WIZ – וויז – גיליון מספר 60

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
א ק'-//29-00) כתנו כבר כל כך הרבה על הזמן והמשמעויות השונות שלו - כמטט מכל כיוון אפשרי. נדמה לי שבכל התיאוריות ניתן למצוא רעיון החוור על עצמו בעקביות - אף אחד, באף נקודת זמן, אינו חולק על כך שההווה הוא הזמן הקצר ביותר, והדברים הופכים לעבר בקצב לא מעוכל. במסגרת מטסי הזמן אנו נפגשים מדי חודש באותו עמוד ומציינים אירועים שונים. קשה שלא להתייחס לזמן כשמציינים את העובדה שהגענו לגיליון וויז 60 - או יותר נכוזן - [מודגש]וויז בן 5 שנים.[סוף מודגש] אני שמח לבשר לקוראים הוותיקים והחדשים שזהו הגיליון הנקרא ביותר בתולדות העיתון עם כמות המנויים והתפוצה האדצית הגדולה ביותר שידענו אי פעם. הפרויקט המיוחד ₪ חדשות מעבר לאוקיינוס 4 8 6: מצעד הטמשחקים 6 8 הוראות חפעלה והתקנה - שוליית הטכשף 7 ₪ : הקירה טצולמת - שוליית המכשף 2 8 | 8 6: ססאס 0 ל 0 התחלנו 7 ב ב | | בניליון 54, ציין יותר מכל את התפנית (1כנ%ו כדאי לךן יוחר לחתום ששכ גנוי עא חי | 8 סו מצודזם קוצ 1 הגדולה שהצלחנו לחולל בעיתון | 0 ב ובעיתונות המחשבים בישראל. הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויזיה ותפקידים מציע לך הצעה שקשה לסרב לה! | ו ו , ו | 7 ה ו | ₪ 0ץ: טיפים 4 ופתיחת השערים לכתבים חְדשים משחקי מחשב על גבי ואסח-פס חינם לכל מנוי!!! ומבטיחים, כמו גם שילוב בין מדורים ₪ שי הצ 5 יטשנים וסובים למדורים חדשים חתום עוד היום על מנוי שנתי ( 12 גיליונות) , ₪ : אסאוסאסש 8 ומתחדשים, מאפשרים לנו לשמור על ודי | לבו ת גיליוו ווי בצי , - רעננות ולהיות. ערכניי כמו וקבל מדי חודש לביתך את גיליון וויז החדש בצירוף משחק מחשב על גבי ואסח-60 ₪ סק שי הממו ואו סא 70 0 ערבניים עד כמה בנוסף כל מנוי יקבל: 1. משחק מחשב אחד לבחירתו על פי הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. ₪ שי: תו אאהכ מצד 1 כל אלה, מגובים בהנהלה ובמחלקת ו : | מנויים, יוצרים את הנבחרת של וזיז . כרטיס חבר במועדון וייז שייזכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. ל 3% שבשמה אני מודה לכל הקוראים כִי 0 | | ₪ 6 אהא פא האוא פוחד %‏ בלעדיבם כל זה לא שווהידבר. | 3. בכל חודש יוגרלו בין המנויים 10 בובות א₪אז אגז5, מתנת באג מולטיסיסטם. קובי סיט 8 סץ: .וה סזד]אש אסו5פווא 17 | = - הש י | רק מו 8 ספיישל 5 שנים לוויז 8 עשרת ה-אואו-ים הבאים כבר עשו לכבוד | אי קף]]) - מחלקת מנויים רשימת המתנות ו - מגוי וכך השתתפו בהגרלה החודשית ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 8 וזכו בבובת 76% זגו מתנת באג יי ברצוני לחתום על מנוי שנתי לוויז יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדר העדיפות 8 וק האהאא 5 32 ב הבובה תישלח | - ₪ אינטרנט 34 0 , | אני מנוי חדש/ה אני מחדשי/ת כ בו ו 8 6 550 א ןאסד 0 ל ו מס' מנוי - > ! מכונת מלחמה הפ -< גלעד מחדרה, עינב עופר ממיתר, ₪ שץ: מעבר לפחו 7 דבורקין סתיו מכפר ורבודג, ינאי שם משפחה 0000000000 שם פר0--------- רו <=! מכרות הזהב ₪ משחקי תפקידים: שיחות עם מורגן לח פיי | ליאור מכפר הס, טימר יואב מקיבוץ דורות, יעקב יואל מראשון לציון תאריך לידה 000000000 - זאב הים ₪ משחקי תפקידים: אלכימיה 0 וליאני מיכאל מבת יִם. | ₪ משחמפי קידים: כוסם הכריסטאלים 2 ₪ משחקי תפקידים: אלכימאי 5+ לידיעתכם, כתוצאה מהעלאת על 0000000000 מיקוד ארמדה (1וסה-60) בי 7 ; מחירי ההפקה, ו להעלות 9 | לת 1 את מחיר הניליון ל-25 ש"ח. טלפון מתקפת הרובוטים ו 0 - ה | = | תשובות לשאלות קוראי מבקש להיות מנוי מגיליון וייז מס ----- מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מגויים: יעל גרשוביץ * | ומנויים בין ו 0 | ל 2 צלם: יהודה נגטיב * המשתתפיםו ד"ר /ו/, קובי סים, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, דייזי | = | 16:00-13200 בלבד. מצורפת המחאה לפקודת וויז על סך 284 ש''ח במזומן עבור 12 גיליונות כץ, ערן בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, אסי אופנהיימר, אור פלג, מיכאל אירני, בן כספי ועמית תסון-אלוני. | | י: | | + ושראכרט. / דוי | * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובגיה ממוחסכת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * רפוס: אומני אופסט | | תבחרת: משחקי ה- אי הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) בע"מ * מו"ל: <זאו, ירחון מקבוצת קרדן השקעות * מערכת ומנתלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים | | מצורפים חינל לרוכשים 17 | 5 ולחומר מערכתי: ת.ד, 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * טל: 03-5702654 , פקס: 03-5708174 | בדוכנים ובחנויות, למנויים שם בעל הכרטיפ ---- כתובת 0 970!] 7-7 מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישלח. | | 7 ה י : תוספ ה : מספרתז | מספר כרטיס ‏ י = בתוקף עד ₪ למערכת לא יוחזר, | ּ ו זי חתימת בעל הכרט' דהה 72 )3% אק עשך)* ה ח]יוב ב -- > תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. כשחהשבנו לשנות את מדור הטיפים. לא ציפינו לתגובות נלהבות כל כך. קיבלנו עשרות מכתבים עם טיפים. תגוכות, רעיונות והצעות, וכבר אנו מחלקים לחרוצים שביניכם פרסים. ולרגל ניליון ה-60 החגיגי של תאזו חשבנו לפרסם לקט טיפים מגיליונות וויז 1-5, צלא שבסוף ירדנו מהעניין והפעם תמצאו במדור טיפים למשחק *באטמן חוזר", צ'יסים ל-פ5אס!תתגהש ו-אטעאמות ומספר הפתעות נופפות. בנוסף, אנו ממשיכים את תחרות השמות. שלחו אלינו רעיונות לשם מקורי למדור הטיפים, והשם שייבחר יזכה את שולחו בפרם. אורן ואור. : ₪ . ן . . רלרזודינוו הזוכה שלנו לחודש זה בבובת סטאר טראק הוא... עידן זיירמן מרחובות, ששלח לנו עשרות טיפים למשחקים רבים, שמתוכם החלטנו לפרסם את הטיפים למשחק "באטמן חוזר" שחולק לפני כחודשיים בוויז: ביום הראשון!: צפה בחדשות, הצטייד וסע ל-ו:ג1ק. הילחם ושאל את הליצנים אודות המנהיג. סע למשרד ראש העיר וקח את הקלטת שליד העציץ. כעת, חזור למערה, הכנס את הראיות ולאחר שתקבל מידע על שוק הדגים, המתן עד להופעת החדשות. סע ל=השסזואוסם, הילחם בכולם שי | מאת: אור פלג ואורן רביב ואחר כך חזור הביתה ולך לישון. ביום השניו צפה בחדשות וסע לשוק הדגים. אחר כך סע לגן החיות וקח משם את הפוסטר ואת הקלטת. כאשר תפגוש ליצן, שאל אותו על תוכניותיו של הפינגווין. חזור הביתה ופענח את הראיות ולאחר מכן סע לבנק והמתן לחצות הלילה. הילחם וחזור הביתה. ביום השלישי: סע לגן החיות וקח את הפרסומת משם. לך למשרד של שרק וקח את הנייר המקופל ואת הפתק. קח ממשרד ראש העיר את תמונות המסיבה, פענח את הראיות ולך לישון. ביום הרביעי: צפה בחדשות וטע לשוק הרנים שם תקבל מידע על מגורי הפינגווין. אחר כך סע למשרד ראש העיר וקח את הנוצה, פענח את הראיות וסע לגן החיות. הילחם וחזור לביתך לישון. שלמה בן הרוש מחולון שלח מכתב, ובו ביקש מאיתנו לפרסם צ'יטים או קודים למשחק אאשסאסש ₪ פאג ואס לצערנו, חברת 00₪2אך5אא שפיתחה את המשחק הזה, יצאה בהכרזה שהיא לא כללה בו ולו צ'יט אחד קטן, אך הקוראים המתקשים במשחק ובעלי גישה לאינטרנט ישמחו לדעת, כי ישנה תוכנת עריבה קטנה למשחק במספר אתרים באינטרנט ושמה "דזמס", בעזרתה תוכלו לשנות נתונים רבים, כגון: הכוח; כלי הנשק, הבניינים, הכסף וכד'. את התוכנה תוכלו למצוא באתר הבא: שט ו וטש :31 :כ המשיכו לשלוח שאלות ובעיות לפי הכתובת הרשומה למטה, ואנו נשתדל לענות על כולן. אחיו הקודר יותר של 00%1 מכיל הרבה צ'יטים שחלקם יעזרו לכם, וחלקם יהרגו אתכם. צוות החוקרים של זו ניסה להתחקות אחר אותם צ'יטים מסתוריים, והוא מביא בפניכם את תגליותיו המרעישות: אמדא וא - לא כדאי לך לחזור על קוד זה 3 פעמים ברציפות אם ברצונך להמשיך ולשחק. אא0ס) - עוד קור שלא יעזור לך, אך אנו רושמים אותו כאן על מנת להזהירך. קוד זה יגרום לכל כלי הנשק שלך להיעלם. א - קוד זה יגרום לדמותך לעבור למצב "בלתי פגיע" (6סחז 0200. אא - הקשת קוד זה תביא עימה את כל כלי הנשק האפשריים, ותמלא את שני מדי כוח המאנה של דמותך. ואמ .1 - אם בדמותך במעט ולא נותר כוח, הקש קוד זה על מנת למלא את מר הבריאות ל-100%. א זסא] - תמלא את כיסיך בכ-25 יחידות של כל אחד מהחפצים האפשריים במשחק: לד | 6 3 | ומח 4 1 ב | 5 !]אפ וו | רישי דוואפא"וס.1 - הקש קוד זה והפסק את החיפוש אחר המפתחות. ) - כמו הדמות בסרט המצויר, גם כאן תוכל לעבור דרך קירות. 151 - מעבר לשלב אחר במשחק. יש להקיש את מספר השלב הרצוי במקום ה-אא בסוף הקוד. אד סכה - אם מאסת בדמות איתה שיחקת., ניתן להחליף את הדמות גם באמצע המשחק בעזרת קוד זה. במקום ה-א בסוף הקוד, יש להקיש את מספר הדמות הרצויה (0=לוחם, 1=כוהן ו-2=קוסם!. 0 וא - לחיצה על קוד זה במסך המפה, תחליף בין 3 אפשרויות שונות לצפייה במפה. אתו - הורג את כל המפלצות בשלב. תסאה אנ /]. ומ - ש6שסחו קוש ומי ששיחק במשחק מבין את משמעות המלה לבד). אס.ןוו5 - קוד אלמנטרי זה יגרום לכל חלקי הפאזל להופיע. זו|או - אם פתאום השקה נפשך להתחיל את השלב מההתחלה. מאמו שו - כשמו כן הוא, מציין את מיקומך לפי עמודות 2, צ, א. ולא ברור מדוע זה הכרחי). זא - מראה על המסך מידע לגבי קטעי המוסיקה שמתנגנים ברקע. אא אוק - מציג את אחד התסריטים המוכנים. במקום ה-אא, יש להקיש את מספר התטריט הרצוי בין 01 ל-99). הקודים המובאים כאן יפעלו אך ורק בגרסת המשחק המלאה (הנמכרת על גבי ואכ0ם-0)) ולא בגרסאות זאמ וכד'. כאשר מופיע התפריט הראשי הקישו דהחז. פעולה זו תוביל אתכם לתפריט נוסף שבו תוכלו לבחור ב-4 דמויות [-]ים חדשות וגם באפשרות לשחק את ודא /ים.₪1 - המאסטר של המשחק. בנוסף, קיימים גם הקודים הבאים: 5 - מצב של שני שחקנים בזירה: .וי - משחק ב-30. אזוהַשסא5 - מכווץ את שני הלוחמים. אוהססא - כלי הנשק נדבק ליד. אצןץ,ןהאוץ - קרב בן חמישה סיבובים: אמא - סיבוב אחד. מ אחס. ו - מצב אלים. אסודו תי - מצב אלמוות. זאו 5 - גם זה די ברור: סוס - לחיצה על וא תגרום לניצחון בסיבוב. 2 מדלג למאסטר, 3 ו-15 ממלא את רמת האנרגיה. הפחד 2 חשזווטו] זש]חז5 :80 רוצים 5 בדמות סודית? אין בעיה. בדקו שאתם במצב 28 806 , עברו למסך בחירת הדמויות והדגישו את הדמויות הבאות לפי הסדר למשך 10 שניות כל אחת: וואוא6. ם.ושס, אצוהו -ז צא ובחזרה ל-₪11. תהליך זה מצריך מעט השקעה וכדאי לנסות אותו כמה פצמים, הדמות שתקבלו היא 14א. ה דור ה 2 ול גוח אזהרה: אנו מזהירים שוב את הקוראים שמומלץ מאוד להכין גיבוי של הקובץ אותו אתם עורכים, על מנת שתוכלו לשחזרו במקרה של תקלה. סש השתמש בעורך קבצים וערוך את הקובץ ך04.גוט. וסז. [. שנה את שורת ה-4₪% הראשונה בתחילת הקובץ ל-אד, יזן, יז, יה]. שינוי זה יאפשר לכם למלא את ארנקכם הדל במזומנים. ל דודו סופז אומנם כבר לא מחלק משימות, אבל ואו כן. ישבנו וחשבנו איזו משימה אפשר להסיל על הקוראים שתצדיק את השם "משימה בלתי אפשרית* ולבסוף מצאנו. מקורו של הרעיון הוא מדור "לאוזניך בלבד" (שמתפרסם מדי כמה גיליונותו, ומשימתנו היא: בין הקוראים שישלחו את כל הקודים למשחק המחשב אביש יוגרל פרס מגניב, וכמובן שכל השולחים יזכו בהערכתם של אותם תומכים אומללים. את הקודים ניתן לשלוח לפי הכתובת שבתחתית העמוד. אנו מוכנים לקבל כל טיפ, רעיון, פתרון, הצעות, תגובות, תשובות לחידות או כל דבר אחר העולה בדעתכם לפי הכתובת:וויז, ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114. או בפקס | 4, וכמובן לא לשכוח לציין "עבור מדור הטיפים". מאת: עמית חסון- אלוני הצעות שונות שעלו במשך השנים הנוגעות להטלת צנזורה על האינטרנט, התקבלו על ידי המשתמשים בתמיהה ובבוז. איש מהמשתמשים לא העלה על דעתו שרשת המידע החופשית ביותר בעולם, התגלמות החברה המודרנית, תצונזר. מבחינה טכנית הדבר כמעט ואינו אפשרי, שהרי כמות המידע העובר ברשת מדי יום היא עצומה והניסיון לשליטה עליו נראה לכאורה מגוחך. ב-14 ביוני 95' עבר חוק הטלקומוניקציה בסנאט האמריקני ברוב גדול וכמעט חסר תקדים, וב-8 לפברואר השנה חתם עליו נשיא ארה"ב והפך אותו לפעיל. צריך לזכור שאחד הגורמים העיקריים למעבר החוק בסנאט ברוב כל כך עצום, היה גל הפרסומים על השתלטות גורמים ניאו-נאצים על קבוצות דיון שונות ברשת ופרסומי הסתה רבים. חוק זה מהווה המשך למדיניות הבית הלבן המובלת בידי אל גור, סגן נשיא ארהיב, שמטרתה לאפשר לאוטוסטרדת המידע להגיע לכל בית ולכל בית-ספר. אלא שעל ההורים והמחנכים לשלוט על כל החומר והמידע אשר מגיע לילדיהם. מה יצונזר? על פי החוק החדש, ההגבלות שחלות על כלי השידור האמריקנים יחולו על כל אתרי האינטרנט בארה"ב. בין היתר כולל הצו איסור על הפצת חומר פורנוגרפי, דברי הסתה וגזענות, ואיסור על אספקת קשר לנותני שירותים מסוג זה. על פי החוק נאסרים כל הערה, תמונה, בקשה או הצעה לא מהוגנת, לא צנועה, לא מכוברת, גסה, פוגעת או מגונה לכל אדם מתחת לגיל 18. כ%4 7 ₪ ו[שששנן שטרן יי[ !הווה ווטו1] שטן החוק מנסה למנוע מקטינים לצפות בחומר פורנוגרפי שמקורו בארה"ב או מחוצה לה, והוא חל הן על בעלי אתרים והן על ספקי שירותים. בעייתו המרכזית של החוק, נובעת מהיותו כוללני למדי, ונטול פירוש חד-משמעי לאיסורים שהוא קובע. העונש לעובר על חוק זה יכול להגיע עד לשנתיים מאסר ו-100,000 דולר קנס. אביפה מוקדי האכיפה העיקריים של החוק יהיו אתרי ה-/רא וה-8קווסת1) וטו שבהם האכיפה היא הקלה ביותר והאם שוב מחפשים את המפתח רק מתחת לפנס?. קשה להאמין שרשויות האכיפה ינסו לסרוק את כל אתרי ה-:ז:] ברשת, ויצפו בכל ]וק או פ:אןווו ש"מונח" בהם. ככל הנראה האכיפה תתבצע בארבעה מישורים עיקריים: אחד - הטלת אחריות על מנהלי רשתות ואתרים, כדי שימנעו כניסת קבוצות דיון אסורות או כל חומר שאסור על פי החוק, הררך היחידה בה יוכלו להימנע מתביעה היא הפעלת צנזורה עצמית על כל החומר באתריהם. שני - הלשנות של משתמשים - ישנם משתמשים לא מעטים אשר תומכים בחוק, וישמחו לעזור באכיפתו באופן ישיר או עקיף. שלישי - שיטוט "ידני" של סוכנים ברשת ואיתור חומר אסור ומפחיד, לאזו. רביעי - זהו האמצעי החזק ביותר אך גם שנוי במחלוקת, מחשבי-על יחוברו לרשת ויסרקו את המידע העובר בה על ידי חיפוש צירופי אותיות וסימנים (שמועות עקשניות ולא בהכרח מופרכות, מספרות שמחשבים כאלה כבר מחוברים ופועלים במספר מוקדים בארה"בו. אין זו הפעם הראשונה שחוק כוה מופעל, לפני מספר חודשים הוחל חוק צנזורה על האינטרנס בגרמניה, אולם אז הייתה ההתייחסות אליו צנועה וניסיונות האכיפה בפועל היו מועטים עוד יותר. ער בה, פעילות צנזורה באינטרנט התמקדה בעיקר נגד אתרים אשר הפרו זכויות יוצרים, והחזיקו בתוכנות וטקסטים מסחריים או פרסמו חומרים ללא אישור. אתרים מסוג זה אותרו, נסגרו, כל ציודם הוחרם ועל בעליהם הוטל קנס כבד. במספר מקרים, התבקשו אתרים אשר החזיקו בטקסטים פרטיים על פי שיטת מבוכים ודרקונים, לסלק מייד את החומר, שאם לא כן יועמדו למשפט על הפרת זכויות יוצרים. השפעה על ישראל באופן עקרוני לחוק אין השפעה ישירה על משתמשי האינטרנט מחוץ לארה"ב ובכלל זה בישראל. עם זאת צפויים אתרים המכילים חומר פורנוגרפי להיסגר או לצמצם את פעילותם, וכך לגבי קבוצות דיון בנושאים פורנוגרפיים, גזעניים וכו'. מישהו עוקב אחריך התגובות ברשת על החוק החרש היו אחידות - אבל כבד, עצב וזעם. הרגשה של חופשיות מוחלטת, ללא כל הגבלה מרחבית, התחלפה בהרגשה של מועקה, כאילו מישהו עוקב אחריך. מגמה אחידה של השחרת הרקע לעמודי-הבית או העמדת לוגו בראש העמודים, פשטה ברשת. קשה למצוא היום אתר ללא התייחסות לנושא בעולם כולו ובארה"ב בפרט. מעבר לכך, החלו ארגונים שונים לזכויות הפרט בארה"ב לפעול בבתי המשפט כנגד החוק, כשבראשם עומד ה-:-]1]:] (מסווה|)תנוסי] זשוותטזי] 6והטזוס6וטו, ארגון חזק וגדול מאוד למען זכויות הפרט בארה"ב הפטיל ביותר באינטרנט, אשר מריץ את מסע ה-"הסטמות שו[ם". כל המבקש להתעדכן או לתמוך בנושא יכול לפנות לדף הבית שלהם ב-[חזו. סנוויזשטו1 קרט ]6 ואר" !1 הטענה העיקרית כנגד החוק מבוססת על היותו נוגד את החוקה האמריקנית ואת זכות חופש הביטוי של הציבור. "אינני רואה שום זכות חוקית לחקיקה כוללנית כל כך,* אומר מייק גודיין ממועצת ה-:₪70, "תומכי החוק אומרים שנחוץ להילחם בפורנוגרפיה באינטרנט. אך השפה בה נוקט החוק היא מעל ומעבר למטרה זו." ככל שעובר הזמן עושה רושם שהמחאה הסמלית מתחלפת אט אט במחאה פרקטית יותר. הדפים השחורים מתחלפים בתביעות משפטיות ובהפעלת לובי בסנאט ובקונגרס האמריקני. תביעה משותפת אבן דרך מרכזית בנושא הייתה הפסיקה בתביעה משותפת כנגד החוק של הגרמים הבאים: (הטות11 הטנחטו.1 1ו19")+ תהשחטוה הו - .4:1 מטוזההזט1ח1 עטהשח] טוהטקוששו - >)זןין:ן (זט] תי שופט פדרלי בפילרלפיה הוציא צו מניעה חלקי וזמני האוסר לאכוף את החלקים הנוגעים ל-"קטחטטסטווו" - גסויות וחוסר צניעות, אך אישר את הסעיפים הנוגעים לתקיפה, חשיפה מכוונת ותועבה - אלו אסורים במידה מצומצמת בחוקים כלליים וחלקם לא זקוקים לחוק הצנזורה. בית המשפט קובע "החוק מעלה שאלות משמעותיות ורציניות מאוד" ונוגד את החוקה במעורפל, כמו כן, מכיר בית המשפט בניסיון החוק לקבוע תקן לחוסר צניעות בתקשורת רשת. עם זאת, חופש הביטוי ברשת עדיין בסיכון בגלל טבעו הגורף של החוק. למרבה הצער, צו המניעה אשר הוצא בבית המשפט תקף רק לגבי התובעים ולא לגבי כלל משתמשי האינטרנט בארה"ב. לורי פנה, מנהלת בכירה ב-חקם, מתארת את צו המניעה בצער חשוב קדימה אך מוסיפה כי השופט פסק באופן שמרני למדי. בתביעות עתידיות ינסו להשיג צווים כוללניים יותר, לאורך זמן ממושך יותר אשר יכללו את החוק על כל חלקיו. "החלטת בית המשפט היא ניצחון חלקי לחופש הביטוי. אך הדיבור באינטרנט עדיין נמצא בסיכון,* אומר דיויד סובול, יועץ משפטי ועורך הדין של 6ןש₪ "זה עתיד להיות מקרה תקדימי שיקבע את עתיד האינטרנט." הוא מוסיף ואומר, "אנחנו אופטימיים וסבורים שהתדיינות נוספת במקרה זה, תדגים לבית המשפט שהחוק בכללותו לא עומד במבחן החוקתי." הוויכוח בנושא זה ודאי יימשך עוד חודשים ארוכים באינטרנט ובבתי המשפט מחוצה לו. בינתיים נמשיך לגלוש במרחבי האינטרנט, אך זכרו להביט לאחור - אולי מישהו בולש בעקבותיכם. תמונות ומידע נוסף ניתן למצוא באתר הבית הלבן]: .81160056 .2 ארורטר//כן1110 הוסשש|16 יכ ו יזור סק וה פוא בוה ע ופט" ו 10015 50 הרו או 6 ציי] 3 ו ה0וז8ו500:ם חב 8 חפט 5 שד יז שהווהס זפו וב 1 5 6 6061 זס] ז6ות6 ' 2 ליה 5 יי . ב "פה המו 5]₪ 7[ בקמזע * ופפתת רו ה ו ו 8 ! ת11110גט + ותטמה6אוטטות-] ושוחטות] פתטקנון) 6 תוס 6 השב ומקטסעט שושפ₪ וצ [6₪3] 6ו!! תד [] טתופוק ב 82 ₪86 וטוסע 800 ע664) תבש סכ גוס"ר סז קתיקו פה טג[ צנסמ!וט [אתה 6[קה. 8 מנטזטווא ‏ זכית רדר ,דכו עפ הה6תזהבקפ טסמצט1 מנו ווה ]| 5|ממז פז מ שק אאם זט הנוט ] והוז <וגת זוהוהו = .-- ו 0-1 וח חפחנו כ הו | :)1 והמחטפיס / וו ו ה . שו 1 וו וו 6 ו עבוט לבת זט ל [תין6 81 סזן- חתפת סמה מנוס] שמת סוס 6 פודך ותה 1530663 שמו|מט 00 פפ=-וסוב אוב מכופ6זוךנט 156] ,שסהטחכן ]ומוטאן ם] [פמתמגט וגנוק ץח וסט הפקוה תתפ]תו "₪ למכירה משחקים חדשים: האטטטאס 4 טא והואכי), 95 א ₪ ]אס סימולטור ברמה, 2 ידו 4]י וו] ב או 3 דהםזאסיא .זה דחסוא, 96 הח ססשוו .1.1 עם מסכים חדשים, אמאו ו-2 5586 0. צחי: 8, שירן, 03-9021655. "ש למכירה/החלפה משחקים חדשים: 4 אהאם או או מאס.וה, דד .31 51 ו-11)יחם. ניר; 3-3 "₪ למכירה/,החלפה משחקים חדשים; =אודא ה ה טס 51 הוה-₪. ודך 3 אא הפ הד ואו הנאו הווא ה ו-מזששסוד. דני, 1-3 "₪ למכירה/החלפה משחקים חרשים: 2א1א, אוא, 3אא, ₪וו.ונ, ד]ה ואו -), אסואו5. 2 אחסדודה.ום, 1.3ם מקורי. איתן, 01-5405718, 03-5496054. "ש למכירה משחקים חדשים באריזה מקודית וסגורה: 3 תו המלא, 3א]א, 2 2 ]הא הא =זאא..זמא סד מטגי, ואה המות ₪ ודדסאד .ו-ונד], אוו אוו 0 יז 96 ][י]. איתמר, 02-9941139. "ש למכירה משחקים: זההואכא .וה זאהס1א ו-95 :טי בתמורה אתן את המשחקים! "חס אסט הט - 85 ש"ח, א ה טמוא - 90 שיח אמידדא ]א - 90 ש"ח. אלירן 3-11 "₪ למכירה משחקים על גבי ואסו-כ: ד וא - פוו שיח. וסאי א וא וטאק וס מו ₪ ואטסא, אוסף סדרת לארי מס' 1-6 הטה!ואהה, המטאהואואס+ טאואי כל אחר ב-99 ש"ח, 5004 עם דיבור מלא - 9 שרח. אייל, 09-925253. "₪ למכירה המשחק וטס דד | 16 על גבי 1א0-0), ב-230 ש"ח. רועי, 9-5 "₪ למבירה המשחק 1081485 על גבי רלמפכירה 6 ואוח-0, כמו כן למבירה/,החלפה מגוון של משחקים ישנים וחדשים, חלקם מקוריים וחלקם ישנים. איתי: 3-5 "₪ למכירה מרפסת שחור לבן של חברת סיטיזן מדגם +12000 במצב טוב, יאיר, .01-5742650 = "₪ למכירה משחקים חדשים למחשב: ואה הגא. אמא 3 דה הואכא .וה דחוא 96 הזה 2 פהאוה)הוא סאוות 2 זוא ההא אמטטא סש 6 מאה ואס ו-5אה וס הוא. ליאור, 3-4 "ש למכירה משחקים על גבי ואסה-סס: )הא הסוא מס תאדואיצ+ ו- [₪אכמכוטו ז. רוני, 03-6917684. "ש למכירה מחשב 486, מוא8 זיכרון פנימי, 1.0 מגה, מודם פקס 14,400, 0-0 מהירות כפולה, 6 אנ 1 .וג כאוזס5 תואם ומסך ג )/. ביא, 03-5354614. "ש למכירה מערכת ינשוף, עכבר אלחוטי תלת ממדי למחשב באריזה מקורית + משחקים במחיר אטרקטיבי. גנ 0-1 "₪ למכירה משחקים חדשים במחירים זולים על גבי |אכוא-6)0. ארז, 09-8729011. "ש למכירה חבילת משחקים: אוסף ₪ 5, שוליית המכשף 2, אוסף משחקי לארי, אונקה 1, אסודה 7ו.היו, ווא-טנק, דברי ימי קירנדיה 1, נובלינים 1 כולל מודם פקם 0 באור (170) שיח + מורטל קומבאט 1 לסופר נינסנדו הכל ב-1,650 ש"ח. יוסי, 03-6839372. "ש למבירה',החלפה משחקים על גבי 0-1 - | מאם, ו הופאה ה דא | פמוא.וסו, פאה וארו הא .1ה1א|אץ, משחקים על גבי תקליטורים - 50-2000, 2 אואוכ, 8 "לרכמת. דורון 1-4 "ש למכירה המשחק 3 הוטא הארא על גבי 1א0א-2) במצב מצוין, כולל האריזה המקורית. איתי, 08-9403106. "ש למכידה סַפַר החוקים של משחק התפקידים אימה ומוות ה מכ אא 5 וא מצד של חברת ;.וטע מדו1]או, וספר ההרפתקה *דם ירוק" לא בשבתות. משה, 8 "ש למבירה מגה דרייב + 10 משחקים. עמית, 03-6058771. "₪ למכירה/,החלפה משחקים חדשים מארצות הברית: 8אוא ]א .1 זא - 0 שיח, .1 [ה13כוס] צלסו:דד הז = 0 שזת, ")ה סונ.! אזון.1ה - 150 ש"ח, 4 - 50 ש*ח, 1.0016 אמו!ה - 70 " ש"ח ו-2 אמדו] הז :1 - 60 ש"ח. שי, 0-7 "₪ למכירה המשחק 10100805 בגרסת 2-0 - 100 ש"ח וסם ומקס בגרסת תקליטונים - 40 ש"ח. אסף, 09-567381. "ש ‏ למכירה פתרונות למשחקים בחזרה לזורק וחף מפשץ כל פתרון 10 ש"ח: ניר, 01-722554. "ש למכירה 0606 אס ה5 !וט הימ"מ, [אדאש םה סזם ₪.דדדו.ו, קובצי פריצה ל-80 מסע בין כוכבים חדור הבא, 651 ם.ודד ה כל-משחק 0 ש"ח והפריצה בפחות מ-20 ס"ח, מעוניין גם להחליף מְשַחקים,; ליאור, 04-8247311 -> ו "ש למכירה מערכת גוא [זד.זטוה הו המכשיר כולל 5 צ1א ה סמוא"זום 16 כ הספוא, זיכרון של 640% על מנת לשמור משחקי מנה ₪, תחום המוטיקה, הצגת-לחצנים על מסך הטלוויזיה הכולל את כל התכנותים של שמיעת 60 רגיל + אפשרות לסמוע ולראות דיסקים עם גרפיקה וקליפים! שעליהם, בעסקת החבילה, תקבלו שנו ג'ויסטיקים ומשחקים ותשעה משחקי מגב דרייב, שווי כל משחק 349 ש"ח ושני משחקי מגהו. מצורף לחבילה גם מתאם א-גינסים למגה דרייב ששוויו 0 שזח: שווי החבילה 1,250 ש"ח. נמרורד, 03-6479836 "₪ למכירה!,החלפה המשחק מורטל קומבט 2. ינון, 06-441662. "ש למכירה מכשיר 3002 במצב מצוין + מתאם + 3 משחקים + 2 ג'ויסטיקים ותקליטור הדגמה, במחיר של.1,950 ש"ח. דרור, 03-398152. "ש למכירה',החלפה את המשחקים: אמזאטע חווד ושלוסה תקליטוריםו 0 שיח; 5 ו6ו[תסאו 6 פבאוןהואנ. | טנד ותקליטור) 80 ש"ח, סימולטור חלל ואד ב סא ותקליטורו 70 ש"ח, סימולטור 1% (תקליטורו 100 ש"ח, וד אמ זפ ותקליטורו 80 ש*ח, א|ה-| אסטה חם ותקליטורו כ ש"ח. תום, 06-910128. "₪ למכירה מחשב 286 כונן גדול + כונן קטן, כונן קשיח 107 מגה, מסך הסץ, [ מגה זיכרון, מקלדת + עכבר, הכל במחיר של 600 ש"ח. גיא, 03-6-40023: ו "ש מעוניין במשחקים :ןא אטסטאו על ואנוא-0:) ומשחקים חדשים. בתמורה אתן משחקים טובים 2 זז )והאי 3 ו-:ן ארו. שירן, 09-618688. "ש מעוניין לקנות מוצרים של כמ וס ןא א באנגלית. מוכן להגיש עורה במשחק גובלינים 3 לא בשבתות. משה, 03-5321648. "₪ מעוניין לקנות את המשחקים מסע בחלל חלקים 1,2,3,4, יומנו של הטנטיקל, סם ומקס 2. תמיר, 0-6 "ש מעוניין להשיג דחוף את המשחקים; אזשוא: ו-3 את0.וסחמם מו יוס אצת אריאל, 03-63151573. "ש מעוניין לקנות את המשחק "אס דפ מודד אן פאס בגרסת וארוא-60. רוו, 03-6721739. "ש מעוניין לקנות את המשחק הז איה או בגרסה המקורית. בן, 0-1 "ש מעוניין לקנות תקליטורים ואכוא-מסו של כל האולטימות, חוץ מ-0.[אטווחמט אש.] ואת המשחק הקס בעטיפה מקורית ובמצב טוב. איתיו 7-1 - "ש מעוניין לקנות את המשחק 2 וטא דא, 3 הושא וא המלא כולל דיבור, במחיר של ער 200 ש"ח: ליעד, 03-5718623. "ש הצילוו נתקעתי במשחק 3 אוסאאה ורא ואני לא מוצא את יער הפיות ואת הבית של זכליה, אם הדרקון שולח אותי. במו כן, אני תקוע במשחק תאסן סט אפ בהתחלה איך אני שומר את הפרה בתוך האסם שלא תברח? אורן, 09-559589. "ש הצילו! אני תקוע במשחק מסע בין כוכבים הדור הבא. איך עוברים את היצור ששואב אנרגיה מתחנת חלל. דולב, 09-7675969, "ש הצילוו נתקעתי במשחק וטוא ארא, איך נכנסים למערה של מלקולם. יובל, 1-3 [מעויינ'יהם 6 הצ'ילו 6 משחקי תבקידים 6 כמנדירה 6 "ש הצילו! זקוק בדחיפות לטיפים ולקודים ב-08 155 של המשחק הנפלא 2 הז ח")וז א 'או, בתמורה אעזור בקווסטים ומשחקים שונים. איתי/אסף, 4-2 "ש הצילוו תקועים בקינג קווסט 5 בתמודה לעודה נעזור בקינג קווסט 4,6, קורנדיה 1, לארי 6 ופגיון הדמים. איתי אסף, 5 "₪ הצילוו זקוק לעזרה במשחקים: סם ומקס, אינדיאנה ג'ונס וגורל אטלנטים, הסוא א ]א וא טא]|אם 5 5, בתמורה אעזור במשחקים: !אסא .| וטוא 1.23 ואססם 1,23, יומו של הטנטקל (הפתרון המלא), אי הקופים 2, סימולטור מסוקים א1.11, 2000 ידו ואו 5 ואס או ו-מאודא האבו שי, 03-9699543, "₪ הצילו! איך מגיעים ל-1141 2 אחרי שפותרים את תעלומת ה-%5 15| במשחק ה ואצ א. במבי, 03-6414865. "ש הצילוו תקוע במשחקים - קירנדיה 1, מיימון המכשף ], סיימון המכשף 2, מסע המלך 7 וודרף, בתמורה אתן רשימת משחקים אשר מפנה אפשר לבחור משחק. כהן שי, ת.ד 15346 ראשל"צ, 3 "₪ הצילוו יש לי מחשב חדש ואין לי ניסיון בקווסטים או במשחקי אסטרטנגִיה, זקוק לעזרה במשחקים: אאוודא יה סזם ם.ודזו.1 אחרי שמנלים שללמוד על האגדה אפשר רק באיזה מדבר לבן, ההשטא 4 מאה1ו]אט6 באזור פולניה אצל 01 (גם קודים יתקבלו בשמחהו, ]ןאוח או קודים, וב- :188 51/8 ואיך גומרים את החידה עם הרובועים על הכובב של האנשים שהתחבאו עד שהגעת עליהם), תום אלון, מושב אלמגור 1.7 חבל כורזים, 12340. "ש הצילו! מה לעשות ב-2 הזמו א וא לאחר שהכנתי את שיקוי הנחש והבהלתי את העכבר, מה לעשות ב-3 ה]א א וא לאחר שמצאתי את העכבר הירוק? בתמורה את טיפים ל-3 ]אכיא .וה דוסוא, 3 ואסיסק, והכל ל- ]סא הו א. ליעד, 3-3 - ג "ש בל המעוניין להצטרף לקבוצת 6[2, תא א, גילאי 12-14. עץומר, 3-3 "ש שתקנית 3612 מנוסה מחפשת נואשות קבוצת 0 בגילאי 14 בנים'/בנות מנוסים/ות מחיפה. שירה, 04-8348523. 4