WIZ – וויז – גיליון מספר 97

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
7 | ו רו באילת 21.40 ש"ח מאי 1999 וי לגיליון זה מצורף מירוץ המכוניות המלא, דסשחד5, על גני 0-0 הירחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי מלוויזיה, משחקי תפקירים ועוד... ' . 4 2- ךז" .. | " | ב 0 7 ] ו | | ן מ ₪ | ו . % . | : / ו +] ' ' 4 / | - %- א = | - 1 | | | ! ₪ *. , / | ן | : יר | . . . | ₪ > "| . - . 1 . . . | ,., , י 4- .= | / / / | / ה ₪3 | | "ו ו | | בש %. 1 יְ / ו | 1 /, | / 4 י -- 71 , 0 ו אסטרטגיה בתלת ממד - 2 וזד/ו מ אקשן בלכידות תנועה - 2 ,וז דאחפזפחו טירוף ברשת - 88 \ו 81 ב ב | | זאוו זפ =')אסץ הדות ועוד ועוד... וו 3 7 0 7 2 אז בסדר. יש תקופות יותר מוצפות. = ופחות מוצפות בעולם המשחקים, אבל החודש הזה ניצב במקום לא ברור בחלוקה הגסה הזו. מצד אחד, / יצאו בו כמה כותרים מכובדים ביותר ביניהם []ן 1.085 תס 5סאא.1 ו- ]ו] 116א 6 [1ו0)!וא זכ 15 יי | ועומד לצאת בו המשחק ₪ / ג ול ו ן | -- ] 1 | אפ אגזתטטוד כך שאין לנו מה : = להתלונן. אבל מצד שני, קשה . . 4 להשוות את התקופה הזו לטירוף . . ב" | , 4 | - : | [קופו ומו חדשות מעבר לאוקיינוס. > | שהולך כאן בתקופת חג -המ לד 1% | = | של ובימי החורף (לא שהיה לנו אחד 7 ו הוראות הפעלה = , | 474 כה) המוטרפים שלנו מול הצגים. = = / / "ע | ₪ | כך שבעצם, מו קופה פושרת = ₪ 6ע: חקי מצולמת י , 8 כך שבעצם, מדובר בתקופה 2 שב "אע תם. עהופדה . | יחסית עם כמה משחקים - ₪ ] -)ק: מצעטד המשחכ 2 0 4 ₪ נא מצד המשחקי - 0 + = מצד שלישי, רבים רואים דווקא את / 5 ןק לוכו זז -.. ₪ סודות דה התמיכה . ו 4. | ו 17 התקופה ! הזו כאחד החלקים 2 עמ 16 / | 2 4 ₪ 4 המכריעים של התעשייה, דווקא *"ץ | ן - . . :ן. ‏ 2 . :0% , | ₪ מס קווסט: 5 01.08% אס ו 77 יו משום שיש בה את הזמן לעכל 4% ₪ ! כ פימולמור. מסאסט א וט א ; .- 20 כל הדברים הנפלאים שיצאו במשך 7 . - 72 / : : 7 = השנה ויותר מכל משום שבמרכז ג החהית , . | / . - בג 0 8 7 '. 9 =--------== = התקופה ניצבת תערוכת 88, מעין > = 14 ₪ םס אסטרטגיה: 2 דוו - ' = 25 אולימפיאדה אדירה של כל משחקי | | 2 2 | 4 + ק עב שפצ 4 המחשב שיכולנו לדמיין וכל = '/ ו -- י' ו *י | ו -ר . | . . | 1 0 ומרת ספייש, קומפי , . ו ו 44 שהכרנו ושחשבנו שאנו כ 555א2 א 0868055ד0א| מו( > ₪ 00 קוסט: אססוא פא עס מפופ אאא 5 37 מכיים. התערוכה הח - -" שש חן ', | ו * 7 | ה מצפה התעשייה כולה, במיוחד משום ‏ | . | . ! %. ףדר ר' "4 -4+ ₪ משולהנו של דיר ו בי > -- | ---=* | שהיא מסקרת היטב את מה שקרה | -2--0% 1 , /4 / [ פס אקשן: 2 זט דאטסופטא. : 3/0/0000 אבל גם נותנת לנו להציץ אל ' יי 9% | | | | 8 שיב ש - התוכניות הגדולות שיבואו עלינו כ : טות : | | / / ו 7 נטרנט: 2 א נטרנט "4 2 ו יש 4 5 לטובה. ". 7 -' . | / : 7 . / ה 2 י"ש . | 8 ינטרנט: 1 חמת הכוכ ביס . הרה ה 36 באופן אישי, נדמה לי שפרט : י . / 4 / | | . ₪ אינטרנט: סדנת אפ + שאלה לעניין .> - = ב להמשכים של כמה סדרות, נראף. | . ע ץש - < שני אלמנטים בולטים שיחזרו על = > 1 פס אסטרמניה: ו ואס "2 499 עצמם - האחד הוא בהצלחות יּ ו 0 אקשןן א אס 'אס0או.וא 4 הגרפיות שיביאו לנו האצות תלת | 4 ' ְ 7 שיו ממד מעניינות והחדרה מרובה יותר. , ₪ סש ה רפתקה : 8 %- 6 17 ",78 --000-17ב. 4 של לכידות תנועה לכל הכותרים, . 2 מירו; צים: מאום הפקטפ ו | . "7 ". 2 46 + והאלמנט השנר הוא שנראה דגש - - . | 5 ץק אדיר על סביבות משחק ברשת. כך % / ₪ 62 אקשן אג1ו504א --‏ | .ה רה ג למשל, אנו עדים לפרק ה-4/ אא . אסוזג דצו - | 48 סדרת אג011, פרק הטורניר של / גן'/ 0 , ₪ 4 , 6 | וי | ג ה הפקות המיוחדות לרשת > ד 0 ו ₪, חִ 7 | 1 ו ו . ל 0. לוח . 9 0 . | > | 2 0 כמו 59 א88101!א ובעצם שימוש 1 . 0 ז // : : [ ] 11 ז | + יפ כ | עמ 32 ₪ משחקים באמצע הדרך ב , : כ | בערוץ הזה כדי לק יים את התעשייה. | | 0 5 | | | | << 4 %. / % ". ! = ק 0 "= = - ד 77 שק ההק ב הור ו ו ו אחרי הכל, אם אתה לא שם אתה לא 1 | עורך ראשי: קובי סיט * עורך 6: דויד זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עריכה לשונית: קיים,י = | ,/' 5 זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח * צלם: יהודה נגטיב + המשתתפים: ד"ר 12או, קובי קוכי 60 הה א ות 1 ו שר וט 6 ושח" | | | סיט, דוד זילברשטיין, גיל שנביירג, דוד אידלס, רועי ג'נינגם, ערן בן-סער, אבי סבג; פול נריה; טלי ה ו ותמו ]1 ו | פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועל | תשובות ל קוראים. זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, סריקות והפרדות | | | ומנויים בין השעות > | וק 0% = | | 16:00-13:00 בלבד. צבעים ממוחשבים: אריקה שפיגל, מיקסם סכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 12 2 ₪ עו , | | ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברקי | מיקוד: 51114 טל: 4 פסקס: 9-4 | | 6019 %:אהוקא: זס | השיג ברשת חויות:באג סעזו |בחנויות המחשבים המובחרות |- הרה ו ימ מ -== ן 7 > רב == = חח 7 = ה הש 7 = השמ הננ ב 7 יוות בנוט'פי שש ב == דרה שר רה אמש - . - = = שר 1 ₪ 2 - חש זפה ווקסס הםפאסוק נגני תקליטורים אישיים יש בשפע ולכן הם חייבים להיות מיוחדים מאוד כדי להימכר - המשמעות של זה היא איכות צליל פנטסטית, חיי סוללה ארוכים במיוחד, כמויות גדולות של זיכרון נגד זעזועים או מראה מוטרף. ובכן, | למרות שאנו בטוחים ץטז9הוהוקסט.1 זסשחטו היא בין הטובות שיש, הדבר הבאמת מיוחד במכשיר הזה הוא העיצוב אותו החברה מנסה בגימיק - הוא שקוף ותוכלו לראות את העניינים האלקטרונים של פנים המכשיר ואת מכסה הנגן מקושט בספירלות שזזות תוך כדי הפצלה. משטח עכבר פרסי מתברר שאפילו בתחום עיצוב משטחי עכבר אין גבול לדמיון, שימו לב - מבית אש6ע83 שזופטקו: ד יצא לשוק שטיח לעכבר, ולא, אנחנו לא צוחקים, מדובר בשטיח ארוג בעבודת יד עם פרנזים. זה מאור מכובד אם הייתם לואי ה-16, אבל בפועל תזוזות העכבר אטיות ולא חלקות. בכל אופן, המחיר 0 כמו הרעיון והוא כשמונים ש"ה. הקול | של הסזה וגא הוהסזפ איך תרגישו אם בפעם הבאה שקשישה חביבה תשאל אתכם מה השעה, תוכלו לתת מירע גם על הטמפרטורה וגם על הכיוון בו האדם עומד ביחס לצפון המגנטי? שעון ה-זסוהעוטג וחחטופ מציע לכם את כל הפעולות הללו במחיר של (700 ש"ח בלבד, ואל תשאלו אותנו בשביל מה צריך ) . ' -₪ י -- - %- - . / חי / . קיר . / .ו ! - - 4 ה - | '.. 0 ₪ ה5ק6 קה זהו סורק מסמכים בגודל כיס ששולה את החומר למחשב | |; האישי שלכם או למדפסת, והוא בעצם תוכנן למומחים | שמסתובבים הרבה בדרכים וצריכים להתעסק באופן אלקטרוני עם מסמכי נייר. בצד המכשיר ישנם עשרה כפתורים שנותנים גישה לכל האפשרויות של המכשיר ומהמסך תוכלו לראות את מה שסרקתם. בנוסף, מכילה המערכת זיכרון של 4%10 וזה | %%9 ₪ מספיק לסריקה של כחמישים פריטים. כ" ו ו המכשיר את קטעי הנייר ממנו יי ו ב בשחור ולבן בלי סקלה של שי יר ו ל היכולת המדהימה של שיגור החומר למחשב האישי או למדפסת, או שליחתו כְּדואר אלקטרוני או פקס מחפה על הכל. 5 |[ א0צ0₪70 אומנם חופשות הסקי כבר מאחורינו ורעידות אדמה רחוקות, אבל בכל זאת עונת "קרי שי ו ד כ 4-ו ו במכשיר הזה. ברגעי מצוקה תוכלו להפעיל את ה- פשססם"] 1=] אסטסוו) שגודלו כגודל כים, והוא רדיו | טרנסמיטור עם 4 טווח של 80 מטר 4 ותדירות בין לאומית של - ?]4576 שתזעיק כוחות חירום למיקום המדויק שלכם. ספה א הווח הו 0 600 = אה ד וה מוצר משהו משהו, וכרגיל מיקרוסופט הם אלה שחשבו על זה ראשונים. מדובר במכשיר שאפשר לתכנן אותו כך שישלוט בעוד 5 מכשירים וזה הקץ לכל אוסף השלטים שמתרוצצים ית אתם רוצים להפעיל בוחרים על ידי לחיצה על המסך והפעולה מתבצעת בקלות ובמהירות. עכשיו תוכלו לקבל גם שליטה על נגן התקליטורים, מכשירי ה- כ /י והטלוויזיה, אבל תצטרכןו סבלנות כי תכנות השלט הוא מסורבל ויכול לקחת שעות. מיקי מאוס היה ברור שמתישהו למיקי החמוד יהיו עוד שימושים חוץ מבובות, חולצות, כובעים ומדבקות. הפעם מיקי הוא באמת עכבר, עכבר מחשב, כאשר האוזניים משמשות ככפתורים. הוא די יפה, רק חבל שאחרי ניסיון גילינו שהוא מאוד לא נוח - האוזניים יותר מדיי רגישות למגע וקשה להגיע מ ו( 1 =" "2 4 די /] חדשות מעבר ב 3 | ף)|בן: לאלו שנוסעים הרבה לחו"ל ומשתגעים מלכוון פעם אחר פעם את השעון בדרך הלוך ובדרך חזור נמצא הפתרון, והמזל הוא שמי שחשב עליו הוא חברת הטוגּש5 כי זה אומר שהשעון הוא גם יפה. מדובר בסדרת שעוני יד חכמי שנקראת .)₪69 ויש לה אמצעים חדישים למדידת זמן גלובלי לפי שיטת ה- טווו"ד 163 [ו36. המחיר, אגב החל מ-350 ש"ח. ) "₪ . - ב , . 4 "של . ' . - . : ואולי גם כאן , , | ₪4 | - | ' י, | + 4 >+ 1 7 ( מ / ", . ג . 4 % / 2 ו רדיו = של ומפהטס לכתוב על רדיו נראה קצת מעולם ימי הביניים, אבל מדובר במתקן שבעצם צופן = ו מ ו וי יי לד שי ו צורתו מזכירה חללית ולמרות הגודל, ד רל בצבעים נוספים של כחול, כסף, מגוי נוי == מ תי א ו קרי פַחוחז610 ]0 התיקים | של המחשבים הנישאים אינם שימושיים כל כך - הם נראים משעממים, הם כבדים ולא מי יודע מה תורמים ליציבה נכונה, אבל תיק זה נראה טוב ובאופן יוצא דופן הוא גם פרקטי ושומר על הגב ב בי | די בתוכו, בכל מקרה, העניין הוא המחיר היקר והלא מוצדק בשבתמורתו תוכלו לשכור לבוש ו 2 קוע[ אא 5 תוכנן לפעול בסביבת ₪005-15א, אך הוא יכול לפעול גם בחלון 005 תחת מערכת ההפעלה פאוסשחו'\. יודגש כי איננו יכולים להבטיח שהמשחק יפעל ללא תקלות תחת פאוסמחו/' - להפעלה הטובה ביותר אנו ממליצים להפעיל את המשחק במצב 5 אם אתה נמצא כבר ב- פאיס0חוו עליך לצאת ל-₪005 או תחת מערכת ההפעלה 95 >אוס6חו'\, בחר באפשרות "כיבוי", ולאחר מכן באפשרות "להפעיל מחדש את המחשב במצב 15-05" אם אתה מפעיל מחשב בו מותקנת מערכת ההפעלה 95 >'אסמוו, ניתן גם להקיש על המקש 8:] כאשר מופיעה על המסך ההודעה "95 פאטס4חו0 קתו]זג)5", ולבחור באפשרות "צ.]א) [קואכואץ וזה [א]א):)". םא םא 51 יפעל מהתקליטור בלבד. אנא ודא שתקליטור המשחק נמצא בכונן במהלך כל זמן המשחק. בסימן ההנחיה של ₪05 הקש :₪ (כאשר האות ₪20 מייצגת את אות כונן התקליטורים שברשותך). לאחר מכן, הקש ,1%5111 ועקוב אחר הוראות ההתקנה שמופיעות על גבי המסך. זו ו בפעם הראשונה שתפעיל את 078 א = ה ד5, םמ זא ינסה להגדיר את כרטיס המסך שלך באופן אוטומטי. אנא עקוב אחר ההוראות המופיעות על גבי המסך, מם זא עלול שלא לזהות כראוי מספר כרטיסים כתוצאה מחוסר תאימות, מה שעלול לשבש את הפעלת המשחק. אם אתה נתקל בבעיה של אתחול ה-₪₪/]א!), נסה להפעיל את הקובץ מאם. :)ו הנמצא בספריית המשחק עם האפשריות המתאימות לכרטיסך. כדי לעשות זאת, מחק את קובצי ההתקנים הקודמים לפני הרצת מאם.0]?א60/י",. כאשר אתה נמצא בספריית המשחק עליך להקיש 347כ.סז]תאססצש מס ו- צחכ ממ?צזצאז .[טפ. ניתן גם להקיש ? 10זא0כ)-)/[1 כדי לקבל את רשימת האפשרויות השונות ואם מחקת בטעות את הקובץ 5אם. 0 11/60 תוכל להעתיקו מתקליטור המשחק. לאחר שאיתחלת את הכרטיס כראוי, חזור לספריית המשחק והפעל אותו פעם נוספת. 9 כ 0 ו אם אתה נמצא ב-פאוסנתואי, צא לסביבת 2005 באחת הדרכים שתיארנו. במצב 005ם, היכנס לספריית המשחק (ברירת המחדל היא 0), והקש 008 / 56. 2 2|- מגש?סז םא 5107 הוא משחק מירוצים מהיר, המאפשר לקבל את מלוא ההנאה מהמשחק בעזרת 0צ10[. ניתן לשחק בעזרת המקלדת במשחק של עד שני שחקנים וניתן לשנות את הגדרות המקשים הקבועות של המקלדת בתפריט אפשרויות המשחק (ההגדרות יישמרו עם שמירת המשחק). המשחק תומך ב-ק4 1111717 ?]₪ של 0815 - אם יש ברשותך אחד כזה, אנא התקן אותו לפני הפעלת המשחק. 3017) ?)ה ז=- הוראות התק!ה והפ?ופה הזש יאפשר למספר מרבי של ארבעה שחקנים להתחרות אלה באלה. המשחק ינסה לאתר ולכייל באופן אוטומטי 4125 102 המחוברים למחשב. ניתן לכייל אותם מחדש על ידי לחיצה על כפתור ההאצה, ולבחור את ה- כ /1)02, המחובר במסך בחירת השחקן. וו(0י 90/09 4 עצירת המשחק והמשכו (041!5₪). 8 מצבי א. + ו - שינוי גודל חלון המשחק. 9 פעולה; מקשים לשחקן !1 וברירת מחדל); מקשים לשחקן 2 (ברירת המחדל) האצה; %]; אכן8יו; טורבו; כ]; 15611 התקפה חזיתית; %: 4ח= התקפה צדדית; 1); שוח אגרוף לימין; 02+8; זסוחם + שיכפק אגרוף לשמאל; %+2]; הוספח1 + אוכ קפ קפיצה; (); ]7 8 עצירה//נסיעה לאחור; ; ץ 2 שמאלה; אטס.1 פכהה6); | -->- 4 ימינה; ג -+-- 6 חסימה; 9+12+62; זסוח%614+5ח1-+אוכ טק ?אי 230 שמאלה/ ימינה: מעבר בין נהגים. למעלה/למטה: מחליף בין פניו של הנהג למידע עליו. [] או כפתור ההאצה: בחר נהג וצא ממסך זה, 0: חזור לאחור. שים לב שמספר שחקנים יכולים לבחור באותה מכונית! 2 וס שמאלה/ ימינה: שנה סדרה. למעלה/ למטה: בחר מסלול סדרה נבחרת. זשזת: בחר. %0: חזור לאחור. 200) 3 מחשב 2/66 48612 (מומלץ פנטיום) 6.0 12005 - תואם 5ל >שסשחו 0 זיכרון 1\ 4 כונן תקליטורים (02%1א-62) במהירות כפולה ומעלה כרטיס קול 1.5758 ₪ 500% או תואם כרטיס מסך. 3ג), 256 צבעים (מומלץ פנטיום לרזולוציה של (640(484) 5 ] מקום פנוי בכונן הקשיח תומך ב- 105110665 , קוא 15 א ו- קה ד זיד זוא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ח קיר | | | | | . ו / = = == 9 ...= ...= ו 8 וו -- 4 ב-.% / 2= 21 -.₪ /1%-- . 4 % הפעם מדובר במירוץ אופנוענים חדש מבית = שמכניס אותנו לאחד הטורנירים החשובים של עולם האופנועים, =אוםה=ק 5. יש כאן הרבה אדרנלין, קצב טוב של רכיבה ועושר רב בכל הנוגע לכמות מסלולים, רוכבים ואופנוענים שאפשר לבחור, אבל יותר מכל יש כאן חדות גרפית בלתי רגילה ותמיכה בהאצות התלת ממדיות השונות. לא נעים להיות אחרונים. ]] : - - בא | ₪ אד דחי יד ו 7 ₪ % / 5% - 9 (- 1 : 0 יוו . 4 % ד | / 1 . ו | - 7 | הכן אופנועך לחורף. ו | + ו | | אטעחת | - , | 10 | | מביטים בדגמים. בוחרים מסלול. היכון... מבט לאחור. איפה אנחנו ואיפה האופנוע. היה זה היה צפוי עבור מי שעקב אחר תחום המשחקים, כי בעצם כל התעשייה ציפתה לסיפור הזה - 481 א ).8 1.11 עשה את זה בענק וכבש את המקום הראשון של הדירוג העולמי. במקום השני והנכבר, נמצא הפעם לא אחר ממשחק האסטרטגיה 3 6וג]א 6 זהוסחא חס פמסאמו שטיפט מהמקום ה-10 אל הסגנות, כשאת מדליית הארד מקבל הפעם 8'א(זס, 8/1 שנדחק באכזריות מהפסגה, | את מחיר הכניסות האלה ממשיך לשלם גם 0 = השש = מ הנבי שם החברה ‏ - 5זח 6ואסה = |= = שם המשחהק -- צבוי... .]1-1 111 הנפלא שמוצא את עצמו במקום ה-4 של הדירוג ולא מצליח לבלום את הנפילות הקטנות. מגמה דומה נרשמת למשחקים לא פחות מצוינים וכך למשל, צונחים אט אט 2 600 עד םג סז ח, 2 11017 ו-6 גוא 6 דת טוא שמתחילים למצות את עצמם בעשירייה הראשונה. אבל לא הכל שחור, וכך למשל אנו מוצאים את להיט האסטרטגיה א)ודה. המוצאזוה .1 דכוז מטפט שני שלבים אל המקום ה-10 לאחר צגיחה בת שלושה שלבים בחורש הקודם. הצלחה לא פחות מרשימה נרשמה הפעם. ל-1 ₪א1וכ) שלאחר ירידה בואב מהמקום ה-11 ל-18 מצליח להתרומם 5 שלבים אל מספר והטג ד הווה וה סס3ּ 3 10 8 דהסווה וס פמסחפה ץג וקחש דויו חר 0 27| ום 6.0.0 וחסשצא ששו 0-0 5 ץצ |קח= דאו ו וה 5זחה 6ווזסח זסם= |₪ ואסופו/יודא כזחה אס ₪ ום הס אסופוצודסה זה | 5 =וב! ום 5 מו המקום ה-13. ]1 5 ) גם הוא לא מבייש את הפידמה ומטפס שני שלבים אל המקום ה-15 לאחר ירידה בת חמישה שלבים בפעם הקודמת. אבל מה, החיים זה לא פיקניק והנה צונח ה-312-5000708 המשובח .1 אצ], והוא ממשיך לנחות בקצב של שני שלבים בחודש והפעם מהמקום ה-9 אל ה-11. באותה מידה לא קל לקווסט המעולה סטוה סאג שממשיך לרדת והפעם, אל המקום ה-17 של הדירוג. עוד גקודה בולטת במצעד, היא שלמדות ההצלחה בקופות, 3000 1077א51 לא נקלט בהתלהבות בדירונ העולמי, אך אט אט הוא מגיח מאחור ונכנס למקום ה-18 של 20 הגדולים, בנוסף, יש לציין ש-2 4דצ]₪ ממשיך לדשדש במקומות המסוכנים של המצעד ואת הדירוג | סוגר | הפעם פרק ההרחבה | של ןקות ]0 מכוג, הלא הוא מואסא זס ₪18 המודתים: אד 3 5 5:1 מהמקום ה-19 אל ה-21. | הכתובת לדירוג: פחסוזסטסז?] סוס 5 והּהזו5 אוב וההּטזטווסר ה 3032 5ההב סורווס החד | וח. וו548א ₪ סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: 60 דוה הסטהסצו. וארי :ווח --- ו -7 7 --=<ששששששמממחחץששמטמשממטמחמממממחאחעע דירוג קודם דירוג נוכחי 2 | המו" == שי ₪ | : ן | | | 2 | ו י יו 5 יי ₪ש== = תי 1 י/ י | ו ו | | מש | = =- = | - = = ומנ הש | 5 | | 4 | ₪ = | כ סט ש ו 8-ו"ג: 'ז) 0 - - .ו - ב-₪ 4% חי 4 ו . \ הר ווה והבאג שרו 4 / ₪ . רכשו ג'ל'ו| ?וו באחח ו'ות באב סטור ונובלו הנחה של 0 שח על רכישח 0וושו או 2 דצו 5 סניפים (או-טו-טו עוד נוספים), בכל פינה באר), הופכים ך -.. - טור ותהבצג ב7דזדררההררורררר-- ו : 0 . ה הבא את המודעה לאחד מסניפי באג סטור ותערלי. :3 סח הלו וה את רשת באג סטור לרשת המובילה בישראל למחשבים, - 6 ל ₪ וכנה, משחקים ומולטימדיה. באג סטורמובילים בשירות, | ל 2 אדוו במבחרובאיכות המוצרים, במחירים האטרקטיביים, באחריות 0 ה 1 ה ןה = == <> חח *. א - .= --- = . שש | % הנחה בקניית ספר או משחק מחשב שלישי : ובאמינות. היום מגיע לך יותר, מגיע לך באג! | | אזור המרכז בני-ברק: היפו, דיז'יין סנטר טל' 03-6160140. בר איל|: אוניברסיטת בר איל| בתוך ספרי טל' 03-5354598. בת ים: קניון בת ים טל' 03-5535268. ירושלים: רח' הילל 6 טל' 01-6250254. אק באונ'ברסיטה העברית טל' 02-5882164. ראשל"צ: מרכז רוטשילד טל' 03-9500795. קניון הזהב טל' 03-9617659. ת"א: דיזנגוף 101 בתוך סטימצקי טל' 3-5225288. דיזינגוף סנטר טל' ו03-518828. ז אונ'ברסיטת ת"א טל' 03-6430470. רמת אביב קניון אביב טל' 8וב03-6437. רחובות: קניון רחובות טל' 08-9456433. אזור הדרום אילת: קניון מול הים טל' 07-6340553. אשדוד: קניון אשדוד רוב 0 08-8569879, באר שבע: קניון הנגב סיפרי טל' 07-6286653. היפו, ב"ש מרכז ביג 07-6287420. אזור השרון הרצליה: בית מרכזים 2001 א.ח. הרצליה פיתוח טל' 09-9585457. "באג עודפים" הרו רות 2 "מרכז צמרות" טל' 09-9587269. כפר סבא: קניון הצומת טל' 09-7422714. בתביה: קניון השרון טל' 09-8842963. רעננה: רח' אחוזה 93 טל' 09-7410221. אזור הצפון חדרה: קניון לב ח טד' 06-6341430. ח'פה: אוניברסיטת חיפה חנות גרניט טל' 04-8261906. קניון חיפה, דרך פרויד, מבואות חיפה טל' 04-8500583. קרית ביאליק: קניון הקריון טל' 8741692 כל הטיפים שמוצגים כאן דורשים אימון ולפני שתתחילו, אני ממליץ להוריד את מהירות המשחק ולשחק נגד יריבים חלשים עד שתשלטו במהלכים השונים כמו שצריך, ורק אז תגבירו את מהירות המשחק ותנסו יריבים חזקים יותר. נוסף על כך, אמנם אפשר שג'ויסטיק כמו ה-המכאוש ג'יסטיקים נוספים). * אם אתה רק מתחיל ללמוד את המשחק, בהר במהירות רגילה. או אטית מעט כדי לתרגל מסירות, הגנה נכונה ומהלכים מיוחדים, + ככל ששחקן שלך מחזיק בכדור זמן רב *ותר, כך גדלים הסיכויים שההגנה תסגור עליו ותחטוף את הכדור. המפתח לניצחון הוא משחק קבוצתי ומסירות, * אל תילחץ ותלחץ סתם על כפתורים (למרות שבמשחקי כדורגל ישנים היה אפשר לנצח כך משחקים), וי יו - - סופ של 6 יר הוא ג'ויסטיק מצוין בפני עצמו (דיגיטלי, זול וחסית, עם 8 כפתורים ואפשרות לחיבור 9 גו הוא לא סתם עגן הממוחשב הטוב ביותהופיום (לפו שלא רק אנ אוהג אלא לטיפים ב קוו מכיוון שדפפ י זו 1 הח אלינו!), החלטנו לה דישו - מופף | ג'ויסטיק עַם 8 כפתורים, שים לב שרוב המהלכים המיוחדים מבוצעים על ידי החוקת = שו יד הי בי הי התחתונים בחלק העליון של הג'ויסטיק!). אם אתה לא 5 עבור למצב האימון ותתחיל להתאמן! * כאשר אתה נמצא בקרבת שער היריב, והשחקן שלך לא מצטיין בבעיטות לשער (לכל שחקן היתרונות שלו), מסור מסירה גבוהה, והכנס את הכדור בעזרת שחקן שיש לו מושג (כל חלוץ מוכשר יתאים). * אם בזמן שאתה מתקיף, אתה מרגיש לחוץ מד? ויש יותר מדיי הגנה, אתה יכול להעביר את הכדור חזרה למרכז המגרש, כדי לא לאבד את הכדור ולתכנן מחדש את ההתקפה. * שים לב לשחקני מפתח של הקבוצה היריבה וודא שהם נשמרים כמו שצריך. * נסה לחדור דרך המרכז או האגפים ונַסה לאתר איפה המגנים חלשים יותר. * אם הקבוצה היריבה נמצאת בקרבת השער שלך, השתמש בחסימה הרגילה ולא בגלישה, מכיוון שגלישה עלולה להביא לבעיטות יי ו ל ה ריר וריו * כאשר אתה עובר את ההגנה ואתה נמצא במצב של אחד על אחד עם השוער, רוב הסיכויים שהוא יזנק לכיוונך. הקפץ את הכדור מעליו, וגלגל אותו אל תוך השער. * אתה יכול להשתמש במהלכים מסוימים כדי לעבור את המגנים, כל מהלך התקפה מתאים למהלך הגנה, כך שהקפצת הכדור לא יעילה *ו בי יי * לפעמים אתה לא חייב לעבור את כל המגנים כדי להבקיע, ואפשר להבקיע גם ממרחק. שים לב שהשחקן שלך בועט טוב ונסה לסובב את הכדור בזמן הבעיטה. * בזמן הפסקת המחצית השחקנים מחלימים ושיקה ח וחד / ממוחשב, אלא משחק הכדורגל 4 לפחות). "למרבה ו מתברר | | של יר ו ב שהקטנטונת (רביבו - חזור -- הזה. ₪ . מהעייפות שתקפה אותם. זכור ואת וודא | שהמגנים והחלוצים ו ו : * אם אתה מעוניין שהשחקנים שלך יחליקן יותר. כדי לחטוף את הכדור, הגבר ₪ " שלהם, אך היזהר % בי ב למ כ תשח 4 כב 7 זמן | ארוכים). -ג . 1 - - = | -- ₪ ט | | - ₪ 5 1 זו % טקטיקות שונות כדי 4 את ההגנה ש -- <מיעין ג כדי לבלבל ממה שיותר את היריב, * אם עומדים לתקל אותך, אתה יכול לתת פס קטן לכיוון הריצה שלך. כך, אם שחקן הקבוצה היריבה יחליק, הוא יכול לקבל אדום, ב לעבור אותו, כ בד סה ד .ל . ב ! י | ,, קוא " נץ מוסיקה 5 רי= או אאא יצא 11 עתה, ל | וסנ לגיה החלטנו לפרסם 1 | . המקורי של חברת ל את האותיות // 3 ג 3 ]שקבל תת - מקלע, בננה - בי ב 6 2 0 יותר שו 7 --- רימו וו == -אאאשרר--- 7 = םקו - שר" == משאף א" 1-.. = ה - .ו = ---7% שה | נעו דרי הרננליכשר. | ו | 3 הפפוגה פווסד ם שער 9 יר ] במשחק הקשה והארוך > ולאה לו ו 8 שלנו, * הסתובב שלוש פעמים, ו קפוץ קדימה. כדי לקבל את כל כלי הנשק: * שלוף את האקדחים או הדלק זיקוק. 7 * עכשיו צעד אחד לפנים (מה קורה פה, זה ריקוד או צ'יט?), * התכופף ועמוד (אפילו תרגיל הבגרות של חברה שלי היה יותר פשוט), * הסתובב שלוש פעמים. * קפוץ אחורה. זא | הבאים: 0 6 המשימות, הקלד את הו ידואג ו 1 1 המשימותג: "> "ו אסהפהטס5 פט6סח בחר באפשרות 6017118025 המשחק ובחר באפשרות ,0/8/41 הקלד את הקודים לאזור הריק לידו םי וו- "א ה אדא" 5 - רשימת תודות בסגנון ב זז ] - מפעיל את אפשרות ה- 408 ממ 0005 בג'ויסטיק שלך. - משנה את השליטה של ה- אי)א 08 =י)אכ=. 6 ₪ מ ו > 0 60 כ 4 |( יי מ מל לכ יי קטעי המעבר על ידי בחירת האפשרות "פז/ סא הזד 7" בתפריט התוצאות. 0 -- מאפשר לך להקשיב למושיקה על ידי בהירת האפשוות זז וז דחמ אכ" בתפריט התוצאות, וג הבוו שי יו ירי ץז סד - אתה מקבל את כל התוספות. כסאידאתמואטא - כלי ה הק המשניים עו יי א אזזז - כלי הנשק המשניים מוסתרים, 6 וי ה ו ית האימפריה שמופיעות ברדאר, -ב ן'וג וי וו בב ןו היכנס/ אל תפריט האפשרויות והקלד את הקודים.: אם הם לא עובדים, ודא שהקלדת את הרווחים. <שס.. להתחרות כל מירוצי הגביע. ו מצב היפוך מסלולים, :> צמא מחמך מא ]; - מאפשר לך להשתמש בכל המכוניות והמפלולים. 5 שד :0 חהעש כדי להכניס את הקודים הבאים, עליך ל? במשחק ולהסתכל במפת הקרב. מאפשר לך המחקר. (100ן:)זא -- | 160 - מראה את כל אפשרויות - , "87 הורג את כל החבר'ה רויכה ממאדים (במפת,; | :ץורי | 31 |: ב | 5א ואט האנושיים ובמ 2 6ו1 א הוא 4 מצוין ואולי כדאי דומאו וטסצ ל - 100%. להקדיש לו ו לחץ על המקש כדי להכניס את הקודים | ולפני כל אחד מהקודים יש להקליד את ב ג רל - , יש לרשום וד זה |[אמדן אז 5 (= 0558 לחץ בעזרת כפתור ימין בעכו = י"] ולאחר מכן לחץ על המקשים המת₪ לקבל את הבונוס: 65 - מוסיף לך כסף. % כדי לקבל בריאות מלאה). וד ]המת ואמ - +)| - מעלה אותך בדרגה במשחק. בריאות מלאה. ו = תואה החד ]והמ ואמזו - יי נריאות חלקית. הבאר, .1 זא מז אספה מא ואחזו - קיר אש. 5 )ג ]א אס ה מו ואטדו - כדורי קסם. אאס ה תע ואמ - קליע קסם. שוונם א[א סח אס מו ]אטז - שעג טאו ואחדו | הקט בו שלך. 6 אגא ואמ - 7 ימל | - ₪ האגוא זאמו שמת ההגנה שלך. מחמס ג אגוא ואחדו (מגיית ההגנה שלך. קפס האגוא |ואמדו 5 ₪ [ק קוק כו | הי מז ב ר| 3 ן - | / .₪ , ג . | 7 2 9 2 , " ו ל = / | ב ו 7 ( / | | ן | | | - ממלא את אנרגיית ההתקפה שלך. =.]אזז מ/זפאתס האגזא ואמ - ממלא חצי מאנרגיית ההתקפה שלך. צמאאסצא 6 ם [קקטק ואחדו - מוסיף לך את. המפתח של הקניון. צמאסטסזס ₪ [קק ואמח - מוסיף לך את מפתח העננים. ).₪ 71קזק ]אמ -- מ ל אסודסץ 271.5 ואטז1 - שיק 4 2 3 0 0 2 . - , . == = 1 . אנ ₪ < זללוזם )אמ ּ 5] . 0 ו ו ₪ ד .םח ל מא וט סטאויט 72 ו = 4% קדו - צריך לנסות . 0 פןי ינש אאא וכ 5 ןקות | מוסיף לך את מפתח המבוך, ד ותקוס .1 ₪ - מוסיף לך את המפתח של קוו = וק - מוסיף לך את הסמל של הכוהנו דם. זווא לוזו ם,[קקנוק. הכוורת הופכת לתליון. [אמנ)2ט וז 5 ןקוק [ואמדו הכוורת הופכת לאבן טובה. ו כ יש וו הכוורת הופכת לחנית, [שו צר ה אזוא ו - עגלה., תאס ם .]וק ואמדז - מוסיף לך מחצב. ו ה - מישהו חיפש קונטיינר, הי דרקון, יש לך אש? מאת: מיכאל לוגסי סדרת 0011557 11580055 (שלימים תיקרא סדרת 01.08% 08 0₪₪871) היא כנראה הסיבה העיקרית לציוני הבגרות הנמוכים שלי, ואולי הדבו היחיד שמסוגל לגרום לי לוותר על פעולות הכרחיות כמו שעות שינה וארוחות סדירות. ההתמכרות שלי לסדרה המיוחדת הזו של חברת / 515₪, חלוצת הקווסטים הגרפיים, החלה רק מהפרק השלישי וגם אז, בשל סיבה מיוחדת במינה. כחובב קווסטים מושבע אני מחפש בכל פעם הרפתקאות חדשות ומשימות מאתגרות ובכל פעם שהגיע לידיי משחק שכזה, התחלתי מיד בהרצת תוכניות ההתקנה, העתקתי עשרות ומאות קבצים והכנתי את עצמי להיות סגור ומסוגר בחדר למשך שבוע/ שבועיים. אותו עניין חזר ובגדול, כשהונח על שולחני הכותר הזה שמהווה את הפרק החמישי/במספר - כמה ציפיתי לפגוש במשימה איכותית שכזו, במיוחד לאור ההנאה ששאבתי מגרסת ההדגמה בתחילת 99' ולאור העובדה שהסדרה הייתה אמורה להסתיים עוד בפרק הרביעי, שהוכרז כאחרון (כזכור, השחקנים המורעבים הצביעו ברגליים ובלחיצות עכבר משוגעות על כפתור ה- 51% בדואר האלקטרוני, כשהם מפנים אלפי מכתבים בתחנונים נוראים ל - 17 לא לקטוע את רגלי הגיבור בלי סיום ראוי). :51 הפגישה מחדש את צוות הפיתוה המקורי ועטור הפרסים והחזירה את כל אחרוני הגרפיקאים והתכנתים, פקדה עליהם לקבל וו וכ זה סכ ₪ וקכ [רשיוא ופרה אדו א 2 )1-6 וצרש צון | 3)43 , את מרבית הרעיונות שהועברו. באותם [131/-= >ים ולהיוועץ בשחקנים שמכירים את הכותר על בוריו, ברמה לא פחותה משל עובדי המחלקה, מה מיוחד פה מה כל בך מיוחד דווקא בסדרת הגיבור הזו? מספר דברים, אך מעל הכל העובדה שהדמות בסדרה אנושית לכל דבר. לא רק בצורתה החיצונית, אלה גם במחשבותיה והתנהגותה. לכן, תצטרכו להיות עם יד על הדופק ולא לשכוח לאפשר לגיבור (שהוא בעצם אתם עצמכם) לנוח במיוחד לאחר מאמץ, לאכול ולאגור מזון בכמות מספקת מכל אבות המזון ואפילו לנסות את מזלכם בפגישות עם בני המין השני. העניין השני, שלוקח את הקווסט הזה הרחק מעבר לקודמיו היא האפשרות לווסת את תכונות הגיבור ונתוניו האישיים בהתאם לדרך שבה אתם מעוניינים לשחק - לדמות יש מספר תכונות אישיות בקטגוריות קבועות כמו אינטליגנציה, כוח, תבונה, מהירות וכושר גופני, וסדרה של נתונים מיוחדים בשחייה, גניבה, התחמקות, קסמים וריפוי. השחקנים הרשעים שבינינו יבחרו דווקא להעשיר את המשך בעמוד 18 --%= סחרור בזמן אמיתי 0 בפתח ועליך מוטלת המשימה לבנות מחדש את צפון אמריקה ולהשיג את הטכנולוגיות האבודות. גלה את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. הכל פתוח ועומד לרשותך. משחק אקשן אסטרטגי המשלב ו וגרפיקה מהמאה ה-21. וותר אקשן, יותר ארטילריה, יותר טכנולגיה. להעיג ברעותוח השי'ווק, חנו'וח המחשבים, הצעצוע'ם והטברים להזמנוח החקשרו-ם1-512%04ח 4% חרי 8 8 הח ||.60.ולזהּ-60ח .אאא שכלם בטכניקות פריצה וכיוס להשגת חפץ כלשהו, בעוד שתמימים וחכמים יעדיפו להוסיף לגיבור כריזמה מהפנטת לשכנוע. חידוש נוסף ולא פחות חשוב נעוץ עדיין בקטעי הלחימה המופיעים לעתים קרובות - פרקי תקיפה קצרים מתוכננים או בלתי צפויים שינחתו עליכם ויפגישו אתכם עם מספר לא מבוטל של מפלצות וחיות טורפות, כאשר השליטה כאן פשוטה וכוללת שפע כלי נשק שאפשר להשיג ולקנות, אפשרות שהיא גם מהנה ביותר. גיבורינו הוא מועמד רציני לתפקיד הנכסף של | מלך סילמריה, שאגב הספיק להירצח על הסיפור 4% | ידי מתנקש אלמוני. בניגוד למצופה, העלילה בפרק = -1, החמישי והאחרון היא לא כל כך מסובכת - הוא אפילו ברורה ובנאלית מדיי. ממלכת סילמריה, השוכנת במימי האטלנטיס, ‏ - - הותקפה על ידי דרקון אדום - 242% יורק- אש וקבוצה של לוחמים | 1% הצליחה | להרגיעו ולהכניסו - ! לתרדמת עד שחבורה עמוסה של קוסמים ומפלצות התחילה שוב את הטבח וההרס במקום. החבורה האכזרית הזו מאיימת לא רק לחסל את הממלכה עד האבן האחרונה, אלא גם לשחרר את הדרקון משנת החורף שלו ולהחזירו לפעילות שורפת. אבל אולי, בפעילויות מוח קדחתניות תוכלו להביא את הישועה מנעולים ותיבות, הם מסוגלים ולהציל את הממלכה ואת כל אלה 1 (2 לעזור לכם בדליית מידע שעדיין לא ניצלו (משחק מילים, אם / > מאנשים והענקת שוהד עדיין לא קלטתם). מעבר לכך, לשומרים, והם מגדילים את סיכבוייכם בקרבות ובמסלול למלוכה. > | 7 מדורי הקווסט בכל אופן, עליכם ועל שאר המתמודדים לעבור את ה-ע[תפאת. ]וא חס פסדוא, - .7 סדרה של 7 מבחנים הנוגעים 0 לממלכה ובסיום כל אחד מהם, | נגלה עוד חלק בפאזל ונפתור עוד חידה כאשר בין משימה למשימה מתקיימים מספר קווסטים משניים, חלקם סתם כך, בשביל הכיף שבהשלמת פקודות, חלקם למטרות רווח כלכליות ואחרים חשובים ביותר להשגת פריטים נחוצים. חפצים אלו, אגב, יכולים להועיל בפתיחת דלתות, מנשק השליטה מנשק השליטה פשוט, קצר וקולע, אך עם בעיה בסיסית אחת - סמן העפבר יעבור לפי דרישה, לאורך ולרוחב המסך. הוא ישתנה מכף יד (לפתיחה,.סגירה-ותפעול) לעין (למבט ובהינה מדוקדקת) וכך תוכלו לקבָל פרטים. חשובים על הסביבה, על החפץ או על. האדם אליו אתם מתכוונים. הבעיה היא וי . 0 ה ] . : - ו 35 ,. : "א " ו [ | 4. " . . = : - 4 [ . - ור = א /- .2 . , = . . - 1 . = , - יר - . = " .. אוו 44 : | =" " | . ו . 1 , ו | וד | | [ ' ּ או == == "ו ---- --- [ | ".. ש-5 61.08 08 1 יכול להיות די מתסכל היות ואין:שום שינוי בסמן העכבר כשהוא מצביע על נקודה חמה כמו בסדרת 5 5 ז), אין שום משוב או רפלקס מהדמות כשהיא חולפת ליד איזשהו אובייקט מעניין כמו ב-סטסאגפאגת [אואחם, פשוט שום כלום. אתם צריכים לאמץ את העיניים כדי למצוא משהו מועיל ואף לעבור פיקסל אחרי פיקסל בחיפוש מעייף אהר התפתחות כלשחי, איך אתה נראה הגרפיקה ב- 25)() מדהימה ומשלבת נופי תלת ממד מאוירים וצבעוניים ואנימציה חלקה ואיכותית >-הכותר נראה הרבה יותר טוב מכל משחק תפקידים אותו שיחקתי, ולמבט העיניים מצטרף גם משמע אווניים חלק ומהנה, כמו כן, יש כאן רצועות מוסיקה באיכות 02 ודיבור רציף ומובן של כל הדמויות הפעילות. בסופו של דבר, מדובר בקווסט מעולה עם נפילה קלה במנשק וכעס קל על כך שהדמות שלכם לא מוציאה אפילו מילה אחת מהפה כל המשחק (גיבורים אחרים ידברו אליה ואיתה, אך היא בוחרת בזכות השתיקה). חוץ מזה הכל מצוין, מזמין, מבטיח ומצפה לכם בחנויות; 5 א זו בעד: קווסט מצוין שבאמת מעמיד את הגיבור והעלילה במרכז. | נגד: מנשק שליטה מתסכל, וגיבורים שלא מדברים.. נוות בנכוטפ ו | 6 4 חו א ( . ּ 7 1 - % ל 2 (460 /. - 2 / 1 7 הוגו הצנחו -ו- שש-| 8 || | : . 1 5 | . ו כ ו . / | 2 ₪ | [ ו / ער ווה שר גיה ה מאת: ערן פולוסצקי חיילי 0806 ₪17 הם אלה שמסתערים על שגרירויות, מחסלים ברוני סמים או משתלטים על מטוסים חטופים בזמן שהם מתדלקים - צריך רק להתגנב בשקט אל העמדות שנקבעו מראש, להיזהר לא לחטוף כדור ממחבל מסומם בדרך ולבצע את המשימה. לפני זמן מה יצא משחק בשם 1% 0 א] ₪ שאיפשר לפקד על יחידת עילית שמחסלת טרוריסטים במגוון מצבים וקצר הצלחה לא מבוטלת > 51.7 מתבסס על עיקרון זהה, אך הוא מציע אופן משחק שונה ורמת ביצוע גבוהה מאוד. עיקרון של שליטה אני לא יודע אם שיהקתם ב-א%]5 /0טאן]א, אבל אהד החסרונות הגדולים ביותר שלו היה האינטליגנציה המלאכותית של החיילים (הם נטו להיתקע במקומות קטנים ולעמוד חסרי אונים מול דלתות נעולות). ובכן, תקשיבו היטב, 5י06)ץ הד וש | מוריד מעליכם את הנטל של ] שליטה במספר אנשים ומשאיר את שאר הקבוצה לטיפול המחשב. זה עובד? למרבה הפלא, כן. חבריך לקבוצה עוקבים אחר >> שביל| מתוכנן | מראש ומתקדמים לכיוון יעד המשימה תוך אספקת כוח אש בצורה "אינטליגנטית" - השינוי הזה אולי מבטל את שלב תכנון המשימה, אך החלק של האקשן השתפר מאוד וכל מי שמאס בתכנון | המשימות | הקפדני | של א /ו(0) 1 א ירגיש בעננים. העיקרון הזה עובד טוב כל כך, מכיוון שבזמן שחבריך לצוות מתקדמים לכיוון המטרה (תוך כדי הסתתרות בשטח וחיסול חיילי אויב ממרחק בטוח) אתה משחק את תפקיד הגיבור ובסופו של דבר, אתה הוא זה שקובע אם המשימה תצליח או תיכשל, ועליך מוטלות משימות של הצלת השבויים, חיסול מחבוא הסמים או כל דבר אחר שיש לעשות למקן העולם החופשי. עיקרון של מנשק חברת | 80005₪-א], שיצרה את מסתסע גד.1ם, למדה מהשגיאות של 51 )3/1 וכעת המנשק פשוט יותר, קטעי הפעולה הרבה יותר מהנים והמשחק באופן כללי יותר כייפי. קחו לדוגמה את הרדאר שמציג את נקודות הציון ובעצם מאפשר לנווט בשלבים הע-נ-ק-י-ם בקלות, ומונע מצב שאתה לא בטוח לאן עליך להמשיך, דוגמה נוספת לאלמנט שנלקה מ- א51 אספאוהת והודגש ב-₪:06ת ג ]טם, הוא בתחום הנשק. אמנם קיימים במשחק כלי הנשק ה"רגילים" (רובה סער 14א עם משגר רימונים, 5ק]א מושתק, מטעני חבלה שונים ומשגר טילים), עיקרון של גרפיקה אך הדוברבן שבקצפת הס שני רובי הצלפים שהוטמעו במשחק בצורה הכי טובה שראיתי עד היום. וכך, יוצא שלחיצה על הכפתור הימני של העכבר מעלה את הכוונת הטלסקופית (מוצגת כחלון עגול על המסך הראשי) ועדיין ניתן לשים עין על הסביבה הקרובה. כאשר מנגר, לחיצה קלה על הכפתור השמאלי פוטרת אותך מחייל אויב וניתן להפעיל כוונות, לבצע תקריב של פי 8 ותאמינו לי, אתם לא רוצים לראות חייל קולומביאני מסומם ומזיע ממרחק קרוב יותר! עד עכשיו חיברתי על המנשק, כלי הנשק ואופן המשחק, אבל אחד הדברים המרכזיים בסוג המשחק הזה הוא הגרפיקה. למרבה המול, :0 7 ]כ לא מזניח את הגרפיקה וזאת ללא ] שימוש במאיץ תלת ממדי. ] איך זה יכול להיות, אתם | שואלים? ובכן, המשחק משתמש בטכנולוגיית |]| ה- ₪1 אס (וכמו | םדא ]0% במקום | בפוליגונים הרגילים, מה | שדורש הרבה פחות כוח עיבוד מהמחשב שלכם. פוליגונים הם מצוינים לשטחים סגורים ולא גדולים במיוחד אך טכנולוגיית ה- 1 בשילוב עַם קצת פוליגונים, מאפשרת להציג שטחים ענקיים בצורה משכנעת | ובלי בעיות, כשהחיסרון של השיטה הזו הוא שבחלקים מסוימים של המשחק הגרפיקה נראית - פשוטה במקצת, ואפשר רק לקוות שבגרסאות הבאות תתווסף גם תמיכה במאיצים תלת ממדיים. פם> )- בוחר וו אםטרגיה עיקרון של סאונד אלמנט נוסף שחייבים לציין לגבי 05 1.7 הוא השימוש של המשחק בסאונד היקפי, כך שבאמצע קרב יריות חם אפשר לשמוע מסביב צעקות של פצועים, הוראות שנצעקות ואזעקות שהופעלו. באחד הקטעים במשחק, לאחר שנפטרתי מחייל אויב שהיה בטוח שהוא אורב לי, הצלחתי לשמוע ועקת "דוקטור!" מאחורי, בסופו של דבר, םי)אץ 1 הוא משחק מהנה ביותר, מכיוון שהוא שם דגש על אקשן מהיר וקטלני במקום על סימולציה מדויקת = לפרטי פרטים. \) במילים | אחרות, ניתן לומר שהוא .8 % -. מצליה לשלב את | הכייפיות של מאבש 0‏ | צם הקטלניות של. 7 או אסא וזה לא | 5 רע בכלל. מומלץ. 24 ו 000143" 65 5 א ?זו .5 בעד: וש שלבים ענקיים ומלאים בכל טוב, מנשק- > פשוט, גרפיקה חביבה (שלא דורשת מאיץ), | כלי נשק מגניבים ומציאותיים ואינטליגנציה | מלאכותית מעולה. , נגד; . בחיי, אנ'לא יודע. הגרפיקה קצת פשטנית. לעתים, אבל היא לא רעה. אה, גם אי אפשר | לשנות את המסלולים הקבועים של החברים || למשימה. | > | קהל יעד: . | | חובבי או5 /ווספאואה שלא הספיק להם, וכל | - | מי שחלם להיות בסיירת מטכ"ל. .-- = מאת: בן כספי מדפסות א0פל₪= טכנולוגיית הדמיה למי שעוד לא יודע נספר שחברת אפסון (אנגליה) היא חלק מקונצרן אדיר שמגלגל מחזור של לא פחות מ-8 מיליארד דולר. בבעלות החברה 36 מפעלים הממוקמים ברחבי העולם, ומייצרים לשוק האירופאי בלבד 250,000 מדפסות בחודש. רשת המשווקים והספקים באנגליה, אירלנד, ארצות סקנדינביה, אפריקה, ישראל והמזרח התיכון - כולן מנוהלות על ידי החברה באנגליה שכריזה לאחרונה על קו חדש של מוצרים לשנה הקרובה. בין המוצרים הבולטים ניתן למצוא את מדפסת הצבע המהירה ביותר בעולם, ה- 900 זס|0?) 51108 - ז₪500. מהירותה של המדפסת הזו משתווה למדפסת לייזר, היא משלבת טכנולוגית 01 1440 ומערכת הדמיה מיוחדת של 05008. המדפסת הזו כוללת את הפיתוח החדיש ביותר, ה > ס<סו ספטו1א ש6טההש₪ה, ובעצם היא מאפשרת ליצור את נקודות הדיו הקטנות ביותר בעולם (3 פיקולוטור), דבר המשפר באופן משמעותי את איכות ההדפסה. למדפסת הזו יש מנשקים טוריים ומקבילים שמתאימים ל - פאוטשחו'\ או ל - כ0ג/1א, ויש כאן תמיכה ב -0₪% [88ז56 |ה>זסצום/ו. פרט ל-900 60101 הציגה אזכ0פשת את ה-750 (%דחק 00105 1'ר51, המהווה דגם משופר של ה-740 (שהוכתרה בפורומים רבים כמדפסת השנה של 98%'), כמו כן, הוצגה המצלמה הדיגיטלית 72 ₪ 100100, שעוצבה מחדש וכוללת כמה מאפיינים חדשים כמו עדשת זום אופטי 3% וזום דיגיטלי 2%, תצוגה מקדימה ניתנה לשני מוצרים נוספים, ביניהם ה- 90000 (6 5! %(511.0, מדפסת קת (אתדךאואץ דג ]אא תנשאהג. ו ומדפסת 2700א-.₪71, מדפסת לייזר המיועדת לקבוצות עבודה גדולות ומסוגלת לייצר בקצב של 27 דפים לדקה. לדברי הנרי לרקהם, מנהל השיוק הבינלאומי, אותו פגשנו בתל אביב, לא יופחת היצע המוצרים וגידולה האסטרטגי של 50% באזור, וביחד עַם משווקים מקומיים החברה תמשיך להציג מוצרים חדשים, כגון! מדפסות, סורקים, מקרנים ומצלמות דיגיטליות, כדי לספק את דרישות השוק המקומי, סקוטרמן ערכת התחברות לבית אינטרנט והב החהלה בשירות חדש, "סקוטרמן", שירות המאפשר ללקוחות חדשים לקבל את ערכת ההתחברות עוד באותו היום ישירות לבית על ידי שליח מיוחד, והכל בעלות השווה למשלוח בדואר. אהבנו מאוד את העניין הזה, שפשוט חוסך מאיתנו המתנה של כמה ימים ובזבוז זמן על הגעה לסניף הדואר, אורי בן- ארי, סמנכ"ל השיווק באינטרנט זהב, מסר: "הפעלת שירות סקוטרמן היא שלב נוסף בשיפור השירות ללקוחות. התחלנו בשירות בעקבות פניות שקיבלנו מלקוחות שהתלוננו 'שחבל להם על הזמן והם רוצים להתחבר' וכעת הם מחוברים תוך מספר שעות". כרגע השירות מופעל באזור המרכז בלבד ועלות השירות כעלות משלוח חבילה בדואר (5-6| ש"ה). ווסדאהחק הספושהםקופ ה- ואנ)ך₪4ג חץ אק5[]שטהתתקשפף של מיניקום (חברה ישראלית מירושלים) ייחשף בתערוכת 99 ]62600 שתיערך בהאנובר שבגרמניה. ה-1א0)ךא ו 150 טא ו5, פועל על ידי הכנסת כרטיס 61 לתוך המעבד המרכזי של המחשב ((621) ומאפשרת למשתמש לחבר עד 160 יחידות מיחשוב באמצעות כבל סטנדרטי (:6./41'5111) אחד, המערכת הזו גמישה מאוד עם אפשרויות הרחבה חופשיות המנוהלות מהמסך ואין צורך במקור כוח חיצוני, מה שחוסך הרבה עצבים, אנרגיה, כסף ומרחב. כמו כן, מביאה המערכת תפיסה חדשה לגמרי, היות והמשתמש קונה בדיוק את מספר היחידות הנדרשות לו בזמן ההתקנה ומוסיף כרטיסי פיקוח כשיהיה צורך במחשבים ותחנות עבודה נוספות. מעבר לכך, העניין תואם את מוצרי הקישוריות האחרים של מיניקום וניתן ליצור קונפיגורציה שתקשר יותר מ- 500, 1 יחידות (ק), להערכתנו, | הביצועים של המערכת מתאפשרים באמצעות החלוקה ל"אדונים ומשרתים", כך שמנהל המערכת יושב בחדר שמ השרתים יכול לשלוט בכל משאבי המחשבים במערכת ולהבטיחה את יעילותה לכל המשתמשים. העכבר והסיליקון חטיבת עזרי המחשב של י.א. מיטווך, החלה בשיווק שני מוצרים אגרונומיים משלימים למשתמשי מחשב: משטח לעכבר ומשטח תמיכה לידיים, החידוש במשטחים הוא בעובדה שבשניהם מילוי ג'ל סיליקון נעים למגע, המאפשר תנוחה יציבה למניעת בעיות של דלקות פרקים הנפוצות בקרב מי שמבלה זמן רב מול המחשב. המשטחים החדשים מצופים כיסוי בד בגוון מטאלי כהה, בעל מרקם נעים למגע והם אינם סופחים אבק או מגיבים לחשמל סטטי. חוץ מזה, בתחתית המשטחים נמצא מצע גומי המקבע אותם למקומם ומונע מהם לטייל על השולחן בזמן העבודה. המשטחים פותחו בחברת /.6, חברה קנדית המפתחת מוצרים ארגונומטריים בתחום המיחשוב. מחיר משטח מקלדת - 82 ש"ח. מחיר משטח עכבר - 62 ש"ה. המחירים כוללים מע"מ. פונטים לשימוש ביתי לאחרונה ראתה אור תוכנת פונטים עבריים של חברת "פקאן". התוכנה מכילה 50 פונטים מדליקים, שהופכים את הכתיבה במחשב ליצירה של ממש. שילוב הפונטים מתבצע באופן מידי בכל תוכנת הקלדה ומציעה מבחר אדיר של סוני פונטים ליצירת כרטיסי ברכה, מודעות, כותרות לעבודות, בניית אתרים באינטרנט, מצגות, שלטים וכו'. תקליטור הפונטים כולל מספר תוכנות בונוס כמו 3 3 אא ו-0אק קסב5דאן הק הכוללות את הפילטר לאפקטים לטקסט בתוכנת פוטושופ חהסהע2], עוד יצוין, כי תוכנת הפונטים פותחה על ידי האומנית תמר לאופר, העוסקת בעיקר באומנות ממוחשבת, בעיצוב מתקדם וביצירת עולמות תלת ממדיים, המחיר לצרכן: 59 ש"ח. מאת: ערן פולוסצקי אזור הקרב ולמקם בחוכמה את הלוחמים שלך דתסת ה או ו-דחם.1ג מ היו = ואתה לא נלחם בסתם מישורים חסרי גיוון - שני ענקי אסטרטגיה עם יחידות. | אתה ז נלחם דרך כפרים, בתי קברות וטירות, קטנטנות ומשחק שהתרכז באגירת "" וכולם מציאותיים ₪ לפרט האחרון! משאבים ולא בקרב עצמו. מה עושים? 4 מעיפים את הקטע של ניהול 0 לים, תקוף! 5 המשאבים, משפרים את הגרפיקה (תלת | ככר אמרנו ש-2 7]1צ]( הוא משחק ממד אמיתי) | ויוצרים קרבות. = אסטרטגיה, . ואכן. | הטקטיקות בהן תנקוט מציאותיים. מה קיבלנו? את 2 גדו, | במהלך הקרב ישפיעו באופן דרסטי על כמוםן:י. התוצאות שלו - - כך למשל, אם תאבד אנשים, ה מ קת ----- אתה לא יכול פשוט "לייצר". עוד כמה יחידות, - להעקמה, אך מל מקרה - עליך להשתמש - אם מעולם לא שיחקתם ב- 1'ד1א, הדר= ‏ = = ותצטרך. להתמודד עם האויב רק בעזרת ‏ = במבנה המתאים כדי לשפר את הסיכויים. |של ‏ ר "ו ך ו 1 ך 6 ת 1 1 ו ך ו ו 6 ּ הטובה ביותר לתאר אותו היא לדמיין את = היחידות. ששרדו, עד שתגיע תגבורת . (אם | חחיילים שלך, ובסופו של דבר, לנצח בקרב.: ג , יק 5 2 1 /, כאשר עולם המשחק . בכלל. תגיל תגבורת אע 7 רס = | ע.ם זאת, הבעיה המרכזית של 2 דצו לת שא ינ | מוגדל בהרבה והופך לתלת ממדי מציאותי רייר טר - 7 | היא שניהול הכוחות שלך הוא משימה מורכבת. ופ ו | 2 דא הוא עדיין משחק אסטרטגיה, אך | 7 | % ביותר ויש יותר מדיי מטלות שצריך לקשות = מצטרטים רַ רשח = חמבזוסו 000 רו חי 1 ללא הגרפיקה הממוזערת וניהול המשאבים -‏ | בו זמנית, כמו לסדר את המבנה המתאים, | ל ד | | ] במקום זה, הוא מתרכז בחלק של הקרבות | /! להפנות אותו בזווית הנכונה אל האויב ואת זה %2 ובאלימות ומספק הרבה מאוד אקשן. צריך לעשות לגבי כל קבוצה בנפרד. אה, ‏ , . !ור - | מבחינה גרפית, אין אף משחק אסטרטגית. = = והרבה פעמים זה נעשה בלהט הקרב,. כאשר > ש : וי ) 1 ב"זמן אמת" שיכול להתחרות ב - צד וצ - = "| אין מספיק זמן למחשבה מסודרת. וכך, כדי. 1% / בוו ותץי והי רו וגב זה יש בו גרפיקה תלת ממדית מלאה, כאשר למנוע מהאסון להתרחש בכל קרב וקרב, ז אתה - | | אפשר לסובב את המצלמה לכל זווית, ולראות = חייב להוריד את מהירות המשחק למינימום - = : טחנות רוח, טירות, נהרות וכו'. לא זו בלבר, = יא ואז הקרבות הופכים למשהו אטי, מייאש 2 3 אלא שאפשר להשפיע על פני השטח וכאשר. 0 | יאל | שי 5 ו וקבוע במקום לקרב זורם 0 7 6 נלחמים באויב, דם מכתים את הקרקע. - בסופו של דבר, 2 1111 הוא משחק = והאזור נראה כמו שלולית אחת גדולה, אסטרטגיה מאוד.- מיוחד, עם גרפיקו ה ת' : מה 2 0% 2 ו 1* אכן, התלת ממד של המשחק הוא היתרון ממדית ואווירה שנלקחה היישר מתקוג פת ימי ה - צ. הגדול ביותר שלו, כאשר אפשר לסקור את הביניים. לי בכל אופן, נראה שכל מי שמחפש. 2 6 1 קצת יותר אקשן במשחק האסטרטגיה שלך = = - | ימצא כאן את מבוקשו. ב ציי" 46 "> הכזי 4 ז | / ₪ 4 : ו | = 1 | | וו | | 65 א לאו וי - בעד: 5 : | גרפיקה תלת ממדית מעולה ה יחידו תוספות | " ופני שטה מפורטים ותר 4 למרבה המזל, המשחק 0% על שימוש נגד: / 0% לקו וחי | 9% 4% בש 7-ל 0 / | בטקטי יקות. > בס יסיות, ומאפשר להשתמש המנשק עדיו מסורבל. במקצת והקרבות ‏ - ו מאפו!י ן ה זן 7להח |'ף את ו וו , טן 8 שזן 1 8 7 ו | זדוטָ מ ריצו הו זחלפ ה יש 7 )ביא את מכשיר יט 0 ו ] >< במבנים קבועים מראש של היחידות שלך - פתאומיים מדיו, : = 7 | | - כ ן , | . ו -- % ו י תעודת זהות ושני חשבונות טלפון אחרונים מהרשת הקודמת | | שי נים אלו יסדרו. את היחידות בצות לוק קהל יעד: : 2% 5% 1 בו 1 אחת, שתי שורות, ראש חץ וכו'. חלק רה במאַדאאו ו ר) פמ ו יו רזיו הפב קש דוורמרי | מ שו שש כ אנ גי יי רוי (כוו ודטוי מ ו שיא ה ₪- | | מהמבנים -לים:, במיוחד. להגנה וחלק > ו עו| יו | = 4% ק כ מו ווה הצצ ו ו ד נגוך ומ ו ןורי יו |ואן אילן, או חז"א | וו 3 5 % בת ה ו שו 8 | א | % | - 0 - | 2 יי ה ₪ אועדו ב | דרה 83ב | יעגר וערו 1 ₪ הרצ דיו / 0-7 / ו 5 | תי | 1 2 6 ו : | וו | ו | ך אב ה ו - ו : 1 יְ או 1 | : 4 .9 / . ₪ . / 3% | 4% שר 2 5 1 , - , : מאת: שי אבני את עולם לומדות המחשבים ניתן לחלק לשני עידנים בולטים - זה שלפני כניסת קומפי וזה שאחריו. זה שלפניו נכנס לגדר היומרות בלבד, אל תוך עולם הבטחות שלא הצליחו להתממש, אך בעיניי המפנה הגדול בכל הנוגע לעבודה של ילדים ממש קטנים התחיל לפני כחמש שנים, בתקופה בה נכנס כמעט לכל בית עם ילדים המושג "קומפי". גם המבקרים האכזריים ביותר של הסדרה ואני מסופק מאוד אם יש כאלה, יםכימו שקומפי הצליחה ליצור קשר אמיתי בין ילדים קטנים לצגי המחשב ולדמויות שמופיעות עליהם, במיוחד אם מדובר במכשירים יפים וידידותיים וברמויות של דובונים, פילונים ועוד כמה גיבורי ילדות נצחיים. קצת סדר למען הסדר הטוב, נספר שחברת קומפי נכנסה לשוק לפני כחמש שנים והחדירה למיליוני בתים בעולם את אותה מקלדת מפורסמת (כן, הלבנה עם השפופרת בצדה שיש לאח הקטן שלבם), | | די קומסי הסיפור הגדול שניתן לחבר למחשב הביתי (אפילו למחשבי 386 וענתיקות אחרות) ובעצם ליצור אינטראקציה אמיתית בין הילד לסביבה הממוחשבת שמבוססת על דיאלוגים קטנים בינו לבין דמות שמתהלכת לה על גבי המסך. הסדרה זכתה להצלחה בלתי רגילה, הפכה למוצר עולמי ובעצם עברה התאמות חשובות לשווקים מקומיים, ביניהם אנחנו כאן הישראלים שמאוד אוהבים תוכנות בעברית. וכך, מעבר למקלדת ולאפשרויות הקיימות בה, התפתחה תעשייה שלמה של תוכנות ואביזרים נלווים למקלדת ובתקופה האחרונה ראו אור שני מוצרי קומפי חרשים, הספר הממוחשב והטלפון של אלמו. "לדבר עם אלמו" הוא כותר של קומפי המיועד לבני שנה עד שלוש והוא מציע לנו טלפון אדום שבאמצעותו ניתן לתקשר עם דמותו של אלמו המופיעה על גבי המסך, אגב, בהפקה הישראלית של רחוב סומסום לא מופיעה דמותו של אלמו אבל זה מה יש, היות והלכו על קו מוצרים גלובלי שידבר לרוב ילדי העולם. התכונות הייחודיות של הטלפון הזה מאפשרות לילדים להצטרף לאלמו ולחברים אחרים מרחוב סומסום ובעצם להשפיע ישירות על הפעילות שעל גבי המסך על ידי דיבור לשפופרת ולחיצה על לחצני הטלפון הצבעוניים והמוגדלים. וכך, 1 - הספר הממוחשב של קומפי ניסה להגיע לשילוב אמיתי שבין ספר למשחק מחשב, כשעיקר האטרקציה כאן נעוצה בעובדה שהספר עצמו מהווה את המקלדת ובאמצעות לחיצה על דפי הספר ניתן לשלוט בעניינים ולשחק עם דמותו של הפנתר הוורוד. כן, הבנתם נכון, הפעם הלכו קומפי של החברה - מוסט.6ו3ּ1ץ]הוסט. אראו ש. לדבר עם אלמו רחוב סומסום נכנס הספר הממוחשב - עלילה לי הפנתר על שיתוף פעולה עם חברת !א וא (בעלת הזכויות על הפנתר הוורוד) ושילבה את מסעו של הפנתר בארץ המספרים כבסיס לכל הפרויקט. מבחינת העלילה, מדובר ברעיון חמוד שלוקח את הפנתר הוורוד וחברתו הציפור הצהובה לארץ המספרים, כדי שילמד להשתמש בהם ולהכיר אותם - וכך, ההרפתקה הופכת את המשתמש לשותף מלא בסיפור שדורש מאיתנו למלא בהצלחה שש משימות עיקריות כדי לסלק את האריה הרעב ולחזור הביתה בשלום. חיבור וחיסור נעזור לפנתר הוורוד לעודד את דוב הנמלים המתקשה לחשב כמה חברים מעבר לכייף שבלחצנים ובצבעים שרצים על גבי המסך לומדים הילדים לזהות צבעים, לזהות חיות, כלי תחבורה, צורות וכו'. המכשיר עצמו קל מאוד להתקנה וכדאי לציין שמדובר במכשיר חיצוני ולא במשהו שמצריך מודם או קו טלפון. מה שבאמת מדליק כאן נעוץ באפשרות להפתיע את הילדים ולהקליט עבורם הודעות מיוחדות עליהם יודיע אלמו במשפט "יש לי הודעה בשבילכם". בסופו של דבר, אלמו והחברים מפעילים את הילדים ומעודדים אותם לשיר, לפתור חידות ולשחק במשחקים כשלפנינו ניצבות שלוש רמות של משחק המותאמות לרמת ההתפתחות של המשתמש. יגיעו ליום הולדתו, כשבתמורה נזכה כהפתעה שתציל אותנו מהאריה הרעב. הכרת מספרים כדי להתאוורר ולנוח מהמסע נלחץ על כל אחת מן הספרות ונגיע למבחר סרטי אנימציה צבעוניים, שאיתם נוכל לספור ולהשתעשט. סופרים נעזור לפנתר הוורוד לספור את החומרים הדרושים להכנת שיקוי קסמים בטירה של המכשפה - נזדקק לשיקוי בדרך החוצה. מיון לקבוצות נעזור לתוכי להיזכר באיזו ערוגה הטמין את המפתח הסודי שפותח את שער הקסמים. חברת קומפי מקפידה על שיתוף פעולה הדוק עם מחנכים ופסיכולוגים ומי שרוצה לחקור מעבר לכך יוכל להיכנס לאתר האינטרנט ) /-. ש . 0 | / 1 , / 6 לאחו חת'מה חשב < ה ה, יוצא במבצע מו[ ויים חדנו: בהןחוון גדולות: ₪ חתמו על מןוי ל-17/) וקבלו 1 'רחוןים הכוללים 10 משחקים מלאים על גג' תקליעור. ₪- % " - ₪ בוסף, תוכלו לבחור באחון משלוש המתןות הבאות: על ו = מה במדורנו היום? קצת בקשר ל-98 8ו60ם:/\ ול- 1 1% 8אוסח\, עוד קצת על שדרוג ומאיץ ה-00000 .0020 / והרבה בנוגע לשיטה בה נשמרים הקבצים במחשבים של כולנו. עד לסוף מדור זה כבר תדעו מה זה 6, מדוע כדאי/לא כדאי לעבור ל-17332 ואיך אפשר לעשות את זה בכלל. שווה עיון, לא? אלי זהבי מחולון מספר כי לא מזמן חבר שלו עדכן את מערכת ההפעלה שלו והתקין את 98 %:ו60תוו. אלי התפלא לראות שאין כמעט הבדל מ-95 60%%%ח\, וכתב "קראתי בהרבה מקומות ש-1*? >אוסמו נותן שיפור משמעותי ביותר במהירות העבודה. השאלה שלי היא האם אפשר לשחק במשחקים של 95 >אסהוו על 1 8אוס0שם:\? האם ד %8וסהו\ תומך במאיצי תלת ממד?" נכון, 98 פאוסחו היא לא מהפכה גדולה כל כך, אבל היא טיפונת מהירה יותר ויש לה מספר תכונות נוספות שלא היו ב-95 פשסהחוט. עכשיו בקשר ל-דא פשס6חו₪: מערכת ההפעלה 1א פאוסהו/\ היא לא גרסה משופרת של 8 צששוסשמו - 91 פאסשמואי היא מערכת הפעלה לעסקים. מה זה אומר? זה בעיקר אומר שהרבה משחקים לא יעבדו, יהיו לך בעיות תאימות בין ההתקנים שלך, תהיה לך בעיה למצוא מנהלי התקנים... בקיצור - אתה מוזמן לנסות את 8 >אוס4חו/ו, אבל אין לך מה לעשות עם 1 >אוסטחוו. אבנר משולם מרחובות כותב: "קניתי מחשב לפני כשנה, ואני רוצה לשדרג אותו. מה שאני צריך זה מאיץ תלת ממד, אבל אני לא בטוח איזה. יש לי פנטיום 166 א]א]א, עם מ](64 זיכרון, והבנתי שמאיץ 2 02020000 יתבזבז מכיוון שהמחשב שלי לא מספיק מהיר עבורו. האם כדאי לי לקנות מאיץ 00ס0ס ישן? האם משחקים חדשים ימשיכו לתמוך בו?" אבנר היקר, 2 סספסס מתבזבז עם מעבד שהוא פחות מפנטיום 2, אז אני מציע שתבחר במאיץ מהדור הראשון של 0,, ותתחיל לחסוך ללוח-אם חדש ולמעבד חדש. אל תדאג בקשר לבעיות תאימות מכיוון שהמון משחקים תומכים ב-אשכ3, וזה לא הולך להשתנות בקרוב. אמנם מאיץ 0000 מהדור הראשון לא מציע את המהירות, הרזולוציה או האפשרויות המתקדמות של מאיצים מהדור השני, אבל גם מאיץ מהדור הראשון מספיק כדי להריץ משחקים שדורשים מאיץ תלת ממדי. רן מישורי כותב: "שמתי לב שכאשר אני רואה את המאפיינים של הדיסק שלי, רשום ש-99018 נמצאים בשימוש, אבל כאשר אני מסמן כל מה שנמצא בכונן 6 (כולל קבצים מוסתרים) רשום שאני משתמש ב-830(10. איפה לעזאזל כל השאר, ומה אני יכול לעשות כדי לקבל בחזרה את השטח הזה?" נחמד שמישהו סוף סוף שם לב מדוע קורה שקבצים שאמורים לתפוס שטח מסוים (במקרה שלך - 830]0) תופסים שטח גדול יותר (שוב, במקרה שלך 1000 ובכן, מקור הבעיה נעוץ בעובדה שהדיסק מחולק ל"אשכולות" בתוכם נשמרים הקבצים (ובלועזית: 5 ) המצב הוא כזה שבתוך אשכול אחד יכול להיכנס רק קובץ אחד, ולא קורה מצב שבו שני קבצים מתחלקים באשכול. זה אומר שאם קובץ לא משתמש בכל האשכול - החלק בו הקובץ לא משתמש הופך לבלתי-שמיש ומבזבז לך מקום בדיסק. כפי שכבר הבחנת, כאשר יש לך מספר גדול של קבצים בדיסק זה אומר שהמון שטח מבוזבז. הגודל של כל אשכול נקבע לפי הגודל של הכונן (או החלוקה הפנימית של הדיסק הקשיח למספר כוננים) ומערכת הקבצים 4116ת שקיימת ב-005, ב-95 פשסשחוו ונתמכת גם ב-98 8וסחוו משתמשת באשכולות גדולים יותר ככל שהדיסק שלך גדול יותר. כך, עבור ריסקים שגדולים מ-2000, מערכת ₪116 משתמשת בגודל אשכול של 0א64%. מה זה אומר? זה אומר שכל קובץ טקסט פצפון של 5א1 (1,000 תוויםו תופס את כל ה-0א64. נוסף על כך, כל קובץ שתופס יותר מ-64% משתמש אף הוא באשכול נוסף שחלק ממנו מתבזבז (אלא אם כן הגודל של הקובץ הוא כפולה של 64, אבל זה נדיר). מה הפתרון? ובכן, בדיסקים גדולים אפשר לחלק את הדיסק למספר כוננים כך ש-₪205 או פסחו/ ישתמשו בגודל אשכול קטן עבור הכוננים השונים. את זה עושים בעזרת תוכנת א15%כ" של 05ס, אבל זה אומר שצריך לאתחל מחדש (לפרמט) את הדיסק ולאבד את כל המידע. דרך נוספת היא להשתמש בתוכנה בשם 016ג/1א אסודודאאץ של חברת 0 שמאפשרת לחלק מחרש את הדיסק למספר כוננים מבלי לאתחל אותו ואם הכונן קטן (1-200 אין סיבה לחלק אותו שוב ושוב מכיוון שזה גורם לבלגן ולהרבה יותר-מדיי כוננים. שים לב שבכונן של 10:0, האשכולות הם בגודל של 0א16, וזה לא גורם לבזבוז ממש מוגזם. פתרון נוסף שמציעה חברת 1 הוא להשתמש במערכת הקבצים החדשה 7132ת - מערכת הקבצים הזו מגיעה עם 98 פאוסטחואו (ועם הגרסה המעודכנת של 95 פאסשחו - 12) ומאפשרת לחלק את הדיסק שלך, למספר כוננים בשיטת 732 ללא צורך באתחול הדיסק. ב-98 פוס0פו/ תוכנה זו נבקראת "ממיר הכוננים (132.)" והיא נמצאת בתפריט המשנה כלי מערכת שנמצא בתפריט עזרים. למה להשתמש ב-32 ד ה? שיטה זו יעילה ביותר וגודל האשכול הוא 4% (לדיסק בגודל של עד 800). למה לא כדאי להשתמש ב-132=? כי תוכניות שמטפלות בדיסק ומספר מנהלי התקנים ישנים שמתוכננים לעבוד עם 6 פשוט לא יעבדו. לכן, לא תוכל להפעיל במקביל ל-98 פשסנחואו גם גרסאות ישנות יותר של פאוסנחזא. נוסף על כך, אם במקרה תשתמש בתוכנה ישנה שמטפלת בדיסק, יכול להיות שייגרם לדיסק שלך נזק. בקיצור, שווה להשתמש ב-47132 אם עושים זאת בזהירות ובחוכמה. ממ = אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, ‏ התקליטור לא עולה, המאוורר עושה | | קולות של חתול וכו", כתבו לכתובתי || החדשה 8 311.60ת01 תורז . = ---משמרהשמטרשמ אשמה הממו הממממממא ‏ - הה;מתשרר | העשה ית הוור ויוי ו או ו 7 ו ו - | 6% עצמם באופן מעצבן. ת נינו, זה לא שיש לי בעיה אישית עם ש יי לחצים אחרי 1 הלא שאני ד וניפוץ לא 1 הזיקו לאף או אחד. אלא ששיטוט במסדרונות אפלים - להיות. ל כך חסר חיים, יְ לן ולוו 2 6 = ל "כ ו - ב | . " - ה 1 .4 0 ו | בא שש מו יז קדו הו חש שי רז ]וצ םקוי | > | מ דוי [ "== = 0 ל נש ויבות אלו ואחרות, ביקשתי שהבוס ועורך : יתון י לא מ | - את המונה )פא 1557 זי :י, ולא ינדב אותי לשום /- 2 שמבקרת את מנשק ]כ)כוכן מצמרר. . אמת היא שהיה לי צורף במשהו אחר, חדש ושונה הי כותר מיוחד, מהנה ומפתיע כוה שמור על פשטות בהפעלה וקלות בשליטה שלב גרפיקה וצליל איכותיים, במובן. .1 ו/ שו ₪51 אינו משחק מושלם יפי שביל ,0 יש בו מקום למספר תיקונים והשלמוו ך עדיין, הוא המשחק היחידי ו זרב ל כותרים. הבודדים ששווה להשאירם 2 כך מת ותסכל. מו -- ים קל המדף, | ו יל יי "|" רבור * | מכל הזוויות האפשריות. גב ו | המגדירים מחדש את כל ז'אנר משחקר שי 2 לה (ותואמי- 1א2)0202] ביניהם) כפי שאנחנו מכירים אותו. העלילה ממשיכה בדיוק מאותה | | שהפסיקה בפרק הקודם, ו להרפתקת חיפוש מתוסבכת אהר קבו חילוץ והצלה אמריקנית בשם ו (50₪ 505א פאג;: פסזד ד 4 שההחליטה להיעלם לאזור מרוחק ומבודלג ‏ > למרבה הפלא ובהתאם לתחושת המסתורין, מתרחשים באזור כמה אירועים מצמררים וכמה | | לע 0 0 | ור ופרי - | מויות מוזדות ו בא יחות ג משו - . הדבר וי יש בפרק השני מגויסת אחותו של אחד הלוחמים מהחלק הראשון לחפש את אחיה האבוד שהוגדר כנעדר, כשבידה מידע מודיעיני מעוות המצביע על כך שתאגיד ביל בנ יי בכל מקרה, השחקן נכנס לתפקידו של אחד משני גיבורים מאומנים ואכזריים עם אצבע כבדה על ההדק וחסך ברור של גבולות וקווים אדומים, זו אמנם אופציה מצומצמת לבחירה, אך כדאי לזכור שלכל דמות יש נתונים ייחודיים. כמו מהירות, כוח וכושר גופני, ו יש אפשרות לשאת ולאחסן חפצים לעשות בהם שימוש בפתירת החידות | והפ פאזלים. ‏ + 1 1 14 = 5 = ב == | ] 9. = ]1 מ . [ )| 1 "זו הרת % ידת תנרעה 4ב ו | = ב ב שב כ -%=- : 4. - ת פַך = לכב קצת ‏ ער זהק על לחיצי הי - | א ועו כנתי הס אבו ד ק] נרצר. על הגרפ 5 יק הה המדהימה - 1 ) ו שימוש . ךש 02 ד ₪ . ' 5 ל ידת - תנועה תלת מנ עצב את הדמויות . ל חן - כ = א" : ו א ה ו ש שה חי א רתוניר אנימציה מהרה מאוד, כזו ה לפמול בכב ד בקצב המשחק הקדחתני. הנוף, האווירה והסביבה מיוחדים ובנויים מצוין, כשאת הרקע הסטאטי ואת קירות הברזל 77 7 ₪ לד בי ם הקרביים שבינינו ישמחו לשמוע . בי לסדו ית ה אויבים המצומצמת מהפרק הקודם ה מפטרף, מנת בקרה, שליטה ופיקות ז השלמת הפקודות ת וההור אות. בלנו למשחק ילדים של ממש ‏ | לא כל כך ישמחו לשמוע שסדרה. 0 של כלי נשק נוספו רובים = וכלי ב 0 'זרוע 1 = הרס ברדיוס גדול יותר כשאתם ממשיכ ל - בב ב את הקשתות, משגרי הו ימ טעי קישור מכונות הירייה ושאר ב בין | משי מה אחת לשנייה, ב - יי שמירה = שלכם. קטלני! | לטעינה. יי טל קובץ :' מצ 7 8 | קודות. מ ב צי יון, -- | בכת ריסר ס כ וו יאו ומוסיקת הרקע, לא רעים בכלל). מרשימות שיתארו מה הצלי יח להשיג ומה עוד = פיצוצים, יריות וקולות ייחודיים ממתון מי יי למעשה, הווידאו-קליפים | ואויב (צעקות, צווחות ודיבת "האלה יעבירו פקודות והוראות חדשות כאשר | שיחה. רצועות המוסיקה ו רק ל סרט הפתיחה השקיעה ]א0/000, | בהתאם למצב שבו נמ החברה המפתחת והמפיצה, מיליון דולר! להיות רגועה ומסתורית בעת פטר שקט, רועשת ומהירה באמצע קרב עקוב ו ו 5 ) ₪ - / -- | ד( = א הר | וה קי דת. או בשי זת | | קג'ו 21 | ו 1 ם יחדיו יו נניע ואת ן הדמות 2 "ך ולרוחב זצמו. במסע מפ אא > | - 4 ₪ ה עמוס. | 42 יים א פה . וכל | ו לציף. לשם 4 - | :ף הזד וק | 9 'ף ג ב יר ינ 1 הדמות , למג ונר הפ שאגיע ₪ ישנם עור שלושה | |ףק1ע- 7 הד ₪ )ו - וצו רי" 7 | שה בו בחוכמה, בדיוק [ בנקודה 0 מצפים להם. , ככ 1 שני, הוא ה תדרך בה ו > ב י פצים באו ₪ חן ₪32 ]כ | וש | | 4 "ו ר-) / - . " .. יי ל בג .> | בע | 2 (בע עת ייהוט אט אט הם משקפים את > 0 ; 1 הדוהי ב 2 והמפלצות שמנגד נראים בתחילה יציבים ורעננים, לאחר מכן הם מחזיקים את בטנם או ו להילחם , *‏ . ולקראת מוות הם צולעים בכבדות ואף ו זוחלים על הרצפה המלוכלכת. וג | 1 ל כ ו מספר מפלצות וזומבים חדשים. יצורים - והאלמנט | האחרון הוא | ה-7047 ]אמ צ5, כמה שורות קוד ש - ]000% ?) הוסיפה בשל דרישות רבות משחקנים ותיקים מערכת ה-2/7 מבטיחה שבכל משחק המפו / האויבים, הנקודות החמות גת כ ן ות ישנו את מיקומם ושלגיבורנ מ-0! דרכים לסיים את ההרפתקה.. -- קוראים | לזה דצ זי א, והיא גבוהה מאוד. לסיכום, כפי שבוודאי ציפיתם ושיערתם מרצף תיאורי השם והפועל החיוביים בכתבה, מדובר במשחק שהוא לדעתי, סוף הדרך. חבל על הפנאי. לרוץ ולקנות!. א וו קטעי קישור מעולים, לכידות תנועה בתלת ממד, יותר מיריות סתמיות, ריאליזם ומערכת זאפ טובה. - | סן=. סופת טחוש זסזס6זום סוס / 8זהחאססם 0ג) = 6 | ₪ שירותי בנק באינטרנט = הפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, הבריז כי כל הבנקים בישראל מורשים החל מחודש אפריל לספק | שירותים בנקאיים דרך האינטרנט. השירותים כוללים טיפול בחשבונות, העברת כספים לחסכונות ופעולות נוספות כגון אלו שניתן לבצע כיום | בשירותי הבנק האוטומטיים השונים. עם זאת, עדיין , לא מורשות פעולות של העברת כפפים מחשבון לחשבון | או תשלום חשבונות עקב חששות מבעיות אבטחה שונות. עד היום נרשמו לשירותי המידע של הבנקים מעל ל- 55,000 לקוחות וניתן ב לומר שההחלטה האחרונה ב *=- | באה בעקבות ההצלחה של שירותי המידע. | ה "ו רוו. ויהיו אתר המירע והחדשות הגדול ומסש.61ח16חו. שיאואו//:ק!זו! פתח חלק ייחודי במשפהת האתרים שלו המוקדש לישראל ומידע | ייחודי לישראלים. האתר 5: | כולל | מידע חדשותי, -] מרכז מסחרי, חדשות = 8848₪| טכנולוגיה ועוד. = | = | הענף הישראלי מצטרף | ור = | לארבעה ענפים נוספים, ביניהם; וחטש ושוחת6זה1 הו[וזוה. החסש. 813.61 והוסש. !תו :חש ו- הוס6. וזו או שער אינטרנט לחיבור מהיר במיוחד 7 קגאחפ את שער == האינטרנט לחיבור המהיר החדש | שהיא מקימה הוא | מיועד במיוחד --2| למשתמשים בעלי חיבור מהיר ומתמקד ביישומי 4 ו מה ה הת רשע --- המ שממו ה = מולטימדיה עשירים במיוחד שכוללים וידאו, אודיו, משחקים, סרטים, אנימציה, טלפוניה וכדומה. בשילוב עם השער הקיים של קהת% (הח60.ו:ח3. אאוא//:כן111[+ המכיל מידע בתחומי חדשות, טכנולוגיה, פיננסים, ספורט, בידור, טלוויזיה, מוסיקה ועוד, יהיה האתר החדש מוקד משיכה חזק. את השער החדש ניתן ההוסט. :8 שששכ5//:כן11ר. לראות בכתובת: עלייה בטרור קיברנטי המכון לבטיחות במיחשוב בארה"ב שיחרר מחקר המגלה כי הרחבת השימוש באמצעי הגנה ואבטחה לא הצליחה להוריד ברמה משמעותית את מספר ההתקפות הקיברנטיות או את הנזק שהן גורמות (ב-100 מיליון דולר בשנהו. המחקר עצמו מראה עלייה של כ> 30% בפריצות לרשתות מחשבים בכל שנה בשלוש השנים האחרונות, וייתכן כי העלייה נובעת משיטות בקרה טובות יותר. ה - [ו4חו-5₪311 משיב מלחמה שירותי הדואר בעולם מתקשים לעמוד מול היעילות של הדואר האלקטרוני, שרק נכנס ליותר ויותר בתים ברחבי העולם. מבחינת היעילות לא יכול לעולם הדואר הרגיל להתחרות בדואר האלקטרוני, לכן מנסות חברות הדואר ברחבי העולם להדגיש את היתרונות שיש להם על הדואר ההו|פזופוה 5 -=> = 4-= 5.4 7₪08 2 ו ה 4 = וכו :נא מה אצרען הממוחשב - יתרונות אלו מתבטאים בשליחת חבילות, ניסיון לשוות לדואר הרגיל מראה רומנטי או אישי יותר וכו". מלבד זאת, מנסים שירותי דואר שונים לעורר מהדש את איסוף הבולים על ידי הוצאה של בולים חדשים וייחודיים שאמורים לעורר את השוק. צא אך אל תעזוב מלבד בעיות השירות והתקלות החוזרות בשירותי הדואר של [110]0141, ישנה בעיה מבנית מרכזית שמשתמשים יכולים להיתקל בה, האם ניסית אי פעם לבטל את קבלת השירות [ו3והז0] היכנשהו איך הדבר מתבצע? אם אתה רוצה לבטל את קבלת השירות ב - [031ח1101 אז נכונה לך הפתעה. אינך יכול. למרות שבהסכם השירות נאמר כי כל אחד מהצדדים (החברה והמשתמש) יכול לבטל את מתן/קבלת השירות בכל עת, משתמשים אשר ב-![וגותוסה? האם ראית | רוצים לבטל את השירות מקבלים הודעה כי השירות | יופסק באופן אוטומטי לאחר (/2 1 יום של אי שימוש בשירות, בתחילה הסדר זה יכול להראות בלתי מזיק, | אולם בטידה שהחשבון אינו נסגר באופן מידי עם בקשת המשתמש, כל אדם אשר ישלח דברי דואר לכתובת המדוברת לא יקבל אף הודעה כי תא הדואר כבר אינו בשימוש וכל ההודעות הנכנסות ישבו שם ללא מענה. בעל החשבון לא ייכנס לראות את דברי הדואר הנכנסים מכיוון שהוא רוצה לסגור את תא הדואר, | וכל כניסה תפעיל מחדש את ספירת (120 הימים - אם כל שולחי המכתבים היו יכולים לקבל הודעה כי תא הדואר אינו פעיל, לפחות הם לא ייצפו לתשובה ולא יחשבו כי מתעלמים מהם. בשירות הלקוחות של החברה טוענים כי אין כל פסול בשיטה זו והתשובה יחידה שניתן היה לקבל היא כי יש להמתין (120 יום ללא שימוש עד שייסגר החשבון. דייב ראדיי, דובר מיקרוסופט, הבעלים של |ו8וח101], אינו יודע מדוע המדיניות היא כזו אך הוא מציין כי |וגוהוסר] | תבטל חשבונות באופן מידי במידה שיוכח כי חשבון שנשאר פתוח עלול לגרום לנזק. מנגד, יש הטוענים כי על ידי השארת החשבונות פתוחים גוברת בדרך כלל סקרנותו של המשתמש לבדוק אלו דברי דואר ממתינים לו בחשבונו, וכך הוא נכנס מדי פעם לתא הדואר למרות שרצה לסגור אותו, וכידוע, ככל שיש יותר מבקרים כך גדלות ההכנסות מפרסומות. 022 32/// 22יכ60/כ?יו, 4/92כ 6/42כ/נ/ אוקטובר 1969 פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת (/.]2)!), לאונרד קליינרוק, שולח את הודעת ה- |1גגח-= הראשונה לעמית באוניברסיטת סטנפורד - המחשב קורס תוך בדי ביצוע הפעולה. מרץן 1972 ריי טומלינסון, המתכנת של תוכנת הדואר האלקטרוני הראשונה בוחר את סימן ה- לסימון כתובת. פברואר 1976 מלכת אנגליה, אליזבט השנייה, הייתה לראש המדינה הראשון ששלח הודעת דואר אלקטרוני. אפריל 1979 | קווין מק'נזי ממציא את סימוני הפרצוף בהודעות דואר ":-)", הוא מוצף בגידופים תוך שעה, אך העניין תופס תאוצה. ספטמבר 1982 קוסמו - שירות שידוכים ראשון נפתה דרך שימוש בדואר אלקטרוני. ספטמבר 1983 מכללת קולבי הייתה הראשונה לתת תא דואר אלקטרוני לכל הסטודנטים בקמפוס. פברואר 1987 שימוש ראשון בדואר אלקטרוני למתן דיווחים מרשויות השלטון בארה"ב, הדבר נעשה במסגרת הדיווחים על פרשת איראן-גייט. ינואר 1994 העיתון ניו- יורקר מפרסם ראיון דואר אלקטרוני עם יו"ר מיקרוסופט, ביל גייטס, שאומר כי הדואר האלקטרוני של מיקרוסופט מאובטח לחלוטין. | מתיחת הדואר האלקטרוני הראשונה - בהודעה נאמר כי פתיחת הודעת דואר שבכותרתה "6%רח1 7 [וטטנ)" תגרום למהיקת הדיסק הקשיח ולהרס הטעבד, הדבר כמובן היה שטות מוחלטת. אפריל 995] פרסומת הצפה ראשונה באינטרנט, חברת עורכי דין, קנטר וסיגל, פרסמו בהצפה על שירותי ההגירה שהם מספקים. ינואר 1996 הצפת הדואר האלקטרוני הראשונה בקנה מידה גדול שאינה פרסומית. אוהדי קבוצת הפוטבול קליבלנד בראווניז מחו על העברת הקבוצה לעיר אחרת (בולטימור) - ההצפה לא הייתה מכוונת או מתוכננת עד כמה שידוע. ינואר 1998 הקובץ המופץ ביותר דרך דואר אלקטרוני (התינוק הרוקד) מגיע לראשונה לסלוויזיה בסדרה אלי מקביל. ספטטבר 1998 ציתותי פרשת קלינטון- לוינסקי צברו פופולריות חסרת תקדים בנבכי תיבות הדואר של משתמשי אינטרנט. דרצמבר 1998 ₪ חברת %](51 הודיעה כי היא מרחיבה את שפת ג'אווה לתמיכה מלאה ב-.]1](% - מעתה תהיה אינטגרציה קלה יותר בין שתי הטכנולוגיות. ₪ תוך כדי הארגון מחדש של ץ 501% העולמית הוחלט על חיזוק והקמה של מחלקה ייחודית העוסקת באינטרנט ורשתות מידע בלבד. 8 אתרי מכוניות באינטרנט מסתמנים כלהיט הבא של אתרי האינטרנט, מדובר | בעיקר באתרי מכירות אך גם אתרי מידע בתחום כלי הרכב מראים התעוררות מרשימה, מחו ה שש 78 במפ% 2 ₪ א2] 4] -=₪ ₪] =] = + (ב = 0 |. = שוש" שא) ש== | ומשה| מ שרררר| .1 4 ו == > ! / " ]1 ו == ₪ ווסטחו/ 6 | פחסווסם זה 00 0ג) יפו וש ו | | מאת: עמית | ו או לוני - . | ב - -% 5 שוסו. ו ו פזסווק0) ו ה אס 08 ו 6 המוה , 1 כ + 4 ' /. ו 8 ₪ . = | . ₪ = - ג , -. 1 | - דר || 8 | %ן וש - מ : . . |[ | ו ] 1 6 ן' / | 3 ₪ 4 1 . | מו 1 / : | 2 ו | ו ] ' | ו | . -- 7 | | מלחמן זת. ה -- הוא לבטח לא מסתוב ימלת מס ימות המופיעות בספו ₪ "₪ ₪ % ה יו 1 / ]| ו | אי ה / | בדיוני ואינם מתחברים ידוא ו א מלה מת הכוכבים יתקשו לה " 0 מה < המהומה, | | ן "1 )| שו 1 3 " 3- / , זתים + אלא בעמיין. יל תשומת לו ל ל גבוהות מעבר ר לצפוי, וא ₪ וס יה חתונה. א? - כל : 0 - ו המנכניםי לשלם. פד >> אורחיהם של החתן והכַלה ה ל קתלבש בהתאם. לתלבושות > .לצפות "בו גם. 0% היו ממשיפים אחָ 0 הסר 2 עניון איך הת לכל בשה הסבתא טל ו 0 אוה ותה | א .+ ותר | לא יזרים | / 8 והתרבויות המוצגות. | | 0 הכוכָביט התחיָלה כטרילוגיית סרטים המ ל 0 ל ₪0 1-7 .מדובר - באתח מסודך; / | - | ההתרחשויות בגלק קסיה עתידנית דרך חייו של לוק סו סקייווא? /? כרח את הדפריו לצרא,: נער המתגלה כאביר ג'ריי שנע במסגרת בדיונית שבאו א למוטוי באפקטים המיוחדים, בעיקר בסרט השני והשלישי. בעוניים של הצופה כיום הדבר אולי אינו נראה מרשי ל אך יש לזכור כי הפקת הפרק הראשון (מלחמת הכוכבים -' תקווה ה חדשה) החלה לפני יותר מ:20 שנה, ובהשוואה לסרטים של אותה. תקופה הדבר היה מדהים עד כדי כך שסביב ב כוכבים התפתחה תעשייה שלמה של בובות, אביזרים,. כו מחשב, צעצועים, כלי אוכל, משחק תפק ידים 4 יזרי מלחמת | הכוכבים. שונים ומגוונים שפשוט נחטפים מהמדפים, = ו ולאחר זמן מה תגיע | | 1 7 לאתו רשמי נוסף יו | . . | ו ו זי 1 ו וו גמ גו . 4% |=ן 0 ד || הס 10 | -) 1 ₪ " ם של , 1 בק- וו תי .חן " םי ]וד ש . 53 להני ה | וד ₪ ן ל ו ב" ]| ו ו | שור ןמ ו ₪ - 41 ג ש ב 7 / 1 | אא = 11 ב | / ₪ בו ₪ כ ועו ו . ו ו מב שי זו א 5 0-% = - | חא קה וו ו ₪ | ו ו א וה שדוף חי .מ א ו מו ה = = ר>- ף | 1 2-ו או | ו .| -] ₪ וש צףן ' | 5 + ה ! | ₪1 ה ץ חמה | ו . ן ו | 5 של ₪ בו פ - -701 - < - ₪ . -₪ ₪ : ₪ ₪ ₪" . מ]רן 'ף / 5 ₪ ""ללז וו ריר 1% - 1 -7- %ף | ו 4 = . % ב ]| = | ו | ₪ ₪ ₪ 1 ₪ באה א | ממ המא מאה | . מפו ו .ו , ₪ | 9 ] 3-. 1- ₪"ו 1. 1 ו % בשו - 4 ₪ א , ומ בב דיה | א ר-) - . לה %/ לר %3=- . 9 פר 7 |5 ם בנ , ג - 4 ₪ זו וו ו || ב" ו )| ו | כל מ [ - זרי |5ן | ]| מ 1 ה נוש א כ חמ תו 7 כבים ואו מדע יי ה" ו- ו מ 6 2.7 0% , ה-. 2 . - | ₪ שג - / / זו 1-4 יּ ד : - , ₪ / /.% :| 4-5 - . %% 2 ₪ 2 רו - ₪, . 1 : ₪ שממ ₪ א -. = = 7 בש 1 ו = ו ₪ . 0[ ₪ ה :ור גו / 3 ₪ הויו ₪ - ו 0 ו / | | . 2 - - 1 ד ד - גצ בבש .םש בת ו ו ציי ָ ן . שי - | 1 , בדי ני הם בג ספר יחס / לדוי" דל | | = ו | שי ו ו = -. 4 = == | 5 + 1 4 1 - % | [ ך : שו 1" - 7% מה . (שן ה אש =ן או (3) זי ן / ש [דך ּ | 5 יָ ₪ | - . ז : %/ . - = / וי . | ₪ 1 [₪] 5 ז ב | זה | 2 2 | : או : נש || - שב = 8 צש באו | ₪ וד ה ד 1 - | א וח ה | / | - - ד = 2 | - 1 יר > | ו ₪ ה מא | מ 2 ב ) - מ = ₪ ר= | .| מו = 1" וו |5] ן | ₪ ש . | - :1 | - ה 8-5 מש ף ו . % .7 | . -. [ זו 1 ו 0 דוי [! ₪ ח" 4 1 וו 7 1 | 2 ישן ו ₪ | בי .םש וו * [ | = : . 3-| -- ו | הספירה-לאתוה: = ּ ו 0 עזס1ס6זם. סוופם 00% סש אפוע :₪0 ₪6 כ ]| ₪7 [א / ל צ / | ה || / 4 ל - - ו | האתר ה רשמי סט 5135 אבות וי ורוג (מ מי ו כ !₪ / + - | ] -] ₪ וו ] שד הש ארב ב ב-א" ] 5 1 =" | : -- . . ₪ .. | (₪ || אכ וו ו וו 65) א וו בנוור ד קה ו אזי. ה שו | ה ] פיה ומ בוג 5 / וי ו ופ תה אי או 4 ]>= וו - יו . - 1+ [" / א" | "= , רלו ן , מא )א ₪ | | ו בבוחו ו = הח והסשיהחשחום- ומ וסט הסוס החוויחוזוז | שויתו?! ר]) , ו ן זב חב 5 הו של סדרת סרטים שבזו האתר מוצגת | | 7 | ו הרוב רוחה 0 0 / % ה | | הומור מלחמת הכוכביר ו | או בור / כ יחת ץ | , / | ₪ | וב 'ו "ישייו- וגו ב ]גל ]רק ה = םח | | רפ קדה ' | ...דד 0 - = ו | | | -21 י/ | | 4 ו :)1 | וו , 4 1 נחזו . | | 5 יו ] לצפ -₪ ב-ץי ו 0 - " . . | 3 ". ץ נש " | 0 וה שו . -₪ ו | הש ְ שו ויר ץ | -%% ספ 4 ישוייי. קקוש = 0 |- ואו וט וב 0 ו וי חטוו וו ו 20 | יה" ו זהו קו - א וצ ב == 5- , (%ז ו /)] ו . ₪ -ן 7-ו 2 / דוו | ב וגב ב 2[ ג 7 [ זן ו | )3ב זב הד | ו | וזל א 1 ןולס וכזו 7 ל בן שתי 0 ו 8 - | ו ל ב 0 ה ).3 ולמז ועשת | סרר האורועו ם' / אווס על מלחמת הכוכבים: | זוזג קדו ./ * : 2+ 6 ו - שש | מרשיפח מאול ואת לנוכה -- : סרט מח = : -- ב מ ם ב - : 8 ו ₪ | 0 , | מק אן | = = ןז ו בל יְ ל <ך ₪ שק;: צמה ;ספ 0 ת | ף == ₪ 406י: 6-4 ל א 41 . ו = המוי וי בל ו (*יל וע = 1 ו % +/ 3 ומך ו חוקר. % - ו | - = ה . ל ה | - - . - 61 ר| ] | + או 2 וב ₪ 24 . 1 |- ו נעת ההק -ה יה - / - ף - / ו ו 1 5 ו 4 ₪ | | ₪ 4 | ן [ |" : 4 " ר 0 | 8 | ב ן 2 | ו יד | . - ' ףד = וי ר- ב" ו ₪ א 3 - ( | ו י%ף ו | | 4 . ץז ךרי - ץ| [ ן (ן | ן ₪ 4 ₪ ₪ ג ₪ ₪ג ‏ = ₪ יש 61 4 חד- מאת: עמית חסון-אלוני סור סחוי עזס)ס6זום ו בס ₪ שו וב 6 ד .,,ססטטי ו ו 0 'בם+ר 9 * זמן רב עבר מאז השלמנו את הסדנאות הבסיסיות | ו ן שונות ובכל מיני אלמנטים אשר יעשירו ויטיבו עם אתר | האינטרנט שלנו. האתר תמיד יוכל להיות מעוצב יותר עם עוד כמה תכונות או טכנולוגיות, אך הבעיה הגדולה . 2-7 = לע מ ולחזור אליו. הפע אספתי שישה טיפים שיכולים 6 -- לעזור לנו לגרום לאנשים להגיע ולהישאר ד פ ו באתר שלנו, וחלקם או אפילו שולוב. של = : כמה מהם יחדיו יצרו את האפקט הרצוו לנך- באתה. ג ו : ודא שקל לנווט.באתר וגם אם האתר שלך מכיל: - גב וקישורים דבים. עוד יותר, עליך לגצור מצב בו יהיחיקל להגיע מדף לדף. - משתמש החש כאילו הוא נמצא במבוך 5 ב יודע שאלה רו רועי כץ: "רציתי לדעת מה זה ואיך ,41281 עובד?" = ה ארוכה אנו שומעים את צירוף האותיות .051" 0 יי 0 5 0ב < >= > | מ שהיה אמור לאפשר לחברות הטלפוניה האמריקניות להתחרות בחברות הכבלים, ומטרתו הייתה להעביר שידורי טלוויזיה ושידורים דומים על קווי הנחושת הישנים מהם מורכבת תשתית הטלפוניה (כיום אגב, זו גם שיטה לגישה מהירה לאינטהנט). פירוש ה-"/" מתוך ה-.1251/ הוא טווטחזוח עה והכוונה היא לתקשורת שאינה סימטרית לשני הכיוונים, כך שכמות המידע שיוצא אינה שווה לכמות המידע הנכנסת ונוצר חיסכון של קו שהיה נותר מבוזבז בחלק מהשיטות הקודמות; ה-.1251/ הוא חבר במשפחת שיטות התקשורת הנקראת .1] (6ה1.1 ז6ט1זס%טטפ [ה]ושוכ]) היכולה לשאת | עד ]| 6020 לשנייה על קווי נחושת רגילים והתכנון הזה מאפשר. | להשתמש ל 8 הל ה ו 4 זות בכמוו % במכשור הגברה מיוחד, הסטנדרטים הקשודים לשיטה הזו עדיין מתפתחים ובמילים אחרות, עוד עובדים 0 זה. כיצד לחזור על עקבותיו או להגיע לפיסת מידע המתחבאת אי שם בנבכי האתר - לא יישאר לזמן רב. תספק הרבה 7-ב ל 2 | ככל שתעניק למשתמשים מידע רב יותר סביר להניח שהם ירצו . לחזור כדי להיזכר בפרטים או לבדוק מה התחדש באתר מאז ּ ביקורם בו כ ו לגבי ! בנושא מסוים לו בחרת להקדיש את האתר, ואם תנסה - ₪₪ להתפור ו רבים, תגלה כי אינך יכול להתרכז באף אחד מהם' ₪ ו מספיק מעניין כרי שירצה להישאר או לחזור לאתר. עדכונים שוטפים למודע אותו"אתה מספק ידגימו חדשנות וזה אחד מגורמי המפתח להצלחת אתרים. תשתמש - 1 פירושר של ה= / יז 418 זס-] 01166 הוא. מידע או שירותים הניתגים בחינם:ברהבי האינטרנט > אלו יכולים להיות קישורים > עמין: 7 / 1 לוקוב. מחיפה: "רציתי לדעת מהיכן אפשר להוייף ו 5 - 260080" לשי ולכל הקוראים האחרים, קודם כל עליי להזהיר כי התקנה של ה-360%0) מסוכנת כיותר וכי תוכנת ה-300%0) מגיעה ללא כל בדיקה מכל סוג שהוא, אפילו לא הקטנה ו את המחשב או לגרום לו נזק על ידי מחיקת קבצים וכו'. בכל אופן, אלו אינן גרסאות ביתא (אפילו לא גרסאות אלפא), אלא גרסאות סוף יום עבודה של המתכנתים בצוותים של > מוזילה, ראו הוזהרתם! דבר נוסף שכדאי לדעת הוא שגרסאות אלו חופשיות לציבור 9 פעילות למשך שלושים יום בלבד, מזמן ההורדה מכוון ג יה 0 באגים ב מיועד ת לעבודה עקבית. | * 3% : / + ל 7 7 -% ם 0 0 ו כתונ .ווח ו ו או0 הו סז וה 0008165 0 אוסוצ. ה 6 = ו ב רך- בעקבות ההצלחה של פינת מציאות התוכנה של 8 40 ל = | ב ו מ כ יר % שם: 1.3 ווגוח-ם החואופד שם: 1.0 18102ה>) [הטוו ה / סוג: דואר סוג: ארגון ב משקל: 5000 משקל: 652% כתובת: 3 ו וי ו כתובת: תוכנה זו תודיע זדך בכל פעם שיגיע ו/101 הטש תהק תוסיט רתס 6. אראו א /| קוו + ו | -ם ₪ הכר דואר חדש ותקרא לך אותו בקול. תוכנה המסייעת בארגון קישורים לאינטרנט, מידע. אפליקציות | < -] / | . ההקראה תתנצע על ידי דמויות קבצים בספריות וירטואליות. | יי 3 + מצוירות: מהמסך. תוכנה חמודה ו אר "/ להפליאו הערה: כל התוכנות הג"ל מופצות באינטרנט באופן חופשי, | -- ₪ = > הרל | | וו ה הימי מ ו ו התוכנות או | יז 8 | = ומד ו שם: 10 וט 68זפטץ61.0ה בלבד. \2 ר יושום רו קיו ₪7 = ור[ ה 3 0 אי שאה משקז: אוו 4 5 "555 ספ | / | | כתובר ,טייו הטוס 1005 וסור קש 1 | תוכנה זו מאפשרת לך להכניס מידע לתוך קובצי תמונות מבלי 4 |[ 5 ' ₪ ששתרטה 2] .שדח וראה -] ו | | = : - . . : . 0 / -7=-=-ת-ר ₪ == ו : == 2 - 1 ב 200 יר הפ" 044 ל 0 ה = שר-700 ה( תח אש שיו 907 | לספקי תיבות דואר בחינם, לספקי אתרים, לשירותים של יומני | תמונות, ליומני פגישות אינטרנטיים ועוד. הדרך הטובה ביותר את הנושא המרכזי שלו ותחומי העניין לציבור הרחב - כאשר | למצוא שירותים כאלה היא למצוא אותם לבד אך ניתן גם אתה מכניס את האתר למנוע חיפוש השתדל לא להכניסו שוב ממ יי יפי = ור ו ו רו וי ל מני וי דרי מ גי וי שו מ 1 בי נסה ליצור אטרקציה כ ה-0188אע6א שלך בזהירות יצירת אטרקציה מרכזית שתגרום לגולשים לספר עליו לחברים | מילות המפתח שתשתמש באתר הן אחת הדרכים ללכידת או לגולשים אחרים תגרום לתגובת שרשרת שתגדיל את מספר = משתמשים המחפשים מידע בתחום שבו האתר שלך עוסק - המבקרים באופן ניכר, אטרקציות יכולות להיות תכונה ייחודית חיפוש במנועי חיפוש היא הדרך הגפוצה ביותר כיום למציאת ג מ יר ו ו מידע ספציפי, וניסיון להגיע לכמה שיותר מהמחפשים הללו הוא ד ל ד = הכנס כמה ב לי יכ יה נשמח לקבל מכם כל תגובה, רעיון, שאלה, עצה, אתר | מפתח | 1 ות כגון שמו[חס, 16ג4, 06ז] וכדומה. יש לזכור מעניין או כל הודעה אחרת שברצונכם להעביר בקשר לפעילות כי רבים מהמז פשים נוטים לעתים מ ןו מ ]] המדור. כמו כן, ברצוני להדגיש שוב כי אין אנו עונים באופן - גם 2 מספר ברה מרכזיות = אש = יו ית ] אישי למכתבים, איננו מגיבים חזרה לתיבת הדואר של השולח ואיננו פותחים קבצים מוספים מכל סוג שהוא. קוראים אשר רוצים שמכתביהם יופיעו במדור באופן מלא | מתבקשים לציין זאת באופן מפודרש שכן לא נפרסם מכתבים אשר לא צוין בהם כך מפורשות. כתובתנו היא: ותסט.|ווחוסו 1200 שוחו מאת: ענת סבט מה זה שם? האם זה מטאור? האם זו ציפור?... סופרמן?!? לא, אלו הם התולעים!!! אמנם הם לא מטאור, אך בו ב מ הת ור כ הג גו הנ מ כ גי ו 4 הארץ. | אף אחד לא יכול היה לנבא את | ההצלחה המסחררת של %מחס/ט (כבר בשנת 94') והיה קשה עוד יותר | לנבא שאחרי 5 שנים, הנוסחה תישאר כל כך דומה לצורתה | המקורית. למען האמת, אני מודה ממ 1 ג שובי ירי על תורים עם עקרונות כל כך פשוטים, יצליח גם בשנת 99" - שנה בה משחקים צריכים להיאבק בחוויית המשחק האדירה של 11/1 כדי להצליח. האמת היא ש - ח6000שהוחז פוחזט ץצ הוא משחק חדיש ועכשווי בדיוק כמו שהיה המשחק המקורי בתקופתו. לכן, השוואה בין המשחק החדש למשחקים הקודמים בסדרה מתחייבת, במיוחד אם נזכיר שמעט מאוד השתנה מהבחינה הגרפית, מבחינה מעשית, ניתן לומר שאם כבר התנסיתם ב-15/א2)/ אתם יודעים למה לצפות. - בהתחלה בוחרים קכוצה, לאחר מכן המחשב מציב את התולעים ל פני השטח בצורה רנדומלית, ומרגע זה ואילך, זה רק עניין של לפוצץ אחד לשני ת'צורה עד בוצה 0 בשארת. עבור אלו מכם /- במשתק,. נסכם ונאמר ע שהמשחי מחסן כלי הנשק הורחב ובעת אפשר "מ אפשרויות שונות במשחק ביתר קלות. חברת 7| וחגשך, שיצרה את סדרת 5 א, עשתה מאמץ אמיתי לשפר את ההפקה והתוצאה היא סגנון משחק חדש ומרענן שעוזר לשחקנים מתחילים לרכוש מיומנויות בסיסיות באמצעות סדרת אימונים (תרגול קליעה למטרות בצורה מדויקת, שליטה טובה יותר רש יכולת הקפיצה ושימוש בחפצים כמו חבל הנינג'ה, הטלפורטר וקורות דיפ ו ער יל מו ו ו ג להתקדם בשלבי המשחק, ומרגע שתתחילו לא תוכלו להפסיק כי לכל שלב מטרה אחרת ומקורית (להתנקש בתולעים, לאסוף ארגזים מסוימים, להימנע מרעידת אדמה וכו'). אבל מה, למרות כל הניסיונות לשפר את העניין קשה לסיים את הכתבה מבלי להזכיר | את אחד הבאגים הכי מעצבנים שעדיין קיימים / מ וי ות | תוואי השטח הבלתי נראה. לעתים, פיקסל קטן נשאר מרחף באוויר לאחר שכל האדמה סביבו פוצצה לכל הרוחות, וכאשר משתמשים בנשק כמו מרגמה או בזוקה הם פוגעים באותו פיקסל ומתפוצצים לכם בפרצוף. אני לא חושבת שיש מישהו שלא נתקל בבאג המעצבן הזה, וחבל שלא נפטרנו ממנו אך בסופו של דבר א ואא 15 אס הוא משחק מהנה מאוד ואחרד, שלקח למפתחים שלושה רוסא - = ו זנ = | 2 א ו גצ . בעד: משחק פשוט חמוד הממלא שעות של הנאה. גם לבד וגם עם החבר'ה. נגד: אם משחקים באש אז נכווים. קהל יעד: לאלו שאהבו את שני המשחקים 1 הקודמים, ולאלו שרוצים לנסות משהו שונה. = 3 הט אגא קוהבאסוץוא ה ה נותן לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות לנהל קבוצת כדורגל, ובאמת להיכנס ו יו יו | ו ו ו יוצאת כמעט באותה תדירות של משחקי :11 וזוכה להצלחה לא פחות גדולה (בשבוע הראשון לצאתו של המשחק נמכרו ממנו לא פחות מ- 50,000 עותקים). הדבר הזה עשוי להישמע מפתיע היות ובמקרה של איסג אגא ק[תפאסזץוא 1 אנו לא משחקים כדורגל, לא בועטים בכדורים ולא יורדים לגליצ'ים, אלא מנהלים קבוצת כדורגל על בסיס נתונים מציאותי במטרה להביא יאותה להישגים הגבוהים ביותר בליגה "ן -- 7 - ₪ 6706 אפחווייקם.. 5% ו 8 שבלי -- ששו א ש מו א ה מקומית ובמסגרות בינלאומיות שונות. למעטה,י ההפקה | הזו | מתבססת | על תק - מסד נתונים אדיר של 5 ה ל בי | ידיי מל מ ו דמויות - אגב, מסד הנתונים הזה פותח באמצעות ידע מהמועדונים השונים ועל ידי ומ = 7 וי ליי ודיי > מ > יו יל ,גי שהוקם במיוחד לכך. מעבר להיותו מקיף מאוד, הכותר הוא בינלאומי ומציע למשתמש סדרה של פעולות מקבילות, כך שניתן לקבל החלטות ניהוליות בזמן שמנוע המשהק מחשב את הנתונים השונים ולא צריך להתנתק מקו המחשבה או מההתלהבות שבמשחק, אם אתם ממש ו של הסיפור הזה, כדאי שתשימו לב לאפשרות יי כאן וזו מתבצעת דרך צופים או - חצפ מיוהךָים שנשלחים למ חהנות יי ולמשחקיהן של הקבוצות סייו ל 5 זאת, ולמרות ש מ דובר בהתקדמות ] ">. ₪ 2₪[ ₪ = אמיתית מבחינת - הנתונים ומנועי ההקבלה (אלה שמאפשרים לבצע כמה פעולות בו- זמנית), מדובר במשחק אסטרטגיה כבד יד 0 ימ ו וב ג השילוב בין השניים הוא הדבר הבא, 7 8 יד ו ו 5 א] /ו/ בעד: מסד נתונים אדיר וחיי מדף כמעט נצחיים. נגד: | אין בו את ה:אט= של אאו, ובמקום לרוץ על המגרש מריצים אחרים. מאת: פול נריה לא, לא מדובר במשחק נוסף מסדרת אשזך | 0 ) זסם10] המספחו!א הוא כתלת ממד ומנוע [ה6זח, מבעוד מועד כמה שעות טובות. ו לפני שאנחנו מ מו מה ב ו אז מה יש לנו פה? מבחינה ויזואלית נעשתה כאן עבודה נהדרת ביחס להבדלי הגבהים ולקנה המידה, כאשר את הגרפיקה | התאימו לסדר יי ד ו ל שנכתבה בהתאם לרוח ולאופי הדמויות המוכרות - זאת למרות שלאוזנינו הגיעו שמועות על חילוקי דעות בקרב צותל" המפתחים ביחס | לגבוי אליו ניתן להגיע במהלך' חיסול. ות במשחק. /- כך או כך, אנו משחקים בתור.. לוחם קלינגון צעיר בתקופה לא קלה לאימפריה, הניצבת בפני גל ימות.' 0 מה ובמיוחד על ו שלטונו ג ו יחידת הע ל -- | בנק 0 ות ה לשמור על 0 תוך. החזרת היה ה . / לא בכך מסתכם העניין, שכן במהלך העלילה מתברר שהיחידה אינה נקייה מבוגדים אותם צריך לחסל, כך שלמעשה לא תוכלו לסמוך על אף אחד פרט לעצמכם. מנוע ובּש6וח/ו מנועץ ה-|ג6זח!1 לא יכול היה לאכזב מבחינת הרמה הוויזואלית שיש יי תי 7 - ופוקוס א 8יכולת ההשתקפות של רצפות ולהטוטי עשן, אבל לא הייתי ג ל - את הרושם שהכל מושלם כי בשלבים מסוימים של המשחק א מו וזו כבר סיבה מספקת לשרפין ‏ | מה שכן, [] ]גע מאפשר אפקטים של התפוצצויות מיוחדות ואם למשל וק ו 5 1 ם קדה כייזר מיוחד הוא יימס בצבע אדום בוהק בדיוק 7 להתגלות כאפקו יי 4. את החדרים החשוכים. יתשל רמות המשחק נראות בסיסיות ?אמרות שמנוע ה- [גסזת! יכול לציע מפלים, טירות גוטיות, ו -868הו! ללכת על חדרים רובשזֶם ביותר עם מוטיבים שוניים מינימליים זף)בגלל כל אלה יש הרגשה שצאמת ייהנה מהמשחק הם 4-ה .תעירי 8% עצמה ויוכלו "לסבול" ה השגרתית וליהנות ינ המי תמי מע ידי תחושת "מק בין כוכבים" = אמיתית. | ]| ₪- = [ "ו .- == 1 חי" ב 4 = -.=. ו . . 4 1 -- - תעלו היוצרים ואני מתכו | -. ד יריו | ששיחקנו בו, וברבים מהם יש אפשרות לראות הכל ב 7% ₪ מעבר לכך הקרבות עצמם מעניינים, כך שלפעמים תצטרכו מ עם קרבות מגע כי השימוש בנשק יכול להרעיש ולמשוך את תשומת לבן של יחידות המחכות לכם מעבר לפינה. לגבי הנשק, לכל כלי יש שתי צורות אש - במשגר הטילים מאתרים את המטרה על ידי פליטת חום ועם הרובים המפוצצים משתמשים בפליטה קצרה וחזקה של אנרגיית פלאזמה. מבחינת השימוש בכלי הנשק במהלך קרבות מגע מומלץ להפתיע, ולשם כך השתמשו כאן | א 4 של קרבות - 7 - בסכין בגבו של שומר ובדרך כלל הרושה של קלינגון אז אל תעזבו את ה בלעדי וכנגד מי כמפ קצינים ה שגות האנדוריאנים שהם יצוד*מווכחנלים ע והנאוסיקנים שהם לה השעי ב פרט להם יש כאן עוד יצורים שבאופן חד פזמי מ שונות של המשחק כמו אנשי הזאב, ומקומות אליהם תגיעו ₪ מהסרטים כמו בתי הכלא של 6ה]ח6 6זטא. עם זאת, הבעיה" 1 שתצטרכו להתמודד עם עשרות מפלצות בבת אחת. בשלבים מאוחרים יותר של המשחק תבחנו את ע6ו: 01 שזום, אלו הם שומרים שתצטרכו לקטול עם קרני אנרגיה, ולדעתי הפונקצייה הזו הופכת את תסשחו! א לאחד ממשחקי היחיד הכיפיים ביותר שראיתי. מה שמוסיף לתחושת המתח של המשחק קשור ביכולת להשתמש במצלמות כדי לראות מה קורה באזורים מרוחקים יותר, אם כי האפשרות הזו לא הוכיחה את עצמה כשעברנו למשחק מרובה משתתפים, וקיבלתי תחושה שהכל תלוי יותר במזל מאשר במיומנות וטקטיקה. תוכורד‎ 0 - וב | האהובים של עלילה טובה וקרבות מורטי עצבים. ָום. 2% אומר שאין כאן את הקסם המיון 2 תח אבל ש מספיק אלמ 2 ממכרים עם הפתעות ואתה שישמרו את הוא תוספת בהחלט ברוכה ₪ | 5 סד /. : 5 , שנדים, ובכך זג ) 7" ו ו הסטהו!א ב מי שנהנה עד עכשיו מסדרת 16 זגו5 ימצא גם פה את האלמנטוים נגד: לעומת משחקים חדשים מאותו ז'אנר, בולט חוסר המיצוי של הטכנולוגיה המתקדמת. 1 1 1 : . 8 ו 3 [ | . == - ₪ 1 | - = : ד | . ו ו ₪ -- == בוו ₪ 2 . וכ | - י . 4 ' ] ₪ 4 | מש ב | הרבתקה. וווו/ חיפוש אחר 2 *- זהות, עולמות מוזרים, חייזרים, פלאשבקים, שדים ומפלצות - כל אלו = געל משחק הרפתקה שניסינו לפצח. אני הייבת לציין שהופתעתי לטובה מ- וזה ווהג53 ולפני שקרעתי בפרעות את כל הניילונים ממנו, הצצתי בגב הקופסה וחשבתי לעצמי "ההה... הנה עוד משחק שמתיימר להיות מותחן פסיכולוגי מהולל, מפוצץ בפירוטכניקה ומולטימדיה שדורשת לפחות שלושה תקליטורים," העלילה ראשית, העלילה מורכבת מאוד ולא מתקדמת בסדר כרונולוגי - הגיבור ושאת שמו מגלים רק בפרק השני בערך) מתעורר בבית משוגעים מבלי לדעת מי הוא ומאיפה הוא הגיע, ומשם היא מתחילה להתפתח יש ל הי לסיפור עצמו יש מבנה של חלום, מעין פלאשבקים של קפיצה מעולם סוריאליסטי מ ו יי בג ל ו הגעת לשם וכיצד חוזרים למציאות. לזכ מהנה במשחק הוא שתמיד כשבטוחים שהכל כבר מובן והתעלומה נפתרה, צצים דברים / 4 | .00 ווו >= -.- | 00 31 רדש וי .‏ 2 ' / וו משחקי מוח תם של הכותבים ייאמר שהדבר הכי ב 6 לפתור את תעלומת | 7 הזהות לפני שהמשחק נגמר (הסוף, אגב, מפתיע ביותר) ובהקשר הזה, יש תמורה לאגרה, יי ורי ו יי ב- זוו110 11 1 6ו1', אך גם לא קלים כמן > ב-2 |והקוחא |20000) וטיפ אחד שיכול לעזור לכם הוא שכל עולם פועל לפי עיקרון שונה והתשובות לרוב הפאזלים והחידות טמונות באותו עיקרון, מעבר לכך, החידות יי לפתור כל פאזל אחרי שמקדישים לו חשיבה (אם תחשבו - תפתרו, ואין צורך להיעזר ב-5/ 801). היופי כן קובע למחלקת האנימציה של המשחק אין לי ב ב 1 גבוהה, עם טכניקת 32 מתקדמת מבלי לדרוש איזושהי האצה גרפית. אותם פלאשבקים שחזכרנו מופיעים בצורה של סרטוני (31 קצרים אשר קופצים במהלך המשחק, ולמרבה הפלא אין בעיות של אי- תאום בין פס הקול ותנועות השפתיים, והעורכים חשבו על דרך מקורית מאוד שתגרום לסרטים להיראות | ולהישמע כמו פלאשבקים אמיתיים. המנשק המנשק במשחק הוא קצת... איך אגדיר את זה... חדשני. הוא לא מסובך, אפשר בהחלט להבין אותו אחרי שמתחילים מ יי משאר המשחקים שראיתי. = ממיי מו יר שי תפר" לגיבור ללכת, צריך להחזיק את הכפתור הימני לחוץ על הנקודה ומ מ מ ב להזיו את העכבר בהתאם. שונה? - כן, מסובך? - לא. לדעתי, דפדוף קל בחוברת ההפעלה לפגי המשחק מספיקה בהחלט. לסיכום והטוזווה83 הוא אמנם לא המותחן הפסיכולוגי שהוא מתיימר להיות, אך הוא לא משהו שהייתי מכנה "גרוע". הוא משחק מעניין, מאתגר ומרתק. נכון, יש בו קטעים דוחים, אבל לא הייתי אומרת שוה משהו שימנע ממישהו לשחק, א 7 בעד * העלילה מעניינת מאוד * גרפיקת 30 טובה שלא דורשת סאיץ' * אהבתי את העובדה שהעורכים ערכו את הסרטונים כך שייראו כמו פלאשבקים וי נגד * יש קטעים קצת מגעילים במשחק. ורי | - - . | / , ₪ . מ ו 0 [ / . | - . : | ּ | | | | 8 | | 3 7" | | ו | ו | 1 --] ב ה-א | . - 7= ו ) ו | 4 , 4% ₪" ] . ימוד שפות - מותאמות לבל גיל עכשיו במבצע: 5 <"י - "א = כל לומדה ב-169 ש"ח בלמז * 7 7 7 למוד (ר ולמבוגרים - לשיפור ולרעון ה א(גלית ל(וער ול ית לבחי[ות הבגרות. - 5-3 יחידו וללימוד א(ג : צ' * ו רייה . "0 . ב /. / 2 ּ ו . - ₪ - - , אנליו לכותחילים. הוישור פוורד האר קרבו ו | 7-4 ור דור שי ב ו יריו ונבכ ב-279 ש"ה. ‏ היקםם מהמצתההם. להשיג ברש ה(ויות באג סעור ובתויות המחשבים הסובחוות | | | | | ."ףחי / | + | | | | | י : / - , 4 ₪ = = 4 רוציה מאת: מיכאל לוגסי אחרי כותרי משחק מלהיבים החלטתי להתמסד ולהתפשר על מדמה אופנועים פשוט משהו, כזה שיהיה קל לשלוט בו ויאפשר מבט חטוף בנוף המקסים ברחבי העולם. חיפשתי ומצאתי את כ,זא0/ ₪אזמ א 5 קוא 61, מוצר שמציע לקוניו הונדה 6-86:45/₪ חינם, שבסך הכל מספיק לצרכים שלי. התקנה מהירה של כמה קבצים, לחיצה כפולה על קיצור הדרך ויצאתי לפעולה, בשבעודי מתפעל ונהנה מקטע וידאו מוצלח של ההונדה, אולצתי לבחור ברמת קושי אחת מתוך שלוש, כל אחת מציעה מעט עזרה ותיקון על חשבון מהירות וריאליזם. מבולבל משלל הקטגוריות, הנתונים והמסכים המתפרצים, החלטתי לנסות את שלבי האימון, אפשרות המצמידה אליכם אופנוען מקצועי שנוסע במרחק נגיעה ומייעין לכם בקשר רצוף מה עליכם לעשות ואיך לנהוג במכשולים המתקרבים אליכם, במספר מסלולי הדרכה. המשחק עצמו מכיל 10 מסלולים ב-5 ארצות (ארה"ב, יוון, מונטגי, אינדונזיה ואנגליה), והדרכים השונות מורכבות מאוטוסטרדות המזמינות שאיגות מנוע רמות וכבישי רחוב עירוניים המחייבים זפירות ובלימות הדרגתיות. לאחר שעברתי את הטסט והתפניתי לנהיגת מירוצים ממשית, בשלבי חימום המנוע וטעינת השלבים, כשתמונות אופנועים ונופים מחממות את לבי - הפסדתי כמה שניות יקרות בקו הזינוק רק מפני שהתקשיתי להסיר את עיני מעיצוב הקהל, טקסטורת האופנועים והאווירה הכללית. במילים אחרות, הפן החוותי ₪ 818 ₪ ₪ ק ₪ 5 ב-ע!הפאסוקץאגאת ‏ כ.האסש הוא בהחלט מרשים, והחברה המפתחת הלכה על הגבול הרק שבין גרפיקה עמוסה מדיי לכזו שלא חוסכת בפרטים, אך עדיין מאפשרת את המהירות שהכותר דורש כל כך (עם מחשב בעל מעבד עממי וכרטיס מסך ממוצע תוכלו לחוש כל תאוצה, פנייה או התנגשות). בינתיים, כדי להרוויח את השניות שהחמצתי בתחילת המירוץ, התחלתי בפימפום רצחני של בנזין לעבר השסתומים והבוכנות, ההונדה בלעה את הדלק האוקטני בגמיעות | נגד: = מירוצ' אופנועים נוטים לחזור על עצמם. אדירות והשמיעה תוצאות בקולות מנוע חזקים. אט אט התחלתי לשים לב לאפקטים קוליים נוספים כמו צעקות הקהל, פרשנויות השדרן וחריקות הצמיגים, בסיומו של כל מירוץ הוצגו נתוניי האישיים לצד אלו של האחרים, וגיליתי שעשיתי בחוכמה כשבחרתי להיכנס למוסך הצמוד ולעשות שימוש בכספי הזכייה - הייתי חייב להתכונן לאתגר הבא, להתקין גלגלים חדשים במקום השחוקים, לעדכן ולשנות את תיכת ההלן בס לכוון את כל הווסתים האחרים ולהמשיך בהצלחה בדרך לגביע שייסמל, אולי יותר מכל, את פסגת ההצלחה כאן. בשורה התחתונה, כ]. [א0)\ 35 51 קז ]0/1 איננו סימולטור אופנועים מסובך, הוא לא דוגל בירידה מדוקדקת לפרטים ואף לא תומך בכל הוקי ניוטון והכוחות הצנטריפוגליים - תפקידו הוא לגרום הנאה ופורקן לכל אלה שנמאס להם מקווסטים כבדים או ממשהקי אסטרטגיה המחייבים מאמץ וחשיבה, ולמטרה זו בהחלט מתאים, א 17 בעד: כותר אופנועים של הרבה א!] מאחוריו עומדת ₪ הגדולה. כדאי לנסות אותו עם ג'ויסטיק הי₪/1/רדפטטז של מיקרוסופט. מאת: שי אבני בתחילת הדרך הוא נראה כמו עוד משחק פעולה והרפתקאות, אבל אחרי כמה דקות מתגלה סיפור אחר לגמרי. הדבר הבולט והמרכזי ב- ת55(8, הוא היותו משחק פעולה המשולב בקו עלילתי ברור של סיפור פנטזיה המכניס אותנו לנעליו של חגּו[שַ9/ (את השם תבטאו איך שאתם רוצים), נסיך לוחם המנסה לקטול דרקונים שמאיימים על תושבי המטלכה. עכשיו, ערבבו את הסגנון | הסיפורי הזה עם ויזואליות שהיא בהחלט מעל הממוצצץ, עם אנימציה | זורמת וקרבות פלטפורמה במבט ‏ שלישי, ובעצם תקבלו משהו שבהחלט יוכל להוציא אתכם מהשגרתיות של משחקי הפעולה. עוד חיקוי ל- :188/06 פוחסיד? ברגע הראשון בו תתחילו לשחק תקבלו הרגשה נינוחה הודות למוסיקת הרקע, אבל רגע אחרי שתיזרקו לזירת הקרב תתחילו "להרביץ" ולמרות ההלם הראשוני, כבר ב 1 . 7 ו בשלבי הפתיחה תיכנסו לעניינים ותוכל לבצע תנועות מתוחכמות יחסית ממש כמו במשחקי המכות הקלאסיים דוגמת דה מואסא .זג דאסוא, = אושו ואחרים. כל קרב, אגב, מסתיים בסצינה בה הרגתם את היריב שנשמתו עולה לשמים (תוספת גרפית יפה אם כי אכזרית משהו). וכך, בין קרב לקרב ובין מפגש למפגש עם האויב, תמצאו את עצמיכם קופצים מעל מכשולים, אוספים צמחים לכישופים והורגים יצורים, כ שהבעיה היחידה | היא שעבור - סוג המשחק | הזה רצף הפעולות הוא די לינארי, עם | זאת, למרות שתוכלו לתהות ביותר מכיוון אחד, אין כאן מידה מספקת של חופש אלין. הייתם שואפים ממשחק כזה, כך שאם תיפלו בקפיצה לא מחושבת לתהום, המשחק יחזיר אתכם ללא רחמים לנקודה האחהונה ממנה הוא נשמר, ותצטרכו לחזור דבר הוא שקשה להבחין בין הדמות | שלכם על הרבה שלבים. | | קשים שוב. עוד '‏ " א ?זאו שחמקתם ונשלתל ות חץ 8 די במ 0 4 ל ולא בגלל עירנות או אומנות |לחומה מה > מדהימות. % בסופו של עניין לא ראיתי כאן הבר ה ' גדולה ובסך הכל גם הפעם הוכת שאין דבר המשתווה ללארה קרופט, כי אין את אותו מתח, פעולה וזרימת עלילה כמו בסדרת 3 סהוס 1 הגדולה. = בעד: אנימציה וגרפיקה יפות, ומי שניחן בחשיבה קרבית וטקטיקות לחימה יוכל לבוא לד ביטוי במשחק. מאת: בן כספי .4 |; 1 6 7? 0 1 1 5 ]ה /; 5 . ו ו ו | אלינו מחברת 411 א00א והביא שילוב של אקשן והרפתקה ברמות שעדיין לא הכרתם, גם אם עבור = כ קיצור תולדות הזמן אז ככה. סדרת 05/8 .41 ]א עשתה את שלה עוד בסוף שנות ה-80' (1987 ליתר דיוק), אותם ימים של גרפיקת פוליגונים אומללה ודו ממדית, כשפיקסל היה פיקסל וכשמחשבים ביתיים נראו כמו מכונות ייבוש. אבל | מה, כבר אז היה לסדרה ייחוד מסוים, ותפיסת העולם שעמדה מאחוריו גרסה שלא די באקשן חסר תוכן וכדי 2 (תרשת יג שג ו בי קיד די ג א ] בשר וסדרה של משימות ממוקדות שתעשה את ההבדל יי ב אא כ501.12, הביא לנו את אותן מגמות באופן | מלוטש יותר וככל שעלתה הפופולריות של הסדרה, כך גם צלתה הדרישה להעביר את הכותר לקונסולת ה- אסוד 51 צ .1 ובעצם להשתמש ביכולות העיבוד שלה ליצירת סביבה תלת ממד ופנורמית ((360 מעלות), מה שהוציא לפועל את חזונו של הוגה המשחק הוקיג'ו קוג'ימה, ובעצם הקפיץ אותו כמה שלבים קדימה ללה משחקי המחשנב. עו" מבחינת העלילה כן].5001 65/4 . 1 :]א הוא סיפורו של סופר -גיבור בשם סנייק, לוחם מחונן שמנסה להציל תבל רת = הרי יי ייב ג אפשרית של שומרים וחיישנים שיכולים לחשוף אותו בכל ! רגע. למעשה, סנייק נכנס אל תוך המשחק מתוך תעלות הביוב במטרה לעבור את השלבים השונים ולספק את הסחורה למפקדים שממונים עליו. ו = ימ םי מ ורפ נע] ‏ והשש ו ינ ו יר יש] -‏ שג== ער מה מוטל עלינו ולאן צריך להגיע. אני מתאר לעצמי שחלק מכם קצת מזועזעים מהעניין הזה אבל כדאי שתרגעו כי אין כאן פירוט יתר, ובעצם אין דרך אחרת להשתלט על כמות מידע וכמות משימות אדירה כל כך כמו זו שמשתרעת כאן על גבי שני תקליטורים. איזה יופיי לפני שנגיע לפעולות המשחק, פשוט חובה להתעכב על .א 12 | 48 העבודה הגרפית האדירה שהושקעה כאן ובמעבר שעשה | וו ₪ בהכל, בניצול של המבנים, במחילות השונות, בלכידות מצקשו" | התנועה של סנייק, של השומרים והדמויות האחרות ובכלל | בשימוש שלנו בתנועות הגוף ובסביבה. לדעתי, ההישג החשוב ביותר של הסיפור הזה מצוי דווקא בעובדה שאין נפילה מקטעי האנימציה המקשרים את השלבים לקטעי המשחק עצמם, וממש מרגישים חלק ₪ מתסריט מגובש אחד במיוחד בזכות לכידות התנועה בי 2 1" ררץ, ררץ, ררץי בכל הנוגע למשחקיות, חשוב להרגיש שגם אם נדמה שמדובר ב- 5110007158 כ]3 זה ממש לא הסיפור, במקרה של 501.10 05/8 .1ה :]א הלכו על מותחן ריגול של ממש כשעיקר האתגר הוא מחשבתי והמטרה היא לעבור ' לשלב הבא 4 להיפגע יותר מדיי. למצשה, המטרה שלנו היא לנוע מהר ככל האפשר בסביבה ולא להתגלות על ידי חיילי האויב שמפטרלים בכל אזור ואזור, כאשר רק בשלבים המתקדמים יותר ניקח לעצמנו | כלי נשק, נשתמש בהם ונוכל להגן על עצמנו לאחר שניתפס. כן, הבנתם נכון, בשלבים הראשונים של המשחק מ בי ל 7 יר כ ומשלב זה ואילך הדרך היחידה להינצל מחיסול היא למצוא מקום מסתור או לברוח (אבל ממש לברוח) מחיילי האויב שרצים אחרינו לכל מקום ולכל פינה, וניחנו באינטליגנציה יג לי הי אם בכל זאת אנו נתפסים, ואם בכל זאת החלטנו לברוח, פשוט חייבים למצוא מקום מסתור ו"לשרוף" משהו כמו מאה שניות מבלי להיתפס עד שהעניינים יירגעו ונחזור לניסיון נוסף בדרך לפיצוח המשימה. במילים אחרות, ואם לא הבנתם את זה מהפיסקה הקודמת, מדובר במשחק קשה מאור שלא עושה לנו הנחות אבל באמת מקפיץ את האדרנלין. <צי ו( ו וי ל לכמה מיומנויות לא פשוטות ואני באמת חושב ששווה להיכנס לפרק האימונים של הכותר הזה, ולעבוד על הצעדים גם אם הם נראים אלמנטריים, מה גם שכניסה 1 ה רק תבהיר לכם את הרעיון של משימות נקודתיות והשימוש בסיפור יהיה הרבה יותר חלק. | מקרה, אני לא הייתי מוותר על המשחק הזה שפשוט עשה חסד עם השחקנים, עם הסדרה ועם השימוש ברדאר בסיטואציות של אקשן. פשוט אחלה של דבר. ער"י ' 5 קונסולת ה- 4110 5" .₪1 מביאה הרבה משחקים, אבל לי 0 +יי ‏ ו = יי שהם יותר גימיקים נחמדים ששווה להתעכב עליהם. אחד הכותרים החביבים יותר שראינו בתקופה האחרונה הוא ב 0 כ 7 ו ו וי גליל שמסובבים ומציצים לתוכו כדי לראות צורות מסתובבות) המביא לנו צורות תלת ממדיות שניתן להניע בהתאם לקצבי מוסיקה שונים ולצבעים מתחלפים. בכל אופן, אהבתי מאוד את המשחק, ואין ספק שזהו מוצר חביב ביותר שהולם מאוד את עידן הטראנס. / - אל האריזה של כ].501 05/8 .41 !א מצטרפת גרסת ו 8 | במ מבי ימיכ יי האצה שקונסולת ה- 7100 51 צ /.1 יכולה לתת. הקווסט הזה לוקה אותנו לפענוח נוסף של תעלומת רצח בפרקים קטנים החושפים פרט אחר פרט, כשאנו נלקחים לאזור ו ו ווון א ₪1 ש | | | | % . 'רון -. - | 14 ₪ 2- ו ו ₪ - גצ בצ ו - . 1 / | -- ן , - . יק . ר ] "ומותו וו ה ₪ 0 | הש|34 היגיו | חורפי שדורש מאיתנו לנצל את הסביבה ולהשתמש בדמות התלת ממדית שעומדת לרשותנו, שגם היא אגב פותחה דרך לכידות תנועה ונראית נפלא, אם כי היא אטית משהו בשל העומס הגרפי. "ש למכירה סגה-סאטורן 60, מכשיר המתחבר לטלוויזיה כולל 2 שלטים, 8 כפתורים בכל שלט, 2 דיסקים למכשיר וקלטת המאפשרת לשחק גם בדיסקים אירופאיים. הכל במחיר 500 ש"ח. טל, 07-6717728. "ש למכירה אמדק 60 ]1א91, 8 חסדג.וטואו5 דהסו.1ם, .1 ד וחם, מססם אמ עאא חח ו-30 5אוואזא=.1. טל, 06-6914089. "ש למכירה משחקים ל-אסן1ג דצ זק: 3 אםא אד 99 ב-1ת, 99 הםא, 6713 )!ןא 3 ה5!ואי) ו-3 מ8₪ק5 08 סמטא. יגאל, 8 -030. למכירה/החלפה: כוכב כחול, תיקים באפלה, 5785 א 0, 99 םון.1 המא, 9 2 דה]!וא כ פמסאה, 2 5]אאכ, 35 מזס. ]5 .41.1 ]אפ 0 שאנום, ]ה אנ 5 + משימות הוספה, 155 )אה א, אהא דואאג, 98 םצ].1 המא, 9 0וט הום, 5מאס.ן אט.ן וג טחך :וזרצ]ןא )ןא א]סטם מצד :פ!זס. ו זקסוק 2 כ), 2 41 אפ הטחד סאג אט, סזזה, אמדאשו חהמת, סנסזא גח ועוד. משחק שני בחצי מחיר, שני, 08-9349338. למכירה צ'יטים, קורים, פתרונות לכל סוגי המשחקים, ועוד. אבי, 04-8628288. למכירה משחקים מלאים עם כל הסרטים, הדיבורים ועוד, חלקם ישנים וחלקם חדשים במחיר 60 ש"ח. משחק הכולל שני דיסקים יעלה 90 ש"ח. כל הקונה שני משחקים יקבל הנחה. לירן, 2, מומלץ לתושבי ראשון לציון. למכירה 2 דשס.1.1ה, 3 5052 אטי] כטטא, 9 5 55/.51%., 55 16 55 רק מאזור חיוג 06. מיכאל, 06-6000015. למכירה המשחק 3 5סחם1 במחיר 175 ש"ח, עדיפות לתושבי בת ים. ניל, 03-6598422. למכירה 491005 ]1א]א0), 1 אא סדסוא, מאוןחד5 אגם.זסטא. המשחקים "ש "ש 4 למכירה 6 במחירים נוחים ובעטיפה מקורית. עידו, 7-3 למכירה משחקים במחירים נוחים: אתה חושב שאתה חכם - משחק טריוויה, א-50%16, 2 אמסא סדסוא, 2 בהוא אא אסטטטג ]ואה 5]אאחטו, 5[אנות, צק חס מאג.זי, 3 מאהשס, 2 ₪1 דאם סו אסוד אטקס גם5 כםא 22-, מצגו אסאפ, 2 תסאטז, 2 סאזואסס6אז, מאסעזאא ס, ספת תד, מס511 תת איסץ, 3 99 ,]1 9 סאזפ)ותג.1 ו-כ3 אפגא סגסא מאור, 03-9455129. למכירה מחשב עם מסך "15 1406א, מודם 36.6, 1אכ0א60-8 במהירות א 6, 4 א15 כאה, 10א32, 133-ק. נועם, 9 או 052-944018. למכירה מחשב 2 [אשודאמק, א]א]א 233, 16 מגהבייט זיכרון פנימי, 7 ג'יגהבייט, 16א ואסא-ססש, כרטיס טלוויזיה, מסך "15, מודם 33600, מקלדת 101 מקשים, עכבר 0 16]א, כיסויים למחשב, למסך ולמקלדת, מדפסת + דיו שחור, אפשרות ל-95 פאוטשחו'או ו-97 מותקן, מבחר משחקים, ביניהם: 98 6 ם, ןאס 4, גבריאל נייט 2, משחקי קלפים כמו: פוקר ורמי, משחקי קופסה כמו: יאצי ושש-בש. הבל במחירים נוחים. ג'יל, 09-7660699. למכירה/החלפה: אאגש אואתוזד, 0 ד ןה ואחסא, מאזא, 3 פמקזא הואסד, 2 קאסי 5א₪ אסאה, אסס וס הטם, הטתד סטם, 1.0 אמד5 ה /א, 2-5 ד מסה סאג זאזאס, מססד אשיא, חולה הגה 2, כולל קורים לכל המשחקים. טל, 03-9656299. למכירה 11.5-1.1:6, 2 פסס.₪1, 9 0)]א, 2 6 הסדסוא, 99 התז, 9 הא 99 .11]א, 2 פפם אכ ]א א>)נואד אמ פאטוא, 6 ]ואאוא, אגא צואת, 5 א אא ס, 3 5559 אס סמטא, 3 הטכןה א טואסדץ, 5 טצן[אסם זפט, 2 0500 ]א 6, בנוסף התוכנות: 7 מסוס ו-5 סאץ 5307 דאזגם. איציק, 08-8555471. למכירה מכשיר 60 5004 + ₪515אס אמריקני (150) במצב מצוין עם 2 ג'ויסטיקים (אחד 3 כפתודים והשני 6 כפתורים), טרנספורמטורים וכבל ₪ לטלוויזיה - במחיר 300 ש"ח. בנוסף: מכשיר םז]אכ םא אירופאי 41 קו + ₪ם6 03ם!וא יפני (1:) במצב מצוין, עם ג'ויסטיק 6 כפתורים, כבל ₪5 . * 7 -ה7* -", לטלוויזיה, ומתאם להרצת קלטות מאזורים שונים (המכשיר ללא המכשיר ללא טרנספורמטורים) - במחיר 450 ש"ח. מכשיר 2600 [8 1. אמריקני עם 2 ג'ויסטיקים סטנדרטיים, כבל =₪ לטלוויזיה וטרנספורמטור - 100 ש"ח. מכשיר א10ןד4 51 צג.וק צא0ס6 אמריקני (1586א) עם 2 ג'ויסטיקים, כבל וידאר/,אודיו (804) לטלוויזיה וכרטיס זיכרון - 550 ש"ח. מתאם המאפשר הרצת משחקי 2600 47481 על מכשיר אס 01.00 - 80 ש"ח. עכבר ל-א578% 5504 מיועד ל- אא]. 1דת בלבד. במחיר 70 ש"ח. עידו, 03-6991293 או 051-279705. למכירה/החלפה משחקים ל-אאש 5 50ף: אסואג, פתתצ סאזדתה, 65 גפ האסדצוגם, 97 ת/].1 המא, 98 המא, מא ד6ס-וא. דאטו מחוד אז, 54 97 0 0 טמואי כ.ואטצו, פואה טא סדאו :5 7ת)]א, א5י500 ץק כ. ואו)ש מש)אה חח סד כסגסה-98 כל משחק במחיר 100 ש"ח, בנוסף: משחקים ל-0%2515/ם וא המוא 5504 גנוה לספו טח 516 1+2, קוא הי .41 אאטזם, )ג זאהטשסד, וא 5 ג]א אס אסזדוסת אספואגאו .הזחו - 2 הדו ד ד ב-50 ש"ח כל אחד. משחקים ל-6₪ 560.4 אהת הם חוםףפ, צם.1 1ה דה >)וא, כל 50%16, אןוטה אטטאו, ח5]ואתם צ.].וא, 5 את הת סי הפסאג אש סאזאה, דוי ם [השספם, צדו ואג.51. במחיר 80 ש"ח כל אחד. עידו, 3 או 051-279705. דואר אלקטרוני: 081ס.260011160% ₪9 6[6815: תוזת ₪ זטהזוחגת ] אתר אינטרנט: 3 1 116 שק[ו55שחזו 7"/ החסט.>ש1!1ססטט. אראראר ,יכו למכירה 16 א 0%1א-00 של תלד במחיר 150 ש"ח, 5ם. זן-%א המשחק המקורי באריזה מקורית, כולל 7 דיסקים במחיר 100 ש"ח, משחק - חיל האוויר הישראלי "כוכב כחול" במחיר של 60 ש"ח, ₪5 ₪0 - מירוץ אופנועים ב-50 ש*ח. אבינועם, .08- 5 | למכירה מצלמת-וידאו 11.5.8 ב-500 ש"ח, מודם דיינמוד 56 א + אינטרנט חודשיים חינם ב-200 ש"ח, דיסק קשיח 5 כוללק: 97 מש 8,0פאןא והמשחקים: :00ג., 2 10%18, 2 אש ב-320 ש"ח, כרטיס מסך 13א6 )וס ב-320 ש"ח, "ש מעוניין לקנות את המשחקים: 6 1א186א כרטיס מסך אזכ: קט [א16 מטוופאם ססספסס ב-570 ש"ח, סורק שולחני 44 צבעוני 3 300600 עד [ק 9600 ב-480 ש"ח, סורק ידני 0 2431 ךןי) 1.0001 עד ןי 1600 כולל תוכנת עיבוד וסריקת זמונות ב-300 ש"ח. כל המוצרים חדשים. אמין, 051-201629, בשעות הערב. "ש למכירה אז].1- 1131, 2000 תאחום, וטוא א [סם1, 98 החום, 5ם.וות -א, ₪ סגסא, 1.1 וכוכב כחול. כל משחק במחיר 40 ש"ח, חוץ מ-11.₪58 -% במחיר 100 ש"ח. אבינועם, 08-9264585. מ כעפוניינים המלא ואת 034716 פ'אשס.1גם או להחליף תמורת 3 <)|נ)בה וא טאה דהסו]וא "0 פאה או משחקים אחרים. עדיף לתושבי אשדוד והסביבה. פליקס, 08-8651839. "ש מעוניין ב-98 פאסשםואו עד 200 ש"ח. עדיפות מאזור חיוג 06. מיכאל, 5 -06. "₪ מעוניין להחליף את המשחק "בלופי" תמורת 4 ך ]אא .1 דאוא. תמיר, 7. "ש מעוניין לקנות ספרי-פנטסיה מכל הסוגים, במיוחד של "מיצוב". מריאל, 72 -03. "ש מעוניין באופן דחוף להשיג בנינטנדו או במגסון את המשחקים: מגה-מן ורוק-מן) 3 5, 6, 7, 81. במחיר של עד 100 ש"ח למשחק. דודיק, 04-9986980. ש מעוניינים 6 הציכו 6 משחתחקי תבקידים 6 כרמנירה 6 מעוניין במשחק 2 דא 4/016/א על גבי תקליטור, בתמורה מוכן לתת את אחד המשחקים הבאים: 2 הפמאחצד דאם.51, ואג 5 גף, שסס. ]הד פאגת חזם, סהסא חס :ןאס ד5ד, 2 .זה דמוא סמ ד15אוד, או תמורת תשלום של עד 40 ש"ח. יוגב, 0-1 מעוניין להשיג את המשחק 2 55 דחסת ואאחד. טל, 9, לא אחרי השעה 22:00. מעוניין לקנות א15ם₪ 0א14 של 98 במחיר נוח. אבינועם, ,08- 5 הצילו ש "ש ש ו הצילו!!! תקוע במשחק ספאה אואסס אואזד - כיצד עוברים את הקוסם בשלב השני של ימי-הביניים? מיכאל, 06-6000015. הצילו!!! תקוע נואשות במשחק סא פא [א01 בתקליטור השני. אלון, 03-5340781. הצילוז!! זקוק לעזרה ב-1.1₪5-.1181, מה צריך לעשות בתחילת המשחק? בנוסף צריך קודים ל-2 ₪1.00₪, בתמורה אתן קודים למשחקים שונים. איציק, 08-8555471. ת פקידים ש שחקן חסר ניסיון מעוניין להקים קבוצת עפ באזור המרכז. נועם, 02-6535196, בשעות הערב. ל שהקים מאת: ליאור אהרוני ₪ ב ןיוו ב וג ןו כ מונדיאל זה לא מפיץן: )₪501 9/הו61510וין כמו שמובן מהשם, מדובר במשחק כדורגל, אבל בהחלט לא רגיל, זט 50 510001 הוח פותח באיטליה שם הוא כבר הספיק להפוך ללהיט גדול בין הבנים וגם בין הבנות. הוא מבוסס על משחקי נוער, כך שהמשחק בנוי לשפר את השליטה בכדור, את ההעברות ואת הנגיחות, כשבכל קבוצה ארבעה שחקנים ולא אחד עשר, כמו כן, עומדות לבחירתכם 32 קבוצות וחמישה נושאי רקע, תוכלו גם להשתמש ל סתתשססָמשָָ8ץָ08ָ02[ְ08מָ₪ָ0₪ְָ/ְְָ ו וו באין ספור זוויות כדי לראות בשידור החוזר מהלך שביצעתם וגם לבחור מבין מספר דרגות קושי. כאשר מה שבעצם כובש הם הדינמיקה והפשטות של המשחק, אך בכל ואת, למרות שכל חובב כדוררגל ייהנה מהמשחק - זה לא חן ה= סאוהם וטספ פיצוץץץץץ! מפיץ: %6ן300-ז16ה1 הו!ושיז:) לדעת רבים שכבר הספיקו לנסות את יר ל זסטהוחזט|טס5 בנוי מחמישה שלבים עלילתיים שלדעת החברה היוצרת השלמת כל שלב שכזה יימשך כעשר שעות, כלומר מדובר על מינימום חמישים שעות משחק, אז טוב שהחופש הגדול אוטוטו מגיק. הדמות שלכם מסתובבת בעולם במהלך הקווסט דרך מדבריות, קתדרלות ועוד, כאשר הצורה הוויזואלית פשוט מרשימה והמפתחים טוענים שאין מתחרים לגרפיקה שהושקעה כאן. המשחק מאפשר בחירה באחת מ-2| אפשרויות הקובעות את +, הרקע לדמות, את העלילה ואת רצף / המשחק המשתנה | הדרך יש קשר מפחיד (כפי ששם המשחק מרמז) ₪>*"" לעולם הבא, והדמות שלכם תלמד איך לתקשר עם המתים בחצרות 0 הםאאה: טיסה נעימה מפי"ן: צהוהנןהוט )+ א הווהווג6. 1 שורז' זה שוב משחק הדמיית טיסה, אלא שהפעם השתמשו בידע לווייני מסווג של הצבא הרוסי, = מ יי מ יי אדמה ליד אזארביג'אן והוא ממש מפורט כשההשקעה אכן נראית לעין, הפירוט הרב שעל המסך פשוט יוצא מן הכלל ומבחינה זו מבייש כמה מהמשחקים הגדולים מסוג זה. התחושה היא של טיסה מעל ערים אמיתיות, וכשמשווים בין מה שמצטייר בתרשימי הלוויין לעומת הטיסה הדמיון מדהים. חוץ מזה, הדבר הבא שמאוד ירשים אתכם הוא המהירות שבה זזים, כשבעצם זוהי = אחיזת עיניים והקצב בו המסגרת נעה אינו עולה על מה שראינו במשחקי לחימה אחרים. כך או כך, יש עוד הרבה עבודה על 2.0 זטאחו[:1 כמו אפקטים של מזג אוויר (שמפורטים עד כדי כך שלמשל תקבלו מידע לגבי צפיפות המים בעננים, דבר שמשנה את כיוון סילי האינפרה אדום), עורך משימות שיקל עליכם בביצוע הפעולות, פיתות כלי נשק מתוחכמים ועוד. כך שבהחלט אפשר לצפות למשחק מרשים ביותר... נחכה ונראה. 58 =0 אה ופ הט חיקוי מיסטי ו במשחק תהין בילי קורגן שיחקור מספר בתים רדופי רוחות ועליו להילחם ברוחות ושדים תוך כדי שימוש בליחשושי קסם. בילי למד במנזר ולאחר מספר שנות אימונים | הוא מוצא את הדרךף. כתי קברות ותנהל שיחות עם גוויות, ולמרות שקצת קשה לראות זאת, יש למידע שתשיגו ערך רב להמשך המשחק, אז לסיכום, מדובר על מיקומים גדולים, | 0 ₪ ס2ה הזו לזה מחכים? מפיץ: 1016164146 10% אנחנו לא כל כך בטוחים שבאמת תהיה אסטרטגיית תלת ממד ב"זמן אמת", אם כי המשחק הזה מתיימר לשנות את דעותינו מנטלית ואת | . -. הכוח הנסתר שבתפילות - הכוחות שלו בהחלט מרשימים והוא נשלה להילחם דרך משימות שונות בכוחות שאחראיים על המעבר בעניין. 5% | 4. / [ ו 7 - | הש" . 0 ו ו לפי גרסאות הדגמה מוקדמות שניתנו לנו, ו נראה שהמשחק מתקדם יותר ויפה יותר קרבות, צבאות וגופות; | שי מ-66!זט\ סו 01 זג/, ויהיו בו יותר | אך בסופו של הבר - | 4 מ-400 טכנולוגיות חיפוש, יותר.מ- 2.000 העלילה די נדושה, | עיצובים של יחידות שונות, שלוש מפות מסע שי לכיבושים ו-24 מפות למשימות משחק 4 - מהירות לשחקנים חפרי סבלנות. 9 בכל מקרה, נחכה למוצר המוגמר, אבל : בהחלט יש למה לצפות... מש ה קים מ ה ד רד ו בין החיים למוות. עוד נציין, שמה שבונה את תוך כדי המחקרים מתגלית תעלומה עלילת המשחק הן עשר משימות שונות וישנו =אוד 6אוו :וא : הצדחסוו במרכזה מכונת זמן נאצית שמשגרת סוכנים שימוש בטכנולוגיית תלת ממד ברמה גבוהה; רעיון מפחיד נאצים קדימה ואחורה בזמן. בעזרת המכונה אבל החשד שלנו הוא שניסו לחקות פה במוכן מפיץ: 6ו18 611%6 )חן אתם תישלחו חזרה למלחמת העולם השנייה מסוים את 33166 טמוטיד במיוחד בטכניקת השאלה הנשאלת היא - עד היכן יכול ותשכתבו את ההיסטוריה. ה- 0א, השיחות, הדמיון וההתמצאות על הדמיון לעבוד... המשחק מתרכז ביריות וכולל עשרים ירי מפה. שלבים ושניים עשר סוני כלי נשק מתקופת מלחמת ו 1 אלה רכיבים עתידניים, | כאשר הכל מושתת על | טכניקות | תלת ממד מתקדמות. ' ב " 4- = / *,. . 0 . . .₪ .| " 01 9 * 1 . ל . . ]| / :| . = ;:: אצ " 9% 5 + ו 4 ה וע ל ."= + 4 | 2% . כ 4 -כ| | " ," - ]1 1 | . + הי 4 - - " 6 ות זל הלא . 'ר. - 4 2 וני 1 4"( . " .₪ יי ו =רו 6 - . % : 2 ל .ּ 1 . 2 7 ל 5 ₪ > - ; ₪ - * א. - 1 --= השנה היא 2060 ואנחנו נכנסים לנעליו של הייל נאצי | מאוכזב שהוקר חשדות שיש לו כלפי הנאצים. חקור בלב הנשמות התועו 4 | - " 7 ..₪ 2 = היקשה .. - בוו " 5 התה" דר שתוח היו המחשריח, הצעצועית וחררית י ו.זמוות ההקשרו 7 -- 0 | 00 זב-60ת אאא : ווה שר = מש 08 חרק - 7 = ף | %8)אמתיי ‏ חו דיה קה ההש הור שק מרשר- =" ==" וי 2 הרוה | . 8 ,סי 0041 פת או אסכ וגח שזוט :וס 3 1365 סל עד | א : 6 1 5 118 > זנ זסכןא וחב 5060 ות זם :הסוזגהיטם ו 1 ו 01 חספה חב זפרט חקו וס 5308 פרק צשו 30 סז | <> הו ן | ' י. 9 זר ₪ כְבּר פווחד .₪ **" ₪ | )ל | 0 0 ףר ₪ ₪54 0001 רא ,סמב א ב 4 )0 זמ | פחז זוה סקיפוחוד 2 כ רו פ כ וסכן ה רו לשסהּ)וכן | שיק בי ב ב 0 ' ו | | | ּ / ו . % ןו ף 4 % ו - . "' ₪ %*ז , 1 1 - ₪ > | -4 , 2% . "ו / : 1" 7 = 8 +. - = "הש 7 . , רקוב ול ,- = 2-9 קש 72 ;1 + / 0 קט דש ?1 42 : יְּ - - ,ְ . 7 7 2 מכ == 5 ווס+א. סז שא ו . == - י | -