WIZ – וויז – גיליון מספר 84

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
הניפב 2 00 ץצ השזו, אסו ו ופפ פאס ו 2088 ועד ועוו"... | קו-אופ - | : | שו פרסר : 0 קו-אופ צפון: סשכשסר "יש -- אמרנו לו שזה לא יהיה מפשחק ...אבל הוא התעקש . ל בדרך כלל, בשלב הזה של השנה. מגיע הטור שטופח למערכת על השכם ומודה מכל הלב לכל אלה שעובדים כל כך קשה כדי שהעיתון יצא לאור וברמה הגבוהה ביותר. נכון, לא טעיתם, הזמן עובר מהר והנה הגענו לשנה השביעית לקיומו של וויז ואנו באמת מאושרים וגאים בעיתון הזה, שהפך לאחד המגזינים הבולטים והמצליחים ביותר של 8 ונות המחשבים העברית והצלית חצות בין פערי גיל, תרבות, לאום חדשות מעבר לאוקיינום 4 ולהגיע לתפוצה ארצית ולאלפי דת 91 = בהים הפ יח רוי רוזרוק רל הוראות הפעלה : תים הפרוסים בערים, במושבים, בקיבוצים, בכפרים, במצפים, 6: חקירה מצולמת 8 | בשגרירויות, בקונסוליות ובמה לא. 6: מצעד המשחפים 0 כל כך הרבה מקומות פרוסים על פני הארץ ה 5 הזו, עד כדי כך סודות טחדר התטיכה 12 ששוכחים עד כמה היא קט טנה. כל / ₪] 62 רובוטים: הגאס צט א 16 2 הרבה אנשים מדברים בארץ הזו, + קרבות מעונכם אחר ל כך הרבה אנשים מדברים על -% ₪ כ 1 כי) אסטרטשניה: פן. | ה ואהםק ואו 8 ב הזו ער כדי כך ששוכחים במה א רו - עמ' 16 ₪ 6 אקשן אדא אאאם ]ב | מעט אנשים באמת גרים כאן. כל כ הרבה מדברים על כמה קשה לחיות ₪ 62 אספטרטגיה: אסז.1.זטממת מאסד 1 בארץ הזו עד כדי כך ששכחנו 8 וויז עסקים 22 לשאול איך אנחנו יכולים לחיות. כן, כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה ₪ 62 פימולטור: מס201.1 -6 4 חיבורים, ספרים ואנציקלופדיות כבר ₪ לומדות <> נכתבו על הארץ הזו (אפילו התנ"ךו | /וש=ו|0ן ₪ עד כרי כך שכבר שכחנו מה נכתב ₪ משולחנו של דיר וויו 0 קודם וממי כבר שמענו את המשפט המוכר הזה. ₪ ₪ פימולטור-חללל? צזאמ 0 דחם. וא ד 2 אז בין גבעות המילים והררי 6-1 - עמ 24 ₪ אינטרנט: חדשות האינטרנט + | המשפטים ועם כל הכבוד שוויז חוגג 1 אינטרנם: 50 למדינה 36 יום הולרת נוסף, נדמה רו שבאמת חשוב לקחת אוויר טוב טוב לריאות; ₪ אינטרנט: .7%81א, שאלה לעניין 8 לחכות כמה שניות ופשוט לומר = 1 | מילה טובה למדינת ישראל שחוגגת ₪ ₪62 הרפתקה: אסדופ1טסאו פא68% אאס? 0 6 יי 0 שנה לקיומה. לא, לא, שלא תעזו ₪ משחקי תפקידים: נפילים 2 לזמזם בציניות את הנעימה של ' תקומה או של עמוד האש ואל ₪ מבזכקי תפקידים 4 7 תחשבו לעשות חיקויים מרושעים ₪ משחקי תפלידים: סדרת פראצ'ט 6 של פוליטיקאים גרועים. ₪ אסודא דצ .1 8 פשוט תיקחו אוויר, תחשבו על משהו טוב ותתנו מילה טובה. אחרי א וי . | ה | ל ל הכל, מתי עשיתם את זה בפעם יו , 8 משחקים באמצע הדרר האחחרונה ועוד למישהו שממש מגיע יגול יולצ יי גי 4 וב | 1 ₪ - עמי 408 שק = 0-9 = || 0 ישראלית, דמנוויות , | . "7 | | ן | | 1 ן .| 1 - 5 - אלימלך אגוז, בלש משטרה חסר כל מצפון וחוש קואורדינציה מינימלי, מגיע למלון מציעטקות יוו רו מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחל קת מנויים: מיכל מצליח * קוב' 6'0 ברצף ארועים עוזרים צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר קז/ו, קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי | | | || : היוצרים יחד תעלונוה נ'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלונ<, מיכאל לוגסי, ג'ולי קוריטו-עזז וערן פולוסוצקי.* עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה ממוחשבת: אריקה שפיגל, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 2, ירחון מקבוצת קרדן "נופי חדרה" בכדי לנפוש. רצה הגורל ובו בזמן מתאכסנים במלון כל הסלבריטאים וכל המי ומי בחברה הישראלית. חופשתו של מר אגוז הופכת לסיוט היסטרי וחסר מעצורים כאשר סלבריטאי נעלם באורח מסתורי וידידנו אגוז מופקד על פתרון התעלומה, אבל... רק אתה יכול לעזור לוי ומ ויר --. ךל השקעות * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 0-0 ב 5 העיתונות משבחת! , 4 * טל: 03-5702654 , פקס: 03-5708174 * הפצה ראשית: בר - שיווק והפצה 03-6952118. "שערוריה רבתי, מפגע ציבורי..." (מוסף העסקים של "פילון") מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלח "לא היה כזה מחדל בשושן הבירה מזה עשרים שנה..." (ירחון יוצאי פרס) למערכת לא יוחזר. . "חרפה למדינת ישראל..." (בטאון הכנסת] | ן "אפילו ארובות חדרה הורדו לחצי התורן..." (שבועון "החדר של חדרה") באדיבות ד | 1-7 לים שש כ 60-הו יי , זו ד יכנ ₪ | - ה ו ום- ₪ ו ל 5 ו -- - חי רה ף | - / ב ' ו 3% | 7 - 7 . ו ווה שר" / . 4 כ שו ו וי תיה א" * | | . /', 6.40% - 8 - - - - <--- . - - . - - ו - - - = ו ץ " . % " : [/ / % ע. / 2 2 2 - . . . , יל" . א 4 של ' 7 - . 1 | 1 '/ % . , [ , =- 1 . -0 5% .. 2 . * 5 ל' + ווה 4 . /-, . . י : | 2 - 1977( % ב- יְ ה-א - - -₪ | נפל. ל א "2-4 ד תה ₪ פטו /דס6/ 68 !!!50101 = = 6)685זו) זס!וקח|פק | ור 4% - --- ו ,3 ד . ' , ₪ לאלו המתעניינים באינטרנט וחוששים ממחשבים, מציעה עכבר חדיש נוסף מבית "הענק הכחול" - ]15% הינו 2 ל / ל היצירה של חברת | חברת סוני את המערכת החביבה המורכבת מקופסה המכיל במרכזו מעין ג'ויסטיק 1 יר, המקל ומייעל פעולות כמ | ו 5 ממשיכה רל המתחברת למכשיר הטלוויזיה הביתי, וכוללת שלט רחוק גלילת המסך באינטרנט או > 8 לסחוף את ארה"ב מאז קניות | 7 המאפשר גלישה באינטרנט (המערכת מצוידת גם במקלד " פעולות אחרות שדורשות הזזה | % הג המולדי | %) ] אלחוטית למתוחכמים יותר). -% 4 רצופה וארוכה 6 העכבר. - מדובר ביומן אלקטרוני קטן, 4 כ 13 חכם, הכולל צג גדול (יחסית) 6 << מערכת פ8ט[ןץ 601% פועלת בארה"ב בשיתוף עם | : הכבלים - דבר המקנה יתרונות עצומים בפשטות ובשכלולי ההפעלה. ניתן למשל תוך כדי צפייה ב"תיקים באפילה" ללחוץ על סימן מיוחד הנמצא בתחתית המסך ולראות בהרף =" עין את האתר הרשמי של 13116%- באינטרנטו! אלקטרוני ואף לגלוש באינטרנט בצורת ; 2% כמו כן, נמצאים כאן עוד גימיקים מדליקים כולל המחיר , . ₪ | = ,' 5 טקסט כמובן (ללא גרפיקה). בארה"ב, שעומד על 5300 בלבד! הלוואי עלינו... + = אוביי 2 .67% | 27% המחיר בארה"ב הוא 5700, אך חשוב / ...א | , .0 | . ג ור | | לזכור שבשלב זה, המכשיר לא יכול לפעול | 1 בישראל, כך שלא נותר לחולי האינטרנט | ומשוכלל, כאשר החידוש בדגם הזה 5 נעוץ בכך שהוא מכיל מודם "אפ = אלחוטי, מאפשר לשלוח ולקבל דואר / והיומנים המשוכללים אלא להתבונן בערגה.. , . - | , / / "יש "יי - י 0% קה > חברת :11 הינה אחת היצרניות הראשונות של ,% מחשבי כף יד מבוססי 05 פסשתו/ט - 40 מערכת הפעלה של חלונות בדוטה ל-95 | 5 אוטטחו א הדגם החדש א%.]620 כולל צג צבעטני ברזולוציה של 240 א 640 עם 256 צבעים, הקלטה פנימית של דיבור, אפשרות חיבור לאינטרנט ולדואר אלקטרוני והפעלת מצגות גרפיות וגיליונות חישוב באיכות גרפית גבוהה. | = אחת המצלמות הדיגיטליות הקוצרת שבחים בכל העולם היא ₪ ה"גזשוקכ) של חברת הסחג). / יי המצלמה מסוגלת לצלם 30 תמונות דיגיטליות בשנייה, / לצלם וידאו חי לכל דבר ולהתחבר למחשב 6 בעזרת כרטיס | / לכידת וידאו המאפשר להעביר ולהפוך את סרטי הווידאו לקבצים. | | 7% זו םס | כאשר קוראים מלל ן 4 על גבי המסך ורוצים "להפוך %" עמוד", צריך בדרך כלל ללחוץ על 000 ב 4 חברת זפהוסום, | -77"- |;, * יצרנית מפורסמת | של ב א מכונות כתיבה בעבר ומחשבים ‏ 90 הצ 1" 2 . כביי; | | -- 2( ל 1 2 2 2 4 כפתור על גבי המרקע, כך שאין תהושה של 3 ) 5 | | | בהווה, מציעה את "מחשב המחברת | 2 5 = ' 5 - : ע = ₪ י | -- 1 | אוזיתו - - , 0% הדיגיטלי הראשון" - במחיר של יומן פעולה אמיתית. . | -) | | - : אלקטרוני (כמעט...) כך למעשה היה עד היום, אך הדבר עומד להשתנות בזכות 7 4 ,)] * - 0 86 חי 2, | המוצר הבא נועד לבעלי מחשב נייד והרעיון מאחוריו גדול - ₪ במקום לחבר מודם, לחפש קו טלפון או כל מיני מתאמים וכבלים | לטלפון סלולרי, מדוע לא לייצר הכל בתוך יחידה אחת? ובכן, זג ) *)] 6ו16.וחזס:) הינו כרטיס מסוג ]11 6קעך (שמתאים " למחשבים ניידים חדשים), הכולל בתוכו מודם וטלפון סלולרי ומאפשר להתחבר לעולם בקלות! המחיר בארה"ב: 5500. עכבר הדשני הכולל משטח מיוחד, שבתוכו בנוי מעגל ,62 | 2( אלקטרוני "המרגיש" את מיקומו של העכבר יחסית למשטח | .. לד ומי שניסה את המוצר טוען שממש מרגישים את הכפתורים :5 ) התלת ממדיים על גבי המסך). : -% עוד יצוין כי ‏ 201.6 מצריך תוכנות מיוחדות | "3+ = שיתמכו בו - הרעיון מעניין אך ימים יגידו אם זה : "= יתפוס את עינו וכיסו של הצרכן. 4 1% ה- 260000%) כולל מערכת הפעלה > ₪ ייחודית, ‏ מעבד תמלילים, גיליון חישוב אלקטרוני, ‏ יומן = | פגישות וספר טלפונים, ניהול קבצים, קבלה ומשלוח של פקסים ' | ודואר אלקטרוני. כל העסק בנוי בדמות מחשב מחברת הכולל צג ג03/ איכותי עם תאורה אחורית, 0 0 באוד פנימי ומקלדת מלאה ונוחה. 2 המחיר בארה"ב: 5599. - .. , | 8 .' ' מר - -- ₪ - . + - ל ₪ . שד , - ו 4 , -= "₪ = "יא ו" 7 | . - - = - ש - / >- 7% [ 41 4 === כ מא===-מ - ₪ -- + . - ₪-- - = . ע רו | ' | / + / - = -*. -=כש 5 - 5 2 / . 1 ' 7 5 / ּ 4 % . = - - ז --ש רו ו לקו"י - 4 % ל ' = - *-<₪ *. == .*, . יְ ב" . %י- 5-7 6 + / 5 % א" -₪ר א - ₪ - - = - = א == . 5 - ₪ ₪ = אד וד ה - ₪ ו יְ .ו" - "ו .4% / . 4 ' -- "ו 44| - 9 - - -7-- : - המאו" י 2 .= | וו . ייוו ו ו .| . | / - : + -%. - רו - --+ ו |רר . . 1 0 0 / . / | / . , '| , . / | ו ₪ ₪ . ₪ זו זר כאאן ₪ שי וו מו ופ ₪ ו 0 . / = -. ן | ₪ | ּ ן ₪ ה /- 9" . ",₪ 4 --אר 7 | ".6 -₪ר | : 1 , ו ע / /- | ה | >ו| , , | - " "שר : .. - .| 4 4 ...0% . 5 -. , "ו 2 | "יש ו "1 4 > " - 5 . - א" שי | -.. ." - ב == ב - ב = ב - ה - == -: = = = , . --! המשש -יי 3 - הצ = ב - - | - = . | % . <> | 4 = . | ו 5 ' ₪. / 4 . , ₪ 5 הז - יְ " - י - אד ו ו / . "א - - [ .4 . ו / / "שי %) ' 1 | . - , | , 2% 7 ,| שו שר ה" ד %) - 1 - 0 5% . . + 0% ... זי 2 -₪ ל * 4 . "0 0 4 ל 0 8ואה 56 0 8וא/ הינה מצלמת וידאו המתחברת זה לא באמת משנה אם אתה מטיס בואינג 747 או ישירות לאינטרנט ומאפשרת לראות מכל מטוס קרב מסוג 22/], ה-036 הוא ג'ויסטיק המיועד. מקום בעולם (דרך האינטרנט כמובן) שידור | 1 למדמי טיסה ומאפשר "לזכור" (למעשה לתכנת) + וידאו חי ' * בקלות 250 מצבים שונים ופקודות. כמו כן, מורכב הדבר יכול לשמש תחומים רבים החל = 2+ ה-36א מג'ויסטיק משוכלל עם כפתורי ירי וידית משמירה על מקומות, משרדים ומפעלים, ,"?. מצערת ומהווה את השילוב המושלם לטיסה. וכלה בהורה שרוצה להשגיה על המתרחש בביתו בעודו במשרד - הדבר יעיל במיוחד 14 בארה"ב בה אינך מחויב על שיחה מקומית, 3% ומכאן שעלות השימוש במצלמה הזו לצורך השגחה נמוכה מאוד. "שור - 24% = הפאוחדפ 3 : הג'ויסטיק הזה של חברת ]0ו1אאטוט() מותאם במיוחד למשחקי פעולה |" של שחקן יחיד - הוא כולל כפתורים הניתנים לתכנות, ידית נוחה ומעל הכל - | הוא זול... ב" 1 <|)% וזש 1% ₪3 0000 ו 0000000000 6+ ]) ו*|,. ₪ 0 ל "= ענקית האלקטרוניקה -1%56 משווקת לאחרונה מספר צגים איכותיים ושטוחים - החלום של כל משתמש מחשב הסובל מחוסר מקום פנוי על ₪25 = שולחנו. 7% = המסכים הינם בגודל "14 ו-"20, תופסים כ"60% פחות ממסכים רגילים וצורכים כמחצית האנרגיה. =- הש /. | ִּ >< עוד יצוין כי חברת :₪6 פתחה טכנולוגיה מיוחדת המאפשרת לצפות במסך בזווית של עד 160 מעלות - יפה מאוד, יקר אך שווה בדיקה. ' % "/ - . "קל / 5% 2 ו . . , | . . . , 4 = י 50 | 0 . [/ 7 . דו. / - . /-- / : כ 4 4 4 , 4 , ,2 % כ וג ₪ 4 שיד חש = | הש ה | .ה | .במהמההכ-חם. ₪1 . 1 |[ ' ג 4 יְ 3 ₪ 4 5 ' . - ! 1662 % | . | ₪ | . ו ו 9 ₪ 4 ן 7 |. | 1 6 | 2 . ₪7 - ₪ ' / | ו ו | ₪ | ל הוראות הפעלה דרישות מערכת ₪ מעבד 486-5% ₪ 10א4 זיכרון פנימי ומעלה ₪ 2010 מקום פנוי בכונן הקשיח ₪ כונן תקליטורים במהירות כפולה ומעלה ₪ כרטיס קול ₪1.45788 50 ותואמיו ומעלה הוראות התקנה 1. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים ועבור לכונן התקליטורים על ידי הקשת :0 (כשהאות ₪ מייצגת את כונן התקליטורים שברשותך) ולחץ על זטווום. 2. הקש .41.1 1571 |-זסוחם. 3 עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך. הידעת? משאסע ₪18 הוא קווסט משטרתי שחובר על ידי ג'ים וולש, איש צוות הפיתוח של ג 8 ח515, אשר הביאה את הסדרה המיתולוגית 0011857 6 זסט. 7 : 7 21 כ וצ ₪ , 0-2 |" - | '/ -- | | . , . יר - ,ב ייוו - 2 . . 4 מ | 3 2 ב / | ראה "יו ' ₪ / - -+ -! "בי , שער הלח אה - ₪ק = * -₪- מאת: דויד אידלס וד"ר וויז = 4 -. "4 ו לאחר הפרק שטפק בבנידה בקרונדוף"הביאה 8/5 ₪103 את הפניחה באגטרה - .וש תפקידים ממוחשב, | 6 שכולל אופצוות מרשימות למשחק רב-משתתפים-ובהשפאת ספרות- ההרקונים נהמבוכים של חברת ד במקרה זה, אתה נמנה על קבוצת ההפתקנים מתחילים שנקלעום לתסבוכת הכוללת קפמים, מפלצות ויצוריס מהחלל ההיצוז כשהמטרה היא:לחשוף את הבגידה הגדולה. "= . 2 ₪ | יד - 1 . 8 ' : . .= 4 . % ]. - שר . 0 - . 4+ | 5 4 . - / עד 4 ! | - - - 1 | 1 : .| ד | 4 ו "הב " ו 4 חשוב להשקיע ביכולתו של כל שחקן. יש ערים רבות בסביבה. | = % ד 7 ב ה 3% ₪ 5 /. ידו ופ > יייוו. יור יי . ₪ ₪9 חא 5ש הו וגם מתחת לאדמה. עוד חידה. > ו" הם גרים ליד הים והם יודעים לחפור. האמיתי מחכה בפרק הבא... מתהרגר'ם רהבזר לאחר מצעד דרמטי כל כך, כפי שהיה לנו בחודש האחרון, סופג הדירוג העולמי את השינויים השונים ולמעשה בוחן את כוחם של הפורצים החדשים מול יציבותם של המשחקים הוותיקים. זה כבר כמעט טבע שני, אך צריך לדעת לפרגן ולהסיר את הכובע בפני משחק האסטרטגיה הנהרר, אסא ו[ה]זאא = החסה אשר ממשיך להוליך את המצער ולהתגבר על מתחרים רציניים כמו [ז 01 ואחרים שנותרים מאחורין באופן עקבי. לאחד.: הירידה המדאיגה מהחודש הקודם מצליח 2 5 אא ,כ לטפס שני שלבים אל המקום ה-7 ולהרגיע את המעריצים המתוחים. דח 1 סו גם הוא מצליח להתאושש מהירידה שספג בחודש הקודם וממריא שלושה שלבים אל המקום ה-10. חבר נוסף במחלקת ההתאוששות של הדירוג העולמי הוא ח אסואס זט ₪ ז5ה]א, אשר לאחר ירידה באמת מדאיגה ומהמקום ה-13 ל-19) חוזר אל המקום ה-13 של הדירוג, מול מגמות ההתאוששות נרשמה מגמת ירידה דווקא מכיוונו של 2 7210 ]ן/יז), אשר התדרדר במשך שלושת חודשים האחרונים מהמקום ה-10 אל ה-12 וכעת אל המקום ה-14. מגמה דומה נרשמה לצידו של אטקא אסמסאום שמתדרדר מזה שלושה חודשים מהמקום ה-7 אל המקום ה-14 וכעת אל המקום ה-16 (להזבירכם, שהה המשחק רק לפני מספר מספר שם החברה שם המשחק = שבועות זס || אסודה. וואואאה-וזסד - | 20 220 ו סופ ופ 6 וספ סחסווו חווט 0 406 6' ם והסצו ופא 2 10 8 זוטווו זס 5פסחפו 02 א ומהסדאו 6 05| 080852: 880 = | 20 | סאג.ופו צפאאסו + פפהט0 פד = 6 אוסוחס צספווקסהק הפסאהוווסס אוש | 8 אוחוש זהם וג 80 080 = 00 8 2 הפסוהה פווסד 2ו 14 -|- 4 8 = 3056 )וו ;)ןו וו כוכוה- | וו ץצ ור= דוו 055 קכסת;)וו 5 אסופועוד:)ה 2 אסוחס -ס ח5 ז45 05 = 2 אסו וו סזטה ז-5הזטא ה הח חודשים בפסגת הדירוג העולמי ומאז ועד היום לא מפסיק לצנוח). מנגד, העלייה המרשימה של החודש שייכת לסימולטור המכוניות החביב, | זזמון דסא אס סז]), שמצליח לטפס חמישה שלבים מהקו האדום אל המקום ה-15. בשורה משמחת לא פחות נרשמה עבור חובבי אספכסם )!6 שמצליח לפרוץ בחזרה ל-20 הגדולים מהמקום ה-21. את מחיר העלייה של סג המןהפאה א וכניסתו המחודשת של 6140000008 לרשימת ה-20 שלמו המשחקים שסוגרים את הרשימה - וכך, יוצא ש-3 %1כ00)-א צונח שלושה שלבים אל המקום ה-18, 11דו]1א צונח שלב אל המקום ה-19 ומשחק האסטרטגיה או)ןם אע שציפו ממנו לכל כך הרבה, מוצא את עצמו בסוף הרשימה וזאת דווקא לאחר שהתמקם במקום ה-15 רק לפני כחודש ימים. המודתים: הנוי זא .₪1 מהמקום ה-18 אל המקום ה-22. הכתובת לדירוג: פחסוזסטונטסז סןסו. | 3533] 6 הסוסה 10 3032 5חה הסחו פד | |ח. וו548א ₪ סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: וס 18וה ה6טוזסצ אצ :קוה | שמשהש = | דירוג נוכחוי: דירוג קודם )1( | 2 | | | - - נש ו = | | | = 7 | | | ז | | | | -4| ₪ | | ₪ | ₪ | ₪ | | | המ שש == 20 )15( "ונשיו נדאי לך יותר בחהום 3 126 שגת' 2-5 = 40 |] 4 תירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויויה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי חתום עוד היום על מנוי שנתי ל-?זאו (12 גיליונות), קבל מדי חודש את גיליון .12) בצירוף משחק מחשב מלא על גבי ואס6-8. בנוסף יקבל כל מנוי: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנוות באג סטור. | | | ב . ו . '] . % "א א -. % | ₪ / . ₪- / טלִי [017579471, שלוחה מק' 6 ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-2ןגו מס' מנוי ב םשהש מש שִם משפחה תאריך לידה. . = | --) .את ₪ ה ד ה ₪ ₪ ה ₪ = א ישה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ = ה ]ב ==:2-.---.-222 2222420 000 ----------0 0 י,-₪. .8 ד. --00 = מיקוד ב .'..ב..........--.-- -- > מבקש כהיות מנוי מגיליון מסי ב ₪ מצורפת המחאה לפקודת מערכת זט ער פֶָן 4 ש"ח במוומן עבור 17 גיליונות ב] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) שם בעל הכרטיס ---. ו .. כתובת 9 32 ה-=הה--4-|0000] םב שיה. 1 46:1 השח-אש=<==<=<<<=-(47(()['01<<==שתת<=ה==מ-הה==4=5=-----... בוו 19 2 חתימת בעל הכרטי0 ---------. ------ - . בכרטיט אשראי החיוב ב-4 תשלומיס חודשיים שווים ללו ריבית. רהש'י'תחת ב גרוטל (ווסה-פס) בו אופנועי הרעם (וווס8-פ6) בו אגווצגח (ווסה-פ6) בו 95טס3₪ הטסצאו זאו (אסה-פס) בו אזור הגיהינום (ווסח-פס) בו סנסווו 845 (ווסח-69) ה המ תנות יש לסמן 3 אפשוויות על פי סדור העזיפות: * ייתכן שתתקשו מעט להוציא מידע מבוגדרן. הדרך הטובה ביותר לגרום לו לדבר היא להיות קשוחים איתו עד הסוף. = כשאתם בספק לגבי הפעולה במצב מסוים, נסו את מצב הרוח ה"רע" של הדמות. חלק מהעצמים נגישים רק אם אתם מעוצבנים מעט. * יצורי ה-5שאן1ךםאי)] 513 חסינים לכלי נשק רגילים. לכן עליך לשמור את הברקים שלך (כולל את הברקים של 2:0) ואת הלהביור לסוף המשחק. אל תבזבז את כלי הנשק שלך על יריבים אנושיים! אם לא יישארו לך ברקים ולהביור תצטער מאוד. כעפו צלרוצירי 41%1/י-.1 צ לחץ על כפתור ה-41150/3₪54% ולאחר מכן הקלד את הקודים הבאים: *= 11000 - מצב "אל". *= 1.1.00%%5 - מוסיף לך נשק ותחמושת. * 051 - מנטרל את ביטול החפיפות ובגרפיקה). * פ5מ]אמאתתסוע - מחביא את כל האויבים. א במשימות בהן אתה מוקף בהמוני יחידות אויב, תן לחבריך ליחידה לעשות את רוב העבודה. *= אתה יכול לשמור על עצמך חמקן זמן רב יותר על ידי מעבר למצב ₪160 ידני, ושמירה על עצמך במצב 1 אססוא₪. *= כדי לבקש מחברך לטייסת לתקוף מטרת קרקע, ודא שאתה נמצא במצב אוויר-קרקע עם מטרה נעולה. שים לב: צ"יט זה עובד רק בגרסת ה-0ווא:פ. כדי לקבל תורות בלתי מוגבלים - עבור למצב קרב, קח תחמושת ביר (לא נשק, רק תחמושת!), התקרב לאחד מהאויבים ולחץ על המטרה כדי לירות בו. הוא יגיד משהו כמו 1ו6גתך !אגא אשטסצ סוס" ולסוא דהחד שסיו", ואז תקבל מספר תורים בלתי מוגבל. כדי לקבל כסף בלתי מוגבל: בעיר הראשונה (ג6471א/א), לך לפינה הימנית העליונה של הבית ולחץ על הכפתור א בזמן שאתה עומד מול השעון. כעת תקבל כרטים ו(השתמש בכרטיס זה עד שנגמר לך הכסף!. כעת, לך שוב לשעון ולחץ שוב על כפתור א - הפעם תקבל כרטיס עם סכום כסף בלתי מוגבל! * הטס את ה-5058 כדי להתרגל למודל הטיסה. זהו המטוס הכי פחות מוזר מבין מגוון המטוסים העומדים לרשותך. *= כדי להצליח לפנות במהירות, התאמן על סיבובים מהירים על ידי שימוש במצערת כדי לסובב את המטוס בזמן שאתה פונה. זה מוזר מעט בתחילה, אך זה חיוני כדי שתוכל לתמרן טוב יותר ממטוסים אחרים. *= השתמש במקש ה-0ג1 בזמן משימות מערכה כדי להימנע מהצורך לשמור על מבנה. | * כדי ליהנות מהמשחק בצורה מקסימלית, עליך לשכוח ממצב א%[אק סאגאס, ולשחק במשחק הזה כאילו הוא משחק פעולה מהיר. * בזמן שאתה במצב פעולה ₪ ג ) חתוך כל סיבוב שאתה יכול, ואל תיתן לשום דבר להוריד לך את המהירות! >= אם אתה נכנס לסיבוב כשיש קבוצת מכוניות לפניך, השתמש מעט מאוד בבלמים או פשוט הורד מהלך כדי להתנגש במכוניות האחרות. רוב הסיכויים שתצא במצב טוב יותר מזה שנכנסת. * מצב ה-ק/507 של 1 1.4 ₪אאכת הוא חלש מעט, אך עדיין אתה יכול לשלוט במספר | מאפיינים. | הורד | את ה-ת6אסשאוסס כדי להרוויח מעט יותר שליטה ומהירות. *> לאחר המשימה הראשונה שלך, תוצג בפניך | אפשרות | בחירה | בין "המאה דה ד[םםאדפ5" ובין "אסו 51 אמוס מצד סד צג אי". בחר באופציה הראשונה מכיוון שהיא תיתן לך סיכוי להשיג שני נחתים נוספים, במקום רק אחד. > אם אתה מתקשה לסיים את הליווי של דא .אכ, הריסת הגשר היא הפתרון המושלם לבעיה שלך. = בדומה לשאר המשחקים שמבוססים על תורים, נקודות תנועה רבות יותר, פירושן אופציות רבות יותר. לכן, מערכת סט צריכה להיות בעדיפות גבוהה. עד אז, ממריצים שונים הם יעילים למדיי, במיוחד כשאתה נלחם ב-76₪ 00 ששריונם האחורי הוא עלוב למדיי. נקוד תנועה נוספת היא שתעשה את ההבדל בין איגוף האויב ופגיעה בו מאחור ובין התקפה רגילה מלפנים. תקליטור המשחק דרוש רק כדי להפעיל את המשחק בהתחלה. לכן, ברגע שהעלית את המשחק, תוכל לשחק ללא התקליטור. כך תוכל להריץ משחקים רבי-משתתפים עם תקליטור אחד דרך רשת מקומית או דרך חיבור ישיר. שים לב! אל תלחץ על מקש ה-₪6 אלא אם כן אתה ממש מתכוון לזה. המשחק יוצא מיד ללא אזהרות מיוחדות. * שלוליות שמן על הכביש הן יעילות למדיי כשהמטרה שלך היא פשוט לנצח. ברגע שאתה עובר את היריבים שלך, הנח מעט שמן כדי לגרום לחבריה מאחור לנשור מהתחרות. * כשאתה עובר דרך ה-.1םאו .01 שעגסת כדי להציל את אטדתםא8, התעלם מנמכוניות האויב והמשך לנהוג. אין לך זמן להילחם בהם. פשוט סע מהר סביב העיקולים, התנגש בתמרורי האזהרה, ולבסוף יהיה עליך לזנק מעל לגשר שעדיין לא גמור. יהיה עליך לעשות זאת במהירות מלאה, אך אם חסרה לך קצת תנופה, תוספת של קצת סא זא תעשה את העבודה. א המחסום המשטרתי הוא קטע שקשה במיוחד לעבור. יהיה עליך להרוג מספיק מהשוטרים המושחתים כדי שהם יפחדו ויסירו את המחסום המערבי. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להוביל אותם לדרך ₪ 11א₪11. אם יתמזל מזלך, השוטרים יפלו לנקיקים כשירדפו אחריך. אם ממש יהיה לך מזל, המסוק המשטרתי יתרסק על אחד ההרים. המשך לנסוע בין המחסום ודרך ₪ ]אטאט עד שכל המכוניות שרודפות אחריך יתרסקו. קרוב לוודאי שתחסל כמה מהם בעצמך - כאשר חיסלת מספיק מהם ובערך חמישהו, תבוא הודעה שאומרת שהמחסום הוסר. * הורד את טווח הרדאר בזמן קרבות אוויר צמודים כדי לעקוב אחר האויבים הקרובים אליך. = כדי לצבור נחיתות מוצלחות, היצמד לחלוטין לנקודות הציון שלך. *= טיסה בגובה של פחות מ-1,000 רגל או בגובה של יותר מ-20,000 רגל, היא הדרך הטובה ביותר להתחמק מהגנות האויב. ₪ אם אתה טס מעל אדמה, שים לב שעברת למד הגובה שמתאים לאדמה. *= הדרך הטובה ביותר להתקדם היא לאט, ובגובה נמוך. עם זאת, במקומות מסוימים וכמו הגבעות באזרביג'אן), זה משתלם לתקוף במהירות ובסערה מצד לצד. = במשימות| מודיעיניות, | השתמש ב-/י080א1.0 כדי להפריע לאויב, | והבא איתך 10%3א כדי שיצוץ לעתים ויחפש מטרות. * השתמש בתצוגת ה-א00₪7101[8 במסך המשימות כדי למקום נקודות ציון - כך תוכל לתכנן טוב יותר את הטיסות שלך כדי שיעברו בקרקע נמוכה. * העבר את הטייסת שלך דרך מערכת ה-16 כדי לשפר את היכולת שלהם לפני שאתה ניגש למשימה באזרבייג'אן. א בסיבוב הראשון תן למתחרים האחרים לעבור אותך. הם ייכנסו אחד בשני, וינקו את השלב מפצצות שונות. * קנה מוקשים - הם זולים ויעילים. אם אתה נשאר מאחור, השאר מספר מוקשים על דרך קיצור. בפעם הבאה השתמש בדרך השנייה, ושים לב לפיצוצים הגדולים. כ4] -6% -. ב = במשימה הראשונה עליך לבעוט בפ האשפה הגדול ובקיר שבסמטה. * ודא שאתה בודק הכל, בכל מקום. חלק מהמקומות הם קטנים או נסתרים, כמו הכספת מתחת למחשב במשימה הארקטית. ר שש גנוי * בזמן שאתה נמצא מול שני אויבים, נסה להתמקם כך שאחד האויבים יעבור בינך ובין האויב השני, המכות של האויב הרחוק * אויבים עם אקדחים נוטים להיות חלשים בקרב פנים אל פנים, ולכן נסה להתקרב אליהם כדי לנצל את היתרון שלך. בחר בתחילה באופנוע עם הממוצע הכללי הטוב ביותר. לאחר מכן, יהיה עליך להקריב בלימה עבור מהירות. מרבית. ברגע שאתה מכיר את המסלולים ואת השליטה באופנוע, בלימה נהפכת לנושא שולי ביותר. א אם אתה רואה קצת שטח פתוח, לחץ על כפתור הטורבו כדי לעשות "ספרינט" קטן ולקצר בזמן הסיבוב. = במסלולי העפר, תמרן בהגזמה כדי להישאר בתמונה. א ניסיונות להתנגש בנהגים לפניך רק יעזרו להם, לכן הימנע מכך ככל האפשר, 0 = > = א ה יש 1 . וְּ . . = . 4 ם 1 ' ו - /- - - -/+'- .שו / | ' 9-ו יו <-' - " / .. -י. "ו . -) . ₪ - . י - 6 | 3 = "ו = , . 6 * משם םא בא + "רפ" הלק ץ- ד 70 -- 1 . / 3 | )| / . / . ב / / 7 =" .' ָּ וו , )ה :| ו ו % . ₪ / ן ו 2 51 1 ₪ א ו 4 .-. - , | == ש י / 0/ - | . ₪ "2 4-40 ₪ > > % 5% 4. = >< שר = * כדי להעריך נכונה את הסימולטור הזה, הגה שליטה מומלץ בחום. כמעט כל המסלולים הם מאתגרים (וצריםו ולכן ג'ויסטיק פשוט לא מתאים למלאכה. * כוונן את החלק התחתון של המכונית לזווית המקסימלית של 20 מעלות. האפקט המוגבר של הקרקע יוסיף כוח שמושך אותך מטה (ומייצב אותך) ללא הפחתה במהירות. * אם כוונון מתמיד של המכונית לא גורם לך הנאה מרובה, בדוק את האתר של הספ תת - יש שם עמודים רבים עם טיפים לכוונון שיכולים להיות יעילים למדיי, | ה 0 77 ₪ אל תפסיק לזוז! לעצור פירושו למות. בכלי הרכב המעופפים, עבור ימינה ושמאלה מול מטרות בזמן שאתה יורה בהן, והתחבא מאחורי פני השטח כדי להתחמק מטילים. בזמן שאתה נמצא בכלי רכב על הקרקע או ברחפת, השתמש באסטרטגיית פגע וברח: התקדם לעבר המטרה, פגע בה, חזור אחורה והתחבא. חזור על השלבים הנ"ל לפי הצורך. *= כדי לעבור שלב, ותר על המטרות השוליות ולך ישר על המשרה הראשונית/משנית. מטרות אלו מסומנות בסמן כחול. רכז את כוח האש שלך על מטרות אלו כדי לנצח ולעבור שלב. *= אם נמאם לך לשחק לפי החוקים, הקלד: אא סד הד ארא ה ואודדר" בזמן המשחק. הור .ב *= בזמן קרב צמוד, אל תשתמש בטילי טורפדו מתבייתים - זהו בזבוז של תחמושת יקרה. שמור את הטורפדו המתבייתים למטרות אטיות או למטרות רחוקות יותר (למטרות בטווח קרוב א * שה ששו הממחה אש. 5 ' ה = ז - ".ס , -- ?+ = יי ה 4" אווש : - ו 2 = -=--- -=- 7 ית ב- השתמש בטורפדו רגילים וזולים). * בזמן שרוב המשימות נגישות בכל זמן ביום, נסה לקחת את המשימות שדורשות חמקנות בדיוק כשנגמר אור היום. כמו כן, זכור לכבות את האורות שלך לפני שאתה מתקרב לאזור הסכנה. * נסה לזכור היכן נמצאים שדות המוקשים שמפוזרים סביב. הם יכולים להפוך למקומות יקרי ערך כשמספר רב של פיראטים רודפים אחריך. | מ |וו | ' --4.= ...= =-- הקלד % 8 0% ₪60!! כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים: 8 - מסיים את הבנייה. = - מגדיל את נקודות התפילה הנבחרות. ₪ - מוסיף לך 1,000 יחידות כסף. א - מגלה לך את המפה כולה. 1 - מעלה את השכנולוגיה ברמה אחת. - הופך את המלך לבלתי פגיע. 7 - בנייה מהירה יותר של יחידות ובניינים. - . . + ₪ , = 6 + 5 / - מוסיף לך 1,000 יחידות אוכל. | - מוסיף לך 10 יחידות | אוכלוסייה (מגזע רנדומליו. >= , - מוסיף 20 לדירוג הריגול שלך. | שים לב: צ'יטים אלו לא עובדים | במשחקים מרובי משתתפים, | ויוסיפו את המילה "א ד 15" לניקוד הסופית שלך. פעם נוספת אגו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צ'יטים, וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 9 בני-ברק, מיקוד;: 51114. כמו כן אתם יכולים לשלוח פקס למספר 4, רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם ולכתובת. ה האם מכלול של תכונות מקוריות יכול להפוך את המשחק החדש של א0ז5]/זד6א, מעוד חיקוי של סותא א 6ת]א לסימולטור ו 4, שהיא חברת האם של משחקי הלוח ומשחקי התפקידים 1 שי1א, ז' ₪3 ב (6 םנו ויו ל-א4011/1810% לייצר משחקי מחשב על פי מוצריה בחוזה המוגבל בזמן. כיום, לאחר שפג תוקפו של החוזה, החליטו ב-1/1510%ד)ג ללכת על אותו רעיון עם עולם משחק (וכמובן שמות מותגים) משל עצמם. דרך אחת, סיפור אחד בעולם העתידני של 0548 צע גחו ניתן לבחור בצד אותו משחקים כאשר צבא האנושות מורכב מ-05/.8%: רובוטי ענק 12 | שנהוגים בידי אדם כשמולם צבאות מורדים וצבא פורעי החוק, המורכב מקבוצות מכניות הלאות ב בניגוד למשחקים אחרים בז'אנר, אחהמס צצהתו מונע בעלילת קטעי 1 לכי ל ל יי יו מקצועיים, ממש כמו פדרת ו יי ופ ו ו ירי ן וי (נזכיר שקטעי הווידאו הללו מניעים אותנו בין המשימות השונות, למרות שאין כאן אופציות אינטראקטיביות). רובוט זה רובוט זה רובוס ו ש-א61711510 החליטו לשנות כיוון, הם שינו יותר מאשר את השם. למשל הרובוטים ב-0₪48₪ בעלי זרועות, מה שמאפשר להם להפיל ולהרים כלי נשק תוך כדי מש"מה (גם כלי נשק של רובוטים אויבים),. כמו כן, יש לרובוטים אינטליגנציה מלאכותית, והם מרוויחים ניסיון. לאחר כל משימה, מה שמשפר את דרכי התנועה, המהירות, החיישנים וההסוואה שלהם. בנינודיבלררבוסים של ו ו ענקים קטנים ויש לכך חסרונות ויתרונות. פגיעות אויב עלולות להפיל אותם ארצה, אך הם יכולים לקום שוב אם כי באותו זמן הם מטרה נייחת. עוד יצוין כי מנועי סילון ונלגלים, נותנים לכל 0548 את האקסטרה-מהירות לה הוא זקוק כשהעניינים הופבים לחמים מדיי. צייש וי ללא תמיכת א:כ3, המשחק די מזכיר את אחיו הבכורים מבית א1510ייד)ה למרות שהוא מכיל יתרונות רבים. עם התמיכה בהחאצת התלת ממד אהםס צהמד מעלה את ז'אנר משחקי הרובוטים דרגה כאשר תמיכה בצליל תלת ממדי ובג'ויסטיק א)ה םת 0:5א0) הופכים את החוויה לאינטנסיבית יותר. 2 ג הו ואוהבי אקשן/טקטיקה. בעד: חבוט מקורי, עלילה מונעת סרטונים, השתפרות הרובוט ממשימה למשימה. נגד: שמירת המשחק נעשית באופן אוטומטי ומתרחשת רק בין משימות - אין אינטראקטיביות בבחירת המשימות והאויב לא מספיק אינטליגנטי. סגנון דומה: 2 הסוחתה/ו0םוו 2 סוסה ₪ |-5ם!תהוםחם!. לייל מאיצי תלת ממד: כן. צליל היקפי: כן. ג'ויסטיק 086%:=ץ 005:: כן. .ּ / = [ " / | 0 | והות הי ורוי ₪ > / - פיוטה אל | הקוח /% == 9-70 * ור איומדאקטינ' מ'₪15 המנווה בפא' , השס .= וו | | | | 2% ו "7 ו = גי"] 1 מ ונשי זז ו 7 - 5 / - 8 | 5-ו = ו | ש מרנז הזמנות בכרנויםי אעוראי, בין הו / 4 ן | / .= 2 | אמטרטגיה ה-=) מאת: אורי אבוניל חברת 881 ו-צ017 0600אק מוציאות לשוק משחק חדש של כיבושי שטחים ודיפלומטיה. כשהתחלנו לשחק ב-1א15%. 41 זאשקואו הייתי די חשדן. אמנם [55 היא חברה בעלת מוניטין רב ואמנם היא הוציאה כמה הפקות בתחום האסטרטגיה, אך משחקי אסטרטגיה רבים שהיא הוציאה נחלו כישלון בכל הנוגע למקוריות. במילים אחרות, ‏ 14].15%8]אםקוא] נראה לי בהתחלה כעוד חיקוי (אחד מיני רבים) של וו אסזד 2 זז/וןי). בדרך כלל אני לא ממש שמח להודות שטעיתי, אך ]1.15% ]חתטוא] מכיל את שלושת היסודות שהופכים כל משחק לטוב: הוא מיוחד בתחומו, הוא מלא אתגר והוא מהנה. ]| עידן התעששייה ]1.15 ]תץ!וא! מתרחש בתקופת המהפכה התעשייתית החל ממלחמות נפוליאון וכלה במלחמת העולם ה-], ומדובר במשחק אסטרטגיה של פוליטיקה רבת עוצמה המתמקדת תמיד באזור מסוים ולא מתרחשת על פני כל העולם (תסריט אופייני יתרכז באירופה - מרכז הכוח העולמי באותה תקופה!. שלא כמו רוב משחקי האסטרטגיה שבמרכזם השגת "שליטה עולמית", ואפן.ן]ה|אהםק]א!| עושה עבודה מצוינת בהדמיית דיפלומטיה, יחסים בינלאומיים ומסחר בין אומות. יתירה מזאת, ברוב משחקי האסטרטגיה דיפלומטיה פירושה לא להרגיז את האויב עד שאתה מוכן לחסל אותו ואילו ב-158%1. 1 1א=ץ!אז אתה חייב לבנות קשרים כלכליים ופוליטיים המבוססים על מסחר ודיפלומטיה ולו רק כדי לשרוד (כמו בחיים האמיתיים...). מה שמצא חן בעיניי במיוחד הייתה הדרך שבה השתמשו המתכנתים במבנה המשחק ולא בתנאים הסובבים כדבר שמהווה את עיקר האתגר, מה גם שמנוע הבינה המלאכותית מציב תנאים אובייקטיביים שווים למחשב ולמתמודד האנושי. ]| התור האופייני [א8.ןה1תםקוא] אינו משחק של "חיים קלים" ואם להודות על האמת הוא די מסובך, כך שחיוני לקרוא את המדריך עב הכרס (יחסית למשחקי מחשב) שנלווה אליו, ויש לשחק מספר פעמים עד שניתן לשלוט במשחק. כדי להצליה עליך לבנות כלכלה שמתפקדת בצורה חלקה ומספקת לך את המשאבים הנחוצים לבניית מספר רב של יחידות צבאיות ודיפלומטיות, כאשר תור טיפוסי במשחק ייראה כך: בתחילה תנהל את חלוקת המשאבים החל בהוראות למערכת הרכבות להפחית את כמות העץ שהן נושאות כדי לפנות מקום לפחם וברזל שיהיו נחוצים בכמות גדולה יותר ככל שתתקדם במשחק. אחר כך תוכל להורות למהנדסים לאתר אזור עשיר במשאבים, +] טיפים קטנים רוב המשחק מתרחש במפה הראשית: ₪ יחידות כלכליות כגון מהנדסים וכורים עובדות בשטחים שונים המכילים מחצבים שונים. יחידות צבאיות נעות בין ערים או בים (תלוי בסוג היחידה. ₪ יחידות דיפלומטיות נעות בין שטחי יריבים ואויבים. ₪ מחצבים ומשאבים שתאסוף חייבים להגיע למרכז באמצעות דרכי תחבורה שתבנה או באמצעות סוחרים. להטיל על מנהל מכרה פחם לשדרג אותו, להגדיל את תפוקתו ולהוסיף חקלאים שישפרו את תפוקת המזון. לאחר הקצאת המשאבים תוכל לעבור למסך התעשייה הנשלטת מעיר הבירה שלך - תוכל לבנות ולשפר מבנים תעשייתיים ולהפנות את כוח העבודה שלך למשימות שונות, כמו עיבוד מחצבים שיהפכו למוצרי סחר דוגמת עץ שיסופק לנגריות, יהפוך לרהיטים שונים, פסי רכבת, ספינות או שדרוג מבנים. כאשר תסיים עם התעשייה תוכל לעבור למסך המסחר שם תוכל לשנות עדיפויות סחר, לקבוע את קו המוצרים ולשכנע מדינות ומיעוטים להצטרף לאימפריה שלך באמצעות אספקת המוצרים הנחוצים להם, אם כי זו אינה משימה פשוטה כלל וכרוכה בזמן רב, משאבים רבים ודיפלומטיה נבונה. לאחר שתסיים לטפל בכל ההיבטים הלא-אלימים של ניהול אימפריה ייתכן שתרצה להזיז יחידות צבא למדינה או לפרובינציה שגובלת איתך ונראית חלשה או נמצאת במצב מלחמה עם ארצות אחרות - דבר שיקל על ההשתלטות עליה אך יסבך אותך עם מעצמות אחרות. הקרבות, השליטה והסיכום שלא כמו משחקים בסגנון אסזד ]0 שמאפשרים להקים אימפריה שלמה ללא קרבות, באמצעות מפחר בלבד ומבלי שתותקף, ב-15%1. 1 1אתץ!א] אם לא תבנה צבא וצי גדולים מספיק תעמוד תוך זמן לא קצר מול יריבים שיראו בכיבוש האימפריה - כ י₪ שלך הזדמנות להתקדם. עובדה זו הופכת את המשחק למתוח וייתכן שלקראת סוף המשחק יעמדו לרשותך מספיק משאבים ויחידות צבא כדי להתעמת עם מעצמות-על אחרות. כמו בכל משחק "שליטה עולמית" הו ]וזו ויו שוכ דח חוו. וגמו .+3.,++. וי 3 0 0-- אפ - ו ה יר = ור וו 2/0 וש = 8 ל ו ז א טש 1 טסוט וט וז 031 1 - 1 ₪ שי ₪ שסחזהּ:ווב ₪ שזוקוה + |7] ₪ ץור 2 8](, 63411516 שםה צד 0 סיום המשחק יכול להיראות כמשימה בלתי-אפשרית, מה גם שיעברו תורות רבים עד שתשיג מעמד של מעצמת-על, כך שאם לא תכרות בריתות צבאיות בתחילת המשחק תמצא עצמך במהרה תחת שלטון זר ותוצאה דומה תתרחש אם תכרות . = "א בריתות עצם המעצמות "הלא נכונות"). אז לסיכומו של דבר, הייתי אומר שלכל אלו שיכולים " 7 .קוו זק ית :שדב ]ו!ו1ה שו זו כאריאר ה וו [ לעמוד במשימות הנ"ל מחכה משחק מספק ביותר שלא נראה בשוק מזה זמן רב. 855 אא זו סגנון משחק: משחק אסטרטגיה מורכב | המכיל היבטים פוליטיים, כלכליים וצבאיים. | בעד: פוליטיקה מורכבת, מסחר ודיפלומטיה מורכבים, אפשרויות רבות ומתח רב. נגד: מסובך מאוד, ארוך, גרפיקה לא | מושכת. 5] דרישות מערכת: | פנטיום 75 מערכת הפעלה 95 פאסשחו/ 0]א16 זיכרון כונן תקליטורים במהירות כפולה 80/0 פנויים בכונן הקשיח כרטיס קול סאונד בלאסטר או תואם ₪ כרטיס מסך עם ₪זא1 זיכרון לפחות ₪ מודם למשחק רב-משתתפים מאת: ענת סבט נבואת החושך התגשמה, כדור הארץ = יי ל יפ ולהציל את העולם מהאיום המתמשך... במאה ה-22 חלק גדול מכדור הארץ עטוף במעטה של אבק שחור וסמיך הנמצא בסערות תמידיות, אך ישנם מקומות אחדים אליהם חודר אור השמש. באותם מקומות קמן ערים אשר נקראות בפי המקומיים עהי לוויין ([1300ו-6-6%זו!5181), ובהן מתבצע פולחן לאל השמש, כאשר ביצוע הפולחן תחת השגחתו של ז06ו[5-ח5₪ (הגיבור המיתולוגי) הוא הדבר היחידי שמסוגל להגן מפני כוחות ברל אתה משחק את תפקידו של תההאזג, שומר צעיר, כאשר חוץ מהעובדה שאביו היסטוריון ואחד ממפקדי ה-ז60ת5-תש5, אפשר לומר שהוא בחור נורמלי. וכך, העלילה מתחילה להסתבך כאשר מוטלת / הגואז ה ו ו ל הקונסוליה שבו התכנסה ועידה דחופה. האולם מותקף על ידי מסתננים ובזמן ש - חגוואז מגן על מפקד ה- זסטו5-חט5, אחד האויבים זורק לעבר פניו עיסה שמדביקה את תאזה במחלת ה-₪01 א6ג!₪ (הריקבון השחור), המחלה הופכת אותו, בקצב אטי יחסי, למפלצת איומה, ואם הוא לא יתגבר עליה * העולם ייחרב. מבחינה גרפית נעשתה כאן עבודה מדהימה למדיי דווקא בגלל הורדת הדגש של ה-כ]-3 והגברת תשומת הלב לפרטים, מה שגורם לכך שהנופים לא ייראו כמו קטעי תמונות סטטיים (ציפורים, גלגלים, פרות, השתקפות האור על יי | עמודים). מאידך, ההיבט ההרפתקני בא לידי ביטוי בכך שכדי לגלות את המתרחש סביבך עליך לדבר עם הסביבה (עמידה מול בוג מה די ו דרכה את נסתרות המקום. הסודות מתגלים בצורה מבוקרת, + כך שכמה מפגשים רנדומליים ( בונים את התמונה העכשווית למקום הימצאו של תגתאז במהלך משימתו. כמו כן, קיימת אפשרות לשנות את אישיותו של תההאזה | לאישיות | "מוארת" ואישיות "חשוכה", מה שישפיע על הדיאלוגים עם הסביבה ועשוי להוביל לקללות, איומים ומריבות. למרות ההבטחה הראשונית המשחק בנוי בצורה ליניארית למדיי. אם למשל לא תרצו להתעמת עם אחד האויבים במשרדו, הבריחה מהמשרד מפעילה מנגנון שיחייב אותך לדבר איתו. כמו כן, אינך יכול לרדת לעיר התחתונה, כך שבשלב מסוים אתה עלול לאבד מתחושת המשחקיות ולהרגיש שאתה נמצא בסרט פעולה מוזר. ניתן לומר שניתן לשחק ב-ת3 אזגכו שעות רבות וכל תשומת הלב תתמקד בקו | העלילה החזק שבו -: יש בו דמויות מיתולוגיות מיוחדות, יש בו סצינות לחימה וקטעי מחשבה המפוזרים באופן שווה, אך /ש תוכל להתעלם מהתחושה שמדובר בסיפור בו אתה בוחר את העלילה. . 1 ק"ובפיגוד לבו ₪ א מוכדי | כדו: התמודחות:עם - ו שק נםף וה יצורים מוזרים. ההאשונים יי | 0 .ומנְזרים במקצתָ? הינָת 0. ו-תס1ב2ו עו ), -ל-חטו(וַַסַ6אָאגָּן -יצורים אנושיים או : לקוות.- מ : לצ חי ג ות הסימניָם המופיעים > במשחק. להוגמה,.בצדו השמאלי של המסך י מוּפְרְעָה חוגה +לאחר זמן: מה, .מבינים " שהחוגהּ מסמלת את .הכוחָ- שלך, לעומת -המפמודדים ו האחרים, : ה / הפתיחה, ל לבחור בגזע אחד טש 0 מתוך ארבעה בו אתה רוצה לשחק +ההרפתקה מתחילה עַל"אִי בודד, שאותו בול להנו מיד?אה -תגו[1.6131 והחבריה הרעים) שפמלאים את המסך; "י בניגוד.למשחקיי אסטרטגיה. אחרים, בת א][00טת >חסיד יש זמן לחשוב לפני ₪" שמתחיליףם במתקפה. אופציה זו מאפשרת 0 לבחון את בישוריך בתור מנהל מתקן די לבנות אותו תזחָקק לגנרטור מיוחד 0 תס טזטזסנתז5) - שמספק את א . - " - אויו -] ציין וחלק-מהאתגר הוא. המשחק. עה 0 מב הלכל הלוחמים ל בים 2 שמאפשר;. בר או "אָספקת הטונים שלך למסכים = אחהים; ועַל ידי כך לפנות שטחַ לבניית. אתרים. =." אז מה הם הטונים? הטונים הם ספקי האנרגיה ,לכל > " הָאלמגצטים במשחק. בבָל פעם שתבנה ' גנרטור טוני "השפעת הסטון" (טסחטטמו טהוסך) שלך תִבְדל, ותאפשר קָך לראות יותר מן המסך בו אתה נמצא. במסך הראשון] למשל, אם תבנה מספר גְנְרטוְיּם, מיד תיתקל ב-חגּומו.] וזה 1 ".₪ = בכל בע ב כך יתפתחו , | 2 "התיילום יק בהתחלה"הם / / חסרי ( ור" רד . תועלת, אבָל בככל 0 תקיפה משופרות. . משלב = ולכן, כאש . מההתחלה וכאשר גורֶם ה-" וז יתפכז"לחיילים חזק"ם, משופרש ' !,. | ןי ו ב מזאֶת, = ?0 7 ויותר'חיי םבחיים הם = יעלו איתך %שלב ,הְבא ויצברו נקודות" ‏ , | גיסיגן,. עד שלבסוף 4 במוו -י ו להם להשתמש בכוחות חַהשים -ויכולות 1 לסיכום, 6 6 הוא לא משחק ב כל הזמנים,. אֶךְ הוא בהחלט אחד המורכבים ביותר 4 מביניהם. ,הגרפיקה מדֶהימה, וקיימת גם 7 / : האופציה למשחק רב-משתתפים. בנוסף%" % = = אפקט ה-"חו[ה%6" הולך ונעשה קשה יותר' ר מִפגימים אֶת ! ו" המשתק/ אפשר להתחיל לשחק בו = 0 וס מוגבר עד הסוף). מאת: בן כספי 1 הדור החדו לוטוס הכריזה על חבילת היישומים 6 מבוססת 13%3, המהווה דור חדש של תוכנות לסביבת אינטרנט, אינטרה-נט, אקסטרה-נט ו-6א. החבילה תשווק על ידי קואליציה מרשימה של חברות הכוללת את זאמו אשפ, ₪[46אס, תמדא], 5קספדאא 1-.01. תאגיד הפיתוח של לוטוס הכריז על דור חדש של יישומים. שפותחו ספציפית 664)סז2 ז6!סשכקה 05001 3סזכן 65416 6חוד | | זס] ז6אוסק הַת|ה6הטז>- זט ווה 1 ץ)ה6וק | 1 5 6 ה ההחז הג 66316 ס! חווסנ ה א 3% 4 וי 7 ..% 7 %4 | 1% 3 32300 5 6 לסביבת האינטרנט ומחשבי הרשת (06א). לדעת החברה היישומים עתידים להוזיל את עלויות המחשוב, להגדיל את התפוקות ולהאיץ את הטענתם של יישומי ו₪ַח-1 כמו אינטרנט, אינטרה-נט ואקסטרה-נט. "רשתות אינטרה-נט, אקסטרה-נט ו-ג[ צומחות כמדיום המשולב לעולם המסחר האלקטרוני,*" אומר ג'ף פאפוס. נשיא לוטוס. "חבילת 6ווט5ט 8וס.1 היא בבחינת דור חדש של תוכנות שנועדו לנצל את האפשרויות החדשות. היא תסייע לעסקים להוזיל את עלויות הבעלות וההשבחה של תוכנה, ותספק למשתמשי הקצה יישומים שולחניים שיבצעו עבורם 6 חו-ז!ו 3 ]וס ט]|) ₪565 הסנ 4 - | ₪!) /)/641!9תח0> 450 562101655 30 זאו זם 6" | ם51גה 6 !| צוסית 655ו5ט2] 2165] 6 680 1200 | 185% 816 זכןס זכ ק2 106 616% 5 ₪0 0 600 | 5% 1 9% 21406 ו | ו ₪ 4 4 . רל משימות ללא צורך בהכשרה מקיפה בתחומי המחשב." חבילת 65₪116 מבוססת 18%3. (שכונתה בעבר 3ח0א) כוללת 2 מערכות: זט 650106 - כוללת גישה מהירה לדואר אלקטרוני, דפדפן אינטרנט, אמולציה של מסופים וסדרה של או16קקגּ עסקיים כמו מעבד תמלילים, מנהל פרויקטים, גיליון אלקטרוני ויומן. 6% 650106 - מהווה סדרת כלים למפתחים בסביבת ז6ה-1 לפיתוח מהיר של פתרונות שניתן להטעינם מידית עַל כל פלטפורמה התומכת ב-8צג1. קואליציה של חברות סביב 650166 התקבצה קואליציה רחבה של מובילות בתעשיית המירע שיתרמו להפצת החבילה באמצעים שונים; ואמ1 - תשלב את 6סג[קאזס/ 6510116 בקו המוצרים תסווה]5 אזסח)שא 0 966% חט5 - תשתף פעולה עם לוטוס בפיתוח 650116 ל -008וו5/8ה18. חוופ. זו תס - ם.וסג א וחברת הבת )א הכריזו בנפרד על תוכניות להתאים את יישומי 65016 לפלטפורמת 61א. בנוסף, תשווק ם.28/07) את ה-טוט!|קק א יחד עם מוצר הבית שלה, ה-66ו]]זשוחן. 1 - תספק את 8ו6!קקג. הדואר האלקטרוני והיומן למיליוני משתמשים רשומים ברחבי העולם, ותשתף פעולה עם לוטום לאספקת ש6טג!קאזט/ל 6ווטפט. זא - תשתף פעולה עם לוטוס כדי להבטיח ש-16ו0ו65 תתאים באופן מלא לפלטפורמת ה-6ק מבוססת .1שדאז. ץע דא - תציע למשתמשי האינטרנט אפשרות להוריד את ה-%ו6!כק של התוכנה דרך השירות המקוון זט)ח6:6ו46. נובל - תשתף פעולה עם לוטוס כדי לספק את מוצרי החבילה על פלטפורמת נובל. אס 8 המחרגם האיעוי עולך א0.זו%5ת מהווה את הפתרון המהפכני לתרגום מילים וביטויים במחשב מאנגלית לעברית, כאשר הוא מקפיד על זמינות ומהירות. למעשה, אס0וצמגם הוא מילון מהפכני המותאם לעידן ה->אוסשהוצ, כך שלחיצה אחת בכל תוכנת >אוסשהו תיתן לך תרגום מידי ותחסוך הפרעות בקריאה השוטפת של הטקסטים. המילון כולל 170,000 ערכים שונים מתוכם 100,000 מילים בודדות ו-70,000 ציּרָופי מילים, כמו כן, הוא מאפשר הבנה מרבית של הטקטם, כך שאין צורך לעבור, לצאת, לחהתוך ולהדביק את המילים למילון חיצוני. ניתן לומר ש-₪311.08 מהווה את הפתרון האידיאלי למי שקורא המון טקסטים ומעל הכל למשתמשי אינטרנט, לדואר אלקטרוני ולקבוצות דיון. 5 ח5066 הו רכה בידור לטלוו חברת טלקוד מכריזה על מחשב שהוא טלוויזיה, וידאו ומערכת סטריאופונית, המיועד לסביבת הסלון הביתית. ה66ז50 קו3, פרי פיתוחה של גייטווי 2000 העולמית, -משווקת מעתה בישראל על ידי חברת טלקוד, נציגת גייטווי בישראל, ומגשימה את החזון של מערכת מולטימדיה ביתית מושלמת, המגלמת בתוכה את כלל מכשירי הבידור והפנאי המודרניים. "זה לא עוד מחשב עם כרטיס טלוויזיה וכרטיס קול", מבהיר טל בק, מנהל תחום המולטימדיה בטלקוד, "זוהי מערכת שגודל המסך, איכות הקליטה והמערכת הקולית הם הדומיננטיים בה וולא רק המחשב), כשכל פעולה המבוצעת על ידי המשתמש ניתנת להפעלה ולוויסות על ידי שלט רחוק". המערכת כוללת מסך 31 או 36 אינץי שטוח, ערכת וידאו דיגיטלית וספצ), מערכת קול היקפית קואדרופונית ומחשב פנטיום ]1. מאחר שהיא מיועדת לחדרים סלוניים, היא מעוצבת באופן חדשני וניתן להשיגה בצבעי שחור-מטאל. ההערחכה היא כי המערכת תחליף בהדרגה את כל מכשירי הבידור הביתיים שקיימים כיום, וכי לא רחוק היום בו המשתמש הממוצע יצפה ועל גבי מסך ענק ובאיכות מעולה) במשחק כדורגל, באותו המכשיר בו העבירה אשתו דואר אלקטרוני והבן השמיע דיסקים. מחיר המערכת לצרכן הוא %5,900 מע"מ והיא ניתנת לרכישה בהזמנה מראש. 0 68601 סו לדבטוח הדיו ראן? 1 הכריזה על שיווק מדפסת ביתית חדשה 72065 160א065 :11, המכילה מספר פריצות דרך טכנולוגיות בכל הנוגע לאיכות הדפסות הדיו הביתיות. "ניתן להגדיר את המדפסת החדשה כמכונית הספורט של המדפסות הביתיות." אומר עמי סנדר, מנהל שיווק אזורי במשרד 1 בישראל. "טכנולוגיות חדשות ששולבו בה מפיקות הדפסות באיכות תמונה גם על נייר רגיל וללא כל צורך ברזולוציה גבוהה, שמכבידה על משאבי המחשב. בנוסף, מציעה המדפסת מהירות יוצאת דופן של 8 עמודי ושחור-לב]ן) או 4 עמודי צבע בדקה, כאשר תכנון מחודש של מסלולי הנייר הקטין למינימום חדש את רמת הרעש שמפיקה המדפסת במהלך ההדפסה." במרפסת ההדשה שולבו מספר טכנולוגיות חדישות תחת קורת הגג של [ ₪7א סוסהץ ו-11 |זהות5זס|60, -5 =- שמבטיחות, כאמור, איכות הדפסה מעולה על כל סוג נייר (אפילו של תמונות אינטרנט בעלות רזולוציה נמוכהו. בפועל, מחסנית דיו חדישה יורה את טיפות הדיו הקטנות ביותר בתחום הזרקת הדיו, שגודלן הוקטן ב-70% לעומת הטיפות הרגילות. גודרלן של הטיפות בשילוב עם טכנולוגיית ]1 08₪7ו0וש מאפשרת למדפסת למקם 16 טיפות דיו על פיקסל אחד לעומת 8 טיפות. במדפסות רגילות. כתוצאה מכך, מספר הצבעים והגוונים שמפיקה המדפסת גדול פי 30 בערך מאלו של מדפסות אחרות, מה שמגדיל את חדות התמונה ואיכות הצבעים. - 9 ו 4 - | ₪ | : ו י" ₪ ; 003 | % | /- ב - ו 7 - , 7 נש ב ל השימוש שהוא עושה 7 מאת: דוד זילברשטיין 3-0 0) היא סייהת מתנדבים-. "= 1 | | | ומהווי ומר החוק: האחרון מפני העתידני מבית 5צ79%6%025, וחת | שהלכו והתרבו עם הזמן. כל ג | ועכשיו עם יומרות רציניות לתת את המשחק מאופיינת באווירה ייחודית, של המקסימום בגרפיקה, בצליל ובמנשק ‏ מדע בדיוני אפלולי - משהו בסגנון המשתמש. 2 בין התפאאשא מפא.ז₪ לאנימציות 146.4 לי סימולטור של מסוק, מסוק- מאוד מתוחכם, בעל יכולות תמרון שי של ימִינו רק יכולים א % "ןו . | ]| | | ₪ 0 "בר 1- לה 2 או בחוליית. מסוקים., 7 נסו את זה -- | לחלום עליהז. | >= יש יי מ יי ו יו יי | מוק ב-")1. 001 -63) אמנם לא יודע. / כ . 7] קט ₪ 2 = המתבקשת לסימולטור יר | היא :7% לרצט לולאן 7 אך ביצועיו "תלת ממדית, מסוג האססו או (‏ 8 / ו משאןה ו טכניים זה, עו דיון לא יצ לִי 5+ <שי ה עתידנית כמובן וזו הותאמַה לשנת 2057 | | 7 לא הופכים למרשימים פחות אסודוס אא נראים שונים לחלוטיץ | - 7 ההבר : א ליו 7 = אגים שהצ "ל וח ל פעיל את אופציית מאשר בגרסה רגילה,' העושה שימוש ‏ = בכרטים,המסך הרגיל ואני לא מתכוןן רק ות המשחק, ו כולו, 3 .וַהאפקפ ביום,. אנו הוָּאים ניצנים ראֶשונים | עובדת בכל קונ | לפתרון הבעיה.בכך שמשחקים היוצאים - | | בגוסאות. א ש30 בלבך כמו צוצת דאפפופפא, פשסכגת5 | הווא מחך 0 ואחרים. במקרה "לק | 7% , ההבדל האמור, הוא בין יום | ולילה ‏ אשר גרסת ה-א:30 מביאה עמה ‏ |. | אובייקטים. חלקים ועגולים, ללא פינות | > 0% שהיו עד לא מזמן סימן בה ו ו נוסף של | 0% בעוץ. בי 0 החלקות של 3 והמשטחים ו בה הפיקסליזציה - ְ ורקע המורכנ מריבועים אכרי = פרט לסך, בשאויב. מתפוצץ, כדור > | נעוני אך שקוף למחצה, ממש כמו ו עולה תוך כדי פיזור. חתיכְות המח נכת השונות המתפזרות ב בחלל בו לכל ירייה. יי 5% כשהירי 4 ק הזו. חרטום המסוק שלנו ו מעלות, כלומר ו ו ו ל הפוכו נה הוא פונה אל השמים. פרט לתנועה מ ולאחור, נמצאים כאן מבערים אנכיים המאפשרים להגביה 0 את כלי הטיפ בכל זווית בה הוא נמצא - הוסיפו לזה מע מעצור אוויר, יכולת 4 ג רוז גבוהה וארסנל כלי נשק 3 1 ולפניכם חיית טרף עירונית לע כדא 9 | = > קל שה ו את התחושה סל 6 - תקופה בה משטרת המג שלה (או ג 1 רו ה-18186 1א-ןזא במשחק תחת 0 הצ ליל | א%"30. אם 5 0 1 הנוכחי היה יוצא 1 - : בר נרסת דמ היו לי רק תשבחו עליו, אך כהפקה גמורה הוא 7 יותר מדיי תקלות, שרק לחלקן מצאתי תיקונים באתר המשחק 2 :/ "א מ ל 5 , שאק ל / | קה? ' יעד: אוהבי סימולטורים ובעלי " = | כרטיסי 307% . רצוי מחשב חזק. = | | נעד: מו פיסי מוצלת. משימות = וו ת, גרפיקה מעולה. = באג ים וח קלות, הי יי הי ד קשים |א שמירה הוונסן, | 2 % 44 0 חמה / | : / סוםו חי | , , 3 ר4 | | | // לל' 1 ב יכ 0 / 2 - תו + שוְשֶה ו ער . ושח: תמשים בטכנולוגיית לויסטיק א5508/0--5/ / 5 -=%- אחו)|00ח56 - מהפכת החינוך בניית תשתיות שיאפשרו לתלמידים ולמורים לגלוש באינטרנט, להתכתב באמצעות דואר אלקטרוני ולשלב כלי אינטרנט מתקדמים בתהליך ההוראה והלמידה, הוא הכיוון שאליו צועדות מערכות החינוך בארץ ובעולם. %ו.001וש5 היא סביבת האינטרנט המתקדמת והמשוכללת ביותר מסוגה, אשר פותחה במיוחד עבור מערכת החינוך בישראל. סביבה זו מציעה סדרה של פתרונות לחינוך מתוקשב: לכיתה, לבית הספר ולקהילה. א%חו.]|56000 היא סביבה המאגדת תחת קורת גג וירטואלית אחת את כל אותם מרכיבי התקשוב, המאפשרים לבית הספר כניסה במסלול המהיר אל עידן האינטרנט והתקשוב החינוכי. .5010011 מציעה, בין השאר, דואר אלקטרוני לכל משתמש, חדרי דיונים ופורומים, מרכז משאבים, מערכת הפקת עיתון "בית ספרי" ועוד. כל אלה מנוהלים בפרוטוקול אינטרנט סטנדרטי ובכלים המאפשרים שימוש נוח והמצטיינים בפשטות הפעלתם. באפיון ובבניית הסביבה הושקעו מיטב הידע והניסיון הפדגוגי של מטח - חלוצת המחשוב ה"בית ספרי" בכל הנוגע להחדרת מערכות ממוחשבות למערכת החינוך, והתוצאה - סביבה המותאמת באופן כמעט מושלם לצורכי בית הספר. ו מספקת לבתי הספר | פתרון מלא (אינטרנט/ אינטרה-נט) | לתקשוב חינוכי, הן מבית הספר והן | מהבית. המערכת מאפשרת גם לבתי ספר אשר טרם התחברו לאינטרנט להקים סביבת עבודה מתוקשבת על שרת הרשת ה"בית ספרי". סביבה זו תיפעל מתוך מעבדות המחשבים ה"בית ספריות" ומעמדות הקייטות בספריות ובכיתות הלימוד, ולמעשה מרגע הקמתה, הוא מהווה סביבת אינסרה-נט "בית ספרית" לכל דבר; בבוא בעת, לאחר היבור בית הספר אל רשת האינטרנט, תיפתח בפני התלמידים והמורים אפשרות לגלוש ואף להתחבר מהבית, תוך שימוש באותה סביבה. לוחות מודעות לוחות המודעות שבסביבה מאפשרים העברה של הודעות מטעם הנהלת בית הספר או כתיבה חופשית גם לתלמידים ולאורחים (קנייה ומכירה של ספרים, אירועים חברתיים ועודו. כל משתמש יכול להסיר את ההורדעות שנכתבו על ידו בקלות. מערכת סקרים 8% מאפשרת להקים מערכת סקרים ולשתף את כל משתמשי הסביבה בסקרים בנושאים שונים, כגון: בעד ונגד תלבושת אחידה, הצבעה למועצת התלמידים, דיונים פוליטיים וכו'. מנגנוני הניהול המתוחכמים של הסביבה מבטיחים שכל משתמש יצביע פעם אחת בלבד כאשר תוצאות האמת מוצגות ב"זמן אמת" ובתצוגה מרהיבה, וכך ניתן לראות את מספר המשיבים ואת התפלגות התשובות. עיתון 6הו!-8() מערכת העיתון של 5600011186 מציעה לכל תלמידי בית הספר להכין ולשלוח כתבות אל מערכת העיתון העוברת ובודקת את הכתבות. מערכת העיתון יכולה לערוך שינויים בכתבה, להחזיר אותה לתלמיד לצורך ביצוע שינויים, לפרסם אותה או להחליט שלא לפרסם. כל כתבה שמתפרסמת כוללת קישור אוטומטי לפרטי הכותב, ובאופן זה יכולים הקוראים לשלוח תגובות ומשוב באופן קל ונוח, חיבור לאינטרנט סביבת המערכת מקושרת בקישור יחיד אל אזימוט - מנגנון המהווה מפתח לאתרים המתאימים לתוכנית הלימודים. אלפון כתובות כל המשתמשים במערכת רשומים באלפון כתובות, המאפשר חיפוש נוח של משתמשי המערכת לפי שמם או השתייכותם (כיתות, מורים, מעצערכת העיתון וכו'). כמו כן, מאפשר האלפון משלוח הודעת דואר אלקטרוני ברשימת תפוצה לכיתה שלמה, הצגת מידע שמעבר לפרטים אישיים ואף קישור לדף בית. מרכז המשאבים מרכז המשאבים מאפשר לבית הספר לקשר אתרים שפותחו על השרת ה"בית ספרי" (דפי עבודה, מבחנים וכו'ו לסביבת העבודה בהתאם לדרישות. שיחות ועידה תלמידים ומורים יכולים קבוע חדר, תאריך ושעה ולקיים דיון בכל נושא כמו בשיעורי הבית, לוח המבחנים, המשלוח לחו"ל וכו". מערכת ה-181) של 5000118 פועלת בעזרת טכנולוגיות א -6שו461 ו-גשג1 למשתמשי 5 >וסחו.ו. עם זאת, המערכת מאפשרת חיבור של משתמשי 3.11 פשטסנתו*. גם באמצעות תוכנת ‏ 186 סטנדרטית. הפנתר הוורוד הוקוס פוקוס אחד הכותרים המשובחים והמצליחים ביותר של הקיץ האחרון היה ההפקה המשותפת של |א)וא ו-1187 וממסווג אי ןדא אדאז, הפנתר הוורוד. וכרגיל, עם הצלחה לא מתווכחים וניגשים להפיק את פרק ההמשך שבמקרה זה נקרא "הפנתר הוורוד - הוקוס פוקוס". גם הפעם מנצח על מלאכת הדיבוב חנן גולדבלטס שעושה עבודה פשוט נהדרת, ובעצם מעניק לדמותו של הפנתר הוורוד את האופי הנכון שנחוץ גם להרפתקה הנוכחית. במקרה זה, קוסם צעיר ושאפתן הופך ילדה קטנה ותמימה לענק מזיל ריר, והפנתר הוורוד נקרא להסיר את הכישוף הנורא ולהציל את המצב. במהלך חיפוש הפתרונות יוצא הפנתר למסע בחלקים שונים של העולם, ביניהם, הספארי בקניה, סיביר הקפואה ואפילו ים המלח. ו כיף ללמוד עם אגווצהה "כיף ללמוד עם א]!אצ,א" הוא משחק הרפתקאות/פעולה ראשון שהוא גם חינוכי. בעודו מרתק ילדים אל המסך, דורש המשחק יישום מתמיד של מתמטיקה ומיומנויות קריאה, באמצעות שאלות ותרגילים שנכתבו על ידי צוות מורים ומחנכים מקצועיים ונלקחו מתוכנית הלימודים. * התוכנה כוללת מסכים בעברית ומתחלקת לשלושה חלקים 0 עבור בני +6, +7 ו-+8. * באמצעות שלושת החלקים, הקושי של התוכן החינוכי והמשחק כאחד, מספקים אתגרים שהולכים וגדלים. * המוצר מספק מסכי עזרה | המסייעים לילדים הזקוקים מיקרוסופט ישראל השיקה לא מזמן את הגרסה החדשה לאנציקלופדיית המולטימדיה עטורת הפרסים, שמשלבת טקסט מלא וקטעי מולטימדיה אינטראקטיביים המשלימים סביבת לימוד עשירה. טאט[טכ] 98 גחגשה= הופקה על גבי שלושה תקליטורים, מכילה למעלה לריענון קל. 2 הפעילויות המקוריות; 60 רמות המשחק ויותר מ-600 השאלות |/ הופכים את "כיף ללמוד עם | ו א]או הא" למשובח וטוב ביותר | אפילו יותר מ-א/ !אצ א המקורי. 8 הזוה ₪6 [ אנציקלופדיה דלוקס | תמונות ואיורים, 5,000 קישורים לאתרים | ועיבוד נוסף של החומר לפי הצורך. שונים באינטרנט ולמעלה מ-4,000 מעבר לכך, האנציקלופדיה כוללת קטעי אודיו ומוסיקה, יותר מידע מאשר 30 כרבים של כמו כן, האנציקלופדיה כוללת 18 | אנציקלופדיה כתובה, והיא רותמת את % טיולים וירטואליים המאפשרים תצפית | כל יתרונות המולטימדיה ויוצרת חוויית [ פנורמית לעבר אתרים היסטוריים לצד | לימוד אינטראקטיבית מהנה ומרתקת, : תמונות ומאמרים נלווים. אחד החידושים ‏ ההופכת את המחשב האישי . המרכזיים שמצורף להפקה הוא | ל"מיני-מורה" ידידותי. עוד יצוין 1 מ-30,000 מאמרים מקיפים בנושאים שונים, קטעי ביבליוגרפיה מקוריים, למעלה מ-6,000 ערכים עדכניים, 12,000 ה-זט2ותהעז00-0ז46368, תוכנה המאפשרת קיבוץ נתונים ממקורות שונים, ארגונם בתרשימים, סיכומים שור - של-6אט[6 98 ג8זהסחם המשווקת בישראל, תצורף כבונוס לתוכנת 1.0 ועליה דווחנו בעמ' 22). תבטל את ההרצה האוטומטית של אותו | אבי פרחיה מראשון לציון כותב: תקליטור. "התקנתי 7 שזס\, אך כאשר אני מפעיל אותה ולוחץ על אות בעברית יש הודעה שקובץ ו[וג.1 אינו מקושר או אינו פועל. חיפשתי ומצאתי אותו בספריית ומת6ו%+9 מחקתי את הקובץ והתקנתי את >אוסומוו מחדש ולאחר ההתקנה העניין עדיין לא פעל כשורה. החזרתי את הקובץ והתקנתי מחדש את %5ו0חו\ אך הדבר עדיין לא פתר את הבציה. מה עושים?" שי מתל אביב כותב: "בכל פעם שאני מתחבר לאינטרנט או שולח פקס המודם משמיע רעשים מחרישי אוזניים, בלילה כשאני משחק במחשב הרעש נורא מפריע. איך אני משתיק אותו?" שי, שים לב. לחץ: התחל, הגדרות, לוח בקרה, מודמים. בחר את המודם שלך מתוך | הרשימה ולחץ על מאפיינים - כעת, מצא פסקה עם הכותרת "עוצמת שמע ברמקול", הזז את הסמן למצב כבוי וצא מכל החלונות דרך לחצן אישור. זהו, מהיום והלאה לא תשמע יותר את צרצורי המודם שלך, אבל מצד שני לא תדע גם אם הוא מתחבר באופן תקין... אבי, דבר ראשון בוא נראה מול מה אנחנו עומדים, הקובץ הבעייתי שלך נקרא 1.3.01 והוא אחראי על הפיכת כיוון השפה ב-פוטשחו/. אם תמחק אותו או תזיז אותו למקום אחר כל העברית ב-8אוס6חו\ תהיה הפוכה, למשל "שלום" יהיה כתוב "םולש". רועי טולדו שלח את הפקס הבא: 1) כונן התקליטורים שלי לא מצליח לקרוא תקליטורים צרובים, ותקליטורי מוסיקה מסוימים הוא קורא עם קפיצות. רציתי וו 70 , | לדעת אם אפשר לעשות עם זה משהו או ה בר- ב יכ ל 4 ו שצריך לקנות כונן חדש. 0 שש > 4 ד הבעיה עם ה-|41 נובעת, כמה מפתיע, מאי התאמתו של דרייבר מדפסת ל-95 >וסשחוא בעברית! כן, זו אינה טעות, אתה צריך להשיג דרייבר מדפסת מותאם ל-95 פאוסמחו, משום שהדרייבר 5 2 ו 0 יריה ייל מו מו ממ מממ מו מויק יק וי בר 2) יש לי משחק שצריך 256 ה אבל , = 0 ג - ו בשאני מעביר ב-95 >%סחו\ 256-7 א ל ו רמ 0 | מקבל את ההודעה: "יש בעיה בהגנדרת ן ק1] אז תמצא אותם באתר הישראלי שלהם ? הצג שלך, סוג המתאם שגוי או | ב-11.סט.פהוסקת. אראראר/ '/5כ11, או אם יש לך | : שההגדרות הנוכחיות אינן פעילות | מדפסת תספקם אז גש לאתר של חברת 0 / | 4 []! | בתוטמררה שלך". ואז אני צריך לעבור אומנישק ב-66.00.11זוחוחט.אוארג", יקוח // חזרה ל-16 צבעים. האם אפשר לעשות | ותוריד משם) או שתפנה לחנות ממנה משהו שיאפשר לי לעבוד עם יותר מ-16 ]| -- ו 2 ג ותבקש דרייברים טלמ" 6 ב -95 פאוסשחו\, צבעים? כאן יכולות להיות 3 בעיות שונות: דרייבר שהשארת את המסך הישן רועי, דבר ראשון חבל שלא ציינת את לא מתאים, כרטיס מסך ישן או מקולקל שלך, מה שבדרך כלל 1 | - "ה" -- סוג המחשב שברשותך, איזה כרטיס מסך או מסך ישן. מזמין צרות. אם מדובר | | ] ךָ / ₪ ' == | : | / ₪ ₪ . 260-ל תהטיקת.-תר->:מ.---=. מו א - ---א.-=-פ- א ואוו 1 יש לך, איזה כונן תקליטורים ברשותך, מה | משום שלא ציינת מה הציוד שברשותך במסך 7063 ולא 5/0 | מהירותו ואיזה סוג מסך (יש לי הרושם אאלץ לענות באופן כללי: לא תוציא ממנו יותר מ-16 מהשב ו[אטן מקורי עבד במהירות שיש ברשותך מחשב ישןן. ו 0% ל 0 רו של ?ח]ןא4.77. - 1 א. בדוק שהדרייבר שמותקן אצלך במחשב צבעים, ואם כל המחשב מחשב א במצב טורכו עבד במהירות. | | בוא נעבור שאלה שאלה, אם אכן הוא אכן הדרייבר שמתאים לכברטיס ישן (486 או אפילו 386) אז של 1112א8 - לבעלי המזל היה מחשב | | . ן ₪ | | | | | ן , =רוררן י"לקרר 2 - / י | 0 ג י = הו אורן פרנפס מראשל"צ כותב: "אני מנוי | מערכת, מנהל התקנים. לאחר מכן, מצא 0 7 ל המסך שמותקן אצלך. אולי הגיע הזמן לבדוק אם לובי ליה במוירור. של שוחה על העיתון כבר 3 שנים. יש לי מחשב = את השורה בא מופיע ה-60-8081 שלך יי - 0 לונ של ב. ייתכן וכרטיס המסך שלך ישן ובמידה אפשר לקנות מחשב (לצורך השוואה, אינטל הכריזה כבר על | פנטיום 133, 3218 זיכרון, כונן קשיח של ולחץ לחיצה כפולה. כעת, בחר את כונן 0% יבה ו שונות של ששדרגת את המחשב יכול להיות חדש... מעבד ]1 השח במהירות של | 2 2 | | ₪ . ּ: . / | = וך | | 6 ל 6.4620 וכונן תקליטורים במהירות פי 20. התקליטורים שלך ולחץ על לחצן ה ב בצה שב הש 3 | 3 יש לי בעיה עם כונן התקליטורים של', עד | מאפיינים ובחר הגדרות. ל 0 שר | פעם היה מעבד תמלילים ור | לפני שבוע כל תקליטור שהייתה לו הפעלה -‏ = | הר אות םיפ % ד בשם "איינשטיין", אשר שכן בשלווה - | ו ה לול בהגדרות ישנה שורה שכתוב בהי | לקנות כונן חדש, נסה לנקות את הנוכחי | חברות וחברים, אני שוב מבקש מכם אנא נסו לפרט יותר על סוג רבה בתקליטון בנפח 360% כן, כן.. | שו ות ל ב 5 קורה "הודעה על הכנסה אוטומטית". סמן % = שלך (ייתכן שהוא סתם מלוכלך וגם דבר | המחשב שלכם והציוד המותקן בו כדי שאוכל להטיב לעזור לכם. פעם היו כאלה...) ועוד היה מקום | 2% ל לטתו 5 הב | בתיבת הסימון שלה, וצא מתוך כל | כזה יכול להפריע, ניתן לקנות דיסקים מעכשיו תוכלו לשלוח לי דואר אלקטרוני ישר לקליניקה שלי ב למסמכים, היום התקנה מלאה של | | יְ | וו י החלונות על ידי לחיצה על לחצן האישור. לניקוי במחיר של כ-25 ש"ח). | זוס001.60] וטש לוז ואגב, לא לשלוח מכתבים בעברית. אם בכל זאת 7 00:06 יכולה להגיע עד ל-290%10! | אורן יקירי, לקורא ותיק כמוך יש הבאים: התחל, הגדרות, לוח בקרה, כ( 77 המגש של כונן התקליטורים - פעולה זו לגבי השאלה השנייה שלך, המממי.. ( יש 2 ' זהו, משלב זה, כל תקליטור שיש לו אתחול אם גם זה לא עוזר, ואני יוצא מתוך | אתם חייבים לשלוח בעברית, אז אנא מכם כתבו במעבד תמלילים לבעלי הממון לפני כ-7 שנים שקנו | עדיין ספק אם אוכל לעזור לו או לא? אוטומטי יריץ את עצמו וְאם בא לך לדלג | הנחה שאכן יש לך כונן תקליטורים ישן | כלשהו (0זס'\, ואטו, תמלילן, כתבן... וצרפו את המכתב לדואר מחשב 41286 היתה נחת רבה מאוד | בוודאי שאעזור לך! על אתחול של תקליטור כלשהו, עליך אז אולי באמת הגיע הזמן להתחדש במשהו האלקטרוני שלכם. | מהכונן הקשיח שלהם, שהיה בנפח עצום ' אז ככה, אתה עובר את השלבים ללחוץ על 5 בזמן שאתה סוגר את | עכשח" יותר. ואתם יודעים איך זה, העיקר הבריאות. של 40%80. מאת: אורי אבוניל ו מ ל המולטימדיה מזה זמן רב הוא מאה ד6, משחק ₪ משחק הרפתקאות פשטני לניהול קרבות חלל, משהו בסגנון סדרת ה-א א60%]1 ש6אזו. ודמיית החלל | א אתה משחק את תפקיד הצוער דיוויד פורסטר, אשר ג למסלול הפיקוד של אקדמיית החלל ובעצם נע בין שתי זירות עיקריות: האחת היא האקדמיה וסביבתה, שם אתה פוגש צוערים אחרים ומדריכים, והשנייה היא סימולטור ספינת החלל שם תנהל את הקרבות ותפקד על הצוות. בתקופת הלימודים תהיה מוגבל ביכולתך לנוע בין מקומות, לא תוכל לשוטט בחופשיות ולמעשה תצפה בקטעי יי ו ו את העלילה. בתחילת המשחק, למשל, 2 מהצוערים שתחת פיקודך מגיעים נגררים | לקסטה, כך שאם תבחר להפריד ביניהם או להימנע בנ ו בו תטפל במקרה ישפיע לא רק על המשך העלילה אלא גם על גישת יתר הצוערים אליך ואופן תפקודם. תבנית דומה של קטעי וידאו המשולבים עם עלילה אינטראקטיבית מתרחשת על גבי סיפון ספינת החלל, =[ יי ומתמודד ב-30 משימות שונות. ככל שהמשחק מתקדם יתבהר סיפור העלילה ואתה תחשוף מזימות וקשירת קשר בין חלק מהצוערים שחלקם אינם אנושיים כלל. כמו כן, תתעמת עם חייזרים שונים ביניהם מורדים מאימפריית קלינגון, חייזרים עם הזיות על היותם אלים ויצורים מוזרים החיים במספר ממדים. חמשת התקליטורים מכילים קטעי וידאו למכביר המושתתים על הפרק השלישי בסדרת אתאד 5'/88₪, ובכיכובם של ולטר קוניג (צ'קוב) וג'ורג' טאקי (סולוו, שחקני הסדרה. שני אלה עושים עבודת הדרכה טובה כשברוב הזמן פטר קלוג די משכנע בתור דיוויד פורסטר (השחקן הראשיו. פרט לכך, ויליאם שאטנר וקפטן קירק) קופץ מדי פעם בתור אדמירל קירק (החל לשחק את התפקיד מהסרט בב 4 ב היו כוכבים"), והוא ה-א שמש רשש 7-9 ה ה -- טטר ששששמש. ‏ משתלב. 5 2 קבד אחדים ' ממחברי הסדרה. = . % ומחקר % הו 6 7 22 ט פחות. בכלל, כל משומה /,, , / , 2 קן לח הו זחלטות, והשימוש על-חלל | 0 - ת ה זַ התק הר יבול לקבוע א המסימה. % ין עוין : ו ארי על | אחז ד היתרונות שיש למשחק על פני זימולטורים אחרים הוא שישנן מספר 7 6 | - / 6 | 8 ל איש ל 4 אתה יושב על גבי כיסא רכ ו[ שיכו ול להפוך את ספינתך לספינות חלל שונות ְּ ן : וְ 7 | - מדגמים שונים כולל ב שר וטכזב ו - 5% פיי ו ים 1 מקשר בין מעשיך חופשית 2 ו לבת עם המון מחשבה - "מסע בין כוכבים" טהור. | לרוע המזל, סביבת הקרב דומה להפליא ל-אמפאג אא 60 סאז 0 בהרבה מהכוונה ליצור ב יהו, ואף תוכל ו בקרבות של לא היו 0 רצונך ולנתח אותם די מ ל יותר בפענ ם הבאה. ניתן לומר ? 8 הביאה משימות - == שש במ שאה משמש 2 = בו ] . 5 - שמוטב יהיה 7 את הקרב ברה ו ו יותר כמו בסדרה. וכך, תמצא את עצמך בוחר בין מבט של כל התחנות על גבי סיפון הספינה או בין מבט שדה קרב טקטי דרך בקרת הנשק בלבד (אפשרות מועדפת כאשר מדובר בקרב מהיר מה גם שניתן מ ו וי ו ו הבעיה הגדולה ביותר בסימולטור = םג יר יי הלוח הטקטי ומסך הצפייה נעים רק בכיוון התקדמות הספינה, וכדי לראות מעבר לכך השחקן מוגבל לרדאר. ייתכן שהדבר היה נפתר לו היו מאפשרים מבט חיצוני מזוויות שונות על הספינה, מה שהיה קיים בגרסה המקורית של המשחק ואפילו מופיע על התמונות שעל גבי העטיפה אך משום מה בוטל. החדשות הטובות הן שאפשרות זו תהיה זמינה עם יציאת העדכון למשחק שיופץ באינטרנט. אפשרויות לסיום. הקרב ולא סיום קבוע תוצאת הקרב - בחירה חלל משותף בנוסף למשחק הראשי ישנה אפשרות ליצור משחק קרב מהיר הכולל עד 8 יי יי יעמדו לרשותך רוב הספינות הנמצאות במשחק. במצב זה תוכל לבחון את היכולות והמגבלות של כל ספינה וכך למצוא את הספינה המתאימה. לך ביותר לפני שתתחיל לשחק במשחק האמיתי (זוהי אפשרות משחק מומלצת מאוד למי שמעוניין במשחק רב-משתתפים על גבי רשת או דרך האינטרנט). האם פיקארד יקנה את המשחק? בסך הכל צ]5% 406 דתט, ויח ד הוא מוצר בינוני, מה שמתבטא בכך שהתסריט הטוב נפגם על ידי משחק לא עקבי, הגרפיקה המעולה (שתומכת גם בכרטיסי תלת ממד) נפגמת עקב היעדר זוויות ראייה מספיקות, ומשחק הרשת באינטרנט נתמך רק על ידי שרת בודד ו הורדת תוכנה מתאימה. + פנטיום 90 ומומלץ 150) | 5 0 > כרטים מסך :תמ 7 ו לפחות (תומך בכרטיסי תלת ממד) כונן תקליטורים במהירות מרובעת כרטיס קול סאונד בלאסטר או תואם נתמך א דסמאו - עכבר וג'ויםטיק 5 ב רב-משתתפים 1 נוכנה במשחק דרך האינטרנט) (ניתן להוריך התוכנה באתר - ואס וג א פתא ?זאו ונוי אוהדי "מסע בין כוכבים" על סגנון קרב פושר. | בעז ודי ו: תסריט, גרפיקה פס-קול וובים, משימות התואמות לסדרה ולסרטים, משחק רב-משתתפים מַלא נגד: סגנון קרב פושר ופשטני שחסר זוויות ראייה. כמו כן, חסרה תמיכה מובנית במשחק על גבי האעטרנט. 06 חושפים לאחרונה הודיעה חברת 6קוטפוטצן כי בכוונתה לחשוף את קוד המקור של הדפדפן הנפוץ, זטזגשותטהווחט?) 6קהטפוטא, זהו מהלך חריג ביותר בעולם התוכנה, היות ובדרך כלל שומרות חברות התוכנה את קוד המקור שלהן בכספות סודיות. מהלך זה אמור לתת גישה למפתחים שונים אל ה"קרביים" של הדפדפן, לבנות יישומים ה"מתלבשים" עליו בצורה קלה וישירה יותר וכן לאפשר את המרתו לפלטפורמות חדשות ושכיחות פחות. מעבר לכך, הגיעה החברה להכרה כי אין באפשרותה להרוויח כסף מהדפדפן שלה ומוטב שתשחרר את קוד התוכנה לקהל הרחב. מלחמה בפריצות מערכת המשפט האמריקנית החלה לחתור למען הקמת רשות פדראלית חוקרת חדשה, שתהיה אמונה על פריצות בעולם המחשבים וברשתות המחשב השונות. ג'נט רינו, התובעת הבללית של ארצות הברית, חשפה לאחרונה יחידה חדשה (86]א) שתהיה אחראית למניעת פשעים אלו ולתפיסת האחראים להם. רינו הודיעה כי ההתפתחות הטכנולוגית בתחום המחשבים והרשתות חושפת את מאגרי המידע של ארצות הברית לפגיעות מבחוץ, ולכן חיוני ביותר להגן עליהם. המערכת החדשה באה להגן הן מפני התקפות של יחידים והן מפני ניסיונות של קבוצות טרור הנעזרות באנשי מחשבים או באנשים מתוכם. חוקרים את הדפדפן לאחרונה, נערך מחקר על הרגלי השימוש של משתמשי אינטרנט בדפדפנים השונים. העובדה כי רוב המשתמשים החדשים משתמשים ב-זטזסוקא ושחזטות! ולא בדפדפן של 86 קיבלה חיזוק נוסף. כמו כן, נמצא כי ברגע שהמשתמש כבר בחר את הדפדפן בו הוא משתמש, סביר להניח כי לא הוא יטרח ויתקין דפדפן נוסף או יחליפו באחר. המחקר הגיע למסקנה כי צירוף של מוצר נלווה למוצר מקור גדול יותר (כמו הצירוף של ה-זטזס!קא למערכת ההפעלה 5 >אוסשחו') מושך את לב הלקוחות, ובשל כך הצליחה חברת מיקרוסופט להביס את 06ג80ו6א, יריבתה בשוק הדפדפנים. איטנרנט במכונית תוכנית חדשה של מספר יצרניות רכב גדולות יצאה אל הפועל, ומטרתה להכניס מחשבי 6 למכוניות משפחתיות על ידי סכנולוגיה של מודמים סלולריים וטכנולוגיה של זיהוי קול, אשר יאפשרו להכניס את מחשבי ה-26 לתוך המכוניות או לשלב אותם בהן. השלב הבא יהיה יצירת אינטגרציה מלאה בין המכונית והמחשב כדי ליצור סביבה ידידותית לנהג - המערכת החדשה שזכתה לכינוי 6ש-4070 תכלול מערכת חכמה לזיהוי קול, כונן 62-80 ותוכנת נלישה מותאמת לצרכים הייחודיים. בשלב זה, נראה כי את הטכנולוגיה לקישור האלחוטי תספק חברת |גק|6כ וכל המערכת תבנה על פלטפורמת =פשסהו של מיקרוסופט. פינת המציאות | לכבוד יובל החמישים למדינה, תתרכז פינת המציאות שלנו באתרים הקשורים למדינת ישראל. > שגרירויות בישראל 6355 ופח. סחוק הז אהאחט//:ק1וה בוא נגיד שאתה מחפש את שגרירות חוף השנהב או את זו של קוריאה, איפה תמצא אותה? למען מטרה זו בדיוק הוקם האתר הזה אשר מאפשר לך למצוא בקלות את מיקום השגרירות של המדינה המבוקשת, כולל כתובות, מספרי טלפון וקישורים שונים. . + אתר צה"ל |ו.]ו. אושצו//: וזח זהו האתר המרכזי של צבא הגנה לישראל - מכאן אפשר להגיע לנתונים שונים על הצבא הישראלי, לקבל הודעות שונות מדובר צה"ל ומפיקוד העורף, לסייר בין מידע על ההיסטוריה ותולדות הצבא הישראלי ואף להציץ בתורת הלחימה הצהלית. מאתר זה ישנו קישור גם ליחידות שונות כגון האתר של פיקוד העורף שהיה כה פופולרי בזמן המשבר האחרון במפרץ. > שייטת הצוללות |ו. 60. !3ז60. ז88%3//:ם!!ח אתר זה עוסק בשייטת הצוללות של צה"ל (רבים מחלקיו עוסקים בצוללת דקר שנעלמה בשנת 1968), וניתן למצוא כאן גם מידע מעניין אודות צי הצוללות הצה"לי, צי צוללות העבר, מאורעות מהווי השייטת, נתונים על צוללות בעולם ועוד. > הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו צסף. 605. שאו :זו האתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הינו האתר המרכזי שמכיל נתונים על מדינת ישראל ותושביה. נתונים כגון מספר תושבים, נתוני בריאות, עבודה, סחר, תחבורה, תקשורת ומידע על מפקרדי אוכלוסין - חובה לעורכי עבודות מחקר. וו - ה פתיתים * מיקרוסופט הוציאה גרסה של 4 זטזס|קא וטחזטוה! גם למערכות אזאש של א!51 המשלבת את המנשק המוכר של התוכנה והמנשק היעיל של אזאש. + חברת 560 הציגה לאחרונה את הגרסאות הסופיות למערכות ההפעלה שלה ב-:64-31. שיתוף פעולה בין חברת אינטל לחברת א 0 החל לשאת פירות, ובקרוב ייאלצו המשתמשים להתקין פחות ופחות סוגי דרייברים, היות ולכל כרטיס תהיה תאימות לכמה דרייברים (בינתיים מדובר בעיקר ברכיבי רשתו. רוב המפתחים ברשת האינטרנט הגיעו למסקנה כי טכנולוגיית ה-אטעוו46 של מיקרוסופט הגיע לקיצה ואין ביכולתה להתחרות בג'וואה מבית אעפ. חסרונותיה הרבים של ה-א6צוו6ג, בראשם חוסר בטיחות מינימלי, הובילו למסקנה שאין לטכנולוגיה זו עתיד ברשתות מרובות משתמשים ובכלל. ₪ אתר החודש משרד ראש הממשלה לכבוד יום ההולדת ה-50 של המדינה החלטנו לסקור את האתר של העומד בראשה ולראות כיצד ניתן ללמוד ממנו על מהות המדינה, צורת השלטון בה ובכלל לראות מה יש למשרד ראש הממשלה להציע לגולשים הישראלים ולגולשים מן העולם. בעמודו הראשון של האתר ניתן לבחהור אם לראות אותו במהדורה העברית או במהדורה האנגלית - שתי המהדורות זהות ולמעשה שונות רק בשפה בה הן כתובות. לאחר שביצעת את בחירתך תובל אל דברי ראש הממשלה אותם ניתן לראות בכתב, בקול או בווידאו בטכנולוגיית טוט 3631 האתר מכיל מידע רב על ראש הממשלה כגון ביוגרפיה אישית, דיוקן, אלבום תמונות מחייו הציבוריים, אלבום תמונות של משפחתו וכן אפשרות לקבל דוח תקופתי על פועלו של ראש הממשלה או לשלוח לו דואר אלקטרוני. מלבד פרטים עַל ראש הממשלה עצמו ניתן למצוא באתר גם מידע על משרד ראש הממשלה ועל הפעולות המתבצעות על ידו. המידע כולל פרטים על מבנה המשרד, הנפשות הפועלות, היועצים השונים, האגפים וכן מידע המופץ באופן עקבי לתקשורת. בין המדורים השונים של האתר (לא כולם עוסקים רק במידע על פעולות של ראש הממשלה ושריו) ניתן למצוא מעט פרטים היסטוריים אודות ראשי הממשלה בישראל. .כמו כן, ניתן למצוא כאן סקירה של כל ראשי הממשלות בעבר, בולל פרטים עליהם, תולדות חייהם, פועלם למען מדינת ישראל ועוד. ה ו ופט ויפל אד = =₪ ₪ - המר בר שריו -אן 777 -- -- - 4 [ 7 שצבא ההגבה לישראל יה הזרעתה דזצר ה" האתר אינו מספק מידע על ההתרחשויות בלבד ומאפשר גם גישה של גולשים מהארץ ומהעולם למסמכים שונים (שהם מעטים ביותר) הנמצאים באתר בדרך קבע, ולספרייה המכילה נאומים של ראש הממשלה ותכנים של מסיבות עיתונאים. באתר ניתן למצוא קישורים לאתרי משרדי הממשלה השונים ואתרים נוספים הקשורים בפעילותה של הממשלה. מאת: עמית חסון-אלוני על חגיגות ה-50 אנו שומעים כבר תקופה ארוכה, בעיקר מהצדדים הפחות נעימים של העניין ובהם נשתדל מאוד שלא לעסוק הפעם. בשורות אלה, נעסוק באינטרנט כעולם טכנולוגי מובהק הרואה בישראל גורם ובעל השפעה לא מעטה על העולם הקיברנטי. אז כדי לראות את ישראל בעיניים אחרות, וכדי לבדוק מה המדינה עושה כדי להציג את עצמה באינטרנט, יצאנו למסע ארוך ברחבי הרשת. חגיגות החמישים לכבוד חגיגות ה-50 למדינת ישראל הוקם אתר אינטרנט מיוחד ([1.שחס.18736150 שואוא/ / :זזה אשר נמצא מאכזב למדיי. האתר ערוך באופן כזה שהוא אינו נותן את כל המידע על המדינה כיום, על ההיסטוריה שלה, על פרטים דמוגרפיים או כל פרט מסוג זה. האפשרות היחידה (בכל אופן נכון לזמן בו אני ביקרתי בו) היא לבחור את האנשים המשפיעים ביותר בתחומי החיים השונים, כגון: "אנשי מדינאות תעשייה וכלכלה", אנשי רוח, אנשי ספורט, אנשי תרבות ואומנות ועוד. כמו כן, ניתן למצוא כאן מידע ומוגבל ומועט מאוד) על איהועי החמישים. מאתר זה פניתי לאתר נוסף העוסק גם הוא בחגיגות החמישים למדינת ישראל, אך באלה הנערכים מחוץ למדינת: ישראל (15740159.01. ו 11101 ר-(6150.00₪ז15 אואו/ /:קוזהו.: כאן ניתן למצוא מידע על האירועים השונים הנערכים ברחבי העולם ומחולקים על פי מדינות או אזורים על הגלובוס, כגון מידע אודות האירוע, זמן ומקום ההתרחשות המדויקים ואף עלות במידה שיש צורך בתשלום. כמו כן, חלק מהמידע נמצא באתר משרד החוץ לכבוד חגיגות החמישים (/8/18736150]וח/ קזס. [6גז15. אראראר/ "יוות לא רק אתרי אינטרנט ישראלים דנים ביובל ה-50 למדינת ישראל. אחרי הכל, קהילות יהודיות ברחבי העולם מקדישות חלקים נכבדים הפק לבבוד האירוע. אחד מהם הוא אתר הקהילה היהודית באנגליה (/86150ז15/ שזס.61חן[זט. אוצראר/ / :זו בו ניתן למצוא מידע על הקהילה היהודית והאירועים הצפויים שם וניתן לשלוח גלוית ברכה למדינה, לרכוש מזכרות כגון חולצות, שלטים, מדבקות ועוד. ישראל והעולם היהודי מוצגים באינטרנט עוד מראשית ימי הפיכתה של האינטרנט לרשת נגישה וגלובלית. ה-או/י/ צומח בקצב כל כך גדול, כך שקשה מאוד לעקוב אחרי כל המקורות למידע וידיעות על ישראל באינטרנט (זו אולי הסיבה לכך שלא קיים אינדקס שלם של כל המקורות היהודיים והישראליים ברשת), אך דפדוף מדוקדק בין האתרים השונים יחשוף בפנינו אינספור אתרים העוסקים בישראל ובעולם היהודי. אתרים נוספים > האתר המרכזי של מדינת ישראז: פזס.וספזפ!ו.אוואו/ / :ווה > האתר של כנסת ישראל: |ו.צסף.)חסוחגו!זגק. זראואר/ / :קזוח > אתר הקהילה בסינסינטי ארה"ב: ל טתוטרת 531 זט ץש וט 2.5110 אראר"/ :ןת אתר ה-1114: /86150ז15/ שזס.ה[. אוש / קוו אתר בשבדיה: באא61.56/1301הספ1ה. איאראר/ "וח האתרים המובילים בישראל ישראל מתאפיינת באופי מיוחד, כאומה, כמדינה וכתרבות - השפה השונה והנקודות המיוחדות לה, חייבו את מקימי האתרים בארץ ליתר מאמץ והצריכו לעבור מכשולים שלא קיימים ברוב מדינות העולם. הקושי הראשוני והעיקרי הוא כמובן השפה, שהיא בעלת מבנה שונה מרוב השפות השולטות בעולם המחשבים ונכתבת מהצד "ההפוך". השוני הזה גרם ליצירת סטנדרטים שונים ומשונים לעברית, ושלוש שיטות בסיסיות שונות בתכלית ליצירת דפי ממ בעברית, כך שכיום אנו רואים כי רוב האתרים העבריים יישרו קו לתצורת יישום אחידה והבעיה פחות ופחות בולטת מבעבר. בפסקאות הבאות ננסה לבחון את עשרת האתרים העבריים//ישראלים המובילים והשימושיים ביותר בארץ. > וואלה האתר וואלה מבית טל-טל הינו אחד האתרים המוכרים ובעלי מספר המבקרים הגדול ביותר בישראל. בבסיסו של אתר זה מצוי מנוע חיפוש איכותי המאפשר חיפוש של אתרים בארץ ובעולם, אך כבר זמן רב מאוד לא מדובר במנוע חיפוש בלבר אלא באתר מקיף בתחומים רבים (באתר זה ניתן למצוא כותרות חדשות, אזור שיחות, הכרויות, מדריכים ועוד). כתובת: [113.60.1האו. ארארא/ :קז > נטוויז'ן נטוויז'ן היא כיום חברת הקישור לאינטרנט הגדולה ביותר בישראל, שהקימה אתר גדול המכיל מידע רב ומגוון הכולל "סניפים" של אתרים עולמיים רבים':כגו[ פאססט]) !-הוהות0כ] 65הזבה). כתובת: [ו.1שת.הסופורזסת. אראושר/ יכה - קול-קיד אתר ישראלי המיועד לילדים המכיל פעילויות רבות במיוחד לכל משפחה. באתר נמצא גלריה של ציורים, מדור ליצירת קשר בין הגולשים המגיעים לאתר ועוד. כתובת: [6.60.1וא1ססס. אראו" :כז = 0000015 . אתר העוסק בטיולים וטבע/ מכיל מידע רב על אזורים שונים בארץ, שמורות, אטרקציות, מקומות לינה, מסלולים ועוד. האתר יפה וידידותי למשתמש תוך מתן גישה נוחה לכל המידע המוכל בו; כתובת: |ן.טס.זססוטוס. שאר :110 6015 זּהזוסה‎ - הארץ עיתון הארץ היה הראשון מבין העיתונים העבריים שיצא במהדורה אינטרנט. בעבר הכיל האתר את המהדורה המלאה באופן חופשי לכלל הגולשים, אולם היום יש צורך בסיסמה כדי לקבל את המהדורה המלאה - אתר זה עדיין הינו מקור ראשון לחדשות בעברית באינטרנט. כתובת: /ץ3612.60.11/811[. רגא / :כו > מכבי תל-אביב - כדורסל | האתר של מכבי תל-אביב בכדורסל התגלה כאתר מעניין ביותר לא רק לחובבי כדורסל. קבוצת מכבי תל-אביב בכדורסל הפכה במהלך השנים לחלק בלתי נפרד מההווי הישראלי וחלקים נכבדים מהאתר מהווים הדגמה חיה לכך - האתר מאורגן בצורה נוחה מאוד, מכיל מידע רב על הקבוצה, שתקניה ועברה המפואר. כתובת: /1.60.11ט63סגות.ששיאר//:קוותי ‏ 5 - > > זולא זולא הוא המהדורה הישראלית של אתר השיחות הארמון (סטג!הק טו!וו, אתר שיחות גרפי ייחודי. השיחות במערכת זו נערכות בחדרים מעוצבים וגרפיים, כך שכל משתמש יכול לעצב לעצמו את דמותו הייחודית בחדר. כתובת: /1ו.סס.13סס2.אואראר/ :זו - הכנסת אתר כנסת ישראל הינו אתר מגוון ביותר המכיל מידע רב על הממשל הישראלי ומדינת ישראל בכלל. העיצוב נוח למשתמש והמידע זמין ביותר, כתובת: /[ן. אסש.5561סחא. רורא / כ | > אקטיוינט האתר של חברת אקטיוינט מדגים את שיטות החיבור המתקדמות ביותר שקיימות בימים אלו לאינטרנט. האתר כולל מידע רב על הקהילה הווירטואלית שיוצרת החברה וקניון וירטואלי יחיד מסוגו המכיל חנות מחשבים, סופרמרקט, חנות דיסקים, ספרים, ציוד משרדי ועוד. כתובת: [6161,60.1ג/ :כו + קאולסברג האתר של קארלסברג אינו אתר בירה בלבד, וזה הפך עם הזמן לאתר מרכזי לבליינים בישראל ומשמש כמרכז מידע על אירועים שונים המתרחשים בתחום המוסיקה והבמה בכלל. האתר הוא הדוגמה הטובה ביותר לאפשרות של אתרים להפוך משלט פרסומת באינטרנט לשירות שימושי ויעיל יותר. מאת: עמית חסון-אלוני =- הי : - 4 " ב==ט וי אש = ה == א הששח ודאי שמתם לב כי שמה של הסדנה החודשית שלנו השתנה החל מהגיליון הנוכחי ל"סדנת ₪8 /\", וזאת מאחר שאיננו עוסקים עוד אך ורק בשפת ה-.11א117 אלא בכל הנושאים הקשורים בבניית אתרי אינטרנט. בגיליון 82 דנו בהכנסת תמונות לדפי .111 והודענו כי בהמשך הסדנה נדון בדרכים השונות להקטנת "משקלן" של התמונות, ואכן החודש נדון בצורות השמירה הקיימות ובשיטות השונות השומרות על איכות מקסימלית של התמונה בד בבד עם משקל מינימלי. ודאי כבר שמתם לב כי משקלן של התמונות והאנימציה גדול באופן משמעותי מהמרכיבים האחרים של אתרי האינטרנט. במצב דברים זה, הסתבר כי בעוד הניסיון להקטין את גודלם של דפי ה-.11%11] יכול לחסוך בתים בודדים (לאחר מאמץ רב), קיימות דרכים שונות המאפשרות לחסוך עד 50% ממשקלה של תמונה. הפורמט המתאים תמונות באינטרנט מגיעות לרוב בשני פורמטים נפוצים ו-0מק1 (010 כאשר הבחירה באחד הפורמטים צריכה להיות חכמה יותר מאשר העדפה אישית או ברירת המחדל של התוכנה הגרפית שלך. אחרי הכל, לשניהם יש מאפיינים שונים בתכלית: ה-:631 משתמש באלגוריתמים של כיווץ בדומה ל-215 המוכר לכולנו, והוא יעיל ביותר לתמונות המכילות כמויות גדולות של אותו הצבע (המשמעות היא שהדבר יעיל בשמירה של ציורים או סמלים גרפיים). ב-120 לעומת זאת, הקטנת הגודל נעשית על ידי אבחון מיוחד (אוטומטי) של האזורים החשובים פחות בתמונה והקטנת כמות האינפורמציה לאותו אזור - פורמט זה יעיל במיוחד לשמירה של צילומים ותמונות. למשל שמירה של קריקטורה בפורמט 120 תגדום לאובדן איכות ובהירות בציור ואף להגדלת משקלו של הקובץ, כך שבאופן כללי עליך לשמור ציורים פשוטים כ-016 וצילומים או תמונות "מציאותיות" יותר כ-1200 (במידה שאינך בטוח באיזה מהפורמטים כדאי לך לבחור, שמור בשניהם ואחר כך חמונות בזנכונית 3 0-0 0 ש- בחן באיזה מהם האיכות טובה יותר והמשקל קטן יותר ובחר את המתאים יותר לצורכיך). ומה בהמשינ... גם לאחר שבחרת את פורמט התמונה המתאים לצורכיך ישנם עדיין מספר דברים שניתן לעשות כדי להקטין את גודלה הסופי של התמונה. עם תמונה בפורמט :01 ניתן להוריד את מספר הצבעים בו נשמרת התמונה - ;01 יכול להכיל 256 צבעים, 128 צבעים, 64 וכו' וכל מספר שביניהם. ככל שתשמור את התמונה במספר קטן יותר של צבעים כך יקטן גודלה של התמונה, וכאשר תרצה לעשות זאת חפש בתוכנת הגרפיקה שלך תפריט בו מוזכר: פחסווק0 01 או זס!ט-) או הזק6 זסוסי) או [6או₪ זטק פוום - אחד מהם יוביל אותך לשמירה בפורמט :01 בצורה החסבונית ביותר. עוד יצוין כי בתוכנות גרפיות מסוימות ייתכן שלא תתקיים האופציה לשמירה בצורת :01. ה-0006 כאשר תרצה לשמור תמונה בפורמט 16 - העניין כולו הופך לפשוט יותר. גודלו של הקובץ הסופי נקבע על ידי איכות התמונה בזמן השמירה, כך שבתוכנות שונות משתמשים במדדים ובסרגלים שונים לקביעת האיכויות (ברירות המחדל שלהן שונות בדרך כלל) - בחלק מהתוכנות תיקבע האיכות באחוזים או בסרגל של 1-10 וחלק מהתוכנות אף מגדילות לעשות על ידי הצבת סרגל איכות-גודל ומנבאות את גודלו העתידי של הקובץ ברמות שונות. ככל שתבחר באיכות נמוכה יותר, יקטן גודלו של הקובץ, כך שעליך לנווט בזהירות בין הצורך לשמירה על איכות סבירה של תמונה לבין הצורך לשמור על הקובץ בגודל מינימלי. בשלב זה, ניתן לומר שהעובדה שבדרך כלל התמונות מהוות תוספת ויזואלית, כמו גם העובדה שהצופים לא יצפו לאיכויות מסתכמות בכך שאתה יכול להרשות לעצמך לאבד מעט מהאיכות לטובת החיסכון במקום והעדפת זמן הורדה מהיר יותר. שאלה לעניי]| = אורן מירושלים: "לפעמים הדפדפן שואל אותי אם אני מוכן לקבל 6000%18₪, למה הכוונה, למה זה נחוץ?" ה-600%[8 הוא למעשה קובץ מידע הנשלח מהשרת המרוחק אליך למחשב. קובץ זה נשמר אצלך על הכונן הקשיח ומחזיק מידע מגוון המשמש לצרכים שונים כמו זיהוי שלך כאשר אתה מבקש להיכנסם לשרת מאובטח, שמירת ברירות המחדל בכניסה לאתרים מסוימים או | לצורכי מעקב (מיקרוסופט למשל משתמשת בקובץ זה כדי לבצע מעקב אחרי האנשים שנכנסים לאתר שלהו. השימושים במידע יכולים להיות מגוונים אולם שוחרי הפרטיות ברשת מתנגדים לו בכל תוקף. רן מכפר סבא: "לעתים, כשאני מוריד קובץ המהירות צונחת עד שכמעט ונעצרת לגמרי?" מהירות של הורדת קבצים בדרך כלל | אינה נשארת קבועה לאורך כל זמן הירידה כך שלעתים קרובות אנו עדים לעליות ומורדות במהירות - שינויים אלו מתרחשים בעיקר עקב עליות ומורדות בעומסים עַל הקווים מהמחשב שמבצע את ההורדה לשרת המרוחק. אחרי הכל, צריך לזכור כי המהירות המופיעה לפנינו בדפדפן היא המהירות הממוצעת ולא מהירות ההורדה לאותו רגע נתון, כך שבמידה ויש עומס כבד על המערכת תבחין בירידה זו בהדרגתיות. לעומת זאת, ברוב תוכנות ה-ק1: תוכל לראות את זמן הירידה העכשווי בכל רגע נתון. 0 ₪5.00803 61/6 פד וי 0 6 8 )56 0! פא / '- ו56 56 א וב 60 318 / רצב 00 6 חן 5661 עשתב סו 6זם 0006 6 !₪ שי חב שה סז 18 7 6 0) 6ו%סיס₪ פת! וטוה ס! ואי גוסץ סש | בוטול | || אישו תמיר קוליץ: "יש לי שני מחשבים המחוברים ברשת, לאחד מהם יש מודם שאיתו אני מתחבר לאינטרנט. מדוע כשאני מתחבר לאינטרנט ולי אינני יכול לגלוש גם 'ְ 7 במחשב השני שמחובר סח (!הס)] 6ט] .. ושחורו ימעו :קורו ברשתל" | וח (31קס] .06 .... שחת /אופת3קוח:0 = | הָו58 לכל מחשב באינטרנט [3%./560. 1 וב 4995 וס 25% :וו 1 - )6 שותוך יש למעשה מספו שמאפיין אותו, זהו ה-זטטמוטא ק], וכאשר המהשב שלך מתחבר לאינטרנט הוא מקבל <ן דינמי (מספר שונה בכל ] פעם שהוא מתחבר) 61005 6% + ₪145 -אי | מה-זסוט0סא של ספק 7 ןז האינטרנט. מכיוון הממ בשמ מממא ----------מסמחף 0-ה המממממההחחההממההמטנ ההההנמממממט המשאוה ₪ שהמחשב השני אינו =] מקבל 15 במהלך החיבור ש'ו וח" ש5. ] שַתחון יה ו שזון פמ פא ₪ | (ןא%ר 6 ₪ 3 פן ו = | מ . - צ. ה1או ₪ - ו - | | חדנרארד | | [והוה+ יו ₪ | | > | רוכ וז ₪ | " הוא אינו מזוהה באינטרנט העולמי, ואינו יכול ליצור קשר עם מחשבים שמחוץ לרשת הפנימית שלך. כדי לאפשר לשני המחשבים לעבוד בו זמנית כדאי שתתקין זסוטסא עצמאי ותצטרף לקבוצת ?1 שתירשם אצל ספק השירות שלך (תהליך יקר הן מבחינת הציוד והן מבחינת החיבור לספק השירות!. יעל מקרית ביאליק: "היכן ניתן להוריד את 4 76)50806" המקום הראשון שממנו ניתן להוריד את תוכנת הדפדפן של 6קוטפוקצ] הוא מאתר הבית של 6ק%608ו6א עצמה (מזס6.6קא60וטת. יש /:קוות). כמו כן, ניתן להוריד אותו מאתרי פשססטו השונים בארץ: |ו.סס.פאוססטט/ /:קווה או [1. 1 זטזהו.5שאססוט)' '/יו. מאיר מטבעון: "שלחתי מספר מכתבים | בדואר אלקטרוני וקיבלתי תגובה "ווגמו | ווו6א", מדוע זה קורה?" התגובה שציינת מתקבלת בדרך כלל עקב טעות מסוימת במשלוה לאחר שההודעה הגיע כבר אל השרת המרוחק. אולם לאחר ההודעה שהזכרת מגיע פרוט מסוים כגון "תשסתאת ז56!(" (שם המשתמש אליו שלחת אינו קיים) "זת6ו51110ח] - הסופפוותזט" וכו'. במידה שלא הופיע כל פירוט קשה לדעת באיזו | טעות מדובר בדיוק וכל תשובה שניתן תהיה בגדר ניחוש. | כל קורא שיש לו שאלה, אתר שיכול לעניין את קהל הקוראים או כל דבר מעניין יכול לשלוח בדואר אלקטרוני למערכת מדור האינטרנט בכתבות; .5 5 12ארזט)וזו עלי להדגיש מספר דברים, תיבת הדואר הזו מיועדת למכתבים למדור האינטרנט בלבד, איננו מגיבים עַל מכתבים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני של השולה ואיננו פותחים קבצים מוספים מכל סוג מאת: דוד זילברשטיין ד | שו ג | ההרפתקאות הוותיקה ביותר בשוק חוזר אל מקורות הסדרה, אך השאלה היא אם ו קודמים, יכולים להרים משחק הרפתקה מוצלח בשוק המשחקים של ימינו. כששוק משחקי המחשב היה בימיו הראשונים ואיש עוד לא הבין את הפוטנציאל הטמון בו, כמעט שכל משחק יי ל ימים היו השחקנים הוותיקים כי משחקי המשך למשחק מסוים היו מתוכננים להיות יי ו כ מנוסים ומתק קדמים. / - נו, בשכל כך הרבה חברות נסגרות או נבלעות על ידי תאגידי ענק, הדולר, היין והסטרלינג, הם שנותנים את הטון ונדיר למצוא - ל"מתקדמים". המשחקים של ימינו, רובם ככולם מכוונים לשחקנים מתחילים, כאלה שמעולם לא שיחקו במשחק מחשב רציני כי אחרי הכל, הם פלח השוק הרחב ביותר. אסז9ו/]ד6א, חברה מסחרית לכל הדעות, הולכת נגד הזרם ומוציאה משחק לוותיקים - פאה 08 א208 אסדוזסא]. הפאזלים קשים, העלילה צ 40 72 | חוזרת לימי 208% הישנים, כשבאופן יחסי הגרפיקה עדכנית. קצת היסטוריה לפני 057 שאזא, ז55 0 505 וו שי ו | 0 כבר תפס את זמנם הפנוי של אלפי שחקנים בכל העולם במשחק הרפתקה טקסטואלי, ללא מנשק גרפי. באותם ימים היינו מרותקים אל מסך שחור שתיאר באותיות בצבע ירוק-מונוכרום עולם ו מפלצות, אוצרות ומכשולים, אותם עבהנו ועליהם התגברנו בעזרת כתיבה של פקודות טקסט אל מנוע המשחק (008;, זפפ 60, 00102 057, אססס אפקס ו-אג!א .111א היו משפטי המפתה). וכך, לאחר שלושה משחקי 208% טקסטואליים, יצא סשזח? 208% 0 2 ובעת, ה-0₪157708א! סאגאס, שכבר שייבים למשחקי המולטימדיה מעידן הפוסט-תקליטור, מושתתי גרפיקה ומונעי מנשק עכבר. . הפעם, כאמור, יצאה אסוצושוד 6 במשחק הפונה אל שועלי 208% מנוסים. אולם, עד כמה שלא הייתי רוצה להפסיק, את טריפ הנוסטלגיה הזה בעיצומו, המשחק כשלעצמו מכיל מספר בעיות אקוטיות. / , המנוע הגרפי נכון שיש כאן מנוע גרפי תלת ממדי אך מיד רואים שהוא נחות מזה של 5 א א%א20. קטעי הרקע נגועים בפיקסליזציה שמפריעה לעין, מנוע ו ו שופר כפי שהובטח בהצהרות לעיתונות שקדמו ל-שא4א6 אסזופ[שסאו והסביבות נראות פחות טוב. ב לזכותם ייאמר שהם קשים ומורכבים, אך הגבול בין קושי לגיטימי ואבסורד עשוי להיות דק למדיי. כיצד אני, בשחקן הרפתקאות רב מעללים, אמור לנחש שמשיכת ידית באופן אקראי בקפיטריית בית הספר תפתח ארון נעול שבכלל נמצא במסך אחר? זוהי כאמור רק דוגמה אחת למספר מקרים בהם פתרון החידה מותנה בניסוי ותהיה או 505%5 מאתד האינטרנט השכונתי... הנקודות החזקות ‏ של אסזזפוטסאו פאגאס6, הם ב ההומור והסיפור, כך שכל ותיקי 208% יכירו את הנפשות הפועלות ו וייהנו מהאנקדוטות, אך הבעיה היא, שאנשים חדשים לעולם 208%, פשוט לא יוכלו ליהנות מכל הבדיחות. 5 א 1 קהל יעד: בוגרי האקדמי של 2086 ששיחקו באחד משלושת המשחקים הראשונים בסדרה, כמו גם לאוהבי הרפתקאות קשות, שלא דורשים את הגרפיקה הכי חדשנית שיש. סגנון דומה: 2086 סד אח ה תמיכה נרחבת: מאיץ תלת ממד - לא. ג'ויסטיק ב צליל תלת ממדי - כן. ההההם יְ רה | / א רא = = 1 - שי | ו . ושר 2-ו ₪ וש יל אל ארק ןי 0 = ₪ | יו ₪ |.: 1 ₪ 98 ש"ח 1 9 "0 0 ה דה ו / ו | > | 1 | | 4 )]3 , - ' / 4907 - 2 שש / | 132 | [ / . ₪ % . , - ₪ : 1 ּ | 1 | מ | 0 י א . , , " 0 1 . // - א" 41| ּ | | 2-4 5% - ו - 1 0 . . | ./ 4 2 ₪ . | | 4 . | " ' . , ₪ - 4 שר . 1 | ₪י 1 | 1 | ו / - ] / | , 1 מאת: ערן בן-סער אם עבדיך בנו את הפירמידות הגדולות כדי לכבד את מותך, אם מתת בשל חטאי ירושלים, אם איבדת את ראשך כשהצעת שיאכלו עוגות - סביר להניח שאתה נמנה על דור הנפילים של העבר. נפילים, משחק התפקידים החדש מבית היוצר של ומטוופטה"), מצטרף לשורה ארוכה של משחקי תפקידים שניתן להגדירם כמשחקים פוסט-מודרניים, משחקים היוצאים מנקודת הנחה שחלק נכבדר מהמדע הוא טעות במקרה הטוב וקשקוש מוחלט ברוב המקרים, כשההנחה היא שההיסטוריה שלנו היא רק סיפור שלא מספר את המאורעות האמיתיים של העבר, אלא מסתיר אותם מפני הכלל. כידוע, משחקים אחרים בסגנון זה זכו להצלחה לא מבוטלת. 6זוקתג+, ][סשוטזט ו ו-6ג] של חברת ]1 זו (שאר המשחקים בסדרה זכו בהצלהה פחותה) עולים מיד לראש וגם הס6גקוחח, יבול בקלות להיות חלק מהמשפחה. אלא שכאשר חברת הוטופסגת) בוחרת לעשות דבר מה, היא עושה זאת טוב יותר, עמוק יותר ומרתק יותר מכל חברה אחרת - אחרי הכל זוהי חברת משחקי התפקידים שהביאה לעולם את 18 !0 811 טוזו5 ו-הס8הזטת6ץ עטורי הפרסים. משחק תפקידים טוב על שלוש רגליים עומד משחק תפקידים טוב: שיטה, מערכה ותחושה. נפילים הוא המשחק היחיד שאני מכיר שמשיג ציונים גבוהים להדהים בכל שלושת התחומים, לפחות בפולם הערכים כ(4 ₪ שלי (כל משחק אחר, מעולה ככל שיהיה שיצא לי להכיר, נופל באחת הקטגוריות האלה). אם כבר שיחהקתם פנטזיה, אתם מכירים מילים כמו קסם, אלכימיה וקבלה, אלא שבנפילים צועדים צעד אחד קדימה. כאן, תחצו את הסף כדי לגלות את הצד הנסתר של היקום. בנפילים תגלו את המציאות האמיתית שהייתה מוסתרת מעיננו במשך עידנים, תביטו מעבר לתמונה אל הבד עליו מצויר היקום, תגלו את עולמות הדמדומים בהם אלכימאים שוקדים מעל תנוריהם, קבליסטים מציירים סימני כוח וקוסמים מפענחים כתבי סתר. בנפילים דמותך עתיקה כמו המין האנושי, היא משתמשת בכוחות על-טבעיים ומטרות חייה בלתי ניתנות לתפיסה על ידי בני האדם. דמותך היא רק נשמה ללא גוף, והיא הייתה כזו משך עידנים מאז הושמדו גופות הנפילים. ספר החוקים של נפילים הוא בן 230 עמוד. מטמורפוזות: ג'יני, פיניקם, סליפ', מלאך, טריטון, אנדיין, סאטייר, אלף ונחש. תקופות חיים בעבר: מצרים העתיקה (5,000 לפנה"ס), ממפיס במצרים (3,000 לפנה"ס), תבס במצרים (1,350 לפנה"ס), בבל בפרס (600 לפנה"ס), אלכסנדריה במצרים (350 לפנה"סו, ירושלים ביהודה (30 לספירה), רומא באיטליה (350 לספירה), אא'כן בגרמניה (830-לספירה), מונטסג'ור בצרפת (1,243 לספירה), פאריס בצרפת (1,630 לספירה) ולונדון באנגליה (1,900 לספירה). שנות ה-90' כעת, בשנות ה-90, מתעוררים הנפילים. הדמות שלך היא בין המתעוררים מחדש, ועליה לגלות שוב את סודות חמשת כוחות הקסם מהם היא מורכבת, משום שאלו יקבעו את האופי והצורה של הגוף הפיזי שלה. באופן כללי, נפילים מורכב מאש, אוויר, מים, אדמה וירח. אין לו גוף משל עצמו מה שמאלץ שימוש בגוף אנושי מסוים לצורך המעטה הפיזי. כמו כן, הנפילים שומר את אישיותו ואת כישרונותיו שרכש במהלך גלגוליו הקודמים, וכעת הוא לומד כיצד להשתמש בכישורים החדשים של גופו החדש -- לאחר מכן תחל המטמורפוזה (כל נפילים עבר זאת בעבר) - הגוף האנושי יילך וישתנה לצורה הלא אנושית כשהשינוי הזה הוא רק הצעד הראשון במסע הארוך של הנפילים לעבר אגארת'ה. אבל לפני כן, על הנפילים לקחת משימות שונות וקשות - עליו להשיג ידע אמיתי נשכח, לפענח סודות גדולים ורבים, להתרגל אל העולם המוזר ולגלות מחדש את הספרים העתיקים המוסתרים במוזיאונים ובהם הלחשים האמיתיים של הכוח וכו'. סביב הדמות המשחק המוזר הזה זוכה לשבחים רבים, והוא באמת מומלץ. בכלל, ראוי לזכור שזהו משחק תפקידים המסתובב סביב הדמות ולא סביב ההרפתקה בדומה ל -6זוקחזה, כשמרכזו הוא הקונפליקט הקיים בין הנפילים למציאות שסביבו (זה לא מם8כג בו העיקר הוא השלמת משימהו. סוג המשחק הזה נפוץ מאוד במשחקים המודרניים, אבל הוא מעורר באופן קבוע שאלה אחת: לשם מה חבורה? לשם מה לאסוף כמה נפילים יחד? ואכן משחקים כאלו לא מתאימים לחבורות בנות שישה שהקנים ויותר. כמו פזוקמג", וטו ]0 ||68 ואחרים גודל הקבוצה האידיאלי הוא שלושה שחקנים [מודגש] ומטה. אחרי הכל, כדי להתעמק עד כדי כך בדמות יש צורך בזמן משחק אישי רב, וכשהחבורה גדולה מדיי אין לכל שחקן מסְפיק "זמן במה" לבנות את דמותו מעבר לזריקת קוביות ואמרות כנף אקראיות. במשחק של שני שהקנים, למשל והאורך שש שעות) לכל שחקן יש המון זמן להתבטא ולהיכנס לדמות. כדי לפתור, בכל אופן, את בעיית הכינוס - דהיינו למצוא סיבה לאיסוף א , |ה %יסית לטו 7-7 יקוב במרוצללים או מוד"מ, שהרי כל הרמזים חייבים להשתלב, כל המזימות חייבות לחפוף זו את זו ולהיות עקביות. הייתי אא]% 8] [פ']ים ]כ] אי 6אהכ את ...00 6! ,> !]כ] אי 6רוה [0חק באשחק אסתורי, אופר, ארתק וסווה. 6ב] רק אףהרה אחת: כצ' ]0חק [פ']יס ריק האון סכ]ןות והאון איון, או]י ][ח]ק אכס יריה חסר "ה א)קשן" הישן והשוב 6] אסחק' הרפתקאות, אק אס תת>פר! בסב]ןות, ת]א?! ]יהןות אהנאות !]6 רק אההרפתקה, |ת]! 6הא6חק הופק אתכס ]6חקןיס 6ובים פ' כאה. אס תס אאוןייןים באשחק [יתן ][א2ו₪ אותו הח]ק אחןויות סשיאנקי >! ישירות אהיכ!אן: חכרת 6!]יה, ב6]פון 03-5440993. חבורה, גם אם קטנה, יש צורך בשה"ם עם כישרון המצאה טוב, שליטה בשני קווי היסטוריה. מקבילים (הידועה והאמיתית! והייתי אומר שכדאי שיוכל להציג את המסתורין באור מסתורי הולם. בכלל, חשוב לזכור ששה"ם לא יכול לאלתר במשחק נפילים באותה קלות כמו הודעה חשובה עָרן במבחני סוף הסמסטר, אבי בקורס קצינים ומורגן מאלפת טיגריסים באפריקה - אם מישהו ישרור, יהיה מורגן בוויז הבא. כשו 43= זע 5 זוכרים את משחקי המחשב 5זסוזה'י 1, 2 ו-3? ובכן, חברת 1085 מוציאה משחק קלפים חדש המבוסס על משחק יביר ל כ הי יי ו דלים אבל מה שמעניין הוא כי בכוונת החברה להפיץ את הקלפים באופן קצת שונה. התכנון הוא שיופצו מראש כמה סוגי חפיסות וכל שחקן יוכל לקנות ולהתרכז בסוג מסוים של קלפים. הכוונה שמאחורי העניין היא לקנות את לבם של שחקנים שנמאס להם לקנות אלפי חבילות כדי למצוא את הקלפים הטובים לאסטרטגיה האישית שלהם. | = כ ו ו" ד עומדת לפתוח זג :6 באתר האינטרנט שלהם בו יוכלו שחקני שיטות 65] לדבר זה עם זה ועם מתכנני המשחק. לפרטים נוספים: וחסט. היסזשתסז1, טר זא" איש = מבטי קנרנצר מוצרים שמעניין לצפות להם 1 ₪ ]0 שו הוז: ספר לשיטת 6זוקתגצ של ]וט שוו'או, שיעסוק בחיי הערפדים במזרח הרחוק ויבסס את המיתוסים של המזרח לגבי ערפדים כחלק < וני | 1360100 16 הו 00!:!: הרפתקה מעניינת למרוצללים - הרפתקה פנימית בתוך מגה-תאגיד העוסקת בלכלוך הפנימי של חברת-על עתידנית. משב רוח מעניין יחסית להרפתקאות הרחוב הרגילות של מרוצללים. 6ותהוז 1 וה 6 1: משולש ברמודה למשתק טה!טת1) ]0 |[3ג6. כנראה שנגמרו שי לי ויוי | שלפי סיפוריו נכתבה השיטהו. !ז0:): שיטת המשחק סוז|₪ של ומ051הוו-) עוסקת בסיפורי אלריק של מייקל מורקוק. בקרוב, תוציא החברה יי ל העולם הפופולרי השני של מייקל מורקוק. שיטת הגיבור הוצאה חמישית 0( | ב החדשות החמות ביותר של עולם משחקי התפקידים - חברת הגיבור שוקדת וכותבת את ההוצאה החמישית של השיטה. כזכור ההוצאה ג ל ו ל ו | אפילו בישראל, ולאחר שהשיקו את שיסת מסואטץ יחד עם חברת. מוזס13|50 ₪ חזרה החברה לשיטת הבית שלה. ההוצאה החמישית מתוכננת לסתיו 1998, אבל באופן אישי הייתי יי ב ו ל 9, ולא צפויים להיכלל בה | שינויים מרחיקי לכת (מדובר בתיקוני חוקים קטנים ותוספות של חוקים יו = הו 1ין ישי של ההוצאה הרביעית). ספר החוקים של ההוצאה החמישית יכלול 256 עמודים ובניגוד להוצאה הקודמת אין כל כוונה לפרסם אותו יחרד עם פהסוקוחזו:ו!:) בספר אחד. פרט מעניין נוסף הוא שהחברה פונה אל קהל לקוחותיה לעזרה - הם רוצים את חוות דעתכם ואת | המלצותיכם בנוגע לשינויים | הדרושים ולתוספות הרצויות. שחר הארץ מתורנם לעברית! מחברת אוליב מוסרים שמשתק התפקידים חשג0החגם ושחר הארץ בעברית) נמצא בהליכי תרגום מזה זמן מה, ועומד לראות אור בקרוב. שחר הארץ יהיה משחק התפקידים הרביעי הרואה אור בשפת התנ"ך (לפניו קיבלנו את מו"ד ומוד"מ ממיצוב ואת מרוצללים מחברת אוליב), מה שהופך את אוליב למתרגמת הגדולה ביותר לעברית של מוצרי משחקי תפקידים לאחר שהשתתפה בתרגום של קרב-טכ' ותרגמה את חיילי החורבן. ככל הנראה ניתן יהיה לקנות את המשחק | בעברית החל מטמ"י 98 שייערך יקי מל | | --9] | | - ו 5 | 5% ד ד ו רנ ןו 2 0 מ !או | אא זכ / | 1 : - / ' ע . - 0 +- , ן וו הז א, - 2 | 4 השתק תווגה שחקנים נוהן אמיתי הס המומ / (גל חקשורה / מל / רטוז עו ב | '"] כ | 1 > 1 || ) מגצב 4- אנגו ד | למוד הבנת. הקרא | (/ | 5 אוש פע ת'וח(ו כתיבת מכתבים '. 4 אובי תיזסימות. התזתישות את הכה רים :₪ ה ש , 24 יי ו ו יי יי יק ג ₪ 2 | | 34| המ 4 ₪ , ה | | - -- מיוצרי )ופט חו7 ז- ]טסט = מלחקי תפקידים מאת: שי אבני "בעודם נצמדים בדבקות רבה לכל פרט ופרט מעולם הפנטזיה שלו, הם עדיין מסוגלים להבחין במציאות כאשר הם נתקלים בה" - כך כתב בזמנו מארק אדווארדס (איש הסאנדיי טיימס) בהתייחסו למעריצי פראצ'"ט. עלון הכנסים של מלון סאצ'ס במנצ'סטר, מספר אודות הלקוחות שפקדו בתקופה האחרונה את המלון ובכללם חברות טלפון, בנקים וחברות מסחריות גדולות. לפני מספר חודשים וכלו בותבי העלון להוסיף לרשימת האורחים שם נוסף - "הכנס הבינלאומי הראשון של עולם הדיסק". מדובר בכנס של כ-800 מעריצי פראצ'ט, מה שהביא לכך ששטה של סוויטת לינקולן במלון, הוסב לוודהוויקס, סוויטת מדיסון זכתה לשם מִגְהֶט, ושמף של סוויטת וושינגטון שונה לאוג .כידוע, כל השמות. שהזכרנו הם'שמות של דמויות שונות מסדרת עולם הדיסק. הצלחה מסחררת פראצ'יט נחשב לאחד הסופרים המצליחים ביותר בעולם עם היקף מכירות מרקיע שחקים של כמעט 10 מיליון עותקים שנמכרו עד כה. בהוצאת ווטרפשון מוצג פראצ'ט בתור הסופר התי בעל היקף המכירות הגדול ביותָר; וההוצאה הראשונה של עולם הדיסק נחשבת לקלאסיקה אמיתית ונמכרת ב-750 ליש"ט (כ-4,500 ש"חו. הוא כותב ספרי פנטזיה שזורים ₪ אק ₪ ]ו ה שד שר ו 010 וו יי ת%% ו 2 2 בהומור מצוין וספריו המוצלחים ביותר מבוססים עַל עולם הדיסק;- כוכב דמוי פיצה המשוטט ברחבי החלל ונתמך על ידי ארבעה פילים ענקיים העומדים על גבי הצב העצום - א-טוואן הגדול. לפני כניסתו של פראציט לתמונה, ספרות הפנטזיה ההומוריסטית כמעט ולא הייתה בנמצא. באחד הכנסים הסביר פראצ'ט למעריצים את מקור ההשראה של כתיבתוי "כל העניין בפנטזיה,* "אומר פראצ'ט, "הוא שהגיבור תמיד צריך לצאת למשימות שלשם ביצוען הוא נדרש לנדוד 0 מיילים, בעוד כל העולם ניצב נגדו, ובסופו של דבו" הוא צריך לזרוק. טבעת כלשהי לתוך לועו הפעור של הר געש. הכל מורכב ומסתבך, כך שהגיבור לעולם לא ייתקל במשימה שלשם ביצועה יצטרך לתת קפיצה לבית השכן ממול". וולגריות מקורית פראצ'ט פיתח אם כן ז'אנר חדש בו מתקיימת פנטזיה ובמקביל לה נשזרת התערבות של מציאות ממשית.. בסדרת עולם דיסק, ה"מוות" כפי שניתן לדמיין משחקי תפקי 5 הוא רמות שלד בעלת קסדה שחורה, הנושא חרמש מאיים: אולם בו בזמן, הוא רוכב על סוס לבן המכונה "בינקי", כך שהניגודים הפנימיים בונים המות מוהכבת ולא חד-גונית. בכנס עצמו"לבש פראצ'ט חולצה עליה התנוסס הביתוב""וולגריות מקורית". זאת בתגובה לביקורת:שנמתחה על ספרו האחרון "רגלי חימר". במדור הספרות של הסאנדיי טיימס. בדברי הביקורת סופרה מעשייהח. אודות. מו"ל שביקש מסופר לכתוב. משהו שיהיה קצת יותר מסחרי, קצת יותר כמו טרי פראצ'ט. הסופר ניסה, אולם עד מהרה<התייאש וויתר בטענה שלא ניתן לחקות את פראצ'ט בי יש לו וולגריות מקוריית משל עצמו. למרות העוקצנות, פראצ'ט כבר הספיק להתרגל לביקורות שכאלה. במשך שנים לא זכו ספריו לשום סיקור עיתונאי, וגל ההתעוררות ביחס לספריו הגיע לשיאים חדשים רק במהלך השנתיים האחרונות בהן זכה לסקירה מחודשת במאמרי ביקורת שוניִם שנקטו בסגנון "הוא כותב יפה, אבל..." אותו "אבל" תמיד נמצא בביקורת היות והוא כותב נובלות מסוג מאוד |-מסוים שקשה לקטלג. עם | סגנון ספרותי מסוים, מה גם שבמרכז הספרים עצומדת מזימה ולא דמויות. ינראה שהסיווג אינו הוגן כלפי פראצ'ט - [יייתכן והוא מתמקד | בעיקר במזימה, הנרקמת ובבדיחות, אך דמויותיו | מורכבות מאוך ובעלות | נפח ספרותי חשוב לא | פחות.. כדאי לזכור כי | מבקרים חשובים שהיו | מוכנים להת:ייחס ] לכתיבתו השוו אותה לזו - של ריקנס הענק (אוליבר, | דייויד קופרפילד) בכל [|הנוגע לססגוניות +הדמויות וגלרמת | הסיפוריות. | בחזרה לכנס : ספריו של פראצ'ט | תורגמו ל-18 שפות והוא עצמו זוכה לבקר לעתים | קרובות כאורח של כבוד בכנסים של מעריצי מדע בדיוני. השנים עושות את שלהן ומסתבר שככל הנראה, הקרקע אכן הייתה פורייה לפתיחת כנס שיוחד כולו ליצירתו של פראצ'ט. ואכן, מנצ'סטר התמלאה מעריצים רבים שהשתלטו ומילאו את המלון. חלק מחדרי המלון הוסבו לחנויות שמכרו מזכרות שונות שכללו בין היתר את דמותו של "מוות" בפוזיציות שונות. מה שייחר את הכנס בהשוואה לכנסי מעריצים אחהים הייתה העובדה שרוב המעריצים מעולם לא בקרו באיהחוע מאורגן כל כך (יָשנו חוג מעריצים מאוחגן להפליא אותו פוקדת קבוצה מכובדת אך היא מהווה מיעוט) ובעובדה שבלטה נוכחות של נשיםרבות בקרב קהל המשתתפים. תשומת לב בכנסים רבים מתפתהת חלוקת מעמדות מכוערת בין המעריצים מהמעגל הפנימי שזוכים ליצור קשר אישי עם הסלבריטאים, לבין המעריצים שמחוץ לעניינים ושאין להם גישה לכך - תופעה זו לא באה לביטוי בכנס שנערך במנצ'סטר. במקרה זה, לא היה מישהו מהמשתתפים שלא פגש את הסופר החביב. עד לאחרונה נהג פראצ'ט להקדיש שלושה חודשים בשנה לסיורים לשם קידום המכירות - זאת בנוסף לביקור קבוע בארבעה עד חמישה כנפים בארצות הברית, בקנדה או באוסטרליה. מעל הכל הווא דוגל בכך שהזמן אותו הוא מקדיש לכסתיבת תשובות למעריצים לא נופל בחשיבותו: מכתיבת שני ספרים נוספים בכל שנה. פראצ'ט אוהב את מעריציו, "אמנם הם אובססיביים, אך לא באופן מדאיג. הם מסוג האנשים שמסוגלים לזכור פרטי פרטים," טוען פראצ"ט. בסך הסל,-מסירותו למעריציו משתקפת במסירותם שלהם בלפי כתיבתו. באחד הכנסים למשל נשאל הסופר "לאן הולכות. הגרביים. האבודות?" הוא עצר, נִיסָה להתרכז ולפתע כיסה את פניו מבט של הפתעה, "רגע אחד," הוא אמר "אני בדיוק כתבתי את זה עכשיו, זה עדיין לא פורסם, איך יכולתם לשאול שאלה כזו" התשובה שנזרקה מהקהל הייתה: "אנחנו יודעים הכל..." שא 41 חסוזבּ !פיהו ו אסושה ₪ם זפ עוצבח הבלדה לפי כמה שנים טובות, ממש כמה חודשים אחרי שאני והחברים שלי התגייסנו לצבא, כשהמדים עוד היו ירוקים, ירוקים והרגליים משופשפות-משופשפות, סיפר אחד החברים שגויס לחיל השריון, שטנק זה לא סתם חתיכת פלדה, שטנק זו אמנות. מאז עברו כמה שנים וכבר הספקנו לעשות מילואים במקומות שונים, אבל תמיד ידעתי שאותו משפט של אותו חבר יבוא לעזרתי ביום מן הימים. ובכן, מסתבר שהיום הזה הגיע כשקיבלתי את משחק המלחמה אס[םא מהשך5 לידיים והתבקשתי לראות מה צוות הפיתוח של צא50 הכין לנו הפעם. א10ז א .51501 הוא סימולטור טנקים משובח שמציב את השחקן בלב לבה של מערכה כבדה הדורשת חשיבה אסטרטגית, עצבים של ברזל ורתיעה מתנועות פציפיסטיות למיניהן. המערכה מתרחשת במדבר עצום כשהמטרה היא לעבור בין עשרת שלבי המשחק בשלום, ולבצע משימות נקודתיות המיוחדות לכל אחד מהשלבים עד שתבוא המנוחה והאויב יחוסל. השלבים השונים קשורים להתפתחות העלילה שנפתחת בסיפור רקע קצר, החושף בפנינו את העובדה שהטנק שלנו הוא התחמושת האחרונה שנותרה כדי להילחם בצבא האימה של קפטן סטורם, גנרל ידוע שהשתלט על הצבא, חיסל כל חלקה טובה וכעת הוא מבקש את נפשו של הטנקיסט האחרון שיכול לעמוד מולו. המשחק מתנהל במבט עילי על הטנק (לא במבט ראשון), מה שמגביר את מודעות המשתמש לסביבת המדבר התלת ממדית שמהווה את עיקר התפאורה למערכה הקשה. האלמנטים החשובים ביותר שהשחקן רואה על גבי המסך הם הראדאר שמנחה את התנועה הרצויה (לפי סימני חצים אדומים) ומורה עַל מיקומם של האויבים, מד הפגיעות של הסנק שמעביר את המידע הרלבנטי על מצבו של הטנק (סקאלות מאדום לכחול מורות כמה פגיעות עוד נוכל לחטוף) ואת המקומות בהם כבר נפגע, כאשר האלמנט השלישי הוא כלי הנשק שמשתמשים בהם ומקור הירי שלהם מהטנק (תותח . או תותח ₪ וכו'). כלי הרכב והטנקים שעומדים לרשותנו עשיר ביותר וכולל לא פחות מ-11 טנקים לבחירה ו-12 כלי נשק. הטנקים השונים מאופיינים, כמובן, בתכונות ייחודיות והייתי ממליץ לכם לבחון את התאמתו של הכלי בו תבחרו לכל שלב ושלב. אחרי הכל, אָם מדובר במשימה הדורשת נסיעה בכביש סלול כדאי לבחור כלי מהיר יותר ובעל ביצועי כביש מרשימים, 071 2-08 ואם מדובר במשימה הדורשת חציית תעלות מים כדאי לבחור במשורין שמסוגל לבצע משימות שכאלה ורצוי שלא יהיה כבד מדיל. מבחינת כלי הנשק, הייתי ממליץ שהירי לא יהיה אוטומטי וחסר מחשבה. טנקים הם כלים כבדים יחסית ואין אפשרות לנצל אותם כראוי אם משתמשים בהם כמעין חיל רגלים. מכאן, שהירי צריך להיות מבוקר וממרחקים סבירים - בכלל, כדאי לזכור שלפעמים עדיף לחטוף כמה כדורי רובים בשריון במקום לבזבז קרן לייזר או תותח פלאזמה שיבוא לעזרתנו מאוחר יותר. צוות הפיתוח של צא50% השקיע לא מעט בכל הנוגע לאויבים במשחק, כך שלפנינו ניצבים לא פחות מ-16 יחידות אויב בצורת טייסת מסוקים, מטוסי קרב, משוריינים מסוגים שונים, רכבי שטח, תותחי ארטילריה ושדות מוקשים שירעידו את חולות המדבר. אם נפגעים, מומלץ לחפש אחר הבונוסים השונים שכוללים בעיקר פונקציות של השלמת תחמושת ומסכי מגן. אבל הכי חשוב, לא להילחץ - אחרי הכל, טנקים הם כלים אטיים יחסית שדורשים חשיבה מעמיקה, כך שאם המהלכים מתוכננים ההצלחה מהירה הרבה יותר מכפי שנדמה. נצדיי בדירא 4 יהוי ררה שו ! ו - . - ו י | ה . | 4 - . = ו 0 ו 0 יז ריר 9 ל מו י מ 9 "₪ + ור ל ו 0 0 כ 1 חומרי ד לת המסוכנים , במקרה זה, מדובר בהרפתקה תלת .. 4 חי ו / -% ה 9 9 : 4 , 0 4 >= 68 [ את מכונת המשחק - 4 ו - זו 7 . - . ₪ - 3 וי [ "₪ . . , 4 נמפן ': בב ₪ % ו ?ל [ ]) ו , !ו וזו . = / . ה , / 5 חנרה | ממדית. (משהו בסגנו | ה-ט[םס צ55 צם 8 ) ותנועתו של ששי שייך | למחלקת א | ד 90 | מתנהלת על גבי . מס ך פנורמי | דא או 1 ועומד מא שמא אפשר סיבוב. 0% נו? מעלות. מעבר | אין ספור חים עצמאיים, אולם ם | ליפי ה - ו במשהו את סדרת | במקרה זב ית הענק פיתוח ה-דף ל 0 של 0 ו גם | חדש מבית תוכנה צעיףר | בגרפיקה וג ₪ ב זומורו, תכ לית הפנורמה ל וב ה ת, העונה לשם ה ה את תנאי ההרפתקהה וי ; מאגא5 צחמקטו ו 0 ממדים קווסטיים הבאים ליד ן 0 העלילה . | וציב את 0 ביטוי בפתו רון חידות היגיון,. במציאת והגדול ול ביותר בעולם, | בונוסי ם שונים (מיכלי מים, מזון, ו 0 ו 19/50 מחב ₪ שם ו אשר לא. בוחל 5 שום | אמצ עִי שעומד לרשותו. ואיו / % לפגוע באזרחים | חפ פים | ל ה-פא,, שעומד להיחרב על ידי = חמצן וכו') ובאיתור חפצים שבלעריהם = שה שיד ב לא נתקדם במשי שימה:: מעבו 0 0 0 ה לא מ מבוט 3 2 - קט שן, הבאים לידי בוו ' 1 ונ ה צות ומע ל 5 0 ם על ל חבית. 0 ב הכל, ל הב זבעיה ה 0 - 1 ים | שונים) | ולא ל 5 מבחינה. גרפית (כמו חיסול ארונית ויכולת. לטפס ‏ עליה - כ אך בסך הכ? ל מדובר במשחק שק עובר יפה את. מסך | ומציב בפני קשה חקן הרבה יותר מכמה אתגר דיב ם בנאליים. -- ג = המחה - ו הממו" קהחחחה, 4 חר" ----- הרשו המשר הרו ו - ו ה ההש ההות מ 7 ה שיר הש 2 ו --₪ דייצ . , . - - 4 4 5 ב = - א ₪ / ו | | ₪ ו ₪4 שכסרבּבּא.. 4 ש למכירה מדפסת 115-520 במצב מעולה וכמעט חדשה רק 500 ש"ח + בונוס משחק מחשב חדש. אורן, 09-9559589. למכירה כמה משחקים על גבי ואסת-ק6: אהסגץ - 8 ה ואד וש דחסוז ד15ח, .1 וד. .1 ממידב וא, חק ₪ ס5, 5 אוחד5 צ גה א, כ ופסא פימאצג אי, 2 פמאשס - כל משחק ב-20 ש"ח. בנוסף: אאא סד אאא ב-60 ש"ח, (ם3-6! 5515]א:א 20% משחק ב-100 ש"ח. אלברט, 06-6262681. למכירה המשחקים הבאים: 98 34א, 8 החזח, 2 מאה חס 2 אמאפוה 4 א1א, אטם]א-א ועוד הרבה משחקים אחרים על גבי |אא-00, מחיר משחק; 0 ש"ח, (תוספת לכל משחק 10 ש"חו. דניאל, 06-6593571. למכירה צמאאסוא זס מ5אש6 מויד מאג.5! ו-אמא צגוא מושסוא אסשסס.161א, כל משחק ב-200 ש"ח, ובנוסף, 22 במחיר 170 ש"ח ו- א א אד במחיר 150 ש"ח. אורן, ,6 למכירה מכשיר סגה מגה-דרייב 2 + המשחקים 97 :1 ו-97 מ/].1 הט והכל במחיר של 550-600 ש"ח. יוני, .06- 5 | למכירה משחקים חדשים ביותר על גבי תקליטורים כגון: א ]א 1.1.15 6ס ה וא60-א, סוסא השס ט צואפ זפ סאד 0 אוד 3016 וא 7 יז0) )!א ועוד רבים. המחיר למשחק נע בין 50 ל-70 ש"ח (תוספת למשחק נוסף 10 ש"חו. דניאל, .06- 1 למכירה המשחקים הבאים ל-א0וד דפצ ג זם: 1.2 דהוא סמד15אוד, 2 אא אטי, ססאגואואס6 מואוד ו-0₪ ג 501!1.86. כל משחק ב-180 ש"ח. צחי, 03-5467173, 15:00-17:00 בלבד. "ש למכירה המשחקים המקוריים והכי ץ יו 00 נדירים, ביניהם: 98 ג חן ס.[אסי ססס, 2 ס.וטג וכ, 22 חן, גברים בשחור, 2 פמםץ5 אס פמט אהסדדא. ווהואה .1הוסץ, ועוד... עמיחי, 03-5076986. "ש למכירה ג'ויסטיק ₪8ד5/!א צ5% למחשב, חדש לגמרי! 4 לחצנים + 3 מצבים: שחס, ₪ זדהסתתד ו-₪1 במחיר 170 ש"ח. דני, 04-8772763. למכירה או החלפה המשחקים הבאים: 5אתסא, דאת.1ה קפא קסג אה סטוא כגסא ויתס מ/צזאם דט אגואצת, 2 הוחם ו ו-אתפשתחסק אג]אדגה. בקניית 3 משחקים הרביעי חינם. תומר,08-9264927, רק בין 13:30-16:30, חוץ מימים: שני, שישי ושבת. למכירה מחשב 486 או אוא]א 166 ואודאת:, כאשר בשניהם: זיכרון פנימי ט1א16, כונן 1.44, כונן קשיח 2.50:8, מסך 571 15 אינץ', עכבר, מקלדת, כונן וא0א-60 א 4 + 95 8ו00ם!\ + כל האופיס (זט)אם, פאס וכו"ו, כולל תקליטור עם 200 משחקים לקונה ראשון ו-100 משחקים לקונה שני. הראל, 2, בנבשעות הערב. למכירה א=]אאסא אוסיס גפ א ואחת ואס שוואסד, אסזס. נוד7, המאסזפמם אגואצ ₪ ד (2) הדאם זפטטסאסט, אסזמא אאגפ, דמקעטוץ ד ]זא (חדשו, שאזאג ה 5, אם תקנה משחק זה תקבל עוד משחק לבחירתך בחינם, אם תקנה שניים תקבל שלישי בחינם לבחירתך, כל משחק בין 30 ל-100 ש"ח. וילי, 2, למכירה המשחקים הבאים על גבי תקליטורים מקוריים: אסאדסו צפק טצ, א א |ואפ. 1 חס צי), 6 א + סודת א - 50 ש"ח, כוחות האופל - 45 ש"ח, מלכת האמזונס, 5שאג.1 שסס 5 מו 5 םח 05 15₪א, ל קמם.1 - 40 ש"ח, אצ חשדש, ואפי)ואיאו]1א - 35 ש"ח, שאג.זד!ז'ז, מתקפה אווירית, 5 םיה אטדאשם צדאטסט, א 05[7) ₪5 ב-30 ש"ח ו-7 א00כ]₪4 ב-25 ש"ח. איתמר, 06-6372751 (לא אחרי 21:00). למכירה המשחקים הבאים: 81.5 = מעבר לפחד, סנסוא 80 ומדסאאצד .1ז/הז. דוד, 03-5798124 ולא בשבתות). "ש למכירה המשחקים הבאים 97 1 צדוס |אז5, מצזאם סאג צ. - 4 משחקים בתקליטור אחד, כל אחד מהם ב-20 ש"ח, 147155 505 ב-30 ש"ח, צ.₪001.1 אם]אג 9 ב-180 ש"ח. רמי, 050-957718. "ש למכירה משחקי מחשב חדשים, במחיר מצוין. להלן רשימת המשחקים: 8 ין, 98 טצן.1 הטא, 98 .זוא 2 המד .1 ךא 2 המוסוגא הואסד, 2 60 .ודא , דגא תמד]א דתם.]1ה פחק, 2 15א ו 2 5 צסס וחד דה מואסא .וג דחסוא. כל המעוניין בטיפים ובעצות חינם, יכול לפנות לרועי, 03-9498511. ש למכירה מחשב דגם 18א32 זיכרון, כונן קשיח 1.2 ג'יגה + 10א530 כונן קשיח, כונן 1.44, כונן 1א0א-00 % 24, 6 58, כרטיס מסך 18א1 .61, מודם 0, רמקולים, מקלדת. עכבר ותוכנות. הכול במחיר של 3,000 ש"ח. טל, 03-5403175. ו 7 ₪ אש א מ ימו ₪ / "ש למכירה הגה + דוושות חרשים ובאריזתם המקורית. לכל משחקי המחשב החדשים והכי חמים. במיוחד למשחקי סימולציה. עובד מצוין ב-584 5550 08 סמטא אוד מתאים במיוחד גם לסימולטורי טיסה ועוד... במחיר מצחיק ונדיר במיוחד! ליאור, 04-8414599 ובערב עד 22:00). "ש למכירה: א=אס8ואט סא אגא דוק מואתווד, 7פואק, .61.1 צסס;וואדא]א. לירן, 03-9644592. ש למכירה 58טא1א 500058 גחזע, אסא חח ו-אחשטא א. יותם, 3-5 "₪ למכירה מגה דרייב 2 ב-180 ש"ח עם 2 שלטים + קלטת א 1 וכל הכבלים הנלווים למגה דרייב. יונתן, 3, ש למכירה "סינדיקט" המלא ב-25 ש"ח, המחיר ניתן למיקוח, עוד למכירה סואמ 96 15 עם אפשרות משחק | 0/7 , . . : - --7- % השש : 0 שי שש פד שי א ₪ 5 ו 1-5 הרשי שא יחי ו = 0 . . ₪ / | ז חלקית ב-20 ש"ח, ג'ויסטיק למחשב עם שני כפתורים במצב מעולה (יחסית) ב-30 ש"ח, הנחה של 5 ש"ח לכל הדברים למכירה לתושבי חיפה בלבד ולא כולל כרמיאל והקריות). איתן, 8, וימים א', ג', ד', בכל שעה. | למכירה מודם/פקס פנימי-14,400 במצב טוב, לא באריזה מקורית, במחיר 70 ש"ח. איתן, 04-8239428 כול יום, כול שעה יום ה', ב' עד 16:20. "ש למכירה 98 אא1ם, 4 מעזחם דפטד, 8 א 4 דהמואסא .וה דאחסוא, אם. !א ד)א זפצן, 98 .וא =אזקוא: "0 פסה, כ3 פסס.ום, 2 הסוא מואסד, כולם ביחד במחיר מצחיק ביותר-50 ש"ח עד הבית ועוד ועוד! אלעד, 03-6311534. "ש למכירה/קנייה כל מוצרי המחשבים ומכשירי טלוויזיות |אסס..ז ןג 18 ורא :מ ידדו, וכז המשחקים הבאים: טא אחז סוסה וא, ועושה ]א )אטאאס. עידן, 03-9670501. "ש למכירה מדפסת | סיכות צבעונית במחיר מציאה 450 ש"ח, מחשב דא עם הרבה תקליטונים במחיר 0 ש"ח, ובנוסף | החלפה או מכירה של משחקים על גבי תקליטורים במחירים זולים. טל, 06-6341106. "₪ למכירה צססם ת]א + 3 קלטות במחיר מציאה, המתקשר הראשון יקבל הנחה. עמית, 03-5583195. "₪ למכירה או החלפה המשחקים הבאים: זג 5 דמש מש וסי, ודה ס]א .[ט]חם ג 118, קירנדיה, אינדיאנה ג'ונס, סם אנד מקס ועוד. דניאל, 03-9013099. "ש למכירה/החלפה המשחקים הבאים: דאשיספטט, אאהגע מואטו, כ3 פסאזואואת.1, אג]אצ וק 2 םאודאת סג 5סא 0 3 אס .]> פטשאז רא אאזז, סינמה קיד 2 מאם, 5!אאסאו, במחירים של 10-50 ש"ח. יואל, .07- 9 מ עוניינים "ש מעוניין להשיג את אחד המשחקים הבאים: 30 מאשס או אמסןגא מואסד. בתמורה אתן את המשחק א המד 1.5ם 2₪. באריזה לעונ'יינים 6 הצילו 6 משחקי תבקי'דים 6 כמנדירה 6 מקורית. דוד, 06-6723492. "ש מעוניין להחליף את המשחק גצ באחד מהמשחקים הבאים: 2 5!אא/, חולה הגה או כל משחק אחר. אסף, 2-9 "ש מעוניין לקנות משחקים ל"קומפי". איתמר, 03-9214447 ורק אחרי 16:30 ולא בשבת). ש מעוניין לתת עזרה לקודים במשחקי מחשב תמורת 5 ש"ח. לכבוד: דיאוניס טשלר רח' רוטישלד 141/6 פ"ת 49493. אם לא אמצע קודים אחזיר את הכסף. "ש מעוניין להשיג את המשחק כ: ואםאטא מאטפ על גבי תקליטור, וגם צ'יטים ל-2 50550 אס סמטא. מוכן לשלם כסף. אמיר, 06-6381588. "ש מעוניין לקנות את המשחק 2 םא.151 צם אאסוא. נא להתקשר בשעות הערב. נמרוד, 02-6524015. "ש מעוניין לקנות את המשחק סים-סיטי הקלאסי (לא 2000), רצוי על תקליטון "1.44"/3.5. איתן, 04-8239428, ימים א', = ג', ד', כל שעה. "ש מעוניין לקנות/למכור או להחליף סאזתטוד 0 מצד סוס גוא. עידן, 1-, ה צ'ילן "ש הצילווו! תקוע במשחק 1.5 6₪0ג בשלב 13 עם האמריקנים, וכן במשחק 2 4מ.1, בתמורה אתן עזרה וצ'יטים = במשחקים אחרים. עמנואל, 03-5602137. "ש הצילוו!! תקוע כבר המון זמן במשחק: "כמא5 אמאסתם" בתמורה אני אעזור במשחקים הבאים: 2 01.0 156ם, פייבל, 0 המד זא זס ₪ וספןא, אוריאן בורגר, סם ומקס מתגלגלים בדרכים, סיימון 1 ו-2 ולארי 7. אלעד, 5-, ש הצילוו!! זקוק לעזרה בקירנריה וב-8, בתמורה אתן עזרה ב-41 5 ז[55 מסן.וסי, התיק שבתוך אי הקופים ועוד. דניאל, 3-9 מ שחקי תפקידים "ש דרושות שחקניות בגיל +15 המעוניינות להשתלב בעולם שווה ערך לעולמו של אןא.1סד .₪.ה.!, ראש פתוח חובה, ניסיון לא. סל, 06-6207829 ואפשר להשאיר הודעה), "ש שחקן חסר ניסיון מעוניין להקים קבוצה באזור גבעתיים. טל, 03-7313296. | 00 =ווטטס בזמן שישנתם... מפיץ: 5171/0108 00 ד או הגיע הזמן לכותר אסטרטגיה חדש מהחברה היחידה עלי אדמות שיודעת לעשות אותו כמו שצריך. מפתחיו של המשחק הנוסטלגי 2 מאכ חברו עם מפתחים חדשים בחברת כס0 זפ האחראים על לכידת וידאו וגופים תלת ממדיים, כדי ליצור, לדעתי, את התוכנה המלהיבה ביותר של שנת 1998. שה שתקים וכל יחידה שתשלח לשדה הקרב ישפיעו באופן משמעותי על סיכוייך מצד ו ג יו על ידי שליחת מרגלים וסיירות פטרול, למצוא ולחבר צינורות אספקה של 'התבלין' ומשאבים אחרים - וכל זאת כדי לשמור על בריאות חייליך ואזרחיך, לדעת להבחין היכן כדאי להקים מבני הגנה, ארטילריה ותותחי נ"מ ולמצוא, סוף סוף, פתרון מוצלח לבעיית תולעת החול. הובבי הכותר המקורי יבחינו מיד בשיפור מדהים בגרפיקה הכללית ובעיצוב המדויק של כל יחידה ומבנה על המסך, יאזינו בכיף לרצועות המוסיקה באיכות התקליטור ויפערו פה בכל פעם שיקפוץ לנגד עיניהם קליפ וידאו מצוין של מה +חו להשיג ₪ = ב ושך. מה שנותר. ו 4 יר די ל כדי לעקוף יריבים ומכוניות. הוא מאפשר לערוך גם מירוץ נגד החוק והמשטרה ותרגילי התחמקות נגד מכמונות מהירות 1 האפשרות לפתח מהירות מדהימות עם מכוניות שאף פעם לא יהיו לנו, ולראות כיצד אלו מתמודדות עם עקיפות כפולות וזינוקים משוגעים. וכך, יגואר, למבורגיני, פרארי, = אימפרזה ודודג' וייפר, עומדות מצוחצחות יי ו לי | העולם הזה. ו ירי מ ימי יי את רוב האלמנטשים שעשו את שני הפרקים הקודמים למוצלחים, ושיפר את התחומים שהיו חלשים ולא מודגשים, כך שמעתה ןי ג ל שעונות ומגיבות לכל צפצוף וחסימה | שוטרים מתנדבים חכמים הרבה יותר, 1 5 שי יי ב ו "הרצון למהירות" מעניק לשתקן הרבה = ו ב וויסות מעצבן של לחצני החצים, השינוי המדובר ביותר הוא בב מאטס כל המשחק הוא בעצם משימה אחת ארוכה, כלומר כל מבנה 1 %''/ המשחק יגיע בסביבות אפריל לחנויות. ₪ [ב-13 5 ב | ב [נ ויו יי תמיד קווסט מפיץ: זז ) א דאז צ50% תכירו את העולם החדש של סוני - נוראט. שש יבשות, 34 ארצות ו-20 אתרים אסטרטגיים חשובים, שעליכם לבבוש כדי להמשיך את תזרים המשאבים והמצרכים הבסיסיים למחקר ולתושביך (מדהים לראות את ההשקעה של תצודסאתתדאן צא50 בפיתוה ההיסטוריה של העולם החדש, בגבולות הברורים של המדינות ובמנהגיהם של העמים השונים). בכל אלה אתם, כמנהיגי יבשת נבחרת, תצטרכו להתחשב בפתרון קונפליקטים לו אספק ק מקום של בב החיקויים - 6% " 6 9 / א "ש =[ ₪ / אע ו ל % -. ל ב-=<" ".' ; ובעיות כדי לצבור אמון וקולות במסע = הבחירות וההשתלטות על העולם כולו. ?יי רעיון נחמד וייחודי, שלבטח גם יצלית | בו מ ה ו ל ב ו 0 אסאס פאה 9 וו זאו אשווה .ו.ה שששששש.. מפיץ: \. ןאו , עוד משחק בסגנון סאג ואואסס. ל אסא 60 סאג, עוד הקמה מרתונית של מבני התקפה והגנה, עוד בחירה, הפניה ופיקור עַל עשרות כלי לחימה ויחידות הרסניות, שמירה וטעינה של שלבים, קמפיינים ואינסוף פעולות. ה והמשחקים הניסיוניים על המדפים, תוך כדי העמדה של לא פחות מ-6 גזעים לוחמים שונים - כל אחד עם הטכנולוגיות וג המיוחדות שלו. 4 ה הי ו ה 2 פיי ו 3 1 / + 16 / 1 ונהיה בפוץ מאוד 1 החרשים) 7 עם משימות מעניינות ומגוונות של לכידת אישים והעברת חפצים, כותר זה עומד להיות הצלחה בטוחה. לקראת האביב בחנויות. ו וב 8:1 :33| ]ב וי |[ מפיץ: 1600051 וי מ רל כ( ד מאייר (האיש שמאחורי אס1ד 17 ]זז )ו אסטרטגיה חדש ומבריק המתרחש בעתיד הרחוק (בהמשך ל-א1.174710/ו6 המתרחש לאחר המפץ הגדול 1 10 כב ₪ 5 6 יר העולם). בשלב זה, מסרבת 058אקסאסו!וא להעניק אינפורמציה נוספת בנוגע לכותר -ומאיימת בפיטוריו של כל עובד שיחלוק ! מידע עם הציבור. אך מלכידות המסך ניתן להבין כי מדובר בכותר טקטיקה מבטיח עם יחידות התקפה רבות, שמטרתו היא להשתלט על כוכבים נידחים, ליישבם ולחברם לגלקסיות ולמערכות שמש. המשחק יימצא על המדפים במחצית .'8 9 כ 3:98 ו + :וב וו 7 המגילות הגנוזות . מפיץ: 851 חובבי "מבוכים ודרקונים" שמצפים 0 האחרונים של גיליון וויז ישמחו לשמוע על כותר הרפתקאות חדש לגמרי מבית 551 יומפתהי סדרת אמכ וסט מצד חס מצם). מדובר בהעברה ישירה ומוצלחת של הרפתקאות הספרים למחשב האישי ב ו 2 אנגלית = יק מכשף רשע ומפורסם. לוחמים צעירים שלא מכירים את הספרים יוכלו לעיין ולצפות בטקסטים ובקטעי וידאו שיתארו את הזוועות והמכות הקשות שנשמת המכשף גורמת. אלו גם יצטרכג לתת תשובה ופתרון למצב הנורא שאופף את המקום ומאיים על העולם כולו. גרפיקה מדהימה, בעוד כחורש בחנויות. 9 אססו פחד -0 05ופ אחהגם יי רז יב גי מפיץ: 1671016ח1 אהשקה) 0 זהו המשחק השני של חברת אהמק 50 שכל ירחוני ושבועוני המשהקים בחו"ל מחכים לו בגלל טכנולוגיה חדשה שהוצגה בתערוכת זן> האחרונה בגרמניה - צזן,והתא סמפזצ וטכנולוגיה זו מאפשרת הצגה של סרט וידאו 35 מ"מ שהוקלט במסרטה כלשהי על גבי מסך המחשב במהירות רגילה ללא עיוותים ואיבוד פריימים). 0 6 יי ניצלו כמה שאפשר את המנוע המשוכלל הזה ויצרו סביבה תלת ממדית מדהימה עם חופש תנועה מלא של 360 מעלות בו עליך, השחקן, לשלוט בדמות נבחרת וגבר או אישה) ולהוליכה בין חדרים, זמנים ועולמות תוך פתרון של עשרות חידות אינטראקטיביות והשגה של מפתחות, סיסמאות, קודים וחפצים מועילים, שיעזרו לך להבין את העלילה והמשימות טוב יותר. סב הפהה סהסחה תלת אופן מפיץ: 57008615 54 האמת, שמקבד כמה כותרים מטופשים על המדפים, קשה להשיג משחק אופנועים ראוי לשמו, וזו סיבה שכאשר חברת 5 ₪ מודיעה על שחרור קרוב של מאיתנו לא מופתע. | מדובר במוצר שמכסה את כל החורים ובנ ץוג ל יכ פב יש מ בע ו בגרפיקה של המסלול הדמויות, סיבובים חדים מדיי ומיכל דלק אינפופי), ומוסיף אפשרויות משחק חדשות (בחירה בתחרות לא אלימה, חיבור רשת או מודם ועשרה מסלולים חדשים). בסביבות יולי אוגוסט בחנויות. 9 זג ]ק = וקוחז מקדימים את כולם 2 אי שם, בסביבות מאי השנה, תוציא חברת 5708715 5, הדחק מההשקה הענקית של 1:4:] ו- א האגדיים, פרק נוסף בסדרת הבייסבול שלה, שיוסיף כנראה לעצבן ולהימאס אחרי מכת הפתיחה. אלמנט נחמד שהחברה מבטיחה היא אפשרות צפייה ועיון באלפי מאמרים, מאות תמונות ועשרות קטעי וידאו של העונות משנת 1940. עוד נזכיר כי הוספה לכאן אופציה שטותית להחלפת כרטיסי בייסבול ברחבי האינטרנט - הכל כדי להסיח דעתנו מהמשחק עצמו, שכנראה, לא מלא בכל > ןויל שהזוד 0 ו=שה/ להיט בטוח! מפיץ: 6% ₪6.] םי ו ₪ 9, ניתן להשיג תמונות וביקורות על נבי עמודים שלמים ברחבי האתרים באינטרנט. 7-0 ו 8 0 מדובר בהרפתקה תלת ממדית מסעירה ומצמררת על אדם הלכפוד בתוך החלום של יי ==[ הפ ץ ה ירק ידי פתרון חידות לא מובגות ותשבצי תוי יוג ד בשלב זה, הייתי ממליץ לגלוש לאתר החברה ולהוריר את גרסת ההדגמה (ב01.60 ע16. ארארא/ :קוו -. 4! . ]| - + ₪ שר ה|ן | | 0 || 1 | 1 - ה.-. ו 5 : | 1 + 0 / | | ₪ -צ מודיל םהב רהצי נעורתיהשיע 0 ל ה [ חן הא יו הו ונ הר וו וי יש 1 ווח שיו ויו חונו עו וריו רמשחק המבוקעו ב'יוחרי נן)זל,ן]רה] לוגה:ש) הכז 51%4 ]הואלנט [א "₪ עריך לנהל אח חברח התקשורח הגדולה ₪ מדה'ם! חבילה הכוללח 3 משחקי מחעוב ב-188: והשתתף במבצע זחזה . משחק בעולה בטגגון וטו - 1 ה מ'רוץ מכונ'וח תרח מ'מד' עם אבקטים המעורב אמנוח לחימה סינ'ח. קטע' וידאו מ'וחדים. גראביקה בנטסטיח במשוחק בעולה הרבה שולה. מתכר! שחיר מערודים. כל' נשק חדשניים. ביצוצים. והמון אקעון. ו וו 34 1 = ?ל אש "ל מרוץ המכונ'וח הטוב בעולם. תלחה מימדיות מוטר מושחח ואכזרי משחלט ער האמודינה וגרב'קה מקוריח... ב'ן המעוחקים הנמנרים בה אחה ח'.. עליך לארגן מחחרת עוחצליח ביוחר באירונה! רהבידו. קטט' ו'דויו הלח מ'מדים. אנ'מצ'ה וגראב'קה 'וצא' דונן:. ₪ > = מחשאהשמויממוטקו מ ש-- ף. > 5 ,= קמקח הד "ן 7-3 | שווים [פששיה ב"א| ₪ סטודיו נמדה