WIZ – וויז – גיליון מספר 55

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
0 00% ש"ח (כולל מע"מ) = נובמבר 199 ו !.5 2 - ₪ | 60 וח צץ שחקים = וע סי 7 1% 0 וכו תה >< מש כ ו 2 ו הירחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי מלוויויה, משחקי חפקידים ועוד... | ו 266 4 ,ּ | | 2 [ 7 % , פריט שופרטנ: קו-אופ צפון : 0" 28 מ -- 2/0 6 4 אהלן וויזים, חודש נוסף עבר על כוחותינו, חודש שבמהלכו לא הפסיקו להצטרף עוד ועוד מנויים חדשים לעיתון. במסגרת המבצע שעת ה-[אססא-ם הנמשך במלוא המרץ. המנויים והקוראים הוותיקים והחדשים, ברוכים. הבאים לגיליון 5 המכיל את המשחק פאתואט1ו על גבי [אסא-כט והוראות הפעלה והתקנה תמצאו בעיתון בעמי זו. בו במבר 5 ₪ אלול רב 5 ל בנוסף לקוראים ולמנויים החדשים אי הצטרפה למערכת העיתון יעל . | ו ו - -%ף : עכשיו כדאי לך יותר לחתום על מנוי שנתי ל- 12/? ! ₪ הלה עפ הטוי א ל שי בו 51% | שתנהל את מחלסת המגריים. מע | 8 06 מצעד המשו חקינ 6 = רוח וביר רמה (שיהיה בהצלחה/. = ' יוו | 4 | 0 ; 4 ו יק א ןפ ולמרות הכל אין מקום לפינו ים. הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויזיה ותפקידים מציע לך הצעה שקשה לסרב לה! 8 זאו = הוראות. הפעלה והתקנה. ל ו 5 חקורה מצולמת - 1 וד הרו י 8 עוברת תקופה לא קלה - החגים / ור ורוו וו | ו ה די = נגמרו והחופש הבא ונוע בחנוכה, שסח-60 חינם לכל מנוי !!!ו | ו 06 'משחקליק ב ו ב ו | | [ סי וסחדאץ אה ו 1 להתחיל לעבוד, החורף בפתח - גְעַד חתום עוד היום על מנוי שנתי (12 גיליונות), וקבל מדי חודש לביתך את גיליון וויז החדש בצירוף משחקן יְ : : 1% דהה 2 | ממה שזכור. לי לקום לשעת אפס | חקו 6 הדוה ו 52 ו | 1 6 א טיפים 14 = הכי גדול, ד ו ול מת:יוחר הניוניי מקלבוה. הבי ההיא ו ען אמ : 6 ל 0 :ב 00% - אלכו 85 לייבש את הגרביים הרטובות מול בנוסף כל מנוי יקבל: . 0 טאי 18 התגור התם, להפשיר את האצבעות 1 משחק מחשב אחד לבחירתו על פי הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. | [ לאוזניך. בלבד -. צחוק. של מטורף 9 ו לפני 8 את 2. כרטיס חבר במועדון וויז שיזכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. :אמות אכ 8 3. בכל חודש יוגרלו בין כל המנויים 10 משחקי מחשב, מתנת באג מולטיסיסטם. | --------/-/-/-/-‏ - ד 4 א ו 6 95 0 22 רדר ידדהה היק "7 ד ההקוהה-ל יא קָובִ סיט ו פוסטר 0 | ל 24 : = = = ₪ ₪ = = ח חא ח- = דש ד = שש = = = ₪ = = - = - = == .₪ = = = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ם| ₪ם)| ₪ ₪ ₪ == = = = = - -- == ₪ ₪ ₪ =ך ו 30 הו לכ יל 27% ו א אוה הח לכבוד ואי או וו קפואט | ה 0000- 28 | עשרת ה-קאו-ים הבאים כבר עשו - 8 משולחנן של דיר יז : 0 מנוי וכך השתתפו בהגרלה וו י יְ 7 2 ד ו ו א ו ו ודשית וזפו 2 - מחלקת מנויים ₪ אמט אמ ופא סו 1 ל 0 ל לייטל ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 פיה ו ב - ל % ה ברצוני לחתום על מנוי שנתי לוויז ₪ אינטרנט:.קצת אחרת 34 2 הם: % ₪ 0 ו 3 - 0 ו רשימת מתנות | ₪ משחקי תפקודים. שיחות עם מורנן לם פיי "ייר == = .38 = "מאשדוד, עובחיתייונתן. מעלושליםו: מס' מנוי = (יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדר העדיפות ) ₪ משחקי תפקידים: 11.88 א | א כסלו דרוך. מכפה מלזל, 'סלט אבִיב' שם משפחה שם פרטי - 1 -- == == .77-----‏ מאלפי מנטה, נועם-אמיר. תו לב משחקי אסה-0ש משחקי ₪0 מ ים: סקאלי ו ט שאר 0 ה 0 42 מידושלים, חפץ גיוו מרמת השרון, ה - ו 5 ₪ משחקי תפקידים: הולידיי אין % / = זהבל עמ ממושט טל ועליאן.. רחוב ---- מספר ------== 1) אולפן מוסיקה 2 פאהוטח - רמות היורה - רל ל ו מורד מיושלים; | עיר = מיקוד | פאוסא 2 בברלי הילגיליס ₪ משחקי תפקידים: שחר האדטה, | % : 4% טלפון "ל 00508|8חופס קרטון מייקר ₪ לוה י 3 | | 46 ל ב מבקש להיות מנוי מגיליון וויז מס ---- - 8 כ ו 11 5 0 ו בין העות 0 1 גיליונות מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * ניהול הפקה: לילי צראף * מודעות: אשכולות תקשורת, טל: 01-5193954 .. 0 - 100 בקבד. | ד 0 - ו | * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: טל סלםו יעל גרשוביץ * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: | - -- ו | דיר ?[או, קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דור אידלס, דייזי בץ, רוני טל, ערן בן-פער, אבי סבג, | - | | ברנע, מיכל ראט, אודן רביב, אסי אופנהיימר, נועם עציון, ניר שקד * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובניה | . ך ל / | ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: א]או, ירחון מקבוצת קרדן | ל - ו - ל | השקעוון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת,ד. 2409 בני ברק, מיקודו | | | 51114 * טל: 03-5702654 , פקס: 03-5708174 ןְ מספר כרטיס בתוקף עד חתימת בעל הכרטיפ -- | מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אונה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישלח | | למערכת לא יוחזר. | ל 1 * בכרטויס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. ייר ור רש . ו : המינ 4% ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) שם בעל הכרטיס כתובת שי -=- וו - טלפון מספר ת.ז. או | ו ו בדצמבר הינו היום בו תחל ביפן מכירת ה-64 8:ו|0 - משתק הטלוויזיה החרש של נינטנדו 64 ביט. המערכת תיקרא בארץ השמש העולה והסשוחזהי] הזו!! ומחירה יהיה 0 רבים המחכים למערכת זו התאכזבו מהרעיון שהמערכת תהיה מבוססת ים אך שימו לב, חרשה מרעישהוו! השמועה האחרונה לגבי המערכת המבוססת מעבד גרפי תוצרת סיליקון גרפיקם, הינה, שבסוף 1996 יחל בי ב שיתאים ל-64 זו , כונן מגנטו-אופטי או בקיצור סזא, הינו כונן תקליטונים מיוחדים יו ל ו ו | לקרוא ולכתוב עליהם ללא ו של מספר הפעמים. היתרונות האדירים של כונן ו מכונני 1אכו₪-2 6 וקיבולת מתוכננת של 130 מגהבייט הניתנים למחיקה, יו תוכנה, להוסיף מסכים חדשים וכו'. בתי התוכנה הוקזו ו-חזוה|ס6/ ו ג יי החדש, חן לאצבעות ללכת במקומך / הינה מקלדת שליטה חדשה ומתוחכמת ויחד עם זאת פשוטה להפעלה. המערכת שולטת בכרטיס הקול שלך ומאפשרת מ ה יי 1 ו ו להתעסק עם תוכנות שונות או מבלי לצאת מהמשחק כדי לבצע פעולה זו או אחרת. המקלדת הזו מתחברת למחשב דרך יציאת התקשורת הטורית הקיימת בכל מחשב. מחירה בארה"ב כ-120 שיח. נראה ונטמע 5 חברת טוהספאטו,. יצרנית צגי משובחים, הוציאה לשוק סדרת | צגים חדשה הכוללת בתוך מסגרת > המפך רמקולים סטריאופונים ו" ו" הצגים הללו תוכננו במיוחד עבוד משתמשי 95 פאוסשחו, והם מסוגלים לשנות את הרזולוציה בכל מגוון הצפיפויות והאפקטים שמאפשרת 5 פאוס[חוו - חמוד! שו קּ חברת טקסס אינסטומנטס הידועה בקיצור 11, הוציאה לשוק מחשבון חדש הנחשב למתוחכם ביותר כיום, גי ב ו ברמות הגבוהות ביותר, כגון: חישובים סימבולים וגיאומטריה יוקלידנית (איזה שמות...) - כל הבאלגן שקיים בתוכנות 6 מסובכות ודורש מעבד מתמטי נכנס לתוך מחשבון כיס בגודל קלטת וידאו, ב 6 פסַהחזו תוכנת 6 שזט |וספטזטו!א כבשה את העולם והפכה למעבד התמלילים הנפוץ ביותר. חהברת 87]א ב בו קנ ו ב ל הכוללת מתאם ותוכנה, המאפשרים ו המחשב, להקפיא תמונה ולשמור אותה בתוך מסמך |זט/ או בתוך כל תוכנה אחרת הכלולה בחבילת טטו11) ווספטזטו!א, בצבעים מלאים וברזולוציה גבוהה. תמונה שווה יותר מאלף מלים, לא? / חברת או הוציאה לאחרונה כונן 1א0א-60 חדש במהירות 1 תקליטורים ורמקולים המובנים בתוך המארז. מחליף התקליטודים מאפשר להכניס עד 3 תקליטורים שונים בו-זמנית, כך שאם משתמשים בבונן להשמעת מוסיקה ניתן לעבור בלחיצת כפתור בין שירים שונים המצויים על גבי 3 תקליטורים. אם משתמשים בכונן לצורך מולטימדיה אפשר, למשל, להטעין משחק הפרוש על גבי יותר מתקליטור אחד ואו כל תוכנה אחרת הדורשת החלפת תקליטורים או אפילו 3 משחקים שוניםו. : מיווי 6הוחסה]!! 81061 2] מו נה מ בי מכות. 1 4551181 |וטסוא הינו מכשיר נפלא שעשוי להפוך את הגהיגה 3 '"'] פרותמוחמה טוופטוא | הכשהמחסס למקומות חדשים לחוויה קלה ומהנה. במקום לעצור כל שני רחובות ומי הי מ ו יר ₪ מגיעים למחוז חפצנו, ניתן לרכוש ב ל ב ור ב לרבב, ובו מקלט לווייני (005) ותוכנה חכמה. 1 זתגזו5/. [ווסוא יראה לך את הדרך הנכונה למחוז חפצך, כולל הוראות כתובות כיצר לנסוע, היכן לפנות, מיקומן של תחנות רלק, מסעדות, תחנות עזרה ראשוגה ועוד. בקיצור, שיגעון של דברווו דרמה, מתח, התרגשות, אכזבות, שמרנות, הפתעות... ברוכים הבאים למצעד המשחקים ה-3. מהפך! טפט :מפנה את הפסְגֶה ל-5 ?וצ 6די משחק אסטרטגיה ותיק שהוא:.למעשה אדו ןוס שזזסה. 31 כבש את הפסגה מחמקום ה-5, ומעניין כמה- זמן יצליח לשמור על הבכורה. למצעד הקודם פרץ המשחק החרש 2 הסןאהחה )םוא ומאז הצליח לשמור על יציבות ולהישאר במקום ה-8. הפעם הפריצה הגדולה שייכת למשחק המשכו של משחק הנצח של המצעד, שם החברה 3 ץצ ורו= ד אוטסחוצ =5סםקסחשווא אוסחוש ץצ קה ד 655 וו אוטוחס שפסהסחסוא סאוו =פסחפסחסוו ;)סיווא אוגחוש אוסחוש -]פהקסהווא הז | וו 4 |הה ה 30 שקהפסויו ו שם המשחק 58 וד קוו שודסה ןגס הב ותו 6 סוג גוא זס מפד הו 2 הסוח ב 3 הפסוה וס סח אוו ה הבו פופ הקוק ו ו וה ובסווי ו הזו פוד סקוו או רו סהחגאו והדפ :הו דה סוחס צזוסס וש והאווההפד הסתם את תה57 שאחרי שבועיים מס שבועות ד - 50 במצעד הגיע היישר למקום ה-17. עלייה יפה ופריצה ל-20 הגדולים רשמו לזבותם כהתטתוה 1 יאג דא זאטס ו-2000 צ'1]-)1א51, שחותם את רשימת 20 המובילים. מגמה בולטת במצעד היא דעימתם של משחקים חדשים יחסית ומבטיחים - מ הד .]שש וירד למקום ה=21), צזדוא .והאז ה .ץז אתאד הג (ירר למקום ה-233) ו-.41 א]]א א חי ךיז שצנח 11 שלבים בחודשיים האחרונים, וגם הוא עם!רגל וחצי מחוץ ל-20 הגדולים. מה יהיהז חכו למצעד הבא. הכתובת לדירוג: פחסווסטטסזו סןסי 6 |ההזו5אוטט/הם וההסזטווסר 16] 3032 חח שר וח ו ₪548 סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: סןסן--/וח. [848א. :כ דירוג קודם דירוג נוכחי מגמזה - = | =- ה = רד הוראות הפעלה ל-6אם וח התקנת המעשוחק התקליטור חייב להימצא בתוך כונן ו המשחק. בי מ ו יי התקליטורים. שנה את הכונן הפעיל לכונן ג הי ו לאחר מכן הקש ..[גז5או ולהץ זטוחת. לפניך יופיע מסך בחירת השפה. בב ב בו ג ו בוד והקש זשוח:]. עקוב אחר הוראות המסך עד סיום בבו ינ שליטה במקלדת לוחית שליטה-חצי הסמן - כדי להניע את בני-האדם בעולם. מקש ירי=2 - כדי להינעל על הפעולה שבחרת לבצע. מקש בחירה=רווח - כדי לבחור פעולה מתפריט הפעולות. וימי ו וי בב ורי וי תרצה להשתמש. מקש 10 - כרי להקפיא את המשחק. שיד בניויסטיק מעלה - לטפס בסולמות ועל בני-אדם. מטה - לרדת בסולמות ומערימות. שמאלה/ימינה - לזוז לכיוון הרצוי. ו רונ ו ל בי יד שבחרת. ירי+שמאלה/ ימינה - לדחוף סלע. ירי בשרוכבים על גלגל - לקפוץ. ירי בשנושאים לפיד - להבעיר. ירי+מטה כשנושאים חבל - לשלשל את החבל, ירי+מעלה כשנושאים חבל - למשוך את החבל. שליטה בבני-האדם ו בי ו יי יופיע מעל לראשו. 1 1 = יש = בנ םי ו שי ו וגיו ב בי השליטה. בכדי לנוע מעלה או מטה, בסולם, חבל, או על בן-אדם אחר, לחץ מעלה או מטה בלוחית השליטה. בחירת בני- אדם = ממיון ופ יי ב יי 111 שב מ בי מ ב וי המתאים ייבחר. ניתן לדפדף בין 7 ו ו שש 1 בתחהתית המפך מופיע תפריט הפעולות. כאן מופיעות כל הפעולות שבן-אדם יכול לבצע. בכדי לברור ביניהן, לחץ על מקש הבחירה. לחץ על מקש הירי בכדי להינעל ולבצע פעולה זו. פעולות בסיסיות מ גי ש-. לחץ על מקש הבחירה עד שיסומן סמן *קח/השלך"*. העמד את בן-האדם מעל ההפץ, ולחץ על מקש הירי. בתפריט בי מו וי 0 תי 1 שיש תוי ב ו יי ב מ = ולחץ על מקש הירי. (:! מ" ו ב מאפשר לאחר לטפס עליו. בחר את סמן הערימה עם מקש הבחירה ולחץ על מקש הירי. כעת בחר בבן-אדם אחר וטפס עימו על חברו שבמצב ערימה. כך תוכל לערום עד שייגמרו בני-האדם. שימוש בחנית לנפנף נפנוף בחנית מול דינוזאור ירתק את המפלץ למקומו, ובני-אדם אחרים יוכלו כ = הי גי מקש הבחירה והפעל על ידי מקש הירי. קפיצת מוט בחר את סמן "קפיצת מוס* מתפריט הפעולות עם מקש הבחירה. לחץ אחר כך על מקש הירי והחזק אותו לחוץ. בתחתית בי וי ב ור ו וב ברמת העוצמה הרצויה, שחרר את מקש הירי וככל שגרף העוצמה נוטה ימינה כך הקפיצה תהיה גדולה יותרו. הטלת חנית בחר בסמן "הטל חנית" והחזק את מקש הירי. מרחק ההטלה ייקבע בדומה לעוצמת קפיצת המוט. שימוש בלפיד לנפנן נפנוף בלפיד אותה השפעה כמו נפנוף בחנית והוא מתבצע באותו אופן. זג שג בחר בסמן "להצית" עם מקש בחירה כשתעמוד ליד שיח, והפעל עם מקש ירי. שימוש בחבל ו ליד שפת צוק בחר את סמן "לשלשל ו יי ו וי וו מ למשוך מעלה בחר את סמן "משוך הבל" מתפריט הבחירה, והפעל עם מקש הירי. ו זריקת חבל מתבצעת כמו הטלת חנית, שימוש בולנל שו ו ב לכש לגלגל ו"קח" אותו. ירידה מגלגל בחר בסמן הירידה עם מקש הבחירה, ב רשו ו ב 1 על הגלנל, השתמש בחצים כדי לנוע ימינה ושמאלה. לחץ על מקש הירי+כיוון בדי לקפוץ. רופא-אליל הרופא לא יכול לקחת חפצים אך ישתתף בערימות. שימוש בקסמים בחר קסם מתפריט הפעולות בעזרת מקש הבחירה. לחץ על מקש הירי. בן-אדם בקרבת הרופא-האליל יושמד כקורבן. נקודות ו"העטבם" נקודות מספר הנקודות בסיום כל שלב נקבע לפי המהירות בה סיימת את השלב ומספר בו | 2 אי ו יוג מש | יי יי | "₪ כל שלב מחייב שמספר בני-ארם יסיימו אותו. מספר זה נלקח ממאגר כללי, "השבט". אם מתישהו אין בשבט מספיק ו ו 1 א וי-וי מ מחשב 486 ומעלה כרטיס גרפי 14)/ (256 צבעים) כונן קשיח (100% פנויו מערכת הפעלה 2005 עם תמיכה ב-[א()א -כו:) כונן ואטא-0) בעל מהירות של 5% לשנייה כרטיס.קול, עכבר מקלדת או ג הפעם אתה בחור שרוחב הכתפיים שלו כמעט זהה לרוחב הצוואר שלו. דלתות אתה פותח באמצעות הרגל, ואוצר המלים שלך מסתכם בעיצורים ותנועות, כגון הממ... אהמ.. ואחה... אתה מנהיג כנופיח שנפל במלכודת קטלנית, אשר נטמנה על ידי איש עסקים מלוכלך. עליך להוציא את הצדק לאור ולנקום באיש העסקים. אם לא תעשה זאת המפעל האחרון לייצור אופנועים יתחיל לייצר מיניבוסים, ולהשפלה הזו אף אופנוען לא היה רוצח להגיע. אחרי התאונה עליך למצוא חלקי חילוף, הטיפום הזה גנב את המבער ובעת הוא אולי תמצא גם נערה. נזכר באטא שלו. . . | / 0 . ןי . ג 7+ | גב = / שש . באנשים לא סימפטיים ותתנהג בהתאם. = | את ווב הכלים השגת בקרבות תוספת דלק מהרחפת המשטרתית מעט בשר ומגוף חשמלי מגנטי ינטרלו אופנועים, אז למה אתה מחכה? תתקבל בברכח, את בוצ'י הכלב. = = 5-ו ?ורי נחג המשאית נהרג. רצוי שתהפוך את הטריילר. הבום. המירוץ ההרטני - פשה לזהות אותך זו מנהרת הרוצחים האלקטרוניים, קח את המקפצה. בחליפה חזו. יְ חמקום חקדוש - מפעל האופנועים המשרד של הזקן - כאן המצא את האחרון. הראזות. [ א.א רבור ו -₪ / . -- אפילו שדה מוקשום לא עומד בפני , = 18 5 כעת העולם ידע מה עשה הבוס איש איש לדרכו. היא מנחלת ואתח ארנב חשטלי אמיין. המושחת. על חכביש. מאת: אורן רביב "מדהים, איך עשית את זה?, אני אקנה ממך את 1,000 העותקים הראשונים!..." אלו התגובות שלא קיבלתי אחרי המשחק הראשון שיצרתי בעזרת ה"משחקליק". לא שלא יצרתי משחק יפה, להיפך (כך לפחות אני חושב), זה רק שחוא לא היח כל כך "משחקי". עזבו את המשחק שלי, "משחקליק" היא תוכנה מעולה לכל מי שרוצה לתכנת משחקים ב-פאוסחו/ל. בשלב הראשון המשחקים שתיצרו יהיו מאוד ל% מתוחכמים, אבל בבל שמתכנתים ומנסים צוברים עוד ועוד ניסיון וידע. התכנות אינו מצריך כל ירע בשפת תכנות "אמיתית". המתכנת בוחר לעצמו את הרקע של המסך, מניח כמה חפצים שאפשר לפוצץ, ממקם את דמות השחקן ו... זהו, אפשר להתחיל לשחק. כאמור, זהו משחק פרימיטיבי למדי ולא ממש מעניין. בגלל זה כדאי לקרוא קודם את החוברת (בהורה מאודו ולהתקדם שלב אחרי שלב עַל מנת לקבל משחק עם קצת יותר עלילה ועניין. ומי שהירע שלו באנגלית הוא מעל הממוצע, יכול לבחור בהדרכה האנגלית שמספק סרטון וידאו, שבמהלכו מוקרן ההסבר על הפקת המשחק הראשון והפשוט ביותר. עורך השלב מאפשר גישה ל-45 ספריות. הספריות מחולקות על פי נושאים בספריית כלי הרכב השונים, יש כ-20 ציורים של כבלי רכב שונים החל מפרארי ועד מערבל בטון. מגוון הציורים שאפשר להשתמש בהם במשחק הוא גדול, אך אם בכל זאת לא מצאת בדיוק את מה שרצית, אפשר לשלב תמונות ממשחקים שנסרקו למחשב בסקנר, ועל ידי כך ליצור למעשה אין סוף אפשרויות למשחקים. אפשר להשתמש בהרבה סוגים של קובצי תמונות שהבולטים ביניהם הם אוש ו-:01. כלומר ניתן לגשת כמעט לכל משחק המכיל קבצים כאלו ולשתול אותם במשחק שאתה יוצר. כנ"ל לגבי קובצי האנימציה 1.16 וקובצי המוסיקה 5% ו-5שוא. השליטה בתכנות טובה מאוד, הודות לתפריטים הברורים שניתן להעלות מכל מקום ושנמצאים במקומות הכי הגיוניים. כ(] - לדוגמה, אם אתה רוצה לשנות את ממשק השליטה בשחקן, ממקלדת לעכבר, אתה פשוט מקיש על דמות השחקן, והנה - מופיע תפריט פקודות המכיל אפשרויות רבות, ביניהן בקרה על אמצעי השליטה בדמות. אחרי שיצרתם את המשחק והכרזתם על עצמכם כבית תוכנה המייצר משחקיט יותר טובים מ-פססאדפ5םא ו- צה.ןקתםדא1 גם יחד, אתם יכולים לשלוח 500 לים"ט (כ-2500 ש"ח!, לחברת מחשבת שתפקיד בידיכם רשיון מסחרי לשיווק המשחק שיצרתם. למי שאין כל כך הרבה כסף יכול לשלוח רק 100 ליס"ט (ב-500 ש*ח) ולקבל רשיון חא שה האחרים יכולים לחכות ששער המטבע הבריטי ייפול. במלים אחרות, כל מי שרוצה לנסות לתכנת משחק פאוסטתואו ולכל מי שתמיד היה לו רעיון למשחק המושלם, התוכגה מושלמת בשבילו. האמת היא שזו גם תוכנה נהדרת לכל מי שרוצה ליצור משחקים פשוטים ולהעביר את הזמן בכייף. ולוו זופות 7 ל ל .9 דוש ך רא ה ₪- ו | -- 77 7-7 ה ה מאת: דויד זילברשטיין את > הכתבה | על | 608841 ד זוא אתם קוראים לאחר שהספקתם. לקרוא ואולי להשתמש ב- דוו ]א - 11617 על סמדא זאש דוע שמענו הרבה, הוא. עילוי, . והוא יחידי ‏ במינו, מתא. הטיים בזמן הטיסה. וכאן. לעומתו, ניצב. לו באומץ לב ובעח. רוח, סימולטור שתפָרנו, ומתייצב לו באותה: שורה עם תח דזואז.זאש 116117 בלי להתבייש, ואפילו אומר בשקט "זוז קצת, אתה מסתיר אותי". ובכן, אין מה לשלול אותו על הסף. למרות ההשוואה הבלתי נמנעת. למען האמת, המשחקים הם הפפים אחד של השני. '100111.ה] מנסה לפשט את כל המשחק לטיסה באוויר "פרופר", ואילו שא וסאזא הזה זההוא 6 מנסה להעמים אובייקטים נוספים בכל האפשו, שטחים גיאוגרפיים וכו'. ב-1.10111] אתה לומד לטוס וזהו. אמנם באופן מקצועי וריאליסטי, אך אין שום. מטוס בשמיים חוץ מזה שלך, אין מטרות (לא' קרקע ולא אווירו ואין כלי נשק. יש כאלו שיגידו שהעלימו את כל החלקים היפים מהסימולטור. לאלו פדאי לקנות את .וסאך זה דה מואסס. כאן יש מבחר של יותר מ-1,000 מטרות שונות, כולן אמיתיות, מעודכנות וביניהן יש סוללות סקאהים, טנקים שונים, משאיות אספקה, בסיסים. וכו'ו.: השטח מעליו טסים ב-₪1.1601 הוא צילומי ומרהיב. אמנם הרקע כאן מיוצר על ידי ה-המהמטאגא של המשחק, אבל הוא כולל מעל 11,000 קילומטר שטח שנבנה באופן מדויק לפי מפות "סערה במדבר". ק:) מאפשר להטיס אחד מהשניים: וא וא | 837 ןז [ 1 ו וו‎ רהה ₪ + / | 5 , ]7 - זה ואס 14-: או זשאאסון 18-ה עם אותן אפשרויות חימוש, אותם בוצועים ומהירויות, תאי טיים זהים, הכל בדיוק כמו במציאות. ניתן לבחור בכמה דרכי משחק. ה-אסזד6א זאהאדפאן, זו הדרך המיידית לקרב, והיא טובה בעיקר להתרשמות מהמשחק וללימור הביצועים שלו. יש את אופציית. ה-א:0816416, אשר מגוללת. את מבצע. סערה.:במדבר, והתקפות האמריקאים על עיראק. האופציה השלישית, ה-6₪₪8א]|5, א0ו155וא, מאפשרת.- לך לבחור משימה בודדת, מתוך אלו שבקמפיזן, ותוך בדי כך תוכל.להתאמן בסוג המשימות שאתה פחות טוב בהן או סתם לטום במשימות שבא לך לפי הסדר שתבחר. דווקא החלק החזותי, שלעומת ספזוואו.ואש זאסוו₪ נראה כל כך פשוט ורגיל, הפתיע אותי לטובה. למרות שגרפיקת הפוליגונים, גם..ברמת הפירוט הגבוהה ביותר, לא.משתווה לגרפיקת ויראו צילומית בתחום גרפיקת הפוליגונים, 0680 בהחלט בראש = + .₪ 8 וה | גי ו = ננו -) וווות ג ווהי הסימולטורים כיום ואפשר לחלוף איתו בין גוררי שחקים ובתוך קניונים, מעל רכבות נושאות או בתוך מחנה צבאי.. התגועה לעומת זאת, היא דבר המשותף לשני הסימולטורים. בתנועת המטום לצדדים, יש באמת הרגשה של טיסה ולא של מסך הפונה לכיוון אליו משפנו את הסטיק, אני לא יודע אם 641 משתמש באותן נוסחאות מתמטיות מסובכות שמחשבות כל פרט קטן, כמו אלו שמתכנתי ז11.10171 טוענים שקיימות בסימולטור שלהם, אבל בכל אופן, אתה מקבל הרגשה של טיסה, ולא של טיים תלוי באוויר עַם יכולת סיבוב לבל הכיוונים. 6 וו ההא ממהם שק מאת.: דייזי כץ 1 ו בע כ ד = ו ' | | "ג ₪ ג של 6 ₪51 :50 ופתחתי את האריזה. למה? מפני שאני די מפחדת מהמספר המתנוסס על האריזה. לא רק שכל סדרה שמגיעה למספרים כאלה, לא מנסה לפתח את הדמות המובילה בסדרה, היא גם הופכת אותה למשעממת וצפויה מראש. עולם במ 7 בי ג ג ו של סרטי המשך שאבד עליהן הקלח, קיימת הסדרה הצפויה כל כך "בית ספר לשוטרים", הבנויה, למעשה משרשרת - בע יי בד מע יי וו מצוין. "סיוט ברחוב אלם" וכל ההמשכים של "יום שישי ה-13" (אם ו ג ו ב את המייצרים במו ידיי) הם דוגמאות נוספות. למרות הכל, לא יהיה זה כל כך הוגן לשפוט את המשחק עוד לפני שמשחקים בו. לפחות ב- 0011551 5 לא מופיע פרדי קרוגר. ב-0051 5206 יש בדיחות לא יו ייאו ו | מו דבו | הור הי" וה קוו .₪ > ל לו ו רו וו צאתא.ן ומשחק אחר של חברת 5154 52 הוא משחק הרפתקה ומ הההחמחה.-< ה-=>=----- 6 גרפי מטובל היסב בהומור של תיכון אמריקני ממוצע. חלק גדול מהתיאורים ההומוריסטיים ודברי ההסבר שברקע נוטים לעצבן עוד לפני שהם מצחיקים, ובכל זאת, יש המון דברים מצחיקים בש חי יג | ב בי וי אזהרה מוקדמת. למשל, כאשר אתה מסתכל במדפי חנות המשקאות החריפים וקורא את מה שכתוב עליהם, אתה מוצא יי ו העכבר, תקבל הסברים טיפשיים בנוסח "זהו מיץ מוח ויטליני, מיובא אל מעבר לשמונה גלקסיות ומבטיח להצמיח שערות על האיברים הפנימיים שלך." כאשר אתה מ ה וב יי ב מ וי הודעה "זהו... סתם חומר ירוק." זה אולי עושה רושם ילדותי, אבל חייבים לשחק ב ו 1-מ" ה" ו מ ו הי מ ו ו הגרפי שלו - הוא מפורט להפליא ונראה כמו סרט מצויר. עולם המשחק מאוכלס בקהל גדול מאוד של דמויות (יצורים רבים מהסדרות הקודמות של המשחק ודמויות | מ 0 | ימר = ב קישוטים לרקע, והדבר עשוי להפוך למעצבן כאשר אתה מנסה למצוא מישהו במטרה לדבר איתו וכל מה שאתה מקבל היא הודעה של הקריין האומר "הם לא שמים לב אליך, תתרגל לזה.* והלוואי והיָה לי ו ו ו ו וב" וי ו הקריין. המשחק נראה כמו סרט מצויר ובקטעי טיסה בין-כוכביים נעשה שימוש בגרפיקת שטחים ממופים. מעלה נוספת שיש למשחק היא עולם המציאות - צזן,והםח .והשדתוצ. סימולציה מושלמת של חלונות של מערכת >אוטוחו/ עם מזכירה של 32%32 ביט. בדרך אל ההיגיון כרגיל, כמו במשחקים הקודמים של הסדרה, לדוב החידות במשחק יש פתרונות לא הגיוניים, אבל כל מי ששיחק בעבר במשחקי 051 508 בוודאי התרגל לכך. לכן, נסה כל דבר על כל דבר, ההיגיון שולי ולא חשוב: השמד רובוטים בחשמל סטטי, סחוב איתך דג רקוב במשך כל המשחק, נסה לרכוב על תולעת בתוך הבטן, ונסה לחזר אחרי בחורה שיש לה יותר קמטים על המצח מאשר להיפופוטם והשוביניזם חוגג כאן בכל מקום). אתה ור ‏ יי ‏ מ יי ים אותה בחורה ולא תאמינו אילו קולות מבחילים ניתן לשמוע כאשר זוחלים מבי יר ה ןי יותר מזעזע בכל המשחק מאשר החנות להשתלות מוח שעל הכוכב הראשון. ו לבחילות וחיוורון. למי שיש עצבים יי וי ו יי לחנויות מסוג זה רק אחרי ביקור אצל הפרופסור בתחנת הזקנים. מישהו בהברת סיירה לא אוהב את סילבסטר סטלונה ויורד לנשמתו במשך כל המשחק באמצעות התייחסות "הומוריסטית" לסרטים שלו. במיוחהד לסרט 7 4 סטאג 1, שבו הופיע סטלונה עם אשתו ושיחק שוטר קשוח, אשר באמת לא ידע מה להגיד. בשלב מסוים הדבר הופך לבלתי נסבל. 3 ה 9:5 הדובדבן שבמשחק הוא משחק המחשב שבתוך המשתק. שמו הוא 3 פאדווסן] 510005 והוא משלב בין 3 אפסו דמתאז5 ל-%100055 וו הי הו שי וו -ש הו וב ו כו ויוי ו בשני בשיטות לוחמה של ב מ ג מו ו ו ו ורי כ ו ו ו ומחודר שיניים שמשחק מולך, עד שתשיג סיסמה לנשק הסודי. אך, לאחר שהשג את הנשק הסודי, המשחק הופך למהיר וקל מדיי. וחבל. בסופו של דבר, זהו עוד אתד =[ ישי םי מ שי וי מל בו ב ד ?₪ וי ו לב | ה | מל 1 למ גי גל [ . | | 9 | | 1 4 0-7 [ ו[ טישיון וי ישיו וי ישיו ויו וי יריו וי יי אבנר חזיז מתל אביב ₪ וו * * הסיסמה לדלת הראשונה היא: 8 : אחרי שנכנסת,ירבר עם כל האנשים במקום וגייס את בולם. היכנס לחרר השמאלי, ודבר עם השדון. באשר הוא יבקש את הסיסטה, כתוב: אטזז א אואמטאסט, וכאשר. > 6 ,זוא יציע לך עבודה, עָגָה: פמ ְ בחנות הקומיקס, דבר. עם אנה; הפעל את המחשב והכנס את הקוד: הסדה אקקואו והאות הלפני אחְרונָה מפל מלה!. ב- צם.] 1 6 4% היב ל-"]אססות טשאוד:ווא % [י" ות את חוברת הקומיקס ל הממח ד דבר עם 6והטפזוץ והסכם להצעתה: יתן 7-86% טחוסטו₪ ששוכבת על הספה ב-"מסה מ ץ.וםאטפ" את המפתח שלקחת מדירתו של 6וווגק, והיא תאמר לך את הסיסמה למחשב של עסון] וג' תקוס. היכנס לחדרו, הפעל את המחשב והקש את הסיסמה: "זטאסטס. ונ" בחניון של הפנט ₪ השתמש ב-6ת36 הו[ק50 כחי לזייף "5 4-.[ע 7 תן את ה-"%88//" לשומר שנמצא ליד הדלת [היכנס פנימה. קח את העגלה, והבט בתיק האוכל. חזור למשרד.ובקש מהמשגר לקרוא ל-"ם.1צסם ס1". כעת, חזור פנימה והטמן את הפצצה בלימוזונה. לך ל" 5'הסחטא", ודבר עם "א פנוס]ה". ב-*5א איז באפ תטאה החד , השתמש ב-"ךאא. ]וז אזי כו 1" ושקנית.ב-51107חח3 צ) על הדלת כדי לפתוה אותה. היכנס פנימה וקה את העיפרון מהשולחן. השתמש בעיפרון על הנייר שלוך המחשב. הפעל את המחשב, ורשום יאת הקוד: "דפ 5יסט". הקודים לספריות השונות הם: כ4] -6% "ואסודז ליסס" יו .ז וטו" ו-"סאז :51 אא מט". קודים נוספים למחשב ניתן לגלות רק בשלב מאוחר יותר של המשחק. ₪ 2000 צדז) 1א81 כדי לקבל בחצי מיליון דולר בכל שנה יש לעשות את הפעולות הבאות לפי הסדר: א א * א * התחל משחק חדש. בחר ברמה הקשה "א 1ו"ו, בשם העיר ובשנה; עצור את המשחק |בחר."1155 ק"). לך לחלון התקציב, לחץ על ספר התקציב (י אס מאסם"ו, ובחר "מאסט צהקמת" (ב-3%). בחר *שאסט 15506" וב-4%). לחץ על "מאכוס" כדי. לחזור למשחק. הקש "שאק" מספר פעמים, ער שסכום הכסף שלך יגיע ל-860,000. הכנס שוב לחלון התקציב, לחץ על ספר התקציב ובחר "טאסט צהקטת", ואחר כך "טאסג 555" כאשר תתבקש לאשר זאת, ענה: "פמע". כעת המתן ותחאה כיצד תקציבך גרל כל שנה; עופר נחום מהוד השרו ₪ 4 דפחשס 8 0 א בלילה בזירת-הרצח דבר עם כל * האנשים, בדוק את הסביבה ואת הראיות, ורשום את הכל בפנקם. חפש בפח האשפה, דבר עם צ'סטר ואחר כך סמן בגיר את הגופה. הקוד למחשב במשרד נמצא על התמונה שבמגירה. הסתכל על.התג כדי לגלות את מספר הזיהוי במשרר של טם, קח את החפצים של היקמן ושל הילד והחזר את החפצים למשפחותיהם. כאשר אתה מגיע לאימוני ירי, קח מחדלפק טופס 13.5.1, ותן אותו לברט. באשר אתה מגיע בבוקר לסמטה, היכנס לָבית השרוף והוצא מהקיר את הכדורים בעזרת הסכין לתוך שקית ראיות. *. באשר אתה מגיע למארב ביום השני בערב, עליך להתכופף מהר, לפתוח את תא המטען, להוציא משם את הרובה ולהשתמש בו כדי לפנוע בתוקמים. א בבוקר היום השלישי קח מהמעבדה במרתף את הנשק שלף. א זכור למלא טופסי 4.14 שנמצאים במגירה בשולחנך ולתת אותם להאל. א בחצר של יו מאני הסתכל בשיחים וקח את הנעל, אחר כך בביתו בשהטלפון מצלצל בפעם הראשונה קח מהר את הסיגרייה, וכאשר זורקים אותך החוצה; היכנס שוב והתנצל. במחשב שבמשרד - הכנס את השם שיו מאני נתן לך, י כאשר אתה בדירה של וואקר, הספתובם כדי להנמיך את המוסיקה והויה מוכן לשלוף את חאקדח שלך, וכאשר חברתו של וואקר תתקרב כוון אליה את האקדח וכבול אותה באזיקים: אור פלג מגבעתיים ₪ 6 ואא ,ו בשאתה בחרר במלון היכנט לאמבטיה. ואחר כך צא והתקשר לשירות חדרים."צא מהחדר, וקת את כל החפצים שאפשר מהעגלה של החדרנית והחפצים שנמצאים [ישישיו טייו יש ישיו ולכיו וי ישיו וי יי * *% *% + העגלה ותגיע לקצה . אֶת השירותים שעל האוטו, והשתמש בפלים ₪ דברי ימי קירנדיה 1 * מקדימה ומאחורה). השתמשיבנייר טואלט בשירותים שבחדרך ואחר כך התקשר לתחזוקה ובקשָ שיגיען לתקן את השירותים. כאשר השרברב מגיע קח ממנו את כלי העבודה מבלי שירגיש. עמוד במקום הפגוי בחדר האירובי, וכשהשיעור ייגמר - דֶבר עם המוהה וקח אֶתיְתַג הזיהוי שלה. בחוף הים עליך לחפור בול די למצוא מנורה. :6 לך לפר, משוך את התקע של המיקרופון ודבר צם הזמרת. קח את הפרח מהאגרטל בחדרך ותן אותו לרוז. בשארט עובר עלה-על פשהוא עוער. הצע לו גפרור (שלקחת מהברו. כשהוא ילך לעשן פתח שלקחת מהשרברב כדי לחתוך את החוטים. כשארט יחזור הצע לו עזרה בתיקון הרכב והוא ייתן לך להחזיק את הפנס. הוצא את הבטריות מהפנס ותן.אותם לצ'רולט: בחידם אבני הלידה עליך לאסוף את כל האבנים מהיער, ומהשטח שלפני הגשר. האבן הראשונה היא .אבן השמש. אחר כך יש לשמור- את המשחק ולנסות בכל פעם אבן אחרת, עד שמגלים את הסדר של כל האבנים, כדי למצוא את אבן השמש יש ללכת מהבקתה של דארם: למטה, ימינה, למטה ושוב ימינה, ואז למקם את הסמן על הזרם וללחוץ עד שמוצאים את האבן. רי לשבור את-הקרח בכניסה למערה של מלקולם יש לנגן בחליל ליד המערה. במערה של מלקולם מומלץ לשרטט מפה ולסמן את פל הכניסות | והיציאות של החדרים. כדי שניתן יחיה:ללפת במערה יש לקחת את הפירות הזוהרים לכל מקום שאפשר. הפורות מספיקים לשלושה חדרים, * במערות צריך למצוא: 5 אבנים ומטבע. 4 את המטבע צריך לזרוק בבאר שמחוץ למערה כדי לקבל את אבן הירח. *‏ שיקוי בצבע מסויָם מכינים על ידי אבן ופרח מאותו צבע. * בבית של זאנטיה צריך להכין 2 מבחנות של שיקוי אדום, אחת של שיקוי צהוב ואחת של שיקןלכחול. *ּ את המבחנות יש לקחת לעמודי הקריסטל ולערבב אדום + כחול ואדום + צהום. את המבחנה שנוצרה עם השיקוי הסגול יש לשתות ליד העץ עם הבית הקטן. * כדי לקחת את הגביע, צריך לתת לפאון תפוח. .= את המבחנה עם השיקוי הכתום צריך לשתות ליד מנחתהפגסוס. אלי בכר מבת ים ₪ 13 שפח * קח את הז'קט מחדר ההלבשה של השליחויות.וחפש בו, ל * בכספת, תן את מפתחות הרכב א * שמצאת בזיקט לנער עם הווקמן. אחרי שהוא יביא לך את החפצים, קה הכל, אם אתה משחק עם אייזיק ריצ'ארדס, אתה יכול להרכיב מכל החלקים פצצה. מחוץ למפעל של 41( מצא את הענף הגדול ושים אותו על הכביש הראשי. כשהמשאית תיעצר והגהג ייצא, קפוץ מהר למשאית. *. עלה במעלית למסדרון בו ממוקמת הכניסה ל-4 |6%6.]. אם אתה משחק בערפר אתה יכול לעבור דרך הדלת, ועם כל השאר - עליך לחזור לבית חולים לבקר את השריף שייתן לך את כרטיס המעבר. א?+ במחסן האלקטרוניקה - דחוף את לוח השליטה שליר המעלית והפנס את הקוד "2112?, קח את המעלית למטה למסדרון המאובטח, = השתמש במספריים שלקחת מריץק כדי לחתוך את החוטים ולגטרל-את > האזעקה. א ברחוב אלם - השתמש במוט כדי לפרוץ את המנעול שעל הדלת; קח את חספר וקרא אותו. * במטבת של אדי יוסטון סגור את הדלת, חפש בפח האשפה וקח את הכרטיטים להופעה. *‏ במחשב שבספרייה צריך לרשום. "5חסיוח16". ₪ באשר אתה מגיע . ל -6ווזו[ח1 סווש 66 דבר עם הטכנאית והיפנס בדלת, כעת, עליך להשתמש במשטשח העבודה שלקחת מהמוסך בפנטגון, ולעבור לצד השני כשאתה שוכב עליו, תוך כדי הימנעות מהקרניים: * לך ל-₪10108165 |הסזסיחס 6 אושא, וקח רק את האלקטרורמגנט, הגבועל. הקטן והגביע הגדול ₪פ063%), והשתמש ב-*!3601 קז" על אחד מהם כדי ליצור |51. י =. 65 | 0 / על עצמו כספר אינטראקטיבי, הגישה אה או והדוגלת בהתפשטות ובהרחבהו, משחתק הדומה יותר ל- שאזש הטהואאה המוטא ה אואסש של חברת אוסוס. ב-אמאוסי חוא, במקום לבצע נעילה פנימית וחיצונית כדי לבחור את האויב הקרוב אליך. למרות גרפיקת ה-5%0 המעולה, המשחק לא מבריק במיוחד. המכונה של אהאשוסא קצת רופפת ומתקשה להעניק את אותת ההרגשה ש-א%!00 ₪ או 52000 :איויך הצליחו לתת. הקטעים התלת-ממריים נחמדים, אך אנשי ,₪0 מנסים ליצור משחקים דומים ובעלי סגנון שונה לגמרי. עתסןואטצס, למשל, הוא משחק סימולציה משימתי, .01אזא איהם - סדר ידוע מראש של משימות, המשחק מציב אותך כמפקד צי מטוסים מוזרים ובלונים מרחפים. בתחילה אתה שולט על | עיר קטנה בקצה המפה, ועליך לטייל בסביבה במטרה להשתלט על כל הערים עד שתשיג את כובעו המחודד וגלימתו | הסגולה של הקיסר. | | דמוקרטיה או לא דמוקרטיה המשימה לא קלה, שלושה יריבים 1 ממוחשבים, כל אחד מהם בעל צי משלו, ה מנסים להשיג את הכתר בעצמם וכאשר מזכיר ספר במולטימדיה, בעצוד ש-חתמאשסץ חזא הוא עניין של אסטרטניה וניהול משאבים. , | | | - ו ערים נייטרליות נופלות בידי ארבעת | | % | ל | 6 ו 20 ך | שן ך . | א 6 5 ךר 5 - ו הכוחות, המשחק הופך במהירות לקרב | | מאת: אידלס דוד מתכנתי משחקי ה-6ק יצרו סימולציות במעט לכל דבר שטט. ניתן לטוס במטוסים של מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם הענייה, כמעט בכל מטוסי הסילון מדגם 1, כמה :110(-ים, מטוסים אזרחיים ואפילו באזור ערבי על גבי שטיח מעופף. סופר ריאליזם, כך קראו לזה - מהירויות המכבות את המנועים, מקלעים שנתקעו בדיוק בזמן הלא נכון ומכוונים אלקטרוניים מדויקים שיכולים להכניס פצצח מונחית לייזר, ישר לשפם של החתולה המשתזפת על גג המפקדה הצבאית. ביזנס של סימולטורים הוא ביזנס רציני ואם אתה לא מוכן לקרוא את כל 300 העמודים של חוברת ההפעלה, הסיכוי שלך לשרוד זהה לזה של מטייל הנכנס לכפר קניבלים ומתלונן שהוא מרגיש קצת מלוח היום. יש להודות ש-אמששסץ 18 נראה דומה מאוד לכל משחק אחר של חברת אא אוסא. בדיוק כמו ב-קאס.ותא עס וב-.[0אדהק א/גם, הוא משתמש במכונה תלת-ממדית, כלומר, יש כאן מצב של 5/04, המון מבטים מבחוץ וכמה מטוסים המעוצבים בגרפיקה למופת. אבל כמו ש-כ]אס. ]את 0 היה משחק המבוסס על משימות ו-.זסאדדת ואס הכריז 0% |) איתנים המציג התקפות קרקץ נואשות; התקפות של א[ 2₪1-ים, דיפלומטיה תחת תותחים וקרבות אוויר גדולים נגד רבבות מטוסים. זהו הבשר של המשחק וכאשר אתה מגיע לעיר מסוימת אתה יכול להשתלט עליה בשתי דרכים: הדרך הראשונה היא הדיפלומטיה. אתה יכול לשלוח דיפלומט לנסות ולהטות את דעת הקהל לטובתך. ראש העיר ישאל אותך כמה שאלות כמו: "מה אתה חושב על המנהיגות שליז" או "כיצד אתה יכול לשפר את רמת החיים בעירנוז" ואז עליך להשתמש בדיווחי המוריעין או לסמוך על המזל בשאתה בוחר באחת משש התשובות האפשריות. התשובה שלך מכתיבה אם הם יצטרפו בלב שלם או אם הם יגרמו לך לצרות בכל הזדמנות. הדיפלומטיה במשחק דומה לתהליך הבחירות, אך שלא כמו ברמוקרטיה, אם לא הצלחת לזכות בקולות על ידי כמה מלים נכונות, אתה יודע שאתה יכול לפוצץ את "כפויי הטובה" הללו ולהכריח אותם לציית לך. שלח לעברם כמה מטוסי קרב כבדים ומסוס מוזר הנושא פצצות במשקל של טונה, ואפילו האנרכיסטים הקשוחים ביותר יצאו לרחובות עם דגלי "אנחנו אוהבים אותך רוזן!" ומדליות לציון יום ההולדת שלך. הדרך השנייה היא ציות. קיימות שתי ררכים להכריח אותם לציית: מצור ודיכוי. במצור אתה מנהל מלחמת התשה נגד מטרה מסוימת, והיא מאפשרת לך לבחור מטרות צבאיות ואזרחיות רכות, בכדי להראות לתושבי עירך שאתה לא רוזן שכדאי להתעסק איתו. בדיכוי אתה גם מתקיף מטרות צבאיות ואזרחיות, אבל למרות שזוהי הדרך המהירה ביותר להביא את העיר לכניעה, זו גם הדרך הקשה ביותר מפני שהמטרות שאתה מתקיף בררך כלל מוגנות על ידי סוללות תותחים נגד מטוסים ולהקות של מטוסי אויב. טיסה נעימה במשחק יש שמונה מטוסים, אבל רק שני סוגים עיקריים - לוחם קל ולוחם כבד. במטוס קל משתמשים במשימות של ליווי, הגנה על הצי ומשימות סיור, הוא חמוש במקלע ושמונה טילים לא מונחים, בזמן שמטוס כבד חמוש בפצצות ומקלע, ובעל כושר תמרון נמוך יותר. ברור שאנשי אס נתנו לעצמם יד חופשית ביצירת המטוסים אשר נראים כמו ערבוב בין מטוסים משתי מלחמות העולם גם יחד. קיים גם ערבוב של טכנולוגיות - למטוס שלך אין מכ"מ, אך הוא מאפשר הפעלת סיים אוטומטי. כאמור, המטוסים כלל לא ריאליסטיים ולכן הם מאוד "גמישים". אתה יכול לעוף בצורה פראית בשמיים ולא לדאוג שיפלו לך כנפיים או שאחד הטייסים יתעלף. היעדרו של המכ"ט הפך את הקרבות לקרבות פנים מול זנב, והמשחק מאפשר גרפיקה, סגנון ותלת ממדיות אבל מה שבאמת מדליק ב-א4ישסץ 41₪ה, הוא העובדה שהמכונה התלת-ממרית שלו מאפשרת נוכחות. בו זמנית של הרבה מטוסים בשמיים; המתח והאקשן של קרב נגד 10 מטוסים, כאשר אתה צולל ומסתובב בין בלונים אשר מרכיבים את הצי שלך, הוא פשוט בלתי יאומן. בשוק הסימולטורים הפקוק, אמאשסץ חוג לקה את הסימולציה הבסיסית ונתן לה סיבוב לא שגרתי. לכאורה זהו משחק סימולציה בסיסי, שמאפשר לשוט בצי בלונים ענקיים ומטוסים מוזרים, לשחק בסגנון אסטרטגיה של משחקי מלחמה ומדים (כמו המא עס אמאספוחקו המשרים אווירה יוצאת מהכלל. יש לי רק כמה תלונות שתקיפות אפילו ל-אשודאק. בגרפיקה של 5/0 המשחק הוא קצת קופצני ואני לא אוהב את הרעיון שלוח הבקרה תופס חצי מסך. אבל, בסך הכל, אמוס 41₪ רחוק מלהיות מאכזב. הוא מחושב היטב, מאור מערב וככל שהמשחק מתקדם הוא הופך לא רק לאתגר אסטרטגי נדול, אלא גם לחוויית טיסה הבודקת את יכולת התמרון שלך. אם אהבת את .וסאדגת אשהט ואתה רוצה סימולטור אשר לא יחנוק את ההתלהבות שלך על ידי סופר ריאליזם וכוחות טיסה לא סלחניים - נסה את המאוסץ א1א. זהו לא משחק אשר יפוצץ אותך בגרפיקה ובקולות מעולים, אבל זהו משחק שכייף לשחק בו וקשה לנצח אותו. אני לא יודע כמה זמן ייקח לך לשחק בו, אבל בימים בהם מש חקים שמים יותר דגש על הגרפיקה ושוכחים מהמשחק, חם עס אזה מהווה שינוי חיובי. מאת: דויד' זילברשטיין חריב מוביל ב-2 נקוחות -ו-2 כדורים נותרו על השולחן. אני מניח את המקל לפני הכדור הלבן, מתכופף אל השולחן, עוצם עין אחת. אין דרך להכניס את שנותם לכיט, אבל אין ברירח. 7% 7 0 5% אני נזכר במה ש-י*חתאומס אא הט ]1'אשס" לימד אותי ומתבונן בשולחן מלְמָעַלה. אני מותח קווים דמנוגיים. בין הכיס הפיגתי לכדור הכחול, בְּיָן,הכחול בחזרה לכתום ומהכתום אל תלבן. זו תהיה מכה מסובבת. צריך. לפגוע בבדור הלבן מימין, לא במרכז. כדאי.להרים קצת את המקל. לא לנשום. אני רוצה מכה חזקה, לא חזקח מדיי. בום! אני מִכָה. הכדור הלבן נע בסיבוביות אל הכתום, וזה מנתר קדימה ושמאלה אל הכחול, הכחול נשלח באלכסון ונכנס לבים הפינתי. הכתום המשיך, פגע בפנל חזר ונעצר ליד הכיס הצדדי. ואז וכמו שתכננתי! הלבן חוזר מקצה המגהש, הוא עומד לפגוע בכתום! הוא כבר מאט. האםיהוא יגיע? הוא מתקרב 1:.. הפסקת חשמל. המחשב כבה. קבלו את [00< ][השזאוצ. וסוס וה טדא], כשמו כן הוא. הוא מביל כל אפפקט טכני במשחק. במשחקים אחרים אנו רואים את השולחן מלמעלה, כאן כל השולחן וולמעשה כל החדר) מחושב כסביבה תלת-ממדית ואנו יכולים להסתכל על כל נקודה מכל כיוון שרק נרצה (אפילו מתחת לשולחן. שוב, בדרך כלל במשחקי ביליארד ממוחשבים, אנו מכוונים את הזווית הרצויה (או לפי טביעת עין, או לפי קו מנחה שהמחשב משרטט עבורנוו, בוחרים את העוצמה הרצויה, ומכים. ובכן כאן, זת כמעט כמו הדבר.האמיתי. כשאתה משחק נגד מחשב (לא באימון או נגד חברו, לא תוכל להפעיל קו מנחה והוגן זה. הוגן). תוכל לכוון ממש כאילו אתה מתכופף ונשען על שפת השולחן (שחקני ביליארד לא רעים, הופכים לגרועים בביליארד מחשב, כי הם לא רגילים לכוון ממבט-על, אלא מנקודת ראות אחרת, כאן תוכל להתבונן מהיכן שתרצהו. חוץ מלכוון זווית, ניתן להכות במרכז הכדור הלבן,. בצדדיו, מעליו ומתחתיו, ואפילו להרים את ונב המקל, מעבר לזה, אתה לא בוחר עוצמה מ-1-10 או לוחץ על העכבר כשאיזה קו רמיוני מגיע לגובה מסוים, אתה פשוט מושך את המקל לאחור כ8] -6% ועד להיכן שתרצהו ומכה קדימה ובעוצמה שתבחר). אני משתמש במונח ביליארד כהגדרה כוללת, אך בל נשכח כי בעולם הביליארד קיימים כמה סוגי משחקים:ו סִסָץ, ביליארד, סנוקר, .4.1 8-83, .31.1 -9 וכו". ב-.001ק .ואשדאןץ יִשָנם ארבע משחקים. :]סי 11 חידה .9-11 8-1 ו-א110 ד0א,.למי שלא מכיר את החוקים, כמובן שושנה מערכת ץ.זאו1 ידידותית שתסביר..יאת החוקים של כל משחק ואת החוקים הבסיסיים שנְכונים לכל המשחקים, | עכשיו, אם כל זה לא מספיק מלהיב, או יש גם גימיק, אלוף העולם לשעבר ב-1ססת,. הנדוע בכינווו מטז אשס מאזיוא, מעביר קורס זריז לשחקן ה-.001ש. המתחיל. ומדגים 5 אסזחד ומכות מיוחדות) בקטעי וידאו.. יש עשרות מכות כאלו, ולמהות שאני לא הצלחתי קבצע אפילו אחת מהן, נותרתי פעור פה כשראיתי כל אחת-ואחת מהן. מאת: אורן רביב 5, חדר אפל וחשוך. היצורים ציפו בקוצר רוח לתחילת התוכנית %ם.זז - א מווד. לפני שבוע הם לא יכלו לראות את התוכנית החביבה עליהם מפני שהטלוויזיה קלטה רק תחנה אחת, תחנת הטלוויזיה הממלכתית של טיבט. כך נאלצו התומכים לצפות בתוכניות דת מרתקות בטיבטית ולהתבונן בקריין החרשות הקירח שאירח להם חברה מךל ערב. התחנה נחסמה בקוד סודי, פך שהתומכים לא יכלו להעביר תחנה בלעדיו, אולם בעזרת כישוריהם הטכניים הצליחו התומכים לפרוץ את הקוד ולשנות את כיוון התחנה לערוץ 2, | למזלם, בשעות כאלו בדרך כלל לא צלצלו אנשים בקשר למשחקים ולכן הם יכלו לראות את התוכנית בשקט וללא הפרעה. לפתע נפתחה הדלת. אור בהיר שטף את החדר. על רקע האור הצטיירו צלליותיהן של שתי דמויות חשודות. "אתם מתבקשים לבוא איתנו," אמרה אחת מהדמויות בקול חלול. "למהז* העז ושאל התומך א.ר. "תיכף תבינו.* השיבה הדמות "קדימה!" 2, מסדרון אפל וחשוך. התומכים האמיצים הובלו על ידי שתי הדמווות. במסדרון ארוך וצר. השומרים החזיקו בידם עטיפות של המשחק 3 אאאם חהחד או מאס-זא ובכל פעם שאחד התומכים ניסה להימלט, הם הראו לו את תמונת המשחק, רבר שגרם לתומך להניח את כפות ידיו על עוניו פדי שלא לראות את המחזה הנורא ולהמשיך ללכת. לאחר זמן מה נזכר התומך נ.ש. במשהו. "הפסדנו את הפרק," הואאמר. 7, חדר ישיבות אפל וחשוך. התומכים הוכנסו לחדר שבו ישבו כמה אנשים מסביב לשולחן ישיבות, כשבראשם יושב אדם נוסף, אשר בניגוד לאחרים פניו היו גלויות ומוארות. "אני יודע מי אתהו" קרא א.ר. לעבר האיש, "אתה האיש מעמוד 3 בצר שמאל למטהי" *נכון, למרות שמעכשיו תקראו לי העורך!" אמר האיש בקול מטיל אימה. "הוא אדם מסוכן," לחש א.ר. לנ.ש. שעמד לצידו וניסה להראות שהוא לא פוחד. "אתם הגעתם לפה, על מנת להשתתף במה שמכונה 'הפגישה'." אמר העורך בקול מקפיא דם. "בפגישה, אנו מחלקים את הכתבות לכתבים ומחליטים איך ייראה העיתון הבא.* *זה מאוד משמח אותנו," אמר א.ר. "שלום" הוא התכוון לצאת ולמשוך אחריו את היצור השני, אלא שאז נשמע הקול המאיים "מי שנוגע בידית יצטרך לכתוב כתבה על המשחק אביש!" התומכים קפאו במקום. זיעה קרה החלה לנצנץ על מצחם. הם הסתובבו לעבר העורך. *יפה, עכשיו בשאנחנו מבינים זה את זה אתם בטח רוצים לדעת על מה תכתבו, נכון? אז ככה, העורכת הלשונית תיתן לכם את הדפים." ליר העורך התרוממה דמות מאיימת והחליקה על גבי השולחן שני דפים. א.ר. הושיט יר ומנע מהם להמשיך ולעוף אל מחוץ לשולחן. | א.ר. קרא את הכתוב בדפים ולא אמר דבר. "מה קרה?" שאל 1.ש. בקול מודאג. *קח, תקרא." אמר א.ר. אחוז אימה לקח נ.ש. את הדפים וקרא. הוא לא האמין "לא! יש גבול לכל דבר, גם לתומכים יש זכות לחיות במעט שלווה.* "לאוו* שב וזעק התומך נ.ש. בקול קורע לבו *זה נוגד את אמנת ג'נבה!ו" "כן, אני יודע, וזו הסיבה שנתנו את המשימה הזאת לכם! מעכשיו אתם תהיו אלו שיכתבו על לומדות! אתם תצטרבו לשחק במשחקי היגיון מטורפים ולנסות לחשב כמה זה 2+3 ועוד בעיות מתמטיות מסובכות! חה, חה, חה, חה, חה!" צחק העורך בצחוק מטורף. הרעיון כנראה שעשע אותו מאוד. 1, חדר אפל וחשוך שני התומכים היו שרועים על הרצפה. חם לא יכלו לעמוד ברוע הגזירה והתעלפו בחדר המערכת, לפני שהחזירו אותם לחדר האפל והחשוך. כשהתעוררו מצאו לידם ערימה של 58 לומדות. עכביש קטן שטיפס על המשחק ואס התאדה כשדרך על אחת מאריזות הערימה החדשה. א/ר. פקה עין אחת. הוא ראה את הערימה. הוא גם ראה את השלט שחיה מונח עליה - "58 לומדות - כתבה על כל אחת מהן תוך 48 שעות." א.ר. החליט לחזור לעולם העילפון. - הומפ' -משת ה מחשב מהפכ(' לילדים מא'ל 1 עד 6, המשלב מ הלדת "חודית. ומאוו סרט'ם א'טראהטיניים. הומפ' - פיתוח ישראלי מקורי, שזכה להצלחה ביעלאומזית ונכנס לרשימת עשרת התוכנות המומלצות לילדים בארה"ב, מופשיר בפעם הראשונה לילדים בני 1 עד 6, ליהנות ממשחק מחשב אנטראקטיבי מלהיב! צם הומפ' - פתאום מחטשבים זה משיתק '?דים. מדברים בטולמון עם הדמוזות המצוירוה, משפיעים על מהלך הסרטים, משנים את מוג האוויר , מחליפים אח הצבעים, מזמים על כלי ננינה, ועוד ועוד! קומפי מעניק לכל ניל תוויה מטוג שונה באמצעות מגוון גדול של סרטיים אבל הכיף הוא רן הלק מהסיפור. קומפי הוא נם משחק תינוכי טמשפר מיומנויות מוטווריות, 2 2 = 7 א א 5 מעשיר את אוצר המילים ומקנה ערכים חברתיים בטיסיים. קומפי פותח בסיוע פסיכולונים התפתחותיים ומחנכים, והוא מאפשר להודים לעקוב אחר התקדמות הילד. מקלדת -קומפי מתחברת בקלות למחשב איטיי וניתן לקבל את הסרטים בפורמט של תקליטונים או ואסא. העניקו לילדכם מתנת תג 'יחודית, המשלבת משחק מתנה וידידותי עם חוויה חינוכית! | נברמים |הזננות: גו ו -1)ן ₪ לוה ה ז:%* ש*ווק והמצה- 3 בוּלַטִיסִיסטם בק" ננות 11, בני ברק וול81=5194 7 0 קומפ'- משחה' מחשב ''תודיים לילד התשוב בעולם. הילד שלן מאח: דויד זילברשטיין תוכנת הציור הטובה בעולם. נשמע מוכר? ובכן, התוכנה 5 זמ של חברת .]ג ז') חץ %:0:516, באמת יוצאת מן הכלל. כפעם הראשונה ראיתי את אחז וה בבית של חבר. ראיתי כמה היא יפה, כמה היא ידידותית, וכמה היא חכמה. התאהבתי בה ממבט ראשון. וכמו בכל פעם שאני מתאהב אני מרים טלפון לקובי: *קובי!!ו! תבטל חצי עיתון! ראיתי כאן תוכנת ציור מדהימה! כן כן! אני אבתוב עליה כתבה של שישה עמודי צבע, נכנים פוסטר באמצע, ואולי גם הולוגרמה!" כרגיל, קובי מרגיע אותי ואומר "תיזהר ממנה היא מסנוורת אותך ואתה בהתלהבות ראשונית. חכה שתכיר אותה לעומק, נראה לך שגם אחרי שתתעסק איתה חודש עוד תתלהב ככה? אני מכיר את זה. פתאום היא תתחיל לחזור על עצמה וברחוב אתה כבר.פוזל לעבר תוכנות חדשות...* אני נאנח. קובי שותק רגע ואומר: "אני יודע שעכשיו אתה בטוח שהיא האחת והיחידה ָ אי ה פרפרים בבטן. גס אני הייתי פעם צעיר. אתה יודע מה? קח עמוד צבע," למחרת יצאתי והשגתי עותק של את וממהגם + עט-אור - עט המתחבר למחשב במקום עכבר, מצייר על משטח מיוחד שמגיע איתו, והציור על המשטח מופיע על גבי המסך. חי זמ וכ היא תוכנת ציור ייחודית. ייחודית בכך שהיא לא מנסה להקל עליך את מלאכת 2 הציור והשרטוט כמו תוכנות אחרות והמאפשרות לך לצייר מגוון רחב של פוליגונים, להעביר קטעים מצוירים וכו'ו. זה לא שהיא מקשה | עליך, אלא שהיא מנסה (ומצליחה) לרמות לך| אפקטים שליציור צבע | אמיתי. בל ממשק התוכנה מתבסס על מזוודת ציירים המלאה במכחולים צבעים, גירים, צבעי דיןו, שמנים מרככים, סוגי בדים וכויי:. היתרון הגדול של התוכנה נעוץ בכך שהיא מביאה בחשבון את האפקטים של כל גורם בציור, והחל מכלי העבודה. בתוכנות אחרות, מלבד מיכל תרסים, המפזר צבע, כל הכלים צובעים באותו אופן. חלק אלע יותר רחב וחלק יותר מרויק, אבל לכל הכלים | אותו אפקט, ב-038₪]₪8 הדבר | שונה, וזו התוכנה הראשונה (שאני ראיתי) שמכילה עט, עיפרון, מכחול, גיר וטוש, שלכל אחד מהם אפקט אחור. האפקט הוא זה המאפיין את הכלי במציאות - עט נספג עמוק יותר מעיפרון, פחם נוטה להתמוסס ולהימרח, כבשמציירים ית = - במכחול ניתן לראות משיכות מכחול וטוש משנה את צבעו כשמציירים באמצעותו על גבי צבע אחר. עומדים לרשותך כמה סוגי עפרונות ושרטוט ו-₪6 רך ועבה), העט יכול להיות כדוהי.או נובע, ואפילו המחק מוחק כמו המחק שבקצה העיפרון, כלומר אם המחק נגע קלות בציור, הוא לא יימחק, אלא יטשטש. מעבר לכלי העבודה, .זמ אכ לא שוכח להביא בחשבון את המשטח עליו אנו מציירים. בעוד שבתוכנות אחרות בוחרים בדרך כלל את צבע הרקע, כאן יש חשיבות למשטח עצמו, מפני שהצבע נראה שונה בשהוא נמרת, נספג או מצויר על בד קאנוואס, מאשר על נייר-כותנה, נייר מחוספס, קרש עץ, או אפילו על משטח אבן משובץ. מעבר לכך, נותרו האפקטים. אם גרצה לעמעם, או אולי לטשטש חלק מהתמונה. יש לחרד לפעמים את הפוקוס, למרוח צבע, או לדלל צבע במים. כל אלו גורמים לתמונה ב-א₪ .]מה להראות כאילו צוירה ביר. ועוד משהו, ב-א:. ו משולבים סרטי אנימציה קצרים המתארים ציורים בשלבים, ולמעשה יש בתוכה לומדה קטנה ללימוד איור וציור. מאת: דויד זילברשטיין מערכת ההפעלה החדשה של חברת 16א, 95 אוסהחוו, מרגשת את כל העולם. האם המשחקים הישנים שלכם יעבדו גם עכשיו? מה יקרה ל-%זוטשחג\. הישנה ולתוכנות שלה? האם זהו סופם של משחקי ה-10005 18)) מנסה לענות על השאלות שלכם לגבי 95 5אוסוהוו. עוד בגרסתה הראשונה, פשטנחוש הייתה ונשארה סביבת הפעלה גרפית ל-=)], שבאה לדמות את מערכת ההפעלה של מחשבי ה-058ז7א61א על יתרונותיה הרבים. סביבת ההפעלה ידידותית מפני שהיא גרפית ולא צריך ללמוד 700 פקודות באנגלית), ומאפשרת יישומים רבים ]אד זד. וזו ב-60% ובהתחלה, כשכתוב ::)), אתם מריצים תוכנה או משחק, וזהו. כשאתם מסיימים או יוצאים ממנו אתם יכולים להריץ משחק אחר. בכל אופן, ב-0005 אי אפשר להריץ שני משחקים בו זמנית. במהשבי המקינטוש קיימת שיטת ה-1%0א5% דד 1!א, המאפשרת ריבוי יישומים (למעשה כל תוכנה או משחק מהווים יישוםו. להריץ שני משחקים בו זמנית נראה מטופש, שהרי אנו יכולים להגיב ולשחק רק באחד, אבל כשמדובר בתוכנות, הסיפור הוא אחר. נניח שאנו עובדים עם תוכנה גרפית מסובכת, או תוכנה המשתמשת במאגרי מידע נרחבים, פעולה אחת שלנו יכולה לקחת למחשב כמה שעות. מדוע שבשעות האלו, נהיה מנוטרלים מן המחשבז למה שבזמן פעולת המחשב לא נשחק באיזה קווסט, או נעבור על תוכנה אחרת? עד היום, פשסוחואו לא ממש תמכה ב-6א1א5ד זד. 11 ולא הריצה מספר יישומים בו זמנית. מכיוון שתוכנת פאוסחו או עצמה מופעלת מ-00058 וזוכרים שצריך לכתוב א1 בכל פעם שמדליקים את המחשבז) וזה היה בלתי אפשרי, אך הומצא "פסטנט" אחר שנקרא זייה או5- 5% 1, או החלפת יישומים, המבוסס על הרעיון שאם המחשב לא יבצע את הפעולות בו-זמנית, הוא יחליף ביניהן לסירוגין ובמהירות גבוהה מאוד בכדי שאנו לא נרגיש כלל בהבדל. אנחנו י אך למרות זאת ה-א[ 5- 15% פעל ופחות או יותרו. היום זה שונה! 95 >אוסתו היא מערכת הפעלה בפני עצמה, לא תחת 5, ומאפשרת טא]זא הד ודו טוא. הרגשנו, מה פתאום "לא תחת 002%?" מה יעלה בגורל המשחקים שקניתילז? אין מה לדאוג. ממש כמו ב-3.1 באוטוחואי ומעלה; תוכלו להשתמש בהדמיה של 8% מתוך ה-פאוטשחוי, רק שכאן ניתן יהיה להריץ כל משחק, בכל ממשק גרפי ועם מספיק זיכרון נמוך כדי להפעיל אותו. אז רגע! למה לקנות ולהתקין ₪405 אם ב-95 בווסשחוו אין בו כבר צורך? תמיד תוכלו להריץ הדמיה של ₪0058. אן תוך כמה שנים, כל התוכנות והמשתקים, יעבדו ישירות דרך 5 פאסחו/ו, אפילו לא דרך הדמיית 58, כך שבסופו של רדבר נשכח מה-05ום. אילו משחקים ייצרו עכשיו? מכיוון ש- 77 050א )ו המציאו את התוכנה, אני חייב לקנות אותה עבור משחקים שיפעלו רק על 95 צופחו\. בן! כך היה גם עם פאסשחואר (ומי שבאמת זקן זוכר שכך היה גם עם 5358 ובעבר היה גם עם 0-08 ועוד...ו, האם אפשר לגלוש היום באינטרנט (ב-/או) בלי פאוסוחואו? ודאי שלא. האם ניתן לעבוד על מעבד התמלילים שאסאו (שהוא המעבר הנפוץ כיום) בלי פאוסומואו? ברור שלא. וקיימות עוד ועוד תוכנות שדורשות >אוסטחושו: ובכן, כמו שהיינו חייבים לקנות 1% ו-3.1 פאוסשתו/ו, בקרוב נאלץ לקנות 5 >סשהו. 158 א 257 (אילו החייםו. המשחקים שיש ב-00%%חוו, הם משחקים כמו "סוליטר", "שולה המוקשים", "איש תלוי" וכו', אין משחקים כמו זהמוהסא מוהאדחסוא ו- ש6אזא 8717 ל-צווסמו\, איך תתמודד המערכת עם הפער האיכותי? ראשית, הקווסט הכי חדש ומדהים, ג[אססטהא5אדאגאץ תומן ב-5שסנהוו, ולגבי משחקי אקשן צבעוניים... ובכן, לא נגלוש שוב לצד הטכני, אך מכיוון ש-95 פאוסשחו/ היא מערכת הפעלה בפני עצמה, אין לה את מגבלות הגרפיקה והאנימציה של מערכת פשסשתו% רגילה, ולכן גם משחקי אקשן בגרפיקה הכי חדישה יפעלו כאן. וכהוכחה לכך, משחק המולטימדיה הראשון שייצא ל-95 פאיטשחוש הוא .1.1ג דזע, מעין משחק אינדיאנה ג'ונס, מלא אקשן, קפיצות, יריות ומכות בשלל צבעים, שיכבדו כל משחק 5ס, גם מבחינת האנימציה והמוסיקה שלו. כל עיתוני המחשבים המקצועיים | 1 עשו ל-95 >ווסחוו לינץ' ענקי. ₪ האם בדאי בבלל לקנות את התוכנה? כן. כל כך ציפו ל-אאוטוווא, 95 | והמבקרים רוצים מוצר מושלם. הם |₪ לא יקבלו אחד כזה. עם ואת [ 5 פאוסשחו/ היא מוצר מצוין, ]| שימשיך להשתפר עם הזמן. האם 95 פווסחוו תעבוד על | המחשב שלי? בכמה זיברון מדובר? המינימום הקיצוני ביותר שאפשר לאלץ את 95 פוסשחואו לעבוד איתו הוא 8]א4 זיכרון. למרות שמומלץ לעבוד עם מינימום | ה]אא, 95 פשסשחו/י תרוץ בשמחה עם מוא4 בלבד. עם 888 גראה שיפורי ביצועים משמעותיים. ומ-8א6ו ומעלה, גן-עדן | וירטואלי. האם 95 %וטהוו תעבוד על מחשב 71286 מצטער. 95 פשס4חויו היא תוכנה הפועלת ב-32 ביט, ובכדי שהמחשב יעבוד ב-32 ביט, צריך מעבד מסוג אם, וזה אומר שהמינימום הוא אפ 386. נכון, זה אומר ש-95 פ>אוסקחוו תעבוד על ה-386 (אם הוא או אך הביצועים יהיו איטיים, ותצטרכו לעבוד בממשק גרפי מינימלי בכדי להגביר מהירות. זה לא אידיאלי, אפילו לא טוב, אבל זה יעבוד. 486 ופנטיום, אלה המעבדים איתם אמורה 5 פאוסשחו לעבוד היטב. ביררתי. ל-95 >אוס₪חוו תהיה גרסת תקליטונים וגרסת תקליטורים. מה ההבדל? ובכן, מעבר לדוגמאות מולטימדיה (13ש₪!אוד.זש וא 5 שונות, ומאגר מירע קצת יותר נרחב של קטעי צליל וגרפיקה ובתקליטור), אין הברל. 5 פאוסהחו/ש היא מערכת הפעלה כמו 05, 05-2, אזאש ורבות אחרות. לכן, תוכנת ההפעלה הבסיטית, חייבת להיות זהה בכל סוג של אמצעי קלט בו תאוחסן. שמעתי על 1 אאטשחואו. מה זה? האם יש קשר בינה לבין 95 אוסחוו? לא. צריך לעצור את הבלבול. 95, 3.11, 3 פאוסנחו'ו, הינן גרסאות שונות של תוכנת פאוסחו'או, כשהחדשה ביותר היא ה-95 פאסשחו'\. ך4] פאוס|וחואי היא משהו אחר. במשרדים, עובדים לעתים עם רשתות מחשבים. כשהרעיון הוא שיש מחשב אחד, הנקרא שרת, וכל שאר ה"מחשבים" הם למעשה רק עמדות מסוף+מקלדת המחוברות לשרת. בכרי לאפשר לעמדות האלו לעבוד ב=פאוסשחו', צריך להתקין על השרת תוכנה מיוחדת, "1 >אוסווחואי היא תוכנה כזו. היא תעבוד גם עם 95 >אוטחווי, כך שהאבא או הדוד שלכם עדיין יוכלו לקנות אותה. אותנו זה לא ממש מעניין, כי אנחנו משתמשים במחשב אישי ולא ברשת. הלכתי לקנות 95 וששח \ ובחנות ניתן להשיג רק גרסה אנגלית. כרגע עדריין אין תמיכה בעברית ל-95 5אס4ת:/ו. חברת מיקרוסופט בישראל עובדת על כך ממש עכשיו, והתחזית היא שבתחילת 1996 ניתן יהיה לרכוש 95 פאוטשמוא עם תמיכה בעברית. אין מה לעשות, צריך להתאזר בסבלנות. אני רק יכול להזכיר שגם עם גרסת פאוטוווחו/' הקודמת המצב היה דומה... כו 9 ₪ ו - 6. - - 5 - - - - - - ' מנוי יקר, : | אם יש לך חברים שעדיין אינם מנויים | בוויז, אנו מציעים לך להראות להם את העיתון, ולספר להם על כל המבצעים והמתנות שמקבלים המנויים. רשום את שמותיהם ואת מספרי הטלפון שלהם בספח המופיע בתחתית העמוד ואנו ניצור איתם קשר. אם אחד מהם יחתום על מנוי לוויז, אנו נשלח אליך בובת אשחד ג ז5 במתנה. וויז - מחלקת מנויים ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 פרטי המנוי: שם פרטי שם משפחה מס'י חבר מעוניין להמליץ על: שם פרטי שם משפחה מס' טלפון שם פרטי שם משפחה מס' טלפון שם פרטי שם משפחה מס' טלפון מאת: ניר שקד פוסבול הוא משחק ספורט חשוב מאוד בארה"ב. אצלנו, מו מ מבי ו יי וימי וי" מצומצם יחסית בערוץ הספורט, הוא נכחד. אוהבי הפוטבול בוודאי ישמחו לשמוע שסוף סוף יש משחק פוטבול ל-3000, מערכת הנותנת יותר מקום לגיוון בשיי שי ו ו ו ד ה-|ו/-32 שהמכשיר מציע. למרות מספר הנתונים הרחב במשחק, קיים דף בתוך המשחק המכיל רשימה של 8 הקנוצות ו בשנים האחרונות, וישנו גם דף של כל מהלכי ההגנה וההתקפה. למרות זאת המשחק די ישן (מכיל 7 מאפשר יצירת מהלכים משלך. ב ו הגרפיקה עלתה על ציפיותיי יו ג יר לו יק "ל |" | "יה במשחק פוטבול שבו רואים את המגרש ממעוף הציפור. "גול! המשחק מוביל 3:0." ישנם גם למעלה מ-70 סוגים של מערכים התקפיים (לא כולל את קבוצת 1ב ו שת "טאצ'ראון ועכשיו זה כבר 10:0 לטובת המשחק וסוף חרבע הראשון." העדר אופציה ליצירת מהלכים חדשים הפריע לי משום שזה בדיוק מה שמשחק פוטבול צריך להכיל - ההפסקות בין מהלך למהלך המאפיינות את המשחק, מאפשרות ) * * - או . 4 1 בש 5 . שי ו 1 ג ו יי וי יש ב יי מהלכים יזומים ומקוריים. "הנדור נחטף, איזה מהלך... וההפרש 1 ץר ז- הור ₪ המשחק מכיל הרבה נתונים ישנים, מ וי ו ו שאוהב פוטבול זה מאוד יפריע, מפני שמאז היו הרבה מאוד חילופים, העברות ועסקאות בין הקבוצות. "איזו מסירח, הוא רץ ורץ, אף אחד לא מצליח לעצור אותו, טאצ'דאון!!! וחם מובילים 10:14 איזה מהפך בסוף הרבע השני, אל דאגה נותרו ו 7-ו כדאי להדגיש שזהו משחק הפוסבול היחידי כיום בשוק הישראלי ולתשומת לב היבואנים). "מהלך מדחים. ה-א עבר 5 שחקנים כמו כלום, טאצ'דאון, הבעיטה מוחמצת והמשחק משיג רק 6 נקודות ומוביל 16:14.* קיימת האופציה למהלכים חוזרים רבים במהירויות שונות, כך שתוכל להבין את שגיאותיך. "טאצ'דאון!!! האם מהלך 2 נקודות או בעיטה." ישנם שני סוגים של פלייאופים: אחד עם 8 הקבוצות הטובות, וזהו משחק קשה ומעניין יותר ופלייאוף רגיל, וכמו בליגה יש את אפשרות לעונה קלה ועונה קשה. 7 בו נקודות. ה-28) מופר ל-8/₪ וטאצ'דאון... עוד 8 נקודות ו נקודות." ולבסוף, אתה יכול לשלוט בשחקן באופן עצמאי בסיבוב או בקפיצה, בעזרת המערכת המצוינת של שליטה בשחקן. "30 שניות לסיום המשחק, הכדור בידי ה-2₪) של המשחק הוא מוסר וטאצ'דאון 4 המשחק ניצח, הוא עשה את זה." ובגרון חנוק מהתרגשות ניר שקד ו רשק -] מאת: דויד זילברשטיין חברת 005 צ ג :)א 6 1 החדש - "ת]אוד אן] קמזאשו" שהוא למעשה משחק ההמשך ל-"א זא צ5 א א 10 מאץ .:.-1‏ ואם יש לך פנטיום, 8 זיכרון לפחות וכרטיס מסך מהיר כמו שד, אז תוכל ליהנות מ-211851) בסגנון 151א, שהוא קצת יותר עלילתי וקצת פחות קשה. המשך יבוא, המשך בא בארט סימפסון הצליח לספור עד 1[1/ו (7 ברומיתו, כשחיבר את "רוקי צן* ו-"רמבו |11". הסרט "ו אמד-א דפ" שואף להפוך את הסדרה לבעלת ההמשכים המרובים ביותר, ומתמודד בגאון מול "סופרמן 1/*. בעולם משחקי המחשב 70705 6 9015 8 "וו ₪57 0-0א]א" קבע שיא עולמי. 7 8 ו כ ו ו-"557ש 68 השפ", כש-"מסז.זסץ 7 נשאר הרחק מאחוד... תקראו להם "הדרנים", *5₪00₪.5", *פרקי ימת ו ו מ בי שיגידו שהם תירוץ. הוליוורי בתעשיית ו וס ג ימלת ארי ישנים. אחרים יטענו שמטרתם *לתת לאנשים את מה שהם אוהבים לראות או וי-וי ו בי ו ו "וו דסמנסתץ אהאדטאתטס, כלומךר*א]אם מואזד אז". המשחק הראשון, למרות שהיה איטי ו ב הוציאו גרסת ‏ 111880 למשחקו הצליח, מפני שבזמנו לא היה מבחר כזה גדול של ו וי יל יי ב םיע | בדיוני, שופע חייזרים וקפיצות בזמן, תוך שימוש בנקודת מבט מחליפת ‏ חלל/זמן משוכללת. ליהוק שחקנים ובישול קולות בינוני עד ירוד וכנראה שבהוליווד לא הבינו את גול ₪ וימי בי די = וש ואיטיות משחק מחרידה, היו המאפיינים בי מיןון* ה ןיי ןיי וי מו" טכניים במחירות,. בגרפיקה; באנימציה וכמה שיעורוי משחק, ניצבת בפנינו אותה דוי יו מו = ה יי אדרת. ב-5ססא צא טדשסא 5 מאמינים שהשינויים הקטנים הם מה שיהפכו את המשחק הבינוני עם הפוטנציאל, ללהיט = גורף הון. "זיברון גורלי" + "היה היה" ביזיכרון גורלי", שווארצנגר מהעתיד מבקש משווארצנגר בהווה לעזור לו, אותו העיקרון מיושם כאן. אתה (שמך הוא גייג'ו, פוגש את גייג' מהעתיד, שברח ו ו הואשם. בשינוי ההיסטוריה, למרות שהוא חבר בארגון שהוא מעין משטרת זמן וכמו ב הצ וי ילוי = מ ריש וצ וי יי מהעתיד פרש מהמשטרה ועבר מו א גי מ הג בי ו מסתוריות. ה יי יי היסטוריים (וגם בעתידו, כמו טורות |" ו רייש ימי יפ" שו ג עתיקות וכו', ממש כמו בסדרה *היה היה וכן; כן. הסבא עם הזקן הלבן והג'ינג'י הקטן שצווח "בוס! בוס!" כל הזמןן: | וה לא פשוט, כי כמו שדוק הסביר || למארטי ב"בחזרה לעתיד" - לא טוב | יי דד | * ו(" ריד אי = יהי ו שלך מזהירה מפני קרבתם של בני אדם, ואף מצוידת במכשיר הועלמות ו הקלינגונים ב- 1:6 ]8 1 עצח וני ו הי בר | שהנושא כבר נדוש, הכל נכון, אבל ו 1 8-ל *מואוד או כמזאוות" לוקה את החלקים הטובים מכל יצירות | *מסעות הזמן" שהזכרתי, ועושה מהן | קוקטייל של מטתורין ומתח, שהופך יי ו ץר ו ו | 7 בתחילה אתה לא בדיוק. יודע איך להוכיח את חפותך, ועליך ה ₪ בזמן (יש בסך הכל 4 תקופות אליהן ניתן לקפוץו ולרחרח מבלי למות.על כל צעד ושעל. ממשק ותשתית ב- 1 וי מ לי ב מו ענ פאוט!ומוא). את המשחק אנו רואים מתוך חליפת:החלל/זמן. על המסך נראים כל מיני מסכי נתונים קטנים, מ ישי 11 שי 1" ות ייג ה "חלון" אל העולם שמחוץ לחליפה, 7 שהוא למעשה המסך דרכו רואים את בל הגרפיקה והאנימציה שבמשחק. אם תשאלו אותי, לשים את המסך - הראשי כפתח ראייה בקטדה; זו דרך "" אלגנטית להתמודד עם העובדה, ו 1 ב-האט|ווו חייבות להעלות חלק קטן מהמרקע. בכדי לנוע ולהתבונן מו ד הלו שי ו ל שויה החליפה. התבוננות מקרוב ולקיחת חפצים נעשות.על ידי לחיצה על האובייקט הרצוי במסך הראייה. כל פעולה אחרת, החל משמירת או טעינת משחק, סריקת החפצים שברשותך, היעלמות וכלה בקפיצה בזמן, נעשית על ירי הפעלת %:]3]0:11! - מעין שבבים הצופנים בתוכם את יכולותיה של החליפה. לחץ על ין0011ו₪, ובמסר נתונים צדדי יופיעו הפעולות שתובל לבצע. בחר פעולה ולחץ עליה. רצוי לציין שיש שוון')ווג ריק, עליו תוכל להקליט ו וי וותיתקל) בכאלו במהלך המסע. לפתוח ארנקים? ו וי מואוזד-אן כמוא/ונו בדיוק כששיפרתי את המחשב שלי. ומ-486, הפכתי אותו לפנטיום 90 עם :1611 זיכרון וכרטים מסך |"או עם 113א2. המשחק לא ממש "טס" ולא ממש איטי להחריד, אבל זה מרניז. למרות הכל יש תמורה. הגרפיקה ו וה-5וכ]|אואי שלי פועל ב-8₪00%600 עם 16.7 מיליון.צבעים!, והמופיקה באמת מושקעת. האם זה שווה את זה? ובכן, אם דש דיו יס בגרפיקה בלבד, רא 1 ,| ו*ים מ הי 2[ יי וי <[74 1-1 ישי שבוי זיישי וני למעניינים, מופלאים, מצחיקים וכו'... המתכנתים וב זעי וי ד יו אנימציה במיליוני צבעים ניתן להפנט אותנו למוניטור. עם זאת, :ואוד אז גו:וואווגו הוא זו רי קשה |ואם לא משתמשים בעזרה מודרכת לאורך המשחקו והסיפור בי במ ל בי מ ל ד לא ממש מקורי, אבל כייף להיות חלק אינטראקטיבי ממנו. | ו | //0/// 2 כִּי 4 החלטתי להביא בפניכם בשלמותו (תוך קיצורים קלים) אח מכתבו של איתי נאור מירושלים מכיוון שכתובים בו דברים שוודאי יעניינו קוראים רבים. "אהלן וסהלן ד"ר. שמי איתי נאור בן 5 מירושלים. אני קוהא את וויז בקביעות החל מגיליון 2 והייתי מנוי מגיליון 17. בגיליון 43 הסתייָם המנוי והחלטתי שלפני שאחדש אותו אבדוק את שני המתחרים האחרים - פריק וזומביט - התעניינתי יותר בזומביט, לא חתמתי על מנָוִי כיוון שרציתי לראות כיצד הוא ימשיך, לאחר כמה גיליונות, הבנתי כ( 6% שהתוכן עדיף על החיצוניות ולבסוף העדפתי את וויז כיוון שהוא מקצועי יותר מזומביט שלדעתי פונה לילדים קטנים יותר. לבסוף שואל איתי היכן מוצאים משחקים המתאימים גם למחשב 3865% עם |א2 זיכרון,. ללא כרטיס קול או כונן כ מבין רשימת המשחקים הארוכה שהוא שואל עליה, מרבית. המשחקים משווקים על ידי החברות באג.ומחשבת וניתן למצוא אותם בחנויות מחשבים.רבות. ?פחות את 2 שח ניתן למצוא במחיר מוזל בחנות באג בירושלים (רחוב הלל 06 גיא אולמר מיבנה שואל איזה כרטיס קול טוב יותר: 32 )וטוה טסט אג]ה התטסצגיוו₪ או (3-סץ" של 150 ' ו:7%1601 בנוסף לכך שואל גיא כיצד יוצרים קובצי עזרה 111.7 וקובצי סמלים (1]₪08) מסוג ():)1? היי גיא. השאלה איזה כרטים קול טוב יותר דומה לשאלה אילו רולר בליידס טוביםייותר. לכל ברטיםס יתרונות וחסרונות. לגבי האחרים. באופן עקרוני, אם מעניינים אותך בעיקר משחקי מחשב, רכוש את כרטים הקול. הזול ביותר. אם אתה מעוניין "לשחק" באופן חווייתי יותר ובליוו* מוסיקה, הרי שכל אחד מהכרטיסים הללו מספק תוספות מעניינות שחלקן ייחודיות לו, ולכן רצוי שתבקש מידע מפורט. ב-32 ₪א, למשל, קוימת יחידת סינטיסייזר המסוגלת להשמיע 32 צלילים שונים, ל-אהזא [ח9הזו!! יש אפשרות לטעון קבצים עם צלילים. של כלים מוסיקליים שונים, ובכרטיס ה-3₪0 סזטץ ישנו סינטיסייזר צליל של חברת עוטא הכולל 2 צלילים ומערכת אלקטרונית היוצרת צליל היקפי, כך שאתה חש שהצלילים נשמעים מכיוונים שונים - מעין תלת-ממד. מדהימה העובדה שה-30 סז פועל עם כל תוכנה - לרבות משחקים! לגבי קובצי :זג ו-160, ישנן תוכנות מיוחדות הנקראות אסטוטס1 - מעין תיבות כלים המשמשות ליצירת קבצים אלו. בחנות ‏ באג בדיזננוף סנטר ניתן לרכוש תוכנה ליצירת סמלים של חברת 5 ששמה אסזזס₪ אכסש והיא משמשת לעריכת סמלים. ישנן תופנות רבות נוספות בעיקר על גבי 5מם-ים ואו ב-זטוח6והן: רני הוד שואל כיצד פונים אל כרטיס הסאונד בלאסטר? הוא ניסה בנימוס, כמובן, לשדר מספרים אקראיים אל כתובת ו[220 ואפילו לקרוא קובץ >06%/ לכתובת זו, אך לשווא. קטעי תוכנה בכל שפה שהיא יתקבלו בברכה. שלום רני, שמעתי שבכפר קטן בפאתי רוסיה הלבנה הנקרא זינבורג מצאו קולות המשפיעים על כרטיס הסאונד בלאסטר... עכשיו ברצינות. אני מניח שאינך רוצה לעייף את הקוראים בקריאת שורות ארוכות של תוכנית, קיים ספר ששמו ספר הסאונד בלאסטר בהוצאת באג. זהו הספר המקיף ביותר בתחום וכולל קטעי תוכניות רבים בעיקר בטורבו פסקל, > ובייסיק. א" הספר בולל. חוגמאות של פנייה לפורטים; תוכנית להפעלת קובצי /\.או ולחשמעת קופצי :706 ועוד. את הספר שמחירו 99 שיח'ניתן ‏ להשיג בכל חנויות: הספרים והמחשבים בארץ, יא מהוד השוון מספר שיש ברשותנ שנ מחשבים ושעליו להעבירָ.קבצים ביניהם, כיצד עושים זאת ללא העתקה מיוגעת למיליון תקליטונים? שלום גיא, מה העניינים? ובכן, אם ברשותך תוכנת ניהול הקבצים הנפלאה, + זשהחהמהוחט-) מטחוסו,. אתה מספודר. גש לחנות אופיס-דיפו או לחנות אחרת "מאותה המשפחה" וקנה ב-20 עד 30 ש"ח כבל הנקרא.-"כבל מחשב להעברת נתונים". כבה את המחשבים וחבר את הכבל ליציאת המדפסת - כן, יציאת המדפפת הינה רו-ביוונית ומאפשרת תקשורת מלאה פנימה והחוצה. הפעל את המחשבים, הפעל. בכל אחד מהם את תוכנת 6א, לחץ.על המקש פע באותו מחשב ממנו אתה רוצת להעביר את הנתונים ובחר הג.1. לחץ 9:] במחשב המקבָל את הנתונים ובחר אווו.]. מוך שנייה ייווצר קשר בין המחשבים ותראה בצד אחד של המסך את רשימת הקבצים בכונן הקשיח ב 7 א ור 4 א ₪ שר :| | שש שלך ובצהיהשני את רשימת הקבצים של הכונן הקשוח המותקן במחשב השני. עתה ניתן לבצע כל פעולה של סימון קבציםי לצורך העתקתם, העברתם ואפילו מחיקתם ממחשב למחשב. פשוט, יעיל, מחיר ונוח. זמיר מתל אביב מבקש לדעת מדוע מודמים בעלי מהירות גבוחח מאוד (כלומר 0 באוד חיצוניים) מתחברים דרך יציאת המדפסת ולא לחיבור הטורי? ' 2 1143294440 2-ה ולו ליי כ ל ]1 | יַ 'י''יוווו אהלן זמיר, בוא'נרחיב מעט את הנושא ונסביר שלמחשב ה-6/ ישנן שתי צורות תקשורת מקובלות ותקניות: ממשק 2 הידוע בכינויו יציאה טורית וממשק מקבילי המוכר בשם יציאת המדפסת. במרבית המחשבים ישנם שני ממשקיו ₪5-232 הנקראים 0% ו-60812, וממשק מקבילי.ילמדפסת הנקרא וז.]1. כפי שכבר ציינתי בתשובתי הקודמת, הממשק המקבילי בדרך כלל משמש להוצאת נתונים מהמחשב (הדפסה!, אך הוא גם מאפשר קבלת נתונים במו במקרה של תוכנת ה-6א. אני מספר לך את כל זה גם כיוון שכדאי לדעת, שהממשק הטורי מאפשר העברת נתונים איטית יותר ממה שמאפשר הממשק המקבילי וזאת כיוון שהעברת נתונים בטור (אחר אחרי השני) איטית מהעברת 8 תווים במקביל ובו זמנית) דרך ממשק המדפסת. כאן אנו מגיעים לבעיה. העברת נתונים בקצב של עשרות אלפי תווים דרך מודמים חדישים, מבַיאה למצב-בו הממשק הטורי לא-.עומר בקצב ולבן יש צורך להעביר נתונים במקביל - דרך חיבור המדפסת. כש ]631 הדחו, מאת: אידלס דוד שוו- ‏ - ו ו מ ו ו במ א - מ הג גו יי תי התוכנית החדשה של חברת |₪א העונה לשם:85.|ך שוד7:מ6 :ו .ווצם חווד וס א1.0א₪3, מטפלת בתקופה הקדומה של ההיסטוריה האירית. ישי תי יי = יי ו ויקינגים פראיים בשם %א10א02)]. הם היו גדולים, מכוערים, אלימים והיה להם נשק ₪ מא ?מ ייזו חנו ו קמנ ונ יוו מהושטוום] 106 תו 60ממי 0% *חחוו :ו בי בש - יו | 215000 שר -7 ל 2-6 שג שגם עליון ומאגיה חזקה מאור, שסייעה להם להשתלט על השבטים הקלטיים. אותם ויקינגים בזזו את האדמות, דרשו כופר גדול מאוד ושעשעו את עצמם באונס והרג. ו מנהיגם, א3/].0ו, אשר ברגע שהיה פוקת ו ו בחברת |:01 המשיכו את הסיפור מנקודה זו, המשחק האסטרטגי שלהם נאחז באופן רופף בסיפור על פאסוא; למרות שהמטרה הסופית של המשחק היא ה ג 0 יי ו ₪ זמן עד שזוכים בכבוד. רק המלך הגבוה של ול וי בי ב ו בשדה הקרב וכרגע אין מלך כזה באירלנד. ועוד משהו, לפני שתוכל לשים קץ הייו וי ב ל שי ו יי אירלנד תחת שליטתם. 58 )ו [₪') היא חבילה מורכבת מ יש ור טיב רוי יי מו וי אסטרטגיה טובים עם סיבוב חרשני. יש בה דיפלומטיה, מסחר, בנייה של ממלכה. לוחמה, מאורעות מקריים, מאגיה וחפצים יי ב מ ו גיבורים ואלים - מהמיתולוגיה הקלטית. לפני המלחמה הפקודות שלך מגיעות מלמעלה. אתה מתחיל את המשחק בשיחה עם האלה |ואאו, ממנה השבטים הראשונים של הקלטים קיבלו את שמם. היא תאפשר לך לבחור אחת משמונה דמויות, חלקת אדמה לא מפותחת, עדר של בקר, עיר בהריסות, טירה שבורה וכמה גיבורים בַכדי להתחיל במשחק. השאר תלוי רק בך. התורים במשחק מבוססים על לוח הב מ ימ בו וי "ג יו עונות. כל עונה מחולקת לשלושה חודשים, חוץ מהחורף (המחולק לארבעה חורשים). וכל חודש הוא תור אחד במשחק, כשבכל שנה 13 תורים. האורך המקסימלי של המשחק הוא 70 שנה. ביום הראשון של כל שנה מופיעים פומורים ודורשים סכום גדול של בקר וחיטה כמס עבור 81.00₪. יש לך אופציה לשלם, לסרב או להזמין את | וי ו ב ו מהלך הפיתוח של אדמתך אינו חדש למשחקי [0₪א. יש כמה פקודות שדה ב מ"ר מ ו ל ו חיטה, לבנות, לחתוך עצים, לכרות, לגדל בקר, לבצע קסמים, להתאמן וכאשר הגיבור שלך עייף, לנוח. באדמה שלך נמצאים עיר, טירה ואוהל הגיבורים. העיר והטירה מהווים את רמת הכוח והתרבות של אנשיך. כאשר אתה בונה את המבנים הללו, אתה משפר את לי = ו ור ו בשי מ ו יי ג יד = ה א ו בילוי לגיבורים אשר עוברים בסביבה.: אתה יכול לנסות ולגיים אותם, להזמין אותם לדו-קרב, לשמוע מהם חדשות או ללמוד מהם קסמים, בהתאם לרמה ולסוג שלהם. הגיבורים שלך מגיעים בשלושה ישי ןר ו ל יר יו =[ ו" | ₪ הנ = יי 1 וי = ישי ויכולים להשתמש בקסמיהם בכרי לעזור גם בעורף וגם בחזית. לכל אחד מהם יש יכולות ותכונות, אשר יקבעו את היכולת במ מ ו וג הנשק שיוכלו לשאת עימם, או תכשיטים שיבולים להעלות את סיכוייהם להצליח. גרזן מלחמתי, למשל, מעלה את רמת הכוח של הגיבור, כלומר, הוא גורם ליותר.נזק בקרב; בזמן שסיכה משפרת את תדמיתו, והדבר מקנה לו סיכוי גדול יותר להצליח בשיחות, במסחר ובגיום גיבורים חדשים. חשוב מאוד לפתח את האדמות ולגייס גיבורים חדשים, אך עליך להיות הרבה יותר אגרסיבי. בכדי להיות מלך גבוה, עליך לגרום לכל השבטים להצטרף אליך ימרי מ ל מ" = בי ו של המשחק יש למעשה סטייה. למרות ימוי ואי רב ה התהליך הוא ארוך, קשה ולפעמים מייגע. ללא שום קשר למידת ההשקעה בבניית מערכת המסחר ויחסי הגומלין עם השכנים, הם יתקיפו אותך בשמחה ויחסלו את מאמציך כאשר תשאיר את הגבול לא מספיק מוגן. האופציה השנייה מצד שני, קיימת האופציה להילחם ולהכות בשכנים עד שייכנעו בקלות לא ריאלית. צוות המפתחים באמת החמיץ כאן משהו;: בכדי לאזן את המשחק בין המישור הצבאי לדיפלומטי, היה עליהם לעשות ררך צבאית קשה ויקרה יותר. כפי הנראה, משקל המשחק נוטה לכיוון של תוקפנות, כאשר לתוקף אין מה להפסיד ויש לו את כל מה שיוכל להשיג בהתקפה. אם אתה מסוגל לגייס שבעה גיבורים ולספק מספיק חיטה עבור הצבאות שלהם, תהיה מסוגל לתקוף ולנצח בכל מקום. למגן אין אפשרות להציב בפניך יותר משבעה גיבורים, לא חשוב כמה ואילו נכסים יש ממ יי = יש" נמ ו ה" בר וד" יותר ממאה חיילים מבלי להתחשב בכך שהם בביתם, מגנים על עירם עם אלפיים וימי ]| דו ןיבי רש המלחמה באזור לא משפיעה על שדות חיסה, עדרים, מבנים, אוכלוסייה או משאבים. ברגע שכבשת אזור הוא עובר לרשותך שלם ורענן. אתה יכול להילחם לי תו ימי ו ו וי מבלי לפגוע בגרגיר אחד של חיטה. זאת למדות שדרוידים ומשוררים מפילים כל אסון טבע אפשרי על המגנים כמו - ברקים, לבה, הצפות ורוחות הוריקן, מבלי לשבור חלון אחד או להרוג פרה אחת. בשורה התחתונה, ניתן להתעלם מכל המורכבות של המשחק כאשר אתה בוחר מ מ מו וי יו שום צורך לטפל בעיר או בטירה. לעולם לא תהיה לך בעיה לספק מספיק חיטה לצבא שלך ולכן הצורך לפתח את האדמה קטן יותר. חבל שלא ב מחשבה בחלק הזה של המשחק. למרות שהתמורה מהדיפלומטיה היא נמוכה, המערכת המלחמתית מספיק מבלבלת בכדי להחזיק את ההתעניינות של השחקן במשך כל המשחק. אפילו אם איחדת את בל שבטי אירלנד על ידי לוחמה בלבד, יש נוי ו וי מדהימים. זה לא כל כך קל כפי שזה נראה ואל תשכח - תמיר יש את :341.01 הקרב האחרון של המשחק מהווה קפיצה אדירה ברמת הקושי. כל הגיבורים של אוטטואטי] חזקים ועמידים מאוד מול קסמים, כך שאם תפסיד, כל האי בסכנה. מ ו היד לשמור ב מ ב ל "יג !₪ 5 6וד.]:י) הוא מוצר על גבי [אכוו-כ"), אבל אין לו דרישות מיוחדות מהמערכת. הגרפיקה היא אמנותית, האפקטים הקוליים מעולים והמוסיקה היא זבל אלקטרוני רגיל. הממשק מופעל על ידי עכבר וקל להפעלה, למרות שצריך להתרגל לתפריטים משום שהם לא בנויים יי יי יי ו" מ הפעלה שממצה ומרכזת את הכל ומערכת עזרה ₪או.!-אס אשר מסבירה את רוב השאלות שצצות במהלך המשחק. לפניכם לפחות 100 שעות של משחק ואפשר לזרז אותו על ידי בחירה של .וטנו אשר תנהל את האזודים העורפיים באופן אוטומטי. קיימת גם אפשרות לכמה שחקנים. בקיצור, 741.58 61.6 הוא משחק יי ל יר שרי ו מערכת הקסמים הטובה ביותר שראיתי ער ברי מי ‏ ג י שי שוביש אנדות קלטיות, וגם בעיני אלה שאוהבים משחקי אסטרטגיה ומעריכים את הפנטזיה ואת האלמנטים ההיסטוריים שלו, המשחק היה יכול להיות יוצא מהכלל אילו היה בו | מאת: אסי אופנהיימר ְצַת מדור האינטרנט משנה מתכונת והפעם יוקדש לסיקור כמה תופעות משונות, ליצוניות, מעניינות או ישראליות ברשת. מאפר באת ולאינטרנט תשוב *ברוכים הבאים למקום שבו משתמשי האינטרנט, המשפתות והחברים יכולים להקים מצבת-עד למתיהם." "כשאדם קרוב או מכר הולך לעולמו אנו חשים בצורך טבעי להפיץ את אובדנו בכל כלי התקשורת - בעיתון, ברדיו ובטלוויזיה. רשת האינטרנט, בה גולשים יותר מ-30 מיליון אנשים, היא מקום אידיאלי לבשר על לכתו של אהוב או כדי להקים אנדרטה לזכרו." במלים אלה פותח בית הקברות העולמיואזפ צזסוטוח:+ 6הוו) את שעריו בפני המבקרים. במחיר סמלי אפשר לארגן: מצבה וירטואלית ולכלול בה טקסט, תמונות וקולות מחייו של המנוח. המחירון מורכב ביותר והתשלום נקבע על פי גודלם של קובצי המולטימריה שתשלחו לצורך הנצחה. תפקידו של בית הקברות הווירטואלי לא מסתכם בהנצחהת שמותיהם של המתים. "כשאנו המבקרים באים לבקר במצבה של מישהו בעולם האמיתי אנו מרגישים רצון להשאיר סמל לביקורינו. אופציית "השארת פרחים" מספקת דרך לעשות את זה בבית הקברות הווירטואלי.* תחת כל מצבה יכולים המבקרים להשאיר "פרחים"* - לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שתפורסם במקביל למצבה. כשיבואו בני המשפחה לראות מה יצא מהכסף אשר השקיעו במצבה הווירטואלית, הם יוכלו לראות מי ביקר את המצבה ואילו מסרים ביקש להעביר. ייהודו של האתר הוא באיחוד הנצחתם של מתים מכל העולם, הרבנות או הכנסייה לא עושים שם בעיות; המקום בבית הקברות לא נגמר והגישה אליו נוחה מכל מקום בעולם. סיור בבית הקברות בעולם האמיתי משרה תוגה מסוימת, ציפורים מצייצות ביגון מעל צמרות העצים ומצבות ישנות וסדוקות משרות אוירה מיוחדת לביקור. מבקר בבית הקברות הווירטואלי לא - יזכה לחוויה מעין זו. הגישה למצבות נעשית באמצעות שאילתות למאגר הנתונים. אפשר למצוא את היקיר לפי המיקום, השם, או תחת אנדרטאות שמציינות את סיבת המוות ומלחמת העולם הראשונה, השנייה, מלחמת ויאטנם, סרטן או איידסו. בעקבות שיטוט במרחבים הקיברנטיים של בית הקברות לא היה קשה לערוך סטטיסטיקה באשר לזהותם של המתים אשר הונצחו בונ מדובר ב-0! אנשים בלבד. ארבעה מתוכם מצפון אמריקה ושישה מגרמניה. הצלחה מועטה ביותר נמדרת אם כן למרכז ההנצחה הווירטואלי הראשון ועד כמה שידוע לי) על גבי האינטרנט. אולי לא שמעו עליו עדיין, ויכול להיות שאנשים מפחדים מנפילתו של המחשב שמחזיק את האתר הזה, נפילה שתביא להתפוררותן המיידית של המצבות: המירוץ הגדול 5" וזה חנופזסם ץע - המרדף הגדול אחר המטמון של גולשי האינטרנט - ההל ב-24 באוקטובר וברגעים אלו ממש, עשרות אלפי גולשים שוקדים על פענוחם של מאה כתבי חידה שונים. המפתח לפענוח כל כתב חידה נמצא במקום כלשהו ברשת, והמשתתפים צריכים לשלב מיומנות חיפוש מידע ברשת עם היגיון בריא למציאת הפתרונות. באתרים בהם נמצאים הפתרונות לכתבי החידה יקבל המתחרה קוד אוצר ומשם דף הבית של יזהר אשדות נפתח כך: *ברוכים הבאים ל'דף הבית" שלי. נשמע קצת מגוחך בעברית, לא? אתם בהחלט מוזמנים להציע נוסח עברי למספר ביטויי אינטרנט נפוצים... בכל מקרה, טיילו לכם כאן להנאתכם, קחו מכל הבא ליד, ביתבו לי מכתבים וגילשו לכם הלאה למקומות מעניינים על פי היסימניות' שלי. בילוי נעים, יזהר אשדות.* האתר עצמו ערוך בצורה סולירית ועם זאת יפה ואסטטית מאוד. הטקסט העברי מובא בתמונות, תוך הכרה בבעייתיות שבקריאת טקסט עברי על ידי תוכנות העלעול בדפי ה-מםאו. ימשיך לרמז הבא. השלושה הראשונים שיביאו 90 מתוך מאה כתבי החידה יזכו בפרסים הראשונים. בל מי שימצא מעל 60 קודים, ייכנס להגרלה שתיערך יום לאחר סיום המירוץ. הגרלות ומשחקים שונים הינם דבר שגרתי ברשת, אך המשחק הנוכחי קיבל היקף חסר תקדים בשל חברות הענק אשר נותנות הפעם חסות. בין השאר מדובר בחברות האתר של יזהר באתר אפשר לשמוע קטעים משני שירים מתוך תקליטו האחרון של יזהר - "בכל פעם שאני מתאהב ובך מחדש" ו"התחלות". בנוסף לכך ניתן לצפות בקטע וידאו מתוך הופעתו ב*הארד רוק קפה". לגולסי האינטרנס מוסיף יזהר אשדות בונום מיוחד - מלות שירי האלבום "הופעה חיה בהארד רוק קפה". המלים מובאות בתוך קובץ תמונה או בקובץ טקסט מתאים למקינטוש, וכמו כן מצורפות 11 תמונות מתוך ההופעה ההיסטורית. לצד המירע על יזהר והביוגרפיה (באנגלית בלבד, חבל) שלו ושל להקת כתובות האתרים: מאפר באת ולאינטרנט תשוב: עזשוטחזשט'קזס.טן. אראראר' "קת * המירוץ הגדול: ה טסקעט קזס 5 הארא קוו האתר של יזהר: /01!ח5/ ושח וחהח5/ /קזוו! 1 | ה עצוי |- | . + מיקרוסופט, אפל, פרודיג'י, אדובה ועוד. הפרס הראשון לזוכה בתחרות - 5,000 דולר, הפרס השני בסך 2,500 והשלישוי בסך 1,000 דולר. המממנים מבטיחים לחלק גם דיסקים, חולצות, ועוד ועוד ועוד... תיסלם, מציג יזהר את רשימת האתרים האהובים עליו, רשימה עשירה ומעניינת של אתרים מוסיקליים גדולים. בתחום החדשות או המקינטוש, לעומת זאת, מציג יזהר אתרים טריוויאלים מפורסמים. וכמובן, אפשר לרכוש את אלבומו החדש של יזהר אשרות דרך האינטרנט. ממלאים טופס שכולל פרטים וכרטיס אשראי והטופס אינו מקודדו ומקבלים את האלבום הביתה במחיר של 62 שקלים, משתלם אם לוקחים בחשבון שלא צריך לצאת מהבית, אבל לרעתי, יכלו להיות קצת יותר נדיבים. ו ו החלומות המפתורי החריד אותו צלצול מ ו ג הכתבה על משחקי ה-3203. התשובה הייתה ברורה ולכן אורן הקים את ג ב ו לדיזנגוף סנטר לאסוף את שני משחקי ה-(3120 החדשים. א!או₪ מעביר לעולם ה-300 את מיטב מסורת משחקי ה-ואכוסום, פחות או יותר בהצלחה. חברת 6ואאיזי):ן. ו5 % שדווקא מוכרת יותר בזכות משחקי הספורט היפים שלה, יצרה משחק עם סיפור די שיגרתי. קמיע שהיה אמור להרחיק את ד ה מעולמנו הקט, נשבר, והשברים שלו התפזרו ברחבי האחוזה על גניה ה"יפים". בעקבות האירוע הדרו |]] לביתך המוני אורחים בלתי | רצויים, שמנסים להפחיר | אותך ולמנוע ממך להשיג את ] השברים ולאחד את הקמיע. המשחק בנוי בצורה כזו, שעליך להגיע מעליית הגג, ל עד למרתף ולחצר בית הקברות שמחוץ לבית, כשבכל ב דוי ו מהקמיע ובפוף המשחק לאחד את כולם. מעין פאזל מפלצתי. ניתן לשחק בשתי שיטות. האחת, האימון, אתה מתאמן בכל אחת מ-12 הרמות בנפרד | (בשיטה זו אינך יבול לשמור את ה-50085 חסוה או את המשחק) ובסוף כל שלב אתה חוזר למסך הראשי. השיטה השנייה נקראת 00 צא.וי] אתה משחק את המשחק המלא - = רוציה יימ ו א אבל אפשר לשמור את המשחק. ניצולי |00%1 יוכלו לזהות בין המפלצות הרבה פנים מוכרות כגון ו ו [י1יי הי י1: הגולגולות הנחמדות. שמרחפות באוויר ושאר רוחות ושדים. בכלל, העיקרון במשחק הוא די פשוט, הרוג כמה שיותר בכמה שפחות תחמושת ואם תוכל נסה לשרוד עד לרמה הבאה. הגרפיקה במשחק יפה מאוד. מתכנתי המשחק הקדישו תשומת לב מיוחדת חָּ / 4 . לקירות הבית והקפידו על רמיו וויא" אפשר להבחין | יי יי ןי די יו" ₪ הקירות ובקטקומבות, בעיצוב חסר הטעם של אחת הקומות (כל הקירות צבועים בסגול קודרו, או להתפעל מהשולחנות והשידות בסגנון לואי ה-14! שפוזרו בנדיבות ברחבי הבית. המשחק מיטיב להציג את המפלצות, למשל: רוחות הרפאים שקופות למחצה, דבר שמוסיף הרבה לריאליסטיות של המשחק ורק אם אתה מאמין שרוחות רפאים חצי שקופותו. כלפי שאר המפלצות אין לי הרבה טענות, חוץ מהעוברה המצערת שלרובן אין רגליים. הסאונד, כיאה למשחקי ה-300 מצוין, וצרחות המפלצות הנטבחות ישמעו "הו" רייו על השליטה אין הרבה ו יב ןי = ל של ה-3120 היא חוויה בפני עצמה לאלו שהתרגלו לשחק בסוג זה של משחקים ב->)ן, טיפ קטן לאלו שמתכננים להיפרד מכספם תמורת המשחק: המפתחות, אותם מכשירים קטנים | שלמדנו לחבב או לשנוא | כל כך במשחקים מהסוג הזה, הם אחד החלקים ג יי | לכן, חפשו אותם היטב גם מאחורי הפצים אתרים והשתמשו בהם בהיגיון. אם לא תעשו כך, תגיעו למצב שבו תיתקעו ולא תוכלו להמשיך במשחק. וא1א?]] הינו משחק דמוי 20001 שהועבר ל-3200, בתור אחד שכזה אפשר לבלות איתו שבועות בדו-קרב נגד המפלצות ובניסיונות לאחד את הקמיע. לומדה מרתקת, ידידותית, אינטראקטיבית ומשעשעת, בעזרתה תוכל ליישם ולשפר את כישוריך בפתרון בעיות במתמטיקה חטיבת ביניים חטובּה עליונה סדרה של משחקי הרפתקה ממוחשבים באיכות גבוהה, המבוססים על פעילויות במדעי הטבע, מדעי החיים והפיזיקה. ‏ א 2 אשיו 4 18 / חטיבה עליונה. חטיבת בוניים - כו תוכותח 00-ל" תסרית יו 00 הסרה השאי | אמטוסי/ות 0י6רא ומסוש ססיוות - לומדה מרתקת, ידידותית, אינטראקטיבית ומשעשעת, בעזרתה תוכל ליישם ולשפר את כישוריך בפתרון בעיות % ב ם ס ית. ו( /- 0 מאת: ערן בן-סער ו 0-בו ו ה קשיש מספיק לתירוץ "כואבות לי הרגליים", תירוץ שקיוויתי שיפטור ג ו עלינו (כלומר עליה) ברחבי המדינח, לאחר שלוש שעות שאת רובן אני מתקשה לזכור החלטנו לעצור לאכול משהו. כשנכנסנו לקניון נתקלנו - ו מהטירונות שלו (לעזאזל, כולם מזרקנים). "היי לאן אתם הולכים?" הוא שאל. "אוכל." אמרה מורגן, בהדגשה נמרצת לעובדה שקשה לה להגיד משפטים בעלי יותר ממלה אחת, סרם תבצע את זממה במשהו שהיה פעם חי. מורגן טוענת שירקות וכו' הם יותר מה שאוכל אוכל מאשר אוכל אמיתי. ₪ הי שד שר ל "אוקיי," אמרה מורגן, שפיצה בשבילה היא תחליף לאוויר, "ערן?י "50 ז1 ₪אג1א." הוריתי לשניהם. ליאור איתר איזו פיצריה המגישה גם אוכל איטלקי והתמוטטנו בכיסאות. עד שהגיעה אלינו איזו מלצרית שאל ליאור מה חדש בוויז, בתגובה הגישה לו מורגן את המכתבים האחרונים ללא הגה. המלצרית הגיעה בדיוק כשנתקל ליאור בדרקון התמנון האסטרלי ששלח חובב סיפורי זוועה מהצפון והתחיל לתכנן את ההזמנה שלו, מורנן פשוט הצביעה על הפיצה הכי כ היוג ו ה ג ל רוש רעב כמו תשוש, ולכן בשהמלצרית הגיעה אלי הצבעתי על מרק הבצל ואמרתי *50₪7 1 אה וא". ליאור הביט בי בשקט, תוך ניסיון לעכל את שני המשפטים ו מ" ו דר ם-י שי ו בלה פגש אותנו, מורגן פענחה את מבטו התוהתי "הוא ראה אתמול שבעה פרקים רצופים של "1868 5148 - הדור הבא" וי יי נתקעה לו בראש." "שבעה פרקים רצופיםו" נדהם ליאור. "חלקם בשני חלקים." העירה מורגן. "50 'דן ₪אג1א," ניחמתי אותם. ליאור החזיר את המכתבים למורגן ו 1 המכתביםז" שאלה אותו מורגן. ליאור הסכים ולקח אותם בחזרה. *יש מכתב קצר מנתן שגר אי שם בבאר שבע," התחיל ליאור בין ביס לביס, "הוא ו ו ו ו ו יי 0 לו ואם יש משחק תפקידים לעולם הבאר." "יש שלושה או שבעה המשבים, תלוי איך מסתכלים על זה." ענתה מורגן, "שני יי יי 1 יי יי לשני חלקים: גולים בבאד הנשמות - מסע לבאר הנשמות ושובו של נתן ברזיל - דמדומים בבאר הנשמות, כל החמישה שהזכרתי (כולל חצות בבאר הנשמות) נכתבו מזמן, אבל אי שם ב-93' צ'וקר קיבל הרבה מאוד כסף בדי לכתוב המשך לסדרה, והוא כתב ספר אחד תחת הכותרת "שומרי הבאר" המחולק לשלושה חלקים: הדי באר הנשמות, צל באר הנשמות ואלי באר הנשמות.* ישי מ בי שר וי ל בי | והפכה אותה לפיצה בעובי חמישה עשר סנטימטרים של גבינה ושבע תוספות, היא לקחה ביס בגודל האימפריה העות'ומנית ומלמלה איכשהו, *בקשר למשחק גי "סא זז מאגוא." התערבתי. מורגן זרקה עלי פטרייה והמשיכה, "אין אחד במיוחד לבאר הנשמות, אבל נית[ן להשתמש בשיטות אוניברסליות כמו - טאמו או קש כדי לבנות את העולם (למרות שעולם בסדר גודל של הבאר יהיה רי קשה לבנות), או בשילוב של אטזפ ה ואת. וטא עם אד טי ברי לייצג משושים ללא טכנולוגיה, טכנולוגיה חלקית וטכנולוגיה מלאה. את הגזעים תצטרך לבנות בעצמך. כמו כן, עולם הבאר כולל למעלה מ-1,500 הקסים כשבכל אחד גזע תבונתי משלו, כך שמה שלא תמציא, מוזר ככל שיהיה, יעבוד.* "דרך אגב, "חצות בבאר הנשמות" הוא ספר נהדר." אמר ליאור. ייר לש מו יי ב כ שי יבל מ יל יכולתי למצוא דרך לבטא את זה כמו ול "צ'וקר הוא לא אותו אחד שכתב את םר ₪ וי מ ו "אותו אחד.* השיב ליאור, "גם ספר ממש טוב. צ'וקר אוהב להעביר בני אדם לגופים אחרים." לגמתי מהמרק שלי, הוא היה חם מדיי והשתעלתי קשות, "אתה בסורז" שאל ליאור ולמכשפה לא היה אכפת במיוחד, היא רגילה להרגלי האכילה שליו. "אס51 ד מאגוא .1116" הבטחתי לו והצבעתי על המכתבים, ליאור הרים אותם וחיטט קצת ביניהם. היה לי את הרושם שהוא מלמל משהו על פייזרים והראש שלי, אבל לא היה לי כוח לטעון את מטילי טורפדו הפוטונים, חוץ מזה אני לא בטוח שהמגנים שלי היו תקינים לאחר הבוקר הארוך, מ" ןי !יי ו ד שקרא את הכתבה שלך על פיי גולמי,* אמר ליאור, "אבל הוא לא משחק ב-408 או בשיטת הגיבור אלא ב-שח:וא והיה מעוניין שתעביר את החוקים לשיטה שלו.* בוג = וג ו נש ו יי ו ו מפקר האנטרפרייז הגשר היה נראה כמו ישיבת מערכת וויז שגרתית, נעלבתי מ ו ב הלבנים, אך הנחתי לה לגשת לנושא. "כל הפיי מתחלק בין רשימות הקסמים יי ד ו ו 8, מפאמטכ .571.1 או כל אחת אחרת. כל נקודת פיי משפרת את הלחש בדרגה אחת. לחיזוק היכולת - כל נקודת פיי משפרת סיכויים ברמה של 8% יי בי ו יי ד = וי ןי ל ד | הכתבות שלו." ליאור המשיך לקרוא את המכתבים, ב ב ד ו ג ב יו ברו ו "אה, בן, קיבלנו שני העתקים ממנו, זה הגיע בפקס." "אתם מפרסמים אותוז" שאל. והחלשת ₪ של היריב, חיזוק כישרון ההטלה או כל אופציה אחרתו, ולתחזוק פשוט משלמים בפיי במקום ב-2ץ ויחידת פיי = קקו). נזק = מפיי לא מנוצל הוא - פגיעת חשמל קריטית-4 לנקודה אחת, 8 לשתי נקודות וכו'.* ליאור גילה ור ו הגיעה למקום אליו רבות הגיעו לפניה ואותת למלצרית להוסיף לו עוד אחת, בינתיים קראה מורגן מכתב, "ערן, מכתב מסדרת טאיס 51 מיונתן דקל." "מה ואת אומרת ו ול ו ו אוו וסט ז5. ערן משום מה לא כותב עליה הרבה." החלטתי להגיב ",הגוהחסל תקופת 1 מתטזשססהה5 0! שפזטהי) ]56 .הוח" "מה?" נדהם ליאור. "אני חושבת," אמרה מורגן, וניכר בה שבאמת התקשתה לפענח אותי (למהלו, "שהוא מבקש מיונתן לשלוח לנו כתבה על ואס" "זה הגיוני,* השיב ליאור, "הוא תמיד סדרת "סא זו אגא" עניתי. "למה, זה יכול להיות די מצחיק." הוא התעקש, "דבר כזה יכול לאכול את בו ג | ישי שי "איָן סיכוי,* התערבה מורגן לטובת הדרקון הירוק שלה, "אשתו של גרימריירר תצעק עליו עד שהוא ימות מכאב ראש." "לֶדבר הזה יש שמונה נשיפות בכל תור,* העיר לה ליאור, "הוא יכול לפצח אותך מבלי להניר עפעף.* *אוס.ום שססצ מא גזא,* הערכתי. "באמת?" זעמה מורגן. ניםיתי לבקש "|מססאץ סא ו יי אותנו לאורגנו. לאחרונה קיבלנו די הרבה מכתבים הדורשים תשובות רעי גי ית ערן לשיטות אחרות וכדומה. כמו כן, קיבלנו לא מעט בקשות לענות ייר יש שג וי נעשה עסק, אם אתם רוצים תשובה במכתב תשלחו בתוך המעטפה שלכם מעטפה ממוענת אליכם הכוללת כבר בול (באנגלית זה נקרא ו ו לעשות זה לכתוב תשובה ולהכניס לתיבת דואר. מקובל? מ יי ו זי -/ | דותיפ ות יפקקי די יי ה גי יב מאת: ערן בן-סער מי שצופה בסדרת המתח תיקים באפלה יודע במה מדובר. שני ד ד | של תיקים שמספרם חסידורי מתחיל ב-% (מכאן השם), וכולם עוסקים בתחומים שהמדע לא מכסה - רוחות, גלגולי 2 ו ו ו ו ו ו ד ור ןש ו ג . ( 3 בסוף העונה הקודמת והעונה הנוכחית הוסיפו פן חדש לסדרה, תככים ב-|₪: ובממשל. בעוד שמאלדר וסקאלי נמצאים צעד אחר לפני חשיפת הוכחות ממשיות לקיומם של עב"מים וחייזרים, קבוצה גדולה וחזקה ב-1731 עושה את הבל על מנת לעצור אותם ולשמור על הסור הנורא ושאותו עדיין לא מגלים). לזמן מה בוטלו החקירות על תיקי ה-א ומאלדר וסקאלי הופרדו, אבל לא למשך זמן רֶב; ו 8 הויתם רוצים להיות בנעליהם של מאלדר וסקאלי? למה לדעתכם המציאו את שיטת הגיבור? כל מי שרוצה לשחק אותם יכול להתאים את שיטת הגיבור האוניברסלית ותוך שנייה אחת, הוא משחק בי ד 1 ההחלסה ₪ אד היא שבני האדם נבנים לפי רמת [מהזס] [ת6וסקהז60 ואין להם גישה לכוחות, אלא רק לטכנולוגיה בת זמננו. מ <ן טי |[ - == יו יי ג ו ₪ . המוזרויות שה-]1א) החביב זורק עליבם, יובנו ללא מגבלות, על פי הצורך באותו הרגע, כשיכולתיהם המיוחדות מורכבות משיטת. הכוחות של שיטת הגיבור. מהי רוח רפאים אם לא דמות שנקנית עם החיסרון הפיזי - מוות ועם הכוחות - קיום חיים מלא, היעלמות תמידית, אי-מוצקות (אסוד הזוסן כו ותכונת כוח עם וביי ‏ מ ימי ור יו המשחק שלכם יתחלק לשני חלקים: החקירה הנוכחית (כלומר ההרפתקה שה-]א) מריץ כֶרגַעַו וחקירת הרקע המי בת ו וו ו המסתירים את קיומם ומאיימים על קיומכם (לפני זמן מח סקאלי נחטפה- על ידיהם והוחזרה כמעט מתהו. לשל < ג דוב ההרפתקה תחיה הרפתקת. ‏ !| צא. זץ-₪. זא טהורה. מהם קרבות בעולם מ שי יי ו היאבקות או ירייה פה וירייה שם, אתם מדברים משמע אתם משחקים, נקודה. זה ו ו ורי ב מזכיר באופי את משחקי האימה או הריגול, שחקנים שמסתפקים בהרוג, קח אוצר, עלה דרגה, איפה הדרקון הבא! לא ייהנו. העניין בהחלט מיועד לשחקנים רציניים יותר. הדמויות המשתתפות במשחק שלך בה פוקס מאלדר: הדמות, פוקס הינו סוכן מיוחד של ה-ו/ עם ותק בינוני | כוח רצון. תיקי ה ה-א הועברו אליו משום שאף אחד אחר לא היה מוכן לטפל בהם או להאמין בהם. כשהיה ילד אחותו נחטפת מול עיניו על ידי חייזרים ומאז שחרורה חיא מטרת חייו. מאלדר מרגיש לכוד ומכותר ויודע שהוא נלחם בכוחות גדולים ממנו, הן בתוך ה-1: והן מחוצה לו, אבל ו נותנים לו את היכולת להמשיך כנגד כל ב ה כ ב יי ל" ג בי 2 שפיות דעתו. דיינה סקאלי: הדמות, שותפתו של מאלדר, רופאה ופתולוגית (מנתחת גופות) ות שלקחה את תיקי ה-% כאתגך, לא האמינה סקאלי בהסברים לי | בעב"מים, העבודה עם מאלדר על התיקים א לרעיונותיו המוזרים של מאלדר ומכירה ביכולתו לנתח מצבים מוזרים, היא עושה במיטב יכולתה לפרוץ את קשר השתיקה סביב העב"מים, ולאחר שראתה כל כך הרבה הוכחות לקיומם היא מאמִינה בהם בלב שלם. סקאלי שומרת את רגליו של מאלדר על האדמה ואינה משוגעת לדבר כמוהו. אם לא היא, מאלדר כבר לא היה בין ו גרון עמוק-1: דב"ש, כבר אינו בין החיים. גרון עמוק היה השם שהצמיד מאלדר לאדם בכיר מאוד ב-[13], שפעל עם הכוחות המנסים להסתיר את קיומם של העב"מים אך התנגד להם. גרון עמוק-1 ידע על קיומם של העב"מים, ובעברו אפילו הרג חייזר במו ידיו, והשתמש במאלרר על מנת' לחקור ולהפריע למסתירי האמת, במהלך ניסיון לחלץ את ו גרון (- כ שקיבל את התפקיד של גרון עמוק-| לאחר מותו. גם הוא מעוניין לעזור מ ממ מו ג מ ור בר ג הי קודמו הוא מפחד אלפי מונים להיתשף, ה עו ה 0 וד למאלדר. במקום זאת הוא מפנה אותו מ מ יש ו ו וש פתקים בעיתון, ומשתמש בו לצרכיו שלו, כך או כך להיחשף ולמות הוא לא מוכן. סגן המנהל סקיגר: דב"ש, מלבד מנהל ו מ וי ו מ וי ב מ"ההם", סקינר הוא ראש ה-[₪ז. בעור שבעבר חהשבו מאלדר וסקאלי שהוא מתנגד להם התברר לבסוף כי סקינר הוא בעדם, אך חשש להראות זאת ברבים. לאחר חטיפתה של סקאלי החליט סקינר לגלות את הקלפים, הוא עוזר למאלרר (לא יותר מדייו בדרכו שלו. איש חסרטן: אויב, ללא ספק אחד מ"ההם", סביר מאוד להניח שהוא בכיר | ב וי בד ור מ ירי ג רוי א סקאלי. מאלדר נתן לו את הכינוי איש ו ו ו ולהשאיר אחריו בדלי סיגריות. בעבר נתן , לו סקינר את כתובתו ומאלדר כמעט הרג אותו ובסוף תקשיב לקול מצפונוו, הוא מדבר רק עם סקינר, זהותו ותפקידו נשארו בגדר מסתורין. מלבד הדמויות הקבועות קיימות מ ג יי של 1 :ל ו הו יי מג שי יד מ בי וד מ מב קה למשל, וכמובן כוחות המסתורין והיצורים המוזרים בהם מאלדר וסקאלי נתקלים במהלך החקירות. אפשר להזכיר נשמות שהתגלגלו, רוחות רפאים, מוטאנטים מוזרים ועוד מוזרויות רבות. כמובן שלא חייבים לשחק 100% על פי הטדרה, אם אתם יותר משני שחקנים ניתן בויא ד ביני סי ד הי = ₪ לצוות של מאלדר, אך כמובן שתצטרכו סיבות לכך (עזרה מהצד של סקינרזו. ניתן מני ו ו ו ב ו יותר, וכמובן שניתן לנטוש את הדמויות הרנילות וליצור חבורה חדשה של חוקים ודב"שים למערכת דמויית תיקים באפלה, המבוססת על הסדרה רק ברוחה וברעיונותיה. כך או כך תנו לי לזרוק לכם רעיון מעניין להרפתקה, לא שלי, אלא של בחור מוזר שמצאתי כלוא יחד עם חבר שלו בחדר קטן וחשוך במשרדי באג שענה לתואר "תומך". סוכני תיקי ה-א נשלחים לבדוק רצח מוזר ומצמרר הכולל גופה של יי ה מ כ ו 1 ג ד וי | ו מלבר הנקודה על חזהו אין זכר לאש. הסוכנים שלנו, בין אם הם מאלדר וסקאלי או לא, מוצאים את עצמם חושפים גילדה מסתורית של מכשפים היודעים להפעיל אומנויות קסם נשכחות, או משהו מסתורי אחר ופתרונות למורגז). מלבד שיטת הגיבור, ניתן להשתמש בשיטות אחרות על מנת לשחק הרפתקאות של תיקים באפלה. 00205, השיטה הכמעט אוניברסלית היא אפשרות אחת. אבל על מנת לתאר את היצורים המוזרים תיאלצו לעוות את חוקי הפסי של ספר החוקים הבסיסי, ולהוסיף עשרות יו מו ] מו א מבי ומוי בוב" ירי ב ה באפלה. אפשרות נוספת היא להשתמש בשיטת אימה טובה. טח.וטודד הי זט .61.1 תתאים אם תשתמשו בחוקי המאה ה-20 וגם .01111.1 למרות שאני בספק אם ניתן להשיג אותה בדרך כלשהי מלבד הזמנה מהחברה (פמוא 0 ןאיר ה1א, למי שמעוניין. 64[ 22 מאת: ערן בן-סער מכיוון שאת האופי והרקע של ו למי שצופה בסדרה, וגם משום ג - ג ג כ גו ו ו באפלה, אפרט רק את נתוני הדמות עצמה, בשתי שיטות שונות, מאלדר בשיטת 00825 וסקאלי בשיטת ג ל מעניין להשוות בין הדמויות בשתי השיסות הדומות, רק שימו לב שב-0075 רוב הנקודות בוזבזו על ארבע התכונות (75 נקודותו, לעומת 42 בשיטת הגיבור. כמו כן, הכישרונות של מאלדר ב-%:0118 עלו 25 נקודות ואילו ו מ ו ג מ ג בר ור |= ויוי וד לשחק א" יש קל מאוד לתרגם את מאלדר ל-3₪8₪0 או את סקאלי ל-00!₪08, בשל המונחים הדומים ב ד של שתי השיטות. ניתן כמובן ליצור דמויות חדשות לנמרי בכל שיטה ולשחק באפלה. פוקס מאלדר על פי שיטת 00875 תכונות: כוח-11. זריזות-12, תבונה-14, בריאות-10 (מחיר התכונות - 75 נקודוּת). יתרונות: אינטואיציה (15 נקודותו, סוכן זמ (10 נקודותו, כוח רצון 3+ (12 נקודות). תומכים: סגן המנהל סקינר (10 נקודותו, גרון עמוק-2 (10 נקודותו, מפעילי האקדחון הבודד (5 נקודות). חסרונות: קנאי לאמונתו בעל-טבעי (15- נקודותו. אויבים: *הם", יהיו מי שיהיו, כוללים את איש הסרטן ורבים אחרים בעמדות כוח המריעים לו (60- נקודותו. כישרונות: שימוש באקרחים-15, שליפת אקדח מהירה-13, עזרה ראשונה-14, ו ו ימי ו הסתתרות-13 (מחיר הכישרונות - 25 נקודותו. הערה: מאלדר אינו בנוי מ-100 נקודות ועוד 40 נקודות חיסרון, הוא היה בנוי כך בפרק הראשון של הסדרה אבל מאז עבר עליו די הרבה. מבחינת המשחק זה אומר שהוא שיפר כישרונות, צרף תומכים, אויבים וכו", דיינה סקאלי לפי שיטת הגיבור יוגש 1 ימשר מו ירי בו בי מ ו ריג הש מראה-12 (מחיר התכונות - 22 נקודותו. תכונות מחושבות: הגנה פיזית-5, הגנה מאנרגיה-4, מהירות-3, התחדשות-6, סיבולת-30, הלם-25 (מחיר התכונות המחושבות - 20 נקודות). כישרונות: הכרת אקדחים, בונוס קרב לאקדחים-2, קרימינולוגיה-15, פתולוגיה וניתוח גופותו-15, ידע: עב"מים והעל-טבעי-15, עזרה ראשונה-13, ידע מדעי: כימיה-14, מעקב-13, הסתתרות-12, מחשבים-12. (מחיר הכישרונות - 53 נקודות). יתרון: שינה קלה (3 נקודותו, סוכנת 31 (3 נקודות!. חסרונות: נרדפת על ירי ה"הם" (20-נקודות!, מוכרת ב-1:81 כשותפה של מאלדר (5-), נאמנזת למאלדר (15-), ספקנית (10=). סקאלי בנויה מחמישים נקודות רגילות וחמישים נקודות חיסרון, היא אמנם רכשה ניסיון במרוצת הזמן אבל רובו הושקע בשיפור הידע שלה בעל-טבעי ובהורדת רמת הספקנות שלה מ-20- ל-10-. מאת: ערן בן-מער תקציר מוויז 54: באר הולידיי ו ו ו גג יע מ ו א מספר לבאר שהוא חסין כנגד דחיית מערכות קיברנטיות (הגוף שלו אינו דוחה את ההשתלות לאחר השתלת ו ו כדוקטור מלאוני, הרופא שהשתיל בגופו מספר מערכות קיברנטיות בעבר. מלאוני מספר לבאר כי הוא 2 א | ג = ה -ם את המערכת החיסונית של באר בשלמותה. "אתה מתלוצץ," אמרתי, "איך בדיוק תעשה את זה?" "זה פשוט מאוד," ענה מלאוני, "אני ןימי ל | שי ו וי להשמיד כליל את מערכת החיסון שלי. כל די |( ליי" וי ו ו בוגור שעתיים, לאחר מכן אעביר מספר תאים מי שי ימ ממ בי מו ית ₪ מהמר שהחיסון המופלא שלך יאפשר לכל ב וי בי ₪ "ואז תהרוג אותי, נכון?" החלטתי שאין טעם להסתיר ממלאוני את החשדות שלי, "אחרת לא היית חוטף אותי, אלא רק מבקש את עזרתי.* מלאוני חייך, "אני מניח שאתה יכול מנ מ 3 זי מ" בו אי יי ב לעצמו מאות השתלות קיברנטיות יכול להרוויח מקריירה של נוכל ושודד? אתה בעצמך מנצל את שש ההשתלות שלך לצרכים דומים." חייכתי, "ואתה לא רוצה מתחרה, או יותר גרוע, מישהו שיסגיר אותך למשטרה. אגב עדיין לא הסברת לי מדוע אתה מספר לי על הכל "משום שהיה עליי לגלות אם אתה מודע ליכולת שלך, מר הולידיי, הנחתי שאין לך מושג אבל אני חייב להיות בטוח לחלוטין. יכולת לזייף את תוצאות בדיקת הדחייה בדרך כלשהי או שאולי מצאת פטנט אחר להתגבר על הדחייה. רק . כשפסלת בזלזול את הטענה שיש בך עשריֶם וארבע השתלות שכנעת אותי, לא ו מלאוני קם ושלף תרסיס קטן מכיסו, *חכה..."* ביטיתי לומר אבל מ יי רו פניי ואיבדתי את הכרתי. *מר הולידיי? מר הולידיי?" ומ ו ש | וי יו דוו שויי וז ה ניתוחים קטן ומאולתר, שני שוטרים בחנו מ וי וי םר" מ תל "מה קרה?" שאלתי. פיי בוני ו שי ב ממ וי אמר אחר השוטרים, "מר דרייק מלאוני מת מדחיית מערכות קיברנטיות." הוא הסתובב ושאל, "מה לעזאזל הוא רצה ממך?" "הוא רצה להשתיל בעצמו את כל ו ב ב ב היכולות שהמערכות שלי נותנות לו, יעזרו לו ליהנות מהרפתקאות בזמן המועט שנותר לו.* "ובכן תיאלץ לבוא איתנו לתחנה ולתת על כך הצהרה." אמר השוטר. "בבקשה." השבתי. מספר שעות ומאה טפסים מאוחר יותר יצאתי מתחנת המשטרה. הפסדתי בסך הכל יומיים. לקחתי מונית וירדתי בחדר המושכר שלי. כשנכנסתי פניתי ישר למזוורה ולחצתי על החיישן באגודלי, היא נפתחה. הוצאתי את התיק על מלאוני, כל 1 תרש 1 מ ד וי בי הב שר מו היו שם. מי היה מאמין? זרקתי את הכל לכיור מלבד תמונה אחת, והדלקתי את הערימה במצית. התיישבתי והבטתי בתיק הנשרף. כמשהאש כבתה הבטתי בתמונתו של = מלאוני. בהגע שהוא אמר שיש לי שמונה .עשרה השתלות מלבד השש ידעתי שהוא גמור. קימטתי את התמונה וזרקתי אותה יו המי ו מ תת מלבד הזבל הנוסף שמלאוני הלביש עליי, לפני חצי שנה גִיליתי שישנן מספר , השתלות בפיתוח המעניקות שליטה מלאה " באדם. מבלי שאנתק אותה מראש, מערכת ההרעלה תפזר כמות קטנה וקטלנית של רעל לדם שלי אבל תמנע את השפעתו עליי. כל מי שינסה להשתיל בי, או במקרה כמו של מלאוני לקחת ממני השתלות כלשהן ימות תוך מספר דקות. ב שתיים, מה עכשיו? 37 | : יְּ ₪ % 3 ה '" 0 פאזוערן כ דער | | 7 ְ ה היה צפוי, או ת הפכה ג | % ד בוו - נש האחרונות. ועדיין / .יל > לא היי ו %% 6 0 (מלבד אא וו שהיא שיטת סייבר-פנטזיה מעורבת), שיטה שיצאת לאור לפני שחר הַאדָמָה וכעת היא גם אצלנון. שיטה מעניינת, יוצאת דופן שמתאימה אך ורקי לעולם שלה. .. + | זה לא'חיפרון גדול בי י) וא ואוטז ו-אס6אטא: 5 של ואטואטוו6 הן שיטות ‏ פנטזיה לעולם ספציפי והן באמת: לא רעות, אבל בעוד הן מבוססות על יצירות בנות אלמוות > + :ןאוא סדג על פי ספריך של מייקל מורקוק ו-אסגאטא:זיו עליפיי אגדות המלך ארתור ואבירי השולחן העגולו אא ןודא :1 ושמה האנגלי של ביי גבי יי מ יי 9 עולם פרי המצאתם. מצד שני, העולמות של ו1):וז: הרדג ושל אוו טכה ה גם הם פרי המצאתם והם מהנמכרים ביותר כיום. כך או כך הרקע הוא פשוט למדי. לפני מאות שנים הייתה על האדמה תרבות ג שי ו בו 1 ודיקטטורית, אבל אז עלה מפלט הקסם בעולם והזוועות מהמישורים הרחוקים פלשו אליו. כל הגזעים חיפשו מקלט יי יי כך ירד מפלס הקסם, רוב הזוועות נאלצו לחזור למישודיהם והתרבויות השונות צצו ועלו מחרש מעל פני האדמה. ההרפתקנים שתשחקו יהיו אנשים בעלי נטיית קסם גבוהה, 5]ין:וכ)א, אשר מחזקת את יכולותיהם הרגילות והופכת אותם לטובים יותר מהאחרים. הרפתקאותיכם יתרכזו בגילוי תרבויות אבודות ובלחימה במעט הזוועות שנשארו על האדמה. ה נטמע לא רע אבל תקראו את זה שוב לוצהו:השיטה מצאו דרך נהדרתף לספק |, לשחקנים .בריוק: את מה שהם: אוהבים) / ות אוצרות ובְרוטליוָת, "אתה' וי ₪ משחק די לחתוך + ב השחקן את ה-081, | : 2 "מה עוד אתה רוצה ות עם א + זוועות מטילי אימה, לסחק שחז" מ + בתקיפות. ל ל > דמויות עמוקות אצל שחקנים טיבחדו > לסחק ב-א הק 1 אבל עם. א | טוב הכל-הולך> 1% כמו בַ-413812 השיטָה משתמשת בכל. | ששת סוגי הקוביות על 4% ל ו יר בשיסתי [- בְצְעָרִים - א אחה; צצד! משימות, ובאופז - ו שמינו ‏ צער' עשירי, ובתוךָ ספר החוקים נמצאת טבלה.המתארת אלו קובְיות יָש ' לגלגל בפלי צעד, וצעך, נָנִיח. שלְחמות .מפוזמת יש ₪ שרון שרמתו 1 צעך שבע והיא ₪ לבצַע, אותו, הטבלה מהאה שברי לבוק בישרון ₪ 1ק3ו, לרוע המזל בצעדים גבָוהים יותר זה מתחול להיות מעצבןי. בצעד 21, למשל, מגְלְגלים וקס? % 1ק0ן + וק6. קשה לזכור את הצעדים בצעל פה ולבן על ה-1א6 לשבתעם 1 מול העיניים:: לדמויות יש טש 1-4 זהיזות, מוח, קשיחות, הבחגה/ כוח הצון ופָארִיזמה, במהלך בניית הָדמות /ניתן לגלגל או לרכוש את גובה התכונות. כמו כן, השחקןי ימיו ופי יר יס יי וי שי ו מ טרולים, אורקים, ת'סקרנגים ורוחונים. בעוד רוב הגזעים דומים למתואר והאורקים דמויי הארם, מוצגים לנוּ שלושה גזעים חדשים, ומוצלתים מאוד, תיב ריני בי תי יי א ב ו | ועורם הקשה, העבה והמחוספס גורם להם | אוזניה 4% יתת-עוריות ומצופות קרום דק ינקר אים ל מַפָקל ו אוזנ יהם ‏ ' מהמקצ | החשובות לדמות להיות. קשת עט זיז נמְוְכה, פשוט לא > קשת טוב במיותד) ואת ְגועִים בוו ציי ל | וכלי [סוף- -מודגש]ל בחור במקצוע "זז 4 שניים " :הינא שי נש ו | א הם אָנְשי מי ו שוגים. 4 > מאילף שהכמנו בשאה עולמות הפנטזיה. > כאן הם ל אופי שגְבב וחיבה מוגזמת | ללרמטי + 0 מוגזמים 9 מאוד. ‏ ם קל לי לל לא: ברםרים. הרוחונ? גלית סאן טאו -זוטנן. יוגש הם קְטְניָם שוג = ש-0א]וסאואו-ן ₪ ב 07 ב בע ב - % | לרְשות השחקנים עומד מגווז רח מאוד של מקצועות, באנגל ית חמ 5 בא 150 אָבַל 2 סג ִים 0 כמו. המקצועות .שַל, ה5כא2ן;ימה כ היית מצפה לו בָּשיטת ב 4 ומייד נדבר גם עליהם). ניתן לבחור ג טת; אדו חיות,: פרש, יסודאז-ואוקיי, ב אלמנטליסט: מבסוטים;ו,. איש 5 | נַתַרמאנסר (קוטם מישורים), יפושֶסשמיים. ולמה לשוטיבים אם אפשר לשוט ו = ניים *ָעִילו | מאוד, ₪ עוף' יותר | שָאוזני ן ב ו ג ב 0 וקוסס. שלוש עשרה מקצועות בסך הִכָל, וליד+כל מקצוע רו ו - א תיאור. המקצוי | כולל את התכונות ו + / . . - הנתון, כך :שניתן להבין ו הוהי בו א כ ו = לבנות המויות 4 א + . ₪ את כל אלו! שכן כ ב ,+ מתואל טקס מ ל ב זְ דמות מחזוחק לעצמה ‏ | משלהם באופן נפרך ומורחב, שלא לדבר ג קש חך' לה )ןומצויָנים + על טרילוגיות. 'ספרום ראשונה ושנייה. | % יב בו תל % ב 0 אק ו ו > ופי 5 עזץ בפי : ב | בתחוםהפנטזיה. אופי המשחק םי ועו ב [ אד 4 4 נ מן בן, כל:הדמויותטתו | יסָהם לו לש ו כ | א .וחעובדה שסל חגיבורִים הם.בעלי נטיות קסומות בהחלט הופכים: "את הדמויות ב ממה שהפרתם עד עתה. 'כמן כן,: זוחי, מערכה, ב לשחקנים 1 הרפתקאות ! טל תגליות מוזרות יי ללמוד "" 0% אתה, ו עה ולחמה ן מסוימ הי / מע שָּ זוהי/שי : א סא % ב יק ת-דֶרְנותן משפר לאריכציח יי | ] ב מחולקים. , פאז 2 ישרונה 1 שלן. מיוחרי 1 ] שהוכרנו רוב הצישרונות של 4 והסיבה לכך. פשוטה. זוכל שכל הדמויות הן בעלות? לקסם? ובכן, נ- ו 1 המיוחדים. ו 2 הקפום של" הדמות, והם מתקדמים הרבה יותר ימחר מכישרונות רגילים, אך כל דמות מוגבלת לכישרונות המיוחדים של המקצוע שלה המליש ב ו" 4 ו" בש להשקיע בכישרון מיוחד המאפשר להם לחרוג: במקצת ממגבלה זוו. כדי להשתמש בחלקי נכבד מהכישרונות המיוחדים מוותרים על קארמה או על נקודות חיים. הכישרונות הרגילים מכסים את כל מה שהיית מצפה לו בשיטת פנסזיה, אבל הם חיוורים לעומת הכישרונות המיוחדים של ו שאר השיטה מעניינת למדי. שיטת הקסם מכילה כמה הפתעות מוזרות י ם ר יח לכם לגלות את ההפתעות כשתקנו את ב" ג- בר מ יי יי וי גד = + אותן, במיוחד אם אתם אוהבים אפשרויות + ומקום. .לתפנון, גם בשיסת הקםם וגם בקרב. באופן כללי זהו משחק התפקידים הג" ו "שו ו מ ג מ בר שר דוד ויו ו וי ו 0 או אסמזטודדהט. ויצורים מוזרים, השיטה תתאים בקושי למערכות אחרות. דרך אגב, קיימת חפיפה בין הרעיונות ו ו הרומזת כי שתי השיטות מתרחשות באותו העולם (אבל ממש בקושיו. ייתכן והם מתכננים לנו שיטת ביניים, וזת יכול להיות ממָש פיצוץ! " ש ש ש ש למכירת כל משחק שתרצו על גבי ו -כן:) והנחה לקנייה | בבמותו. המשחקים חדשים ביותר, מיובאים מחו"ל ומתאומים למהשבים חזקים. ניתן גם לקגות משחקים דשנים יותר. אלון, 8-2 למכירה כרטים מסך 503 דותמפואד עם 1 מנה זיכבון ב-120 ש"ח בלבדו נָדֶב, 1-8 למכירה משתק ה-6] אמזונס. עידן, 67 למכירה המשחק וודרף בעטיפה מקורית ובמחיר סביר. 03-5343079, למכירה המשחק ₪( אא ב-60 ש"ח, ומשחק ה-0%1א- א וא ב-150 ש"ח, המשחקים באריזות מקוריות. יניב, .08- 3 למכירה 4 משחקי ₪01 >כן": .[מ]א ה בת סאדו.ה פאסוזדצרק צדואטוא, אססוא סאזו.חא א המסא כ)4 - 0% . ש ו-7 ד פסאןא דווטוא זוא הס אמיר, 04-376808. למכירה כרטים קול תואם 18 ביט במצםב מעולה ב-300 ש"ח. אורי, 06-370113, לא בין השעות 14:/00-16:00. למכירה 2 משחקיי!אא-0 גובלינים 2 ועם דיבורו ו-₪כ ג מ/ה. המחיר למשחק 150 ש"ח (המשחקים .באריזה מקוריתו. נדב, 03-6734956. למכידרה המשחק פגיו הדטים ב-40 ש"*ח, תוספת חללית למשחק 0א1/-% ב-50 ש*ח וג'ויסטיק ד0ו1ן3 אשנטוט שטות ב-30 שזח. גלעד, 04-9893180: למכירה משתקי ואא-60 חדשים באריזה מקורית, 4711 :]ה כוןדןת 6 ו-015 ואסא ו0. ברוכי, 3-3 למכירה מרפסת טיטיזן 120 ב-3550 ש"ח. אלי פרכטר, 401-9695145 למכירה .ןאטוו :]אחא ולא המלאו, ואססם. .5 זט פסאןא ו-7 א.51'51.1. ניר, 03-6962729. רמנכירה 6 "₪ למבירה מחשב 385-040 זיברון 5%1₪, בונן קשיח 850%1, 2 כוננים 1,2%1, 1.44 סאונר בלאסטר פרו, כונן ואסא-ש מהירות כפולה ב-3,000 שיח. תדהר, 0-3 בשעות הערב. למכירה א-386 + 120818 וו א +.2 כוננים 1.44 ו-1.2 + 2.0 א 5 וה כאז 50 + ]א הוא4 + מקלדת 101. 141 ולא בשבתו. למכירה משחקים ל-"את וס - הט הוא" א הא ב-220 ש"ח, הס דד 3 ב-200 ש"ח, אדופ'א ה הג] ב-200 ש"ח ו-2 אא סו 10 ב-175 ש"ח. נמרוד או מיקי, 07-518353. למכירה משחקים חדשים באריזה ל-0-0%1 ד)ומ!סוחת אהואדראאוט! חווד ב-65 שיח, %:דך ב-פ7 ש"ח, אסטזאוומא ב-60 ש"ח, א|ה.1 005 ב-60 ש"ח. מו ה- קוא ב-55 ש"ח, אאסד ה טא ב-63 ש"ח, אזודאטצ ושלוסה דיסקים! ב-115 ש"ח, דז!אואה! ב-55 שיח, 1.₪5)]או) פטאןואונ. | ב-50 שיח ו- ]ואב ידוק ב-235 שזח. ראובן, 03-9322663. למכירה מחשב 240 - 386 זיכרון וא5, בונן קשיח 850%1, 2 כוננים 1.2%1, 1.44 סאונד בלאסטר פרו וכונן 60-01 מהירות בפולה ב-3,000 ש"ח. תדהר, 0-8 למכירה בהזדמנות טייפ גיבוי פנימי בנפח 250 מגה של חברת אמאוס), כולל כ קלטות ב-680 ש"ח, למכירה',החלפה המשחק האורח השביעי 2 תקליטורים). משה, 01-5081545, ש למכירה משחקי 0%1א-2-) למחשב במחיר נמוך ומפתיע. גלעד, 07-518192, למכירה משחקי ה-₪01- הבאים: נ-הסאז. תאזזדאו יסא סז ת.זדדו.1 מו קט תיה 5517 ומתח .]אא 6דןן)הץ 2514 מסו. וס משאטט | ודא] אופנומניה, גבריאל גייט, האורח השביעי, שר-משחת והחזרה לזורק. כמו כן, למטירת תופנות ואכו-כ1) ל -פאוט|וחוו. שאול, 3-6 למכירה משחקים לגיים בוי - אגדות ברווזיות וטופ גאן בחצי מחיר + זכוכית מגדלת מאירה ותיק נשיאה במחירים זולים. נלעד, 03-9696593. | למכירה משחקוי מחשב מ-20 ש"ת וער 40 ש"ח אלארין, מלך האריות, 00ש1, .ג ועוד. כמו כן, למכירה כרטיס מסך אמז וה טא". דני, 03-6596945. "ש למכירת משחקים חדשים: א 116111]-א:ו: - ------- 7 = 4-2 == שש שמח == -י ! מעוניינים 6 ש 4 .ואט פזם, אזטשאג תוא 6 ]הרתיו 5, ועוד רבים אחרים. ריויד; 3-2 למפירה מחשב 40 אכן 386 זיברון 10א5, בונן קשיח 2:,850%1 כוגנים 1,281 סאוגד בלאסטר-פרו, כונן'1אכוא- 0 מהירות בפולה ב-3,000 ש*ח. טלי, 06-5988133 למבירה המשחקים, בורר באפלה, אנלטימה, והדרך לתהום באריזה מקודית: אוהך, 03-5353359. ילמפירה מחשב 3860%, כון] מגה מסך ו כרטיס קול. 0 אמ מקוךרק. 4 עכבר, מקלרת מלאף, רמקולם משחקים ותוכנות 0,400 *ח. אוהד; | 4-9 = % למכירה ואכוא-2 ₪ מהירות כפולה + ברטיס קול :168]1 תואם ב-600 ש"ח. נתנאל 03-7528549 למכירה/,החלפה* 7% הכאואהה המוה |[אואטט ]א ב-9פ שיח ואריזה מקורית סגודהו, 42 ]א)א ב-99 ש"ח (אריזה מקורית טגורהו, ד5 רוא (אריזה מקוריתו ב=39] ש"ח, האורת השביעי באריזה מקורות ב-פפ ש"ח; המיד על תקליטונים באריזה מקורית 4 ש -תקליטונים: 739 סגורה ב-39 ש*ח, אייל, 09-925253. למכירה/,החלפת משחקים חדשים 2 מאזז))א סמסזוא. ?-אסואוף, אש אי סא ואה וס אמטטט 2 המקטב ו-.ןא דואם. דני, - למכִירה/החלפה משחקים בגרסאות מחשך. 59727 - 13 חף מפשע, קיחנדיה 3 ' שסאסיסוט, מורטל קומבט 2, אמוי - את א וא זא וא ו-110א יס דהוא לד למכירח המשחק 0 ועל בי . .תקליטגהו. ב-100 ש"ח, איגריאנה גנט *:, ונורל אטלנטים.ב50"ש"ח ובגויסת. 7 3 למכירת סופר נינטנדו אמריקני + ₪5 משחקים + 2 ג'ויטטיקים ו1 מקורי + ומק פנןה :)אא כמו-במשתקי וידאיו + מתאם. קלטות מאמריקני לאירופאי ולהיפך.יאֶהָז, 5 .03-90241 למכורה ג'ויסטיק אמריקנו המווחד לסימולטורים של נהיגה וטיסת ו-118:ק = 2 תמ זוה קאש50 של משךדהתת. צביקה,-03-5050911. למכורה משחקים ותוכנות. על גבי ואסוו-סס: האס אס המ ה 81 7 הסוס 5 חן ואס הקהסואסזטזזיץ ועם תמיכה ב--% 4 ה ספות, מאטם, אס צאאווס דסוו5 סנא, הצ'רלו 2 -מפוניין לקנות את המשחקיג ו , מעוניין להחָפַתב עמ ילהעיליה בג 6 משחק תבק'דים 6 כמנירה 6 = ווילי בימיש, מאורת הדרקון 2, אביש נריסקומיקס כולם במחירים טובים. * צביקה, [03-505099. "ש למכירה משחקים ל-1א0א-) וגם המשחק "חף מפשע" על גבי תקליטונים. דני, 04-370059. "₪ למכירה המשחק סליפסטרים 5,000 ל-1א00ה-2) ב-90 ש"ח. לירוי, 3, "₪ למכירה משחקי ואו₪-: הוח צר הסטפאסת זא זה דה אססוא טאו.זוא ה אמקאט זממסס.וט ו-3 המאה ואס טאו ליאור, 03-9658998.. 7 "ש למכורה משחקו מחשב מקוריים על גבי סד ודו 505 1994. כמו בן, למבירה משחקים מקוריים על תקליטונים [אסה+סט, ספרי ומוצרי פא ו-נא וספרי כושוף. כמז:כן, למכורה טופר, מגאסון + קלטת. אבנר, 02-381085. מ עפוניינים "ש מעוניין לקנות את המשחקים (5מא סכואדאואו: 2 אזאה וג דתי מא .וס 5 הסוצא י. מני, 4-6 "ש מעונוין להתבתב. עם כל מי שאוהב סרטים, משחקי תפקירים, משחקי מחשב ו-12/,-עידן זיירמן, בן גודיון ל חולון: "ש מעוניין לקנות את המשחק אטאט ₪ סאג]אואט או את המשחק 1.15 האטופת. אבגר, 5 "ש מעוניין להתכתב עם כל מי שמשחק . | שג רותם, 0549614581 20 "ש מעוניין לקנות את 1-אק 26 ל- 1880 ואת ל 0 נתנאל, 7.0357525849‏ 9 אורי, 06-3370113 לא ל צר 00-00 ב = בענייני עבימים; ₪ ופרפטיכולוגיה: עורה' קוג'קרו, יוקנעם עילית 6 ה 6 גה ו ש מעוניין לקנות את מפשחק ' לצ ג דאס אדפ לק 4 שיודע איך משחקים בקווסט של, המשחק. אביב. 07-517795. "ש נפתת מועדון מעריצי משחקי תפקודים ו 3 ה צילו / ש "ש - * > = אריה: 075 7 יש ] משתקי ו נפתח מועדון ₪6 סא צדחוביק:, % | ישי 08-454417 וכיא, 08-475237) > גלעד, 518192-ז0. נפתח 33% חדש - דווטא הנד זס אצמא עם חומר מעניין למשתמשים > 2 קווים: 7+, 03-9679137, ליאור. מעוניין להחליף תותח + קלטת לתותח * קלטת תמורת 184 .גא לסופר נינטנדו אירופאי בלבר. ניל גבאי, 03-9698974, מעוניין לקנות את המשחקים: אתטסאסס, 3 דהמואסא .ודאסא 3 מאט ו-1 דזהווסא האי. עידן, 6-3 03-334670, מעוניין לחליף את המשחק טאמנוזואו ובגרסת התקליטוד במשחק המטסאסש פאה פאהוואסס מאטט שחר, 03=582003/ מעוניין לעזור בכל המשחקים של 5 [אואואד]5 הטוו.!, ומקוניין לקנות את המשחק מתס] דפ מצד אז פמסס! בגרסת כס. 01-6721739 הצילוו נתקעתי במשחקים "זיליארדי ו"הסודר האפל של יערות העד", בתמורה אתן עזרה בקווסטים שונים. רון, 81, לא בין השעות 14:00-18:00 ולא אחרי. תהשעה 22:00. הצילוו תקועים במשחק גובלינם 3 בתמורה נעזור ביומו של הטנטקל ומורטל קומבט 2, יונתן 02-663495, אסא 0-2 - הצילוו וקוק לעזרה במשחקים רייבנלופט ו-3ן !ו חזום. רותם, 03-9614831 הצִילוּוו תקוע-במשתק גבריאל נייט, הרצון לעוצמה 20 א אצ ויום הדין: % תפקידים דחוש וא רציני לקבוצת א זו ל + בגיָלאי 15+ באזור אשקלון ועדופות לאלה ד % = / ברמת השרון והמועדון להתכתבות בלבדו. יובל הרינג, הסייפן 84 רמת השחון. "₪ מעוניין לרכוש כרטִיס,קול סו 513 במחיר סבַיר. משה, 03-9691883, לא בשבת. 2 "₪ מעוניין לקנות את המשחק. אוסזז מוו1. "א --7 7 . = שבקיאים בכללי חפ גידין. 7-3 חבורת: שתקנים. מחפשֶת' שחקנים ף ל-0ש2., בנילאו 13-17 מאזוד ר קוית 7 = מוצקין או קרית ביאליק: אריה/" : 4 75 אה עיףו, 04-702465; לא ביץ " | 0-0 מעוניין להתכתב עם נערים המתעניינים במחשבים. משה, ששת הימים 9 בֶת-ים. למכירה ספרי 040 רומח הדרקון. == רשומות כרכים א-ג, אגדות רומח הדרקון א ו-ב, רומח הדרקון שישית המפגשים ברכים אדו במחירי:מצואה. דודי, [04-22649. כשוש ]64 | ₪ % / זעם קדמוני משחק הפעולה נוטפר 1 כעולם יצא לחופשי! בואו והלחמו נגד אחד משכעת הדינוזאורים האמחניים יו הויו הנמלולים 3? מותי הנמלולים הנופורסנוים / / | 0 קח נשימה עמוקה שוכ הלכו לאיבוז / וצלול אל תוך עיר המים. בעולמם המטורף והמכולגן 2 , , : ילוב יחודי של אנימציות שעכשיו, הוא גם תלחה נומדי! % חלת ודו מימדיות יוצרים לכן, יוחר מתמויד מציאות רטוכה, הם זקוקים נואשות לעזרתכם, | של מכונות וכני אנוש אז הניחו כבצד את החטיפים, ה כמשימה משותפת הפיצה והפחיות ועיזרו להם. ללכידתח פושע מטוכן ורכ-תושיה. נית וחעונת מרכז שיווק: רח' ארלוזורוכ 28 הרצליה 46448 טל': 09-552402 פקט': 09-552413 מוחלקת תמיכה: טל': 09-552417 חומר זה נסרק, עובד והונגש על לדל שח.טת וח