WIZ – וויז – גיליון מספר 81

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
1 08 ש"ח (כולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח ינואר 1998 ₪ אא זס - זז 06 אמגס > א הפתעה מבקת אגא - זז אתא = 8 אימפריה - %תאחזק] ג עס 68 ₪ הכי מציאותי - 98 8131 1611 זו ₪ המיטב - תס[ \ו ו 5 זא זס 60% .1, 06 ח צג. 51 זר ועוד ועוד... תמונת השער.: מתוך המשחק וירום הז וו 8 :וז ו-98 גוויז משחקי המחשב שכובשים את העולט נוחתים בישראל ואתם מרוויחים הזדמנות חד פעמית ליהנות ממחיר מיוחד 0 א מתקשרים ומזמינים עכשיו 80 --- וו ד ו הצ 7 ', '%/ ב % 7 1 1% 4-4 5% 1 רוי בצ גצ ו 1 חדשות מעבר לאוקינוס אסודה דפד=א עוד בטאמקס? כמו בכל רעיון שמאיים להשתלט על העולם, עדיין לא נקבע מי ישלוט בייצור מערכות ה -]אג א-פצכ, 0 ובמילים אחרות - אטה יצרן יהפוך | למוביל בתחוס טכנולוגיית ייצור הכונניס (להוכירכם, כונן וה מאפשר קריאה וכתיבה ללא הגבלה). טגח - הדור הבא לאחרונה נפוצו שמועות על כך שחברת סגה, יצרנית משחקי הטלווטיה, מתכננת בחשאי מערכת חדשה, הדור הבאיי, תחת שם הקוד ייחגורה שחורה". בשלב וּה, בכל אופן, החברות סוני ופיליפס | משתפות. פעולה ומעוניינות שהטכנולוגיה שלהן תהפוך לסטנדרטית, כך ששאר | | החברות יוכלו להצטרף אליהן או להישאר מדובר בייקופסה שחורה'י המחוברת מאחור. למקלט טלוויויה רגיל ולקו הטלפון הביתל ומאפשרת גלישה באינטרנט (עם כל האפשרויות) בעורת שלט רחוק תכם. מסגוטוסא! הנו הצעד הראשון בכיוון הנכון. במקורה, המערכת החדשה הייתה אמורה להיות מבוססת על רכיב תצוגה סופר- מהיר של חברת א]32, אלא שלאחרונה נודע כי סגה ביטלה את חווה הייצור שלה עס א301 ותפננה מערכת אחרת בשם [טסם, המתבססת על טכנולוגיה מהפכנית = במחשב 26 ובידע מוקדם, היות והמערכת פּנה לכל אלו שעדיין מפחדים ממחשביס = ומעונייניסם בחיבור לאוטוסטרדת המידע. | עוד יצוין, כי המערכת מתאימה בהחלט לילדים שיגלו כי מכשיר הטלוויויה יכול לשמש לעוד מטרות פרט לצפייה בסרטים. מה יהיהז נמתין ונראה... ניתן לומר שהסיפור מזכיר את קורות הווידאוטייפ הביתי הראשון של חברת סוני אשר פעל בשיטת בטאמקס. למרות איכותו, מחירו הגבוה יצר תחרות ומולו "יצציי מכשיר ה-5צ (יש הטוענים כי גם טכנולוגיה זו פותחה על ידי סוני), ולאחר שהוחלט שאינו עונה על הדרישות, נמכר בפרוטות לכמה יצרנים קטנים דאז. , - | עם ואת, החסרונות. העיקריים נעוציס בשלט שאנו ממש. נוח לצורך הקלדה, ובשיטת גלגול המסך הטעונה שיפור. אבל השורה התחתונה היא שהכיוון בהחלט חיובי, ובעתיד נראה מערכות נוספות מסוג ה. | הללו יצאו לשוק עם מכשירי 115/ וכבשו אותו בטערה. במקרה וה, ההבדל העקרוני הוא שחברת פיליפס מביאה ינדוניהיי בדמות 1| יצרנים שייהולכיםיי על הטכנולוגיה שפיליפס תייבר, כך שנראה שבמהלך השנה הבאה יהפוך כונן ה-ואגא-עצ לכונן סטנדרטי שיחליף את הכוננים הקשיחים והאופטיים למיניהם. מוניטור על כל הראש חברת פיליפ אסצ3ח39ג]/ החלה לשווק קסדת צפייה הכוללת אוזניות שנראות כקסדת מציאות מדומה, אך בעצם נועדו לשמש לצפייה בווידאו" או ב אגב, וה המקום לאכוב את כל הפיראטים ו והמעתיקים למיניהם. בהשפעת חברות ההפקה מהוליווד שעתידות לזנוח את קלטות הווידאו ולייצר סרטי קולנוע באיכות מדהימה ‏ על גבי מדות | ואסא-סצפ ( קריאה בלבד) בנפח של עד 1705, יאפשר כונן ה-]אג8-ס/יס להכיל "רק" 2.6030 וכך תימנע אפשרות העתקת = המדיה באופן לא חוקי. אגב, היות ואין ביכולתה לזהות תנועה תלת ממדית כמו במערכות מציאות מדומה, מחירה זול יחסית. סוסה ץצ חברת דיימונד מולטימדיה החלה לשווק עכבר חדשני אלחוטי הפועל ייבאוויר וביבשה". וכך, כאשר מושים אותו על גבי השולחן, הוא פועל כעכבר רגיל (ללא כבל חיבור), וכשמניפים אותו באוויר הוא ייחשיי את התנועות ומזי את הסמן בהתאם לכוון הרצוי מחירו בארהייב כ-%100. ד סוט צס בקרוב יצטרפו לעולם עוד כמה אביורי היגוי מתוחכמים (ג'ויסטיק נשמע מעליב... ) בסדרת ה-406קו61טץ=6. מדובר בהגה למטוס הכולל מצערת ובהגה למכונית הכולל ידית ייגזיי, כאשר הגה המכונית לא יהיה מוגבל בסיבובו ממש כמו הגה המטוס. / טפהפהקסואד‎ מקלדת מיוחדת זו נועדה לאלו שמבקשים להיפטר מכל דבר המונח על שולחנם. מידותיה קטנות מאוד והיא מתקשרת עס המחשב באופן אלחוטי בשיטת אינפרא אדוס כלל כיוונית המאפשרת לפעול בכל כיוון כלפי המחשב. המקלדת מכילה משטח רגיש למגע הפועל במקום עכבר ומופעלת בעזרת 2 סוללות '"אצבעיי המספיקות (לדברי היצרן) לשנה תמימה. 1008 ךד34 ופ הנה לפניכם כונן התקליטורים המהיר בעולם: מהירותו 9י100! הסיפור האמיתי הוא שלמעשה מדובר בכונן הפועל במהירות פי 12, ובעזרת תוכנה מיוחדת הוא מאפשר לקבל תוצאות במהירות מטורפת. הבעיה היא שכדי להפעיל את התוכנה המיוחדת. האו, ‏ יש צורך לפרמט מחדש את הכונן הקשיח, או לפחות חלק ממנו, בגודל מינימלי של נפח תקליטור(פ6501)! בפועל, התוכנה יוצרת: מעין צילום של תכולת התקליטור על גבי הכונן הקשיח וכשמריצים משחק, למשל, הוא בעצס פועל היישר מהכונן הקשיח וכך מושגת המהירות העצומה. למרות הסיבוך שכרוך בהתקנת הכונן הזה, שווה לנסות. "וז יו -). , 7% - ד 2 = % היו !יו ו ל ו | לא מעיימ, 7 שבתי ו / . ו 2-4 א - '- ב 4 ו . ליי | 6) לאחר מכן, אשר את ההתקנה על ו ודו בחירה -. | | "אסיי, ואם ברצונך לבטל את ההתקנה בחר באפשרות. : הוראות הפעלה ‏ 5 הוראות הקנה לסביצת. > 5 1) הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים... % 2) עבור לכונן התקליטוריס על ידי הקשת הפקודה. 4 (כאשר האות 0 מייצגת את 7 התקליטורִים ( ולחצה על המקש המידאק. | 3 כתוב את הפקודה :ידאו 5 9 ממדאם.. 6) במסך ההתקנה לת על אס (אם ברצונך %שנות את מחיצת ההתקנה, עבור עס סמן העכבר לשורה: דוק אסזז אד ושנה את מחיצת. ההתקנק). 5) בחר את מהירות כונן התקליטוריס שברשותך:. אם ברשותך כונן תקליטורים בּמהירות בודדת בחר / באפשרות "מק ם.זסאפ'י. אם בכשותך כונן" = תקליטורים במהירות כפולה' ומעלה 1 בחר באפשרות יק הזפטססי. ‏ סא סי. - ה פעלת המשחק, עבור למחיצה בה הותקן המשחק. (בדרץ' כלל לפ 6% כתוב 5 0 על אמאט. % "ו ראות ולה 0 חלונות 5 ו 0 ו יו ,, , א .. 0%( ו / .ו /יו "א ו 1) לח על תתל 7 יתוכנותי? --4+ יהפניה אי 0 עבור על צעדים 1-6 בפרק ייהוראות התקנה ה לסבובת . 8 ומר ה המשחק עבור שוב למצב 05כ, עבור את בה ". ו המשחק (בדרך. 9 7 0 כתוב 2 ו לו 0% | הצילו! נתקעתי! אם אינר מצליח לעבור שלב מסוים, או - חידה -) -. אל תהסס -. .| "סודות מחדר התמיכה'. ו 0/0 ו יי . וקו 0 / ו יוו 4 וג ג רבש ברו ו / 1 . ייוו , ו ז 0 ו ו 0 ו ו "0 4 . % 0 יוא ו . ו ול וו , , ט . ה ו 7 ל ג ו ו .ה ָ א ל ץ, ל יל ו :לו וי 0 ו ו , 5 אי ו * ור יי . , , ו לוי / 0 דרישות מערכת:. 0 בצדו השמאלי התחתון של המסך נמצא התפריט.. ה ור ו מחשב 6 ומעלה | 8 מגה בייט זיכרון פנימי (565% ויכרון בסביבת דוס // דוס 5.0 ומעלה או חלונות 55 כונן תקליטוריס כרטיס קול סאונד בלאסטר או תואם = כרטיס מסך תומך 256 צבעים *עפבר..₪ ו % המטרה, בזמנכם ‏ החופשי, אש!ו ₪ המשחק 58 840 הינר משחק פעולה. המבוסס / על סרט וידאו בו השחקן נוטל. % פעיל 6 מבטו של הגלבור. ₪ השתמש בעכבר כדי לכוון, לירות ולטעון מחדש את האקדח. המקש השמאלי של העכפבר משמש ליריות. . כאשר בתחתית המסך ישנה תצוגה של מספר הכדורים % שנשארו. = כדי לטעון מחדש את הנשק, הצבע עס הסמן על | תחתית המסך הימני (הסמן יהפוך לאקדח) 0 על %" כפתור העכבר הימני כדי לטעון את הנשק. : הש הראשי בו תוכל לבחור ברמת הקושי, | להתחיל. משחק. חדש, לשמור 7 משחקים 7 || וי וי וו ו ו ו ו -- - יר ו | הוא - ה -. ? המתרחש אי שם' בה - ב > קווסטים | - 7 = + הו מב 0 ₪ רו. ו ל ו 6 - 4: <> 0% 8 8 6 7 *ויר? 4 אק 3% .5 וי רביס נכשלו במבחן האינטליגנציה קשה היא עבודתם. של השוטריס. 2 7 וצו 2 ו אש ו 8 44 א 9% / / , על מ 2 . 2 הזר | המכו ָ 0 . /, ו (% 7 0 2% 6 ל"ז וג ילוה ל 0 וו מ הין | | הכתובת לדירוג: יוה . / . , 7% , הי , ג ! : ל וטס ה 2 % - הפעם, של 11007 , 1% 2 1 - , 5 ר א ה ו : , 7 דוו ו ירי / ל 6 7 ל וי .1 , % 5 1 1% / 7 / 3 0 ּ: * 3 ל ה ג 9 0 / ו ש ו 0 2 2 יו % 1 2 : על 7 ]|| % / ץ 0% 1 44 /ךּ 1/ | ו 4 . יי חודשיים בל ("צ ומה: במ / 2 שר / 5 4 4 ו 7 0 0 5% 0 ו 0 ו ד וי ד ) , 4 : | /, 2 ל % 4 ל ' : ה 6% 0 ]ב 6 7 3 21 | ו זל . ו - 0 ה ל 0 | ו 0 .0 2 . 7 2 0 כל גל א ל 0 2 7 : הדל ו 0 / 5 ; ל 0 0 6 = |ארז). 6 7% 52 / ו , / 2 / / ו ו ל : כ = 2 בוק ו 2 ו ב , ֶּ : . % ל / א 2 2 -/ ב ,11 ₪ 0 . 8 לאה + 2 , 0 ו 0 7 2 7 % / 0 = 8 5 / 5% דדיה 7 .. 2. . /0 וד) = ו / . הי 0 , , 2% ו : לי 2 2% 1 % (1 , : רו ל 5 2 אסא םס , 0 למ 0 9 0 | : א יְ 7 הי 0 , 0 4% + 20 ה 8 ו / 0 . 7 0 5 ו % 0 6% ו [ + ] 4 - ב ו יע , / | 7 / ל 1 ' - 0 / 7 2. , גו . + 1 ונשיו נדאי בך יותר בחחום ?5 626 שגת' 5- 12 הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויויה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי יי ל משחק מחשב מלא על גבי [א60-80. בנוסף יקבל כל מנו*: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוּכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. לכבוד /]/))' - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 טלי 03-5794711, שלוחה מט' 6 7 + ככ שי'מת ה םת תנות ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-?זא יש לסמן 3 אפשוויות על פי סזו העזיפות: [ ] אני מנוי חדש/ה | [] אני מחדש/ת ברוטל (ווסח-פ6) 0017000 שש שק" יקש יש .0 שס משפחה ---- אופנועי הרעם (הוסה-60) תאריך לידה וצח (חוסח-פס) םפטסח הטסצצן ;עול (הוסח-פ6) ך] מצורפת המחאה לפקודת מערכת ?ו/ על סך 264 שייח במזומן עבור 12 גיליונות. אזור הגיהינום (ווסה-פס) ך] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) שם בעל הכרטיס ---- 0 80 (ווסה-62 0 9-ב בבש 1070 0000070 :המסק ההש םמ = ה19/)011 מ חתימת בעל הכר030 -----------------. בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית. )= כל החפצים = קפוצה לשלב - ו (משימה-א) - = = שימושיים לזמן רב. -. = | להלן מספר טיפים למשחקים שחלקס עדיו - אלגזי ניר מגבעתיים הקשה ו וביקש צ'יטים למשח חסנחחגט ו המשכו של 3 מאטפ. ְ הפעלת הצייטים - 08880א5. מצב אלמוות - אאה6אפ. מצב רוח רפאים - 5/0₪051. - או /8. | (שלביצ. כ הצג מספר פריימים - 0 - שעוי רוולוציה - פשתאופ. > אתחול שלב : 0 מפה - קגואעפ.. 0 מפעיל רקטות שפן - שי 8 וכייה בחפ - 60א011 קאז > חברות. רבות. מאפשרות ל גרסאות הדגמה (10א₪ם) של משחקים זמן מה לפני שהמשחק המלא יוצא לחנויות. עם זאת, רוב הטיפים 'עבדו בצורה זהה הן על. זמשחק המלא והן על הגרסה החלקית. לא הגיע לארץ: 2 םאהטס = הטיפום הבאים עובדים עם גרסת ההדגמה של ? מאגשס - כדי להשתמש בהס יש להכניס אותם בשורת הפקודה של 2 מאאטס. (לח על =). מצב אלמוות - 602. ללא כוונת - 6₪1אה זסא. כל החפצים - .411 8/ז6. שריון - אסוא8 168 מ/ן6. תותח : - 1.4810 ₪ רובה - א50160 מז6₪. רובה משופר - א588010₪ 8/ז6. : 8 ו . ל 1 מכונת ירייה ו 5 רובה רימונים : | אמהסאטג םס א 5 משגר רקטות. 0 ץז פגוים. - 50118 מץן. תחמושת לתותח - 18 1 זזה מז תחמושת לרובה - 69115 מטז.: רימונים - 8סגא8ת6 םתס = תחמושת לרקטות - 0018 מעז0. = מוקשים - 5מאזוא 01/8. פצצת אטום - מאשא 6]/8. נזק פי ארבעה - פהשס 61/8. חסינות - עד וט תמא וטא 61/8 משתיק קול - תשא 51 ₪/61. משחק ההוקי המצוין הזה מגיע אלינו יחד עס 8 פא ושאר החבריה (98 גחו בקרוב). הנאה מובטחת לכל חובבי הספורט, הממוחשב והאמיתי... 6 אם אתה ;כנס בכל :ריב. מודמן עם כפתור התיקול, אל תחשוש בנוגע לפניעה | בחבריך לקבוצה, הס חסינים לפגיעותיך. 8 רק שחקנים מוכשרים במיוחד יכולים להשתמש במהלך המיוחד, אצ אל תנסה את המהלך הזה עם שתקנים ממוצעים, זהו בובו זמן. | 8 מסירות קצרות ומהירות. עובדות טוב הרבה <ותר ממשחק. אגואיסטי. או ממסירות ארוכות. 6 אם שחקן בקבוצה הנגדית נצמד אליך = = = וגורס לך להאט, המשך לרוץ ואל תנסה = = למסור. רוב הסיכויים שהשופט ישרוק פאול. 8 הגה, הנה, הנה - אל תשאיר את ו ה | | > / | / כ -- - ו השוער שלך לבד מול התקפות מתפרצות. = = . ז וחר ו ו התקפות של שחקן אחד או שנייכ 2 -. = | השוער שלך | טלניות ובדרך ל - 77 | -- כדי להשתמש בצייטים במשחק זה היכנס > למצב הדיבור (לת על ייז'יי) והכנט את הקוד. = כדי להפעיל חלק מהקודים יש להקליד אס = | או יס לאחר הקוד. מצב אלמוות - אאא זסט. 0 5 . | | | מדלג על שלב - 8זטאלסטפ. יי -. | 0 מסיים שלב - צמדסאפוטאמזזד. | סופר גידי - 6א84000081. ך יהיה לך גם כל -- בהתקפה ה ונס פמנל ן ותפרצת | כוח מלא - 8מוואוא גג פסץ. בריאות מלאה - ₪ואגד840. כל החפצים - חקא או. כל כלי הנשק - 5סאא. מראה את המפה - 58581/8. מצב אטי - סוַאא81.0. מצב תעופה - גוזו גזקם. סוט | כמה לת 5 ו - ה נראה בתחילה מעט מוגום. ו | חיילים אטיים, | חטנקום וגזעו האשונם = כולם מתים - מוסתוסטזס. כדי 7 את הקודים הבאים היכנס למצב. הדיבור והכנס את הקוד באותיות גדולות. ורבג עו אמצ יו וא ור רמתו רממ מחו תו ריממ שב יה ו מו מו בב ימל תורו ויו יכל ב ימיו לב נא . -* 9 . ץז ְ א א " . , - ף : --" ל | אתה מתפטר - 9108 ל ב מגלה את המפה - גוא .ואפשת. - . תוספת מוון - 22 ואסאטטקטוץ. תוספת והב - 08או60.: תוספת ע - 8106%סס0או. תוספת אבנים - צאואאטס. הבאים (כדו לקמו / ל 2 את המשחק עם שורת ל : 0 - -אא הכנ את 6 וט מל ירי תוך כדי סיבוב, אץ 0 המוט משמעותי במשחק. | אתה וכול להתעלם מהניווט ולהתרכו בורי. / ₪ כדי למנוע את התחממות הלייור, עליך לירות בצרורות של ארבע יריות, להמתין שתי שניות מלאות ולשחרר עוד צרור. 2 כ הסוס | ₪ הוו את הסמן לאט על כל המסך. לאחר מכן הוו את פאז סא למקום אחר- ועשה ואת שוב - פעמים רבות תמצא שהגיבור הסתיר. פרטים חיונייס, ולמעשה עצמים הבים לא בולטים וקשה לשים לב אל | 7 מכם שר אוהבים לרמות. עם צייטים, 0 | ריכזנו שוב מספר טקטיקות. 0 0 5 3 - - ₪ | אחתת . ו אחר כדי ד לקבל ו מושו ל בומן / ד = מה השימוש של התפא. = 0 8 לא ניתן לפשל במשחק על ידי עשיית משהו בסדר הלא נכון או על ידי מוות, לכן אין וה חשני לשמור כל רגע (אבל מומל לשמור כל פרק ומ קבוע...). לעתים, מוסיקת. הרקע עלולה להפרלע לדיאלוגים - החלש את מוסיקת הרקע > בתפריט הסאונד כדי לשמוע טוב יותר: את הדיאלוגים.. . בהם - % הס יכילן מעברים סודיים. 6 אם כוח הקסם שלך נמוך, דחוף את המפלצות ללבה רותחת או למים - אמנם: 0 מד ו | לא תקבל ניסיון, אבל תשרוד עוד .| / 6 ההוצה יכול להתכופף מתחת למלכודות ‏ || // שלו. - - הקט מלכודת, התכופף מתחתיה והובל. " שי 2 את | המפלצות | היישר אל - של מטל אבני. זימון לארבעת אנשי 4 . - 7 ₪ ור ד 0 /, 5 /י וא ו 3 ו 0 ! ל /; ' 1 . /. 4 ו בב 0 , 4 ונוא וש , ורי 1 | . נסה לבמות | את ה ו ו 5 אחת ואת המגורים בשכונה. אחרת. 3 כתוצאה מכך טענות הרעש יצטמצמר :2 2 = למונימום, ותוכל לחסוך. | בחלונות 7 | מבודדי-קול. , = שמור על אנש התחווקהה במצב תחווקה /. = תמידל - תשלוס על תיקוניס דחופים ירושש אותך במהרה. 0 8 נסה למנוע. מהעובדים הפשוטים שלך להיכנס לקרב ישיר, אבל אם אתה חייב, -. עשה ואת במהירות ועם מקטימום = עובדים. 2, נוע קדימה | בזמן: שאתה תוקף ע עם חרב | | האור כדי 7 שלש ה במהירות | בקפיצה ה ור כל ו מאוד בשלבים הבאיס. | כשאתה מסיים. שלב, | חזור לשמירה 0 האחרונה שלן ל ל ל ו ,1 -. סודיים. כתוצאה מכך תקבל מקסימום כוכבים ותוכל להוסיף יותר לכוח: שלך. | , . - , שמור על מלאי אמצעי ריפוי בשל 0 16 4 1 7 אחרי הכל, תודקק = לכוח הריפור שלהם כדי להילחם בגידו / האל | | כשהמשחק -- | מצא | נשק מוקדם. = | ככל האפשר. הנשק הקל ביותר 0 | = נמצא בחדר האחורי של האורווח. - כך = שאם אתה הואה חור ברצפת, לחף על המקש האהוך כדי לרדת: בסולם ולקחת : את מטה. הקסמים שנמצא. בפינה. תקוף ‏ כל דבר שעשהל | מע. מכיוון שמאחוריו וכולים להסתתר חפצי-ערך - בעט בדלתות, רסק תיבות וארונות וחסל מגעילים שיש במשחק ועד שאתה מגלה = = את עקב האכילס שלהם - הס תוקפים ה | לאט יותר ממךו > | 1, התקרב אליהס והכה בה עם נשק או = ו | אפילו: בעורת ‏ האגרוף - הפאניקה = = = שתטוצר כתוצאה 1 מהמכה. 2 ל | תאפשר להם להגיב בחזרה בע / ו שמסכנות אותך הכי הרבה. | כאשר באר נפט או מכרה פחם מתרוקנים 2 כליל, בחירת הבנייץ. ולחיצה על מקש ה-6טטם יהרסו אותו, כך שתרוויח מקום למבנים וכות עבודה נוסף.: 2 לפני שאתה בוחר אתר בנייה, שים לב = לכיוון של פתח הבניץך היות וניתן לסובב. : אותו למקום הרצוי על ידי החוקו 0 מקש ה-8ו6 ולחיצה על כפתור העכבר = הימני. כך תמקם את הבנייץ בצורת : האופטימלית. 0 בנה כמה שיותר דרכים כדי לחבר בין == = = אתרי הייצור והבנייה - הדבר חשוב / במיוחד כדי להאל. את | מעבר חומרי. | הגלם לאתרים השונים =" צווסס הסה ד דב | מתגים > ולחצנים. | חלק | מהמתנים = מזויפים, כ שבעיטה בלפידים. ז ה 0 0 רעיון כל כך גרוע. : 7 | גולמי האב נמנים. על היצורים. השתר אף פעם אל תיתפס בין מספר חלליות אויב - התחמק במהירות גבוהה והכה. בהן אחת אחרי השנייה. הדבר עדיף מירי בחללית אויב אחת בומן ששאר החלליות קורעות אותך לגזרים. = בומן לחימה בציפורי הטרף והחלליות הרומולניות, כוון: תמיד אל אבטרי ההסוואה שלהן : = ברגע שהן מאבדות את יכולת ההסוואה, הן הופכות לטרף קל. 6 אל תבובו טילי טורפדו יקרים על ירי במטרות רחוקות, | מכיוון שהם כמעט תמיד יחטיאו - - היכנס קרוב ככל האפשר אל המטרה,: ואו תירה, אפילו ביר אוטומטל. 0 אנו מפרסמים את כתובתנו ואת מספר הפקס " שלה. לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צייטים,. וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתס מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם. הכתובת: ווש, ת.ד. 2809 בני-ברק, מיקוד: 51114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס למספר 03-5708174. רק אל תשכחו לציין יעבור סודות מחדר התמיכהיי, בנוסף לשס ולכתובת. מאת: טלי פרידמן יי יי ב יי יי לאופציית העבודה עם מאיץ גרפיקה אזן 32 ו נינטנדו 64, 11 א5א11₪ הוא גם שילוב של מנוע 1/4( משופר, משחק יריות תלת ממדי, הרפתקה ו-:6/ (משחק תפקידים). למרות ש-]] א₪ 115 משלב ציאנרים רבים, אין ספק שחברת את // ₪ שמה יותר דגש על הצד המלחמתי ומשחקי התפקידים, כך שבשורה התחתונה אנו מקבליס משחק אקשן הדומה. ל-0!טגופ. החגי הקרב יכול להיות עסק מורכב ביותר. בנוסף לארבעת כלי הנשק, שמיוחדים לכל דמות שהשחקן בוחר, קיימים כאן יותר מ -20מנות כוח "שיש למצוא. רבים מאלו מוכרים ממשחקים קודמים, : אך ישנם כמובן גס חפצים חדשים. חפ אחד, מעניין ביותר, הוא "קוביית הכוח" (006) 6סוס]), שעוקבת אחריך בומן שאתה נלחם. באויביך. ואלמנט נופף": הוא ה-)ה6ו6ח/ 6 21) ממץונ), שמתפקד בצורה שונה עבור כל דמות: ל-8ו180 יש רימון עס טווח השפעה גדול, ל -061הא") יש פצצת ומן, ל-חו5%09/ יש מעין מלכודת שמדביקה את עצמה לקיר הקרוב ביותר, ל-ז6סתגותסוטטא יש חפא שמרחף באטיות לעבר האויב, ומתפוצ לו בפרצוף וכו' 7 משחקי התפקידים מרכיבי ה-20א באים לידי ביטוי בהודעות שצצות לאורך המשתק. אלמנט ההרפתקה ה ו דורשת ממך לנוע קָדימה ואחורה בין שלבים שומ,.בְּכַפַמָאחד = 1166 הבז 56 חה6 שר ג -16%0/, והותסא- 17660), וה-60781ו8:). = ביקובּת למרות היותו משחק אדיר, יש ל -2 אם אתו כמה מגרעות. דמות ה-8ו130גע, למשל, מגיעה ליכולת הקרב האופינית לה רק בשלב השני - כאשר היא משיגה כלי נשק עם טווח פגיעה עוצמתית. , ₪ , מגרעת נוספת היא העובדה שפשוט אין מפה (הרי כבר ראעו אותה ב-1ת68606כ (ב-66%ז0/ אוגכ], אז ימה הבעיה!?), לכן צריך להקדיש ומן רב לשחזר עקבות ולהבין מה הכיוון הנכון או איפה נמצא אותו מקוס חשוב בו חיינ לפני רגע. בנוסף, יש גם את הבאגים... רובם, אגב, נוגעים ליכולות המיוחדות של הדמויות השונות. בהקשר זה אוכיר כי יצאה חבילת תיקון, ובסך הכל גרסת המקור של המשחק, כמו גם גרסת ה-060001, מתפקדות טוב יותר " עס הרבה מאוד זיכרון. עוד יצוין, כי הרצת גרסת ה-[6860ק0 על פנטיוסם פרו 200 עם 3 זשופתס1 שהסותגוכ ו-6418 של ציכרון [א/א, תספק גרפיקה מקוטעת, בפרט על רקע התזוזות הרבות במשחק. בסיכומו של דבר, הייתי אומרת שכל היופי והאלגנטיות של 2 א5א18% מכפרים בהחלט על כל החטאים הקטנים שציינתי. כך שאס ה אי פעם רציתם להיות אינדיאנה ג'ונס או להיכנס לעולמות של סטארגייט, 2 אא הוא בהחלט המשחק בשבילכם. נכון, אמנס לא יהיה לכם את הכובע של אעדי או את השוט, אבל יהיה לכם כוח, יכולת התחמקות, זינוק וגלגול. שלא לדבר על היכולות האקרובטיות, שידרשו מאמצים פיסיים, תומון וקצת מול. ההייו ג ל תי מבחינת התפאורה, מאפשר 2 אא15 לשבור זכוכיות, ואפילו להביט דרכן. שנית, המים הם באמת שקופים, ושלישית, אפשר לזחול דרך מעבריס ומחילות צרות. ) מבחינת: הקרב, המפלצות בעלות אינטליגנציה מלאכותית גבוהה (ממש משתדלות להתחמק מהיריות), ואם למשל תנסה להתקרב ליגואר, הוא יתגלגל ושנק - כל ואת, תוך שילוב של גרפיקה וקולות מדהימים. אסא אור?*נט מאת: אורן רביב ריבוי ההפקות בסגנון 00%1-085פ שב ומעלה את השאלה כמה משחקים כאלה אפשר לייצר, ועוד לצפות שיימכרו באופו שיחזיר את ההשקעה ויבסס את מעמד החברה המפתחת? חוקי הצנזורה הבריטיים מכים שנית. לפמ כמה שנים, בעקבות פרסום תקשורתי על ילדים אנגליים אשר חיקו נינגיות שהופיעו בסרטים פופולריים, נחקק חוק שאסר על הצגת כלי נשק מהמזרח הרחוק ומכירתם לקטינים. במסגרת החוק הזה נכללים גס שוריקנים, אותס כלי נשק קטנים וקטלנים בצורת כוכב שנזרק לעבר היריב. כמובן שאין שום בעיה לראות את ארנולד . 3 ינ | ל / ל / | 5-0 4, | ₪ 4 שי ן 0 "ק | | , ) 8 4 . 0 )6 0 / = 4 : אש - 3% . - , % ] . % , * - 0 0: ובירי אתו אוה ? 10,000 620% 880 | בידיים ובראש, אבל אם אחרי וה הוא מחליט להוציא חסה מבין השיניים בעזרת השוריקן, | או כל הסצינה היקרה תחתך מהמסך. "וכך, בהתאם למציאות החוק הבריטית, קיבלו ילדי בריטניה גרסה מצונזרת של 510% קסזתאה , בה הוחלפו השוריקניסם בחצים, שהרי כולם יודעים שחא הרבה פחות מזיק משוריקן... וואנג, לו וואנג! אז כפי שכבר ציינתי, 5 הוא עוד משחק יריות ממבט ראשון, עשיר בפיצוצים ובמפלצות שונות - והכל באווירת המורח הרחוק. הפעם, הגיבור הוא לו ונאנג (פפג 16), שהוא בעצם חשאטא 6אטכ סדיסטי עם חרב, חציס ומאגר גדול של הערות מעמיקות על החיים כלוחם אלים. בכל מקוס תוכל לראות את האותיות הסיניות, ועיצוב המפלצות והאויביס השונים מזכיר את כל האיוריס הסיניים שתמיד רואים בספרי ‏ אגדות מהמזרח. צחוק קטלני ישנס סוגים שונים של הרס במשחק, ובכל פעם שהדם מתחיל לזרום אתה יכול לסמוך על לו שיספר לך איך הוא רואה את המצב. חתוך את האויב לשניים בעזרת חרב הסמוראי שלך, ולו יאמר: "6 אסס[ 0 יוזהקה 8תוות0) 18" (משהו בסגנון "הוא מתפרק"), פוצצ משהו לרסיסים בעזרת טילים מונחי חום ולו כבר יתלונן באווניך כמה "טיפשייי נראה הבחור עכשיו. במקרים ממש עקובים מדם, לבחורנו המצוין ייגמרו המילים והוא פשוט יפרוצ בצחוק. כן, לו הוא לא הטיפוס שיקשיב לשיריה של אילנית, ואם הוא כבר קונה את הדיסקים שלה זה בטח רק כדי לזרוק אותם על אנשים. מקום טוב באמצע אם כן, בקרב שבין תואמי ה-ואסספ (בו עדיין שולט מאהשס) נכנס 5% מתחתיו ומתחת ל-אמאשטא מאשם, כשהוא מתמקם במקום די טוב באמצע. קשה לומר שהוא ממש מחדש משהו, ונראה שבימינו עמוסי חיקויי ה- אסספ, צריך להשקיע במשחק שכזה קצת יותר מחשבה אס באמת רוצים להתחרות בגדולים. עצה לחיים: | למרות שעל עטיפת המשחק מצוין כי | הוא יעלה על פנטיום 90, מומלצ בחוס להעלות אותו על מחשב חזק יותר. מאת: ענת טבט היוצר של הברת 6ומהתד |077548, הותאם במיוחד לגרסת ה-26 מגרסת ה-9818000ע ,212‏ תוך שימוש באלמנטים מוכרים של סיפורי ערפד. 1 גיבורנו הוא תוגא, אציל שקם לתחייה באמצעות כוחות ערפדיים ויוצא לנקוס את מותו. וכך, כשהוא מלא רגשות כעס וקנאה <> בלתי פוסקים על היצורים החיים בשל היותס = בני אנוש, הוא צוחק במרירות בזמן שהוא = שוחט את כולס. השינויים והתוספות כאמור, 06 1 81000 לקוח ממשתק > טלוויויה, ומשתמש באותם האפקטים של המשחק המקורי תוך עריכת כמה שטויים. נקודת המבט במשחק היא של מעוף הציפור, ודמויות המשחק מודגשות בגרפיקה חלקה וססגונית שמעוצבת על ידי ז8660-כ3. באופן כללי, מדובר במשחק טיפוסי בסגנון 8 0 0ם1686, שהוא בעצם משחק 6 (משחקי תפקידים). ובהתאם לכךו > עיקר הדגש הוא על פיתוח הדמויות ואופיין. = תוך שימוש בפעולה מתמשכת עם הרבה פיצוצים, זחילה במבוכים וקרב מגע. מבחינת מנשק השליטה, קל לנווט את תוג דרך וספסא1 ( העולס האכזרי והמושחת) ובאמצעות 86/90916 או 09806086 הוא יכול להניף בזריזות רבה את נשקו הנבחר, לעשות קסמים ולמצו את דמו של האויב. עם זאת, השגת השלשה במשחק היא אטית ולוקח אמן עד שמסתגלים להפעלתו של הגגא. שינוי הצורה לאחר זמן קצר, ידרוש הערפד מספר קסמים המשנים את צורתו מערפד לאדסיואב, לקולוניה של עטלפים, לענן ערפל או לאיכר אשר לא יבלוט כאשר יעבור בין אנשים. תוא חייב לדעת מתי עליו להשתמש בכל אחת מצורותיו השונות, כדי שיוכל להצליח במטרתו הסופית - לעזוב את מעטפתו העל טבעית ולהפוך לבן אנוש. לדוגמה: כאשר הוה אנמצא בצורת האדסיואב, ‏ יש ביכולתו לקפו מעל תהומות עמוקים. וכאשר הוא | איכר הוא לכול להתקשר עם בני המקום ולצבור רמזים חשוביס. כל כלי הנשק והשריון במאגר התחמושת הס בעלי עוצמה גדולה, אך לכל אחד בתורו יש חיסרון. לדוגמה: חרב האש של חוגּא יעילה מאוד בקרב פנים אל פנִים, אך היא צולה את היריב עד אשר הופך. לקריספי, ולמעשה שוללת מהערפד אפשרות לקחת את הדס | הנחוא לו מקורבנו. אחד האלמנטים הטובים :ותר נעוצ בקולותיהם של הדמויות השונות. את קולו 7 הנה ]0 1/6280 :תסות0) ]0 01006, מבית של תואא, למשל, מגלס השחקן 16168 תסותופ, והערותיו הציניות תורמות לאווירה הכללית של המשחק. כמו כן, קולותיהם של דמויות המשנה לא פחות טובות ומוסיקת הרקע משלימה את סביבת האימה. לרוע המזל, קולות הרקע של הקרבות (החל מפגיעת חרבות ועד צעקות) לא מגיעיס לאיכות הממוצעת של שאר האלמנטים והופכים עס הזמן לנדושים. המשחק עצמו אנו המשחק הטיפוסי של משחקי תפקידים, וכמו בגרסת ה-חסו5₪₪1עג1ק, המדיניות היא יילשמור מתי שנחוציי במסכי שמירה מובנים הנמצאים בדלילות במשחק. אויביו של הוג% הם צפויים מראש למרות שקשה לחסלם, ובמשך הזמן הופכת הלחימה למטלה. פרט לכך, חשוב להקפיד שלא להתחבר עם אנשי הוספאסא! משוס שאחרי זמן מה-תוגא ישסף את גרונם וימשיך במסעו. בסיכומו של דבר, הייתי אומרת ש-ח6וכ) 01 81006 הוא משחק חובה לאוהבי סיפורי הערפדים שמופנים להשלים עם כמה בעיות טכניות. ו 7 י, ל ל .>- - 5 ג *כי ג , ----544/1/ : 0( יח ל 7 7 ל 0 ו ו 1 0 | ך | 0 > ₪ =--2 2 4 0 סורה שה 8 | דרש" מחשב ל 5 - 2 7 ממות אם לא עמ 3 9 ב - ו 2 , העול ה ה 4 | יא 7 3 א ו וי ₪ 5 0 רוסופט. מ מי א ₪ + ][ | | | ₪ | -% 4 7 ד | א באו ו כללו הפיקה 8-1 ל חלקה' קרב % | 4% 8 א הואשוך . > יותר | חאונה., -אוכן ות התמונה- טומה ותה )א בפרטים- <(כנראה-< 2 יע על 6 ומכ ומכיוון שקוא. רו על וע 4 | > חשוב) לוכור שללא כרטיס ן תלת מ דישצוז > 1( ו טפ הפוקה וה קושתתה 1 על פוליגונים ‏ " "במעבד | פטיום במחירות, 200 לחותת כדי | חרט שרצינן + עמומום ב-16- -צבעום הקול ת-הלחידים'; 7 1 -רמתך פירנטי. בירה -|לסטמק, - "77 7% שנשמער. הירי ליפ ו ס" 2% ל 0 3פנכי 50 שו להספיק)' <, (] 0 שלוש | 1 | - ב 3 | / < - ץ לסיכום, אס אתם, - | לועת" ם כזא השיפורים סרוט | מפנוסמום | ישיהות" / לקמת- את 9898 או" לא,. לטומ ת היא ז את - למשחק. עצמ ה --בשלושהי כלר,טיס. צפוי. ה ל זק ו / -- מ מלוק נחמד ושני מטוקים 1 / "יר | וג שח 00 מטוס החמקן, 1825 דתץ רל הוא 8 רמה 5 0" > ו ם, /כאשך-- ו ו ה57ו,. מטוט ₪ . 08 - ו שהסלמולטור" + ל ח8 אשוו, 18983 - ת ממקוס קמ - אי = 1 / האס וְעם / | ₪ | / 8 ₪ 4 0 1 : 8 שאר ל מה א מק" לית" - - וקד - ה דש "על הצד . התזותר- ואי משחק וכר, - ור 3 = כ- 000 ה שדות תופה הספמה בר -. 7 "מהגרַסאו + מו - 4% ו 2 ₪ 0 ל 0 6 ו יוויש שי = פתח | המשך מב | שנ (אוחו ו הגיע 7 משחק. ההמשך, אא זו יש שר 7 ע תלת / 7 ת מפוליגונים. מלאים, - רבות. אור מוהינ = ובמילים אחרו 5, בכל ה" אלמנטים שמבטי יחיס להיט אקשו אמיתי. 1 מתוחכו > ככל שזה מגע 2 לסרטי קולנוע, -- מקובלת 7 , ל סרטי המשך לא מגיעים לרמת. המי > אך יי בענף משחקי המר . 0 היוצרות * ב | להתעלות על ,4 , | המקור ו הכנסת / טכנולוגיות חדשות ו חשוביס. | זהו בדיוק ו | ב == 00088 שלוחק. מחךש בתלת ממד והוא-- . במקרה של [כם] :2 65ם0ת0ת 086 אא במשחק. הראשון ופי קטרן, שכיר חרב שפועל מטעם המורדים בָּדִי לחדור ללב האימפריה המושחתת ולסכל מזימתם ליצור חיילי אופל. הפעם, ח לוחמי גידי אפלים מחפשת את המפתח לקבר מיסטי כלשהו, ולמולו הרע של קייל, המפ נמצא אצל אביו שנעלםס באורח מסתורי. ול בשלב וה, אתה נכנס את קייל בדרך הג'די, קרעים:- בּנוסף-למשימה 'ּ | אויבים שונים, עליך לבצע מספר משימ נוספות כמו החורת דיסק הנתונים, ו הגנרטור, הצפת השלב וכו'. בסיומם של , מונה ועליך להוביל השמיד את החבריה שמונה שלבים בערך, תילחם בגידי הא9ל המקומי- אשר-אמור-לה נגד גירק, מנהיג הג'די ה על פניו . דס]אא [ס8!ז נראה כמו 8% מעניק את אותה תחושו . קיימים אותס סוגי קרבות: - ווה טוב. קיימת אותה מפת-על ואותה ארכיטקטורה - וזה טוב. אבל קיימיס הרבה מאוד שיפורים שמעלים את המשחק | חדשה של מצוינות - וזה מעולה! אותך לקבב.הסופי- - - - בסוף -כל-שלב-נמיתנים-כוכבים ו הדבר הראשון בחזית השיפורים הוא הצד הוויזואלי. כל המשחק הפק בתלת ממד והוא כולל פרספקטיבה, תאורה דינמית וטקסטורות שממופות כמעט עד לרמת שרוכי הנעליים. עוד נזכיר כי דמויות בדו ממד נעלמו מהזירה. וכל הדמויות מופיעות בתלת ממד ובאנימציה מלאה. מעלה/מטה הוא פנורמי וז בצורה חלקה להפליא בעזרת העכבר, | שקיימת ‏ אופציה לראיית הדמות ממבט שלישי (דוגמת אפכקוגת פאסד), דבר ובדים על הדמות בניגוד ללוחס האלמוני ב -₪א00, פה ניתן לעבוד על הדמות ולשפר אותה לפי רצוננו עבור ביצוע השלב ובעזרתם ניתן לשפר תכונות כשהשיפורים מתחלקים לכוחות. או29, ל מל ו הכוחות : הנייטרליים| מאפשרים :כולות משופרות כמו קפיצה טובה יותר או מהירות גבוהה יותר. כוחות האור הס מעט משעממים' כיאה ללוחס צדק 'יבריאות" . וימגן" עטרים לך לשרוד מעט יותר ומן, כאשר מנגד יישכנועיי יגרום לאויביך להפוך לזומבים חביבים, ויעיוורון'! יגרוס להם לאבד את דרכם ולהיכנטי בעצמים ‏ - הל ל קשים (עם השחיה-או- - דוממים כמו קירות. 1 ומשגר רקטות. | | כוחות האופל, כצפוי, הם --- ו המדליקים יותר. וריקהיי תעיף 1 . ₪ ₪ - ד 0 שהייתה ה שכת = | מנוע המשחק ייברקיי יגרום - אימתני להופיע 1% , 7 > לאביך. / מנוע. תל ה המשחק הוא מרשיס לפקודתך. ‏ ייהשמדהיי מהווה. כוח 0 | ביותר וכולל | ] ו של הרס יעיל להחריד. "יראליה קטלנית" היא מבחינה מעשית , 106484815 השקיעו המו = 7 0 גרסה כואבת יותר של יעיוורון" וכָדִי שלא מחשבה בשאלה של השתלת חרב אור בתוך ה ועו ום מועפים להאי תגרום נוק בלתי הפיך לגלקסיה, כל הכוחות עולם של רובי לוה השליטה בחרב האור | את טביב 0 עוכול לגרום להנאה. מרובה בע חיצונית. א ה וחי השלבי ', - ובדרך כ / וש ₪ 7 | 0 תוספות שיוצרות אווירה מיוחדה וס שונים, מפעי לים. ארמונות. חלליוה ופו'). גו : | קיימים %לביס עס ז מיוחז : 0 מו ה השל לב בו אתה נמצא על גג ענל ומפצי) 0 שד מנסה להיפטר ממך תוך כפז הפגוּת ו אזור כו לו, או השלנ חללית מתרסקת, שם עליו נעוז 0 כ או שלך מוגבלים על ידי באר עוצמה (תשתולל היא פשוטה למדיי וכוללת לחיצה 9 מקש וותר מדיי ולא! יישאר לך מספיק כוח נגד הימי תוך כדי האות העכבר בכיוון המתאים, 9 1% האויבים הרציניים יותר). . ו , 8 ה אומרים זועקים כשאתה מחסל. - | התחמקות, תקיפה). 5 . /- - ההדו מרובה הלייזר ועד חרב האור ופייני, ואפילו חרב האור מהבהבת אם נמאס לך לורוע הרס עם הכוח (או אם אם האויבים שלך מעט רחוקים, החרב תעזור אתה מניף אותה מצז נגמרה / ו העוצמה), עומד לרשותך לך להתחמק מהיריות ולהתקרב אל אויביך, ול כלי נשק. אה כך-שמייטווח- אפסיי,: מספיקות- מספר הנפור עס רובה לייזר פשוט אך מדויל | חגּב לפני שאויביך נופלים ארצה (העצה עובר להשתמש ברובה פלוגות ה של | הטָובה ביותר בהקשר וה היא להשתמש בים המאתגרים, | | במָבט שלישי, כדי להתפעל מהגיבור "מפזויי | . 1 האחד-על- אחד, מנוע התלת ממז בתלת ממד תוך כדי שיסוע אויביס שונים). הסביבה ‏ ו ורובים בעוצמות--שונות;- -כאשר.- - -בצד------5 זכוכבים , ז1א הפירוטכני עומחים לרשותך רימונים שונים, . .. =" מאת: בן כטפי 3 באג מולטיסיסטם, איסטרוניקס, גרפיקט > וקומפיוטרסטור, משתפות פעולה לראשונה ומשיקות את 8 .050, מחשב שהוא מותג פרטי המיועד לשוק הביתי, ושיימכר בלעדית ברשת חנויות "באג סטור". 0508 ישווק. בשתי גרסאות. עיקריות: 7 טדדאחק 8 050 -זז ואטזדאחץ 8 0506, אשר כוללות לוחות ומעבדים מקוריים של [16ם1, עם תעודת | מקורטת ואחרטת | של איסטרוניקס (המפיץ המורשה של |16ח1 בישראל), כרטיסי קול סאונד בלאסטר מקוריים, ‏ כונני 02-80 בעלי שלט רחוק ורמקולים של 6884118 (חברת מולטימדיה מעולה המיוצגת בישראל על ידי גרפיקס). השילוב בין הרכיבים למערכת השלמה נעשה במעבדות. קומפיוטרסטור (זכתה לא מכבר במכרז אספקה ואחוּקה של מחשבי מערכת החינוך בישראל) וישווק כאמור, בלעדית בבאג סטור -- הרשת הגדולה בישראל למחשבים, תוכנה ומולטימדיה אשר מונה 25 חנויית ברחבי הארצ. ואטזדאפע 0568 0 | 0 א אדא אד ממחדמאס. 1 ומיא | א5128+32 אדא אד סאג ודאס נא = = | א 1660 ואסדאטק ומאו > | אא אל 8 | 1.4408 א | 2.108 אממאסוק ואטד אה טס | 8א2 אסזפפמחקאם סטסץ וג | כ. קול 16817 5.8 > רמקולים + | 6016 מצון תס = . | מיקרוסופט 1%/2... | מקלדת | 10 מקשים 95חו = | 95מואו תקליטור + ספרות "15 או ₪ אמאוסק אידה אטעוסך ופוווא. | 1.44% האטפזווא ברטיס תצוגה. . מולטימדיה = | מיקרוסופט 08/2 | אחריות ושירות , בתמונה: שמואל פולוצסקי, מנכייל קומפיוטרסטור, *וסי שכט-מנכייל באג- מולטיסיסטם ואבישי פלדמן-מנהל המכירות והשיווק של גרפיקס. "המוניטין, היקף הפעילות ומידת האמינות של כל אחד מהשותפים, מבטיחים. מערך בדיקות איכות קפדניות במהלך הייצור וההרכבהיי, אמרו השותפיס בומן ההשקה. אחרי הכל, כיום, כשהשוק מציע מחשבים רבים בהרכבים שונים ובמבחר קונפיגורציות,. מבטיח ההרכב המעניין הזה, מחשב מקורי במחיר אטרקטיבי. | בישראל נמכרים כיום כ-200,000 מחשבים אישיים בשנה, כ-70,000 מהם מיועדים לשוק הביתי (כ-35%). בבאג מצפים למכור בשנה הראשונה כ -7,000 יחידות מחשבי 05648. 0% משווק בקונפיגורציות הבאות: 7 7 = זו ותטזידאעע 0864 233 זז ואטוזאפק וזא | 0 ו 8 :זה תמא ואטדאגטס | 2/8 55108 אקאם סמסד זד | כ.קול 8.8 64 4/8 6 4 | 104 מקשים 5פֶמו 55וו תקליטור + ספרות "15 מד ו אמאוסע | אדא אמוס זפוא = | 24 חודשים | + 8,599 שייח 5555 טח 0755759" אש 60507 א ו = 2 2" ו *==> מיקרוסופט ישראל השיקה לאחרונה את הכותוים החדשים לשנת 1998 תהת הכותרת תט ‏ 11620808 - עולס המשחקים והפנאי של מיקרוסופט. במסיבות העיתונאים האחרונות, הציגה החברה את סדרת המוצרים החדשה הכוללת 7 > כנתריס, > >ביניהם - - -גרסאות המשך ועדכון לכותרים מצליחים מהשנים האחרונות, כמו 98 810 השא ו-98 וז51 )118, לצד משחקים חדשיס כמו 8 מסן8ן0ס 6811 ו-68זוקותת 021 86 / (עם תחילת שיווקו הפך לרב מכר). 8 תגסזת, החברה המשותפת למיקרוסופט ולסטיבן שפילברג, שהביאה בשנה החולפת את הלהלטים 30089008 ו-61000ץ16, מציגה השנה את-0₪80%. 46 )1.08 151806-1[6, המבוסס על הלהיט הקולנועי פארק היורה. "השנה החלטנו להתמקד במספר מצומצם של כותרי מולטימדיה, לאחר שלמדנו שהלקוח הישראלי יודע להעריך ולהעדיף כותרים איכותלים'י, אמר אריה סקופ, מנכייל מיקרוסופט ישראל. עוד אמר המנכ"ל, ‏ "אנו צופים כי קהל היעד שלנו יידע להעריך את ההשקעה, המחשבה והאיכות שהושקעו בתוכנות המולטימדיה החדשות". כדאי לדעת מדי שנה נמכרים בישראל כ-500,000 כותרים, 60% מתוכם משחקים, 30% לומדות ו-60% מוצרי רפרנס (מכירות השוק מוערכות ב-75 מיליון שייח). עוד יצוין, כי מתוך המשחקיס הנמכרים בישראל 10% הם תוצרת ישראל, 25% מתורגמים והשאר נמכרים בשפה האנגלית. פלונטר של מחשבת חברת פלונטר הפקות המפעילה את ייפלונטר מדיה-סטוריי - חנות וירטואלית באינטרנט למכירת.: סרטי וידאו, תקליטורים, מחשביס ומולטימדיה, יוצאת החודש במבצעי מכירות בשיתוף חברת מחשבת. בין המבצעים תוצע הנחה של 50% על המוצר 8 ("צגדצועיי) = מכשיר המתחבר למקלדת המחשב ב-3אפשרויות שונות: האחת - בצורת אסלת שירותים, השנייה - מערכת לפיצוץ'דאד ( כמו בסרטים מצוירים) והאפשרות השלישית - ספק מתח גבוה. מחיר המוצר. דרך יפלונטר מדיהיסטוריי הוא 99 שיח במקוס 199 שיח 05 המוצר השני הוא קסדות מציאות מדומה מבית 10 שיימכרו ב-999 שייח במקוס ב-3000 שייח. כתובת האתר להדגמות והסברים נוספים: [167.00.1תס1ק. שש -" ופ]סזו= לעסקים קטנים .1 תשווק את מאבטח המידע חגו0זט) ל-10משתמשים ומעלה. חברת ]/.1.₪ התמנתה למפיצת מוצרי אבטחת המידע באלטרנט, תגו0זט של חברת לנאופטיקס הישראלית. למי שלא ודע נזכיר שה-6/41ז1] של לנאופטיקס, משווק ברחבי העולם ונחשב לאחד הפתרונות האיכותיים בשוק (כולל זכייה בכמה תוארי איכות מטעם מגזּיניס מקצועיים באירופה ובארהייב). מינויה של ]8.1.8 נועד לאפשר גם לעסקים ולמשרדים ‏ קטנים ובינוניים = להצטייד לראשונה בפתרון אבטחת מידע באנטרנט. יעד היוס רק ארגונים גדולים כמו בנקים, חברות ביטוח, צבא ואחרים הטמיעו מערכות מסוג זה", אומר דורון יפה, מנהל תחוס תוכנות ורשתות ב-1א.8.1. "משרדים ועסקים קטנים נשארו פרוצים לחלוטין וחשופים לחדירה של גורמים עוינים לשרת, להחדרת וירוסים, לסתימת הרשת. ב-1ג]אחט1 וכו'. תגו0זטנ) יאפשר להם לראשונה להגן על עצמס באמצעות מערכת ידידותית ועשירה בפונקציות". כמו כן, ה-תגוטזטנ) מספק פונקציות חשובות גם בתחוס הפרודוקטיביות של עובדי הארגון. ניתן למנוע מעובדי הארגון לגלוש להנאתס באינטרנט, באופן כוּה שייחסכו שעות עבודה יקרות ויוקטן העומס הלא הכרחי ברשת. יתרונות נוספים קיימים ‏ גם בתחוס הקישוריות - עד היוס קישוריות לאינטרנט בכלל וקישוריות מאובטחת בפרט, הייתה כרוכה בהתקנת נתב (שוטסא) ובכוח אדס לטיפול במערכת (כוח אדם שבדרך כלל אינו בנמצא בארגון קטן), אך באמצעות ה -תגו6זט0) מתאפשרת הקישוריות דרך מודם חיוג או כרטיס 150 בשרת - ללא צורך בנתב יקר. [א.1. תשווק גרסאות תוכנה החל מ-10 משתמשים במחיר של 0 + מע'ימ. 1001 15 וו = | 6 , עו -- ₪ | ו וחודות (במקרה" הטוב). או + לא - ומ 0% מרכו | % וצאתי | ן עצים. ומדת" הש ושח על - אנ רה - המבממל מוד - שהופכ. " איכים : אביס) ל "דהל ל 0% - מומלשו . אא 0 כו / ה /- -///3/ //2/97כ) שש 0י// / 2 6 2/0 9/760 , 2/9 /פו 2 2 232כ62יסי 4264 24 2/66 ?אק ]- 00- 0 חלונות 95 - המדריך המלא למתחיל הפעם הראשונה שהתרגשתי כל כך... חברת "צעדים"" מציגה מוצר חדש ושימושי לכל אלה שעדיין קשה להם עם ועיוו השימוש במחשב או שפשוט לא מבינים מה עושים עם הדבר הזה ואיך. בכל מקרה, לאלה מבניכם שמאסו במבטים המזלוּלים של הילדים הקטנים ורוצים לעשות את זה לבד ובקצב שלהם, הנה הפתרון - תוכנה שהיא מעין מורה הפרטי, ואם היא עובדת במחשב שלכם כראוי, ההנאה מובטחת. נכון, תוכנות כאלה כבר היו קיימות בעבר, אלא שהפעם, מנצח על המלאכה *רמי קפלן שמסביר במילים פשוטות (לעתיס פשוטות מדיי) ובדרכו הספונטנית מאיפה מתחילים את העבודה - הכל, במסגרת סרטוני וידאו. בתוכנה שבעה חלקים: פתיחה, שם תוכלו לראות את ירמי שר את שיר הנושא מהסדרה יהפוך'י, כמו גם מצג הסברה כללי בכל הנוגע לעבודה עם התוכנה. חלק המפרט את חלקי המחשב ביניהס המקלדת, המארז, המסך והעכבר (ההסבר על העכבר כולל גם תרגול קטן לעבודה איתו). היכרות ראשונה עם מערכת ההפעלה חלונות 95 - שולחן העבודה, לחצן התחל וכד'. חלק העוסק בנושא תיקיות וקבצים חלק הדן בזיברון ובכוננים, פרק על תפריט התחל, הסבר על הכתבן וסיכום. חשוב לומר שההסברים לא מייגעים וירמי קפלן עם הכאריזמה וחוסר המנוחה שלו , . 1 / / לוש ו / 4 פ* מצליח להעביר את הזמן בצורה נעימה. עוד יצוין כי במהלך כל העבודה עם התוכנה ניתן לעצור את הסרטונים, לשחק איתם קדימה ואחורה במידה שפספסתם משהו או אס אתם כבר מכירים אותו. לטעמי, אין ספק כי מי שלא מכיר את חלונות 95 ויש לו קצת סבלנות, יוכל ללמוד כאן הרבה ובאופן מהנה יותר מקריאה שגרתית בספר. ,/ 0 / 0 0 ז' 0 |( 6% / % יש - סוד אני קורא אנגלית! חלק א' , יי ןשקא רה ' / - ₪0 ו 0 ורי תלכ : ל 2 מאת: גולי קוריטו-עזז משחקים, ספרייה, קלטת ופנקס. מה שלמד בהתאם ליחידות התוכנה. באופן כללי, ניתן לומר שתוכנות' מט''ח צברו מוניטין רב בשנים האחרונות, כאשר אחת מנושאות הדגל היא הלומדה "יש לי סוד אני קורא". ללומדה זו כמעט ואין מתחוים בשפה העברית, והפעם חברת מט''ח עושה זאת בשפה האנגלית. הלומדה "יש לי סוד אני קורא אנגליתיי מיועדת לבניי 6-11 ומלמדת את השפה האנגלית מהיסוד. התוכנה מלמדת אוצר מילים בסיסי הנלקח ממצבים יומיומיים, מעבירה את האלף-בית האנגלי, ובסופו של דבר מאפשרת כתיבה וקריאה של טקסטים פשוטים באנגלית - הכל במסגרת מהנה וחווייתית. בלומדה חמישה מרכיבים: שיעורים, 1 יו -. השיעורים מחולקים ל-11 יחידות לימוד כשכל אחת מהן מורכבת מחמישה שיעורים וממשחק לתרגול החומר הנלמד. המשחקים השונים עוזרים ברכישת מיומנויות כגון התאמת ביטוי לתמונה, זיהוי אותיות, הכרת מבנה האותיות, זיהוי רצף של אותיות, זיהוי ביטויים מושמעים וכו'. בספרייה ניתן, כמובן, למצוא ספרי שירים וסיפורים רלוונטיים. הקלטת שומרת על מה שהוקלט בשיעור ומאפשרת הקלטות חדשות. הפנקט הוא מעין מעבד תמלילים קטן שמאפשר לתרגל כתיבת מילים בצירוף כלים שוניס לקישוט המסמך. כמו כן, מצורפות לתוכנה שתי חוברות - האחת, חוברת עבודה בה הילד מתרגל את וחוברת שנייה מיועדת להורים ומסבירה באופן יסודי את מרכיבי התוכנה ואת המטרות השונות של הפעילויות. לטעמי, מבין לומדות מטייח זוהי אחת הלומדות המוצלחות ביותר, בעיקר מהבחינה החזותית (נקודת התורפה העיקרית של לומדות מטייח) ומבחינת קטעי הקול והאנימציה - המוצלחים יחסית. מכל התוכנות שאני מכירה ללימוד 8% כ כ ת למתחילים, אין ספק שווהי התוכנה המתאימה ביותר כ וכ 7( ₪ והמבטיחה ביותר להשגת המטרה. ז ו ו ו 1 0% אנציקלופדיה גיאוגרפית היסטורית מאת: שי אבני לפני כמה שבועות, ובמעמד סגן הרמטכ''ל, האלוף שאול מופו, הוצגה לראשונה "אר) ישראל - אנציקלופדיה גיאוגרפית היסטורית"' במולטימדיה. האנציקלופדיה הוצגה בטקס תגיגי וב משתתפים, על ידי מט"ח (המוכו לטכנולוגיה חינוכית) ועמנואל הראובני, עורך האנציקלופדיה. כ , ו הראובני , 0 "ו ...0 / 1 0 , ו אנציקלופדיה זו היא מאגר המידע הגדול והעדכני ביותר שיצא עד כה בארצ (בתחומי הגיאוגרפיה, ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והטופוגרפיה), ואין ספק שתרומתו להכרת הארא וחקירתה היא רבת משמעות, היות והוא יאפשר מחקר רב-תחומי של ארי ישראל. האנציקלופדיה היא, כאמור, פרי מפעלו של עמנואל הראובני, גיאוגרף ומחברם של ספריס רבים בתחוס המחקר הגיאוגרפי וההיסטורי של ארא ישראל, ועל הכנתה שקד במשך 20 השנים האחרונות. התקליטור עצמו כולל | כ-3,000 ערכים ראשיים וכ-35,000 ערכי משנה, ביניהם: אתרי עתיקות, שמורות ‏ טבע וגנים לאומיים, מחנות צהייל, בתי ( / / כנסת, מנורים, מסגדים, נחלים, מעיינות, אנדרטאות, כל כבישי האר, אלפי צילומים נדירים (מרביתם בצבע) ועוד ועוד. עוד יצוין, כי יושמו בתוכנה מנגנוני חיפוש משוכללים עם מנגנון נקדן טקסט, ציון אנגלי וערבי לשמות האתרים וייתעודת והות" לכל ערך, הכוללת אוסף נתונים בסיסיים. במטייח שהוא מלכייר (מוסד ללא כוונת רווח), | מדגישים שוהחלט להשקיע בפרויקט זה, בין היתר, בגלל חשיבותו החינוכית והתרבותית לרגל חגיגות ה-50' למדינת ישראל, והוא מצטרף, למעשה, לעשרות הלומדות (עליהן מדווחת. גשולי שלנו מדי חודש) מסדרת הספריה החינוכית. האנציקלופדיה מוקדשת לזכר הנופלים במערכות ישראל. ל ,. = סז וו סו וס בו 01 ו שח - ו" וכ רישה א א 0 . ו 01 ב-5 ו לי אל , , , .)/" , , . . - % 0 ו , -- | א 6 יסוי > תת ל 0 8 ו 26 > ומחיום | והלאה תתרגל ‏ | ראשית לכל מי שאהב. את ו תואר חסר > מא 0 ו | % הוא לא העפוה לאפצה, | "תצונהי, שש 0 0% ל ל -- 30 .> יע 3 | 0 ה פע אחת ע עכשיו ) 2 ו המות לה ו % . ו 0 "עד היום ה קט יְ תי לפתות. באופן. אוטומטי. | | בעזרת. א. עכשי את שיוך הקוב, כ שיופתח 1 ? | וודאה, כאשר בעולם 3 ציות . - - 0 ה | האפשחוות 3 5 לי ו ווהי שאי 0 גת , משום שרבים = | | סוויי, | שם. תופי = מתלבטים. האם . כדאי. לקת = | 9 א השל % הקבציס | שנפתחים אוטומטית. > = מולטימדית. | בארף: או בחוייל, . | .עם כל תוכנה. > 0% . כי בתחום. משחקל ל ובעיקר. > גל חקו קכך שלמתול ו , --% ב- ודצ וש בעיותוו מסוימת. . לטמוטול, ורא ו כלום. א = 0 0 > שתראה. הכ . % תמא את המכ האל > להכוש אֶת ממטר, "מימץ ו ה ה מ שנ סביר | 0 9 שיית), והי ל 0 = מח שבי ינחשבתטי - 2'. , יר . ו . ו . . ל ₪ : 4 .. , :%% 7 / 7 / , 2 / |. - . 4 % / . / . על 6" , 1 וש + אוטומטית: / | שבחרת. לאו ה שעשית ואת, | סגור את כל אותו למצב. 0 מה שעשית ברג זה להגדיר = . את הכונן הישך כדיסק ראשי (טוצגו) 2 : 0 5 | החדש | כהוסק. משני. או ר פייעבד. | (06ן8) = 0% ל | בלב זה, הפנס את הדיסק החדש למקומו > שור כותבו: 'קניתי דיסק לטות ואני לא | 0 כיצד לחבר %% שמ דיסקים. 0 % / וו וו בר ו 4% / ְ ל לי + ל שלוו תמצא. 3 -. (אחד א == החלונות על ידי לחיצת על" אי או ו 0 ובינגן. > שעית 4 של 8 0 א % שרון, קוד 0 תתחדש. שנית, אם או ל .= ניסיון בהתקנות, עדיף שתביא את המחשב = . למעבדת. שירות, שם יתקינו לך את 8 וכך יימנע טק מיותר. למחשב ו/או לדיסק. = כעת, אס בכל ואת החלטת. לעשות 2 0 באופן עצמאי, הייתי ממלי 7 ל בחבר . ה יותר: - לשל 0 | כבה את המחשב ופתח את המארו, כך שלפני שאתה מנתק את החשמל גע בגוף המתכת של = = המארו כדי לפרוק כל חשמל סטטי שהצטבר = ב (אויב מספר אחת ו ו . . % 0% / הבּט בדיסק שכבר מותקך הטב - בחלקו. > | האחורל. לשנו גממפר. א 0 או / 2% | הלוס "אשי תחת -. -- לשר. 2 מתתת. לשנ). על התחתון הקש 3 לח 0 עוד: ווגות. | על ובחר: את התוכנה. החדשה שתפתת ' יּ (בלחיצה ּ כפולה). את הקובא " - | ועכשיו גם הדוו עד . תתחדש.. 0 ל (שים לב' לשמלםי | בעו - 0 וחבר אליו את החיבור הפנוי בכבל. = > השטותח שמחבר את הדיסק הישן שלך (הפס = מ % 7 | האדוס: בקצה הכבל השטות. פונה לפלאג. 0 ל את המחשב, ל אותו ובמצב תכות. | | ה-64105: תן | למחשב לוהות : את הכועלם. = ; | באופך אוטומטי, כך שאם הכל נעשת בשורה = לא תהיה לו בעיה לוהות אֶת שני הדיסקים, = אם אתה משתמש ב-95 חואו הוא שוחה 2 0 ילאל 4 5-7.י-ו4א את הדיסק החדש. אך בדו שתוכל להשתמש. ב 2 גם בגרסת. הדוס. הישנה, אתחל את 5 ל | המחשב. | בגרסת הדוס . הקודמת. התסף ‏ - 5 שו 0 את השורה = .. : ל / / 0 9 5 ו 90 , א 8 - 2 00 ל שניפרה, החיתר מאי ש שתי אוחדות לכל , . = ג פעוםי / ו 1 =966). העבר את הנימפר למצב ו . . ובדיסק: הח הש עשה את אותו הדבר אך העבר ‏ סגור 0 הברגים ם של ו ל ו מה 6% ]| נכון שהמחירים מפתים, אבל תלוי מה אתם | מתכוונים לקנות. אם הפריטים הם רכיביס = = ]| אלקטרוניים כמו זיכרונות, איץ שום בעיה - > ]] כל שעליכם לוכור הוא לבקש מהמוכר שירכיב את הזיכרונות במחשב כלשהו ויוודא שהמחשב ייעולהיי והכל עובד כמו שצריך!י! עצה וו נכונה בעצם לכל רכיב או חלק במחשב שלכס שאינו בעל חלקים מכניים כמו מודם, כרטיס קול וכוי. פשוט מסבירים למוכר באדיבות שאתם לוקחים את הרכיב לחוייל ושאתס מבקשים לבדוק שהוא אכן תקין. בעניין פריטים בעלי חלקים מכניים-נעיס ]| כמו דיסקים קשיחים, 60-80 והלהיטיס המיובאים - 6טוס 0ג2 ו- 608 למיניהם - ב | 0 0 5 מ א לבצע לבד התקנות. | חבריה, שומו -. - אם אתם 0 - - | בהתקנות, השאירו את העבודה למומחים, = הלו להסתכן. בקלקול הציוד שלכם. /א 5 3 | בהריסת המחשב. אם בכל ואת החלטתם 5 3 > > לעשות ואת לבה ל הכבוד על היוומה, אך 0 > ויכרו להאריק את עצמכם. חשמל סטטי אלל =" מורגש תמיד, אך חוא עשוי להוות גור % | 0 . 0 לציוד אלקטחונ, ₪ % .' . . . . . %* 4 ו - ל ה 2% 7 4 02 0% . ' /. ו 2% ממה אופטימית א 1 אסיום בברכתי חולה - קר ו יש להטהר כפל כפליים. ואת משום שהם ‏ מכילים חלקים נעים מנועים, (ראשי עדשות נעות קריאה, ועוד), וחופכים לרגישים במיוחד לטלטלות |[ = ולועזועיסם המתרחשים בדרך הביתה. כאן מתחילות הבעיות של טלטלות, מכות וועזועים, שמהן ועד מוצר מקולקל ללא תקנה הדרך קצרה מאוד. מה עושים! ובכן, || כדי שלא תשלו את עצכם, בידקו היטב אס לרכיבים יש תעודת אחריות תקפה גם מחוא לגבולות המדינה בה נרכשו. אחרי הכל, ברגע שתמצאו את עצמכס עם מכשיר |21 2 = מקולקל שכל יבואן של החברה (בארצ) יתנער מאחריות כלפיו, כל מה שיישאר לכס לעשות וה להזיל דמעה ולהשליך את המכשיר יקר הערך שלכם לפח האשפה. 0% הוא משחק חדש מבית חברת [אטזופא (די אלמונית בתחוס משחקי המחשב), אשר עלילתו מתרחשת בממלכה. דמיונית הנשלטת על ידי כלבים וחתולים. = מדובר במשטר טוטליטרי. של חתולים, המנסים לחסל את כל מתנגדי השלטון בכל האמצעים ‏ העומדים לרשותם, ‏ לרבות , | המשטרה ההשאית. אלא. מה כמו. בכלל משטר אפל, גם כאן פועלת מחתרת אשר. מנסה להפיל את השלטון. אתה משחק דמות של כלב ותפקידך ו ליצור/ קשר ‏ עם המחתרת הנקראת אסוז.6001 61% (קואליציית החתולים): ולהיוהר מאנשי המשטרה החשאית שמחפשת אותך. במילים אחרות, מדובר בקווסט מקורי וחביב שקצת ממזכיר את מססהאמטטא המעולה ו | ראשית, אתה יורק המצורפת. ישנה תמצית העלולה ועליך לחקור בעצמך את המקומות כדי לברר מה = אתה צריך להשיג. |" לתוך המשחק ללא כל 6 הקדמה או הסבר (/ מטרתך ו -] בו מנשק המשתמש פשוט, 2 בכל קווטטַ % עליך להצביע עם הסמן על חפצים שברצונך 8 או להשתמש 0 8 חבל 0 לא שחוסף עשרות : לחוצות- מיותרות בדו ל כל חפא באזור מסוים. ו וצא שהכפתור > השמאלי של העכבר הוא הלחצן היחיד : שישמש אותך - איץ כל מיני פקודות או הוראות . ועליך רק להצביע ל המבוקש (כמובן לאחר שמצאת אותו. = ומשם כבר יתגלגלו העניינים. - המשכיות העלילה מהווה גורם חשוב במשחק כמו גם סדר. הדברים. בניגוד לקווסטים רבים, אתה. חייב להתקדם בסדר מסוים כאשר כמעט שלא תחזור למקום. שכבר חיית. > בו, ואם: פספסת משהו, אזי הפתרון היחיד / | % 1% . // - 2 0 % הוא להתחיל שוב את המשחק. לכן מומל להתעמק וי בו אתה נמצא, לחקור אותר | עד תוס ואף לשמור את השלב. ישנן במשחק שתי נקודות מעניינות ומושכות. הראשונה הנה האפשרות להקליט את כל | ו ומעשיך ואחר כּך לצפות בהם ב 0 חוור בפורמט מיוחד. של המשחק עצמו, מה גם שניתן לשלוט - על ודי | תפריט: מיוחד שייפתח לאחר סיום. ההקלטה. הנקודה השנייה: היא שהמשחק. עצבמו מכיל ו "משחקונים". ובכן, מי שמכיר את 6 דא שך שח 07 צאס, | בוודאי וכר שכאשר נכנסים. לאחד מחדרי הבית ניתן | להשתמש' ו = המשחק המלא של אסואגוא 6גואגוא. הו זדר כדי לשחק את. במקרה של צגססם, תיקלע למצב בו עליך לכות בפרטס הדרוש להשלמת המשימה ה על ידי קביעת לפ 6 משחקי הווידאו. בחר באחד מ- משחקים קלאסיים שהותאמו לסביבה 0 המשחק: < 6-00 ו צאז 615 או אסטרואידים מ לשחק. : מקורי ומשעשע ו אגב, ל להרוויח את הכסף יי המשחק. 0 לעבוד בחלוקת מזון. = | בסיכומו של דבר, ניתן לומר כי | הר ה מעניין ולא קל (בתור ו יי מצאתי עצמי לוחתא פעמים רבות: על 1 הלא הוא מקש הטיפים המפורסם), אם כי ניתן היה להשיג תוצאה טובה יותר באמצעות שיפור הפס -קול, שכלול מנשק המשתמש והפשטת העלילה על ידי ל מקדיס. וו כ 7 7 7 7-7 ]- 200- 0 ביל גייטס מגנה ביל גייטס, היוייר והבעלים של מיקרוסופט,. מגנה את ההתקפות האחהגות על חברתו, וטוען כי 20 מההתקפות המשפטיות נגד מיקרוסופט | י ממומנות. על ידכ חברות ו אמפריות התוכנה. למעש, ודוע כי התאגדות 7 , של חברות נגד מיקרוסופט. '/ / אכן. | קיימת, ואין חברה... | | / בעולם. המחשבים המסוגלת > | לעמוד מולה, אולם. - = הדרמטיות בה | נאמרה: ה 0 להביאת לפתיחת מטכת חדשה. 0 של חילופי האשמות , להן. היינר עדים כבר בקי : לחר ל ו מיקרוסופט. | | סין מחזקת. את ז הרשת " / , לא מכבר דיווחנו על התפתחויות בטץ ביחס | |% = = לאינטרט,. והנה אנ מגליס כי הממשל הסעו : 1 0 מ התחברות של ]| המעמד הבעוני לרשת. / עם ואת, חשוב לגור 3 כל האינטרנט בס חא קטנה מאוד בממדים סיניים (בערך 300,000 < משתמשים) ותחת שליטה מלאה של הממשל, ההל מההתחברות. הראשונית,. ההך | התכנים. = המצונזרים וכלה בעובדה שכל: מתחבר. חייב > להירשם במשטרה | המקומית, קודם | ו ה 2 0 הכל, דומה כי הניסיון = הל ל 0 | שליטה נוספת על התושבים דרך האינטרנט. = 0 = או עולה יפה, שהרי הגבלה וצטוור האעטרנט = = ל עובדים בטווח הרחוק (בני נוער הגולשים = = באעטתט נפתחים לרעשנות חדשים והדבר. | מסי לה בהקשרים /, חופש ה / ו האינטרנט | גובר 0 סוכני הנסעות . ד לו לי | ו ו 7 ₪ | מתחרות שהחליטו. להפיל:: 2 ומקומות. שכדאי לבקר בהם, לשכור ח חדרי מלון ומכונמות ולהשיג כרטיסי טסה מוולים. וצוץ, כל למרות שהיקף הכישת המוצרים ובכלל זה עסקאות תיור עדי מוגבל ביותר, רביס 5 מבי המטיילים. נעוחים באינטרנט כדי לתכנן את הטיול. ואת המקומות בהם יבקרו. אחרי = חפל הרשת. מאפשרת לברר מפות דרכים, = מועדי ביקור עדיפים, מועדי פסטיבלים שונים, 0 | שעות פתיחה של מוזיאונים וכוי. : נטסקייפ 4 - חדש בשטח 0 : 1 (0/0) עההוט ז ₪| > (00) שא זס/ט-60 בו = חברת נטסקייפ לא: מפסיקה. להציג בפנע. , -. 0 והמצאות: 8 החדש הוא אולו | -. אש חדשים שתמיד נחמד שיש | 0 ושיהפכו את החיים ות יותר קלים. . -. | מהחודושים: - מיועדים. דווקא 0 למשתמשי. 801 שנוכחותה באר4. כלל לא מורגשת, ואחרים לכלל משתמשי האלטרנט: | ו 5 לטעמי, החידוש הבולט ביותר הוא. תוספת ו ל לאפליקציות גיאווה השנות, כך שכעת ההמתנה קצרה בהרבה מכפי שהינו את | | מורגלים בנטסקייפ 4.03 או בגרסאות הקודמות : ות בלל - ואת בעקבות שיפור א האתחול של - לילו הלונלות כדי | למצוור ה | ו ו תוספת חדשה לדפדפן הינה התמיכה בפורמט 6 - פורמט תמונות אשר קיים כבר זמן מה (בעיקר במחשבים מישאים) ומאפשר שמירת תמונות באיכות טובה יותר מ-120 ובגדלים קטנים יותר מה01"7, כך שבכל מקרה הוא גמיש יותר משניהם גם יחד. כמו כן, קיימת בגרסה החדשה תמיכה משופרת לסביבת אינטרה-נט (סביבת רשת פנים משרדית), המשפרת את העבודה מול מערכות נובל. בנוסף, שופרה הגישה של תוכנת הדואר המצורפת ותוקנו בה מספר תקלות מעוריות מהעבר. באופן אישי, אני מסופק אם די בחידושים האחרונים כדי לטרוח ולהחליף את הגרסה הביתית הקודמת, אך אין ספק שחלק מהחידושים (בעיקר 0אק) ישפיער. עלינו בעתיד. ס בטיחות דרך רנטגן כולנו שמענו וסיפרנו סיפורי זוועה על מה שאפליקציות החודרות אל מחשבינו דרך הרשת יכולות לעשות. ובכן, כעת ישנה תוכנה חדשה ומקפת שמיירטת | אפליקציות = אשנו (ההרסניות ביותר), בודקת אותן ואפילו יכולה לשנותן במידה שקיים חשש בטיחותי כלשהו. יצוין כי התוכנה אינה מטפלת באפליקציות א בלבד, אלא מתמודדת גם עם גיאווה, תוכנות עזר היורדות אליך וכוי. וכך, למרות | שקיים. חוסר נוחיות מסוים בזמן השימוש = | בתוכנה (לעתים דפים היורדים אליך עלוליס לקבל עיוות כלשהו עקב עבודת התוכנה), אנשים אשר הבטיחות היא בראש מעיינם ירגישו מוגנים יותר מאחורי התוכנה: ספת 8156 ספא -7 א [ ו .0 הזת :+חזה?? והזמתוס 0 56 - 6 ה (צנכ] שק ז9 עה: 1 "ל + 11.01 תוב | וו 01.0 4 ב אינטרנט ב פרויקט קונטקט ו קוו 7 על פי אתר וה מסתבר שזה לא מסובך מדיי ליצור קשר עם חייורים, היות ויש מסרים מסוימים אשר קל מאוד לפענח. האתר מזמין את הגולשים לנסות לעשות ואת בעצמם. חייזרים וחטיפת נשמות /0 וג 01.60 :כ האס אתה יודע כיצד ניתן להתנגד ולהתגונן מפני חטיפות על ידי חייזרים? ובכן, כאן תמצא שיטות התגוננות מפי בעלי ניסזון. 5 60.60 הותוגת.₪105//: 602 אתר גדול המכיל כתבות רבות בתחומיס מגוונים, הקשורים בעצמים בלתי מזוהים ובעדויות ותיאוריות על חייורים. סא 10/1 רד 1/0 00 0 רדט 101 ד פורום הדן בעסקי החייזרים, בעיסוקיהם ובכל הנושאים הקשורים בהם, הכל ב-38/. הומור חייזרי | [ה11. 1168/1160 /כ ו[ רמ 60 רטסט //: קוח = אתר סאטירי על אספקטים שונים הקשורים: בחייורים. , מלכודת לחייזר .116118 / 01,606 צר / / כך))ו1 רוצה ללכוד חייורז אולי כדאי שתקרא את מה שיש לאתר להציע. א | תח מפגשים קרובים 01/10 .10060 :וד אתר זה מכיל תמונות וכתבות העוסקות בחייוריס מנקודות מבט שונות, כולל דעותיהם של גולשים שונים. חנות חוצנית ה 60/10 0 :קוו בחנות וו | תמצא את המוצרים הייחודיים: והנדיריס ב הקשורים בחייזריס - הכל באיכות 2 מיוחדת. במינה. יקוס פארללי 0 10-60 // :קוו - | אתר מדהים ביופיו שעוסק בנושא החייזרים מנקודת מבט אומנותית. | 1 טק 0 סו | מ ו ו ו ו כו 27 , תמ ; ה ג ו ו 0 0 זר" ששו מד"הימים. 6/0 גלהרת-88. אראו :םה מפגשים מדהימים על פני ספינה בלב יש - אתר | זה מוקדש לסמינר בן שבעה ימים הדן בנושאי חטיפות. 1 , 1 , /,.. * ל , 6 / % 6% 6 0/ 6 0 / 2 5% ,. ו ל ו / 7 , 4 " , ו י / / / ג * / ( , ו ד מ / / , , . י ₪ הומור וספורט. | 6 כל דף של כל אחת מהדמולות שנמצאות 0 | * משקף פחות או יותר את פועלו ואישיותו של כל - | 2 בדפים של ליאור חלפון ניתך לא פרטים | : ביוגרפייס קצרים הכתובים בהומור אופייני, * כדאי לבקר. 62 ₪ לאחר תקופה בה לא בחרנו את אתר החודש 6 שלנו, אנו חוזרים אל המסורת. ומגישיס 5 לכם אתר אשר שווה התייחסות מיוחדת. . הפעם בחכו באתר = 1-6 1א, אשר: | 5 למרות שמו עוסק א ₪ בכוכבים ישראליים | ₪ בתחומים השונים. כמו 6 טלוויה, דוגמנות, בידור, ₪ כוכב; % שמשולב בלא מעט תמונות מהדמויות השונות " 6 שגילם בקומדרסטור. = : בדפים של יעל בר-זוהר ניתן למצוא תמונות * מתקופת הדוגמנות שלה, וגם לשלוח לה מכתבי ₪ הערצה בתקווה שיהיה לה אמן לענות. | ₪ הדף של מוטי דניאל כולל סטטיסטיקות על. * משחקיו השונים והישגיו הספורטיביים. ₪ דפים נוספים. באתר הס אתרים של סיגל.. . שחמון, אלונה פרידמן, מיכל זואר), ליאור 0 ל סנדי בר, בנות פסיה, משה פרסטר, | נועה תישבי, סי הימן, נאור ציון, אלי דריקס: | 1 ועוד רבים אחרים. * האתר מבית היוצר 8 4 ₪ של טל-טל (החברה | 6" % ₪ שיצרה את וואלה) 7 * רק ממשיך לגדול | )] ₪ ולצמוח וכפי שוודאי . | ₪ כבר הבנתם, ‏ ממש ₪ 41 | חש ב 0 | הקרוב. .. חברה מודעת כ שהמתחרים כ ם כבר | פתחו חזית ברשת הגלובלית המאפשרת. גישה. של לת | . מידע, רקע או ביצוע עסקאות. אחרי הכל, . 2% ל האינטרנט העולמית מונה כיום כ-40 = עד 50 מיליון נפש, ואין ספק שוהו קהל שאי . מה גם - > ₪ ו 2 של חר בשתף מ רק ה'יוח מאת: עמית חסון-אלוני האינטרנט או הרשת הן מילים שגורות בפי כל בסוף שנות ה"90/. כולם מדברים על זה וכולם רוצים להיות שם - אף על פי כן, לא תמיד כולם ודעים בדיוק על מה הם מדברים ומה בדיוק קורה שם... באינטרנט.. = ו בארגונים ם מסחריים. 0 מסחריים רבים כבר יש כתובת דואר א לקטרוני לצוות העובדים או למחלקות. שונות, ואם הם. לא נמצאים בי טסט 0106 !סור אד איך ספ שיש להס את הרצון או התכנון הלות שםס 0 עתיד 4 שעות ביממה, 7 ומים בשבוע - לק | אפשר להתעלם ממנו,- [65חו1 ו -- ְ 7 7% הרשת, | נתן |- הטכנולוגיה, רואים באנטרנט אזור תצוגה למוצרים, לטכנולוגיות ולפיתוחים החדשים שלהם. יתירה מואת, בל נשכח שכיום ניתן | לבצע עסקאות ישירות או עקיפות באינטרנט = = בין גופים מסחריים שונים או בין גופיס גדולים" לצרכן | הבודד. חלק גדול + מחברות הוצאה 1 לאור, = למשל, ₪ הבינו מהר מאוד | את הפוטנציאל הגלום באינטרנט = ומיהרו לצאת אל הרשת, כך שכיוס | כמעט לכל עיתון, מגווך או חברת. טלוושיה. יש לף חות. : | או ה אנטרנט אחד. = למרות היציאה | המהירה | אל ראות כי חלק |₪ ?ה | שהוא משפיע %/עתומיתה של החברה. ואי עורריך שחברות. רבות. אשר אמורות להיות בחוית הטכנולוגיה - חברות. אשר. ל 05 הדודו 031 וס 500 7 9 .ה ער תא ו 1000 16 סכה וחסוחו ורוה מהההההההחאנו ישירה בתחומי הטכנולוגיה מתקשות לפעמים להבין את כל נושא האעטרנט או שאין מסוגלות בכלל לתפוס במה באמת מדובר. לדעתי, הבלבול וחוסר ההבנה גורמיס להתדרדרות במוטיבציה להשקיע, כך שלעתים נותרות חברות ענק עס אתרים דלים ביותר או כלל ללא אזכור באינטרנט. מא' עד ת' בגלל אופיה של הרשת (או נכון יותר לומר של ה-8ח/ו), אתה מתחיל באתר מסוים ועד מהרה מוצא את עצמך במקום שונה לגמרי אחרי שלחצת על מספר קישורים. בדרך זו, הגולש אינו זוכר תמיד היכן התחיל את מסעו, ואין ספק שהסבירות כי ירשום לפניו את [1100 08 קז 60 /88!] - 15686 וו 0 זו ו . ]| ו ג כתובותיהם של כל האתרים שביקר בהם היא נמוכה ביותר. על כן, בעת תכנון האתר, יש לקחת בחשבון את אלמנט הזיכרון ולבנות את האתר בצורה שתקל על הגולש להפנים | וקוקות למגע ישיר עם הצרכנים או כאלו - = <=בקלות את כתובתו המדויקת, כדי שיוכל הפונות לקהל של ילדים או בני נוער - חייבות | להתאים את האתר לקהל היעד הרלוונטי, כך | שאתר חסר השקעה או משעמם עלול לפגוס 0 | מ ם של 4 , פרסום או תדמית טובה. רב ₪ 0 בעיקר | | בתחומל " 4 ך, טר אין להן נגיעה לחזור אליו בעתיד אם ירצה בכך. אם אנך רוצה שידלגו על האתר. שלן בקלילות, כדאי שהוא יהיה מעוצב בצורה מושכת. ומעניינת ושהתכנים יהיו מרתקים ושימושייס לקורא, כי חשוב לוּכור שהתחרות ו ו על עינו וומנו של הגולש היא גדולה מאוד. ככלות הכל, כיום יש קרוב למיליון אתרים והקצב גדל בכ-5000 אתריס בשבוע. ציבור הגולשים הוא ציבור הפכפך - כל הזמן מחפשיס דברים חדשים ומעניינים יותר. אם האתר הוא משעמם או שאינו מתעדכן, הוא לא יוכה לביקורים חוזרים. אתר טוב - חייב שיהיה לו את הניצוצ ואת הייחודיות שלו, ואף אס נדרש לחכות מספר חודשים נוספים על מנת להשלים את המלאכה, מוטב לעשות זאת במקוס להפיק אתר משעמס וחסר חייס ומבקרים. בכלל, האתר חייב להיות מוצלח בניסיון הראשון, היות וגולש מאוכזב לא יחזור יותר וביקורת רעה עלולה לגרוס נוּק ממשי. אחרי שהאתר שלך כבר הוקם והצליח למשוך קהל גולשים, עליך לשמור עליו יחייי ולעדכן = | אותו מדי פעם, שהרי העמדת הדף כמו שלט = > בצומת דרכים פשוט לא תספיק. וכור, אנשים יחזרו אל האתר שלך רק אם יהיה שם משהו חדש לראות (יצוין כי יש אתרים אשר מתעדכנים על בסיס יומי כמו אתרי חדשות ואקטואליה, אחרים מתעדכנים אחת לשבוע או אחת לחודש, הכל תלוי בדחיפות המידע או בסוגו). -- החדשות הטובות - החדשות הטובות הן, ששעויים ועדכונים הם דבר פשוט בדרך כלל - כאשר השלד בנוי, כל מה שיש לעשות הוא להחליף מספר טקסטים. או להוסיף היררכיה נוספת. בקרב חברות . |חור] 1 :אנוה הס יווה / קפורן ורדוו ! ₪ )ווחש ₪5 שו 516 ה ו 5 והווו:ו|:! :ווה ואוו 040 צשצסוא ור הניב זט 6 > וצשון רבות קיים הרושם כאילו יש צורך להחזיק צוות עובדים קבוע כדי להחזיק אתר המתעדכן מדי תקופה, אך הדבר אינו נכון. בדרך כלל, 4 עד 15 שעות עבודה שבועיות עשויות | להספיק לעדכונים השוטפים, שיכולים להיעשות על ידי חברה חיצונית או על ידי עובד שהוכשר לכך במיוחד (הכשרה פשוטה וקצרה). בכלל, ידוע כי חברות שונות, בעיקר בארהייב, מעסיקות נערים המבצעים את העבודה מהבית לאחר שעות הלימודים ללא כל קושי. % 4 ו1ןבוה\\ ...0031 ...131% 00/6007 ₪ תאמוווו!!!.וו= - << ו 1 10785 5 | לדיז לה עור שלמתמומוז ₪נו - | 2 | ] מ |. /---| 2 : 5 - . | 5. ', . = אאא > 3, 4 לעבודה! כדי ליישם את הכתוב מעלה, יש להשתמש בכלים שונים החל מתכנות .1111 דרך עיצוב גרפיקה וכלה בשימוש באנימציה וצליל - כל אלו תוך שילוב קונספט ייחודי ומעניין שיצור את האתר שעונה על כל הציפיות והדרישות ממנו. מידת המקצועשות הדרושה לביצוע משימה וו היא בדרך כלל גבוהה מההערכה הכללית, שכן מלבד כתיבת ,]1111 ועיצוב יש לשמור את היצירות הגרפיות בגדלים קטנים, היות ואף גולש לא יסכים להמתין עד שגרפיקות בגדלים עצומים *ירדו אל המחשב שלו. אם כן, האיטרנט היא דבר חשוב וזאת כבר כל אחד יודע, אך אופן הנוכחות שם חשוב. לא פחות. חברה או אדס הרוצים להיות באייטרנט רק על מנת יילהיות שסיי, נדונים לכישלון מראש, ומוטב לתכנן היטב את הדברים כדי שהמאזן בין רווח להפסד ייטה לכיוון הנכון. | 0 10 010 ץזת וו חַחָח וו 01 זו [פן 6 פ51ה!וכסט סאמ גר[4 טסקירץ![0ו] !ווה כו 0 500 עס | 866" :אוסחיסת סז 161 :01651 ) ושפר וצו 1 14%61כ סשיה5 (ד/וכ] ומוס כ 4 םג 0ם8 [63!מס> !05 וחס]] | בו אסגם %ע16כג :11161 שש בשו(" ז0] איסושסזכ [אנשסכ. סח! > * מסו!סס:: טושה :01:00 |הווקוק 0) זסצס עַגלו זטסץ 56 !עסגם ופ 886 מס)!ט[ס%פא |[צוגפום נתסץ! 11[ 1100 פנח 00 ]61 טסץ !סט וזכ * וס וי ההתפפתתתתתת תי , ו 0 8 ד ו / / / 4 ₪) / ./ . ו 0 ךר 4 7-7 מ 4 , % ו 6 ו . / 2 , 2 ו ' ו( 2 ו יי 7 יי 0% (י 0% << +. % . 4 ל 7 / ו 2% . . 0% רו . 6 0% ל | 1 וצ 0 ה ה אסיע % רכ ו יש לזכור. נ ל 7 / 8 ל | | 0 /,/ א 0 / / 7 0 0 0% ו 7 0 ו י 6 4 0 | שי ₪ 27 0 0 8 : 0 0 ן ו ו , 0 / | 1 | ו ו 0 ו ל 00 כ ל ו | 0 % % ד / 2 ז 1 | . / 0% 64 : " (7 : 0 / / 4% / 1 / ָ / 0 ו / : / / ! 6 0 ,1 / 8 7% / 5 . 6 0 יּ 0 ו . | "2 0 0 [ שא ו ל א ל . . / , ג %- ו : . ,0 וול ו 1 8 שי ו 1/7 ₪ וי / ( ו /; ו 1 5 / .4 " "'. ו / ,. 4+ ל יוות ג אורי מכרמיאל: 85 אל אתר או אל דף שאני יודע שהוא קיים, ( , אך עדיין אני מקבל תגובה כאילו הוא לא עמית | מהוד-השרון: | "הורדתי את 3 מ 7 ה קוב .זואדוז עדיין נפתח הנטסקיים 3 ולא ל 0 0 | ₪ ה-4 - איך פותרים את הבעיהז/ = ה הז 08 [5 מספר הודעות השגיאה שעומדות: בפל שרת אינטרנט הוא בדרך כלל. מוגבל ביותר,. ולכן ייתכן כי מקור הבעיה נעו בכך שהשרת אליו אתה מנסה להגיע הוא בל כך עמוס עד כי אינך מצליח להגיע אלין. ישנם שרתים אשר מוגבלים למספר מתחברים במקביל ואנם מסוגלים לקבל | מתחברים נוספים באותו זמן, ולכן כדאי להמתין מעט ולנסות שוב לאחר מספר דקות. (ש לסייר ה -אאוסשחוא ובסרגל העליון בחר ב-תצוגה. -%+. אפשרויות... כעת. בחר עד 6 מצא את סוטטס | |אסחתטטעת וערוךד. אותו כך שיופעל הקובא שאתה רוצה: ניתן לשלור ו . אנו מודים על המכתבים והשאלות הרבות שמגיעים אלינו. נשמח לקבל תגובות, מכתבים, המלצות ושאלות נוספות ד" ה ותה 6125 תו | | ית תמח מו יי ו |מ מ )יע רמ ימת || | ל במקרים כאלה,. אני. למשל,: משתמש בטקסט בלבד. 6 וס |ףי ןי . י 1 %"] וי : / בצ קוו , עו 7 . או [ לי , ול 7 / . ו[ . . ו 7 , ', % , ל ) י וי גו 0/ ו , ו 7% ו , 7 / , אצ ו'. / , ' , 7 / 0 וצו ו ' 0 0 , . | 0 יי | ו . . / / . . / . . ! / 0 . /. 4 ו . , " ו / .' ' , ו . "ה , " / 2 , , 1י ה " % 1 , 6 ו / 0 ו ָ ! , , . , / . / , 1 / 1 ו 41 , ו/ 4 . . ' , 2 ... ", . ', י % /2 ו י. . ,/ , 9 [ , 0 ( " ו 1 / 0 , * וג 1 ו / ו כך לדפדפן לטעון דפיםז" משך הזמן שדרוש לדפדפן כדי לטעון דפי אינטרנט תלוי במספר גורמים - בגודלס, במיקומם, בעומס הקווים באותו. הזמן ובמהירות העבודה שלך. רוב המעמסה, אגב, נוצרת בשל הגרפיקה שהיא למעשה רוב ייהמשקליי של הדפים. במידה שהדבר מציק לך מאוד, ניתן להורות. לדפדפן להוריד את הדפים. ללא תמונות,. ורק כשתודקק להן תוכל להוריד אותן. מנחם מנצרת עילית: "איך ניתן לשמור מכתב לפני שאני שולח אותוז" ראשית, כדאי לוכור כי כל מכתב שאנו שולחים נשמר בתוכנת הדואר האלקטרוני שלנו, בדרך כלל בספרייה שנקראת חטוו 360 (שם הספרייה משתנה. לפי תוכנות הדואר השונות). לפני המשלות ניתן לשמור את המכתב מחו לתוכנה הזו על ידי הפניה 6-7 ->> 6שג8. | ב : משח שהוציאר / ב ב % ועד 5 ליפ .₪ פע ב הפרט + לע 0 שוב פה 1 8ושוד. פרה: * ביצורים : 5 בחיפוש‎ א % 4 ור | 50 | וד אור חברת > ב-.% י ה שונות"" 0 מטר הס" ה מכ (בחו מומל ג / רו חא 4 . %-. 2 מ הת הגו 0 לקןוו| 4 ו % : / לח |₪ עליך בהתמצאה הנטיק זור האד שוחו בהחלט משחק ג ים לו וויות הראייה / =- 4 4 . 3 עדן 2 הז סור % ו 1% - : 0 : % משתמשיכ ה לראשונה בישראל, מציגה חברת "קלאטי. די" מבית אורנית תקליטור מולטימדיה לילדים בגיל צעיר מאוד (בני 2-6), אשר מכיל פיתוח חדשני המשלב בין אנימציה לווידאו, בתקליטור מגיש ושר עוזי חיטמן את מיטב שירי הילדים עליהם גדלנו (ביניהם שלאגריס היסטריים כמו "אלוהים שלייי, - "נולדתי לשלוסיי, "השירים המשחקיסיי ועוד). וזאת, תוןך כדי משחק בדמוטת האנימציה המרכיבות את המסכים השונים, כאשר בפועל, בלי הכנה מוקדמת ובמפתיע, מופיע עוזי חיטמן ומגיש את השירים על גבי סרטי וידאו המהווים חלק בלתי נפרד ממסך האנימציה. מסני ההתרחשות הילדים ילמדו את השירים המוכרים והיפים בעורת ארבעה מסכי התרחשויות: חדר הילדים, הלונה פארק, החווה וחצר בית יי << כ פעולות מפתח: 6 להשתתף במשחקים האינטראקטיביים וללמוד שירים. לשיר בקאריוקי, כאשר מילות השירים תופענה בתחתית המסך בעברית או בעברית פונטית (מילים עבריות הכתובות באותיות אנגליות) המיועדת לילדים בחוייל. יצוין כי גם כאן מנשק השליטה נשאר פשוט (י על "הצבע ולח'י, כאשר קליק אחד מעביר את המסך מהאפשרות הרגילה לקאריוקי ובחזרה. להשתתף במשחק הרכבה חדשני שמטרתו לשפר את התפיסה הצורנית ואת יכולת הזיכרון (לחיצה על כפתור המשחק תעלים את הדמויות מהמסך ורק צילן ולשאר, ובשלב וה שש "חחח יצטרך הילד למקםס את הדמויות במקומן המקורי בעזרת יהקלקה"י פשוטה על העכבר). לצבוע את המסך באמצעות עזרים צבעוניים ולהוציא פלט הדפסה של יצירת האמנות האישית. הוכחה נוספת למידת הידידותיות של התוכנה מתבטאת באמצעות קריינית הרצף, שתדבר אל הילדים בכל שלב ותסביר לי יל אפשרויות עומדות בפניהם. כמו כן, יינתנו למשתמשים פידבקים חיוביים וי עידוד ודרבון כשהענייניס מתחיליס להסתדר. ו לא פחות היא האפשרות להפעיל את התקליטור, כך שכל השירים יושמעו ברצף, בזה אחר זה, והמסך כגיש - את האנימציה ואת קטעי הווידאו של עווי ללא התערבות מצד הילד, שפשוט הופך לצופה אם הוא עייף מדיי או אם צריך להרגיל אותו לפעילות. התוכנה עצמה מותאמת למחשבי 6ק, למחשבי 6גוא, לחלונות 95 ולחלונות 3.11, וכדי שהכל יהיה ממש נוח ופשוט, מופעלת תוכנית "הפעלה אוטומטית", וכל מה שמתבקש הוא להכניס את ה-פ6 לכונן, ולחכות שהתמונות יעלו על המסך שיחות עם מורגן להיפיי מאת: ערן בן-סער, אבי סבג, אסף ארבל וגיא הילטון באותו בוקר מר וגורלי (שעמד בניגוד מוחלט לערב הגשום, הסגרירי, אן המשעמם לחלוטין שהיה לפניו), נמנמנו אבי ואני על הספה של מורגן. מכיווו שאלוויס, חתול ומר בדימוס, החליט להשחיוז את ציפורניו על כף רגלי השמאלית, זכיתי לצפות במחזה נדיר אשר שופך אור נוסף על המסתורין האופף את מורגן. 0 מורגן מיגשה בהליכה בטוחה אל המראה הפינתית. חיא נעמדה מולה ופרסה בכל יד ל יעל בר-צוהר וביד ימין החזיקה פוסטר של סנדי בד. מורגן כחכחה בגרונה ושאלה ייראי ראי שבפינה, מי יותר יפה אני או אלו שבתמונה?" ו במורגן, מודגן נעצה מבט בראי, הראי נעצ ו הראי התחילילהויע/ייאת: בטח את!יי הבטיח לה הראי, "ימי אם לא את רק אתי מורגן, מורגן, מורגן, מורגן," הראי החל לנפנף בדגלים ופונפונים, כמו שרק ףאו שחושש לחייו יכול, ייתנן"ל? מם! תנה ל וה" "אה, שתוק!'' אמרה לו מוהגן והפכה אותו למלחייה. זרקתי את אלוויס על אבי ורק לחש העתקה זריו מצד מורגן הציל אותו ממטח כדורי המגנום של אבי חישן. "אבי, קום." אמרתי. ו "מה זה משנהניי שאלה מורגן, "למי באמת איכפת: רובכםש תמותו בסוף ממילאן." המכשפה הסתובבה והלכה למטבת. | "מה נכוןל": "שנמות בסוף." 'אל תהיה דביל. מלחיות לא מתות, הן רק מתחלפות " למתי ועקבתי אחרי מורגן אל המטבח. מצאתי את הקשישה יושבת על הכסא הפינתי וקוראת בעיתון. "ערן,. אתה חושב שאני אקדמאיתייי שאלה מורגן. | זה 0 "ברצינות, מה אתה חושבל. "בואי נראה, את דוברת כל שפה בעולם, יודעת הכל על דברים שאני עוד לא יודע שיש מח לְדעת עליהם בכלל, ואפילו על כמה דברים שלא בטוח שיש, אפילו על דברים שעלי " אבי נכנס למטבח, יתגידו, מהי מהירות התעופה הממוצעת של ציפור דבק תלתז ראשית בעלת כנף פגועה מטקי גשם חומצתי ורגל תותבת באטמוספירה של כוכב מטיפוס גי -45ביום גשם קלילויי מיגש לשתות קולה: "שלושים ואחת נקודה שבע קמייש, אבל זה לא יכול לעוור לי עכשיו.'" אמרה מורגן. "רואהזיי אמרתי. ו "מודעות דרושים.י" אמרה מורגן. אבי נתן הדגמה יפה של המזרקה בכיכר דיוינגוף והוסיף כמה אלמנטים משל עצמה בעיקר על הקיר ממול. יימה?" "אתם-חושבים שאני יכולה להיות גננת ?יי שאלה מורגן. ניסיתי לא לדמיין את זה, לאבי לא היתה בעיה, "יכמה זה כבר קשה לשמוה על שלושים מלחיותייי הוא תהה. צעדתי אחורה כדי לא לחיפגע מהריקושט, אבל כלום לא קרה. | אבי גירד בראשו באכזבה, "מורגן, אני עדיין לא מלחייה" "או" אמרה-מורגן, "מחפשים חוקרת בצוות אנטיביוטיקה למוייפ אנליטי. צריך תואר בכימיה, שליטה בעברית ובאנגלית וידע טכני" מ מבחנות הניסוי בהם גידלה מורגן שיחי למלם חצבני "אנל חושב שאם תרצי תשלטי בכל עברי או אנגלי שרק יבוא לך.'" תהה אבי בקול רם, "אבל אני לא בטוח בקשר לידע חטכנלי. הוא נמיגש אל ברז המיס של מורגן שתוקן על ידה בראשית השנה שעברה, פתת את הברז, משך את הידית הגדולה שבקצה המתקן"" שליפף את הברו, חיכה שגלגלי מכונת.המול ייעצרו וצהל כששלושתס נכן דובדבנים. מים יצאו מהברו. וואה בניסיון אחדיי וטס למלא טוטה "מה פתאוס את מחפשת במודעות. דרושים?יי שאלתי "מהנדסת גרעין לא כדאי לי" מלמלה מורגן מתחת לאף, "מא צ'רנוביל אני לא מתקרבת לדברים הקטנים האלה. /-. קראו להסזיי היא הרימה את הראש והתאמצה להישכר. "על מה את מדברתניי שאלתי בדאגה, "אס את בריכה לעשות כסף, את יכולה לעשות כסף " "אוי, מעצבת דגי סושי עדינים לאירועי הככ סוסייטי, זה אפילו בא עם רכב צמוד" "מחי'" אמר אבי והניח שני קרטוני פיצה על השולחן, ייממתי 0 "אנחנו ברמת אביב ג',. זוכרלי אמרתי לאבי, "למה פיהל" : "בלל הפחמימות, החלבונים, הוויטמינים, הגבינה הצהובה והדבר האדום הקטן הוה באמבע." אמר אבי והרים אחד בתהייה. היל גערת שלליחויות, וה רעיוןי" אמרה מורגן,. "יש לי טוסטוס " "מורכן, יש לך מטאטא עם גלגלי עשר.י טענתי. ו חושש לחשוב מה יקרה למי שלא ייתן לד טיפ" אמר אבי ונגס בפיצה, ייהופי עבר לי החשש" מורנן ורקה את מודעות הדרושים בגועל, "אין שוס דבר שאני יכולה לעשות!יי פניה רעדו באופן מדאיג, "אני חסרת תועלתיי היא פרצה בבכי היסטרי וטמנה את ראשה בידיה, | אבי ואני הבטנר במורגן ומחפיס שלי מל צ'ק המשכורת מוויט. היקוס עצר נשמתו בתדהמה, אני ואבי התחבקנו וחיכינר לסו העולס. "אני אוהב אותך אבייי צעקתי בעיניים עצומות: תעוף ממנייי! בעק אבי ודחף אותי לעבר המקרף: ל המקרר החזיר לי חיבוק אוהב, '"הרררר, גרר, מררר, ערן!י' צעק המקרר באימה. אבי שלף שני אקדחים מחגורתו (שלושה אחרים נפלו מ לא עמד להיכנע. = במקוס אחר בגלאקסיה פקח משהו עס טיבה יותר מדיי עיניים והרבה פחות | מדיי שיער את כל עיניו ובחה ביקום | בתדהמה., ישה לא יכול להיות." הוא אמר ולח על כפתור האזעקה. הוא שלף מהמחשב הגדול את קובצי תוכניות ל מכמה גועים אחרים, עמלו.עליהם שנים.: מ כמוהו אל חדר הבקרה הענק ובהו בסירנה שעמדה דומם מיליארדי שנים. "רבותיי, " הכריז היצור, יעברנו לכוננות עליונה: מצב צהוב ודביק עם נקודות ירוקות שש. שזה רבותיי, הרבה יותר חמור ממצב אדום-בגי ללא כל גווני רקע שב לפני חמש מאות אלף שנה, ואפילו הרבה יותר חמור ממצב לבנדר ורחני עם גרעיני שומשום מטוגנים שכמעט שהביא | עלנו את הק לפני שישים מיליון שנה. רבותיי והו הדבר האמיתי, והו הדבר לו חיכינו כל הזמן הזה!" = 'מהז' שאלו חלק מהיצורים, 'האם אמפריית וואן"צאן-כאן פתחה במתקפת?" | "מהז'' שאלו אחדים, ''האם הקוסמוס נתקל בשדה אינפנטיליות דחוס9" "מהז'' שאלו אחרים, ''האם חור שחור ענקי מאיים לבלוע את זמרת האופרה | הנודעת בלה"טיבה"דה-לה"לגונה?" "מה?'' שאל אחד אחרון, "האס ביטלו את ארוחת העףב?" "לא רבותיי,'' אמר היצור שהפעיל את האזעקה, "זהו הסוף האמית? - הנבואה עומדת להתגשם! אחרית הימים בפתח! מורגן להדפיי עוברת את משבר גיל העמידה!ויי בוויו הבא יהיו ביצוצים שלא מהעולם הזה, וחלק שכן, אבי יעשה את הלא ייאמן (כרגיל) , מורגן תחליט על גורל כל הבריאה, אני אתחבא כפחדןלָאורך כל הפרק, וגיא, .מה עושה גיא? == --- ו מאת: אבי סבג המזרין לקסם המהות | א0זא]60%) הוא ספר הרחבה חדש ל-0]85 (אשןף התפקידים בהוצאתו | החדשה), שמציב סטנדרט חדש לטיטות | קסם במשחקי תפקידים. | המהות, אנרגיית הקסם המסתורית שבה משתמשים הקוסמים כדי לכופף את חוקי | הטבע, הייתה ונשארה אחת התעלומות הגדולות ביותר. שותר מהקסם הכוה = המבוסס על אמונה או המנטליוס המבוסס על שליטה עצמית, היוותה המהות נושא למחקר של מאות' אלפי קוסמים וחוקרים המחקר מתבטאת ב -5אסכולות הקסם, אשר כל אחת מהן. מציעה דרך שוגה לשלוט באנרגיה, ‏ בהשפעותיה ובפילוסופיית חיים שונה לחלוטין. העשבנות | שדורשות ורוי לשם הטלת הקסמים, וכמו | כלפי תחום קסם כלשהו ומכילים כמות מסוימת של מהות בתוכם. . . עצם מתאים. 0 קסמים. מתחום | מסוים ואף מספק חלק מנקודות הכוחןץ.?) הדרושות להטלה, תוך שימוש בורוים > | מתחוס הצומח בהתא לדרישות. | | הקסם. יתרונות האסכולה נעוצים בכך :. שהעשבן לא צריך לדבר או - | תנועות. בומן ההטלה | ובעובדה שזרוים = צמחיים קלים יחסית = להשגה. | מאידך,: > החסרונות העיקריים נעוצים = בעוצמתם = הנמוכה של הזרזים הצמחיים ובעובדה שתמיד יש לחדש את מלאי הזרזים. (68א560 במשך עשרות אלפי שנים. התוצאה של שנות = העשבנות היא אחת. משלוש האסכולות | שתי האחרות, מנצלת התורה הו את העובדת. - | שעצמים מסוימים הם בעלי משיכה קבועה > ד שו יכו א ₪ קסם הבשר אסכולה זו דומה מאוד לעשבנות, אך נבדלת מהאחרות בכך שהזרזים המשמשים את קוסמי הבשר הם מעולם החי, כלומר חלקי בעלי חיים, מפלצות ודמויי אדם למיניהס. על הקוסם להשיג את מבוקשו באמצעות עריכת ניתוחים בבעלי חיים, והדבר הנורא ביותר הוא שככל שהחלק טרי יותר כך גם גדל כוחו; זו, אגב, הסיבה שישנם סיפורים רבים על הקרבת בעלי חיים ואדם כחלק - מהטקסים של קוסמים אלה, מה שהוציא להם שם של רשעים צמאי דם. היתרון העיקרי הוא שאין צורך לדבר או לבצע תנועות במהלך ההטלה וכן שהזרוּים הס עוצמתיים יחסית. מאידך, החיסרון העיקרר מקורו בקושי להשיג ורזיס ולשמרם. קסם הקריסטלים. ווהי האסכולה האחרונה המשתמשת בורוים לקסמיה. הקריסטליסטים מנצלים את המהות האגורה בתוך הקריסטלים, אך שלא כמו באסכולות הקודמות, הקריסטלים לא מתכלים לאחר לו תרוו ההטלה, ובאמצעות טעינה מחדשי של הקריסטל יוכל הקוסם להשתמש בו לאורך זמן. לכאורה מדובר ביתרון עצום, אך אם הקריסטליסט לא מבובזּ את. ומנו בחיפוש אחר זרזּים, עוצמתו מוגבלת לקיבולת של הקריסטלים שברשותו ולכמות נקודות הכוח שניתן לשאוב מהם. עוד יצוין כי גם הקריסטליסט לא צריך לדבר או לנוע, אך בניגוד לאחרים, עליו לדאוג לוּרוּים שלו היות והס בעלי ערך כספי רב ומהווים: מטרה לגניבות. | קסם המילים כאשר ראשוני היצורים התבונתיים החלו לדבר הייתה לכך השפעה רבה על המהות, ורק הגייה של מילים בשפה העתיקה. והראשונית יצרה תופעות קסומות. עס ואת, לאורך ההיסטוריה נוצרו ונמחקו שפות, עד כדי כך שכיום קיימים רק שרידים ורסיסים , של אותה שפה קדמונית והם מפוורים בץ = השפות וחניבים השונים בעולם. - וכך, ככל ששפה עברה פחות שעויים לאורך השנים, כך גם שמרה על עוצמה רבה יותר ביחס למהות. כתוצאה מכך, קוסם המילים תמיד לומד שפות נוספות ומחפש אחר תרבויות אבודות כדי להגיע קרוב. ככל.. הניתן לשפה הראשונית ‏ ולהגדיל : את עוצמתו. הצורך ללמוד. ולחקור. כדי להתחזק, ‏ כמו גס העובדה שכדאי לדבר = באופן ברור, מהוויס את חסרונה. העיקרי. של האטכולה, כך שמנגד, היתרון העיקרי נעוץ במהירות. הרבה שבהטלת הקסמים בשיטה זו. הקסם התנועתי ווהי אולי אסכולת הקסם הפשוטה והמוקדמת ביותר , שבה קוסם התנועות מסוגל לעצב את המהות לצורה הרצויה לו | וליצור אפקט קסום, על ידי ביצוע תנועות מסוימת. ככל שהקסם חוק ומורכב יותר, כך הופכות התנועות למסובכות וקשות. יותר להבנה למרות שצופה מהצד עלול שלא להבחין בדבר. פרט לכך, קיים קושי מסוים בלימוד האסכולה (כמעט שלא ניתן ללמוד אותה מספרים) ובדרך כלל יש צורך במורה. מנגד, יתרונה העיקרי הוא בכך שאין צורך בוּרזים ובדיבור, אך אם הקוסם יהיה קשור או תפוס בצורה כלשהי הוא לא יוכל להטיל את קסמיו. ועכשיו לשה"מ כל" שה"מ: יכול להחליט | כיצד : ואם בכלל. הוא משלב את האסכולות בעולם שלו, כאשר שימוש באסכולות משנה את חוקי הקסם הכתובים ב-0א,1,1 1[₪ק5. ניתן, למשל, להחליט שכל הקוסמים בעולם ישתמשו אך ורק בקסם המילים או שחלוקת האסכולות תהיה על רקע תרבותי, כך שהעמים הברבריים יעסקו בקסם הבשר והעשבנות, נוודי המדבר ילמדו את קסס המילים ותרבויות | מזרחיות העוסקות באומנויות הלחימה יסתמכו על קסם תנועתי. אפשרות נוספת היא להחליט, למשל, שהאסכולות ייקבעו לפי המקצועות השונים של מטילי הלחשים וכו'. הפיכת החולשה = ליתרון הכנסת האסכולות למשחק וצרת גיוון ועניין וחופכת את - מה שאולי הייתה אחת מנקודות החולשה של השיטה | לאלמנט מהנה. לטעמי, הן > יכניסו הרבה עומק לדמויות | המטילות לחשי מהות ויתנו = כוונים חדשים להרפתקאות, = כמו חיפוש אחר ורוים חדשים או מסע לשבטים אבודים כדי = ללמוד את שפתם. = בנוסף, מכסה המדריך גם את חוקי הקסם הפולחני ומציג תיאור מפורט ביותר של כל מרכומ הפולתן .- מהן ההשפעות של אורך הפולחן, השפעות החומרים השונים = בהם משתמשים הקוסמים, כמו גם השפעות כישרונות ותחומי ידע שונים על מידת ההצלחה. בנוסף, ‏ יש כאן תיאור מפורט על חיות מטייעות - כיצד יוצרים אותן ומהן | מסוגלות לעשות. עוד במדריך, שלושה מקצועות חדשיס המשתמשים בקסם המהות: קוסס הרונות, מעצב המנה והלוחס-קוסט יחד עס שש רשימות קסם חדשות ויחודיות לכל מקצוע. מלבד זאת, יש עוד 16 חבילות הכשרה הקשורות בשימוש בקסם המהות - חבילות היוצרות אפשרויות שונות. לבניית דמויות מיוחדות, כגון: מומחה. השדים, המגונן, ארקנומאנסר (קוסס העכבישים), מאלף החיות ועוד. לחלק מהדמויות יש רשימות קסם יחודיות המתאימות לאופי הספציפי. של כל חבילה שכזו, וכדי להשלים את התמונה המקיפה על | עולס המהות מופיעות בספר עוד כ-20 רשימות קסם פתוחות וסגורות. אותן אופציות חדשות שמאפשרות שילוב של מקצוע וחבילת הכשרה, שכל אחת נותנת. | גישה לרשימות קסמים ייחודיות המתאימות בדיוק לאופי של הדמות שבחרת יחד עם השתייכות לאחת מאטכולות הקסם, יוצרות דמות מעניינת במיוחד והופכים את השימוש בלחשי המהות להנאה אמיתית. בסופו של דבר, העושר של הקסם צר אווירת פנטזיה משגעת, וכפי שציינתי, מה שבהוצאה הקודמת היווה נקודת חולשה הופך ב-₪1/185 לאחד משיאי המשחק. זל ./ 4 מאת: שבי בגיל 2 / / . 2 : ₪ 1% 1% 1 % / 1 ּ 1 0 0 . 2 02 0 15% % ₪ 1 4 0 / ו / כ / מ - . חַ ₪ 5 2 4 : 0 ו ל + 1 "ד ב - ו " / חא 2 בה 0% 0 -% , 0 /20 0 0% 0 , / ו ₪ | 0 7 / : 9 / .1 0 /, ו 0 8 ו / ג . לב / 1 1 6% / + 2 א הרזחל : 3 % דה % / ה | ' / 1 ו / 1 / שְךי שי : ₪ , 2 7 7 ְּ / כ 8 ל 2 0 0 2 0 כ 4 . ל 7 25 4 ו )/ ₪ / ורלצרד1ו₪ גה / ו 2 שי , ו 1 הבר כלהס ₪ 0383 ו 0 ! 0 0 ל ₪ . ו 4 4 : 4 0 2 וה זז : : , 2 ו | / . / ו , / - . 6% ., 1 לש : . 1 ף 0700000002 . . , ו ו ו 0 ז 0 ו / ו ! ,ו ו 4 מל א /ך . ו | ו ,,/ ו 7 4 ; "רל = ו / 0 % 0 17 ל ה /2/9) 9/3], 6 6//, 1 שא - כול/ו א11. ו 5 -/' מאת: בן כספי "'עוגן, עננים וחול, אין דבר יותר גדול מלאהוב את כל הקשור בגלים' - כך שרה להקת כורת באמצע שנות ה-70' וכך יישם בית התוכנה של ב יי ב 5 = ואהסנאפצס הוא משחק אקשו: אסטרטגיה שמהווה שילוב קטלני בין 686 = ל- 1ו )שו המשחק מתנהל במבט עילי, כשאת הספינה עליה מופקד השחקן, מנווטיס בין שבעה ימיס במטרה לאסוף את בקבוקי ה-5.0.5 ולכבוש את העולם. המשחק מאפשר גישה מתמדת למפת העולם, שבאמצעותה ניתן להביט בקצב 4 7 מסע הכיבוש ובמיקוּם הספינה ביחס ו ככל הניתן (הטיה לשמאל ל והטיה לימין מובילה לשמאל), ובין פתיחת ל ירי של האויב כמו מצודות, תותחים, מארביס נסתרים וכוי. כמו כן, גולת הכותרת היא ההתמודדות עם מכשולי היגיון שונים. ועם ספינות אויב, שממחישות עד כמה מנוע ה-אואוז וא:ו= הנחה את צוות הפיתוח. כשהתחלתי לשחק, גיליתי שאין דרך להימלט מאויב זה או אחר, היות ובמקרה כוה, המיצר לא ייפתח בין השטחים הימיים (חיינו, אין אפשרות לעבור שלב) או שהאויב (במידה שהוא נייד) פשוט ירדוף 070 אחריך ולא ייתן לך מנוח גם בשלבים היותר מסובכים שיבואו אחר כך. עקרונות ההתגוננות הבסיסיים נשמרים לכל ו תרגול לא מבוטל) תוביל 0 בסופו של | 7 ות ל | מש לנוע ע -עם / ו התנועה 0 המ סתובב או לחכות במרווחי ומן מ 6 התפרצות אש אחת לאחרת. וצוין כי במידה שהספינה עולה באש היא לא נשרפת מוד (במצב זה, אגב, מומלצ להוביל את הספינה אל מתחת למפל 0% , | יי 2 . 0-7 1 ו ו ג צריך למשות מן המים המסוכנים. אנ חייב לומר, שלא תמיד מסע ההצלה עולה יפה, היות והתנועה לעבר המלח הטובע כרוכה בסכנה גדולה מדיי עבור הצוגת או שפשוט לא מספיקים להגיע. במקרים האלה, אגב, יישמעו צווחות מצוקה מצד המלח, מה שיכול להיות רגע קשה לרגישים שביננו. הקולות הנשמעים הס באיכות גבוהה מאוד (כאן יש יתרון ברור. לבעלי טלוויויות סטריאופוניות). ובכלל, הפס-קול של התוכנה כולל את שלל הסופרלטיבים הדרושים לאווירת הפירטים שהוא מצליח להעביר - החל ממוסיקת רקע טרופית, דרך נעימות הפלגה טיפוסיות: וכלה באוושות גלים ורעמי תותחים ו רד < ך) עיקר כלי הנשק שעומדים לרשות המשתמש הס תותחים וניתן לקבוע מינון ירי (פעם של ארבעה כדורים מהסיפון ופעם של כדור אחד מהחרטום), כאשר בשלבים מתקדמים יותר ניתן להשתמש בטילים הנורים מעלה אל עבר כדורים פורחים או אל צלחות מעופפות המגיעות: משום מקום + ובאופו מסתורי. השלבים המתקדמים יותר כוללים חידות וסיכונים. אך לטעמי, שלהס נוצ בכך שהם הרבה :ותר ריאליסטיים וכוללים אלמנטים של. יוס ולילה, הצללות וטופוגרפיה - הכל במסגרת תשתית ה-₪ואוד .ואחא. יותר עיקר היופי כלי עזר חשוב בהתמודדות עם רהזי ההרפתקה הוא ה-6א200%, אשר מביא תצלומי תקריב ולוויין המאפשרים מבט כללי על הזירה. וכיוון אפקטיבי יותר של הירי את האופציה משיגיסם באמצעות לחיצה על כפתור ה- 566 בגויסטיק, של מ שהיא יעילה מאוד, אלא בעיקר בלל שהיא מדגישה את העבודה הגרפית הנהדרת שנעשתה כאן. כל הספינות, המעגנים, התותחים, המצודות - הכל נראה בתלת ממד או במבט צדי וחושף את ההשקעה האדירה של האנימטורים של 60515 צ8. בטיכומו של דבר, ניתן לומר כי מדובר בלהיט אסוז דפצא.וץע בטוח, ואין ספק שהחגיגה הופכת לגדולה יותר אם 3 מש ו ואג דא חח ואס צאס6 מביאה הפעם את משחק המירוצים הכי חם שיש היום בשוק משחקי הטלוויזיה - 658 כזעג ק. השוק מלא משחקי מירוצים מכל הסוגים, כאשר התשתית של כולם היא פחות או 4" יש 2 וע :1-ה גל" ג :1 יותר והה - בוחרים גיבור, בוחרים כל רכב, בוחרים מסלול ויוצאים לדרך לכן, השאלה המתבקשת היא, מי הרוחות, צריך עוד משחק כזהי ובכן, כפי שאומר שמעון פרס, התשובה מתחלקת לשלושה חלקים: ככל שיש יותר מירוצים כך התחרות קשה יותר והמוצר חייב להיות 3 ₪ - 4 ברמה גבוהה. אנשים אוהבים את המשחקיס האלה כי הם לא דורשים יותר מדיי מחשבה וסבלנות, או למה שלא ניתן להם את מה שהם רוצים. והחלק השלישי של התשובה הוא ה-אסו1ג זפצג. זק. - מכונת משחק "חזקה"" שעיקר כוחה הגרפי מתבטא דווקא במשחקי מירוא מחירים. אמסא כוץגא שנכנס בדיוק השלישי של התשובה, אסג זפצא וע קלאסי העושהה שימוש בגרפיקה מהירה מאוד ובהצבת אתגר בּכל הנוגע ליכולת ריכז ומיומנות שליטה ותזמון. ורא ווווווווווווווווו = 3 תארו לכס מירו במעלה הקניון, בין נקיקי הסלעים ודרך המנהרות השונות, כאשר חלק גדול ממנו נעשה בניגוד לוּרם, מה שאומר שחייבים לנצל את אופציית הטורבו של המירוא;=" הי זה אולי המקום לומר שמעבר למטרה לבחירה, כאשר כל אחת ' בתכונה איכותית הנותנת = הּ הספינות המתחרות. *יתכן שסירת המירו שלך תתאפיין ביכולת תאוצה גבוהה, *יתכן שתתאפיין = ביציבות . משמעותית: או בעמידות בתנאים . קשים, בכל אופן התכונות השונות יופיעו במסגרת סקאלות. על תפריט הבחירה הספציפי.. בוחרים מסלול רגע לפנ שהמירוף מתחיל בוחרים את "וירת האירועיי, כאשר עומדים לרשותנו כ- 0 מסלולים הממוקמים במקומות שונים בעולם. שלושת הבולטים שביניהם הס המירוף בחופי מיאמי, מירוץ בגרנד -קניון ומירוצ באגמי אלסקה. כל אחד מהמסלולים עוצב, כמובן, באופן ייחודי המתאים לתיאור המציאותי של המקום, החל בביטוי. הוושואלי (הקרח ו האפקטים הקוליים והפס-קול וכלה בהשלכות האזור על ורמי המים. שאס וול לדעתי, ההתנסות המדהימה ביותר בהקשר וה, מתרחשת דווקא במסלול הגרנד- קניון; , הגדולה של "לשבור את השיאיי, השחקן מוצא את עצמו מתחשב בתנאיס סביבתיים תוך ניצול האופציות השונות. כך שלמרות שהמשחק עצמו לא קל ודורש מידה לא מבוטלת של אימון, בסופו של דבר משתלטים על הענינים ומתחילים ליהנות. כדי למצות את האופציות השונות, מומל להקשיב להערות. הביניים, וכדי לשמוע את ההערות טוב יותר ניתן לשלוט ביעוליום הקרייןיי כנגד יווליוס המוסיקה". 2/7 , כונום 72 3 + 1/6 5 7 6 7 0 0 , 10 / | / למכירה/החלפה משחקים רבים במחירים מצונים ביניהם: 6 ₪51 50465 פחמען5 6 ד 6אא, - 2 פמסחמ, 0 זפ גוס, 1842 א ועוד הרבה משחקים חדשים. נדב, ה 64 0 ו -- ה 0 / למכירה עשרות משחקים חדשים על גב 2 תקליטורים - ]14 מסאקפ, 97 גחו, 97 אמא - ססאגזא אס6 טואזד, אסא וסטרייקר %6. לוני, 6 ל / למכירה. מדפסת סיכות. - א 6 -08. ל ד , ו , ו , 1 ל 1 רמה ל ורק ירש ורשוכ מ זרת + א-זר-דה) / מ משחקליק ועוד. כל הקונה | משחק יקבל תקליטור נוסף חעם. אלל 3 09" 8 / למכירה המשחקים הבאים על גבי -- ודיסקטים. כמ כן מוכר קוד הקלם בשוק במחיר של 5 0 0 | נתיב, ד -09 2 היסטריה / עור ד משחקים על גב דיסקטים.. סי ו 0 ה 43. .| : וע 0 0 . ₪7 .- ה 1 '"% 0 ₪ ו 0 ו זי וי 8 8 / | מעוניץ. להשיג: קווסטים ולור במשחקים. . שירן, 5 מעונינים להשיג סוסטים | ומשחקי ספורט. 7 ח ני : 1 ם . ה צ' : 0 שאו 8 וד אופיר, 064-. / למכירה מגה. דרייב אמריקנל 8 מולטיסיסטם, 6 שלטים, 23 משחקים, הובה ושנאי - הכל במחיר 1000 שיח. ו 0 6 -08. למכירה המשחקים הבאים: הבמאי הצעור, 0 /- רחוב ההפתעות, המשחטם אסזאס, קורל 41| 0 יחד עם דגש 2 + תוכנת אינטרנט, גוף האדםו ‏ - חרקים קטניס ומטריפים. ו 1008 ו 0 עמית, 08-9266184. = למכירה המשחקים. הכי טובים ב 0 שייח: 0 6 סחשט, פואאסאו, 497 פא, 3 מאטס ועוד. דוד, 403-9232759 = למכירה | המשחקים. הבאים :על גבי תקליטורים באריוות מקוריות: פשקפ, 18 פצוד6טדטס 6ו6₪צ8ץ, אס צגס כג8 צאוסוזוא מזד, ה 6וחמואג. שס סאג ועוד. במחירים 55 - 90 שייח. דודי, 03-5344898. למכירה גץיסטיק חדש ל- אסוד זפ צג. ₪ צאס% ב-170 שיח. 5 בערב (לא בשבת). למכירה 16%8. %יכרון 72 אזק, טטפווו60. ללא ספ למחשבי 486 ומעלה במחיר 240 שיית, = וכן מודם פקס חיצוני 1446 990068 ]ל חדש' באריוה מחוייל + לפק כוח. ותוכנות להתחכרות. 3 10 שייח. אורן, 4 8 למכירה סגה. מגה דרייב. , הכולל: של משחקים, אקדח ושמ גויסטיקים.. 7 9 -052. למכירה = המשחקיט : הבאים ל -- | תקליטורים.. צסאתוץל3אסס אסוא0, 0605.צג8 וכולם במחירים. נמוכים פתסןתההא, [גאפאטס אםק2אג, ו ו ו | מעונייך / = | 08 אססאאם. ניר, 6272270- 7ס: יי ליאור איה 0 - = מעונלך לקנות. את הנסיך הפרטי 2. איתו. 04-8090828 מעוניין ב-א מ 01 1066 מ זחא מזוד. נדב, 04-9989866 0 ו ואוד 0 | בתמורה אתן משחקים רבים ביניהס ]| -- ועד ₪ 0% 2 במשחק , 1 1 ו %4 ה ל , ! /" [ 4 ז 8 ז' ,ו ו" '. 6 | | / ו / רו וו ראק וז זי , , אי ! וי ל 0 ו // גו , , / ו 0 0 י ו לקת את המשחקים הבאים: 0 0 0 / . לשחק' וטס א | 0 ורע האופל. כמו כן, מעוניין לעוור בקווסטים = שונים, אסף, 03-5520305. מעוניץ לקנות. את המשחק. 580008% תש 0 | במחיר סביר. כמו - מעונקך לרכוש גיליונות של של שאר לאו 00 לא בת 0 מעונייך. לעיו את 1 ]| וומו . הטנטקל.. במר כה: מעונייו להשיג את ספר השחקן. וספר | לשליט המבוך באנגלית. או בעברית. אבי, . 5 מעונייךן לחטוג את סיימון. 0 במחיר 2 דן, 064 / - 0 לכל המעוניינים, | אם וש שאלות. ואתס תקועים,. ניתן לרכוש: פתרונות מלאים:: למשחקים ישנים וחדשים ב: -6 שייח). איתי, | = 09-8827173 בין 16:00 - 19/00 = 0 | וקו לעזרה. במשחק מפטסמזווס11,. כיצד פותחים את הכספת שבחדר העבודת. במגדלורו שרה כ -03 הצילווו!. תקוע במשחק 4 7 סק 0 בבית הסוח כמו ין תקוע ב- - 8% הדא ₪ מאסטא, איך עוברים את שני האנשים אהרי ₪] הגשר ומה עשים ₪ ל האדום! ו אלברט, ה 06-6000081 0 > הצילי: | ו אחהל שנותנים את המחבת | לנשיא. | האוניברסיטה.: יכולים לעוור - אא | שלחו למספר. פקס: 7 הצילטו: תקוע בקותנדיה 1. איך נכנסים למערה של מלקולסו בתמורה א אעזור בשוליית | המכשף1. ערן, 03-9669592:/ הבילו!!י תקוע במשחק. אנדיאנה ג'ונט וסודה של אטלנטיס. איך משיגים את הבטריה הלג = | באתר החפירה? אוהד, 03-6478145; = : הצילו!י! תקוע נואשות במשחק ?מו - אנא = / עלורר. 0 | שמ | מעוו. נתקעתי במשחק 00 1 וא 1 0 / ו 0 לי 0% " ו ענ -- / 0 . וו יו ו וי בוב יי וו וזו ורי וי כ לוי ו ו ל ל ו אסא 2 ספטל 0 ספא 6 ידאו בגרסה מלא ‏ ומח סביר.. ל / מעונייר לחשוג את הקווסטים. הבאים:: / 3-4 610 אס 7 5 זפ ₪ -- 608, סם ומקס, פרדי פארקש, רובין הוד, : במידה שאתם. | בתמורה אעוור במשחקים: ל 0 1801, סימון 192 ועוד. משה,( > 886666 ו 0 0 ו עורה במשחק ו ו 00 | 0 כסף ו - מו השעות ה 0 | / / / 3 משחקי תפקידים 1 ( וו ...., 1 1 2 2 מכיר א דרושים שחקנים ‏ ושחקמות - באזור יבנה : רחובות, בגילי 12-14 למשחק חיילי החורבן ₪ (לרציניים בלבדי!י). דור, 9432487 -08: מעוניין לקנות חוברות משומשות של משחקי = = תפקידים (לרבות שיטות באנגלית). איתי, 0- 07 | למכירה ספר החוקים של שיטת 05 .611 האלף האפל. משה, 03-5321648 בערבים (לא בשבתות). שני שחקנים מנוסים, שחיימ ושחקנים בגילאי +13 מעוניינים להקים קבוצת כאפג באזור 0% 8 0 רעננה. | ליאור, | 09-77%6288, שמ וד ספרי כישוף 8,9,13 וכן טרילוגיית. = מעוניין להשיג את ספר השחקן וספר לשליט המבוך באנגלית או בעברית. אבי, 03-868288 שהיימ מנוסה מחפש קבוצה בגילי 15 עד 20 למשחק. סאסג באוור. תל אביב.. דני, 1 א 03-6891885. מעוניין להצטרף לקבוצת שחקנים בגילי 12 - 1 במשחק מבוכים ודרקונים, מירוצ צללים או חיילי חורבן. יוסי, 03-9668041. מאת: מיכאל לוגסי 6 ום או אש לבושים בשחור מפיץ: א ץז 0 הפקת המולטימדיה, 81.6% א] אח]זא, הינה הרפתקת אקשן אשר מושתתת על עשרות סצינות הלקוחות מהפקת הקולנוע, כמו גס על נעימות רקע מפס הקול המקורי בכיכובו של וויל סמית'. ו ל גיבור אתלטי וחסון, המבקש להצטרף לסוכנות המיוחדת, בראש ובראשונה כדי לעבוד עבור הממשל האמריקני ולקבל, חינם, חליפת טוקסידו ומשקפי שמש מדליקים. עוד יצוין כי משולב כאן מנגנון תלת ממד ויחודי וסדרה רחבה של כלי נשק, המתגבשים יחדיו לכותר אקשן אדיר. ב בו ב חן וב פב[ חה/ דח פחז בקיצור, 3 %1א50 מפיץ: 8105 אג.ז זאג חברת 1% 1 משקיעה בימים אלו את כל ומנה בהכנות, בפרסומות ובשינוייס אחרונים בדרך לשחרור הפרק השלישי בסדרת 1 56% עטורת הפרסים. הפעם מדובר במשחק מעולה (עם שם ארוך), שמעביר את השחקן לאזורי חלל עוינים, שישמשו וירת קרב לאויבים, רובוטים, ספינות ובסיסי חלל מפוארים, כאשר ו המבוקשת ולורוע הרס היכן שרק אפשר. : דש סח דאשוהםאתעסט ב 6 )ב יי מפיץ: 0105 51 50 פרק חדש ואיכותי בסדרת "הפרויקטיי צפוי להגיע למדפים בעוד אתם קוראים שורות אלה. חובבי הסדרה ישמחו לשמוע, שבפרק וה הס ו יל %זמניס ועולמות - כל ואת כדי לפתור חידות מסובכות וארוכות יותר המתפרשות על כמה ממדי גלקסיה. גם כאן, השחקן יכול לווסת את רמת הקושי לכל חידה בה ייתקל ולקבל רמזים ייחכמים", שיקלו עליו את הפתרון מבלי לקלקל את ההנאה מהמשחק. עוד נזכיר, כי במקרה וה הגרפיקה חדה ומדויקת והסאונד מרשים, ממש כמו בפרקים הקודמים. 3 5 7 וה כאפ!? מפיץ: ג ס8מזד חוא מסדרת תמכסמ טהך חס חצם יי מבוכיס ודרקונים ייטהורים" מוצלחים, בהס על השחקן להרכיב חבורת לוחמים ולצאת להרפתקה קשה עם כל הקסמים, גלגולי ההצלה ומפות החרטומים. או לאלה שמצפים כבר הרבה ומן להמרה משובחת של משחקי הלוח הישנים (כותריס שלכאורה פינו את הדרך למשחקים בסגנוו וא00, שלא דורשים הכנות מוקדמות ועשרות קובצי שמירה ‏ על הכונן הקשיח), מביאה חברת גכפתח1ת8 את מא ם. דד 8, כותר 0 מבטיח. במקרה זה, השחקן יצטרך לווסת את תכונות ד וציוד מתאים ולשלוח אותם לקרב ארוך ומייגע נגד מפלצות, שדים ומה לא. 6[ וב :₪01 !0 צזא מס מפיץ: א %5007717 5910 אקזאן א 1 בעולס המסתורי של הורק, שליט רשע ושמו בלקוט החליט להרוס ולטבוח כל מי ומה שניצב בדרכו באמצעות חרב קסמים. מול האיוס הזה, ניצב השחקן שכמנהיג חבורת "האנשים החופשיים" צריך למצוא דרך להילחס בבלקוט ולהציל את האדמה. הא 07 108025 הוא, למעשה, הפרק הראשון בסדרת המשך הדומה מאוד ל 5 1 0 כא1.0. כותר זה משלב לחימה וו ל תורות (לכל יחידה מספר צעדים מצומצסם בו עליה להשיג מטרה כלשהי). הרעיון הנחמד הוא, שבנוסף לגרפיקה המדהימה ולמוסיקת הרקע המתאימה את עצמה לאווירה, ניתן לצרף לצבא שלך (תוך כדי משתחק) מאמינים ולוחמים אחרים הנחושיס בדעתם לעזור ולהגדיל את סיכויי הצלחתך. 6 85 8 : א=חז חק זפ = | 93-ו לראות את הנולד מפיץ; 400565 40:)וןו בחודש הקודם הבטחתי שאנו עתידים לראות עוד שלל משחקי אמא5188-7 חדשים על המדפים. ובכן, חברת 08058 ק116א 62 -. ו ו ב ג כ | לוקחת את סדרת המדע הבדיוני הנצפית ביותר, ומביאה לחובביה כותר נהדר שעלילתו מתרחשת הרבה קודם לכן, במחברת הראשונה של יומן החללית. '"לידת הפדרציה", כפי שהשם מרמז, מאפשר לשחקן להקים את צי הכוכבים ממש מנקודת ההתחלה ולצבור כוח ורייטינג על ידי הקמת בסיסי חלל, מפעלים, מצבורי מזון, גנרטורים ועוד. וכך, בין חניכת בית ספר גלקטי וגילויים טכנולוגיים מבריקים במעבדות, תצטרכו לבאת למלחמות או לפגישות פיוס עם וקלינגונים, | הרומלנים, | הפרנג'ים ושאר הצבאות המוכרים. בכל אופן, מדובר במשחק עם גרפיקה וו בתחילת השנה החדשה. 58 8580000 6ב מ וה מקום ראשון! מפין: 150177 נ(יוצרת אז ]א צג ₪ החמוד) משהה ו המולד, ואחרי משחק קצר בגרסת ההדגמה החופשית (בכתובת נשארתי נפעם ונלהב. הוסש.1 סוט ש. ועו ) 6 ץ ד זו 2:4 ממההההההמנ-.-================ הכותר כולל את כל 16 המסלולים האמיתיים של העונה כשהוא מקיף את העולם ממונטה קרלו ליפן ובחזרה; כל המסלולים תוכננו 65 ז7ז0א 625 :וג וי ו יג בקפידה לאחר שעות של צילומים והתבוננות בשטח, תוך יצירת קומבינציה מעניינת של בונוסים מדליקים כמו שופטים, קהל, עמדת תיקון (בתלת ממד), תא נהג ואפילו שידורי רדיו של הצוות. כמו כן, הבהירו ב-10815071 שהם נחושים בדעתם לסלק את המשחקים הקודמים שמנסים, ללא הצלחה, להעביר ולהגביר את הריאליום, כך שבעבודת הפיתוח הזו קיימת אפשרות לווסת (בנוסף לדרגת הקושי) את חווק הצמיגים, את אורך הכנפיים, את התנגדות ההגה וכוי * ממש כמו בסימולטור משובח. וי ב איזו קומבינה! מפיץ: צג.זקא: דא אא 05 הוא כותר שלוקח את השחקן לחלל תלת ממדי, במעין 6₪4דג ]ןאדס 00 מעופפים - שילוב מעולה של [ַא560₪ספ, מאשט ו-צ5א00 זא עיקר כוחו של המשחק נעוצ ביכולת לתמרן את האופנוע בסיבובי 360 מעלות, דבר 700 שיאפשר לך להיתקע, לדחוף ולמשוך כל עצס ודמות על המסך. המשחק כולל 15 משימות סולו ר8 מפות מרובות שחקנים, לחיבור מודם או רשת. על השחקן לתפוס את ההגה וההדק, לעמוד ל ל ל מתכתיים, | להקשיב לקולות | הרקע המדהימים, ובמילים אחרות - לחוות את הגרפיקה המצומצמת ולחכות בסבלנות עד צאת הכותר לחנויות. בינתיים, : עומדת לרשותכם גרסת הדגמה חמה וחופשית להורדה ‏ הנמצאת באוטוסטרדת המידע: 10ב סט 110 1 1 סה אא כת. 65 ב החש ד לחימה באלכסון מפיץ: [608גז/ 5 אד שייך לז'אנר המשחקים המעניקים נקודת מבט מזווית אלכסונית על חבורת גיבורים עמוסי כלי נשק, ובמילים אחרות - מדובר במשחק שמצריך לחימה מטורפת בעשרות רובוטים ואויבים. מעבר לכך, מה שמייחד את 088 501 היא האנימציה המיוחדת שהושקעה בכל דמות, בכל אגרוף ובכל מכת חרב. בכלל, לפי גרסת ההדגמה נראה שחברת 1001 הצליחה להרכיב בדיוק את מה שהרבה שחקנים חיפשו - שילוב של משחק מכות אחד על אחד ל לפ . ה[ יי - | נראה טעים! מפיץ: צג, ]קת דא בינתיים, רק תמונות ולכידות מסך מהפרויקט החדש והסודי של צג, ]א דאז. פרטים נוספיס בחודש הבא. ₪ קבלו את הפנתר הורוד בהרפתקאה סוחפת על פני כל העולם (אפילו בים המלחו), במסע סטורף מהופור ומצחיק עד אימה. סרע מצוייר אדיר על המסך, גרפיקה מדהימה ועלילה משוגעת. וי חי תי המשחק הראשון "בסידרה. חובה עוד ג התיג :וו 7 - | 4 מדיה פלוט מקבצח נלוטס זץיטר ו 0 8 מ וו ואדפוואז וווא | תצוד6גתטזאן דט וגפטאאש ו חורו ו וו סחס זסהוחסק אחז 78 .6ח| ,6שו061פוחו !05| הס( וס 65זסו06סזו סזם סףס| ]פט!זססחם/ ,6507065 .8 חט" זח6ףז||סוח! ,.שח| ,6שווססזשוח| וט|ז66חם)\ 631996 ו וא | הסופפווחזסק ם 66פט אך .א/18 /\/0)) עס 560ח166 6זס שחם .6ח! ,65זטוסו 5ו1זה ווח ]ס 691996 בחם 65זסח6ססזו 6זם ניתן להש'ג בתנוירתי:פהשבים, סטימצק'י, ספוי, צעצוע'ם, מופ'קה ופפו'ם. שיווק והפצה בלעדי מדיה פלוס מקבוצת גלובוס-'ונייטד ו'דאו: ת"ד 8236 א.ת. הדש נתנ'יה 42504, טל. 800-220-901-ו ש הג 1 ונדיאל אפ םהג>6גם ₪21 'צרנית המדבטוח והטורקים הגדולה בעולם וחברת א'.א".אם = המפיצה הראשית של מוצר' גו ביוראל מכריזות על מבצע עולמ' ללא חקדים וטסים למונדיא פד'ד=. וש 7] סטגאסגס מכ מורשה ] צד ‏ :-ד ספח מלא של תעודת האחריות מהווה אישור השתתפות בהגרלה. = החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מראש. הקבד לרבוש אח מוצר' שו מבית הזו= עם מדבקח מבצע הממונד'אל הגדול. כ' עוד לא היה מבצע נזה.. בהווווו דרו וברשתות השיווק הגדולות | חברת המחשבים האישיום הגדולה בישראל טנא אלי