70 ש"ח. הנחה לקונים יותר ממשחק אחד. אלדד 03-6720230. מעוניין למכור את המשחק הסוד האפל ביערות העד. המשחק באריזה מקורית וכולל חוברת הפעלה בעברית וכן מנוי שנתי חינם למגאזין משחקים. המחיר - 60 ש"ח בלבד. דניאל 06-523915. למכירה מחשב תואם 286 6ק ]אמ1, זיכרון של 1024% + דיסק קשיח ₪3 + מסך 5/0 + מקלדת 101 מקשים. שחר 06-945974. מעוניין למכור מערכת סגה + 2 וןתשהו וותוי ו הוקטות יוק ויוי ליי ג'ויסטיקים + 2 משחקי מערכת + 2 משחקים + רובה אור. הכל במצב מעולה ובאריזה המקורית. עופר 90, למכירה המשחקים 81 ₪00 (70 ש"ח) ו-1.00%1 (60 ש"ח). שיר 4-2 למכירה 4 משחקי סגה חדשים במצב מצוין, באריזה ועם חוברת הוראות: ילד הפלא 3, סהרורי, רוחות ושדים ודונאל דאק. כמו כן, למכירה המשחק סוניק 2 לגיים גיר. גלעד 3, = מכירה מגה דרייב + שלט רגיל + שלט אלחוטי + המשחק רחובות הזעם 2, ב- 450 ש"ח. יצחק 6,,. מעוניין למכור תואם נינטנדו + 3 משחקים + אקדח + מתאם + אחריות עד 10/93. ארז 03-6315247. למכירה גיים גיר + טרנספורמטור + 2 משחקים + תעודת אחריות, ב- 0 ש"ח. יונתן 08-468697. למכירה משחקי גיים בוי חדשים באריזה סגורה: טניס (50 ש"ח), קונגפו מאסטר (70 ש"חו ו-א456 א (75 ש"חו. ינון 9-3 למכירה או החלפה דיסקים ל-01א כ 6. אופיר 02-536917, לא בשבת. למכירה מחשב (11/10-8) סםתטד זא הזקוק לתיקון קל, במחיר מצחיק. מאיר 03-5401507. למכירה שולחן למחשב ולמדפסת במצב מצוין. אבירם 03-5566210. למכירה מערכת סגה באריזה כחדשה + 2 שלטים + הוראות + משחק במערכת + 5 משחקים. דני 7, למכירה מגאסון במצב טוב + 4 קלטות. ליאור 03-9658998. למכירה מחשב תואם [אם] 286 7 + דיסק קשיח מ!(33 + 2 כוננים 360% + 1024% זכרון + מסך דואלי + יציאה למדפסת. ירון 09-546724. למכירה מערכת סגה + ג'ויסטיק + 5 משחקים + משחק האופנועים, במצב מעולה, במחיר 250 ש"ח. אלעד 03-5404785. למכירה סופר מגאסון + 7 קלטות, ב-800 ש"ח. אביעד 02-815767. פייק רוא א הוור קהל זו ןווי ו רו לטו ומוי ץש רויאו שי ןיד למכירה מגאסון + 8 משחקים בקופסה + מנוי החלפות, במחיר של 0 ש"ח. עידו 03-9642048. למכירה מערכת נינטנדו + ג'ויסטיקים + אקדח + 5 משחקים כולל משחק לאקדח. יובל 9, בשעות 20:00-22:00. למכירה 4 משחקי גיים בוי מגניבים במצב מצוין. שחר 08-432358. למכירה או החלפה המשחק האורגים באריזתו המקורית, ב-70 ש"ח. בועז 46, למכירה המשחק אסוזז?)א אסדג צם.1ם ב-130 ש"ח. ליאור 04-920770. * הצילו! זקוק לעזרה במשחקים: 3 57 165 [סש, 5 51 שאזא ו- 1 ד5ש) 188₪0. בתמורה אעזור בקווסטים שונים. רון 09-504881. הצילו! תקוע במשחק גובלינים 2. בתמורה אוכל לעזור במשחקים האורגים וגובלינים 1. אלון 3, הצילו! נתקעתי במשחק = סא דאמד אנד חס צגס בשלב השני עם ₪0401₪. אריק 4, הצילו! נתקעתי במשחק מפגש הרובוטים. איך עוברים את הלוויתן? אלי 03-9247171, לא בשעות הערב. הצילו! אני תקוע במשחק קירנדיה כבר חודשיים!! מה צריך לעשות אחרי שהקוסמת הולכת ויש לי כבר את הפסל? בתמורה אעזור באינדיאנה ג'ונס וגורל האטלנטיס וב-3 000587 8040₪. דניאל .03-- 4 הצילו! 5.0.8. תקוע באינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון. מה צריך לעשות בביוב במנהרה? דרור 0, הצילו! אני לא מוצא את הקונכיה. שאני צריך להביא להרמיט במשחק 5 087 ס6אזא. זקוק גם לעזרה ב-5 ₪57 85405 ובווילי ביימיש. נאור 03-9317619. = הצילו! תקועה בזרע האופל ובאבירי האלים. מוכנה לעזור במלכודת הפיתוי ובקווסטים אחרים. אנה * א זי | מע הרניינים . א אי 4-4 הצילו! נתקעתי בקירנדיה. מה נותנים לילד בעל רגלי העז שלוקח ממך את הגביע? דחוף!! יצחק 2,. הצילו! נתקעתי במשחק אינדיאנה ג'ונס וגורל האטלנטיס. איך משחררים את סופיה מהכלוב באטלנטיס? איפה נמצא החלק האחרון של הרובוט? בתמורה אעזור במשחק האורגים. אבי 09-494187. הצילו! תקוע נואשות במשחק 2 81ם[ז) ₪אזא. איך עוברים את הקוצים הרעילים שבאי של דרקולה? יואב 04-221946. הצילו! זקוק לעזרה במשחק חולית [. יונתן 03-6427378. הצילו! נתקעתי במשחק דברי ימי קירנדיה. איך עוברים את מנהרת ראש הדרקון? אני לא מצליח לעבור את הזאבים שבאים כשאין אור! אמיר 04-724176. הצילו! תקוע במשחק גובלינים 1 במסך 10. אופיר 03-587542. מעוניין לעזור במשחק אולטימה 4 של סגה. יואב 04-221946. מעוניין להחליף את המשחק משחקי חשיבה 2 מסדרת גורדי בעד המשחק שכחו אותי בבית 2. כמו כן, מעוניין להתכתב על מחשבים. אלון 3, מעוניין להחליף משחקי קווסטים. *י % א מחפש משחקים ישנים: 1-3 00881 0אזא. רון 09-504881. מוכן לעזור במשחקים ל-6ק לכל המעוניין. ניתאי 03-726087. מעוניין לעזור בכל קווסט של סיירה ובסימפסון. ליאור 02-760807. מעוניין במחשב 386 ]13 + דיסק קשיח ומסך /5/0, במצב טוב, עד סכום של 1600 ש"ח. יובל .066- 7 מעוניין להשיג את תוכנת הידור קובצי ₪48 של 0845816. לירם 3-5 מעוניין ליצור קשר עַם כל הגנובים על קווסטים ובכלל על כל מה שקשור למחשבים. יניב 03-394384. מעוניין להחליף גיים בוי במצב טוב + 10-15 משחקים והוראותיהם תמורת ₪/1אכ ‏ 04ם1א במצב טוב + משחקים. אלדד 6720230. מעוניין להתכתב עם כל מי ששרוף על משחקי טלוויזיה (במיוחד מגה דרייב), משחקי תפקידים ומשחקים ל-18%1. עידו המר, גרינברג 1, אזורי חן, תל אביב 69379. מעוניינים לעזור בקווסטים שונים (בעיקר של סיירה) חדשים או ישנים. אוהד 09-449447, יוני 5, מעוניין לקנות את המשחק 2 0887 57406 במחיר של בערך 0 ש"ח. יונתן 03-6425079. מעוניין לעזור במשחקים 1 00 ו-1.00%1. שיר ,03-- 2 מעוניין לקנות משחקים למגה דרייב ול-6₪ 804וא. עידו 3, - ו א מעוניין להצטרף לקבוצת 80 באיזור תל אביב. יונתן 03-6427378. בעל ידע בסיסי במבוכים ודרקונים ובעל ערכה בסיסית למתחילים מעוניין להצטרף לחבורת כא. עידו 03-9744519. לקבוצת 8 במרכז תל אביב דרוש 1אכ אחראי ובעל דמיון, וכן 2 שחקנים. לגילאי 13-15. רן 1, מחפש חבורת אכ באזור חיפה. ליאור 04-333415. =4[ משחקי מחעובת גאים להציג: 7 שף יי הוא מוכרח לחזור הביתה המרחק: ששה עולמות מכאן ! בפעם הבאה ער יש שחקן מחש3 שלש 771 כמ/7/ 2 = | פשווק ע2-יזי מהשנת 2.0. נע"ט קינוץ (2י2-ים 46903 טכפון: 228747 -09 %!/