WIZ – וויז – גיליון מספר 94

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
4 0 שח"ח (כולל מע"מ) באילת 21.40 ש"ח פברואר 1999 ...ךייש 7 ממאממאאא | , הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויויה, משחקי תפקידים ועוד... ,] 47 70 | | ₪ הכי טוביס - פזת 10045 | ₪ חתיכת פעולה - אז6 יי / / =7 ₪ הכי לוהט - קוחד רפתפו6אג6 - >.://] - 4 . ' / : ₪ הכי טובים - 2 א600צד פג0א .גח זו 99 זו 0, אס 0 מ5זה, זז 0 6 ואת 6 עול וקור ₪ חקירה מצולמת - 99 א -%. ₪ אינטרנט - 5 תפ 0 אק ה-. / 4 ל תמונת השער מתוך המשחק: 3000 צחסווופ ₪ 71.10 - 3 1000אגם 658 2001759 עם ברוס וולש77 7" "| 77 1 7707893 9 .-₪ .7 ₪ שר רליש ן .3-ו" שד - / = 06 - ₪ |- ןב" , = 000% = רק ₪17 נותן לך כל חודש מתנה! משחקי המחשב הכי חדשים בדרך למחשב שלך! כל חודש 82-80₪ חדש עם משחק מטורף* ?וו הירחון המוביל בארצ למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, אינטרנט, מולטימדיה, משחקי תפקידים, חדשות מכל העולם ועוד. המשחקים הכי מטורפים, עם עצות שימושיות ועוד הרבה הפתעות... יותר מעניין, יותר צבעוני, הכי שווה! מבצע 13 ₪11 - עשה מנוי לירחון ₪17 וקבל 13 משחקיס במתנה: משחק מחשב בתחילת המנוי + 12 משחקים כל חודש יחד עם הגיליון, וגם כרטיס חבר במועדון י"באג סטור" המעניק הנחות ומבצעים מרהיבים. אז למה אתה מחכה! מלא את הפרטים בספח, הדבק בול והתחבר ל-<ן₪! = = = 5 = ל = ל ב סי א שב = ו ב ו ב ו | לכבוד 56/58 - מחלקת מנויים, ‏ ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 | טכלי 03-5794711, שלוחה מס' 6 | ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-₪12 | ₪1 אני מנוי חדש/ה | [₪ אני מחדש/ת רשיכות הכות(ות | | יש לסמן 3 אפשוויות על פי סדו העזיפות: | | | ו | | משתהקים הדשים: | מסי מנוי 0 >= +4=> וחד שש ₪65 -+דדדדדדררדר--------. | | | | שם משפחה .0.27 .ו .. שם פרטי יי וו ה ]8 ו |ן1 תאריך לידה וו רה וריו או רו 4 וא , 6 בו 7 (1))00ת שש א = ב = ששו = < שש | (21027] ₪ צנ שש=רב- ב- 00 ג = שש ₪ שש ו ובש שה ש-א: 6 0:5 5 [] חוגו חוזר רביח הבר 22000000 .042-222 100)] 52 שש------2--- --- ב 0 חחח הצח ממלשון מטו.. | שח הת ג ה וש ב אנגלית מסביב לעולם ב בורמולה | ך] מצורפת המחאה לפקודת מערכת קזשי על סך 264 שייח במזומן עבור 12 גיליונות ב] הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגולן = שם בעל הכרטיס . ב =- 455 | ו 2-ו וש א = בכש ג שי ש 2 בל 5/1000 כ-ג ו ב כ ב ג בו א 5 0111 = -22--=-. 000 00 0000700 ה שש -= ...0170 > ו = חתימת בעל הכרטייס 4 בכרטיס אשראי החיוב ב-4 תשלומים תודשיים שווים ללא ריבית 9 א גליו ₪ חדשות מעבר לאוקיינוס + ₪ ו ₪ הוראות הפעלה = | 7 ₪ י 0 ₪ שת: חקירה מצולמת .₪ 86: מצעד המשחקים | | "7 10 ₪ פודות טחדר התמיכה 77 12 7 8 62 אקשן: זון אמסו א מואסד' 4 6 ₪ ₪82008708] 8 ק:) מירוצים: 99 .זווא 5 ₪ םס אסטרטגית: 14וא | / 19 עמ' 16 ₪ כ פפורט: 8מאזעואת פס 08 -- - 20 8 5 וויז,צסקים ₪ כ6 אקשן: 88000 ₪ | | | 24 ] 8 "6 אקשן: 51% ₪ וויז תקשורת > לומדות 0 | 25 ₪ 8 פוסטה | .=< ) ע 28 הת ₪ משולחנו של הר וויז > 10 * ₪ מס אסטרטגיהי:2, אסס6צד פגסא .זוא 32 8 אינטרנטי-חדשות אינטרנט , 34 ₪ אינטרנט: 5 זטזסופא 56 8 כ אקשן קְפואד - - | | 10 ₪ כ אסטרטניה: ו ל 2 42 8 אס דרז 7 8+ 8 לוח 50 לי חק 0 5 . משחקים באמצע הדוף. ד 2 עורך ראשי: קובי סיט * עורך 6: דווך זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עחיכה לשונית: זוהרה | זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח* צלט: יהודה נגטיב * המשתתפים: ה"ר ?ז/עט/קובקסיט, דוד זילברשטיין, גרל דרוקמן, מורגן לה פיי, דוד.אידלס, רועי ג'נינגס, עהן בן-סער,-אבי סבג, טלי פדידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נרִיה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית:חסון-אלגני, רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל. לוגס" | וערן פולוסוצקי.. * עיצוב גרפי, סדר, עימור,:ובֶנייה ממוחשבת: מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אוְמנִי אופסט |" בע"מ * מו"ל! קחו, זרחון * מערכת ומנְהלה: כנרת 13) בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני | ברק, מיקוד: 51114* טל: 03-5702654/ פקס: 03-5708174. מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון:עשויים להשתנות, המערכת ‏ אינה אחראית לתוכן המודעות. חומך ך שיישלח למערכת לא יוחָזֶר, ,ב ...== ו ו ו ו שש ממשששמצה ‏ וו ו > מו ,ו כ = שש 2 קעי יע קי6/ויל אני לא יודע איזה מזג אוויר יהיה כשתקבלו את העותון"הזה לידיים, אבל נדמה לִי שכולם יםכימו איתי שהחורף לָא באמת הגיע השנה, ולמרות שהמון דברים.משתנים בארץ הזאת, זה לא באמת מה שמזיז למזג האוויר. גם אנחנו, מערכת 2, עַברָנו;במה שינויים בתקופה האחרונה, והחלטנו שהדרך הטובה ביותר להביא את בפניכם את העיתון הטוב והעשיר ביותר; היא לשתף פעולה עם גורמים נוספים בעולם המחשבים הישראלי (במיוחד בעולם המשחקים), מתוך מגמה לארגן מבצעים מיוחדים שעשויים לעניין את הקוראים וכדי לשפר את רמת התקליטורים שמגיעים אליכם. זה לא פשוט. לא פשוט להחזיק הפקה כמו 12/, הפקה של כתבים, מנויים, גרפיקאים, דפסים, עורכים, עורכים לשוניים, מנהלים, חנויות, משווקים, מפרסמים ועוד ועוד דאגות שמלוות אותנג כבר כמעט שמונה שנים ובקרוב 100 גיליונות). יותר מכל, לא קל.להחזיק מערכת שהציבה בפני עצמה סטנדרטים גבוהים ברמה התוכנית של הדברים, ובאתגר של הפצת משחק מלא על גבי 1א(0א-60 מדל.חודש, ולרצות את המנויים הנאמנים שחלקם נשאהים איתנו ארבע וחמש שנים ברציפות, הפעם אנויבאמת גאים לצרף לגיליון את 00, משחק מירוצים מעולה, שזכה- מזמנו לביקורות טובות בעיתונות המחשבים העולמית ואפילו כאן ב-2זאו, כך שהפעם אני לא.חושב שיש מקום.לטענות מיוחדות ולפרצופים חטוצים. אבל בלי קשר ל-סססק, באמת חשוב לי שתבינו עד מה אנו משתדלים להביא את הטוב'ביותר שניַתן להשיג במסגרת תקציבית נורמלית (שזה גם מאוד ?קה), ולעמוד במה שהבטחנו לכם ולעצמנו. מעבר לכך, אני באמת מקווה שאיחודי הכוחות ושיתופי הפעולה השונים יעלו יפה וכבר בחודשים הקרובים'תרגישו איזו חגיגה מתבשלת כאן. יהיה עעניין. 0 7 | תשובות לשאלות קוראים | ומנויים בין השעות 0 בלבד. 5 חסן5ס 5 תסופ] הוא פשוט מושלם - העיצוב שלו פשוט וקומפקטי, ובנוסף המקלדת נשלפת כך שהמערכת תישאר כמה שיותר מוקטנת. בנוסף המשקל של המכשיר קל כנוצה, נוח לסחוב אותו לכל מקום ומה שהכי הלהיב אותנו הוא מסך -נגיעה שהותקן בו, כך שהתפעול ממש קל ומרשים במיוחד בכנסים של אנשי עסקים שמשוויצים במכשיר הכי משוכלל. יש לציין גם שהתוכנה מותאמת לחלונות, ותוכלו אפילו להעביר או להשמיט מסמכים אל ומה - םסן5?] כפי שאתם עושים עם כל כונן אחר. לסיכום, מדובר בתכשיט שכל איש ' מחשבים רציני צריך, המחיר - כ-3,000 ש"ח. רמקולים דאוא הדבר הראשון שעלה בדעתנו הוא איך לא חשבו על זה קודם? מדובר במהפיכה בעולם הרמקולים - חברת ח0ו1155/ פיתחה קו חדש של רמקולים שטוחים, אבל מכיוון שהם הראשונים בשוק יש לנהוג בהם בכבדהו וחשדהו, ולהתייחס אליהם כאל צעד ראשון בהתגשמות פונטציאל גדול בתחום טכנולוגיית הרמקולים, החברה עצמה טוענת שהצלילים נשמעים הרבה יותר ריאליסטיים וחדים מהרמקולים הרגילים, אבל לדעתנו האטרקציה האמיתית היא במראה המיוחד שלהם - בקיצור כמו שלא זורקים נעלי בית ישנות, אל תמהרו להחליף את הרמקולים הישנים והטובים שלכם. | במשחקי נהיגה רוצו לקנות את מערכת המרוצים של שטזס] ה[גווודוס"]. לפי הניסיון שלנו ולפי היצרן, למערכת 0 5 קוד וו שימו לב, זהו קרוב לוודאי המכשיר הכי פרקטי שאי פעם כתבנו עליו! ה-0|02855]/ הוא ממש כל-בו משרדי, והוא מבצע " את כל המטלות האפורות || ששונאים לעשות בעבודה. בהתחלה הוא עשוי להראות די מפחיד נוכח כמות הכפתורים האדירה, אבל מתרגלים מאוד מהר להפעלה. דרך פצצת האנרגיה הזו אפשר לשלוחה פקסים, דואר אלקטרוני, להדפיס, לצלם מסמכים ועוד. ואם ככה מי בכלל צריך משרד, אפשר לעבוד בבית. המחיר אינו בשמים (בסביבות 5,000 ש"ח) במיוחד אם נתייתס | ל-888ק1!0ט]/ כשילוב - של | כמה מכשירים יחד, ' . ' 4 שו ו ה הווחו 65חס ג ועוחהס- אם אתם מחפשים תחושה אמיתית של מהירות ושליטה 2 ו החדישה הזו יש את הפידבק האמיתי ביותר שהגה = מירוצים המתחבר למחשב יכול לתת. בנוסף, הרגישות של המכשיר לתנועות קטנות מדהימה וניתן לכוון את המכונית בדייקנות, וזאת סיבה מספיק טובה להישאר בבית בלילות החורף שאולי יגיע אלינו. -- . ו מנעול זיכרון עם כבל מטרת חברת ססטג/ הייתה ליצור מנעול עם כבל מתכת |)] % שישמור על המחשב שלכם במקומו. ₪ הערכה מורכבת מפלטת פלסטיק אותה תוקעים למוניטור של המחשב ומעבירים את הכבל מסביב למחשב ולרגל של השולחן. אלא שהבעיה היא שפלטת הפלסטיק נראית שברירית בלשוז " 7 ₪ : ן ה :5 המעטה, וגם אם הגנב אינו חזק במיוחד הוא לא צריך להיות גאון כדי לק שאפשר פשוט להרים אה "₪ את הכבל |] השולחן, להחליק החוצה ולחמוק - המחשב 045 80+ 6000 מכשיר זה הוא לא בדיוק 66/, אבל ברגע שהמשחק הגיע למערכת שלנו, מיד המרנו עליו | ברשימת | עשרים המשחקים שיובילו את השנה. | | "=" ]) במשחק, מבית היוצר | 4 1 | של ס6חסוחו!, יש מסך בעל 56 צבעים וסטוק חדש של משחקים לדרך, המחיר נע בין 420 ל-500 ש"ח. מ 807 = 0% 0 זה והו מסוג המכשירים שמתלהבים מהם כמה ימים ואחר כך הם שוכבים להרבה זמן בארגז הצעצועים - באופן כללי אם תתעוררו באמצע הלילה וממש תרצו לדעת מה השעה מבלי ל את האור, כל מה שתצטרכו לעשות הוא להתהפך במיטה לכיוון המכשיר, ללחוץ על המתג, ומיד תופיע תצוגה דיגיטלית של השעה בספרות ענק על הקיר או על התקרה, ואפילו אין צורך לכוון את השעה כי המכשיר מקבל סיגנלים משעון אטומי בגרמניה, כך שהוא תמיד מדויק. אמנם המכשיר משוכלל אבל לרובנו הוא חסר תועלת, אלא אם כן אתם חייבים לדעת מה השעה בדיוק בשלוש לפנות בוקר, שם םםח/ 058 לא מדובר בעוד סתם עכבר אלא במכשיר שהושקעה בו טכנולוגיה רבה והוא מכיל |זסק 1158 (לכן אתם מקבלים הזת גו23] יותר טוב), כך שהתוצאה הסופית היא פעולות חלקות ומהירות. לפיכך זה יהיה עניין של חיים ומוות למי שמעוניין בשידרוג העכבר, ולפי היצרנים (חברת ווסטוופס.1) זהו העכבר המהיר ביותר שכסף יכול להשיג. יתרון נוסף הוא שאפשר לחבר את העכבר באופן ישיר למחשב האישי בגלל טכנולוגייח ה- 1158 שלכם, ותוך רקות תוכלו לרוץ ולקפץ במהירות שטרם חוויתם. קונ [ - , - 4 , 4 2 ] / 1 03 220 פנטיום 1112 120 ומעלה ביצוע אופטימלי עם מעבד א1א1א 0 זיכרון עליון 2010 מקום פנוי בכונן הקשיח כונן תקליטורים במהירות מרובעת ומעלה תומך ב: מקלדת, ג'ויפד, ג'ויסטיק והגה 0/0)/ו וע (ה: 1. הפעל את 95 אאוטהג'\. 2. לחץ עם כפתור העכבר הימני על שטח ריק בשולחן העבודה ובחר ב"מאפיינים" (65ו1ו6קסז). 3. בחר בכרטיסייה "הגדרות" (561118%), 4. שנה את טבלת הצבעים ל-16 סיביות (ז20[0) 8₪ו11) ולחץ על "החל" (ע1קק)). 5. הכנס את תקליטור 022 לכונן התקליטורים ₪/כ0א-כ)), 6. תוכנת ההתקנה תופיע אוטומטית על גבי המסך. אם לא, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ !55111 1181 בסייר בכונן התקליטורים. 7. בחר שפה ולחץ על אישור. 8. לחץ על .15141.1 בתפריט. 9. בחר בתצורה המתאימה למחשב ולחץ א). ככל שהתצורה גדולה יותר המשחק יתפום יותר מקום על גבי הכונן הקשיח. אולם, התקנה מלאה תשפר את מהירות המשחק. התקנת "אסזד .1 41 ד5א] 1.5 הצ .1" תאפשר לשחק ללא אפשרות לשמור מידע על גבי הכונן הקשיח. 0. כשהתקנה מסתיימת לחץ על צ. זק. אחרי ההתקנה ייתכן שתצטרך לאתחל את המחשב. כעת אתה יכול לגשת ל -כ21)] ישירות משולחן העבודה על ידי לחיצה כפולה על "סשכוץ צג.1/ 10" או על ידי בחירת התחל -> תוכניות -> 155 הנ 81507 -> טסט צה. זש. 9 * ₪002 מנטרל את שומר המסך בזמן המשחק אך הוא יהיה פעיל כשמסך התפריט של כש יופיע. * כדי לשחק נדרשים 15א(20 פנויים על גבי הכונן הקשיח לאחר | % - 7 , ם|פ-32-/א +50 זהו המסך של השנה - מדובר על מסך 32 אינץ' שכל אחד מאיתנו היה רוצה. התמונה חדה מאין כמותה, הקול ממש אלוהי, ויש פונקציות משוכללות. (כמו הקפאת תמונות)+ שתוכלו להרשים איתן את החברים, עם החיבור של המסך למחשב האישי תקבלו מוניטור אדיר ואת ההבדל תרגישו במיוחד במשחקים. 0% יר 0% ל י ו רל ררה || ₪ . + יריו ל ו % ו 4 % > | ההתקנה. "חק מנורות 3 426? 2 " קע 2 שת ₪7 במידה שתוכנת ההתקנה האוטומטית לא עובדת: .. יא + ו ה 5 1. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים (₪02%/1-ס)). ו | והן מכילות שלוש נורות הלוגן ושלושה פילטרים 2. לחץ על התחל בשורת המשימות שבתחתית המסך ל 2 צבעוניים מתאימים. מה שמגניב הוא שהצבעים בר ב | | ה הט | משתנים במשך הזמן לפי קול 6 1 למוסיקה, 4 וו 4. הקש ק[521'1: (כאשר האות כ] מייצגת את אות כונן ב' 3 מחיאות כף או צעקות או כל דבר כל עוד יהיה % ּ התקליטורים שברשותך) ולחץ אישור רעש חזק. , ב 5. עקוב אחר ההוראות שעל גבי המסך. 04 וכור שכדי להפעיל את המשחק יש צורך בתקליטור בכונן התקליטורים שלך, ₪ 9 וי 9 8" - ₪ זהו משחק יריות בתלת ממד - התקדם באמצעות מקשי החצים, 2-8 ₪ סמן מטרה על ידי העַבּבָר ולחץ"על הכפתור השמאלי כדי לירות. <- אק ;יר | ' 2 ₪ = = "₪ +-- 7 4 : ₪ 0 ₪ ." .ג 4 שד מ יא - = 7 - " . ' ) ]11 4% מו ו' . - 1 י/ 0 4 -- ו " 1 1 .= / : - > -] || גי ו " /% | . 4. / . % ₪ ₪( ₪|(₪ | ₪( ₪ (₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 99 פה ח קיר ה י(אוליני ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . + > וי | מו בן קטש לא קטש, יש שביתה אין שביתה, זה לא יוה ל רו ו סטורט מעולה וחדשני, שנותן לנו רמות חדשות של לכידות תנועה, מהירות וגרנייקה תלת ממדית. אתם צודקים, מדובר ב-99 ג8א. ב ו" = שו" / "ער ול" שו - | יו יי . ' בציע = הו :כ .2 | ו אה יו | עדיף כבר להיכנס מנימה - רק | - ככה זה נראה מלמעלה. אפשר לסגור בהגנה. []] | הריאליזם של תנועות הגוף (במיוחד 6 הרכז מארגן את הקבוצה. מעל כל ההגנה של שיקאגו. | מעלה, מעלה, מעלה... לרגליים), 3 | מהבך והמעוכיוח המהפך כבר כאן ו-.1.1/8-/,11.1 מוביל את הדירוג אך אם בעבר ראינו המון משחקים שפרצו קדימה וצנחו לאחר זמן קצר מאוד, הפעם נתקלנו ביותר ויותר משחקים שלא אכזבו את הקהל ולאחר ההתלהבות הראשונית המשיכו להקדם דירוג העולמי. מהפך - :ד.1-:].1131, מי שהוגדר על ידי כל עיתוני המחשבים בעולם כמלך החדש של משחקי ה-5110007':6 כז3, מוליך את המצעד לאחר שלטון בן כמעט שנה של ץד ")הג 51, אשר צונח למקום ה-4. התקדמות לא פחות חשובה נרשמה שם החברה השפ | ה וקש דוו כ וחסעצ שו סח לקו | ו זג 3 שופ 5 דחה ואס ד0= ₪1 פדםג סואסם ד0= |= 5 | אסופועוד ודו וסצוסו 5 ו אסופועוד6 דקספסחסוו ל-2 ]1.017 1 אשר הצליח לשמור על ההישג מהפעם הקורמת (פריצה למקום השלישיו ולהתקדם למקום | השני בדירון, ובעצם דוחק - את 6 10016 ₪ דנ למקום השלישי של הרירוג. המשכיות לא פחות נרשמה ראינו לצר משחק האסטרטגיה, 2 אסס6ציד סאכסת חאא, אשר התקדם שלב אל המקום החזישי ובעצם נמצא במאבק קשה עם .1541 שנושף בעורפו. תופעה לא פחות מעניינת באה מצדו של 99 :11 אשר מטפס מהמקום ה-41 אל ה-מקום ה-10 (אולי בעקבות הטורנירים שנערכים בתקופת חג המולדו, זו פריצה כשלעצמה. התאקלמות | יפה במרומי | הדידוג " נרשמה ל-טא סאג וא שלאחר הפריצה למקום ה-16 המשיך לטפס אל השלב ה-11. עוד נספר כי משחק האקשן 54000 גם כן לא נח על זרי הדפנה ושומר על מעמדו במקומות 13-14. מגמה דומה רשם לעצמו :51 שהמשיך להתקדם אל המקום ה-16, הפריצה של החודש שייכת ללא ספק לפרק השלישי בסדרת 5אם.1ך 5:1‏ מבית מדצם ₪1₪) אשר מצליח ?התברג היישר במקום ה-15, הישג אדיר בהתחשב בתקופה הצפופה שנחתה על עולם המשחקים. פריצות נוספות נרשמו ל-ת:]111 המצוין ול-]][ 61050008 המזעזע שהגיע למקום ה-19. אך מול הפריצות האלה ניצבות חדשות קצת פחות אופטימיות מכיוונו של 6 אסםא ₪ שהתדרדר 8 שלבים, סוגר את המצעד ונמצא על סף הדחה. המודה'ם: א 3 0005 1 א מהמקום ה-15 אל ה-23. * א ואאסוא חס 5פא מודד מהמקום ה-17 אל ה-25. ]1,017 ₪1 מהמקום ה-18 אל ה-33. = הז זקמד אהא מהמקום ה-20 אל ה-29. | הכתובת לדירוג: 5חסו!סססז-) סוס = 16 ]5]:38א06/הם וחהּחזפווסר) 16] 3032 5סחהבּהפח1ז45] פרוד | | וח |543א ₪ סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: -- - רהס15.0וה ה6םהוסש. אתו וכזו שש > -=שהחחשגה ₪ ₪ ו שם המשחק 0 | מספר נבמש ו נה = שבועות ש=! |-= | 6 2 זטס ||" | 4 6 0 8 דחטו -- | 2 0 ד 6 2 וסס6זיד סבו ווה 4 | |השחאט 32 אסוזא וחואו ה- והזסד 00 .ו 9 -]- | 3 3 ₪5 ודד5 | 4 ממממוו מ | - (החסה) 5=הוקום 0 5 ספ 5 ב ו 4 5% פה וו א0ספפ=6 הווה הס 4 6 וס שאו ה -86 דירוג קודם ‏ | דירוג נוכחי. > אה רשת באג סטור לרשת המובילה בישראל למחשבים, | וארי שא ב בטוקמ הו הקוק ור = שו 3 וה והבאג שרו ' אוד .חש " ) ₪ ָ . 4 4 ו)(ָ)ה..- . "זז א 5 סניפים (או-טו-טועודג נוספים), בכלפינה בארץ, הופכים ך 1 ₪ = = ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ < == ₪|₪| ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ חוכנה, משחקים ומולטימדיה. באג סטורמובילים בַשירוח | 15% הנחה בקניית ספר או משחק מחשב שני | 99 | בב בחר ובאיכות הנזוצרים, במחירים האטרקטיביים, באחריות | שפש 1 מ ובאמינות. היום מגיצ לך יותר, מגיע לך באג! | = |= = ₪ | = |=|=ן| = | = = ₪ |₪=₪)|₪=.)|=)|₪=₪ )₪ == |₪>= ₪ = - 0% . הנחה בקניית ספר או משחק מחשב שלישי י אזור המרכז בני-ברק: היפו, דיד'יין סנטר טל' 03-6160140. בר איל|: אוניברסיטת בר אילן בתוך ספרי טל' 03-5354598. בת ים: קניון בת ים טל' 03-5535268. ירושלים: רח' הילל 6 טל' 01-6250254. אקד ב וניברסיטה העברית טל' 02-5882164. ראשל"צ: מרכז רוטשילד טל' 03-9500795. קניון הזהב טל' 03-9617659. ת"א: דיזנגוף 101 בתוך סטימצק' טל' 03-5225188. דיזינגוף סנטר טל' 03-5288281. די אוניברסיטת ת"א טל' 03-6430470. רמת אביב קניון אביב טל' 03-6437218. רחובות: קניון רחובות טל' 08-9456433. אזור הדרום אילת: קניון מול הים טל' 07-6340553. אשדוד: קניון אשדוד רובע 0 08-8569678. באר שבע: קניון הבגב ס'פרי טל' 07-6286653. ה'פו, ב"ש מרכז ב'ג 07-6287420. אזור השרו הרצליה: בית מרכזים 2001 א.ת. הרצליה פיתוח טל' 09-9585457. "באג עודפים" הרצי צרות ג "מרכז צמרות" טל' 09-9587269. כפר סבא: קניון הצומח טל' 09-7422714. בתניה: קניון השרון טל' 09-8842963. רעננה: רח' אחוזה 93 טל' ו09-741022. אזור הצפון חדרה: קניון לב חד 0" 06-6341430. חיפה: אוניברסיטת חיפה חנות גרניט טד' 04-8161906. קניון חיפה, דרך פרויד, מבואות חיפה טל' 04-8500583. קרית ביאליק: קניון הקריו| טל' 8742691-ו שלום, שלום ושוב שלום. ברוכים הבאים למדור נוסף של טיפים וצ'יטים. לאחר הספיישל ה-ע-1-ק של 6₪77ם 5 ולאחר שכולכם שרפתם שעות על גבי שעות עם המשחק המדהים הזה, הגיע הזמן לחזור למדור מעט יותר סטנדרטי. וה אומר שאין הפעם ספיישל אסטרטגיה, ולא תצליהו למצוא אפילו טיפ אחד קטנטן על (הספיק לכם, לא!?), אך תוכלו למצוא שפע של צ'יטים לכל המשחקים החדישים. רוצים עוד ספיישלים של משתחקים שונים? אתם מוזמנים לשלוה בקשות לכתובת שמופיעה בסוף המדור. רק עשו לי טובה - בקשו | ספיישלים | למשחקים | שמגיע להם| ספיישל כמו ‏ [המתחתאש או א /1%₪0 ופחות למשחקים כמו 5 4-1 אמנם ל-2 1% אין גרפיקה קורעת או אפקטים מדהימים, אך הוא בכל זאת משחק אסטרטגיה לא רע בכלל. אם אין לכם כוח לעבור שלב מסוים או סדרת שלבים במשחק, הצ'יט הבא יסדר אתכם טוב טוב, ותוכלו לגשת לכל שלב במשחק מתי שבא לכם, כדי להפעיל את הצ'יט יש לערוך את הקובץ [אז.2א ]א ולהשתמש בהגדרות הבאות! 1+א!551)0]]א 1 ]ה ק]א 6 ךאם אהי 1]1551007=49א נה ק]א 6 ]אא אי = ץז א.זק )ה קואהי) ידפה. ו זה הכל! כעת אתם יכולים לגשת לכל שלב במשחק. להלן צ'יטים שעובדים רק עם המשימות הבודדות של 2 1.4%א: צקפאהו - לאחר שאתה מכניס את הצ'יט הזה, אתה יכול לראות את כל היחידות על גבי המפה. כן, כן, אפילו את היחידות שמחוץ לטווח הסריקה שלך. צשצטתטפאהוא - הפעל צ"ט זה כדי לראות את המיקום של המשאבים השונים במסך. פאס דפאה]א - אפשרות זו תמלא את הבניינים שלך ואת היחידות שלך במשאבים, אםץ א ]א - בחר יחידה והפעל צ'יט זה. היחידה תשודרג מירית לדרגה הגבוהה ביותר. ב ;בי יוב יניו לחץ על ז6וה, הכנס אחד מהקודים הבאים ולחץ שוב על זטזוו= כדי להפעיל את הקוד, 85 - משאבים נוספים. םאת אא] - מפה מלאה. ד ]א) - הורג יחידות אויב. % - 9 : . םי ג ב הכנס אחת מהאפשרויות הבאות במקום בו אתה אמור להזין את השם שלך; .1 - מצב סירות קטנות. 02 - מצב ראשים גדולים. 0 - מצב מנועים גדולים. - מירוצים מיוחדים עבורך. ]3 - התנגשויות. א - מצב בו תמיד תנצח במירוצים. בנוסף, קיימות גם הסיסמאות הבאות: אהת - 5 אה וא דה כלוטאצואי. קן - פאג ג ]אה דה + (ם אזק). אא - פאה וא דה והכנר)ג אצ ה). 5 - מצב אליפות. אפ - סלאלום. .1 - מסלול חבוי. אפ צואחה: לחץ על 536 והקלד אחר מהקודים הבאים: ה אז א - מוסיף פיצוצים, מגלה לך את המפה והופך אותך לבלתי- פגיע, זה המא[ א] - הופך אותך לבלתי-פגיע, 1108 ]קש 5/8005 - תחמושת מלאה. סד ד 1 )) - מצב חמקנות. 5 001 - גיבוי אווירי מלא. 5 - אויבים קפואים. דא ד - מעביר את הסמל - ' למיקום אחר במסך (השתמש תחילה במצב הזץוא וד - אתה מנצח. 58 - אתה מפסיד. אאא - מראה את כל המפה. אתא ]אסאצץ - הכפתור הימני של העכבר - יותר פיצוצים. ו כדי להפעיל את הצי'טים הבאים, לחץ על המקש "'" בזמן המשחק והקלד אחד מהקודים הבאים; עססוא םד - מצב "אל" לכל הקבוצה. סאד \ - מצב "אל" לדמות שלך. 0 - מגדיל את הרגליים והידיים של הדמויות. ]א - מצב ראש ענק. א - מצב ראש גדול. דאז 501500 - מילוי התחמושת. אמא תא - מכבה את האינטליגנציה המלאכותית. תאו את ד - הופך את הדמויות לדו ממדיות. 0 - הדמות שלך נושמת בכבדות. = א - מצב ניצחון מופעל/ מבוטל. נ[יבב)ו ייוו וו וני ה הקלד אחד מהקודים הבאים בזמן המשחק: 5 - אתה בלתי-פגיע. 5 - כל כלי הנשק אצלך. ]אד - קפיצה על שלב. כנ)א ו א]א]אןא - כוח. 2% - מהירות. טא - בריאות. הקלד את הביטוי "1982000420" בזמן המשחק. אם זה לא עובד, הקלד את הביטוי "0201982" במקום.. לאחר מכן, השתמש בצ'יטים הבאים: +וו[5 - מעקב אחר דמות. א+511 - מעביר דמות למיקום אחר במסך (מקם את סמן העכבר על דמות מסוימת תחילה). : ו שד " >= . ,> + ₪ - : שר "שי / ", = + . י . - ו [+!זו6 - אתה בלתי- מנוצח. א[+וה18+5זי) - המשימה מסתיימת בהצלחה. אם הייתה לנו חללית, היינו מסתובבים בעולם, עוזרים לנזקקים ומחלקים עותקים של /1\ בחינם. אמנם אין לנו חללית, אבל שיחקנו ב-נ)א]]א00:)] ואספנו עבורכם רשימה מעודכנת של צ'יטים: הקלד "זא איה כום וזכ זא אי במסך התפריט הראשי כדי להגיע לתפריט הצ'יטים. כעת החזק את |/51 לחוץ והקלד: סאד או אים א - מבטל את הטקסטורות (מרקמים) של העצמים השונים. ךז דד א - הופך את הגרפיקה לעשויה מנקודות בודדות. 501.15 - הופך אותך לבלתי- פגיע. תאסאטד 1 - מבטל את ההצללה במשחק. עטג א טסט - מפעיל את הצללת טטגאשסס. ט.1ג א0סס 6 ואס.01 - הגן על החווה מהפרות המקפצות. )וא תח )זא צ.1 - מירוץ מטורף בירח, 1 - אתה מקבל את כל החפצים הקיימים. ץצ - ירייה אחת הורגת כל יריב, - בדומה לאפשרות הקודמת (תקלידו מה שנוח לכם). צזן ווה תסא.]ש שא - הופך אותך לבלתי - פגיע. 5 ו דא - בדומה לאפשרות הקודמת. 5א הט ד]א]א] - נשק בלתי מוגבל, אפתתן]או זא - מפעיל ומכבה את הטקסטורות (מרקמים). מקשי רמאות נוספים: 2 - ירייה קלה יותר, 3 - חסינות. 4 - חיים אינסופיים. 5 - כלי נשק בלתי מוגבלים. 6 - פצצה חכמה. 7 - יציאה מהמשחק. 8 - שמירת המצב הנוכתי. 9 - טעינת מצב שמור. 0 - הפעלת /ביטול אפשרות "המתנה לפריים". [₪1 - התחלה מחדש., 4 א == 7 - = : 6 0 וו . = -- סשדשהג ה"ב א סב בש 1 ו 6 ו ססם סגא - מצב "אל". צאאגת ודאזם - תחמושת בלתי מוגבלת. 27 - כנפי דאייה. שד אםןאה א - קצב הפריימים. וא(דאזג הש - עקוב אחר יצורים בעזרת המקשים 11ת ו-12ת. 5 - חזור לנקודת ההתחלה. אד - הראה את האויבים על הרדאר. קא וםוא]ד - הפסקת ספירת זמן המשימה. !א :)א ה / - מעקב אחר הירייה שלך. ') 8 01.51)א51 - ההודעה "סט 11 *) א ד2. 5191" מופיעה. איזה יופי, אדו וא - מעניק לך שריון, בריאות ותחמושת. 5 - קפיצה לשלב ה- 0/4515). 5 א ]וא[ - קפיצה לשלב ה- 1315 אסא אס אקזאו - קפיצה לשלב ה- 3)(8 ג 6 דטג אאמססןקוא - קפיצה לשלב ה- ]0 אנ כעהמסקזא! - קפיצה לשלב האחרון. 1 ]1 51100 - מראה לך את כל המפה. ק]א5]א5 - משנה את המין של הלוחם שלך. המשחק הזה הוא אהד המשחקים היותר משעשעים שיצאו לאחרונה - אפשר לעשות בעזרתו טורנירים עם חברים, ואפשר להראות לאחיך הקטן שאתה מביס אותו עם כל דמות בעשרים שניות. וזה עוד לפני שהזכרנו את קול הנפץ שנשמע בזמן שאתה שובר למישהו רגל (או ראש, או גב, או ברך וכו'). שינוי התלבושות של הדמויות: לחץ על "51/1" ועל מקש פעולה נוסף כדי לעבור בין אפשרויות בחירת המסך. עבור פעמיים על כל האפשויות כדי לאפשר תלבושת שונה לכל הדמויות מלבד סוניה וטניה - כדי לשנות את התלבושת של סוניה וטניה, עבור על אפשרויות בחירת המסך שלוש פעמים. שימוש בדמות הנסתרת של ₪7 השתמש באפשרות "מ 0)א 0340211" וסיים את המשחק בעזרת 16 הדמויות. לאחר שהצלחת, בחר דמות כלשהי והתחל קרב > הדמות שלך תיראה כמו ]א והתנועות יהיו כשל הדמות שבחרת במקור. שימוש בדמות הנסתרת של (000080! סיים את המשחק עם א()א5111. היכנס למסך בחירת הדמויות ולחץ על הלחצן אםטט1ח בעזרת כפתור הריצה. השאר את כפתור הריצה לחוץ בומן שאתה לוחץ "למעלה", "למעלה", "למעלה" ו"שמאלה". פעולה זו תדליק את הסמל של 5110 כעת לחץ על כפתור החסימה בזמן שאתה מחזיק את כפתור הריצה. זה הכל, שימוש בדמות הנסתרת של 00 סיים את המשחק עם (0א₪1. הכנס את הקוד 012 012 במסך הקרב. צא מהקרב והיכנס למסך בחירת הדמויות. לחץ על הלחצן אםספ]ה בעזרת כפתור הריצה. בזמן שכפתור הריצה לחוץ, לחץ "למעלה", "למעלה" ו"שמאלה". לחץ על כפתור החסימה בזמן שכפתור הריצה לחוץ כדי לבחור בדמות של 5418007 4008 בהירת שלב במשחק לשחקן יחיד; היכנס לתפריט האימון ובחר את השלב שנמצא שלב אחד לפני השלב בו אתה מעוניין לשחק. התחל קרב אימון וצא מיד מהקרב. התחל משחק לשחקן יחיד כדי להתחיל בשלב המבוקש, אפואס אחההפ :השהוההההוההש בתפריט הראשי הקלד אחד מהקודים הבאים; הפ 51 כו - רמאות בספר. לחיצה על 6 |וו6 + ₪ - הוספת 000.! מטבעות לאוצר המממלכתי. | לחיצה על 6 6 + 7 - הפחתת 1.000 מטבעות מהאוצר הממלכתי. לחיצה על ₪ ₪ו6 + ₪ > הוספת ניסיון ליחידה הנבהרת, לחיצה על 6 ]0 + ₪ > הפיכת היחידה הנבחרת ליחידה שלא גיתנת להפרדה: אסואםא1אם - רמאות בקרב. 2 - ויתור על קרב, החזקת מקש ]]? - אפשור סימון יחידות אויב. החזקת מקש א בזמן ירי - 100% דיוק ליחידה הנבחרת. לחיצה על מקש / - הוספת נקודות קסם זמינות. 4 . : -ן 7 % / ך א % 4 ה ₪ : -ל יז .15 י . = 2 | .4 | 1 צ- -8 ₪ | 0 |[ ז | [ 8 4 יְ 9 מ- : /- יי 0% . / וש כו ו הקלד אחד מהקודים הבאים; תא ]א - מצב "אל". 58 * הצגת המיקום שלך. 5 - הצגת מספר הפריימים לשנייה. - הבחר ור שש דח - ה - ואש : 5 2 - ג : ₪ 5 ₪ ראש מא ג ₪ = 4 4% + ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפק6 שלנו לכל טענותיכם, בקשותיכם, טיפים, צ'יטים וכל מה שתרצו. אז אל | תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה | שעולה על דעתכם. כתובת: וויז, ת.ד. 2409 בני-ברק, מיקוד: 51114. כמו כן, אתם:יכולים לשלוח פקס למספר 4, רק אל תשכחו לציין = "עמוד: סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם וכתובת. מאת: שי אבני 3 031007 פותסד רק מוכיח שישנן אהבות שמשתבחות ומתעצמות עם הזמן, ובשביל לארה אני מוכן לעשות הכלי כשביקשו ממני לכתוב על 3 זסְו₪3 סוחס 1 חשבתי שזה יהיה פשוט כי בדרך כלל אפשר להגיד די מהר אם המשחק טוב או רע. גם אתם בוודאי שמים לב קודם כל לתכונות הבסיסיות בכל משחק חדש, כמו מקוריות, תחכום מידת הירידה לפרטים הקטנים וכו'. בכל אופן, זה לא מה שקורה עם 3 31661 טות10 היות ואפילו אחרי כמה ימים רצופים של משחק לא היה לי שמץ של מושג אם אפשר להגיד שהמשחק טוב או רע, וככל שניסיתי להגדיר את רגשותיי כלפי לארה המחודשת, כך הפכתי ליותר ויותר מבולבל, והתחבטתי בשאלות רציניות שנותרו חסרות מענה. בית שלישי לאיזה סוג של שינויים מצפים ממשחק המשך שלישי? האם שחקנים חדשים ישפטו את המשחק אחרת? האם שמרו על המראה והתחושה של שני הלהיטים הקודמים, ואם כן האם הוא פחות מרשים? גם כששאלו אותי לא יכולתי להיות החלטי מפני | שמצד | אחד המשחק קשה יותר מקודמיו וזה יכול להיות מאוד מתסכל, אך מצד שני השיפורים הקוסמטיים ממש בולטים, האנימציה של הקוקו של לארה ממש גזעית וטריקים גרפיים נוספים מהסוג הזה נותנים תחושה אמיתית יותר למשחק לעומת 2 381061 סו 1. לעומת זאת, התאכזבתי מהעובדה 7 הפרקים שבאים אחריו, לטעמי, פשוט אין מספיק אתגרים ודברים חדשים בפרק הפותח הזה, ולכן התייחסתי אליו כאל שטח אימונים וככזה הוא די משעמם, במיוחד בהשוואה לכמות האויבים האדירה שצריך להרוג במספר רב של דרכים, לחקירה של סביבות חדשות רבות ולרגעי שיא שלא עוזבים את הראש, יחד עם זאת, 3 זסהוה3א סות10 גדול יותר, מתוחכם, מגוון ודרמטי, ומספיק לציין שני פיתוחים משמעותיים כדי שנוכל לומר בלב שקט שהוא שונה מקודמיו - הראשון הוא שהמשחק לא לינארי, כלומר אפשר לבחור כל מסלול במשחק בלי סדר. השני חשוב יותר וקשור לשמירת שלבים במשחק שאם ב-1-2 ₪31067 וס יכולתם לשמור את המשחק בכל רגע שרציתם, הרי שפה אתם שוב יכולים לשמור בכל רגע אבל תצטרכו להשתמש ב"קריסטל כחול" (וכאשר בהתחלה יש ברשותכם רק ארבעה ותצטרכו לעבוד שישנם הרבה קווי דמיון לעומת משחקים האחרים כמו עניי שי | | 3 ורבה ק [?ע ק ם עניין די קשה כדי להשיג אחד או שניים נוספים בכל שלב). דחיפת הלבנים ומציאת מתגים, אך בנוסף הוכנסו גם אלמנטים משוכללים אחרים כמו כלי הרכב, אוורים גיאוגרפיים וכו" שורה תחתונה | ו ו [ אם כן מה התוצאה הסופית? מדובר במשחק מדליק ביותר שיש בו אלמנטים מוכרים מהפעם הקודמת וחידות חדשות שרחוקות מלהיפתר בקלות. אבל מי אמר שמשחקים צריכים להיות קלים, ולכן תצטרכו להתאזר בסבלנות והאמינו לי שזה ישתלם שכן מדובר באחד ממשחקי הפעולה הטובים ביותר שנוצרו אי פעם, למרות שאין בו פאזלים דמיוניים כפי שציפינו והגרפיקה התלת ממדית אינה מושלמת. אז האמת הפשוטה היא ש - 3 431067 טוחס'1 מציע אתגר מרהיב ומושך שעומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של משחקי הפעולה. ולסיכום, אם אתם ממושבעי המשחקים הקודמים זכרו לא להתייאש בהתחלה ולצפות להמשך מדהים, ואם אתם שחקנים חדשים תדאגו לכך שלוח הזמנים שלכם יהיה פנוי לשבוע מינימום. האם זה טוב? כמו שאמרתי קודם לכן ההתלבטויות נמשכו כמה ימים ואז גיליתי שהתשובה הייתה כל הזמן מתחת לאפי. ובכן, האם 3 431467 סותס17 הוא טוב? כן, כן, כן! ולמען האמת הוא פשוט מבריק! זאת משום שלמרות הספקות לא הצלחתי להפסיק לשחק במשך ימים שלמים - כל אחד מהלבטים ומהשאלות הראשוניים נשכחו בהדרגה, ובעצם נשאבתי אל תוך הוויזואליות והמשימות המרתקות ואין מילים בפי לתאר את הרגשות העזים שפיתחתי למשחק ובמיוחד ללארה. וכך, מבלי לשים לב מתמכרים, ואני חייב לציין שזה רק משתבח עם הזמן - אי אפשר להפסיק לשחק וככל שעולים בשלבים ומתקדמים בעלילה מבינים עד כמה המשחק הזה נפלא. המשחק נפתח בעולם הו8ח] ובו יש לעבור ארבעה שלבים משמימים | לעומת 5 א 7 בעד: שלבים חדשים בלא פחות מחמישה אזורים גיאוגרפיים ברחבי העולם, חידות לא פשוטות ולארה קרופט. נגד: פה ושם אלמנטים שכבר הספקנו לראות בפרקים קודמים ומשימה הודית לא משכנעת. 9 וי ל ו 1 - ד' 5% 2 ל חו - !ו 0 ו , ג">*% "7 | רו >< [ / יו - ו 47 ] .ד - 2 ז - " ". - " א חן . . - . 1 - - . ר '/ : - - . ב | .3 : ה" 6 ב" ' ן * 1 . 1ב . -יו: עה 4 ב : ן | , : / | ₪ ] -/ ." לי ָ? א ו 3% לש רש" ד : 4 - . - / !) / . זו ו ו | 1 1 1 4 ר את הגרפ לשפר את ו גרפיקה, ו 0 תקפויות יי האור עושים את 2 של הם והכל יפה ומרשים מבעבר.. ₪ ב ב וגבוליים אבל המספר הגדול כל כך של תשיפורים 2 ריט שו 0 כל 6 | ממטחר בשל"ריש. החודים של מקלכים במשחק; הנראים מצאותיים ו וממש מצליחים -) הסאונד במשחק שופר 7 הוא. בצורה 2 תית + הקהל 0 ו האחרים המתרחשים בז,ולמדות שקטעי חקרינות לא ור .| שד > דה %י. -. ל צְ 9. . . . .5 ר) 0 4 , כווביו ומדויקים כמו אלו של המשחק מהשנה הוא , 6 2 להוביל בז'אנר ולחסל - 5 - - ₪ ₪ שו | 4 שה -7 . 1'') 7 * - = ] . 0 . = | ור = = . --" - . . ו . .. , - . 5 בק /ריי. -ה-% 0 לוז יּ . , 4 - / 1 שי 8 / ' 1 1 0 ד % + ₪ - = / 5 = א ₪ - 46 ו " - ₪ - .2 / ו "> 6.4% ' 2 7 9 4 ו 1% ו השולחן, ולהודות ש-99 ,18!א. כמו 98 .111 ואפילו כמו הפרק מ-97י הוא ו ו ו ד 7 ו ו בש בי 7 ב מ ו ו ג ג קודט כל הרמה בהוזלט השתפרה, במיוחר יי ו המטרה, פועלים כדי להגשים אותה ואפילו יבצעו מהלכים מיוחדים על דעת עצמם, כך שברגע שהדיסקית תגיע אליהם הם כבר יידעו מה לעשות. מעבר לכך, עם הזמן תלמדו לשלוט ברמת ההגנה וזו תאפשר לכם לשלוט במשחק אפילו ברמות הקושי הגבוהות ביותר. כמובן שבלתי אפשרי לכתוב כתבה על אחז ממשחקי הספורט של 4 מבלי להתייחס למנשק שהוא כרגיל מהוקצע, חלק, קל להבנה. וידידותי כ מספר סות 0 סטנדרטיות, החל מ"התחלה בנ לעונות משחק שלמות בהן. גיכחים. 9 השחקנים וכל הקבוצות, מכאן יוצא שהעסקים = = ו וגם ] 8 עו" ווטאוס) לחבר'ה של 8 ה א זו בעד במשחקי: נגד | גו ן הכל שיפור של הנושחק משנה | שעברה. ה 1 כל חובבי הספורט באשר הם (עפות > | ו ה ₪ כמוג). ו [ . 0 ז / ו : . 5 , - ב' - ". 5 | / . רביו ו - 5 1 . 1 שי | . . . 3 : ₪ . | : - +-ש = 7 - 4 ו . . ו ו ₪ . 5 ' . רביוו | . . . ו | .2 - / - "₪ | ו 1 . . , . " / 1 [ ₪ - ₪ | | %*0 צ' / : . - . ' |= . .* ] ץז 4% / 1 .- "ו - - ' > | .' , 3 " , . 4 ' . 4 = .צ > / : . : / 4% ל " . / . ב תו | - . . ו | / / . | " / . 9% ו . . - - | 19 1'. / / ו ו : - .. , - 2 " | * | ש . - / - - 77 " 6 . ' "" י"ש 4 ה 524 1 .' | - ו [ 1 -. -₪ >--7--- - = 0-ה |" -> "7 .= = . 9 7 | 4% = - 1 "= )| .₪ = . ₪ ל . . ו / " . | - = 4 : ו -₪ , "שו . . ] | . . .4 | ו . ו "4 . 1 | % = %' ו 5 [ 1 . 1 . 2 - 4 - . , ו . 1 ' : ₪ = ] ' צ* | 1 | - . . - " : ו ב - / - ו . 4 . , . - , - ."/ 2 9% = 0 הגרפיקה.. הו הגרפיקה: 1 5 עה ע מאת: ערן פולוסצקי ראיתם את הסרטים של רמבו? ג'באר אמריקני שנכנס לכפר שמור של ויטנאמים ומחסל בערך 7.000 שומרים? לא נורא, גם אם לא ראיתם אף סרט של סטאלון, א10ד46 א1 6א11551א יכניס אתכם לאותה אווירה במהירות, וידרוש מכם בערך מה שדרשו גולן-גלובוס ברוב ההפקות שלהם -. לבצע את העבודה ולחזור בשלום. 4608 א] 15516 דומה בצורה מפליאה לסדרת משחקי ה- 561 הפופולרית של חברת .8, ובדומה לסדרת מאזתד (מא[א57 ם .שא וכו החביבה, גם כאן אתם מקבלים את השליטה על הליקופטר מתקדם, כאשר הדגש הוא על אקשן תמידי ומשימות שמכילות תת- פרקים, בדומה לכל משחק שמחקה משחק אחר, השאלה שעומדת פתוחה היא האם אסזדא אז 0א1551א מצליח להיות טוב יותר מהמשחק אותו הוא מנסה לחקות? למזלנו,| התשובה תיובית. ‏ .₪ / - % > פידבק בנוגע להתקדמות במשחק יש יותר מ- 25 שלבים שמתרחשים בג'ונגלים ובערים שונות, כשבנוסף לכך קיימות יחידות אויב רבות, וביניהן: טנקים, ג'יפים, משאיות וחיילים. מעבר לכך, קיימות במשחק משימות רבות ומגוונות - החל מהשמדה פשוטה של בסיסי אויב, דרך ליווי מסוקים וטנקים ועד הצלת ;₪ חיילים שנעלמו בזמן פעילות מבצעית (רמבו או לא רמבו?). בכל משימה משולבים | קטעי וידאו ואתם מקבלים ‏ שלכם - אם תצליחו, תקבלו עיטור ‏ / למופת ותועלו בדרגה, אם תיכשלו.,. " ייתכן שייערך לכם משפט שדה. מודל הטיסה בשלב הראשון תיכנסו לפורמט של מודל הטיסה וכאן תגלו שאפשר לצלול, לנסוק ולנוע לצדדים כשהבעיה היחידה נעוצה בעובדה שהוא לא מתחשב בהשפעות מזג האוויר. למעשה, ברגע שאתה שולט היטב במסוק, 061108 א1 סא11551א הופך למשחק בו עליך לחשוב כל הזמן על ?= התחמושת ולא על השליטה במסוק. חליק מהמשימות מחייבות אותך לטוס בגובה נמוך כדי לאסוף שבויים, אך בדרך כלל תוכל לטוס גבוה בשמיים 4" ולחסל את המטרות שלך מרחוק. זה נשמע פשוט אך לאחר שלב ראשון קל, בו אתה פשוט יורה בכל דבר שוז, השלבים נעשים קשים יותר ועליך לתכנן היטב את סדר > זסץ ה ופ9וק 3 בת 15'' , 5 עו" "?סק 3+ רא בלרר. .65 0650/16 " שהיא מוגבלת). תת - המשימות שבמשימה הראשית (כמו כן, עליך לחשוב פעמיים לפני שאתה מבזבז תחמושת, מכיוון פרט מעניין הוא שחברת 5 שיצרה את המשחק, אפילו כללה "בוסים" בסוף כל שלב כדי להדגיש את החלק של הפעולה, כך שבסופו של דבר 461108 אז 0סא1551וא הוא משחק פעולה חביב עם גרפיקה לא רעה ושליטה פשוטה שנלמדת במהירות. |[ 3155 אמן זו | בעד: | גרפיקה נחמדה, שליטה קלה, משימות 1 מאתגרות עם רמת קושי מתגברת. | נגד: אי| אופנועים/מטוסים בדומה לסדרת | משחקי =אוחזפ. קהל יעד: כל מי שאהב את סדרת משחקי =אומזפ וסדרת סרטי רמבו. 7 ו מ ו לתת לכל האחרים הזדמנות וממעלה מגדל ‏ השן שלו ישב הזליונר הממושקף וחשב - נו, ניצחתי את כולם גי ו = ו" ית מ ו[ ו ב ור ור ביל גייטס על פיתוח היצירה זו וח | 6 . ב כ דרי ו אלכסנדר הגדול) ובצדק. אם עדיין אין לכם אותו כדאי שתשיגו אותו בהקדם. ולכל אלה שכבר יש להם אותו כדאי בהחלט לקנות את וחסא /0 56ו₪43. תקליטור הרחבה חדש שמוסיף הרבה חידושים מבורכים ו - חשוב מהכל - מבחר ענקי של משימות משתנות, מאתגרות ובעלות מעוף. ג לי הי ור = ור בל וי יי לכשעצמם אבל הם מצטברים לחבילה שכוללת ארבע תרבויות נפרדות ושונות, חמש | כ לי יי יע קלע, מתקנים שורפי ספינות, רוכבי גמלים נגד חיל פרשים ורכבי ברזל). מעבר לכך, ישנן גם כמה טכנולוגיות ויכולות חדשות שהחשובה מכולן היא האפשרות לבנות מטה לוגיסטיקה, שמאפשר לבנות כוחות רגליים גדולים יותר מבלי לעבור את גבול האוכלוסייה המותר. 6וחסא ]0 43186 מציע ארבעה קמפיינים שכולם מתרכזים סביב ההיסטוריה של האימפריה הרומאית בסדרה של משימות מבריקות - כל משימה מציבה אתגר חדש, יכל צבא מחזור משימות מעניין, מסובך, מלא הפתעות שדורש חשיבה טקטית ברמה גבוהה. במילים אחרות - הם קשים כמוות (כך שגם שחקנים מנוסים יקבלו את האתגר הראוי). עוד יצוין כי המשחק פותח על ידי הצוות המקורי שהביא את 0 יי את ההזדמנות והכניס כמה מהאפשרויות הקטנות שעושות את המשחק להרבה יותר מהנה. אפשר 0 תור - פקודות, ללה די לבחור את כל היחידות מהסוג 5% 2 שחק במפות גדולות רבה יותר ואפשר גם ליצור יחידות במשחק מרובה שחקנים. אז מה שיש לנו כאן הוא שדרוג הרבה יותר מראוי ל - גשווקוה= 01 טפ, שדרוג שמעלה את רמת המשחק כמעט בכל תחום, ומציב אותו ממש בשורה הראשונה של משחקי האסטרטגיה. פיסת שיפור מופלאה. 5 א וו בעד: יחידות וטכנולוגיות חדשות, מבנים חדשים ומשימות מצוינות. נגד: לא נמאס לכם מאסטרטגיה? חהצוב כל מי שאהב את 8פוסוחם 01 חָא ולא יכול | לחכות למשחק ההמשך (אחרי הכל | 65זומחו= וט פה הוא בסך הכל תקליטור | הרחבה, ולא משחק חדש ומלא - בניגוד למה שאפשר להבין מהמחיר שלו). %--.-/-..])]. .]ו 1-2 - 7007 0007 1077707 לשו 77 %' 8 בשביכ בַאַגִ'יע לגן עדן צריך לעבוד וקשה! גורל השפ הפרמיטיבי שכך נתון בידך. 0 לפש ערכה ו גן העדן של = ו החל אטוח 0 שיו לור מ [ . %- | 4 - | ו . ,ה - | 5 + להשיג ברשתות השיווק בחנויות המחשבים, הצעצועים והספרים. להוזמנות התקשרו: 03-5124040 ₪ מאת: בן כספי !זז ךז פאז 50 סאונד דיגיטלי חברת קריאטיב, המיוצגת בישראל על ידי חברת איסטרוניקס, השיקה את ום/זן אםך5ג.₪1 סאש50, כרטיס קול חדשני שלוקח אותנו כמה צעדים טובים קדימה בכל הנוגע לחוויית המשחק, המוסיקה והבידור במחשב הביתי. הכרטיט הינו פלטפורמת קול שונה לחלוטין מכל כרטיסי הקול הקודמים בזכות 01 זאם, מעבד קול רב עוצמה עם 2 מיליון טרנזיסטורים, ופועל באמצעות הפקת אות דיגיטלי ב-32 ביט וב-48117. מעבר לכך, הכרטיס בנוי בטכנולוגיית ]07 ובטכנולוגיית ה-20א[016א8א508 פליל היקפי), הוא תומך ב-4 רמקולים אנלוגיים וב-8 רמקולים דיגיטליים, ומאפשר הקלטה והשמעה בתהליך דיגיטלי. הטכנולוגיות החדשניות משמשות אולפני קולנוע הזקוקים לתכנון נאות של סצז50011, והסיבה המרכזית שמשתמשים בכרטיס הקול הזה נעוצה ביכולתו להשמיע 256 קולות בו- זמנית, מה שהופך את המוסיקה לדינמית ואמיתית כמעט כמו באולם קונצרטים. בפועל, איכות הצליל שמתקבל משתווה לסטנדרט של מערכות סטריאו טובות, אלא שבניגור לשימוש במערכות סטריאו המחשב האישי מאפשר לנו לשלב גימיקים ועשרות אפקטים שהופכים את הכל למגוון יותר, חברת קריאיטיב פתחה אתר אינטרנט מיוחד | המאפשר הורדת עדכונים וחידושים ב - 6.6088צו51.וורס. פרט חשוב נוסף הוא שהכרטיס כעא[50 א ₪ 1.5 עולה 1,300 ש"ח. סופר-דיסק מקום תחת השמש לא מכבר הביאה חברת י.א מטווך את גרסת הסופר-דיסק למחשב ה-16או של םוסק , והחלטנו להביא לכם כמה פרטים מעניינים אודותיו. הסופר-דיסק - הוא כונן תקליטונים בקיבולת של 120%10, נודלו כגודל ווקמן ממוצע והוא מסוגל לקלוט ולפלוט מידע לתקליטונים הישנים שלנו. כמו כן, מחבר הסופר-דיסק למחשב בסטנדרט התקשורת החדש 58₪!! (המאפשר חיבור והפעלה מידית). מחיר הכונן הנחמד הוא 5230, ו-616.5 לתקליטון 12016 (לא כולל מע"מ). מתקן תאורה למחשב במקום אקמול סקר של המכון האמריקני לרפואה תעסוקתית מדווח כי 91% מבין 75 מיליון אנשים ברחבי העולם אשר משתמשים במחשב יותר משעתיים ביום, סובלים מכאבי ראש ועייפות עיניים, מה שנקרא בשפת המקצוענים | (00/8) | תםך7ק]0% ם]א)אט א צ5 אטזפו. כדי לפתור את הבעיה הזו דרוש אור והרבה אור בסביבת המחשב שלנו או מתקן תאורה כמו זה שבתמונה (גם הוא מבית מטווך). המכשיר מותקן על גבי מסך המחשב, מצויד בשלושה מקורות אור מכוילים, מאיר רק את רדיוס שולחן העבודה ומגן על המשתמש מבעיות של ליקוי ראייה וכאבי ראש מתמשכים.| מומחים רפואיים ממליצים להשתמש במכשיר גם באור יום וגם בלילה ובמיוחד לשעות הגלישה הליליות ברשת. המחיר, אגב, 425 ש"ח. 6 תקשורת אינפרא אדומה בעלי מחשבים נישאים ודאי יקפצו על ה67ע₪)16, מכלול של פתרונות תקשורת המבוססים על אינפרא אדום (8]) של חברת ₪%15ד5צ5 סשמפא₪ דא למעשה מדובר במכשיר חיצוני למחשב שמותאם לסביבת העבודה המעודכנות ביותר של עולם המחשבים - הוא קטן למדיי (בגודל של כרית כף היד), מחובר לתחנת העבודה המרכזית (המחשב האישי, המדפסת והרשת) ובאמצעות קרן אינפרה אדומה פשוט מקשר אותנו לסביבה. החבילה מחולקת לכמה אפליקציות מרכזיות, ביניהן: |1%6 16156 ו-8ט1 ]146 181576 המשמשת לחיבור מחשבים נישאים לרשתות מסוגים שונים, ללא צורך בכבלים או בכרטיסי 3ן0)0 ייעודיים. מעבר לכך, יש כאן את ה-6ק 6עם161 לחיבור מחשבים ניידים, לפטופים המבוססים על חלונות ומצלמות דיגיטליות ואביזרים ניידים נוספים למחשב 006% שולחני ללא כבלים, כמו כן, יש את ה-וסוחוו 161576 המשמש לבעלי מחשבים נישאים למיניהם להדפיס נתונים מבלי לחבר כבלים למדפסת. בכל הדגמים מובטחת סינכרוניזציה מהירה, תאימות | מובנית | ל- 95‏ >שס0תו/ו ול - 98 8אוסשח1'\, העברה אמינה לפי תקני =) ואפילו חמש שנות אחריות. יום הולדת ל-ו6%6,16 אחרי 10 שנים במסגרת המדור הזה יוצא לנו לעקוב אחר חברת 11 ומטבע הדברים בהתמקדות בשוק המדפסות. בימים אלה, נרשמו 10 שנים לסדרת מדפסות ה7ו65%%16, שמכרה עד היום 68 מיליון מדפסות (קצב ייצור של מדפסת בכל 6 שניות!!!), ובחרנו להביא בפניכם כמה נתונים מעניינים. בסופו של דבר, סוד ההצלחה של המדפסות נעוץ ביכולת של 11 לספק פתרונות הדפסה עדיפים וברמת מחירים נוחה למגוון רחב של משתמשים. "חציית קו 68 מיליון המדפסות תוך 10 שנים הוא הישג מדהים, שמשקף את העדפות המשתמשים ואת האמון שלהם במדפסת ה-01[א126%%", מספר עמי סנדר, מנהל הציוד ההיקפי של הסניף בישראל, קז היא המובילה הבלתי מעורערת של שוק המדפסות העולמי. 68 מיליון המדפסות מייצגות ייצור מטורף של שתי מדפסות בעשר שניות, במשך עשר שנים. ניתן לומר שהחברה ממשיכה לשפר את המוצרים ולעמוד ברמות הגבוהות של יכולות ההדפסה המתקדמות ביותר, ביניהן הטכנולוגיה הרב - שכבתית (]] ])201086?) אשר מערבבת במדויק טיפות דיו זעירות מסוגן ויוצרות במהירות רזולוציה טובה. טכנולוגיה נוספת שאהבנו היא ה- ץזסצו[26] ]ההופה] ששולבה לראשונה במדגם ה- 8956 )68616 ואיפשרה למשתמשים להדפיס מדי יום מהדורות מקוצרות של עיתונים, מגזינים ודפי 65/% שונים שיגיעו ישירות למדפסת בלי יותר מדיי תחנות ביניים. % מאת: טלי פרידמן ביטחון עצמי, תחושת מ ל מ כ ור ו" ו ולמשחק סאטון5. סטסו5 נראה בתחילה כמשחק יריות למשתתף יחיד, בסגנון 4/ג)1/4 (אנימציה | יפנית), אך עם הזמן מתברר ש - 51090 הוא אקשן נון-סטופ בין רובוטים ענקיים שמצליחים לנוע בקצב שמשחק מהסוג הזה גל בהתאם לכך, היה כאן תכנון מרשים של בלי נשק. אלה מהווים סיפור בפני עצמו וכמו כל דבר אחר במשחק, הם ענקיים, בתוספת קנה ייחודי ומשעשע במיוחד לכל אקדח ואקדח. כמו למשל ה- 1!801ו3, משגר רקטות ידני בגודל של מכונית ורובה צלפים עם כפתור זום, "וטשוק% שוןו]" שיורה מוקש בצורת תמנון שנתפס למטרה. כמו כן, נמצא את ה-]6006ו580 (הגורסם) שמשפד א המטרה על מוטות מתכת מהודדים - כקצב של חמישה לשנייה. ואחרון חביב, מו ד[ וי יי | בגדר הפתעה אבל בואו נגיד שהוא יהיה מחזה מהנה (ואכן גדול ואדום) לאוהרי 3]6210(8) מ-י]א 6 המנה העיקרית אפשר להגיד ש-5(/080 הוא לא רק מלחמה בין- רובוטית, אלא הרבה יותר מזה. זאת מפני שהמפתחים של |[00111ו10א החליטו להביא גם רקע לעלילה, שכוללת בתוכה טרגדיה, ‏ אהבה, מניעים: נסתרים, תככים םי בי ו" ל עתירת אלימות ואקשן. | הודעות מילוליות וקוליות קופצות ללא הרף על המסך ומכוונות אותך כלפי המטרות, והמשחק עצמו מתנהל על פי תסריט ידוע ומוקלט מראש, כאשר כל פרק מתחיל בדיוק היכן שהקודם נעצר ומאפשר לת מהליפת הרובוט שלך ולהתקרם בחלקים מן ב םר יי ו מ למשל, אחרי קרב עירוני בממדים הרסניים, האויב חוסם את ערוצי התקשורת ובעצם מאלץ אותך לחדור 0 האויב ברגל עם מערכת כלי נשק שונה לגמרי, המותאמת 'גדלים אנושיים, שכוללת אקדחים, מכונות ורייה, בזוקות ורימונים. כך אתה מאולץ לשחק בשיטה שונה לגמרי - ללא החליפה (כדור אחד ואתה מת) ובעצם נדרש ממך כושר הסוואה, התחמקות ודיוק בפגיעה גימיקים נוספים שיש כאן נעוצים באפשרות לירות כמעט בכל פריטי התפאורה, ובעזרת כפתור ה- קותט1 זטנן5 (קפיצת - על) ניתן לדלג בקלות מעל בניינים ולהשתמש בגגות לכם, אז יש לך גם האפשרות להפוך את החליפה לכלי רכב מהיר במיוחד - אך חסר שק, ולברוח על נפשך... . - %- 7 ו 5 ישן ל המשחק ה בצורח- חלקה ובמהירות משביעת רצון, החיסרון | היחידי שמצאתי הוא שמדי פעם ישנה האטה > קלה בהרצת האנימציה, ומתרחשות השהיות בלתי בו אבל אחרי הכל, הדבר הבאמת חשוב הוא ש - ספסו[5, למרות כל המלכודות המתוחכמות שלו, הוא משחק פשוט של יריות בשוכן ללא חידות או פאזלים מאתגרים. ןא וו | בעד: תשמעו חבר'ה, האנימציה באמת מרשימה! אם אקשן חיפשת - אקשן קיבלת! איפה עוד תוכלו להתנשא לגובה של 300 מטר, להרים אקדחים בגודל של מכוניות ולקפץ מעל בניינים??? נגד: אתגר מוחי זה לא.. לחימה. ירייה. פיצוץ. דריסה - כל המשחקים | הללו אותו דבר.. חתור | באלמנטים נוספים כמו ריבוי משתתפים וכו" כעמדה אסטרטגית, ואם כל זה לא מספיק. 2 מאת: שי אבני אחרי הבום גדול של ₪10058 עם לארה קרופט הגיעה אופוצו")ה ובשיתוף עם בית התוכנה של |גווו:₪ ו הרפתקת יריות בתלת ממד, שבמרכזה עומד 2 קומנדו מעניין וסופר-גבורה נוספת |משט אלקסיס. ימי | מ יי בי וי | בוולגריות של אלקסיס כמו גם בעצם = הרלבנטיות שלה למשחק, הייתי רוצה לפתוח ₪ ש-א]5 הוא בסך הכל הפקת אקשן משובחת של תנועה <תלת ממד, ארסנל מ יי = אינטראקטיביות . ה ואופציות מעניינות למשחק | ברשת. עכשיו, מבחיגת העלילה אנו משחקים את . ל בלייד, ; ש 1 א ב ק 2 לשנות שי = ולכבוש את האנושו 8 6 ל ( - ו | באלקסיס היא גמ ה = "יש מנכ" "לית 2 %= ה . , בראשו של 9 א נעשיות -₪ שש ות מוצאים את עצמנו בפעולת קומנדו במסגרת. של 5110207158 312, ועובר די הרבה ומן עד אשר ניתקל באלקסיס שלפי מידת החשיפה שקיבלה על אריזת המשחק ובעיתונות העולמית נדמה כאילו היא הדמות שנכנסים לנעליה. - אל דאגה, כפי שאמרתי מדובר בהפקת - משובחת שעיקר ייחודה שמשלבות מתקפה מתוך . 0 ו ב 5 בארסנל מגוון וסביבה"/ ‏ - | ריאליסטית שמגיו לאופן | %₪ בסצינות הפעולה המורכבות = 8 = צרור כדורים על ויטרינה של אחד החלונות היא תתנפץ, ואם נפגע באחד הטרוריסטים הוא לא ימות מיד, אלא ייפצע וימשיך להילחם. הפעולה כולה, נעשית בסביבות = עירוניות מפורטות שמביאות בחשבון את | תנאי השטח - כך למשל טיסה באזור של גורדי שחקים קשה מאוד והמסוק עלול להתנדנד, נסיעה בכביש מהיר תמקד אותנו במהירות ופחות בפרטים הקטנים וכנ'. . המורכבות של סצינות הפעולה נלקחה. בחשבון, כך שרמת חקושי עולה בהדרגה. ומשלבת הדרכה אישית וטיפים קטנים (כמו על מי אתה יורה?", "המסוק נפגע" וכו'), שהופכים את המשימות | לדבר פשוט יותר שלא. - חורש יותר. מדיי תחכום (לפחות בשלבים הראשונים)י = בסך הכל, הייתה כאן אכזבה מבחינת יי ו אלקסיס במרכז, אך בשורה התחתונה מדובר באחד ממשחקי האקשן הטובים בשוק שהשתמש היטב במנוע ה-2 ₪ א11/4) ונותן פייט טוב ל- מםתן3.1".2ה ול-זוו ₪1 מואסד. באתרים של 115100 ), ו- !שטוו תוכלו למצוא פצ'ים שיורידו ב ל השונים. ל 7 ירות תלת ממד בסביבה ריאליסטית ובמשימות מורכבות.. | נגד: שיווק וולגרי למדיי שלא כל כך קשור לתוכן. מאת: גיל נריה סמסונג היא ענקית תקשורת עולמיית, שלא מכבר הגיעה אלינו כדי לשווק בארץ באמצעות סאני תקשורת, את מכשיר הטלפון הסלולרי המתקדם בעולם -1 50-11-41 5/./151%0. מכשיר הטלפון החדש, שכינויו סם, מציג את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום הזה, ומדובר במכשיר קטן מאוד באורך 4 ס"מ, ברוחב 5 ס"מ ומשקל 145 גרם (כולל סוללת ליתיום דקה). בניגוד לחלק נכבד מהמכשירים הקטנים, ההישג הגדול של סם נעוץ דווקא בהנדסת האנוש המוצלחת שלו, היות ולמרות שהוא קטן כל כך הוא לא שברירי ובסך הכל הוא מותאט מאוד לפנים אנושיות. התשתית הטכנולוגית של המכשיר הזה מתבססת על ]אס (נפרט בהמשך), והוא מצויד במקודד קול בשיטת -%6 המשפר את איכות השיחה ומעניק פרטיות מקסימלית. מעבר לכך, המכשיר ידידותי מאוד למשתמש, כל התפריטים שלו בעברית ויש בו תצוגה גרפית של 4 שורות וחיוג קולי עם 0 זיכרונות. התאגיד סמסונג הוא התאגיד ה-13 בגודלו בעולם ובשנים האהרונות הוא הגביר את התמקדותו | בתקשורת סלולרית. הקוצרן העולמי הזה מגלגל מחזור מכירות של למעלה מ-90 | מיליארד דולר, והוא פועל בכ - 65 ארצות ברחבי העולם ומעסיק מספר אדיר של יותר מ-250,000 עובדים. סמוסונג היא חברה קוריאנית אשר שולטת בשוק המקומי והיא בעלת נתח שוק של כ-50% מהשוק העולמי בתחום המכשירים הסלולריים ב- 14 6, אותם | ניתן להשיג בארה"ב, קוריאה, הונג - קונג, סין, דרום מזרח אסיה, דרום אמריקה וכעת גם בישראל. עוד יצוין כי רק בשנה שעברה | סגרה סמסונג עסקת ענק (בסך 600 מיליון / דולר)+ עם הרשת הסלולרית האמריקנית מה בל השמשונג הזה? --- ו = = ב - זא]5, לאספקת מיליון ושבע מאות אלף מכשירים מתוצרתה, ה-8)3-411 ג)א1511א/5 | משווק בארץ בלעדית ללקוחות פלא - פון ומדובר במכשיר הסלולרי היחידי בשוק עם אופציה להפעלה קולית קבועה בתוך המכשיר. כמו כן, הוא תומך בקבלת הודעות כתובות (בדומה לביפרים או לאיתוריות). בדומה למכשירים סלולריים אחרים, לסמסונג ספר טלפונים הכולל 79 זיכרונות אלפא נומריים, 9 תאי זיכרון לשיחות נכנסות (למנויי שיחה מזוהה) ו-9 תאי זיכרון לשיחות יוצאות. פרט לכך, יש כאן 9 סוגי צלצולים, ‏ 4 מנגינות, אופציית רטט להתראה על שיחות נכנסות, צליל זיהוי ל-5 מתקשרים מזוהים וכו'. 6 טכנולוגיית גואפי) 4 היא הטכנולוגיה הדיגיטלית המתקדמת ביותר שקיימת בשוק ובעצם מרחיבה את ערוצי השימוש. הטכנולוגיה המאפשרת איכות קלט ופלט מעולה, שירותי תקשורת ופריסה רצינית של מנויים לא פגעה באיכות השיחה. כמו כן, השיטה מוודאת את פרטיות השיחה וקשה מאוד | ) לצותת למערכת הזו, ה- 601 היא המילה האחרונה בתחום התקשורת הסלולרית, וניתן לומר בי זוהי אחת הסיבות המרכזיות להצלחה של סמסונג בתחום. אנשי הקשר נציגי סמסונג בישראל הם אנשי "סאני- תקשורת" (מקבוצת סאני- אלקטרוניקה), חברה הקיימת כבר שבע שנים, כשבארבע השנים האחרונות היא נכנסה לשוק הסלולרי, היא נסחרת בבורסה בתל אביב קפענים מאת: שי אבני לא מזמן פותח פרויקט "הקפטנים" ברשת עמל 1 והחל לפעול במרבית בתי הספר השייכים לרשת, והוא מתיימר להביא אלינו בשורה גדולה. במסגרת פרויקט | "עמל-נט" מקבלים 12 תלמידים הנקראיםם "קפטנים" מכיתות ט' ועד יב' הכשרה לניווט וחיפוש באינטרנט, כדי שיוכלו לשמש כיועצים למורים באיתור חומרים ברשת וכמדריכים בבית הספר בכל הקשור למחשבים ולאינטרנט. מהקרים רבים שהוכיחו כי לתלמידים קל יותר לקלוט ולהפעיל יישומי מחשב מאשר למורים, הם שהובילו את רשת עמל | להחלטה על הקמת פרויקט "הקפטנים". כמו כן, פיתחה עמל ! תוכנית מערכתית שכוללת תכנים ומיומנויות שיחדירו את התקשוב לבתי הספר, ובמיוחד למורים שעדיין לא הבינו את גודל העניין ואת חשיבות השימוש ברשת. הפרויקט עצמו מתקיים מחוץ לשעות הלימודים הרגילות, וכאן קיימת בעיה מסוימת היות ומצד אחד משתמשים בתלמידים הצעירים ובידע שרכשו ומצד שני הם לא מקבלים את הקרדיט הראוי, ובעצם הם נאלצים להשקיע מזמנם מחוץ לשעות מהפיבת המדש הלימודים, ואולי הגיע הזמן שמערכת החינוך תמצא לנכון לתגמל את תרומתם של התלמידים בענין באיזושהי דרך. כוונת הפרויקט היא לחבר בין צוות המורים בבית הספר ובין הקפטנים כדי לפתח מערכי שיעור ושילוב המחשוב בפרויקטים בית ספריים - את הקפטנים בתר בית הספר לפי מספר קריטריונים, ביניהם: ידע קודם, נטייה למנהיגות ונטילת אחריות. בקבוצת הקפטנים המונה ‏ 12 תלמידים נמנים חבר'ה מכיתות ט' עד יב', כשההעדפה היא לתלמידי כיתות ט' שפשוט נשארים בבתי הספר פרק זמן ארוך יותר. במקביל לפרויקט הקפטנים נבנים אתרי אינטרנט של בתי הספר על ידי צוות תלמידים ומורה אחראי, ובהם ניתן למצוא תעודות זהות של בתי הספר, לוח מודעות המאפשר תקשורת, דואר אלקטרוני, עיתון אינטראקטיבי, פרויקטים מיוחדים וכף, בסופו של דבר, הפרויקט הזה חשוב וטוב אך בל נשכח שעיקר הבשורה היא במיסוד שנותנים לאניין, שעשוי להיות שלב ראשון בדרך להכנסת קורסי אינטרנט כלימודי חובה בבתי הספר, | ובהכרה | של המערכת בתלמידים שמוכשרים יותר מהמורים בתחומים מסוימים, + והיא מחזיקה מערך טכני מרשים של 6! מעבדות שירות ברחבי הארץ. בסופו של דבר, גם הכתבה הזו מוכיחה לנו שוב שהשוק הסלולרי בישראל הוא פשוט אדיר וגם אם הוא קטן, נוצרה כאן תרבות חיים סביב הטלפונים שפשוט מחייבת גם את ענקי התקשורת לקחת אותנו בחשבון. בגיליונות הבאים נמשיך לעדכן אודות השוק הזה ובמיוחד על הקשר בינו לבין עולם המחשבים. גוך ואו ממש לפני סגירת הגיליון הגיעה אלינו הלומדה החדשה מבית מטח, אז לפני הכתבה המקיפה רצינו שתדעו שיש דבר כזה והוא דווקא די נחמד! 7 2 שי שת - די ו . ב ו 4 "שב-טכירי, *=>- 4 ו ו את הפרק הראשוו בת 7 4 1 צ/, - -. " - | - א ל הש ב באג סטוו ובת(א9 המתחש ב'ם: המובת רות ב 5 7 ג" """ .א למ | שעעש מו 05 משחק הקדבות שחיביתם לו - עם זידות. דמויות חדשות ובלי נשק שטדם נדאו על גב' מחר המה ש גן להשיג בר ת חנויות באג ג בתנון הסחטבים אפובתוות. . 2 | ושהששושרואר ₪ ,4 .₪ להזתנות בנכנרע'ם' אשרא': 1-888-228-848 5 להזתנות בברטים' אבאו 0-848 00-22 ם-ו הד"ר מדבר בוקר בבית הספר. ארוחת צהריים. מחשב. מחשב. מחשב. אינטרנט. לישון. אם זה סדר היום שלכם - אתם בצרות! מה עם קצת ספורט (בדורסל, כדורגל או אפילו טניס) הא? אם תמשיכו ככה עוד תהיו כמו החבר'ה ממיראביליס כשתגדלו (למי שלא יודע חברת מיראביליס הישראלית היא זו שהמציאה את תוכנת 160, והשותפים הרוויחו בערך 300 מיליון דולר. לא רע...). עזבו את הדוגמה הזו, היא לא טובה. אם תמשיכו ככה עוד תהפכו לביל גייטס כשתהיו גדולים, ואז כל מערכת המשפט כ(3 -6% האמריקנית תרדוף אתכם יומם וליל. ובדומה לביל גייטס, מרוב כסף תתחילו לתרום לכל מוסד שרק יתעטש לידכם - מה יהיה הסוף??? דויד מכפר אזר כותב: "אח שלי ואני מחברים את שני המחשבים שלנו דרך שני חיבורים: חיבור סריאלי כדי לשחק יחדיו במשחקים וחיבור פרללי כדי להעביר מידע. לשנינו יש מודמים מהירים אך מכיוון שאנחנו גרים באותו הבית ויש לנו קו אחד, אנחנו לא יכולים להשתמש במודמים כדי לחבר בין המחשבים. האם יש דרך בה ניתן לחבר שני מחשבים ישירות דרך המודמים, כדי שנוכל להעביר מידע בצורה מהירה יותר וגם נוכל לשחק אחד נגד השני?" התשובה שלילית. לא ניתן לחבר שני מחשבים ישירות אחד לשני בעזרת מודמים - שים לב שחיבור פרללי טוב יכול להעביר בערך 0א190 לשנייה בזמן שמודם טוב מעביר בערך ₪א33% לשנייה. אפילו שני מודמים של 56,600 לא נותנים חיבור במהירות מלאה של 5660 אלא בסביבות 40%0. בכל אופן, אם אתה לא רוצה לבזבז כסף עַל כרטיסי רשת, החיבור הפרללי הוא החיבור המהיר ביותר בו אתה יכול להשתמש. אבנר דוידי מהרצליה כותב: "יש לי מחשב שמכיל מעבד 200 א[ ר>), 3218 זיכרון 0, כרטיס גרפי %2 64 1810 (עם 28 זיכרון), כונן תקליטורים (1א0א-6) א 16, כרטיס קול 16-11 ורמקולים. חסכתי אלף וקצת שקלים כדי לבזבז על המחשב ואני לא בטוח על מה כדאי לי לבזבז אותם כדי לגרום למשחקים לעבוד מהר יותר. חשבתי על מספר אפשרויות: 1 מאיץ 2 וכוכטוו/ עם ם1א12 זיכרון. 2 כרטים מסך + מאיץ 51488 אזכ: עם ט1א16 זיכרון. מאיץ זול (פם/ק) + כרטיס קול 1ז-64. 46 המון זיכרון ₪41 נוסף. מה אתה היית עושה? יופי של שאלה. אני בטוח שרבים מהקוראים נמצאים במצב דומה בו הם יכולים לשדרג את המחשב אך הם לא בטוחים מה עדיף לשדרג קודם, ואני חושב שכדאי לך ללכת על האפשרות השנייה מכיוון שה-0%57105 גם יחליף את כרטיס המסך שלך וגם יוסיף האצת תִלת ממד ברמה טובה מאוד. נוסף על כך, מכיוון שהמחיר של כרטיס ה-5155. (ושאר מאיצי התלת ממד) ירד בצורה דרמטית לאחרונה, רוב הסיכויים שתוכל לרכוש גם זיכרון נוסף. חווה אהרון מנהריה כותבת: "לאחרונה רכשתי מחשב פנטיום 2 במהירות 7. רציתי שתהיה אפשרות לשדרג את המחשב שלי. שאלתי בחנות מחשבים מסוימת והבטיחו לי שאין בעיה וניתן לשדרג את המחשב. רכשתי את המחשב והייתי מאוד מרוצה במשך זמן מה. לאחר כשלושה חודשים חשבתי שאולי כדאי לי לשדרג את המחשב לפנטיום 4001112 או משהו בסגנון, אך למרבה הפתעתי, התברר לי שאני לא יכולה לשדרג למעבד במהירות שמעל 3331112. בכל אופן, שאלתי היא אם כדי לשדרג מעל לפנטיום 2 112א333, אאלץ להחליף את לוח האם ואת כל הזיכרון. המוכר הסביר לי שהסיבה היא שלוח האם של פנטיום 2 233-333 עובד במהירות 72 גגם הזיכרון!, בעוד שלוח האם של פנטיום 2 במהירות שמעל 1117א333 עובד במהירות 100%1112 וגם הזיכרון). האם זה נכון? האם אין סוף לשדרוגים יקרים?" חווה, לפי השאלה אני מניח שאת נרפיקאית או מעצבת בתלת ממד ותחום חביב עליי במיוחד), אך ביחס לשאלתך צר לי לדכא אותך כי אין מה לעשות והמוכר צדק. ניתן לשדרג את המחשב עד גבול מסוים (333(12, למיטב זיכרוניו כבר מחר, אם בא לך ואין שום מקום לחשוב שהכל אפשרי. חוץ מזה, כדאי לזכור שלוחות אם התומכים בפנטיום 2 במהירות 7 לא קיימים, וכאשר יתחילו לייצר את השבבים במהירות 112א500, רק אז יגיעו לשוק לוחות אם מתאימים. נוסף על כך, את חייבת לרכוש זיכרון מהיר יותר כדי שהוא יוכל לספק את המהירות הגבוהה של המעבד ולוח האם שלך. זיכרון אטי לא יפעל בכלל או שיפגע קשות בביצועי המערכת - אין מה לעשות חווה, עלייך להישאר עם המחשב שלך (בסך הכל, הוא לא רע) או לשדרג בהרבה כסף... איך מתכננים מנוע משחק כמו זה של ]תתאט, ובאיזו שפה כותבים את המשחק עצמו? (אולי אפילו בעברית) בנושא. ההחדשה וחסטש.!ובהוה01 ₪ עוורזןו. יופי של שאלה, אני בטוח שהיא מעניינת רבים מכם. כדי להתחיל לחשוב על תכנון מנוע משחק יש לדעת מתמטיקה ברמה גבוהה ונחוץ גם ידע בגרפיקה ממוחשבת - את הקוד עצמו כותבים ב-++6 או בשפת מכונה (אם, זםוא555ה) כדי לשפר את מהירות המנוע הגרפי. אם אתה מעוניין להתחיל ללמוד את הנושא - חפש באינטרנט או שאל חברים. אני גם די בטוח שתוכל למצוא ספר טוב באנגלית ו - ו -- ₪ == ₪ ₪ ו אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, | התקליטור לא עולה, המאוורר עושה | קולות של חתול וכו', כתבו לכתובתי . מאת: יניב בן-זקן הרעיון של 2 הססטץך שהסז!1הו המתין בסבלנות עשר שנים עד אשר פיל שטיינמייר (היוצר של ]0 פטטזטן] טועג]א 8 וחקו]א) החליט כי הגיע הזמן מ ב | ור ל-הושסש1 שהזווגת האגדי. כמו במשחק המקורי השחקן מנהל חברת רכבות ומטרתו להשיג כמה שיותר כסף, אך שלא כמו המשחק המקורי, 0|030:₪ 2 מסס6ץ']" מחולק לתסריטים ובכל תסריט ניצבות בפני השחקן 3 מטרות הקובעות את מידת הצלחתו בהיסטוריית הרכבות הנפרשת מראשית המאה ה-9ן ועד סוף המאה ה-!20, תוך כדי התחשבות בעובדות היסטוריות כמו מלחמה, שפל כלכלי וכו'. המשחק | משתמש ברולוציה | של 8% ובגרפיקה תלת ממדית ואת עולם המשחק אפשר לראות מ-6 נקודות ג מרחק בו ד מ די יש יש | | וי מ 4 מ המסילות, ומהנקודה הקרובה ביותר אפשר לראות את עשן הרכבת יוצא ממנה ואת גלגלים מסתובבים (בהנחה שאתה משחק - ו 1 יח באשר לסאונד, כל אובייקט במשחק משמיע את הקולות שלו, כך שבהרים תשמע רוח שורקת, בשדות ישמעו את העיזים, במפעלים קולות של מכונות וכו'. בנוסף לכך, יש במשחק מוסיקת בלוז אשר תורמת לאווירה ומשתלבת היטב עם תנועת הרכבת. מעבר לגרפיקה והקול, נמצא כאן משחק מלא בתוכן והצד הכלכלי שלו מפותח הרבה יותר מהפרק הקודם. ראשית, ישנה הפרדה בין הונו האישי של השחקן לבין הון החברה - כך למשל, דוח החברה מכיל כחמישה עמודי מידע על החברה, סקירה כללית, נתונים על המצב הכלכלי (כמו הוצאות, הכנסות, מצב אשראי, חובות) ומידע על יעילות התברה ורווחיה. כמו כן, כשאנו מצוידים במידע הזה נוכל לקנות ולמכור מניות בבורסה, ליזום מיזוג עם חברת מחשבים או לבצע השתלטות עוינת. למעשה, ישנה אפשרות לי[ | 1 ב ויש באפשרות השחקן לבחור אם יופעלו | כל | האפשרוות הכלכליות כמו השתלטויות ופעילויות בבורסה. התחמושת האפסטרטגית לרשותך עומדים כחמישים קטרים שונים ומעל שלושים רכבות מסע, ועל פי מיקום התחנה שלך תוכל לספק שירותים שונים. כך לדוגמה, עיר עם אוכלוסייה רבה, חוות בק ומפעל ברזל תספק נוסעים, דואר ובקר. לעומת זאת היא תדרוש נוסעים, דואר, מספוז ולפרות), ברזל ופהם ולמפעל הברזל),. כך שאם תספק ברזל ופחם למפקל הברזל תוכל שיק הי ם שי דר ו וש ופ השיקו לים של ניהול החברה כוללים פעולות כלכליות כמו קל בבורסה, בחירה בשירותים ה והתעשיות שנפתה, וי יו יר ו ו כא'ז ואפילו צורך לשחד אישים שונים. כמו כן, אפשר לנסוע על מסילות של יריבים והיופי הוא שלמרות כל המורכבות המשחק אינו מסורבל וקל ללימוד ושליטה. 2 הססטשץ 1 4317036 הוא משחק המושקע מכל הבחינות - הוא מכיל גרפיקה וסאונד משובחים, יש בו את המורכבות כדי לא להפוך למשעמם לאחר שעות של משחק. הוא מכיל אפשרות של משחק ברשת, אך החיסרון זי ויר ייד ו[ ליי יי שהיה קיים במשחק המקורי. ההא 17 | בעז: | תענוג אסטרטגי שיעשה אתכם 7 ואוו נגד: לעתים עשוי להיות כלכלי מדיי 1 32 ליי וו ו ורתן. בקר המו וו ןולי ר שי שי "= ורי == מ לפרטים: /1ו087/1חועש6/5106ז3 615/87 וזח 501.60 סז6ור. עצאועצ//; כ מורידים את ההכנסות מספר הולך וגדל של משתמשי אינטרנט התחיל לאהוב את התוכנות המאפשרות הורדת מודעות הפרסומת שמופיעות בראשי העמודים. וכך, יוצא% שאתרים ‏ אשרה כל הכנסותיהם מגיעות ממכירת מודעות פרסומת באתריהם עוקבים אחרי התופעה- בדאגה. עד. לאחרונה תופעה של התקנת התוכנות האלו על מחשבים אישיים היוותה איום מינורי ביותר, אך כעת כשחברת סימנס הודיעה כי היא בעצמה מפתחת תוכנה דומה לבעלי האתרים וזו סיבה מצוינת לדאגה, עם זאת יש לזכור כי מיעוט קטן של משתמשים שונא מודעות, עד כדי כך שהוא יוריד ויתקין תוכנה מיוחדת שתגרום להם להיעלם. אולם, ארגונים מסוימים, כגון בתי ספר, מוסדות אקדמיים וחברות גדולות, העושים שימוש באינטרנט, ירצו בוודאי למנוע את החשיפה של תלנמידיהם למודעות פרסומת אלו. ו ו ו | | ורבה יותר ממה שהיה אפשר לצפות - פשוט מצטרפים לקואליציה נגד מיקרוסופט. הכוונה היא ל-.4)001/ (חכ) הסת6חו 6חו.]), ספק הגישה והמידע שכולם אוהבים לשנוא. כיום, ועוד לפני העסקה הגדולה של רכישת נטסקייפ, מחצית מחיבורי | האינטרנט המסחרי ללקוחות פרטיים בארצות הברית הם דרך .4001/, כך שקשה מני ו ו ועוד טענות מטענות שונות. | ישיו = הדב ישי ייב ימד | (פזסשחו] ה0) [1/. - 6חו.1.-ח2) פבצס, ב ו ו יי וי ישי א וט 7 רנ | איבה נעלמו תוך דקות מהישמע ההודעה על כך ש-.20 עוברת מצדה של מיקרוסופט אל "בעלי הברית", | המשולש החזק אם כן קיום מונה את אפ, יצרנית מחשבים ותוכנת מערפת ₪ ₪[ ו --< ₪7 יש 5 זפזס!מאם למק בתערוכת 6וזספצ סבּ]א האחרונה הציגה מיקרוסופט את הדפדפן החדש .בגרסתו למקינטוש. הדפדפך (4.5 זסזס|קא) שהוא דומהי לגרסת א.4 הקיימת למערכת חלונות, אמור להיות יציב:יותר מהגרסאות. הקודמזת שהיו למערכת ההפעלה ‏ של מקינטוש. בדפדפן החדש ניתן למצוא תמיכה טכנולוגית שרלוק של מק, התאמה טובה יותר למערכת המקינטוש. וכל התכונות האחרות הקיימות בגרסת. א.4 שמשתמשי. חלונות ‏ קיבלו :כבר לפני תקופה ארוכה. למרות שגם במבחנים האחרונים הראה הדפהפן של נטסקייפ ביצועים טובים יותר משמעטותית- על מערכת המק, מיקרוסופטי מקווה לנגוס -עוד מעט מנתחה של נטסקייפ בתחום. 5 8 5 5 0 0 6 ₪ ₪ ז 65 5 ₪ 0 5 ₪ 4% צר % והזו 4 ע5/ 7ט ‏ יאוות קל .| | סש חשו5 6 סח א ההפעלה יוניקם מהגדולות והחשובות בעולם, את .021, ספקית הגישה והתוכן הגדולה ביותר בעולם ואת 86|6זכ) חברת | תוכנת מסדי הנתוגים.. הגדולה.. בעולם, = מ ו 6 ו- אפ. אם כן, הברית. החדשה נראית מבטיחה למדיי, הפלטפורמות לארגונים גדולים של ו ו האינטרנט והדפדפן החזקים של נטסקייפ ועשרות מיליוני המשתמשים של ,4021 (כזכור ,01 היא גם הבעלים של ()100). כיום ל-,4001. יש קרוב ל-15 מיליון מקבלי -שירות וב-(160. יש כמעט ‏ 40 = מיליון משתמשים רשומים - כל זאת אמור לעמוד מול. הענק מסיאטל. מעבר לכך, ליושבי הראש ומנהלי 511% ו-8016ז0) יש | איבה אישית עמוקה אל ביל גייטס והמאבק הטכנולוגי- כלכלי. הזה כבר מזמן עבר | לפסום . אישיים - משפטיים - ממשלתיים אן = כמעט כל תחום שניתן לתאר (מעניין מתי הם. יתחילו להתווכח אם ואת השמש או הירח שנמצא שם בחוץ). : ב -" 7 ורוו וו ו שחז 5'וזסשש ב4)נ1 -טפ/ש וו בעיות בהוטמייל משתמשי [ואחוסת פוא הרגישו לאחרונה עיכובים בקבלת הדואר, אטיות ובעיות בניסיון להתחבר אל תיבות הדואר שלהם. החברה מסרבת לדון עם גורמים 1ב שי מ יי הי ו מקורות מוסרים כי מרובר בבעיות עם מערכות ההפעלה של שרתי החברה. מפי החברה נמסר כי נכון לעכשיו נפתרו הבעיות וכי לא ברור כמה משתמשים נפגעו מהתקלות החוזרות ונשנות, פתיתים * לורי ודל מניו- יורק היו הזוג הראשון שביצע נישואים ברשת האינטרנט, הם נישאו באשר הכומר נמצא 450 קילומטר מהם ומשתמש בטכנולוגיית שהמפטפ6/. מבי יו * מסע הרכישות שמבצעות חברות טכנולוגיה ואינטרנט בחודשים האחרונים הוא. חִסַר תקדים בכלכלה העולמית - התהליך הוא ור ו חברות גדולות יותר, וכל זאת כדי לעמוד בקצב התחרות המטורף בענף. . צי ו ו יי ככל שיותר ויותר אנשים ממגזרים ומדינות שונות נכנסים לאינטרנט יש צורך לספק את התיאבון של כולם מ ג = כ שי ו אף אחד לא מתחבר לאינטרנט רק כדי למצוא מידע למחקרים או לעבודות אקדמיות - האינטרנט משמשת כיום | כמקור חדשות, כמרכז קניות. (מספיק להבחין במספר האנשים אשר עשו את הקניות לחגים באינטרנט), כמקום | - כשאנו מביטים במידע "המגוון" שיש באינטרנט לא קשה להבחין כי זהו מידע המיועד בעיקר למשתמש האמריקני, קרי תושבי ארצות הברית וקנדה בעיקר. למשתמשי האינטרנט האחרים יש פחות מידע "מדויק", בייחוד לאלו שאינם תושבי מערב אירופה, אחד האתרים אשר מכוון את תוכנו במיוחד לגולשי האינטרנט ]| שאינם דווקא תושבי צפון אמריקה או מערב אירופה הוא "אוריאנטציה" (ותסט.חסווה)תטחס. אועאר :כו - הוא מכיל את כל אזורי כדור הארץ מלבד שני אלו. החלוקה מתבצעת לשישה אזורים מרכזיים, אוקיאניה - הכוללת את אוסטרליה ניו זילנד, פיג'י וכו', אסיה - הכוללת את כל מדינות המזרח הרחוק ומרכז אסיה, מרכז ומזרח אירופה - הכוללת את כל המדינות מרוסיה ועד יגוסלביה, המזרח התיכון, אפריקה ואמריקה הלטינית הכוללות את כל מדינות מרכז ודרום אמריקה, ו ₪ זו | והחהס6. זוב חסוווו רו א]זחס סז %₪ הופסש ]אז ז5]: צתןל ]אז - - 1 = = :37| שא ורוי ו - 2% 1 15 8 ל גו רמ ₪4 ונ צשון פתצן ו / -זדוו:ט: הקשזקג ּ ו7() 02 שוג אל | האחקוןר הוה ויץ שש ו = בי . = -ז פא שו ועו ורק 4 -] | - * 5 מ* .ל = ₪ 1 מנהו ₪ = / ישן ב =..- ב .] מש האשה במששה י 2 --] ₪ חש רעש שש אש 4 א ו 61 ₪ ]ש"ז! ד-הותם הא ייין. שק 4 "אצ א פחיף ₪ 7 % = אא 7 או" :ה ן:4ון א יד היש יל טג אא ₪ 1[ 1 3 א 1-5 .הי "תי חח וש חח האבמר-רון : 3 3 > 3 חא 5 2188 ברד זר שי י 'ת.:; 6 "= הסמסנות 7 יַ 60 1 3 ו אוריאנטצ'ה * שער העשירים והמפורסמים, * גולדטאצ'י האתר ממצה מאוד ובאמת מתאים > את התוכן לתושבי האזור שאמורים לצפות בו, כך למשל בדצמבר האחרון ב 1 1 (בדי יש ידי 1 התיכון מידע רב וברכות לרגל החגים של שלוש הדתות היושבות. באזור,. חג החנוכה ב ורי יר והרמדאן המוסלמי. האתר עצמו ידידותי למשתמש ומצליח ליצור ו ל אינטרנט אחרים ‏ - המידע, למרות שאין הב בדרך כלל, קרוב לצורכי המשתמש באותו האזור והוא כולל חדשות מעודכנות, מזג אוויר, נושאים קבועים המעניינים את האזור, אזור -< שיחות, מודעות, חיפוש ועוד. כותבת האתר: וסט חסו131ח6הוס. אראו :זזה 4 עם מיקרוסופט ב-1997 הופיע עכבר זהה לזה על המדפים תחת שמה של מיקרוסופט, אתר חדש נוצר רק לאלו שיכולים להרשות לעצמם, אם אתה בכל ואת רוצה להציץ: הסט זוה חטו! :קוור תובעת את הי ל יי התכנון | לעכבר אגרונומי הנמכר קיום תחת השם "כת?] 16111/10₪56ה1 1]ספסזשו] א" - התובעת הביאה הוכחות כי התכנון קיים עוד משנת 1995, וכי מספר חודשים לאחר מפגש מאת: עמית חסון - אלוני 0 ז6זס!קא זוח ל םס אחד הדברים המפתיעים ביותר בגרסת | הדפדפן| החדשה ‏ של מיקרוסופט הוא< לא איזו תכונה ודרהימה, תפיסה חדשנית, המצאה ו יו בדיסקרטיות (את גרסאות הביתא לא גי ו 2 גרסת הביתא הראשונה). הגרסה החדשה ‏ של הדפדפן היא למעשה שדרוג קל של קודמו, ובדומה ל- 98 אאוטשחוצ לא תוכננו או בוצעו כל נויים מרעישים ונדמה לי שמיקרוסופט משנה גישה ומרגיעה את העניינים, לפחות עד שיסתיימו הדיונים בבתי המשפט, התקנה בתהליך ההתקנה של הדפדפן החדש בוצעו מספר שיפורים מבורכים בהחלט. הרבר הראשון שניתן לשים לב אליו הוא גודל תוכנית ההתקנה - ההתקנה המינימלית היא בסביבות | ה-:]א6.5 ובדומה ליצי הדפדפנים הגדולים האחרים (נטטקייפ ואופרה), החליטו במיקרוסו 8 להקטין את גודל הקובץ להורדה ולהקל על המשתמשים, 1 כך שבדומה לשיטת נטסקייפ גם כאן ניתן לבהור, פחות או יותר, את הרכיבים של מערכת הרפרפן כולה עוד לפני ההורדה, בלי צורך להוריד רכיבים 0 נחוצים. כך למשל ניתן לוותר על ה- אטט!וטכ) אפטזוןא] (תוכנת הדואר של מיקרוסופט המגיעה עם הדפדפן) או על ה- 1א'], ובמידה שתרצה את כל התוספות תוכל להגיע תוכנת ההורדה עד לגורל של כמעט ₪]1א30 במבט ראשון, כאשר מסתכלים של (קרי התצוגה) של ה- זטיוט|כןא:] החדש, | שלא ניתן לשים לב לשינוי כלשהו 1 1 + ₪ 3 . כל הדברים עדיין נמצאים באותו המקום, כמו |חיו בגרסה %.4, כך שהתחושה נשארת זהה לזו שבעבר, ואם ננסה להסתכל קצת מעבר למראה הכללי נראה שאכן חלו כאן מספר אהת מהתוספות הברורות ביותר היא הוספה של כפתור "סנ)" גדול ליר כתובת האתר, ועל פי בריקות של צוות הנדסת האנוש של מיקרוסופט, משתמשים רבים לא ירעו כי עליהם ללחוץ על "זטוה3]" לאחר הכנסת ל 1 0 דה 1 0ק/16] זסזס!קא=] ופחזשוח! [ | 6חוח6בּחו |הּטזזוצ ])ס5סזסווא [ | וזה ?ו]/ג חוחרוו]-ו חוחה ] !פחז<וה! ‏ ₪. 1 6+ ] )0501ו6ו] ק די מ ה | ₪ | ים "שו 1 שכן הוום והי לפחות :₪ שילמדו כי קיים 1 ור ה- "וש)וח5]". באופן אישי קשה לי ל :ות כר מישהו ייק ה הס ₪ | ₪ לשלב של דפדוף באינטרנט מבלי לדעת את מטרתו של כפתור ה- "זשוח" אך עבור כל אלו אשר כבר למדו את תפקידו של וו ב ליי ל יר אלו | מבניכם | אשר | משתמשים ה בנטסקייפ | 4) כבר ודאי התוודאו לִ- טזט|קהוסטסוטו,, אופציה אשר מזהה את תחילת הכתובת אותה אתם מקישים, בודקת אם כבר ביקרתם בה בעבר הקרוב ומשלימה יי בייחוד בכתובות ארוכות, וכך לאחר הקשה של מספר קטן יחסית של אותיות כבר היה ניתן להגיע לכל אורכה של הכתובת המייגעת. 1 בי ל המשתמשים היו מגיעים לכתובות לא נכונות, כאלו שלא התכוונו כלל להגיע אליהן או ערבוב של כתובת אותה רצו 0 חו שהושלמה תוך כדי הכתיבה. ב-9.0 זטןסוכ א:] הם פותרים בעיה זו 4 רדיל 1 מ ו וי ד יפ כ | מזהה, כך שתוכל לבחור אחד מהם או להתעלם מהרשימה לחלוטין. אך הדבר אינו מסתיים בזאת בלבד, תכונת ה- טוט|קותסטטוט, | מתרחבת לתחהומים חדשים וכעת תוכל גם לאחסן בה שמות וסיסמאות לטפסים מבוססי 6₪/%, כגון וופט.] לדואר אלקטרוני מבוסס 6₪\, כניסה מו ₪ לאתרים בתשלום אשר אתה מנוי עליהם וכו'. אולם כאן גם טמון החיסרון של האופציה הזו, וזהו עניין האבטחה במיוחד כאשר לאותו המחשב יש מספר משתמשים. אם תביט טוב במסך שמולך (כאשר אתה מריץ את ה-5.0 זטזט|קאם) תוכל למצוא מספר שינויים נוספים - באזור ה- עזסו5ו1ו תוכל כעת למיין את האתרים שביקרת בהם על פי תאריך מדויק. את רשימת האתרים המועדפים עליך תוכל למיין ולסדר ישירות מהדפדפן ללא צורך בפתיחת חלון נפרד, דכיב נוסף שהשתנה רבות באזור זה הוא החיפוש אך עליו נדבר מעט בהמשך. הדפדוף בתחום הדפדוף לא ₪ שינויים משמעותיים 7 ו 1 1 יי לגבי גרסה זו טוענים במיקרוסופט ([1006א 00[6616) [מ6מתטסטסע) - הספציפיקציה המשמשת מפתחים לשימוש באובייקטים בדפי 60/, שהיא אחד הסטנדרטים של ה- -3)6/. כמו כן, ידוע כי ה-א.4 זטזס!קא1 לא תמך או תאם ברבות 0זב56 וגופץ זס] ע08)6001 3 0056 6 60 / 3 0ח] *) 8 5 50זס] 3 הו 67 סו2וחה טזס/עההקהחס:) 3 המו "6 5 פ8פוסועשזק ‏ -) קב 3 בח *] 0חוהו3)ס6 שהַ3כ ס6צו 3 מו גוסץ 0) )הנטטוסזם וספוסר עס 801 פס מהתכונות של הספציפיקציה הזו, ואם אכן טענה זו נכונה נתחיל לראות יותר ויותר אתרים המשתמשים ב-.11א'17]כ. חיפוש מצד המשתמש אחד השיפורים הגדולים בגרסה הזו נעוצה באפשרויות החיפוש. בעבר אופציית החיפוש של האקספלורר כללה רק מנוע חהיפוש אחד לכל החיפושים - כעת יש באפשרותך לבחור איזה סוג חיפוש אתה רוצה ואז התוכנה מציגה לך את האפשרויות הטובות ביותר העומדות לרשותך והכל נתון בידיך, למשל, בחיפוש אחר אדם מסוים תלך לחפש ב-|]ססק9ו3 אה ב-טשזטת/טמצ בעוד שכאשר אחר דף 60 תלך ל - גואוצהו, 6%, שווטא או כל אחד מדומיהם. מעבר לכך, כפתור "וא6א]" מאפשר לשלוח באופן אוטומטי את החיפוש למנוע הבא בתור, אך יש לציין שהאפשרויות של האופציה הזו מוגבלות, ועל סוגי חיפושים מסוימים מקבלים אופציה רק למנוע חיפוש אחד למרות שיש מספר מנועים מסוג זה ולעתים אף טובים יותר דר שק גלישה 6חז,00/1-1 באפשרויות הגלישה באופליין בוצעו מספר שינויים מהגישה הקודמת אותה ראינו בגרסאות המוקדמות יותר. ההורדה של אלרים מעודכנים לאילו אשר אתה שומר באופן קבוע על המחשב היא פשוטה הרבה יותר ובתפריט ה - פטוווזס-] נמצאת אופציה המאפשרת לך לגלוש לאתר באופליין. כמו כן, קיים ₪ו'\ המלווה אותך בכל תהליך בחירת האופציות לפעולות האלו. ל בעוד האינטגרציה עם מערכת ההפעלה חלונות 95 הופסקה, ה-5.0 זטזס!קא:] |טותטות] יהיה חלק אינטגרלי ממערכת 0 בי ייה לעבודה ברשתות המחוברות לאינטרנט, ורבות מהתוכנות שקיימות בו בנויות במיוחד לעבודה ברשת). מסתבר שהאינטרנטציה הזו יוצרת לא מעט בעיות, וככל הנראה הבעיות האלו יהיו יי 0 0 טסשטו])כ) ופחות בדפדפן. תוספת נוספת שאפשר לראות בתחום היא האפשרות להוריד חלקים קטנים מוספים ממקומות שונים באינטרנט אשר יוסיפו ]סט שונים לנוחות המשתמש, ואילו יצביעו של אתרים מסוימים או פעילויות אינטרנט מסוימות על פי יוצר ה -זווט|טס'1, דואר וחדשות ו הא וי 8 ו המ יפ יי ו שלו. יש בו מסך כניסה חדש ושימושי יותר (אשר אפשר לבטלו) שכולל קישורים וכדומה אך באופן כללי נותן את אותה התחושה כמקודם ודבר באמת לא השתנה. בין השינויים הקטנים שנכנסו בתחום הזה ניתן למצוא את האפשרות לחסום לחלוטין קבלת דואר מכתובת דואר מסוימת והפילטרים להודעות נכנסות הם מעט יותר מתוחכמים מבעבר. כמו כן, ניתן להשתמש במספר קובצי חתימה שונים וכן ניתן לערוך באופן ישיר את ה-.11א'11] של הודעת הדואר שלך (במידה בי ו ב יי מספר שיפורים קטנים המיועדים בעיקר כדי להתקרב לתוכנת הדואר המעולה שמספקת נטסקייפ, אולם הדבר אינו בדיוק עולה בידה. ו ב מגדירים פרופיל נפרד לכל משמש וכל אחד עם החשבון שלו, עם תיבת דואר אלקטרוני משלו וחוקים מוגדרים לתצוגה. מה עוד? מספר דברים נוספים נכנסים אל הרפדפן ו ו יי וי לעכשיו יש להתייחס עליהם בזהירות וספקנות. הדבר הבולט ביותר מבין אילו הוא תכונה שאמורה להתמודד עם מערכת ה- "טחופצוטז3 זגפ" של נטסקיים, מעין מנגנון היפוש הדש המובנה בדפדפן - השימוש בו אינו יעיל, איטי ומסורבל. פרט יי ו (טשהוהשו:1א |הטווו' בצג]) של הגרסה החדשה, התברר כי היא משתמשת באותה המערכת בדיוק של ה- א.4 זטוט!קא למרות כל הבעיות שהיו בה וכל השינויים והשיפורים שהתרחשו ב- 244 מאז. בעודר מיקרוסופט טוענת כי התרכזה )1 106.0 א המשך מעמוד קודם | | ו | ו הגרסה החדשה לעומת קודמתה, דווקא גיליתי כי ה- 5.0 זסזט!קא אטי יותר מקודמו בכל ד ושי ודוד על מקרכת . מול אתרים סיכום בסופו של דבר ניתן לומר כי דפדפן וזה דומה יותר לגרסה משופרת מעט של ה-%. 4 ץסזס!קא מאשר דפדפן חדש - הוא למעשה קיבל מספר תיקונים קטנים, מתיחת פנים קלה, מספר מצומצם ביותר של תוספות מינוריות ולא ממש הרבה מעבר לזאת. כאשר מסתכלים על ההתרחשויות אצל המתחרה הגדולה של מיקרוסופט הדבר נראה תמוהה מעט שכן גרסת 5 של הדפדפן של נטסקייפ מהווה קפיצה טכנולוגית מדהימה, בגודל, במהירות, בתמיכה ותכונות רבות חדשות. שלפי איך שהדברים נראים כעת * ל של נטסקייפ והוא למעשה רק עומד מול גרסת ישי" ל הנטסקייפ, ה-4.5. הההתסססססססססססססתחפחפססססשתמחסשתמחשֶָָ8ָפ8נפְָָָצצשָָ[ָתפנתבבב1ה₪00₪0₪888ְֶ0ְְָָ[8פיְְְֶָָ33ְ 3 רוני מירושלים: "כאשר אנד. מתחבר משי מ תי ו | יו שיד לי = גבוהים מאוד, איך אפשר להפסיק אותם?" אכן בשלב הראשון של התחברות המודם למודם מרוחק אנו שומעים צפצופים מכוון מודם לעתים בקול רם יותר ולעתים פחות. צפצופים אילו הם התקשורת הראשונית שמקיימים שני המודמים ביניהם. ניתן לקבוע את ווליום המודם כדי להקטין את המטרד על ידי גישה ל"המחשב שלי", כניסה ל"חיוג לרשת", בחירת הסמל בה אתם משתמשים לחיבור לאינטרנט ולחיצה כפולה על כפתור העכבר הימני, כעת יש לבחור ב"מאפיינים", בשלב זה נפתחת כרטיסיה, מכאן נלחץ על כפתור "קביעת תצורה..." ובתוך כרטיסיה זו יש להזיז את מחוון הקול לגובה הרצוי (ניתן להורידו של להשתקה מוחלטת של המודם). ו ו ו מ ב ו באותו העמוד, לא משנה כמה פעמים אני לוחץ אחורה. למה זה קור לצאת מזה?" התופעה שאתה מזכיר יכ 5 ; להתרחש מכמה סיבות - בינ יהן ניתן למצוא בעיות הנוצרות עקב שימוש בג 6 או בשפות סקריפטים אחרות, טעויות בכיוון שרתים או בשימוש מכוון של בעלי האתר בטכנולוגיה, כדי "ללכוד" את המשתמשים באתר ללא אפשרות לחזור אחורה. אך למרות זאת ישנה מ יי ק מכך, זאת נעשה על ידי גישה לתפריט הדפדפן ולחיצה על "0ג)", כאן נראה כמה רשומות ממוספרות מאפט והלאה. אפס מייצג את הדף בו אתה נמצא כעת וככל שעולה המספר כך תיגש לדפים אחורה. אם ד הרשומה שלידה מופיעה הספרה אהת. ה ואיך אפשר 6 זס)63והוותוחסו | 0 | שפוצ ]0ם ₪ | | 8 יה 6% 8 6 סותסרן אופנט. אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה 0 6 שחזסת - וב |ם 1 סוסה 2 וו 3 5 0 שוחסס|6// 4 והחווש! ו!סומצווום 5 | ב סו 6חזססוסש/א 6 הוחו 176) 0% 7 6זס...008-0-0) 0] סהזססוס/ 7 8 הזמנת ידיעון ידיעון קורסים | ונבו ע כללי זוז 9 "₪ ות ו אקדמיי שוס - יצירח קטר 0 ה אופנט- אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה ררועו ג ב וש שו | ה הי | ידוז חל הא ' רידיו+וורזר- | 1 == א זור וו ור ל"דוווורווור . וע עג האחר >שס)ובהחוס 1 ה16ו יז ₪00 62+ 106-087 4 1 הש 108 10- תשוזט/ :כ זו "עגבָנייה רקובה - ביקרות.סרטים" זהו שמוּ של אתר זה העוסק בביקורת סרטים, והרי שמו אומר הכל על מה שניתן למצוא בתוכו, ולא סתם אומר את זה אלא ישר בפרצוף. 50 11 וה5001.60א11. אאא :כו אתר זה הוא למעשה תחנת שירור אינטרנטית המכיל שלושה ערוצים נפרדים המשדרים | במקביל. ‏ התוכניות ‏ הן יי ל ב האתר לצפות ולהגיב באופן ישיר על המתרחש. הוח גא שנ+ט1א טח ההז וה ותש סרח יאר :כו אם אתה משוגע לסרטים אז זהו בדיוק האתר בשבילך, בין הדברים הרבים שניתן למצוא כאן יש תסריטים של סרטים רבים, תמונות, קטעי וידאו, חידונים, חדשות מעולם ₪ הסרטים ועוד דברים רבים אחרים. 500 ..טחסוו )0 3 שההּ ₪5חוו50 ,5זש/ובּז) , בציס זט טסה סחז - >ש וש וז וס =זסוס =זשסוא 8 || . ]| | מ" ו ,ןוו וו ו ופ ירי כ ו 2 = שש מששט ב--- ו ו ו ו 8 00ו60כן5-וח!ו 5 גוחב !וא 6ושסו! זט ב הוופו! וו ה זס! סוסה אסווש ארוויזיון 1999 סש זג[ ז. ארי :110 יכול להיות - שתחרות הארוויזיון היא לא מתוכניות ימו ה ד די יי ית ביותר אך עצם העובדה שהוא מתקיים ‏ השנה - אצלנו רייה וב להראות : מעט- התעניינות. אתר. -- האהוויזיון = 99פ9| הישראלי "אינו ‏ עוסק רק בארוויזיון- הבא - אלינו (לטובה?) ‏ אלא בכל ההיסטוריה של הארויזיונים ומאפשר לנו לחפש את מילות כל השירים שאי פעם השתתפו בו, חיפוש נעים, יש לך דואר החטש | הסט 6רטסץ. :כו זהו שמו של סרט חרש בכיכובם של טום הנקס ומג רייאן, וכפי שאפשר לנחש, הוא מתרחש סביב האינטרנט והדואר האלקטרוני. באתר מידע רב על הסרט, על השחקנים, א 5 5 א ה + ל 0 הומטתאו] ₪0 השע ] 8 | %+< 2 | 3 עו וכ ו 556 | מהס3) | 4051 5% רז יש א הח חח ורתיו קז | 8 4% 0 ₪ 6 ונוא הווא ו זו וו זוי וז 8 9 קוח אהו 60 / "ו ו סי ה ש ₪ וו אוו וזפוזאםם בא55 ברוכיס הבאיס תמונות, קטעי וידאו גלויות, עזרים לסביבת העכודה שלכם ועוד. נשמח לקבל מכם כל תגובה, רעיון, שאלה, עצה, אתר מעניין או כל הודעה אחרת שברצונכם להעביר בקשר לפעילות המדור. כמו כן, ברצוני להדגיש שוב כי אין אנו עונים באופן אישי למכתבים, איננו מגיבים חזרה לתיבת הדואר של השולח ואיננו פותחים קבצים מוספים מכל סוג שהוא. כתבותינו היא: הסט [ הור 1206 רשו 0 0/0008 ו א ו > ו ו כ56 גג -/6[?, וו/כי3ית 4/] //א?/ כַַ/ייה מאת: דוד זילברשטיין בתזמון מושלם לחג המולד, חברת ₪100% מביאה אלינו את וטטןטז 21%] 16 :ו6והו1, משחק זטוסטון5 כו3 שפותח על ידי חברת 8%%]() שפחו0%ס.1. עם התגברות הזרימה הבלתי ו ל | לי ב ו גם אבן דרך חשובה, בז'אנר משחקי האקשן בכלל ובזרם משחקי הפעולה בפרט. ו בנעליו של גנב - פורץן, יו וי 1 יי ימ ו יי הי יה קיטור ומנגנונים מכניים מתקיימים הי ןר יניכי תת רפאים - כל זאת, בליווי | מוסיקה ניאו-גותית, וסצינות מעבר באנימציה להנעתן של תמונות קפואות, | לרוב וכלי < זיוב תנועה דתית קיצונית אדוקה, 5 הגד שווך (הפטישניים), היא אחד הכוחות זי שי ג"מת שי ו וני יי ביותר. הם משרתים את "הבנאי הגדול", הוא האלוהים, בצורה נוקשה ואורתודוקסית ומן הסתם, גניבה, איננה פעילות בה הם מצדדים. בין המשימות השונות אנו נחשפים לעשרות פתגמים, פסוקים, ציטטות ואמרות של מסדר הפטישניים, המשקפים תפיסת עולם פילוסופית מיוחדת - מעין נצרות קתולית, גותית, עם נטיות פשיסטיות. במהלך המשחק, עם התקדמותך בין המשימות השונות, אתה נהשף לאינטראקציה ברמות שונות עם הפטישניים, מה שמבטיח סביבת משחק מרתקת, מקורית ומאוד מפותחת ברמה עלילתית. ו מ 3% שהואסס,] הביאו לנו את אטטו]|5 וחט%1צ5, לפני מספר שנים, כשז'אנר ה-אזשוטטה5 עדיין לא היה יי 00 ו היה משחק מאוד מורכב מבחינת התשתית ,.. ומנשק המשתמש - היו בו אפשרויות 4 שליטה בדמות, שהיו רמה אחת מעל לשאר המשחקים שקיימים בשוק דאז. אלא שהמורכבות הזו, הביאה עמה גם סרבול רב . פ ר ב <ל שאולי מנע מ - ו₪ה5516 וו מטאורית ואף אולי אחראי לעובדה שמאז נעשו כל כךָ מעט משחקים ברמת מורכבות זו. ]ות[ עושה את אותו דבר | בתחילת שנת 9 ן, אך בצורה טובה יותר. מנשק המשתמש | ללמידה, אינך זקוק לכל כך הרבה מקשים כדמו ב-אשטת5 וחטוגץ5 ושילוב התשתית של המשחק עם אווירת העולם המובאת בו, מבוצע על הצד הטוב ביותר. לא פשוט להיות גנב גנב בימי הביניים ובעולם המשחק של ]ושו1, הוא הרבה יותר מכייס או שודר - גנב הוא מקצוע עתיק יומין, בעל מסורת ארוכה ומסלול לימודים ואימונים מפרך ומורכב. גנב טוב צריך להיות בקיא באומנויות רבות, מפריצת מנעולים, התגנבות חרישית, התחבאות בצללים ועד לכיוס, דקירות בגב, עריכת מארבים, גילוי מלכודות, טיפוס ועוד. יתרה מזאת, ובפרט בעולם בו הכישוף והקסם שרויים בכל מקום, על הגנב להיות בקיא במגוון רחב של כלי נשק - כמו חרב, אלה (המכניסה קורבנות מופתעים למצב של חוסר הכרה), חץ וקשת וכו'". יוצא דופן ]שו מביא את כל האלמנטים הללו לידי מימוש במנוע המשחק ובכך הוא נבדל מעוד וריאציית ‏ 6אג00) סתמית. מעצבי המשחק ב-%%ג|ו6 פהואסס.ן מתפארים בכך שניתן לסיים | את רייו ה[ ייג וזה נחשב למשחק ארוך) מבלי להתקיף ולו אויב אחד. בקרבות פרונטליים קשה מאוד לשרוד ב - 1ו36], אם כי מנוע הסיוף שלו ראוי לציון - הוא מאפשר, מבלי | לשכור | את הדינמיות והמהירות של מנוע ה - וטוטטוו5 כן3, לבחור את סוג וכיוון מהלומות החרב וגם את הסוגים והכיוונים של ההגנה והבלימה, גם הם בעזרת החרב. אך מי שינסה לפתח קריירת סיוף ב - ]6וה'" לא יגיע רחוק. שהקן טוב, חייב | הו והי ייד היכן נמצאים האזורים המוצללים בהם נסתתר מפני האויב. לשים לב בנצנו ו + ר> / ב 1 - לרצפה - האם היא רצפת עץ הורקני, אבן שיש באולם מהדהד, או שמא ד 2 עמ את קולות הליכתך? מנוע המשחק מחשב בכל רגע את רמת הנוכחות שלנו בשטח, הן מבחינת ראות והן מבחינת שמע (טיפ חשוב - לעתים עדיף ללכת ולא לרוץ, כף עושים פחות רעש). השימוש בכלי הנשק הייוו יי ו 4 תחליט להשתמש בהם כלל, גם הוא צריך להיעשות מתוך מחשבה - אם תתגנב מאחורי גבו של האויב תוכל להורגו במכת חרב אחת, או להממו למצב של חוסר הכרה עם הנפת אלה אחת, מכיוון שהוא מופתע. אם הרגת או היממת אויב, כדאי שתרים את הגופה ותחביא אותה בחדר נטוש או אזור חשוך כדי שאויבים אחרים, המפטרלים בסביבת המשחק כל הזמן, לא ימצאו אותה וייכנסו למצב של עירנות. חץ המכוון היטב לצוואר (שוב, במידה שמדובר במצב הפתעה, כשהאויב לא רואה אותך) ו רו מיד. חצי אש וחצי ישי וגיצי ירי במיוחד נגד אל- <ועי חצים חשובים נוספים הם חצי מים אותם נירה אל לפידים ומקורות וי כבים ‏ - שימושי ו מקומות מוארים. כדי שתוכל להתגנב, קיימים ‏ חצי עש המשפריצים עש טחוב על הרצפה, מה שגורם לצעדיך להחריש. תוכל למצוא חצי רעש שנירה לכיוון מסוים וכל השומרים יגשו לבדוק מהיכן בא הרעש יי וי ו ב רוי אבל לא רק הלחימה וההתגנבות הם העניין. ב-]טומ1, שחקן טוב, חייב להקשיב אם מתקרב מישתו, להקשיב בסתר לשיחה בין שני שומרים, להקשיב כדי לשרוד. מינן= ינ ו ו ו ו ו מכתבתי זו ולכן אני חוזר ואומר - ]שוגו הינו פריצת דרך השובה אמיתית בז'אנר ה - אזשוטט5 כ]3. לא במנוע, לא בגרפיקה ולא באנימציה (אשר ברמה מצוינת - תמיכה במאיצי וודו 2 וכל החגיגה), למעשה, למעט 6 |טוו'[ הוא ההוכחה היחידה לכך שמשחק פעולה לא מחויב לאותו אופי שראינו עד היום - אקשן וטקטיקת לחימה, אלא יכול הת וי ורות לי יי מנו = יל שי יי ו יי ו בעד: ד ו חוויה ייחודית מדהימה. הנדסת שלב מעולה ומגוון משימות רחב ומרתק. נגד: נו, אם חייבים... המשחק מכיל שמירה מוגבלת, מה שמספיק כדי לעבור שלב, אן לא מאפשר לשמור מצבים משלבים שונים. את סרטוני המעבר רואים פעם אחת, ללא אפשרות כיתוב ולא ניתן לצפות בהם שורב במהלך המשחק. זהו בסך הכל קהל יעד: כל מ' שברשותו מחשב העומד בדרישות המינימום! ברצינות, זהו המשחק טוג ומומלץ לכל שחקן, ללא הבדל בז'אנר האהוב עליו, דת, גזע ומין. מאת: ענת סבט שמו הרע של מנהל ארגון הפשע, אל קפון, נתן השראה לא רק לסיגר הקובני, אלא גם למשחק הזה. אך למרות זאת, סימולציית ה"עסקים" הזו שואבת את מרבית השראתה מדרוך ארגונה של נבחרת כדורגל. אמנם זו נבחרת אלימה קצת יותר, אבל מי אמר כ העלילה מתרחשת בשנות ה-20 בעיר הנקראת 66חגז6קות6] (הידועה גם בתור שיקגו) - הברים יבשים כמו מדבר ובשנות ה:20 חל איסור על מכירת משקאות וי יי הפרוהיבישן), וזהו הזמן האידיאלי להקמת כנופיה. את המשחק מתחילים כאשר אנחנו אלמונים ובעצם חייבים להרחיב את אמפריית הפשע שלנו - לצבור הון, לספח עוד שטחים בעוד שאתם מסלקים את אויביכם ונאבקים ברשויות, עד אשר אתם משתלטים על עיר. מחלקת הגביה כדי להרחיב את האימפריה עליכם לסחוט כספים - זהו למעשה מפתח ההצלחה כאן בירי לי | מכ | ל ו בכש דד או 8 3-1 4 ו ) ₪ 6 וי הוחו יי יי יי מ יכ ריל ולגייס חיילים שיהפכו-במהירות לכוח הגרילה הדרוש למשימות הגביה השונות, תוך זמן קצר תקבלו דיווחים על כנופיות אויב אשר מסתובבות באזור שלכם כאילו המקום שייך להן, וכתוצאה מכך חלק מהלקוחות הקבועים שלכם יסרבו לשלם, ואתם תיראו רכרוכיים - זהו כמובן הזמן בו אתם צריכים להראות להם מאיפה משתין הדג ב ימ הכימ לי בי = יי ולהדוף פלישות אויב ולשנות את חומרת העונשים לרמה גבוהה יותר; בתחילה "שיהה ידידותית", לאחר מכן הכאות, אחר כך היהוט יו גי מחודש אך מגושם של בתים, ריהוט מחורש של הפרצוף, הצתות ולבסוף פשוט לחסל אותם. השיטה הפקודות יוצאות לפועל על ידי הסגנים יי יהי ומר ה יי | האוזניים) אשר מפקדים על קבוצות בריונים נחותות יותר. הסגנים חוסכים לכם את הטרחה לעבוד ישירות ‏ על הדברים השגרתיים וי שי שי מ וי כ פיי | רצונותיכם בצורה הנכונה. בכלל, כל הבריונים מקוטלגים על פי 7 2 .א - - , . ./ ' 2-ל - קריטריונים | (יכולות) : הקשורים = לנושא הכנופיה, כגון: אגרוף, רמת האיום, תפעול כלי נשק וכדומה. אתם יכולים לברור אותם מתוך אותן קבוצות מגויסות הבאות אליכם = ב -1 ל ספ "= יכ = ד מ לסגנים שיחלקו את העסק למחלקות שונות כמו: משרד סחיטת הכספים, משרד ההגנה, משרד ההריסות וכו'. וכך, יוצא שהעניין די מסודר ואפילו מאפשר לפעול על פי מידע מודיעיני שנאסף כדי לתכנן רכישות נוספות, מ"ומ[ יש פני (צי יש ו שי בי כ גי ב ביל מערכת מורכבת כמו בחלק גדול ממשחקי הסימולציה, גם כאן דורשים מאיתנו לפעול במספר רב של זירות, בשהפעולות בזירה אחת יכולות ליצור השלכות רציניות על זירות אחרות, מצד אחד, אם נסתובב יותר מדיי ברחובות, נוכל בהחלט להיתקל בהתערבות הרשויות - פיקוח כבד מצד המשטרה וחקירות פדרליות ימנעו מכם תנועה חופשית והעסקים יסבלו בשל כך. מצד שני אם לא תטפלו בבעיות פוליטיות בבניין העירייה ותכו באנשים הנכונים (אלו שנמצאים במקומות הגבוהים), תהיו תמיד תחת פיקוח קפדני (האויב פשוט שיחד את ראש העיר). אם למשל תצליחו יותר מדיי בצורה פיננסית ומנהל החשבונות שלכם לא יוכל להלבין את כל הכסף השחור, עליכם לקוות שהעסקה שעשיתם לפני שבוע עם התובע המחוזי תשתלם. זוהי מערכת מורכבת מאוד, הבנויה מחלקים בתוך חלקים והאפקט הזה הוא מה שיוצר את ההנאה מ- %ז08516ג2) ואת המקוריות שלו. בתוך העיר אתם יכולים להרוג, לבזוז ולעשות שמות, אך ההצלחה טמונה בכך שהעיר תיראה ובשי מ שריי למ כ יי וריש ויוי צדקה, לשחד את הפקיד המתאים כדי להוריד את המשטרה מגבכם, לקנות לעצמכם את העיתון המקומי ובעצם להבטיח פרסום טוב שישיג כמה אנשי סתר כאשר תרצו לפוצץ מספר בניינים. אחד הרברים המהנים יותר הוא לתכנן כיסוי מתאים לעבודה הלא חוקית, כך שאם במקרה אתם רוצים לנהל חנות משקאות, עליכם למצוא כיסוי מתאים לריח ולבקבוקי הזכוכית כדאי להקים חנות דגים בסמוך לנפח וכוכית; 4 "זמן אמת" הפוטנציאל האמיתי הגלום במשחק הזה הוא ו | המשחק מעורר את העיר לחיים, ומנקוד המבט של 3/4 הכל נראה הרבה יותר מעניין שקה 655 הופוודו | יי ויעיל. בדרך זו. תוכלו להגיב ‏ במהירות למצבים מצו יר בי | | | מתרחשים - כך למשל אם אתם שודדים בנאק ולפתע מופיע שוטר המגיע מעבר לפינה, אתם יכולים להורות לאנשיכם להמתין עד אשר הוא יחלוף. להערכתי,. זו באמת הדרך לשחק כאן היות וסגנון המשחק הזה הרבה יותר טוב, מאשר לקבל הודעות על כישלון המשימה או הצלחתה (אשר תלויים במקרים רנדומאליים) די =[ גך* יי יי בירי ל שר" מוי == ד ה מני מ = רימ יי יי יו אדם ללא סיבה מוקדמת, אך תמיד' ישנה ההרגשה שיש פתרון אלטרנטיבי לכל בעיה שהיא. בכלל, רק לעתים נדירות אתם מרגישים קורבנות לנסיבות | שמתוץ לשליטתכם, ותמיד קיים הפיתוי להמשיך לשחק ולהשתלט רק על עוד חלקה קטנה, רק על עוד איזה רובע ואולי זה מה שמניע את העולם התחתון וזה שמעליו. | הא א וו | בעד: ו 7ב אם אלימים אין חברים. | קהל יעד: לאוהבי סרטי המאפיות למיניהם וש זוי | 9ו13ם3;) "וזה יווהו ה + = !ורוב 6+] [ ץ'חד" ז "ו | ו | | נ - ₪ י =- - = 77" "4 00 מו . ו = חר -7 בב במנבםמנהמהממבח ‏ הממח תשא מהשממשמחת ‏ חוורו זוה = 3 רו ו< א | | 5 ז 6קק3 655 הו5וום || ותו 1 רוסזו סוט זו ? וז |=רו- "יגח | ₪ 0 35]ז והוז וי + | 8 - הזר מבעיות מסוימות (ולמען ההגינות ו לומר שהן "אינן קרדינליות מבחינה <> טכנית)? בשהבולטת שבהן היא הדמיון הרב זר של. = 2 ב שגר ו | ב וי ל 40 מכוניות, ו של גבי30 > חולני. יותר.ומשאיר את השחקן זמן רב יותר 5 בטווחי קושי?של 0 רמות. = = מול. הזוועה.. בעיה נוספת קשורה למנשק- ‏ - של ארי 5 בב השליטה שלנו וי גי ו וו געל , בטח ובטה:שלא בשלבים הראשוניים של | | יי : המשחק. ו - הו 8 ור 6 כו ור מזעזע, הוא דורש מאיתנו הבגר | 3 8 0% - צומח: והומם ו ל, ו 5 // ₪] שמבקש לנצל א ]1 הרעש סביבו בדי ->-- / ב "כסף. אך נראה-לי -- | שהפעם. אנשי המחשבים לא בפלו יותר מאופקת | 0 בו 8 ל = ב ול 0 שזו -. 8 ₪ - : | ו עד 2 , כ -0 ל 6 4 שש 7% . בל היה וה מסע ‏ י הכל 1 7% 7 החל > | ל ב 6 אבל. המופרעים כמ % רצה לראות את = ] שירצו | להתנסות בכך שש ל לרא את | לילצו להתגפות בבר : לשב - = 9 %- . - במצעד הנ -- מו ורות - שהך הפר ו הל 9 ו 1 לי גר 0 י ל | ₪ שק ו כ 2 5 2 5 | : פו טכרן 4 . . ו ל 0 % . 1% . כ של דבר מדובר. בכותר בעיית" - % * למלכודת הזו ולכן הנימה בעולם קצת , ומד ופחק ומ 85 מה - פול > <-") | ד ברק להזתנוה / .-3 ו ו ו 221( )- יריית הפתיחה מאת: גיל שיינברג מאז שהמשחק ]00% יצא לאור, השתלטו משחקי הקרבות התלת ממדיים על שוק המשחקים. כל שנה מחכים שחקני ה- 5710075 3 ללהיט הבא והוא לא מאחר לבוא. המשחקים מאופיינים באותן התכונות שליוו את הז'אנר מההתחלה: נקודת מבט של הגיבור, מפלצות מפחידות, מרתפים מחניקים, שמירה מהירה של המשחק כל כמה דקות והרבה הרבה ירי כדי להרוג. וכך, יוצא ששוק התלת ממד שעד לא מזמן נשלט על ידי החברה שהמציאה את הז'אנר - כ1, כולל היום הרבה חברות שמתמחות בתחום. בכתבה זו אנו נפרט על העבר, ההווה והעתיד של ה-5110071085 30 ואולי אפילו נמצא לז'אנר שם עברי - "תלת קרב". וי ו 7 ו ו" הכל התחיל עם כנ3 א[ 5117 אי [סא, משחק קטן של 1 שהיווה המשך למשחק מצוין אחר שבארץ נקרא "וולפקשטיין" או "הטירה הנאצית". באותו מקרה הזדמן לשחקן להיכנס למבוכי הטירה הנאצית ולחסל נאצים יי יי בקיצור, עלילה סבוכה. אבל מה שבאמת היה חדש כאן הייתה העובדה שכל המשחק הוא מנקודת המבט (202%) של החייל האמיץ = == יי שמו של הז'אגר. אחרי וולפקשטין הגיע 1א00002 הידוע ושינה את כללי הסיפור, וכשחושבים על 560 רביו[ ו" דל בי" ם הי ריקי של חברת ]1 ושכתבו גם את ][א0), המציאו את כל כללי המשחק הבסיסיים. היה שם תלת ממד ממבט ראשון, סכין, אקדח, רובה קצוץ קנה ובזוקה, מפלצות מבחילות, מבוכים אפלוליים, שמירה מהירה, ו הגרפיקה השתפרה, הסאונד הפך לאמיתי יותר והאינטליגנציה המלאכותית גְדְלה בכמה נקודות ()1, אך ברוב משחקי האקשן התלת ממדיים, אין חדש מתחת לשכפ"ץ. משחק הדמים אם נתקלתם בכוחות אופל או במפלצת ירוקה מדם, קיים סיכוי טוב שאתם נמצאים בעיצומו של משחק ממכר של תלת קרב, שהוא מסוג המשחקים שנחשבים לפחות מתוחכמים ולמאוד לא חינוכיים. איך שלא נסתכל על זה, המטרה היא להרוג, לחסל, לשבור ולמצוא מפתחות. בתור שחקן מכור נתקלתי לא פעם באנשים שאמרו לי ששחקני 0001 ו-5 011% לא חכמים יוותר מהמפלצות שנגדן הם נלחמים - אן בתחילת הדרך המטרה הייתה ליהנות מהאדרנלין שזורם בדם ולמצוא מפתח לשלב הבא, אבל לאחר זמן מה הדברים החלו להשתנות עד כדי כך שבשנה האתרונה נתקלנו במסכים מורכבים וכוחות 150% )א ) שדורשים מחשבה, ובמפלצות לא צפויות שרודפות אחרינו בטירוף. למי אתה קורא מפלצת? למה בעצם קוראים למפלצות מפלצות, הרי ברוב משחקי התלת קרב מעורבים חיילים סובים ורעים. לפעמים הם די אנושיים ולפעמים הם באמת מפלצות, אבל מה שבאמת הכניס את המושג "מפלצות" לז'אנר התלת 7 - יוו קרב היו המפלצות המפחידות של ואסספ. = מ וי ל ו ל שבמקום ללכת לפסיכולוג או למנתח פלסטי, החליטו לעשות לנו את המוות. מאז המפלצות נהיו פטפטניות יותר, חכמות יותר ומעוצבות יותר - אבל אני לעולם לא אשכח את המפלצת העגולה- אדומה שמציקה לי עד היום בלילות ירח מלא. של מי הפיקסל הזה? וי ו ממד, משחק תלת קרב לא יכול לצאת לשוק בלי תמיכה ברוב מאיצי התלת ממד. שנים חיסלנו מפלצות מגעילות בלי לדעת שהן בעצם לא מגעילות בגלל לשונן הירוקה, בגלל ריח פיהן או בגלל העובדה שהן אכלו את כל חברינו לארוחת בוקר, אלא בגלל שהיו להן פיקסלים על הפרצוף. פיקסלים הם אותם ריבועים מעצבנים שבולטים לעין השחקן כשהוא מתקרב לקיר או למפלצת בזמן המשחק - פעם קראתי להם פצעי הבגרות של מפלצות המחשב, ולא פעם 1 יר פיקסלים. אבל אל דאגה - ימי הביניים חלפו ומאיצי התלת ממד כבר הפכו לחלק בלתי נפרד ממשחקי התלת קרב. מאיצי התלת ממד מאיצים את המשחק ומאפשרים לבעלי מחשבים חלשים יותר "לשחק אותה", וגם משווים לגרפיקה מראה מרוח וחלק יותר, כאשר הדובדבן שבקצפת הם האפקטים היפים שגורמים למי ששיחק במשחק "מואץ", לרוץ לחנות ולקנות לו אחד כזה. הרשת מתהדקת אחת האפשרויות הכי מדליקות במשחקי התלת קרב הם משחקי הרשת. במשחקים ו נגד השני ברשת או במורם, | ואפשר גם לשחק במשחק | מרובה שחקנים דרך אתר יי ו אחד בשני או להילחם יחד למטרה אחת - הכל הולך, נדמה לי שאין כיף גדול יותר מלשחק נגד שחקנים חיים. קודם כל, שחקנים חיים הם בדרך כלל פחות צפויים משחקני מחשב (-6)קאז), והם גם אומרים דברים פחות צפויים - משחקי התלת הרג האחרונים שיצאו שיפרו את אלמנט האינטליגנציה האנושית של שחקני המחשב במטרה לתת למשחק היחיד |< הרגשה של משחק רשת, אבל ]002 אין כמו שחקן חי, זהו למעשה | אחד העקרונות המנחים הי ו הסדה כתאץ .גצ פ5אם]ה של אס כשניסה לשפר את ההזנחות הקטנות של תתן. |--. והה. מלחמות העתיד שיפורים | בתחום הסאונד | ההיקפי (טכנולוגית ₪ '].1 של ם/[ד/₪ ₪-), בתחום הגרפיקה (כ0000 00 ו- 3 /1%א), בתחום ירי יי יי ₪ למציאות. בעתיד, כשרשת האינטרנט תהיה ה ו לא יהיה צורך לתקתק באמצע המשחק כדי להקניט את האויב. בעצם, כולנו נוכל פשוט לועוק את שאגות הקרב שלנו היישר למיקרופון ולקרוא למפלצות בשמות גנאי (והפעם, בעזרת טכנולוגיית זיהוי קול הביש שה ליג די היל מעבר לכך, המחשב גם ייחשב איפה כל אחר נמצא וייתן לסובבים אותנו וירטואלית, לשמוע את מוצא פינו לפי מיקומם היחסי. כך לוחם חבר שעומד מאחורינו ישמע ויוכל להזהיר אותנו מפני אויב מצד ימין. כמו כן, הגרפיקה חציורית תהפוך מן הסתם לאמיתית ממש, ולא רחוק היום שבו נוכל להילחם פנים מול פנים מול שחקני קולנוע מסצינות ידועות וחכו לאפוקליפסה עם ברוס וויליס), חיילי אויב בשדות קרב היסטוריים ובאמא שלא הסכימה לתת לנו יותר דמי כיס. - קששףי. . 2 - -- - --. . מש מאת: בן כספי = הזופ א/ /- 5 ה ]00 ז ונ וורור/ ו א ו -- ) 2 )ו ר/ תרבות ‏ המשחק סביב קונסולת | ה-+צ50% א0ז51/1צ.1י! אינה דבר חדש, אלא היא קיימת כבר | שנים רבות כחלק מהבידור המשפחתי במיוחד במזרח | הרחוק. אך כמו בכל תרבות, גם קונסולת הטלוויזיה הזו אינה | יוצאת דופן ויש לה את הקלאסיקה הפרטית שלה, אותו היכל תהילה אקסקלוסיבי שמאכלס את המי ומי של התחום. נדמה לי שכל מי ששייך בדרך זו או אחרת לעולם משחקי המחשב, | יסכים שסדרת משחקי הפלטפורמה 321600021 511 א נמנית על אריות ה- 0%ןד 5צ/.1, לא רק בגלל העובדה שהיא מלווה | את הקונסולה מראשית ימיה ולא רק בל שהיא הצמיחה סופר - גיבור | נוסף, אלא בראש ובראשונה משום שהיא סדרה משובחת של משחקי פלטפורמה שניצלו היטב את יכולות ההאצה הגבוהות של ה- )11 פה 1, והביאו מהירות חסרת תקדים עם הרבה הומור ופה ושם מצט עלילה. אין ספק, בית התוכנה של 2020 צ'ך1)!) א עשה את זה יפה | וגם אם לא תמיד ראינו ניצול של אפשרויות הפנורמה (כמו ב- -₪006") ו- 30008 7115 0 5), צמחה בפנינו היסטריה אמיתית אם מוושויייממ לא התמכרות למשחק הזה. עבור אותם אלה שלא מכירים את העניין נזכיר כי גיבורנו הוא 1 ]'), ספק כלב ספק שועל אשר 0 במסלולים שונים במטרה לאסוף כמה שיותר תפוחים, לרסק כמה שיותר ארגזים ולהתגבר על אויבים שונים כדי לעבור לשלב קט יותר, עד אשר יצליח במשימת העל שהוצבה בפניו. וכך, לאחר שהציל את חברתו וחיסל את ד"ר גוקטקס בפרק השני יוצאים השניים יחדיו כדי להציל את העולם מפני כוחות רשע וכל זה במסגרת של חמישה 0 וי הפעם, "אוגה - אוגה", יצא לחופשי ומדובר בכוח מאגי חדש שמאיים על העולם, ובעצם מופיע כמסיכה אפריקנית קרומה המנוגדת למסיכת הבונוס שמוכרת לכל מי שכבר התנסה בעניין (אותה מסיכה שנצמדת % לפנים, מחסנת אותנו ומכניסה את הדמות לריצת אמוק מטורפת). "אוגה - אוגה" מהלך אימים על כל הדמויות, ויותר מכל על ד"ר גורטקס שמקבל הזדמנות אחרונה לאחר שנכשל 5 הקודמת. אך בואו לא נשכח שמדובר במשחק פלטפורמה אשר דורש מאיתנו לעבור כמה שיותר שלבים ועולמות וגם אם רמת הקושי הולכת ומתגברת, עדיין מדובר במשהו פתיר שניתן לעיכול מהיר. את הנקוד הזו הבינו בהפקת הפרק השלישי, וכדי לסגור את כל הקצוות הלכו על אסטרטגיה כפולה - מצד אחד, ניתן לחזור על אותן משימות שוב ושוב כשבכל פעם הן נעשות קשות יותר ומוקצבות בפחות זמן (מסגרת .]77413 6!א]1), ומצד שני אפשרו לשחקנים לבחור את 0 אליו ירצו 0 0 כדי = שק = אק שר | אא - | | 3 | | כ - ]ה ) [ 9 ()( % )ו , ו 2 [ | 6 . | ] יי ך שו "<- ו שי ו צ הייתה ונשארה להביא חמישה קריסטלים אלא שהפעם זה לא באמת משנה איוה קריסטל יגיע קודם. חמשת העולמות אליהם ניכנס הם כפר הצפרדעים שם נמצא את עצמנו בעולם פנטזיה של נסיכות, אבירים ובמר ?כ מש שי יי ףכל יי הם פשוט תופסים את 511/ 28), מעניקים לו נשיקה צרפתית והופכים לנסיכים. זירה אחרת היא עולם הדממה שם ננווט את 8/4511-) במצולות . הים ונתחשב בהפרשי גובה, בטורפים מסוכנים ובשינויי זרמים | שמשנים את הכללים. אם נכשלים כאן אז 511/ 6 הופך לדג "אבו- נפחה" וגם זה די משעשע אם לומר את האמת. ה- 41:55 א ₪11 ) - כאן נכנסת לתמונה חברתו של 51 א והיא מוצאת את עצמה רכובה על נמר על החומה הסינית, כשהמטרה היא לשלוט בחיה הזו להתחמק מהולכי רגל, ממלכודות רחוב, מדרקונים מעופפים וכו'. חצר העצמות - אחד החידושים היפים שהביא הפרק השני היה אותן מחילות ארוכות בהן רץ 511/ 8/), כשמאחוריו מתגלגלת אבן אדירה שכמעט מועכת אותו, על בסיס אותו הרעיון יצרו בפרק השלישי עולם שבו רודפת אחרינו מפלצת מזעזעת, אלא שפרט למלכודות מאיימות כמו בריכות לבה, מאיימות עלינו ציפורי טרף שפשוט תופסות את 511/ 4') ב אותו לשמיים. העולם החמישי הוא הים הפתוח - כאן יוצאת לפעולה החברה הידועה, אלא שכאן עיקר החידוש של המשחק היות והוא נותן לנו תחושת מרחב של רכיבה על אופנוע ים ללא מסלול מחייב (ממש כמו 0 % ו-פפטאכ ]א ₪055 )אס דס1א), ואנו נעים במסלול רחב ביותר עַם תחושה אמיתית של פנורמה חזקה שהקונסולה הזו ו בסיכומו של דבר המשחק הזה הוא בגדר חובה עבור כל המעריצים ואוהבי הסדרה, הוא מאפשר קנו להגיע במהירות לשלבים האהובים יותר, משלב פס קול נחמד בכל הרחיב את 2 | ו שאינו מתבסס על מכוניות מירוץ 1 ב ו | 1 , 9 7] לפורץ דרך של ממש. | בסדרת מת לחיות רק בצורה פחות ברורה. חבר'ה, מהכים לנו כאן || שלבים של אקשן חכם בדמותו של ברוס וויליס כמוביל העניין בעלילה מורכבת של מדע בדיוני, כוחות אור וחושך וכל יתר המרכיבים שדורש ]3 משובח. הסביבה פנורמית והיא מצליחה להעביר את היטב את תושת המרדף ואת האפקטים הקוליים שיוצאים מהמגוון האדיר של כל הנשק 5 ד לעבודה חכמה והתמודדות של ממש עם מצבי לחץ היות וניתקל במספר מקסטימלי של 20 אויבים בסצינות הפעולה המתקדמות. רביעי בלתי 4 77 מאולץ. לוקח אותנו לאופק אחר של ספורט מוטורי, אל אותן מכוניות שלט רחוק | 1% אינו מוצר מתוחכם, הוא לא דורש מאיתנו מיומנות גבוהה מדיי והוא גם רחוק | מלהיות ריאליסטי. לטעמי הוא מותאם יותר | | ממש לפני שסגרנו את הגיליון ולפני הכתבה המקיפה, רצינו לספר שהגיע אלינו כותר האקשן האדיר הזה שנחשב ועוד בשורה באה מכיוון ההתפתחות הגרפית של לכידות פנים ומעל הכל בזיהוי המוחלט שלו על כוכב הקולנוע ברוס וויליס, שראינו לשהקנים הפחות מנוסים או לצעירים יותר | שמחפשים התקדמות מינורית בין מסלול למסלול, כשהמטרה היא להבין את הניווט הבסיסי, למנוע מהמתחרים לחסום את המסלול, לאסוף את הבונוסים הנכונים ולהדוף את מי שקבר אותנו. למרות הפשטות, תשתית המשחק מורכבת ממספר מרשים של 16 מסלולים ו שמונה אזורי בונוס וקיצורי דרך אותם נכיר ככל שנתנסה יותר. כמו כן, יש כאן אפשרות יפה לפיצול מסך ופעלולים נהמדים שכוללים זינוקים נחמדים "ןמוי ן דיו יי | ה שה 4 ששמ -מא.. האמה = שמדר. המח .משאם. המוג הממח ממוחמ: ‏ מחא. ‏ הש | ממממל. המאג האש . . . 0 : 7 וי יי = == הנ ש למכירה המשחקים 98 1.1/8₪ א ו-2 5 00ה1א. אסף, 02-5333669. "ש למכירה מעל 80 משחקים ל-64 שאמ דא]א + 246 + כונן ?21 ומתאם המאפשר משחקים בכונן ?21), הכל במחיר 1,500 ש"ח. רמי, 03-6023563 או 050-907363. "₪ למכירה משחקים חדישים ביותר: 9 ]99 המא 99 .זא 5סאואואסס, 3 המסוגא ואס 3 9 אס פממא ועוד. הכל במחירים נמוכים 30-60 ש"ח. יואל, 2-, ש למכירה משחקים על גבי ואסמ-60: אאג תואמודה, אטסד כ ואסאו 05 שואה ₪ כמססו אא פא תווה 3 פאג.151 צאאסוא, פשאסנ האגופאו, 2 5]א, 98 .1.1 זסוסו], 4 דהמואסא .וג דאסוא, סאג ואואס, אסדדג !אא .וג דסד, אדא אן .1 דה אדסם, אמקקז5 גודו צזו6 1א.51, בנוסף כ(5 -12 סרטים ב-1/0/י: היום השלישי והעולם האבוד. קובי, 03-6315019. | למכירה 51111 חווד 0 >תוא ד צוא, 2 א:]אמה, התד 98 תחא, פא 2 ה .וה רדא 2 ק0 .41 וודקוו, 98 המא, 98 בת 5 ]זאואסי), אסו3 ןואט ( 0 פ'ואת .ו 2 .1 דתוא, אא אס ג5, 4אוא ועוד. איגור, 9, בשעות הערב. למכירה אסו1 51 .וק צא50 + 2 בקרים + כרטיס זיכרון + 3 משחקים: ט[א, 98 קוי) ם. ואטא, 2 ]א א או. הכל במחיר 1,500 ש"ח. שי, 09-7441013. "ש למכירה ]₪ 18זא10, הט 2 אם א אמד, א.ם.א, 0 ואד סאג מו וד 4 ם. ןוו סא 2 וזו דאסופטא וזיכרון. ארנון, .052- 0 למכירה/החלפה ספרי מדע בדיוני (פנטזיה) חדרשים במחירים נמוכים. לילי, 0-6 מ 08שא ₪ ₪ ה ד ₪ - רלמפנכירה 6 "ש למכירה משחק טלוויזיה סופר-נינטנדו אמריקני 16 ביט ]55% דאאואאג דא דאת הכולל: שני שלטים עם 6 לחצנים, שני משחקי פעולה ומשחק הרפתקאות, מגה ג'יני: מכשיר הקודים ל-50 משחקים + חוברת הסברה עם קודים. המחיר 480 ש"ח כולל חצי שנה אחריות. אהוד, 09-8829983. למכירה סגה מגה דרייב 2 יפני מקורי + ג'ויסטיק במצב מעולה, במחיר 200 ש"ח או תמורת 2 משחקים למוני. כמו כן, סופר-נינטנדו אמריקני + בוסטר ג'ויסטיק ומשחק פיצוץ, במחיר 250 ש"ח או תמורת 2 משחקים לסוני. אשר, 03-7522591. למכירה משחקים מכל הסוגים במחירים נמוכים. דיאוניס, 03-9315526. למכירה .]תחא 5סאג ]ןאוא 3 |אג.51! צםא אסוא, אסטטאטם ץג א דודה חם, 0 שאם, 2 אסשאד אטזפאסוא, 2 אא 2 אא ו-4 ד ה]אכסא .1 דאסוא. קידו, .06- 7 למכירה טלוויזיה מגסון 0 אסד א]ואחנמד הכולל: 3 שלטים, שני רובים + 15 משחקים (מטוסים, בייסבול, 8א, ילד הפלא, מסוקים ועוד). במחיר 195 ש"ח. אהוד, 09-8829983. למכירה: 5ססאג !]אואסס, אמוא צואאה, 0 חם, אסוא, עשגתם מחהד יס מפשסו, > 4אוא, ]א 5, סאן. ה א וא א6אד ת- ד5אסוא, במחיר 0 ש"ח. ובנוסף המשחקים: דתטואם .51 5711 מתז, [אטאשוא- אם, ואגהא, א ואה ו-3 57020 אס מממא במחיר 65 ש"ח. נתי, 04-8258324. "ש למכירה: 180]א אוו 99 גחז, 9 טא, 3 כק:5ק5 אס תחא 0 טאם, 2 אט")הא סזסוא, 2 "0 ).ן. |ה, 99 .ורוא 99 .וזו 3 המוא מואסד ו-פאאא. דניאל, 4-1 למכירה/החלפה: 05571 7 מצד 5 ואט א ד[ 3 =]א, אווטה אסאו, דגא אא ד5. תמדא ה טאאא אא ת.וד1ם, 96 הו אסוםא אאגים, אמדקסם ואו5, ד צוא, טהסח מחד דוה, 5 מו אפ הא 007 ם וסטוא טח ₪ אמם.001, שחמט 4000 טורבו, אזור הגיהינום ועולם הקסמים המופלא. סלוין, 03-5255229. "ש למכירה: 99 .11]א חדש, 2 5550 חסש כמסא, 98 הז 8 מ המא, ססס.ם ועוד. אייל, 6, בין השעות 16:00-22:00. "ש למכירה: דאשואם. 1 צודזהז, 05 ט.וז1הט, 3פא, 2 דהפ קנש ם.וחסאי, .והמאצא]], 2סאא א, 0 ב א!וכ, 16אא1א, 2פואאכא, 2 27 2 אה1א, 2 אסס.וסגאטם, ואגא, נא או, אם פאס 2 אי)ונ וא ד םאסא אהטססהחכם הדגתם, אאוא צואגה, םתא - דאטסטם, אאוט אאקו5 הסאס, מאוטם המק5 דך אאגוא. פא הו טכ 5 .5115 ועוד. ניתן לבקש גם 183 ומוסיקה למחשב) + קוא ]או או או המלא. אייל, 08-8541761 או 3, פליקם, 08-8651839. למכירה סגה-סאטורן 32 ביט, עובד עם תקליטורים + 97 =] + 1 מירוץ תלת ממד, במחירים נמוכים, הרוכש ייקבל מתנה מגה-דרייב. אשר, 03-7522591. למכירה משחקים הכי חדשים והכי חמים, וכאלה שעדיין לא הגיעו לארץ. דימה, 051-577148. למכירה משחקים חדישים: 9 1 99 הבא פפ ,תוא 2 אסככ ]וא 5]] א 7 א .1 אז, 3 522 א מא 2-1 טסס.ום. אורי, ,03- 5 למכירה: אזור הגיהינום, אטורו וט ]אא .וה דנז 6 ה ן, :)ונ וא ו וטוא, אסא 1 או ש[דאטה, קפ ההזן, 97 תצן.! הטוא כעסטס.ום, אמאאחוח מסג.ום, ו א ץד 5 [דג, .1.1 זפ הגו ] פא 1/1 )11.1ם, צסס וואיד אטן. ]ג שני תקליטורים של 171103 (שירים) כל אחד במחיר 40 ש"ח. עמרי, 09-7658415. למכירה/החלפה: 3000 רךן 56 59 2 סוט גום, 2 05 3 5ה.דד5, ₪ז1.1-י. והות 3 הטכןא טותסד 2-1 0%60). נמרוד, 5 -06. למכירה/החלפה: מיני פיפה, הרפתקה בפירמידות, נקמת הצעצוע, הארגב של אנרג'ייזר, טושטוש 1, הבלגן של קרלו, קפטן הוק, תוכנת 123א, 350 חלונות, 3 אליפויות הפרפר, ]א ד סדסוא, מהוקואם 0 חסה, 2 המ ועוד. אבני, 2-, למכירה אסן1 ז5צ .1 צא0ף + המשחקים: אמפן גא מואסז, אתו 2 א=אאד, אפוא, צססואד פאגאה מום, ₪ אם. זוא א , !1 2 .זוים דאמסופא, שסס אאהו + 2 זיכרונות במצב מעולה. ארגון, 0-,.,. למכירה: מחשב פנטיום 133 1117א, כונן קשיח 2.00 13א32, מודם 33,600 פקא, 6 א 1.5 ₪א501, כונן תקליטונים 4 "ש מעוניין לקנות את המשחק צ'ד0₪11. דני, 4, כונן 1א00א-60 מהירות % 8, 2 רמקולים, מקלדת 104 מקשים, עכבר, כולל תוכנות ומשחקים, לא כולל מסך. אסף, 08-9761894 או פקס, 08-9762902. למכירה/החלפה: 1.0005 סש 3 שמכוגא הואסז, חתו.!-.1ה, 2 ה6.₪ סדסוא, 6 אוסטאו ג ק, 2 סססוט, 5 וו כסססאם דג א ד 3 ד סאג סאג ואוחם, 2 ה צטגתו ו-₪]ו14. במחירים נוחים. נמרוד, 06-6415125. למכירה משחקים לסגה-סאטורן: 5 סאד 1, 2000 )ואו כ .1 ד 5- ומא - אסואהג, ( ו 31 7 50% מסואים.1ואטאו, שמאסוו מווד, פמסתא אהוסא ס, אן]א:₪א הדח הוודאוא, 2 הת ד 0זן ג (ראז, 97 ת/ז.1 הטא, 6 ₪5 האסדצוהם, צ.11א 50 כל משחק במחיר 100 ש"ח. בנוסף משחקים לסגה מגה-דרייב: אזזוץ]סכ חווד ₪60 5 1 )ן].1-), .וכו די פ'אספבאומטת פוצהט, ץןאא ו דומצ המ 5 ]א באה פאסזשוא ה תי 31 הא 2 דומצ מה 6זא50, במחיר 50 ש"ח למשחק. משחקים לסגה-00: וא צ.ןוואו, את אמש ששמ .וספ, מאשם., .זג דחה סו א6ג.זה, צדו6 ]51 0% יתפסוה 7 אסופא הא במחיר 80 ש"ח למשחק. בנוסף המשחק 7 אסג.וט לסגה מסטר-סיסטם, במחיר 25 ש"ח. עידו, 051-279705 או 3,. ממהעפוניינים מעוניין לרכוש משחקים ל-1א6 57 5 חש )א 504 במחירים נוחים. שלמה, 09-8626419, לא בשבת. מעוניינים * הצילו 6 משחק תנקידים 6 כמכירה י"ש = 04-8714783, אחרי השעה 19:00 "ש ו להחליף את המשחקים; וז ואט .1 זתסוא, אוו 8 2000 טאשם, אספטאשטכ המודה :כ אס .1 אא : א אד אד אטוא, וטוא א | ו ועוד. גמרוד, 06-6415125 "/ש מעוניין במשחקים אוריאן בורגר. טומ 6או5 .והש זאש טאו צאאסוא יט מצך כמו כן, מוכן לעזור ב-1 8/. ערן, 02 "₪ מעוניין לקבל טלפונים של 85-ים באזור היוג 03. מתי שוורץ, 03-5709661 לא בשבת, בשעות הערב בלבד. | מעוניין בגיליונות ?ו 45 89-1 כולֶפ התקליטור. משה, 03-7319637 מעוניין לרכוש את המשחק 1 גמ 1 אלעזר, 0-6 או 050-9105067 מעוניין לקנות את המשחק - וא 1. אסף, 02-5333669 מעוניין להשיג את תקליטור השדרוג של 2.1 טח ). אבני, 03-9226652 4 לקנות את המשחקים הבאים במחירים נמוכים: 1165-:.1ג1], 3 קמפ: אט] כמטא, 99 מ ן א הק 2 אי) ₪ טוסוא ו-3 אמח [ואכ אדם, 06-6593582. ב 5 אהא - א "ש הצילוז!! זקוק לעזרה בקינג-קווסט 8. איך עוצרים את הגלגל בתחנהי בתמורה אתן 4 שונים. רון, 09-9504881, א בין 14:00-16:00 ולא אחרי חחיכ. "ש הצילוו!! זקוקו לעזרה במשחק 7 2 0 01 פסאג.]. ליאזר, 4, לא בשבת. / שני שחקנים 282/ מנוסים מחפשים שחקנים במשחקים לפי חוקי המשחק, בגילים 7 למשחק ₪ | גרינשטיין 12 פתח תקו | שו טוח 29 7 |ובוח-=> "ש דרושים שחקנים ₪ + אכ מכל הגילים בעלי חיבור לאינטרנט ותוכנת (0] להקמת משחק דרך .111א:] (()וטע ואמ פ"ד, 06-6322023, לא בשבת. "ש שני שחקנים חסרי ניסיון מעוניינים לפתוח קבוצת ₪ באזור רמת גן <צתיים + שליט מבוך, לגילים 12-16 אייל או דוד, 03-6771484. %א. אייל שרץ: וה, או דורון צור, מ שה הוה מאת: ליאור אהרוני / . ובכן, חברת 810086 טווחוטווווו לקחה. = את העניין לתשומת לבה והחליטה ליצור. משחק המשך (שיגיע למדפים בקיץ 99 "ג * םד ו" עם דגש על 0 אמינות, תוך כדי מפיץ: חסופוצוו א שמירה על האלמנטי %ם החשובים ששבו את - י/ 2 היה לד ו לבנו במשחק ה המקורי. 7 6 פישלה. ישגיה, ובו ניתנה % השליטה והפיקוד על קרבות מסיביים. אבל וש עם כל ההתלהבות מהמשחק חזרה ועלתה ביקורת מרכזית, והיא שלגיבורי המשחק . אין מספיק אופי.. ! של מאיץ " | ומדי, כך שיהיה אפשרי 1 / לאו הסיבה - לשחק מנקודת המבש של החיילים (מרכיב משמעותי הקובע את התקדמותכם 08 במשחק), ובנוסף 0 בו עס ב גדולים גג , נך שהאפשרויות. 6 ל יצאו ומצ בינתיים משחק ים דומים שכבשו את - 1 רבות יותר. השוק. 8 ב = בקיצור. לפי מה שראינו עד גם ב-11 ועו אכ | כל כך למה לצפות. תעמדו בראש שבטים ל כ . - מדוכאים הנלחמים אע == שה == | ונשי הברזל, אלא כ החדש 0 0 תגר במשחק גדול. 0 דאות," לימי יי מדובר בעוד משחק המשך משעמם. == ₪ שמש 2-ו ...= מ - | | | | | | 550 6א= ו ץ רכ ₪ ו שו | המשחק ישוחרר רק בעצוד מספר חודשים אבל הוא כבר נראה משהו משהו. מי שעדיין לא שמע ישמח לגלות כי )א נמנה על משחקי החלל, ונראה כמו שילוב של עקתות6זהק ו-וטהחסטז, הקלאסיים בתוספת של האצה גרפית מדהימה. עגד ‏ רבר = שמשך את תשומת מי יה כ ה יצ שיש עשרים וארבעה שלבים | לשחקן יחיד פלוס חמישה שלבי בונוס, כך שיש אפשרויות רבות למשחק מרובה משתתפים שמובנה היטב, וגם ליכה הרקע עושה כאן את שלה. לרוץ ולקנות! 9 :ו ב ב יאללה בית"ר מפיץ: סשחי ה-זטטהתג]א זטצגןק הראשון היה יל משחק כדורגל מרתק עם אפשרויות תיפעול המבוססות על מנוע ]וס אשוא] מיושן, וכפי שאנחנו זוכרים 7 היה מלא בווירוסים אך ההנאה כיפתה צל הכל, לפהות צד ש-זטטטס5 ]00 שפצ 6|כופמש5 הופיע בשוק. ג" מבי ד ב ד ויר זש | 98/99 זטטוהג]א שונתה רק במעט כשהשינוי הבולט ביותר הוא שאי אפשר לגרור את השחקן על המגרש, והמאמן (זה תפקידכם) יושב על הספסל ולא זז ומשם מנהל את המהלכים במשחק. = םי ו ו תו ו השחקנים לשחק בהתאם לחוקים שאתם קובעים, להתרכז בטקטיקות ואפילו למקד את העבודה באימונים. כמו כן, כדי להוסיף גיוון למשחק מספקים לכם את נתוניהם של השחקנים, ועליכם לחלק בתבונה את התפקידים השונים בקבוצה ולהחליף בזמן וי יי בכל אופן, עדיין קשה לשפוט אם פירוט הפונקציות ייתן את התחושה ו[ ו ו צופים שהצרכנים העיקריים יהיו פריקים של כדורגל. ז 7 7 שיו 4% - ו א 4 קת .) - / [ ו 4 / , ₪ '/ . /. - ו 1 | | .> / | יי | . "שק . - וו 2 ו"ן . 1 ו >= . 1 . " 1 - , ' 4 ו / וו , זי" ד 1 4 1 1 ]1 ו 4 | ₪ ןי | ו 1 | ו ו צחדאוט סש וה דשוו ם וו/ יי ץנ גוו מפיץ: %6ו10161:61 הוו!ו6יז:) בטח גם אתם התעייפתם ממשחקי יי ו המשחק שכולם מצפים שיבשר את בוא האביב עַל הז'אנר הזה. אם לומר את האמת, אנחנו היינו נשארים אדישים לגמרי לגבי ההבטחה הזו אלמלא היה מדונר בחברת /]אג] שאחראית ליצירת 1 ל"י ₪ 1 / ץז , ו , 8 . ב 2 צזומט) |גוט]א וו הוא משחק זשעו [תוווד המבוסס על קרבות טנקים יר | כ = ו וי ביותר של משחקי האקשן למיניהם (חספזטץ] ]זו]), משחקי נהיגה ומשחקי פעולה של טנקים, מעבר לכך, קיים הרושם שגם הגרפיקה תעלה את מניות המשחק מפני שהיא פותחה במעבדות 14 והתוצאה היא פני שטח רחבים, תאורה של אור יום, צללים דינמיים, אפקטים של מזג אוויר ועשרות כוחות אויב מפוזרים. עוד נספר כי אפילו לחולי הפיסיקה שבינכם דאגו והכינו הפתעה, כך שתוכלו לקחת בחשבון כללי גרביטציה, מרחקי ירי, מגנטים ואינרטיה, כאשר לרשותכם מגוון רחב של נשק כמו פצצות מסוגים שונים, טילים מודרכים ומגנטים. ולסיום, כדי שלא תופתעו, נציין שהטנקים של = | זי = יי = ו בצורת חיות כמו שוורים, קרנפים, עורבים, ברווזים וזבובי אש. ₪ צחסז5 6אוסא₪ מם/שו והשח מחד תי וירוה הי יי הג לפוליטיקאי המתחיל מפיץ: 86 המשחק הזה הוא התקווה החדשה להחזרת הכבוד הכמעט אבוד של משחקי ההרפתקאות, הוא מבוסס על יצירת םי ו ב יי שי נגמר" והוא מרתק ושובה כמו הספר והסרט להם החברה היוצרת שילמה תמלוגים. גם פה נמצא את עצמנו בארץ פנטסיה אך העלילה שונתה במעט, והיא מתארת את תושבי ארץ פנטסיה כשמטרתם העיקרית היא להתרחק מאלימות, למצוא ידידים טובים ולנצל טקטיקות בריחה. העיקרון הזה מצא חן בעיני כי ממש = יי מ בי יי ₪ האלימות יעילה רק לטשווח הקצר ואילו לטווח הארוך מוטב לתכנן את הפעולות יותר לעומק. מעבר לכך, המפתחים השקיעו המון בהאצת תלת ממד (גם בלעדיו הגרפיקה של ארץ פנטסיה פשוט מהממת), ונמצא כאן אנימציה ברמה גבוהה מאוד ודמויות מרתקות שתנועות השפתיים שלהן תואמות לדיבוב. ואם נסכם בשלוש מילים: עשר, עשר, עשר!וו ו ו אל תפנה את הגב לאף אחד! תחילת המאה, אתה חבר במאפייה, דון קורלאונה הוא האב הרוחני שלך. כל מעעוה שאתה עושה הוא על הגבול הדק בין חיים למוות. אתה נמצא באחת התקופות הסוערות והאפלות ביותר בארה"ב. סכנות, ריגושים וכסף, הרבה כסף... |ו,60.ו2זאּ-60ה.חשש//: קז1ה להש ג ברשחוח השיווק, חנויוח המחשבים, הצעצועים והסברים להזמנוח התקשרו-ם1-512%0%ם ‏ העיתונות משבחת: ו ה/י1י[ג* | מותין יי ביותר שנראו השנה" [ח=6 6ק] ציון 4/5 - "משחק שהוא הנאה צרופה." [ פה סע 686 06 ציון 88 - "אחד ממשחקי בוי1י ויד המהנים. והמתוחכמים עשנראו אי: פעם על גב'י מחעב." וו 5 ו '' 8 .7:8 4.8 0.646 .. - * .* . * ייק = 5 , ₪ *- / / / ץק בוא ותרגיש איך זה להיות ראש עיר בסימולטור בנית ערים החדש של פואג!! ותראה את עיר חלומותיך מקבלת חיים על המחשב שלן. ל'ר.אי] תת כ:ד י. ד ה א מ 5] ו , 1 | . , , = [ 7 3 - ז ₪ ₪" בכן|! 9 3 24% + ₪ | 21 [ ד ו חוי ר] - - 04 , 1 ו 1 ו , , 1 | - *8א ה א ₪ 1 1 - ו . וא ב ] ה בוואוד. ששו יּ ₪ - - 5 - ד - 7 ארי שי 4אקן ‏ -₪ 1 -- - = ב -- - ! מ | | ₪ 1 + ו 1 6% 0 | - - 7 , | . 1 | 6 ו הְחַ ו 06 | ו ל 0-ו יר ל * - ו להשיג ברשתות השיווק ₪ מא-שיק