WIZ – וויז – גיליון מספר 87

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
הירחון למשחקים: מעוחקי מחשב, משחקי מלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד.. ו מסע בעקבות ההיסטוריה - ד מה זה באמת - דד הכדור העגול - 8 זו כתבת ספיישַל - פיתוחי 556.4 ל -6 0 המיטב - מדנוא , |1 זז פהשסואח ג ההא 561 ועוד ועוד... . %* " ->- "שו . , 1 = ו ' : 34 ₪ ךְ | ו - . . =₪ . 2 . . " , - -- ₪ | | . 4 . - - ₪ - ' - ] ₪ 7 צ % 4 ₪" . ₪ | . ] / ₪ - - = 5 5 - ב : . ₪ ו . - - - | צר - - וה. ע ב חּ נ' | ד [ - . ו 1 , . : . 1 - - - - א , 1 . 1 4 2 ₪ 2 שר . 1 - ור / = ב "/ : . . שי . - - - ' . ְ בש -4 - ך' - 4 ] ' . / א - ₪ ו - . . . - = . ₪" - - ור ₪ . ! 9 ג . |פו - 2 / > - . - = [ , . 4 : 7 , - 1 . - 4 7 ₪ : , . . . . מו ְ ₪ ₪ ו = . 1 = / - = '. . - - -. - ₪ 2 ₪ 1% - ר 1 | 5 בייו - 1 - - ₪ - : = ₪ 2 2 | ו | = א = ,. = ו עשוי / 0 | ו = . יז בק ר] / - . ו : | -- . + 4 ' , - - 1 ו - -- במ 1 = " 26 - ְ : . ". ו | . . - א ₪ ₪ . - ממ > - . "א . 1 ז . ע. - - -₪- 1 . צ = . . ' | | . / "₪ ו | ₪ 0 . . | " ו - 5 . % ₪ / ן 2 4 - . : | * . ו . . -] ב | . . 4 - .₪ . . ש-א | . 4 - ." 2 =ן - . . ₪ | . [ .₪ ₪ - | % " | -₪ 3 = ן " , א ד" . [ ן 0 7 - ₪ - יִ שן - : | יש | ו ן . מ : 6 ו - -. | - = 6 - , א 1 - ; - - - 1 = ו | | 25% 770793 9 מתון בוד .2 צ 3 ₪ - ודו ב ₪ -41 טוס לשמיים במטוס המהיר והמשוכלל ביותר בעולם. טיימולטור הטיסה המתקזם והטוב ביותר שיוצר עד כה. חדש מבית 131068 8 קו-) 016 % כל הקבוצות, כל השחקנים, כל האצטדיונים, נל ההמונים, כל המדים הלאומיים וכל שירי העידוד בחגיגת הכדורגל הנדולה בעולם - מונדיאל 98 כל מה שרצותס לדעת ואסור היה | 00066 - אחת הלהקות המוצלחות לשאול, עכשיו על גבי 1860, כל | ביותר בהיסטוריה - עכשוו המשחקי השאלות וכל התשובות, זוהי הודמנות = יותר מ-20 פעולות קרב, יותר מ-80 נדירה לחדור לתיקים האפלים ביותר = פאזלים, יותר מ-40 דמויות... של הממשל האמריקאי. במשחק אחד מושלם! 5 םתהי] |גחוי1 - משחק הפעולה | קח את חרב המוות ובוא להילחם המדהים בו אתה מציל את העולם ‏ נגד כוחות הפשיע והרשעב- ץְ0 6ום מפני הארגון הנוראי שינרה. קרבות ‏ [סאו5 1166. טכנולוגיה מהפכנות נזמן אמת ומסכי מפות ענקיים | שתאפשר לך לשלוט בחרב בחופשיות שיפובצו אותך לעולמות אחרים. | בעזרת עכבר אזהדה: במשחק זה אתה עלול לאבד את הידיים והרגליים! ו בו זו זי יה הוקון ,ו]אהה::וה:ו וו ) - הצטרף לקומנדו! שנה את ההיסטוו'יה... במשחק אסטרטגיה משולב בפעולה בו אתה מביס את צבא האיב ה 77 תת יד5 - עמי 20 חדשות מעבר לאוקיינוג .2.0 6 ₪ הוראות הפעלה י - - 1 ₪ סע חקירה יה מצולטת. 5" מו | יי ו - א רו ה ₪ 0ת: מצעד המשחקים. 0 שש בו 8 מודות מחדר התמיכה/ - > .| .000886 אש -ת8 ה ₪ 60 אסטרטגיה: אדצא --‏ | > 0008ב -.-- אב לחר -- 10 ₪ 6 קווסט: אפאסטך פטם - | י -- "00009 - | 8 ₪ 60 סימולציה: 2 דפוז סמאטסואאא - ב = וי 2 ₪ םס אסטרטגיהה ד]גהסהז5 20 ב ב ₪ 6 אקשך 0 1אא אטואאמתסט 24 וי ו וקו קרי ענ ו '/ ₪ מש משולחנו של של דיר וויז. ורי כ קר | ₪ םש אקשן קשן פא920 ודוא = ב .ב ב 8 אינטרנט: הדשות הטונט---י בבש 84 8 אנמרנ סוכ אאא ב 0-0 0 הצשינטרגם שופעים אה היהר. .| העש 0 ה ₪ תס ספורט: 98 פטס 080 40-0000000 ו משחקי תפקידים: 4918 מסכ])א --- 42-00-00 ₪ משחקי תפקידים: שיטות תחת לחץ 4-0 8 ה 0-04 -] שרה אטחה יכ שד שה | .46 תומר מ "ומ מו 0 , 0 8 וז תוסיו - עמ" 40 ₪ משחקים באמצע הד 7 0 0 00000 = =--006- 9% >< גצ -2. צה- >קמאה. .תח 70 9 "סש "ער ₪ ב==. - ה 00 7-7 ה - = ב = 0 = - 0 . - םה מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח ונטע | כהן * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 1₪/ו, קובי סיט, דוד זילברשטיין, גרי דרוקמן, מורגן לה פיי, דוד אידלס, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, שי סבט, מיכאל לוגסי, ג'ולי קוריטו-עזז וערן פולוסצקי. | * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, ובנייה ממוחשבת: מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 2זאו, | ו מקבוצת קרדן השקעות * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 9 | בני ברק, מיקוד: 4 * טל: 4 , פקם: 03-5708174 * הפצה ראשית: בר - שיווק והפצה 03-6952118. מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלת | | למערכת לא יו יוחזר. 9/ו/0/9/ // הפעם הראשונה שהגעתי לארה"ב הייתה לפני 12 שנים. כמעט כל מי שמגיע בפעם הראשונה לניו-יורק, וושינגטון וערים גדולות אחרות, עומד פעור פה מול המטרופולין הענק הזה, מול הכרך הגדול והמון האדם. וכך, כמעט כמו כל אחד אחר, גם אני עמדתי פעור פה בקיץ 86' מול העולם הגדול שמחוץ לישראל שהיה בה ערוץ ממלכתי אחד (+טלטקסט), כמה מגדלים בבורסה של רמת גן וממשלת אחדות לאומית. נדמה לי שמעל הכל, עמרתי נפעם מול השפע התקשורתי של ריבוי ערוצים, מסעדות, טעמים, והמון אנשים מכל מיני תרבויות, לאומים, גזעים וכו'. באותו הקיץ ערכתי גם את ההיכרות הראשונה שלי עם התפוח של חברת אפל, אשר הביאה את המנשק הגרפי (/01) שהקדים את החלונות של היום, ראיתי יותר ויותר מחשבים אישיים בבתים פרטיים, אין-ספור משחקי טלוויזיה של פיליפס ואטארי, שימוש במחשבים במוזיאונים הגדולים ואולמות משחקי וידאו ענקיים בפארק של דיסני ובבתי המלון הענקים של לאס וגאס. אבל נדמה לי שהחוויה הכי גדולה של הטיול הזה, הייתה המונדיאל הגדול של מקסיקו 86', אותו מונדיאל של מארדונה, פלאטיני, ליניקר, זיקו, סוקראטס, רומיניגה ועוד ועוד. לא פעם, יוצא לי להיזכר איך העולם כולו התלהב מזוויות הצילום השונות שסיפקו בימאי הטלוויזיה המקסיקנים תו" ל חוזר, לרבות אותה נגיעת היסטורית של מארדונה. - עברו 2 שנים של פיתוחים טכנולוגיים ששינו את חיינו ללא הכר, ומעל הכל חשפו כל אחד מאיתנו לעולם הגדול בתוך הבתים הפרטיים שלנו, מה שהפך את ה"עולם גדול" לכפר קטנטן אחד של בני אדם. איך שלא תסתכלו על זה, אין ספק שהייתה כאן התפתחות גדולה, אבל קשה להגיד שהכדורגל הפך ליפה וטוב יותר ממה שראיתי ב-86'. אחרי הכל, המחשבים לא יכולים לפתור כל דבר... קוכי 06 תשובות לשאלות קוראים ומנויים בין השעות 0 כרלבד. | 9 , % 4 ו / % . .: ל,?. 22 -- 2 5 רק - . 2 ₪ 2 7 , צ | 000 0זוזטו1 /2 ב מדפסת ה-08 5 ו | ב 3 למי שיש כבר הכל מוצע הדבר הבא: מיחשוב ללא. 0 | המחשב הנייד המדהים הזה שייך לחברת טושיבה.. -] | "00008 חברת אמריקנית החלה לשווק מדפסת הזרקת דיו לחובבי המוסיקה שבינינו, יצאה לעו לם מערכת "ץ ₪ מגע יד - מערכת מחשב המתלבשת על הגוף וכוללת = 2 גודלו 21 ס"מ (רוחב) על 13 ס"מ (אורך), עוביו 5 * = 2 איכותית המסוגלת להדפיס 24 ביט צבע או שחור לבן 6 2 הקלטה ועריכה דיגיטלית של מוסיקה על גבי מו וב , מעבד פנטיום. 7 13 עם 3210 זיכרון, כונך . + . ס"מ ומשקלו ק"ג אחד בלבד. המחשב כולל מעבד > : 1 5 על גבי מדיות -60 ישירות. . ל 06 פנטיום, הכוללת כרטיס עם 4 כניסות. , 22 קשיח בנפח 1.3000, ועכשיו החלק המוזרו. 0 - , פנטיום 1%א1א ,166%1112‏ 10א32. זיכרון ל 4 ל למדפסת מצורפת תוכנה גרפית מרשימה. . 8 ויציאות, כך שניתן לחבר עד 4 מיקרופונים ם או / * / 0 . ;| פנימי,. כונן. קשיח. בנפח 2035, צג צבע ‏ 2 :." , | לתכנון ועיצוב פני ההדפסה. 2 " ל מכשירים אנלוגיים וכגון טיים,. 8 0 עין, = אוזנייה ו איכותי ומחירו בחו"ל 52,500, מחיר המדפסת בארה"ב: 81,295. ו 0 פטיפון וכו'+ בו זמנית, כ < מערכת זיהוי = דיבור > ₪ | | ₪ 0 | = לצ + במחיר של 800 ש"ח בלבד! המבצעת פקודות 7 - שש שר 7 | . 6 ;א ".4 | 8, ב אש ₪ "מ 2 % , ומקלדת זעי דה /1). : א -- ו 2 - 0% : | מחיר. "הדבר הזה" | 4 זי | // צ''" 4 ₪ | בארה"ב.. 5 4 4 בלבד..י. / ד 4% 4 באכ 00 30200 | מסודר,. | מכשיר ה-1801/ | מתוצרת 777 ₪] 4 תמה למי שנמאס מהג'ויסטיק 7" % 49% 4 4 ]300 3 הפך ללהיט בשוק. /-י )6 | המסורתי בעיצוב כזה או אחר קייש " : + . 0 | 7 | + העולמי של היומנים האלקטרוניים. | הגם ‏ | | 0-ל רב הדבר הבא: ג'ויסטיק מיוחד. לתנועה | .₪ - | 0 ותוכנת מפות. 111 החדיש המכיל. זיכרון מוגדל כולל גם ]7 , | חל במרחב (בשלושה ממדים) ללא חוט מחבר % ו ו ה ל הכוללת. 0 4 1 | במרחב ( 1 תמורת 51,299 תקבל ג מסך שטוח צבעוני ל ב אחרם מע ניונים,, שדוו | 5 3 > > אפשרות שיר העברת נתתים בשיטה | : (שבדרך כלל מגביל את התנועה). ל 4 איכותי (בשיטת '1191) בגודל 4 המפיק לש = שי וו ה | 1 יְ 2 , "2 | . רד 0 0 | ש' | בו / 1 ן 2 ץק | / התוכנה מציעה דרכים לוחת בד להי לפ / בש 4 = אעפרא-אדומה למכשיר 111 וחוג? אחר עד > + כמו כן, ניתן לתכנת את הכפתורים קר יו 0 תמונה מעולה ברוולוציה של 1024768 א אמיתית ת ₪ ו ל מחזחת, ו 2 מן הנסיעה ש | ו ₪ מרחק של 5 מטר. המכשיר החדש כולל טואא | ₪ בג'ויסטיק המיוחד הזה והוא מגיע עם מנהל התקן 7 = (ספק הכותח של המסך בנוי בתוך הרגלית) ומחירו <- 5 ₪ ות וני "להי | זיכרון, 1210 נפח כונן קשיח, 5 >אוסחו/. או = / עבור 95 צאוסטחוו. יחסית לעול ים נג מאוד. 1 : | מהירות ג ואפילו גובה.. 7 1" | חסית לעולם הצגים השטוח נמוך . ד פאוסשחו/, ומחירו - 5400. 9 : 7 המחיר בארה"ב: 5300. 9 | 0 % | 0 / = 6 ' -:/ 7 ]| | 2 ) -- = % 1 / ך ;)| - , 2 1.. 4 2 -<4 7 ה י - | . פילם דיגיטלי מהיר חברת ]ז8א1.6 פיתחה כרטיס זיכרון מהיר במיוחד לבעלי מצלמות דיגיטליות המאפשר לשמור תמונות מצולמות במהירות כפולה ממה שהיה עד היום. כרטיס הזיכרון החדש מאפשר לצלם מהר יותר ולהמתין זמן קצר יותר בין צילום אחד - 7 י/ חברת א666זזג() הזיכרון היעילה ביותר המנצלת כל ביט זיכרון פנוי במחשב ומפנה מקום למשחקי מחשב זוללי זיכרון. התוכנה פועלת היטב תחת 95 %שסשחו/צ וגם תחת 5( )כזי - | 2 0 01000ח2] ה50כ= מדי פעם אנו חושפים מצלמה דיגיטלית חדשה, והפעם לפניכם הדגם ה טל חברת ת%0ק= המפיק תמונה ברזולוציה גבוהה של 768א1024% המכיל 6 מיליון צבעים. המצלמה כולל נטענת ואפשרות הרחבת זיכרון לאחסון תמונות נוספות. המחיר בחו"ל: 5700. | 8 "דר --שהרורקה ₪ א אי ף | - -" ." 0 - ח0ש8-170ח0 הברת 6אט[] יצרנית מובילה במכשירי מדידה אלקטרוניים מדויקים הוציאה את המכשיר הזה הפועל כמאתר תקלות במערכות רשת, וכך, בלחיצת 2 / 2 כפתור אחת, תקבל מידע אודות התחנות ה" 4 י- :ו / ( 0 / ו % ק 1 : .ו 2 רז הפועלות ברשת - מצבן (סטטוסו, תקינותן, קצב הנתונים שהן מעבירות ועוד. המכשיור %- מאפשר לאתר ת ק לות באופן מידי ומדויק, רתמ מרשים! דרישות מערכת ₪ מעבד 2-66א48602 8 מ81 זיכרון פנוי ₪ 0]א20 מקום פנוי בכונן הקשיח 1 8ס0מו/ ומעלה ₪ כונן תקליטורים מהירות כפולה ב כרטיס קול ₪1.451₪8₪ סא/501 או תואם ומעלה הוראות הפעכה 1 1. עבור למצב 05ם. 2: הכנס את התקליטור לכונן דוי יי ןי יי יי ו ל |[ ל כונן התקליטורים שברשותך), ולחץ על זשזחי. הקש .41.1 157 ולחץן זשוה=. 4. עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך. 1 ממ 1. תצורת המשחק. 2. התחל משימה. 3 קרב יחיד. 4. על אודות. 5. יציאה מהמשחק. 6. חזרה למשחק. 7. חיים. דרגת קושי. | . . | | -- | - | | . 1 | | | - || חן 1 : . 0 , : 5 ₪ / = . . . / | - ו = 1 . . = ח קידח מצול מ תה .4+ ו ופ "יד ו | ְּ . . , ' . | 4 ו 4 - / " 4 | י '/ : ו א . יל ן ' ח ג ד כ ו תה היה ג ונר רדר מאת: דויד אידלס וד"ר וויז שעות רבות של לוחמה אינטנפיבית ככוחות קרקט, אוויר וארטילריה הניעו-למערכת במפגרת המשחק השני ו ו מעבר לצדדים האסטרטגיים השגרתיים שמאפיינים/את משחקי הסדרה, יש 5 5 התייחפות לנושא: של דלק ו 2 ו 0 / 2 גוא א רץ רק . 5% 27% ו הו( א 0 ;" 2 .-- * 9-2 גם לבריטים יש מה להציג. 170 גרמני אמיץ. מפות אותנטיות עם כמה פספוסים. הגענו לברלין. | האות הגבוה של הצבא הרוסי. 2-8 | ."שו וו ושבו בנים... אם בפעם הקודמת היו לנו לא מעט פריצות והדחות, הפעם עומד המצעד בסימן חזרתם של משחקים מודחים, פריצה מעניינת ותגודות חשובות. | לאחר כיבוש הפסגה בחודש הקודם, עדיין ניצב 01 31 של 80 ₪127 במקום הראשון, כאשר מאחוריו ממשיך לדלוק בעקביות סז 1111;4זאא .זג סד של 67. אלא שאווירת העסקים כרגיל נקטעת במקום כמו כן,| התקדמות יפה נרשמה ללזכות קאסק. ודד שטיפס במשך שלושת החודשים האחרונים מהמקום ה-38 אל המקום ה-10 וכעת אל המקום ה-7, לעומתו 141.0, אשר עד לא מזמן הוביל את המצעד ממשיך להתדרדר ומוצא את עצמו במקום | ה-9. התדרדרות נוספת נרשמה ל-]1 15₪0055], אשר צונח 4 שלבים אל המקום ה-10 וכך גם לגבי 41!816/ 0000 שמוצא את עצמו במקום ה-12. להתרשם מחזרתו של ]1 אמס1ג תג אד ל-20 הגדולים תוך טיפוס של 8 שלבים. חזרה מרשימה לא פחות נרשמה ל-3 1א600-א שמטפס 9 שלבים, ואילו את החזרה השלישית מספק אא ששב אל המקום ה-19. מנגד, מגמת ידידה מתמשכת נרשמת לצד צטךוקכותץ >)א שמוצא את עצמו במקום ה-15, לאחר 20 שבועות במצעד. דגובאוא ]15 אף הוא אינו מצליח לבלום את הדעיכה הגדולה, ובמשך הרבעון צנח מהמקום ה-8 אל ה-15 וכעת אל ה-17. את המצעד סוגר הפעם המשחק הוותיק ביותר בדירוג, 2 /]?) ומעניין אם ניפרד ממנו בפעם הבאה... המודתה'ם: או | המא פאה א 5 מהמקום ה-11 אל ה-34. אר החת>:א אמספטאום מהמקום ה-18 אל ה-23. ]א מהמקום ה-19 אל ה-39. א ודא מהמקום ה-20 אל ה-30. | הכתובת לדירוג: פחסווסווטסז: סןסו. 6 ובהּ13זו5א|זס0/בם | וח08ז6!וסרן 16] 3038 05ח88חו16 6חז | וח וו548א ₪ סןסן | לגולשי אוטוסטרדת המידע: וחסס. דוה סוסא ראו//:כזה השלישי אליו פורצת החודש גרסה משופרת אם בפעם הקודמת, מגמות ירידה נרשמו לצד של משחק האסטרטגיה והתפקידים 8 ז, הפעם נדמה שהמונדיאל נתן את אותותיו 0 ₪ 6]17!וא, הנקראת בפי אנשי והמשחק הנפלא הזה טיפס שני שלבים אל המקום התחום א 11 עס אד מא גוא אזזד. ה-11. ואם כבר מדברים על טיפוסים, קשה שלא ם אחם נוסטים לחו"ל במשך את התמונות שלחו אליו הק"] הזה, ברא' שתקחו אתכם ג'ליו] של לסערכת: 'רחון קא, ת.ד. 23409. ב יי == --"]7-- == שם החברה | שם המשחק | | >--) | דירוג ו נוכחי | לשו וחצטרמו טימ ליך- אחר. מורזי סהגלקוום | |] | זקגהסההדם | 8 ₪ || ברק מ'יקוד: 1114ל. התמוות ז 6‏ | אסודה ווואאה-.ואזסד | | 32 6( |( - = שמ"צג את המקום אלין הנטתם (כטו גו סומסו פא - | 6 סו וח 8 דרוטווו 4 (- | | חן / ן | רת ררווה - שו 8 10 -₪ חירו בנז יורק מנדל אייפל בפרז ארמ המוצלחות ביותר. 'זכו בפרסים ץג ומהסדאו - | זטסווג? | | 8 --] (5) ₪ ₪ 17 | הוספסהסווו 28 א באל'ננהם בלונדד] וכו'). מדהיסים סתנת באג מולשיסיסשם! אסופוטודסא - | | שפאסקם.ודואם = ונ || 86-ה = 0 סאג ופו צםאאסוו זס ספהטס פחז 8 9 ו סג ?קוו 0 ופ 8 (0 ה ₪ סוחס אא ו 4 (6 | = 000000 אפאחם 56 (13) 6 8 רות 58= | (21) | 13 | | 0 . 6 ₪ או6והס = +0שהקסחק הפסאהוווסס סאוו | 50 2 ₪ | | אוום סדג ישו דפ ₪ 24 (14) ה = | שפסהססטסוו וו דווואא וספ -‏ | 32 (15) | ספסהססחסווו 44 (27) = | ו . ₪ - 2 ₪ | רק % ₪ יר ל ,ה --2 ]9 ₪ סו 116 (17) ו קפ היפקש ה 5 "1-3 יי - ן | | | כי עכשיו ?וצ הוא מסביב לעולם! כ = אומני אופםט הסוההה שו שוספהו5 רועי גרינברג מקיבוץ יפתח שלח אלינו מספר טיפים למשחק הסזאתא או אסכ 58 (כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים, יש ללחוץ ראשית על מקש 1): ששעתס א - נותן הגנה וכן את כל כלי הנשק והמפתחות. 1 - מאפשר ריחוף. ז 00 100 | 200 |08 68 דו05וו החוד מקסים גורביץ' מירושלים שלח אלינו את הטיפים הבאים ל-.41 11025717 מ!א15ד (כדי להפעיל את הצ'יטים יש להקליד אותם לפקס באמצעותו מקבלים את ההודעות!: 7 - מאפשר משחק בשלב ירי בעכברים עם סיום השלב הנוכחי. 8- מאפשר את הצ'יטים הבאים: +51 - מוסיף לשחקן 810,000. 6+!זוס) - מסיים את המחקר. |א+[זוס - מסיים את החודש. צ+|זו6 - מסיים את השנה. ככ ו 6+ןזוי)+51 - נותן את כל החפצים במשחק. 2 ו-11: - הפתעה (זה לא עובד בכל הגרסאות!!. *= כדי להתחיל את המשחק משלב מתקדם הפעילו את המשחק על ידי א ]- .41יד11051 (כש-א הוא מספר השלב). 5וקוום ז0 ₪5 מתן ז'קונט מרמת גן שלח אלינו טיפים למשחק פםתזקואת 00 חס)ג, הוא בדק את כולם והם עובדים. כדי להפעיל את הקודים יש להיכנס למצב הדיבור ואז להקיש אחד מהקודים הבאים: =וסטוסאזק - כולם מתים. 2 6וא== - חייל עם 300 התקפה ו-88 טווח, א - אתה מתפטר (למה?). ןא .1ם ימת - מגלה את המפה. קז [אכואתקקץ - תוספת של 0 אוכל. אדפ ססאו - תוספת של 1,000 עץ. א - תוספת של 1,000 זהב. צאא 0 - תוספת של 1000 אבן. אגוא אסדסטק - חייל גרעיני מופיע במרכז העיר, 1 - מאפשר לך שליטה בחיות (אך לא באנשים שלך). 1 א [א 1 - מבצע התאבדות (מוזר, גצ לא?). אג]אח וס טאצ - מאפשר לספינת הבליסטרה לזוז על האדמה. 0 א - מבטל את ערפל המלחמה. 5 - יחידות נבנות מהר יותר. יְ צככטהטטזם - מכונית מהירה עם משגרי טילים. 1% - הורג את שחקן א%. אאםואסו - מנצח במפה הנוכחית. הוזד:תו ₪10 - הבליסטראות הכבדות נעשות חזקות יותר. [א6] - בליסטראות מקבלות 1,000 טווח. סצסתסצסח - הכוהנים נעשים מהירים יותר וחזקים יותר. אזגא אאהכ - קשתים מורכבים הופכים לעצים והולכים על המים ועכשיו - זה כבר מוזרזז!). אמסזא א6א.₪1 - קשתים על סוסים הופכים לפרשים שחורים (אבל זה מגניב!), 1 פסווחץ שלומי בן ה-11 מירושלים שלח אלינו מספר צ'יטים למשחק 1 משאזאק שחולק חינם בגיליון 67. כדי להפעיל את הצ'יטים יש להפעיל את המשחק על ידי הקלדת השורה: *ממציסטאקואז מאם.מטא]אץע" ואז יעבדו הקודים הבאים: 0 2% || כשה | פ :| םהה !1 שב 17-45 ב | =-- 8 - מחזיר אתכם מהמתים. א - הורג את האויב הנוכחי. 1 - מעביר אותך שלב. 5-1 - נותן לך כוח מלא. או+511:1 - מציל אתכם מנפילות מסוכנות (לחצו בזמן הנפילהו. + - מוסיף לכם זמן. - - אם יש לכם יותר מדיי זמן ואתם רוצים מתח, מקש זה מפחית את הזמן. * נסו ללחוץ על קומבינציות אחרות גם כן, מכיוון שיש אופציות נסתרות נוספות (כמו הפיכת המסך וכר. 5 קורא אלמוני שלח אלינו צ'יטים למשחק 480008 \. כדי להפעיל אותם, היכנסו לתפריט 185ד₪מקסאק ובחרו ב-6₪0א /כג. מתחת לשדה 05 157 הכניסו את אחד מהקודים הבאים. אם הכנסתם את הקוד בצורה נכונה, תופיע ההודעה "אס 1157" (את הקודים יש להכניס לפני התחלת המשחק). 9 - משחק חופשי מופעל. 71 - שחקן 1 הופך לבלתי-מנוצח. 5 - שחקן 2 הופך לבלתי-מנוצח. 4 - הקרב מסתיים לאחר הסיבוב הראשון. 1 - מאפשר משחק כ-"אכ0א)". 1 - מאפשר משחק כ-"אסאם". 7 - מאפשר משחק בשלב הסודי. 7 - מאפשר מכות מוות קלות (אגרוף גבוה + בעיטה נמוכה, חייב להתבצע במיקום נכון). ץז :זס הב וחוחס: קיבעו את מד הכוח באמצע בין המגנים לנשק ואז השתמשו במבער האחורי לתאוצה במהירות. אל תוותרו על משימות ההדמיה, הן מהוות תרגול מעולה. כדאי להתאמן על הסיבובים ב=זשתזחגק וב-6זוטתזג/ כדי לנצל את היכולת המעולה שלהם. צקרודדרי ד6ד1נעיכיד: | 1 4 2 םסוח דה אסוף את החיילים שלך לקבוצה אחת גדולה, ותקוף את האויב במכה אחת מהירה. ודא שהחייל הנכון אוסף את התוספת הנכונה. זה ממש טיפשי אם חייל עם רובה קשת אוסף כדורים. הוא פשוט לא יוכל להשתמש בהם, וזה בזבוז. נסה לפוצץ חביות כדי למצוא חפצים מוסתרים. נסה להשקיע ברובים ובתחמושת כבר בשלב מוקדם במשחק כדי שתוכל להפטר מאויביך בקלות רבה יותר בהמשך. |והפוווק א=חז ההז5 השתמש בחוכמה באופציית הזזת שולחן המשחק (כמו במכונות האמיתיות), וכך תגיע הרבה יותר רחוק מהשחקן הממוצע שלא משתמש בתכונה זו. כמו כן, מומלץ שתשנה מעט את קונפיגורציית המקשים כך שמקשי ה-61₪ ישמשו כמקשים שמזיזים את השולחן, מכיוון שהם נוחים יותר ממקשי ה-"7", וה-"/" שבאים מכוונים מראש. מכיוון שהכדור מאט ונע לעתים בצורה מוזרה, זה די קל לתפוס את הכדור עם הפליפרים התחתונים שלך. אמנם נראה כאילו הכדור נע מספיק מהר כדי ליפול, אך האמת היא שקרוב לוודאי שתספיק לתפוס אותו ממש בקצה. למרות שאתה יכול לנסות לרוץ כל הזמן לבד, תפיסה של כדור שעבר לפחות 10 יארדים באוויר תאפשר לך לעצור זמנית את המשחק כדי לבחור את הכיוון והכוח של הבעיטה הבאה שלך. זוהי הדרך לניצחון - אטית, הגיונית ובעלת מטרה ברורה. מומלץ להשתמש באופציית ההתקנה המלאה, אלא אם כן אתה מוכן לחכות המון זמן בכל פעם שאתה נכנס או יוצא משדה המשחק. כדי לתפוס את הכדור כשהוא עף באוויר, כבשלידך יש שחקן יריב, עליך כשע 3 6 למקם את עצמך בין הכדור לשחקן היריב או שתפסיד את הכדור כל פעם מחדש. אם אתה חדש למשחק, בחר במצב אימון. הגבר את היכולת של הקבוצה שלך, והורד את היכולת של היריבה - זוהי הדרך היחידה להצלחה בשלבים הראשונים. :5151 ]0 8115 5 | !הפו מומלץ מאוד לשחק במסך מלא ולא במסך חלקי. לך לתפריט האופציות וכוון שם את המשחק למצב של מסך מלא. בכל שולחנות המשחק יש "מצילים ממוות" שיזרקו את הכדור בחזרה לשולחן במקום לתת לו להחליק החוצה. למד מה עליך לעשות כדי להפעיל את המצילים הללו, והפעל אותם במהירות כדי לשמור את הכדור שלך בתחום השולחן. אל תשכח שלחיצה על הפליפרים מזיזה את האורות שעל השולחן. כשהכדור שלך מתגלגל לכיוון לחצן מואר, לחץ על הפליפרים כך שהכדור שלך יפגע בלחצן כבוי. ו הצ'יטים הבאים ניתנים לשימוש רק במשחק של שחקן בודד - כדי להפעילם לחצו על מקש ה-זטוח= היכנסו למצב שיחה ואז הקישו את הקודים הבאים: צטאסוא פגאד פוא 840 - נותן לכם 0 גזים ומינרלים. 1 ) אסזדה טק - מגביר את מהירות בנייתם של בניינים ויחידות. סא מזזד - נותן לכם מנה בלי הגבלה ליחידות של הטלת הקסמים. אה]א םיס םוא - אתם מפסידים במשחק. כ4] -6% = צערודדרי החדנוליכוה 5), 0(0)א - מונע מהאויבים את השימוש בקסמים. - בונה כל בניין. ג)אזא. [ש1 אית 0 אהת אוסץ - מצב אם סד פטפש זז זגח₪י זא[4 אהו אלוהי. - ערפל המלחמה נעלם. זתסשסחד אס מסס; - בניית יחידות מעבר לגבולות ההספקה. * כדי לעבור למשימה מסוימת עליכם להקיש את הקוד 1₪[.]4קכ0) ולאחר מכן ללחוץ על זטותם ואז להקיש את שם המשימה. שטאג]א גצ מפהחע מה צתוכסוא זה [ץצ93ו] כאשר אתם נמצאים בתיבת ההילוכים לחצו ביחד על המקשים 1 -:5-|זז), החזיקו אותם לחוצים ואז הקישו את הקודים הבאים: מא קאז סיט - עובר למצב בלתי מנוצח. מ ו - הז זַ מ אצ - אינו מאפשר לסיים את המשימה הנוכחית. ,וצת.ן סש סא 15 מאמצד - לסיים משימה נוכחית. =אזוא 15 מאזוא דג או - נותן מינרלים בחינם. קעפמס תחדה תח - נותן גז בחינם. סאזט דסא אס סאזצ ואפ - נותן את כל השידרוגים (₪5 0 ) האפשריים. .1 5 1.0 - מראה את כל המפה. אגא .זה /יםס:וא - משדרג את היחידות כ אנ)שוו. סז א ]טק - מפעיל זווית ראייה חופשית (בניווט כאשר מקישים על מקש 61 ביחד עם מקשי החצים) אסא א ספת - תחמושת ללא הגבלה. 2 א - לנצח במשימה ללא ניקוד. סז :וחב והוהפ6 הו כדי להגיע למצב של הצ'יטים תקישו מד]]ואסאצת בזמן הטיסה ולאחר מכן על המקשים הבאים: 1-6 - מדליק או מכבה את מצב ההתנגשות. [-1ו6 - מפסיק או מפעיל את מצב "בלתי מנוצח". 2 - - השמדת מטרה. ד 00 - מעביר בזמן התקפה את נקודת הראות מתא הטיים לצריח. 5פא שד וא - מפעיל את "הרדיו". 5 דא 1.8 - מאפשר טיסה במטוסי האויב בזמן משימות ההדמיה. 2 ד]ההשחח וו להלן מספר צ'יטים נוספים למשחק האסטרטגיה המעולה 2 477 אה או כדי להשתמש בצ'יטים, לחץ זסזוום, הקלד את הקוד המתאים ולחץ שוב על זש)ח. 58 אא דד.1 - אתה מקבל המון זהב. טום 10 צג כססס ג 15 11 - הופך את היחידות שלך ל"בלתי מנוצחות". 0 ד ₪אג1א - מאיץ את הייצור. אדא - יוצר מופע לייזרים ברקע. 85 - מבטל מלכודות קסומות. א אס - מראה את המפה, ומבטל את "ערפל המלחמה". הד 510 - מראה את המפה, אך משאיר את "ערפל המלחמה". 8 - אתה מקבל כמות גדולה של שמן. טעאס ואס פמט אא מאמחד - מסיים את המערכה הנוכחית. 4 - מראה הודעה משעשעת. ?זא צ - נותן לך אפילו יותר שמן. אצ 1.1.0 - מאפשר כניעה במצב מרובה משתתפים. סא אמכ - מאפשר שדרוג מלא. 58 94 טאוד ם.זדדו.1 צאטים - מוסיף את כל הקסמים. סואד - קטעי הקרב בין המשחקים מופיעים מהר יותר. 1תידת - העצים נחטבים מהר יותר. אמאאז 4 אם טא - המשחק ממשיך גם לאחר ניצחון. אצ.1ו 01 - כש-א הוא הדרגה של אורק או בן-ארם. 35) םד מד]אנז - ניצחון מידי. [אאטטצ .זז דוק שסיצ - הפסד מידי. זז חווו! זווב5סחו0 :אחזווד הכניסה למצב הכנסת הצ'יטים במשחק זה היא קלה ביותר. פשוט לך לתפריט הראשי, והכנס את הקוד תחת אופציית "דהת) א דוים". 1 - מצב "אל". א - אתה מקבל את כל כלי הנשק. עאחת דוט - תחמושת בלתי מוגבלת. את דא - חיים אינסופיים. הפאמ - ראשים גדולים, חסינות, כל כלי הנשק ותחמושת אינסופית. א - כמו הקודם, רק בלי החסינות. דאכאואח זפא - האויבים מוצגים כחצים אדומים על המפה. אדואא דח .ויו - הפתעה! הא דד - צבעים יפים יותר. אאדכ זאי)כנסת חח דא - הצ'יט האולטימטיבי. נסו וראו! אמסאפ - מכווץ את האויבים. םתא - מצב דיסקו. אסאס - מצב "מסגרת" בלבד. 1 - עוד הפתעה... ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענותיכם, בקשותיבם, > השיש ודסיי וו שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 2409 בני-ברק, מיקוד: 51114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס למספר 4, רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשמכם וכתובתכם. 4 ₪ 4 : אמטרטגיה 5 את11גז זה ו ₪ " ו ]| ₪9 נש - : ו / ]| ו ו אינסליגנציה מקאכותית ותוכל קסמוך ₪ , שרא שופ ו ג ן את םי מו רצרות ו , ₪ ₪ ₪ 4% עבצב ה יום בהיר אחד הגיעה אליי חבילה ו מיותרות - כל זאת בהתאם < שי ו פּ - דר ריזורזת - 5 וי ". . 6 שש ו וו א פה ה יה ] ה א בר למגמת חאו יארי] זֶם של הטמתכנתים. . .| - ל זר רד ב = נזר טגי לו ו ו |. [ | 1 תכין לו -- כתבה. ₪ "ל 5 - מה ב ש ו מ ו וז ₪ ד ₪ מ= ₪ ₪ ו א מא ₪ , חשבתי לעצמי. עוד משחק אסטרטגיה ‏ שמאפשרת שיוי דינמי בזמן שישכב ליד 423,756 המשחקים הדומים המשחק ‏ מה שאומר שאם .| . לו על המדף. ובכן, אני חייב להודות | הפעלתם מטען, הקרקע תנוע שטעיתי. והפיצוץ | יפגע | ביחידות ב הדוא הוא 0 תלת ממדי עבור ")5ן ו | - ₪ + - -[ - = זעי רִ 7-.* ו ₪ וניש יי הד טר | אי |[ כ1יי ₪ משחק בין הפלטפוראו = שר /) שו ו" מאאפ ₪ שי ! | = - ת ' . -ת - זינטוש, ן ב-1ד]א הוא קושי המשחק, השונות. מה שאי םד וכ כ . 6 ו 4 | - נ 1 ₪ווו! וגו 4 1ים ו הת רט א בכך שאתהד פועל ו" . [" ריותין = או ר: יי 41 ₪ האסט ו וי 1 . וו ןכ ו 1% בא ברל אחד ייק פק ₪ בשיש = - ד מובז [?י רִ גר פיקה ד ה אי 2 . . 0 ד ל מי ויוני ו פמ מ = כ יי גר ה א ור רר;< ו ול( שו 4 | שוש מ שן ןפ ]| פמ | : ז / = | 1 גם ש זא וא 41 % קש ₪ [ ₪ ו = וצו | ועליך להשתמש | מ ןד ₪ מ פשטות השליטה והאסטרטגיות המתוחכמות. בחיילים ובפני השטח כדי לשרוד. - ו 7+ == = מוצו ל 5 ₪ ₪ תל ה וש שוון] - ו מ ]ה !| יניו 1 ית מו רחב או עם שאה תאויר מתה קיף יו ישר ממדים, כשאנו יכולים לשלוט במבט של המצלמה בתחילת השלב אין לך מספיק זמן כדי . - | ו | | .| ₪ | ₪ | - "ג 5-5 = הקררב, ייחו רמו 5 ו אח המצלמה - 5 0 שו | ו וצן| יט חק םמ 4 ' ! או ייוו ן שו ;ן ->%--‏ 9 . ע וו יו - | ז שו וה ב ולתכנן (ברור ]| מין היה 8" ו להרתהדת או : פילו וי רּר בקלות יודרירי- ", ו יי | וא | ה ₪ ₪ ₪ חן | ישוח יד ד ה - ₪ - יהתקדם או אפ וום ת מרהימה, מהיעדים של יוצרי המשחק, אבל כשוה וכך ניתן לסקור את שדה הקרב מהזווית על השבון אסטרטגיה, זה מפחית מעט מע כ שו םיש :4 = י 1 : האופטימלית ומשהק). נוסף לאופציה המאתגרת וצר לכך הפיקוד רִ הוויש . 1 שה בא אותו || =- ₪ 2 חצ | = ] 4 , מקבר לסך, הפוקור על ההייהים בשה יוות משחק כנגד המחשב, יש ב-1דצ]( | - כ | ה שן לוחצים על כוחם בלשהו וו ₪ במיקום חדש או ביעד לתקיפה ואם תלחץ על . אפשרות ןי ל מ ו יךך ] ים, ק וויז נותן לך כל חודש מתנה! משחקי המחשב הכי חדשים בדרך למחשב שלך! כל חודש ‏ 60-808₪ חדש עם משחק מטורף! ₪17 הירחון המובי חייל שת פעמיים, 0 5 היחידות 7 ו ו 1 5 באר קמשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויציה, אינטרנט, מולטימדיה, משחקי תפקידים, חדשות מכל העולם ועוד. המשחקים הכי מטורפינ ו ימלך 5 ומשחקים דומים | 4 ] עס עצות שימושיות ועוד הרבה הפתעות... יותר מעניין, יותר צבעוני, הכי שווה! מבצע 13 ?₪ - עשה מנוי לירחון וויז וקבל 13 משחקים במתנו 0 2 0 0 8 ולמעשה הגישה לשרת של 4 משחק מחשב בתחילת המנוי + 12 משחקים כל חודש יחד עם הגיליון, וגם כרטיס חבר במועדון "באג סטור'' המעניק הנחות ומבצעיס מרהיבינ 0 טמ 8 ל 0 / ]1 או למה אתה מתכהז מלא את הפרטים בספח, הדבק בול והתחבר לווטי | מסוים או לבקש מהם לסגת. אם משעמם לך, לצו ו פומ אפילו תוכל לתת להם שמות ייחודיים ולשתף למשחק | : 0 | ! | לכבוד 58/58 - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 אותם בלא פחות מ-10 מערכי תקיפה ותוכל יקינטוש לפני ש: 4 + | טלי 03-5794711, שלוחה מס" 6 = ו רשיכות הכות(ות לסדר את כוח הלחימה שלך. ברצוני לחתוס על מטוי שנתי ל-17 ב 0 | | א יש לסמן 3 אפשוויות על פי סדוו העדיפות: עוד דבר שייחודי ל- 113 1%א נעוץ בעוברה ה" | = אני מנוי חדשי/ה אני מחדשי/ת שרל אחת מ-25 המפות של המשהק מנהיתה | | , בב ו ו ב 4-0" 6 | | אותך ישר בתוך אזור הקרב, ואין צורך לשבת 20 :ןוויו 4 .רציי ןר א ( טי טי 5=ה55265<=, הח-= 1707 דקות ולארגן מבנים תוך כדי צבירת כוה, כך | ' 1 % ₪ 44 | -= | ...4 . ה | 1 | שם משפחה -. | .. שסם פרטי , 3 08 ןמז שניתן כומר ש - [[חץצ ]א פשוט תופס את השחקן | 8 - 4 | | , | | ל 9-4 1% / | ו ו | | וזורק אותו לאמצע המהומה כשעליו, תוך זטן | ות אש ה פו- 09% 4 עו וז 4 רהה | ְ מטל עי - | ם ח?ווחז ₪ שו ₪ גשו; ומד דוו מ יוו אווש | . | יש %- | | . | % : | | כמיק יי = טלטון 24... ב ו בקש כה רנר בר . | ּ " התא - ו 1 ג 0ב 1 תר . | ₪ : 5-4 | . / : . | רז חדיים ג'אח עוד נזכיר כי למרות שהמשחק נראה מצוין, ל | 8 מש 1 | / | / | אפר = רז % | . | 0 | | מצורפת המחאה לפקודת מערכת <זאו על סך 264 שזייח במזומן עבור 12 גיליונות | הוראות חיוב בכרטיס אשראי: וזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול ]| [] הזז בכרטייס אשראי החיוב ב"4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית " 7 // 8 1 ע , לש ₪ 9 4 4 1 - 1 ו המפוזר | מאת: אור פלג באד טאקר היה בסך הכל שליח פיצה שנקלע להרפתקה בה נאלץ להציל את העולם. "א אי)ך !1 והרפתקאות הפרופסור המפוזר" (או בקיצור "באד טאקר"), הינו קווסט עם קו עלילה קלאסי של הטוב, הרשע והמושיע הלאומי. את דמות הטוב במשחק זה מגלם הפרופסור המטורף פרובישר גונהילי העומד מאחורי שורה של המצאות רבות וגילויים שונים לטובת האנושות. המצאתו האחרונה היתה מכונה בעזרתה קיווה שיוכל לשכפל כל דבר שירצה. בשלב זה נכנסת לתמונה דמותו של הגיבור הרשע, דיק טייט, שלאחר שציטט לשיחת טלפון של הפרופסור (גם במשחקי מחשב ישנן האזנות סתר), גילה כי מכונת השכפול מוכנה וגנב אותה מהמעבדה. , סח * 8 6 שני דברים | בלבד הוא לא , / 4 לקה בחשבון? ‏ /. - האחד הוא שאין /-. לו שמץ של וש "ש כיצד לתפעל את המכונה, והשני הוא באד טאקר, ניבור המשחק - המושיע הלאומ בחור מעט תמהוני כ18 -% ומוזר, שמועסק באופן רשמי כשליה פיצות ואף ממציא שילובי פיצה שונים (כמו הפיצה עם תוספות האנשובי והשוקולד) ובאופן פחות רשמי כעוזרו של הפרופסור. את בעייתו הראשונה, פתר דיק טייט בדרך מקורית: הוא חטף את הפרופסור כדי שוה יוכל להראות לו כיצד לתפעל את המכונה, אך הוא לא לקח בחשבון שבאד טאקר יחפש אחר הפרופסור, וכעת, כשברור לכולם שהעולם נתון בסכנת טרור לא ידוע, מגיע תפקידך בדמותו של באד טאקר ועליך לשנס מותניים, למצוא את הפרופסור ולהציל את העולם. במהלך מסעותיך הרבים בעיר באריוויל בה מתרחש המשחק תצטרך לאסוף חפצים רבים, לתחקר אנשים שונים אודות מקום הימצאו של הפרופסור ולבקר בעזרת המפה במקומות שגילית. במהלך השימוש תגלה שהמשחק משתמש בגרפיקת .00/ רגילה, והדמויות [י ו >> ₪ וו !ו עירוורוב יון שוזן] ו ותו השונות מדברות באנגלית ברורה \ ומשלבות בדיחות שונות ופה = ושם גם הומור ציני. 1." | בכל הנוגע למנשק המשחק, = זה מורכב מ-9 סמלי פעלים (המוכרים לרוב ממשחקי חברת "5 65 1.1") המאפשרים לבאד לבצע את כל הפעולות השונות הדרושות, כגון: הליכה, פתיחה, סגירה, הזוה, דיבור וכד', כמ יז 11 20 > חא 5 א 17 קהל יעד: חובב'י קווסטים, בעיקר השחקנים הפחות מנוסים. בעד: קווסט קליל משולב בהומור חביב. נגד: המשחק אינו מחדש דבר בתחום הקווסטים. דרישות מערכת: 66 - 122 486 ומעלה ס1א8 זיכרון 41 ₪ כרטיס מסך 04 כונן 1(כ)א-6:]2) במהירות כפולה (מומלץ מהירות מרובעת) , וו יוו וי מאת: ערן פולוסצקי תחום סימולציית הטנקים סבל בעבר מרמה ירודה למדיי, ורבים מהסימולטורים היו קשים לתפעול או בעלי גרפיקה בינונית. אך כיום, בעידן ה-א1א1א והמאיצים הגרפיים, סוף סוף אנו יכולים לסקר משחק ראוי לשמו, משחק שמשלב גרפיקה מהממת עם קרבות טנקים משובחים - שמא !וס1א4 2 15 ! תחילה אנו רוצים לברך את חברת "0 וא שהצליחה לאזן בצורה נכונה את השילוב של גרפיקה ופשטות משחק. בניגוד למשחקים קודמים כמו 22 -=] ו-3 4):]1₪] ]1א():), שהיו מרשימים ביותר מבחינה | גרפית | אך פשוטים ‏ מד", 2 57 כםתאוכטואאג מרוויחה מהגישה הזו, ויוצא שאנו מקבלים משחק שגם נראה מצוין וגם מספק שעות רבות של הנאה. אחרי הכל, ‏ כל הבבד לחברה ב-%41.0016סא ששמו לב לעובדה ששחקני מחשב מחפשים אקשן וכיף, ולא קורס טירונות של שישה חודשים רק כדי ללמוד כיצד לשלוט בטנק. ברוב המשימות תצטרך להתמודד עם מספר רב של אויבים, עד כדי כך שבאחת המשימות יש כ-36 יחידות אויב הכוללות טנקים, מובילי חיילים משורינים, תותחים ניידים, מגדלי שמירה, בניינים, ואת כולם עליך לחסל בעזרת שלושה סוגי פגזים ומכונת ירייה אחת. עם זאת, ולמרות שיר ההלל לפשטות ששרנו בפסקאות הקודמות, יש לציין שזהו אינו עו משחק פשוט של ירי ותזוזה. נכון שהמשתק מבוסס על הטנק העוצמתי ביותר בעולם (פ]והחםת 2-|1א) עם כלי נשק מפוצצים (מכל הבחינות), אך אלמנט האסטרטגיה אינו מוזנח, ועליך להשתמש בתנאי השטח השונים כדי לנצל את הכוח שלך בצורה האופטימלית. הרעיון הוא לבסס את עצמך ליד כוחות האויב בעמדה נוחה, להישאר מוסתר ואז לצוץ לפתע ולפגוע באויב. עם זאת, עליך לנסות ולהישאר מחוץ לשדה הראייה של שאר יחידות האויב, מכיוון שלוקח כשלוש שניות לטעון מחדש את התותח שלך, ובזמן הזה אתה פגיע. תכנון השלבים במשחק שומר את רמת העניין שלך גבוהה, ובכל רגע עלולה לצוץ הפתעה חדשה. באחת המשימות אתה מקבל תדרוך שאומר לך שיש קבוצת טנקים במקום מסוים, אך בדרך לשם, בזמן שאתה יוצא מהעמק, צצים מולך שני 1-80 מאיימים ומתברר שזהו הזמן הטוב ביותר ללחוץ חזק על הבלמים ולקחת רוורס בטירוף, בזמן שהטנקים של האויב מופצצים על ידי | הסיוע האווירי שהזמנת כרגע (למעשה, עליך להגיב במהירות במצבים רבים, משום שלמרות שאתה יכול להתמודד עם קצת אש ממכונות ירייה, פגז חודר שריון מטווח אפס פשוט | יקרע | אותך לגזרים). מבחינה גרפית המשחק נראה מצוין, זאת אך ורק אם תיתן לו כוח רב מהמעבד. המנוע הגרפי של המשחק מבוסס על 2, ובמהירות | של טנק (בניגוד למהירות של מטוס או מסוק) הגרפיקה 1 0-0 | ₪4 ₪ ה מיוורציה 01 נעה 4 - בצורה מאוד חלקה. פני השטחה עצמם מלאים במהמורות, עם גיוון של חול, דשא, שלג וסלעים ופה ושם אפילו מפוזרים כפרים קטנים. כמו כן, ישנם מצבי מצלמה רבים והם מאפשרים לך לקבל מבט לוייני, מבט "מרדף" של טנק האויב וכו'. למזלנו, יש כאן 44 משימות שלמות שדורשות את מירב תשומת הלב, כולל משימות אימון, וארבע מערכות שונות שממוקמות בקונגו, מזרח רוסיה, ביילרוס ואיראן. רמת הקושי של המשימות עולה בהדרגה ויש לציין שאם תושמד - תוכל להיכנס לטנקים אחרים בפלוגה שלך. לסיכום, זהו אינו משחק הטנקים הטוב ביותר לו יכולנו לצפות - זה לא 022 על הקרקע - אבל זהו בהחלט משחק שמשלב פעולה בלתי פוסקת עם הרגשה שאתה ממש נמצא בשדה הקרב. מאת: רועי זילברברג "בשורה | התחתונה: | משחק ו שנראה עד כה." רבות כבר נאמר על משחק האסטרטגיה הזה, אך למען האמת פחות מילים נכתבו עליו, אולי משום שעיתונות המחשבים העולמית עדיין מנסה לעכל את הפקת האסטרטגיה בעלת הגרפיקה המואצת ביותר שראינו עד כה ובעלת גיוון מרשים של שלושה גזעים. על שלושה גזעים ו ₪ ו וי יי ו כאשר מה שחשוב הוא ההבדלים העצומים ביניהם. לכל גזע יש את המבנים והיחידיות שלו וכתוצאה מכך לכל גזע יש גם ו מ = יי בעלי היכולות הטלפתיות שמזיזות בניינים, ה"פרוטוס" בעלי הטכנולוגיה המתקדמת והיכולת לבנות בזמן קצר ביותר, והאחרונים אם כי בכלל לא חביבים הם ה"זרגים" (דמויי החרקים) שמסוגלים להזיז קרקעות ולהפוך ות ליי בכל אחד מן הגזעים ישנן עשר משימות שמקושרות ביניהן על ידי עלילה סבירה ‏ בהחלט. העלילה לא משתנה | בין הגזעים, אך אנו מקבלים ו ו ל האירועים בכל גזע וגוע, מה שמוסיף | מאוד | לתמונה | הכללית. רוב המשימות הן בסגנון איסוף משאבים, בניית טנקים ויציאה למלחמה, כאשר ישנן במשחק כמה משימות בסגנון חדשני 50/0170 שמשאירות את המשחק מעניין גם אחרי ו | המשימות היזומות בהן אתה מקבל מספר יחידות כדי לפשוט על בסיס אויב, מה שמצליח רק בחלק קטן מהמקרים), כשבנוסף ל-30 המשימות נמצא כאן גם מספר משימות ל"מתקדמים" שמצורפות לעורך המסכים. ב אסטרטגיות המשחק של המחשב הן הכמות מאוד עד מבריקות ולמרות שלא שמים לכך במשחק יחיד, ברגע שתנסו לשחק ארבעה שחקנים כנגד המחשב תגלו שמכונת החישוב תיתן "פייט" בלתי רגיל שיכלול את איתור היריב החלש ביותר. אחד התחומים שבהם התרחש שינוי משמעותי | הוא השליטה ביחידות - כל מפעל יכול לקבל רשימה של עד 5 יחידות לייצור, יש מערכת של | .--..= נקודות ציון שבעזרתה | ₪ אפשר להורות על ביצוע שו סיורים או התנהגות של ₪ ו ' על :יי יי , והדבר השימושי | ביותר הוא התוויית | מסלול שמאפשר לקבוע באיזו דרך | יסעו היחידות, מה ב 1 לכי מיותרת. כמו כן, המנשק מאפשר לבחור עד 12 יחידות בו זמנית ולתייג אותן כקבוצה - דבר שנעשה בקלות מפתיעה, כך שלמי שרגיל לאפשרות בחירה בלתי ד זה ₪ ₪ ₪ ג א דור ה 7-0 /ש/ש/ .= ש--= בח כר 3 ה ₪ == ...]| מוגבלת של יחידות, צפויה תקופת הסתגלות. עם זאת, נזכיר שבחירת יחידה מסוימת בתוך קרב רב- משתתפים עלולה להיות חוויה קשה, ויוצא שקרבות קשים מוכרעים לעתים בזכות לחיצות מהירות על העכבר או בעזרת זריזות ידיים. ניהויל המשאבים במשחק דומה מאוד ל- 2 7 :]ה אבל הצורה שבה הוא מיושם נותנת לשחקן הרגשה שונה לחלוטין. בעוד השחקן מטפל בשני משאבים המקבילים לעץ ולנפט ב-6.2/, רק לאחד מהם יש חשיבות מכרעת באמת. כמו כן, זווית הראייה האלכסונית והשיפור בהגבלת שדה הראייה על ידי ערפל המלחמה נותנים לשחקן הרגשה |[ מ( 0 יי ד החשוכות), כך שגם | משמעות חשובה מבעבר, | ולהחזקת | הקרקע הגבוהה יותר 206 ]| יש חשיבות גדולה גם %=] מבחינה אסטרטגית | | ונם מבחינת אופן הראייה, ריבוי משתתפים וב ד ו וב ךייר ו קרא וד ]וא והוא מהנה לפחות כמו המשחק עצמו, כך שניתן לשחק ראש בראש עד לקרבות של שמונה שחקנים ב- '/.1 או באינטרנט. כמו כן, ישנו מגוון מצוין של משחקים וניתן להוריד מפות חדשות בקלות. עוד נזכיר כי תוספת חשובה ביותר למשחק היא עורך המסכים שמאפשר ליצור מפות נפרדות או מערכות שלמות בתכנון ביתי. המפות מאפשרות ליצור עולם חדש הכולל מערכות חדשות, תדריכים למשימה, תנאי סביבה למפה ואפילו תכונות מיוחדות ליחידות, עניין של סגנון 0 ו ₪ | | 0 6 יי פיי מ וי הטוב ביותר שקיים, ובנוסף לחדשנות הוויזואלית יש למשחק הרבה סגגון. ה באיכות גבוהה והושקע בה דמיון רב, כך שהאפקטים של השקיפות די מוסיפים (כמו הבהוב המגינים של ה"פרוטוס"). כמו כן, קטעי הווידאו עצמם ממש יוצאי דופן ד הנכון. עם זאת מהבחינה הוויזואלית יש רק תלונה אחת והיא שאזור הצפייה קטן מדיי (המנשק תופס כרבע מסך) ומסך הרדאר מספק רק מידע מועט. מבחינת הסאונד, ניתן לומר שהמוסיקה היא באיכות גבוהה למרות שרוב המנגינות אטיות ותוכננו במצב הראוי למשחק. האפקטים הקוליים ברורים ואמינים, כך שלכל יחידה יש את הקולות והדמויות שלה, מה שמחיה את המשחק ומאפשר הנאה שלמה מההפקה ולא רק מהמשחקיות הגבוהה שלו. בשורה התחתונה ד הוא משחק האסטרטגיה ב"זמן אמת" הטוב ביותר שנראה עד כה, פשוט מאוד! גם אם קצת נמאס לכם מהסגנון הזה (אני מודה ומתוודה ששיחקתי די הרבה בחודש האחרון) תנו למשחק הזה הזרמנות, לא תצטערו. | מו וזו וז זי ו 9% ,= 7 ש פופו 60 ואוב : 1 0 :₪ 4 1 7 / 1 . 4 ₪ ₪ יוה ו ב 3 "יו ש ג | | 1 1 "זו | - ע ו 8 7 3 . / , . 1 - ה 47 א י %. 4 ₪ ו " , - 1 - ]5 - / %9 ג' 4 ו" % - / חא ו - / וד = ₪ ה ו ' ו ₪ < 5% ג ל - - - מ 2% א : יו מ /, . 9% ב 5 - * | | 0 8% . וי 4" - 0 ] | יו]-] .' ד ב - - 1 "1 / / :, 2 *= . . בש ג + "יו ו | 4 "ל ה - 6 ה . ₪ ".א - 0% " ה* ד > 2 . / . " // . שה יל 7 5% "כ . ₪ [ 2 | ₪ ' | / ₪ | . | / ו / / ) וו | אש" ה | ' הווה !| ₪ / - | ו %.. . ' 0 ו . . ו , ה ה ו / 0 ₪ / 1 0 ל וו - - וו - - א "ו = : 4 / / 5 א זו | ההל יעד: אוהבי האסטרטגיה. בעד: הכי טוב שיש בתחום. חברת | 7₪0ק81, ריבוי משתתפים, עדכונים מהאינטרנט ועוד ועוד... נגד: פה ושם פרטנות יתר שעשויה להקל מדיי על השחקן המנוסה. מאת: בן כספי . שיחה עם אביהו בו-נוו מדברים עטקים אביהו בן-נון, נשיא 11א(1 ולשעבר מפקד חיל האוויר, התארח במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) וקיים שיחת ועידה וירטואלית עם עשרות תלמידים ומורים, | שעקבו" אחר ‏ מסע ה-6שח131!6[:) 15020 שנערך בנמיביה ובבוצואנה. השיחה נערכה באתר האינטרנט של מטח, שחבר ל-1א1) ולחברה הגיאוגרפית "נאות הכיכר" שיזמו את המסע אליו הצטרפו (באופן וירטואלי) תלמידים רבים. המסע הווירטואלי של מטח כלל משימות הכנה לתלמידים, שיחות ועידה, קשר עם חברי המשלחת בעת שהותם באפריקה, והוא יסתיים במפגש מסכם שבו ייפגשו התלמידים והמורים פנים אל פנים עם ראשי המשלחת. בשיחה זו כמו גם בשיחות קודמות בהם התארח מנכ"ל החברה הגיאוגרפית מר מולה יפה וחברי משלחת נוספים, ענה המרואיין על שאלות הנוגעות לענייני בריאות, תרבות, מבנה השבט באפריקה, וכמובן דווח גם על חוויות שונות עליהן סיפר אביהו בהרחבה. שיחת הוועידה, כמו גם משימות ההכנה שניתנו לתלמידים, מופיעות באתר האינטרנט של מטח, אשר הפך בשבועות האחרונים יעד לאלפי תלמידים חובבי גיאוגרפיה והרפתקאות. כתובת: 1/1502₪א.001.06, אראו הנישאים שלך - פנטיום וו כולר פשם! -- - לאחרונה השיקה טלקוד בישראל את המחשבים הנישאים החדשים מתוצרת 0 א ארג 1 :) העולמית: מחשבי פנטיום 11 הראשונים שכוללים פצ (186 0:660 |גווקו₪) ובעלי מסך צבעוני ענק של "14.1. המחשבים, מחשבי צג אוד סולו 0, פועלים במהירות של 82ה]א266 בטכנולוגיית פנטיום 11, כוללים וידאו דטס;אן וטכנולוגיית 8062, המאפשרים הצגות וידאו וטלוויזיה במחשב, כולל אפשרות שמירת תמונות ועריכתן. ניתן לומר כי השלובים הטכנולוגיים האלה משפרים את ביצועי המערכת באחוזים ניכרים, והופכים אותם לבעלי ביצועים שאינם נופלים מאלה של מחשבי ה-26 המתקדמים ביותר. הנייד החדש מאפשר לאיש העסקים להסתובב במהלך היום ולהציג פרזנטציות לתפארת, כולל סרטים ותמונות בתלת ממד, להגיע הביתה, לצפות בסרטים על גבי המחשב וליהנות ממשחקים "כבחים" באנימציה מורכבת, וכל זאת במכשיר קטן ממדים ונוח במיוחד. המחיר לצרכן: החל מ-83,700. וחזוכה היא... אקטוט והמתחרות נעוארו לאחור אקסנט טכנולוגיות זכתה בתואר חשוב בתחום אבטחת המידע והותירה מאחור חברות כמו זאז0ץ א 5 חצ צדזאש6ת, 6% ואחרות. ₪ ₪ "| 2457 1 8" ?גבה! עיב 5 8כצ !דכו 11 '₪ 7% הששו במה ד,אה -- והפפונ ₪ זו < כחאו ויפ 9י2 00 ₪ 2 מ 1 410 שה 40% ם6ישח,) מ'וסאנו] < סש ₪ שד "שלוו םא 1 !5.גי4ט וי שונרבויעהק 4 ו רשות:יק 35 = הזג 0 פיא ד -ך |( לזסווג | בע פוה. שת הו ממותשכבח"ם < . בו 525 2% - הסיט טנ :"2 < הק והכוסתיב ‏ -91-4ה5₪3! + בת הווה וכ = * 20 5076 זסטו - .זבזו-25%27/! סנס !אכה:הססכנם הבופצכור) = שודיחו כו51 - בצוה 6-4 = רו הפפ 3 או > בקי = 47 כו - יופכ שפ/קשות:] < וו בחיפו!4ץ5 !סו - ח6וובן-. וה ]4/0 הפופכה ה דוסנעעכ4 = | 065 ספ ד | > ו < זו הפורת 1 2! - הח;) וק = וכ !קוחו בחנום) - וחק שר) חיאח)]ס' * מ וע 4י - העיצה ד סי חכים < הכנ בה זכ פרופודון = | יבשא פת) ₪1 0957 + =- 55| הבעה שיח 345 ! התואר ניתן לחברה במפסגרת וו 8'ז0]ו20] 6הו232ה1א 6זג 0 5חגט, הבוחן מדי שנה את יצרניות התוכנה המובילות בעולם, ובוחר בכל תחום את הספק שהציג את הביצועים הטובים ביותר בקטגוריות שונות כמו טכנולוגיה, שירות, תמיכה, חדשנות, שיווק ועוד ועוד... עיחון ווהח-= חדעו אבטחה המליד חברת קומסק מתחילה בהפצתו של עיתון [וַגו-5 ראשון בישראל בתחום אבטחת המידע, והוא ישוגר כשירות לציבור הרחב חינם אין כסף אחת לשבוע. ניא אלפסי, ראש מחלקת המחקר של קומסק, מסביר כי מטרת העיתון היא להעלות בקרב הציבור את המודעות לבעיות אבטחת המידע השונות שקיימות כיום, לספק פתרונות לפרצות ועצות כיצד להימנע מהן, לחשוף מחקרים מהשורה הראשונה בעולם בתחום וכל מידע אחר שיכול לעניין ולתרום למשתמשי המחשב הרבים בישראל, משתמשים המעוניינים להיות בין מכותביו של העיתון החדש, מתבקשים לפנות אל [000566.00.1 63 ][טפחס6. תעודת זהוח קומסק הינה אחת מחברות הייעוץ הגדולות בישראל בתחום אבטחת המידע, ומנהליה עומדים בראש צוותי תכנון של פרויקטים רחבי היקף בארץ ובעולם בתחומים אלו. ניסים בראל, מנכ"ל החברה, הינו חבר בוועדות בינלאומיות שונות העוסקות באבטחת מידע ומשמש כנציג של בנקים בישראל בתחום אבטחת המידע. הווהה המעוחק והאגדה לפני כשנתיים, בשחברת באג מולטיסיסטם הביאה לנו את משחק הפלטפורמה 4%]צ8%%א, לא מעט אנשים הרימו גבה ולא כל כך הבינו מה הולך לקרות כאן. "באותה תקופה הבנו שתחום הפלטפורמה מוזנח למדיי בשוק משחקי המחשב בישראל ושזה הזמן לנצל את הזדמנות," מספר רמי ירון, מנהל השיווק של החברה. "מתברר שגם החלל שהיה בשוק ביחס לפלטפורמה ודמותו החמודה ₪ - - ₪ שוש = 31 - = . וי > לוו ]| של ]אצ הביאו לשוק את מה שהיה דרוש לו, היות והמשחק לא הפסיק להימכר," מוסיף ירון. ואכן כך, מאז הביא את המשחק ואת הלומדות שבאו אחריו במסגרת סדרת "כיף ללמוד עם אג]1אצגא", התוכנות לא מפסיקות להימכר ובמשך השנתיים האחרונות הן נמצאות בין חמשת המוצרים המובילים של רשת חנויות הבאג סטור, שמהוות את ערוצי השיווק העיקריים של החברה. | 51800 5080061 לח 1[ הכריזה על סורק הצבע השולחני + 5 1 ות הטסה, המשתמש בטכנולוגיית ‏ 157 ()מ6[!86)ה] 16 קהטתתה56) לביצוע סריקות באיכות צילומית באופן אוטומטי. 8 . - לור מדובר בסורק הראשון שמבצע אופטימיזציה עבור כל רכיב בדף באופן סימולטני, כך שתוכנת הסריקה תס תסווס6זק מנתהת את הדף המורכב ומגדירה לגבי כל רכיב (טקסט, תמונות, ח6חו.1 וכו') את הרזולוציה המתאימה לו, את עומק הצבע, פורמט הקובץ וכו'. באופן זה מופקת במהירות סריקה מוכנה לחלוטין הניתנת לשילוב בעשרות יישומים פופולריים של >אוסהג. עוד נזכיר כי ‏ 51006 ]56816 הוא גם הראשון בין הסורקים השולחניים של שןז המתחבר לכניסה המקבילית של המחשב, ובעצם מאפשר התקנה קלה ומהירה (בלי הפרעה לפעולת המדפסת). "בשורה של מבחנים שביצענו הפגין הסורק החדש ביצועים מהירים פי שניים עד שלושה לעומת מוצרים מקבילים של יצרנים מתחרים," אומר פיל פאראסי, מנהל חטיבת הסורקים של <נן. "תהליך הסריקה התקצר כיוון שתוכנת הסריקה מבצעת את כל הפעולות בעצמה וחוסכת את הצורך בפתיחת שורה של יישומים נפרדים כמו 00%₪, עיבוד תמונה וכו'. במבחן אחד שכלל סריקה של כתבות מגזין ארוכה ביצע הסורק את התהליך כולו ישירות למעבד 6זס/ו בזמן מהיר פי 6 לעומת ממוצע של 31 דקות שנדרשו לסורקים אחרים," מוסיף פאראסי. יתרונות נוסבים עול טכנולוגייח דפ| סמלים ואיורים שחורים במקור שמוסבים ל-חג כ:[), משמרים את חדותם וניקיונם לאחר הסריקה באיכות שאינה נופלת מהמקור. כמו כן, המבנה הגרפי המקורי של הדף, צורתו ותכניו נשמרים במלואם לאחר שילובו במעבד התמלילים. י. בעורה שי ו | חזסשותגסזספ ממש בדרך אז ונ מידו ו ו ג 120 קמ"ש, לחתוך קרוב בסיבובים, להתנגש 4 ו ו על הערפל ביערות פאריז ועל העשן ברחובות רומא. אם תקנו את ץ]|₪8 זשותה6ז50 תגלו שכשמו כן הוא. ראשית, זו עוד גרסה משופצת של משחקי מירוץ המכוניות של תאזו (המשחק רץ חלק ויש אפשרות לשחק נגד אנשים אחרים), ובעצם הוא המשך מתבקש להצלחות | מסחררות קודמות דוגמת זג 4] 86ו, ההסזץ23] 2-1 זרת 506 בהקשר זה, כדאי להזכביר ש -2 501680001 היה חידוש בנושא השליטה ברכב הווירטואלי והגרפיקה, ואילו ץ[[68 ז6וח08ז50 לוקח אותנו שוב, שלב אחד הלאה בטכנולוגיית כן3 במשחקי מחשב, כך שבמקום לאמץ את שיטת הזירה במשחקי מכוניות (שהיא דלה, חסרת מתחרים ותמיד השחקן מוצא עצמו מטייל לו באחד היערות באנגליה ומנסה להגיע בזמן לסוף המסלול), ע|₪81 ז0ות68ז50 הוא משחק מירוצים ופעולה טהור ונקי מכל המאפיינים האלה. במקרה זה, השחקן יכול לבחור בין שש מכוניות שונות ושבעה מסלולים מאתגריםו. . , כ כך ש - ץ33[1 ז6806ז56 הוא ו אשר ידרוש ממך לשלוט היטב בכל 0% ל -| הדשא שבו, ותגלה שכל שנייה ו נוי כ אקשן רצוף ללא סוף בו אתה יכול לנסוע באיזה מסלול שתבחר ולפי איזה סדר שתקבעק. המצב השני הוא ה - קוהפמסוקותגּוו") בו אתה נוסע במסלולים על פי סדר מסוים שנקבע לך והממצב השלישי הוא ה- 411808 שוחוד בו אתה נאבק נגד הזמן. בכל אחד מהמצבים הללו, אתה יכול ליהנות מהיצירתיות של המפתחים | ושני דברים מהנים במיוחד הם התפאורה ואופציית ה - זסצג| גו[טא. = וכך, בזמן שאתה מכסה את החבר שלך שיושב לו בבית (ורואה על המסך המפוצל שלו את המכונית שלו על חצי מסך ואת המכונית שלך על חצי המסך השני), אתה יכול ליהנות מהנופים האותנטיים של יערות צרפת או של רחובות איטליה הצפופים. - מעבר לכך, לבעלי של א321 יש הרבה מה מו 5 היות ועם מאיץ תלת ממדי, 11 50 קופץ מסתם 7 יב - מה שמתבטא ‏ בהיותו חלק, בעל אנימציה היציבה .%" (לא רועדת בסיבובים חדים), עם | ָ אורות בלימה פעילים, ענני אבק, ‏ : אורות דינמיים והצללות, שאפשר להרוויח בסיבובים היא וק % ל 8 קריטית | וחתיונית | להעפת |] משתתפים אחרים מהכביש, מה שיש לאהוב 2 ברמ 0" זמיניס למשתמש בתחילת המשחק) ‏ / | במו ו א לשחק: 7 ומה שנשאר | חוקזו/ החליטו לעשות עימנו חסד, ולתת לו חופש. בחירה בכמה וכמה נושאים: אתה אוטומטית, ה :ל "הפרעות מעצבנות" למצב משותק ולהוסיף או להפחית את מספר ה ב[ במכוניות במצב ה"קל" ו"הבינוני", אך אותן מכוניות במצב "מומחה" יהוו אתגר הציני עבור ל ל ו ממ 7 = מ מומחיות באותם סיבובים חדים, בהם כל מילימטר חשוב כדי להישאר המובילים בראש, לסיכום, ץ|[3 ז68000ז50 הוא משאבת אדרנלין קלה לנהיגה אך קשה לשליטה, והוא מאפשר לשחק נגד אחרים ללא כל צורך ב-א.1, מה שמוסיף 0" ו ג לשביעות הרצון מהמשחק. 5 א 2 | קהל יעד: אוהבי מירוצים ואקשן. בעד: אקשן טוב, מירוצים ברמה גבוהה . ואופציה יפה של ריבוי משתתפים. נגד: האדרנלין עשוי להיגמר לאחר שבועיים-שלושה. 7-4 . - קש עו ב כ ולוק ₪ ממ הווחי גי בי טאי קור אנגוית ור - - - ו - . 8 + -- 4 ' ןז א . 1 בו ₪ ל בו "שור ב ו 0 ₪ יש לי סוד - אני קורא אנגלית! יש לי סוד - אני קורא אנגלית! (חלק ב') היא לומדת ההמשך המתבקשת לאחר ההצלחה הגדולה של חלק א' מבית 61.08 5₪61.1511. לפני מספר חודשים נתקל אחד מאנשי המערכת במיקי רינגלהיים, אחד ממנהלי השיווק של מטח, אשר שמע כי עולות במערכת וויז טענות קשות ביחס ללומדות של המרכז לטכנולוגיה חינוכית. באופן כללי, נוצר הרושם שהלומדות חוזרות על עצמן מכל הבחינות, בראש ובראשונה בכל הנוגע לפורמט הדידקטי של השיטה החינוכית ולפורמט הגרפי שרחוק מלמצות את האפשרויות שיש לנו כיום. במילים אחרות, נוצרה תחושה כאילו מישהו במטח קפא על השמרים והביא איזושהי נוסחה לכל נושא ונושא, נוסחה שקצת מיצתה את עצמה. מיקי הפשיל שרוולים נענה לאתגר ובאותו מעמד ממש חשף בפני עורך העיתון את הפיתוחים החדשים שלוקחים את התוכנות כמה צעדים יפים קדימה ובהחלט משיבים מלחמה למתחרים ה"וויקיים" מבית אדיוסופט והד-ארצי. במו כן, סיפר לנו מיקי על תוכניות להמשך שיתוף פעולה עם ה-ז5אסע צץ.וסאפואץ, אחת מסדרות הלומדות המובילות בארה"ב שזכתה לפרסים רבים מקהיליית העיתונות והחינוך האמריקנית. בינתיים הגיע לידינו העיבוד של מטח לתוכנה במסגרת ריענון המדפים של הקיץ והנסיעות לחו"ל. חלק ב' על הלומדה הלומדה עוסקת בהוראת הקריאה והדיבור באופן שיטתי ומסודר, ופותחת בפני הילדים אשנבים נוספים לשפה האנגלית. כמו כן, ניתן לעבוד בה לאחר סיום חלק א' של התוכנית או בנפרד ממנו. בכל אופן, הלומדה מזמינה את הילדים לשוב ולהצטרף אל חיות היער ולשפר את מיומנויות התקשורת שלהם בשפה האנגלית, בדרך של לימוד חווייתי ומשעשעא. הלומדה עצמה חושפת את הילדים לשפה במגוון אמצעים דידקטיים: הם שומעים וקוראים סיפורים, פזמונים, שירים והוראות, ומקבלים רמזים המסייעים להם להבין את משמעותם. מעבר לכך, ניתן לומר שהלומדה מרחיבה את אוצר המילים של הילדים, חושפת אותם למבנים מגוונים של משפטים באנגלית, מקדמת אותם עד לקריאת סיפורים קצרים, ומתרגלת אותם בבניית משפטים, בשיפור הדיקציה ובפיתוח שטף הדיבור. אחד הדברים שבאמת אהבנו כאן הוא העובדה שהלומדה שמה דגש על הקניית השפה בהקשרים הרלבנטיים לילדים . ומתוך דיאלוגים וטקסטים הלקוחים מחיי היום-יום כמו ארון הבגדים הביתי, חוף הים, חיות המחמד הביתיות וכו'. סיכום היתרונות * מקנה לילדים את הבסיס לשפה האנגלית בהתאם לתוכניות שפותחו עַל ידי טובי המומחים בתחום זה בארץ ובעולם. *= מלמדת את השפה צעד-אחר-צעד באופן שיטתי ומובנה. * מאפשרת ללומדים להתקדם לפי הקצב האישי שלהם. = תומכת בלימוד באמצעות קריינות בעברית, הנחיות, הדגמות ומשובים מילוליים. *= מעודדת את חוויית הלימוד ומלווה אותה בגרפיקה עשירה, באנימציה, בסיפורים ובשירים. *= מתרגלת את החומר הנלמד באמצעות משחק. = מעודדת התנסות ותרגול בעזרת פעילויות חופשיות יחסית של כתיבה, קריאה ודיבור. * מארז הלומדה כולל מדריך מפורט להורים, 2 חוברות עבודה לילד ודף מדבקות. עוד נזכיר כי הלומדה מבוססת על סדרת ה-דפתאסע ץ. זפאטוא הט סאזס ג ;, אשר נבחרה על ידי ה-אממט 5שמא כלומדה הטובה ביותר ללימוד אנגלית בארה"ב ב-1997 והיא מיועדת לבני 7-2. מעשה בשלושה חזרזירים הוא משחק מחשב מבית מדיה פלוס, המהווה הרפתקה מוסיקלית מעניינת ומושתת על אופציות לשינוי קו העלילה. תמיד נדמה לנו שישראל היא מעצמת לומדות, היות ורוב התוכנות מהסוג הזה מגיעות אלינו בעברית מלאה (דיבוב + טקסט), ומשווקות באופן הפונה היטב לקהל הישראלי החל מרמת האריזה, דרך הוראות למשתמש וכלה בחוברות עזר מימין לשמאל. עם זאת, האמת היא שבישראל מפתחים לא מעט לומדות שרובן אף מיוצא, אך חלק גדול מהלומדות שהצליחו בתחום הגיעו מחו"ל ועברו עיבוד לעברית (סדרות האנגלית של מטח, רז בעיר עתיד וכו) או שנותרו באנגלית (64715 ו-2סם). בשנתיים האחרונות הצטרפה לשוק הלומדות חברה צעירה יחסית בשם מדיה פלוס, אשר מביאה עיבודים עבריים נהדרים לתוכנות שונות. כך היה עם ו . | "2 8 5 פב אגדות קלאסיות מעשה בשלושה חזרזירים העיבוד העברי שלה למשחק ההרפתקה "פייבל" וללומדות כמו "עוץ לי גוץ לי", לוני טונס ואחרות. לאחרונה הביאה החברה כמה וכמה לומדות במסגרת סדרת אגדות קלאסיות והאחרונה שבהן היא "שלושה חזרזירים" שפותתה במקורה על ידי חברת ₪/1ד0ג אמדא מניו-יורק. יותר משלושה כשעבדנו על הלומד, היינו בטוחים שרובה ככולה התבסס על סיפורם הידוע של *שלושת החזרזירים" אשר בגו בתים בהתאם לשיקולים שונים, ואילו רק זה אשר בנה את ביתו מאבן ולא התעצל, הצליח להינצל מפני הזאב ולהציל את שני אחיו. בפועל, התברר שהמעשה בשלושת החזרזירים אכן מופיע כאן ומהווה את ההשראה לכל העניין, אך למעשה מציעה הלומדה גרסאות שונות ומרתקות של אגדות קלאסיות בעזרת דמויות מונפשות, כגון: צפרדע, זרזירים, זאב ועוד - זאת, משום שהמשחק מאפשר לבחור באופציות שונות של התפתחות העלילה ושל המשימות במהלכה. האופציות השונות שבאות לביטוי באמצעות לשונית ה"שחק בשבילי" מסתכמות ב-200 דרכים שונות להשתמש בעלילה ולהשפיע על סופה, כשנקודת המוצא של המשחק נפתחת בבחירה בין 3 דרכים - "שיר איתי", "שחק בשבילי" ו"תן לי לשחק". "שחק בשבילי" היא האופציה הקלה יותר ומותאמת לאלה שרוצים ליהנות מהסיפור, "תן לי לשחק" היא האופציה המרכזית כאן ודרכה נשפיע על העלילה ונסבך את החזרזירים בצרות שונות, כאשר "שיר איתי" נותנת לנו את האופציה המוסיקלית יותר של קריוקי מקומי בסגנונות מוסיקליים כמו רוק, קאנטרי, בלוז וכו'. המשחק מתנהל בשלוש רמות משחק, המותאמות לגילים שונים - בני 3-4 - סיפור אגדת החזרזירים, מלווה בשירים ובאנימציה, תוך שליטה מינימלית בדמויות ופה ושם כמה שירים. בני 5 ומעלה - משחק הרפתקאות משולב הכולל חמישה שירים בליווי מילים. בני 7-10 - משחק הרפתקאות בשליטת שחקנים, המאפשר לבחור בלמעלה מ-200 אפשרויות משחק וסיפורים שונים שיכתיבו את קצב העלילה. | ו + י . . הק וה : 4% + > -]4- יש 4 0 " | | | | לפי הפניות אני רואה שהבעיות לא נגמרות והופכות להיות מוזרות יותר ויותר. החודש קיבלתי פניות שונות ומשונות מכם, ואחת מהן הייתה מקורא שטען שנחטף על ידי חייזרים ומאז המחשב שלו כבר לא כתמול שלשום... ובכן, חטוף חביב, אשמח אם תשלח אליי את חוברת ההפעלה של החוטפים, ואנסה להתייעץ עם מומחים בתחום ולחזור אליך עם תשובה נאותה! כמו כן, רבים מכם שלחו דואר אלקטרוני עם שאלות יפות ומעניינות אבל (תמיד יש אבל במשפטים כאלה...), חלק גדול מהן היו מתחום האינטרנט ואני כ( ₪72 0/ / גי זז עונה רק על בעיות תוכנה וחומרה שלא קשורות לרשת העולמית הסבוכה הזו, בשביל זה יש את מדור האינטרנט בעיתון. איתי שלח לי את השאלה הבאה: "בכל פעם שאני מדליק את המחשב אני מקכל הודעת שגיאה, שלא נמצא קובץ |)א+.ידז)ווו והמחשב עוצר עד שאני מקיש על לחצן כלשהו. אני לא זוכר לאיזו תוכנה הקובץ הזה שייך. איך אני יבול לבטל אותו?" איתי, סביר להניח שהסרת משחק ישן כלשהו מהמחשב שלך ומיד אחרי ההסרה החלו הבעיות. הבעיה היא לא שחסר לך קובץ אלא שהמחשב לא הסיר את המשחק/תוכנה לחלוטין. הודעת השגיאה שאתה מקבל נובעת מאי ניקוי תוכן ה-ש₪620 של 95 פאסהו\. חלק גדול מאוד מהתוכנות שמסירים ב-95 5שסשמו דרך לוח בקרה -> הוספה/הסרה של תוכנית, לא מצליחים להסיר לחלוטין. כדי להיפטר מהבעיה שלך עליך לנקות את רישום קובץ 6א%עזז)₪ח מה-שוט6א. עם זאת, טיפול ב-₪60151 למי שאינו מיומן יכול לגרום לנזק לתוכנת פאוס6מוי כך שהיא לא תעבוד יותר, לכן אם אינך מיומן מספיק תן למישהו מיומן לבצע את הפעולות הבאות: התחל -> הפעלה -> ]868200 - אישור. )ו4 -> מו ורשום בשורת הטקסט בא דרת כעת, תן למחשב לחפש את הערך הזה (פעולת החיפוש יכולה להימשך מספר דקות!!!), ולאחר מכן פשוט מחק אותו, שמור מחדש את קובץ הרישום (עזווק6א) בעזרת 0/1+5, וכך תוכל לאתחל את המחשב ולראות שהוא לא ייעצר ויודיע שחסר לו קובץ. אבי מרמת גן שלח לי את השאלה הבאה: "האם ניתן להתקין במחשב את תוכנת 95 00%8םן/ בלי למחוק את 1 >אוסתו\, ולעבוד עם שתיהן?" ראשית כן, ניתן להתקין את שתי התוכנות זו לצד זו, אבל קח בחשבון שני דברים: א. יש לשמור מקום על הכונן הקשיח לשתי מערכות נפרדות של >אוסחו\. ב. את רוב, אם לא את כל, האפליקציות שמותקנות לך על 1 פאוטשמ: א תצטרך להתקין מחדש על 5 פאסשַחו/, ושוב אנו מגיעים לעניין המקום על הכונן הקשיח היות ובעת התקנת 95 פאוסשחו/' היא תזהה שכבר מותקנת על המחשב מערכת של 8וסחו והמחשב ישאל אותך האם לשדרג, להסיר את המערכת הקודמת או להתקין בספרייה נפרדת. התקן בספרייה נפרדת וקרא לה 5 פאוס0מו/% (או כל שם אחר שיבדיל אותה מספריית >אוסשחו/ל הקיימת). מעתה ואילך תעלה באופן אוטומטי את 95 פאוס6חו'צ, ואם תרצה לעבוד על 1 צפאוטמחו/ תצטרך לאתחל את המחשב שלך במצב "גרסת 005 קודמת", בעזרת מקש 5 ולהקיש הו (כמו שאתה עושה היום) וכך תוכל לעבוד על 3.11 פאוסת:/ע, כדי לחזור ל-95 פאטסשחואו פשוט אתחל את המחשב ותן לו לעלות לבד. הופפה/הפרה של תוכניות כשמתקינים תוכנות למחשב בעיקר ב-95 פאוסוחואו (יש מישהו שערדיין עובד ב-3.11 >'ש00חו/\???), מותקנים כל מיני סוגים של קבצים בכל מיני ספריות - חלק בספריית התוכנה עצמה, חלק בספרייה של טסופו וחלק בספריית המערכת של פאוסשתו\. מעבר לזה נעשים גם כל מיני עדכונים בכל מיני קבצים קיימים כמו קובצי [א] או בקובץ הרישום (זוט ו חוץ מזה, פעולת ההסרה של התוכנות דרך לוח הבקרה -> הוספה/הסרה של תוכנות לא תמיד עושה את העבודה עד הסוף, ואז נשארים כל מיני קבצים "יתומים" שחלקם ממשיך לפעול ו/או לקרוא לקבצים שנמחקו כבר, ואז מקבלים כל מיני הודעות שגיאה שקובץ זה או אחר אינם קיימים יותר או חסרים. כדי לפתור את הבעיה הזו ישנן כמה וכמה תוכנות שירות שעוקבות אחרי כל התקנה שאתם עושים ורושמות כל קובץ חדש וכל שינוי שנעשה ב-פאוסחוא, כך שאם אתם רוצים להסיר את התוכנה שהתקנתם הן בודקות בדיוק מה השינויים שנעשו ומשחזרות את המצב הקודם (או מוחקות רק את השינוי שנעשהו. לפניכם כמה דוגמאות של תוכנות שירות כאלה: כו 163" ) 6-1טות6 4 וו 6 תו אלה תוכנות שותפה (סזגאוטזגו[5), כך שניתן להתרשם מהן לתקופה של 15-30 יום באופן מלא ואחר כך לרכוש אותן, אם רוצים כמובן. כמו כן, ישנה תוכנה אחרת שהיא חופשית (טזה אוסטז]), שמה הוא מהס]י)362 והיא אינה מסירה תוכנות % % % >% "דוקטור וויז שלום, יש לי בעיה מעצבנת מאוד. 95 608% \ כותבת לי כל הזמן כל מיני הודעות שגיאה שונות בכל מיני תוכנות. אני מיואש - מה לעשות? קורא יקר, קצת קשה לי לעזור לך משום שלא ציינת מהן הודעות השגיאה, ובאילו תוכנות אתה משתמש. להערכתי, [|6מ8 6ג[1 שטשסן| ]1 0ו391]] |תיזט ]0 תות "סו 16 הו אם הדבר קורה לך לעתים תכופות מאוד מסיבות שונות ולא תמיד הגיוניות, נסה שני דברים: 1. בדוק אם אין לך וירוס שמשתולל במחשב, ומשבש לך אתיכל העבודה, 2. אם זה לא וירום, כנראה שלא יהיה לך מנוס מלהתקין את 95 8או00הו/ מחדש... שלמות אלא רק מנקה את קובץ הרישום (₪69510). לפני שאתה מחליט לבצע צעד דרמטי כגון התקנה מחודשת של 95 >אוסשחג, אנא שלח אליי כמה מהודעות השגיאה שמופיעות לך, באילו תוכנות זה קורה ומה סוג המחשב שברשותך, וננסה להבין את הבעיה מעט יותר לעומק. חברות וחברים, זהו להפעם | [בון קצת קצר אבל אני מנסה| תמי ימי [הלב, הרי גם אתם לא הייתם רוציםן [[לראות ששאלה שלם מתפרסתן [והתשובה אליה היא קצרה ובלתי] | מובנת. . 1 אנא מכם, המשיכו לשלוח אליץ [שאלות לתיבת הדואר של] וי | מ התס1.6ט0 ]שו 0 7 זכ [למי מכם שאין אינטרנט אתם] ה [למערכת העיתון עבור דוקטור] דויז. | ]= ועוד שני דברים חשובים: נסו] [להרחיב בשאלות שלכם בצורה כזו] [שיהיה קל להבין את הבעיה, כדי] [:שאוכל לעזור לכם בצורה הטובה ] [ביותר, והעיקר הבריאות. - כ 31 6 מאת: אורן רביב | ל 1 - מא 0 ו-דאא.] כמא. בשורות הבאות ננסה לבחון האם שילום בין ו | התחתונה לגבי השחקן. 7 נמנה 4 הסנוניות הראשונות של גל משחקי האקשן- אסטרטגיה שעומד להציף אותנו ביוזמתה של חברת חסופוצווס, שו שהשכילה לחבר בין האקשן מ - 08%0כ) ל האסטרטגיה הנפלאה של -66), וליצור 5 שעונה על הצרכים האמיתיים של השחקנים, האיש שבטנק כל אחד, בדרך זו או אחרת, אוהב קצת אקשן, ו-/82 ממהר לספק לנו את דרישות האינסטינקט הקדמון לכל אורכן, החל משלב משימות האימון דרך קרבות השדה וכלה בניהול המשאבים שמושפע ממצב הדבּרים. המשחק עצמו מתנהל כשאתה יושב בנוחות בטנק הפיקוד שלך (ישנם 12 כלי רכב שונים לבחירה), ותוך כדי ניהול-קרב יריות. עם כלי האויב תוכל להורות. על בנייה של מבנים חדשים, "התקפה על"-או "הגנה מפני" והכל תוך שימוש במנשק השליטה המצוין שהמשחק ניחן בו (ראה מסגרת), לאחר כמה משחקים, כשתכיר את מערכת הפיקוד, תוכל להשתמש ביתר יעילות בטנקי הטילים ובכמות הפועלים שלך- שיבנו: עוד ועוד מכרות - כל זאת תוך שמירה קפדנית על תנועות הכוח העוין שנעות לכיוונך: בכלל, יר דוט - יי 045 דודו [3 בא ,5[ 6-3 הדרו - [5 ב = קשה שלא -- בכך שמתכנתי המשחק נכון, הוא יכול לעזור לו להגיע לניצחון מוחץ המותי ה יר מ" יי - שהכרנו בהפקות אסטרטגיה קודמות ופחות צ' .3 .אוה צעדים גדולים לאנושות... - 2 הוא משחק של מלחמה כוללת, בלי ₪ טרחנות מיותרת ועם עלילה שקורצת ב = במקרה זה, דמיונם הפורה של מפתחי : המשחק הגה סיפור פרנואידי למדיי לפיו, בזמן שארמסטרונג ואלדרין 2 עסוקים ב"צעד גדול לאנושות" % על אדמת הירה, האמריקנים והרוסים כבר היו עסוקים במרדף על פני כל מערכת השמש אחרי חומר חייזרי מופלא. 0 במשך השנים, העניינים התגלגלו כך לשכעת מתחוללת. מלחמה ענקית על פני בוכבים ומקומות. בעלי. כוח משיכה נמוך, -% במטרה להשיג- את החומר המנצנץ..כמו כן,. התפתחה. לה הטכנולוגיה במישור הצבאי תוך | הותירו בידי השחקן כוח שאם משתמשים בו הפיקוד מחליט לאכזב אותך ומתפוצץ או מתקלקל לגמרי. בשלב זה, תוכל לבחור באופציית ה"שיטוט ברגל" שבתפריט העזרה שלך, או לשדר קריאה לעזרה לאחד מכלי הרכב שלך ולחכות כמו ילד טוב שיבואו לאסוף אותך. אבל קיימת גם אפשרות אחרת המכונה אופציית ה"שיטוט", שבאמצעותה תוכל לראות אם אתה עדיין בכושר קרבי. איך? ממוקד ההתרחשות המרכזי וכך שאר פשוט תסתובב עד שתמצא כלי רכב של האויב ואז "היכנס בין 8% 6תטוט] :זסזה הווח ד) והכוונת האדומה תנועה על - ל מנשק השליטה של הטנק 1. המידע הטופוגרפי שברדאר מאפשר לך לתכנן התקפות פתע דרך עמקים מוסתרים ולאגף את כוחות האויב. 2. ברגע שתשתפשף קצת במערכת הפיקוד תוכל להתמקד בכל אחת מיחידותך ולחלק להן הוראות ב"זמן אמת". 3 מערכת הנשק החדשנית מאפשרת לך לעדכן בכל פעם את כלי הנשק לגבי המטרות הנבחרות, וכן לגרום לכך שכל הארטילריה תופנה לעבר אותה נקודה. 4. בעזרת ציוד מעקב מיוחד תוכל לעקוב אחר התקדמות הכוחות והבנייה של האויב. | סמל זה יפעל כמובן רק אם טילי האויב שמתפוצצים עליו וה* תצליח להשתיל את ציוד שמושך את האדמה מתחת למבנים העומדי ההאזנה והצילום בשטח עליה. : של בסיסי האויב, . לא לגמרי גולם במהלך המשחק תגלו שהשקיעו כאן לא מעט בכל הנוגע לבינה המלאכותית, כך שאם למשל עדר של טנקים יקיף את הבסיס שלך ואתה תסתער על אחד מהם כדי שהאחרים שלא יתקרבו. לאזור, הטנק המותקף יפרוש מהמעגל כשהוא. יורה עליך תימי ו ו מ ו ב ב ו אחריו עד שתמצא את עצמך רחוק להיכנס בין כוונות במהלך ההרפתקה, כשהקרב מתחמם והאדרנלין מגיע לשיאים חדשים, דווקא אז טנק הטנקים יהרסו כמה מבנים שנמצאים בבסיס האם. באופן כללי, אם הייתי צריך להגדיר את פעולות השחקן במשפט הייתי אומר שכל משומה ב - ג היא מאבק חדש של סידור כוחות, בניית בניינים וקרבות לחיים ולמוות כנגד האויב האדום. כוונות" (תקבל מסך הדומה לזה של גבי המסך עד שתפגוש את ראשו של מפעיל טנק האויב. באותו רגע, בלחיצת הדק עדינה, תוכל לפטור אותו מהעול המעיק של פיקוד על טנק ולקחת על עצמך את האחריות. ולבסוף... 06 331116 הוא משחק נפלא, המצליח לשלב את כל הדברים הטובים בחיים: אקשן. אסטרטגיה ומקוריות ורק נקווה: שהמשחקים שיבואו אחריו לא ירדו מרמת ההפקה שראינו 9 .. [ א לא 7 יעד: חובבי אקשן, אסטרטגיה ובעצם מל משתמשי המחשב קוד | וצרת ככרו ל - כ" אקשו שו 1 אסרגה ₪ / המחיה. " תשלום עבור גלישה חברת 0[טג)ז6ט ע:6 השיקה מערכת פרסום חדשה באינטרנט אשר תשלם לגולשים עבור ביקור ‏ באתריה. ‏ תוך. כדי הביקור יקבלו הגולשים הודעות פרסומת וימלאו סקרי דעת קהל וטפסים שונים. הגולשים החברים ברשימה יתבקשו להעביר את השמות ואת כתובת הדואר האלקטרוני של חבריהם, ו- 66103010 תשלם להם דולר עבור כל חבר חדש שמצטרף לשירות. טרור באינטרנט לאחרונה הותקפה מִעַָּכַת המחשבים של ב ו במערכת. המודיעין האמריקנית טוענים כי זוהי ההתקפה הממוחשבת הראשונה של ארגון טרור מסודר באינטרנט. ההתקפות ‏ הממושכות בוצעו ברחבי אירופה, צפון אמריקה ואזורים שונים באסיה וגרמו לשיתוק כמעט מוחלט של רשת המחשבים בשגרירות למשך שבועיים - האחריות להתקפה נלקחה על ידי הנמרים השחורים של האינטרנט, שלוחה של נמרי השחרור הטמילים שנלחמים בממשל בסרי- 4 מאז 1983. בכיהים. ב- 613 מזהירים ‏ כי מומהים במלחמת המידע והרשתות הם האיום הגדול ביותר:למערכות הטלקומוניקציה העולמית, סיינפלד מהדהד ברשת גם ואולי בעיקר אחרי הפרק האחרון של סיינפלד עדיין מהדהדים קולותיה של הסהרה ברחבי הרשת.. עלינו לש כי הסדרה אינה משודהת בעקביות בכל העולם באותו הזמן, מ-ן 1-0 הסדרה ‏ עדיין יממשיכה. ורצה- על מסכי - 1 0 5] 13006 יט 6 וושחז/ 2 הפו( 85התסס] 0סץ) אש 144 6 הסוכ ו !רמוכ תי ו קז 6 8 5 זכ 181 [ו%170/6/0,60, הוויה 1 ]ה טוו5 3 8'!ו] אלפי אתרים מוקדשים לסדרה ואתרים רשמיים נבנו על ידי כל מי שיש לו קשר כלשהו לסדרה ולו הקלוש ביותר. את האתר הרשמי ניתן כמובן למצוא בכתובת: ה1616.608ח551. :קזח עדות אינטרנטית פםסעות כ 4-5 ₪ ₪ האחץ 6% ₪465 45ה. |קק || 8 ה₪) ]44 ₪5 | [1א וק[בקחק,: % 4 |ם| ? ]ק|ג|! (1[8?:ן' 4 רא זהן| י 5% ₪ 24% | || ]2% |) 465 ||ש אוטי 4 וא בערוצי השיחות באינטרנט מדברים על נושאים מגוונים, אולי בגלל שאנשים רבים מרגישים נוחות רבה יותר לשוחח עם אנשים מרוחקים ולספר להם דברים שלעולם לא יספרו לאנשים קרובים: אליהם או לאנשים הנמצאים-בסביבתם הקרובה. כשג'ים שירק ראה אדם מספר על מעלליו לא ידע אם להאמין למראה עיניו או שמא מדובר בעוד תעלול של גולש מזדמן. ניסיונו בעבודתו היומיומית עזר לו להבחין כי יש אמת בהודאתו של גולש כי רצח את בתו בת החמש לפני שלוש שנים. עירנותו ועירנותם של 2 גולשים נוספים אשר טלפנו למשטרה ו ₪4 5 | הגו א14 בעשקף שק₪7 יש 1% ז6₪ | רסחו נהדסט? | |8ב ?ד | הביאה למעצרו של החשוד וכיום נמצא המקרה בהליכים משפטיים. דיון בענייני הרשת הסנאט האמריקני מקדיש יותר ויותר זמן ודיונים לנושאים הקשורים ברשת האינטרנט. הדיונים נעים בעיקר סביב נושאים בוערים הקשורים ברשת וי פרטיות, טכנולוגיה, 5, קידוד, שוויון ועוד. אל גור תומך בפרטיות סגן נשיא ארצות הברית, אל גור, תומך בפעולות | לשמירת הפרטיות | באינטרנט, ובכך תומך. בהברות טכנולוניות רבות | ובארגונים ?זכויות האדם הנלחמים בצנזורה | ובחוקים המגבילים. אל"פקר. מעורב רבות בנושאי אינטרנט שונים ולאחרונה יצא במסע לשמירת הפרטיות בתחומים רבים, ביניהם שמירה. על סודיות ברפואה, פרטיות באינטרנט, מסחר והעברת כספים ועוד, = אתרי סרטים ( ו | המעורבבים - היטב | המאפיינת את רוב רובן של היצירות רז ) וזש 128.174.194.59/6%//:כ11ה אתר זה "חוקר" את השימושים הקולנועיים > | רבים הדנים בתפקיד המשתנה שממלאים המחשבים בסרטי הקולנוע וביחסו של הקהל - הכל מאורגן בצורה מסודרת ויפה. לעין -] * - | 5 ₪ ₪ | - 5 א זה [ההתצוסן תת , 1605ת ,תס ת6]מ1 , במתוס םת[ טס 525 פגח]! .- 5 3 ו בת6ז65 זל 16 0 5 5וסס וו וש 0 - ₪ 3 2 ו "2 ן / . - 10 . 7" כל יצירה של דיסני היא חוויה ו מ וכמובן כל סרטי האנימציה להם אנו נחשפים בכל שנה מחדש. אם כך. אין זה אלא טבעי להגיע בשלב כלשהו אל אתר החברה ולראות מה הכינו אדוני האנימציה. האתר של ערוץ דיסני הוא ‏ החבילה הקלאסית של בידור, הנאה, לימוד והומור באומנות= רבה ו | ב וד ו לי קרי ו נוו] ןו 8 ב 15 5 ה | ומכיל תמונות ואנימציות רבות. מסרטים - שונים המסייעים בחידוד השאלות. תמונות 0[ 1.60 הן). הארא /: כ 11 אתר זה בודק את ההיסטוריה של תעשיית הסרטים על כל גווניה מנקודת ראות מפוכחת של זמן ותוך הסתכלות עתידית. מומלץ בחום למעמיקים שביניכם. 5 דוו - ב | כ 4 6הום6|פצר 9 1 505 "גוס - 8 *ש] ה[ כ יז + החת | | | | אתר החודש מבית דיסני. תוך כדי סיור באתר ניתן לשחק במשחקי ג'אווה שונים, להשתעשע בחידונים - ולהיתקל במדורי שאלות ותשובות המנוהלים בידי מיטב הדמויות של דיסני. ו ל והייד הס 6. זסרתה, שאט :112 > בהיסטוריה של הוליווד ישנם לא מעט סרטים שהשפיעו מַעבֶר ו ו פעמית, אתר זה, מאפשר לנו דפדוף בין סרטים קלאסיים ישנים יותר ופחות שהיו בעלי השפעה על הקהל או שנחרטים בזיכרון מסיבות שונות, באתר עצמו ניתן לבקר בחדר ההלבשה, באולפן ההקלטה, באולם ההסרטה, בחדר העיתונות ואף בחדר הדואר כדי לקבל מידע הי ב יי במקצת לגולש הישראלי, ו 5 = הטל"81ת 21 בתחומים רבים כדי שישקף את המסורת | ארוכת השנים של דיסני, יהווה .מקור איכותי לאינפורמציה, יהיה מעניין להל 2 הרחב, ‏ יעביר. ‏ מסרים ‏ .חינוכיים ויגרום. | לאנשים לחזור אליו לעתים -תכופות;! "הדבר הגדול כאן באמת הוא שהאתר אינו מיועד לילדים בלבד, והמדיניות היא | לפנות לא רק לסוג האנשים שיצפו בערוץ דיסני אלא לקשת רחבה יותר של משתמשים חדשים," אומרת. קייטלין ‏ לי "ו יי 7 כיום אנו מבחינים כי המצב 2-ו יק ו ל לברר דרך האינטרנט על המקומות בהם כדאי לבקר. אחרי הכל, מה 1 עצמם וקבלת מידע ממקור ראשון. כשגולשים באינטרנט בחיפוש אחר מקורות מידע לטיולים ומקומות שונים בעולם ניתן מהלים יי | ו ו יי 1 של משרדי תיירות ממשלתיים, של מדינות או מחוזות שונים, אתדים בצורת מגזינים המוקדשים לטיול, אתרי ממכר של ציוד, = גדולים ואתרים אישיים של אנשים פרטיים המספרים מחוויותיהם. לאן לנסוע? אם החלטת לצאת לטיול, אך אינך סגור על מקום מסוים, האינטרנט היא מקור עצום ו חיפוש אחר מקומות מעניינים לטיול כדאי . וו = 0 הואססט 6-0 3 - פָ | פחות או ו סגנון של טיול אנו מתכננים. האם אנו מעוניינים בחופשה, בנופש או שמא בירח דבש, טיולי משפחות, טיולים קלים או טיולי שטח קשים ומאתגרים ברכב או ברגל. וכך, לאחר שנבחר בסוג הטיול יש להתחיל ולחפש את המקום הראוי והמתאים ביותר שאפשר למצוא על פני כדור הארץ. כמובן שהאזורים ה"מכוסים" ביותר לטיולים הם אמריקה הצפונית ואירופה, אולם ללא מאמץ רב ניתן למצוא מידע רב גם על מדינות דרום אמריקה, מזרח אירופה, אסיה, המזרח הרחוק ואפילו אפריקה, יי לאחר שיטוט באתרי טיולים רבים סיקרנה אותי הפניה לאתר מרכזי לטיולים בגרינלנד ([₪. ₪1110-0ח3!ה66זם. שיאוע//:כ1ות), אתר 1 נתונים רבים שמטייל לגרינלנד צריך לדעת, האתר בנוי לכסות את רוב סוגי הטיולים שניתן לעשות במדינה - טיולי מסע | "ץ ' ₪ 6 2 שנדע 90 צות עונל ןי טיולי מסע פרטיים, | מפות שונות , ומפורטות, שירותי | מלונות ולינה, תיאור ופרטים על מקומות ונופים שונים, שירותי תעופה, פרטים על מזג האוויר, מרכזי תקשורת, ספרים, תמונות וכו'. == 0-7 | == = קח איתך סוודר! בדרך כלל צוחקים על אימהות פולניות, אך כשנמצאים בחו"ל וקצת קר מדיי עשויים להתחרט שלא הקשבנו לאמא ובמקום לקנות עוד כמה דיסקים, אנו רצים לחנות המעילים הקרובה וקונים משהו ללבוש. האינטרנט מאפשרת לברר את מזג האוויר ב"זמן אמת" ואת התחזיות הקרובות לעונה, ולעתים ניתן למצוא את כל המידע הדרוש באתרים ספציפיים. 65 טס פזטסד וחן!! " פזטסד חואו = פוטסך |08סו . ן ו - הממו -4. == | ארה"ב: גרינלנד: לי וי (₪ז10ו15 ה 6[.60עהזזסז. שיאו//:קו1ה), יכול לספק לך תשובות רבות לקושיות שיעלו לפני היציאה לטיול - מזג אויר, מלונות, טיסות, אזורים לטיול ועוד מידע מגוון. שיטוט קצר בין אתרי הטיולים השונים יבהיר לך ביתר קלות את הדברים בפניהם אתה עומד בכל אזור אליו אתה רוצה להגיע, בחירת אתר הטיולים אך ורק על פי אתרים באינטרנט נשמעת לעתים קצת מוזרה ולא שגרתית, אך בל נשכח שתמיד אפשר לחזור אל סוכנות הנסיעות ולשאול שם או להמשיך לשוטט באינטרנט ולהצליב את המידע. אחרי הכל, חיזוקים ועצות ניתן לקבל באינטרנט, לא מאתרים אלא מאנשים, ה יי ממקומות שונים בעולם - אנשים המתגוררים באזורים בהם אתה רוצה לטייל יכולים לסייע לך רבות, ליידע על מנהגי המקום ולייעץ בעניינים רבים. למשל אם תרצה לטייל בניו- וילנד אפשר לנסות | את הערוצים ?הו 016 אושהא, ‏ 0ה::01ק2-אוטח, :שטוו *, מסוטהו!|טשו*, אולם, לעתים קרובות עצותיו של מטייל אשר הגיע למקום זה בעבר כאדם זר יועילו אף יותר (ערוצי שיחות של מטיילים יופיעו תחת השמות: פהו!!טהזו, שפהואווא, אזטן|6\זן+ וכו'), ידו בין אתרי הטיול הרבים ניתן גם למצוא אתרים פרטיים המתארים טיול אן.מסע של אדם או קבוצה מסוימת. חלקם עוסקים בטיול בודד וחלקם במסעותיו הרבים של אדם יי כ ב בי חוויותיו בצורה סיפורית של ממש, הכוללת וה ההסש.%ט6]3שה/]. שואראי//: קוה נחסש. 3113118 טה-1טסכהב. הארא :קזח | וחס8.6טסותטטנק6. [טצהגזן/ :קוה | ו ט-ת3] ת6ספט. אאא :קזח | הודו: בחסט.013ח1ג511. אאא /:ק1ו | / אוש ת 5/1 6התנוסן/ הטסט. הטפ הגגצ. איש :קזוח | אנקדוטות קטנות, 1 ו יהי ועצות, כך שפרט לחוויית הקריאה ניתן ללמוד רבות על כללי עשה ואל תעשה במקומות שונים בעולם, במיוחד במקומות הנידחים יותר על פני הגלובוס. קח עיתון יו בי כ לטיול תוכל להיעזר במהדורות המקוונות של העיתונים הגדולים בעולם. לכל העיתונים הגדולים יש נוכחות ברשת ורבים מהם אף הגדילו את המדורים המעוררים עניין בינלאומי וביניהם נמצאים כמובן גם מדורי הטיולים. בדיקת מדורי הטיולים של העיתונים הבינלאומיים והמקומיים (של המדינה אליה אתה מתכונן להגיע) עשויה להביא עזרה רבה, בייחוד כשמדובר בעיתונים המתעדכנים לעתים תכופות ביותר. תיוותי יוו אם אתה פחות או יותר מסודר ומאורגן לגבי היעד שלך, כדאי לגלוש אל האתרים המסודרים יי" בו של מועצות תיירות מקומיות יי | להתעדכן במקומות לינה (אם עדיין יש בכך צורך), בשעות פתיחה ועלויות כניסה לאתרים מסוימים, מידע על אירועים שבועיים בסביבה, פסטיבלים = וזו = | "ו ור > 71 5 > | שי הד ]3 ה א ד ששה 5 == ק! - ד הר ₪ ]] ' לא ] ג שגד שר זה ן אש יק יפ | מ ןמ 83 [והה!. יט .4 צתום-) ג ₪ שי ,ה וו .ה ל שבי אי . 77 ג א ₪ ד הי[יץ םשיי גי נו עייפים? העצלנים והחסכנים שבינינו יכולים להמשיך ולטייל בעולם בשבילים האלקטרוניים של האינטרנט ולדמיין את החוויות של הג'ונגלים בדרום אמריקה, הרי הקרח בגרינלנד, מדבריות אוסטרליה, טירות אירופה ועוד ועוד, - 2-] . 4 " . . ₪ . -% 5 4 ו , . "> - 6 ו | . ₪ - 1-86 ₪ ----- 77 - ₪4 | יוו ויר -- ור חן" עו הויו ו = 2-0 ה 5 ₪ = 1 7 > ו מאת: עמית חסון-אלוני שומעים את האתר תג ה- 10א1 המיועד להוספת תמונות. שורת פקודה להוספת צלילים תראה באופן כללי כך: "ור 500 = )51% כ ]51 > בשלב זה, ישנן מספר אופציות ואם נשמור את התג בצורתו המקורית, על הצופה בדף ללחוץ על כפתור ה-צג|₪ כדי שהמוסיקה תתחיל להתנגן. בין האופציות לתג זה קיים ה- ג, וקס דוה התחלה אוטומטית עם פתיחת הדף, כשבה ניתן לקבוע אם הוא יהיה 1706 או 8|56/ (כברירת מחדל | הוא | 418%66ק | ברוב הדפדפנים). אופציה נוספת היא ה-;()) | - האם השיר יתנגן בלולאה או יפסיק עם סיומו של הקובץ, כשברירת המחדל היא 18186. כדי לקבוע אם המשתמש יראה את "קופסת | הנגינה" ‏ נשתמש באופציה צ]5כוכ]1] שגם היא | מקבלת 106 או 8186=, ולאחר | מכן נשתמש באופציות של הווא ו-801ו16] שיקבעו את | גודלה של "תיבת הנגינה" אם היא תופיע בדפדפן. כמו שכל סרט מצליח זקוק לפס- קול טוב, כל אתר זקוק למוסיקת רקע שתיתן לו גיבוי. טוב, אולי לא כל אתר זקוק לצלילים ברקע אבל בהחלט ניתן ליצור שילוב איכותי שיגביר את חווית הצפייה באתר. | הפעם נראה כיצד להוסיף צלילים לאתר שלך בקלות המירבית. ישנם שלושה סוגים עיקריים של [ צלילים שאפשר לשלב באתר | אינטרנט ‏ - הצללים בפורמטים | שאינם | דתוסים ‏ - ;4% , [ ₪ה, חם]ה), צלילי [ס]11א ו- 9הוות63זו51, והבשורה הטובה היא שהעבודה עם רובם פשוטה ודומה מאוד. עוד יצוין כי השימוש בפורמטים הלא דחוסים הופך להיות נדיר יותר ויותר עם הזמן, מכיוון שרוב האנשים יעדיפו שלא להמתין זמן רב כל כך כדי שקובן המוסיקה ירד = אל המחשב שלהם, ויעדיפו לא להשתמש בו כלל, מוסיקה קטנה גדולה כמובן שאין צורך להשתמש בקבצים גדולים כדי ליצור רקע קולי לאתר ותמיד ניתן להשתמש בקובצי 1כ1%1 (6ווח.) או בטכנולוגיית 0ו 8631/46 (8ז.). אחרי הכל, קובצי ה-ו6ווח נפוצים למדיי באינטרנט ואיכותם משתפרת עם הזמן בעקבות שיפור טיפ החודש בעקבות הכתבה בגיליון הקודם אנו נותנים החודש טיפים לעיצוב אתר המותאם למשתמשים מוגבלים בתחומים השונים. * דאג שצבע הרקע לאתר יהיה בעל ניגוד טוב לצבע הכתב (צהוב וירוק בהיר הם הטובים ביותר למוגבלים בראייה). כרטיסי המוסיקה ומאיצי המוסיקה. כמו כן, * צור אלטרנטיבה טקסטואלית לגרפיקה אם יש הכרח קולי צור גיבוי טקסטואלי לכך. טכנולוגיית 6314610 מאפשרת להשמיע * שמור שהדפים יהיו קצרים ופשוטים. קובצי מוסיקה איכותיים יחסית בגודל סביר. * הימנע משימוש ב -65וח3ז] או בטבלאות מורכבות מדיי. * הימנע משימוש ב-.11181 שאינו סטנדרטי. * ודא כי ניתן להבין בנקל את המתרחש באתר שלך, * בדוק כי ניתן לראות אותו בצורה ברורה בכמה שיותר דפדפנים שידך משגת. איך עושים זאת כדי להוסיף צליל לאתר האינטרנט ישנו תג מיוחד ופשוט המבצע את המלאכה, זהו תג ה- 185א. תג זה עובד באופן כללי כמו 38 אם יש לך רעיון | מבריק לי א-.ית הר באינטרנט אבל אין ברשותך את האמצעים הכספיים או הטכנולוגיים לפתח אותו ולהפיקו ברשת, | אולי כדאי לבדוק כיצד בכל אופן ניתן להרוויח משהו. כל מי שגלש ברחבי האינטרנט ודאי שם לב כי אין מחסור באתרים שונים ומשונים לאורכה ולרוחבה של הרשת. ודאי גם הבחנתם (ואם לא, אז הראינו לכם) כי בניית אתר היא אינה דבר מסובך כל כך, כל עוד איננו משתמשים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. עם זאת, האתרים הגדולים באמת אינם מטתפקים באדם אחד במשרה חלקית כדי לבצע את העדכונים, וכדי לתחזק אתרים גדולים אשר מסוגלים גם להביא הכנסות יש צורך בצוות גדול של תוכניתנים, מעצבים, גרפיקאים ועורכים. עלויות התחזוקה של אתר כזה גדולות לא רק עקב משכורות העובדים, אלא גם בשל הצורך בשרתים חזקים אשר יהיו מסוגלים להתמודד עם מאות אלפי או מיליוני הפונים ביום, וכן קווי אינטרנט אשר יהיו מסוגלים לשאת את העומס, כך שהגבול בין הפסד לרווח בתחום זה הוא עדיין דק מאוד והסיכונים גדולים. בעקבות זאת, רוב החברות שייכנסו לתחומים אלו הן חכרות מבוססות שכבר יש להן תשתית בסיסית לכל המערכת, ההשקעה עבורן היא קטנה יחסית וכך גם רמת הסיכון. עבודה קשה הקמת אתר גדול היא מתישה ולכן האפשרות המועדפת היא פיתוח התוכנה עבור חברות אחרות כאשר נותנות השירותים הגדולים ביותר בתחום זה הן 6וטפטוקוחט-), שחו.] ה(6 הטוזטות, או רשת 1]ספסקטו]א. עם זאת, קיום התחרות בין נותני שירותי התוכן באינטרנט התעצמה, עד כדי כך שהם מוכנים לקבל תכנים מגוונים ולפרסם אותם תחת מטרייתם (ביניהם ניתן למצוא את 8 6>6ושאם, ססההצל, א0566/ה] ואחרים), מה שמקשר אותך עם קבוצות של מקצוענים אשר יכולים לסייע בארגון החומר, הקמתו מבחינה טכנית ופרסומו בפני קהל גדול יותר, בכלל, פרסום תכנים דרך אחת הרשתות הגדולות יכול להעניק לך אחוז מהרווחים אותם תפיק הרשת מהאתר שלך או תשלום חודשי קבוע, כשהכל כמובן משתנה על פי סוג האתר, התוכן, הרשת בה תפרסם וגורמים רבים אחרים. כמובן שככל שיגיעו יותר משתמשים אל האתר המכיל את התוכן שלך כך גם יגדל הרווח בצורה זו או אחרת, אך לפני שאתה רץ להשכיר את התוכן שברשותך לאחת החברות הגדולות כדאי לזכור מספר דברים: החברה הרוכשת תצפה לקבל שליטה (חלקית לפחות) על התוכן המפורסם תחת מטרייתה, להתאים את החומר למבנה השלד של החברה (אם יש כזה) ולהתאים את החומר לקהל המבקר בקביעות באתר הגלובלי, איך שלא יהיה מומלץ לזכור שהניסיון להפיק רווחים מהאינטרנט יכול להניב פירות רבים אך בדרך ישנם מכשולים רבים, טכנולוגיים, פיננסיים וניהוליים שניתן לנצל בעזרת מומחים ובעלי ניסיון. אתם מוזמנים לשלוח אלינו מכתבים עם | תגובות, רעיונות, שאלות אתרים מעניינים ועוד לתיבת הדואר שלנו: | 61ח.1ח176058רז6זה1. !ה ם ה 5 ה 5 ה ₪ : מאת: שי אבני חברת 4415 ]אא די)ם. ₪1 הפכה במשך השנתיים האחרונות לאחת החברות החשובות ביותר, אם לא החשובה בתחום משחקי המחשב. כדי להגיע למעמד שכזה דרוש כישרון רב, מנהלי עסקים טובים, דמיון וכדי להעסיק את האנשים הטובים ביותר שהתחום יכול להציע דרוש כסף והרבה... אין ספק שאת עיקר הכנסותיה ראתה 54 מהפקות הספורט הנפלאות שלה, אשר שמו דגש על דיוק סטטיסטי וריאליזם ולא פחות חשוב, עמדו בקצב של החידושים הגרפיים האחרונים שהשוק יכול להציע, כמו גם בתזמון מדויק של חג המולד וראשי השנה האזרחית. לצורך העניין, די אם נזכיר כי 97 153 מכר בישראל כ - 10,000 עותקים בשבועיים הראשונים להגעתו, וזה במדינה שלפי נתוני הממשל האמריקני מועתקות בה 70% מתוכנות המחשב. למעשה, תחילתו של הטירוף סביב סדרת 14 ממוקם ב-94', ממש לפני 4 שנים בתקופת המונדיאל שהתרחש בארה"ב. באותן שנים, החלו המחשבים הביתיים להיכנס יותר ויותר לדירות הפרטיות והחלה להתפתח מודעות גדולה יותר סביב נושא הפנאי והמחשבים. אין ספק כי עיתוי מושלם כמו מונדיאל, נושא שמרגש כל כך הרבה אנשים ומנשק פשוט להפעלה כמו זה של =זז, היו ונותרו מתכון בטוח להצלחה שרק הלכה וגדלה מאז המונדיאל האחרון, ובעצם מופקת מדי שנה והשחקנים המושבעים שבים לחנויות ומעדכנים את המחשב בגרסאות החדשות של ההפקה. השנה, חרגה ‏ ₪40 ממנהגה והוציאה שני ₪ ' ישוק כותרי 4=]ת וזאת משום שמדובר בשנת מונדיאל. הראשון שבהם היה 98 154 עליו ריווחנו בהרחבה - כותר זה תיעד את דרכן של מיטב הנבחרות לטורניר הגביע העולמי צרפת 98', ובעצם הכיל את כל הדברים הישנים והטובים פלוס עדכונים וליטושים שהביאה 2/0 - זאת במסגרת הפרויקט קז כ.זאסאו סד ₪0 הדרך לגביע העולם). לאחרונה יצא הכותר השני, 0 [אס/ו 8 1 והוא מכוון היישר למטרה - גביע העולם 98'. כמו הפקות אחרות גם זו ₪ בנויה על אותה שיטה מוכרת של משחקי ה- "1 תוך כדי ליטושים, שיפורים ושכלולים. ראשית, יש כאן את כל הנבחרות שהעפילו לטורגיר הגביע העולמי וכל אחת מהן מיוצגת על סמליה הלאומיים ומאפייניה הייחודיים, כמו כן, יש כאן אפשרות מדליקה למדיי לבדוק מיהי הקבוצה הגדולה של כל הזמנים, מה שמוסיף עניין מיוחד ומעודד מחקר מעמיק להיסטוריה של הכדורגל. האווירה, כאמור, מיוחדת למונדיאל, והושם כאן דגש גדול על טקסי הסיום והפתיחה, ועל ההמנונים הלאומיים כשלכל קבוצה שירי עידוד אופייניים כמו מקצב הבטוקדות הברזילאי או שאגות "הארחנטינה, ארחנטינה!" של הארגנטינאים וכמובן ה"או-אה, או- או..." של האנגלים ועוד ועוד. וכמו במשחקים הקודמים גם כאן יש שלוש רמות קושי ומהלכים המיוחדים לכוכבי הקבוצות. בהתאם להפקות העבר של ₪4 השחקנים מגיבים לתנאי המשטח השונים, אלא שכאן התגובות למהלכים מהירות יותר, ונראים לא מעט שיפורים גרפיים כמו בגדים מתלכלכים ונעים ברוח ועוד, שיפור נוסף שיש לנו כאן הוא שוער חכם שלומד מטעויות שביצע, אפשרות למשימות מיוחדות לשחקנים, חידון טריוויה על הגביע העולמי וכל האיצטדיונים בהם יתנהלו המשחקים (כולל סרטי וידאו שלהם). אבל לפני שניפרד ולפני שאתם רצים לראות עוד שידור חוזר של הגולים של השבוע, הייתי מציע ל - 4 שהיא באמת יקרה ללבי לקחת אוויר אחרי המונדיאל הזה ולהמתין עַם 99 14. אחרי הכל, זה יכול לחכות. ב ו ו קהל יעד: אוהבי :]ו שזה בעצם כולנו. בעד: הפקה של ם, צריך להשלים את האוסף, המונדיאל כבר כאן. אפשרות לשחק במשחקים ישנים יותר, מאיץ מהירות. נגד: כמה :1] כבר אפשר? ג'יבורי פדרח הטלויזיה הדרדטים מענשיו הם בהרבתקאה בו וניכש ןודי בשכן" / 0 % 2 ו סו א ו אנ'מציה ווה'עה נ%ּ )!| ח קה הרנחקאוח מרתק בגלאקפ'ה אחרת, החפרם ער בז' 8-2 אחרים -גיכורי דר העחרוויזיה-- להשיג עכשיו ב: חנויות באג, חנויות מחשבים, סטימצקי,. סיפרי, חנויות הצעצועים, מוסיקה, ספרים וספריות הוידאו נודיה פלוס נמבוצת ובס ז יסד מאת: ערן בן-סער משחק הקלפים ג= 1:0016 אולי מוכר לחלק מכם שכן הוא אינו חדש בארץ. זהו משחק קלפים המתרחש באר התיכונה של ספריו של טולקין. ההוביט ושר הטבעות. ייחודו של המשחק נובע מכך שהמאבק | על שליטה בחפצי קסם, עצמים ויצורים באורץ התיכונה, )/ מעין תחרות צל המקום הראשון,דבר ההופך את המשחק למשחק אסטרטגי מרתק במקום משחק קרב פשוט כמו סו₪ַג]/ או חיילי החורבן. המשחק המקורי מרתק, וכשחקן אתה שולט במספר דמויות מספריו של טולקין, ואולי אף באחד מחמשת הקוסמים איתם תנדוד בארץ התיכונה כשאתה |) מנסה לגייס לעזרתך עמים / שונים, יצורים וכלי קסם, דב - שהופך את המשחק לדומה מאוד למשחק תפקידים. כך למשל תוכל לשלוט בגאנדאלף הקוסם, באראגורן, בפרודו ובשאר ההוביטים כמו בספר עצמו או אפילו בראדאגאסט הקוסם החום יחד עם. בודומיר, אלרונד האלף - לורד וגימלי הגמד וליצור עלילה חדשה משלך, הרעיון הבסיסי הוא שבתורך אתה מנסה להשיג כמה שיותר מטרות והשחקן השני מנסה להפריע לך על ידי כך שהוא משחק את כוחות אינו מתרחש ישירות בין השחקנים כי אם ן ?ל שחק הקלבים הרשע ופועל נגדך. אגב, אחד הדברים המדהימים במשחק המקורי הוא שיש קלף שיכול לנצח את המשחק והוא הטבעת האחת, כך שאם תצליח לגיים אותה (דבר לא קל בכלל), תוכל לנסות להגיע אל הר האבדון ולשחק קלף נוסף כדי להשמידה, אך הסיכוי לכך לא גבוה. לחילופין ה ו1(והא .זו ב תוכל לגייס לכוחותיך את גולום, ולשחק בהר האבדון קלף הנקרא "גורלו של גולום", וכך להשמיד את הטבעת ללא ( סיכון. המשחק הורחב מאז כמה פעמים והיום ניתן לשחק גם צדדים אחרים במאבק, כמו למשל את הנאזגולים (הרוכבים האפלים). במשחק זה מטרתך לגייס גורמים לטובת שר האופל, כשהשחקן שמגייס כמה שיותר גורמים בצורה המהירה ביותר - הוא המנצח. הרחבה שנייה מאפשרת לשהק קוסם שהושחת - במצב זה אינך משחק כדי להציל את העמים החופשיים של הארץ התיכונה וגם לא כדי לרצות את שר האופל, אתה משחק למען עצמך בלבד (אם אתה קוסם מושחת אתה יכול להשתמש במקורות של קוסמים רגילים וגם של רוכבי אופל מה שמעניק לך יתרון עצום). ושוב, גם כאן, ניתן לנצה דרך הטבעת האחת, ואם אתה משיג אותה אתה יכול לשחק קלפים שמטרתם להפוך אותך לשר הטבעות החדש של הארץ התיכונה במקום סאורון - ולנצח מידית, על כל פנים, היופי הוא שניתן לשלב את כל שלושת סוגי > שלושה שחקנים יכולים לשבת ולשחק כל אחד צד אחר - אחד למען העמים החופשיים, אחד למען שר האופל ואחד למען עצמו, והרי בסופו של דבר זה גם מה שהתרחש בספר "שר הטבעות"; גאנדאלף היה הקוסם הרגיל שנאבק למען העמים החופשיים, סארומאן הקוסם הלבן ניסה להשתלט על הארץ התיכונה בעצמו והמלך המכשף, רוכב האופל, שיחק למען שר האופל עצמו. המשחק. . ₪ ה 0-00 45-28 - ה = ₪ 7-ה ה הפ הש מש שר ה ה ה שה שא = שה <ייו 0 . , - ₪ . מאת: אמיר פלג, תומר וערן בן-אהרון בכתבה זו ננסה להראות לכם מצב קרב בו כל דמות תייצג שיטה אחרת, ובאמצעות התנהגותה תוכלו לראות את החסרונות של אותה השיטה. הדמויות המשתתפות יהיו: שדו - דמות מרוצללים סופר - דמות סופר גיבור משיטת הגיבור רולי - דמות ז[8%16וח0!6אן עשוי ללא חת - דמות 22 או כאכ 4 ונעבור לקרב: שדו, סופר ורולי נכנסו לפני רגע לחדר בו עמדו מפלצותיו האיומות של האל הנורא זנדור. כל אחת מהדמויות הייתה עסוקה בקרב פרטי משלה - שדו, שבדיוק גמר לטעון את הבווקה שלו בטיל חדשני ביותר, ירה על טרול שעמד כמטר ממנו ונשמע פיצוץ איום. בשלב זה, העשן החל להתפוגג וניתן היה לראות מכתש שבמרכזו עמד הטרול. הוא רטן ואמר "כנראה שיש לו מאגר לחימה גדול." באותו זמן היה עסוק סופר בקרב עם גיבור- על אכזרי שהתעופף סביבו במהירות עצומה, "טוב," אמר סופר, "מהירות התעופה שלך חלקי שלוש מול הכוח שלי כפול הזריזות בריבוע יוצרים, לא רגע, טעיתי בחישוב, אני אנסה עור פעם.,." הוא שלף ספר אלגברה... רולי בחן את האורק בוהירות רבה - היה זה אחד מאותם האורקים שכינויים הוא "הסדיסט המקומי." רולי התחיל: "ובכן תן לי לבדוק בטבלה 31, ספר 512, כמה אני צריך לגלגל כדי לפגוע בך. רגע, האותיות הקטנות למטה בסעיף 3ד' מפנות אותי לספר הרביעי שם נמצאות הטבלאות לפגיעה והתחהמקות מסדיסטים מקומיים בעזרת חרב עם נדן מעץ..." כך נמשכה לה הלחימה בזמן שסופר העלה באוב את איינשטיין כדי שיסביר לו כיצד בדיוק משתלבת תורת היחסות עַם בונוס ההתקפה. רולי הלך לחדר הקודם כדי להביא את ספר 375 בו נמצאים בסעיף 84.2 הפרטים על תקיפת אורקים ישנים בעזרת ציפורן האגורל, וגם את טבלת הפגיעות הקריטיות 2 כדי לבדוק לאן בדיוק תדחף עצם הבריח של האורק במקרה שיפגע. שדו לעומתם הלך הצדה לשחק שש-בש עם הטרול כי נשארו לו רק שתי קוביות לגלגל. המצב נראה נואש, במיוחד כאשר סופר ואיינשטיין התיישבו על הרצפה ופרצו בבכי מעל קרעי ספר האלגברה. לפתע נשמע קול: "יש בעיות!" ודמותו של עשוי ללא חת (או שכל) הופיעה בפתח החדר. התפקידי "שיטות תחת לחץ* = של מועדון וואלהלה ושלושת כותביה נמנים על חברי המועדון. = מי שמעוניין בפרטים נוספים על מועדון וואלהלה, מועדון חברי משחקי | ם, יכול להתעניין בטלפון: 09-8941248. "מצטער שאיחרתי, אך הייתה לי בעיה קלה להוציא את חצי טון הציוד מפתה הבית." עשוי ללא הת שלף את הקשת מצופה היהלומים שלו (דרגה שלוש), ירה ארבעה חצים ושיפד את כל המפלצות (כולל פרעוש טורדני שריחף ליד אוזנו). החבורה נשמה לרווחה, אך לא לזמן רב. פתאום רעד החדר ומול החבורה הופיע זנדור, האל הנורא. רעמים וברקים מילאו את החדר וקולו של זנדור הדהד: "אולי הבסתם את יצירותיי, אך עכשיו באמת תראו את כוחותיי. מתוכם הולך והופך למציאות איומה, הא, הא, הא, הא..." "מציאות," הגיב עשוי ללא חת, "זה לא באוצר המילים שלי." והסתער על האל עם חרב 15+ נגד אלים דרמטיים... | | . | / - בי ו. ו | ד | 2 ( , ו . ₪7 ן - ' | שב = 4 . - התפרסמה לראשונה בביטאון השני 3 4 . ד 7 7 "7 2 | | זו 1 ל מאת: אור פלג חברת 5564, המפתחת העיקרית של משחקי מכונות הווידאו, בחרה לעשות הסבה של רבים מלהיטיה למחשב האישי. עיתון "?וש" החליט להביא אליכם בספיישל מיוחד סקירה על משחקים אלה. לפני מספר שנים, כשהפנטיום וחזון ה"מחשב בכל בית" היו עוד רחוקים. וה"אסודה דפצץא ₪ וספ" וה647 ספאשזאוא" עוד לא היו בתכנון, מילאו רבבות ילרים בני 7ו-12 את עשרות אולמות משחקי הווידאו, שהיו מרוכזים בעיקר באזור דיזנגוף בתל אביב. ניתן היה למצוא שם ילדים המבלים שעות רבות ביממה וגם את ערבי השישי כשהם רכונים על מכונות המשחק של הכדורגל, היריות, המירוצים והמכות למיניהן. במשחק כנגד המכונה או כנגד חבר. אי הבליקרים ז'אנר משחקי הפלטפורמה נולד ד "דתי ץ | ש-אג]אץ א 0 הגיחו לאוויר העולם. הוא נולד עם מש ו רפפ (8 יי לי ו ואפשר גם לומר שהיו מחלוצי הז'אנר. הלך והתפתח, יכולנו לרכוש משחקים ברמה זהה ולעתים אף טובה יותר למחשב האישי, ובנוסף יכולנו לשחק כנגד חבר גם על גבי המחשב שלנו וגם דרך רשת, מודם ואפשרויות נוספות. עם השנים, הבינו אנשי המחשבים שבין המחשב הביתי לאולמות הווידאו קיים ניגוד עניינים, אך ככל שעבר הזמן ומחירי החומרה והתוכנה הביתיות הפכו לשווים יותר ויותר לכל נפש, הובהר לכולם שאין דרך אמיתית למנוע את הצלחת השימוש המשחקים במכונות הווידאו לא הפסיקו למשוך אליהם ילדים רבים, גם כאשר חדר המחשב האישי ליותר ויותר בתים, מהסיבה הפשוטה שמשחקי המכונות היו עד לאחרונה מספר צעדים קדימה בשימוש בטכנולוגיה, בגרפיקה ובמהירות, וכן במנשק המשחקים שכלל ג'ויסטיקים, הגה או כפתורים שאפשרו לפרוק עליהם את העצבים, מה גם שככל שמשחקים אלה התפתחו, כך ראינו שימוש רחב יותר בגרפיקה תלת ממדית, בקשת צבעים רחבה יותר וכל זאת ללא פגיעה במהירות המשחק. העובדה שניתן לעבור בין משחק למשחק בתוך אולם אחד ללא צורך ברכישת משחקים יקרים, התקנתם וטיפול בבעיות של משחקים שאינם עובדים, תרמה גם היא לפופולריות הרבה שד המשחקים, אך ככל שעולם המחשבים לא ימצאו נישה משל עצמם ויזכו להצלחה גם באקלים ביתי ממוחשב. בהתאם לכן, החליטה חברת 55868 להוציא שורה של משחקים שהיו מן המובילים במכונות | הווידאו ממוחשבת, ומתוך מגמה לחשוף אותם לקהל רחב יותר. להביאם למקום מבטחים ולהצילם מידיו של הד"ר הרשע. כמובן שבדרך יהיו יצורים ומכונות שונות שיקשו על | ב וי ימל ל ל ב = וו המדהימה של >5)0(1%16 להפוך עצמו לכדור זריז מאין כמוהו, וכך בין השאר הוא יכול גם לפגוע באויביו. בנוסף פזורים לאורך האזורים השונים גם רמות בונוס חבויות, המכילות טבעות. זהב, ומצברים שיעזרו ל- 50016 להיאבק בד"ר רובוטניק. קים במו דמות נוספת שיכולה להיכנס בקלות לפנתיאון משחקי הפלט פורמה היא דמותו של -5)001%16, אותו שועל עגלג ק פלטפורמה דו ממדי חביב, והתקדם וחביב, שהתחיל כמשח דרישות מערכת מעבד 1( 75 הווח ומעלה יחד עם התפתחות הטכנולוגיה והפך למשחק צבעוני תלת ממדי, המשתרע לאורך שבעה אזורים שונים, ומלווה בפסקול עליז וקצבי, די ו ד"ר רובוטניק, וזאת על ידי מעבר באותם שבעה אזורים ל-3 מערכות שונות), ולאסוף את הפליקרים (ציפורים קטנות ומסתוריות) המצויים בהם, (כשכל אזור מחולק 5 אוהו ו סא זיכרון וא₪ כרטיס מסך תואם אסטזו כונן ואסת- ₪ במהירות כפולה ומעלה סואד מקום פנוי בכונן הקשיח מקלדת / ג'ויסטיק / פ גקםו 0 7-72 44 הביתי, אך אין סיבה שאולמות המשחקים -] בגרסה . 7-5 מלירוץ ראי לק 4" . 5 2% ,. = % " 1 ( 2 ז'אנר מירוצי המכוניות הוא דוגמה לז'אנר פופולרי במכונות הווידאו, שכן השליטה במירוצי המכוניות במשחקי הווידאו 7 שי נעשית לרוב באמצעות 1 הגה, דוושות גז וברקס ₪ ולמעשה במין סימולטור : שו אחד גדול של מכונית / 6% לכל דבר. ב 0 ע* למרות שאין להשוות בין תחושת המציאות הנוצרת כאשר משחקים במכונת וידאו כמו. זו שתוארה לעיל, לבין התחושה המתקבלת ממשחק על גבי המחשב, הרי שבעזרת ג'ויסטיק, או הגה המתחבר למחשב, אנו בהחלט זוכים לתחושת מציאות ברמה גבוהה, היכנס לרכב, חגור את חגורת הבטיחות, והתכונן לאחד ממירוצי המכוניות המלהיבים והמהירים ביותר שהיכרת. עליך להפגין שליטה טובה ברכב לאורך כל - = משחקי הספורט למיניהם וביניהם | ,ר 3+ הכדורסל היו 2 % . - קיימים במכונות הווידאו זמן רב ")| לפני שהגיעו | למחשבים, אך רק כאשר הגיעו לפלטפורמת המחשב האישי, הם פותחו ושופרו ללא היכר, החל בגרפיקה ובביצועי השחקנים וכלה באפשרויות המשחק השונות, הרוויה הקיימת בשוק משחקי הכדורסל של ה- א לא הפריעה ל - 502 להוציא את משחק ה- / ₪ שלה למחשב האישי. ייחודו של משחק זה נעוץ ככל הנראה בעובדה שהוא למעשה הסבה ממכונות הווידאו, ולכן שחקנים רבים כבר מכירים אותו ואוהבים אותו, המירוץ הנבחר, תוך ניסיון להגיע לנקודת הביקורת. (7א01ץ 1568 6) הקרובה, לפני שהזמן בשעון יסתיים. מסלולי המירוץ במשחק מגונים וכוללים דרכים משובשות, בוציות ומדבריות, וכן גם יערות, הרים, מנהרות ועוד מקומות בהם תיאלץ ללמוד כיצד לנהוג, כדי להמשיך ולשלוט ברכב גם בסיבובים החדים יותר ובפיתולים השונים. מעבר לכך, תוכל להתחרות כנגד מכוניות בהם ישלוט המחשב, או כנגד חבר דרך רשת או מודם, כמו גם על גבי אותו המחשב בתצוגה של מסך מפוצל, | מגוון המכוניות ₪ מהן ניתן לבחור את | מכונית המירוץ הוא דל > שני דגמים, אך ניתן לבחור בכל דגם אם אנו 4 6 המשחק מתנהל במגרש במתכונת של חמישה שחקנים בקבוצה, כאשר ניתן לבחור מבין 29 קבוצות ה- 48/3 השונות ובלמעלה מ-340 השחקנים שמציעה הליגה. בין המסירות המיוחדות, הזריקות וההטבעות, תוכלו גם למצוא אפשרות ליצירת שחקנים שאת אפיונם תקבעו אתם, וכן תוכלו לעיין בכל נתוני הסטטיסטיקה של הליגה מעונת 7. בנוסף ניתן אף ליצור קבוצות חדשות, לעדכן את הרכב הקבוצות ולשלוט במדויק בצעדי השחקן. זוויות המצלמה המשתנות, הגרפיקה התלת ממדית, תנועות השחקנים שנוצרו בעזרת טכניקת לכידת התנועה והקהל שקם על רגליו להריע, יוצרים את אווירת המתח והמציאות במשחק, .ל ' בו . ּ . ו. : % מעוניינים ברכב עם תיבת הילוכים ידנית או אוטומטית. בנוסף קיימים מסלולים נוספים ומכוניות בונוס סודיות, אותן ניתן לחשוף במהלך המשחק. לבעלי המחשבים החדישים שביניכם, נזכיר שהמשחק תומך גם בשבב ה- א]א]1א של ,51ד1!4, מה שמבטיח איכות משחק גבוהה וחלקה. דרישות מערכת מעבד <הוא 90 המטווחט ומעלה | (תומך ב אואואו | 5 05 חא 160 זיכרון !אא כונן !6-00 במהירות מרובעת ומעלה כרטיס קול 16 ₪1.45768 שא 50 או תואם 40 מקום פנוי בכונן הקשיח מקלדת / ג'ויסטיק / שגוה / הגה 4 דרישות מערכת מעבד קהזא 90 מטווחטץ ומעלה (מומלץ 133182 תטוזחט<) 5 וח 169 זיכרון ו( כונן 60-08 במהירות מרובעת ומעזה כרטיס קול 16 ₪1.45168 500 או תואם 400 מקום פנוי בכונן הקשיח מקלדת / ג'ויסטיק /, ג קוא % " . | ו | | 3 | י -. 41| וז י ₪ 7 - אם הייתם נכנסים לאולמות משחקי הווידאו בתחילת שנות ה-זספ, סביר להניח שהייתם רואים ילדים הניצבים ליד מכונות המשחק כשהם לוחצים בתנועות מהירות ועצבניות על לוח המונח לפניהם המכיל מספר כפתורים - אלו משחקים השייכים לז'אנר משחקי המכות, ומספיק להזכיר משחקים דוגמת והמשכיו כדי לאפיין את הז'אנר. "זהטוסא | והזחסו ביסודם של כל משחקי המכות נמצאות מספר דמויות מתוכן ניתן לבחור, כשלכל דמות יש את המאפיינים הייחודיים לה, ומכות ותרגילים שונים שהיא יודעת לבצע. לאחר בחירת דמות כלשהי, מתנהל קרב בינה לבין דמות אחרת, כשלרוב מתנהל הקרב באתר רחוב כלשהו. בכל קרב שלוש מערכות, כשהמנצח ב-2 מביניהם, הוא המנצח בקרב. הדמויות 22 וטוה הרו במעט שנה חלפה מאז צפינו בשמונת הלוחמים הווירטואליים המנהלים את קרבותיהם האכזריים וכעת, בתגבורת של שני שחקנים חיזוק נוספים, הם חוזרים עם 1,200 התרגילים השונים הכוללים מכות חדשות וביצועים חדשים לכל דמות. תנועות הדמויות הועתקו מלוחמים אמיתיים, כך שגרפיקת הפוליגונים המשובחת עם נקודות המבט המשתנות ואתרי הרקע המרהיבים יוצרת משחק קרבות ריאלסטי ומעניין. ניתן לשחק ב -6 מצבי משחק שונים ביניהם ראוי לציון מצב ה- "שסס/א דאטקאם", בו תוכל לשחק כנגד המחשב לאחר שזה למד את סגנון המשחק שלך ומתאים את סגנון הקרב בהתאנט. עוד יצוין שאת הקרבות תוכל לנהל נגד המחשב או נגד משתתף אחר דרך רשת, חיבור סיריאלי או דרישות מערכת מעבד ;וו 90 החטווחפט ומעלה 5 ווח זיכרון וח כונן ווסה-פ6 במהירות מרובעת ומעלה | כרטיס קול 16 הפז8 ₪1 סאטס5 או תואם | 1 | 506 מקום פנוי בכונן הקשיח מקלדת / ג'ויסטיק / שוג מודם. מצוידות במד כוח הפוחת עם כל פגיעה שסופגת הדמות, והקרב נמשך עד אשר מד הכוח של אחת הדמויות פוחת לגמרי והדמות מפסידה במערכה. לאחר ניצחון בקרב, עוברים להילחם כנגד דמות אחרת החזקה יותר מקודמתה. חברת 5538 בחרה להעביר שני משחקים מז'אנר זה לפלטפורמת המחשב: הראשון הוא "אאסחם זפ" והשני - "2 השח ה תחו". | // ,ו / = | אא0הם ז5ג.| במשחק זה תוכל לפגוש ב-8 דמויות חדשות, שייחודן הוא בכך שכל דמות נושאת עמה נשק קר כמו אלות, חרבות, סכינים וכד'. החבורה נלחמת ברחובות טוקיו, באתרים המציגים נופים ממשיים מטוקיו, כך שהגרפיקה במשחק היא תלת ומה- המד10 הדשאוצ ל - השדק[/ 07 - שוב אנו חוזרים לתפקיד השוטר המהולל היוצא למגר את הפשע ברחובות העיר, משחק זה שייך לז'אנר משחקי היריות בסגנון ה-" 1001 5]א₪1)" (שחולק באחד מגיליונות וויז), שעבר הסבה אף הוא למחשב האישי ובמקום אקדח הלייזר הנמצא במכונות הווידאו, אנו משתמשים בעכבר, המקלדת, הג'ויסטיק או ה- כן ]00 דרישות מערכת מעבד יש סוף סוף כותר בו! ה האסטרטגיה הטוב ביותה'שלכ? ולא חבילת שדרוג: (תוספת מל חיקוי עלוב של ה סע לביטוי. 7 ), 9 1 0% * . + 4 1 4 " .1ַ כל השיגעון סביב סדרת האסטרטגיה התחיל כשחברת מססשודפטאו הביאה את כותר האסטרטגיה 2 מאנוס (ששילב את החשיבה של הז'אנר עם "זמן אמת") ובעצם כבשה את השוק. לאחר מכן, הטילה את הפצצה השנייה == שהוא בעצם שיפור רציני למשחק שהיה מס ןיט = כבף - 5 - . בהמשך;. נפוצו . = מוצרי תוספות ולפני כשנתיים, שוחרר : | פרק נוסף בסדרה בשם דתט זא קמא - מעין ,01 מוצלח ושובר קופות <> | היסטרי עם קצת יותר קטעי וידאו, מעט = ]= פלפל והרבה מאוד רעש.> ‏ > ו מאז כ רכשו בל = מוצר שרק התחרז. עם שם הסחהה וגפלר: . << שרודים בכל פעם שראו חיקוי מוזנח,: לטה בולם. יכו בבליון עיניים להפתעה נוספת ‏ מהענק מססאי זא = וכך, בלי שאף אחד מבין איך ב : - הסתדרנו לאודך בל ד ו והמחייבת של הבה | לשחחור פרק | נוסף, ל וחדש לגמר | יי ההרוס ויעמדו בפני בעיה חדשה - מאבק של שליטה וכוח. העלילה עצמה מועברת בצורה מושלמת דרך תדרוכים, מפות ב | 1 של מוסיקת רקע מהממת ואפקטים קוליים מרשימים. בסך הכל, רוב השינויים שהחברה יישמה נראים כבר בהרצה הראשונית בדמות גופים תלת ממדיים, יחידות לחימה והתקפה משורטטות בשלמות, אפקטים של אור, רוחות, הצללות ופני-שטח דינמיים (כשמשהו מתפוצץ, הוא משאיר > רסיסים ומתפרש לסביבתו הקרובה). - ו בהיבוהי מוּדם ורשת, מאות יחידות ועשרות מבנים חדשים מביאים כותר שועורר לא פחות התלהבות מקודמיו, אם 9 שש למעלה מזה. 7 ד . ₪ 0-7 ₪560 8 רה-אורגן . % = ד אדא אא המַשהקי מלחמה בסגנון ד - מ778 (ראה ערך 0 זוא ") מעולם לא היו 5 | הבובים עליי; כנראה בגלל הסיבה בכולם' היְךָ ,ְחַסרִ משהו חשוב וחיוני | הנקרא שליטת. % > באופן מוזרץ, חברוֶת המשחקים 7 שכאלו בחרו ליצוך דווקא מנשק עמוס:כפתורים שכולם | הכרחיים 8 ולתזוזה תקינים של החונמ 2 + שאנו, השחקנים, נמצא את נאבקים. בעשרות זוויות הצילום, ב ג עיגנ 0 שו אחרים הסטטיסטיקה מ רשרים - הכל כרי 4 זרב איזה 2% קצת אקשן. 7% חברת א01א%1 החליטה לתקן את יי | 0 ו מ יז רובוט חדשני ששם דגש על משחקיות ושליטה, תוך כדי ביסוסם על מנשק מוכר בסגנון "0000%1". וכך, בשילוב גרפיקה דה ומדויקת, אפקטים קוליים מרשימים שו מ ו מ רל ו 7 מתכת וקטעי וידאו - התוצאה המתקבלת > פמי וי ודווישו ה לקמפיין שלם, לתרגל אימונים במחנה, לטעון משימה שמורה או ליצור שדה קרב מקורי. בפועל, המשתמש מעמיס על דמותו האנדרואידית מגוון כלי נשק | ל יו וסדר. השחקן מונחת לשדה הקרב באמצעות ) <מסוק ניכולי יי במנשק. דוגמת 7 אשסואא ואס אסוא במנגנון תנועה תלת)ממדי ב-360-מעלות והפל בגרפיקה מצומצמת ואיכותית; 68 ב ו 4 5 ₪ 5 30 ב <> והוספק של ו לפרק הראשון, % ו / ו תִרַפּבִי על גלי הצקה א 3 ל | ו - ₪ היר:לותר ומלוועשת נמותה של ג'אזית ו לבו של'ג'אזו, תוך שילוב אפקטים ו וקולי?ם ל והצועות שירים > מיוחדותי . + 1 4 4 0 7 --- 0 ג | שכזה לכב הסוגי משחק בכותר אחד. חברת ספתון ד הצעירה הצליחה להפתיע ל בשחרוה גרסת הדגמה של מה שעומד לה יות אחך המוצרִּים החשובים של הייו וו הה65 צעה פה קבלו חירות מפיץ: 61/1310 ה - א מביאה חברת א0ו18א0011 | מפיץ: אט1.1 5 א שיפור בדמות פרק חדש בסָררת משחק הפלטפורמה הטוב ביותר שיצא אהתש צץמ1, המיועד בעיקר לאלה אי פעם היה: ללא ספק הפרק המקורי ( ו המייגעת של תדרוכי משימות, צפייה | הצליחה למצוא את השילוב הנכון בין ] במפות וקבלת מידע מודיעיני מעודכן. גרפיקה מצוירת ומצוינת ומהירות גבוהה, | השחקן יכול לבחור בין כמה | ההחוצה לסגנון משחק שכזה. אפשרויות משחק. הוא יכול להיכנס אז לאחר מספר מוצרים להשלמה ‏ דמאגאק 1078 מקהאץ מתרחש במצערכת השמש האהובה שלנו כשהחייזרים והחוצונים, שלהם חיבינו והמתנו כל כך הרבה זמן, סוף סוף הגיעו. החבר'ה האלה אינם נחמדים כמו שהם מצטיירים בסרטיו של שפילברג ובמקרה זה מעוניינים לכבוש את הגלקסיה ולחסל לחלוטין את בני האדם. כדי למנוע ממצב זה להתקיים ולגרש את החוצונים תצטרפו להראות שליטה" פמעט בכל סגנונות המשחק: 1 אסטרטגיה וטקטיקה מלחמתית,"הקמת בסיסים, מבני התקפה והגנה ואף מדמהָ חברת א1₪001ז/ ראתה את הפוטנציאל והודיעה על שחרור כותר חדש בחודש אוגוסט שיתמקד ממש בראשית ימי הציביליזציה - בהנחת יסודות ראשונים וחשובים בתחומי כלכלה, חברה ותרבות, הכל, סביב שטחי אש שיצרו מתנגדים וקיצונים. מומלץו! טיסה שכולל קרבות אמת בין חללנות:. 1/6 ₪ ספינות ומטוסים כבדים. 40 -] הצ גי כ-] ל אסטרטגיה 4- 2 | חסרים בשוק, היות (י המדפים עמוסים בכו מלחמתית ובמלחמוּת שחובבי הז'אנר צריכים להסתפק! בסדרות.. כמו 11.1.55 הל - + סקטיקה ]| ).== =- = שדארזות הידלי ק) ...0 וּבביֶּם, לד -= שאר ו הסדק5 הש זאו :וזסס-א.: חדש. חדיש ומחודש. אסטרטגיה מלחמתית. הראשון, החביב עליי ביותר, הוא זה שנותן לשחקן חופש תנועה בלתי מוגבל של כל יחידה ויחידה (השחקן יכול לשלוח צוותי התקפה והגנה לכל מקום שיחפוץ ולפעול כמה שירצה). בירי 7 ד יותר, כך שכל סצינה מחולקת לשני תורים - אחד לשחקן והשני,ליריב' שנגדו. כל יחידה, בהתאם לתכונותיה, יכולה להתקדם מספר צעדים מוגבל ולפעול באופן חַלקי.. סדרת ]60₪%-א ובמיוחד הפרק החדש *מסדקטסאת דא" רוגלים בשיט בי 1 6 - 8 ,הרפ גו הלוחמים 4 4 || ישו - 7 6 את |[ ןז מש | ב = || מ ה גרת % מעייף | > להצלת העולם. מפיץ: ו ? 4 ו באופן הזיו 77-77 ה ₪ ₪ ה 0 - 3 שממ הששנם. מא . == -=- מש מ 7 קינְמיָם שניל טוג" " הו 2.4 ו א ג קצן א 5 מ ו 1 ו ש 'לקוט 4 "שש של ב'הייס + קלסרי צבעוני בנמחיר,6 . 1 רב-: תשלומים שווים של כל תשלום). 770 0% יי אחואר קרינק) יוון . תא אחל ארטפי. אחו)ק 0"י = וטיט יוו 2 7 ו-4 רוטטני. | הח86] א%46א13 | 2השים: שחור, כחו) סהה, כחו ההיר, כ דמי מעולוח 20 ₪ להזמנה. 2 0% ₪ /- ]תות ?- ו 0% ייוון. 2 תאיס ארספיים 0 רוסטן + טיט קי?אי, אה ארול. 60 | א(40א | 3 2: חור ירוק הקפוק, כחו) סהה, כתות, אצומ, הור?ו. כהזמנרות 24 שנגנרות בינזנזהז. 5 -( ) 7 מאת דאגלאס אדאמס ספינת החלל (!9 משחק הרפתקאה עתידני יי משלב הומור, על?ללה מתוחכמת ואיכויות גראפיות וקוליות שטרם נראו או נשמעו! טיטניק - ספינת החלל הענקית *., והמשוכללת ביותר ביקום, יוצאת * לטיסת בכורה ו מתרסקת על ביתךו ‏ אתה נכנס לתוך הטיטניק, מתפעל א מהיופי ומהרובוטים שמשרתים אותך ובדיוק אז הלא ממריאה לחלל ואתה תקוע בתוכה. איך תחזור הביתה? תשחק ותראהי גש לחנות המחשבים הקרובה לב להזמנות צלצל 1 שי 2 % + 8% " '* 5 .%