WIZ – וויז – גיליון מספר 109

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
09 0 ש"ח (כולל מע"מ) באילת 24.10 ש"ח מאי 2000 שי א ו 1 )| גליו זה | מצווף ‏ 4 מעוחק האסטרטוגיה החלא "/ וו 1 וי על גבי הוזסח-6 7 ₪ ₪ נהיגה במכונית המיתולוגית - 000070600 הירחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד.. הכי אסטרטגיה - 2 מא0/םנדד ו % ו סימולציה חדשה, הממלכה לרשותך = ו ₪ עולם הדפדפנים - 6 תק 186א 2 0 0 - נכחרת ד על ל יי" ו וו -- לטנה מת: נכנס ל שרי ה הפעם .0 המעדוכתת ה ומי לא יהיה שם - כל = החברות, כל הקניינים, כל בתי | התוכנה, כל מערכי ההפצה. בקיצור כל מי ששייך לעולם משחקי . המחשב בדרך זו או אחרת. והפעם, זה הולך לקרות בגדול/ 8 0 = גם עבור ?ז/ט, ואנחנו הולכים = להביא לכם את הסיפורים 8 החמים ביותר וכל החידושים 30 - שכולנו מחכים להם. 7 מבחינת משחקי ה-6, אין ספק = ש-1141.0 הולך לעצור כמה נשימות 0 | ולהוציא את חברת בנג'י כאחת 0-5 המנצחות הגדולות של התערוכה -. כן | כמו כן, כולם מצפים לראות ד 9 , הגדולה הולכת לשמור על הממדים ‏ 0 - 6 שלה במסגרת הזו, ויהיו לנו ראיונות. - ו 0 | .> עם אנשי התוכנה של 7 דה הלוליולווקויו-------ד = 41078 1,110.56 147018 5 רה אא 09 פאם 6 0 ו-8208₪18 גם. חוץ מזה, אנחנר. מתים לראות את זירת = = -. ל חק אם ו מ ב . ו . : = 6 2% אם רו לט תי ו 2 8 5 0 לש 2 ,/ 8 ל ל 7 שמנסה לקת לק 2 -- ו | שוש א 4 2" ל" ו וו - 5 ו / 4 ו ו 0 0 / 2 - קובי סיט * עורך 80: דויד 0 ערן פולוסצקי + עורן זלוויזיה: אורן רביב | | | בפניבם | חלדושים בזמן | .. נטרנט: גיל שגברג ה 7 7 . ו מנויים: אורית בן טל * צלם: יהודה | |הקצר בגה | / | רג, רוע " רט, / 4 קס 1 + / 2% 0 חומ ל ₪ = מזירי ה המוצרים המתפרסמים ו עשויים להשתנות, המערכת א 4 4/ = 9 המק הפיארי רק ל ה 90 אי | רקח קדה 4-חהיעתי דיד :5 רא שי - -% 2 - 2 "ו . 2 ו "2-2 - "תפי - ,5 2 2 5 7 % 2 . . 2 2 . : + . ב א 1-ו + 2 שור טפושהו מל 5 9% 6 הקוור יי 2-5 5007 .3045522 לפ כ החד ------=-; א אל 2 %רד הר -רוקשי--ז יחידת ה-101 פולשת לנורמנדי, ואנו 0 נכנסים לכותר טקטיקה/אסטרטגיה | לתקיית 8₪] + נוסף כדי להשיג את המשימות והיעדים . שהצבנו לעצמנו. ל כ הוותיקים יותר מבינינו זוכרים היטב את ה-= וופסווצה.ום, אותן בובות שהטריפו את הילדים והקדימו בשנות אור שגעונות מודרניים יותר כמו פרבי, פוקימון, טמגוצ'י ועוד צעצועים ומיניאטורות שהשאירו אותנו עם זכרונות טובים. עברו שנים ויצא שהמעבר של דמות ה-= וופסווצג. וס לעולם משחקי המחשב נעשה על ידי חברת זזס5-ופּט (בית היוצר של ריימן) שהביאה את >פצוו, קווסט/פעולה המבוסס על גיבור = וופסווצה וס אולטימטיבי שאמור להביא מושבה שקטה לחוף מבטחים תוך כדי מאבק בכוחות האופל 2 הל וליו ורי מצויד בחץ וקשת, 1/6 מוכן הי אקץזז נלחם במטאור - מי אמר לחיות. ל לא מספיקה השיטה הקונבנציונאלית ו ו 7 ו גדול. 8 , 1 כולם פשוט נשאבו - כמו פרק של ו ו ו והנה הענק הזה שלא ייוותר בקלות. ועכשיו ל למרות הכל, אנחנו לא גדולים על = בכל מקרה, גם כאן נידרש לחישמר מהזאב הרע... 77 ה) ו 7 3 פטס 0 שמצא את עצמו ה- - - גם . חי ז- זת במקומו - וה-19 לא היו שינויים -‏ | גדולים מדיי אבל 4 מו ה-20 (הקו | ל ,ג אבל לא הכל שחו האלה אנו מוצאים ; שלבים אל המקום ה-10. , | % במקום ה-12 של המצעד גם ‏ יאינר | 00000 6 0 / א 0% פחסוזסוססז ס[ס | 6 ]8001051188 ו 898 שפשוט 00 8 שלבים 77 / -0 ירידה של 4 שלבים נרשמה במקום ה- 13‏ שם החברה ץג וסהשדאו קאה וק דהספסהסווא 2 פשהוקוום 0 0 ססגּ 8 010 8 סו זס 68055ה דח סוסה דס= ₪1 והטהדאסס הוזק וג וגו ו שד 300 | וווצ 6ו₪)ה 6 ו ג ומהשדאו = מדה6 פ'הטס.841 ז זאשווהאהטסד והמהאט החםופ הסההההק ססג3ּ וו סו הוה 8 דוזסווו 1 שפסהקסהסו : 2 אסודה?ו.וושוס | וס ד-9₪ 2 וו ו 60 אסופוטודס א | טס פופ וסקס :שא ו-= וה ץג השאו מוווקן 8.0 פהשססעו זס 06 הלקו ו | דקההסהה ד החחפופ ופוסו סססעשדפטעש ₪ לאחר שיתוף פעולה שערכנו עם! אתר האינטרנט בונו, בחנו את חוות דעתו של הקהל הצעיר על משחקי מחשב, | ולפניכם התוצאות הסופיות: מה היה סוג המשחק האחרון שבו שיחקת? 3 אסטרטגיה 0-7 4 פלטפורמה ו 5 - 5 אקשן | 000 6 הרפתקה 7 .ה ה ד ההק ייוו המשנ רו 7 סימולטור טיסה חח סה"כ מ מס' בוחרים | אהו | . | 1 מיחצים מ-כ------ 2 ספורט - 4 . | מירצום > - 0% ו ויוי ו . 5 ספורט 006> 8% ו + == דהה +- .ה ההה-הה == 3 אסטרטגיה 3 2% האס קדוב שר וסור רכיכב "לה דהה הלד "יחרי ההשו 4-ל ל א-ש שג א המוד השש 2 השינ שש ורש שוש | פלטפורמה | ו 3% אקשן 0 15 6% 2 וו ו = / | הרפתקה | 7 2% | סימולטור טסה 2 17 3% 2 | 7 00% מה היה סוג המשחק האחרון שאותו קנית? ו ו ו ןווי -- ו 3 אסטרטגיה 978 260 - ו ‏ הו הואוו טל שי אמות ואוו ו וי / פלטפורמה > 7 5 5 = אקשו 005 1% : הרפתקה | חל 7 סימולטור טיסה 1108 0% = ה ל = ה ה יק הדרו" הראהה ה הרש הודח )הלה -ייר=--=--4---י-לן-ה רכש שובי יצ ברב שש מן נוכג ש 8 מכות ה סה'כ 203 0% ט - . 2 - - ו |-ּּ[ע ה /[ רו התצהתותהתייויייהווויי ו = מה תעדיף לקחת לאי בודד? = מס' בוחרים אחוז . | 1 | מיחצים 7 .. 1% . מס' בוחרים אחוז וני ו וי וו[ וו 0 ו זחפו= 113 22% - כ ה 0-21 הלכא ונכ ל 1-52 1% הש 1.: 3% 121 .-- -- דהה "הרהז החדהה == -- ב-א 2 8. ה - 5 %ו הפקל =-24 שד ל = ה הווהה א-ש הדלקהה ודד -מש ש - ש4 ג2 - שש שהש-ש-ש-ן וששם 2% 07 0 6 4 4% 7 0865 8 7 10% 7 0 - .ה מאת: ערן פולוסצקי אתה יכול לגשת 7 המשימות הסטנדרטיות. ל ו ב 0 ו אמנם שמור את 0% זכרת ל - קמ והפעל את המשחק. כעת, בזמן המשחק, = לחץ על 1+75ו0). כדי להפעיל את התיבה והכנס אחד מהצ'יטים הבאים (דרך אגב, 90ך+1זו גם סוגר את התיבה)?/ ‏ 0 = 0 [009:000811 - נותן לך קסם הרות פרה, אם אתה נמצא 0 0 (0 210818:07711081100888). - את כל > החפצים 0 התקדמות העל לה. = 0 0 7 > מסוף 7 9 3 מטבעות זהב. ו () 21681020020)סהי 0 - מוג ע תרנגולות רצחניות שיגנו % ךבסל | מחיר, -‏ 0% 5 ו ו ₪ - מסמן את האזור שחקרת, 0 --. | המשימה, אבל אתה יכול לא לרשום כלום, וזה עדיין עובד. אמנם אי אפשר לגשת אל משימות המערכה (שם הסיסמה כן פעילה), אבל חברת 581 הבטיחה לשחרר את הסיסמה בקרובי ‏ ו -- ל המקש ץ 5 ל הופכת את המטוס קלך לבלתי- פגיע. הצ'יט הזה. לא עובד במהלך משימות מערכה. טיפ קטן: בזמן משחקים מרוב בהם אתה משתף פעולה. | שחקני נוספים, כדאי ללחוץ . על המקש 7 . להפעיל עשן מהכנפיים. זה יאפשר לך (ולחבריך) להבחין טוב יותר אחד בשני.. הצ'יט הבא עובד רק עם גרסת ההדגמה, אבל הוא חמוד, אז הכנסנו אותו בכל מקרה: כאשר הדמו מתחיל, המשך לכיוון העמק עד = 5 ו ו אתה אמור ל היבנס. למצב העריבה כדי ל נהג חדש. עכשיו, הכנס אחד מהשמות הבאים עבור הנהג שלך: ולחץ על המקש : כדי להשתמש בנוזל ששני תותחים יתקיפו אותך, כעת, פנה ימינה אל האזור שמואר באור אדום והיכנס אע - מכונית רקטה. כאלוחת ד - מצב מהיר. 68 וא - אין גלגלים. 5 אא - אין שילדה. /- 8 מוות כתוצאה 0 לתר, בחר רובוט שנוטה להתחמם בזמן 6 הה41.. כעת, בצע 517186 החק]. הקירור שלך. אם אתה עושה זאת בתזמון נכון, אתה אמור לקבל הודעת 6 12631 11631, והרובוט שלך 2 ימות עוד מהתחממות יתר. כדי 8 בקטעי הסרטים של המשחק, א או לקפוץ לכל שלב במשחק, בצע את סדרת. הפעולות הבאה בתפריט הראשי: = | כדי לצפות בכל קטעי הסרטים, החזק את ל המקש 5 לחוץ והשתמש במקשי החצים = = ההאים: למעלה, שמאלה, ימינה, שמאלה, | ימינה, שמאלה, ימינה, למטה. כדי לבחור שלב, החזק את המקש 516 לחוץ והשתמש במקשי החצים הבאים: למטה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, למעלה. קר? 6 שמה שהפריד ד בונך ובין ק קו הגמר היו מספר שניות? ובכן, מסתבר שאפשר לארגן שדריסת זומבים תוסיף לך זמן, וזה בדיוק מה שאנחנו עומדים לעשות: ערוך את הקובץ 1/1 9ו128, וחפש את החלק בו יש הוראות עבור כל אחד מהשלבים (יהיה עליך לגלול את המסך כלפי מטה די הרבה). השורה הראשונה של החלק הזה היא 11008ת120)1 806 3-6 806 3, כעת, חפש את המידע של המשימה הראשונה (אמור להיות רשום ם1/]18810 ואחריו א 3300, כאשר א מציין את מספר המירוץ). בקבוצה הראשונה של ההוראות אמור להיות רשום 4/8166. שומוך |טגאוכן, ויהיה עליך לשנות את הערך 0 1- (אולי | כדאי שפשוט תחפש את הטקסט 5 116 12188016 בעזרת אפשרות | החיפוש של עורך הטקסט שלך). אם אתה = | רוצה שהצ'יט הזה יעבוד לגבי כל המירוצים, יהיה עליך לחזור על השינוי שביצעת לגבי כל שאר הקבוצות (יש עשר קבוצות כאלו), = = לסום, שמור את הקובץ, הפעל את המשחק 7 - לדחוס | זומבים כדי לקבל בונוס ו כרי ל את הצ'יטים, הכנס את השמות הבאים עבור שם השחקן: פוטס - מפעיל את הצ'יטים. הכנס אותו ראשון. 8068 - מקסימום כבוד מכל הכנופיות. קטסצו69 - כל המוסכים פנויים. זג - כלי הנשק שלך נשמרים גם לאחר שאתה מת או נתפס. וטו - מאפשר לך לשחק בכל השלבים, למעט שלבי הבונוס. 1 - נותן לך 99 חיים. 300[ - חסינות. = פתפתטת - היעלמות. | לטתטו%0 - מפעיל את הצ'יטים. אתה חייב להפעיל אותו אחרון. שים לב: אם אתה טועה באחד הצ'יטים, כולם מבוטלים ואם אתה מפעיל צ'יט ל הפקה שלו מתבטלת. . א כדי ו את הציטים, ו "יו +)21+511) בזמן המשחק, והקלד אחד מהקודים הבאים: 58 - 1,000 מטבעות פוסטהק]א, ולאחר מכןץ: 818088081 - 0 מטבעות, ובנוסף 1,000 מטבעות נוספים לכל סימן קריאה. אפשר לרשום עד 0 סימני קריאה. 6 10% > - שינוי גודל החלקה. צותסתסוט > - שינוי רמת האינטליגנציה של הדמות. נע בין 1 ל-100. טסו 86 * - שינוי השעה. נע בין 1 ל-24. 6 806 * - שינוי מהירות המשחק. נע בין 1,000 - ל-1,000. 8 שסדם * - שינוי קצב גדילת הדשא. נץ בין 1 ל-100. 67 6011 - פתיחת מסך עריכת הדמות. = 1 טסופו - הבית שלך הופך להיות אי - מים, הו ;יקא אבר חר אטונגי ד א (ל יז 7 ל ו 74 - מפעיל/סוגר את עורך המפה. 1 אתסס811 6זטס - מפעיל/ סוגר את בלוני העזרה. | 1101088 - מציג את האישיות ואת תחומי העניין של כל דמות, 2 1 סח 116 - מציג/מסתיר מידע " לגבי מרצפות. 0 תה 11ה שוגע -- -. ציור של כל הפריימים.. ! - חזרה על הצ'יט האחרון. - מפריד בין צ'יטים שונים באותה שורה ה (כמו בצ'יט של הכסף). אפשרית, לפחות עם אחד מחברל? > הקבוצה. אתה אף פעם לא יכול. לע > מתי לאחד האויבים שלך ‏ | > יש משהו מגניב או חשוב... * 8 כאשר אתה מצרף לוחם ‏ - = נוסף לקבוצה, ודא שיש לו / = 05 שיעזור לו בקרב, נסה = | גם לתת לחבר הקבוצת = החדש מספר יכולות שיאפשרו לו להילחם כמו ‏ = שצריך בזמן קרבות, ‏ . לדוגמה, זה יכול ממש. = להועיל אם לפחות אחד 9 השתמש 7 ה 8 ב הורמנות- % 4 2 ב 2 מחברי הקבוצה יכול להשתמש ביכולת. ה- ממפו1 בזמן קרב = % כאשר אתה נלחם במפלצת הבוס ו | התקשורת, אל תשכח להשתמש ביכולת . 0 ו כ 5 תוכל 6 את % "₪ - 7 בי 2 2 77 - "*"- . ו 2 3 א ' . , ". . 5 ₪ הח . / ענ שאר - / - ד בדצמבר, והפעל את המשחק. בחר ב - ת9ז0נת126 כסוג הדמות, ותגלה שכל = הרימונים הם מתנות מתפוצצות (אני שונא | מתנות מתפוצצות!) ושמטעני החבלה הם 2 7 במיוחד. ו הגעת ות 0 המוקשים ונמאס יק להתפוצץ כל פּעם מחדש? זרוק רימון לכיוון שדה המוקשים, ותן לו לפוצץ את המוקשים בזמן שאתה נמצא מאחורי מחסה. כעת אתה רק צריך להיזהר מהצלפים... = ל = ל 2 2 2 - 5 2-2 ד 2 5 ל : / 4 , " - 4 1 העמר. את -. לוף הסירה הקטנה, והכנס את אחד מחברי הצוות אל הסירה. כעת, אם אתה עושה זאת בתזמון נכון, אתה יכול לאחסן את הסירה בתיק הגב של הצוללן, כאשר חברך לקבוצה נמצא בתוכה! כדי לשחרר את חברי הקבוצה, נפח את הסירה הקטנה, חט5 ההוזסטוד :080 - - 0500 ₪ ו ל ו 2 7 1 2 שי בלו 8 כאשר אתה משחק כ- ססא, הכן בצד 6% מתחפר עם טכנאים שיהיה מוכן לתקוף בהפתעה כאשר האויב שלך עסוק במשהו אחר. 8 השריון של ה-טג8הז80ט1 הוא חלש למדיי, אז כדאי לך לצרף אליו גם טנקים מרחפים 5 1,8א, כדי שיוכלו לספק הגנה אווירית. 8 מערך חיישנים נפרס יכול לגלות סז ז6קוחג.1, ואם אתה לא רוצה שהאויב יתגנב לבסיס שלך, כדאי לך לפרוס מספיק חיישנים. - 0 א ה ל לת ת לך מתנות מיוחדות מהקופסה שלו (511610 6208116 ,30018 161 00%61אן 0018 ווח 8 זשווטז ,אססת שחו סקז זססתטה. 1 8%וכ ועוד). רקס הדינוזאור משמש כמדריך, והוא יכול לעזור לך כאשר אתה נתקע. חלק מהשלבים לא מחייבים חמישה 8, אז אתה יכול לחסוך 8ח6אסיך להמשך המשחק. כדי -- בעיר מהר יותר, ו רכב. פשוט עמוד מול הרכב, שלוף את הנשק והפחד את הנהג בעזרת מספר יריות. לאחר שהנהג בורח מהרכב בריצה, היכנס לרכב וקח אותו לסיבוב. אם אתה לא יכול לגשת לאזור שמוקף גדר, חטוף טנדר, החנה אותו ליד הגדר ואז טפס עליו וקפוץ מעל לגדר. כדי לגשת לאזורים מוגנים היטב, חפש נתיב אלטרנטיבי ואז הפתע את החבר'ה הרעים. הדרך ו היחידה 0 הגמדים ם ולשופר. הניפוץ שלו היא דרך ה- פטמתססה)68 2186) 6 צ ו-000/וא8ט2]. כדאי לך גם לאגור כמה שיותר שיקויים לפני שאתה יוצא לדרך, מכיוון שזהו טיול ארוך ומסוכן.. <> יהיה עליך לדעת כיצד להתמודד עם קרבות = לא הוגנים. קרב של שלושה או חמישה נגד אחד מתרחש מדי פעם, ועליך להתמודד עם האויבים בתבונה: נסה לעמוד כאשר גבך נמצא מול קיר או עצם אחר כדי שלא יתקפו אותך מאחור והשתדל להזיק לאויבים מרחוק, לפני שהם מקיפים אותך. כאשר אתה נלחם בגמדים, יתכן שתתקשה לפגוע בעזרת הנשק שלך. אבל, אתה יכול להשתמש בלהב ארוך ולהסתכל קצת למטה ‏ כדי לת מהם הפ 2 בונוס ס ה-160ו. רש את הנהג שנמצא ‏ במקום הראשון. השתמש בו לקראת סוף המירוץ כדי לשפר את המיקום שלך, הדרך היחידה לשלוט על המסלולים היא לזכור אותם בעל - פה. אתה יכול להתנגש בפרות שנמצאות על המסלול, אבל עליך להיזהר מפרות מתפוצצות שהושארו בידי מתחרים אחרים, הבונוס המגניב ביותר שאפשר לקבל הוא ספארקי הכלב, השתמש בו על כל חבריך כדי להראות להם כמה "נחמד" אתה. ל שאתה ו במשחק, קת א את -- וצור לך שכונה שמלאה בדמויות שנוצרו על-ידך. זה יקל על הדמויות שלך להתיידד בהמשך המשחק, אל תקנה חפצים יקרים ולא מועילים כבר בתחילת המשחק. השתדל לחסוך כסף, וקנה = רק מה שאתה חייב, לפני שאתה משיג עבודה, נסה להתיידד עם == אנשים כדי לשפר את כישורי האנוש שלך. כך, ברגע שתשיג עבודה, תוכל להתקדם. בסולם הדרגות מהר יותר, האויבים | געים בתבניות קבועות. ; צפה בהם ‏ זמן מה כדי להחליט על הרגע הטוב ביותר כדי להתגנב ולהמם אותם, כאשר אתה נמצא באזורים לא ממופים (כמו ב אתזסטג:) 6ת! 01 8ח50), חקור כיוון מסוים עד שאתה מגיע לאזור ללא מוצא ואז חזור אחורה וחקור כיוון אחר. השתמש במצפן שלך כדי לשמור על כיוון כללי. הסימן הקטן שנמצא בצד ימין של המסך נצבע בהתאם לסיכוי שאויבים יגלו אותך. כאשר הוא אדום, האויבים בטוח יראו אותך. כאשר הוא צהוב, האויבים עלולים לראות אותך, גם אם הם לא מחפשים. כאשר הוא שחור, אתה בטוח לחלוטין, כל עוד האויבים לא מחפשים אותך. ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, = | צ'יטים וכל מה שתרצו. | אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשסיה כל מה שעולה על דעתכם ל"וויז", ת.ד 9 בני ברק, מיקוד:5114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס ל-03-5708174. רק אל תשכחו לציין = "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף = לשם וכתובת. 7>+ 40000 560000 / מאת: ערן פולוסצקי משחקים שיוצאים לשוק בעקבות סרטים נחשבים למשחקים מהסוג הגרוע ביותר. חברות משחקי מחשב שמשלמות הון בעבור הזכויות, משקיעות בדרך כלל מעט מאוד במשחק ומקוות שהמוניטין של הסרט יעשה את שלו, ושהמשחק ימכור בכל מקרה. למרבה המזל, זה לא המקרה עם 2 עז510 ץ0]' שהצליח להפתיע ו עלילת .המשחק, כפי שאפשר היה לצפות, עוקבת אחר עלילת הסרט. על השחקן להיכנס לנעליןו של ז64ץ1 1.16 7ל80, ולהציל את / הבוקר. כמובן שסכנות רבות אורבות בדרכו של לעש, ויהיה עליו לסייר: בבית יי יי 1 7 יעזור לחבריו הצעצועים (איסוף כבשים עבור ק66?] 30 , איסוף מטבעות עבור חזירון קופת - החיסכון ועוד) ויפתור חידות שונות. כפי שכבר ציינו, סכנות לא מעטות עומדות ליל ב ד יי שתסייע לו להתגבר על כל מה שיעמוד בדרכו. מ יר יי ל יי ל מ 22 כ ירי ו פיי מסוגים שונים). שנית, ?/₪₪ יכול להסתובב במקום כמו טורנדו ולפגוע בכל צעצוע מרושע יי ולקפוץ אפילו גבוה יותר בעזרת המיני- כנפיים שיש לו, אחד הדברים החביבים ב-2 ץ5)07 עס|' הוא שהמשחק מאפשר לך לקחת על עצמך מספר משימות בו- זמנית, כך שאף פעם לא משעמם ותמיד יש דברים חדשים לגלות, וחידות חדשות לפתור. בדרך כלל כל חדר (או אזור) מכיל פעילות מסוימת או מספר פעילויות, ואלה מגוונות למדיי. הפעילויות כוללות תחרות עם מכונית מירוץ, השמדת רובוט צעצוע ענק שפועל על קפיץ, ניווט באזורים מסוכנים (ביוב, חומצה וכו'+ ועוד. כל הפעילויות הללו מתרחשות בסביבה עשירה בפרטים, שכוללת כורסאות שמשגרות את 7 גבוה באוויר, מטבח מתפקד, טוסטרים מרושעים, תנורים לוהטים, קופסאות שאפשר לו ו יי יי ו סביבת המשחק העשירה בצורה מוצלחת למדיי. אפשר לראות שהושקעה עבודה רבה במנוע הגרפי, ושזה לא המקרה הנפוץ של משחק גרוע שיוצא לשוק בעקבות סרט מוצלה. אפילו המצלמה, שמציגה את עולם המשחק מזוויות שונות, תופננה היטב, ובלחיצה על מקש אפשר למקם את המצלמה היישר מאחור" 32 אפשרות נוספת שמציע המנוע הגרפי היא מעבר מהמבט האחורי אל תוך קסדתו של 2%/ש3, כך שאפשר לטווח אויבים בדייקנות רבה יותר, לעבור בין מטרות, וליהנות בצורה הטובה ביותר מאקדח הלייזר, לסיכום, 2 צזסו5 צסז]' הוא משחק המוד ביותר, ויכול לספק שעות רבות של הנאה לחובבי משחקי פלטפורמה. מבחינת רמת הקושי, המשחק מתאים בעיקר לצעירים שביניכם, למרות שגם אני בגילי המופלג (20 +) הצלחתי ליהנות ממנו. ₪ ₪ 4 0 0 0 0/0 0/ 4 4 1 4 1 2 בעד: משחק כיפי, מהנה וחמוד ביותר. נגד: לא מחדש, קל למדיי. קהל יעד: חובבי משחקי פלטפורמה, ובעיקר הצעירים שביניהם. 4 32 21.1 ז-טפח. ואוו קוה 6 זל | 1'' ' ון ' ! ו 1 | ן | האתר הישראל"י - שזהכחט!/60.!//08765.סהסט.עט//:0זח | להשיג ברשתות השיווק, חנויות המחשבים, הצעצועים והספרים. להזמנות 24 שעות ביממה: 03-5124040 %6 1 , עחהקחחטט שה[ * ד טומתוש16: הג 4% 1.84 באוי ק0ז31/1 , ושוספטת אוונוז ,31[‏ +שתזהטט6 זטתוט זס/חה 51810 השפוח11 16 מו שמ[ אה טומטתו טס 0 חטבו [06ט0וק 6 דודו שזגן זב שהחטהך ותה 1.00 קסזו!1ו3] 6[ קטז/[0ו .שח] אוה טומוטוושט[נ] 401909 טוגאון 50 וו טזטפט ווק [41. .אזשחאום שץ|זשטקאטז זוטוןן 01 ץ!זטקטזק שו[ תה התחש גו זטםום | .שח] ,1.85% 050 6 01 8אזהחוסטות! ז5)0נקטז סז סקס[ 6 טוז נותה 050060 .>שהוחטוסט זטמ וט זט/מהה .1.5 שמ ו גוסו ) טסו 0 וזו )קית זט %זה הזש ונז ה זטווט 35 ית 1 - ול - ו ו , 2 + הביצוע, = חק ל 1 ות 1% ל ל 5 4 5 כ ל שקי מרעננים, גרפיקה מצוינת, אין דם! כלי נשק: לא מספיק מעניינים, טליגנציה מלאכותית בינונית. שילונ - וי ד ) אלט == דטגיה 7 ההות הר הד ה - "- ₪ -- "ה ונל ו ₪ וש ה ו . . ל 2 2 רק הש ב 7 מאת: רועי ג'נינגס ו היה משחק תפקידים נפלא, ואחריו יצאה 2 מספר שנים יצאה סדהה נוספת ו יק וו ]0 1167066 :13016 חג )הפו 06 ומ שהייתה בעצם סדרת משחקי אסטרטגיה. עכשין, לאחר שמיצו עד תום את שני הז'אנרים המדוברים, עברו יוצרי הסדרה אל ז'אנר הפעולה והשוק הרווחי של משחקי הווידאו, כשבידם המשחק 9:6ג] 0חג 1חקו]1 01 5ו16)ה6ויו: ) משחק פעולה/פנטזיה תלת ממדי. האם | ו-6ו6ג1 שהה והטווא? כאמור, סדרת טשוקג]9 שמה והפו!א פופולרית בקרב שחקני המחשב כבר זמן מה. היא נמצאת בשוק כבר כל כך הרבה זמן שאנחנו מקשרים אותה אל ז'אנר משחק התפקידים או חאמטרטוהה כבר-בלי לשים לב. [18א ]0 ג]00הבטי!) | שמכונה ‏ גם 00 הטוס" של ימי הביניים", משנה את כל וה בזריזות, ומכניס את הסדרה לז'אנר משחקי הפעולה המהירים המכונים גם "משחקי פעולה ממבט שלישי", אתה משחק את תפקיד 6א48זכ], שבמהלך (20 יי כ יב ה- מט]] 106 ]0 הסו1.68 עבור משפחתו ל ו בניסיונות להרוג אותם, לבסוף הוא נלכד. המשחק מתחיל כאשר אתה מוביל את שאויוכן אל מחוץ למרתפים כדי להשמיד את הליגיון הארור אחת ולתמיד. בעיקרון, 1 16 01 078הטיו + הוא משחק יי כנראה כי אתה עסוק בירי של קסמים קטלניים. זה נשמע פשוט וזה באמת כך. מפת העולם במשחק היא למעשה מספר מפות מאוחדות - המעבר בין המפות מודגש בעזרת שינויים סביבתיים בין אזורים שונים של המפות (מאזורים ערפיליים לבהירים ושמשיים). למרות ואת, עולם המשחק של %ז866פטתי) וא8%א ]01 מורכב ‏ במרביתו מעמקים, ממסדרונות וממנהרות. סגנון העיצוב הזה יוצר הרפתקאות דומות למדיי ולא מאפשר יותר מדיי גיוון. מסלול ההרפתקה קבוע מראש כך שאין 1 הולך בדרך הנתונה'- תגיע אל מטרת המשימה! מה שהמשחק כן מספק והחבה - זה דם ומוות. קרב החרבות מיושם ב - 668ורו" ) 1 1 ]0 במנשק יי 2 2-5 ו 5 אופקים חדטים ? הקלאסית של הצבע ולחץ (בסגנון ס[מגוכ + לא עובדת ב-1 18 01 0068בש"), וצריך לתקוף בתבונה ולהשתמש במגן. כלי הנשק ל ה שי מתאימים במיוחד. נגד אויבים ספציפיים. 6 שלנו הוא בחור די מוכשר, וזה מתבטא במגוון הפעולות שהוא יכול לבצע: גילגולים, הליכה לצד, קפיצה וחסימה הם רק חלק מהפעולות, וכולן יכולות לשמש אותנו היטב במהלך המשחק. אלמנט נוסף של קרב ב- 1 :18 01 1840018 ) הוא מערכת הקסם. כמעט כל הקסמים מיובאים ישירות מ- 13816 6ם )118 01 1607068 אך מכיוון שהמשחק אינו מונחה תורים, ומכיוון שהמנשק לא נוח - קשה למדיי להטיל קסם ואז לעבור לקסם אחר. עם זאת, הקסמים עצמם מרשימים מאוד מבחינה גרפית. אוקיי, אז אין לנו הרפתקה אמיתית והקרבות הם פשוטים, אבל מה לגבי פיתוח הדמויות? ובכן, 1217386 מקבל נקודות ניסיון עבור כל קרב מוצלח, והתכונות שלו משתפרות כאשר הוא עולה שלבים. אבל, תכונות האומץ, המהירות, האינטליגנציה והכושר לא משתפרות בזמן ש- 121366 עולה שלב, וצריך להשתמש בחפצים קסומים כדי לשפר תכונות אלו. לסיכום, 13916 תה 181 ]0 840618 ) הוא משחק כיפי, אבל בינוני מכל הבחינות. 1 האויבים לא אינטליגנטיים (והם נתקעים מאחורי כל דבר שנמצא להם בדרך), העלילה כמעט ולא קיימת, המוסיקה חוזרת על עצמה, האויבים לא מספיק מגוונים... נשמע כמו משחק נוראי, אבל בצורה מוזרה 1/13816 6הו [ו[טו1/ ]0 פזטן)ורו: ) עדיין מצליח להיות כיפי... מבחינת השורה התחתונה, נראה בקנה המידה | של אשסשש6]] ]1 ה לא תהיה פה. ! בעד: ₪ משחק פעולה פשוט ומהנה. ] נגד: תקראו את הפסקה האחרונה! ו | חובבי משחקי פעולה/הרפתקאות ממבט שלישי: שנמאס להם מלארה קרופטו! / , . ו ו זו ו ו ו 0 | 79. 8 / 1 : 1 כ -.- + = . - 5 6 . . 4 3 | ב ן .+ שה = | 1 :50 10 421997 עשס !16.0" וו 8 . , . . - - %6. ה 450" + 55" : 3 --5 ₪ " -. תי < - - 5 5 + 4 3 ₪25.06 ה 5 יר . ם 8 2-5 5 . .- - - - ו 5. : 8 : מ . . . 5+ / ל 45 , 4 . . .+ . * 5צָ = 5 8 . . + .* 0 פחוג . + . ₪ - -. - טחוס 6ש011טק53ת זוטה) 01 6%והשקטתק כתה >6והגה שגזו תג זה הו הזו זסו!ו0 [41/ .ו סט סז וחד .1.04 - י [מנ] . ח10ובזסלך 0-0 6תהש50110 הטעמ עם 26010060 .186 , מסו5וש1ו6 .60022000 הנודוסי] 1 ז6ו501₪. . . . . % , * + - . , . סז ).ה סוהכ) 01 >קההטחות) קקטו ' 5 5 שזסצסת 15פ1 %11/ סח[ ,תה 50 16 ]0 ההז ה 15 זז י + + + ב .- 4 1 . ברוך הבא לעולם החשאי של שכירי החרב. עליך להסתובב ברחבי העולם במטרה לאתר ראשי נפץ גרעיניים שנמצאים בידיים הלא נכונות.. = בקרו במקומות עוצרי בשימה בחמש יבשות שת ָ | הלחמו בטרוריסטים בעזרת מגוון כלי נשק 0 0 = = מציאותיים. 0 לבו לאורך 0 משימות סודיות ברחבי העולם. > 0 | החל מרכבת. מטען דוהרת באפריקה, ועד לבארות. . / ו הנפ בק ו - וו 26 שעות ביממה: ו ו מאת: מאת גיא אהרון ערכת ההרחבה ‏ הרשמית ‏ של סימולציית = העתידנית 3 סוה 66ו מוסיפה למשחק מספר 31116160 (מכונות קרב) חדשות, כמה כלי נשק חדשים, ררכים נוספות לשחק ב7ז6ע3[ק1!|ו1א ומשימות חדשות כמספר המשימות במשחק המקורי. שחקנים שנהנו | מהמשחק והגרפיקה | של 3 סוה 66% ייחנו ודאי מהתוספות ומהמשימות הקשות היותר שערכה זו ו פפל הנראה, שום ניסיון להתעלות על הסטנדרטים שקבע המשחק המקור, ולכן, מי שמצא את 3 טנג / 166 קצר או חסר"*השראה, לא ימצא משהו שונה בתוספת זו. 3 זו ל 166 היה ונשאר משחק יפה מאוד חזותית, וכך גם הטס] 6וזוע. מכונות הקרב השונות, שכוללות עכשיו גם את אטלס דמוי האדם ואת מסאקארי ההורס, מונפשות למופת ומרשימות ביופיין. הן נראות, זזות ואף נשמעות כמו טנקים של (50 טון - שזה מה שהן. ל - 100 12116 נוספו כמה אפקטים מיוחדים שגורמים למשימות להיראות אפילו טוב יותר מפעם. הפיצוצים והיריות נראים ונשמעים מעולה, ונותנים תחושה של קרב אמיתי, לאור זאת קצת חבל שהן פס הקול של המשחק המקורי והן הדיבוב לא עברו שיפור כלשהו. התרחישים החדשים ב-100 8טזגזו קשים יותר מאלה שבמשחק המקורי, אך הדבר לא הופך אותם בהכרח למהנים יותר. ב- מ100/ א6וגזו?] יש כ-20 משימות, שחלקן מ ו כלומר של הטובים, והשאר הן משימות ברצף, אך לא קשורות זו לזו, של הצד השני במלחמה ל בקמפיין כדאי לשים לב לא להשמיד את כוחות האויב עד עפר, כדי שיהיה ניתן "להציל" חלק מהמכונות שלהם ולהעביר אותם איתך למשימה הבאה. כשתשחק בצד של הפיראטים, עם זאת, לא תצטרך לדאוג בקשר ללקיחת מכונות אויב, ב כי סביר להניח שתהיה עסוק בלהרחיק ממך את גלי הצבאות של 6ז0ק5 זסחמ] שתוקפים אותך בלי הרף ובעוצמה. גם אם אתה אחלה מפקד - לא נותן למכונות שלך להתחמם או לחלופין מציף את הכור שלך בנוזל קירור, מנצל את היתרונות הייחודיים של כלי הנשק שלך, מכוון כמו שצריך ונע מהר - עדיין תגלה שהתבוסה מגיעה מהר בזכות הגודל של צבאות חאויב והדיוק הקטלני שלהם. חלק ממשימות המשחק, בייחוד אלה הקשורות בהגנה על מוצבי-מפתח, קשות באופן מתסכל. ו יי ו הרבה זמן לחשוב על דרכים שבהן המשחק הזה היה יכול להיות טוב יותר. אבל החלק הבלתי נסבל באמת בערכת ההרחבה הזו הוא משימות הלילה המופיעות כאן לראשונה, שבהן עליך להילחם באויביך לאור הפנסים " של מכונות | הקרב | שלך. ב-]] זסןזזג \ 166 היו הרובוטים מצוידים בראיית לילה ירוקה ובעוד אפשרות לשיפור המראח, שניהם הותאמו במיוחד לראיית לילה. השימוש כאן בפנסים מיושנים וקצרי טווה נראה כמו חזרה לאחור - וזה מאכזב מאוד. השימוש בפנסים בלילה מערב אמנם שיקולים טקטים חדשים, שכן קשה לראות אותך אם אתה מכבה אותם, אלא שלא ממש כיף לירות אל תוך החושך, כשניתן לראות רק רצועת אדמה קטנה מלפניך. כמו 3 זסווה )166 המקורי, הבעיה של 100 1168 היא שהוא לא מצליח להקיף את הטווח ואת קגה המידה של העולם שבו הוא עוסק. הגרפיקה היפה והשליטה המוצלחת במשחק מנסים להסיט את הדעת מחחוסר בתרחישים שווים והתחושה הלא - מהוקצעת של מערכת הקרב. וכך, ייתכן שלחלק מהשחהקנים יספיק לטפס לתא השליטה של אטלס ולחוש בכוח הנלווה. אך עם זאת, למרות שהמשחק מצליח להמחיש את הגודל והעוצמה של רובוטי הענק, הוא לא יוצר סביבה גדולה או מעניינת מספיק כדי להצדיק את קיומם. 22 54 2וש בעד: יפה מאוד ומעוצב, ובהחלט נותן את התחושה. כמה רובוטים וכלי נשק חדשים וחביבים. ג כמו המשחק המקורי - עדיין חסר מעוף למדיי. שלא כמו המשחק המקורי * קשה מדיי עד תסכול לעתים. קהל יעד: מעריצ' 3 פוסחזגשחססוו, אך לא אלה שמחפשים משהו טוב יותר כ]-3 זסזז ץע ח66ו. 9 : 5 5 % :4 2 " הש - 0 / 2 0 מאת: ערן פולוסצקי וק לשחק במשחק הרפתקה טוב? חוץ מ- ספתהסהג] חוז1), = קשה -₪ לא? טוב, זה בגלל שכמעט ולא יוצאים משחקי הרפתקה בימים אלו, שלא זי ו ו 7 - בי ב המשחקים מנסים ללכת על "הצלחה| ו פעולה/ אלימות או משחק אסטרטגיה. | יי מצליחים למכור, וזו בעיה רצינית | עבורנו, חובבי ההרפתקאות. אבל, יש אור בקצה המנהרה - הז'אנר לא מת סופית, ב 0 והוזנ) היה משחק הרפתקה מוצלח ביותר, ‏ ו=|וט. ת006ו11 :176% זגו5 מנסה גם הוא להחיות את הז'אנר, למרות שהוא עושה ואת בצורה קצת פחות. טובה מ- ספה הה-] הו ), |וצ] ת111006 :176% זג51 מתרחש, כפי שבוודאי הבנתם כבר, בעולם של 176% זג51. למעשה, המשחק עצמו מתבסס על הסרט האחרון של 176% 9188 שיצא לקולנוע - "ה0וז60דוטאח]", אם ראיתם את הסרט, אתם בטח מסכימים' שהוא לא ממש שווה צפייה נוספת, שלא לדבר על משחק מחשב, אבל למזלנו |( ח111006 לא מבוסס בצורה ישירה על הסרט, אלא מתרחש זמן מה אחריו. בקיצור, יש לנו כאן עלילה חדשה לחלוטין, עם רקע % ו >= הסק וקו( ]ו ההז פב שר 0 2 4 ג % 7 * יש ל - % ו 4 גת 1 ו = : / - < . , 27 "ץש שמוכר לכולנו מהסרטים: הקודמים בסדרה. במהלך המשחק, אתה נכנס לנעליו של סמל בצי, ועליך להתלוות לפיקארד ודאטה כדי לסייר ‏ בחפירות ‏ ארכיאולוגיות | חדשות שנמצאות, מן הסתם, על פני הכוכב בו התרחשה כל הפעולה בסרט האחרון. למרבה הפלא (גאו שלא...), מיד עם הנחיתה העלילה מתחילה להסתבך, ואתה מוצא את עצמך בהרפתקה ביחד | 0 ₪ מעורערים של 176% זהו5 . ₪]]אני לא רוצה להרוס את ]ההנאה | מהמשחק בכך שאספר את העלילה, אבל ₪₪] מספיק אם אציין שנתקלים | * בגזע חדש, עוצרים ניסיון פלישה של הרומולאנים ועוד ועוד. ל חשוב למדיי מכפל משחק הרפתקה, אך זה די בסופו של דבר, אחרי הכל, משחקי ההרפתקה הטובים ביותר הם אלו שמפילים חידות הגיוניות, ו ולא אלו שמחייבים אותך לבחור חפץ ואז ללחוץ אתו על כל דבר אפשרי. למרבה המזל, |ו% 1106068 הוא משחק הרפתקה מהסוג ה"טוב", והחידות בו הן ממש ברמה. כל הרמזים לפתרון החידה נמצאים לך ממש מתחת לאף, ואתה רק צריך להשתמש בתאים האפורים שיושבים. בתוך הגולגולת הגדולה שלך. כן, אני יודע שמוח של שחקני מחשב ‏ די הםליך 2 אחרי (עודף | של אאא צג א הז ו-₪ א 11), אבל מרגע שמנערים את האבק - אין דרך חזרה. כבר הרבה זמן שלא ראיתי חידות שכל כך כייף לפתור, והרגע הבודד בו אתה ממש מבין מה עליך לעשות כדי להתגבר על המכשול שעומד בפניך גורם לך להרגיש טוב כל כך, שאתה לא יכול לעזוב את המשחק. טוב, אז די סיכמנו את כל הצדדים במשחק המצוין הזה, אבל רק נזכיר שהמשחק נעזר במנוע תלת ממדי חביב למדיי, ושפיקארד ודאטה נראים ונשמעים בדיוק כמו בסדרה. בקיצור, אם אתם מחפשים משחק הרפתקה טוב ו ו יי אם אתם חובבי 116% 191פ, השמחה רבה עוד יותר, ותוכלו לסייע לגיבורים שלכם לבצע את המשימה שלהם בהצלחה ולסכל את התוכניות של ה"חבר'ה הרעים". הנאה מובטחת! ועש//// 8 0 אםטרטגיה מאת: אורן רביב כדי להיות מפקד באמת דגול אתה צריך שיהיו לך תכונות רבות ומגוונות. ו מנקודת מבט עליונה ומרוחקת בסגנון 6 ו ל ו גם את הצד היותר כואב, הצד המלא בפיצוצים גדולים של הקרב לפי מיטב מסורת זסוזז )₪66 . במשחק 3'1] המקורי, כוח הגנת החלל הלאומי שי ו יי קולוניליסטי, ה- /6'), בבסיס המאבק עמד חומר שנתגלה ב-952| הסקרנות שזכה לשם |ג161/--₪10. את המדעית | קשה וההוקרים החליטו לנסות ולמזג בין בני אדם ‏ לטכנולוגיה המתבססת על החומר החדש. היצורים שנוצרו נקראו אטמט וה-5%א ו האולטימטיבי במלחמה, ציפייה שהתבררה כאופטימית מדיי כאשר התחוור למדענים כי הניסוי נכשל ובמקום חיילים צייתנים ונותני הקשב התקבל אויב חדש. בשלב זה, שני הכוחות הלוחמים מחליטיט להתאגד ולהקים את ה-"15]2 כדי להילחם כנגד האויב המשותף. 2 311162006 מתחיל | כאשר אנחנו מגלים כי בסיס ‏ סוחי- של ה- :1502 בפלוטו שש הותקף על ידי כוח ₪ בלתי ידוע. קצת קשה להסביר מה קורה אחר כך מבלי | להרוס לכם את ץצ ל י.ל ת המשחק, ‏ רק נאמר שהכוח התוקף נקרא אחסו8 וככל ש ה מ ש ח ק 1 כיצד הם קשורים | לכל הבאלגן. עין פתוחה, מדינה בטוחה כמו במשחק המקורי, גם כאן תקבל דרגת קומנדר, שתאפשר לך התנסות מעניינת מנקודת מבט ראשון במשחק אסטרטגיה. בנוסף להפעלת כלי הרכב השונים וירי ממבחר כלי הנשק, תגלה שעם הדרגות מגיעה גם היכולת לארגן יחידות לתצורות התקפה שונות, לבקש מתקפה אווירית ושאר פעולות שמפקד היה יכול לבצע אילו היה נמצא בשדה הקרב ופוקד על כוחותיו כנגד בי חוץ מזה, תחום המודיעין הוא אחד החשובים בקרב וגם כאן הוא לא נשכוח ולא הוזנח. במסגרת תפקידך תוכל אף להתחבר ללוויין ריגול המאפשר לך מבט מגבוה על פני הכוכב, ובזכות זה לתכנן את בניית הבסיסים, הזזת הכוחות ושליטה טובה יותר בהפקת המשאבים. ו השליטה הזה נוח מאוד ומוכר כבר ממשחקים אחרים, מה שהופך את כל התהליך למעניין יותר הוא יכולתך לקפוץ בין שני המצבים כל הזמן, ב גודל ותצורת הכוחות המתקיפים אותך, ולחזור מיד למצב קרב ולפקד על המתקפה מהקרקע. עלילת מצב הקמפיין המעניינת עוזרת להצגת כמות גדולה מאוד של תסריטים למשחק מרובה משתתפים - חוץ מזה, חוברת ההוראות של המשחק מסבירה אמנם את מאפייני המשחק הבולטים אבל היא מוגבלת למדיי, כמו כל החוברות המצורפות למשחקי 18'₪. מחלקה, התפקד! ייקח לכם קצת זמן להתרגל למנשק השליטה של המשחק. ו לשחק עם ג ויסטיק יצטרכו להוריד. טוג[ מיוחד כדי שיפעל. ה- 2 ויתכן שתצטרכו תרגול מסוים לפני הסתערות גורלית על כוחות אויב, בכל מקרה זו תהיה משימח כמעט בלתי אפשרית לגסות ולכוון את מ[ ו 1 שתטבל באחרים. רוב הפקודות מועברות בשיטת התפריטים. לחיצה על מספרו הסידורי של רכב או בניין מסוים כדי לפתוח את תפריט הפקודות שלו, ולאחר מכן מספר נוסף כדי להחליט על פקודה. ספציפית. אגב, באג קטן ומעצבן נוסף הוא חוסר היכולת ב יי[ הטנקים מוקצה מקש [7, לאופנועים ‏ 2 ו עוד נספר שהמשחק היה יכול לספק יופי של עבודה לוועדות חקירה למיניהן. כוחותיך דבקים כל כך במטרתם כך שגם אם תעמוד מולם ב קצת אש ידידותית תוך שהם מקווים שחלק מהכדורים אכן יגיעו למטרתם. מבחינה ויזואלית, הגרפיקה במשחק מצוינת, הסאונד טוב והבעיה היחידה היא שתצטרכו מעבד ממש חזק כדי להפיק את המירב מהמשחק. אני לא יכולתי להריץ את המשחק ברזולוציה 1280 מבלי לאבד פריימים רבים מדיי לשנייה, וקחו בחשבון שהמשחק גסקר על מחשב פנטיום 3, <מ1א500. עם טואא2 | זיכרון. | יי 1 שחקנים, אולם על כל אחד לרק ק ברשותו עותק של המשחק. = = על אנג'לינה "לארה = | מהמקור. קשה לאנשים שהיו יצירתיים פעם ערך :521 אפל, אםטרטגיה סינדרום המשחק השני בדרך כלל משחקי וסרטי המשך - אני עדיין תחת השפעת טקס ה מה אתם אומרים ל אחת לשוב ולפרוח באותה סביבה מוכרת, ראה וכאן מגיע אבל גדול, 2 ₪3311!0/006 הוא משחק שפשוט כיף לשחק בו, למרות כל הבעיות הקטגות. חברת 6ות6ו] יצרה משחק, שגם אם שיחקת יי עדיין תגלה ותופתע לטובה בחלקו ורי בכלל, מצב הקמפיין עוזר לשתקז יי למשחק ולהכיר את כל האפשרויות בצורה טובה ונוחה, מה גם שאין היום משחקי 416 עם נקודת מבט ראשון שיכולים להתמודד כנגדו הן מבחינת רמת הגרפיקה והן מבחינת אסטרטגיות ל מאוד גם בעיתוני המחשבים בחו"ל, ."(.( 0% | 4 ? 4 1 41 בעד: ו אסטרטגיות טובות. נגד: וא ביגוני, אש ידידותית. (לץי יי לאנש' ה ץְחַו8זו5 סחזוד |63 שמרופשים קצת יותר פלפל. 8 השגה מאת: ערן פולוסצקי ו ל רובוטים בערוץ 8? אני מניח שלא, אז אספר לכם מה קורה שם: ו משימה מסוימת, כמו מציאת נר וכיבויו או כמו איסוף כל כדורי הטניס שנמצאים בתוך זירה 1 רובוט שיבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר, כאשר ניתנים להם חומרי בנייה בסיסיים כמו מנועים, גלגלים, שרשראות כו'. נשמע כיף, נכון? ובכן, בעזרת זסטס שו תוכלו גם אתם לבנות רובוטים מגניבים שיתחרו עם ו ו 06 6הג]/ מתחלק לשני חלקים: שלב התכנון, בו עליכם לבנות את הרובוט שלכם מהחלקים הנתונים, ושלב . התחרות בו אתם רואים את הרובוט שלכם בתלת ממד מלא. השלב הראשון במשחק הוא בחירת התחרות. המשחק מכיל. מגוון של תחרויות, שכוללות, בין השאר, ניווט במבוך, דחיקת יריב מאזור מסוים, השמדת כלי הרכב של האויב, משחק "תופסת" ועוד, בשלב זה אפשר גם לבחור יריב (או קבוצה של יריבים) ולקבוע את מספר הנקודות שיוקצו לבניית כלי הרכב שלכם. החלק המרכזי של המשחק הוא בניית כלי הרכב. ראשית, בוחרים את סוג השילדה וגודלה. סוג השילדה כולל שילדה על גלגלים, שילדה על שרשראות (כמו טנק) או שילדה על כרית אוויר (כמו רחפת), לכל אחד מסוגי השילדה יש את היתרונות והחסרונות שלו והוא מתאים למצבים שונים, גודל השילדה קובע את המשקל (ולפיכך, את התאוצה), את המקום הפנוי לרכיבים ואת הכוח הכללי של כלי הרכב, לאחר בחירת השילדה, אפשר לבחור ציוד נוסף כמו מנועים, חיישנים, אביזרי תקשורת וניווט, כלי נשק שונים ועוד. כל אחד מהפריטים הללו תופס מקום ומוסיף משקל לכלי הרכב. - 6/0609 בנוסף, הפריטים ה עולים נקודות, כך שיהיה: = עליָכם להתחשב במספר הג ק, 3-ה ש עומדות לרשותכם. בזמן תכנון כלי הרכב. אוקיי, אז בחרנו רכיבים מגניבים, אבל צריך גם לחבר אותם אחד לשני. כאן נכנס לתמונה מסך הניווט, שמאפשר לכם לחבר את הרכיבים השונים אחד לשני. אחרי הכל, כלי הנשק לא 7 נמצא מולם והרכב ייתקע בכל קיר שעומד מולו אם לא תחברו חיישנים מתאימים לרכיבי הניווט ולגלגלים. אולי כדאי להזכיר שוב שכלי הרכב הם רובוטים, ואי ב בהם | ישירות, ולכן צריך לחשוב מראש ‏ על כל ה-₪ 5-4 י-ם האפשריים בהם הרובוט | עלול להיתקל, | השלב המסובך ביותר במשחק הוא בחירת הרכיבים הלוגיים, שישלטו על פעולת הרובוט. לדוגמה, אם.. הרובוט שלכם אמור לשחק תופסת, הוא צריך לדעת מתי הוא נרדף ומתי הוא רודף, כאן נכנס יי א שמאפשר לרכב שלכם להתחמק מיריבים, או לרדוף אחריהם, בהתאם למצב. אגב, הרכיבים הלוגיים אינם תופסים מקום ברובוט שלכם ו הם דורשים מחשבה רבה, והבנה של לוגיקה בסיסית. לאחר בניית הרובוט, אתם מוכנים לזרוק אותו לזירה תלת ממדית, בה התחרות תתרחש. הרובוט שלכם יתחרה ברובוט ממוחשב, אך מו ‏ רי ו (לדוגמה, רובוט שהורדתם מהאינטרנט או שקיבלתם מחבר). למעשה, חברת 08110 ), ו לשחקנים אתגרים שונים,. כך, אתם יכולים לבדוק את הכישורים שלכם אל מול שחקנים אחרים, וכאשר הרובוט שלכם ינצח את אחד התכנונים הטובים של החודש האחרון - תרגישו ממש טוב! לסיכום, זטץ30 6הו1א הוא משחק מחשבה מצוין וטוב במיוחד לחובבי הרובוטיקה שביניכם. אמנם יש בו באגים והוא "נופל" מפעם לפעם, אבל תכנוני הרובוטים נשמרים לעתים תכופות, ב 1 יי רובוט שזה עתה | 7 0 שר 1 4 יקי שיקול נוסף בו - עליכם להתחשב הוא רמת הקושי של המשחק - לא צריך להיות מתכנת כדי לתכנן רובוט ב- זא הו, אבל יש סיבה טובה שהמשחק מגיע עם חוברת הוראות של 250 עמודים. 73 2/2 2 5 בעד: | אתגר מחשבתי מהמעלה הראשונה, ₪ כיף טהור לחובבי הרובוטיקה. נגד: באגים מעצבנים, דורש לימוד וקריאה | רצינית של חוברת ההוראות. : קהל יעד: 0 חובבי רובוטיקה ואתגרים. הפופולריות של משחקי התפקידים עלתה בצורה משמעותית לאחהונה. | ה המה [החו"] .021.06 הוחוו111 , וה6גו זס] וטק 6פשהג1 .16ה1) 33100 ועוד.. כעת, מגיע אלינו משחק תפקידים נוסף, שמבטיח לרתק את השחקן בעזרת עלילה מעולה ומערכת קרב/קסם מהנה. האם ל"6076 8זו6וק50 יש את הקסם המיוחד שהופך משחק לגדול באמת? טזט ) יחטוק56 הוא משחק תפקידים מיוח מאוד ואת זה אפשר להבין ברגע ששומעים על עולם המשחק שמורכב מש בע "קליפות" (או 516185 + שמרחפות מע שנמצא במרכז (שנקרא גם ש6זס6) 6" הַקליפה הפנימית ביותר נקראת תשש ||0ו[5 והקליפה החיצוגית; ביתם של הנבחרים, נקראת 026 011ו51, בכלל, כדי שכל הקומפלקס הזה לא יתפק, עמוד שדרה ענקי מחבר את הכל, מקוטב לקוטב. מח חשטר ביו - מכנןי ב- 6ז0.> גזז6וק 56 ישי תשעה גיבורים, כאשר עליך לבחור שלושה מהם עבור החבורה שלף, לכל אחד מהגיבורים יש אישיות ייחודות, כישורים שונים ואנימציות קרב שונות. בחירת הגיבורים משפיעה על המ מכיוון שהכישורים 8 דרושים לפתרון חידות ומצבים שונים. חלק מהתשעה לא ממש מתאימים ב ויכוחים ביניהם מוסיפים אווירה מאוד ריאליסטית. כפי שכבר הזכרנו, עלילת המשחק מעניינת מאוד, למרות שהחלקים הכי כיפיים שלה מתרחשים רק לקראת אמצע - סוף המשחק. העלילה משתנה ומתפתלת, אך לכל אורך המשחק הדמות הראשית נלחמת בפושע ושח 7% המרושע דוסקיאס, אך ללא הצלחה. כך, הכשלונות של חדמות רודפים אותה וכל זאת בזמן שנשק שנופל בידיים הלא נכונות עלול מ ו | ל ללא ספק מערכת הקרב/קסם. מערכת הקרב/קסם היא שילוב של "זמן אמת" ומשחק מונחה תורים. כך, אתה יכול לקבוע בדיוק מה לעשות ללא מגבלת זמן או לתקוף ישירות. - מה שגורם לנזק רב יותר ומאפשר לך להשתמש בהתקפות חזקות יותר. אחד הדברים היותר מוצלחים מבחינת מערכת הקרב/ קסם הוא האנימציה המעולה של הדמויות. לכל דמות יש אנימציה ו כאשר היא משתמשת בהתקפה מסוימת (למשל, אחת הגיבורות זורקת מפתח ברגים באוויר, בדיוק יק יריב). גם האנימציות של הקסמים מוצלחות מאוד ואפשר לזמן את אלי האש, האוויר, ואדמה וחמים כדי שיטביעו יריב, יעטפו אותו בלהבות, יחשמלו אותו או יורידו עליו גשם של סלעים. פשוט חוויה לעיניים. > גזוטוק56 הוא משחק מצוין, אך למרבה הצער יש לו.גם חסהונות משמעותיים: ראשית, המפות קטנות למדיי וברובן צריך 4 פעמיים - פעם בדרך הלוך ופעם בדרך חזור, הבעיה היא שהמפה לא משתנה כלל, יר להילהם שוב את אותם קרבות בדיוק. באסה! שנית, דמויות ולהחזיר אותן ל והאויבים לא מצוידים כדי להתמ כך, ייתכן מצב בו תגמרו את הג להפסיד אף קרב! באסה בריבוע! בנוסף, במשחק יש מספר באגים, וצריך להוריד (10 מהאינטרנט. העניין הוה של ה- טוג - ים מתחיל להימאם, ואולי חברות משחקי המחשב צריכות לבדוק את המשחקים חודה 0 ו בי בקיצור, טוסי) טוקס הוא משחק וי מ ו יי מתסכלים. המנשק.לא גוח, המפות מחייבות חזרה מיותרת ואין כמעט אתגר, אבל העלילה המצוינת והדמויות המיוחדות מצליחות למשוך ויר יי ירי 6 ) כ 6 יכול אולי להתחרות 8 2 )טס!1הי],. אפל...מול צפהותג. [גו₪ 1 אין לן סיכול, 80](),.",- 3411 4 ץ. בעד: מקורי, עם דמויוו נגד: באגים פה ושם, מנשק לא נוח, קל מדיי, מחייב מעבר חוזר על מפות. קהל יעד: חובבי משחקי תפקידים (ללא שלדים, אורקים ואלפים!), שאוהבים את הסגנון של 1 מיוחדות ועלילה מצוינת. ו ו 7 - הירחון שממביא לר כל חודש משחק מחשב במת(ה, יוצא במבצע מנויים חדש: ₪ חתמו על מווי ל-17// וקבלו ג1 ירחו(ים הכוללים ג1 משחקים מלאים על גבי אסח: ₪ חתמו על מווי ל-17/) קןו את המשחק ריימן ג ב-65 ש"ה בלבד, וקבלו 1 'רחונים הכוללים 19 משחקים מלאים על גבי ח-2). ₪ בווסה, תוכלו לבחור באחד מהמשחקים הבאים: 94: - | ./ 0 3 2 4 - ן ו 4 / ו ו 6 68 0 ו 0 ו ו 2% | 7 ו 0 0 5פו הו 5 ג 2 ו ו יי - , -.. 9 מוויים חדשים יוכלו לרכוש את משחק . ₪ הפלשפו רכוה כ ב-65 ש"ח. / 4 + 0 י | 4 | 6 |, מה אתם מהכים: 2 | . = : = . 2 . 0 : ] לכבוד חברת באג מולטיסיסטם, )עשי - מחלקת מנויים, כנרת 13 בני ברק מיקוד 51201 רשיכות המות(ות טל': 0376171685. ברצוני לחתום על מנוי שנתי ל-2/ יש לסמן 3 אפשרויות על פי סדר העדיפויות: בם אני מנוי חדש/ה ם אני מחדש/ת -. | משחקים חדשים: ב ך] ששח א|ואספה || 1 פפותפו פווד זס ההש אריך לידה | | ב 82א ךז וו פוחסו מיקוד 0-6 -- ב 77----------- \-5 | ] ם ןהסשוםמס ב אפהטד ב מצורפת המחאה לפקודת <זאו על סך 299 שייח במזומן עבור 13 גיליונות םב מצורפת המחאה לפקודת שאו על סך 364 שייח במזומן עבור חבילת מנוי ומבצע המשחק ךז וו ₪100₪ ב הס ב הוראות חיוב בכרטיס אשראי: ויה / ישראכרט / דיינרס (הקף בעיגול) ו / בו וו ו זט וו | ב] הוח זט פםהח פסח כבר מאחורינו, ואני מקווה = שהספקתם ליהנות מהחופשה, אבל | עכשיו צריך לחזור לענייני היומיום. = ולגרום: למחשב שלכם לעבוך.: כמו- שצריך. הפעם במדור: מאיצי תלת ממד [)ק, שדרוג ולוחות אם, סצס וחיבור לטלוויזיה ועוד. בנוסף. הדוקטור נותן :> גם כמה טיפים בנוגע לרכישת מחשם. חדש, ואת זה אסור לכם להפסיד! אני מתכוון לרכוש בקרוב מאיץ תלת ממד עבור המחשב שלי, ויש לי בעיה קטנח. : לוח-האם שלי די ישן ולכן אין עליו יציאת : ). מה שרציתי לשאול זה מהו המאיץ הטוב ביותר עבור יציאת ]2206 > | כרטיסי מסך ומאיצים שמבוססים על 2061 עוברים מהעולם לטובת 437, אבל יש עדיי > "ו 7 1), אני בטוח שיש כרטיסים נוספים, אז אתה = מוזמן לשאול בחנות המחשבים הקרובה לביתך. = יש לי מחשב די ישן (פנטיום 166% עם = 6410 זיכרון 1\/₪), ורציתי לדעת אם אני יכול לשדרג אותו: למעבד של פנטיום 7 2 או 50082 6-2 סואה מבלי להחליף את לוח האם. אתה חושב שזה אפשרל? <> = > ייתבן שזה אפשרי, אבל זה תלוי בלוח- האם שלך, ולכן עליף. לעיין בחוברת שהגיעה עם = = לוח-האם. איבדת אותה? אתה יכול לנסות באתר | | האינטרנט של החברה"שייצרה את לוח- האם > שלך, או בחנות בה רכשת את לוח - האם, אנל חושב לשדרג את המחשב שלי ולרכוש. מאיץ ‏ 3.400 05000600 או אג] 01400 אסזוג]א. הבעיה היא שאנר מתכנן גם לקנות כונן כז/כו, ורציתי להעת. אילו מהמאיצים עדיף עבורי. דרך אגב, אנל. מתכוון לראות די הרבה סרטי ככ ולשחק במשחקים על מסך הטלוולזיה,. אני הייתי הולך על ה- אג/ 0400 אסזזג// מכיוון שיש לו שתי יציאות, כך שאתה יכול לחבר בו-זמנית את מסך המחשב ואת השלוויזיה, דרך אגב, שני המאיצים תומכים ב- ככ ובחיבור לטלוויזיה (בדגמים המתאימים).. טיפ: אם תרכוש את-כונן ה* ככ ואת המאיץ מאותה חנות, אתה יכול לנסות להתמקח ולהשיג הנחה. בכל מקרה, זכור לברר מחירים באינטרנט ובמספר חנויות לפני הרכישה. שאלה שלום רב. יש לי מחשב עם לוח-אם מיוחד, שכולל מאיץ וכרטיס-קול משולב על לוח- האם, הבעיה שלי היא שהמאיץ די ישן והייתי רוצה לבטל אותו כדי שאוכל לחבר מאי! טוב יותר. האם אתה חושב שזה אפשרי? ביטול כרטיס המסך אמור להיות אפשרי, אבי זה תלוי בלוח- האם. כדי לבדוק אם זה אפשרי קרא את החוברת שהגיעה עם לוח - האם, או נסו להיכנס ל- 1008 (לחיצה על מקש 261006 בזט הפעלת המחשב). ב-₪1025 חפש אפשרות בשו 8 (/02)/ 0816כ--חס 12188016 אר משו דומה. דרך אגב, אתה יכול גם לנסות להשי מאיץ 2 00000 שמתלבש על כרטיס המס הקיים ומשפר אותו: מאיצים כאלו (שמתווספי לכרטיס המסך) לא נפוצים כץם, אבל אם תצלי להשיג אחד - זה יכול לפתור לך את הבעיה. שאלת החודש שאלת החודש" האם כדאי לרכוש. מחשב "קומפלט" מחברה כמו סייבוקס, ניורון ואחרות, או שמא עדיף לקנות חלקים מכל מיני מקומות ואז להרכיב את המחשב לבד? השאלה הזו היא שאלה עתיקת - יומין, ואין לה תשובה ברורה. אם אתה יודע להרכיב בעצמך כרטיסים ורכיבים אחרים במחשב, אז' עדיף להרכיב את המחשב לבד, מכיוון שזה קצת יותר זול וזה נותן לך. שליטה מדויקת על רכיבי המחשב. מצד שני, הרכבת מחשב לוקחת די הרבה זמן, ואם תהרוס משהו בדרך > האחריות כולה' עליך,. בכל מקרה, ודא- שהרכיבים של המחשב שלך. איכותיים, ושתוכל לשדרג: את המחשב שלך בקלות; טיפים לקניית מחשב: חלק מהרכיבים ישרתו אותך במשך זמן רב, ולכן כדַאי להשקיע בהם קצת יותר. לדוגמה, כדאי להשקיע במסך איכותי (ו) וגדול. באותה הזדמנות ודא גם שהעכבר והמקלדת נוחים. הזיכרון משפיע על ביצועי המערכת בצורה דרמטית, ולא כדאי להתקמצן עליו, בנוסף, הוא גם לא יקר, ולכן כדאי להשקיע ולקנות זיכרון בשפע. מאיץ תלת ממד טוב הוא הכרחי אם אתה מתכוון להשתמש במחשב שלך למשחקים, אבל אל. תשכח גם את כרטיס הקול. ההבדל בין כרטיס קול פשוט לכרטיס קול "סראונד" הוא גדול מבחינת הביצועים, אבל לא גדול כל כך גדול מבחינת המחיר. קול מוסיף המון למשחקי מחשב, ולא כדאי להתפשר עליו. את כרטיס הקול כדאי לחבר למעהפת-סטריאו טובה, אבל אם אין לכם מערכת ליד המחשב, כדאי מאוד לקנות רמקולים טובים, ולא פושטים! אל תקנה כונן תקליטורים, אלא כונן סְ/יפ. כונני פע לא עולים הרבה יותר מכונני תקליטורים, והם יודעים גם להציג' משחקל/ סרטי כסצפ וגם לשמש ככונן תקליטורים. מחירים. ברר אותם בכל חנות אפשרית לפני שאתה רוכש את המחשב, מומלץ בחום לברר גם באינטרנט, באתרים כמו 30.60.11 שש .ותסס.זסזהס1ק. שאי ואחרים.+ באתרים אלו המחיר זול. למדיי והשירות טוב, אם אתה מרכיב את המחשב בעצמך, ברר על החלקים הטובים ביותר. בכל קטגוריה (כרטיס קול, מעבד, מאיץ וכו'), וקנה את החלק שמתאים לתקציב שלך. חלקים של יצרנים לא מוכרים ‏ אולי עולים עכשיו בזול, אבל הם עלולים לעלות לך ביוקר בעתיד. למה? מכיוון שרוב הסיכויים שחלק זול ייורק או יתקלקל, בזמן שחלק יותר יקר ואיכותי ישרת אותך זמן ₪ בהצלחה, לי אוקיי, רבותיי. נראה לי שהגיע הזמן להקשות שלכם 9% קצת. נראה אתכם מגלים מיומנות בזיהוי כל 0 - 0ב - : | עכשיו נבחן. את יכולתכם לחלק משחקים לז'אנרים. = | בז'אנר הנפוץ והנדוש והממוצה ביותר שיש:. 0 4 | תאמו את המשחק לז'אנר. אסטרטגיה! 9 חכ | | אם אומרים 0 = אז אתם חושבים על: - - ממשחקי האסטרטגיה פה ישנים במיוחד ו ושאם וש לכ טעה == |חששסח)860 זסטס ווסח .ה 0 חסאטא 6אטס .1 005 אחת בכל השאילה - לא ו בקודהו ‏ חמ . | 2 0 זוסץ .8 הו 2 מה -- -. קובי סיט .4 הקל . וח 16 זס וא --/ = 800855]! 77006 זסופחסו .5 00 | אוקיי, סל הזקנים באמת - נא לוח ל עיניים: > מי זכה לרכוב על כל אחד מחיות הפלא הלול 2 80800 זס] 4980 .1 0 .2 005 0 שו .8-ל סחוסהת ות .4 5% | 8 = | 6 איזה מהמשחקים הבאים אינו פרי תוצרתו עכשיו נבחן את יכולתכם ה ליאגרים- הר ו | תאמו את המשחק לז'אנר. | שה ןי ה 4 25 7. | אסודקטוטוס .2 6 פס ופ 2 סח הַחו))-א ₪ 0 0 0 - ו 50 80106זסוחן. .3 יש משחק עם שם כ ה 0.2 ו ממ 8000/טוחו8 ,4 ררה טוא --/- 7 6 3 ₪ 0 0-3 | 2 > ועכשיו לשלה המכשילה של המדור: מ - 0 | (ס1. אתה הולך ברחוב ומוצא 500 ש"ח על הרצפה. מה | / אתם עדיין קוראים את זהל טוב, אז ככה. ל והז אתה עושה איתם? 6 באה ממשחק מחשב די מפורסם, אך הוכנסו לתוכו 3 - - | | רפליקנטים של דמויות ממשחקים אחרם333 3 3 7 תורם אותם לשיבה שחורה בהתנחלויות. , זה את המשחק, ואת | כ | ּ ו . 3 0 אותם לקובי כדי שיפטר את עצמו ויילך הבייתה ואז יחזור הרפליקנטים:. 7 | אשל = = המדור של מורגן לה פיי. 2-5 / ן - " קוה קלאסיקת מחשב טובה במחיר מומלץ של 200 ש"ח. ] 7 -- 2 . 0 א+ג ו 8 אצת 9 תשובה הינה נכונה. ₪ א 9 -%<<= ו -- ו ל - 0 == תשובות נכונות: : = 1:3: אתם לא מסוגלים להתקדם ברמת "קל מאור מאוד מאודי = ומתמקדים רק במה שידוע לכם. באוניברסיטה, ואין ספק שמשחקי. באף משחק בלי צ'יטים או קודים 6: אתם בהחלט יושבים 0 = 7:8: מרשים ביותר! אתם אמנים המחשב הם חלק בַאמַת חשוב = כלשהם, וסביר להניח שלאחר המחשב ומשחקים זמן ביכר = - טובים בתחום הזה. אין ספק בחייכם. רק תפסיקו לצרוב. ‏ = חודשים רבים וקשים אתם גומרים מזמנכם. אך אתם שחקנים מאוד = שהייתם עוברים ם "בהצטיינות" 0: אאאההההה!!!! מה את השלב הראשון של וגשחא 0 אתם צרי אופקים . | גוס ס משחקים שקובי בר איתכם? יש לכם חיים? שה רפת 123222 6 .0 ל 0 ו ו 7 א 2 1 ל 0 : ץד ו ; פ* | יי ' % 3 , : 0 9 . [ ו .₪ , / % ו ה 7 5 2 ל 7 | | 1 4 0 . 1 + ל 1 7 א 0 , , ן ו 2 2 0 ל ו 0% א ל" 6" . שיק 2 9% רא ".יי שי א 2% 9% אי קז סוף סוף, לאחר המתנה ארוכה ומייגעת חברת נטסקייפ החליטה להראות סימני חיים והוציאה גרסת ביתא של דפדפן האינטרנט החדש שלהם - נטסקייפ 6. במילים אחרות, נטסקייפ, שפעם שלטה במעט בלעדית על שוק הדפדפנים ובשנתיים האחרונות ראתה תבוסה כואבת בקרב על דפדפני האינטרנט, מנסה לעשות כאן קאם-בק ושווה לראות מה יקרה עכשיו. ראשית, אציין שלא כדאי לכם לצפות להרבה מדיי, לאחר שהורדתי את הגרסה המלאה, דקות אחרי עלייתה לרשת, מצאתי גרסת ביתא ראשונית למדיי שיכולה לגרום לרבים לפסוח על גרסת הדפדפן המלאה כשזו תצא, ואני משוכנע שהגרסה הסופית תהיה נהדרת, אבל נראה שהשקת הביתא הזו היא יותר הצהרה פוליטית עסקית מאשר אבן דרך אחרונה בדרך לדפדפן הכל כך מיוחל. המלצה שלי - שווה לכם לחכות עד שתצא גרסה סופית. להזכירכם, 1%6180806 החליטה לקפוץ מגרסת 4.72 שהיא האחרונה ממשפחת ה-א.4 של נטסקייפ, ישר לגרסה 6, ובכך בעצם לוותר על גרסה 5 שהייתה אמורה לצאת כבר מזמן ויציאתה התעכבה עד עכשיו בגלל אי הזמינות של מנוע ה- 160%0), בזמנו, נטסקייפ הכריזה על כוונתה לפתח מנוע דפדוף חדש לחלוטין שייכתב מההתחלה ותכונותיו העיקריות יהיו זריזות, התאמה מוחלטת לתקן ה-|וחזם וגודל קטן. המנוע החדש היה אמור 6 א רק את דפדפן הנטסקייפ, אלא גם דפדפנים אש אחרים, וכמו כן ייעדו אותו לתהום ]1 , ה- 11260060 - למכשירים קטנים. ופצ" - וכך, אחרי ש ,01), רכשה את נטסקייפ || היא הותירה את עיקר הפיתוח של הדפדפן 440-ל ו 0 ב ג 4% 7 הוה וו ו מאת: גיל שנברג בידי 1/1021118 של נטסקייפ שעוסק בפיתוח בשיטת הקוד הפתוח. הפיתוח התעכב מאוד בגלל תקציבים קטנים וחוסר החלטיות בין חק דצו .001 ר- 1118?סות. חוץ מזה, אני עוקב אחרי גרסאות המנוע כבר מההתחלה וככל שעבר הזמן, היה ברור שקצב ההתקדמות קטן. כל מספר שבועות יצאה גרסה חדשה, כאשר האחרונה 114 היא זו שכלולה בבאה של נטסקייפ שיצאה השבוע. למי שמקורב לתהליך הארוך שעבר הדפדפן הזה, גרסת הביתא החדשה לא תחדש כמעט כלום, אלא שבמקביל לפיתוח המנוע על ידי מוזילה, חברת נטסקייפ פיתחה את הפלטפורמה והמנשק של הדפדפן החדש וזה בעצם מה שחשוב בגרסת הביתא. 6 6156806) | א מה חדש? את נטסקייפ | 6 מתקינים כמו אקספלורר 5 על ידי קובץ התקנה קטן, שמוריד את יתר קובצי ההתקנה לפי סוג ההתקנה שנבחחר. וזה רע. אישית | אני מעדיף להוריד קובץ אחד גדול שמכיל הכל (ואני אוריד לישבתה ץ ו" זור א + תיק צ'ו<= רז אש אותו בעזרת תוכנת הורדה מקצועית ומחירה כמו 35% ולא להתחיל להתקין ואז לחכות עד שכל הקבצים ירדו. מה גם שקובצי ההתקנה נעלמים מיד לאחר ההתקנה... ומה אם אני רוצה להתקין שוב? איך שלא יהיה, מיד כשהפעלתי את הדפדפן החדש, הגעתי לאתר של נטסקייפ שעוצב מחדש לא " מזמן. ואז הכל נהיה ברור. הדפדפן והאתר מעוצבים בדיוק באותו הסטייל והם כאילו נבנו כדי לעבוד יד ביד. אם בגרסאות ה-4 של נטסקייפ היה כפתור שמביא אותך לאתר, או "00000909 ה לדף האישי שלך בנטסקייפ, ואפילו לאזורי הקניות של הפורטל של נטסקייפ, הפעם הדפדפן כולו כאילו בנוי סביב הפורטל, עם עשרות ל ספציפיים שמספקים לך את הכלים הרבים של נטסקייפ ו-.001א/ שמציע הפורטל, בימים שלפני השקת הביתא שמתי לב שהאתר יתירה מזאת, העיצוב החדש והמבנה החדש נראים יפים מאוד התחיל לעבוד קצת מוזר באקספלורר - כאילו שבוני האתר הכינו אותו ונטסקייפ כבר הכריזה שיהיה ניתן לשנות את גרפיקת המנשק (9חו5%), במיוחד לרגע שאני אגלוש באתר בעזרת הדפדפן היחיד שתומך במלואן | אבל כבר ברור לחלוטין שלא יהיו כאן אפשרויות משחק במנשק כמו בסטנדרטים כפי שה- 36/ץ החליט עליהם (ולא איך שבא לחברת באקספלורר ובעצם בכל התוכנות של מיקרוסופט (הזזה לא מוובלת מיקרוסופט), של שורות הכפתורים והתאמתם האישית), הדפדפן העתידי של נטסקייפ כלל לא דומה לכל הדפדפנים הקודמים של החברה. העיצוב השתנה לחלוטין כדי להתאים לאתר הבית, המנשק | ספציפיקציות השתנה וצומצם לכדי 4 כפתורים מרכזיים, והמנוע שמציג את | סה אפשרויות חדשות לשליטה נוספת עמודי האינטרנט, העומד במרכזו של הדפדפן - מנוע המוזילה | 9% == ב-2008108) (הגדלת הפרטיות) וזכירת סיסמאות (אבן דרך 14), תומך בכל הסטנדרטים החדשים בצורה מעולה. מאתחים, הדבר הראשון שעניין אותי לראות היה אם סוף סוף נוכל מעכשיו, הדפדפן מאפשר לך לתת לו חוקים לראות דפדפן מבית נטסקייפ שיתמוך בכל סטנדרט ספציפיים לגבי כל אתר, ממי אתה מוכן לקבל ה- 80666 51/16 (085). ואכן, מיד כשנכנסתי לעמוד הבית של 6 וממי לא. תוכנת הדואר שופרה ומאחדת 8 טו, יכולתי לראות את כל הלינקים דולקים ממש כמו בכל | | - בתוכה יכולות מתוכנת הקישור האישי, דבר הגרסאות האחרונות של האינטרנט אקספלורר. אין ספק שהאתרים ‏ ]29 110008 וס | שמאפשר למנויים לראות מי מחבריהם נמצא נראים יפים מאוד בנטסקייפ 6 וה- + הראשון ניתן, ל | ברשת ולדבר איתו במקום לשלוח לו מכתב, 5 69019065 | | הפוטנציאל גדול מאוד, והמראה החיצוני בהחלט 0 8 8 אק ימדל כו 5 6 תו שט ו ]-- .0 - 0 דוי א +4מע ו מספר חידושים כבר בולטים לעין | 0 - - משכנע, אבל ניכר שישנה עוד עבודה רבה עד בדפדפן יש פס צדדי שבו ניתן / 0 7 << | שהדפדפן הזה יושלם, | לראות מידע נוסף או כותרות | ]0 49 90 | שוב, צריך לזכור שזו עדיין גרסה מוקדמת שעדיין אינה מכילה את כל האפשרויות שיהיו בגרסה די מזכיר את הערוצים בדפדפן הסופית ולכן אולי מוקדם לשפוט. אבל מצד שני 1 קססת אבל כאן המידע כבר ‏ | 3 ניכר שחברת נטסקייפ עדיין מפגרת בחלק בפנים - אותו הפס הצדדי כולל | ו כ ₪ | מתחומים וספק אם היא תצליח להביא דפדפן מאתרים שמעניינים את הגולש. זה בתוכו גרסה מוקטנת של תוכנת | ₪8 *" 45 טס | שיוכל באמת להביא מכה ניצחת על הדפדפן היריב הקישור האישי של ,401 (כמו 160 - 4 של מיקרוסופט. מה שבטוח זה , שקרב טוב היא חדשות ואפשרויות חיפוש. ניתן תיתן. ואני אשמח להשתמש בלעדית בדפדפן הזה להתאים אישית את הפס הצדדי, להגדילו, | כשהוא יהיה גמור. עכשיו השאלה היא רק מתי?... להקטינו ואפילו להעלימו כאשר מאוד נחמד לחפש אתרים במספר מנועי חיפוש | קצת היסטוריה בפס הצדדי בלי קשר למה שהולך בחלון עולם הדפדפנים עבר כמה וכמה תהפוכות בשנים האחרונות ולכן זהו המרכזי, הרגע הנכון להסתכל אחורה ולראות בעצם מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים, הק 2 ל הי ו ₪4 7 שו 4 ו 7 ו ה 1 הכל התחיל עם דפדפן 105816 /025)א1 שנוצר באוניסרסיטת סמו בשנת 1993. הדפדפן הראשון הזה איפשר לגלוש באינטרנט הקדמון בעזרת מנשק גרפי. מיד אחריו נוצר הדפדפן מוזילה (חברת האם אחות/חברה של נטסקייפ) שליווה את הגולשים הראשונים שזכו ללחוץ על כפתורי הקדימה/ אחורה וליהנות מהאתרים הספורים שיכלה הרשת להציע. דפדפן המוזילה הפך להיות נטסקייפ נוויגייטור שזכה להצלחה מדהימה בגרסה 2 שלו. אישית הייתי מאוהב בדפדפן הזה. הכל היה קל ומהיר וחוץ מהעובדה שהאתרים של אז היו כמעט לא מעוצבים (כי רובם ניבנו ב- [ותז פשוט על ידי אנשים פשוטים ולא על ידי חברות ענק), הכל היה אחלה ובעיקר לא מסחרי. בשנת 1995 ראתה חברת מיקרוסופט כי טוב והוציאה את דפדפן האינטרנט אקספלורר שלה. מעניין שעל אף שבזמנו החברה לא חשבה על איחוד בין מערכת ההפעלה ודפדפן האינטרנט שלה, היא קראה לדפדפן בשמו של דפדפן הקבצים של חלונות - זסזס1קאש. גרסה 2 של אינטרנט אקספלורר הייתה ממש פרימיטיבית אבל לא רעה בכלל. לא שזה עזר למיקרוסופט. רוב הגולשים ברשת לא חשבו לרגע לגלוש במשהו שלא כתוב עליו נטסקיים. גרסה 3 של נטסקייפ כללה תמיכה | בגא"וה | סקריפט ובאפשרויות מתקדמות יותר - או במילים אחרות, עידן ה - תסוזס6וסזק [018ם26) 18011 הגיע. פסגת הגרסאות של נטסקייפ לדעתי הייתה גרסת ₪016 3 ז0ז184/ג א שכללה תוכנה לבניית אתרים, תוכנת דואר אלקטרוני, ועבדה כמעט בלי תקיעות. באותה תקופה הנטסקייפ נוויגייטור הייתה סזג/סז8ת5 - מה שאומר שהיה לה מחיר וכל מי שרצה דפדפן צריך היה לשלם חוץ מסטודנטים שלא היו צרכים לשלם. איך שלא יהיה, בארץ, כולם היו = סטודנטים. = | ולכן כדי להילחם בחברה החצופה, החליטה מיקרוסופט לתת את הדפדפן שלה בחינם לכל דורש, אבל כמה שאינטרנט אקספלורר 3 הייתה תוכנה טובה ויציבה אף אחד לא דרש, ומיקרוסופט שלא יודעת מה הפירוש של לוותר החליטה לפרסם אותו ולדחוף אותו לכל מקום. לא משנה לאן הלכת באינטרנט ראית כפתור הורדה לאינטרנט אקספלורר, וכל מה שהגיע ממיקרוסופט כלל בתוכו את האקספלורר 3. ואז המלחמה עברה לפסים חדשים שתי החברות עבדו במרץ כדי להביא קודם את גרסת ה-4 של הדפדפנים שלהן. ואכן גרסאות נוצצות יצאו לשתי החברות. מיקרוסופט הקדימה עם )2/0%- 302 | 6 !סח 5! =[ "0 הזו 631 ח3> טסץ צוסא 0 ז6550006!/] 1ח5+3ח! 1615636 6 65 0[ 60 זסעס חס 681 * 5 ]0 פחסווווו 5 זז 30 הט ,351 5 * גרסת האינטרנט אקספלורר 4 המהפכנית שהיוותה בעצם את גרסת הניסוי למרכיבים רבים בחלונות 98 שבאה בהמשך, וביניהם כמובן, כל קונספט ה-608%100 0/6 והחיבור ההיסטורי בין דפדפן האינטרנט ומערכת ההפעלה, חיבור שבימים הקרובים עלול לגרום לפירוקה של החברה. נטסקייפ מצדה הוציאה גרסה פחות מהפכנית לדפדפן האינטרנט שלה שנקראה ז16810חגותתזומס-) 6ק308ו6!. ההרגשה שקיבלתי בגרסה הרביעית של נטסקייפ הייתה כאילו נטסקייפ מפחד מיקרוסופט הגדולה החלה לירות לכל הכיוונים עם כל מיני יישומים שחצי מהם לא עבדו טוב, וזאת במקום לשים את הדגש במה שהם יודעים לעשות - דפדפן | אינטרנט מצוין, | 6006 ג/ 86606 לקומיוניקייטור | 6 66 שכלל את הדפדפן, זס בונה האתרים ותוכנת הדואר של נטסקייפ נוספו גם תוכנה לצ'ט | באינטרנט ויישום שניסה ללכת על הקופה של צפס]סתת60ד תפטע - | דחיפת | מידע מהאתרים לגולש. זה פשוט | לא הלך ובגרסאות מתקדמות היישומים הלא 6 | זורכ טחומס 16515 8 ו סל מוצלחים האלו שכנראה נכתבו בחופזה פשוט הושמטו מהחבילה. השינויים שחלו ברמת הדפדפן עצמו היו בעיקר עדכונים שחלו והיו אמורים להתחולל ב - 4צג1 --[ותזה - [ז01. ה-פאזהותאססם ורשימת האתרים שבוקרו לאחרונה (היסטוריה) ויתר הדברים הבסיסיים ו ו | ו וטו ששח סתו סוה שחו 6 עהפ ‏ |( 58 חוכ > זסו 10015 שרו וט ו 5 6 - דל ב | השששטננשסה / בתתששתם ריר ₪ : : ' ]וו [ ד % 1 / : 1 וזל - . 0 [. ו -. / 1 3 / / יי 2 1 : | 07 ומ 5 ומש . ₪ : ₪ | | בי ג :1 ַ . - : ל '- - ו 0 . 9 שק שש 100 הקודמות והוא גם היה מלא בבאגים ובחוסר יציבות. לעומת זאת, האינטרנט אקספלורר 4 של מיקרוסופט היה לא יציב כמו חולה נפש במחלקה סגורה, וגרם למחשב כולו להיתקע ולהרוס התקנות של חלונות 5 על ימין ועל שמאל. האינטרנט אקספלורר 4 היה שתול כל כך עמוק בתוך המחשב שניסיון להתקין מחדש חלונות 95 על גבי מחשב שכבר היה בו 4 זסזס!קא הפך למתכון בטוח לבעיות מהסוג הכי כואב לאנשי תמיכה ולנתמכים. האקספלורר 5 שיצא כבר מזמן היה הגרסה הכי טובה שיצאה, וברור לכל שמיקרוסופט הקפידה הפעם שיצא לה מוצר שנוסה ונבדק טרם הוצאתו לאוויר האינטרנט. מהצד השני, מאז קנייתה של נטסקייפ על ידי ענק האינטרנט 1 לא היה חדש בדפדפן שלה וההתקדמות בעבודה על גרסה 5 (שבסוף לא תצא כלל) הייתה אטית מאוד מפאת חוסר עניין מספיק ב-,001./. את הפיתוח של מנוע הדפדפן החדש שלהם ה- 01200006 = 0 3 וחזסוחו הווהבו ן 1 516060 06 זסחוום ו 10 סו 500000565 .0.5 וא 5 00% 0 הסזה65 | :| ו ומב :ןסה / (5ז616ת) מכפו )-ז56 3 סחוטסופ 6 2066 + 1 300316 16 וטס !וט-וחנ!וחפנף - ןה =-] 40 ששש 60 [חסו1חח0 6 5 |063 | % פתב ץוס 3 058הח הו ו ו ו ל ג ו ל ו 0 | . / 0 וק רוקד 4 ד 0 יר 0, הפנתה נטסקייפ לארגון האחות 1021118 שמתרכז בפיתוח של קוד פתוח. מכיוון שזהו ארגון ללא רווחים, הפיתוח היה אטי מאוד. נקווה שהוצאת הביתא של השבוע מסמנת על שינוי גישה ב-.401 ושזו תעזור לחברת נטסקייפ לחדור לתחרות הדפדפנים עם בכוחות מחודשים. ומה יש למיקרוסופט להגיד? האחרים לא השתנו - ובכן, מיקרוסופט כבר הוציאה לא מכבר גרסת ביתא לדפדפן ה-5.5 ודווקא טוב שכך. שלה וכמה שהגרסה הזו היא ביתא, היא עובדת טוב מאוד. כנראה = אין מה להגיד, הגרסה = שמיקרוסופט למדה שלפעמים עדיף לחכות קצת ולצאת עם מוצר יציב ] הרביעית של | יותר. לא נראה לי שיש למיקרוסופט סיבה גדולה לדאגה, גם בגלל הדפדפנים הייתה שהדפדפן שלהם נמצא על כל מחשב חדש שיוצא ועל רבים אחרים, פשוט מקוללת: | וגם בגלל העובדה הפשוטה שעם גרסת האינטרנט אקספלורר 5 על נטסקייפ היה אטי | גוניו הציגה החברה דפדפן טוב ויציב ויהיה לנטסקייפ קשה מאוד יחסית לגרסאות | להחזיר את ההמונים אליה הביתה. ו חנ 6ו₪00 | א] | 937875440מ600626/ > | | | מסם.ספסקתססשמ1תפהט. ‏ 5 / ו סז | כמ 8 1 + 35 0 - : | רעש! איך זה שמילה אחת בת שלוש אותיות יכולה להגדיר במדויק כל כך הרגשה. זו ההתרשמות החזקה ביותר שניתן היה לקבל מתערוכת אינטרנט-וורלד שהתקיימה בסוף מרץ בגני התערוכה בתל אביב. רעש פיזי, שבקע מעשרות רמקולים מפוזרים שהשמיעו מוסיקה עתירת באסים כאילו כל אחד מהמציגים הוא ,1.ע המתמודד על חוזה לליהוק לסדרת ה- 6מטסזשזס6ת 0 310081), ורעש שאותו ליהגו המציגים בתערוכה שלרבים מהם לא היה בדיוק מה למכור, אבל | מה זה משנה? העיקר שהקמנו דוכן בתערוכה והדיילות שלנו מסתובבות בין המבקרים ומדביקות עליהם סטיקרים. להישמע ולהיראות זה ללא ספק המוטו של מציגי התערוכה, המתחרים בכל | דרך אפשרית על תשומת לבך. כך קרה שתערוכה שלפני כמה שנים | הייתה נראית ודאי כמו כנס חנונים עולמי, נראתה השנה יותר כמו אפטר פרטי של מועדון אלנבי 58. מבחינת עיצוב, גולת הכותרת של התערוכה דווקא לא הייתה ! קשורה כל כך לאינטרנט. בדוכן מעוצב בסגנון מינימליסטי וללא | כיסא לשבת, התמקמה אנג'ל לי, מחברת ע₪ססמנסס1 0סהותגגו"), החברה הציגה מגוון של מחשבים | | | הנלבשים על הגוף, ומשתלבים בו | בצורה אופנתית. ה - זסזגסותטורתנתס?) לדוגמה, הינו מחשב בעל חיבור | סלולרי לאינטרנט שניתן ללבוש על הגוף ונשלט באמצעות קול, עט או מקלדת קטנה המצורפת אלן. | המחשב כולל בתוכו את כל הדברים שה"צפוני" הממוצע צריך בשיטוטיו | בין אר-קפה אחד למשנהו: יכולת השמעת קובצי 13/, מצלמה דיגיטלית וציוד 025. כך תוכלו לשמוע | את | החדש | של 1808ח58, לצלם את הבנות שיושבות | בבית הקפה ולנווט בנוחות לעבר סניף הזארה הקרוב. צד חזק נוסף במכשיר הוא היכולת המודולרית הגבוהה שלו. ניתן לשנות את צבעי | באותו הרגע ולהחליט אם התצוגה תבוא בצורת הקרנה על גבי עדשות משקפיים אופנתיות או על גבי צג המתחבר לפרק היד. פיתוח נוסף של חברת 6פוההגג6 הוא תג מיוחד שבעזרתו יכולים 5 1 6 "ל ל ו ו מש ור כ ב יש ₪ א יי שרפו ב של -ש צש וש טשעי, בש 2 שמשי לפשפו--ש5 וכל 5-ב 2-2 בה שיו ב ב ו מאת: א | המעטפת החיצונית כדי שיתאימו לצבעטי הבגדים שאתם לובשים אנשי עסקים להחליף מידע אחד על השני. כל מי שביקר הכנסים = או תערוכות מקצועיות גדולות מכיר את הסיטואציה בה מסתובבים | עשרות אנשים ומחליפים אחד עם השני כרטיסי ביקור כשמאחוריהם > נדחסים בכתב יד צפוף פרטים שונים הנוגעים לעסקים עליהם דובר / יל קר ורן רביב ולתחומי העסקים בהם קליטה אינפרא- אדום, = יעברו הפרטים לצד השני בפגישה. לתוך התג האלקטרוני החדש יקליד ‏ | המשתמש מבעוד מועד = פרטים הנוגעים אללו | 5 6 ל הוא מעוניין, ובאמצעות העברת התג על גבי מכשיר המצויד במנגנון בצורה מסודרת, כך שבסוף התערוכה תהיה לו רשימה שלמה ומסודרת של האנשים בהם פגש. בעתיד מתוכננים לצאת דגמים > שיעבירו את המידע ישירות מכרטיס לכרטיס ללא צורך - במתקן מתווך. מכשיר נוסף שהציגה בגאווה רבה אנג'ל - ושאחרי זה כבר התברר לי שהיא עיצבה אותו - היה ה- סתהותתססתט/, = המטרה היא להגיע למצב שבו באותה מידה של טבעיות > בה אתם מציצים בשעון, תוכלו להעיף מבט לעבר היד > השנייה, שם תענדו מעין צג קטן, ודרכו תוכלו להתעדכן בתוצאת. המשחק בין מכבי ת"א לברצלונה (הי, הכתבה הזו נכתבה לפני = הפיינל פור אז אני מקווה שאני לא פוגע בנקודה רגישה...) או = במצב מדד המעו"ף בבורסה בתל אביב, | ב 7 ו בב ו ההות סרא במלערו ו שש חב כ בכר 2 - . שש 4+ הליע ב 264-0005206 5 אב 7 נושא ה- 42 \ היווה את מוקד ההתעניינות בין באי התערוכה. לא הייתה חברה בתחום השירותים הסלולרים שמכבדת את עצמה, שלא הציגה דוכן מלא באפשרויות הבלתי נדלות של הטכנולוגיה החדשה הזו, אז מה בעצם אומר השם הזה שכל הזמן נזרק לאוויר מצד החברות הסלולריות? 42 ) פירושו ת1108010קקג. 1161688/ר אן בעברית: תקן אפליקציית תקשורת אלחוטית. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת למשתמש לגלוש באינטרנט וזאת באמצעות דפדפן מיוחד המותקן בטלפון הסלולרי שלו, חברת פלאפון הציגה את )א0006, הפורטל הסלולרי הראשון, כפי שהיא קראה לו. באמצעות פרוטוקול ה- או יוכלו בעלי השירות לגלוש דרך פלאפונם לכל אתר אינטרנט בעולם ואף לבצע פעולות בנקאיות, זאת כיוון שהמכשיר קיבל את תקן הבטיחות .551 המקובל גם על בנק ישראל, חברת מירס הציגה את מכשיר הטייגר, שמצויד בתוכנה מיוחדת המאפשרת למשתמש לכתוב במהירות משפטים ארוכים באמצעות הלחצנים של הטלפון. מי לא מכיר את התהליך המייגע של הכנסת שמות לזיכרון המכשיר, כשבכל פעם צריך להקיש מספר פעמים על כפתור מסוים כדי להגיע לאות המבוקשת? כאן מדובר רק על שם של חבר, אבל מה קורה אם ברצוננו לשלוח 1811א-- ₪ דרך הסלולרי? במכשיר של מירס מותקנת תוכנה בשם 19', היודעת לזהות את כוונתכם רק על פי לחיצות בודדות על הכפתורים. העיפו מבט בסלולרי שלכם, מה יקרה אם תרצו לכתוב את המילה 0 תצטרכו להקיש פעמיים על הסיפרה 4, פעמיים על הסיפרה 3, שלוש פעמים על 5, עוד פעם 3 פעמים על 5 ושלוש פעמים על הסיפרה 6, לא תהליך מעייף? כל מה שצריך לעשות בעל תוכנת ה-19' הוא להקיש פעם אחת על כל סיפרה - כך שבעצם נקבל "מזן[80" - והתוכנה כבר תדע לבד לתרגם את הג'יבריש למילת הברכה 11616 . לאחר מעט תרגול כבר תוכלו להקליד הודעות שלמות בלי מאמץ. במסגרת עשרות חברות ה-כק/-1גז5 והחברות המייעצות לחברות ה - ק()-+5)91, נתמקד דווקא בחברה קטנה שהקימה דוכן קטן וסולידי. החברה קרויה ז6ם612861ה והוציאה תוכנה באותו השם שדי מזכירה את ץ8006. מה שנחמד אצלם היא האפשרות של כל משתמש לפתוח ערוץ משלו, לקרוא לחברים ולקחת אותם למעין טיול ברחבי הרשת. לכל מקום שה-1.04601 גולש, יגלשו גם שאר האנשים בערוץ. התוכנה הזו שימושית במיוחד להדרכות ולבתי ספר וירטואליים שאמורים לקום ברשת. בזמן שבביתנים הגדולים והמרכזים של גני התערוכה הסתובבו להם המיליונרים הרשמיים של העתיד, התאספה חבורה לא גדולה שחבריה יכולים אם רק ירצו, להיות המיליונרים הלא רשמיים של השנים הקרובות, במבנה עגול, מוזר ומרוחק מכל המולת הרקדניות וסוכן המכירות הצורח של קומבינה. זה היה למעשה כנס ההאקרים הבינלאומי הראשון בישראל, והוא נערך בזמן שבו שב ועלה הדיון הציבורי בסוגיית אנשי ה"מקצוע" האלה. חודש בלבד לאחר שחרורו בארה"ב של קווין מיטיניק, אולי פורץ המחשבים המפורסם ביותר כיום ולאחר מסכת ההתעללויות שעברו אתרים שונים בעולם, ביניהם ססגגע, הכינו את הבמה יפה לקראת הכנס. אחרי שיטוט בתערוכה המקבילה (שתי התערוכות בחרו להיות נפרדות מבחינה ניהולית) ניתן היה לצפות שנראה תערוכה שאם לא תעלה ברמה על הראשונה, לפחות תשתווה לה. מה שהתגלה בשטח היה שונה לגמרי, לאחר שאשת יחסי הציבור של התערוכה החליטה לנקוט על גבי בעיצומים ולא לענות לשיחות הפלאפון שלה, החלטתי להיכנס למבנה לבדי. הגורילה התורן בכניסה לא התרשם כל כך מתג העיתונות שהתנופף לו בגאווה על שרוך, והסביר לי שהתערוכה סגורה לעיתונאים. רק לאחר הפעלת קשרים (אבל אני מכיר את איריס, מה?, היא לא פה? עזוב אחי, אחי לא היית איתי בבקו"ם?) ועוד כהנה וכהנה גישות לא מקצועיות, הופיעה אחת האחראיות והכניסה אותי פנימה. כדאי שבתערוכה הבאה יהיו אנשי "קו- ישיר" קצת יותר מאורגנים. אחרי כל הבלגן בכניסה ציפיתי למינימום תצוגה אור- קולית הנושאת את הכותרת "ווב- מאסטרים של העולם, התאחדו!", אולם במקום זה נגלה לי אולם שהיה ריק כמעט לגמרי, מלבד מסך גדול וכמה כיסאות. הרעיון הנחמד היחיד שנראה היה במסדרון שהוביל לאולם. שם הונחו מספר מחשבים ישנים ובאמצעותם שיחקו מבקרי התערוכה במשחקים שנוצרו עוד לפני שנולדו. אם אתם אנשים עסוקים במיוחד, כדאי שבכל זאת תשריינו לכם את ה-27 עד ה-29 במרץ בשנה הבאה. על פי העושר והאושר שנראה השנה אפשר להמר ולהגיד שבשנה הבאה גראה אף יותר חידושים וניסיונות להתבלט בשוק הסוער של עולם ההיי- טק. וכנס ההאקרים? עזבו... אני לא צריך שיפרצו לי למחשב. 2 וה - - -.--/-/-/-/-/--‏ - ו גידב וז זטנקו!-) 66חג צר | ממש לא מזמן יצאה הגרסה החדשה של תוכנת ה -שסקק!1") 66אחג , הקליפר נותן פתרון מהיר ומצוין לבעיה עתיקה: כמעט כל מי שמשתמש במעבד תמלילים, בתוכנות דואר אלקטרוני וגולש באינטרנט משתמש באופציית ה-8516ק - !וס גזור, העתק והדבק, של טקסט מתוכנה אחת לשנייהי. מה שמעצבן גזירה והדבקה זה שבכל פעם מערכת ההפעלה זוכרת 4 גזירה אחת ב - 816סטק011 (לוח זיכרון ששומר את מה שהועתק אליו), | בדיוק כאן נכנס היאנקי קליפר לתמונה. היאנקי זוכר מספר רב של גזירות והעתקות של טקסט ומאפשר למשתמש לבחור במי מהן הוא רוצה לבחור. כאשר "חתיכת הטקסט" נבחרה, היא זו שתופיע בפעם. הבאה שהמשתמש יעשה %+0018 (הדבק). הכלי הזה פשוט מצוין לעריכת טקסט ולהעברת מקטעי טקסט חשובים כמו כתובות דואר אלקטרוני ואתרי אינטרנט. אפשרות כזו נמצאת גם ב-2000 7105 0, אבל היא טובה רק לעבודה בתוכנות האופיס השונות. גודל: 4439 רשיון: חינם | | כתובת: [1ח1ת.%0110ת4/ת61/961/1/85860ח. 1180. שא צון **% 0 ו 0 עוד תוכנה שמנסה לעזור לנו למצוא את קובצי ה - 3ק] שלנו באינטרנט - אם מישהו עדיין לא יודע, קובצי 13 הם קובצי מוסיקה דחוסים אך איכותיים שמתקרבים ברמתם לאיכות של דיסק מוסיקה. הרשת מלאה בקובצי 3 של מוסיקאים מתחילים שמנסים להפיץ את מרכולתם, בקבצים חוקיים של מוסיקאים ידועים שמנסים לכבוש את האינטרנט בסערה, וכמובן בהרבה קובצי 3ק]/ לא חוקיים.. = כדי למצוא משהו בכל הבלגאן הזה צריך עזרה - ואת העזרה הזר = מספקת התוכנה שלפניכם. מעבר לחיפוש באינטרנט התוכנה גם מנסה אחר כך לבדוק אם אותם קכצים אכן נמצאים באתר ואם הם באמת ניתנים להורדה. כשמתברר שקובץ כזה חי וקיים ורק מחכה להתנגן התוכנה עוזרת לנו להוריד אותו בעזרת אינטגרציה עם תוכנות ההורדה . הידועות 1 8וזוסט ו- ג!80711. | כתובת: .03/1010 2118 רמ ס6. 1/1 88 ת. ואר או 108866 סה צ דואר פ6או, יומן אישי מקוון וכמובן חיפוש מידע וחדשות. . הפורטל, שמנסה באדיקות לשמור על מקום בחזית מגמות האינטרנט, הוציא לא מכבר גרסת שליח מידי (861ח0580]/ 1ח9ו5ה1 ) בעיקרון, ה ז0פת10880 של ססוגץ דומה מאוד ליתר תואמי ה- = 100 שנמצאים אי שם ברשת. בימינו, כמעט כל פורטל שמכבד את עצמו הוציא גרסת שליח מידי משלו. אבל עדיין המובילה הגדולה בתחום > הזה היא חברת מירבליס שהייתה הראשונה עם 160 מצד שני, הגרסה האחרונה של שליח ססהגץ מצוינת עבור אלה שמשתמשים בשירותי הפורטל. הז86ת0580]/ ססתגץ - כולל בתוכו . -60 ויר 7 = | מקטעים שונים במקביל. העניין = = הפורטל הגדול בעולם, ותסס.ססוגץ כולל שירותי חינם רבים וביניהם גישה לכל שירותי המידע של האתר, לדואר האלקטרוני של האתר, וגם = ליומן האלקטרוני האישי של האתר. הגרסה האחרונה גם מאפשרת ‏ שליחת הודעות קוליות בין המשתמשים וקבלתן. הדברים היחידים > שמפריעים לי זה המנשק הקצת מסורבל שתופס יותר מדיי מקום לדעתי, - והעובדה שמי שמשתמש בשליח המידי של ססמגץ אמנם נהנה ‏ משירותים מתקדמים ואיכותיים שמציע הפורטל, אבל הוא מנותק | מהמשתמשים ביתר השליחים המיידיים ובראשם המיליונים שמשתמשים = ב-100. | = כתובת: 6א188116.6תץ/61/ותס00.6ם8ץ.1080מ וסט רשיון: חינם ציון; *** | , מצוין למי שבאמת משתמש בפורטל ססהגץ ובשירות הדואר של | האתר, - 13026 (לשעבר ז86/68). | ל-וספוצגוז אבל עדיי . | נשארת התוכנה הטובה ביותר | להוררת קבצים במהירות, גת לא רק מורידה = | קבצים בצורה מאורגנת, אלא - ידה אותם בכמה 0 = ל . 7 2% ]| 5 | שר נצל את כל רוחב הפס, . 8018268011.008. שש ה = התוכנה חופשית לחלוטין, | ותסס.סק8 . 0 אינטרנט אקספלורר 8.8 0 | | א מש המחל של 0 שיהה בערוצי הצ'אט השונים | מיקרוסופט 0 ה של רשת ה- 186 מחם.]ש06]3/טנ/8אוס0חואי/תו 100 ות אצ | 0-2 5 טא 000 | והרחבת קבצים. | דפדפן האינטרנט הטוב ביותת/ = > | סש קולמואו אווש = - מבוסס על המנוע של 0/5 ו אינטרנט אקספלוהה 7 ה61680107.60ם, שש = תוכנת מסר מידי (א1) הטובה = % שש גל : + 3 1 | | + "1 הערה: שימו לב שזמני ההורדות נעים בין מודם למודם, בין שעה: = | לשעה ובין ספקים שונים של האינטרנט. ככה שאם יש לכם בעיית. = לעבור לעמוד הבא, או סתם לקרוא אילו קבצים מופלאים לא תורידו | - = אז אל תשכחו לא לדבר עם קבצים זרים, וב" כ כ 4 צי 2% 1 מאת: אורן רביב רק בגיליון 107 שיתפתי אתכם בחוויות | הילדות שלי | ממשחקי הפליימוביל שעברו ‏ לנגד ‏ עיניי בעקבות המשחק 6קץ11, והנה כבר הגיע אלינו משחק נוסף ששורשיו נעוצים בנוף ילדותינו - 410068 06% :1600 הראשון בסדרה ו 06% הוא רק אחד מסדרה של יי בעצם משחק אסטרטגיה המבוסס על הנוסחה הרגילה: כריית מחצבים,. שימוש בהם, התקלות באויבים וככה שוב ושוב עד שהילד כבר גדל ונמאס לו לשחק בלגו. בהקדמה למשחק, שאורכה 7-5 דקות, אנחנו פוגשים חללית מלאה באנשי לגו, שמתקשרים אחד עם השני באמצעות סדרת נהמות, גניחות ב קשה לדבר כשלפה שלך - כמו לדודנך הרחוק, הפליימוביל - מוצמדת רק הבעה אחת. מה שכנראה עומד מאחורי התפיסה הלשונית ומוזרה של מפתחי המשחק הוא הרצון שילדים / יי בכל רחבי העולם, ללא קשר לשפה, יבינו מה בדיוק אנשי הלגו הקטנים רוצים. בחזרה | לעניינינו. החללית נתקלת בחור שחור, נשאבת לתוכו ומוצאת. את עצמה מסתכלת על הגלקסיה מהצד השני. בחורינו האמיצים לא מאבדים את העשתונות ומיד נוחתים על פלנטה קרובה = ומתחילים בפצולות כרייה כדי להשיג כמות ‏ דלק שתספיק להם למסע חזרה הביתה. אז מה עושים? את צעדיך הראשונים בעולם הפלסטיק תעשה באמצעות שיגור מספר בחורי לגו למכרות כ ו ו במרץ,. אנשי הלגו. מצוידים בכובעי. בנייה כ[ לבדוק מקרוב את כל אחד מהסלעים שהם כורים ב לכיס גז רעיל. | בניגוד לשביתות הכורים הגדולות, שתמיד הצטיינו באלימות רבה, כאן מצב הפועלים הרבה יותר טוב. בכל פעם שאחד מאנשיך הצהובים יחיה חלש מדיי להמשיך בעבודה המתישה, הוא אוטמטית ישוגר חזרה לחללית האם, שם הוא יוכל לנוח ולאגור כוחות. עמיר פרץ היה ללא ו כבר הזכרתי בתחילת הכתבה משהו בנוגע להמצאותן של מפלצות על פני הכוכב. ובכן, נוכל למצוא ביניהן את מפלצות. הסלעים, מפלצות הקרח (בעלות ההרגל המגונה למעוך ו את קצב ההתקדמות בדרכים וכד'. למרות שרוב המשחק מתנהל מנקודת מבט שלישית, יש באפשרותכם לבחור באחד מאנשי הלגו ולעבור לתצוגת מבט ראשון דרכה. אפשרות זאת יל מ לאותה דמות. יוצרי המשחק לא שכחו להכניס גם כמה כלי רכב כדי להפוך את כל החוויה לקצת יותר מעניינית. הובר- בורד, מעבורת וגם: רכב המצויד במקדחה ענקית שבאמצעותה ניתן להתמודד נגד הקירות העבים במיוחד ורכב ממוגן כדי להתקדם באזורים מסוכנים. למרות קיומו של האחרון, לא תתקלו במהלך המשחק באויב מספר אחד של הכורים: מפולות סלעים. ו ה וי מתחת להריסות, אבל כמו שאומר המשפט המפורסם: לכם זה אף פעם לא יקרה. | הרהורים פילוסופים בסך הכל יש לנו משחק, שיכול ללמד אותנו פרק שלהם בתהליכי כרייה. מ" שרואה את עתידו המקצועי אי שם מתחת לאדמה, ואוהב במיוחד לשחק בבוץ, ייחנה מאוד מההקדמה הזו לפרק ה"מרתק" הבא של חייו. כמו ב-שקע1], גם ב-א₪060 :000 ] וט0וג אפשר לומר שלא כל משהק שבמציאות הוא להיט, יכול לעבור טוב .גם למשחקי המחשב. החסרונות הבלתי נמנעים יי ו ו הופכים למעמסה וללא רלוונטים' ברגע שמעבירים אותם לעולם הדיגיטלי. '"'".'. 0 17 5 בעד: פחות מלכלך מלחפור בארגז החול ולא צריך אחרי זה לסדר את כל = הלגו חזרה בקופסה. נגד: הכי נדוש שיכול להיות. לסיכום: כמ! פְסְעֶ₪ּ, גם זה מיועד לדור הצעיר יותר. מאת: ערן פולוסצקי ו ב המשחקים המהוללת 18ז/ 6וחסז)₪3[60 חברו יחדיו כדי להביא לנו משחק ו ששאר משחקי המירוצים מנסים להביא לנו שפע של מכוניות יוקרה, באות ‏ ₪ ופורשה ומביאות לנו מכוניות מסוג אחד "בלבד" - פורשה כמובן! האם העניין הזה יעבוד או שמא נשתעמם במהרה? הדוו האמת היא שברגע שקיבלתיימקובי את 0 ש6ה6פ0 :8 צ, שיערתי שזה יהיה משחק בינוני, מכיוון שהוא מכיל מכוניות של חברה אחת בלבד, וזה נראה כמו טריק פרסומי. טעות ‏ קטלנית! אני שמח לבשר לכם ש-2000 0180116 :1+8! פשוט שולט, וכבר הרבה זמן לא שיחקתי במשחק מירוצים כל כך מהנה. 2000 86[86זס :8 א מצטיין בכל קטגוריה אפשרית, וחובבי הפורשה שביניכם יכולים לרוץ ולרכוש את המשחק ללא עיכוב נוסף. באחריות. ראשית, נתחיל בכך ש-6ה70150 :פחא 0 מכיל את כל הדגמים של חברת פורשה; משנת 1950 ועד היום, כולל 700 חלקים מתפקדים מהקטלוג הרשמי. החלקים משפיעים ב על תפקוד המכונית, ואפשר לשנות הכל, החל מבולמי הזעזועים דרך לחץ האוויר בגלגלים ועד עבודת הצבע של המכונית. פשוט מקסים. 0 נשח6אזס?] :8י]א1 מציע מצבי משחק מגוונים: מירוץ מהיר (סטנדרטי), משחק קריירה (מגניב) ונהג מפעל של חברת פורשה (מגניב ביותר). מצב המירוץ המהיר מאפשר לך לקחת את אחת המכוניות של חברת פורשה לסיבוב, כאשר אתה בוחר את מספר המתחרים, את המיקום והכי חשוב- את דגם הפורשה שמתאים לך. מצב הקריירה למשל מאפשר לך להתחרות כנהג | מירוצים, | החל משנת 1950 ועד לימינו אלה וניתן | לרפוש מכוניות | (חדשות | או משומשות), לשפץ. אותן, לרכוש עבורן חלקים וכו'. מצב נהג המפעל מעביר אותך מבחנים שונים בדרכך להיות נהג מוסמך של חברת פורשה - זה אומר שיהיה עליך לבצע פעלולים שונים עם המכונית (סיבוב של 360 מעלות בעזרת בלם היד, לדוגמה), למסור מכוניות ללקוחות (מבלי לשרוט אותן, ובלחץ של זמן) ולקחת על עצמך אתגרים שונים ששאר נהגי המפעל מציעים לך. מודל הנהיגה ו 0 6הס6אזס מצטיין בכל תחום אפשרי אבל התחום החשוב.: ביותר הוא מודל ‏ הנהלגת: שלה: מודל הנהיגה של 201866 :6"] אצ 0 תוכנן היטב ובעזרת מערכת פיסיקלית שמבוססת על" 4 נקודות, המכוניות מתנהגות בדיוק כמו בחיים. חוץ מזה, משקל המכונית נלקח בחשבון, כמו גם התאוצה, מצב הגלגלים, פני הקרקע, לחץ הצמיגים ומספר רב של פרמטרים נוספים. כל סיבוב, כל פנייה וכל האצה מרגישים מציאותי והמכוניות השונות מתנהגות כמו המכוניות האמיתיות עליהן הן מבוססות. 0 ש6והסאזס :18 מכיל גם מודל נזק מפורט, שמדמה נזק מציאותי למכוניות. גרמת ו מסוים. אה כן, ומומלץ מאוד הגה/ג'ויסטיק 8 שטטי] כדי להרגיש באמת כל קפיצה והחלפת הילוך. אגב, המשחק עצמו מתרחש ב-4! י ו מסחריים, ערים, אזורי כפר מדהימים, מסלולי מירוצים 3 ועוד. | מכוניות מסוגים 4 ו מ 8 מהמסלולים והן אפילו ' מגיבות בהתאם לנהיגה שלך. (מהבהבות באורות הגבוהים וצופרות בטירוף כדי להתחמק מהתנגשות). פרט לכך, חלק מהאזורים קיימות מספר דרכים להמשיך ואתה יכול לבחור את הדרך החביבה עליך בהתאם לאורך שלה ולמספר הפניות. בזמן המשחק, אפשר לצפות בפעולה מארבע זוויות צילום (עַל הפגוש, בתוך תא הנהג, מבט חיצוני קרוב ומבט חיצוני רחוק) - מבט תא הנהג מאפשר לך גם להזיז את הראש לאחד הצדדים או לאחור, כדי להפוך את המשחק למציאותי ככל שניתן. למרבה הצער, אין מראות צד פעילות, אך אפשר להשתמש במראה אחורית. (20000 07906 :8י]צ] | מכיל גם מערכת הילוך חוזר מרשימה, שמאפשרת לך לצפות במירוץ ממגוון זוויות, ולהרשים את בני המשפחה והחברים ביכולת הנהיגה המופלאה - פעם ראשונה שהצלחתי לגרום לאמא שלי עמוד מול המסך ארבע דקות רצוף כדי ו משחק מחשב. אין צורך לציין שהיא התרשט עמוקות מהמשחק ומהגרפ"קה המרשימה של משחק יחיד ומנוע גרפי המשהק לשחקן יחיד של 0 שהתטשאזס] :א היה מספיק לי, אבל מסתבר שהמשחק תומך גם במשחק ברשת, במשחק של מ מול - מודם ובמשחק ברשת האינטרנט (ראו מסגרת). הקטע | הוא שהמכוניות לא גַם על רשת אטית, 0% ק עם ההגדרות השונות של כדי לכל את הביצועים הטובי חיבור הרשת שלכם. 20000 שהטפזס] :פיז לא משתמש במנוע התלת ממד של קודמו בסדרה, אלא במנוע גרפי חדש לחלוטין, שמאפשר למשחק להתמודד עם כל האפשרויות החדשות ועם מודל הנזק. כאשר גורמים נזק למכונית, אפשר לראות היטב שקעים וכאשר גורמים נזק מסיבי, המכונית מתעקמת כמו שצריך, חוץ 0 המנוע הגרפי של המשחק אפילו מאפשר לעצים שמקיפים את המסלול להטיל צל על המסלול, פשוט מרשים. המנוע הגרפי גם מציג את השמש ואת שאר מקורות האור בצורה מאוד מציאותית ומערכת החלקיקים של המשחק מציגה דשא, אבק ית הסאונד אחד הגורמים ששחקנים נוטים להתעלם ממנו הוא הסאונד, וחבל. ובכן, 01806 :5 א 2000 פשוט מחייב אתכם 0 רמקולים איכותיים להוציא. - ממנה. את -- כל אחת מהמכוניות מתאפיינת בסאונד מציאותי, החל מההתנעה של המנוע, דרך רעש המנוע במהירות של 200 8 ועד האפקטים התלת ממדיים שמושמעים במנהרות. חבל להפסיד. לסיכום, 2000 66אזס? :א הוא אחד ו מ = יי -. שתי הערות. קטנות ג בקשר ור לתמיכה של 6 = המשחק. באינטרנט; > | 2 = ראשית, 418 3 הבטיחו / | לספק מכוניות נוספות. באתר האינטרנט. 5 שלהם כדא למרוקו כ שנית, אפשרות המשחק. באינטרנט. נמצאת. בשלב. בדיקה מסיבי, ולא ברור מה > | ירה עם זה. כאשר אני בדקתי את " | המשחק, אי אפשר היה לשחק באינטרנט, = -- משער. ש ו יתגברו 2 כל עושה צדק למכונית. מצוינת: כמו הפורשה. בהמשך למסורת של 8/\, אנו עדים כאן להשקעה רצינית | בגרפיקה, | בסאונד ובמשחקיות, ואגי בטוח שהמשחק הזה יתפוס, 449% | ב1 1 4 4 ור | בעד: ₪ גרפיקה מדהימה, סאונד מעולה, כיף. ₪ אתגר והנאה. ] נגד: 5 אפשרות המשחק באינטרגט עדיי לא עובדת. קהל יעד: חובבי מכוניות באשר הם, ובמיוחד ₪ חובבי פורשה אםטרטגיה מאת: ערן פולוסצקי ז'אנר האסטרטגיה פורח לרומה % אר, מספר המשחקים המקוריים הולך ופוחת. משחקים כמו 6מס 51 16 מגיעים רק לעתים רחוקות ו משתמשים באותה נוסחה שחוקה של. האסטרטגיה מזווית חדשה לחלוטין. 51 ומ00שח1 א ע188חג סה :ע13[651/ הוא משחק 4 0 ב"זמן אמת", שמתרחש בעולם פנטזיה קסום הכולל לוחמים, קוסמים, | | גמדים, מפלצות ואת כל שאר החבר'ה המוכרים. הייחוד של ע9(691]/ וא | = שבמקום לשלוט בדמויות לחלוטין, כפי שנהוג במשחקי אסטרטגיה, אנחנו רק יוצרים עבורם סביבת - מחיה והם חיים ופועלים בצורה עצמאית. אגב, | | הדרך הטובה ביותר לתאר את 18084 היא. | כשילוב. | של טפס ,518 116 ו- 181 021 1167068 כ הר א אז אמרנו כ אנחנו ' יוצרים סביבת מחיה, " . ₪ | שחקים פשוט |. | 'בנה, תקון , חזור על . חתהליך", מבלי לחדש דבר. כעת, מגיע אלינו משחק ‏ | אסטרטגיה/ניהול בשם ותו5 (ַ800םו א 6 ןא . והוא מבטיח לטרוף את כל הקלפים ולהציג לנו את ז'אגר -. אבל 2 - ששחאש | ההתחלה. מלבד בניית מבנים, שיפורם, חקירת שכנולוגיות והטלת מסים, 0 גם יכולים להשפיע על עולם המשחק. בדרכים ישירות קצת יותר. דרכים = = נוספות הן לגייס גיבורים או להטיל קסמים מסוגים שונים. בנוסף, בדומה 0 - 2011.05)ק, אנו יכולים גם לקבוע מטרות שונות עבור השחקנים, איך קובעים מטרה? אה, זה פשוט: מכריזים על פרס שמן עבור חיסול מ הריסת מבנה או חקירת המרחבים והגיבורים כבר מגיעים לבד. | התנהגות הגיבורים ניהול הממלכה זה באמת דבר חביב, אבל הגיבורים והאופן העצמאי בו הם מתנהגים, מהווים חלק מרכזי מהמשחק. הגיבורים מתנהגים בהתאם לסוגי הדמויות השונים (בני אדם, גמדים, אלפים וכו') ובהתאם למקצוע שלהם (גנבים בדרך כלל פחדנים, רודפים אחרי כסף ולא ממש נאמנים לממלכה, בעוד שפאלאדינים הם אמיצים, נאמנים, ושמחים לחסל מפלצות לטובת הכלל). חוץ מזה, המשחק מצליח ליצור אשליה של רצון חופשי של הגיבורים, ווה קצת מתסכל כאשר הגיבורים לא עושים מה שאתה מצפה מהם. גיבורים טיפשים (כמו ברברים) לא מצטיידים בשיקויי ריפוי, גיבורים פחדנים מתעלמים מהפרסים שאתה מציע וגיבורים חלשי-אופי עלולים לבזבו את כל הכסף שלהם בקזינו (כן, יש אפילו קזינוו במקום לשפר את ארסנל הנשק שלהם. בכלל, העניין הזה של ניהול הממלכה והשפעה בדרכים עקיפות שונה מאוד מהטקטיקה הרגילה של "בנה כמה שיותר יחידות ושלח אל האויב", וזה אפילו נותן הרגשה קצת מוזרה בהתחלה. אחרי הכל, כולנו רגילים לרמה- גבוהה מאוד של שליטה בדמויות, וכאשר אנחנו לא יכולים לשלוט ישירות בדמויות - מרגישים שמשהו חסר. למרבה המזל, מתרגלים לקונספט | החדש במחרה, ואלו מכם שלא יכולים לי קצת פעולה תחת הידיים תמיד יכולים להטיל קסמים מסוגים שונים (קסמי התקפה, ריפוי וכו') כדי להשפיע ישירות על עולם המשחק. אמנם קסמים עולים כסף אבל צ'יט קטן ל לפתור לכם את כל הבעיות ולאפשר לכם להשתמש = בקסמים על ימין ועל שמאל (למרות שאני = אישית לא ממליץ על הטקטיקה הזו). << יר . לדעת = | ב > / | א רל ב - [ 7 בקרת נתונים כדי לעזור לשחקן לנהל את הממלכה בצורה נבונה, ץ13[681/] מספק שפע של סטטיסטיקות ומידע מסוגים שונים. רוצה לדעת כמה נקודות פגיעה יש לגארט הגנב? אולי מעניין אותך איזה נשק נושא איתו קונאן הברברי? אין בעיות - אפשר לראות את התכונות של הדמויות, את כישורי הלחימה שלהם, את הנשק והחפצים שלהם ואפילו תיאור של הפעולה הנוכחית שהם מבצעים, כל זאת, בעזרת מנשק פשוט למדיי. אפילו לאחי בן ה12 - לקח בדיוק 5 דקות להבין מה קורה ומי נגד מי, מבלי לקרוא את חוברת ההוראות (הרבה עמורים, באנגלית פשוטה), כל המרבה.. = | ץ61ן[8] מכיל מצבי משחק עבור שחקן יחיד ועבור משחק מרובה משתתפים, ושניהם מעולים. מצב המשחק עבור שחקן יחיד מכיל משימות מגוונות (החזר את הכתר האבוד, השמד מוקד רוע, חפש ספר קסמים עבור קוסם זועם שהפך את כל הלוחמים בממלכה לטיפשים כמו נעל...), בעוד שמצב מרובה משתתפים מאפשר לכם להקים ממלכה לתפארת ואז לשלוח את הגיבורים ל"פרק" את הממלכה של היריב. המשחק עצמו מוצג על ידי מסך שמתחלק לארבעה חלונות: חלון ראשי שמציג חלק מעולם המשחק (אפשר לבחור שתי רמות "זום"), חלון. אחד שמשמש כמיני-מפה, חלון נוסף שמשמש כחלון מעקב (אחר גיבורים, מפלצות או בניינים) וחלון אחרון שמציג מידע בנוגע למבנה/ גיבור הנבחר. החסרונות והסיכום ןא הוא משחק מופלא, את זה בטח כבר הבנתם, אבל יש לו גם כמה חסרונות קטנים. ראשית, אי אפשר לשנות את מהירות אחטרטוגיה המשחק. זה נשמע כמותרות במשחק אסטרטגיה ב"זמן אמת", אבל בממלכה גדולה קשה לעקוב אחר כל ההתרחשויות, והיה נחמד אם היה אפשר לעצור לרגע את הפעולה כדי לוודא שהכל מתנהל לפי התוכניות. חיסרון נוסף הוא שבזמן שחלק מהמשימות הן לא-לינאריות ומאפשרות לך לסיים את המשימה בדרך שלך, יש משימות שחייבים לבצע בצורה מאוד מסוימת, וכל ניסיון לעשות משהו שונה גורם לך להפסיד במשימה. לסיכום, ץ4[6%1]/ הוא משחק אסטרטגיה מקסים, שמפיח בז'אנר חיים חדשים, לשמחתנו הרבה. 5 2ו/ משחק אסטרטגיה מזווית חדשה לחלוטין. עשיר בפרטים, מעניין ומהנה. נגד: אי אפשר לשנות את מהירות המשחק. > בחלק מהמשימות יש מעט חופש פעולה. קהל יעד: חובבי אסטרטגיה, וכל מי שאהב את. פטסוטקס ,81 ]0 8פסזסר! א! 5חו5 סחד. מאת: אורן רביב עולם? אז מה יש לנו הפעם? עולם המשחקים שוקק ושוצף ו הוכרז בין השאר על יציאת טרילוגיה חדשה בסדרת ץה)ת9] [התו/. חוץ מזה, תמונות ראשונות על ה-80 6286 החדש - הכינו את החסכונות. ה-66חה שו ₪07 6הזג:) בחשף עולם המשחקים הניידים עומד לבצע זינוק נועז לעבר טכנולוגיית ה- 32 ביט. 806 40]/8/ 30 6הוגנ) הוא המחליף המצוין למכשיר הנייד המוצלח הקודם של נינטנדו, ה- זס]0?) 50 6הו18). כפי שכבר פורסם כאן בגיליון 105, לגיימבוי החדש יהיה יותר כוח, יותר ביצועים וכמובן, משחקים ברמה גבוהה יותר. הפעם אנחנו מביאים אליכם תמונות רשמיות של מ ראה המערכת החדשה. בנינטנדו לא מתעלמים מההיסטוריה, ולכן כל המשחקים שיוצרו למערכות הקודמות יתאימו גם למכשיר החדש. ואם לא מספיקה -₪] לכם כמות המשחקים הקיימת כבר, תמיד תוכלו להשתמש 5 באפשרות החיבור המיוחדת למערכת ה"דולפין" החדשה של נינטנדו שתצא לשוק בעוד מספר חודשים. | תאריך היציאה הרשמי של המכשיר יהיה ככל הנראה באוגוסט + השגה ביפן, אולם ישנן שמועות רבות המדברות על תאריך יציאה 7 מוקדם יותר. / נינטנדו חברו ליצרנית המשחקים המצויינת ווח8ת0 ליצירת חברה 2 בשם 21 6!וטסו/1, שתהיה אחראית אך ורק ליצירת משחקים ל - /23), 3 הגדולים של 2 1375121108 50 הנה דוגמה למה שאתם עומדים לראות... רתיוו ]' טג']" ת%6א16' - סש6מזגא סדרת המשחקים האגדית | שהביסה ‏ את ז0ות08] השחג%, זסותטות |ס6זופ ר- וט וס 6 101181 רק ממשיכה לצבור כוח. היזכרו לרגע בקטעי הפתיחה המדחימים של 3 א₪ א א ך ואז העיפו מבט בתמונות כדי לראות איך ייראה דור המשחקים הבא בסדרה. ו שוב, קשה להבדיל בתמונות בין קטעי ה-0זוח] לבין המשחק עצמו, ולמרות עשרות משתקי המירוצים שכבר הוכרזו למערכת החדשה, נראה ש- ₪05 ו- 612% יתמודדו ראש בראש על הזכות לעבור ראשונים את קו הסיום ולזכות בבכורה. 0 והופווו]. וגיו ) 00 וחד עליית מדרגה משמעותית לעומת המשחק הראשון בסדרה בכל התחומים למעט הגרפיקה. מה לעשות, קשה לבקש ממערכת וקנה !ו .%/ // 6 %([ 006... / א - מו ה- 5 להתעלות על עצמה בנושא הזה. כדי 0 ולשחק בדבר האמיתי תצטרכו לחכות עד לבואו של 28), שיכיל בתוכו יותר מכוניות ויותר מסלולים אבל חשוב מכל - גרפיקה ריאליסטית במידה כזו שתוכלו לראות את השתקפות שלטי הפרסומת על פח המכוניות. בעוד ש- א12) ישים דגש על סימולציית נהיגה ברמה כ עכשיו זה רשמי: 3 טאגט0 מגיע ל-2 ה0ווגו | שתי חברות מתחרות ביניהן כרגע על פיתוחם של יי טאהו(), כששתיהן עובדות על גרסאות ל - החטז/ 3 08%0(). החברה המקורית כ]] היא זו שתחליט בסופו של דבר איזה מהגרסאות 7 יי כרגע במנוע במספר רב של פרויקטים בעוד ש-%0]1 ה (טהטוסי] וט וטספ .2 שוושוט1) עובדים על גרסאות 3 000886 וככל הנראה כ ו ו יי .א.8 בקווייק אוניברסיטת קליפורניה תתחיל בתוכנית לימודי התוכנית הבין תחומית ללימודי משחקים בסתיו הקרוב. חומר הלימוד יכיל בתוכו קורסים ממגוון תחומים כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עיצוב גרפי וקינטיקה אנושית. מיליון דולר כבר נתרמו לתוכנית לצורך בניית מערכת תוכנות שתקיף ותרכז את כל חומר הלימוד, 1 6ן בחינם אתר חדש של 0 אינטרנט לדרימקאסט ביפן מציע ל - 500,000 הלקו וחות הראשונים שלו שיירשמו לשנה 0 מערכת דרימקאסט חינם. דמי הרישום הם 27 דולר ובנוסף כל חדש יעלה לכם -23 דולרים. מי שמעוניין לנסות ולבדוק את ו ועוד בענייני )פש6מוהטיוכו חברת 8011 ה ו משחק תפקידים א רכת הדרימקאסט שאמור לצאת לשוק ביפן בקיץ הקרוב. המשחק, בסגנון דיאבלו, יאפשר לקו לבחור אחת מכמה דמויו ביניהן אביר, נינג'ה, לוחם אומנויות לחימה, קוסם או גגב - כַע | לשפר את איכות חדמות גם 7 ג'ויסטיק מיוחד ל-פט)0 חברת [ז10! פיתחה ג | חרש למערכת ה-2 יי י והמצליח של סטומה1 - וחטוחהווזטס 1 טג ו 90 6וחה:) 10840 טחויוק5 6מויד בתחילת אפריל התקיימה ביפן התערוכח הגדולה ביותר למשחקי טלוויזיה. הציפייה לתערוכה הייתה גדולה ביותר היות וזו הייתה : התערוכה הגדולה הראשונה ביפן בנושא הזה לאחר יציאתה לשוק של מערכת הסוני פלייסטיישן 2, גולת הכותרת של סוני הייתה הצגתם של שלו שת המשחקים הבאים בסדרת 0. [ההו 2 הראשוז 0 הישנה ואילו שני האחרים לפלייסטיישו | מהכותרים החדישים ביותר שיצאו הבא נעביר סקירה קצרה על כל אחד מהם): וו גי 9 צְא010] |החו], 4 סזר] ]0 גוהטזם, 2 +]1הא טפזטזא הווסי6 9 >חטן הפו 01 פחוא, א פט!₪ |[הוט]א, 2 א שמסטט.1 הגוההטטוא, 00 טוקוה צ21) [הסקקוא !3 3), פופו 6 צה+ן 666 2 חטוז313+ה| 0 חטטטס5 ההוסצ טטצ או1. 7 וה וחה וי ו טווטפוט), ,2.62 וושההפוטזטכן1ה א וט וטוא טג צגכו שוויד ה זו ץש וטי] טסצאאו1. סטווטזט ו 2 סזסי) סטוטגוחו, 31 צ5ג1הג>] |החוי] א. צפהוחה] [גה]. )ההז |ההחו'] [החו'1 שורד 19 הי והחוי], צמד המילים האלה מתקשר אוטומטית לפלייס להצלחה 0 ולכן ההודעה הרשמית על יציאת טרילוגיה בסדרה הייתה גולת הכותרת בתצוגה של סוני השנה. כאות הוקרה לשני הקים האחרונים בסדרה שממש שינו את פני מפת המשחקים בארה"ב, החליטו בסוני להוציא את א1] למערכ יחזרו לעיצובן הישן, ותהיה התמקדות רבה יותר בעלילה בסצינות 0 מרשימות. ב-%1א/ שיצא כאמור למז ורות לשחק 6הו1מ2) גם כנגד ב הפלייסטיישן 2 לרשת ל מ ₪ קה דוד ו טוב באג לת שאי מל ים. לתגובות, שאלות,. מ ו ו ההוטש.11 וס 6 הט וערות וחארות: אה ה "רה :₪ . לקד 25 - עס זו 1 = =- צ א אחרי הנפילה הגדולה שחווה המשחק השני הנושא את דמויות 501% שעסק בשאלות טריוויה וש"600 המילים עליו נחסכו מקוראי קוא, מגיע משחק המירוצים המאפשר לך לנהוג בפרעות ברחובות העיירה המופרעת. אמנם דיווחנו על הצד החווייתי יותר בגיליון הקודם אבל החלטנו להתעכב שלוו מזוויות קצת אחרות בגיליון הנוכחי. וות לאלו שתמצא ושטה] הססווגי) - השני או הוותיקים אפשרויות המשחק זה . - ה.- התמודדות על תואר האליפות. שבינינו בוודאי זוכרים את אחד ממשחקי ה-')2/ הראשונים שהציגו משחק בסגנון שש צאטסה/, ששילב | דמויות | מצוירות המתחרות ביניהן במעין מכוניות קרטינג גדושות בכוחות סוס. סוג המשחקים הזה היה אחראי עם השנים לכמה משחקים נחמדים מאוד - 16808 הפוג ) פַחו4 שכבר נסקר במדור זה בעבר - כשהדגש שניתן בהם מופנה לכיוון ההנאה מהמהירות הגבוהה והדמויות המוזרות שיושבות כששלושת רבעי גופן מחוץ למכונית, ופחות על יחס העברת ההילוכים, היגוי יתר בסיבובים או צבע הג'נטים של ₪ המכונית. - 81% 5001 לא שמעו כמובן על מירוץ הוגן ולכן יעמדו לרשותך "אמצעים'י ב יי וי עצמים, חיות או אפילו דמויות מהסדרה כ ביניהם אפשר למנות את ה-%/₪6") 8 +11 0601816ו]")(ואני אפילו לא אנסה לתרגם את זה לעברית) ואת ה- שסז] 8חותהופ תגסוא6]א מדרום מ 0 מי שמכיר ואוהב את מצוא לעצמו את היצור | , שישמש בתור בשר תותחים. המירוץ הראשון בנוי בסגנ - מעבר בין 4 נקודות ציון - אולם ל: ו בו זכית יְ בסגנון "תפוס את ה כך תצטרך לתפוס תרנגולי הודו ביום הספר העירוני, ויותר מאוחר אפילו תנסה ל את השטן שמנסה להתשלט על בסילבסטר של המילניום. ו כיוון הנסיעה הנכון במסלול, זה יוביל לדילוג על נקודות ציון חשובות ובסופו של דבר להפסד במירוץ. לטעמי, כל זה לא מוצג בגרפיקה יוצאת יי יי ל מ יי לי ו רוחה של 16 ו הסאונד לעומת זאת מצויין ועשיר במשפטים ובפניני עכשיו, אחרי כמה מירוצים, תגלו שקשה מאוד לע קוב אחר כיוון הנסיעה הנכון במסלול, זה יוביל לדילוג על נקודות ציון חשובות ובסופו של דבר להפסד במירוץ. המפתח העיקרי שבעזרתו תוכלו ו מ ו ד הוא מצב האליפות. מ-14 המסלולים במצב הנ"ל מתרחש באחד מחגיה האחרים של העיירה, כשרק 3 מהם מציעים לכם להתחרות בצורה הרגילה וכל האחרים הם עירבוביה של יריות, קללות מצד קרטמן וניסיונות לחמוק מהנשק הביולוגי של טרנס 0 החלק הזה של ה 1 שאינם אוהדי הסדרה והצליח בכל ואת לשרוד עד עכשיו, ו תהיה כאן חגיגה אמיתית. | בסופר ‏ של דפר, ניתן - לומר - צ!441] 1% [ווו50 מנסה לעשות משהו קצת שונה בז'אנר ה-44607 הססווג') שממנו הוא יונק. דמויות ?5 הן ככל הנראה ב העשיר ממנו הן באות אפשר ליוצרי המשחק להכניס כמות גדולה של בדיחות ואזכורים מהסדרה. הבעיה היחידה בכך היא שמי שיהנה יהיו רק אלו שבאמת צופים בסדרה כל שבוע ומצליחים לזכור לאיזה יום ושעה שיבצו אותה בשידורי קשת. כל אחד / 5 ר* 2 למכירה/החלפה המשחקים הבאים:2 1010080588א, 0 60% זגת, זז עסס.זם, (26) אפ א1חתמזד, 2 001 .זה ידא 2 1 ידנא 11870 7 אדדדתת, 85 תחת סזט, סאזתסד סאא60, 0742, 5אס ב אגזסאז, ד1סש-5א, דד 2 צ08סד5 צסץ, על א, זק :2 6מחז ואת קס 05 2 ג זטכ, אמץזאכ, סדג ואת + 64סשאמדאזא, חז 5/7, וכן את הסרטים למחשב: סאות' פארק, המפקח גדג'ט ועוד סרטונים מצחיקים. הכל במחירים נוחים. קובי, 07-6330063. למכירה/החלפה המשחקים הבאים: 6 1016 סאג ד סזוא, ה ץש זגאם, 6478 0858 41, חח ז זט סז הז + 10 גזס, 7 6זס)ג וא סאג ז[הסזא, 2 א600צד :סקא אד 2 0068.זס אמכ, 58 א כאג אמפפוה, [אסידא גת מצד :8 ותד תשא הא 0.7.4 8 אאא מדהזאי זט, 9 תמסטאהג/א תםהאטתט, 3 פםסטאג א <וה5אסזוא 6 2 5 זמידד50, :5ספאג זאסס, צידם אס ,641 מצד פאסצפם החדת חזד .5 5סאאא, מ פסשם, המוסק סד .1 61 למנדירה ואסזד 2 זז/ז6, משזאס,. אס אאגכ, 3 א 0ס, 2 פת6 תסדסוא, 3 6מסאמה, דח גת הת ה חתם, וכן את הסרטים הבאים על גבי תקליטור: מאטריקס, אימת הפנטום, פרקים מהסידרה סאות' פארק, אוסטין פאוארס 2, ס8, אוקטובר סקיי, אמריקן פאי, טרזן ועוד. עומר, 06-67532495 או אדם, 7--, למכירה משחקים מקוריים (חלקם עם קופסה וחלקם בלי): 99 את מקורי עם קופסה, 6054 18 הת, המטסא ,5001 אזג א תס צ042 ₪ אפדסתא - 7?האשלפדאסו, חז פססזםט, אמ458 5 מחד, 1 המסןגא הואסד, צדאז8 0 8דתת אדפ 5 אגת, מסאמפזם, דפס מס זסק ד פ, .]אאא | 04 אהד אסת פאס פ5אפטאגצ ]ות תדאם, גברים בשחור, 98 .51/ו, פיפוש, 000 א2] 2 500058 הטזסכ, 58 אאאגכ תס אפזכאש6 מה ד14ספאדתאצא, אסואזפ, הד ססס.זט, [אטזאם זוא 3 מחד, 8 .1 41 מידססת פ.זאסעו, הפנתר הוורוד בהוקוס פוקוס, הפנתר הוורוד במשימה בינלאומית, אשם ,0641אם, צרחאאחדת 0 45% :פס סא אמפיסק אספא ג 5 המסא סססאי 2 אמאח, 3 ]אא 5ומסאא תוא ד 6. ערן, 03-6344883 או 03-6344881. למכירה מאיץ גרפי 18א4 1ד4. דניאל, 02-9919299. למכירה המשחקים הבאים על גבי תקליטור במחיר של 15 ש"ח בלבד כל אחד: כוחות האופל, הנסיך הפרסי 1+2, אופנועי הרעם, קפטן הוק, נקמת הצעצוע, שרלוק הולמס. מירוצי מכוניות, מתקפות אוויר, מייקל ג'ורדן, מ6אסת מ זם, ₪ סקז מנד, א[5 055 צ6שאווא סא, 53008 אד צ8, זט 14אם.ז זוא מעוניינים אמדאשטת צדאטסם, סז ד8זת, 5 סקס ,זה 6די גד 0 ד אמס,001, 2 פאנכ, 630571 חק דד דג הואזק, 5 א 64% 1.5108 א 6זסואה, אס 8אוס ג פ, ,1 זה םחה 57 א ד אםק0, אפאסטד פשם, וכן המשחקים הבאים על גבי תקליטור במחיר של 5 ש"ח בלבד לכל תקליטור: 1.0 משחקליק, 2000 נינטנדו, טוש טוש 2, אנגלית מסביב לעולם, אנגלית בקלי קלות ו-98 ,₪41.41 '07סש. אילן, 03-9040172, לא בשבת. למכירה הפריטים הבאים: מחזור שער המוות (7 ספרים) - 200 שיח. ספרי ריוונלופט - 30 ש"ח כל אחד. אסופת מפלצות, אוגדן ראשון - 50 שיח. עקיבא, 08-9264671. למכירה המשחקים הבאים לפלייסטיישן: אמאט, דתי חהסת, 2 ה זוע אסצק צפ, אאוסכ 546% שעטאא, 2 זט /םזכוא, 005 ועוד משחקים רבים אחרים במחירים של כ-30-35 ש"ח. דודי, 054-530613 או 03-6341274 (בשעות הערב בלבד). למכירה משחק המחשב מז .11, משחק אקשן הטוב של השנה ב-170 ש"ח במקום 200 ש"ח, המשחק כולל: בונה שלבים, חוברת מקורית עם כל העזרה הדרושה להפעלת המשחק, אריזה מקורית וכמובן המשחק המלא. עומרי, 09-7716202. מ עפונביינים מעוניין במשחק 13 אמכ אזג פם. ניב, 03-9307081. מעוניין לקנות את המשחקים: ם, דד 1 הממדה שזקק, 2 הממד צזקק ו-2 מאטדאהג צצכא. ליאור, 5,,. *- מעוניין בתוכנות הבאות: משחקליק 6 הצילו * מעוניין לקנות/להחליף את המשחק א מעוניין להשיג את המשחקים > משהק תבקידים 6 למכירה 6 2 15א51 מחד, 6א0, ץצ 605 מחד, ג יהמ ואאגק הד 90 צן זג :אק המד 90, ג דש 0 3 ז/ם דאטס1פתא, גפ וכן בסרט המחשב - 48% ד 50. אלירן, 03-9024832, מש חקי תפקידים. *= שחקן כאכג או אפ מעוניין להצטרף לקבוצה מאורגנת באזור רחובות/מזכרת בתיה. שני קינן, 8, * מעוניין להקים קבוצת "אק" = (דרקונים ומבוכים), בעיר כרמיאל, לגילים 11 עד 1 (מיועד לשחקנים לא מנוסים!). ניר בר-צבי, 6,,. פססתט 5180877 וחבילת ההמשך). אבי, 09-8628288. הבאים: 2 74 00), 2 ד ד דא זא ךס ש-ק, 4 055 .0001, אזעטסאא, הד סז 5001, כ3 אג אאא 6 כע3 אסאפ ג 500 משססא, 2 זום דטאכזפ, אמסאתם 0 החד סא זוא :ץצ דחסוא, 8 סאזא, 6 קס זגו ץצ מאה. ז, ספזהא זאש אד 6 2 006 ם זטזת אמ אם, 0, מסאסע גד זמס, 8% אוסמאזג, סידא סתתע פצ פאם. 1 4 פמם?5 חסק קטתצה 513 657דשס, שת 1 1 5 [צ5 א6זטד, ממזתס, 5 אסא אאשסדכזא, ש1ססאד 6זאסד, טקש 56 אג םא כע3 אגא אמק מספפא .טס חח דזפ טק צאס.זסט, 56 אכ 8 אמפסו 3 אה סס, אסם.1 1 6, המוא אק ו-6אז אס אוסאפ. שמוליק, 03-5321123 או 2 ולא בשבת). הצ והזסד :אע6ספ היפנים באים! "10 8 6 ) המשחק שוגאן מתחיל בהכרות שיש בה את כל המ , נקמה ותכ לא מומלץ לה כבוד רכיבים היפניים ה מנות, בקיצור בח בז'אנר אסטרטגיה מתרחשת ביפן של המ עצמכם לוחם שמטרתו 1 מפה לכמו: קן טא ה | עוד נוסיף, -- מפה אסטרטגית בה תתכננו את הקרבות ל ליל רץ ₪ טקטית מלווה ברא 9% שי צב) ש ולשלוט גם בשוגאן. בה !ו בא קה מעוצבת לפרטי 7 נפגשים פקטים בתלת - ב ממד | ו הצבאות, כאשר כות פרטים. 2% ו 0 מתנהל בשתי הזיתות צ0ס4הסספחהד שיעור בהיסטוריה מפיץ: 50/1 וט ץ606706ה הוא משחק ‏ בז'אנר אסטרטגיה בזמן אמת. שיתפרסם בקרום, שמת באדמות העתיקות של האצטקים בדרום אמר 2% 60 משלב, מל יי את חסווב?ו1נשו6,: כלומר: לפני לקרבות תצטרכו להנדס אימפריה שלמה מזבהות והעלאת קורבנות, לפי מיטב האצטקית. עוד נוסיף, שרמת עולה משלב לשלב (החל מלחיט ועד הפולשים :הספרדים), מתנהל בצורה די אטית, : שיעור בהיסטוריה... טגיה ש .יוו .חן 55 רחש . - 2 הנכ ב לע =טסודה- ‏ והדשו לא משהו ידד משחק 6טטווגת [ג]16/ ל יי ם % סח את מה שבסביבה. בעוחנו המומים ניסיגו להבין מה צריך לעשות עם הרובוטים, ועבר די הרבה זמן עד שגילינו שכל רובוט. מורכב משלושה הלקים: זוג ב ור לכל קבוצת רובוטים תכונות מיוחדות. כך, לאחר הכרת הכוחות הפועלים, על השחקן לבחור ב מעוניין להצטרף וללחום.לכיבושי פלנטות. בכל אופן, אנחנו לא כל כך התלהבנו מ- 6טפוופת 16191/, אבל סביר להניח שמי שאהב את חסוו3]!והוםט/ 10131 ומשחקי מדע בדיוני אסטרטגיים אחרים, ייהנה גם מהמשחק זה ז ו א- רעי 7 7 גרוה ו צר יוו בד 4 1 1% / ! 1 2 ד ב ו בו ב וב העאסו =ה6אהווס6 לוחמה דיגיטלית במיטבה ו ו בוודאי כבר ניחשתם לפי התמונות שב - התטאס1] 6ו[6חהותס:) מחכה לנו מערכת קרבות בין כוחות המערב וכוחות המזרח, אלא שהפעם מדובר בסימולציה של הליקופטרים סובייטים שנבנו על פי תוכניות מפורטות ואמיתיות של הצבא הרוסי. אנחנו התרשמנו במיוחד מדגם ₪ ותטא10] 52 -68, מסוק התקפה דו מנועי, איתו אפשר להתחמק מגלי הרדאר, לגווט את הטיסה במסלול הההי ולשגר טילים מדויקים נגד האויב. לסיכום נציין, ש- ותטא10%] ששחה תנטי) שולח את ו ל בשלושה אזורי קרב רצופי אתגרים,. תוך שימוש במנוע תלת ממד ובאפשרויות יי ו ו מודם, 1.41% ואינטרנט. 35 | חגיגה לעיניים מפיץ: ()1זיך זסתסותווט5 הוא משחק 6 ], שפותח על ידי הצוות של 160%0806, ומספיקים מבטים חטופים כדי להתרשם ולהבין שמדובר בחוויית משחק אמיתית. הדמות הראשית היא יוסף, לוחם זטחסתומזט5 בעל כוחות מופלאים, ב ו כן, דרכו של יוסף מלאה בקרבות ותלאות מהאגדות , שבאים לידי ביטוי באפקטים של אנימציה, גרפיקה וקול, ]יבב :9ב ]פבבון ]2:4 | ן101 | 10 [19- חלום על גלגלים מפיץ: 66/ 1016610016[ אין מה לדבר, הגרמנים הם יצרני המכוניות המעולים ביותר בעולם; גם עולם המשחקים אינו יכול להתעלם מעובדה זו ובמיוחד לא וי ו ו ₪ -' ,- פא 0וח0י31661] מיחרה לשלם את הזכויות ליצרנית הפורשה בכדי לשלב את הדגמים המטריפים במשחק :62006 07 16606 יש לציין, | שחובבי מירוצים די נרתעו מאי יכולת הבחירה של סוג המכונית ‏ במשחק, עד שהתברר שב - 016500 1 טו[ספיוס :5600 זסי] חססצו ישנה אפשרות לבחור מבין 80 דגמי פורשה אמיתיים משנת 1948 ועד 2000 (ואין מי שיעמוד בפיתוי כזה). כמו כן, משחק זה יהיה מבוסס על מנוע לגמרי חדש, יכלול מסלולים מעולים, תלת ממד ורזולוציית משחק גבוהה. וח 86[6"ס<ן 7 ב ב | בוו עב 3 4% | ההה-. + 3 שו 2 וד 0 - ב 1 21 י 07 2 ו ]ל כו . יר 2 | 0 0 109 4 וצב 45257 לצ ררוע וח ווה עבודת צוות מפיץ: 11605014 66| הוא משחק שמשלב מספר ז'אנרים שונים, וביסודו הוא כ לבחור בחללית קרב ולהשתתף במלחמה נגד כוחות הרשע במשחק רב משתתפים (שמתאפשר לאחר רכישת המשחק עצמו). כפי שציינו 6 וט6!. איננו רק משחק סימולציה בחלל אלא כולל משימות כיבוש, שלקראתן תצטרכו לתכנן ולהשקיע משאבים, כאשר במשחק הרב משתתפים כל קבוצה בוחרת מפקד שאחראי לתכנון ההתקפות וניצול משאבים. 0 ב מערב פרוע בדיוני מפיץ: והויו510 ה0] אסמסזו[6אח. ללא ספק ו המשחק, מסוג זזה ₪6! ]ס 1416 מתחיל בעיר הרפאים אטהסעה46ח/, והדמות 80018 51 היא זו שצריפה לעמוד במשימות השונות והקווסטים ב דרך העכבר והמקלדת, כאשר רמת המשחק שתפגינו תקבע: את מהלכו. עוד נציין שמערכת הקרבות ב - אסמסזתטגח ה פותחה כשילוב טקטי של עאגגומג"] [גהו 1- ותסי)--א, וזה כבר אומר הכל... ?7 13 טוסץ [[גצו סג - 06חת וטסץ וז וס 6 > ץ מק שחר 2-26 אסטרטגיה משוכחת, עכשיו כהנויו