WIZ – וויז – גיליון מספר 79

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
9 0 שח"ח (כולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח ו הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד.. ₪ ? 8 - ההרפתקה.האולטימטיבית 7 ₪ 7061 ]4-60(1 ב אסטרטגיה ועב"מים - | .₪ המיטב : 1.009, אסזדא ו[גפאם, גצז את צס >ווסכ ;511 ועודשו . ר: ₪ אינטונט - אומנות בהשת ; - ₪7 משחקי תפקידגם- תחרות הדב"שים 0 ל > / / 0 / << כ - -" - . | 4 - %ש< - , - - 6 = , - ו ₪ 2% ו / . 0 : ו = " 0 > . 0 4 יד, - - > 9 . 0ב 1 ] %-. א עצי עמ -<-אא - ., . / "ךץ 6 = י " : 2 יייקטה - >< . = . 20 בא , / / . . - - 1 ב . 2% - . 2" . . | -- . | | " , / פריט קו-אופ: "" 228 - וול בא 8 , 23 -. ' 0008 = / 4 3 % - ; 0% ה ₪ וח תובא ₪ ₪ דה % . . - ' 4 3 וא הווה - ץההק ה 0) שצו]8%ז6!ה|8ז6 ה % . לי : ל י - 8 ל א - : % ₪7 % 0 ב 1 % - % 0% , ורי - הנשר התוק אין אומץ, אין תהילה דכנס לתוך חליפת ה-6 וכבוש את השמים בסימולטור הטיסה האולטימטיבי "6-ז הגשר התוקף" ה-א ה <>להשיג עכשיו בחנויות מחשבים, סטימצקי, ספרי, צעצועים, מוסיקה וספרים.: "₪ עשי 6% 5 | מדיה פלוס מקבוצת גלובוס-יונייטד וידאו. ת.ד. 8236, א.ת.ח. נתניה, 42504. 94| מ'הפלס [[ | הטטםיוםםוהו וווטום |] 0 3535 -09-885, פקס: 3311 - 09-885, [66010.061.1מ 65 5ווק0/0מוד -[והרת- 1 ן ו | ר7(0- ₪6 ₪ שור דהדהחקקק פיקק ו וו 5 5 א | מיוחז 0 0% : המות / ה - . פו -. 6 0 ו לל לוח אם - 0 0 . ווק . הפועל / ₪ לכרטיסי - ו 2 [ ו , עלה וצר - מ 0 + - ה + -- | - יי - .. -. למחשב ‏ 1 7 ויבור המקלדת. ומאפשר. | 3 = 0 ו : 1 9 4 וי להפעלה. כגט בארה חי ייב 2 - 079 8 2 ל ג גלגלים י"ש אס | העכברים יס 0 0 תו הנה. ז עכ -. 2 5 ּ 5 כ . או | 23 ו [, סו / יּ 0 0 ₪ דש מבית מק , : - / ר האלו / ו 6 4 1 | | ג | ט , 03 | בלב 0 ו | א ב. | למלחמת המחירויות. ₪ פועל. במהירות. של פי 25 י שאתה וכול 0 משחקים. שג בלי / הנול מקום יר - מכונות ב - דור חדש 90 מכונות משחק .| למור בארהייב. מדובר במכונות ו 7 וסאונד ברמת המכונות המקצועיות, - אלא שבפנים . שוכן לו מחשב ו מעניין: ויו ב - בר מן -) ו 0 מדובר | בסלפוך . סלולרי (כרגע. לרשת ה- א 8 האירופאית). שנפתח לשניים , - לכל אורכה. והופך:: ג בם עיניכם למסוף אינטרנט ופקס ' אלחוטי! רעיון כביר ויקר. | הערפה" הבאה שולל ,.. | מ ו > אשר. בלחיצה. קל | ומס ב |למגע. 7 ואחריו. מופועים. | מקלדת ושנל. 7 ו 22-הסק חברת טושיבה הצטרפה גס היא למעצמת המצלמות הדיגיטליות. מעבר לעיצוב המשגע והמשקל הועוס של המצלמה, היא נפתחת לשניים וחלקה הופך לכרטיס )6 המותאס למחשביסם נישאיס ולרוב המחשביס הביתיים בארהייב. בצורה או אין כל צורך להסתבך עס חיבורים | פדי קהעביר. אףת התמונות למחשב. | ,)0 ענק האלקטרוניקה 6מא] החל לשווק צג מחשב חדש ושטוח בגודל [.(20 אינטש! הצג ‏ הו מטשוג טא ומתאיס לכל הרזולוציות הגבוהות. כמו כן, הוא פחות ‏ מסנוור,. צורךד פחות חשמל ותופס שליש מהשטח של צג מסיל הגיל עידן הענקים עודי מצטרפת. כמועדון חברות. הענק שהולכות: בכיוון ייתיאטרון ה-6 הביתייי הינה חברת. צג8א1806) האמריקנית, שמציעה מערכת הכוללת מחשב פנטיום 2 במהירות ?1]8א266. עס כונן תקלישורים. מסוה יפש המאפשר צפלה בסרטים. ומסך 1 א 2 = מחיר המערכת - כ-55,000 בקבד... וו 6 ו השס הארוך הזה שייך לחברת תספגעע, | החברה | האמריקנית המובילה בעולס לזיהוי ולניתוח הקול האנושי. המוצר החדש מיועד למחשב פנטיוס ומאפשר לדבר אל המחשב ל כ וי להכתיב. מסמכים ‏ ופה כאילו שמדובר באדס אחר. בכל אופן, | הטכנולוגיה אכן מדהימה, אך כדי שהמערכת תכיר את המבטא שלך יש צורך בהקראת טקסט בת 20 דקות מתוך ספר תרגול מלוחד. הוראות הפעלה אםןוותהד אאשקאתמצ6 ג :₪11 הוא משחק הרפתקה עתידני מבית היוצר של 2 188 אשר, בין היתר, הביאו לנו את אמקקזא, שיש הטועניס כי התבסס למעשה על אווירת העלילה של ,1₪1.1. | כל המשחק מתנהל בגרפיקת תלת ממד, דרישות מערכת מעבד: 2-66א4860. זיכרון: 8818 ומעלה. ל שטח פנוי בכונן הקשיח: 8. | | | | .. 2 ) 4 אך) אין, צורך בּכרטיס תלת ממד מטחד או %כ יטורים: מהירות כפו , / 4 > / טורים: מהירות כפולה בהתקנת א-₪0677א1ס, שכן ,118141 הוא משחק ומעלה .ל | % 4 %. = | כמשתמע משמו המלא של המשחק, הוא מפולל יפור" מדע בדיונ בז'אנר הסייברפאנק, שלאחרונה הפך לפופולרי, | בעיקר במשחקי מחשב. בין המדבבים את כרטיסי קול: 1 כ סאטס% ותואמיו. התקנה | - | ו + קולות הדמויות ב-.[1זשת . הפנש את התקליטור כוון. 6 נמצאים לא אחרים התקליטורים. 4 2. במאב 68 הקלד 2 | ן-זטוה (כשהאות כ מייצגת את אות : = כונן התקליטורים ‏ , שברשותך)- 8 3 הקש ד8א1 ומ , רזסוח. | , 4. עקוב אחר החוראות. שעל גבי המסך. ₪ 5 מאשר אםקץ₪0 פזאאמכ, 08א55 פזא הקד ₪ ואחריס. הפעלת /0‏ ) -, , מומלצ לעשות הרבה "₪]ו0 ₪ פיי ולא להחמיצ אף [. הקש .1011 (או 4808) רעומם מהספרייה בה קץן פרט ולחשוב. יש לציין כי אהו בהחלט משחק מתאיס התקנת את המשחק. -- | >= לפתיחת החורף. בהצלחה! | | הצילו! נתקעתי! אם אינך מצליח לעבור שלב מסוים, או לפתור חידה כלשהי במשחק, אל תהסס לפנות למדור "סודות מחדר התמיכה". מאת: הדוד אידלס וד''ר וויז לי ו יפו לוי רו 1 העיתון פשחק הרפתקאות חדש הוַאה לשם = זפ :. וי ירי יי 1 הויו יר יוב הר ורי ה לשכ ב חודשים אחר | כך תראה אור הרסו/צרית של ההפקה הנהדרת הזו ללא זוכר, .זג הואסִיפור + ידה הּמתרחש בעולם מסתורי בי בגדו באליל - ג לצאת מהתסבוכת 8 היו וו 0 קנו 7 לוות 2 .1 - טכת עלי שמן אידיוט שפמוץ, אני שונא שמך. = רדר לו רורי רוש וארי ונר שר כזוו 4 ו | ראו, תראו את הבחור הזה, חכר'ה. נפש סוררת תעה לה בוער לבדה. הוא בחור אמיי בהחלט. חופה וקידושין רש | (נ:;/; רה ה =*5יווצש.,. וש כ + , 4 שי - 1 .9 == ו ו מ למל שי ל ₪ מו | שערי גיהינוס. 1 | שר - ! ו 5 אם בפעם הקוזמת הש 33 הפסגות. ב 4 אספסאטפ. 1 נתן א פוט ל % ו ל ל את לוא60-א." | ל האולטימטיבי). ולהתקדס שגל שלבים אל המקוס ה א א ממשיך להצליח ומתקדם שנל שלבים אל > המקוס -הז8 והמכובד, ‏ כאשר. לעומתו, / . 2 ל .8 או ממשיך להתדרדר בקצב: , / 0. סח וט | םהל | כ וס צששא. 0055 קסחלוש = אוג)חו/ ןי | ₪סהפסחסוו. = סח ₪22 = = פססום הבו ו אוסחוצ : ו | שפסחקסהסוו = אססשחהסת | אסופועודסא -/ | ו ]| שו ו ו 5 ו ו 2 / ו / ל יצ ונ ו ו ו של ||ב- 3 שר שו של ל ו ו 7 0 | | 2 ו 7 3 = ו / + : | בו | ו וו 6 2 + . / : יי - ןוו 34| % / . לבסס-. אף: מעמדו, : הפרובוקטיב קבוע (שני שלבים 0 מוצאן את שפסהקסהסוו 7 ןה סשת .- 000 אסמס חס השדפגא = ןקתת ההש - השד64 סוד .9ע סאוו א הבושח שרד :6וש | 3-0 ומ אעא -אשט. ו 0% שו // / 0 / ו | ֶ 9% 9 2 ₪ בו ל 1 " = ₪ 0 ו ובי תו ל 0 ממשיכה שה את סומולטור. . ו החלל 2 אטטידה /1אץ, שלאחר טופוס | 1% שלבים (אל חמקום. 167) מו ג ו 0 4 ה סימני התאוששות. - שלבים אל המקום 11 ל לכך נעוצה. בפרק ו ו רק ₪ 2 1 ]אמאש > פאטפ. 2 / ממשוך. להתדרדך ג בקצב ל 0 לחודש | 1 3032 116 0608 6 58 לגולשי אוטוסטרדת המידע: 0.60 1סא. :קת | 3 ףוא קשה 080 = כ ו 0 שאאטםס. | ה=סוגה | פווסד. | | 6-4 - 3 5סחס וחה/ 2 סהסוההה שה 2 5 ודד ב 2 3 2 השש דשוח 8 סן10 | > 1006 | = [ח.84311א10[06 ונשיו נדאי רך יוזתר רחהום ץר מו שגת' ר- הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויוּיה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי חתום עוד היום על מנוי שנתי ל-?חאו (12 גיליונות), קבל מדי חודש את גיליון ;12)) בצירוף משחק מחשב מלא על גבי [א60-80. בנוסף יקבל כל מנוי: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. / יו ו / - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 טלי 0375794711, שלוחה מס' 6 0 . רשי'מת ההתנות ו יש לסמן 3 אפשוויות על פי סדר העזיפות: ך] אני מנוי חדש/ה | [] אני מחדש/ת ברוטל (וווסח-פס) <=ממפה- ו . יוו .יי -- = ך אופנועי הרעם (וזסה-פ6) 93/0( חפר - חגיגה ששל מעוחקי 6ק (וסח-סס) :הדח םשמהקהמלחה=מההההבםס 000 ממההתתההחה יי 4 בוק (סה:0) ל | אזור הגיהינום (וזסה-65) ך] מצורפת המחאה לפקודת מערכת ?זאו על סך 264 שיח במזומן עבור 12 גיליונות. ך] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) העבר לפחד (חוסה-6) 00 02)90/092 ===->==-==>=-=-=> 180(8ה=ההפההההאה--אה=-2 הק הדוי -ידידיי"--י | ך] סו פגם (ואסת-60) 22 -- (2000072:/00 בב בבומצשבושכ= בכ כ ->- 0172 (227- -24 -4. בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. ) ו ו 0/0 ו , ו 0 /. 2 2 ו 0 ל /- / 7 / / / | /₪ , | / 7% ו ו ו 0 0 / ו 7 ו 6 / ,/ // ו / ו /0 6 // ו / ו / 0 / / / ו ל / / 0 שי ו ו ו 0 / / 0 / 0 ו ו / ו 0 0 ו 0/ / ו / / 0 0 / . / 0 י ו 0 0 ו [ . 0 : 0 0 6 ₪ ו 0 ו ו 4 | בפניכם. 2 א המהירות שלכם לא חשובה, לאט ואל תפספסו אף אחד. אםי | בכל ואת יש לכם תנופה מסוימת. = נסו לבלוס ולהסתובב בדיוק לפנל = קבוצת האזרחים, ‏ כך מתרבים : ה טיכויים בעקבות ההצלחה המטאורית של , | המשחק חולה הגה, מספר קוראים פנו אלינו בבקשה לפרסם טיפים.. לאחר מחקר מעמיק הגעתי למסקנות הבאות: *- בתחילת. כל מירו מומל לקחת רוורס | ולגרור את | המכונית שמאחורינו עד לקיר. הקרוב. לאחר שפגענו במכונית שמאחורינו מומל להמשיך במסלול ולבקש מהמזניק לבדוק את הצמיגיס שלנו - זה שווה לפחות 1,000 קודות. = * מומל לדרוס אזרחים תמימים כבר בתחילת המירוצ כדי לקבל עוד זמן. אס נמאס לכם לרדוף אחרי אורחיסם, | אתס יכולים | פשוט להיכנס חזיתית במכונית. אחרת ולקבל גס המון כסף וג | זמן משמעותית. שתקבלו מיוחדים על הביצוע. * מכונית המשטרה היא מאוד חזקה. בונוסים היא נפגעת רק בחלקה הקדמי ורק אם אתם מתנגשים במהירות גבוהה, ולכן כשאתס רואים מכונית משטרה יש לכס שתי ולקוות לטוב. עס זאת, כדאי לציין שכשמכונית - המשטרה ‏ נפגעת תקבלו על המבצע המון נקודות וזמן. המתחרים. % הם 9 2 סעו. ברירות, 3 - לברוח או להיכנס בה תחזיתית בסופו של דבר - אבל עדיף לפגוש אותס בחצי הדרך במהירות מלאה. | מק טפ = אם אתה שלך עומדים להגיע, מקס את חדר האימוניס. שלך בדה איןך דבר שהורס את היום של ההרפתקן | הממוצע, יותר מאשר חדר כושר מלא במפלצות מויעות עם שרירים = מפוצצים.. / * נסה לשמור את הערפדיס ! שיותר רחוק. מהקוסמי 1 לא מסתדרים. . 8 | א מסדרונות = מלאיס = במלכודות ר טוב, וכדי = להשיג ) ותוספות כדאי דנה הגדולה. יודע מאיפה האויבים | מכיוון שמשחקי אסטרטגיה פופולריים מאוד, החלטנו לפרסם 0 טקטיקות לחימה למשחקי הח דצה או והצהחז:ם אי בומן קרב נסה לתקוף כמה שיותר = מהר את הקוסמים. הם יכולים - להיות קטלנייס למדיי ממרחק אם" משאירים אותם חיים. כמו כן, שאר : יי י 2 7 8 יוא 0 - 2 7 כו וו ו ו א זו האויבים שלך יספגו פגיעה קטלנית = במורל ברגע שהקוסם ו נהרג . | (בקיצור - הפחדניס בורחים). . * בואמן שאתה משלח חצים.: | באויב, כוון לאויביס שבחוית. אס תחטיא, עדיין יש סיכוי שתפגע באחד מהאויביס שנמצאים מאחור. יד | ב 3 ד חל וק * פוצץ כל דבר, משום שבתוך כל אחד מהבניינים יכולה: להסתתר תוספת נשק או כוח, ולא כדאי לפספס אותה. כמו כן, שים לב לקרקע - תוספות שונות. יכולות להסתתר בגגות בניינים, במערות ובכלל באוור הקרב, | * נסה לשמור לפחות פצצה חכמה אחת לקרב האחרון בכל משימה. "4 המחשב אוהב. לירות | מטחים רבופיס בקשת אופקית. לכן, בפעס . הבאה שאתה מתקרב לתותה קרקע, התקרב אליו בגובה מסוים,. וכשהוא מתחיל לירות, הורד מעט > -. . -% אותו בלי רחמים - | שפצ וה סססה :סא א כבר בתחילת המשחק כדאי לפשוט על המקדשים של כת סיריוס.. בשלב הוה של המשחק הס חלשים. - למדיי וניתן לבזוו מהס שלל רב. 0 = > דאג לכך שהמהנדסים שלך תמיד ‏ > 7 יבנו משהו. גם אס אתה לא 0 קל מספר טיפים בנושאים שה 5 - לאלו מכם שעדיין משחקים במשחק -- 8 הזה. 0 | קרב מכיוון שיחידות יכולות לנצח בקרב ) ולהישאר פצועות, נסה לשמור תמיד על אופציה פתוחה לנסיגה טקטית. מרכבה פצועה עלולה להיות ו ₪ ל 1 א ו ל בו בבלסצר בי | ו ן / דבר על משחקי + לתזכלף. 0 2% זפ שלא יתקפר אותך. של לת כ כדו * לתקוף אותך. מאותו רגע, הכל תלוי בכך. | טכנולוגיה: בתחילת המשחק, אם = = אין עליך לח צבאי, עבור למונרכיה. כמה שיותר מוקדם על יִדִי קבורה | | מונרכיה תאפשר לך / - טקסית וחוק. להחזיק 3 יחידות בכל עיר ללא עלות החזקה, וכך גם תוכל לשרוד עד הגלע 0 או 0 | "= למעבר העתידי לרפובליקה. לאחר: שחקרת את סודות המונרכיה, לך על תחוס המיסטיקה - האורקל יעשה לך חייס קליס יותר בהמשך המשחק. מבצרים: אל תבנה אותם! לא משנה כמה וה מפתה, בהמשך הם יהפכו למאחז בו האויב שלך יוכל להתבצר. למעשה, המחשב בונה המון מבצרים, ועס וּאת, אין לו מספיק יחידות כדי לאכלס אפילו חצי מהם. ב את היישיגעון" שלו והשתמש רִים של המחשב כמקומות מחסת ליחידות שלך. כפרים: לא כדאי לחקור כפר עס המתיישבים שלך. בנח עיר, תן לת - להתפתח, וכשיש לך יחידה צבאית חקור את הכפר. כמו כן, בדרך כלל יש המון כפריס באזורי הקטביס. שוחד: עבור משלטון עריצ אל מלוכה כמה שיותר מהר. המחשב יתענג על מתן שוחד ליחידות הממורמרות שלך (ואתה יודע כמה כסף נראה שיש למחשב לבזבז). מרגלים: ברגע שמרגלים. יכוליס לשאת פצצות גרעיניות, שמור מרגל עס פצצה גרעינית בכל אחת מהערים | הגדולות שלך. תן וקח: אם אין לך כסף ולמדינה שכנה יש, ואתס בערך עס אותו כוח טכנולוגי, נסה לכבוש עיר במכה אחת, אפילו אס תאבד אותה בתור הבא. כך תוכל לרוקן את מצבור המזומניס של שכנך במהירות מרשימה. רק דאג לבובוז את הזהב לפני שהאויב תופס את העיר שלך. .+ הרובוטיס המעצבנים בדרך בלל מיוצריס בתוך צילינדרים בוהקיס. השמד את הצילינדרים וחייך יהיו הרבה יותר קלים. > * קח את הומן בשלבים הראשונים | כדי ללמוד את אומנות הקפיצה והצניחה. ירי אסטרטגי בומן צניחה | הוא אחד הדברים היותר שימושיים במשחק. פעמים רבות הדרך היחידה לחסל המון אויבים היא על ידי קפיצה, צניחה,. ירייה ושוב קפיצה. 7 הנפ / 4 * ליטורים. 0 ולו וכולים. להויק 0 9 : הצלופה , כדיל חלק מה! ביס נלתן 8 פשוט על ידי ריצה, קפיצה וגלישת רות = | מעל כל האויבים. בכל אזור כדאי. לבדוק אם ניתן לגשת אל היציאה. = בלי יותר מדיי קרבות. מצד שנק = חלק מהיציאות נגישות רק לאחר. שחיסלת כל אויב במסך. | * שים| לב לפס הירוק בפינה השמאלית העליונה של המסך. יש ליראו | לך מהירים באופך צר אפשרי. אל תיתן לזה להשפיע. כ1- | לפגוע | בה עליך, סע כמו שצריך ובמהירות בה אתה יכול לשלוט ברכב' -- במשחק כדורסל טוב, הכל מסתו | בשנייה האחרונה. כ ה אי קיצורי / דרך *כולים | להטת = שימושיים אם אתה נמצא מאחור .= יותר מדיי זמן. חתוך דרך מגרש . | החנייה בי 2 חפש את ב 0 או הל דרן 4 מגרש החול ב-'סגסוטכ*'י. 0 *= בחר ביגואר 1220א. עם יציבות. = שאין דומה לה, תאוצה מהירה - במיוחד ומהלכים שמתאימים לכל משטח. אף מכונית אחרת לא . מתקרבת אליה. ההילוך השני 0% | הוא טוב במיוחד. - * הקטן את המצערת בומן סיבוב = הדוק נגד יריב, אבל לא מתחת לשליש, וכך כמעט תמיד תמצא את עצמך ייחותדיי אותו יק חמצב מתאים ללרל = | * כדי להימנע ממצג דומה הפחת מהירות. בפנייה, ‏ ואו בצע חצי סיבוב והתרחק מ האויב שלך בוווית של 90 מעלות למסלול שממנו הגעת לפנייה. * לטייסים של %/ אסור המורדים, א אם הס מטיסים את הגספחטס. טייסי האימפריה. = צריכיס לעשות התקפות מהירות ‏ = | מהצד או מאחור. לפמלעה + בומן שאתה מנקה גבעות א המסוק מחליק הצדה במהירויות . גבוהות כשאתה מנסה לפנות חזק נצל ואת כיתרון ותהפוך לקשה לותר: . ומשגר טילים. ו 5 א במשימות בהן יש איתך עוד מספר מסוקים, נסה להשתלב . ביניהם כדי לא להיפגע. *= כשאתה ‏ טס מ לאופק במהירות גבוהה אל תחשוש ליירט > %. 0 םש 25 : -- שר : עצים כדי לעבור. ה בדרך כלל יותר | | ןו ור 00000000 . 8 בטוח מאשר לעלות ולהיחשף 0 2 .| | לרדאר. - | * אם טעית טעות קטלנית. בשלב" כדי להפעיל אותם. מסויס ואתה ווצה סיכ נוסף | | ₪ 7287 - בסוף השלב הנוכתי תוכלן - באותו מקום היכנסי: ל תפריט: | לך למסך העזהה בעזחת מקש 1ק להשתתף בתחרות ירי בעכברים. הפליי-בק ומאותו מקוס שבו טעית = הקש שם את הקודים הבאים: 8 - מאפשר את הקודיס הבאים קח חזרה את השליטה על המשחק. בריאות מלאה - ₪]א זחז. במהלך המשחק: יווק הטעיה - פוט 1010 ו ][א-6₪1 מסייס את החודש הנוכחי. מרגמה - ₪01.08 א 1. = לצ מסיים את השנת הטופחיה הרובה הגדול - א8100011 ג סתסאז. 1-6 - הפתעה! התאבדות -,1 א = ב רימון מתכוונן - 85אג1דד50ץ581 הא המסאשם)|)מן₪ . טורנדר - א .4008 אאסד % אנרגיה - אעצע, [כ)ד. כל כלי הנשק - סקואטקוא1. % חווזק מבני - קזם]אא ו המשימה הבאה - 66 דפוא1. קופ לשלב מסי א - צואמ דא 1. די והותר טקטיקות היו לנו עד עבשיו, ועתה למספר דרכים מהירות ליהנות. ממשחק"ל המחשב האהובים עלינו. = הכש " 0 ו הירוק. הגדול 8 ה 2 שו ושוב, אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צי'טים וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 2409 בני- ברק, מיקוד: 51114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס למספר 03-5708174 (רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה"). וי ה אפוקליפסה עכשיו - 1 * ו לאח "ישנל פהקים," מביאים ה-200₪0711885 00| את פרק שי 60 ו הזמן הוא בעתיד (2084) והתפקיד הוא לגל( 0 6 לק | בתופעת העביימים שלא נותנת מנוח לכדור הארא אתה כאמוה, אחראל. על כל כ( לי כוח האדם, אימון הצוות וחימוש הסוכנים, דרך רכישת ציוד וכלי רכב ועד מחקר מדעי . ויירוט צורות חיים עוינות. עס ואת, לא תמיד כדאי ליירט את העביימים, היות ולכידה של אחד מהס תאפשר לערוך בו את המחקרים הדרושים. בכלל, חשוב להבין כי מחקר מוצלח מאפשר לפתח טכנולוגיות חדשות שבסופו של דבר יפתרו את הבעיה באופן יסודי ומתוכנן, ולא מתוך חובת התגוננות מידית, אילתורים וכוי. למעשה, כל הפעולות האסטרטגיות (5ואז שק 0 וחשוב ‏ לזכור. כי הבניינים | ב-05]א]אק 10 שייכים | לארגונים שונים שאינם תמיד ידידותיים כלפיך, ולעתיס אף עויניס במידה כזו שאס תרגיז אותס תאבד מקורות מימון או ציוד. כ לוי ו הלקוח והספונסר העיקרי שלך הוא ה תמצא את עצמך תחת אימת קיצוצים תקציביים. וכך, בהתקיים תנאים סביבתיים כל כך לא פשוטים כמו אלה שיש לנו כאן, יוצא שבמוקדם או במאוחר תצא לפועל איוושהי התנגשות אלימה, ואתה תמצא את עצמך משגר חללית ירי לעבר עביים שחדר דרך אחד משערי העיר או שתשלח סוכנים לעבר בניין עליו השתלטו האויביס וכו'. המעבר למשימה טקטית בשלב וּה, האקשן הופך למשימה טקטית המתבצעת בתשתית תלת ממדית, כאשר אופיו של אזור הפעולה תלוי במשימה הספציפית שתבצע, בדרך כלל במקום סגור כמו בניין האנגר וכוי, אך לעתיס תמצא את עצמך מחפש מידע ברחובות העיר ואפילו בבסיסי האויב. כדי לייעל את המלאכה תופכל להחליט אם לשלוח סוכן חשאי, ממחלקה בת 6 סוכנים, כמה מחלקות ואולי אף סוע אווירי אם צריך. באופן עקרוני, המשימות הטקטיות דורשות מחקר רב אשר מתבצע באמצעות סוכני ה-60%1-א ואם הם "מפספסיםיי משהו אין סיכוי שתראה אותו (ממש כמו ב-:)א:), טאאא וכוי). וכך, תוך שימוש בתנאי הסביבה לצורכי מחסה ובחירה קפדנית בכלי הנשק, המטרה הסופית היא להרוס או ללכוד כל עביימ בו תיתקל. הבעיה הגדולה כאן נעוצה בעובדה שגס אס נדמה לך שחיסלת את כל העביימים, הסיפור לא נגמר עד אשר אחרון היצורים = חוסל. במילים אחרות - השחקן מוצא את.: חיפושים אחר. אחרון עצמו במסע החייזרים, תוך בדיקה מדוקדקת של כל גומחה נסתרת, חלון חשוד, מסדרונות אינסופיים וכוי. נכון, לעביימים יש נטייה להיחשף (מה שלא היה בפרק 6088-א הקודמים) והבעיה אינה קריטית, אך היא עדיין שס ואס להודות על האמת היא לא מוסיפה הרבה נקודות. , עוד יצוין כי צוות הפיתוח שעמד מאחורי ההפקה הביא בחשבון נתונים פיסיקליים כמו כוח המשיכה, כך שאס למשל תהרוס יסודות של מבנה כל העטק יתמוטט על כל המשתמע מכך. מעבר לעובדה . כי- הדבר מוסיף. קתחושת המציאותיות, - הוא | מאפשר ‏ בניה אסטרטגית של מהלכים כמו הריסת תמיכה לבלוני גז כדי לפוצא חוליית עביימים, כאשר מצד שני הדבר עשוי לפעול נגדך ומוטב לשמור על עירנות ומודעות לכל אורך המשחק. נקודה נוספת למחשבה בהקשר וה נעוצה בכך שהבניינים, שייכים לארגוניס מסוימים והריסתם או פגיעה בהסם עשויה להפוך ארגונים אלה לעוינים כלפיך, מה שאומר שמוטב לחשוב פעמיים לפני שמפרקים את העיר לחתיכות. = האופציה האסטרטגית = = חידוש נוסף בפרק האפוקליפסה נמצא בשילוב אלמנט ה-חזא]ז1.7=₪ ("זמן אמת"). בהפקות הקודמות, המשימה הייתה מושתתת על מנשק תור-אחר-תור בהתאם למסורת העתיקה של משחקי האסטרטגיה, ‏ - ואילו = כאן םאו ]התא בעיקר עבור השחקנים % = .9 ק-*" ּ' חן החדשים שלא הספיקו להתאהב בסדרה, וכדי לחסוך את הסחבת האופיינית | למשחק מונחה תורות. לצעירים שביניכם נסביר כי משמעות תשתית ה-₪[א₪58111 היא שכוחותיך מגיבים מיד לפקודות ונתונים לאיוס מתמיד מצד האויב. כלומר, גם אס תבחר שלא לעשות דבר האויב יאתר אותך ותיאלצ להילחם. עס ואת, ניתן לעצור את האקשן בכל עת ולקחת מעין פסק זמן כדי לתת הנחיות חדשות - בדרך כלל הדבר מנוצל להזות כוחות, אך ניתן גס להכתיב את אופי הירי (מכוון ואטי או אקראי ומהיר). כך ‏ או אחרת, ‏ גם באופצית ה-ם]אזד 6/1 וגם במשחק מונחה תורות נלתן לרוץ ולזחול, וכן לצעוד או לעבור למצב ירי. ריצה כמובן, היא התנועה המהירה. ביותר, אך לא ניתן. לירות במהלכה. הזחילה הופכת את הטביבה להרבה יותר מסוכנת, אך גורמת לכל העניין להתנהל באטיות מרגיוה - מאידך, המעבר למצב ירי הופך כל ירייה למדויקת יותר, אך מבובזת יותר מדיי זמן (מגבלה אדירה במשחק מונחה תורות). מכאן, ששילוב נכון בין אפשרויות הפעולה תביא להצלחה מרשימה יותר, ואכן, ניתן לכוון את מידת התנועה ואופי הירי בהתאם להבנת שדה הקרב. ו מי ששיחק בפרקים הקודמים של וא60-א ודאי ישים ‏ לב למעבר לטכנולוגיית 524 ולהשראה המאסיבית שסיפק 2000 צץ')וא51 לעניין הזה. בכלל, = קשה להתעלם מכך שהעיצוב הפנימי והחיצוני של המבנים - הכל עובד להפליא = בגרפיקה צפופה שירדה לפרטי פרטים, | החל ביסודות, חלונות, נופים וכלה בעיצוב הפנים של יחידות הדיור. עם ואת, העיצוב של הסוכנים די מאכזב, כמו גם האפקטים הנלווים לירי ולפיצוצים (משהו כמו שני פריימים לפיצוצ אדיר) אשר רחוקיס מלהראות אותנטיים. העיצוב הגרפי של העביימים אמנם סביר, ו במוסיקה ובסאונד. פס-הקול שמלווה את השיטוט במבנים איכותי מאוד ומזכיר נעימות בסגנון ו כאשר במהלך המשחק נשמעים צלילי ראדאר אותנטיים המזהירים מפני עביימ מתקרב. ברגע שתאתר את האויב יהפוך פסיהקול לקצבי יותר, מה שמעביר היטב את תחושת המרדף. 7 אין מקוםס לאשליות, פרק האפוקליפסה של 60%8-א הוא משחק מעולה, אך אינו קל והוא דורש ומן סבלנות והמון חשיבה אסטרטגית המשולבת ביכולת: תגובה ‏ מהירה (באופציית ו ו תחפש את מקורות המימון ואת נקודות התורפה של האויב, ובמילים אחרות תטעה שוב ושוב עד שתגיע ללב לבו של העניין. )| ה "תוללם. ו 0-2 99 ו . הכילה | צלןדליכוו ו ם ו ו 8 ]המול טימ דיה / 0% --. | אנגלית 8 | 7 | מכר. מבי ו 8 ) -- | חנולאים,. בנושאים . שונים 0 | 0 | מתמטיקה, | אנגלית, פיסיקה ועד 0 ו . / 0 / . וו | לומדות בנושאי ו כללוים.. : / , | ה ₪ 2 יהלוכדייה הולטיחדיר בץגריה נ וצ [ ה ו ל ה ינ טריקינדת בי אי ושיקה יומנזנ ווישים, היסטדז 0 ו חגיפה | ות 7 ו המולטימ דיה 8 ח ללומדד הוגלית ג הגבטוע, המועורות ר"כף ו ה ז וד המת 0 בי המשפחה |ביה אד וחדוה +ף יזור ה-0 דוח לכל רגדדינן, ל דדח לגל רידת במתעלשוהת. אנג רדת דוזן בגומוס ודע ל | שעות איוטרוש - תונם! רדה את שרע [הך הברו הא טרבע ראדודה בארץ , 7 6 ור יח באיוטווע 6 בד לתו היל לורתו ו עשרנון והב הלוחדץ - תה הריטור הררנה ו חובות קווזכי - רקונצרט הגדוף | אווטווט דדיה תגול 5-2 ודרוה מקלוח לוע ]= קוךם ההכה באמרצח תהחטב ללהחדד עצפסר קול עקדתוח רע בודה בא*נטרנזו. -- מיונו/ - בוייה בחה חד, כוי 5 % ברידים ור ו אשחקים בש . 4 חד שותמה | | בת ל3נ1 שתזןוף 0 1 ב ו נתזו ₪ ו לת ור הולטי"מדיר ו ו מאוחד מע לוה הותץ אטעדקוזו. הקרבה הזפורו - 0 גיפיון קז *- ירח!ן המשחקים 8 הוכוץ בישרר 5% ה קפיטורו להיט משוחקי הוזת אוב שף אווח 1 הריו ץ בורל כחבות: נכע הרהוגנק. וגו שו ממחקי ות פוושב וויק עזולרין ינ דג ור ּּ5ה ה וו ו | אלכל האיגים הנר ו 5 דרישות התעצבת חיויחפיות ן ו | 3 ל ל - ירחון המשחקים הנפו 0 בישראל (ללא תקליטור). הירחון כולל כתבות צבע מרהיבות על משחק מחשב, משחקי טלווטיה, אינטרנט ועוד. | ָ אישו , כגון: / תוכנות לול 1 בקבצים, צרת. דפ בית | אישיים, עריכת' דרישות המערכת המינימליות: ו ו הגדולום, של משחקי יי ו תה המחשב. | שי -- הקונצרט הגדול תות לו קומפו לילדים ₪ מזַא4 זיברון פנימי 7-ה מגיל 6 % 6 4 כונן תקליטורים (₪01-60) | ו וכנור / ה 1 108 ,"ו ה מקסימלית " על ₪ 02 סייבונס - בעורת ו הדרכה [₪]] ברטיס קול | ול בדידים בוניס בתלת ממד. )| חלק מהמוצרים דורשים 95 אמאו 7 וו 8 ה ו ה-בשר ו | ב רו שמס השהקשפא 4והפה6 שהז אשת מהווה למעשה ניצחון נוסף של יוזמה ומקוריות על. פני בהלת שיווק. המשחק היה מיועד לצאת = בשנה שעברה, אך המתכנתים המוכשרים התעקשו (ובצדק), להוסיף ולשפר את. המשחק כדי להפוך אותו להרבה. יותה = ממעולה. למען האמת, המשחק עצמו לא מתאים להגדרות ‏ הסטנדרטיות : של | זיאנר = מולטימדיה. וכדי להבין. את רוח המשחק: נסו לדמיין עולס תלת ממדי ותת. קרקעי בסגנון ‏ 0866 רד צ1ן6א51 אשר. מלבד חיכולת. לתכנון. כולל תוכלו. לראות ‏ את: העולס מנקודת המבט של התושבים. כמובן ‏ שיש גם | קוי ו-ק וס אמפאש גאוד ₪01 אך אחרי 20 דקות של אתקתתא א סמסאשכ. תבר שיש כאן: שילוב חדשני של אלמנטים מוכרים. ל שמריא את המבוך התת-קרקעי ומטרתך ו ו ן לארא של אימה, חושך וסבל. וכך, בין שלב לשלב, חלק אחר של המפה ישתנה מאדמת מרעה יהוקה לאזור רעיל ובלתי מיושב. ה דמיוף: בין. המשחק. למשחקים. אחרים.. כמה = בכל שלב מוטלת עליך משימה דומה- להשמיד את כל המתחרים, כאשר לאחר פרק ומך מסויס יופיע "אדון השלביי שינסה להרוס לך את המבוך. עליך להשמיד אותה = (ואת המלווים שלו) כדי שתוכל להשתלט קיימיס כאן 13 סוגיס שונים של חדרים (14 כולל גשרים), 16 קסמים, 6 מלכודות ר4 סוגים שונים של דלתות שבעזרתן תוכל להגן על עצמך. פרטי לכך, תוכל לאכלס = את = המבוך = (בקומבינציות | באמצעות 17 היצורים שעומדים להשותך, > ויש: כאך 13 יגימריסיי. שיכולים. לתקוף אותך, כמו גם. 6פקטםא אספטסאטפ שלא יתנר לך מנוח: | | ו = המשחק נותן למ פרספקטיבה חדשה לגמרי. בנוגע. למחות . הטוב. והרע,. בעוד . שבמשחקים, אחריס אתה נוהג לעודד. את העובדים שלך במשכורת ותר טובה ושאר הטבות; פה עליך לסטור להם שוב ושום עד שהם יפסיקו. להתעצל. ויתחילו : לעבוד. בהקשר זה, מומלצ לא להרוג אותם, שפן הם חיוניים. להצלחת המבוך שלך: בכל אופן, קיימיס 4 מבוכי אימון בהס תלמד' כל מה שעליך לדעת. בתור שליט: מבוך, כשמשולבת: בתוכם ‏ עזרה. בייזמן אמת". ובכל. נושא שתוכל. להעלות' על דעתך, כך שכמעט ואין לךיספק מה צריך להיעשות ואין הגע של בטלה. = הנכונה ל רש המוני. יצורים, ‏ ידיך ‏ תמיד. יהיו מלאות בהרחבת המבוך, הוספת יצורים, . חקירת לחשים. ובָּניית ‏ דלתות: ומלכּודות. ‏ כַּל הפעילות הגו עלולה לבלבל חלק מאיתנו, ולכן קיימת אופציה בה המחשב נוטל על עצמו את. הפיקוד והמשחק יכול. להתערב מתי שהוא מוצא לנכון: כמו כן,. אלו מכם שאוהבים את סגנון א50אסת 8 מצז)םץ א יוכלו ליטול פיקוד על כל אחד ‏ מהיצורים. ולראות. את העולם | ממבט ראשון (נוסח ו₪סספ) נקודות אור. נוספות: ניתן:. למצוא באעטליגנציה המלאכותית של המפלצות, בתאורה הדינמית שמשרה. את. האווירה ובמגוון :. העצום/: :של לחשים ומלכודות. ‏ כמו ‏ כן, קיימת. עזרה. "צפה" שמאפשרת . לך'. להבין במהירות. מה התקל של כל שי ל ו כאן המון הומור שחוה;: שלבים סודיים:: ואתגר. .: ניתן. אף לשחק ‏ במצבּ ‏ של | ריבוי שחקנים, פשבל: = שחקן. יכול. לקבוע מי 7 -- 4 | מנהיג הקבוצה ולהסתער .7 אל מול האויב עס לגיוןף של:: לצורי אופל. ו 3 4 ו קפ .ב-א / ...ה-א -- 4 הוכנוח המולש676ה 11211770 בוטוהם במהיהיה ה1!1!17' בעולם. |- ]| % פעד דד ותה ופך₪ ונ קה א'נטראקמיביה " יוניל אחכם לקרעוים 3 לרהזמנות במב'רה 'ש'רה לטל 7 *לוונכש עד 2 תוננות יש להושיךף םו ש"ח דמ' משלוה המשחק'ם באר'זה מלאה עם חובות הנעלה בעבויה מאת: בן כספי טיסה וירטואלית בסיס הנתונים של אינפורמיקס חברת 0/8 טכנולוגיות, הנמנית על רשימת החברות המובילות בעולם בתחום פיתוח סימולטורים לשוק הצבאי (אוויריים, ימיים ומשוריינים) פיתחה מערכת העונה לשם '"אהוד", המאפשרת תחקור ורמת בטיחות גבוהה בטיסות אימונים. מערכת *אהודיי מאפשרת איסוף והעברת נתונים (בייומן אמת") בין מטוסים כדי לשפר ביצועי טיסה וכדי לשמור על בטיחות באוויר. בפועל, תחנת קוקע, המשתמשת בבסיס הנתנים | של אינפורמיקס, מאפשרת לכל המטוסיס אשר נמצאים בטווח תקשורת, לתקשר ]]- ברשת משותפת המעבירה את הנתונים. לבסיס הנתונים נאספים במהלך הטיסה. כל. הפרמטרים של המטוסים: מיקום, מהירות, כלי נשק וכוי, בעוד הטייס בתחנת הקרקע מקבל על גבי המסך ובייזמן ‏ אמת" תמנה מדויקת של ההתרחשויות - תמונה זו מאפשרת בקרה מצב על הנעשה בתא הטייס וכל מה שנצפה ממנו (מפת אוויר). לטייסים המשתתפים בקרבות אוויר מספקת המערכת התראות שונות המונעות התנגשות אווירית או יציאה ממעטפת טיסה בטוחה. מעבר לכך, בסיום תרגולי קרבות אוויר/הפצצה ניתן לקבל מבסיס הנתוניסם רשימות. וגרפיסם המאפשרים ניתוח, הסקת מסקנות והפקת לקחים, כגון: אחוזי מעורבות של גורמים שוניס בתאונות אוולר, גוּרות לירי טילים וכוי. מסד הנתונים של אינפורמיקס מאפשר שילוב טבעי של סוגי מידע מורכבים (תמונות, טקסט חופשי, וידאו, | חאזוז וכוי) בבסיס המודע,.. תוך אפשרות לחיתוכים | הכמים ושליפת חומר מתוחכמת, כך שניתן לומר כי מדונר בטכנולוגיה בלתי מוגבלת המסוגלת להתמודד עם מידע רגיש ומורכב, המצוי בסימולטורים איכותיים במיוחד. על החברה אל טכולוגיות הינה חברת הייטק שנוסדה ב-1986 על ידי שניים מטייסי חיל האוויר | הישראלי, | והיא עוסקת בסימולטוריס ובמערכות תחקור מתוחכמות. החברה נחשבת לאחת החברות המובילות בעולס בתחומה ורוב הפיתוחים שלה מיועדים ליצוא ומשמשים צבאות . רבים (גרמניה, הודו, סינגפור, פורטוגל וצרפת). מעבר לכך, יצוין כי אינפורמיקס- ארהייב נחשבת למובילה עולמית בתחום מסדי הנתונים, | ומרכז | אינפורמיקס בישראל מנוהל על ידי קומסופט טכנולוגיות. פנטיום 300 מגה-הרץ במקביל להשקה העולמית במקביל להשקה העולמית הכריזה חברת טלקוד, המפיצה הראשית של מחשבי 2000 צ ג /011₪) בישראל, על - - 06 11 א 2000 ץצ ג ד 6 3007 מדובר | במחשב ‏ חדיש, המועד לגרפיקאים, | לאדריכלים, | לעוסקיס בעריכת. וידאו ובמולטימדיה. דיגיטלית, לאנימטורים ולמפתחי אפליקציות ל- א חו/95 מוו. המחשב כולל, בין השאר, לוח ראשי סדה צג ד מקורי, מעבד אינטל 300 מגה-הרא פנטיום 11 / פנטיוס אוא-0אק, זיכרון פנימי 64 מגהבייט מהיר, דיסק קשיח 64 גייגהבייט, מסך "17, מערכת הפעלה 95 אשסטחווו, כרטיס קול 32 ביט, רמקולים מקצועיים + ההת0סס/ו 5118 מקצועי, ]80%-כ א 24, מודס"פקס 33,600, טייפ גיבוי 4-8 מז ג'יגהבייט ועוד. המחיר תאודור סוקולובסקי, מנכייל טלקוד, מציין כי המחשב על כל מפרטו מורכב בארהייב במעבדות צג וד 0, ומסופק כיחידה אינטגרטיבית מושלמת ובדוקה, העומדת בכל תקני האיכות, הבטיחות והקרינה הבינלאומיים. המחשב נותן מענה מושלם, איכותי ומהיר לצורכיהם של משתמשים רבים, שהתקשו עד היוס להרי מספר גדול של לישומים כבדים על המחשב האישי שלהם, וכל ואת במחיר כולל של 94,700 + מעיימ (זכרו כי המחיר הוא מודולרי ויכול לרדת בהתאם לצרכיו של המשתמש). על החברה טלקוד נוסדה ב-1971, היא אחת החברות הוותיקות בשוק המחשבים הישראלי ובמשך שנים היא מציעה פתרונות מערכתיים כוללים בתחומי המחשוב. יצוין כי 2000 ץג אום'6, נחשבת לאחת החברות המובילות בייצור המחשבים העולמי, ומוצריה משמשים את חברות הפורצץ 500 כמו גם עסקים קטניס ומשתמשים בודדים. | 0 ג )ג 85 הניוטון של שנות ה"2000 0 7360 658866], הבן החדש למשפחת הניוטון, כורך את רוב יכולות = 'מחשב המחברת'' עם מארז זעיר ומנשק משתמש חדשני, אינטואיטיבי ופשוט. עם משקל של כ-3/8 קייג בלבד, עס חבילת. יישומים עסקיים כמו מעבד תמלילים, גיליון נתונים, יומן וספר טלפונים ועם יכולת להזנת מידע באמצעות מקלדת או כתיבה עם ייעטיי על ה מציע 2000 286 1!655286) ₪ פתרון *יחודי המשלב יכולות עסקיות מפותחות ומנשק | הפעלה פשוט ואינטואיטבי. הגרסה החדשה מזהה טוב יותר ומהר יותר את המידע שכותב המשתמש על גבי המסך ומאפשרת הכנסה שוטפת של נתונים. כמו - כן,/₪ המערכת מ יצע ה צ'ופר. ייחודי. /. ניתן | לסובב את המסך ב-90 מעלות ולהתאים . את דרך הכנסת הנתונים. > ואחזורם * לסוג הפעולה. ה כ אל השיפורים במערכת ההפעלה הצטרפו גם שיפורים משמעותיים בחומרה הכוללים שבב חדש (%א./500₪8) שמניע את המערכת במהירות המגיעה עד לפי 5 ממהירות קודמיו. כמו כן, כמות האיכרון של המכשיר גדלה ומסך הבקליט החדש הוגדל ושופר ומציג 16 גווני אפור ברוולוציה גבוהה של 100 נקודות לאינצ'. בנוסף, שולבו במכשיר מיקרופון ורמקול אשר מרחיבים את מגוון כישוריו ומאפשרים ‏ הקלטת והשמעת הודעות ד לולת = | תקשורת גבוהה - שני שקעים לכרטיסי 6816 26 מאפשרים חיבור למודם (גם לטלפון סלולרי), כך. שיישומים כמו קבלת ומשלוח פקסים, דואר אלקטרוני ואעטנט ‏ הם ורק חלק ממשימות התקשורת להן מסוגל העור החדש" (כמובן שגם תקשורת למחשב האישי אפשרית בעזרת כבל ‏ ותוכנת חיבור למקינטוש ולתואמי 26, ששניהס מצורפים לחבילה). אחרי הכל, הדובדבן שבקצפת של העניין נעו באופציית הסוללה שמספקת 4 שעות פעולה רצופות או אפשרות תכנות לפעולה ממוצעת במשך שלושה עד שישה שבועות. 1 0 וו 6 ו וז ששח ואו ו ה ףש ה 6 ו צ5 בקצב שלך... שלום שמי אידי ואני איוש התמירה חברת 881 51צ₪5 פיתחה מחולל לומדות המאפשר פיתוח מערכי הדרכה ממוחשבים בכל נושא ועל כל מוצר. כיוס על המדף (נמכרות תוכנות ללימוד 6 לאסו 7 כאסשו, 1.5םי)אם, 1.7י6אם, 7 דא דך), אינטרנט, 95 8שס4מוצ 5 התוכנות מציגות תהליך לימוד פשוט (גם למי שאין לוּ כל רקע במחשבים) הכולל שלושה אלמנטים מרכניים: * מסכי עורה המסבירים את אופן ביצוע הפעולה בצורה תמציתית. * דוגמה ייחיהיי מהתוכנה עצמה. * תרגיל אינטראקטיבי של ביצוע הפעולה. צואז ₪ מחן האוור אל גוי תילה ול על היל - צזוצ ה"לה ו 2 דרול חיחין ל0%קה - 7 | ל יק |נריוה על בקעו = צווצ קחצ המקטנו מואגצ נמתוהר ווא ?הלחה החקפווו וע רחד. מס ] ב 0 העזה תסורון (קוד ב-ה'פ| % >" | 5 לאהיז כל 'ום בין השע נח 2 2 ו נחןות , ה 5 ה הלוו לו הו הו(קלוע רינ חנות ו ממוקמת בדן דיזיין סנטר (מול קניון איילון) ופתוחה ‏ 1 הכ גד * החנות הכי גדולה שו איתם, שמעתם וה בכל אחד מימות השבוע. ד דיזיין סנטר - הלח' לכ בנ ברס, ול קיו שווה לק ופוץ. ב +1 שייחי25 נקודות לקניית עד 1,000 שייח ₪ לא כולל טוצרי חומרה, מגזינים, עיתונים ומילוניות. ₪ הטבבע בתוקף מה 2 7 בון השעות 19/00-02:00 בלבד, לא כנלל ימי טושי. ₪ החכרות רשאיות להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודא | א כפל מבצעים ₪ כפוף לתקנון: המבצע ולתקנון "יש מתנה. נחזהי ‏ ₪ הריגה מניקוד תחויב. בתשלוס ! ה האספקה בחודש נובמבר ג 8 זוז משחק המחשב | שכובש את העולם נוחת בישראל ואתם מרוויחים הזדמנות חד פעמית ליהנות ממחיר מיוחד: מתקשרים ומזמינים עכשיו ---- 60 ''"המשאלה הקסומה' היא פלק ההמשך ללומדה "קסם התות", כאשר גם בלומדה זו נעשה שימוש באנימציה תלת ממדית ובמנשק משתמש ידידותי * הכל על גבי שני תקליטורים שמכילים כ"50 אתרים שונים ויותר מ807 דמויות. מדובר במשחק הופתקאות שבו מצטרפים לבן, בונה צעיר שמאוד לא מרוצה משיניו הבולטות אשר לא מפסיקות לצמוח. הוא עצבני עד כדי כך שביוס בו עברה לידו שיירת פיות הוא ביקש מהן שיניים רגילות, והן נעתרו לבקשתו. מרגע וה אנו יוצאים להרפתקה שבמהלכה, בן צולל למעמקי הים, פוגש דמויות רבות ואוסף חפצים שוניס שיוכלו לעזור לו או לחבריס שהוא פוגש. כמו כן, הוא מבקר ביער הצבעים ומופתע לגלות את השינוייס שהתרחשו. לכל אורך המסע, מעורב השחקן גוגו מוחפש את שלומפי כשמסתכלים על האויזה, נדמה כי מדובר בעוד לומדת הכנה לכיתה א', אן מה מאוד מגלים ני הושקעה כאן עבודה רבה הן מבחינה רעיונית והן מבחינה טכנית"ויזואלית. התוצאה; ולהורים. תענוג | משותף לילדים אנו נרתמים לעזרתו של גוגו, בעל טירה,. שעוזורו הוותיק (מר עין גדולה) החביא את חברו הגמד שלומפי באחד מחדרי הטירה. מטרתם של המשתמשים היא לעזור לגוגו השיג את המפתח לחדר הסודי באמצעות הצלחה בפעילויות שונות, כאשר בכל פעם שמסיימים משימה בהצלחה מקבלים חלק מהמפתח. בלומדה פעילויות רבות המקנות ומתרגלות מיומנויות שונות, כגון: תפיסה שמיעתית הכוללת הבחנה שמיעתית, ויכרון שמיעתי והבנת הנשמע. כמו כן, מקנה תוכנה מיומנויות של התפתחות המשאלה הקסומה במשחקים אינטראקטיביים המפתחים מיומנויות שונות כמו: ציכרון חזותי, קואורדינציה, התאמת צבעים וכו'. אחד הדברים שהכי מצאו חן בעיניי היה דווקא פס-הקול. לשם שינוי, הליווי המוסיקלי (שבדרך כלל מעצבן, מרעיש וצורסם) נעים באופן מיוחד ומאפשר משחק לאורך ומן בצורה רגועה מאוד. פסיהקול מאוד משכנע ומשלים את התמונה הווטואלית - במעמקי הים למשל, צלילי הנבל משתלבים בהרמוניה עם אווירת קסם הים, בשמיים צלילי רוח ופעמוני רוח "מלטפים את בן במעופויי וביער, ציוץ הציפורים מוסיף לשלווה. בעיצוב המשחק רואיס השקעה רבה ואיכפתיות. בכלל, ניכר כי הצוות הטכני והאמנותי לא ולול בגיל הרך (קהל היעד) ולא עשה הנחות. חשוב להזכיר, כי במוצרים חדשים יש נטייה להשתמש בפאר הטכנולוגיה וברוב המקרים שפתית הכוללות חוקים סמנטיים, חוקים תחביריים, חוקים מורפולוגיים וכו'. ניתן לומר כי הפעילויות עצמן מהנות וחילד יכול להמשיך ולשחק בהן שוב ושוב - כל ואת, בליווי אנימציה חביבה, קטעים מוסיקליים וקריענות | רצף שחוסכת חלק גדול מנטל ההדרכה שנופל על המבוגרים. להורים צורף חלק בתוכנה, אשר מלבד מעקב אחרי התקדמות הילד כולל מגוון מאמרים בנושאים של חינוך כללי, דוגמאות לשיטות לימוד של קריאה ולימוד חשבון, הפעלות "לקראת בית הספריי, פעילויות בין הורים לילדים, דוגמאות של בתי ספר יחודיים, וכן מוסף על ליקויי למידה כמו דיסלקציה, דיסגרפיה, מאמרים על אגודות כמו ניצן, תפקידה של קלינאית התקשורת ועוד. עוד יצויץ, שכל מיומנויות הלימוד מוצגות בצורה מפורטת לטובת ההורים - היינו, כתובים בצורה ברורה ופשוטה ובהחלט מעשירים את הדעת. התוצאה היא מוצר כבד ומסורבל שמפספס את המטרה. תוכנה או ממש "מלטפת את העיןי למרות שנעשתה בתלת ממד - באופן כללי, הצבעוניות שנבחרה בקפידה, מטשטשת את התלת ועוטפת את הדמויות הווירטואליות בתחושה חמימה. לטעמי, אפילו המבוגרים שבינינו ייהנו לשוטט בעולמות השונים ולהירגע, אך הבעיה היחידה כאן נעוצה בעובדה שיש להחליף בין התקליטורים וילדים פחות עצמאיים ייאלצו להיעזר בהורים. כמו כן, חבל שההודעה המבקשת להחליף תקל תּ ולא בהמשך "יו הממו לאווירת | הלומדה כדי לרכך את המעבר. 1 הדור [ל .; = יי ו[ ו ל - ה ו 1 0% 0 ּ - | יק ב . ו ןו 0 2 1 6 2 / לש שאו . 0 א יפ | , > 5 - 7 = 1 . 5 ו 6 | ו - של גהחסופ. תפסו 2 : יי מהפתרונות, כולל. שינול / 2-5 ו לא | ל בסיס. הנתונים, עוסקים. ו / 2 חדשות | המו - | שסיימנו: עם ז זה; - / | לשוק ויציאתם / טֶל" מ( שְ מחשבום ה חממש ישנים, שימו לב ג -- " 2 / ו . בום. המילניום עצמו, 3 א | לסגורר את המחשב, שכן בנוסף ). > לת אס חדשים ותר), 0 ל מתאפס ואנו חווריס לשנת 94 (או 84, = = במחשביס <שנים יותר). קחו למשלן י = בנק אשר מערכת. אבטחה ממוחשבת. = = > נועלת את הכספות שבו ביום. שבת,. שן ופותחת אותם בימי. | העבודה. ב | לכל הצרות. צפויים להתעורר|, ו 8 5% מגוון ויחסים קטלניים. % אם אתה בעל. מחשב, אישי|. / ואתה משתמש בו למשחקים ו | אינטרנט ועיבוד תמלילים, אין | = לך מה לדאוג. משבר א2ץ אינו|! 0% - 1 ]| ₪ ₪ 1 [ <> | נוגע לף' | . . ּ = - ו | ובא | כמעטי ואינה קיימת. נכון, א א למ" | הרבה חברות-על המשתמשות במאגרל 0 | נתונים ענקיים, אך יש' לנו מספר ל קטן של חברות היי"טק, בנקים, שר א ק | -- 0 = משרדים ממשלתיים, בתי-חולים, צבא 3 > ל ]= משום מה לא כל כך מודאגים כאן, -% בל 4 : | ממש בהתאם לקונספציה אותתי ‏ 3 0 5 | הגדיר. היטב. יצחק רבין ז /ל במילים:. | 5 ''יהיה בסדר'. בבל אופן, בראשון = לראשון, שנת אלפיים, נקום בבוקר . 9% | ונראת 5 מי בסדר ומי ב ו .% הרבתקה גי ב | קצת שורשים בימים אלה, מוציאה תאז וס ה את פרק ההמשך לאחד ממשחקי ההרפתקה/פעולה המרהיבים ביותר םי כ ה יי שהיא מצליחה לרגש יותר מאי פעם. נראה שב-4 השנים האחרונות, כלי משחק הווא החיקוי של 5 00% ₪ כא ]א]אס 6 אא או שלושתס ביחד. אלא שאו, אל תוך המציאות הכל כך צפויה נחת 5 א ]₪ ₪ (או שאסדא צכה סזם תם.ז[דד1.1) ופשוט עצר את נשימתם של מאות אלפי שחקנים, ילדיס ומבוגריסם כאחד, שפשוט נצמדו מרותקים אל המסך, הוקסמו מהמוסיקה הנפלאה ונמשכו כבמטה קסס אחר עלילה אגדתית /בדיונית שהיא גם נאיבית וגס חכמה. הרפתקה קטנה גדולה! או נכון, מעצםס היותו משחק המשך, צ885צ0 5יאמפאזאוד כבר איננו יחיד במינו. אולס את כל הנקודנת שהמשחק מאבד על מקוריות, * הוא. מרוויח בעלילה חדשה לחלוטין, אורך:משחק עצוס ועדכון תשתית ומנשק לקצב הטכנולוגי העכשווי ביותר. 2 1.88 מתחיל לא הרחק מהמקוס ו וו גיבורנו הקופצני התחתן עס אהובתו - אותה יפהפייה שהציל מזרועותיו של 8 כל גזעי כוכב אפאזצ במסגרת 070 / 2 | 1 . - , / . + / ו | || 0 1 , | ] | 1 1 1 3 1 4 " 4 -> "ן | 1 | 0-ו | - ְ | / 1 , - הוור ל ות מאימת ההשמדה. כעת, בזאמן הציפייה לתינוק שאמור להגיע, החייםס ב-אהשפאז/ויז רגועיס ושלוויס, אלא שאז)ז מתחיל לרדת גשם... גרפיקה (בית, מערה, חללית וכו') | כמעט ואין הבדלים. נקודת 2 . המבט היא עדיין אלכסון 7 עליון בב (איוומטרית) /, שו מסוגל לבטא מספר מצבי ההתנהגות עאאאסא םֶ]059ק0ג .| ו ו מאפשרים לנו ללכת ולחפש, לרוץ ולקפו, להכות ולבעוט, = להתגנב ולהתחבא, בהתאמה. בנוסף לכך, התווסף מקס ה-א אשר בצירוף תנועה מסוימת,: מניע אותנו בקפיצות מהירות או גלגוליס על הרצפה, בהתאס למצב ההתנהגות. 4 ה כשאנו. בּתוך מבנה כלשהו /. 657-ה כמעטט מיותר לציין'שכל הגרפיקה היא ב"5/643 וברזולוציה גבוהה, אך השינויים האמיתיים = מתחילים כשיוצאיס החוצה - בשלב זה, נקודת המבט מפסיקה להיות איזומטרית / והופכת לתלת ממדית (ממש שו כמו במשחקי מצד אז פאס1א רק עס גרפיקה טובה הרבה לוער, ‏ הודות לטיכנולוגיית :0000 | / )סי א | ניתן לשנות את מרחק , = המצלמה (2000) וגם ישן | התבוננות ממגוון ית המשחק עצמו מתרחש על שלושה כוכבי לכת, כשבכל אחד מספר יבשות /איים וביניהס מספר רב של מבנים, אנשים ואויבים. באשר לכוכב הלכת אנזפאצו, יצוץ שכמעט כל אזורי ההרפתקה מהמשחק הקודם הפכו בצורה זו או אחרת למוזיאון: על שמנו או לכבודנו, ‏ וכל אותן סכנות מהן חששנו הפכו למוצג חסר סכנה שההמוניס מתפעלים ממנה. דירויוך]0 54 ב+ 4 101 ל , / הרפתקת פעולה למי שאינו מכיר, 2 88] כמו קודמו, הוא שילוב בין משחק הרפתקה" למשחק" פעולה. אנו מסתובביסם בין המון מסכים, מדבריס עס דמויות וממלאים משימות, פותרים חידות ומקדמיס את העלילה, כאשר תח כךףועממיס . באויבים, מדלגים מעל מכשולים ויורים לכל כ ו ו ור שר ומסוגננת שמזכה את האנממטוריסם םשר | שו וו 5 םש התשבחות שאפשר לתת. אפקטים ובכן, אני לא ודע מה מידת התמצאותכס בגרפיקת תלת ממד, אך גשס זלעפות הוא אפקט שקצת קשה ב מגשם, יש פנו ים, חופים, מפלים, לבה, הרי געש ועוד. מ ו = ו את גזע ה- 00510₪‏ האאושי, ה-אצאאשטם צפטט הארנבי קופצני, גוע הפילוניס וגזע חגמדים העגוליס. כמו כן, נפגוש בגזע ה-1₪86א5 ל דמויי אדם, מ צרעות, דמויי סמוריסם ודמויי מה שניתן להגדיר כנקניקיות מהלכות. בנוסף לאפו, ישנו מגון רחב: של חיות ומפלצות,. ביניהן דרקונל ענק המתרוממיס ממעמקי היס. שגודלס הנוא פי שלושיס מגודלו של אדם, רק תארו לעצמכם... אחד בפה ואחד ביד בנושואו לכדור ולחרב, ופכב ₪ במשחק הקודס, נמצא גסם קנה יורה חצים (טוטו), אקדה ליטר וכפפת ל הנשק כאשר בין שאר החפצים נמצא מגילות, חפצי קסם, קרן יער המשיבה לנו כוח, סילון-גב לרחיפה ועוד ועוד. בין כלי הרכב שלנו, נטוס בחללית, נרכב על דינוזאור מעופף ועל צב ים, ניסע במכונית ונרחף עם סילון הגב שלנו. בין האייס נעבור ממקוס אחד למשנה על גבי סירות משוטים, סירות מנוע: וכלה בספינות אוויר ורחפות משונות. מדע בדיוני פנטסטי מכיוון ל ו כ ם של ה-025 5 עתידני, 0 ו שו ו יוצר שילוב מאלף בין פנטזיה למדע בדיוני. ‏ השילוב. בין מ ל מו ודינוזאוריס לחלליות ואקדחי לישר, יוצר ל כ ו שי לנו להשתעמם, גם בחלקים בהםס צריך להתגבר על חלק מסובך ולהיפסל שוב ושוב עד שמצליחים. לחשוב 2 188 הוא גס משחק מחשבה ויש בו כמה חידות מאוד מתסכלות וערמומיות. לגכותו של המשחק :אמר, שהן אינן מובאות. כחידות, .% הרנבתקה שיש לפותרן, אלא כקשיים שעלינו להתגבר עליהם בעזרת הגיוון. אולס הקושי המחשבתי הראשי נעוצ בעובדה שהוא מאוד חופשי וכמעט אינו מגביל - על כן, קשה לדעת להיכן ללכת ומה ו הבירי לי אס חייבים לומר משהו לגנותו של 2 3% יחיה הדבר נעוצ.: בעובדה שהוא מחייב מקלדת (מסתבר שב- מאז1טכא לא מעוניינים לשמוע על גיויסטיק ועכבר). בנוסף, = תמיכת התלת ממד היא ב-א- ₪6 או בלבד, ולמעשה, אין תמיכה נרחבת בכרטיסי תלת ממד. המוסיקה נפלאה והדיבוב באמת ראוי לתשומת לב מיוחדת, היות ובדרך כלל, הדיבוב במשחקי הרפתקה מגיע מקסימום לרמת בנוני. בז2 ג₪.] חדיבוב עשיר, רבנגוני, מגוון ומלא קולות בלתי צפויים. בסיכומו של דבר, ניתן לומר כי הסיפור מדהיסם, הסוף ‏ מופלא והמשחק עצמו מלא וגדוש בסרטוני ביניים ובאנימציית תלת ממד נפלאה. חוויה בלתי רגילה. העונה החמה - ''שידורי קשת'' באינטרנט | הצופים"גולשים - אענם. מהיום, חייבים להשתתף בשעשועוני טלוויזיה. . כדי לוכות בפרסים או לחכות לתורס . 0 ביוגלגל ה | 8 ₪ "ו / 0 יו ה "וקשת" הערוא השני פתחה אתר באינטרנט, ומציגה = בימים.. | אלה ! פעילוּת אינטראקטיבית הכוללת. חידון טריוויה . אינטראקטיבי נושא פרסים. = כמו 8 גס כאן. יכולים. בפהסים ‏ גדוקלם,. = כאשר מדי חודש :וכה גולש מאושר ' . הגולשים לזכות הזכיינית הראשונה של = בפרס הגדול הוטליי " באללת או בטבריה. | = סופשבוע זוגי בייקלאב : שכות הטריוולה לקוחות ממגוון | תחומים, כגון: מוסיקה, גיאוגרפיה, = | קולנוע, טלווטיה ותחומי עניין אחרים. = כידוע, הרשת אינה מגבילה במקום תּומן ולגולשים מותר לטעות חמש פמ עד תוס המשחק. אלפו גולשים הצטרפו לקרב על הפרס הגדול, והשבוע כבר ניתן הפרס לאוכה הראשון. משחק הטריוויה באינטרנט פתוח לכל גולש ונרשמיס חדשים לתחרות מקבלים סיסמת זיהוי המאפשרת להמשיך ולצבור נקודות = בתחרות מדל וס את משחק הטריוויה ניתן למצוא | באתר "קשתיי בכתובת: 0 0 ו :קת גן עדן לכלבים ברשת האינטרנט קיימות סוכנויות דוגמנות וירטואליות רבות, אולם לאחרונה הוקמה בישראל סוכנות דוגמנות המייצגת גס חיות מרשימות. עמיר ומשה, בעלי הסוכנות, מבטיחים כי בקרוב יתווספו לאתר גם תמונות חתולים, אוגרים ואפילו נחשים. הכתובת: [0061166.00.1ר //:ק. כ חדשות ערוץ 2 צמד המגישים באינטרנט בקרוב תוכלו לצפות במהדורות החדשות של חברת יהחדשותיי של הערו* השני גם דרך רשת האינטרנט. חברת ייטלטל ערוצי תקשוביי, בשיתוף מחלקת | האעטרנט ‏ של פרסוס "אריאלייי, וכו בפרויקט לפיתוח אתר אינטרנט דינמי לחברת החדשות של ערו 2. באתר יתעדכנו ארבע מהדורות > החדשות היומיות" ‏ של חהכברת | "החדשות": מהדורת הבוקר, 5% עם רפי רשף", המהדורה המרכזית ומהדורת החדשות הלילית המשודרת בחצות. כמו כן, יוצגו באתר קטעי וידאו וקול ממהדורות החדשות, כאשר המהדורה המרכזית (שמונה בערב) תשודר 6הו.1 0 וכל הגולשים השוהיס או מתגורריסם בחוצ לארצ, יוכלו לצפות במהדורה דרך אוטוסטרדת המידע. האתר יפותח באמצעות "טלסייט'י, פלי | הפיתוח| לאתרים הנמלם המבוטסים על מסדי נתונים יחסיים. עוד יצוין, כי כלי הפיתוח ‏ יטלסייטיי מאפשר עדכון מקוון מרחוק לאנשי חברת החדשות מכל מקום בעולס. כ יוצאים לבלות חובבי הבירה והבילויים ישמחו לגלות את האתר החדש של קרלסברג ברשת. כל הבלייניס של הרשת יוכלו לחגוג באופן וירטואלי במסיבות שבהן שותיס קרלסברג. הבליינים ‏ הווירטואליים- יוכלן לצפות ‏ 24 שעות ביממה באחד. הארא החל .ן מהברמנית שמסדרת את הכוסות - הפאבים | ברחבי בבוקר ועד למסיבות הפרועות בלילה. מי שרוצה לצאת למסיבה אמיתית, יכול להתעדכן, לראשונה באינטרנט, .= במדריך למסיבות הלוהטות ביותר. בישראל. הכתובת: [[.118007.60ה6. אואועש//:כן11. כ אינט מזל טוב! הכתובת לכל אירוע מהיוס יכולים כל גולשי האינטרנט שחוגגיס בר-מצווה, חתונה או שמחה אחרת להתעדכן בכל נותני השירותים | בתחוס השמחות תחת אתר אחד. י"מזל טוביי הוא אתר האינטרנט הראשון שמציג: מידע נרחב ליותר ממאה וחמישים. שירותים בתחוס מניהם אולמות אירועים, גנים, קייטרינג, תקליטנים, צלמים, שמלות, טבעות ועוד. האירועים והשמחות, ב כל אולם או תקליטן מציג באתר את כרטיס הביקור שלו, וכך יכול בעל - האירוע לבחור בין נותמי השירותים = שבאתר. כל הגולשים שיבקרו ביימזל טוביי, | בחודש זה וכו במבצעיס והנחות משמעותיים | לשמחה ‏ או לאירוע אטרקציה הקמת אתר הפתעה לחברים או לקרובים, כך שאם חבר קרוב מתחתן, ניתן להכין לו אלבוס תמונות וברכות. בכ חשוב להדגיש. כי ימל טובייי מתאים לבעלי אירועים פרטיים > ועסקייס כאחד, ומפנה כל בעל אירוע לאולמות האירועים ולנותני השירות המיועדיס לו. | בעלי האתר מבטיחים כי הקהילה הווירטואלית תוכל להיפגש במרכז ‏ - הישראלי לאירועיס, שהוא תערוכת. קבע המציגה את כל נותני השירותים לאירועים פרטיים ועסקיים. כתובת האתר: [.סס.טס:-8281ח. אייאי//:קוות. מאת: טל עזרן "כדי להגיע אל מוזיאון "רויאל אונטריו'' בטורונטו, קנדה, עליכם לעלות על קו 5 מתחנת הרכבת התחתית באגלינטון ותגיעו ממש עד הכניסה. אם תגיעו ברכבכם, לא תמצאו חנייה מסודרת אלא במרחק של כמה רחובות.../ הסבר וה אכנו לקותח ממדריך תייריסם כלשהו, אלא מדפי ההסבר המצויים באתר של המוטיאון ברשת. כמעט כל מוזיאון חשוב בעולס מצול באינטרנט, וניתן לומר בבטחה שיש מוזיאוניס הנמצאיס רק בין הסיבים האופטיים שמחברים בין מיליוני המחשבים בכדור הארצ. הלובר, גלריה אופיצי, הסמיתסוניאן ואף מוזיאון ישראל הס מוויאונים מן הסוג הראשון - אלה הם אתרים המתארים את המבנה ואת התכולה של המוזיאונים האמיתיים, כאשר מנגד ניתן למצוא את הוובמוזיאון שמכיל את מרבית אוצרות האומנות האירופית (למוויאון אה כתובות רבות, כמו למשל וק א/17. התה חס. צר ). הפונקציה הראשונה ‏ של אתרי המוויאוניס היא לתת מידע למבקר המתכנן את סיוריו. המידע יכול לכלול את הפרטיס הטכניים, כמו מיקום, תחבורה אל המוזיאון, מפת המוציאון, מחירי כניסה, שעות כניסה, תערוכות מתחלפות, מבצעי הנחה, תערוכות מיוחדות ועוד. : הפונקציה השנייה מהווה מלכודת לתיירי הכורסה: אלו שחוסכים את מחיר הטיסה וממיריס אותו בהשקעה בייבוק"י ובספק האינטרנט שלהס. ו האתריםס היותר טוביס מאפשריס פעילות | פאסיבית | כמו ‏ לצפות במוצגים, בתמונה או בסרט וידאו. חלק מהם, כמו גלריה אופיצי בפירנצה, מאפשרים לצופה להוריד ולהדפיס מוצגיס ותמונות אומנות | ברזולוציה ‏ מדהימה (1616718081/011121/ת0ס. 1)8118. וע ץ). האתרים הטוביםס ביותר מאפשריס גם פעילות אינטראקטיבית, המפעילה את הצופה ובכך הס עולים עשרות מוניס על קטלוגים או ספרי האומנות. עס ואת, לא תמיד יש קשר בין איכות המוזיאון לבין איכות האתר שלו - כך למשל למווּיאון המפורסס ביותר בעולם, הלובר, יש אתר עלוב יחסית ואילו - אחד האתרים המקטסימים ביותר שייך למוזיאון קראנרט (מציג אומנות אסיאתית, אפריקנית ‏ ואירופית) = האלמוני, שהמצוי בתוך ‏ הקמפוס; ‏ של אוניברסיטת אילינוי באורבנה (ב600/%1. סטנט.דזה. אש/או). מישהו כבר עשה את העבודה איך נדע ברשת ומאכזבות מתסכלות? הבכ "כמר" בככל" חיפוש, כדאי להיעזר במי שכבר עשה את עבודת המיון עבורינו והכוונה היא לדירוג חמשת האחוזיס של האתריס הטוביס ביותר של יפוינטקוסיי בשיתוף מנוע החיפוש ילייקוסיי. למעשה, שני סוגי מוזיאוניסם נסקריסם ברשימה - מוזיאוניס בנושאיס כלליים ומוזיאוניס כלליים. מבין המוזיאונים הכלליים דורג במקוס הראשון הפארק הזיאולוגי הלאומי בוושינגטון, בעיקר משוס שמעצבי הפארק הציבו לעצמס מטרה לשבור את החומות שבין גן החיות לבין מוזיאוניס ומרכזּי מחקר מדעי. שבירת החומות הזו משתקפת בפארק, אשר בין דובי פאנדה, פיליס וביזוניס מכיל מיצג עתידני של אוסטרליה, שעריס אומנותיים, מרכז הרצאות ובית קולנוע. שבירת החומות באה לידי ביטוי גסם באתר האלקטרוני של הפארק, בו אפשר להוריד קבצים של סרטי וידאו, קובצי קול של חיות שונות (צ"טה, גורילה) ואפילו להתנסות בלמידה של שפת הסמלים, המשמשת את צוות המחקר של המוויאון ליצירת תקשורת עס האורנג-אוטנגיס (115618/200ח /10178ס/600. 81. שאר ). עוד אתר מדהיסם בקטגוריה זו הוא מווּיאון הסוסים הלאומי בקנטאקי. ‏ מפורס % על תולדות הסוסים, החל - הראשון שחי לפני כ-85 מיליון שנה ‏ וגודלו כגודל שועל ועד לסוס של ימינו. האתר כולל סקירה היסטורית מקיפ ל בנוסף, מתעד הא הסוסיס בספורט - החל ממירוצי מולטימדיה. המציגים | את מירוצ ה 5 -2 9 תר את חלקם ו" . 0 3 שהונצח על ידי לאונרדו דהזוינציי. אס אכס זוכרים. בדיוק כרגע היכן נמצא המוזיאון אץ זה מקרי, היות והוא קיים רק ברשת. חלק גדול מעבודותיו של דהדוינצי . מצויות במוזיאון, והן כוללות פירוטטי בדבר מיקומו של הפריט האמיתי. מה שמבלבל ‏ את המבקר במזיאון. הווירטואלי הזה הוא שהמוויאון בנוי כמו מבנה אמיתי, בעל ארבעה אגפים. האגף המזרחי מכיל את ציורי השמן ב 2 " - הגדולים של דהוינציי, כולל המונה 6 5" 0 4% כ ליוה והסעודה האחרונה. בלוויית = - הסברים מפורטים. האגף המערבל ‏ > 0-5 מכיל עיצובים הנדסיים של כלי נשק ו וכלי תעופה. באגף הצפוני נמצאיס א שרטוטי גוף האדם. ועבודות בלתי מורות: והאגף 4 4 מתאר את חן אינטראקטיבית. (אסור להחמיי . את | / השירים בשירותים)) 70750 | 1 = יי מיטב וצירות -- ובמקום תאחרו... = . 3 ר., | האיור והגרפיטי 6" >> - מהלאוריחדשת, ומה עם המוזיאונים המפורסמים ‏ אר ה הקטגוריו 0 "מ יותף - 6 "טעימות". של יצירות , פ7> גם לגבי ישמ המוויאונים - הרסמו בניריורק: = | מכתבים. > לתיבת הדואר של מדור / = שאתה מוריד קבצים. | בינאריים הס | האינטרנט, כמות אשר מונעת מאיתנו == | לענות על. כל השאלות שעולות לעתים | תכופות. הפעם, אספנו את השאלות | הנפוצות והמעניינות ביותר כדי ליצול > " | מקבץ' | מורחב. ו את בלל 5 1 | , 8 יו עקב' הכמות ו / ו 9 בנושא סדנת ה-1וא11 1 | ו ובנושאים קרובים. וק מרעננה: "כאשר אנל מוו קבצים. | בינאריים מקבוצות. דיוך: אנ ה 4 0% 6 הדרך בו ₪ ה אי ול / רו = 5 0 בת ו 7 ו - אפ וו .+ +" רז כ 0 0 0 ה ו ו ו - 2 ו + 7 1 7 20 וי 0 .דוהי ו - 7 ו יז %% : וצה - לצערי, | הבעיה ‏ שציונת ‏ מוכרת ו הלרתר | אנשים באינטרנט. ו | | 1 ל 1 תוכנת. לקוח ₪ קובצי תובנת או צר ו וגמה 5 + אחהים = מומרים | לטקסט | על / | מערכת. הנקראת 6 ו -.- הדיעו | תומכות. הקשקושים. שאתה. הואה 8 , ה הגרסה 0 1 8 את 5% בבריטניה, שמונה ו לאר | בשירותיהן = של חינם,: כנוןי ₪ - במספר : למספר. 8 מדובר בדואר רג ל פניתי - : אל ספק השירות שלי ונאמר 5 כ | זהו 0 הסטנדרטי ל דואר ד 6 | קיבלתי ו /- /ר שנשלח (לצויך כי שאר המכתבים. מאותה. הכתובת המשיכו לווס לל 0 כפ בעיה). 0 ו = אס אתה רוצה לוק את. המצב" מכתובות דואר אחרות, ל להשתמט. / המספקות ו 0 1 1 7 2 | 1 | | 2 [ %18- מ % ל % ה ,' 8 4 + האלמנטי הפי 0 לכ 0 0 0 0 0 בנאי וידוד [חדשום א 1 יי [חדעותז | קולנוע]מוטייקה| מפורסימיס חכרות|נדל [| רכב ותחכורה ₪ קניות - סופרנט 4 יהעווב |[אי11₪1 חדשות] 4 תיירות הטרט מ רקי ]תוכנה בישראלן בעולט|כתי מלון מ | ית , י למשתמש בקומפיוסרבזי = כ וי | % חשב. השולח. וחקוןים = אפסו או 1008 0 6רווס וטש ו | 2 - מקסומק ל = ה | ל 0% ו בקומפיוסרב. כתובת דואר אלקטרוני | , האינטרנטי לקומפיוסרב, תיראה. הכ קורא בשם יוני ברוקן מציע מדור חדש | ליצירת קשרים בין משתמשים. וקוראים. באינטרנט בעזרת כתובות דואר אלקטרוני. | 1 2 ו 7 | או שר 0 - מתקשורת. | לקויה, ניסיון כניסה. לו ] ומו [ודם כל בשרת. ו מאושר לשרת ל ה 4 כ 0 . לשלוח את פרטיו (שם, גיל, תחומי עניין | | יי התנוכש "א עב הירוו וכתובת דואר אלקטרוני) לכתובת המדור. | || 1 פנל מ 0 ! שתמ ש ורק אכ . : זו אנ , וקם אנו שמחים על המכתבים הרבים,. : ₪ 5 נט, | מה הכ ל היעאסו תמשיך השאילתה אל | | 2 להמשיך ולשלוח אלינו כל העולה על רוחכם | לכתובתינו הרגילה 481.61 6ואסותו. | ג - 4 ו 1 / ו | | | | | אורי. יצחק:. , - | תתחברתי. = לאינטו 5 0 0 | ו ו 8 חדש: | 4 ) ₪ 5 ₪ 0 וי 0 מו " הרבה משתמשים. חדשים א דדח פ, זור ,ג יע 0 שי ... ..* | . 0 7 1 - , יי ל אא זען כ ני : ה ל בין מנוע הי ק של ₪ מו 1 את המשחק מרכיבים . שלושה פרקים, כשבכל אחד מהם יתחלף כמובן האזור בו נצוד ‏ ונהרוג לצ ו ה ' <ובתוך %: ) ענ 7 כל בהתאם > למסורת"? <> המזהמת של יו | 0 התעשייתית (מה ו 4 0% לע -- ענקי 2% את הטורף 2 (ממש בסוף / ו 4 0 1 ומשש למבוך קרח ענקי בסגג | המבוה ? | וס המפורסס בהמפטון קורט. הפרק השלישי כבר יותר דומה 0% שהתרגלנו לראות ב-שאשסש, ובפרק | הסיוס המיוחד נשוטט ונהרוג במסדהון ענק בטירה. ו ו ה ובכל חדר יחכו לך אומבים, עכבישיס טי ואפ ל ו שי ו ורוחות. בנוסף, תפגוש גסם בקצביס יריות | ו . ,וא > 9 למידים 2 במלוחד נוספרגם . // 0 לת זאד או כמה יריות מדויקות מה 10 , האהוב | 4 כך, יצין .לפ יח שק המיוחדים- ניתן להשתמש במשגר שש ה :5 א ל ב | | שמאדה כל מה וי ל - האובת בקעו שדקירה - | תשמיד. אזיבים. בטווח | הקרוב 2 | אלוך. מאידך, אס אתה. 'ממש ₪ ןפש להשתמשי ב- 10 16 האימתני שיינק כוללים ו לקו מוח 0 -מזוהים- / ל מתחשמליסו ‏ וציוחות. ביוב פתוחים שדרכטם שטי אלל נבלות. המשחק ‏ גם .מלא בציטוטים והשפעות מסרטי אימה: = המהסז יי "0086 זסטפוס 3 - אומר גיבורנו = מוצא את עצמו על קרחון שמתמוסט (מתוך מלתעות). ישנ חדר. סודי עם!" הכתובת :יד81.077יי ל 3% מ משלו,: מה >% קל 0% ובכל פעט תמצא' רמזים 1 ל 8 - 7 בנוסף לכך. 3 / 0 << | ליוס א | קולות וצלילים. ללא ספק,. התחום. בו ₪000 לוקח את כל הקופה הוא באפקטים ו "חלקי ‏ אדס וספרים ‏ משומשים" צועקיס מוכרי האלטע-זאכן, הזומביס המתהלכים סביב צועקים מדי פעם 888הוהעם", ומדי פעס גס מציתיס עובר אורח תמהוני שצורח "פוטס )1 ₪00 מכ) !פחחטם )יי לפניי שהוא צונח. על הרצפה.. פס-הקול, הוא / שילוב ‏ של מלמולים בסגנון גרגוריאני ותפילות ומוסיקה. גותית, מוקלט בצורה. טובה ו רבות לאווירה הקודרת,' | 2 כָל המשחק. אתה 0 יכול 2% באותו קול 0 מדי פס השו ו . מהר .ה | אחרי כל הדברים הללו, צריכים להודות ש-31.00 הוא פשוט משחק שכיף לשחק בו. המנוע והטכנולוגיה שבהט הוא . משתמש אולי יאכזבו אותך בעידן ו אבל עדיין יש בו חן - ו - - או ל"שע'. . - . - 7 ּ/ ה ₪ מו / / לוגיית 7 4 0 זד / / , 7 | ץנוזו ₪ פס זו . 2 --- | > שמשלר -- / ו . .- | ו כ 1 זו חי ו / 3 4*, | ש] : דף 4 / ההו [ 0 ה יי 5 0 וכ : י% (טוסרר: שופרה ו ְּ 9 2% ש'הות "עם מורגן לת"פי מאת: ערן בן-סער. - זהו שדר עתיק מאוד," אמר <""ד-5-5), | ו ב ב 0 | יימה פירוש השדרניי שאל !4191 | 'זוהי קריאה לעזרה ששודרה מאות. אלפי שנים אחורה בזמן כדי שנקבל אותה כאן ועכשיו.' אמר <-7+----%, [**%*] היה מאוד מופתע, "זוהי טכנולוגיה מדהימה!" הוא אמר,. ''איזה יצור נואש יכול היה לעשות דבר כזה? יעל פי השדר," אמר <.חד-65-5,. ''קוראים לו ערן בן-סער." מובן שלא הייתי מודע לשיחה ההיא, היא התרחשה לפני זמן רב, ומובן שלא הייתי מבין אותה גס לו היתי שם, השיחה כולה התנהלה > בשפת <‏ > ששום בן אנוש לא מסונכ. קבטא, מלבד מורכך 3 באותו בוקר גורלי ישבנו אַני ומורגן בבית קפה פינתי קטן וטרטרנו מלצרית אחת בשס מירי, שכבר בגשנה פעם בסופר. אבי היה מאושפו, שכן יומיים לפני כן נפלט לו כדור מהפיגימה והרס לו את הפוסטר של שווארצנננננגר, מה שהוביל אותו להתמוטטות עצביס מוחלטת. יינראה אם הבנתי כזה," אמרה מירי, ‏ "אתה רוצה שניצלוני עוף על מצע ירקות כאילו, וקפה סיציליאני בג די המלו )4 עם ממש המון סוכר." הנהנתי בראשי ומירי המשיכה, ואת רוצה סלט פטריות בלי פטריות אבל עם סלמון,. קפה קר בלי קפה ובלי קר עם' גליד ליפו | דובדבניס בלי מילוי" מורגן. חייכה, ‏ יכך, וגם כפמה כא- צימוקים על הסלט." | י"אוקיי,"י חייכה מירי והלכה לכיוון המטבח. "אמנון,יי | היא צעקה, ‏ "אחד קוקוריקו שגררו דרך גן-עדן ומאפיונר מתוק, פטריות בלי עס סלמון, קקייר בלי קייק עם לימון.. * | "אז מה חדש בתחומי הנשגנביי שאלתי את מורגן. | "כרניל,* איך בעסקי ‏ החשפה התהומית?' | | 'ירגיל. !י ייהאמת שדי משעמס לי בומן האחרון." הודתה מורגן, "שוםס דבר יובא מגדר הרגיל לא קרה כבר המון זמן ואני מתחילה לחשוש.י יילחשוש ממהניי שאלתי. 3 ייאתה יודע, שאני מאבדת את החוש הטבעי שלי לצרות." ו יהאס אתה בעל רגע פנויזיי יילא אני בעלזזבוב."* אמרתי. פנינו והבטנו בו, היה וה איש קטן ושמנמן, חייכן וריח קלוש של מאפה סביבו. יירציתי לשאול, אתם מורגן וערןזי! ייכן.יי נאנחה מורגן, "אני מניחה שיש לך שאלה." 0 "דווקא לא/יהירהי אהם..., ירצות לבקש את עזרתכם." הצצתי בחומודומטר שלי שעמד על שש נקודה שלוש יחידות חומד תקניות. מעט גבוה מהרגיל, אבל לא קריטי. ו וויה ל ל ל מחפש מישהו רב עוצמתי שיעוור לי לעמוד מולו, חשבתי עליכם יי "אוקיי!!י צבה לפתע מירי המלצרית עס כל ההזמנה שלנו, "זה השניצלונים, ל לא"פטריות שלך עם הלאדצימוקיס ההספה. הקר. בלי כלום:!י"י מירי המחה את המות שלנו וכוס. ₪ גבוהה עס כדור גלידה וקצפת ליד מורגן. "רגע!יי אמרה מורגן, "אנ ביקשתי קספה בקי קר,. כדור גלידה זה קר!י זה וס אמרה מלרל.. זזה גלידה חמה כזה." | 5 לבחור המצחיק, אני מאוד מצטער, | נכיד שוש לך אויב עוצמתי, ₪ אבל מה יצא לנו מלעוור לךייי : ו יש דש 7 א אחד מיצורי החומד העתיקים ביותר ביקום!י "אז תגיד מראש!" אמרתי. יימורגן, = אנחנו הולכים איתויי מורגן הביטה בי בפה מלא ‏ = לאדסלט וטילפטה אלי: שב, שתה את הקפה שלן, ותפסיק להתלהב. יאוי בבקשה."י התחננתי, / ייהרגע אמרת ששוס דבר מ מ ממ ד מ הביטה בי במבט מלא רחמים, בלעה : את הסלט שלה בביס ענקי (כולל. צלחת, סכויים, רבע שולחן וכוס זפוכית עס כדור גלידה: תם וקצפת). "שיהיה," אמרה, "מה כבר יכול לסרוח ₪ לאחר עשר דקות... יישחררו אותי מפה תיכףי ומידייי >< ציור חסימה באיושהו אולם חללית ענק. האולס היה ריק וצבע הרצפה והקירות היה אפור דהול. מורגן, כאמור, הייתה כלואה, ואילו אני הייתי קשור לכיסא מסתובב, ודי נוח, כך שיכולתי להסתובב סביב הציר אך " בשוסם , אופןו .לא | קוה או "זה השפן של להשתחרר. "ימל היה מאתמיך., אפרתי למורגך, ישאחרי כל כך הרבה שנים ינלה את הציור המיוחד שחוסם אותך.י "שתוק." אמרה מורגן ברוגו. "זה דווקא די הגיוני," המשכתי "אם פנטגרס כולא. שדים, ‏ או בוודאי שציור של מלחייה על הרצפה יכלא אותך.י "יזר קלא חולשה. כל -ך נוהאה.". אמרה. מורגן, 'יניתן לעשות לי את זה פעס אחת. בלבד, .| אחרי כך. יש 7 להשתמש. בצטר .| המותאם המיוחד שלי ולאף אחד אין מושג ו דמוקא. היה לי רעיון,. | אבל שתקתי. | | באותו רגע התממש לידינו הבחור המטר. ‏ פמהקפה והוריד את המעיל של בחיוך מתוק, חמוד ומלבב. זשקתי, . "אתה = הדול בה - של | פלפזברוסו ה / 7 שלו.. 9 שלוש דמוות ₪ התממשה | | 'אאאהההההההההי!י ה "אמממהצאאאא אי ווווווווררהה = ו זית סורי עסוק!י / "אאאהההה..., אהזי הבחור השלישי היה זית ‏ ירוק ענקה עם, ית משרדים, משקפיים וי שעון יוקרתי ויומןּ: רשו מ הר לבוא." "אה. אאאהההההה!" | יאוי שתוק!יי אמרה מורגן. ‏ יתשמע, דול"מוח, ‏ יש לך שלוש שניות' לשחרר אותי לפני שערן הופך לחיית שחור ו הסיוט הנורא ביותר של חילך.י שקוהם ובל.י יוה ומר דול-מום סביבר., אנט גיגר. ‏ % בשבילך, מרת בקרוב עצי הסקה. כל החדר הוה מוצף בקרניים. עתירות חלקיקי מאמי, אין לכס שוס כוחות!" "הוא צודק, כאילו." אמרה לפתע מירי שצצה מהפינה עס החמודומטר שלי, ייהמכשיר המגניב האה מראה על מינוס שבע י ו בוק "נגררתי. בטלפורט כזה.". אמרה מירי. יימהר," אמרתי, "תזרקי אותו הנה!" מירי זרקה אליי את המכשיר, רציתי לפתוח אותו ולשלוף את המכסת ‏ הנאנרקטלני, אבל אז נזכרתי שאני קשור. 6 "אה,"" אמרתל קזית, ייאתה יכול לשחרר אותי רגע יי יישיהיה פה שקטי!יי צעק הדול-בוי. 'יהתכנסנו כדי לנקום את דמו של אחד מטוב?י חברנה לעשעת. צדק) אחרון וסופי ולתקן את המעוות שחוללת יי "על מה הוא מדברייי שאלה מורגן. וייש קל כמה ‏ ואמה ‏ צעונות. " הנדית "אנו מתכונניס לנקום את דמו של וול בןל % | "אה, זה י"אמרתי לך שלא היית צריך לאכול אותו." אמרה מורגן. "למען האמת,י. אמרתי, ‏ "ייותר לו[ "וכעת, ערן בן-סער (אס זהו שמך האמיתי) אנו עומדיס להקרין לך, על מש ענ פעשה במערפת. קול סטריאופונית ‏ שהבאנו במיוחד מסלסה"סוסטאורי, את הסרטיסם ל יי צלילי המוזיקה, בתולת הים הקטנה ואת סרט הברימצווה שלדיי!י בנקודה הזו שלחתי שדר תת-הכרתי מוסווה אל העבר הרחוק ואיבדתי את עשתונותי, את ארוחת הבוקר ואת הכרתי, בסדר יורד ובהתאמה. בוויי הבא מגיעים יצוהי הפיסוק לעזרתו של ערן בן-סער, יהיה מה-זה קטעים, וגם אבי יופיע! 4320 משטשחקי תפקידים שלוה" הב"שים ובעוד כמו ורבקב ןוב 8-א5 ו 7ב : 0 / :פטה בשנת 1, / בת . - - עשירה בסיאטל. .| | 115 " - ים .. ]₪ ]זוופהטז טרה זט זטעו [וזווה זטוחוט- - 4 55 - : בה יכולות קט . ו .הוה וס+ט/ וה/ חהוטזם-] ]ם פסטשוצ טרו+ זם | + . | גילתה את ו טוההטסטטוט-וזרה טרוט [!!ה-ווטהּ ו טסוו "%" י .1 שפונ פפחש!ל אצל המוריס גול לקנות, ו ו ןי | שכ :סה ו ם); רזוה ו | ו וי ןכ ו :ו נוסןוטוהו ורוו ורוו ה )ה-] .שזהטן) ₪7 זה1 זו .15דוכות !)וכו טוטוזוטווה ןוט | זטוחטפ וגו ההק בוה הוה ה | הו ןהו ה וחב וגו ₪ ו סם רהנו *% "ב .. הודמנות. 8 0 לחבורה" / ו ו 2 -. 0 . 10 4 7] / ע ידעונית, דרגה: 2 / / בלס מוסתר),: סי | ,ל 7 - מה סניות רזרביות). 6 ארמס 4 עם/ ינה לינדה שחייה 0 1 מון הלם, ? *מונים התקפיים והחליפה השחורה שנחשבת כשריון עם ‏ - תוכל לחיות. יותר י חלה לעזוב את הבית יותר ויותר. לפעמים אלפית | תמימה חשוכות ולומדת את כל הסודות. " הקטנים 0 | > בתור הר 0 .- ותאגיד שפגעה בו ידע את" : כ אסם ה-א₪0 רוצה הוא וכול ליצור עידו זיירמן 3 העלטן המיד שהיא 0 | -- וא 0 \"י<: זכה בספרו של ואר כוח הקטם של השאמאפם 0 0 0 1! בוברטי ג'ורד, אחד | לינ לת שבס נים פחות ‏ 1 | = שובו של הדרקון,. 1ה. אד" ליו ₪ יק מהוצאת אופוס. / 2 5 4 0 ו ,ד וו ויהי תוהו ובוהו לאחר שדיווחנו לכם שמיקווסופט קונה את 158 וש-ג158 מתאחדת עם וז 1 68עהע\ (06/) קרו הדברים הבאים: [. 06 החליטו לעכב את האיחוד ולבדוק את האפשרות שיקנו את 158 לפני שהס חותמים עם מיקרוסופט. . מיקרוסופט חתמו בינתיים על חווה הפצת משחקי מחשב המבוססים על משחקי 188 . בסופו של דבר, 06ע חתמו על חטה הפצה משותף עם 15%8. על אף החובות של החברה, מה שמאחד מבחעה מעשית את שתי החברות. עוד יצוין כי למרות שב-א608 אס לא נראו מוצריס חדשים של 158, ב-6סצ דווח שעד השנה הבאה יהיו כאלו. - 458 כועסים על 06ש שפנו ל-8₪ך ועל כן יוציאו לבדם את משחק הקלפים החדש | שלהם. ה > בפרק הבא של שושלת: 6ס/ מתאהביס , ₪ ב-פס1 ונוטשים את 158 שמוצאים נחמה בורועותיהם של תס6>אג! 6)6/6 | . משהו כוה, בכל אופן. ה חדש מ-54- שני מוצרים חדשים מ7ג5גת תפסו פופולריות עצומה ב-"א60 א08, הראשון נקרא: 0085 :18₪001, והוא מוצר למרוצללים. אהו ספר מערכה המתאר את ההרט שעבר על 068 (לאחר ההתנקשות בנשיא הדרקון דאנקלואהן) ואת הבנייה המחודשת שהמדינה מנסה ליצור. אלא שבמקום לתאר מקוס בודד כמו ספרי | | מערכה אחרים ספר וה מתאר אה וי ו ההתרחשויות בשלוש ערים גדולות: בוסטון, דטרויט ושיקאגו. חשוב להדגיש כי לכל מי שמשחק על פי קווי הומן של 5, הספר ישמש כנקודת קישור מהמאורעות של 8 למאורעות שיבואו בעתיד. המוצר השני שייך לשחר האדמה, 6ווקחו: מצוטד ו - האימפריה הענקית שנמצאת מחוצ לגבולות בארסיב וכוללת למעשה חמש מדינות שונות ומשונות. כמו כן, הספר מספק ארבעה געיס חדשים (ומאוד מוורים), ושהיימים של שחר האדמה טועניס שהאימפריה היא רקע טוב יותר מבארסיב עצמה. ד ישי לי קב ב ןב ב ל זט!פגוחוט| 60 יצא לאור ה"וטוחגקמוט 6 זג וגווזגוא, ספר הרחבה העוסק באומנות קרב-המגע. הספר מכיל עוד סוגי לוחמי קרב מגע, אוסף חדש של כישרונות מעניינים ורשימות קסס חדשות המתאימות לאומני קרב מגע שמתעסקים בתורות הנסתר. הספר ממשיך את קו ה-אחסופגקותס 6 של ההוצאה החדשה אשר מכוון על פי נושאים, ולא על פי אוסף של חוקים אקראיים ככי שהיה במוצריס של ההוצאה הקודמת. ו 5 ופה משחקי מדע בדיוני מעולם לא היו | פופולריים במיוחד, לא בחוייל ולא באר, ולכן התחרות בתחוס וה היא הקשה ביותר. המוביל הנוכחי הוא משחק בשם 508 פַחו0גו המערב מדע | בדיוני עם פנטזיה ואימה. לאחרונה, הוציאה חברת 1101816 | שני מוצרים חדשים למשחק שלהם. | | האחד הוא גפ [ופטן0-) סון) 01 פופסוז, ספר מערכה המתאר את ההיסטוריה | של הדת השולטת ביקוס המוכר ואת ההיררכיה הפנימית שלה. | ואילו השני הוא אתטפ שמו0ג= הסותהקתו60 אז6שצגוץ, | ספר הרחבה לחוקי המשחק שמכיל ברכות וקללות חדשות, כישרונות, כוחות, כלי נשק ₪₪₪] והרחבות נוספות. מעבר לכך, הוא מכיל תפקידי שחקנים (כמו מקצועות) | חדשים, כמו גם נתונים על חייזרים נוספים ושינויים גנטיים מוזרים. עולם הטבעת הו מ תי אין חובב מדע בדיוני אמיתי 8 שלא מכיר את עולם הטבעת של לארי ניבן. למען האמת, שי הספרים הקודמים (עולם הטבעת ומהנדסי הטבעת) יצאו לאור בעברית די מזמן, וכעת, לאחר שנים לא מעטות, חוזר לארי ניבן ומשליס את אחת היצירות הטובות ביותר שלו ושל המדע הבדיוני בספר השלישי בסדרה, "כתר עולסם הטבעת", המתאר את השתלשלות העניינים עשר שנים לאחר שלוארוו, חמימי והאחרונים עצרו את המגוננת טילה והתחזירו את עולם הטבעת למסלול יציב. מטתבר כי את עולסם הטבעת הס הצילו אבל עוררו בדרך כמה כוחות שאולי עדיף היה להשאיר רדומים. כרגע, הספר וזמין רק באנגלית אבל יש להניח כי יתורגם לעברית בהקדם. 24 אין נהג שלא חלם על המכונית הזו - כי היא פשוט מדהימה, וזו הסיבה המרכזית שהביאה את :]60 צאז0פ הו ו יי ו | לפתח סימולטור נהיגה יוצא מן הכלל. כמעט כמור בכל הפקות ₪ הי אסזז 1 צא.וע, גם כאן הגרפיקה יוצאת מן הכלל ומסלולי הנסיעה ריאליסטיים. ביותר, כאשר הייחוד" בהפקה נעוא בהסתכלות ממבט ראשון, אשר מלווה אותנו במשך הנהיגה - מה שגורס למציאותיות של ממש, כאילו יושבים בתא הנהג. | המשחק עצמו הופק כמשחק מירוציס והמשתמש יכול לבחור באחת מ-6 הדמויות העומדות לרשותו, כמו גם באופי התחרות (אליפות, אימונים וכו') ובמספר המשתתפים. פס-הקול. גם הוא נהדר ומושתת על מוסיקת הוק קצבית המלווה בשדר שמגביר את המוטיבציה, ועל המסך ניתן להבחין בנתוניס כמו ההילוך בו נמצאיס והמרחק שלנו מהמתחריס. מעבר לפרונטציות המדליקות שמופיעות על גבי המסך, צוותי הפיתוח שמו דגש על מערכות היחסים בין ששת המתחרים, שק מה שעשוי להסביר לכם למה דווקא רייציל הדוגמנית העיפה ו מהמסלול ודווקא מרקו המכונאי עבר כידכס ואיפשר לכס להמשיך. ואלה שמות | דן * לוחם הקרטה: ו אש גיל - 28, ₪ סגנון נהיגה - רגוע. על הכביש, אך לא כדאי להסתבך איתו. יחסו לאחרים - שונא את ה-[2], | אוהב את הדוגמנית, לא מסמפט את ה-גי1א') 11, = נייטרלי לגבי העיתונאית, מחבב ויה > את המכונאי וחבר, של נהג הניסוי. | ביטס-[ מקומי: ‏ לאום - אנגלי. | גיל - 25. טגנון נהַיגה - נהג שובב ולא אגרסיבי, אשר מתמחה בפניות תוך שימוש בבלם ג - יחסן לאחרים:- שונא את לוחם הקרטה, אוהב את הדוגמנית, מחבב את ₪87 1368 ניטרלי לגבי ו ושונא את נהג הניסוי. טקה-בו - 18:) זז: לאום - יפני? , גיל - 17. | סגנון נהיגה - בהתאם לאופיו, טקה-בו הוא.נהג קר רוח ודייקן. יחסו לאחרים. - שונא : את לוחס הקרטה, נייטרלי קגבי הזז אוהב את הדוגמנית, מחבב את העיתונאית, לא מסמפט את המכונאי ושונא את נהג הניסוי. ניקיטה " עיתונאית: לאום - צרפתי. לע - 26. סגנון נהיגה - נהגת מופרעת ובעלת אובטססיה ביחס לכל דבר שיכול להביא לה את הניצחון. - יחסה לאחרים - מחבבת את. לוחם הקרטה, אוהבת את ה-₪1, שונאת את הדוגמנית, אוהבת את ה-אקא 16 לא מסמפטת את המכונאי ושונאת אה נהג הניסוי. מרקו - מכונאי: לאוס - איטלקי. גיל - 23. סגנון נהיגה - נהג בעל איפיונים טכנייס מובהקים, אך אין לדעת כיצד ינהג במצבים היפותטיים או במקרה של התגרות. יחסו לאחרים - שונא את לוחס 2 6% / פיק = הדוגמנית, "ל % לגבי ה-א א 6 תונאית וחבר של נהג | לכא להתעסק + שונאת . ?ו ו 1 , 2 העיתונאית. לגבי ךר מכונאי. ונהג הנישו " יג יי החיסרון הגדול ‏ של ₪ שא 1 ודו נעוצ בעובדו אופציה לבחיר אמנם הגרפיקה של לי ב שו 1 7 וש ה של > | מסלוליס ולש לשליטה ודורש אימון הכל, מגוון מסלוליס (לפחות שלושה רציני היחי מריסם את ומשחק לרמה חדשה של מצויננת. וש אוד מטבע הדברים, נוטים לגשת היישר למירוצים | ומתעלמים - מאופציות - אחרות שהתקליטור מציע. במקרה זה = ניתן לבחור באופציה המראה את כ 0( רש משלבי הסקיצה ועד לשימוש בפועל; = 4 ,| אם להודות על האמת, לא בכל יום 'וצא לנו לסקר | סימולטור סקי ואם להיות בו עוד יותר ניתן לומר בי 0 ן 0 0 3 1 יי > ג טקי ריק של : 4 ו ו ר ש ו שו / / ושואב. 2 4 / 0 ]| ןיוּבץ5והווסה‎ אד 0 6וץז שמקרים,, 1 ה 4 אל ש וס זס ו - 2 0 101)שן] סט חוזם 6הסחד* ו 1 וי | +06 צארום 431107766 זווכרו ה או ג כ יי( 1 פה שק הדו וכ:21 95-ו מתתתר. ו שב ושיש 000 -6פף] ו סוק + הור 05 היהשכו 0 וק 61 ופ ב ג חס ו א [ וו :שו1בקסו | ורכוה רו|כקזדת 35 0.3000 חיש גו 6 8 6 הימו מ ב-66%חטק - 7 7 1ב חח 100 0184 - ולחהו 5 בכ תור ממ ! 10 מזיתו4) זקוש |" עדו זס הזז ]סט 0 8 תנועתית של .סגנונות גלישה אחרים, כמו לי במוטות למשל. + שלב ההכנות בחירת "קרש הגלישה/י מהווה חלק ‏ מרכזי בשלב ההכנות, ולרשות 900107 3 אבזמד) רויס ו 4 1 "ללשל ד ו ,סוה 5/6 תשו4 זו || בהנה!5 | > צאט קוה הי 14 המשתמש עומד מבחר - 546% ודשפזמרן נטדש .וה ו ומאת 0 ו ה חבטה 0 -] 01 ₪4" ו 0 6 וט המר טוה :. ,7 ל0ה0ך3!ן5ו | שבול ריאליסטיים .ואולי אפורים יותר.- כמו שה" בתנועות הגוף, > החלקות, ות וכו'. בכל אופן,. חשוב לוכור כי "-. בהפקה 3 ריאליסטית 0 4 יש 4 ו ות ה" ממד ₪ מרהיבה, היות ולא היה צורך בהכבדה של 6 קרשים בעלי רמות שונות של מהירות, יציבות ותגובה. בחירת מסלול - בשלב זה בוחר המשתמש ‏ באחד מבין שלושת המסלולים המוצעים לו. בכל אחד מהמסלולים תנאי ראות ומזג אוויר שונים, מהייויות גלישה אחרות ( = כ מ יי לפי רמות קושי (חובבני, מתקדם ו מוסיקה - אחד הדברים המדליקים ב-08 600100 נעוצ. בעובדה ו ה || בגערבוו לו וי | ואווירת המשחק נקבעת בעיקר על ידי הסאונד, מציעה לנו עמש כ-10 קטעים מוסיקליים בסגנונות שוניס (החל מנעימות רוק רך דרך ראפ, טכנו, רוק כבד ומה לא). הגולש - ניתן לבחור בגולש או בגולשת : מתוך מבחר- של 2 ספורטאים (6 נשים, 6 גבריס) בעלי מראה ותכונות מיוחדות. למדרוו הגלישה, כאמור, מתבצעת במורדות המושתתיס על אנימציית תלת ממד מרהיבה ובמהירויות גלישה שונות. ניתן לבחור באופציה הרגילה בה רואיס את כל הדמות (מבט שלישי) וניתן להשתמש באופציה של גלישה ממבט ראשון. (נוסה (אסספ). 2 האפשרות השנייה שהזכרתי היות והיא מעבירה את תחושת המהירות באופן אמין יותר ומאפשרת להתרשס מהריאליום של המסלולים (בליטות, סלעים וכו') ומהנוף המדהיס. עס הומן וככל שתתאמנו תוכלו ליהנות מכל המסלוליס ולהתחיל להעריך את הנתנים השומים שמסופקים לאחר כל גלישה (כמו גס ההילוך החוור). אך ההנאה האמיתית מהמשחק תבוא לביטוי כשתצליחו לבצע קפיצות, להטוטיסם וסלטות שונות על גבי המדרון ובכך תגשימו, למעשה, את מטרת המשחק. טיפ = ביל[ וש םק ו אחר יש להקשיב לשדר, שאף יעביר ביקורת אס תימנעו מנסיטת יוזמה 9600-0717 7 יר למכירה משחקים חדישים, מעניינים ובמצב מעולה, במחירים מוולים במיוחד כולל טיפים. המשחקים: ‏ 1+2 צפאמס אסזד6סא 2 ד 1 כנמא, דפסס, 2+| ואת 3 ה האו, 3 א], 6866, 96+97 החז, 05 8 ו אד אסא חן 11 או 03-9679551. למכירה כרטיס מסך 61.5440 ./6060 עידן, 2" | למכירה | 00% מדהאזדוט מהך כ ו-5.0.5 במחיר מצחיק. - 150 שיח! | חן 03-6490647, | בין | השעות 0 ו למכירה/החלפה המשחקים: סיימון, ‏ פגאן, | מסדרון ,7 כוחות האופל, הנסיך הפרסי 1+2, | באטמן חוור, שד משחת, זאב הים, פרדי פארקש, 1+3 פא א1, ₪155 סט 2 5 אמק 80, 2 אהא + הרחבה ו-616/]א 0 |אססאזא דורון, 5 4 / למכורה מגה דרייב 2 הכולל 5 משחקי פעולה, המכשיר כולל שני ג'ויסטיקים + מתאם מיוחד שהופך את המגה דרייב ל-32 ₪11 + משחק. פעולה אדיר. המחיר הוא 0 שייח. אביב, 3 או 3 -2. : למכירה גיים גיר חדש + - משחקים, הכל ב-650 | שייח. גל, 04-9856818. למכירה משחקים שעדן. ילא הגיעו לארצ ל- אס ץצ ג[ אס רענן, 050-738889. | למכירה מכשיר מגה דרייב 2 במצב מצוין כולל כבלים ושני גיויסטיקים עם 6 כפתורים 3 + קלטות: 6 משחקים - בשווי 150 שייח, פנטום - בשווי 300 שייח, ...א בשוי 300 שיח (את השניים האחרונים ניתן | להחליף ברשת > היפרטוי). כל זה במחיר נוח, זול וגמיש. יונתן 7 או בכתובת: יונתן כורם ת.ד. 7 נצרת עילית מיקוד 17653. / למכירה מחשב פנטיום 133, 8%18 זיכרון פנימי, : סט 7 תוכנות רבות וכן משחקים רבים | ה על גבי | הכוגן | הקשיח), > המשחקים: | 2 108788 . 2+ 806 0 0 + ממיר, = גפ . 0 למכורח. המשחקים. הבאים: 0 0 .. כל 97 היחי 1 כו פאר ועוד.. צו . 0 א 4 מסך צבענ, 0 04 ו מקשים + עכבר, מודם 28,800, כונן 1444 = המחיר ניתן למיקוח. * עמית. 1 עדטאל,, 2 אן 03-6493630. : ו למכירה או החלפה המשחק: ורמקוטי המקורי. / על גבי 01א-60. אופיר, 07-6752428 = למכירה תמונות רקע למחשב. אישי באיכות , גבוהה לפנטיום + 95 8 לפרטים + קטלוג:: מ.ב.ט- מחשבים 7 התמרי 6 כרמיאל 21901. . למכירה זרוע בוקן לבנה: לצג" מחשב או לטלווטיה עד 20, במחיר 10 שייח. נורית, 0 | = למכירה, מכשיר מגה ידרוי .0 גווסטיקום : ו 7 והכל במחיר מציאה. עומר, 03-6428740 3 = למכירה המשחקים 2 א[א18ס, 3 7 ו-1 41 םא - מלאים בדמויים מדהימים, במחירים. אולים וניתנים למיקוח. ארקדי, = (03-535470. ו למכירה כרטיס מסך א8810מאקא 30 71 חדש עם 2 מגה באריוה מקורית . + + חונות | הוראות ‏ + | אחרטת + משחק 2 סוס זא מתנה + מעבד ₪386 עם כונן קשיח 8518 כונן 1.2, 4 בן, 07-9985531 > 0 למכירה משחקים חדשים יפום. מפל הסוגים > משנת 1997 (לבעלי מודם). 6 2 2 א010 0 אפגא א . המשחקים חדשים. ובמחירים נוחים. ה 6 | למכוחה = סאונד. | בלאסטר 6 | ביט של די חדש במצב מצוץ, ו 10 שייח. 09-9543025 = | | למכירה תקליטור לפוצראיש 7 - את המשחקים הבאים: ‏ 97 אןק, 97 המא א 865 .2 0 | תתסוגת ואס 6 ו מפרו א ,2 וכן משחקים חדשים ביותרוו! כל - המשחקים בגרסה מלאה. | לקבלת רשימת - המשחקים המלאה התקשרו עוד היום.. עה 3 | למכירה מגה דרייב באריוה המקורית + שני ויסטיקים + המשחקים הבאים: 2 2 6ב 8 | ו 2 יו לעוניינים 6 ו 7 הצ ל הפ ה -.) של ו ו ב 4 . בו ו % / - 0% 1 י ו שר רבוה אש ו ות הצילו .1 ןג אסא סור כולם באריוה המקורית ‏ + ממיר ממשחקים אמריקניים לאירופאים והכל במחיר מציאה. המשחקים נמכרים גם בנפרד. עומר, 0 למכירה | המשחק | המעולה . ו | 2 0108 / על גבי תקליטור מקורי וחדש ‏ 5 | לגמרי, במחיר 89 שייח בלבד! כמו כן, למכירה. 5" אדפ טפס על גבי תקליטור מקומל = = במחיר 59 שיח בלבד, והמשחק אינדיאנה גענס = = וגורלה של אטלנטיט במחיר של 49 שייח: כל הקונה. יקבל תקליטור נוסף במתנה. אלל 00 3.,. למכירה או החלפה משחקים. מקוריים, מון: המקטא עססהתעותא - פחך ד תצק 2 דשא ₪ אפאאטא | אהפתש, 96 גםן] 4 [88אסס הזחסא, אמאחחה 0086-2000 0 זצמטסא00 ט]אס אתא םא ועוד משחקים. יעד, 02-6522776. | למכירה מדפסת הזרקת. דיו דיגיטל. 1101 צבעונית | וחדשה, | ב-600 שיח. 0 3-5 בשעות הערב. למכירה סגה עם זוג שלטים וזוג קלטות (ששוויין / 0 שיח), כל ואת ב-057 ש'ייח!ו! ד ו 7 8 כרטיט קל 5 0 5 במהירות ו כונן 2 למכירה 90 ל חדשים ליל | . ב-90 שייח, לירון, 4 (לא אחרי השעה = = למכירה משחקים על גבי ]60-80%: 500 |אהמפדק 1 |אססכ גא = = 600% צ800. היאל, 06-6005204 = איתי, 7 מעוניין להשיג את המשחק מפגש הרובוטים ואת הקודים ל-41/1 ₪812 - בתמורה אתן קודיס - = = למשחקים רבים מכל הסוגים. בן, 03-5507197- = = (חוף מימי שנ ורביעי ‏ ביץ השעת > / ק 00 8 - 00 9). = / מעניין לקנות מכשיר גיים בוי במחיר מוול במצב טוב. אדיר, 07-6521759. / תקוע במשחקו אתה לא יודע לאן ללכתו חוצה = =- 0 להגיע לסוף! מה שאתה וקוק לו את - = = צייטיםווי שלח אלעו מכתב ל ו 4128 = תל ה מעוניינים לקנות: משחקי. ספורט: שונים בה" ו . סימולטורי של טיסה ומכוניות משומשים. או 0 "יי חדשים במחיר טוב: | אריאל, 0 או לשחקי תבקידים | אביב, בצירוף הפרטים שלך בתוספת 10 שייח, ואנו מתחייבים שנמצא עבורך צייטים. (אס .| בלל קיימים) אם אנו לא נמצא, אנו מתחייבים 4 / . לור את כ חזרה!י: , א ואצ 2 או ו-01810 - בתמורה אתן מספר משחקים 0 = ביניהם: באטמן חוור, אולטימה 8, קירנדיה |, שלטת . המכשף ‏ 1, | הנסיך | הפרסי 1 7 מעוניין לקנות משחקי. | ססאמזאזא = 64 01184 וכן גיווסטיקים למשחק זה או ל , בתמורה למנה דריב + ג'ויסטוק 6 > אזזפ ועוד. לירן, 03-5714155. משחקי "מל ל 97 0 -, זוה ו6טל. | מעוניין במשחקים 2 וה א דפס 2 לפמכ 5085 2 א סע בתמורת' : == אתן משחקים חדשים. עמיר, 09-7744522, בין = = = השעות 19:30-21:00, ולא בשבת. 0 להתלוך משחקים ורוצה | מאוד את המורת אתן את 2 [אז. 2 אגא 7 ועוד. | 0 3 0% - הצילת תקוע. במשחק "אמות סד" בשלב הש | מה עושום עם ' : ואל דימה, 7 למכירה / הצילוי תקוע כבר המון ומן ביל ס.0₪1 188 > בתקליטור מספר 1 - איך משיגים את הריח. המבחיל (אחד מחמשת המרכיבים). בתמורה מוכן לעזור בסיימון 1 וב-? ס.[ס/א8וס * איך משיגים את שאר המרכיבים (מוכן לענות בכיף). תומר, 03-5521728. / הצילו! וקוק לעזרה במשחקים שוליית המכשף 2, בתמורה אעזור במשחקים: לארי 7, החיה | שבתוכנו, סם ומקס, יומו של הטנקל והפנתר הוורוד. אסף, 04-8767187. הצילו! נתקעתי במשחק הפ ד 0 71 ג - 2 הזאפ את = בתמורה מוכן לעוור במשחקים: 2 גו [אתם צ, = 618 5100 דא דק, = ועוד. דמיטרי, 07-6813531. . משחקי תפקידים | שמי עמית ואני מעוניין להקים חבורת 08. " אני מחפש שחקנים בגילים 13-14 ושהיים שגרים: באזור פיית. כתובת למכתבים: : עמית ארז, חנה | הובינא 18 הדר גנים פתח תקווה, חבורה באוור ראשון לציון מחפשת שהיימ בגיל 7 למשחק בעולמות. רייבנלופט או רומח הדרקון. רותם, 03-9614583. מעוניין לקנות את ספר השחקן ו/או ספר השהיימ - בדחיפות. שירן, 04-9833586. שחקן 282 מעוניין להקים או להצטרף > לקבוצת משחקי תפקידים כלשחי, בגילים 16 =" = ומעלה, מאזור ירושלים. שאול, 02-6536148. 5 > 1 כווטהשי= מאת: מיכאל לוגסי ישן לנקות את השטח מפיץ: צג. זא דאז חברת צג.1ק חט דא] מביאה לנו שילוב ל( וסדרת ]א6:0-א. הפעם, עליך לפקד על קבוצת לוחמים ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור,. תוךד פילקוס דרך ‏ למבנים נטושיס, לבסיסי אויב מאוכלסים כל חלק צוותים, מצא מפתחות, קבע כיווני התקפה, הרס כלי נשק, חסל אויבים, יירט מטוסים, כבוש שטחיס וכיוצא באלה. עוד יצוין כי הורכב כאן מנשק תלת ממדי נוח, שמאפשר לך להחליף א זוויות ולהתבונן מנקודת מ של בכל אופן, יש כאן גרפיקה מצוינת, אפקטיס מרשימים ומשחקיות ברמה גבוהה. 7 2 כ דוואז זא 6 זה סוף, סוף יורש מפיץ: 1.455) 6א1א00.ז למי שמכיר. ויודע ‏ - ד1161ה מטזואז ]זא היה המשחק הראשון שהעז להתחרות במדמה הטיסה עטור הפרסיס של מיקרוסופט - א0דג, ]וז דה ס1ת, אותה הפקה שהביאה שילוב בין כָּלִי אוויר מיוחדיס וגרפיקות רקע אמיתיות, מדויקות ומועתקות מהחייס. ביכום.יאלה עובדת. ‏ הברת 6 שבנוסף למטוסיס חדשיס ולנוחות משמעותית בהטסת המטוס, יאפשר הוספת נופים ומסלולים על ידי הורדת קובצי עדכון מאתר החברה באינטרנט. שווה לחכות! 5 )א זז לי בי כ יה 4 מפיץ: 011085 סאק .זה 15 מעניין שחברות קש-5180871 של משחקי מחשב מחליטות להוציא כותרים בסגנון השחוק של [00%. כך מתכוונת לעשות גס קבוצת 5 זכ סאק ,]1 8 156/, אלא שבמקרה וה (לאחר משחק קצר בגרסת ההדגמה), מדובר בהרפתקה מלהיבה עם אקשן אדיר שלבטח מותיר כותרים אחריס בסגנון הרחק וי חשוב לזכור כי מדובר בשכלול רביני של המשחק 7א86₪מ, תוך הכנסת אלמנטיס נוספים לחללית המהירה והרחבת הגבולות בכל הנוגעי למשחק כסימולטור טיסה. מעניין ומבטיח. ו ומחוו וו מו תוי לא מחליפים סוס מנצח מפיץ: 51101005 כ00'ז ו אס היית מצליח למכור 650 אלף עותקיס של תקליטור תוספות, ‏ סביר להניח שהיית יוצר עוד אחד. אי לכך, הודעתה של 51110105 51/0 /ו בנוגע ל-11ך ואד החדש, מגיעה אלינו ללא כל הפתעה מיוחדת. הדה]אאת דהא יוסיף לשחקניו 9 משימות | רוסיות, 9 משימות אמריקניות, 100 מפות למשחקים רבי משתמשים והכי חשוב - יחידות חדשות, כלי רכב וחילות, בנוסף ל-8 מנגינות רקע חדשות. חובבי הסדרה ייאלצו לחכות בסבלנות כשלושה שבועות נוספים. 5 איזו מהירותתתתת! מפיץ: צא,זק אש דאז מי ווכר את המשחק החופשי שמ דדיל? למל" ששכח,. זכיר כי:: מדובר בחללית שצברה מהירות תוך שניות ושוטטה בין בסיסי חלל, תחנות ושבילים, ובהעברת פיקסלים מדהימה עס מוסיקת רקע ואפקטים קוליים מרשימים! 5 1 ז6, מבית צג. [קתתדאן, לוקח את עקרונות המשחק האהוב הזה, מרחיב את מנגנון התוזוזאה 360-7 מעלות ויוצר כותר מרשים. עוד חודש על המדפיס!י :)אא )א זה מתקרב אליך! עדיין לא ידוע אטו חברת הפצה תיקח על עצמה את הפרויקט המבטיח הזה, ועל כך מתנהלים דיונים קשים. הפעס" מדובר בכותר מדהים, שמוציא את חללי ה-א 6פע הרחק מבסיס. החלל. הסגור. והמעיק. אל העולס האמיתי -‏ הכל. בגרפיקה = קוליים וכיף לא נורמלי במדמה טיסה מציאות? לחלוטיה. אד גא דסא וריו ג לפני כ-13 שנה, היה משחק מחשב מצליח בשם ‏ 5יגאש2עזאסא שפטאםצפת, שמכר לבדו למעלה וש כ למשחק על גבי תקליטונים הניתן להעתקה). כיום, בעידן של מולטימדיה מתקדמת יותר, מרכיבה חברת ד (בעלת הזכויות על המשחק יי ו רו שמסוגל לאיים על כותרים רבי מכר כמו 1058]ג א טזאסד ו-=אוד ססאג ]אא 6. כותר אה הוא אמנס משחק תלת ממדי מהיר, אך מעבר ליירוט כל מה שוו, ייאלצ השחקן להתעכב מדי פעם, לפתור חידות ‏ ולעבור מכשוליס מסוכנים - כל ואת באמצעות מנשק 0 מעלות ייחודי. בסיכומו של דבר, זהו שילוב מומלצ בין מספר סוגי משחקים. 58-00 7 ל צי. 5 היהי יי יי משחה חדש בהמרי. מפרצות חדשות ברגמרי, עם אי.היו בהודרב שר הצמא שרהן רדם טרי. ביני הי ויוי ו להיולי ויהו הל וי ערו יי יי ליי מו ייוו = 2 5 ו ל 7 אסו)ו 9 5זפותםו] **יבפעם הראשונה שגרפיקה של טימולטור טיסה נעה כל-כך מהרו. המגזין: ז6וח3) 06ק תן לאויבים שלך לטעום את החרב, השתמש בחרבות, זרוק כוכבי נינג'ה והלחם כ יי ו ללא בל ספק, אחד ממשחקי ההרפתקה היצירתיים שאי פעם נוצרו למחשב. גרפיקה יחודית ועולם תלת -מימדי צבעוני. חברות כו ו האגה פיתחו במשותף ב ב כ % - הירחון פי.סיזון משחק אסטרטגיה התומך בכרטיט גרפי תלת -מימדי ואינטיליגנציה מלאכותית מדהימה. משחק המפתיע של השנה. 5 ד | ו +08 א 9 שח )שמ ליי ו , ' 6 וש 1 עו 9 ש'ת.- > ו = רכה מטולבת: 399 שיח 1 שר (ל-ניויקו 9 שח ( " 9 ש'ח א > 8 / : % | | (| , ס אהו | 4 ' ל , , מ טליקה | = ד צפוד וטו | שוווק והפצה: באג מולטיסיסטס בעים ‏ "רומווףחי רררטווחו אוערטו ר רו חוטרומוח ררטא הוחאח רורוח רהושרוה הוור | | , / / ) ו" || 22 ₪ 0 וו 8 ין) ך || 4 / ּ | 0 0 | . : : ; - . . . - , "א - . ' רו "ו