WIZ – וויז – גיליון מספר 47

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
]- - = -- | . וי משחלי מחשב מע 1 / ו 0 8 פריטש שופרסל: 93 ה | 5 8 ו . -. 4 % % -אופ צפו] : יפ 0 ד 7 כשאתם קונים משחק ב0?'/ אתם קונים על בטוח! התקנתם את המשחק והוא לא לטעמכם,מכל סיבה שהיא החזירו אותו ל0'? במצב תקין וקבלו זיכוי למשחק אחר. בואו לל9?''/ ותהנו מקניה נוחה, תמיכה צמודה ויחט אישי. 4 עיצוב: אדריאן לוזדן מסביב למחשוב 4 1 ו 34111 תל-אביב: רח' - 0 60 - 6 -03 בב רח' סוקולוב 29 (פסז' סטאר), טל: 09-589077./ - א שש שאי מש שש שש | | | ו . | = א , < > םי 4+ ע"ש- שא ידיי ןו 2-ו = מרץ 1995 * חדשות מעבר לאוקיינופ 0: פאואר ריינג'רס 0<: חקירה מצולטת ס: אמט וס 6ז: טיפים סת: קירנדיה 3 ס: סופת חלל > ה[אטמ 6 6: 1.18סתק אסא 6ע: הארפון 6: מונטי פייטון פוסטר 0ז: מדיו : כ.ואסיפוט סופר נינטנדו טגה טגה דרייב מוסף משחקי תפקידים מקד ק ה ויוי מופף משחטי תפטירים טי ר) : לוח 0 = גיליו! טופף משחקי תפקידים: טופף משחקי תפקידים: מופף משחקי תפקידים: : שיפור ה-00 : שיפור ה-0%₪ג - שיחות עם סורנן לה-פיי או ואד 5 העתיד = ₪ 3 + = מיפדים עיתון אלקטרוני אטיתי : העולם הבא של אחפון מידע שיפור ה-08₪ - | : שיפור ה-0%72 מוסף משחקי תפקידים שיפוךר ה-א סא - תכונות וטפקצועות שיפור ה-אכ ה שיטפת הקרב ג קפם לוראן סינטאם 38 39 מנהל: דוד רביב * עורך: ניר צוק * ניהול הפקהו לִילִי צראף * מודעות: אשכולות תקשורת, טל!: 03-5103954 = סריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: טל סלם * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: דיר הזאו, ניר צוק, שהף בן צור, מורגן לה פיי, דוד אידלם, דייזי בץ, ערן בן-סער, אבי סבג, ליאור ברנע, תומר חנוכה, עידו שמש, טל גוטמן, קובי קרלבך, שי צוהר, דינה שונרא * עיצוב גרפי, סדר, עימור, ובניה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טבנולוניות * דפום: אומני אופסס בעזמ * מו"ל: [או, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד, 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * סל: 03-5702654 , פקס: 01-5708174 ב בש מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישלח | למערכת לא יוחזר. 0% זוופיסן ג']יון 47 אווח ]פיכם |!אוחן! א!-שו-6ו צוברים את אחסום 4 השןים - 4 6ןים ₪] ציתון אשחקים, שווספר ]כ 8] אחפבים, אכוכים, אשחקי ₪]וויפיה זאו הווון זברים. 4 6ןים 8] כיץ. אןי התח]תי את הרואן ₪]י אכ וזיף בגיןיון 26 - הדוקשור קרא ]י ]43], והתח]תי ]ערוק כתכות צתירות פו]יגוןים. וא]יאות. א]אות וק" וא]חיות, גדוסות בתישורים 6] אטתקיות או 1]י] או גרפיקה אתג] ג/ת. ות>איןו ₪ ]> - אם ]כם כיי ]שחק באשחקים !]קרו את הציתון - גָם ]י כיץ' [צרוק אותו !]בר ]כם ₪] כ] החידושים וההוודאות. תצןוג ]צרוק איתון כוה. צכשיו אף צו%ב. כן, אה י₪? קדת ]ווח ז][צטות דכרים אחרים - ]האיר פיןה ]-2ו) %כ] [צבור ]צוד תחוווים. גה ]א אואור ₪]> תרא! את 6אי אופיע פה ו באואודי וניף, כאחרש' ע] כתכה 8% א! אחרת. א5] אהגי]יון הכ תאזא! 6 ח₪7 תחת הצרק צורק: קוב' סיש. בדי!ה ככה. הובי סיש, יותר א!כטר, יותר חכם, 'ותר אכין באשחקים - נדיוק הא שהייתט רוזים שיצרוק את האיתון 8]כם. אחר אש]ןו. וו אאיתי. אי ]בק, בכן] ]6 תרגש כהיצדרי, ]היפכ - קובי בא אס א]) רציוןות חלטוינן ואןי כבר אריח את השיפורים האותקרכיק. א %ר₪4 קדת בה'עדרכם. בשח יחסרו ]י אאות האכתכים, א]קי הקוראים וארת הכתכות. אורגן ב!ודאי תככב בח]ואותיי וסשת כן זור יופיע אחוק ]דוד איד]ס, או 6הרון יהפוק [רא6 היחידה ][תקירות הןאה, ווצשה חקירה א1!]את ₪] 7+ כף. כאו שת אכיןים, אי אפשר [צ4/ב את וי באאת. כיותיים [התראות, האון תודה צ] הכ] - קוראים !כותבים כאחד, כה1]חה ]קוב' ואין 600% סיוס א/1]ח יותר אשורת האחף ה[חית - וש הזו ניר צוק. עשרת ה-12/-ים הבאים בבר עשו מנוי וכך השתתפו בהגרלה החודשית וזכו במשחק 206 מתנת 5) קטם - המשחק יישלח לבתיהם: זידנברג אורי מקיבוץ בית אלפא, עוזרד עמרי מאלון הגליל, סיון אמיר ממיתר, רביד אסף מפרדס חנה, אסקרלי עמרי מרחובות, בובשטב תמיר מראשון לציון, קלאוזנר דן מרמת גן, בנימין אופיר מצור שלום, שכנוביץ יובל מערר ולוי צחי מרמת ישי. הודעה תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 16:00-14:00 בלבד. 6 :וו נועה ואדם אולמן, תכננו וייצרו את כפפת המשחק המהפכנית למשחקי טלוויזיה. הכפפה מקבילה לְמַעַשה לפעולות הג'ויסטיק. ארבע האצבעות חוץ מהבוהן משמשות ככפתורי 4, 8, ₪ ו-חגופ. כדי לנוע על גבי המסך יש להפנות את זי ו יי ו ו ] במכונת משחק אמיתית בביתך? אתה באמת חושב שהוריך היו מרשים לך להכניס הביתה מפלצת כזו? לא מדובר בעוד מערכת משחק חהרשה שיצאה לעולם. חברת ותסשסג0), יצרנית מכונות משחק ]יש ישה ביני בי יי זשוקוםת |6שזו5, הציגה ביפן מערכפת משחק 1|ש= | דוי | = וד 5 האצבעות כלפי מעלה ולהזיז את היר ורי יי די גו אוד בכיוון הרצוי. נ ו מ מ מתאים כמו כפפה ליר... טלוויזיה אחרות, והיא מתחברת למסך הטלוויזיה, אך כאן מדובר במכטשיר המתתחבר ללוה האלקטרוני של מכונות המשחק של הוססקג'). תמורת 5350 אתה מקבל קופסה שחורה עם ג'ויסטיק מכונות מעניין, ולוח אלקטרוני המכיל את המשחק |5):66 סטזטויך |! זטוווקוי] האמיתי של 4 0 4 המכונות, אליו ניתן לחבר לוחות "רו 4 - | ל - | | , רוניים הניתניב לררישר 1 ו א 18 וסו הז 2-2 0 8 - מכונה ביתית. 7 הדם עוד 7 א ה ו תי יבש וכבו 4 2 במו :ז על הגרסה .ה של שית. של ' המק בנ / תו ה |ה1 / אז מה 6 שםו יותר ו ות ליו "יות הניו זנות ל מש חי זו י זב עות מי וחדות תוך כדי ג = לון ך חוזר וו מחזור : אנרגיה ,הו יספ 1 ת כוח דרך תנועות. 2 | וכפתורי :ו צ' ערי התאב ידות' | ל מו , / 6 את המתו זרה / ב 1 7 6 . ו ד תנאים ם קל יי ק למיוו מנות ג :וה 8 - ו ו / 5 1 | מק + - חק. מיוחדות ‏ ות : מַל? 1 ?ו 71 1 הזיו אפשרות ₪ 08 8 ה אהא ייוו - ץצ ]| ו | המ? שחק. 7 * שד *- . מקונ ‏ ותו ![קלדת מולטיממדיה = בתוך המקלרת המופיעה > מ ב ציריה. החברה המייצרת טוענת שעוד לא נשמעו צלילים בעוצמה כזו מתוך מקלדת... בדגם השחור הרמקולים הינם בעוצמה של 20 וואט ובדגם הלבן העוצמה הינה 16 וואט - די ויותר כדי להעיר מתים, איך נגדיר זאת? רעיון מעניין. - ו ו 1 ' ₪ מ - " - .- צו ₪ ₪ וז | ₪ שו : 0-3 4 ף םאה ₪ע.. זן 1% 1 +[ -] ז . ₪ . | / | | ו אש ו "ו || -- ₪5 ו / 1 5 ו +. "₪ 5 ו [ ש | בּ ו ו - ו . ₪ ף ףר | 6 [ ב (חל הק יף ‏ לי ל אף+>> ‏ %ף 4 ךרו ן יו ה ייך ריד ף' ף' חן .. ומחשבו הוור : : | 1 האפ 4 וג || . - . 4% 4- רדררירררלו; אל-ורריררא רל;צוף רת ףא שד ה מדף ףהַרהרררךד [דהר רדהו מרלרקווד רודו דפ הור כ שוריר- ₪ -ךי וו %] בטסוג . להק? ₪ 3 ₪8 נבו| שובות וק ו | ₪ קו קן - ₪ . ₪ה!ן התצנוג ₪%ך' !1 - ו || ו ינר 180 ש"ח - וואללה לא יקר. חברת פיליפם, יצרנית מערכת ב ו ורי ו ל וי משחק הטלוויזיה 300. מערכת 0 נעשית פופולארית יותר מיום ליום, וכבר עתה היא מיוצרת על ידי החברות: פנסוניק, סאניו וגולרסטאר. בנוסף עורכת פיליפס שינויים במכשיר ה-|-60 הקיים, כך שיתאים לתוכנות ה-3000. ש נינטנדו נתקלת בקשיים רבים עם תמחור מערכת האולטרא 64. מערכת זו אמורה להיות מבוטטת על מעבד גרפי של חברת סיליקון גרפיקס, המובילה בטכנולוגית הגרפיקה בעולם. נינטנדו פרטמה בעבר שהמערכת צפוייה לעלות לצרכן בארה"ב כ-5250. עתה מסתבר שחלקי המערכת יקרים בהרבה, והמחיר בי ינמי ג ול יי = מ די 70 לכבוד ‏ 2] \ מחלקת מנויים ת.ד. 1409 בני ברק. מיקוד 51114 טל': 03-5701654, בין השעות 14.00 - 16.00 ברצוני לחתום על מנוי לוויז. 4 או 28 גיליונות (הקף בעיגול) רשימת מתנות משחקי והסא-ם.ש םה אולפן מוסיקה י|נסקר ב )ותא ההבבולי הילס ב וטו 6 'קוטן מ'יקו ה חקו המעמקים ה אביש ( יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדר עדיפויות ) ם אני מנוי חדש/;ה נו אני מחדש/ת משחקי 6 ₪ הוראת חיוב בכרטיס אשרא?: מסי מנוי -===---2----- - = דוה / ישרתכרט / דדינרס [(תסףי בעיגול] שם משפחה ופרטו 2 222 בש נעל הכרטיס.. ב ו 4 פומו מו ישו :אא האורל ?ו = ם- 2 = שש = 2 הנובת = שב הבקנ יש = רהוב-----22- = 200 2 = = 1920] = == ₪ ₪ ₪ = 2 2 עיר -------- מיקו---. 90 (:=-=----- == ₪ . טלפון חהררדדך---------. בתוקף עד ו מבקשי/ת להיות מנוי ממלווך ו וריז מס - -- מצורפת המחאה על סך 150 שייח במזומן עבור 14 גיליונות. כ מצורפת המחאה על סך 290 שייח במזומן עבור 28 גיליונות. מספר כרטיס - > -. ₪ = = = - חתימות בעל הכנטים חחח 7 -₪- -* הערה - בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. סולו ארז כדי להיכנס לטריפ של המחשב שלעך עד הסוף ולא ללכת לאיבוד בין המבוכים, צריך לפתוח וויז ולפתוח את הראש כל חודש מחדש. מהר מאוד תלמד שהדרקון לא נורא כל כך. לכל מערה יש פתח ויציאה ולכל משחק יש סוף והתחלה. רוצה טיפ מנצח לסיוםז עשה עכשיו מנוי וזכה בכרטיס חבר של 2 | ו המעניק הנחות ופרסים וויויים לאללה. ויוי וו מרץ בוו חנויוה באג הפאואר ריינג'רם - הסדרה האמריקנית שכבר הודפטה על חולצות, כוסות, נעליים ועיתונים - מניעה עכשיו בגרפת ה-1אסא-60, בחתמש תוכניות מפתיעות. בתוכנה זו תוכל לראות ולערוך סרטים של הפאואר ריינג'רס. התוכנה מיועדת לילדים בני שלוש ומעלה, ומומלצת במיוחד לגיל הרך - ולמעריצי תוכנית הטלוויזיה שהורסת כל חלקה טובה בעולם המערבי. תוכנה זו הוכנה על מנת לערוך ולהכין סרטים של הפאואר ריינג'רס בלבד, ולכן לא מיועדת לכל מי שמחפש אקשן או אתגר. התוכנה מתאימה למחשבי מקינטוש, ולמחשבי 06 בהם מותקנת תוכנת 5אסנחו/ (התוכנה מופעלת רק מתוך >%אוטחו רו כאשר אתה מעלה את התוכנה, יופיע המסך הראשי שבו תוכל לבחור בין הדגמה, צפייה בסרט הקרדיטים ושיר הפתיחה של הפאואר ריינג'רס או פתיחה במשחק. המסך שעליו מבצעים את כל הפעולות נקרא מסך ה-א781ד4/א. זהו מסך בצורת טבלה המורכבת מארבעים משבצות 5 א 8 משבצותו, כשכל משבצת מייצגת סצינה מסרט של הפאואר ריינג'רס. כ שורה מייצגת תוכנית שלימה מסיפורי ההרפתקאות של חבורת הפאואר ריינג'רם. לאחר שתראה את המתחולל באחת המשבצות, המשבצת שראית תשתנה לתמונה כלשהי של הפאואר ריינג'רס, כדי שלא תתבלבל לאחר מכן בין הסרטונים שראית ובין אלו שלא. ניתן למחוק את כל תמונות המשבצות על מנת לצפות בהכל מהתחלה. וואו! כאשר אתה מתחיל את המשחק, אתה נמצא במצב הראשון מבין שלושה המצבים - מצב ה-ואססאא. במצב זה תוכל לצפות בכל הסרטונים שתבחר מבין ארבעים הסרטונים. כאשר תסיים לצפות בסרטון אתה חוזר למפך ה-א1[א41/א, ממנו תוכל להמשיך ולצפות בסרטונים האחרים. לאחר שתגמור לצפות בכל הסרטונים שרצית לצפות בהם (לא ניתן לצפות בהם במצב זה בצורה רציפהו, תוכל לעבור למצב ה-088אה, שם תוכל לצפות באחת מחמש התוכניות המושלמות והמורכבות כל אחת מ-8 סרטונים קטנים). ; 5 . - ".2 *. בכר ₪- 7 ז ד ו ב 3% : בה 2 . ו 2 7 כל תוכנית מתרכזת בגיבור אחד מבין חמשת גיבורי הפאואר ריינג'רס. במצב זה תוכל גם לראות את התוכנית מהאמצע או מהסוף - אך בצודה רצופה. המבב האחרון והמסכם הוא מצב ה-1158. במצב זה תוכל להכין בעצמך סרט של הפאואר ריינג'רס, המורכב ממספר סרטונים לפי בחירתך. המסך שבו רואים את הסרטים מורכב מתמונת רקע גדולה שאינה משתנה, ומתמונה קטנה בה רואים את הסרט. ממסך הסרטים תוכל לפנות גם אל מסך המידע, דרכו תקבל מידע פיזי על הדמויות ומידע כללי. את המירע שתקבל ניתן להדפים. נקודה חשובה נוספת היא, שבכל מסך תוכל לקבל עזרה והסבר על המצב שבו אתה נמצא כעת. במסגרת העזרה, תקבל הדרכה לגבי מה שנדרש ממך במסך שאתה נמצא בו כעת. הגרפיקה בתוכנה בינונית ומאכזבת יחסית לתוכנית הטלוויזיה. התובנה מתבססת על סרטוני וידאו שהוסבו למחשב, ובעקבות הרזולוציה הנמוכה שלהם התמונה שמתקבלת אינה ברורה: הצליל בתוכנה הוא אולי הדבר הכי טוב בה - וגם זה לא חוכמה גדולה. המנגינות נשמעות אמיתיות לגמרי, ובעזרת כרטיס קול סטריאופוני תשמע מוסיקה וקולות באיכות טובה מאוד. כפי שכבר נכתב, תוכנה זו אינה מיועדת למי שמחפש אקשן, ובסך הכל לאחר זמן מה, כבר נמאם לצפות באותם הסרטונים שוב ושוב. לכן גם אורך החיים של התוכנה הוא נמוך מאוד. לשרופים על הפאואר ריינג'רס בלבד - זהו המשחק בשבילכם! דרישות מערכת מחשב: 6 ומעלה, מומלץ מחשב בעל מהירות גבוהה (;חז 66) זיברון: 18א2 ומעלה מסוג טכ א דא מסך: 60 ברטיס קול: 8 ביט זטז3!35 [תנו50 ותואמיו ומומלץ כרטיס קול סטריאופוני 18 ביט כונן קשיח: הא פנויים לפחות כונן 1אכא-0: מהירות רגילה, מומלץ מהירות כפולה שונות: עכבר ו ו מ לניל הרר ולמטריטו [ 4 - | 4 היו מ הו יי הקירה למצולמת" 6-8 הי ו | - הקופה . שלן מחפנים נית. זה הגשר ו כ [ ל ה שש | מף נפ]. 7 1 מהדפדד ררה דור בזו"ףקן" %ויורר-י ינתפם, - 53 ל רה - - + מש 9 יי 1 : 0 ד - פורץ למערכת שק קרש? ברו ובו כעובש | 1 = 2 ו | מ ית תוכנית רבת עוצמה הנקראת א 10 ו | הפתו -- ףרפדך ררכררן כף > ₪ מחו :שא השחלות קיברנ טיוח ₪ הן 4שו 10 ו ]ו ₪ . אנש ו וקו ₪ 5 אש : -=- שאת ין % ו בוג ה שתחנת וו ₪ | שו 4 ורררורקררדו | - 0 5 ₪ מ | ל ה ף- ךף ו ₪ 6 ודך - ו הפבה למתשן ז ן בורו = - ₪ | ₪4 ₪ ₪ | | א 4 ₪ שן -- פינה, ורק אתה יכול להציל ב | ממ" .א שריי | - ₪" | " 0 ₪ ?₪ ₪ :5 > | ₪ ופה ו החמישית - קומה 8 ו 1-1 אחר! שפוצצת אותן < ₪ 4 | האר 0.005 | - ההמראות. אופס, הלכו כל החלליות... ב א ו וו" : | 0 | | | ּ - 7 ד בו | ; ט : ממ מ ו / דרי רדר 7 .. 1 3 גב --: ₪ כ | . ו ג | 1 ו וד ד ןו 2 5-7 1 2 " ב כ ו [- ו מ לע זית. ₪ ה ו ו וו | 0-ו ו - ר-וו-- - ו ב" ג " - ו למ" ה]- ב 7 1 ה || פד .1 ; ב "וו ו ה ₪ 4 א השש מקה ו 0 1-ו ב 7 ל - 1 - הקומה השישיח. הממח פגידול מוטנטים דרך הוו הזה נכנסים ל-01088%000₪. - ה-|ובקש. ‏ 5% .שק - "₪ = ב ₪4 ::022ו221110275''וחחהה, 0 4 "0 2ב122222כ לכל ₪ ישו מצגמוך ב 2 - ו" ו ד דג | בנז4%!,] | 4 הראשונה בבית ית התופום. 2 4 2 חשוב להשתמש בטפה כדי שתדע. איפה א :בד > יי - יי ייוו | | % , | - 2 ןי ' . . . | ' ד ו 2 ן : | .ה % מתח" 2 < לי | | . אתה 7 / ו להיכנס לחדר מצד | ד 7 יש לפו 5 | ל הסייבר. = 4 - ו אשי 1 | האנטמת. | מאת: ניר צוק בני כהן סיים עוד יום: עבורה מפרך בהברת יחסי הציבור שלו. הוא יצא ממשרדו, ראג לכבות את כל האורות ונכנס למכוניתו. אופס, המנוע לא נדלק. גם עוד כמה ניסיונות לא עזרו. מסתבר שהקרבורטור סתום לגמרי. "נו טוב, אזמין מחר בבוקר גורר," מלמל לעצמו ותפס מונית הביתה. בדרך חלפו בראשו רק מחשבות חיוביות: ארוחת ערב נחמדה עם רונית אשתו ועם הבן גל, בילוי חורפי חמים מול הטלוויזיה ושקיעה בפוך המלטף. לאחר שהמונית נעצרה ובני פתח את דלת הבית הוא הבין שזהו בהחלט לא "היום שלו". איפה הם? איפה רונית וגל אה, כן, בטח אסיפת הורים. אין ארוחת ערב, סתם בית חשוך ואוכל קר במקפיא שצריך לחמם. ייאושז לא. לא בני כהן ו רן . 8 יז = 4 : 7 . / | . שו | ז [ . ח 5-8 א-ש 7 ₪ 0-0 0] . - 2 | שלנו ייכנע לכל אלה. תוא ניגש אל ידידו הטוב ביותר של האדם - מחשבו האישי - והתחבר אל אוטוסטרדת המידע הפרטית שלו. תוך שניות הופיע התפריט הראשי ותוך שניות נוספות הופיעה רשימת הסרטים המוצגים בעיר מגוריו - נתניה. "תן לאצבעות ללכת במקומך", גיחך בני ודפדף על תקצירי הסרטים כשהוא נוחת על משהו אופטימי ודומנטי, בדיוק כפי שרצה. בלחיצת מקש. בנו הזמין: לעצמו כרטים לטרט בהצגה ראשונה, ובשתי לחיצות נוספות הזמין לו בני מקום במסעדה סמוכה. איך שהחיים פתאום נראים אחרת. בני נכנס למקלחת, מזמזם לו שיר חדש מהדיסק החדש של משינה, מתכונן נפשית לבילוי עם עצמו. הוא התנגב, התלבש וכבר עמד לצאת כשנזכר שהוא ללא רכב. שוב קרץ לו המחשב ובני ניגש אליו בשמחה, הזמין בעזרתו מונית, איחל לו לילה טוב וכיבה אותו. המונית הגיעה תוך מספר דקות ובני נסע לו לבית הקולנוע. בדרך נזכר כי שכח את משקפיו בבית (לסיפורנו אין הפי-אנד מוחלט) אבל עכשיו אפילו למחשב לא היה פתרון. כך בדיוק מצטייר העתיד לפי דבריהם של אנשי "אוטוסטרדת המידע* - ואף בצבעים ורודים יותר. לדבריהם, המחשב הביתי שלכם ירכז עבודכם את כל החיים: הוא יהיה עורק המידע העיקרי שלכם שיביא אינפורמציה מהעולם החיצון, והוא גם יעביר מידע והוראות מכם החוצה. עם כל הכבוד לאינטרנט, שלאחרונה נחשפה במלוא הדרה לקהל הישראלי בכתבות, בעיתונים ובתצוגות מרשימות - זה הדבר האמיתי, כפי שהוכרז לא מכבר בארצות הברית, וזהו היעד אליו שואפות חברות מולטימדיה וחברות תקשורת מכל רחבי העולם. חברת "מימדים" היא אחת מהן. במשרדים מעוצבים היטב בקריית הטכנולוגיה של הר חוצבים בירושלים, שוקרים אנשי החברה על הבשורה החדשה ומביקור שערכנו שם מסתבר שממש שווה לחכות. מדובר בעצם בפרויקט שיביא מולטימדיה בשידור חי לכל בית ובית, תוך שימוש בקווי הטלוויזיה בכבלים. למה דווקא בהם? פשוט מפני שכמות המידע שניתן להעביר בהם, גדולה יותר ומהירה יותר ממה שניתן להעביר בקווי הטלפון הרגילים, בקווי הכבלים, האוטוסטרדה לא תופסת ערוץ שלם אלא "זוחלת" בין ערוצי הפבלים, במה שנקרא בלעז את 508, וכך היא יכולה להיות משודרת גם כשהכבל המוביל את כל ערוצי הכבלים מלא לגמרי. רגע, אז למה לא להשתמש כבר בטלוויזיה הרגילה? שאלה מצוינת. מסתבר שהרבה יותר קל להפוך את המחשב. לטלוויזיה, מאשר להוסיף לטלוויזיה בבית %אס₪ שסז 51 ולהפוך אותה בעצם למהשב אינטראקטיבי. ב-6: כל התשתית קיימת וצריך רק. להופיף כרטיםס. טלוויזיה אחד קטן, ולחבר אל שקע הכבלים, כמובן. אחרי שמצאנו את הדרך הטובה ביותר ואת השיטה המנצחת, התהליך הוא פשוט: ממקום בו נאגר המידע וזוכה לטיפול גרפי ודיגיטלי הולם, קרי בסים המירע פא הדהסו, עובר החומר אל מינהלת הרשת הממוחשבת, אשר מעבירה אותו אל בסיס השידור, קרי מרכז הטלוויזיה בכבלים אשר משדר אותו לכל משפחה מנויה, באמצעות הטיבים האופטיים שכבר קיימים, למעשה, כל בוקר משדרת מינהלת הרשת אל מרכז הכבלים את כל התוכניות, והן כבר נמצאות שם כשכל לקוח יכול "לשאוב משם" מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה - והוא גם פנוי להגיב עַליו בזמנו החופשי. הכיוון השני, כלומר המידע החוזר מן הלקוח אל רשת, חוזר באמצעות קווי הטלפון כדי למנוע סיבוב מיותר של קווי הכבלים, וכדי לאפשר הפעלה פשוטה ונוחה. באשר לתכנים ולאפשרויות המילוי של הרשת - השמיים הם הגבול. במימרים מדברים על התחלה של 3 ערוצים: מוסיקה, משחקים ולומדות, אבל גם תחומים אחרים נמצאים בפיתוח - תיירות, עיתונות, חינוך, קניות, ספורט ועוד. בערוץ התיירות, למשל, תוכל אתה הלקוח לבקש לסייר באזור ספציפי בעולם. תקבל את רשימות בתי המלון בו-- לפי סוגי בתי המלון, וכשתבחר באתר מסוים, תראה תמונות שלו (חדרים, לובי, מסעדות), תקבל נתונים על מחירו, מרחקו ממרכז העיר, השירותים המיוחדים שלו - הכל בגרפיקה נפלאה ובאמצעות תזוזת עכבר פשוטה. בערוץ המוסיקה תוכבל לשוטט בין תחומים שונים: קליפים אותם תוכל לבחור מרשימה מפורטת ופשוט לראות להנאתך: כלים מוסיקליים עליהם תוכל ללמור ולהאזין לצליליהם; היסטוריה מוסיקלית שתוקרן לפניך כשאתה שולט בתכניה ובקצב העברתה, ואפילו קטעי בלט יכולים לבוא כאן בחשבון. בערוץ העיתונות תוכל לקרוא עיתונים. כן, בלי לרדת לקיוסק ולחזור עם עשרה קילוגרמים של נייר - הכל על מסך המחשב שלך, כשאתה מדפדף בעיתון מתי שתרצה ואיך שתרצה. אם מתחשק לך, תוכל גם לעשות מנוי חודשי, ואז העיתון *יגיע" בל בוקר אל המחשב שלך. כל הערוצים הללו מוברים בעצם מוצרים.דיניטליים..ושירותים. ערוץ הקניות ימכור מוצרים אמיתיים: רהיטים, ביגוד, מזון וכ". הלקוח ירפדף בקטלוג, יבחר במוצר מסוים; יראה אותו בתלת מימד מזוויותיו השונות, יבחן אותו במבחר צבעים אפשריים ולבסוף יוכל לבצע הזמנה - ישירות מן המחשב שלו אל הסוכן 1 . -ר 7 . ה | זה-תוא] [חיא 4 . ו. / 53 8% ג ' | ו 1 ו | ל ₪ 7 וה -₪-ו% 1 . , ו ו 4 " ב | :ה - 0 : ו / 1 ₪ הל [ | 1 3 , ו 414 |" ו 0 / 0 [ . -% = וד . וו / " 1 י << או היצרן. כך גם בערוץ המשחקים והלומדות. האינטרס של חברות המחשבים ברור - הן יוכלו לבדוק את התוכנה שלהן לפני שיפתחו את כולה, ידגימו לקהל היעד את המשחק או הלומדה, יקבלו תגובות ובהתאם להן ישלימו את הפיתוח. מעבר לכך, לאחר שהלקוח הפוטנציאלי משחק בחלק המשחק אשר מוקרן ברשת, הוא יכול להרים טלפון ולרכוש את המשחק אשר יגיע עם שליח, ממש כמו פיצה, ישירות לביתו. איך משלמים? פשוט! המשתמש קובע את מסגרת האשראי שלו, כלומר כמה כסף הוא רוצה "לבזבז" כל חודש, וכל שימוש בכל ערוץ עולה כסף. בסוף החודש הוא מקבל חשבון מפורט - באילו ערוצים השתמש, כמה עלה לו בל שירות וכו', בְשבעצם המוצר הנמכר כאן הוא לא זמן התקשוב אלא יחידות המירע - הצרכן משלם עבור קטעי האינפורמציה שהוא מקבל. לפני כל שימוש, הוא רואה כמה ויעלה לו מקטע המידע, וכמה אשראי עוד נשאר לו. אחרי השימוש מעדכן המחשב את חשבונו וכולם מרוצים - הלקוח משלם סכומים קטנים יחסית, עבור מידע חיוני ומעודכן המגיע ישירות לביתו ללא מאמיץ, והחברה זוכה בגמול כספי וגם הלקוח מרוצה (לא פחות חשוב). מבחינת לוח הזמנים - כרגע מתבצעים שירורי ניטיון לקבוצה קטנה, והשאיפה היא שתוך כשנה יוכלו מנויי. הכבלים להתחבר לשלושת הערוצים הראשונים, ובשלב מאוחר יותר יפעלו גם שאר הערוצים. "מי יודע?" אומרים אנשי מימדים, "אולי נגיע למצב' בו נשווק שירותים כאלו גם לאירופה וארה"ב". הכל נראה נפלא ונשמע נבפלא, ואין פה שום מלכוד או טריק. מעכשיו, צריך רק להחזיק אצבעות ולספור לאחור ער תחילת פעילותה המלאה של הרשת. מימדים - זיכרו את השם. כש= |61 ו מ ו באופן כללי, מי שנתפס בהצצה, האזנה בסתר או צילום ללא רשות, יכול להישלח ו / 4 . ₪ ו | יו ₪ לכלא לתקופה ארוכה, אולם תמיד יהיו כאלה שיזדקקו לשירותים הללו וו ו קה שש "ד ]ו אלה יי אותם. אתה (נאו את) נמצאים בצר שמספק ו ה ועוד באופן חוקי לחלוטין. כי אתם, ו עוברים בשביל המשטרה. ו ל די שו מורשים מוקמתם מול ביתו של סנטור ידוע אשר רץ לנשיאות. לסנטור יש אישה וקצת "קוקו") ולהם ארבצעה ילדים נשואים, שלכל: אחד מהם יש את הבעיות שלו, אתם ממוקמים בצורה נוחה וברשותכם מצלמת ו - 1 שמסוגלת לקלוט הכל ולהתמקד במעט בכל דבר, והמאפשרת == פומה ₪ יימ" ימוי יי[ - החל מכריכה של ספר, דרך רישומים בפנקס ועד למסך המחשב בחדר העבודה. מציצן - באובן חוקי כמו כן, יכולה המצלמה לקלוט שיחה גם אם היא מתנהלת מאחורי תריסים מונפים ובלחש. ואת ה-ב-ל אתם מקליטים! למה להקליט? מכמה סיבות: הראשונה, ים תוכיח, אחת ולתמיד, כי הסנטור הוא למעשה אדם מושחת ורע וכולם יודעים זאת, אבל אין הוכחותו, וכי הוא זומם לנצל את כס הנשיאות כדי לקדם את האינטרסים שלו. הסיבה השנייה, אתם יכולים למצוא יז ור | = = יו | וו ל בסכנה, לשלוח לו את ההקלטה ולגרום לו לברוח מהבית ולהציל את עצמו - רק זהירות! משלוח לא נכון יכול לגרום לך שתחשפו את עצמם, ולהביא לביטול מיירי של המשימה על ידי שיחת טלפון של הסנטור לאחד מחבריו בחלונות הגבוהים. מצלמת הפלא עובדת על סוללה וכל קלטת מוגבלת בזמן ההקלטה, לכן בראי להקליט רק דברים חשובים, אשר יכולים באמת להוביל אתכם להרשעת הסנטור או להצלת אחד מבני משפחתו. נו, המשפחה נאספה לארוחת ערב, אך מסתבר כי כמו באופרת סבון עשויה כהלכה, לכל אחד יש משהו כלפי מישהו יי[ יי ב 1 | בעברם המשותף. הארוחה הופכת עד מהרה לזירת קרבות מילוליים, פיזיים ואף לזירת אדיוחד אה... כן, שכחנו לציין גם את העוזרת בי יי די יי וי ימל יר יו לכ רה וותר ממה שהיא נראית... ואם לא תיזהרו היא תהרוג אתכם! יי יי משחקים שי [מי 1 הי יי | יי | עלינו, ונראה עכשיו בבירור כי זהו הדור החדש של משחקי המחשב. שחקנים אמיתיים מצולמים על רקע של מסך כחול ומשולבים בציורי מחשב: 1-4 ל יי מהמסך, ולבן מאפשרת תזוזה של דמויות גדולות יחסית על גבי המסך, ומשווה למשחקים צורה של סרט המושפע ממהלכי השחקן. לרוב מדובר בשחקנים מוכרים (לפחות השחקנים הראשיים) וכאן המקרה איננו שונה - לא נטריח אתכם בשמות שלא ינידו לכם דבר, אבל אנחנו מבטיחים לכם | שאת הפנים שלהם ראיתם ביותר ממקום אחד (קולנוע, טלוויזיה, פרסומות וכד'). המשחק עצמו מאוד לא שיגרתי - הוא מתבצע כולו דרך עדשת המצלמה שלכם, ואינו כולל למעשה תזוזות אינסטינקטיביות או מהירות תגובה, אלא יותר צר מחשבתי ורצוי גם יצר בלשי), יי א ו ו זה מה שעושה את המשחק לשונה יחסית ממשחקים שכבר ראינו וטקרנו בעבר, חשוב מאודו המשחק כולל מספר סצינות אשר מיועדות לבוגרים - לא קטעי פורנו, אבל מספר קטעים שאינם מתאימים לילדים קטנים - ולכן הוא כולל גם מנגנון אבטחה מיוחד, המצריך את המשתמש בו להקיש קוד מפוים על מנת להיכנס מ ו ד אנשים בלתי רצויים להיכנס למשחק. חשוב גם לשים לב כי אין אפשרות שמירה במשחק - זה אומר שהמשחק יכול להסתיים מהר (בייחוד אם תשלח קלטת מרשיעה לאדם הלא נכוןו, אך משום שאי אפשר לבחון את כל הנקודות במשף המשחק, תגלו עד מהרה כי העלילה מתפתחת כל פעם לכיוון חדש ואחר - גם זה ייחודי למשחק הזה, יי ו ו ו ל וכולל נעימת מתח בלשית החוזרת על יו 1 האלקטרונית שלך, המופעלת מרי פעם יי ב שי יי ו המשחק רובו ככולו מופעל מהתקליטור ולכן איָנו תופס הרבה מקום על הבונן הקשיח. ופחות ממגהבייט) - מעשה מבורך בימים אלה של ריבוי יישומים רבי-מנהבייט. ולסיום, אם תרשו לי, רמז קטן: בעיקרון, אף אחד מבני המשפחה אינו ה דורישות מערכת מעבד: 486 ומעלה (386 אינו מומלץ ויגרום לתצוגה איטית וקפיצות במשחק) זיכרוז: 413 ומומלץ 3 ואף יותרו מסך: 50043 ומומלץ שימוש במאיץ נרפי) עכבר: חובה 5: גרסה 5.0 ומעלה כרטים קול: חובה, 36| 50 ותואמיו | בונן ם: מהירות רגילה (מומלץ | מאוד: מהירות כפולהו הערות: רצוי לבטל את כל התוכניות שוכנות הזיכרון (בייחוד: טווזכ וזגוח5). הן יכולות לגרום למשחק "לקפוץ" ואף להיתקע. ₪ ו ₪ : ו 4 2 ה ב . 8 ה : 1 ₪ ץצ יניו ם | גרפיקה: - 90 6 2 6 ל ₪ צליל: 020 2 ה כ - ₪ כללל 5 / | :1 1 שווה את המחיר? משחק 1 5 אינטראקטובי מעניין :1 = ושונה מכל האחרים, יז 1 א ו ד 4 ו ו = ו ₪ ₪ ₪ ו = 0-5 ₪5 555 45% בור ור ו או ְ 66 7 ית (יציטיות יאכשי פנה ימינה לכיוון הבר, דבר עם א באמצע היער שוב הוריד את הזקן. לך את כל המפלצות והחפצים על גבי רועי צ'וברי ₪ סופר פיטר את לחש ה"צביעה". ה הי 8 | ל | בב | * הפוך את הזהב של הררקון לקש ואז המוכר ועם הולקריות, גזור לגמד עם לבקתה הסגורה ותמצא שם רשימת המסך. | ₪ 0 * אם תשנו את שם הקובץ של הרדם או הפחד אותו. המספריים את זקנו וקח את הגפרורים קניות. עכשיו, בוא נראה לאן תלך א רושמים 101.6 ומספר המסך בתחילה, יש להשיג עבודה במונוליט 1 לשם טייו של . מל * הטל על המדרגות לחש *סיבוב". ממכונת הממתקים. | איתה? 02 שאלִיו רוצים להניע. בורגר, ולשלם עבוד שכר לימוד תוכלו לשחק את המאסטר. לדוגמה: * כאשר תגיע לנטיף מספסף הצבע פנה לדלת הימנית ודבר עם הקוסמים. * בגשר הטרולים השתמש במשרוקית ₪ עולם אחר כנררש. שנר את שם הקובץ 11.31א ויו עליו ותקבל לחש "הדמיה". צא החוצה מהחנות ופנה שמאלה, דבר שהענק נתן לך, וקח את השלט. -% "שו > יש לעבוד כל היום למעט שעה אחת לקובץ דא0.ג, ואז שנו את הקובץ הו אנש ב עם הינשוף - הוא ממש יכול לעזור בבקתת המכשפה בחוץ, צריך לסובב > מסך שני - 1116 | | : *= הטל כל לחש שתרצה על הילד הישן, | | ולהפקיד את הכסף בבנק. דהט. וט 5 לקובץ וכשהוא יחזור לישון הטל עליו לחש לך! את הירית שבבאר ולתת את הדלי א מטך שלישי = 11.0 * כל יום יש לאכול ויש עדיפות לצ'יפס 5 ואז שגר את הקובץ "הדמיהי, 7 | דבר עם הבור. למי שמבקש מים, אז צריך לקחת את * מסך רביעי - 1.80 שהוא הכי זולו. .א ל-ד4כ.01א51 ובמקום ומול , באמצע היער לבש את הזקן וקח מליד האפונים ולזרוק אותם מאחורי * מסך חמישי - [טא. | וט - * ב"סרן" דבר על מר קרש, היכנס לחדר / | 5% + יש ללמוד כל יום לפחות שיעור אחד ג'יין תשחקו את אינדיאן ג'ו. ולך.לישון על הקש. המכרה את האבן. היכנס למכרה וחבר הבקתה שיש בהתחלה, ואז זרוק את א מסך שישור-י 04 באוניברסיטה ולהתחיל בקולג'. ליאור ארז מלוך "' לאהר שראסטי מת קח את המטה את הסיסמה: "בירה". האבטיח על הנגז והוא ייתן לך את * .4 -7-- ₪ בה * בכל יום צריך לבקש עבודה בשכר י אצל הינשוף באותו מסך יש נוצה - כלי הננינה. א מסך שמיני - אאסס. 4 1 ₪ אי האורגים לי | מ * מסך תשיעי - גבוה יותר ומומלץ במכולת של בלקו. : אר רדר בטדרגות, הצבצ על שני האנשים הרם אותה. * לך אל הבית של הברווזון; ושים את 4 0 = 4 8 * כדאי למלא טוטו ולהשקיע במניות. א 0 לבפר והיכנס לאוהל השמאלי שמדברים כשהנפח מניף את החרב, דגדג את הגמך היושב בקומה הגולש בתוך צנצנת הדוגמאות מסך אחרון - 1% כדאי לעבוד לדירה יקרה יותר. ל ופתח את הביצה עם "השחזה" הפוך. 2 .0 ארצה לחלוק עם כל המיואשים את א לאחר שעברת לרירה החדשה, נסה 4 1 - . ₪ בטירה של מנדיבל * לך 8 ו א ו הטיפים הבאים: לקנות את המקרר בחנות למוצרי ך לאוהל הימני ביותר וקח את ספר | הנש המילרת' שהאיש באמצע היער מבקש י | חשמל. הקסמים. * פתח את הכלוב. בעזרת גלאי המתכות. ועדיין אי ₪ .0ו ]אה * כאשר תרכוש מקרר, ותר על כל א ג פעמיים בבקבוק ותקבל את לחש גע בכדור הבדולח - כך תהרוג את אפשר לקחת את המילרית'ו. * כשמנהלים קרב מערכה, כדאי יותר משרה לטובת עבודה במכולת של "הרקה | קוב. א נגן לענק הישן עם הסזופון והכלי של לבנות חלליות קרב כבדות ובינוניות בלק, וקנה אצלו מזון לשבועיים, כל * גע פעמיים בסיר ותקבל את לחש * כשמנרדיבל מת, היכנס שוב לחדר וצא הנגן! והמשך בדרכך, כבדות, לאלו יש טורפדו שיכול שני תורות. = *הצביעה". יַ ממנו, כך תבוא הציפור הירוקה * זרוק את התרופה על הדרקון, אז הוא להרוס ספינת-אם, וגם בסיכום -. *. לך לבית הקברות והיכנס לתוך ותדחוף אותך לעולם תמתים. יישן ותוכל לקחת את המטף. הנקודות מקבלים עליהן יותר ניקוד. ערן מגור | הקוצים. קרא את הקבר. * בעולם המתים היכנס לכל חור, רפא * במסך שמעל הדרקון יש מאובן, שים * כרייה מוגברת מאן]ואץ!וא 5 של ₪ אינדיאנה ג'ונס וסודה עול א לך לעצים החלולים וגע בכל אחד את האנשים וסגור את החורים. את המאובן על הסדן של הנפח והפלא משאבים מהכוכב מרוששת אותו יותר | . | פצמיים;, ותקבל את לחש "ראית * היכנס לאגם והיכנס לחור הרביעי. ופלא - יש לך מאובן שאותו תזרוק מהר, אבל בסוף אתה מקבל נטו פתות אטלנטיט ללה" | = את הלחשים שהמת מטיל על הט'ציל לבור. משאבים ממה שתקבל בכרייה רגילה. מסילת הפחם ואז לעלות. פעמיים בחשיכה והטל "ראיית לילה". + לאחר שתקבל את תו סי גבוה, הטל הוא מוצא את המילרת' שאותו תיתן ביחד או רק בתותחים הכבדים. *= במקדש יש לבקש מסופיה להעסיק * לך לגלגל וגע בו פעמיים, תקבל את אותו על עצמך והפוך לבדבור. לאיש שמחפש אותו. משתלם, יותר לירות בתותחים הקלים את השומר ואז לגנוב את המנורה: לחש "הפיבת קש לזהב" - / | % המשך בדרך בהצלחה.: והבינוניים, כי כך אתה יכול לירות = במקדש צריך לבדוק את הסימנים * עלה למקום בו התחלת והטל את לחש שלו אל-חור מעכו אורי רוזן בצרורות ולכן יש לך סיכויים לפגוע. יל הקיר עם הו קפתוחה. 1 ה*פתיחה" על השמיים. ור 4 שעל הקיר עם המנורה הפתוחה, ואז (? השמיים ₪ סיימוז הקוסם + - ב | .ו לקחת את הנחש. * רד לחוף ועלה על הסירה. - 5די ו ₪ האורח השביעי הזג :6 | 1 יק | ד בבקתה בה אתה מתחיל את המשחק * צריך לשים את הנחש על קרני החיה * גע פעמיים בסופה ותקבל לחש 2 = 5 ק הפתרון לחידת הפחיות הוא: * כדי להפעיל את המוני-גאן בכניסה ולמשוך את ראש הנחש. "סיבוב", הטל אותו הפוך על הסופה. הצוח בת נוי ומב א וזקצא צוא צם ז5צחד צ ווח + למפעל - עליך ללחוץ על 123. > יש לקחת את הפנינה מהחנות. ₪ עין הברולה המקרר וי * 9% ₪ .1 צפ צנ צז * בדי לפוצ'ץ אנשים שזורקים אבנים * כאשר אתה עם סופיה, אתה צריך | ב 1% : א | 6 | ותוך המעליות - עליך ללחוץ על להפחיד --- 8 5 שם * הצבט על האנשים במגדל. והטל * בבקתת הנפח יש עוד חפצים קטנים ₪ 4 0 ו -% המעליות - עליך ל זע ל ו % 2 עליהם את הלחש הפיכה "לבלתי והם ענבל וחבל. את החבל צריך לחבר לור שפר הטיר יש גזע. הו ָ שי את האבן על השולחן, יש לשים עליך " = קץ , א ליד שער העיר יש גזע, חפש בתוכו. >= כאשר קייט נופלת על המשטח הנע, מנים, הרה הנה הלבו נראה" שלמדת מהרועיםי = עם המגנט. א רצוי לבקר את הצוענים כל יום. עליך ללחוז על הכפתול השני ְ ל *‏ היכנם למקדש וצלצל בפעמון, גע * האיש הנוכל הוא סתם איש נוכל ודגזן. ל | את האור | משמאל בשורה העליונה. עליך ללחוץ ו 0 בחרמש וקבל לחש "השחזה", צלצל * פנה שמאלה ותראה בקתה גדולה, כותב אלמוני מאי שם בארץ שוב עַ במתול - באש 7 השני ₪ שרלוק הולמס בפעמון השני. היכנס אליה ואחרי שלקחת את ₪ ן ואס ו - כ שי לו * עליך לקחת את המפתחות מחדרה של " 6 ה ל 4 = ל 6 ונל * רושמים .10₪:1101.01 כדי להאיר * כאשר האנשים מתקרבים לקייט היא השחקנית, הם נמצאים במגירה. - ה חזור לרועים והטל עצליהם | - ה וחזור שוב לאיש הנוכ מקומות חשוכים. מבקשת ממך לעזור לה. אתה צריך יצ 6 ל 8% | | * יש ללחוץ על כפתור .1 במקלדת ללחוץ על הכפתור [. צחי מירושלים *. גע בכבשים פעמיים. הלחש שתקבל א דבר עם מוכרי ב ותן להם ואז - א עול המסך 5% "/ כ בורחת מן המתכת המותכת, 2 | הוא "ההיפך מהרדמה". רשימת קניות. לאחר כמה זמן חזור ₪ - ו | . ל .6 אפ 'יקה. ק הימטורי % | רושמים 07 ים את כל המפה. ריך ללחוץ על הכפתורד השבור ₪ פרה היסטוריה * היכנס לבית ולמד מגיזה את לחש לחנות ותראה פטיש וכוהל לבן, אך הושמיף דטקז ורואיס את כל המפך ל | א הקוד לשלב 14: צמאאסוא מזו.זם. *הריפוי". צא לכבשים והסל עליהן תצטרך לכך כסף.... לאחר מכן שוב כותבים דפ] ורואים השמאלי ביותר בשורה האמצעית. כן, זה נכון, מלקולם חזר. הליצן הרשע, בעל השם המפתיד, אשר הופ 0 ו הראשי במשחק קירנדיה [, חזר גיבור ההרפתקה האחרונה מבית ו 0 | בעווז טרור רציחתו של ו המלך ו הטוב ותפי כס. ה ת ו האם הוא 8 6 מו שיש ב של אוסם, ל ה המשחק ו ברק תועה משחרר אותו נמ למרות שידירנו די מרוגז על כך ימש כמה שנים כענף ליונים, אלא טוהור שמו של מלקולם והוכחה לכולם שהוא בחור לא כל כך נורא. למרות שאתה משחק את האני ולא את טוב-טוב הגמד, למשחק 'נקמתו של מלקולם' יש המון דברים משותפים עם המשחקים הקודמים בסדרה, שני ומשחקים הקודמים הצטיינו בגרפיקה הנהדרת ו משחק הזה אינו 7 מילד שובב למנוגר מרושע, אשר נקרל בין טוב לרע. כו רוב משחקי ה-0 הם בעלי גרפיקה מהממת בפתיחה, אבל מה שבא אחר כך מאכזב נורא. לא כך | במקרה של קירנדיה 3. לגרפיקאים של סא ל יש חבילת שיפור גרפי והם משתמשים בה! לא רק הפתיתה נעשתה בגרפיקה משופרת, גם כל המקוסות במשתק ואפילו כמה מהאנימציות. כתוצאה מכך כמת מהמראות כמעט זובים להגררה !מרהיבי-טון'. הנקודה החלשה הוחיחה כא[ היא, שלא כל הדמויות צוירר כל כך טוב, וה[ נראות באילו יצאו מאיזה משחק ישן ופשוט קירנדיה הוא ההיגיון העקום שיחקת באחד המשהקים הקודמים, אתה יודע עד כמה מוזרות יכולות להיות החידות. במשחק הזה מחכה לך עבורה ו יותר, ותזרקק להמון עזרה מחברים למנהרה' אי שם בהריסות ו באש אתה נכנס פנימה אתה מגלה שהאפילה שולטת בכל ואם תלך בחושך, אתה תיפול ותיהרג. ברור שעליך לגלות כיצד מדליקים את האורות. אתה לא תמצא שונ מפסק חשמלי מבפנים או מחוץ למקום הזה, וגם אין כאן לפידים הפזורים בשטה - אז מה עליך לעשות? מסביב להריסות יש ג'ונגל ענקי שבו אפשר להתקדם רק בעזרת סכין. אם תלך. מסך אחד ימינה מההריסות ותחתוך את השיח הנכון, תגלה עץ בעל חור גדול. טדאם! ברגע שתחזור תגלר 6 8 האם אנחגר 7 | זוובח ו שהשיח חסם ה האור שהיה צריך להגיע להרוסות; ולכן יש צורך להוריף אותו. יש בזה משהו, אבל ם תחזור למקום ההוא, תגלה שהשיח גדל מחדש ועדיין יש אור: בהריטות. בבל מקרה, רוב החידות במשחק מוזרות באותר מידה, ואת רובן ניתן לפתור. בעזרת מזל ולא ל שימוש רב מדי בתאים האפורים של המו ה השנייה היא שכמו במשחק די משעממים בגלל הפעיי החוזרת על עצמה. במיוחד בחלק הראשון שבו מלקולם נשלח לכקא, ועליך לייצר 0 מפיות קטנות לפני שמשחררים אותך. או בהמשך, בעולם הדגים, כאשר אתה נאלץ לשתק משחק טיק-טק-טוי / מלכת הדגים השתלטנית. מה סיותר מעצבן - כמה מהחידות חוזרות על עצמן וותר מפעם, כמו למשל עשייה של סנדוויץ' דגים מרוסקים (איבסוו, על ידי איסוף והכנסה למכונה של כל מיני מרכיבים, כתוצאה מכך, השלמת המשחי יכולה להיות מטלה הצינית לפעמים.- מן הצד החיובי, קורנדיה 3 הוא: לא מגונים וסטיוארט המלאכי והטוב, בפתיחת המשתק, גונתר מוציא את עם איש נחמד, אבל תמיד יש ל אפשר לנשר ו 2 ה זחה: ההכרל הוא ₪- 3 יחו ₪ יו ו > על פני הכוכב נראות טוב העול - אבל למה לרקוד על כמו תמיד, גורל העולם מונח לי וו ו -ר- ₪ הקבר מוקדם כל כך? אתם כתפיך ואם תיכשל במילוי המשימה |] 0 - 8ממ- | ל | 8 יובולים נם לרכוש נשק, העולם יושמד, ייכחד, ייכבש או | 1 : להיפטר ממנו ולשלוט ייעָלם - תבחרו אתם. במספר כלי הטיים במד תמיך, ההשמה בב הקיים שברשותכם ולמתחילים זה ובדרך כלל שחור משחור) היא מומלץ מאוד). האנושות עצמה. נא לא לקבל את במר תמיד, אתה אר את; הם "הידי הרושם הלא נכון - ] הסגולה אשר בכוחם לשנות את פני שהמשחק לא מ-ה-מ-ם או הדברים, וזאת בעזרת נשק רב עוצמה 1 מ-ד-ה-י-ם, זה לא אומר הנתון לשימושכם הבלתי ניתן 1 שהמשחק לא עשוי טוב - לערעור. בדרך כלל מדובר בחליפת | ההיפך הוא הנכון: שריון, צי רובוטים או, כמו במשחק משחק מהיר, טוב מאוד, "סופת הלל , פלי סיים מתו טי 2 פשוט, לא קל מבחינת אתגר וכייפי המשחק "סופת חלל" מבוסס על > | בל העקרונות הללו - האנושות בנתה אפקט עתידני טוב, מבלי לנסות ו אשר קם על יוצרו;: לקפוץ "מעל הפופיק". כלי הטייס אישית התמכרנו לו בניסיון להגיע ד מהרה לא היתה פעולה אשר לא שלך טם רוב הזמן בתוך קניון, ועליך לסופו... היתה תחת השגחתו וידיעתו של להתחשב במגבלות הטיסה הללו - לא - המחשב בעל הבינה להתנגש בקרקע או בקירות הקניון המלאכותית. ולעתים עליך לטוס במרווחים צרים מרכז *סקארב" נמצא בקבוצת מאוד ואף תחת גשריםו. הגרפיקה נעה כוכבים מרוחקת ואיתה הוא שולט בצורה חלקה ויפה ובמהירות - אולי בכל מערכת קיימת - מערכות מזג כאן נעוצה הסיבה ליצירת גרפיקה האוויר, הבריאות, השלטון והפנאי. ממוחשבת ולא צילומים אמיתיים - על המרכז מגינים רובטי תקיפה ומוסיפה לאווירת המשחק הבללית. מרחפים רבי טוצמה. המוסיקה במשחק שגרתית למרי עליך (בטח כבר התרגלת לדברים - קצבית, עתידנית ואינה מעמיסה על באלה), מוטלת המשימה לצאת ₪8088] המערכת. מידי פעם נשמע קולו של די ולהשמיר את "סקארב". בדרך עוד | המחשב בתוך כלי הטייס, אשר מזהיר 1 תיתקל בכל המכשולים שהוצבו על על מצב מיגון קריטי או החלפת סוגי ידי *סקארב", ותצטרך להשמיד | כלי נשק. לא רע. ? תחנות חלל שונות, כלי טייס ₪ בין לבין משובצים קטעי + :: מאת: שחף בן-צור ביותר, ונראה שנעשתה על ידי תוכנה תלת מימדית. היא מקנה למשחק מחשב רב עוצמה מעבד: א3865 (רצוי 486) זיכרון: 418 3501 זיכרון ראשיו כרטיס קול: ז6ו3]85] 504 ותואמיו ורובוטסים מסוגים שונים, שינסו אנימצית וידאו יפים אך לא ארוכים ל = לעצור אותך מכל כיוון אפשרי. יתר על המידה. ציון מיוחד מקבלת ש .1 ג 0 המשחק עצמו פשוט וכולל מטחי הפתיחה אשר לא מתהדרת בצליל | 0 7 / ירי, כבלי נשק משתנים ורמות וצבע, אלא מעבירה את הסיפור 10 בלְלִי: 5 ְ מתחלפות בעלות רמות קושי העולות בצורה מעניינת ומכינה אתכם ואת : 4 שווה את המחיר;: כן, למה משלב לשלב. ₪] רמת הציפיות שלכם) כראוי. גם ₪] ההתפוצצויות של כלי הטייס שלכם בונ מא מהירות רגילה (רצוי כפולהו | |" !ו כולנו מכירים את המושגני מולטימדיה ו-00%1א-0-), וכולנו מכירי את הפוטנציאל העצום שטמון בכלי הללו. אבל, לצערי, חלק גדול ציציי יי יי שי "9 ו לי יי ירי את הפוטנציאל הזה. על המשחק החדש של חברת צג.[קאמדא] - הוחמם וי ניתן להגיד רק את ההיפך, וצריך לברך את הו ל ום על 1 הי וס ג א ועָל דגור+ דרי המשחק 'סיבריה' הוא פשוט משחק בי וי בו" !ביני בי ו מ בי 1 בי ןווי רייש רמנ ו הי ו מציאות מדומה וזאת תודות לטכניקה בה 1 וימ דד יי ד = וק ב ואי של בני אדם, כפי שנהוג לאחרונה, כדי ליצור דמויות אמיתיות ככל האפשר, וכדי יל וב וב יד לי ימ הצע בו ורי ורמ | פד 1 בין האיברים בגוף, וכדי שהתנועות של הדמויות ייראו אמיתיות. מה אפשר להגיד, החברה הצליחה ובגדול. נעבור למשחק עצמו. המשחק מתנהל על כדור הארץ בשנת 2027, 5 שנים לאחר בבגי ו הליב ו יי יל בי ב יש יי בי יי 1 =יוגץ = ו ד מ = די מ ₪ יפ לוחמים במועצת העולם החופשי (גאות) על לה בעולם. אתה הוא זאק - פושע, מומחה למחשבים, עם כמה תכונות שימושיות מאוד, שלא כל כך עוזרות לך כשאתה יוושב בכלא של ה-4 ו ומחכה לגזר הדין על בנידה וריגול, וויליאם דוולין, ראש בב ו םוי ו עבור מועצת העולם החופשי, או לחיות עד היב מו ג יי ל ו יוו םי וי מ וג ד טי יי ורי רוולין וה-4ש] כבר תיכננו את משימתך. לאחר שחרורך מהמאסר, אתה ₪ ₪ 1 מובל לרחפת. משם תובל לחלקו הצפוני של האוקיינוס האטלנטי, שבו תגיע ליעדך בי יי מב יי לי פעולות של שכורי חרב שמנהיגם ידוע = די רגש הי סנתוס ואת המתקן כנקודת הזינוק שלן אל מתקן פיבריה. רהנו הי מ יי יו ל .מ המתקן, להיפגש עם סנ תוס ולקבל את השליטה על מטוס ה-22-ך יי ב בי יי ייד יבל מ יי ארי רבדי ל שמכוון למסלול האופטימלי אל סיבריה, ובמחשב עם מערך טקטי לשימוש במצ יי 1 6 לפלוש לבסים ולגלות מה קורה שם. הדרך ?למתקן סיבריה לא תהיה קלה רוד ו יי ל שי = רו | ומ" מסוכנים. לפני שתיכנס לכל אזור, יופיע על המסך תיאור של המשימה, עם מירע טקטי עכשווי שתזדקק לו כדי להשלים את המשימה. לכל משימה יש מסרה מסוימת, והמשימה לא מושלמת עד דרישות המערפת: מערכת הפעלה 3.3 5סום ומעלה מעבד 386 3312 ומעלה מא 4 זיכרון פנימי מא 3 מקום פנוי על הכונן הקשיח מסך וכרטיס מסך 4ג)/ כונן ]0-0 ורצוי מהירות כפולה כבר או ג'ויסטיק תתח = אותה מחרש. אתה רואה ; המתרחש מלפניך וכל מה שעליף ללש ג ומ ה מ באויב"! בי ג ו םי ל 7 יר >| מטרה. בסוף -/ יי 5 0 ו כ שידרג את ביצועיך. המירע מציג גם 6 כמות הנזק שספגת ואת הביצועים ב ול במהלך המשחק יהיה עליך להיעזר בכישורים המיוחדים של זאק - ה"להבים", אלו הם משקפיים קיברנטיים, המאפשרים לזאק לבצע שלוש פעולות שיעזרו- לו בהטשגת מטרותיו: |) סריקת אינפרא-ארום/סריקת חום - סריקה:זו גיד( = יי ו = גנ = שי ו ול וצ של > 4 ]> ₪ |* 1 ו * ה ו ד 0 | 1 לי | מאוד ומחשב הלהבים יקבע את עוצמת | הפליטות *ה צר = 0 ו710 ה ב 1 4 ו לייו ןו לי מ | 1=01, כ וי לך | לראות "דרך" חפץ, ועל ידי כך לנלות: ביצד הוא עובר ואיך ניתן לנטרלו ליו 3 סריקה ביולוגית - סריקה זו תגלה כל חומר אורגני בסביבה. לסריקה זו יש תווך מוגבל מאוד (3). בעזרת מישורים אלו תגיע בסופו של דבר ליערף ותבצע את יודיו ויוי ו לו[ דד וי | | ו לפני שיהיה מאוחר מדי. ו 0 -. סוג משחק: הרפתקה :| גרפיקה: - 95 : | 0 : י: כיף! 90 . . . ו ו | פלליק 90 : = = שווה את המחיר? בהחלט! אתם לא תתאכזבו, 7" 4 - -8 1 83 .1-4 2-1 שבכש 8 שיש הת שת השקש +] + 4% | 1 ₪ 4 ף . -] = מה ממאממאעה ד ב ₪ ושרה / ₪ ן . - . | % = 2 | . || ד , . . ₪ מא ₪ ₪ 4 ב ₪ .. || מאת: דוד אידלס פיט גריי איננו עשוי מחומר של שמאגיבורים. כל חייו הם כישלון אחד ו יי ה ה ו המצ'וקמקת שלו מקבלת יותר קגטות והזמנות לבית המשפט מאשר לקוחות; וחוא מבלה את רוב זמנו בקריאה של קומיקסים כשהוא. מפנטז' על. גיבורות בבגדי עור. החיים העלובים הללו הופכים לעוד יותר עלובים לאחר שגריי מקבל את חוברת הקומיקם האהובה עליו ביותר סיד ]ו )ג האמח אא הם, בכדי לגלות שזהו הפרק האחרון בסדרה. הקומיקס ה 1 ל ממוקם 7 - - ו וי 1 אינסופי, ומספר על הרפתקאותיו של סופר גיבור הלוחם נגד פושעים ועל החברה הבלונדינית והחזקה שלו. אבל, באופן לא מוסבר, המוציא לאור מחליט- לסיים. את הסדרה, ומשאיר אותה עם סוף פתוח באשר אמתוב אא גכ הגיבור פורש, אויביו כלואים בכלא ו-סדדק.ו511 נותרת עם לב שבור. כאשר גריי יושב וחושםב על גורלה של 5 דסא, חלומו בהקיץ מופסק בצורה- גסה על ירי נקישה בדלת. שליח מניל ומביא לגריי, במפתיע, גרסה מיוחדת של אותו קומיקס אהוב. הקומיקס החדש מ הקומיקס הקודםי הגיבור נעלם ו-0דזם.]מז5 מחפשת את הנחמה בתחתית בקבוק ויסקי. דמות: מסתורית בשם אשת משתורת את הפושעים מהכלא, אבל סדד₪.11'ד5 לא מפסיקה לשתות והעיר נשארת ללא הגנה - פרוצה לכל התקפה של רשע, אחרי קריאת הסיפור המדכא הזה, גריי מטיל את אחד המטבעות שהגיעו יחד עם החוברת, ולפתע מוצא את עצמו ברחובה הראשי של 070115 דסא למרות שהוא לא ממש מאמון למראה עיניו, הוא מגלה ש-01.18א טא אמיתית בדיוק כמו תעולם שלו, ושהוא הוזמן לכאן בכדי ללבוש את גלימתו של אטקהפאוההם כדי למצוא - ולהשמיד .- את הפושעים כולם. כמו המשחקים 101711 א .זםוא א ו- זשאססס.ום. 115סקסא דסא הוא חלק מז'אגר ההולך וצובר תאוצה [י מ ו המבוגר. אבל לפני שאתה משפשף את ידיך בציפייה לסקס ולאלימות, אפשר לציין שהמשחק שלפנינו הרבה יותר עדין: כל חדברים הללו מרומזים בלבד ולא מ ו ו אפל ומעורר אימה בגלל זה. האווירה הדפאונית והדמויות שכאילו יצאו מחלום בלהות, מספיקות בכדי להראות שזהו לא משחק לילדים, ומאורעות כמו אונס וגיבור על ידי שדה |למרות שאתה לא הור דג !ו ו=]ןי שיש להרגשה וג בוג ירי א 0 בא במגע עם הפושעים, ותשמח לגלות ביניהן את 51/0011805, שדה יפה, מפתה ורעבה לדם; קוסמת סדיסטית בשם 'זאןןקסז; מנתח מטורף אשר משתמש באיזמל המנתחים שלו בשביל לעוות אחרים ולא לרפא, וגמד אכזרי בשם אנא ]האס אשר הורג את קורבנותיו יג די == ל"י וננ בא ו ור הסימפטיים הללו מוטלת על גריי משימה שר ל ה ו ל בי ל ל-51185₪ אא , אלא גם לצרף אליו את סידדא.1ו51 ההולכת ומתמכרת לאלכוהול - וזוהי משימה לא קלה. ממש לא קלה!ו בי ה ל ה מ 1 שהוא למד מהקומיקסים, מה גם שיש לו מעט מאוד המזים כיצד עליו להמשיך. דבר אחר כולם יודעים - העסק קשור = ב ו | החלהּ חברת בנייה מסתורית בשם 5 אף אחד לא יודע לשם מה הוא יינ 7 יי בי ברור בין הבנייה לשחרורם של הפושעים. ומה בקשר ל-₪8מוו5אא אכ המקורי שנעלם? האם הוא מעורב:בכל זה? = כ ו ה היוית ו הדו ו ו שימוש בחפצים שונים. ביקורים במקומות שונים, פתרון של חירות ודיבור עם אנשים שונים. מה שמציב את המשחק הזה מחוץ למסנרת של משחקי ההרפתקה הרגיליםי, היא מערכת יי ד דוד שלו. !הו משחק 'הצבע ולחז' סטנדרטי, אבל ביני ב בש שי סונא ד יי רעי אי בזמן שבמשחקים אחרים התזוזה מתבצעת כ ה ו די ]1 | בי ויל והטיפול בחפצים: והדיבור מתבצעים על ידי לְחיצה על הכפתור השני, במשחק הזה עליך לבחור את סוג הפעולה מתוך תפריט הבנוי בצורה של פירמידה, אתה לא יכול, למשל, לנוע בחופשיות "על גבי המסך, ה יי בו הי וגייד שיש רק כמה מקומות מוגדרים מראש שאפשר לגשת מ ה = = ו די וי רצ ו בצ ו ו ל ו את התפריט, לבחור ב"ס 0" ואז ללחוץ על חלק המסך הרצוי לך, לפעמים זה פועל די בדייקנות,.אבל ברוב הזמן אתה מקבל בו ל מ לי יי ג <והי ו וו וו ו "1 משתמש בחפצים על המסך. אתה יכול לקחת חפצים מהשטת בכדי שהם יופיעו בתפריט החפצים שלך, ואז להשתמש בהם - אין שום דבר מוזר בכך. אבל מה קורה כאשר אתה .רוצה להשתמש במשהו שלא ניתן לקחת, כמו מפסק חשמל? אם תרצה "להשתמש" בו תקבל את תפריט החפצים שלך. מה שעליך לעשות במצב:כזה הוא "להזיז" את מפסק החשמל. לא "ללחוץ", לא ילדחוף" ולא "להשתמש" - אלא הז ד כ נכון, .היא לא כל':כבך שגרתית; אבל אתה תתרגל במהירות למערכת הזו. הדברים היחירים אשר יסובלים' בגללה הם הפאזלים שבמשחק. אם הפאזל דורש שימוש בתפץ מתפריט החפצים שלך, אתה ו ב ד וי ו ל למשל, שאתה ניצב מוליחלון-זכוכית, יש לך צורך עז לעבור פנימה-ואתה חושב מו ‏ ופום ו הת יי [* אמ פיד" *השתמש ביהלום על הזכוכית", אתה פשוט מבצע יהשתמש" על יהלום ו-אמם1 אא ם יודע מה לצשות עימו. זה טוב כאשר החידה ברורה, אבל כאשד אתה תקוע, זה די מעצבן לעבור בכל ו ו ו ונ - להשתמש בכל החפצים 39% ₪ שברשותך, עד שאתה |] מגלה את זה שפועל. ו ד ב ו ה ראשית, יש לגלות את החפצים הדרושים נבדרך כלל קשה לראות אותםו, ואתה צריך לדעת היכן לחפשם. המון מידע מתקבל בעקבות דיבור עם אנשים, כמה- מהם משתפים. פעולה יותר ‏ מאחרים.. השיחה מתנהלת. במתכונת הרגילה. של. בחיהה בתשובות מהרשימה המוצגת. על גבי המפך, אבל כמה מהדמויות לא יהיו מוכנות לעזור לך - לא חשוב מה תעשה. במצבים כאלה רצוי לרבר עם סחדא.זו 51 מפני שכמה דמויות יגלו פתיחות דווקא לתחבולות הנשיות שלה, ולא לגישה הנברית וחסרת הפשרות שלך. בסך הכול, המשחק 01.18 דסא יי ופ םי שו מל שום דבר חדשני, והוא די דומה לגבריאל נייט של הח:51. נו, אז מהז הוא עדיין = | ד וי ןילי | כל הרפתקה טובה, הוא ג * ו םמ[ יי מ 1 מ ו שי בי הקול מוצלח - במיוחד הריבור, וגם הגרפיקה היא לעניין, בשהיא משלבת רקע אווירתי עם דמויות מצולמות. כמה מהדמויות הלא אנושיות אינן מצולמות בו יי גי א הי 1 ד ג יי מ 1 ובו א לילדים - זו אינה מחמאה, מן הסתם. 5 א אינו כליל השלמות, אבל החסרונות שלו מתקזזים על ידי אווירה נפלאה ודמויות בעלות דמיון ודיי וי 6 0 ואת דמאתטטט.וט, אתה תיהנה ממנו. אני לפחות נהניתי. 1 : | האם ו = עה לפי התנתגות זו יבצע המחשב את. 1 1 ץ ה א | ו וו זר חל מאת: שחף בן-צור לאחרונה נראה כי משחקים שהצליחו והולידו המשכים, עוברים "ניתוח:פלסטי" ומוחזרים למרפים בתקווה שהשחקנים שהתלהמו ממשחק ההמשך, יקנו גם את המשחק המקורי (קצת מוזר ומבלבל...) היינו עדים ל- ]6 א51: שחזר בגרפת כ ול-מץ1.1גן שחזר גם הוא.: | לרשימה זו מצטרף עכשיוו משחק האסטרטגיה "הארפון" שיוצא בגרסה מחודשת. להוכירכם, "הארפון" הינו משחק אסטרטגיה אמיתי המיועד ל"משוגעים בלבד". כנראה יש מספיק כאלה כדי שיהיה שווה להוציא לו משחק המשך ושסוקר בוויז לפני מספר גיליונות), וגרסה | מיוחדת של המשחק המקורי, = *הארפון* מתרחש כולו בחדר מלחמה: = = | כאשר כל המהלכים והתוצאות נצפים על' = = מפות מבצעיות ומסכי נתונים שונים. אם. אתם מחפשים קרבות אוויר-אוויר; | - קרקע-קרקע וכדומה, אתם צפויים = לאכזבה | קשה ורצוי כי תחפשו את המשחק. = תאולסימטיבי במקם. *הארפ 1" ולחמה?, בהם קיים מצב מלחמה מוגחר. חן / ב | ובו עליכם להחליט | כיצד: לנחוג ולסגת, ‏ | | = להעביר עור כלי נשק ואם כן - מאיזה סוג, - = | | האם לתקוף, לחפש בני ברית. או לבקש. מתבסס על "תסריטי כיוון שהושם דגש רב על הצד המחשבתי של המשחק, יצא *הארפון" לשוק כמשחק מחשבה בעל גרפיקה דלה מאוד (למעט מפותו, הדורש מסך וזיכרון מינימליים. בהמשך הושם דגש חזק יותר גם על הגרפיקה, וכעת יוצאת הגרסה הראשונה של המשחק עם תוספות גרפיות: משמעותיות, להוספת תחושת המציאות למשחק וכדי לשוות לו צודה של חדר מלחמה אנליתי. כמו כן, נוספה למשחק עהכת תכנון. למעשה, כבר למשחק ההמשך היתה ערכת תכנון, אולם כאן היא משופרת ושוב נוצר מצב מוזר של משחק מקורי ששופר לדרגה טובה. יותר ממשחק ההמשך.. שאמור להיות טוב יותר... עהכת התכגון היא סדגה לוצורת "תסריטי מִלחמה", לאלה מכם שאינם מוצאים מספיק אתגר בתסריטים המופנים, או הִוִצִיֶם ליצור תסריטים עם מצבים שלא + | נכללו במשחק. הדבר מקגה למשחק חי מדף ארוכים מאוד מכיוון שאפשר ליצור ו אינסוף תסריטים: חשוב מאוד לשים לב ולדעת כי על | מנת להפיק את המירב מהמשחק וממערכת הפיתוח שלו, יש צורך לקרוא את כל המדריכים המצורפים אליו ושלושה במספרו, והם כולם כתובים באנגלית ברמה בינונית עד גבוהה - אם תתעלמו מהם לא תוכלו למצוא את הידיים והרגליים במשחק, וגם אם בן תמצאו משהו, לא 0 | תוכלו למצות את ו ווההנאהו | 0 שמטחק ררה לעורעים | אגב, ההקדמה לספר. ההדרפה. צבתבה > על ירי טום קלנסי, מחבר ספרים הבי=מכר מו רד אחרי אוקטובר. ו ו ו ומיידית* ועוד. טום קלנטי היה איט צבא ואסטרטגיה (דבר הניכר בספריו שתפכו גם לסרטים שוברי קופות);. ובהקדמה הוא מציין את איכותו הגבוהה של המשחק. ואפשרותו להתקרב בצורה כמעט מושלמת. ל"דבר האטיתי"י:. דוישות מערכת מעבד: 386 ומעלה זיפרון: 3 מסך: ה/ ורצוי 54 עכבר;: לא חובה אך רצוי כרטים קול: לא חובה, רצוי זה [תווספ נרפיקה: ל כייף: כללין שווה את המחיר: למכורים למשחקי אסטרטגיה בלבד! ..1 --6 | ₪ | הצרמשו] רא > = ₪ 1 ו | 4וושא -₪ 1 - נ; ₪ = 5 = / | 4% 2 מו / ןש או 2 2-4 8 | אא לש 155 ₪ ₪ )א י ו ₪ מש " , ₪ ְ דיו | 4 = 2 0 וד 41 ו 5 מש השאה רת ₪ מאת: שתף בן-צור אל תקנו את המשחק! אל תעזו לפתוח את החבילה! אתם עלולים להתחרט על זה כל שארית חייכם! לכו תעשו משהו מועיל! לכו לקרוא ספר! בשום פנים ואופן אל תפתחו את החבילה ותטעינו את המשחק - וה ביזבוז זמן מוחלט! ס-ת-א-א-א-א-א-א-א-ם! במלים אלה ופחות או יותרו נפתחת חוברת ההדרכה של חבילת "מונטי פייטון - ביזבוז מוחלט של זמן". התקליטור מכיל עשרות קטעים מצולמים של אנימציה או שחקנים חיים מתוכניות וסרטי מונטי פייטון השונים. למי שלא יודע ו(שיקום, יתבייש ויילך לעמוד בפינהו, "מונטי פייטון" הינה חבורה המורכבת משבעה ליצנים בריטיט שהקימו את החבורה לפני למעלה מ-20 שנה. החבורה, כבר מתחילתה, התחילה לעשות הומוד שונה - הרבה מלים גסות ומנהגים שלא עולים בקנה אחד עם האופי הבריטי (שהוא, כידוע, ללא רבב). המערכונים שלהם כללו כל מיני מצבים וירידרות על כל רבר שזז, ועד מהרה הם הפכו לאגדה בבריטניה ולאחר מכן בכל העולם. תהילה שודרה התוכנית "מונטי פייטון* ברדיו, אולם עד מהרה עברה לטלוויזיה ואף הפיקה כמה סרטים. לאחר שנפרדו הפכו כל אחד מאנשי החבורה ליוצרים בפני עצמם, ויצרו מספר סרטים וסדרות שהצליחו גם הם. הסרטים של "מונטי פייטון" ידועים כשיא ההצלחה של החבורה, וכדאי לכם ללכת לספריית הווידאו ולקחת אותם לצפייה בבית (גם ההורים יהנוו: "מונסי פייטון ושודדי הזמן", "בריאן כוכב עליון", "המסע אחר הגביע הקדוש", "הקרקס המעופף של מונטי פייטון", "משהו שונה לגמרי" ו-*מונטי פזדיטסת בהוליווד". בין יצירות הסולו של החבורה: "המלון של פולטי" (ג'ון קליזו, "דג ושמו וונדה", "צהוב הזקן", "הברון מינכאהוון", "נזירות ממין זכר" ולאחרונה סדרת. הטלוויזיה "המפצח" המוקרנת בערוץ 2 אין מה להגיד - חבורה מצליחה וכל כך מצליחה למעשה, עד שהוחלט לעשות מסיבת 20 שנה לייסוד החבורה המקורית.) בתקליטור שלפנינו וסוף סוף הגענו אליוו, הוכנסו כל הקטעים הטובים מתחילת דרכה של החבורה, המתמקדים בעיקר במערכונים שהולקטו לטלוויזיה, ובקטעי אנימציית הקישור שהיו בה. תאמינו לנו - זו לא אנימציה של דיסני אבל מזמן לא ראיתם אנימציה כל כך מטורפת: ררישות המערכת של החבילה אינן גבוהות ולא דורשות מחשב סופר-חזק. בלי לפגוע ברמת התמונות והאנימציה. התוכנה עובדת תחת פאטצחואו, ואינה "קופצת" או "ניתקעת" בזמן העברת מידע מהכונן למחשב. חוץ מאפשרות הצפייה, מספקת התוכנה למעריצי "מונטי פייטון" תוכנה נוספת, המאפשרת להשתמש במספר דבריט למערכת יווד - שומרי מסך של מונטי פייטון (היכולים לעבוד גם בצורה אינטראקטיבית - כלומר, להפוך למעין משחקו, *שליפת" צלילים לשימוש בתוך פשסשחו/ ויש שם כמה צלילים מצחיקים מאודו ועוד. כמו כן, יכול המשתמש לבחור כל מוני אנימציות שיעברו טל גי המסך ותוך פרי העבודה - אבל אל דאגה, הן לא יפריעו), והתוכנה מספקת גם מגוון רחב של צלמים (באנגלית - 5אסש1) של דמויות הסררה או אנימציה מוכרת: התקליטור אינו מיועד למי שאוהב את "מורטל קומבט" או "לוחם הרחוב* - זה בטוח, אבל מי שמכיר טוב את החבורה או רוצה להעניק מתנה מקורית למישהו שמכיר ומעריץ אותם - אין מתנה יותר נפלאה מזו. דורישות מערכת מעבד: א3865 (מומלץ - 4860% ויכרון: 18א4 ומומלץ - מואפו מסך: ג ורצוי - 5 - כרטיס תצוגה עם 18₪א1 זיכרון לפחות | כרטיס קול: חובה. ז6ו3!85] חנוסף, | 0 ותואמיהם | שונות: עכבר, באוסטחוא גרטה 3.1 | ומעלה סוג משחק: אינטראקטיבי 1 0 צלָול: 0 כיוף: 0 כללי: 0 שווה את המחירז זה לא בדיוק משחק - למעריצים ואוהבי הומור בריטי. מאת: שחף בן-צור תודו, כמה פעמים ראיתב בטלוויזיה, בתוכנית מחשבים זו או אחרת, את המנחה עומד, מחזיק ביד תקליטור ואומר |] "בקרוב מאוד נוכל לאחסן על תקליטור אחד בגורל הזה, אנציקלופדיה שלימה כולל תמונות וקטעי וידאו*. כמה פעמים! בינתיים - מחקרים שנעשו מראים כי כמות הנייר בעולם הולכת וקטנה בקצב מוגבר (ברצינות), בגלל כל הספרים שנכתבים על איך להשתמש בתוכנות הללו (בצחוק). ובכן... העתיד כבר כאן. לאחרונה החלו לצאת בארצות-הברית עיתונים שלמים הכוללים גם מידע רב במגוון נושאים, וגם תמונות וקטעי וידאו על תקליטורים. אנחנו החלטנו לסקור עיתון אלקטרוני בשם "סןסמ!א" ומשחק מלים של ג[סחוא - אמצעי תקשורתו. "מדיו* הינו עיתון לכל דבר המכיל נושאים רבים: חדשות, בידור (ביקורות על סרטים, טלוויזיה ווידאו, תיאטרון ומוסיקהו, קומיקס וגם כתבות על קומיקס וגם ציורי קומיקסטו, מאמרים על נושאים שונים (סדאם חוסיין או ביקור ילצין בארצות -הברית), מדע, ספורט, כספים, אופנה ועוד, ועוד. "מדיו" כולל. גם קטע מיוחר. לילדים, שדובר אנגלית בסיסית ביותר ויכול להיות שימושי לילדי ביתה די ו-ה'. קטע זה מכיל משחקים שונים, סיפורים ועור דברים טובים, ופונה גם להורים היכולים להשתלב בפעילות ילדיהם. כל זה מלווה בקטעי וידאו באיכות טובה מאוד ללא שום צורך להתקין תוכניות מיוחדות כפי - שנדרש לעתים במשתהקים "₪ אחרים), ובדיבור באיכות טוּבָה מאוד. יש גם תמונות הניתנות לדפדוף או להגדלה, אגב, מדובר בקטעי וידאו שאורכם מספר דקות ולא כמה שניות כפי שהיה עד כה. מרשים ביותר. "מדיו" באמת מכיל הכל - ובגדול! במדור הסרטים הוא יציג בפניכם את קטעי ה"בקרוב" של הסרטים שעדיין לא הגיעו לארץ. במדור המוסיקה הוא ישמיע או יציג + % 6 יתון אכבסטרוני אמית ן ורי [ד ט ₪ קליפים במגוון נושאים (החל ממוסיקה קלאסית ועד רוק בבד). במדור הספורט הוא יציג קטעי ספורט חשובים (מה-גמא לדוגמה), ובמדוו הקומיקם יובאו 'סטריפים' של קומיקס (כמו בעיתון שישיו של *רונסברי", המוכרת יותר כ-"משפחת שועלי", "קלווין והובס* וכדומה. קטע החדשות הוא קצת מיושן, ומביא קטעי כתבות מצולמות ומה-%א0) מלפני חודשיים שלושה על מגיפת הדבר בהודו. זה נובע כנראה מהזמן שעבר בין יציאת העיתון בארצות-הברית ועד הבאתו ארצה. בחלק המדע תלמדו, או יותר נכון תיצפו, בטיל חדש הממריא ונוחת אוטומטית. (זה אולי לא נשמע כך - אבל זה באמת מעניין כאשר רואים זאת על המסך.) בכל נקודה שהיא, אתם יכולים. לחזור אחורה למסך הראשי ולהתחיל להתעניין בתחומים אחרים. כמו כן, בזמן צפייה בסקסט יוארו נושאים שונים הקשורים לנושא הראשי, ולחיצה עליהם "תקפיץ" אתכם ישירות לנושא הספציפי. כך אפשר למצות נושא מסוים מכל הכיוונים האפשריים. במידרה ואתם רוצים לראות את כל התמונות או לצפות בקטעי הווידאו, ולא רוצים לדפדף בכל העיתון לשם כך, תוכלו להגיע לגלריית. תמונות/סרטים, בה הם מחולקים לפי נושאים, ולקבל את התמונה או הסרט באופן מיידי. אם תרצו, הטקסטים והתמונות ניתנים להדפסה. אפשר אף לעשות מנוי לעיתון הזה ולקבלו ישירות בדואר הביתה - ואם יש לכם סבלנות ותצליחו לשכנע את ההורים.("זה חינוכי", "יעזור באנגלית", "יש בזה גם משהו בשבילכם"ו - תיהנו מעיתון אלקטרוני אמיתי שלא תופס מקום, אינו מצהיב, אינו מתיישן במהירות, כזה שכייף לקרוא אותו כל פעם מחרש. הוא אמנם לא מוצלח כמו "ווידי - אבל בכל זאת. דרישות מערכת מעבד: 486 ומעלה זיכרון: 1₪א4 ומעלה מסך: גצ (רצוי שיהיה גם מאיץ גרפי) ציוד נוסף: פאוטטמו\ גרסה 3.1 ומעלה, עכבר | כרטיס קול (לא חובהו: ז6ו3!35 50 | ותואמיו מאת: ד"ר וויז הגרפיקה והקול - מרכיבי התוכנה של המולטימדיה - הינם דבר נפלא. המשותף להם היא העובדה שאלו הם סוג של נתונים או מידע (הוגם). אחת הבעיות המרכזיות הקיימות כיום היא בעיית אחסון המידע. רגע, לפני שתקפצו ותאמרו "הא! יש היום תקליטורים המסוגלים להכיל למעלה מ-600 מגהבייט!" תרשו לי לעצור אתכם - נכון, אך אלו הם תקליטי ואסא-60 העשויים פלסטיק והם ניתנים לקריאה בלבד. אין אפשרות להקליט עליהם חומר חדש או לשנות את המידע האגור בהם. (למי שפיספס, אני ממליץ לקרוא את הכתבות אודות עולם התקליטורים בגיליונות וויז 45 ו-46.) בכתבה זו אסקור את הקיים בשוק ואת החידושים האחרונים בתחום אחסון המידע. טייפ גיבוי - במשך שנים רבות היה טייפ הגיבוי אמצעי-הגיבוי הנפוץ ביותר. גם היום הוא האמצעי הנפוץ ביותר, ורבים משתמשים בו כדי להעביר חומר בין מחשבים. חסרונותיו הגדולים הם זמן הגיבוי הארוך, העובדה שאין אפשרות לבצע שום פעולה אחרת בזמן הגיבוי, וגם הרעש המזמזם והמעצבן... כיוון שהקלטת מכילה סרט, קיימת בעיה נוספת של אחזור החומר, כלומר, אם ברצונך להעתיק מן הקלטת קובץ מסוים שבמקרה היה בסוף הגיבוי, על הטייפ לסרוק ולגלגנל את כל הםרט עד שיניע אל הקובץ - פעולה שעשויה לקחת זמן רב. יתרונו הגדול של הטייפ הינו בכך שהמדיה - אמצעי האחסון של המידע - במקרה זה קלטת הגיבוי - זולה מאוד. טייפ גיבוי של |א250 עולה כ-5500 וכל קלטת עולה כ-920. זמן הגיבוי של 200%1 נתונים הוא בערך שעה. בזכות המצאת הטייפ הדיגיטלי הזגם); קיימים היום טייפים בעלי נפח אחסון גדול בהרבה, הפועלים בשיטסה אחרת שיכולים להכיל אפילו כמה ג'יגה של מידע. טייפ ₪37 המסוגל לדחוס עד 3 ג'יגה נתונים, עולה כ-%1000 וכל קלטת שלו ניתנת לרכישה בכמה עשרות דולרים. טיים כזה פועל הרבה יותר מהר מן הטייפים הזולים הפועלים בשיטה חהישנה, ומסוגל לגבות 0 מגה של נתונים בכ-20 רקות. גם כאן ישנה בעיה של זמן רב הדרוש למציאת קבצים, מפני שמדובר בקלטת עם סרט. הבעיה העיקרית של הקלטות. עצמן, הינה העובדה שהן פגיעות מאוד להפרעות מגנטיות או חשמל סטטי - דבר הקורה ללא הרף בישראל בגלל האבק שנמצא באוויר, או אפילו בגלל חיכוך של הקלטת בגוף אחר. אפילו יצַרני קלטות פותבים על גבי האריזות שאין אחריות על המידע מעבר לכמה חודשי אחסון של הקלטת, ובכלל, רצוי להניח אותה בתוך.נייר אלומיניום שיגן מפני כל הצרות החשמליות. לפני כשנה וחצי החלו כמה חברות מובילות בתחום | אחסון המידע (כמו סוני ועוד), לייצר אמצעי גיבוי אהר: 0א - הכונן המגנטי-אופטי. כונן זה משתמש בתקליטים מיוחרים המזכירים בצורתם תקליטורים קטנים, ולכן גורמים לבלבול מסוים, כרגע, קיימים שני סוגי כוננים ותקליטי סוא עיקריים - אלו הדומים לתקליטון "3.5 והמסוגלים לאחסן |א230 של מירע, ודגם של תקליטים בגורל "5.25 המסוגלים לאחסן 1.3 ג'יגה של מידע. האחרונים מצריכים כונן יקר מאוד שמחירו כ-10,000 ש"ח ומחיר התקליטים שלו מגיע לכ-400 ש"ח כל אחד! היתרונות הגדולים של כונני ה-0!א הם גדולים: ראשית, מדובר בתקליטון ולא בקלטת שבתוכה נמצא סרט ארוך, ולכן זמן הגישה אל הנתונים מהיר יחסית. כדי להמחיש את בעיית הקלטת דמיינו שוב טעינה של קובץ אחר קטן הנמצא במקרה בסוף סרט הקלטת. על הטייפ לגלגל את כל הסרט - פעולה ארוכה שגוזלת זמן יקר. גישה לקובץ הנמצא על גבי תקליט מתבצעת בקלות רבה, כיוון שעל גבי התקליט ישנה טבלה 417 בה רשומים שמות הקבצים ומיקומם, כך שראש הקריאה המגנטי יכול לגשת מייד למיקום המבוקש ולקרוא את הקובץ. בנוסף, זמן הגישה של כונני ה-א הוא 3015 - כמעט כמו של כונן קשיח. עוד נקודה חשובה מאוד לאלו שזקוקים לאחסון מידע, הינה העובדה שתקליטון ה-10 אמין ביותר, והחומר האגור עליו יכול להישאר שנים רבות באחסון. הוא גם פחות פגיע לתקלות בזמן הובלה ואינו סובל מרגישות לחשמל סטטי. מופלא. כיום, הופך כונן ה-סוא לאמצעי הגיבוי והעברת המידע היעיל והמשתלם ביותר, חישובים מראים כי עלות החומר יחסִית לנפח הינה כ-20 סנט (60 אגורותו ל-1א1. לא נותר אלא לקוות. למחירים טובים יותר, ולסיים בתקווה שבקרוב נראה את ה-10א כמחליפו של כונן התקליטורים האומלל המאפשר קריאה בלבד. שש -. ==מר <ש ב ספריה של :ודוי ואו הם הדבר חיחידי בעולם שניתן להתחיל לדבר עליו וכמעט) עם כל בן אדם. דמיין ד מצב: אתה נמצא בבר עם אנשים ו ו ו קרה. השיחה רעכה ומישהו כבר השתמש בפתיחה הפופולרית שלו מקודם: "האם ראיתם את הסרט החדש של ארנולד?" מצב מזעזע. על מה נשאר לדבר? "האם קראתם בי מו יר 1 בוודאי יש פוטנציאל גרול. יש מעט מאוד סופרים שזוכים לפופולריות כל כך רחבה =:ום(י מייר קה יי לי ב בוני ו יור ו ג נוי התע ד יוא מ ו וי מ כ מייך יי הרוי ידוע. בעולט ספרי" הטנטזיה, בזכות פררות הספרים שלו, ובמיוחד סדרת ה-כן. 0:1 או:)15. סגנון כתיבתו הוא פנטזיה המשולבת בהרבה הומור ושמתבדח ₪ 7. על חשבון החיים, המוות, הקסמים ומשחקי ה ו ו ידיי מ | יהי יי רו יו לעברית בהוצאת אופוס. להגיר שהמשחק הרשמי, המבוסס על די יכ מ 0 ל ו המשהקים הנהשקים ביותר מאז אי הקופים 2 - יהיה רק בלשון המעטה. יש אנשים שפשוט מזילים ריר בציפייָה למשחק, אבל קיים חשש - עד כמה קרוב יהיה המשחק לספרים? מה יהיה אם מפתחי המשחק ינחיתו עלינו עוד משחק כמו "שר ביי ג שו מ םתיב וי ל עומר בציפיות? מה אם השחקנים לא יו | לא ייאו כפי שאנחנו מצפים מהםי תו זה לא יהיה נורא: ּ מזלנו, תודות למר ] עצמו אין כמעט סיכוי לכל זה. אפשר להגיד בבטחה שזוהי יצירת מופת של העברת סיפור למשחק מחשב. כל הדמויות מתנהגות בדרך צועיווע ובו ב ישו רוש במעט את כל 4 בי גנוי מ מו מ 1 בהתאם. היתה הסכמה מראש שזה יהיה משחק. הרפתקה בנוסח 'הצבע ולחץ'. מה עוד . מסוגל להעביר למחשב את האווירה ב ן של סביבת. ה-0.ואסאוס5וט? 5 צאממ צאטט, עבדה קשה בכדי להציג את כל האתרים של העולם הזה ואת כל תושביו. כאשר הם עבחו: יחד עם טרי והשותף שלו, סטפן בריגס (האחראי על ה-:.ואטשספונו אמסטוא ואס שיצא לאור לא מזמןו, יצר הצוות משהו שלא רק תופס את תמצית שוביי ירי ד של 1 1 לערבב אותו עם טגנון ציורי, שאינו שונה מצטבודותיו הנהדרות של ג'וש קירבי ב שי ריג ימרי בכל הקשור לקנה מירה, זהו משחק גדול. אנשי צאמוט צאם:ד מבטיחים שבכרדי לגמור את המשחק, יש לשבת 100 שעות וכפי שניתן לראות מהמקומות והחידות, המשחק גרול פי שלושה ממשחק טיפוסי של 8158 שש.1. אם גמרת את "יומו של הטנטיקל" מהר יחסית. - זהו 1 / ה הזה את משחק בשבילך. ה ו ו במיוחד, ותהיה בטוח שעבור שתקן ממוצע 0 שעות זו הערכה די שמרנית. נושא החידות ראוי לתשומת לב <איש ו ג !דיירט ייג ורי אי | האמיתית הזו, שאתה שקבל אחרי שהצלחת לפתור סדרה של בעיות ואתה סוף סוף משיג משהופ/ובכן, המשחק מלא בכל כך הרבה חידות סדרתיות, ::שאתה ו מקבל את ההרגשה הזו לאורך כל המשחק. -אנו.לא רוצה לגלות יותר מדי, אבל מבנה המשחק לא רק מערב אותך אלא גם מעורר אצלך השראה. יש כאן חידות ומצבים אשר ְַוָבִים' ללא רחמום מכל מיני מקורות, כולל קטע משעשע במיוחד הלקוח כאילו מסרט של אינדיאנה ג'ונס. התוצאות פשוט מצחיקות. ההרגשה הכללית של המשחק היא שכל הזמן יש לך איזו שהיא מטרה. כמעט ואין כאן שוטטות ללא מעש. שר שה קד שמשמה האשה ב--.. ו -== ו = | = : בג ב א יי דט גיצי ורי וי וי ב בחפץ נכון במקום נכון בכדי לקבל את הגזב ירוה וד ץ ו היו ופ ויו - יניו 1 ב-כן. 1אכ)צשי)פו ג ויוי ונוב ו ומ ו ממצבים מסוימים להתקיים, והן בעצמז יוצרות בעלילה מצבים אחרים עבור השחקן. רק כאשר כל האלמנטים נמצאים במקומם - אתה יכול להשיג את מבוקשך. כתוצאה מכך, הרבה מהחידות הגדולות דומות למיני-הרפתקאות, אשר דורשות פתרונות של חידות קטנות ופחות חשובות. יי ב = ל ה מ ה ו 1 שאתה עמל לקראת משהו. סיפור המשחק מחולק לשלוש סצינות, ו | ו בו ו"מטען" ההולך אחריו לכל מקום, כאשר 7 5 בי ב ו" מ ו םי יר ו | הי ב פב הי מבי ירי בארץ וזכור, הדרקונים קיימים רק אם אתה מאמין בהם -:נושא מאוד חשוב במשחק), ורינצווינד חייב להיפטר ממנו. ברור שזה לא כל כך פשוט, אבל כדי לא להרוס את בי םימ וב ןתיי אחת הבעיות הגדולות של המשחקים האנג ליים רוי ה = המקר ]] דה בראים אפורים ולא רציניים, כאשר משווים תו למשחקים מבית 1.104%41%. הסיבה העיקרית לכך היא מערכת ]א₪1 7 . הממשק האינטליגנטי למשתמש, אותהכל םוי ]יי ו ב 1 למזלנו, זה עומד להשתנות והמערכת שבנו עבור 0.]אסש6שפום הינה אחת ריינ ו הי ו בי יר ו ה ו = שוב ולור שבמשחק ו רו במערכת סג שי 2 מהפרק את האפשרות לנסות ולמצוא קשר עַם דברים אשר לא רוצים. ליצור איתך קשר, יש ]| שימוש במערכת חלונות מעולה, בזמ א" ו או מחזיקים 0 ואאוא א וא - 0 ו 15 משתמש בחלון יחיךדי פעם, כשאתה לוחץ על רינצווינד או על ה"מטען". אפשך.להזיז את החלון הזה לכל מקום על המסך וניתן לשנות את גודלו - מכל המסך עד לאשנב קטנטן. אז ניתן לקחת חפץ ולגרור אותו. על המסך בסגנון האמיתי של החלונות. אחרי שתבלה זמן מה עם המערכת הזו ותה תשאל את עצמך ו ב אחרי שאתה מִסָתכל על כמות העבודה 1 וה המשחק. בזמן שהמשחק היצַו יוצא מהכלל כמשחק ו =1י מ זר יו ו ג ד 76 ב ו ה וו ב | ן צ+אממש השקיעו הו בפיתוח החוויה האקוסטית הטובה ביותר שהופיעה עד כה במשחקי מחשב. 4 = ו ב 1 ₪9 הרשימה ‏ של ו השחקנים אשר 1 השתתפו בפרויקט, ₪ תוכל להיות. בטוח 2 שזוהי עבודת ה ג ונע 1די רוחיש ליי וי ור שונה מאוד מכל בצי|ו שיו "וצ" ור ג רגו וי ןייו ו כחבורת אנשים שפשוט יושבים ומדברים במשחק. איכות הצליל וכשרונם של השתקנים, יצרו משהו הדומה יותר לתסכית ברדיו מאשר לסתם תוספת קולית למשחק. אפשר להודות עשו עבורה מצוינת | | << |שטובי ידרפו = ברו הו ות ות מלאי השראה ומה שחשוב ביותר - המשחק שואב השראה מכל סדרת % היזי | פי ו יי רוי שקראת עליהם נמצאים כאן, כך גם רוב הדמויות והמון ממצבים) זהו שבהם אתה קופץ וצורח "ב קטע מ... נו, אתה יודע...* םי די שרי שי | יקי ה הנד בד | יקי ורי ל ישי אינם העתקים של הספר. יש מעט מאור מצבים בהם ידע בללי על הסיפור יכול לחלץ אותך מבעיות. חברת צואמט צאט לא נפלה למלכודת הזו. לא בכל יום יש משחק שנקרא מן הכתב בצורה מבריקה, מבוצע מצוין ומופק להפליא. ]אס !₪ הוא אחד המשחקים הללו, העבודה הָאמנותית בכל המשחק היא פרמה גבוהה ביותר, כל הדמויות וג הג יי תי תי ייד דוי ד 7 ו ו :ו והקולות פועלים בצורה מושלמת. ברור שאם אתה לא אוהב. את פרטציט לא תבין את כל ננבו 2 אם לא תחייך מהקטעים שבמשחק, אז או שאין לך חוש הומור או שאתה באמת לא מבין עניין. האיכות הכללית של כל זה קשורה, בפי שניסיתי להדגיש, לכמות הכ ו כ 1 = מו ו ו וי ג ₪ ןתיי 1 ודיי וארי במוסיקאים ובמתכפנתים הטובים ביותר ד יוו | יק וי הניגע לכ די ייוו יי מקצוענים מנוטים. זה לא רק משחק מעולה בכוחות עצמו, בעתיד ₪ יהיה 5 שנ 0 קה משחקים אחרים. = = וד מאת: שחף בן-צור כותרת כתבה זו הפכה להיות אימרה המצביעה על מוח מבריק, שנון ובעל חשיבה בלשית - וזאת בנלל האדם ממנו היא נשמעה לעתים קרובות בספריו של ארתור קונן דויל - שרלוק הולמס. מי לא מכיר את הולמס - נכתבו עלוו עשרות ספרים, נעשו עשרות סרטים ובעקבות אותם ספרים) וגעשו גם שלושה משחקי מחשב מצוינים. בעת מאוגדים שלושת המשחקים (שני המשחקים הקודמים והמשחק האחרון בסדרה - ונקווה שיהיו עודו, תחת חבילת תוכנה אחת ו(המכילה 3 תקליטורים) - *שרלוק הולמס - בלש חוקה" (26160116] ק זוו!נו=תט- 6 110165 א סס]זט5) לָמי שלא הכיר ואו שמע) על המשחקים האלה בנפרד, כראי להזכיר כי הם עשויים בצורה מושלמת (צילומי וידאו שהועברו למחשב) ונכתבו במיוחד למשחק. המשחקים זכו לתשבחות אינסופיות בכל העולם על רמתם ומבחינת הצליל והנרפיקה) והן מבחינת העלילה. כפי שציינו הגרפיקה והצליל הם תמונות וידאו שעבור דיגיטציה, ואילו העלילה מבטיחה לכם מאות שעות של הנאה וחשיבה הגונה, וזה הופך את המשחק לבעל חיי מדף ארוכים מאוד. מומלץ אף לקנות את המשחק מספר חברים ולשחק בו יחד, משום שבלש בודד יתקשה לפתור תעלומות ברמה כה גבוהה ובסגנון כל כך קלאסי. אבל במקום לדבר על איך המשחק, נגלה לכם קצת על מה המשחק ואילו תעלומות תיפגשו: קללת המומיהח - ארבעה אנשים מתים ורק מומיה בת 4000 שנה קושרת את גורלם... האם זו אותה קללה עתיקה או משהו אחרץ חייל הבדיל - קצין אשר נמנה עם החברה הגבוהה בבריטניה וחובב אוצרות מושבע - נעלם. האם הלך "בשביל* הלא גכון! שתי האריות (005ו.1) - מסו.1 ר-חסץ.1, שני אנשים שנרצחו. האם אלו שני מקרי רצח נפהרים או האם שמם קושר אותם בעלילת רצח מוזרה? הציור הנעלה - ציור חשוב התגלה במרתפי המוזיאון ומייר נגנב. מי גנב אותו והאם הוא נגנב למטרות כסף או הנאה בלתי ניתנת לריסון מאומנות טובה? רצח איש החברה - הוא היה איש בעל תכונות מיוחדות, כישורים מדהימים ופלרטטן לא קטן - וכעת הוא גם מת. האם הוא נרצח עקב אהבה נכזבת או בצע כסף? כ( - 7% | לבעלי מחשבים *חלשים" לקנות אותו. רצח המפתה - הוא היה קזנובה לא קטן ועכשיו הוא מת - האם היתה זו התקפת לב רגילה או רעל שהוכנס לארוחתו? החוב האחרון של הבנקאי - הוא היה איש שקט, ללא שערוריות, עובד קשה ובלי אויבים - אז מדוע מישהו רצח אותו? רוצחי הנהר - נהר ה"טמסה" החוצה את לונדון סחף איתו חמש גופות - מי מעז לזהם את מימיו של הנהר המפורסם? האם זה רוצח סדרתי או חמושה מקרי רצח נפרדים? | אין ספק - כל עלילה מצריכה השקעה, חשיבה בלשית מעולה וכל זאת באיכות של סרט וידאו. מה עוד יכול וויז אמיתי = לבקש? | | ו ' מ מו ךר ו = וי | מו מעבד: 286 (מומלץ - א3864 ומעלהו מסך: הנ ורצוי מאיץ גרפיו כונן |אכא-ק): מהירות רגילה כרטיס קול: זשו5ה!3] ת50, 4018 ותואמים. עכבר: חובה הערה - כפי שניתן לראות דרישות המשחק אינן גבוהות, אבל אינן פוגעות באיכותו הטובה - עוד סיבה חשוב מאוד! המשחק יכול לעבוד גם תחת מחשבי המקינטוש, ומהווה מתנה נפלאה לבעלי מחשבים אלה ושלצערנו, אינם מקבלים מגוון של משחקים למחשביהם.) בקיצור, משחק מומלץ ומהנה כפי שאפשר לצפות ממשחק הנושא את שם הבלש הטוב ביותר בעולם - או כפי שהולמס היה אומר: "אלמנטרי ווטסון היקר, אלמנטרי". סוג משחק: אינטראקטיבי ובלשי) נרפיקה: 90 צליל: 90 כייף: 100 ד ן רוי שווה את המחיר: משחק המספק מאות שעות של הנאה, מתאים לקבוצה ושווה כל מחיר! ה ₪ : - 4-8 38 ₪ ₪ או :גצ 5 צ עור א א = מכעאנהק- 100086 .2 ו ו ו וממ שיק - = = ןת 3 זז דובי מרמת גן שואל, האם כרטיס הקול סאונד בלאסטר 16 ביט תואם לכרטיס הקול 6 1 ומש"ו66ק5 80ו₪6. פזץ של המסו5 ג:1]66 או לכרטיס הקול סאונד גלאקסי 16 ביט? היי דובי, מה העניינים? בוא ונעשה מעט סדר בדברים. כרטיסי הקול 16 ביט אכן תואמים ברמת כרטיסי 8 ביט. כרטיס קול של חסו5/ 6618 שעליו רשום כי הוא תואם לסאונד בלאסטר של 6צווהש), אכן תואם לחלוטין כל עוד מדובר בהשמעת מוטיקה המוקלטת באיכות של 8 ביט. עניין כרטיסי הקול 16 ביט שונה בתכלית מסיבות היסטוריות. כיוון ש-6וג היו בין חלוצי יצרני ברטיסי הקול בתקופת הפרה-היסטורית ₪ ביט וכבשו אז את השוק, כל יצרן שקם אחריהם נאלץ להתאים עצמו לתקן שנקבע על ירם. כאשר שוכללה והוזלה הטכנולוגיה, החלה חברת הסופו בן3160, המתחרה הגדולה של 6ונוגפזס, לשווק כרטיסי קול 6 ביט מתוך מגמה לכבוש שוק זה. סשוופ) לא נבהלו וייצרו תקן 16 ביט משלהם, מתוך תקווה להגן על הכתר. התוצאה היתה שהשוק העולמי חולק בין שתי החברות הגדולות, ולא נקבע כל תקן ולא נוצר שום סטנדרט. בנוסף, כדי לבלבל את האויב, החלה גם חברת 6סוקוה יצרנית ה-צאג241) ₪חש50, למכור דגם 16 ביט משלה שאינו תואם לאחרים. אם נחזור. לענייננו - משחקים, כדי לפעול בכל זאת מבלי לדעת איזה כרטיס קול יש לשחקן, כל משחק המכבד את עצמו, שכולל קטעי קול באיכות גבוהה של 16 ביט, מציע רשימה ארוכה של כרטיסי קול, וביניהם גם סאונד בלאסטר 16-1 הומוחזסשק5 סוטווה סזק. כאשר נבחר כרטים. הקול המתאים, התוכנה מסוגלת להפעילו ולהשמיע את המוסיקה המשובחת והאיכותית. אגב, לאלו שאינם רואים את הסוף בחידושים ואומרים לא נקנה היום, נמתין לברטיסי קול 32 ביט או 64 ביט - נכונה הפתעה. לא יהיו כאלו משום שאוזן האדם מוגבלת באיכות השמיעה שלה, ומוסיקה באיכות דגימה של 12א 44‏ ו-16 ביט (איכות. השמעה של קומפקט דיסק להשמעת מוסיקהו, מכסה את כל תחום השמע של תאדם. עצוב אך לא כואבי.. איציק דעייה מרמלה שואל מדוע 1 80%%הו/ו פועלת על מחשב ה-66 48612% בצורה איטית מאוד, לעומת 1 >וסחוו הפועלת על גבי מחשב ה-50 4860% של חברו? אהלן איציק. 3.11 פאסנחוצו נועדה לאפשר עבודה משותפת בין מספר משתמשים - כלומר, עבודה ברשת. בזמן ההתקנה, עורכת תוכנית ה-ק510)1 שינויים בקובץ ה-5צ₪6.5א60, כך שיחד עם הפעלת המחשב וטעונת קובצי מערכת ההפעלה 5סים. לזיכרון המחשב, נטענות תוכניות שנועדו לאפשר את העבודה ברשת, אך הן מאיטות את המחשב, מכיוון: שחלק משיטת העבודה ברשת. של פאסטחו/א, הינה בדיקה של המידע המגיע מתחנות אחרות מספר פעמים בשנייה - גם אם אין תחנות אחרותג:. אם אתה משתמש בתוכנה על גבי מחשב יחידי בבית, הרי לך ולכל וויז טריק חשוב של ר"ר וויז: כאשר מתקינים את 1 אאוסוחו/, תוכנית. ההתקנה משנה את קובץ 60.8 ומופיפה בו את השורה: 5ר.". [ח 5 ו וכו אזר )= זעיתם שורה זו קשורה לעבודה ברשת. אם אין לך צורך בעבודת רשת, שנה את השורה על ידי תוכנית עריכת הקבצים ‏ דוכום, והוסף | בתחילת השורה. בצע כיבוי והפעלה של המחשב וראה זה פלא! 1 פאוסהחו/ו הפכה לשד טהיר ביותר!!! חמישה שקלים בבקשה. כ ]3 | מאת: דייזי כץ -עם משחק חדרש אשר משלב ו בורו ו זוא זחא ו-הת1ת, הכל > לגלות האם הם מפתחים ה ו המשחק 2 דהא טואא חברת 5011 ₪1 יצאה ב-7 ₪מסוא. זהו משחק המירוצים הראשון שתומך בארבעה שחקנים... בנינסנדו לא רוצים וי כאשר חברת טסה וא וצצ כבר עשתה זאת עבורם? ההבדל העיקרי במשתק אטשהת [טטאז הוא הקרבות נגד מכוניות היריבים - כולם בסגנון. של ₪ 1 שמונה מכוניות = עומדות לרשותך, ובסך הכל-24: מסלולי מירוצים המשתרעים ברחבי ארצות האם | של המתחרים, יּ לרשות כל דמות יש שלושה סוגים של מהלכי התקפה במהלך המירוץ, בנוסף לטורבו הרגיל, לכן אתה יכול לבחור בין. נהיגה מושלמת ורגועה לבין האופציה של ל וי יי בך'. לכל אחד מהמשתתפים יש שיטות בדוקות משלו איך לזרוק את האחרים מהמסלול: שממ למשל, מגדיל את גלגלי מכוניתו; 107א.1161 חותך גלגלים של יריבים, אג5₪%10-5 ההא בחור גדול, אז אם הוא נוחת עליך אתה מחוץ למירוץ; המכונית של אא/א: יכולה לרחף הרבה זמן בעזרת כנפי הערפד שלה; שטיחו די | יו על פניות חדות, ולעבור מעל מכשולי מים והמתחרה היחידה במשתק, קא50, מפעילה משיכה מגנטית בכדי לישפד' את גלגלי היריב. להבדיל מ-₪1/ א 0ן146א, שחקן יכול לבצע על קו הזינוק 10 סוגי זינוקים מהירים בכרי להוביל בתחרות. על המסלולים המצטלבים ניתן לדחוף את היריבים למסלול הנגדי, ולגרום-?להם לנסוע בכיוון הלא נכון. אין ספק, יש החבה יי ה ל והמהלכים המיוחדים מועילים, אבל לוקח זמן לבצע.אותם, סמלונים לאורך' הדרך יספקו לך תיקונים ונקודות בונוס באשר אתה עובר מעליהם, ולכן אתה לא חייב.לנצח תמיד בכדי לצבור את הניקוד המיחבי.: עבור, יקירי, מעל סמלון כחול ותזכה בתיקון מכוניתך, אבל היזהר ממוקשים! עבור מעל סמלוני כוכבים, בכדי לזכות בבונוסים ולעלות בליגה מבלי לזכות במירוצים, וכן הלאה::. ₪ [קמתז5 מציע גם שני משחקים אלטרנטיביים מיוחדים במינם: א.וואוא הוא משחק שבו אתה חייב לדחוף את כולם מחוץ לאזור מוגדר, ו-50008 הוא משחק כדורגל מופרע אותו משחקים עם מכוניות. כמו במשחק נינטנדור האמיתי, יש בו המון טריקים יי ו יר ב מהיר מאוד. אתה אפילו יכול לבחור את אופי הקרקע. נחזור לענייננו. במצב של שני שחקנים אתה יכול ללמוד הרבה שיטות חדשות. אתה חייב להתאמן באופן רציני, אם ברצונך לגלות את ארבעת המסלולים הסוריים, ואם יש לך מחבר מיוחד, תוכל לשחק עם עוד שלושה חברים בכל אחר מהאירועים ו וו בו ו אפילו עַם ארבעה שחקנים אין שום האשה או חוסר באנימציה ב 1 חוזרת, הניתנת מנקודת ראותו של כל שחקן. בנוסף, ניתן גם להציב את המצלמה בכל מקום על המסלול - אין כאן שום ויכוח על רמאויות, העובדות מונצחות ומומחשות. הטימוש המרשים ב-7 מפמסא במשחק הזה, יוצר מעין תקן עבור משחקי בי מיומנות וניסיונות, ויעברו חודשים ער שתמצא את כל הטקטיקות. שחבויות במשחק (בחיי), כמו במשתק זא סן₪ הוא, ה'משחקיות' גדלה ככל שאתה מנסה -- ומצליח -- להשתלט על המכוניות השונות. בכנות, ממא זם515 הוא אחד. המשחקים המהנים ביותר לסופר נונטנדו. / . יש ז מאת: דייזי בץ בין כל משחקי הסופר נינטנדו שיצאו אי פעם לאור, יש קומץ מיוחד של משחקים בולטים. ניתן למצוא ביניהם משחק בשם ואסדשאדסמסתץו ו - שנחשב בעיני כמה שחקנים לאחד המשחקים הטובים ביותר שנכתבו או נוצרו אי פעם. נראה שהוא זכה למה שמגיע לו-גם על מכשירי הסגה מגה דרייב. במקום להעביר את גרסתו הסופר נינטנדואית למפשירי מגה דרייב סתם כך, אנשי חברת [|א%א0א העדיפו ממש לבנות את המשחק מחדש - עם בל השלבים החדשים, דמויות חדישות ויותר בוסים משתמצא בכל משחק פעולה אחר. כל שלב דחום לעייפה ברעיונות מבריקים, מאפיינים טכניים מרהימים וכמובן, המון דברים שתענוג לירות עליהם. יש גם דרכים שונות לעבור את המשחק, כך שאין אפשרות לראות את כל השלבים כולם יבמכה אחת'. הסיפור משתגה בהתאם לשלבים בהם ביקרת, ויש גם כמה אפשרויות סיום למשחק, כך שלא כראי למכור את המשחק לחבריך ברגע שסיימת לשחק בו. תנוח קצת ותחזור לסיבוב נוסף. המשחק מתתיל כאשר אתה נכנס לשטח בתוך השריונית שלך, ובדרך דורס כמה אויבים. אתה לובד. בשביל רובוט מרכזי, אשר מאפשר לך לבחור באחת מארבע דמויות לוחם מסדרת 0%: 1-6% - רמות טובה מכל הביוונים, למרות שלא ניתן להשיג עבורה נשק נורמלי עד לאמצע השלב הראשון; 2-א - דומה לקודמתה, אבל חמושה בלייזר מתביית אשר מקל מאוד על השחקן; 3-א6 - המון כוח אש, אבל בגלל גודלה קשה לה להתחמק מכדורי האויב ו-4-6% - קטנה וקופצנית, בעלת נשק חוק עם טווח קטן יחסית. בדרך אתה פוגש אויבים הנראים כאכזריים וחזקים, אבל לפעמים תם קלים מאוד לחיסול. אל תחשוב שכך זה יהיה 7 | 6 9 3 7 ]| הוונ ,ג של 1 -+7% := 4%- 4 % תמיד - מייד אחריהם באים תמיד יריבים קשוחים במיוחד. כמה מהבוסים אינם מקוריים במיוחר, אבל הם יקפיצו לך את הדופק במשך רוב המשחק, במיוחד בגלל שהם משתמשים באלמנט ההפתעה. הם קופצים עליך בזמן שאתה חושב כיצד להמשיך. תגיד מה שתגיד - טיפשים הם לא. השלב המרשים ביותר הוא השלב של חפה מגסא, שבו דמות הלוחם שלך רצה על כביש מהיר, כאשר רובוט ענק אחר הודף אחריה. הוא מנסה לירות עליך, לקפוץ עליך, להכות בך בחוזקה בעזרת שתי אלות כבדות הממוקמות בקצה יריו ובאופן כללי, להקשות על חייך. דיר 4 4 יירו | ב ל אחרי שפוצצת את הגוף | שלו, ראשו עדיין מסוגל לתקוף אותך;. 4 תזאסס אפע עפ היה אחד המשחקים הטובים ביותר לסופר נינטנדו בכל. הזמנים, ואחרז ההעברה למכשירי המגה דרייב הוא פשוט מהמם. אחת מנקודות המפתח היא שזהו משחק קשוח ואתה לא יכול לשחק את כל השלבים בפעם אחת, לבן עליך לחזור שוב ושוב - כמה פעמים בכדי לראות את הכל. זהו טוג של אתגר והמשכיות, עם מימד פעולה מדהים ואפקטים טכניים מצוינים,. אשר עושים אותו, למעשה, למשחק החם ביותר למכשירי המגה דרייב. שיפור ה-כ%1 מאת: ערן בן-סער אחרי מסע שכנועים ארוך, חן מצד קוראיי והן מצד הבריי, שופנעתי להקדיש גיליון לשיפור שיטת ה-08₪ג. לא ממש רציתי לעשות זאת בשל כמה סיבות טובות מאוד, ולאחר שסיימתי החלטתי שלא אהיה שלם עם עצמי אם לא אסביר לכם למה. באותה הזדמנות גם אנסה להסביר מה בדיוק עשיתי, ומה הנחה אותי לאורך הכתיבה, זה יכול להועיל רבות למי שינסה להסתמך רק על חלק מדבריי או מי שינסה להרחיב אותם הלאה. קודם כל, זה לא קל. קשה מספיק לבנות שיטה משלך ועשיתי ואת כמה פעמים, אחת מהן היתה מוצלחת מספיק עד כדי ששיחקתי בה כמעט חצי שנה) - לשפר שיטה, למצוא פשרה בין הרעיונות שלך לבין בסים שכבר קיים ואת רובו אתה לא אוהב, זה כמעט גיהינום. אני מודה שלא השקעתי הרבה אהבה בכתיבה, אבל לפחות מקצועיות תמצאו בה. חלק מהתוספות שלי לא הייתי מוכן לטלב בשום משחק שלי, אבל כדי להתפשר עם ה-08₪₪ג לא היתה לי ברירה.. חלק אחר מהדברים, ללא ספק ישנה את השקפת השחקנים על מאזן הכוחות בין סוגי הדמויות, ואני מקווה שזה יגרום להם להחשוב שנית לפני שהם פונים לסטריאוטיפים של 'קוסם חזק' ו-'זוטון אומלל'. חוץ מזה, קיימת השאלה של הקושי בעבודה, איפה להתחיל? יכולתי לפרק את ה-8₪ג עד לפרטיו הקטנים ביותר, כ4 -%ז 1 ולהתחיל לבנות הכל מההתחלה בהסתמך על מינימום חוקים מהמשחק המקורי; בה במידה יכולתי להציע שיפורים שטחיים בלבר, להפריד בין השריון למגן, למתן את הנק"פ ועוד כמה דברים פשוטים. בשתי האפשרויות יש פגמים: אם אני לוקח רק מינימום של מקור אין ממש טעם לשחק מאםא. כמות רבה כל כך של שינויי חוקים יוצרת למעשה שיטה חדשה, וזה לא מה שאני רוצה לעשות. מצד שני, שינויים קוסמטיים בלבד נוטים להיות מוגבלים וליצור בעיות רבות אחרות. הקוסם עלול להפוך לחזק מדי. יחסית ללוחמים רדודי נק"פ, גנבים עלולים להרוויח יותר מדי מההפרדה בין המגן לשריון ולהפוך למוגנים כמעט כמו לוחמים, ועוד בעיות רבות. בסופו של דבר בחרתי בדרך הביניים, אני מסתמך על השלד הרחב של השיטה - הרגות ומקצועות, וגם ניסיתי שלא לפגום יותר מדי בשיטת הקרב, כך שבסופו של דבר נית| לסכם את השיפור הזה בהוספת כשרונות לשיטה, והעתקת חלק מהיכולות הטבעיות של כל מקצוע לכשרונות. :כל היתר שולי לעומת השינוי הזה. בסופו של דבר, אני נגד שינוי שיטה שאין טעם לשנות אותה, רוב האנשים שמשחקים 6₪.ס ג ומוצאים אותה מוגבלת יחליפו את השיטה בשיטה מתוחכמת יותר, ואלה שיישארו עם ה-0%₪0 קרוב לוודאי שלא רוצים להוסיף לה שיפורים. הטיעון שהכניע אותי, בסופו של דבר, היה של טל גוטמן שציין בפני קבוצה שלישית שלא שמתי לב אליה - אנשים שמשחקים א ולא יכולים להחליף שיטה בגלל השפה. יש מספר לא מבוטל של שחקני 0%₪ג. שלא שפר מזלם והידע שלהם באנגלית לא מספיק טוב, כדי להתמודד עַם ספרי חוקים שלמים בשפה זרה - להם אני מקדיש את כל מה שכתבתי, משום שרק הם יעריכו את המאמץ. לבסוף, אל תצפו לנס מהשמיים, לב השיטה של ה-072 הוא בסיס רעוץ מכדי לבנות עליו מגדלים שלמים, ומלבד ואת אני לא מבטיח שהמשחק יהפוך למהנה יותר והשחקנים לשחקנים טובים יותר, זה תלוי בכם. השיפורים שלי נועדו להבנים תחושה של היגיון במשחק, תחושה של 'עולם אמיתיי. זה עוזר לגרום לשחקנים להרגיש ממש בתוך עולם של פנטזיה עם דמות ולא עם אוסף כלי משחית. | עיר )|| | מיקוה | טלב 00 טג מחשב ₪ אלפי מנויים כבר בחרו! 10 | | %1 מו | =. אה הפול 8 צודדיוטוך. שלוו שמראה א ₪ אק ו0םצווסט: 8 ה 4 אר'ני גו המגזן היחיד | ₪ - -- 0 החידושים 3 ע ו ל ם המולטימדיה 3 תשלומים ללא ריבית אל אנשים ומחשביס ר"ד 16 המו המר == רו ל תנ ית 6 מו ה ד = ( = ב יי 8 -03 הרשמה וחידוש =( ןי :1-14 > שו בירי :| ו ב כן, אני רחצה לדעת מה קורה במולטימדיה !!! רישמו אותי כמנוי במבצע ו!ו!! שם גיל כתובת ב וא0א- נמצ"ב המחאה ע"ס ש"ח לפקודת אנשים ומחשביס הפקות בע"מ ב' חייבו את כרטיסהאשראי שלי: ב ויזה 2 ישראכרט 1 דיינרס מס | בתוקף עד חתימה ומוי 1 ה מאת: ערן בן-סער ו ו וי דרגות-כשרונות, לכן הדבר הראשון שו ה-תא08ג המשופר והסברים על הכשרונות החדשים. כל כשרון מופיע ו בסוגריים), ותחת הכותרת המשייכת רנ ור תל ב בגוי רש - ו ה תקפים תחת מספר שינויים. כשרונות כלליים: שפות (מיוחדו, פיתוח גוף ומיוחדו. כשרונות כוהן: פיתוח דרגת הטלה (מיוחדו, התמחות תיעול לחשים ומיוחדו, מחקר קסם וחוכמהו. כשרונות 121 כיום נזריזותו,. פתיחת מנעולים (תבונהו, מציאת/הסרת מלכודות ותבונה), תזוזה חרישית וזריזותו, הסתתרות 7 יי ו טיפום על קירות (זריזותו, דקירה מאחור (מיוחדו. ו ד םי יי (מיוחד), התמחות לחימה בכלי נשק (מיוחדו, התמחות התגוננות עם כלי נשק ושי ו יד (מיוחדו, התמחות כיוון לחשים ומיוחדו, שפת קסם ותבונהו, מחקר קפם ותבונהו. כדי לקבוע את הגובה ההתחלתי של הכשרונות הרגילים ואלו המושפעים מתכונה), יש לקבוע 8 כסיכוי הבסיסי פלוס רבע התכונה המשפיעה ומעוגל מטהו. למשל גנב שקנה בזה הרגע כשרון כיוס וזריזותו היא 11, יקבל סיכוי הצלחה התחלתי של 10 מתוך 20. לו היתה זריזותו 2 היה הסיכוי ההתחלתי שלו 11 מתוך 20. כשרונות ללא תכונה אשר אינם מיוחדים מתחילים ברמה 10. שפות: כשרון זה מייצג את מספר השפות שהדמות יודעת, כל שפה נרכשת לחוד וגובה הכשרון בה מציין את סיכוי ההבנה של השפה. כמו כן, יש לקנות את הכשרון פעמיים, לדיבור ולכתיבה, הרמה ההתחלתית של הכשרון כאשר הוא נרכש ללימוד שפה כלשהי היא 6. רק לאחר שהגיע ל-11 ניתן להתחיל ולרכוש כשרון קריאה/כתיבה בשפה זו: פיתוח גוף: בשיפור ה-412]2 שיניתי את שיטת הנק"פ באופנים שיוסברו מאוחר יותר. כשרון זה מאפשר שיפור נקודות הפניעה של הדמות. על כל נקודה בכשרון זה מקבלים תוספת נק"פ על פי הכושר של הדמות: רמות בעלת כושר 8 ומטה תקבל נק"פ אחת על כל שלוש דרגות בכשרון. דמות בעלת כושר 9 עד 12 תקבל נק"פ אחת על כל 2 דרגות בכשרון, כושר 13 עד 5 נותן נק"פ אחת לכל הרגה בכשרון. כושר 16 או 17 נותן 3 נק*פ על כל שתי ררגות בכשרון (פעם נק"פ אחת ופעם שתיים!, וכושר 18 נותן 2 נק"ם על כל נקודה בכשרון. פיתוח דרגת הטלחה (קוסם ופוהן): בשרון זה נקנה ברמה התחלתית של 1. זהו כשרון פשוט ביותר, והוא מציין את דרגת ההטלה בה משתמש הקופם או הכוהן ואו כל דמות אשר רוכשת יכולת הטלת לחשיטו, על פי הטבלאות בספר לשחקן, לרוגמה, קוסם בעל רמה ?7 בכשרון יטיל לחשיט ממו קוסם ו ד ד קשר לדרגתו הוא. כמן כן,; משתמשים בכשרון זה כדי לגלגל אם הקוסם וורק הקוסם) הצליח ללמוד לחש חרש. הגלגול בר הי ו רייו יי נוי ו ג ו המקסימלית שיכול הקוסם להטיל, ויש בונוס של |[+ לכל דרגה מתחת לדהגה בי שי נמ ו ו הספרות או האסכולות המותרות ללמידה (שייר, למשל, לומד אסכולות הקשורות בטבע וכו'ו. וי 1 מייצג את הסיכוי להצלחה בהטלת לחשי כוהן התקפיים. הרמה ההתחלתית היא ]. שיפור שיטת הקרב מפרק את סיכויי הפגיעה לכל שימוש בנפרד, כל נקודה בכשרון זה מפחיתה את ה-תלדם בהטלת לחשים התקפיים ב-1. כוהן בעל כשרון תיעול 4 יהיה בעל תלדם 16, בוהן בעל ו ל מחקר קסם (כוהן וקוסטו: בשרון זה מאפשר את יצירתם של לחשים וכלי קסם. כעיקרון יש להשתמש בכל התוקים הנוגעים בדבר המופיעים ב-00א, אבל בסופו של דבר מגלגלים כשרון :זה כדי לקבוע הצלחה. כשרונות הגנב: כל בשרונות הגנב פועלים לפי אותם חוקים המנחים אותם ב-542 הרגיל, אולם מכיוון שהכשרונות פועלים על בסיס קוביית 20 יג לש די או > | 1 3 ןי שי ו יי יו ו רב ו ו יל ג יש יי יו על הבשרונות האלו מתורגמות ל-1 על כל לייו ד בי ןי יי השפעת הזריזות מתבטלת. שכן הכשרונות בנויים כעת על פי הזריזות. דקירה מאחור: זהו סיכוי ההצלחה לגרום לפניעה בגב היריםב, היכולה 8 0 10 0 ג להיחשב לפגיעה מאחור. אם כל התנאים מולאן וההתקפה פגעה יש לגלגל כנגד כשרון זה, הצלחה פירושה דקירה מאחור. כפל הנזק הוא תמיד 2 בשל שינוי שיטת הנק"פ. הכרת פלי נשקז כשרון מיוחד זה נרכש פעם אחת. עבור כל קבוצה קטנה של כלי נשק, ומאפשו הפעלתם ללא כל עונשין לתלדס. הקבוצות הן: אלות, גרזנים, כלי =ווגימוווםי= ו כלי נשק דו-ירגיים, קשתות; רובי קשת, סכונים, כלי זהיקה, התמחות לחימה בכלי נשק: כשרון זה נרכש גם הוא: לקבוצות המוזכרות למעלה, כל נקודה בכשרון זה, משפרת את ה-תלד0 בשימוש בכלי נשק מקנבוצת הכשוון בנקורה אחת. התקפות מרובות בתור מסתמכות על דרגת כשרון זה במקום דרגת הלוחם. ניתן נם לרכוש כשרון זה לנשק ספציפי וחרב ארוכה למשלו, לשפר את התלחס ברגיל רק לגבי כלי נשק זה, ולהשתמש בו מספר פעמים בתור על פי טבלת מומחה בנשק. לדונמה, לוחם בעל בשרון 9 בחרבות מקבל תלד0 11 ושלוש התקפות לשני סיבובים. לו היה ללוחם גם כשרון התמחות ברמה 7 ימיב גי ו ו ושכן ה-תלד0 הטוב ביותר הוא. הקובעו, אבל מכיוון שהוא מומחה בשימוש בחרב זו היו לו שתי התקפות בתור. התמחות התגוננות עם כלי נשק: על פי השיפור ב-0₪₪. הופפים המגנים לכוח ההגנה העיקרי של הדמות, או בהיעדרם 'כשרון החסימה בעזרת כלי נשקי. באופן פשוט ביותר כל 5 נקודות בכשרון זה, מעוגלות לטובת בו ו בונוס של שתינקו רות לדידוג רנייו וגל ו יי | שמ ל ו רד יה יש יי ו יו ו ₪ חן רו הז ד המקפימלית לכשרון זה היא 20, וגם אם ה ןי = רו יוה לג מ ו דוי וו לי ההגנה 2 בלבד, כמו כן, ניתן לרכוש כשרון ומב םי ישי וי וג ג - יי ו באופן זהה לכשהון תיעול הלחשים של הכוהן, אבל משפיע על קסמי קוסם בלבד. שפת קסם: כשרון זה מציין את הסיכוי לפענח כתבים בשפת קסם, מנילות ואפילו ספרי לחשים. כעת יש לדון ברכישת כשרונות, יש לזנוח לחלוטין את טבלאות ה-א ולהגיע לסוג שונה לגמרי של פיתוח. לבל ו[ כ כשרונות: קניית רמה אחת של כשרון עולה נקודה אחת, קניית שתי רמות בבת אחת .1 ל -ש וי ו ו יי משתי רמות בבת אחת. הקנייה הראשונה נותנת לדמות את הסיכוי הבסיסי בכשרון, וכל רמה מעליה משפרת את סיכוי הכשרון באחד. % מנבלה מעשות לגונה. אליו ו נחשב כבשלון, אפילו אם סִיבוי ההצלחה הוא 24, למשל - אבל כרי לקנות רמות מעל 19 יש לשלם מחיר כפול: 2 נקודו לרמה אחת או 6 נקודות לשני רמות. לוחם: ‏ - כַלַלי-4, כש' כוהן-1, כש' גנב-3, כש' לוחם-6, כש' קוסם-1. ו 6 ו ככ - ₪ | ד ו א % גנב-2, כש' לוחם-5, כש' קוספם-1. סייר:- כללי-4, כש' כוהן-2, בשי גנב-3, כש' לוחם-5, כש' קופם-1. - יי ננב-:, כש' לוחם-2, בש' קוסם-6. בוחןו | בללי-4, כש' כוה[-6, כש' | בי קוסם-1. ו ו כש'-גנב-6, כש' לוחם-2, כשי קוסם-2. פייט" כללי-4, כש' כוהן-1, כש'י גַנב-5, כש' לוחם-2, בש! קוסם-3. בכל דרגה מקבל השחקן את הנקודות םי ו יי ו מ ו ו ב 2 נקודות לנקודה אחת - לוחם הרוצה ללמוד מעט יותר כשרונות. גנב בדרגה מסוימת, יכול להעביר נקודה מכשרונות הלוחם ונקודה נוספת מכשרונות הקוסם, לגי ו מ מקרה יש לבזבז את כל הנקוחות באותה בהו יב ה מ וי ד ו רדייר מקצועות משולבים מתבצעים על פי ממוצע בין שני המקצועות, כאשר במקרה של מחצית נקודה יש להחליט מהו 1 לד טי לי רל לדונמה: ו יי יי ?= ל | ב ו[ יי קוסם-2. מו - יו ו כש'-גנב-4, כש' לוחם-4, כש' קוסם-1. כדי ליצור איזון יש להבטיח שסך כל ב ו יי להיפטר מנקודה אחת ואילו ללוחט גנב יש נקורה להוסיף. החלפת מקצועות יי ו על ₪ מ י יניו ד הי | קרו ימ ל דוו הלוחם רוכש כשרונות כלוחם, בדרגה 18 כלוחם-גנב ובדרגה 11 כגנב, ניתן, למי שרוצה לשמור על הרגשת הרמויות החזקות, לתת לכל סוג דמות בונום של נקודה אחת לכל 4 דרגות דמות, לכשרונות מהקבוצה השייכת לה. שיפור ה-כו:כו | מאת: ערן בן-סער לאחר שהבנו כי לב השיטה יהיה כשרונות-דרגות, והסברנו את דרך השימוש בהם, בואו נדון במה שיש מסביב לפני שניכנס לשיטת הקרב ושיטת הקסם. אומנם אין הרבה שינויים בתכונות או במקצועות אבל כדאי לדבר עליהם בכל אופן. אין, אגב, כל שינוי בגזעים וביכולות שלהם. כוח: לדעתי אפשר להעיף את האחוזים לכוח 18, זו פשוט דרך פתטית לנסות ולבנות לוחמים יותר ויותר חזקים. לדעתי כוח 18/01-50 הוא למעשה 19, 18/51-75 הוא 20, וכך הלאה. לאחר מכן תמחקו את הטור שמשפר את סיכויי הפגיעה בנשק ידני - אם אתה חזק יותר זה לא אומר שסיכויי הפגיעה שלך טובים יותר. כל שאר הנתונים נשארים ללא שינוי. זריזות; | הטור המיועד לשיפור סיכויי הפגיעה בנשק ירייה משפיע על כל סוגי הנשקים. לוחם זריז יותר יכוון את חרבו במהירות רבה יותר על פי תנועות יריבו. הטור המשפיע עַל דירוג השריון ישפיע על דירוג ההתגוננות (בעזרת מגן או חסימה בכלי נשקו. מושרו | בכושר יש שינוי בטור של ההשפעה על הנק"פ. הוא נמחק לנמרי, שכן הנק"פ ההתחלתי של הדמות מחושב של פי הכושר שלה. הסבר מלא על הנק"פ מופיע בשיטת הקרב. תבונה: | הטור של מספר שפות מתורגם לדרגות חינם בכשרון השפות הכללי. הטור של הסיכוי ללמוד לחש נמחק, שכן הוא כ38 | הפך לכשרון ואיתו הטור על מספר קסמים מקפימלי לדרגה. אם לקוסם יש תבונה 15, אין זה אומר שספר הקסמים שלו לא יכול להכיל יותר מ-וו קסמים מכל דרגה. הוכמהו | הטור של בונוס לגלגולי ההצלה מקסם נמחק. גלגולי ההצלה בשיטה המשופרת יוסברו מאוחר יותר, אבל הם תוצאה של חישובים על פי התכונות. כריזמה: | יש למחוק את הטור של מספר המלווים המקסימלי. מצבים מיוחדים משפיעים על כמות המלווים הרבה יותר מהכריזמה (כמות הזהב בכיסך, למשלו. הנה אנו מגיעים למקצועות. ערכתי בהם כמה שינויים מהותיים, שיכולים לועוע כמה שחקני ₪ם0₪ יצרים' שלא | . | קש *. י- < וי יבינו איך זה ויתפן, יכול להיות שהשינויים האלו גורמים לחוסר. נוחות; אבל אני אשתדל להסביר אותם עד כמה שאפשר. כמובן שניתן תמיד להשתמש בכל שאר השיפורים שלי, מבלי להשתמש בשיפורי המקצועות. בראש ובראשונה מחקתי את 'תכונות המינימום' הררושות כדי להיות בעל גישה למקצוע כלשהו. תפסיקו לצעוק באימה, יש היגיון מאחורי זה. ההגבלות האלו רק הזינו את הדחף לתכונות גבוהות ומכאן למשחקי "חתוךיתם וחסל'תם". נכון, בעת כל אחד יכול להיות פאלאדין, אבל אם לא יהיו לו כוח, חוכמה וכריזמה טובים, הוא פשוט יהיה פאלאדין גרוע. חוץ מזה, שחקנים טובים שוקלים את אופי הדמות ולאחר מכן מתאימים לה מקצוע, לא להיפך. לאחר הלם קרב ראשוני זה, קבלו את ועזוע מספר שתיים: כל הדמויות משתמשות בטבלת הניסיון של הלוחם. דרו נא מאדן החלון, גם מאחורי זה יש היגיון. מכיוון שהשיטה הפכה לשיטת כשרונות-דרגות, ההשפעה המעשית על קצב התקדמות הדמות, היא טבלת הנקודות שבעזרתה רוכשים כשרונות, ואין יותר טעם לקבוע כי דמויות מסוימות עולות בדרגות מהר יותר מאחרות. חוץ מזה, זו הדרך היחידה לעבוד עם מקצועות משולבים בשיטה המשופרת. מלבד זאת, כוחות מיוחדים לממצוע, כגון כוחות הפאלאדין או הדרואיד, ממשיכים לפעול במתכונת הרגילה ועל פי דרגות הדמות, יכולות שיש להן כשרונות הופכות להיות כשרונות. סייר צריך לקנות את כשרונות שיפור דרגת הטלה, הסתתרות בצללים ותזוזה חרישית כדי להיות בעל הכוחות האלו. מקצועות חדשים, כוהנים מיוחדים ואת כל היתר, ניתן לבנות על ידי בניית נקודות חלוקה לכשרונות. רק זיכרו שלדרגה צריכות להיות בסך הכל 15 נקודות. לבסוף, החלק האחרון שנכגס תחת הכותרת הזו הוא ההשפעה של המצם על הכשרונות. בככל שהמצב קשה יותר: כך סיכוי ההצלחה קטן, ולהיפך. את ההשפעה יש להכיל על דרגת הכשרון: מגוחך: 7-, קשה מאוד: 5-, קשה: 3ה=, מסובך: 1-, רגיל: אין השפעה, קליל: 1+, קל: 3+, קל מאוד: 5+, שיא הפשטות: 7+, על השה"ם להחליט כמה קשה המצב כאשר משתמשות הדמויות בכשרונותיהן. = מש ה -7-- דר-- = הש האשששמשאהההטאששמהחא ‏ .7 העדה התממהה המוה האקממההחקם ₪ ואוו ג מאת: ערן בן-סער בואו נדבר על התלדס. כמו שכבר ראיתם, בכשרונות יש תלדם שונה לכל נשק על פי הכשרון בו. | כמו כן, הנק"פ שונה וכעת |" הוא פחות במידה רבה. הנק"פ ההתחלתי של הדמות הוא הכושר שלה פלוס נקודה אחת על כוח 13 עד 5, שתי נקודות על כוח 16 [ 0 או 17 ו-3 נקודות על כוח | | 8. או במקרה של כוח נמוך, מינוס נקודה אחת על כוח 6 עד 8, מינוס 2 נקודות על כוח 4 או 5, ומינוס 3 נקודות על בוח 3. כעת הדבר החשוב ביותר הוא הפרדת המגן והשריון. קודם כל, המגן הוא זה שנותן את דירוג ההגנה נגדו מתקיפים במקום דירוג השריון. הנה דירוג ההגנה לסוגי המגנים: מגן ידו מגן קטן זה מעניק דירוג הגנה 9 מנן קטן: | מגן זה מעניק דירוג הגנה 7. מגן בינוניו מעניק דירוג הגנה 5. מנן גוףו = מעניק דירוג הגנה 3. מספר הפעמים שניתן להשתמש במגן הוא פעם אחת באופן חופשי, ועוד פעם אחת על חשבון כל התקפה שניתן לבצע בתור. לדוגמה, לוחם היכול לתקוף פעמיים בתור, יכול לבחור האם להשתמש במנן שלוש פעמים ולא להתקיף כלל. זה עוזר נגד מספר גדול של אויבים. על דירוג ההגננה משפיעה גם הזריזות. ונגד דירוג ההגנה הסופי מגלגלים את גלגול הפגיעה. מלבד המגן ניתן להשתמש בכלי נשק כרי לחסום מכות. שלא כמו למגן, לכלי נשק אין דירוג הגנה, ודירוג ההגנה שלהם ומוי צ ו 5 נקבע על פי כשרון ההגנה בנשק. ישנם שינויים מסוימים ברמת הכשרון: כנגד כלי נשק גדולים יותר ברמה אחת (נשק קטן נגד נשק בינוני או בינוני נגד גדולו, יש עונשין של 1+ לדירוג ההגנה; כנגד כלי נשק גרול יותר בשתי רמות יש עונשין של 2 גם ההיפך נכון, נגד נשק קטן יותר ברמה אחת יש בונוס של 1-, וכנגד נשק קטן יותר בשתי רמות בונוס של2-. מלבד זאת, כאשר מגסים לחסום התקפות בעזרת כלי נשק לא מקבלים חסימה חינם כמו עם המגן. כל חסימה באה על חשבון התקפה אחת. בקרב יריות המגן יכול להשפיע, אבל כלי נשק לא. כמו כן, טבלת הכיסוי נגד התקפות כאלו, הנמצאת תחת הסברי קרב טילים בספר השחקן, משפיעה על דירוג ההגנה ולא על דירוג השריון. מדי השריון הפכו מחוסמי התקפה לחוסמי נזק;: שריון עור או שריון מרופד חוסמים נקודת נזק אחת. שריון עור נוקשה או שריון טבעות חוסמים שתי נקודות נזק. שריון קשקשים או שריון טבעות חוסמים 3 נקודות נזק. שריון שרשראות חוסם 4 נקודות נזק. שריון רצועות או שריון לוחות מברונזה חוסמים 5 נקודות נזק. שריון לוחות חוסם 6 נקודות נזק, שריון שדה ושריון לוחות מלא חוסמים 6 נקודות נזק, אך מכסים אזורים רבים יותר של הגוף. : קסדה קטנה חוסמת שתי נקודות נזק לפגיעות בראש, קסדה גדולה חוסמת 4 נקודות נזק לראש. אם נלגול הפגיעה הצליח, יש לגלגל נזק ואז לגלגל את מיקום הפגיעה כדי למצוא את כופל הנזק: 3-5: ראש, 2א נזק. 6 כף יד, 30.5 נזק. 1-8 זרוע, 0.75א נזק. פ: כתף, נזק רגיל, 101 חזה, נזק רגיל, 2 בטן, 1.25א נזק. 3 אגן הירכיים, 1.5< נזק. 4 ירך, נזק רגיל. 6 רבגל, 0.75א נזק. 8 כף רגל, 0.5א נזק. לאחר מציאת מיקום הפגיעה והכפלת הנזק, מפחיתים את דירוג השריון מהנזק הכולל ואת התוצאה מורידים מהנק"פ. כחוק רשות בלבר ניתן לקמוע שני נתונים: דרגת פציעה השווה למחצית הכושר, ודרגת פציעה קריטית השווה לכושר עצמו. אם בסיבוב קרב בודד נגרם לאותו אזור בגוף נזק כולל השווה לרמת הפציעה, האזור נחשב לפגוע למשך 1ק6 שעות, ולא ניתן להשתמש בו ולחש ריפוי פשוט ירפה את הפגיעה ויחזיר את האזור לשימושו. פגיעה כזו בראש תיעלף את הדמות. אם במהלך סיבוב קרב בודה, נעשה לאזור יחיד בגוף נזק כולל השווה לרמת הפציעה הקריטית, ההשפעות קשות יותר: ראשית, העצמות במקום נשברו ויש צורך בחבישה רצינית כדי לתת להן להתרפא תוך 1022 שבועות. פגיעה כזו בראש תהרוג את הדמות במקום. באזור החזה, הבטן או האגן היא תגרום לדימום קשה של 4 נק"פ לסיבוב. רק לחש ריפוי מהעוצמה הגבוהה ביותר ירפא את ההשפעות של פציעה קריטית באופן מיידי. בין אם הפציעה היא רגילה או קריטית, כל פציעה כזו גורמת לדמות להיות המומה למשך סיבוב אחד. במהלך הסיבוב הזה הדמות אינה מסוגלת לתקוף, מסוגלת לזוז רק מחצית מתנועתה הרגילה, ואינה מסוגלת להטיל לחשים או לבצע פעולות מסובכות. הדמות יכולה להגן על עצמה אבל דירוג ההגנה שלה יורד למחצית מערכו הרניל. כחוק רשות שני ניתן להוסיף דימום. כל פגיעה החודרת את השריון ופוצעת את הדמות גורמת לדימום. אם אבדו 1 עד 4 נק"פ מפגיעה, תדמם הדמות נקודת פגיעה אחת כל טיבוב, עד שתבזבז סיבוב לחבוש את עצמה; אם אברו 5 עד 7 נקודות פגיעה תדמם הדמות 2 נק"פ לסיבוב, ואם נעשה נזק חמור מזה מפגיעה, תדמם הדמות 3 נק"פ בסיבוב. דימום איננו מצטבר - אם הדמות חוטפת בסיבוב בודר שלוש פגיעות האמורות לגרום דימום של 1 נק"פ לסיבוב, היא תדמם 1 נק"פ ולא 3: לו היתה אחת מהפגיעות האלו גורמת לדימום של 2 נק"פ, היתה מדממת 2 נק"פ ולא 4. לחש ריפוי פשוט מסוגל להפסיק כל דימום, כמו גם שימוש בכשרון ריפוי. עוד משהו לרשות בלבר - גלגול של 0 אמור לעשות נזק כפול, אני ממליץ לשנות את החוק לשלושה שלבים של פגיעה מוצלחת: גלגול טבעי של 18 יגרום לכך שרבע מהמקסימום הניתן לגלגל בקובייה יהיה מינימום הגלנול, כלומר נזק של וקו8 הוא מינימום של 2 בקובייה, גם אם נזרק 1. בגלנול של 822 יהיה המינימום 2 לשתי הקוביות. נלנול טבעי של 19 יהפוך את התוצאה המינימלית לחצי מערך הקובייה, וגלגול טבעי של 20, יגרום לכך שכל הקוביות יחשבן כאילו גלגלו את ערכם הגבוה ביותר. אפשר גם להפוך את זה לתוצאות נמוכות - גלגול של 1 יגרום לכל הקוביות להיחהשב לתוצאה ן, גלגול של 2 למקסימום רבע ערך הקובייה וגלגול של 3 למקסימום חצי ערך 2 יי נלנולי ההצלה שונו לחלוטין, במקום להתבסם על דרגת הדמות ומקצועה הם מתבססים בעיקר על תכונות: הדמות. בכל החישובים העיגול הוא תמיד לטובת הדמות! גלגול ההצלה נגד שיתוק, רעלים או קסם-מוות שווה ל-20 מינוס כושר הדמות. גלגול ההצלה נגד מטה על כל סוגיו שווה ל-20 מינוס מחצית התבונה, רבע הזריזות ורבע הבושר. גלגול ההצלה נגד הפיכה לאבן או שינוי צורה שווה ל-20 מינוס מחצית הכושר ומחצית הזריזות. נלגול ההצלה נגד נשק נשיפה שווה ל-20 מינוס הזריזות. גלגול ההצלה נגד לחשים שווה ל-20 מינוט מחצית החוכמה, רבע התבונה ורבע הזריזות. ער כמה שזה נשמע מוזר, גם החוקים לגבי מוות שונו - במקום למות מייר ב-0 נק"פ, רמות בכמות כזו של נק"פ נחשבת לגוססת ומאבדת 1 נק"פ לסיבוב, מלבד הדימום שלה ואם ישו. כשתגיע הדמות | לערך הכושר השלילי שלה היא תמות וכלומר דמות עם כושר 12 מתה ב: 12- נק"פ). ניתן לעצור גסיטה על ידי חבישה ואז נשארת הדמות ברמה זו של נק"פ עד ללחש ריפוי כלשהה, כמו כן, כל לחשי הריפוי. מסוגלים להחזיר את הדמות רק לרמה של | נק"פ כאילו עברה החייאת מתים. השינוי האחרון נעשה בנושא שאיבת אנרגיה, דבר הקורה לעתים בקרב. יש שתי דרכים לעבור שאיבת אנרגיה: להשתמש בטבלת רכישת הכשרונות באופן.שלילי, ולאבד את כל מה שנלמד בדרגה האחרונה ומה שדורש מעקב אחרי הכשוונות הנרכשים בכל דרגהו'או בעזרת שאיבת כושר. ניקוז אנרגיה של דרגה אחת הוא ניקוז של נקודת כושר אחת, של שתי ררגות הוא שתי נקודות בושר ום". במובן שאובדן כושר גם מפחית נק"ם, ב ל .₪ - ,₪ ין הא | ₪ = ₪ תנ 3 -] 2 יבוא ושיווק: באג מולטיסיסטם בע"מ. כנרת 13 בני ברק טל: 08-5794711 מאת: ערן בן-סער הקסמים, אוי הקסמים. יש לכם מושג מה זה לעבור קסם קסם ולבחון אותם כל אחד לחוד? זה לא קל! הבעיה היא ששיניתי לחלוטין את שיטת הנק"פ של ה-0 .08 , ולכן כמעט כל הקסמים הפכו לחזקים מדי, לפחות אלו ההתקפיים. ראשית, יש להבהיר שיש שינוי מהותי אחד ביחס לקסמים. בכל מקום שמתייחסים לדרגת הקוסם ב-0., מתייחסים לדרגת כשרון 'שיפור דרגת ההטלה' של הקוסם על פי השיפור שלי. טבלת הטלת לחשים לקוסם: = 20| דרגת הסלה |8|:|6|5|4|3|2|1|פ9| , 3 | ₪ ) ₪ | שו| = | =] 11 | 24 5-8 505 [בשפ ₪31 |800 בג ונבנו חוכ 34 3 | יו | | 5 ו | א | ו 4 3|-]|-|-|=]|=|- : :+ ה 46 4-8 8-8 מש מב וגו 6 53 - -|-|-|-|- 8 |1]2|3|4|-|-|-|=|- 9 4. הו נובו) ובג אע | 3)4)4)|-|-|-|-|-| | 1ן |3|3|4|5|!]|-|-|=|- | 12 4% |%|2|-|-|-|: ו |4|3|5+/1|3|-|-|- |34+5|5ן-ן-|- 5| 5% |3|4|4||-|-|- 6 | | 3 |-|- 7 6+ - בנוסף, למי שרוצה לתרגם קסמים אחרים מספרים אהרים (למשל ה-140016א יז מ]אסזו, חלקו את כוח הקסמים לשניים. כדור אש גורם ל-חוק3 נזק מקסימלי במקום 10ק6, כלומר |[ק3 נזק לדרגה במקום 1ק6. כך יש לעשות בכל מקום שמתייחסים לנזק או לריפוי. (לחש ריפוי פצעים קלים מרפא וַק4 נקודות נזק.) כאשר מדובר בלחשי שריון או מגן יש לתרגם אותם על פי החוקים החדשים: לחש שריון פשוט נותן ב-40% דרג"ש 6. ב-4060 המשופר שלי הוא חוסם שלוש נקודות נזק משום שהוא מתואר כשריון קשקשים. פשוט יש להשוות את הדרג"ש אשר מעניק לחשים לדרג"ש שריונות ולהסתכל איך תרגמתי אותו אצלי. לחש שריון של הקוסם ועוצמה 1) הוא לחש מוזר במקצת, ויש לתרגם אותו כמגן גוף נגד כלים מושלכים, מגן בינוני נגד חצים וכלי ירייה ומגן קטן נגד שאר ההתקפות. אני לא חהושב שיש לחשים אשר דורשים הסבר נוסף אבל אם נתקעתם בקסם שקשה לכם לתרגם, פשוט כיתבו אלי למערכת וויז. אגב, משהו שכבר נתקלתי בו: חצי מ-1ק2 זה נקודה אחת! חצי מ-1ק3 נחשב ל-|ןק2, אבל חצי מנקודה אחת נשאר נקודה אחת. ולבסוף, כדי להחליש את הקוסם שכעת מסוגל להרוג בעזרת רוב קממיו ההתקפיים, ללא בעיות, שיניתי את טבלת הטלת הלחשים של הקוסם והכוהן באופן פשוט למדי. טבלת הטלת לחשים לקוסם: טבלת הטלת לחשים לכוהן: מי שרוצה לגוון הלאה את שיטת הקסם של ה-0א0ג, יכול לפנות לוויז הקורם שם נתתי עצות רבות כיצד להעמיק את דמות הקוסם ואת שיטת הקסם, כולם פועלים גם על ה-2ן המשופר שלי. זהו. זה מסיים את רשימת השיפורים שלי ל-0א0ה. אני מקווה שלא שכחתי כלום (כיתבו לי אם כן ואני אשלים את החסר) ואני גם מקווה שתיהנו מהם. יכול להיות שיהיה קשה להתרגל לחלק מהרעיונות שלי אבל יש היגיון רב מאחוריהם, כפי שיתברר למי שיסרה לחפש אותו, ואני מקווה שהדב"ש שלי יעזור לכם להבין חלק מהפרטים. לבסוף, אני חייב לציין שחלק נכבד ממה שהופיע כאן הוא עיבוד לרעיונות של שיטות אחרות - קשה להיות מקורי לחלוטין בימינו. שיטת התקדמות הכשרונות לקוחה ברובה מ-7אטא ו-08א- או ]פה וא, שיפור שיטת הקרב מבופס ברובו על שיטת הגיבור, ויש אפילו קצת 5 דצוא בכל הבלאגן הזה. זו לא שיטה שהייתי יוצר בעצמי, זו גם לא שיטה ש-758 או כל הברה אחרת היתה מפרסמת, אבל זו הררך הטובה ביותר שמצאתי לגשר על הפערים בין ה-34% לשאר השיטות. טבלת הטלת לחשים לכוהן: | דרגת הטלה ן 21 | | | [1|- = ] =-] = ]= = |? |2|-]-|-ן-|=|=- 1 2 ו -|-|-|-|- + | -|-|-|-|- 4 [13|4]-|-|-|- 4 -|-|-| 8 -| 9% |3|4)5])-|-|-| 0 |2|3|4|5|- 1 ה 5 |1|3|4|5|-|-| 2 |6 |1|3|4|5|- - | 3 |1|2/3|4|5|6|- 4 6 - 1 (2|3|4|5|6|6|- 16 57 | 17 7 |2|3|4|4|6| מאת: ערן בן-סער הדב"שית שלי הפעם מורכבת יותר מנחונים מאשר רקע, כדי להדגים את השימוש ב-0 400% המשופר. מדובר באלפית צעירה יחסית, שניתן להגדירה כסיירת עם נטיות לכיוון הדרואידיות. נסכם את ההיסטוריה שלה כרגילה לחלוטין: היא גדלה ביערות האלפים והלכפה בעקבות אביה כדי להפוך לשומרת של היערות הקדושים. בואו נבנה אותה בדרגה השלישית, עד אז ניתן להחשיבה כסיירת לכל דבר. לאחר מספר שנים כמגינה על היערות הקדושים פגשה לוראן בדאניאל, דרואיד מזדקן שעסק באותה מלאכה. דאניאל היה אומנם בן אדם, אבל אהבתו לטבע כיסתה על חיסרון זה, והוא ולוראן הפכו לזוג הרפתקנים מוכר באזור היער. במשך מספר שנים עשה דאניאל כמיטב יכולתו ללמד אותה מספר עקרונות של הדת הדרואידית, ולוראן אף תפסה חלק מהם. היא למדה את אמנות הטלת הלחשים מהר יותר משאר מגיני היער, והקדישה חלק נכבד מחייה לדת. לוראן נפטר בשיבה טובה לאחר 12 שנים ולוראן נותרה שוב לבד. אני מקווה שברור לעין, עד כמה לוראן מעניינת הרבה יותר מסיירת רגילה ועד כמה מורחבת הדמות, זיכרו שמדובר בדמות ללא רקע, רק נתונים, ובכל זאת הנתונים מדברים בעד עצמם ומשקפים את הרקע של הדמות. לוראן סינטאס בשנות ההרפתקנות הנוכחיות גזע: אלפית. מקצוע: סיירת-דרואידית. התקדמות: כללי-4, כש' כוהן-4, בשי גנב-2, כש' לוחם-4, כש' קוסם-1. <- ג הו דרגה: 8. 1-ו יי" 3, תבונה- 9, חוכמה- 14, כריזמה- 1ו1. נק"פ: 22. כשרונות: פיתוח גוף- 8 דרגות, טיפול בחיות- 16, אילוף חיות- 15, בישול- 13, חוש כיוון- 13, רכיבה (סוסו- 16, ריפוי- 5, תורת העשבים- 14, תזוזה חרישית- 5, הפתתרות בצללים- 15, הצבת מלכודות- 15, הכרת קשתות, הכרת רובי קשת, הכרת חרבות, הכרת סכינים, הווה ויו של רניוו וי מו" קשת- 6, התמחות חרבות- 5, התמחות התגוננות בחרבות- 6, התמחות קשת ארוכה- 7, איתור עקבות- 12, פיתוח ררגת הטלה נספירות: כללי, חיות, ריפוי, צמחים, אלמנטים (משני), מזג אוויר (משני))- 5, תיעול לחשים- 5, דת- 13, ב = ןווג עב הו 1 שי ונעי 1 מלכודות- 10. אסטרולוגיה- 14. תלדם: קשתות- 13, רובי קשת- 14 יי כ מ ויוי וגיו יי ו הג ו יר ו 1 ו ה ציוד: מגן בינוני 1+, שריון שרשראות ו ע- תע ו ג הת ד ב ג ו ו ו כ ל ו וכ ו ע- ‏ ם ו ב 1 פגיונות (במגף הימני ועל החגורה), טבעת ב ו ור צר יר הי ה יר ו ב ג( ו ו יר ו 1-1 ה-1> לוראן סינטאס בשנות ההרפתקנות המוקדמות שלה. גזע: אלפית. מקצוע: סיירת. התקדמות: כללי-4, כש' כוהן-2, כשי ננב-3, כש' לוחם-5, כש' קוסם-1. ניסיון: 4350: | דרגה 3. | תכונות: כוח- 14, זריזות- 13, בושר- ּו, תבונה- 9, חוכמה- 14, כריזמה- 1 נק"פ: 17. כשרונות: פיתוח גוף- 3 דרגות, טיפול בחיות- 13, אילוף חיות- 11, בישול- 11, חוש כיוון- 11, רביבה (טוסו- 12, ריפוי- 13, תורת העשבים- 2, תזוזה חרישית- 12, הסתתרות בצללים- 12, הצבת מלכודות- 12, הכרת קשתות, הכרת רובי קשת, הכרת חרבות, הכרת סכינים, התמחות קשתות- 3, התמחות רובי קשת- 2, התמחות חרבות- 2, התמחות התגוננות בחרבות- 3, התמחות קשת ארוכה- 2, איתור עקבות- 12. תלד0: | קשתות- 17, רובי קשת- 18, חרבות- 18 (17 עם הקסומהו, סכינים- 0, כל היתר- 22, התקפות מרובות: קשת ארוכה- 3/2, כל היתר- 1/1. ציוד: | מגן בינוני, שריון עור נוקשה 1+, 28 פיסות זהב, 54 פיסות כסף, 12 | פיסות נחושת, ציוד הרפתקנות רגיל, | קשת ארוכה + 20 חצי מעוף, רובה קשת קל + 4 חצים, חרב קצרה 1+; | שלושה פגיונות (במגף הימני ועל החגורה). רירוג התגוננות! מגן[- 5, חסימה בעזרת חהרב- 8 (7 בעזרת החרב הקסומה). שריון: חוסם 3 נקודות נזק (קסום). 4-3 מאת: ערן בן-סער ואבי סבג מורגן אבי ואנוכי הצטופפגו יחד עם ניר צוק, העורך של וויז עד לגיליון הזה, במשרד הזעיר של זוהרה (העורכת הלשונית של העיתון). "מה נעשה בלעדיך?" שאלתי אותו, "רק אתה ידעת איך להפריד ביני לבין גיא." "נו, מה לעשות, מתישהו צריך ללכת, לא?" שאל ניר. "אני יכולה לגרום לך להישאר," הציעה מורגן, "לנצח." "מורגן תשתקי, את לא יכולה לשחק ככה בחיים של אנשים." אמר אבי. מורגן חשבה על זה קצת, "למה לא?" היא שאלה. "את תתרחקי ממני עם הלחשים שלך!" איים ניר, "לקת לי שבוטיים להירדם מאז שזימנת אותי." "היי," התנגדה מורגן, *מאיפה הייתי צריכה לדעת שאתה באמבטיה?" ניר שתק, גם אבי שתק. החלטתי להציל את המצב ולשלוף מכתב מַתיבת המכתבים של מורגן, שממוקטמת בפינת השולחן של זוהרה, "רוצה שאלה? יש לנו גלויה מסמי קולפיניצקי, מגס ציונה. הוא משחק כ וכדי להפוך את שיטת הקרב לקטלנית, הוא הוסיף פגיעה קריטית בגלגול טבעי של 18-20, אבל זה לא מספיק כדי להרוג את הדמויות שלו והוא רוצה רעיון. הוא גם רוצה להוסיף מזל למשחק ולא יודע איך.* "הוא נשמע כמו שה"ם טוב,* אמרה מורגן, "בקשר לפגיעות הקריטיות, אני לא בטוחה מה נחשב אצלך לפגיעה קריטית; אבל נראה מה אפשר לעשות. אתה יכול להחליט שגלגול של 18 גורם לנזק מלא (וכלומר כאילו גילגלת את התוצאה הגבוהה ביותר שבגדר האפשרו, 19 גורם לפעמיים הנזק המלא וכמו כן לאי יכולת התקפה ולהלם ל-וַק4 תורות. וגלגול טבעי של 20, גורם לפי שלוש הנזק המלא ולעילפון מוחלט של הדמות למשך וק4 שעות. בקשר למזל, תן לכל רמות 1ק6 נקודות מזל בעת בנייתה. כאשר קורים דברים והשחקן רוצה שהמזל ישחק לו עליך להחליט כמה נקודות מזל זה יעלה לו, לדוגמה: שחקן רוצה להבטיח פגיעה, אתה יכול לתת לו פלוס 2 לסיכוי על כל נקורת מזל שיבזבז, כדי לקבל עוד מזל על הדמות לגלגל ק10 כל עליית דרגה תוצאה של 8 או 9 פירושה נקודת מזל נוספת אחת, גלגול של 10 ייתן-2 נקודות מזל " באותו רגע ממש, בעודי מושיט ידי אל הסוכריות של זוהרה, נכנסה זוהרה לחדר. משכתי את ידי חזרה, ניר החל להזיע, אבי קם מהכיסא שלה ואפילו מורגן נעה בפחד תת-הכרתי. "היי זוהרה.* אמרנו במקהלה. ווהרה התיישבה בכיסאה והביטה בנו במבט חודר, מלה אחת יצאה מבין שפתיה, "כתבות!" ניר ששלף בהיסטריה את התקליטון עליו: נמצאות הכתבות. שהוא ערך, ואני כחכחתי בגרוני. מבטה של זוהרה נחת עלי, על אבי ועל מורגן. הטמפרטורה בהחלט ירדה פלאים. "אתם רוצים לספר לי שמורגן של וויז 48 עדיין לא מוכנה?" היא שאלה. "לא," ענה אבי, "אנחנו רק רוצים ללכת עכשיו... אפשרלי "הררר," נשמע קול מכיוון יזוהרה, "זאת אשמתה של מורגן!" טענתי בקול קטן, "היא לא עשתה שום דבר מעניין החודש ועוד לא ענתה על בל השאלות.* מורגן העיפה בי מבט קל ויצאתי מהסיפור כפלפליה מהודרת. זוהרה שלחה יד ושלפה בקור רוח מכתב. אני רוצה להסביר משתו, מורגן גילתה מוקדם מאוד שזוהרה, מסיבה לא ברורה, חסינה לקסם באופן מוחלט. זה פשוט לא עובד עליה. חשוב מאור לדרעת את זה, משום שזה מסביר מדוע הרגישה זוהרה חופשיה לחלוטין לשלוח את ידה השנייָה כדי לתפום למורגן את האף ולקרב אותה אליה." "ברני בר-נתן שלח לך מכתב.* אמרה זוהרה, "הוא שואל שתי שאלות, קודם בל איך כוהן יוצר לחש חדש, אחרי הכל כל הכוהנים אמורים להיות מסוגלים להטיל את כל הלחשים מהדרגות שיש להם גישה אליהם. פתאום מוהן מגלה לחש חדש? השאלה השנייה היא איך כוהן יוצר כלי קסם קדוש." מורגן נראתה מוסחת לרגע, מבטה נעוץ בזוהרה. *טוף, אדי חושבד. שגוהן יגול,* מורגן שיחררה עצמה מאחיזתה של ווהרה והמשיכה, *הוא יכול ליצור לחשים חדשים ללא בעיות, הוא פשוט יוצר קשר חדש המיוחד לו ולאל שלו, שיותר מאוחר יוחלט על ידי האל אם להעניקו לשאר הכוהנים,. בקשר לכלים קדושים, לדעתי כוהן ממצוא רעיון לכלי קדוש, ואז מבקש מהאל שלו להעניק לכלי את העוצמה הקדושה, בעזרת תפילות, מנחות ושאר הג'יבריש הכוהני.* *או," אמרה זוהרה, *כבר יש התקדמות!" "אני מקווה שערן רושם את הכל," אמר ניר והביט בפילפליה שהייתי. "הוא רושם," אמרה מורגן, "הוא זוכר כל מה שקורה בחדר גם כשהוא פלפליה." "מעניין איך זה?" שאל קול חדש. מורגן, ניר, אבי וזוהרה פנו לראות את ד"ר וויז נכנס למשרד עם תקליטון הכתבות של ווהרה. "תגלה!" אמרה מורגן, שנבהלה קצת מהכניסה הפתאומית והלא-מנומסת ונופפה לעברו, הדוקטור היקר הפך למלחיה באוויר, לא כל כך פשוטה אבל הרבה פחות מהודרת מהפלפליה שאני הייתי. מורגן אוהבת אותי יותר. שתף בן-צור נכנס באותו רגע למשרד, הוא ראה את המלחיה והתקליטון על הרצפה. "דוק?" הוא שאל. מורגן הנהנה בראשה. שחף הרים את המלחיה והתקליטון ומסר אותם לזוהרה. "כתבות?" שאלה אותו זוהרה. "שכחתי אותם באוטו," אמר שחף בקול מצטדק, "אל תשאלו מה קרה לי, נכנס בי אוטו ליד הקניון והייתי צריך להזמין גרר שייקח אותו..." "ושכחת את תכתבות באוטו?" שאגה זוהרה. היא שלחה טפרים ארוכים לעבר צווארו של שחף שנרתע אחורה חיוור כסיר. "אבל יש לי גיבוי בבית!" אמר שחף לוקח צעד נוסף אחורה. לרוע מזלו דרך על רגלה השמאלית של מורגן. "אאההההה" שאגה בת-האלף ואחת. בנפנוף פראי של ידיה הפכה את שתף לזעתריה |הכלי ששמים בו זעתר. כנראה), אם כי פשוטה ומפלסטיק. אבי שלח יד ושלף עור מכתב על מנת להאיט את קצב התרבות התבלינים בחדר. "מורגן, לשחר אשל מקרית ביאליק יש בקשה קטנה, הוא שה"ם והוא מחפש קצת רעיונות חדשים למשחק. הוא רוצה שתמליצי על ספרים שאת אוהבת." מורגנן] החלה למנות רשימה על אצבעותיה, "אוקיי, אני אוהבת ספרות פנטזיה מקורית, כלומר לא משהו שמבופס על ה-סשאקא ושאר השטויות שמפורסמות על פי משחק. שר הטבעות של טולקין, חרב השאול ואבי סער של מייקל מורקוק (ואם תמצא כל דבו מכתביוו, הבלגאריאד ושאר כתביו של דיוויד אדינגס, מעוף הדרקון של אן-מק'קרפרי ואם אתה קורא אנגלית אז את המשך הסדרה, ספרי הפנטזיה של.פול אנדרסון, סדרת אמבר של רוגר ז'ילאזני, והמון המון דברים טובים אחרים!" "שכחת את אגדות המלך ארתורו!" אמר אבי בלעג, *מציירים אותך שם באור נורא נחמדו" מורגן האדימה כמו עגבנייה ושלחה באבי מבט האומר, מה אתה מזכיר לי נשכחות, ועל שולחנה של זוהרה הופיע בקבוק טאבסקו מלא. "אם תמשיכי להפוך לי את בולם למלחיות לא יישארו לי בתבים." אמרה זוהרה. זה כבר היה יותר מדי לעצבים של מורגן. היא שלחה יד ג . ₪ | | . ,+ ₪" "בוד = 4 = | 4 = ₪ "ל .ב % י / . 1 ד ו | ד ויו -₪ ₪ . .י ו ל 4 | . : באו ה א = 7 2 -. [ 1 | > יק 4 5% ב" - ₪ 4 - ₪2 1 ה , 9 3 ו . ד [ 0 - ו ] . 0 - ּ - 3 . . ה ,וש | > . . . צּ )] / ₪5 1 ₪ . - ווהרה. "למה עשית את זהז" שאלה זוהרה. "יש לי תיאוריה." אמרה מודגן, היא כיוונה אצבע לעבר זוהרה, ולפתע הפכה זוהרה לשקית רוטב ברביקיו מהסוג שמקבלים במסעדות המבורגר. "כפי שתשדתי!" אמטרה מורגן לניר, האדם היחידי בחדר מלבדה. ניר עשה בשפל: *כל הכבור! נהדר! את ממש קוסמת מופלאה! אני צריך ללכת עבשיו," אולי היינו צריכים לבלות כמה שטות בתור פלפליה ורוטב טאבסקו, בעודנו מקשיבים למורגן מספרת על כמה היא מוכשרת ואיך עלתה על סוד הטבעת של זוהרה. אבל לעזאזל, השגנו כתבה. ב ₪75 ו ₪ 0 רדעבירה 6 ית ץ- ו הלב תוינווי וציו התש ץעי צ חל הדרקון 3 ואקו קווסט 2. כל המשחקים והרוקח וכן משחק כדורגל של פיפא, כל רמקולים + מיקרופון + חוברת הדרכה, "₪ מעוניין להחליף את המשחקים: זרע ₪" / "ש " ו למכירה נינטנדו + אקדח + שני ג'ויסטיקים + שתי קלטות + מתאם למנאסון, כל זאת במחיר של 640 ש*ח. מאיר, 08-459723. למכירה/החלפה משחקים חדשים ביותר מכל הסונים למחשב. כמו כן, למכירה משחקי [אכו-כ:). אסף, 09-501787. למכירה גיים בוי + אוזניות + 8 משחקים + חוברות, במחירים נמוכים. בנוסף, למכירה משחק לסופר נינטנדו פתמסוא ₪561 5, כולל אריזה וחוברת הוראות, ב-200 ש"ח. אריאל, 02-617849. למכירה סאונד בלאסטר א ומכ 8 ביט בטחיר 150 ש"ח. תום, 09-552011. ו-פאוחאת/יג םהס₪. בנוסף משחקים למגה דרייב: מסודקוא, ו-504 מדה ואוד.וו בשווי 299 ש"ח כולם + משחק מתנה, וכל זאת רק 0 שר"ח. עדי בוקאי, 03-9656924. "ש למכירה המשחק הנדיר הרצון לעוצטה 2. דוד, 02-419023. "ש למכירה 33 משחקים למגה דרייב, מגה כ 10 משחקים למגה ₪ ו-7 משחקים לטגה מאסטר סיסטם, 0-7 "ש₪ למבירה ברטיט קול תואם סאונד בלאסטר, ₪11 16 משוכלל. כולל תוכנות אחדות רובן ל-5וסטשאואו, כולל כניסה למיקרופון וג'ויסטיק, וכל זאת במחיר טוב. אוהד נויבך, ₪ באריזות מקוריות, כל משחק 55 ש"חו המשחק פגיון הרמים ב-70 ש"ח. צחי 5 למכירה משחקים מקוריים מן הארץ ומחו*ל מכל הסוגים, במחירים זולים ביותר. דדי וינברג, 03-6470181 ₪ למכירה מחשב תואם |א.8.] במחיר מפתיע של 750 ש"ח. אלקנה, 3-9 למכירה מקלדת 101, מדפסת סיכות ועכבר עם שלושה לחצנים. מתן, 6-7 למכירה המשחקים סם ומקס ופלשבק. נועם, 03-5518444. למכירה מודם פקם 2400 סל"ש, כולל ספרות ותוכנות חינם, שתר מור, 2-3 ו למכירה//,החלפה משחקים חדשים ביותר מכל הסוגים למחשב, כמו כן משחקי, [אכוא--). אסף, 09-501787. למכירה'/החלפה המשחקים אלדין, פארק היורה, שכחו אותי בבית 2, הנסיך הפרסי ועוד רבים אחרים. אלקנה, 9,. בשעות הערב ולא בשבת. למכירה מגה כו + 5 משחקים חרשים + אקדח, רועי מאיר, 03-9329284. למכירה קלטת בלבד של מורסל קומבט : למנה דרייב. איציק, 03-800105. למכירה המשחקים: חולית - 30 ש"ח, אי הקופים 2 - 30 ש"ח, שרלוק הולמס - 90 ש"ח, אינדיאנה ג'ונס סודה של אטלנטיק - 50 ש"ח, פלשבק - 30 ש"ח, מבצע חמקן - 20 ש"ח, גובלינים - 10 ש"ח כל המשחקים מקוריים ובאריזה מקוריה. ערן, 04-381088. למכירה משחקי 0%1א-00 במחירים מוזלים. כל המשחקים באריזה מקורית כולל ספר הוראות: אססוא סאו.1.זוא המסא - 340 ש"ח, > .111.1 ומסע בזמן! - 200 ש"ח, דה ואסדוא ג וכ - 220 ש"ח ו-א1א א אוסואא או .1 וד - 180 ש"ח, עופר קרניאל, 03-6778163. למכירה/החלפה משחקי מחשב חדשים ויפים כגון: אלרין, מלך האריות ועוד משחקים רבים וטובים. רועי מאיר, 1-4 למבירה טייפ גיבוי במצב מצוין + 5 קלטות מלאות משחקים. שרון, " 4 " ' 4 משחק 65 ש"ח בלבד. בנוסף מעוניין להחליף את המשחקים כות המחץ והסינדיקט. גלעד דניאלם, 08-236336. לטכירה משתחקים מקוריים מהארץ ומחו"ל, כמו כן, למכירה פתרונות רבים למשחקים ישנים וחדשים. אריאל כהן, 0, בשעות אחה"צ. למכירה קלטת מגאפון 2 ם)אןאק אנ ונאו ב-5 שדת. עידו; 0-2 למבירה מפף 00 4 צבעים + כרטיס + כבל. בנוסף למכירה המשחק סם ומקס., מקורי כולל קודים. נועם, 03-5518444. למכירה כרטיס קול סאונד בלאסטר 2.0 - 100 שזח, כולל דיסקטים. בנוסף למכירה בורד 386 אכ 40 111 - 150 סש"ח, ועוד למכירה משחקים חדשים כמו אלדין, מלך האריות ועור. אבי נגרין, 4-9 למכירה אש[אם-₪0]וא ו-כ6- סמות עם המון משחקים חרשים שאין בארץ. מוכן למכור גם מכל פריט בנפרד. יונתן, 09-570548. למכירה', החלפה משחקי מחשב מהחדשים ובמחירים זולים, לדוגמה: גבריאל, סיימון הקוסם, סינריקט, סים סיטי 2000, בודד באפילה, 2 .001 2 [אכוכו2], 4 ראנט.1נ) אס 557 ) ו-7 אסוכ]אט:). ועוד הרבה משחקים יפים וטובים. דודו גנון, 0-, באמצע השבוע או 0-34 בשישי שבת. למכירה ספרי ₪ של חברת מיצוב, ברשותי כמעט את כל הסדרות וכולם במצב טוב, אייבי, 08-243269. למכירה משחקים מעולים ביותר למחשב: חקירה משטרתית 4 - סו ש"ח, פם ומקס - 90 ש"ח, רצת במאימי - 60 ש"ח, אבודים בזמן 1+2 - 100 ש"ח, ו-פרדי פארקס 80 ש"ח. כל המשחקים באריזה מקורית כולל קודים ופתרון מלא. ליאור, 04-9920770. למכירה גיים/גיר כולל חיבור לתחשמל של 9 ואס, בנוסף למכירה 6 קלטות לניים גיר. אייל, 03-6113076. למכירה המשחק חלום בלהות בגרסת ואכא-62 במחיר 169 ש"ח, אפשרות לטיפים ושמירות של המשחק. גיא מירוז, 09-544831. - במחיר מציאה של 260 ש"ח. אודי או אריאל ברנדר, 03-6734567, לא בשישי שבת. למכירה משחקי מחשב במחיר מציאה, פרי פארקם, קירנדיה 2, אבודים בזמן 1+2, סיימון הקוסם - בעברית. כל המשחקים באריזה מקורית וכוללים תוברת הדרכה. אודי או אריאל ברנדר, 7, לא בשישי שבת. - וי מעוניין לשחק ב-2 ואסכו במודם, עם וויזים מאזור חיוג 04 בלבד, ובקצב העברת נתונים מינימלי של 75 9600. טל, 04-252887. מעוניין להקים קבוצת א אסס.ן בירושלים, המעוניינים מוזמנים להתקשר. יולי, 02-720168. מעוניין להשיג את המשחקים: 02001 2), אי הקופים 1 המחודש, אי הקופים 2, שבטי הנמלולים ואקו קווסט. צחי, 2-5 מעוניין להחליף ג'יפים מכל הסוגים, בתמורה לג'יפים או משחקים. ערן עסים, 04-457297. מעוניין להתכתב עם בנים';בנות בגילאים 9-12. תחביביי הם: טלוויזיה, מחשבים, ?ואו ויפה מאוד!ו, הרבה מוסיקה ובילויים. יפתח שושן, מושב דקל, ד.נ נגב מיקוד: 85492. מעוניין לקגות סופר נינטנדו במצב סוב + משחקים. נועם, 03-5518444. ד בו וד | " 6 5 = , > "ש / האופל, האורגים, גובלינים ואולטימה 7 - כל המשחקים באריזה מקורית. כמו כן, להחלפה משחקים על ואסא-: שרלוק הולמם, ססלה 7. אלירן 4 רק בשעות אחה"צ. אם יש לך מודם ואתה רוצה משחקים ותוכנות כל מה שעליך לעשות זה להתקשר לטלפון, 09-502720, נא לתאם מראש בטלפון 09-501787 עם אסף. מעוניין לרכוש 600-0081 וכרטים קול 0 במחיר סביר. שרון, 04-514974. מעוניין לקנות מודם במהירות 14,400 או יותר. נועם, 03-5518444. מעוניין להחליף משחקים חדשים. אבי נגרין, 04-216619. מעוניין להחליף משחקים חדשים כמו: בודר באפילה 2, פולים קווסט 6, .1 וו 6 זפטשכ) מסז.וסת, גובלינים 1+2, 3 שאו ו-מורטל קוטבט 2. דודו גנון, 0,, באמצע השבוע או %4,. בשישי שבת. ה צ'ילו הצילוו! זקוק לעזרה במשחק מלך האריות בגרסת מחשב, במסך שבו האריה בוגר. רועי מאיר, 03-9329284. הצילו! זקוק לעזרה בהפעלת התוכנה 5 ₪ [סו1איוא, בתמורה מוכן לתת משחקים, תוכנות ושימוש ב-₪35 חינם. אסף, 09-501787. הצילו! צריך עזרה במשחקים, קירנדיה, ק.ג,ב ורובין הור, בתמורה אעזור במשחקים סם ומקט, יומו של הטנטיקל, לארי ו-2 ואכום. נועם, 03-5518444. הצילו! זקוק לעזרה במשחק פרדי פארקס, בשלב הראשון איך מכינים את התרופה. בתמורה אעזור במשחקים: יומו של הטנטיקל, סם ומקס, אי-הקופים, מטע בחלל 5, יערות הקסם ועוד קווסטים שונים. ברק, 02-435806. הצילו! כיצד יוצאים מהיער של המכשפה, בתמורה אעזור במשחקים אחרים. ברק, 03-435806. הצילו! אני צריך עזרה דחופה בשרלוק הולמס. אסף לזריס, 08-415980. לבאג מולטיטיסטם דרועוים לתמיכה טלנונית: השקי 5 1-4 "₪ למכירה כל משחקי סיירה בדיסקטים ב" ב אסטוא סאו.1 וא ג אמטאש "ש למכירה גיים גיר + שנאי, ממאטוד /ד, למכירה מודם 1440 במחיר סביד. שרון, מקוריים במצב חדש. כמו כן מעוניין פריקים <מעוחקי מחב ולומדות והמפתחות למארמון. 03-9664562. מסך הגדלה, שתי ידיות, מטענים 54 למכור מודם/פאקם 9600/2400 וכרטיס ל בודה בשעות אחר הצהריים. " למכירה מגה דרייב + מגה ₪0 + שני ג'ויססיקים ושני שנאים + משחקים ל- [ארוא-0): כ ]אכ ומשחק. גיא, 02-362266. "ש למכירה/החלפה רובין הוד, זעם האלים, פגיון הדמים, קינג קווסס 4, מאורת למכידה/החלפה משחקי מחשב מקוריים כולל חוברות הסבר בעברית. שרלוק הולמס, הנסיך הפרסי, הטוב הרע קול סאונד בלאסטר. אלון, 04-9924578. למכירה סאונד בלאסטר .2.0 של חברת קריאייטיב באריזה מקורית + שנו נא להתקשר לבאג מולטיסיססם, ולבקש את טל: 03-5794711. 4 ה ארומ פרי הצ 544 + ואו ייאו שוין הת ציפן וששרי | ררש ₪ שיש ו 1? תי וצר זק הפי -- ₪ : ויו ב ₪ = אססחגּיוו | למשותננשי וו מוניך בוע יז 3 .+ וי <>תשדלח 5.פאתר: החמחי ד: ן 5 4 5 !4 14 , 1 רק 8 | שד 4 ל" |% | ₪ ₪ א | 8 5 ור המוק 5" 2% )-]- מ שרדמה ו | צגו וניק זפו ה דוקו [ קש א |5 1ר ₪0הקם כזדריך בק 4 5 ד שאיות מ רא 7 ו ₪| ' קר שו .5 ו 4 . 7 2 [ 1 +;) /0 הואשונה שרי ממשטאטו הנב מו וש בפקך בע לוב ה 44 ₪ 4" א ו ₪ | 4 ש ח וסשחוצ סז "] עצ 2 ב 16 0% 2 60688 / קמוע" ). 8 י ל | 1]-ורושון מחו 2 צשייצש.. | ריד וקל בחנו יוות המובחרות. 1 9 % 4 106 ו גירסה 2+ = 5 15 ב א ₪ |ג;ש ,₪ אפך ופ ושיש ו ₪ בו דיווחק יר 28 ישן הק תדע / להק ארק וי - הזו 7 וה 0 ה יישומים הר ההתתתממממתת ממ ) 0 5 7 לצ" 8 6 חר עהידר קל | 9 לה - באג מולטיסיסטם ההוצאה לאור. מרכז שיווק כנרת 13 בני ברק טל: 03-5794711 שח זטחווו 6 |