WIZ – וויז – גיליון מספר 108

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
858 /2 0 ש"ח ( ולל מע"מ) - ו אפריל 2000 גני ו 0 כ לכי ד 5 זאג וק % 0 4 22 שלט של "המוט - 730 וג וי הפרק השני ל בל 77 אה טום קלנ/ הסדרה, הסרט תכ טיוקמשחק - 4 אאגץ ודוס /‏ / ק | טירוף חדש ברשת - פא1] אס ואוד | "- 4 מדור א0זז טוהב מוסף ה המחוד₪ % המיטב 2% פודג.זדא, זה א ד ג וז 0 ר וזא , 2 00% יז / ועוד... תמונת השער מתוך המָשחק: אסא " 7 220005 | שמשש | וו ל יס הקצב של עולם המשחקים הוא | תובטני למדיי ודורש להשאיר אצבע עטוקמ + 7 | | | 5 | | על הדופק שממש חי ונושם את || | | | | התעשייה האדירה הזו שפשוט "שש ו | -. הולכת ומתפתחת בקצב אדיר. הכל / | | 0 | 5 - 5 | . טס מהר כל כך עד ששוכחים לעצור "₪ ב | - 4 וה | זז | י 4 ו + לרגע, להביט מהצד ולראות עד כמה י: ! "ו | | | כולנו גדלנו עם התעשייה הזו, . וו = | ולפתע גיליתי שהגיליון הזה | | - ש"ע מסמל את יום ההולדת של אפר ך 0 ?2 ו ?ואו שכבר חוגג תשע שנים. יישק בעיניי, השנים האלה חדשות מעבר לאוקיינו ₪ ] מסמלות התמדה סביב תחום | וו 7 שרד משחקי המחשב ותאמינו לי שהתמדה במדינת ישראל היא לא דבר פשוט, בטח ובטח התמדה בנושא רי שולי על סדר היום כמו / / . 1 ₪ 1 ך :3 1 :1 / : 2 בצק ו י - - משהקים ו ה ו 19 עולם המשתקים, , | [ 1 ו | 7 ₪ / דות טחדר התמיכה :1 אבל מה, מתברר שהאינטרנט לא / 7% 3 -- 77-00 אחר לשטוף את הבתים הישראליים, ו | 7 | | 8 60 משחקי תפקידים: זחזו צ58 47 1אאז. 68נ | לק אל רצב הו 1 1 : ו 1 | 1 | | 1 % ו ו , | 1 צזוח אאגת דסא -- 7-7 וו 1 ש1מברו כאן למעלה ממאה אלף = = ₪ רשב ב .הטישב בבס "2 = = מש" בבר לשמשריישוה ר | הוראות הפעלה ‏ 5 ווה " קהל צרכנים נאמן ביותר למשחק --] קה 2 5 9 מחשב ל-6ת. וכך, יצא שעולם ו ספ ל ומד ות: הנופחה . / המשחקים הפך להיות משהו מחוזר ב | 0% ₪2 7-04 9 ושערכים כמו [אכיכים, 5 = ו ב ₪ 60 סימולטור: 05 ;1 ולארה קרופט הפכו לבלתי ם 06-מ 0 ץע 6 א ז 5 0 ץ ₪ 0 כ ה 0 ה ו 7 וש 2-5 | | 0 * | 6 ₪ 6 פלטפורמה: !אז1 ואאסעוצודת א 4 | גפרדים מהלקסיקת שי | 4 ( ו ]1 ההזה הההההה החדהה החד 7777777777 = שמחובר לעולם תהמחשבים. / 1 שיו . | / ב עם האתגר הזה זכינו ונהנו 4 1 ₪ משולחנו של דיר וויז | להתמודד גם כאן במערכת; והבנר . | | / | 8 ולמ 7 = שלא צריך רק לעבודי קשה יי וו ו | - ₪ . 4 8 ור / פס פימולטור רובוטים: 2880 פצג.51 = ולהתמיד, אלא צריך להבין 2 ממוטלת > 6 | הא , 2 05) "5 - עמ' 26 . אינטרנט: חדשות אינטרנט 4 עלינו שליחות חשובה ₪ 0 / / 7 | --- 7 מצד אחה, החובה לייצג ולו . | + . = ו יים : שי יפ | . % ₪ אינטרנט: מכתבים אלקטרוניים 000000 - 4 3% עולם המשחקים בפני! ו ו ₪ אינטרנט: כל הלינקים - 1 שני החובה לייצג את 14 ב . 8 0 "ו שר ₪ 6 אקשן: דאמואאסד מק ס8מאג. וק / . שו" ו " . . | " | ברה 8 בה = == למור ו מו וכמת מכ הווהב ההההההו-ה הוה ממה המהחטמם ,ה במרט-ה ה מומח.ם).. - ' ₪ םס אקשן: 2 מסאסת ג דוטס יי 4 "שמוח מה שש . שה שב ג מ גו | א | , 4 השנים. הק "ובוו ת יהיו שנ ְ / א 8 חדשות משחקי הטלוויזיה | 8 - "ן ו י 2 1 ₪ ' ₪ 1+ : . ₪ | - | רש 4-14 ו -=- : ו 0 טל קתגבו ₪ | - ב | 8 א - | 1 הו הו מו צ' וזו הג | י מ | 6 10 15006 רהורעו /וו -. 8 משחקי רשת: מאז.1-אס אואוד.1ט שי | "הפע ו 6 ו הל ו ‏ נו - 0 ת .51 - עמ' 32 | | ו 7 5 | ₪ משחקים באמצע הדור | 7 רש ו ו | עורך ראשי: קובי סיט * עורך 0: דויד זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עורך טלוויזיה: אודן ו רביב , ל ₪ | | * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: אורית בן טל * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפיםו דייר ₪7 ]| , 0 | 7 קובי סיט, דוד זילברשטיין, דוד אירלס, גיל שנברג, רועי ג'נינגס, ערן בן-סער, לי בלום, פול נריה, שלי פריד ה 3 |" מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועי זילברברג, ען ת בט,. | מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי.* עיצוב וביצוע גרפי: אריקה שפיגל, עוזי דור, מיקסם טכנולוגיות בע"מ * אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 2זא, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכת ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 . -2 1 מחירי המזצרים המתפרסמים ₪ בעיתו ון עשויים להשתנו ת, המערכת אינה אחראית לתוכן המורעות. חומה שיישלח לג א יו הו == + המחיר לא כולל 10 ש"ח דמי משלוח "- 7 ." 2% שצ, קינוס 7 ,2 וק 14 ; ו ּ 2 / - ש-" י2: ל אאו ווודח = הפוס פוא 508 חנ - א , 4" (-/ ,/ 7 , כל מי שמעוניין לשפר את הרבה זמן לא היה חידוש מדהים בתחום המצלמות הדיגיטליות, עד ש- החוכ ]א 5 צח0פ << = 5 יצ" י 9% איכויות החיבוד לאינטרנט הגיעה. המצלמה הזו מסוגלת לקלוט קטעי וידאו של עד (30 דקות ברזולוציה גבוהה, תוך שימוש 6 4 יכוי / | חייב לנסות את ערכת במיני דיסק מ650((1 (ולא קלטת וידאו), וכמובן ניתן לאחסן 6 2 : אחו.]הג], שמציעה תמונות בזיכרון, בנוסף, ניתן לערוך את התמונות, לתת שי ו ץ תוכנה ידידותית ביותר, להן כותרות, לגזור ולהדביק מיד דרך מסך ).| הכוללת גישה מהירה נשלף המצוי במצלמה, 1 . | יי %, תמיכה טכנית יי מ לי ו ד יוו | | . - ל םי מ | | במשך כל שעות הטיול כדי לקנות ,7 היממה ומקום של את המצלמה... 24 6]0 לאתדי בי" | -] שמחיר הערכה / 2 כ-80 ש"ח 4 לחודש ו- 45 | / , הימים הראשונים = ;=( | הם ניסיון חינם. | 0 * 2-. . 9% / 0 5 ער ל 0 % ף 4 :55 / . /ופדפצ5 60% 05 6 8005 ה26הה השוודה הס וז רל מערכת חנג) 625 כוללת זוג אקדחי לייזר מהודרים קמ ]וטס ₪201 הוא עכברון תמים למראה, שהופך ו 2 כבר הספקנו לסקור 7 "זי שמתחברים לכרטיס הווידאו של המחשב, כאשר ההפתעה לכלי משחק קטלני במיוחד במשחקי פעולה/ :)₪. ומה הצעקה | האחרונה | של 2 . רובוטים וחדרים | הגדולה היא שהתגובה ואחוז הדיוק בין כיוון האקדה הופך אותו לכזה מוצלח? ה-ז20ג מדויק פי שלושה המרצים, שמאפשר להם וירטואליים, והפעם הגיע - והפגיעה במטרה במסך גבוהים ביותר. כמו כן, יש שפע מעכברים רגילים (ניתן להשיג אותו בדגם של 001 000! להצביע על המסך ולהחליף | 9% יי קש אי 2 של משחקים שניתן לשחק עם אקדחי 0:5), ביניהם ו-1ק₪6 (2000), הוא מצגות מכל כיוון בחדר, 1 (לא, אין פה טעות דפוס). 4 ב מהיר ומותקנים בו 9/ | השלט מבוסס על תד 21 מדובר בעציץ נוי, הדוטה "שח ו 2 צקט|וזד 0זג1] טוכ], אבל משחקים אלה דורשים גם ארבעה לחצני בקרחו | ו - רדיו, | בנוי ‏ בו לור לקקטוט בגובה מטר, שגם 2% מהירות תנועה ודינמיקה שהאקדחים לא מסוגלים לתת, בקיצור, ז₪3?5 - 7 מא | זט!וחוטכן, והוא קשור לבסיס 7 מחמם את החדר לחום 2% גת בי ||" שי יי יי של טש הגּ|צמססג הווא 070 3 שמחובר למחשב. יש לציין, 4 >[ וי | לי שי : 7 תוספת של נשק חזק שניתן | לבצע פעולות "/ מיוחדים. * | ביותר למשחק ואין במחשב באמצעות השלט גם זי ג' את הוטו[!ו:זסן|*] אפשר | ₪ ספק שהוא. יישפר את ממרחק רב, ויש בו עכבר - יהיה למצוא ב-()6 צבעים 66| איכות המשחק שלכם ולחצני | העברה קדימה = 4 והוא מחמם לכל אורכו, יי < = באופן רציני ביותר. בור ו כך שאין חשש לקבל 2 > 7% כוויה במגע עם העציץ, 577 : . + אבל במחיר של העציץ 5 | (כ- 5,5/(0‏ ש"ח) תוכלו = 1 לש | . | , ' : . . = - אל" '- ) " =" = --₪ / / / . וצ 1 - . יי : ₪ .1 < וי 1 - , ₪ 1 / '/ . | וש .% 46% 4 -| . ה | > ל" ] -1] מספרת המילניום תמיד נחמד להראות שהטכנגולוגיה החדשנית, עליה רק קוראים, מנוצלת גם בשטח, והפעם קיבלנו אפשרות להציץ אל תוך המספרה של אומברטו ג'יאניני בלונדון, המצוידת במיטב אביזרי המולטימדיה שיכולים לשרת עסק כזה, כן ששיתוף הפעולה בין הקליינט לקוצץ הדוק ביותר. כל עמדה במספרה כוללת כיסא, שמעוצב בפגנון עתידני, מוניטורים של מסכי מגע המוחבאים מאחורי ‏ 65 המראות, עכברים אלחוטיים המאפשרים את התקשורת עם | ףא המחשב בכל שלב של התספורת, ומצלמות דיגיטליות המעבירות תמונות של הקליינט (אפילו של העורף) למחשב. נשמח לקבל תמונות של לפני ואחרי מקוראים שיקוצצו במספרה המשוכללת בביקור הבא שלהם ללונדון. , ₪ | ג 4 ' ' ₪ / לו - . /, ' ₪ / ₪.- "| 1 4 - . ור . [ " . . - א ₪ ו - . 0 ו . 5 | , - . ו 0 ₪ . - + . , 4 1" - ף , ּ 2 [ 2 1 7 -ן| . . : ₪ "שאי" . * . = ."₪ ₪ ב .4 ו - = | | "= דסקחוה = וקה 3 הדגש ב- ווסקזו. טוסק. הוא על מערכת עבודה | .< אלחוטית ברשת. המערכת פותחה בשיתוף עם *..? - 6%ו166(00]08 | |והשטט.1 | והיא | מבוססת | על % , .1 802.15 158 אלחוטי, המאפשר ל-800%! 1 (דגמים משופרים של 186או) שולחן עבודה 461 המתקשר 4 באופן אלחוטי ב-%קפ! וו, כאשר לב המערכת הוא 401 > ה-513000 86 סק זו שמכיל שלושה חיבורים %.*. " (כז:.1): לכוח חשמלי, ל - ושחזטחו ולקווי טלפון. עוד : " "₪ נוסיף, שמה שמושך את תשומת לב הקהל הוא המחיד 9% . 6 המפתיץ | של המערכת: | 1.300 ש"ח עבר 0% ה-מסוןגו5 83256 הסקזו וכ-450 ש"ח עבור ה-0זוג:) חסזו. 8 סו צאג ו0 /*\ ה ?> ₪ [1006 אג21) של חברת .]₪ד/ היא מערכת ועידה דרך הווידאו, כאשר החידוש העיקרי בה הוא האפשרות להציג ולספר ולא רק לדבר ולו הביט במסך. לשם כך המערכת כוללת מחשב אישי שקשור לרשת וברגע ל שהתחברתם, תוכלו לחלוק אפליקציות ולדון בעיצובים עם "או / ה וי ו ימוי יי ל יי יי יי תו 2 7 ו ישהו נמצא בסכנה וממש לא ברור אם נ' | כנוסף, מחוברת למערכת שתי מצלמות מסך, מצלמת קרה, שווה לנסות, בטח ובטח א יבר ו | מסמכים, י)/ ושלט רחוק שבאמצעותו תוכלו קלאסי. להצביע, ללחוץ , " 5 | ולמקד. בקיצור, ל : 2 מערכת מורכבת, ל א לאנשי מקצוע : 1% ומחירה מרקיע שריטה , לסכומים של | 0 . 6 ספרות... כמו כל קווסט קלאסי מה20% 70 ב על עיק החמות" המשנות את כף הי המשוטטת. 1 שי נמסך. כ | זיד יכול לפתוח חלון חדש בעולם העלילה. ולי וושה לחשוף אז ודיין לא ראינ י "". ון 17 6 ר ו ] תיתק ?2 וב נתפריט עזרה וב פאול ו 0 ק' יוְח ל - זשפיי ל . על יכולת הדמויות וכן בחירה בשימוש של חושים שונים 6 | % ג - 2 2 0 5 והגוו]ה6 / 7 . / ו כל מי שמחזיק /2]ק כמו אזשאות23זכ) | 1% ה חור ו-05] 5126 וו!אק 75) פאוסשחו/ יודע שזהו מכשיר 4% . בו זַ תק 2-2 = במהירות מרובעת יי יי ו ל - 2% "7 161 זי / 0% הבולט הוא בזמן הכנסת המידע - זו פשוט עבודה מעייפת 0 5 ו ה וי על הכונן הקשיח = ביותר. כדי להקל על המלאכה יצאו לשוק אלטרנטיבות | |-.₪ ₪ כרטיס ' ול 8.7 = שעוזרות לזרז את הכנסת המידע, ובין המועילות ביותר | היא המקלדת החיצונית, שאמנם מסרבלת את עיקרון | 46 9% -- [ הקומפקטיות של ה- /12?, אך אפשר בהחלט להשתמש !|, ** 5 בה כשמדובר במידע רב וגדוש. ל ברשימת המקלדות החהיצוניות המומלצות נמצאות. 9, . | 2" 1 5 י | : / יי ג | ל -% מו ו 0% שמגיעות | בשני דגמים: הי | טקעצ7 6:0 שזג/)שהג.]! 0% 4 | שמתאים ל-ן] ל א]]] ות[78, |]] ומחוהק, >> 000 5 3 : | וו 1 שא - סז !שק 60 שמתאימה ל- ץ הזו!ג. ה .₪ 2 4 2-7 7 | ₪ | :)4 יז 47 יו ' . 2 5 4 = =- . [ [ , =רם | 05 אמנם המילניום כבר התחיל אך במערכת לא התייאשו, ' = =ישבו וגמרו את המשחק של 99' מתחילתו ועד תומו / בא לך תמונות ממיטב קטעי המשחק. והתוצאות? זהו אחד הקווסטים המושקעים ביותר שראינו: הוא משלב מתח, רומנטיקה והרבה הרבה עימותי דת בין יהדות, לד | - נצרות ואיסלאם באווירה מיסטית מרתקת שתשאיר 9 % 2 > מונטרו מסתיר משהו 5 - אחורי המרתף הזה פשוט מצמררר.. י אמר שבבאפי יש את הערפדים . / , א . | | ל // יו ₪ 7 3 % > אתכם ברגש מול המסך שעות רבות. מבוסס על נתונים ּ אי - 5 | הכי רעים? : 5 = = אמיתיים. טוסו לחנויות! ללה 5 ומעלה) אל 2 א מאת: נתגאל מ מורי ד 3% 0 ה 02 ךר ו : ל | 2 : . | 5 5 : . 1 1 שש שמוסלמים מש גו משוכנע.שהוא מצא אוצר הוא הולך לשחוט את צאצאו ו . ו משיחיותן של ישו? למ - כ ישו ולשתות את דְג; [ 4 ₪ 20 ב | | | - | : 21 ויל = 2 , ן [ לש , ו 5 18 ל ד - מי שמכיר את 3 יודע שלא - =" / 0 מתמוד! = | ?"0 ) ניתן לומר אותו דבר עליו... ו 7-4 = | "= שינוי דרסטי ביחסיהם של גברואל ‏ אופסי כ יק = כש 5 שהו זועק 0% וגרייס... לשלמה המלך ומשחרר מפלצת?. :8 | קיד יד הקבלה זוה | להרבה "ירידותי - - הכפומר חושף מב 8 * 0 של גנבריאל. 1 לאן הו א מושך 2% - שלה? 2 4 מסמי בפגישה סודית עם חפרו של מי 8 ו - "ל 4 את?.' , | . עבירה פפילזה? . לשו | לונ = יונו וא נכו לן התנצל? שר א 27 | 1 את המצער ממשיך להוליך 3 ₪5 )תמ אלא שלמקום השני פורץ .[גאתאש צאםואאתשסץ ומוריד את 07 3405 2 זיא למקום השלישי בדירוג. שני שלבים מתחת ל-2 4038, היישר למקום החמישי פרץ משחק הסימלציה/אסטרטגיה 8 מצד וזה לא רע בכלל. מכאן, עסקים פחות או יותר כרגיל, אלא שבמקום השמיני איבחנו| קפיצה של 4 שלבים מצד האם 3 םוט את מחיר הקפיצה הזאת משלמים םס ואס םואסו ושיורד מהמקום ה-8 ל-12), קצ 016ג1א 6 דסא (שצונח מהמקום ה-10 ל-11) ו-5ם.)תכיץ סאזפספפס :חי ז-= זז (צונח מה- 8 ל-10). | שם החברה ו שם המשחק - מספר שבועות סס3 ו א | זב 'ְ ד זו כן | [תספסחהשו + 24 ה וקמשדאו 17 | ₪( - 5% | ואה שופ - 4 ץצ וקהשדו 4 ]1 פדחג סואסחדסם ו= טחדוו 58 אסופושודס א יוו תכ סש ד-₪ופ / 29 הו 5 ו6אופסקקס :שאו |-= וה 62 סג | 48 3.0.0 : | ו 1- : 9 ₪ סססצוד8שו : ץג וממסדאו : מ וב 2 הלקו ו 02 דסאשודהה - ₪ 5 בוחשופ - 0 4 ההשו | 9 =05הקכה<)וו 22 למרות זאת רוחות מעודדות יותר נושבות מכיוונו של 5אפסאסש 0 408 שפשוט מטפס בחודשיים האחרונים בצער אחר צעד אל המקום ה-12, אבל פריצה אמיתית נרשמה לזכותו של 40, משחק התפקידים החדש של פססאידפ אי שפשוט נכנס היישר למקום ה-13 במצעד ולמרות ההתלהבות צריך להמתין בסבלנות ולראות מה יעלה בגורלו. לצד הפריצה היפה הזו ראינו קאם-בק נפלא מצד משחק התפקידים 2 1.0177 ₪41 שמתמקם במקום ה-14 של המצעד. אבל אם כבר משחקי תפקידים אז אי אפשר להשלים את החגיגה מבלי לפרגן ל-[]ל צפהדאגת הא שפורץ היישר למקום ה-15 לאחר שיצאה גרסת ה-₪6 שלו. חרשות פחות טובות נרשמו לצד משחקי אסטרטגיה כמו ק,]אס/םואסצ המיתולוגי שפשוט צונה ‏ 9 שלבים למקום ה-8ן ו-0 תק שיורד 5 שלבים למקו ום ה-19. אבל לא הכל שחור בעולם האסטרטגי ו-=]אזד 0 דד : 2 צ1 צשתקם וסוגר את רשימת 20 הגדולים. המודחים 3 ]אא . ומזת 0 מהמקום ה-11 אל ה-23. 0 זא קנהפאסוטו א הד מהמקום ה-16 אל ה-26. 5 א 1תת ד מהמקום ה-18 אל ה-22. 0 א מהמקום ה-19 אל ה-24. 2 סיס דד םסא זוגא מהמקום ה-20 אל ה-30. * * . % א‎ שלושת הנמכרים בישראל * 2000 גו ווק * 568 מזוד הכתובת לדירוג: פחסווסטטסזלו סוס 6 זוא 0/הם וח 0ז6ו)וסר4] ;16 3032 05ח13ז6ח481] החד וח 548 ₪ סןסן למשתמשי האינטרנט: וחסס.15וה8 הסוחס :קה דירוג קודם דירוג נוכחי עה שה הורעיה ₪ ּ - | ה | / - , / | + ב ₪ | | וו -. 4 | | -- | | - יד זו - | מ '- ]| ךן) 8 7 0 .ו ות ' ' | | "ו | | / - ו יּ ה [ 1 | .' 2 [ | | | ה ₪ 2 1 | יונש ₪ ו העוו 4 וו קווש ., | || 5 ן . מ . ₪ | | | | ךז | 6 חה % ו י וגר "ו ₪ | - .| 0 | מו ₪ 0 << ו 7 /- 0 וול | -ש; וו ' מו ו, וגב יוו . , . / | = - == יהוי == ₪2 ל ₪ ₪ גדא ו :₪ <> ₪" 5 ןש א = .- ו , ] 2% / 7 5 ן | 4 ו 3 | | | ] 4 םי | | ₪ ו . ן | ה = - ו | מ % א | [( ]| 4 ט ,/ טיו 1 0 ה % ו | / 1 || | %ו 1 ₪0 ]| 5 1 כתבו אלינו (לא יותר מ-250 ( זו לים) וצר פו תמונות שלכם או של המשחק 123 1 ו ו 1 1 | נר -20 / [ . ו % 23 ח / ובו / ו [ | ה 1' | וו . 0 7% ותו ש ו 131 בני כרק, מיקוד: 14| בין איחי | זים יוגו דרו פרק 1 4 = כח וו כנרר 2 סדע דזפווז פ₪א4ח6 דרוטים בגי גוער לקבוצות בנוטאי משחקי מחשב. המעוגייגים מוזמגים לשלוח קורות חיים למערכת. , " נת ו ים יסטם 1 6 0 עכוו חן ו 18 וו "ום". לפני כחודשיים קניתי את המשחק הזה, שהוא הפרק השני בסדרה מהנה מאוד. יש בו מגוון רחב של כלי רכב וכלי נשק, מה שמוסיף הרבה הנאה. חוץ מזה, השוטרים במשחק הזה מאוד אינטליגנטים, כך שאם גורמים מספיק נזק בעיר מבלי להיתפס, המשטרה מזעיקה יחידות 41/.א51. כמובן שהמשטרה תקבל סיוע מסוכני 81 וגם מהצבא במידת הצורך וכל זה תוך שילוב של הרבה מאוד כלי נשק. בכלל, המשחק הזה כולל הרבה כלי נשק שמפוזרים להם ברחבי העיר, החל באקדחים, רובי ציד, מכונות ירייה ולהביורים, משגרי טילים, רימונים ואקדח עתידני. בסך הכל, הגרפיקה כאן חלקה ודורשת מאיץ מסך חזק כאשר פס הקול משתלב יפה בסביבה הכללית. בסיכומו של דבר, הייתי ממליץ על המשחק הזה לכל חובבי האקשן והמרוצים, | = פליקס זכה במשחק : / מתגת באג מולטיסיסטם 0 הטוא זז 16 סוזססוחסו] הוא אחד המשחקים היותר טובים שיצאו לאחרונה, ואחד ממשחקי האסטרטגיה הטובים ביותר אייפעם. לפיכך, החלטנו לייחד עבורו מוסף טקטיקה מיוחד, כדי לעזור לכם לשחק בצורה טובה יותר. במוסף זה ננסה לכסות את כל האספקטים החשובים במשחק, כולל פיתוח צי חלליות בצורה נבונה, טקטיקות תקיפה ומה כדאי לעשות באופן כללי בשלבים השונים של משחק ברשת. שים לב: כל העקרונות שמובאים כאן מתייחסים למשחק ברשת, אך כמעט כולם תקפים גם לגבי משחק לשחקן יחיד. פיתוח צי החלליות שלך שחקנים מתחילים נוטים להתעלם מפיתוח נבון של צי החלליות, מכיוון שהם ששים להתחיל בקרב. אבל, חלליות "כבדות" בלבד לא יכניעו את האויב, אם הוא מצויד בהמוני חלליות שיסתערו עליך כמו נחיל חרקים ויחסלו את החלליות ה"כבדות" שלך במהרה. כדי להצליח במשחק עליך ליצור צי מאוזן. בנוסף, עליך לוודא שאתה חוצב מספיק משאבים, ושיש ברשותך מספיק חלליות מחקר, מכיוון שזו הדרך היחידה לקבל חלליות חדשות וחזקות יותר במהירות רבה, אם כך, כיצד בכל זאת כדאי לך לפתח את הצי? ובכן, כמו כל דבר שקשור בצבא, גם פיתוח הצי מתחלק לשלושה חלקים: התחלה, אמצע וסוף. שלב 1 - צבירת משאבים שלב זה הוא השלב החשוב ביותר במשחק - מי שמפשל כאן כמעט תמיד מפסיד בהמשך. בשלב זה עליך להתפשט במהירות לחלל שסביבך, לבנות חלליות כרייה ומחקר ולהגן על החלליות שלך בעזרת חלליות סיור פשוטות. כסף, כסף, כסף כאשר המשחק מתחיל, שלח את כל חלליות הכרייה שלך לאסוף משאבים, ובנה מיד חללית כרייה נוספת. משאבים רבים הם המפתח לרוב שלבי המשחק, ועליך לאסוף אותם במהירות כדי לקבל יתרון על האויבים שלך, אל תשכח גם לבנות חלליות מחקר, מכיוון שמחקר יאפשר לך לכנות חלליות חזקות יותר מאלו של האויב. בנוסף, כל חללית מהקר חדשה מתחברת לחלליות הקודמות, ועוזרת ליצור קומפלקס מחקר חזק יותר. אוקיי, אז יש לנו קצת משאבים, אבל מה לגבי מחקר? עם מה כדאי להתחיל? ובכן, כדאי להתחיל עם טכנולוגיית ה-|גּזוסגי) סצחו. קו[5, מכיוון שהיא מאפשרת לך לבנות 01167%ז)תטי) 6טזש6%0, ואלו יהפכו את הכרייה שלך ליעילה יותר. זרימת משאבים מהירה יותר תאפשר לך לבנות חלליות מחקר וכרייה, ולקבל יתרון משמעותי על פני היריבים שלך. הערה חשובה: לעולם, אבל לעולם, אל תרשה לחלליות המחקר שלך להתבטל. השגה היטב אחר התקדמות המחקרים, וכאשר מחקר אחד מסתיים - התחל מיד לחקור טכנולוגיה נוספת. נקודה נוספת שכדאי להזכיר בקשר למחקר היא שבתחילת המשחק כדאי לך לבחור בין 516 זשוו[פוי] לטכנולוגיית 6116/ס") %5ח6וע, אך לא להשקיע בשתיהן. שחקן שמשקיע באחת הטכנולוגיות מתקדם בה מהר יותר ומקבל יתרון על פני שחקן שמשקיע בשתי הטכנולוגיות בו-זמנית. באזו טכנולוגיה כדאי לבחור? האמת, שתיהן טובות למדיי, ואתה מוזמן לבחור אחת מהן כרצונך. לאחר שסיימת לחקור את טכנולוגיית ה-6טוז] קןם5 |גּזוק023), | בנה מיד ]תס 6%00706, ותן לו ללוות את חלליות הכרייה שלך, אל תשכח גם לשמור על ה- 60011698 65006 שלך בעזרת לליות סיור, ובהמשך המשחק שדרג את ההגנה, והשתמש ב - 6160618 או 61165/וס:> וחפו.1. כדי להגן על חלליות הכרייה והמחקר שלך, עליך לבנות המון חלליות סיור. חלליות הסיור זולות מאוד ודי מהירות, אך הן חלשות למדיי. עם זאת, בתחילת המשחק לאויבים שלך אין שום דבר טוב יותר, כך שחלליות הסיור בהחלט מספיקות כדי להגן על חלליות הכרייה והמחקר שלך. ררך אגב, אין לך מה לדאוג בקשר לחללית האם שלך - היא מוגנת לחלוטין מפני חלליות סיור. לאחר שבנית שלוש חלליות כרייה ושלוש חלליות מחקר (כדאי לבנות אותן לחלופין), המשך לבנות חלליות משני הסוגים, אך העדף את חלליות הכרייה. מדוע? ובכן, ללא משאבים ממילא לא תוכל לבנות חלליות מתקדמות, כך שעליך לצבור מספיק משאבים בזמן שאתה מתקדם מבחינה טכנולוגית ו שלב 11 - התקדמות טכנולוגית לאחר שיש ברשותך שלוש חלליות מחקר ושלוש - ארבע חלליות כרייה, המשך לאסוף משאבים ולחקור עד שתוכל לבנות 58 תסההג=) הס1 (יהיה עליך לחקור 8 כו[5 [ג1וק28) ו-תסתתג) הסז שוהפוז]). עכשיו זה הזמן לגוון קצת את צי החלליות שלך, ולהגן על חלליות הכרייה שלך כמו שצריך. תחילה, בנה כמה שיותר הסתח68 הסן 5% חלליות אלו לא זריזות, וקצב האש שלהן אטי, אך עוצמת הירייה שלהן חזקה מאוד, ובמספר רב הן יכולות לפורר את כוחות האויב במהירות רבה. בנוסף, בנה גם 5% | צ68% | (אם חקרת 5% 66/זס")) אן 08זק6סע6זה] ו-0088ת26]6] | (אם | חקרת זסוהפות 6 כדי להגן על חלליות הכרייה והמחקר שלך. בהמשך המשחק יהיה עליך להוסיף | גם 70028]66 !]48580 | או 5% תסהתג) הס1, אבל בינתיים אתה בטוח למדיי. שים לב: ה-06:ַש₪650 יכולות לתדלק עד 6 חלליות מסוג 2 ז6זופו-] חלליות מסוג 6116/סר). שלב זז - תקוףי אוקיי, אז אספנו מספיק משאבים, התקדמנו בעץ הטכנולוגי והקמנו צי קטן, אבל מה עושים עכשיו? הרי אנחנו צריכים להתמודד עם כל חלליות האויב, ועם חללית האם החזקה שלו... כדי להצליח במשימה עלינו לבנות את הצי שלנו כמו שצריך: נתחיל ב-10 או 2] חלליות 118816%-] הסתחה-) תס1 (עדיף יותר, המשך בעמוד הבא --->- | | ומ | ה |= 1 א ע] נלרודדרי הדונליכיה 6 ו כמובן), נוסיף עוד שתי חלליות 06זו65כ] ועוד 4- 3 חלליות ז6ץ0ש265] 1155116א. אם הזמן מאפשר זאת, ניתן לחצוב עוד משאבים ולהוסיף גם ז86ו₪) /168%] אחד או שניים. מאוד (מאוד!) מומלץ להוסיף גם חלליות חלשות יותר, | כמו 068%8ת26)60ם או 58 תט0-ו![ט]א, כדי להגן על החלליות הכבדות שלך. הערה חשובה: אל תשכח גם להשאיר קצת הגנה ליד חללית האם, כדי שהאויב לא יתקוף אותך בהפתעה (ראה טקטיקות תקיפה, בהמשך). כעת, משהרכבת את כוח התקיפה העיקרי שלך, אתה מוכן לקרב המכריע. הלק את היחידות שלך לקבוצות, וצור עבורן קיצורי דרך במקשים. זהו. עכשיו אתה יכול לשלוח את צי הקרב שלך אל האויב, כדי להראות לו מי כאן השליט הבלתי-מעורער של החלל ורק אל תשכח להיעזר בטקטיקות התקיפה המתוחכמות שלנו, כדי להילחם באויב בצורה הטובה ביותר). טקטיקות תקיפה טקטיקה יעילה ביותר היא לשלוח כ-0] חלליות סיור אל עבר חלליות המחקר של האויב, בשלב מאוד מוקדם של המשחק. אם אתה מצליח להגיע לשם לפני שהאויב יחבר חללית מחקר נוספת לחללית הראשונה (מה שמכפיל את השריון של קומפלקס המחקר), אתה יכול להתאבד בקמיקזה על חללית המחקר ובוווום! אין יותר מחקר. כעת האויב שלך ייאלץ לבזבז זמן וכסף על חללית מחקר נוספת, וזה ייתן לך יתרון משמעותי מבחינת ההתקדמות הטכנולוגית, בשלב האמצעי של המשחק, כאשר יש ברשותך חלליות מסוג תסתח68 תס]ז וז אתה יכול לתקוף חלליות כרייה של האויב, כדי למנוע ממנו לצבור משאבים. השתדל לתקוף חלליות כרייה שמרוחקות מהבסיס, כדי שתוכל לברוח לפני שתגבורת כ4] 7% מגיעה. אלו חלליות לשלוח לקרב? כדאי לשלוה שלוש חלליות תסתח63 הס[ שו שמגובות על ידי חמש או שש חלליות 6ז6/ו0ס) תט2) ח[ט]א (או על ידי המון 068ח026/0). רכז את עוצמת האש של חלליות ה-1128[6%] הסתת63 תס] על חלליות הכרייה של האויב בזמן שחלליות ה - 61168/ס-) הטנ [ט]א מטפלות בחלליות ההגנה, טיפ נוסף: הוסף גם זוהקס 6 לחבורה כדי לתדלק את החלליות שלך בזמן שאתה מסייר רחוק מהבסיס. טקטיקה מסוכנת, אך אפקטיבית, היא טקטיקת התקיפה הנגדית. אם אתה יודע שהאויב הולך לשגר נגדך מתקפת - ענק, אתה יכול להשאיר בבסיס מספר קטן של חלליות הגנה, ולתקוף את חללית האם של האויב כאשר הוא נמצא בדרך לחללית האם שלך. רוב האויבים לא משאירים הגנה נאותה על הבסיס, כך שיהיה לך די קל לחסל את חללית האם של האויב לפני שכוח המתקפה שלו מחסל את חללית האם שלך. בנוסף, אפילו אם האויב יחזיר את כוח המתקפה שלו כדי להגן על חללית האם, רוב הסיכויים שחללית האם שלו תהיה כבר במצב אנוש, והוא לא יספיק לעשות דבר. מסקנה נוספת: כדי שלא ישתמשו בטקטיקה זו נגדך, שמור על הבסיס שלך כמו שצריך בזמן שאתה תוקף (בעזרת עווותואסזק ו-|[6אל עזוהז) 2 )), או ודא שהצי של האויב נמצא ליד חללית האם שלו. מודיעין טוב הוא אחד המפתחות לניצחון בכל קרב, ולפיכך עליך לשלוח 096%ז2 לחלל שסביבך ללא הרף. אל תשכח גם להרוס את ה-06%סז של היריב שלך, כדי שתוכל לתקוף אותו בהפתעה (למתקדמים שביניכם: אפשר גם לתת לאויב לראות רק מה שאתה רוצה שהוא יראה, כמו כוח כרייה חסר הגנה, בזמן שכוח הגנה חזק מתחבא במרחק מה...). בכל פעם שאתה תוקף את האויב, רכז את כוח האש של החלליות הכבדות שלך על חללית חזקה אחת של האויב. שיטה זו מחסלת את חלליות האויב בצורה טובה יותר מירי לא - ממוקד. אם אתה משחק ברשת עם יותר משחקן אחד, כרות ברית עם שחקנים חלשים אחרים נגד שחקנים חזקים יותר. כך תבטיה את ההישרדות שלך נגד היריב החזק, אפילו אם יהיה עליך לתקוף בהמשך את השחקן איתו כרתת ברית. השתמש ב-]זו6 * כדי לחלק את הלוחמים שלך לקנבוצות. אתה יכול לחלק אותם לקבוצות מאוזנות, או לקבוצות שמיועדות למשימה מסוימת. לדוגמה, צור קבוצה מהירה במיוחד כדי לחסל 5אתס], או קבוצה שיכולה לירות מרחוק כדי לחסל יחידה ספציפית של האויב ללא נזק רב לכוחותיך, לחץ על מקש הנקודה מדי פעם כדי לאתר שק 1 מערודדרי וזרננינ1: איכרים שמתבטלים, ומצא עיסוק הולם עבורם. אוכל נאסף במהירות הרבה ביותר מכבשים, חזירי בר ודיג בקרבת החוף. עם ואת, חזירי הבר תוקפים בחזרה, כך שכדאי לך לשלוח קבוצות של חמישה איכרים או יותר, כדי להבטיח שהאיכרים שלך יחזרו בשלום. אם בניין שנמצא בבנייה הולך להיהרס, מכור אותו בעצמך כדי לקבל בחזרה חלק מההשקעה, כדי למכור בניין עליך לבחור אותו וללחוץ על המקש 2616006. שים לב: טיפ זה יכול לחסוך לך המון כסף כאשר מדובר בטירות או מבנים יקרים אחרים! אם אתם מתכוון לשלוח איכרים לאזור לא % ; -1-א*א") מיושב (כדי לבנות מגדלים או בניינים צבאיים אחרים), שלחה כמות גדולה של איכרים או שפר את נקודות הפגיעה שלהם בעזרת טכנולוגיית ה-וחסס.1. כך האיכרים שלך יוכלו להסתדר טוב יותר עם זאבים. אתה יכול גם לצרף יחידה צבאית או שתיים כדי להבטיח את שלומם של האיכרים שלך, אם האויב שולח נגדך המון %אחס]/, או אם יש ברשותך יחידות יקרות שחבל לך לאבד, חקור את טכנולוגיית ה-ג]ו18 במנזר (נְזסובהּחס]א).- כך יהיה קשה יותר ל->אה10; של האויב להמיר את היחידות שלך, אם הסיירים שלך מגלים כבשים במרחק רב מהעיר, רוב הסיכויים שהכבשים הללו ייתפסו עַל ידי האויב ולא יגיעו לעיר שלך. כדי להבטיח שכבשים אכן מוצאות את דרכן לעיר שלך, בחר את הסייר ואת הכבשים כקבוצה אחת, ושלח אותם לעיר. הסייר ישמור על הכבשים, למרות שכעת יהיה עליו לנוע במהירות שלהן. בנה גדרות עץ כדי לחסום מעברים בין עצים וגשרים שמאפשרים גישה קלה אל העיר שלך. שיטה זו תאט פלישה מוקדמת של האויב, ותאפשר לך להרוויח זמן נוסף כדי להקים הגנה נאותה. ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, צ'יטים וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכם ל"וויז", ת.ד 9 בני ברק, מיקוד:14 51. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס ל-03-5708174, רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם וכתובת. מעוחק' תפקידים חוני נוי מאת: גיא אהרון פעם כל משחק היה יוצא קודם על המחשב, ואז על מכונות משחק. היוס, כך מסתבר, התהפכו היוצרות. ‏ ]11 ש5₪תו-] |אחות, | משחק לפלייסטיישן שמכר מיליוני עותקים, יוצא סופסוף ל-06, והאמת שהוא גם נראה כמו משחק פלייסטישן שעבר ו ו ההתלהבות שכן מדובר במשחק פחוצג|]-₪0!6 מצוין שמוקף בגרפיקה ל[ יבור המשחק הוא בחות/ בשם סקוול (/[50₪8 ), שסיים כמעט את אומוניו להיות שפוךר- חרב. על אף גילו הצעיר, מדובר באיש קטלני, הנושא עימו חרב ואקדח, וכן כוחות מושטיים. סקוול עומד לסיים את לימודיו ו יי למטחות צדק. סקוול מוקף בכמה חבר'ה בגילו שר" וי מ וי בי ו יי פקודות/טאף אחד ורינואה היפה, שאומרת תמיד את מה שהיא מרגישה, ומתאהבת, באופן טבעי, בסקוול. אם היה מדובר/הק בצעירים ובחייהם בעת מלחמה, זה בטח היה מספיק מעניין עבור רובנו; אלא שלקבוצה יש גם קשר מוזר עם חבורה אחרת, שחיה חיים אחרים. כאשר סקוול הולך לישון, הוא חולם לפעמים על עצמו בגוף של איש בשם לגונה'לואר, בעוד שחבריו חולמים שהם השותפים של לגונה. בזמן החלום, השליטה עוברת לדמויות החדשות האלה. משמעות החלומות האלה והמחות של הקשר בין הקבוצות, היא אחד החברים המעניינים שעשוי להחזיק אתכם בתוך המשחק. עוד גורם שמדרבן להמשיך לשחק הוא האפשרויות המגוונות לשיפור הדמויות, "מה שנכון גם למשחקים הקודמים בסדרה. בנוסף לדמויות הראשיות יש גם כוחות שומרים ו ד 6 מ וי | כ" ועוזרים לקבוצה, לעתים מרצונם, ולעתים לאהר וה שניצחת אותם, ובעצמם עוברים מסלול של התקדמות ברמות. היצורים השומרים, שהם משהו בין חיות מחמד לפיות שומרות מפלצתיות;, מספקים לאדונם יכולות קרב מגוונות, יכולת 1 קסמים. מערכת השיפור המסובכת ורבת- האפשרויות של הדמויות והכוחות השומרים, נודלו העצום של המשחק, עלולים להרתיע חלק אן לגרום להתמכרות טוטאלית אצל אחרים. הדמויות רוכשות ניסיון על ידי קרבות, אך מלבד זאת, רוב הקרבות אינם קשורים ממש לצלילה. בכל אופן, נראה כאילו מדובר בשני הברים שונים - הסיפור ומערכת הקרב, כשכל אחד מהם טוב אך אין ממש קשר ביניהם. הסיפור מפופר באמצעות שיחות וקטעי סרט שאין לך ממש שליטה עליהם, ואילו הקרבות הם מקריים והיריבים אינם שייכים, לרוב, לסיפור. יו טם מפלצות שנראות שנלקחו ממוחו של מטורף וקקטוסים מקפצים בשילוב עַם פעולות יומיומיות כמו משחק קלפים, שיכול להתבצע עם כמצט כל דמות שאתה פוגנש, הדיאלוגים (שאינם נשמעים אלא כתובים) נעים בין שיחות רציניות לחילופי דברים סתמיים ומשעשעים. המשחק גראה לעתים כמו משחק הרפתקאות, ומשלב לפעמים שיחה, ] תנועה וקרב, מה שנותן 1 | למשחק קצב מהיר ואפקטיבי. התנועות של הדמויות בזמן שיחה, עם זאת, לא ממש מתאימות למה שהן אומרות, וגם נראות מוגזמות לעתים. הבעיה המרכזית, אולי, היא שלא ממש השקיעו בהעברה של המשחק ל-')/, קטעי די יי ו וי ירי | המשחק התפריטים נראים עמוסים, וגם הדמויות והרקע לא נראים משהו. את המוסיקה המעצבנת לא ניתן לכבות בלי לבטל גם את האפקטים של הסאונד. אם יש לכם אפשרות לשחק בגרסה של הפלייסטיישן - זה עדיף בהרבה. בסך הכל, מדובר באחלה משחק: יפה, מלא אקשן ובעל עלילה סוחפת וממכרת, בלי ספק טוב יותר מקודמו. חבל שהמעבר ל-'*06ץ לא ממש מושקע, אבל עדיין שווה לקנות ולשחק. ליוצרי המשחקים במערב יש הרבה מה ללמוד מהיפנים. ו // 5 2 מווף עמוצו:!?-%016] אמיתי עם המון אפשרויות. יפה. מאוד מקורי ולא שגרתי. נגד: פחות טוב ב-6] מאשר בפלייסטיישן, עשוי להיות קשה ללמידה או מסובך מדיי למי שלא מכיר את הסדרה. הההצ יו מי שיש לו זמן להקדיש למשחק הזה. תאמינו | לי, אותם תרצו להקדיש את הזמן הזה. 7 זס1 60ח6ו065 עוסטסוחנו 0חה זזסזחו0 6 ץח6וסו = |, ןו ובֶ>|ן![רעוכ 1% 5-7 -4- שר 4 ון 2 | ו ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. | מ ו כ ו הרקוווו%ו ה" ". חשו%פם 02404 | מאת: חגי לזר סדרת הטלוויזיה המופתית "סאות' פארק" היא להיט ענק בארה"ב ובעולם. גם אצלנו. למרות ‏ "מאמצים כבירים" של ערוץ 2 "להעלים" אותה מאיתנו, על ידי שינוי שעת השידור בתדירות גבוהה (שעה שגם כך | הייתה | תקועה | אי שם מלכתחילה...), היא צברה לה מעריצים רבים והפכה לסדרת קאלט. אנשים רבים עדיין תוהים מה טוב בכלל בסדרה מצוירת, עם אנימציה ברמה נמוכה, קולות. מוזרים וטיפוסים מוזרים עַם קולות מוזרים עוד יותר... אבל למי שקצת התעמק ברורים מאוד. = 4% כבר |הפולה|ן ממש כמו בסררה, גם כאן הכל הולך החלפת קללות בין המתחרים, 1816סססת:) 5 /ש531 נורים בין המכוניות וענני גז תוצרת ד קו[[וק יוצאים מגב המכוניות. רל העזרים הנ"ל ועוד נמצאים בדרך וניתן להשתמש בהם כיד הדמיון הטובה כאשר לכל דמות יש כמה משפטי מפתח (שלא תמיד מצליחים להבינם), ובדרך אנחנו שומעים גם את כל שאר המתחרים. רק הקללות הקשות מצונזרות חלקית, והכל מותה. את המשחק עצמו ממצים די מהר. המירוץ הוא די רניל, ואחרי ששומעים את כל הפנינים, אין הרבה מה לעשות, אמנם נראה שיש עוד ה שאמורות להופיע, ועוד מסלולים שונים, אב טרם גילינו איך וכיצד, מבחינת ניצול הסביבה, אמנם רואים את הדברים עפים ואת סימני הצמיגים על השלג (לא ה מ'רו) בה כל הדברים האלו משיר הפתיחה (בביצוע להקת 8 המצוינת!) מתחיל הבאלגן: אנשים עפים, נהרגים, עב"מים מופיעים, השטן מרביץ לישו וגוש חרא נמרח על שלט העיירה. המסר ברור - אין פרות קדושות - מותר (וצריך) לצחוק על הכל, דם, מין ומוות הם עניינים שבשגרה וכמובן כל מילה שנייה היא קללה. כמובן שסביב הסדרה התפתחה תעשייה שלמה (אין שום ילד שיחזור מארה"ב בלי חותפ-7...) - כוסות, שעונים, מחזיק מפתחות, סרט קולנוע. והנה עכשיו - משחק מחשבו באינטרנט אנו יכולים למצוא עשרות משחקי טריוויות וכל השאר, אבל כאן זהו מירוץ מכוניות, פשוט אמנם, אבל ברוח הסדרה, מנוע המשחק שהביאה חברת ]41% [7):) ג הוא תלת ממדי ומזכיר יותר משחק מירוצים מקונסולות הטלוויזיה, במיוחד בכל הנוגע לניצול היכולות הגרפיות, המעברים במפלסי מיד), אבל עדיין חסר ההרס המוכר כל כך גבהים שונים ותחושת המרחב היחסית שלא מהסדרה (למשל כשנתקעים בבית), למרות מגבילה אותנו לאזור צר מאוד, שאפשר לפזר קיא, לזרוק שקיות מים ועוד, זה עדיין לא זה. המירוץ מתחלק לשניים: ו בודד שבו צריכים לטב בור דרך 2 נק ודות שה ואססת5 של כוכבי 5 % % שוז וובר דרך - - המדרה (4. זלןיימ רחבי העיר (הראשון שעו כולן בסד כון, הוא המנצה). קטנים ונטולי | יככו] / ו . .חורה . 2 ₪ | ו 6 ל ₪ ₪ ₪ רל רסן), ראל בסאו 0 פארק כשבב? א רִ ע יריות מיוחד אחר ולכל מירוץ אמור להיות אופי אחר. 72 222 נ ד | 8 -, | נגד: | מצונזר ביחם הראשונים. קהל יעד: המשחק חביב ומעריצי הסדרה ייהנו ם לסדרה, במיוחד בשלבים | מאוד לאחרים. זהו עור מירוץ מכוניות. ו . . ו 4 ,= . ו / 4%" | ו .= ] ושרי + 1- ₪ ור . | 0 . --₪ ש! ₪ 2 1 4 1 שה עב 5 4 = = + = : הי ₪ ו . . 4% / יי לגר -- 4 * | . 0 | - - 0 = = ו ו - זז ו שו י) חן קה ה ב | ה = -.! 8 | 'ף "| ו יי ווי צייו 9 זן 5 אק /- ו . [ . וצריך לעלות עליהם. נראה שהטעם היחיד | יש להכות אותה עם מקל גדול, או כדי לדבו | | ,₪ : 0 "₪ -. . ₪" - = 5 . 35 .5 שי איקר ‏ מאתו ו ה אא" 1 ; : רהחטי השאויהצוד ההותיטות ו ל | 8 400000 לד ולגר לל.; 4 , | | - 9937 393 ְ נֶצ ו ןר | ד - = | = > | | 1 ו | . בש ל' וואביכוב'יוו ,; מו ה 7% 28=- ". | 1 זר הא רדח ב , יש "שרהם שלוו לי קות : ן יְ | " ₪ | [ רו יו חישו ג ה" בב יימ / 5 -₪ ₪ - עם | - ] / // 0 ו ) / | : אי : %. | = 'ְ ויוי | ְּ פענות ההא | או % פיףתף י ₪ ; / [ | / / ₪ | [ / *./ | | | 5 | | ה | | / / , | ' . | | / / / שַ | 4 | | | יא ) ְ תתו | א . / ' )| / | | % / הגו 1 / | מ | | ₪ י ג" - 1" | | - , 1 % 9" "2 = // / , ', 4 ן | |*=ז [ 1 | 1 ו // / ו = = . / - 3 ן קב 1 0 1 | | ן -- 4-8 = 4-ו ₪ | . 7 . / / // ו | .- ו 1- א . / 4 | / | ש " /] ן 4 | יש | יי .> מא ו ואוו 998 אוו ו ₪ ן .. = : == | - | | 5 1 / . ל" ד1 7 ]1 / 1 ו ₪ ₪ 1 = ₪ , 1 ו - חי | כ + ו 2 | ו "ש יו | לי | ( ₪ [ש | ₪ 2 / ו % = : . -- 4+ , שר | ו א-ש יש ה "וז ור ₪ ף ו ] - ה ₪ ן - 4 | /ם 8 7 זו | 1 | / ר | -₪ , ג 4 / פוה 5 "הר ן , , , / | | - ו - 1 ד | /| ₪ ₪ | מ =] : 2 / ן .-. , | |[ ו [!). / 2 ן ן | כ ₪ = : יפי ף ה םי | ור 3 ₪ קן -*₪ -% - . וו - ו 2=ו02 ₪ ישה - לוו ! " . . 2 . רופת שפל שלא הייתה רמוח חוץ | רג יו /] ז ן / - . - . ו / ו 4 | / / וו 4" | 0 1 | . . . | = ₪488 ₪ / . ,= מא ₪ן- ג ן וְּ '‏ א : ף 5 חי חיש מ 1-2 | 3% ה ₪ - 6 וו וו ₪ וו . = 2 - - יו" זמ % = = ל" 1 . / = -2 -1 מ + | ו / ₪ . יי % - / - יוו ו ₪ / ( 2 [ | שו ₪ ₪ א ךר 7 את 4 == . ן 1-ו השב . 1 / ּ ' / .וו ' ו 1 ו " "שש = 0% | 5 %%] | 6% 1 / וו . ן ו 1 "ו 1 16 1 40 % 1 ומצ |" 1 | 4 או ג ה > ב . ב | ₪ | - 6 ד - "| 1% ו | יפי כ ריר ְ - 2 מוחנ) ' ,. 8 / ₪ / / .| ו ש מ ךר | הג 7 ע הר | ]| % | /. | ו 2 > + ₪ עו 3 -%*>, 1 ן | או ג - ו / ₪ ₪ | / 1 ₪. - -- ן -/ "- / [ - / 1 ₪ -. ' 4 ₪ אא | 8 | 5 | | ן / 16 ] 1 ₪ ו נאלצים - 'ף 27 , | / זז קי ! 8 "₪ 2 . | ' 4% ר( ₪4 | וטואו | או ל - ]₪ | רןש 0 4 ד שה 4 ₪ ד ל = ה שבדו ווזר ף ברוח ן הקוומטרקדר ללעיש ויוי | = הרי 25 - שי הי ן ן ו "- / 8 , ₪ 6 . ב ה 0 1-2 בה 2 לא 1 / - 2 = יו / . | 9 ] . . - 1 - 0 ו | ₪ ₪ ₪ מ | - 4 ה . 1 . . ה ₪ 7 -- "ךא ד ב" 4 ד . אל ב ו" ] / ויוי ;"טוא 2 - 4 6 0 | ו 4 , / אנ 2% ו , - .0 ז ד יי "ו | 0 | 4 5 הוור שבי וו ו 8 2 8 ₪ - ן - ₪ 1 ) , . ו = 8 5 5 שטר ו רעים שקרו לז'אנר הזה. / : 0 הרו ,ה ] הגרפיקה- יפה, | מרהיבה ו =- 0 זה יפו ו יב | % א , ב ְ -- 9 2 לו בל למרבה הצטר זה 7 1 % . בד 1 : + / - 4+ 1 ו , 1 -6 | שא ן - "4 ₪ . וש - ן ,= - 0 בש חן | אי / 3 וו 4 םב | 1 ה י, ש" שש 6 | - א 1 --)) - - " | 1 ' + ורי מ 0 9 חק ב | " 5 2 מש זק / הזו ₪[ 1 אנ / . חזקתם ₪ 4 | = "וגו | מב , 7 / + -וסזף3הא ‏ -* / 5 : 1 : | + ו / או 3 4 " מש , ש חל ₪ | / : / 4 . 1 - ₪ | : , וי "ה ל ב - ן משצוא, מדובר במשהו באותו | א > בו / 2 שלרלדי "7 - ---ד !| ₪ 0 == " / 3 232 *יון ], | ו ₪ ה 7 [ - / 7 | ₪] 2 - 3 רךף 9 -- רור'ר" רהה 4% 5- ל % = . יו "3 4-ו '9 . ו טסע, רק רע יות ₪ו למעבר ביך עולמר יפל ו | 5 י/ . ץ "ו - א זְ ₪7 .0 . יר ₪ ו | צר" | רקי . רּ וז - יזור | 1 ג זּ / ור | = | / הפש 5-5 | | ₪ ₪ ₪ /. .4 .4 ח ישים ז וסוג נים שו ₪ 4 שי ץ 5 - 5 מב + . + = ו יא | ₪1 . 2 | וו 1" ו ו = 4 , / - , 1 | ] | 1 1 ה | - / 2 - ב 1 4 ת-א :מו מ '-= ב 5" "מויות ודיאלוגים מגו זב ב של חידות, למעשה , / 4 - 8 ן; ו יי" . א 2 ' [ % / 4 -. ּ/ . 2 . 7=, = ל ן ו ז 1 1-2 .ות אי 1 ו ₪ 5 ₪ א [ וו -%ו%4 אפ' זר וו 9 וי ו 19 > ד או 4% : תבלה את רוב זמנן ₪ , . - | . | . ₪' -. - 9% - 3 - . ₪ : 2 4 1 . ד) . בש | ו5- רו קשו - ] למ 1 = הפל - רו דיק 1-ב 2 - : ןְ ]מ 5 ה תי / ודן ר 1 ₪ ו ") 77 / | 'ת | ₪ / . ג ה | 0נ זן ך עכבר 1 7 "ו 5 -- "אש לנסות להביו ז ין מה לעז יי אזל רו 7 4 ים ם ממך, ץז" / 7 ] 5- ] 4 : 5% 2 . 1 - ₪ : יירו ) . ש= . ו : "| . | | "ו א | ]| - , % 2 "ן ה אא 0 - די , . [ 3 . - ו = - 4 - - %- = 41 יי . גבי. המסך בחיפוש אחר משהו לעש זות, נ מ החידות ק מתוד כמות להפליא: "שיא -+--->- =- ;| | - ו . ₪1 ו בי | 0" 7, / . 1 | = = : ' 4 ו וו. במשח ] ןו 1 = וה [ -1 5 "₪7 . + | ו 7 - וקו תק המקה ל קוורה 4 4447= 4פל ל 7 % ד 9 ורי ו יי ו | רףירחר 3 | פקומ לא '/ ּ" . - 4% ד םי | - ₪ .- ו ו | ה - "וז שר שו ו ור ₪1 7 צמי ם ו הטנ ₪ ים 11 קה | = 4 הו : פוך אר | הא ב ד | קר כטר ּ ₪ |" -..700/ , - . - . כ 1 % ₪ ו -- 3 | - ₪ ה הויו ו ו 1 .₪ ש . =₪ו | 2/7 1 זו וו | - = - = ו 6 = מו "ו . : י נ מאת: אורן רביב זה בסדר, אני יודע. 90 אחוז מכם מ ל יי "לומדה?, בשביל 5 הישילמנו? 7 לומדות? ה לנן מ חקי מחשב עם יריות, דם, אש ומפלג לצו 2 מעוותות ונהיה מרוצים... אבל י = מ כ נשות שרובכם עדיין תלמידי בית ספר = ובתזר: שכָאלה יש לכם עוד חובות ומטלות מלבר | להשתלט. וי וי | האמיתי נמדד במגה - בייטים ולא בקילומטרים מרובעים. החובות האלה כוללות בתוכן גם שיעורי בית. ולא סתם שיעורי בית, אלא כאלה במקצוע שמשוס מה נתפס על ידי רוב תלמידי החטיבה = והתיכון בישראל כמאיים במיוחד - המתמטיקה. בשירות לקוראיו, החליטו עמודי התווך 6 העיתון - שמצוקת תלמידי ישראל הגיעה לאוזניהם - לחפש פתרון לבעיה המציקה של ב שיְעוָרי הבית ב"חשבון", כפי שהיו קוראים לכך ביסוףי: וכשעיתון כמו וויז מפעיל את קשריו המרובים בעולם התוכנה הישראלי, התוצאות לא מאחרות לבוא. מחיי היומיום "אתה מבין", הרים קובי סיט את קולו לכדי צעקה תוך שהוא מניף את ידו באוויר ומנפנף אותה מול עיני "זה הדבר הבא לתלמידי ישראל!!ו!" מסתכלים עכשיו על הלוגו הקטן אע 20/95 9- 20855 -1 "אממ... מה אתה אומר,.." מלמלתי אליו בפיזור נפש תוך שאני מחפש נואשות ברחבי משרדו הענק אחר משחק מחשב חרש שעדיין לא נחטף על ידי פולוסצקי. אני מודה, סקפטיות היא אחד הצדדים היותר חזקים אצלי, כ עובר את עוד אחד מאותם להטים משיחיים שלו. בכל מקרה, לקחתי לידי את המשימה והתיישבתי מול המחשב כדי לראות איזו בשורה נושאת איתה תוכנת ה - %8ס- + ה"נוסחא", בשמה העברי, מוגדרת כעורך נוסחאות ומחשבון אלגברי לתלמידי כיתות *' עד יב'. התוכנה פותחה על ידי חברת "הלומדה", חברה פרטית שהוקמה בשנת 1988 על ידי דוקטור פיליפ סלובודסקי, מתמחה במגוון רחב של מוצרי לומדות ותוכנות חינוכיות בתחום ב ו יי יי ו ו מוצריה ברחבי העולם. העיקרון העומד בבסיס הלומדה הוא פשוט, כל מה שהתלמיד צריך לעשות הוא להעתיק את התרגיל עליו הוא "שבר את הראש" למחשב ולקבל את התשובה כולל דרך הפתרון. החומר הנלמד בתיכון מתחלק כמובן לנושאים שונים, החל מפתרון משוואת מהמעלה הראשונה ועד לטריגונומטריה. התוכנה לוקחת זאת בחשבון כך שמקשי העריכה איתם תעבדו ישתנו בהתאם לתחום בו אתם עוסקים - אלגברה, אנליזה ואפילו אפשרות לשילוב אותיות יווניות. = מ ו ו העריכה נצטרך לבחור בצדו הימני של המסך באיזו נוסחה נשתמש כדי לפתור את המשוואה. כך לדוגמה, משוואה ריבועית תיפתר בדרך כלל על ידי שילוב נוסחת הדיסקירימננטה. למעשה, כבר עכשיו ניתן לפתור את כל תרגילי ה"עבודה השחורה" שהמורה למתמטיקה ו 3 - ₪ 0 1 -- + - אלגברה, שברי ודו- ריבועיות, מערכות משוואות, משוואות. מפילה עליכם בכמויות, והגאונות טמונה בכך שבתרנילים מתוחכמים יותר ניתן אף לבקש מהמחשב לראות את דרך פתרון השאלה, כדי שתוכלו להסתמך עליה כדי בכל זאת ללמוד משהו. התרגילים שפתרנו עוברים לחלק מיוחד במסך הנקרא "גיליון העבודה", כך שנוכל להדפיס . כל התרגילים שפתרנו בבת אחת בצורה מסודרת. בנוסף למשוואות מהמעלה הראשונה וטריגונומטריה אותן כבר ציינו, התוכנה מאפשרת אף לפתור תרגילים בנושאים הבאים: אלגבריים, משוואות ריבועיות מהמעלה השנייה, נגזרות פונקציות והצבות. אין ספק שנעשתה על התוכנה עבודה יסודית ומקיפה כדי לכלול את כל התחומים בהם נתקל תלמיד התיכון הישראלי. עמודי התווך ממליצים מומלץ מאוד לגלוש לאתר הבית של חברת "הלומדה": 5% ה[ 10 1:1]. ור ור ו באתר ניתן להתרשם ממגוון המוצרים הרחב שמשווקת החברה ולהירשם ולהוריד גרסת 24 שעות של התוכנה בגודל 5%1₪. [. וו ]ו [ כו דזופן | - ו שש. [ויקור שוד] הד הוח וו משחק ההדבתקאות השני בשדרה |י 68 8 דחו אוו !: קת 3 ברשתות השיווק. ₪ נא ,1 ג 17 אי א הדודש דמה 1 אטטרטגיה ובשדון הישדדות: ₪ הנוע אפל משופר, היוצר חווית מ'חתורין מקטימה ₪ ₪ עקוב אחד צלילה מרתקת. הבוללת 15 משימות גדולות ומודבבות 6 ₪ בעלוד' מזג אויר מצי'אותיים ומגוון בלים מתוחבתים 6 ד והה של חעואיות: כ אית 4% 5 ,'4 | ל חנויוח המחעובים, הצעצועים והסשברים. להזמנות התקשרו 24 שעות ב'ממה: ם3-512%04ם !/ שי ל 6. לא יודע אם שמתם % לב, אבל לאחרונה כמעט , ל כל בית-תוכנה שחושב 5 ו אחר. כפי שכולנו יודעים, מסוקים ומטוסים לא חסר, וכאשר כל סימולטור מתמקד בסוג אחד של מטוס/מסוק - אפשר להוציא אינספור משחקים לשוק. הבעיה העיקרית במשחקים הללו היא "ו הר ו כך שכל משחק נראה כמו חבריו, למעט הגרפיקה של תא"חטייס. אם כך, השאלה המתבקשת לגבי ./5!) היא: מה הוא מחדש ולמה להעדיף אותו על פני יי ו 3 עחוחוג[עו.1 22--]? ובכן, צר לי לבשר ש-=115.4 כמעט ולא מחדש דבר, זה לא ש-=]/1!5 משחק רע, אלא שהוא פשוט יותר מדיי בינוני, ולא מחדש, כך שבמעט ואי אפשר להמליץ עליו. למה בכל ואת שווה לכם לקרוא את הכתבה? ובכן, "5/1!) הוא אולי סימולטור ממוצע, אך הוא מציע לשחקן לבחור את מכונת ההרג שלו מבין מגוון לא קטן של מטוסים, משתי תקופות היסטוריות. כך, במקום להתמקד במטוס אחד בלבד ולשחק אתו משחק שלם, אתם יכולים ?בחור את נ ‏ י יי ה - 1|סטזששהשווד 1!0-, את ה-גדו .= (מטוס התקיפה החמקן), את ה-זסון 22--], וזאת בנוסף למטוסים קצת יותר עתיקים, מימי ויטנאם, דוגמת ה-הווסוהגתק ‏ 74 או ה- |טוהשוטשחטוו1 05 1--!. אז בחרנו מכונת הרג מעופפת, אבל מה אפשר לעשות איתה? בדומה לכל הסימולטורים שאתם מכירים, גם -]53!) מציע מספר מערכות משחק היסטוריות (ויטנאם ומלחמת - המפרזץן (10ח5/0 265011])), לצד מערכת משחק עתידנית, שכוללת גם איסוף משאבים. אפשר גם לשחק במשימות אימון, במשימות "משחק- = 4 מהיר" " 7% ובמשהק מרובה 9" | משתתפים. ג [= 7 אמנם כי,יק, 2 | לבחור אחד מבין 4 שמונה | מטוסי- ד [5 הפי אי ו א הדבר, והשליטה בהם די זהה. האמת, מלבד הגרפיקה השונה של תאי-הטיים, לא הצלחתי לשים לב להבדל כלשהו בין המטוסים. אם כבר הזכרנו את הגרפיקה, אז לפחות נציין שהגרפיקה של המשחק חביבה, למרות שרמת הפירוט של הקרקע לוקה בחסר. חיסרון נוסף של המשחק טמון באינטליגנציה המלאכותית של האויבים ושל חבריך למשימה - הייתי אומר שהם מתנהגים כמו קופים, אבל זה היה מעליב כלפי הקופים... בקיצור, האויבים לא מצליחים להוות אתגר רציני, מה שהופך את המשחק ללא מתאים למי שמחשיב את עצמו "מומחה" בסימולטורים של טיסה. אוקיי, אז עברנו על המגרעות של :115/41 אבל למשחק יש עוד יתרון או שניים. ראשית, "5 מתבסס על רשיון של חברת 6]כ] 0%ח::1, ולכן אפשר להבין שכמעט כל מה שקיים בו מדויק להחריד וכולל נתונים מאוד מציאותיים. שנית, יוצר המשימות המהיר מכיל בדיוק כל מה שצריך, הוא די נוח לשימוש וזה בהחלט יתרון. לסיום, גם למערכות המשחק מגיע אזכור מיוחד, מכיוון שאפשר לצפות בקרב שלם על גבי מפה- טקטית שמתעדכנת ב"זמן אמת". חביב ביותר, אפילו אם מערכות המשחק לינאריות למדיי ומבוססות על משימות שו - להשלים. לסיכום, :]/115 הוא סימולטור הביב, שמציע גיוון מבחינת המטוסים, וכולל את כל התכונות והגימיקים הרגילים. יכול להיות "4 ש- .115 טוב לשחקנים מתחילים (נסו גם את שמוחזוטו.] 22-]!), אבל בהחלט כדאי להשוות אותו טוב- טוב למשחקים אחרים, לפני שרוכשים אותו. /₪5, בפעם הבאה תחדשו קצת יותר... ////// 4 7 4 3.1 41 12 בעד: בית התוכנה הישראלי, פיקסל, עומד מאחוריו. הוא מציעי מגוון של מטוסים. נתונים מדויקים (כולל מערכת-מידע מקיפה), מערכות"משחק חביבות ויוצר משימות מצוין. נגד: ו ובעל אינטיליגנציה מלאכותית רעה. קהל יעד: שחקנים/טייסים מתחילים, או שחקנים מנוסים שרוצים קצת גיוון בכלי התעופה שלהם. 4 )!ו הווה ל ' --=-- !1-4 = | החדו ל 1 ז-א-= > -₪ יי 1 וו | 1 וו י ווווווווו וו | [1ו!!זזוון| | | ₪ ש ש' 8 .ה - - -ו | ו ו ו . החדה ' ודד 4 + . || 1118 ₪ ₪ +ָ והאי 6 ופט זו | אשורדאיחוין סוק ] , יע אוו |ו] 7 כ !81.16 .|( פק ןטקה ₪4 ") - !יש וויה ה | [וכופבשו| ו שט!יוהו] | זא =ו1קר. התכגוחיר ]ההק יווד .1.108 ,זווא זב קאווכ) | תתא ?ו [היהרווש) 2 אונווווט . + וק ב 4ו זוטווגו ןקה . ו ה על 15ו]ו1> זג 2רו.ו!טין ןא 6-6 1 ןל הוה עו הרוקטקו] ‏ 6[ תכה רוו, (2140 וק הטווכר] גו זקוו|ו 0 ו יעמה הממור תממממו דאער יה ההאממהטטמטו. = ההמשמור -העמטההוקר - 2-0 רו ה -- = 4 ב -₪ צ 4 שד 2-] | 0570%18: ז+חם= 987065% |]‏ 11 הס8+1הום1ח1י ‏ . . . . . - וו 4 . ו . . 4 וו דד ווווווון, ו ןוויו וו - שו ן 4% 4 - 24 . +. . . . אנח שוכ ז] 24 -%קג הויו ]] ז)ט |]/ רוציי ווחקרו |!, - ]‏ טכ ]ונ אטח ב ו [| % ברוך הבא לעולח החשאי ו עו של שכירי החרב. 0 עליך להסתובב ברחבי העולם במטרה לאתר ראשי 8% | נפץ גרעיניים שנמצאים בידיים הלא נכונות. ₪8 | בקרו במקומות עוצרי נשימה בחמש יבשות שונות. | | הלחמו בטרוריסטים בעזרת מגוון כלי נשק מציאותיים. 6 שלבים לאורך 10 משימות סודיות ברחבי העולם. החל מרכבת מטען דוהרת באפריקה, ועד לבארות הנפט בעירק. %ם 4שוט!ויזופול וו 9% הְמָ [חהה 11/0" שהשר פבום - 6 ' הופוראפי- ;ה הו 4 |!.₪> 1ל4.4יאת איוושי, קוזת רהשיג ברשחות השיווק, חנויוה המחעובים, הצעצועים והטברים. להזמנוח החקעורו 24 שעוח ביממה: ם4ם24%ו1-5ם - = מאת: אורן רביב ו1[. וה7)00/07ה₪ החל את דרכו ככוכבם של שני משחקי פלטפורמה ₪0 אי שם בראשית העשור האחרון של האלף הקודם. כעת הוא מגיח חזרה מהחור אליו הוא זחל היישר אל התודעה הציבורית ואל העולם המופלא של משחקי הפלטפורמה התלת ו כנראה שההצלחה עלתה ל-חו[ שלנו לראש, אחרת קשה להסביר את העובדה שמטרת המשחק היא להחזיר את שפיותה של התולעת על ידי מסע פנטסטי בתוך המוח המעוות שלה, כדי להחזיר אותה לפסי ית הצלם נרדם חברת עג1כ16ת] החליטה כנראה שהמשחק לא מספיק קשה ולכן צריך להפוך את זוויות הצילום ואת ההתקדמות לאתגרים בפני עצמם. וכך, עוברת המצלמה באטיות רבה ומעצבנת אל מאחורי גיבורינו, עד שתתחיל לחשוב שאולי הצלם שמאחוריה עסוק בדברים אחרים מלבד התמקדות ב - הזג המרסק את אויביו. חוץ מזה, ניתן לגרום למצלמה לזוז בחזרה למצב בו אפשר לראות על טמה אתה יורה או מעל מה אתה קופץ, אולם מצלמה חכמה הינה תנאי מוקדם למשחקי חסאז6-שזוגד בימינו והצורך לעבור כל פעם דרך תפריט מסוים כדי לנטרל זאת, הוא טריק שלא כל כך עובד. במצב המשחק הרגיל, הו[ יכול להשתמש בכלי הנשק שלו ולירות רק ברמה בה הוא נמצא, אבל אם תעברו למצב ה - 7766-1.00%] כדי להתבונן מסביב קצת יותר טוב, תוכלו להשתמש בכלי נשק שונים כמו ה - זטהטחגוג:. | (מטול ביצים, אם אתם מתעקשים לקבל תרגום). המממ... זה נשמע מפתה, לירות ביצים על אנשים, אבל כשתהיו במצב הזה לא תוכלו לזוז ולכוון את הנשק על אויבים אחרים. הרבה פעמים תחטפו צרורות מאויבים העומדים ב"קומה" שלכם, בשעה שאתם מנסים נואשות לירות על פרה שצולפת עליכם ממרומי תחנת דוח. בדרך כלל לא מצפים למהלך קרבות מרשים במיוחדר ממשחק פלטפורמות, אבל כ3 [/ם נשען או לפחות מנסה להישען, בעיקר על האספקט הזה, כך שכישורים יותר מתוחכמים מהשתטחות היסטרית על הקרקע, צער בעלי חיים ומצב 166-1.00%י] משוכלל קצת יותר, היו מועילים יותר ותורמים עוד נקודות לציונו הכללי של המשחק (שאני יכול לגלות לכם שעד שלב זה הולך כנראה לקבל את הציון ו לא נעים וחו[. והזס/לה]ז, שהיה פעם משהק מצחיק ומקורי, איבד את כל קסמיו. המשחק השלישי בסדרה הוא גם המשחק השלילי מכולם, לא מקורי מספיק עם בדיחות לא מצחיקות וזוויות מצלמה שלא נותנות לשחק בצורה נורמלית. ישנם משחקים שעדיף להם להישאר וליהנות מעברם המפואר מאשר להתקדם ולנסות להשתלב בשרנד התלת ממדי הנוכחי. אגב, רק כדי לקנל את ההרגשה ו ב יכ וי ו מחשבה והשקעה, כדאי שתעיפו מבט ב- 37 8ו%ז6? ]0 66חוז?ן, שמראה שאפשר גם אחרת. %%%///// גנ נגד: בושת ההווה. לסיכום: דאי שיחזור לחור שממנו זחל. מאת: ערן פולוסצקי" הבשן ל לחוד לכם חידה: באיזה משחק אפשר לשחק עם אחת משלוש דמויות, לחקור מבוכים, להרוג מפלצות ולמכור את השלל שלכם בכפר קטן? /לא, ו 7-ו מו כ ו החדש מבית 641%000/ | 5 | 865" מאוד= דומה 772. | ל-12131(10, למרות שיש מספר 0 הבדלים מהותיים בין |שנן ‏ המשחקים. - נתחיל בעובדה המענייגת שלמרות ש- אסצז ו ופ ב 1 היה בתכנון עוד לפנ" 1218010 יצא לשוק. ל - אסצז יש מספר יתרונות על ס[ס4ו2], כמו גם חסרונות, אבל התחדות האמיתית שלו הולכת מ תי ל ל ית הנראה, יפסיד, נתחיל בניתוה החסרונות של אסא ראשית, המשחק לשחקן יחיד מורכב מסדרה לינארית של שלבים, שמתרחשים על פני ]= מפות קבועות מראש. אמנם יש סוגי דמויות [ 1 שונים, אבל לאחר שמסיימים פעם אחת את המשחק, שי שום דבר וומוו ור 17 או - מתחחדש, < והכל נראה מאוד/ מוכר. . בנוסת, ו שיב לשהקן מתי חחו יי 4 | הי*ב-להמשיך בהרפתקה, בניגוה ל - 1100 שאיפשר לשחקן לחזור מו םח ו שנית, המשחק מגהל את הדמויות' בצורה אוטומטַיָת, וזה אומר שהשחקן לא יכול לשפר את הדמות שלו כרצונו, זה אולי לא נורא אם אתם מחפשים משחק פעולה, אבל אסא] מחשיב את עצמו גם כמשחק תפקידים, וככזה הוא די מפשל, אתם מכיתים משחק תפקידים נוסף שלא מאפשר לשחקן לשפר את חדמות כרצונו? שלישית, המשימות ב- אס הן משימות סטנדרטיות למדיי, + וכוללות חיסול יצורים, החזרת = | הפציט וחיפוש אחר חפצי ערך / > | שונים. גם עלילת המשחק לא ₪ רצינית, ומסתובבת סביב בחור מו כ ו וצריך לחסל מכשפה נוהאית כדי לחזור לעולמו. האם אנחנו עדים לשובו של "הקוסם מארץ עוץ" בגרסה חדשנית? אוקיי, אז תיארנו את החסרונות של אסצן, אבל למשחק יש גם כמה יתרונות לא קטנים על ט!טוכ]: = נתחיל בזה שהמשחק אמנם לינארי, אבל הוא משתנה קצת עבורה כל אחד משלושת סוגי הדמויות. לדוגמה, אם אתם משחקים לוחם, לא תמצאו המון שיקויים וספרי קסמים בין חפצי הבוס שזה עתה חיסלתם. אם אתם משחקים קוסם, לא תמצאו חרבות וגרזנים, בהם לא תוכלו, כמובן, להשתמש, לתרון נוסף של א0צ] טמון בסוגי הדמויות. שלו. אמנם אין שפע של סוגי דמוות.: (כמו ב=2 ס[חהוכ1), אבל בנוסף לשני מוני הדמויות הנפוצים,: לוחם וקוסם, אסצ] מאפשר לשחקן לבחור המות שנקראת זסזטןחט"), ה - זטוטןחס") הוא מעין קוסם שיכול לזמן מפלצות קסומות, או לשפנע אויבים אכזריים לשרת אותו. הרבה זמן לא ראינו סוג דמות כל כך כיפי, וי יש 5 ש ןעי וי וימי הלוויה הנאמנים שלכם. יתרון: חשוב נוסף של אסצ הוא המנשק הפשוט שלו, שמצליח להתעלות אפילו על זה של סוטגּוכו, המשהק נעזר לא מעט במקשי קיצור דרך, והמיקום ההגיוני שלהם עוזר לשלוט בהם בקלות. בנוסף, בניגוד ל- 12134010, שם היה אפשר לאבד את עולם המשחק עקב שפע הנתונים, ב- אס4! הנתונים מסודרים בצורה כזו שמאפשרת לשחקן לקבוע מה יוצג על גבי ההמסך, מבלי שעולם יי לסיכום, אסצ1 הוא משחק טוב למדיו, למהות החסרונות שלו, ואם הוא. היה יוצא לפני מספר שנים, הוא היה יכול להיות מתחרה טוב למדי ל- 2180|0], עם זאת, כיום זה לא ממש מספיק, ואני בכלל לא בטוח ש - אסצ] יכול להתחרות עם 2 213010], שאמור לצאת ממש בקרוב. בעד מנשק פשוט ונוח. דמות זפוטוחס6 מקורית וחביבה. נגד עלילה גרועה, שלבים סטנדרטיים וקבועים מראש, ניהול דמות אוטומטי. קהל יעד חובבי משחקי תפקידים/פעולה שא יכולים לחכות יותר:ל-2 סופגום וווו ו | וו ]ו האכזבה הגדולה מאת: דודיק זיסמן לפני כשנתיים 020% טט5 הגדיר סוג חדש של משחקי פעולה - משחקים המנסים לחקות את המציאות עצמה ולא ו השחקן לרוץ עמוק = ולירות בכל מה שזז. למרות שהיו בו די הרבה בעיות ובאגים, 7 את לב השחקנים ו שעמד | מאחוריו. לאחר זמן לא רב יצאו משחקי פעולה שניסו לחקות את ההצלחה של כמו אופ וסט הגה +[ ב ב | = לפרק השני בסדרת המקור. 8 ח 066 :2 038 5766 מבוסס על אותם המאפיינים ועל אותו סגנון משחק - מטרתך היא לסיים את המשימות העומדות בפניך כחייל בכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב. אתה הוא המפקד של יחידת קומנדו מאומנת היטב המורכבת מעד ארבעה צוותים. בדרך לניצחון תעברו באזורים מגוונים בעלי תנאי ראות ואקלים משתנים ‏ - בהם אנטרטיקה, קוריאה, פאקיסטן, תאילנד וגרמניה. עד כאן - הכול נשמע טוב, אבל החלק העצוב הוא שהמשחק הוא טיפה יותר תש יוו אז | נכון, | אפשר להאשים הרבה גורמים במשחק - את השליטה המתוסבכת, את החיילים = הסובלים מאינטליגנציה של פרת יי יי וגם | את האויבים ה"חכמים". המתכנתים ראו לנכון לחלק את האויבים לחמש קבוצות (בגלל ה"חוכמה") - צלפים, ניצבים, אנשי סיור, ציידים ואנשי קומנדו. משום מה כל ישי במשחק מתנהגים בדיוק אותו הדבר - הם לא זים ה וו -.- ₪ פוה דוו יר ו הניהו לוווצי' ו ₪ ה ה | ה אג:וארי" > ( 1/' כ ה ה ה [ 1 4% 1 )ואוו ממקום המחבוא, ומתי שאתה מתקרב אליהט יי יח מתנגשים אחד בשני ולאחר כמה שניות כולם כבר על האדמה. התמונות שעל אריזת המשחק נראות טוב, אבל במציאות - ו[ ו על מחשב נורמלי לגמרי. נכון שהדמויות נראות טוב עם כל הפרטים, ונכון שאזור הקרב מעוצב היטב, אבל כשמישהו מנסה לזוז - חזרנו לתיאוריית השיקופיות. החיילים זזים לאט וכשסוף סוף מוצאים מישהו לירות בו - הוא בדרך בלל לא נופל, גם אחרי צרור כדורים לכיוון הראש, ל השליטה במשחק גרועה כל ₪1 כך שאפילו אי אפשר לרוץ ולירות באותו הזמן. בזמן ריצה סימן הכוונת נעלם והוא מופיע שוב רק שנייה לאחר הריצה. בלי הכוונת, יחד עם ההשהיה שאחרי סיום יי ו ימ ור[ | יו כנראה עוד ניסיון מוצלח למדיי לחקות את המציאות, אבל אני חושב שעדיף היה אם ב יד ל יש גם כמה דברים טובים במשחק מחסן הנשק מכיל את כל מה שהייתם רוצים בקרב - שמונה רובי התקפה, ארבע מכונות . / 1 ] ₪ ₪4 ר % | 4 08400 הליה מכונות ירייה אוטומטיות ורובה ציד אחד. בעוד שרוב כלי הנשק עשויים כמו שצריך ובעלי מאפיינים שונים, כולם 4 .- פועלים בערך אותו הדבר וזה די מתסכל. ----- ומדה גם מחסן האביזרים הנלווים ג משופע בכל הדברים שתמיך רציתם ולא יכולתם לקנות במכולת השכונתית - חומרי נפץ, רימוני עשן, מוקשים וכן הלאה. אפשר לבחור בתחילת כל משימה את כלי הנשק ואת האביזרים לפי טעמכם האישי ולפי מבנה המשימה (חלק מהמשימות יצריכו כלי נשק מסוימים שיעשו את וו החיים הרבה יותר קלים לֶמי ' שמתכנן לקנות את המשחק). ה . . : 0 האפקטים הקוליים של כלי הנשק מדויקים להפליא ואפשר לומר שזו הפסגה של המשחק. ריבוי משתתפים למשחק יש גם אפשרות למשחק דרך הרשת והמודם במספר סגנונות: קרב עד המוות אחד על אחד, קרב עד המוות במשחק קבוצות, משחק אחד עם השני נגד המחשב, משחק | קבוצות נגד המחשב וקרב עד המוות - כולם נגד כולם. כפי ב ה | ד משתתפים ובאמת הרבה יותר ו דר כיף לשחק בו כשמולך עומד :""‏ ₪ יריב אנושי. הבעיה הגדולה אחד מהדברים הכי מעצבנים במשחק הוא חוסר ההמשכיות שלו: כל אזור במשחק מורכב מארבע עד שש משימות ללא כל קשר נראה לעין. יתרה מזאת - המשימות כל כך לא קשורות אחת לשנייה שניתן לבחור באיזו משימה להתחיל ובאיזו משימה לסיים. אחרי שהשחקן מצליח לסיים איזור הוא מועבר לתפריט האישי כדי לבחור באזור הבא - ושוב, ללא כל קשר, בהתחשב בהכל, 2 0208 טטן5 נראה לא גמור. אם אי פעם רצית לדעת איך משחק נראה לפני ה-|7₪% ₪618 אז זה המשחק בשבילך. השליטה במנשק, כלי הנשק וההרגשה הכללית שהמשחק נותן גורמים לתסכול ולא להנאה. אם נכשלים במשימה אז במקום שיהיה אפשר לנסות אותה עוד הפעם צריך לחזור לתפריט הראשי, לבחור את רמת הקושי, לבחור את הפרק הרצוי, לבחור את המשימה באותו אזור ולעבור שוב על התדרוך שלפני המשימה - לאחר בערך ארבע פעמים, תלוי בכוח הסיבולת שלכם, יתעורר בכם החשק לצרוח ולבעוט במחשב. לדעתי, אפילו מי שממש אהב את 8ק() 66ק5 הראשון יתקשה להתרגל לדבר הזה. השאלה שעולה היא איך מתכנתי המשחק חושבים שהם יכולים להתמודד עם ז68ק5 טטפס] או עם 2 ססזט"] גּ]|טכן? אחת מההחמצות הגדולות ביותר של השנה. חבל. ש// 5 2 נגד המשחק ממש גרוע. אין שיפורים משמעותיים מהחלק הראשון. 2 סוס 8וו6ם הרבה יותר טוב. לא שווה את הכסף. בעד אממ... מחסן כלי נשק גדול יחסית. גרפיקה די נחמדה. מחשב בג % 7 במבצץ % 5 ה[ ₪ גוסה, תוכלו לבחור באחד מהמשחקים הבאים: | המיתולוג'ה / ול האסטרעגיה -) ₪ ממויים חדשים יוכלו לרכוש את משחק הפלשפורכזה 2אהח הח ב-65 ש"ח. משחק עולה ממבע דאשון " , 1 . ₪ -/. ₪ |, לה אתם מחכים? לכבוד ו - מחלקת מנויים, ת.ד. 2409 בני ברק מיקוד 51114 | טלי 03-6171686, שלוחה מסי רשיכות המותנות ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-17/ = 0 | נם אני מנוי חדשי/ה | [] אני מחדש'/ת מנוי ( | 52525555=68תש5050ש25=---=2=>---.. !ו" - | משחקים הדשים: | שם משפחה ךז 6 אוא6תחשו ב וו 05 0 5פווהו בו ג.ו.₪ יט לסמן 3 אפשרויות על פי סזו העזיפות: ו 1-5 7 : וז | סט ₪ | משחק אסטרטגיה ם ו פם הקול | משחק 7 / חק | 0 --- טלפון כ ב 5 וחטשו פווד זם הגאו | של מלחמת הצולמות | | 1ם הרבה עענם ובצ'קד דיה , | ב ין | ] 3-] מצורפת המחאה לפקודת מערכת <זאי על סך - ש"ח במזומן עבור 3 גיליונות - ₪ ממ % , י ו [] מצורפת המחאה לפקודת מערכת קוא על סך 364 שיח במזומן עבור חבילת מנוי ומבבע המשחק = וו ₪008 בו וו פואחפא [) הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרטי / דיינרס (הקף בעיגול) חתימת בעל הכרטיס -------------.-.-.-.. .. בכרטיס אשראי החיוב כ-4 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית כל הכבוד! הצלחתם לחלוף על פני כל הכתבות המרתקות ומדור הטיפים המיוחד, וכעת--אתם מורשים להיכנס לעולמו של הדוקטור. והפעם במדור: הדוקטור מחבר מחשבים, מתקן רשתות סוררות, מסביר-עלומות (מה זה ]א0, אתם יודעים?), עוצר ניסיונות חדירה למחשב שלכם ועוד ועוד... דרך אגב, אני מקווה שאתם נהנים מהמדור החדש "איך? ככה!", ואם יש ברשותכם טריקים קטנים שיכולים לעניין את שאר הקוראים, אתם מוזמנים לשלוח אותם אלינו! יש לי בבית שני מחשבים, כאשר בכל אחד מהם מותקן מודם, ואני לא. מצליח לחבר אותם. שאלתי בחנות מחשבים, אבל הם לא כ( -% ידעו אם אפשר לחבר את המודמים, והציעו לי לרכוש שני כרטיסי רשת. האם יש דרך טובה יותר? זולה יותר? חבר, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן! אמנם את המודמים שלך לא נחבר, אבל את המחשבים נחבר ועוד איך, ואפילו די בזול! במקום לקנות שני כרטיסי רשת, אתה יכול לקנות. כבל שנקרא "16טג-) בת1006( ![טזיז", הידוע גם בשם "כבל לחיבור סריאלי" (לא פרלליו), את הכבל הזה אתה מחבר לשני המחשבים, ועכשיו אתה יכול לשחק בכל המשחקים שתומכים באופציה זו הערה חשובה: חלק גדול מהמשחקים נוטים להתעלם מאפשרות. החיבור הסריאלית, אך אתה יכול להשתמש בחיבור הרשת שלי-08 הו (מסוג: תס 16 ז6טזוכ]) כדי להפעיל חלק מהמשחקים שלא תומכים בחיבור סריאלי. אני מתעניין ברכישת כרטיס קול חדש, אבל באשר אני מחפש הצעות מחיר באינטרנט, אני נתקל כל הזמן במושג 05%1. הבעיה היא, שמוצרים שלידם רשום 0081 זולים יותר ממוצרים זהים שאינם ]א 0, ואני חייב לדעת מה זה אומר לגבי המוצרים. האם מוצרי 1אם02) הם יד שנייה? טובים פחות? יופי של ניחוש, אבל התשובה היא לא. מוצרי 01 אינם טובים פחות, והסיבה שהם זולים יותר היא שהם אמורים להימכר רק עם מחשב חדש, ולא בנפרד. עם זאת, לסוחרים יש דרכים מקוריות לייבא ולמכור מוצרי 28(1) במחירים אטרקטיביים, כך שאתה מוזמן לעשות את השיקול שלך, ולקנות מה שמוצא חן בעיניך. דרך אגב, מוצרי 0251 מגיעים בדרך כלל ללא אריזה מרשימה או משחקים מצורפים, כך שאולי כדאי לך לבדוק גם את הנקודה הזו... יש לי בעיות עם המחשבים שלי שמחוברים ביניהם ברשת. כמעט כל משחק שאני מנסה להפעיל נתקע, לא משנה כמה זמן אני משקיע, וכמה וַ6זג2"ים אני מוריד מהאינטרנט. בשני המחשבים שלי מותקנת מערכת ההפעלה 98 8אס0חו/, ובשניהם יש כרטיס רשת זהה, שמחובר ל"טטו ראשי. חיבור מחשבים לרשת אמור להיות די פשוט בתיאוריה, אבל לעתים הוא מסתבך, בדיוק כמו = שקרה לך. כדי לתקן את הבעיה, נעבור על מספר פתרונות אפשריים; 1, ראשית, הורד את מנהלי." ההתקנים המעודכנים ביותר עבור כרטיסי הרשת שלך, מאתר האינטרנט של היצרן, 2. לאחר שהתקנת. את מנהלי ההתקנים - -המעודכנים ביותר, נסה לבטל את התמיכה ב- אק], ובדוק אם המשחקים עובדים ברשת בעזרת 106.0/17. לא עוזר? נסה לבטל את התמיכה ב- ץ1'672/1, והחזר את אק1, 3. נסה לחבר את המחשבים ישירות, ולא דרך טטת. 4. ודא שהנורות הקטנות על כרטיסי הרשת 'דולקות. אם הן לא דולקות - כנראה שיש בעיה בכרטיס הרשת שלך, 5. נסה להשיג כבל חדש לחיבור כרטיסי הרשת (עדיף להשאיל מחבר לבדיקה, לפני שאתה קונה כבל חדש), 6. אם יש לך אחריות על הכרטיסים - זה הזמן להשתמש בה! לא מזמן רכשתי את המשחק 2 סזטג. 16/1 6ת3ז3), בתקווה שאוכל לשחק עם חברי הטובים במודם (החיבור שלי לאינטרנט אשי מדיי, ולא מאפשר משחק כמו שצריך). הבעיה חיא, שלמרות שבחוברת המשחק רשום בפירוש שאפשר . 4 ' 34 : - - . - 4- ו . ", % 6 : ,/ "ו , הר כ ו 12 0 לשחק בעזרת חיבור מודם, המשחק לא מאפשר זאת. אפשרויות החיבור הוחידות הן לרשת מקומית או למשחק באינטרנט! האם יש לך עצה בשבילי? חברת 2 1%6 -אַכן פישלה, והוציאה את 2 .01 ללא תמיכה במודם,:-למרות שהתחייבה לכך.. עַם זאת, באתר הרשמי של המשחק אמור להיות כבר הסג שמאפשר חיבור גם דרך מודם, כך שאתה מוזמן להוריד אותו וליהנות מהמשחק. יש לי מחשב עם מעבד פנטיום 2 במהירות 2667 (האצתי אותו ל-300%1112), ועד לא מזמן היה מותקן בו מאיץ תלת ממד 2 0000800 לאחרונה הכשתי מאיץ 0 ססטשסס חדש לגמרי, אך הוא לא מאפשר לי להאיץ עוד-את-המעבד. מה עושים? מדוע 3000 סס4סס/ לא מאפשר לי להאיץ את המעבד? 5% ו . . 0 ססנסס\ לא מאפשר לך להאיץ את המעבד מכיוון שהוא מחובר ל - 4027 והוא מצפה שה-00// יעבוד במהירות 66%1!/2,. מאיצים שמחוברים ל-0-1) לא עושים בדרך כלל את איך אפשר לעצור האקרים שמנסים להשתלט על המחשב שלי? הודד מהאינטרנט תוכנות כמו זסו5ט1%610 (לא 5טםזספאת!וו!) או 2000 תא 60אס6ס.ן הבעיה הזו, אך כיום רוב המאיצים מתוכננים לעבוד עם /40. מה אתה יכול לעשות בקשר לזה? לא הרבה... אולי כדאי לשדרג את המעבד? (הת2000.60היס0אסס1 אואואו), והתקן אותן מיד. הצטייד גם באנטי וירוס מעודכן (5 פטזון%-ו1ח/ תסחסוז, למשל) כדי להבטיח שגם וירוסים לא יוכלו להזיק למחשב הנחמד שלך. איך? | איך- | אפשר לסדר | את ה.?]זש %|8%ז6 כך שיעבוד ב - 98 8ו0חו? ככה! הורד מהאתר /1וסקו5/רתסס.18/והי. אטע 6שמשוזטקא א05110קא1ות1ה.6781ת26 ש8 את הקוב קוק.קו201א והתקן אותו. בזמן ההתקנה בחר ב - זטזחו1וה16א, ולאחר מכן חזור ללוח הבקרה ושנה את מנהל ההתקן שלך ל- קז ) 15והזד), *%<%-*"* מאת: אורן רביב בוא להציל את האנשים הפשוטים ו שתשליך אותם על הקיר במקום זאת...). תסריט המשחק של סזטא שעג!5 כולל סיפור על דיקטטור אכזרי ששולט בעיר ענקית אי שם בעתיד הרחוק. שליטתו על האוכלוסיה המסכנה נובעת טגדוד של רובוטי ענק (הגדולים ביניהם מגיעים לגובה 30 מטר), ומכוחות מאגיה מסתוריים שאין מאחוריהם הסבר של ממש. כחלק מכוח מורדים שהתאגד בשולי העיר, קיבלת את הכבוד לשלוט על רובוט מתכת עבקי שגובהו (21 מטרים בשם סזט? טצג!פ. השליטה על גוש המתכת הענק הזה נעשית באמצעות זווית ראייה ממבט ראשון או שלישי (מה שנוח לך יותר), העיקר שתצליח לחסל את השליט ותשים קץ לשלטון המושחת. משימות המשנה של סזט 5146 בנויות בסגנון משחקי ה-312 הקשוחים והלא ממש מתוחכמים שבחבורה, עם מטרות כמו ליווי כוחות מורדים בסיורים, משימות הצלה ופעולות הגנה על משאבים חיוניים. אגב, הכיף האמיתי מתחיל כשאתה צועד לתוך זירה ד שמתמלא לאטו בפסולת תעשייתית רעילה יי פריקת מתח | אם ננסה לרגע לקרוא בין השורות, נוכל לראות כי מדיניות הפוליטקלי קורקט היא זו שהביאה את מתכנתי 0%6ס!1-ה] לעטוף את הכיף האמיתי במשחק בסיפור עלילה נדוש. ו המוני האנשים והמכוניות מסביבכם, יתגבר טליכם יצר ההרס החבוי בכל אחד מאיתנו ובחיוך זדוני תרימו את אחת המכוניות, תיתנו בה מבט מהורהר ואז תשליכו אותה לכיוון אחד מרובוטי האויב המופתעים. מהר מאוד תגלו את פוטנציאל ההפחדה הגלום במפלצת בת 10/0 טון העומדת באמצע רחוב ראשי יי 0 \ ו וו ו וו | ה 1 | ו | י 20 , ו | וו / ן ו ו ]/ / *צרחו וינסו להתחמק ואפילו המצפון שלכם "תעשת מההלם הראשוני וינסה להזכיר לכם יי[ מה? מי אמר שרק לרעים מותר ליהנות? אחרי זמן מה יראה האזור מסביבכם דוחה ונ יי יי יו יב אי כ וי = מל מבוניות | מתגוללים סביבכם. תרגישו יי יי שר של "ארכנופוביה לאחר שהתעשתנו מחוויית האגו-טריפ "וכל לחזור למהלכו ה"תקין" של המשחק. לפי מיטב מסורת משחקי ה-6שגטז/ כל דבר "שנפוצץ, נרסק/נזרוק על הקיר יהפוך לתחמושת בונוס או ל"חיים" נוספים. מלבד אלה כבר הזכרנו שמכוניות מרוסקות משאירות אחריהן קורות פלדה, ובכן נאמנים לרוח המיחזור שבוודאי תשטוף את העתיד, חוכל להשתמש גם באלו כדי שישמשו אותך באלה ענקית או כמוטות להשלכה. וכך, ככל שתתקדם בשלבים יופיעו יותר %ותר רובוטים אויבים שיפעלו בטקטיקות מתוחכמות יותר. הרובוטים מתחלקים לכמה סוגים, כשהמעצבנים שביניהם הם ללא ספק ₪ השייכים למשטרה. רובוטים אלו מצוידים צאלות פלדה ובמגינים ענקיים יסתערו עליך ישירות כאילו היית מפגין למען זכויות הפרות ליד הסניף המקומי של מקדונלדס ויוציאו עליך את כל תיסכולם. 2 אתה ארכנופובי (פוחד מעכבישים) אי גם שתנסה לרלג על שלב הביוב התת - שר אלו מכם שראו את הסרט 8 ווו 1.081 בכיכובם של וויליאם הארט ה המרדף בחללית הנטושה בו רודפים עשרות 4% אחרי משפחת רובינסון. משהו כזה צפוי לכם גם כאן. המוני עכבישי מתכת יצנחו להם מעל ועל ראשכם מכל מיני צינורות אפלים. לקראת סוף המשחק יחלו להופיע גם רובוטים מעופפים שינסו ליירט אותך מהאוויר ובכלל ככל שתתקדם בשלבים תעלה כמות האויבים איתם תצטרך להתמודד בצורה ב 1 מ[ יהפוך לקשה יותר ויותר, כך שאת המשחקים שתארתי מקודם כדאי לעשות בתחילת המשחק. המממ... איזו נימה פסימית. מעבר לכך, לא כל האויבים שנגדם תילחם יהיו רובוטים ענקיים. בשלב מסוים תמצא את וי ו ומסוקים שיזמזמו סביבך בעוד אתה מטפס במעלה בניין, כשכל הבלאגן מזכיר את הסצינה המפורסמת מהסרט "קינג - קונג". עכשיו, בניגוד לרוב המשחקים בהם השחקן יכול לאגור כמות בלתי מוגבלת כמעט של בלי נשק על גופו, כאן מוגבל ידידינו הרובוט לסחיבת כלי נשק כמספר הידיים שיש לו - שניים. רוב המשחק תעדיפו לשחק כשנשק יד יי שנייה פנויה כדי לתת אגרוף לכל אורח בלתי מוזמן או לכל דלת מוסך שתעז להתייצב =" ל נקודות המבט ישנה בעייה מסוימת שלא טופלה כהלכה בי 0ז6א טצג|5 בכל הנוגל ל - טצווטשז] הספזש- זוו'ז'. בכל פעם שתעמוד כשגבך אל קיר כלשהו, המצלמה תתתיל "לקפוץ" ממבט ראשון לשלישי, ותגרום לך אחרי מספר פעמים שתעבור את החוויה לשכוח לאן בכלל רצית ללכת. האמת היא שהגרפיקה אינה הצד החזק ב-טצג|5 וכדי להתמודד עם סביבת העיר העמוסה, אפקטים כמו פנסי מכוניות וצדדי הבתים אינם מטופלים כמו שצריך. הפעילות הרבה שמתרחשת כל הזמן על גבי מסך המחשב אילצה את מתכנתי המשחק להקטין ראש ברוב העצמים הסטטיים וזאת כדי להשאיר את חוויית הקרב במרכז הזירה ובאיכות הטובה ביותר, לטובת אלו שלא מצוי ברשותם פנטיום (/40 לפחות. עוד נקודה שלא הרחבנו את הדיון עליה קשורה בריבוי המשתתפים - במקרה זה, בניגוד גמור למאמץ הרב שהושקע במשחק היחיד, הטוהו:ג) זטץג]--ו)! - הוא נפילה די גדולה, עם זירת הטוג1א הוג26] אחת ומספר קטן של זירות בהן ניתן לך לירות על חבריך. בעד: אפשר קצת להשתולל, אקשן ללא הפסקה. נגד: ה-0300 זשעגן]-וווטוא, גרפיקה לא 0 משהו, לשועלי קרבות מנוסים ו במיוחד בשלבים הרי ּ- לסיכום: " כבר אמרנו שאפשר לזרוק אנש על בניינים? 8 מחשבי רשת - המהפכה השקטה בשנה שעברה כולם דיברו על זה - בעקבות חזון של חברת סאן מייקרוסיסטמס חברות רבות ייצרו מחשבים קטנים וזולים - מחשבי אינטרנט שיעלו בסביבות ה-500 דולר, ויכבשו את שוק המחשבים הביתיים. מחשבים אלה יהיו מוגבלים מאוד והם יידעו בעיקר להתחבר לאינטרנט ומשם להפעיל את התוכנות הרבות. בזמנו, כששמעתי על הרעיון להפוך את המחשב האישי לטרמינל קטן וטיפש שאין לו אפילו דיסק קשיח, די התעצבנתי. שהרי גם ממניעים של פרטיות ואבטחת מידע, שלא לדבר על העובדה שכל אחד רוצה את הקבצים שלו קרוב אליו, וחוסר האמינות שעדיין קיים בחיבור לאינטרנט, לא נראה לי שכדאי ממניעי חיסכון לוותר על זיכרון ומקום אחסון למחשבים אישיים. ובכן, כמו שרק באינטרנט יכול לקרות, עוד לפני שמחשבי האינטרנט החלו לתפוס תאוצה באה לה אופנה חדשה שבעצם קידמה את עניין מחשב האינטרנט, אך מזווית קצת שונה. שירותים מקוונים בזמן האחרון החלו חברות רבות לתת שירותים מקוונים שונים. זה התחיל בקטן עם דואר אלקטרוני מבוסס = שנותן 210 של מקום אחסון, ואתרי אינטרנט שנתנו ₪]10% לאתר. אתרים כאלה (בדרך כלל פורטלים), החלו להציע גם יומן אישי שיהיה נגיש למשתמש מכל מקום בעולם, ויהיה כמובן מאוחסן אצל ספק השירות. לאט לאט מספר המגהבייטים המוצעים חינם גדל, ובחודשים האחרונים הגיעו אתרים שמציעים כונן ווירטואלי עם נפח אחסון של ₪ . לא מזמן גם שמעתי על שירות של ק0ז26%%] 6ח1.1-חכ) שמאפשר למשתמשים להשתמש בכל מחשב בתצורה שווה לזו שיש להם בבית. מין פרופיל משתמש שניתן לגשת אליו מכל מקום דרך האינטרנט. שווזם-! דיסק קשיח פרטי באינטרנט - חינם! אחת החברות הבולטות ביותר בתחום הדיסק הווירטואלי הינה חברת סשווזכ-1. ויפ ו א 7 | . %. ₪2 > חן וו ' ל 06 07706 א 67200 -| ירק .₪ 8 שר5! ₪ ₪3 ו ש-'שר] פזפש ופתש ד טרק ה₪+) -צבוה -ל5א 5יל ת: 4 טשפ 81 0 ד ו 4-2 שי ןיפיט די 7 פמ '98% (:*₪ ]2ה-ק .211 ובץ 4-1 קאידיש 'ק מְמי 98 שו השלש איה לצ ₪ = הוח מחתו "1 "4 --+ אש1 | לוסרי. עד ₪ מאת: גיל שנברג | |061.1.ח0ש6115ח) פוט כמו חברות דומות, החברה מציעה נפח אחסון של 5010 באינטרנט ללא תשלום. בדיסק האישי הזה יכול כל משתמש לשים את כל הקבצים האישיים שלו, ויכול גם להוריד לתוכו קבצים מאתרי אינטרנט. החידוש הגדול בשירות שמספקת חברת 6צנזכ-1 נמצא דווקא בקישור העסקי בינו לבין חברות גדולות כמו ו212%6. כל מי שיש לו דיסק של 1-41/6 מקבל גם נפח בלתי מוגבל להורדה של קבצים מאתרי השותפים העסקיים של 6שוזכ]-1, ולא סתם נתתי את הדוגמה של חברת , כי ברשות 61ח20 אתר הורדות תוכנות מהגדולים ברשת. פה - תוכנות און-ליין מהלך נוסף שמתחולל בזמן האחרון הוא מעבר אטי לשימוש מקוון בתוכנות. לא מכבר הוציאה מיקרוסופט גרסה של 0 1₪) שאינה מותקנת במחשב המשתמש אלא מועלית כולה דרך האינטרנט. אז אמנם הדבר נראה כמעט בלתי אפשרי בקובצי האינטרנט שיש כיום, אבל עם כניסת טכנולוגיות של .251ג/ והכבלים לשוק האינטרנט בארץ, לא תהיה בעיה להעלות רכיבי תוכנה גדולים יחסית בשניות ספורות - בלי התקנה, עם דמי מנוי... חוסט.3קו! מכריזה על +|- ₪99 אבל כוננים אינטרנטיים, דואר, יומנים ושולחנות עבודה הם רק ההתחלה. זה היה צריך לקרות וזה אמנם קרה - מעכשיו כל אחד יכול לשמוע את כל אוסף הדיסקים שלו מכל מקום, גם אם הדיסקים שלו בבית. אם עד עכשיו היינו צרכים להיסחב עם כל אוסף הדיסקים שלנו לכל מקום בשביל לשמוע אותם, מעכשיו, פורטל ה- 123א הידוע בשמו ות0ס.3כ]/ מציע לנו לשמוע את הדיסקים שלנו באיכות מצוינת דרך האינטרנט. העניין הזה מתבצע בעזרת יישום קטן שמזהה שאכן רכשנו, ויש לנו ריסק מסוים באוסף הפרטי שלנו. המידע הזה מצורף לחשבון המשתמש לאח הגדול החדש... שלנו ב- ות0סס.3]א ומאותו הרגע אנו רשאים לשמוע את הדיסק הזה הישר מהאתר בצורה של 103 שתוותה6תו5. הזיהוי שמחויב כדי שנוכל לשמוע את הדיסק מתבצע כדי שחברות המוסיקה לא יוכלו לטעון שהאתר מפר זכויות יוצרים על ידי השמעת מוסיקה איכותית לכל אחד. אבל על אף זאת חברות המוסיקה מאוד מתנגדות לשירות הזה ואפילו פנו לבתי המשפט. מעבר לתסבוכת המשפטית שבשירות ]ו-וח68 של וחסס.3כ1א ישנה בעיה נוספת: אוסף הדיסקים וו ב- 3]א של האתר :וא ו פמ צריין מוגבל, ולא בל דא | 00 ו המות על -ז דיסק שיש באוסף, - גם יש לכם. אבל | הרעיון יפה, ו 8 ולסיכום: על אף שנראה שהמחשבים הביתיים | החזקים נשארים איתנו בינתיים, ואפילו ממשיכים להתחזק משנה לשנה, האינטרנט כבר מציעה אלטרנטיבה שימושית של עבודה ב"זמן אמת" מול הרשת בלי קשר למחשב שבו אתה משתמש. אבל השורה התחתונה היא שבסופו של היום, המשתמש רוצה להוריד את אותם הקבצים והמוסיקה שהוריד מהאינטרנט למחשב שלו בבית, ובשביל זה צריך מחשב גדול וחזק. נתראה בחנויות המחשבים... 7 5 ואו |- זפחזג)) החוד מתאחדות ספקית האינטרנט מספר אחת בעולם, אמריקה און ליין, ואימפריית המדיה הגדולה זסוחה / 6וה11, התמזגו בצעד שהרעיד את העולם. זהו המיזוג הכי גדול בהיסטוריה האטריקנית. עַם עשרים מיליון משתמשי אינטרנט אמריקניים שהולכים איתם לכל מקום וחברת נטסקייפ מצד אחד, ועם רשתות טלוויזיה, קולנוע, חדשות, מוסיקה והוצאה לאור מצד שני, התאגיד החדש הזה מאיים להפוך - וו | יפו 9 איז > = 1 א] = רדיו נטקינג - מלך הרדיו הישראלי! הפורטל המצוין נטקינג חשף את הרדיו המכוון שלו. אחרי השקעה כספית עצומה אני חייב להודות שמדובר בפתרון המוסיקלי הטוב ביותר שיש לגולש הישראלי. בגלל הקרבה ורוחב הפס הגבוה, איכות הצליל פשוט מצוינת. לפעמים אפילו אפשר לשכוח שמדובר במוסיקה שמתנגנת מהאינטרנט. אבל לא רק הטכנולוגיה מכשיר רדיו עתידני. אפשר לבחור בין סוגי המוסיקה השונים (מועדונים, שקטים, ישראלי, מעורב...) ואלה רק יתרבו * 4 לוחצים על הערוץ אמח > ולאחר כמה שניות | | ד וקרג המוסיקה מתחילה. יחסית | למשהו חדש, האתר עובד לא רע ובכל אופן, גם כשהדפדפן נתקע, המוסיקה המשיכה - מה צריך יותר מזה. בקרוב פרסומות. צר םר | ףא ך ץך "יו ו / במדור שלפניכם, אשתדל לענות על שאלות ובקשות כמו "איפה אני יכול למצוא...", "מה כדאי לעשות?", "איך אפשר ל..?" ועוד. אל תהססו לשלוח לי דואר אלקטרוני - 811]א-="ים נבחרים יופיעו במדור. המשיכו לכתוב. אני כאן. ₪ יבגני מפתח תקווה שאל: "איך זה שכשאני לוחץ אצלי במחשב על לינק נפתח דפדפן הנטסקייפ שלי, ובמחשב של חבר שלי כשאני לוחץ על אותו לינק נפתח דפדפן באינטרנט אקספלורר של מיקרוסופט?" ובכן יבגני, כנראה שלמחשב של חבר שלך יש רצון משלו | והוא מעדיף את הדפדפן של שנטננפרגעננוב כ תרנוננ, .777 ,, מיקרוסופט... ק: אבל עכשיו ברצינות, בכל מחשב יכולים להיות מותקנים | תשש | ₪ השעש מספר | דפדפנים במקביל:; - מו אקספלורר, נטסקייפ, נטקפטור, ניאופלאנט וכו'. אבל רק אחד מהם מוגדר בתור דפדפן ברירת המחדל. זה אומר שברגע שלינק לכתובת אינטרנט מופעל, המחשב בודק מי הוא דפדפן ברירת המחדל (במחשב שלך נטסקייפ, ואצל חבר שלך אינטרנט אקספלורר) ומפעיל אותו, הסיבה להבדלים ביניכם ב ודאי לסדר ההתקנה: דפדפן שמותקן - = אחרון בדרך כל קובע את עצמו בתור הדפדפן השולט. אפשר כמעט בכל דפדפן לוודא שהוא יהיה הדפדפן השולט. ₪ בריטני ספירס (שם בדוי) מחיפה שואלת: "מה המשמעות של סיומות ה -.002.11, 0202%1), באתרי אינטרנט". ובכן, בריטני, כדי לעשות סדר הוחלט על מספר סיומות בסיסיות לאתרי אינטרנט וחסט לחברות אמריקאיות, 61ח לספקי שירותי אינטרנט, שזס לארגונים לא מסחריים, ו- 600 לאוניברסיטאות ומוסדות לימוד. מעבר לזה לכל האתרים שמקורם מחוץ לאמריקה נוספות שתי אותיות לסימול המדינה (אנחנו[ו שזה קיצור ל - [18786). במדינות העולם מופיע 0 במקום וחסס. בזמן האחרון החלו דיבורים על שיפור השיטה והקצאה של יותר סיומות שיתנו מושג מוקדם רב יותר על אופי החברה, וזאת במקום סיומת ה- גזס6 ששולטות כמעט בכל אתרי האינטרנט. וכך, במקום ללכת ל - ה506318.00- עתזוזט נוכל לגלוש אל 6וח.%ז68כ5- עתזוזט ולדעת מראש שזהו אתר מוסיקלי (סופטות). ₪ גילה משוהם שאלה: "באיזו תוכנת דואר ללא תשלום כדאי לי להשתמש?" גילה, אני כל כך שמח ששאלת, כי יש לי תשובה ברורה. 5 את 100%וטכ) של מיקרוסופט היא תוכנת הדואר שעליה אני נוהג להמליץ. התוכנה מגיעה כחלק מדפדפן האינטרנט אקספלורר של נד4 :₪)אם/השתותוס) *8/90826א ישן : | 5 מ ב מו ה חורו וו ונכות 8 עה פוש קה שא 4:2 אן המשרהשוטרה קתו קואחמט יוק ו-אמהפמתו' ק ! ההרקה וי ההמרתה, ומ" יומרצאהה ההיצים הוקן המאחטטו =צק2!. מהחמועו יצורא ערו 1 ₪15 -הה--ו-=רופו הונ הקוח ממ 5 ב יק = -- ד == 26408.9 תו אבר |! יל 4 ו 5 שי רע 1% דל הילושכ ה כ3) .7 5 ו מיקרוסופט מגרסה 4 ומעלה, והיא נותנת בעצם פתרון מצון לכל עמין הדואר | האלקטרוני. ₪ ה שקבמל םן ה - 07088 אססטכ) | 5% היא תוכנה גמישה וקלה שטננש שש קנע לג סמש היתרונות הבולטים נש ₪0 - 0 ב-655זקאם אסס!וט) הם התקנת תיבת דואר חדשה המבוצעת בעזרת סייען (12810/), האפשרות לקבל דואר מכמה תאי דואר במקביל והחיסכון במקום האחסון שנוצר בזכות הפורמט המקומפרס הייחודי שבו נשמרים הודעות הדואר. ₪ נטלי מנתניה שאלה: "אני רוצה לבנות אתר אינטרנט - לאיזו רזולוציית מסך כדאי לי לכוון?" נטלי, שאלת את שאלת השאלות. טובי המומחים לא הגיעו להסכמה בנושא הזה. מכיוון שכל כך הרבה אנשים גולשים באינטרנט, אפשר למצוא כאלה שיש להם מסך 14 אינץ' ברזולוציית 640 על 480, וכאלה שיש להם מסכים ענקיים שתומכים ברזולוציה של 1600. ישנם אתרים כמו ותסס.טסג3ץ שמרכזו את האתר למרכז המסך ובנו אותו לפי רזולוציה של 640 (בעלי רזולוציה גבוהה יותר פשוט יראו את האתר קטן יותר), וישנם אתרים רבים שנבנים היום לפי 800 על 0 וגם 1024. ההמלצה שלי היא ללכת על רזולוציה של 800 על 600 פיקסלים שתתאים לרוב 9% ווהי ורוי - וק (---- | המשתמשים באינטרנט, שתיראה יי 5-5 כמעט מושלמת לבעלי הרזולוציות ו הגבוהות יותר ותפגע רק באלה שמשתמשים במסכים מימי הביניים - אולי בזכות זה הם ישכילו לקנות מסך / כרטיס מסך חדש יותר... פּ רון מרמת אביב שאל: מתי יהיה אפשר לגלוש בארץ במהירויות גבוהות? ובכן רון, כבר כמה שנים שחברת הכבלים בתל אביב עושה ניסויים באינטרנט דרך הכבלים. יצא לי לשמוע ממקור ראשון שמהירויות ההורדה ברשת הניסויית הזו פשוט לא תיאמן, בחזית השנייה, חברת בזק מבצעת ניסויים בחיבורים ביתיים בשיטת .1 שמאפשרים חיבור מהיר מאוד לאינטרנט על גבי קווי הנחושת של חברת הטלפונים שקיימים בכל בית. חיבור מהיר כזה לא מצריך חיוג, והוא פעיל 24 שעות ביממה בלי להפריע לשיחות קוליות על הקווים. כל אלה צרכים להגיע אלינו בקרוב וזאת כמובן לאחר גמר הניסויים ולאחר שמשרד התקשורת ייתן את אישורו לעניין. לנהוג בפורשה זה לא חלום זו מציאות! ו זיק ושי ו . : ז ז , ו | " , / ו| | ףיי- ו | הציק "| ו" ) | 0 | ווחש = ו .- = . 1 ז ו 1 ו ש₪] זו מ וי יּ 1 זו שח הוושו ו - וף. 1 יו 21 | צר[ | ג ו ו יש וש ב[ ו ה ישן ו'ג 2 1 קז וו | ו . | - ה | 4" 8" , ו" ! ו י 5 וו 4 ו !'.) - 1.1 2 " / טא 7 > | 2 4 4 4 | ₪ 4 4 - , || וי *ם הש . = - [ . - | צר .1 / - ₪ 4 | . או כ ה-5. . ₪ . ל ט 1 - ' | = 7+ ,- . 0 -*ן | ותריר 4 4 53 יי = 0/ = 5 ה 1 6 ] ג . 16 52800 זב 00 שי ושאאן-ש זושו!) זט = | כ |+- כ כ כ / / 7 2% ל הצעצועים והסברים. להזמנות התקשרו 24 עועות ב'ממה: 51250%₪ -3ח 3% - וא ו 6 |: מאת: גיל שנכרג |ו,00.061ו61%15ח )הפו - - ₪ קרב הענקים ממשיך. הפורטלים הרבים ממשיכים לנסות ולמשוך עוד ועוד גולשים אל מחוזם הווירטואלי. בשנה שעברה היינו רגילים לחשיפות שבועיות של תכונות חדשות בפורטלים השונים - אחד הוסיף אופציה לבניית אתר, השני הוסיף דואר אלקטרוני עם אופציית קול, שלא לדבר על תוכנות קטנות וחכמות שמקושרות לפורטל. השנה, קטן קצב החידושים בפורטלים, שכנראה הבינו שמשתמש ממוצע לא יעבור מאתר בית אחד לאתר בית שני, בגלל איזו יכולת נוספת קטנה. בחודשים הקרובים אסקור את הפורטלים השונים בחו"ל ולבטוף גם בארץ. .טוה צ ממבט ראשון נראה שהפורטל הוותיק 800ע! לא השתנה כמעט מאז תחילתו, הפורטל בגוי מגרפיקה פשוטה מאוד המותאמת לרזולוציית מסך נמוכה, אבל כמו שמישהו חכם אמר פעם - לא להסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, ולמרות שאני לא מחובבי הפורטל / אינדקס ססתהץ! אני חייב להודות | שיש בו הרבה מאוד, במרכזו של הפורטל נמצא כמובן אינדקס ד האתרים העצום של ל 0 ססםג צ!. | לאחר = רישום קצר כל גולש יכול להכין לעצמו עמוד כניסה מותאם אישית עם כל מה שמעניין אותו ועם דואר אלקטרוני מבוסס רשת. כמו כן יכולים הגולשים הקבועים ליהנות מיומן אישי מקוון שיעזור להם לסדר את השבוע שלהם מכל מקום בעולם, מה שבולט ב - ססו]8ע! של שנת 2000 זה האינטגרציה המעולה בין כל חלקיו- המידע שמופיע בפורטל מקושר מחלק אחד של הפורטל לחלק אחר, כך שניתן בדרך כלל למצוא מידע עדכני מאוד, מצד שני, סוגי מידע מסוימים מאוד פשוט אי אפשר למצוא ב- ססהגע!, ואז צריך פשוט לעזוב את הכל ולעבור למנוע חיפוש כמו שצריך. תוכנת ה - ז50ה6556ז !0סו[3ע שהיא מין תוכנה קטנה בסגנון ():)1, מאפשרת לגולש גישה מהירה לכל חלקי הפורטל האהובים עליו. א עוד על ה -ז20ח166%6/ ססגוג צ במדור ה - 10808חעוסכ] של גיליון זה. לסיכום: האינטגרציה והסדר עשו לי - 300ע! רק טוב. ו גם בפורטל המצוין של שווטא יש הכל מהכל. דואר אלקטרוני מהאתר, עמוד אישי שמאפשר לגולש לצפות בכתבות שמעניינות אותו, לוח שנה, מנוע חיפוש מעולה ומה לא. הפורטל גם מציג תוכנה קטנה וחכמה בשם ]זת4881813/ סווסאם שמשתלבת עם העמוד האישי של המשתמש ומספקת גישה לכל המידע דרכה, ובנוסף לכל אלה גם שידורי רדיו דרך האינטרנט. עוד דבר | שמייחד את 6116א₪ זו העובדה שאין צורך כמו ביתר הפורטלים לבחור את אפשרות העמוד המותאם אישית - כשהמשתמש נכנס ל - סווסאם, העמוד האישי שלו עולה מיד. העמוד גם מודיע לך אם מחכה לך דואר בתיבת ה-6ווסא שלך. דואר 6ווסא אמנם מאפשר שליחה של קול ופקסים, אבל למרבה הצער שירות הדואר של טזוסאם נוטה להיות בעייתי מבחינה טכנית וחבל. לסיכום: חוץ מעניין הדואר, פורטל מעולה. או ₪ 9 5 = עמממומד " | . ₪ א [ דעה | 250 4 5 ₪ אש 40 הע. ינא שש 14 1 1 ההשר--הישוט] שאץ ₪ חן פא ו ו נועו זוא טי 1 ו סק ו , שצןו ווסגם ג סו אוו 4 סי | 5 וז 6 1 6-3 6 ו שא = ח+ו/עש. שב ו " | 1. הפורטל הנ"ל הוא חדש יחסית בעסק, אבל יש לו הרבה מה להציע. פורטל (000) הוא בעצם איחוד של כמה אתרים משובחים כדוגמת נמוסש. 121906%, 20768.0 , 566%ס]ה1, ועוד. הפורטל שוקק בתכנים משלו ובקישורים מצוינים לאתרים באינטרנט. כמו כן, הוא מציג את שורת השירותים שאף פורטל לא יכול בלעדיהם: דואר, דף מותאם אישית וכו". אבל לא כל פעם שמחברים את כל המצרכים הטובים ביותר, יוצאת עוגה טובה. הפורטל נראה כמו מה שהוא - ערבוב ואינטגרציה של כמה גופים קיימים, השירותים המותאמים אישית של האתר די לוקים בחסר, והוא לא כולל שירותים כמו מקשר אישי 7 ויומן איש". דווקא בתחום | החיפוש, האתר מציע שדרוג| של מנוע החיפוש הוותיק 6% המנול מסמן את המילה שחיפשתם בתוצאות, /. ₪ -- . ובכלל, מצאתו הש םש שש המש| | "ש שהמנוץ הוא נוח ירי ה מאוד לשימוש = ותוצאותיו | סבירות כ ]1 אפשר גם להשתמש בתוכנת החיפוש המצוינת של הפורטל שלאחר התקנתה במחשב המשתמש מבצעת חיפושים שיטתיים. אפשר לומר שחוץ ממנוע החיפוש השימושי מאוד וחסט.סש לא מככב בשום תחום אחר, ומכיוון שאנו מדברים כאן על השוואה בין פורטלים, אי אפשר לומר שהוא מנצח בגדול : בחודש הבא, המשך סקירת הפורטלים... <-0655ו815 נ0חו635ז6חו הסטסזח סוה .600 ה סוזר זס1חו אל תצאו לגלוש בלי האתרים האלהו ₪ 61906.0 פורטל מצוין - וגם אם לא, תתמכו בחברה של נטסקייפ. שימו לב למראה החדש, הנוש ססוג צ האינדקס הראשון והטוב ביותר. .ואי הפורטל הטוב ביותר שיש בו הכל. ) 0.0 הפורטל בבעלות דיסני. ביצוע מצוין, וה60.ה1וה)! ה מנוע החיפוש הוותיק הוא גם פורטל לכל דבר. וה 93.60 פורטל של -186! המצטיין בצ'ט און ליין. הז הפו | הפורטל המקצועי של מיקרוסופט. גישה מהירה לדואר ]131ת101], הפורטלים ג בארץ: .1 הפורטל המצוין של רשת שוקן - לא לפספס את עיתון הארץ און הח60. חואו לרעתי הפורטל הכי מעניין ברשת. ד"ש לגדי סוקניק. ו הפורטל העברי הראשון. מה יש עוד לומר, טוה ד הפורטל הזה מתקדם בצעדי ענק. מצוין לשופינג ברשת. תג הפורטל של נטוויז'ן מעדיף בלונדיניות ובעלי דפדפן נטסקייפ. מנועי החיפוש המובילים:. ה 60. הו ה)] . הראשון ועדיין הטוב מכולם, א מנוע החיפוש של פורטל 0116א6 מתמחה בחיפוש כתבות און ליין, .1101004 מנוע החיפוש של 66ז1\ שמתגאה באפשרויות חיפוש מעמיקות. משתמש במנוע המצוין של זו זסטזוט, 60 6 או6ח)!! ה מנוע החיפוש ‏ 451/=. ) 006. עדיין לא גמור, אבל שווה קפיצה. כש 30 הל הענתה: מת?הח, 800518 כת רנ מאת: דודיק זיסמן ראשית, הייתי רוצה לציין שאני מתנגד למושג "משחק" כשמדובר ב-1ח₪6ח10'. ה"משחק" הזה הוא אחד ו כ להכיר, ואחרי כמה שעות ללא משחק = על שום דבר חוץ מהמנה הבאה שלו. מכירים את ההרגשה של החורף כשנמצאים מתחת לשמיכת הפוך ל ו ו = ו את הפוך המיתולוגי. מדהים. יי האחרונות משחקי תפקידים שריתקו למסך רבבות שחקנים. הראשון בסדרה היה 1101-], משחק שאי אפשר לתארו במילים. אחרי זמן לא קצר הצליחה ד ית ו המשחק הראשון עזב עם עוד כמה מתכנתים מהסט כדי להקים את 5 ) האוסזד . רק חודש אחד אחרי ב מ יי זה ) 8זט3310], ששבר את כל השיאים האפשריים (אגב, למי שעדיין אין את המשחקים שהזכרתי עכשיו - עכשיו זה הזמן המתאים ללכת לקנות אותם), ובימים אלה יוצא וח6ו10' שמבוסס על מנוע המשחק של 602416 331018 ואתם בטח תוהים איזה מבין שני המשחקים טוב יותר. גם אני התחבטתי באותה השאלה, והגעתי למסקנה שפשוט אי אפשר לדרג אותם - שניהם מעולים מכל הבחינות. 5 | שק ₪570 ו ועכשיו, קצת על סביבת 6%0406חג!?. לאלו מאיתנו שלא יצא לשחק בספרי כ26:1], עולם המישורים (הידוע ‏ גם בשמו 6 0%6ג[) הוא עולם המורכב ממספר = שי וי מל יי ה מ ו מחברים "פורטלים" שדרכם אפשר לעבור ממישור אחד למשנהו (מזכיר קצת את "גולשים בזמן", לא?ו. לכל מישור יש את התכונות שלו, כשאחד מהמישורים הוא המישור שלנו - מישור ה"מציאות". בתוך. המישורים חיים יצורים שונים [י יל ה מל = יי[ יי ייר ל לת יי יי ו יי סיגיל, העיר שבה חלק גדול מ - זחסוחזסך מתרחש, היא הצומת של כל המישורים - כלומר, כל פתח שצדדיו חסומים - למעלה, למטה והצדדים - הוא'פורטל. אבל בשביל לפתוח את הפורטל צריך את המפתח שפותח ו ו ששורקים, מעשה שעושים ואפילו מחשבה בראש. קצת קשה לתפוס את הרעיון הזה, אני יודע, אבל תנו לי להבטיח לכם שהמשחק עושה עבודה הרבה יותר טובה ממני בנושא הזה, וגם למי שאין רקע בתחום משחקי התפקידים ימצא את עצמו תוך מספר שעו שקוע עמוק בתוך העולם של )ח6חזזס1. מיומנויות בתחילת המשחק תתקלו בפעם הראשונה בגיבור ללא שם ותצטרכו להפיץ את הנקודות שעומדות לשירותם בין המאפיינים השונים - כוח, מיומנות, חוכמה, כריזמה, אינטליגנציה ומצב גופני - כמובן שלא תוכלו להיות טובים בהכל, ולכן הצוי לבחור בשני מאפיינים שיועילו לכם הכי הרבה: אם רצונכם להיות לוחם חזק ואכזרי כדאי להעלות את נקודות הכוח והמיומנות, אם תרצו להיות מכשף רב עוצמה כדאי ללכת על האינטליגנציה והחוכמה ואם תרצו להיות גנב ערמומי המאפיינים שיועילו לכם הם המיומנות והכריזמה. ו למצב שבו יהיו לכם יותר מדיי נקודות, תמיד יהיה למה להוסיף. אחרי שגמרתם להפיץ את כל הנקודות ואחרי סרט הפתיחה המצמרר תראו את ב שמשי | יש ייר בתוך חדר קבורה ענקי. תוך מספר שניות תראו את חבר המסע הראשון שלכם - מורטה, גולגולת מרחפת בעלת לשון חריפה ושיניים קשות. מורטה יספר לכם פרטים על המקום שבו אתם נמצאים וכבר כאן תראו מה מבדיל את |חטשונח 0 1" מכל משחקי התפקידים האחרים: ראשית, איבדתם את הזיכרון ואין לכם מושג מי אתם, אבל כשתתחילו לטייל ברחובות סיגיל העלזה ואו לא כל כך עליזה), תתקלו ביותר ויותר אנשים שכבר ראו אתכם בעבר ויספרו לכם על כל הדברים %. שר" 9 צ-י< 1% ]| 4 " - . >< ד > + 1 "ישוי 4 א '/ ב יש דמ ודי גישי וי וי עוד דבר הוא שישר על ההתחלה תגלו שאיכשהו אתם בני אלמוות - כלומר, אי אפשר להרוג אתכם. לפעמים אפילו תוכלו להיזכר במשהו על עצמכם כתוצאה מהמוות, אז אין סיבה לפחד ממנו, ברוב הפעמים שכוח החיים שלכם ייגמר יי | יי ל בי 5 כאב ראש וכמה צלקות נחמדות. אבל מצד שני, למרות שאתם בני אלמוזת, יש עדיין מספר מקרים שבהם תוכלו ליי ו ב המשרפה והדרך השנייה היא התקפה מפני ייצור דמוי אל, כמו אשת הכאב - האלה האחראית על סיגיל, סימן קריאה כמו כל משחק תפקידים, גם כאן תתקלו בהרבה דיאלוגים והרבה טקסט באנגלית לקרוא, אבל מרוב שהעלילה מותחת ומרוב שתיכנסו עמוק על תוך המשחק, ממש תשתוקקו לקרוא את השורה הבאה., במילים אחרות - אם אתם מחפשים משחק שישפר את רמת האנגלית שלכם ללא הכר או אם אתם יי לפסיכומטרי - זה המשחק בשבילכם. אז נכון, רובנו עדיין תלויים בהורים ורובנו לא ממש אוהבים להוציא כסף, אז כדי לחסוך את זה - תראו את הפסקה הזו ד ו יי ביניהם מורטה, הגולגולת המרחפת, דאקון הלוחם, אנה הגנבת/לוחמת (מבנה גופה וטובים, הגיבור ללא שם הוא היחיד בעל היכולת להחליף "מקצועות". - בין לוחם, גנב יי ד יכולות למות, כולל הגולגולת, אבל אחרי כמה שעות משחק תשיגו את הכישוף שמאפשר לכם להקים לתחיה את הדמויות בקבוצה, במידה שאלו מתו בזמן הקרב. סטנדרט אנימציה חדש הסרטים במשחק קובעים סטנדרט חדש בתחום האנימציה הממוחשבת. יש מספר סופים אפשריים במשחק, וכל אחד מהם יגרום לכם לפזול אל עבר מארז המחשב כדי לבדוק האם כונן התקליטורים שלכם השתנה בטעות לכונן כן/יכ. הלק מהסרטים מצליחים להעביר. צמרמורת בכל הגוף וחלקם ניתנים | להבנה רק בשלב מאוחר ‏ "ותר של, המשחק. אין ספק שמדובר באחד ‏ ו יי ו השחקן בפה פעור. החיים בוורוד ועכשיו, לקטע הכי טוב - דרישות המשחק. על הקופסה כתוב שדרישות ישי יוה וי יו של זיכרון 1\/ ₪ וכרטיס מסך ט4%1. ובכן, גם בדרישות המינימום האלו המשחק עובד כמעט חלק לגמריו אז אם להורים. אני משוכנע שמי שבאמת ישחק | מזכיר קצת את לארה קרופט), איגנוס | אתם רוצים להתחמק מקניית המשחק ב - וחטוחז10' ישפר את הציון שלו באנגלית. | המכשף המטורף שנראה טיפה כמו הכישוף | בעזרת התירוץ שאין לכם מהשב - על הגיבור האנונימי מתחיל כדמות לוחם ‏ | |ג1ח6ח6!] בדיאבלו (איש האש) ועוד רבים | בבית, אז כדאי שתדעו שלא = == 4 8 | דא פא ₪ 9 ' = מאת: גיא אהרון משימות לילה (הנצפות דרך משקפות ראיית - לילה ירוקות) ותרחישים כמו תקיפה של רכבת מוסיפים המון למשחק, יש מדרגות וסולמות לטפס עליהם, מים לצלול בהם וצניחה במצנח. 0 ל חלק מהמשימות דורשות צליפה מרחוק בשומרים פיצה על הגרפיקה הבינונית שלו וחלק דורשות התגנבות 8 ומשתיק ו היחיד. והן 2 ב-66זס ג₪ו|₪6 המקורי, |<=<-)י לנעליו הצבאיות של חייל ביחידת קומנדו ד '. 4 "ה וו:. 05 חייבים מעבד פנטיום 11 בשביל ליהנות אבל אל תתנו לזה לגרום לכם לא לקנות | טוב, הסאונד מרטיט איברים, המנשק נוח, 1 ב אות( | - חלק באים בריצה, אחרים צונחים על הקרקע ‏ 00000000 1 / / מהמשחק, ואפילו לא חייבים מאיץ מסך | את המשחק - המשחק כל כך טוב שבכלל | הסרטים נראים פצצה, אבל הכי חשוב - == קטע, שכן גם משחק ההמשך משתמש ויש. גם כאלה שפשוט מתעלמים, - :וו וגגוגו 1+ 0 יוקרתי בשביל להשיג את מטרת ההנאה. המ בי רל ו ונ באותו מנוע גרפי (מבוסס |טאסש), | עירנותך נשמרת, שכן האויב אינו כה צפוי. 0 4% אבל בכל דבר טוב יש גם קצת רע, וגם | אם כן אתם מתכננים לכתוב כתבה שאמורה לא יכולתי לחשוף את עלילת המשחק 6 כ 0 0 6% 0 5 - ב- 061 יש תחום מוזנח - משחק מרובה | לכלול גם חסרונות פה ושם. מבלי לקלקל אותה, למרות שנתתי רמז קל / הזוחית, 0 ה ב טובה ו די מיותרים, הביצועים שלהם קשורים לאירועים ל / שתתפים. נכותרת של הכתבה. , | בייחוד כאשר נכנסים לתוך המבנים. המשחק לא רק זאת שאי אפשר לשחק במשחק דרך | שורה תחתונה העלילה נחשפת עם ההתקדמות במשחק, 1 1 4 7 (מי) משחקים . רבים אחרים, עלול להיות מגושם מאוד במחשבים מסוימים האינטרנט עם חברים, אלא גם אי אפשר בסופו של דבר, וחטוחזס'1 :סקהטאטחו:! וכמו שאמרתי קודם - התטריט לא היה מספק ב | צבאית, כולל המתח ומומלץ לבדוק את הנושא מראש, בייחוד אם לשחק בכלל במשחק מרובה משתתפים - לא | הוא אחד מהמשחקים הטובים האלו שממש | מבייש סרט בכיכובם של קיאנו ריבס ולורנס הכרוך באפשרות להיהרג בכל רגע ורגע ומדובר רוצים לשחק ברזולוציה המשופרת של | במשחק מלהיב וממריץ של צליפה באויבים מגוף / ה | ּ 0, הדורשת מחשב מהיר מאוד, אם לא אינטרנט, לא מודם, לא רשת, כלום! יל מ הי = ו די םי וי יי ראשון, ואינו כולל תכנון טקטי ואסטרטגי כמו ב-א51 אוסטהוג%] אד פווסווטטהוגכ] תה הט0ו1]. הגישה הזו של אקשן בלי שטויות הייתה אחד ל ד- טוטס!ג/וטצ! הלכו על זה שוב. וטוב שכך. נראה, אמנם, שהם פזלו לכיוון האסטרטגי, = לפחות לפי המפה החדשה הכוללת את מיקומם של כל המבנים, החיילים, כלי הרכב וכדומה, ומאפשרת לשנות את נקודות הציון הקבועות מראש. המפה שימושית כדי להתחמק מאש בטוחה כאשר יש אפשרות בטוחה יותר להתגנב בלי להראות, אך עדיין לא סביר שנפוליאונים צעירים ימצאו בכך את סיפוקם האסטרטגי. ב-2 ססזס: ג2611] תמצאו כ- 45 משימות לשחקן יחיד, ש- 25 ביניהן מתחלקות בין שתי מערכות משחק (8ח8וגקותג --₪ שש 5 2 בעד: ממכר, אנימציה חסרת תקדים, עלילה בלתי צפויה. 7 ". 7 | י - ,/ 3 וו ביותר שניתן למצוא. המשחק. תומך 8 אטיים. 1 0 ₪ קהל יעד: אין קיצורי דרך וחייבים לקרוא 1 1 ה | 4 | ' == | | ונותן מגוון של כלי נשק גדול מבעבר. לחובבי האקשן, ולא ממש לחובבי הרבה.. = .<< | | אלא שהבעיה היא שהגרפיקה היא ממש האסטרטגיה. ל א )= = זה אומר העו איסור על מכירת משחקים בברזיל לפני זמן מה החליטה שופטת ממשרד המשפטים הברזילאי ששמה, וקחו הרבה אוויר - קלאודיה מריה ראסאנדה נאבאס גומירם, לאסור על יבואם של שישה משחקי וידאו לארצה. המשחקים הם: ואגמאשא מאטסם ,אסססם, (/746פסץ, טססזם, וא= זא ו- ידג מזאסא .1ה דאטזא. גומירס, ותסלח לי הגברת אם אקצר את שמה, הורתה גם להוריד ממדפי החנויות את כל עותקי המשחקים הנ"ל, כשעל כל יום עיכוב ייקנס בעל החנות בקנס של 10,000 דולרים. השופטת, שכנראה החליטה שהיא יודעת בדיוק כיצד לחנך אומה של 150 מיליון איש, אף הורתה לממשלה המרכזית להמציא תוך 120 יום שיטה לדירוג אלימות במשחקים בסגנון א ו זו לא הפעם הראשונה בה אוסרת ברזיל על ייבואם והפצתם של כותרים אלימים. ב- 997] הוטל | איסור על מכירת | המשחק הג ). מהמסך ז לחובר 5 ו- לאור הצל לו ל / של ו - ידי 4% ה ח כ : . 4 קר >< הט ה חליטו 1 בו חברת 1 זקומיי יקס 5 מס ב 1-ו נרחם קצת על סוני ועל הבעיות שפוקדות אותה, ונתעניין בגורל הסרט ו סוחבת את זה" קרופט. ייכשל, וכדי לא לקחת שום סיכון, הוחתמה לא מכבר מכירות 6חו)-חס ועוד בענייני סוני ואתר האינטרנט שלהם, ההברה הודיעה כי היא מתכוונת למכור (250.,000 מערכות משחק דרך האינטרנט. מספר זה מהווה ‏ 25% מכלל הייצור הראשוני 0 המערכת. המכירה הרך האינטרנט תאפשר לסוני לשנות ולהתאים את מחיריה בהתאם לדרישה. המעוניינים יכולים לנסות ולברר פרטים בנוגע לרכישת המערכת דרך אותו אתר אינטרנט שהוזכר בקטק הקודם: ו511:00.00₪ע13ק. טאו ועוד על לארה קרופט אז איך תראה סצינת הפתיחה בסרט הקולנוע המדובר :3106 פהוסיך"? על פי עיתון ה - מסטחס. | %זק את עְו3כ] נראה את לארה מטפסת על גלגל הענק בגובה 70 מטרים שהוקם בלונדון ליד נהר התמזה במיוחד לכבוד המילניום. חברת פאראמונט היא זו שהצליחה לפני כשנתיים לחטוף את זכויות ההסרטה על ז₪4166 טהוסיד, בפאראמונט ידעו שהתאמת השחקנית שתגלם את לארה קרופט היא זו שתגרום לכך שהסרט יצליח או השחקנית היפה אנג'לינה ג'ולי, שכבר הופיעה על מסכי הקולנוע במותחן זסוטס]01:) טחסם טון1. יחד עם דנזל וושינגטון. תוכלו לראות לפי התמונות שג'ולי אכן מזכירה את קרופט, ויחד עַם נכונתה להופיע במחשוף עמוק על פי השראת הדמות, היא זכתה בהעדפת האולפן. תקציב של 45 מיליונים דולרים משך להפקה גם את הבימאי סיממון ווסט (קון - אייר) ואת צמד התסריטאים שהיו אחראים לכמויות הגדושות של אקשן בב -408/00241:. אם הסרט אכן יעמוד בציפיות הגבוהות הנתלות בו - ועם צוות מקצועי שכזה, אין סיבה שלא יצליח - מתכננים כבר באולפני פאראמונט להפוך את הסרט לראשון בסדרה בסגנון אינדיאגה ו בעקבות זה נראה את הריסון פורד המזדקן רץ חצי 1 2 יינ = ה- וי סט מ תק מא 64 סא 0 - 64 00ח6והוא מגבע א סד דרה ש וי ו | בכיכוב 1 חברת סאג לסו נג הוד יש והי על כוו ונתה קשתמש | ןְ ' חפ הטוהוט אס - 04 זווא = הקו מיקס ₪ מצל יח ומוכר 0 ה : בשבב ה. כ ! במערכ 5 4 החו % 4 הא אוצטתוטא :3 [1אם והטסוצט - 110ו גו הל 1 ליצ צור סז דרות 1 ו ס חדשו שהיא ומת כננת, ה-כן/ 4 ו 0 כ ו ור א ו / 1 1 1 6 סך / ₪ םנ / ו + 5 : פריצה לאתר סוני באינטרנט אמורה ?7 עלות על מרפי החנויות בסביבור 0 / : 2 : : | : - : | | | ( 0 טג[ א 8 , ומוק ו - *! = ל-366 מלקחות אתר הנסחר האלקטרני ל חכרת שערכת החדש אס ו 1 (1 מא הוקינס, . ₪ דוע וע מק בודתו ? , ל ו להופי. : / כותרינ מקורים רים ו 0 ו 8 שש 8% יעבוד ע את פרטי ההזמנות של אותם 266 לקוחות. המידע כלל ים אלו עדי ל א הוצגו = ו 10 א%שוה11 עחס 1 - הסוןהו9עג | - את שמותיהם כתובותיהם ומספר המכשירים שהוזמנו. ו הו מסונ; ב 0 אשמוא וטס טסו - הסווהוצה וכו למרבה המזל, המידע על כרטיסי האשראי וחשבונות 0 -- = = העות 0-25 קייא הסט טהו סע - ה10ו318ה 1 הבנקים נמצא במאגר נתונים אחר שלא נפגע, | חסווהּזפצבּוק | | | מאת: אורן רביב | 4 = + ל המשחקים בחברת ₪100 הגיעו מ ו ו | 1 ל 1 אומנות | הקולנוע | אל | משחק הפלייסטיישן העתידני - י077:-1]: 5 :, 2-ו גד ו יי קיד ג יי מ 1 ב צעדר אחד לפני כולם מבחינת הגרפיקה וההשקעה בפרטים. לאחר שתחזו במקרה רצח ו 6 ורקע כל כך מרשימים ומתאימים אחד לשני, מהבחינה הזו מדובר כאן בשלמות, לא פחות. כל דמות, החל מהראשון ועד לאחרון ה-8צ) ₪340 שאיתם תתמודדו, מעוצבות בקפידה בפרטים שתואמים אותה בדיוק. ב יי ההרגשה שאנו שותפים לסרט גם בתחום המוסיקה והאפקטים הקוליים, שלוקחים חלק חשוב בהענקת האווירה הנכונה. ברמה אחת ו[ יי ב ו ו שמזניק לכל דמות את האישיות המתאימה, אבל, ידידיי היקרים, הדבר שמעפיל על כל ו קולנוע, אין ספק ש -:-] היה זוכה למועמדות בקטגוריית ב אולם כשחקן אתם מתקשים לעקוב אחר שינויי הזוויות המהירים המתרחשים למשל כשאתם עוברים מחדר לחדר. עוד בעיה היא שיותר מדיי פעמים תמצאו את עצמכם הולכים בכיוון הלא נכון. זו לא בעיה כה מהותית, אולם היא תגרום למותכם כמה פעמים עד שתתרגלו למעברים המהירים ולהתקלויות בעצמים שרגע קודם כלל לא היו שם, מעין שכרון מעמקים רק בלי כל המים מסביב. וסט!)/= זג6] הוא משחק מצוין המלא מאת: אורן רביב !ו ז'אנר המירוצים ב-הטווו5₪[ ג ו ו מ כ ל ולמרות שהגרפיקה 1 מאכזבת שלו לא תגרום לכם להחסיר פעימה ב על 0 פיצוי מלא מצד והאפקטים להם תזכו שהוא מעניק לך על המכוניות, שלא פוגמת בתחושת הריאליזם. לסיבובים חדים תצטרך להיכנס ולצאת לפי הספר - לאט ומהר, כשלחיצה מבוהלת על דוושת הברקס באמצע הסיבוב תגרום לזנב המכונית שלך לעבור לי יי המכונית. כל זה נעשה בדיוק כמו במציאות, תוך לקיחה בחשבון שאתם מתעסקים כאן עם ב | | | | חסוזהז5צהו | מירוצי מכוניות, כאן המהירות היא הכל, עוד דבר הוא שהתמונה משתנה כשבאים לסקור את תחום הסאונד והאפקטים הקולים, לסם, להקות כמו שעגפזג(). 800% 1% ט !קווש שטו5. אין כמו לנסוע מעל 100 מייל לשעה ולשמוע את 11 8וו] מתנגן בעוצמה ברקע. | הקוליים. תוכל לשמוע בבירור את ההבדלים בין סוגי המנועים השונים, להגיב במהירות לרעש מנוע מתאמץ מאחוריך שמצביע על מכונית יריב המתכוננת לעקיפה ואפילו לשים לב להבדלי הטונים במנוע היקר שלך, כשתרכיב בו חלקים חדשים. מז ו יו דיו וו ל על רקע עיר בסגנון ו 0 אלה הוא ללא ספק מקטעי הבסים שישובו | בדמוות, אקשן וחידות שרודפות אתכם גם | . מ ו םק לאחר שתכבו את הטלויזיה. האנימציה | . | ר ו ויבקעו מהרמקולים שלצדכם. ואם קצב הבס לא ו שתכבו 1 טל ד . | 7 ₪ הק א קו הסיום ₪" שנושאה הנ נשמעצ לכם = ן= הו [ד ]כ וי ו וי רו ויו לוזו וק ץר הכתוב היטב, הקפת הנ 2 " יות עם אחיזת כביש שלא :ו אין ספק שמנוע גרפי עדכני יותר היה . * י . והי ) - י/ - - -- 00 | ' הוא 000 1 4 שעות ביממה 7 ימים בשבוע כל חייכם. הופכים את 5:] לקנייה הכרחית לכל חובבי סאד א 6 יי המשפחתית הממוצעת. מעלה את כל המשחק מדרגה אחת למעלה 2 דולרים שיקבלו מדובר כמובן בפעימות הלב של דמותכם. האימה והזוועות למיניהם. מירוצי המכוניות עם מערך הסו יי שי בשיי 1 לכיוון התימה על קבע בהיכל התהילה. | ה" עבור מציאת המשחק לוקה ברצינות את המושג "אפקט / המרשים שהציג ועשרור | תסריטי פעולות | המלאכותית : של המשחק. המכוניות שנגדן | ₪ בתו ההטופה הפחד" והובו אותו לממשי. בפל ו וו 2 2% שונות. | התחרה ינְסו לעל!] או עו באמצעות. | מןק , של ראש קרטל יותר, כך יגבר סיכוייכם לסיים את המשחק 7% לשמחת כל המכורים, 2 031 עולה על קודמו בכ ב 3 לבל מתחרה במירוצי % פִי ה וללכת לראות מה יש לארוחת ערב. / | | ומביא למסך הטלוויזיה שלך עוד יותר מכוניות = | רמזורים ועד לקולין מקראיי מאליפות ה 0 כשמנסים לפתח משחק שמסתמך באופן ,/////////// וחלקי חילוף משונים מיצרגים כמו או8%1, | העולמית, תוך 2 שטחי ראייה מתים" > א" הדרך תגיעו ב הי 2 קוש קי חילוף , 3 ום, וך. -/ בשטחי רא ה א ו גדולה מסך כל מרכיביו. וחוץ מזה, אם להונג- - קונג, סין ואפילו בר : 2 לך 9 תפריט 1 ה ל / | מו כ וניסיונוו דומ שו 6 /- כך מושלם, לא היינו מצפים | לגיהינום ‏ = כל זה יקרה האפל/מדע - בדיוני,. קורה 7 ם לרגע [ | | מסלולי מירוצים חדשים הכוללים גם את | החושב את עצמו - אתכם - | א 200 , ואז איך סוני המסכנים היו שעדיין מדובר במשחק, ובדרך כלל במשהק בנראה שחברת סוני העדיפה להשקיע את מירב מאמציה ב-2000 סנתפוזטד חוזג) ל-2 חסוז3ו5 עג|. = למרות הסיבות האלו, ההנאה מהמשחק ה[ ַ ל 6 | | = מסלול המירוצים המפורסם 56068 החטטג. ], שתשתמשו כמה שיותר "= הּ- ב ב /. ו לייד ראנר". | מירוצי ראלי קרוס והמוני גביעים ותחרויות ‏ 830% 1.00%, שתאפשר לכם ל | הפלייםטייש | | | 6% העל - טבעי שמסתתר מאחורי | הפ?"סטהשן. 1 שונות מרחבי העולם. כל השפע הזה מצוי על = הסביבה הקרובה אליכם, ל האמת היא שלוקח קצת זמן עד שאתה מצליח לתפוס מה בדיוק תפקידו של כל אחד מהכפתורים השונים ועד שתוכלו להשתלט על מערכת. התפריטים. המוזרה, אולם ‏ גם אז - תצטרכו | "שכרון מעמקים". 1 גבי2 תקליטורים, כשהאחד מכיל את מצב המתחרה התורן ולחסום אותו. לסיכום: > ה-606זג/ ואילו השני את מצב ה>חוופ. | | "פסגת הפחד" = = לכל מי שחשב שסוני יינצלו את הגרסה ‏ דגל אדום | | החדשה וייפטרו סוף סוף משיטת הרישוי באמנות היא ערך מצוין אולם כשהדבר נוגע הסיפור, הסיפור נשמע אולי נדוש, אבל החבר'ה ב- 160% הצליחו לשלב בצורה מעולה את הסיפור האפל, הגרפיקה הגפלאה והכי חשוב, ב ל - = המעצבנת - מצפה אכזבה. במצב ה- 810 לגאמנות למנוע גרפי מלפני מספר שנים, 0 | ו . להתמודד עם -וויות | ל מבחינת | רמת הפקה הסגנת, > תצטרכו לעבור עד 5 "טסטים" כדי לקבל ‏ במערכת משחקים שאוטוטו מוחלפת על ידי ב ה הצילום; אם אכן היה / 1 טהצצ. רחא אישור לעבור למסלולי מירוצים מתקדמים ‏ גרסה חדשת ומשופרת, היא אינה ערך המשחק מדגים עד לאן אפשר ‏ .* | יותר. בכל מקרה, ניתן להתנחם בעובדה כי | שמומלץ להיקשר אלין. לקחת את היכולת ליצור אין צורך ללמוד לתיאוריה ולזכור מה אומר הגרפיקה ב-2]2) נשארה נאמנה מדי ₪ דמויות, אנימציה = התמרור המשושה עם החמסה במרכז (שיהיה | למקור, מה שאומר בעיקר פיקסלים לרוב ופירוט פסקול אלטרנטיבי כ זצוין עולה / על כלי הרכב נגד: גרפיקה מיושנת. ליי הנאה מעל הכל. לך מזל כשאתה הוצה את הצומת?), | ירוד למדיי של המסלולים, על עיצוב המכוניות ושהטסטים די קלים וניתן לעברם עם מעט | לעומת זאת, נעשתה עבודה טובה יותר, 1 ויגל לאלו מכם שירצו לשחק את המשחק עם הצד הממכר ביותר ב-0.12 וזה שללא | חבר, צפויה אכזכה מסוימת. המסך המפוצל ספק אחראי להפיכתו למשחק המוצלה ביותר = המאפשר תחרות כנגד אחרים מאט את כיום בז'אנר המירוצים, הוא השליטה המצוינת | מהירות המשחק וגורע מההנאה. זה משחק 4 ח65ח =סחוח קלאחיקה עול מירוצים הגו ג זוי וע עשי ו וו ורי ו יו 2 5הה גדה של מעוחק פלטפורמה 3 ה=אאשז משוחק המכות הפופולרי של כל הזמנים | 0 ווהחם סימולטוור נהיגה ריאליםטי באג לייף חביבת תלת ממד בעקבות הפרט הדרקו| שועעוה היסטוריה כרטיס זיכרו|+מעוחק ההרפתקה הגדולה של מיקי מאום 5 משחק פלטפורמה עם פם-קול הוליוודי היקסם כנראה שישנתם שנת חורף ארוכה במיוחד. הלוקת מספר מסוים של נקודות לקט -₪= ₪ 7 ,- "אני לא הולך להיכנס לפירוטיף הבעיות והקשיים, כי אניימאמין שרובם יתוקנו מחליטים איך הדמות שלכם ב אתם אם לא ו בוחרים שלושה בישורים בהם היא תצטיין, יש שעם הזמן הבעיות ישתנו,' ויגיעו | המון כישורים לבהור, החל בדיג, דרך אולוף בעיות חדשות - ככה זה כשרווצים חיות וכלה באומנויות:לחימה. ו ו מ בשלב זה תצטרכו לבחור בַּאיזו עיר תרֶצו הזמן. אשר ממלאים אותו | להתחל. יש גם מבחר עצום של ערים, כפרים" כ-(3,000--2,000 אנשים בממוצע בכל שרת. | ועיירות, בכל רחבי הגלובוס, כל אחת שונה + מקודמתה במספר התושבים ובסביבה. | אחרי כל זה, המסע שלכם מתחיל ואתם יכולים ללטש את הכישורים שלכם על ] ידי אימון הדמות. כך למשל, איש חרב ] יכל להתאמן בקריעת בובות האימון שבעיר לגזרים או דרך תקיפת בעלי ג 0 | 7 כמות האנימציה שבדמויות במשחק היא במפלצת באמצע היער לחוויה די 6 מפחידה. המוסיקה נשמעת מעולה, שש שי וחבל שלא שומעים אותה יותר. בדרך 2 | כלל היא מתחילה רק כשתכנסו לעיר, תוכלו להיות גנבים,. סוחרים.. [> ₪ יו מ קר כ 0% שכירי חרב, רוצחים ובחלק -- ד ₪ ב מהגילדות, אפילו שליטי אזור. וכן, -- 2 לתקוף מישהו או תיאלצו להגן ₪ גילדות. זה לא סתם אתם נגד העולם + | שיטת הלחימה די מוזרה, הגילדה שלכם תהיה שם כדי לעזור לכם | בדיאבלו. מידת ההצלחה בקרב בגרסה הזו של המשחק אתם [4 , יכולים להיות כל דבר שתרצו. | קרב ו 0 5 / לאורך הדרך. ב- 6₪חו/]-ה2) גחווו1(] יש בכישורי הדמות ו לא בקוארדיני משהו כמו 2 מיליון מטרים מעוקבים לשוטט המשחק מורכם = - ן |-] -] יחד עם השטח 8 ₪ המבוכים. יש | והבטחות לעוד כל שבוע, כאשר כל - דת ּ המשחק נבנה עבור מחק / צּם ו : מע 5 "קוו מדגם פנטיום באו העוכז דים | במהיו | פרס כספי עבור | 5 5 של ודרקון. תו = שווא(20: כל אהד | עַם ו א לקנות | | 2 "ות [= א ותצטרכו. * ודיסק קשי בפל )₪0 השרת יכול להתמודד לשלם עבור הבנייה ואפילו לת ב . שלכם (שום דבר לא בא בחינם...). | כמה מילי ו י אופן 52 ק, מי כ 1 לאלו מכם שלא שמעו מעולם על החוווו!, זאת קודם 7 לב המשחק מיועד אך ורק י + 4 | - ב - == . . + 3 = בכל אופן אני אסקור את עקרונות % = = יחיד,. כמ כן, דעו. כבר -. 3 ' נקצרה.-אתם מתחילים בתור דמות, על: ידי = הראשוני בח ות המחשבים ,ב ו וכו'... אז אתם ] מדהימה והופכת היתקלות. מקרית המשחק שלא נגמר... 8 משימות נוספות למשחק האסטרטגיה של כל הזמנים! למשחק רשת באינטרנט. אין פע - גוריות. <> המשחק קרוב לוודאי,. לא יהיח' | האחרון עבורן, לא אם תרצו לשחק 4 | יותר מחודש. בכל אופן, כהגוש ל / שחק. / שי די | שוהו ל"טו * ואולי עוד כמה פתקים שאיך שהוא צצליחו""! למצוא את דרכם פנימה, אבל בנוסף. אתם / | קונים חוחש של משחק חינם ברשת, כל חוד שי | | מעבר לחוד ם 510, גבון 2 בשיו אולי ג -- קצת, ₪ כ בריא. לארנק, אבל לפי דעתי שווה את זה בהחלט. | למרבה הצער, זה לא משחק שתוכלו לשחקי - | בו זמן מה להפסיק לשנה, ואז לחזור'ולשחק | בו בחינם. בנוסף לכך יש למשחק דרישות דִי רציניות - לפחות 133 ותטו!ה0: עם מודם 7 8% ואם אֶתם מחליטים לקנות, תבנו על כמה לילות | ! טובים ללא שינה, ן | |) >2% . . 5% 595 | ונגה - 1 8 מה לע - ו מו וחק 0 1 51 0% 2 0 | 1 0 ה . ו ו | 4 וו ץו 7 זר ו - ואוהב או 0 מי שאהגב באת זיא א | וו אוו ז ילוו ו שחק [ הת זפ ה" : ה ', זו > זהוח- 1 5 וק !ג שוחו ו צאט ₪1 ו 7 ו 1 7 הצעצון'ח הרי להזנוז החקער 1 שוח בה ו -1] | מ שהק'ם מאת: ליאור אהרוני - ווהס ז5שחו- ב ניתוח פלסטי מוצלח 1 מפי"ן: 65000 \ יי 7 בחודשים הקרובים והוא מבטיח לשמור ולשפר את כל האלמנטים שהיו אהובים | ב- יי לי [עש ו- טא חדשים ואפשרויות מגוונות יותר למשחקים רבי משתתפים. העלילה עצמה מתחילה מיד לאחר ניצחונו ו( יי וחטו067פ1 מאיים על סביבת כדור הארץ ו ש- וחזס]ז65וו] יכיל 18 משימות חדשות יי דמויות המופיעות מדי פעם על גבי המסך, ובנוסף שיפורים למשחק רב משתתפים, כמו האטה בקצב המשחק ואיזון טוב יותר בין 6121 ו-6(12)א, - 3₪3!408 05 6םאפה השעטסווס6 סאה פאה ואס ניתוח פלסטי מוצלח 2 מפיץ: 65000 ו יי יי ב זטווהַהט-) 36 ההותהתט"), שיופץ בחנויות ברבע האחרון של השנה. 86חז3 683006ח5 הוא משחק ההמשך ל - הגכ] הגאמחסטטוץך, שהסתיים במשימה השישית של [212), כאשר במשחק החדש בולטת במיוחד גרפיקף תלת ממדית בתוך משחק פעולה ואסטרטגיה משגע 5% אמת", שחקנים ותיקים יוכלו מיד היכנס למשימות החדשות, ולהילחם בכוחות סא ולכבוש מבנים ששייכים להם בסיוע אפשרי של ]32). יי כמעט ללא שינויים צורתיים, אולם מפתחי המשחק מבטיהים שהשליטה עליהם תהיה הרבה יותר ‏ פשוטה,; ובזמן משחק רב משתתפים שחקן אחד :וכל להיות הנהג והשחקן השני יהיה אחראי לשימוש בנשק באותו כלי רכב. ' ,| יעת % ₪ : 0-77 7 -- אבל הגיבור ה 0 | אזורי 9 0 י | מ שהק אוה זס פווסם אפ יר לבעלי לב חזק! | | בו אם אתם שרופים על משחקי ג יש ל; לה לצפות! 3 ה0']ס %/ו513800 מציג שרשרת אירוע כ ם 2 גיבור ו 6% - |שף: :ה י לת" ּ 8 6 תה ָ, בהחלט מתעוו ד נעו בכלוב סי שור : איננה, ג ו 2 7 ז - 2 1?; - :. 1 ₪7 השמ ₪ 1 % / ב / 7 רו 7 -- 1 | | ה מ 1 /% ₪5 מ [ ' 7 | כשפים ולחשים | המתגש , וע יש ויקינגים טובים מפיץ: קבוצת המפתחים חואו הוא משחק הרפתקה/ ₪ של אדם שלישי -- בחיפוש פּ הלוהמל|] הבכירים, ובאותו הומזק: וצת האוי מאיימת לכבוש כפרים, יל ל עוד נציין, שמסעותיו של זה מל באפקטים יפים של שינזוי מזג אוויר מפורט, כאשר המשחק: ם מחולק לרמות, " 5 וסטדם ודדגם פלמ"ח של רובוטים מפיץ: 65031 5 331116160 קורא תיגר על 501416 המפורסם ומציע אפשרויות משחק מגוונות ביותר. 3025 [₪311!6166 מתחיל בבחירת ד דר יי ב בסדרת אימונים מהשלת לקראת תפקידו העיקרי - הגנה על הבית הנבחר. בקרבות ה המשחק מתאים במיוחד לאפשחויות מרובות משתתפים (תוכלו להוריד את המשחק מהרשת ולשחק תמורת תשלום חודשי), % שמספר שחקנים יכולים להתאחד .ליחידות ב ב ו שתשתתפו ביותר קרבות תוכלו להתקדם בסולם הרגות הפיקוד של הבית, כאשר בּדרגת הפיקוד הגבוהה ביותר -תהיו חייבים ליטול בל תי ורי יי ב 1 קבוצות לוחמים לקרב. =אוהד5 אמפסטפ טוב שזה רק משחק.- - מפיץ: 00% 6 500066 הוא משחק אסטרטגיה ב"זמן אמת" (זן), וכמו שאר המשחקים בז'אנר הזה ולמשל סדרת וקו 01 שע), וי ב הת ם-י ב-6א5!0 ח006ו5 מוקד ההשראה הוא ל במשחקי המחשב). עוד' נציין, שבמשחק תפגשו ארבעה כָוחוִת -‏ האמריקני, .הַבּריטי, הסובייטי = והגרמני, סיפור המשחק' ו משימות, שחלקן הגדול מבופס על קרבות 1 העולם השנייה (לדוגמה ופי כ]. וסטלינגרד), אבל בכל אופן, למרות. עושר האנימציה והנופים,: < אמצעי = הלחימה = המדויקים והמפורטים (אפילו יש שימוש לבתי חולים ניידים), מאוד מרתיע לגלות שאפשר לבחור ולשחק מצד הגרמני, שהופך.לגיבור המשחק. ---- ור ההשו וס אשוהם לשנות את ההיסטוריה מפיץן: 11636116 634 וטספ זגו !וס תשג2] הוא משחק אסטרטגיה, 4 אתכם אחורה בזמן, עד לתקופת האדם קדמון והדינוזאורים. במשחק 30 משימות, 6 ל- 3 קבוצות של.משימות (כל אחת מיועדת לשחקן אחד) כאשר קבוצת ה - חסהַא3ג1א-0?) היא שבט קדמון חוקר יי ו שי ב יי ו יו הי שבוי" ובקבוצת 8מ3וזו54 נמצא יצורי הכלאה בין בני אדם:ודינוזאורים. יש לציין, שקושי המשחק בכל קבוצת משימות גדל בהדרגה, והמשחק מציג את כל "<האלמנטים ההכרחיים להצלחה של משתק מסוג אסטרטגיה ב"זמן אמת" - "יש יחידת "בניין", שגדלה לבסיס "בניין", מחקר והרבה הליה" האירוע יערך בסינרמה ת"א, רח' יגאל אלון 61, | בתאריכים 4- חוהמ"פ, החל מ-9:00 בבוקר ועד הערב. מיג'הה הפקות וחברת "יעופאר" יבואני פלייסטייעוין ו נק ₪ .חסוזהז5/יב | 4 / שו י צ עשרות עמדות משחק פתוחות לקהל במסגרת > ההפנינג. וי 8 כל משתתף שיגיע להפנינג יוכל לשחק, להנות = ולהתחרות. | 8 הנחות ענק על כל אביזרי ה-אסודגדפץא וק ומשחקים במחירים מצחיקים. הייו יי הויו רב משחקי אסוזהג זפ ץג וק. היק8ם ו יי לי ו | ושלב הגמר ביום ה'. פרסים יקרי ערך לזוכים. ת | -י / כניסה חינם בין השעות 12:00 ל-17:00 בהצגת מודעה זו בקופות. 3% | 510% ה || 1]שה.הפופוטצופהו אשששא נהגדיב///0 האיר 7 ₪ 1 / משחק פלטפורמה חדש מבית היוצר של מיקטם מחיר מיוחד לקוראי 7!)) ₪ מש!כו סחי ו היוכו|קקא ₪ זט 215.0 ,גו 3/01%! דוט ופטייזק ||ה...בזץה1 מַ[סַ4] םה חי| על -₪350 הו .6315 טא " ב = , "ו התקשוו ענש'| 800-220-840-ו / 2 4 ו ₪ > י המחיר לא כולל 10 ש"ח דמי משלוח