WIZ – וויז – גיליון מספר 105

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
1 - ב לי ה . / 5: . - ₪1 ו וז = = זעה הנסיכה "ו = תמונת השער מתוך המשחק: ב זווסוווא וה ב -. . ₪7 | \ וו 70793 488 | וזו וו משחק התפקירים של כל הזסגים כ- יי ב מתקטרים למרכז ההזסגות וזה כדרך אליכס לא כולל פו ש'ח רמי הילוח כשל עיכוכים כהטיקה העולמית של המשחק. התעככו ההזמנות. עמכם הסליחה | חד .ששו רג נה 1 האשה העמההת ה ההעשש/ האמ הוהו: מממ ההעמעממעשור -הההתאקע שחר יהמ ההא == -- 2-ו = ב 3[ - עמ 18 וו זי - עמי 24 ו 3 זוא זזקם ה - עמ' 32 - [ ₪ ה =] 1 .0 . | 0 | . 1 ו נואר 2000 ו[ ו =-. ₪ ₪ ₪ מ ווו שוו!ו4 =-שן || 4|ש ףר" וה ל רא תוו- ו אות | || ₪ .ה מא קה = ו וק ) שמבו למת ה | מה אה המשחכים ₪ 3 )₪2 ₪ | של ₪ ו ין -- 62 אקשן 08055 6א[פספפס מחן.1-=. זה ₪ פ6 הרפתקהי 3 ג [פאמק "0 משאוקק 60 אקשן: 3 זג אוף םש אסטרטניה: אסזדג אזואסם ה כם6 אקשן צן תמפוגא הואסד 60 אפטרטגיה: ₪40 חק פס אסטרטגיה: 55 065 משולחנו של דיר וויז 6 הרפתקה: 3 ד סזאא .וט ותג 6 60 פלטפורמה: 2 אג]אוג ₪ כ אקשן א אהאם ספיישל משחק | אונטרנט: + פורטלים . - - ' . שא 5 יה - . הא= -- ז . / - : - : - -- "2 ו ]7 : - '. אינטרנם: 05 1.0אאוסם אטודה זפוה.וק: 3 דטס מקזא אהסזד זפיצה. וק: ה א א אסןג זפצג.וץ: פמזס אטצמא אוסא אסואסד מפיישל וש -ףף 5 = | אטוז זפ צה.וץ: |ווצ צפג דאג> .]הא משחכים . מו מא מ ₪ | - בתפבע ווה| ו עורך ראשי: קובי סיט * עו רך 6 דויד זילבו דשטיין . עורך משחקים: ערן פולוסצקי + עריבה. | | לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח + צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד'יר: 2 א, קובי סיט, דוד זילברשטיין, מורגן לה פיי, דוד אידלס, אורית בן טל, רועי ג'נינגס, עד | בן-סער, אבי סבג, פול נריה, טלי פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, | | ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי, * עיצוב וביבוע גרפי : אריקה שפיגל, עוזי דור, שגיא לימור, מיקסם טכנולוגיות * דפוס: אומנל | בע"מ * מו"ל: 2]או, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים 2 ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון ע עשויים להטתנות המערכת אינה אחראות לתוכן המודעות. חומר ור ילח למערכת לא וחור == - מ = הח שש ההשחשףמהממממהההההמחמאהקם.. 7 כן זה / 0 נכנסים לאלף השלישי לספירה ועושה רושם שכמעט הכל כבר נאמר, נכתב וסוכם אבל דווקא עולם משחקי המחשב הוא אחד הביטויים החזקים ביותר למה שעתיד לעבור על העולם. התחום הזה טומן בחובו תפיסה חדשה לחלוטין של תרבות הפנאי העולמית ואם הייתה ספרות ואחריה בא ה = והטלוויזיה הצעד הבא הוא עולם משחקי המחשב. זה עולם שמכניס אותנו לתוך הסיפור ובעצם אנחנו אלה שקובעים בו את העלילה. הוא מצליח לרתק, לרגש, להפחיד ויותר מכל ליצור תחושת הזדהות עם מה שקורה על גבי המסך. מעבר להצלחות הגדולות של המנועים הגרפיים, עושר ההפקה מבחינה אמנותית וויזואלית ההישג המרשים ביותר של עולם המשחים הוא היכולת שלו ליצור קהילה ולהשתמש באינטרנט כבמה מתאימה ונוחה לסביבה בה יותר ויותר אנשים משתתפים ומשתפים זה את זה בחוויית המשחק שלהם. משחקים כמו 3 אש ו- [אם]אג אאטסד .זג מחא מבטאים את המגמה הזו יותר מכל משחק אחר ויבוא יום שנזכור את - המשחקים האלה ממש כמו שזוכרים. את המצאת הדפוס, את הסרט | המדבר הראשון, את הסרט הראשון ששודר בצבעים וכו'. 7 זה אולי נשמע מוזר אבל זה ו לקרות כי פרט למשחקי המחשב, אין שום מדיה אחרת שמצליחה להכנים > אותנו לסיפור ו י אות נו לחלק -% ממנו גם כיחידים וגם פקבוצה | -: מגמת ה-א ג וק 3 וז טוא מל ןי לת 2 . ביטוי בכל תחום של מש | חקו המחשב ונראה אותו ד - תוו זי טלוויזיה כמו 257 פא / אוו וספ + ודו 7 ץ א [ 7 ואפילו יצא. מכשי 1 רמיו זר שמ | את הנינטנדו ו 4 לסב בח | בסופו של | וב המגמ 2 2 / ל צור הזדהות עם ם מה 7 טקורה ע י ל המסן 7 6 ביר תתו ת פיזייו | *לשר1 * //7 "א 5 רייא ןקומי הקד קת השב ו א א ב < קר 6 4 4 4 2 :- 2 -7. וו י 6% ל 3" 0 4 ל > - , וו " - -. |₪ / 5 . - = - . ד -%-: 4 - . 4 --. | - -] ₪ ,. 0 *י, | 1 - " . . צ" . --- - : : / . || ] ' / . . /. זמאי ' . . | - ו ' : ' | מש - / , ק - " | == * = --- - - ו = . | - י '. = : 7 . יְ ך ו | ' 2 04 יו ' : / . -₪ . ו 6 7 , | . -- 1 . אצ . .₪5 ₪ ' 3 ] " ₪ - | | ₪ | , - | ! | | | , | . " . 2 - .. ו . / : | "לו | = , ---] | . ו - "₪ / . 2 - וע ו . ו . . . י/ ₪ - = | + 7 - = 4 -7*. " / 4 ,ּ 9-ו / / / - שו ןי "קש 4 | | -₪ / י 1 ₪ 5 0 ₪ ו 1 4 / ו , / ערכת ה-זש|1?%6 כ[ 12 הופכת את המחשב הנישא למוצר פשוט מושלם, ובחיבור קל תקבלו | לשב ל 5077 של א כ 4 0 ו ו במקום מחשב מערכת קולנוע ניידת, חומרה, משחקים וכל מידע מולטימדיה שתעלו בדמיונכם, 1 לג ב מ באש 2 1007 שו 2 .6 0 0 על פרטיות המחשב האישי שלו. הכרטיס זט[טצוגדד כן כ1 הוא ה- [אכצן- כ יכ א *ר יב )וי ה מכיי כ ריאי ל ה ה ופ ד | | הגיר היחיד בעל כרטיס. ו לוה | הק 7-7 ?הרישו הדו וצ .1 עש ו השמיש ₪] | הטרס אומר העברת מידע מאוד מהירה), | |! | הרוי .4 / %- אישיות אחרות, ניתן משקלו קטן והערכה מגיעה עם שש ד שי א 2 אל ו להפעיל את ב טצוום כ א2, מתאם אזסואס ‏ |ן יי | ₪ דכג 6 .1 א "ץע ש להיכנג לציין מנל= ית ו מ רוי בי ו | | - | 4 ל בי | רד 4 יי שהוצאת :100% 2 ב 1- סז 01 ₪הו06600 2-)ןיןזא. | / - לי 4 0-7 - ל 3 רשן: א 0% << מהחריץ במחשב, בזמן הורדת | הש | -.כ:< יי שייץן וק ץק וקא" אפליקציות אינה מפסיקה את פעילות המחשב, אבל 0% ניתן : ו יי בו עד להכנסת הכרטיס מחדש. : יי ו 1 ' | = ד > 4 ל " . . ו / % 1 ₪" ז / ו 4 ו ו ד ₪7 . - . ₪ . 1 ָ, 1 0 ר . | " 9 2.60 8 ל 6 = סאצפפאס; 9 ()/; הם רמקולים שנראים מוזרים בכוונה. הצורה העגולה שלהם מאזנת את המוסיקה ומחדדת אותה מפנים הרמקול וכך נמנעות כמה שיותר הפרעות חיצוניות לצליל, כמו כן, החברה טוענת שמעטפת החרסינה של הרמקולים תורמת לאחידות בתדרים. כך או כך, תמיד אפשר לשחק איתם באולינג. ערכת שמץ65חס:] כוללת את 56 .אססווווכ) 5זא ‏ +, ו זטקוההעז 0 אטשן0] או אשוטצ ווז1.0, והיא תאפשר לכם להעביר שמות ומספרים באמצעות הקלקות פשוטות על העכבר. אז מה הביג דיל? שאם התקנתם את שהעפשחס:] תוכלו בקלות לגרור. | שמות ומספרים מהמחשב האישי | ו מ ד יי 0 .5100 ,2100 גואסא. אד | מהטלפון למחשב. עוד נוסיף | שמחיר הערכה כ-350 ש"ח, ובטח בעתיד הלא רחוק נקבל ‏ אותה במתנה עם רכישת טלפון סלולרי חדש, הפ 655חקא 8 [ 700 0-00 והשדטפסזסהק 4 הסופוט אאטזק א טסוס 181 היא ל הראשונה לזיהוי קול שמבינה את הק הדיבור האישי שלכם תוך חמש דקות בלבד, ונוסף, | מיד לאחר זיהוי הקול, תוכלו להתחיל להכתיב זְ בזריזות מכחבים, דוחות והודעות דואר אלקטרונ 4 מסופז6/ 655וקא וס 11 מותאמי ו טכנולוגיית טטהטעחו 1 !ו=ווואאו, וכל מה שנותר לעשות. הוא להתרווח על הכיסא ובמקום להתעסק עם ה ממ מ רוי שי ימי ו - = ור = 5% 27 מצצ 0 1 טווטפסוסוו. היא בין תוכנות הצילום המובילות בעולם, והיא כוללת אפליקציות שיאפשרו לכם לעשות = ככל העולה בדמיונכם בתמונות ששמרתם במחשב- אחסון = ור ב וי-וי | אפשרויות שחזור ושינוי, כניסה פשוטה לאינטרנט ולדואר | ו ל ו הממי 4 ו ו 0 ו כ הו ו ו = -.‏ ו ₪ וב 4 1050108 חדשות מעבר לאוקינוס בפתו ןי שה וב יי וטיט / "= 9 , : : | | אח -% 8 - [ 8 עד יבש = > 5 6 ₪2 ה - נם פ גי 4 ם בק + כן ל כפי 1 ב ו ו ו ₪7 7 !את ג מהחד 4 [ . "ן 1 4 יו ו | - / 0 "' "ף ל .7 ן | ו 2 0% -- "א : "יש . ו =י - - ו 5 . שן] 2 | . 5 ו : ו צבעים, - כל 8 27 ו 0 הו א א בלו זיצת כפתור וןּ ו-()0 10 5 ב / 8 יבין / ₪ לילק ברק שהם ג יה יוו אפשו הי | קול זו יק ה | | וני ₪ הכש /5ל: - שר ש " %) ]= אוס קפ ה נ והחוו אוח ביקש תם אי :|| כו מוב אספ סו ובר א 4 ₪ יש ₪ רין / . מה - 8 26% 2 5 - מהסוג ו זו ב | ש!4=₪ 4 == - ספרכ + "ץצ ₪ לשל ₪ א לשלוה הלג או טקסט פשוט בדואר 8 * לפ ינה. המכונה ק קמפק קטי ית ביותר, | וטוחנת את וכו רה 4 1 4 : %= ₪ 7 ה > = ' - | == = = 7 / . | .4 ." 6 ו שידן א לו מ חן - | | ואו ו ו לוד . ת' ד - / / 1 1 ו - האלקטרו 7-כ ו ורות | ו שפ 3 2 את ד שו | הולים, רהחסת את חקפה, 5 מו זלאת מ סדרת. 0 סט 1 () ו . וו 9 6 1 ל ו : פתרו 7 1 [4) ג" יו : ב 8 ואלגנטי יותר, | א קן שי את מרבית. הע "ופד הם ע ה - 7 0% [= = וב עם תוכ נת 1 ו ₪ 4 ₪ - ו ₪ 8-0 - ו וו -- ; .ם ו 2% חס ץ 7 ג ה באותה איכ ות = שו ב ראוד 4 + וחר ] בשול :ו = . ישנם בסז ררה 2 דגמיו 15 -ה-( 10 . מצ' כן, = יי להשלי ם ) 0 ההתא 1 ה 03 0 0 4 06 ו ו וצ 6 -) 4 - | לו ה. ת "₪ כ ) 4 - ן [- 1 של וו 7 ומק 5% לי ל == 1 | ה =/ ות לריצ [ומה וע ארועידו - ו - 7+ - ב : - 7 2% *, > וו + ו / 0 ו ו ו " + | | ומח שו ל , | ₪ | | ' 4 , . 7 4 לית יד | | זמר . 2% . 1 . | 1 .ג .. 6 ] ₪ מבית : | 1 85 ו 1 ₪ עב יה 6 | אמצ . 2 2 "רדר |" . ו וש ו 0 ו "ב ְ 2 0 ו ₪ % א . יְ ₪ ו רפה 7 ₪ 5 ', 2 ריוור ב ' - 1 /- "| ו 2 5 4 וק ב גו גה /, ₪ הב - : ליוות המתרחב 3 מבחינת. עוצמה ומש נות: 5 / ו "' ו ו זו ") 4 ה 2 8 וצצ יו ו ו | | ₪ , יו וכו 2 | ב %- ₪7 ד הו / 6 / 1 שמיעת. | / | . 1 - % / - | 9 ו 2 ץז ו 7 - .. ם ג בשנ דגמי ים ע' יקו יים: %. 4% 8 4-.3=ן---0%י . .2 . 1 9 ו ₪ | .ו פ | תי , | ל / 1 מדנט בנוש גי שי ב = 1 /- בו 0 | 1 כ 2 13 6 - 5 זנ % - 0 . <צ ₪ 2 = + 2 ו 7 סימולטור הטיסה הזה, מכניס אותנו - מלחמת העולם הראשונה, לטיסה ולדגמים הקלאסיים של התקופה, וכמוכן-לאזורי קרבות מרתקים למדיי. 3% בלצ*., 20 -] יש % - 2 5 ו וידר / [ קשה / ו נם ו / 7 בש תחזית מזג אויר ו דשות. . אמנ . ום 406 = . 1 , ו ו 1 הלוויין, והשקע 2 ל | 4 ו 0 ו יו הכ" להתקין ולהריץ את פקודות שליטח . = ה וריו ו ה-א מ רו אשיי א 5 :)א[ץצ,11 ב-95/98 8ו0חו\: מקשי- החצים קובעים את ונ = 0 ל ו בב ה יי יו פנמי של ₪ ועד | שי" לאחר שתלחצו על 51117 , תחליטו אם- = | זאת צמידה שי נדיפו ‏ התקנת ג ג'ויסטיקים. = 6 95/98 פאוסשמו/ט %.- 777 וצ 2 ] ₪ 5% | א 0% נ 20 ובכך - | 2+ - | . ברצונכם התקנה מינימלית או מקסימלית.-. ₪ .= הא רגם האידיאלל | . | 2 0% ההתקנה המינימלית דורשת 5%10 זיכרון פנוי ו | י-- 0 לעסקים | מתרחבים ‏ = בכונן הקשיח והמקסימלית 60%10. י , 2 לעסקים | מתרחבים ‏ | - | ₪ ס1א5 זיכרון פנוי בכונן הקשיז ו 0 0 / הת ו הבישי ומ יוו א לאהר שתבחרו בהתקנה הרצויה יותקן וה "הֶ7] הי ] [ ימו וד )ו ב 8 | | ו = | , ₪ כרטיס קול ₪ 8 = או | עבודה,. ל ב המשחק ויופיע תפריט הפתקחה, "7 ₪ 5 %ד6תאו - להתחיל לשחק עלינר לעקוב אחד ‏ " ₪ כרטיס גרפי 5/)024 הוראות המסך ולבחוך ‏ את האופציות ; המועדפות עלינו, | ו . . .1 ְּ | * 4 , . . " 9 . . 4 . ליי ויו 5 0- - = ו ה | אש | 9 0 0 11 הפא הוא אחד ממשחקי ל המחשב היפיב ביותר בכל הזמנים, וכמו קוהמיו בסדרה. גם הוא מגלע מבית: הינצר המפואר 4 5 יש בו הכל - את כל המידע הרלבנטל. ו 7 חקודמים אבל שו (= כמ = תנועוה לערוה ל) ו לכידות פנים 1 בלימה, פס קול שמתאים, גמן בפפת ליר, קהל אמלת? .> שנדגם 0 המשמק, נבחרת חלומות של כל השחקנים מכל הזמניס ב - וש בו ואת מ ג'ורדן הגדו 10 א | 4% 9 | 6 - [ - ,- 8 23 4 . . , % | 9 ו 4 ( ההיסטודי:. דויושו.וווביווו ₪ ף יו 33 4 וגם לבידות פנים - תגידו של 4 "עולים ל-ק]) לוו מזווית ואם כבר היסטוריה, | ₪ שיהיה .| 1 4 לפטריק יואינג. ו ו נגד צ'מברלין. | - + = א 0 = == - א 4 / וב | 57/01 // ו ה -47946 | יי + -- קורביין עושה את העכודה | ְ -%7" -י עולה הר . 7 .. ה 4 '. %' ".2 = "יי . .| : | % | 4 "ו | -- 8 " - , אבל תראו מה ה צ'מבילת עושה שו קול מסתכל ובינתיים ו הטבעה נוספתיוהקהל משתגע. = 2-ו ו לח | ו . - =, עול בוב 0 מחזיר אותנו > לשנות השושים: / - : . -" . - . - 0-9 ומסיים את המהפך בטבעה. ₪ | . ו קפצנו למג'יק, הליפה 7 שנות - .יוו הו ובמגרש אחר נשארה עוד שנייה, ו > > וככה חוטפים מתפרצת ודאנק מהצד השני.. עודילפני שהמציאו את חזריקה * = * * = וזה נגמר במשחק מחשב מדהים. 0 וש גקודות; ו+--=-' . ₪09 "ה ₪7 שש - -- 4/0 ועכשיו ל-3 5 6 (21), המשחק המדובר ביותר של השנה האחרונה, שפשוט פורץ למקום ה-19 ונאלץ לחכות לחודש הבא כרי לראות את ההצלחה האמיתית. ובהמשך למגמות האופטימיות סוגר את 0 הגדולים א0סס6צד אטז5גסס אם.1 וס שעדיין שומר עַל הרייטינג ולא מאכזב את המעריצים. המודחים 5 אא מהמקום ה-13 אל ה-22. 7 פה דא .1 א מהמקום ה-15 אל ה-27. 6 ]א > דהס]]וא מהמקום ה-16 אל ה-29, ה-17 אל ה-39 | 3 658 מהמקום ה-19 אל ה-58. 0 .וו מהמקום ה-20 אל ה-30. ה ]] 21 ו -- % + % %א%‎ + שני מובילי המצעד שמרו הפעם על מעמדם, כמוהו גם ענק האסטרטגיה 177 א-)א 51 שמראה אלא שלמקום השלישי פורץ משחק האסטרטגיה סימנים מדאיגים וברבעון האחרון צונח מהמקום ה-9 | 2 | | "₪ 2 111108 14000 שמשום מה תמוך = = דדך ה-11 וכעת למקום ה-12 בדירוג העולמי. נפילה | | שלושת הנמכרים בישראל צחור על המדרגים הו מדאיגה יותר נרשמה ל-א5₪ צןג]תממוד שצונח אד 2000 הך] | ר 9 מהמקום ה-5 אל ה-8 וכעת אל ה-13. * 2 פקהוקואת קס חסה במקום ה-4 עדיין נמצא פ'שאנוס.₪41 5 עוד פריצה נרשמה במקום ה-14 של הדירוג אד 5118 ][קתמוד שעדיין שומר על מעמדו ועד המקום השישי העסקים העולמי, והפעם של משחק התפקידים 5ממסאוס שו | ו | 1 יווב ו נוי ולי תי וי וג הם פחות או יותר כרגיל. אבל מה, למקום השביעי קס 05 שאמור להיות הבטחה גדולה במיוחד. א יש -= הש שש קשה הממו תו י ?> ]4-ה זז ד , , - יי 1 - -אן וררש | .- || הל ג- מק ₪ ₪ תש 5 ן ו 1 4% ו דאטוא א ט סז | פריצה לא פחות חשובה נרשמה במקום ה-15 והיא | | יתהתתצ. ג וגה על משהקי מהשב. משחק הרשת שאמור להכניס אותנו להיסטריה | של פ ג]אזד.11 שמביא לנו אקשן ועלילה באווירת הכתובת לדירוג: | 7 קוה 7 אושיולן לורוטי+, לפחות כמר3 םאט פורץ נוסף נרשם במקום ה-9 ימי הביניים. פחסווסטטסז סןס | "יל ו רוה השתתו ולוותור ‏ הוחת - ל ה הוא לא אחר מ-200 אחז שנכנס לענינים = = אי עימת נרשמה בתקפה האחדתה ל-קאסאנאה ‏ = | 0 מו באיחור מה, אבל זו המסורת של משחקי הספודט 2 אז(אר)דך שקאחד 57 שבועות במצעד קופץ מהמקום ההבּםזפוסה 40! 3032 פסחהּהפרופ4] החד 7 ו ₪ הר | ₪7 5 1 0 6 | במצעדי גיימרים כמו זה. ה-23 ל-14 וכעת צונח שני שליבם אל המקום ה-16. עוד (ח.וו548א ₪ סןסן נ[כבמ0נ0נ--₪- ו מה לעשות שלא הכל ורוד, ויש כמה התדרדרויות צניחה והפעם דדסטית יותר 6 שלבים) נרשמת למשחק לממושתמשי האינטרנט: | / מדאינות | כמו זו של משחק הפעולה התפקידים הנפלא טאו51 ההכ שמוצא את עצמו חס וה הטסש ואי /:קוזה | | 7-ו 4-ו ו א -- ו ו וק וש | כציך > יקור קירו 5 הר 44.4 | | י | | ייוו 2 500% ]51515 שפשוט צונח למקום ה-11. במקום ה-18 של הדידוג. -- -ש=ח. הכ ל אונ | ו 2% יו[ 1 הו | . :ה ו ואת 1 ה א'כ | 0 | 0 רק ומ ובל כ98 כב 2 שש" , + 0 " - | | כתכו אדינו [דא יוחתר טו-0מכ טיליה) וצרהו החורוח ווולרה עו ווול הרוווהרב | שם החברה ‏ | שם המשחק מספר | | דרוג קודם | דירוג נוכחי = | כתבו ארדינו (רא יותר מ-250 מילים) וצרפו תנוונות שדכם או שר המשחק. שבועות ו[ ח---ת. דקספסחסוו = 2 5שהוקו= זס 36 | כן מו | | 1 | השודחים יוגררו יי / . ו" . באג יתיה סטם. 0 - ו | - - 4 : . 1 רררח בי 4 רי רו (--- = - 51 --=. 7 ג = שוץ ה:;וגור: יקי ₪ = ו ל / י., | -- 0 : . תנו: רח' כנרת 13 כני כו ₪ מיקוד: 51114. ציינו עכור "הבדתי מ' ו סיס3ּ 3 0 8 דווטו וס פמסחפו 10 | : ו ד שאר שד ד ו ל = ז-הופ מ וב ו 7ן . - - ' - 4 - ץמ וחם דוו פ5זחה 6ואסח ד0= |ם ג | 1 רשופ זאםווהאהטסד והמשחווט - | = פזחא סואסהדס = > | ג 6 דחא סוסה דס= = שו -- 6 320 וס = מו | פפפאסא:4050 | וו ווו=י :תויוות 0 מו לפני כשנה קראתי בעיתון שיוצא הרמה כוח, מהירות... של השחקן. בקיצור המשחק מהנה ולי יקו ? 0 (םזת. אני מאוד התלהבתי, | 5. אליפויות וגביעים. 2 5 ו והחלטתי שאני הראשון שיקנה את המשחק | 6. שדרנים בעברית. א זו בחנות. יש קודים מאוד מעניינים כמו: נגר: ן כבר בחנות שקניתי את המשחק, חיכיתי = 1. משחק חייזרים. אי אפשר לבחור משחק. הש ו 8 5 שיותר מהר, להתקין את | 2. משחק ברקים. בעד: = ומשחק ולשחק בו. 3. משחק זוהר, הקהל מרקד כשיש גול וגם במהי : 5% לאחר שהתחלתי לשחק, גיליתי שיש 4. ליגת בלש 6 ו ו במשחק כמה דברים מעניינים ומרתקים! 5. מגרש ללא קהל, אנימציה גבוהה. 1, תרגילים יפים מאוד יפים שאפשר לבצע. = 6. כסף בלתי מוגבל, כאשר יש גול השחקנים רצים ומרימים אחד /] 2. קבוצות משנות ה-70-80. 7, משחק דביק, ‏ = את השני או שהם מהלכים כמו ברווזים 3. קבוצות מעודכנותי = למרות שהמשחק 2000 :1 קצת דומה ונופלים כאילו ירו בהם. ועוד דברים ' 4. אפשרות לבנות קבוצות ולקבוע מה תהיה | ל- 99 =1ם, יש כמה הבדלים. מעניינים בסגנון. | 5ז ור ו= 1-00 ורוו 0 ).ג 6 אכוד 3 6 )וו כ1(0 7% ו - נ, 2 | מ = ו = = = - שמשמש" טר זכה במטהק: "יק וו | 73 ו ; מתנת באג מולטיסיסטם. . ה - חר ה המ ממ 7777 4 דרוטים בגי גוער לקבוצות בנוטאי | > המעוגייגים מוזמגים לשלוח קורות חיים למערכת. / 2 66₪ו0ס: 6!:3ם כדי להפעיל את הצ'יטים, לחץ על המקש "--", והקלד אחד מהקודים הבאים: אםקסס דד - מצב "אל". א א - טעינה מחדש של התחמושת. 50% )לת !ו יוהד איטוט - תחמושת בלתי - מוגבלת. - היעלמות. 5 1 םא - שמונה יריות ארטילריה. טיפים הדרך הטובה ביותר להכין מארב או לתצפת על אויב היא לשכב על הקרקע ולעבור למצב מבט- שלישי, כדי שתוכל להביט על הסביבה בקלות. כדי להחליף כלי נשק במשחק מרובה- משתתפים, מצא את מחסן התחמושת של הקבוצה שלך, שם תוכל להחליף כלי נשק וציוד, שים לב לצבע הביגוד ולרקע שלך. לדוגמה, אם יש לך תלבושת הסוואה לבנה, כדאי לך ללכת על רקע אזור מושלג. כדאי גם לזכור שקשה יותר לראות אותך ממרחק כאשר אתה עומד ללא תנועה, כך שלעתים יהיה עדיף לך לקפוא במקום ולא להמשיך להתקדם, כדי שהאויב לא יגלה אותך. 35 השס:סווא נמאס לך משעון העצר שמתקתק ללא הרף? אתה רוצה לעשות זמנים ממש טובים? נסה את הצ'יט הבא: במצב ה-1₪2ם, לחץ על איטו/* בתחילת המשחק כדי לעבור לתוך המכונית. לחץ על כפתור המבט לאחור. בזמן שאתה מביט לאחור, לחץ על כפתור ה- 6ו שוב. זהו- שעון העצר נעלם, ואתה חופשי לעשות זמנים מדהימים. כדי להחזיר את שעון העצר, היכנס שוב אל המכונית ולחץ על כפתור המבט לאחור. שעון העצר יחזור ויתאפס. ול |, ההתון 1 111 1 וו / 2 2 ]46657207 הספשטהטם פרסמנו כבר צ'יטים למשחק המגניב הזה, אך כעת הצלחנו להשיג גם רשימה של יצורים שיש להקריב במקדש כדי לקבל יצורים טובים יותר או שיפורים אחרים. להלן הרשימה: תה 2 = 5655ו1א אזבכו | 8 2 = ז06חג 5313 | >אסס|זג'א 2 = חו[טסנ) | אהמסוה26] 31|6] 2 = שטפסא | טוח אטג[3 2 = טתוקותג | == ------ 7 ה ה == תכ = מ = יְ = ₪ ן - ממ אאא שו - %- ו ן ּ: ן , - | - | - ו ו : | . 4 . יו = לכא ₪ + הק | ן | | "= ה . ₪₪-‏ .1 [ . / - זוה [ + ]| אזהכ] 1 = >פקקופו]א אזגכ | %חסוס]|6א 2 = ]1 אזגכ | 58 2 = הסות6כ] 31]6 [ הסוא 1 + [[סד 1 = הסוח6כ 6|ום | 5 אכ 2 = |[[סד | 68זוקותגּ/ 2 > הסות6כ] 116 | וא אזהכ] 2 = ה0ז5%6]6 | 65 2 = אסס[זג/ | >אחסן/א 3 = התג]א הסוח26] 116 1 + אססזג 1 + ]1ם אזג 1 = קוחו שה אי 2 + פפסזופו]א אזג 1 = 54/6 :סוה צ556ע0 ₪66 פחד עד לבוא משחק ההמשך, אפשר עדיין ליהנות מהמשחק המקורי בעזרת הצ'יטים שלנו. פשוט החזק את המקשים 5111 ו-1| לחוצים, והכנס אחד מהקודים הבאים: אס דאספטד - מציג את כל המפה. עאםאחד - מפעיל את הלוויין ללא מגדל תקשורת. צ--!וםת ד - חסינות. | ט הד - תחמושת בלתי מוגבלת. הד - גרוטאות בלתי מוגבלות (איזה כיף!), כדי להפעיל את הצ'יטים, לחץ על המקש "--" ולאחר מכן הכנס אחד מהקודים הבאים (הצ'יטים הבאים עוברים רק בגרסת ההדגמה); .פסקוק] - חסינות. .נש - כל הציוד. פחוס3 1 ב|טחזוס:] ו3ו0ו01 כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים, פתח את תפריט עזרי הנהיגה (3105 פחוצוזכ]) והחזק את הקומבינציה של המקשים על השורה המתאימה. )+11 +]זו:) בשורת ה - 66יי] 6שהוהוגכ] - מתקן גלגלים הרוסים. -4]1+1+ו:) בשורת ה - כ|16 זהטט) - מוסיף 10 ליטר דלק, 5+++זו) בשורת ה- אס ז68נ) - מתקן את המנוע. 1)), בשורת ה- סטז] 6שהוההכן - מכוניות לא יכולות להתנגש. +)1+1זו:) בשורת ה - 6ס"] 6שהוחהכ - התנגשויות סופר - חזקות. 248 בשורת ה- אס ז63כ) - תוספת מהירות. א+]|4+הו") בשורת ה - שפהוחסווופסק6 - חזרה אוטומטית למסלול בעזרת המקש ₪, כ+ז1+41זולי בשורת ה - 5%1%1/ פחוצוזכ - נהיגה אוטומטית. לחץ על מקש כ כדי להפעיל/לבטל. ]+ +ה-) בשורת ה -455181/ פהואגץ - מנגן מוסיקה בזמן המירוץ]. ה6ה6טהּזם במסך הקרב, לחץ על מקש .1כ, והכנס אחד מהקודים הבאים: תגו!ווקוטף565 - מאפשר הפעלה של שאר הצ'יטים. התטאטטהחגס - מחסל את כל האויבים. זתטת 6צו 106 - מחסל את כל החיילים שלך. סז - שורף את כל הבניינים. 58 66 - משפר את היכולת של החיילים. 2 פאטוט - נסיגה כללית. 350116 - הורס את כל הקירות. 6 הסות6הו - אין דם. ההוגט|!נ - הורג את הצלם. 8 צ " 005שהוא :הד בזמן משחק 18ח1א5% או זסץה[קם!ט1א, לחץ על המקש זטוחם, ולאחר מכן הקלד "+" לפני אחד מהקודים הבאים. לאחר שסיימת להקליד את הקוד, לחץ על המקש זשוח כדי להפעיל אותו. כדי לבטל קוד מסוים, פשוט חזור על התהליך, ווזוגּ - מילוי המאנה. זפוט - היחידות אומרות דברים שונים, 05 - מתחיל//מפסיק את המוסיקה. החסוזפטט וסט - האויבים מתים. זשתזו - אפקט זסהוו0 במקום קו- ראייה אמיתי, - כלי הנשק עושים נזק כפול. 6 "1080010 - משנה את צבע הערפל. וס31]5] - כלי הנשק עושים מחצית נזק. 6 - הפסד מידי. ותו - מפעיל/מבטל את הערפל, חואו - ניצחון מידי. 4 - הורג את שחקן מספר 0-4. - יותר דם. [|50018 - מסמן את כל האויבים. שחו - היחידות שרות. - מספר מירבי של אנשים וחומר גלם. 4 סו - מציג את המתכת והאנרגיה של שחקן מספר 0-4. זטסקן? - יצירת יחידות מהירה יותר, בנוסף לצ'יטים הללו, שמתאימים למצב הפווהתו5% או ז6ע13כוו1ט1א, יש לנו גם צ'יטים למצב משחק לשחקן יחיד. כדי לבחור משימה כרצונך, הקלד 6106818 לאחר שלחצת על הסמל של "משחק לשחקן יחיד". כעת, לחץ על הלוגו של חברת ובחר את המשימה כרצונך. צ'יט נוסף שיש באמתחתנו: כדי לשתף מספר סוגים של דרקונים בצבא שלך, שחק כ- חסותגז1, והשתמש ב - הסעגּחס1א כדי להשמיד יחידות - בנייה של האויב. החייה אותם ובנה את הדרקונים של היריב שלך. 2 |וצם 6510001 > השהה את המשחק ופתח את תפריט בחירת הנשק. סמן את הסמל השמאלי- עליון ולחץ על המקשים הבאים: למעלה, למעלה, למטה, למטה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה ובחירת מטרה. עכשיו יש לך תחמושת אינסופית. כדי לבטל את הצ'יט, הכנס שוב את אותו רצף מקשים. 9חוהחהו650 6חד נפטסוטקסש כדי לבחור כל שלב במשחק, התחל משחק חדש, החזק את מקש ה-130 לחוץ ולחץ על 11 כעת, הקלד 6וזועם, צפה בדמו, וכאשר אתה רואה שלב שמוצא חן בעיניך, לחץ על זטוהם. אתה תעבור לשלב שבחרת עם מאנה מלאה, וכל הקסמים. חביב, לא? 6 - 1311 במשחק המצוין 1.116-]|118 קיים באג שמאפשר לך לדבר עם גופה. זה לא שימושי, אבל אתם מוזמנים לנסות בכל זאת. בפעם הראשונה שאתה מגיע לאזור ה - המטסטת1 1658 136% (לאחר שיורדים מהרכבת), הפעל את הצ'יט של הנשקים (101 156טקוח! ) והרוג מדען. אם אתה הורג אותו מיד (ללא עינויים), הוא עדיין יכול לדבר! פשוט לחץ על מקש הדיבור כדי לשוחח איתו כרגיל. 5טסזסטהב3 00 4467 אם אתה צריך לחסל שומרים במסדרונות צרים יחסית, אתה יכול למקם מלכודת (כמו מוקש נגד- אנשים), ואז לפתות את השומרים להפעיל את המלכודת. כדי למשוך את השומרים למלכודת, אתה צריך לירות מספר כדורים באוויר. השומרים יבואו לבדוק את הרעש ויתפוצצוו! ₪650 1 אתה רוצה לתקן טנקים וכלי רכב בחינם? אין בעיה! פשוט הכנס את כלי הרכב הפגום לתיקון, וכאשר אתה שומע את האישור "טחוזוהק6", הוצא את הרכב מהתיקון והחזר אותו שוב מהר. כלי הרכב שלך תוקן מיד ובחינם! דרך אגב, אל תשכח להוציא את כלי הרכב במהירות לאחר שהוא תוקן, או שתחויב עבור התיקון... 7 ]₪68 [0סא זה גיליון אלקטרוני ולא משחק, אך מוחבא בתוכו סימולטור טיסה בסיסי. הפעל את [6סאם, לחץ על המקש 55, והקלד 7, כעת, לחץ על אכ), לחץ על מקש 180, והחזק את המקשים ]41 ,זוי) ו-5111 בזמן שאתה לוחץ על כלי התרשימים. אוואלה - סימולטור טיסה! אמנם הוא לא שווה הרבה, אבל גם זה משהו... 5טסזסטההּ 26 3:06 אני תקוע במערכה השנייה במשחק הנפלא ספה ההג ה406ו, אך אני לא מצליח לסיים אותה כבר די הרבה זמן. מצאתי את בגדי האזרח ולבשתי אותם, אך השומרים עדיין יורים עליי, ואני מפסיד את המשימה. מה עושים? תחילה, קח את הבגדים האזרחיים לנקודת ההתחלה וחלק אותם לכל הלוחמים שלך. לאחר מכן, כאשר הלוחמים שלך לבושים בבגדים אזרחיים, הורד מהלוחמים שלך את כלי הנשק (אל תזרוק אותם, פשוט הכנס אותם לתיק), ותן להם את הפקודה "נצור אש". כעת, היכנס אל המכונית וסע לכיוון המסילות. פנה ימינה כדי לעבור את הגשר והחנה ליד המכונית. מכאן, אתה יכול להרוג את השומר עם סכין או לרוץ אל הסירה לפני שהשומרים יבחינו ויתחילו לרדוף אחריך. זה הכל. פטסזספחה3 שה 0068 המשחק אטסזסקהגכ] 06ת ה1:006] הוא משחק ממש קשה! אבל, הוא כיפי, ולכן אני ממשיך לשחק בו. בכל מקרה, רציתי לדעת מה עושים במשימה הראשונה במערכה השלישית. אני מצליח להציל את האסירים, אבל אין לי מושג איך לפוצץ את הארכיו. ניסיתי למקם [1% באמצע החדר ולזרוק רימונים, אך שום דבר לא עובד. איפה הטעות שלי? פטסזספחהכ] 6ח, 11006 הוא באמת משחק קשה, אך כיפי, כפי שתיארת. בעיה נוספת שלו היא הכמות הגדולה של באגים ובעיות שיש בו, העניין הוא, שייתכן שהבעיה שתיארת נובעת מבאג במשחק מכיוון שזה בדיוק מה שצריך לעשות. בכל מקרה, תנסה להוריד את כל העדכונים האחרונים של המשחק מהאינטרנט או לנסות את השיטה שלי לסיים את המשימה הזו: ראשית, עשה את דרכך לבניין, וחסל את כל השומרים שנמצאים בקומת הקרקע ובקומה הראשונה. מימין למדרגות תוכל למצוא דלת סודית שמכילה גרם מדרגות נוסף. עלה במדרגות וחסל את שלושת השומרים שנמצאים בקצה. הטמן שלושה מטענים בחדרי הארכיון - כוון את הראשון ל-45 שניות, את השני ל-30 שניות ואת השלישי ל-15 שניות. כעת, רוץ במהירות למרתף, שחרר את האסירים והשתמש במשאית שנמצאת בחוץ כדי לברוח. ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, | צ'יטים וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם ל"וויז", ת.ד 9 בני ברק, מיקוד:5114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקט ל-03-5708174. רק אל תשכחו לציין | "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם וכתובת. הרחבה לה למשחק מעולה | ממש עכשיו הגיעה חבילת ההרחבה החדשה ל-1116-]/|ג1] - שטזסי] שחופטקכ(). להזכיר למי שלא היה בסרט הקודם, טו [-113!1 הוא סתם משחק המחשב של כל הזמנים שבו שיחקנו בתור גורדון פרימן, | מרען שנתקע במעמקי מתקן החקירות הסודי א6ג!3 38 בבאמצעץ ניסי כושל שהופך את המתקן למלכודת תופת לגורדון ולפל יתר המדענים, השומרים גחו שבאזור. במשחק, גורדון היה צריך להילחם ביצורים המשונים שפשטו על המתקן הסודי ונגד החיילים שנשלחו לתפוס אותו גו ו | ו ו ד בחבילת ההרחבה שלפנינו חייבים את 6ו.1-]1181 המקורי מותקן על המחשב, אלא שהפעם אנו חווים את אותם כדי לשהק אירועים מהצד השני, ובעצם נכנסים לדמותו של החייל אדריאן שפרד, שנשלח עם יהידתו למצוא ולחסל את גורדון פרימן במתקן הסודי ב-0706-] 88ו0%קק2) מרגישים מיד בבית, והיצורים המבחילים שהשתלטו על המתקן הסודי יוצאים מכל חור אפשרי ומוכנים לחסל יי יי ו המקורי, גם ב-ששזסי] שחופסקק() ישנם אינספור קטעים מתוכננים מראש הדמויות השונות מדברות אחת עַם השנגייה, כשהן בורחות ממפלצות והסביבה משתנה בהתאם מה יי ו שמתקן ה-1688 א0%ג]₪ נמצא בשלבי התפוררות: כ ליי יל לי יק עבר וחומרים מסוכנים דולפים לכל כיוון. ולכן, לא צריך רק להיזהר מהמפלצות השונות, אלא גם ובל עצמה. טיול = כמו כן, נוספו כלי נשק חדשים ומה שיפה וזה שעל אף שניכרת השקעה בשני התחומים, וזאת כדי לרענן קצת את המשחק המוכר, כלי הנשק והמפלצות החדשות משתלבים היטב עם הסביבה של ₪]ו.1-]1131. בכל מקרה, יש כאן תשעה כלי נשק חדשים, וביניהם אקדחים ורובים חדשים, כמו נשר המדבר (שפשוט כיף לירות בו) וכלי נשק חוצניים אבל אני פשוט לא רוצה להרוס את ההפתעה. על אף שהמשחק לא מפסיק למתוח ולהפחיד לרגע, אני חייב לציין שמי שמצפה ל-1.1/6-]/131] נוסף יתאכזב. המשחק קצר יותר מהמשחק המקורי (פחות מחצי האורך) וי וש וי בר על המשחק המקורי. עוד יצוין כי מעבר לעובדה שדרגות מפחידות, המשחק מתוחכמות ומפתיעות, הן קשות ולפעמים נראה לכם לעבור הלאה, עד לאותו רגע שעולה לכם רעיון מיוחד לראש וזה המקום לציין את תכנון הדרגות המבריק של יוצרי המשחק. אבל מה, יש כאן מספר בעיות, ביניהן זמנים ארוכים של העלאת דרגות כמו גם העובדה שגרסת ההרחבה קצרה יותר מהמשחק "ל 1 יד יי 2 5 כו ממש מדהים, אבל זהו המשך ישיר ומצוין קמשחק המקורי. נגד: קצת קצר, אבל בשביל מחיר של חבילת הרחבה, שווה כל שקל. שקשה למצוא את הדרך, ו נסיך פרס המקורי נוצר ב-1989 על ידי ג'ורדן מקנר וזכה להצלחה עולמית. מזגוון התנועות וי וי 1 הפרסי הצעיר לבצע, היו ריאליסטיות באופן ייחודי לאותה התקופה, ה ו[ ו לדלת נסגרת, הפכו את גופזט ]0 שסחרוק למשחק פעולה מיוחד ומהפכני. ארבע ל ו ו טומ ג['] 106 6חג, שכמו קודמו, גם הוא ו | 2 הופזסק ]0 6סחוזק, אשר הולך עם הטרנד ועם הטכנולוגיה, ולוקח את מ השלש 6 68 ]0 סטחוז דומה לקודמיו ברוב המובנים כולל הטיפור. הנסיך, אמנם, בבר נשוי, אך הוא נכלא במרתפי הארמון ועליו- לנד מ ל ה"רעים". לשם כך הוא צריך לפתוח דלתות, להימנע ממלכודות, להתחמק מהשומרים או להרוג אותם במבחר של כלי נשק, לצלול יי כמובן, הוא המעבר לשלושה ממדים, עם זווית ו ו דומה למשחקים כמו ז00:: טהוסיד. המעבר לתלת ממד לכשעצמו אינו פגם במשחק. למעשה, הקפיצה והמלחמה בשומרים עוברים היטב לפורמט התלת ממדי, כשהחלק הטוב ביותר הוא הניצול המצוין של התלת יי מ יי יי שנדיר למצוא כמותם במשחקים אחרים: להיתלות על חבל מעל תהום עמוק, להחליק במורד גשר מתרומם ועוד פעלולים דומים, העיצוב למשעי של רמות המשחק מאפשר פעלולים כמו אלה, כאשר המשחק גם נע ?ונתיי ₪7 בקצב טוב, מכיל קרבות, חידות ואקשן ו ו ימ גדולים, ומכילים הרבה מאוד מכשירים ומכונות מעניינות. ואולי חבל שיש כל כך הרבה דברים טובים במשחק הזה, כי כך הרבה יותר מתסכל לגלות את המגרעות הבולטות שלו. בניגוד בולט ליופיים של החדרים, הדמויות נראות ממש לא ו ו ככ כן, האנימציה לא רעה, | מ ו 0 ואז נראה כמו קשיש שכבר ישן ה טוב, בכל זאת כבר עברו עשר שנים מאז שהוא התחיל, אז אולי אפשר לוותר ץק ₪ , אבל בעיות קצת יותר רציניות מאלו, שה ציק דיו - היא השליטה במשחק. למשל, פנייה יה של תשעים מעלות תוך כדי ריצה וחוסר 2 פעולות שמתבצעות בו- זמנית, 0 קשה, לדוגמה, לשלוף את הנשק [= כוז ער ות למדיי, עד ל "ן ₪ שבו = תוך כדי ריצה, עוד בעיה היא הפרספקטיבה: בדרך כלל המצלמה נמצאת בנקודה קבועה מאחורי הנסיך, ורק לעתים מתאימה את עצמה כדי להציג חפצים ומחסומים. ניתן לשלוט במצלמה בסגנון 31061 1000 אם עוצרים ומניעים אותה באופן ידני, אבל זה לא עוזר לב | יי מ וני ל ו ו יי הפרופיל שלך. לרוע המזל, יש הרבה מקרים כאלה ב - 32 ג ופוט ]ס 6טחוז. בזמן הקרב, זווית המצלמה כבר לא מהווה ממש בעיה, שכן המצלמה עוברת למבט מהצד בזמן שהנשק שלוף ולמרות היתרון שיש בכך, זה גם מציק למדיי, שכן אי אפשר להסתובב כשהנשק שלוף, מה שהופך את הקרב לקשה יותר. למרבה המזל, היריבים רצים ונכנסים לעמדת קרב, אבל לעתים קרובות, קורה שאתה פשוט מנפנף בחרב בזמן שהיריב "מכניס" לך, וקורה גם ההיפך בדיוק: לפעמים 0 \ 4 41 הפ יד 2 יי יי ו מכסח להם את הצורה. בסופו של דבר, ניתן לומר שאם הייתה קצת יותר השקעה ב-32 גופזסץ ]0 6טהחתק במספר נושאים מסוימים, הוא יכול היה להיות משחק למופת. ייתכן שהאיכות הגבוהה של הרמות תגרום לך להמשיך לשחק למרות המגרעות. אבל הפגמים המציקים הללו פוגעים, ללא ספק, בחויית המשחק, כשבלעדיהם הייתה יכולה להיות נהדרת. שש ננדר1 וד" בעד: רמות יפות ומעוצבות, מינון נכון של כל האלמנטים, הרבה פעלולים מרשימים. נגד: השליטה במשחק בעייתית, המצלמה לא מראה תמיד את מה שרוצים לראות. קהל יעד: | לחובבי האקשן התלת ממדי בסגנוו לארה קרופט. ₪ וב מ 5 מ ה ה ב א ו ו 5 ב מאת: גיל שנברג ו ו מאוד. הנושא הוא כמובן מלחמתה של יחידת עילית משטרתית בפשע העירוני, אבל כל מהדורה של 1 5 נראית, נשמעת ומשוחקת בצורה שונה לחלוטין. אם אתם זוכרים, המהדורה הקודמת של 7 5% (השנייה במספר), שהייתה, אגב. לא מוצלחת במיוחד, התרכזה בצד האסטרטגי ופחות בצד 1 ו ו ו החליטו לעלות על גל ההצלחה של ל טקטיקה ממבט ראשון. 3 "1 5 מתרחש בעתיד הקרוב (מזכיר לכם משהו+) בעיר לוס אנג'לס, שמהווה את המרכז הפשע והרשע בכל סרט הוליוודי מאז שנות השמונים, המטרה במשחק היא להוביל את היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור אל ניצחון נגד פושעי העיר וקבוצת טרוריסטים שלא מרפה, כאשר תוצאותיה של משימה . אחת משפיעות על אלו שאחריה - לא תצליחו , לעצור בריון מסוים בשלב אחד והוא עלול כמו במציאות. למה אמורים? כי לא הכל כל מצני די מ ל בהמשך המשחק. השליטה בדמות המפקד נראית ממש כמו משחק אקשן תלת ממדי ממבט ראשון (אנו רואים את מה שהוא רואה), אבל בניגוד למערכת התכנון הטרום משימתית 1 (עם כי חביבה) של 6 לסמאן, ו בר יי תכנון, | והפיקוד | על כוחותיך נעשה ב"זמן אמת" ובאמצעות מערכת שליטה מבוססת פקודות שמזכירה את זןו של בי = גי יי ה מטה את סגנון המשחק ממצב שבו אתה מתכנן הכל מראש ושולט בכולם, אינדיבידואלי יותר, אבל אם נראה לכם שעובדה זו גורמת ל- 3 5/7 להיות משחק שנשען יותר על פעולה - אתם פשוט טועים. ההיפך נכון - ב-3 47 5% המטרה הנעלה היא לבצע את המשימה בכמה שפחות יריות אפשריות, אז אם אתם בקטע של 2 ₪ כ אתם במקום הלא נבון. בפארק היורהו, החגיגה מסתיימת די שהמשחק מדייק בכל הקשור להתנהגות הטבעית של כדורי הנשק, וזה בעצם מה שקריטי לחיילים שבינינו שרק מצפים לעבור כדי להגיע אל הגרפיקה של 3 417 5 ממש מזכירה את זו של 6 30% ]₪ מנסה להיות ריאליסטית ודי מצליחה. אבל זה לא נגמר כאן - המנוע של 3 5 הוא מנוע סמי- ריאליסטי וזה אומר שהחפצים בעולם הווירטואלי אמורים להתנהג כך חלק, וגם הפעם, כמו בניסיונות קודמים ליצור מנוע ריאליסטי (במו מהר. מומחים ממני בבליסט טיקה אומרים שהכדורים יעברו דרך מה שהם צרכים - וַ ן ן גופו של ה אלויב המאיים. בסיכומו של דבר, יש כאן 18| משימות מגוונות מאוד, רק לפני שאתם מצטרפים לצוות הלוחם, תביטו לאחור, תבחרו לכם כלי נשק שמתאים למשימה ותצטיידו במחשב ו שש 5 כו זירות פעולה מגוונות. זוויות צילום טובות ואקשן חכם. נגד: היה יכול להיות נחמד לתכנן דברים מראש. פה אאא פוזת "ש 6 / הב' חדש 1 זץ. הבי מ יאומן! 0% ית מושלמת..." זר 3ב) סזנווו- | | | | ב | ' הבנטו לאתד וואלה | "...ישנה את כל מה שהכרתם על משחקי המחשב" | ור דו את הדמו של 1 *משחק הדור הבא בכל מובן... 3 פחוובחפזםה סחד הס 050200198 ]1 שזוטטסזק פר] חזה אזמהחסרוה | וסוכ | שחו אוה וסבוה ז! ה 35 זב) קז 50/1 פיהו 6 הו זגו מ 0:3 כ !סו פחוזוטזוא = והּ!<)ום הזו חסוות סט הווה רו "משחק הפעולה התלת ממדי של המילניום הבא..." | 1 .353 7" 0 שא | -. "| 4 201% ? בחטות לס זה פשוט משחק פיצוץ!!!" | =3>- ו .0 4 -- 1 ו החסס. אבו | | 9% = 8 +61 :5:58 שרשרפ 112 וו 4 וו שש /ש וה ו 0 ו זה זה 5 |הפוחון | הו שי ₪ | ה [המזת() ,כזס-) ₪ אס ב איכן= עם 008080 שור : חר | שחו ה 6שו!ו זםח! זב וכו אוהי ובור ו 2 7 9 7 - *ווו. אי י/ רהשיג ברשתות הש'ווק, חנו'וח המחעובים, הצעצועים והסברים. להזמנוח התקשרו 2% שוח . 7 ובוהוץ רו מאת: ערן פולוסצקי משהו ממש רע קרה מ ו ג מ עו עם אותו. מה עליך לעשות? להקים | בסיס, לגייס לוחמים ולקרוא לארגון למ לי ו יי ל ל שלך, לרכוש עבורם ציוד ולהילחם ברעים. קלי-קלות! את התסריט הזה כולנו כבר מכירים, אך לאחר משחקים מעולים כמו 1/0 ["66חג:!!/ סשטפה1, הוא חוזר אלינו פעם נוספת. קבלו את טוח ורוט 5 השאלה המרכזית שצריכה להישאל כאשר מגיע אלינו משחק שמתבסט על עקרונות כל כך דומים למשחקים אחרים (במקרה הזה - ():]!! |- טשמגו!]/ 660שה1), היא האם יש לו יתרון על פני המשחקים הקודמים או שמא הוא פשוט חיקוי עלוב, שלא שווה את כספנו. אני שמח לבשר לכם ש -חסווהחווחטו) משתייך לסוג הראשון, זה עם היתרונות, עלילת המשחק מספרת על מגפה נוראית 65001 007080(2 ופא[ ופ וה ןווי[ שאפן"ך שפגעה בתושבי כדור הארץ, והפכה חלק מהם לזומבים חסרי מוח, המגפה גם קשורה לכת דתית מסתורית, שכמובן שלא נפגעה מידי המגפה. בקיצור, יש לנו כאן בלאגן אטומי, ואתה צריך לנקות אותו, ולהציל את מה שנשאר מהמין המשחק עצמו מתרחש אמנם בעיר אחת בלבר בה שולטים חברי הכת הדתית, אך העיר הזו גדולה מספיק כרי לספק שפע של מיקומים ונופים. בנוסף - העלילה הולכת ומסתבכת ככל שאתה מתקדם במשחק ודברים חדשים מתגלים, כך שלא קורה שאתה מרגיש שהדברים חוזרים על עצמם. וזו נקודה מאוד חשובה במשחקים מסוג זה, בתחילת המשחק אתה מקבל יי יי מב יר ליי . יכולות מיוחדות, כולל פירומן בשם טזץץ, נינג'ה שיכול להיעלם כרצונו, צלף שמצטיין ממרחק, הופא ועוד. מכאן והלאה, אתה צריך לגייס לוחמים חדשים, וככל שהם יתנסו יותר בקרב - כך הם ישתפרו ויקבלו יכולות מיוחדות חדשות. אסטרטגיה וטקטיקה המשחק עצמו מתחלק לשני רבדים: הרובד האסטרטגי והרובד הטקטי, ברובד האסטרטגי אתה מקבל דיווחים על מה שמתרחש בעולם המשחק, על הלוחמים שלך, על הטכנולוגיה החדשה ביותר ועל תנועות של האויב. אתה צריך גם להכין את הלוחמים שלך לקרב ולחמש אותם לפי הצורך. לאחר מכן, אתה מוכן לעבור לרובד הטקטי, בו הכיף מתחיל כאשר החיילים שלך פוגשים את האויב... הרובד הטקטי של המשחק מתרחש מנקודת מבט איזומטרית, בדומה ל - וחט6)-א. עם זאת, הווהה ותזסט ,. מכיל פירוט רב הרבה יותר של זירת הקרב, כולל מבנים מפורטים, כלי רכב נטושים, מכונות ביו- מכניות מוזרות, מוטנטים ועוד. המוטנטים - האויבים שלך, מצטיינים גם באינטליגנציה מלאכותית לא רעה, ונעזרים במידע כמו קול, תנועה וחושים אחרים כדי לאתר אותך ולתקוף אותך, הקטע המגניב באמת , הוא שבמהלך המשחק תוכל להשתמש בציוד חדיש כדי להטעות את האויבים, ולהכניס אותם למלכודת, בניגוד לסדרת זט 6- א ב = סוה ומחסכו הקרבות מתרחשים ב"זמן אמת" ואתה יכול להשהות אותם כדי לחלק פקודות ללוחמים שלך. אתה יכול גם לחלק את הלוחמים שלך לקבוצות, לתת- קבוצות או לבודדים. עליך גם לקבוע את התגובה הרצויה של חברי הצוות: לירות ברגע שהם רואים אויב, לירות רק מטווח קרוב וכו'. בנוסף, אם תסמן אויב מסוים עבור הצוות שלך, הם יתקפו אותו עד שהוא מושמד, אך הם ישתדלו לעשות זאת בצורה נבונה, כלומר, אם יש מחסה, הם ישתמשו בו ואם הם נפגעו, הם יחזרו לקרב בהקדם האפשרי, ולא יעמדו חסרי מעש. הגרפיקה מבחינה גרפית המשחק נראה לא רע, למרות שהוא מכיל המון אלימות ודברים זוועתיים כמו איברים פנימיים וראשים כרותים שעפים באוויר לאחר ירייה מוצלחת במיוחד. גם המנוע הפיסיקלי של המשחק חביב, והוא זה שמאפשר לרימונים (כמו גם לדאשים כרותים) להתעופף ולקפץ על הקרקע בצורה מציאותית למדיי, תכנון המשימות המשימות במשחק מאוד מגוונות וכוללות מציאת אנשים, אחזור מידע מודיעיני, מעקב אחר אזור מסוים, התנקשויות, פירוק פצצות ועוד. בנוסף, מנוע המשחק מייצר את המפות ואת רוב המשינמות בצורה אקראית, כך שלא קורה מצב בו אתה רואה את אותה מפה פעמיים. למעשה, מתכנני המשחק טוענים שהמשחק יכול ליצור תפר כ מ ה[ ג יר בי מרשים. פני הקרקע של המפות השונות מורכבות מבניינים, אזורי מגורים ומסחר, אזורי תעשייה, מספנות, ביוב, בסיסי צוללות, ג'ונגלים ועוד. הסווהוחזסט4. מכיל גיוון מבחינת המשימות ומבחינת פני השטח, אך דבר לא פחות חשוב הוא האופן בו הוא מאפשר לך לשחק במשימות בי ו דברים, ודרך לא-נכונה, אך זה לא המצב ב- חסווגחוווסט /! כאן אתה יכול לשחק את המשימה בכל דרך שאתה רואה לנכון, תוך כדי התחשבות בתכונות המיוחדות של חברי הצוות, בציוד העומד לרשותך ובסגנון המשחק + ו 4 1 בחייה של דמות מסומת, 4 /ג. ו % | "שש |ר לתקוף עם קבוצה של הלוחמים ")ו י שי הטובים ביותר שלך, לנסות להשתמש ינ בצלף שיפגע במטרה מאחד הגגות או ו כ לפוצץ את המטרה בעזרת זורקי הרימונים "שי המצטיינים שלך, הבחירה נמצאת כולה בידיים | > יקי 4 " 6 שלך וזו גישה מעולה במשחקים מסוג זה, יח / 1 | 7 -) חטווההווחטט , הוא משחק מצוין אך * . | | ,יי / : | 3" ₪ יש לו גם מספר חסרונות: הוא לא י / ₪ | ". שת מאפשר לשחקן לשלוט בניהול הכספים, | \ .- המחקר או הייצור - ואלו דברים אליהם אנו רגילים מ - וחט")- א וקשה > ל חטוומוהחסט). מצליח לפצות על בי ו יי קצבי, משימות מגוונות, מנשק רוי יי לסיכום, חטווהחוחוסט, הוא משחק אסטרטגיה מדליק, ואחד הטובים ביותר שקיימים כיום בשוק. אנו ממליצים בחום! 5 2כוא בעד ו = עלילה מפתיעה, משחק קצבי. נגד = אין שליטה בכספים, במחקר או בייצור- הרבה אלימות ו"גועל". קהל יעד אהבתם את חסס-א? אולי את | מסחגווה. הַפַּחָחָ/? בטוח תאהבו גם את חסווהּחוחזסטה ! =-----שן . . " . יוצא לדרך, ולארק נוסָת % 8 תה היא בונְות 1 קאי % ₪ ו ש ז יּ 1 ל שת 7% ו | הגרעין מרכזי של המשחק נשאר כמות שהוא. אם לא אהבתם את המשחקים הקודמים קרוב לוודאי שגם לא תאהבו את המשחק הזה, אבל בפרק הרביעי בסדרת אמכ]גא 8אסך לובשת לארה פנים אחרות. המקורי), שם היא נראית במיטבה. ואכן, במשחק 8 לת לארה למקום המושלם המשחק נפתח בשלב | האימון בג'ונגל של קמבודיה אשר ו את ביתה של ו אותו וה יל כ עברה 5 ד אשר כולל קבלת שיעורי ארכיאולוגיה מהרפתקן אוסטרי ולמעשה, מטרתו של השלב היא להציג בפנינו פן חדש באישיותה של לארק ולהסביר מדוע הפכה ללמה שהיא כיום. 6 לאחת שהשלמתם את של האימונים, המשחק 0 אשר 5 שווא מגיפוּת. היה אחְרָא בעבר הו וק סוחרר לעולם.* " אווופס קמיע, > ששו - בעקבותי 0 ו ב- 67 ובכוחותיו, ובהמשו קטע סצינות אשר צצות במקרה ו - וכעת הסיפור הכללי משולב יותר בתוך מהלך המשחק, מה שגורם לשחקן להתמקד בכיוון העלילה והסיפור ולא רק בכיוון השלב הבא. בנוסף, יש כמה שלבים אשר מחוברים דרך שלבי משחק אחרים כמו למשל מרדף 1 שלב שלם המתרחש -ן רכבתי | של אפשרויות ע עִיצ ה - -/ לאֶספקת יותר. כמו מש יש כאן יומן ל כו והוא מכיל | מכל (במילים הופקה הם הלפיר ה ולפיד מסורתי יותר, אותו ניתן להצית ידנית וניתן גם להצית חפצים אחרים שחקו ‏ אך את זה אני אשאיר לכם . מרוחקים, מה שמעניק חוויה של מבט אישי למשחק. אגב, כל החפצי הומצאו כדי לגוון יותר את הפאזלים . ובמילים אחרות יש כאן שילוב וקשת, מ שנותן לנו חצי אש. ואם כבר לברט על כלי נשק, אז ישנם כמובן את אקדחי הפיסטול | ? לארה, נשר המדבר 0 דמספסס, רובה ציד ועוזי. כמה כלי נשק חדשים הם חץ קשת עם כוונת לייזר ומשגר רימונים. כל אלו קיימים גם במצב "צליפות". מערכת כיוון הנשק כלפי מטרות עוינות שונתה גם היא, כעת תוכל להחליף מטרות על ידי לחיצה עַל כפתור ה"מבט". אפשרות זו גם תקל על פאזלים בהם תידרש לכוון לעבר חפצים מסוימים בהדר, ; כגון מתגים על התקרה. ישנם גם אויבים חדשים, ובנוסף לחיות ולבריונים יש כאן מפלצות מיתולוגיות, מומיות, ציפורי טרף וכו'. אחד החידושים בנושא פיתוח אוביה של לארה הוא שכלול הבינה המל אכותית שלו ₪, וכעת יש להם תנועות זהות לשלה. : ה של זה היא שיהיה קשה יותר להתחכם 7 - 4 מהרעים, והפעם, זה לא יספיק / בהם. | ] למ1*ית הזירות המצריות | 9 ₪ תוספות כמו - חי * ה ', ל יּ : . אור אשר חודר דרך חור בתקרה. ב מש ית 7% +2 , 6 חקי ירת ו באבט שלישי" באנימציית תלת ממד ל ההנאה שבמשחק. עם זאת, השאלה לגבי שק הזה היא, האם כל החידושים שנזכרו לעיל, והסימפטיה שלנו כלפי לארה יהיו מספיקים כדי להפוך את המשחק לפופולרי כמו קודמיו? את התשובה לשאלה זו אני אשאיר לכם לגלות. רק דבר אחד אני אגיד, והוא שזה ברור לעין כי המטרה של המפתחים הייתה ליצור. משחק המשוכלל ביות %- א 1% 7 - ן למעצבים לעשות את הדבר האהוב עליהם מבחינת תכנון השלבים, היעדים יהיו ברורים יותר, כך שלא תמצא ל ה 0 0 הן יעבדו על ב בסיס ממוקד יותר םי יותר משימות לבצע, בשונה מה ושהקים הקודמים עם חידושים מקוריים שיעסיק גם לארה קצמה - %מחד וכעת יש לה תלבושות המכסות את כולה וצעדים חדשים. כולם כבר מכירים את היכולת שלה לטפס ולהתנדנד על חבל, מה ו לווַאי תיררש וכמוב , תשמש כמקור להומור ילדותי. אך כעת היא גם תוכל להיאחז בפינות בזמן | שהיא לפתוח ולסגור דלתות ולרכום על כלי רכב חדשים בגון ג'יפ ואופנוע : עם סירה צירית. ‏ | למרות כל 2 מאת: גיל שנברג אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. פרעה אמ שצריך לבנות ל בשבילו. אנשיו של פהעה יעצו לו ללכת על שיטת המפרז וכך להחליט איזה גוף יזמי יהיה אחראי על הפרוייקט הגדול. באותה תקופה בדיוק סיימתי את לימודי עיצוב הפנים שלי וחיפשתי מקום עבוד יו ו קישוריי יי ברו ג ועבדיו", שהייתה ממ מ במרכז ההייטק של קהיר. ‏ 4 חברות גדולות. התחרו על מכרז הפירמידות ורק אחת זכתה - משה ועבדיו! העבודה הייתה קשה, זו הייתה תקופה חווייתית מאוד. מצד אחד בנינו משהו היסטורי בי הארוכים שבהם סחבנו בלוקים ענקיים על הגב עד לצאת הנשמה (ועוד לא קיבלנו על וה שעות נוספות...), לכן גם שמחתי מאוד כשעורך המגזין ביקש ממני לכתוב כתבה על הטאהה - מי מבין ב-3)(7 11 יותר ממני - אהה? 0 7 יל לי לי ו הי וי העתיקה, כאשר הפעם אנו משחקים את כני שושלת הפרעונים שצריכים לנהל את מצריים העתיקה בדרך החיובית ביותר, ‏ " למעשה, הדמיון בין 14₪011 ו-111 א:58: "0 בולט כל כך לעין, שמרחוק אפשר ממש להתבלבל. הסיבה לדמיון הזה תלויה בעובדה ששני המשחקים עובדים על | אותו מנוע המשחק שפיתחה סיירה, כמו ב-111 ₪5₪:8 01 המטרה היא להקים ולתחזק אימפריה - מההתחלה העלובה של יישוב אוהלים, ועד לסטטוס של. אימפריה ענקית ורבת עוצמה, שלא לדבר על פירמידות חובקות שמים. זי הוא משחק אסטרטגיה שמשלב אלמנטים של בניית עיר כמו במשפחת סים סיטי עם אסטרטגיית קרב. ממש כמו ב-]]] 35 / '), תהליך הבנייה הוא ארוך ודייקני, ויש להתייחס לכל הגורמים הסובבים, החל בבניית מקום מגורים לאזרחי העיר ועד לדאגה לכל רצונותיהם - אוכל, עבורה, ביטחון וכו', שהם הבסיס לכל חברה אנושית. כדי לספק את כל אלה להמונים צריך להקים מבנים שונים (ולא רק לקבוע אזורי דיור שונים), ולכוון את - תשתית העיר כדי שהעם יהיה שבע וכדי שקופת העיר תהיה מלאה. מעבר לכל אלה צריכים לדאוג שהעם יהיה מבסוט ומשועשע וכמובן, לתת טיפול נאות לענייני דת ופולחן. אם כל זה נשמע לכם מסובך, אז אתם צודקים. על אף המנשק המודרני והדי אינטואיטיבי של סיירה, ההסאהאזץע, כמו קודמו, אינו משחק אסטרטגיה ב זמן אמת שמתרכז בקרבות. וכך יצא, שלעתים מצאתי את הניהול הסדיר של ג ב ו ו יי ד ל האזרחים אף פעם לא מרוצים ופעמים רבות נדמה שהאויב הקשה ביותר שלגן הוא השגרה וק מזה, ה 0 דורש סבלנות לא קנט ו (יוצאי 6 נראה לו כו לא ממש קורה... צר 1 הפסד המר, ְ . 4 ן וְ : 00 070-000 5 יר וי ו מוגדרים מראש כדי לשמה את משפהת המלוכה. לפעמים המטרות הן די קשות ומצריכות מידה לא קטנה של סבלנות, ובמקרים רבים המטרה היא לבנות מבנים היסטוריים ואני חייב לומר שהעניין הזה לפעמים די מרגש. תארו לעצמכם שאתם רואים במסך הביתי שלכם את אבות אבותוכם בונים את הפירמידות ומזכים אתכם בניצחון על עוד שלב. אבל עכשיו ברצינות - דווקא חבל שהאלמנט ההיסטורי של עבדים ותת עמים שונים חסר במשחק, מה גם שהתרבות המצרית העתיקה היא תרבות מדהימה שעוברת רק בחלקה במשחק - במיוחד בחלק הניהולי שלה. לעתים נראה כאילו לקחו בבסים את 1 65 ורק שינו לו את הגרפיקה והסאונד, ואפן, אלו שכבר שיחקו ו 0 היהי כשקצת חופרים עמוק יותר, אפשר להבחין שיוצרי המשחק חשבו על הסביבה והרקע של המשחק במצריים העתיקה, וניתן לחוות אסונות טבע שנגרמים עקב הצפת נהר הנילוס וצרות רבות אחרות. המשחק גם מאפשר לשחק בו בלי במצב מיוחד, שבו לא צריך לדאוג למטרות מוגדרות מראש, אלא לבניית עיר משגשגת - ממש כמו בסדרת משחקי סים סיטי. אני מצאתי את החלק הזה של המשחק די משעמם. בלי מטרה מוגדרת מראש קשה - זה פשוט לא סוחף מספיק מצד אחד ולא יורד לפרטים מספיק כמו במשחקי אסטרטגיה רציניים כמו הטוזגקו!וצו"). | אחד מהעניינים דש וי ןי ל ב-]]] 6.8568 היה עניין הדת. פשוט היו כל בך הרבה אלים לרצות שמצאת את עצמך מתרוצץ בין המקדשים השונים, בונה עוד ועוד יי יי ל יכול לומר שהאלמנט הדתי דומיננטי פחות ב-11/071, אבל מה שבטוח הוא שאין כל כך הרבה אלים כפי שהיו בתקופת רומי. המשחק מצטיין בצד הגרפי, ומה שמיוחד בסדרת משחקי האסטרטגיה ב זמן אמת הזו של סיירה זה הדגש על הפרטים הקטנים. אפשר לראות את הכל מתרחש: את האנשים הקטנים שהמגיעים לעיר בעגלות מסע, את שת הולכים לעבודה, מכבים שרפות או סתם מסתובבים. של ועל אף מספר אלמנטים מייגעים, 110 הוא משחק מקצועי שעולה על ]11 02135858 ונותן תשובה טובה למשחקי אסטרטגיה חכמים ב זמן אמת . ו .".,(,() משחק אסטרטגיה מקצועי ורציני. נגד: אטי למדיי, שוחרי הקרבות יעדיפו להמשיך לחפש. מאת: ערן פולוסצקי המשחק הקודם. 2 ]- א | ּצְ נש אופ אוסטחוג היה משחק מצוין ואחד הראשונים שאפשרו לשחקנים לשחרר בנידערובה, לחסל ברוני סמים ולהיכנס בטרוריסטים ברחבי הגלובוס. כל זאת, בשילוב גרפיקה לא רעה ותכנון טקטי מורכב. כעת, מגיע אלינו משחק ההמשך והוא מביא חידושים דבים ומתקן את כל הפאשלות של השאלה הראשונה שעמדה לפנינו היא אם תק שקטסא :או שססחתוגת יצליח להתעלות על משחק המלחמה הטוב ביותר בכל הזמנים - ח111006 פטסזטפהגכ? באיזשהו | מקום, | ההשוואה | בין סטטסת ל- כ[11% היא לא ממש נכונה, מכיוון שהמשחקים מתמקדים בתחומים שונים. 1% מתרכז במלחמה ככלל, כבאשר העלילה מתקדמת בד בבד עם סיום המשימות, ועולם המשחק של כ116.1 הוא הרבה יותר רחב וכולל שטחים ענקיים, כלי רכב אינטראקטיביים ועוד, משהו בסגנון "12 הנועוים", כאשר אתה נכנס לנעליים של כל חברי הקבוצה. לעומת זאת, ז5063 086 מתמקד באזורים סגורים יותר ובמצבים שכוללים טרוריסטים ובני- ערובה. בכל אופן, בחרנו לעמת בין השניים במיוחד נוכח היומרות של כל אחד מהם להיות משחק "הסיירת" האולטימטיבי. עבור מי מכם שלא שיחק ביאופ שססחוגא, נתאר את | בסיס | המשחק: ץק סקט מאפשר לך לקחת פיקוד על קבוצה של לוחמי עלית שנלחמת בטרוריסטים ברחבי העולם. לפני כל אחת מהמשימות, אתה מקבל תדרוך שמתאר 8 ה מ את המצב, ומנקודה זו אתה חופשי לתכנן תוכנית מתקפה כרצונך כדי להשתלט על המצב. לפני תכנון המתקפה, עליך לבחור את הלוחמים שמתאימים למשימה, לחמש אותם במגוון כלי- משחית ולארגן אותם בקבוצות לפי צבעים. את תוכנית המתקפה תוכל לתכנן בעזרת מפות של האזור, כולל מפה תלת ממדית. על כל המפות (מלבד המפה התלת ממדית, למרבה הצער), אתה יכול לסמן שבילים עבור הלוחמים ובנוסף לנקודות בהן הלוחמים צריכים לפתוח דלת, לזרוק רימון עשן או לבצע פעולה אחרת. לאחר מכן, אתה עובר לשלב הביצוע בו אתה יכול לצפות בלוחמים שלך ממלאים אחר ההוראות או להצטרף למתקפה ולקחת חלק בעצמך. יכולות השליטה פטס מאפשר לך לשלוט על כל אספקט אפשרי של המתקפה, וזה בהחלט עלול להרתיע שחקן מתחיל. למעשה, מפה שנראתה ברורה לחלוטין הופכת לערבוביה של סמלים וקווים בצבעים שונים, כאשר אתה טוען תוכנית מתקפה. למרבה המזל, הדברים הופכים די מהר לברורים והסימון הוא פשוט למדיי: אתה מסמן נקודות אליהן הלוחמים שלך צריכים להתקדם. בנוסף, אתה יכול מ ב שת ₪ 9. 8--שש בר - = =-4=- ל | 400.=ממל"== ---) מיוחד, כמו רימוני- הלם או פצצות. אתה יכול גם להורות ללוחמים שלך לפרוץ דלתות, לרוץ, להתגנב, לעלות במדרגות או לחיכנס לאחד ממספר מצבים קבועים מראש. המצבים הללו כוללים מצב "חיפוי" בו הלוחם שומר צל אזור מסוים ותוקף לפי הצורך, מצב "הגנה" בו הלוחם מגיב לסכנה מכל כיוון שהוא ומצב "צליפה" בו הלוחם שלך יסתכל לכיוון שבחרת ויפתח באש במידת הצורך. אפשרות מרתקת נוספת היא להורות ללוחמים לחכות לסימן ממך, לפני שהם פותחים במתקפה משולבת, שכן מתקפות משולבות זה דבר יעיל להחריד, כאשר הן מתוכננות בקפידה, אחד החידושים ב-8ז68ק5 0826 הוא משימות האימון החדשות שלו. בניגוד למשחק הקודם, שלא ממש עזר לשחקנים חדשים להיכנס לעומק המשחק; זהטק5 86ט₪0 מקל מאוד על שחקנים חדשים בעזרת משימות אימון מצוינות. משימות האימון מלמדות בצורה בהירה מאוד את כל הדברים שאתה צריך לדעת, החל בתנועה פשוטה של לוחם בודד וכלה בהתקפה משולבת של מספר צוותים. ממש גן - עדן לשחקנים מתחילים. אחרי התכנו]... לאחר שלב תכנון המתקפה, אפשר לעבור לחלק השני (והמרכזי) של המשחק - הפעולה! הפעולה במשחק מוצגת ממבט ראשון, בסגנון 6 ודומיו. למרבה הצער, המנוע הגרפי כמעט ולא השתנה מזה של המשחק המקורי, אך האנימציה של הדמויות פשוט מעולה ואפשר לפגוע בטרוריסטים במגוון חלקי גוף, כדי לראות אותם נופלים בצורה שונה. פשוט מקסים. בנוסף לאנימציה, גם השליטה בדמויות מציאותית מאוד, לוקח המון זמן להחליף נשק להורות לצוותי הלחימה שלך להשתמש בציוד או לטעון אותו, כאשר פס קטן מופיע על גבי המסך כדי לציין כמה זמן נשאר לסיום הפעולה. למעשה, לא אחת קרה לי שצץ טרוריסט בקרבתי כאשר החלפתי מחסנית, מה שגרם לי לקלל את הפס הארור ולהתחמק באלגנטיות (או: לברוח!!!) | מהטרוריסט האכזר. אפשרות נוספת שהתווספה למשחק היא ההישץנות לצד. אפשרות זו נראתה עד היום רק במשחקים ]1016 ו-2 500066 ות5]6ע5 (שני משחקים מעולים!), והיא מאפשרת לשחקן להציץ בזריזות מעבר לפינות. אפשרות מגניבה ביותר, ללא ספק. הבעיה היחידה היא שאי אפשר לנוע לצד בזמן שמציצים, מה שמקלקל קצת את ההנאה מהאפשרות החביבה הזו, השיפור המשמעותי ביותר ב-6פטסת זה הוא האינטליגנציה המלאכותית של הדמויות. כל דמות מגיבה בדיוק כפי שהייתם מצפים: בני ערובה נכנסים לפאניקה ובורחים מכם (גם כאשר אתם מנסים בסך הכל להציל אותם) וטרוריסטים מגיבים לסביבה שלהם ובאים לבדוק רעשים מוזרים כמו ירי או אפילו פתיחת % אמנם המנגנון הזה אינו מושלם (הטרוריסטים קצת יותר מדיי עירניים), אך הוא בהחלט מוסיף המון למשחק ומתקן באגים טיפשיים באינטליגנציה המלאכותית, שהיו קיימים במשחק הקודם (וכמו הקושי של קבוצת לוחמים לעבור דרך דלת, כאשר מגיעים מצדה השני). שלבים משופרים גם השלבים של המשחק עברו שיפור דרמטי, ואפילו התווסף שלב שמחייב אתכט להשתלט על מטוס חטוף!!! אמנם השלבים לא מתקיימים באזורים פתוחים (כמו כ 11%), אך המיקומים שלהם פשוט מצוינים וכולליט מוזיאונים, מבצר ערבי עתיק, טירה נטושה, עמדת תצפית מבודדת שנמצאת באזור מושלג, מיכלית נפט, כור אטומי ואפילו בית האופרה של פראג. לסיכום, ל - ז8סק5 0886 יש כמעט כל מה שאפשר לבקש, אך הוא לא מצליח ליצור אווירה שעוטפת את השחקן כמו ₪ם1. זה לא שהוא משחק רע - ממש לא! להיות המשחק השני הכי טוב בז'אנר זו מחמאה, ולא עלבון! בנוסף, כ[118 מתמקד בשטתים פתוחים ובזירה צבאית, בעוד ש-₪0₪86 ץק מתמקד בזירת הטרור. ההמלצה שלנו? 1% בעדיפות ראשונה. ז5068 26טסא בעדיפות שנייה. רות, סוף. 72 // 5 2 וע בעד: [] שלבים מתוכננים היטב, אינטליגנציה מלאכותית משופרת, | משימות אימון מצוינות. | נגד: | טרוריסטים קצת יותר מדיי עירניים, | | משחק מרובה משתתפים לא | מלהיב קהל יעד: ] חובבי משחקי אסטרטגיה/פעולה, 0 ל ד על יחידת עילית מחשב במת(ה, יוצא במבצע מ(ויים חדש: * 0 חתמו על מ ל-17) וקבלו 1 ירחוןים הכוללים 19 משחקים מלאים על גבי אסח-). = | 0 ְּ 6 בווסף, תוכלו לבחור באחד מהמשחקים הבאים: - 8 מויים חדשים שנלן לרכוש און משחק הפלשפור ,אוהה ב-65 ש"ח. 0 (ו, לה אתם מהכים? לכבוד :]50 - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 | טלי 03-8171666, שלוחה מסי 219 = .]1 2 רשיכות המות[ות ו | ברצוני לח ל מנוי שנתי ל-7] | | ברמוני לחתום על מנוי שנתי 17.5 | יש לסמן 3 אפשוויות על פי סדר העדיפות: | | ) אני מנוי חדש/ה | [] אני מחדש/ת מ כ שבדו :ו םשא "]0,]207/‏ בש שפכ 22414 שטש. ב ששבש בב שב. 2.2 - 9 7 ו ים: = 0 יר ו ודדדוויירירייריייייריירררייררריייר----- [] ש|ש0₪ (|אששתא = [] ששמאהמאפע אחהם ₪ = ₪ = ₪( = = = = => = => = = ₪ ₪) ₪|.= = | = = ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ( שמ ו וי 1 ואי ₪ 5 1 2א בו וו ווספוו משחק אחטרטגיה עם 9ם הק | | | | | | ְ 2 וא וו ו ְּ . 8 ספ סה או ב 8 | טלפון - ₪ = ה חחח חפ ל ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ יצ ₪ מ ₪ שי = ₪ ₪ ₪ ₪ : 83 ַ | ו י ש ה מו חמת הגו מות ונ גם הרבה עעם ובעצ'קו ריר /.. בחידוז בני ודובה: | | - : מצורפת המחאה לפקודת מערכת / א על סך 29 שח ח במזומן עבור 1 נוליונות. ו וי - | הלמממטמהל , 2 | מצורפת המתחאה לפקודת מערכת ןאו על סך 364 שיח במזומן עבור חבילת מנוי ומבצע המשחק ם םומ ב והשוחהזווה5 ] הוראות חיוב בכרטיס אשראיו: ויזה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול] שס בעל הכרטים 2552ב וו ו |ר, 0 000000000 ".= ורן. | -% 1 וו ₪000 . 5 פווד 0 הה וו ₪ ₪ = = ₪ ₪ ₪ן₪₪9=₪₪₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ = = = מס' ת.ז -.....----------- (ס' כרטיס דרפיויויריייייייייריי-י----- . בתוקף עד -------- דדדדדר-- ב ו זו 0 וה | . וו תפ | חתימת בעל הכרטיס -70-- 2 ----.-.. בכרטיס אשרי החיוב ב"4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית יש לי מחשב די חדש, עם מאיץ תלת ממד מסוג 2 סססט/ ומודם פנימי פשוט. אבל, אני לא מצליח לשחק במשחקים באינטרנט, וכאשר אני מנסה להתחבר לספק שירותי האינטרנט שלי, החיבור מתנתק לעתים קרובות. גם כאשר אני כבר מצליח להתחבר לאינטרנט, אף משחק-רשת לא עובד. מה אפשר לעשות? ‏ בבעיה שתיארת יש שלושה חשודים עיקריים: קו הטלפון, המודם וספק שירותי האינטרנט. כדי לבדוק אם הבעיה נמצאת אצל ספק שירותי אש = האינטרנט שלך, פשוט הירשם לעסקת-חינם של אחד מספקי האינטרנט האחרים או לעסקה הזולה ביותר שלהם. כך, תוכל לבדוק את מהירות החיבור ואיכותו גם דרך ספקים אחרים - את המודם אתה יכול לבדוק על ידי כך שתנסה להתחבר למחשבים אחרים (של חברים שלך, לדוגמה) דרך תוכנה כמו [תוווח6 1 זסקץ1 , שמגיעה עם פאיסשחו או בעזרת משחקים שמתחברים ישירות למחשב אחר (חיבור דרך מודם). אם יש 9" . ו ו + לך עדיין אחריות על המודם, אתה יכול. 0/0 / 2 6 9" זע לשלוח אותו לבדיקה, להחליף אותו או לבקש מהחנות בה קנית את המודם דגם אחר - כדי שתוכל לבדוק אותו לפני הקנייה. את קו הטלפון אתה יכול לבדוק על ידי שיחה פשוטה לבזק - פשוט בקש מהם לבדוק את הקו. אם בדקת את כל האפשרויות, והחיבור שלך לאינטרנט עדיין נתקע, בדוק אם יש התקנים שמתנגשים עם המודם, וודא שכל מנהלי ההתקנים שלך מעודכנים. אני מאמין שאחת מהאפשרויות תעזור לך, אך אם יש לך בעיות נוספות, שלח מכתב נוסף. אני חושב לקנות מחשב עם המפרט הבא: 3 התטו)מ6, מ128(1 זיכרון 1 א, 09 דיסק קשיח, 40ג60-80%1, מודם 56% פנימי ומאיץ 3000 000003/. הבעיה היא, שאני לא בטוח לכמה זמן יספיק המעבד. בנוסף, כל הרכיבים מתקדמים נורא מהר, וגם הופכים לזולים יוחר, כך שאם אחכה שלושה חודשים, אוכל לקנות מחשב הרבה יותר טוב באותו סכום כסף. בקיצור, השאלה שלי היא מתי כדאי לקנות ואיזה מרכיבים כדאי לקנות, כך שיספיקו להבי הרבה זמן. | אווו, שאלה מורכבת. את העובדה שהחומרה הופכת לטובה יותר וזולה יותר אנחנו לא יכולים לשנות, וכנראה שהבעיה שתיארת תישאר איתנו לעד, אך בכל זאת אפשר לקנות מחשב חדש בחוכמה. ראשית, בזמן קניית רכיבי המחשב- תחשוב קצת על העתיד. לדוגמה, קנה לוח-אם טוב, שתומך בכל הסטנדרטים החדישים, גם אם הוא עולה קצת יותר מלוח-אם "פושטי" כי זה יכול לחסוך לך כסף בעתיד. אמנם ייתכן שיהיה עליך להחליף את לוח-האם בפעם הבאה שתשדרג את המחשב, אבל אם יתמזל מזלך, תוכל להשתמש בלוח-האם האיכותי שלך למשך זמן רב. דוגמה נוספת: קנה זיכרון רב, מכיוון שהוא זול יחסית והוא יאפשר לך למצות את המירב משאר הרכיבים (או: המחשב שלך יפעל מהר יותרו). שנית, קנה רכיבים שהם דור אחד לפני הדור החדש ביותר. אמנם הפנטיום 600 כבר נמצא בחנויות, אך אתה ממש לא צריך את כוח העיבוד שלו כרגע, ואתה בהחלט יכול = ₪--- לחסוך כסף ולקנות פנטיום פחות חזק במחיר הרבה יותר משתלם. בקשר לשאלה מתי כדאי לקנות, התשובה תלויה בכמה דחוף אתה צריך את המחשב. אם אתה יכול לחכות, חכה כמה שיותר זמן כדי לקנות מחשב טוב יותר באותו סכום כסף. אם אתה יכול לחכות, אבל לא הרבה זמן, חכה עד שיוכרז מעבד חדש ומחירי המעבדים ירדו. בעיקרון, תמיד יהיה מחשב טוב יותר וזול יותר בעוד שלושה חודשים, אבל אם תחכה לעד - אף פעם לא יהיה לך מחשב... בבית שלי יש שלושה מחשבים, ושניים מהם לא חדשים במיוחד. הבעיה שלי היא שאני רוצה לחבר אותם ברשת מקומית, אך אני לא בטוח לגבי המהירות שלה. האפשרויות הן 10%1₪/5 או %/100%10, כאשר האפשרות השנייה עולה, כמובן, יותר. העניין הוא, שלחבר שלי יש כרטיס במהירות %/100(1₪ ואני רוצה להתחבר גם אליו (אני יכול להעביר את המחשב, מכיוון שהוא גר ממש קרוב). איזו רשת כדאי לי להקים? --.ר-.ו,. חיבור %/100%10 הוא בהחלט חיבור. מועדף למשחקי-רשת, למרות שאני בספק אם תזדקק לו עבור המחשבים הישנים. בכל מקרה, אני ממליץ שתקנה. כרטיס אחד במהירות %/15א 10/100 ואת שאר הכרטיסים תקנה במהירות של 15 | תגיד, דוקטור, מה עושה כפתור ה-ספ-טך במחשב שלי? אני לוחץ עליו מסקרנות, ושום דבר לא קורה. למה, לעזאזל, יש במחשב שלי כפתור שלא עובד? איך מפעילים אותו? ‏ > "₪ תשובה: קורא סקרן במיוחד יש לנו היום. כפתור ה-6פז1 לא ממלא כיום אף מטרה, למרות שפעם הוא שימש כדי להאט את המחשב. ברוב המחשבים הכפתור לא מחובר בכלל ללוח-האם, כך שאתה יכול ללחוץ עליו עד מחר, ושום דבר לא יקרה. בתפריט ה-41025 שלי, יש אפשרות בשם תאשסדתתץ ואסזאמ]א ג ואני יכול לשנות אותה בין 16%10-25618. חמה אומרת האפשרות הזו, ומה צריך להיות - . הערך שלה? . יופי של שאלה. 02 מאפשר למחשב שלך לשמור טקסטורות בזיכרון ו( של המחשב שלך, כדי שהמאיץ שלך יטפל במידע ישירות משם, במקום להעביר אותו קודם לזיכרון של המאיץ. האפשרות ₪6 דדאתק ג צמסואטוא ?07 מתארת את הכמות המרבית של זיכרון ואגת שיוקדש לאחסון טקסטורות. העניין הוא, שרוב המשחקים ממילא לא מנצלים את האפשרות הזו, כך שלא ממש משנה מה רשום שם. בכל מקרה, הערך המומלץ עבור אפשרות זו הוא מחצית מהזיכרון הכללי של המערכת. 4 6חהז +01 000 כ 6 אחז 01 ו ,ג מאת: גבריאל שנברג אין ספק שההמתנה הייתה ארוכה אך שווה. למשחק הזה אני ממתין מאז ב כ ל | קודם כל אביא הקדמה קצרה. גבריאל נייט התחיל בתור משחק הרפתקה בסגנון 6.116% 6 וחוס] - הצבעה ולחיצה, ז'אנר שהיה מקובל עוד ב-993]. מה שייחד את גבריאל נייט על יתר משחקי הקווסטים הייתה רמת הכתיבה בהנחייתה של ג'יין ג'נסון, סופרת גי יע מצמרר, אגדות אורבניות, דמויות אמיתיות ואמינות (דבר שקשה להעביר בציורים מפוקסלים) והומור מצוין. בעלילתו של גבריאל נייט הראשון הכרנו את גבריאל נייט, סופר ספרי אימה, שמושפע קשות מחלומות בלהה שהוא חולם, גבריאל הוא בעל חנות ספרים עתיקים בניו אורלינס, וכשמתחילה שרשרת של מעשי רצח בעיר, הוא מחליט לחקור את הפרשה כדי שזו תספק לו רקע לכתיבת ספר מתח. באיזשהו שלב מסתבר לגבריאל ולנו שהוא בן למשפחת מגרשי שדים ומכאן ההיסטוריה מתחילה כשהיא מגובית בדיבוב אותו ביצעו שחקנים מוכרים שעשו עבודה מצוינת, וסייעו להפנים חיים בדמויות המצוינות (את קולו של הפקד מוסלי חברו של גבריאל שיחק מארק האמיל, לוק סקייווקר ממלחמת הכוכבים), משחק ההמשך, חוה!זוא' 86851 טווד הביא את גבריאל אל גרמניה, כאשר הוא והעוזרת שלו מחנות הספרים נקראים לפתור מקרי רצח הקשורים לאדם -זאב מאיים. מעבר לעלילה המדהימה שקישרה בין משפחתו של גבריאל למשפחתו בגרמניה, ולעובדות ולדמויות יי יי כ וו ול ב משחק אחר, מה שייחד את גבריאל נייט 2 הייתה העובדה שזו הייתה הפעם הראשונה ולדעתי גם האחרונה שבה נוצר משחק מחשב המבוסם על קטעי וידאו מצולמים, שחיה גם מורכב ועמוק, 03/07 נם מרשים גרפית, גם ןי הי יפו עו ואפילו שוחק כהלכה. פשוט תענוג. הדבר היחירי שאכזב בפרק זה הייתה העובדה ששחקני הקול מהמשחק הראשון לא יפלו להשתתף בפרק הזה שהיה מצולם (הם פשוט לא היו דומים לדמויות שאותם הם שיחקו), חוץ מזה, המשחק עצמו זכה בפרסים רבים, ביניהם משחק השנה של 1996 , ופולם הני = בי די = יה יי | 0 מזמן - ולא תאמינו, הם עדיין שווים משחק, גם בימים אלו של מאיצי תלת ממך וג'ויסטיקים וטטים. לא להאמין! ונעבור לגברריאל נייט 3! הפעם נושא המשחק הוא ערפדים. גבריאל נקרא מביתו בטירה הגרמנית של המשפהחה, כדי לחקור סדרה של תקיפות ליליות מסתוריות על משפחת מלוכה אירופית. שוב | הסיפור ההרפתקה " 7 ב ""ער* ו שבהתחלה הופך לעלילה טבוכה שקושרת בצורה מפתיעה היסטוריה, אגדות ‏ עממיות נראה פשוש, והרפתקה מודהנית. - כמן שרק ג'יין. ג'נסון: יודעת לעשות, בסופו של דבר גבריאל מגיע לכפר קטן בצרפת ומתחול לחקור..: בהתחלה נראה שמדובר בכפר נופש פשוט, שקורא לתיירים לבוא ולחפש איזה אוצר עתיק, אבל לאט לאט מתברר לנו שלא כך הדברים. ומכאן אני פשוט שותק וזהו, שששש... על רמת המשחק והדמויות הפקח מוסלי, חברו של גבריאל מהמשחק ‏ חראשון והעוזרת שלו משני המשחקים מופיעים במשחק, ואני שמח לומר שרמת הדיבוב 5 ד ו המהמהרטטו ..-.- .-">- ₪ =. = 00 4 3 2 : ! + -- 2--] "2-7 0-56 | שב 77 ד %לדמויות מצוירות כאשר המשחקיהזה מכיל מנוע | ה אנו מביסים בשה כבוות ראייה בלת! המצוינת שאפיינה את הפרק הראשון בסדרה נשמרת גם כאן - עִם טים קארי המצוין שחוזר לעשות את קולו של גבריאל. בי מזכיר קצת ספר של אגאתה קריסטי, = מ ל רנ נכן מפוקפק, ואינטרסים מנוגדים - ועל גבריאל לגלות, מג-אחראי לתקיפות הליליות, וכך, בכל פעם כשנראה כאילו אנו יודעים הכל - מתברר שזהו רק עוד קצה של קרחון. מבחינה הזותית גבריאל חוזר למקודות תלת ממדי מיוחד, ובאמצעותו אגו נשאבים לתוך עלילת המשחק. השליטה בעניין מבוצעת על ידי העכבר, השליטה:אינה בגבריאל עצמו, או מנקודת מבטו כמו במשחקי אַקשן תלת ממדי. במקום במטרה לטגוע. ממנו לטייל בלי סובה טובה ולהשתעמם. הרעיון הזה חיובי, אך לדעתי לא נוצ'ל מספיק, הפצ - ו 7 ו שם את אש יי של השחקנים/במרכז, ומבט המצלמה מאפשר לנו להסתכל בהופשיות על כל הפרטים הקט ולהקשיב לכל האנשים מסביב. מבט שני... מצד שני, דווקא הייתי מעדיף הרפתקה בסגנון של מבט שלישי או ראשון - נקודות מבט שנותנות לך להזדהות יותר עם הדמות המשוחקת". - וזהו אחד הדברים שהפריעו לי במשחק. הרגשתי שאני אמנם נודר לי ממקום למקום, וכל הזמן רק חכה לגבריאל שיבוא אחרלי. דבר גוסף שהפריע לו היה 5וחי המחשב שהמנול הגרפי שו גבריאל נייט 3 דורש - על' עָטיפת ב מצוין שגם מחשב - 16 בעל הניבטא הדרומי הכבד וההצרות הציניות - מאיץ תלת ממדי יוכל להריץ את המשו חקי / של הזרת כאן, ומבטיחה שעות כיף של משחק גם המצוין הזה,: אבל. לאחר וו אני ממליץ. > 7 | ששיחקו במשחקים הקודמים, וגם לאלו לבעלי מחשבים רבאלה מו לשדרוג | ולא שגבו - יי שי יק אוהבים משהקי להיכנס להרפתקה שכזו (תרתד. י מע מע 0 ד 2 -ן ה (וכאלו, כידוע, קשה למצוא בימים יוצרי המשחק החְכימו לו ג ₪ נקודות חמות | אל במפה, שרומזוּת ₪ יצו 4 5 / לא א" סק שגבריאל נייט 3 עושה עבורה הדמות החביבה של גבריאל נייט השרמנטי, מצוינת וממשיך בכבוד את מסורת המשהקים 0 בסדרה, אך לפעמים מצאתי את צצמי געגע מייו הווידאו המצולמים של הפרק הקודם, נ/// 5 2 בעד: עלילה מצוינת, משחק קול מעולה וסביבה גרפית אמינה. נגד: כבד על מחחשבים חלשים. ולדעתי, פחות מפחיד מהקודם. וי יוו < יי ו חבים וחייכן שפיראטים נוראים חטפו ו 7 הרפתקאות כדי לזכות בה בחזרה בדרך הוא פוגש במה ידידים ותיקים כמה מפלצות מזיקות ומשחרר רו = לפתוה את הקרנבל, אספר שהמשחק הנפלא הזה מכיל את כל מה שיש -. מצויר טוב- עלילה על דמות חמודה שמחפשת את "הנסיבה", מכשולים והכי חשוב. אנימציה 6 מעולה. למעשה, האנימציה של המשחק כל כך חשובה, שאין דרך ולא כדאי לשחק בו בלי מאיץ גרפי ואפקטים תלת ממדיים. במילים אחרות, המשחק הוא דוגמה למה שאפשר לעשות עם השקעה עצומה ומנוע תלת - ממדי מעולה, שפועל בצורה חלקה, ללא באגים, ומביא אתכם להתפעלות עצומה. במילים אחרות, אם אתם רוצים להשוויץ בכרטיס המסך שלכם ובביצועים של המחשב, זהו משחק נפלא. במהלך המשחק תגיעו לנופים דמיוניים קסומים - מפלים יפהפיים, מצולות הים, נהרות, טירות ועוד - והכל , בגרפיקה שוולט דיסני הגדול לא היה ] ב - ₪ המצוירים, וייהנו גם מהצורה הקלה שבה , לומדים את שיטת ו יש ירי התקדמות קלה בשלבים הראשונים). המשחק טוב גם 3 משחקי הרפתקאות ותלת ממד, והוא מכיל בתוכו את האלמנטים הידועים ממשחקי הרפתקאות - להשיג /ש נקודות, - מעל מים שאסור | ליפול לתוכם, | לטפס ולברוח מה"רעים". בכלל, כל פעולה שיש כאן מושקעת ב ו וריצה, הכל מושקע, ואין במשחק באגים שיפריעו להנאה. כמו במשחק הטלוויזיה הוגו, גם בריימן תאספו גחליליות את ה המוכרת לה *[די פיי : הבריחה הגדולה . ל" - - + "ל ו *וזר יש יי . ק מי שאוהב משחקי הרפתקאות, וגם לכל שי מתבייש בה. | ₪ ולכסוף תצילו נסיכה. בּריימן תאספו גחליליות בצבעים שונים, לדוגמה: הגחליליות הכחולות יתנו לכם אוויר לנשימה מתחת לפני הים, הגחליליות הצהובות הן בונוסים בשלבים השונים וכאשר תקחו גחלילית ירוקה, תתחילו ו[ יי בכל מקום שבו לא תצליחו לעבור הלאה ולהתקדם, המשחק יעזור לכם עם רמזים ואם תצברו מספיק נחליליות, תוכלו לעבור גם ימוי נוי בר ו בי גחליליות צהובות כדי להגיע לאותם שלבים סודיים). בסך הכל המשחק הזה מכיל הרבה דברים טובים, כאשר בפועל כדאי, מוכרים ממשחקי הרפתקאות קודמים, ואין פה חידוש גדול, אבל זה נכון בעיקר להתחלה, בגלל שבערך מהשלב השלישי מתחילים לראות כמה חידושים מקוריים, אגב, אם נוסיף את העובדה שהמשחק ממש לא אלים, נגיע למסקנה שזה משחק טוב לילדים - הם יוכלו לשקוע בו למשך שעות ארוכות, בלי להתייאש ובלי לשרוף את הבית לאחר מכן. בסיכומו של דבר, המשחק הזה מומלץ לכל , מי שאוהב אפקטים תלת ממדיים!) ן מרשימים מאוד. המשחק גם לא מראה בעיות על מחשבים | לא כל כך הוקים . |[ ₪ | בכבודו, ובלבד שיהיה לו ו ו כ באגים מעצבנים ומלבד זה | ₪ שלא יכלו ללמ . 4 לדבר 7 ו 00 8 7 ד, והוא 22 בעד: גרפיקה תלת ממדית מדהימה. ממש כמו לשחק בסרט מצויר. נגד: פסקול דובר צרפתית. 2 | 2 "שש > ] 15 ; 5 כן גם ב-אבאהתס יש דרקון. ולמעשה הוא מכיל שני משחקים באחד. ו | או ₪ 8 והשני, כמעט קשה = להאמין, סימולטור לטאה בגודל של אוטובוס. פרק ה- 415 ₪ 1018 שבמשחק הוא סביר למדיי, אם לא מאכזב מבחינה גרפית עם קפיצות וסיבובים מושלמים, פאזלים מעייפים, מלכודות מוות מידי וקרבות ארוכים, אבל את כל זה שוכחים ברגע שתהיה חופשי לפזז לך באוויר עם זוחל יורק אש במשקל שני טון. | מב א ת ה מ ש ה ק ₪ בתור רין, בחורה | לעבין ולוחמת חרב מצטיינת אשר ניצלה מהתקפת ברברים על הכפר שלה. תפקידך הוא למצוא את ספר הדרקונים" ולגייסו למשימת הנקמה, כשהשלב הראשון משעמם למדי תוך התקפות חוזרות ונשנות של מפלצות מעוותות ועכבישי ענק, עם מעט | ו ו | ו , הכפתור// פאנל", למען הטעם הטוב. אבל אז אתה מוצא את הסום, והעניינים הופכים להיות הרבה יותר מותחים. ציר הבחורה/דרקון במשחק עובר טוב למדיי, למרות שהרעיון של "הטס את הדרקון ואז שלח את הבחורה למעתה חשוכה" נוטה לחזור על עצמו לפעמים. בנוסף לכל זאת, בהתהשב בכמות הבלתי מוגבלת של מוח הסיליקון של המחשב שלך, כמות הערפל בזמן הטיסה היא מהממת. אבל בגדול, 41 8 כ הוא חוויה מעניינת ומהנה. אין בו דבר שעוד לא ראית, אך בכל זאת הוא נותן הרגשת סיפוק. (?> קרבות האוויר הם מהנים ‏ במיוחד והם למעשה נקודת הזוהר של המשחק. ואין תחליף לסיפוק הנובע מהיקלעות לסערת קרב עם דרקון |מרושע, | בומן שבליסטראות ", המאוישות בטרולים יורות | עליך ו כדורי אש מכל עבר. מצד שני, קרבות היבשה הם מתישים ולא מדויקים מבחינה היגיונית, ובעיה זו באה לידי ביטוי בעיקר כאשר אתח נלחם נגד עכבישי ענק אך אינך יכול להכות בהם. חוץ מזה, המלכודות על הרצפה והסכינים שנופלים מהקיר צפויים מראש וקלים לעקיפה מה שהיה עבורי די מאכזב. אז לסיכום - "פאזלים גרועים. משחק לא רע. דרקון מדהים," 6 שש 5 2 בעד . ןו 0% 4 0 לא % יי > משחק אקשן ממוצע, פחות או יותר. אבל מה עם לארה? ,)- לרק 1 1 יל ו ₪ = -=₪.- = ו = = :ד החדת -= א 0-7 == 7 ...יש = = כ שג - ה שה - 7 1 ב ₪8 וק ו ב וו . 7% 2 ב - : . 2 ד 3-ל > בש ככ 4 הי כו מבי כ 2 "ואד + ו 9 7 = וי 0 לסו אכ / 7 + אוו 2 יא אב[ ₪ כשרב= ל ה ל . [-- - - = -' ₪ -- 7 חן = . א א 7 א > = - 1 ו ג = = יי 41 5 דש 2 שיש 4 0 - . : 2 - :א" - ₪ 0% בי = == - "1 2 *--4<<-. 6 "דש %= % = 2 ).| - . = "> "ל - - + -% , ₪ 2" יי . - 4 | שי ₪ - "ו .1 =( - . ו -. : ך "= לש שו = "לב בשי 00 על 6 בו שו כ שת שי 71 = וא ד אה 1 : 6 5 . 5 זל בד" = "ו ה : ו ו ר"ע 0% - ו "יא 5" 1 י - - . ע , . = = זר - / ביל = 3 2 - 1 . א ' -=, - - ו 2 בנ 3% ה ". 5 -ץ : 0 2 4 , בה 1 0% = = "ו א - . 9 *-,- ו ₪1 5" 4 בי "= ה > 4-2 "קיר -- -- "ראד -- - . 2 ַ - - -% -. -- 9 = - = שש ו - - יּ . ב 1-0 16 04 רש 7-ב = = == 5 . . "-] -- - % - ל ה / - ו 4 - ו ל ו ו '4 קר ש וצ- בש ‏ נענב לגש "ל לשנמפ ו ל 2% , = מ 1 = ידש . - 2 > - "שו - 7 ₪ 0 הור = == ₪ 7 וז .: 2% י 4 . 0% :2 ל ור 1 0 מה 7 עלוק - " - | - 0 1 . . + ",ו . שיש החש ךר" "א "יי - - 1 - 1 4 6 - . = -% לה 3 9 3 " ;₪ 3 4 = 0 - -. - 5 - הב - ₪ . . . . ּ ד 0 1 > ל ו *- % 7 / . = - "1 7 2 ₪ ישן : . . י 0 / . ', | - : 0 - . י ) , - שח . יכז - =% 1 . "שי בי /. ו = = :.) , . = - - = 2 = , > 0 . , -]ֶ - -- - ב ' (- = 01 ם ן % . - 8 . הש" - - "- : 3 - - - . . ו . = 1 . - + , ב ] . , . י - א - " יא : - = 'ן = דו " . ל 0 1 ה ד . 1 . ]= . . - - 4 י 4 ו - = . . + - שא . כ "יקי 0 ' = ו הל ו - - ₪ 4 - - ₪ 4 - ₪" - - == [ . . - 1 ולות . ./ - . 4 = | = . ג תי = = . שי 0 5 . 1 וצ + 4 שריי "= [ -. *ה*ו]ז, - - : - . 0 4 4 % " 4 ( . ג" ₪ ₪ : -= . 1: - ) | ! / - == - 2 5" 0% 1 הלעי רק ל ה כ = ריר 9-07 ו ו "= .א > 5 "ו - אב" לד . 4 - - > 2-1 עלק" = יי "שי - -- % . "= = . | 1% > = ו = - ו > = 4 ] 0% 0 5 . > 4 =-- ' ->->% -- ישי . ₪ 2 . 7 ...ו : ' : 2 . *.. ".9% == יי = + ג" . 2% , %% "ו . ג . ₪ > %' ו : - 2% ".4 7% א) - 5% - - = = - : ₪, - - : יִּ מ - א ש == .0 <> שש 2=!|0-ש= = , 9+ יי ל | ב '-, . ₪ | "= 4 1 4 ה מאת: אורן רביב | " 5 - ן 0% א" - דר =..: ו ו 7 = % . || 1 ע יי 1 0% . : ו . : 8 - . 8 . 2-ו 4 - | 7 א . 0 דא שי 217 הו א + ו . . ן - ה | 4 . ₪1 1 1 - ' 1 "ש) / . 5 - - , - =- -. וו . - 1 : - " : ו .6 %- . 1 1 ן . = [% 7 /]ן יש | "שר | 4 ז ₪ כ ל ₪ | | | / ' 8 ₪ 4 - 1 | ו 1 ₪ ) י א וה / 4 | ליחו לפלה את קהל הגולשים העיתונים היומיים ' 0 1 ו ל"ז 7 המגוע לגר לב זעי ו ו 5 + | 2 . 4 ך .ו - - - - ₪ כ - ףְ . - : : / 1 : | / ד 0 + באופ אגרסיבי יותר בשטח, מצעות האינטרנט בארץ. ל | <|| יא אולם חברות הפורטלים בג 2 עכשיו | בסחר ה"פיזי" בחנויות. בכל שתשכנע גולשים | תחומי טווי ב ולסר ו - 5 . להתעזרר, -- 7" - 7 מלבר אגו אישי והרגשת ה"אנחנו מספר למה בעצם כל כך חשוב לפורטלים כ מ -% יותר במשיכת כ 0 לי אליהם. כו כן להתמקד = | | [ ו )] 5 |ן בשוק הישראלר, ב ו , רג 0% שיעבהו דרכם? יש לכך 5 ם כללים, "ישם םב ו ענת בלו לא ע עלו והתבססו % שלוש סיבנֶת4- כשכולן. ו בשוים ו -, ל -% <|ן| - ג וע "יה :4 יי - קלכסף. / ךְ . מפוימים, אך כיוון ש - 12 \ הוא עיתון/של כ מ ל כמו - -. פרסומות ז'לפי א כ + ו-ל+ם, החלטנו ₪ רק את הפורטלים; / הרייטניג לי זובה התוכנית, כך ₪1 באינטרנט, + שאכן מהווים שער לאינ נטרנט ככל שוותר אנשים יראו 4 שג 0 קר כבר היום, תוכל מחר, / ₪ 4" לש שנסקת. בכתבה זו קשורות, כמובן, >= | = למצואבמעט בכל מקום ובכל 0 1 מידע בבטיסו הוא אותו מידע, מה ו יי את המודעה שלך, ו 2 "הערה: ְּ ל דוש או לייחוד. צטרך לשלם *ותר לפורטל בר הוא נמצא. .' בל. נתוני המספרים 8 בג 0 לפי הרגשו גל של כמה מהגולשים אגב, לא תמיד כמות האגשים הצופים קובעת הלתבה בזהם:לכמות בכ = : ---נב- 1 | 4 6 . | ו שוחהחתי, בפורטליה = ורש לְוְכוד מחיר. הפרסומ 4 |- שנה התהטבות ג] ו שי שניתנו על ידי החברות עצמן,- 5 2 שו : ו בי מִרְברים על םיל = | מ גם בהתך הסוצ 2% וש שצופה בתוכנית או 'ְ .. ל ו 2 : בנ[ משתמש בפורטל. תוכנית טלוו 4 5 ו הפורטלים גראה אותו הדבר: ל קניות, גב רכ אלה זוכות / לרייטניג, . מה ואי : 5 = ו ספורט, אקטואליה, פנאי ובידור וכו'. כמובן 3 0 | 5 ו 2 שרצוי וצריך שיהיה: מידע 0 בנושאים 5 דמ "מי וי ופ = מ יי ד 0 "להתפרע", לשחרר את העניבה ולתת מידע ה - -- ו בסדרה המצוינת שכבר פרשה ‏ חברת לגמלאות "רצח מאדום לש - ל 1 ערז - ( ותא - = > ו + ₪ שיוא טיו ידש ו "ו == = | '!..מויי. .₪ מ 7 על נושאים קצת פחות שגרתיים. אולי זה יגרום ו לח. 4 2 ד 2 ב שיש ₪ כיום. , זי ו להיעלמותם של תשובות כמו "מתוך הרגל" סף הי6 ו בחז ו וים שונים, 4 ב לשאלה למה אתה נכנס דווקא לפורטל הזה ולא ו יונפקו | ה אליה, מחשוב ואינטרנט, = 0 0 7 ד 4 םש 4 - + גה" | בלבל 5 נסק ם ו חדשות בודור ר מבל העולם, - 2 =- ב בנוסף לנושאים ה"רגילים" שמשותפים ‏ כבר ל המהלך - כמוב 6 = במעט לכל הפורטלים, מנסות החברות להיבנס = בשנת ₪ / 2 בכל שש -- 8 | .= ב | לתחמים חדשים. שייחהה אותן מה מהשאר, מ בו נם תו ויח ₪ יותר בהנפקה שלך בב ב מ ש ] תחום הף שור ת. | . 5 גכנסים הגו? לשים לעניין! הפש זו מ זוד. 2 מגדירים 0 6 5 ים. לפי ₪ איך כ- 6% 6% ל לשי | האינ %--- ו צ | ו - ל יע ת ה לי ונה ו ₪ ואלה", |כש בחברה. עצמה | א בע 7 ו - מא לחדשות, מבזקים ב ות -- ל שו ש, נניח. וי דולר: ומכפילים | מדברים על קהל של לב-170 ב אלף איע ש בחו ודש ‏ ]33 0 0 | תחקיר. כ מה 0 8 במספר המק סתמשים. כד לקנל את הס שוו י | ועל כ-16 אלף אתרים אישיים, ו 2 ובמבזקים. זוהי קביעה ש ל 2 ת בעיקר עַל הכולי לש ו סיבה נוספת. ריד... . - | | נתוני הרייטניג 6 ם שצוברות מהדורת - אם נסתכל : על יי - 7 -||*י | החדשות (בעיקר. של שו בארה" "ב נראה שהשוק ביר 0 ---‏ "חר ל | אש 2- %- 2% ]אלה 22 22 1-1 5 00 ---- וואלה! | ! דש בב 2 גו ב = אצות[ חכנ" ית הח 1 "היתרונות שלנו," טוענים ב"וואלה", "הן בעובדה שכמעט בכל תחום אנו נותנים מעטפת מאוד רחבה של שירותים, הן בתחום המסחר. והן בתחום הקהילה, תוך.: - ניסיון להגיע. | ראשונים 5 מ קצר עתיז ככ להעלות אתר חדשות שמא , 2 2 1 הקים - ו ָת, לה - "ריר חברת .21)] בוסרר בשנת. 2% והי מ - כיום כָ-70 עובדים: :חן - , סמנ - 2 וזק. > ופי גוח עסקים. הברהו כ > שה רברים | הייחודיים בפור רטליהם הכמות המשמעותית ₪ תכנים, יכמן יכתבות של "רשת שוקן" (עיתון "הארץ"), -לוחות המודעות שלה ורמתם הגבוהה הפורומים - כ- 00 | במספר - המנוהלים 4 ידי אנשי מקצוע. ב-. 1כ)] יי ו ב יה ריר 2 = ו | הר 1 = ל = גל % יכנסו רק כדי ב יד 14 המשיך הלאה, אלא שימצאו גם את האפקט החברתי. לפי נתוני החברה, יש לאתר שלהם כ-1)(0 אלף משתמשים קבועים כשרק בשנה האחרונה הם הפגינו גידול של - 8/0296 בכמות הגולשים, בנוסף החליטן ב-.1)(1 להשקיע משאבים 2 רכישת חברת קומרם מינד, שפיתחה פלטפורמה מני ל ל מסחר ברשת. החברה : ו לא שוכחת. גם .= ה! ונג שים שעושי ים את הרשת ל קהילות סו "קה ופו ו טלפ י / נות ₪05 החליטה שקבוצת 6 להוביל : את ה בו ₪ האינטרנט ה לה מק ב וזה ל 11 = האב | -- מס בישרא א ל את התחום הסלולרי. /. | כ 'זוכה.הפורטַל"שלה לחשיפה 4 ץק . 5אזהוחאססם ₪0 אוסו/ 7 86 תוך שהיא מבטיחה בעתיר להכניס לחברה | תפוז ₪ | משקיעים. אסטרטגיים נוספים שיאפשרו לה - א 2 בכרו לבסס את מעמדה. 4 . | הפורטל תפו 1 הינר או > 0 6 -- % שבן האתר השני ל "ל בקרב ו בי וי | | האינטרנט ב . היום - זבו - ל תך התבססות על קהל מטרה של בני 25 = .פעולה עם גורמי תקשורת אחרים כמו! רש מפנים הנשי תפוז את עיקר התכנים סבן,. רדיו ת"א 1 1022) וגלי צה"ל. , ועל יד ידי | | גדולה באמצעי התקשוָרת במ ' המד בחברת 8חוא461 | הואומשרד הפרסום טמיר כוהן. | ונושאים פורטל 2 4 מאפשר. : לכו 1 בים על ידי אנשי משתמש צר לעצמו עמוד שער על פ מקצוע, | מציע תפז העדפותיו'הנאו. מה 65 ו | למבקרוו גם יותר של תחומי 8 של המשתמש, - 4 את המגזין 9 ה 8 קו / ן בו תת" וכמובן- - ] אסא ? | | '-- 8 ו םהו חרסות, שחו 9 ן] בל הקופ . בזירת 2 2 2 2 ט -- ה החדשות 7 יו שהוא' 1 נמ - וינטהן 1 על מנחונה כס = אחד הדבר ים היותר 1 לש = ל 8 ג 0 ל ה 0 אחל 4 2" כשהפורטל אח לה... ל" 2 - ו : ּ יְ . הגולשים את מערכת איתור הפו גי - = מק ת)יף 4 האוג שומטית | ז של 1 וברת. 5 וו ו וט 4 כ אחלה נוסדה בשני . ב %] ב 1 5 1 = = | " - מ ערכת זר מאפ שו 57 כם לאתר תר |= 2 צמו על ב בתחילת 07 - ג ם כאן ניתן 2 - חן יְ ו 1 3-3 ו . דור מסיבות שונות, וכיום אינכם ; מצ' אותם או ליצור איתם קשר. ₪ 2 < קור ו - 9 ₪ נ שא אי םי אפש - יו "+ צ'ט | ₪ 5 - = =] 1 2 1 | ₪ ₪ ו ₪- .. . ו = 9 1 = 7 שד ה ו וליגמש) שנברג ס/צ עוס0טוו פהס0קם 8000869 80 אס ₪68 6 0 0 אצ 06 סוס אוססחו/ עזסס6זום פסו)סם 160 03!ח יס וקז6אז מוריד הקבצים של חברת נטזיפ נכנס לקטגוריה בנויה מראש. גטרייט וגוזילה, שתיהן תוכנות שכבר היו שם, עשו את זה, והעיקר הורידו את הקבצים כבר מזמן. אבל אנחנו, הרי לא מחפשים רק זה - או במילים אחרות - חינם. הגרסה החופשית הזו משלמת על עצמה בעזרת חלון פרסומות וניתן קבצים, הורדה מהירה ואפילו %חו5%(שינויים גרפיים למנשק) ממש כמו קהתהחא. גודל הקובץ: א917. כתובת להורדה: וחס6.קולושח. אראו / :קזוח 5 (יך :)א זא )י) בנטסקייפ הבטיחו לשחרר את גרסת הדפדפן החדש שלהם 5 10 6ותווותותס) - שמבוסס על מנוע ה- 0260%0 המהפכני (עד סוף השנה. ובכן, בצער רב עליי לומף ‏ | **-₪ קאי שהגרסה של ה - 5 חחח | | וט וא אהו י לא תגיע בזמן, ושכנראה [ַזכה || 55 יי לראותו רק במהלך התחלת שנת ואכד שקה טס ו שר 60 | 7 ררוס | 0 1 ו 1 . ₪ 3 ו ן וזאת כמובן, אם המחשבים יעבדו | א עד אז. העיכובים האלה נגרמו מהבלבול הרב ששרר בחברה מאז שהיא נרכשה על ידי אמריקן און ליין, ספקית האינטרנט הגדולה בעולם. אחרי הרכישה הודיעה נטסקייפ שעיקר הפיתוח של מנוע הגקו שלהם יעבור לידי חברת הבת. | ארגון מוזילה (פזס.ג[!1?סוו ) שניסו ליצור את המנוע בשיטת הקוד *"* הפתוח (כמו לינוקס). בינתיים נראה שאין מנוס מעבודה מסודרת חידושים והמצאות, אלא תוכנות חדשות להורדה, ובעיקר תוכנות שהן גם לרכוש גרסה ללא חלון דרך אתר החברה. מוריד הקבצים של נטזיפ. כולל את היכולות הרגילות: המשכת הורדות שנעצרו באמצע, ניהולי מצד שני, התוכנה הזו עדיין לא יכולה להתחרות ביכולות החיפוש. והביקורת שיש ל - 1ה2018), זהו, סיימנו את המילניום, החגיגות בעיצומן ואני לא יודע מה אתכם. מה שבטוח זה שאני הורדתי קבצים מהאינטרנט עד עצם היום הזה. בפרוייקט ממומן כהלכה. עד יציאת 5 זסןטותטווחס0 146150806 םא החברה הסתפקה בהוצאת גרסה 4.71 של הדפדפן הישן, ובשינוי קטן של אתר הבית שלהם: התסס.6קהספוסח. ואוש / :ק1ו. איך שלא יהיה, כשהדפדפן המיוחל ייצא, אנחנו נהיה שם, ובמיקרוסופט... לעומת נטסקיים, חברת מיקרוסופט לא נרתעת מבתי המשפט וממשיכה להוציא דפדפנים במהירות האור. הפעם מדובר בגרסה החדשה לדפדפן 5 ז6זס1קא: זטוח6וח] הידוע - גרסה .821 5.5. כרגיל מורידים קובץ קטן (475א בגודלו), מפעילים אותו, ואחרי שמחליטים אילו מהיכולות הרבות של הדפדפן תרצו להתקין, הוא יוריד לבד את החלקים השונים מהאינטרנט בצורה אוטומטית. הדפדפן החדש מתקין בין 8 ל-40 מגהבייט על הכונן הקשיח. הגרסה החדשה מתקנת באגים שהופיעו בדפדפן, ומוסיפה יכולות בתחום יכולות ה-.11א2111] (שזה בעצם כל מה שאקטיבי בדף .1, ומבוסס על קוד), ה- 655 ושיפורים באופציות ההדפסה וביניהם הוספת כפתור הצג לפני הדפסה. רז 5/16/0111 תוא סט 05011 טגרת. שאר :110 1861 16 7 חברת 1681 שאחראית על פורמט ה- 660ו/סונטג. [₪63 וזו שהוציאה לא מכבר את נגן המוסיקה המהפכני אסט6(ט1 8631 הוציאה את הגרסה החדשה של ה- זסעג[ק [₪68 גרסה 7. בגרסה הזו הורכבו אפשרויות השימוש והאינטראקציה עם אתרי התוכן באינטרנט. מה שאומר בעברית פשוטה - אפשר לקבל חדשות וידיעות בתוך ה- 7 ז6צ18ק681א. ז6ַעֶה1/ מכיל בתוכו את ה- א0פ6א10 [₪68 מה שאומר, הורדה גדולה יותר, אבל כדאית יותר! רטש [6. שר כ * אסקה אוסקה הוא ברנש חביב ומצוייר שילווה אתכם בשעות הבודרות של הלילה כאשר אתם מורידים קבצים מהאינטרנט. אוסקה יודע לעשות כל מיני שטויות מצחיקות, וכמו שאתם רואים בתמונה, הוא לא צריך לעשות הרבה כדי להצחיק... ‏ | אז גשו לאתר ההורדה ותנו לאוסקה להשתובב לכם על המסך. גודל הקובץ - 16א1.90, אתר ההורדה: וחסס.8א85%ס0. אאא :קזח הזו[ ק0]א65 1.86 | יכול להיות שיש מישהו שעדיין לא שמע על 1668 קטו6%%? אותו רעיון גדול שהוצג מעט אחרי יציאת 95 פאוסשחו\ ואיפשר למשתמשים לשנות בבת אחת את כל מנשק המשתמש של החלונות: צבעים, קולות, תמונות רקע ושומר מסך. אגב, ב- 98 פאוסשתו\ היכולת הזו כבר מובנית במערכת ההפעלה. מאז יציאת החבילה שעלתה לא מעט יצאו מספר גרסאות חופשיות (ואפילו משופרות) | / [ זז - - 2 מטפפר, / ,,. . 00 ב ההוב הו הורדתה קבצים בצורה מסודרת ויעילה. ההסט. 81 זז ואו ההזס6. [ב6. ואוש 7 קו?אושו כיווץ והרחבת קבצים. ההוסט. 1 תא רא מויני הויו ו הדפדפן האחרון של נטסקייפ [ת60. 615086ח. אראו סדק 6 דשא דפדפן האינטרנט הטוב ביותר מבוסס על המנוע של אינטרנט א 010,001 616ת. א'ו'א סאונד ווידאו בזרימה + אסס6אט[ |868] משמיע קובצי 73]/ אולטימטיבי! קספלורר. דח2619] מאנכ) . ==. הסוכ.-] "ו שצו1 שבי הא ו כ ו | = זשט)! סח זפ הפיאו | ו | קדצ במכצת'ו ונתיך שמאפשרות לבצע את אותם שכויים, והטובה שבהן היא 15 ק0ן65% שמאפשרת שליטה מלאה בכל האופציות הרלוונטיות. אחרי שיכולת השליטה ב - 65וח6ו1 מצויה במחשב שלכם, תצטרכו להתחיל לחפש באינטרנט אחר 6866ו[1 ק0ו26%%] בנושאים האהובים עליכם - סדרות טלוויזיה, סרטי קולנוע, זמרים ותחביבים. אתר לרישום והורדת התוכנה: הזו סט 68 /155/0767/ט4. התסש.158. אראו / / :כו אז הורידו והתקינו את 6%וח6] קסו26%%] וגשו לאחד מאתרי ה - פסוחסו!! הרבים. תוכלו להתחיל באתר המצוין של 661008868 בכתובת המקומית: ותס65.0ות6616ז1.[סו, ותתחילו להוריד 65 הורדות חוגה - אפ ת<או מהאינטר!/ט בלי הקג'נים האפה! 1 סזו! | שיחה בערוצי הצ'אט השונים של רשת | וח6. 6זווח. שיש = ו תוכנת מסר מידי (/א1) הטובה בעולם. החטש 100. ואוש הערה: שימו לב שומני ההורדות נעים בין מודם למודם, בין שעה לשעה ובין ספק אינטרנט לספק אינטרנט. כך שאם יש לכם בעיית מהירות קשה (מודם 14,400, ומנוי לשעתיים בחודש) מומלץ לעבור לעמוד הבא או סתם לקרוא אילו קבצים מופלאים לא תורידו החודש מהרשת. אז אל תשכחו לא לדבר עם קבצים זרים, וביי. ו 1 > | תתפטר מהעבודה,;ש יי תיפרד מבּד - , ן אוששו! זטווחט . שת] .האופרו רהו ו !והוז ובוכו ה ו וו ג ו 8 7 וו וגוה - ג / ו ו | ג ו שוטר זחוא וו . שהון = " 3% 2 זוי ₪ | .6 וש . 111 %6ו 0 -ש הו 1ווד > -- קוחו 10 זי ו )וו וזו בוו וו גא הט 61 ו 1 ור 1 צשו|ורו 11 .-או] ‏ הוטופדווו, ו אזהרוזי| ו [י רו שיו ו 0 1 [ 2 " 5 0 שה 7000 = - 2 מבצע מ'וחד לקוראים בשיתוף הד ארצ' מולעימדיה וש מ ו 0 שש צ סופ הסח החברק שמביאה לכם את = האינטרנט הכי מהיר שיש, מאפשרת 0 לכם לשחק את " הח6ז 3 6א8ט) | ברשת! כתובתו של השרת הרשמי של ...| המשחק בישראל היא |ו.00. 365 0כסזפהסח.עשושש קנה את 687 3 0866 במחיר פ'צוץ של 179 ש"ח בלבד וקבל חולצה במתנה ‏ = ₪ הל ו סס. וז - חפה אשיו קוות לא כולל דמי משלוח בסך 19 ש"ח * חולצות עד גמר המלאי "= ו . / | .8 א]) - \-ה 4 הטוובו 90 לאחר שהות של כשלוש שנים, לשמור על ריכוז כדאי להיעזר בקצת למשחק מוסיקה מטובי אמני הטכנו בעולם; . 2 . 5 5 ג ו | 08 1 מ ו בו מוציאה חברת 8ו08ח98ץ:/ את המשחק וי סאשה, ו וטו ) שאף אחד עוד לא הצליח - לשלוט מפתחי המשחק דאגו לנוף מפורט ביותר יי יו מהבחינה הגרפית, 003/ מקדים | וה-630%ס]||ספסז? המצוינים. אני אישית 7%" ; | | במלכת הנסיכות זינה. במשך כמה שבו תוכלו להילחם, למרות שבכמה מקומות וטס6קו. אז שבו בנוח, חגרו את טכנלוגית את כל מתחריו, כשהאקשן, כפי | לא חסיד גדול של מוסיקה אלקטרונית, אבל | ו ו ב - ור הגורות הבטיחות הכפולות ותהיו - ו בהישג יד - העתיד של מירוצי ה-עח50 כבר כאן, והוא נראה מצוין. 3 פשוט ישאיר אתכם המומים אל מול משחק המרוצים שצוחק לחוקי הכבידה, ואפשר לומר ש - %ו08חפץ% עשו הכל כדי להוציא משחק שיתעלה על קודמיו ויציג בנוסף אפשרויות משחק חדשות. אגף אפשרויות המשחק שופץ והורחב, והוא מכיל כיום חמישה ולה - טורניר, מסלול רגיל, קרב פנים אל פנים עד מוות וגם אופציה למשחק משותף עם חבר, שיוביל לפיצולו של המסך לשני חלקים. כדי לספק את הצורך הנואש שלך %) למהירויות אדירות, תמצא כאן 8 מסלולים חדשים ומפורטים מאוד, יחד עם עיצובים חדשים להוברים וחמש קבוצות מירוצים חדשות בנוסף לאלה מהמשחקים הקודמים. חוץ מזה, גם מחלקת הנשק לא נזנחה וקיבלה תוספת משמעותית בדמותם של כלי נשק כמו טילים מונחים, רובי פלסמה ובועות בייח לרכוב על הגל כ ו 3 ב וקצב הפריימים הגבוה מעניק לכל תחושה של המשכיות מהירה וחלקה. כמו תמיד, גם הפעם המסלולים מעוצבים בצורה מצוינת ומכילים את כל הפרטים שדרושים כדי להעביר את האווירה המיוחדת של המשחק, כמו בתי חרושת עתידניים ענקיים, מנהרות תת קרקעיות מוארות למחצה ורחובות צפופים וקלסטרופוביים. מלבד הגרפיקה, המשחק קיבל דחיפה משמעותית גם בתחום השליטה והבקרה. סוט איפסו את הסטיק עד למידה של שלמות ממש: תמרון הרכב נעשה בקלות ובלמי האוויר מאפשרים לך לקחת פניות בדיוק של סנטימטרים. בנוסף לכך התווסף גם כפתור מיוחד שמשמש לך להאצות טורבו מהירות במיוחד (בתנאי כמובן שיש לך מספיק אנרגיה לבצע זאת). אמצעי השליטה האלה חשובים במיוחד במצבים בהם אתה לא מספיק לחשוב במהירות הדרושה, כמו למשל כשאתה מנפסה מ ו ד יי 1 לפניך. כמובן שכל השברים והרסיסים שלו יעופו לעברך וירסקו או יאטו אותך מאוד. שלושת אלה בהחלט מומלצים למי שרוצה להכיר את הז'אנר המוסיקלי הזה. אוהבי הטורבו 3 וט6)0קוא' הוא ללא ספק משחק המירוצים העתידני הטוב ביותר שיצא אי פעם למערכת הפלייסטיישן - הקצב המסחרר שלו יחד עם פסקול מבריק הופכים אותו לפריט חובה אצל כל אוהבי המהירות למיניהם, באוויר, על הקרקע או, כמו במקרה הזה, ביניהם ,/ . 17 14 רי ו אפשר לבקש? שש ----% 3-ה | השובניסטים בעולמה, כשעכשיו גם | אתה יכול להפגין את הצד הפמיניסטי שבך ולהצטרף אליה במסע להדברת הרוע מהעולם. בתור הנסיכה הלוחמת והחברה הטובה, זינה צריכה להילחם נגד פיראטים, אמזונות [י יו יי יי בי ימד קל ד חברתה הטובה גבריאל. אלו מכם שצופים בתוכנית בערוץ 3, יוהו מהר מאוד את סגנון הלחימה הייחודי של זינה, שמאגד בתוכו אומנויות לחימה, אקרובטיקה וסלפסטיק. א היא קופצת, מתגלגלת וצונחת אל | ומחוץ לקרבות, כשבכל פעם השליטה | על דמותה נשארת טובה למדיי, ה - הוזגז13%"), הפריזבי הקטלני של | זינה, הוא הכוכב האמיתי במשחק. תוכל לכוון את הצ'אק בדיוק מרבי מכמה מצבים כדי לפגוע במדויק באויבים. הנשק הקטלני באמת עושה את העבודה כמו שצריך, הוא אפילו יהרוג בשבילך מפלצות ולוחמים כשהוא כבר בדרך חזרה לידיה של זינה, ואת כל זה תוכל לראות מנקודת המבט שלו. דרך השימוש הזו בצ'אק אינה היחידה, ויש מצבים יי 7 ל ב בי | בי | לב הוא ייראה קובייתי מדיי. לא כך באנימציית הדמויות, שרומה מאוד 1 שזורמים בצורה חלקה. במיוחד אהוב עליי השלב שבו זינה מניפה סביבה את החרב, כדי לקצור את גדודי האמזונות שמחליטות להתנפל עליה בחוסר תבונה. פרט לכך, יש בעיה עם האויבים שבניגוד לחוקי הפיסיקה פשוט מופיעים מהאוויר או מנפילות ארוכות מצוקים שרגע לפני כן כלל יי אלימות זה לא הכל הדבר המעניין בנוגע למשחק דווקא תומך בהשקפת סדרת הטלוויזיה שאלימות אינה תמיד התשובה לפתרון בעיות - אבל היא ללא ספק זו שנראית הכי טוב. בכל מקרה, לא תמיד תוכלו להתגבר על האויבים בכוח החרב ובאמצעות זריקת הצ'אק, אלא דווקא בעזרת תחבולות שלא מצריכות שימוש בכוח. בעיות וטענות ל- אא יש יותר מדיי באגים קטנים ומעצבנים, שמעיבים על חוויית המשחק השוטף. הזכרתי כבר את נושא הנפילות לב ומישי יי לי הי ל ו ה ב יע מעניינים אותך באותו הרגע וגורמים לך למות בקרב, אך בסופו של דבר ועד כמה שהם מנסים, הפגמים האלה לא מצליחים להוריד מההנאה הבסיסית ומהחוויה הקאמפית של אלו שנהנים מהסדרה ורוצים להיכנס לנעליה, או יותר נכון, מגפי העור השחורים, של זינה הנסיכה הלוחמת. ש// 5 2 גרפיקה ומוסיקה נאמנים למקור. נגד: וו לא סתם ציינתי שרצוי בקבוק של טיפות ש" נעים. דא צריך עוה. ברזל ו דלת של וד בנוסף להם יש גם את בעיית מיקום המצלמה, קהל יעד: עיניים על השולהן, מהירות המשחק פשוט מבחינת פס הקול, המשיכו בקו המשובח לסיכום: ו לחתוך מרחוק שדווקא בזמן קרבות מחליטה להראות לך לא לנסיכות בלבד תעייף אתכם לאחר כמה זמן, וכדי להמשיך פ י' יהמ של הכותר הקודם ו- 0818ח8ץ5 הכניסו לא ללומדי נהיגה. חבלים שמחזיקים גשר רחב. חלקים אחרים מהסביבה הפורחת, שלא בדיוק בונד, ג'יימס בונד, המשרת הנאמן ו אבל מה אפשר לצפות, הוא היה עסוק | בהסרטת הסרט החדש בסדרה (מספר | 18, נדמה לי) ולא היה לו זמן להתפנות יו הוא לא אחד מאותם כדורגלנים פשוטים ב- =1י], שקופצים להם באולפן הסרטה כשמדבקות זוהרות מודבקות להן כדי ללכוד את תנועתם (כפי שאנשי /5 כל כך אוהבים להראות לנו), הוא סוכן השאי שעסוק בלנטרל פצצות או לנסות להשיג משהו אחר יבר בשנה ומשהו שבה התעכבה יציאתו של כ11%, המשחק עבר כמות לא מבוטלת של שינויים. במקום להיות מעין משחק המשך =ויי-יפפוש לסרט, | כפי שהיה בתוכנית ) המקורית, החליטו המתכגתים . ששלבי המשחק יהיו פחות או יותר נאמנים אליו, כשכל שלב במשחק מציין סצינה אחרת מהסרט. בזמן הזה ג/15 גם החליטו על גרסת משחק מ וי לי יי יי אבל למזלם בשאר האספקטים של המשחק שיחק להם קלף ואין מילה טובה יותר מאקשן, כדי לתאר טוב יותר כשמדובר ב7(-, אקשן מהיר וסביבה מעוצבת. 4% רובים וצעצועים למרות שהסרט שודר רק בחודש שעבר בערוץ | נזכיר לטובת כל אלה שהספרה || על ממיר הכבלים שלהם העלתה אבק, שהעלילה מתרחשת הפעם סביב שוק = התקשורת הבינלאומי. אליוט קארוור, בעליו של תאגיד התקשורת הגלובלי הענק, שקרוי, באופן אגוצנטרי ולא ממש מפתיע על שמו, מתכנן מזימה עולמית שבה בריטניה וסין יחלו מלחמת עולם שלישית, כשרק לו יהיו זכויות השידור ממנה. ד יי ו 2 פור ‏ יו המזימה וג'יימס שלנו יוצא להראות לקארוור שבעלות על כלי תקשורת המוני, לא נותנת לך את הזכות לפעול כנגד החוקים. מעגיין מה היה קורה אם הוא היה מגיע לארץ... יפי יי ה בדשד כמובן מרדף המכוניות המפורסם, בו בונד נוהג ב-750 \.₪8.1 המשופצרת באדיבותו 0 יי כל כלי הנשק שמצורפים ל - א,8.1, הנהיגה באיילון הייתה הרבה יותר קלה ומהירה. המרדף במשחק יוצא גם מהחניון התת קרקעי ועובר לטובת אוהבי הטבע שביניכם, לכבישים עירוניים, כשהמטרה היא להספיק לפוצץ את כל מכוניות האויב לפני קו הסיום. המוטו של "להגיע ראשון" מקבל כאן משמעות חזקה ביותר - 0007 חמוש במיטב יי ו ו המפורסם שלו ועד לרובה צלפים עם כוונת יי יי אביזרים שונים כמו זוג חפתים שיורה קרן לייזר על האויב או מוקשים שאפשר לפוצץ מרחוק, פזורים באזורים שונים של המשחק. . ) ₪ 40 5 - . ווי לין, סוכנת שירות הביטחון הסיני, גם היא לא נשכחה ואפילו נוכל לשחק את דמותה באחד מהשלבים. שימו לב לבעיטות שלה. בשלבים אחרים, תצטרכו לגלוש במורדות במ יוג שי העד מו יי וי ד בשדה תעופה רוסי, לנהל קרב יריות במפעל הדפוס של קארוור, לנסות לפוצץ את הספינה המתוחכמת שלו ועוד שלבים עתירי דם אש בי ותו כאן נראה כי טמונה בעיה מסוימת במשחק ויש יותר מדיי דגש על יריות ופחות מדיי התמקדות על התגנבות חכמה לאזור ובריחה באמצעות דרך מילוט שהוכנה מראש. אסור לשכוח כי לא מדובר כאן בדמות שהיא סטייל דיוק ניוקם שמתפרצת לחדר, מרססת את כולם באש אוטומטית וממשיכה לחדר = ] בכל אופן, 007 הוא סוכן חשאי שאמור לשים דגש על פעילות קצת יותר חכמה ואינטליגנטית, והסגנון בונ יו ל | יי ב השחקנים הצעיר או לכזה שרוצה אקשן נטו בלי דגש על אסטרטגיה. דם אש ותמרות עשן. נגד: איפה התחכום של בונד? לסיכום: שהחליפה לא תתקמט. / . פא --2=-0/ > 7-0 ב יי ו ו מ > -. / מאת: אורן רביב כל הזמן אנחנו שומעים מסביבנו כמה שינויים יביא עימו המילניום. שלום גלובלי, מכוניות שלא מזהמות ונכחרת ישראל בכדורגל שעולה לאליפות אירופה... ניידת. וכך, כפי שאתם בוודאי יודעים, הטרנד העולמי היום הוא לקחת כל מכשיר קיים ששמח בתיפקודו הפשוט, ולחבר אותו לאינטרנט, לפלאפון שלכם או סתם לעשות אותו שקוף (טְגהז-1). מקררים, מיקרוגלים וגם החתול שלכם, כולם יהיו מחוברים אחד לשני כך שתוכלו לדעת מתי צריך לקנות חלב, להפעיל את המיקרו שיחמם את השניצל או מתי החתול שוב שרט את הכורסה האהובה על אמא. גיל ההתבגרות המערכת החדשה, שנקראת באופן זמני 6סחה 0% 30 6וחגג), נבנתה סביב שבב 2 ביט שפותח על ידי חכרת 481 (מבט מהיר בתוך כל טלפון סלולרי ללא הבחנת גזע' דת או מפעיל, יגלה שרובו בנוי מטכנולוגיה שפותחה על ידי חברת %%1/), הפיתוח הזה נעשה יד ביד עם אחת מההשקעות החדשות של חברת נינטנדו וחברת טלפונים סלולרית, כאשר ה- 0/4 יהיה מסוגל להתחבר למכשיר סלולרי או להיות כזה בעצמו, וכך יהפוך למסוף תקשורת אישי שיאפשר גישה לאינטרנט תוך שהוא נותן למשתמש את האפשרות לשוחח בצ'טים, להחליף |וג]א -₪ ועוד אפשרויות נוספות. ה"אפשרויות הנוספות" יכללו מן הסתם, לביק גם משחק במכשיר נינטנדו. כמו כן, הוכרז נינטנדו ‏ גם על הקמתה של הברה הדשה בשם הכריזה | על [2 6|וסס]א, שתפתה תוכנה במיוחד הנפ קתו ל-0%084, שתתאים | גם לסגי המחודשת של ה- צ0םם])\ 0 הישנים יותר. כדי לנצל המכ שיר, את העובדים החרוצים כמה שיותר, 100116 | במטרה להעלות ‏ תעסוק גם בתכנון תוכנות למערכת החדשה אותו דרגה לכיוון = של נינטנדו - הדולפין (אותה סקרנו בגיליון ]| המתקדם | של - 102), | שיאפשון - לה להתחבר יחידת | תקשורת || ל-צ0(|)1580 החדש (טוב שהם לא קראו לו סרדין או משהו כזה). חלק מהחידושים ש - 100116 מתכננת לנו הם משחקים מרובי משתתפים דרך הרשת הסלולרית, והיכולת להוריד למכשיר שלכם משחקים חדשים מהאינטרנט. כבר עכשיו עובדים שם על מצלמה קטנה שתתחבר | ל-031580% ותאפשר לשחקנים לראות את פניהם של אלה שהם משחקים נגדם ב"זמן אמת". מתאים לכל כיס נינטדו עוד לא השפה את המערכת החדשה, כך שהמראה החיצוני שלה עוד נתון לוויכוחים ולהשערות, אך בכל זאת יש כמה דברים קצת יותר מבוססים. מה שידוע פחות או יותר הוא שממדי המכשיר יהיו קטנים להפליא: 80 מ"מ רוחב, 135 מ"מ גובה ועובי של 25 מ"מ בלבד, שכל המכש ישקול בסביבות ה-140 גרם. עכשיו תשוו את זה לפלאפון שלכם ותבינו עד כמה התקדמה הטכנולוגיה מאז שטטריס יצא לראשונה ל - 1500 0. ל- 013 יהיה מסך 1.00 צבעוני בגודל 1 על 61 מ"מ, שיהיה מסוגל לתת תצוגה של 65,000 צבעים. כל החידושים האלה לא ידרשו יותר משתי בטריות אצבע רגילות, שאמורות להספיק ל-20 שעות משחק רצופות. זה מה שנקרא חיסכון באנרגיה. 0 0 6וזהנ) ה-3006 0% ₪0 6חזה) אמור לצאת לשוק ביפן בסביבות אוגוסט 2000, ובצפון אמריקה לפני סוף אותה שנה. כבר עכשיו אתם יכולים להיות בטוחים שהוא יהיה אחד ממערכות המשחקים הניידות המובילים בתחילת האלף הבא, ולא, התמונה שמופיעה כאן היא לא צורתו של ה- צכומם1א0 החדש. אני לפחות מקווה. אבל מנושא אחד באמת לא ציפינו שיעלה-ה- 158034 0. , אותה מערכת משחק קטנה ששלטה בארץ בתחילת שנות ה-90 וקיבלה זריקת אנרגיה בעולם המערבי המעודכן עם יציאתה של ₪ גרסה צבעונית, חוזר ודורש את מקומו הראוי, בזמן שה- צכ0)ם=1\ נ) הצבעוני נמכר באלפים בעולם הרחב, וההרגשה כי אנו עדים לקאמבאק מרשים של מערכת משחקים וו ניידת - שכולם יל ו בטוהים ש ע בר זמנה, היינו צריכים לצפות שזה מאת: חוד זילברשטיין סדרת משחקי התפקידים הוותיקה בעולם, גאה להציג את המשחק השמיני בסדרה. וכמו תמיד, הוא עולה 2 קודמיו ומציב סטנדרטים ‏ חדשים בז'אנר ל לאהוב את זה כל ז'אנר בעולם משחקי המחשב, הוא שונה ר [‏ ב יי יי יי ל | ת המבדילות אותו בבירור משאר הז'אנרים והופכות את חוויית. המשחק ב בימינו, תעשיית משחקי המחשב נעי ][ | כמו בנייה ופיתוח של דמויות ו : נקודות - והעלאת הדמויות לשלבים הבאים (1.6615 זא6וז]) תוך כדי התקדמות בעלילתו של סיפור מסגרת רחב, המכיל בתוכו מספר רב של סיפורים ומשימות קטנות יותר. [1 צה1חה-] |אחו"], בגלל היותו משחק יפני - ובגלל הסגנון והאופי הכל כך מיוחדים לסדרה שהוא נמנה עליה, מהווה מוצר יוצא ל ונבדל גם מהזרם המרכזי של משחקי התפקידים. הוא שונה במהותו - באופי העלילה, בשיטת חוקי המשחק, במנשק המשתמש, ובצד הוויזואלי/ קולי שלו, בעת, צריך להבין - לא כולם אוהבים את זה. עשית דומה כל כך 7 הקולגוע/ טלוויזיה ההוליוודית, כך שכל משחק מחשב חדש, מפותח, משווק ונמכר 4 מחשבה על הפצתו לקהל היעד הרחב ביותר שניתן להגיע אליו - עליו להיות מדהים מבחינה ויזואלית, מצחיק /מפחיד/ אלים בצורה קיצוגית (ולא סתם תכוגות אלו מתארות את סגנונות הקולנוע של שוברי הקופות של ימינו - קומדיה, מתח ופעולה), וכל אלמנט משחקי בו שהוא מעט מורכב, שונה או דורש שת זמן, הוסר ונעלם כדי להפוך את המוצר לנמכר יותר, לא הולכים על הסגנון הנמכר מהפסקה הקודמת אתם אמורים להבין ש-111/ צפהוחג-] |גחו-] , הוא יוצא דופן. ובכן, 8 - | * הבנתם נכון, מעבר לכך שהמשחק איגו נמנה על "משחקי הוליווד" הוא גם אינו דומה לקודמיו בסדרה. למעשה, גם קודמין, לא היו דומים לקודמיהם, וזהו נתון מעניין שעשוי לעזור לנו להבין את שורש הצלחתה של סדרת המשחקים הזו, כי למעשה, היא איננה סדרה כלל וכלל, בכל אחד מפרקי המשחק, ישנו סיפור עלילה אחר המתרחש בדרך כלל בעולם נפרד, ומכיל דמויות אחרות. יתרה מזאת, גם שיטת המשחק ומנשק המשתמש, משתנים ומתפתחים ממשחק למשחק, כך שלמעט הכותרת, מדובר בסך הכל במשחקים שונים מאותו ז'אנר. מה שמייחד את משחקי עְפּ1חג-] |גחו-] הוא שאם שיחקת באחד מהם, אתה מחכה בכיליון עיניים לבא א אחריו = בוג שאתה ל ודע | שהוא יהיה.. 0 ברעיון, ה מאחורי - וק. משו חר כל כך למשחקי ו ו הם אותם חלקים מה אשר אינם משתנים בין משחק למשח משחק ק ואלה באים לידי ביטוי בכמה אספקטים: הסיפור - אמנם הסיפור בכל משחק הוא שונה 6 אך העיקרון הוא שהמשחק מונע ל ידי העלילה והיא מהווה את הציר המרכזי והיחיד 5 ל 1 במשחקים אחרים, המהווה חוט שזור התופר 7 ב ו ולא יתפזרו לכל עבר, הוא עיקרון מנחה ההולך ומתפתח בסדרת ע8גוזחגּ"] |החוד]. המנשק - [ וכ לש ד ו בין פרק לפרק בסדרת המשחקים, נפעיל את ו משנה, ולא עַל ידי מקשי/כפתורי פעולה או שיטת ה-5001 1101. השימוש במנשק תפריטים נפוץ מאוד בשוק התוכנה היפנית, ושם הוא משחקים והתוכנה. מנשק זה, ?מרות שהוא חסר את הת של שיטות ה הנ"ל, מתברר כאפקטיבי ומהיר יותר משאר המנשקים הקיימים, תוך כדי שהוא מאפשר מגוון רב של פעולות משחק, דד 1-7 1 1 ן לאגור כשפים ות / עוד מהלך חר בש | הוא ביטול . זשימוש בשריון וכלי. נשק ו לכל המות יש רק שק אחז שדו ו בו נק קודות ב 0 ני כלי נש קה ושריונות, הפכו ל במשחקים וקרב של ידי כן הרגישו צורך לבטלם. אך אל דאגה, המפתחים ליתרונות סטטיסטיים קלים במערכות. משחקי תפקירים ותו לא, ולי ב-]|ספטשזהגוט5 סיפקו ארגז צעצועים חד' ומקורי המכיל כל מיני שיטות וטקטיקות לפיתות מערכות ההתקפה, ההגנה והכישוף של כל דמות, חוץ מזה, כוחות | העל (הקרויים מ יו להצליב את כוחות 1 - = יש | - 0-0 4 = שוב כבמסורת מש זקי ער -!גחוי, גם ד - יַ | - זו -- ד = וו 4 .4 15 1 4' | ב לצבור, מאפשרים לנו הקסם שצברנו, עם יכולות ההתקפה וההגנה שלנו ועם תכונות הדמויות השונות, כך שאם הצלבתי את 78 כישופי האש שברשותי אל יכולת ההתקפה של הדמות שלי, עוצמתה תעלה בהתאם. לעומת זאת, ברגע שאתחיל להשתמש בכישופי האש, ומספרם ירד מ-78 -] ל-46, אז הבונוס 0 שלי ייחלש, 0% -( משחק פנומי, 8 7 זק / 2% שח 023 6ם] סוט א ודומיהם, קיי מאות קלפים אותם ניתן לאתר ב 2 וכ ו עחג [גחוד] , 74 ור 1רמש. ישחק משחק קלפים כדי לקדם את העלי לה או ָ ו 8 שוג המנוע ג הגרפי | ו בו ל ג המ מך ו 3 הכל בכתבה. איפה גרסת ה-20??? | ] / 1 יט ו ו /, , | | 1 ] | 9 - ]| | |- ]| ּ / ה - . . ' . = .ו - | [ | - | / 0 ן 8 ארכעה מוצרים מדהימים 0 שחגל ש : 2 | [ ו שו 9 " | . | | יצ ו ו - ו ]יו ב | |[ 5 . 5 *לפו / + ₪ *ון ף | ג %' |" ו " . , . וו 00000 | * | | 0 | 5 1 יְ ב , א שש , | = לו וו 3 ץ וו יו | | || ! 2 6 | | - יי ו ד '/ , | | 4 % | | | הק 10 ]ם סוה הסה וו שווז 01 טוסטסום די | | | וו *. ל | | | 7 + 1 8 " " 3'ז1ו6!אא ופוחם/6 הס חק סוחסצו >אסהח קו]-]11] פרק עולישוי בסדרת ההרפתהאות המפוארת חודרים לנילוס מרימים את הפירמידות מחדש המשחק ששינה את צולם האסטרטהיה לס סחוי שי א 9 3 9 ו 9 ו | 9 ו 9 משימות ההשלמה לגדול משחקי הפצולה | ו"ח במהו 29 1" ₪ 249 חְ ש'ח במקהום < ש"ח | ש ח במקום ש ח שח במקום שח | 89 ו"ח במקום 159 ו"ח * המחירים אינם כוללים 15 ש"ח דמי משלוח, - 27 - 4% סל סלו למונז ההומנות: 888-228-840-ו 1 כ מאת: ליאור אהרוני = וה דשו וד :2 <פוחד אמאל"לה, גנב! מפיץ: 1016361196 11005 2 ]וו הוא משחק המשך לאחד המשחקים החדישים והאווירתיים ביותר שפותחו בשנים האחרונות. המשחק משלב פעולה. תלת ממדית, כאשר משחק זה הוא שיפור מו של הצדדים הנהדרים של המקור עם דגש על משימות ואפקטים קוליים, ב- 2 1061 תשחקו בתפקיד גארט, הגיבור המסתורי והגמיש, שנלחם ברשעים על ידי ירי חצים, ‏ בתוך עלילה: של פנטסיה ופעולה שתרתק אתכם לכיסא לכמה שעות טובות... אגב, אל תשכחו לנעול היטב את הדלתות והחלונות! 9 א6אום 8 מדוח// אמא אדמה מפין: 8 16מ60)ס6|ן. ד ד | 0 אבל כבר וופה לתגובות נלהבות ממבקרי משחקים שהספיקו להציץ בו. מדובר במשחק שבנוי על שלבים ההופך גם ל-70א, כך מופיעים בן גם אלמנטים סטנדרטים. כמו. עלייה -58וַח הגיבור עם לפ מל ו ו משנה כיוונים לפי החלטות-מורליות שלכם (למשל לעזור לדמויות. שונוֶת שמזדמנות בדרככם). עוד נוסיף שאת וה .אתם בוחרים ותכונותיו' .-מתעצבות ‏ לפי | ההחלטות וההתקדמות האישית של כל שחקן. גיבור המשחק הוא דמות מוזרה שתפקידה להציל את אמא אדמה ולשמור על הטבע, אז לפחות יהיה ' : ַ 1 - = - 1 2 2 ב 1 "+ ל ו 6 1 ץק | . ו 1 4 -- אר,) . - "ו 8 ו יע %חר יי ו - אסם .ו !הגו ממתק לשנת 2000 מפיץץן: חוטיזו ו זוא כוחסך הראשון, וזה אומר משחק פעולה והרפתקאות מנקודת מבש שלישית. ד יר לחקור את מקורותיה של ספינה מסתורִית וכמובן מוצא גם אהבה. המשחק יוצא בָאביב 0 ובינתיים אנחנו התרשמגו מהאנימציה המחהימה שמאפשרת.תנועות בלתל'מוגבלות, וניתן.לראות את הדמויות קופצות, רצות, שוחות, מטפסות. ומסוגלות לנהל קרבות. של חרבות מתוחכמים. לסיכום, בין אם אתם מעריצים או מתעבים את לארה קרופט, מס6!!ו:3) יהיה משחק חובה בכל בית. | 6 1 8 סאגשוסס - > פיצוציה! מפיץ: 415 6גח0וושטן1 :א הוא לא משחק אסטרטגיה, אלא מ80ז 10176" בו אתם חלק מקבוצת קומנדו הנלחמת' בשנינות: בכובשים הקשותים, ומלבד עלילה מרתקת פיתחו מנוע גרפי שמצליח לבייש אפילו את סדרת משחקי 6אט(). במשחק דמות הגיבור היא זג 1308 שעובר ישר ההך שערים, בועט בדלת ומרסס את כל הנוכחים בחדר עם כלי הנשק הגזעיים שלו, בקיצור, בנראה מחפה משהו מיותדשלאלה מביניכם שעדיין ו וו דוהח)ר הש וה וגו וי רלו ו גי מפיץ: גוזו כ אמנם זהו המשחק השלישי בסדרה, אבל כדי לא להתאכזב אל תצפו לשיפוצים מרחיקי לכת. השינגיים הבנלטים הם עלילה מאוד מורחבת ומפורטת, הנתמכת על מנוע תלת ממד, יב = ו ו ו שלכם אתם בוחרים. עו נציין, שהמשימות שצריך. לעמוד בהן כיבושי כפרים |הוצאת חרבות קסמים משפתותיהם המעובות של ענקים. בקיצור, ריד פיי | * האסטרטגיה ב"זמן אמת" הנפלאים הבודדים שייצאו השנה, ולכל מי שאוהב את התחום מובטה תענוג!... עב |113 13 29 פיהוק גדול מפין: ]הש הוה71ו16ה-] 6חו1ח6 וחספ יי בו 3 1 ו וליג משחקי ה-815 במיוחד בגלל האפשרות למשחק רב 9 ₪ משתתפים (מ- + ועד 0 משתתפים'6 בשולוב של משחק ב"זמן אמת". בנוסף, הפטוטז6ש50 מציגגרפיקה תלת ממדית מפורטת, המון שלביםוטכנולוגיה מיליטרית. עכשווית שבה תופלו להשתמש בכל חַיל ונשק העולה על:דעתכם. בקיצור המשחק איכותי ביותר, אבל אנחנו מתחילים להשתעמם מו'אנר זה. 6זוספחה סם סח =אשחקפ כפור וירטואלי מפי"ץן: 65המגיוטט !הו בארצנו חיבשה, אם לא תַכננתם חופשת סקי כמה חודשים מראש, נשאר רק לדמיין פד שי א הממי מ שהוזגסשסתפ טממסוקשפ הוא הפתרון עבורנו, יי אזורים שבפל אחד שלושה מסלולים והנפלא הוא ששישה מקשים בלבד" עושים ‏ את כל העבודה, כמו כן, המשרה שקנו היא להתחרות בחמישה גולשים בינלאומיים בגלישה במורד הר עם גלשן קשור לרגל, וניצחון פותח מסלולים תחרותיים חדשים,. כמזובן בדרגת קושי גבוהה :יותר. לסיכום, שותטזקשפ שהושוהסשסה5 הוא ממש לא' מבחן לאינטליגנציה אבל הוא כיף גדול עם.גרפיקה ואנימציה מווחדים, כאשר את הנופים והאופק רואים עד למרחק של קילומטר מהדמות, יו לשחרור מתחים מפיזן: 9100108 הווטזט וס > טמטסז) הוא משחק מלחמה שבו אתם נזרקים מיד לתוך הפעולה, הצוות נחלק ליחידות קרקע ואוויר:תוך"שימוש בהכבי ליווי, ארטילריה ונשק מתוחכם לחיסול יחידות האויב, עוד נוסיף, שבתחילת המשחק הכוח שלכם נוחת בנקודת התחלה שאתם בוחדים וקצב. ההתקדמות שלו להשגת 5| המטרות תלוי בשיקוליכם. ובדרך. הפעולה שלכם. כמר פן,' המשחק. מלווה- בגרפיקה תלת ממדית יפהפייה ובשדה ראייה רחב ביותר שפולל. ג'ונגלים' וביצות, והחידוש הגדול ב- וסזותס-) 6הט0 הוא האפשרות למשחק רב משתתפים, - / <נבזן 7 -- האשה השברמר "חר .0 ו מ יי דח 1 לפרטים: /3065/152000)/וחסס.5071סזס6ורח טטצ /: כזזה נגיתן לה שיג אצל ה משווקים ה מורשים. -.. יָ - רו ל - | 4 | | 8- = א = צ = == 1 .- * לא בולל רמ' משלוח בשך 15 ש"ח 1] > 800: 0 | 5-1