WIZ – וויז – גיליון מספר 49

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
09 0 שח"ח (כולל מע"מ) באילת 10.20 ש"ח מאי 1995 ₪ המלחמה בניסת ₪ משהו מהסרטים 2 | הירחון למשחקים משחקי מחעוב מעוחקי עוולחן סוה ויוטודו מבובים ודרקונים ועוד ₪ | / (55 פריט שופרסל: קו-אופ צפון : מ 5.8 0 לופי, איך עבר עליכם החודש? בהתחשב בעובדה ששבועיים וחצי ממנו היו למעשה חופש פסח ולכל דבר יש סוף). אני בטוח שהיה לכם לפחות חלק מהזמן שהייתם רוצים כדי להתעדכן בכל החידושים, ההמצאות והמשחקים הטריים שהגיעו לארץ. שמחתי לקבל מכם כל כך הרבה מכתבים במהלך החודש האחרון, ואני מצפה בקוצר רוח לקבל כבר את המכתבים לחודש הזה. ר י אוהב לשחק אותה? סולו 2 ארז / וז חדשות מעבר לאוקיינוס וויז או לא וויז - החודש היה לנו ₪ סע: הנפיכה והצפרדע פסח. בפסח פוגשים סבתות ודודות; אנ י סבתות ודודות מביאות מתנות, ואם ו 8 סש ןוסא כבר מתנות אז למה לא משחקים - ₪ סע: חקירה מצולמת - 7 דפמט טאו חדשים. 1[ ו צהא אוה אאוס.וט 10 הי, הי, בואו לא ניתמם. סבתות = : ודודות לא פראייריות, הן לא ז ו : 2 וסאי אהא צטאאטטן מחך 4 מחלקות מתנות סתם כך. הייתם / ₪ 0 13 שחשסם 3 צריכים לחייך יפה, לשאול לפחות כ / : מ חח 4 קושיות, להשתדל לא ללבוש ג'ינס | / שי ו ו + לליל הסדר, ואפילו למצוא :7 ו | / ₪ אז: נמלולים 6 אפיקומן. אפיקומן = מצות, כמה 7-4 | שואיי ₪ שא: פמסאס אפהם 88 ו אפשר כבר לאכול בשבוע | | | ג ' ָ%ף ₪ אן: צאסום אס בסאזאי 90 אני לא יודע מה קורה אצלכם, אבל | | | א 8 +אז: לוטדה - טרידיה ככ אצלי בבית קונים כאלה כמויות של | | ה ל = אננלות במומר אחר . מצות שמספיקות לפחות עד ראש ₪ שע: לומדה - אנגלית במיטד אחר 23 השנה. העיקר שיהיה, אתם יודעים. ₪ פוסטר 4 היתרון המרכזי של המצָות הוא 0 ₪ %: אינטרנט > היכולת שלהן להמחיש לנו את מה ההי'י'"""פ459ב. -- - -7 שעובר על המחשב כשדוחפים 0/7 | | 9 ב לתוכו דיסקט. תארו לכם פָ לכבוד ]1 \ מחלקת מנויים 6% 8 משולחנו של ד'ר ויז 0 שהאפיקומן היה בעצם דיסקט ת.ד. 2409 בני ברק. מיקוד 4ווו5 . צה ! - י טל': 03-5702854 בין השעות 14.00 - 16.00 | 8 ש: א]אאואמאוס 2 ו ו 0 ברצומ למתוס על טנ לוחץ. כדי להיכנס לטריפ של המחשב שלך עד הסוף דיריה 0 4 או 28 גיליונות (הקף בעיגול) ולא ללכת לאיבוד בין המבוכים, ה וני זמך לשיגרי, בנ בסכטון , 8 : המססטץ אסאגאס 4 |אסא-60 ושיחות עם אליהו הנביא רשימת מתנות צריך לפתוח וויז ולפתוח את הראש "| במודם. / , . א משחקי ואא-ם.6 משחקי 6 כל חודש מחדש. ו : | הניע הזמן לרוץ קדימהו ה אולפן מוסיקה הנסקר מהר מאוד תלמד שהדרקון לא נורא כל כך. ₪ סקירת ספרים 38 קובי סיט ם פאאסא ם לי היל | ז וש ן וצו ₪ משחקי תפקידים: קול המתים 39 מק . - ל לכל מערה יש פתח ולציאה ו - עשרת ה-1א-ים הבאים כבר עשו חקר המעמקיס יש ולכל משחק יש סוף והתחלה. | ₪ משחקי תפקידים: 14016א 5 0 מנוי וכך השתתפו בהגרלה ( יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדר עדיפויות ) ונמנ | 6 ו ו אני מנוי חדש/ה כ אני מחדש/ת ב הוראת חיוב בכרטיס אשראי: עשה עכשיו מנוי וזכה בכרטיס חבר של 2[ ₪ משחקי תפקידים: שיחות עם מורגן לה פיי 2 0 0 ו , / ש , , ו - ו 1 --- ה 0 6 מבצעים נחודש מאי ₪ לות 6 מיקנעם, מאיר שלמה מכפר ל יְ 4 בו ו מ ..םכ2ם2םם]"]:.]:..|.|. ,2 72 ,7,ע7 7 ררוהה חהווווו שוהם דורון מקיבוץ עינת, לוזון רחוב = -==- 2 = .90 == טלא ב ב יב ב = ברשת חנויות באג 1 0 0 3 ]| אורן מהרצליה, לנדאו נתי מרמת - ששב ל | : מנהל: דוד רביב * עורך: קובי סיט * ניהול הפקה: לילי צראף * מודעות: אשכולות תקשורת, טל: | השרון, גרשטנסקי אבנר מגני 0 כמ ההק ה דד .ה * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: טל סלם * צלם: יהודה נגטיב + המשתתפים: ד"ר ואו אוב" | = תקווה, מורגנשטרן טל מכפר סבא, 0 ב | ה | ההר-הדרדררר--. סיט, דוד זילברשטיין, שחף בן צור, מורגן לה פיי, דור אידלס, דייזי כץ, רוני טל, ערן בן-סער, אבי סבג, ליאור . ה 0 מבקשי/ת להיות מנוי מגיליון ויז מסי כו וו סה הקיוה קירן בת ןי גליו א :די ומר כך 00 2 0 יס ל יר שש שב | ברנע, עידו שמש, קובי קרלבך * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובניה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות ים. " מצורפת המחאה על סך 160 ש"ת | חתימת בעל הכרטיס -------- שש !משה- "" זה מקנור 51 = 0 4 300 00| 0/0 |>*פת:אמני אפסט בעימ * מויל: קואו, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר . 8 במזומן עבור 14 גיליונות. מצורפת המחאה על סך 290 שייח במזומן עבור 28 גיליונות. הערה - בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. מקרכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 4 * סל: 4 , פקם: 03-5708174 ן מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראזית לתוכן המודעות. חומר שישלח | למערכת לא יוחזר, חר שד 222 ושע 2 2 דור 4% 20 4 ו , ר לאוקינוס. ה מ בש - | מעבד ₪156 1ופ-32 43000 מנוע גיאומטרי תלת מימדי +38/1]1 5 66 66 מיליון הוראות בשנייה) 5 מיליון מצולעים שטוחים בשנייה 0 ואד בשנייה 7 מיליון צבעים ברזולוציה של עד צליל: ]01% 24 ערוצים זיברון: ו16%1₪ ראשי, [א גוח -‏ ווט!א8, ווס4%1 |א.₪ [טונוטף זגו ואא -62 256% 24 ו ו 4 4 3 ₪ 0 ו 0 ₪ 4 ב 0-2 ד ל ך' 1 + ו 5 ו - ו - 4 וי יד ו ירת 4% 1-ה | ₪ = רו . : ו | ףויש א . | ! | <%. די עוו ₪7 נש ש ויו הו וצה כ תמוגנוה שוונוך 1 וט | זמפותח. כ 7 ה | % 7 1 4 4 ו . .ּ ו ₪ )| -1+ די 1 | 5 כו 5 1 = ! 4 יו מ | וגל )יי |" | מ הייו כ | שי ג ל | שו רשיי : : . ל"ז ו . -% " 0 .+ . . דג 7+ "רו יי מ ןייר ד יי כ ה יי ור לוי ליי וש יו ו ומ ייה יו ו וי יי מא הצר דד הד 7 ב( ו !ונוה מלשחק חדעוות שי 2 56 ) !ו - מרדף חדיש של סגח )5 הנדו - סימולטוד כדורגל של סגה אולטרה 84 שי חברת 5ת0ו1ג6ז") טזהשוו501 האנגלית, עומדת לסיים את כלי הפיתוח הקוליים המשמשים ליצירת מוסיקה למשחקי אולטרה 64 ולמכשיר עצמו. עד עתה רק כמה בתי תוכנה עשירים השתמשו בכלי הפיתות של האולטרה 64 מסיבה פשוטה: ערכת הפיתוח הכוללת מחשבי סיליקון גרפיקס עוו[גס אצחס עולה נקווה שעתה יוכלו גם בתי תוכנה קטנים ופחות עשירים להרשות לעצמם להצטרף לחגיגה. ואולי. 1-27 ₪ . .- . 2 םש ₪ ב 5 ו 1 ה כ גא | 5 ל וי ו - ל 5 די 1 צר 9 דוו יף | 3 יו וכח ל ג'ק - ייה . | %%| ] . ] .; ₪ | . ו יוקו | וציו" מתון ו והחסו ו 0 ב מסן ענק. ואו ו ) - משחק לחימת דובוטים של ו ) שת0< 61 - משחק נהיגה של סטסט]ה1. מו הי[ גי ילייה וי יד יו ו ו ]- - ו והם חיו ב... היום הזה מאת: עידו שמש מי לא מכיר את האגדה עליהנסיכה והצפררע? כן, כן, אותה אגדה קלאסית על הנסיכה. שאיבדה את כדור הזהב האהוב שלה, והבטיחה-לחיות לפחות יום אחד עם מוצא האבידה. מה לעשות שדווקא צפרדע ורוק ומכוער אבל לא פראייר מצא את המדור. הצפרדע מבקש נשיקה מהנסיכה והופך לנסיך יפה תואר.. ההרפתקנים שבכם מוזמנים לנשק את האריזה. עתה, מגיעה האגדה למחשב, בתוכנה חדשה ל-62-80%1 מבית מחשבת. בתחילת. המשחק, יהיה עליך לבחור בין צפייה באגדה ומשהו בסגנון שעת סיפור) לבין המשחק. האפשרות של צפייה בסיפור מיועדת ליָלדים בגילאי הגן וכיתה 0008 4 8 4 4 4 הל .48 אכ 4% זנסיכה והצפררע | וז 02 | = א, ובה ניתן רק להקשיב לסיפור ולראות אותו - מבלי לשחק; לילדים הבוגרים יותר מומלצת האפשרות של המשחק, שבה אפשר לבחור לבר אילו דמויות להפעיל, ב ו קטעים מסוימים מתוך האגדה, ולשמוע את הסיפור שבהם בלבד. האגדה מחולקת לחמישה עשר פרקים, 5/70/07 כשבכל אחד מהם מופיע טקסט מתוך הסיפור. באפשרות של שמיעת הסיפור וצפייה בו לאחר קריאת הטקסט, יופעלו כל החפצים במסך, וכל אחד מהם יציג קטע אנימציה קצר ומצחיק שמוסיף נופך לאגדה, לקראת סיום כל מסך, באפשרות של שמיעה וראיית הסיפור בלבד, יוצגו ניסיונות העזרה של הפיות לנסיכה, בבעיה שהתעוררה באותו מסך (אמנם בדרך כלל הפיות לא מצליחות לעזור לנסיכה, אך בפלל מקרה קטעים אלו הם המצחיקים ביותר בתוכנהו. התצוגה בכל מטך מחמישה עשר המסכים נמשכת בחמש דרקות, ומי שירצה לראות את כל הסיפור, ו ו ל" דקות. התוכנה דורשת מסך 5/0 בתצורה של 480 א 640, עם 256 צבעים. ללא מסך כזה התוכנה לא תפעל. את התוכנה ב יר לתוכנה ניתן לבחור האם האגדה תסופר בעברית או אנגלית. בנוסף לכך ניתן גם לראות קטעים מהאגדה הבאה בסדרה: בגדי המלך החדשים. התוכנה מיועדת לילדים מגיל 6 ב מ חי - ומ מ ליהנות, מצפייה בסיפור,. מכיוון שבכל התוכנה יש קול אנושי, וגַם ההנחיות נשמעות, ולכן אפולו ילר קטן יוכל להשתמש בתוכנה ללא עזרה של מבוגר. בעיה אחרת בתוכנה היא שאפילו עם ואטא-₪0 בעל מהירות כפולה, אופן העברת הנתונים לכונן הקשיח לוקח זמן ב, וזה גורם לכך שבמהלך המשחק יהיו הפסקות לזמן מה, וחבל מאוד שהפסקות אלו באות באמצע הצף המשחק והעלילה, ומרגיזות את המשתמש. וגרפיקה במשחק דו טובה. לכל מסךף באגדה יש רשע שונה, ובכל אחד מהמסכים השונים יש הרבה קטעי אנימציה משעשעים ואפקטים, אך חבל שהדמויות קטנות יחסית ולא מתוארות בצורה ברורה יוחר. הקול במשחק טוב מאוד, ולדמויות. יש יל הצ" וי בי בי הי = יי ביר יש הרבה אפקטים קוליים במשך האגדה וגם הם נשמעים היטב; הבעיה |הגדולה ביותר במשחק היא אורך החיים הקצר שלן. כמה פעמים אפשר לשמוע את אותו סיפור מוכר עם אותן הדמויות. ווי = שן * מ ב- 111 = יי וג בתוכנה ייהנו ממנה מאוד, ויישארו מרותקים למסך במשך כל זמן הפעלת התוכנה: להורים,: במקום לשלוח את הילדים וני די ו 0 = = יי הי = שישעשע את הזאסוטים למשך שעה ויותר, עכשיו, כאשר יצאה תוכנה זו, גם הבודדים שעד כה לא אהבו סיפורי אגדות, ישמחו מאוד לפגוש אגדה קלאסית עם כל בוו גי א | רנ ןי ישי ד במ וס ו לגמרי. נסו, ואולי תחיו גם אתם באושר ועושר עד עצם היום הזה, :| גרפיקה: - 85 .: ;| קל 90 / := ענייןו 1 כללו: 50 : שווה את המחיר: לילדים ‏ - וָן בגיל הרך, ולשרופים על ו לו | מ די | בשבילכם! 5 8 ₪ 8 ₪ 5 " . 1 . . - 5. מאת: שחף בן-צור חבר'ה, להירגע, לא מדובר בלומדה המגוללת את סיפור הילדים על הילד שצעק "זאב! זאב!" וגם לא בסרט בכיכובם של ג'ק ניקולסון ומישל פייפר על איש הזאב - מדובר ב... סימולציה! סימולציה?ו?! אפשר להוריד את הגבות ואת סימני השאלה מפרצופיכם - מדובר בסימולציה שעוסקת בזאבים! אתם משחקים בתור זאב ועליכם לעמור במשימות שונות המוטלות עליכם. המשימות נעות מקלות מאוד (כגון: מציאת מיםו ועד קשות ומורכבות ביותר, שביצוען יכול לקחת מספר שעות, כמו: להפוך למנהיג להקת הזאבים ולהוביל אותה למקום בטוח מציידים. זה אולי נשמע משעמם וקל להחריד, אך גם אנחנו התפלאנו עד כמה מורכב ויפה יכול להיות סימולטור מסוג זה = הגרפיקה אינה מדהימה (לא ציפינו ליותר מדיו, אבל המשחק בכללו (בשילוב של צלילים ואיכות עלילה) הינו מקסים ועלול, אם לא תשימו לב, לרתק אתכם. את הסימולטור יצרו (כגראהו מספר חברות, אשר התחייבו לשמור על בעלי החיים בכלל ועל הזאבים בפרט (מעין אנודת "תגו לזאב לחיות"ו. הסימולטור מתייחס לכל מה שידוע על זאבים עד כה - מנהגי אכילה, התנהגות חברתית (מעמד בלהקהו, התאמה לשטח ולאקלים וכדומה. עליכם לעמוד במשימה כאשר עומדים לעזרתכם כל חושי הזאב (ריח, ראייה ושמיעה), ונגדכם עומד האויב הגדול ביותר של הזאב - הצייד ושנע ברגל או באוויר באמצעות מסוקים). תוכלו להשתמש בחושים אלה בכל נקודה, כדי לכוון את עצמכם לכיוון מסוים, להתחמק מציידים, למצוא מים ואוכל או זאבים אחרים ועליכם להתנפל על צבי או איילה או להסתפק באוכל שקברתם במועד מוקדם יותר, כרי להזין את עצמכם). בזמן המשחק יש להתחשב גם במצבכם הפיזי ולדאוג לאכול, לשתות ולישון, אם לא תעשו זאת בזמן - תמותו. לעתים, כאשר תיתקלו בצייר או בזאב נודד אחר, תיפצעו. הדבר ישפיע כמובן על מצבכם הגופני, תזדקקו למנוחה יתרה ולמים, ולא תוכלו לרוץ או ללכת במהירות הרגילה אלא במהירות איטית יותר מהרגיל ומה שהופך אתכם לחשופים יותר לציידיםו. שטח המחייה הוא בעל חשיבות רבה ויכול לנוע מארקטי ליער או מדבר, וגם זמן ההתרחשות ויום או לילה) נלקח בחשבון. אם אתם חושבים שהסימולטור הנ"ל הוא קל, אתם טועים, ובגדול! אפילו המשימה הבסיסית ביותר (למצוא מים) עשויה להימשך כחצי שעה, לפני שתצליחו בכלל להתקרב למקור מים כלשהו. בין קטע לקטע או בזמן מנוחה או אכילה, יופיע מידע על זאב בנושא כלשהו להעשרת הידע הכללי, ויש במידע זה כמה וכמה נקודות מאוד מעניינות. אני בטוח שהמידע הזה יעניין אתכם כשיופיע, מה גם שהוא לא מכיל יותר מחמש שורות בכל פעם! הסימולטור "זאב" הוא באמת משהו יוצא דופן, ויכול להיות מתנה נחמדה ושלא לדבר על חינוכיתו, לחבר שאוהב בעלי חיים או מתעניין בטבע - מעניין מאוד ובהחלט יוצא דופן. הדררישות מערכת | מעבד: 3860 (רצוי: 4860%) | זיכרון: ₪]א4 ורצוי 8%18ו | כרטיס קול: סאונד בלאסטר (רצוי: סאונד בלאסטר פרו) עכבר: רצוי | כונן 6: מהירות רגילה סוג: סימולטור גרפיקה: 70 צליל: 0 בייף: חפ בללו: 0 שווה את המחיר? משחק יוצא דופן ויכול להיות שווה את ההשקעה: ₪ % :8 ₪ | ₪ הוחא %6שח - /- | וו רו 17 1.ג 11 12 - יד ג |.ג2 14 - = . 1 . 5 ו ב 2 -/ מאת: דוד אידלס : . - זהירות! המבשפה הרעה רוצה לפוצין את האדון חזר לעצמו. עכשיו יש לעזור לגפרת הד הנש לוד הו חן רהלדר וירוה .דיו רת רה ור רק ל לאורקן 4 פתרתכו ףהזף" המ *" -% ל = 5 -1 פפוו> דרפומ מ %ר* -אתזווודץ. וצו ר5 5 מ-נוסת כסדרה הפופולרית: 0020557 פישא1א בסיפור הזה אתה לא גיבוה גם לה בדוום גיבותה, הפעם הט שתק עונח / וו יוורה ,וןר ות רקצן ואוקי. גברקרר הר האיר תורה ררל 7" . אפר - ו הו יוור העיממון. יש שניים במחי אחד, אתת נם מממורה וגם האמה שלה באותו הפשח 4 ף,ף רי 5 4 רק = 4 .5 ג 55 == הקוח 4 צרךף ‏ רים ש-44ת | ה ףמ,ה= | פיה רו ו -] == 5% %ף | !₪ ו | :4 בשה יפו הרז ואסה 4 קתוו טוה 2 תח ות נה לבט ם חרי הור; ( הו ₪ ו | | | ₪ ₪>|| 8 ב-) ז - ₪ מ + - 4 - -- [ = 5 י | - . 5 - = - המשתלבים. ברצת. ההרפתבאות. המרכיבות את המשחר. כסמים, צבעים, מופיקה, או במלים אחחות) כל טהישציפית = 14 -- = ו הח 43 || ו"ות | די | רל יח ]ו ל מ ₪ 5 55% מ = אק ה ב אוו מא | ]= - ו ₪ 4 | - 5 ₪ - ו =ן | | ₪ במהלך ההכנות ניתן להחליף הפון דברים בעלז חשיבות. הנעת לחדרה של המכשפה. חפש. היסם במגרות. חנה התמונה המשפחתית: קצת אובל ומים והום... הנח קעבה. "ל מה הולך פח? דעין והצבי האלח חי וו ו "שש 1 לא. אלה לא שלושה דרקונים היוצאים פע חזוג חקסום. מהמערה, פשוט התפספס הצילום; ותסזא תשסם, סיפוה אהכה, המשפחה בהמשך: ד כ 5 7 [ = : ן ; 7 . - % ד - , : 8 ]| 0 4 | | .2 | כ / - שים לב למכונה מצד שמאל. דויד זילברשטיין מאז שחלה התפנית האדירה בתתהום משחקי המחשב אל עבר התקליטור, ולאחר הלהיט הראשון, האורח השביעי, ננטשו מעט משחקי המחשבה. אני מתבוון למשחקי מחשבה טהורים. כלומר, יש הרפתקאות קָם חידות היגיון, משחקי תפקידים המשלבים בתוכם משחקי מחשבה קטנים, ואפילו משתקי מהירות-תגובה המשלבים בעיות. היגיון וכמו עולמם החדש של הנמלוליםו. אבל משחקי מחשבה נטו; כאלו המורכבים מחידות מתמטיקה, היגיון, אותיות, צורות, ושאר פאזלים שונים ומשונים, נעלמו מן השטח. משחקים כמו האורח השביעי, או טירתו של ד"ר מוח, משחקים שכשאתה תקוע בהם בשעה שתיים בלילה, אתה מתחיל לחשוב מי הבן-אדם המעוות שיצר את המשחק המטורף והשטני הזה, וכשסוף סוף אתה פותר את החידה, אתה מרגיש לפחות כמו איינשטיין בשנייה בה חשב על תורת היחסות. עד שיום אחד קם מישהו ואמר: "תוחזר עטרה ליושנה!", וככה (פחות או יותרו, נולד צג וג אאוס,ום. העלילה נלקחה כמובן מסרט הפעולה בעל אותו שם, שהוצג בארץ לזמן מה. אתה עובד במחלק פירוק הפצצות של משטרת בוסטון, ואתה טוב! יש אומרים שאתה הכי טוב. אבל אתה לא יכול לסלוח לעצמך על טעות אחת שעשית בתחילת תפקידך, שעלתה בחייה של משפחה אחת. יש מישהו אחר שלא יכול לסלוח לך על אותה טעות - היחידי ששרד מאותה משפחה. כיום, אחרי שהקדיש עצמו לבניית פצצות ומלכודות, הוא חוטף את כל מי שיקר לך; ובני ערובה אלו משמשים לו קלפי מיקוח ופתיונות במשחק אחד גדול וקטלני. אין לטעות כאן לרגע אחד. למרות. סיפור המתת, המשחק הוא משחק מהשבה להלוטין. קטעי הפרט אינם אינטראקטיביים, והחלקים בהם אתה משחק הם פשוט סוגים שונים של חידות. מחידות ריבועי קסם, לחידות מלים ואותיות, דרך משחקי זיכרון. מתמטיים וכלה במשחקי הסתברות בסגנון רולטה רוסית - רק שבמקום אקדח, ישנם גרמים רבים של חומר נפץ שעלולים להתפוצץ במקרה של משיכת מתג לא.נכון. הגרפיקה וקטעי הווידאו שבמשחק הם באיכות גבוהה, אולי מפני שהתוכנה רצה תחת פאפטהו/, ולמעשה אנו יכולים לבחור את רמת הגרפיקה. על. ידי שינוי הגרפיקה של תוכנת פאוסשחואו (אני הייתי מסופק לגמרי ברזולוציית 600 % 800). כ(1 -6% ב 1 זַ זז גג 4 ו 4% - 1 . חח 17 מ דחה 55341475 : 4 ומ 4+ 1 4 . 1 5 | 1 / | -, פפ וי הוצן ב 1 2145 בחמדץ = שו | 243 > ,+ - -4- 442 444 42 הז ןן | 2214ב 1 דח ה -- ו וו ד ---ת . ו הז 1 1 זו הגרפיקה של המשחקים עצמם היא או בווידאו או בגרפיקה תלת מימדית חדה ברמה גבוהה, שלא מורידה מהרושם שקטעי הווידאו משאירים. רמת המוסיקה גבוהה ולקוחה בחלקה מפס הקול של הסרט. השימוש בה נכון, כלומר המוסיקה תורמת. לאווירה, ולא משתלטת עליה. הצליל בתחום האפקטים מצוין, הצלילים של ההתרחשויות ריאליסטיים לגמרי - פיצוצים, הדהודים, לחיצות על מתגים ורעשי רקע, כל אלו נשמעים באיכות קולית גבוהה. ביותר; הריבוה; בדומה לרוב משתקי התקליטורים, מוקלט כמובן ונשמע אמין לגמרי. בסך הכל, צאוג אאוס.זם אמנם לא חירש לנו שום דבר בתחום הצליל, אבל הוא בהחלט ניצל בצורה טובה את הטכנולוגיות הקיימות. התשתית נעוצה. בעכבר, כמובן. כמו בכל אפליקציית פאוטשפואו, הוא השולט כאן, איתו נעים בסביבה המצולמת, בצורה מקוטעת, כמו.ב-51'צוא, 048 ..וחוו ו-ד0156אץ אג]אצטאאטסנ ולא בתנועה חלקה (0אז.01.1 50 זזדסטוא8) כמו ב-אססוא סאז.1 םוא 4 ממסאט ו-ואססם, כ. זאטס ואתסא ג ואד וש. התשתית נותנת לנו אפשרות לשמור את המשחק בכל שלב,.ואפילו יש תפריט מיוחד בו אנו יכולים להתאמן בפתרון כל החידות, מחוץ להתרחשות. העלילה, כך שבמשחק עצמו, נהיה טובים וחזקים יותר. לסיכום, למי שלא אוהב משחקי מהשבה, אין מה לעשות'עם צהאוה אאוס:ום, כי את גרפיקת הווידאו והצלילים האיכותיים ניתן למצוא כיום בבל תקליטור שני. אבל, אם אתם אוהבים להפעיל את התאים האפורים, אז צהשה אאסם נותן לכם אתגרים חדשים ומקוריים, בנוסף לסיפור עלילה מרתק, שמבוצע על ידי שחקנים הוליוודיים מקצועיים. דחדרישות מערכת מחשב 486 (מומלץן 586) מינימום זיברון מוא8 מסך 0 - 256 צבעים כונן קשיח 1 פשסשתואו ומעלה כונן ואא- כרטיס קול 16-ביט | | מאת: שחף בן-צור שנה וחצי עברה מאז סקרנו משחק בשם שטוסז מגהתצטותטוט! טוזד. אם היינו צריכים לסכם במלה אחת את התגובה שלנו, אז היינו מקבלים משהו כמו מדהים-מהמם-משגע-משהו-מטמטם! המשחק הופיע אז לראשונה, ובפירוש "סחט" אותי ואת המחשב הפרטי שלי מכל כיוון אפשרי. חצי שָעַה של התקנה, עוד ועוד הטענות מחדש, וקריאה מדוקדקת של בל ספר הדרכה אפשרי עד הרגע המיוחל, הרגע בו הצלחתי להפעיל את המשחק... ואיזה משחק זה היה! בפעם הראשונה בהיסטוריה הצלחנו לראות על המחשב גרפיקה מהירה ומדויקת וולא שטחי צבעו, בשילוב מוסיקה סטריאופונית. מדהימה ועלילה מטמטמת של קפיצה בזמן, פשעים קוו 4 - רה תח וי ו נגד האנושות ויצורים מהחלל - והכל, כאמור, במשחק אחד! צריך להבין שבאותה תקופה (תראו כמ 1 8 0 ו 0 --. 0 איזו התפתחות מדהימה) משחקים על ואס0א- היו רק בתחילת הדרך, ודוב המשחקים שווקו על גבי תקליטונים, לכן היה מדהים לראות משחק על 0%1א-₪6 בודר, שמצליח לשלב כל כך הרבה איכויות, והיום, כשכל משחק מגיע על תקליטור (אחד או יותרו, איכות של סרט היא כבר לא חלום, ובשוק מסתובבים משחקים כמו מא וסדרת "בודד באפילה", עדיין לא ראיתי משחק באיכות כללית ושילוב של גרפיקה, צליל ועלילהו כל כך טובה כמו במשחק הזה. ועכשיו, אחרי שהיללתי את המשחק בכל צורה אפשרית, אפשר להציג את גרסת ה"טורבו" של אותו משחק. הגרסה הקודמת של המשחק דרשה מחשב בעל יכולת מדהימה (486, כונן תקליטורים בעל מהירות כפולה, 8 מגה זיכרון [-5איסשמו/), וסביר להניח כי אז וואפשר להניח שגם היום!, רובכם לא קניתם את המשחק בגלל שהמחשב שלכם לא עמד בדרישות אלה (חלקן או כולןו. חברת "פרסטו" נגעה בדיוק בנקודה זו, ועשתה את המעשה הנכון. היא צורפה/הצטרפה לחברה אשר מתמחית באנימציה ממוחשבת, וביחד הוציאו גרסה הזו : של אותו משחק אבל הפעם מהירה יותר, פשוטה יותר ובעלת דרישות הרבה פחות מוגזמות. בקיצור, אותה גברת בפחות אדרת וליותר אנשים. לא נתחיל לחזור ולהלל את המשחק ולמה כדאי לקנות אותו, מספיק להגיד כי אתם מפסידים את אחד המשחקים הגדולים בכל הזמנים וכדאי לכם עכשיו, יותר מתמיד, לרוץ ולקנות אותו, כי עכשיו הוא יכול לרוץ. גם על 386 רגיל עם 4 מגה זיכרון וכונן תקליטורים בעל מהירות רגילה - וכל זה תוך האצת התגובה של המערכת והמשחק! בקרוב (כך כתוב בחוברת המצורפת) נשחק במשחק ההמשך, בו אתם מואשמים כי שיניתם את הזמן, וכי כל "שומרי הזמן" שהיו פעם חבריכם למקצוע מחפשים אחריכם: מי מזהיר אתכם הפעם - אתם מהעתיד... מהעבר... אתם מהמתי... מהזמן...7! בכל מקרה - מומלץ מאוד! ד רישות דרישות מערכת: מעבד: 38602% (מומלץ 4862%2) זיכרון: 4 מגהבייט (מומלץ 8 מגהבייט) ברטיס קול: סאונד בלאסטר ומומלץ סאונד בלאסטר פרוו עכבר: חובה! ]וה ו: חובה! מ ע רכת סוג משחק: הרפתקה גרפיקה: - 100 צלול: 0 7 100 6 ו 1 תארו לכם שכל אותם הסיפורים על העל-טבעי אמיתיים! מה אם כל יי ו ל שהפחידו אותנו כשהיינו קטנים אינם סיפורים בלבדז כולם זוכרים את אמא מ" ד הל אבל האם אנחנו זוכרים את המבט המוזר שהיה בעיניה כשאמרה זאת? זוכרים איך החווירה לשבריר שנייה כששאלנו אותה מה זה כישוף שחור? ערב חורפי. הרחובות שוממים. באחר הבתים נמצא בחור צעיר בשם ריצ'רר טוצ'ולקה. ריצ'ארד יושב מול מכונת הכתיבה שלו ומחפש השראה... ברק לבן חוצה באכזריות את שמי הלילה, מאיר את פניו של ריצ'רד, ולפתע נשמע רעם. ריצ'רר טוצ'ולקה לגם מכוס הקפה שלו והמשיך להרהר, האם מישהו בכלל יודע שכל הדברים המוזרים האלה = הקימה את מחלק 13, שתפקידו לחקור תופעות "לא שיגרתיות", לנצל את העל-טבעי, ולהעסיק סוכנים העוסקים במאגיה. כן, אמר לעצמו ריצ'רד, זה ו שו 1 ל מ 1 התפקירים החרש שאני כותב. הגשם ור ב ו ה"זהיר" שלו יגדל ויתפתח ער שיום אחר, חברה העונה לשם 2 מאאןז, תהפוך אותו למשחק מולטימדיה. כך שבמידה ואינכם יכולים להתמודד עם כתביהם של אדגר אלן פו, סטיפן קינג וה,פ. לאבקרפט, נעלו טוב את הדלתות, סגרו את החלונות, הגיפו את התריסים וחכו את שהכתבה תעבור והשמש תזרח. ד ורי גי ו יי שי כאלו מתרחשים יום יום בעולם. אף אחד ל ל 0 ה יל מ 3 אלמלא אחד מסוכני המחלק היה מעורב, בעיירה קטנה כמו שטרטוסברג שמועות עוברות מהר מפה לאוזן, אז כדאי שתשבו לפני שתחשפו למידע הבא. 5חשוודואו .:.1, לשעבר סוכן של מחלק 3ן, ניסה להתנקש בחייו של השריף המקומי (מי היה מאמין!). המחלק לא יכול להסתכן בחשיפה ציבורית ועל = יי מ יי סוכנים. כל סוכן במחלק מתמחה בדברים אחרים, ולדרגים הגבוהים לא = ו יי צר ב ו" ב שהמקרה ייסגר במהירות ובסודיות. 1 מ בי ישי לי ב יי מתוכם יישלחו לשטרטוסברג: וו כומר נוצרי. אותר וצורף למחלק בשל הבנתו הגדולה בקסם, גירוש שדים, וידיעותיו הנרחבות אודות המימדים שמעבר. קרב פנים אל פנים ויריות - הם חולשותיו. במשך שירותו ככומר הוא פיתח לעצמו שיטות שיחה בעזרתן קל לו לדלות מידע מאנשים. צהא 1.1 מכשפה מבוגרת. עוסקת בעיקר בקסם הלבן, מתמחית בקסמי אור והרדמה. כוח הקסם שלה מוגבל, ולא מ ו ו וי ית מכל סוג שהוא. א.זדדו5 רואזאו גנב טוב עד כדי כך שעברו הפלילי נקי. התגנבות, כיוס ופריצה הם טבע שני לו, והוא בכלל לא רע בשימוש באקדח. אוו זוז )ג 5 גאון. פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, ביוכימיה, מחשבים, מה שרק תרצו, אמנם קרבות הם לא השטח שלו, אבל בכל מצב לחץ, הוא יוכל להפוך כמה יי = יי מ אפקטיבי או למלכודת. מקיגיוור קטן עליו. ו תי ה נראה צעיר מאוד יחסית לאיש בן 0. אלכסנדר הוא ערפד. המחלק מספק לו מנות דם בכדי שלא יאכל חפים מפשע, ובתמורה הוא נותן את שירותיו - כוחו הפיטי עולה על זה של אדם רגיל פי כמה וכמה, מה גם שהוא חסין לכמה סוגי התקפות. הוודא :ו זדדו.ז וזה.וז. ווה מעבר לרמתה הגבוהה באומנויות לחימה מסורתיות, היא מצוידת בחליפת פלדה ניסיונית, מעין רובוט שניתן ללבוש אותו, המחזק את כוחה, מגן עליה ואף מכיל בתוכו מספר כלי נשק, אל בהלה, אמנם מותר לבחור רק שני אנשים מתוך הקבוצה, אך ניתן לסיים את המשחק עם כל צירוף של סוכנים! המשחק עצמו לא משתנה ניהיו אותם מסכים, חפצים ודמויות לפגוש), אבל פעולות הסוכנים משנות את העלילה. ניתן להטיל קסם הרדמה על שוטר עייף, ואפשר לנסות להתגנב מאחוריו, מיי ות רמשיי גי המי מ טיפ! אל תתבלבלו, אם מצאתם חפץ בת 1ב = הי 0 בר ד שי זי הי ג וי מ ו שי מצליחים להשתמש בו, נסו דרך אחרת, אולי החפץ הוא דרך פתרון שמתאימה לסוכן אחר או לגישת משחק שונה. ב מ שר 0 מ ו = = ג מי מו ירי ודי ד יי משום שהוא מאפשר במעט לכל סוג של שחקן ליהנות מההרפתקה, בהתאם לסגנון החביב עליו וחקירה, קסם, או סתם "אקשן"). מה שמוביל אותי לנושא הבא. כמו זטאפכט.זט בזמנו, ו-.]. וו מאותה חברה, לפנינו משחק הרפתקה, המכיל קרבות! וזה עדיין לא משחק ו ו :ו כו ו ו-1אד.1!)), אבל הקרבות הם פונקציה של כוח, נשק, נק"פ ונקודות פגיעהו ל לדעתי, הרעיון הבסיסי של המשחק הוא "תמיד יש יותר מדרך אחת לפתור ב ו מדובר בניסיון מוצלח במיוחד שלא נעשה במספיק משחקים. הגרפיקה כולה תלת מימדית (דמויות, חפצים ורקעיו, מה שמוסיף ו באותה מידה בגלל מיעוט הפרטים בכל מסך שבנוי למעשה מגופים תלת מימדיים. לעומת זאת, האנימציה טובה, ו ב ו ו ה ב"קווסט" הבנויה במקור מתמונת וידאו, תוכל לזוז לכל מקום במסך בניגוד ל-01.15 0 דסא בו יכולת לזוז רק למקומות בהם הדמות צולמה מראשו. דבר מפתיע נוסף הוא המרווח העצום בין רמת הצליל לרמת המופיקה. המוסיקה חוברה על ידי מייק ברוס, והיא ברמה גבוהה מאוד. זה אולי הזמן להזכיר ג מ ו ו יד ב יי = מכ הי כ המכילים קטעי מוסיקה באווירת המשחק. לעומת זאת, הקול הוא הכבשה השחורה של המשחק. אחרי כמות נכבדה וג מ ומ | מ ו ו יי ה מקצוענים, הפעם הקולות נשמעים מאולצים ומלאכותיים, כנראה. מכיוון שהחברה לא רצתה להשקיע עוד כסף בצליל. יש חוסר התאמה רציני בין מהירות הטקסט להשמעת המלים. (או שהטקסט רץ מהר מדי ולא שומעים חלק 1-1[ ה מ ו למהירות איטית יותר ואז מחכים זמן רב מדי עד שפם הקול של המשפטש הבא יר וויל לסיכום, מבחינה רעיונית המשחק יותר ממוצלח, ואולי מהווה פריצת דרך. מחשב 386 זיכרון בסיסי 1 זיכרון כטטטאאקאת פנוי עכבר כונן קשיח 1א13 זיכרון בסיסי בונ תקליטורים מהירות כפולה 1007 ישיו | |- ונשיו[ ]וי ישיו וי ישיו וי יטיו ‏ [יעישי ו בובי. לך לסמטה והוצא את הקליעים שתקועים בקיר. א מלת הצופן למחשב נמצאת על התמונה במגירה, ועל מספר התג פקוד עליה לעצור ולזרוק את נשק. כבול אותה באזיקים. במשרד עליך למלא טופס 3.14 ולמוסרו להאל, קה תזכיר מהשולחן, קרא אותו:ולך לביתו של היקמן, דבר עם קטרין. א כשתהיה בבאר יחד עם סם וצ'סטר, קח בייגלה מהקערה שעל השולחן, חכה עד שהמפקח יבוא, רק אז היום השלישי יסתיים. ביום הרביעי, כאשר דניס ווקר מתקיף אותך בעירייה, שלוף אקדח, פקוד ₪ 4 זפ .]סי > ביום הראשון: חקור את העדים, סמן את הגופה ואת הסיגריה. פתח את שלך. בדוק במחשב את הגרפיטי מיכל האשפה, רשום בפנקס את מה שרשית בסמפה. שגילית, שים לב לגרפיטי. דבר עם * את כל הראיות שתמצא |קליעים, השוטרת ורק אז יסתיים היום הראשון. דבק, נעל וכרו מסור לשוטרת במרתף * בכל יום לך לאקדמיה והתאמן של בניין המשטרה. את הקליעים ביריות, נטה להשיג 0 נקודות או צריך להעביר לשוטר בקומה 4. יותר. * לאחר שתקבל שיחת טלפון, לך * בכל יום לך לחדר המתים ושאל את לסנטרל פארק, כשיתחילו היריות; עליו לעצור ולזרוק את הנשק ואז סם מה הוא גילה בניתוח, שאל גם את הסתתר מאחורי המכונית, לבש אפוד תכבול אותו באזיקים. השוטרת במרתף הבניין אם יש מגן, קח את הרובה מתא המטען ופתח * לך למוסך,.כדי להיכנס למוסך, הראה תגליות חשובות. מלא טופס מספר בירי על הפושעים. כך מסתיים היום את התג בכניסה, אז יגלו לך את 4 ותן אותו להאל. השני. הסיסמה. דבר עם האיש, היכנס * קח מחדר המתים את החפצים של בוב * ביום השלישי, לך לביתו של יו מני, למכונית וקח את העיתון הנמצא בה: היקמן ובובי וושינגטון, לך לבית של קח מהגינה בבית של הזמר נעל. * חפור מתחת לעץ וקח את העצם, תן בוב. תן את המעטפה שלו לקטרין. הראה את הנעל ליו מני, לחברה שלו את העצם לסם. חפש בארון וקח את הגלולות. ולשומר. נסה לקחת סיגריה מהמאפרה * לך לרחוב הוליווד ווין, חקור את = לך לסנטרל פארק, קנה בחנות דבק בלי שורגישו, מוכר התקליטים, היכנס למועדון ותפוח, חקור את המוכרת. חקור גם > חזור למשרד ובדוק במחשב מיהו דניס את שני הילדים בקצה הרחוב. תן ווקר, לך לבית שלו ולאחר שתבבה לילדה תפוח. דבר עם גברת את הרדיו, הוא יברח, כאשר החברה וושינגטון, תן לה את המעטפה של שלו תאיים עליך, שלוף את האקדח, וחקור את אלקטרה. הראה לה את הגעל. קח את המצית כדי להדליק סיגריה. צא וקח את המראה השבורה. חזור למועדון וחקור את בובי קן. לשל "ה | . ₪ [ 0 בי ." הראה לה את הנעל. כדי לסלק את הכלב בגריפית' פארק, סנוור אותו במראה ותן לו בייגלה. = לך לחדר המתים, שם תראה את הכתבת מראיינת את שרי. זהו סוף יום רביעי. ו ביום חמישי, לך למוסך, רשום את מספר המכונית, חזור למשרד ובדוק במחשב את המספר, דבר עם המפקח, גש למשרד הסעד וחקור את המזכירה. היכנס למשרד של לואלה וקח משם קלטת ותיקים. תן את הקלטת למוכר התקליטים וקח מקל. היכנס למועדון וחקור את ברבי. סע לתיאטרון וחקור את מישל על לואלה, הראה לו את הראיות שהשגת, ושים לב אם הוא מגיב. בדוק את החדרים, שתה את התא שהוא נותן לך. היכנס לאולם, ולאחר החלום המפחיד, לך לסנטרל פארק, קח חבל מהקרטונים. לך לגריפית' פארק ותן את החבל לכלב, בשתגיע לסימטה, פרוץ את הדלת בעזרת האלה. הדלק את הפנס ופרוץ את הדלת באמצעות סכין. הדבק את המראה למקל ואז תוכל לבדוק אם השטח נקי, היכנט למטבח, פתח את המקרר ובדוק את יתר החדרים. תן את התרופה לכלב. בחדר הימני תמצא דלת סודית בארון. היכנס לאולם הקולנוע. גש לדוכן וקנה פחית קולה בתוכה תמצא מפתח. היכנס לשירותים מימין ופתח את ארונית המגבות. קח את המזרק ושים אותו בשקית. חזור לאולם, פתח את הדלת הנעולה מימין. הדלק את הפנס (אי אפשר לגבור על התוקףו. רון קדרון נתן לנו את הטיפ האחרון כדי שתוכלו לסיים את המשחק אבל.. את זה אנחנו כבר משאירים לתאים האפורים שלכם. ₪ פגיון הדמים א הרוצח רודף אחריך, מה אפשר לעשות? לך מסך ימינה, סגור את הדלת וקשור חוט תייל סביב .הידית. לך מסך שמאלה ונעל את הדלת. לך מסך למעלה, הזז את הכיסא, עלה קל הכיסא ופתח את החלון שמעל לדלת. לך מסך למעלה והסתתר במומיה השמאלית. צא מהחדר והיכנס דרך הדלת השבורה. הח את הארגז התלוי וחתוך את החבל. הזז את הארגז הימני והכנס למעלית. רד לחדר המומיות. קח מומיה ושים אותה על הדלת. גע בנחש שמעל המומיה השמאלית בעזרת לוכד הנחשים. הפתרון של החידה שרעמסס נג'יר שואל אותך: מואסטעו,מואסד. א הפתרון לשאלות המופיעות בסוף המשחק: ווטני ליטל רצח את ד"ר קרינגטון והתחזה לדמותו. הוא זה שגנב את הפגיון. המפקח או'ריילי רצח את השאר, המניע - כספי, במקרה הרצח של איבט המניע היה קנאה. הוא זה שהניע את ווטני ליטל לגנוב את הפגיון. הרוזנת וליטל ביצעו את הגניבות של התמונות. זיגי היה זה שתווך, ארני ליץ' ביצע את ה-6אןשאמ. רעמסס נג'יר היה הכהן הגדול של הכת. אופיר אייל ₪ גבריאל נייט * כשאתה נכנס לאחוזה של וולפגנג רבר עם העוזרת, לך לחדר שבצד ימין והסתכל עליו. * דבר עם העוזרת שוב ושאל אותה על הכנסייה ועל הטקס. אחר כך עלה לחדר השינה, קח משם את הקערה ואת המספרים שנמצאים על השולחן, קח גם את המגילה מתוך הארון שבקיר. > כדי להשלים את -שתי התמונות הראשונות מהכנסייה פתח את החלון והשתמש בשלג, כמו כן, השתמש במספרים כדי לגזור את שערך. חזור לכניסה, על הקיר ליד המדרגות יש סכין - קח אותו. אל תשכח לקחת את המלח מהעוזרת ולך לכנסייה. שים את הקערה על השולחן והשתמש מעליה במלח. השתמש בסכין כדי להקיז מעט מדמך לקערה. כרע ברך וקרא בקול את המגילה. איתי אייל ₪ פוליס קווסט 3 * אם מוחקים את קובץ אסזפאט/י באשר מפעילים את המשחק, המחשב מאפשר לך לבחור באיזה יום להתחיל. מישי בן יפת %א % + + + + * *+ * % ₪ [ן ]אס - הדאג אס .זחת מסיסכ - בלתי פגיע. א אפ - כל כלי הנשק. שן.01] - מעבר דרך קירות. סמו - מפה מלאה. ס.זטתתכ - תפריט. 1,ם.01זוט טכ - רואה ואינו נראה. 8 סוטמכ - חליפת הגנה נגד העל וחומצה, ת/ם.ןסזמכ] - הגברת כוח האגרוף. /1101.0מכ! - הארת מקומות חשוכים. כדי להרוג את היצורים שיורים אש, מומלץ לעמוד קרוב.אליהם ולהרוג אותם בעזרת מסור חשמלי, רק לדרך הזו הם לא מצליחים להגיב. כדי להרוג את היצורים עם הקרניים מומלץ לירות בהם עם ה-א0דסו51. ברק ברקוביץ מירושלים ₪ קירנדיה 3 א *% * מומלץ להגיע לכלא עם כמה שפחות דברים, אבל חשוב מאוד להניע עם מספר. יְ כשהשוטרת יוצאת מהכלא, שים את המסמר על התיבה הגדולה. כאשר היא תפתח את התיבה. שים את המספריים על היצור והתחל לסרוג. כדי להיכנס לאמבטיות, עליך-לעקם מסמר על ירי פתיחת מנעול ולחברו אל האגוז על החוט שנמצא בחדרך. השתמש בחפץ שנוצר על התיבה (בה כתוב !). מסמר פותח כל מנעול חוץ ממנעול הטירה: דן פומרציק ₪ האורגים 1 ₪ . כדי לקבל את התו :].צריך להפוך את הקש לזהב ולצבוע את האוהל. יש ללכת.- ליער,ולהסתכל על המצבה, לחָזור להתחלת המשחק ולפתוח את הבשמים. שים לבו התווים משתנים ממשחק למשחק. במערת הדרקון, הפוך את הזהב לקש והפחד את הדרכון. כדי להגיע למערת הדרקון צריך לצבוע את הכבשים בירוק. כ 15 | צריך לספר לאף אחד מה זה. כל מי שיש לו מחשב, שיחק או ראה פעם את אחד ממשחקי הנמלולים (פטאוואואם.וו. לכאורה, נראה שאחרי "הנמלולים", ה"אוי לא! עוד נמלולים" וה"נמלולים-2 שבטים", לא יהיה הרבה מה לחדש, ומדובר בעוד ניסיון למחזר רעיון שמכניס | לומר - אותה הגברת בשינוי אדרת, אבל בחייכם, תראו איזו אדרת! הסיפור לא שבאיזשהו משחק ממשחקי הנמלולים הפיפור חשוב, אבל יש כאן אחד. הנמלולים והרי אלו אותם יצורים שהולכים תמיד ישר ולבטוף טובעים ביםו, נטשו את מחוזות ילדותם, חילקו את עצמם לשלושה ל מהשבטים במשחק "נמלולים 2 - שבטים"), הקלאטיים, המצריים ונמלולי הצל, ובעזרת ספינה פורחת הגיעו לשרשרת איים חדשה, אותה כל שבט יוצא לחקור מכיוון אחר. לאחר שכל אחד מהשבטים יעבור תלאות שונות ומשונות /30 מסכים לכל שבט - לא שמישהו סופר), הם ייפגשו ויחיו באושר עד למשחק הנמלולים גי המשחק עליך להוביל את עדר הנמלולים אל היציאה השוכנת בכל מסך במקום אחר, וסכנות רבות קיימות בינה לבין המיקום ההתחלתי של הנמלולים. בנינוד למשחק הנמלולים המקורי, אין אפשרות להרכיב מספר מקצועות לכל נמלול בתפריט השליטה וכגון צנחן, בנאי, חופר לעומק, יי ב האקטיביות היחידות הן קפיצה (לחץ על בחירה זו והנמלול המסומן יזנק בכיוון ההליכה שלוו, חסימה והפוך את הנמלול לקיר ואף נמלול אחר לא יעבורו ולך/,שנה כיוון (גורם לנמלול חסום או עובד להתחיל ללכת, ולנמלול הולך לשנות את כיוון הליכתוו. אל דאנה! כל הפעולות הרגילות של בניית מדרגות וגשרים, קדיחת יי ו ל ב 1 ל חפצים. נמלול הפוגש בדרכו את חפירה זרוקה, ירים אותה. חברו שימצא מספר לבנים ייקח אותן. הם לא ישתמשו בהם 7 - ו ו | ד .- או קיי, לא עד שאתה תבחר באופציה "השתמש", הגורמת לנמלול להשתמש בחפץ בו הוא מחזיק (אם הוא מחזיקו. שיטה זו הוסיפה המון יכולות/מקצועות בנוסף לאלו | רוויע ישו הבוו ו הליכה על תקרות/;קירות בעזרת משאבות "פומפה" ממוזערות, הטמנת פצצות, זריקת רימוני יר, ואפילו כישוף כדורי אש.. במובן שאלמנט הזמן עדיין קיים, ואין מ גי בי מ ו 1 הגורל המסכנים האלה למקום מבטחים. מ יי ו שהמחשב שולט בהם, מפלצות תפו"א, ציפורי נשר אוכלי בשר, חפרפרות מתוסכלות שניתן לשרלן לחפור עבורך; ו"יבייב" למינגית שגורמת לכל נמלול ו הערה: כמובן שהאופציה האהובה על בולנו, פיצוץ כל הנמלולים לרסיסים קטנים בשעה שהתסכול גובר, נשארה. הגרפיקה ובכן, תתפלאו, אבל גם כאן שונתה האדרת. הנמלולים חזרו בגרסה משופרת ועכשיו הם ב-6/ 8מע50, כל נמלול נראה גדול יותר על המסך (זה לא שהם גדלו, אלא שהם קרובים יותר, כך הסבירה באדיבות החוברת המצורפת), וציורי הרקע ל ל גדוד הנמלולים שלך הוא רקע, והם הולכים מלפניו, או שמא הם יצטרכו מו ו ד הי ל מנת לעבור אותו. המוסיקה והצליל המשחק הוא לא בווידאו והוא לא קווסט, וחבל שעובדה זו גרמה להזנחה מסוימת של החלק הקולי במשחק. יש כמה נעימות מתחלפות, אבל הן הופכות למאוד מונוטוניות, ומתחילות לשעמם לאחר שמשחקים יל ו הצלילים והאפקטים נזנח אף הוא, ופרט אולי לקולו של נמלול אומלל שמתרסק מגובה רב או שמגיע לדלת היציאה המיוחלת, לא השקיעו מספיק בצליל וחבל. התשתית | זה משחק עם עכבר, נכון. אבל... אני לא חושב שיש מישהו שיכול לשחק במשחק זמן רב, ובוודאי שלא מ יו ימל מקשי הפונקציות (71], 72], ₪3 וכו'...+ מפעילים את התכונות השונות, ומקש :, המסומן על גבי המסך כזוג כפות. רגליים קטנות; עוצר את המשחק (כפות רגליים באנגלית = ו וזה דומה ל-1!86: למי שלא הבין עד היום...). אני באמת לא יודע מה הייתי עושה בלי מקשים אלו. העכבר פשוט לא מספיק מהיר לחלק מהמסכים: ו ב יי וי ה-א אואס 57 "הילוך מהיר"ו, ממש כמו בטייפ או בווידאו, שחוסך דקות ארוכות של שעמום לאחר שפתרנו את המסך ואנו רק מחכים שהקטנים יגיעו כבר מל יי וד יי יי למה זו הכותרתוו. אין כאן אקשן, יריות ודם. גם אין כאן הרפתקה מסתורית והרת סכנות (אהה! יכולתי לקרוא לכתבה "זה ל[ שלך עד לשעות שינשופים ערים בהן הוא התחביב שלך - רוץ וקנה עכשיוו ו וסתם מישהו שאין לא משהו יותר טוב לעשות עם הזמן שלו ייהנה מהמשחק! מה שאני מנסה להניד הוא שבל מי שחשיבה ומהירות תגובה במשחקים זה ה"קליק" שלו, ימצא משחק חדש וחבר לחיים. -5= -- 380 ממ ב דשא "ד 2 ו סדררת קרברא משחקי לוודה ומוחשבה נא להכיר! בי אינטראקטיבי המתחבר ישירות צי ליצי ץג 1 סרט, לקרוא ולדפדף בספו בי1 ג ]= הרוי בי שיקריא לכם טיפור ולהראות כל קטע שתבחרו מחנו. לבטוף תוכלו לבנות סיפור עם כתב חידה מחנו ו יוגיו א ד וג טרידיה התוכנה היחידה המאפשות לכם לתכנן, לבנות וליצור 0 דגמים שונים ביניהם מכוניות, אנשים, בעלי חיים חובנים ועוד. להשיג בחטשיות המחעובים והצעצצועים המובחרות טפר - - הק = 2 ₪ ₪ שה שה הרש שה ה ה ה ה רה ד ה ה - חר = = == ן שיווק באג מולטיסיסטם בע ם. כנרת 3 בני-ברק | | 08-657947 מאת: אידלס דוד בגר ליגע ביר אל דאגה, זה לא יכאב. עצום עיניים, וימ ורי שו כ יר ד שתיזכר במשהו מהעבר, תיזכר בפעם הראשונה בה שיחקת במשחק |000%סם, ובהרגשה שרדפה אותך במשך במה שעות מ = ה ב ג | שורמה בעורקיךז עצביך שעמדו להתמוטט בכל פעם שהיית צריך לפתוח דלת חדשה? אגלי הזיעה שהופיעו על מצחך אחרי התקפה קטלנית במיוחד? אלו ינימי יי יי יי יי ו ד ו והסם היה הרבה יותח מסתם משחק אלים, הוא היה משחק שנגע יי ב ג שי יש מ [ ג ב = ד שלנו. משחק שהוציא משהו מהמורשת הפרהיסטורית שלנו, הרצון להרוג. וא0סם לא התיימר להציג עלילה מתוחכמת, או להיות אתגר לוגי ומעורר מחשבה. להרוג או למות זה כל מה שהיה, ובתור שכזה המשחק כבש את ליבנו. אני רוצה להגיד שכל המשחקים דמויי וא0סם שבאו מאז הופעתו, נכשלו 1 בניסיון לשחזר את ההרגשה ההיא, פשוט מפני שהם מנסים כל הזמן להתעלות על ביר מ ו יותר, של תחכומים רבים יותר ושל חידות גדולות ומורכבות יותר. בכל פעם הם נכשלים בניסיון לשחזר את התמצית האמיתית של ואססים, הבסים - הרצון ו שלו. אז, האם ₪5 )אס אאגם הצליח להשיג את רצונותינו העמוקים? למרבה | יי כ ה יש מ או 1 | בב ‏ ד ל ‏ המי יו 1 ההרגשה המקורית של *אלוהים, זה פשוט מזעזע!" שהמשחק ואססם הכניס לחיי היומיום, הוא בכל זאת הצליח להיות משחק אתגרי, מערב ומלא אווירה, אך בזה מסתכמים יתרונותיו. לא נראה שהמשחק חס אא הולך להיות אורח חיים . חדש או משהו כזה, רק משחק מפוצץ נוסף, ורב במשחק, אתה סוכן של מורדים, מעין ג'יימס בונד עם רובה לייזר, המקדיש את חייו ללוחמה בקיסרות ושחרור העולם מידיה החונקות. המטרה מושגת בעזרת סדרה של משימות אתגריות, החל מסיכול התוכניות של כוכב המוות וכלה בשחרורם של שבויי מלורר 188 ופיצוצם של מפעלים לייצור הרובוטים של הקיסרות. המטרה הסופית - על כך מקבלים רמזים לאחר כל משימה מוצלחת - היא למצוא ולהשמידר את הנשק החדיש ביותר של הקיסר, אטמקססמאך אאהם, הגרפה המשופרת של אמקססאד אא0ד5. ב בי יי ג מ" תי המשחק, כשבידיהם נשקים גדולים יותר והם מרחפים מעל הקרקע בחליפות ד נוי חי די בזמן שניסיתי להיזכר בשלושת הסרטים של ₪5 578, עליתי על בעיה הקשורה במשחק הזה. למעשה למשחק הזה אין בעיה מרכזית בכלל, רק סדרה של דברים קטנים שאפשר להגדירם כמרגיזים בזמן שאתה משחק. הראשון מביניהם הוא רמה של חופשיות, שניתנה מ ל ו 5 שו במהלך פיתוח המשחק. ברגע שאתה מתחיל לחשוב, "וואו, זוהי מלחמת הכוכבים. תראה זה היה בסרט, גם זה, וזה, וזה..." וכך הלאה. הבעיה היא שהרבר לא נמשך לאורך זמן. אחרי ארבעה או חמישה שלבים אתה תעבוד קשה בכדי מו ו שי ג ב בי ל-0000%1 בחלל. כמובן שהממציאים רצו לעשות משחק בסגנון מלחמת הכוכבים, אבל בסרט עצמו יש מעט מאוד חומר שניתן להעביר ביעילות למשחק, וברגע שאתה מתחיל להמציא חומר .משלך כל העסק מתפרק. נקודות מעצבנות נוספות הן הגודל המוגזם של הרובים, ריקנות יחסית של מעברים בכמה שלבים וחוסר חופש תנועה יי[ 0% 9 ב ור ₪ ור ו ו יכול לקפוץ ולהתכופף במשחק הזה וזה בכלל לא רע, אבל אם יכולת להיצמד לקיר ובזהירות להסתכל מעבר לפינה, זה היה הופך כמה מהשלבים של המשחק למלאים יותר באווירה נוסח מלחמת. כוכבים. היה נחמד אילו החבריה הרעים היו חכמים יותר. במקרה זה הם הפכו לבשר תותחים חסר מחשבה. אם חיילי האויב היו תופסים מחסה, מנסים לפגוע בך ועוד דברים בסגנון זה, קצת אינטליגנציה 1 ביג וי ב ג = ב ג וי בי ואססם. אבל יש נקודה אחת "קטנה" שעולה, על כל הבעיות האחרות, נקודה אחת שמאכזבת את כולם... אין כאן שום אופציה למשחק ברשת מחשבים. הסיבה הרשמית מאחורי חוסר האפשרות למשחק עם שחקנים רבים, היא שהעלילה מבוססת וי שחקנים רבים לא מתאימה לסיפור בי וי ו זו. לפי מה שאנחנו זוכרים, ואסוסום היה סיפור של נחתי חלל שהיו חייבים לנקות במו ידיהם (בשמונה ידיים אם תרצהו את השטח מפולשים זרים מהגיהינום. אני מסופק שהטיפור אכן היה בנוי לארבעה שחקנים, אך זה קרה. אלו החיים. אני לא יי " מ יי ב בי | יי ו כשאני אומר שלנו בכלל לא אכפת משלמות סיפורו של המשחק, כאשר מדובר בטבח-אימתנ: בין ארבעה חברים. ב מ ה ג היית צריך לנטוש את הזהירות ולהתחבר עם כל השחקנים בכל מקום. בנוסף לכך היית צריך לתת אפשרות לשחק דמות אחרת ולמשל אמקססא דואאסד5ו. אולי אתם שומרים זאת למשחק השני בסדרה? נחהמד לכתוב על כל הדברים השליליים בהתחלה בכרי לגשת לדברים החיוביים בצורה אובייקטיבית לגמרי. אז חזק את עצמך ותוריד את המבט הקודר הזה מהפרצוף, אנחנו נכנסים לאווירה חיובית, וחסר לך שתהרוס לי את הכייף. המשחק פטמשאסץ אאגם, כאשר אתה מתעמק בו, גורם להמון כייף. כייף ו עליו וכייף לשמוע אנשים אחדים מדברים עליו, יש בו ערימות של נשק שניתן לשחק בהם, יש לו תצוגה מאוד מקצועית ומלוטשת אשר משתמשת בכל העוצמה הציורית של החברה והוא מכיל המון נקורות קטנות חיוביות בכדי לאזן את כל בי ו רמ ב"י ג שב וצ" יי קודם כל הגרפיקה. כאשר המשחק מנסה להיות נאמן לסרט הוא בדרך כלל מצליח בקבוצות של דברים קטנים. חמודים ביותר הם הרובוטים המצחצחים נעליים, אשר מסתובבים לך כמו מטורפים מתחת לרגליים. בנוסף לכך יש את היכולת להרים ולהוריד ראש, את זה עשו גם בעבר, אך זה מנוהל מאור יפה וגורם להרגשה = בי מ ו הקניונים והמכתשים ואותם תמצא כאן בשפעו. מל=ת ם-י[ 7 2 ב ו ב 1 למ | בקולות, לא רק מוסיקה מצוינת אלא גם קולות שמחברים אותך לסביבה. אתה יי גי | ו ו ו קת שר - "1:7 1 | 1" בד וד בכ ו ו 7 שקט מהרמקול הימני, ואם יש לך תגובה מהירה אתה יכול להסתובב ימינה ולירות על האויב, לפני שהוא יבין על מי או מה בי בב יי ם על כך המון אפקטים המכניסים לאווירה ורוח שורקת בהרים, רחש מנועי חלליות וכן הלאה...), ותבין מדוע מר ג'ורג' לוקס היה מסוגל לבנות לעצמו תקן מיוחד של קולות. מה שממש מבריק הוא העיצוב של = וי יי ב 1 אקראית של חדרים ומעברים המלאים באויבים שעליהם יש לירות, בשלבים באמת יש הרגשה של רצף הגיוני, ארמונו של ג₪₪ג! באמת נראה כמו ארמון, בבסיס החלל הכל ממוקם בדיוק כפי שצריך להיות בבסים חלל ואם הוא באמת יהיה קייםו, ועיר נטושה נראית מספיק מציאותית בכדי לתת לך לחשוב שחברת ב ו ו בשכונות העוני. המשחק 5: אס אא גכ יכול לקבל ציון אחד פחות מהציון של ואססם. האם זה אומר שהוא לא באותה רמה? ניתן לומר שהוא כמעט טוב כמוהו. אין לו את ההרגשה של המקוריות הטוטלית ש-00%1ו מציע, אך בעצם שום דבר לא יהיה כזה לעולם. ואסכ זוכה לקצת בי בי ו ו ו אותן הרגשות. חוץ מזה פתואכ אה טוב באותה מידה, אם לא יותר טוב, וזה מה שזמן עושה לז'אנר. הדברים תמיד יתקדמו ואנשים תמיד יבנו משהו יותר == | נוי | ד ד 1 םי 1 ד 5 00 עם גרפיקה יותר טובה, עם חידות יותר קשות, כמה תוספות חדשות וסיפור רקע. אילו היתה לו אפשרות למשחק רשת הוא היה עובר את |אססם. אבל אין לו אפשרות כזו, אז הוא לא עבר. זה מה יש, הי הזוק ד ד גר 21 | ב ו 4 4 חה!ן || |1 ו וו ו | מאת: שחף בן-צור לפני הכל הרשו לנו לתת לכם שני טיפים הכרחיים: הראשון, מקורו בבעיות שהיו לנו בהטענת המשחק (שימו לב, בתיבה בסוף הכתבה מופיעים מספר טיפים טכנייםו. ני, אם אתם לא אוהבים משחקי סימולציה בכלל וסימולצית מטוסי קרב ישנים ופייפרים - ליתר דיוק) בפרט, חפשו לעצמכם משחק אחר. נכון, אנחנו בדרך כלל לא מתחילים בכתבה עם אזהרות מהסוג השני, אבל הפעם מדובר במשחק ל"משוגעים בלבד" - סימולציה של מטוסים ישנים. הרעיון עצמו מרתק. כיום, מטוסים הם פחות או יותר דומים, אותם שעונים (מד גובה, מצב הרלק, שעון כיוון, מסך רדאר, כמות תחמושת וכדומהו, אותן תכונות (מהירות מירבית, גובה, אפשרויות ניווט וכיו"בו. השוני בין המטוסים השונים הוא שה-₪15ק יכול לשאת טיל שה-14 לא יכול (לא מדויק אבל הרעיון ברור) - בקיצור, קנית משחק סימולציה של מטוס קרב אחד - כאילו קנית את כולם. המשוגעים לדבר ודראי יקפצו, יגידו "לא נכון" ואחר כך יוסיפו את שמי לרשימה השחורה הפרטית שלהם - אבל בינינו, רובכם יודעים למה אני מתכוון, ורשימות שחורות מזמן כבר לא מפחידות אותי. דברים רבים השתנו מתקופת מלחמת העולם הראשונה והשנייה - אז המטוסים היו בתחילת דרכם (האחים רייט הצליחו להמריא לראשונה רק ב-1913). בזמן מלחמת העולם השנייה ניסו גרמניה, בריטניה וארה"ב להכניס, כל אחת לצי המטוסים שלה, שכלולים ושינויים שונים וכך קיבלנו מטוסים מסוגים שונים ומשונים, שרובם כבר אינם נמצאים בשימוש כיום, אך הדברים הסטנדרטיים נותרו משותפים לכל המטוסים. לכן אין דבר מרתק יותר (ובעצם יש, אבל לא בסוג זה של משחקים), מקרב בין שני מטוסים מהתקופה ההיא, המשחק נותן תחושה נוסטלגית. במטוסים הישנים אין את כל אותם המחשבים אשר מחושבים ל-101 שעונים, שחלקם לא אומר לנו כלום והחלק השני אומר לנו אפילו פחות מזה (למי יש זמן להסתכל בשעונים באמצט קרב אווירו. בימים ההם היו רק השעונים ההכרחיים: דלק, כיוון (מצפן! וגובה - השאר היה נתון לתחושה הפנימית של הטייםס. המשחק "כנפי התהילה 2" הוא ההמשך למשחק בעל אותו שם, שכנראה הצליח לרכוש לעצמו מספיק משוגעים לדבר. אולם למי שציפה למשהו מדהים במיוחד, צפויה להערכתי מעט אכזבה. העיקרון של המשחק דומה ומטוסים ישנים, קרבות אוויר נגד הגרמנים וכדומהו והפעם עם גרפיקה משופרת, צלילים טובים יותר ודרישות מערכת גבוהות יותר. מי שציפה לשיטת משחק אחרת,; יותר אווירונים, משימות ושאר פרטי עלילה - יתאכזב במוקדם או במאוחר. לא, המשחק בפירוש לא גרוע, ה בהחלט יכול לספק הרבה מאוד 0 שאוהבים סימולטורים ומחפשים משהו קצת שונה ולא רגיל ויחסית למשחקי מטוסי הסילון שקיימים כיום בשוקו, אבל העיקרון הבסיסי נשאר זהה, ואם יש לכם מספיק משחקים כאלה בבית כדאי להשקיע את הכסף במשחק מסוג אחר. אם עדיין אין לכם משחק מסוג זה בבית - אין השקעה טובה יותר מאשר "כנפי התהילה 2" ולו רק בגלל אופיו המיוחד: טי פים טכניים: כפי שציינו בתחילת הכתבה - נתקלנו ב-ה-מ-ו-ן בעיות בהטענת המשחק, למרות שהוא הופעל על מחשב 486 (33 מגהרץ, 8 0 פינוי זיכרון. נ(משום מה המשחקים בזמן מגה זיכרוןו. הבעיה העיקרית היתה כמובן | האחרון רורשים לפנות כמעט את כל 640% שעומדים לרשותנו .) אז הרי לכם מספר דברים שאפשר לעשות כדי לפנות את הזיברון: ן. אל תפעילו תוכנת א/זאסדת א המותקנת עם פאוסשחוא (פשוט כתבו וחטז לפני השורה ולאחר המשחק תוכלו למחוק את האותיות והתוכנה תעלה מחדשו. | 2. הוסיפו בהגדרת ה-6₪2) בקובץ ה-6סאטסוטה את הקטע הבא: ₪ (הדבר מעביר את הררייבר לזיברון ה- הסשתגקא ומפנה המון מקוםו. 3 אל תעלו אנטי-וירוסים למיניהם מכיוון שהם גוזלים זיכרון. בכל מקרה אי אפשר להעתיק וירוס על תקליטור ולכן סביר להניח שהוא מגיע "נקי" (ושלא תנסו אפילו להעתיק). 4. דרייברים מיוחדים לעכבר או להחלפת ה-מאגואואסס (כמו 4005 לא באים בחשבון (אפשר גם כאן לכתוב משז ולמחוק אותם בסוף המשחקי. 5. פקודות כמו צג.571ום ו- אמ 57 מיותרות לחלוטין - ראה סעיף 4 ו-1) כיצר למנוע מהן לעלות. טיפים אלה יעזרו לכם גם במשחקים אחרים, ולכן כדאי ליישם אותם בכל פעם שתקבלו הודעת עזסותט]א הקטסטום וטא מהמשחק. לפרטים נוספים ראו כתבה מלפני מספר גיליונות על טיפול בזיכרון. השלט האינטראקטיבי הראשון מסוגו בעולם!!! כל כן קל! החגעים למחשב, להתקין את התקליטוך ולהצטוף לביזי ביפי הסקרן במשחק הופתקאות מרתק, או למה אתם מחכים; ביזי בילי יודע שאחוי שתכירו אותו תרצו להוסיף ולבלות איתו עוד ועוד... לא התעצלנו וסייד הוצאנו תקליטור נוסף - להנאתכם | . יותר הרפתקאות, יותר -- "7 משחקים ₪ עיצוב: אדריאן לחדן 03-5178398 להשיג בח;ויות המחששבים והצעציועים המובחרות יווק באג מולטיסיסטם בעים. כערת 18 בני-ברק | 4 =, מאת: שחף בן-צור התשובה לשאלה עלולה להיות האח הקטן שמסתובב לכם בבית - כי הפעם מדובר על לומדה המיועדת לבנאים ולארכיטקטים לעתיד. הלומרה "טרידיה* משלבת וכמו בכל הלומדות מבית "אדיוסיס"ו, הפעלת מחשב אינטנסיבית עם עבודה משולבת על לוח קרטון המסופק עם הלומדה. על הלוח יכול הילד לבנות רחוב שלם של בנייני קרטון כראות עיניו, או על פי תכנון מוקדם עם המחשב. לצערינו, הלוח עשוי מקרטון ולכן אינו עמיד במיוחד (כמו הבניינים) מפני השחתה או כתמים, ולכן רצוי להסביר זאת לילד או לדאוג להבהיר לו זאת כבר בפעמים הראשונות. (שיטה ברוקה - צפו את הקרטון בטפט שקוף - וכך יינצלו החלקים מהשחתה ומלכלוך, זה עולה גרושים אז אל תתקמצנו.) כמו כן, משלבת התוכנה מספר משחקים להקניית ראייה תלת מימדית והקניית חוש פרספקטיבה. : הלומדה אינה דורשת מהילד ידע מוקדם בהפעלת המחשב, משום שאינה צורכת פעולות מורכבות, ואין כל חשש להשאיר את הילד לבד מול המחשב, ולפחד כי בלחיצה הבאה שלו ימחק את הכונן הקשיח ואת הנתונים שהזנתם לילה קודם לכן. הלומדה משתלבת בצורה מושלמת עם הלומדות האחרות של "אדיוסים", וממשיכה את אותו קו של גרפיקה פשוטה וגדולה ובסגנון של סרטים מצויריםו, כך שהילד יוכל להבחין מייד במה מדובר. הצלילים המלווים את הצבודה פשוטים, אינם צורמים לאוזן, או מסיחים את הדעת מהפעילות העיקרית (כלל חשוב בזמן תכנון לומדהו. במונחים של "זמן מדף" |הזמן בו התוכנה יכולה לשהות על המדףו, אפשר להגיע עד לשנה-שנתיים (אם הילד מאור יצירתי), אולם מעבר לכך ישנה בעיה: אפשרויות הלומדה מוגבלות באופן יחסי ולמרות אפשרויות השליטה שניתנות להודים), וכמובן שאי אפשר לצפות מהילד לתכנן את היכל התרבות הבא של תל אביב. יתרה מזאת, סביר להניח כי אם יש בילד נטייה לסוג זה של פעילות, הוא ינצל את הלומדה עד תום ואם לא, הוא יזנח אותה מיידית, ולכן חשוב לבדוק את מידת ההתעניינות בתוכנה לפני הקנייה. ומי יודע... אולי האח הקטן בבית באמת יהיה הארכיטקט הבא במשפחה. = 01% ו א המות ג ם מממאם) 8 ן תומת ה ג | | - ₪ | ב ו 1 / 1 | [ וי / | | 01 | מ | ג ] 1 מעבד: א3865 זיברון: 3ו1א4 מסך: 043 כרטיס קול: לא חובה אך רצוי סאונד | בלאסטר ותואמיו עכבר: חובה ן ו | הכלה שז שן מאת: דויד זילברשטיין 0. אני מתכונן לישון - מחר צריך לקום מוקדם. %4. אני נרדם 5. הטלפון מצלצל. עניתי. לפני שהספקתי לפתוח באיזה "הלו" עייף ועצבני, נשמעו צווחות מלחמה אינדיאניות מצידו השני של הקו: "דויד! מה עם הכתבותזוז! כבר ה-28 לחודש!!ו תגיש לי את כל | הכתבות כברווו" האינסטינקט | הראשוני שלי אמר לי להניח את השפופרת בחזרה, לדמיין שזה חלום | רע ולהמשיך לישון. והייתי צריך להקשיב לאותו אינסטינקט, כי צדקתי - זה אכן היה חלום רע! חלום רע העונה לשם קובי סיט ו/או עורך-יקר. מלמלתי חזרה בין פיהוק לפיהוק שאוכל להניח למחרת בבוקר את שלוש הכתבות שכבר כתבתי בתיבה של וויז,. ולגבי הכתבה על הלומדה לאנגלית - אותה אכתוב יום למחרת. אבל קובי. היה בדיוק אחרי שהוא לקח את הגלולות שלו, ואי אפשר היה לעצור אותו: "לא! תכתוב אותה עכשיוו! אני רוצה אותה מחר בבוקר ביחד עם האחרות!!! תדאג שהן יגיעו לזוהרה עד 8:00, זה דחוף! מה עם וויז 49?!?! הוא עוד יצא אחרי וויז 50! אתה יודע איזה בלאגן זה?!?! אמרתי לו: *בסדר*. אל תסתכלו עלי ככה! זה. לא שאני פראייר, אבל מה יכולתי לעשות? "תזכור דויר! נתת לי את המלה שלך; זאת המלה שלך!" הוא אמר בחשיבות. האינסטינקט שלי. אמר לי להשיב לו: *בשתשלמו לי לפי המלה, אז המלה שלי תהיה שווה משהוו!" אבל מכיוון שלא הקשבתי לאינסטינקט הקודם לא רציתי להרוס את ה"שוונג". בכלל, אף אחד מהכתבים לא אוהב לעבוד על לומדה. לומדות הן הכבשה השחורה של כל כתב מחשבים בוויז! אנחנו אוהבים לשחק ולקבל על זה כסף, לא ללמוד ולקבל על זה כסף... אז למה דווקא אותי תקעו עם הלומדה, הא? לא נורא, אמרתי לעצמי, אם אני אתיישב עכשיו (22:09) ורק אתחיל לבדוק את התוכנה ואז אכתוב עליה, קובי ישלם על זה. ואז הרגעתי את עצמי - אם מה שיש לו לעשות ביום רגיל בעשר בלילה זה להסריר כתבים ישנים, אז המסכן כבר משלם על.זה... ועם ריבית! או קיי, הצלחתי לבזבז חצי כתבה על הפתיח, עכשיו קדימה לעבודה. ברגע שהפעלתי את "אנגלית. במיָמד. אחר", הייתי פעור פה! או קיי, גבון; הייתי פעור פה כי פיהקתי, אבל אני מוכן להישבע שגם אם לא הייתי מפהק אז הייתי פוער את הפהו תקשיבו עכשיו טוב למה שאני אומר לכם: זוהי גרפיקה תלת מימדית מצוירת מעולה! ושאני אומר מעולה אני לא מתכוון בהשוואה ללומדות אחרות, אלא בהשוואה לכל תקליטור אחר. התמונות החלשות יותר של התוכנה יכולות להתחרות בגאווה בתמונות תלת מימדיות מהטובות ביותר שקיימות במשחקים כיום! ולמרות שהסגנון כאן הוא קריקטוריסטי, לא כמו ב-אססהאס 05 למשלו. אותו ייצור -..111, שעובד בפרך לכל אורך. התוכנה ושפתתהד תאד סאוצסא, תססו" תאד ס6אופתתא5 שואג.1 חווד סאוטאזאם וכו'...), מהווה בציני ניצחון תלת מימדי לכל "גורדי" דו מימדי מתוכנות מעידן הטרום-1אא-60. (פסתאאם. "גורדי" ו".311.1* הם חכרים טובים ומשחקים ביחד בהפסקות יפה יפה,) אחר כך שוב פעם חשבתי שאני חולם, כי יכולתי להישבע שאני שומע את החדשות ברדיו, ואין לי רדיו בכלל! נתתי לעצמי סטירה וחשבתי שזה יעזור, אבל הנה עוד פעם שמעתי את החדשות בקול רדיופוני ונחמד כזה! בסוף הסתבר לי שאני שומע את דניאל פאר, ושהקול שלו לא בא ממוחי החולני והקודח אלא מהלומדה! בדיקה מהירה בחוברת אישרה את הזיותיי; זה הוא! ובכלל כל הקריינות היא מקצועית מאוד, אבל באמת, הדיבוב היה מוצלח מאוד ונעשה על ידי אנשים שאנגלית היא שפת האם שלהםו ובהחלט עומד בהשוואה לכל משחק או תוכנה אחרת. יש גם מוסיקה שאני לא מוכן לתת עליה הצהרה כאן מכיוון ששמעתי אותה מתוך שינה, אבל מה שכן, אפילו אם היא לא טובה (אני באמת לא יודעו, יש אפשרות לכבות אותה בכל שלב - מה שכבר מראה על התחשבות ותשתית. ידידותית. והידידותיות של התוכנה לא נגמרת כאן, רבותיי! למעשה היא.כל כך ידידותית ששקלתי לבקש ממנה לצאת איתי, אבל אפילו לתוכנה יש את הקו האדום שלה... באמת, הלומדה עובדת בשיטה חדשנית ומקורית שנקראת א:5מאש 50 סא ד5, וזו נשמעת לי שיטה משהו משהו, ואני בטוח שאם הייתי בגיל המתאים היא הייתה עוזרת לי באנגלית! עכשיו כמה מלות פרידה רציניות: תראו, נכון שאני לא יכול לבדוק את התוכנה מבחינת היעילות שלה מכיוון שאני לא בגיל הנכון (פיזית לפחות), ואני לא איזה פסיכולוג ילדים ולמרות שאחד אולי "היה יכול לעזור לי), אבל תמיד שאלתי את עצמי איך ילך קטן יכול להסתכל על *גורדי" בזמן שיש לו באותו כונן קשיח את 60187 .1 ידחסוא ואת ואססם. אבל במקרה של "אנגלית במימד אחר", אני חייב להודות שהתוכנה, ולו רק הגרפיקה שבה, ריתקה אותי למסך, אז מעניין מה היא יכולה לְעשות לילד שבהחלט יכול ללמוד ממנה. לילה:טובא. כ 3 ₪ מאת: דויד זילברשטיין נכון. בכתבות שלי אני יורד על קובי והעורךו, מכסח את השיטה ונמלט מן המשטר, אבל הפעם אני חייב להבהיר שאני כותב כל הלילה, מפני שהעורך נותן לי התראות קצרות מאוד, ומזמן כבר לא ישנתי. כל הסיפור הזה, זה לא סתם קשקוש כדי למרוח עוד חמישים מלים. זה באמת נכון! אני נשבע לכם שלחבילה עם 3 שהאמאעתם צורף פתק כחלחל ועליו 4 מלים: *דויר היקר, 48 שעות," שככה יהיה לי טוב. וזה לא שאני מתלונן, אני כן! ומותר לי, למה? מסיבה אחת פשוטה: אני עייף! מה שאני באמת רוצה לדבר עליו זה האינסרנט. אני חושב שחלק מכם ממש מכיר את זה, רובכם כבר שמע על זה, וחלק אחר סוגר עכשיו את העיתון והולך לראות טלוויזיה. העניין הוא שקראתי כל כך הרבה כתבות ומאמרים בחצי השנה האהרונה שנפתתו ב-"לאלו מכם שעדיין לא יודעים מה זה אינטרנט...", כך שבמירה ואפתח ב"שורת מחץ מקורית" זו, קובי יקבע איתי פגישה, ישלוף את הכתבה, יסתכל בי באדישות, יקרע את הכתבה לחתיכות קטנות קטנות, ויגיד לי לכתוב את אותה הכתבה עוד פעם. בכל אופן האינטרנט התחילה בתור רשת תקשורת של צבא ארה"ב. האינטרנט לא מודכבת מהרבה רשתות תקשורת, אלא שהיא מין עולם מחסנים עצום שבו יש מידע על הכל ומזג האוויר, תוצאות משחקי כדוררגל בכל העולם, שירי רוק חדשים, ועוד זיליון דברים אחרים!ו. קיימת אפשרות להתכתב באמצעותו עם אנשים בכל רחבי העולם במהירות עצומה, 6%- 2) שתגרום לכם לשכוח מהר מאוד כמה זמן עבר עד שהדוור מצא את הכתובת שלכם כשדוד יחזקאל שלח לכם "שנה טובה". והכי חשוב, יש אפשרות לשחק משחקים! בן. לא רק. להתכתב על משחקים, לקרוא עליהם ולהעתיק אותם מהאינטרנט למחשב ותכמנים שכמותכטו, אלא גם ממש לשחק בהם באינטרנט! נגד אנשים אחרים מכל העולם! דמיינו לכם, אתם אלופי ה-008%1 של השכונה, דרך 885-ים שיחקתם במודם נגר אנשים בגילכם בכל הארץ, ואתם טובים. התקשרתם לאינרטנט, ולפתע מופיע מולכם איזה ואסוסם-ניק חדש, ילד בן תשע מיפן, שמכיר את כל המעברים הסודיים במשחק ויודע בדיוק יו| . ית היכן כל כלי הנשק ותיבות הרפואה. אני לא יודע למה, אבל מאז שיש לכל אחד בארץ אפשרות להתחבר לאינטרנט, מנסים לומר שזה לא מקום לילדים. בעיתונים מספרים לנו על רומנים ובגידות שאנשים מנהלים שם, פורומים של פורנו וסקם, שערי מניות, מחירי קרקעות ודברים אחרים, שרק כל אלו שהתקלקלן ועשו את הטעות המרה של להתבגר יתעניינו בהם. לא אמכור לכם חלומות. בישראל זה לא זול וגם לא ממש יקר להתחבר. מנוי של שלושים שעות שבועיות עולה בסביבות ה-505 לחודש (150 ש"ח), והתובנה אותה חייבים לקנות כדי להתחיל - מחירה נע.באזור ה-300 ש"ח (תלוי של איזו חברה). לא בדיוק מתאים לתוכנית דמי הכיס שלנו,. אבל מה? ילדים מגיעים לאינטרנט! קודם כל, רשתות המידע (5-ים) בישראל נותנות לכל מי שחבר בהם כתובת אינטרנט פרטית משלו, ועל כך מגיע להם בל הכבוד! כן, כן, יש מנויים שמחירם היום עשרים שקלים בלבד, תמורתם. תוכל לכתוב לכל אחד ממיליוני החברים העולמיים באינטרנט ואף לקבל מכתבים. העסק די פשוט, ילדים נכנסים עם אחד ההורים שעשה מנוי, או מבקשים מדור יחזקאל מאמריקה שהופיע פתאום מתנת בר-מצווה לגיל 14, מנוי לאינטרנט וכו'. בכל אופן, חשוב להראות לעולם שהאינטרנט חשוב לגילאים היותר צעירים, ואולי אולי, אבל אל תגלו, אפילו ל-2]/ש יהיה בקרוב מנוי באינטרנט, אליו תוכלו לשלוח מכתבים וממנו ידווחו לנו על כל מה שקורה בממלכה הקסומה הזו. להתראות בסייבר-ספיים! בוו תי כשאתם קונים משחק מחשב ב03?'] אתם קונים על בטוח! התקנתם את המשחק והוא לא לטעמכם, מכל סיבה שהיא, החזירו אותו ל9?'] במצב תקין וקבלו זיכוי למשחק אחר. בואו לל?'/ ותהנו מקניה נוחה, תמיכה צמודה ויחס אישי. סניף תל-אביב: רח' אבן-גבירול 60, טל' 03-6961826. | סניף הרצליה: סוקולוב 29 (פסז' סטאר), טלי 09-589077. ככ עסביב למחעוב ' יי -= - ענ ד לז/ יד ב מאת: אידלס דוד אם סיפור טוב מעניין אותך ובא לך לדטת את ההבדל בין אלפים שונים בעולם הקסום - תמצא את הכל בחלקו השני של המשתק ‏ ]התד הה57 - גוא אא תס 5א.]האמת. המשחק הראשון היה הצלחה מדהימה כשהופיע בשנת 1993. משחק ענקי ומורכב, שהעסיק את שחקני משחקי התפקידים להרבה זמן; לפחות השתיק אותם במשך חודש. כנראה, שהוא העסיק מאוד את מתכנתי המשחק מפני שהמשהק השני בסדרה, 1 א, הופיע רק עכשיו. הוא דומה בצורה משכנעת למשחק הקודם, אך מתחת לפני השטח הוכנסו בו הרבה אי וי ומ וו = המ | = רוגמ | בה גישה חיובית למלות מפתחו, לחימה טובה יותר וטיולים. כן, עכשיו עם גרסה של ואסא-6₪0 יש לנו גיבורים אשר מדברים, מנהקים ומשמיעים כמו כל אחד מאתנו קולות קרב, לפחות בשעת הצורך. אז מה כל הסיפורז באפיזודה הראשונה, צאוד5:זק זט .₪1 - היה עליך למצוא את החרב הקסומה אשר יכולֶה הייתה להביס את האורקים. זו לא היתה משימה קלה משום שהחרב מחולקת לחלקים שונים וכך גם המפה שברשותך. זה נתן למשחק אתגר מסוים. עכשיו, ו אב הסלמנדרה, שיוצרה בכדי לציין את הברית בין האלפים (פחש.]₪) לגמדים ופם יא /וכ), ברית שהובילה לכישלון בי מ סי םב = ימי | היסטורי במשחק הראשון. בינתיים האבן נעלמה, האלפים והגמדים התפצלו 3... ניחשת נכון, התחילה פלישה מחודשת של האורקים. פשוט עסק ביש. כבר בתחילה אתה מתמודר עם בעיה מוסרית. שגריר מארץ האלפים מבקש ממך למצוא את האבן ולהביאה לגמד בשם יפסוא אטאן. אחר כך, סוחר שנראה לי מושחת מהרגע הראשון מציע לעזור, תמורת כסף רב, כמובן. כרגיל הגישה של האיש הטוב היא הגישה הנכונה. אי אפשר יב ור ו מ בג יי ריב כמו בכל משחקי התפקידים עליך לבנות קבוצה. וכמו בסרטי מתח אתה יכול מדיוי ד הב מ 2 יי ג לבנות כל דמות מהבסיס או לקחת את מה שמציע לך המחשב. אחד היתרונות הגדולים של המשחק הזה, הוא שניתן לשנות את רמת הקושי של המשחק ממתקדם למתחיל ובחזרה בכל עת שתרצה. אתה מתחיל בעיר ]א451א]/א. המשחק מצויר במפה ענקית, כך שאתה יכול להבין שרי חכם להסתובב בחנויות מג- ו יי האגדי שלך. נהג כדרכם של ההרפתקנים ודבר כמעט עם כל אחר במעט על כל רבר, עד שתימאס על הציבור שיגרום לך מרי גמ - ה הימ | | נקודות ציון על המפהו כך שתוכל להבין את הפוליטיקה של הממלכה הבעייתית חוף עכשיו אתה יוצא למשימה. לשש הדמויות של קבוצתך יש תכונות שונות בהן אתה יכול להשתמש וכל דמות על פי תכונותיה וכישוריהו בכדי למצוא אוכל, מים ולאסוף צמחים חשובים. לקסמים יש חלק חשוב מאוד במשחק זה. יש כאן המון קסמים !אני הפסקתי לספור ב-53ו, ועליך ללמוד אילו מהם ניתנים ליישום ואילו מהם נכונים למצב בו אתה נמצא. - - מי ו ו בי םי ‏ כל 1 ה ל וי המקדשים שלהם ואתה מתחיל את המשחק מתוך אחד המקדשיםו. תן צדקה וזה יכול מש ם-י גי יי מ ד לניסים. במהלך המסע תפגוש אנשים רבים ותיתקל במצבי מצוקה רבים. תמיד תהיה מעורב בקרב. המבט על הקרב הוא בראייה איזומטרית מקורית. אתה יכול לשלוט בכל הלוחמים שלך, או לתת למחשב לנהל מ יי ו וי ו" יש לך בחירה להשתמש בקסמים. רצוי שתשמור את המשחק לפני שתחליט, משום שאנשים שתפגוש בתחילת המשחק יודעים להשתמש בקסמים הרבה יותר טוב ג בי מב מ = רעד וי א" שמחים, ציידים בודדים, אסטרולוגים מובטלים וכן הלאה. כאשר אתה מדבר איתם, השאר את השאלות הגורליות ועל אלפים, גמדים ואורקים) לסוף. מה שמצוין במשחק הזה הוא הגמישות שלו. אם עשית טעות, אתה תמיד יכול לחזור ולעשות הכל מהתחלה. את המשימות ניתן להשלים בסדר הגיוני. בב ורי ב ו םואת אש ומעדכת השליטה בדרך כלל טובה. תצטרך להשתמש בכפתור הימני של העכבר. זהו משחק תפקידים לכן זהו לא משחק שניתן לשחק בו מייד. עליך לקרוא את ספר הוראות. חוץ מזה יש כאן הרבה סימלונים שיש לזכור. המשחק מאפשר לך לעשות את כל המעשים חוץ מהמטופשים ביותר (למשל להחנות באמצע האגם), והודעה קטנה כמו "אתה בטוח?" תופיע לפני שאתה תעשה משהו בלתי הפיך. אתה תיהנה מהמשחק. הוא אולי גדול ומורכב עבור משחק מתחיל במשחקי תפקידים, אבל הוא מאוד ידידותי עבור המפעיל וניתן להעמים את העבודה כולה על המחשב. משחק מומלץ ביותר לשחקני משחקי תפקידים מנוסים. סד שו מציעה דרר קדה דניפוז 0 | מלים בסיסיות באנגלית בעזרר תוכנה אליה מצורח לוח משוחק כרטיסיות של אותיות. נולים וצציוריב הנוחנים חימד נוסח למננילדוחת | /. ]ו ח או זו וו ור ד כו 1 | | ז ן | א שו וו רעשה רו בפקס שהתקבל מבנו של דניאל הופיעה השאלה הבאה, כיצד מפעילים את התוכנית 2:17.? התוכנית <%21 משמשת לדחיסת נתונים לצורך גיבוי על גבי מספר קטן יותר של תקליטונים, העברת קבצים קטנים יותר בתקשורת כדי לחסוך זמן וכסף, ועוד שימושים רבים אחרים. זוהי אחת התוכניות הפופולריות בעולם. יחס הדחיסה תלוי בסוג החומר. אם מדובר בקובצי טקסט - עיבוד תמלילים, 0 3"כ זז הנהלת חשבונות וכו', תוכנית <[7אץ מסוגלת לדחוס עד פי 7. פירוש הדבר הוא ש-700% של מידע יכולים להפוך ל-א100 בלבד. הדחיסה היא שיטה מתמטית שבין השאר מנפה סימנים חוזרים בקובץ, ורושמת את מספר הפעמים בהם הטימנים התוזרים מופיעים. אם מדובר בקבצים גרפיים, יחס הדחיסה קטן ומגיע לסביבות 20%-10% מגודל הקבצים המקוריים. יחס הדחיסה ובקבצים של מוסיקהו זעיר מאוד, רצוי לוודא שבידך הגרסה האחרונה או לפחות גרסה 2 ומעלה. גרסה 1 אינה מסוגלת לפרוס קובץ שנדחס על ידי גרסה 2 המשוכללת ממנה בהרבה. חבילת התוכנה כוללת שתי תוכניות עיקריות: תאם.תןק2אק הדוחסת ומכווצת את הקבצים לתוך קובץ אחד עצם הסיומת 2[15, ותוכנית מאם. ןו הפורטת "פותחת"ו את קובץ ה-212 הדחוס שנוצר ומוציאה ממנו את הקבצים המקוריים. חבילת התוכנה כוללת כמה תוכניות שירות נוספות כגון, חידו.%1 - תוכנית ייחודית המאפשרת לצמצם את גודלה של תוכנית רצה וקובץ ₪א₪) כלשהי, או תוכנית 212% המאפשרת להפוך את הקובץ הדחוס ועם סיומת <21) לקובץ ריצה (עם סיומת שא ה"נפתח" לבד ללא צורך הרצת התוכנית <וקאזאץ ועוד. כדי לדחוס קובץ במחיצה מסוימת, הקש: שם הקובץ שאותו רוצים לדחוס שם הקובץ הדחוס 21 אק הקובץ הדחוס מקבל אוטומטית סיומת :71. לדוגמה, אם ברצונך לדחוס את כל הקבצים באותה מחיצה לקובץ בשם דפמץ, פשוט הקש: דפמץ ץן2אע התוצאה שתקבל, בנוסף לכל הקבצים במחיצה, תהיה קובץ בשם 7[ המכיל את כל הקבצים במחיצה. כדי "לפתוח" קובץ דחוס, יש להקיש: שם הקובץ הדחוס >[קו אק ניתן להשתמש בתוכנית ]7אץ לצורך גיבוי. אם ברצונך לגבות מחיצה מסוימת מן הכונן הקשיח אל כונן התקליטונים א, הקש: *,* = [4- ק[קאץ הסימן 8- מודיע על כל המידע הנחוץ מתקליטון אחד, והסימן ₪ מורה לתוכנית לפרמט את התקליטונים לפני העתקת הקובץ אליהם. בדי לפרום את הקבצים לכונן 6, היכנס למחיצה אליה תרצה להחזיר את הקבצים, הפעל את תוכנית ;[קא)אץ והקש: *.*:ה 5- קזקאוזאק בתובנית <1אש הרבה אפשרויות נוספות. כדי לראות אותן, הקש ?/ ןאי תוכנית נוספת ופופולרית היא התוכנית [48, הדומה מאוד וידועה בקרב משתמשי ה-₪85 בארץ ובעולם. לדעת משתמשים, תוכנית 481 דוחסת מעט יותר קבצים גרפיים ואילו תוכנית שואי דוחסת טוב יותר קובצי טקסט. בסופו של דבר הכל עניין של הרגל. אני אישית מעדיף להשתמש ב-קז אק ובתוכניות העזר הנוספות שלה - אך מי אני בסך הכל... מנחם מרמת אביב שואל מהם חידושי 5 >60ם!\ ומה ההבדל בינה לבין תוכנת "שיקאגר"ץ אהלן מנחם. חברת מיקרוסופט תכננה להוציא את תוכנת פאופשחו החדשה עוד בשנה שעברה. הכינוי הזמני לתוכנה החדשה היה "שיקאגו". בגלל בעיות טכניות רבות ובעיות התאמה לתוכנות קיימות, התעכבה התוכנה, נוספו לה תוספות רבות ושמה הרשמי שונה ל-95 פאוסנח'א. עד לכתיבת שורות אלו, ה-15 ביוני 5' הוא תאריך *השקת התוכנה" המתוכנן. בבר היום ישנם מפקפקים הרומזים שבקרוב יוחלף השם ל 96 ותו האמת היא שהתוכנה כבר מוכנה וגרסת הניסיון הסופית שלה - הסופז הו₪6 |גתו" כבר נמצאת ופועלת כראוי. 5 פאוס[חו או אינה רק ממשק גרפי, המצויד במעין מערכת הפעלה חלקית הזקוקה ל-₪05 כמו אוויר לנשימה, ממש כמו גרפסאות 3 ו-1ן3.1. 5 פאוסתוו היא מערכת הפעלה מלאה (32 ביטו, המנצלת כל ביט במעבר 486 ומעלה כדי לאפשר עבודה מהירה, ללא מגבלת זיכרון וללא קריסות מערכת. למי שעוד לא עיכל את העניין, פירוש הדבר הוא שלמעשה תם עידן 5, ומי שיהיה מעוניין להשתמש ב-95 שסנםוש לא יזדקק יותר ל-005, אלא יפעיל את המחשב עם כונן קשיח מפורמט ב-95 פשוסנחוו. כיוון ש-95 פוסשחו/ו היא מערכת הפעלה עצמאית, ופועלת במצב של 32 ביט, הדבר מחייב דרישות מעדכת די רציניות: מעבד 4860% מהיר ומעלה וא( זיכרון מינימלי ורצוי 16%1 או יותר בונן קשיח גדול ומהיר (גודלה של 5 8אס4חו/ בעצמה הינו כמה עשרות מגהו קנ ₪ צעְגּ|ץ] היא התכונה החדשה ביותר של 95 פאסשתו/ו - חבר ופעל. תכונה זו מאפשרת לחבר אביזר חומרה חדש למערכת המחשב כגון כרטיס קול, מודם וכו' וללא צורך בידע טכני, בהגדרת כתובות או הזזת כפתורים - פעולה שלפעמים נדרש בה לא מעט ידע. 95 פאיטשחואו בודקת את האביזר ומתאימה אותו באופן עצמאי לעבודה! חסל סדר בעיות ההתקנה, המשפט המלומד "אממ.. יש לך התנגשות כתובות" והמלים 180 ו-ה1אם, יוכלו כנראה להימחק מהלכסיקון. הערה קטנה אך חשובה - כדי שתכונת 18 ₪ קטוש תפעל כראוי, יש צורך לוודא שאביזר החומרה מוגדר כתואם ל-,ג1 8 פַטוק. רוב היצרנים מוציאים היום כרטיסים כאלו. 5 פאוסשחו מאפשרת להפעיל תוכנות שנועדו לגרסאות פאוסנחואו קודמות ואפילו לתקופת האבן - 005. כמובן שבמקרה זה מערכת ההפעלה אינה מנצלת את כוח ה-32 ביט, אלא "יורדת" ברמה כדי לאפשר לתוכנות הישנות לפעול. עם הזמן, יגדלו מספר התוכנות המתאימות. ל-95 פאוסתוא, וכבר עתה ניתן למצוא תוכנות שנכתבו במיוחד עבור 95 פאיסשחואו, ואפילו גרסה מיוחדת של המשחק 2 |אסכספ! ביוון ש-95 >אוסשחואו לא זקוקה כבר ל-0005, כמעט ואין סיכוי לכך שהמערכת שלך תקרוס. פירוש הדבר הוא שאם "נתקעה* לך תוכנה, לא תיאלץ לכבות את המחשב כפי שקורה לעתים קרובות, אלא תוכל לסגור רק את החלון הבעייתי ובזה סוף סוף לסיים את הפרשה. לשימוש משרדי, 95 פסשחוו מאפשרת ליצור רשת תקשורת מקומית ללא צורך בכרטיסי רשת או כל חומרה אחרת. ניתן פשוט לחבר כבל ממחשב למחשב והעסק עובד. בקיצור, יש הרבה מה לספר, אך ימים יגידו עד כמה התוכנה אמינה. מומחים רבים מעריכים שהגרסה הראשונה של 5 פאוסשמו/ תעשה צרות רבות, ורק בגרסה השנייה הבעיות יפתרו. קובי מהרצליה שואל מדוע הוא מקבל הודעת שגיאה זסחץ] תסווהשו!קק א בתוכנות שונות הפועלות תתת הוסהור? אחת ממחלות 3.11 פאוסטהואו גרסה עברית הינה תופעת "התעייפות החומר" - לאחר זמן מה שתוכנת פאוסאמוט פועלת, ולאחר התקנה של כמה תוכנות, פתאום מתחילה להופיעה ההודעה זסזו הסוזה6ו!קקא. ללא סיבה מיוחדת ובזמן ריצה או הפעלה של תוכנות שונות. ראשית, אמנם 3.11 8אוסשחהו עברית הינה תוכנה "רגישה" ורצוי שיהיה לך מספיק זיכרון 8%0ו, ומחשב 6 אך ישנן עוד בעיות פנימיות בלתי מוסברות על ידי אנשי מיקרוסופט. לדוגמה, אם יש לך 6 שוסא, ופחות מ-8%1 זיכדון, פאוטווחו/ תעשה לך צרות צרורות, למרות שעל גבי האריזה מצויין שיש צורך רק ב-1א4 זיכרון. אם אין וירוסים או תופעות מוזרות אחרות במחשב שלך, "הפתרון" לזה הוא לצערי להתקין את תוכנת פאוסשחו/י מחדש. גם לאנשי מיקרוסופט ישראל אין כל תשובה חכמה יותר, מומלץ מאוד לגבות את מחיצת פשסשחוו לפני ההתקנה החדשה. בתחילת ההתקנה, התוכנה בודרקת אם כבר מותקנת גרסה של פשסנתו ומודיעה על אפשרות עדכון. לא תמיד העדכון "עובר חלק*" ולעיתים נעשה בלאגן שלם עד כדי כך ש-8אסשחוא מפסיקה לפעול. לכן, מומלץ מאוד לגבות את מחיצת 5אס4מוש קודם לעירכון. בלאגן הא? מצטער... כ ]63 מאת: אידלס דוד יום חמישי בערב. סוף השבוע מתקרב ואין לי תוכניות. החברים לא יהיו מחר בבית ושוש שוב לא תסבים לצאת איתי. איזה דיכאון, כבר אין לִי חשק לצאת. הדבר היחידי שיכול להציל לי את סוף השבול זה כמה סרטים טובים. אני והטלוויזיה נצעד אל השקיעה. אין שום דבר מעניין בכבלים, אבל למי יש כות לקפוץ לספריית הווידאו הקרובה, מה עושים? אם הסתובבת לאחרונה בספריות הווידאו במבט קפוא, ולא הצלחת לבחור משהו הגיוני לשישי שבת, התוכנה 5' גזאגואמאוס היא הפתרון שלך. עם 5' אואגואתאוס אתה יכול להזמין רשימה של סרטים אשר עונים לטעמך. האינפורמציה האמיתית שהוכנסה לתוכנה מדהימה, ממדריך לסרטים של ומאו וזו עד למדריך של דשס טוא אבל לא ניתן לעבור במדריך ואו 1 וזו ואוטומטית להוציא את כל הסרטים האנגליים ממנו. המכונה של 5פ9' א]זאגואפאוס ואמצעי האחסנה שלה, מסוגלים להכיל הרבה יותר מספר ויותר מכך; בתוכנה מופיעים המון קטעי סרטים, בהם ניתן לצפות. 20 קטעי סרטים קלאסיים, יותר מ-4000 קורות חיים של שחקנים ושחקניות, ויותר מ-100 פסי קול מסרטים שונים. 5 גואאוומאוס היא אוסף אדיר של קולנוע. חהברת והספסחסוא המפורסמת עומדת מאחורי היצירה. לא רצוי להאמין שבדרך כלל חברות ענקיות בעולם המחשבים חייבות לעשות את הכל יותר טוב מאחרים, בדרך כלל חברות קטנות עוברות את הדודים הלא מתמחים שלהם, אבל זהו אחד התחומים שבו חברת זתספספטווא קפצה גבוה מעל היריבים הקטנים שלה. מדוע? משתי סיבות. קודם כל, יש לה את כל המשאבים. החברה מחזיקה צוות מספיק גדול, שיאסוף ויאגור את כל הנתונים על כל סרט בשפה האנגלית שיצא אי פעם. התוכנה מכילה טקפטים רבים ביניהם - 5 לוו ומ נוציסווא פיד 11 כו ה או אסוו ה וארש סטטז פ'דאתחת החנוה 5. בנוסף לכך 2500 כתבות שנלקחו מ-5001 לילות בסרטים של 1 א מאומההטו. יש להם את הכסף לקנות זכויות היוצרים של קליפים מסרטים, דיאלונים וקטעי מוסיקה. כל קליפ הוא חלק מההיסטוריה של הקולנוע. אי אפשר לדעת איפה הם בחרו את הקטעים הנכונים, אבל כך זה בתוכנות עיון. לבל אחד טעם משלו, אבל במקרה זה יש מספיק מבחר להשביע בל תיאבון ולטעום מהדברים שלא חשבת להסתכל עליהם לפני כן. הסיבה השנייה מקורה בעובדה שחברת ז[ספ5סאסוא היא החברה המתאימה ביותר לסוג כזה של עבודה; לא משנה מה דעתך עליה באופן כללי. יש לה את הגישה הנכונה לכל מה שקשור להצגות ודיוקים. ב-גואג/!אטאז רואים את זה בבירור. המכונה היא לא פחות ממעולה ובין אלפי הקבצים תוכל למצוא במהירות את מה שאתה מחפש, לא חשוב איפה אתה נמצא, תמיד תד? היכן אתה ואיך ניתן לצאת. קולות ומראות, כולל וידאו קליפים של וידאו, מופיעים באיכות מרהיבה. חבל שאין אפשרות לקבל אותם על מסך מלא, אבל ווהי בעיה של כל המולטימדיות. למרות הכל אפילו לתוכנה זו יש פספוסים קטנים. גרסת 95 של התוכנה נעשתה כך שכל מה שהופיע ב-94' יופיעו שוב, אבל לא כל האלמנטים של התוכנה תוקנו עד הסוף למרות שהיו כמה שדרשו תיקון, טעות מרגיזה מופיעה בקורות החיים של ה ש ה קנית אספטההת6וא הטת אוו נרמז שהיא לא עשתה מאומה מאז שהצטלמה ב"לרקוד עם זר" ב-1985, למרות טיש כתבות על וואץה מתדאה.תסא, 1990 טואגט סאוצאש מווך 1992 ו- סגה ואהם בשנת 1992. בסרטים שלה מופיע צוצ סאג ואסד ואין שום כתבה עליו. לסיבומו של דבר, 95' א]אג !אמא היא תוכנת להיט. זוהי תוכנה שחובה לרכוש אותה מהסיבה הפשוטה שהיא ללא ספק מהריך הסרטים הטוב ביותר בעולם, אלא אם אתה האדם היחידי על פני כדור הארץ ששונא סרטים וכל מה שמאחורי תעשיית קולנוע. שוש דווקא יודעת לבחור סרטים. בל מה שרצית לדעת על האנטרפרייז וכל א מאת: דויד זילברשטיין אמחדתגזהם בכלל ו- אג57 ו יי מ ור" חלק מיצירת מדע בדיוני גדולה שהשתלטה על כל סוגי המדיה. כולנו מכירים את סדרות הטלוויזיה, סרטי הקולנוע, וסדרות ההמשך |הדור הבא 9-1 0₪ג8 שממם) - ספרים, קומיקס, משחקי תפקידים וכמובן - משחקי ו שהוקדש כולו ל-אחז אגדף. נה שו מו וו ו היא כל כך גדולה ומתפרסת על פני העולם כולו, עד כדי כך שהומצאה ההגדרה "ז]אאטאד" ומהמלה אמא שפירושה מעריז שרוף של אמחז ההדפ. מה שמייחד מואאמחד ממעריץ כל סדרה אתרת הוא | וי מ ל לי ץג פוסקת בסדרה ובסרטים, מעריץ את כל בי ד ויר 0 ב :ו :שר ושלא כל החלקים המרכיבים אותו מופיעים בסדרה או בסרטו. רוצים דוגמה? או קיי. בירחון מדע בדיוני בחו"ל התפרסמו "מאמרים רפואיים" על המבנה הביולוגי של הקלינגונים, יי = ב בי יי ו ב הו ₪ הב -מור ר -קיוי ו ו ו ו כ עיצורים שלא ניתנים להגהה על ידי בני ייב יכ ב בוו בי ובע הינה תקליטור ה-אשאך אגז5 ו ו יצ( וו ד כ נ-₪ ואה וא .1 ))]או די ולשם הקיצור אקרא לו מעתה ואילך ו ה עזת כש אול זהירות! זה לא משחק! אין כאן התחלה סוף, מטרה או עלילה, אך אם אתה מחשיב את עצמך ל-8]א אתחד או אפילו לסתם מעריץ, לא תשתעמם: מפני שאין זו סתם אנציקלופדיה יבשה המאחטנת מידע כתוב. למעשה יש כאן שילוב של שתי תוכנות המקושרות ביניהן: הסיור המודרך והשיטוט. במהלך םי מ ב המד = יי ל בר רייקר, יסביר לכם על המקומות והנושאים החשובים של האנטרפרייז. כאן חשוב לציין שבשני המצבים (שיטוט וסיור מודרך), המירע הניתן הוא לא לגבי סט התפאורה של הסדרה ואיך עשו מה? וכו'ו, אלא מתייחס ברצינות מרעית מ בי[ מ הרי 1 - ו מצב השיטוט, שממנו מתחילים את הסיור או נושרים ממנו, מאפשר לכם לבחור בנקודה בעלת חשיבות בספינה, לקבל אודותיה מידע ויזואלי (צילום או מספר צילומים, דיאגרמות ואנימציותו, מידע קולי (קולות הרקע מאותו המקום והסבר קולי עליוו ובנוסף לכך מידע כתוב. אם לא התרשמתם ער עכשיו, שימו לב - מכל מקום בספינה ניתן לכוון את העכבר למקום "לא חשוב* בו הסמן ייהפך לעיגול קטן, ואז על ידי לחיצה מתמשכת, אפשר לטייל באותו מקום, כבסביבה של 360 מעלות (כמו שזזים במשחק ואס למשל, רק שכאן הי ו ו מצולמתויוו, ניתן לטייל בגשר הפיקור ולראותו מכל זווית, ובהחלט אפשר להציץ בכל המחשבים בהם המצלמה מסדרת הטלוויזיה אף פעם לא מתמקדת, 1 טי מ תתנ יב בי 1-1 יריו ב ורי ו שו (5075 זסא), ‏ אלו הם המקומות על המסך בהם העכבר הופך מחץ רגיל לצורה יע יי( עם אותה נקודה. ובכן, ב-.041 וא .1הס]אה סמ וי םי 1 רגילים, יש המון נקודות חמות! למעשה אפשר להגיד שפרט לקירות, רצפה ותקרה - יש רק נקודות חמות. ישנה התייחסות להכל! כל ו מנורה, שבב, חלון, מסך, כיסא, ה המתקבל על כל נקודה חמה, לעתים מופיע "קטע בונוס" (כשלוחצים על המחשב של וורף לדוגמה, מופיעה סימולציה של התקפת ספינה רומולאנית, ואנו באמת רואים על מה בדיוק וורף לוחץ שם בסדרה, אילו נתונים מופיעים מולו, ולמה הם חשובים). לסיכום, מה שמדהים בתוכנה אא .[אסזאווסד זה הגודל שלה. ב של תקליטור - מכילה המון מידע, ומציאותית עד כדי בך שההתייחסות בה לכל פרט ופרט גורמת לתהות, האם יי מו וו היו וד ?ל ו ד ור יוג ו ו ו ל יי וי יו מלים לגבי תשתית התוכנה והמבנה ו 5או0חו \ (דרושה לפחות גרסה 3.1). היא פועלת בעזרת עכבר בלבד, ובמינימום של 256 צבעים. מכיוון שלא מדובר במשחק, חשיבות הטעינה המהירה כאן קטנה, אך אפילו בכונן תקליטורים בעל מהירות פי 4 (6608קם5 שהשף) על 6 2א] 486, עדיין ישנם קטעים בו המחשב טוען במשך זמן רב מדי. מעבר לזה, .ואהטאגוא .והשוזאוויד הוא מוצר מוצלח מאוד, ומעבר לזה שקהל היעד שלו מצומצם יחסית לזה של תקליטורים אחרים, הוא יהווה את היהלום שבכתר לכל אוסף א:אד ₪51. 33 12 מדריך טכני לדור הבא מאת: אידלס דוד אם מעולם לא || שיחקת במשחק אחפטי] אהטאוז ה-א 1 אזיכמה מהסעיפים הבאיָם מוקרשום לך במיוחד. והן משחק שבהחלט זקוק להסברים למרות המראה הפשוט שלו, זהו משחק שקשה מאוד להשתלט עליו ולגמור אותו, עד כאן דיברתי על המשחק הראשון בסדרה. 2 אמספמסת אסטאא6 הרבה יותה' קשה. ניתן להשתמש במלה קשוח בכךי* לתאר אותו,: אך ניתן. להשתמש גם במלה מדהים, וכמו שטבתא שלי אומרת הכל עניין. של טעם. במשחק הזה אתה מפקד על מחלקה "של .חגילים,.,אותם צריך לנסות. להעביך בחיאים ושלמים דרך סדרה:של משימות, שרמת הקוש שלהן עולה משלף!!לשלב. המשימות"כוללות, בדרך בלל, השמדה של כל האויבים ופיצוץ אתרים חשובים. כל ' אחת מהמשימות כוללת-תת משימות, אותז אתה חייב לסיים לפני שתוכל לעבור למשימההבאה, הקשחייותר, אחרי כל משימה מוצלחת, אתה מקבל מילואימניקים חרשים ובמידה ונכשלת ונהרגו לך כל החיילים), קצין הניוס יספק לך מחליפים, הכוונה היא שאתה-יכול לנסות משומה, קשה פעם אחר פעם, עד שייגמר לך מלאי ההחלפות. כמובן שאם, נכשלת במשימה ואין בבר את מי לגייםן אז המשחק נגמר ואתה הפסדת!. אתה מזיז את חייליך. על גבי המסף בעזרת העפבר,- יָבול. להיות שהמערכת הטקטית כאן מסובכת מדי, אך מערכת השליטה קלה מאוד. לחיצה על הכפתור השמאלי של הצכבר כ] תנתה את החיילים לאן ללכת הממ ולחיצה' על הכפתור הימני; במי : לוהות. אם להצת של שני ₪ הכפתוהים בו זמנות:> החייל יזרנק 8 הומון או יירה.טִיל אל המטְהֶה. אז מה הדש ב< אאא אס שאנ 2 אתכמסא ברור שהמשחק הבסיטי הוא זה וכך גם סימלוני החיילים, מנגינת סוף השלב ז' שיש שלבים חדשים:יותר [לכמה אויבים יש באפיןת על ההאש, לא ₪ תוכל למצוא הפדל מהותי. | 2 התססס אטאא 6 הרבה יותר קשה מהמשחק המקוהי, והשלבים הראשונים שָלו' קשים | כמו השלבים! האחרונים במשחק | משימות קלות *חסית בכדי להקל עליך, אר אם אתה טירון במשחק, !דע לך; שהמשחק. רחוק' מלהיות סלחני. לפני שתבין מה קורה יירו עליך האו"בים טולים מבל והאפקטים הקוליים. חויץמהעובדה -. | הקודם! נכון שיש כאן כמה הכיוונים, ותוך שניות אתחַנשאר עם אוסף מוזר של חלקי גוף והו"בה דם במקום חיילים. זהו! משחק לשחקנים מנוסים, וכדאי לך לשחק במשחק הראשון לפני שאתה ניגש אליניאבל אם אתה שחקן מנוסה במשחק, תמצאיהמון כייף במשתק החדש. קולות הרקע טובים, המוסיקה קליטה והמשחק שומר על כל התכונות המדבקות של:המקור;. יש כאן. אפילו כמה משימות בחלל החיצון: לסיכום, -זהן: משחק. קשה מאוד, יואם אתה לא זהיז כמ .ילד בן 12 יש פמה משימות .בהן. במעט ולא תצליח לעמוד. מצדישני, אם אתה ותיק: במשחק תיהנה מהאתגר, אך אפילהבמקרה זה אולי תהיה קצת מאוכזב בגלל:חוסף החדשנות בגרפיקה, בקולות . ובמשחקיות. המשחק הראשון יחזיק אותך מרותק אל המסך, אף בגלל שהמשחק השני הוא במעט העתק של הראשון, הכל פשוט-חוזר על עצמו. אבל כפי שאוחמי !אכ אוהבים גם את 2 ואססם, כך גם אוהני אסאא 6 =מססטי יאהבו את המשחק השני. זהו משחק מאוד מהנה (אם אתה מעריץ של מתטכס אטאא 6 כמובן ואפילו ביקורת* כמוני/חייב להודות שכניף לשחק בו 8068 אחד א---> חתפת ₪06 אגת-]אטפסא מסוסץ - כרטיס פנימי וספוווד 4 ב א 5 1 " ה ד רטי ₪ - וי ו2 2 ב כ 8 0 ו ו ל | חח + זה ל ו 0 ו 0 1 1 מגאז'] "חהוזומה001 6ק"יוני 94, הענ'ק לכרטים 806 את התואר 'הנבחר בין מוודם/מקט 14,400 " כשהחלטתך לבוססת על רמת ביצוע, טימול במידע ומחיר. קמור 0 (800, מודס-פקס-מזכירה אלקט' 854 8% 0 (806, מודס-פקט-מזכירה אלקט" + תוכנת 6שמאוץת64? | 1400 59 0 (800, מודם-פקס-מזכירה אלקט' + תוכנת 610808660 | 1050 8 בונוס ירחון אינטרנט וירחון מולטימדיה | | 0 חינם * המחירים בש"ח כוללים מע"מ * המבצע בתוקף עד 31/5/95 * היחיד בישראל עם 5 שנות אחריות * ישירות ממעבדות חב' ו 5 806 בפלורידה/ארה"ב. קצב העברת מידע מקסימלי - 57/6008 תיקון שגיאות 4-קא]0/ 420 . דחיסת נתונים 5-קא]5/3ו420/. תאימות 11896 מלאה. תמיכה ב"1006 ₪5 0חטזת 56 00 כולל, 006 111 00 תוכות תקטורת 4 + וד 0 = 012 308 1 15 ו לפת - 0 שליחה וקבלת פקס אוטומטי מכל | הנ ו תוכנת פקס 208 או פ/ו0פא]א רצ גב יר | == ה ,ב | גבי = ד != כ = ליפרטים: טלפן (רב קוו') 5878 -03-638, מקסם: 03-688-9307 לשירותך צוות "עיר התוכנה" ] דניאל, יעקב, טל ורמי מאת: דייזי מץ כלום. פשוט כלום לא יעזור. שיחקתי במאות משחקים מכל הסוגים, ותמיד הצלחתי ליהנות מקצת אקשן, תחרות, מהירות ומה יכול להיות יותר קלאסי ממירוץ מכוניות. חברת 87% שזאסאדסט.ום מביאה לנו הפעם מירוץ בהמשכים. בעלי מכשיר 30 ודאי כבר הצטיידו בגרסת ה-3000 של המשחק, ואם עוד לא קניתם אולי הכתבה תעזור לכם במשהו. במהלך המירוץ אתה עובר במדינות רבות בעולם, כשסרטונים מיוחדים מופיעים בסופו של כל מירוץ ומאפיינים את השתקנים. לבל מקום בו אתה עובר עיצוב מיוחד משלו, וסביר להניח שהחבר'ה במחלקת הדרמה של חברת 5% סואסאדסםט פשוט הגגו כשעיצבו את מדי השוטרים של המדינות בהן אתה עובר במירוץ: איטליה, ברזיל, אנגליה, גרמניה וקניה. חשוב מאוד לזכור באיזו מדינה בעולם אתה נוסע, כך שתדע באיזה צד של הכביש תוכל לגלות האם אלו שני אופנועים המתקדמים לקראתך או סתם משאית.:י. (למען האמת כמעט בכל המדינות נוסעים בצד ימין, חוץ מבאנ ליה כמובן). שיהפכו לעיסה מהלכת. הדרך הטובה ביותר להיפטר מהיריבים היא לדחוף אותם למסלול הנגדי, בכל פעם שמכונית מתקדמת לקראתך. ככל שאתה מצליח יותר, אתה מקבל יותר כסף, אותו תוכל לנצל לקניית הלקים לשיפוץ ולשיפור האופנוע שלך. במידה והיית מאוד מהיר בסיבוב, אולי תוכל לרכוש סופר אופנוע ולא רע, מה?). כל הסיפור מתרחש בשמעליך חג בלי הפסקה מסוק (מזכיר מאוד את אא") הא סג סו המשחק מלווה במוסיקה חדשה,; מסלולים חדשים, מכשולים, גימיקים וצינורות, באמצעותם תוכל לתקוף יריבים חרשים. ל החידושיםו. אין לך את. דא 4 אותו, במיוחד אם אתה אוהב : מירוץ ונהנה לוו בירין "7 א %ן ו מאת: דייזי כץ ההיסטוריה ידעה המון אנשים בולטים. קחו לדוגמה את רבין, זה פשוט בא לו טבעי, רוצה או לא רוצה, מסכים או לא מסכים האיש בולט. אל תספרו לי סיפורים, כל אחד רוצה להתבלט לפעמים. לא תמיד מצליחים ומספר עצות ידידותיות לא יזיקו. מקודות יודעי דבר מסרו לי שהצעד הראשון בדרך לתהילה הוא שינוי השם, ואם זה הצליח לאדם, מדונה ואילנית אין שום טיבה שזה לא יצליח לך. במשחק אסחד יס צאהסז57 אתה משנה את שמך לעלי, יוצא לקנות מכנסיים גדולים ובוחר להסתובב במנהרות אפלות. זה הצליח לאלדין (אשר, הפך כמובן לנסיך עלי אחרי שמצא מנורת קסמיםו. הפעם מופיע עלי, גיבור המשחק האחרון, כשבידו צמיד הקסמים השולט על כוחות הטבע. צמיר מזהב מספר לו על צמיד מכסף אשר כולם חשבו שנהרס בקרב גדול לפני הרבה שנים. מסתבר שהצמיד לא נהרס ושד רשע שולט בו. ל"מזלך" נבחרת לצאת למשימת התאבדות, לתקוף במו ידיך את טירתו של הרשע ולשים קץ לשלטונו. מעניין מה היה קורה אילו עלי היה מוצא עוזי ומטול טילים? קרוב לוודאי, ואססם. לכל דבר יש מחיר ועלי מוצא את עצמו בקרב חסר רחמים נגד כוחות הרשע. עליו למצוא את ארבעת האלמנטים של הטבע, לאחד אותם בצמיר ולהשתמש בהם בכדי להציל את העולם, כל זאת לפני שיוכל להשתמש בכוחות הללו לטובתו האישית. בחור מסכן. הצמיד הקסום מקנה לו שליטה בכוחות הטבע. כל כוח מופעל על ידי פגיעת ברק בדוגמה של הכוח אותו תרצה להפעיל. לכל כוח יש שלוש התקפות, כל אחת מהן משתמשת בכמות מסוימת מכוח הקסם שלך, ככל שההתקפה כבדה יותר יותר כוח קסם יורד. ברגע שמד כוח הקסם מתאפם, אין לך קסמים עד שתמלא אותו לרמה מספקת. כנסיך לוחם, עַלי די מסובך. יש לו מבחר של מהלכים מיוחרים לכל נשק שנאסף בדרך. הבעיה היא שמהלכים אלה מאוד סודיים, ולכן אתה חייב לגלות אותם בעצמך על הג'ויסטיק שלך. למשל, סדרה של קדימה-אחורה- קדימה-ירייה מבצעת התקפה משולשת בעזרת סכין, אך לא עושה מאומה בנשק אחר. בהתחשב בכמות המפלצות הרבה אשר תפגוש בדרך, כדאי שתלמד מה ניתן לעשות בכל נשק שתמצא. המכנסיים של עלי רחבים מאוד ויש בהם מקום להמון דברים. פירוש הדבר שהאיש שלנו מסוגל לסחוב עימו כמות גדולה של הברים בכל עת. רוב הדברים שניתן למצוא בררך הם דברי מאכל הממלאים את מד החיים של עלי או את כוח הקסם שלו. החפצים האחרים הם בדרך כלל נשקים, כולם וחוץ מסכינו הנאמן), בעלי מטען שנגמר אחרי כמה שימושים, לכן כראי שתשתמש בחכמה בחפצים החזקים יותר מאחרים. לבסוף, יש כמה חפצים חד פעמיים אשר ניתן להשתמש בהם רק במצבים מסוימים. כאשר אתה רואה בפעם הראשונה את 1110₪ לא תוכל שלא לחשוב עליו כמשחק 251.04 לעניים, אבל אחרי שאתה רואה את המוצר המוגמר אתה מגלה שלא כך הדבר. למעשה אסאד הוא משחק פעולה כייפי .ומלא באירועים, ולדעתי זהו אחד המשחקים המקוריים ביותר בתחום משחקי הפעולה. המשחק מדגיש יותר את הפעילות מאשר את פתרון החידות. אם אתה אוהב את הרעיון של 71.04 ולא מתחשק לך לקרוא טקסטים. ארוכים, כדאי שתנסה את סיפורו של אסזו]. מאת: אורן רביב סדרת הבלריאנד / חייל הנבואה / דיוויד אדגינס והרי הכתבה ועיקרה תחילה, על כל השה"מים של הקוסמים שיקראו את סדרת הבלריאנד של דייויר אדגינס להיזהר. תיאודר הכישוף בבלריאנד הוא בהחלט לא שיגרתי. הקוסמים בסיפור צריכים להתאמץ לכמה רגעים ולבטא מלה אחת ויחידה, או לא לבטא אותה כלל, וראו איזה פלא, יש לנו קסם. היות ויש להם כוח עצום כל כך, הקוסמים מאומנים ומחונכים היטב, על מנת שישלטו בכוחות העצומים שלהם ולא יהרטו את העולם. שאר הסיפור הוא שיגרתי יחסית: מסופר על האל אלדור, שהעניק מקסמו לאבן יפה שמצא. האבן הייתה בצורת אליפטה, ולכן נקראה ביצתו של אלדור. כוחה של האבן היה עצום, אך הסיפור התחיל להסתבך כשהאבן נגנבה מאלדור על ידי טוראק האל הרשע. הביצה שרפה את פניו של טוראק וחצי מנופו נשאר מעוות ושרוף לכל ימי חייו. בשלב זה נכנס לתמו נה המכבשף בלגארת, וביחד עם הלוחם חרק ושלושת בניו יצא להחזיר את הביצה. הצליחו או לא הצליחו תבררו בעצמכם, על כל פנים חשוב שתדעו שהפתעה חיכתה לבלגארת כשחזר הביתה. הוא גילה שנולדו לו שתי בנות, אחת מה], פולגרה, היא מכשפה במוהו והתפוח לא נופל רחוק מהמכשף). הסיפור האמיתי מתחיל כעבור 7000 שנה (איך שהזמן רץ...), עם גאריון, שהוא נער חווה פשוט שגדל בחווה של פאלדור ועליו מפקחת הדודה פול (המתוחכמים מביניכם ודאי יודעים מי היא הדודה פול, ולאחרים אניח לגלות בעצמםו, משום שהוריו של גאריון מתו בשריפה מיסתודית. במהלך הקריאה מגלים שגאריון שומע בלי הפסקה קול פנימי שמנחה אותו, ומצליח לראות דמות מיסתורית המשמשת לו תחליף לדמות האב. לעלילה נכנס איש זקן המכונה זאב זקן וכשגאריון, הדודה פול וזאב זקן מתחילים לבהוח מהחווה, מצטרפים אליהם איש ענק ששמו ברק ונוכל ממולח המכונה משי. כדי לדעת מה קורה להם אחר כך, למה הם ברחו ומה הקשר בין האל טוראק ביצתו של אלד ור וגאריון, אני ממליץ לכם לקרוא את הטרילוגיה של בלריאנד,.דייויד אדגינס מתאר להפליא את היבשת בה העלילה מתרחשת, כשבכל ספר החבורה עוברת לארץ אחרת, כך שיש לנו אפשרות להכיר את סנאדריה, שהיא מולדתו של גאריון, את ארנדיה בה מתחוללת מלחמה בין שני חלקי העם ולהניע בספר השני ומלכת הכישוףו לממלכת נאססיה, ארצם של אנשי הנחש. בכל ארץ אוספת החבורה עוד אדם המייצג את הארץ, כדי להגשים נבואה עתיקה. כל שה"מ, מתחיל ומנוטה, ישמח לדעתי לקחת רעיונות מהסדהה הזאת ולהעביר אותם לעולם המערכה שלו. מעניין איזה שה"מ. ירשה לקוסמים שלו להשתמש בגרסה של אדגינס לקוסמים. הביאו לי את ראשו של נפיך החלומות / רוג'ר זילאזני ורוברט שקלי אם הייתי צריך לסכם במלה אחת.. מוזר! אחד הספרים המוזרים והמשונים ביותר שקראתי אי פעם. אחרי שקראתי כמעט את כל ספריו האחרים של רוג'ר וזילאזני, מסתבר שהאיש אינו יודע גבולות: סוף סוף יש אפשרות לקרוא ספר מנקודת מבטו של הרשע בסיפור, הרשע במקרה הזה הוא עזי אלבוב. רק לפי השם אפשר לראות שהדמות היא, לא בדיוק רגילה, זהו שר. שד שעובד להנאתו בתופת "ענות צפונית" שבגיהנום, ושבדרך מוזרה למדי מצליח להתקבל לתחרות המילניום שנערכת בין כוחות האור (מלאכים וכויו לכוחות הרשע (שדים, הרפיות, מכשפות ויצורים מוזרים נוספים). התחרות נערכת כל אלף שנים עגולות, ובסופה יוחלט מי מהצדדים יזכה לשלוט בעתיד בני האדם באלף השנים הבאות. עזי אלבוב שניצלה בחום של מיליון מעלות צלסיוס ומתייסר משום של"בני התמותה" ישנו טווח חישה קצר, ובאמת לא משנה להם אם ייצלו בחום של מיליון מעלות צלסיוס או בחום של חמש מאות מעלות, בשבילם זה אותו הדבר, וזה הרי מוריד משהו מהכייף שבעינוי. גם ברגעים קשים יש הפתעות, במקרה זה עזי נקרא ללוות חזרה לכדור הארץ אדם בשם תומס סקייונר, שהגיע לתופת בטרם עת (גם "למעלה" עושים טעויות). עזי שמח על ההזדמנות לחזור לכדור הארץ ולהתאוורר מהחום העצום ותתפלאו, אבל שדרים מרגישים חום של מיליון מעלותו. לאחר שנפטר מתומס, הוא מחליט לשוטט בעולם, ונקלע למשחק קלפים סוער של שרים, בו הוא זוכה ב... זוג רגלי אדם. עזי חושב מה לעשות בזוג הרגליים ולבסוף מחליט ליצור סיפור בסגנון היפהפיה הנרדמת, רק שהפעם במקום שהנסיך ינשק את הנסיכה והם יחיו באושר ועושר, הנסיכה תהרוג את הנסיך שיעיר אותה, ותראה לשופטי תחרות המילניום שהרשע השתלט על הטוב (נשים הם עם אכזר). הספר מלא בתיאורים וברעיונות מוזרים של המחברים ומלא וגדוש בהומור שחור. מומלץ, ת(נתיגויגי ה מאת: ערן בן ו ה - ו נא הרו א ו גע- 4 כ | ו - ו "משחקו של אנדר", וככזה הוא יצירת מופת 1-ו ו רש ג ב ג - את ההמשך על מנת להמשיך ולפתה את דמותו של אנדר, ולהראות את יכולת ההבנה המדהימה שלו לא רק כאסטרטג צבאי. לאחר מלחמת הבאגים נעלם אנדר וויגינס, הידוע ליקום כמשמיד הזרים, וההנחה הרווחת הייתה שהוא מת. במקומו הופיע קול חדש ליקום, דובר המתים שסיפר את סיפורה של מלחמת ג ואת אי הצדק שבהשמדת גזע זר בשל חוסר הבנה הדדי. מי שקרא את "משחקו של אנדר" יודרע כי השניים הם אחד, אנדר, רדוף אשמה על מעשיו, כתב את סיפור מלחמת הבאגים לאחר שמצא שריד אחרון לגזע שהוא עצמו הכחיד, וקבע את גורלו לחיפוש אחר כוכב לכת מתאים על מנת לת 1 ו הבאגים. עברו שנים, אלפי שנים. בכוכב לכת חרש בשם לוזיטניה גילו המתיישבים וו ה וי מל ב ו יי ושהיצורים שזכו לכינוי חזרזירים הם בעלי תבונה. אמנם פרימיטיביים מבחינה טכנולוגית, אך ללא ספק בעלי תבונה. בתקופה המדוברת, הקונגרס הבין-כוכבי הטיל מגכבלות על המתיישבים: לעולם אפור להם להתפשט מעבר לתחום המושבה הראשונה ולעולם אין להפריע לחזרזירים. אנדר עדיין חי, הוא לא זקן בין אלפי יי רו ו" | מועט יחסית לנוסע, ועשרות עד מאות שנים ליקום החיצוני, ואנד במסעות תמידיים. אנדר שומע על הגזע לאחר שבעקבות אירוע לא ברור נרצח המשגיח האנושי על ירי החזרזירים, ומחליט לשים פעמיו אל כוכב הלכת הזה. ומכאן העניינים מתגלגלים אל סיפור קסום, מפתיע ומרתק מאלה שלא נתקלנו בהם זה זמן רב. בניית הפסיכולוגיה של החזרזירים היא יצירת מופת וי מ יי יל ולא נגלה לכם דבר שכן עליה מבוסם כל הספר. בנוסף לכך דמותו של אנדר מתפתחת כאן לכיוונים חדשים ומגלה, כפי ו יי 1 ו אנדר לא כאסטרטג צבאי, אלא כארם בעל יכולת הבנה בלתי מוסברת. להבין הכל, אנשים, ו מ 1 יי רייק אגב, ללא שום קשר לספר, את בי מ ו = נוי רוב ו היינו מעמידים אותה אל מול חומה ויורים. שוב ושוב ושוב. למה? כי גם ב"משחקו של אנדר" וגם ב"קול למתים" על ו 5 1 ות ממסע בין | ופסיכולוגיים , שמומלצים מגי ומעלה, למי שממש רוצה להבין את המורכבות הפסיכולוגית של הספרים. מה ו ב כוכבים? סדרה דגולה, אבל יש עוד דברים השייכים לעולם המדע הבדיוני חוץ ממנה. מישהו מוכן לספר את זה ליפה נוימן ולאופוס ושהוציאה לאור את הספרו, זה רק גורם לספר להראות כספר לילדים קטנים ומרחיק את קהל היעד של הספר. אנו ממליצים על הספר בכל דרך אפשרית. כל מי שאוהב מדע בדיוני חייב לקרוא את "משחקו של אנדר" ו"קול למתים". אגב יש חלק שלישי לסדרה שעוד ד לא וי ו ו מ | קרא אותו באנגלית וממליץ לוותר עליו, שכן הוא ירוד מאוד באיכותו לעומת שני החלקים הראשונים, והוא מציג את אנדר כזקן סנילי מסכן שלא יודע איך לעזור לאנשים סביבו ובכלל הורס את הסדרה 2) 007 1 סגנון להקה, בו אתה משחק כמה דמויות; 11 ו מ וי ל וי ו ה טפ ו ד ברו ,כולם! חלק מבית; הקוּטם. המטרה / 1 יצירת דטות' שמצד 1 כ בתור שחקן, ומצד שניתתרוק ותועיל ! ו 1 4/ שלב ראשון; בכניית הדמות' הו ו התפונות! שלהו. -!שנן 8 תכגנות " | בעשחק: תבונה. המחנח, כוח, סיבולת! נוכחרת, ית קשור. זרןזות, ומהירות. / ות <צצמן הק -7 שלילי או חירב וסך: קל: יזר לקציבן 'לגלגולים /. * ויכולות:; ישנן שת" הרְכִים, לי 2 את | ה 1 הנע ארי ה הטלות ">" קובייהו. ₪ ו ו שתי שי בוו זנ 1 החנצאה / - סנו-ם - < הראשונה. לבסוף | ארבעה מסֶפהיט . . 4 , ב . א 7 - 7 - ד > 7 5 ק + 5 בנ א / במ 1 ה , ב מ =- ה -] 8 ְ שא 1 - 1 4 ו - רל 1 6 ₪ / ו [ | + = שהם בתחוטע- עה 9+. כַעַת אתה מאלק. - ! , מה וא אָא1ן. ולזח. יוא המת / = וקו 1 || את / התמונות לזוגוְת על פִי,ְהסָדֶר 3 נקבעת בעת יצירת ההמות אגרן .+ שי ו ן / ;ותבונהך תבחִנה. בה - סוב לת, 0 ו השמות בלטי 7 - 1 | ' נוכחותצתקשוך.זריזות: תות + 0 27% ות 1 צורות+ השטה - א 0% 11 לכל זוג אחת התוצאות,-- ‏ שא 2-7 יכו 3 נאורל מחוות (דיים לבל; אוה לק ? | 1 כעת |אתה קובע | לכל ל טכנלק / וצורס, למ שהוצה. " .5 | לאנגליםון והמשחק: 4 -- % + תכונות הזה מספר בין 5 ל-5+, באש" > [צעת שש שתנ' דרפים להשתמש, ור טיט תו ושהוחה'. --- 7 | חיבורם מְבוָא לתוצאף, שחיפמחה. לזוג. וי השוטה של נוסְחאות 6 קצת שונָה ". "כל מה" /'] | הסיפה ו חשנייה ה*א, | שיטה של' ב | קבועות ובדוקות מדאש. וקסמנם ; * שהיף,/ בשיטות" תרו שמופה:,|/ % /-) | תכוגות על פי מקורים, והי בעשית קל בקלצוו. קסף ז היצונחוק ייתר ומהיר מאליתן 262 איזוך. הלמויית, הקרמות. :7 ) 0 הצבת.7 נקוהות קיוביות |- קענקודות . שף ל בעל ה פעה קמועה וצפויה, = : האנת,. לכל שתקן; 18 /דמויור הב | שליליות לתבונות. כמן, כן, מצמידיף: ,.לדמות כמ ב ימכננות // . זא‎ ו | 4% וחסרוגות המוסיפים. עומק לָדּמות. לחר | (2/ 2% .היל 4 מכן רוכשיםָ לרמכת) כש תע ות ), 7 6 5% := / 6% ו 5 והמתחקקים שר א ב 7 - 0 מק ואבי סבג / . /4%) ל של המאה; כ 4 לא שר 0% 0 7 7 0% 0 / ,7 5 אקד ( "ו הדמות לקעת לעשות, / יְ זא ג חינר (שח / אלה 7 8 ₪ ם" שבפצבי לחץ ורסילוץ, ל זיבשל = וכ 1 ₪ ועד כמה. 2 , א 0 / , / . ( 7 + כי₪ 0 / ל או 0 )| / / / שיטת הקרב של ו 1 4 . , 0 " 7 תפקידים עו ג 1/4 ב 7 כִפָי ש ל 3 במצ ב שלש 0 7 : הת ית. ישי ל 4% את לד יש 2 ה זו 25 וחוא, / ענ ּ ( 6 / 1 . ירי חמרשומיס , " |נקראת!: לי 0 7 0 יע וריז ל 0 / + קזמה' ונלגולי התקפה בסיסיים, והנזק" , חטכניקה 8 כ-0 8 אחרות, אפפ ות מב= ₪ אחָד 4 התפקידים א מ 1 ןאטוו אטאט 0 0 ! בשלונות, 2% 7 1 7 5 7 על 4 קובייה, ה ו הלחש, ו 0 ל ממש קובע 2 2 4 עוות ב בחם. הטיבה שר עכשיו' 0 1 ')) = 9 02 ר בה. ק | המנסה לאסוַףיְתחי יה את בל עלן מו רוק את ק' ייק שוב. וע את = הכשהון 2 | הטכניקה ותצוקה שלך, ברו ? 4 - , לההליט לל ו אנו כותבים. עליו היא שקודם לבן לא ניתן 3977 05 4 5-0 2 - התוצאה,, והשעם/0 הוא/10). ל הנשק מ / מ פה ג ג הלחש שיל לאחר. 0 ב על'הש) גו ל ופיה 1 > היף לחש שש ב ארונ הוא ?/ 7 לשיטת אוה אאא הווא ) | של ) יש חח ו > בסוּסִית ה שהיא כמות. ) , ₪ / זי , %/ ור 8 , ז / , 7-2 2% = בי ג" ₪ - + ינ 4 ו | |" : | 4" / / ג / : . יש 4 0 ל 2 / 0 / ג ו - 1 7 ו יו ₪ י % 4 ו / 20 1 7 2 15.4 ץ ₪ / ו 2 ו "ל 1 ,071077 + וש 1 מ שר" 2 ו | 8 א 0 | ויטי של הקוגייה ד ה גטמניקות . מעניינת ת' אם כי- צפויה.;היא. 2% 1 פועל אח / / מעוגל מטה! אתה | מאבד דהגת - אחתי ו לגבי דרגות הגוף? לאָרם הגיל יְ וגודל 0) יש את. ררגות הגוף' הבאות/ / . =פגוע, פָגוע, פצוע קל, פצוע ביגוכיי, העומדת מאחוְרי שיטת;בניית הָמויות ) / פצוע קשה בכג י- יב 0 מוסקף / או מוריד. דרגות גוף נוּספוֶת, 1 4 / 7 -- ו למה: שאתה"רוצה * 7 7 , אבל בְשָרִיפוי 6 עו ' השיטה!פ פשוטת?לשיטן ומצליוות להכול בתוכה את כל ה 4 שיטת קרב מוצלהת.! ולבסוף. 'הלובקֶבן שבקצפת, שיטת: , הקסם: קרום לוודאי, הטובה ביותת, / ו | השיטה : 2 ת. מד של קוסמ לס/חמט, = " יצַיְרָה 7 שינו*:צורה (71%0/), השמְדה = ₪ 00 0 ו ב 0 צוהות:'חיות זוא מים וא ),--אנר ור אש טאו גוף וא%6ש 60 צַמח 0 ו [ 1 1 "וצל שי - מתנכנן 4 ליי 1 1 ספוטני, טהל :1 שימוש. ב ילע שלך. / לשולוי | | / / הקרבגת; 0 0 ורות 4 בק המאפשת יצ'ור / על פי צורפי המצב 5 /ש הלטנ חלש ותה ואיל 8 3 ב חש וסחה געול 9 / לבסוף'את ההשפעה המעשית של הֶקְסֶם. / הפר מִבִיליְרשימה מהשימה של לחשים /, | 1 היו :/ אוו / 0 כ 0 הפרֶק 1% 0 | יר ומרת וזא ו 2 בפָ 9 , 1 ה ררה הנר 5 / 7 2 ישוש / ל % | לחשום! - ה ק1%. [. רבת'ותורנן ; ל ש בסיס להרפתקאות רמות הטפקן % /, ל - ו ממש ט מעוך 0% לקשתמש בהן. לְעימת !את/מעורד הספר. 2 0 האניבי 0 "4 7 ואנטנם/ש טנרפק גהדָר על 7 /. 0 לת 1% 8 1 אמ : יציס לא 7 /שמנסה | 7 3 שלו. בבל. פסה 7 9 41 ' ונתונים מספרנום של תכננות . / 2 2 שנָעלם/או כ ב וכשרונור 7-2 ,ד ו שיש ו שערטת. החוקים', : בפנטזיה גמ אמ ₪ למרי ו ל לצ 6% ב בלל למציאות, "/ > מסוווף. שהקשיטה בבויה במטרת? " לת ירוה ו ו ו יאור ועביקן של: התקזפה/ 02 4 רפיבים " 4 האונירה"ומאפייגים הרגקלים 9/0 , פשוט לצ גיתן לטקוע בהס, העוקר, 1 4 משחו, חתפקיקימ-מבוכה; / 4 | יו ו | 8 ]1 ו 0% | 4 1 4 " . ג 7 ו / / 7 / ולהימנע. מלהג / / / ה 6 ו | .- | ₪ | משחק;'י‎ -1[ 1 ת פ ק ידי ם‎ ] מאת: ערן בן סער, אבי סבג וליאור ברנע ג'אניק הינו קוסם במערכה קצרה שאבי הריץ לנו, בה משחקים קוסמים בימינו אנו. במערכה זו הקוסמים הם מיעוט נסתר, המנסה שלא להתחבר עם אף אחד מלבד הגילדה הקטנה והסגורה שלהם. ישנן מספר גילדות כאלו אשר שומרות על קשרים רופפים אחת עם רעותה, ועל כן סוג הקסם של כל גילדה שונה במקצת. הגילדה של ג'אניק עוסקת ב- 1% (כוח קסם טהור), קסמי מתים ואלמנטליזם. ג'אניק עוסק בעיקר ב- א זא. ג'אניק נמצא בתחילת שנות הארבעים לחייו, למרות שהוא טוען שהוא רק בן 35, | | | ג'אניק על פי שיטת הגיבור תכונות: כוח - 10, זריזות - 13, כושר - 13, גוף - 11, תבונה - 23, אגו - 14/ נוכחות - 12, מראה - 10. תכונות מחושבות: הגנה פיזית. -3; | הגנה מאנרגיה - 4, מהירות - 3, התחדשות | -.5, סיבולת - 26, הלם - 23. | בשרונות חינם וכולם ברמת -8ו: טיפוט, הסתרה, שיחה, הסקת מסקנות, עזרה ראשונה, רשיון נהיגה, אנגלית. ]= בשרונות: מעקב (-11ו, התגנבות ו-11), מקצוע: קוסם במה (-12), כשרון קסם (-19), שפת קסם, 2+ קסמי התקפה, 1+ התגוננות | מקסמים, פריצת מנעולים (-12), התחפשות | -11. מאנר קסם: 40 סיבולת, התחדשות 5 | בתור, | קסמים: כדור מאנה: 6ק6 מפץ אנרגיה, חודר | שריון, פיצוץ, מחוות, מלים, גלגול כנגד | כשרון קסם, 2א סיבולת. 1+ הגנה מקושר למפץ האנרגיה ובו אותם החטרונות. תיאור: שלוש טבעות כחולות מופיעות מול ג'אניק, ומעוותות את המציאות מאחוריו (מכאן ה-1+), ומהן נורה כדור | כחול קדימה אל המשרה, שם הוא נעצד ] והופך לטבעת מתפשטת הגורמת נזק לכל | מי שבא איתה במגע. היעלמות מעין: היעלמות מחוש | הראייה, מחוות, מלים, גלגול בנגר כשרון הקסם, זמן נוסף - שלב שלם. | תיאור: ג'אניק הופך לכחלחל ונעלם | תוך מספר שניות. ו טבעת מאנה: שדה כוח 4 הגנה פיזית | + 4 הגנה מאנרגיה, מוקשה, מחוות, מלים, גלגול כנגד כשרון הקסם. 2+ הגנה מקושר ₪ לשדה הכוח ובעל אותם חסרונות. = לד הד הלד דד [דד ד--הד -=- - - - כ 6% והוא מפורסם במקצת כקוסם במה, דבר בו הוא עובד למחייתו. אביו של ג'אניק היה שקקש הצק הש הילת קה מוומוו תיאור: שלוש טבעות כחולות מופיעות. | סביב ג'אניק, ונותנות לו הגנה ומעוותות. | את המציאות סביבו ונותנות 2+ נוספים לשדה הכוח. ריפוי מאנה: 2ק6 עזרה לגוף, נעלם 5 ביום,. דורש ריכוז, מחוות, מלים, גלגול | כנגד כשרון הקסם, 2א סיבולת, נראה לעין. | תיאור: ג'אניק נמוג באדם אותו הוא רוצה לרפא, והפצעים זוהרים בכחול עד | שהם נעלמים. צלב מאנה: 2ק6 שאיבה, בל דבר, אחד בפעקם, חוזר 5 בשעה, מחוות; מלים, גלגול כנגד כשרון הקסם, !א סיבולת, נראה לעין, בעל טווח. תיאור: לחש זה גורם להופעת צלב כחול קטן על המטרה, ואז נשאב |:476 לה כוח או יכולת כלשהי לבחירת |44 ג'אניק. ג'אניק שואב איתו סיבולת : כדי להרדים אויבים. הבזק מאנה: 672 הבזק לראייה, רדיוס כפול, מחוות, מלים, גלגול בנגד כשרון הקסם, 3א סיבולת. תיאור: יוצר הבזק כחול מסנוור באזור המטרה אשר מעוור אותה לזמן מה 7-55 גילוי קסם: גילוי קסם 2+, מחווה, | מלים, גלגול כגד כשרון הקסם, עולה סיבולת. תיאור: ג'אניק רואה חפצים ואזודים קסומים כזותרים באור כחול.: אשליות מאנה: אשליות נגד | הראייה והשמיעה, מחוות, מלים, גלנול כנגד כשרון הקסם, 3א סיבולת, התרכזות, זמן נוסף: שלב שלם. תיאור: יוצר אשליות קטנות שניתן לראות ולשמוע. | - דהה התש ה = יי . - -----+ -- >-- --= ₪ . %-1-.5-- אש = -- ראש הגילדה שלהם, ולפני שמת הספיק ללמד את שלושת בניו את טודות הקסם נג'אניק הוא הבן הבכורו. ג'אניק נחשב לקוסם שמרן העוסק במחקר קסם לשם הקסם ולא למען מטרות אישיות, כמו הקוסמים הצעירים יותר. הוא שונא מוות ולעולם לא ישתמש בקסמיו על מנת להרוג מלבד מקרים נדירים. על אף חיי הבמה שלו, כלהטוטן וקוסם, ג'אניק שונא וסולד מחיי החברה של ימינו ומשתדל להסתגר עם עצמו. האנשים הקרובים לו ביותר הם שני אחיו הצעירים, אשר חברים גם הם בגילדת הקסם של ג'אניק. אגב האח הבינוני הוא קוסם-מתים והצעיר אלמנטליסט, אביהם רצה ששלושתם ביחד יכסו את כל שלושת תחומי התמחות הגילדה. מ ש ח קי תפ קידים מאת: ערן בן-סער ואבי סבג זוכרים שתבטחנו עוד מספר לחשים של מורגן? בדרך כלל אנחנו לא. מקיימים הבטחות, אבל הפעם... שיחיה: לחש יש לי, יש לי לחש זה משספל כל דבר בונוגע מטיל הלחש ושם אותו בביתו של המטיל. מרכיבים: שקית של המשביר לצרכן ושתי כפיות סולר, שימו לב, הלחש לא משכפל אנשים ודיסקים של בון-ג'ובי. הגדל קולח לחש זה הומצא על ידי מורגן ברגע בו היא ראתה לראשונה כוסות קולה של חצי ליטר. בו במקום יצרה לחש ההופך טיפה אחת של קולה וחתיכת קרטון אחום לכוט מלאה קולה. מרכיבים: טיפת קולה; חתיכת קרטון אדום ופודרה. שימו לב, על מנת לקבל קש יש להוסיף למרכיבים קש, עיכוב שליח פיצה שחר המאירי, הקוסם הלא-נודד, לימד את מורגן את הלחש הבא הגורם לשליחי פיצה לנסוע במעגלים למשך 4ק6 חקות מעבר לחצי השעה, וכך לקבל תמיד הנחות ופיצות חינם. בשיש גשם יש להכפיל את הזמן. | מרכיבים: זית סורי דפוק ויש כזה המר, ברצינות) ושעון מחוגים. שימו לב, הפיצה. נשארת חמה, על אף העיכוב, אלא אם תתקמצן בטיפ ואז היא תתקרר או לחילופין כשמדובר בפיצה עם 8 ואיכס!ו. 8 6 צפייח עתידנית 3 למורגן אין סבלנות לחכות לתוכניות המופיעות בבקרובים בטלוויזיה, לכן לחש זה משדר מוידית את התוכנית ה סלסטה. ה מרכיבים: שלט ללא כפתור. תחנה 4 ו משררים 0 חברת ה רצוק אלווים, החתול של מורגן, ל לאיביד בתדירות של אחת לשלוש שניות. הלחש הזה מוריע למורגן היכן הוא נמצא. שחר המאירי גילה כי ניתן לעשות את הלחש על כל חתול, כלב או חיית שעשועים. השם נשאר למרות זאת: מרכיבים: שערה מהחיה האבוחה. שימו | בן-סער, שגובהו המזערי. לב, לעתים מתבלבל הלחש ושולח אתכם למצוא חיית: שעשועים של מישהו אחר. יש להצטייד באמצעי זיהוי נוספים וירוע על מקרה מצער שבו ליאור ברנע חיפש את האוגרת שלו, מוקה, ומצא בטעות הרקון. אדום: מזדקן עם באב שיניים. לא 1 לחש שמירת חום ו לחש שימושי זה שומה 0 רמת החום של משקה או מאבל כפי שהייתה בעת הטלת הלחש. מורגן משתמשת בו גם בדי למנוע מנוסחאות המטבח שלה מלהתחמם ולהתפוצץ, מאז התקרית עם עופרת. מרכיבים: עלה זנגוויל מתפורר ומנורת שמן. שימו לב, אם תישגו בהטלת הלחש עלול המשקה לקבל תודעה ולדרוש זכויות אזרח וחוזה אישי. לחש ביטול אינטליגנציה = = = לחש זה נוצר במיוחד כדי להתגבר על אפקט התבונה של הלחש: הקודם. לחש זה = אינו ממגר ממש את התבונה, אלא רק משכנע את בעל התבונה שהוא לא תבונתי. יש אומחים בי לחש זה הוטל על כל המורים במערכת החינוך. מרכיבים: ספר פסיבולוגיה. */ עבה, אקדת ומטוטלת. שימו לב, תבונות גבוהות במיוחר יודעות להפוך את השפעת הלחש ולשבנע את המטיל כי הוא עצמו לא תבונתי. זה קרה לריר ויז פעמיים:. 567% גורם לכך שהוא רואה בעיקר: את החצי העליון של המסף: בקולנוע. לחש זה גורם לכל אובייקט מסתיד בין. המטיל למסך להפוך לשקוף לעיניו של היפ טייל מרכיבים: דלי פופקורן ענקי, כוס קולה ענקית, כרטיס קולנוע ללא מבצעים עליו ומראה. שימו לב, ערן ניסה את הלחש בסרט השישי בסדרת פרדי קרוגר, ובקטעים התלת-מימדיים התבהר : לו כי הלחש מגשים את האפקט באופן מוחלט. ערן ברח מן הקולנוע בזעקות שבר ולא ראה את סוף הסרט מעולם. שימוש נכון בלחשים יכול להפוך את חייכם לקלים ונעימים יותר, השתמשו בהם בתבונה:..: ואל תשכחו, אין המערכת אחראית לכל נזק, פיזי או נפשי, הנגרם כתוצאה משימוש בלחשים אלו. מזשח > . כקלשגם בע ול ססום מאת: ערן בן-סער וליאור ברנע "הא" אמר ליאור בהרגשת ניצחון ושלף קלף מאלו שחחזיק בידו, הוא סובב מאנה שחורה אחת ומאנה אדומה אחת והוריד את הקלף אל השולחן. היה זה קלף שאיבת חיים. "ועכשיו אסובב עוד שלוש מאנות שחורות, אוריד לך שלוש נקודות חיים ואעלה לעצמי שלוש". ערן חייך בנבזות ושלף קלף ריפוי תוך סיבוב מאנה לבנה, "אני לא מת כל כך בקלות," הוא אמר, "בייחוד לא משום שבתור חזה, הקארמה שהטלתי עליך גוזלת לך ארבעה חיים ומשאירח לך שניים. ואז כמובן אני מסובב מאנה אדומה ומטיל עליך ברק. אתה מת מזה, אגב." ליאור סקר את הקלפים שלו ונכנע. "שנשתק שובז" הציע. 6 הינו משחק קלפים חדש מבית היוצר של 08 05 א142ז 07 מצוד, שנחת לא מזמן בארצנו השכוחה. מדובר במשחק המתאר ובעזרת קלפים, במובןו קרבות בין קוסמים בעולם הנקרא דומיניה,. בדרך מקורית; מעניינת ומקסימה. כל מי שרוצה לשחק במשחק צריך לקנות עהכת קלפים בסיסית המכילה שישים קלפים, ללמוד " את החוקים ולשחק. הרעיון החדש ביותר הוא שחפיסות הקלפים אינן זהות, כל חבילה מכילה קלפים אחרים, חלקם נפוצים וחוזרים על עצמם וחלקם נדיהים יותר. כאשר ברצונך לשחק, עליך למצוא מישהו עם קלפים ולהשתמש בקסמים שלך על מנת להבים אותו. בתחילת המשחק שולף כל שחקן שבעה קלפים מהערימה שלו, ערימת הקלפים נקראת הספרייה שלו, והקלפים שבידו הם הקלפים איתם ניתן לשחק באופן. מיידי. במהלך. המשחק זורקים קלפים לערימת קלפים מנוצלים הנקראת בית הקברות. ישנם שני סוגים בסיסיים של קלפים, אדמות המשמשות מקור למאנה וקסמים. בכל תור מותר- לשחקן להניח אדמה אחת על אזור המשחק, ממנה הוא יכול לשאוב מאנה. > הטלת קסמים עולה מאנה אותה משיגים / ₪ שימוש באדמות. כיצד? בעזרת ך הנקרא ק1, פירושו סיבוב של הקלף על צידו ושימוש ביכולות של הקלף בעת מצב שגו1. בתחום האדמות פירוש הדבר, שאיבת נקודת מאנה אל מאגר המאנות של השחקן. ישנם חמישה סוגי אדמות וחמישה סוגי מאנות. אדמת ביצה מפיקה מאנה שחורה, אדמת הרים מפיקה מאנה אדומה, אדמת יערות מפיקה מאנה ירוקה, אדמת אי מפיקה מאנה כחולה ואדמת מישור מאנה לבנה. לאחר שהשחקן מניח מאנה על השולחן ואם יש לוו, הוא יכול לעשות שה לכמה אדמות שהוא צריך עַל מנת להטיל את לחשיו, המחיר המדויק של כל לחש מצוין בראש הקלף של הלחש. מעשית, מתחיל תור השחקן עוד קודם, באשר הוא שולף את הקלף העליון של הספרייה שלו, ומצרף אותו לקלפים שבירו ואז עושה 11%747, כלומר מסובב חזרה את בל הקלפים להם עשה שבד בתור הקודם. בשלב זה יָשנם גם לחשים אשר פועלים על השחקן ויש ליישם אותם, למשל, קלף הקארמה של ערן גרם לליאור נקודת נזק לכל קלף אדמת ביצות שעל השולחן בשלב זה. הלחשים עצמם מתחלקים לכמה סוגים, חלקם כלל אינם לחשים. הסוג הראשון היגו כלי קסם, אלו קלפים אשר נשארים פעילים מרגע הטלתם ועד לסוף המשחק, אלא אם שחקן היריב השמיד אותם בדרך כלשהי. הפוג השני הוא יצירי קסם, אלו מפלצות שנוצרו בדרך קסומה ונחשבות הן ליצורים והן לכלי קסם, הסוג השלישי הוא הקסמות, אלו לחשים אשר נשארים פעילים אותם ניתן להטיל על עצמך, על היריב, על מפלצות או על כלי קסם. לחשים אלו נשארים פעילים עד סוף המשחק או עד השמדת היישות עליה הוטלו וניתן גם להשמיד הקסמות באופן ישיר בעזרת קלפים מיוחדיםו. עוד סוג הוא הבישופים, אלו לחשים הפעילים רק לתור אחד ואותם ניתן להטיל רק בתור השחקן. זימונים הם הפוג התמישי של הקלפים, והם למעשה לחשי זימון המזמנים מפלצות לצרכים שונים. מינוטאור, למשל, הוא יצור היכול להגן או להתקיף בעוצמות שונות, יצורים אחרים הם בעלי יבולות נוספות, מרפא יכול "להשיב" נקודות חיים. הפוג השישי הוא הלחשים המיידיים, הזהים במהותם לכישופים אבל ניתן להטיל אותם גם בזמן תור היריב. הסוג האחרון הוא הכישופים המפריעים, אותם ניתן להטיל כדי להשפיע על לחשי השחקן היריב בזמן הטלתם. הטלת לחשים מכל סוג נעשית על ירי תשלום מאנות על פי מחיר הנקוב בראש הקלף. אבל, כל קלף וחוץ מחפצי קסם ויצירי קפם), מזוהה עם צבע מסוים של מאנות ודורש תשלום של מאנות מהצבע שלו, מלבד אולי תשלום של מספר מאנות נוסף ללא חשיבות לצבע, למשל לחש ברק דורש תשלום של מאנה אדומה אחת, ולכן נחשב ללחש אדום וגם צבע הקלף ארוםו. הערפד דורש תשלום של שתי מאנות שחורות ועוד שלוש מאנות נוספות ללא התחשבות בצבע ודרישה למאנות כאלו נקראת לעתים דרישה למאנות חסרות צבעו, לפן הוא נחשב לקלף שחור. לעתים יש צורך לתשלום נוסף על מנת להשתמש בכל בוחות הקלף. למשל, קלף שאיבת חיים דורש הטלת מאנה שחורה ועור מאנה חסרת צבע. הקלף מציין כי על כל מאנה שחורה נוספת אשר משלם השחקן, תישאב ליריב נקודת חיים ותעבור למטיל המאנה. קלפים אחרים רורשים תשלומים חוזרים,: מעגל הגנה מקסם. לבן דורש תשלום של מאנה חסרת צבע אחת על מנת לחסום התקפה לבנה אחת וכלומר התקפה שמקורה ביצור או קלף לבזו הגורמת לנזק. ישנם גם יצורים בעלי כוחות מיוחדים הדורשים תשלום נוסף, אלף צייד יכול בתשלום של מאנה ירוקה ומאנה חסרת צבע, לגרום ליצור היריב להישאר במצב שהץ ויש לעשות גד ליצורים על מנת להתקיף איתם, ותיבף נסביר הכלו. זה גם דורש לעשות שגד לאלף עצמו, ולכן לא ניתן להתקיף או להגן בעזרתו בעת הפעולה המיוחדת. היצורים מחולקים לשני פוגים, יצורים רגילים ויצורי קיר קל לחבין שהקירות משמשים להגנה בלבד (אם בי ישנם קירות אשר גורמים נזק לתוקף אותםו. היצורים מתוארים על ידי שני מאפיינים עיקריים: כוח וקשיחות. הכוח הוא כמות הנזק אותה היצור מפוגל לגרום בהתקפה, והקשיחות היא כמות הנזק אשר הוא יכול לספוג מבלי למות. אם הקשיחות יורדת לאפס או מתחת לזה - היצור מת, אם הכוח יורד לאפס או מתחת לזה - היצור לא יסב נזק כאשר יתקוף או יותקף. יש לשים לב שהיצורים סובלים ממחלת זימון בתור בו הם מזומנים, והם לא יכולים לעשות שום דבר מלבד להגן. במהלך השלב המרכזי של כל תור יכול השחקן לבצע שלוש פעולות; ששתיים מהן כבר הזכרנו (הורדת קלף אדמה והטלת קפמים). הפעולה השלישית והמרכזית ביותר, היא היכולת לתקוף את היריב בעזרת היצורים ויצירי הקסם שלך. בשלב הראשון על השחקן להכריז עם אילו יצורים הוא מתקיף ולעשות להם 142. רק יצורים שהיו במצב של שהדאש מסוגלים להתקיף והיצור שנשאר במצב :ג בגלל האלף הצייד לא. וכל לתקוף באותו. התור). בשלב השני, השחקן המגן מחליט אילו מן היצורים שלו שנמצאים במצב של זא יחסמו את חיצורים שמתקיפים אותו. לעתים יש מצב שאין אפשרות לחסום את היצור המתקיף, למשל: יצור מעופף יכול להיחסם רק בידי יצור מעופף אחר, ואם לשחקן המגן אין יצורים מעופפים, הוא לא יוכל לחסום את היצור המעופף. לאחר שהשחקן המגן החליט על היצורים שיחסמו, מחשבים את הנזק שנגרם מההתקפה. כל יצור שלא נחסם מוריד לשחקן היריב נקודות חיים (כל שחקן מתחיל עם עשרים נקודות חיים! לפי הכוח שלו. כאשר נחסם יצור בידי יצור אחר, מוריר כל יצור לחברו ואויבו ?ו נקודות חיים לפי הכוח שלו. יצור, שהקשיחות שלו יורדת מתחת לאפס, מת ונשלח לבית הקברות ואלא אם השחקן מצליח לרפא אותו בדרך כלשהיו. בשלב האחרון של כל שלב מרפא השחקן את כל.היצורים שלא נהרגו במהלף ההתקפה. המשחק נגמר באשר נקודות החיים של אחד השחקנים יורדות מתחת לאפס, או כאשר אין לו יותר קלפים בספרייה (דבר שלא קורה לעתים קרובותו. לסיכום, חברת 07 8קאגו מצד יצרה משחק קלפים מעניין ורב גוני, שדורש מחשבה ותכנון. אנה, ערן וליאור. (ומורגן ששלחה לנו ברק בטלפאטיהו, ממליצים על המשחק לא דק למי שאוהב משחקי תפקידים, -] לכל מי שאוהב משחקים בכלל. ו "₪ למבירה משחקים חדשים למחשב אמיגה, כולם בעטיפה אחת. אי הקופים 2, אינדיאנה ג'ונס במקדש האבוד, יומו של הטנטיקל 1 וחאק מקארקאן. בנוסף לכך אני מוכר משחקים ל-0ק, (גורדיו אתגרים, גובלינים 2, האי של ד"ר מוחו גבריאל נייט ועוד רבים אחרים גם בגרסת |אכוא₪-כ>). עמית, 01-493630. "₪ למכירה המשחקים הבאים: 2 מאוזם, 2 ואכוכוכן, פנטאזי, שבץ נא, איי הדרקון (המקוריו ופיפא סוקר. אביב, 7-5 "₪ למכירה משחקים לטופר נינטנדו אמריקני כולל אריזה, הוראות והכל במצב מצוין ובמחירים זולים. כמו כן, למכירה המכשיר עצמו כולל אקדח 6-1 משחקים. ניתן גם להחליף משחקים לסופר נינטנדו במשחקים בגרסת ואטא-0)), מיקי שירן, 03-6473917. "₪ למכירה המשחק מורטל קומבט 2 במחיר כ40 -6% של 50 ש"ח. ערן, 04-457297. למכירה משחקי מחשב: יומו של הטנטיקל, סם ומקס, אי הקופים 1+2, 2+ ואוסוע, ווילי ביימיש, קירנדיה 2+ 7ה1, החז, קינג קווסט 5+6, סים סיטי 2000, לארי 5+6, אינדיאנה גר'נס, הוגו, הרצון לעוצמה 3 ועור המון משחקים. דרור, 08-412598, יואל, 0-2 למכירה תקליטור ל-6/ אאשוסק-פס הכולל 470 תוכנות. גיל, 02-914092. למכירה/החלפה משחק לגיים בוי חדש לגמרי מחו"ל, כולל חוברת הסבר ובאנגלית) ואריזה מקורית. איתמר שחר, 9-ו למכירה 32 כ-)-6ו1זא, חדש באריזה כולל משחקים. משה, 02-911469, גיל, 32 למכירה סגה מגה דרייב + 2 ג'ויסטיקים + 7 משחקים. עמית אלק, 03-6058771. למכירה/החלפה המשחקים 2 |אסוסכ, מורטל קוטבט 2, אלאדין, מלך האריות, ש 4 רלמפנכירה 6 בודד באפילה 2 ותוכנת אנטי וירוס 38. בן בלר, 06-322266 או 06-333873 בשעות 14:40 - 8:00. למכירה מגה דרזייב + 2 ג'ויסטיקים + 4 קלטות |בשווי 299 ש"וז כל אחתו * מתאם לקלטות אירופאיות ואמריקניות וכל זאת במחיר מפתיע ביותר. ויקטור או סופי, 03-6315920, למכירה סאונד בלאסטר 2.0 ו',או מסך ₪ במחירים זולים. רועי להב, 0-0 למכירה מגה דרייב 2 + 2 קלסות במחיר 0 ש"ח. דוד, 03-5525190. למכירה מחשב 5% 386 + כונן קשיח 0 + כרטיס קול + רמקולים + מארז. כל זאת 550 ש"ח. מיכאל, 03-5348927. למבירה מחשב 386 + סאונר בלאסטר + כו1ו 80 + כונן גדול + כונן קטן + 2 מגה זיכרון + עכבר + מסך ועוד. עידן אבישר, 07-510303. למכירה מחשב ‏ דא, מסך ₪03 ו-20 משחקים ותוכנות במצב מצוין. 51 למכידה מגה דרייב + 3 קלטות + 2 שלטים + אקדח, כל זאת ב-1500 ש"ח. כמו כן, למכירה שתי יחידות של 0% 1.006% ב-350 ש"ח. נמרוד כהן, 4-1 למכירה מחשב א 386, זיכרון 18א4; בונן דיסק 100818 כולל כרטיס קול וכרטיסי וידאו. אוהד, 07-950691. למכירה מחשב חדש לגמרי 686, נקרא גם 7-/, עם 2000 מגה, ואטות-כ6 מהירות משולשת, כרטים קול, שני כוננים קסנים, וכונן אחד גדול הכולל תוכנות בסיטיות, מודם ועור. עמית 71 למכירה סופר נינטנדו + 2 קלטות + 7 קלטות + רובה לייזר + ג'ויסטיק משוכלל, רונן, 03-5715665. למבירה משחקי מחשב חדשים ביותר מכל הסוגים, קוופטים, אסטרטגיה, משחקי תפקידים, סימולטורים ועוד הרבה משחקים וכולם במחירים נוחים מאוד. ירון, 09-546724. למכירה משחקים איכותיים בגרסת ואסוא-כ. כמו כן, משחקים איכותיים לתקליטונים. כל המשחקים באריזה מקורית כוללים הוראות ופתרונות מלאים. אריק, 04-243438. למכירה מחשב "41 286, מארז מיני טאוור, כונן קשיח ה|א20ו, שני כוננים, מסך 5/0:4, כרטים קול, רמקולים, מיקרופון, שולחן מחשב ומשחקים ותוכנות. הכל במצב מצוין ובמחיר מציאה. 09-453530. 4 ש ש ש ש ית הרי למבירה//,תחלפה משחקים בגרסת ואסוא-2: בחזרה לזורק, אזז] אסאו, סים סיטי 2000. תקליטור הכולל 4 משחקים מלהיבים ותקליטור נוסף המכיל 3 משחקי ספורט. כמו כן, למכירה במחירים זולים מאוד המשחקים הבאים: פוליס קווסט 4, מסע בין כוכבים 2 - יום הדין, מורטל קומבט 2+ ועוד הרבה משחקים ותוכנות ל-6ו]. מירון, 04-9916012 למכירה המשחק וסכאסאא דה .1א ואד מחו"ל חרש באריזה מקורית. כמו כן, למכירה המשחק הטירה של ד"ר מוח (מקורי) ב-50 ש"ח. דוד, 02-784649. למכירה משחקים בגרסת ואכו-כ ש.1א.1, זזדאו רג .1 א 2 הדגב ואטדת הט ו-.1"ו חם. טמיר כהן, 09-951198. למכירה המשחקים מורטל קומבט ו-6ז) זא זט אמ ד5ה1א, לא כולל צירופי המקשים לקסמים וסיומי משחק. אביב 07-517795. למכירה במחיר הזדמנות או להחלפה, המשחק מורטל קוטבט בגרסה המלאה. ארז, 03-5705739. למכירה!,החלפה משחקים חדשים, קווסטים אסטרטגיה, פעולה סימולטורים, אלימות והדגמות גרפיות וסאוגד בנושאים שונים, ניר אבנרי, 9, הויובל עברון, 03-6994966. הצילוו אני תקוע במשחק לארי 6 בגרסת 1א0א-0. איך לפרוץ את הדלת החשמלית שליד הסאונהז ואיפה אפשר למצוא את המפתח השוורי? עמית 3-0 הצילוו נתקעתי במשחק פלשבק. איך מבצעים את המשימה הרביעית? מי שיודע שיתקשר מייד. נועם, 3-0 הצילו! זקוק לעזרה במשחק קונאן הברברי, היכן נמצא המפתח שנקרא צא מםג1? אלעד, 03-311031. הצילו! זקוק לעזרה במשחק 6.0.8. אביב אהרון, 06-955176. הצילו! תקוע במשחקים: אי הקופים, פגיון הדמים וקירנדיה 3. בתמורה אעזור במשחקים: יָומו של הטנטיקל ועוד קווסטים שונים. נרב 02-513367, בין השעות 14:00 - 13:00. הצילו! זקוק לעזרה במשחק רצח במיאמי, איך עוברים את הקטע במטבה בבית. של לו דיילז כמו כן, זקוק לעזרה 6 משחעי ש ש ןז דחופה במשחק גובלינים 3, איך עוברים את השלב בעיר עם החנווני והאלכימאי? וגם במשחק גובלינים 2, איך עוברים את הקטע של הטירהז כל מי שיכול לעזור מוזמן להתקשר. מתן בר, 0-3 הצילו זקוק לעזרה במשחקים בודד באפילה 2, מורטל קומבט 2, אאודא אה שנט. בן בלר, 06-333873 בצהריים. הצילו! תקוע במשחק שרלוק הולמס, מה עושים כדי להגיע לביליארד. בתמורה אעזוד בקווסטים אחרים. כמו כן, זקוק לעזרה במשחק רצח במיאמי, מה עושים כדי לעבור את גלגל המזלות בסלון של המפקח. בתמורה אעזור במשחקים אחרים. דניאל, 9 הצילו! זקוק לעזרה במשתק זילארד ובסוד האפל של יערות הער. בתמורה אעזור בקווסטים שונים אחרים. [88, לא בצהריים. הצילו! זקוק דחוף לעזרה במשחק גובלינים 3, מי שיודע איך לוקחים את תיק הכשפים כשאתה משחק למען אהובתך. מור הרמן, 6, לא בשישי שבת. מעוניין לקנות או להחליף את המשחק "הרצון לעוצמה 2". רון, 09-504881. מעוניין להחליף את ספרי הכישוף מספר 9 ו-10 במצב מעולה, כמו כן, מעוניין להחליף את הזאב הבודד מספר 1 תמורת רומח הדרקון במצב טוב. איתי שחר, 9-ו מעוניין לקנות את המשחקים 3 ש"אשטם, 3 אמתכאא ואס טאי והרפתקה קטנה גרולה. בן בלר, 06-333873, בצהריים. מעוניין להחליף תקליטורים בגרסת 0%1א₪-0) עם נערים באזור הקריות. ערן, 7 מעוניין לקנות סאונד בלאסטר 60]א 16 ב-300 ש"ח. 03-9668683. | ' % . 5 0 1 ' *-- תחנקידים 6 למכירה 6 משחקי תפקידים "₪ מחפשים שה"ם שמוכן לשחק. כמו כן, חטר לנו שחקן מתחיל באזור רעננה. ישי לביא, 09-421841, 09-453494. "ש מעוניין להתכתב עם שחקני או ו-0₪ ג על רעיונות, מידע, כלים, ספרים, הרפתקאות ועוד. רק לבני 3 ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים, איתי שחר, 04-9835529. "₪ קבוצת 82 מחפשת שחקנים מתחילים בגילאים 12-13 באזור ירושלים. אדיה, 2-4 דרך מהירה, נוחה ולעועעועת לליעוד מיוענויות קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור באלצעות המחעוב. נותנת לך יותר מכל תוכנת לילוד אחרת + למד אנגלית בקצב שלך הקלט את קולך והאזן לו בדו-שיח עס המחשב האזן להדגמת היגוי נכון על ידי דוברי אנגלית השתמש בכל עת במילון דו-לשוני מדבר היעזר בספר התחביר הדו-לשוני המאויר, המלווה בקטעי הנפשה צפה בקטעי וידאו בתנועה מלאה + 9% % * + קפוץ לביקור בערים דוברות אנגלית + טייל ברחובות העריס וקבל מידע כללי ממדריך הטיולים אודות המקוס + היפגש ושוחח עס דמויות מרתקות דוברות אנגלית + התמודד נגד השעון בפתרון כתב חידה בהרפתקה מעניינת כשתטיים את וו + תדע אלפי מיליסם חדשות + תוכל להבין שיחות מורכבות + תוכל להביע רעיונות ודעות במגוון נושאים שוניס + תוכל לכתוב מזכרים רשמיים, דוייחות ומכתביס + תוכל להבין טקסטים כתוביס ומגווניס + תוכל לחקור מידע ולפתור בעיות פותחה על ידי אדיוסופט-החברה הישראלית המשווקת את מוצריה לעשרות מדינות בעולס, בשיתוף פעולה עס טובי המומחים להוראת השפה האנגלית. דז מעצביס --7₪ְ]ְ]ְ7ְ7-7-7-7/7/7 : / 1 ה. .₪ % שיווק באג מולטיסיסטס בעיימ ₪ | %') כנרת 13 בני-ברק טל. 03-5794711 = 0 6 כל הזכויות שמורות לאדיוסופט בע"מ ב וניהו ו . . . : ג , ָ , 8 1 . + ", !מ , . 2 , , , / ל 6 1 הא 3 ה ו 7 . / * ++]. 1 ?1 . . ְ / 5 . , - . ו .% בע ל 1 .4 ' 0 . . 4 ל 0% 1 חי יו , . חומר זה נסרק, עובד והונגש על לדל שח.טת וח