WIZ – וויז – גיליון מספר 77

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
ו ו ו ₪ צרות בפרלמנט - 6\146000% - 9 = =- ש- 1 + ב =. ו ו כ הכ טובים - פוד\.זד, 05[חח ג וופא8, 6008 זו וא ]אסזשס\ץ, ועוד ועוד... > 4-- . , 11 השער: מתוך המשחק 22" ג" ₪ אנגלית מטביב לעולם | 7 ++ 01 9 שח 24 1 | 4 ערכה משולנת: 309 " וא : א הש ו 140 ו 9 ש"ת :[ | ]טכ | ל- מת 90 קה | שח ספטמבר 1997 " גיליון- | ₪ חדשות מעבף לאוקיינופ 2% 4 | ₪ הוראות הפעלה 7 ₪ 26: הקירה מצולמת - א41.810 5 ₪ 06: מצעד המשחקים 8 0 > ו 8 סודות מחדר התמיפה | | 12 8] 0 הרפתקה: 5זדאג.זד ,ּ 16 ₪ כ תוכנה: החברים של קישקשתא | !‏ / | העסטקחק ₪ 6 אקשן: 1085 או א54 ה פ ₪ 6 סימולטוך: 160785 זמ1ז | 20 ₪ 6 אקשן: 5אוג. זידטס שר א ₪ 6 תוכנה: 97' 0218106 2 ₪ כ מירוצום א465200/א048 00 - 4 ₪ לומדות | 26 ₪ משולחנו של ד"ר וויז 10 ₪ 62 סימולטור: 1011188ע מזד פצ 6אזאו-א 12 1 אינטרנט: דוחפים קדימה | 36 16 דד או 6אז/ו-צ - ₪ אינטרנט: סדנת ,11/1 + שאלה לעניין | 8 יי 8 מ אקשף ואטזאסואמפאג? ‏ 2 ₪907 - ₪ 0 סימולטור: 3 65א 601 41 ₪ 12 - עסקים - 12 ₪ משחקי תפקידים: עולם המערכה ₪ משחקי תפקידים: כתבות חוץ | % 8 מבזקי תפקידים | | 17 ₪ אסזז 81 צג,1ק צא50: 2097 דטסמקוו 2 א אאקד 38 ₪ לוח ₪ גַּ 6 ₪ משחקים באמצע ה 0 - עמ' 41 | | מנחלתלילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה או זוהרה זולברג * 6 גו מנויים: נורית סין-רחלה | | גי ם: יהודה נגטיב + המשתתפיםי ד"ר 12/, קובי סיט, דוד זילב מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי | נגס, > 7 בן-סער, אבי סבג, אורן רביב, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, עמית חסון-אלוני, | יְ קירישו ו וערן פולוסצקי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה ממוחשבת: אריקה | | שפיגל, מי י י קסם טכנולוגיות אומני אופסט בע"מ * מו"ל;: /ו, ירחון מקבוצת קרדן השקעות * | מערכת ומנהלה: : כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: 2 | * סל: 0 . פקס: 03-5708174 * הפצה ראשית: בר - שיווק והפצה 03-6952118. מ עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית יי קמודעות. . % ₪ : , "2 - ש. שר + החינוך למשל, מנסה להה פן החזרה 8 ו אולי ז החוכים / אופן, איך שלא תסתכלו על זה, כמעט כל הנתונים מצביעום על פוטנציאל בלתי רגיל להתחלות = חדשות. 1 אחת השאלות המעב%130 | במושג "להתחיל מחדש" היא, אם מדובר במושג שכופים אותו או שמא מדובר במושג שבוחרים בו. מצד אחד, כל אחד בוחר אם להתחיל מחדש או אם להישאר באותו מקום, אך מצד שני, יוצאו. שלא פעם כופים עלינו התחלות חדשות (חזרה לבית הספר למשל) או שהתחלות חדשות של אחרים. מעמידות אותנו בנקודת התחלה. מכאן, שבסופו של דבר כל אחד מקבל את מנת ההתחלה שלו אם הוא רוצה בכך ואם לאו, ובמילים אחרות - מומלץ למצוא את הטוב בסיטואציה כי אין ברירה אחרת. במידה מסוימת, ההתפתחות הטכנולוגית של %‏ האחרונות העמידה כמעט את כל המערכות בעולם (לא כל של 4 / חלק ניכר מאזרחי העולם) במצב > של התחלה מחודשת. מערכת -. ש / עִם האתגר והאפשרויות של * עולם המחשבים והתוכנה, ומנגד = עם הדיאלוג האנושי וההכרח? > "כיק מורה לתלמיד. =בכל ו ת.ד. 2409 בני ברק, 0 | | ומנו . חברת פנסוניק החלה לשווק צג "21 חרש עם איכות תמונה מדהימה וברזולוציה גבוהה מאוד (1200א1600). הצג החדש יקר יותר ממרבית המחשבים אך מה לא עושים כד% ליהנות מן הטכנולוגיה האחרונה... כונני ה-מץם, אותה מדיה חדשה בנפח 1700 אשר תחליף את כונני ה-א62-80 שלנו כבר החלה לתפוס תאוצה. חברת טושיבה מעריכה שעד שנת אלפיים ייווצרו כ-100 מיליון כונני סצת, ומה שללא ספק ייתן את הדחיפה הגדולה הוא חברות הסרטים שיוציאו תקליטורי פ המכילים סרט באורך מלא, זוויות צילום שונות לבחירה ואיכות תמונה גבוהה בהרבה מקלטות 85/. באשר לסאונד, חשוב לזכור שכונני ה-ספצכ יימכרו בגרסה למחשב וגרסה שולחנית שנועדה להתחבר למערכת שמע היקפית - טסט - בעלת 7 רמקולים! חברת זטוטקות60 ה8ץ1 החלה לשווק כרטיס המאפשר לבעלי מחשבי פנטיום פרו לעבור למעבד פנטיום 2 החדש של אינטל. לצורך העניין, ורק כדי לעשות מעט סדר ב נזכיר כי חברת אינטל מייצרת 3 סוגי מעבדי פנטיום: רגיל, פרו ודגם 2. | 5 ואולי גם כאן. החלה אינטל לשווק דגמי א]א]א של | גם על גבי חמסך. וכך ניתן להדפ! עוד יצוין כי בשנה האחרונר המעבד הרגיל, מה שמבלבל עוך יותר את הצרכנים הפשוטים.. חשדו|-סח6וו צִּ חברת טושיבה הכריזה לאחרונה על טכנולוגיה חדשה ומהפכנית של שפופרת מסך (לב הצג שלכם, המשפרת את עוצמת האור ויכולת הפרדת הצבעים בכ-30%. נכון לעכשיו, צריך להמתין ולראות כיצד ישפיע הדבר על שאר היצרנים. 4 הלוח שבתמונה נראה רגיל, םמ | הוא מחובר למחשב ובעזרת תוכנה מיוחדת, הציור שעל הלוח מצל ‏ | 1 - ] 0 -- - | ן ,ּ. ./ 5 -">6 - 9 >--בא > ץ- מקוב ות הזר הגעב ואולי גם פוון -=- ז 6 ש חברת פיליפס מייצרת מקלטי טלוויזיה המאפשרים להתחבר לאינטרנט ולשוטט בה בעזרת שלט רחוק מיוחד. התפריטים מופיעים בהנדלה מיוחדת, כך שניתן 0 להפעילם בצפייה מן הספה בסלון. צִּ חברת סוני החלה לשווק צג חדש ומיוחד בגודל "24 (כבר מיוחד) %- שהיחס בין הרוחב לגובה הינו 16:10 במקום 3:4 בצגים הרגילים. לגזור, להדביק ולבצע בציור כל פעולה אחרת שמאפשר המחשב - מדליק! ₪ה6] הוהון ונוה ם 7 '" א 0-ו - ו 0 הצג החדש מאפשר לראות שני 6 דפים רגילים בגודל 44 בו זמנית על | , | ה גבי המסך והוא מושלם לעבודות | 6 -] עריכה והוצאה לאור. בוו ו וויה חז לגבי המחיר? ובכן, עדיף לא | ית זי ה ּ | לשאול... | וו | : | | חהש "הצווקה זוסץ ויסח זסעי01560 וא זטוזהו5 | | פספפהה)|!קקה והה 5וחך! וסזוחס6 . | | סכ | 1 זס6זום סוחסה = = צִּ חברת !א18 משווקת בארה"ב מערכת שליטה ובקרה על הציוד החשמלי בבית עבור סדרת מחשבי ה-ג4צווכ. = המערכת, אותה ניתן לרכוש גם למחשבים תואמים, שולטת בכל - החל מהדלקה וכיבוי של אורות, דרך הפעלת תנור הבישול והטלוויזיה ועד להשקיית הגינה. 2 / ג ג 34 . "ידוו + ו בשיטת 20-1]א, מאפשרת להקליט 0 דקות 1- -ב)מקןא ומעבדת כ-4,000 תמונות סמק] או 1.000 תמונות בשילוב עם 10 שניות אודיו. צִּ הנה הפתרון לאלו הפוחדים מן המחשב, אך מעוניינים לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני. 03 הינו מכשיר קטן המתחבר לקו טלפון רגיל וכולל את כל הדרוש לתקשורת דואר אלקטרוני. החברה אף מייצרת פתרון שיטוט באינטרנט המתאים להתקנה תחת המדף במטבח... - 6% , 2 כמו כן, ההמצאה מכילה מסד נתונים פנימי לניהול ספריית התמונות, זום א 6 וצג צבעוני לצפייה מידית. 638 = קוו שִ חברת היטאצ'י מייצרת ולטענתה) את המצלמה הדיגיטלית האידיאלית - היא פועלת כמו מצלמת וידאו רגילה, שוקלת כ-900 גרם, דוחסת וידאו ב"זמן אמת" ₪770: מח] ואולי גם כאן. 5 זס))סזסוו צִ יצרנית אמריקנית ותיקה החלה לשווק רמקולים חדשים למולטימדיה אשר לטענת כתבי ירחונים, נחשבים לטובים ביותר בעולם ביחס למחירם. המחיר בחו"ל כ-1,200 ש"ח ואולי היינו יכולים ליהנות מהם אלמלא העובדה שכאשר מביאים אותם ארצה, מחירם מוכפל בגלל מס קנייה מיוחד המוטל על רמקולים... 4ח-א! לאלו שאינם מכירים, חברת וז משווקת כונן 1א60-80 פנימי שכולל גם שלט רחוק המאפשר להפעילו כמערכת קומפקט דיסק משוכללת. פעלה אטדאטח צדאטס₪ הוא משחק צאם.041.1 סשאזדססה, מבית היוצר של א אמפ.1 א 6ואהואא, בר אתה | > = הוראות ה . | משחק בתור צייד ראשים שנקלע אל המערב הפו דרישות המערכת . מעבד: 2-66אכ 486 זיכרון: 18א8 ומעלה | ח פנוי בכונן הקשיח: 18א1 ו ליטורים: מהירות כפולה ומעלה כואשס8 ותואמיו ומ .ו" זה לא היה בתוכנית מאת: דויד אידלס וד"ר וויז חללית מתקרבת לכוכב מסוים שלפי נתוניי המחשב צריך להיות ריק מחיים, אך עשיר במינרלים. בזמן נחיתת האונס מתנלה כוכב מלא בחיים (משהו מפריח בממלכת המחשבים..) ומתברר כי מתנהלת בו מערכה בין אלי החומר לאלי הרוח. כדי לצאת מזה, עליך לעשות את הדבר הנכון - ובמילים אחרות - קסמים, טכנולוגיות והרבה משחקי תפקידיםי דט "ו ו בשי שה יווה < < ן ו ₪ 1 %, 8 11 | אוו" /4 4 - - וצ הצרי + 7 1'- - לופ ואו 2 וו 4 / ו *" - חשוב לשמור על הציוד, ו . 1 5 = : שי : + | .= ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 : מ צול מ ת | 4 - ָ - י 8 | 3% : 0 . + = ₪ ' :4 . בת :ו . . - 5 . : : : ו מו 2 א וי : ב 5 : = 4 : 0 | ככ 1 מו תי . ] ב % -1-5430-%8% | > 00 זיק רו 5 םב" : אצ -- 1 שָ א הפריצחו מאז שהתחלנו לדווח על הדלרוג" ראינו כניסות גדולות של משחקים גדולים, אך נדמה לי שמעולם לא דיווחנו על פריצה ישירה לפסגת המצעד. ובכן, הפעם אנו מתכבדים לספ כי 8808 א0סמ6אטק הצליח לעשות את הבלתי אפשרי. שפקקתא אסםסאשת, משחק האסטרטגיה המבוסס על פלטפורמת משחקי תפקידים רק יצא לשוק האירופאי וכבר הספיק לכבוש את מצעדי המכירות ואת הדירוג העולמי - כל זאת, תוך דחיקת משחקים ותיקים שהפכו לחברים של קבע בצמרת הדירוג. כתוצאה מכך, שם החברה הגדולה יצא שהמשחק אשר שילם את מחיר הכניסה הדרמטית היה דווקא 0 שנצנח אל המקום ה-4. פריצה נוספת נזקפה לזכותו של מירוץ המכוניות השערורייתי, 405000 אשר הגיע ישירות אל המקום ה-1% (כתבה בעמ' 24). מגמת עליה רשם הפעם .00841.1 אשר מטפס 3 שלבים אל המקום ה-12, ועושה רושם כי מדובר באחד המשחקים היציבים במצעד. יש לציין בי מגמה דומה נרשמת לזכותו של 8כ!זא שממשיך לטפס אל המקום ה-15. מגמת יציבות מספר . שבועות הקסה סווש לשמל ] - 6 220 ו המוי 20 אוו | זחש )ג ספה 080/ 4 22/0 9 ו | ו : . 4 סה סו = 2אסוחס ;0 השדפגוו כ אס 30 וופאטא פאטפ 6 סקסהסווא אוהו ד 6 פד :סוסגוון | | אוסחו/ | | "| - | ד | -6 50 | לת -- ; כססום הפסוהה פווסד 2 | 9 3 2 פאסוז2קו.וועוס סודסג.וה8 = יק =סהקסהסווא 2 אוק סאג חב 5-4 חא סואסה דש 5 : 2 500 ל - ותו = 4 800%0088 סאהאאסט .- 12 סח וו | | + 3090 שששווד ו | ב כ(] -2]/ 19 -- ּ שם המשחק | אף נושבת מכיוונו של סימולטור הנהינך 2 מממק5 אסיו מטא, שמצליח לשרוד ב-ן הגדולים ונעצר במקום ה-18, לעומתם, אמסואא 1018 ממשיך לְאבד גובה (התדרדרות של 3 שלבים), ומוצא את עצמו במקום ה-14. וכמו כן, 2 אוהקפא 68 ממשיך לצנוח במורד המצעד והפעם מתדרר- 4 שלבים אל המקום ה-17 וזה כבר מ להדאיג. כך או כך, האמרה "מה שבא בקלות הולך בקלות" מוכיחה את עצמה גם בדירוג העולמי, ומוצאת ביטוי ב-1ג₪082]1 ]אשד שלאחר פריצה מדהימה לפני כחודשיים התדרדר למקום ה-20 ועושה רושם שהוא בדרך לפינת המודחים. המודה'ם > דד "0 18141.5 מהמקום ה-18 ל-23. * 76' 5 5147אם דא מהמקום ה-20 ל-27, תחיל הכתובת לדירוג: סןס | 6 ז538א00 החסה 6ר 3032 5 סחד | וח.|ו548א6סןסן | לגולשי אוטוסטרדת המידע: רהסס. 35 ת66 !סש אוו :זה = דירוג קודם | | דירוג נוכחי. . / ן , ן ו | | | | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | %-. | ן | | | | | ן ן | | ה 6 יה דר ו 2 080 ו] | | | | | | | | ה ן | | ן | | - - - - בא -, | = אש = 2 םמ | ּ | 7 ו -012 קירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויויה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי חתום עוד היוס על מנוי שנתי ל-2זאו (12 גיליונות), קבל מדי חודש את גיליון ,12) בצירוף משַחק מחשב מלא על גבי ואסא-60. בנוסף יקבל כל מנו*: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. הר שיגמת המה תנות יש לסמן 3 אפשוויות על פי סזו העזיפות: ב גרוטל (ואסף-פס) רך] אופנועי הרעם (ואסה-פ6) ךר ספר - חגיגה של משחקי 6ק (ואסה-סס) ב וונוקיד (אסף-פס) מצורפת המחאה לפקודת מערכת ?זאו על סך 264 ש"ח במזומן עבור 12 ניליונות ךר אזור הגיהינום (ואס-פ6) הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעינול) רז מעבר לפחד (ואסח-פס) ךז סנסוא גפ (אסה-60) - - ]/ צָ '/ מאת: אורן רביב ואור פלג - כל המקורות. 0 | יכן נמ4 קפא - מגלה היב 3 ' הסיבה שאני מפרסם שוב את הצ'יטים ואויבים. - 0 ל-0034%5, היא ים המכתבים האד. . : סקז אא - מאפשר להשביח את , ומכתבים האדיר 1% | שמגיע מדי חודש כשבכולם מוזכר צ'יט | היחידה הנבחרת לרמה 30 | אחד או שניים או כולם, אם מדובר בניפ / אגזא - ממלא לגמרי את בגיל מ תמרי, של המשחק האדיר הזה. 7 המטען של יחידות חומרי הגלם. אז הנה הצ'יטים של 008, בתקוות תומר לאוטמן מרמת השרון שלח למדור מכתב שר שהזרם ייפסק. מנומס. וביקש לדעת האם ישנם צ"יטים כלשהם למשחק התפקידים 2 60 488 : ובכן תומר, יש ויש. כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים יש לכתוב בשורת ההפעלה: 1- אפס 2 בזמן המשחק יש לכתוב: ד - לעלות רמה. = = ]א - מחזיר את כל הקסם. = | 2ם-41 - מעלה כוח התקפה. 1-4 - לומד את כל הלח? כמובן שיש להקיש לפני כל הקודים את הסימן -. 60 - פססוא כס0. צזח - תעופה. סה דסא - אם לא תירה עליהן, המפלצות לא יתייחסו אליך. גם למשחק ההמשך המצליח יש צ'יטים . טובים לא פחות. 3 שש 2 22 9 = / | | :*וווני |ו|בשווש |ונו51 :2 ם טנ 110 סאודאא גוא - נותן לך מקסימום | | וו ו ל ל / ;)1.4 4 12 / בוד ץיצי ו וש = וצ- ן| 4 מכל הבא ליד. 0 | | 0 1 0 =)אתןאתקאק - מעניק לך 9009! ו | 0 י: א 0 --- | = נקודות ניסיון. | | טוחה 1 = פ8צמא - נותן לך את כל המפתחות. .. 5אסט > או - צ'יט זה מעניק לך (כמה מפתיע) את כל כלי הנשק. דא אש - מעניק לך רק את כלי וק הקסומים. > טואא 8 0 נקודות שריון. + 'יט זה יעניק לך שריון... 2 - ולמרבה הפלא גם זה. בהמשך לטיפים שפרסמנו בגיליון הקודם, אנו מביאים מספר צ'יטים שמצאנו עבורכם למשחק הנפלא הזה. סא]אאא1א - ממלא את מלאי התחמושת. צמצאשפאוא - מגלה היכן נמצאים ו , .ו 4 8% 08 - נותן % כדורים. אא מז - נותן % ציפורניים. 8% 5 - נותן 8 טילים. 6% מצז0 - נותן % סל. ג מצ61 - נותן % חיים. % פצז0 - נותן לך את הנשק שאת מספרו תקיש. 9 1.505זקוא1 - נותן לך את כל כלי הנשק. 5 201.5₪]א1 - מעלה את הנזק פי 4. 52ב/תסט!] כדי להפעיל את הצ'יטים יש להחזיק את מקשי ה-אוס, 418 ו-אוה5 ובאותו זמן להקליד את הצ'יטים. 8 - בלתי פגיע. 14% - תחמושת בלתי נדלית. סא צד וא - דלק לסילוני קפיצה. 5 - מאפשר לך לפגוש את יוצרי המשחק. צ68 184סאם - משמיד את כל המטרות במשימה (יש להקליד את הצ'יט הזה במהירות רבה מהרגיל). 1 - מוסיף יכולת זינוק לכל הת )וא. אדא - מסיים את המשימה הנוכחית בהצלחה. אד - משחרר נעילת מצלמה על ה-₪0681])א שלך. צוא - היכולת לראות דרך עצמים. עאטסחהטסאגת - מאפשר לך 5.1 להמשיך להסתובב בשטח, גם אחרי שהזמן אזל. ואפאאג6 - משמיד את ה-6₪81םוא הנבחר. הקלד א1/ לקבלת אספקה אינסופית של כלי נשק. יי ץק עס 55 1 - מד חיים מלא. 8 - שריון מלא. 0 - בלתי נראה. :וו הדוד | =וזוד 0 דעס =הטזאשעםה לרוב הנוסעים רמי המעלה ישנ אוזניים בכל מקום, ולכן אם תעליב את חבריהם או תתמוך באויביהם, הם ידעו זאת במהרה ואתה עלול להפסיד פיסות מידע חשובות. 3 5 רק לאחר שתסרוק את כל הספינה ותראיין את כל האנשים כדאי לך להתחיל לחפש אחר עצמים שונים, היות וישנם כאלה שיגרמו לתחילת תקתוק השעון לקראת טביעת הספינה. בדוק את מכונת התקליטים. אולי יש לך שם הוראות.. = 1 -% | ו 3 טחכ | . -/ : "רלרז ז1 שו "ןו 4 | 1 * יופיע תפריש חדש תחת הכותרת 113/18 ). א היכנס לתפריט זה בזמן משימה ותוכל לחמש ולתקן את המסוק שלך: 4 - מומב 2 " 1 אי . 4 . ה ₪ ָ 1 5% ל" 1% - . 5 - . - "ל - ל / - 0 5 + '*, ו|4+ו6 יחד עם ה-5(:8 השמאלי יעניקו לך אנרגיה מלאה בקרבות חלל. הדו ₪0 05 !הסשהם כדי לדלג על קטע, בחר משחק מהתפריט הראשי, לחץ 05+)41 ובחר סד פוא[ כדי לגלות משחקים שמורים לכל השלבים. בחר אחד והתחל לשחק. כדי לדלג על פאזל לחץ )1גה5+ו1. ועל האות הראשונה משמו של הפאזל. ח=קקוה הסיסמה ל-,1 [אש פאזא1ד 11י) היא: סו הסיסמה ל-.1 וטו פוסאסיס/צ היא: אאסזט/. הסיסמה ל-:") 5 ןאג \ היא: שזו /ו. הסיסמה ל-.1 [/ו ,1 א]צ-זדזג. היא: לד הסיסמה ל-₪008% זא 1.00 ו היא: ₪)א80. הסיסמה ל-(ְ[ת% 4508 6מק ואו 6117085 היא: אואופ)ג. 1 הקלד את הצ'יטים הבאים ב-8א0אאווא דאסטא. וידד: אטטא אס - ללורד אא. 8 - ללורד אא צמאשא טפ 71א600 - למאורת הדרקון. ₪ואזיד/5110 - לסיום המשחק. א ו-[08א511 - לעיר הסודיתי. . זז 1/0817 ן - משיג חרב קסומה. | ןא ] + צא641 - מסייר בכל הגלקסיה בשבילך. ְו41] + א.וססוא - נותן 1,000 ₪6 בזמן שאתה נמצא בכוכב. . כבר סקרנו את המשחק עוד בגיליון 65, אבל רק עכשיו התחילו לצוץ טיפים למשחק דמוי ה-צג0, כדי לראות את כל מפת המשחק עלי לוודא כי יש לך קובץ שמור ממשחק מסון אגזק וא 6, ולאחר מכן התחל משה חדש כשה-א110 1.08 אא במצב קקס. כשהמשחק החדש מתחיל, טען אה המשחק השמור, וכך תוכל לראות את כל המפה. בנוסף לכך תוכל להקיש . אמפסאטאך ולאחר מכן ללחוץ על 1+ ו1 עד 6 + 41 כדי להעלות אה מהירות המשחק. עוד אחד מעשרות המשחקים דמיי ]0ס, ולא אחד המוצלחים שבהם - ולמרות זאת ישנם כמה שהתעקשו אז החלטתי לפרסם את הצ'יט בכל זאת. 6070 - בלתי נראה. דד - כלי עזר. 6 - מגפי התגנבות. צפאסוא - כסף. זאם 1 א - הורג את כל האוינים ברמה. - מעבר לשלב 8%. 1% א - טלפורט למיקום מסוים. ספ - מראה את כל המפה. 5 א - מראה קואורדינטות מיקום. 8% - משנה את המוסיקה. צואוא]! - מביא לך את כל המפתחות. 858 - נותן לך את היכולת לעבור דרך קירות. דאמ דסקזאואס - מססוא פסס. ו שחק את המשחק כרגיל, ושמור אותו בשלב כלשהו ב-581.01 הראשון 1 השמירה. לאחר מכן צא ל-008, והל כל שורה ובסופה זטות. תס .0 צ פא 1 4 ימלית. 0 00 ₪1:64 - לבריאות מקסימ 0 00 43006 - ל-0.38. 0 00 4306076 - לווינצ'סטר. 0 00 31060 - לאקדחי = 0 00 //3316 - ל-א00 חזור למשחק וטען את הקטע השמור. 0171107 - 1,000 כדורים למכונת ירייה. ז 0 צד תאו - אקדה פלסמה. סאג.5181ת. ]ןוא אד - מקסימום אנרגיה. אסספאגאספאגאס - פסילות אין-סופיות. ואת סאסשא5 וז - תקבל פסילה נוספת. ד - גישה ל-5 השלבים הראשונים. 0 - גישה ל-11 השלבים הראשונים. צג א 0דתפתתת)סתדדתס - גישה לכל השלבים. 8 2 הריצו את המשחק מה-058כ והוסיפו לפקודה המעלה את הצ'יטים הרצויים. ₪ - מגביר את מהירות המכונית. צמאסוא - מעשיר אותך בכסף. קגוא - מראה את כל המפה בזמן שאתה מתחרה. אואג0 - מדלג על קטע ה-סאדאז. )א .]סא - "מעיף" את לאנס בויל. שעווו פווד למשחק החביב הזה יש רק צ'יט אחד ולפי מה שאנחנו יודעים לפחות). השתמשו בשם 100810 במסך הפתיחה כדי להגיע לכל האחת מ-20 המשימות. 5 וח הזג | | הדפס ג /1% בזמן המשחק. ]א5117 - בלתי נראה. ?אוואאזזצ - תדלוק וחידוש 1 - טיסה דרך חלליות ועצמים. 90 - מציין על המפה את מיקום "יו ההות מאויבי - מצייר פרצופים מוזרים קןלזס - הפסד מידי במשימה. ?ן2]סצ - בחירת משימה, כש-? משתנה למספר משימה מ-1 עד 10. כמו כן, כדאי לכם לנסות גם את ץצ ו-50א . ד 5 כן: הכוונה כאן למשחק. החביב והממכר הנמצא ב-פאוסאה:/ וקרוי לרוב בפי העם "שולה (עם פתח) המוקשים". הנה צ'יט קטן למשחק הסימפטי הזה: כשאתם מתחילים לשחק הקלידו לצא ולחצו על זטותם ועל ה-5018 השמאלי. כשתעברו על יד ריבוע עם מוקש, תראו פיקסל (קטן מאוד) בפינה הימנית העליונה טל המסך. ב כדי להפעיל את מצב הצ'יטים יש ללחוץ בזמן המשחק על |[ ואחר כך להקליד אז/. 8 + 61 - מעלה את המוראל. 9 + ₪ - גורם לתנועה. 0 + 6 - תקיפות קטלניות. 1 + 68 - מעלה משאבים. 2 + [₪ו6 - מעלה/מוריד מוראל, השכלה ושיעורי פשע. אהווודהוה הנה כמה צ'יטים למשחק של 501 זמ ששבר בארץ את כל השיאים. במסך המפה הקישו: כ זסאו.1/ - מאפשר לשחק בכל אחד מהעולמות. = במשחק עצמו הקישו: 58 רא - נותן 99 פסילות. דאוסץ ץצ א - נותן 5 נקודות אנרגיה. לואצ א - נותן עוד 10 וויזים. 601.11 - נותן סופר-אגרוף. אםוסע - נותן ל-מחש | את כל הכוחות. 8 קגזאאז או - מאפשר להגיע ישלרות 2 למפה הבאה. -. 00%וזס - תוספת של חמש פסילות.- / 1 - תוספת של חמש טבעות. ‏ - 1 - הימלטות. : | שה]אאזו - מעבר בין השלבים. > - אינטר-טיפ 5זת כ:3 - |הח60. 05ח|68ז30. אוו |: זזה | פאוייש 322 צייעשים ל-ע3 מפאטא 6אטכ ואפילו ל-0068 ז606ח8הזוח0-) (זוכרים?). - 85 אססוא 6אזז]א 4 או ה 3 מצזד6תאזס ג אספאג פד 0 - 06-ו - .00 ו ו ו אתר מעולה, בו יש לך אפשרות להוריד. > צ'יטים לכל משחקי החברה. אאגואסס - אז ]09 - = אתר מעולה, ובו שלל צ'י למשחקיה ה בר טיפים, שאלות, הצעות, תגובות וכל דבר אחר רתורתוו 7 דעתכם, שלחו בפקס 03-5708174 או לכתובתנ כ ל יי ו מ | ל ₪ ! ל ו ת מחדו ור₪4 27| .' הובתעה מאת: דוד זילברשטיין יותר מכל, מהווה הפקה זו, הוכחה ניצחת, שמנוע גרפיקת תלת ממד ל לחוויית מולטימדיה ייחודית, נדירה בוג 0אי), שהפיקה מספיק הצלחות עוד מלפני עידן התקליטור, שולחת אל העולם את 5זדא.ד על גבי ארבעה גי וי - כ ₪ %- קוו ע- 9 ,ולש 1 היבשת האבודה חלומה של השמש - בגידה בירח, על ידי | אורך המשחק. כשאנו מתים או מבצעים סילוק המלכה ממושבה. שגיאה שאינה ניתנת לביטול, מסך ובכן כאשר אנו מגיעים אל הארמון, | ה-0/58 645 מופיע, בליווי הסבר מדווח כי המלכה נעדרת. חקירות זהירות לכישלון. מיד לאחר מכן אנו מופיעים וקצת מזל, יובילו אותנו אל צעדים בניגוד ל-58קק1א, בו היו קטעי תלת ממד יפים שחזרו על עצמם שוב ושוב, 5אא ד למד מ-₪815]אמא 208%, כך שמתכנתי 0צ6₪ עבדו שעות נוספות כדי ליצור סביבת תלת ממד חופשית, בה ניתן להסתובב ב-360 מעלות, להתבונן מעלה ומטה, וכל זאת ברזולוציה גבוהה. = גי מ ו אפשר להתקדם אליה, הסמן שלנו הופך לחץ ובשלב זה, לחיצה על כפתור שמאל, תפעיל את האנימציה שתקדם אותנו אל מחוז חפצנו. אם ראינו את האנימציה כבר מיליון פעמים, 61.16% ם.1וסכ יבטל ויקדם אותנו בעולם המשחק ב"קפיצות", ללא אנימציות מקשרות. כל המבנים והדמויות, כאמור, הם אובייקטים תלת ממדיים ממופים (₪₪ אא א -₪אק), מה שאומר שאין להם מראה פוליגוני בעל פינות, אלא הם מבנים חלקים, עגולים בבר יל ב ב רש שזה עתה נבחר להתקבל למשמר המלכה, ב ו ב- = נבי ג ג בר השולטת בעולם) והכוהן הגדול שתחת ב- מ ב ו העובד את הירח). כצפוי, הכוהן מואס בתפקידו המשני ומנסה להגשים את 12 |66 ראשונים בהרפתקה ארוכה. | גוג גו" הל ולו ו = כמו כל הרפתקה מודרנית, יר בחידות היגיון. 6 של המשחק יצוין, שהן משולבות, 2 נה גרפית לפחות, בתשתית הקיימת. גב אופי מתמטי משהו, ורצוי להצטייך 30178-3 מהאינטרנט, אם העלילה והגרפיקה הם מה שמניע אתכם ל ג ו . מנגנון שמירת המשחק הוא מסתבר שהמשחק מתק למרות שעבורנו יש המשכ ?יי די ייחודי, דם בסצינות, גו במ בתחילת הסצינה הכי מתקדמת שהגענו אליה, היות וניתן בכל מצב לטעון כל אחת מהסצינות הקודמות. היופי בהתגלמותו ההיבט האמנותי ב-411.4%715 בולט ביותר וראוי לתשומת לב מיוחדת. הארכיטקטורה מושפעת מיוון ורומא, אך עם עיוות כלשהו, שכן אטלנטיס הייתה תרבות בפני עצמה. גם המוסיקה המולחנת מביל הממ 1 יישמעו צלילי קתרוס ברקע. סיכום ו 2 כל כך אופייני לקווסט, אך הוא בהחלט שווה את הסכום שיש לשלם עבורו. הזהב, אתה מק יר לכל האורך.; המעניקה רבות מירבית. ן אותך בזמן. א אני וועל את וְעַלַי ַ-אג שאו כרית או אז וי מייקל ג'ונסון מע מאת: אור פלג רבים מקוראינו המבוגרים יותר, זוכרים בוודאי את התקופה שקדמה לעידן המחשב, האינטרנט וארבעים ערוצי הטלוויזיה, כשאת רוב שעות הפנאי העברנו מול מרקע שחור-לבן עם... ערוץ טלוויזיה אחד בלבד. על אותו מרקע קסום, הוקרנו עשרות תוכניות שכל ילד הכיר וכל ילדה אהבה. בגני הילדים ידעו כולם לזמזם את מנגינות הפתיחה של התוכניות השונות, ובבתי הספר היו שיעורים בהם התיישבו התלמידים אל מול המרקע וצפו בתוכניות שונות (שהיו ברובן תוכניות ללימוד אנגלית או עברית). עד מהרה סדרות כמו "הבית של פיסטוק" הפכו ללהיט, ומשפטים כמו "לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי", הפכו לשגורים בכל פה. דורות רבים של ילדים ונוער התחנכו בעזרת תוכניות אלה - בעזרת בלי סודות וגשש בלש הבלתי נשכח למדנו לדבר ולכתוב, דובי הדוברמן לימד אותנו כיצד לחצות את הכביש ובחנות של הגוו!פג א .זוא למדנו גם אנגלית. וכיצד מתקשרות כל התוכניות האלו מימי "בריאת הטלוויזיה" לעולם ח- = וכו'. וכך, כאשר מפעילים את - | : | ילוכו | 47 מ החינוכית. 4 האישי ולצפות בקטעי == הווידאו השונים ובמידע כתוב -%7*| > | אודות התוכניות השונות (% . ש 6 עבור תוכנת 8אוס6הו/ המכיל % המ" 2 2 , יש ו = '- - . ,' ג 1 + % 2 - -100 " 4 4 - 2 יי ₪ | : כ 9 . 1 5 9 | , 2 , | והטלוויזיה מילאה תפקיד כה חשוב ובלתי נשכח בגדילתנו, ולטלוויזיה החינוכית מלאו לאחרונה 30 שנה, החליטה חברת הד-ארצי בשיתוף עם הטלוויזיה החינוכית להפיק תקליטור נוסטלגי שיכלול את מיטב הקטעים והדמויות, הזכורים יותר והזכורים פחות, מימיה הראשונים של החינוכית. לצורך כך, עמלו במשך שעות רבות בחדרי העריכה וליקטו קטעים שונים, בחלקם פס-קול בלבד ובחלקם קטעי וידאו מלאים, ולאחר ששיפצו ושיפרו את איכותם (שנפגמה מעט במהלך השנים), העבירו אותם לתקליטור הנוסטלגי הזה. התקליטור נעשה בטכנולוגיה של תקליטור משולב, כך שניתן להפעילו גם במערכת סטריאו רגילה ולשמוע את קטעי הסאונד השונים וגם להריצו במחשב 12 ₪ הכולל את תקופת ההפקה, ש" אף להתקין מתוכו שומר מסך = תמונות רבות מתוכניות אב -רעק- 1 / ב - . ₪ . / - שש %/ . 0 | ₪:%ף:. ו ו יז חשד. %, 8 -- ל ְּ [ . . ₪ . :, 0 / .' צּ ג% 5 - . 4 1 / : פיסטוק וגם מחרוזת שירי תוכניות ילדים בביצוע בנות פסיה. מעבר לכך ניתן למצוא יוצרים מוכרים בלהיטים כמו דני-דינה בביצועו של שלמה ארצי, דלת הקסמים בביצועה של חווה אלברשטיין, בחצר הפלפלים בביצועו של אושיק לוי ועוד. לאחר הפעלת התקליטור על המחשב ניתן לצפות בקטעים השונים כשהם ממוינים לפי נושאים, כגון: דמויות המורים, תוכניות ללימוד אנגלית ותוכניות ילדים. לאחר בחירת הנושא ניתן לבחור אחד מתוך קטעי הווידאו הרבים שמופיעים תחת אותו הנושא ופשוט לצפות ברגעים הקלאסיים. אמנם אין כאן כל משחק או תחכום, ואף לא מוסיקה חדשנית וקטעי אנימציה תלת ממדיים, אך זהו ללא ספק תקליטור חובה לכל מי שרוצה להתרפק על נוסטלגיה, ואולי אף בעתיד, כשהדורות הבאים יתחנכו אל מול האינטרנט, לשלוף את התקליטור ולהראות מה היה לנו כשהיינו ילדים. דרישות המערכת הן: 66/אכ 486 8 זיכרון, כונן !60-80 מהירות כפולה ומעלה, כרטיס קול 16811 תואם דג זט סא 50, כרטיס מסך 59/04 מסוג /55/, רזולוציה 480 א 640 (מוגדר לעבודה ב-16% צבעים), עכבר ומערכת ההפעלה 95 פאוסשחג/. = > ל 7 יש % מאת: ערן פולוסצקי במצריים העתיקה, שני שבטים נלחמים על שליטה בשער הזמן - זה נשמע מוכר ואפילו מזכיר את סטארגייט, אך הפעם מדובר ב-01085ת ג אופא 6 (לוחמי המדבר) - הסימולטור החדש מבית גרמלין. מצריים העתיקה קיימות אינסוף חידות בנוגע למצרים העתיקים ורב הגלוי על הנסתר. איש אינו יודע, למשל, איך בדיוק הם הצליחו לבנות את הפירמידות גדולות הממדים, מאין ידעו כל כך הרבה אודות מערכת השמש וכולל המיקום והתנועה של הכוכבים) | ולמה הם העריצו חתולים. שש מעטות הן הציביליזציות שהעמידו כל א 4 2 הרבה שאלות בלתי פתורות, כך שזה לא מפתיע שמספר לא קטן של נשים מאמינים שהמצרים ה הש בו את להיכנס 7 - בתחילת המשחק אתה טייט לשירותו של בית אוזיר חללית קטנה שעל סיפונו כלי נשק קטלניים אשר מחכים ? בעזרתם את השמיים. למלחמה, משימתך. היא -] ויח יח שלך ייצא כשידו על העליונה - | . בשילוב של גרפיקה תלת ממדית יפה > ומפורטת המאופיינת באפקטים של תאורה ושקיפות. אולם למרבה הצער : המשחק מרהיב יותר בתמונות סטטיות 00 > מאשר בתנועה, ומשחק דוגמת ‏ = 0 2 הממיד וזא (למרות שהוא לא. מפורט > | כמו זה) הוא בהחלט מהיר וחלק יותר. השליטה במשחק פשוטה 5 לדיר / ומתבצעת בסגנון משחקי פעולה. עדיה המשימות נאמרים בקול רם וברור בתחילת. | = כל משימה ואפילו אם לא שיחקת / - בסימולטור מימיך תסתגל למנשק הפשוט |" קר ו ישן | תוך מספר דקות. מעבר לכך, עוד שיפוה - ו בעבורו ראויה גרמלין להערכה, מצול " בעובדה שניתן לבחור מראש תנ ש מסוימים ולהפעיל אותם בלחיצו (ניתן לדוגמה, לטוס ב ב המטרה.. | דוגמת סטארגייט, וניתן לקרוא תיאוריות אודות המצרים בספרו של אריק פון דניקן "מרכבות האלים" ובהמשכיו. זמן/מרחב 4 המשחק עצמו מתרחש בשנת 5 7 4 הספירה 7 2 ו הו - את . 1-0 6 1 ם-י 8%, סימולטור אקשן של שישה 7 מו כ יפני (א4110]אזא תג 1). -₪ אחרי פצצת האטום ולמעשה מבין 0 5 22 = [ מק <. | שו מ4' || 4 הש ו [ לט עלי יד י ארגון- טא הצלקה | ₪ .| להש ₪ תחומי החיים, והתקווה | | 7 סצאסד-0פא היא ה-1181.160005 - יחידת משטרה מיוחד של מסוקי קרב ניסיוניים. -- השוטרים שמטיסים את ו, הם פשוט אנשים שנמאס טע והשחיתות והם לוקחים יים. אתה רשאי לבחור אחד - ' יק 2 הרי ְ 4 % - אקשן | ה וכ שבאו גופיו הבס -בן י 10008 = 0 מצערות, ע ב כוח כבידה וכו' - מוטב להדגיש שלא זה ב | כאן. - ב ה סוק שלנו וכל השאר רגיל ומוכר: 4 ימה זה קדימה, אחורה זה אחורה, ניתן. .. לירות כמובן. לכל הכיוונים ו. - -1 ₪ -" להסתובב +* שונים והוא ו" | יי בכמויות שונות. שנית, כל מסוק מצויד במערכת כיוון אוטומטית - ובמילים יי הכוונת אל המשרה, אלא מספיק שהיא בכיוון שלנו. מעבר לקליעים הרגילים, ישנם קליעים מתפוצצים, טילים לטווח קצר, טילים מונחים עם מערכות הנחיה שונות, טילים לטווח ארוך, פצצות מסוגים שונים ועוד ועוד. (0 8 מ אקשן = ממשי, זו העובדה שהוא מלא 6 זעי 0 "יי ₪ הפזורים ברו [ ממדית, לאסו וף - - - 1 מיוחדים, כלי נשק מסוימים או - .ו יי 5 בת - - ובעצ מו. 1 מ-4 שלבים ם לפחוו ית, 52 | ישנו מעין 3 לי רכב/תע אותו יש לחסל כדי ו בפוע צל,. י ושימו זות ע עצמן | בסך. הכל | ₪ 5 5 טימו ג 6 11110008 מכיל מנוע תלת ממדי לא | רע. הגרפיקה מאוד - והרזולו ציה גבוהה, אם כי כבר ראינו משחקים *מורזור קום גבוהה יותר. כך או או 0 - בעתיר תהיה תמיכה ב- 2 כרטיסי התלת ממד י העניין. / : = הפיצוצים ב-11₪1.16078 מלאי + ומאוד מוצלחים, אם כי יש מעט כא : ם-י לחזור על עצמם עם ה' . ל"י תפל/סה.-+: בסך הכל, זהו משחק אקשן מה שלוקח קצת יותר מיו ם כדי לסיים יי 9% בהחלט מתאים לערב | החמים, 4 אוהבי האקשן המהירי והטוב ייהנו ממנו. וו 2-2 3 1.5 מאת: ערן פולוסצקי במשחק החדש מבית 8)ז/635ש.] - בי ג כ ו תי בי - שג ל אתה נכנס לנעליו של כריס אנדרסון, שריף בדימוס, אשר נשוי לאחת מאותן נשים סקסיות (שנראה שיש לכל הגיבורים ביני ג מ 1 בכ מבי יכ יק "מ יו ג ל וד "יש די גי הסיבה שפרשת מתפקידך כשריף, נובעת מהעובדה שירית בפושע במקום להביא אותו למשפט, ובמילים אחרות, ניתן לומר כי העדפת להתפטר מאשר להילכד בכבלי הבירוקרטיה. כרגע אתה חי בבית קטן ונחמד שבמקרה מפריע לתוכניות .של מישהו מב גי כל מ יי רו בי וי | חמים ירדת לעיר כדי לקנות מצרכים, וכשחזרת ראית את מה שהיה פעם ביתך בגר וי בו יש ו בבמי הת ד אשתך גוססת והתברר לך שהנבל המטורף גם חטף את בתך האהובה. עכשיו עליך לצאת למסע נקמה שבמהלכו תירה בעשרות נבלים שאחראים ג מ ג ג ל ה = וי כ אתה תותח! באופן עקרוני, זהו משחק ממסט ראשון בדומה ל-טאשפ ו-מאגשס, ב כן--1-ו לח יו בי ו 5% אא ומשתמש בגרפיקה משעשעת בסגנון א.ודדסאחד .ווש/. כלל, קשה שלא להבחין בעובדה בוג = ץע קש ו ביג 1-ב = .ו ב גג 7 תור םגש בייל ]= בל בי שי אותנו לאווירת המערב הפרוע. בג פמ בר ג זי ה" בג בר = = ג גב וב 3 ומע |" נצגר 7 ב גי וגיו - ->- ייר - המפתח להתקדמות במשימה. גורם חיוני נוסף נעוץ במאגר המגוון'והקטלני של כלי הנשק באשר בתחילה יעמוד לרשותך האקדח הפשוט, לאחר מכן רובה הקרבין ווינצ'סטר וככל שתתקדם יתווספו עוד כלים. מה זה, נחש? המוסיקה והאפקטים במשחק לא נשארים מאחור וכל מה שאתה מכיר ממערבוני ספגטי למיניהם נמצא פה, כך שממש ניתן לדמיין את חבורת הזמרים המקסיקנים מנגנת לידך. בנוסף למוסיקה, יש לציין גם את האפקטים - רחש של נחש נשמע כשאתה מרים תחמושת, זעקת "אהה" תישמע אם מישהו קיבל כמה כדורים בבטן וכיוצא באלה. בנוסף לרחשים השונים, כשאתה מפלס מ ב וי בי תש | מיי ינ שונות, מה שרק יגביר אצלך את המוטיבציה לדייק כשאתה יורה. בר הוא פשוט למדיי ומאפשר בקלות להתבונן למעלה ולמטה, להסתתר מאחורי חפצים גת ג מ ג נמת ב "= ו ורי במ שי יי מקרה, כדי להתקדם במשחק ולעבור בין בוד ול ו ור חפצים שונים החיוניים להמשך הדרך. מו רק בבר - רו ילע 1 ג אכזבה קלה, גוכח העובדה שאי אפשר לירות בסוסים שנמצאים בחלק מהשלבים. ככלות הכל, הדבר אינו מתקבל על הדעת "בי גג לכי כ םג ירי בי כמו להרוג פרה בהודו. לפני שנסיים, רק אזכיר כי באופציה של משחק ברשת ניתן לבחור באחד מ-12 ישו וש ור בו 1 מ וי גב יר ה',| /// 7 ל לחוק ?"יי =ר 4 ₪ 18 86-- - אבי > 06, מאת: בן כספי 7 211:66), קבוצת יישומי המשרד של מיקרוסופט, משלבת יישומים נבונים עם העוצמה של האינטרנט ומאפשרת לעבוד בצורה מהירה ואפקטיבית יותר. ארגון טוב יותר מנהל המידע השולחני החדש, 000% 050/1ז6ו1א, מאפשר לנהל בקלות משימות ונתונים ולהתקשר עם משתמשים נוספים. אסס!וטו0 מציב הודעות דואר אלקטרוני, פגישות, רשימת אנשי קשר וקבצים בשטח עבודה אחד, שמאפשר לך לארגן את המידע, להציגו ולשתף כו משתמשים אחרים. 97 0:66 מצטיינת בהפעלת כל יישומיה באמצעות פקודות, תפריטים וסרגלי כלים משותפים, בעקביות רבה, מה שמקל על תהליך היישום וההפעלה. קישור טוב יותר 7 06וו)0) מביאה את עוצמתה של כ - 97 ו . האינטרנט אל שולחן העבודה שלך, בעזרת כלים חדשים ומהפכניים לאיתור מידע, הפקת מסמכים מעוצבים ושיתוף פעולה עם עמיתיך. בעזרת היישומים תיצור דפי 60/ מצודדי עין ועשירי מולטימדיה מבלי לשלוט בשפת ה-.1א₪7. קשרי-על (פאח:1ז6קץ11) יאפשרו לך לנווט בין קבצים שנוצרו באמצעות יישומי 97 0/1866 בקלות ובמהירות - ואין זה משנה היכן שמרת אותם. מעבר לכך, מערכת היישומים מקלה על שיתוף הפעולה באמצעות רכיבים כמו ספרי עבוחה משותפים (פאססמאזס/ 5708160) ב-661א5, המאפשרים למספר משתמשים לערוך את אותו הקובץ בו זמנית. התוצאות 7 66:/) מסייעת להשיג תוצאות רבות עוצמה במהירות. 1חג)5519/ 6000166 הוא יישום חדשני שמעניק לך סיוע אינטראקטיבי בצורת עצה, עזרה וטיפים במהלך העבודה. יישומי 97 01):66 ְ ו ו /0 וווסעצש 2 וסט" ) מממ יוו - תומכים גם ב-16]!11800%86ת1 670508ו]א החדש, אשר מפשט את הניווט בין מסמכי 7 01:06) המופיעים על גבי המסך. כלים נוספים הם ה-א6.066 זש6חזת גזנ) ו-11 |561 ב-6זס/ו, באמצעותם תוכל לתקן שגיאות שונות תוך כדי עבודה, מה שמקל על ביצוע מטלות שגרתיות. זה בעברית? למעשה, הגרסה העברית יצאה לשוק פחות מ-4 חודשים לאחר ההכרזה בארה"ב. 4 ), [66א [-460088/ הן כמובן בעלות מנשק משתמש עברי ואנגלי הכולל תפריטים וסרגלי עבודה ועזרה בעברית. מלבד זאת, גם מנשק המשתמש עבר הסבה לעברית, כך שמשתמשים ישראלים יוכלו ללמוד על התכונות והיכולות החדשות של המוצר בשפת הקודש. תכל'ס עד היום נמכרו בעולם למעלה מ-40;= מיליון עותקים של 018666, מתוכם למעלה. מ-9 מיליון עותקים של 97 01866, וצופים > 77 ב ב : . א וו 6+ 3 4 20 הפרויקט בלקום : אחד. לב 2% הקבצים ניתן 7 כותרת | חזוו 5 הם חלק מאותו מסמך. * 0% - מספק סביבת עבודה משולבת לארגון וקל דואר אלקטרוני, לוח שנה (כולל חגים ישראלים), קשרים, משימות וקבצים - הכל בסביבה אחת. א [גוחטס! 4010 - מתעד את ההתקשרויות שנעשות באמצעות אסט!וטכ) ואת הפעולות ביישומי 6 ]]ספסזטו]א. * תצוגות רבות - מאפשר להציג את המידע בתיקייה כלשהי של טסוו לפי סמל, טבלה, כרטיס, שורת זמן, או להתאים את צורת התצוגה לצרכִים אינדיבידואליים. * ניידות מלאה - מאפשר לנייד את המידע השמור ב-אססטווטכ) במגוון אמצעים, כגון: תוכנית מודפסת, מחשב נישא, יומני מידע אלקשרוניים וכו'. * שילוב ספר כתובות - מאחסן את ספר הכתובות במקום אחד, כך שתגיע אליו בקלות מכל יישום * סט שווטא - מאפשר להפי וע מנום בפורמט המקורי = שלהם באינטרא-נט או ב ₪1 ו 0% צר ו ו ו == | מחירים לצרמ, יי - = | ש'"ח. כלי הניווט והחיפוש של ה-60/ היישר אל יישומי 010066 במחשב שלך. = שמירה כ-.1א41 - שומר את מסמכי 0111606 בפורמט ,זואידת בלחיצת עכבר ומאפשר להפיץ את המסמכים לאחר המרה באינטרנט או ברשת אינטרא-נט הארגונית. = תבניות ט6/ ב-6זסצ - תבניות מוכנות לעיצוב מרשים של דפי 6 א שאילתות 65\ ב-א - שולף מידע ב"זמן אמת" מאתרל 65/ היישר לדפי העבודה שלך. = מידע ב-60/ באמצעות 400088 - ממיר את הנתונים או הדוחות 04 ₪ 2 ₪ 29 > = ₪ ספמןוהסוץ" + לפורמט .ז1א'111 ולמעשה יוצר ות נתונים אינטראקטיביים 1 | מתוך [6סאם = מאפשר לשמור מסמך בשרת 65/ | על ידי ציון כתובת ,1א!. * נגן האנימציה של וס - מאפשר להפיץ באינטרנט מצגות בצורת דפי 60/, שכוללים אנימציה וקריינות. * ניהול מסמכי 6זס/צ - עוקב אחר גרסאות קודמות של המסמך ושומר אותן בקובץ אחד.. = ₪ ילת ו תוכ! י . ברח טדרו "שי . 34 %% 1 ל 1 2 | - גו לסו %9 ' ו ערכון ל גרסה למפתחי תוכ / ת וייש ו זי * 1ח558ג/ 011100) - מספק עצות, עזרה וטיפים אינטראקטיביים בתהליך הלימוד של היישום. ניתן להתאמה אישית מלאה, ועל ידי כך מאפשר להפעיל את היישום ואת האפשרויות השונות הכלולות בו באופן שהולם טוב יותר את סגנון העבודה האישי. * 007 - מספק כלי ציור לעיצוב אפקטים תלת ממדיים, צללים, צביעת משטחים, מרקמים ועקומות זו תמיכת 6פשס1א611/1וח] - מנצל את יתרונותיו של [66/ל 611/8]0056זח] בפעולות כגון: ניווט משופר, תצוגה מקרוב ועקיבה שמאלה וימינה (יש מאת: דוד זילברשטיין 61508 הוא מירוץ. ה רו הרסני ורצחני, שעורר סערה כל כן גדולה, עד שעלה לדיון בפרלמנ; האנגלי, בו הוחלט להחרים את המשח;? ולהוריד אותו מעל כל מדפי - |-- ב בעוד ילדי אנגליה מבריחים את המשחק אל האי ומשחקים בו בחשאי, כאן בישראל עדיין אין ועדת צנזורה למשחקי מחשב, ואם מותר לספר באתרי ה-611/7 שלנו בדיהות שרחוקות מלהיות "פוליטיקלי קורקט", אז מה זה מירוץ מכוניות קטן בו דורסים את החפים מפשע. מה שבאמת מפחיד, הוא שאמנם אצל חלק מכם נדלקת נורה אדומה, אך אצל החלק האחר, הדופק מתחיל לפעום מהר יותר, ריכוז האדרנלין בגוף עולה והסקרנות רק הולכת וגדלה. ובכן, 68105000 הוא מירוץ = עו בי ב האזרחים ₪ את הששח - מי שלא שמע או לא הספיק, זו בעיה שלו. ל ייב יב שי ו ביני והי" א=סגואואהסם אגוא או האאאג אופ - טירון במירוצי 80008 0גוא6₪ אך בעל פוטנציאל טוב כמו בכל המירוצים מהשנה האחרונה, מנשק המשחק אינו מגביל אותך לנסוע "7 7 7 ו ה-75א01ק א6]160 כד* להשלים עליו בי אבל מי בכלל רוצה בכך ול תבינו לא נכון.> דמתו, עם מנשק ימאוד בררני לגבי סכים לעבוד עימם, אבל הסקאנדל עם הפרלמנט - איך קצב אא 6 כן מבט מתא הנהג ונקודת מבט מאחורי ב--םן , דבר שהפך לסטנדרט שאפילו הי שחייב להיות בכל משחק ו וע תו ג למיחזור!י יר 172 כמירוץ. למעשה הוא אינו מכיל כל חידוש או יתרון. גם מבחינה גרפית, הוא שייך למירוצים מהדור שעבר ולא ממה שאנו רשוי ו גץצ שי ורי יק יש מירוצים ממוחשבים לא ימצאו בו עניין כמירוץ. מה שכן, אם רדום בכם איזה רוצ סדרתי, אז זהו ללא ספק המשחק - אלים ורצחני שנמצא בשוק. 8 א0243), פסס.1 או |ואש'אשא אכ אפילו לא משתווים 27 ה למ ל בנושא - האם יש להתיר פיקוח על | מוצרי מולטימדיה הפוגעים ברגשות 7-ב הדבר מתיישב עם זכות היסוד לחופש - 7 לדעתכם פיקוח הוא דבר אפשר"? כתבו אלינו. המולטימדיח - המושלמת לכף המשנחה אנציקלופדילת מולעלמדיה בעברית לְילָדִים. אנגלית מההתחלה - לומדהי אוגטראקעלבקול לללמוד אנגללת מבית אדיוסופעל ‏ לותר/מ-100 לומדות לכל המשפחה. 8 שעות אלנטרנע - חלנם! תקליטור אתרלם באלנטרנע. הלומדע - תקליטור הדרכה לאלנטרנע. 2 תקליטורים הכולללם ?ותר מ-800 יי משחק המחשב של השנה - אהו/ואה! 2 תוכנות אנעל-וירוס. מעבדי חמלילים - כוללים תיקון שגיאות כתיב בעברית. תוכגת מעבדת צלילים וקולות. 0 מנגינות, קולות ואפקטים. ?וחר מ-90 תוכנוח שימושלות לניהול המחשב. משחק קומפי - הקונצרע הגדול ( ו סייבונס - בנייה בתלת ממד, כולל נדידים (גרסת הדגמה). גיליון ?וו - ירחון המשחקים הנפו נישראל (ללא תקליטור). "הכינה נחמה" (מאת מאיר של, הנמנה עם ספרי הילדים הנמכרים ביותר בישראל, מושק בימים אלה בגרסת מולטימדיה על גבי תקליטור, באמצעות חברת [א08/ו-60 בשיווקה הבלעדי של באג מולטיסיסטם. הגרסה הממוחשבת של "הכינה נחמה" מהווה יצירה אינטראקטיבית, מאוירת ומשעשעת, המזמינה את הילדים זהו המילון אשר פותח במיוחד עבור ילדים ובני נוער במסגרת פרויקט רב-מילים תחת ניצוחו של פרופ' יעקב שוויקה. המילון מזמין, מרתק ומכיל יישומי מחשב מתוחכמים, אשר הופכים אותו למילון נוח וידידותי ביותר (שמאפשר למצוא כל מילה גם אם לא יודעים בדיוק מהו השורש או איך מאייתים אותה). נשיש . -<וב. שן > ד .+ 74% 8 / זר תוכנה זו טומנת בחובה עשרות שיעורים ומשחקים המאפשרים ללמוד ולתרגל מושגים בסיסיים וחיוניים ללימוד החשבון - כל זאת בסביבה עתירת דמיון, דינמית ומגרה אשר מגבירה את המוטיבציה של המשתמש, מעודדת אותו להתקדם באופן עצמאי ומאפשרת לו לרכוש ביטחון בלימודיו בבית הספר. 2 הלומדה עצמה |: מקיפה את חומר 4" הלימודים של כיתה ב' (מהווה הכינה נחמה להתלוות לכינה נחמה כאשר לאורך הסיפור שזורות פעילויות לימודיות משעשעות המשלבות הנאה ויצירתיות. בפועל, הילדים יוכלו לנסות ולהפיל את הכינה מהשערה עליה היא מתנדנדת על ידי איות נכון, או שיעזרו לה לברוח מתרסיס נגד כינים בעזרת מבוך הנמצא על ראשו של הילד. כמו כן, הילדים יוכלו ליצור בכוחות עצמם סיפור המלווה בתמונות ובקריינות. בסך הכל, התקליטור כולל תשעה משחקים ב-3 רמות, המתחלקים בין הקטגוריות השונות, ביניהן: חשבון, ב 2 4 4 0 רב- -מילים הצעיר לכל ערך במילון ניתן הסבר מלא והוא אף מלווה בדוגמאות אשר מרכיבות מאגר מידע אנציקלופדי, הכולל מאות קטעי קריאה מעניינים שעשויים לסייע בהכנת עבודות לבית הספר. מבחינת תשתית הנתונים ראוי לציין שהמילון כולל 20,000 ערכים, 1,000 איורים ייחודיים, מסכים צבעוניים ומרהיבים, אפקטים קוליים, קריינות . . 2 "1 + 3 6% . : 4% 6 ', וחיסור, המבנה. 1 .. ני חיבור וחיסור, פעולוו לוח הכפל, בעיות השוואה חי משוואות עם נעלמים וסדר הפ בתרגילי שרשרתא 7% 0 0 - יתרה מזאת, הלומדה מלווה ‏ 0 יינות -. יצירתיות, זיכרון חזותי, הבנת הנקרא, = פיתוח מיומנויות חשיבה ועוד. ההפקה מאפשרת, כמובן, את האופציה הקלאסית של האזנה לסיפור המוקרא על ידי מאיר שלו, כאשר הוא מתוגבר בקולה של שרית סרי, המחיה את הדמויות השונות בסיפור ובמשחקים. יצוין כי הפעילויות השונות מיועדות לבני 7-4 ודרישות המערכת הן: מחשב 66 א 486 ומעלה, 18א8 זיכרון פנימי, מערכת הפעלה 3.11 5אס6חו/ ומעלה, כונן תקליטורים במהירות כפולה, מסך צבעוני וכרטיס קול. לכל מילה, משחק מילים מרתק ומאגרי מילים שממוינים לפי עולמות מידע. ₪ 4>-א 2 , > 0 "יל . 1 4 ד 5 ' | וש 2 - א 2 - ו ₪ - ו ב 3 שיק ו מבט למדע 4 תוכנה המכילה 4 לומדות בתקליטור אחדי עושים תעשייה ה לומדת הדמיה בה אתם מוזמנים לומדה זו מתמודדת עם בעיית להפוך לתעשיינים ולצאת להרפתקאות המחלים שווללים את הפרוב הבומם של חשיבה ואתגר. הלומדה מאפשרת | בשדה/ ולמעשה חושפת בעיות שונות להמציא, לפתח, לנהל ולפקח על תהליך | ביחסי הגומלין בטבע. תעשייתי משלב הרעיון ועד לשלב התה רד חטבו בבח הפצר שר לג מכירת המוצר. אוכלים נכון -/ - כמה קלוריות יש בעוגה שאתם יר מסע במערכת השמש אוכלים? האם אתם אוכלים נכון? כדי ,| כדי להלץ את האסטרונאוטים לענות על כך, ודאי תשמחו להיעזר האבודים בחלל, עליכם לפענח שדרים במומחה תזונתי ממוחשב שמציע דרכים מוצפנים שהם שולחים לחללית שלכם. לשיפור התפריט. 2 לל 0 הקמת המדינה במיוחד ויחיד מסוגו, הכולל בין מסכיו | תחומי המדיניות הביטחונית- 4 את ההיסטוריה של הקמת המדינה כלכלית-חברתית, נתונים דמוגרפיים, =" מנויי הטלפון | ושנותיה הראשונות באמצעות קטעי | מלחמת העצמאות ומבצעים חשאיים, | "799" בישראל, אשר וידאו, תצלומים נדירים, הקלטות מפלגות ואישים בולטים בהנהגת %‏ - הוסך ספרי 4 אותנטיות, תעודות, יומנים, מסמכים | המדינה, עלייה וקליטה וחומרים ]/ טלפון, שיחות " פפפו-1947 | העכבר יילך במקומך | מאגר מידע זה מעמיד לרשותכם | נושאים מרתקים, כגון: מדינת ישראל = 8 45 | מידע רב-גוני, אינטראקטיבי, עשיר | - תהליך הקמתה ושנותיה הראשונות, | בתקליטור מידע א . | . מעודכן של כל 8 5% ב % מהתקופה ועוד. תיעודיים נוספים כמו מטבעות, בולים, 0 % עם 144, המתנות 0 2 כמו כן, הלומדה כוללת מאגר של פרסומות וכו'. 2 ות שלומים. א 2 7 ה ת ק לי טור ₪ מושלם לבעלי /]/ עסקים היות והוא פולל למעלה מ-2,200,000 מספרי טלפון ומיקודים של מנויים, מהם מאות אלפי בתי עסק. תהליך החיפוש נוח ביותר = ומאפשר להגביל את החיפוש | לכתובת, יישוב או אזור חיוג, וכן אופציה לעריכת ספר נ אישי, ממוחשב וידידותי, צ'ייקובסקי 2 - האוברטורה באמצעות הצלילים מתאר היוצר נגינה בווידאו, מגוון משחקים את סיפור הקרב האכזרי בבורדינו | מוסיקליים, מילון מונחי מוסיקה בשנת 1,812 - קרב אשר סימל יותר ‏ וסקירה רחבה על מגוון יצירותיו של מכל את המפנה ואת תחילת תבוסתו | צ''ייקובסקי. של נפוליאון. הקטעים ביצירה מלווים - בפרשנות מוסיקלית על היוצר ועל האירועים שעיצבו את אופיו האישי והמוסיקלי. כמו כן, הלומדה כוללת קטעי = ו > , 1 3 : = / . זּ - ", 5 *- , " . א אדם כהן ממבשרת ציון קנה מודם אפאצ'י והתקין את ה-1/1:88 שלו על מחשב ה-6/ שרץ תחת 95 8או00הו//, דרך משחקים התומכים במודם ותוכנת 1 אזאא1 שקיבל עם המודם, הכל עובד כשורה, אך כאשר מנסים להתחבר לאינטרנט דרך חייגן ההתחברות לרשת, מתקבלת ההודעה: זו אאיוס אא 1055 0 וא אג.זש יוו וא 5 ואוטמסוא אז6)א : אדם היקר. בבָעיה מסוג זה, קשה דעת בדיוק מה קרה מבלי לבדוק את המחשב, אך קרוב לוודאי שזה אחד מן הדברים הבאים: % ל //0 א / יל 2/7 1. כנראה שההתקן ₪ צ1אכ) של המודם שלך, אינו תואם ל-95 8או00םא. אם כך הדבר, הורד גרסה עדכנית מאוסוסטרדת המידע או השג אחת מהחברה/חנות בה רכשת את המודם. 2. בהגדרת ההתחברות לרשת, לא נבחר המודם הנכון או שההגדרות שלו שונו. עליך להבין, תוכגת ה-.1ג א]ן]א קיד והמשחקים שציינת, משתמשים במנגנון 0 משלהם ואילו ההתחברות לרשת ת לעצמה את נת וני החומרה לי ז 95 גשאלי ו הו ודרך "המחשב 7 ואז "התחברו | | בטקסט עם מתקי ותחברות ברשת שהפעלת " לרשת"), לחץ על א במאפיינים. בשלב זה, בדוק שסוג. המודם הוא נכון - אם כן, היכנס אל הגדרות המודם ובחר בברירת המחדל > וד]טאמכ) כדי לוודא שההגדרות | נכונות. . 3 אם בביתך ישנה מרכזיית תקשורת (כזו = = שדורשת לחייג 9 עבור קו חוץ למשלו = > או תשתית טלפונים אחרת השונה מקו. טלפון פשוט בהגדרות ההתקשרות, ‏ - בטל את סימן ה-/ מהאופציות "נתק .0% את השיחה אם לא התחברת תוך א . שניות" ו"המתן לצליל חיוג לפני ההתקשרות". את האופציות הללו ניתן למצוא בהוצץ א86710אא60 התחברות), אליו נגיע באמצעות לחיצה על "ששטסותאס6" (התקנה) בחלון המאפיינים של ההתחברות לרשת. יניב גולן מהיכנשהו בארץ רוצה לדעת הכל על 885-ים ובעיקר כיצד ניתן להקים 5, וכן רשימה עדכנית של 885-ים בארץ ודרך טובה למנוע מפורצים להיכנס אל ה-88%. ובכן 885 הוא ראשי תיבות למושג מסוצתם5 סאגסם אודם ושטם, "שירות לוח מודעות" אם תרצו. 885 הוא למעשה אתר בודד של חברה, ארגון או אדם מסוים, המאפשר התחברות אליו דרך קו טלפון אחד או יותר. חשוב להבין שבניגוד לאתר אינטרנט, 285 יושב על מחשב בודד, שאינו מחובר לאוטוסטרדת | המידע ובעזרת תוכנת 886, הוא מאפשר למתקשרים להוריד קבצים, לשוחח | ארי 0 ו יש יותר 8 ו טלפון אחד), לשוחח בטקסט עם ה-507 84 (0אד8/ ץצ ן דאקס יש של ה- )886‏ או להשאיר דואר לחברי ₪85 אח ולצפות בהודעות שישנן ב-885. | מהי מטרתו של ה-88₪5? ובכן כאן " דווקא ישנו דמיון לאינטרנט מפני שה-₪835 לא הומצא למטרות בידור, אלא - . כאמצעי לעבודה מרוחקת עבור ארגונים ‏ " גדולים, חברות, גופים ממשלתיים וצבאיים וכו'. עם הזמן, לפני עידן ה-טשו, 885-ים החלו לצוץ כמו ‏ ]] פטריות לאחר הגשם, וכך היה גם ‏ 7" אם לומר את האמת, הופתעתי. לקבי את מכתבך משום שבעידן ‏ הגלישה באינטרנט, אין הרבה ביקוש והת; ניינות = ב-885-ים, מה גם שישנן | בארץ ו מספר רב של חברות ש יאפשרו לך אתר אינטרגט. 6 חינם , שייץ זר על הו 6 ה וא א היו הוטחיות מאוד, משום שהתוכנה, בנוסף | ות ן הררוש להפעלתה, היא כל מה = שחחט להקמת 88%, חוץ מכמובן, מודם 2% מלפון פָנוּי. מעבר לכך, תוכנת ציור ה יבולה לעזור, כמו גם תוכנה למיון קבצים עבור 8₪8, למרות שרוב תוכנות ה-885. כבה באות עם מנשק כזה. לנבי הגנה ב-₪85 - ובכן, תוכנות --אֶמ₪ מספקות מנגנון הגדרת משתמשים הכולל הרשאות וסיסמאות. יתרה מזו,; ספריות וקבצים שאינם מוגדרים להיות זמינים עבור משתמשי ה-88%, מנותקים לחלוטין משאר המערכת ולכן לא.ניתן להביעי אליהם.. ואחרון חביב. לגבי רשימה עדכנית סל ה-₪₪5-ים בארץ - ובכן, העמוד קצר מלהכיל, אבל קיימת רשימה כזו המתעדכנת כל הזמן. היא נקראת 1 - וניתן להוריד אותה מכל ₪86 בארץ ומכמה אתרי אינטרנט ישראליים. ניר סבינצר מעוניין לרכוש מחשב חדש הקיץ. הוא רוצה לדעת הכל - מה כדאי, אצל מי לקנות וכמובן, איך לדאוג שבשנה הבאה לא נצטרך לקנות מחשב חדש וכו". ראשית ניך,. הרשה לי להתנצל על העיכוב, שכן החופש הגדול תם, ובוודאי כבר רכשת. מחשב. אולם, כפי שציינת נמכתבך, ישנם אלפי אנשים בארץ עם סאלות והתלבטויות דומות לשלך. לא אוכל, כפי שביקשת, לפרסם רשימות של חברות שונות או מחירים של כל מוצר/חנות, אך אוכל לתת כמה טיפים בעניין. *. 5 -49%" ." 2 שר 6 מ חופ= = = 0 5 0 הק הרהטה 7 הדרי ₪ + '0ריקי 6רוןי" ו ב0כוןָה, כ6אארו "שריקי שרון'" התכוון! ]אותס אסחקי אוציה ["'ד'נ], 7-ו , !צ'צן ה-0%פ שאו וה-שוש) 6ושת). אותס אסחקים אס 2 ס]ות 60וחות 6] און, 3 ]חי 'אסק, 030 ]% היה אסק, 6]6 תנוגֶת [וריות כ3ורת דאויות האסחק שו כפון!. ה"ן! '!0כיס סצות ואןסים ][הכי] את ()אסא או אס תוק כד' הפיה אש 31 "חכיות 90!א היה אס]יק א]יןו, א! אופרים ]איקי אאוס, דוןא] וגָופִי [ככות 0 א | 711 אככ' אס כ] [שייה [התפו?4 או שוטריס גו הקשן, []רסס את הבשי [קן 90 / % ו אוכוים את ריק + היה 0 + 8 "ל 4 ראשית 9 יציאת מעבדי הפנטיום ‏ | %" פרו, פנטיום 2, ופנטיום עם טכנולוגיית | א!אוא, צנה מחירו של מעבד הפנטיום - | * - 4 ו 4 6. מעבד מצוין, שייקח זמן רב עד שהוא | 205,(תן ]וכו ]סק 05 א[ [ 00 00 יהיה לא שמיש. יש לשים לב שלוח האם | | : '?' ]1/0 4] ,6+ ו 1 - של המעבד, יתמוך גם במעבד עם ו |וספת צ] 03673 תציר את י 1 טכנולוגיית א1א]א, כך שאם במהלך השנה || | אסק ה-05 ]אד חזון 2 * כ0ארי3'ם א-95 4564:/) ₪ הקרובה, מעבר למעבדי אוא!א יהיה - : 4 תוכ[ף באגכ 1006ו-205, אציין | |[ הכרחי (מה שלא כל כך סביר), בעלות של ששל- , הח 5 שש חדית. כמה מאות שקלים בלבד, תוכל להיות שוב | יתן 0091 2 -- | בעניינים. | 0 06ר יי 6 ]תור , י + | לגבי כונן תקליטורים - עצתי אולי תפתיע אותך: כמה שיותר אטי!ו! לא כדאי לרדת מתחת למהירות פי שמונה (8א), אך 39 1 6, 90 8 וה-24א לא מורגשות בכלל בעבודה השוטפת של המשתמש על המחשב, ועדיף להוציא את הכסף על משהו | יעיל יותר כמו כרטיס מסך למשל.. חובה כרטיס 61ק כמובן ובל טי תש להתייחס ליצרן הכרטיס) עם 2%18‏ לפחות (רצוי יותר!). ואם אנו 7 ו שה ל [32 לפחוו י | .ו ,1 קי ', 8 ה יקוק '% %- ; + 4 ו 0% י ב כ / אי ₪ ּ. דט ומשחקים (מבלי להיכנס. *: % תחומי הפיתוח, גרפיקה מתקדמת | | בתלת ממד ו-0אזמא0א) אולי = ל-% ד .ק ל כך. א תחום ‏ > | המולטימדיה צועד לקראת יישומי = % 5 ואיפטרפולצלית וידאה > 5 לא נראה לי שיש עדיין חנות/חברה ‏ שמספקת כונני תקליטורים אטיים כל כך. ו | באשר לכו ו ככל האפשר - ד ודל מז 5% ' זז ר 9 ,ולש המרי ת00פיטיו,-4 0 ה ו החל 5-6 אי דר 55 מאת: ערן פולוסצקי ו - י ו ב ו ו ב -- וב ל ית וקיוו שסוף סוף תימצא דרך לקבוע מי בנ ג ו בר ו ל מ ל ג מב כ ור מ ו - ו ו :את אד גצ )אזעו-א. עי מו וג 4 ב -1 למרות שלרובנו אין רשת מחשבים בבית, רוב האופציות לריבוי משתתפים פועלות יפה מאוד גם דַרך מודמים ואפילו דרך האינטרנט, כך שמרבית השחקנים ו ב ו ו ו בי וי עכשיו, הדבר המפליא הוא כי למרות העובדה שקרבות חלל פרועים היו החלום הוורוד של רוב השחקנים (לפחות מאז שבאק רוג'רס הופיע על מסך הקולנועו, משחקי חלל לא תמכו מעולם בריבוי משתתפים ראוי לשמו (1454א למשל לא ממש נחשב לסימולטור טוב). כצפוי, 6א]ש-א חורג מהמסורת המגונה של משחקי החלל ומאפשר אופציה מכובדת של משחק מרובה משתתפים. כמעט כמו להיות שם המשחק הזה הוא בהחלט כל מה ו 7 בכל מה שהסביבה של 458 676 שריה = ויה " == ה ו ירוי 0 . ./ . - - 4 יכולה להציע. עבור אלו מכם ששיחקו יניכי מ" ב נלי ש ירי ההמשך הזה היה פשוט צפוי והשאלה היחידה הייתה אם הוא יגיע כתוספת או כמשחק מלא בפני עצמו. למזלנו, חברת 1/06/5478 בחרה בדרך השנייה ובשנתיים האחרונות הם עדכנו את מנוע המשחק והעלו אותו לרמות חדשות. כשתתנסו במשחק אולי תבחינו כי התחושה היא של הסימולטור הישן והקלאסי, אך המראה הוא של הסימולטור החדש והנוצץ ביותר שקיים כרגע בשוק משחקי המחשב. אחד היתרונות המרכזיים בכל משחק של סדרת ₪5 \ 57/8 הוא שתמונות וחפצים מהסרט יכולים להיות ואכף מפוזרים כמו צדפים על החוף ומשחק זה אינו שונה מהשאר. הדבר המדהים הוא בי למרות העובדה שחברת ה יכלה לזלזל ולהסתמך על הלהיט הער ., של משחקי ריבוי המשתתפים, היא בי . דווקא להשקיע בפרטים הקטנים ב" . רק כדי לגרות את הד ג גי המשחק מאפשר לטוס במגוון חלליות, החל מה-6א]/ו-א דרך ה-6אזשו-ץ, ה-6א1]\-, ה-2-95, ה-מך אממואסט, ה-1|5 א₪ך6וע פםשאג צסג, א 455017 וה-... במילים ומומ ב לוו חִלֶל ליות, אשר סביבן תתפתח העלילה. גו - ג ב כל זה היה כמובן די חסר ערך אלמלא המשחק היה מושלם לשחקנים שאוהבים משחקים מרובי משתתפים. למעשה, שראיתי, היות והיא מאפשרת לך לתכנן משחקים בכל גודל שהוא למספר מרבי של - | לא למעלה מזה. עד שמונה שחקנים, במהירות ובקלות. כמו כן, ניתן לבחור אילו שחקנים ישתתפ והאם מותר להם להקים קבוצות ולהשתתף. - ב משחק באינטרנט תוכלו למצוא בקלות את מבוקשכם (למרות שאם אין לכם חיבור מהיר אתם יכולים לשכוח מהאופציה.. כמו כן, מצורף למשחק תקליטור בונוס מל 7 ו מאפשר להכין אותם, מה שהופך אותו מושלם לחבר עם מודם. עם זאת, הבעיה היחידה שניתן למצוא במנשק ריבוי המשתתפים היא שבזמן משחק ברשת לא ניתן להצטרף מתי שרוצים (כמו ב-א 0)). 2 ג המשחק עצמו הוזנח בעקבות התמיכה גב ביג" מה ג לי 1-7 יב בי 1/2 נעימה. לא רק שהמחשב משחק יותר טוב מאשר בשני המשחקים הקודמים הוא אפילו מגיע לרמות של + א % פיוורטור חלר. = שחקנים אנושיים, אם העובדה שהמחשב ו | מאפשרת לשחקנים להיכנס לקואליציות של שחקנים אנושיים כנגד שחקני מחשב, וזה עדיין כ למרות שנדמה שמפספסים משהו אם ו 5 סיפקה מגוון רחב ביותר של משימות לשחקן בודד שיאפשרו לו לחדד ג ל ו י ‏ ם-י מהיסודות ועד לטכניקות ספציפיות של בי ונוי ב ירי ב החיסרון היחיד שיש למשחק האדיר הזה הוא שאין לו מנשק מקיף ליצירת משימות, וזהו הלק השוב מאוד בכל > שי ונק ומ מ יגיי שי ‏ לוגיש ץש אותי לא נכון - המשחק רחוק מלהיות משעמם, שהרי קיימות עשרות משימות מרתקות ומאתגרות ושחקנים יכולים לבחור במיקום רנדומלי, במספר חלליות המחשב וביעדים של המשימה. ולסיכום, חוץ מהפישול הקטן ביצירת המשימות, המשחק הוא כל מה שחובב סימולטורים יכול לקוות לו: מהיר, מהנה, נראה נהדר, מאתגר וגדוש בסגנון ייחודי. דרישות המשחק: פנטיום 90, מןא16, 8018 זיכרון בכונן הקשיה, כונן 0%1א-6 במהירות מרובעת, 5 8אוס6ה1/\ וכרטיס קול. מאת: עמית חסון- אלוני ב .הג אוניברמים) ות (מתוך 110 | יצרו ה"מחבלים" ה אינטרנט 2 ריית יוות 0 חבר ת בארגון) לל 2 שאמור היה להגיע אל ה פרויקט אינטרנט 2 קורם עור וגידים שת בני ו עד ד סוף שנה זו קמטרה | לאתר אחר ברשת. ומתחיל לאשש את התקוות שרבים תל! | הסופית היא להגיע למהירויות של פי 100 בו. פרויקט זה, שמטרתו להאיץ את ממהירות 0 היום (כ-18א45 העבודה ברשת האינטרנט האקדמית של = , למערכת האק ארצות הברית, מניב תוצאות ומשפר את איכות הגלישה לשאר גולשי הרשת. 4 אינטרנט 2, בת האחרונה חברות שופות שהחל באוקטוב * | מזמינות את הנ 0 0 ולפרוץ | 96' תוכנן לחבר בין יד | | מיקרוסופט | מגיעה עם פלמטודט ,| ה-6%צ01 4 + ה-1א00כ ואילו מנגד = בי יצבת ה-פַתּפ89ַ4ש13 של 60886 מזנה | ה-8+88688%! כולל את א ,18‏ %?64%אדתא, 11תצסא ו-אט8 .| 0 רבים ממחנה | 5 0 הפו 612חזפזח! 2-ו ו 7 6 6% 0 90 ה 0 ו " קזמנ ו 2 ו תגנר הללן: 5 מיקרוסופט אינה תואמת את הסטנדרטים - עד המבוקש. יול הרשת, וכי בקרוב תיאלץ ענקית = פורצי ל בשלור טח = 1 שו 1 ה המוגנים הגישה לאו | תרים 0 עוסק במסעו של הרצל, חוזה המדינה.. > 7 זהו אתר ראשון בסדרה של אתרים היסטוריים אשר מפותה במטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, - -/ 8 הציוני המרכזי (האתר נפתח במלאת 100 שנה. האתר מעוצב בצורה נוחה וקלה להתמצאות. להשרות את האווירה של אותו התקפה התוכנה "להתקפל" ולתמוך בטכנולוגית ה-13?38680%. על כל פנים, בשלב זה, נכנסת המלחמה על המפתחים להילוך גבוה, היות וכל אחד מהצדדים חייב להשיג את המוחות הטובים ולו רק כדי למנוע מהצד השני להשיגם. * שירות ה-זטחוש 60 של .401 נסגר באופן סופי עקב קיצוצים בשירותים 1 ]| הפעם אנו מקדישים את אתר פינת | המציאות לאתרי נסיעות שונים ברשת. חלקם אינפורמטיביים וחלקם אף מאפשרים לבצע הזמנות של טיסות, מקומות שי וכדומה. רב . האטשרות ז שהן -- ברשת האינטרנט. 61ח3|ק ץ|8ַח0.! ו81.607ח3|מץ!6חס!. צואוא//: זוז אתר זה שייך לאחד ממדריכי הנסיעות המוכרים והמפורסמים ביותר בעולם. האתר מכיל מידע רב על מוקדי תיירות בעולם, כמו גם רמזים וטיפים רבים. חב | כן ב 4 זסא. צזו6 /ופח. עוס//: קוו 2% ו 5 | האישי שלך. האתר כולל אזורים שונים ,' ₪ האתר מסיל ה ה ור השונים 0 הרשת. > חברת ₪6א6 אשר ₪ את אחד ממנועי החיפוש המעניינים ברשת, = החלה להעניק שירותי תיבות דואר אלקטרוני חינם בדומה לשירותים אשר מעניקים 0 וס ואחרים. 0 * ב עקבות ‏ ת הא : ח 4 2 : " 35 | פינת ‏ קמציאות - שונות, מפות, מאנ | מק 00816 - 0 מומלצים ועוד כ ו .111 או ו > |6 .60 ל /[6ע8ז!-86ז/61ח. 5חסוזו!50. ו חוו אתר זה מנסה לשים דגש על הטיול בעולם עם קישורים אל מקורות מידע רלוונטיים במדינות השונות. | - ו סט 15 שאו :1110 מעניין אותך לראות הצעות לטיול,. היכנס לאתר של 1988 - ו ל טיולים בישראל ובירדן ותקבל מבט ‏ > מהכיוון השני. כ + 010101] 4 |ו.00 06 " = ' ר" ' ו הצ4%- =|- ₪ / צד 2 8% 5 : 7-7 ו כ - 2 , עמית חסון- אלוני החודש יצאתי במסע חיפוש אחר טכנולוגיות אשר מגישות לך את כל המידע שאתה צריך היישר לתיבת הדואר האלקטרונית שלך או ממש היישר אל שולחן העבודה. 2 4 חשוב ל נע איך אתה מגיע אל המידע הנחוץ. לך באל ₪ : טי הפוך את התהליך מהסוף / ך - זוהי הדרך לתחילת ההבנה טכנולוגיה | שתהפוך. - ו = בעבר הינו הכיוון החדש > 2 עבורה את המידע ‏ > הנדרש באופן , בזמנים קבועים = ובכמויות נשלטות. ל ששה השילוב של = מגזון המירע באינטרנט עם טכנולוגיית. - +מצאהזאו | אא 1 אזדך ג1סא] 0 שזהסקע 5שפא אזהן | )116685 26018 14085 ₪תוז166/ , ם0ו185]/ ,נה עת6)8צן 5וזה:מצס או 6 תס שתוז6+זם 4 )ו \ +66)מז] 1 יותר.. 3 ק כבר הזכרנו . 5% הגלובלית, וז /ן ‏ הדחיפה יוצר מצב בו המידע יכול להיות משודר היישר אל תיבת הדואר או אל שולחן העבודה שלך. בצורתה הפשוטה ביותר הטכנולוגיה קיימת כבר תקופה לא קצרה. בפועל, ספקי מידע רבים יכולים להעביר אליך מידע תקופתי דרך רשימות דיוור, ואתרים כמו מסס.פאוסח או 41100 + שולחים דואר אלקטרוני בקביעות למעוניינים בכך. כמו כן, קיימות. ל שונות (חלקן מופצות 6 0 רשימות דיוור - הנפוצה יותר היא ה-%ט218155%8 והשנייה הי; ה-110₪20%10א. שתיהן אגב, פועלות בצורה דומה, אתה שולח בקשה (בצורת דואר אלקטרוני) להירשם לשרת הרשימה (<ו > ו ד ו וע 99508 ולאחר מכן תקבל תשובה אוטומטית אשר כוללת פרטים על הרשימה ואישור לרישום. באותו זמן כדאי גם לרשום כיצד לבטל את הרישום לרשימה, היות וקבלת מבול חוזר ונשנה של מידע שכבר אינך מעוניין בו יכולה להיות מעצבנת למדיי. כדי להגיע אל רשימות הדיוור רצוי להיעזר במדריכים ובאינדקסים רבים. אחד הגדולים שבהם נמצא ב-11521.001. אוש / /:קז1ת והוא כולל מאגר מירע של יותר מ-66000 רשימות 0 | מסן% 5 כ % פחסופז6צוכ * ----- % . - וזהיר כי רשימות דיוור ר אלקטרוני בתדירות ילים עצומים (לעתים 10 מרשימה בודדת). ככלות ו אישו ים למ מספר רשימות דיוור או 0 % / ואיסוף הדואר לתקופה ל לגרום במהרה להצפה ת הדואר האלקטרוני שלך. 6% ץ האמת, רשימות הדיוור אינן דבר = נגישות במשך תקופה לא - עם זאת, טכנולוגיית הדחיפה שה לגמרי, 0 שבחברות שונות "ו זאת, בימים אלה חברת = מיקרוסופט כבר נמצאת בדיונים עם ערוצי תקשורת שונים, ובראשן רשתות ה וויזיות. בכבלים, שהרי אם אפשר להעבי ר אליך דפי 58/ למחשב, מדוע ש שלא יוכלו * להעביר אליך את הסרטים סאתה אוהב היישר לטלוויזיה או לכל מדי --- אחר. כבר ר: ו הדחיפה היא מרכיב חשוב באסטרטגיה של 80806ו6א1, וכדי 1 2 די אם נעיף מבט בתוכנת ז החדשה ב-61%086א וחוחט). דרך רישום ישיר בתוכנת 2 ית לקבל מידע חדשותי רב וכולו ם, כאשר תוכנת הדואר של 80806ז6א1 י תו !| כת בהצגת .אדא והחומר מגיע 2 6 ף 2 (חלקם טקסט וחלקם 4 - נרות רבות כבר מספקות מידע 76 המער ת של טקגטפוטאן וביניהן ניתן ל מצ 6 א את אאס, קטסז) זסמ|ז03, 5 5 א 2081 מסופהותפג או ועוד .. ל 4 שות הוא להיות % "". ב יים. כפי שניתן לראות,. נס כבר "דוחפת" מידע וכל מה הזדמנות ומציג אותו בצורה גרפית ודינמית. מספר ספקי המידע דרך 1 וווסע ממשיך לגדול מחודש לחודש וביניהם ניתן למצוא את אאס, 6תוך אזסצ אוס, 6מטטוז1 ספגסו, מו 8.] זסתזה/ סתוך, ועוד רבים אחרים. למעשה, ברגע שבחרת את סוג המידע הרצוי לך יתעדכן המידע בכל פעם שתתחבר לרשת, ולחילופין תוכל לחייג אל הרשת בכל זמן קצוב כדי להתעדכן. הערכה הזו כוללת גם דפדפן פרימיטיבי אשר בעזרתו ניתן להקיש על קישורי המידע או הפרסום המעניינים אותך ולהגיע אל הדף הרלבנטי. לכל המעוניין | ניתן לגלות עור עש.טכנולוגיה ו / השיווקית 7 ב-וסס.16851תוסס. אראו / /:כזת. מוגמרת, אלא צעד חשוב נוסף לטכנולוגיה של באופן ה 7 1 הוא הסכם שנחה 6 לתוכנה הראש : מיקרוסופט, לפיו ת - | , | שלהם. | 0 את ה-4 זטזסוג . | חשוב ל לחתימת הסכם זה עם מיקו הרשת של 0181088 : ל-ז19810ט6 של 0806 התחלפו היוצרות. . אחד הדברים שצריך שמדובר ברשת אמריקנית רוב המידע שמועבר בה תקשורת אמריקניים, כ לדעת את מזג האוויר התוצאות האחרונות בליגו זאת, התהליך הטבעי הוא יצטרפו לרשת גם ספקי מידע ומוה מרימבה הינו סקרנות רבה בתח החברה הם אלה ש ה-4/4 | האחידים של ה-גץגן | יש לה ד לטלוויזיה. 7 . המשתמשים מתכווננים לערוצי שונים, וברגע שמידע חדש מ של 1 3), תוכנת הלי לקות ש - ו 0 ו רשימות ה-.11א'111 כולל מגוון של סוגי רשימות המאפשרות לך להציג מידע - הצורה הפשוטה והנפוצה ביותר היא ה-66חספחש בה מופיע כל אלמנט כשבתחילתו כדור שחור (כזה המוכר לנו ממעבדי תמלילים) והתג לפתיחת רשימה שכזו הוא: < ])>. כדי לציין כל אלמנט, אשר לפניו תופיע הנקודה השחורה, נשתמש בתג <].]>. לדוגמה: < 1()> , . ה 66 ]זו 6חז 8ו פוחד <| |> | .61| 560070 6ח1 18 פוחד <| |> .ה וח6ו6 זוחז 6חז 15 פוחמד <|ן>% | .1 וח6ו6 ההטסז 8חז 18 פומד <||> שש לרשימה זו שלושה סוגים של פתיחה - נקודה שחורה שהיא ברירת המחדל, נקודה ריקה אשר כדי לקבלה נכתוב: .01>, <מ01806-מקצך או ריבוע שכדי לקבלו נכתוב: <ת500=מק יד .1 >. = ט = וש 6 % ו וו :ו ו כמו כן, כדי להשיג רשימה מאורגנת (בה כל אלמנט מקבל מספר או זיהוי) נפתח ונסגור את הרשימה בתגי <.01> שמהווים את ה-/1.186 02706160). ה , .'. 6 .ץע ץז אלו הם סימני הזיהוי השונים: ספרות רומיות גדלות. 4 ספרות רומיות קטנות | מספרים (ברירת | | 1 6 1, 1,576 שא = = תש ה ₪ = ה הווש הש הסוג השלישי של הרשימות הוא רשימות מציגה מונח מסוים ומתחתיו, בשורה התכולה שלו. סוג זה של רשימה נוצר על ידי התג <]ס>, = + | ן , 8 י/ ₪ | / נר. .7 4 י היוה ג 6 + ק. רשימה זו 0: "שי )ש% ו . 6 "ו ₪ 8זו1 108 15 פוחד;ספ > 4 8 פוחד:סם> כדא: ל שניתן להכניס בירשימת המ: ז תמונות, קישורים ולמעשה כל אל 5 זפ ,30 2נ.סופטח זוב 1 1 בא ₪ :אשאפ-פין ו 6 בזז9] בת - ₪5 המ > א ל .3 קה - 17 -שפו) - 11% : | .->+510= 5 לס( .| == 5 97 ם-י פמקב רפ 292 4755 דע 4שדוהזת:ות | 1. 16 פ'ש - סש 04:%63לאקאובת תו 0בַכָצאפ דפ 91644 וכ | ₪6 תעסג זדאטם 1659 טהסשה: .5 914 חלוחש פס קשססעה. קלימ לכיה % , יק 6% 0גז 9:ב: מס הכ זפתונתם) 0:1 -ם י5שו) 98% 5.505 פמקעחת: שת במצש ‏ 4.ם' '%פן1 פ:ת: 55 מסועצטדט 5ע6:מ: 6ע: 2ב2: 1 ממס ל :ששה בכ 1085 אלד 822 םת ,4 41302-155%0- 9455 3> 56 ₪ צמעכוק 1 ₪2 שש 9‏ 4.4/ '%2? פ|ק 21189 58-ת%2+-נע צמו] 1 אפס שאנעט 4% יטירק -י ה תידיה 3ם: <> | היישר מה- 417110 71.4.81 נופל - ו מתוגבר במנוע ה-א 018667 של ומגובה באפליקציות \ואם ד)שאזס ו-כ3פ. ראשית, בואו נבהיר את הדברים: משחק תלת ממד, איננו מלה נרדפת וי ויו מ ה 1 1 ב-5/ז71)ק5אתק א50אמק 151, אלא פשוט משחק, שמורכב כולו מאובייקטים תלת ממדיים. אז ככה, כל מי ששיחק ב-50%16, ו וכו', יכיר את סגנון המשחק. חלקנו קוראים לו משחק ₪60₪ג, הלקנו קוראים לו "משחק אקשן דו ממדי", אך כדי למנוע בלבולים, במהלך הכתבה נקרא לו משחק פלאטפורמה - שכן כל שלבי ב למעשה, קיימת פלאטפורמה ענקית, בה דמות הגיבור שלנו נעה מכיוון אחד לכיוון שני, וּבַּכַל שלב תוכן הפלאטפורמה משתנה ואנו עוברים דרך גשרים, מערות, מט" ב יג וג ך ץק ו יי ג תש 1 לו בתור אחד שהיה צריך ללכת למילון כדי לדעת מה פירוש המילה ואטזאסואטפא, אני חושב שתהיו ג ואטואסואפסא ג פירושו - "בלאגן!", אבל במובן הכי מטורף שניתן לדמיין. והבלאגן הוא כדלקמן: ניקי הקוסמת ב + עובר גנ ו ץז הבג ל ושי" 4 2 ע- ו = הב ב לד ו וגב "ונב יע" כ ג"ר לבל - " בוו ג ב ו פארגוס, מחממת את האווירה ומתריסה בניקי להטיל כישוף חזק יותר. הקוסמת 12 0 ב ג = ומטילה כשף, המזמן | את השד הענק והנורא 8 יי יי שמעבר. 00א2 צ מתמקם לו בנקודה | אסטרטגית בשמי הארץ, פותה את לועו הענקי, וטורף את הממלכה. פארגוס וניקי, הניצולים גוצי יוצאים 1 | הרפתקאות אל באר המשאלות, כדי למצוא משאלה שתחזיר את | 0 אל המקום ממנו הוא בא (את כל הקטע הג"ל ניתן לראות בפתיה תלת ממדי מרהיב בתחילת בי המשחק עצמו, כאמור, הוא משחק פלאטפורמה, אך הדמות אינה נמתחת בוו ומניד מש ל מתפתלת בצורה תלת דיק בשיי יל ו על הדמות איננו קפוא במרכז המסך, אלא מלווה עַל ידי מצלמה" 1-ל אנו יכולים ניקי, כשלבל במהלך המשחק נעבור בשערים מיוחר: בשי וג 7 י, ְ 0 + את צורתנו לזו של קרנף, דרקו ו " כמיטב משחקי ואטואסואפ א ; :מו יש סודיים וכוחות מיוחדי, 2 . לאסוף. 8 מו ו ו , וגו ל ב כו ו מי מכם שמגובה, בנוסף לכרטיס המר שלו, בכרטיס תלת ממד תומך אש30 וכמו סספססץ, 30 אםד5אטס 2 35 ₪10₪17005 וכו, יוכל ליהנות ממשחק חלק, ללא אינטרלציה. | ו גם שאר אנשי ה-6< ייה1 מהמשחק, אם כי בגרסה קצת יותר אטית ימי וב יי 1 ב : כדאי, כדאי, כדאי! וחובה, חובה, 3ב" 1 / / שי-זו לבעלי כרטיסי תלת ממד תומכי 90% סוף סוף מגיע הסימולטור השלישי נסדרת קומנצ'י, אלא שהפעם הוא +) ריאליסטית ואקשן על נדומה לשאר המשחקים בסדרה גם נלשחק השלישי האקשן מועדף בהרבה פני הסיסה. לא נסתיר מכם שרצוי ] מעט על העקרונות הבסיסיים של חיתה ואיך לא להיכנס וטילים שורקים ממש לידכם? ובכן, בדומה ל-%ו080א1.0 גם פה יש מצב לימוד בו יושמעו הוראות קוליות מ"מדריך" וירטואלי. 5 שיעורים (מהבסיס ועד מעצורים), ויש לציין כי הרבה יותר גמיש מזה של | מה שאומר כי תהליך הלימור.ו מהיר וקל. - אזור מלחמח 0 - ₪ קומנצ'י 3די דומה למשחקים וגה העיקרית היא שתיגמר עקרוני עליכם להסתובב, לאתר נעל עליהם ולצפות בהם . קטנים. אבל מה תעשו היינו, קיימים ארבעה אזורי קרבות עיקריים אשר ממוקמים בעירק, קובה/ > סיביר ואוקראינה, כל אזור מתחלק | לשמונה משימות כאשר נית] ?חל ...ות / . 4 | ; | - טי המשימה האחרונה רק ל) את שבע האחרות והדבר מ' ./ ל 4 קר לסיטואציה של משחק 107% בשח משחקי הפעולה - ארבעה שלבים עיקריים, ארבעה "בוסים" וכו). | בסך הכל, קיימות 32 משימות ורובן- גוזלות זמן רב. לעתים, משימה פשוטה לכאורה כמו השמדת רדאר, עשויה להפוך למשהו מסובך הרבה יותר כשמסוקי אוים 7 יצוצו מאחורי הרים מושלגים וטנקים" <-* משוכללים יצאו מתחת להסוואה יעילה . להחריד. כדי להתגבר על.כך, הייתי ממליץ! >= להתנסות במספר משימות כדי להתרגל! ‏ ' לטיווח מטרות, היות.ובסופו של דבר ‏ " תמצאו את עצמכם מתרוממים מעל הרינ וגבעות ותפוצצו מחנות אויב עשיתם זאת מגיל 0. מציאות מכאיבה 4+ כצפוי, משחק זה הוא המציאותי והיפה ביותר בסדרה, כך שתצוגות הראש ותא הטייס משכנעות להפליא, קלות ובעצם עונות על הסטנדרטים הנדרשים מסימולטור מודרני = - | רבות כדי לפרסם את המ? ו הזמינה עיתונאים ליום שדה (למה א] דברים כאלה בארץ" שכלל הסברים על > המסוק האמיתי, תחרויות שונות וביקור | במרכז הפיתוח של סיקורטק"", ב 2 מספרים שבמקום התעופף מסרץ . ערת פלאי הטכנולוגיה הטסת המסוק מכשת יותר מאי פעם ודי דומה | )0 ב 2% ₪ מאת: בן כספי דמום רמה - הכל על הכל חברת ידע מערכות סיפקה לדפוס רמה פתרון להדפסה על מגוון חומרים. ההדפסה אפשרית על עץ, שעם, קרמיקה, שיש, מראות ועוד, ולמעשה היא מתבצעת בטכנולוגיות צבע מתקדמות המשלבות את מדפסת הצבע של 16סק4 - 5% שסטוו'/ זס6:01 ז6פג, [. חשוב לציין כי דפוס רמה בבעלותם של בני הזוג ריזנסקי, הינו הנציג הבלעדי של חברת 51111.8 ממישיגן בארה"ב, אשר מייצרת חומרים וציוד בטכניקה של דחיסה בחום. בפועל, ההדפסה מבוצעת בשני שלבים: בשלב הראשון מודפסת התמונה על נייר ובשלב השני עוברים לטכניקה הדוחסת את התמונה על החומר במבוקש. כן4 -/= [> קיימות שלוש שיטות הדפסה: נייר רגיל - מדפיסים את התמונה ומרססים בספריי מיוחד (ְ4זק5 ז510תגזיך) המאפשר העברת התמונה לחומר המבוקש בדחיסה בחום. יתרונו של הספריי נעוץ בכך שכמעט ולא מרגישים בבליטות או בחספוס במקום המודפס. נייר פולימרי - שימוש בנייר מיוחד המצופה בשכבת פולימר המאפשר את העברת התמונה למגוון חומרים. נייר כבד - שימוש בנייר נשא המיועד לחומרים קשיחים כחרסינה, עץ, שיש, מראות ושעם, תוך יצירת ציפוי מגן. בתמונה: דוגמאות הדפסה על בד (חולצה של פסטיבל ערד) ועל חומרים קשיחים. ו חברת 766 [] 566 משווקת בארץ את חבילת !01 588 1, אשר מכילה תוכנות המאפשרות לנהל שיחות קוליות וחזותיות דרך המחשב. בעזרת מצלמת וידאו המחוברת למחשב יכול המשתמש לצפות ולדבר עם כל מי שיש לו מערכת דומה בארץ ובעולם. למעשה, כל משפחה שרוצה לשמור על קשר עם הסבתא שגרה רחוק או האח שלומד בחו"ל יכולה לנהל שיחות פנים אל פנים עם בן-השיח שנמצא מעבר לים. המערכת יעילה ושימושית גם בעולם העסקים, היות וחברות בעלות סניפים או נציגויות בארץ ובעולם יכולות לנצל את המערכת לצורכי מעקב ושירות. בעסקי היהלומים, למשל, חלק מתהליך היצור מתבצע במפעלים בחו"ל, כך שמערכת כזו בהחלט שימושית למנהל שרוצה לקבל מושג מוחשי יותר על קו הייצור. אולם, מעבר לכל זה, ניתן להשתמש בה לצורכי הדרכה, לצורך מתן שירות שדורש פרזנטציה ודיאלוג עם הלקוח. יתרונה הגדול של המערכת, מלבד אפשרויות השימוש הנרחבות, נעוץ בעלותה הזולה יחסית. המערכת מאפשרת לנהל שיחות דרך קו טלפון רגיל, באמצעות אינטרנט או קו אג,1 וכל זאת בעלות של שיחת טלפון - ובמילים אחרות, המחיר שנדרשנו לשלם עבור שיחה רגילה זהה למחיר שיחה בה ניתן לראות עם מי מדברים. את החבילה הכוללת כרטיס וידאו משוכלל, תוכנות (2 16605%06;:0/, שחוז66]א)6 ו-6מסמץ ס)סץ) ומצלמת וידאו איכותית ניתן להשיג ב-8399 (כולל מע"מ) בחנויות המחשבים המובחרות. ל ₪ מכיל 4 תוכנות חדשות לשוק -פי, שיהפכו את השימוש ב-95' - או לחוויה אומנותית ואת המחשב 4 למקום בטוח ומוגן מפני וירוסים : שי במו כן, כולל האוסף עצות שטרולוגיות ומשחק מרתק לכל "הקט מגיע מבית התוכנה | וקא שמאחוריו עומדים איש ו הלסקים המצרי ד"ר עלי בגדדי, חברת הלל צרפתית, מנכ"ל החברה קארין סולונון והמעצבת הישראלית עפר אקו. 74 4 " > 4 / ּ. ו ; ₪ גי % ₪ 6 :- ₪ 9 % .וב +" --"- -,- האוסף כולל... 6 66ה6] מז - חלון למזרח התיכון הו "בוחר מאפייני תצוגה" אשר יוביל אותך להרפתקה מרתקת בעולם היצירה טל טובי האומנים במזרח התיכון ביניהם לאה ניקל, מנשה קדישמן, דני קראוון וד"ר אחמד מוסטפה. הסדרה של "8 מאפייני תצוגה", עוצבה ''חד כדי להעשיר את סביבת המחשב 77פוך את הרקע ואת שומרי המסך "סמלים לגלריה פרטית משלך. ₪ - אסטרולוגיה ממוחשבת = !א עוד חישובים מייגעים ופרשנות > = > "תי 20006 מהווה תפנית וגישה 8 להפכנית לאסטרולוגיה ממוחשבת. סיור - % עתידני מהחלל החיצון לס"אקטיביות מרבית הם המאפיינים .- הבולטים בתוכנה, שמאפשרת לחשב את מפת הלידה ואת התחזית לכל זמן נתון בין השנים 1,900 - 2,100. בכל מקרה, השורה התחתונה היא שפרשנויות ותחזיות הומוריסטיות יצוצו על גבי שולחן העבודה עִם כל לחיצת עכבר על העצמים השונים. [%4> 500060 - משחק אסטרטגיח 4 היה המשחק הלאומי של מצריים העתיקה במשך 3,000 שנה והיה טמון בקבר של טוט-אנך-עמון כ-2/000 שנה. המשחק התגלה מחדש ב-1926 (בחפירות ארכיאולוגיות) וכעת הוא מוצג בגרסת מחשב כשהוא מיועד לכל הגילים. [4> פטזו/1)מ/ ם0+זס\ - בריאות המחשב אנטי-וירוס אשר מגלה ומסיר באופן אוטומטי סוגים שונים של וירוסים, לרבות וירוסים שמקורם בקובצי אינטרנט, דואר אלקטרוני וכו'. "אוסף" הוצג לראשונה בישראל בתערוכת קומפיוטקס 97, צורף לכל עותק של 95 %ש60מו/ וכיום הוא נמכר בחנויות. 0 .1 9ז601/ לח קוץ הכריזה על מחעובי בנטיום וו שילוב חדשני של תושבת המחשב (8818ג/1:)) ולוח האם מוזילים את העלויות השוטפות ומקלים על ביצוע הרחבותי = = לפני מספר חודשים הכריזה ?₪8 (היולט פאקארד) על מחשבי 6 .1 גוס 11 בעלי מעבד פנטיום ד > 2 זז 232 ו-102א266. סדרת 1 של קזן " הוכרה כנמכרת ביותר בעולם בתחום מעבדי הפנטיום במהלך שנת 1996, ועתה, 8 הוכרזו רגמים שנחשבים אידיאליים למשתמשים עסקיים הזקוקים לעוצמות עיבוד גבוהות בסביבת יישומי דא פטסקחתוו או יישומי 5 פו0ס6חו/, כחלק ממאמציה להוזלת סביבת המחשוב האישי, השקיעה חברת ק1! רבות בתכנון חדש לחלוטין של תושבת המחשב, שמאפשר ביצוע טיפולים בתת מערכות ללא שימוש בכלי עבודה (1001-1.059). כך, לדוגמה, כונן ה-]א0א-6 וכל שאר התקני "5.25 מתחברים לתושבת ללא כל צורך בברגים ובמסילות. מעבר לכך, ניתן - לבצע טיפולים הן במצב אופקי והן במצב : אנכי באופן שמאפשר ניצול מקסימלי של ; שטח השולחן. במקרה זה, התכנון הפנימי החדש הוא . מודולרי לחלוטין והוא מאפשר שליפה , קלה של לוח האם וה-8תג|ק 840%‏ | . מהתושבת, מבלי להזיז כלל את כרטיסל -‏ . ההרחבה או רכיבים אחרים, וכך, ")וו המשתמשים יכולים לתכנן באופן > המתאים לצורכיהם את מבנה ומספר 0 חריצי ההרחבה והמדפים (במטריצה של - 5 % 4, ואף להשאיר מדף אחורי רזרב? > לחריץ ההרחבה או לכונן תקליטונים | בנוסף לשיפורי הביצועים שמסו מעבדי הפנטיום 11, יכללו מחשבי ה כונן 1א60-80 א 24, 2 כניסות (15ו13 [50118 [88ז6עוח11) וכונן קשיח 8. עוד יצוין כי המחשבים תואמים לתקן זגו5 פזטתם ולכן צרי החשמל שלהם היא נמוכה ביותרי , = כי מחשבי ה-]" יכל ו את אשר מביאה ל) משימות בכל 76 מ (1860ז10ת1 ]הטהזפהתג1 מכך, מנהלי מערכ רה ד מאת: זיו קיטרו ג ג מ כ 1 השחקנים ויעניק המון שעות משחק יש לעבוד קשה. אולי זה נשמע קצת מפחיד, ב בר ג ומנ ד-ג עפני- -1 אני יודע שזה נשמע מפחיד אבל עדיף שנגיד את האמת מההתחלה - עולם טוב שבו יהיה כיף לשחק הוא לא סתם משהו ששרבטתם בחצי שעה, אלא משהו מתוכנן ככל הניתן מההתחלה ועד הסוף. רקע רקע הוא דבר מורכב והוא הבסיס לכל. מישהו אמר פעם שסיפור טוב תלוי ברקע שלו, ואכן ככל שהרקע מלא ועמוק יותר כך סיפור המערכה עצמו טוב יותר. הרקע לא חייב להיות כתוב בעולם אבל הוא הבסיס, כך שאפילו לשבת ולגלגל רעיונות "ו" ב ו בי ל ו הרקע מושפע קודם כל מהעבר של העולם. ניקח לדוגמה עולם פנטזיה שעברו מתמקד באלים שלו ונבדוק מהיכן הם ב יגוי שר ומרגי ויד רעיון מרענן ו ב ו ו לעולם. מקומות כעת נעבור לחלק הבא והוא יצירת מקומות - בשלב זה, תסתובבו עם פנקס ג רעיון למקום שעולה לכם בראש: הר אגדי, ממלכת בנ כ רו ו ו << = ה בר 2 12 4 החשיבה והתכנון יביאו להרחבת הרקע ג שפנ ו לאט לאט העולם מתפתח וכבר הרבה יותר כיף למיין את כל הרעיונות האלו וליצור מהם את העולם. תוך כדי הפיתוח הזה יבואו רעיונות לגזעים חדשים ולמפלצות שונות ומשונות, ועולמכם יזכה להתרחב יותר ויותר. בזמן שמסדרים את כל הרעיונות האלו הייתי ממליץ להכניסן תחת קטגוריות, כמו: "אלים" "גזעים" "מקומות" אגדות" וכו'. לצורך העניין, היסטוריה היא רקע, ומומלץ לנבור קצת ו עולמות שלמים בהם לא תמיד מוזכר חומר רקע, אבל תמיד אפשר לשים לב אם הסופר עבר עם רקע מובנה או סתם שפך דברים על המקלדת/דפים. 1 שב נג וגיו עד כאן לעולמות פנטזיה אבל מה קורה כשאנו בונים מערכה (או אפילו גי ג בק כ" ו ו- ו אימה 1 מפחידים הבנויים על המציאות שלנו, ולמעשה ג""1 שו יי ו שונה ומשונה שמחכה לנו מעבר לעלטה. גם בוו שי" % "ו'ג שי משחקי אימה, אלא משחקי ריגול", ו ו משחקים נא" ורי אשר ,.. ים על תקופות כמו הא ינקה 4 מו ומוי ו ג שיה והשקעה 2 ג ו 06 ו מצי יע 2 . . בספריות 1 עזר שונים כדי + ה מידע /רם) נוסף על ו 1 שנבחרה, במשחמי כאלו ו בכל שתהיה ו השקעה רבה יו 4+ ₪1 6 כך יהיה כיף יותר לשחק. טעי ב יג יהי פיי בי שי ביני וי ולמרות שזה נראה טרחני במקצת להתחיל לחשוב על סוגי מטבעות ושמות של שפות, הדבר מעניק אמינות ואיכות לעניין כולו. אם אין לכם רעיונות משלכם תתחילו לחטט בספרים, לראות סרטים או לחטט בספרי תמונות פנטזיה (מדהים מה אפשר למצוא בתמונה אחת.. כאן וכאן בין אם יצרתם עולם פנטזיה או עולם מציאותי יותר תהליך הפיתוח זהה, היות והוא בעצם עבודה על עולם מתוך רקע. ב ג שבי לג גי 1 וי ל בו בו כדי למצוא הצטלבויות כגון מה קרה, איפה ומתי במהלך ההיסטוריה. מי הדמויות המובילות את העולם, מי ומנהיגים, מהיכן הם באו וכו'. ?ג :1 חי שי יי למשל ברנז הלוחם האדיר שהוא המאמין היחיד של אל הקסם הקוסמי (ישנם אלים קוסמיים שאינם מתעסקים בעולם וישנם את אלו שכן והם האלים הרגילים). גם בעולמות יותר מציאותיים אפשר למצוא כל מיני פרטים שונים ומשונים שיהפכו אחר כך להרפתקאות העולם, כך שעדיף לא להשלים את העולם ולתת לחבורה לנדוד תוך כדי רישום הרעיונות ג ו" םי רג שנוצרו. באופן זה אתם מפתחים את העולם עוד יותר ועושיפ זאת יחד עם השחקנים (מבלי שהם תמיד ידעו), ו ₪ פרטים קטנים טיפקאות הן גם חלק חשוב ביצירת העולם שלכם. במשחק התפקידים 6וא, למשל, השחקנים הם דמויות שלמדו לראות -ן למה. טאחרים רואים ולכן דברים משונים יכולים לקרות להם, כמו להתעורר בוקר ₪ -- בה הם לא קיימים!!!! טעות גדולה שהרבה אנשים עושים היא במיון יתר. אין צורך למיין כל דבר ומוטב שלא תעשו את זה לעצמכם, היות 2 פרטים קטנים זה דבר חשוב אבל כל עוד ו ו ו היא זהה, אין טעם להזכיר זאת - פרטים שונים כמו שב פרה שיוצרת 4 ונודדת אל האיים פעם בשנה) חשובים, אך באופן 1 - ₪4 מחקר היא מילת המפתח וחשוב לזכור ות. כמובן שכשאתם ב את הכל 3 4 יכ מו הייתי 2 יְ 0 ל ש ו" : / 8 24 תח זפ ה זר ם -- 1 2 4% ממליץ לחקור קצת את מה שאתם יוצרים - מה הגיוני ומה לא? מה חשוב שיהיה ומה לא! והכי השוב: מה ידוע מו 77 שחקנים שמוצאים דרך הגיונית כדי להסביר למה הדמות שלהם יודעת לפגוע בנמר המסור הקטלני מהרי השוקולד ב ורי ) וכן אלו חלקים בהיסטוריה ו עובדות, - לפי אמונה ומה רק בתור אגדה. זכרו שישנן תרבויות שונות ומגוונות וגזעים שונים עם אמונה קצת שונה, כך שגם אם האמת זהה בבסיסה יהיר. לה גרסאות שונות | ו עיוותים. ; לפני שנפרדים, אני רוצה לציין שגם עולמנו נרחב ומכיל מאות |א0-ים שיש 6 דרכים שונות וכשרונות רבים ושאין להם צורך ו ₪7 למצוא עוד מידע ועוד רעיון. ו ולערבב אותם - ככלות הכל, במ תפקידים וגם במציאות תער שינויים, אופקים רחבים והבנה כל -- הרבה יותר גדול. שוגמ ה ןי|"ש הכ ו ְ י 35 ל ד - ]1 מטשא, עשי 2 22 = -''ן, 1 - מע שש 2 ו - 2 אש 2-8 := עכ 1-1 = 0 | ₪ והות ואו ₪ בזששדזכם מאת: קרן שוורץ וו רש תפקידים שעוסקים בדברים מוזרים ולכן מ םג ג 5אג זס תת או בתרגום חופשי "האדמות המתות - משחק במערב ב גנ המשחק עצמו מתרחש במציאות אלטרנטיבית בה מלחמת האזרחים = ₪ יגד יוגש "ורי ג גל גץן לא החדשות הרעות היחידות, שכן ב עקי וי מל ו" מ = ג = 1 קיצונים בשם "הבנים האבודים" תחת בב ו 7 מ ל" ידיי שאמור היה לסלק את האדם הלבן. לרוע בוו כ ל ו עולמנו יצורי רשע רבי עוצמה, בדמותן של רוחות קדמוניות ומסוכנות שהעירו מ ג ו ו ו זאבי אדם, מתים חיים ועוד (המתים החלו מו = ב ו וכדומה, אלא כדמויות עם כישרונות 7 א למצוא את דרכי הכיש 2 יוזה || 2 6% = -/ 7 > מ = מ = גנ תו שלרוע המזל שולטים בהן כוחות הרשע ששחרר "עורב"). הכוח שחדר לעולמנו גרם לעוד שינויים, אחד מהם היה רעידת אדמה שגרמה לקריסה של קליפורניה אל תוך 1 בנחהשי-ים ודרקונים החיים במבוך המורכב מאיי ההריסות של קליפורניה. באותו מקום נמצא גם מינרל חדש "אבן רוח" בעזרתו החלו מדענים ליצור מכונות חדשות שמסוגלות לנוע ללא סוסים ולעוף בשמיים. שיטת המשחק פשוטה לכשעצמה ובנויה על כישרונות, כאשר חלק מהדמויות סטנדרטיות כמו האקדוחן הפשוט והאינדיאני, ואילו חלק מהדמויות חדשות כמו ה"קלפן" - אחרי הכל, בעולם המערב המוזר קסם הוא חלק מן החיים ועל הקסם אחראים הקלפנים. 2 ו ב ג במהדורה מיוחדת של ספר משחקי קלפים. 7 וף, כאשר שיטת % . 4 / - 4" 6% 8 ה : 2 8 0 / ר"א וש . / כ ,0% 9 [ > > 8 ּּ . " + / -. | , . | "] 2 1 ו ' | ] 0 גי 1 5% [ הקסם עצמה פשוטה מאוד וכוללת משיכת ממ-י ו ג יפ יו המדען המטורף, שאיתו יכול שחקן ליצור עשרות ואלפי מכונות מוזרות, חוקרי על-טבעי, שאמאנים וכו'. מה שנחמד בשיטה הוא השימוש בקלפי משחק (קלפים רגילים) ואסימונים, כך שכמעט כל פעולה (וזה כולל קרב, קסם, והמצאה) מתבצעת על ידי משיכת קלפים מן הערימה. לעומת זאת, האסימונים משמשים לקביעת מזל במו ב ללבי וני יג כב כ רל 47 ה "וגיו יש" ב ינ רק לא רק הופך את השיטה למקורית (והיא זכתה במספר פרסים על מקוריות) אלא גם לכיפית יותר, מלאת מזל (או חוסר מזל) ואווירה של המערב הפרוע. בתור גיבורים תיאלצו להתמודד עם "התועבה" (כפי שמכונים יצורי הרשעו בתי מ הר ל ב גנ שיב יכולות לנוע"רק על מחקר וחיסול של תועבה אחת, אך זה. לא משחק בסגנון טח!ט)6 01 ||ג6, שהרי במערב המוזר יי | בונוס אחרון למי שעדיין מתלבט: בו גנוי ור ל זה ו מוציאה עוד הרחבות שאחת מהץ יוחדה לפרק החוזרים מהמוות, ולמעשה מאפשרת לשחק מתים ששבו מהצד השנ'. לפני שניפרד ראוי להזכיר, שיחד עם ג רו ג ל ו 1 בי רג ל בי ו בו הכל מדובר בשיטת אימה מיוחדת הכוללת טבלאות. מיוחדות. לצורה שבה. האימה משפיעה על הדמויות. סיפורים, הרפתקאות, רעיונות וכל המוזר והיוצא דופן, שלחו למדור משחקי התפקידים - כתבות חוץ. / 6 חדש ו 5 / + ב 2 - 4- : לאוהבי משחק וו/ - - | | מז , . ובילות 1 1 חדְסות ווצאות לשוק ועושות ררכן ?ארץ (בקרוב), כך שיש מה לחכות. ". 4 . | | בדו לגרום לכם להזיל ריר נזכיר כמה מהן: וק | ושוא ובו 122 קלפים חדשים וקטלניים, גהזסקוסנס "/ ברגע האחרוו "2 ₪ ל וו שלא כרא" להתעסק איתם, 56קץןג6סק למי שמשחק בשיטת משחק הת ה ₪ ופיה המבשרים או ות הטול . מסקטססזך היד = סויק התפקירים של , ּ המכילה וא קלפים המבשרים את סוף העולם וההרחבה חסקטסז1 ומסס הידועה בשו %/. -- . ") 4 כ1-: - ₪ ה - תגזט]א 6|סוחסזון)" יש עוד חדשות טובות, החברה עובדת כעת על ההוצאה השנייה והמשופרת של המשחק ועל הרחבות נוספות | האחרונה, ] 73686 ובה 124 קלפים שיפילו את היריב האחר! סָלבם על ב -ייי | ₪|. הדשות מ-מצו5 60080 חברת משחקי התפקידים הזו, שאחראית ליצירת שיטות משחק שלוקחות את כל הפרסים (הידועה מביניהן היא שיטת האימה !111 1'111/1-) ש2) ,41.1 :6), מספקת לנו המון מוצרים חדשים. להם מנוחת עולם. השיטה חודרת אל האמת שמעבר למציאות היומיומית; וכוללת עולם של קסם ואלכימיה, עולם בו "אגודות הנסתר" חוקרות ורודפות את הנפילים. ניתן לומר כי זהו משחק למי שאוהב לצאת מהפשטות של הפנטזיה ולשלב בין מציאות ודמיון | בצורה הטובה ביותר. | כמו כן, תמצאו שיטת קסם מתוחכמת, רקע עשיר ורקע לייחיים קודמים" אשר יצרו את דמותכם והפכו אותה למה שהיא. גם לשיטה זו הוציא מזטו05ג6 הרחבות רבות ומגוונות, ביניהן שיטת קסם חדשה יותר (לא חוכה אך בהחלט כדאי) בשם יג אחמ3].זי. המוצרים החדשים מבית וחטו04305'): זא ]= ראשון נציג את התינוק הממש חדש במשפחה והוא :10א,ז₪. אם השם מוכר לכם זה בגלל שהשיטה מבוססת על אחד מספרי הפנטזיה הגאוניים שנוצרו על ידי הסופר א606זסס]א [46הס6ו]א. זוהי שיטת פנטזיה אפלה המשלבת הרפתקאות בהן לכל בחירה | יש משמעות והמלחמה בין סדר לתוהו | נמשכת ללא מעצורים. השיטה עצמה מעולה, קלה ללימוד ולמשחק, ובעצם משלבת כל מה שמשחק פנטזיה מעולה צריך שיהיה בו. מעבר לכך, תמצאו המון רעיונות וטיפים וו - הרחבות בנוסף לשיטות אלו יצאו הרחבות רבות ל-טת[טגו6 0% [641 כמו טמזטתו) 14% ובה חוקים למשחק | אמיתי של 606 (כמו 0 א08א), הרחבות לשיטת השפיות ושהיא בין אבני היסוד של המשחק) ותוספות לשחקנים ולשה"מים מתחילים כך שאין מקום לדאגה. לשיטה יוצא קו מוצרים גדול ובו ניתן למצוא: הרחבות לשיטת הקסם הנפלאה של וסןא.₪1, אטלס ובו - טידע היסטורי על העולם, מידע רב ?ל הגזעים השונים, ועוד המון | ה -ירחבות ובהן גם הרפתקאות 5ד-ה-י-מ-ו-ת. הנפילים השיטה הבאה צריכה לגרום לנו -6 רב, היות והיא מבוססת על 8 "ורי התנ"ך. במשחק זה השחקנים ו'מים את הנפילים, גזע מוזר את הארץ לאחר שאדם וחווה כ' את גן עדן. הנפילים עברו מאז ית גלגולי חיים וצברו ידע רב = *>תם להביא להתעוררות שתעניק ולהציל עלמות במצוקה. | וכ דוגמת זמנים ומקומות. הרחבות יצאו גם לשיטת סקז (זוהי שיטה בה ניתן לשחק אבירים ומכשפים בעולמו של המלך ארתור) - שיטה מאוד מושקעת המכילה מידע רב על האבירות ועל החיים של התקופה. כאן ניתן לראות | מהו קסם אמיתי ועד כמה הוא חזק, ניתן לפגוש את (עולם הפיות הקיים במגביל לקמלוט) ההרחבות ה[ - בעיקר חומר היסטורי שמטרתו לסייע. | ביצירת דמויות סקנדינביות, קלטיות , דבר אחרון שחשוב לציין, הוא | שכל השיטות של ותטופטגו!-) מומ? ד לשחקנים מבוגרים ורציניים, כל אחד יכול להשתלט לשחק בשיטות המועדפוי הדמויות מ-ץזו4ת | ה 4 = ק | חסוזהּז5ץה!ו | ] 2] ז ש 0 צ מו םורגי : ₪= "ובים | ו יעילה למדיי העומדת | ב האושומטי, אשר פוטרת אותנו לכמה תו 3 במהירות מקטימלית. | =- רב כוב מבון להז הזיד ו . לכפת ₪ ו ויסטי יק. חשוב להדגיש שכדי למצות ! המסלול כולל אין- גשרים מתפתלים ) למחצה ופניות בלתי צ! העבודה הגרפית הושק יי ו מ - וה המרכזית של הגרפיקאים של ניו-יורק. ו יי 2 מסלול אחד שבו נדרש להשלים שו הב 7 0 1;50/ נמנה על רשימת המשחקים הקלאסיים שהותאמו למערכת ה-צא80 אסזז .ץק - יש בו מהירות, חדות גרפית וטכניקת תלת ממד, אשר תרתק למסך גם את אלה שמעדיפים לוותר על התענוג. וי 4600 כ ד לנו הפעם הרפתקת אקשן עתידנית אשר מתרחשת בשלהי המאה ה-21 (בדיוק 0 שנה מהיום), תקופה בה תם עידן הגלגל והחלה לפרוח טכנולוגיית ריחוף | שמסוגלת להגיע למהירויות שלא העלינו על דעתנו. עיקר כוחה של הטכנולוגיה נעוץ ] בעובדה שכלי התחבורה נעים באמצעות | מדחפים רבי עוצמה והתאמות ו לי מ יי חיכוך מסוג כלשהו עם המסלול ודורשים שליטה ראויה בכלי. השליטה הנדרשת תושג באמצעות תרגול על גבי המסלולים השונים ונדמה לי שכדאי להזהיר אתכם שההתחלה יכולה להיות די מתסכלת, נוכח העובדה שתרבו להתנגש בשולי המסלול (בעיקר בסיבובים החדים יותר), מה שיגזול מכם זמן יקר וישפיע על דירוגכם הסופי. לרשותכם עומדים שלושה מסלולים | מדהימים לבחירה: מסלול תת-קרקעי - זהו למעשה | המסלול הקל יותר מבין השלושה בב להתאמן עליו ככל הניתן. כאן גג ו יי ו פעם מתחברות לאחד הגשרים שממנו | תראו את העיר החשוכה. = מסלול שטח - זהו המסלול המרהיב ביותר מבחינה גרפית, היות והוא = מתרחש בשטח הררי, והוא עובר דרך יב מ ו ו = בסלע. כמו כן, הוא משתמש באופן הב" בי מ בי ו תחושה מרבית של ריאליסטיות. <ימג עמ 1-ו מ ב ב | שליטה מקטימלות וו יי 1 הקפות בפחות מדקה להקפה אחן שבסך הכל מדובר בשש הקפות ה מ-12 דקות להשלמת המשחק. ז קצר, אך תאמינו לי, שרק אחרי. יומ 0 להבין שהרעיון כאן הוא לשל! בכלי, לפתח אינסטינקטים מהירים ולא פחות חשוב לנצל את 9 המשאבים אשר המסלול מעניק לכם. שפת ה-017)ין / ו תחנות אנרגיה כחולות שברגע שנעבור מעליהן נצבוּר עוד מהירות ונגביר את הסיכויים למיקום טוב יותר. לעתים ניתקל בתחנות אנרגיה כפולות: שלא דורשות איתור מיוחד, אך זה צ'ופר נדיר שלא כדאי להסתמך עליו. וי השמדת כליש. מתחרים (השחקן 7 שתרחפו באופן סביר תתחילו לקלוט הופעת סימני עזר בחלקו העליון של מסך הטלוויזיה (בין היתר תראו גם קוביות תלת ממדיות שיתבייתו על היריבים) שיביאו להפעלת פונקציות שונות ואפשרויות ירי מסוגים שונים במתחרים. אין מקום לאשליות, גם עלינו יורים פה ושם, אך ניצול אפשרויות הירי העומדות לרשותנו (בעו וי ב ₪ ' יי *' , | = > ל ו | ג יו ים ר"ן ]| | / א את :רון שים השוו הסאונד שיש מבינים שממ בר ?ב לבחור משחקי 6 עבג" 1 " לי ש-5001קוא היאשונים שהיו עו החבהּ'ה של 818 <1'4 "יש" הנמי" וג ל ג כדי להשתמש בנעימות טפנו מפו של הרכבים ואולפנים אנגליי כ ואסשאטכאו, אאזדסהץ אספאס 1 05 כא50 ועוד. חובבי הקולנוע שביניי שפס-הקול שליווה את הס לידי ביטוי גם כאן. = - ו ; 0 יחודיות | נים.. | כמו כו לעבוד על כישורי | קריחוף, משום ל וב גומ שו צּ = יו פב - - שי )אא קו' חקו ה = / = | <-4] ין םד חסוזםז5 ץבוק ₪ - ש יאר 7 מו וג ג 1 2-7 / ו 7-7 0 הרל מיוחד שיש לכל אחת הקבוצתי בן | את מצעדי ב ו שי וו ו - ו 4 תצטרך. מש ןיזר ?1 - נזה) ברחבי העולם. לא | ועט דמותו | ם מאוזנת וטובה לקרבות השונים. ג המצעדים האלה 7 ₪ :באוי בי גד 1 | . ] ו שססוא 8+ " מ בקונצנזוס בין- יאומי 3 שנים) המקנה ניטיון 37 בָראש" נגד 6% ו , -7 / | 2 , כידוע שני ג'ויסטיקים). מססוא ₪ ודד ואד - שחקן אחד או שניים ינהלו קרב בין שתי קבוצות לוחמים. מססוא א6אדדא מואז - משחק של שחקן אחד נגד השעון. אמסא ג צוצאט5 - מבחן הישרדות לשחקן בודד. שפסא 671605 א - זירת יי אססוא אסזזץ0 - עריכת משחקים ואופציות נוספות לבעלי כרטיסי זיכרון (חשוב לזכור כי ללא כרטיס זיכרון לא תוכלו לשמור שלבים מתקדמים במשחק). "ויו - יע" אחד הדברים היפים ב-2 א₪ א אטוז הוא* המכות המדהימות שכל דמות | מדהים של | וביצוע תנועות תכליתיות בעוד זריזותו | מסוגלת 2 7-6 מקפיץ מולך = בהחלט ראויה לשיפור. לעומת זאת, 4 5 . ו המות מלי כל רגע, תוך = יכולותיו של מרשל האמריקני מ93א 11‏ = קשר ליריב. כדי לראות כיצד מבצעים שיטות לחימה, זריזות הבח ולהט קרב (גילו 27 שנ'8 = את המהלכים המיוחדים הקפיאו את זרטגיית קרב - כל 1-2 על ידי כפתור ה-81/1, לחצו ממבט ראשון פחות עמוק - מאידך ניתן להבח'[ - על בפתור ה-₪677, 881 ואז תראו את כ? 0 )18 בתכונות היצירתיות שלו הנובעות | המהלכים הדרושים; ") ל המשחק לא פחות | מהעובדה שהוא מדריך אומנויות הדגש על המהלכים הארי % הנלחמות זו בזו בזירות ‏ לחימה. המרכיבים השונים אשר | חשוב ל ₪ חוזרים גם י הגלובוס (בעיקר במזרח | מאפיינים כל אחת מהדמויות משפיעים | כך שהם טר רחשו במהלך הקרב ולא לכל אחת מהן בישורים = על מהלפי הקרבות ומומלץ לקחת אותם | למכות ל ₪ לה ויכולות או" 2 בחשבון, ו !וכרח ינג - פשוט תענוג. איזה ופי בה אולפן הקלטות, פינוקים שנחשבו תכנות סדר השירים ועוד הידעת שמכשיר ה-אסוד814ץא/.1ק צא0פ ועְדִית של מערכות יכול לשמש ורל יק לנחלתם הבלע! ל = צר ו מכיל אופציות מיוחדות, כגון: אפקש כנסייה, -. ש למכירה משחקים חדישים, מעניינים ובמצב מעולה, במחירים מוזלים במיוחד כולל טיפים. המשחקים: 2 דאט.וג סחא, 2 צמאמס אסוד6טאדפטס, 2 םא 56, 2+3 תג צ, 3 א]א, 6 96+97 גאז, 05 אא א, אמסן א הואסד ו- אפוא. רועי, 1 או 03-9679551. ש למכירה כרטיס מסך 1.5440 51/00, עידן, 06-6528652. למכירה :8 0 א, ואסספ מזגואווד.וש אוד ו-8.0.8 במחיר מצחיק - 150 ש"ח! חן, 7 -3, בין השעות 22:00-19:00, ש למכירה גיים גיר חדש + 3 משחקים, הכל ב-650 ש"ח. גל, 04-9856818. / למכירה משחקים שעדיין לא הגיעו לארץ ל-אסו1 ד3 צג. וש צאספי רענן, 050-738889. למכירה תמונות רקע למחשב אישי ש למכירה מד ש למכירה מגה דרייב בארי באיכות גבוהה לפנטיום + 95 או60ח1ץ, לפרטים + קטלוג: מ.ב.ט מחשבים 1997 התמר 21/6 כרמיאל 21901, למכירה זרוע ברקן לבנה לצג מחשב או לטלוויזיה עד "20, במחיר 100 ש"ח, נורית, 09-9506210, למכירה או החלפה משחקים מקוריים, כגון: אטקקןא, מססוותמצטא מחד, ואצ 2 אא ומוק 6, המאאטא אהמאט, 4 60 .1 דקסוא, אפאמו, 852 6 ג כ-ואסאי אופא פד וס 00057 ועוד משחקים. יעד, 02-6522776, | פסת הזרקת דיו דיגיטל 1101 צבעונית וחדשה, ב-600 ש"ח. אורנה, - 5, בשעות הערב. 0 זה מקורית + 2 2 סואס8, ג'ויסטיקים + המשחקים: אסא ודאס 2 יו וד 2 "עדי ר=- גם בנפרד. עומר, 03-6428740, למכירה והחלפה המשחקים הבאים: פס 5565, ₪057 6ססטא, סג ואה 2 הס אגא 500058 מדג/ואזד זש, אופנועי הרעם, מירוץ-צללים א ומתקפה אווירית. ליאור, 04-9896899, לא להתקשר בין השעות 16:00-13:00. למכירה, החלפה או קנייה משחקים ל- 110% 517 צ.1 (32 ביטו, גם סואפת. כמו כן, קונה ענתיקות כמו סגה, נינטנדו, יגואר - הכל במחיר אטרקטיבי. אלי, 03-7526046. למכירה 51110 צ1.4ק חדש באריזה מקורית + שלט + שני תקליטורי סואמכ שונים + מחזיק לתקליטורים, עם חוברת הסברה בעברית, במחיר מבצע 850 ש"ח במקום 999 ש"ח!ו! גיל, 8.,. למכירה מכשיר מגה דרייב 2 במצב מצוין כולל כבלים ושני ג'ויסטיקים עם 6 כפתורים + 3 קלטות: 6 משחקים - בשווי 150 ש"ח, פנטום - בשווי 300 ש"ח, 8.4.א בשווי 300 ש"ח (את השניים האחרונים ניתן להחליף ברשת היפרטוי). כל זה במחיר נוח, זול וגמיש. יונת[ 06-6556977, או בכתובת: יונתן כורם ת.ד. 12037 נצרת עילית מיקוד 3. למכירה מחשב פנטיום 133, 18א8 זיכרון פנימי, ₪ 1.7, תוכנות רבות וכן משחקים רבים (הנמצאים על גבי הכונן הקשיח), וא0א-60 א 4, מסך צבעוני, מקלדת 104 מקשים + עכבר, מודם 0, כונן 1.44, המחיר ניתן למיקוח. עמית או עדיאל, 050-936302 או 690,. ש למכירה או החלפה המשחק נורמליטי המקורי על גבי א0א-כ)6. אופיר, 8. ש למכירה מחשב 486 + 2 כוננים + כונן קשיח + מסך ג/5/60 במחיר 1,500 ש"ח/ כרטיס קול במחיר 100 ש"ח, טייפ גיבוי 8 במחיר 200 ש"ח, מדפסת במחיר 0 ש"ח. 02-5832720, 052-636706: למכירה צ'יטים, פתרונות וטיפים למשחקים חדשים וישנים. בנוסף ניתן לקנות משחקים מקוריים שייצרנו | = ושלבים נוספים למט 4 2 זז אא א והכל במחיר מציאה. המשחקים נמכרים > - 1%. : המוקע די שי *י- ו , -*-, . 1 ] ו / . 0 - 1 ₪ " ו , כק: -% ,+ רצ ₪7 ' ב וע ל , . ור ,> 1 2 0 ו -*ו0 : 6 י > - ../ + ל] / - ₪ 4 > הצילו 6% משחק תבקידים 6 למבי אויי 4 ענ 4 י ורצ 6 ה . "וט הרפתקאות כפולה במחיר נמוך. דמיטרי, מ השקי קולה שג" ויקויר ד בטלבים האחרונים ושיך מפולים את ס קול + כרטיס מסך, מתחבר לכל , אש | הסיגרייה ואיך מצילים את רוגש" = מוגי הסלוויזיות, במחיר 1,850 ש"ח. כמו ו ש בבקשה עזרו לי. אורן, 09-9559589. הכב בן, מחשב קומודור + 126 + כל | | הצילו! תקוע במשחקליק. אם תעזרו לי" התוספות הדרושות לו + ג'ויסטיקים ש מעוניין להשיג את המשחקים: מהן קודים ל-מאאטס ול-1-2 ואסס ו , 150 משחקים + מסך ירוק + תוכנות + 7 ואה ג.ן, דחם. זגה סט + בן, 03-5526353. | ספרים, במחיר מצחיק של 500 ש"ח. 5 חס קממא חחד - הצילו! נתקעתי במשחקים: 1 ב אביב 050-858313 או 02-6789703. אסודוסם .41ז0מק8, 6 08ה ספוא 2 ההסואא .זוה 6 ו-2 ג ]קפ צס. ₪ | בירה/החלפה המשחקים: סיימון, 2 [אחם 6 בתמורה מוכן לעזור במשחקים) 77% 8 3 - ש למכירה/ 2 | ' | , 2 4855/0011 ,1 ק, 0 : 5 פגאן, מסדרון 7, כוחות האופל, הנסיך שליט הממדים ואשם. כל המשחקים א ]אפ דא גזזת, > הפרסי 1+2, באטמן חוזר, שד משחת, ורק על גבי תקליטורים! משחק ה ך - 0% צגס 15 אינדיאנה = זאב הים, פרדי פארקש, 1+3 5א ]א לקונים הראשונים! אייל, 09-7925258. ו ו / שן, 2 אמ ךסו ז₪תא57 המק 50 ש מעוניין לשחק כ3 ואמאשא מאטס ו ---- טרוספן יט ו 0, 2 אא + הרחבה במודם, עדיף מאזור 06. אלון, ש הצילוו כיווצתי משהן בשש ו ו- 4016/א ;0 ואססאזא. דורון, 0-4 קוד 0 מ ו ₪ 0 4.,. ש מעוניין להשיג את המשחק לי ובתמורה אתן תמונות ל ח; אי 5 4 ש למכירה מגה דרייב 2 הכולל 5 משחקי 2 625/4. בתמורה אתן קודים לכל כסף. רועי, 04-9919414 7 0777 פעולה, המכשיר כולל שני ג'ויסטיקים מיני משחקים וגם משחקי מחשב. בן, ש הצילו! נתקעתי במשחקים: א חח -- + מתאם מיוחד שהופך את המגה דרייב 7, 116).11.ז0זח1 6 קסטו. לארי 7 והסוד האפל של יערוו | ל-₪11 32 + משחק פעולה אדיר. המחיר ש מעוניין במשחקים בתמורה אעזור בקווסטים שו הוא 1,200 ש"ח. אביב, 050-858313 או 2 שמחמ אסזידסטאדפטס, 1, לא ב 3 2 50 ו-2 ג חס צס. ל-16:00 ולא אחרי 00 ש למכירה פתרונות מלאים וצ'יטים ליותר בתמורה אתן משחקים חדשים. עמיר, 8 מ-100 משחקים גם חדשים, ביניהם: 2, בין השעות 19:30-21:00, 0 צךוז6, 7 דפמטססאזא, 6זאג ד ולא בשבת. ו , 9 קסטם, .1 זטז, ש מעוניין להחליף משחקים ורוצה מאוד ו א60גאת, 3 5א008₪1.1, את המשחק 408 5205 ומשחקים | 2 כ ןא0או186כ, אמפזג א 8ואסד, אחרים. תמורתם אתן את 1+2 |אז1, 6, 0 צדן. ןג ]אאסא ועוד 2 ₪ /ו, 2 ועוד. יעקב, 09-8337563. הרבה משחקים. כמו כן, למכירה/החלפה ש מעוניין להחליף או למכור את המשחק -- תקליטורי הדגמה: בחזרה לזורק 7 תה ג.1. כמו כן, מעוניין להחליף את. ש --- ו-.1811]. מתן, 09-7652731. המשחק 8אד א0 צג פא מ ש למכירה משחקים קלאסיים ויפים על ץ /וכזוא. ליאור, 09-7746288. גבי וא0א-0: אססוא שאז.ן. זוא א אמסא מנצזד, אטדו ות אא ועוד | המון משחקים במחירים זולים. מאזור ש הצילוו תקוע במשחק אטטו. כפר סבא ורעננה. 050-992230, בין בשלב השני, מה עושים עם = = השעות 20:00-17:00. 8 אא וא? דימה, מ 4 למכירה כונן /א0א-כ) במהירות ש הצילוו תקוע במשחק 1010 מאת: מיכאל לוגסי 0 אתה מגלה שנרקמת מזימה כנגד הנשיא, | עי 70 =>אשן | מצד אנשים שמבקשים להשתלט על 0ח5|3! ע6א)חס! ]0 56זט6 6חד 2 | הכוכב באמצעות שיקוי עתיק. בה עלה ץורי ו זז מפיץ: 6)/ 6 [ זה סוף סוף מגיע! 3 0חג[15 עטאהס1א או בשמו המלא: "הקללה של אי הקופים". החבר'ה של 18ז/1/0688 השקיעו מאמץ רב בשיפור כללי של ההרפתקה והתוצאות נראות לעין - לא עוד בחור משוטט במבט צש ל יש ה 0 ו 7 אינטראקטיבי וצבעוני, שכל דמות בו מאוירת ומסוגננת בסביבה הומוריסטית ותלת ממדית. חו[טחחזסד לא סתם וידאו מפיץ: %ג6קה)50₪ ו ו מחיר הפקתם הגבוה ואיכותם היוצאת דופן, שחקנים מעדיפים משחק ןי" יותר גם במחיר גרפיקה נמופה יתסית - תו[טות6ך, המזכיר בעלילתו מעט את 1/0 זטופג]א 01) 1006 מבטיח לשנות את העניין. כמנהלו העסוק של מוזיאון מיוחד צזט:] הגסוט/ 001 560761 :6%זדזצּוס ו על ידי טרוריסטים וחפציך ממש לא סתם-טראק ואומנות יים יקרי | והיקרים נלקחו. ב מפיץ: קְג!קיוש)ה] | 4 ₪ : , אינך זוכר אפיל את והותך, אך ככל שהעניינים 0 7 של לאצ'אק, ומנסה לשכנע את חברתו ואהבתו היחידה של ג'ייבראש להפוך מו ו על ידי קללה קשה. 12 1 פרק נוסף בסדרת 6%ז7זגו5 מבית ךז הן. החברה החליטה (לאחר כמה כותרים מאבזבים כמ לוותש [התות ו-9 1 ק66) להחליף את המנשק המוזר של 'הצבע ולחץ' על ידי סמלונים מנגנון שליטה (בדומה לזה שהכרנו ב-01%]6זג 1 [[שם] מבית 8]ז6854ש.1), נשילוב מתקדם של סצינות בסביבה ריאליסטית וטכנולוגיה של תפיסת תמונה. ו עכבר משתנה ונפתח ב ו ורי בדבר, נעוץ במניעת אש - שבי יי גו ] בעלילה ובסיפור הרקע. 5 שו ר? השחק כמשח - בב וגו פרקי ק זה תמלאו את תפקיד החבורה יקירק, ספוק וחבריהם) בשבעה 5 שונים וחדשים לגמרי - עדיין לא ידוע מה בריוק נחווה במשחק אך כנראה מדובר בסגנון המשלב בין הרפתקאות וקווסט (בירידה לכוכב), סימולטור (בקרבות החלל) ואסטרטגיה (בין המשימות). 2 36 משהו אחר לגמרי - ו ו <י ו ובעיתונות מחו"ל ועכשיו הגיע הזמן ליידע את הקהל הישראלי, חברת טזהן5 ], בית היוצר שהביא לנו את 00 ו מתכננת להוציא בחצי השנה הקרובה את 2 004%6), שלדעתה ולדעת רבים יהיה כותר האקשן מספר אחד של כל הזמנים. א 2 אוו ) מבטיח להיות כל מה שקודמו לא היה - מרתק, גדול, בעל עלילה ראויה גיל יי גרפי מיוחד. זה אומר שפלטת הצבעים השתנתה לחלוטין ומעתה נצפה בשילוב כל הצבעים, לעומת גווני החום והאפור בכותר הראשון. ו - =" ףיר ר רו ה בכל מקרה, ההיבט המשמעותי ב"וי. , וש נעוץ בעובדה שהאינטליגנציה ל האויבים השתפרה פלאים; ב-2 4% - = זג שיבחינו או ישמעו אותך, יתחילו מיד במרדף מפחיד אחריךן. תוכ? להשתחרר מהן על ידי זחילה, הליכה 1 ו - 6 | בניגוד לפעמים ו ו %) כול להתכופף - גם המפלצות רכשו מיומנות זו, מה שהופך את המשימה קשה הרבה יותר. מי שישחק ב-2 %6גוו() ייהנה מסדרת אויבים חדשה ומעודכנת המורכבת 1 ב ן עִי הנשק השתפרו אל דאגה - גם אמצעי הנש יי "1 את ה-או) [ו2א, אשר ה של טילים בליסטים. | מ מו ?ו 0 השלבים יאורגנו ליחידות ולעתים ו וו להשלים משימה אחת (כמו במשחק ו יש לפוצץ את הגרעין ואת מחשב הב/ <ראשי, לאחר מכן להפיל את תחנ הגנרטור הממסר וה 2 [ ייתר הרוק א רו| אשי ה ו ולפוצץ משאבות - .. - הוו-/: / לררוח ?לפנ *שרוט 7- . 5% = ל תפוצץ. דרריה + 1 > אד ₪ | נש ו יוצ לקפוצץ את 'י / / וי ו ו . שית גלהמוי < קן 15 - והות קל בפחות מפלצות. לביובים ולהיתקל בפחות מנ איך שלא יהיה, שווה . 1 החרות || .. |8ה7 עזרו לי בבקשה ו זה לא 2 +ץ1א, אבל הדמיון (כפי ב שצירפתי), הוא מדהים. זהו משחק חדש וראשון מבית היוצר עוז19טפחו5, המבטית להכות אותנו בכותרים נוספים בחודשים ובזמן הקרוב. בי ו יי = בי ג ב שגרים בסביבה עירונית מתקדמת והניילט - שחיים באורח חיים קדום מאוד. על השחקן לבחור בשבט אחד מהשניים ולהחליט אם ברצונו להיות גבר או אישה. למרות הבחירה הכפולה, מטרת בוג צר ב בי 1 שני הצדדים תוך פתרון מרתוני של חידות - כל זאת, במנגנון גרפיקה צבעוני ותלת ממדי מפותח המזכיר (גם בזכות המוסיקה ב - ב ג 2 4 הח סוהסזח= וזב | מפיץ: זְגּ01ז6)ח1 זוכרים את הכותר 60טותסזמם? ימר ו ללוחות השרטוט והעריכה כדי לפתור את כל הבעיות שלדעתה מנעו מהמשחק להיות. 2 +15 (הרפתקת המחשב הנמכרת ביותר בעולם). חובבי החידות והפאזלים ישמחו לגלות מ יי יי = | בי ו ו ו ב 1 המשתמש נוח מאוד. = 1:1:18 6 יו יש וגיו - ו עוד משחק פאזל וחידות ממכר, עוד בי ו 1 השעות הקטנות של הלילה. 1-ו ו הקרוב עם משחק תלת ממדי מרשים ממבט חיים מיוחדות ולהימנע מקוצים, בורות ומכשולים. נשמע פשוט מאוד, אך בשילוב אפקטים מדהימים ולמעלה מ-200 שלבים מורכבים, ניתן להגדיר את העניין כחוויה בלתי רגילה. 5 /ש מישהו עצבן את האלים - ו קרב מכות במיטבו. עליך לבחור לוחם מתוך סדרה רחבה של שלדים, זומבים ואל-מתים מוזרים, לווסת את דרגת הקושי והמקום בו תשחק ולצאת להרפתקה מלאה אקשן אכזרי וחסר מעצורים. לא עוד משחק לחימה אחד על אחד, אלא כותר מיוחד מאוד המאפשר להרים, תוך כדי קרב, חפצים וחרבות, ולהשתמש "בי וי ג ו כמו כן, בין המסכים והשלבים יכולים להתפרץ אויבים חדשים, אשר יחד עם אפקטים קוליים וצרחות מבעיתות יוצרי חבילת היאבקות מעניינת ומרתקת. בקרוב בחנויות. ₪ | זאג ורצ קץ 8 7 ה | * א * * * 5475 | 4 ס ןא ותו וא אזח 7-7 | מוצרי מולטימדיה איכותיים : 58 זק 8ו60הוז!ט8 צְזווה00 הסוה כל-בו מולטימדיה ץ | כרטיס יחיד ויש בו הכל: 1. כרטיס מסך איכותי עם מאיץ וז וזה. (זיכרון 8וא2). 2. כרטיס לעריכה ולכידת (פתטדסה6) וידיאו. 16 מיליון צבעים. | 3. טלויזיה + 'היפר בנד' כולל שלט תצוגה מלאה או חלון. 4. ו200 בחומרה. 'ועידת וידיאו' (6₪א5חם:א60 סשפוץ) ערכה מושלמת לשימוש במחשב כתחנה לועידת וידיאו (עולמית!). כוללת: 1. כרטיס וידיאו עד 16 מיליון צבי 2 מצלמת וידיאו פפו וס איכותי (מתח מהכרטיס). 3. תאימות לסטנדרט ₪324 - תקן תקשורת האינטרנט של מיקרוסופט. כרטיס טלויזיה | הופך כל מחשב (כולל מחשב י | לטלויזיה איכותית + היפר בנד. התקנה פשוטה והפעלה בשלט רחוק. | תואם לערוצי הכבלים. כונן פ6 המהיר בעולם (24א) | כונן פ6 המהיר ביותר כיום (24א). | תוצרת סואספגאאס. עם גיבוי ואחריות 'אוקטב'. מנגנון מיוחד למניעת רעידות! כרטיס קול מקצועי | אוקטב 2 8 כלי ול שונים - אפשרות | לנגינה של 32 כלים בו זמנית אם. [טטכ .1 0 ₪ /ב4ד06 | כרטיס מסך דו₪ 128 | כולל זיכרון מהיר |גחסוא-8 2.25 | מאיץ בקלות סרטי וידאו | |- 6שקוא אפשרות הרחבה | ל-/אהסו-8ו 4.5. כולל 2 כותרי משחקים מרהיבים. - | מדיות ריקות | 7 ציפוי זהב באריזת פלסטיק .ו אגדה של ג ויסטיק ממוחזרת איכות גבותה. ₪ - | | סאפספו' - הג'ויסטיק המון תוצרת אא 2004 | | מעוצב כמוט היגוי של | מטוס קרב. 6 כפתורי ניווט וירי. 0 6 4 -0% . (מלא) בשווי 19 7 7 חפש את הערובה לאיכות: כונן צריבה/כתיבה ע"ג פ6 (חפ6) ערכה המספקת פתרון מלא: 1. צורב תקליטורים במהירות כפולה. ‏ | 2. בקר ו565 המתחבר ישירות לכונן. | 3. קורא תקליטורים המהירות | מרובעת. 4. כולל תוכנת צריבה לחלונות 95. 5. שתי מדיות ריקות. מצלמת וידאו וחק 5קן ווק כולל כיוונון מיקרוני, מותאמת לשיחות ועידה באינטרנט, כונן 6012 פנסוניק, כולל מנגנון מיוחד למניעת זעזועים. איכות,ללא מוצרי האיכות של אוקטב מותקנים במחשני ניורון מבית אוש חברת המחשבים האישיים הגדולה בישראל :ו ו ג'?י > וש שמא / להשיג בחנויות המחשבים המובחרות וברשתות לשיווק מ 0 מרכז מידע: 33-9264646