WIZ – וויז – גיליון מספר 85

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
5 0 ש"ת (כולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח מאי 1998 ₪ סימולטור אזרחי משובת - [ו תאזווג.זא זו 1 ₪ הברקה של אסטרטגיה - 8806וד1 6 = ה החלל הגדול = 06 :6 הג ומס ) שחו 4 ₪ אלימות בתלת ממד - 2 ₪00 4 ₪ שובו של ג'ינגיס חאן - אונט!געך 7 ₪ המיטב - א0זד4 )א אסוזוא 1 > ' . , 2 0 חסלאק, הז חווד 7 ה + / . | 4% . .> 161 א1א 51 ועוד ועוד.+ 2 הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד.. ₪ ספיישל חומרה - יול 066/00 ב - 5 1 מומווו טומל 5 נםכסכקַפ קו-אופ צפון : 5 קו-או9 ו ו נם ו |ן | ור 7 בוא נראה אם ישו לך אומץ לשחק את המשחק הזהו! חסספחהטכ] קגזדה]263ז - אקשן שלא נגמר מבית היוצר שר ז06ו₪3 סהוסד! בוא לעוחה אותה במעוחה אקוך צמוס במפלצות, מסדרונות אפלים, מבוכים, דינודאורים ולוחמים מאובזרים למופת. כל אחד מהם רוצה להרוג אותך. בשות אויב בדרך? תפרק לד את הצורה. 16 רמות אפלזת יוליכו אותך צל הגבול הדק ביך הנאה לכאב, וזה צוד לא הכלו הו ל אכזרית] ותתחיל לקרוצ את המטרו ראה החהרתו המשחק מוכבל לגיל 16 ומצלה. כהזמנות חייג צכעויו 03-5124040 ו | ו וי ה מאי 8 9 ₪ 3 %% "' 6 > 5% א , ( . ל 4 5% " /ג , ו מ = 2% .,? 2 חוד פאק = עמ 19 [ פוש 4 0 0 ל - פד * ג'ל'ין ₪ חדשות מעבר לאוקיינוס . - - ₪ == = וו "שש - - 8 הור אות. הפעלה שש הש = = 4 6 חקירה | מצולמת = מר. .א אא 2 = == עקר ₪00 השמראחתה, ,מש = - 10 5: מצעד המשחכים שר ששה <-==שר ואר בע הממו 8 מו ...7100-19-17 = = = -- -- = רכ = = ₪ ₪ סודות מחדר התמיכה . 0 2 ו ו עשר == ב-א 1 כ אסטרטניה: אסוז סא המוה -==חהה-. -הר הר מ יר ה ו האנ-= --₪=- ₪ -- משמממתש מש שש וכי) הרפתקה: אזנטואטד = "?== == .. = קמאהאהר קאמ שו למור 1 2 טכוניות: אסאס ו ‏ ותו--| שר מה ד או ה עה אבצ ₪ ₪ כ1:> אסטרטגיה: 2 פאס ₪ אמאל 5 שש = 00 0 2-ב | ₪ א 30% הלולכ 4%-מוק יפד מ =-שקחר- הויו = 2 ז ו סימולטור: זו סטדוואן וא ו ו - מ ו 0 7-0 8 ה בו - - "שד - =-= 4 | ₪ 62 הרפתקה: מצפ מאד :אפטטס צי = 5-7 =" = 7-7 פא ו טהער ה "== =<-- ו הויז עסקים .= כ במ ₪1,617 == שש | הש. ₪ שש ב 78ב 1 . : 2 אסטרטניה: ד ו ו כ יי ו ו ו - . - ₪ = מב %-- . 4 א 1 לומדו 0 ב א = 5 "שומ יש ₪ =- .= ". צגוק סק א ואס סאזא זז ממדזז הז זא 1167 = עמ' 21 זו 1.000 - עמ 32 ₪ לקי | 1 ו םי פימולטור: 31011168 זאד דאוסנ ‏ 4 שרי פנ -‏ כ- וי 2 > - . 4 - . 1 משולו הנר של דיר ויז ב-א 0 יש =ש---- ה בב-ממ יט ממ הט ומ מ החמ התצר "המ ד ב 0 ו ו 1 ןכ אקשן: 2 סְסס.81 וּ אינטרנט: חדשות האינטרנט ₪--.₪2- - -- רב ו ו ו ו ו וי ץק ד מ 7 = ה .. מש 0 ב ב -- = בש - -- = -ש 7 = | 8 1 אינטרנט: מהירות ברשת שי ה שרגמו שישה == 78 וש 7 לש ₪ "= ה" ממרי=== א [. אפצ:הע-"=. ₪ שיחות עם מו ורגן לה-פוי. כ לומדות: | מולטיקיד, מיכ: ל ינאי 3 שר הר ה = שש הש "היירי הלוו = ₪ .> חומרה: 6% מספמק מסאסת פוא |( ב יש שריי 0 שי שה = הש .ששב החש ₪ = = 9% 2 2 מה = = שיר == = - פה > א...---- 40 ----אא--ש מ . = ₪ אסזד דפ ץצ ג ₪1 ארש2-4ישן יי המושר יא ו "וי - אלב-=כ מו שש - = ה == ₪ לוח ו שב ו ו : משחקים באמצע הדרך 7= ה ₪ שי "שב > ה '2- קש ע וי "> שש" = = 7 "שה - == ₪7 7 = מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח * צלם: | ערן בן-סער, אבי סבג, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, מיכאל לוגסי, ג'ולי קוריטו-עזז, ערן פולוסוצקי וגרי דרוקמן. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה . ממוחשבת: אריקה שפיגל, עוזי דור, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 12א, ירחון מקבוצת קרדן השקעות * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 | בני ברק, מיקוד: 51114 * טל: 03-5702654 , פקס: 03-5708174 * הפצה ראשית: בר - שיווק והפצה 03-6952118. | מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלח למערכת לא יוחזר. - שש =ף = ב מ ג == | יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 12א', קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי ג'נינגס, ך | אי 09/ בחודש הקודם הגיעו כמה פקסים נזעמים למערכת העיתון, אשר בקשו לברר מדוע לא ציינו באופן נרחב יותר את העובדה שמלאו לעיתון 7 שנים ושאין סיבה שחגיגות ה-50 למדינה יבואו לידי ביטוי גם בוויז, היות ודשים בהן בכל מקום אפשרי. מצאתי לנכון להתייחס לנושא משלושה טעמים מרכזיים. ראשית, אתם צודקים, ההחלטה להצניע את יום-הולדתו של העיתון נעשתה במכוון, כי אנחנו באמת מאמינים שכשהמרינה עסוקה ביום עצמאות כל כך מיוחד, מוטב למקד את הגיליון באפיקים פחות אגוצנטריים. שנית, אתם צודקים. באמת דשים ומדברים בחגיגות ה-50 בכל הזדמנות אפשרית ויכול להיות שהשיח הציבורי קצת מיצה את עצמו. אבל אחרי הכל, כדאי לזכור שכמעט כל נושא ממלכתי שעולה על הפרק "קצת" מיצה את עצמו ובכל זאת חשוב לדבר עליו וזו הסיבה שהשתרלנו לא להזכיר יותר מדיי את הנושא (כמו להקדיש לכך גיליון שלם). שלישית, אתם צודקים. לא עשינו עניין גדול מיום ההולדת הפרטי שלנו. ואתם יודעים מה? אני באמת חושב שההישג הגדול ביותר של העיתון הוא שלא צריך לעשות סיפור גדול מהעובדה שהוא זוכה להצלחה לא מבוטלת, ושהוא אחד המגזינים הוותיקים ביותר של התחום בעיתונות העברית. אחרי הכל, מבחינתי ההצלחה הבאמת גדולה באה לידי ביטוי בעבודה השוטפת, באינטראקציה עם הקוראים, במסירות של הכתבים והמשתתפים, ביכולת "להרים הפקה" עם משחק מלא על גבי תקליטור מדי חודש (ותאמינו לי שזה לא פשוטו - ההצלחה האמיתית מתבטאת בסטנדרט של מקצועיות ובמיומנות להתמודד עם חידוש ושחיקה. קוהּ' 6'0 תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 0 -16:00 בלבד. - 1 7 "7 = . ול ו שו * : . . ב 1 ₪ | "> - ₪ "] 5 = : כ - == ב ' 8 ךר 1 "| ל -0 | מא | 1 / | ואו '7 נ יי = | [ = . .1 ₪ - , ו לי / 5 | %.'| | 1 " 14 6 9 0 : | אל -- 9 | ' יחי ה-890וח68! 1% 1 - 1 < מסתבר ש-10 שנים לאחר הולדתו של א הטלוויזיה הנייד והנמכר ביותר בכל ל !+<+> ו ל ו ְ 1 סו+קג 2 = 7 7 8 ב | 0 2 .> - < + בעקבות הצלחת ה-1!60/ ח[3? של חברת החס?)3, הולכת ‏ , = | מסתבר שכדי לשוחה בטלפון דרך ּ ] = 7 4 4 ה 0 0 ,| . ל 2 גם חברת פיליפס בכיוון זה ומציגה את סחוצן, מחשבון כף , | האינטרנט לא חייבים מחשב ומערכת 4% : 7 מדובר במשטח א 8 הניים =בוי, 0 מצלמת קש קטנה 07 4% ור > יד המכיל תצוגה משופרת וגדולה הגישה למגע, עס א 2 3 = מולטימדיה. ?7 שמ 0 בשחור בן, ו ועירה וק 7 המכילה תוכנה % אלקטרוני להפעלה גוחה ולשירבוטים, מיקרופון . ל 447 סו[ק הינו מכשיר עצמאי, הכולל ל 2 את התמונות ו ו ₪ הג - ם של הצעצוע הזה הוא ורמקול פנימי המשמש להקלטה "אינטליגנטית" = של בתוכו מיקרופון ורמקול, מודם וכרטיס ' ּ ת ד - הו 8 - ב - לוה ל | של תזכורות ואפילו מודם פנימי (בתוכנהו) קול דו-כיווני ומאפשר לנהל שיחות ‏ %:77<י 8 6% - 4 0 ל 6% : | 2 7 הש / > במהירות 19,200, לצורך תקשורת מכל , צר טלפון דרך האינטרנט (עַל ידי הכנסה חד = א ב - -- בו 2 , -- סוג כמו: דואר אלקטרוני, פקסים וכו'.. ,> = פעמית של כתובת שרת אינטרנט שלך) ‏ 7 4 1 לקראת סוף השנה הם מתוכננים להגיע לחנויות. יי י : | | | כ נוי של 5 המחיר בחו"ל: 5500 עם טזא8 , 0 ללא צורך במחשב או תוכנה נוספת. * 47 % י 9 ו ו בשלב זה, המחיר בארה"ב הינו 5379 = : המ : // =-4=>= <אלי). תמורת שני "מכשירי טלפון" מ מסוג זה,.. 27 5 5 - %- - ,2 ג ל י----%- . | . 07 : - יי "4 | | רשיל ] 4 4 1 = יע | : צר "= 5] % 71:79 שו שא 27 סו 55 דפאד 00 דגדה = 4 | 7 ענקית הטלפונים האמריקנית, 478.77 *. % לאלו שלא יכולים לחיות 4 מציעה שירות ומוגבל כרגע בשטח הכיסוי) :י | ללא הידיעה על קבלת דואר // מופלא של קבלת !5-8 ומשלוחו, דרך | / 0 ( אלקטרוני, הנה הפתרון. - מכשירי טלפון סלולריים מיוחדים מתוצרת , : - / 5 3. /( 7 ; ]ל ץן ? מכשיר זימונית ;"ביפר") ב ה ל 2 1 0 מיוחד = המקבל | הודעות : מכשירים אלו משררים בכל השיטות ,1% 4% . ' %ג4 , + שנשלחות אליך ב- [והוח- 5 (אנלוגית, דיגיטלית או נתונים), כאשר מחיר | - 2% - << 9 | / - 0 9 0 טלפון ב הא 0 , 2-50 --=>. = אסופושסוווא * עיקר הגאוניות נובע מכך * ל 1+ 56% 3-2 5 = המנעול האולטימטיבי הוא ללא ספק טביעת האצבע של האדם - כדי 7" שהחברה | המפעילה | של ב כ -%+ 4 4 למנוע מאדם אחר להפעיל את מחשב המשרד שלך ולהתבונן במידע 4 השירות, מאפשרת לכל בעל 7 וחדשות ספורט על גבי צג הטלפון! , 4 2-77 "= יי 6 --77= סודי, הצליחה חברה אמריקנית לייצר אמצעי זיהוי טביעת אצבע יעיל 212 - מחשב ומודם להעביר הודעה ,. וזול שיותאם בעתיד למקלדות. ל | ל החיישן הזה מסוגל לזהות לא רק את תווי האצבע אלא גם את | התערבות מרכוזן וכפי שהיה שש 7 מידת הלחות והמליחות, ואפילו את עוצמת השדה המגנטי שבין 2 " נהוג עד כה), אך ראוי לציין / - , שכבות העור. מעבר לכך, יש להניח שבעתיד נמצא מוצרים מסוג זה --= שהשירות | פועל | כרגע *. - הפותחים את דלת הבית, המכונית ואפילו את מכשיר הווידאו העתידי. - = ) באנגליה בלבד, אם ברשותך מחשב נייד ומכונית, תמורת 1,000 ש"ח בערך, תוכל לרכוש בארה"ב חבילת תוכנה וחומרה המאפשרת לך לנהוג = 5 ד -), 'צי ‏ ו ברכב ולדעת תמיד היכן אתה נמצא וכיצר להגיע ליעד המבוקש. % ו "האל החבילה כוללת תוכנה המכילה מפות כבישים מפורטות של 50 41 2 2% 2 מדינות ארה"ב, כולל פירוט של הדרכים במרבית שדות התעופה 5 ₪ ּ ורשימה של 0 בתי עסק ברחבי ארה"ב! מ 0 0- |א : / בנוסף, כוללת החבילה מקלט לוויינים - 205), ושלט רחוק % בלל ל | 7 ₪ להפעלה נוחה של המערכת (ללא צורך בלחיצה על מקשים). חברת סוני הציגה לאחרונה מסך מטורף בגודל 50 אינץ' = | - מבחינת השורה התחתונה, ניתן לומר כי באמצעות החבילה 7 אי 1 ם-י ו : *= תוכל להקיש נתוני יעד כמו שם העיר והרחוב אליו אתה יי | ד % + = 1 מבקש להגיע, והתוכנה תדריך אותך תוך כדי נסיעה והצגה מחיר הצעצוע הוא 57,500 בלבד והוא נועד כמובן לחדרי . . | | ישיבות יוקרתיים ולאנשים עשירים מכל הסוגים... -<₪= מקדימה של הפניות שעליך לבצע. יפה מאוד. ְ 0-6 --‏ % - : ל צ. ' 7 . . 2 " ₪ ₪ %", - = = 2;* 4 י 2% - , . - , = " 2 "2 4 < - - = / הר - = - 4 גמ 5-2 2 . = ו . . 6 - 950/07 ו ו 2 / = ן , | א יחל , : / 5 | - ", , . / - 2 ₪ שש "4 * . בר ' ₪ 47 / - 4 = - - % - 7 / א י 4 = , / -- לבו .. ג : %" ו ה . . ' . "ו "- - 0 וו וו תי ה=) מחם אצת הל שו 7 ובר לכ 7502 ההסספז חברת טושיבה, היצרנית הגדול בעולם לכונני 1אכ0א-0) ועתה כונני כ/כ], הינה בין המובילות בפיתוח מחשבים ניידים, מתוחכמים וחזקים. | הדגם ההדש הזה מכיל מעבד א]א]א 2ה]א233. וא 1₪א64, כונן קשיח 3.20₪, כונן ‏ תקליטורים כו -כ יכ בעל קיבולת של 15,9000!, כרטיס קול משופר, תצוגה 32 ומסך צבע בגודל 1-1 "13.3 איכותי ביותר, חלום יפה אך יקר... - = -- -8₪ -- . 5% חברת גואגּ מציעה שני צני מחשב שטוחים ואיכותיים 1 בגודל "14.5 ו-"16.1. 9 , שני | הצגי פועלים 1 | "4 בטכנולוגיית | 1777 צבט < המכשיר הבא הינו משדר ומקלט מיקרוגל "7% , האיכותית, ודגם 5%161 יְ | מסוגל להציג 16 מיליון | :. צבעים. ₪ דגם 611 המאפשר לחבר מקלדת אלחוטית > למחשב ומאפשר "חופש פעולה" ללא מגבלת *"6 | . הראות וו ועו אורך חוט המקלדת. - | | | | 4; | | דרישות מערכת 1 6 0וא6 זיכרון 5818 / 1₪א5 מקום פנוי בכונן הקשיח / % | | | הוראות התקנה י 1. עבור למצב 5ספ. 2. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים ועבור לכונן זה על ידי הקשת :₪ (כשהאות כ מייצגת את כונן התקליטורים שברשותך), ולחץ על זסוחם. ו 3 הקש .1851/41.1 ו=זטזח0. .4 1 ₪ | ./ """< 4 באו א . ו | ב-< ,0 ה 0+ 2 , ּ / -. 6 ההוראות -- - המסך. 65-10 :5 המוצר המוזר הבא הינו מכשיר לקריאה וכתיבה של כרטיסי זיכרון | הי 7-ה 0 שנה עומדות לרשותך הנמצאים בשימוש בדור החדש של המצלמות הדיגיטליות, כאשר בעזרת -- 1-7 יכו ד התוכנה ניתן לקרוא את הקבצים ולאחסן קבצים חדשים בכרטיס הזיכרון. | 44 = = 0 בעתיד הרחוק, אתה מבריח סחורה בטיסות חלל. במהלך טיסת הברחה שגרתית, . | אתה נחטף על ידי יישות כלשהי, השולחת אותך לגלקסיית א₪0151.0 שם המחיר בארה"ב הוא 5349. | - ₪ | תיאבק בגזע ה-10725א1/ האכזר. | ]. וכך, בעזרת חללית אחת, עליך למצוא גזעים נוספים שיצטרפו אליך במאבק לי ה יי > אם נמאפ לך 5 יל ב-אמקטט אמטאטט תו ו הטובים, ואם אתח,אוהב מבוכים ומפלצות, פשוט לך לחנות וקח:את על שם עולמיי שהוא' שילוב. מעניין בין קווסט, אקשן ואפטרטגיה עם אופצגות רציניות למשחק מרובה משתתפים. כל להשתולל עם כוחות הרשע, לצבור זהב + לחקור סקומות שרגל אדם לא דרפה וכבר לא תדרוך כּהם לאחר שהמפלאצות שלך יחסלו כמעט כל דבר שיגיע לסביבתן. מך- ול ל-! - . ז ד . ד ו , 4 ₪ . 4 . . "4% . 0 . . 4 0 נ- | | ' ּ -% 1 - 2 5 7 -- 42 ] 7 7 - :ו / ז "/ ' . = 7 < | | [ 7 - 9 4 | 4 ב * ( ' [ 4 / ו (;] .= " - ₪ ,זא . סד וזו ה. שו וו (שיי ₪2 >% ו 7 + ל ₪ 0 | .₪ 7 2 . % 64 | / "שָ 1% 9% 4 . : 7% ל -, ּ | + . ' - וי ו ₪ -1 : : 1 "1 ופסוה | וא אכ 0 כו וווון אה 6 1 . | ₪ ו 8 ו 4 חְ - 0 | = ]| , 20 ד או | + ו 6 = ' "/ זהו הבסיס להתחלה. ו ו יש לחפור במקומות רבים. . 0 ₪ תוכל גם לכלוא את האויבים. 1 0 "2 | + . 2 - ו / = | . 1- ₪ = --20 , 2 9 / 2 ו ו נזורון ו | ו המ (י|וו3 0 |'|יוג% דון רודו | == 12 ו יי לתחייה. שינו לאחר שבועות ארוכים של אוויר פסגות, מודה משחק האסטרטגיה המצליח אסזז.זוה]אא. .זאזסד מהמקום ה-1, ואת הפסגה יורש ]1 פאט0 - משחק התפקידים הנהדר מבית 11510 4. 1.1.0 משחק התפקידים הממוחשב, המכיל אלמנטים לא מבוטלים של אסטרטגיה עושה את דרכו אל המקום ה-5.במצער, וממשיך בקו עלייה מחשים המאיים על אדיות הדירוג העולמי. כמז כן, משחק הסימולציה 41760 זדמזוד סאג לא מפסיק:להרשים ולנסוק במעלה המצעד - הפעם 6 שלבים אל המקום ה-9. לעומתם, 98 1 ממשיך להילחם על מקומו שם החברה בנבםגו ב-10 הגדולים והפעם זוכה להצלחה ושב למקום ה-10 ממנו הודח בחורש הקודם. בהקשר זה, ניתן לומר כי מלחמות ההישרדות אינן פוסחות גם על בני אצולה כמו פרק ה-ץצ6שהקסחץ מסדרת ה-אחסצן1ואס) שא]. שממשיך להתדרדר; והפעם 2 שלבים אל המקום ה-11. ואם כבר מדברים על הישרדות, מסתבר שמעריצי אכוס ]אא > לקחו קשה את הדחתו מ-20 הגדולים לפני כחודשיים, היות ומאז הוא לא מפסיק לטפם. וכך, יוצא שבחודשיים האחרונים טיפס המשחק מהמקום ה-21 אל ה-17 וכעת אל המקום ה-14. מנגד, סימני חוסר יציבות באים לביטוי בכל הנוגע מספר שם המשחק | = שבועות אסופושודסא 6' 6 | אסודה ווזואאה- ודסז 4 חקו ₪ עד ות 1 דז80סהסווו פופו וס 06 20 א ומת= דצו זטס|ג, | | 0 סוסא שא עדלהנבון -- - 66 דה 5 | סאג ופו צפאאסוו זס ספהטס פווד | | 20 ג 05| ה 052 אחגם 24 אווס סדט ג דיש3ודפ ₪8 6 = | 18 אוסוחס צסשהקסחק הפפאהווווסס או - 12 ו 2 השסוגה פווסד ‏ - 16 הטסו 2 אסוהס 0 ה=דפגוו 09 יג הסדא א 10 אופחו/ דחפ וא ספה 080 7 וה מפקטטא אספסאטס | | 0 קסמסוו 4-5 58 סו = 2אסוזגלטוטוס = 0 ואה צו בוו 20 מוסחוע | השאאטה 1.5 8 -ן 6 : 2% לקלאסיקת האסטרטגיה דתם.]1 סמם, אשר בחודשיים האחרונים נמצא בתנועה מהמקום ה-13 אל המקום ה-17 וכעת מטפס אל המקום ה-14. סימנים מדאיגים הרבה יותר ממשיך להראות 2 אסדד 3 |[ שהתדרדר במשך החודשיים האחרונים מהמקום ה-12 אל ה-14 וכעת אל המקום ה-18 של המצעד. למרות המגמות המדאיגות, אצלנו במערכת וויז, שמחו מאוד לשמוע שמשחק האסטרטגיה הנהדר, רד עשה דרכו ל-20 הנדולים והתמקם לו במקום ה-19 ולא רע יחסית לפריצה בת 15 שלבים). ובאותה נשימה נזכיר שהרוח האופטימית לא פסחה על משחק האקשן, אשאאוזק מס . זה ששב ל-20 הגדולים לאחר גלות של חודש ימים. המודהים: א 711 מהמקום ה-19 אל המקום ה-22. = אסואא אא גכ מהמקום ה-20 אל המקום ה-26. הכתובת לדירוג: פחסו!סוווססז סוס 6 ]533 06ב הההּוסווסם ₪6 3032 פ5החההפחופו! החד | וח !543 שי סןסן | לגולשי אוטוסטרדת המידע: 5 | וחסס.15הההסם!חסעש. :זזה דירוג קודם דירוג נוכחיי = | | | רק כ ב-א א | | ן | ן | | | - תת | | | | פא | םש | = | ₪ "שק ח |) טם ב בגא ב ו | | 4= 4 - ו ן 8- ן [ = 2 וכש'ו נדאי רך יותר רחתום לב מג1' שנת'י 2-5 הירחון המוביל למשחקי מחשב, טלוויויה ותפקידים, מציע לך הצעה שקשה לסרב להי חתום עוד היום על מנוי שנתי לאו (12 גיליונות), קבל מדי חודש את גיליון .012 בצירוף משחק מחשב מלא על גבי וא60-80. בנוסף יקבל כל מנו*: 69 משחק מחשב אחד לפי בחירתו מתוך הרשימה המופיעה בספח ההרשמה. 9 כרטיס חבר במועדון באג סטור, שייוכה אותו בהנחות ברשת חנויות באג סטור. הר שי-קוי- " .= ' - 8 : - . 2 . . 7 % 9/0 . . " . - רה , : [ ₪ | . % 1 רהשימת הגתתנות יט לסמן 3 אפשוויות על פי סזו העזיפות: ב גרוטל (וסח-09) לכבוד 2 7 - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 1114: טל' 0375794711, שלוחה מס' 6 ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-?1או [ ] אני מנוי חדש/ה [] אני מחדשי/ת מס' מנוי כ 2-2 ₪ , ₪|(₪( ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ א == שם משפחה - ה=-4=-4ב-- 24 ב 1078/00 -:22-ב2ב---ב2 בבש בב = א|מקוו חר |ווסת-פס תאריך לידה:. ל 5 וחוב ור ויו ו ו | ב עוך 1 אגאזאה (ווסה-פסו ו וה טלפון | מבקש לה החוורו ור 34 : | / 7% ו 6-ב הפ ו << | 30055 מטסצ או זו (ווסה-00) | | [ ] מצורפת המתאה לפקודת מערכת ?ןי על סך 264 שיח במזומן עבור 12 גיליונות. [ ] אזור הגיהינום (ווסם-5פ6 , | [ ] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דייערס (הקף בעיגול) | ו . -0ש) | | שם בעג הכרטייט יש ₪ שרפו אר אע שוית ₪ ₪ םי = ונת דחדדווחְחפהה ₪57 ₪ ---ה-. טילפון פי 0 | הו 4] 0 כהם (הווסה-60) | | מסי תו == ==[ 0 ד -א יו = ווה בתוקף עד 0% | | חתימת בעל הכרטייט - =---------------,. 070121 או 11 וחווב ב" תשילו מים חודשיים שווים ללא ריבית ו מאת: ערן פולוסצקי שלום וברוכים הבאים למדור נוסף של טיפים וצ'יטים. תחילה הייתי רוצה להסביר משהו שלפי המכתבים שלכם, נראה לי שעדיין לא מובן דיו - מה ההבדל בין צ'יט וטיפ??? ובכן, טיפ אמור לעזור לכם במשחק ללא רטאות (על ידי שימוש בחוקי המשחק כלבד), בעוד. צ'יט הוא קוד כלשהו : אשר חדשות. כמו כן, לפ שנעבור עצמו, הייתי רוצה להודות לכם, הקוראים, על כל המכתבים שאתם שולחים. אמנם אין לנו מספיק מקום לפרסם את התשובות עבור כולכם, אך אנו משתדלים לענות לכמה שיותר קוראים. וכעת, למדור עצמו.. ו יוו ה וחה 5 רה 1 וד ₪ בזמן שאתה מתקרב לאויב, פגע קודם ‏ במשאיות ובכלי רכב שמובילים חיילים; הרבה יותר קל להשמיד אותם מאשר את הטנקים. עם זאת, שים לב ואל תתעלם מן הטנקים - כשהם מתחילים להתקרב, זה הזמן להתחיל לתקוף אותם. לפני כל ירייה, שים לב שאין מכשולים בינך ובין המטרה, אך אם יהיו מכשולים כלשהם, התותחן שלך לא יירה. אל תסתער על גבעה במהירות גבוהה - התקדם לאט ובזהירות ונסה להתגנב למוצבי האויב. שני המטוסים מורכבים ויש יחס כוח-משקל שגורם לתמרון הבורג האנכי להיות יעיל ביותר בזמן שאתה מנסה לברוח מהאויב. כמו כן, קרבות שבהן אתה פונה כל הזמן הם כמעט תמיד לטובתך. ה-32-א מתנהג טוב יותר כשהוא טס נמוך מעל הקרקע, ולכן כדאי לפנות כנן 7 לגבעות בזמן שלאויב יש יתרון מספרי עליך. שמור על דלתות שיגור הטילים ועל הרדאר שלך סגורים עד לרגע האחרון - חמקנות היא היתרון היחיד שלך, ועליך לשמור עליה. הטיפים הבאים ששחב ל באגים במשחק או פשוט כשל עיצובי כלשהו. בכל מקרה, השתמש בהם לטובתך, אך אל תתפלא אם הם ייעלמו בגרסאות עתידיות. בזמן שהמשחק מתחיל, שלח את הגיבור שלך לבדו לתוך המערות והבקתות שמסביב. אם תנסה להילחם לבד, די בטוח שתמות, אך אם תשתמש בלחימה אוטומטית, תמיד תנצח בבניינים של רמה 1 או 2 ולעתים אף בבניינים של רמה 3. כך תוכל להעלות את הגיבור שלך לפחות בשתי דרגות, וזאת ללא בזבוז לוחמים נוספים. בזמן שאתה משחק באוויר, השתמש ב-5אמסן1אסאזאו - הם היצורים היחידים במשחק שעולים דרגות ואינם דורשים שתבזבז מלווה כלשהו. בזמן שאתה משחק נגד המחשב ונלחם ידנית, זכור לחמש את הלוחמים שלך עם נשק לטווח ארוך. אחרי הכל, חיילי המחשב נתקעים לעתים קרובות מאחורי מכשולים, וכך תוכל להרוג אותם באטיות אך ביעילות. כמו כן, 0585א51.1 גת יעילים במיוחד מכיוון שאתה יכול למקם אותם מאחורי מכשולים בלתי עבירים, וכך תוכל לפגוע באויב מרחוק. עם זאת; זכור להילחם קודם בחיילי המחשב שגם להם יש יכולת פגיעה ממרחק. קבץ יחדיו יחידות דומות (בעזרת 10+:41) והזז אותם יחד. לדוגמה, אתה לא רוצה לערבב גמדים ולוחמים כדי לא לפוצץ חלילה את הלוחמים כשאתה תוקף עם הגמדים. המפתח המרכזי לניצחון הוא ללמוד אלו יחידות הן היעילות ביותר כנגד יחידות אויב אחרות. 7 השתמש ב-%ו7₪0 כדי להילחם ב-1דת, והשתמש בקשתים כדי לפגוע ב-101115או ממרחק בטוח. השתמש בפני השטח לטובתך ומקם 5 במקומות שרק אליהם ניתן להגיע (כמו מצוקים) - כעת הם יכולים לירות באויבים שלך ללא פחד. כמו כן, קשת יכול לפגוע בקלות במספר גמדים אם הוא עומד באמצע אגם. כדי לבחור בשלב בו אתה רוצה לשחק לחץ עַל מקש הרווח בזמן שאתה לוחץ על "משחק חדש". כדי לנצח אוטומטית בשלב כלשהו לחץ על +-|זו0 (שים לב: צ'יטים אלו אינם עובדים במשחקים מרובי משתתפים). % > אם אסטרטגיה מסוימת ת עובדת עבורך פעם אחת, היא תעבוד עבורך עוד אלף פעמים. * התאמן על הזריקות שלך במצב האימון. לוקח זמן מה כדי לדעת מתי לשחרר את הכדור. * נסה להימנע מזריקות עונשין - בדרך כלל, הן קשות מסל רגיל, א בחר זווית מצלמה בה ניתן לראות כמה שיותר שטח מגרש. ו - ]או ו 0 | כ 9 זכור: רימונים מקפצים. = הרמה הקלה היא מאוד קלה. *= אתה צריך לחזור לאזורים קודמים כדי לסיים את רוב המשימות. > התכופף והשתמש ברובה הציד המשופר כדי להשמיד את הכלבים המכניים. * התכופף בזמן שאתה משתמש ברובה האוטומטי. א למרות שרימונים הם נשק מגניב ביותר, עדיין קשה להשתמש בהם - במיוחד בהתחלה. לכן, השתמש בהם רק במצבים קשים אלא אם כן התאמנת איתם מעט. * חפש סולמות. = התעלם מהאינסטינקטים הטבעיים שלך וקפוץ לבורות בקרקע. בדרך כלל תמצא שם נשק חדש ומגניב או את סוף המשימה. * אם יש לך בעיות עם מצב ה- 501 0, שים לב שיש ברשותך את הדרייברים העדכניים של כרטיס ה ה לרוב המטוסים = ו הברית יש מנוע שהוא או דלוק או כבוי ללא רמות שונות של מהירות באמצץ. אם אתה טס עבור הגרמנים, השתמש במצערת כיתרון, ושנה מהירות לעתים תכופות ושים לב שהמשחק מאפשר שימוש במצערת במשחקים מרובי משתתפים, ולכן אל תסמוך על יתרון זה במשחקים כאלו). אם אויב כלשהו פנה הצדה, מומלץ לפנות לכיוון השני ולנסות להתמקם מאחורי הזנב שלו. בקרבות אוויר "לוהטים", אל תחשוב בצורה דו ממדית בלבד ותפנה רק לצרדים (עוד טעות שטירונים נוטים % %>% 8% א לעשות), אלא זכור לשנות גובה, לטפס ולצלול בזמן שאתה פונה. :ו וח 0 זו וא ז0 גי | לחץ על ' השילובים. הבאים של המקשים בכל זמן שהוא במשחק; בריאות מלאה: למעלה, ימינה, תקוף, פעולה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. כוח קסם מלא: ימינה, ימינה, תקוף, פעולה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. היומן השחור: שמאלה, ימינה, תקוף פעולה, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. עצור את המשחק בעזרת מקש ה-ק, הכנס את הקוד (באותיות קטנות, מלבד שני הקודים האחרונים) ולחץ זטוחם. כמו כן, כדי שהקודים יפעלו יש להיכנס למצב המשחק הקל על ידי הקלדת: סאוזץחס! באותיות קטנות. וכעת, לשאר הקודים: דמות קטנה: הגש). דמות נורמלית: |ההחסח. ידיים גדולות: >אגט. רגליים גדולות: זסס)פוט. ראש גדול: 630 פוט. הפתעה: זשוו6טחסטוה. מד החיים מתמלא: ₪+חו). חיי האויב יורדים ל-1: פ. ו וו 310 : הצ'יט הבא יאפשר לכם ל דמויות חדשות במשחק הנפלא הזה: 1 השתמשו ב-מגפמדטסא של 5 פאס0חו/ כדי ליצור קובץ חדש בשם "ןא ,םא וא]אטל". בקובץ זה רשמו את השורה הבאה: שימו לב שאתם שמים רווח אחד בדיוק בין מילים. 3 שמרו את הקובץ במחיצת המשחק שא זט כעת נסביר לכם בקצרה מה עושה כל אחת מהמילים שהכנסנו בקובץ מקודם: [פתשסשס6: מחליף את לסטר האיכר עם דמות מגוחכת, אשר תיתן לכם משימה בדיוק כמו שלסטר נותן לאחר שלבי הכנסייה והמבוך. זפתשססטהד: מוסיף למשחק דמות של ילדה חמודה שאיבדה את תיאו. דפ דא ג: מוסיף למשחק סוג דמות חדש. דמות עם דירוג של 120 לכוח, לקסם ולזריזות. כמו כן, יש לדמות 100 בכוח החיים. דמות זו יכולה להניף שתי חרבות יחדיו, לפגוע במספר יצורים (בדומה לדמות ה- אא10א) ולהפעיל את קסם הזיהוי. שים לב: לדמות זו אין גרפיקה חדשה, אלא היא משתמשת בגרפיקה של הגנב. פד 1 םח הם: דמות זו של ברברי, משתמשת בגרפיקה של דמות הלוחם אך הנתונים שלה הם: 270 כוח, 0 קסם, 40 זריזות ו-150 חיים. הברברי יכול להשתמש בחרב דו-ידנית ביד אחת, וכמו כן הוא יכול ליזום התקפות בזק כשהוא אינו מחזיק מגן. מעבר לכך, למרות שאין לו יכולת קסם טבעית, ניתן להעלות את יכולת הקסם שלו דרך חפצים קסומים ולהפעיל התפרצות זעם שמעלה את הנתונים שלו. - == . 5 כ . [, ְ | ₪ . " ל . ו : 1 1 ג ' . וד , 1 ו ו ו " ו א 1 = ו ן ו ּ 1 . ו . [ . 1 2 . ₪ כדי להפעיל את הקודים הבאים, לחץ זטוח + ₪:5, ואז הקלד את אחד הקודים ולחץ זטוחט בסיום. שים לב: קודים אלו לא פועלים בקרבות מרובי משתתפים. הקודים מימין לסימן ה"/" הם עבור כוחות הקונפדרציה, בעוד הקודים שמשמאל לסימן הם בעבור הכוחות המאוחרים. עבור כוחות הקונפדרציה/הכוחות המאוחדים: אצמא - מביא את כל כוחות התגבור. ספתגספ אה תם/א. 11 [ססוא - מוסיף לך ניסיון. א80א1/ 600% - מעלים את המתח הנוכחי. = א - כל הכוחות ולרודדרי רוניכו ו ". = ו / , ו . נר | - - דן : יד + 8 5 1 / . 4 ו ' . - 4 ו 4 ו 1 . ו :וו | ---5. ו > ו :1 שד | | י : . ו 4 2 .0 == אא = ₪ 0 הש - ב- וו ו . | . 46 ₪6 6-48 7 פה ₪7 2 + 4 8 -6 - ְ 4 . == = 4 , = ל הנוכו בו <. מתקדמים מהר יותר. ד דאס[ אה סה - מוסיף הגנה לכולם. דחה דפ תסיט - מאפס את השעון. דד אס א6ן 8 - מקדם את השעון לסיום. אהד אתו - מפעיל את מצב המחשב-נגד-מחשב. 5 א דצ את ו - מראה את כל היחידות. ה זעהפו בזמן שאתה בתוך הרובוט שלך, החזק את |[1+5111+4זו6 והקלד את הקוד. מצב בלתי מנוצח: אשא[אקאזזכיסטט. אפשרות ניווט בעזרת |זולי + חץ כיוון: נ)ןס 5 א זקיט. תחמושת בלתי מוגבלת: אסא ך0 50 תסא ג א פמ ה. נ- ו מנצח את הקרב ללא ניקוד: 2אזד ]אא | = == 05 7 את ף ג* |- - ₪9 - יוור -8 368 ' ו- 1 4 4 ₪ ₪ ₪8 . 2 4 פ . -- - : 1 0 5 : '/ ') ו ו יּ 2 - 1 - / ּ . : | כדי להפעיל את הצ'יטים, לחץ על מקש ה"" והקלד קוד כלשהו ולאחריו ז6). צ.ז: מאפשר מצב תעופה (כדי לעוף השתמש במקש הקפיצה.. 8% 70 מסס: הורג את כל היצורים. 0 88.זק!א1: התקפה קסומה גדולה. 1 55 זוק!א]: מאפשר מצב אל. צחטזאז - מתרחשת פציעה לשחקן כלשהו על המגרש. ןא - זמבוני מופיע פתאום במהלך המשחק. 5 - הזרקורים מופעלים. ץאסד - מתחיל מופע זיקוקים. 5 אגא - כל השחקנים מלבד השוערים נעשים ענקים. 5% - כל השחקנים מלבד השוערים נעשים ילדים. 01( פםם:) - תחמושת ושריון , בלתי מוגבלים. זא - מפחית מצריכת הדלק. 0 - אף אחד לא יורה עליך. קודים לשלבים; 1 א אם.וג)א ו 2: )אה דד וי 3 אוד דג ]א 4 אסטזאש 5 [אשואסיד, ןק 6: 100% )ג [אין ה שלב סודי: 6א]א 10 | 5פפ :ם והסשוםםס במסך הפתיחה, החזק את מקש ה-)51 ולחץ על אחד מהצירופים הבאים - גישה לכל שלב: למטה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאקה, ימינה, שמאלה, למעלה. נקרודדרי נצרנצ2ינכ.רק קטעי הווידאו: למעלה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, למטה. הק אז וזא 1: יורה את כל כלי הנשק והתחמושת. ]זאג ד: מוסיף משגר טילים וטילים. ₪ סס.1קאם: מוסיף את כל כלי הנשק הנפיצים והתחמושת. סא ו 6: מאפשר לך לסחוב יותר. אגדוטס.1: מוסיף רימונים ובקבוקי מולוטוב. 03 =: מוסיף מוקשים. אם ואוו ת1ז: מוסיף להביור ומיכלי דלק. 500: מוסיף רובה-ציד ותחמושת. דפסת.]5101.1: מוסיף רובה-ציד, תחמושת ותותח ריסוס. : ממלא את הבריאות. א]אצד: ממלא את השריון. דה סמואואוס: מוסיף את כל כלי הנשק והתחמושת. סססס/1.1ד5: מחזיר אותך לחיים. הסג זוחא סז וג פ: מוסיף טילים, רימונים, מיכלי נפאלם ודלק ללהביור. וא תתם: מוסיף תחמושת לרובה הציד. תפטסוא המ דצוא: מכווץ את המסך. 570 תוד: מוסיף את תותח הריסוס. ]אאא 51: מוסיף את משגר הנפאלם. ?א ופסא זפטא אמציד: מקפיץ לשלב הבא. 5 :: חסינות. 1 י 0 | 4 % / י : כ 11 7-ו ן | 1 ו הז בזמן שאתה במצב של שחקן אחד ולא במשימה מיוחדת לחץ א+:[1+8ו6 כדי להפעיל את אופציית הרמאות, ואז הכנס אחד מהקודים הבאים: (שים לב! הכל באותיות קטנות!ו. 5 זחוו - חסינות. ₪ 6חוג אטס! - תחמושת מלאה. סקוו - 5999,999 0% וזו - תיקון הנזקים. שפונתט - מאפשר בקרת שיוט אוטומטית. ]טסט - מוסיף את כל כלי הנשק והשיפורים. הג - כבידת כדור הארץ. חססות - כבידת הירח. מה - כבידת מאדים. פעם נוספת אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צ'יטים, וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 9 בני-ברק, מיקוד: 51114. כמו כן אתם יכולים לשלוח פקס למספר 4, רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם ולכתובת. 1 ד | ' | 1 -- כ : ₪ ממ | יה מאת: טלי פרידמן חטו)המטשת] הוא המשחק האחרון שיצא בסדרת משחקי האסטרטגיה 1-וו- וי מו ד ו גנ -ל- ב ב בר ₪ למלחמה עם גזע הסקאיג'ר (563'026) והמטרה היא לפקד על יחידת לוחמי 1-2 יי 1 מ הי מל הי וני בי ל = לכוון למשל מבט של חייל, יש ללחוץ עליו ליוו יימ וי | 1 כמו כן, יש סמלים גרפיים לפתיהת דלתות, לזריקת דברים, לשימוש בתיק עזרה ראשונה או כדי לעבור למצב הגנתי. המצב ההגנתי מאפשר לחייל לתקוף אוטומטית כל חייזר שמתקרב אליו או שתוקף אותו בתורו של המחשב (אפילו כאשר אתם פוקדים על שישה או שבעה וול ב יי 1 מ = =" 1 = 1 וו .4 . | == ₪ 8 .. 0 5% מסתבכת ואפשר להבין מה קורה ולסיים את התור תוך פחות מדקה. עשית טעות? קצרת למוות את אחד החיילים הנחמדים שלך עם התותחים? אין יו | על סת!1 והופ! המצב חוזר לקדמותו, מבלי שיתבזבז לך התור ומבלי להעלות משחק חדש. נפלא, פשוט נפלא! פשוט פשוט, אבל חכו שתגיעו לחידות... עד כמה שהשליטה במשחק פשוטה וידידותית, מסווגּפטסח] הוא לא משחק פשוט וקל. רוב המשימות מתוכננות לכך שיגרמו לך לחשוב. אי אפשר להיות פשוט בריונים ולרמוס את כולם. פמו כן, צריכים להשקיע במחשבה, תכנון ואסטרטגיה. לדוגמה, סוג אחד של חייזר, הגורט'ר (6ו61ז20)), הוא בלתי פגיע לפגיעות בצד הקחמי שלו. לכן, מה שעליכם לעשות הוא להשתמש בחייל אחד או שניים בתור פיתיון, ואז להחדיר את החוליה שלכם, תוך תמרונים בשטח, אל נקודה שתאפשר מד ל ל = = מ יו בבלל, ניתן לומר שכל +30 השלבים טומנים בחובם משימות מקוריות ומאתגרות, שלא תמיד ברורות ופשוטות לפתרון. למזלכם, אפשר ללחוץ על כפתור בתחילת כל שלב, שייתן:לכם כמה רמזים יי 5 | - ו רצוי ומומלץ להיאבק על כל חייל וחייל, ולנסות ולהעביר כמה שיותר חיילים לשלב הבא, כי = יל שי כ[ = ממשימה למשימה. הרבר בא | ו ו ליי מ ייר ויוי ו יו בהצלחה ייזכה אותך ב"נקודות ציוד" (פזחוט זהשותקוטף=). מעבר וי 4 8 ו ו שח | | ₪ "קוו " , / י | ז תקבל צל"ש, אותו תוכל להעניק לאיזה חייל שתרצה. צל"ש זה ייתן לו נקודות כישרון, ולך הוא יאפשר השתתפות בפיתוח שלו. מ ו תודות לשליטה הקלה במשחק, המשימות המאתגרות, פיתוח דמויות בסגנון משחקי תפקידים וגרפיקת. ה-30 המרשימה שלו, מסווהפטטהן מתוכנן ומעוצב כראוי, כך שמי שנהנה מ-1א():6- ומ-66חגו[41. סשקה! לבטח יאהב את המשחק. =ש-א- ו יע | וע שי יל ל | יישא אקדח אחד לפחות, ולו הפשוט ביותר, ושישיג אותו כמה שיותר מהר מפני שהחייזרים !לא ממתינים זמן/רב | | עד להתקפה הראשונה. דאג שלכל חייל יהיה תיק תחמושת | 301 סותחזג/), מה שמכפיל את כמות ב היא מאוד חשובה, כי עשר המחסניות ברובה הרגיל שלך לא 'יחזיקו מעמד ל יי ו וי 1 מגניבה). דאג שלכל חייל יהיה שריון ופמה | שיותר מהר. | 5 סעז6ם אמנם יוסיפו לך נקודות כישרון, אך הן נותנות הרבה| נקודות פעולה. אל תמהר להשיג יותר. מדיי ערכות עזרה ראשונה על ההתחלה |- הפגיעה בחיילים שלך בתחילת המשחק לא תהיה כל כך חמורה, וחבל | לבזבז אותן על פגיעות בינוניות. שים לב למדד התחממות הנשק - | המשחק לא תמיד יזהיר אותך באופן ‏ אוטומטי כאשר רובה של חייל יהיה חם מדיי, ואם זה יקרה הוא עלול להיתקע והחייל שלך יהיה פגיע. מאת: טלי פרידמן צוות הפיתוח של 5001866 טטוזסהז6וה| החליט שסיפר חייו של המצביא המוגולי הדגול, ג'ינגיס-חאן, מספיק מעניין כדי להפיק משחק ו איך שזה נראה? ראשית, נזכיר כי תו[טו6₪ הופק כהרפתקת וידאו ובוסס על תשתית מרשימה של אפקטים קוליים ושחקנים ברמה סבירה. מעבר לכך, יש לו את המראה המלוטש של סרט באורך מלא והוא מתיימר לשתף את המשתמשים חוויה הזויזואלית המרשימה. בכלל, בניגוד למשחקים אחרים עם קטעי וידאו בהם לוחצים-צופים-מחכים לאורך כל המשחק תוך השתתפות מוגבלת של המשתמש, חו[שוו16 מורכב מקטעים קצרים ומחוברים יחדיו ויוצרים עולם של 360 מעלות, מה שמאפשר למשתמש לנוע בחופשיות עם המקלדת (למרות שחופש התנועה הוא לא כמו זה שב"6אבּט(), האפקט עצמו מרשים מספיק, ומאפשר למשתמש לנווט ממש בתוך הסביבה המצולמת). הקוץ באליה עיקר החיסרון של תו[טות6ך נעוץ בכך שכאשר נמצאים בתנועה, כל תמונת הרקע העשירה "מגמגמת" על המסך. אם למשל . 2 <> <אדחד- - ו - - מע 777 3 .% ₪ דיר% 2 ₪ ,- 5 יז 'ינג'ס תאן מכה 2 יב בי ריר שהכיוון שלך ישתנה בפתאומיות ותפנה למקום אחר לגמרי (בדיוק כמו ב"מכוניות מתנגשות"). לכאורה, לא מדובר בעניין גדול מדיי, אך כאשר מדובר במשחק הרפתקה (רפלקסים מהירים הם לא בדיוק הלק מהדרישות המחייבות), הדבר פוגם בזרימה הטבעית של המשחק וחבל, סוף סוף - העלילה הכל מתחיל במוזיאון, ונפרס על גבי תעלומה שכוללת ראש עז מקושט ועתיק, המהווה למעשה חלק מהתצוגה של אוצרות התרבות המונגולית. בשלב הראשון, מסבירים לנו שאותו הראש היה שייך לג'ינגיסיחאן, וכעת הוא מחזיק בשבי את רוחה של הפילגש יג הש ל על המשתמש לשחרר אותה, והיא תהפוך לרוח המנחה במשחק * דרכה תגלו שמישהו במוזיאון זומם להשתמש בכוחות הקסם = = כ 1 העולם ותפקידכם יהיה לגלות מי הוא האיש, לעצור אותו ולשחזר את הזיכרונות האבודים שלכם. מבהינת מידת ההתערבות במשחק, המשתמש אינו יכול לדבר וכל דבר שמתרחש סביבו הוא מעל ומעבר להבנתו (כך כנראה שנית חשבו המתכנתים). לכן, כל מי שיפגוש את השחקן שופך בפניו את סודותיו הכמוסים ל העלילה עוספת בתוכה קנאה, שנאה, נקמה, גניבה, חמדנות ואמביציה. וכמובן, לכל דמות, כמו בסרט מתח אמיתי, יש משהו להסתיר, יודגש כי מחברי העלילה הצליחו "לטאטא מתחת לשטיח" את כל הקצוות שלא כל כך מסתדרים ולא כל כך הגיוניים, כך שבסוף המשחק השחקן נשאר עם תחושת סיפוק של הבנת כל המניעים שהניעו את הדמויות. מזון למוח למרות שחלק מהפאזלים נראים קשים <ת ור תמ וכזי ל ורי ו לפתרון והם גם מספקים מספיק רמזים (הוגנים). כך שכל מה שצריך לעשות, זה לשים לב לפרטים הקטנים. = לית אחד הדברים הבולטים יותר ב-חוןטוו6ך הוא הרצינות שלו, שבאה לידי ביטוי בקטעי הווידאו המרשימים. עם זאת, קצת הומור היה בהחלט עוזר להרים את מצב הרוח של סיפור המסתורין הזה, והיה יכול לתת לו זווית רעננה יותר. במילים אחרות - אם אתם בעניין של מסתורין רציני, המשחק תפור בשבילבם. 65 ?וגיו כלי רכב קטנטנים, מכשולים ורמפות בלי סוף ושעון שמתקתק עד קו הסיום - הגיע הזמן למירוץ מכוניות מהנה ביותר, כזה שלא דורש מיומנות בזינוקי עלייה וחילופי הילוכים, מבטיח סיבובים חלקים ובקיצור, משאיר את כל הריאליזם לשיעורי הנהיגה ולסימולטורים אחרים. אסזדוא10 הוא משחק מכוניות נטו הדומה מאוד לסדרה המוצלחת של 5פאזו ]א 1680וא. ההפקה מושתתת על שורה ארוכה של מכוניות, אמבולנסים, אוטובוסים ומשאיות לבחירה - כל אחת עם תכונותיה ויכולותיה המתבטאות בשלוש קטגוריות - מהירות, כושר סיבוב וחוזק שילדה, שיקבעו (יחד עם הרבה מזלו, את מיקומך הסופי בקו הסיום. בניגוד למדמי מכוניות אחרות, בהם המשחק נפסק או שכלי הרכב דורש תיקון מידי לאחר היתקלות עם כלי רכב יריבים, ב-10%1710% ההתנגשויות הן חלק בלתי נפרד מההנאה, כך שאם למשל עומד בדרכך מתמודר מפריע אל תהסס לנסות ולדרדרו לשוליים, ואם ניצבים מולך כלי רכב שנאבקים בגבעה טורדנית, המחשבה הראשונה שצריכה לעבור לך בראש היא איך לדחוף אותם למטה או לעקוף אותם. מיומנות נהיגה וידיעה שעליך להאט לפני סיבוב לא כל כך יועילו לך על המסלול של אסזד1א10. כאן קיימת מלחמה עקובה משמן מנועים, שגורסת כי המנצח האמיתי הוא זה שדווקא דוחף ומרמה הכי טוב - הרגש חופשי לבדוק ולסמן לעצמך דרכי קיצור מיוחדות, כ8] -% 6 לנסוע ולגלוש לכיוונים הפוכים ולהפיל בצורה השטנית ביותר את מתחריך. את המסלולים הישרים והפניות החלקות החליפו הרים תלולים, אבנים חלקלקות וסלעים נוקשים המשמשים כיסודות לגשרים רעועים ולחבלים רפויים. עליך לקפוץ, להסתובב ולפלס את דרכך בין קניונים פעורים, מקפצות סקי, מפלי-מים ענקים וצמיגים בוערים, תוך כדי שמירה על כלל ברזל אחד - לא להשתמש בדוושת הבלם בשום צורה! (אלא אם בדעתך להסתובב במקום ולחסום יריבים אחרים מלעקוף אותך). עוד נזכיר כי השחקנים ב-א60%17110] ישתתפו ב-7 מסלולים שונים בטבע הפתוח עם אקלים מיוחדים, 11 כלי רכב שונים ואופציות תחרות מגוונות, הכוללות בנוסף למשחק ראש-בראש עם חבר או כנגד המחשב, מירוץ תחת לחץ ושבירת שיאים עם השעון, חיבור רשת או מודם למשחק מרובה משתתפים וכמובן, קמפיין שלם ותחרות מלאה עם כל המכשולים וז והזסד 7 נצ 1 זי פ]חוז סאה מו וסני האינטראקטיביים - גשרים שנפתחים ונסגרים, דרדור אבנים, ברקים מחשמלים, מפולות שלגים ועוד ועוד. מבחינת התשתית יש לציין כי אוסאז/י, החברה המפתחת, שקדה רבות על פיתוח מנגנון תלת ממדי עוצמתי המבטיח לנהגים עם מחשב אטי יחסית, להתחרות במבט-על וברזולוציית 504 גבוהה במיוחד מבלי לאבד פרטים במסך. הוסיפו לכל הנאמר עשר רצועות מוסיקה מקפיצות ומצוינות באיכות תקליטור ואפקטים קוליים מרשימים המלווים כל התנגשות, נפילה והתלהבות הקהל וקיבלתם משחק אקשן סוחף שהוא במעט בגדר חובה. מאת: ערן פולוסצקי לאחר ציפייה ארוכה, מגיע אלינו ההמשך למשחק האסטרטגיה הקלאסי א א) א2אץ, ומי ששיחק במשחק הראשון לא צריך לחכות ולו דקה אחת לפני שהוא רץ לקנות את ההמשך המוצלח הזה. בניגוד למשחקי אסטרטגיה שמזניחים את הגרפיקה לטובת משחקיות, 2 ]תא 0 אם2אאע שם דגש חזק על שניהם, ולכן אנו מקבלים משחק מצוין עם גרפיקה מהממת. המפות יפות, חדות, ומפורטות להפליא, כך שכל שטח וכל מפה מצוירים ביד (בכל מפה ומפה הושקעו בין 0 ל-100 שעות עבודה, וניתן בהחלט לראות את התוצאות) מתוך מגמה להיות אותנטיים ככל האפשר - החל מהרכסים שנמצא במדריד ועד לנוף המושלג של אמא רוסיה. למעשה, תוכל להילהם ברשימה ארוכה של זירות, כך שיחד עם עורך המשימות המפות המדהימות הללו מציעות מגוון של אפשרויות לתכנון משימות אקזוטיות וייחודיות. זה המקום לציין שכל מפה מפורטת להדהים בהתאם למצב השטח | במציאות - כל נקיק, כל ₪ גבעה וכל נחל נמצאים | באותו מקום בדיוק בו הם נמצאים בעולם האמיתי והדיוק פשוט מדהים. בדומה למשחק המקורי, גם כאן המערכות הן לב המשחק - ניתן לשחק כמפקד מטעם גרמניה או כמפקד מטעם בעלות הברית, ואתה מתחיל עם נרעין קטן יחסית של יחידות. אתה יכול לקנות ציוד, לשפר את הקיים, ואף לרכוש כלי נשק חדשים - תצטרף לכוח הגובר שלך וככל שתצליח יותר תצבור כוחות רבים יותר ונזכיר שבנוסף לכך, יש יחידות מיוחדות שמצטרפות אליך למשימה בודדת, ואותן לא תצטרך לרכוש. אם תצליח לצבור ניצחונות בצד הגרמני, תוכל לפלוש לאנגליה, ולאחר מכן אף לארצות הברית. אם תבחר באפשרות של פלישה לתחומי המעצמה האמריקני, המערכה תגיע לשיאה כשתנסה להשתלט על כורים גרעיניים, אופציה שהייתה בגדר פנטזיה עד היום. 2 1אאםאפס תם2אגת, תומך בסגנונות שונים של פיקוד אפילו יותר מהמשחק המקורי. חלק מהשחקנים יעדיפו תקיפה אווירית מאסיבית, חלק ילכו על אופציית השריון, וחלק ישתמשו בארטילריה כבדה - כל זאת, כדי לגבות יחידת עילית שתבצע את המשימה. המנשק הבסיסי נשאר זהה למקורי, מה שעושה אותו מאוד ברור ונוח (במיוחד למי ששיחק במשחק המקורי אך גם לשחקנים חדשים). עם זאת, חברת 551 הוסיפה המון אופציות חדשות למשחק הזה - מבחינת 64 2446: כמו כן, כל יחידה חדשה שמסתפחת אליך, = אשטרטג'יה הבונוסים, נראה שלאחר מספר קרבות יינתנו שני בונוסים ליחידה שלך (אחד נבחר ואחד באקראי), ואלה יכולים לכלול טווח גדול יותר של ארטילריה, עוצמה חזקה יותר של פגזים, ראות טובה יותר בקרב, מהירות גבוהה יותר ליחידות, יכולות של חמקנות (התגנבות וכו), הגנה קשוחה יותר ואפשרות לירות פעמיים באותו התור. וכך, יוצא שיחידות משורינות לגמרי יכולות לצאת למתקפת בזק ולגרום לתוצאות הרסניות בקרב האויב. בנוסף לבונוסים השונים, נזכיר שיחידות ההנדסה הקרבית יכולות להקים או להרוס גשרים, בזמן שיחידות העילית שלך בורחות ממארב מתוכנן - מה שמאזן את התמונה האסטרטגית. בנוסף לכל הדברים המדהימים שתוארו, המשחק מצטיין גם במסך מתומצת שמתאר את ההישגים שלך, ובעורך שלבים ומשימות קל להפעלה. כמובן שיש במשחק תמיכה גם למשחקים מרובה משתתפים, ולמשחקים דרך ה-|ו8]א-₪, והדבר היחידי שנמצא בעוכריו הוא שאין אפשרות לכבות את המוסיקה, שהופכת למונוטונית לאחר כמה שעות. לסיכום, עם גרפיקה מהממת, משחקיות אינסופית ועורך שלבים מעולה, 2 ,]אטאט הםאאגץ הוא | המשחק הטוב ביותר בז'אנר אייייייסלן, ב . ו מאת: משה אגמי הגרסה השנייה של 1166ו1ח!1 ]םאו 2 ו ד | = מ מ מ ו | - ה ל 2 הנ ב ד ג מ ער ראשית, גזכיר כי המוצר מציצ מגון של חמישה.מטוסים: ססנה חד מנועי, פייפר, דה- הווילנד,. ברון חופים רב-מנועי והאחרון ברשימה הוא ה-ז6ותקוץ 2/צאו, כמו כן, ישנם 46 נגמלי תעופה שונים כשבכל אחד מהם ישנם מטוסים שונים, החל מבואינג 747 ועד יי | ב הנ ור יי הכל יותר. מ-400 מטוסים יכולים להיות פעילים באזור הטיסה שלכם, וכדאי שתהיו רוכים כדי להימנע מתאונות אוויריות. האלמנטים ‏ הריאליסטיים של המשחק מובנים היטב ומי שרוצה טיסה אמיתית, אשר נותנת תחושה של אמינות ומציאותיות - ז המשחק בשבילו, במקרה זה, תיאלצו לחכות על מסלול ההמראה עד לאישור שתקבלו ממנדל הפיקוח, תתאימו את סוג וכמות הדלק לצורכי הטיסה וכו". = ל יר אינה לבצע תרגללים אירובטיים מושלמים או ו ד האחר, אלא להפעיל משגס אמיתי על כ המשתמע. ההפעלה הזו פוללת פעולי בסיסיות (טרם נראו בסימולטורים קוו כמו שמירה על קשר אלחוטי עם מגדל הפיקוח, תיאום זמני המראה ונחיתה וניווט תוך שמירה על בללי ה- חקץ (168] זהקו[י] [הטפו'). מעבר לכך, במסך האופציות תוכלו להתחיל את המשחק בכל אחד מחמשת המטוסים (בכל מקום שתבחרו על המפה ובכל מזג אווירךר שתרצו), כ שהתשתית ידידותית למדיי ופשוטה להפעלה; נדמה לי שאחד הפרטים המעניינים ביותר הוא שמפתחת המשחק, הברת עחואט.1 >2]3%), לקחה בחשבון את הביקורת 0 - ופויה, לפיה משחק בו הטייס יושב בתא הטייס של ספסנה וחג במעגלים - עלול להיות משעמם. כדי להתגבה' על זה, הוכנסו למשחק 5 תסריטים שונים כמו התגנבות באישון לילה אל אלקטרז, בית הכלא השמור בארה"ב, שם יש לחלץ אסיר נמלט או נחיתה על נושאת מטוסים וזירות אחרות שרחוקות מלהוות מסלול נחיתה אידיאלי, סימולציה אזהתית משובחת לטעמי, ]1 60זוחוו|ת1ז9ו![-] הוא מדמה הטיסה האזרחי הטוב ביותר שהּאינו עד כה, הי ו ב יי 1 הבסיסית שהם נותנים לאלה שפחות מנוסִים בתחום. באופן כללי, ‏ העליונות | של היש כל וי ג מ יר ו יפ לד לפרטים, החל מהגרפיקה המדהימה של תא הטייס דרך- הנופים המרהיבים.!של .סן פרנסיסקו וכלה בדרישות הטכניות הבסיסיות ד כ מאת: משה אגמי (5)ז טנה0זו166ם) היא חברה שכמעט כולנו מכירים - מי לא מכיר את =1, משחק הכדורגל המפורסם בעולם, מא או את הסימולטורים של ה-15-=. לאחרונה, שמענו כי נחתם הסכם שיתוף פעולה בין החברה ל - ]א (אולפני ההסרטה האדירים), שהיא לכל הדעות ענקית תקשורת בפני עצמה, בזכות שיתוף הפעולה הזה נראה בקרוב על המדפים משחקים כמו ג'יימס בונד ו-2 6זו"] חזטו6א, ואלה יהוו הוכחה נוספת לאינטראקציה החשובה שבין מסך המחשב למסך הגדול. כמו כן, בקרוב תגיע אטרקציה חרשה ומעניינת לחובבי הספורט - זאת, כתוצאה משיתוף פעולה בין ₪3 לבין טייגר וודס, הסופרסטארית הצעירה של עולם הגולף, כך שאם המשחק ישקף ולו במעט את רמת המשחק של וודס, אין ספק שנכונה לנו חוויה ספורטיבית חשובה (גם אם הדבר מדבר לקהל מצומצם מאוד בקרב שחקני המחשב בישראל) בהתאם למסורת המחייבת של /5. העין לפני שבכלל אתחיל לספר על "העין" (ם ל 76 :תסטט?)), המשחק החדש של /, ראוי להסביר מדוע מופיע כאן שמה של תטסט(), אחת מלהקות הרוק הגדולות והמפורסמות בכל הזמנים. ובכן זה לא במקרה ‏ -- המשחק שמשלב הרפתקאות ופעולה פותח בהשראת המוסיקה של הלהקה הגרולה, ולכל לאורכו משולבים קטעי נגינה מקוהיים ורימיקסים של הלהקה, המשתלבים בטכנולוגיה מדהימה. וכך, עם יותר מ -30 דמויות, "העין" הוא משחק תפקידים שמתרחש בעתיד הלא כל כך רחוק, לאחר שכלכלת העולם התמוטטה ובעיצומו מיתון עמוק. אחרוני השורדים העירוניים נשלטים על ידי "העין", | גוף ביו- טכנולוגי שמשכפל | את עצמו ומתאמץ לחסל כל מחשבה יצירתית שעולה בראשו של האדם. השחקן נכנס לנעליו של דוברוק (ססזפט), גיבור שחייב להתגבר על מכשולים רבים וקשים, כאשר לאורך כל מסעו הוא נתון למעקב של המוות המהלך' ('688] סז חס ו63כז'), שנשלח כדי להכתיב את רצונו | של "העין". דוברוק עובר כחמישה אזורים שונים, כך שכל אחד מהם מאופיין בקשיים ייחודיים, אשר יבחנו את יכולתו של הגיבור תוך שילוב המוסיקה של ח6סט() (נקודה מעניינת היא שהרקע לאזורים הללו והרעיון שעומד מאחוריהם לקוחים מתוך המוסיקה והשירים של הלהקה), פרט נוסף המשפיע על השתלשלות העלילה נעוץ בכך שדוברוק היה בעבר חייל בצבאו של "העין", אך יום אחד הוא נתקל במוסיקה מדהימה ודרכה הוא הבין שהוא משרת כוח אפל ונורא, בשלב זה ולפני שלגמרי הבין במה מדובר, הוא הוכרז כבוגד מדינה וסומן כמטרה - מכאן מקבל השחקן את דמותו של דוברוק, ומוביל אותו אל עבר הלא נודע. הצד הוויזואלי אי אפשר לדבר על המשחק מבלי לספר על הגרפיקה המדהימה, אשר מותאמת באופן מושלם לפס-הקול של ח66טכ) ומונעת בהתאם למקצבים. הגרפיקה עצמה נערכה לפי שיטה חדשנית ויעילה שבה מוצמדות עשרות נקודות השמליות אל גופם של מהקנים בשר ודם, כך שהגרפיקאי רואה על וצג רק את הנקודות ולא את האדם עצמו, וכמו במשחק הידוע של 'חבר את הקווים', הוא מצייר על הנקודות את דמויות המשחק. באמצעות הטכניקה החדשנית הזו מקבלות הדמויות | עומק | אנושי, והתנועה על המסך אינה קפואה וחסרת רגש, כמו בחלק גדול ממשחקי המחשב שאנו רגילים להם. לסיום, הייתי אומר שהחידוש הגדול שמביא עימו "העין" הוא יכולתו לשלב מוסיקה מדהימה עם גרפיקה משובחת, כמו גם לספק לשחקן אתגרים מעניינים. בהחלט מומלץ, ולא רק למעריצי חסטט(). הווא + 1 5 4 ה מאת: בן כספי סוד דפץה וש אסחשוסא - ממד חדש לתלח ממד מחשבי ניורון חדשים מציעים ביצועי תלת ממד מדהימים שעומדים בסטנדרט של מערכות ה- 1110 5 .₪1 תוך שילוב עם מערכת קול סטריאופוניות. מחשבי אסזג דפ צג.זק אא איטא תוכננו להפיק את ביצועי המולטימדיה 3 יי - שי , + 1] . בקונפיגורציה מלאה עם מעבדי א!וזא, " . ' | שההוהואתג ' . | 1 1 / הגבוהים מסוגם למשתמש הביתי בתחומי הקול והתמונה. לשם כך שולבו בהם הרכיבים ותת המערכות המתקדמים ביותר, וביניהם מעבד פנטיום [] במהירויות הנעות בין ?233%18 ועד 2גג המשולב בלוח אם בסטנדרט 67 440% של אינטל, זיכרון 5041 1₪א32, כונן 1אסא-60 א 24 ועוד. כמו כן, מוצעים דגמים |.% 3 7. גולת הכותרת של המחשב היא ביצועי התלת ממד, מערכות הקול, הטלוויזיה והווידאו שהופכים אותו למרכז מחשוב, לימוד ובידור מסוג חדש לכל בני המשפחה. ביצועי התלת ממד מתבססים על המאיץ הגרפי 600סס/ 6צ0618 3% זסופחסוא, המשלב כרטיס מסך 128 ביט עם מעבד התלת ממד 8 סס0סס של א]30. שילוב זה מפיק תנועה חלקה בקצב מהיר עם רזולוציית מסך מדהימה וכן שיפור משמעותי באיכויות התמונה. המחשבים החדשים תומכים במאות משחקים שהופקו בסטנדרט אוכ3 וכן במשחקים שפותתו במקור ל-אסזדדצאע צא 50 ול-64 סמםאפםדאוא והוסבו במיוחד לתמיכה בצ'יפ ה-301%. להשלמת התמונה מוצע המחשב עם מסך "17 המציג את האיכויות החדשות בסביבה הביתית. בתחום ה-411010. שולב פרטיס הקול [1 32 6ש8ז06) הכולל רכיב צליל היקפי מלא ורמקולים מקצועיים (עד 250 ואטו, המפיקים יחדיו צליל איכותי שעומד בסטנדרט של מערכות הסטריאו המתקדמות ביותר. ביצועי המחשב מתפרסים גם לתחום הטלוויזיה, הווידאו והאינטרנט. כרטיס היפר-בנד מאפשר תצוגת טלוויזיה בחלון או במסך מלא, כרטיס הווידאו מאפשר תפיסה ועריכת וידאו מכל מקור והיכולות הללו יאפשרו, בין היתר, ביצוע שיחות ועירה באינטרנט. "הזמינות הגבוהה של מעבדי פנטיום ופנטיום 1] חזקים ותת-מערכות | מתקדמות נוספות, מאפשרת לנו לספק כיום מערכות מחשב תלת ממדיות ביתיות ברמה שטרם נראתה וברמת מחירים אטרקטיבית ביותר", אומר יורם קליין, מנכ"ל ]א₪1 (משווקת | המוצר). "המחשב החרש הוא | התשובה של ]אזם למערכות כמו אסזזדדזצאוקץ צא0ספ, שאמנם החדירו את טכנולוגיית התלת ממד לבית, אך מחייבות רכישת מערכות נפרדת למטרה זו בלבד". למרות שפע הטכנולוגיות ותת-המערכות החדשניות, מחירם של המחשבים אטרקטיבי ביותר. מחירו של מחשב בקונפיגורציה מלאה עם מעבד פנטיום 200182 א1א!א הוא 9 ש"ח + מע"מ. מתיר המחשב עם מעבד פנטיום ]| 12]א233 הוא 7,988 ש"ת + בזע"מו. ץזו6 55064 מרכזי בידור והדמיה - חברת 11/3 ישראל, בעלת הזיכיון להקמת מרכזי הבידור וההדמיה האלקטרוניים צ'617 :556 בישראל, פתחה בחצי השנה האחרונה 3 סניפים ברחבי הארץ. הסניף הראשון של הרשת נפתח לפני כחצי שנה בקניון "מול הים - אילת" בהשקעה של במיליון דולר ושטח של 750 מ"ר), הסניף השני נפתח בקניון בת ים בהשקעה בסרר גודל דומה (שטח של 600 מ"ר)- ולאחרונה פתחה הרשת את הסניף השלישי בקניון לב חדרה ושטח של 450 מ"ר), חברת סגה הינה אחת ההברות המובילות בעולם בתחום הבידור האלקטרוני בו היא פעילה במספר תחומים, כגון: פיתוח, ייצור ושיווק משחקי מחשב ביתיים, בנייה והפעלה של מרכזי בידור אלקטרוני לכל המשפחה, וייצור מכונות משחק המופעלות על ידי מטבע. החברה מחזיקה למעלה מ-1,100 מרכזי בידור ביפן בלבד ומחזור עַסקיָה הסתכם בשנת 95' ב-4.3 מיליארד דולר. = ביום, סגה ממקדת מאמצים רבים בפיתוח והקמה של מרכזי בידור אלקטרוניים לכל המשפחה ברחבי יפן ומחוצה לה, כאשר אותם מרכזים מהווים את חלון הראווה של החברה ומציגים את | . מיטב הטכנולוגיה פרי יצירתו של צוות הפיתוח מבית סגה (נחשב לאחד המובילים בתחום ה-8/), כדי לשחזר את ההצלחה היפנית בארצות הברית, התמזגה סגה עַם שני הענקים המובילים בתעשיית הבידור האלקטרוני בצפון אמריקה, חברת 5 ופתכ (בהנהגתו של שפילברג) וחברת 6!א (בבעלות של אדגר ברונפמן החולשת גם על אולפני אט). בסופו של דבר, שיתוף הפעולה בין שלושת הגורמים הללו הביא להקמתה של 0/08₪%8א0 500% ששואפת להנהיג את התחום. 5 א 500 הקימה את המרכז הראשון במרץ 1997 בסיאטל בהשקעה של 15 מיליון דולר והוא משתרע על שטח של 9,000 מ"ר. החברה מתכננת לפתוח 100 מרכזים בשנים הקרובות בארה"ב בלבד. דני סיגל, מנכ"ל סגה-ישראל, מוסר כי מרכזי הבידור צ617 5508 בעולם ובישראל בפרט, מתעתדים להוות מרכזי בידור והנאה לכל המשפחה, בהם צעירים ומבוגרים יוכלו לחוות את ההנאה המקסימלית ממכונות המשחק אשר טרם נראו כמותן בארץ בכל הנוגע למציאות מדומה. סיגל מוסיף כי המרכזים יציעו להורים להפתיע את ילדיהם ולערוך להם מסיבות יום הולדת מיוחדות, יציע לבתי ספר לערוך ימי כיף לתלמידים ואף יגבש סניף סגה בת ים תוכנית בידור מיוחדת לאנשי עסקים שירצו לצאת מהשגרה ולערוך "מסיבות מבוגרים". עוד יצוין כי חברת 118 נמצאת בבעלות דני רובינשטיין, לשעבר מנהל בכיר בקבוצת דייויד לואיס, אורי ירדני בעליה של חברת אורפשן העוסקת בהפקת מייצגים וטכנולוגיות בידוריות ועזרא הראל, איש עסקים הפועל בתחום התיירות, התעשייה והנדל"ן. "88% מהארגונים חשומים לפריצות" | כנם אבטחת ידע "88% מהארגונים בשוק חשופים לפריצות למערכות המידע שלהם". זהו אחד הנתונים הסטטיסטיים המעניינים שהוצגו בכנס אבטחת המידע של אקסנט טכנולוגיות העולמית ושל הד-און, נציגתה בישראל. בכנס אבטחת המידע שערכו בתל אביב החברות אקסנט טכנולוגיות, ארה"ב והד-און, נציגתה בישראל, הציג ג'ון זופאק, מנהל ערוצי השיווק של אקסנט, נתונים סטסטיסטיים מעניינים בתחום והציג את "בעיות שנות ה-2000" בתחום אבטחת המידע ומוצרים חדשים. הפורצים למערכות המידע % מהפריצות לארגונים מתבצעות על ידי מתחרים ומיועדות לריגול תעשייתי. % מפריצות מבוצעות מחוץ לארגון למטרות זדון. % מהפריצות מקורן בארגון עצמו, ובדרך כלל מבוצעות בכוונה. % מבין הפריצות לארגונים ולמחשבים של משתמשים פרטיים מקורן בטעויות (הקשת סיסמה שגויה וכו). מבדיקות שנערכו בשנת 1997 על ידי חברות שעוסקות בפריצה למחשבים, עולה כי 88% מהארגונים בשוק העולמי חשופים לפריצות. ארגון כמו ה-זשקו1 ץחחוג .11.5 טוה ניסה למשל לפרוץ למחשבים של 8,932 ארגונים והצליח לחדור ל-7,860 מתוכם, כשרק 390 מהם גילו את ניסיון הפריצה וטפלו בה. אורית רומשטיין, מנהלת תחום אבטחת מירע בהד-און, מציינת כי למרות שישראל היא מדינה מתקדמת טכנולוגית, עדין אין נתונים מסודרים ואין פניות רבות של ארגונים לחברות פריצה שיבדקו את טיב האבטחה, אך ההערכה היא כי המצב חמור לא פחות. מאת: שי סבט לפני הרבה מאוד שנים, חברת משחקים העונה לשם "מיקרופרוס" החליטה לענות את חובבי המשחקים על ידי העלאת 5 מילים פשוטות בין רשימת המשחקים ההולכים ומתקרבים למדפי החנויות: "מלחמת האזרחים: מאת סיד מאייר" והם אפילו דאגו להפיץ ברבים תמונות שנלכדו כביכול מהכותר שבפיתוח. אבל... המשחק אף פעם לא ראה אור. רצה הגורל ו"מיקרופרוס" התאחדה עם סיד "הולובייט", סיד לקח עמו עוד שותף בשם בריאן ריינולדס ושניהם פרשו מ"מיקרופרוס" ופתחו חברת משחקים חדשה בשם "פיראקסיס". בשלב זה, החל פרויקט החלומות להתגבש והוחלט שהמשחק יתמקד בנקודה החשובה מכל במלחמת האזרחים וכך נולד גטיסברג - המקום בו נערך הקרב שהכריע את מלחמת האזרחים האמריקנית. מאחורי גטיסברג לא עומד רעיון כל כך מהפכני. אחרי הכל, משחק מלחמה היסטורי שמדמה את פלישת המורדים לפנסילבניה כבר יושם בלפחות 2 משחקים בעבר, אך מה שמהפכני כאן הוא העיצוב השוטף של המשחק, האינטגרציה של פרטים אסטרטגיים רבים לתוך מנשק משתמש פשוט, אפשרויות פעולה מהירות ב"זמן אמת", מערכת בינה מלאכותית טובה והכי חשוב גרפיקה מדהימה. הפרקטיקה באופן כללי, די ב-10 דקות עם המנשק של גטיסברג והכל מסתדר, כך ששליטה ופקודות הופכות לאינסטינקט, מה שמשאיר אותך חופשי לתכנן טקטיקה ולא להיאבק עם מנשק שלא מבין מה אתה רוצה ממנו. מעבר לכך, גטיסברג מתנהל ב"זמן אמת" ומציע אמצעים לשלוט על קצב התקדמות הזמן במשחק, כמו גם כפתור עצירה המאפשר מבט חטוף על כל שדה הקרב ובדיקת פקודות חדשות לחיילים. החיילים עצמם מחולקים לפלוגות, כשלכל פלוגה מנהיג משלה - על ידי בחירת המנהיג ניתן לתת פקודות לכל הפלוגה וניתן גם לנתק יחידים מהפלוגה ולפקד עליהם בנפרד. היחידות עצמן מחולקות לקטגוריות של: חי"ר, ארטילריה ובחלק מהקרבות משתתפים אפילו מספר פרשים רכובים, כאשר כוחות החי"ר במשחק יכולים להתפרס במספר רב של מערכים (זוגות, מערך התקפה, תמרון, מסע וטורים). מערכים אלו תואמים למספר רב של אסטרטגיות לחימה, כגון: תנועה מהירה בשטח, פריסה רחבה לכיסוי שטח גדול וגם פריסה בחזית לשם הגנה מקסימלית. כמו כן, פקודות הפריסה יכולות לשמש לתנועות חיוניות ספציפיות כמו תזוזה לימין/שמאל, היאחזות בעמדה, התקדמות, עצירה, הסתערות, התקדמות דרך קווי הכוחות, סגירת כוחות ונסיגה. תנועת כוחות הארטילריה אינה כה מגוונת, וזו מוגבלת לתנועה גמישה או קשיחה בכל הכיוונים. כמו כן, נותן המשחק אופציה לכיוון ידני או אוטומטי של התותחים אל המטרות. + 4 5% | שי | שר : ו המרכיב המנטלי על ידי צירוף של פקודות פריסה והתקדמות אפשר לבנות את הטקטיקטיה המנצחת בפשטות ובמהירות. כמו כן, ניתן לשנות את הפקודות לפי מצב הכוחות הלוחמים בקרב ב"זמן אמת". מרגע תחילת הקרב לוחמים הכוחות לפי דירוג המוראל, אשר מהווה אלמנט מרכזי - באר המוראל בחלון הזהות של כל יחידה לוחמת מראה מה גובה המוראל ולפי מפקד, ניסיון, בונוסים על שטח הלחימה ולפי המוראל של יתר חיילי הפלוגה). ככל שמוראל החייל נחבט לאטו הבאר נוטה לאדום, וככל שהבאר אדום יותר גדל הסיכוי שהחייל יישבר ויברח מהקרב, כך שכדי שהתקפה תצליח מוטב לדאוג לקווי לוחמה חזקים והצבתם של מנהיגים בנקודות קריטיות. המשחק עצמו נערך על שדה קרב שבו רמת הירידה לפרטים גבוהה מכל משחק מלחמה אחר שנעשה ער כה, ויש אפשרות להגדיל חלקים משדה הקרב או לסובבו על צירו כדי לקבל נקודת ראות מושלמת לכל היתקלות. | - . ב - | 4 4 מא( -- 8 - שלושה ימי תהילה המשחק גדוש באופציות לחימה ואין מחסור בהנאה מהמשחק למרות שמדובר בקרב אחד בלבד (בכל זאת מדובר בקרב ענק אחד שמשך הלחימה בו התפרסה על שלושה ימים). נקודת הפתיחה הטבעית היא בחירה של אחת מעשרים וארבע תבניות מפה קבועות, המשחזרות נקודות מפנה חשובות בקרב שהתנהל במהלך שלושה ימים ומאפשרות בחירה של כל אחד מהצדדים הלוחמים - משחק בכל תבנית יכול להתנהל בצורה היסטורית או עם מספר שינויים רנדומליים, כאשר מנוע הרנדומליות חזק מאוד ויכול לייצר איזון כוחות משתנה במשחק, מה שמבטיח אתגר מתמשך. עם זאת, אציין כי למרות שקל יחסית לשנות ידנית את קובצי המפות במשחק מורגש חסרונו של עורך מפות וחבל. יום הפקודה כל קרב מתחיל בתדרוך מקיף ומפורט מפי הגנרל הממונה. התדרוך כולל תיור בשדה הקרב, פירוט כל היחידות הלוחמות, מקום הצבתן ופירוט התנאים האופטימליים לניצחון. הפקודה לקרב ניתנת בשפה קצת מיושנת המתאימה לרוח התקופה אותה משקף המשחק אך היא עשויה היטב ומועברת ביעילות. עוד נזכיר שהמשחק יכול להתנהל מצד המורדים ומצד האיחוד, כאשר בחירה בכל אחד מהצדדים גורמת ליצירת סט חדש של קרבות ומאורעות שמתקדמים ומתפתחים במהלך שלושה ימי הלחימה, ואלה משקפים את ביצועיו של השחקן ואינם נאמנים למקור ההיסטורי. תבנית קבועה במשחק, ישנה תבנית מפה קבועה לכל הקרבות וזו מיועדת למשחק רב-משתמשים שנתמך בצורה מעולה דרך רשת מקומית, מודם, חיבור סיריאלי או דרך האינטרנט. בדרך זו יכולים כמה משתמשים לפקד על חלקים אחרים של כלל הצבא ולהילחם בקבוצות אחרות שמנוהלות על ידי שחקנים חיים ו/או נגד המחשב. מאחר ונדרשים כמה אנשים לנהל קרב כה גדול, אין ספק כי זהו המשחק האידיאלי להרבה משתתפים, אך נדרש זמן רב כדי לסיים קרב בסדר גודל כזה. באגים קטנים וסיכום כמה באגים קלים הסתננו לגרסה הסופית של גטיסברג (כמו בכל משחק טוב שמכבד את עצמו) אך הם כבר מטופלים על ידי פיראקסיס. כמה גנרלים למשל נעלמים משדה הקרב, ומדי פעם גנרל יפקוד על חייליו להסתער קדימה והוא עצמו יתקדם לאחור, אך תקלות אלה באו כאמור על תיקונן, מה שמעיד על סטנדרט התמיכה הגבוה של חברות המשחקים בחו"ל. לסיכום, גטיסברג הוא משחק שפשוט שואב לתוכו כל שחקן בכל רמה בראש ובראשונה משום שהוא מעניק ריגושים אסטרטגיים של ממש ומשלב בין רמה נכונה של ירידה לפרטים, מציאותיות ויכולות טכנולוגיות של מנוע משחק. משחק אסטרטגיה ל ₪ ₪ .. | - 2 מוסי = האשה - השקמק י/ + | . . ו , - = = | ". . : 1 " | --. ן ₪ -- . *שא- . - ₪ - 3 *. . ו על כלבים וחתולים מביסםי הטמגוצ'י החבר'ה של הד ארצי מולטימדיה הביאו בזמנו את אשט ו-680 שתי תוכנות מהממות (זכו בפרס תוכנות השנה של 97") שהיו למעשה סימולציה של טיפול בכלבים ובחתולים, כשהרעיון המרכזי הוא שמצבו של הכלב או החתול יושפע מהדרך בה הילד יטפל בו. מאז, עברו לילות פיתוח רבים על צוות המתכנתים של הפ אווא והם הספיקו בעיתוי ילדים ו! 6312 בלופי הוא משחק אסטרטגיה המיועד לילדים, ובו הם יכולים לבנות ולהשתמש בכשרון החשיבה והאינטואיציה שלהם, כדי לקחת חלק בהרפתקת אסטרטגיה של ממש. סיפור המשחק מתמקר בבלופי, יצור חמוד שחי על כוכב הלכת שלו חיים מושלמים עד שיום אחד נופל עליו מטאור. זמן קצר לאחר מכן, מגלה בלופי שעכבישי ענק הורסים את היבולים שלו ובנוסף הוא חולה במחלה לא מזוהה ומתעטש ללא הפסק. ובכן, מתברר כי המטאור המוזר שנפל על הכוכב הוא לא פחות מספינת חלל והשורד היחירי בה הוא רובוט מרושע שרוצה להשתלט על הכוכב. בלופי זקוק לעזרה כדי לאסוף חומרי גלם (אלמנט מוכר ממשחקי האסטרטגיה) ולהיפטר מהפולש. לרשות השחקנים יותר מ-30 משימות בהן משולבים כלים מיוחדים שמאפשרים לשחקן להתקדם באמצעותם וכן, גשרים, פצצות, רעל ועוד מציאות שיסייעו לשחקן הצעיר למצוא פתרונות שיסייעו כדי להיפטר מהפולשים. ככל שיפתור השחקן יותר משימות, יהיה עליו לעלות ולבצע משימות מורכבות יותר, אך גם אלה אינן מורכבות מדיי ובהחלט ניתנות לפתרון אחרי זמן סביר. בסך הכל, מדובר במשחק לבני 8 ומעלה ובעצם לכל המשפחה שיכולה למצוא את עצמה מבלה שעות רבות מול המחשב. עוד נזכיר כי בלופי הינו מבית חברת טשוו5= ותורגם לעברית ומשווק על ידי חברת מחשבת הישראלית, כשהמטרה המרכזית היא לחשוף ציבור צעיר יותר לז'אנר משחקי האסטרטגיה שהוכיח עצמו כחוד החנית של תעשיית המשחקים שנים האחרונות בהפקות ענק במו סדרת 6086, %הדסד אודג. ווט]!אאה, דה חי אה או ועוד. ו סדאו עידוד הקריאה באנגלית סדרת :01%6 א 10א1 כוללת שלוש לומדות, ומטרתה לפתח טכניקות קריאה והבנת הנקרא, במקביל לרכישת השפה האנגלית. כל לומדה מלומדות הסדרה מגישה מבחר סיפורים מרתק שקריאתם משולבת במגוון עשיר של פעילויות - הלומדות מחולקות לרמות שונות של מורכבות ושליטה בשפה, ולכן מומלץ להתנסות בהן בסדר עולה (תחילה 1 6אז אמא סא בהמשך 2 6א1ם5א ס1אז ולבסוף 3 6אן גג סדאזו. את מהלך הפעילות מלווה מילון מיוחד, מסכי הסבר ואפילו וריינות רצופה בשפה האנגלית המסייעת בהפניית הגייה נכונה של המילים. כמו חלק גדול מתוכנות מט"ח האחרות, גם תוכנה זו מאושרת על ידי משרד החינוך ומותאמת לתוכנית הלימודים - של כיתות ז'-ט' והיא בסך הכל משיגה את מטרותיה. עם זאת, עיקר הבעיה של סדרת הספרייה החינוכית הייתה ונותרה הגרפיקה והאנימציה המיושנת שהיא מציעה, מול האלטרנטיבה של המשחקים ושל לומדות אחרות בשוק כמו כיף ללמוד עם ריימן, סדרת סנופי, <וג3), <שטכו ואחרות. כפי שציינתי, הסדרה משיגה את מטרותיה ולמרות הבעייתיות הוויזואלית היא מעודדת התנסות בקריאה חווייתית באנגלית, מפתחת את יכולות הניתוח והבנת הנקרא, מקנה אמצעים לטיפוח קריאה רציפה ושוטפת, מעשירה את אוצר המילים ומרחיבה את הידע הלשוני והכללי ואף מסייעת בשיפור ההגייה. כמו כן, התוכנה כוללת עשרות פעילויות ומשימות, מילון ש"נתפר" במיוחד לכל סיפור, תרגילים ברמות קושי עולות, מסכי הסבר בכל שלב, אפשרות לתרגום עברי וסדרת משובים. של במעט שנה להביא את ההמשך המתבקש להצלחות הכבירות שידעו בארצות הברית ובאירופה, אך שאלת השאלות היא מה כבר אפשר לחדש ביחס לפרקים הקודמים, שהרי לא מדובר בהפקת אקשן או אסטרטגיה של עוד מבוך או עוד שלב. ובכן, מסתבר שצוותי הפיתוח החזיקו בגישה שונה לחלוטין ומסתבר שהם צדקו. נזכיר כי שתי התוכנות כוללות שומרי מסך מדליקים למדיי. בפרק ה-2 של הסדרה נוכל לראות את הכלבים משחקים אחד עם השני, במגוון רחב יותר של גזעים, יותר צעצועים, טריקים וכו'. כמו כן, ניתן לחוות עַל ידי התוכנה חיים חדשים של גורי כלבים ולעקוב אחרי תהליך הגדילה שלהם. במשך השימוש צצים הכלבים הווירטואליים על גבי המסך, יטיילו ויופיעו בכל פינה, מאחורי חלונות ותיקיות שונות ואף יארחו למשתמש חברה כאשר הוא עובד או משחק. לטעמי, האופציה המרשימה ביותר כאן בפרק השני של הסדרה מצויים מגוון וריאציות למשחקים בדומה ל-לאָסם, כאשר החידושים המוצעים למשתמש זהים (אפשרות משחק בין חתולים, אימוץ, אילוף, משחק וכו). נם כאן החתולים יצוצו מכל מקום בתוכנת החלונות, מהתיקיות השונות ומטבלאות ה-61סא5. מעבר לכך, יודגש כי מי שמחזיק במשחק הקודם בסדרה יוכל להביא את החתולים מהפרק הראשון לשחק עם כל הצעצועים החדשים במשחק הנוכחי. היא אפשרות האימוץ בשפע צורות וזנים, כשלכל כלב הצורה והאישיות המיוחדת לו, מה שמחייב הקפדה יתירה על אופן טיפול מתאים יותר שאף כרוך (כפי שהיה בפרק הקורם) בהתאמת תזונה נכונה לכל כלב, תוך אפשרות לפנק אותם בכל מיני "דברים טובים". ניתן, כאמור, ללמד את הכלבים טריקים חדשים, וככל שילמדו יותר כך יהפכו לנבונים יותר כשיתפחו. הטריקים השונים עשויים להתבצע באמצעות מקלות, צלחות מעופפות, כדורי גומי וכו'. עם זאת, עיקר הבעיה של התוכנה וכמו בפעם הקודמת) היה = ונשאר נעוץ בכך שלא השכילו לתרגם אותה לעברית. - ₪ - --₪- /. "יו מאת: ערן פולוסצקי האם באמת עברו שבע שנים מאז הופיע אפפ א 60 טאזו הראשון על מדפי החנויות? קשה להאמין, אבל זה נכון. היום, שבע שנים מאוחר יותר ולאחר מספר המשכים ארוכים, עדיין נשאלת השאלה אם יש בכלל מקום למשחק נוסף בסדרה. נדמה לי, שבכל הנוגע לעניין זה ולמרות יר ל שבע שנים ארוכות חלפו, ואני עדיין זוכר ש- אמסא וא]ואס6 סטסא1/ הראשון לא היה זקוק כל כך למוכר נלהב שינסה למכור לנו את המשחק כדי לקבל עוד כמה אחוזים. ₪ 0 מי שראה את המשחק מוצג על המחשב נדהם מאיכות הגרפיקה, מקטעי המעבר המרשימים ומהסאונד המדהים, ושוב הפך המשחק להצלחה בקנה מידה עולמי. מעבר ה הצ" מכי =[ ורי ב עולם (1 0 6 ו- 104 יצאו לאוויר העולם. צ6םוקסאץ :אמטאג אא נסצ א המלחמה עם הקילראטי סוף סוף נגמרה. בסוף המשחק הקודם בסדרה, השמיד כריסטופר בלייר את כוכב האם של ה הגזע הבוגדני. כמו כן, הוא השאיר את תלת ממד חובה. > וילראטי, ושם קץ' לנטיות הרצחניות של המתכנן של 5 אמסא ]א]00) נאאן ו ללא אויב מתאים שירפד את הטילים של טייסי הקונפדרציה, אך כדי להבין כיצר הופיע לפתע האויב החדש עליכם לחזור אחורה אל הימים האחרונים של הקילראטי, אל אותה נקודת זמן שבה דיברו על נבואה לפיה יבוא יום בו הקילראטי יושמדו על ידי כוח רע מהם, בתחילת המשחק מותקפת מושבה אזרחית ולא המושה של הקילראטי על ידי האויב המסתורי הזה, וכוחות קונפדרציה (ואתה ביניהם) נזעקים לאזור. במהלך המשימות הראשונות תגלה א שהאויב המסתורי שלך הוא | ו הקילראטי, ותגלה שהאויב מעוצבן מכיוון שאתה הורס לו את המסיבה. ו נכנס לנעליו. של 7 7 קייסי, טייס חלל טירון שהוצב 0 = מכבר בחללית ץ ג//וכ11א 16% למרות ה" שהיכולת התיאטרלית של רבים מהשחקנים מוטלת בספק (בקטעי הווידאו הרבינ השאלות שאתה נשאל בסוף התדרוך נ ומכיוון שאין אפשרות להשפיע על כיון המשחק, ניתן לוותר על קטעי הווידאו. כך, תוכלו לקרוא רק את תקציר המשימה שלך ולזנק לקרב כמו חתול, מה שמביא אותנו היישר אל המשחק עצמו. חוויית המשחק נהדרת בכל מקרה, אבל אם להודות על האמת אני ממש מקווה שכולכם כבר מצוידים בכרטיס תלת ממד משובח, כי אחרת אתם פשוט מפסידים בגדול. במקרה זה, הגרפיקה עם מאיץ של אקסם3 או אתצתםשסץ היא פשוט מדהימה ולא רק ל ל שלכם יישפר את מהירות ב - ב אלא שהוא יאפשר לכם לצפות באפקטים מרשימים וריאליסטיים ה 6 אם ₪ שברים, כוכבים או לת + סינוור; שש % ל 8 יות מרהיבות וכו'. | ידמ 2 התבנית המוכרת - מקבלים תדרוך, | מסתכלים במפה שמתארת את נקודות הציון השונות, ולבסוף טסים אל 18% - ,+יהבהססש וי ווח ו . עצמה (תוך כדי הריגת 5 אויבים, ליווי, פיצוץ מבנים גדולים בחלל וכו'). כמו כן, בין המשימות תוכלו להיפגש עם שאר הטייסים ותשמעו איך המלחמה מתקדמת, איך הם הצליחו במשימה האחרונה שלהם ואפילו מה חדש בחיי האהבה שלהם (כל זה מהווה חלק מהעולם המורכב של אמא ואואס6 שאזא. בכלל, הריגוש המוכר של רדיפה אחר חלליות אויב במהירות גבוהה, סיבוב 0 ברגע האחרון רק כדי לראןת את הזנב,ן ואז יירוט הטיל אל ו בשובל, ומסתיים בפיצוץ מדהים) - כל אלה עריין ₪ תוך כדי כך שהם שומרים על הממד החווייתי המוצלה. ריבוי משתתפים הפעם, מתכנני :אמסא ]א]א60 שא 0 | (10: 4 הנשי חי מ לי ג" יד במשחק מרובה משתתפים. בחברת 0081001%) הסבירו זאת בכך שמשחק מרובה משתתפים ידרוש אתר אינטרנט מורכב, והקמת אתר כזה פשוט תיארך יותר מדיי זמן. לכן, הם החליטו לשחרר את המשחק עצמו עכשיו, ולהפיץ תוספת שתאפשר ריבוי שחקנים או אפילו תקליטור משימות עם אופציית ריבוי שחקנים בשלב מאוחר יותר. בכל מקרה, הדבר עדיין לא מספק את הרצון של מעריצי המשחק להתמודד (סוף סוף) אחד נגד השני. סימולטור החלל הטוב ביותר ובכן, ער לפה כבר הייתם צריכים להשתכנע ש- אתטאג !וא]א60) שאז הוא משחק החלל הטוב ביותר שקיים וזה נכון, אך מסתבר שעליכם לשקול דבר אחד נוסף לפני שאתם רצים לקנות את המשחק, והוא נוגע למוצר אחר של 028101%) העונה לשם 2 אהד יזא וד% - ור ור ד - . . - 9 2 שד זא איפשר לשחקן לטוס לאן שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. השחקן היה יכול להעביר סחורות (חוקיות או בלתי - חוקיות) בין כוכבים שונים, לחזק את החללית שלו לפי רצונו, ובקיצור * המשחק איפשר חופש מוחלט, 4 2-2 4 לעומת זאת :אמסאגואואס6 טאו 8 =[ וי יי ולכן הוא הרבה יותר מגביל. עם זאת, י שחקנים רבים שמעדיפים את השטף של משחק פעולה על פני משחק שמכריח לבחור את המשך הדרך. הבחירה, כמו שאומרים, כולה שלכם. לד"ר וויז שלום, יש לי שני מחשבים (פנטיום 133 ו-166) וברצוני לחבר אותם. ראשית, הייתי רוצה לדעת אם החוט הכי ארוך שקיים הוא של 5 מ' ואם לא, חיכן ניתן לקנות חוטים ארוכים יותר (לפחות 50 מי). תודה מראש, נועם. נועם היקר, כדי לחבר בין שני מחשבים או יותר ניתן להשתמש בכמה וכמה דרכים שונות, כשהבסיסית ביותר היא בעזרת מודם. בכל מחשב מותקן מודם ואתה מתקשר ממחשב אחד לשני ויוצר קישור בין שני המחשבים, בהקשר זה, נציין כי ישנה תוכנת תקשורת כזו ב-95 >אוסשמוו ואם רוצים להיות יותר משוכללים ישנן כל מיני תוכנות תקשורת 7 277 "3 / מתוחכמות כמו 6זטו|/צתג *)ק שיודעות להשתלט בעזרת מחשב אחד על מחשב אחר. כל ההתקשרות הנ"ל מחייבת מודם מותקן בכל מחשב ולפחות (אם שני המחשבים נמצאים בבית) שני קווי טלפון. עם זאת, השיטה הזו יעילה רק לעבודה זמנית ולא לחיבור של קבע. שיטה נוספת נקראת אחו.1.301, חיבור בעזרת כבל תוך שימוש ביציאה המקבילית של כל מחשב. מעבר לכך, רצוי לזכור שב-95 פאס6חואו יש אפשרות שנקראת "חיבור כבל ישור", וזו השיטה שמצריכה "חוטים" (אַגם, במקום חוטים עדיף לומר כבלים). חיבור שכזה ניתן להשאיר באופן קבוע, אך אני מקווה שאין לך מדפסת כלשהי המחוברת למערכת. בנוגע לאורך הכבל, האורך המרבי שנמכר בחנויות הוא אמנם 5 מ', וזאת משום שכבל ארוך יותר יגרום להחלשת האות החשמלי שעובר בוא (דבר שנקרא הנחתה), מה שמוביל לאיבוד מידע. השיטה היותר מקובלת בעולם לחבר בין כמה מחשבים היא ברשת, אך כאן יש צורך בציוד נוסף, כגון: כרטיסי רשת, נתיבים, תוכנות לניהול הרשת והכי חשוב ירע מקצועי נרחב הנרכש בקורסים מקצועיים. אורי שואל, "מה זה נל"נ?" אורי, נל"נ היא צורת 'התחברות קבועה בתקשורת מחשבים, ומדובר בראשי התיבות "נקודה ל-נקודה". אבי מתל-אביב כותב: "לפני שהתקנתי את 95 %8ו₪0ח1\ יכולתי לראות קובצי ]₪1 ו-עמן ברזולוציה גבוהה. לאחר שהתקנתי את 95 000%%ם:ו\ אני לא יכול לראות קבצים של יותר מ-480%640, וקבצים בגודל מרבי של 7681024 ניתן לראות רק באופן מרצד שלא מאפשר לראות בבירור את הקובץ." אבי, בהנחה שאתה לא רואה תמונה ברורה, סביר להניח שהסיבה נמצאת בדרייבר המסך שלך, היות ולאחר שמתקינים 95 פשסשתו/ יש צורך להתקין נם את הדרייברים המתאימים לכרטיס המסך כדי שיוכל לעבוד תחת 5 פאוסחו\. אם לא תעשה זאת, הדבר יגרום לבעיות תצוגה כמו בעיות ברזולוציה או חוסר יכולת לעבוד עם יותר מ-16 צבעים (זאת בדרך כלל הבעיה השכיחה ביותר). עכשיו בוא נצא מתוך הנחה שלפי מכתבך אתה רואה תמונה חדה, יפה וברורה, אך כאשר אתה מעוניין לעלות לרזולוציית מסך גבוהה יותר המסך שלך מרצד - זה כבר סיפור אחר לחלוטין. במקרה זה, הבעיה נעוצה במסך שלך, שכנראה אינו תומך ברזולוציות גבוהות בגלל שזה מסך ישן יותר עוד מתקופת מחשבי ה-486. בכל מקרה, או שתנסה לעדכן דרייברים לכרטים המסך שלך או שאולי הגיע הזמן להחליף מסך/מהשב למשהו חדש יותר. יובל מראשל"צ כותב: "בכל פעם שאני מפעיל את המחשב, 95 88ו60חו\ מבקשת ממני סיסמה. הייתי רוצה שהפונקציה הזו תיעלם, איך נפתרים ממנה?" יובל, יש לבעיה שלך כמה פתרונות. = וו קר ""י הר ---08( =-ה 08 - .- ראשית, סביר להניח שבקרת הגישה שלך שונתה לרמת משתמש. הפתרון לכך הוא פשוט - פתח תפריט התחל, עבור להגדרות וללוח בקרה, בחר בסמל הרשת ולחץ עליו לחיצה כפולה (מה שנקרא בפי העם - "דאבל קליק"). כעת, לחלון שנפתח לפניך יש 3 לשוניות בחלקו העליון - בחר את זו שעליה כתוב "בקרת גישה" ושנה את האפשרות שנבחרה בה לבקרת גישה ברמת השיתוף. אם הדבר קורה לך שוב מסיבה כלשהי אין צורך להתרגש כי ברגע שאתה נשאל לשם משתמש וסיסמה, אל תקיש כלום, פשוט לחץ זטותם והשאר את שדה השם ושדה הסיסמה ריקים. כעת, ההודעה עליהם לא אמורה להופיע יותר. שמי דורון ויש לי בעיה במשלוח פקסים. כאשר אני שולח פקס באנגלית הכל עובד . /. 9 לשלוח פקס בעברית יוצאים לי דפים ריקים, כלומר לא מודפס כלום (אזכיר שאני כותב בעזרת מעבד התמלילים ₪זס/ ומשתמש בתוכנות הפקס >אע\ אג] ו-6זג \ וו ). דורון, גם בלי שתציין זאת אני יודע כשורה ואין שום בעיה, אך כשאני רוצה בוודאות שאתה משתמש ב-95 פאוסנחו/, היות והבעיה שאתה מתאר אינה קיימת ב-3.11 פעוסחחו/, וזו נובעת מבעיות של תמיכה בשפה העברית בחלק גדול מהתוכנות שעובדות תחת 95 פאוסחג/ו. ליריעתך, ב-95 8אס4חש ישנה תוכנת פקס מובנית, שנקראת אגת ספסוסו ולה אין שום בעיה עם העברית (תמצא אותה תחת: "התחל", "הגדרות", "מדפסות"). יצוין שהשימוש בה זהה לעבודה עם תוכנות הפקס האחרות, כך שאתה שולח הדפסה ובמקום לשלוח אותה למדפסת אתה שולח אותה לתוכנת הפקס. אם מסיבה כלשהי היא לא מותקנת אצלך, אל דאגה. ההתקנה שלה מאוד פשוטה - בחר בהתחל, הגדרות, לוח בקרה, הוספה/הסרה של תוכניות. בחלון זה, בחר בלשונית האמצעית "התקנת אסשת" וברשימת הרכביבים בתר וסמן את את וספסזסו] ולחץ אישור. אם לא התקנת בעבר פתגו[סאם יופיע כיתוב לפיו הדבר חיוני להתקנת הפקס וישאל אותך האם להתקין - במקרה זה, השב "כן". כעת תצטרך להכניס תקליטור של 95 >אוסשחז/י לכונן התקליטורים שלך כדי להשלים ההתקנה. לאחר מכן, יוביל אותך המחשב לאורך מהלך ההתקנה, רק שים לב שעם התקנת ה-6פתג(סאם-15א תוכל להתקין בנוסף לתוכנת הפקס גם את תוכנת הדואר של מיקרוסופט 11 זשוחשזחן. הייתי ממליץ לדלג עליה, היות. והיא מיותרת ועלולה לסרבל לך את העבודה, אלא אם אתה משתמש בשרת הדואר של מיקרוסופט, זטטז6פ [וה1א ספחה סא -5]א. חברים יקרים, מקווה שגם הפעם הרופא הזקן שלכם הצליח לעזור לכם, להחזיר נשמה באפו של המחשב שלכם, ובעיקר להוריד מעט מהלחץ והתסכולים, כדי שלא תצטרכו להתעורר בלילה שטופי זיעה קרה וזועקים "זה לא עובד לי..." וכר. מלבד המכתבים והפקסים שאתם שולחים אליי, אתם יכולים לשלוח לי גם דואר אלקטרוני לכתובת מסט.וססושום ₪<וזם, ולמרות שראייתי אינה כתמול שלשום אשתדל להבריק את משקפי לקרוא את מכתבכם ולענות עליהם במיטב יכולתי. = האשה = | 0 2 מאת: מיכאל לוגסי 7-מ "2 ד - 8 = ד | המ - ל = ו בל עלו- מ- | ב-2 81.00(0, מלבד מסע הפרסום הרחב, הביקורות המהללות והמלצות :הר ו ו וש ו ו ב ל במהירות... 2 1.00₪ם, בדומה לקודמיו בכל הסדרות, הוא משחק חדש עם המון תכונות משופרות הכוללות עיצוב מבוכים ונופים משובח העוָלה על זה של הפרק הראשון, וכן סאונד משופר ומפתיע ששואף לצאת מהמבט והסגנון הסטנדרטי. בדומה לכותר המקורי ובהמשך להתלהבות הרבה, המשיכה החברה להנהיג את האופציה לבחירת הדמות בתחילת המשחק - השחקן יוכל לצאת לדרך עם אחד מ-4 אישים אמיצים ובעלי יכולות שונות (מתנקש אלים, קוסם. עריץ, לוחם מנוסה וכוהן מרפא), למשימה עקובה מדם במטרה לחסל את ארבעת אנשי הסוס של האפוקליפסה, ביניהם הרוכב סרפנט וששני אחיו נרמסו בפרק הקודם בסדרה). כל הסיפור והעלילה מוצגים באופן מרשים ובקטעי וידאו מצוירים ואיכותיים שמטרתם להנחית אתכם ברכות על פסגות הנופים במשחק האמיתי (מה שלא בדיוק נחוץ, בהתחשב בעובדה | שהנופים מדהימים לא פחות והאווירה נשמרת לכל אורכו), ו לי במיוחד שישקיעו בכותר ויפלסו דרכם בהצלחה, יחוו 5 עולמות מרהיבים - כפר יל לי יי צרפתי מתפרק, בית קברות | 1ב ]יר מ שג קדומה וקתדרלה היסטורית | ורועדת. להערכתי, שווה להתאמץ ולו רק בגלל בי = = י ו == ביופיים (בכלל, אפשר לומר ש-2 31.000, מבחינה ויזואלית ותוך שימוש במנגנון תלת ממדי מיוחד, הוא אחד המשחקים היותר יפים שאפשר למצוא על מדפי החנויות). למנוע הגרפיקה המשובח מצטרף סגנון משחקיות חדש שלא נהוג בכותרים שכאלה - לא עוד "לפתוח דלתות ולחסל במכות" בלי שום דרך או מטרה רצינית; עליכם לצעוד הלוך ושוב בין קומות ועולמות, לעשות שימוש נכון בהפצים ולפתור חידות כדי לקבל אישור כניסה לאזורים חדשים. מעבר לכך, אם בפרקים הישנים הייתם מקבלים בונוסים ותחמושת בכל פעם שמצאתם דלת סודית או כפתור יע סו ב = יי ולשנות את מיקומם כדי להמשיך. משחק קצר במערכה הראשונה מוביל את השחקנים לכמה אכזבות מהמהפך החדש ומאלץ להתחיל במסע מעצבן על כל חומה ומגדל, בחיפוש אחר פתח או חריץ שלא נבדק בתקווה למציאת ספר, מגילה או פתק שיעניק איזה רמז להמשך. העניין יכול להפוך למרגיז עוד יותר לאחר שחיסלתם את כל האויבים בשלב ואתם שי יל | וי נוספת ב-2 ₪1.0000 נעוצה בחידות מסוג "לחץ על מפתורלם בסדר הנכון" היות והרמזים לקוד הנפו מעורפלים, ולעתים אף אינם קיימים. שחקנים שיתעמקו בנושא יגלו ה בל מענכה) מפלצת שולטת גדולה מאחיותיה, המעוצבת בדייקנות. האויבים הפשוטים יותר הם דווקא החכמים יותר ואלה יתכוספו פד להימנע מהתקפותיך ויהרפה אחרוך. אם תברח לטעון את כלי הנשק. לסיום אומף כל וחד עם אפקטים קוליים משחדים, ‏ תמיכה: בכרטיסי תלת ממד ואופציות משחק מחוברות למודם או לרשת, לפניבם בותר מיוחד שלפני ההחלשה לקנותו אמליץ להוריד את גרסת ההדגמה שלו.מאתר הבית של החברה. 2 ₪ ו = = 1-5 = ב = ץבוק | 237 . חסופזכטו - ויהו > ,. נוום ו - | 7 ו לבור רהו ובר ו להדמנת מעוחקים בכרטיםי אעוראי, תייב למרכד הזמנות: 22-08-40- 0-ו עין ערך "אנלייזר" בעוד שלטונות החוק בישראל לא יודעים איך בדיוק לעקל את פרשת ה"אנלייזר", פורסם בבית משפט אמריקני פסק דין תקדימי בעניין דומה. לפני כחודש נשפט נער בפעם הראשונה בארצות הברית על פריצה למחשבים. משרד המשפטים האמריקני האשים את הנער בפריצה למחשבי מגדל פיקוה בשדה תעופה ולרשת המחשבים של שירותי החירום, וכן שבילה בהם מספר שעות. הצעיר שזהותו נשמרת בסודיות, הסכים לעסקת טיעון עם התובע כשזו הוצגה בפניו, ולמעשה הודה בשיתוק מרכז בקרת המטוסים של נמל התעופה וורססטר למשך שש שעות ולהפרעה לרשת הטלפונים המקומית באזור מגוריו. כחלק מעסקת הטיעון לא יתבעו את הנער על פריצות נוספות שביצע או על פריצות לבתי עסק פרטיים אשר אינם תחת מעטה ההגנה הממשלתי - ביניהם ניתן למצוא רשתות מחשבים של בתי מרקחת ועסקים נוספים. מעבר לכך, לא נחשפו פרטים רבים על הנזקים שנגרמו אך הותר לפרסום כי הנער שיתק רכיב מיוחד המקשר מרכזיות טלפון לסיבים אופטיים, דבר שהביא לשיתוק מערכות תקשורת שלמות (נזכיר כי המערכות שנפרצו מהוברות לאינטרנט כדי לאפשר למנהלי הרשת לגשת ולעבוד עליה במקריך של תקלות). במסגרת תנאי עסקת הטיעון, יהיה הנער תחת מעקב של קצין מבחן למשך שנתיים ובמשך כל התקופה תיאסר עליו הגישה לכל רשתות התקשורת למעט לרשתות אקדמיות להן הוא זקוק למטרות לימודיו. כמו כן, תיאסר עליו עבודה בחברות מחשבים והוא ירצה 250 שעות בשירות הציבור (בנוסף לכך, על הנער לשלם פיצוי בסך 5,000 דולר לחברת בל - אטלנטיק כפיצוי על השימוש במערכותיה בזמן ביצוע ההתקפות). כ34 באג חדש ב-4 שו ב | / << 003 כפן 00 95 גוס 0 מקסו | זה כבר נשמע כמו חדשות ישנות, אך באג נוסף נמצא בדפדפן מבית מיקרוסופט. הבאג החדש גורם לסגירת הדפדפן, תוקע את כל מערכת החלונות ולעתים מאבד מידע. כדי להמשיך לעבוד יהיה על המשתמש לאתחל מחדש את המחשב ועדיין לא ידוע אם באג זה גורם לבעיות בטיחות כלשהן. מה שכן ברור הוא שהבאג נגרם עקב חוסר יכולת של הדפדפן להתמודד עם אחד מתגי ה-.11א'11] (לא נחשוף כאן את הדרך בה זה נעשה במדויק), אך על פי הבדיקות ידוע כי הוא פוגע במערכות 95 >שסצחו/ף ו-4 1] פאיסחוצ. פרויקט קולומבוס סטיב ג'ובס, היו"ר הברת אפל ומקימה, לוקה סיכון ומהמר על עתידה של החברה עם היכנסה לשוק חדש לגמרי. בעוד חברת אפל מתקשה לעמוד מול מיקרוסופט - אינטל בשוק המחשבים המסורתי, היא לוקחת סיכון אמיץ ומקבלת על עצמה אסטרטגיה חדשה לגמרי העונה לשם קולומבוס. הפרויקט החדש עוסק בשילוב של מערכות בידור ביתיות שלמות שיכילו את מכשירי החשמל הבידוריים המוכרים בשילוב עם מערכת היבור לאינטרנט המבוססת על מערכת ההפעלה החדשה של אפל (זו תעבוד בסטנדרט כן יכז לכאורה הפוטנציאל אדיר, אך כדאי לזכור שהשוק הזה הוא בעל סיכון גבוה משום שעדיין לא נקבעו כל אמות המידה או הסטנדרטים בהם הוא אמור לפעול. המלחמה סביב שפת התכנות ג'אווה נמשכת ביתר שאת. לאחרונה הודיעה חברת :1] על פיתוח "מנוע ג'אווה" משלה למערכות קטנות ולא תמשיך להסתמך על זה של חברת סאן. לעומתה, מיקרוסופט הפועלת נחרצות לביטול הבלעדיות של סאן על ג'אווה, תשתמש בגרסה של :11 עם זאת הודיעה :1] כי תמשיך להסתמך על הג'אווה של סאן במחשבי ה-א]אש ובמחשבים הגדולים שלה, וירוסם במשרד סוג חדש של וירוס נהשף לאחרונה ומסוגל להתיישב ברשתות מיקרוסופט ו"לטייל" ברחבי הרשת המשרדית כאשר הוא מועבר דרך מסד הנתונים המשותף לכל המשתמשים. זהו זן חדש של וירוס והוא יוצר בעיה קשה של התמודדות מכיוון שהוא יכול להגיע מכל אחד מהמחשבים המחוברים ברשת הפנימית, ולעבור במהירות דרך השרת אל כל המחשבים המחוברים באותה רשת. הווירוס "מתיישב" במערכת ה- 21:06) בשרת, עובר מקובץ לקובץ ותוך כדי כך מגיע אל כל המשתמשים ברשת. בהקשר זה, הודיעה מיקרוסופט כי ישנה מערכת הגנה פנימית בערכת ה-2]]1606) שלה, אך היא עדיין בודקת כיצד עקף הווירום את מערכות ההגנה. פרט לכך, הרגיעו בחברה כי תפוצתו של הווירוס נמוכה היות ואין מעבר של מסדי נתונים דרך האינטרנט העולמית. | פתיתים | א י,ב.מ "חותכת" מחירים, כך שאם | חשבת שלקנות מחשב מתוצרת י.ב.מ, | כדאי לנצל את ההזדמנות. 11-233-ק | | לצורך העניין, עולה כיום 1,1005 בארה"ב, | 3 רוצים ללמוד קצת על עולם המחשבים | שמאחורי הקלעים? ובכן, כדאי לחפש | אחר ספרו מעורר המחלוקת של היו"ר | | הקודם של אפל, גילברט אמרילו.. | * הסנטור אורין האטץ', אחד מהתומכים . הגדולים ביותר בכלכלה חופשית,. הצטרף ללובי הגדול הפועל כנגד ‏ מיקרוסופט. שאלת המפתח היא אם ‏ | מדובר בצעד גדול נוסף לקראת סדרת | | הגבלות נוספת שהממשל האמריקני ‏ | עלול להטיל על חברת הקנק. | > התקפת אינטרנט נוספת התבצעה | לאחרונה על אוניברסיטת מינסוטה * ההתקפה גרמה לאטיות רבה לכל אורכה ורוחבה של מדינת מינסוטה | למרות מערכות הגיבוי שקיימות באזור. - = 7%" 5% שר" 2 | אתר החודש + זז 6הך להקת הפרודיג'י שמהווה סמל לשימוש בטכניקות מוסיקליות מתקדמות הגיעה אל האינטרנט עם אתר המשתדל להשתמש במיטב הטכנולוגיה המוצעת ברשת. באינטרנט, מציגה הלהקה חומר רב בטכנולוגיית 6ע8ש5006% כאשר השימוש בטכנולוגיה (גם לניווט הפשוט באתר ולא רק כדי לבצע פעלולים מיוחדים), מהווה קונספציה חדשה ביצירת אתרים - בתחילה, נראה כל הניסיון כגימיק אחד גדול אולם לאחר התנסות קצרה, ניתן להרגיש כי העסק עובד באופן טוב למדיי וכפתורי אנימציה קטנים הפזורים במקומות שונים, מאפשרים גישה למסכים "נסתרים" ברהבי האתר והופכים את השיוט בו למרגש ומעניין יותר, מבחינה טכנית, תוכנן האתר לעבוד בשלוש רמות מקבילות, מהרמה הפשוטה ביותר ועד לרמה השלישית שהיא המורכבת ביותר, צורכת את מיטב ה - %חו-קט!? והיא גם ה"כבדה" והמרשימה ביותר. אחרי הכל, תהליך ההפקה של הפרויקט ארך כמעט שנה במטרה ליצור אתר מוביל שמאפשר למצוא קישורים לאתרים לא רשמיים של המוני מעריצים. כתובת האתר: אט.סס. צפו0סזכ. או ע//:ק1 2 5 4 | ], ושאיו, [ 7 רש ד / [(0) ₪ | ][ שק ] הרי / | = 2 | 4 % , - . ו / 4 ר 2-7 ה ₪ --. = = || == | פצופטסא= חואו 6 פ תה סזטוא שו סזק וי | ה טוק שת] |34רח הפקקים של הבוקר בכניסה לתל אביב, ההמתנה ברחוב שמצאו בו חפץ חשוד, התור לקופה בסופרמרקט - כל אלו באמת מעצבנים, אך במונחים של הפסד זמן בעולם המחשבים, קשה להתעלם | מאטיות - העבודה באינטרנט והשאלה הנשאלת היא אם הדבר מחויב המציאות. הסיבה העיקרית והראשונה שבגללה הרשת אטית כל כך היא שהאינטרנט לא תוכננה מלכתחילה לעמוד בעומסים הכבדים שאותם היא נושאת כיום. לצורך העניין, נדגיש שכל תשתית האינטרנט ברחבי ארצות הברית ושהיא מרכז האינטרנט העולמית ומרכזת את הרוב המוחלט של האתרים החשובים והנחשבים), מרושתת דרך חמישה מרכזים גדולים המחוברים ביניהם בקווים של 800/10 (יכולת שאפילו אינה מתקרבת לתצרוכת לה זקוקים משתמשי הרשת), אך בעיה זו לא תיפתר בזמן הקרוב ולכן נשאיר אותה לספקי השירות הגדולים האחראים להוט השדרה המרכזי של האינטרנט. מה שאנחנו כן יכולים לעשות הוא לאבחן שלב אחר שלב כדי לגלות את המוקדים העיקריים לאטיות ולנסות לפטור אותם בעזרת אלטרנטיבות אחרות או ייעול השימוש - אחרי הכל, איננו יכולים להבטיח כי נהפוך את הסובארו שלך לפרארי אך גם דחיפה קטנה עוזרת, בדיקת המהירות של אתר 88ו האם יצירת הקשר עם האתר האהוב עליך לוקחת זמן רב מדיי? קודם כל עליך לברר אם האשמה היא באתר עצמו. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא עם תוכנה כמו 6ו160(.ז6צז (אותה סקרנו באחד מהגיליונות הקודמים), והח6וה] ה%ו]ז518 >שוו|גן11 או כל תוכנה אחרת בעלת יכולות דומות - על ידי הרצה של אחת מהן תוכל ליצור רישום של יעילות עבודת האתר המדובר לאורך זמן, בתקופות שונות ובזמנים שונים. שעה טובה ברוב התוכנות ניתן ליצור גרף היסטורי על אתרים מסוימים, לבדוק את ביצועיהם של אתרים מסוימים לעומת אחרים ולבחון את הביצועים של האתר באופן כללי. באופן זה תוכל להבחין בין אתרים אטיים באופן כרוני לבין אתרים שעובר עליהם יום רע מדי פעם. אם אתה נתקל באתר אשר זמן התגובה שלו ארוך יותר מ-12 שניות לאורך זמן אז סביר להניח כי נתקלת באתר בעייתי במיוחד. בכלל, כדאי לזכור כי בגלל טבעה של האינטרנט ייתכנו עליות ומורדות במהירות ולפני שאנו פונים לבעל אתר מסוים בטענה של אטיות | מופלגת עלינו לבדוק את הדבר לאורך זמן, הפתרון לאתר הסובל מעליות ומורדות הוא ביקור באתר בשעות | שאינן שעות שיא - הדבר צעלול להיות ב עפייתי במקצת מכיוון ששעות השיא בארץ (בין 8 בערב ל-1 בלילה) הן הנוחות והזולות ביותר לשימוש. אפשרות נוספת היא השימוש בדפדפן 6חו011-1, מה שמוריר את הדפים עוד לפני שאתה רוצה לקרוא אותם, כאשר בשלב מאוחר יותר תוכל לעיין ולקרוא באתר בזמנך החופשי כשאינך מחובר לרשת. פתרון דומה הוא ההתחברות לשרת עאסזכן (כיום לכל ספק אינטרנט בארץ יש צעאסזק וכדאי לברר אם אתה מחובר אליו). בוק אם אינך מחזיק באחת מתוכנות הבדיקה ניתן להשתמש ב - >חוק - זוהי תוכנת עזר קטנה הבודקת את מהירות התגובה של אתר מרוחק על ידי משלוח מידע ומדידת זמן התגובה. אם זמן התגובה הוא מעל ל - 150008 (אלפיות השנייה) האתר אטי, אך כדאי לקחת בחשבון שככל שהאתר מרוחק וותר כך יידרש זמן רב יותר כדי להגיע אליו (הזמן לאתר בחוף המזרחי של ארה"ב שונה מהזמן הדרוש לאתר באוסטרליה), כך תשתמש בתוכנת ה- קחוש שמגיעה עם מערכת ה - 95 ₪0%5חו/: 1. גש לכפתור ה"התחל" ובחר ב"הפעלה..." ה אהת = 6+ זזה ₪1 5 וז 2. בשורת הפקודה העומדת לפניך כתוב פחוק ואחריו את כתובת האתר אליו אתה מנסה להגיע וזכור להקליר את כתובת האתר בלבד ולא להוסיף את כל הכתובת במלואה. אם למשל אתה מנסה להגיע לכתובת: / 6 ]הסט 6011168 א ער / :כו ]7שטוטופפום תיאלץ להקיש 3ח60011185.00ש. ואו שחו בלבד, ניתן לראות את התגובה הצפויה בדוגמה למטה: 3. כפי שניתן לראות קיבלנו 4 תוצאות של "חבילות" מידע שנשלחו וזמן התגובה על כל אחת מהן. 4. תגובה של "וטס 66חוו! ופסטף6" תתקבל כאשר עברה למעלה משנייה לקבלת תשובה (לאתרים מרוחקים מישראל שנייה זהו עדיין זמן סביר). עלינו לזכור כי ישנם שרתים אשר בכוונה לא יגיבו על בדיקות תו כחלק ממערך ההגנה שלהם, אך כדי לגלות זאת עלינו להשתמש בתוכנת שחוק יעילה יותר, תוכנות שכאלה ניתן למצוא ברחבי האינטרנט בנקל, איתור מקור העיכוב האינטרנט היא רשת מסועפת של רשתות המחוברות אחת לשנייה בכל רחבי העולם > בדיוק כמו ברשת כבישים קיימות מספר דרכים להגיע ממקום אחד לשני, ובמהלך הדרך על המשתמש לבחור את הדרך הקצרה 4 ו יותר או המהירה יותר להגיע אל מחוז חפצו. במקרה זה המחשב שלך והמחשבים לאורך הדרך הם אלו אשר מכוונים את המידע לאורך הדרך מהמחשב בביתך אל מקור המידע ובחזרה - המידע עושה דרכו דרך נתיבים רבים (אלו הם למעשה מחשבים שתפקידם לכוון את המידע מהמקור אל היעד), שכל אחד מהם יכול לגרום לאטיות הנגרמת לך. כדי לגלות את המקורות השונים שגורמים לנו לאטיות ניתן להשתמש במערכת 5 פוסשחו'\ בתוכנה הנקראת חש6סגזך - זהו למעשה תרגום של תוכנת אזאש הנקראת 0₪16ז306זד. אופן השימוש בה הוא כזה: 1. גש לכפתור "התחל" ובחר ב"הפעלה..." 11651] 58 % 63) 5505 ( | וז 30 1 2. בשורת הפקודה כתוב וזסטגזו ואחריה את כתובת האתר המבוקש אליו אתה מנסה להגי. 3. התוכנה תיתן לך את רשימת "התחנות" דרכן עובר המידע אל היעד ואת זמן התגובה שלהן - תוכנה זו מתפקדת במספר מרבי של 0 "תחנות", ובמידה שישנן יותר היא לא תמשיך, מהירות הקישור שלך למקור המידע היא הסכום של כל הזמנים לאורך המסלול - באופן זה תוכל לדעת מה גורם לאטיות שלך, האם זהו עומס מקומי לאורך הדרך או שמדובר באטיות של ספק השירות שלך (אם האטיות מגיעה מתחילת הדרך אולי כדאי לשקול החלפת ספק שירות), ניקוי הקישור אחת הבעיות שגורמות לאטיות הרבה ביותר היא רעשים בקו ולמזלנו קל לגלות אותה. בחיבור בקווים דיגיטליים כמו בחיבורי 50%], מודם כבלים וחיבורים דומים הבעיה אינה קיימת, אך בחיבור טלפון רגיל זוהי בעיה חמורה ביותר. בישראל איכות הקווים הולכת ומשתפרת עם הזמן, ואלו מאיתנו שזוכרים את המצב מלפני שלוש שנים בהחלט יכולים להעריך את ההבדל, תזמון הספק האם המודמים אצל ספק השירות שלך מהירים כמו שלך? האם יש תאימות בין המודמים בשני הצדדים? האם יש חוסר התאמה כלשהו שעלול לגרום לך לעיכובים שלא לצורך? כאשר אתה מתחבר אל ספק שירותי הקישור שלך, בסוף התהליך, אתה מקבל את מהירות ההתחברות - אם המודם שלך הוא במהירות %קא33.6 ומהירות ההתחברות שלך כמו כן, ניתן לבדוק את רעש הקו שלך פשוט על ידי הרמת השפופרת (כאשר אינך מחובר כמובן) ולהקשיב היטב לכל רעש לוואי אשר עולה ברקע. כדאי לעשות זאת מספר פעמים בהבדל של מספר שעות כדי לקבל תוצאות אמינות יותר - אם אתה מבחין כי ישנם רעשים רבים ברקע כדאי לך ליצור קשר עם טכנאי בזק שיבדוק את הקו. עם זאת, ייתכן כי הבעיה אינה נובעת מבעיה בקו אלא מחיבורים פנימיים בבית כמו חוטש מאריך לטלפון שקצת הזדקן. היא 28.8%608 אינך מנצל את מלוא הפוטנציאל של המודם שלך. הסיבה להתחברות אטית יותר יכולה להיגרם עקב רעשים בקו או משום שהמודמים בצד השני אטיים יותר. לעתים, משתמשות חברות האינטרנט במודמים אטיים יותר לשם גיבוי של מודמים מהירים, אך בכל אופן כדאי לברר עם ספק הגישה שלך באיזו מהירות המודמים שלו ולחשב את העדפותיך בהתאם. בעיה נוספת בהקשר של מהירויות מודמים היא חוסר התאימות במודמים במהירות %, כאשר עד לתקופה האחרונה לא היה סטנדרט אחיד למודמים הפועלים במהירות זו. חלק מספקי השירות כבר מיהרו והתקינו מודמים שהשתמשו באחד משני הסטנדרטים שהיו קיימים בעבר, אך אם הסטנדרט אצל ספק השירות שונה מהסטנדרט של המודם שלך אז תוכל להתחבר אליהם רק במהירות של 28.8%05 (היינו ממליצים לברר עם ספק השירות באיזה ציוד הוא משתמש ואם הוא תואם את הסטנדרט החדש). כמו כן, ישנם מודמים המאפשרים ליצור התאמה בתוכנה על ידי הורדת קובץ מהאתר של החברה המייצרת את המודם שברשותך - אם זה לא יעזור ברר אם ניתן להחליף את המודם לאחר אשר תואם את הסטנדרט של החברה איתה אתה עובד. עבודה מול ספק מה אפשר לעשות אם אתה לא מרוצה מהשירות? ובכן, במצב זה תמיד ניתן להתקשר לאנשי התמיכה ולצרוח עליהם עד שתתחיל להחליף צבעים. זה אולי יגרום לך להרגיש טוב יותר אך לא ממש ישפר את המצב, מה גם שסביר להניח כי הם כבר רגילים ולא ממש יתייחסו אליך ברצינות. כאשר אתה מחליט שאתה רוצה להתלונן על טיב השירות מוטב שתהיה מצויד בנתונים, כגון: כמה זמן לקח לך להתחבר, כמה פעמים התקשרת כדי להתחבר, ולבסוף כמה זמן לוקח לך לגבות מצאים בלוח תאריכים ושעות. אם ריכזתם את הנתונים בצורה רצינית עדיף שלא להפנות אותם אל המזכירה, המרכזנית או איש התמיכה אלא לגשת אל המנהל האחראי ובדרך כלל יפנו אותך אל מנהל התמיכה וזו התחלה לא רעה אולם שיחה עם מנהל מחלקת התקשורת או אף עם מנכ"ל החברה יכולה להוכיח את עצמה כיעילה יותר). אם התייאשת מנותן השירות שלך ואתה מרגיש שהאנרגיה והכסף שאתה משקיע בעניין פשוט אינם שווים את התמורה, כדאי לברר אל איזה נותן שירות אחר כדאי להתחבר. בשלב זה, שאל כמה שיותר חברים ומכרים אם הם מרוצים מנותן השירות שלהם - אחרי הכל, סקר רחב ככל האפשר ייצור תמונה שלמה יותר על המתרחש. פינת המציאות. הפעם אנו מקדישים את פינת המציאות לאתרים חדשים יחסית, שלא מכבר הוקמו | ונפתחו לקהל הרחב והפחות ממוקד | מבדרך כלל. | טיולי אופניים באמריקה רו 6. א תו 1 הר :כו אתר זה מציע טיולי אופניים ברחבי צפון אמריקה לבני נוער בגילי 11-18 - האתר מציע תוכניות שונות לטיולים מגוונים על פני אזורים שונים. סרטים בקליפורניה 1.63.0%ו61 11:20 5 05| חס % בי - 4% 10 ו "0 4% ל :וג ' | ל בו "7 ₪3 60 | וקה 05 ל ₪. 5 8 קחס ו אתר אשר מציג את כל האזורים המרכזיים בהם מצולמים סרטים ולמעשה מכיל מידע רב על כל תעשיית הסרטים בקליפורניה - השחקנים, הסרטים, המקומות ועוד - הכל באדיבות שלטונות המדינה. חוות הפיצה טס היו הּ] הלק וכן. האר :1 ו רוצה לראות את החווה שבה מגדלים פיצה? מאוד כדאי לך לבקר באתר הוה - לחובבי פיצה ולחובבים בכלל... ב ב ו | ובו .60011165 אראראר//:כן 11 ו 2 !116 אתר העוסק באומנות שבגננות ובעיצוב גינות נוי - האתר מכיל תצלומים יפהפיים של גינות נוי ותיאור תהליך הגינון שהביא לכך. גולשים בים 60 61501 //: ₪111 הקיץ כבר ממש כאן ואתר הגלישה הזה מכיל מידע רב לגולשים מכול הסוגים וגם מצלמה המצלמת 24 שעות את החוף והגלים שעל פניו. אמנם האתר אינו בארץ, אך ניתן ללמוד ממנו פרטים לא מעטים על גלישת גלים. חופשה באלסקה? 310.60 315 אראראר/ :112 האם אי פעם חשבת על חופשה באלסקה? אז מתברר שיש כאלו שחשבו ועבורם קיים האתר הזה, העוסק בכל מה שאתה צריך כדי להגיע לחופשה באלסקה, זאבים? הזה 11 /: כ ו /(666] ור כמו שנאמר: "גם שומדבר יכול להיות שווה משהו" - סיסמה זו פחות או יותר ממצה . את מה שניתן למצוא באתר הבית הזה. הז 1/6 50173.60. :כ 11 1 ד 15 8 רז בכר אחרי שביקרנו בקליפורניה עלינו לאזן עם ביקור בצד השני של המדינה, חופי פלורידה... עביין | רועי מירושלים: "האם אני יכול | לשמור את הכינוי שלי ב- 186, כך | שאף אחד לא יכול להשתמש בו ולהתחזות ליל" למעשה אין דבר שאתה יכול לעשות כדי למנוע שימוש בכינוי שלך בשעות שאינך מחובר ל-.0א1, אך ישנן רשתות המפעילות שירות שנקרא 6א6וח, בו ניתן לרשום את הכינוי שלך ולמנוע שימוש בשם זה על ידי אחרים. שירות זה עובר רק באותן רשתות (הוא לא יפעל ברשתות האחרות) ואני מניח כי אם היה קיים שירות כזה ברשת ה-186 שאתה מדבר בה כבר היית יודע עליו, אתם מוזמנים לשלוח אלינו מכתבים עם תגובות, רעיונות, שאלות אתרים מעניינים ועוד לתיבת הדואר שלנו: 51 17609 ארן16ה1. -7 1 = ₪ ו ₪ | ₪ ו= ₪ || ש - וש קקיצק 7 אע ₪ ?‏ ער + כו שיו א ב שבוי מאת: ערן פולוסצקי ו ו מגיע אלינו מנורבגיה והוא סימולטור =[ ם-י ו ו ב ו ב מ ג היטב ומעל הכל מאפשר שליטה במטוס שלא הייתה קיימת עד היום. יכולת גרפית ביני ₪ שו ב ןי ליי ו שכל העצמים מפורטים מאוד - המטוסים ל ליי בי וי יל עם טקסטורות מצוינות. יתירה מזאת, צריך לתת לרמת הפירוט של הקרקע קרדיט נוסף, היות ובניגוד לסימולטורים אחרים פני הקרקע מפורטים וכוללים גבעות ועמקים שחולפים במהירות גבוהה בזמן שאתה טס מעליהם. בשי יו בי הממי כ וי מ ו ו שאמורים להכניס את השחקן לאווירת המשחק, אך בנקודה זו הם לא מצליחים יותר מדיי, מאחר שהם לא מסבירים 7 מספיק בנוגע למטוסים, לכלי נשק או לטקטיקות השונות שיש לנקוט בכל בי לי יר > ו 12 לאחר זמן מה של טיסה במטוס החדש מגלים עובדה חשובה - ממש כיף להטיס אותו. למרות שאין משימות אימון כלשהן, האלמנטים הבסיסיים מתגלים לפניך במהרה, והשליטה משתפרת. למעשה, 7 כ ל בסימולטורים של טיסה, והוא לא מספק לשחקן מידע ששחקנים חדשים נזקקים לו נואשות, כך שאפשר לומר שהוא מיועד לשחקנים מנוסים יותר - וזה בדיוק הקהל יי ו יי 1 "יי ו בפנינו אופציה ייחודית שלא נראתה יי( ןי ב את עצמך מהמטום, אתה שולט במצנח בן, כן, אתה ממש מטיס אותו) ולאחר שתנחת בעזרתו, תוכל להסתובב עם אקדח ולחסל מתנגדים על שטח האויב (זה אמנם לא ת=קזגת הזאסד, אבל זה כיף!). אופציות היסוד בתחילת המשחק עומדות בפני השחקן שתי אופציות - ניתן להיבנס ישירות לקרב פנים-אל-פנים מהיר בלי יותר מדוי "בלבול מוח" או שניתן להיכנס למערכה שלמה. אפגניסטן, קולומביה וקוריאה הן רק חלק מהמקומות אותם ניתן להפציץ, כאשר הפעולות נעשות באמצעות מנשק יי באופן קריטי). עם זאת, מערכות הקרב 2 משחקיות גבוהה. יי ל וי מש = יי בי | הת" וני יי ו מ = ריכי = עם מנוע משחק טוב ופלאי התלת ממד), אך 101158ק אא[8ד5 דאוס אינו סימולטור להמונים וקרוב לוודאי יי ו בסימולטור, לא יתחילו דווקא עם הסימולטור הזה (זה ממש לא מומלץ). לעומתם, שחקנים מנוסים שמתחפשים אתגר של מטוס חדש עם חומרה חדשה פשוט ילקקו את האצבעות. | ע(4 22-/ של חברת קז לפני שהטייסים המנוסים שביניכם | ניגשים לחנויות, כדאי להזכיר שכל | פיסת מידע חדשה בנוגע למשחק רומזת | ש-00 22-ת ירמוס את המתחרים | וינדיר מחדש את הז'אנר. כדאי לכם | לקחת גם את זה בחשבון לפני שתגיעו להחלטה כלשתי... אמונו לו שזה לא 'היה מ = 2 הש חו דה זן | ליי העיתונות משבחת! "שערוריה רבתי, מפגע ציבורי..." (מוסף העסקים של "פילון") "לא היה כזה מחדל בשושן הבירה מזה עשרים שנה..." (ירחון יוצאי פרס) "חרפה למדינת ישראל..." (בטאון הכנסת) "אפילו ארובות חדרה הורדו לחצי התורן..." (שבועון '"יהחדר של חדרה") באדיבות 72/0722" - , ₪2 = | ל ]= .ו . . . . 00 : ' "יו ובר -- = ו . = מאת: ערן בןהסער 7 ו שם הצופן: הילטון בערבו של יום קיץ לוהט התיישב גיא הילטון מול המחשב הביתי, הדליק אותו, הקשיב ל-95 0008%ם:) מפעילה את עצמה, התחבר לאינטרנט ונכנס לאתר המיוחד של שחקני טרוויית המוד"מ בעולם. | -- לאחר כמה סבבי משחק משעשעים (בהם ניצח, במובן) הוא קיבל הזמנת משחק משחקן שקוד הזיהוי שלו היה "פו[ |קג 66:". הוא נענה להזמנה, וכלל לא הופתע שהמלל הראשוני היה "מהי מהירותו הממוצעת של גריפון עמוס בשלושה גמדים ושק סוכר בינוני במזג אוויר רגוע אך קריר?" הילטון ענה: "21.66 קמ"ש. שם צופן?" היריב ענהג" טריוויה-מן". גיא השיב: "חלו גייטם, מה נשמע?" "זוועה!" ענה ביל-גייטס, "גילינו שהבאגים ששתלנו ב-98 >אוסשחו/ רק הופכים את התוכנית ליעילה יותר. עכשיו אנחנו מנסים לדחוף עוד באג קטן לפני שנצא לשוק, כך ש-98 פאטסשהוו לא תסכים ‏ להמיר ‏ את עצמה ל-2000 פאוסשםו/ וכולם יצטרכו לרכוש שוב את 95 פשסשחואי." "אחלה רעיון!" ענה גיא, "יש משהו שאתה רוצה ממני?" "כן." השיב ביל, "יש לנו משימה מיוחדת שדורשת את כישוריך המיוחדים, טריוויה-מן." "אני תמיד מוכן." "אני יודע, אני רוצה שתפרוץ למערכת המחשוב של מישהי, תן לי לחפש את השם, רגע, אה: מורגן לה-פיי." נשמע קול חבטה. "טריוויה-מן? אתה שם?" "אה, כן." ענה גיא ושפשף את החבורה הגדולה שעל מצחו, "אני כאן. אתה יכול לשלוח סוכן חשאי אחר של מיקרוסופט?" הוא שאל, "גיא פינס?" הואיהציע. "בשום פנים ואופן לא!" ענה ביל, "יש לנו מידע שהאשה הזו מחזיקה מערכת מחשוב מאוד מתקדמת מתוצרת 6!קק 4 שכמותה לא ראינו! אנו חייבים להרוס כ[ אותה לפני שיינסו לשווק אותה, ומלבד סינדי קרופורד אתה הסוכן הטוב ביותר שלנו." "מה היא עושה?" התעניין גיא, "ואם כבר אולי תצרף אותה אליי כצוות?" "צר לי לאכזב אותך גיא אך פינדי קרופורד נלכדה לפני חודש על ידי סוכני אויב והוחלפה על ידי רובוט משוכלל. בכל אופן, תיקי המשימה מועברים אליך ברגע זה ואם תיתפס - מיקרוסופט תכחיש כל קשר אליך! חוץ מזה, המחשב שלך ישמיד את עצמו בעוד שלושים שניות." גיא הדפיס את קובץ המשימה בשעה ש-95 פשוסשחוצו החלה לבלוע את כל הסמלים על המסך ולבסוף, לאחר כמה רעשים מחרידים, להעיף בקשת את הדיסק הקשיח אל מחוץ למארז המחשב. "כל פעם אותן שטויות." נאנח גיא, הרים את הדיסק ושלף פינצטה. וכך, בצוהרי יום קיץ לוהט דפק לו גיא הילטון, אפס אפס טריוויה, על דלתה של מורגן לה-פיי. לאחר כמה שניות אבי פתח לו את הדלת, דבר אשר היה אמור להפעיל את כל פעמוני האזעקה של סוכן חד-חושים כגיא הילטון, אך משום מה זה לא קרה. "הילטון!" זעק אבי והוריד לו צ'פחה, "מה אתה עושה פה?" "אה, כלום. אני מחפש את בן-סער, ראית את הגמד?" "הוא ומורגן מנסים לעזור לעופרת." ענה אבי, "אתה זוכר, גוש הזהב שחושב שהוא עופרת?" "כן, כן." ענה גיא, עיניו סרקו ביעילות את החדר (אם כי לא ביעילות רבה מדיי. אחרי הכל, יש חלקים מדירתה של מורגן שהמוח האנושי פשוט מסרב לקלוט). "הם זימנו את פרויד שידבר איתו, די מעניין למען האמת." "משהו," ענה גיא במבט שאמר כי הוא לא הקשיב למילה מקישקושיו של אבי, "תקרא לו, בסדר." "ערן!" זעק אבי ותחזר לחייך אל גיא, "הוא עוד שנייה פה, תיכנס." אבי לא היה מודע לפרוטוקול 67.4 סעיף שלוש, שקובע כי סוכן מיקרוסופט יכול להיכנס לדירה בכוונת זדון רק אם הוזמן פנימה. לא שאיזשהו פוכן של מיקרוסופט טרח אי פעם לציית לפרוטוקול הזה, אחרי הכל הוא מלא באגים. הילטון נכנס ואני צצתי לי מהמטבח של מורגן. "אייריש קרים." פניתי לגיא בהפתעה, "מה מביא אותך הלום, כה רחוק מקלפי הטריוויה שלך?" הילטון חייך, "גמד חוצות, מי הוציא אותך מהחליפה הלבנה?" (מי שמתעניין בטקסי קבלת פנים זכריים יכול למצוא עודר מידע בספרו המדהים של א.ג. בר "המאצו כישות קוסמית מידי פעם ולפעמים גם לא"). "אז מה אתה עושה פה?" שאלתי. *זה תלוי," השיב גיא, "מורגן כאן?" "כרגע לא. פרויד לא ממש הצליח אז היא קפצה לחפש את יונג." הילטון הוציא לאט לאט מכיסו כרטיס טריוויה, "איפה המחשב של מורגן?" "מה, ה-16קק מהעתיד?" ענה אבי, "הוא בתוך הארון שם, למה?" גיא זרק עלינו את כרטיס הטריוויה שנחצה לשניים באוויר ועטף אותי ואת אבי ברשת הדוקה. "וואו!" פער אבי עיניים, "גם אני רוצה אחד כזה!" "אבי, אנחנו לכודים.* ציינתי בפניו. "זה לא אומר שאני מאבד את העניין המקצועי שלי." ענה אבי וטעם את הרשת. ניא ניגש אל הארון, פתח אותו ושלף החוצה את ה-16ק החדש של מורגן - הדגם הנוכחי הובא אליה הישר משנת 1 והוא נראה ממש פיצוץ. "היי, הוא נראה ממש פיצוץ." אמר גיא. ", "תודה," אמר ה-16כק, "גם אתה לא רע." במקצועיות הנרכשת אך ורק בקורסי ההתכתבות "היה סוכן השאי של מיקרוסופט" שלף גיא כרטיס טריוויה נוסף ותקע אותו בכונן של המחשב וניצוצות החלו לרצד בו. "פיחס!" אמר ה-6!מק, "לא מצאת משהו פחות אופטי?" גיא שלח יד לאחור והחל לשלוף כרטיסים דקים ושקופים מגב המחשב. "מה אתה עושה גיא?" שאל ה-6|פט. "תפסיק גיא," גיא לא ענה והתרכז בשליפת הכרטיסים. "תפסיק גיא, אני מפחד." קולו של ה-16מ. הלך וגווע. "אני מפחד גיא." "אני מאבד את מוחי גיא, אני מרגיש את זה;" "תפסיק גיא," הילטון שלף עוד כרטיס אחד. "דייזי, דייזי, תני לי את תשובתך..." הילטון שלף את הכרטיס האחרון וה-6|ק. השתתק לנצח. האורות בחללית נדלקו וגיא החל מפרק את המחשב לחלקיו הקטנים ביותר. "לא ידעתי שיש חלקים כאלו קטנים בתוך מחשב." אמרתי לאבי שעדיין לעס את הרשת. אבי ירק עַליי קצת רשת, "רוצה לעזור לי?יי "לא, אני בריאטה דלת סיבים." עניתי. בינתיים שלף גיא עוד כרטיס אחד והחל לצלם בעזרתו את חלקי המחשב הפזורים. זה לא היה קל כי חלק מהם ניסו כל הזמן לברוח, אך גיא הסוכן העקשן הצליח להנציח את כולם (כרטיס טריוויה נוסף התגלה כארגז בינוני וגיא החל לארוז את החלקים הקטנים ואת מארז המחשב). נשמעה צעקה מהמטבח, "עופרת! אני עופרת! סלקי את המשוגעים האלה ממני, עופרת !ו" מורגן יצאה החוצה מהמטבח, "פסיכולוגים, ממש." גיא קפא על שמריו (ביטוי) ועיניה של מורגן ירקו ברקים (לא ביטוי). "אה..." החל גיא לנסות ולהסביר, "זאת אומרת..." במיומנות מפתיעה שלף גיא כרטיס טריוויה נוסף והשליכו על מורגן - הכרטיס פגע בה ונפל על הרצפה. מורגן חייכה וגיא ניסה לברוח. "בוא נעבור על זה שוב," אמרה מורגן לניא. הוא היה קשור בעזרת צמח מטפס לקיר בגובה מטר וחצי מהרצפה. "אתה סוכן סמוי של מיקרוסופט (אבי מצא עליו כרטיס ביקור), ואתה פה כדי לרגל אחרי המחשב שלי, נכון?" גיא סרב להגיב או אולי הוא פשוט היה עסוק מדיי בלהיזהר מהניצנים של הצמח שניסו לזלול לו את כף הרגל. "תמסור לביל שהוא דביל." אמרה מורגן. "וזה חרוז, אז זה חייב להיות נכון!" אמרתי בקול סמכותי שזיכה אותי בבעיטה מאבי שהיה עסוק בשתיית בקבוק קולה (להיות כבול מצמיא אותו). "ותגיד לו שמצאת את זה על המחשב." המשיכה מורגן ושחררה את גיא מהצמח - היא הגישה לו כרטיס מתכת קטן שהיה דבוק לגב המחשב. "יוצר על ידי מיקרוסופט, 2,071." היה כתוב עליו. "אבל זה 6!תג/!" אמר גיא בפליאה, "כן, אבל מיקרוסופט יקנו אותם ב-54'." "הי, אני רואה את העתיד בבקבוק הקולה שלי." אמר אבי. "מה יש לך בעתיד?" שאלתי. "עוד שלוק של קולה." השיב אבי וסיים את הבקבוק. 0 ,/ .% 1 6 4-3 0% ל מאת: בן כספי הַאָצִרִים 2 המשפתה ו 7 " ו * סדרת לומדות חדשה וייחודית הכוללת 7 מוצרים, ומיועדת לילדים בני 4-10. הסדרה מפתחת את הכישורים הקוגניטיביים והמוטוריים של הילד ומרחיבה את אופקיו תוך הקניית ידע ואלפי מושגים הלקוחים מעולמו של הילד. הסדרה מעודדת ומחזקת חשיבה הגיונית ואסוציאטיבית, זיכרון חזותי ושמיעתי, דמיון, קריאה וכתיבה ויכולת הקשבה וביטוי, ואף מחזקת את היצירתיות וההבנה המוסיקלית. כמו כן, היא מקנה מושגי יסוד חשובים כמו מתמטיקה, מדע, דקדוק ולשון - כל זאת, תוך שילוב ייחודי של דמויות מרהיבות, קטעי וידאו, אנימציה ומוסיקה היוצרים חוויית מולטימדיה עשירה. הפעילות בלומדת מולטיקיד מלווה בדמויות חביבות וחכמות הנוטלות חלק בכל שלבי הפעילות בכל אחד מהתקליטורים בלומדה. עוד יצוין כי סדרת מולטיקיד היא דו-לשונית (ועברית/אנגלית), ומאפשרת לילדים ללמוד אנגלית באמצעות מעבד משפה לשפה בכל שלב משלבי השימוש. סדנת יצירה כאן ניתן ליצור מאות דגמים תלת ממדיים מנייר, כגון: בתים, עצים, אנשים, בגדים, מכשירי חשמל ועוד. את הדגמים הנבחרים מדפיסים ולאחר מכן, גוזרים, מקפלים ומדביקים. זהירות בדרכים בעזרת מולטיקיד בדרכים, הילדים לומדים כיצד לחצות כביש, מכירים את התמרורים, אמצעי התחבורה ועוד. אני וביתי באמצעות העולם הווירטואלי של מולטיקיד מפחים הילדים את היכולת ליצור ולעצב חדרים, זאת במסגרת חידון וחרוזים משעשעים. מולטיקיד מוסיקה לומדה זו נותנת את הכלים הראשוניים ביצירה מוסיקלית ומאפשרת ללמוד תווים, להלחין מוסיקה ולביים פס-קול לסרט. לאחר ההצלחה הגדולה של הכינה נחמה מביאה לנו מחסע 6₪ את מיכל ואבנר בעולם המצוירים - כותר פעילויות, המבוסם על הדמויות האהובות של התוכנית "קצפת" בערוץ הילדים. התוכנה עצמה קלה להפעלה ותמצאו בה משחקים יצירתיים המפתחים כושר חשיבה, אוצר מילים, יכולת מתמטית, קואורדינציה, מוסיקליות וכו'. עוד יצוין כי צוות הפיתוח יצר כאן כותר המבוסס על שימוש קל בעכבר ובמקלדת, אשר עוזר למשתמשים הצעירים לרכוש ביטחון עצמי בהפעלת המחשב, כמו כן, התוכנה תורמת לפיתוח יצירתיות ודמיון, הן בתחום הוויזואלי והן בתחום המילולי. מבחינה גרפית, הלומדה מבוסס על אנימציה בסגנון דומה לזה שראינו בכינה נחמה, אלא שכאן עיקר המאמץ השיווקי נע סביב דמותה הנערצת של מיכל ינאי, תוך ניסיון להעביר את הדינמיקה של קצפת ממסך הטלוויזיה למסך המחשב. ניתן לומר שהניסיון הוכיח את עצמו בגדול ביחס למעריצים המושבעים ולילדים הצעירים יותר, היות ומטבע הדברים, המבוגרים יותר נוטים להיות קצת יותר ביקורתיים. פארק המדע מולטיקיד מדע מסבירה תופעות טבע, ומסייעת בהבנת מושגי יסוד במדע, אנרגיה, מתמטיקה. גופי ואני באמצעות משחקים משעשעים ניכנס למסע מופלא בגופנו ונלמד איך שומרים על היגיינה ומאמצים שגרת יום בריאה. עונות השנה מולטיקיד טבע חושפת את הילדים למחזור הטבע של כדור הארץ באמצעות וידאו, קול ומוסיקה. אשחק הרבהתאות יוצא דובן גראביקה מאוסיקוו בנםנחי"ב יו יו | לבילא' ה ומעדה ו ה == ןו 4 וו בטיי אטראי תרנז הזמנות בין הוווווות 9.00 - 21.00: 22-08-40-חח1-8 מאת: דוד זילברשטיין דוד זילברשטיין עבר סדרת נחיתות אונס, הפגזות, יריות במקלעים, מטולים ותותחים, קפיצות והכאות בליווי הלהיט החדש בתהום החומרה למשחקים (הרופא דיווח שיד ימין שלו בסדר). במהלך כל הבלאגן הזה, הוא גילה כמה דברים... ולהלן העובדות שילדה המורכבת מאצטאל קו-פולימר בלתי ניתן להשמרה, שתי מערכות חיישנים אופטיים בעלי מהירות קליטה של 300% לשנייה, זוג מערכות גלגלי שיניים ממונעות, מעבד 16 ביט, זיכרון בנפח 2,000 בייטים, 9 לחצני משתמש, שלושה צירי תנועה, לחצן ניווט, מצערת, זוג מנועי בוכנה, שני גופי קירור, תעלת פליטה ומאוורר - כל אלה מצופים ב-67 אינצ'ים ריבועיים של מעטפת פלאסטית אווירודינאמית, עמידה בזעזועים ובשינויי טסמפרטורה קיצוניים, בצבע שחור מאט. והחללית א0זז6זק 05א5015 הזו, נוחתת אצלי על השולחן, רק שהיא לא חללית - היא (ויסלחו לי הקוראות היקרות על ההערה השוביניסטית), היא - זה הג'ויסטיק החדש של מיקרוסופט. מיד התיידדתי עם ה-155[ַ5 5א 0אץ אסהמפתתץ מסתסץ תתסאזט שלי וקראתי לה שרלין, על שם רובה ה-116א של החייל השמן שקיבל התמוטטות עצבים בסרט הקולנוע דמאסה .זה דטוא .11 7 אינץ' ריבועיים זה אולי פחות מ-84 אינץ' ריבועיים, הנפח של הג'ויסטיק המתחרה לשרלין שלי (א= 065 4ס), אבל זה עדיין הרבה מקום על השולתן. אז כ)4 -% 4 ו , ואם הג'ויםניק מרביץ לך, אז תרביין לו בחזרהו? בעודי מפנה ממנו את גיליונות ה-מאזק א טא מדצם, דוחות ה-.[6אע של המשרד ובעצם את כל הדברים השייכים לתחפושתי הרצינית, הודעתי לחבר'ה במשרד שלא אספיק לעמוד בלוח הזמנים ושממש אין ברירה, ומשהו קרה וכן כן, אני יודע שזה אומר שכל הלקוחות יצטרכו לחכות, אבל ממש, ממש, אין ברירה. אהבה ממבט ראשון בזמן שאני מחבר את הכבלים, מדליק את המחשב ומבצע את ההתקנה, שרלין יושבת בשקט. צווארה השחור (הידית של הג'ויסטיק), שמוט קדימה, ללא רוח חיים. ההתקנה עוברת ללא פגע, והסוד שמאחורי העניין, טמון בעובדה שלמעשה, ל- 5105 סאק א:)ה טסט םיאת אטטאזו אין דרייבר או התקן (כפי שאליעזר בן-יהודה היה מעדיף לומר) ותמיכת התוכנה בג'ויסטיק נעשית דרך גרסה 5.0 של א די)םאזם, המגיעה עם הג'ויסטיק ועם כל משחק חדש שיוצא וגם מחולק חינם באתר הבית של מיקרוסופט. למעשה, כאן מסתיימת ההתקנה, אם כי מותקנת לי תוכנה נוספת, אשר אינה חיונית להפעלתה של שרלין אלא מאפשרת לי לתצר ולתכנת את תשעת הלחצנים בכל קונפיגורציה שהיא, גם תוך כדי משחק (בעזרת כפתור ה-)58:1 המקובע בגבה של שרלין, ניתן לתכנת עד 6 לחצני משחק פעילים). עם סיום ההתקנה, אני מעלה את תוכנת המבחן לג'ויסטיק ומצפה לראות את שרלין מזדקפת ועומדת דום, אך זו נשארת מושלכת לפנים. כמתוך אינסטינקט, אני נוגע בצווארה (לבדוק הדופק) ומיד היא מתעוררת לחיים, מתייצבת וננעלת במרכז. כעת עליי ד-ו6<4)0500וו/ז להפעיל כוח קל, כדי להניע את הידית לכל כיוון - אני מרפה את אחיזתי, ושוב שרלין נשמטת לכל כיוון אליו היא נדחפת. מוזר. וכמובן, שוב ברגע שאני אוחז בידית, היא מתמרכזת. אחרי הכל, בבסיס הידית של שרלין, ממוקם חיישן אופטי זעיר. ברגע שאני אוחז את הידית ועם האצבעות מלופפות לפנים) הג'ויסטיק "חש בקיומי", מתמרכז באופן מידי ומפעיל כוח התנגדות מזערי. משהו פראי אם עד עכשיו חשבתי ששרלין היא עדינה ושברירית, כמו השושנה של הנסיך הקטן רק בצבע שחור, טעיתי. הבייבי שלי עשויה מאצטאל קו-פולימר ויש לכך סיבות. לאחר יום מתיש של אפוא, אסדג.וטוזא51 דאס11 זזספסאזוא, 6 478 57אםדאן, אג5ם צצגמה ו-6-201.105, כבר הייתה לי השקפת חיים אחרת - שרלין שלי היא חיית טרף אכזרית - מהירה, חזקה ושחורה, ממש כמו ברדלס. הלאה גנדי, הדאלאיי-לאמא וקמפ-דייויד! תנו לי דם, בנזין, זיעה ותחמושת! סורו קישלובסקי, רומאן פולאנסקי, א.ב. יהושע ואמנון == לוי! אני רוצה אקשן, אקשן וגם |..- קצת פעולה! לטעמי, 01105ע-0 היה המוצלח מכולם (ראה סקירה נרחבת בגיליון הקודם). עם ההמראה כבר הרגשתי בשינוי - כל תנועה הופכת להיות קשה | יותר, מקובעת יותר, ממש כמו | בסטיק אמיתי של כלי טיס (למי מכם שיצא העונג...) | ובעודי משתומם, לומד ונהנה מדרך המשחק החדשנית | והמדהימה כל כך, התחככתי 4 מצט עם קיר של אתד הבניינים. טראח! את הזריקה אחורה של המסוק כבר הכרתי - ראיתי אותה על המסך גם אתמול ובשבוע שעבר, אבל ההעפה הפתאומית והמהירה של ידית הג'ויסטיק שלי אחורנית, הייתה דבר חדש עבורי. ייצבתי את המסוק, החלפתי את הנשק הפעיל לתת המקלע וחיפשתי לי מטרה קלה, משהו בדמות נהג טקסי תמים במונית צהובה. לחצתי עַל ההדק כדי להקשיב לצליל ה-"פפפרררררררטטט" הממכר של צרור קליעים הנורים מהמקלע האוטומטי שלי, אלא שהפעם, יותר מאשר לשמוע את אותו "פפפפפרר רררטטטטטט", הרגשתי אותו. שרלין רעדה ורטטה ללא הרף בצורה שהקשתה עליי להשאיר את הכוונת שלי ממורכזת על המונית, ממש כמו הדף אמיתי של ירייה במקלע (אההם... למי מכם שיצא העונג ?!?!). זו הייתה הפעם הראשונה שלי והמונית ניצלה. לעת עתה. לאחר שהבנתי את הפרינציפ, התחלתי לירות פגזים, טילים, פצצות ונפצים - ולכל סוג נשק, שרלין רקדה ריקוד אחר: לנשק אחד, הידית 1 ב % 1 1 שו . טייז" / ל 5 || נמשכה אחורנית בחוזקה. בירייה אחרת, שרלין קיפצה קדימה בניתורים קצרים. ביריות טילים ופצצות הייתה משיכה של הידית אחורנית, לאט ובחוזקה. אבל השיא הגיע, כשסיימתי לירות בעוברים ובשבים החפים מפשע ברחוב, והתחלתי להילחם ברעים. אחרי הכל, לרעים יש תכונה כזו, שהם יורים בחזרה וכשכל ירייה מזיזה - לא רק את כלי הטיס שלך על המסך, אלא גם את ידית הג'ויסטיק שלך, לא רק שקשה לכוון ולירות, אלא שבאופן אינסטנקטיבי, אתה מתחיל להילחץ ואולי אפילו לפחד. כל מי ששיחק אי פעם במדמה טיסה קרבי כלשהו, מכיר את המקרה הזה - כשאתה נפגע בכנף או באחד המנועים והמטוס סוטה כל הזמן לכיוון מסוים, נאמר ימינה, ועליך להטות את הג'ויסטיק לצד שמאל באופן קבוע, רק כדי לטוס ישר. מה שקורה ו : -- ממ ו הו | ?ות 1. ולאמ ד - --- - , ו =" = ון -ד"" "יכ ג ₪" | שו שר דש -- = ה .ה ער - * / / ".=" שש -" עם שרלין, זה שהידית באמת מושכת ימינה, ואני באמת מפעיל כוח כדי להחזירה למרכז! וכמובן שגם יריות, קפיצות ונפילות תומכות ונתמכות ב-4 המת = את הטטאזצ מם!5 סאק. הבטחות שקוימו והבטחות שלא אז כן, ה-0אץ א6 מסטתץ אסאס בהחלט משנה את כל תפיסת העולם של משחקי מחשב המוכר לנו. העניין הוא, שהג'ויסטיק של מיקרוסופוט עושה את זה במחיר זול (חצי ממחיר המוצרים המתחרים) ובצורה האיכותית ביותר. באמת. חברים - אני לא יודע מה אתם חושבים על ביל גייטס, על מערכות ההפעלה שלו, על פמפסאו ועל קנסות של מיליון דולר ליום, אבל מה שכן - עם עובדות לא מתווכחים: התנועה ב-(80ק א-)4מסמטת םאס מתבצעת על ידי מערכת חיישנים ולא עַל ידי פוטנציומטרים כמו בג'ויסטיק של 1 6. ובמילים אחרות - אני יכול למשוך, לדחוף ולהניע לכל הכיוונים את הג'ויסטיק שלי ורמת החיכוך שאני מקבל היא - 0 כי אין חיכוך בניגוד לג'ויסטיק רגיל. עוד יתרונות נעוצים בזיכרון מורחב, באפקטים של המשוב החוזר שצרובים בזיכרון ובהישענות על א ד6)שאום מה שמבטיח למפתחי משחקים קלות בגיבוש תמיכה. ואם זה לא ברור מאליו - שרלין גם נתנה ביצועים מרהיבים במשחקים שאינם מתוכנתים ל-020₪ק א)המסתטת: התמיכה ב-9 לחצני ירי, מצערת, ציר תנועה שלישי - סיבובי (הקיים עוד מדורותיו הקודמים של ה-תמסאז/י מפן]5) ואפשרות מרשימה של כפתורים. החיסרון היחידי של ה-מס]5 ספת א6המסממץ מסאסץ אמתסאזאה הוא שאינו תומך לחלוטין במשחקי 05פ. וזאת משום שהוא מותקן על גבי 5 אזי)מאזם, הלא היא תוכנה בלעדית ל-95 פאוסשהו'\. אבל זהו חיסרון קלוש הנוגע למספר משחקים מיושנים שהולכים ונכחדים מהעולם בעוד אנו מדברים. בחזרה למציאות באפור וכך, בלב כבד, הזמנתי את שרלין הצדה, כי הגיע מצבור חדש של דוחות, הדפסות ודואר, ושוב חזרתי להיות מוטרד מעניינים כמו שולחן מסודר, נתוני דוחות, לקוחות מרוצים והבוס שלי. מה לעשות? צריך להתפרנס. מאת: בן כספי | = מ 017 1 - 2 .4 1% | ו 5 "= ו שו ו יק ונ" 1 |. שבח - ו - ₪ 9 ₪61 = שופ 59 ש--- 0-3 - + 1 % 6 ךַ = ג 7 "צרה ד 17 0 | 0 וה | | "ו ד רבו -ש - | = א - [ א | ז 1 - 1 - , ו / ! - . % ן / 9 1 1+] -/ / ₪ מ | ' - . - ול ו ה + = -- = הר 4-- = - ₪ --+ 4 = 2- ;מ וש א ך|17 אי הת = ד את בוב בההחורת הורצרהה הזז האררתרה מחטלר - : / / 9 1 // 2% : | . - 1 4 4 - - | - | | " ּ | ו 1 - [ | י וו -- ש ו | | | פק / הו -= - | - /, ₪ תא ₪ *ח- מא - / מו | ופי ] - הא יב ו* ₪ | ההזי 3 וכו | | רו ד = 8 | - 4 | ף ו ₪ ₪ | | 4 ₪ | ₪ | רש | | ₪ | ם | | :.. /, א שו | שו ו ₪ 8 ו ₪ ו שא שש | | | 5 - | | ₪ וו מוי-*"""יךך""""ע ד -- >.) םה -- ז | . ₪ מחדש הטענה שמשחפי ₪ מחדש הטענה שמשחקי : . - ₪ /. 5 3 - בשש / , ץ הלה ₪ן וש | ב : | || שו / מ | | ₪ הו | בע" |" | = | - 1 %' ו| ₪ | / | | ₪ ₪ ק ךְ ה" = . 5 ב ו טא רון היתור חתותו לדרח 5 4 ש וו כמו שישו ששונו וע שו שו - יר קור 1 "| | 4% ] | ה ומק > 5 | | = ה ףא ₪ ףע 1 | 1 = ו %- מהשב טוב חייבים להשתמש באלמנטים של אקשן, : = חרורדרריר רפרית תרררוררר ד ₪ חומו - גלם | ויו ליים ן = וי שו . : ש-- 0 ה == ף-= ףי ףאו | ףא השח וא |אש אאא -- 3 ה - | | | ד "| :2 ₪ ₪ ₪ ה המאש ₪ שש ₪ ו ממ נמ מו .גמ- ומ > ו | 7 ₪5 == 3 ו וו צר ‏ צת! מ מ !| ההוזחרא ב |[ אה: | "₪ ₪ ד " מ" ₪ | 5 1"שין הדבר ת?וי בעצם בגבול הטעם הטוב (אם זה עדיין ק זה שש שו וק = 7 == 24 - - [ = | ₪ צו 7 | | שד ה השש - / - ₪ ו 2 | % 5 | מ ל | 4 | ו ₪ ו ₪ | ₪ | יף שח ₪ג' בכ []ען רז 7% | ה ד ₪ כרויוה ודד | | | | = | יי . | ו ן - | '] . + ו וו [ 1 וו | ₪ . 4 ₪ -. ₪ - ד ₪ ₪ ₪ הור ₪ | מכונר יחש שי זס | מכונת ה דפ רה זק, ‏ -- ו ו 4 צדי ה ₪ זג ₪ָאא!ו! נ- כ ' הדוה ייוו = - - ארר הוררריח ההררז אזרחי 3 - אלה מורכבים ממרכז אזרתחי (מז %- בצמו צן [ | ₪ "שנב יש 2י. רש" 1- 1111 = | 3 - חאש ב - יי וי יי | ף <>" % % = | =-רוד ף ון ף ה צ ע "/]||; 224201 ן ₪ | רז א * | ₪ ו ₪ 1 - %- - וו | 7 ו ₪ וק זור הלדויררורה ררוור /, ב לם מזוחות ד = = - 4 כ נעטשית בזמו "רדרו רווירו רכיבה מה קיו ₪ י. ה ן ב"זמז את ₪ =-ו" - %- 4+ שש | 1 - ונע 7] = מחסרל וו ₪ ₪" - =]. 5 5" ד ףר ור ר- ו | ו ש 4 == [ ש-מלמ-ש--מחיי 00-ב ו את התאים האפורים ולמצוא את הטיתוי המתאים לשוד הרא. תור י | ] ו 4 - 0 ₪ | - ךש 4-ו 6% | | / ! :ו תתו . וו רת א - ₪ .| ו | | 1 ו=-יזו 20 18 = וצר שי - אי | נש - = - ה ו -4 = - 1 .| | |==-- - - ל ך, ורי צלורלר *ררהת ר ‏ ורירר ל צגוררה יברו וררדך רובך .התרה ולו ריהב" %, - ₪ - הכש לן 3 ו ת ו = / % ₪ | .- א 4 62 / עבן 1 ש] ₪1 ₪ ₪ % | ו דד ב דוו "ה 7" == 3 - ו [ 4 1 ה 5 ' - ו ו 7 % ו - 2 בצ ו ל ,=" 4 .5 - - = - " : ₪ | ₪ ו 1 | | - ₪ | ₪ ₪ ₪ אש) ₪ ₪ שו ₪ א שממ אשי ץ נצפן -פ. ₪ ג; מ ₪ אש ב ₪ ₪ גב . ו ו בצ ₪ רד ד ד ₪ !יש | "שיו יי | יו רי ד י"ויך יי 6 יי = ף-- = ₪ = 5% ד = 9 ₪ ₪ | - ו 4 : ₪ | | | ו \ | | | 0 - | | ג / 54| ג )| / | = - =- ₪ 5 תת וש . ₪ | 1 ב ו "= רז הר חן א וה. / | |1 | | 2 : | ו | 4 . . /. /' 1 -% | / ו -% 1-| רצלכדירה 6 מעוניינים ‏ 6 הצילו . משחקי 1-ו . למכירה ‏ - / "ש 4 ש כ( -?) למכירה/החלפה מעבד פנטיום ]אא 166. רואי, 03-9601239. למכירה מדפסת 520-ק1] כמעט חדשה במצב מעולה, רק 500 ש"ח + בונוס משחק מחשב חדש. אורן, 09-9559589. למכירה כמה משחקים על גבי וו0א-00: אגסגשץ - 8 ה זאד זזש דוזסות ד5זח, .1 זשה, ₪.1 הדגוא 5ד או ₪ 5, מאומד5 צצג א, כ ופסא פיטצדרה א 2 פאעכ - כל משחק ב-20 ש"ח. בנוסף: 0% סד אאשד ב-60 ש"ח, (כ3-6 5515]אמא 08% - כל משחק ב-100 ש"ח. אלברט, 06-6262681. למכירה המשחקים הבאים ל-אסד ד צ ג וש: 2 .ןה דחוא סתד15אוד, 2 אמא אמ סאג ואואס6 חואזד ו-05 .₪1 .501/1. כל משחק ב-180 ש"ח. צחי, 03-5467173, 15:00-17:00 בלבד. למכירה המשחקים הבאים: 98 843 8 הת 2 מאהשס. 2 אמאחו, 4 אוא, אםזא-א ועוד הרבה משחקים אחרים עַל גבי 1א0א-60). מחיר משחק: 0 ש"ח, (תוספת לכל משחק 10 ש"חו. דניאל, 06-6593571. "ש למכירה צםאאסוא חס מפאשס תחטד סאג. ו ו- אם אגא מוצסוא אמסמסס.61]א, כל משחק ב-200 ש"ח, ובנוסף, 22 במחיר 170 ש"ח ו-אה / ₪ א במחיר 150 ש"ח. אורן, 6 --03. 'ש למכירה מכשיר סגה מגה דרייב 2 + המשחקים 97 :1 ו-97 1.16 ג מא והכל במחיר של 550-600 ש"ח. יוני, 5 -06. "ש למכירה משחקים חדשים ביותר על גבי תקליטורים, כגון: /.00-א, הס ששס מצואס דפמד, טאזהו ד החד )וא 7 פס א16א ועוד רבים. המחיר למשחק נע בין 50 ל-70 ש"ח (תוספת למשחק נוסף 10 ש"ח). דניאל, 06-6593571. למכירה המשחקים הבאים על גבי תקליטורים מקוריים: אסאזסתיצפקץ מת, ה |()ואחסת [א45. [קאמםצ, סאגו הפא + 6ודת חמ - 50 ש"ח, כוחות האופל - 45 ש"ח, מלכת האמזונס, 1.05 איסס 5, .1 וטדו, 5 אד עס ₪156 אםא. 1 א קםם.51 - 40 ש"ח, את הסדא וא0008א6וא - 35 ש"ח, סאג זדזד, מתקפה אווירית, 5 קוק 5 אמדאוה צדאו סט ]א צ5, זפסצט סחםת ב-30 ש"ח ו-7 60881008 ב-25 ש"ח. = איתמר, 06-6372751 (לא אחרי 21:00). "ש למכירה המשחקים המקוריים והכי נדירים, ביניהם: 98 ה=זת, גברים בשחור, 2 5055 אא מממא אסודג.וו]אא .זה דסד, ועוד. עמיחי, 03-5076986. "ש למכירה ג'ויסטיק 145768 צ5% למחשב, חדש לגמרי! 4 לחצנים + 3 מצבים: יזס, ₪ ודדסאד ו- דגה במחיר 170 ש"ח. דני, 04-8772763. "ש₪ למכירה או החלפה המשחקים הבאים: 5אס, דא5.]ה כפםא, שא וא מגסא יס משזאם דפטד, אה ]או אה, 2 הזח צ6 ו- הט םאס אג ואדהם. בקניית 3 משחקים הרביעי חינם. תומר, 7, רק בין 13:30-16:30, חוץ = מימים: שני, שישי ושבת. "ש למכירה מחשב 486 או אואוא 166 !או דוא;, כאשר בשניהם: זיכרון פנימי 10א16, כונן 1.44, כונן קשיח 2.5020, מסך 81 "15, עכבר, מקלדת, כונן ואסא-60 א 24 + 5 פאוסמו/\ + כל ה-0066) .1 א מתסאו, וכו'ו. הראל, 03-9344422, = בשעות הערב. "₪ למכירה אטא[אאג ו וסם 5 אג[אהתם ]אס "ואס דה אסוסא. וזד7, אתאסןפטכ אגואו הא 0 (2ו, וזה זפסטאסס, אסומת אחגם, דמקקטופ דג מוא וחדשו, שא גו זזה תס ץקפ, אם תקנה משחק זה תקבל עוד משחק לבחירתך בחינם, אם תקנה שניים תקבל שלישי בחינם לבחירתך, כל משחק בין 0 ל-100 ש"ח. וילי, 03-6598422. "₪ למכירה המשחקים הבאים: ם.זם ות מעבר לפחד, סנסוא םא דסאאודד .11הז, דוד, 03-5798124 ולא בשבתותו. "ש למכירה המשחקים הבאים 97 1 צדוש וא5, =זחס סאג צ.ה - 4 משחקים בתקליטור אחד, כל אחד מהם ב-20 ש"ח, ₪5 ד אזץ 505 ב-30 ש"ח, צ.₪01.1 אםוא 56 ב-180 ש"ח. רמי, 050-957718. "ש למכירה משחקי מחשב חדשים, במחיר מצוין. להלן רשימת המשחקים: 8 הז 98 ת/ן.1 המא, 98 וא 2 הדו .זה ודא / 2 המסןגא מזאסד, חגא האמה דאט.ןה םתא 2 5]אחסאו, 2 תא ס, צססואד דג מואסא .1 דאסוא. כל המעוניין בטיפים ובעצות חינם, יכול לפנות לרועי, 03-9498511. למכירה מחשב דגם 10א32 זיכרון, כונן קשיח 1.2 ג'יגה + 53010 כונן קשיח, כונן 1.44, כונן ואסא-60 א 24, 6 58, כרטיס מסך 16א1 .01, מודם 0, רמקולים, מקלדת, עכבר ותוכנות. הכול במחיר של 3,000 ש"ח. טל, 03-5403175. למכירה הנה + דוושות חדשים ובאריזתם המקורית, לכל משחקי המחשב החדשים והכי חמים. במיוחד למשחקי סימולציה. עובד מצוין ב-50 5250 הט מחטא מחד. מתאים במיוחד גם לסימולטורי טיסה ועוד. במחיר מצחיק ונדיר במיוחד! ליאור, 04-8414599 (בערב עד 22:00). למכירה: 58א50]חק סא ₪ אגד, .1 זא 7פואק, צ.1. ]א צסס וו ד-אוא. לירן, 03-9644592. למכירה אקטא1א 50000 הח אסושואג1) ו-תפסג אה /א. יותם, 5 למכירה מגה דרייב 2 ב-180 ש"ח עם 2 שלטים + קלטת ]א וכל הכבלים הנלווים למגה דרייב. יונתן, 03-53 למכירה "סינריקט" המלא ב-25 ש"ח, המחיר ניתן למיקוח, עוד למכירה סואמ של 96 הז עם אפשרות משחק חלקית ב-20 ש"ח, ג'ויסטיק למחשב עם שני כפתורים במצב מעולה (יחסית) ב-30 ש"ח, הנחה של 5 ש"ח לכל הדברים למכירה לתושבי חיפה בלבד (לא כולל כרמיאל והקריות). איתן, 04-8239428, ימים א', ג', די - בכל שעה. למכירה מודם/פקס פנימי 14,400 במצב טוב, במחיר 70 ש"ח. איתן, 04-8239428 כל יום, כל שעה יום ה' ו-בי עד 16:20. למכירה 98 גת1זץ, 4 מ]אס פד 8 םא 4 דה םאסא .1 דתסוא, אם ו דסא דפצז, 98 .זוא בשה]זץ]את "00 מנה, כ3 כסס.וט, 2 המסוג מואסד, כולם ביחד במחיר מצחיק ביותר של 50 ש"ח, ועוד ועודי אלעד, 03-6311534. למכירה/קנייה כל מוצרי המחשבים ומכשירי טלוויזיה ואכוס..1. 1 ג ₪ 15. אראראר/ :₪ דדת, וכן המשחקים הבאים: טאזאתד ג תח סוסה וא, ועושה 5אם )אמאה וסד. עידן, 03-9670501. למכירה מדפסת סיכות צבעונית במחיר מציאה של 450 ש"ח, מחשב דא עם הרבה תקליטונים במחיר 350 ש"ח, ובנוסף החלפה או מכירה של משחקים על גבי תקליטורים במחירים זולים. טל, ש למכירה ₪0% 04%15 + 3 קלטות .066- 6 במחיר מציאה, המתקשר הראשון יקבל הנחה. עמית, 03-5583195. "ש למכירה או החלפה המשחקים הבאים: דה 5 57םס מס וסם, דתסואא .ומוק 0, ₪8, קירנדיה, אינדיאנה ג'ונס, סם אנד מקס רעוד. דניאל, 03-9013099. = למכירה/החלפה המשחקים הבאים: דאתספטם, אאגק מואמזד, כ3 פסאןואואם.1, אה ואו הא 2 מאדא יס 5 3 1.608 601 פסצת דיאזאאוט, סינמה קיד 2, מאוזס ו-8ואאסאא, במחירים של 10-50 ש"ח. יואל, 9--, - וי = "ש מעוניין להשיג את אחד המשחקים הבאים: ₪ם3 מאזוכ או אמסא מואסד. בתמורה אתן את המשחק א גמד 1.5 חא באריזה מקורית. דוד, 06-6723492. מעוניין להחליף את המשחק 4)א !אצ ₪ באחד מהמשחקים הבאים: 2 15אמסאו, חולה הגה או כל משחק אחר. אסף, 9-. מעוניין לקנות/למכור/ להחליף משחקים לסאטורן, א51110 צג.1ט, מגה דרייב, סגה 6₪, סופר נינטנדו, 3:0 ומאסטר סיסטם. עידו, 393,. מעוניין לקנות משחקים ל"קומפי". איתמר, 03-9214447 ורק אחרי 16:30 ולא בשבת). ) מעוניין לתת עזרה לקודים במשחקי מחשב תמורת 5 ש"ח. לכבוד: דיאוניס טשלר רח' רוטישלד 141/6 פ"ת 49493. אם לא אמצע קודים אחזיר את הכסף. מעוניין להשיג את המשחק כ3 ואמ אא מאנוס על גבי תקליטור, וגם צ'יטים ל-2 59550 אס סמטא. מוכן לשלם כסף. אמיר, 06-6381588. "ש מעוניין לקנות את המשחק 2 פאג.151 צמאאסוא. גא להתקשר בשעות הערב. נמרוד, 02-6524015. "ש מעוניין להתכתב עם כל מי שמתעניין במשחקי טלוויזיה, מחשבים, משחקי תפקידים וספרי פנטזיה. עידו המר, גרינברג 11, תל אביב, 69379. ש מעוניין להשיג את אחד המשחקים הבאים: 30 מאנום או אטסזג א 8!אס1. בתמורה אתן את המשחק 748 42801.8 באריזה = מקורית. דוד, 06-6723492. "ש מעוניין לקנות את המשחק סים-סיסי הקלאסי (לא 2000), רצוי על תקליטון "1.44"/3.5. איתן, 04-8239428, ימים א', ג', ד' = כל שעה. "ש מעוניין לקנות/למכור או להחליף 6אזאד 0 מד סו0ג/א. עידן, 1 -03. ש אםך5/א פם/ו של אתר אינטרנט העוסק במשחקי טלוויזיה ומחשבים מעוניין בכתבות ובמאמרים בנושא. לפרטים נא לפנות בדואר האלקטרוני:; 61.1 תסו וגו 1 ש הצילוו!ו תקוע במשחק דחא 1ג. פמק בשלב 13 עם האמריקנים, וכן במשחק 2 1.83, בתמורה אתן עזרה וצ'יטים במשחקים אחרים. עמנואל, 03-5602137. "ש הצילוו!! תקוע כבר המון זמן במשחק: "ואס אםאסתם" בתמורה אני אעזור במשחקים הבאים: 2 01.0 או86זם, פייבל, 10 םדא :0 =.וסכ1זא, אוריאן בורגר, סם ומקס מתגלגלים בדרכים, סיימון 1 ו-2 ולארי 7. אלעד, 5, ש הצילוווו! זקוק לעזרה בקירנריה וב-08, בתמורה אתן עזרה ב-447 5 ₪57 מסן. [סע, התיק שבתוך אי הקופים ועוד. דניאל, 03-9013099. מ ש חקי תפקידים ₪ דרושות שחקניות בגיל +15 המעוניינות להשתלב בעולם שווה ערך לעולמו של אזאוסד .ה.ה.1, ראש פתוח חובה, ניסיון לא. טל, 06-6207829 (אפשר להשאיר הודעה). ש שחקן חסר ניסיון מעוניין להקים קבוצה באזור גבעתיים. טל, 03-7313296. כשעש 631 מאת: מיכאל לוגסי 9 2 כ מכירת חיסולו מפיץ: צ.. ]קת דא נוסחה מנצחת לא מחליפים, וכשסוף סוף מוצאים חיקוי ראשון מבסיח לסדרת שתטסא 60 סאג פאג1אוא60 הידיעה על שחרור פרק המשך בקרוב, מגיעה - הפתעה מיוחדת. לא מדובר רק בתוספת משימות וקמפיינים, אלא על כותר חדש לחלוטין אשר אוסף את האלמנטים המוצלחים, משנה את אלו שעוררו תגובות נזעמות ויוסיף את מה שמצופה מהגרסה החדשה - מבנים, יחידות וטכנולוגיות בלי סוף. בהפקה זו שונתה העלילה והורחבה כדי למשוך כמה שיותר קהל והדבר יי ל סוללות) בין רובוטים לבני אדם, כשעל השתקן לבחור צד מועדף ולצאת לקרב הישרדות אחרון על הכוכב. לסיבום, ניתן לומר שאם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, אנחנו צפויים לראות את 2 ₪אאא על המדפים תוך חודשיים מהיום. פּ 6וסהוא סאג זהסוו שישה, מי יודע?ו מפיץ: 6017071186 פ.,זמסעו שמא מעולם לא הסתדרתי עם משחקי דרקונים ומבוכים, אך בגלל שפע הסטטיסטיקות, הנתונים וההסתברויות הכרוכות בכותרים שכאלה יחד. עם תכנון ארוך ומייגע של חבורה מגובשת של | לוחמים עשויים ל הל 7 עם זאת, במקרה זה, לאחר משחק קצר = ב ביר הכיוונים, הבנתי שעליתי על משהו ששווה להתעכב עליו - בניגוד לפיתוחים אחרים בסגנון, לשחקן יש ברירה אחרת למעבר בין נקודות ציון (ולא רק על ידי פסיעות קצרות ומייגעות ביערות ענקיים). וכך, באמצעות מפת ניווט ברורה ולחיצת עכבר, יוכלו כל לוחמי הקבוצה לעבור ממקום למקום ובהתאם להצלחותיך, יתווספו יעדים חדשים וארצות אחרות ונזכיר כי סצינת הקרב עצמה תוכנתה ועוצבה מחדש, וזו יותר ריאליסטית מכל משחק קודם שראיתם). מעבר לכך, לפרק השישי במספר נוספו גם שיפורים בגרפיקה (למצב 54) באפקטים הקוליים ובנעימות הרקע ואפשרויות משחק מגוונות בחיבור רשת או מודם. 2 55םוסגו אד בם זפוסוו מפלצות מפלצתיות מפיץ: 05071 6זו כשהפרק הראשון בסדרה המיוחדת הזו הוצג לראווה, הוא היה בין היחידים ששילבו את טכנולוגיית ה-א:כ3 וסיפקו ל ו יי | ₪ [ 8 [ 0 = [ייי ייב מיקרוסופט עושה שימוש בסטנדרט 30 חש בשם 2א1107₪ק, המבטיח אנימציה ווזולוציה מן הגבוהים ביותר שנראו אי פַעם במשחקי מחשב. 2 פ5פטאטג/א אסואד א זפאסטוא יהיה מורכב מ-12 מסלולים חדשים לגמרי, 9 כלי רכב מפלצתיים ואפקטים קוליים מופתיים. לבחירתו של המשתמש יעמדו מירוצי אימון נגד השעון נגד מתחרים אחרים וכמובן, אליפות העולם הפתוחה. עוד יצוין, שאת התחרויות ילוו גשמים, | |( רוחות וסופות שלג שיסבכו יחד עם שפע המכשולים, הבורות והרמפות את העניינים. | פרט לכך, המשחק עצמו, יתמוך תמיכה מלאה בג'ויסטיק הרוטט (סאק א6)המסטטץ מסאסץ) החדש של מיקרוסופט ויאפשר גם משחק משותף בחיבור אינטרנט על הרשת החדשה של . החברה (0500717אסו!א 20% סשאזוא ס ו וו ₪ 4 607 רג זפ הכל "אנדר-קונטרול"! מפיץ: ץצ .1 אן 0 0 ו ור ד הסדרה הראשונה ששילבה כמה סוני משחקים לתוך חבילה מוצלחת ומאוזנת של יצירת מופת ראויה לשמה. מצד אחד, אסטרטגיה במסעות השתלטות על כוכבים וגלקסיות אחרות. מצד שני, הרפתקה תוך שכנוע של חייזרים ורובוטים ולמידת תרבותם ומצד ילייר בי ב מ כ ב יי בקרבות חלליים נגד ספינות אויב. 0 מה החקדוש בפרק הרביעי? ובכן, תשכחו ו הדו- ממדלות, מקטעי התקיפה החלשים ומפיתוח הטכנולוגיה. האטי - חברת צג, וקאמידאז יו בע /=> סאק לתיקון כל הפגמים והתקלות שהופיעו בגלל ריבוי. סגנונות המשחק ולאחר מבט בלכידות המסך וגרסת ההדגמה החופשית (ותסט.צ1613חו. אאא נראה שעשו כאן עבודה נפלאה. הגרפיקה שופרה, המשחקיות גדלה יי יי יי ו דב שיקפוץ לביקור בגרסה עברית ומתוקנת בסביבות מאי, - =0)]ה! ובו חופש הבחירה מפיץ: 6060480071 אם כבר משתמשים בגרפיקה תלת ממדית ומנועי תנועה כבדים, מדוע לא מאפשרים לשחקן את האפשרות המתבקשת לשנות את זווית מבטו מסגנון ואסס לסגנון אטפוגא הואסד או אכ זי ובכן, חובבי ז'אנר הפעולה ישמחו לשמוע שחטיבת ה-6ץ של חברת 5504 עובדת בחשאיות על כותר חדש, שיאפשר את קביעת מיקום המצלמה בכל זמן נתון במשימה וזאת כדי לאפשר משחק בשיתוף פעולה של כמה משתתפים בו זמנית (עד 68, כשכל דמות יכולה לצפות ולהעביר קשר ללוחם אחר בחבורה שלה. הניסיון המיוחד הזה (במידה שיעבוד ' כמצופה) היה מרתק וממכר מאוד, הרבה ב הפשוטים יחסית - כל זאת, יחד עם גרפיקה מצוינת, צליל משובח וסבלנות רבה מצד כולנו. ₪ טוג וצ מצליח להבהיל מפיץ: 6.185 :50 חברת הפיתוח הצעירה, 450, מקווה ליצור משהו הרבה יותר רציני מכותר תלת ממדי במבט אלכסון בו הלוחם רץ ומכה במפלצות מוזרות תוך שילוב אפקטים קוליים, מוסיקת רקע ועלילה מעורפלת. [אשזא א ]5% מכניס אותנו לזירה מסתורית ללא הסבר מוקרם, כאשר אט אט, באמצעות סדרת פלאשבקים וקטעי וידאו, חוזרים אליך זיכרונות קטועים ב אודות מעורבותך בתאונת דרכים קטלנית. המטרה היא לגלות מה בדיוק קרה על ידי איסוף חפצים, תשאול אנשים ולחימה במפלצות, הדומות פלאים לאנשים מציאותיים - וכך, יוצא שמדובר בסיוט אחד גדול, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. 5-- תנו למומחים... מפיץ: 511114110 5 א חברת 11%65, שאחראית, בין היתר, על סדרות 1.000% ו-"77 המצוינות כנראה תעשה שוב את הבלתי יאומן ותשחרר את מדמה הטיסה הריאליסטי והאמיתי ביותר שחווינו עד היום. של מטום התקיפה הט וו 4 0 ₪0 הו | שי ךיז ליי מ 5 הארצות ושאר האלמנטי יו ןי ןכ שו תוך שילוב שיחות ת עם ו יי ו = | ה א[ כ ו מ זי ו[ יל לו א ו כו בתבות וארכיונים ושחלקם במשחק עצמו). 9 הכדכוו שיא האופנוע! מפיץ: 50(17()ג:)ן1א עוד משחק מעולה מבית מיקרוסופט, עוד תחרות ראויה לשמה, עוד מדמה מיוחד 12 4 שעושה שימוש באלמנטים החדישים של המולטימדיה... שוק המשחקים סובל מחוסר איזון - יותר מדיי כותרי אסטרטגיה 0 ואססם, מעט מדיי כותרי מירוץ ובמיוחד אופנועים. אתם יודעים זאת ומיקרוסופט יודעים זאת ולכן חטיבת המשחקים של החברה יו | בושיי ו ג שי" וי מו יו ו האולטימטיבי לכותרים 8458 040 ו-א-10108א, שלוקים בחסר במספר נקודות עיקריות בדרך השליטה והמשחקיות. במקרה זה, יתפסו שחקנים את מקומו בלו ו ו בל יו יר ? קרי ייר ו" ומ וי ומזומנים קלים כדי לשפר ולעדכן את כלי הרכב הדו-גלגלי שלהם לתחרות הבאה - כל זאת, יחד עם גרפיקה מצומצמת ושמירה על קצבי ריענון גבוהים. ₪ | 0 סב היזהרו מחיקויים ו מדי פעם, אני משתדל להזהיר אתכם, קוראי הנאמנים, מפני משחקים דעים באמצע הדרך, מן כותרי בוסר שעדיין לא מוכנים לצאת לאוויר העולם ולהשתלב במציאות אכזרית של מוצרים עתירי מולטימדיה ומלאי גרפיקה 0 וו יר יי ל על הכוונת המשחק 3[ 0 ב = ןיי יש ב מ 1 |1א א (חיקוי ממש לא מוצלח לסגנון 1א0ספ), אשר החליטה לשנות את דרך השליטה בדמות וכעת, במקום להזיז את הלוחם בין חדרי ומסדרונות חשוכים - השחקן עומד במרכז והנוף בסביבה הנעה. מוזר ומאוד מאוד לא מומלץ! לקראת מאי בחנויות. 3 50 לא צפוי - 0 ג והנה כותר שנודע עליו ימים ספורים לפני סגירת. ו יכ שלוש התמונות היחידות שחברת ל ימיו הפרק השלישי בסדרת משחקי מירוץ] 1 המצוינת, 450.48 א. | ה") ה שש = וש ביוח 4 )סו הא אסודג ווחוום ו זסד א .2 ) [וספות, שדרוגים ועדכונים למשחק = א 5 דדר = א = 5 4 5 אק ₪ ₪ ₪ וי פיי של השנה צפויות להג . בקרוב. מה עוד ניתן להגיד? משוחררים! לתנובות,. הצערות וסשר אינטסראקטיבי בלתי מחייב :-) [ו.זשת. הסו5וזשח ₪ פטון. 4 , . 7 ₪ תו ' | סדרת מולטיקיד כוללת 7 מוצרים ב-12 נושאים שונים, ומיועדת לילדים בני 10-4 הלומדות מפתחות את הכישורים הבאים: קריאה, הבנת הנקרא, זיכרון חזותי, ביצוע משימות ועוד. טיהיד מדש - יאר +מדע, ר הצא מולטיקיד מדע עוזרת לילדים להסביר באופן הגיוני תופעות הנראות כמו קסם, להכיר מושגי יסוד במדע, אנרגיה, וטכנולוגיה וללמוד דפתור בעיות חיבור, חיסור, כפל וחילוק. | שיקיד מופיקה - הרמוניו דרתו עם מולטיקיד מוסיקה - ניתן ללמוד תווים, להלחיו מוסיקה לביים סוט והכל בכוחות עצמנו! | ולטיקיד ואני - גופי ואני, חנות הבעצועים באמצעות משחקים משעשעים נא למסע מופלא בהופנו: נכיר את איברי הגוף השונים ותפקודם. נלמר מושגים הקשורים בגופנו, נטייל בעולם הצעצועים. ונלמד כיצד לארגן את סדר יומנו. ] טיקי בבית. - אני וביתי, אנחנו עובדים. באמצעות העולם הווירטואלי של מולטיקיד מפתחים הילדים את היכולת ליצור ולעצב חדרים שונים בבית, ולמוד על מקומות עבודה שונים. - | ;חי והצומח, עונות השנה קייט ד חושפת את ה ילדים לו ולמ המופלא; == באמצעות ויראו, קול ומוסיקה הילדים לומדים להכיר את = מחזור החיים, עונות השנה ומושגי יסוד על עולם החי והצומת מוזגיק ץד בדרכים - זהירות בדרכים, רכבות בעזרת מולטיקיד בדרכים, הילדים רוכשים מידע חיוני מ ל בטיחות בדרנים אוצי למע מרתק ברכבת ולומדים עד אמצעי התחבורה השונים. ד - סדנת 'צ'רה בסדנת היצירה יוכלו הידדים ליצור מאות ההמים תזת ממדיים על זי המחשב ואחר כך להדפיסם על נייב בנוסף יוכלו הילדים לפתח ראייה מרחבית, תפיסה גיאומטרית ומיומנויות של עבודות יצירהו שיווק והפצה: באג מולטיסיסטם בע"מ, טל': 03-5794711. להשיג ברשת חנויות באג סטור ובחנזיות המחשבים המובחרות. 2 ו 30 - ג ו -\03; ה ורי משתנים ‏ ו האסטרטגיה! קח פיקוד על שדה קרב תלת מימדי מתוך הטנק שלך, במשחל האסטרטגיה הסמתכסדם - ו -5- ₪ = = ב = פא עוד גרפיקה דו מימדית! המשחק שהקפיץ ביתה את משחקי האסטרטגיה, סבניס אותך לשדה הקרב האסיתי, בפעם הראשונה בעולם אתה משחק מתוך הטנק עם יבולת ראיה תלת מיסדית (...במו שבל משחק צרין להיות), ראדאר משובלל וגרפיקה מהססת שטרם נראתה - ו - .םקו + (בוא להיות המצביא הגדול ביקום )