WIZ – וויז – גיליון מספר 91

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
4 ו = | ו ז (בולל מ" וש 1 1 א נובמפר ו % 8 = 7 0 1 1 1 לגיל זל 0 ו 06 / - הסט שג 1 כ 2\זה. ל בת את כ שי 5 0 קה / מו ₪ מוסל אוד ד \. זי 6ע 0 ונבר וצ ב= | ? הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, מוחקי תפקידים וור. . כ + | או 7 7 ו 7 ועוד ועוד.. 5 , = א אוו תמונת השער מתוך המשחק: הוגו ונהרהפרא ‏ 2. ג ר יי - =---- ב ההההנחאם...ר נובמבר 1998 = גיליון ₪ חדשות מעבר לאוקיינום .> | > וי ןקות ו ל ₪ 6 ב ו 1 ו 06: מצעד המשחקים. בע 22 ו 9-2 + 106 ו ₪ סודות מחדר ד התיכה ב , 2 ו 12 ו אפטרטניה: 2000 פאטס. )0 6 ד / | --- | דח ה - 2 =" 2-2 שה 7-מ ההש 5 ש== - 0 7 ו . - ₪ 7 אסטרטניה 2 8087 הררה ה א 0 מא - עמי 16 = 8 6 פפורט: אהא אמוואמאק ‏ . . 9+ 8 00 אסטרטניה: ו אגפאט ‏ = | 2 3% רה משטרה שש ₪ הו עססם. ,כ 0 ונש מ ₪ 00 אסטרטגית. 0 ה : / 4 6 בו ור ה המרה ב-א --שהא לכאמ אא 0 ה-א בל = חש א םמ / ₪ ו 0 0 . 34 . וו , . ה רכ אבוי אה ווה = -] 0 ₪ פוסטר. | 2 58 הו ותו 7 % הת ה שש ה אה מה הח רה דהה הרה הרה אההעחה. "הרפהה הההחהה- = ה החו"ש-,החלה ה ו וו השכר אהא < 1 < .7% / ו אל תמכרו 4 7% 2% | ו 0 1 <- 8 או מפביב. לעולם : - תוצאות -, 3 6( 62 2 511/47 - עמ' 18 ור ה ₪ אינמרנם: חד₪ חדשות אינטרנט. :4 יע 1 8 אינטרנט: דואר חעם ו הר הר ה .. 3 רק ץוא נותן לך כל חודש מתנה! משחקי המחשב הכי חדשים בדרך למחשב שלך! כל חודש 608-808 חדש עם משחק מטורף! ]ו הירחון המוביל 8 אינטרנט: סדנת 88 או | ב 1 ו "יו בארצ למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, אינטרנט, מולטימדיה, משחקי תפקידים, חדשות מכל העולם ועוד. המשחקים הכי מטורפים, ו 6 אפטרטניה: 2 אא . ו צ 40 עם עצות שימושיות ועוד הרבה הפתעות... יותר מעניין, יותר צבעוני, הכי שווה! מבצע 13 ?וא - עשה מנוי לירחון ]₪ וקבל 13 משחקיס במתנה: -- [ פס ספורט: 85שאכ א א 010808088 1 0 משחק מחש ולח החוו? + + | זור חודש ו יוכו יס ח! | + זיך וטוריי המעניק הוחות ומבצעים מרהיבים. ₪ 61 שוקשק בר ואט ידלי "ל משחק מחשב בתחילת המנו - משחקים כל ודש יחד עס הג ליון, וגם כרטיס חבר במועדון "באג סטוריי המעניק הנחות ומבצעי | 5 פלטפורמה. דופ א תלת או אז למה אתה מחכה! מלא את הפרטים בספח, הדבק בול והתחבר ל-7ו₪י קרי וו ₪ אסזד דפ צ א וק ךר ממ מאה האמ מאחק ‏ מא ה הח הח 'ה אה הה ה .ה פה הח חפה סה ה ה ה ה פה סה דה ה חפה ה סה ששה שה סה חפה ה ה סה ה שה ששה שרה = = אפ אה שרה ה == 1 ו ווווווווווווווווווווווווווווויי 1 לכבוד 28 - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 | ו ב ב 2 "לי טלי 03-5794711, שלוחה מס' 5 רשיכות הכזת(ות 1 5ו כת ות ' לוח ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-₪12 יש לטמן 3 אפשרויות על פי טור הגציפות. (-- ד הררד משהקים חדשים: מס' מנוי ב 31 = ₪55 ה חוור שם משפחה במששתש24ם2לפחט-2ש-<---.-ו4]- 0 ו א דד-- זדדדידרדדד-- דדדרדה-- ב 98 8411ז00] תאריך לידה ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = = = = ₪|₪=₪|)₪=₪ =) =| = | = = | = =|=|₪=|=| => = => = =|₪ = ₪ = |₪4 = מנהלת: לילי צראף * עורך: קובי סיט * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * לקת מנויים: מיכל 7 . | | | |[ ₪1 אני מנוי חדש/ה | [₪ אני מחדש/ת | | 2 יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 12/, קובי סיט, דוד זילברשטיין, גרי דרוקמן, מורגן לה פיי, דוד ₪ ₪ ש ד ₪ ₪ = = ₪ ₪ = ₪ יה אש ₪ וש ה ₪ שש שה שר מא ₪8 חמה מה מה ה = ₪ - 0 המי " ם נק%ח | של קינרא / | אידלם, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, אבי סבג, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי 0 ו 0 קש לקות מי ממלשך מ "לעה 775 יץ היפיצ יי | אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ענת סבט וערן פולוסצקי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, וו ו ו 777 רת אנגליח אחביב לעולם | ובנייה ממוחשבת: מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 2זאו, ירחון * מערכת ומנהלה: ב] מצורפת המחאה לפקודת מערכת ?זאו על סך 264 שייח במזומן עבור 12 גיליונות ך] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) שס בעל הכרטיס == 2-ו 1 2 2 ... 0לפון = 8 07 = 2 אבש ו" (0077 41100000 2 ₪ 44/6 ב-ם 4:2 וו ג שיו וו מ ₪ בשש בע :17017 )00/0 ₪4 2 אש 4 חתימת בעל הכרטיס ")477"..-.-.--..-... בכרטוס אשראי החיוב ב-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית ו -- ל ישו == . "יו . --- 2 "אצי שו" : בי 4* 4 , - אע ב יש .. / = ות . / נ ' -* | . . אא - 8- | כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 * טל: 03-570265 , פקס: 4, מחירי המוצרים המתפרסמים 16 עשויים להשתנות, ה המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. | חומר שיישלח למערכת לא יוחזר: ‏ , ם !א ו אם הייתי צריך להגדיר את חודש נובמבר בעולם המחשבים, הייתי מחלק אותו לארבעה חלקים מרכזיים: ראשית, זה הולך להיות החודש של חברת מיקרוסופט ובמיוחד של מיקרוסופט ישראל. ממש בתקופה זו החבר'ה האלה אמורים להכריז על סדרת הג'ויסטיקים החדשה שמיועדת למדמי נהיגה ולכותרי אופנועים. | הדובדבן שבקצפת עומד להיות | ה"פרי-סטייל", ג'ויסטיק הדומה לכידון ומושתת על תנועת השחקן, כך שממש שווה לחכות ולנסות. המגמה השנייה שמאפיינת את החיים בישראל היא החזרה לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה, שם נרשמת בשנים האחרונות עלייה. תלולה בביקוש ללימודי מדעי המחשב, | כמו גם שימוש בכלי העזר של המחשבים (מעבדי תמלילים, תוכנות מיוחדות, מצגות וכו') בכל תחומי המחקר האקדמי. מגמה לא פחות חשובה היא ההתפתחות האקדמית (במיוחד. בבתי הספר למשפטים) ‏ והמסחרית-פרקטית בכל הנוגע לתחום זכויות היוצרים, אבטחת. = המידע וההגנה על הפטנטים. זה אולי המקום לציין את הנתון המתסכל לפיו אחוז העתקות. התוכנה בישראל מגיע בימים אלה לשיא של 70% והוא זהה לאחוז הקיים אצל שכנינו ו הלבנוניים. | המגמה הרביעית בתחום היא = הפיפייה הדרוכה לחג המולד | שעומד בפתח. אחרי הכל, ממדי מכירות התוכנה בתקופה זו - = מגיעים לשיא, וכמות הכותרים שנוחתת עלינו לקראת התקופה הזו היא מבול של ממש ובשביל זה אנחנו כאן. - 1 וי סי ו תשובות לשאלות קוראים. | ומנויים בין השעות 0 -16:00 כלבד. ו 7% ה560-ם חברת שרפ מציעה לאחרונה מכשיר יע שנועד להשתלב במערכות סטריאו ביתיות, הכולל תכונה מיוחדת המבהירה נקודות שחורות חבויות המופיעות ] בתמונה, מבלי לפגוע בעוצמת האור של שאר חלקי|. ספרים, רבותיי, ספרים חלום עידן הספר האלקטרוני קרב והולך. הטענה העיקרית נגד הטכנולוגיה הזו הינה העובדה שאין כמו | לחוש את דפי הנייר של ספר קריאה, אותו ניתן להניח על המדף ולקחת בהנף יד. זס31ו43 ווק מכשיר ה- וח[ של חברת 3002%1 הפך ללהיט ענק | בארה"ב מאז שיצא למכירה. "העוזר האישי" כולל פונקציות של יומן, מזכירה, טלפונים ועוד פטנטים. רבים. לאחרונה ניתן לרכוש עבורו חבילת חומרה ותוכנה סז הפמו חברת קרוס, יצרנית העטים המפורסמת, החלה לשווק | מוצר מעניין בשם ₪0 משקו שלטענתה מחליף את | העכבר. הרעיון הינו משטה מיוחד ועט אלקטרוני | המאפשרים לה להצביע, ללחוץ, לחתום על המסמך, | | בכל זאת, מטרת שני הספרים האלקטרוניים התמונה. בשם זסוגפוץג!, הכוללת מצפן אלקטרוני מיוחד | לצייר בחופשיות ולבצע על גבי מחשב ה- 26 שלך כל 4 | (אססט-5), הצפויים להגי לשוק הינה להתקרב ליידבר 7" הטכנולוגיה החדשה מאפשרת לקבל תמונה באיכות תוצרת 11 ללא חלקים נעים ותוכנה המשמשת לניווט. | דבר שניתן לעשות על גבי דרף ייר. המוצר החדש , ₪ 3 האמיתי": גודל וצורה של ספר קריאה ממוצע, חומר |> %) פשוט טובה יותר. המחיר בחו"ל כ-3,500 ש"ח. || את המערכת ניתן לטעון במפות אותן ניתן להוריד מאפשר לשרבט ולסמן על הודעות [וגוח-5, גיליונות | > י2ציש + קריאה בכמות מספקת ונוחות שימוש. הנוחות אינה עניין | .אש | 0 | מהאינטרנט. מחיר החבילה 540 בלבד. אלקטרונים, מעבדי תמלילים וכו'. : 0 זול, מחיר הספר האלקטרוני לצרכן לעת עתה עומד על | 5 ניתן אפילו להפוך את כתב היד שלך לקובץ טקסט. | . % 4 0 והוא יוכל להכיל כ-12 ספרים בבת אחת. 4 יב ₪ - 7% ל % את תוכנו של הספר האלקטרוני ניתן ₪ 7 << = | להחליף על ידי חיבורו למחשב 0 - ה 6 י והפעלת תוכנה הטוענת אותו 8 ומ םי "די קש 57 = ] את ה"חומר" החדש ניתן | לקבל דרך האינטרנט ||ממעין ספרייה ב = ] וירטואלית. עליה .אל | יש לשלם ‏ ל . ה מ ה 4 בדרפו מודאו הגמ וש הטכז-) רוסל בר הפו פותח עונישו באו ישיא ו ד₪ הש או לככו ,תנוי לע די לכי ופרוק !רוא וכו כב | ווצא מעכו ריצש וצ ובוש -] + גי הגו דא ---= --- א.א 2-50 ה םי כל גד 8 כו 6 רפוה נ תו ג מהימוכ/ה . פרישורו אי ב וא ור אק וקה ]4/0 ו שו קדדוסם: שבי כ "מכ ירשא = |אמשונה בע | בכרל וכל ברליפכויאה ודע רומזמ הרוד גד יוק צילך 9.000% 7 א % ₪ 4% שבי | 0 בול ל 7 2 2 | , 6 .₪ | 1 ד 2 1 | 7 רשת אלחוטית | פ 0 2 / | ן % לד = || רשתות תקשורת מקומית מצריכות התקנה של כבלים | % %ג א | | | | ]| 0 בין המחשבים. כבר שנים קיימת האפשרות של תקשורת | % ופוס סו0טז5 6וככ ] 2 - 6 1 | | | אלחוטית למקומות בהם יש בעיה להעביר חיווט אך 4 חברת אפל החלה לשווק את" מסך ה- דקיך 120 = 2 7קן 20 | 4 | לרוב ו אטית ו אמינה ב אחד %%- = | השטוח הטוב בעולם לטצנתה. המסך החש המסוגל | | את כונן הג'ז רבים מכירים - כונן המכיל מדיה שליפה זוסם 3) | המוצרים שנועדו לפתור את הבציה הינה חברת ותואסז = = | לפעול ברזולוציות גבוהות מתאים למחשבי 6ק | | בנפח 16/0 הפועלת כמעט במהירות של כונן קשיח חברת גּאוו, יצרנית מוצרי צריכה אלקטרוניים החלה | המציעה מודמים 56% אלחוטיים שנועדו לתקשורת ₪ לשווק את טייפ הגיבוי החדיש הזה. הטייפ שמחירו 5150 בלבד, מאפשר לגבות 10020 נתונים במהירות רבה ובזול. חשוב מאוד לבעלי בוננים קשיחים בנפח גדול ההופכים להיות סטנדרטים. אינטרנט ותקשורת מקומית. המודמים משדרים בתחום תדרים של 900112 (תחום הטלפונים הסלולריים) ובתחום המיקרוגל (2.4)2112). המחירים נעים באזור 0 לצרכן. | | רגיל. לאחרונה הוציאה החברה כונן חדש בנפח 200 | לדיסק. = | מחיר הכונן 5500, ומחיר כל מדיה בחו"ל 8100 הכונן | = = | תואם גם למדיות הקיימות בנפח 10. | | ומקינטוש. הוא פועל ברזולוציה של 768א1024 עם 16 | ֶ = | מיליון צבעים ומסוגל ליותר. ְ המחיר בחו"ל: כ- 10,000 ש"ח. חקוב אי תע ואולי גם כאן 60 חברת צ[שח6וז-] 36 דוגות5 משווקת צורבי אכ]:) מציעה את הצורב המהיר בעולם: כותב במהירות 8% וקורא במהירות ‏ 20%. פירוש הדבר הוא צריבת תקליטור שלם המכיל שעה מוסיקה או 650%1]0 בזמן של 9 רקות בלבד, המחיר בארה"ב, 51,000 לצרכן. 1 וזה חברת. ז06 יצרנית צגי מחשב מציעה את הצג השטוח הזה בדגמים שונים: "2[, "3| ו-"15. איכות התמונה מצוינת והוא מיועד להחליף את צגי המחשב הרגילים והמגושמים. לאלו הזקוקים למדפסת ניידת מציעה חברת. הסתגּ") ו את ה-50-.816. המדפסת החביבה הזו מכילה סוללה וג המסוגלת לעמוד בהדפסת 100 עמודים, והיא כוללת ‏ | חברת פנסוניק מציעה את הטלפון הביתי האלחוטי מנשק אינפרא אדום לתקשורת עם המחשב הנישא. בעל הטווח 8 בעולם לטענתה: כ-1.5 ק"מ בשטה | המדפסת שוקלת ק"ג אחד בלבד, והיא מדפיסה פתוח. באיכות מצוינת ובצבע. המחיר בארה"ב: 5350. | דיגיטלית ובאיכות שמיעה מדהימה. המכשיר החדש פועל בתדר של 2.4012 בשיטה | שי 0 : ו . .1 3 4 = ו . - 9 - , 5 | 0 | יו . - 4 . ." " . + 0% 2 + 2 א 9% ו - 1 כל ור ",* "של . בכ 10 ד "זה יק 7 4 ₪ =- ו ". לו 1 - הורא דרישות מערנת פנטיום 75 ומעלה 10 זיכרון כרטיס מסך עם 2810 זיכרון, תומך ב- א 77 0 הןכ. כרטיס קול כונן לוש (1א2-00]:)) במהירות מרובעת ומעלה, כונן ס/יפ. 1 1 פעלה התקנה אם תוכנת ההתקנה האוטומטית לא עובדת; . הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים (00%1א-2)), . לחץ על התחל בשורת המשימות שבתחתית המסך. . בחר בהפעלה. , הקש 2:5111117] (כאשר האות 2] מייצגת את אות כונן התקליטורים שברשותך) ולחץ על אישור. , עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך, הערה: זכור שכדי להפעיל את המשחק על ג יר .. וי . 4 ] 0 4 . ' , 0" :" .‏ " ' "ד | , - 2 - 5 | .6 4 | 4 4% - = יק ש 0 - ַ 7 - . רו בבבבבבובבו רוי 1 - %- | : 1% . רבב 35+ .תות 3 - / "/ : | העשו | שק ְּ | 9 ואיך אפשר בלי הפרארי 550 מארינלו. עלי שלכת עפים במהירות. . 1 : המכוניות והמון המון | תלת החד. " י ד ₪ ָָ וי "" הלילה כבר כאן, הירח מלא והמהירות = והם עדיין באוויר. מוגבלת. 2 ' 4 שריה ץ 4 = 2 אא "לש * | הלילה יורד - הסביבה משתנה. | שימו לב לסיבוכים שבדרך. הסתבכנו עם הניודת - יש סיכוי והם עדיין באוויר. למרדף. ₪ [.., 1+ ו 6 | | 9 7 מבט מתוך המבונית. היכון לעקיפה. פיז /-456 של פרארי. שש" עצירה פתאומית במדבר. |" והם מתחילים לנחות. המשך בעמ' 45, 12 > 4 [חחיל ב-8 זה כבר החודש השני ברציפות שקורה לנו דבר כזה. עד למקום ה-7 של המצעד אין חידושים מסעירים והמצעד כמנהגו נוהג, אלא שמהמקום ה-8 זו כבר ממש מלחמת קיום. הפעם החדשות מגיעות מכיוונו של פורץ חדש העונה לשם 6 או0םא3/41, ועד לסגירת הגיליון עדיין לא קיבלנו אותו למערכת. - מה שמחייב אותנו להתאזר בסבלנות. סימנים מעודדים פחות מגיעים מכיוונו של וזא צפ5דאגת .1האהו, אשר לאחד חודשים. של עליות סופג מפלה בת שלושה שלבים ומוצא את עצמו במקום ה-10. אחת מנקודות האוד במצעד הזה, הייתה פריצתו של -, 1-- שם החברה ‏ סח לקו וט 0 והסוש שו זב [ג) | ץצ וקרום דצו אסופועוה6ג ואחסזפסשה [-6050וו ₪5 = )פס 5 | ןז צה ווחש דוו אסופושוד)א וו ם וחסש שש 3)20055; )!₪1 =פ5ססהקסחסשוו סססצ 5 כ(1 - 6% 3 0105 זג או, משחק הרפתקאות חדש עליו נדווח כבר בגיליון הבא, מה שיעזוד לכולנו להבין כיצד הוא הצליח להתברג היישר למקום ה-11. לאחר שבועות ארוכים של מגמות ירידה (שתניעה לשיא בצניחה בת 5 שלבים אל המקום ה-15), מצליח הקווסט הנפלא צמאאסוא אוד עס מפא6 מזזד 3 אא 151 להמריא שלושה שלבים אל המקום ה-12. פריצה נוספת אל העשירייה השנייה נרשמה למשחק הרפתקה נוסף, והפעם מדובר ב-0₪גא 5 00 שמגיע אל המקום ה-13 של הדירוג, תופעה מעניינת נרשמה מצדו סימולטור החלל )5 מטקץ ז[אם פמ שלאחר עלייה בת 2 שלבים בפעם הקודמת, צונח 4 שלבים אל המקום שם המשחק מספר שבועות. ךז 6 6והו 8 דהבוו₪ הט אסודה ווהואא ה- והזטז זטסו+ה וו = 6 צוסםאוגה 5 - 0 =) 5 5סםאה וס וצ צ5 דוה ובו 3 005 וש .ופ סו 07 8 = 5 "0 םג)ה ה ₪ ששח 0550547 20% ודדהם סזטה ז-₪וודטוז ה הגו 2 סו 8 זהוסווות 0 5 חפה 3 01)-א השטו ה הותס6השו 0 שאטם ה-14. משחק האסטרטגיה שאסועע ₪11 גם הוא ממשיך לאבד גובה ותוך שלושה חודשים צונח מהמקום ה-7 אל המקום ה-11 וכעת אל ה-15. חובבי ה-4170 ]דד אבא ודאי ישמחו לשמוע שדווקא בחודש אכזרי כל כך הצליח המשחק לשרוד ואפילו טיפס במעלה 20 הגדולים, כלומר, שלושה שלבים אל המקום ה-16. כמוהו גם 3 ור)-א, אשר רק בחודש הקודם מעריציו החסירו פעימה כשהגיע לקו האדום, ואילו הפעם ניצל מהרחה וסיפם שני שלבים אל המקום ה-18. את מחיד הפריצות, הטיפוסים וההישרדות שילם הפעם אזכא1אאסצרוא, אשר צונח לא פחות מ-7 שלבים אל המקום ה-19 (כואב למדייו, אך הסיפור הזה מחוויר מול הכניסה הבלתי נמנעת של 0 א זכ ל-20 הגדולים, וככל הנראה הוא ייטפס כמה שלבים בחודשים הקרובים. המודתי'ם: *- 6%ןמ אאא מהמקום ה-14 אל ה-21, אד 198ו כ.1אס' מהמקום ה-17 אל ה-23. * 2 אסזאס שס אמ1451א מהמקום ה-18 אל ה-2, הכתובת לדירוג: פחסווסווטסז סןסג. 6 |בּהזו5אהפסוהּם הה0ז0!וס3] | 3032 873005ח461] ד וח ||548א ₪ סוסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: וחסס. 15וה סוזסאו. אח//:קווה | | דרוג נוכחי > ₪ | דירוג קודם . ו | ו | ו 1- | - 7 | " , | | 1 | | 2 = 2 - | 5 8 5 | ו ו | ₪3 ט - | | 8 | | | | - ו /*) ביכ כבר שנים שא = מחפשים קומיקס מתאים ‏ ועדיין לא מוצא(ו. פה ושם שלחו אלינו יצירות מועניי(ות. ארך הפעם " החלט(ו לקחת את העסק ברצי[ות, ולפתוח תחרות קומיקס אמיתית. מה | עושים 2 אם אתמ אומני קומיקס טובים, אתם מוזמגים >> לשלות/ ענו דוגמה מיצירותיכם, ואנו נפרסם .0 : העבודות הטובות ביותר. א"ר זוכים 17 ז שיצירותיהם יתפרסמו יזכו בפרס מתנת באה [!: טיסיסטם. כמו כן, ניצור קשר עם מועמדים מתאימים ונבחר כ מ כ מ | [ ו | ןס[ כ חי כתובתינו: מערכת עיתון 2ווו, ת.ד. 2409, בני ברק, 91114 אנא ציינו פרטים אישיים ורשמו עבור "מחפשים את הקומיקס". על גבי המעטפה בה תשלחו את יצירותיכם - רצוי ומומלץ לרשום "נא לא לקפל"וו! לחץ על מקש ה-₪467, ולאחר מכן הכנס את הקודים הבאים בכל אחת מהמשימות לשחקן יחיד. םת 1.08 - מראה את כל המפה. שמת מודהתתם - אתה מקבל 500 יחידות גז. דט סוד אס 000 - אין מגבלות על המשאבים, אהא המ0%ס מאהס - - המשימה מסתיימת בכישלון. אגא זהצמוסםוא - אתה מקבל שידרוגים חינם. = )אצ 55ב חץ תחד צאופסוא - בונה מידית. 865 - מבטל קסמים של האויב. ציכר ה םד 1 או אסז אמק - בונה מהר יותר. סאווא [מוו/ותטצס המוסק - מצב "אל", צמאסוא החוד זא 510% - אתה מקבל טונות של משאבים. סאה זסא אס טאז 50 - אתה מקבל את כל השידרוגים. סאד תד - החידות שלך מקבלות כוח קסם אינסופי. אשסס סא 15 מאמאד - המשימה מסתיימת בהצלחה. תח סד פפטט זו דגחצ זדאז הא - מבטל את ערפל המלחמה. שאזוא 15 מאזוא 15 - אתה מקבל 0 מינרלים. משחק זה היה במקום הראשון במצעדים האמריקניים זמן רב למדיי, אם גם אתם אוהבים אותו, הכניסו את הקודים הבאים במסך המפה; [ו . 18 - מראה לך את מיקום הצבאים כל הזמן. דה תצואת סכ - מקרב את הצבאים לכיוונך. א1דסת - הצבאים לא יכולים לראות אותך. אסכ א10מ11 - הצבאים לא בורחים אם אתה יורה ומפספס, יה ו זי 0 -5| בחירת שלב: בחר בעולם כלשהו. החוק את מקש ה-185, הקלד .41.1 אמק ואז לחץ על מקש ה-ש6סקא0סג₪ כדי לבחור שלב כלשהו. מצב רמאות: החזק את מקש ה-188 והקלד את אחד הקודים הבאים. לאחר שסיימת להקליד, לחץ על מקש ה- סטהק>אטה8, 05 - אנרגיה מלאה. 5 - מראה לך את כל מטבעות הזהב. 5 או 11/0520 או 1.1550 - מוסיף לך א חיים. צה את סא - השתמש במקשי החצים כדי להזיז את 41% ]אצ ₪ בחופשיות. הקלד 0 ל מכן ו את אחד הקודים הבאים:. אס - מצב "אל". 1 10015 - אתה מקבל הכל (כלי נשק, תחמושת, מפתחות וכו'), >> 0 ]א - מעביר אותך לשלב * ולחלק מספר **. דצ - מראה לך את המיקום הנוכחי. 5 - אתה מקבל את כל החפצים. :א - מראה לך את מספר הפריימים בשנייה. 5 - המפלצות חוזרות לאחר שאתה הורג אותן. ץק 30 - מגלה לך את כל המפה. 5 - מצב "אל". צתסדאםא] - אתה מקבל את כל החפצים. 5 א - אתה מקבל את כל המפתחות. 0 - אתה מקבל את האופנוע. .1 ]א - אתה חוטף המון נזק. דהא - מוות מידי. אס . - מצב פטריות. ךא - מכבה את כל הצ'יטים. 5 5 ]כ - אתה נעשה שתוי. דא - אתה מקבל את הסירה. דזאסס - כנ"ל. 6 - מצב תרנגול. להלן שני צ'יטים למשחק הנחמד הזה: ו. העבר את הקובץ "דד א דט 5" מתיקיית המשחק,. כך תקבל גישה לכל השלבים! . 2. בזמן משימה, לחץ על -11ה5+ו|4 ועבור לרשימת החפצים שלך. כעת, בחר ב- אמאו /י=1/. המסך אמור להפוך לכחול לשנייה והחייל שלך יקפוץ. שים לב שהשעון מאופס ל-9:59 והחייל שלך בלתי -מנוצח, אתה מסתובב משטרתי י ומפוצץ : כל מיני דברים. מגניב, בכל מקרה, השתמשור בקודים הבאים אם אתם צריכים קצת עזרה = בפיצוח השלבים: (הערה: את הקודים יש להכניס במסך הראשי) - - סירנות חזקות יותר, ]א - מצלמות על האויב. .1 - מכוניות מתקופת בני היל. אס. אדא - מאפשר גישה למשימות סודיות (בתפריט האימון), 5 - המגנים לא נגמרים (אתה לא יכול לעבור משימה עם הצ'יט הזה), צאסדאוא - נשק אינסופי (אתה לא יכול לעבור משימה עם הצ'יט הזה). הכנס את הקודים ו הבאים בזמן המשחק: 0 א - מצב אל -מוות. אד ]אצ א - דלק בלתי-מוגבל. צאתאווודיחם - ג בלתי- מוגבלת. - כנפיים קטנות. ש=דהתםאהתץ - מיג את מספר הפריימים בשנייה. ואסדאהאוץ - מרגל אחרי יצורים (השתמש במקשים 11 ו-12ת). ]א - משנה את המין של השחקן שלך. 0105 - אתה חוזר לנקודת המוצא. 5 - מצב התגנבות. החתפ תד - מגלה לך את מיקום האויבים. קשח אד - מפעיל/מבטל את זמן המשימה, ]אס - עוקב אחר הכדורים שלך, בדומה לטילים החכמים. ואתה או - אאא קואט1. הכנס שם של שלב במקום אאא (שלבים שעובדים: 5 פ>זמטאג, אסאגאסגת, 0008 ו- סגמפ). ה 5א התד מחד אתה הנו אחד ממשחקי האסטרטגיה המוצלחים יותר שיצאו לאחרונה. למרות ש- ]7 51/80/86 לא מחדש שום דבר בתחום הגרפיקה (גרפיקה דו ממדית חביבה למדיי), הוא מתבלט באיון בין הגזעים השונים ובעובדה שלכל גזע יש אישיות משלו וסגנון משחק ייחודי: גזע ה-5א 72 מייצג את כדור הארץ הישן והחביב, והוא הקרוב ניותר לגזע | האנושי | כפי שמוכר | לנו מ-2 זת קא6קהא. ה-5אגאאטך משלבים חיילים חלשים וזולים למדיי, יחד עם מכונות מלחמה יקרות שיכולות להיות קטלניות ביותר בנסיבות מסוימות. כך, ה - 445 אד הם הגזע הגמיש ביותר, אך הם גזע שמאוד קשה לשלוט בו מכיוון שהוא דורש איזון ושילוב של מספר יחידות בו- זמנית. מהלכי פתיחה במסכים קטנים/בינוניים בנו את המבנים לפי הסדר הבא: ,5‏ (לפי | הדרוש) | 0075קמכ, 5 ה , דכ 5אי)ה אה 3 [זסקטם | צלצ[|[קקש5 צאסד)ה יו צאסד)גת. ואמאדא. לאחר שבנית את ה-2080005 והוא פועל כמו שצריך, בנה ₪85 אא11 לפי הצורך. סדר הבנייה הזה מבטיח שתהיה לך הגנה יציבה בתחילת המשחק, וכן שיהיו לך מספיק חיילים שיוכלו לסייר במסך ולספק לך מידע בנוגע לאויב. שלח חלק מהחיילים שלך לסייר במסך, ואם הם ייתקלו בפועלים של האויב, הם ייפטרו מהם בקלות. 5 = ְּ = | -= 1 במסכים גדולים, ייתכן שזה יהיה גבון יותר לבנות את ה- צ4)0-1008: השני לפני בניית ה- 4005 השני. לאחר מכן, בנה עוד מפעלים ובסס לעצמך כוה קרקע משמעותי שיוכל לטפל בכל התנגדות. אם האויב תוקף מהאוויר, בנה צאסואאה והחל לייצר 4771715/]. 001ג). אם אתה חושב שהאויב עלול לתקוף בתחילת השלב (מה שנקרא 81[5]1), בנה 5פמאאעם יד לאחר | ביית ה- 065 37 הראשון. מקם אותם כך שייכסו את כל הבסיס שלך, כולל מקומות עם מינרלים, וכך תוכל לשרוד התקפה של סאןעסאם / 24)/07. בעזרת אסטרטגיה זו תוכל להרוויח קצת זמן וכך תוכל לייצר 01886 כדי לחסל כמויות גדולות של 1585 41 הכדצ1. כמו כן, 1/1.711835/ מצוינים להתקפות פגע וברח, ואתה יכול להשתמש במהירות הגדולה שלהם כדי לתקוף ולברוח לפני שהאויב יורה בחזרה, אם אתה רוצה למגן את הכניסות לבסיס שלך, אתה יכול למלא שני פ5אםאאזם משני צדרים, כך שיוכלו לכסות אחד על השני. מקם פשא]]א ₪ם521]0 בקדמת הבסיס וגבה אותם ב - 7/4185 515605. אם וה נחוץ, אתה יכול למקם 40066 88 ג 8 בין שני 5אאא₪ וכך לחסום כליל את הכניסה. כך, גם כשייפגעו לך חיילים, תוכל לייצר עוד במהירות. שמור על /-560 אחד או שניים במצב הכן כדי לתקן מבנים שנזוקים. ה-40000%5 הוא למעשה הדלת הראשית שלך, ואתה יכול להרים אותה כדי לתת לכוחות שלך לצאת החוצה. בזמן המשחק כעת, לאחר שיש לך בסיס ראשוני וכוח הגנה יציב, אתה צריך להתפשט במסך. בנה אמדא סאג ]וא]א6) בזמן שהסיירים שלך מוצאים אתר מתאים. כעת, אתה יכול פשוט להתחיל בהפעלת הבסיס החדש תוך זמן קצר ביותר. אם יש לך מספיק משאבים, אתה יכול לבנות שני 5א4)7 תה ג ם ושלושה או ארבעה מפעלים כדי לייצר חיילים, 2001.17115) וטנקים, חקור את אפשרות א-0/ ]511% כדי שהחיילים שלך יוכלו להטות את כף המאזניים בקרבות חשובים. עם טנקים, חיילים ו- 477115 ]. 6201 בקו הקדמי ו-%85א7784 5102 מאחור שפועלים כארטילריה, בסיסי האויב ייפלו לפניך כאשר תתקוף. השתמש ב- 05ד 57 015147 כדי לגלות 5 א / ו- 102575 ) חבויים. שים עין על אתרים פוטנציאליים לבסיס נוסף, הכן כוח תקיפה מהיר בהיכון, ותקוף את האויב כאשר הוא מקים בסיס נוסף. זכור תמיד להעביר את הכלים הפצועים לסוף כוח התקיפה כדי לתקן אותם בזמן שאתה מזרים כוח תקיפה נוסף אל זירת הקרב. סוף המשחק סוף המשחק הוא הזמן בו היחידות המיוחדות שלך מתחילות להועיל באמת. השתמש בזהירות | ב- 551,8‏ מי)4ם56:1, הגלאים הניידים היחידים שלך. השתמש ב- 01476 18 כדי לחסל כמויות גדולות של 2580, וכדי להיפטר מהתקפות :]₪ של ה- 0₪0070255. בנה 60025 000/87 ב-₪:)5%:15% צך]6 שלך כדי לאפשר בנית 5 התסקפת ה- אס א 1.006 של ה- 2102515) תנטרל איומים מרכזיים כמו 65 0105%5אץ, שקשה לטפל בהם בדרך אחרת. השתמש ב-₪47171[1.2 0]5085א:) רק כאשר הם מלווים ביחידות מסייעות שונות. השתמש ב-כוזג]אצ אהסאא 64 של ה-7.5 ₪7 01585 כדי להשמיד מטרות גדולות ואת ההגנות של בסיס האויב, בזמן שהנשק המשני יכול לפגוע ב- 5 0 ו- 50:001115. עם זאת, זכור שעליך לגבות את ה- 11585 = דד עם טנקים, 001141115 ו- 0110815 השמד את המטרות שמסכנות אותך עם ה-1470אצ, בזמן| שה-0:110515) מנטרלים ‏ את ה-07055 קק וה-551.5 םי)את]י)5 מכסחים את ה-נ)=. ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס | שלנו | לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צ'יטים, וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו ‏ - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 2409 בני- ברק, מיקוד: 5!!14. כמו כן, אתם יכולים | לשלוח | פקס | למספר ה ה "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשמכם וכתובתכם. 4 ₪ ויו בשנת 992! הביאה חכרת סססאדפם שו את 2 מאשם, והדהימה את עולם משחקי המחשב, שזכה במוצר חדשני המבוסס על אסטרטגיה ב"זמן אמת", ויכולת חדשה של שליטה בשדה הקרב. בימים אלו, מציגה כעססאודפש שא את 2000 מא!זכו שהינו גרסה משופצת ומשופרת פלאים של המשחק הקלאסי. מאת: אור פלג הקוראים הצעירים מביניכם, מכירים בוודאי 00 ו ו יי יש המכר שפיתחה כמו 86 סאג ]וא 600 ודיי מ ו ב וי כ = ו ש- 60%00₪8 8 כאגואואסס הפך לאחת מנקודות המפנה העיקריות בעולם משחקי המחשב בכל הנוגע ל"זמן אמת". אף בעו שמפום מתווכחים מהו המשחק שקפע ‏ את תחילתו של ז'אנר משחקי האסטרטגיה ב"זמן אמת", י6)0866) או ו 6 ו הי ב יניו ו כ לפשפש בזיכרוננו מספר שנים אחורה כדי לגלות שלא היה זה אף אחד מהמשחקים אלה. בפועל, 2 1!%5כ] היה האחראי לתחילתו של הז'אנר אותו אנו מכנים כיום אסטרטגיה ב"זמן אמת", ורבים מתייחסים למשחק הזה (ושהתבסס על עלילת ספרו הקלאסי של פרנק הרברט), כאל ה"אורים והתומים" של כל שאר משחקי האסטרטגיה שפותחו בשנים האחרונות. אחרי הכל, 2 1210188 היה הראשון שנתן לשחקן אפשרות לשלוט ישירות ביחידות השונות, להתחרות ב"זמן אמת" כנגד המחשב תוך שילוב מגוון רחב של יחידות, מינים שונים שניתן לשלוט בהם ואפשרויות נוספות שהקדימו את זמנם. התוצאה הסופית הייתה -ם] -2]/ | משחק שנכנס לאולם התהילה של משחקי המחשב. | יו יי ל די ללא ספק את המשחק החדש 2000 ₪ אזזכו, ולו רק מהסיבה הפשוטה שהמשחק הזה אינו משחק ההמשך ל-2 מאנו, אלא אותו המשחק בדיוק. עכשיו, אני מתאר לעצמי שחלק מהקוראים תוהים כעת מדוע להשקיע כסף ולרכוש את המשחק אם הוא בדיוק כמו המשחק הקודם, והסיבה לכך היא פשוטה מאוד: מאז ש-2 ₪!זכ יצא לשוק, חלפו 6 שנים ו- 2000 ₪ 211 הוא למעשה כל מה ש-: זאש רצה להיות ולא יבול היה במגבלות הטפניות. אחרי הכל, עליכם לזכור שבשנת 992 |;לרבים מאיתנו היה, במקרה ייל[ יה וי ט[א4 זיכרון ו- 2000 םא ו לאיחשב לרגע מני ו 1 ומ אלו מכם שאינם מכירים או זוכרים את העלילה ב-2 ₪א!, נזכיר בקצרה ש ה מ ש הח ק מו בראש אה מ ש לושת ה כ ת'* ם (אטרדיאס, ו ו והארקונן), כל = ה יתרונותיו וחולשותיו, בש מטרת המשחק הייתה ל "תווציין 4 מ ש א בים והתבלין 2 :1-6 .5 ואנרגיה) ולהקים צבא מיומן כדי לוכות באהדתו של שליט אראקיס, גם ב-(20000 ₪צ/31], אנחנו מתמודדים עם אותן משימות, ואפילו הבתים נותרו זהים וניתן לקטלג אותם בצורה הטובה ביותר כטוב, הרע והמכוער, כאשר הבית של האטרדיאס הוא הטוב, ההארקונן הם הרעים ואילו בית האורדוס הוא המכוער, לשלושת הבתים יש יי ב ל את תבלין ה-527]60₪, ולהילחם האחד בשני - כשלכל אחד מהבתים יש את האסטרטגיה שלו להשיג זאת, בכל הבתים מצוי ציוד בסיסי זהה כגון: מחנות אימונים לייצור יחידות חיילים, רכב ו התבלין מהאדמה, בתי חרושת שתפקידם להפוך את התבלין לבפף שיקאפשר"לבנות יחידות וכוחות ומפעלים שתפקידם לייצר את נואאוון" עם זאת, ולמרות ההיצמדות ?למסורת ל מיי נים ו סי יי ה די יש לבתים גם "צעצוע" חדש שלא היה קיים ב-2 םא!זכ ושהושאל מ- 0066 - המהנדס. הפונקצייה הזו מאפשרת לשחקן ללכוד בניינים פגועים של האויב ולהקים מבנים ויחידות ייחודיות לאותו הבית, שמסייעים לו במסעו אל הניצחון. לדוגמה, בית ההארקונן הוא היחידי שמסוגל לייצר את ה- 708 4571 %-זכ! - הטנק ההרסני ביותר במשחק. לבית האורדוס, לעומתם, יש את ופ כ של"גז עצבים שגורמים זמנית לאויב לאבד את נאמנותו ולעזור לך בקרב וכו'. בנוסף למבנים, ליחידות, ולמגוון כלי הנשק, כל אחד מהבתים מאורגן בצורה שונה והייתי אומר שהבנה של דרכי הפעולה של כל בית, מעניקה יתרון בעימות בשדה הקרב. סיפורו של בית = ופ ו ו ב בבית הזה הדיפלומטיה שולטת ויש לו מוניטין רב בהיותו הגון וצודק. האטרדיאס הם אנשים שקטים, חרוצים ושוחרי שלום, אשר מחפשים בצניעות אחר תבלין ה-5165, מבלי לתקוף אף אחד מהבתים האחרים בדרכם להשגת המטרה. אך כמובן שאין = הי ידי 11 ייל = במקרה. ויותקפו. למעשה, אם אחד משני הבתים האחרים פותח במתקפה, האטרדיאס מסוגלים להביסו ולנצה. בית הארקונן ("א₪ אאא זז 8 ס1") - = וי 7 ל רעים בכל מובן אפשרי. בית זה פראי ואכזרי ושותל פחד עז בכל המנסים להתעמת עימו * האלימות היא דרך חיים לאנשים האלה, שגם בתוך ביתם, החזק ביותר הוא זה שישרוד וישלוט (אם אדם בדרגה נחותה יהרוג את הממונה עליו, הוא יתפוס את מקומו ויזכה בכבוד ובהערכה של שאר תושבי הבית). מ בי יע ב ו יי | שלושת הבתים, אך בשל היעדר מנהיגות ימלחמות פנימיות המתרחשות לעתים תכופית, התקשורת בין האנשים כמעט ואינה קיימת, עובדה הפוגעת ביכולתם כאשר הם ניצבים בפני צבא מסודר ועוצמתי, - ו 2 כל יושבי בית אורדוםס, שייכים לאחת המשפחות העשירות המרכיבות יחדיו את הקרטל העוצמתי הזה, לא מגלים לנו הרבה על הבית הזה בשל הסודיות שמאפיינת אותו, אך אפשר ללמוד שכוהם של האורדוס מצוי במעשי חבלה וטרור. ובגלל עושרם הרב, הם אף מוגנים ממעשי הרמאות של עברם, אז האם קיימים הבדלים בין 2 עאזם ל-2000 מאוזת? התשובה היא שכן. מלבד המהנדם שהוזכר מקודם, "2000 מא!זכ" מציע לשחהקנים אפשרויות חדשות רבות, כולל אפשרות ו ג 7 ו הקודם והיא משחק רב - משתתפים. במקום לשחק לבר כנגד המחשב, מעריצי המשחק המקורי יוכלו כעת להתמודד האחד כנגד השני במשחק של שני שהקנים דרך האינטרנט, או ₪ ₪1 ו מנתי וי יי ה ב ביא" מעבר לכך, כדי לשמור על בסיס משותף בין שחקנים מנוסים לחדשים ניתן לשנות את האיזון ברמת הקושי של מטרות המשימה ומפת השטח. | דרישות מינימום: 1 מעבד 90 תטוות 1 16%16 זיכרון !אהא כונן תקליטורים (ואסא-)) במהירות מרובעת 8 ?ו בעד: לשחזר את הרגשים הנפלאים של העבר עם | ורי ו | מבנים וכלים והעלילה מוכרת ומעניינת. נגד: | אחרי שכבר שיחקנו ב-2 מאזזם וסיימנו אותו, קשה להימנע מתחושת ה"דה ז'ה וו | שעולה לעתים במהלך המשחק. קהל היעד: כל חובבי משחקי האסטרטגיה ב"זמן אמת" ובייחוד מעריצי אימפריית ה-פאום. וי -]] . יווה דיה חוזרים מאת: אור פלג 2 41 ו5, איננו קווסט נוסף של חברת 515:88, אלא משחק אסטרטגיה ב"זמן אמת" הדורש פיקוד על יחידות של צוותי ימ"מ (יחידה משטרתית מיוחדת), במטרה להכניע קבוצות טרוריסטים ולבצע משימות משטרתיות. 2 57 הוא משחק שדורש לא מעט - עליך להבין מה מתרחש סביבך (לעתים בעזרת מעט מאוד אינפורמציה), להעביר את היחידות ממקום למקום בזהירות רבה תוך התחשבות באילוצי כוח הארם (שמונים לעתים למעלה מ-10 אנשים), עליך לשים לב שלא ללחוץ בטעות על פקודת ה"אש", ואתה חייב להתרכז במפה המרכזית או שהחשודים שלך יחלפו אל מול שורת אנשיך החמושים ויברחו לחופשי. במשחק תוכל לבחור אם לשחק את "הח'ברה הטובים" - הימ"מ, או את "הפושעים" - חבורת הטרוריסטים שמנגד והכל מתחיל לאחר סרטון וידאו קצר בו תצפה במייסד יחידת הימ"מ בלוס אנג'לס ובאיש שעומד מאחורי סדרת משחקי ה-"ך 0 םס11סע" - 165ב2) [שזהכ. מיד לאחר מכן, תוכל לעבור למשימות האימון, ואם בחרת לשחק בצד הטרוריסטים תוכל לצפות בסרטון עם דמותו של טרוריסט. למעשה, לפני משימות האימון ישנו שלב נוסף בו אתה בוחר את אנשי הצוות שלך ותוכל לבחור מתוך רשימה של כ-20 אנשים, כבשלכל אחד יש מספר תפריטים שניתן לגשת אליהם. עליך להרכיב מהם צוותים ומאחר שהמשחק מתחיל כבר עם שני צוותים מוכנים (צוות רגיל של 5 אנשים, וצוות נוסף של 2 צלפים)ו, תוכל להתחיל עוד לפני שתצרף עוד אנשים. לכל אחד מהאנשים מצורפת תמונה ורשימת פרטים אישיים, אך החיסרון הבולט כאן הוא בכך שכל האנשים נראים דומים על גבי המסך הגדול מהדמויות, ואם לא תרשום לעצמך מיהו כל אחד, סביר להניח שלא תדע להבדיל ביניהם ולבחור בדמות שתרצה. לאחר שבנית מספר יחידות, אתה ערוך ומוכן להתחיל לשחק. בשלב זה, אתה צופה בסרטון וידאו של כמה שניות שמציג בפניך את המשימה, ואז ייחשפו בתחתית המסך כפתורי הפעולות, כמו גם חלון שנותן לך מידע מפורט על הלוחם שבחרת; זה המקום להזכיר שאחד הרעיונות הנפלאים במשחק הוא השימוש בכפתור "מיד זיז א]" המאפשר לך לתכנן מהלכים מראש. אם הכפתור אינו נעול, הצוותים מניבים באופן מידי להוראותיך ואם הכפתור נעול, אתה יכול לתת את הפקודות לצוותים ובעצם לקחת אוויר לפני ההיתקלויות (משהו בסגנון אסטרטגיה מונחית תורים). עַם זאת, אנו עדיין | מדברים על משחק ב"זמן אמת" | ואין אפשרות לעצור קרבות בזמן | התרחשותם או לצפות שהבעיות ₪] ייפתרו מעצמן, במהלך המשימה תידרש ₪] לבצע כניסות מתוכננות באופן המקני ובזהירות רבה, לאסוף ראיות, להציל בני ערובה, להרוג את הטרוריסטים ולטוס במסוקים. כמו כן, תוכל להסתתר מאחורי עצמים הבולטים בשטח ואף לחבוש מסכת גז ולזרוק רימוני גז לתוך החדר. בנוסף, תוכל לנהל משא ומתן, לתת הוראות לצוותים, לחפות על אנשיך ואף להושיט עזרה ראשונה לפצועים. למרות ש-2 5/1 משתייך בחלקו לז'אנר של משחקי אסטרטגיה ב"זמן אמת", אין הוא דומה לאף משחק אסטרטגיה אחר שראיתי. בתור התחלה, אתה לא יכול פשוט ללכת ולירות: ישנם חשודים וישנם גם אזרחים. עליך לדעת מתי לדבר ומתי לעצור חשודים. עליך לשמור על שקט כשאתה מנסה להתגנב למקום מסוים, ואחר כך לדעת מתי לפרוץ פנימה. עליך לבקש חיפוי כשצריך ולבדוק את השטח בעזרת הכלים העומדים לרשותך. אם התמונה המתקבלת אצלכם היא שהמשחק מתקדם בקצב איטי יותר ממשחקי אסטרטגיה אחרים דוגמת אמטסאסס א פאגאאסל, אתם מתחילים להבין את הרעיון. 2 5/7 אינו מיועד לאלו מכם המחפשים משחק עם אקשן תמידי. קצב המשחק האיטי נובע מהעובדה שיש לתכנן מראש את כל המהלכים, ואחר כך לפעול תוך תשומת לב לתנאים המשתנים ולהתפתחויות השונות. בסך הכל זהו משחק מומלץ. יא לט בעד: | שילוב מרתק של אסטרטגיה וסימולציה של יחידת עילית. נגד: נדרש זמן רב כדי ללמוד את המשחק ולפתח מיומנות. קהל יעד: חובבי משחקי האסטרטגיה שמוכנים להשקיע ולחשוב באופן מקורי ולא רק להתקדם ולהתקיף מטרות. מאת: רועי זילברברג אם עד היום היו משחקי ניהול ו ו כ פומ א וו 4 מ את המצב, וגם אם אתה לא בדיוק רונלדו או אלי אוחנה תוכל ליהנות ממנו. חברת א]005%120 לא לקחה סיכונים מיותרים, והתבססה באופן מוחלט על הלהיט עטור הפרסים 8 אמט אבא אםן]אמאע, עדכנה את בסיס המידע של השחקנים ובעזרת תוספות קטנות ושיפור המנשק הוציאה הפקה חדשה, ו ו ₪ ₪ רז 5/7 ]1.2 או קתוו ₪2 ד ח 4 הּ 0/1 .ה89ז50 נקט-6חו! - ה ץפוהו זוא פו הגרפיקה המרהיבה והחלקה בשילוב עם המנשק הידידותי, הופכים את המשחק לחוויה מהנה וחסרת תקלות גם לטירונים בתחום, אך למרבה הצער אין כאן כל חירוש ורוב האפשרויות והיכולות נראות בסיסיות ומוכרות ממשחקים קודמים, כשהבעיה העיקרית נמצאת במערכת העברת השחקנים (חלק קריטי בכל משחק ניהול כדורגל). אמנם ניתן להציע הצעות רכישה עַל כל שחקן שנמצא ברשימת העברות או בקבוצה כלשהי ברחבי העולם, אך הבעיה היא שהדרך = היחידה לחפש שחקנים היא 5 בי שלוקה לו |₪ כמה שבועות לספק את הסחורה. בעיה נוספת נעוצה בחוסר האפשרות להתחרט בזמן הצעת רכישה של שחקן. משהו בסגנון "נגעת נסעת" מה שעלול להיות מתסכל עם הזמן. אחרי שבנית את הקבוצה | ההגיע הזמן תי ה ו ו מל = שימוש באחת הטקטיקות המוכנות מראש או בנייה של אחת כזו | בעצמך. בנוסף תוכל להגדיר | אזורים שיהיו "באחריות" שחקנים מסוימים בזמן ההגנה, כשהשיבות | האפשרויות הללו מתבררת ו האמיתית. כמו כן, ניתן לצפות במשחק בשידור חי מכמה זוויות ועמדות מצלמה, כשהקריינות יצ 7 יי מהלב את המגבלות שרק דקה קודם לכן הוציאו אותי מדעתל. לדעתי, החוויה רק הולכת ומתגברת הב מ ו לומד כיצד להשפיע על המאורעות במגרש ב ה הרגשת הסיפוק שנובעת משער שנכבש כתוצאה ישירה משינוי טקטי שביצעת (ולא סתם פוקסים) משתווה רק לגול | 7 וי ₪ י השמממכטה --שמ0א. ‏ העשה ליי לו ה זגו ה 513 10 80186 ו וטו 3 הה3הה5הו!א 566 | במשחק אמיתי. אבל, גם בממד הטקטי יש =<]דוכ יש = ]ד ו יוק אתה מגלה שחלוצים מצטיינים מבקיעים בצרורות מנקודות בכל רחבי המגרש, וניצול של הטעות הזו הופך את המשחק לגרסה מעוותת של כדורגל. משחקי ניהול הכדורגל שורדים בזכות תכונת ההתמכרות. הם מפתים ושואבים אותך פנימה, גוזלים שעות שינה והופכים את חבריך לזרים, ל וי אולי התכונה ארוכת התווך הזו, אך הוא בהחלט משחק ראוי ובייחוד לכל אלו שזהו משחק ניהול הכדורגל הראשון שלהם. 5 א תאזו בעד: משחק ניהול כדורגל הידידותי ביותר שראיתי. נגד: עם כל הרצון הטוב - עדיין לוקח יותר מדיי זמ| לאהוב את זה. 2 ₪ פד -] ל 9 | = -₪ַ.ּ-₪התפ | בל 4 - ןו 4 -יש- ו -1 > 5 / ₪ 5 4 65 2- הי3ף ₪ -ה-3נ|<( - -0 ש--] %- + -+- - -- . .ה בי - = ו -ו7 ₪ .₪- 4 אםטרט גיה 2 2 = 2 מ ] 2 יוו ₪ > 14 + יש 5 ]. 111 ₪ + = 4 << פ₪ם[ %- - = 2 בה 7% ו -- ה-, כ - = ד- 2 ]] "כ2]/ וק תן + : : 5 52 5 2 ]| | שו * 1 -< <- >> - = א אב = 0 מאת: ערן פולוסצקי ו - 5 4 1 5-7 1% - | | שה 2 0% 3% 4+ 79% = ה | | - 2 . : - -3-- 7-2 1 גג ימכו 5 י . -.*= -- * ו 4 2 | 0 2 0-2 -" / '/ | [ ו . ג 42" | 5" 5-ו . ו :| / 3-ו כמו ‏ משחקי פעולה ‏ ₪ -- ו -8 ד 7 צק, ל "וי ןז = == | מו0כ-תפת - . הו עו 1 7 1 7 ]7 | 0 ₪ 2 1 לוקח אותנו אל הת[ 15 ₪ ₪ 8 | | ₪ 5 ₪ם 2 3 2 2 עולם עתידני בו בני אדם ₪ ₪5 - ₪ 5 יש . | - מ ו "א 00| = 1 --. 2 ו עמווו 1" םה -ץ 6 5 ו ם באמצעות מכונות מלחמה - ₪ 5 -ּ₪ ב -1. - וצ--- א[ א 4 = 7 | . ןז . | ד . ב = 72 2 [;-* 7 > | מר. - -- ₪ - | | ממוחשמות. = ב- ו - .ו ב-א 5 שנה בקר המשחק האולטימטיבי ו | : של מיקרוסופט, מעוצב במיוחד . -] ְּ = , " 'ְ 7 : וה - : | קְ ' 2 ו ₪ -) לסדרת משימות, ובכל אחת מהן ]₪ ב 3 :ש גר םר ' 5 למשחקי מחשב 9( .2 מש עליך לכבוש מפה בסגנון משחק . / | * ו , הלוח "ריסק" - כלומר, משימת אם המתחילה בתדרוך ומתפצלת לתת משימות ממוקדות, כך שלאחר שתשלים יותר כפתורים, יותר אפשרויות , את כל יעדי המשימה, ייפתח שער מיוחד שבו תסיים את המשימה. מבתינה סגנונית ‏ ניתן ‏ לומר ש- 551 אגם חש דומה לזה של כ א כ ב ה 2 מ משאבים מסוימים ולאחר מכן לבנות מספר מבנים. בכל משימה למשל מתחילים עם מספר מוגבל של כלי רכב, ועבור כמות מסוימת של אנרגיה ניתן לבנות כלי רכב נוספים. כדי להשיג עוד אנרגיה, תיאלץ לכבוש את תחנות הכוח של האויב. כמובן שבתחילת השלב אתה לא יודע היכן בדיוק נמצא האויב, ולכן כיבוש תחנות הכוח שלו עשוי להיות משימה מורכבת למדיי, שדורשת עבודת שטח מקיפה והשקעה במקורות מודיעיניים. עד כאן המשחק נשמע כמו משחקי אסטרטגיה שכבר הכרנו, אך הזזת הכלים "האסטרטגית" על הלוח היא רק חלק קטן - מדיי, כך שהייתי מציע לכם לנסות את מהמשחק, וברגעים מסוימים עליך לקפוץ לתוך הפעולה ולהנהיג את כוחותיך. למעשה, המשחק דוחק בך להשתתף בקרבות, ואפילו בטיפים שמגיעים בחוברת ההוראות של המשחק נרמז שיכולת המחשב אינה משתווה לזו שהשחקן האנושי יכול להניע אליה (מחמיא, לא?), יתירה מזאת, ברגע שהיחידות שלך נכנסו לקרב (הקרב עצמו הוא פשוט למדיי והוא מושך אותך לתוכו תוך שניות. רגע אחד אתה מעיין במפת שדה הקרב וברגע הבא אתה מוצא את עצמך בתוך טנק, כאשר מסוקי קרב של האויב מפציצים אותך). אתה יכול להיכנס לרכב או לבחור רכב פיקוד כך ששאר היחידות יבואו אחריך, ואף ניתן לחזור למגדל הפיקוד בכל שלב של הקרב כדי להמשיך עם הצר האסטרטגי. אלא שכאן נחשפת בעיה מסוימת: אמנם היחידות שלך מרוויחות מהעובדה שאתה נלחם, אך האויב עלול משימות האימון המצוינות. אלה מלמדות אותך את עקרונות המשחק במהירות, ורמת 0 שלהן עולה די מהר ומונעת מהעניין להפוך למשעמם. תהום נוסף בו המשחק רושם הצלחה אדירה הוא באווירת הקרב שנוצרת ברגע בו אתה מפעיל את המשחק. החל ו מפת הקרב ועד לפעולה הממשית - בכל שלב אתה מרגיש שאתה מנהל מלחמה אמיתית אמנם הגרפיקה בסיסית למדיי, אך הקרב שוטף ומבוצע היטב. כמו כן, המשחק מצליח למשוך אותך בכל פעם מחדש, וכאשר אתה רואה את היחידות שלך נופלות סביבך, אתה ממש "מת" להתחיל שוב את המשחק עם אסטרטגיה שונה מעט (אחרי הכל, אתה צריך מדן=וי יי = דירי ל לסיכום, 55101.1 !1 הוא משחק אסטרטגיה/ פעולה מצוין, ולמרות שהוא דורש אימון ולמירה של מערכת השליטה, הוא יכול ויותר שליטה. " 1 י 1 . ו + | | לח [קוף ד ל - במילים לספק שעות ו ', אל . 0 4 -' | | . .. | אחרות, אם תהיה שקוע בקרב, קרוב לוודאי ם 4 4 0 | , שלא תשים לב שהאויב "טוחן" את הבסיס 0 % 4 , % | | שלך מחזיתות אחרות. | ב 1 0 - | ו 1 - | למעשה, 55/40/17 א/ 88 לקה את | | קהל יעד: חובבי אסטרטגיה/פעולה שמתים ו | 4 ו | / || העקרונות הממכרים כל כך של 685 ודומיו לנסות שילוב של שני הז'אנרים (סגנונותו. | א /\ 5 : % וטילג בהם גם מרכיב של פעולה. בתח"לה | | בעד: משחק מאתגר, עם אווירה מעולה - .:. .9 "יי נזה > / + ₪ | השבתי שהקטע הזה הופך את המשחק למורפב ] ומשימות אימון מצוינות. כמו כן :וו ב - ב 4 . ₪₪וות 45590 אהפחט תומך גם במשחק מרובה משתתפים ברשת מקומית ובאינטרנט. נגד: גרסיקה בינונית, דורש למידה אינטנסיבית. יכול להיות מתסכל בתחילה. ו תוי ויוי[ המשלב טכניקה תלת מימד ייחודית. אסור להחמיץ! משחק הקרבות שחיכיתם לו! עם זירות, דמויות חדשות ונשקים שטרם נראו על מסך המחשב. משחק קרבות אוויריים מרובה משתתפים. תומך בטכנולוגיית %+יי/. עשרות שעות של הנאה. 4 שו . יי" טלפון להזמנות בכרטיחי הזז וו ש | | | 0 . 5 ₪ 5 2 ב עולם המפוחקים והפגאי של מיקרוסופם מ וי ו ור בו - 1 שחל חינם שיווק והפצה: באג מולטיסיסטם בע"מ מאת: בן כספי | חבילת מחשב, בה בשעה | ולרכוש אפליקציות | | חסרות משמעות עבורו - | | היחידרה שמאפשרת חברת טכנו-ראלקו, משווקת מחשבי אוורקס בישראל, משווקת את המחשבים הנישאים של החברה בשיטת 03058 סד ך.וזטא, בה הלקוח יכול להתאים לעצמו את המחשב לפי צרכיו ולפי התקציב שעומד לרשותו. שיטה זו הינה ללקוח לקבל בדיוק את מה שהוא צריך, ללא כל תוספת מיותרת הכרוכה בתשלום מנופח של שאינו צריך .להתפשר | כל זאת, תוך שמירה על האפשרות לשדרג את המחשבים אם יש שינוי בצרכים או שחלה התפתחות טכנולוגית. | חברת אוורקס האמריקנית, אחת החברות המובילות בתחום המחשבים, השקיעה בפיתוח מערכות מהפכניות, אשר יתנו פתרון לתסכולם של בעלי מחשבים ניידים הנאלצים להיפטר | ממערכות שלמות בכל פעם שיוצא | חידוש לשוק, היות והשיטה מאפשרת כ( -1% הפסחס סד דווטפ חדנשים עול אוורקם לשדרג את הרכיבים לאורך זמן. יתרון נוסף של השיטה נעוץ בכך שהלקוח יכול לבחור בגודל מסך, בגודל זיכרון, בסוג המעבד, בתוכנות ובמשקל המחשב - ממש את הכל ומכל היצרנים. עוד יצוין כי טכנו-ראלקו מציעה ללקוחותיה בשיטתסך ₪₪1.7 --- ₪ 08008 מעבדי אינטל פנטיום 133 - 266 כוננים קשיחים עד | מולטימדיה מלאה (20 א [אסא-כס או עפצ ומצלמה אז ₪01 המאפשרת )אנ אטאסי) סטפו. בסופו של דבר הלקוח יוכל לבחור בין שתי פלטפורמות בסיסיות: אשאס אן .11 במשקל 3.1 ק"ג או א6זפתכ 511 בעל פרופיל דק במיוחד במשקל 2.4 ק"ג בלבד. עוד יצוין כי המחשבים הנישאים מבית אוורקס מתאפיינים ביחס פוטנציאלי של עלות/;תועלת בולט במיוחד, אך המחיר עדיין אינו נמוך כל כך - כ-%1,900 + מע"מ. 4 א ואסא-0סו, כונן | ופנטיום 2, גודל מסך | בין.*12.1 ל-*14,1;. 09 זיכרון פנימי עד | מערכח ניהול דיונים חברת אורנטק, המתמחה בניהול פרויקטים, תשווק את מערכת | 4 1%15. (1ח6חזשקההג1 %גמ1)6 0₪ג61. | 6וץפ) - מערכת המסייעת למעקב | ובקרה על החלטות, לביצוע על גבי ]וא -:). 4 4115 פותחה להתאמה אישית לכל ארגון. המבנה הארגוני ובסיס המידע של הארגון מוזן למערכת, והתוכנה הופכת לכלי המחולק לסביבות העבודה של הפירמה. התוכנה מאפשרת לנהל ולהפיק מצע לדיון, תיעוד וסיכום דיון וכן לפתוח מטלות עם תאריכים לביצוע. כמו כן, 41%15 מאפשרת עדכון סטאטוס המטלות, חיתוך ושליפה של כל המטלות והדיונים על ידי פילטרים אישיים דינמיים ומתריעה על חריגה מתאריך היעד. התוכנה אף תומכת בתהליך המעקב והבקרה על החלטות לביצוע תוך הפקת דוחות על אותן החלטות לפי סרגלי חתך וסרגלי ביצוע שונים, המנותבים לפורומים המוגדרים בחברה. 5 מכילה מחולל דוחות אישיים לפי דרישה המתאימים למבנה הארגון ולצרכיו העסקיים, והיא אף מספקת פתרון לבעיית "הצפת" תיבת הדואר האלקטרוני | באמצעות מסננות מיוחדות. חשוב | להדגיש שהתוכנה פועלת עם יישומי 06 ומתממשקת ל-שזס\, [פסאם | ו-66ן0ז 15, כשאת תוצרי המערכת | ניתן להפיק בדוח או בקובץ שזסש | | בדואר האלקטרוני. מחיר התוכנה: החל מ- 81,000‏ ולפי מספר המשתמשים). חברת בי-פלן, המתמחה בפיתוח תוכנות לתכנון עסקי, השיקה את "תצפית עסקית", תוכנה המאפשרת למל בעל עסק לקבל תמונת מצב עדכנית על המגמות הפיננסיות, ללא צורך בשירות פיָננסי מיוחד. התוכנה מתבססת על השיטה הבנקאית לפיה ניתוח פרמטרים פיננסיים הנמצאים בדוחות מע"מ >זהן ד וו פויבה [חווים ויקוה שזרה קובץ | עו ה ויהות וי ולי גל המסחר דרך האינטרנט שוטף את העולם המערבי כולו, ומגלם בתוכו הרבה הרגלים חדשים עבור הציבור הישראלי. הראשון מביניהם הוא פנייה בשיטת הקטלוג בדומה למכירה באמצעות הזמנת דואר כפי שמקובל בארצות הברית, מה שמכונה אא סא-.1וג1א. אתר האינטרנט של שקם אלקטריק הוא למעשה מערכת מכירות שאז.1-א0, המבוססת על מסד נתונים שמאפשר מסחר ישיר בין קמעונאים לצרכנים. שקם אלקטריק היא החברה הראשונה ביקורח ממוחעובת והביטוח הלאומי יכולים להוות תשקיף עסקי, המעריך בצורה מדויקת ומהימנה את מצב העסק ויציבותו הפיננסית. למעשה, כל בעל עסק יכול באמצעות התצפית להעריך את מצבו העסקי על ידי הזנת 20 פרמטרים פיננסיים (הנלקחים מטופסי המע"מ וטופסי הביטוח הלאומי) פעם בחודש לתוך התוכנה. בסיס העניין הוא שהנתונים זמינים לבעל העסק, והם מהימנים שנה קודנות ₪ חזרירומ ניטקרות ₪ |מויווה הויוום חריווה |ובאלוייאגו יוו מדטוו ומוה הפצו | 7 | | שוה /פצו ₪7 7 |שיווי|ר צן 1 שקם אלקטוריק ברעוח והיחידה מבין משווקי מוצרי החשמל בישראל, המאפשרת רכישת מוצרי חשמל דרך האינטרנט, והיא פיתחה מרכז הזמנות ארצי וקטלוג מוצרים שמאפשר ללקוח הפוטנציאלי קנייה מוצלחת במסגרת המלאי הקיים. . חוץ מהעובדה שאין לנו בעיה לפרגן לחברות שעשו עבודה יפה, הסיבה שאנו מדווחים על הסיפור הזה היא גם כדי להזכיר לכולנו שקניות ברשת זה בסך הכל דבר חיובי ומתפתח, למרות בעיות הבטיחות שאנו מתריעים על קיומן. אחרי הכל, הרשת מאפשרת לצרכן להשוות מחירים מבלי לצאת מהבית, ואמינים, ובאמצעות התוכנה המעבדת את הנתונים הוא יכול לקבל מידע מקיף על ניתוח המכירות, קניות והוצאות, עודף תפעולי ומגמות פיננסיות. כמו כן, | יכול המשתמש לקיים בקרה עסקית פשוטה ומקצועית על מצבו העסקי, ללא כל צורך בידע קודם בתחום המחשבים או בתחום הכלכלי, מחיר המערכת הוא כ-%95 (שווה בדיקה. מריוומ הריורום תורו לעוווו'ווי |ממודפךעורוים ,ו 4 8 3 עבורו וכ". יצוין כי אתר האינטרנט של שקם אלקטריק מצטרף לפרויקט הקנייה הבטוחה של ויזה ב.א.ל בארץ, ובקרוב | תתאפשר גם באתר זה קנייה באמצעות כרטיסי ויזה כ.א,ל. מבחינת מבצעים מיוחדים נזכיר שהחברה מציגה במבצע מוצרים עם החייבות "למחיר הזול ביותר" כאשר כל המוצרים ממשפחות "מותגים ידועים". הקוד האינטרנטי של שקם אלקטריק הינו |616016.00.1.ות6א 56 ורוע כ % מאפשרת לחשב את סל הקנייה בכל שלב, לבחור במספר התשלומים שנוח ו ₪ מאת: ערן פולוסצקי חברת הד-ארצי בחרה להיכנס לליגה של החברות מחו"ל וארגנה ו ד 5 ג או, כיבוד קל (יש! פופקורן חינם!) וזאת בנוסף להקרנה של הסרט. אמנם איכות הסרט לא הייתה בשמיים (- 1 ג | ב ד המקורי...), אבל עצם הרעיון היה חביב =ותש אני מניח שחלק לא קטן מכם ראה את הסרט, אך עבור אלה שפספפו נספר כי זהו סרט מעולה שעוסק במלחמה וירטואלית, בפורץ מחשבים ובחסרונות של איום בנשק אטומי, כך שמי שלא ראה מתבקש להניח את העיתון ולקפוץ לספריית סרטי הווידאו הקרובה. משחק המחשב מתרחש 20 שנה לאחר הסרט ואתה משחק את תפקידו של גאון מחשבים שקונה משחק מחשב בשם 55]\ 00 /. המשחק הוא מיוחד במינו מכיוון שהוא מאפשר לך לשחק.. עם כוחות אמיתיים נגד משתתפים אחרים, ומכיוון שאתה גאון מחשבים אתה מוצא באג במשחק (האם ל- 1168025021 יש חלק בעניין?), באג שמאפשר לך לחדור לסימולטור צבאי ולפקד על כוחות אמיתיים. לאחר זמן קצר מתברר שאתה האדם היחיד שיכול למנוע את הפלישה של כוחות 0 בי ו נשמע כמו הקדמה נוספת לסגנון אסטרטגיה ב"זמן אמת", אך בכל אופן יש הבדל קטן בין המשחק הזה למשחקי אסטרטגיה אחרים, וניתן לומר ש - 40155 ₪0 ו הוא נציג הדור החדש של תואמי-/086 - המשחק כולו מתרחש בסביבת תלת ממד אמיתית ואתה יכול להסתובב באזור, לבחור זוויות ראייה שונות, להתקרב לחיילים שלך, להתרחק מהם ב ולבצע כל מיני פעולות שניתן להוציא לפועל רק בתלת ממד, לצערנו, מתברר שהחופש הזה של תלת ממד מגיע במחיר לא קטן. המפתחים של 5ם]א )אה צ הקריבו את חדות הגרפיקה על חשבון הממד הנוסף, כך שתוואי השטח הוא בתלת ממד מלא, אך הבניינים, העצים והיחידות השונות נראים כולם פתטיים לצד ענקי דו ממד כמו 0866 7 ₪0 יד ו- אסזדג. !אאא .1 סז אכזבה נוספת נרשמה כאן בקטגוריית האינטליגנציה המלאכותית (למען ההגינות כדאי להזכיר שברוב משחקי האסטרטגיה האינטליננציה של המחשב לא שווה הרבה) ולצורך הכתבה הצטיידתי בדוגמה קטנה. באחת המשימות, למשל, הייתי אמור להתרחק מהבסיס. אין בעיה, חשבתי לתומי, אני פשוט אשאיר כמה הבר'ה עם בזוקות לשמור על הבסיס והכל יהיה בסיידר, טעות! לאחר זמן מה חזרתי לבדוק את בי = מפוצץ חלקים משמעותיים מהבסים בעוד החיילים שלי (שנמצאים שני מטר ממנו) מתבטלים ומבלים את זמנם בספירת עננים או משהו כזה, אווווף! זה פשוט מתסכל. וזה נעשה גרוע יותר, חיילים נתקעים מאחורי עצים וקבוצות שלמות מתפצלות למרות ששלחתי אותן לאותו מקום. למצשה, זוהי אחת האינטליגנציות המלאכותיות היותר גרועות בהן נתקלתי במשחקי אסטרטגיה. ג" לת למרות החסרונות שחלק מהן תיארתי כאן, למשחק יש צדדים חיוביים רבים ואולי הגיע הזמן לחלוק אותם איתכם. אחד הדברים היותר מגניבים הוא פורצי המחשבים שמשכללים את הטכנולוגיה שלך ופוגעים בזו של המחשב, ואתה יכול אפילו לגנוב טכנולוגיה של המחשב ולהשתמש בה. דבר נוסף שמשך את תשומת לבי הוא הדגש על גישה חמקנית במקום גישת "העליהום" הנפוצה במשחקי אסטרטגיה. ומעל הכל, המשימות הן די מגוונות ולוקח המון זמן להשלים אותן, כך שהמשחק יספק לכם שעות של הנאה (אם התגברתם על החסרונות שלו), לסיכום, המשחק הזה מתאים רק לחלק מהשחקנים, בעיקר למי שמתלהב מתלת ממד ולמי שמעדיף חמקנות על פני טקטיקות אחרות. 5 אץ א זו בעד: | מנוע תלת ממד אמיתי. חלק מהיחידות מגניבות ביותר. משחק ארוך ומגוון. המשימות הראשונות לוקחות יותר מדי זמו. הגרפיקה דלה. האינטליגנציה המלאכותית | לא מרשימה. | קהל יעד: | חובבי ז'אנר האסטרטגיה שאוהבים תלת ממד. עצה שלי: שחקו בגרסת ההדגמה או אצל חבר לפני שאתם קונים את המשחק. ב ב - = % ו אמ = - שו ₪ 7 - 1 7 ]% - = - וג שי משחק. הכיה | אל חן דשת ‏ 2 1 < על הקרקע * ,4 ץז" משחקי יריות חמשולביי של יי קו: | | 6 משחקי. לט מ ו -שייך לשושלת - מבינציות. ו מחוקרים,.. לח ישן - ו ו ב / ותפקודך הוא" לו ו 6 הווא שחק שפותח על יך 'עולמות הקשורים זה בזה. את ל זה-אתה =. "רוסית, ומשלב בתוכו סְגִנונוַת: > ד 0 מתוף. נים ומגווני למרות שאף אחד, מהאלמנטים - = 24 בלי | הרכב" החמודים | ₪ השילוב שפין : א 4 בכלי נשק -ם מת יְ וסהר גב ] אותו = | מגוון רחב ו וי יב שלא נרָאה 2 2 .. לירותלשהומ? לקפוץ, לעוף. לצוף ואפיל/. מנג ב ו " 40 י יוהגש בי | ו לרשותך הו ל ו להתגובן, , אלא'גם לשנות את ימי + [ ושזיהי 1 אפשרוו נחמדה/; / במיוחד). בל 12 / ה - 0 או לפ רסיסי ה ₪ * המצויים במשחק אינו | צר :2 : 3 | י מה 4 מצא מה תזרונת ‏ , 10% . 2-2 שוניר | דרישות מע 5 . ית בוו ומגוונים/הַכוללים. בץ 3. 4 0 / ל 4 / 2 - 6 > את עולם הלבה, עלס רוע 7 4 0 , | מלוא". ההנאה, .= ּ, = עולם ָמְְמרּ, 2 ו || ו ל 29 / כ 2 והעולם -העיהונל = עול למות ‏ אלה = | בכם ו - - ו קטים מיוחדים כמו א זָמן שח טטר = ומס וכו בת בסו ה ות ג ₪ | ו . . | : חש "| -= ששל אוו | אב . 4 שש < לומדות 6 אנגלית אינטראקטיבית () היא סדרת תוכנות ללימוד | סדרת הלומדות אנגלית מהשלבים הראשונים תוך 06 8.010 ,00 5 חיזוק יסודות השפה. התוכנה | +58 דאאת 0, דוא פסוא 0 - כל הזו פשוט משלבת המון אמצעים אינטראקטיביים התוכנות מיועדות לילדים בגילים צעירים ומדגישות את יסודות השפה. 1 שד 0 2 צסטד5 0 - אלה המושתתות על פעילו""ת | מיועדות לבני נוער ולמבוגרים, שמע ובכל אחד מתקליטורי | מתאימות לתוכנית הלימודים של משרד הסדרה תוכלו למצוא לא החינוך הישראלי (ומאושרות על ידו), פחות מ-60 שע ות שש | ומטורתן להכין את התלמידים לבחינות פעולות. הבגרות בכל הרמות. ד 0 115סואם 555 אקאם 0 סדרת 600 הותאמה במיוחד | - לימוד אנגלית מדוברת למבוגרים. לילדים ולמעשה מהווה חברת | 01151א₪ 855א₪051 85מחקאם 0 תוכנה עולמית העומדת בזכות ‏ 60 70 5%5א51ע8 0. עצמה. סוד קסמה נעוץ בעבודה | אטא 70 888א₪0581 0 - אנגלית הנכונה ובעריכה היפה של | לאנשי עסקים ב-3 רמות קושי. השלבים תוך התאמה לגילים שונים של המשתמשים. עוד יצוין כי הסדרה מכילה תוכנות ללימוד איטלקית, ספרדית וצרפתית. -.2 (--- א : ו 2 7 ₪ התששפעה .א | ב | . | ו . | / -- 3 5 / | : 4 4 / . | " ו = - 1 | . 1 -ש- --5) . - בו הילדות בהיסטריה אף פעם לא הבנתי מה מוצאת הבת-דודה הקטנה שלי בבובות הברבי האלה. עד כמה שזכור לי היא יושבת שעות, מדברת איתן, משחקת, מסרקת, מלבישה ואפילו קוראת להן בשמות. הפוטנציאל הזה שיש לבובות לא נעלם מעיניהן של חברות התוכנה, וכבר מספר שנים קיימות סדרות ממוחשבות של ברבי. לאחרונה, הגיעה למשרדינו תוכנה חדשה בסדרה, "ברבי מעצבת שיער". כשראיתי את העניין הזה פשוט התנפלתי עליו לא בגלל שאני משחק עם בובות, אלא בגלל שהבנתי שהדבר הזה פשוט יישגע את הבת דודה הקטנה שלי ומי אני שאמנע ממנה את התענוג. ובכן, מסתבר שלא הייתי רחוק מהאמת וקשה לתאר את ההתלהבות. הנה סוף סוף קי בלה הילדה תוכנה שמאפשרת לה לעשות את הבלתי ייאמן לשחק עם השיער של ברבי, לקצר, להאריך, להחליק, לסלסל ולהכין אותה למיני אירועים שונים ומשונים כמו יום עבודה, חתונה ופגישה חשובה. התוכנה עצמה דוברת עברית, ולמרות שאין כאן יותר מדיי תחכום (הגרפיקה דו ממדית והסאונד אלמנטרי), דבר לא יכול לנצח את המבט המתאהב שיש לילדות כשהן רואות את ברבי וחברותיה, שלא לדבר על הסבלנות הנצחית שמתגלה לנו כשהן מאפרות את הדמויות הממוחשבות. מעבר לכך, יש כאן אפשרות לראות סרטון וידאו קצר שיקרין את העיצובים השונים, אפשרות להוציא פלט מהמדפסת ולתלות על הקיר. בסך הכל מומלץ, ואני חייב לומר שזה מיועד לבנות ולטעמי בצדק. ל" - =ייו /- 1 + בוו זו ור 74" שו וו 1 האנציקלופדיה לבעלי החיים הישרדות האנציקלופדיה לבעלי החיים חושפת בפנינו כמות אדירה של יונקים נכחדים שניתן למצוא בישראל. עד היום ראינו כמות אדירה של אנציקלופדיות וכשקיבלנו את זו הבנו שהייחודיות שלה מהתוכנות שראינו בעבר הוא שכאן ההתמקדות היא ארץ-ישראלית. למעשה, זוהי האנציקלופדיה היחידה שכוללת מידע מקיף ומעודכן על כל הסדרות, המשפחות ו-124 המינים של היונקים שנצפו בארץ. אותה התמקדות הביאה את התוכנה לזכייה בפרס המחשבים והחינוך לשנת 1998, ואין ספק כי ניכרים עקבותיו של הזואולוג הישראלי, ד"ר אבי ארבל, יחד עם אקדמאים אחרים שלקחו את העבודה ברצינות רבה, והביאו לנו מוצר עם ערך מחקרי של ממש. התוכנה עצמה כוללת 300 תמונות צבע, 120 מפות, 58 קטעי וידאו, דרפי מירע רבים הכוללים תעודות זהות של היונקים וכו'. כמו כן, ניתן להדפיס את המידע הכתוב והתמונות - זאת תוך כדי שימוש במנשק ידידותי למדיי שמתאים גם לגילים נמוכים יותר. ההצלחה הגדולה נתגה את אותותיה ובימים אלה עובדים על תוכנות מקבילות כמו הרגים והזוחלים המיוחדים לישראל. עוד נזכיר כי באריזת האנציקלופדיה ניתן למצוא כרטיסי כניסה חינם לספארי ברמת גן, לפארק הקופים, לחי-כיף, לגן הזואולוגי-בוטני ו-20% הנחה = ' 4-ו <> - שר ץ 3 :כ = אצ -" - %] - 1 - . + ל 7 : 1 9 6 ₪ 86 4 = א 4% 3 , . 0 ו 2 1 1 . . 7 ₪ > 4 ו . - | 1 4 1 ₪ 4 ₪ ו - | . .₪ ב ו | . |. 4 יי ו : | 1 ו ₪ - - | 4ד 1 0 . ו 7 6 : - / . / -₪ מסלולון 99 ציוניוני הדרך סדרת המסלולונים של מחשבת מאפשרת לנו למצוא את הדרך הקצרה והמהירה ביותר ממקום למקום ומגיע לפרטנות של כתובות ושבילים. בדרך כלל כל מפלולון ניתן למיזוג עם מסלולונים אחרים, מה שמאפשר להצליב מידע ולהשלים פערים במידת הצורך. מסלולון אזורי המסלולונים מסדרה זו כוללים את האזורים הבאים: 1 הרצליה, רעננה, כפר סבא, הוד השרון ורמת השרון 2) אזור תל אביב 3) אשקלון, אשדוד וקריית גת 4) ראשון לציון, נס ציונה ורחובות 4 פתח תקווה, ראש העין, רמלה ולוד 15 עפולה, נצרת, טבריה, חדרה ונתניה 46 באר שבע, דימונה וערד 7 רמת גן, בני ברק וגבעתיים 8 ירושלים ובית שמש 9) חיפה, עכו והקריות. המפה של כל אזור ואזור מפורטת עד לרמה של רחוב, שבילים להולכי רגל ומספרי בתים ונוכל אף לאתר מידע על מיקום בתי מרקחת, בתי קולנוע, תחנות דלק, בתי מלון ועודו. עוד יצוין כי אחת מנקודות האור של התוכנה הזו היא קלות החיפוש ואפשרויות העזרה שנמצאות באחד הקבצים הפנימיים. המחיר - 99 ש"ח. "ו = 7 ב א מסלולון בינעירוני כאן נמצא מירע מפורט המלווה בתמונות על כל אתרי הנופש והטיול בארץ, לרבות מידע על מסעדות בתי מלון, אירועים מיוחדים וכו', את בגיית מ ס לולי הנסיעה נוכל לבצע בפשטות, ולראות את התוצאות בדוח מפורט הכולל מרחק בק"מ וזמן נסיעה משוער. המחיר- 299 ש"ח. מסלולון שלם המסלולון השלם כולל את כל התכונות של המסלולונים העירוניים והוא אף מאפשר הקראה בקול של התוצאות והזמן והמרחק) על ידי המחשב. כמו כן, מאפשר המסלולון חיבור למערכת איתור מלוויינים (005), וכל מי שרוכש את המסלולון הזה (999 ש"ח) מקבל ספר טלפונים של בזק על פי תוכנת דבש, מדריך מפה לנופש ואטלס נחמד. *** וך הצאיות ו שוכרו . ו" / , 4 | = , 2 א 0 ו = שה ויו ו.ן 7 ' . , % - ו %%. = צת; -, ב ו ומשר / ש' - ו . . " - ], . ו . - ו ן .4 * ₪ ".א = 4 . - .₪ . . 0 [ %. . + ו = - 8 . 4 - . ו | * / = -' | 4 - 4 . ב 1 .| ₪ .= 2 / ו 5 8-ו יי א .'. - 2!. - > ךר לחברות בחברה להגנת הטבע. 7 6 5% - 1 ב" ו וטיןן | ץן וש | יצ 1 . ו 7 בס זו םוי [ | מ / 4 .או ₪ 2 1 - שְ , *.. ן ," | מש ג ,0 | - ₪ | | ל .א אַ סס א 6 א ש . . : - / % | : ו | - / - = ו = -> - - - = - % % " + + 4 > - וי ", ₪ 2 . 24 . /;' . 442 | ו | 6 אני אוהב תלת ממד. אני אוהב אתס3, סססססע ו-2סססססצ. למעשה, אני נמנה עם האנשים הראשונים שהיה להם מאיץ תלת ממד התומןך בתקן 000002 במדינת ישראל (חיכיתי לו במחסן ממש ביום שהוא ירד מהמטוםס...). אבל... כמו כל משטר פשיסטי וטוטליטרי, תקני תלת הממד למיניהם, נראו כדבר טוב בתחילה. ממש כמו מוסליני ומאו צה טונג, הם הזרימו דם חדש באותם משחקי ה-?) שדרכו במקום זה זמן רב. סוף סוף הייתה פריצת דרך אמיתית ברמה החזותית, מאז המצאת ה- /5/)2. סוף סוף יכולנו לראות את ]/0)001 וחבריו חלקים ולא מורכבי קוביות מפוקסלות ומרגיזות. סוף סוף המשחקים רצו מהר, אלא מה. לכל משטר כזה יש מחיר, ואותה מכונה טוטליטרית, סוחפת, חסרת מעצורים - נשארת חסרת מעצורים גם כשגבול הטעם הטוב כבר הרחק מאחוריה. עלייתו של הדאססג3 השם היה מטעה. "מאיץ תלת ממד" נשמע כמו משהו שכל תכליתו לשפר את מהירות המשחקים המבוססים על גרפיקת תלת ממד. מה לזה ולנו? אני זוכר את הפעם הראשונה ישראיתי פרסומת במגזין מחשבים בחו"ל שהראתה שתי תמונות בעמוד. אחת נראתה כמו צילום של משחק מירוץ מכוניות רגיל בן זמננו, והשנייה נראתה כתמונה אומנותית ויפה מאוד של אותה סצינה ממשחק המירוצים. הכיתוב מתחת לאותן תמונות אמר: ₪06 04 צסאז בכרטיס מסך רגיל ו- סצ 46 ₪ צסאח בעזרת מאיץ תלת ממד של חברה זו או אחרת. ואז הבנתי לראשונה שלא מדובר כאן על מהירות בלבד, אלא על שיפור חזותי של המשחק. ליצן ולוליינית | מקפצים במשחק פלטפורמה תלת ממדי מתפתל, הגרפיקה יפה וצבעונית והאנימציה מהירה. כשאיש הקשר שלי דיווח כי גרסת ה-702 מגיעה בקרוב, מיהרתי לאסוף אותה לביתי בהקדם וכשהרצתי אותה לראשונה (ותבינו, אני דואג שהמחשב שלי יהיה משודרג תמיד במידת האפשר, לשיא הטכנולוגיה), המשחק הודיע הודעה כזו: 3204200 דג ם. זג ןזה טג מסטוא אפ .1.1 צר ןצז) טמ די זטט אתט: )א כבר אז הרחתי משהו חשוד וכשהמשחק החל לרוץ, "איכסה!" זה לא היה מה שראיתי על ה- 41108 51 ץצ .1. בירור קצר הראה שבארץ ישנו רק כרטיס תלת ממד אחד ורק חברה אחת מייבאת אותו. איש הרכש שלה מאוד שמח שאני וחבר שלי (שגררתי אותו עימי להרפתקה המפוקפקת והיקרה הזו), רצינו לרכוש זוג כרטיסים מפני שהוא הזמין אותם כשחשב שהם מעין כרטיסי מסך, ואף חנות לא רצתה לרכוש ממנו כרטיס מסך שצריך לרכוש בנוסף לכרטיס המסך הרגיל, תור הזהב אח... הימים שבאו לאחר מכן. הורדת גרסאות התלת ממד למשחקים הקיימים וקבלת משחקים חדשים שתומכים בו, ההנאה של לראות את פרצוף חבריך רואים את 2 א () אצלך בגרפיקה שלא תיאמן, ואז חוזרים הביתה וממררים בבכי אל מול גיבוב הפיקסלים המרובעים העלוב המשתקף ממסכיהם. תעשיית המשחקים קיבלה מעין זריקת מרץ, ואף אחד כבר לא היה יותר איש של קווסטים, לא אם היה לו כרטיס תלת ממד! אבל לא רק משחקי האקשן ניצלו את הפלא הנהדר הזה - משחקי הסימולציה מיהרו להשתלט עליו ואפילו משחקי האסטרטגיה והקווסטים דורכים בו אט אט. ימי הביניים החשוכים יום אחד קיבלתי טלפון מאיש הקשר שלי. אותו אחד שסיפק לי את 1א1א1]0א א סיפר לי, שממש עכשיו הגיע משחק חדש בשם וז דא שעל עטיפתו לא מתנוססת הכתובת המוכרת והאהובה "תומך ב- א"זכ3", אלא "א=כ3 חובה". ההתלהבות וההנאה הקסומה ערפלה את האנטנות שלי מלחשוד במשהו. והנה אני מריץ את המשחק - פתיח וידאו אלים ומאכזב והמשחק עצמו - מעין גרסה נוספת ל- אס אד אז 410% עם גרפיקה ממש חדה וחלקה. אבל הייתה בעיה. המשחק היה רע. ממש רע. זו לא כתבה על ד אא אז לא אאריך, אבל לא היה מנגנון ₪' .5 - ים מוצלח, העלילה הייתה משהו בין נוראה- ואיומה לבלתי קיימת, מנוע הקרבות היה מיושן (כאילו לא התקדמנו מ- [ 441.05 והגימור היה גרוע. פשוט מוצר שלאחר חצי שעה של משחק, עבר ונח מנוחת עדן בסל המחזור של 95 >אוסשהו. האמונה העיוורת בישועת ה- 302% הייתה כה גדולה, שלא ייחסתי את הקשר בין רמת המשחק לעובדה שהוא מתרברב בתמיכה בתלת ממד. , חמ ד9 ₪1 המגיפה השחורה אבל ההמשך כבר היה בלתי נמנע. טורים שלמים של משחקים יצאו מחברות הפיתוח בעולם, כמו המטאטאים סוחבי הדליים של מיקי-מאוס בגרסת דיסני לשוליית הקוסם בסרט פנטזיה. אסא 2 מא שס. אםא ג פאס ו- 0א60%181א1 הם כולם דוגמאות למשחקים שללא תמיכה בתלת ממד לא היו מעיזים להפיץ אותם. אנו מרותקים אליהם כבחבלי קסם כשאנו רואים אותם לראשונה, ברזולוציה החדה, עם האש והעשן, הכרום והראי. אך הקסם פג לאחר שלב אחד או שניים, ואז מה? מבחינתי, משחק ה- 302% הטוב ביותר עד היום הוא עדיין 1א111א)ואמכןא ה ץ. ואני מודה ומתוודה, שלא קטלתי מעל דפי עיתון זה את המשחקים המופיעים למעלה ואחרים בי גם אני, כמו כולנו, סונוורתי מהפלא הגרפי, אך אותו "נמאס לי!" שאנו חשים כבר מכל משחקי ה- 00% וה-6086.0) בציפייה למשהו חדש, כוסה באשליה שפגה עם הזמן. חמור בעור נסיכה, אם תרצו. אבל הנזק כבר עצום, כי אין לנו נוגדן. אנו פותחים את עטיפת המשחק החדש ונדהמים שוב מהפלא הגדול. משדרגים את % ד כרטיס התלת ממד כדי לעמוד בקצב, ושוב נדהמים ושוב מואסים ומפהקים אל מול אותן גברות בשינוי אדרות. תחי המהפכה! 6 ')1נ)/ ]א 4 "11)27171/ יצא, בימינו אנו, ללא תמיכה בתלת ממד, למרות שהמשחק מורכב כולו ממנוע תלת ממדי המשתמש באותה גרפיקת פוליגונים מיושנת המביישת את מחשבינו. אני הייתי בין 30,000 שחתמו על עצומה באינטרנט, הנשלחה לחברת 300 בבקשה לתכנון עדכון תלת ממד למשחק. החברה שלחה לכל אחד מאיתנו .1.411א-5 המודיע כי מנוע המשחק הנוכחי לא מאפשר גרסה כזו, ושאין לה כל כוונה לפתח מנוע אחר, אתם יודעים מה? אני עדיין משחק 6 :)101 -117)]]א, כי הוא משחק מדהים, מהנה ומתוכנן בצורה מצוינת. יצירה של ממש. נכון שהייתי נהנה לאין ערוך, אם המשחק, כמות שהוא היה תומך ב- א:]30, אולם העובדה שהוא לא כזה העמידה את המתכננים והמתכנתים מול אתגר - הם היו חייבים ליצור משחק טוב עם מנוע טוב, עלילה טובה, מנוע קרבות ראוי, סביבת משחק מוצלחת וכו'. תבינו, אני לא קורא לביטול מאיצי תלת הממד, אני אוהב אותם, אבל נדמה לי שכדאי לשנות את סדר העדיפויות שהם נותנים לתמיכת התלת ממד. ממש כמו בכל תחום אחר בחיים - התוכן חשוב מן האסתטיקה, אך האסתטיקה היא מה שתופס את העין. 2 וה המעו == == 8 לפני ש(ספר לכם מי זכה ומדוע, א(ו מבקשים להודות מקרב לב לכל מי שטרח ושלח אליו תמונות. חוץ מזה, רצינו שתדעו שממש התרגשנו לראות את ההיענות הגדולה, ואפילו (אלצנו "למתוח" את המבצע חודש (וסף בשל הביקוש הגובר. אבל אי אפשר לפרסם את כל התמוות, ולכן חילק(ו את הפרסום לשני חלקים: האחד מכיל אוסף של תמונות יפות מרחבי העולם והשני כולל רשימה של הזוכים בחמושת המקוסוות הראשונים. הבחירה סבין הזוכים הייתה קשה גאוד והתמקדה בעיקר באיכות הצילום ובתפיסת האתר במלואו. אבל דווקא למקום הראשון הגיעה תמונה עם סיפור סועניין, סיפורה של אם אשר שוכנעה על ידי בתה להצטלם עם הגיליוו משום שהבת לא יכלה להצטרף לטיול בסקוטלנד. וכר, בשל הדבקות בכושימזה וגאוות היחידה של משפחת רוטזלוי מחיפה, בחרו להעניק לה את המקום הראשון של ?ו מסביב לעולם. משפחת רוט-לוי, כמו הזוכים האחרים, זכו בתוכנות (בחרות מסדרת החיפושית של באג, ואו מקווים שהם 'יה(ו לפחות כמונו. 0 ]| 4 כו דש = / / - ו . 0% ,. / , יְ : ויר '+ 4 - מ -2 ָ . 4 = מו = 7 . / 1 משרש , ד / ₪ . 5 2-5 7 2895,אאא | - 7 | . ₪ 7 ] = ו 6 - . -*> ₪ -₪6 [ - == - | % - % ל . ' ו ז , 4 7 / | שש | = % ' 4 ₪ זו ו > נש / 4 = ב" 4 | ארי 1 = - יזוודחדחו8ו3 וה | -+-1 | | - , 7 . י : יְ ' , | שד - - ₪ - . 2 1 | , 7 = " - ₪ ו 5 . , | י - - ץז ץז : ה ְ . <> 0 0 י 3 . . % | א : -' =" ' = : . "=" ₪ . 1% | | - 2 ₪ ₪ . 1+ | . 2 | . ' . . 'ַ הר 2 7 | . . "ו ' / ו ו | ]בו > 7 | | ן | אירות רוט-לוי, טירת אדינבורו בסקוטלנד פסל החירות בניו יורק, (הזוכה מתבקש ליצור קשר עם המערכת ) עמוס מועלם, = מגדל אייפל בפריס "7 ₪ == 5 ו ו וממ | /[ אופוו יר אל מגדל פיזה - 4 ב 5 2 7 . : . | . שש 4 24 ₪ = :הק ₪ ₪ " < 1-5 9 | . . וד קן-ן-4ן - . 0% | 2 | -] + 1 1 זו ₪ . ו . --- - [4י ב 1 > 2 4 וי . יל ב . וו וו - ו , / בב" . 4 | . - ו ==" > ר) . / | . . ' 2 5 . שו : | 4 : 1 ו מקסים גורביץ', על רקע הביג בן בלונדון בני גפטביץ', גשר הטייסוס בלונדוו כ32: שרתים מבוססי אפליקציה מומחי הרשת והמחשוב מסבימים כי הדבר הבא בעולם המחשוב מבחינת יישומי רשתות הוא מחשבים מבוססי אפליקציה. הכפוונה היא למחשבים אשר מתוכננים ונבנים במיוחד כדי לתת כוח מחשוב אופטימלי לסוג מסוים של יישום או לתוכנה מסוימת, התכנון ‏ של המחשבים האלה, מהמבנה הכללי עד אחרון החלקים, *הִיה מיועד לייצור מערכת שתאפשר את הביצועים המקסימליים מו עס מ ינ יי חברות חומרה ותוכנה להדק את הקשרים ביניהן, אך רוב המומחים עדיין טוענים כי אף חד מהפתרונות. אינו מוצר ‏ אמיתי ויידרש עוד זמן עד שאלו יגיעו לשוק. חיסול מיסי אינטרנט בקליפורניה פטי ווילסון, | מושל = קליפורניה; חתם לאחרונה על צו המורה כי לא יגבו מיסים על עסקאות המתבצעות באינטרנט. צו זה מקדים את ההצעה העומדת בפני הקונגרס האמריקני .על ביטול המיסוי על עסקאות המתבצעות באינטרנט בכל רחבי ארה"ב. בכנס של חברת סיסקו אמר ווילסון "קליפורניה לא צריכה עוד מיסים ותקנות... עלינו להיות. זהירים ולא לעצור את צמיחת התעשייה החדשה הזו" למרות שהצו הקיים תקף "רק לגבי שטחי קליפורניה אין ספק שתהיה לו השפעה רחבה על הרשת. = - 8 הוה | 2000 זעס7 | |08קקט5 6 מסן168)קכק 3 274616) 5 6 5 <. חן 26 51וחָוה והז סז פזפ!] 84| .8 591 חיסיוזת וקוק . 18-ה ז() ₪ו]1 רפוש ה 4.0 זשש זפם ---00. 4 581 הסווה אוהה 3618 חק וה ית זו 0 הפו פיורד , " + ש א 0 וז 0 ] א | .6 >= :לו 8 !)1 זפ 5 תסיזבסו!בקה ₪66 זכו אוח > : ה: 16 36ז() אורוקל מכוונת לרשת מההצהרה האחרונה של חברת אורוקל אף אחד ‏ לא הופתע. ההצהרה מדברת על התמקדות החברה. במסדי נתונים המיועדים לאינטרנט, ולדעתה נמצא ברשת עתיד עסקי המחשבים, אורוקל. אינה מתהדרת. בדיבורים בלבד, ולאחרונה השיקה את הגרסה החדשה של התוכנה שהיא ספינת הדגל שלה, 81 -3618זכ) ו ד ל םי ו יי בי של הלקוחות שלה יר וי של מוצרים המיועדים לרשתות ואפליקציות המחכרות תוכנות לקוח ותוכנות שרת. מיקרוסופט [כי תח העד 1 האחרונות של (יקרוסופט, ניתן להבחין כי היא החלה להאט ‏ את קצב | | שש דה הדוו אא * ופור זי 5 וכוז 6ווקוק 6/9 זו חכ | זס) 50/1110 פפשוטסז 8וסהּזכו) () הס דג 201510071015) 200055 1005011 )ו צו6טוסו | * 00₪615זק ופקת | 68%וצז56 ו = ] 1% ה 8 ו וי ה0ו63ווקק הת סשחהוו!ה זווסווקים! שעינו 2 פוה זף סז ופי 5 615008 ח וו סקוה ] זז ה ווה זטוה! 3ב 6ו!קקה ץזופטשה! | הס ט!ומטוה וה |החטווה הזסוהו 0 5 חוכ א זכיר 6 ה" 7 5 6 ו ה 4616ז) הרכישות וההשתלטויות שלה על חברות קטנות אחרות. פעילויות אלו הואטו נוכח שרשרת התביעות שעומדות כנגד מיקרוסופט בבתי המשפט האמריקניים, מצד התביעה הכללית של ארה"ב ומטעם התביעות המרכזיות של מספר לא מועט של מדינות בארה"ב. המשך הפעילות הזו רק תספק הוכחה נוספת לעוצמה ולדומיננטיות של מיקרוסופט בשוק המחשבים העולמי. בהתייהסו | לעמדה זו השיב דובר מיקרוסופט כִּי "ההשקעות והרכישות שלנו מתבצעות על בסיס כלכלי ואסטרטגי בלבד," עד כה הודיעה חברת מיקרוסופט על 5 רכישות או כוונות לרכישה השנה ובשנה יי יי מ ל כאלה. לדבר באמת לאחרונה | השיקה חברת הטלפונים האמריקנית, 1'87, שירות חדש על השרתים"של %ס6צ.1. הניסיון הוא לקשוד את אחד הדברים החביבים יותר על משתמשי הרשת.. גזהו הדיבור בתוכנות ה-6091 השונות+ לשירות הטלפון, ובסיכומו של דבר לאפשר השמת 4 4-ו 5 =זו וי | 0 | זט | , י .] ?003 00 סז זחה/ו טוסץ 00 שזסו קול אמיתית מאחורי השיחה באינטרנט. השירות החדש, שנקרא א|[18אז'י ), יהפוך לחלק אינטגרלי מהשיחה בחדרי השיחות של 008ע.1, בו יוכלו משתמשים מ ימי ה יג יכ יק לשיחה המתבצעת על ידי המקלדת - השירות החדש הזה מאפשר הזמנה של עד 6 אנשים יי ו בלבד בעת בעונה אחת. יש להזכיר כי שירות זה ניתן בתשלום (25 סנט לדקה) ונכון לעכשיו קיים בארה"ב בלבד. == הי פיי וי הדרישה של מדינות האיחוד האירופי לקבל יותר מעורבות בניהול ענייני האינטרנש ידועה מזה זמן רב, אך בתקופה האחרונה נראה ידור ו בשלב זה נראה כי האמנה לפרטיות באינטרנט של מדינות אירופה צוברת תאוצה רבה יותר מזו האמריקנית. .עקב' כך -.ארה"ב חוששת כי במידה שהאמנה האירופית תתקבל לפני האמנה שלה, היא תהיה -הראשונה שתהווה. בסיס לחוקיות הפרטיות באינטרנט וכך יידחקו רגליה מנושא חשוב זה. אולם החששות של האמריקנים נמוגו מעט, כאשר התברר גם כי לא כל מדינות האיחוד בער האמנה האירופית בצורתה הנוכחית במאת האחהוזים. נכון לעכשיו המדיניות האמריקנית, היא לחוקק. חוקים ‏ בקשר לחשיפת ילדים לחומרים אסורים ולהגנה על ילדים ברשת בכלל, ולהשאיר את שאר נושאי הפרטיות והצנזורה ביהי החברות הפועלות באינטרנט עצמן ולתת להן פחות או יותר יד חופשית. קונים יותר באינטרנט שוב אנו מגלים כי זרם הקונים באינטרנט רק עולה ועולה. מתברר כי ככל שעובר הזמן קצב המצטרפים לקניות באינטרנט הולך וגדל. הסקר האחרון שנערך על ידי נילסן מדיה, מגלה עלייה מתמדת בקונים והצטרפות של אנשים ממגזרים שונים ללקוחות הרשת. המחקר מגלה גם נתונים רבים על גולשי האינטרנט בכלל, ואחד הנתונים סיפר על קיומם של :כ-76 מיליון גולשי אינטרנט בארה"ב ובקנדה בגילים 16 ומעלה - 20 מיליון מתוכם מבצעים קניות באינטרנט או מקבלים שירותים בתשלום. כמו כן, מגלה המחקר עוד כמה נקודות מענייניות על משתמשי האינטרנט בצפון אמריקה; * יותר ממחצית האוכלוסייה בגילים 4 הם משתמשי אינטרנט. *‏ 17% מכלל בני ה-50 ומעלה הם משתמשי אינטרנט - קצב גידול המשתמשים באוכלוסייה זו מואץ במיוחד, * 43% ממשתמשי האינטרנט הן נשים סה | 5 / בצוד 5756 הם גברים. * רוב מבצעי הרכישות באינטרנט הם גברים (11%5₪), שוב נגד מיקרוסופט משום מה יש תחושה כי הדברים כבר מתחילים לחזור על עצמם. אנו שומעים על תביעות חוזרות ונשנות כנגד מיקרוסופט, אולי עקב המספר הגדול של הנפגעים ממנה ואולי בגלל כוחה של חברת הענק שהפכה לדומיננטית ביותר בתחום המחשבים העולמי. הבדיחה החדשה בעמק הסיליקון מדברת על כך שמוגשות תביעות רבות יותר כנגד החברה מאשר תוכנות שהיא ‏ מוכרת ובכל זאת, מתגלות שוב ושוב שיטות הפעולה של חברת הענק והאמצעים בהם היא משתמשת כנגד כל חברה מתחרה כדי לקדם את מטרותיה. הסיפור האחרון מדבר על ניסיונות של מיקרוסופט לגרום לאינטל (חברת ענק בפני עצמה) לבטל מספר תוכניות .פיתוח אשר מתנגשות בתוכניות הפיתוח של מיקרוסופט, וזה לא סוד ששתי החברות שהלכו יד ביד במשך שנים כה רבות כבר אינן "מסתדרות" כבעבר ‏ ועד התקופה האחרונה ‏ יצרה מיקרוסופט תוכנה שהתאימה לחומרה הנחוצה של אינטל והכל עבד כשורה וכעת צפים מתחים בין החברות), במילים פשוטות גיתן לומר כי מרכז הבעיה של ביל גייטס היא שאם יש חברה בעולם שיכולה להזיק למיקרוסופט זוהי אינטל (שעל המעבדים שלה מבוססות כל תוכנות מיקרוסופט), ואין ספק שאם יתפתח תהליך כזה אינטל תזיק לעצמה לא פחות מאשר למיקרוסופט וסביר להניח שאפילו יותר. 30 העלייה במספר הדיווחים על בעיות בטיחות ואבטחה בכל שירותי דואר החינם באינטרנט, משאירה רק ל בדיוק את מה שאתה משלם עבורו". הבעיות שמתגלות בחלק גדול מהשירותים האלה אינן ניתנות להכחשה, ויש להן השפעה גדולה על משתמשי האינטרנט היות ושירותי דואר מבוססי ₪ \ הפכו לאחד השירותים הפופולריים ביותר ברשת, בעיקר משום שקיימים ספקים רבים שכל אחד מהם מספק שירותים לעשרות מיליוני משתמשים (או לפחות לעשרות מיליוני תיבות דואר). ההערכות מניחות כי קיימות כ - (/(4/0 חברות ואתרים המספקים שירותי דואר חינם באינטרנט ומספרים אילו כוללים אתרים עתירי תעבורה כגון נטסקייפ, נסדק, 14507, זט]ה6טוטצז, יאהו ואחרים. מעבר לכך, כדאי לזכור כי ישנם ספקי שירותים שונים שתיבות דואר הן רק שירות מוסף עבורם כמו השירות של 860011!6%, ואחרים משתמשים בו כתוספת כדי למשוך משתמשים נוספים באופן קבוע אל שירותיהם הטיקריים בגון שווטא ויאהו. למה להשתמש בדואר חינם? מבחינת המשתמש, חשבונות דואר החינם נוחים ושימושיים, מכיוון שאין צורך בתוכנת דואר וכל שעליך לעשות הוא לפתוח דפדפן בפל מקום בו תהיה - אצל חברים, בעבוד בחופשה ולבדוק את הדואר הנכנס, אחרים נרשמים לשירותים אלו כדי לקבל שירותי דואר ספציפיים או ליצור הפרדה בין הדואר האישי או "החשוב" לבין דואר המגיע ₪7 מרשימות תפוצה שונות או מקבוצות דיון. אבל מעל הכל, מדוע לא להשתמש בשירותים האלה, שהרי הם ניתנים בחינם! ויוי 1 [. ]והזו 2. שוג | 3 ?סט א סגצ 3. |ו13 !ססתג צ 3 6ושא] 6. 5.61 ו ג ויוי כ ומ יי מו יי מו א" לספקים מתחומים אחרים ובאמצעות שיתוף הפעולה הזה תורם כל אחד מהצדדי לפופולריות של השני. 61ח.115/4 לדוגמה ו ושח שטו]]10סק, וטזהשזסת, 01:11 א חז ועוד | 6ותג)]ו שהוא חטיבה של ותוחט 6310066 בעצמו מספק שירותים לכ- (340 ספקים ביניהם ניתן למצוא את אא?), בסטץ.1, ושצז3), א צצ-), הבקוחס:), 8 13ז] ועוד. ?סזטח /וסח/ מספק את שירותיו דרך 25 שותפים שונים הכוללים את [וה1א 5007, 61'כן2 ועוד ועוד. אתה מרגיש רגיש? למערכת של דואר חינם המגיע מספק מרוחק, יש תכונות ההופכות אותה לרגישה יותר לחדירה מבחוץ, מאשר אפליקציהיעל המחשב האישי המתקשרת עם ספק אינטרנט קרוב. הדבר נכון הן מבחינת הודעות הדואר עצמן, הן מבחינת בטיחות המערכת בכלל והן מבחינת מנשק הגישה אל המערכת. מנשק מערכת הגישה היה הבסים לאחת הבעיות שהתגלו לאחרונה בשירות [ו101813] המסופק על ידי מיקרוסופט. ההתקפה, הנקראת [ו3]א "1101" (אלגוריה על בסיס דבר מה חם - גנוב) נוצרה בידי תום סרבנקה מקנדה. הוא השתמש במספר שורות קוד בשפת [קוזט13/:9 כדי לגרום למשתמשים לחשוב כי הם מקישים את הסיסמה לתוך מערכת הכניסה של [1ג1א1]101, אך למעשה המידע שהקיש המשתמש "נגנב" ונשלח למשתמש אלמוני אשר הפעיל את ה -501101. תום, מתכנת ₪8₪/% בחברת אלברטה הקנדית, גילה גם כי אפקטים של ג'אווה דוי 0 דואר עלולים ליצור השפעה דומה על תוכנות דואר מבוססות ₪ א (ממש סוס טרויאני), וכדאי לזכור שהבעיה הזו אינה של אפקטים של ג'אווה, אלא בעיה ספציפית הקשורה במערכות, במנשק שלהן ובמנגנון הסינון הקיים בהן. במהלך חודש אוגוסט האחרון, החלו כל שירותי הדואר (דרך ה- 53 \) לחסום את זט ה[ ואת האפליקציות של ג'אווה המגיעות דרך הודעות דואר. עד לכתיבת ל שו ל לי יי ב | לבעיה שמעלה מספר שאלות בטיחותיות שאינן קשורות בשירותי הדואר בלבד. אחת הסוגיות המרכזיות היא האם הבעיות האלה אינן נובעות מחולשה הקיימת בדפדפנים או בתלות של נותני השירותים בדפדפנים הקיימים בשוק, ושדרכם ניתן השירות (או כל שו 7 ו ה ויהי מו הור בחינם חושבים שלא, "ישנם נושאי בטיחות אחרים שיש להתעכב עליהם" אמר מרק ארמיסטד, 5 יי יל *- שריי ו בא = שר -שאן: --- כ ך שד - [ 2 0% | = | הא | 1% 0 ות ₪44 4-בו אכה .ב "זפ מ"דהו4ב] ‏ / ופ יצ 15 41 7-50 בש 1 4 1 .בשש עה-2 פכבח] 84 ערו תב ב =שבהמלתרמו | 4 ידא נה דל הקלכדחוקים: גי" דנ ל מובי [בפן מואת-22 8/התהאהשנן . פאה.' | היה 5 ופ 4 4חפל. ז ו 24 תתר] ויק מרוקצה 12-מ ה צןרץ:תבףשתן גרה = ששו רתכ 84 רדפ מאהקקר, עברא עבי) מ פה הרשה רהמכוטי 5-1 08 ] : ו א 1 - ו ו נ-י 3 7 אפקתר יו ;ה בג ] == בריר] | שב ודע > 2-ה ] | : ו / 4 - ו . | חאה ו ב ב שר 1 ו 1 | | ו ו שא שו + ל קען |. אמקוא סי יוא 11 צו במור) ₪ 4 25 [14 [ 0 0% מ 4 5 ו א | == - - 1 23 > 1 ה ו ₪ )| - 4 / 1 0 1 זו 1 | ו . | " | = | ₪ "ן ₪ | ₪ן | פשיו 8 רוב ווק [ מ + קר 5 מ שארה 1 ש'וק 1 . שסון בת ישיו 1 שד ₪811 = וי ו מ וי ! | ד == = .== שש "א 5 .+ וטק 23 ד מורשט א הא 15 לאגיו 25 ענו 11 וצצ 4 = -28 1 % ָ - ש 6-4 (2 ו : 4 )םצעה אאפ5| 5 ממה ₪ (-%עך 2 י ה ירי ו יי ו בשתשמהכע | 9 שור דוו שהפרואד ו ,5 | בו | ת2 "וכו ₪4 נושר|פ.מה 6] | ן וו ו הו | | ו זז ה הח = ₪ והי. | ו 5'ו] .!ו₪] [ססהה ל יזם] קזז מקו5 ?ווהוא ומבאר ).| ו ופה אוער> ו שו 7 |סיסת ל ה שת [הסז|ה ה ] רורווא ץ חָ כ = 7] 1 ץ מהסשוקי5 תש רבב 6 4156 וט ] עו וג 4 0-0 1] :5 7 קמ|תקו שו טסיו ו הס סם שו - 3 כ ו 2 3 3 * 4 | ג 7 מ = יי ₪8 | השאום | אאסמה | | וק 0 04 יק ו וה 6-41 |פופיחת ' חורוסי זנוכיץ 430 * 00 5 . 6פ] ג'ק * יוחוס 6-8 3 * ספ 67 7 ה וז 8 סיר = 1 ד 1 7-7 | 4 | ( 05ן₪5580וזו 412 01 50 שהואוסהפ ) אסטחו | 5 | | א | 1 אוה | אחא | המנאופו | פוכקה. הכוס | ה א כיסויעקוא סירומ ] -25. | האמח | - 106 ,31 הטמה המשוה 1% מעווה ב] פיק |-ווקטכיש שא א (1 שצים ד רשרד ₪1 8 -דש:. 1-שלא אה דדוכ-8ה2] 45 4 )6 548 ₪ 6 = פצת: אוש - 1 = [. 0 טן 6 םות | "יו | אא וב | 6 שק [ טושה רֶן רוכ *‏ " -% זפ דרו | || 35 מל ע + = 68 + . י ₪ - ופי וה 1 . --- 1 ו . וא היא ₪68 1 ₪1 ן ה ו % 1 טוח ₪ + | 008 לו ו גוז ה הו וכו וו מ וע רבכ 1 הו | דש | ת₪ הנוע 1-88 ₪. | 1 .א 5 ------ ו ה] 12 5 פמעוד !וו זז דלח וא ופ 08-ו | ] >* / . 0 אס ו בו אאא ₪ | 8 = ₪ 1 1" הס ה 01 1 ו תמתוח 1 .1 6סגה 60 0 6% או |% 5 | ה וקש הצאיה | !3 - 0 שש 8 :לפייא כן נו ו רם" ו 4 דו הכחרננוון :1 ו ממ( ₪ ו אפריק - 8 רמ <ור חוד 1 כל אדם הניגש למחשב הו דורו ולו ד על מודעות יכול לגשת אל הדואר הנמצא במחשב שלר." 2 | ₪ 3 כול לגשת אל הדואר הנמצא במהשב שלך. בל החברות שמספקות שירותי דואר חינם גבוהה לאבטחה? ובכן, המניע המרכזי לכך ה רזח ג - ₪ *! = | בוד ְ | וי [ נות |- = דח ף ₪ - ימ . חב / / ]יוו /- 1 ו | - 1 5 סוט 2 ו דרש ו ₪ בדי להגיע בוא שבשוק שהמעבר מספק אינטרנט אחז - מ" שע ₪ א ד וו ב דיקות הארו עות . ו 8 מחמירות את דיק לרמת האבטחה שקיימת היום בשידותי דואר ‏ למשנהו הוא פשוט, מהיר וזול, הדימוי של ההא יובדוח ו א שר ₪ ] התקלות לי ברגנע בו ה .. . י . '" = ₪ " = מ חחח - = - מז חחקי ה ₪ / ו מבוססי אפל 7% ה, ואפילו ברמת אבטחה הד = שד == ד =ן ג ופי ד | ןפ = 42 - ד = ₪ 4 % מתגלות. כמו *%+ ודיעה |וג1ה101] כי מבוצעות | - | אמוחדיייןיו | ר יי הרי [ררי יי ו ןה מו ביותר עבודות תיקון נוספות ותקלות ולהורים כ | (לאחרונה התגלו גם חורי אבטחה גם נכון להיום, אין אף מחקר המצביע על אחד שאינם קש | 7 בג א וח ג ₪ 2% - | | 4 ב - = 5 ווזורהרו ו אהת מתוכנות שבדיקות | 5 בת 5 וצעות כצת דא רק 5 = :₪ = 1 תני השי ות ים דוי כ 6 כספק שו ן ₪ או אפשרות של ל אפלי קצ יות ג'אווה עוינות אלא הדואר הוותיקות והנפוצות ביותר < תי מאובסטה יותר וההנהה היא שרמת הבטיחות מול-כל 10-18 מוסף שעלול ליצור בעיות 0 דומה למדיי ברובן ואין הבדלים משמעותיים מבעיות שונות. משלמי תמורת התוכנה כסף רב מה הביטחון יניהם מבהינה זו. מאת: עמית חסון-אלוני קטן וקולע גם לאלמנטים גרפיים פשוטים כמו רקע, כפתורים, קווים מפרידים, הצללות וכו' יכולים להוסיף מעט פלפל ללא גידול משמעותי של זמן ההורדה. אחרי הכל, רקע בגודל של א6 או אפילו א0| וכן כפתורים בני 3% או א7 יגיעו אל יעדם במהירות גם דרך מודם אטי ומיושן של א14.4%, כך שההעשרה הוויזואלית משתלמת וניתנת לביצוע בכלים פשוטים יחסית. בדיקת רקע תוספת הרקע לאתר דורשת פעולה קטנה ביותר: =23001!)אי)הם +צ00ם>) כ <"שקן. סהההחשטההוו", והחוכמה היא ליצור את תמונת הרקע קלה ככל שניתן. אחרי שזוכרים זאת, אפשר ליצור רקע כמעט מכל תמונה או טקסטורה שתבחר (בגיליון 86 דיברנו רבות על האספקטים השונים של הטקסטורות תוך כדי דיון על ביצוע סריקות). הפעם נדגים את אחד התהליכים האפשריים, ניצור תמונת רקע פשוטה מתמונה ריקה לגמרי והפעם נשתמש בתוכנת 4 הקסה 3סוטחו. צרו תמונה ריקה וגדולה יותר מזו שנשתמש בה לתמונת רקע, משהו בגודל של 600%600 פיקסלים. הגודל הנוסף נחוץ מכיוון שהפילטר בו אני מתכוון להשתמש אינו מספק פרטים רבים, ותוך כדי שימוש בתמונה גדולה יותר נוכל "לתפוס" יותר פרטים ולהקטין את התמונה בהמשך תהליך היצירה. כעת נקבע את צבע החזית לכחול וצבע האחור ללבן ואחר כך נפעיל את הפילטר 2!0066 (ניתן למצוא אותו תחת ₪686 בתפריט הפילטרים), ואת כדי ליצור ענני קומולוס הדומים | במעט לאלו שבלוגו של 5 פאוסשחו\ (ניתן למצוא פילטר זה או דומה לו ברבות מתוכנות עריכת התמונות הקיימות בשוקו. תמונה 1 אם תנסו להשתמש בתמונה כמו שהיא, תגלה כי קצוות התמונה בולטים מכיוון שצד אחד של התמונה אינו בהכרח דומה בגוון שלו לצד השני, למולנו כמה כלי עריכה פשוטים יכולים לפתור את הבעיה - אנו נשתמש בפילטר נוסף, זה יהיה 021861 (תחת ז6וןז) בתפריטי הפילטרים) וכאשר אופציית ה - שמטסזג, שגז/ מסומנת נבחר תזוזה של טיפ החודש 0 פיקסלים בכל כיוון, בדיוק חצי מגודל התמונה. תמונה 2 בתמונה 2 נראה את התוצאה לאחר ביצוע ה-01]561) - רואים כי הקצוות תואמים זה לזה אך במרכז התמונה רואים היטב את ההבדלים. על ידי שימוש במספר כלים ניתן להסתיר גם את אלו (למשל שימוש ב-קותג]5 זספט או 6תס[?)), הימנעו מביצוע שינויים בקווים החיצוניים של התמונה כדי לא ליצור שיבוש חוזר בהמשכיות של התמונה מצד לצד. כל מה שנותר כעת הוא להקטין את התמונה לגודל סביר יותר ולהשתמש באתו. * השתמשו במספר מוגבל של צבעים * שימוש יתר של צבעים בדף בודד עלול להיות לא נוח לעין. עדיף גם להמשיך | להשתמש באותם צבעים שנבחרו. * פרשו את השימוש בגרפיקה כבדה על ידי שימוש חוזר באותה התמונה, וכך לא יהיה צורך להוריד תמונה שונה בכל פעם מחדש. * תמיד השתמשו בטקסט אלטרנטיבי לתמונות | באתר | שלכם | למקרה שהמשתמשים בדפדפן אינם מורידים | תמונות מהאתר באופן אוטומטי או שהם | משתמשים בדפדפן טקסט (כן עדיין יש | כאלו). * חוק שלושת הקליקים מתקיים גם באתרים קטנים. משמעותו שכל מידע רלבנטי לגולש יהיה לא רחוק יותר מאשר שלושה קליקים מהכניסה לאתר. פינת המציאות את פינת המציאות החודשית נקדיש לאתרים העוסקים במשחקי הפליפרים או בשמם המוכר יותר - |[פטחוש. משחקים אלו היו נפוצים מאוד בשנות השבעים וחזרו לתהילתם בתחילת שנות ה-90 כאשר יצאו מחשבים עתירי כוח חישוב, גרפיקה ואפקטים קוליים. |ו)!חוק 60 || ה וחוכ // :112 כ ה של =="=") ₪ "א אן 0 4 5 25 1 וה + = / ץ. : -- שמ אתר פינבול גדול מאוד העוסק בנושאים רבים הקשורים לפינבול, החל במשחק עצמו, דרך מכונות המשחק, השחקנים, התרבות הסובבת סביב המשחק וכלה במשחקים שונים הקשורים אליו בדרך זו או אחרת. מרעה הפליפר ]החוכ /56. 1 זס] 53 1. הרא ר//:110 ה אתר גדול המוקדש לפליפרים. ניתן לבצע חיפוש במסד נתונים על פליפרים, ניתן למצוא כאן מידע רב על המשחק, פרויקטים הקשורים בו, פליפרים לאלו הנמצאים בדרכים, מילון פליפרים ועוד. מדריך הפינבול העולמי ₪ 4 7 - | 2 2 = = רוצה לדעת היכן אפשר לשחק פינבול בארצות הברית? למה שלא תבדוק באתר זה. אבל לא רק ארצות הברית, אתר זה מכיל רשימות של מקומות בהם ניתן לשחק במדינות רבות בעולם ובעריהן השונות. מדינות כמו קנדה, אנגליה, פינלנד, הולנד, ועוד רבות אחרות על ניו זילנד הרחוקה, פינבול בשיקגו 60 || וכ 0 הסווט. אראו /:כך1 ו מלבד האתר הטוב ביותר למציאת מכונות פליפר בשיקגו ניתן למצוא כאן מידע רב על תעשיית הפינבול. חדשות מהענף, סקירה על מכונות חדשות, טכניקות חדשות וכל דבר חדש המתרחש בענף. הטספה התסט. 18010 אא :קה אתר העוסק במכירה של מכונות פינבול, עזרים למכונות כאלו ומכונות משחק גדולות בכלל. כמו כן, הוא מכין סקירות של אירועי פינבול שונים ואירועים הקשורים בתעשייה זו. עומר ראוכבני; "רכשתי מודם 0 56% אך אני מצליח להתחבר רק | במהירות של 26.40000%. ספק | השירות שלי תומך ב-90. / אך טוען | | כי הקווים אינם תומכים בכך. נאמר לי | על ידי טכנאי בזק כי הדבר אינו נכון. מה עליי לעשות? האם כדאי לוותר ולהמתין ל-,41251?" הבעיות הקיימות עם מודמים ‏ 56% | השונים ידועות כבר תקופה ארוכה | ביותר. אולם, הבעיות שציינת לא | | אמורות להופיע - הייתי מייעץ לך לברר | שוב אצל ספק השירות ואצל טכנאי בוק | האם קיימת בעיה מקומית כלשהי באזור | | מגוריך (לא ציינת מהיכן אתה), ואם לא | אז כדאי לאמת את הגורמים בשיחת | ועידה כדי להגיע לפתרון (דבר שעלול | להיות קשה ביותר). ההמתנה ל>,251 | יכולה להימשך עוד זמן רב אז לא כדאי להתייאש | ממודמים המאפשרת 56%. בטכנולוגיה נשמח לקבל מכם כל תגובה, רעיון, שאלה, עצה, אתר מעניין או כל הודעה אחרת שברצונכם להעביר בקשר לפעילות המדור. כמו כן, ברצוני להדגיש | כי אין אנו עונים באופן אישי למכתבים, | איננו מגיבים חזרה לתיבת הדואר של | השולח ואיננו פותחים קבצים מוספים | מכל סוג שהוא. כתובתנו היא; | וחסט.[והוחוסו 126 רשהו מאת: שי סבט ו ההתרשמות הראשונית שלי הייתה רחוקה מדיי מהמציאות, כך שהחלטתי לעשות קצת סדר כבלאגן ולספר לכם על זה. בשלב זה או אחר כולנו לומדים שמראה יכול להטעות ולפעמים בגדול - אולי הילד הקטן והמעצבן שדורש מכות הוא בעצם מומחה לאומנויות ‏ לחימה, או שמוכר השווארמה המאיים הוא משורר רגיש, או ש-2 14% עם כל רשתות האורך והרוחב המופרעות שלו, הפילטרים, הסטטיסטיקות ו אתכם אחרי שעת משחק אלא לגרום להנאה גדולה. במבט ראשון נראה 2 %/1א מעודר אימה, סיוטו הגדול ביותר של כל שחקן אבל אם רק תתנו לו ההזדמנות, יצוץ ויופיע לו ה- %/1א האמיתי כמשחק אסטרטגיה משובה ב"זמן אמת". פסק זמן ו ב מו יי ל מדובר במשחק המתרכז בנפילה למרכזו של אזור רצוף קרבות וניהול בו- זמני של מערכות לחוימה בים באוויר וביבשה, דאגה סימולטנית לבנייתו של הבסים ויצירתן של יחידות חדשות - כל זה על ידי ניצול משאביו הטבעיים של הכוכב. למעשה, הפרטנות הזו יוצרת. מהומה גדולה בכל משחק אסטרטגיה ב"זמן אמת", כך.שבשלב מסוים קצת הולכים לאיבוד במיוחד כשאנו נדרשים לפעול בכמה חזיתות בו- | 2 4% פנתר את 1-1 = שי יא ו ל 3/0 כבלחיצה על ו ב = כפתור ה-74₪%6 ההדש של /18כך16ח] מכיל את הכל | היות 1 לתת פקודות גם כשהמשחק אפשר לתת לפועלים רשימת בנייה, לסדר כוחות למערך חדש, להזמין טנקים מהמפעלים ולסלול נתיב התקדמות ללוחמים, כך שהארטילריה נשארת מאחור בדיוק- כפי שתכננתם - כל זאת מבלי להיכנס ללחץ בגלל קצב המשחק המהיר. המשחק עצמו עושה שימוש רחב בגלאים כמןו רדאר לגלוי האויב לפני ראיותו, = 2 וו לאזור הקרב יחידות רדאר אשר חושפות את האויב ל[ כ ד להכות ממרחק ולחסום את נתיבי הבריחה. למזלנו, כפתור ה-1!56 לא הופך את המשחק לגמגום של הקפאה-הפשרה- הקפאה, ובפועל אתם נדרשים להקפיא ‏ את המשחק רק לשם עדכון פקודות, מילוי רשימות ייצור במפעלים ומשיכת כוחות פגועים או הגשת סיוע. ברגע שמתרגלים לרעיון, העצירה לשם תכנון נראית לא פחות.מציאותית מגרירה של טנקים עם העכבר, מה גם שהדבר אינו מחבל במידיות וברמת הריאליזם של משחק ב"זמן אמת" למרות הקצב הפחות רצחני מזה שראינו ב- 67| 866. בכלל, ניתן לומר שהמנגנון הזה עשוי להוביל בעתיד הקרוב את ז'אנר האסטרטגיה, ואין ספק שהוא מושלם לאסטרטגיית קרב כמו של 2 %/1א המתבססת על לוחמה בעזרת מידע על האויב לי יי על המפה - 3 בר הי ל טופוגרפיה מרשימה - לא סתם סלעים מזדמנים או מצוקים, אלא רכסי הרים שחוצים שדה קרב לשניים. לעצים ולמדרונות השפעות ברורות על מספר סוגי היחידות הלוחמות (כמו טנק שהוא לא ממש יעיל בהסתערות על תל << = מ בק הי נש נוי מ יי להכיר:"את תוואי אפשר לדרוש מהמפעלים לייצר סוג מסוים השטח ולייצר ‏ "כוחות | של יחידות כמו ארבעה טנקים, שלוש סירות די 1 ומטוס ביון, כך שהמפעלים יחזרו על ייצור הטבעית ולנצל או הסדרה ככל שתחפצו, אבל יותר מכך אפשר להתעלם מהמבשולים, לבחור בייצור "מואץ" באמצעות הקצאה של מבחינת טקטיקת | יותר משאבים, ולייצר יחידות אפילו מהר יותר | הלחימה, 2 אא | במקרה שהן דרושות בדחיפות. % דורש מאיתנו להתמקד למרות שרואים שהושקעו במשימות הרבה % בעבודת רדאר בהשקעה | מחשבהוגון, 2 %:1א רחוק מלהיות מושלם מודיעינית, היות ולכל - מערכת השליטה מסורבלת ובעלת מספר יחידה יש אפשרות לירות | גדול מדיי של שלבים בזמן מתן הפקודות, מעבר לטווה הראייה שלה, | והגרפיקה הלשה וקרובה יותר לטנקים בעי יי העלובים של חטו6א אזגכ] מאשר ל"פלא" 0 הפוליגונים של מסוזג]!הוחח4. 1גוס. מעבר ושממש מפלס את הדרך להתקפה מ ו ו יש דיגי א . % ] %- 2 ממרחק), לגזע החייזרים, וסידור מקשי הפקודות הוא ל רע במיוחד ‏ כאשר חושבים. על ו 0% 9 האופציה הפשוטה של בחירת ל י ב" אחד הדברים היפים - , ו 4 2 פקודות | מתפריטים ,₪ עו 2.2% 7 נמקן . הדות ייוו > ל" 2 7 2 ' צר . ניצול | האופציות | ל קש קרש א / אבל אתרי הכל, השונות ‏ על ידי 9 שיש | 2 אגא עמוס הצד שעומד מולנו | /% בא התוב מ חברים | טובים האינטליגנציה 0-2 1 | ₪ ומרהיבים, "= כך ור 7/; 7 % %.* שהתסרונות מכך, תמצאו את עצמכם 7 ! . = מחווירים לידם. יי כשלפתע יגיח טיל לנגח את הטנק, להק מטוסים ייצא ל קוף את הבסיס וכו', .6 למעשה, הדבר יוצר תחושת מרדף של חתול ועכבר, תחושה המתגברת בכל פעם (ויהיו הרבה פעמים כאלה) שתתפשו לא מוכנים. ןורח יד לזא .א /ו\ כל מה שתרצי בעד להערכתי, זו לא תהיה הגזמה יותר גדולה כפתור חישטוי] ה"מהפכני". מדיי לומר, שכל מה שאי פעם רציתם ממשחק ו אסטשרטגיה ב"זמן אמת" נמצא ב-א וא. בקרת ו וו לוו הפועלים מבצעים רשימת הוראות;-היחידות הלוחמות מצוידות באינטליגנציה מלאכותית גבוהה ‏ והפקודות. מגוונות. ואיגן מסתכמות קהל יעד כל חובבי האסטרטגיה ב"זמן אמת". ן [ | ₪ | -+ וזו | . | ₪ | 1 [ | שימולטור מאת: שי אבני זה כבר לא סוד שחברת 801סחסו]א נכנסת חזק לתחום משחקי המחשב, ולמעשה כמעט ואין ז'אנר שהיא לא נוגעת בו- מדמי טיסה, | מרוצי מכוניות, אסטרטגיה ‏ ומה לא. א 55 )אסידסוא הוא משחק ספורט שמביא לנו סימולציה מצוינת של רכיבה על אופנועי שטח, מה שאומר שכדאי שתתכוננו להרבה התהפכויות. אופנועי שטח הם דבר עוצמתי ומדהים, הם לא הדבר הכי אטרקטיבי בעולם ואין להם עיצוב אירודינמי כמו של אופנועי מירוץ, אך מדובר בכלי עבודה של ממש, מן חומר גלם שרק יצא מהמוסך ומוצא את עצמו על המסלול המדברי. 05585 1 55)אי)אכדטוא מצליה להעביר לשחקן את התחושה הזו, ולמעשה מכניס אותנו לאווירה של אקשן מוטורי כבר בשלב הראשוני ביותר של הקרנת קליפ פתיחה מדהים למדיי לצלילי גיטרות חשמליות שמנגנות רוק כבד, כדי לתת למשחק את ה-"הסטסדי הנכון עבד צוות הפיתוח על תלת ממד אבסולוטי וניצול מרב האופציות שמחשב טוב (להערכתי 166 ומעלה + כרטיס תלת ממד) %- 1 יכול לתת לנו. וכך, ,-- התוצאה שהתקבלה הייתה סביבת שטח פתוחה (בדרך כלל | באקלים | מדברי) הכוללת קניונים, נקיקי סלע, נבעות, גבים וכו', ההתמקדות הזו בסוג הקרקע לא נבעה במקרה הזה מאהבה גדולה לגיאולוגיה, אלא מהסיבה שמדובר ברכיבת שטח, כלומר השטח הוא הדבר החשוב ביותר אפילו יותר מסוג האופנוע שעומד לרשותנו וזה מה שיקבע אם תזנקו באוויר, | תרימו גלגל תעמדו או תרכינו ראש. ." 4 . בציניי, ההתאמה -,) - בין הסביבה לרוכב 4 א ,4 ₪ ו יַ יא האתגר האמיתי במשחקים מהסוג הזה, ואין ספק ש.: 1 טוא עמדו במשימה - לא רק שגרפיקת התלת | ממד מואצת היטב, אלא שניתנו לנו אינספור אפשרויות בחירה (בערך 6 בכל קטגוריה) כדי לבחור | את הסביבה הרצויה עבורנו, האקלים, שעת היום וכו'. כמו כן, המשתמש יכול לבחור באופנוע ובאופנוען האידיאלי עבורו, אם כי בשלבים הראשונים הייתי מציע להתמקד במשימות אימון ובהכרת כלי אחד כמו שצריך ופחות בבחירת כלי הרכב, זירות המשחק המרכזיות בהן ניתן להתמודד מחולקות לארבעה חלקים - זירת הפעלולים בה עיקר התמקדות היא בשחצן התורן שיודע להסתובב ולהרים גלגל יפה יותר, ידת ה- ₪1 בה אנו רוכבים בשטח הפתוח 4 במטרה לעבור דרך קשתות בטון 4 והתמודדות עם מכשולים שונים, ה- ₪468 וגאסזדזאא בו נבחר במסלול שטח מוגדר עם סוף והתחלה וננסה להשיג את הזמן הטוב ביותר וזירת ה- 58) אחא בה נקבל תנאים של רכיבת שטח באולם סגור ונתמודד במסלול מוגדר מול קהל. חשוב להדגיש שההתמודדות בכל אחת מהזירות נעשית במסגרת תחרותית וניתן לווסת את מספר המשתתפים כמו גם את רמת התחרות. בהקשר זה, נספר כי העבודה עם התוכנה ידידותית מאוד וגם לשחקנים הפחות מנוסים לא יהיה כל קושי למצוא את עצמם בים הפרטים והקטגוריות. עַם זאת, המשחק עצמו רחוק מלהיות קל - בסך הכל קשה מאוד לשלוט בכלי ואין כאן יותר מדי הנחות. שטח זה שטח, וזה אומר שמתהפכים המון פעמים עד שמבינים מה קורה כאן ודרושים אימונים מפרכים עד אשר תצליחו להתמודד במירוצים האמיתיים. אחד ההישגים היותר מעניינים כאן, היה בתחושת המרחב שמקבל המשתמש - כלומר, גם אם תצאו מהמסלול המותווה וגם אם לא תצייתו להמלצות המצפן שבתחתית המסך תוכלו לדהור במדבר הרחב ולהרגיש כאילו הלכתם לאיבוד משאר העולם. מה שקצת סותר את התחושה הזו ואפילו מנוגד לה נעוץ בכך ש-₪55א140א 6₪085א0סדסא מציע למשתמש אפשרויות בלתי רגילות לריבוי משתמשים (בעצם בכל טכנולוגיה קיימת החל ממודם, דרך אינטרנט ורשת מקומית ועד מספר מקסימלי של 8 משתתפים), שרק גרמו לנו לאהוב אותו עוד יותר ולהבין ש - זוספטזטו] הולכת לנצה גם כאן. 17 5 בעד: ריאליזם תנועתי ומרחבי בתלת ממד + ריבוי משתתפים. נגד: משחק קשה שאולי עדיף להתמודד איתו כשיצא לשוק ג'ויסטיק הכידון החדש של טוא (ה-א6וז]). ו = ו הר ו 0 מו יחדיו והביאו לנו משחק פלטפורמה דו ממדי ומהיר, שנשען על הקסם של הז'אנר הזה ועושה שימוש יפה באופציות ריבוי משתתפים. זוכרים את הצב והארנב? אותו סיפור עם מוסר השכל בלתי רגיל על ארנב מהיר שמזלזל בצב האטי שזכה במירוץ. ובכן, במקרה של ₪811 107 1 התהפכו היוצרות והארנב הפך להיות הקורבן בעוד הצב הוא האיש הרע והזדוני של הסיפור הזה. סיפורינו מתרחש בכוכב הלכת קרוטוס (כוכב הגזרים) עִליו מאיים צב מרושע בשם דיבן. דיבן בנה מכונת זמן מסוכנת שעלולה להפוך את קרוטוס לשממה נצחית, מה יו כ כ ב ול וב אחיו הצעיר .57/2 לצאת למסע פלטפורמה מפרך שבסופו יצילו את קרוטוס. מי שמכיר היטב את התחום מרגיש בבר בשלבים הראשונים מה הולך לקרות כאן ואני שמח לבשר לו שהוא לא רחוק מהאמת - יהיו לנו אינספור דמויות, שלבים על גבי שלבים, תנועות מיוחדות (לרבות ריחוף האוזניים המסורתי) בונוסים, אתגרי חשיבה בסגנון ריימן וקראש - בנדיקוט ומעל הכל משחק שיספק שי קודים שו רשפ הז לי מסחריות. המשחק בנוי משתי אופציות מרכזיות, האחת היא המסלול הרגיל בו משחקים בסגנון = )א מול המחשב במטרה לפצח את המבוך ולהתקדם מרחק רב ככל הניתן בין הפלטפורמות השונות. האפשרות השנייה והמעניינת יותר היא ה- ₪כן()]א ץצ 4 יז וכאן נוכל לשחק הן כשחקן יחיד והן במסגרות שונות של ריבוי משתתפים. כך או כך, המשחק בנוי מ-6 פרקי פלטפורמה מרכזיים אותם צריך לסיים (מבלי לדלג על אף אחד) - הפרקים השונים עוצבו ברוח ההומוריסטית של המשחק וניתן למצוא בהם פרודיות על סרט קולנוע כמו דמותו של פרינס ב"גשם סגול", "בחזרה לעתיד". פרודיות על משחקי מחשב כמו 001 ואפילו אמירה הומוריסטית על תקופות היסטוריות כמו זו של ילדי הפרחים. האפשרויות השונות והעושר היחסי שהן מעניקות להפקה הזו מגיעות לשיא חדש בכל הנוגע לריבוי המשתמשים, וזהו לדעתי עיקר ההישג של המשחק. ניתן למצוא כאן אפשרות לפיצול מסך ולמשחק של שני שחקנים מה שהסתבר כדבר פרקטי (כל אחד יודע בדיוק מיהו ואיפה הוא נמצא ביחס לחברו), אפשרות למשחק ברשת מקומית ובאינטרנט. יודגש כי ריבוי המשתתפים במשחק שכזה הופך אותו למרתק ומשעשע הרבה יותר היות והוא מחייב שיתוף פעולה סביר בין השחקנים. מעבר לכך, ייאמר לזכות ₪716 ו 0 [ 40 ₪ ידי די | יר לי יי וי | הזירות הגרפיות וגם בין המשימות השונות, כך שנוכל לבחור באופציה הרגילה של שיתוף פעולה, באופציית קרב, במירוץ, בחיפוש אחר המטמון (אלמנטים של קווסט) ובאופציה של משחק הדגל בסגנון אש- לילה בצופים. בסך הכל מאוד נהנינו מהעניין הזה, אם כי פס הקול יכל להיות הרבה פחות מונוטוני ויותר מגוון, פה ושם ההומור היה ילדותי מדיי והייתי אומר שאחרי בום תלת ממדי מ יד 7 ו היה קצת קשה להסתגל. 14 בעדי פלטפורמה מצחיקה עם קטעי קישור יפים ו נגד: גרפיקת דו ממר, פה ושם ילדותי, פס קול מונוטוני. המשך מעמ" 9 וי ₪ כ שו רע טראו אלצ+) גאר"ש,. | |%] והנה הם נוחתים. | המרצדס 18:)-א.]). | ירידה חשוכה, רטובה ומסוכנת. | | / 1 | ן | / | ן | / חי : / הכניסה להאנגר - קרני שמש והצללות. ויוצאים לדרך. מסתבכים בסיבוב. החנייה אסורה וכנראה שניגרר. . | | = . | ]| ו ב ן מק להשיג עכשין בי רשת חנויות באג, חנויות מחשבים, סטימצקי, חנויות הצעצועים, מוסיקה, ספרים וספריות הוידאו = ₪6 -ש ₪ ט"י יי = של רוק שא בוש הצ 2 ₪ הו 4 6 המסלול ב-%הּחז סושנו51 3. | נהיגה בכביש רטוב. = 8 חסוזב זפץפו?ו ח0ו9)19181וק חספ | אסוד דפ צג..1ת צ50% אינו מוצר חדש בשוק הישראלי. הוא הצלחה ב ו הביתיות והכתבה הנ"ל מנסה להסביר מה יש למוצר הזה, שאיפשר לו לעשות מה ש-5003. סשאמדא]זא ואפילו תעשיית משחקי ה-06 האדירה לא ו במהלך שנותיי בעיתון, לחמתי בחורמה כנגד כל ההאשמות שהועלו (חלקם על ידיכם הקוראים וחלקם על ידי עמיתיי הכתבים) בכל החזיתות - החל מ"מדוע צריך להרחיב את המחשב כל חצי שנה?", דרך "שיחקתי במשחק שבוע ואחר כך הוא נח על המדף..." וכלה ב"מערכות ההפעלה של מיקרוסופט הן מונופוליסטיות וצריך להוציא את ביל גייטס להורג". כאיש משחקים בכלל ומשחקים אלקטרוניים | / | | = בפרט, תמיד שמרתי 0 . - 9 8 עין פקוחה על מערכות הבידור האלקטרוניות 3 500 ו- סשאמזאזא. למרות פריצות הדרך הטכנולוגיות של מכשירים אלו, תמיד דירגתי את ה-?)₪ כמכונת משחקים מספר אחת, מכיוון שתמיד ובעלות כזו או אחרת), ניתן היה להגיע לאותן רמות גרפיקה וצליל של מכונות המשחק על גבי המחשב האישי. נכון שכרטיס תלת ממד טוב המאפשר יכולות גרפיות המשתוות ואף עוברות את אלו יי רה ממכשיר ה- 410 זפ .1 בעצמו. וכך ניתן גם לומר, על מעבד טוב, ג'ויסטיק טוב וכרטיס קול טוב. אך כשבודקים מהי מכונת 7 מו ' 1 המשחקים הטובה ביותר, לא התחשבתי בפקטור העלות, אלא רק בפוטנציאל הגבוה ו במיוחד כשראיתי את ה- 4170 דפצ. זק לראשונה. שדרגתי את כרטיס תלת הממד של ה- :6 שלי ונחתי בידיעה שהוא טוב יותר. כעת אולי תוכלו להבין מדוע הופתעתי בשנתבקשתי לערוך סדרת כתבות בנושא ה- אס1ןג זדפ יצה זץ. 27 , / - שב 2 4 "למה אני?" הייתה השאלה הראשונה שלי לקובי, כשהוטלה עלי המשימה. "תראה", הוא ענה לי "אני מעריך את דעתך המקצועית בנושא ה- 171108 57 צ ..1ק מול ה- 6. אבל במהלך השנה האחרונה, המכשיר הזה מוכר בצורה לא נורמלית. הנתונים שיש לי מחברת ישפאר, בי יי אסד ד צג.וק צא50% בישראל, מראים שהמכירות של מכשירים ושל משחקים הוגדול נמצאים בעלייה מתמדת. תגיד שזה המחיר, תגיד מה שאתה רוצה. עַם הצלחה לא מתווכחים. חצי מהמשחקים הכי חמים ב-*) תוכנתו במקור ל- 41'10% ד5צ ג [=". "ולהיפך!" אני מוסיף. קובי רוצה לענות לי משהו, אבל עוצר בו ומחייך. "אני רוצה שדווקא אתה תברר ותסביר, מה כן נותן למכשיר הזה יתרון על ה-0ק | הבלתי מנוצה. ואם זה ש 2 0 ג הבלתי מעורער' אז זה ויה שווה את זה." הוא סיים את דבריו ושילב | 9 אי זרועותיו. "שמע" אמרתי לו בשקט, "אם אתה רוצה שאני אעשה את זה, אז בוא נעשה את יי( לטלוויזיה. אין שום סיבה לראות אותו על מסך פצפון כמו של מחשב. הוא תומך בצליל -)זנ)כט. |נסאץ כא011 אוב ואין שום סיבה לחבר אותו לרמקולים סטריאופוניים רגילים...". "דוד", קובי אמר לי, "אין בעיה, מה שאתה רוצה. רק תתחיל לעבוד על זה." אז את מסך ה-48 אינץ' עם מערכת ה- ₪שא011אא511 קיבלתי עוד בזמן לראות את ברזיל מפסידה לצרפת בגמר המונדיאל, כך שמבחינתי העניין השתלם כבר אז. אולם, מאז, במקביל ל- :0 הוותיק שלי, אני נוהג, גולש, נלחם ויורה מדי יום על מערכת הסו9191! נַח90 הגודל כן קובע באמת הא קובע. ל- 00 5 ג 1 צ'א50 יש המון יתרונות ונקודות חזקות, אבל לצאת ממסך ה-15 או ה-17 אינץ' למסך גדול - ממש עושה את ההבדל. לפעמים אני משחק משחקים שב-:06/ נראים טוב יותר, מבחינת תלת הממד או הרזולוציה, אבל הגודל מקנה אמינות, הוא מכפיל את ויברציות האדרנלין בגוף 0 והופך את החוויה לאמיתית ו הרי הסיבה שאולמות משחקי הווידאו עוד קיימות. הגודל הענקי הזה. אז נכון שלא לכל אחד בבית יש מסך 48 אינץ' אבל גם מסך 29, 24 או אפילו 20 אינץ' מקנים יתרון שה--)] פשוט לא יכול לו. סוד הקסם של צא%0 "זהו בדיוק." אומר ניב יוספון, איש השיווק של ה- 1110 51 .₪1 בחברת ישפאר. "לאנשים נמאס מהמסך הקטן. מחקרים כבר הוכיחו שישראלים אוהבים טלוויזיה יותר מהאמריקנים ויותר מרוב העמים בעולם. יש סיכוי גדול יותר שתמצא טלוויזיה גדולה בבית ישראלי, מאשר -6)] מספיק חזק המאובזר בכל כרטיסי תלת הממד, בכרטיסי הקול החדשניים ביותר ובטסך ענקי. יותר מזה, התמונה והצליל זה לא הכל, לאנשים נמאס, גם לאלו שמבינים במחשבים, לעבור את כל תהליך ההתקנה של המשחק. הוא תופס |] די | ואר תמיד יש. הרבה פעמים! | ההתקנה לא עוברת כמו שצריך כי מ ל ד ה ג 1 - ו ו מצאה שוק צמא ונתנה לו פתרון - אתה מכניס תקליטור, מפעיל את המכשיר ב | ולא צריך לפרמט מחדש כל יומיים. ב- 6 מדברים על צ.1? 6 10 [;? זה צג.זש 8 1.00ק. אין צרות. אין בעיות. אתה רוצה לשבת שעה לשחק, אתה לא מבלה שלושת - רבעי שעה בהתקנות ובהכנות." הידית "הידית של ה-5747108צ.וק - ה- 00511068 או 40 0157 שלו, הם הברקה די מוצלחת. מאוד נוחים וקל להשתלט עליהם. נכון?". "נכון" משיב יוסיפון: "ה- 8 של ה- א )ד "צר זו הוא גם ארגונומי ולא מסורבל - משקלו ב מאפשר לשחק בנוחות את כל , משחקי המכות המבוססות על צירופי מקשים מיוחדים, שג'ויסטיק ה- 26 או שהמקלדת בוודאי שלא יכולים לתת. וזהו א" -- 2 "1 ה- 2 הבסיסי. ישנם 12 - ים משוכללים בב ב בי = = = יי ו ו ו 1 למשחקי הדמיה של מטוסים ומכוניות." וזה נכון. כל משחקי "1 618 , 41 )א למיניהם, שכל כך היו כיפיים באולמות משחקי הווידאו, איבדו המון בתרגום ל- -56], המכות הסודיות היו נופלות לאחת משתי הקטגוריות - או קלות מדיי לביצוע או בלתי 6 = חסוזבזפץבול אפשריות לביצוע, וב- א0סזדג דפצג. זק אנו מקבלים את אותה נוחות בחזרה. משחקים יי ו ו חרג מהשוק הרשמי של מערכות בידור ביתיות. עד היום הם שלטו בז'אנרי האקשן והמירוצים וב - !)417 [פץ ג. ]ק אנו רואים את 0058 כאגאואס 6 זתם ]ה כםא וגם קווסטים כמו 5 אםא כו למשל. כיום אפילו ניתן לרכוש עכבר ל - סדג ד5צג.1, כדי שלא יהיה לנו פחות נוח מה- "6):]. המשך יבוא אז זהו מאמר פותה בנושא ה- 110 51 צ.1ם, שהוא באמת משחק טלוויזיה אחר. נכון להיום, הוא יכול על ה-6ץ ולא בגלל יתרונות טכניים. קלות, מחיר ומגוון של מוצרים, שכולם מועברים לנו << גבי מסך גדול, הופכים אותו למכונת המשחקים העכשווית. האם הוא יהזיק מעמד בקפיצות הטכנולוגיות של השנה והשנתיים הקרובות? האם הוא יצליח לשלב מודמים ועבודה ברשת? מ הזמן יגלה. בינתיים, לכו לשחק... קה , לא = הליתה., מקרית לי = של ה אמאאמד ומופיע באופן פרקטי למדי באמצעות לחיצה על כפתור ה-1ג)5 (בזמן המשחק) ובחירה באופציית ה- שהגותותסי) שמראה לנו את אופציות המתקפה השונות. המהלכים השונים | שתראו כאן מורכבים מאוד ורק כדי ודבר הזה עשיר קחו מגיצ ראינו - שאם א ו הגרפ | אפשר. לומו שה חה הִגְדְוְלָה 2-7 כתוצאה מהתמקדות.. אנר משחקי , 4 המכות תוך ניצול יכולות' ההאצה. | האמיתי והתלת ממד של ה-א0] ו אפשה" שר .= | ומעל הכל תוך החדרת אלפי מהלכי | (שצריך ללמוד. : בא נחשבון שיש לנו 12 דמויות עם מהלכים >< , קרב שדק שנים.. = היכולות הגרפיות. מאטי, -." שונים לגמרי ובסך הכל למעלה מאלף 4+ 42 ל" ₪" . אל תוך ההתפה 2 ו צונח = מהלכים, 0/0778 עם כניסת ה- 0 - 3 א אאחד ומצליה לע אדי 0 גם הוא א מיוחד / ופרט הבטנו, בהשתאוף וי בותך, המְכָות. , , הוא: וא לוקה את-חיכולות- הגרפיות בי 5001 של 60\ א, ולהערכתי = = ההאצה של -- ה- או 1.408 5001 גת גם כאן כמ זג היה. כל וגא ו אאא ושש ה הדמויות | מפורטות | מאוד, = ואיכותי שעד ב ג א / התנועות | מציאותיות והכל של רוב משחקי המכות המוכרים | / | בתלת ממד. מוחלט ומוחשי יותר | לנו. למעשה, כל מי שחי ונושם . ופ עב סנס (חובה לנסות על > את התחום הזה הבין מהה מאוד | 9 | מסכים גדולים). עם זאת, ייתכן , שמשהו גדול קורה כאן - הנה , שש" 4 ₪ ותרגישו.כי תנועת הדמות אטית ניצב לפנינו זפו יי עבורכם ולעַתִים. אפילו שכולו, בתלת ממד,"ה מלרלמה. אך פָּדאי לזכור 6 כו מונטליגנסיות ומהירות. הרְקְעָ: שהדבר נעוץ. בעושר הגרפי גֶם 'הוא" תלת ממחי 0כמעט- , | ולהערכת: ה | שהעדיפו | פנפמי > -30 מעלות) ופס א הימנע מרקע כ ' " הקול מהַהיב' ממה שראינו אי וו .פעם, - ל = נוספים | שיש > ל .1 יי ה )> -באותו זמן, | וב ל א על כל משחק ₪ 8 ו והובו | מכות אחר שמסתובב טוק ל 4 2% 2 לא הלהיט. האָמיתי ומה מערכת ידיעות . שזה ת שָהןא |עניק שבאמת משגע את היפנים זףָ. | | 1 4 משחק מכות אחר (גם הולישל | 76 .75 .895 0 ניה 0 | 7 א פציית ה - - 0 46: 0 העונהּ: לשם :./ אמאאטה | ומשלב אותה נועות ו א אן אנונכנסים לפורמט המוכר של צות.*, היינו! ‏ בחירת דמות יב שיבחר במעבד כשהגיע 2,א0 106 הכנו פחות או יותר ,‏ שדורשות אותְנו מקונספציית , 6% עניתן-לאבחן ביןהמקרים ולא כל 6 % המוטרפות וְעַל מ הל | "0 4 ל \/ ג "ך] 7-00 ...שר .= ן | ! ובמהלך שלושה סיבובי קרב יוכרע אם ְ' " 0 יו , ך . 23 / ו ז , - יי . 4 . | , | | . ְּ / ו ו ! - ]| ו . 98 -. 7" , | . ו \ .4 " 0 [ 4 1 / ו 1 ְ ) שר | %==- ( 29 . ] י 1 . ז 9% י הש . 3) .קרב הישרדות: ‏ הלוחם מצויד ברמת | תמשיך בדרכה לשלב הבא. == בריאות מסוימת וניתן להעלותה על ידי איסוף = הכניסה. "לקהב: ו אחד על אחך: אפשרות משחק לשני ‏ % חפצים שונים. אם רמת הבריאות מגיעה ה ל וקנים. עם תוף קרב חוזדים לבחור דמויות, * לאפס - הסיפור נגמר. . משחהק מכות קקשששרבש ְּ השח בוחר עד 4 דמויות קרב זמן: ההכרעה נקבעת עף תום 0 נפלא, ורק אם| בלת גאנ לקרב = השניות של הקרב, ,ו > תראו אותו תבינו אופציית הכוח: מעבר בין זירות שונות. מדנע, הוא מכר הקבוצה שמתחפלת ראשונה מפסידה את (כמו במשחק. פלטפורמה) וחיסול האויבים ₪2 כ-5.000: % בסיכומו של דבר 3 אמאאמד קאי אופציית אימונים: שווה לבדוק לפני. | - הנקריט בדרכיני 7 7 : עותקים בישראל, | , "] . 3 | 0 .]יד ']י'דיויינ רוי בר לי ושרי ₪ / כ : | 4" מצ'" / נ -. 9 . 1 : 2 26 . *ל. : . 0 - - | א ל % ! כ לו "", . | . ו 8 = | ו 2% - ,523 - . ' ו 4 י %". . גר ו" 1 הי :2 ו ו - % * . 8 רקן : ף | י ו / וי : % 1 ₪ שי | : ' 4 בי 0 7 | : מ רו שי היר] : 1 - = 3 : : 1 = ₪ 0 : האלמנט החמישי היא הרפתקת א אקשן. - איג מאוד וכדאי לול עבדו כאן על קשר של המשתמש'עם הסביבה = : משובחת בתלת ממד, ובניגוד מחשבים.ו ים חזקים במיוחד. אלא שבניגוד שאם. הגרפית." וכך, נמצא את עצמנו נעים : : למשחקי מחשב האלמנט החמישי | ציפיתם להשתתפותו של של ברוס וויליס בקטעי במסדרונות חשוכים, מדלגים מעל. חומות.->* > , : היא הרפתקת אקשן משובחת בתלת | בקישור נכונה לכם אכזבה קשה, היות ‏ וארגזים | מתגלגלים- .תחת גדרות לייזר : םי םס | : : ממד, ובניגוד למשחקי מחשב שבאו : בעקבות הצלחות קולנועיות ונחלו מפלה קשה (היום. השלישי, גברים | שחור ואחרים) הפעם מדובר במשחק = = מתאים במקום ב"פנים יפות על האריזה", <‏ (כְדי לפרוץ חומת לייזר עלינו לנתק את ספק | משובח וברמה . הגבוהה ביותר. | כפי שהיה במקרה של גברים בשחוהור- + שר המתח, כדי לאסוף חפץ-עלינו לבנות קרקע : מבחינה סגנונית מדובר ב- 511007'5₪ כ3 ואכן ‏ 811870 ו- דאס1א 0 | עליה ינחת וכו')+ - הכל תוך שילוב מדהים : ; (אקשן בתלת ממד) שעושה שימוש במיטב- = =" חשקיעו במנוע המשחק ויש לנו כאן עבודה הטכנולוגיה של הז'אנר הזה, כפי שהכרנו | כלל לא רעה, במיוְחִד בכל הנוגע לתנועת = . | | אותה בהפקות מפוארות ומצליחות דוגמת השחקן (גלגולים ב ויר תו דוּת., חדות בסיכומו של דב אני מודה שפשוט אהבנו - | טאאא זסם! ו- אמסא 8ו10%, | לצדדים, שליפות.וכו'). יצוין כי נותן לט את העניין הזה -למרות : כמה באגום גרפיים | כך שגם במקרה הזה נעשה שימוש במנוע | את דמותו של ברוס וויליס או של ליל = . שאפשר היה להימנע' מהם 0 0 המושתת על הסתכלות ממבט ראשון, הדמות | וההבדל המרכזי בין השתיים . ניצבת במרכז האירועים ומתפתחת עם הזמן. ‏ הוא בהתאמתן לתקופת = ההתפתחות הזו, קשורה מבחינהעלילתית | ההתרחשות (ניו- יורק 2259) - והדרישות הכספיות ל ה עד- = -כדי-כך, שעדיף לוותר על השתתפותו ומוטב = מחשמלות ומעל הכל בוחנים ב"זמן אמת". את היכולת של.האויב. הפעולות השונות של פס הקול המקורי מהסרט ואותו הלחין. + אָרִיק סיירה וביים לוק בסון)י | > - . י 2. - לסיפורו של הְסַרט, בְשהמטרה היא לעבו בעוד וויליס.הוא "חתול הרחוב" 1 : מכשולים שונ ולעמֶה. במשימות מ המשופשף שמסוגל לנהוג / כדי לְאחד את ארבעת היסודות (מים, אוויר, במוניות | מרחפות ‏ (עבודה : אדמה/ ואש) סביב. האלמפט. החמישי, מה | גרפית מדהימה בכל הנוגע: - בי = להפרשי הגובה) ולהפעיל כלי נשק, לילו שמגיע מממד אחר לגמרי מתבססת יותר על קרב ₪ מגע והתמודדות של פנים ] מול פנים. בנוסף להשקעה בדמויות שאמור / להציל את /העולס' אס נעמוד בז ניםג.. | / החיבור לסרט בולט עוד יותר כשמגיעים לקטעי הקישור בהם מוקרנים, קטעי נידאו אותנטיים ימי לרצף, העלילה : ולמיקומנו גו במִשָחק. קטעי הווידאן שי )+ ה0 ל ה וווויוו'וי'יייי.,. עלי()חקיייי'ו'י,-ול "+ 4 - ו ו /- ק יש *.ייי9י5559., 2 7. , : , *5- .יי | א לולדוטרודיוודרווויריוריי 0 4 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪5 ₪- = להשקיע במנוע משחק טוב או- או בפס קול" = משתלבות כאן באופן של אתגרו. מחשבה / 2 . ירי ג 9" - ק כ ₪ הו ₪ למכירה "₪ למכירה/החלפה המשחקים: טוש-טוש 2, דוס ד15ת, .1כואדגק מזאואס, 5 זע )ג עם, ה]אוא. [וו1ת, .זויטם ם.ודדו.1, אאגק מד אז סואגק. רפאל, 03-9027301. ש למכירה משחקים על גבי ואסא-פס: 0 פאשם, 4-א1א, פ5סס א ואוא 0 4 ואסס-א, .]אאא 99 תא 2 ד 5, שגמ מחד עס מפשסם. דניאל, 06-6593571. "ש למכירה מחשב פנטיום א]א!א 200, ][50 32, 58 16 מקורי, 0-4 כונן קשיח 3.2, מסך 15", כרטיס מסך 3 4%16 [1דא, עדיין באחריות לחצי שנה. בונוס לרוכש: משחקים + סופר מגה דרייב עם 5 משחקים. יוסי, 03-6293754. "₪ למכירה משחקים חדשים שעדיין לא הגיעו לארץ. דימה, 051-577148. "ש למכירה מכשיר פגה ג'נסיס + סגה 6 והגרסה האמריקנית של המגה דרייב והמגה 60) עם 2 ג'ויסטיקים, כל החיבורים ו-3 משחקים במצב מעולה. הכל במחיר 550 ש"ח. עידו, 3,., בשעות הערב. "ש למכירה מעבדי 1:: 166, 133, 100, או]א200, א1]א233, לוח אם אואואוץ, מעבדי 2ם: א1%1א266, א1א1א300, א]וא333, כל מעבד כולל לוח אם 2ק + מארז 2ק אפשרות לטרייד אין. אמיר, 8, בין השעות 22:00- 16:30. "ש למכירה גיים-בוי + הנדי-בוי + תוספות + המשחקים 10%ד א 0 אתתד א 5 הנתה 5 ה (2-אסד 4'ואאידד 2ך, מסתאם ססות זז חמ !וא, אא 1( אהא הםס5, 2 ה1א צט יט הכל במחירים נוחים. שי, 04-8444296. "ש למכירה צ6את אדא תא0ס6 מחד תוספת למשחק אסךד4. ]ואג .1ה סד שעדיין לא הגיע לארץ, במחיר 140 ש"ח. בנוסף אפשאןא 510 ד507סאסווא, = כגית)אב) במחיר 120 ש"ח. סם, 08-8597541. ש למכירה הגה + דוושות באדיזה מקורית ומתאים לכל משחקי המחשב החדשים, עובד מצוין ב-5050 אס סטמא מצד במחיר מציאה.ליאור, 04-8414599, בשעות: 14:00-22:00. ש ש "ש , וי רו למכירה תקליטורים עם משחקים חדישים במחירים נוחים. אביב, 0-, למכירה: 3 41 ]אא .1 דאסוא במחיר 100 ש"ח, באטמן חוזר, [-.א.1.00א.ג. במחיר 30 ש"ח, ה [אם. וא + .וא דה ק םןא]א) ב-40 ש"ח, 1-5 6% 8'ש!א ב-35 ש"ח כל אחד וטמהוגו ב-20 ש"ח. בורים, 5, בשעות 16:00-19:00. | למכירה המשחקים: 3 ה טותסא .1 דאטוא, 1 הד וא, 401.0 דפ אם/ג אס /או, אנציקלופדיית מולטימדיה כללית בעברית, ינשוף 4 - לומדות ומשחקי חשיבה לכיתות ה'-ז', סאג 60 מואזד ועוד. דני, 7, בין השעות: 14:00-21:00. למכירה אוסף תוכנות ומשחקים חדישים ביותר: 3 ם55ק5 אס סממא, א1, 4055 אכידטוןא, סהפס מחד 0 מפטטת, קחד חדהמפ, אספטאשכ, 99 וחא, 2 מה[קזאם -() 5 4אוא, סק מסגה מדגואוד.וט, 4שאאא, 65 הסאסט, סה מואסדסוא. כל משחק במחיר 50 או 70 ש"ח. גבי, 3,.,. למכירה/החלפה: 141 5405, האמפואא טואס1, אסומא תאהטט, דהמואסא .זב דאסוא, אסזזג ווט]אאא. סד כולל ההמשך למשחק זה, זה 5 ד5ם!וס מססו.וסץ, אטוא, מטאור 300 - כולל משחקים מלאים. המחירים נעים בין 50 ל-179 ש"ח. בן, 03-5747920. למכירה מחשב פנטיום 75%112, מסך "15, 32 8%1, כונן קשיח 1.700, מלא תוכנות ומשחקים חדישים, מקלדת 104 מקשים תואם, פאופשחו'וצ, בג כפול 4, כונן תקליטורים 1.44 מודם 33,600 ורמקולים. כל הקונה ייקבל משחק נוסף לבחירתו. בנוסף למכירה/החלפה: אאוג6 טס פוסט 5 מסחסת פט.זם, מאוא, 3 אסןדו.וסם, מאום, האשדאטצ טמשסה, צדו. זג ואאטא, במחירים נוחים. רועי, 03-9500006. למכירה משחקים על גבי תקליטור: 8 קוש כ ואטא, הס אהא 50055 הח 8 טצן] הטא, 2 מסג תג סטוא, הפנתר הוורור משימה בינלאומית, אמאאשא אמא תוכנת 95 פשטשחואי מקורית, תוכנת 97 ם:)]כ) מקורית; פנטסיה 200 משחקים, 200 משחקי ה-א םח 53, ועוד. נבות, 02-9942720. למכירה משחקים במחירים סבירים: 8 שטנ כ.זאסאי, 98 התו, 2 05 דוס 5 11.5 אזפחת 22-ו זז אא ד5, .1 דוש5] מואמד, ירת וב 1 5%, 15פם]אתא א 7 <אפ, טאו אגא סג ואמ אטא מאטכ והמשכו ץז מאשא, א, 131 ₪5 5 דד אתצ]א דא דא סג את כ חס סמאא, אגואוהם, סנסוא גג 5 2 אסזד ו וז - ההמשך של המשחק הרגיל, |[דזםא סוה כ א קוא דאטואה, טאזקטא אסזדה אמקס, 2 דהמ]אסס אסזדג המקס, 1 רהט]אטו .1 דאסוא, טושטוש הגיבור המסתורי, ועוד. 08-9286543. "ש למכירה ג'ויסטיק 1508 )אץ אהטטא ומס ןאוא 0אץ ומשחק 15-= במחיר 450 ש"ח, ניתן לקנות רק אחד מהם. בנוסף (א307) 30 א₪ זפאסטוא סאטואהוס במחיר 500 ש"ח כולל אחריות, מי שקונה מקבל משחקים כגון: אסאשז, .זמ תאט, וכו'. רונן, 04-8446177. ש למכירה מחשב 133 ]אדואםץ, 6-0 16-א, כונן תקליטורים 1.44, מסך 1% "14, כרסים מסך או פוא1, כונן קשיח 1.0 תוצרת 6₪]א, מערכת הפעלה 5 פאוס[חוא ותקליטור התוכנה אינו כלול), מודם 14,000 ₪98 07165 ₪0 .5 ו-97 6₪]יןזכ). רועי, 02-6760553. "₪ למכירה המשחקים: 4-א1א, 0 א נצוום, פססאז ג [ואזאסי, לגםם 0 טפטסם, 12 איפ, ךז ו-6 שסם אה א. רניאל, 06-6593571. "ש למכירה מחשב פנטיום 100., זיכרון 1₪א16, 60-60 24% 4מוה%סד, כרטיס מסך: 6₪אמ5ד ₪/2, מסך "15, מודם 33600%, כונן 1008 ומגוון תוכנות, מקלדת 105 מקשים, עכבר חכם של 58 + משטח מיוחד, 2 רמקולים, מדפסת 017175 (סיכות), וג'ויסטיק. יוני, 07-6414592, בין:18:00-21:00. וושה יס - 15118 :[1הוח-15. "ש למכירה: אסופות מפלצות למוד"מ 1-4, במחיר 200 ש"ח. עקיבא, 08-92640671, לא בשבת וחג. "ש למכירה המשחקים החדשים ביותר ל-1א₪ 51 צפזד ושוא אסדדג ד צג. ₪1 במחירים נמוכים. סיוון, 09-7716092/3. "ש למכירה טפטים למחשב, למשל: שחקני-כדורגל, החללית האמריקנית על הירח. ומשחקי מחשב: זזש ₪ הך5, 2ה.], אליפויות ורד-הגליל, הארנב של אנרג'ייזר, ושומרי מסך, ועוד. אבני, 03-9226652. "ש למכירה/החלפה: חוברת הדרכה .1 ךאו, 98 ה=1], .1 ותחט, פססטאם צם א. עמית, 06-6914089. "ש למכידה המשחקים הבאים: 2 א א א פוא 05 שודדאטם, דהסם אטצוסשם, =)אס: טאודתסו, 8 קומס ד אד הדרא, .1המאאש, אמוא חאאג, (כ אה [1א]אכ)), 4 דהמואסא .זג דאסוא, 6 וה ]א 6 זוא דס, 98 מא 8 החות, 4 מעזחם דפחד, כע3 אטי)הא אשזדאזאי, סוטה ופ; 2 5ם3)אמה, 2 פואאסצו, סאוצשו ג או. אייל, 08-8541761 ו-051-974313, או פליקס, 08-8651839. "ש למכירה מכשיר 300 העובד בשיטת שידור אמריקנית - 156 עם שני ג'ויסטיקים וכל החיבורים במחיר 550 ש"ח. עידו, 03-6991293 או 051-279705. "ש למכירה 20א 600-081 חדש במחיר נמוך והמשחק "בתככי הריטינג" במחיר = 80 ש"ח. צביקה, 03-9560187. ש למכירה קווסטים ישני: עולם הדיסק ב-30 ש"ח, אאגכ אוד אן מאס.1ה ב-40 ש"ח. משה, 08-8566614. "ש למכירה: 016ג/]א פאא. וטוא .1 תחאש 7 ואאהן דוש5 א 1.5 0. אודי, 02-5863358. = "ש מעוניין למכור או להחליף את המשחקים: 98 1.1 פא 8 שש ק.וחסאו, 2 אמסז גא ואס 3 50 אס מטטא4 3 אוא, טוש-טוש, ספייס ג'אם, 222 תקליטורי הדגמה היפים ביותר בעולם ועוד. איציק, 08-8555471. "ש מעוניין במשחקים: סם 8 מקס, יומו של הטנטיקל, אי הקופים 1-2 ואוריאון בורגר. בתמורה אתן תשלום או משחקים אחרים. גיא, 03-9697381. "ש מעוניין בכונן גיבוי חיצוני כדוגמת אפזם- את 5, 142, 217 וכד', במחיר סביר, כמוכן עדיפות לכוללי דיסקים התואמים לכונן. משה, 03-6732890. "ש מעוניין להשיג את המשחקים: 2 1.00 1, 3 פמט זומת ססאג 60 אואזיד, בתמורה אתן את המשחקים גג 5 הכסואת הכוסה הי[ ינ[ לוו ותש א הת 2 5את)] [טמדך5, הטסוגה מזאסה עמרי, 03-6517559. "ש מעוניין במשחקים: סאץ ₪05 ג ואד ו, 2000 מאשטפ, טוי)הה ואהמד, 3 כמםץ5 תס סתאא אגא מאו. וס ו-₪-5240 ממא דאמ פמס. רונן, 04-8446177. "ש מעוניין לקנות צורב לא חשוב מאיזה סוג ובאיזו מהירות, עד 600 ש"ח. עירן, 03-9669287. ש מעוניין לקנות את המשחק 3 א=אאמדך ל-אס1ד ד צג. 1 צא50 במחיר סביר. עמית, 03-5718337. "ש מעוניין לקנות את המשחק 3 57550 א סט6א. שמוליק, 03-5321123. "ש מעוניין לתת טיפים וצ'יטים בחינם לכל המשחקים, כולל 5ם.11-א. אבני, 2-, "ש מעוניין לקבל עזרה בהפעלת צ'יטים ב-%1())א טפקץ, | 6 ה. עמית, 9 ש מעוניין לרכוש את הספרים של ואמז5צ5 סאפ + צפגדאג: סחפם מהדורה רביעית. אודי, 09-7433943. "ש מעוניין לקנות את המשחקים: 2 הא סדסוא, 2 פאאא, 2 5םזקואם 0 005ג, 2000 מאשם, עססהתט צטא פת, 3 ]הא מזאסד או להחליף אחד מהם ב-4א1א. 08-8566614. "ש הצילוו!! זקוק לעזרה במשחק אא זו ל-אסוד 51 צג.זת צא50. בתמורה אתן עזרה במשחקים אחרים. עידו, 3 או 051-279705. "ש הצילו!ו! זקוק נואשות לעזרה במשחקים: ₪ חסץ מס 7 צאאג.1 ובקפטן. אמאאשא אמאש ובעולם הדיסק. אלון, 03-5340781. "ש הצילוו!! איך יוצאים מהמעבדה הסודית במשחק .1 1518₪א? בתמורה אתן עזרה במשחקים אחרים. דני, 3--, "ש מעוניין לקנות ספרים של מרוצצללים בעברית במצב טוב. ינון, 06-6760605. "ש שה"ם מחפש שחקנים מאזור מרכז בגילים 12-14 למשחק שחר-האדמה. יאיר, 08-9281673. [| -/ מאת: מיכאל לוגסי חג החנוכה מתקרב, וכדי לא להטריד ו | יר ל למדפים בתקופה זו של השנה ולהקל ד החודש מספר מצומצם יותר של כותרים ב להשקיע. קראו, גזרו ושמרו או סתם נסו לזכור את השמות! 3 חשסואה באסזד זה מוזגיע... מפיץ: 5 ]61 א ידא 6 :₪ אמפזאא מואסז, למרות כל קשיי הקליטה, הצליח לתפום ובגדול. מיליוני שחקנים ברחבי העולם שיחקו בפרק הראשון, המשיכו ורכשו משימות עדכון נוספות ומאוחר יותר רכשו גם את הפרק השני. וכך קיבל עולם המשחקים סגנון משחק חדש, שלוקח את מנגנון ה-1א00כו הישן והאהוב ומשלבו בסביבה תלת ממדית ב-360 מעלות של תנועה. חברת ש%ודי)א אטדא] 1005, האחראית על הסדרה, הודיעה לפני כחודש על החלטתה להחזיר את העורכים המקוריים לשולחן השרטוט ולהתתחיל בתכנון פרק שלישי, משופר, מגוון ומוצלח משני הפרקים האחרים, שיביא שיפורים ותיקונים שאמורים לגרום לחובבי לארה קרופט (הדמות הראשית) לרצות לקפוץ, לרוץ, לזחול ולירות מוקדם הרבה יותר. :וזא ואס היה אחד המשחקים הראשונים שתמכו תמיכה מלאה בתקן = יי = יר לרשותם כרטיס שכזה ישמחו לשמוע שהפרק השלישי מאפשר הנאה מלאה מהתקן, במיוחד בנוגע להעברת גרפיקה מצומצמת או מלאה במהירות גבוהה. להערכתי, שחקנים אשר עדיין לא רכשו 12 1 מאיץ שכזה, ישתכנעו מיד ויבינו שההוצאה (שעכשיו היא סבירה לחלוטין, עקב ירידת המחירים) משתלמת ביותר. ל ב למסע חיפוש אחר שברי סלע, שמכילים בתוכם את הסוד לאבולוציה האנושית. כיוון שהסלע כה חשוב ומעניין, חוקרים יי הסודיות כדי לעשות את אותה פעולה שלארה מבקשת להשלים. ברור שרק צוותה של לארה צריך להשלים את המשימה והקבוצות האחרות צריכות להיות מושמדות, יחד עם כל היצורים, החייזרים והיריבים שבדרך - הוראה קלה יחסית, תודות לסדרה רחבה של כלי נשק קטלניים ותחמושת מתאימה המפוזרת כמעט ללא הגבלה ברחבי המסע. 3 ןא 8זאסד ישתרע על פני 5 אזורים גיאוגרפיים עם 3 שלבים בכל אזור ובסך הכל 15 שלבים). חמשת האזורים הם: לונדון, אזור 51 האגדי, הודו, אנטרטיקה והפסיפיק הדרומי - מקום שבו אמורה לארה להילחם בקניבלים רעבים ואכזריים בגובה 3 מטרים. מעבר לכך, הושם כאן דגש מעניין בכל הנוגע לאווירה ולרצף הפעולות ואפשר לומר שניתן לשחקנים יותר מרחב בתנועה, אך עליהם לפעול בהיגיון וו ל אזור 51 לא מצפים מלארה להיכנס עם שני רובים ולהתחיל לפוצץ דלתות כדי די כדי כך שהיא מיירטת בשקט מופתי מצלמות מעקב ומנעולים עקשניים. כל מה שתיארתי לעיל, יחד עם אופציות משחק מגוונות ואפשרויות חיבור יוצרים את המתנה המושלמת שאפשר יי יי בי המשוער ליציאת הכותר בפלטפורמת ה-6:. המתינו בסבלנות והיזהרו מחיקויים! ₪ :הזה דה אוה םס 5 והסצו הטס; .ווה נמאס? יו ו רומיאו, אחד מבכירי חברת וא 50 םן, נקלע לוויכוח סוער עם שאר הצוות בעניינים מקצועיים וחילוקי דעות מנהלתיים קשים בחברה. הוא החליט לארוז את החפצים ולעזוב, כשבידיו רשיון חוקי לעשות שימוש במנגנון 0004865 אותו עזר לפתח. האיש הקים לעצמו חברה לפיתוח כותרי מחשב בשם [%א570 אסו ומתחיל לפזר משחקים בסגנון בקצב. רצחני. לנו, השחקנים, נותר רק ליהנות ל הפרק הראשון בסדרת אד אזם התעכב מעט, עקב השדרוג למנוע 2 ₪אאוס, אך דחיית מועד ההוצאה הראשוני (בספטמבר) רק הועיל - אנשי החברה ישבו והחלו בתיקונים, שדרוגים ושיפורים של כל מיני חסרונות מעצבנים שמונעים ממשחקים להיות מושלמים. מה שנוצר לבסוף הוא מוצר חביב ביותר, שמעניק לשחקן בפעם הראשונה את האפשרות לפוצץ רובוטים שמנים וחזקים במאות כדורי עופרת קטלניים, כדי לפלם את הדרך לסופי השלבים. עוד יצוין כי מה שמיוחד הוא הדרך יי ב יי המתכת האלה את הפגיעות - הם הופכים אטיים ומסורבלים יותר, איבריהם מתפרקים בזה אחר זה ונוזל סוללות ושברי אלומיניום עפים מסביבם בקולות נפץ וזיקוקים. וכך, יחד עם אפשרות לוויסות - רמת הקושי וצפייה בכל זמן נתון במפות ובתדריכים, לפנינו כותר מעניין ביותר, יי > - 0 20979.... אד ה ונ ₪ ₪9 5 ץ[כ רוי ול יי מפיץ: ₪ זד) א דאז פסז נכון, מדובר במוצר חדיש מבית שצוד) חנודאן 05כ1:, שהוא לא עוד | ממ השלמות ותוספת משימות ל-אתכקןא הואסד אלא כותר חדש ומעניין בסדרה חדשה שמפיצה החברה הכי חמה בשוק המחשבים, כותר שמתרחש בשנות השלושים המפחידות, בהן הסתובבו גנגסטרים ברחובות וירו באנשים רק בגלל שהם שרקו בשמחה או מלמלו משהו לא מובן. השהקן ייקה פיקוד על חבורת גנגסטרים צעירה הפועלת בעיר ניו-יורק ומקבלת משימות חיסול, פיטרול ואבטחה מכל מיני ארגונים וקבוצות שמשלמות כסף טוב עבור ציות לפקודות. במקרה זה, השחקן יצטרך להלביש על חברי הכנופיה חפצים חיוניים וכלי נשק מתאימים, למקם כל לוחם במקומות אסטרטגיים מתאימים 7 ה בסיכומו של דבר, הייתי אומר שמדובר במשחק שלוקח את עקרונות סדרת 56 האהובה ומיישם אותם באופן נפלא בתקופת זמן שעדיין לא מומשה במלואה במשחקי מחשב. ₪ ח דח = =הוקוום נוסחה מוצלחת ליישום חוזר מפיץ: 00500777 16ז] ביל גייטס לא נולד אתמול. הוא יודע שיש לו מוצר שובר קופות בתחום משחקי המחשב. הוא יודע שהקהל צמא לפרקי המשך וכותרים בסגנון. הוא יודע שיש עוד הרבה כסף לגרוף, גם אם מדובר בשכפול מדויק של מה שכבר נמכר במיליונים. הד מ הזקוא: הוא דוגמה חותכת לכך. אותו מנשק, גרפיקה, אותן אופציות משחק ואותה אווירה כללית כמו הכותר ממ סו ו ייר ו יי ו ההתלהבות גדולה הרבה יותר. ה|]אא עא[קוא מציב את השחקן באותו מצב כמו 455]|ק]אץ *ו03) 405 - בהקמת הציביליזציה מאפס, אך מאפשר לו לקבוע באיזו תרבות לשחק וגם להתקדם רחוק יותר, בזמנים ותקופות מאוחרות שלא מומשו בפרקים הקודמים. על הגרפיקה, האפקטים הקוליים ואופציות המשחק חבל להתעכב. בכל מקרה, עצתי היא לא לחכות למוצר הנ"ל אלה לרוץ ולרכוש את כל פרקי סדרת %:4]שוא: :זכ ₪ג0א. תמיד עדיף המקור, מניסיון. = - 7 = |סחוד וטו 16 -= טיסה נעימה מפיץ: -1.00:16 וא אחרי שקט יחסי של כמעט שנתיים, חברת 41/0016 )א מודיעה על ההחלטה לשחרר מדמה טיסה עתידני למטוס שכנראה ביקר הכי הרבה על גבי מסכי בי[ = יי יי ה יי המלחמה. = הרבה פרטים מחליטים אנשי 6 יי מוצריהם, מהחשש לחיקויים וגניבת רעיונות, אך ממה שניתן למצוא ברשת מובן כי מדובר בסימולטור מיוחד במינו, פרטני ביותר, שמציג בפני השחקן את כל חלקי המטוס עד לרמת הכפתור ומיקומו. במקרה זה, השחקן יצפה בתדריך ברור ומובן באמצ את מטוסו בפצצות וטילים מתבייתים וייצא למשימה ולהשלמת הוראות במגוון אזורים ברחבי העולם, תחת שליחות של הבית הלבן. במשחק צפוי לצאת בסוף ינואר, יחד עם הכותר 29-116₪/ (המטוס המתחרה), גם הוא של 1.0016 שא ובחודש הבא: סקירה מקיפה על הכותרים הבאים: ו אוה סאוו-א+* ₪5 -א זי 00 555705* 2 )אנד 10 ] פ* לפניכם לכידות מסך שהצלחנו ללקט, לצפייתכם: :5 /)-3ה 5 ווסחסאט 5 פ=טססם וי ו 6 וכ פב ב יו בוא להשתתף בקרבות אויר במלחמת שועות הימים, מלחמת יום כיפור ומבצע שלום הגליל. הצטרף לאלו עוהגנו על עומי הארץ וקח חלק במבצטי חיל ה הת ש- ה דפ 5 !5 51 =6אהו ווה גסאו/ו-א | = || | ן ר] ות<ותזר הה | ]7 "' 9 ן | | ו ! וו ]| בווקנו ה" | | + . 0 4 נ₪1ע ₪ הפעלה פעווטה במיוחד הסימולטור כולל תפריט ומטוימות בוברית = גרפיקה יוצאת דופן, מנוע גרפי ייחודי ותצלומי לווין של מדינת ישראל והמזה"ת = מותח על ידי טייםי חיל האויר ₪ חיל האויר עומד לרנוותך מהמיראז' ועד ה-16] להשיג בחנויות המחשבים והצעצועים. להזמנות התקשרו 24 שעות ביממה: 03-5124040 | ["ץ ' / 0 , 0 מהיר יותר מהדמיון... מביא לכם 8 משחק ההוקי קרח הרשמל היחיד של המשחק שהמציא את משחקי האסטרטגיה, מהמכוניות המהירות ביותר ו-7 מסלולי | ליגת 411 כל הקבוצות כל השחקנים מעודכן בעכנולוגיית שנות האלפיים. = ?7 מרוצים. ניתן להתחרות בחבר באותו מחשב. | כל המגרשים ו..כל הריגושים. אפשרות למשחק רב משתתפים באינטרנע אקשן הלהיעים החדשים מחכים לך עכשיו ו וו ומד , לא רה קרופט : חוזרת בגדול |בווקוו|נטע| | | 7 | ₪ הצטרפו למרר] האופנועים החם של השנה סימולציית הניהול הרשמית של ליגת תעלו על האופנוע שבחרתם ותנו גז! האלופות. בחר באחת הקבוצות ולך איתה 330 סזס!! שיאים חדשים בגרפיקה עד הסוף.. אם אתה מוכשר מספיק אתה ובמהלרות משחק. בדרך לאליפו ת! אוו זוז 5| הזווםץ והזח = ₪ דפ זו | ן == = | וי ש בוא להשתתף בקרבות חיל האויר, אתה נמצא בגבול הדק שבין חיים למוות, במלחמות ישראל. הצטרף לאלו שהגנו | צילו של דון קורלאונה מאיים עליך. אל על שמי הארץ וקח חלק במבצעי חל | תשכח - אסור להפנות את הגב לאף אחד! האויר העתידיים. להשיג בכל חנויות המחשבים, הצעצועים ורשתות השלווק להזמנות חייגו 24 שעות ביממה: 03-5124040