WIZ – וויז – גיליון מספר 61

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
,ולו ץנ לייל :וי ה ור יו 1 פר'ט שופרסנ': קו-אופ צפוז י 93" 06" עכע'! כדאי לך יותר לחתום על חנוי שעחתי הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויזיה ותפקידים מציע לך הצעה שקשה לסרב לה! משחקי מחשב על גבי ואסח-פ6 חינם לכל מנוי!!! חתום עוד היום על מנוי שנתי ( 12 גיליונות) , וקבל מדי חודש לביתך את גיליון וויז החדש בצירוף משחק מחשב על גבי ואסח-660 בנוסף כל מנוי יקבל: ₪ > עמ 1. משחק מחשב אחד לבחירתו על פי הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 2. כרטיס חבר במועדון וייז שייזכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. - מחלקת מנויים רשימת המתנות ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 ברצוני לחתום על מנוי שנתי לוויז אני מנוי חדש/ה אני מחדש/ת מס'מנ ‏ 2---- ₪ מכונת מלחמה שם משפחה שם פרטי ו ר! מכרות הזהב תאריך לידה | זאב הים רחוב מספר | 2 5ן]ה וו עור 4-4 == פןו ארמדה (אסם-60) טלפון = הו . = מתקפת הרובוטים מבקש להיות מנוי מגיליון וייז מס' מצורפת המחאה לפקודת וויז על סך 264 ש''ח במזומן עבור 12 גיליונות הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) שם בעל הכרטיםָ = כתובת ו סטלפון 7 מספר ת.ז. מספר כרטיס - = בתוקףעד. חתימת בעל הכרטיס 3. בכל חודש יוגרלו בין המנויים 10 בובות א=אז אגז5, מתנת באג מולטיסיסטם. יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדר העדיפות 7 בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. שי ו הדות 3 מעבר לאוקיינום.: 0 4 = 6 6 מצעד הי המשחקים 6 . ו תוראות "אות חפעלה- והתקנה = פגאן - 8 גואן הו ₪ ד 0 שו חק 0 או של ו ו בוק | 6 כב ב ליכ וצצ בי = בל ל | 0 ב | - 8 ו וליצ ל ב הרוס ו שו 4 8 6 8 0ק: איתמר ציוד. החלומות ‏ 1 > אל -ן ו ו ץ: רובוקיד . לול ב א 6 4 9 ל 0 08 ל 3408 עמשת ו ה הרו ה הרע 8 עלא - ל ו "]: 96' 16 אמא שי ב 24 ₪ 6 זו פאסזד אוו אס 00‏ ו הר 6 | [ 6 אפ ואס אסאס א + מ 0 -- 8 משולחנו של דיהיוויז ' ו ₪ : וסיט ט 0 ב ה 7 כ 8 אינטרנט 4 זי 8 2 אופק פאה חס - מאס א וטואאס 0 007 05-ל ₪ משחקי תפקידים: שיחות עם מורנן לה.פוי ור ₪ משחקי תפקידים: הנזיר וקרב המנצ- ל ל וב 0 ₪ סיפור. פנטזיה: פולחני כשף = = לה ב א ם משחקי תפקידים: שיטות על חטאזניים - יו ארויר 44 ו א 6 ה ה ה הח עה תש שש נש הק ה עשג מששק ‏ ששה ו ה 0 החד הרת התחר ה הח הרה חקו החדהה החדה קה הלח תה ה החל ה ה חיק מנהלת: לילי צראף * עודך: קובי סיט * עריבה לובית זוהרה לבל * מחלקת מנויים! יעל גרשוביץ * | צלם: יהודה ננטיב * המשתתפים: ד"ר /זאו, קובי סיט, דוד זילברסטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלם, דייזי | כץ, ערן בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, אסי אופנהיימר, אור פלג, מיכאל אירני, בן כספי ועמית חסון-אלוני. | * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובניה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מריל: ןאו ירתון מקבוצת קרדן השקעות * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * סל: 03-5701654 , פקם: 03-5708174 מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישלח | למערכת לא יוחזר. | - ה-א ה == ה שה 7 םש שפח הח הסה תד = ==== , 06 הייע, כ-48'? ראשית כל, אני חייב להודות שהצלחתם לרגש אותנו. לא ציפינו לכמות כזן של מכתבי תמיכה מקוראים רבים כל כך. ידענו שמספר הקוראים גדל בצורה ניכרת, אך לא חשבנו שחלק כה ניכר מכם יטרח לברך אותנו ופשוט לאחל יום הולדת שמח. ולכל מי שטרח, אנו מודים מקרב לב על הברכות, החיזוקים ותשומת הלב. עוד חודש עבר וגיליון 61 מונח לפניכם. זהו הגיליון האחרון של וויז המכיל 48 עמודום והחל מגיליון 62 יִמְיָל העיתון 56 עמוחים, מה שיאפשר לנו ליהנות לזמן רב יותר אחד מהשני ולהביא הידושים נוספים, מרורים חלוציים, כתבות והרחבות, להם תיאלצו לחכות בסבלנות חודש נוסף. חודש שבו שרשרת התגים והחופשים הקטנים נמשכת, חודש שלאחריו ניבנס לכוננות חופש גדול, חודש שאחריו נדע את תוצאות הבחירות, שאחריו נהיה חכמים בעוד חודש, ער הוויז הבא ועד זה שאחריו. אבל לפני הפל אפשר להתחיל בוויז 61, אז קדימה לעמוד 4. קובי סיט עשרת ה-אואו-ים הבאים כבר עשו מנוי וכך השתתפו בהגרלה החודשית וזכו בבובת א66ז1 זהו5 מתנת באג מולטיסיסטם. הבובה תישלח.לבתיהם: כחן אדם מבית שמש, שוהם יובל מקיבוץ משמרות, נפטה אלון מנשר, רונ אלון מחולון,. סילבס ירון מחיפה, טייב רפי:מהוד השרון, גדסי עומרי מאילת, בלומברג ערן מקרני שומרון, זלצברג עידן מפתח תקווה ואיתי עמית מקריית שמונה. תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 0- 16:00 בלבד. הבחרה! משחקי ה-0081א"כי) מצורפים חינם להוכשים זאו בדוכגים ובחנויות, למנויים חרשים ולמנויים ששילמו תוספת עבור המשחקים 5 ו ₪ 2 סו * החלה ?ו | מערכות ] ו "א 4 נ ה וְּ שאר 0 כון, : אך למעשה העולים נ י0ג 1 יוג / % ולש 0% 1% בל תקי? יטור: מעניין אם גם בנינטנד רו חשבו על במשחקים לכמות עד מ שחק 1 ביכ הו . א זונה 1 ל רז 1] 4 ]וה ע יה 8 ו 1 וכח ' שק רנ יטשריג' קוו !סה של רכיב / | 1 ויותר ממזיר של , 0% 4] = אה | ובאמתחתה מצו ;חומו 0 דו א יבות 650 ש"ו ז בחר יל, / == ו 99 וזרז ח': "וו זוו יף' , ו]ן| ו . | מחםו ובהן !₪" 7 . 7 1% "|ן זב הר 1 כת וו | מ 7 7 :| הח אש זמתחנ ה או תו ו ותו בל [15 קן | | = ן ימכר + ב ₪ | נטיו |1 נרפיק 1 הט לווי יזיה/וידאו מערכת ה +ם כ? הנדרשת: וצלי ל, ל 1 מחיר יוור ימי 2 | 4 | 3 <- . : : 6008 ₪0 - ₪006 30 2 חבר תּ ו תכ ו לשווק כרטים מסוג ]20 4 חדישים או פנטיוםו ₪ 7 ו 1 של = , החלו (למחשבי % למערכת : דבה אל הכרטיס ניתן ג'ויסטיקי ם ולשחק במשחקי הסאטורן הסיימים על גב ההופך את המחשב טאטורן לכל לחבר שנ' יט ורים. תסל | מ ממושו< = | 2 נש שש דר ₪ מ . לפרטים נוספים: שוג וד ו צר שר זור | ו ף ו ו . 1 חו / . י . . ₪1 0 וה 1 ₪ - הו | | / / 1 = ' ּ | == / : 1 ! | יו וו ₪ | .ו ו - 2 ₪ רכח ₪- טסימדיתה ' ₪ הונן 7 ₪ | 2 1 % יכות נמוכר 1 ד = > 7 ₪ שור אתו תנונות. הפרט ים פאר 1 ך לשמור 81 תמונות באיכות גבוהה 5 שנב וו ז של סרט שים שונים בהתאם לצורך התמחי 1 11| | ש"ח בארה"נ =]- 24 ויו , | א ! רין 1 | ₪ וף ץז | ה - קר א | ה לדו [פן | 7 פיסר : תי קל יטוני ם | אחת. מחיר ו 4 ' :4 / יְּ ג 5 3 1 תו ת' . " 1ב 1 נחו"? לִ 500 | ו ץ [= =ן 0 | - 1 רז ₪ [ ה .כ |', ו/ -. 4 1 - / ג ו | !, - חברת רולנזן הוביתה כרטים 4 ]6]אק (המיוע ₪9 נחפוסרן ב הו ד | . | , בגודל של תמונות. רגילות. : כ ב ו שאים ונראה 3 רטים אשרא התטנ מונות מודפ סות באיכות כל כן ?רכוש עם תוכנת ציור מרהיבה בשם 2 : - ם-י דב ה - . . ב הרי ₪ תוי ₪ ,. או" ה יץ 5 טובה עד ה ₪ פותחו. | בחנו ה 1 16| העתוש מז המנצלת אה ן / - הצו כו הו ליו הףה לָנָו3 התחכונ והפש ו זָר שיתוש ך ₪ ]| היר 1 המו | םב מקצושיים. . , חן ₪ ₪ הו ' | .₪ . / / . - | א | - 1. - : רגש יש , 1 | כ-1,200 שו | זיצירה. המחיר, כ-6₪00 ש"ח למשטו | זכרטים זרש מבוסס על צלילי 5 "ך -)] וכנה | 24 55 ₪ | 1 ו התמורת ור א " . . '. - 4 | וו בר ]אי (] וו ןיו 4 |[ ירוט זו זי[ יו יה ך . 6 )6 - / בר וש שן3 ן % | :ו | ק למומדיה ררה רוציה כלהטטיו ן שי /הוםי 00 וקש שויה = להשמיע והשגזודו הוצ' הברה משטת מ וחד וקל מ וק? מש 1 וי זי . ך שם שר ותר ול א / ווףו. אנ "₪ - %%ף ששו . ציל המבוסס 9% [ ה :ונז > ההמחשמאומ . ₪ ₪ | | 0 1 - ו | | | [ ן יי = - ₪ <> 4 " : תק המשח' מ ₪. >< 2 שת הב דרמה אמית'ה המצעד ה-8 ממשיך את אווירת. חאקשן שהטתמנה: בפעם. שעברח, וטומן. בחופו. לא פחות מ-5 פריצות ל-20 הגדולים והמשך דחיקה אכזרית של משחקים ישנים יותר: אמטסטסאסס ₪ קח גואאסטס ממסיך להוליך, 2 1 ה שו אחריו ו-ואססם ו-2 2108 1 -שזדס ה זט מטפפים מעלה על חשבון [א:"₪50 שירד למקום ה-6. לאחר.5 שבועות בלבד במצעד, סאז 4 מתסאה אואס) פורץ מהמקום ה-33 למקום ה-5, היישר לצמדת הגבוהה, את הפריצה השנייה מספק לנו 2 אסדד 12 )!וו בלי שום התראה מוקרמת הוא' נוחת. היישר למקום ה-7 והמכובד ב-10 הגדולים. משוט ווצא מהכללו הפריצה השלישית שייכת ל-2 זא ספמם, חלקו השני של תהלהיט העולמי שנוחת במקום ה=15. הפריצות שהזכרנו מהוות את האיום תבא על. מקומות %-1, אז שימו לב להתרחשויות. עליות שם החברה אוטסחו סחא ?ו ום אוסחו את זז אוטוחס ה וקחש דוו =פסהקסחסוו אסופויודו שפסהקסהסווא שפסהקסחטווא אה אוחוש =ת קתוו 5 סואסהז6=.ום צה ומחם דוו >5סהקסח וו כ וחסו עשפו אוגוה אוסחוש 5דח סואס 0 |= שם המשחק ב 8 סוס 2 דחה הש 2 סדה קו וושו 6וד)ה. ₪1 4 וגווס וו אסוהס יזוס הפדפ הו 000 ו וגו 07 המזפא ‏ "בב קפ 8 שו מס שבועות מרשימות ופריצות ל-20 הגדולים רסמו לזכותם וא ₪ דוו0]וא קט פע אמ1 שתזר למקום ה-17, ו-96 114 שטונר את רשימת ה-20 לאחר עליוה של חמישה שלבים. הדעיכות הנדולות שייכות. דווקא למשחקים שלא מומן השתייכו להלק הגבוה של הדידוג, מה-20 נדחקו זז אהי שהמשיך לרדת והפעם מהמקום ה-11 22-7. 1085 ]שוש סוזא.1ס צונח למקום ה-23, וקשה להאמין שהיה במקום הראשון רק לפני כמה חודשים ומאז לא הפסיק לצנוח. 2 טאוו לא מצליח לשמור על תאוצה וחוזר למקום ה-26. ולעומתו שום פאד ו-אתה5א6 משלמים את מחיר הדשדוש בתחתית ה-20 ונדחקים החוצה. משסתקים חדשים ופרט ל-מץן1 המא שהספיק להתברג במקום. ה-37 עליהם דיווחנו בניליון הנוכתי, כמה סנסא 5.ג,. 9 57 קטחם, כוסצשנ .ופטסאאה, המקין ואחרים, טרם תספיקו להתברג ונמצאים בשלבי המצער הראשונים. הכתובת לדירוג: פחסווסטוססז] סןס!. 16 ]ההזופאוזטטוהם וההבחטווסר :)ר] 3032 45 פד וה.!ו548א ₪ סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: סוסן- עח. וו543א. צווי/ו:קווה דירוג קודם | | דירוג נוכחי. 0 8 "יו ₪ -- | ]'-- 3 5 | 8 == | | | | || | 1 ו - יי 4 | - = | 3 בי תי ה התבש אה - 5 החוזוט הוראות הפעלה פנאן פגאן הוא המשחק השמיני בסדרת 1אזד.1/1 והוא שונה מקודמיו. הפעם גורשת על ידי אל רב-כוח מממלכת ]אא דזאם שהיוותה את מוקד העלילה של המשחקים הקודמים, והגעת אל עולם חדש בו איש לא שמע עליך או על מעלליך. למעשה מטרחך הבסיסית היא: להסתלק משם... התקנח פגאן ו. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים, על ירי הקשת :כו וכאשר האות ₪ מייצגת את כונן התקליטורים שברשותךו. 2. רשום 1.1811א₪ .ז.ה ד5אז ולחץ על מקש ה-זשוהט. 3 בדי לשנות את יעד ההתקנה בחר ב- אסודהאודפטםם מסאגהתס דה 4 בחר ב-מאע50 טמסטאאס, אסדדג ואנ בכרטיס הקול שלך ובכתובות המתאימות. 5 בחר ב-516שא משא ה תס. אסודה סותא 6 בכרטיס הקול שלך ובכתובות המתאימות. 6. בחר ב-.11 5או, ובסוף ההעתקה לחץ על זטות. 7 בחר ב -אסגאוזפטט משטאהחס חדום, שנה את היעד לזה שבחרת בפעם הראשונה ולחץ על מקש ה=זשוח. שלב התקנת המשחק הסתיים והחל שלב התקנת ערכת ה-61::0-11 8 בחר ב-..5781א], ולאחר העתקת הקבצים לחץ על זטוח. הפעלח המעשוחק עבור לספרייה והיעד) שאליה התקנת את המשחק ולחץ על 8/₪ ו-זשווום. מקשי הפעלה עכבר, מפתור ימני - כשתלחץ עם כפתור זה על מקום במסך (לא על גבי הדמות שלךו, תנוע רמותך אל עבר אותו ביוון. בכל שסמן העכנר יהיה מרוחק מהדמות, קצב הליכתה יהיה מהיר יותר (ישנם שלושה קצבים: התקדמות זהירה/איטית, הליכה רגנילה וריצהו. כשתלתץ לחיצה כפולה (אסז.01 ₪זמטספו על דמותך, !| היא תעבור למצב קרב. לחיצה זהה ]] במצב קרב, תעביר את הדמות למצב הרגיל. , במצב קרב, לחיצה רגילה |] ומחוץ לדמות! תגרום לתנועה או לשינוי כיוון תוך כדי שמירה על מצב הקרב, ואילו לחיצה כפולה ומחוץ לדמות) תבצע בעיטה. עכבר, כפתור שמאלי לחיצה עם כפתור זה על אובייקט על גבי המסך (לא על גבי הדמות), תגרום להופעת טקסט המפרט מהו האובייקט (למשל: לחיצה מעל לחבל תגרום להופעת המלה "חבל"ו, לחיצה כפולה על אובייקט תפעיל אותו (פתח דלת, השתמש במגילה וכוי). גרירה (46אם - לחיצה ארוכה על אובייקט והזזת העכבר תוך כדי כך) של אובייקט, תניע אותו ממקום למקום על גבי המסך, כולל אל תיק החפצים שלך וממנו. הערה: פעולות על אובייקטים צריכות להיעשות ממרחק קצר מהאובייקט, אינך יכול "לגרור" אובייקט מקצהו השני של המסך, לחיצה כפולה על דמות תביא אותך למצב של דיאלוג עימה. במצב דיאלוג יופיעו אפשרויות שיחה לבחירתך. לחץ עם הכפתור השמאלי על האפשרוות הרצויה. במצב קרב, לחיצה אחת תבצע תקיפה בנשק או אגרוף לטווח קרוב ולחיצה כפולה תבצע תקיפה זהה לטווח רחוק יותר: לחיצה כפולה על הדמות תגרום להופעת תפריט הדמות המכיל נתונים שונים על הדמות, כמו גם ציור שלה ושל שק החפצים. בתפריט הדמות, לחיצה כפולה על שק החפצים תפתח את תפריט השק ואילו נרירת חפץ מתאים אל הדמות תלביש או תחמש אותה (גרירת סכין אל היד או מגפיים אל הרגליים). בתפריט השק יופיעו כל החפצים שלך ותוכל להשתמש בהם כרצונך. לחיצה כפולה על כל "כלי קיבולי במשחק וחבית, שק, תיבה ואפילו גופהו, תפתח תפריט שיפרט מה ה"כלי" נושא בתוכו. הערה: כדי לסגור כל תפריט שנפתח על גבי המסך, לחץ עליו לחיצה כפולה עם הכפתור השמאלי של העכבר. כפתור .50 מעלה את תפריט האפשרויות ממנו ניתן לשמור ולטעון משתקים ומזותט;סגאת צאגוסמו, לשנות אפשרויות במנשק המשחק (מהירות, צליל, מוסיקה וכו'), לצאת מן המשחק, לצפות בכתוביות ההפקה ועוד. כש 67 מאבק צבאי וכלכלי בין אורקי= לבני אנוש בו המוח הטום יוהר מנצה, מרכיב את משהק האסטרטגיה השני מפדרת ]1 א, הכובש את תשומת הלב העולמית. משחק אשר לאחר שמשחקים בו שוב ושוב, קשה שלא להבין מדוע זהו המשחק הנמכר ביותר באריץן ובעולם בעת האחרונה. וו רבוו תי אורק מסורתי שורף את הגופות. / .₪ | ]ו יפמ | "י5|] מןזם =ן5+| גוו | מו ₪ | עקש או ]| ו 5 21554 ו ה ותוחא הגו 8 !16 האורק האדיר. וצצוציי לו ו - ה ו" 1 7 מאת: אורן רביב בסימולציית אימון של קבוצת בדורגל השחקן נכנס לתפקיד מאמן קבוצת כדורגל על כל מה שכרוך בכך, החל מקביעת החרכב לשבת הקרובה ועד למשיכת הלוואות מהבנק על מנת לקנות שחקנים טובים יותר במטרה לזכות באליפות. השחקן לא משחק את המשחק עצמו כמו לדוגמה ב-96 1:/4, אלא רק מכין א הקבוצה לקראת המשחק. את המשחק עצמו רואים על גבי המסך, על רקע תמונת 4 אמיתית של האיצטדיון בו המשחק נערך. מה שמצריך לאו דווקא קואורדינציה טובה, כמו הבנה בשיטות אימון והכרת תפקידי השחקנים שעל הדשא הווירטואלי. אא ואסם מביאה לנו את 6812 בו אתה משחק מאמן בליגה האנגלית. אתה מתחיל את קריירת האימון שלך בעונת 6'-95' ובוחר קבוצה מאחת הליגות באנגליה או בסקוטלנד. היות ויש לי ניסיון במשחק הקודם בסדרה, בחרתי דווקא קבוצה מליגה נמוכה באנגליה וניסיתי לבנות מאפס קבוצת כדורגל שבעתיד תרוץ לאליפות. לאחר שבחרתי בקבוצת פרסטון הגיע הזמן לראות איזה מועדון קיבלתי. בתחילה בחנתי את פרטי השחקנים וכאן אנו מגיעים לחלק המדהים של המשחק. ראשי כל הקבוצות המופיעות במשחק התבקשו לדרג את השחקנים בקבוצתם ל-20 קטגוריות שונות (תיקול, (5/68%116) ה|סחוגי טושגם | ₪5 ה"כ 19 ה מ מ 4.1915 "ןורו וא הו וק הש האר דד ישי == מק האשר שו זענסע, כ(1 -%=6 ו מסירה, בעיטה, יצירתיות וכר)ו. כך נוצרה לה רשימה של כ-4,000 שחקנים מרחבי העולם, שלה נוספו פרטים נוספים על השחקן כגון ארץ מוצאו ותאריך יום ההולדת שלו. בנוסף לכך, ישנה לכל קבוצה רשימה של שחקני נוער, כך שאם תתמידו במשחק ורוב השחקנים ההתחלתיים שלכם יפרשו, יעלו מהנוער שחקנים חדשים. אחד הדברים הראשונים שכדאי לבצע הוא לרכוש שחקן מליגה גבוהה יותר על מנת שיביא ניסיון ויכולת טובה יותר לקבוצה. "רגע אחד,* יאמר המאמן הטרי, *קודם לכן אמרת שיש 4.000 שחקנים במשחק, אז איך בדיוק אני אמצא את השחקן שמתאים ליז" פשוט מאוד. בתפריט בחירת השחקנים תוכלו למצוא שחקנים על פי קטגוריות שאתם מציבים לתוכנה. לדוגמה: קשר מהליגה השנייה, שעולה בין 100-200 פאונד, המשחק בצד ימין, ציונו בקטגוריות המטירה והמהירות הם 15 ומעלה, הבקיע בשנה האחרונה לפחות 10 שערים ובסביבות הגילאים 4, לאחר מספר שניות תופיע סבלה עם כל השחקנים העונים לדרישות האלו. אם תרצו להמשיך ולעקוב אחר השחקן, תוכלו להכניס אותו ל-5/10₪11.181 שלכם ולבדוק את התקדמותו. המשחק פועל בתזמון של ימים לפי לוח שנה אמיתי. היות ובאנגליה ישנם משחקים גם בימי שני ורביעי, תצטרכו להסתכל על התאריך והיום כדי לדעת מתי להתחיל להתכונן למשחק. המשחק עצמו מתרחש על רקע תמונת האיצטדיון של "יז ו ו =, הקבוצה הביתית, כשעל המסך מופיעים האירועים החשובים בכל דקת משחק. בכל רגע תוכלו לערוך חילופים, לשנות את שיטת המשחק וכו. לאחר שהמשחק נגמר, כל שחקן יקבל ציון מ-1 עד 10. שיטת הציונים הנהוגה במשחק שונה מזו הנהוגה בארץ, ולכן אל תופתעו כשתראו את הציון 8, 9 או 10 מופיעים לעתים די תדירות ליד שמות השחקנים שלכם (זה כמובן בתנאי ששיחקתם טובו. בתום כל משחק תוכלו לראות את טבלאות הסטטיסטיקה - טבלאות כמו מלך השערים של הליגה, ממוצע ציוני שחקנים, השחקן שנבחר הכי הרבה פעמים כ-ןא'/וא ודוא מחד חס אהו וכו" אם התקדמות הקבוצה לא תשביע את רצון ההנהלה היא יכולה להחליט לפטר אתכם ואז תחפשו קבוצה אחרת. אם כל הקבוצות "תפוסות" תוכלו לחכות כמה שבועות עד שאחד "יתפוטר" ולנסות ולתפוס את מקומו. המשחק הזה טוב בעיקר לאוהבי כדורגל וכאן אני לא מתכוון לאלו שאוהבים לשחק ב-.:1] מפני שזה משחק פעולה, אלא לאלה שבאמת מכורים לכל עניין הסטטיסטיקה ושמכירים את השחקנים באנגליה (ולא רק את רוני רוזנטלו. בשביל אנשים כאלה המשחק מושלם, ואל תתפלאו אם תסתכלו על התאריך של המשחק ותגלו שהשנה היא ככ 5, מאת! עמית חסון-אלוני אל נוף משחקי ‏ הַמלחמה והאסטרטגיה התווסף לאחרונה משחק מרענן שבא לחדש רעיון ותיק. קוראים למשחק 18א28)/, והוא מבית היוצר של 1-17ה מ ןו ו ו דם או אלימות סוחפת. הוא מציג את הקרב בצורה הומוריסטית להפליא דרך סרטי אנימציה ואפקטים קוליים מרשימים. מטרת המשחק היא לחסל את כל קבוצות התולעים האחרות ולשרור אחרון. אין כאן כל עלילה מוגדרת וההמשכיות היחידה מתבטאת בליגת התולעים. בסוף המשחק מקבלת כל תולעת ניקוד אשר מורכב מהפגיעות שלה, הנזק שגרמה י [ | ו לשכלול סופי אשר קובע את מיקומה בליגה, מיקום זה הוא יחסי, וכל תולעת יד ב וי וי האחרונות של כל משחק והתוצאות היחסיות במשחקים קודמים של כל התולעים, במשחק משתתפות בין 2 ל-4 קבוצות של 4 תולעים בכל אחת, כאשר הן מצוידות יופימה 7 ו = ד ושיטות לחימה יפניות. חלק מציוד זה שמיש ללא כל מגבלה כמותית וחלקו האחר מורכב מפריטים בודדים. בין תור לתור ניתן לעתים להצניח נשק למילוי הארסנל או לקבל םוגי נשק חדשים ור מטניינ נים. את המשחק ניתן לשחק נגד 3 שחקנים ישן 0% צירוף אחר. קבוצות שחקני המחשב מופיעות בשלוש דרגות קושי שונות שמתבו טאות ב"חוכמת" התולעים. בבחירת פעולותיהן | 17 0 יו ביר 0 בי מתבצע על פני משטחי אדמה משתנים ומגוונים ביותר שפוללים: יער, | מדבר, גיהינום,.מאדים ועוד נופים שונים ומשונים, שלכל אחד מהם השפעה שונה על התולעים ועל כלי הנשק שלהם. קיימת האפשרות לבחור סוגים שונים של נופים ולשחק רק בהם,:או לתת שם ופ ות הפר ו יו מספר נופים ואחדים מבין למעלה מ-4 מיליארד) מספקים אפשרווות מיוחדות מ רתי ב ו ו וי ו וי בטקטיקות שונות עד להתמחויות בשיטות ייחודיות לכל שחקן. הפעלת הדמויות קלה ביותר והשגת דיוק ויעילות אף היא קלה ומהירה יחסית. לעתים קרובות תוצאות השימוש בנשקים-עלולות-להיות לא צפויות ומשעשעות למדי. המשחק רץ בצורה חלקה. עם זאת יש וי ל ב שריי היב זי על האריזה (33-3860%. |א א מ₪וא4ו ב ו יי דג יי הניתן לדרישות המומלצות (33-48612%, ואת טואאו. ניתן להשתמש גם ב-1א₪0-6₪0 במהירות רגילה, שלא ככתוב על האריזה ומהירות כפולהו, בתנאי שאתה מוכן לוותר מעטיעל איכות ב שיש ופ זהן משחק משעשע חמוד ומלהיב. מגוון ההתרחשויות רחב ולא תמיד צפוי, מה שףק מוסיף ואינו יוצר תחושה של תסכול מו במשחקים קר פשוט חביב ביותר. ₪ מאת: אידלס דוד הנה משחו שלא ראינו מזמן - משחק הרפתקה גרפי אמיתי. לא סרט אינטראקטיבי בהפקה של מיליוני דולרים, וגם לא סתם קישוט המיוצר על ידי קבוצה גדולה של ציירים שהעלילה או המשחקיות פחות עניינו אותם. זהו המשחק הראשון מבית התוכנה פאהתתם אססזז5, וניתן להכתירו כניסיון ראשון ומוצלח, אם כי שאיפתם *לשחהק על בטוח" גרעה מהציפיות לפעלולים מהפכניים. המשחק מתקיים בצרפת של המאה ה-16 ועוקב אחר הרפתקאותיו של מוסקיטר טירון בשם ₪ 0507801 אטאט ועל פי שמו של מנהל החברה - אשוסאם עקסמסו. עם הגעתו לעיר אטששוסה, הוא פוגש אדם פצוע אנושות אשר ניצל מידי שודדים שחשבו שהוא מת. התברר שהאיש הוא אציל עשיר שהותקף בדרכו למסור את צוואתו של קאנצלר מחוזי. אמח 1.5 מסכים לנקום את מותו, למצוא את כתב הצוואה ולמסרו לכתובת הנכונה - מלך צרפת הצעיר, מסעו עובר דרך צרפת, מ-1411%א ₪.] עד חאו 1.5 ומשם לפריז. הוא ימצא את הצוואה פעמיים ויאבר אותה שוב ושוב, יצטרף לקבוצה של מורדים ויתחזה לאנגלי. לאורך המסע עליו לסבול את תלונותיו של משרתו השמנמן, לכבוש את לבה של 8'דך1₪1.18 הרגזנית, לשכנע את אלכסנדר דיומה שכשרונותיו הם לא בתחום המוסיקה, ואפילו לעזור לאחיינו של לאונרדו דה וינצ'י לבנות ספינה מיוחדת. המשחק כולו די מהנה. הוא לא מצחיק מאוד, אך יש בו הומור שלא מזיק. ולמרות שהמשחק עושה צחוק מהצרפתים, אין כאן כמות גדולה של אנשים בעלי מבטא גאלי בולט. הסיפור בנוי היטב ותמיד תדע מה טומן לך ההמשך. החידות במשחק לא שגרתיות ונסה לטבול אריג במרק בכדי לסתום חור בדופן של אנייהו, אך לעולם לא בלתי הגיוניות. לגמרי. תמיד תוכל למצוא רמזים אם תדבר עם אנשים או תסתכל טוב טוב מסביב. חיסרון בולט במשחק בא לידי ביטוי כשחפץ שאתה זקוק לו נמצא בקצה השני של צרפת ועליך לחזור את כל הדרך כדי להשיג אותו. יחד עם זאת, הקושי שבמשחק מאוזן היטב ומשום שהמשחק לא חד כיווני, לעולם לא תיתקע לאודך זמן ממושך מדיי. הגרפיקה של '70068₪₪ מלאה בצבעים, מפורטת ויפה, מה שהופך חקירת כל מיני אתרים במשחק לתענוג. למרות שהרקע מאוד מושך, האנימציה טומנת מספר כשלים - הדמויות זזות טוב באשר רואים אותן מהצד, אך כשמזיזים אותן באלכסון, הן זזות הצדה ומסתכלות ישר וכמו סרטן). כש-אשחם 1.5 מטפס על המרפסת של 1118778 האנימציה מטולטלת ולא משכנעת. כאשר הוא מרים רבר מה מהרצפה, החפץ מופיע מייד ברשימת חפצים מבלי להופיע ביד שלו לפני כן. ולכו, הליקויים באנימציה אומנם לא משפיעים על המשחק, אבל בהחלט מורידים מהברק שלו. אין כאן אפשרות להתקדם מהר, לכן עליך להתקדם קדימה ואחורה על פני כל המסכים עד שאתה מגיע למחוז חפצך. ב-ש] המדך5הוא תס טמספוא אהד פתרו את הבעיה על ידי לחיצה על המקש הימני של העכבר. כאן עליך להקשיב בכל פעם למשרת שלך ואם אתה נכנס לנפחיה ברואן, הוא שואל אותך אם אתה מתכוון לנסוע מפני שהוא לא ארז את המזוודות). כל זה טוב ויפה לפעם הראשונה, אך זה הופך למטרד כאשר אתה חוזר לאותו מקום ועליך לעבור שוב את אותו טקס כי אין אפשרות לדלג על שיחות. נשמע כאילו קיטרתי כאן יותר מדיי, אך למעשה, הבעיות שהזכרתי הן די קטנות. הן לא ממש פוגעות במשחק כולו והוא כייפי, חופשי וטוב. הוא גדול מספיק כדי להעסיק אותך לזמן רב, ומהנה מספיק כדי לשמור על רמת עניין גבוהה מההתחלה וער הסוף. כפי שההרפתקה מתקדמת, היא יכולה להתמודד עם התחרות הקשה שיש בשוק ולמדות חוסר הברק שבו, המשחק יכול ללמד משהו את מפתחי הסרטים האינטראקטיביים על משחקיות. כמובן שיש כאן מקום לשיפורים, אך זוהי ללא ספק התחלה מבטיחה להברת 5 א אססו.וופ. ימולטור מסוק חדש, רזולוצית מסך מדהימה אקשן במזיטבו הרגש את הכוח החזק של הבולדוזר והטרקטור תוך כדי גרימת נזק מיידי באתרי בניית. אקשן ללא הפסקה. הכינו את עצמכם למשחק אקשן אמיתי! משחק פעולה מדהים הקורא תיגר על יכולת הלחימה שלך, כולל חידושי התקפות והגנות. ש=וז. ש א 8 - התגייס לכוחות המזורדים כדי להפיל את האימזפריה השלטת. אקשן תלת - מימדי. ₪ 7 ₪ = ו ה !ו ₪ = המשחק האמיתי מתחילו הכן את עצמך לפעולה ללא הפסקה עם המשחק הנזרתק באטמן לנצת קרבות בשידור חי כולל צילומי וידאו ההופכים את המשחק למציאותי. ברוכים הבאים לדור הבא של משחקי המחשב. תפסו מקום טוב מול הג'ויסטיק, וחבשו את הקסדה המדומה שלכם. כדורטל רחוב התמודד נזול נזיטוב שחקני הרחוב האפוריקאיים 6 .. אא עו זוה זם םחה זווז משחק מכות באנימציה מצולמת מלאה בסגנון מורטל קומבט., עם מזיטב כוכבי ה-ז]א , ך טי יו בר ו זנ 1 ור | - "יז [ 1 | [ נר | || טַ ]ו | ר | שב ם | ספר ם | | ה' | ₪ טר | ך | / 1 | נך ר | / מוכזו השיווק כנרת 33 ו בנ'-בוק ו| ]| רו יי וו -₪ 25 תיבת הדואר מוצפת, הדוור מתלונז. עורכי המדור לא ישנים בלילות, וכל זאת תודות לעשרות המכתבים שאתם שולחים אלינו. לצערנו, אנו לא יכולים לפרסם את בל הטיפיט ופתרונות המשחהקים שנשלחים אלינו, אך אנו יכולים להודות ליוסי אזולאי מטירת הכרמל ששלח לנו את הפתרון למשחק הטוב הרע והרוקת", לדניאל קראוטגמר מרחובות ששלח לנו חוברת עבה עם כל מהלכי מורטל קומבט 2-3, ולכל שאר קוראי המדור ושולתחי הטיפים והפתרונות. והפעם ‏ תמצאו צ'יטים ל-: ךדגמאס מגדתאסא. 2 זסוזזה% 66ת. זלמאםכ אס וצ :ונ וגם את חלקו הראשון של הפתוון המלא למשחהק אשזם סד תמהת, טיפים לשוליית המכשף 2, ועוד. הדוודע 9 החודש זכה מיקי בנדו מתל אביב בבובת סטאר טראק על הצ'יט הקטן והטוב ששלח למשחק 5000068 ג חזיד:). התחל את המשחק בצורה הבאה: 9 ₪ 000 ס, וכל שחקן יהיה רומאריו והשוער יהיה אובארובו. בן לוי מאילת שואל מה עושים עם השעווה במשתק אאץך א0א. 1 זוה כדי לענות לגדי על השאלה חיפשנו בין כל המכתבים ששלחתם אלינו ומצאנו את מכתבו של ברק ברקוביץ מירושלים שכתב את הטיפ הבא: כאשר המוכר מחפש משקה מסוים, עליך לפתום בעזרת השעווה את אחת מחביות הבירה שבבר, כ4[ -7% מאת: אור פלג ואורן רביב וכשהמוזג יגלה שהחבית לא נפתחת, הוא יוציא אותה החוצה, ואז יהיה עליך לקחת את החבית ולתת אותה לגמדים במכרה. | יַ % ּ" שוליית המנשן 2 שי כהן מראשל"צ שלח את הטיפים הבאים לקווסט זה: + קחו את המכתב מתיבת הדואר בבית שלושת הדובים, לכו למשרד ההלוואות ובקשו הלוואה מהפקידה. אחר כך היכנסו לחדר המנהל ובקשו פרטים בדבר הלוואה מטוימת. בזמן שהוא יחפש קטלוג במגירה, הכניסו את המכתב שלקחתם למדפים שעל שולחן המנהל. כתוצאה מכך, בית הדובים יתפוצץ ותוכלו להיבנס אליו. היכנסו לבית וקחו משם כפפה, פתחו את הברז ושוחחו עם הדובים. > קחו מוט ברזל מרחוב הסוחרים. עם מוט זה סייעו לנערה שברציף לפתוח את הארגז. קחו את הפיאה שהנערה השאירה והביאו אותה לדובים. " ו ו , -/] << 4 א מצאו ברחוב את "ספר הבדיחות" מאיש הבדיחות ברחוב הפוחרים, ותנו אותו לאיש עם בדיחות הקרש שליד משרד ההלוואות. בתמורה דרשו חתיכת גומי. * קחו מביתו של סיימון את מקל הבייסבול ותנו אותו לאנשים המנגנים אחרי שיישבר להם אחד המקלות. * קחו מרחוב הסוחרים את הפוסטר התלוי ותנו אותו לכושי ברציף. כשהאיש יעבור ל"רחבת הניגונים" תנו לו את חתיכת הגומי. * עם מוט הברזל מרחוב הסוחרים ניתן להרים את מכסה הביוב שליד משרד ההלוואות. 3 זווא ה קוראים רבים שלחו לנו את הצ'יטים הבאים למשחק המכות המצליח. במקום להפעיל את המשחק על ידי הפקודה מאם,3אוא, נסו להפעילו בצורות הבאות: * 666 3.%5א]א - ותוכלו לשחק עם :המאסוא = 1000000 .3 אא - ותוכלו לשחק גם עם 118 א 5140 ו-0א. דסזא. 5 = א.3אוא - הדמויות ייעלמו. 8 > את.3אוא - הדמויות יגדלו. 1 5 א.3א]א - הדמויות יקטנו. 6 א.3א]א - הדמויות יתנפחו. בנוסף אפשר לשלב מספר קודים בפעם אחת,. לרוגמתה: 0 666 3.5% א1א - כדי לשחק עם כל הדמויות. + + + >+ אשהוה פז ₪ ] חלק ראשון 1 פתח את הלוקר. 2 קח את המוקש. 3 לך דרך הדלת ותירה על השומר הדרואידי. 4 עמוד על פלטפורמת הלחץ. 5 רוץ דרך הדלת. 6 פנה שמאלה. 7 עמור על הקו הירוק וחכה שהרובוט יגלה שדה כוח. 8 רוץ מסביב לרלת. 9 שלוף את האקדח ופגע פעמיים באקדח השמירה. 0 היכנס לחדר והשתמש במעלית. 1 היכנס ל-ץא4]אאזואו והדלת עם הצלב האדום). 2 תירה בעכביש ובחביות. 3 הפעל את המסדרון הדרומי דרך הקונסול. 4 קח את הסקנר מהלוקר. 5 עבור בדלת, פנה פנייה חדה ימינה והשתמש במעלית. 6 הפגן את כישרון הירי שלך על היצורים בחדר. 7 קח את המעלית בחזרה למטה. 8 זחל מתחת לקופסאות והוצא מכלל פעולה עוד מורפים. 9 השתמש בקונטול על מנת לפתוח את הדלת. 0 רוץ דרך הדלת בשאתה נצמר לקיר הימני. 1 בטל את שדה הכותח בעזרת הכפתור האדום. 2 עבור דרך הדלת החדשה. 3 תירה במורף דרך המחסום. 4 קח את העזרה הראשונה ואת המפתח למסדרון הצפוני. 5 עבור בדלת והרוג שני דרואידים. 6 פנה ימינה והיזהר ממורף שמטתתר מאחורי הדלת. [ש-י ו 7 היכנס למטבחים. 8 פנה ימינה, הרוג את מורף ועבור דרך הרלת. 9 התעלם מהלוקרים והרוג מורף שיבוא מאחורי הפינה. 0 בצע טעינה מהלוקר. 1 לך לרלת בסוף ואז לרלת משמאל. 2 חסל את שני המורפים שקופצים מהתקרה. 3 השתמש בקונסול על מנת לפתוח את דלתות הקפטריה. +פחהפם אםודש6טה ז5שם אז לא כל כך הולך לכם במשחק ה"הורס" הזה? אין דבר, בשביל זה אנחנו כאן. כבשמבקשים ממך לכתוב את שמך, הקלד - | וא אכ ! - ותקבל מכונית בלתי גיתנת להריסה. | הםצלהת6זוש על מנת להפעיל את הצ'יטים למשחק עליכם קודם כל ללחוץ על מקש ה-45 )3 הי ד - נותן את בל הנשקים, הלחשים וערימת חניתות. 0 אי - מעלה את רמת החיים והשריון למקטימום, מביא את הכל המפתחות והופך אותך בן רגע לדמות ברמה 7. וואואסוא - נותן 9 יחידות מכל שיקוי וקסם. 2 זםה|זז3)]ה₪65 על מנת להפעיל את הטיפים האלו תצטרכו להחזיק את המקשים מתדךש, וה ו-1:וז]5 בזמן שאתם מקישים את הקורים. קודים הפיכים, פירושם שלחיצה נוספת על אותו צירוף תבטל את השפעתו. 8 - הופך אותך לבלתי נראה. הפיך. ₪1 - נותן תחמושת בלתי נדלית. הפיך. אממפזואק.ז סש - מפעיל או מבטל התמקדות חום: [₪כ -מדפים את האותיות **-ן | = יז[ בראש המסך. 5 - מציג מידע ותמונות של מתכנתי המשחק. צהסג.וסאם - משמיד כל אויב בשדה הקרב. זואש6אתזאהאסן - מסיים את המשימה הנוכחית. במו כן, כדאי לכם לנסות את הטיפים הבאים: - ןאכו - איוות 31191 = - [זאאיוט. וד ושוב אנו מזכירים לכם את כתובתנו למשלוח טיפים, רעיונות; פתרונות, שאלות, תשובות, הצעות, תגובות, ביקורות או כל נושא אחר: וויז, ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 4. או בפקס 03-5708174, ולציין "עבור מדור הטיפים". ו ( ו שש מפוענחת ביותר בהיפטוריה חוזרת. א:זייו ("המרטש") הוא שם המשחק החדש של 2 ₪ א1, הוא מדחים מכל הבחינות וייתכן שחוא משחק ה-₪6% יר שוגפ ב טפ ו דט ר- ה פרולוג איזיווא הוא משחק עתידני מטריף אבל זה חטא לקרוא לו משחק. גם סרט אינסראקטיבי או שודג.האטאוש :וו לא יצליחו לתאר את מה שתחוו כשתשחקו בו. 2 4% למעשה ג ימנ | סטנדרט חדש של משחקים שאנו בי מ מו ות יעמדו בו בהמשף, ₪קק]₪ משאיר כל משחק הרפתקה או אימה אחר מאחוריו כמעט בכל התחומים, ומצרף בהצלחה כמה אספקטים שונים של משחקי מחשב שעדיין לא ראינו משולבים במוצר אחד. הבעיה היחידה בו היא שהוא מעורר את התיאבון וגורם לשאר המשחקים על המדף להיראות משמימים ואפורים. מערכה ראשונה - ו אזשיוו:+, ממש כמו הכתבה, מחולק מ נ קנ וי = תת גישי מע י"ר היא 2040 המקום הוא העיר ניו יורק יימ ב בו בי ימר ליט וש המכנה את עצמו א:וש|₪ 0 שם הרוצח בי המרטשו, אשר פקד את לונדון בשלהי המאה ה-19. ממש כמו ג'ק הוא מרטש את האיברים הפנימיים של קורבנותיו, אם ג'ק היה כותב לעיתונות לאחר כל רצח ופותח יי ל אאקץו::] שולח הודעות דואר-וידאו- אלקטרוני הנפתחות במלה ₪3)008% וממש כמו ג'ק, הוא עדיין לא נתפס והספיק לֶרצוח שלושה אנשים. אלא שבניגוד מ ‏ יו ו אלא כמה אנשים שלכאורה אין כל מכנה | | | . ל ' ) משותף ביניהם: אתה מגלם את אג.,ואוט0 5א ב ו ו ב-כן. וסו:וו ‏ ואדאוצ. כעיתונאי צעיר לא יכולתי שלא להרגיש אל ג'ייק קירבה מסוימת, הזדהות אם תרצו, של קולגה למקצוע. ג'ייק נבחר על ידי הרוצח, ממש כפי שאני נבחרתי לכתוב על המשחק על ידי קובי (שאם תראו כיצד הוא מקצץ ללא רחם בכתבות, תבינו מדוע בחדרי החדרים של מערכת 2וש זכה אף הוא לכינוי "המרטש"וו אם כן, תפקידך במשחק הוא לבשר כי זומקקוא היכה שוב לאחר כל אירוע זוועה. למשטרה במקרה זה אין חצי מושג מיהו אהמייות ואף לא רבע מושג על הדרך לתפום אותו, ממש כמו המשטרה האננלית בזמנו. את קצין המשטרה הממונה על החקירה - זאמשאוצ הדדטסאסוא, ו 1 א א.וה ל וצייד הצבאים, רומן על-אמת, ספרות זולה), שוטר נוירוטי בפני עצמו, דמות מורכבת ביותר בעלת תפקיד מפתח בעלילת המשחק. וכאן אתה נכנס לעניינים - כעיתונאי חוקר. כל עוד אמוא רוצח, אתה הכתב מספר 1 בעיר, אך ברגע ש-א:יץ]3 מכנים את החברה שלך ₪אמןא1ו א או לתרדמת, אתה יוצא לתפוס אותו. מערכה שנייה - איך הוא נראה המשחק מתנהל ב- א %0א:ץ 1 ידו מנקודת המבט של ג'ייק, פרט לקטעי הווידאו, אותם ה מ ו ו בהשתתפות כל הנפשות הפועלות, החלט נבונה ונכונה. הגרפיקה, אין צורך 0 - מדהימה. היא גג ו באיכות צילומית (א 6 ומשלבת את דמויות. הווידאו בתוכה. ממקום למקום נעים באנימציה חלקה ולא חלילה בפריימים קטועים. המוסיקה בבר | גי כ <- ו שמ וש המקום לציין ששיר הנושא של המשחק הוא "אתקיוא ממך הגמ זיאסט" ב הור הממי וו ריש ו וי המתח "העמדה" וא 5 אוד אהרי הכל, א₪עסךפואו6 אמאה גונב את ההצגה, אך כל התפקידים, גם של השחקנים הפחות מוכרים, מבוצעים ברמה מקצועית גבוהה. מערכה שלישית - המנשק ב מ מ ות היותו משחק קשה מאודו. אתה מצויר בשורת כלים, ביניהם "שלט רחוק" בעזרתו ימו מ יי בי ו המרי של המשחק (עוצמת קול, בהירות, צבע וכו'), מנשק שליטה ברמות הקושי של החידות והקרבות (מופיעים בקטעי הסייבר-ספייס! וכלים אחרים, המשמשים מדי ו ו מחשב נייד בגודל כף היד המכיל בתוכו מחברת, מערכת עיבוד נתונים, מערכת ו הונ ג ה הי ה ל ועוד. בשורת הכלים נמצא גם את "מפת ו ל דרכה תוכל להגיע מאזור אחד לאחר (מתחנת המשטהה למערכת העיתוןז, למשלו. בכל מקום במשחק בו נמצאת עדת אשונו תוכל לזנק לסייבר-ספייס, הלא ב ו ד ךלי ו דוה כ יי | ןיי יו + הי רשתות המחשב. בעולם סוריאליסטי זה; ו ררדו.ןומא .וה ודאוו מתקדמים, תוכל מ 1 ו 1 ו ו אחרים. תוכנות הגנה (₪₪]) ינפו למנוע ממך. להגיע למקומות מפוימים, ותיאלץ להילחם בהן "ןי ₪ *"אקשן" בהם תיאלץ להתגונן מפני תוכנת ההגנה ולהשיב אש. כמו כן, כמעט כל מערכת מוגנת בסיסמה אותה תצטרך לפצח. מעבר לקטעי מתח ואימה ישנם אתגרים, חידות, פאזלים, חלקם בצורת תעלומות וחידות היגיון ו כות: שמישהו חד לך מסיבה זו או אחרת. | ₪ שי" אי הקופים 2* ו-"51:]/) 7111" מזמן מאחוריו, בחרתי הפעם ברמת הקושי ה"בינונית* והתלבטתי אם לעבור מייד ל*קשה". עד מהרה שבתי לפאנל החידות ובבוש וכלימה הורדתי את המחוג ל"קל". ובעוד אני מבלה את זמני בשנאה עצמית על היותי שייף למסות ו ורפה-השכל, כמעט ולא הצלחתי להתגבר שו ו ו ו חשבתי מה ג'ייק קוונלין היה עושה במצבי וחזרתי משונס מותניים לאתגר של אחשיווי ור רוד רמ ורי" ירוי יע * מהאונטרנט - הכל בשביל הבתבהו. 1 וג 1 ו ב ייא למרטש העולם ב-2040 הוא עולם סייברפאנקיסטי. אלו שממש מתעניינים ו בנספח של חוברת המשתמש של אשיווזו. אתה כתב בעיתון, אין לך יד ורגל בשילובי אדם ומכונה ואינך מתמצא יותר מדיי יש הי ג שי בי לי לי יי ירי הבלש ג [ז6אג וא :ו ואוו וא:זא.זה ו ינשוף בעורפך לכל אורך הדרך, וייקח זמן עד שתבין אם הוא מנסה לעזור לך, להרחיק אותך מצרות או שוי יי ונ ו יי שיל ןיי המערכות תאסוף רמזים וקצוות חוט לגבי זהותו של ₪6קץ;!א, וב"פינאלה" תעמוד פנים אל פנים מול החשודים שלך ותיאלץ לבחור ביניהם בקפידה. אך המשחק עוד 2ימי ו ושי הי מ יי ו נוספות ובכל פעם + קק]א יהיה מישהו אחר מהחשודים, ותיאלץ לחזור וללקט את הרמזים בַּמהלך המשחק שוב, רק שהפעם הם יהיו שונים לחלוטין. פינאלה <נ:ווא הוא משחק מדוד חדש. המנצל את יכולות המחשב והמולטימדיה בצורה ובעוצמה שעריין לא נראתה באף משחק מהשב אחר. הוא נפרש על גבי 6 תקליטורים ושווה כל אגורה שתיאלץ לשלם עבודו. חובה לכל מי שחושב עצמו לחובב משחקי מחשב. המו ]₪8 מאת: אירני מיכאל "איתמר צייד החלומות" - הספר דע ב ו השני שמוציא לאור הסופר דויד גרוסמן באמצעות החברות קומפדיה ועם עובד, הוא ההמשך הטבעי מ ג נוי ו ג - מר כ ב שוגל הורים רבים מתמודדים עם בעיה של ילרים המפחדים משדים המטרידים את שנתם, בעיה עימה מתמודד המוצר שלפנינו. איתמר הוא ילד קטן, המתעורר באמצע הלילה בעקבות שד שרדף אחריו בחלום. אחרי צעקה קטנה, אביו מגיע כדי להרגיע אותו ומבטיח לעזור לו למצוא דרך לתפוש את השד. הספר מיועד לילדים בגילאי 4 עד 8, ולאחר שהוא הותקן ניתן להניח לבוגרים שביניהם ליהנות ממנו לבדם בעודר שהאחרים יזדקקו מו בי וי מתבצעת דרך המפך הראשי בו ניתן כ ד בחירה באיתמר מובילה לסיפור האינטראקטיבי, בחירה בינשוף מאפשרת הקראה של הסיפור ברצף, בחירה בכדור מעבירה אל מסך ממנו אפשר לבחור בפעילויות שמתגלות תוך כדי הסיפור, בחירה בתיבת הדואר מאפשרת מעבר לכל שלב בסיפור, וכך בעצם ניתן לצאת ממנו 1 ולחזור מאוחר יותר בדיוק לנקודה ממנה יצאנו. האפשרות היפה מכולן היא הקראת צניא | שי שי ו ב רביל קטעי הקריינות משתלבים היטב בטקסט ותורמים ליכולת הבנת הנקרא, הכיתוב מלווה בניקוד ומאפשר היגוי והבנה של מלים חדשות. קולו של המספר הוא קולו של דויד גרוסמן המקדם ברוגע את העלילה, תוך כדי צביעת קטע הכיתוב הרלבנטי בצבע שונה. הסיפור מלווה במוסיקת רקע, בקולות ואפקטים, ומשום כך כרי ליהנות ממנו יותר, יש צורך בכרטיס קול ראוי לשמו. הדפדוף קדימה ואחורה נעשה על ידי לחיצה עַל חצים בצדי המסך, ולאחר שנסתיים קטע הקריינות מומלץ לנסות בל יג לי | המרי הי ו ור יי א יו מ טג רוצ = |" שג יי ד ו יי ל-0וא (סבתא ואניו, הדמויות והעצמים ניתנים להפעלה. דמות אשה מבוגרת, מתחילה פתאום לפזז לצלילי מוסיקת רוק, איש שבנה מטוס בחול מנסה ללא הצלחה להמריא איתו, הילדה מהתמונה ניגשת להתבונן באיתמר, זוג האריות מהסיפור הקודם עדיין מחפש את הגור שלהם והחתול של איתמר מפתיע בכל פעם וי = ג 1 ו ו וד את הדמויות, אך תמתינו מספיק זמן מבלי לנגוע בעכבר, המחשב יפעיל אותם בצורה אקראית. לחיצה על מספר אזורים בסיפור מובילה לפעילויות שונות - חיבור קווים על פי סדר עולה של מספרים לקבלת ציור שהופך מייד לאנימציה, התאמת צל נכון מצי ו ו ו ו כדי שימוש בזיכרון, תרגול כיוונים על ירי כיוון איתמר לגן בבוקר, צביעת איורי מפלצות משעשעות ועוד. אם לא מבינים בדיוק איך ומה לעשות לוחצים על סימן הטלפון לקבלת הסבר מתאים. בחלק מהמשחקים ניתן אפילו להדפיס את "יצירת האמנות" במדפסת, יר התוכנה יוצרת אווירת כיף שמאפילה על נושא שאולי מפחיד ילדים רבים, וכך, ו ה שגם ילדים אחרים חולמים חלומות דומים ושהשר אינו נורא כל כף. בונוס מיוחד ניתן על גבי התקליטור ו יי יי מצורפים בחינם, כמו גם קריינות מלאה של הסיפור. דרישות המערכת צנועות יחסית והן מחייבות מחשב 386 בלבד. לסיכום, אוסיף ואומר, שזהו מוצר המולטימדיה הישראלי הטוב ביותר שראיתי בתקופה האחרונה, כן ירבו. מאת: אורן רביב בית תוכנה הרוצה לשווק מוצר בשוק הצפוף כל כך של לומדות ומשחקי ולדים, חיים ליצור מוצר ייחודי. ושונה מהמוצרים הקיימים, שיגרום לחורה הקונה לבחור דווקא בו. במקרח שלפנינו, חברת א0[]פזץ דא₪]א בהרה בגרפיקה תלת ממדית. איכותית. כמוקד המשיכה העיקרי של רובוקיד. בחרר קטן עם שולחן..עץ דקורטיבי ועציץ קטן:וירוק התבנסו יוצר המשחק וחשבו לעצמם:*מה יכול-להיות יותה מוזר מתות שדה. שמקבל לפתע-חיים, מתחיל לשיר ולרקוד ועוד מעז לעשות ואת לא בעונתו? הרי זה ברור! רובוט-סנילי בצבע חום:ללא פה, אף- או אוזנייםי" כך. הגיחיילעולמנו עתיר הלומדות רובוקיד, הראשון מבין 3 לומחות חווייתיות- המיועדות. לגיל הרך. גיבור הפיפוה הוא רובי?,.+הובוט המתגורר בכוכב לכת דמיוני הנקרא. -"כוכם: חרובוטים המאושרים". הובי שמוגדר כ*"משעשע ומצט מגושם" יוצא לטיול בחלל, אך אויה, שוד ושבר! החללית התקלקלה ורובי מוצא את עצמו אבוד על כובב לכת עוין: ועם בָּל הציניות, אני מוכרח לציין שהבעת פנין של הובי המגלת שככל הנראה הנוף הפי יפה שיראה ער היחלדו הוא הת געש מכועך,: בהחלט נוגעת ללב ומעוררת הודהות. אך אלידאנה, כאן בא לעזרת הרובוט האומלל, הילד החכם. שמחה ודיצה שוב ניבטות מפניו של.-רובי, כיאה לתושב גאה של כוכב המאושרים. על השחקן לעזוה לרובי .במגוון משימות מרתקות וחונופיות. כדי שרובי וכל לתקן את החללית שלר ולהמשיך בטיולו ברחבי הגלקסיה. קודם כל ניגשים לתיקון' החללית. החללית של רובי.לא נחשבת למתקדמת במיוחד.היות והמנוע שלה בנוי מריבועים ער - בתוך עיגולים. אולם. פשטות גאונית זו מאפשרת לרובי לקנות כמהריבועים ועיגולים בחנות הפל-בו המקומי, ופשוט להתקין אותם במקומות המתאימים במנוע החללית שלו. כמובן שההתקנה נשענת על השחקן שבהזרמנות. זו לומד. משהו על צורות, גדלים ופרופורציות: הסיפור הולך ונבנה ממשימות.נוספות הנובעות. מתקלות ופרטים ששכח רובי, כמו קופה שנינטשה באחד מהרי הגעש המקומיים (משימה המשיטה את השחקן לפיוון אחד האיים, המפתחת כושר הכרת כיוונים וחשיבה.אנליטית), קוד הדרוש על מנת להפעיל את החללית המפוצח על ידי השחקן וכף". רובוקיד מנצח את קסם התות בהליכה. הגרפיקה היפה במשחק היא-החלק החזק בו ובוחד. עם הפעילויות המהנות (שגם יותר מקוריות מקסם התותו, הוא מצליח להוריד את התות מהמקום הראשון.ולטפס אליו בזכות עצמו. דהישות.המערכת אינן תובעניות מדיי ודורשות. מעבד א4860 ומעלה, -זיכרון 8%8₪, ברטיס מסך 5/0 וכונן קשיח עס לפחות. 1918 פנוי. 8 בסולם הלומדה. מאת: דוד זילברשטיין וא ₪ ("סימן מבשר-רעות") הוא ההוכחה הניצחת שסביב כל דבר 1-ו מזאת, כמעט סביב כל דבר אפשר לבנות 7 במשחק הזה הפבת לג'וק ותיקן בעברית תקניתו. האויב הפי גדול שלך, הוא ספריי 500-א. יעדך, הוא לחזור ולהיות בן אדם, נשמע קלושז ממש לא. זהו ביצוע מרהיב ומלא הפתעות למשחק פאסטוו יי מדור חדש, הג'וק שידע יותר מדיי הסיפור ב-טונו!א גן גו לא. ברור. אתה בחור צעיר הגר בדירה שבורה ועלובה בבית מרקיב ומעלה צחנה. פתיח הווידאו הבינוני מראה באופן מבולבל אותך או את אביך ופיסות מידע לגבי סכום כסף נכבד... הכל די מטושטש ולא מובן, אך מובטח שהעניינים יתבהרו בהמשך המשחק. כל הפלאשבקים נפסקים בשבעל הבית השמנמן מניע לדרוש את שכר הרירה שלו. אתה משלם לו, חוזר לשקוע בנוסטלגיה ופותח תליו] שהיה ש+יך לאמך המנוחה - בצדו האחד תמונתה ובצדו השני - הפלא ו לעצמכם כמה גדלה מידת הפליאה, כשלפתע ברקים ורעמים מכים בך, כולך מחושמל ואתה הופך לג'וק. העולם על פי חרק (ונרוו כ | הוא משחק ל -אאיסןוווש. פעם משחקי אוהו היו רק טטריסים, "ו ₪ 1 מו "4 ןב ל קואורדינציית- עכבר. היום מגוון המשחקים התומבים במערכת >אטשווושי. ואף מבוססים עליה התרחב; ומכיל בתוכו משחקים מכל ה משתמש יג 1 ליי = ]ןיוש ד "ו ד וציורים חדים של המסבים בהם אתה מו הד ו תו במבט-על - אתה רואה את גב הג'וק = גם | ןי וקמ עו הברו |" במהופך. המשחק אינו קווסט אבל הוא גם לא ממש שייך לקטגוריה של משחקי אקשן. והו משחק מחשבה, אבל !ותר מלחשוב ה ו ו ולהבין את הסביבה. אין חפצים לנשיאה בר משי ו קש ו ג ו ו ו שיהיו. כאלו שיתנו לך עצות מדי פעםו, ₪ תה ג שו דיע מדינ ו פייק ו מו המעמיד לרשותנו מקשי תנועה ואחורה, קדימה, ימינה ושמאלקהו. אתה מטייל לך ברחני הבית הרה הסבנות (עכברים, חתולים ומגוו? מלכודות גיוקים שמוטב לא לשמוע. עליהן), ומנסת לבצע פעולות שונות פדד להתקדט. בדי לעבור. למשל דרך מעבר מסוים, עליך להפסיק את פעולתו של שואב אבק אימתני תוך דחיפת הכבל החשמלי שלו לדלי מים שיגרום לקצר. ג'וק בראש מעבר למכשולים העומדים בדרכך, תגלה כל מיני דברים (תמונה,. קופסת תי וי א ו[ בי ו 1-ו ו ו ו סיטוא ]א גו :מכיל אתגרים שונים: בו ו שי גב מ יי ד 1" הוא העובדה כי אונך נעצר בקטעי חידה. כאן, קטעי המחשבה וההיגיון הם חלק אינטגרלי מהמשחק וגם אם אתה מתקשת לפתור אותם, תמיר יש מספיק מה לחקור, כך שזרימת המשחק לא נפסקת. האם בדאי בי מנויוד ד 6 הי = הוג יי די יי וי" וי ₪ נכבד (אחרי הכל מדובר בתקליטורו, כשיש בשוק משחקים הנותנים יותר מאשר *יום ו יי אוהבים קווסטים ומשחקי מכות, אולי מצאתם את משחק המחשבר שיתאים לכם. הייתי אומר שהוא מתאים לצעירים יותר, אך יש מראות של חיות מתות שותתות דם עד = מ ד 7-ו חי ולא מאבד את הקסם שלו לאחר פעם אחת. אבל איפה האנטרטהייז? מאת: בן כספי המשחק צזזא .נגאזז א שהיה מבוסס על הסדרה :אמאץך ₪ 57 אסוזהתזאתם זאאקא אהאז היה משחק הרפתקה מצוין. כמותו, גם א: )וזח ז, המבוסס על סדרת הבת של את"תך אגז, הלא היא - 9 ₪')> :זט מצליח לשמור על קסם הסדרה במסגרת [00₪5-ית | ו מע ל 71 אותה סדרה על תחנת החלל הקרדסית המשמשת מוקד מסחר ודיפלומטיה. אתה הדיפלומט אהמאא:₪ המגיע לתחנה כדי לעזור לשגריר :₪10 א במו"מ עם גזע/.פרש, ה-5א5011/8. עם בואך אתה מותקף וכמעט מחוסל על רציפי 9 78 ץאמם על ידי הלליות ו ימ בשמתברר כי עקב סערת חלל הרסנית פונו כמעט כל יושבי התחנה, כך שמספר ה-5א!1וי)5 המגיעים גדול יותר ממספר האנשים שעל התחנה עצמה. המפקד (6180/0, השגריר 6810 קצין הביטחון 120( ושאר החבר'ה, כולם מופיעים כאן. לצערנו השתתפותם היא קולית בלבד, ודמותם מובאת בגרפיקת פוליגונים תלת ממדית, הקולעת למטרה עם סייגים קטנים. למעשה כל מנשק המשחק הוא ממבט הדמות שלך וא 50א:ץ |וגן עו :]יו +:]יוו. אתה רשאי לטייל בתחנה וכל ה"נופים" המוכרים ממסך הטלוויזיה יופיעו על גבי צג המחשב. המשחק מכיל בתוכו קטעי "אקשן" בהם אתה יורה בפוטונים ופייזרים של התחנה, ואף בסיפוני ה-0806%ו101.0! - הלא הוא רציף ההולוגרמות המפורסם. בכל דיאלוג אתה יכול לבחור את דבריך מתוך רשימה אפשרית |כמו בכל 7 המכבד את עצמ אך בניגוד מ ג םי ו לי שי ו לי א לתחקיר כי אם גישות שונות למצבים שונים. לדוגמה, לאחר התקפת רובוטים ו מ ב 0 אם ההתקפה הייתה מבולבלת, מאורגנת או מתוכננת בכוונה להפסד. עליך להשיב על פי מצפונך והתשובה תשפיע על המשך העלילה. העלילה שנוצרת היא רבגונית, מעניינת ומאפשרת לשחק בהרפתקה יותר מפעם אחת. החיסרון הגדול של 9 565 ינכ הוא ההגבלה בפעולות שניתן לבצע בכל מקום. ב- צ'זואש .|אאוי היית יכול לשחק כמה אנשים, וכל אחד מהם היה א ב יי "הרי ו מ = מ יר א כמו כן, כל אחד מהם יכול היה לבצע מספר רב של פעולות שונות על כל אובייקט נתון. כאן, המבט של אסטאאמם הוא אישי והרבגוניות מתבססת אך ורק על הדיאלוגים. לדבר עם ה-אחז ]וא (פעולה רגילה לחלוטין עבור אנשי 9 505 שממםו ניתן, אך לא בכל עת. חבל - כאן מורגש הבדל ממשי בין משחק המחשב לעלילת הסדרה. כמו כן, קרבות פנים אל פנים לא מתאפשרים באן כלל ב מי יו ו יכ די 98 בי זי יו רו "יו גורע מאווירת ה-א:]אד אז5 שדווקא הייתה מוצלחת בעיקר עם הוספת קרבות בוול למרות שהמשחק לא משתמש בטכנולוגיית וידאו הגרפיקה ברמה מצוינת. כמו כן, הדיבוב והדיאלוגים יי וי ות מ יי ו יי משחק. לסיכום, לחובבי 59כ) ולחובבי | 0 בי = יי (| מאת: דוח זילברשטיין אס]ז]/וז)א מביאה לנו את משחק: הריגול המוצלח והריאליסטי ביוחר' שהיה קיים אי פעם. אם ביון, מזימות בינלאומיות. והמלחטה הקרֶה מעניינים אתכם, אתם לקוחות פוטנציאליים ל- [] ₪ ר5. השמד לאחר הקריאה אבי לא האמנתין גם כשזה חיה כתוב בכל העיתונים-לא האמנתי: סירבתי להאמין לשמועה שהמלחמה הקרה נגמרה. יהעתי שמוכרים לעיתונות! בל מיני שמועות כזב. גם כשנפלה החומה לא השתפנעתי, פורוק |תובנית |"מלחמת הכוכבים"? זהו"רק פתיון: שיגרום- לנו לחשוב שהכל כשורה. אתם יודעים מתי האמנתי לבסוף? כששמעתי שראש ה-61 לשעבר וקצין א בכיר בדימוס, שיתפו.: פטולה ליצירת משחק מחשב - אז ירעתי שזה תם. אז הבנתי שאנשים מהסוג |שלו, שתמיד בטוחים שאיזה לוויין מצלם אותם כשהם עוברים באור צהוב,-או שארגוך ביון זה או אחר מצוטט לשיחות הטלפון שלהם כשהם מספרים לחבר על דוח חנייָה מלפני שש שנים שעדיין לא שולם, אנשום במונה מעתה ואילך יצטרכו לתלות את הפרנואידיות שלהם בתיררץ אחר. גו טוב, לפחות תמשחק מוצלח. המשחק הגדול וא דהמא מזד ודזה אק הוא: שמו, חמלא -של, המשחק ויש כאן תחכום: ₪!אגט המאש מחז, המשחק הגדול, הוא הכינוי לכל עסק הביון והמִלחמָה הקרה, שהתי מהו אם לא משחק אחד אשר תוצאותיו הן קריטיות. את המְשָחק יִצרן כפי שהזכרתי, ויליאם קולבי, ראש ה- 618 לשעבר ומנגד אולג קליוגין, קצין בכיר לשעבר בשירות ה-א יתדיו-הם בנו משחק, שכל כולו ריגול וביון, והוא מיועד לקהל יעד מבוגר ואו לפחות מבוגר דיו להבין תככים פוליטיים ודיפלומטיים, ואלו בעצם תמיד מנוהלים על ידי ילדים מגודלים...). המשחק לןקח אותך דרך כלים שונים המשמשים-אנשי-613 בפיענות תעלומות ובחקירות שונות. המשחק לא ממש חושף סוחות של אי אלו מהארגונים הנזכרים בו, אלא מביא בפניך כלים ושיטות המייצגים את אלו-האמיתיים אשר בשימוש ארגוני הביון.-המשחק הוא בעצם מעין התנסות חווייתית בעולם הביון - יום בחייו של מרגל, חשוב לציין כי אי אפשר ממש לטעות במשחק, אלא רק ללמוד מהטעויות שלך ובכל פעם שתטעהו ולנסות להתגבר על האתגר שמולך מחדש. רוב הכלים במשחק הם ממוחשבים ומופעלים מהמחשב שבמשרדך. למעשח המשחק פורס בפנינו מגוון של תוכנות, שלכל אחת מהן שימוש אחר בסיטואציה אחרת. לעיניך בלבד אתה הוא המפקח ת'יורן. פוכן בכיר ב-61. במהלך פדרת מִבחְגיֶם. לתפקיד איש שטח במשימה חשובה, נרצח מפקחה המשימה ואתה תופס את מקומו. אתה עובד עם צוות של אנשים, בשעל בל אחר מהם מוטלות משימות אחרות בכל עת. לדוגמה: בעוד אתה מנסת. לברר מהו כלי הרצה, אחד מאנשי הצוות מאתר את מיקומו של הרוצח, בעוד אחרת מפענחת סדרת שדרים מקודדים זמד'. וכאיש ₪614 אתה נמצא לעתים במצב בו אתה. יכול "להגמיש" את החוק ואף לעבור עליו, בחקירות חשודום תוכל להשתמש באמצעי חקירה לא קונבנציונאליים (עינויים) והחלטה זו היא לשיקולך. ויליאם קולבי עצמו משתתף במשחק,; כיועצך לענייני פנים כשמתברר שיש בוגד בתוך ה-0[8. אם תתקין את המשחק בְּגְהְפת ה-95 פשטנחו\ ואופציונלי) תוכל להתקין בו עוד חלק הנקרא: טאוןם-אס ז[קגהצעם. מנשק זה מאפשר לך להתחבר לאינטרנט ובאמת! כמובן, רק אם המחשב שלך מכוָל מודָם ואתה מנוי באחת מספקות שירות האינטרנט בארץ) תוך. כדי, המשחק; להיכנס לעמוד הבית של ]-] א 5 בו תוכל לשוחח עם שחקנים אחרים, ללמוד עובדות מעניינות | על עסקי הביון ולהתחבר באמצעות ה-5אאו.1 לכל ארגוגי הביון הגדולים בעולם. בנוסף, מבטיחים יוצרי המשחק, קיימת אפשרות לשוחח ב-671471 עם אנשי ביון ותיקים שיענו עַל שאלותיכם ויספקו את סקרנותכם. מלחמה מעבר לצג כאמור, כמעט את כל פעולות הריגול והבילוש שלך אתה מבצע ממחשב ה-618 שבמשרדו של אאסודד. בין התוכנות העומדות לרשותך נמצאת ז.4.: (פ.וססד אנא 55331 רכ אא א תוכנה המשלבת צילום מתוער של זירת רצח יחר עם מודל תלת ממדי של המקום, המאפשרת לך לבדוק פגיעות כדורים בשטח, חיבורם והסקת אזור חירי, ועל ידי כך למצוא את הצלף הרוצח. לאחר שמצאת את הצלף, עליך להיכנס לתוכנת הקלסתרונים הבינלאומית, להרביב את קלפתרוגו של החשוד. שלך, ולגלות מיהו. כשתצליח בכך, תוכל להיכנם לדפי מידע של סוכנויות ביון ולוחמה בפשע, ולקרוא את התיקים שברשותם על אותו חשוד. וכך למעשה מצורפת לך תוכנה לכל פעולת בילוש שתבצע. 2 מהתוכנות שבולטות במיוחד הן *בידוק פעילות חריגה" וה-*061.]:55". בראשונה תשתמש כדי להסיק מי גנב נשק סורי ממעבדת מחקר צבאית: התוכנה רושמת בפניך את כל הפעילות החריגה של עוברי המעבדה - שיחות טלפוניות; בניסות ויציאות בשקות חריגות, שימוש במעלית וכו'. כסוכן .6:14 אתה יכול ורשאי לחדוד לתחום הפרט של.כל אחד מהעובדים האלו, ובהאזנה לשיחותיהם תגלה בין השאח מו מהם נאמן לאשתו, מי מהם מהמר בפייתי ומי מהם אב לבו הלוקה בטרטן טופני. כמו כן, יהיה עליך לקרוא בעיון רב | את התיקים האישיים של כל עובד, המכילים פרטים | אישיים עד אינטימיים כמו תיעוד של פגישות עם פסיבולוג, למשל. את ההאזנות תבצע בעזרת. מעבדה לזיהוי קולי המאפשרת לך לזהות ולבודד כל קול בשיחה ואף לאתר את מקומה. את, התוכנת השנייה, 1.1288 נותן לך קולבי כדי שתצליח לגלות מיהו הבוגד בקרב ה- 614. התוכנה היא למעשה תרשים זרימה של כל הארגון לפי סדר חשיבות. כשאתה מזין לתוכה מידע אודות פעולות בגירה, היא מציינת בְפניך את בל האנשים שהיו בעמדה אפשרית לבצע את הבגידה. וכך, לאחר כמה מקרי בגירה; תוכל לערוך הצלבות ולצמצם במִידָה ניכרת את מספר החשודים שלך. קיימות עוד תוכנות רבות ביניהן מעבדה גרפית לזיהוי תמונות, מערכות לזיהוי נשקים מיוחדים, תוכנת פיצות קודים ועוד. תקשורת בין. חבָרי הקבוצה שלך,. מתכתבים הסוכנים אחד עם השני בעזרתי דואר אלקטרוני מכל הסוגים - וידאו, אודיו וטסקסט כתוב. בין השאר. גם אתה שולת הודעות לכל הקבוצה בכל פעם שתעלה על פרט חדש. במידה ותגיע למסקנה מוטעית, כעבור זמן מה, תישלח אליך הודעה המציינת כי טעית או שמסקנתך הובילה את החקורה למבוי סתום. כך שלמעשה לא ניתן ממש להיכשל במשחק אלא רק לתתעכב בו מאֶוד. כשאתה פוגש אנשים פנים אל פנים, מנשק המשחק משתנה לשיחת וידאו, וכמו בכל ₪571 טוב ניצבות ‏ בפניך. פמה אפשרויות של דברי שיח ומענה לבן-שיחך. כתבה זו מעולם לא התרחשה המשחק מכיל. קטעי *אקשן" ספורים, בהם אתה נמצא במצב |[אכטם טיפוסי (בגרפיקת .וידאו. כמובן), ומחסל את אויביף. כשאתה.גע לארצות אחרות, הריגול בשטח מתקדם ממש כמו 251 (), על ידי הסקת מסקנות ושימוש בחפצים. המשחק כל כולו מוצג בווידאו וצילומים וחוא למעפשה מעין פרויקט חד פעמי מאוד מוצלח; שיפול.- להפיק הנאה לזמן רב מאוד. מוקדש לכל מי שחלם פעם להיות ג'יימם בונד |אבל שון קונרי, לא רוג' מורו. ו =-=₪עשמחה ‏ ששו ו ומשחק הכ "3 + 2 34 לי 9 0 ₪ 8 ו א 17" .]ב ..-. ו :2 5 4 = = 8 = בו ב ירי | ₪ | | |=ן זמשחק עצ ,4 1 | = - "ור 4 , / | ₪" וו ויו > ר-- 7 יל = / 9 = קש ₪ %?-- א .8 "/ ה " ג: - , 2 = : . - ₪ ו % : / / . 1 2 2 יצ - ]ה ה רו ו ו וה ₪- ₪ 5 2 4-ו , ך 7 המשוי האקשישאהן - מא - 4 ) . מו -. ישן = ימו = = ד ז-; 1 2 ָ -/ 7 שפח הש 7 1 ש % )ו 4 | טרה נונה . 8 הו 3 ₪ 0% משחק פעולה המשנ משחק אטטרטני. 2 ₪ | נרפיקה נודהינוה ופעולה כלתי פופקת. / : "אחד המשחקים הטובים ביותר שנעשו עד היום... שילוב חכם ומטריף של ואססס |- חס חב נתהותוהס) אך יותר וג מכל אחד מהם!!יי "טרה נובה יעצור את נשימתך" "טרה גובה קוב סטנדרט חדש במשחקי המחשב." - 2 זאפספםם ‏ ההמשך הבלתי נמנש ו הצלחה. טוס להרפתקאה חלח מימדית בנרפיקת 8/8 הכוללח טשרות עולמוח חדשים, יצורים מאיימים ונלי-נשק מהוחכמים. מהשבה-הובתקאה שאינה נגמוה ( ציניליזציה 2 משחק האסטרטניה הטוג ניותר נכל הזמנים. הציון הגנגוה ניותר נו וכה משחק "אפילו לאחר ארבע שנים לא התקרב שום משחק אסטרטניה ל "ציביליזציה" ועכשיו הוא טוב כפליים." "אל התחיל לשחק נו אם יש לך משהו חשוב לעשוחו כמו לישון לאנול או כל דבר טיפשי דומה.;." "זהו ללא ספק אחד המשחקים המרחקים והמושלמים ביוחר לשחקני אסטרטניה." "בנל זאת הזהרו סוב זה של מציאוח מדומה ממכר בצורה מטוננח." "בסך הכל מרובר בשנודת נאונים...וזהו!" "עור קלסיקה ללא ניל..." || ח0ו)23ו!ו)!ו6 הצ'ציליידציה מכה עטונית מאת: עמיח חסון-אלוני בימים אלה החלה ההפצה של מה שנראה כדור חדש של משחקי סימולציה, זהו ה-]] אסזד12.זו6, ללא ספק פצצת אטום בעולם המשחקים. לטובת האחדים מביניכם שאינם יודעים במה מדובר הנה הסבר קצר על סדרת ה-0%ו17. 1 6. ב-1991 יצא לאוויר העולם משחק סימולציה אסטרטגי בשם "אסדד2ו וש 5'5המוהזא זפ" על ידי חברת מפסאקסאסווא. המשחק, שהיה הראשון מסוגו, הפך ללהיט ברחבי העולם ויצר סביבו קהל מעריצים מושבעים. כ 0% שילוב קטלני החידוש במשחק היה השילוב בין הסימולציה ההתפתחותית !כמו במשחקי אןפו, לבין מערכת אסטרטגית ודיפלומטית מורכבת ומסובכת. אחד מעמודי השדרה של המשחק היה מערכת מהקר שמחקה את ההתפתתות הציביליזציונית/טכנולוגית של האנושות החל מהמצאת מערכת המושגים הראשונית, וכלים חקלאיים ראשונים, דרך המצאת הגלגל, הכתב, מערכת חוקים בסיסית ועד להמצאת הקיטור, גילוי האטום והכלים הטכנולוגיים המתקדמים של תקופתנו. בעזרת ההתקדמות הטכנולוגית יכלו השחקנ ים לשפר את ערי האימפריה שלהם, לשכלל את הצבא ולהמשיך לצעוד לעבר היעד הטכנולוגי הבא. השחקן נדרש להקים ערים ולדאוג לכלכלתן - מבתינת אספקת מזון, שירותים, פיתוח החקלאות ואפשרויות הייצור בתוכן. כמו כן, נאלץ השחקן להקים צבא כדי להגן על עריו מפני תרבויות אחרות או לנסות ולכבוש תרבויות אלו, כמו גם לדאוג להפנות תקציבים למחקר כדי לא להישאר מאחור בעוד התרבויות האחרות רצות קדימה. בנוסף לאלה השחקן היה אמור להמשיך ולפתה את האימפריה, לדאוג לאיזון תקציבי כדי להימנע מפשיטת רגל ולשמור על תושבי האימפריה שמחים ומרוצים כדי שלא ימרדו וכר'. במשחק יכולת לבחור אחת מבין כל הציביליזציות ששלטו בעולם בכל אחד מהעידנים שעברו - הבבלים, המצרים, המונגולים, שבט הזולו, האצטקים ועד לאימפריות של העת החדשה כמו הצרפתים, הגרמנים, האנגלים, הסינים, הרוסים, האמריקנים וכו'. בשכל אחת מהן שונה בתפיסת העולם, בעוצמת הצבא ובנקודת המוצא הטכנולוגית. חלקן היו כוחניות מאוד כמו האימפריה המונגולית ואחרות נטו לכיוונים פילוסופיים יותר כמו הסינים: תוסיף לכל אלו את פלאי עולם (יש כאן הרבה יותר משבעה, למעשה נכללים כאן גם כל נקודות המפנה החשובות של האנושות), שבטים ברברים, פיראטים, מערכת סחר, כפרים נייטרליים, מערכת דיפלומטית - והרי לך משחק נפלא. חשוב לזכור שהמשחק היה גם נוח לשליטה ולאחר זמן לא רב אפשר היה להתמצא בו בקלות רבה. לא כל שכן בתוספת האנציקלופדיה ואו ציביקלופדיה) הכוללת את כל המושגים וההשפעות שלהם על המשחק. אז מה חדש? עם צאת סוד .זזש ראו בחברת וא שציבור השחקנים צמא למשחקים דומים. מאז יצאו לאור אסודזה?ואס.וסס6, אה7ך5. א א חס ו- שאצוש, אך כולם רק חיממו את הקהל לקראת וז אסודהו. וו המשחק החדש משופר מבחינת הטכנולוגיה, היחידות, הנשק, פלאי העולם, מערכת המפחר והמערכת הדיפלומטית. כמו במשחק המקורי, שולטים השחקנים באימפריה החל מהקמת הערים הראשונות ועד לעידן החלל. על ירי ניהול הצמיחה הכלכלית. קירום הטכנולוגיה, מדיניות דיפלומטית וחברתית וכוחות צבאיים, שואפים השחקנים לחיות הראשונים להגיע לחלל או לכבוש את העולם. יותר יפה עם התבגרותו והתפתחותו של המשחק, שופרה גם הגרפיקה, נעשה שימוש ברזולוציה גבוהה וחלונות. המפה שונתה וכעת מופיעה מפה אזומטרית, הריבועים המוכרים הוחלפו במעוינים כדי לתת תחושה של מבש מזווית. כדי להקל על השחקנים בהתמצאות וזיהוי פני הקרקע, קיימת אפשרות של פריסת רשת בצבע אחיד (ס-חו6ו, שתדגיש את הגבולות בין אזור אחר למשנהו. אל סוגי פני הקרקע הוותיקים התווספו סוגים חדשים ושופרו השפעותיהם של אחרים. כעת סמן העיר על המפה משמש גם כאינדיקציה לגורלה והתפתחותה. אזורי הנהרות ממשיבים: להיות אזורים בעלי משמעות גדולה לציביליזציות העתיקות ומשמשים כמקור מים, תחבורה, מסחר, כבונוס להגנה על עיר קרובה וכדרכי מעבר נוחות לכוחות צבאיים (שליש ממהלך תזוזה רגיל - כמו על דרכים סלולות). היחידות במשחק ההמשך הושבחו באופן ברור יותר היחידות והותאמו להתקדמות הטכנולוגית. סוגי היחידות חולקו לשלוש קבוצות עיקריות - הכוחות הבסיסיים, הכוחות המהירים (רכובים או ממונעיםו והארטילריה הכבדה. בנוסף לכך, יצחו הדרגתיות ברורה יותר בכוחות הימיים והאוויריים, ונתוניהן של כמה מהיחידות הישנות הותאמו למערכת החדשה. יחידות חדשות ומחודשות הוספו אל המשחק (כמו יחידות הרריות, חוקרים ופרטיזנים! והן בעלות יכולת וציוד לעבור מהר על פני שטחים קשים - למעשה הן מתייחסות לכל סוג שטח כאל דרך סלולה. ישנם יותר כוחות המיועדים למשימות מיוחדות, בעלי השפעות שונות בקרב ובעלי כשרונות ייחודיים מחוצה לו. מערכת השיט לרוגמה השתפרה מאוד וסיכויי ה"היעלמות" של הטרירמיות וספינות משוטים קדומות) ברורה, הגיונית יותר ומושפעת מגורמים רבים יותר. ולבסוף, גם יחידות שאינן לוחמניות וכו להתפתחות והשתפרות במקביל להתפתחות הטכנולוגית ויוכלו לעבוד כצוות ופעולה שתתבצע בידי שתי יחידות טכנאים תדרוש רק חצי מהזמן המקובל ליחידה אחת). זמן ומציאות במערכת ה-₪1/1112.47108 הקודמת גילינו לעתים שקבוצת חיילים עתיקה המבוצרת בתוך עיר הצליחה לגבור על ספינת מלחמה מתקדמת. אומנם, מתמטית הדבר אפשרי, אך מבחינה הגיונית אין זה העיר "מותקפת או ספי מסתדר עם המציאות. איך יחידת אוחזי חניתות יכלה להשמיד ספינת מלחמה מודרנית העשויה פלדה! כדי ליצור מעַרְכת' יעילה והגיונית יותר הותקנה כאן מערכת. קרב מדוי יקת. אשר נשענת על מספר רב יותר של - גורמים. כעת יורחב הפער ביך הטכנולוגיות העתיקות לטכנולוגיות המתקדמות, ולא יקרה מצב בו ישמידו צבאות ישנים וברי מזל צבאות מתקדמים וחדישים - אם כי תמיד קייום סיכוי ו לפ = % מערכ הקרב. פו ג ם גורמים חיצוניים, יכולות. ו כמו תנאי שטח שישפיעו על מהלכי הקרב השונים, כמו גם קרבות 7 יחודות: יבשה לים, ספינות ה"כלואות* בתוך. מתקפה אווירית: = חלו שינויים מרחיקי לכת בכל הקשור לתפקורם של סוגי השלטון השונים. כעת חם תואמים יותר את המציאות ואני חייב לציין שהקומוניזם במתכונתו החדשה הפך לאטרקטיבי במיוחד לכל אימפריה במצב מלחמה). התערבותו של הסנאט בצורות השלטון של רפובליקה ודמוקרטיה מוחלטת וממוקדת יותר. בנוסף לסוגי השלטון הישנים נוסף סוג חדש - הפונדמנטליזם. דיפלומטיה, מחקר, טכנולוגיה ועוד ועוד הפעולות הדיפלומטיות גדלו באופן משמעותי ב-11 אסזך74ז.זו/61, וזהו אולי המשחק בעל המערכת הדיפלומטית המורכבת והגמישה ביותר שקיימת בכל א" , 2 " סוגי. הסימולציות או במשחקי המתשב | בכלל, מלבד מצבי מלחמה ושלום אתה יכול להימצא במצב של הפסקת אש לזמן מוגבל, במצב של ברית קבועה המאפשרת לנוע בחופשיות צכל השטחים של בעל בריתך ולהיפך; ולקיים בריתות אופרטיביות. השימוש בדיפלומטים ובמרגלים מגוון יותר, וכעת הם יוכלו לשמש למטרות נוספות פרט להגנתיות. מערכת המחקר וההתקדמות הטכנולוגית שופרה גם כן - הקשרים בין התחומים והתלות ביניהם ממוקדת יותר ונוספו תחומי מחקר ושלבים חרשים. תחומי התקדמות ציביליזציונים רבים שהובילו קודם לכן למבוי סתום (כגון: קדרות, אבירות או פאודליות) מובילים כעת לדברים גדולים ומשופרים יותר. מעבר לכך, שופרו מערכות הייצור, התנועה, שדות תעופה מחוץ לערים, שיטת המשחק של שחקני המחשב, פלאי העולם, הציביקלופדיה וההתמצאות בה. ותאמינו או לא נוספה רמת קושי חדשה, אלוהיות וגורל. המשחק דורש [.3 פשסשתו או 5 >אוס!חואו, והוא על גבי ואסא-0 בלבד. דרישות המינימום למערכת הן - 462 טוא8 זיכרון פנוי, צג 58/64 וכל כרטיס קול תואם אאיטותוא. לפנינו משחק מאוזן ומשופר ביותר השואף לריאליסטיות מקסימלית. אוהבי סוג זה של משחקים ימצאו כאן מכרה בלתי נדלה של הנאה ואתגרים או בקיצור אוצר של ממש. ו ₪ יו / ו ר חן וו ו רותיוו וירבה היווה ןוו ו | ו 2 4 : ₪ ]- 6 1 ו /. , [ '. -% על 7% וזה ) 41 " 4 - | ה | 8 ל כ מאת: בן כספי א י) יוצאת בהכרזה על משחק שנכתב על ידי :₪00.85 צא2.ז2 והוקדש לזכרו. מדובר כאן בקווסט מרתק על (6 בודד, המתאר הרפתקה בעולם מדע בדיוני ' רת | רוג'ר זילזני וג'יין לינדסקולר, אף היא סופרת מדע | ו וו "ור ב ו המאסא תאחא - טייס חלל, נווט כוכבים, דיפלומט לעת מצוא ובונה עולמות-כיס (5₪5א ]או "₪ אוסו. בעתיד הרחוק בני אדם מצליחים לבנות כמעס הכל - אפילו יקומים מקוריים, אבל בני אדם גם יודעים להרוס כמעט כל דבר, וזו הסיבה ש-34שא0סא שפרש לגימלאות נקרא לפתע על ידי הממשלה לבצע עבודה אחת נוספת - לחקור ולברר מדוע הזמן עצר מלכת בשני ו לפעולה. לכל עולם-כים יש מפתח יקומי רוי בו ו לעולם כזה, לא כל שכן התהלכות בו, איננה אפשרית שהרי הזמן בו לא זז. על כן אתה מצויד בומן-מבוקבק ומואזז מםודדסהו המשרה סביבך הילת זמן-פעיל. בנוסף לכך, באמתחתך מצוי מצפן בין-כוכבי המצביע על צפון-מגנטי בכל עת, שיהפוך את חיפוש המפתח 2 היקומי לפשוט הרבה יותר. ו בחללית שלך (אשר ממנה מתנהל רוב המשחק) מצוי מחשב אינטליגנטי הנקרא זז המיוצג על ידי הולוגרמה של נערה שובבה ומדובב בקולה הנשי של לא יי" לירידות סרקסטיות והערות שובבות., :11 עשוי להיות לעזר ולתת לך כמה עצות חיוניות. . המנשק המשחק מתנהל למעשה בשני מנשקים. > עיקריים: מנשק החללית ומנשק פני-הכוכב. במנשק החללית אתה יכול לדרבר עם אנשים דרך שיחות טרנס-כוכביות (כמן טלפון רק שניתן להתקשר לכל מקום' ביקום), להשתמש בספריית המידע שברשותך, המקוטלגת באופן אלפאביתי ואף ללקט מידע אסטרונומי, ארכיאולוגי והיסטורי על כל כוכב שתחפוץ לבקר בו. במנשק פני הכוכב, אנו חוזרים לימים של הקווסטים הישנים - דמויות במבט פרופיל המתהלכות על גבי המסך, ושורת תפריט עליונה המכילה א600!|-ים רגילים כמו תן, קח, לך-אל וכיוצא בזה. כל הדרכים מובילות לאנשהו ד ואטא סקוו הוא משחק נון-לינארי והוא מהווה תופעה חיובית ביותר ההולכת ומתגברת בעולם משחקי המחשב. ידוע הרי לכולנו שכל קווסט מכיל בתוכו כמה אפשרויות וכמה דרבי פעולה. הבעיה היא שלרוב ישנה רק ההֶך פעולה אחת נכונה שתוביל לסיום המשחק בהצלחה. כאן העלילה מסועפת ובעלת = ]הו ויוי היו וי םי מו וו ו ןנר יג מ 2 יי וי ור = יי לפני פרקים אחרים ולהיפך, כ שכשאנשים שונים משחקים את המשחק, סיפור ההרפתקה שלהם נפרס ומתקדם בצורה לגמרי אחרת. ו - יצ הגרפיקה ב-א: 57( !אא מצוירת כולה, אם כי חלקה בטכנולוגיית תלת-ממד חדשנית. כמו כן, העלילה היא - ו ליי ומוי שי וי המשולב עם הרפתקה בלשית, המכילה ירי א ו כ ו ו רה ואתגרים, והוא מומלץ, אם כי נאלץ לקטלג את המשחק כקווסט מהדור ה"ישן". - הערה למעריצי הסופר הנודע: אין ו ו יר ה הופש ' לח ה הס> 6חו/צי - 03 , ּ ששל | "שם. ירי יהן 4 131- 5 | % בליראז' המצאו: משחק' מחשב, לומדות ואנציקלובדיוח ממ וחשבוח /07// 2 בי -/ דור מרמת גן שואל פיצד ניתן לגבות נתונים, משחקים וכו" על גבי תקליטונים בעזרת תוכנת 217 , ואיך היא למעשה == פועלת! היי דור. תוכנית ה-216א נועדה לדחיסת נתונים - התוכנית מסוגלת להקטין גודלו של קובץ או מספר קבצים ולהפוך את הכל לקובץ אחד דחוס וקטן יותר. המטרה, כמובן, היא לאפשר לאחסן "על גב" התקליטון או 2% הקשית יותר נתונים. י = תוכנית ה-קולאץ ולת לרחוס קבצים של מעבדי תמלילים ודומיהם:עד כ(3 -77 = לשביעית מגודלם המקורי, קובצי גרפיקה מצטמצמים פחות וקובצי צליל:מוקטנים רק במעט. תהליך הצמצום מתבצע על ידיי שיטות מתמטיות מיוחדות המצמצמות את כמות הסימנים בקובץ, וסוג הנתונים קובע את אפשרות הדחיסה והצמצום של הקובץ המקורי. מתכנני תוכנית ה-:]2אק מאפשרים למשתמש לדחוס קבצים מהכונן הקשיח ולחלק אותם על גבי הקלטונים. ולמעשה. להשתמש בתוכנית .לצורך גיבוי על גבו. 6 5 = . התקליטונים, איזה תקליטון הינו האחרון). . "ל תקליטונים, אופן חשימוש: נניה שתוכנית ה-]2א נמצאת בספריית .חדטוס, וברצונך לגבות על גבי תקליטונים את כל הקבצים שבספריית ה-005 שבמחשבך (שגודלה אגב, כ-5%1 המקבילים ל-4 תקליטוני "3.5). קודם כל עליך.להיכנס לספרייה אותה אתה רוצה לגבות על ידי הקשת: וס סי לאחר מכן הקש: 2 א - שןעאט ודו הבה נגילה ונסביר צעד אחר צעד - חלקה הראשון של השורה (משמאל לימין) הינו הספרייה בה נמצאתיהתוכנית 217אע והפעלתה. לאחר מכן יש רווח אחד; ולאחריו הסימן -. (מינוסו ובצמוד אליו הסימן > שפירושו "חבוב, התכונן, יהיו במה תקליטונים לגיבוי", הכן 2 תקליטונים, וסמן אותם 1 ו-2/" האות 1 מסמלת את המלה וגמחטין, ותפקידה לגרום לתוכנית 212אץ לפרמט את התקליטונים עליהם היא תכתוב את הקבצים הדחוטים. אם התקליטונים שלך > כבה מפורמטים, אל תקיש א כיוון שהפעולה מיותרת: אם בטעות הקשת, לא קרה דבר. בסך הבל הפעולה תיארך עוד שתי דקות ותהיה בטוח שהתקליטונים מפורמטים כמו שצריך. לבסוף מגיע שם הקוביץ הלחו שאתה רוצה ליצור ומיקומו. בדונמה זו שם הקובץ | הינו 2008622 וברצוני לגבות אל כונן התקליטונים 4. אם הקשת נכון את שורת הדוגמה ולחצת על המקש זטוחט, תוכנית ואקק תחל לפעול. התוכנית תזהה את סוג המחשב עליו היא מופעלֶת ובהתאם לכך ייכתבו כמה שורות על גבי המסך. אל תתרגש מכך ותן לה להמשיך בפעולתה. התוכנית תבקש ממך להכניס תקליטון מספר 1 לכונן א (לפי דוגמה זוו וללחוץ עַל מקט כלשהו להמשן. לאחר שהתקליטון יתמלא ער תום, תתבקש להכניס תקליטון נוסף (מספר 2), ללחוץ על מקש כלשהו ולהמתין עד לסיום הפעולה: אם תתבונן בתוכנם של התקליטונים על ידי הפקודה 16ם₪, תראה שבשניהם קיים קובץ בשם "05622,21ו. התקליטון הראשון מלא עד תום והתקליטון השני מלא עד חצין וזהויסימן טום כדי. לדעת ללא כלים מיוחדים ובמידה ולא סימנת את .אוקיי, חבנו את שלב הגיבוי. אבל כיצד מחזירים את החומר מהתקליטונים אל הכונן הקשיחן ובכן, לצורך זה עליף להשתמש בתוכנית אחרת, אחותה של הראשונה בשם עןקאואץ הפורשת את הנתונים ומחזירה אותם לְמְצָבם ולגודלם המקורי. אם השתמשת בדוגמה הקודמת ומחקת בטעות את הקבָצים שבספריית פ5כוכ; היכנם לספרייה ותקש: ,9 2 5- שןעא! ואו הבה ונפרש זאת גם כן - הקטל הראשון של השורה, בדומה לשורה הקודטת, הינו הפעלת תוכנית+הפרישה שן?א/ואש מתוך ספריית .0111 לָאחר מכן רווח ולאחריו הפקודה %- שפיהושה;: "הלו, הלו חכה' רגע, עלנך להמתין = : לכמה תקליטונים". לאחר מכן. יש לרשום את אות הכפונן ממנו יש לקרוא את הנתונים ואת שם הקובץ הדחום, : לאחר שתלהץ זטותם ואם התוכנית פועלת כשורה, תתקבל הורעה באנגלית המבקשת את התקליטון האחרון. למה? כיוון שתובנית ה-216א רושמת. בסיום הדחיסה על גבי התקליטון האחרון וזוכרים? זה שנותר בו מקום פנוי! את כמות התקליטונים שיש לטעון בחזרה ואת רשימת. הקבצים שגובו. כן וודעת תוכנית הפרישה ק[ולא אץ למה לצפות ובדרך זו מובטח לנו שלא ייגרם בלבול בהחזרת הנתונים. הכנס את תקליטון.2 ובמקרה זהו לכונן, לחץ. על מקש כלשהו והמתן מספר שניות, התוכנית קוראת את הנתונים אודות הגיבוי ומבקשת ממך להכניס את תקליטון מספר 1 לכונן. מכאן ואילך, לאחר פיום קריאת תוכנו של התקליטון, תתבקש להכניס תקליטון מספר 2 וכו" עד לנמר קריאת כל התקליטונים ובמקרה שלנו רק 2). יוחם בן 16 מקיבוץ אלונים שואל כיצד ניתן לחקליט לווידאוטייפ את האנימציה שבוצעה בעזרת תופנת 0וטו30-5 גרסה 4, והאם יש צורך בכבל מיוחד? שלום ליותם. התשובה:אינה קשורה לתוכנה מסוימת. עליך לרכוש מתאם תצוגה שממיר את תמונת ח-04/ למה שנקרא 660ו% 6וופסקותסי) או באיכות טובה יותר 115/-5 > אלו הן שיטות שידור תמונה שונות מצג ה-34), המתאימות למכשיר וידאוטייפ. מתאם כזה ניתן לרכוש בחנויות מחשבים שונות (אצל אלו שמבינים יותר...), והוא מתחבר מצד אתד ליציאת כרטיס התצוגה שלך ומצד שגי לכניסת הווידאו במכשיר הווידאוטיים. שים לב ואל תיפול בפח, ישנם מתאמים זולים שאיכות התמונה שהם משדרים גרועה ביותר אפילו במצב סי רגיל, קרי 640%480. כבל שהמתאם איכותי יותר, כך ניתן לעלות ברזולוציה ובצבעים מבלי לפגוע באיכות התמונה. בקש לנסות אותו לפני הרכישה ותיונכת. ירון מישר מתל אביב מספר שחוא משתמש כבר במערכת ההפעלה 5 60%%ח ר ושואל מדוע ישנם משחקים חדשים המופעלים אוטומטית כשחוא בוחר את כונן ה-1א₪800-:) שלו מתוך מנחל הקבצים, ומצד שני יש משתקים רבים אחרים שחייבים להתקין אותם בפעם הראשונהל שאלת נוספת הינה האם גם תחת 5 אהספשתו% קיימיום הקבצים ד.א סד ו-8צ16.5א 6 אהלן ירון. ,ראשית, תתחדש, 5 פוס0הואו הינה מערכת ההפעלה" ‏ הטובה ביותר כרגע לשימוש בייתיי רבותיי הצעירים, 95 פאוסטהו עובדת להפליא גם על גבי מחשב 02-66 4860 עם 81 זיכרון ובסך הכל משפרת את ביצועיו. כמובן שכל המרבה בכוח המחשב ובזיכרון, הרי זה משובה. לשאלתך הראשוגה, הפרטים שציינת הם למעשה חלק מתכונה חדשה של 5 פיה[מואו, הנקראת עג[קטוווא. ("משחק אוטומטי*). תכונה זו מופעלת רק אם 5 פשסצחוש מזהה משחק שהותאם במיוחד ל-95 פאיסשחואו. לכן,. משחקים רבים וישנים המסוגלים לפעול ללא כל בעיה עם 95 פשסשחן: עדיין דורשים התקנה ראשונית. משחקים חרשים יותר, המחייבים את 95 השסשחוו, פועלים "לבד* ללא כל התקנה או התערבות המשתמש. לשאלתך השנייה, קמצים אלו עדיין קיימים מסיבות של התאמה לברטיסים ישנים. אומנם 5 פאוס0חו/ו אינה זקוקה לשני קובצי הגדרת המערכת הקיימים ב-005, אך מסיבות של התאמה - ונוחות וכמו במקרים של התקנת כרטים כלשהו שלא תוכנן במיוחד למערכת ההפעלה החדשה, וחייב לקבל הגדרות דרך קובז ה-ד4ם שתאפסדשאו. מערבת ההפעלה 95 פשוסטחו מתחשבת בו וקוראת ומבצעת לגביו גם את הכתוב בקבצים אלו רני אריאלי מכפר סבא ועוד קוראים רבים מבקשים לקבל את פרטי החברה המייצרת את 6%6ה3. מערכת הגיבוי באמצעות קלטות וידאוטייפ בייתי, המורכפבת מכרטיס ותוכנה, עליהם סיפרתי במדור חדשות מעבר לאוקיאנוס בגיליונות וויז קודמים. ובכן רני ושאר הקוראים המתעניינים. להלן הפרטים: שם החברה הוא ש6זסתוגבכם 4 >6וק0!סהה160]. עליך לחייג מישראל: 00-44-1606-74330. מחיר המערכת באננליה 34 פאונד השווים לכ-150 ש"ח וניתן לבקש מהם לחייב סלפונית כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט בינלאומי ורצוי מאוד לברר את מחיר דמי המשלוח כדי לא להיות מופתעיםו. אני גם יכול לספר לכם הקוראים, שהמערכת החכיבה הזו התברגה בין חמשת מוצרי המחשב הנמכרים ביותר בחג במולד בשנת 1996 באנגליה. כשוש- [60 מאת: דור זילברשטיין זה נראה במ סרט, זה נשמע כמו ב | 1 וז זוז זה זא א (מותחן קולנועי), המטאמורפוזה האחרונה של ה"סרט האינטראקטיבי" - ספינת הדגל של המולטימדיה המובטחת לנו מיום היווצרותו של פונן ה-₪0281-(ן0. המותחן התורן הוא טוסעשמט ופסא - הרפתקת-אקשן קולנועית, הפעם בסגנון סייברפאנק. כאב-טיפוס וו יי מקום רב לשיפורים והדרך לסרט האינטראקטיבי המושלם עדיין ארוכה. אך גם מסע בן אלף מילין מתחיל בצעד אחד |[ [ ה ו כ גר רבוו בד ?וו רו כמשחק בפני עצמו הוא מדהים ומהווה ממ ו ב 7 ל ב המושקעים ביותר שנראו עד היום: כך שאם החצי השני של 1996 טומן בחיקו עוד מוצרים כאלה, עושה רושם שבשנת ?פ' משחקי הרפתקה בסגנון 1+ 16 ו-₪10 ₪ יהיו נחלת העבר. פני מלאך באמור, סופור הסייברפאנק, אותו בי מ בי וב יש אשר מצא לו נחלה בעולם משחקי המחשב (₪]6₪ אתו צס, התכשהפשאס, 8 אותו סגנון המתאר עולם עתידני-בדיוני, אפל ופסימי, בו חברות-על שולטות בעולמנו וסמים ומחשבים בחיינו, ד ד מ יותר נכון, היית השוטר את 5א1. כי ממש בפתיח הצילומי והמרהיב של המשתק, אתה מתוסל על ידי יריבך המושבע, הפושע הגדול ביותר בעיר, הלא הוא !טי .1)אג. כשאתה מתעורר בבית החולים, מבט חטוף אם כי מזועזע במראה יבהיר לך, שהודות לניתוח גנטי מתוחכם אתה נראה כעת בדיוק כמי שחיסל אותך. הבעיה היא שיש לך חמש שניות לכל היותר לעכל את העניין 7 ב נמ מלי םי ו ימו תוי וב יי 1 ד א והאבטחה הם קיצוניים - קודם כל יורים, ורק אחר כך = אם בכלל - שואלים שאלות. למרות שהנהפיקה והמוסיקה שומרות על רמת הפתיח וצילומי/סרטוני הווידאו עדיין רצים על נבי המסך, אתה כבר בשליטה במשחק - עליך לברוח מבית מ יי יי = ב ו הו מב ו צזו0-6א. צ'ז]:)-03 עיר החטאים צ'דו-)-₪0א. שלטי החוצות הענקיים, נורדי השחק!ם, מנורות הניאון, "פמ א!ו!* קטינים ברחובות, כל אלו הם | רק/חלק מהנופים הרגולים של ער יי 3 ו היא עיר צללים - הנמצאת בצילה של ב[ ב ו זר ושפתטית, עם סף פשיעה נמוך ותושבים חביבים וטובי לב. בל הפסולת - פלומר: פשיעה, פושעים, ספקי סמים, ציידי ראשים, נשקום מוברחים |פ, כל אלו באים מ- 7-ו א. לרוע המזל, זו העיר שבת 7 יי ןק ור וריה מביה"ח, כמעט כל מו שרואה אותך, מזהה את פרצופוה המרוטע של מזסצאם [מסאא - ומנסה להסגיר אותך, בעוד האחרים מנסים להרוג לתפוס אותך כדי לזכות בפרס שהוצא על ראשך. אפילו החברים של ומטוה, יבגדו בך אם לא יהון לך "קלפים" נכונים בשרוול. חשוב לזבור שבסייברפאנק אין חברים. יש והאי יי ממך כמובן), למזלך תיתקל בשוטרת מ" ו מ ו שירותה וכעת הוא שכירת חרב ב- צך₪0-6א. בגלל עיוורונה היא תצליח לזתותך באמת,. ותיתן מש רעד מירה - אקדח ודבר אזהרה, זז א-]1 ל עתידני יכול לעשות לרפואה המודרנית, מעבר לעובדה | ששיבפולים גנטיים של ₪ יי כ מי אי ל שורש בימינו אנו, השתלות ו קיברנטיות (₪1168 א וח צס), כלומר השתלות של עצמים רובוטיים וממוחשבים, הם דבר של מה בפך. גם אתה, מאגוו .1 עברת השתלה כזו - בהיותך שוטר צעיר, חתכת חוט לא גכון בזמן שפורקת פצצה, ולכן גופך וראשך שוחזרו בעזרת ניתוחים פלאסטיים שונים, אך שבר עץ קטנטן ננעץ באונת המוח שלך וגרם לבעיות של שכחה וזיכרון לטווח ארוך, כדי לחפות על כך, הושתל 7-ו[ רדא זז הסוכ .וה אספי, שהוא למעשה מזכירה וירטואלית. את המזכורה הווירטואלית אתה רואה בדמות עלמה חיננית, בקצה השמאלי של רשתית עינך השמאלית. מעבר לכך שהיא רושמת וזוכרת עבורך פרטים שונים, היא יכולה לייעץ לך במצבי לחץ ו"יורים עליך, כדאי שתברח*ו ואף להפנות את תשומת ליבר לפרטים שנעלמים מעין בלתי מזוינת, ה- ₪0 מחוברת בתקשורת אלחוטית למאגר מודע משטרתי, המאפשר לדלות דף מידע המכיל פרופיל וקורות חיים על כל איש שהצלחת לראות:בבירור את פנין ובכל אלו תעיין בקצה הרשתית של עון שמאלו. המעהכת נקראת יזא -1, ומספקים אותה להחבה שוטרים מוסווים ובלשים בשטח כדי שיוכלו לקבל דיווח מיידו/על חשודים. "אל תבטח באיש, השאר את האקדח דרוך, ועשה :0481 ₪ 8% בכל ב ג-א ה םש ויו לתת ל-כוס/כ .הסאה --שן ו מ כו להקשיב בלבדר. וכמו ב-40₪ ]אמצ יר ו אנ כניגוד למשחקים אחרים בהם ם-י" לבחירתך. ב-.1מטא העוול תוקן במידה מפוימת, מפני שבמהלך השיחה מופיעות - ב ו במ ו הת ו ו ו מ מ מ ג ושלישית ניטרלית. כשתבחר באחת מהן; ב ו ב ל כלומר, גולגולת ניטרלית תבחר בשיחה אדישה ורגילה, גולנולת עם הילת מלאך מסמלת חנופה וסימפטיה אל בן השיח ומטרתה של גולגולת מקורננת, היא להראות חוסר סבלנות ואף בעס כלפי בן השיחה, | בעובדה שלעתים רק אחת מהבחירות נכונה והשתיים האחרות יובילו אותך למוות או למבוי סתום (להיתקע ללא יכולת לפתור את המשחק) לבן, רצוי מאוד לשמור את המשחק ₪ו0% ₪ או לפני ואחרי כל מפגש כזה. כמו פן, ניתן לסיים ב לשבח בפני עצמו, וכדאנ לשמור את המשחק לקראת הסיום על מנת לחוות את כל הסיומים האפשריים, 9 אססוא 6אז.זוה אם קיים עוד 6וד1 ₪ או החד עד הוום, זה קרוב לוודאו המשחק אססוא שאן.].]!א א המסא שכמו ]00 .₪1 אף הוא פרוס על ארבעה תקליטורים. הוא היה המשהק הראשון שסיפק תמונה באיכות צילומית ויכולת לנוע בחופשיות לכל כיוון, ממש כמו במשחק 0008₪ רק בגרפיקה קולנועית. לעומת זאת, ב-.9081 ירבא י ורי יי רג ל מ יי יי יליו ₪ הת מצןךדו:ץוטקו, אך התנועה נעשית בדומה ל-008₪ 00% אם, כלומר בשאנו נעים עם סמן העכבר ₪ 1 הופך לחץ ובמידה והתנועה לאותו אזור אפשרית! ופשנלהץ על הכפתור השמאלי, ננוע לשם וכמובן שהתנועה תתרחש באנימציה מלאה ולא בהתקדמות מיידרית המתאימה למשחקים מדור ישן יותר כמו 0 3 אמם סו ודו היתרון הגדול של ו ו יו הו ור מ יו | נוי יב עוד'יותר - היא מכילה - םי אובייקטים בוויראו יחר עם | אובייקטים בגרפיקה תלת ממדית, המשולבים בצורה כמעש מושלמת. למי שיכול לחרשות לעצמו למרות היותו הרפתקה המכילה קטעי "אקשן", כ[סצא .וטשאא הוא משחק "כבד". רק בעלי פנשיום 90 ומעלה יוכלו מ הת ב א בדרישות, הרי שהמשחק הוא ללא ספק ":והוו דפוא* של שנת 6פ'. 14" במעלית של המוזיאון !3 ")פוגוו, בי ו ו ב בסרטוני צוות ההפקה של גווכועים ממחסא. 9412 מאת: עמית חסון-אלוני עם התקרב מועד הבחירות לכנסת, יצאתי אל מרחבי הרשת לבדוק איזה שימוש עושים המועמדים והמפלגות במדיה החדשה העומדת לרשותם. כמעט כל המפלגות, קטנות כגדולות; פתחו אתרים לקראת הבחירות לכנסת או שהם משתמשים באתרים קיימים. באתרים אלו ניתן למצוא המשכים לקווי התעמולה הכלליים בהם משתמשות המפלגות. ברובם לא ניתן למצוא חומר רציני המפרט במדויק את מטרותיה ושאיפותיה של המפלגה (אם כי בחיפוש מדוקדק אפשר למצוא גם את אלו, לפחות אצל המפלגות הגדולותו, ניתן לומר שהאתרים, לפחות בתקופה זו משמשים יותר כשלט או סטיקר ולא במקור של מידע על המפלגות. אחד החסרונות של התעמולה ברשת נעוץ בעובדה שצופה בה רק משתמש הבוחר בכך ואין הוא נחשף אליה במהלך חיי היומיום כמו במדיות אחרות. לאור זאת באמת קשה להאמין שהאחראים על התעמולה במפלגות, באמת סבורים שאתרים אלו יגרמו לשינוי כלשהו, ולסעמי, הם מתייחסים לעניין כדבר ו אפפא אה -- - שבאופנה או כניסיון להצטייר כמפלגה שצועדת עם הקידמה. גלשתי במרחבי הגלובוס על מנת לבדוק האם וכיצד מוצגות הבחירות בארץ באתרים נוכריים. התוצאה די מדהימה, באתרים רבים מוזכרות הבחירות בפירוט רב על המפלגות השונות והעמדות שהן מייצגות. באתרים באיטליה, צרפת, בריטניה ארה*ב ובמדינות נוספות. אנשים כותבים ומגיבים על המתרחש כאן. ללא ספק; אירועי החודשים האחרונים הוסיפו לעניין העולמי במתרחש באזורינו ובכלל | םא ווה אא שח | | בר % 0 % הנוף כלפצה רמ רסו לד ייוו זה בבחירות, אך לראות את שמות הפוק 48 06 | | | 1 [ [51] | נחית 1996 :945 יחיש | | ] 8זפאאנד:] 1 16 [608] 86] התג תה[10> סוד וה ב וה שהרע 5-י ]שו | הקפווטק 'וצות] הורקצעו]. אכשל כל יש לוסט המפלגות הישראליות באתר הקהילה ההודית בארה"ב זה באמת מדהים, אתרים של קהילות יהודיות מתייחסים בהרחבה יתרה לבחירות בישראל, ומפעילי האתרים אינם חוששים להביע את דעתם (הקיצונית ביותר בדרך כלל) בפומבי. דבר זה עלול להעלות חששות עזים שכן איננו יורעים איזו דעה אנשים מהעולם הרחב עלולים לגבש על ישראל לאחר קריאת החומר באתרים אלו, תוך שהנ"ל מתיימרים לייצג את מדינת ישראל. אתרים ערבים ופרו-פלסטיניים מתייחסים ואם כי בדרך כלל בפרופיל נמוך) לבחירות, ונעים בין עץ-] תמיכה בשמאל ובשלום לבין הקריאות הישנות להשמדת ישראל. האם לברך על תופעת כניסת המפלגות לעולם הווירטואלי, אני באמת לא יודע, אך ללא ספק, הכניסה של הפוליטיקה הישראלית אל המרחבים הקיברנטיים, מצעידה את מדינתנו הקטנה אל קידמת הרשימה של המדינות שנמצאות בעידן התקשורת הממוחשבת. זו 5 וו וי ]| 10608 55 ")ו ]| א|מקורה 1 מ 506 א | | וה סאונ . 7 | אמטאאאפ טטר מבע)ח הנוזתו דאותונקהסייו ₪ 31 - צצצת ו ו חוק הצנזורה עלין דיווחנו בגיליון הקודם אינו המערכה הראשונה במלחמח למען חופש הביטוי באינטרנט. בינואר השנה הפתיימה מערכה בת למעלה מ-3 שנים סביב נושא ההצפנה של מידע בדואר אלקטרוני ובקבוצות דיון באינטרנט. הרשויות האמריקניות ביקשו לתבוע את פיליפ זימרמן, ממציא שיטת ה-קכוץ ררדזאץ כמססם צשה צזאי המבוססת על עקרונות דומים לשיטת ה-5א. על פי שיטה זו, ניתן להצפין מידע וטקסט בעזרת מפתחות הצפנה ארוכים, ולשולחם באינטרנט אל נמען אחד או אל קבוצה של נמענים אשר תפתח אותו בעזרת מפתח שונה. תוכנת הצפנה זו מבוססת על שיטות מתמטיות מורכבות ועקרונות אבטחת המידע ממתמכות על מפתח ארוך וייחוד"י. , תביעה זו מתבססת על חוק אמריקני שאוסר יצוא של תוכנות, שיטות ומנגנוני הצפנה, אשר כוללים מפתח הצפנה של למעלה מ-40 ביט בשיטה הדו-צדדית שניתנת לתרגום למקור על ידי הנמען. קשה מאוד לפצח מפתחות שאורכם ס.נדדה 5 |.סו. וטק ור דחו לא יכולנו לצאת ללא מוסיקה ולכן לאחר סקירה מדוקדקת במדף הדיסקים העמוס, לקחנו איתנו את אתניקס ואואווד:י..1ו דא אסןפור דחא שואראי ,:קדדווו, ביורק הסנמ או סו אמסנם. ואר /מדדדווו, מייקל ג'קסון ההזפטות; ואס לאכופ. אהראר ,מ דדדו 50 אוה ותזושווו ופיטר גברי אל ו. ןואט הט/שוצטות וס האא.פאדוה וצר ידד כעת הכל מוכן ליציאה לדרך, רק להדליק את המחשב ולהיעלם. קודם ליציאה מגבולות הארץ החלטנו לבקר במשרד החוץ בדי לברר מה קורה שם ומה חושבים עלינו בעולם (₪אא5ו/15א/ 70/1 ו[ י00.סאו-. האפ ייממתקסטו הגיע הזמן לצאת. את המסע פתחנו במדינות אסיה המזרחית מדטסאא ו5/ואסס.פדטסאא.וופ',/מודהווו שם טיילנו במסלול המשי, באדמות היבשת העצומה ראינו אתרי תיירות מרהיבים ביופיים ולמדנו על התפתחות תרבויות שונות ומרתקות. כדי לנוח מעט ולאגור. כוחות לאחר המסע המפרך התיישבנו בעיירה המקסימה זלצבורג שבאוסטריה גזואזוז.אפוודס/דה/סס/ סד אועואי ו דדוו, נהנינו מהנוף הקסום והמרענן ולמדנו אודות האזור ותושביו. עת ערב הגיעה ועדיין נותרנו עם כמה פרוטות בכיס, לא יכולתי לחשוב על דרך טובה יותר להיפטר מהן מאשר בילוי לילי בלאס-ובאס (/5.00%:80 סמ אראיאר /מדדדוו. עולה על 80 ביט (על פי חישובים מתמטיים יידרשו למחשב-על עתידי עשרות מיליוני שנים לפיצוח מפתחות של כמה מאות סימנים). עלינו לזכור שבמערכות ביטחוניות חשובות משתמשים בהצפנות "ברזל" של מעל ל-1,000 ביט. המקרה מעמיד בפנינו שאלה נוקבת, האם רשת האינטרנט נתונה לשליטה על ירי מדינות בהן מוצבים השרתים בלבד, או שזהו אזור בינלאומי שחוקי מדינות העולם אינם חלים עליו וכמו מים חוץ טריטוריאלייםו? לשאלה זו לא ניתן לתת תשובה חד משמעית, והדילמה העקרונית מונחת בין היתר בבסים המקרה המרתק את רוב משתמשי האינטרנט מחוץ לארה"ב. עם תחילת המאבק הצטרפו לעזרתו של זימרמן תומכים רבים מבין משתמשי האינטרנט וחברי ארגונים לזכויות הפרט. במספר אתרי אינטרנט ביקשו תומכים תרומות למאבק והפיצו חומר רב על המערכה בעת התרחשותה. המאבק כמעט לכל אורכו נשא אופי דרמטי, שכן תומכיו של זימרמן הגדירו את המאבק כמלחמה וטענו שאם יורשע לקראת בוא הקיץ חשבנו על יציאה לטיול קצר, אל התיק הכנסנו קולה ו/ואסס.- וס אשסס.אואיאו/ ומודדווו, שוקולד 51 ואסש. 50 אווש ;,מדדון זואזז.זה. וססזוסו ועוד כמה קינוחים .וטיו 5[ א סיס וטוא ו דאי--ו בהאשמות שיוחסו לו, ייסתם הגולל על כל אפשרות של פרטיות ברשת. בנוסף לכך, טענו כבר בתחילת המאבק, שמדובר בניסיון של הרשויות לשלוט על הנתונים העוברים ברשת וטענה נכונה בחלקה לאור חוק הטלקומיוניקציה שנחתם לאחרונהו. ההגנה התבססה, כמו בנושא הצנזורה, על עיקרון חופש הביטוי, וטענה באופן נוקב שהרשויות מפרות את זכות הציבור לביטוי חופשי ואת זכותו לפרטיות. ההתנגשות של מקרה זה עם חוק עקרוני שבא להגן על ארה"ב מפני ריגול, מחזירה אותנו שוב אל הצורך במערכת מוסכמות או חוקים, שיצרו מסגרת אחידה של חוקים וגבולות לאינטרנט. בגיליון הבא, כתבה שלישית ואחרונה בנושא המלחמות באינטרנט. האם המעצמות הגדולות מנהלות מלחמת ריגול באינטרנט? אם יש לכם תגובות, שאלות, אתרי אינסרנט מעניינים שאתם מעוניינים לחלוק עימנו או לומר כל דבר אחר שעולה על רותכם, נקבל זאת בשמחה: מערכת זאו - מדוד אינטרנט, ת.ר. 2409 בני ברק, 51114. פקם: 03-5708174 [ו.ושח.תטו5וצוטה > ענו .311 1א-: מאת: בן כספי אוסם גוו :תחת והוא וו ו דגא מ=אאסז מזצזז' זט הוא משחק אסטרטנגניה צבאית בעולם פנטזיה, שהביאה חברת ג פטאזוא. הוא מכיל מערכות קרב עקובות מדם תחת עלילה גלובלית אחת, מבסס את שיטת הקרב שלו על משחק האסטרטגיה הוותיק - ₪אוה]\ זוא /ו ומותאם ל-95 8א₪0ח1\ בלבד. עולמו של א :]זאוא וזח ו חברת :0וז5 א או 5חוא יצרה את משחק האסטרטגיה ]אוה זזה לפני שנים. הוא לא היה ממש משחק לוח וגם לא בדיוק משחק תפקידים, אלא משחק מיניאטורות המבוסס על ספרי חוקים של המשחק, המכילים מנגנונים ושיטות לחישובי קרבות בין פלוגות שונות. המשחק עצמו התנהל על "מגרש" כלשהו תוך העמדתם של ליגיונות, גדודים ופלוגות של גמדים, גובלינים, טרולים וושאר בריות מפוקפקות), וסידורם במערכים אסטרטגיים וטקטיים שונים. לאחר שנים של שכלולים ופיתוחים שונים, התאחדו ץ0צו5אאסשו 88ו0%. | הרת ב במ על עלם ‏ 7 ו , מחשב ו ל יד שו ז ף: יכה ב -=5( - ו | - בעיית הגרסה העברית לתוכנת ה-אשסנחושו החדשנית, ממש כפי שבשנים קודמות היינו נתונים במצב זהה בכל הנוגע לתוכנת ה-פאוסשחואו הרגילה. התוצאה היא ש-95 פאיטשחו/ עדיין לא נפוצה מאוד בארץ, אך משחקים הדורשים אותה ממשיכים להגיע אלינו. אאא זוא ו - הקרב ב-א8]ואואה ווההשו הדגש העיקרי הוא על הקרב עצמו. אין כאן בניית נגריות, כריתת עצים, אסיפת יבול ואי אלו פעולות המוכרות לנו ממשחקי תפשסאסס א סמשא וו 6 ו- 411 א"ז או. כאן אתה מפקד המעסיק קבוצת שכירי חרב, אשר מבצעת משימות שונות כמו שמירה על כפר, ליווי שיירות וכו', עבור המרבה במחיר. עם התקדמותך במשחק אתה רשאי לגייס לשורותיך חיילים מטוגים שונים (רגליים, פרשים, אנשי רומח וקוסמים הם רק קצה הקרחון!. מציאתם ורכישתם של חפצים קסומים שעשויים להצילך בקרב, אף היא אפשרית. העלילה נכנסת לתמונה מהר מאוד ומסתבר שיעדך האמיתי אינו בזבוז ההון האחרון שצברת בבר המקומי, בי אם הדיפת כוחות הרשע של העו הטעם המר משום שהמשחק מספק כמה וכמה "פיצויים* בדמותם של שיטת קרב ריאליסטית, שימוש בקסמים ורוחות הקסם, אינטליגנציה מלאכותית ועוד. הקרבות מתבצעים כך - לכל חייל וחייל יש נתונים ברורים של כוח, זריזות, מורל וכו' ועל פי חוקי משחק המיניאטורות - אתוא!ואה ואה או. אם אתה נוכח בהיתקלות ספציפית של כוח זה או אחר עם כוח אויב ובהמולת הקרב כוחותיך מפוזרים ואתה יכול להתבונן רק באחר מהם בכל פעםו, אתה יכול להעלות את מורל אותו כוח. כמו כן, קיים מד-רוח המודד את רוחות הקסם הנושבות לאורכה ולרוחבה של הארץ, המתגברות או מחלישות מעוצמתר של כל קסם ל | מאת: אידלס דוד 2 הוא משחק המשך לאחד המשחקים הטובים והנמכרים ביותר בחולדות משחקי ה-6%/. זהו משחק -שו - ו | ג - | גו ו | - ןז ור- וי 1 במחירות עצומה, תקלות, תיקונים והרבה התרגשות. הדבר הבולט ביותר במבט ראשון הוא מסך התפריטים ומסכי הביניים, אשר מובילים לשפע של אפשרויות עור ד לפני שהמירוץ החל. כל מסך בנוי על רקע צילומים של מירוצים מרהימים מהעונות יר ו םי ודי במבט חטוף באופציות. כדי להבין ורי | ומסכים, ובבניית המשחק שיתאים לך במיוחד. = | הו ד ₪ יי ד = ]יי זי דוו דוש יי א החשוב ביותר במשחק, וכאן יש כמה תת-תפריטים שעומק הניצול שלהם תלו בירע הטכני ובסבלנות שלך. כמובן שניתן מ וי 1 ירי יי בוחר את כל הכוחות הפועלים על המכונית, ותוך כדי כך ישחרר אותך להתחיל במירוץ מבלי לחשוב יותר מריי, במידה ובחרת לעצב את המכונית, לדוגמה לשנות את מבנה הכנף האחורי או את סוג וגלגלים, תוכל לנסות את הכל בהרצה ניסיונית על המסלול ובאפשרות לתיקונים במוסך במקרה הצורך. באשר אתה על המסלול או בתוך המוסך, תשומת תלב לכל הפרטים הקטנים עומרת מעל הכל - אנשי 55קץא6ווא הצליחו לשחזר את כל האספקטים של המסלולים האמיתיים, כולל הצבעים השונים בין מסלול למסלול, מבנה מדויק של קירות ורצפה ומבנה פיזי מושלם של כל פינה ובליטה על המסלול. בל פריט מדויק עד לפיקסל האחרון: המודלים הפיזיים, הקולות והמבנה של כל מטלול, המראה החיצוני של המכוניות והנהגים, ראשיהם של נהגי המירוץ הנשמטים בחוזקה בפניות חדות; השליטה מכונית. במקרים של סטייה אל החצץ 1 ץ למסלול | והתאורה בזמן אמת והאור והר על המכוניות ועל קסדות הנהגיםו, ל אילו מקפיצים את הדופק ומוסיפים לאקשן. הטעויות והתאונות מוצגות בדייקנות על פי מה שקרה בעונת המירוצים, וקיימת אופציה בה כל הנהגים יפעלו על פי עונת 4' או יפעלו אקראית. ו וו הבו קל מ ים (אפילו אם הדלקת את כל התוספות, וי מ וי מש" ב יי שכאן ההדמיה למכונית מירוצים קרובה ככל שניתן למציאות. כדי לראות את הרזולוציה ואת כל התופפות עליך להיות בעל מחשב ואשודוא:ז, אך אם תוריד כמה מהרקעים, המשחק ירוץ לא רע וייראה 8 מחעת . ₪2 - ו גם ברזולוציה נמוכה יותר; ההמשחק יוצא מהכלל והוא מאפשר מבט מרחוק מחוץ למכוניות (כמו צילום טלוויזיהו > במצב | של מלוא. הרזולוציה המשחק הוא פשוט תאווה לעיניים. אך רורש מחשב משופר ביותר כדי לקבל תנועה טובה 2 שיחות עס מורגן לה פיי ג-א עם בוקרו של ליל הסדר גילתה מורגן כתם בינוני על קיר המטבח שלה. בדיקה מדוקדקת העלתה כי הצינור נכנע ללחצי השדים מהכיור והתפוצץ. ו מורגן באכילת החרוטת וכתוצאה מכך איבדה למשך שבוע את יכולת הטלת הלחשים שלה, נאלצה המכשפה מ גי גג שר כ 1-ו = ול ג ג *מן, גיברת מורגן, הכל יהיה עשר, מחר על הבוקר אני איצלך עם.כל הציוד.* "מוטב לך, אם ינשרו.לי עוד חתיכות ו | "אין בְעיה גיברת. מורגן, מחר על הבוקר אני בא." כ ו בצהריים. גם לא למחרת. ביום שלישי הוא השאיר הודעה במזכירה שהנה עוד חצי שעה הוא מגיע, אבל לא בא. ביום חמישי שבה. אל מורגן :יכולת הטלת הלחשים שלה, אך היא סירבה לתקן את הקיר באופן בר ו ב = ג מיצנ זי לי ד על שו מו "ורי האיש אותר במלון הסרדין שבאילת. תוך שנייה ושלושת רבעי מאיותיה וי וי מ ו הי ו ה רב מאוד מביך לאבי שהופיע בפיג'אמה ואבי, אגב, ישן בתחתונים). | - וו- אוו 2 |" וצ וב ו" "ו חלונות: "איפה?" שאל מנהל המלון וי ל מהר עד כי בום על-קולי קטן עקב אחריו, "איפה הממזר.הזה? מיום שני אני מחכה וי" ב "= ה קמם וחפצים מקוללים. מחקר קסם וני רואח?שיש לנו אינטרסים ימש ים/י אמה מורנן, "תן לי לנחש, א 1 | | המזבירה האלקטרונית, בינתיים ילד קטן שאחד עיתון ויז בהה בנו בתדהמה. לבסוף א עפליחה," שאל את מורגן, *את אולי ו קל 0 שרי . וב 7 בש ו ית ₪ התיירום. ובמכנסי בתִמָוְדָה, כובע סמבל וחולצת. "אָנִי אוהב. את אילת, מאוד;", ילפעמים חא גם קרציוה." מוהג[ חפכה את אבי למלחייה, "כן אני מורגן, מף - 0 וה" אמר הילד והצביע על כתבת האלְבִימִיה מוחז 60, "זה פשוט לא מכסה על הכל.ף "סליחה|". התערבתי בכעס, "כשאני כותב' אני מבסה:כל מה שרק ניתן." "לא נכון;" התעקש הילדון, "זה לא בולל מגלְנָת, חפצים מקוללים, וזה לא כולל מחקר קסמים." "אנ .חושָבת שקצת התבלבלת," אמרה. מוחגן, "לפחות בקשר למתקר נשאר מחקר קסם,.אין שום קשר בין | אלבימיה; כלומר הכנת חפצים קסומים, ליצירת ‏ לחשים חדשים. לגבי חפצים מקוללים, אֶלָה מעניקום כוחות. רעים בניגוד:לחפצים מועילים. ובקשר למגולות/: גיתן!/להפריד בין. מִגילות לאלכימית;' ו עשויות ייר שמקורו מעץ ולְבָן ו" בחומר אֶודגנ" רגיל בעל הענקת.מטען אחה. כמו כן; ניתן להוסיף לחשי עיבוד ו ו 0 בדי לבנות מנילות ולהעניק להן מטען אחה," *נבירתי, הנה המזכירה שלנו." המנהל גלגל לעברנו אשה מבוגרת שהייתה מחוברת לשלושה טלפונים, בי = ב ו ויב" של על ו השפופרת וענתה: "מלון הסרדין שלום, קווינו עמוסים כרגע מעורף הזמנות. אנא השאירו הודעה ואם יישאר.לנו מקום ולי |? עד ו = ג ריש ו ראבו ?13 דר ו יי ו מורגן לא איבדה את העשתונות ד ה ינ *תורכיהו" היא זעמה, "הוא בתורכיה ואני תקועה עם כתם במקום קיר" מורגן הראתה סימני עזיבה, אלא שאז הילד הקטן משך לה בחולצה, "חגע, רגע, יש לי עוד שאלה." 7 ו שאלות הקוראיםו" הדגשתי בשביל הפבוד של'מורגן. "אוקיי, אוקיי. מה?" ב ו מ ו םיו ו ב ו נקודות כוח, הוא יכול להטיל מהקרוסטאל לחש מדרגה שביעית, עוך.אחד משישית, עוד אחד מחמישית ורביעית, ועוד שניים = מ ג 1 ו" ו מ וי הו משבעו בכל יוסלי 0 : "לא, מה פתאום," השיפה מורגן, "אתה רמ + ג ג פע ל שו ו 1 אם קוסם קריסטאלים מוצא אבן קריסטאל ו ו לו כל+הנקודות<" שבקריסטאל. הוא יכול לטעון אוּתו, אם כי במקרה כַזַה הסיכוי שַהקריסטאל יתפוצץ דהל מדיי," "ומה עֶם קוסמים רגילים, <ונו ומב הם מוצאים קריסטאל ומחפשים קוסם שיילמד אותם להשתמש בנקודות הפוח?* המשיך הזאטוט בקושיותיו. וי ו ו ב יי שש 8 ב מ ו מקריסטאלים מאותה סיבה שהם לא יכולים ללמוד לפרוץ מנעולים. = מדובר ב-4102813. ולא ב-זשופהוחשוטא: או משהו רציני אחר," וג חי יי ו ו | מזרחית. אי בלו = ד יי א וע = 31 ל "שתוק," אמרתי לו, "מי שחרר אותִך בוה מורגן השתיקה את שטף פניני החוכמה שלנו:וריחרחה את האוויר, "אברום היה פה!" "איך את יודעת?" שאלנו יחד. ו א ב ו וי יי המ ו בי ב בקול רם את אברום. ב ו ו 1 תפוח אחד בלי לשלם. זה אומר שהוא בטח "במלון הרולדהו* מיהרנו למלון הרולדה שעל שפת הים השחור ("היי, הוא בכלל לא שחור!" זעמתי בדרך). מורגן פרצה אל המלון דרך דלת ירי בב " וכ ל" ו .ל ד ימוי שיד מ גייפ די 4 "פו*, 01860 א %* "א זו" אמר *סליחה," התערב ילד קטן עם חולצת "אני אוהב;את איסטנבול, מאודו" ועיתון וויז, "אני מישראל ואני פה.:עם ההורים. תגידי את לא מורגן לה=פיי," "רוב הזמן," אמר אבי, "לפעמים היא גם קרצייה," חייך במרדנות שלווה. הייתה ל תחושת פרז'ה וו וכלומר לא רק שזה כבר קרה לי בעבר, אלא ] שזֶה בטת נם:יקרה לי בעתיד) 'בשהפכה מורגן יאת אבי למלחייה ואמרה "כן, למהזי% יש לי שאלה, האם כמה מסמרים | גדולים בקצה המטה שלו, יהפפו את מסה הקסם לכוכםב השחר? וחוץ מזה, האם הדבר יהרוס את כוח הקסם של יי א ורי 2 ב דה ומכאן," השיבה מורגן, "הסיפור יהרוס את הקסם של המטה ולא יהפוך את המטה' לכובב. תשחר משום שכוכב השחר דוְרָש.משקל הב בקצהו, משקל שאין למטה." "יש לי עוד שאלה,* המשיך הדרדק, לי הו םוי ו ולי למלחיות?" מורגן הפכה את הילד למלחייה, "לא נחמד?" שאלה אותו, "זה בגלל שאנשים שואלים את השאלות הלא נכונות." ב ו את מה שעשתה מורגן לאברום. לא: נתאר מעל דפי עיתון שאומף "לא" לאלימות. כעבור שבועיום ביקרנו את מוהנן: המטבח :;שלה היה מרוצף שיש איטלקי יוקרתי ואכרןם נראה לאחדונה מגיש לה תה בהכנעה מרובה, - יי ב הנזיר הוא דמות שנויה במחלוקת, הוא מופיע כאופציה ב-(81(] לאשף, מופיע בהוצאה הראשונה של ה-0/א₪08. ולא בשנייה, מופיע ב- וש91ו:0ו5016] ולא ב->ווה11 וכו". הנזיר הוא מעין כוהן מתבודד שבמקום להאמין בכוח עליון הוא בוחר להאמין בשלמותו העל-טבעית של הגוף האנושי, ולכן בשממה הגדולה תמיד ניתן למצוא ו שקטים, שלווים וקטלניים לגמרי גם בלי חרב. בסיס המקצוע פשוט מאוד - מינימום של 11 בכוח, בכושר ובזריזות, אותו קצב ו התקדמות בדרגות כמו לכוהן, וק8 של נק"פ לכל דרגה (2+ מדרגה 10 ומעלהו וי מ מ הכ בי ו ו ו כלי נשק וכהה או חדו ודתו אוסרת עליו בתכלית האיסור לשאת נשק, שמא יהרוג ב סי מ ו 7 ו ו וי ו וי לנזיר מכיוון שהם מגבילים את הגוף האנושי. יו קרב המגע היחידי במערכת הפנטזיה. בשבילו שני אורקים עם חרב שווים שתי < שי נמ לי[ הי ב כי שיטת לחימה: מכות, הלימה או זריקות והפלות. שלוש שיטות הלחימה מושפעות מהפוח, הן בשיפור יכולת הפגיעה והן בתוספת נזק כמו התקפות נשק פנים אל |<] ישי מטרת המכות היא להרוג. כמות הנזק שמחולל נזיר במכת קרב מגע שווה לשליש דרגתו ומעוגל מעלהו בקוביות של 6. כלומר בעיטת קרב מגע מנזיר בדרגה 11 תגרום ל-4ק6 נקודות נזק. הנזיר מתקיף לפי התלד"0 של הגנב. אם יוותר על קובייה אחת הוא יישפר את התלר"0 שלו לזה של הכוהן, ואם יוותר ב יש בי | ב יו = יד נזור כמו שלנו יגרום ל-4ק6 נזק אבל ו מ רק ל-3ק6 הוא יתקיף בתל"ד0 של 14, ואם יי ב עם תלד"ם של 10. הלימה היא סוג שונה של התקפה, מטרת ההלימה היא לעלף את היריב. התקפות הלימה פועלות כמו מכות רגילות אך גורמות למחצית הנזק הבסיסי, ולכן נזיר בדרגה/11 יגרום ל2ק6 נזק הלימה ואו [ק6 בתלד"0 של הכוהןו. מלבר הנזק יש סיכןי שהירים יתעלף מעוצמת. המכה, הסומוי שהיריב יתעלף הוא 5% לכל דרגה של הנזיר פחות 2% לכל דרגה או קוביית פניעה של היריב. לן היה לאויב של נזירנו 4 קב"פ היה הסיכוי שיתעלף ממכת הלימה 7% לו היה זה יריב בן 15 קב"פ היה ביא" 1-ל הסוַג האחרון של ב ו בי ו ו לקרקע, זריקות והפלות ב | יה - המר ור וי שו ו 4 או לזרוק אותו וד ולהפילו. כתוצתאה וי גי ב-- גיי ו כלי יוה בי יר למען ההגנה הנזיר לא שוקט. הוא אומנם לא משתמש בשריונות או מגנים, אך הוא מקבל בונוס של 1- לררג"ש כל דרגה, ולכן נזיר בדרגה אחת מתחיל כבר עם 9 בררג"ש ואילו לנזיר שלנו ו וש ימ וזה, ידידיי הפפקנים, עוד לא הכל. כמו שהגנב ניחן ביכולת לפתח כישרונות גניבה מיוחדים, גם הנזיר | יכול לפתח מספר כישרונות קרב מַגַע מיוחדים הנקראים ו וי תכונות אלה פועלות בדומה לאלה של הגנב על ידי אחוזי הצלחה ושיפור הדרגתי עם הדרגות. להלן רשימת הכישרונות (בסוגריים הסיכוי ההתחלתי | בדרגה 1): התקפה נוספת (10%). התקפות מרובות (5%). | יו מ יו ד ה וג דריו מ ו זינוק 5%0). ריפוי עצמי (15%). ובדומה לגנב מקבל הנזיר 45 נקודות אותן הוא מחלק בדרגה הראשונה בין הכישרונות ו-25 נקודות נוספות בכל דרגה עד לררגה עשירית. מעבר לררגה העשירית מקבל הנזיר 15 נקודות בלבד. נכון, זה פחות מהגנב, אך הכישרונות ו כ 7 שמ ו וי ו התקפה . נוספת הנזיח וכרל ' לנסות ולהתקיף שוב את אותו האויב' באותו ל ישרון. בפעם השנייה יתקיף עם עונשין 3= לתלד"0 וגם הדרג"ש שלו יעלה - ו וש ג קיף באותה העוצמה ואותה כמות ק6 1 ההתקפה הראשונה. בכישרון יש להשתמש מייד לאחר ההתקפה הראשונה ולא ניתן לשוב ולהשתמש בו במהלך התור. וי ג = הנזיר יכול לנסות ולהתקיף אויב נוסף נוי מע ו ג יר 7 בגלגול הכישרון. את האויב השני יתקיף עם עונשין של 4- לתלר"0 והדרג"ש שלו יעלה בארבע נקודות לאותו התור. כמו כן, עליו להתקיף באותה עוצמה שהתקיף את האויב הראשון. בכישרון יש להשתמש מייד לאחר ההתקפה הראשונה. בוח הנזיר בכישרון זה יש להשתמש בתחילת התור לפני כל התקפה. אם יצליח בגלגול הכ!שרון ישתפר הכוח של הנזיר ויעלה ל-17, אם ערכו 17 או יותר הוא יעלה שלב אחר בסולם הכוח. השיפור הוא למשך תור אחד והוא משפיע על התלד"ט ועל הנזק של הנזיר לאותו התור. לרוע המזל סובל הנזיר מעונשין של חמש נקודות בדרג"ש מ שו = בר עו אי | וגם אם ייכשל יסבול מעונשין של נקודה מ בגל מהירות הנזיר הצלחה בכישרון זה תגרום לנזיר להתקיף פעמיים בתור (באילו הוטל ב ג גי גי וי ו שי ל * לי די האטה. ואל תשכתו שבשלושת התורות הנזיר לא מסונל לבצע כישרון נזיר אחר! זינוק הצלחה בכישרון זה | מו מ ימי דרגתו במטרים קדימה ו(ללא יי דרגתו לאוויר. זינוק כזה יכול להשתלב עם התקפה, ואם הנזיר מזנק על אויב ו נקודת נזק על כל מטר שהיה | אמור לקפוץ, גם אם האויב | ג מו ₪ ריל = וצו בר( ב יר לרוע המזל הנזק הנוסף נגרם ו וי על ₪ הופכי וכלומר המשלים | ל-100%) ליפול ולבזבז את | התור הבא, עם עונשין של | ארבע לדרג"ש ושתיים לתלד"0. מו ג ? ]₪ דוד בכישרון זה תרפא לנזיר 2 נקורות פגיעה לכל דרגה שלו וכמו ריפוי פאלאדין), והוא יכול להשתמש בכישרון זה אחת לשלוש שעות אבל רק על עצמו, כמו כן, הנזיר יכול להכנים עצמו לתרדמת יי בכישרון כדי לרפא מחלות ולהתגבר על וי גר ו ו ו ור ומ גר ביותר מכישרון נזיר אחד בכל תור! מאת: ערן בן-סער ב ו ליכולתה המיוחדת של קבוצת קוסמים או כוהנים להיאסף יחד, ובאמצעות טקסים ארוכים ומפרכים להגיע לתוצאות קסומות ששוברות את כל הכללים הרגילים של הטלת הלחשים. מו רוי ו טרם נתקלתי בחוקים המתייחסים למצב המעניין 1-1 ה ב" "ו "4 ומרתק בספרות הפנטזיה. פולחן קסם הוא טקס מיוחד אשר מבוצע על ידי קבוצה של לפחות שלושה קוסמים/כוהנים. חבורת מטילי הלחשים נאספת, ובעזרת פולחן ארוך ומסובך היא מטילה לחש עוצמתי במיוחד, אשר איש מהם לא היה מסוגל לבצע לבדו. ראשית, כרי לבצע את הפולתן, קובעים מטילי הלחשים (ושאני מניח כִי יו תח ו יוב בר ו ייג בו וי מ ד ב ו יצירת כלי קסם חזק במיוחד, סיום בצורת ארוכה, ניתוץ טירה גדולה לרסיסים וכו'. השה"ם קובע את עוצמת הלחש המתבקש שהוא בדרך כלל לחש שעוצמתו גבוהה מתשע! 31 כדי לקבוע את העוצמה ניתן להסתמך מ ו כ ממ רב דומה אך מוחלשת מבין הלחשים הרגילים, והכפילו את דרגתו פי שלושה. לדוגמה, פולחן שמטרתו להפוך את המלך ו יותר, לחש שינוי צורה הוא מדרגה רביעית ולכן עוצמת הפולחן היא 34 = 12. 1 הקבוצה", דרגת הקבוצה שווה לזוגת מטיל הלחשים החזק ביותר ועוד מחצית סכוט דרגות שאר מטילי הלחשים. למשל דרגת חמישה מטילים שדרגותיהם: 12, 10, 5 5. ו-3 היא 24 ומעוגנל מעלהו. דרגת יי ו ל הלחש הרצוי כדי שהפולחן יצליח. את הצלחת הפולחן קובעים בגלגול של קוביית 20. כדי לקבוע כמה צריכים לגלגל באופן בסיטי, מפחיתים את עוצמת יר בי קבוצה בדרגה 24 שתנסה להטיל לחש מעוצמה 12 יהיה סיכוי בסיסי של 13, כלומר עליהם לגלגל 13 ומטה בסוף הפולחן. מעבר לכך, יש לשייך את התוצאה הרצויה לאסכולת קסם או לספירת כוהנים. אם אין קוסם או כוהן שיכול להטיל לחשים מהאסכולה או מהספירה מקרב חברי הקבוצה המשתתפים בפולחן, יש להוריד את הסיבוי ב-10. אם רק לחצי או פחות מהמשתתפים יש גישה, הסיכוי יורד "יי ו = גב שג | מו וי ו מתמהים במיוחד בפוג זה של אסכולה/ספירה (כמו מזמן באסכולת ימי המי ו ו ור ו ו עולה הסיכוי ב-2, אם יותר ממחצית המשתתפים מתמחים הוא עולה ב-4. הזמן הדרוש לביצוע הפולחן הוא מחצית עוצמתו בשעות. פולחן שעוצמתו נקבעת כעוצמה 4! יימשך ? שעות שבמהלכן ייזמרו, ירקדו או ייבצעו פעולות פולחניות שונות כל משתתפי הפולחן ללא הפסקה. על כל שעה פחות מהדרוש יש להוריד את הסיכוי ב-2, על כל שעה מעבר לדרוש יש להעלות את הסיכוי ב-1. חשוב לזכור שלא ניתן לקצר את הפולחן ביותר מחצי או להאריכו מעבר זי וו פוקוס קסום יכול גם הוא לתרום לפולחן, בתנאי שהוא מקושר רעיונית לפולחן עצמו. אם למשל מטרת הפולתן היא לכלוא שד עוצמתי בתוך חרב ואחד המשתתפים הביא עימו שבר מחרב עתיקה ה היה כלוא שד אחר, השה"ם יכול לפסוק שזהו פוקוס בינוני ולהעלות את הסיכוי ונב גר בו מ בי ןו לחלוטין בשה"ם עצמו. מייש בי ות מ ו" מ תי יוב מ ם-י וי שי לי ב | הכרחיים שכן בלעדיהם לא יתקיים פולחן, וחלק אחר הינו בגדר רשות בלבד שחסרונו יוריד מסיכויי ההצלחה. לדוגמה, בניסיון ב דרואידים להוריד ממטרים טובים לאורך שלוש השנים הבאות בעונות הגשם. השה"ם החליט שהם חייבים לכרות באר עמוקה ולמלאה מים. כמו כן, הוא פסק שאם לא יביאו לפחות קילו אחד של חלוקי נחל, יירד סיכוי ההצלחה ב-3. כדאי שתיקחו בחשבון שמרכיבים מתאימים מעבר לנדרש יכולים גם להוסיף לפולחן. תומון מיוחד יכול להוסיף לסיכוי מו לשו לי מ המו תי ו שר יג לי יע בונוס של 2, למשל, אם יתבצע בלילה חטר ירח. פולחן להבאת שיטפון איום יקבל בונוס של 1 אם יבוצע בזמן הגאות. מיקום מיוחד תורם באותו אופן, לדוגמה: פולחן להבאת ניצחון במלחמה יקבל בונוס של 3 אם יבוצע במקום בו התרחש מרחץ דמים נורא. ו יר ל המ--| ו ]-2 - - -- ו הגה כמה דוגמאות: דוגמה א' כדי לזמן ולשלוט בשד עוצמתי נאספו שלושה נכרומנסרים קוסמים, כוהן אחד מ מבי תוניי מ שי ב ב של הנכרומסרים 10 ושל הכוהנים האחרים 6, 5 ו-4. השה"ם ששקל את עוצמת השד המבוקש, החליט שזהו חיזוק של זימון מפלצות 11/ ולכן עוצמת הפולחן היא 27. דרגת הקבוצה היא (10 + 10 + 6 + 5 + 4 א 0.5 + 14 = 32 ומעוגל מעלהו, ולכן ו על בי יר 1 מכיוון שהנכרומנסרים וכוהן אל המוות נחשבים מתמחים בתחום התאובה והם מהווים כמחצית הקבוצה, משתפר מ" וי וניע מ מבי של ה עומדים להדגיש לפולחן יותר מ-14 ו ו הדרושות. הם ידגישו לו 18 שעות, יקבלו עוד 4+ ויעלו את הסיכוי ל-11. מלבד זאת מבצעי הפולחן לא הצליחו למצוא בתולה מתאימה ונאלצו להסתפק בקורבן סתמי. השה"ם פסק שהדבר מחליש את סיכוייהם ב-2, וכדי לסתור את זה הם ב הניגו "גת ו 3. בסך הכל הם עומדים עָלַסִיכוי של.12 ומטה ב-ק20. - דוגמה בי קוסם מזרקן בדרגה 17 החליט ליצור לעצמו מטה עוצמתי שכוחותיו יהיו דומים, אך חזקים יותר מאלו של מטה עוצמה. הוא זימן אליו את ששת תלמידיו בררגות 14 12, 11, 9, 7-17 (דרגת הקבוצה שלו היא 37ו. עוצמת הלחש, כך פסק השה"ם, היא 30 ולכן הפיבוי הבסיסי הוא 7 אומנם אין מתמחים בתחום יצירת כלי קסם, אך אחד מתלמידיו הוא בעל ניסיון רב בהכנת כּלי קסם. השה"ם פסק שזה מספיק כדי להיחשב למתמחה ונתן לקבוצה 2+. כמו כן, הביא עימו אותו ע יי מ( וי ו יי יב פוקוס מעולה ונתן 4+ נוספים. בעקבות גילו המתקדם לא יוכל הקוסם לעמוד = הי ו | ל לסיים את הפולחן ב-12 שעות בלבד על כ יו וי יר ורי ינ עונשים אלו על ירי קרן של חד-קרן (2+), ו פיניקם (3+). למזלם הרב גילו שבאותו ערב מתרחשת סופת ברקים איומה, והשה"ם פסק כי הדבר מעלה את סיכוייהם ב-1. כך שבסך הכל הם עומדים על 14 מתוך 207, כדי להוסיף אלמנט של מתח ניתן מנומי תי מ יי ד ו שעה של פולחן יש סיכוי של 1 מ-20 של התעלפות מצד המשתתפים. היינו, בכל שעה על כל משתתף בפולחן לגלגל ק20, ואם לא ישיג תוצאה הגבוהה מסך כל השעות שעברו עד כה, הוא יתעלף והפולחן ייכשל. ניתן להוסיף כי בונוס הכושר לנק*פ סותר את הסיכוי הזה ומחליש אותו אם למשתתף כושר גבוה ל ב הי ב ה הי ג מבי ד קוסמים ימי ישי ב וג וי א* ןס * יכולים להיות מטילי לחשים חלשים יותר כמו פאלאדינים, סיירים או פייטנים, אלא ב ב ו ןר הקבוצה. 070 - ו ו יי תו המאזניים, לבסוף החלטנו להשוות בין שתי שיטות שונות בעלות נושא משותף ו ה ו ו קוסמים עוצמתיים ואשר רוב חוקיהן ו מה לא נשווה בעוד שהמערכה של ושוץג!א זה היא מערכת פנטזיה המתרחשת באירופה של טיש יי 1 שו ולי וי יד וקצת קסומהו, המערכה של טעווא היא 885-ה 8 פאנק-גותית מודרנית וחפצים קסומים כמו כרטים אשראי קסום יכולים להיבלל == ררג" ל ג שו די" ויז רג * "יר גי <ו ית יי וי וי ו ו לי מ מ ו ל כקוסם במערכה מודרנית שאסור לו להראות את יכולותיו אתה מוגבל פי כמה וכמה, משום שקסמיך עלולים לגרום למותך ב ב ל ולהתחמק מהתאוקרטים. בקיצור, וזו היקנ יי 7 ו=!|טששזטאו, פשוט אין מה לעשות ומה 1 ב ו ו ו ו ימי אע *‏ בעי = מה ערפדים צריכים אחד את השנילו. 6 ה566510/ 16 התכונות וניהול הדמות ב-64|קגוא זה משתמשים בתבונה; הבחנה, כוח, סטאמינה וכושרו, נוכחות; ומהירות. התכונות, אותן ניתן לקנות או לגלגל, מסתובבות בין 5- מ ו ו מ יי ו ולעבור לבונוס או לעונשין. כמו כן, לכל רמות רשימה של יתרונות וחסרונות, בישורים, כישרונות וירע. גם אלו נמדדים בתוצאה שלילית או חיובית המשפיעה ישירות על גלגול הקובייו מנוהל על ידי קוביית עשר, במצבים נוחים ם כל כישרון וכל פעולה על יי תיקשור, זריזות ה. המשחק עצמו גלגול 0ו-1, ובמצבי לחץ פ0-9. הגלגול | המתאים ונבדק כנגד סולם קבוע של קושי. ב-1386 התכונות הן כוח, זריזות, סטאמינה, כאריזמה, תחכום, מראה, הבחנה, תבונה ושנינות. כך שניתן לראות שהתכונות דומות מאוד ואין ממש עדיפות של אחת על רעותה. ב-טטג!א התכונות נעות בין 1 ל-5, סקאלה קטנה מדיי, אך יעילה לא פחות <והי שיו מ משום שגם כאן התכונה משפיעה ישירות על המש חק ללא מתווך ביניים, כנהו ברוב השיטות האחרות. ₪ כאן לדמות יש כישורים, כישרונות וידע הנרכשים בבניית הדמות, וגם להם רמות בתחומי הקסם 8 ונים. ברומה ל-8טוקגוא %זה נבדקים "גוית ימי בי אם כי התכונה והכישרון קובעים את מספר הקוביות שיש לגלגל בבת אחת, בדומה 6 לשתי השיטות דרך דומה מה ג הג ו ימו 6 נוחה יותר משום ומדובר רק בחיבור של רמות הנעות מ-1 ל-5, ואילו ו ו להפחית ולחבר מספר גורמים.: שתיהן סובות מאורד, אך מכיווז שהו שיטות המיועדות לק וסמים, הדנש על הדמות ושן יותר בדומה לשיטות *נושא אחד" אחדות. וע ]/: 8 7 שקה]|: 8.5 שיסת הקספם "| וי ב וי "ימי = וי יר ל יש ו וב הקספם מתחלקים לשני זנים, טכניקות טיביי, השמדה ושליטה. חצורות הן חיות, 4 - וא לו ב ?"גי 2 רש מ" וג ד = וד" ₪ 1 1 - אדמה וכוח. כל קםסם וקסם בשיטה מורנב מ יו יי + ו הקד | ון ‏ ים ןיי ו ה בד מ 11| ו ו ו ד שליטה באדמה. דרגות הקסמים נעות מ5-5 עד 35 ומכילות רשימה ארובה של לחשים שונים ומשונים, כשפרט ללחשים הרנילים כ וי וכ יי" מאולתרים. השתקן פשוט קובע מה הו מ לד ג ו = ה" | . איזו סכניקה, צורה ודרגה הקסם, והשחק מגלגל על פי רמתו בסבניקה ובצורה הנדרשות. דרגת הקסם המאולתרת נקבעת על פי השה"ם בהפתמך על קווי הנחיה ו ל ו זאת טוב יותהר. ב-6ג]א אין כלל קסמים מוכני מראש, כל הקסמים מאולתרים (יתרון או חיסרון?ו, אך בניגוד 64-7ע14א בזג. כאן ניתן למצוא תרשים זרימה מסכם ופשוט להבנה, המלווה אותך במשך 7 צעדים מהירים שבסופם נקבע אופן הקסם והצגה מקרית, כבאילו פתם קרה משהו או הצגה וולגארית של = ין = שו שו יש * ן יכול לפקפקו, רמת הקושי, הספירה המתאימה וכו', הטבלה הפשוטה. ו צברה המ נקודות זכות כנגד שיטת | הקסם המעולה של 4עג!א :זג. לשיטה זו נוסף גורם פראדוקסאלי חדש ומוזר. ככל שהקסם ב ויוי 1 = ו ו = 1-ו = | ינדל הסיבוי להתננשות בין מציאויות 7 ב ב בדרך כ7ל קטלני. תשע ספירות הקסם של טש9]א הן: מקבילות, אנטרופיה, כוחות. חיים, חומר, מוח, ראשונות, נשמה וזמן. שתי שיטות הקסם מעולות, ל-6ג%1 יש את הטבלה לקסמים מאולתרים ומצר שני ל-4שוע,א יזא את החלוקה = | )וז ורשימה + מ ₪ 1 ך טל ₪ = ] לחשים. 6אג!א מתבססת על הרעיון סקסמים הם פשוס עניין של שליטה 1 ב א כ ו מב ל" לא-קטקני בין קוסמים. השושם]א >ז: 9 / שקה[ה: 9 בללי בשאר הגורמים ההשוואה כמעט בלתי ית ו" ו" ו ו ל" אי אפשר להשוות בלל משום שהאחת היא שיטת פנטזיה והשנייה היא שיטת קרב בת ימינו. באופן כללי, כל שיסה פיתחה את רעיונות הרקע שלה, ב-8868]א פזה יש פרק | שלם על ספריות לקוסמים | ומעבדות קסם, פרק על *ירופה המיתוסית וממלכותיה, פרק על ובלב קסם המביל ו על זאש ו שי מפל; צות קסומות. ומעל ג גצ גו בי ב ג = וימ ל אלא גם את עוזריו הרבים ל > 9 5₪. אשר :7י₪ אית ב- שעג [ף הש ו יות - . 5 5 ו . 1 1 ו נן !3 11 ון 4+ ונות שסביבנו מורחב ומודנש על ץ מרכדיבי ב ו כאלוו זוכים לפרק משלתהם, בנוסף לפרק בללי לכל מיני פרטים קטנים שתמיד טוב שיש. באופן כללי הה ]א זג היא שיטת פנטזיה הכוללת ו 2 ד ביני ג ג חן שי קרי הת שי וי ר שני, 186 הספיקה להכיר את אשושא)א פזה ולהכנים את - - < - ₪ 4 1 1 בוו |" ג לשיטה שלה: כְך הוי שיו את ו המציא וז | ב א- 1 ו" לצ"ניי 1 7 וי הר וו וק ועל ₪ ומנות אחזקת בו די לי אי ריני ב שי ב ב גר די מל ו ב יי = = ז מודרנית שאומנם משתווה ברמת הביצוע מ ו ו המקוריות והברק. ]א ר]/: 8 / 6קג] 91 "₪ למכירה משחק חדש - מאמטט.! - רדפכירה 6 תקליטורים ב-100 ש"ח, אמדוזטזן ואד 6ו - 100 שיחת; =ודדא: סא .₪1 - 50 ש"ח, טא סאסזזוה וא טאסא טאסו - 20 שית, 2 זו ואוד הס - 4 תקליטורים 317 ש"ח ו-1ו5]צזהן הזד - 3 תקליסורים 119 ש"ח. אלעד, 2-5 למכירה משחקים על גבי 0-01 ₪ה.] .].זז, פרנס אינטראקטיב, בייקר ביבס וכחולו, חוברת-וספרים על מסט הצ'לו % 6 משחקי תהבק'ידים 6 רמנדירה 6 לקנות/להחליף את המשחק 2 הפי ה )). זהר, 07-983143, בין השעות 17:00-19:00. מעוניין לקנות סאונד בלאפטר זז 8 מקורי ב-80 ש"ה. 03-9668683. מעוניין להחליף את המשחקים הבאים בכל משחק אחד: 3 אההכו ונד אז אאס.זה, אגזהדהה, ו מחום, הזפא ה וא 5 כל המשחקים בגרסת [אכוא -כ6. אופיר, 07-739743. א ונורטון קומנדר. לפרטים נוספים, גור דניאל 06-527072, דהן אלרך 06-595522, ורדי אייל 0 שפיצר אביעד 06-595516, נא להתקשר בין 16:00 ל-21:00, ובשבתות וחגים החל מ-10:00. ה צ'ילו! "ש' הצילו! זקוק לעזרה במשחק האורח השביעי, פתרתי את כל החידות, ואני בין כוכבים. לירן, 03-5532752 (אחרי | / מעוניין לעזור במשחקים! > לא יודע לאן ללכת ומה לעשות עכשיו. כ ו א או קאה 58%1, אאואדהם, 7 למכירה/,החלפה משחקים על גבי הו "ש הצילוו תקוע במשחק קינג קווסט 5 מה ואסא-ם; --4 שנ ו שב ה שר שו עושים בקטע שהסירה תקועה על החוף דווסותק גוא וטאאשסנ מצד | הדרקון 1 ו- זומ3 = הפסא כולם כ רכיה 1 ולי אחרי שבורחים מהקן של המפלצת. 6 ד א 0 ן מקוריים על גבי תקליטונים ולכל אחד 0 בתמורה אעזור בקירנדיה 1,2,3, גובלנים חואו הנד )ה עמיר, 09-7744522. מצורפת חוברת), במחיר 40-50 ש"ח כל ו-56 1ב סאןא, דורון, 04-9883834. 43 סם ומקס. סיימון 1 וקינג קווסט למכירה',החלפה משחקים באריזה מקורית בתקליטונים: עולם אחר - 50 ש*"ח, מאורת הדרקון - 60 ש*ח, סם ומקס מתגלגלים בדרכים - 120 ש"ח, כמו כן, משחקים על גבי תקליטורים: 5 - 130 שיח, כן !אסא - 130 שיח, סט של 8 תקליטורים + תיק לתקליטונים - 80 ש"ח. דן, 02-664347. למכירה משחקי מחשב: 2 אאטם - 120 ש"ח, 9% יזו לא ה-כו]אטכ כולל מא 50 - 120 ש"ח, 1 מא - 50 ש"ח, 4 א - 50 ש"ח ו-ואה1 אגא - 0 ש"ח. ליעד, 03-5718623. למכירה משחקי מחשבו: 95-:] אא - 20 ש"ח, ועם קדמוני - 25 ש"ח, 96 א - 0 ש"ח, 96 הגוא - 30 ש"ח, וגאו - 0 ש"ח, :)הוהי - 25 ש"חו טאו - 20 ש"ח, האס ד5א)ה. וה - אחד, בנוסף לכף, מוצעת למכירה הסררה 1-5 01:51 5 קל גבי תקליטורים ב-170 ש"ח, מסע בין כוָבבים הדור הבא ב-170-190 ש"ח, הנאוסץ [א51 ב-140 ש"ח, ואת ו ב-60 שיח ו-7 = סימולטורים - כולם ב-80 ש*ח או כל אחד לחוד ב-12 ש"ח. נמרוד; 3 "ש למבירה אוהחלפה המשחקים: ואססם, 3 א]א, 2 טאם, ז[אשספיום, א]ואסו, 95 שי 5 ,אה המא 1-2 ועוד. כל המשחקים. במחירים זולים מאוד. אסף שקר, 02-722649, "ש למכירה או התלפה המשחקים החדשים ספוטו דדשם. 5 הט ,3 והז המא .4 מעוגיין להתכתב על 402 באזור ראשון לציון. רותם, 03-9614583, מעוניין להעביר שיעורים במחשב על )הו א, 6,203 זט'או, 4 00 5 ואטוכו-ו-. [מידעיד, במחירים זולים. איתי, 03-5289318. 6. שירן, 03-5348448. "₪ הצילו! תקועה כבר זמן רב וממש זקוקה להצלה במשחק 08% סד אאטוזחת מה אני עושה כדי לעבור את הכלב בחווה של 580007 איך עוברים את השומר הטרילי במערות הטרולים? אור, 0-5 "ש הצילו! מעוניין לקבל עזרה בכל המשחק קירנדיה 2 - דוו וט מאטצן מ ז. בתמורה אתן עזרה בקירנדיה 1+31. ליעד, 03-5718623. "ש הצילוו תקוע במשחק גבריאל גייט 2. מה עושים לאחר שאני לא יכול לקנות כרטיס לנסיעקה כי איני יודע לדבר בשפעז מה עושים לאחר שהשגתי את מפתח התיווךז בתמודה אתן עזרה בקווסטים סימון 1, לארי 1, קירנדיה 3). ליעד, 03-5718623. ו | "ש. למכירה גיים בוי עם 5 משחקים ו- וס זצו)ז.1 (זכופית מגדלת אאגם מז א מאס.וה .דא 51 וקוד. ניר; 1-3 "ש הצילוז זקוק לעזרה במשחקים: רייבנלופט, קאמוא. רותם, 01-13 משחק עם קטעי וידאו מדהימים 5 ש"ח, אאמו1 - 30 ש"ח ו-2 א - ו נרפיקה יפה ועם השחקן מיכאל דורן 0 ש"ח. דור, 09-654461. ממסע בין כוכבים הדור הבא, המשחק "ש למכירה משחקי מחשב על.גבי המגדילה את מסך הגיים בוי פי 2.5 ומאירה אותוו והכל במחיר מצחיק של 0 ש"ח. ניתן לקנות כל חלק ומשחק באריזה מקורית וחדשה. רן, 06-766805. למכירה משחקי מחשב חדשים על גבי 1אסא-0): משימה בלתי אפשרית = ואסא-כ: 3 הוטא הא צא, )הי אה ד5, .זסחידהין =ואזא מסע בחלל 6, קאוד האג "ש למכירה מגה דרייב + 12 משחקים מעולים, ביניהם: 1.1 הא שא עאואה 2 קאד 95-96 החז, 3 אוא ועוד. יש אפשרות לקנות כל 4 מעוניין להשיג את המשחקים: 3 םה 3 ו-2 וטק סט ולשחק במודם את המשחק 30 מוסאוווא 6אגו. ש הצילוו זקוק לעזרה במשחקים הבאים: 1 שאום, 1 אסוא51, באטמן חוזר, 1 ה1סוא תידא ו-1 באמות. רועי, ו . ו 9 בנפרד. עודד, 06-522185. 0 ש"ח, מורטאל קומבט - 170 שיח אטוז אמא אמא מדדד. רועי, שחק בנפרד, אך מי שיקנה את כש דביר, 07-956290. מכירה מגת דרוי : י מלחמות סמים - 100 ש"ח, 96 הח - 1-8 בר יי 0 8 | למבירה מגה דרייב + משחקים + מתאם ה ₪ :6% 90 המערכת יקבל מגאסון + 2 ג'ויסטיקים "ש מעוניין לקנות גיליונות זאו מספר . ₪ ו לווס לטל ביר בע הק מל 0 ש"ח, באטמן לנצח - 210 ש"ח, למכירה משחק המחשב שוליית המכשף + המשחק אזואהוא שא במתגת. ניר, 21-, 15-17, 1-13 ו-24-28 במצב -משהקי תפקידים הקודם זוכה! אופיר בייגל, 01-6775708: למכירה משחקים חרשים ביותר: 2 אסדד ו וצ]:), :]אפ 6 צן.ן ההא, מגהסטא הסוזאתת ה אי פו אמן.זה ו-חה אהמוא בוד דני, 01-6593083. "₪ למכירה/החלפה משחקים חדשים שטרם הגיעו לארץ: 2 הוואש 6 פאה ואס כ כ דזאהו .והודהיוןא .ןהה 3 אסוד וזש ועוד. ניר; 1-3 4 ז תי סוס הוא - ₪0 שיח צהאוא סא זוא - 60 ש"ח. וכל המשחקים באריזה מקורית + חוברתו. כמו כן, מעוניין למכור משתקים בתקליטונים: :]אראו - 15 ש"ח, *וא - 0 ש"ח, 55 - מ ק"ח. דודו, 0-4 ולאנשים מאזור עכח. למכירה המשחקים הבאים (כל המשחקים על גבי ₪1-סא 2 טאאא - 0 שיח 50 ם.ן ]5% > 70 ש"ח, וו - 65 שיח א את הכ מוזדך סא - 2 2 על גבי 1א0וא-0), באריזה מקורית עם חוברת הדרכה והפעלה בעברית. דז; למכירה משחקים חדשים ביותר על גבי תקליטורים. ארז, 04-8729011. למכירה משחקים מקוריים על גבִי תקליטונים ב-50 שלח למשחק. ומשחקים על גבי תקליטורים ב-60-180 ש"ח למשחק. גמרוד, 04-8706733. למכירה המשחקים: 2 5 ]או פוטומדיה, חולית 2 גובלינים 1 - הבגידה בקרונדור, סם ומקם מתגלגלים בדרכים, יומו של הטנטיקל, מאורת חפ ז 9-7 - ו "₪ מעוניינת לקנות/להחליף קווסטים שונים. קרן, 03=5348448. "ש מעוניין לעזור במשחקי מחשב, בקווסטים, צ'יסים, קודים ועוד הרבה. גיא, 06-547860, "ש מעוניינים להשיג את.הגרטה המלאת של 3.0 ם] או ₪ בתמורה אתן משחקים חדשים. כמו כן, מעוניין טוב. רותם, 03-9614583. מעוניין להשיג את המשחקים :ןאוא ואי לונה פארק, כדורגל 96', סים סאווד, נמלולים תלת ממדי, מירוץ קטלני, 10111 %: וצוד. בתמורה את] את המשתקים ₪97 90 3 א]א, 96 הה, 96 א ואחרים. אסף, 02-712849. מעוניינים להקים מועדו( העוסק במכירת והחלפת משחֶקים וקודים, טיפים לשימוש בתוכנות 481 באוטתו א 5.5 ]1 ך2), 6 ואטא "ש שני שחקנים מנוסים ושחקנית מתחילה מעוניינים להקים קבוצת 2ןאכו באזור רמת גן לגילאי 14-16, כמו כן דרוש גם שה"מ. יניב, 03-6745154 או אוהד, 3-8 "ש מחפשים שה"מ באזור ראשון לציון בגיל 6-. רותם, 03-9614583. "₪ שני שחקנים מנופים רוצים להקים קבוצת ₪=ו ויש לנו את רוב הספרים). מעוניינים לצרף עור ילדים מאזור רעננה, ליאור, 09-7746288 אריאל או 09-7714813. 47 קוניפ 2 וסח-פס אקב'ם אססה-60 ותה : | | 4 או | | 2 6 . <- מו ' | ו 5 : | ש.י | | ו ו ) ן ) ו 7 1 חווטו | יחו זג ה גי אסוגוצו ו - - וו 0% ₪ בד/קנד201 2% . --= / : / " ", "לו | 1 הללל ו שי ה - ב ₪ 0 ; אסו/ו רוצים להשתתך במבצע? גזרו אח החלוש בתחחיח המודעה, ממנו עליו אח המוצרים שרכשחם ואח הד'שק שאחתם בוחרים במתנה, צרמו אליו אח חשבונית המם עם שם המוצרים שנרכשו ושלחו ל: הד ארצי מולט'מדיה, 'וני נחניהו בא', אוד יהודה 60375 המוצרים שרכשח' במשגדח ה111%8: | חא 80806 660 | זססקוה | 59ההסהסזה6 | 88ז0ץק 5‏ |אזהק פה תו סוהגק 6 !0 ₪ 800חא 2 זסוזזאה80) | 0608888 70% | הקומדי סטור - נקמתו של הלפלן אנא שלחו 7' אח ה813: | דותור- שרד נמוך | |סטון שביט - הכחול האפור הזה | | משינה - להיתראות נעוריס שלום אהבה | = לעולם בעקבות השמש - אוסף אופה הילד - מסעותי עם עצמי = = וני רכטר - מחשבות ואפשרויות ‏ 2 סטו0 08006 - אוסף ‏ | דיויד ברוזה - אנגלית = = רובים ושושניס - ספגטיס ( ש שוש משפח ה" "יי ו 00ב יל 1 ייל 11-00( כ ([ בא לי שו - רו 00 >> + המ בצעלו מ" מ בב לי יי א יע1 במיר הלמ ל אי עיתון ?1ו חומר זה נסרק, עובד והונגש על לדל שח.טת וח