WIZ – וויז – גיליון מספר 111

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
1 0 שח"ח (כולל מע"מ) באילת 24.10 ש"ח , יולי ,2000 7 ₪7 | . . מיוחד למנויי ?וש !!! מצורף ה-0ווופם עול "7 ו" | ו = סיירה לא איבדה את הטאצ' - .601801 פא0א;) = גם לו מגע אירופה - 2000 ₪0 ₪] = הסתערות קדימה - 100% זס פזז\ ₪ סגנון חדשדישן - הדור הווירטואלי? ₪ סוני מכריזה על 110 נייד ₪ ה-ץו מכה שנית = המיטב - 511061, 16108 זז מו, 0 ץ, זה זומ0, 1.511% ועוד ועוד... לגיליון זה מצורך תעוחק האקעון החלא ו לגב חח = - - - = '- = - = - = ₪ ב = :וו וו 74 ד ל' 9 || 0 81 וס בדרך כלל עולם משחקי המחשב, במיוחד בתקופה הזו של השנה, נכנס לתרדמה מסוימת, מעין עונת מלפפונים של כותרים קצת פחות מוצלחים מאלה שרצים במשך כל השנה, במיוחד בתקופת חג המולד שהיא היסטרית למדיי ברחבי העולם המערבי. הפעם, מכל מיני סיבות ן = ובמיוחד מהסיבה שיוצאים במקביל הרבה מאוד כותרים בזמן נתון, || || 1 נפל דבר בתעשיית משחקי 5 המחשב. הפעם, החליטו ב-45 4%, חברת ההפצה ייוו וצור הנאורויויה ו |וו-ווו שו לאן קיינוס | 2 של כ276ן זם ו- 513₪, שיהיה הרבה יותר נכון לצאת עם הכותר הכי חזק שלהם דווקא בעונה הזו של השנה, וזה למרות העובדה שבכל תקופה אחרת אסטרטניה: .607808 פאט6₪0 = של השנה מוכרים הרבה יותר כותרי מתנה לכל מזמין: פוסטר של 2 0 ₪1הו לאספנים / מולטימדיה. מודות מחדר התמיכה 12 אם עדיין לא הבנתם, אז אני מתכוון | לכותר ה-₪20 החדש, ]1 1.0 ז1ם, אסטרטנגיה: אסככש ה ואג 0 55 וזא ה 1 שהגיע לא מכבר לחנויות. בכל מקרה, המגמה הזו גרמה לשני דברים בתעשייה - האחד, שפשוט המתינו עם משחק מוכן לזמן הנכון לשיווק ופשוט ישבו בסבלנות ועינו אותנו עד כאב, בין היתר גם את הקוראים שלנו שהזמינו בהמוניהם ₪ ספורט: 2000 ₪080 | עותקים של המשחק ונאלצו | להסתפק בפיצוי ולקבל את כספם ספיישל: רךז.1 תא .זהטדאו/ יי בחזרה, לאחר ש-5 114 החליטו לעצור כל שיווק מוקדם של הסיפור הזה. הדבר השני הוא שפשוט מעולה: 57 טע קיבלנו את הכותר שהולך לעשות | לנו את הקיץ הקרוב ובתקופה אינטרנט: ספיישל מוזיקה 7 הקרובה נראה עד כמה ההיפטריה | | 1 גדולה. ₪ פעולה: ואזטפס 0 תבינו, המקום של 131.0 בתעשיית משחקי המחשב הישראלית הוא די אדיר והוא בעצם עולה: 2 1.0מ ג זם עולה: ]ז.ה מחיר מיוחד לקוראי 17 9 ו"ח בלבדי במקום 225 עו"ח משולחנו של דיר וויז 7 דרג *]]])ו.ו1 .= ₪ מורוצים: 2 חה 456 | י 1 1 ₪ אסטרטגיה: 510608 ו 4 כו ₪ ה ג = שש > ביותר של ז'אנר משחקי התפקידים. "ל 2 / | ₪ חדשות משחהי טלווזור כלומר, מה ש-1=4 עשה למשחקי 1% 5 ספורט או מה שסדרת ‏ 6066 עשתה [, על 2 | ₪ פלייסטישן: המע 18 לז'אנר האסטרטגיה, זה בדיוק מה ש-0. 181 עשה לז'אנר משחקי ו ד ללל. | *י2 התפקידים - פשוט הפך אותו של - 7 ]₪ משחקים באמצט הדרד לפופ ו ו בי עטי 10 משחקים באמצע הדרן הביא אותו לז'אנר ששייך | הרה הו הפא התת ו -------------- = %כ-1-%=ש, שיבול להיות פופולארי עורך ראשי: קובי סיט * עורך בפועל;: אורן רביב * עורך :אז: דויד זילברשטיין * עודך משחקים: ערן פולוסצקי | גם אם עד היום הוא היה שייך יותר גי הש ת יש מ . של כל / לש ₪ * עורך אינטרנט: גיל שנברג * עריכה לשונית: זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: אורית בן טל * צלם: יהודה נגטיב ו ייש ח ק 0 (כ. ךד |( / 2 לאליטות של התחום. * המשתתפים: ד"ר 12/ט, אורן רביב, קובי סיט, דוד זילברשטיין, עדן פולוסוצקי. גיל שנברג, טלי פרידמן, ענת תיקםם | | סבט, נתנאל מורי, ליאור אהרוני, גיא אהרון ועידו זילברשטיין * עיצוב וביצוע גרפי: אדיקה שפיגל, עוזי דור, | קוב' 6'0 - וי ף ףי | ₪ | הו ל 0 2 0 ב 0 : ו ד ' א 5 5 | , 2 מיקסם טכנולוגיות בע"מ * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 2\, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק . רכ 4 ."-- ,רש - * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל: 03-6171666 פקס: 03-5708174 תשובות לשאלות קוראים מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלת למערכת לא יוחזר, ומנויים בין השעות | 16:00-13:00 בלבד. התקשוו ענש'ו 800-220-8408-ן 1 0 | . ו המבצע מוגבל ל-100 יחידות בלבד! = םוסק אסאג6 3 8 ג 50 ]וס מבית הסמג זוכה - היא קטנה, בעלת רזולוציה של 8 2 / 0% , עמונות ל הצבע הצהוב) / זו - וברורו / 5 ה || הו עד דע ₪ ו 7 מה ה ו 7 ₪ אה המ מצלמה | סאופצס | נה ננים מערכות ה-8א.41 או ₪5 פאוסשחוו שדואגות לסדר לנו את החיים ורק הילדים נשו ו 2 | ₪ | ₪ יש ₪ ₪ וגא / ר. אק | וי ₪ יו ₪ ₪ ]₪ ."ו" | ' / . ו | ' ₪ / ו ממ || -- 1-ו = ף -. 1 וא 0 0 שמותאם למערכת ₪ש: ו 0% ושנ 7 6 אולם ה חיסר סרון. תבולט הוא הרמה רא ורידייר קור 6 ל = פג גי בשימוש ב מפני = סק סק ופט- 50180 .ופ / 0 דגמים 8 חדשים ומשופרים של מחשבים נישאים יוצאים 4 ק ללא א סוף, אולם בעיית אורך חיי הסוללה הקצר תרה, פתרון. לבעיה זו מציע ה-160 286 זטאוסק 16 1608 שפותה בטכג ננו ולוגיית חס1- ההטוחוו 1 סופר יולימר. יל ל מל נצי ולגבו מוצמדת סוללה ו מו ש רת זמן - הח 5 אסא מציגה ל 30 טבנלוגיה ח ו ורנט. | במהירות אז טס הוא מחשב נישא חדש, גבוהה במיוחד, המושגת ה [ 5 ושופר,. המעבד מאפשר )15 ו 0 א 500 "<< העבת 2 34 עבו / ה 5 ה 7-77 ה - 1 בוו וג ר 4 ,₪ 4 שון פ המקל עטוד נוסיף / שהמע 4 י ודד ר+ -.4 / 7 ו ו לם לקה חן פנימי מכיל ופעיל ז המקלדת 0 מחקה את דגמי הו מק לדות של ל מק יוסופט, בתוכה נמצא כונז נן 01 24% ה זא אופיני / = בש 4 4 ו , 0% | .1 ְ 1 י ו - : ו / - 9 , ₪ - " / - - '- - י . | 7 4 .4 4 ו + - - /. מ 0 3 == = | לק זי ] 7 ]| / ]ב-א 7 | * ₪ "א .' . 7 / 1 | . . | 4 " , ג "₪ . ויוי = ש = 4 , ל ו - ק -1. 1 טלפון- שעון של 6אט5וו5 > | אוהשו אסוד5 צהסוושוו שעון היד שבתמונה הוא בעצם טלפון נייד, המבוסס על ה 0 )50846השק מעבד 817 112] 30 ומופעל באמצעות זיהוי קולי. 8 ה-510760 |החספזש] תגות8|[ב אטוז עזסות6]א, כמו כן, מלבד ההפעלה הקולית, ניתן לשמוע את הודעות - | 9/ אה מבית סוני, הוא מכשיר קטנטן בצורת גליל, שמסוגל הדואר האלקטרוני. יש לציין, שדרך 0% לאחסן (בזיכרון בגודל 64%10) עד שעתיים של מוסיקה, הדגם הראשוני של ככאשר החיבור למחשב האישי הוא דרך 1158 מחיר המכשיר אי אפשר ַ ]‏ המכשיר כ-1,400 ש"ח, הוא ניתן לנשיאה בקלות בכיס לשלוח הודעות ור הבגד ואיכות הצליל אינה נפגעת בזמן הליכה וטלטולים. בדואר האלקטרוני ז 7 | ב ולהיכנס לרשת - | ₪ ::: שי ו וישנו קושי | 4 כ מיוחד לדבר ]ןש שש יי - 2 בפרטיות... וס דפסאווא חברת לגו תורמת את חלקה לעולם צעצועי המחר עם פרויקט 65007786ה11א. הערכה הזו, שמחירה 300, | ש"ח, מגיעה עם שלל חלקים כך שתוכלו לבנות את 8 :.---. הרובוט האישי הדמיוני שלכם עַם מיקרו-מחשב, | עכבר אגאסאוו ה 06 חיישנים, מנועים ולבני הפלסטיק המוכרים, כאשר את 42 א 005 התוכניות תיצרו במחשב האישי ותעבירו ל"מוח" הרובוט - | / עכבר חגהופחו'\ נפוץ במיוחד בתחום משחקי בעזרת טרנסמיטר אינפרה אדום. התוצאה היא רובוט עם | | ] המחשב בזכות הרגישות הטקטילית שלו אופי ותכונות שהורכבו על ידי השחקן. לתנועות. בעכבר ישנם שלושה לחצנים שניתן לשנות את פעילותם לפי הצורך וטווח התנועה של העכבר מוגבל ל-60 מעלות כדי לאפשר שליטה מקסימלית תוך כדי המשחק. עוד נציין, שהעכבר יכול לשמש גם בעבודה הרגילה מול המחשב, והוא נוח במיוחד בזמן הור דרת יישומים בהלונות וגלישה באינטרנט. 9 , 8 ן / שו "רוי 4 . 1 0 ז 27 / 6 וש 4 . | 4 | : / | 4 הגירינום הורא|ות התק!ה והפ?רה המולדת בסכנה ורק אתם תוכלו לסייע לאומה בשעתה הקשה ביותר. אין מה לדאוג, לשדה מ 1 ל | 7 ה ומסוכן. כדי להתקין ופהויץ את המשחקה ב-95/98 5צספ או/: הכניסו את התקליטור לכונן. גשו לסִייר ובחרו את כונן התקליטורים שלכם, כשיופיע תפריט הקבצים שעל התקליטור, בחרו ב-י)8. כקודות שפיטה "איזור הגיהינום" הוא משחק מז'אנר ה - 06גשז/ ולכן לא נצטרך להסתבך עם כל מיני מכשירים ושעונים מתוחכמים הקיימים בסימולטורים אמיתיים. כל מה שצריך זה לטוס ולירות,.. חץ עליון - למעלה חץ תחתון - למטה וצי צדרים - לצדדים עפ ו 1 יב 1 - - האטה טאב - בחירת כלי נשק ] טטהק5 - ירייה דרישות מץבד אי!ימפיות מעבד (90 והוטוה6ו כונן תקליטורים במהירות 2% ומעלה 5 רבותיי, הכירו בבקשה את ?אפוא, משחק הפעולה החדש שיעשה לכם. את הקיץ. המשחק עוסק בקורט, אדם חביב שעבד בתור מנקה | רחובת והגיע לגדולה. לאחר שהציל את העולם מהכחדה המונית בפרק הקודם, מתברר שהוא לא עשה עבודה מספיק טובה וכעת הוא נאלץ לעשות אותה שוב. כנראה שגם כשייצא 3אפוו יתגלה שגם ב-2אפוו הוא לא עשה עבודה ממש טובה. שלא תבינו לא נכון, זה לא די בי המשחק שופע בתמונות שלא תראו באף משחק אחר וחוויית המשחק בו היא עצומה. בסך הכל - זהו משחק חובה! מאת: נתנאל מורי הכל 8 ו קורט, מנקה והנה המד ען המשורף שהכניס את רחוב שהפך לסיפור הצלחה. קורט לכל העסק. 1 . ז גצ . ד ₪ 5 - . . ף יו , % ַּ 8 ז : י/ . ו == שה ותד ]| .|ש.) מהש פמ | ;ו ,וטע מה חא | מפץ ,חא" !32107 עכץ וס הו ₪] 88| | ,ו - : ש" ו 6" .+ 7/, קס, הכלבלב הקשוח והחמוד 1 שענזר ' לקו 7 000282 הכירו את ו הרשע ה-ו 60 ביותר בעולם מפלצת ענק עם משקפי שמש מו -1 החבורה המרנינה הזו חוגגת את 7 ו הקודם. בוש | ]₪ |אפ האיכ שה ₪] וטק כס אש וח] .חכ) | תדו 2 | / 5 / 7% הי | | "ורוו ורורורורורורור | / ₪ . :ו וו . ליק -ן החכורה הסתבכחישוב בצרות. מקס יוצא 8 ציל את קורט מצרותיוי 5% קריסטלים מהממים (מזכיר את 6 ד לא?). 11 2 | וסור ויק השפ ג כו מד! | ,בה .בשו | [ ג | ו אהודורת| כצ שוש כש וה ו | כ ל גם את הפרופסור אפשר לשחק. וזה אמור להזכיר לכם את סצינת הריקוד מלמעלה. המפורסמת מ-8 57 .]ה אז]. . 13 '/ /- / ספינת החייזרים הענקית חוסמת את באיזה עוד משחק אתם יכולים לעופף ה הפרופסור נראים ל = השדר. לעבר השקיעה? קווש הפוזה הנצחית של אחרון גיבורי יי 5 ירה - |'‏ ם | 0 ו +%- | מקס יורה באכזריות בחייזרים שיש מקס מפוצץ עוד בונקר כדבר של מה הפעולה (מנקה רחובת לשעכר) תירש - םמ 9 7 1 להם "נטייה להפיח" (כן, כן, קראתם 0 בלבנו שנים רבות. נכון). לקד( | . ו כו . . | | . | -% שְ / . [ | - - / , | ה 4 ו 26 4 " !| || ד א ' [ יְּ 3 | ! - ג . ₪ . . / " 7*+ | | | . ו 1 | | | | ' , וו ,1 | . 5 ול הצר / - . . = . | : 0 | = / / | / ו 5 !| | . - ] | רְּ . % 6 6 2 / | / ] . : ה שררעב= == 0 = | מייג'ור עובם, הא ם א תה ש !0 / ? מתעתפלסמק 6 9 3 ' ז'אנר משחקי האסטרטגיה עובר במהלך המשחק יהיה עליך לבצע משימות | לא שוה רעיון כל כך רע, אבל בהחלט מאבדים : בימים אלו מהפכת תלת ממד, ומשחקי עבור ארגון ה- ו ה 1 הח ₪ באן עומק אסטרטני. - האסטרטגיה שיצאו לאחרונה מתחרים מה בדיוק תשוגכ] אסא -36! ]0 ז09ז2) חיסרון שני של המשחק עצב שאי אפשר זה בזה ללא רחמים:כל ו מסתירים, בהמשך, ג צדדים ותילחם מצד לשמור את המשחק באמצע שלב. נכון 1 מחיב %-4%%., ג לבגרפיקה תלת ממדיה -השני של המתרס. למרבה הצער, לשני הצדדים אותנו לתכנן מראש כל צעד ושעל, אבל זה יכול "מרשימת וחולטי להיות )6% הבא, אבל - יש יחידות דומות ב מה שבהחלט מפחית "להיות מאוד"מתסכל אם אנחנו חייבים לעזוב מלך - עדיין אין. למצב הזה נכנס הפוטנציאל הטקטי של המשחק: את המחשב באמצע או אם משהו מתפשל לאחר משחק האסטרטגיה |סזומט6 שהטסזנ) מבחינת הגרפיקה, 0 שמטסזר) נראה | " משקק ארוך ומאמץ במיוחד. | 5 גזזטו5 - והוא מבטיח לקחת את פשוט ‏ מ.ד-ה-י-ם. נכון, רוב משתקי שטס'כום, 6-0 בוטו ) הוא משחק הז'אנר קדימה ולהשאיר את המתחרים | האסטרטגיה כיום נראים. מצין, | אבל | אסטרטגות מעולה והחסרונות. שלו בקושי מאת: ווח אסוהוג< [ | -- 0 נמצאי פשוט רמה אחת | פוגמים בחוזיית המשחק הפיפית. מומלץ בחום ת | | 8 = מתחיל ני שטח מגוונים לחובבי אסטרטגיה ששמחים להיפטר מלליון העתיד כבר כאן, כפי ה בי | מעליהם. זה מתחיל"עם פנ 6 + 9 = הפרסומת המוכרת ובני האדם בבר לא " | והרי החדשות | ממשיך עם אפקשים מרשימיט ומנ לש כ לפני שנעבור למשחק עצמו, יש לי חדשות = יחידות מפורטות ומצלמה חופשית עם יכולת | 7 ש-מ ע םי ליי מ" ג טובות וחשות רעות עבורכם. מה אתם. -- זום. גם האפקטים של כלו, הנשק מוסיפים ]47 שש 7 ב ה וב . מעדיפים - קודם? טוב, נתחיל עם הרעות; | לחגיגה ובשילוב עם סאונד מצוין אנחנו מקבלים 1-ו לכיוון כוכבים אחרים,. / זט ) וס כ) הוא לא -6-) הבא אבל... חוויית משחק מרשימה ביותר. | ה-187180%גה שנודדים בכל רחב יי לך ו | יי גרפיקה טובה זה באמת דבר נחמד, אבל דבר ל ם דיו 2 0% ים . כ שונים - 0 ה ו/או אוכלוסיה 0 גם | | נראים כאילו נלקחו ישירות מספר מדע- יגרום גם לארנב הפעיל מכ ה קקבוע של | בידיוני קלאסי והיישר אל צג המחשב שלך. בוותר להחמיק טושה / . יית מחצבים | | מפתחת המשחק, ע8ו₪631 |גזוטוכ, הוציאה 0 2 וי ל מה שקשור בניהול משכ = לאור משחק מהיר, קצבי ובעל מראה מצוין. בתור מייצגו של גזע האדם. 1 עתידני. ו תשכה לק כ (או כל גזע אחר), תצטרך ₪ | משאבים גם לפיתוח כלי נשק הדגש על יו ג ואסטרטגיות שיכלו שר - 66-00 0 ּ/ להכריע ₪ שתי ההחלטות | "ו = ולמערכות ד על הכוכב, מ לטוב באמת, הוא יפספס את מזה זמן מה אחרי ארגון אחר (שנקרא > ג הש - >= :ו ת השליטה הזו | ְ | , הרגילות בו'אנר ביני ו" הזה; 2 ו כשיגיע ירי וי בי שי ץיק גי דייל המשחקים. 12 אס טג(-4ט זט ?)) ולאחרונה התברר = מאפשרת הר , . 7 האם תכבוש את הגלקסיה ותשלוט בה תמצא את עצמך באחת משתי זיהות ש- חשג2] ש6* 6ו!1 ו זט0זכ) מסתירי %" באמצע קרב ולא במאבקי ו סרק. - בכוח הזרוע או אולי דווקא בעזרת קרב. הראשונה מתרחשת בחלל ובו משהו גדול. כמובן שהארגון שלך לא | המצלמה וכיוון המבט של היחידות. | סקטיקות ו" דיפלומטיים? יקחו חלק כל סוגי החלליות שאתם להישאר אדיש ובדומה למנטרה של מכבי תל ו ו סט מ[ | 1 א מל 5 על תכנון טסקט יו | / ו ההג וזטכן 1 הוא יבולים לחשוב עליהם: משחתות, אביב בכדורסל (מה שלא שלנו יכול רק להזיקו-<=<==לציון שאפשר לתת ליחידות הטונות הראות של משחק שעל כל אחד מהבייטים ספינות קרב, ספינות אם ענקיות ולכן נקנה אותו ונושיב אותו על הספסל), פתיחה באש, ו 8 ילד בוכר ו ור וו לקרוא ושאר מפלצות קרב ענקיות. ו - א מש ואילו זירת הקרב השנייה מה :12 אוטצ] 6ה] 01 זשזכ). זוממים. כמובן יעילה יותר. לכן, ח 7 -₪ | 0 | ב 5 ה 7 ל בי ליי שהעלילה הולכת ומסתבכת, אבל לא הייתי רוצה = מאחור ויחידות התוקפות מגג ל מהקר, התרחבות, ייצור וכיבוש ינסו טנקים ונגמ"שים לפוצץ אחד משמעותי בדרך לשם והמתחרים יכולים ללמוד לא פחות השוב במשחקי תלת ממד (ובדרך ממגו המון בכל מה שנוגע לגרפיקה נוצצת, כלל- הרבה יותר חשוב!) הוא השליטה 1 בפרטים ובעיקר - כיף | במצלמה. |טתוחס?) ₪תטטזנ) לא מגביל את לא נורמלי! המצלמה בשום מובן, אבל בכל זאת מצליח עלילת המשחק מתהילה כאשר אתה נכנס להפוך אן ₪ לידידותית ופשוטה,. נוסף, קל לנעליו של מפקד קרבי בשורות ארגון שנקרא וד לבחור יו ות ולקבוע את 1 הכיוון אלין הן חטווו'זסקזס) ה6צעג"). הארגון שלך עוקב נות בכל-.רגע'ורכע. עד היום זאת הייתה בעייה שא יר | | צבאי, תוך שהוא מצדיע למשח | בעד: לו לכם את הח וו הגילוי,.. יצ | - הוה ו ה לא 7 '. הר) ראיה שא | וה - " . : - 5 ד . . - השוריה ב = | | האסטרטגיה - 9 3 9 1 6 | הי 5 | כ] ו השטח. לקרבות יש | ותווף - | | 6 -- שהל , הוא שמעותי- 1 אפשו ה אפ 65 ימור ם. קלות ₪ שלטה 5 ]- יק ו, כשכזו יצירת נטייה להסתיים במהירות, כשהצד המנצח יהיה = קצבי ומהיר, אפקטים גרפיים מרשימים. =- ו - "ח -- 6 " אה 7-77 66222 יל המירה ה שדים | 2 | ית יל מ מ לחיקוי, הסיכוי בדרך כלל זה שהביא לקרב יותר טנקים או | גר ו משחתות יותר מאשר זה שתכנן אסטרטגיות | | מעט מדיי דגש על טקטיקה ואכן המשחק יהיה מוכר ונוח מאוד לכל כיבוש מהפכניות. ל ואסטרטגיה. > ותיקי 0 קם שינוי אחד עיקרי: הזמן 0 ₪ 5 ו 1 ו א שווי 44 4 | - 4 ₪ לוחה חוו )ורש רו וו ב- -2 בשוה ו) בו טכ רהו | (ץי] | 4 = = החיסרון הראשון הו : 7 1" במשחק הוא רציף ומתמשך, אולם אין מה | טובה מאוד. מנוע התלת ממד מספק אפכטי | | 07ום: = - --₪ גה - לימי הקיץ החמים. לדאוג תוכל תמיד לעצור כדי לשנות את וסביבה מצוינת לקרבות החלל. אלה, למרות כל חובבי חסוס זס זסופטו ימצאו כאן [ממשחק)פשוט-מקבלים כמות התחלתית" מערך החיילות או לתת פקודות חדשות. שכפי שציינו אינם מתוחכמים במיוח בית שני. יחידו ת"ומאותו ר 0 | עם המע -פי שציינו אינם מתוחכמים במיוחד, והם | = 1 =. ְ 4 מאת: ערן פולוסצקי יניג | הקלד את אחר הקודים הבאים במהלך המשחק כדי לקבל את האפקט המתאים: צמאסואסוא - כסף בלתי- מוגבל ג ]110000 - קבוצות בונוס צםהאחתעם - הפתעה! - מצב ברקים ץכ - מצב חייזרים זז - מצב זוהר 3 פהוהזחטו.! 22 לחץ על זסותם+!זו-) כדי להפעיל את מצב הצ'יטים, ולאחר מכן הקלד אחד מהקודים ולחץ על זטוח= פעם נוספת: 6 וטס 18 וגוז ₪6 - תחמושת בלתי- מוגבלת סתטוט] 16 וו - מילוי של תחמושת נוכחית [וס 180% - מילוי דלק 6חס סח ופוח - מצב "אל" 66[ 10 זחגשו 1 - ביטול התרסקויות שחותשקקה ו ]חאו >וח] - תיקון המטוס ווטזצסו[₪ - מטוס בלתי-נראה , : 4 . . א -% -. - ₪ ₪ לבבבש + 27% ₪. - 2 קרודרי התוליכה 6 1 -0 +תהוטש! אהי וו 1 065ז9. לחץ על המקש 130 במהלך המשחק, והקלד אחד מהקודים הבאים: תוטטיחופטומ - כישלון מידי וטס הזההןסזוטאוח - הצלחה מידית ספתו הישות - אתה מקבל 35 מלאכים ראשיים זז טוח - הגיבור עולה דרגה ההשסטנתהפטאוח - תוספת משאבים א8זח085116801 שח - הגיבור הופך לבר- מזל הססווההשאוה - הגיבור מקבל אוהל, באליסטה ותחמושת 58מסטטטטשוח - הגיבור מקבל נקודות תנועה בלתי - מוגבלות שמוטוס(6זטטוחט איה - הגיבור מקכל תוספת מורל 06 !או - מפת הסודות מתגלה במלואה הקיח - צבעים בהירים יותר הגע הוסט וח - כל המבנים מופיעים בארמון ה0וז66ו0]הז6ת6טשייח - המפה מופיעה ותוז6אוח - כל הקסמים + 999 נקודות קסם טס הטיח - הגיבור מקבל אבירי מוות במהלך המשחק, לחץ על 111ו[5+"--", והקלד אחד מהקודים הבאים: ]וח - ניצחון במשימה הנוכחית ססאוחחטן - מאט את המשחק - מצב "אל" לכל חברי הקבוצה אסטט טוט - תחמושת בלתי- מוגבלת 81 - חברי הקבוצה מוותרים על פריטי לבוש מסוימים - הנשק יורה מהר יותר 7 - האויבים מדממים יותר כאשר הם נפגעים 5 - משימות לילה משוחקות באור יום ]ופוסו - קשה יותר להרוג חשודים תוזפטן - חשודים לעולם לא נכנעים 5% - חולדות קטלניות מופיעות כאשר יורים ן הכנס אחד מהקודים הבאים במהלך המשחק, כדי לקבל את האפקט המתאים: 5תוחהו5 - כל החיות המיותרות נעלמות זטס]ס5)6 - צבעים בהירים יותר שתהּן - שינוי לג'יין 1 - קפיצה על שלב 4 "* טעינת שלב 590 - שמירת שלב 6 - בחירת שלב ח8קזגוו5 - שינוי לטרזן ו ורוו סכ רדון במהלך המשחק, החזק את מקש 51 לחוץ, והקלד "ץעְ1סְזגּא". כעת אתה יכול פשוט ללחוץ על אחד המקשים הבאים כדי להפעיל את הצ'יט המתאים (לחיצה נוספת על המקש 6 תיתן לך צ'יטים על הכוכבים): 2 - כל המושבות וההמצאות + - 100,000 קרדיטים נוספים 5 - קידום לדרגה | 6 - קידום לדרגה 2 7 קידום לדרגה 3 8 - קידום לדרגה 4 9 - קידום לדרגה 5 הצ'יטים הבאים פועלים בגרסת ההדגמה של המשחק. כדי להפעיל את הצ'יטים, צור קיצור דרך לקובץ שמפעיל את המשחק (6א801.6), ערוך את המאפיינים של קיצור הדרך והוסף את השורה "+1 8016חסש 861" לשורה שמפעילה את המשחק. במהלך המשחק, לחץ על מקש ה-"--" והכנס אחד מהצ'יטים הבאים;: 46 - מצב "אל" קו|ססה - מאפשר לך לעבור דרך קירות סה - אויבים לא יכולים לראות אותך 4 וו - הכל מתרחש בהילוך אטי 1 סוחוז60א1) - אפקט דומה להילוך אטי [ סט סות6שוק - אתה מקבל אקדח 44 [סזטה6קוה6% וט - אתה מקבל רובה צלפים כלי נשק: כדי לקבל כלי נשק שונים, רשום א א( ]11% תאובּק5, כאשר במקום א הכנס אחד מהקודים הבאים: הטפזסת5, 1116 זטקות5, זשוטתטג]6א טסת, 2, 15101כן, הט שהוחטהו, 45538 1] 6 תחמושת: כדי לקבל תחמושת, רשום א 0וא]זא ]א האגק5, כאשר במקום % הכנס אחד מהקודים הבאים: 2 ,15101כן , הו51018 ,1שאססת ,0זג. ציוד: כדי לקבל ציוד, רשום א קז ]א 17 מאוגק5, כאשר במקום א הכנס אחד מהקודים הבאים: 5% ]1180 806ח6ז2, אסהקת5ג11, 64, ]סרוד אקסטרה: המשחק מכיל גם מספר הפתעות. כדי להפעיל אותן, רשום א טעה וח חאוגק9, כאשר במקום א הכנס אחד מהקודים הבאים: אחטקוח, הגוטוזו!סק, | 630ההואפוח, ותטט6. ו הּחסזה 1ז0!! לחץ על מקש ה-"--", פתח את התפריט, והקלד אחד מהקודים הבאים; 4 - מצב "אל" א|גו - ביטול תעופה ומעבר דרך קירות צֶן) - תעופה טמחזווזג!!ג - כל התחמושת עבור כל כלי הנשק <שם שלב ח6קס> - בחירת שלב (רשימת השלבים בהמשך) ו - אפשר לעבור דרך קירות! [ אוסוחות6ט - מבט שלישי על הדמות רשימת השלבים: 6ו0ז510-3, השטטהזגם- 3 הח 4-1 [הזוטזכ)- 5 ,, 8וסט56-- ג צא3-5, וטד- 3 /, צג|קסוטג:, שלחותם, הס 3 - זט זט6)הוחג/-1א, , ה 6טסה ה-א הסוקותהּה")-1א, התט 1-]א, [הזוטוכ)-1], הוסטט1-56אק, עאכ-ואק, וטוד-1א, הח 2-1 א]אם, 8 ה -- א]א, החט.1-א]אץ, [הזוסזכ)-- 1% זט6ווח ג - 3 החט.]3-1א, [הווסזכ)-3]4], הוסט6ס-14, צא33-5, 36010 -511, טסה ההם-511, החט. 51-1, [8זוסזכ)-511, 18סו511-560, עְאפ-51, ווז-51. לחץ על המקש 1= כדי להעלות את שורת הפקודה, והקלד %%ו₪30018 כדי לאפשר את הצ'יטים הבאים; 8 זהסחט, 506115 61631, [6/6] 681חס, חח 681ח0, 68188 ]ג 6ח0, סוס 631ו6, ץזו[וסה 0631, ₪00 861. וו במהלך המשחק, לחץ בו- זמנית על המק שים 0. 0 ו-כ כדי להעלות את שורת הצ'יטים. כעת אתה יכול להכניס אחד מהצ'יטים הבאים: .ןא דחסוא1א1 - מצב "אל" מופעל דסא - מצב "אל" מבוטל 8 - כוונת חכמה א ) - המצלמה עוברת למבט שלישי (כאשר אתם ברגל) סזא]אא.1. - תחמושת מלאה לכלי הנשק (כאשר אתם ברגל) הו וס )א -- . - 5ך סאד - מערכת כיוונון לכלי הנשק (כאשר אתם ברגל) אהא ]אכ - כלי הנשק גורמים נזק כפול (כאשר אתם ברגל) א]הגת - רדאר מופעל (כאשר אתם ברגל) או - כל כלי הנשק עבור המכונית אד - המכונית מוחלפת באיש רץ | -7 0 - המכונית נעלמת קז 7 - מכונית מסובבת | - מכונית הפוכה | 5 זי ]= ב . 4" =" ]| ו 4 רש = )- 5 1% ו הטש חבּווס6טוד 00 נכון שתמיד רצית קיר אש תמידי? עכשיו אתה מוזמן לקבל אחד! טען את קיר האש שלך עד למקסימום, והפעל אותו. כעת, בדיוק לפני שהאנרגיה שלו נגמרת, כבה או מכור את תחנות הכוח שלך עד שההודעה "11010 חכ)" תופיע על סמל קיר האש. זה הכל- כעת יהיה לך קיר אש תמידי, או לפחות עד שתבנה או תפעיל את תחנות הכוח שלך, זכור להשתמש ב - 68וסזסטצג/ לטובתך. בחר בסיס אויב שנמצא ליד ריכוז אוכלוסיה, ושלח לשם טיל כימי. האנשים ימותו, יהפכו ל - 060%06גו' וישמידו את בסיס האויב בשבילך, 111 ובו 2 6טתס-] 1]261]3 מסתמך מאוד על אלמנטים של התגנבות וחשאיות, ולכן עליך להשתמש בתווי השטח לטובתך. כאשר אתה מתקדם לעבר מטרה, זכור להשתמש בכל מה שנמצא בשטח כדי שלאויב לא יהיה קו ירי אליך. אוהלים, עצים, קירות או כל דבר דומה יכולים לשמש כמחסה, וכאשר אויב בכל זאת מבחין בך, אתה יכול להתכופף או לשכב על הרצפה כדי להוות מטרה כמה שיותר קטנה. במשימות בהן עליך לשמור על חשאיות, עומדות בפניך שתי אפשרויות לחיסול אויבים: הראשונה היא להתגנב קרוב ככל האפשר אל האויבים, ואז לחסל אותם בעזרת סכין או נשק מושתק. האפשרות השנייה היא לפגוע בהם מרחוק בעזרת רובה הצלפים שלך, התכופף בכל הזדמנות אפשרית כדי שהאויב לא יבחין בך, ואף פעם אל תצעד בשטח פתוח לפני שבדקת שאין שם אויבים. כדי לבדוק שאין אויבים בשטח (ולחסל את אלו שיש), השתמש במשקפת שלך או ברובה צלפים. אם אתה לא רוצה להיכשל באותו שלב שוב ו שא ] עדודירי הדווליכיה ושוב, שחק את המשחק בסבלנות. התקדם מספר צעדים בכל פעם, בדוק את האזור, חסל צלפים ושומרים ורק אז התקדם שוב. אגב, נקודות הדרך שהמשחק מציע כברירת מחדל הן התחלה לא רעה, אבל כדאי לך לשנות את המסלול, כך שיכיל יותר מקומות מחסה. כאשר אתה יורה באויב, ודא שחיסלת אותו, ואל תמשיך הלאה לפני שאתה בטוח בכך, כאשר אתה משתמש ברובה הצלפים, קח את הזמן ולך על ירייה מדויקת לראש. זכור גם להתחשב בכוח הכבידה, וכוון את הנשק שלך בהתאם למרחק, כאשר אתה נמצא בשטח בנוי, או באזורים "צפופים", השתמש באש אוטומטית, ברובה וברימונים, 5הו5 שהד נכון שנמאס לך מהגנב ששודד את ה- 51 המסכן שלך? מתברר שאתה יכול להאט אותו אם אתה ממקם עליו את סמן העכבר, כך שבינתיים אתה יכול להעיר את אחד ה- וחופ - ים שלך, ובזמן שהוא יתקשר למשטרה, אתה תעכב את הגנב המרושע. הסו5065 % ו נכון שתמיד רצית להרוג את ה8וווז 6זס.1, יוצר המשחק? כאשר אתה מתחיל את המשחק, הכן לחם בעזרת מכונת האפייה. לאחר מכן, קח את רעל העכברים שנמצא על הפריזר, והשתמש בו על הלחם (פשוט מקם אותם קרוב אחד לשני). שים את הלחם המורעל בתיק הגב שלך, ולך לדבר עם הצועני. לאחר שתעבור דרך שער הירח (6זהפחסס]/), לך לארמון, היכנס לחד האוכל, ושים את הלחם על המגש. עכשיו אתה מוזמן לשבת לאחור, ולצפות בגורל האכזר של יוצר המשחק. סז אזה3 6חד :)סוחד במהלך המשחק, אתה יכול לחתוך כל מיני דברים תלויים באיבחת חרב. רוב המשחק זה לא שימושי, אבל בשלב של זז 6זס.1, אתה יכול לגלות מעבר סודי מאחורי דגל עם האות ₪ שנמצא על אחד הקירות. הקיר הזה נמצא בקומה העליונה, בחלק החיצוני של האחוזה. עואליורו ] = אני משחק ב-2816) 8310018 כבר המון זמן, אבל אני לא מצליח למצוא את מגפי המהירות. חבר שלי אמר לי שהם עוזרים מאוד לסיים את המשחק מהר יותר והייתי שמח לדעת היכן הם נמצאים בדיוק. מגפי המהירות נמצאים בפרק הרביעי, כאשר אתה פוגש חבורה חזקה למריי של שכירי חרב, בדיוק לפני הכניסה למכרות 6א0]"). המגפיים נמצאים על אחד משכירי החרב, כך שיהיה עליך להיאבק כדי לקבל אותם. אני תקוע כבר זמן רב במשחק 6 שהופסקכ2) :1.16-]1181 ואני לא יודע מה לעשות. אני נמצא ב-%סג|₪ 4% לאחר שיצאתי מהביוב ועליתי במעלית. אני רואה עגלה עם עצים, ניסיתי לדחוף אותה לצד הרכבת ואז לטפס עליה, אבל אני לא מצליח לטפס עליה. מה עושים? אתה בהחלט בכיוון הנכון, והבעיה שתיארת היא בעיה של המשחק. עליך לנסות שוב ושוב עד שתצליח, אבל אתה יכול לנסות להסתכל קצת כלפי מעלה כאשר אתה קופץ כדי להצליח בקפיצה. ושוב אנו מפרסמים את כתובתנו ומספר הפקס שלנו לכל טענה, בקשה, טיפים, צ'יטים וכל מה שתרצו. אז אל תתביישו - אתם מוזמנים לשלוח כל מה שעולה על דעתכט ל"וויז", ת.ד 9 בני ברק, מיקוד: 51114. כמו כן, אתם יכולים לשלוח פקס ל-03-5708174. רק אל תשכחו לציין "עבור סודות מחדר התמיכה", בנוסף לשם וכתובת. אסטרטג'ה בנוסח המ'לנ'ום השמ'ני' מאת: גיא אהרון הסטקהחחוזה ‏ ]0 פשוחז, יצא לראשונה בתחילת 1995, אז הוא הגיע על גבי תקליטון "3.5, והעניק לשחקנים אסטרטגיה ב"זמן אמת". עם הזמן, ג יי א ה גרפית והן מבחינת רמת המשחק. הגרסה האחרונה - :הס0הסקגחז !0 >סומח ה 6 אסו, משלבת גרפיקה מרהיבה, מ - מ כ - ב מ | - | לעתים חוזרת על עצמה. העתיד הרחוק במרכז המשחק עומד קמפיין בן:/30 משימות המתרחשות בין הבלוויליאנים (36|[11!!808]) והגראנטים (8]חטזו)) בתחילתו של המילניום השמיני, כלומר שנת (7000 אחחד הספירה. כדוף הארץ נהרס ומרבית תושביו עזבו לטובת כוכבים ויוי וג שי דר וויא +" ובו ל תי ה אכזריים ומצוידים בתוספים קיברנטיים ורוצים את הכוכב לעצמם. מהצד השני של המתרם עומדים הבלוויליאנים, שריד מאחת מחברות הענק של כדור הארץ, אשר רוצים להחיות את עולמנו ולהשיבו לימים טובים יותר. כפי שניתן לראות, יש כאן ניגוד אינטרסים לא קטן, ו ו (ם כיור ‏ י כ ים באופן מאד לא פציפיסטי - הקונפליקט הזה. הקרבות מתחילים בקטן, כשהשחקן שולט רק בקומץ של צריחי- ירי. מעט לאחר מכן, חוליה של נחתים בלוויליאנים מגיעה ואז מתחיל הכיף, החוליה הזו, בת תשעת האנשים, יחד עם יחידת - האם שלה (אלפא פלאטון), מהוות את הגרעין של שאר הקמפיין. עם הזמן תיקשר אל הנחתים האלה - תשמה כשהפרופסור יזרוק עוד רימון על קבוצה של גראנטים ותיאנה כאשר סמל ג/דולימטוס "יאכל אותה" בקרב. כל אויב שנהרג משפר את היכולת של הצבא שלך. מצד שני, אם אחד מהחיילים שלך מת - הוא נשאר במצב הזה ואו יהיה לכם הרבה יותר קשה לנצח במשימות הבאות, זהו בהחלט קמפיין טוב, אך לא מושלם. בעיה אחת היא שהמטרות של כל משימה לא ממש מגוונות. בדרך כלל, צריך לכבוש שטח מסוים, להגן עליו, או להרוג כמות מסוימת של חיילי צבא האויב. כך קורה, שרבות מהמשימות הופכות למעין אימון בחיפוש והשמדה. מוצאים קבוצה של חיילי אויב, הורגים אותם - וממשיכים הלאה לקבוצת הרעים הבאה. בעיה נוספת היא, שהאינטליגנציה המלאכותית אינה ברמה גבוהה, כך שחיילי האויב לא מהווים אתגר רציני בקרב יריות. חוץ מהקמפיין, קיימות גם 22 משימות בודדות ב מ מ יו ו 1 יי משהו שיתאים לו. אם זה לא מספיק, מצורף למשחק, כנהוג במשחקי אסטרטגיה לאחרונה, עורך מפות מצוין שבעזרתו ניתן ליצור קרבות עם הצבאות והמפות הקיימים או ליצור חדשים, בין אם תרצה ליצור מערכה בת חמישה תורים או קמפיין שלם, העורך יפול לספק את צורכיך. אגב, אכ ו הוא קיצור של 6והגפזה ל וו ז0חש]1264 - ערכה לעיצוב משחקי מלחמה. לטוב ולרע הזג 01 6וחדו, נראה בהחלט יפה, עם בניינים שמעוצבים לפרטי פרטים, לייזרים שיורים מטחים אדומים, ומשגרי רימונים שמשפריצים רימון אחרי רימון. עם זאת, על אף שהיחידות מעוצבות היטב, הן אינן מונפשות ולמען האמת, גם הטנקים נראים קצת מגושמים. אפשר גם לציין שהסאונד במשחק לא ממש מפיל, כשאותו רעש מייצג הן אופנוע קטן והן מכונת מלחמה בגובה עשרה מטרים. על | אף חסרונותיו, | ]0 %ש6וחחז/ שח הוא משחק טוב. הקמפיין מצוין, אם כי חוזר על עצמו והמגוון הגדול של כלי נשק ויחידות הוא חלומו של כל שחקן חובב מדע.- בדיוני. הוסיפו לבל אלה אחלה עורך מפות שבעולם, ותקבלו משחק שבהחלט שווה את יי מוף שש 5 <2וע בעד: יפה חזותית, כיפי למשחק, ומכיל עורך מפות מצוין. נגד: נגד: הקמפיין מעט חוזר על עצמו, | המחשב משחק די רע. קהל יעד: שחקני אסטרטגיה שאוהבים את הקטע העתידני. משחקי /, והטִים רות . כמחירים ללא 4 הדתה הטישה הטוב ביותר בעולם החיר 17/\ 3 59 שח לשותי יחידות: / 21 ניחידה אחת: 5 קוור 3008-כ א התקשוו עכש'! 8008-228-848-ו י המחיר לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח + בצע מוג = ד גמר המ לאי מאת: ערן פולוסצקי גבירותיי ורבותיי, לאחר תקופת א ו מ ל ו לא מדובר בגרסת ביתא נוספת, אלא ו בדיקה אינטנסיבית, שכללה התנתקות מהעולם, הזנחת חובות בסיסיים וחיבור ב יש מרגיש מוכן לספר לכם על המשחק האדיר הזה, שמשלב בהצלחה את ה"הוו:] של המשחק הראשון בסדרה יחד עם ג מ ל יר | האינטרנט. עבור אלו מכם שלא שמעו על סוסגוש מעולם (כן, אני מדבר אל שניכם!), נחזור בקצרה עַל תולדות ההיסטריה של הכותר המופלא הזה. ס!סגוכ] היה משחק פעולה ' +מדליק, שכלל אלמנטים של משחקי- תפקידים. שבכו 0 0 סוג דמות 2 | היתרונות הגדולים של 12/8010 היה שהמשחק עם כל סוג דמות היה שונה במקצת, וכל משחק 1 ב נוי יו ב לי ו ול המשחק. במהלך המשחק, היה עליך לפלס את דרכך אל אדון השאול, תוך כדי חיסול ייצורי בי מ ג = | = ו והשגת ציוד טוב יותר. 0 היה משחק מצוין מכיוון שהוא היה ממכר וכיפי, אולם מפתחת המשחק) חברר ה טייד ן טמון ברשת האינטרנט ולכן בהחה להתמקד במשהק מרובה משתתפים. ושלא תבינו ] אותי לא נכון, 5 יי יי היופי האמיתי של המשחק מתגלה רק כאשר משחקים עם/נגד שחקנים נוספים דרך רשת האינטרנט. 2 213010] מכיל מספר מצבי משחק שכוללים משחק לשחקן יחיד (שמתרחש כולו עַל המחשב שלכם, ללא צורך בחיבור לאינטרנט), משחק מרובה משתתפים על השרת של חברת 22ו] שנקרא ושח.ט!]13:31 או משחק מרובה משתתפים רגיל שמאפשך לכם ליצור שרת משלכם או להתחבר לשרת שמישהו אחר יצר. היסרון נפוץ במשחקים מרובי משתתפים ברשת הוא הרמאויות והצ'יטים בהם שחקנים יי[ ג כ השחקנים. כדי להילחם בתופעה זו, 2 ס|טהוכו מגדיר שני סוגי מקון ום מרובי משתתפים: משהק פתוה הוא מש ו ו '. 2 מ ' . להשתמש בדמות שלכם (מהמשחק לשחקן יחיד) גם במשחקים מרובי משתתפים, אפשרות משחק זו פגיעה לרמאויות, אולם זה סיכון שכדאי לקחת אם אתם משחקים הרבה במשחק לשחקן יחיד ואתם רוצים את הדמות שלכם איתכם גם בזמן שאתם משחקים ברשת. אפשרות המשחק השנייה לא מאפשרת לכם להשתמש בדמות מהמשחק לשחקן יחיד, אבל אתם יכולים לשמור דמות על השרת של חברת 6ו2?0ו[₪ , כך שתוכלו לשחק במשחקים מסוג זה מבלי לחשוש שהאויבים שלכם מרמים. אהד ההידושים הגדולים של 2 ס!|סגוכ] מתגלה כבר בפתיחת המשחק, כאשר עליכם לבחור סוג דמות. במקום שלושת סוגי הדמויות שכיכבו במשחק המקורי, כאן אנו יכולים לבחור מבין חמישה סוג י דמויזת עם כישורים מגוונים (פירוט של סוגי הדמויות מובא בהמשך), לכל אחת מסוגי הדמויות יש יכולות התחלתיות מסוימות וכאשר הדמות צוברת מספיק ניסיון אפשר להוסיף לה יכולות חדשות. אגב, סוני 1 שונים מאוד אחת מהשנייה, וזה מוסיף איזון למשחקים | ו יי | מ כ וי ו |" למצוא את כל סוגי הדמויות בשפע. בדומה למה שהכרנו במשחק המקורי, גם ב-2 010גוכ] המשחקיות ו ובכל שולט רעיון ה"כיף". אמנם בסיס המשחק זהה למשהק הקודם (מבצעים משימות, מביסים מספר רב של אויבים, משפרים את הדמות וצוברים רכוש), אבל ב-2 ס|טהוכ] יש מספיק גיוון וחידוש בדי . את המשחק למושך וממכר, בדיוק כמו [שחק המקורי, 2 2:3010] מכיל גם מגוון גדול = יע - <>---2ש><=- ₪" = ₪ כ =- 5 ו - 5 שו שישו .. % . 2 / .₪ ו 506 4-9 וכע וגאד ורד "= .| = + .- / 7 . ! . 7 ו ו - ו ו יו ותר של כלי נשק, סוגי שריון, שיקויים וחפצים צוספים, כך שתמיד יש מה לשפר. בנוסף, 0 במשהק יש המון יכולות שונות וקסמים מגוונים, נך ששיפור הדמות הופך לכיף אמיתי, ואפשר .ו 2 ופר את הדמות בהתאם לסגנון המשחק החביב 4 נוסף בין 2 ט|טגּוכ] למשחק המקורי סמון בגודל עולם המשחק. בניגוד למשחק הקודם, שם הייתה רק עיר אחת, כאן אנחנו מקבלים עולם משחק גדול יותר שמורכב מארבע ערים (ארבע מערכות). עולם המשחק הוה כולל [תר משימות, יותר אויבים, יותר ציוד ובעצם [תר מהכל. זה מה שקורה כאשר לוקחים משחק שוב, משפרים אותו ומרחיבים אותו- פשוט ללקק את האצבעות! יי ירי יי שב נועדו לשפר את חוויית המשחק בזמן 9% זובה משתתפים. אחד השיפורים ₪ // - לחזור לדמות הישנה שלך אםה [ההזיר את הציוד (מינוס ח!ו אפשרויות נהמדות נוספות הן היכולת לסחור עָם שחקנים אחרים והיכולת לשפור את הזהב בתיבה מיוחדת, כדי למנוע מצב בו שחקנים מסתובבים עם כמויות עצומות של וקב עליהם. שיפור מגניב נוסף הוא היכולת לשכור דמויות שנשלטות על ידי המחשב כדי שיעורו לך במשימות שעומדות לפניך. גם המנשק של המשחק שופר והפך לידידותי יותר: עכשיו אפשר להטיל קסמים בעזרת מקשי קיצור דרך, לבחור קסם בעזרת גלגלת העכבר, להעלות מפה אוטומטית בלחיצת כפתור ועוד. שיפור נוסף במנשק + ההמויות יכולות לרוץ (בהתאם לכושר שלהן)! ואפילו להשתמש במערכת של נקודות ש (כדי להגיע בזריזות ממקום למקום). לסיכום, מ 5 שלנו והוא מצליה לתתעלות על המשחק הקודט בכל קטגוריה אפשביק, אם מתחשבים בכך שהמשחק הקודם בס // היה מצוין, מקבלים את העובדה ש -2 2/4010 הוא פפשוט משחק חובה! ₪ ₪- 5 6 .א - אש - א- = = . -- - 3 הא - = =- ו ל מקרה, כל הכבוד לחברת 0ז2?3ו!3 יחקה אותה בגדול פעם נוספת והביאה לנו גו בד ו ) 0/0 5-- ->< = - אהוההחהם ' ' | |מאת: ערן פולוסצקי חברת 1)טאסזסו] החליטה לקחת ברצינות את עולם משחקי המחשב, והמשחקים המפותחים בחברה מתחילים להראות סימנים "של מקוריות, יצירתיות ואיכות. ל - חאוסו0:]א 688ח0ג]א היה את הניצוץ הזה של מקוריות | "המגמה הזו תמשיך, כעת, מתברר שכן. זו הוציאה לשוק משחק חלל בשם 0 והוא בהחלט מהווה אבן דרך דכה של ]11670801 אל הרמות העליונות ל עולם משחקי המחשב. ' וא הוא משחק חלל תלת ממדי מרובה משתתפים, המיועד לסביבת האינטרנט בי ו 7 לסל על מגוון של חלליות (החל בחלליות ר זריוות, דרך הלליות קרב ועד משחתות אוסג וגק , | 500 % + . | > 9-כ הכ --." = / / ו חמשת סוגי הדמויות כוללים את הפאלאדין גוו 0]ה:] ו, את בעל האוב וטטם! וחטזשטא ), את הלוחמת האמאזונית (חוטגווו,ו, את הברברי (ההוגטיוה]) ואת הקוסמת (פאשט הא | שמת שי 1 כ ₪ תפקידים (טייס, הפאלאדין הוא לוחם צדק, המשופע גם ביכולות קסם לא רעות. בזמן קרב, פאלאדינים נלחמים קותחן או מפקד בסיס). 6טחהטט!1ג = כולל | בעזרת חרב : וכישורי הלחימה שלהם לא נופלים מחוש הצדק המפותח שהם כה מתהדרים בו. יכולות גם אלמנטים אסטרטגיים כמו מכרות הקסם של הפאלאדין כוללות בעיקר קסמים הגנתיים, כמו הג'זוו/ וטעוו?] שמאפשרת לכל חברי הקבוצה לרפא את עצמם, אך גם קסמים התקפיים כמו שזןי] ע101] שיוצרים אש קסומה מסביב = לפאלאדין. אחד הדברים המעניינים ב-2 12110 הוא שהקסמים הופכים לחזקים יותר ככָל שדרגת הדמות - וגם רדיוס ההשפעה שלהם גדל בהתאם. הדמות השנייה היא זו של הקוסם המרושע - בעל האוב. דמות זו היא אחת הדמויות הכיפיות במשחק, מכיוון שהיא פונה אל הצד האפל שלכם. בעזרת בעל האוב תוכלו לזמן מתים, להטיל קללות על אויבים ואפילו להפוך את הזומבים שזה עתה זימנתם לפצצות מתקתקות. הלוחמת האמאזונית שולטת בי כלי - אך המומחיות העיקרית שלה היא בשימוש לה ובחנית. בנוסף, ללוחמת האמאזונית יש גם כישורי לחימה שמאפשרים לה להתחמק בזריזות מהתקפ ולפגוע באויבים בצורה שגורמת נזק רב במיוחד יה המשחק הוא הברברי, ברברים מצטיינים בקה3 משווח קרוב, ויש להם מגוון יכולות קרב כמו זריקת שני כלי נשק, זינוק ויכולת להמם את האויב,!18וסף; 0 יש זכולת להשתמש בצעקת קרב שתזרע פחד 7 האויב, או תגדיל את המורל של/חברי 0 השליטה במגוון כלי נשק, בנוסף ליכולות קרב מִנַמַוָצות הופכת את הברברי לדמות לכסח אויבים מבלי לחשוב יותר מז 5 שמכניסים | כסף למאבק המלחמתי, 8פנולוגיות ת חדשות שיש לחקור ואפשרות קד על קרבות החלל ב"ומן אמת". ₪ הקרב של סטתגוע6|!. ממוקמות זלל (כמעט) אינסופי, בזמן שמאות שחקנים להמים אחד בשני או מתאגדים לקבוצות כדי , . ניס את האופוזיציה מהר יותר. למעשה, || מאפשר לנו לבחור באחד שלושה מצבי משחק שונים לגמרי. מצב המשחק הראשון הוא זה של טייס הקרב ץ, המשתדל לפוצץ כמה שיותר חלליות א . 1 מב ילסיים את חייו בעצמו. מצב משחק ל תותחים, טילים, לייזרים, מוקשים וד ציו ד לחימה עתידני שישמש אותנו כדי 4 + |34 1 תו ומ לד רו ו משחק מרובה משתתפים מעולה. עולם וי נגד: נגד? רגע, תנו לי לחשוב... איו! קהל יעד: אהבתם את שוווגוםן? אתם חייבים לנסות את 2 טווווגוכו! לזרוע הרס בקרב שורות האויב. מצב המשחק השני כבר דורש אחריות רבה יותר, ומכניס את השחהקן לנעליו של מפקד- על, שצריך לנצח על הקרב מרחוק. במקום לחסל חלליות אויב במו תותחיך, אתה מוזמן לפקד על הקרב מו ונעי יי ו מ ו ית = ו ורגע. המפקד גם שולט בפעולות ניהול < לי יי המשחק האחרון הוא זה של המשקיע, שמטפל בפעילות הפיננסית של הקבוצה. המשקיע מחליט גם אילו ו חדשות ייהקרו יר ל כל מצבי המשחק הללו נשמעים מדהימים, אך למרבה הצער רק הראשון מצליח להיות כיפי באמת. מצב המשחק של המפקד נהרס לחלוטין בגלל שותפיך למשחק. השחקנים האחרים לא חייבים למלא אחר ההוראות של המפקד, לא משנה כמה טובות הן, וזה הורס את הפן האסטרטגי המיוחד של המשחק. ייתכן ששחקנים נבונים ילמדו שמפקד שרואה את התמונה הגרולה יכול רק לעזור, אבל עד שזה ו ו יי ור" ומר" הי יי יותר. ל - 110018000 יש פוטנציאל עצום, - הוא לא ממש מנוצל בגלל בעיות שהורסות את חוויית המשחק לחלוטין. הבעיה הראשונה היא של צג הטיים, שפשוט מכיל יותר מדיי מידע. אם רק היה ניתן להעיף את כל המידע המיותר והמכביד זה היה ממש נחמד, אך למרבה הצער גם בדרגת הפירוט הנמוכה הר וי ה ןפ יי לי כל | על חייו של השחקן המסכן. הבעיה השנייה של המשחק היא בעיית עקומת הלמידה החדה. סשתגוקט!! הוא משחק מורכב והוא דורש אימון רב. כמובן שזה לא הולך טוב עם התיעוד הגרוע ושלבי האימון העלובים... הבעיה האחרונה והגדולה ביותר של שסתהוטט!!, היא שאפשר לשחק בו רק דרך רשת האינטרנט. שסחהוט6!!/ יכול להיות פיצוץ כאשר מתחברים בחיבור מהיר ומוצאים שחקנים טובים, אבל אם אחד מהמרכיבים הללו הסר - כדאי לוותר על הניסיון המפוקפק, לסיכום, סטחגוקט!!. הוא משחק שאפתני, שמשקף את פני המשחקים שיגיעו אלינו בעתיד. אולי נחזור אליו כאשר המנשק שלו ישופר ויהיה לנו חיבור מהיר יותר... || 5 כו גרפיקה חביבה, אפשרויות משחק מגוונות. נגד: מחייב חיבור אינטרנט מהיר, מנשק מסורבל, תיעוד גרוע. קהל יעד ] חובבי קרבות חלל עם חיבור אינטרנט מהיר במיוחד והמון זמן פנוי ואוו -. -- - , מ ה למינגס הם חבורת של יצורים. קטנים וסימפטיים, שבהחלט יודעים כיצד להתגרות במוות. | אחרי שנים של התעללויות, התפוצצויות וטביעות הם לא אמרו נואש ותמיד חזרו למהדורה נוספת. אמנם נראה היה שהלמינגים הקשנים קפצו אל-מותם האחרון לאחר שחברת אוגסהטץ3ץ הודיעה ו ממ ל 0 ו חזרתם של הסנדלים לאופנה,. כך גם הלמינגים החמודים חוזרים בהרפתקה חדשה - הוסו1ט1פ6 :פפהומותו1.6, מבית היוצר של טטוזטווטוה1 2 13%6. למרות ש-3]2 פהווחוח6.] נסוג כמה שנים לאחור, :פעהומותוס.] הסווט!ס6 חוזר למקורותיו: | משחק מחשבה, שבו הגבול בין תסכול לבין אתגר הוא דק מאוד. המשחק בנוי על פי אותם עקרונות של קודמיו; הלמינגים צריכים להגיע למקום מסוים ועל ירי כישורים שונים והקרבת קורבנות אתם מעבירים אותם ליעדם. המשחק המקורי הצטיין ביכולת משחק מעולה למרות שהשתמש בגרפיקה פרימיטיבית. 2 פפחוונוחוט. 1 אמנם נראה יפה, אך בשל רצונו להיות משחק תלת ממדי אמיתי, נהסכה ממנו יכולת המשחק הטובה למרבה המזל :>פחותוח6)] חסווט601ל אינו משחק תלת ממד אמיתי. כמובן שהוא משתמש במאיץ גרפי, אך השימוש היחידי בו הוא כדי ליצור את המגדל התלת ממדי שסביבו נעים הלמינגים. זה ?לא נורא. כמו שזה נשמק, תודות למנשק פשוט ושימוש נכון וחכם בתכונות המדגל התלת ממדי. השימוש באפקט הזה מגדיל את האתגר במשחק, שהוא מוציא את הלמינגים. מסביבתם השטוחה ומכניס אותם לסביבה עם ממד שלישי. אין ספק שזהו גימיק, אבל בשונה מ- כ31 8%הווהוחוט. 1 זהו גייק שעובד! כמו כן, השלבים נראים טוב, עם ציורי רקע יפים בשלל צבעים מדהימים ואובייקטים המונחים לפני הרקע. לרוע המזל, אותם אובייקטים מפריעים לעתים לפתרון הפזלים. זה די מתסכל כאשר אתם רוצים שאחד הלמינגים יבנה מדרגות בנקודה מאוד מסוימת שמסתתרת מאחורי פרח גדול ושמן, אך האפשרות לעצור את המשחק ולעשות זום פותרת את הבעיה והמנשק כבר לא יהווה בקיה עבורכם. נראה כאילו המשחק רוצה שתיקחו את הזמן, תחשבו על הפזלים ושתצליחו לעשות את מה שתכננתם מרגע שהשבתם על כך. המשחק בנוי יותר על כוה המחשבה 60 כ כ יצ ז זו הי :א ו ופחות. על כוח האצבעות. אולי בהתחלה קשה יותר לכוון את הלמינגים שיצשו את מבוקשכם, אך זה נעשה קל יותר ככל שמתקדמים במשחק. בגדול ניתן לומר שיהיו מקרים מעטים בהם תצטרְכו להתחיל את השלב מחדש מפני שעשיתם פעולה שלא התכוונתם לעשות. 600101100 :פפהווהוחש.]1 נותן ללמינגים כמה בישורים בסיסיים, כגון: טיפוס, צניתה עַם מטרייה, חפירה ועצירת למינגים אחרים. אך בנוסף יש גם למינגים מיוחדים שיכולים ללכת על מים או על חומצה. אולי הדבר הכי מרגיז הוא שנים עשר (או יותר) השלבים הראשונים אשר מכריחים אתכם ללמוד שלב אחרי שלב את הכישורים השונים של הלמינגים. כאילו שלא יכולנו לקרוא את: חוברת המשחק לפני כן ולהביָן מה עושה כל דבר: >> לסיכום, הסוזט₪601 :אשהוווהו6.] יכול להיות מתסכל לעתים. אין זה משחק פזל חמוד שבו משחקים רק כדי לראות אנימציה חמודה. ייתכן שיגיעו שלבים שבהם תמצאו את עצמכם תקועים באיזה פזל ששני, באשר הפתרון אינו נראה באופק ואולי אף תחשבו שאינו:קיים (אם לא רואים, אז הוא לא קיים?). אז אם לא מושך אתכם לראות את הלמינגים החמודים וירוקי השיער האלה מתים בכול צורה אפשרית לפני שאתם מוצאים דרך להצילם - אין זה המשחק בשבילכם. אך אם אתם מוכנים לאתגר מסעיר מוחות כמו שהלמינגס המקורי סיפק - אתם תאהבו את המשחק. בעד: משחק חשיבה טוב, שימוש חכם באנימציה תלת ממדית וגרפיקה טובה. נגד: ו קשים מד'י. קהל יעד: לאלה מכם שאוהבים אתגרי חשיבה ושאהבו את המשחק המקורי. --14.-=-=- - .חח .. | - , -. . , , ,ּ כ] 0 , ] . - ". - - ק ו | " - . == ₪ - > ז% . . -- מאת: גיא אהרון בהמשך ל-6(6גק/ 16088, שיצא מאנגליה לפני כשנתיים, מגיע עכשיו יר לספק סימולציית-אקשן בסגנון מסוק הקרב הרוסי הדו-מושבי 3-52 צסוחה > ץסוה ווה סימולציית - אקשן כזו לא תתאים בהכרח להובבים השרופים של סימולטורים הכוללים פרטים מאוד מדויקים (כמו 2 שסטפחס.1), אך היא מנסה ליצור במקביל להדמיה של = שליטה במסוק גם קצת עניין מסביב. הגישה יי ו המזל ב-זסןהפו!!/ ותוהש מודל הטיסה "מצ'וקמק" למדיי, מה שהופך משחק שהיה יבול להיות טוב מאוד - לטוב הרבה פחות. < ₪ 0 ד ו )| ג = ד > 5 הטובות, העוזרות לשחקנים הטריים, ביחד עם חוברת-העזר המצוינת, להיכנס למשהק במהירות ובאופן חלק, הגרפיקה של זוסוגטו|!/ 16 יפה למדיי ואפקטיבית בייחוד בגבהים נמוכים... עם זאת, המחיר של התצוגה התלת ממדית היפה יר יו שחקנים רבים יעדיפו אולי לוותר עליה ולהסתפק בתצוגת ה- ץ|חס-1]11(]2, שהיא ח ריק *;םדויי פייק ליו המסוק אינו מגיב ורק מעבר לנקודה מסוימת יש תנועה קיצונית של המסוק. כתוצאה מכך, קשה מאוד לשלוט במסוק באופן מדויק וגם שחקנים מנוסים ינדנדו את המסוק שלהם מצד צר כמו סירות בים. בלי קשר לבעיה הזו, ניתן לבחור לשחק עם 1:8 |טזוחט"), כלומר לשחזר את הפער הזמני שקיים במציאות בין הפעלת המכשירים על ידי הטייס ובין תגובת המסוק. בכל מקרה, אפשרות זו אינה מומלצת / שת בארץ רחוקה ל מ מ בינ מ יי וי וי ית | המשחק מתמקד בשליטה על צי של שישה למרות שלא מדובר בסימולטור "פרופר" = מוט-ההיגוי. | מסוקי זטוגט:!// בשני קמפיינים, האַח- | אלא בהכלאה של סימולציה ואקשן, זה לא | בבלרוסיה והשני בטג'יקיסטן. אתה משחק את | מצריק ויתור גורף כל כך בכל המדובר במודל | לסיכום | הטייס במסוק המוביל, בעוד המחשב שולט = תי ב - זטו1טון | וש | ניתן להיתקל כנראה שיוצרי המשחק התכוונו ליצור בקצין הנשק שלך על דיגי יהי תפקידך, ו מוזרות ?להפליא של המסוק, ןכש שד מוצלחת יותר של טיסה מעבר להטסת המסוק המוביל בכל משימה, כשהבולטת שביניהן, היא אולי העובדה ב- זסווגפו!| התג 52-גא ממה שיצא להם כולל ג דאגה לטייפים שתחת פיקודך. שגר שלזוויות מסוימות של תקיפה איז כל השפעה <יוום' והתוצאה, אם 1 לא | ו =<4'י ייל ולמשל, להציע לטייסים חטיפים אמריקניים 0 / ו ו רת מהיר המסוק ונראה שהוקי הפיזיקה שוכתבו קמעה לצורך | ואותם יש לך בכמות מוגבלת), כדי לגרום 1 לעחים 0% באופן לא-ריאליסטי יי ק. אלה שלא ממש זקוקים לסימולציה להם לציית זו ביתר סבלנות. | 4 - . הלו ו תופצות נוספות שנראות ₪ ו 1 יובלו לחיות עם זה וליהנות "הפיקודי הזה של המשחק נחמד ומהנה למדי. | כטותרות לחלוטין את חוקי הפיזיקה הבסיסית, | מהאקשן שהמשחק מספק. לעומת זאת, מי | יוצרות תחושה שהסימולציה היא לא ממש יו ענ עוד בעיה מציקה, היא חוסר הרגישות של מוט ההיגוי. כשמסיטים אותו הצדה מעט, יי יי יד "בודדות מסוגים שונים וכן משימות רבות משתתפים למשחק ראש -בראש או בשיתוף פעולה. ראוי גם לציין את משימות האימון שבסימולציה חשובים לא האמינות והריאליזם, .2 01 1. 3 4 ץ 2 | . שה == 7 ה ששמ בעד: השליטה בטייסים האחרים, הפיצוצים וכל המסביב נותנים אקשן לא רע נגד: סימולציית הטיסה עצמה לא משכנעת כלל וכלל. קהל יעד: לא לחובבי הסימולטורים המושבעים. מאת: שלי פרידמן אלו מאיתנו שצופים במשחקי טורניר אליפות אירופה ועסוקים רוב הזמן בצעקות על מסך הטלוויזיה בסגנון: "נו! תמסור לו! למה אתה לא מוסר?" ועוד כהנה וכהנה משפטים, שלפעמים אף מתובלים במילים מסוימות שהעורכת הלשונית לא תרשה להכניס, יכולים עכשיו לנסות ולראות בעצמם עד כמה קשה לעבור הגנה איטלקית. בהיותי אוהדת :1 מושבעת, זינקתי ישר פנימה לעוד משחק כדורגל ידידותי, והרגשתי ממש בבית. מנועי המשחק משמרים הרבה מן האטרקציות הוויוואליות של ]1 2000, אךר המפתחים הוסיפו החידושים נוספים: חגיגות נוספות מצד הקהל 7 בי חדשות, יכולת לשנות את פרצופם של השחקנים ועוד דברים קטנים כמו בוץ ודשא שנדבקים לבגדי השחקנים לאחר כמה דקות ,--.. ב באו של משחקי הטורניר, כל הקבוצות הן 4 אותנטיות לחלוטין - כולל מבנה ‏ הקבוצה, טקטיקות ותרגילי בעיטה | חופשית. המפתחים הרחיקו לכת עד | כדי תאימות במבנה האצטדיון וסמלי | כל הקבוצות המשתתפות. לפי הספר 0 יו משמר את כל אבני היסוד של משחק | ימי ל ו וי" מתמיד. במהלך המשחק קל מאוד להבין מדוע הוא זכה למוניטין של משחק שנראה טוב מאוד, בעל זוויות. .| . מצלמה מצוינות, אנימציות מדויקות של - תנועה וקריינות מקצועית משולבת בסביבת תחרות אמיתית כל כך, אשר מעניקה לכל משחק מין תחושת "שידור מהטלוויזיה" שכזו. לאחר ששיחקת בכמה משחקים ברמה הקלה, תרגיש כי אתה יכול לעמוד מול כל קבוצה, אך ברגע שתעבור לרמה של "מקצוען" 7 לעולם אחר לגמרי. -- בזמן שתעמוד כנגד הקבוצות האירופאיות הטובות ביותר, תגלה כי טקטיקות ההגנה של המשחק הן די עניות, בעוד שמהלכי ההתקפה אכזריים בריוק כמו יכולת השחקנים בחיים האמיתיים. אך אם תצלול עמוק מספיק לאפשרויות שהמשחק מציע, תמצא אופציות לתרגילי יכולת מצוינים הכוללים את כל התמרונים שאי פעם תזדקק להם כדי לשבור את התפרצות ההתקפה של הקבוצות האירופאיות. איך הגיע לגביע? ו אותך היישר לשלב הכשרת הקבוצות, עם |5 קב וצות שרוצות להגיע לפסגה המנ ו וי | עברת את ההכשרה הבסיסית אשר ב יש ישי בי ה יש | בטורניר ולא כל כך קשה אם אתה משחק ברמה של מתחיל), תזכה לפתוח את חדר הגביע. שם תוכל לשחק במצב קלאסי אשר מאפשר לך לאחזר מפגשי כדורגל מרגשים עוד משנות ה-()680. אפשרות זו בהחלט מוסיפה ממד מעניין ביותר למשחק. | אז במבט ראשון, הכל נראה ורוד בעולמו של (200000 0פוו3]. אבל כמו כל דבר, ישנם כמה דברים אשר לא = |( ו | ותיקים של הסדרה. הדבר החשוב ביותר הוא, שאם אתה באמת רוצה = מו מבנה כמו של הטורניר האמיתי בחיים, תיאלץ לשחק כהולנד או כבלגיה - שתי הקבוצות אשר מוסמכות להיות מארחים אוטומטיים. אם ברצונך לשחק במשחק אותנטי בתור כל אחת מהארצות האהרות המשתתפות, תיאלץ לעבור דרך כל תהליך ההסמכה ולהתמודד עם בחירה אקראית של קבוצות כאשר אתה מגיע לגמר. יתרונות וחסרונות סדרת משחקי :]11 הייתה המלה הקובעת ב משחקי הכדורגל הממוחשבים, והתרגלנו לכך שכל עונה ו עדכון חדש למשחק. אם כן, 200000 סזט13 מעלה שאלה רצינית ביותר > האם גרסה זו עולה בהרבה על קודמותיה? התשובה יכולה להיות בהחלט כן. אך למרות רמת התצוגה בל הר נש מבי בי ה כ יי 1 יל ו = ו ₪ הקבוצה האהובה עליהם בכל האווירה האותנטית 0 משחקי הגמר, זה התעצלות מצד המפתחיס ודבר שהוא בהחלט לא מתאים במשחק הרשמי של משחקי הטורניר. לסיבום, אני לא מכחישה ש - (2000/0 סזטוכ] הוא עדיין משחק פנטסטי ומהנה מאוד, ואני בטוחה שלמרות היותו וריאציה שונה ל - 3 -]1:, הוא עדיין ייחטף מהמדפים כמו לחמניות חמות. 2 2 5 בעד: אנימציה חלקה ומרשימה, תרגילי יכות חדשים וההרגשה שהמשחק הוא אמיתי ומשודר דרך הטלוויזיה ממש מגניבה! נגד: כדי לעלות לגמר עם הקבוצה שאתה | אוהב ולא הקבוצה שהמחשב בחר, אתה צריך לעבור דרך תהליך ההסמכה להיות קבוצה מארחת. קהל יעד: כל אוהדי הכדורגל, בכל קוו - ₪ : 2 | .קוו - 2 . - ד ד , . כ = א = - הד" = 1 -] ל שו התקשרו ענשיו 40 ו א מ משחק האסטרטגיה הטוב ביותר בעולם: -0---ן | ו -/ ם להם לו הישאר במקומם. עוד צעצוע זולך בק עקבות הג נטחות ה"וירטואל ריאליטי", 3 . לכולכם לנסות אותם. אמנם המשקפיים מעוצבים בצורה נוראית ועובדים רק עם משחקי לך | וכו מ 2 מונה שו . ם מספקים הוא 2 6 ושפה... או שלא! בהחלט חוויה מרעננת. אני. בטוח ז שהגר [ מו שאני. בחור סקרן מטבעי, לא של ה המשק (ב ם הל לו תהפו ך לפריט חובה אצל שתי והחלטתי לנסות בכל זאת להתקין | ו 7 2 = - | 1 פיי אחרי הכל, יכול להיות שאני 0 וספס כאן משהו- לא תמיד כדאי לשפוט לפי בג = ו טי - מקרה, חיברתי את 8 הפע 6 1 > משחק שתומך ב- %ו6טזוכ[(המשקפיים עובדות " / ק עם <וטטזוכן, ולא ; -6) והבטתי בפליאה אל מנ 5 זמו חש - 3 תוך שאני מא את המשקפ יים על אפי. איזה מ ראה ה וה ה יות | ב - - וחטה והז | ה מופף חומרה .. בנגו . - 1 4 01 )ו טכ ש [ ) או דיו ה א ,/ | % / | | ( אוקיי 6 , וז המשקפיים -- פודיס כמו וריו 1 הכל יש להם מגרעות נוספות בנוסף ב הגרוע שלהם: ה אשית, המשקפיים לא תומכים בתצוגות | |" ₪ תצוגות !]11 מופיעות בסימולטורי 8 | | ה | שש - שר ובמשחקים כמו 2 1|606ו1 3 | ₪ - -] ברו 2 מה אבל האם משקפי התלת ממד באנ > ו : - = מ ו ל עובדים או שמא הם אכזבה וספת 5 > השימוש במשקפיים. חלק מהמשחקים, כמו כמו ה"וירטואל 0 מנו? | : 3 סוה אא הו[ 166 15 שי ו תצוגת 1 4 םעז רק לעין אחת, מה שמשפר בהרבה את -- אבל 5 ₪ הוא אחד . ו[ 6 312 /5.] ו 5 | ו / " הבטיח רבות ביום גשום 8 לפ פני זמן לא לא ושר. קפציע לראי טונה ב לפני מספר שנים, | | רב, התקיימה הש 1 ה | 1% 1-0 - 8 / ]ה / ומ 7 יד, 2 | ל ל 4 ל קח זמ -- שהציבור הבין שאין קובי: ערן,. וה - -7 7 | כ נאן לא מהפכ 5 6 לער והצביק ברגליים. ו ב . 0 . ו נא 8 צרן+ הת 21 | | ו אולמות ז ומשחק, שהבטיחו חוויה חושית מלאה = 8 2 ושהה | 2 - ה 6 0 0 נסגרו חיש- קל כאשר מיעוט השחקנים לא | 8 - ל" המסך: = -, - לכם על בואה של/ % /- 7 | 6ן זי / % / ו ו הצליח להצדיק את ההשקעה הכלכלית המטי של - > 0 "₪ יים חלק גדול מהאפקט היישר אל המסך שלגו. אם כך, ב = | של נתחיל בתוכניות ההדגמה שהגיעו עם הבקר; חברת פגאסוס תוכניות ההדגמה הן מלפני מספר שנים, ואני . הישראלית 4% הוא למעשה | ] גרסה חדשה טר שמבשר . 0 נוספת? | עוד זוכר אותן מהבקר המקורי. אמנם תוכניות ו 8 את הרעיון הבסיסי של השימוש ב-./312, אך הגרפיקה עתיקה, ערן, אתה בסדר? המסך כעת, אנו עדים לגל של מוצרים שמבטי להפוך את המחשב ב שלנו נו 3: ו | חיישנים מתוחכמים וכ 0 הירה ומצי במוסף החומרה. המיוחד הזה 7 מטמר בשם 30 7 וזו יכ מ 8 ר ומשקפי ובקר משחק חדק 2 שמאפשר טלטו. תלת מדי זדיר בז 7 ₪ | זט 7 | 4 | : היה רק דו ממדי בפעם האחרונה שראיתי... ערן: | לא, קובי, אתה לא מבין - אני משתמש ב- ₪5] .5/ זא כ וזה עובדוו! / קובי; מה 0 ל | 1 6% ם טוב,. טוב. אני חייב לחזור למשחק. > נדבר אחר כך. חברת. /51.5, שמייצרת, בין השאר, גם כרטיסי תלת ממד געם מעבדי ךאוך ו-0706-]26)), פיתחה לאחרונה משקפי תלת ו נהגה לצרף את המשקפיים כחלק מחבילות שכוללות גם מאיץ רב - עוצמה, אך כעת אפשר לרכוש את משקפי התלת ממד גם כמוצר עצמאי, שאמור להביא את קסמי התלת ממד כאשו הם מתורגמים למסך המחשב = הדו ממדי! משקפי התלת ממד של חברת //₪1.5 מבטיחים נסים ונפלאות ומקיימים את ההבטחה העיקרית - עומק חזותי למשחקים שלכם! עם ואת, לפני שאספר לכם ו זזה , אכין אתכם נפשית "לי ו יי המשקפיים הללו, כדי שלא תתאכזבו קשות, כמוני. פתיחה מרושלת האמת, שכאשר פתחתי את האריזה, הדבר דוי בר יי ו יי המשקפיים. כיסוי יפה כל כך הייב לאכלס משקפיים מדהימים, חשבתי לעצמי - מינימום משקפי מעצבים. למרבה הצער, לא עברו חמש שניות נוספות לפני שהתבדיתי וזוג משקפיים מצועצע לחלוטין נגלה אל מול עיניי המשתאות. משקפי הפלסטיק, למרות עיצובם העתידני, נראו כמו צעצוע של אחותי הקטנה והרבה יותר גרוע - הם היו לא נוחים בצורה מחרידה! הם נפלו מהאף שלי כל שתי שניות והיה עליי לגייס - 2 ב 0 או ב-0106 ל - משחקי 6א3ו(), למשל...). לפני שנסיים, ברצוני להוסיף שאת משקפי וט 6 30 15%ם לא בדקנו רק פמוצר שעומד בפני עצמו, אלא כחלק מחבילה בשם זסוגו|טצסה ס3 דן זוז ו שהכילה + גם מאיץ 2 דא ג טן₪ גוסזוא עם 3218 זכרון. החבילה הזו, ; שכוללת מאיץ חזק ביותר (בנוסף למשקפיים המיוחדים), הייתה רה לת חלומן הרטוב של בל שחקן, אך למ - היא הצליחה לאכזב אותנו 8 המאו הזוק ה בי ו מנהלי -. 1 ו סו ו הם 3 ידש ווה יו 5 -- לקראת הורדה של מנהלי התקנים. מעודכנים (עדיף מראש!), > משקפי ה- זסוג|טצ6א 32 1.5 הם בהחלט חידוש טכנולוגי מרשים ואני ממליץ מקו % אתם חושבים על החבילה הזו, בר ג | לבקר קודם שלהם, דמוי טבעת, שיצא לשוק לפני מספר שנים. רובכם הגדול ו ו לא היה הצלחה היסטרית (אני אפילו לא זוכר שראיתי אותו בחנויות...), אך 8 שעומדת בבסיסו הייתה ונשארה מקורית ובש פוטנציאל רב. בניגוד לבקרי משחק אחרים, ב רים או ג'ויסטיקים למיניהם, ה-2כ 0 מאפשר שליטה בש 0 9/7 23 חק יכול ל להיכנס טוב בוטש ב בצורה 1 לט יי שאתם משחקים במשחק חצים, גולף או יארד, כאשר אתם יכולים לשלוט לא רק ז הדו ממדי על המסך, אלא גם בעוצמת המכה - זה בדיוק מה שמאפשר ה-3107. ל-30 יש גם שימושים נוספים: כרובה אור או כעכבר אלחוטי, אבל הגדולה שלו היא בממד הנוסף שהוא מכניס אל חיינו - ממד העומק. והיה אפשר לצפות למשהו וקצת יותר מעודכן עבור הגרסה החדשה הזו של הבקר. לפחות מנהלי ההתקנים של הבקר מעודכנים ומאפשרים בקרה נוחה למדיי. המת הכפתורים אפילו ניתנים לתכנות). הבעיה האמיתית של ה-30% היא התמיכה בר | ו בקר שליטה חדשגי, אבל מכיוון | שרוב המשחקים לא מתחשבים בממד שהוא יי יי ןי אלחוטי או רובה אור. לא שזה רע, אבל זה בהחלט בזבוז של הפוטנציאל שטמון במכשיר הזה ובטכנולוגיה שמאחוריו. בעיה נוספת של המכשיר היא העייפות שהוא ב מעוצב בצורה נוחה, אך הצורך המ ו ו ה רה, למעלה, למטה ולצדדים בהחלט מ מעייף לאחר זמן מה. יי ה-322 הוא בהחלט ניסיון נועז ומקורי ואני מאוד מקווה שהוא יצליח, אך כרגע הוא לוקה בחסר מכמה בחינות. אתם בהחלט מוזמנים לנסות אותו ואולי להשתמש בו בינתיים 2-ו י אלחוטי או כרובה אור, אבל לי נראה מ 11 שלו תגיע רק כאשר יותר משחקים יתמכו בו ישירות. מחשב במת(ה, יוצא במבצע מ(ויים חדש: = = 0 חתמו על מו ל-17// וקבלו 12 'רחו(ים הכוללים ג1 משחקים מלאים על גבי אס-כ ₪ בוסף, וכלו לבחור באחד מהמשוקים הבאיו 2 5 | 0 | למה אום מהכמ!" משחק אטטרטגיה עם 9 הקול/ ן הלחמ הצולמות - בי <פלגיניו ילקו (עד6 תת /" / 1 . ז ' - - מסתורי הדיסק הקשיח קוראים רבים שואלים איך לשפר את המחשב או אלו פריטי חומרה כדאי לקנות. במדור זה נלמד אתכם אודות פריטי חומרה שונים, כך שתוכלו לעמוד מול סוכן מכירות ממולח ולהבין כל מונח ומושג שהוא אומר, מבלי להתבלבל. במרכז הספיישל החודשי עומד הדיסק הקשיח - אותו פריט חומרה שמאחסן את המידע במחשב שלכם. הדיסק הקשיח מחולק לשם נוחות (בשל סיבות טכניות והיסטוריות) למספר כוננים (ם, 6 וכו'), כאשר כל כונן מחולק לתיקיות ולקבצים. לדיסק הקשיח יש מספר מאפיינים עליהם כדאי לדעת, בעיקר כדי לשפר את ו 2 "2 זויכ 0ק''0/ או/וכת ביצועי הדיסק, אבל גם כדי שתוכלו לעשות את הבחירה הנבונה בזמן שאתם רוכשים דיסק חדש. שלושת הפרמטרים החשובים ביותר שקשורים בדיסק הם זמן גישה, מהירות סיבוב ושטח איחסון. בנוסף, נלמד גם על פעולת איחוי הדיסק, שיכולה להוציא עוד קצת ביצועים מהדיסק הקשיש שלכם. זמן גישה (06חו1 א566) - זמן הגישה הוא משך הזמן שלוקח לראש הקריאה להגיע מהחלק החיצוני של הדיסק לחלק הפנימי. יצרנים רבים מציינים זמן גישה ממוצע. (שזה בערך שליש מהזמן המלא), ולכן כךאי לברר על איזה זמן גישה אתם מדברים, כאשר אתם באים להשוות בין ביצועים של דיסקים שונים. זמן גישה נמוך פירושו דיסק מהיר יותר, אבל אפשר גם לשפר את זמן הגישה לדיסק על ידי ביצוע איחוי הדיסק (פרטים בהמשך, אבל אל תצפו לניסים), מהירות סיבוב (50660 חסו)0)3א) - בניגוד לכונן התקליטורים, שם הדיסק מסתובב במהירות משתנה, הדיסק הקשיח מאיץ למהירות מירבית, וממשיך להסתובב בין שאתם ניגשים אליו ובין שלא. מהירות הסיבוב נעה בין (זקז10.000 - ותקז4,500 (מקז - מספר סיבובים לדקה), כאשר מהירות סיבוב גבוהה יותר פירושה גישה מהירה יותר לנתונים שנמצאים על הדיסק. עם זאת, מהירות סיבוב גבוהה יותר מחייבת עיצוב טוב יותר (כדי שהדיסק יספוג את החום שנוצר ולא ירעיש כמו מכונת כביסה), זה אומר שהמחיר, כמובן, גבוה שטח איחסון (50866 215% 6זג1]) - שטח האיחסון מציין את נפח המידע שאפשר לשמור על הדיסק. תזכורת קטנה בנוגע לכמויות זיכרון (הן זיכרון ראשי כמו הזיכרון במחשב שלכם, והן זיכרון משני כמו הדיסק הקשיח): 8 - 210 = 1,024 בייטים (אחד קילו- בייט) 8 * 1,048,576 = 220 בייטים (אחד מגה" בייט). 8 *=* 1,073,741,824 = 230 בייטים (אחד ג'יגה - בייט), כיום דיסקים מגיעים עם :408-200 של מקום פנוי, וזה די מדהים אם נזכור שרק לפני מספר שנים דיסקים של 4010 נחשבו לשיא הטכנולוגיה. הגודל המומלץ של דיסק כיום הוא בערך 10630, אבל זה תלוי בתוכניות שיש לכם עבור המחשב. מחשב "עסקי" לא צריך כל כך הרבה מקום, בזמן שמחשב שמשמש למשחקים),עריכה גרפית/ עריכת סרטים יינצל ללא רחמים כל טיפת מקום פנוי. אם אתם יודעים מראש שאתם הולכים להשתמש בשטח דיסק רב (לדוגמה: התקנות מלאות של הרבה משחקים + המון שירי 173 + תוכנות "כבדות" כמו 6י0210), כדאי לכם לחשוב גם על צורב, מכיוון שמחירי הצורבים ירדו לאחרונה, ואפשר להשיג צורבים מהירים במחירים סבירים, איחוי דיסק (ח0ו]13ח6ו261:32]) - הקבצים שאנו שומרים על הדיסק נשמרים בבלוקים בעלי גודל קבוע, ולאו דווקא ברצף, וזה גורם לשתי בעיות מרכזיות: הבעיה הראשונה נקראת הטו!ג)|ה6ותפגז |ההחשוה1 והיא מתרחשת כמעט בכל פעם שאתם שומרים קובן. בעיה זו נגרמת מכיוון שגודל הבלוק קבוע, וגם אם אתם שומרים תו אחד בלבד בקובץ, יוקצה עבורו בלוק שלם בדיסק (בלוקים הם בערך בגודל של 8% וזה אמור להספיק ל- 8,192 תווים). שימו לב שבעיה זו מתרחשת בכל פעם שגודל הקובץ הוא לא כפולה של גודל הבלוק. ' = '- אם, בקובץ שלכם יש 8,193 תווים - יישמרו עבורו 2 בלוקים, כאשר אחד מהם יהיה כמעט ריק לחלוטין, למרבה הצער, נגד בעיה זו אין מה לעשות, למרות שכיווץ מספר גדול של קבצים בקובץ אחד יכול לשפר במעט את המצב (פתרון נוסף הוא להקטין את גודל הבלוק, אבל אז אנחנו פוגעים במהיהות הגישה). הבעיה השנייה נקראת ה0ג131ה6והטגז"] |אוחסוא, והיא מתרחשת מכיוון שהבלוקים לא נשמרים ברצף. כדי לברר אילו בלוקים שייכים לכל. קובץ, מערכת ההפעלה צריכה לשמור בלוקים נוספים, וזה מוריד שטח מהדיסק שלכם (למה לא שומרים בלוקים ברצף? וה גורם למספר בעיות, ואתם מוזמנים לחשוב על כך בעצמכם...). הדרך הטובה ביותר לטפל ב - [הוח%16= ה0ו181ח6ותטג היא לבצע. איחוי בעזרת תוכנה של >אוס6חג\ואו כל תוכנה מקבילה) שנקראת מאחה דיסק, תוכנה זו נמצאת תחת התחלי, תוכניות/ עזרים/ כלי מערכת/ מאחה דיסק,. ואתם מוזמנים להפעיל אותה בהקדם. בכל מקרה, אל תצפו לנסים... 7 => - |] חיבור א152 בעייתי יש לי חיבור אכ151, ואני מצליח להוריד קבצים בקצב של 10-15% לשנייה. הבעיה שלי היא בזמן משחקים. כאשר אני משחק במשחקים | כמו ‏ 3 0268866 או והטותאווטס1 [אשזה!!, אני מקבל 8חוק גבוה של 150. אם אני משתמש רק באחד מקווי ה-אכ15 שלי, אני מקבל את אותו קָחו']. מדוע זה קורה? הבעיה שלך טמונה באחד המודמים בדרך, אתה אולי יכול להעביר נתונים במהירות גבוהה מאוד, אבל מישהו אחר מאט לך את החיבור. אתה יכול לפתוח חלון 2005 ולהקליד את הפקודה .1(₪1 חשטגזו (כאשר במקום .₪1!) עליך לרשום את כתובת שרת המשחק). פקודה זו תציג את כל המחשבים שבינך לבין השרת. אחד מהם (או יותר) מאטים לך את החיבור. מה אפשר לעשות עכשיו עם המידע הזה? לא הרבה... עליך לחכות עד שהם יתחילו לעבוד עם שני קווי 0 5], ואז ה- פחו שלך ייעלם. אגב, פַחוק של 150 זה לא דבר נורא כל כך, וזה כמעט ולא מפריע למהלך המשחק. מה עם ה-3- ]א ה? חשבתי לקנות מעבד 4-3 10/אג/, אבל אני לא מצליח למצוא מעבד כזה בחנויות. מצאתי חסוהוג, 2-א וא וכמובן המון מעבדים של אינטל, אבל אני דווקא מחפש את ה-3-א, כי קראתי ביקורות טובות עליו באינטרנט. למה אין כאלו מעבדים בארץ? סדרת ה-3א--10 באמת זכתה לשבחים, . אבל המחיר הגבוה של ייצור השבב הפך אותו ללא - ריווחי עבור ]א \.. אחרי הכל, המחיר שלו יקר יותר ממעבדים כמו 6-2א ו-> חסז6|6) והביצועים שלו פחות טובים מ-חסות1 ו-3 ותטווחט:. מה אפשר לעשות? אתה יכול לבחור מבין מגוון המעבדים שכן מגיעים לארץ, שבהחלט אמורים לספק אותך. אם נתקלתם ‏ בבעיה, = המחשב נפל, | התקליטור ‏ א עולה, | המאוורר. עושה קולות | של חתול ‏ וח60 0 הרחבה כמו שהרחבה צריכה להיות מאת: גיא אהרון משחק האינשרנט ‏ |גס6ט)זטץ, שהינו משחק תפקידים רב משתתפים, זוכה לפופולריות עצומה, כך שזה לא 7-ו שי ב א וי רת ור ]== | ו לצורכי השחקנים והוסיפה למשחק המקורי כל מיני תוספות ושיפורים קטנים, אך אל תטעו ותחשבו שזה מה שתקבלו ב-.זהמטא ]0 >הוטא 76 - מדובר כאן בהגדלה של עולם המשחק 1 ו ה ומעל הכל - בההבה כיף. % ₪ ו . ) וי י 2 5 ! ! ן , . --% חן / ְָ / 1 . . 3 / א%זהחשא ]0 פתוט 76" מביא איתו למשחק יבשת חדשה וגדולה.(שמה אוהחט ₪ , מן הסתם), ואיתה גזע חדש של יצורים בשם איקסאר (זג%א1), שאותם ניתן לשחק. שחקנים רבים עשויים לאהוב את האיקסאר - = ו ו ארוכים - היות וקל יותר להתחיל את המשחק איתם מאשר עם רוב הגזעים ב - 0631()ז6ש-]. החבר'ה האלה גם מחזירים לעצמם נקודות חיים בקצב גדול יותר מהשאר (חוץ מהטרולים), והם גם מצוידים בראיית - לילה טבעית וביכולות הליכה ושחייה במהידות. גם שהקנים מנוסים יאהבו את. האיקסאר, על אף היותם גזע רשע ועתיק, יתרונותיהם הרבים מאפשרים להם להתקדם במהירות במעלה 10-15 הרמות הראשונות במשחק, [ ב ב לחקור את השטח בחופשיות. ב- אזגפחט יש חפצים רבים ורבי- עוצמה - חברת ותצזטי , 072 6/6) טוענת שמספרם מגיע לאלפים - ורבים מהם אפשריים לשימוש על ידי האיקסאר בלבד. מצד שני, האיקסאר מנועים מלעשות שימוש בחפצים רבים של גזעים אחרים בעולם [1זזס%], ככל הנראה בשל צורתם יוצאת הדופן, והדבר גם מונע מדמויות מתקדטמות לתת הפצים רבי-צוצמה לאיקסארים מתחילים, אז למה בעצם לקנות הרחבה? אולי הסיבה הטובה ביותר שיש לשחקנים מנוסים לקנות את ההרחבה הזו, היא העלאת הרמה המקסימלית מ50- ל60-. כדי להגי לרמה 50 מלכתחילה דרושות מאות שעות משחק על פני חודשים רבים. מ" שהצליח לעשות זאת, יש לו כעת סיבה להמשיך, שכן בעשר הרמות הבאות טמונים יכולות וקסמים חדשים ורבי- עוצמה. עם זאת, גם שחקנים חדשים לחלוטין יוכלו ליהנות מהמשחק ולהביא את האיקסאר שלהם מרמה | עד ל-00, מה שיבשת אוגמטא לבדה יכולה לספק. הההטא ]0 פחוט 6ה7' מביא עימו חידושים נוספים, שכל מי שמכיר את )וטע יעריך מאוד. למשל, העיר קאליביס עשירה הרבה יותר מרוב: הערים בו!!גהסא-. כמעט כל דמות ללא שחקן שנמצאת בעיר, החל משומר ועד למוכר בחנות, תדבר איתך ותגיב להבריך, ורבות מהן גם יעודדו אותך למלא משימות תמודת ניסיון וכסף. ו ו . 4 הצד הגרפי מבחינה גרפית המשחק שופר באופן משמעותי. היצורים נראים אמיתיים יותר בתנועתם, עצים ועשבים געים ברוח והמים וי שוחה. המחיר שמשלמים על הגרפיקה המשופרת, עם זאת, הוא אטיות של המשחק באזורים ‏ עמוסים. בעיית האטיות קשורה למעבד, לכרטיס הקול ולזיכרון הפנימי במחשב ולא |לאינטרנט. למרות העובדה שהדרישות הן 1₪א64% של זיכרון, 2816 | הוא מספר ריאלי יותר במקרה זה, ניתן גם לסייע לבעיה בעזרת בחירה בתצוגה, שבה רואים פחות רחוק לאופק. בכל מקרה, ההקרבה, במקרה של אזגחטא, די משתלמת. ערכות הרחבה של שחקים רבים אינן ממש מצדיקות תשלום על משחק מלא, שכן מדובר בדרך כלל באותו המשחק עם כמה תוספות אי טא 1 פוט סוד ו( מדובר פשירה, שהן וחקני זצטט(60ץ5 מנוסים והן מתחילים ושינויים | קלים. מדובר בחוויית משחק חדשה ה 4 ומוי 7 ...ו "...א .ו -.. במקום 289 שח . ג'ויסטיק בעל 4 כפתורי ירי כולל 0 6חהספצס - ג'ויסטיק מדהים הבנוי מצערת אפשרויות לכיוון אישי מחומרים מתקדמים לימנים ולשמאליים, אפשרות לכיוון לפי גודל ב מו ןל ברו רוי כו ןפ וש / . - . - = . . | קד ב , | בחקום 8 "ח. " . : . 1 " 5 /. ן + 3 הטוב בשני העולמות, גם ג'ויסטיק | ליי המי הימו ב ןר ככ מ יוה <נןוו בי :וו ות . - 800-ן י !| א גב ה "יש 1 ?)₪ יש . 41 8 ענשיו 8 -20 חיר - כולל יי דתץ, לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הללוח) ₪א! | =!| שה 7 8 חיקסם ו אהבה קטלנית בעולם מושלם אהבה היא דבר טוב ורצוי אולם בעולם המודרני והציני היא משמשת לגרימת נזק ולגניבת סודות. ב-4.5.2000 בשעה 1:00 1 בערך תקף וירוס מסוג "תולעת" מערכות מחשבים בכל העולם, הווירוס שנכתב ככל הנראה כדי להשיג סיסמאות לכניסה לרשתות שונות גרם לנזק עצום ורב ככל הנראה הרבה מעבר לכוונות המקוריות של הכותב. הווירוס נכתב כ-5601 89100 |0פו/ והופץ על ידי מערכות דואר אלקטרוני, לאחר הפעלת הווירוס (על ידי לחיצה על ה - 1/3061 שהיה מצורף למכתב) הווירוס שתל את עצמו ב - ₪691 של מערכת ההפעלה, במפתחות חש ו - 5067/1665 חטז וכמוכן, העתיק את עצמו ל- 2 מקומות בדיסק המקומי. פעולות אלו גורמו סט תו פיםו 5, 5[]6, 5[, שו ,>/ו). צעדים אלו הם רק ההתחלה של הדברים הזדונים שהווירוס גרם - הווירוס יצר דף .ותות חדש, ושתל את כתובת הדף ב - עז]6815א ככתובת אתר הבית של ה-:0%586ז₪ המקומי של המשתמש. כמובן שלחיצה בתוך הדף הנ"ל גורמת להפעלה מחודשת של הווירוס. המטרה של הווירוס הייתה הורדה של תוכנת 6 או]טט- זה מאתר אינטרנט בפיליפינים, ואכן הווירוס גרם למחשבים נגועים להתחבר לאתר ולהוריד את התוכנית (היות שהתוכנית עובדת | רק תחת מערכת ההפעלה 8 פסשחו/ הווירוסם בדק את מערכת הקבצים במחשב ודאג להוריד את התוכנה רק למחשבים שבהם מערכת הקבצים הייתה מסוג 12), מתכנן הווירוס היה כה מתוחכם שהוא דאג לשים את התוכנה ב-4 אתרים שונים באינטרנט ודאג שהתוכנה תורד מהאתרים בצורה רנדומלית, ככל הנראה להוריד עומס מאתרי ההורדה. התוכנה בין שהורדה או שהורצה חיפשה ב-,:)₪681% סיסמאות לכניסה למערכות מחשב ודאגה לשלוח את הסיסמאות הנ"ל לכתובת דואר ספציפית בפיליפינים. לווירוס לרוץ בזמן אתחול המחשב עוד לפני מה שקרוי וקזט3 חופס. | טםוזס3 הועס.1 הוא סדרה של פקודות שרצות בזמן כניסה לרשת במחשבים שמחוברים לשרתים), כמו כן, לא ניתן למחוק את הקבצים מהדיסק כי המפתחות ב- עזו5ושטא נועלות את הקבצים. הפעולות | הבאות | של הווירוס הם מחיקת כל הקבצים במחשב מסוג .פקן. פ6קן. 3וח. 2קחו ושיכפול הווירוס בשמות הקבצים עם סיומת של .פע כמו כן, הווירוס מחליף את התוכן של כל קובצי ה- 5068107 במחשב (מכל הסוגים כולל ]קוזס5 8/צג1) לתוכן של הוירוס עצמו (הסיומות של הקבצים שתוכנם הוחלף הוא - 18ם, 801, חפאו, כ4 - ולבסוף צורת ההפצה של הווירוס שבעצם גרמה לנוק הרב ביותר, צורת הפצה אחת הייתה יצירת קשר *>):)2] בתוכנת ‏ 1186 ושליחת הווירוס לנמעני ה-:)י)0 והצורה החמורה ביותר של הפצה שהיא יצירת הודעת דואר אלקטרוני שמכילה את הווירוס בתור זת6ותחט1!3ה ושליחת | ההודעה | לכל הנמענים ברשימות הדואר "4 ב | ה / א = ₪ = -. / בי | רפ - ₪ ₪ ישי ג 1 / 3" / 2 : 9%" | . 4-4 4 ₪ ₪ = בתוכנת הדואר של המשתמש, צורה זו של הפצה גרמה לשליחת מיליוני הודעות בשרתי דואר של חברות גדלות ולמעשה שיתקה את כל התנועה ברשת בגלל העומס שנגרם. בניתוח מאוחר יותר שנעשה התברר שיוצר הווירוס ככל הנראה פרץ לאתרי רשת מסחריים בפיליפינים ושתל שם את קובץ ה- ₪אם. חוקרי משטרה במנילה, תפסו בחור עם תקליטון שהכיל את קוד התוכנה. מהמקור ניתן היה ללמוד שצוות של 40 איש עמלו כדי ליצור את הווירוס הרומנטי. יותר מ- 17 תקליטונים דומים כבר נתפסו על ידי ה-81 וכנראה שמקור הווירוס הגיע מסטודנט למחשבים במנילה בשם מייקל בואן שנחשד במעשה בגלל תחום פיתוח בו הוא עסק (6ש58-:!!טוח). כל אלו שקרובים לסטודנט, ואחרים נמצאים ברשימת המבוקשים של הרשויות. ברגע כתיבת שורות אלה, עדיין לא ברור מי מבין כל החשודים באמת אשם. מה שבטוח הוא כל הנזק שנגרם כאשר הווירוס פגע ביותר מ-50 מיליון מחשבים בעולם, וביניהם מרכזי מחשב של חברות ענק וגופים ממשלתיים. הנזק שנגרם מוערך בכ-2 עד 3 מיליארדי דולרים, ואין ספק שבמידה שייתפס האיש או האנשים שכתבו את הווירוס, יפעלו נגדם במלוא חומרת הדין, וסביר להניח שהם ישבו בכלא זמן רב. אהבה - פרק ההמשךי אבל זה לא נגמר, רק התחלנו להירגע מווירוס האהבה הקטלני וכבר הוכרז בעולם על וירוס אהבה חדש - והפעם כנראה, ממקור ישראלי. גם כן סטארט - אפ. וירוס ה- סטס[אוסח הוא גם סוג של וירוס תולעת שנכנס למערכת ההפעלה ועושה בה שמות, ממצאים ראשונים נראה כי דווקא ישראל ואירופה היו הפעם הנפגעות העיקריות - אך בכל מקרה, הפעם רוב החברות הגדולות היו מוכנות ובמצב של כוננות. העובדים כבר ידעו לא לפתוח קבצים נספחים מדואר אלקטרוני שמקורו אינו מוכר להם, גם וירוס האהבה החדש הוא קובץ %פ/ שמנצל את פנקס הכתובות של ה- אסס!וטס ושולח את הווירוס לכל מי שמופיע בפנקס. בניגוד לווירוס האהבה הקודם שרק פגע בקבצים ספציפיים, הווירוס החדש פוגע בכל הקבצים שאינם בשימוש באותו הרגע - וזה פוטנצייל קטלני בהרבהו! הווירוס החדש מקטין קבצים במחשב ובכונני רשת של המחשב לאפס ובכך הורס אותם. הווירוס גם גורם לעצמו להשתנות בקצת כך שיהיה קשה יותר לזהותו, מה שבאמת מסוכן בווירוס החדש זו העובדה שהוא משנה את שם כותרת הדואר, כך שאי אפשר להזהיר את כולם מפני דואר ספציפי כמו בווירוס האהבה המקורי. בנוסף הווירוס מכניס טקסט רנדומלי לקובץ ה- 85/ הקטלני, וזאת, כדי להקשות על זיהויו, מה לעשות? עם כל הווירוסים האלה שמשתוללים, כדאי לקחת מספר צעדים בפיסיים להגנה: הצעד הבסיסי ביותר הוא לגבות את כל הקבצים החשובים, ועדיף לעשות זאת על מדיה שאיננה יכולה "להידבק" בווירוס, כמו תקליטונים, תקליטורים וגיבוי באמצעות טייפ גיבוי, גיבוי כזה יאפשר למשתמש להחזיר את מחשבו למצד עבודה בזמן קצר יחסית. שימו לב - גיבוי כזה צריך להיות יומיומי ולא חר שנתיו מומלץ להתקין את אחת מתוכנות האנטי וירוס הקיימות בשוק. מומלץ ללכת על אחת הגדולות (נורטון, מקקפי, וירוססייפ, וכ"ו) דבר שיבטיח עדכונים מהירים במקרה של מגפה. אני משתמש בנורטון אנטי-ווירוס. יש לבדוק כל דואר אלקטרוני שמגיע כמו שבודקים כל מעטפה חשודה. אם אתם לא מכירים את שולח ההודעה או את תוכנה ואינכם מצפים לדואר כזה, הייתי ממליץ לכם לזרוק את המכתב לזבל ואז לרוקנו. מקסימום נפטרתם מעוד דואר פרסום. שימו לב במיוחד לקובצי פפץ, שמגיעים אליכם דרך הדואר האלקטרוני. לא סתם הם נכנסו כל כך לאופנת הווירוסים בזמן האחרון - אל תפתחו אותם! תודה רבה מאוד למאיר ווינר על עזרתו הרבה בהכנת הכתבה. כ 08 ₪ א - 2 0 1 זה . | 1 | | | | | 1 . מאת: גיל שנברג [00.061.1ו6115ח0)הקוום מלחמת ה-3קא כעיצומה זהו זה , זה כאן ובגדול: השלב הבא באבולוציית המוסיקה. הפצת מוסיקה בקובצי 3קוח מככבת - ובגדול. אם עד לא מזמן דיברנו על קובצי 3וח שמופצים באינטרנט בצורה חוקית ולא חוקית ואחר כך דיברנו על נגנים קטנים כמו הדיאמונד ריאו, שמסוגלים להשמיע 3קו - אים כמו שדיסקמן משמיק דיסקים. היום העניין הוא החלפת קובצי וח ברשת. הכל התחיל כשחברת נפסטר הוציאה לרשת ביתא ראשונה של התוכנה ז30516ח שמחברת את כל הגולשים לסרברים של החברה ומאפשרת להם לשתף את קובצי ה-3קוח שלהם אם יתר המשתמשים ולהעתיקם מאחד לשני. חברות התקליטים שגם ככה לא אהבו את קובצי ה- 3קוח וכל מה שקשור בהם, התחילו מיד לבדוק את הנושא במה שהפך בסוף לתביעה של מוסיקאים, ובראשם להקת הרוק הכבד, מטאליקה, שהכריזה על כך שהתוכנה גורמת לה לנזקים שקשורים לאיבוד זכויות יוצרים על קטעי המוסיקה שלהם שמשייטים להם ברשת. ראו בתי תוכנה את הצלחת 1 נפסטר | (שהורדה | מהרשת ' ]1 במהירות מסחררת) והוציאו גרסאות משלהם. התוכנות בראש ובראשונה נמצאת הראשונה מתוכנות השיתוף - הנאפסטר, הנאפסטר משתפת קובצי 3קתז במהשב המשתמש ומאפשרת לו לחפש אצל כל המשתמשים שמחוברים באותו הרגע. קובצי וח שבהם הוא חפץ, כשקובץ רצוי נמצא, הוא ניתן להורדה ישירות ממחשבו של המשתמש בצד השני. כמובן שאם אותו המשתמש מתנתק גם ההורדה נפסקת באמצע - וזו גם הבעיה הגדולה ביותר בכל עניין שיתוף הקבצים, לאחר ההצלחה של נפסטר התחילו חברות אחרות לעבוד על גרסה משלהן לכיוון שיתוף קובצי משתמשים דרך האינטרנט, וכך נוצרו להן כמה וכמה תוכנות שמאוד מזכירות את עצמן. הבולטת ביותר מבין תואמי ה- זטז5כגצ! היא תוכנת ה- ג|161טח2). 63וטחנ) נכתבה בידי אותו הצוות שהביא את נגן | ה-3ק₪ שגרם לכל מהפכת המוסיקה הזו - ה - קותגחוצו. על אף שהם הצליחו להוציא ביתא די ראשונית שנראית כמו גרסת מפתחים, ה - גּ]||16טח) הוציאה את חברות התקליטים משיווי המשקל בגלל תכונה מרכזית אחת שמבדילה אותה מיתר משתפות הקבצים האחרות. הגּ||6)טח)- מתבססת על טכנולוגיה שמבטלת את הצורך בשרת מרכזי שירכז את כל הפניות והמידע, ומחליפה אותו במודל מבוזר שבו משתמש מתחבר למשתמש במהירות וכל אחד מתחבר לכל אלו שהאחר מחובר ‏ אלץו. מה שמפחיד את גורמי החוק במודל שכזה זה שבעצם אין למי לפנות. אי אפשר לבדוק כלום. כתיבת התוכנה נפסקה בגלל שחברת האם החדשה של יוצרי קותגחו נרכשה על ידי .4021 ומכיוון שזו בדיוק החלה בתהליך המיזוג שלה עם ענק המדיה זשוחג או 6וחוז, היא לא רצתה בעיות. אבל וה היה כבר מאוחר. הקוד של | ה - 161|8טח2) הופץ ברשת ועשרות גרסאות ‏ | שונות שמבוססות על אותו הקוד מופצות בין משתמשים. מה שעוד ייחד את ה - ג!|16טח2) זו העובדה שהיא אינה משמשת רק להפצת קובצי 3קוח אלה לכל סוג של קובץ. גם תואמי נפסטר אחרים החלו לשתף קבצים שאינם 3קוח אבל אצל האחרים המטרה הייתה ברורה: לשתף רק קובצי מדיה - כלומר, מוסיקה, סרטונים וקובצי תמונות וגרפיקה. תחת הגדרה זו נופלים 1658 הישראלי, א 6זטר), ו- 6שתההס<>] זטס6פ. כרגע המצב הוא שתוכנות השיתוף האלה מתחברות עם אתרי שיתוף קובצי מוסיקה ומדיה שיחד יוצרים מיני- אימפריות למדיה, שקוראות לגולש בעל תאוות מדיה לחזור לאתר יום אחר יום כדי להשביע את רעבו למדיה. אגב, מה שמאחד את כל התוכנות שהוזכרו בכתבה זו הן הבעיות שיש להם או שיהיו להן עם החוק וחברות המדיה, ומצד שני עניין ריבוי הבאגים שמאפיין את כל הקבוצה המכובדת הזו. זה כנראה מה שקורה כשעובדים מהר כדי להוציא לשוק מוצר מסקרן וקורץ לעין, בזמן קצר, מול תחרות מגוונת... עוד על התוכנות ב - 08₪5!תוסכ]. חוקי או לא חוקי ובכן, קשה לומר. הרבה בתי משפט בעולם בדיוק עוסקים בסוגיה הזו. מצד אחד תוכנות השיתוף מאפשרות לגולשי אינטרנט להחליף ביניהם קובצי מדיה (בעיקר 3קות) שלא שייכים להם, ובכך גורמים לכל מיני סעיפים של הפרת זכויות יוצרים. להקת הרוק הכבד מטאליקה לקחה את העובדה הזו לתשומת לבה והחליטה לתבוע את חברת זסופקגו בבית המשפט. הלהקה גם צירפה לא מכבר רשימת משתמשים שלדבריה הפיצו את להיטי הלהקה ביניהם ובכך הפרו את זכויותיה. בינתיים הברת נפסטר שחששה לקיומה | הסכימה לנדות | את המשתמשים "שעברו על החוק" ואת ההסכם שנמצא בכניסה לתוכנה, אבל ברור שמשתמשים מנודים שכאלה . יכולים להצטרף בשם אחר, ובכלל, וי א מאז המשפט יצאו להן יתר תוכנות ו כך שהגל הולך נגד להקת מטאליקה וחברות התקליטים. והקרב רק החל, מכתב פתוח אל חברות המוסיקה אין אף אחד שמכבד את זכויות היוצרים של מוסיקאים יותר ממני. לדעתי העתקה של דיסקים היא מעשה בוטה שמצד אחד גורם לנזק ממשי לתעשיית המוסיקה, ומצד שני משאיר למאזין הרגשה של גנב, שמסתפק בגרסה מועתקת (שבדרך כלל מלווה בעטיפה מוקטנת המודפסת באיכות ירודה, ובאריזה זולה). ההעתקות בארץ גורמות לנזק ענקי לתעשיית המוסיקה ויש לעצור את התופעה הזו כמה שיותר מהר - והדרך הטובה ביותר לעשות צעד שכזה היא על ידי הורדה של מחירי הדיסקים בארץ. אבל שיתוף קובצי מוסיקה אינו אותו הדבר, צריך להבדיל בין הורדה של דיסקים שלמים וצריבתם לדיסק (שזה פרוייקט שלם שבסופו של דבר אינו משתלם, תמיד עדיף כבר לקנות) ובין הורדה של שירים לשם התרשמות. קשה לדעת בשלב הזה, והדבר הזה עוד ייחקר בהמשך מן הסתם, אבל די ברור לי שהחלפה ועיסוק במוסיקה רק עוזר לתעשיית המוסיקה. כמה וכמה פעמים אנשים שלחו לי קובצי מוסיקה מדהימים שמיד גרמו לי ללכת לחנות ולרכוש את הדיסק המלא. עובדה נוספת היא שרוב רכישות הדיסקים הן מתנות וככאלה, ברור שאנשים לא יתנו קובצי 3קוח במתנה. הייתי מציע לחברות המוסיקה, במקום לתקוף את הבעיה לאמץ את התופעה ולחשוב איך לנצל אותה לטובתם. איך שלא יהיה, מבדיקה שנערכה בארה"ב נמצא גידול משמעותי כרכישת דיסקים בשנה האחרונה. כמובן שאי אפשר לדעת מה הייתה הסיבה המדויקת לכך, אולם לדעתי הפצת 3קוח רק תרמה לכך. בנוסף לכך, ברור שרוב הקבצים שמורדים מיועדים לשמיעה ולהתרשמות, ואינם מהווים את רשימת הדיסקים המלאה שהייתה נקנית בחנויות אילולא הייתה מגיעה אלינו מהפיכת ה- 3קוה. שהרי מי שרוצה לגנוב, בסוף יגנוב, ומי, שכמוני, מעוניין לשמור על החוק ולתרום לתעשייה, ימשיך לעשות זאת - ועדיף לתת בידיו את הכלים הטובים ביותר והנוחים ביותר לדגום, לשמוע, להחליט ובסוף לקנות. 6 הפורטלים המובילים בעולם: ה פורטל מצוין - וגם אם לא, תתמכו בחברה של נטסקייפ. שימו לב למראה החדש. החש טס הצ האינדקס הראשון והטוב ביותר, ה 16.00וש א הפורטל הטוב ביותר שיש בו הכל, ה 20.60 ) הפורטל בבעלות דיסני. ביצוע מצוין. ו 60 1513)] ה מנוע החיפוש הוותיק הוא גם פורטל לכל דבר, הטש 53 פורטל של -)8! המצטיין בצ'ט און ליין, ה הפורטל המקצועי של מיקרוסופט. גישה מהירה לדואר [1ה8זו110. הפורטלים המובילים בארץ:. 1 הפורטל המצוין של רשת שוקן - לא לפספס את עיתון הארץ און- ליין ואת קפטן אינטרנט, כמובן. 60 הואוטא לדעתי הפורטל הכי מעניין ברשת. ד"ש לגדי סוקניק. ונשתמע ברדיו המצוין - רדיו נטקינג! ו הפורטל העברי הראשון. מה יש עוד לומר. ו הפורטל הזה מתקדם בצעדי ענק. מצוין לשופינג ברשת. ה הפורטל של נטוויז'ן מעדיף בלונדיניות ובעלי דפדפן נטסקייפ. הגרסה הישראלית החדשה של הפורטל האמריקני. בגרסה המגוירת הפורטל מאגד בתוכו תכנים מכל הפורטלים הישראלים ברשת. כולל דואר |0081 בעברית. מנועי החיפוש המובילים: וחטש ווה . הראשון ועדיין הטוב מכולם. שימו לב לתוספת של אתר |1טפ 866 שמאפשר לבצע חיפושים מהירים כמו בעידן הטרום פרסומי. ו 6.00)וושא - מנוע החיפוש של פורטל טווסא6 מתמחה בחיפוש כתבות און-ליין. 001.0 מנוע החיפוש של 6טפו'\ שמתגאה באפשרויות חיפוש מעמיקות. משתמש במנוע המצוין של זו זסטוו. שייך עכשיו לרשת 1.005 הו ה מנוע החיפוש -81// - והוא באמת מהיר, )10 016.60 עדיין לא גמור, אבל יעיל ביותר, = מאת: גיל שנברג ]61915100.061.1ח3)9קוום / / ה" החלצ עו | שא ספייטל מוסיקה! כמו פטריות אחרי הגשם תוכנות שיתוף הקבצים צצו להן בכל מקום. לצערי מה שמייחד את רובן זה חוסר אמינות של רשת שרתי החברה, בעיות תאימות למערכות הפעלה, תפיסה מוגזמת של רוחב הפס, ובעיקר חוסר יציבות בולט של כל התוכנות שלפניכם. מצד השני, חלק מהתוכנות עברו מזמן את חזון שיתוף קובצי ה-3ח של נפסטר, ומוציאים שיתוף של הרבה סוגי קבצים - בעיקר קובצי מדיה (סרטים ומוסיקה) ואפילו אפשרויות צ'אט בין הגולשים. אין ספק שהדרך עוד ארוכה, ובהחלט הייתי מציע לחכות עד שהתוכנות השונות יצאו משלבי הביתא ויהפכו ליציבות יותר. אבל בינתיים הגיע הזמן לשתף את יתר גולשי האינטרנט במה שיש לכונן שלכם להציע! זג גרסה 6 ג6)3ו 2 הראשונה מכולם שהתחילה את כל הבלגאן הזה. נפסטר ₪ זו | . דווקא לא שה השתנתה בהרבה ₪ והיא מציעה יכולות שיתוף והורדה די בסיסיים שר ו קיו אש | הד 4חש וחק שש נהקא₪). 52 המאק | |ו ךופמת סיו ו ₪====| ע-נצם 4 ומומ ננ-מוגה אמם]]. שח = שחר תחשומ קובצי 3ק]א. לא מזמן יצאה תוספת לא רשמית שמאפשרת שיתוף של קבצים אחרים. אבל זה לא זה. על אף כל התביעות המשפטיות, החברה ממשיכה לתת את מה שהיא רצתה לתת - פלטפורמה להחלפת מוסיקה. אפשרויות הצ'אט וההורדה ממש בסיסיות - לפעמים לא ברור מי נמצא און-ליין ומי לא, והשליטה ברשימת הקבצים שנמצאים בהורדה ממש מחפירה. אי אפשר לעשות 6ותט65ז וקיימות תקיעות רבות. מצד שני, רשת זסזפקגח היא עדיין הגדולה ביותר, כך שיותר קל למצוא בנפסטר קובצי מוסיקה מבכל רשת מתחרה. גודל: 54%18. | רשיון: חינם כתובת: וחסט.זס51קְ3ח + מגניב: הוותיק ביותר - בעל רשת המשתמשים הגדולה ביותר, - מעליב: די פרימיטיבי, עדיין תומך רק בקובצי 3טחוז בלבד. ציון: + % % > ב ₪ וש אץ | ₪ 1 | , אוו טי 7% =46 ] שאוש | ₪ ו יי | או גרסה 06)3 2 אין מה לומר. ניכר שהמפתחים של א]6ו₪ חשבו על הכל. תמיכה בכל סוגי הקבצים האפשריים, רשת אמינה, מנשק נוח עם תמיכה ברשימות חברים ואויבים שנמצאים און- לין, יכולות צ'אט ואפילו אפשרויות מתקדמות לשיתוף קבצים. מכל התוכנות, א]אטוט) הייתה הכי יציבה וחביבה לשימוש ולכן חבל שרשת המשתמשים עדיין בחיתוליה, שווה בהחלט! גודל: 18א17. | רשיון: חינם כתובת: וחסש. אוחת6ז6 + מגניב: מנשק נוח ויכולות חיפוש טובות. - מעליב: רשת המשתמשים עדיין לא גדולה כמו נפסטר. ציון: א א או א א 6 ו 1 תוכנה זו היא תוצאה של סטארט-אפ ישראלי שעלה על הגל החדש. על אף שאתר החברה לא משדר מספיק פורטל מדיה רציני כמו יתר המתחרים בכתבה זו, התוכנה שהם הוציאו דווקא מרשימה למדיי. 116% ייחודית בסקינים שהיא מציעה לעיטור התוכנה, במנשק נוח וקל, באפשרויות התאמה אישית מתקדמות, וביכולת 6וחטפסז לקבצים כ38 -7% 6 מורדים. רשת 650וה: דווקא מכילה קבצים רבים, אפילו מעל המצופה (אחרי זמן כה קצר), ובמקרים רבים קל למצוא ברשת את הקבצים המבוקשים. אבל מה שמעצבן ב- (6%וח: זה הנפילות התכופות של שרתי | החברה - דבר שמפריע למשתמש לבצע חיפושים. את הניתוקים האלה צריך להפסיק. אס | סס גודל: 181.40 רשיון: חינם כתובת: וחס6. ה6%וחו | + מגניב: סקינים, חיפוש מתקדם, ואפשרות הורדת קבצים בהמשכים. - מעליב: הרשת ממש לא יציבה, וכל מספר דקות פשוט מתנתקת. | ציון: 4 או א ו 0 על אף שהאתר זטס56 הוא אחד אתרי מציאת המדיה הטובים ביותר לדעתי, גרסת הביתא של תוכנת השיתוף של רשת ז600 עדיין בקושי שימושית. נפילות תכופות ובאגים רבים מקשים על העבודה. מצד שני, התוכנה מקשרת את הגולשים למאגר ענקי של קבצים מהרשת שכבר קיימת זמן מה, ובנוסף מאפשרת לבצע את החיפוש אחר המדיה בכלל הרשת. בינתיים כדאי לחכות לגרסה טובה יותר, מוומופואם | ו ₪ ₪ גודל: 8]א 44 | רשיון: חינם כתובת: ותסט.זטס56 + מגניב: מקשר אתכם למאגר המדיה של רשת 907 - מעליב: בביתא כמו בביתא, אין דבר כזה שאין דבר כזה, ציון: ** גרסאות של ג]61)₪ח:) וה פשוט ייצור אחר. כדי להפעיל את התוכנה צריך רשימה של סרברים פעילים ולהקליד אותם. הרשת היא לא צנטרליסטית והחיפוש אינו תלוי בשירותיה של חברה זו או אחרת. החברה שפיתחה את ה-16118טחט בהתחלה הפסיקה את פיתוחה, ואף הורידה אותה מהרשת ולכן צריך לעבוד קצת כדי להוריד את התוכנה. כשהיא כבר פועלת, ה -6!!3וטחנ) תופסת רוחב פס ענקי גם כשמדובר בחיפוש בלבד - וזאת בגלל חיבורה הלא מרוכז לשרתים רבים. 3||וטתנ) מציאה פתרון טכנולוגי שונה ומיוחר אבל עדיין מהווה גרסה למבינים בלבד. גודל: כ- > 100 רשיון: חינם כתובת: צריך לחפש ברשת - אין אתר רשמי, + מגניב: משהו אחר לגמרי - אין תלות בשרתי חברה. - מעליב: נראה כמו תוכנה למתכנתים - מנשק, וצורת שימוש מסובכת למדיי. ציון: ** 2 0 הוזחאון = ₪ 7 136 1601 5סחו\ גרסת הביתא החדשה של נגן המדיה, שניתנת להורדה מאתר מיקרוסופט מציגה בראש ובראשונה את חדירתה של מיקרוסופט לתחום ה - עחוא0פ66ט1 - אגירה, וסידור אוטומטי של כל קובצי מדיה במחשב - כמו |( ₪608 [3ט. כמו באחרונה, גם | <2-] אני חייב להגיד שעל אף שקונספט הסקינים, ממש מרשים, הם 6 | - הר 8 מעיטים את הנגן הנגן החדש יודע לקחת דיסקים |/0] 4 4 בצורה לא סבירה. ולהפוך אותם לקובצי מדיה | ₪ וש / . ובקשר ל - א600אנן, שמנוגנים ישירות מהכונן הקשיה | <₪ 0 4" לא מצאתי בנגן החדש במחשב, השינוי הבולט השני בתוכנה הוא הוספת סקינים (מראה מנשק משתנה) יפהפיים ומתוחכמים לתוכנה. סיבה טובה לעזוב את אטס6אט1 [68ז, לא בקלות הפעלה, לא במנשק ובטח שלא ביציבות. אבל זה עדיין ביתא, אל תצאו מהאינטרנט בלי הקבצים האלה! 1 16 נטסקייפ 4.73 וגרסת הניסיון שיחה בערוצי הצ'אט השונים של רשת צושןץסזק 6 90806ו6א --‏ - ה- 16. הדפדפן האחרון של נטסקייפ, בגרסה החסט.טיז .אוו אי החדשה תמיכה מלאה ל -2000 8או60חג/ דקמ 8 ש21אז או 0 כיווץ והרחבת קבצים. אינטרנט אקספלורר 5.5 גרסת ביתא או 0 1 גרסה סופית % הדפדפן האחרון של מיקרוסופט, 00 6 /החסש. 05014תסוחז. או אא תוכנת מסר מיידי (%1]) הטובה בעולם, .3011 5/16/61 רס תו ו 5 א אר 614 6.02 7 !69 + אספ6אט1. וה דפדפן האינטרנט הטוב ביותר - מבוסס על סאונד ווידאו בזרימה + אספ6אט1 [₪63 המנוע של אינטרנט אקספלורר משמיע קובצי 173 אולטימטיבי! גלישה בחלונות רבים. ר60. [ה6. ואוש הת6]634]07.60ח. אוש הערה: שימו לב שזמני ההורדות נעים בין מודם למודם, בין שעה לשעה ובין ספק אינטרנט לספק אינטרנט. ככה שאם יש לכם בעיית מהירות קשה (מודם 14,400, ומנוי לשעתיים בחודש) מומלץ לכם לעבור לעמוד הבא, או סתם לקרוא אילו קבצים מופלאים לא תורידו החודש מהרשת. אז אל תשכחו לא לדבר עם קבצים זרים, וביי. 1 ב 1 ו ו ו הגדול של שחקני משחקי המחשב. מאז, ניסו חברות רבות לצאת עם 50040 [64ו0 ד 6חזגג) - אולם ההצלחות בשטח היו מוגבלות. כעת מגיע לו חטו00 ומנסה גם הוא להצטרף לאותו ז'אנר. עלילת ותטו0) מתרחשת בעתיד הקרוב - שנת.2009. זה עתה מונית למפקד חוליה של 3 חברה קשוחים ומחוספסים, שהגיעו אילך ישירות מיחידת העלית של נאט"ו, כדי לעדכן אותך במה שהתרחש | ו ו ו כ ו . מ" ב ₪ ו 0 ם' 2 -% שגורקי 17, עיר אימונים רוסית,. הופצצה ונמחקה מעל פני האדמה בשנת 2)(008. הסיבה לביצוע פעולה זו נשארה עלומה עד היום, כלומר עד 2009. והנה, גם בשנת 2009 מופגזת עיר נוספת, גם היא ברוסיה. הרוסים האלה פשוט לא יודעים לשמור על החפצים די הדיווחים הספורים שהגיעו מהעור מספרים על מפלצות מוזרות, חציין אדם, חציין מכונה וחציון חרק. נכון, זה חצי אחד יותר מדיי, אבל אל תשכחו שמדובר פה במשחק מדע בדיוני ולכן הכל אפשרי, קבוצה אחת של חיילים כבר נשלחה לעיר כדי לברר מה בדיוק אירע שם, אולם מעולם לא חזרה לדווח ולכן מטרתך תהיה להוביל את הצוות שלך לאתר ולברר אחת. ולתמיד מה עשר | בשנים הבאות, נספ | מסתתר מאחורי הפעילויות המוזרות האלה. שו | מן חלקו הגדול של המשחק מתרחש על פני = | מפה דו/' ממדית. 0 אמש "| ה אחם עועויח הפוחשודון? אולם הניווט על פני חמפה יכול לפעמים מ ונ כ הסמן והמצלמה נוטה לפעמים לברוח לך לכיוונים אחרים. בנוסף לכך, לפעמים זה די קשה להבין אילו אזורים על המפה נגישים, ואילו חסומים בפניך. התקדמות מהירה השליטה על הדמויות פשוטה למדיי, אתה שולט על קבוצה של שלוש מהם, ללא אפשרות פיצול. בזמן שתטייל בעיר ותהנה ממראות ההרס והחורבן, תיתקל בכמה טריגרים להנעת עלילת המשחק. היות והמשחק מחולק לשלבים, תצטרך "להפעיל" את כל אחד מהטריגרים כדי לפתוח את השלב הבא. אחד מהם יהיה דיאלוגים עם דמויות שונות שתפגוש, שייספקו לך מידע מסוים או יבקשו להצטרף לחבורתך. הדיאלוגים האלה קבועים מראש ויופעלו רק אם מאורעות מסוימים במשחק יתרחשו, הסוג השני של טריגרים הינו :חפצים :יי שי ו קופסאות מוזרות שתצטרך רק להקיש עליהן כדי יפתחו. אין צורך לשלב חפצים שונים כדי ליצור מפתחות מוזרים או להתחבר למחשב הראשי של הרעים ולפרוץ את הדלתות. כל מה שצריך זה ללחוץ עם העכבר במקום המתאים. פשוט מדיי, לא? ההיסטוריה חוזרת בקטע החשוב ביותר במשחק, מנשק הקרב, סביר להניח ‏ שאתם, קוראיי הנאמנים, תתפצלו לשתי קבוצות. קבוצה אחת תאהב את הפשטות והאיזון הנכון שבין הדמויות וכלי הנשק השונים, ואילו הקבוצה השנייה תתלונן בדיוק על תכונות בי יי ב- ווט20) ונתנו לי את ההזדמנות לצפות בצורה אנתרופולוגית על תגובותיהם. במהלך תור דמות יכולה לבצע פעולה אחת - לשמור, להתקיף וכד' - או לנוע מספר מסוים של צעדים. את התזוזה יש לחשב במדויק שכן בנוסף לאויבים, מצויים על גבי המסך גם חביות, בורות ושאר מכשולים שצריכים לעקוף או להעיף הצדה. הטקטיקה שבה תצטרכו לנקוט תחזיר אתכם אחורה כמה שנים טובות, לתקופה בו היו משחקים פשוטים שרצו להם על מחשבי 486 ונהנו מכל רגע. רגע, למה לעצור ב-486 ולא לחזור עוד אחורה? שיטת היריות והפגיעות ב - והוט0כ) [תחזיר אתכם לימים שלפני המחשבים ולתקופה שמשחק האסטרטגיה המוביל בשוק היה השח- מט מבית היוצר של חברת פרס, כל נשק במשחק שונה ₪ מהתכונות: |] = ש -, מחברו לא רק בטווח הפגיעות, אלא בעיקר בכיוון. אליו ניתן לכוון אותו. עם אקדח תוכלו ופ ו יל מ הצריח על לוח השחמט והרובה יכול לירות בזוויות של 45 מעלות, כמו תזוזת המלכה. היצורים בהם תפגשו יהיו מגוונים למדיי. לכל אחד מהם יש יכולות, כלי נשק והגנות שונות, הכל כדי להפוך את המצב למעניין יותר. חלק מהמפלצות יהיו בעלי יכולת היעלמות או כשרון קטלני לרעלים. אם זה לא מספיק, יהיו פעמים שתעמוד מול יצורים שפשוט יסרבו למות ויספגו כמות עצומה של נזק, שמלבד להרוס את הבגדים שלהם, לא ישפיע כל כך, פעמים רבות תצטרכו למצוא ולהתאים את כלי הנשק המדויק ולמפלצת ספציפית, ואם נחבר את הדרישה הזו עם זוויות הכיוון המוזרות של כלי הנשק - נגיע למצב על גבול הבלתי אפשרי, עד עכשיו ראינן כי שיטת הקרב המוזרה בשילוב עַם הההלטות שתצטרך להחליט במהלך המשחק יוצרות יחדיו מנשק שדי קשה להתרגל אליו, דירוג הדמויות לעומת זאת, קצת יותר "נורמלי". דמות שתצליח לשרוד את הקרבות והבעיות שבדרך, תוכל לעלות בדרגות ולשפר את התכונות ההתחלתיות שלה. צבירת מספיק נקודות ניסיון תוביל לקבלת 5 נקודות, איתן תוכל לשפר את כל אחת . כ" - - נקודות פגיעה, מזל, דיוק, התקפה מהירה ושלוות נפש. בנוסף לכך, ככל שתשתמש ו 0" שלך בהפעלתו יגבר, לסיכום 1 ל-וחטו0() במרתפי חברת מטרופוליס, למרות שעלילת המשחק תשתנה מעט בכל פעם שתשחקו בו, זמן המשחק הכולל שאפשר להקדיש למשחק יהיה לא יותר מסוף שבוע ארוך ומרתוני אחד. שש א 12 בעד: קל, ניתן לסיים מהר. גג נגד: , קל מדיי, ניתן לסיים מהר מדיי. . לסיכום: למתחילים. בוגר' חזססא |-0ַפַהַחָהּ0 2 פסחאוווה. יעדיפו להמשיך לחפש. ₪ 00 -ש-=מד-אקו הג וי מאת: עידו זילברשטיין 2 ל ועליו אכתוב ל-2]/ יהיה משחק מירוץ המכוניות חדש מבית 5008 ₪ שמחתי נורא, בדקתי את התמונות על קופסת המשחק והתרגשתי מתיאור המשחק הכתוב 2 גב הקופסה. האחוזים קיפצו אל על בתוכנת ההתקנה ואני הייתי שרוי בהרגשה המותחת שבצפייה לשעת משחק של מרדפים מלחיצים, מירוצים מאתגרים, פניות חדות ועצירות פתאומיות. בחיוך רחב לחצתי על הסמן שעל שולחן העבודה והרגשתי שהנה מגיע הרגע לו חיכיתי. ואמנם ה 1 אי מבשרת טובות אך לאחר שבחרתי באפשרות ₪ 6% - כמה אפשר לחכות? - ל שהמשחק כבר החל אך למרבה הצער המסך השחור לא הציג בפניי שום תמונה, בצער רב הבטתי במסך השחור ובייאוש לחצתי על כפתורי המחשב ומקווה לישועה שלא באה. יר יי הפעלתי את המחשב מחדש וכמו טמבל צעיר הזרתי וניסיתי לשחק באותה דרך בדיוק אך בתקווה שהתוצאות יהיו אחרות, כמובן ששוב נאלצתי לאתחל את המחשב ובפעם השלישית. שהוצג בפני תפריט המשחק הכרתי בעובדה שיש לבדוק מה מתרחש פה. נכנסתי לחלון שבו ניתן לברוק מהן אפשרויות התמיכה הגרפית ונדהמתי לדעת שהכל מוגדר כשורה. סירבתי להיכנע ואמרתי לעצמי שהמשחק ירוץ עם תמיכתו של כרטיס תלת הממד. לאחר ניסוי וטעייה טעייה וניסוי משימתי נחלה הצלחה ומותש אך נחוש במטרתי חזרתי על אפשרות המירוץ המהיר ב ו החזרה בל / סיבוב 0 8 החד גוני המעגלי והמשעמם נמאסה עליי עוד לפני תום המירוץ. מותש, מאוכזב וממורמר עזבתי את המשחק הזה, שגרם לי לשכוח את רגשות ההנאה, המת [( מ" ו ה יל באמת | ו 0 7 כ בו יש מובים לא פחות, סיפקו לי. ילדה רעה מבית טוב בדרך כלל ברגע שחברת משחקי המחשב 5700185 ₪5 מוציאה משחק מחשב, הסיכויים שכותר זה ינחל הצלחה הם רבים. = ו ה ו שסמלה המסחרי המוטבע על טטיפת משחק הוא לרוב ערובה להצלחה בטוחה. לכן | הפתעתי הייתה גדולה כשגיליתי את טיב (או חוסר הטיב) המשחק. | למען האמת הבטתי שוב על העטיפה וכפי שציפיתי הלוגו על אריזת | המשחק נשאר אותם זוג אותיות מפורסמות אדומות שמתחתיהן ידו 0 בייל ו החלה | להטריד אותי השאלה המתבקשת: | איך מחדל כמו הא 2000 משויך לחברה באמת טובה כמו יה משחקי המחשב העונה לשם מירוץ מכוניות הכביכול לא מתוחכם הוה מה הופך למשובה ומה ללא מוצלח? ולאחר חשיבה מרובה הגעתי יי [) אולי משחק זה מיועד לאנשים שצופים ובקיאים במירוץ ה- א /:)45 א המתקיים גם במציאות (ניתן לצפות בו אפילו פה בארצנו בערוץ 16 - 5118)02500081). אולי לאותם יו משעממים וחד גוניים, יוסיפו לתחושת הסימולציה. ‏ אם כך הם בוודאי ייהנו גם מהאפשרות להתחרות מול מלך מירוצי ה- ₪ א, ריצארד פטי. 2 יכול להיות שהמשהק 0 0% א הוא מחדל חר פעמי (קורה גם לגדולים ביותר) ויש לשכוח ממנו ולא לתת לרושם העגום שהותיר וי והרושם שקיים עבור ה ו ו מטרתם העיקרית של משחקי מירוצי המכוניות היא למתוח, לגרות ולרגש את השחקן. 0 > 50 אינו מצליח לעורר תחושות שכאלה ואי לכך ובהתאם לזאת, בפעם הבאה שיעוט עליכם החשק לקרוע את הכביש קחו את המפתחות, היכנסו למכונית ולחצו חזק על הגז (רק אל תשכחו לחגור חגורה). ואם אין לכם מכונית אז סעו על אופניים. יי שר -ששמג. הממחה המשנ בשש > התעצה המשש בגה מאת: עירו זילברשטיין הקיץ הגיע לארץ, ועימו גם כל ו[ = = ממ שי לי" נדמה שמטרתם היחידה היא רק להגעיל ולעצבן אותך... אז מה תעשה בנידון? אתה יכול להתרוצץ אחריהם יום וליל עם תרסיס (500א(אתה יודע שזה לא יעזור), או לפרוק את האגרסיות שלך כלפי עולם החרקים המרושע בצורה יצירתית. המלצת הבית? נסו את צ, [כ), * '.%אוף %, = יב 2 א ' ל | ₪ ו הי ו ( שוש" ]| 2 / שק קמ ]| | א 8] ישר)/ וצה אש ל וט ₪ 5 | .| | ו'ף ₪ יי !| הן הו | זו ₪ ו ו . 1 ₪ 2 / | ו = הל בלצה , - 0 ד מו נ ו . . [ ררז יק רייףר"ף ףי ב לילתו עס קה בל , חרקי 2% מכוכב אחר, = אתם כבר בטה יודעים על אי זה סרט מדובר פה... כמובן שזהו <85111 7 ד ו הסרט נחל הצלחה רבה ויש לשער שלאחר יב ו ג המי ו מפיקים הבריות מלצפות בחרקים ענקיים "מתפצלהים", הם קלטו בחוכמה ששחקני זמחשב ייהנו אף יותר "לפצלח" את חרקים בעצמם וככה נולד / . 5/1 חרק טוב הוא חרק מת | שמשחקים מסוג ז ₪ 3 ילד שלי מוצלח. = = אם מטרת המשחק היא לרתק את שחקן 0 לכיסאו, 4 .5/0021 עומד בכך ב מו מול משחק זטוססה% 30 יו קעו מדות |ש 1 נגד = אינן גבוהות אך ברורות 5 ד. אתה רוצה ב בר אל וק חק רו ףש רירק רו-, / ל יו | ו ו ₪ | א.] ו / 1 ]| . 2 | ן תוכ בל ות == )= | . , = = | י, - =שס וי = -חך) | ', 2 9% ו - > , 1 - .₪ 4 : ₪ ה || / שונים וכ - - ב = לחוש את' המתח, ה 14 ל ד 3 [1% כ ן, המשו ) 4 חייב להשרות אווירה מתאימה, ה / ו - ] 6 , 5 שפנ אפקטים ם -- -- זה | אותם לי ילות חשוכים בהם שיחקו של לב במשחק אק ק]זוץ... וכמעט חטפו שבץ כשהפתיע אותם ואת הדמות אותה שיחקו אויב כלשהו באיזו גיחה אחורית מצמררת) וכמובן גרפיקה מתאימה, או כפי שהיא מכונה בזמננו עתיר המאיצים הגרפיים, "סביבה תלת ממדית". / ,001/:] הוא אכן מוצלח יש בו סצינות מלאות דם, כלי נשק 2% 5 כו בעד: שילוב מוצלח של אימה ויריות. -. - לרוב, . ה' אדירה וסאונד מורט אך ,₪01 אינו סתם משחק בסגנון ו רגיל. : 20 זה שונה למדיי היות והפן העלי 2 ובו (שחשיבותו עולה ככל שהז'א נר הזה מ מתפתח) מפותח הרבה יותר, באמצעות השמת דגש חזק על סיפור המלחמה בין בני האדם לסרקיט. כתוצאה מכך האפשרויות שהמשחק מציב רבות יותר ויש ברשותך את היכולת לפתה את תכונות הדמויות אותן אתה משחק על ידי שינוי המערך הגנטי שלהן. המשחק אכן טוב ועונה = ירי ה שחקן 1א120002. טיפוסי בו ב ה ב ו ול זשחקים ש לא מספיק ממוקד. קהל יעד: ] למדבירים לעתיד. אםטרטגיה מאת: ערן פולוסצקי ז'אנר האסטרטגיה מתפוצץ מרוב משחקים, אולם עדיין קשה למצוא בו משחקים מקוריים, שלא מחקים את -86-) ודומיו. לאחרונה אמנם יצאו מספר משחקים מאוד מוצלחים כמו 0 287,| זס06ההותותס") 6סזסת ו- [סזוחט-) ₪מטסזנ), אבל הם בחרו להתמקד בקרבות מהירים וכיפיים, עם פחות דגש על מחשבה וטקטיקה. כעת, מגיע אלינו משחק מיוחד באמת: זה / [77013 :מטפסוופ. משחק זה מצליח לשלב אסטרטגיה ותכנון ברמה גבוהה יחד עם תכנון טקטי מציאותי, כפי שלא ראינו מעולם. בבסיסו, תטפסה5 הוא משחק אסטרטגיה מבוסס תורות, ששם את השחקן בנעליו של שליט יפני, > 0ב וחזור היסטורי של קרבות שהתרחשו לפני מאות. שנים ביפן. במהלך המשחק יהיה עליכם לפתה את הממלכה הקטנה שלכם ולהילחם בשאר השליטים על שליטה מוחלטת בארץ השמ; העולה. | בעקבות עונות השנה > המערכה המלאה של המשחק מתרחשת במשך' מספר רב של שנים, וזה כולל עונות מתחלפות (אם תבחרו לתקוף בחורף, הצבאות שלכם עלולים להיתקע בשלג...), פני שטח שונים בכל אזור ואפילו מז3 אוויר שמשתנה במהלך הקרב ומשפיע על הההלטות שלך ב"זמן אמת". לדוגמה, גשם אן שלג משפיעים על כל היחידות, אבל בעיקר על הקשתים ואי אפשר לסמוך עליהם בזמן שורד גשם. שחקן נבון ישתמש במגבלות הללו לטובתו, ויתקוף אוים שמתבסס על קשתים דווקא בזמן גשם או שלג. יתרון נוסף של המערכה המלאה הוא החופש שהיא מאפשרת לשחקן. בזמן שמשחקים אחרים "מאכילים" אותך בכל המידע ושולחים אותך לקרב עַם תדרוך כמו "שיירות האספקה נותקו ועליך לשמור על הגשר", ב- חטפסת5 יהיה -עליך להשיג את המידע המודיעיני בעצמך (בעזרת מרגלים ונינג'ות), רק אז תחליט האם כדראי לשמור על הגשר או על כל אזור אחר עם חשיבות אסטרטגית. חופש הפעולה הזה מערב את השחקן בעולם המשחק ויוצר אווירה מיוחדת מאוד, ‏ שעוטפת את השחקן תוך כדי יצירת תחושת ריאליזם גבוהה מאוד. המערכת המלאה מאפשרת לשחקן לבחור אחר משבעה שליטים ביפן ומאותו הרגע מתחיל המאבק על השלטון. מצב הזה יחייב אותך לפתח את הממלכה, לנהל את הצבא, להשיג מידע מודיעיני ולתקוף שליטים אחרים. אפשר גם לחתום על עסקאות (שלא תמיד שוות את הנייר עליו הן נחתמות), לחסל גנרלים של האויב בעזרת נינג'ות, לגדל יורש ועוד. התרגולת הרגילה פיתוח הממלכה כולל אלמנטים מוכרים כמו משאבים מוגבלים, בנייה של מבנים שונים, שיפור מבנים קיימים, הקמת יחידות צבאיות, גיוס סוכנים מיוחדים ועוד. נכון, זה נשמע דומה למיליון משחקים אחרים, החל ב - הסוז73ו1/11") וכלה ב-2 פסוקות] ]0 86, אבל ב-מטפסןת5 יש משהו מיוחד, שהופך אותו למשובח באמת. המשהו הזה הוא השילוב של אסטרטגיה מצוינת ברמה גבוהה, יחר עם טקטיקה מציאותית שאפשר להפעיל בש בזמן קרבות אם כבר הזכרנו קרבות, אז כדאי לתאר בפירוט רב יותר את היופי וההדר שמתרחשים כאשר הצבאות שלכם ושל האויב נפגשים בשדה הקרב כדי לסגור עניינים, נתחיל בכך שהקרבות במשחק מתרחשים ב"זמן אמת" ובתלת ממר מלא. כדי להעריך באמת את היופ" של הקרבות אתם מוזמנים להסתכל על התמונות המקסימות, אבל נספר לכם שהקרבות כוללים אלפי חיילים, שנלחמים על המסך ב"זמן אמת". לא עוד שבעה טנקים ושלוש יחידות רגליות שאמורות להוות את השיא של מלחמה "אמיתית", אלא מספר קצת יותר מציאותי של יחידות, שנלחמות אל מול עיניכם. כפי שאתם בוודאי משערים, שליטה על אלפי יחידות בסגנון 02860 הייתה יכולה להיות בעייתית וזו בדיוק הסיבה שהחיילים מחולקים ליחידות לפי סוגים. את היחידות אפשר לסדר במבנה מסוים בלחיצה על כפתור, ולשם שינוי, מבנים התקפיים באמת עושים הבדל משמעותי בזמן קרבות: אתה יכול להורות ליחידה מסוימת 8 כדי להתחמק מחצים, ו כדי להעלות את המורל בדיוק לפני המפגש עם האויב או לעבור למבנה חץ כדי לפלח את השורות הקדמיות של האויב ולהגיע לגנרל שלו. אלמנט נוסף בו ניתן לשלוט הוא ההתנהגות של היחידות. האם אתה רוצה שהן ירדפו אחרי כל אויב שנכנס לשדה הראייה, או שאתה מעדיף שהן ישמרו על מקום מסוים מבלי לזוז? בדומה למשחקי אסטרטגיה אחרים, גם ב- חט08ח5 כל יחידה טובה במיוחד נגד יחידות מסוימות אחרות, אבל פגיעה להתקפה של יחידות מסוימות אחרות. כך, מתנהל משחק בסגנון "אבן, נייר ומספרים", בו עליך לשלב יחדיו את היחידות הנכונות, ולהשתמש בטקטיקות מציאותיות כדי לנצח קרבות. לדוגמה, מניפי חניתות מסתדרים מצוין נגד חיל פרשים מסתער, אבל אין להם סיכוי מול קשתים. תטפסו[5 מכיל המון סוגי יחידות, בנוסף ליחידות מיוחדות (נזירים לוחמים, יפנים חזקים במיוחד עם חרב דו- ידנית ועוד), כך שכל האפשרויות פתוחות בפניך ואתה מוזמן להרכיב את הצבא שלך כרצונך. שוחה והסם בניגוד למשחקי אסטרטגיה אחרים, ב- הטשסת5 גם מורל החיילים משחק תפקיד בהחלטות שעליך לעשות. חיילים שניצבים מול מצב בלתי-אפשרי, או מול כוחות עדיפים בהרבה פשוט יעשו את הדבר הברור ויברחו כאילו אין מחר, כמובן שאתה יכול להשתמש בעובדה הזו לטובתך, ומכה קטנה במקום הנכון יכולה למוטט צבא שלם. אם רק תצליח לחסל את הגנרל של האויב, תתפשט פאניקה בקרב שורות הלוחמים, והיתרון בשדה הקרב יחליף צדדים, אלמנט טקטי מציאותי נוסף שיש להתחשב בו הוא פני השטח. תווי השטח מוצגים בצורה יפהפייה, ומאפשרים שימוש טקטי בנוף. לחיילים שמסתערים במורד גבעה יש יתרון על אלו שנמצאים בחלק התחתון, וקשתים שיורים מגבוה יכולים לזרוע הרס בקרב שורות האויב, אפשר אפילולהחביא יחידות בחורשות ולהתקיף את האויב מאחור בהפתעה. הכל פתוח, ואתה מוזמן לנסות כל טקטיקה שעולה על דעתך. כל הדברים הללו הופכים את הטשסה5 למשחק מודגש. מאוד מיוחד, שמשלב מחשבה ותכנון עַם קרבות בקנה מידה שלא נראה בעבר, לא עוד בנייה מטורפת של כלי רכב רק כדי לתפוס את האויב בלתי מוכן, אלא תכנון של היגטרומא‎ = מספר צעדים קדימה, תוך שילוב טקטיקות שעובדות בעולם האמיתי. במילה אחת: מושלם! האמת, רעיון המשחק של הוטטסו!5 דומה במקצת לזה של ו , אבל ללא כל הבעיות שחיסלו את 7866311 בקרב קהל השחקנים. הקרבות של תטעס8ת5 כיפיים !מוקים יותר, המנשק קל לשליטה, ואפילו הניהול האסטרטגי של הממלכה פשוט למדיי. הטפסתה5 מנצה את הה6ה6/ג1 בעיניים 8 והוא מתחרה בלי בעיות גם במיטב משחקים שיצאו לאחרונה. מומלץ בחום! ₪ ממ ₪ חולה -.*. ו ₪" ו ,) 5 קוא | מנשק פשוט, קרבות מדהימים, : = אווירה ריאליסטית מצוינת, טקטיקות . ומבנים מציאותיים. : > נגד: | | כלום. נאדה. | קהל יעד חולי אסטרטגיה שאוהבים להפעיל ‏ . את השכל. כל השאר יכולים 1 להסתפק ב-וסווחסס שחטסום, | | 2150 חחזה= וכו'. סוני מתחילה לקבל םשו זוי וי[ = יו = ו ול הו = כ = (בטח שלא לישראל). ל 2 הסוזבּ זפץב וז הסוזג)ורץגוץן הו הג 6א3] |ו א וו אם מיקרוסופט יכולים להיכנס לשוק משחקי הטלוויזיה, חשבו בסוני, למה שאנחנו לא ניכנס לתחום המחשבים? וכך, בעולם בו שום דבר כבר לא בטוח, מלבד העובדה המצערת ו של בריטני "ספיחס" שוב יגיע לפלטינה, הודיעה חברת סוני כי היא מתחילה בשיווק קו חדש של מחשבים, שמחירם לא יעלה על 999 דולרים, ושאמורות להיות יכולות אודיו ווידאו מרשימות למדיי. האם המהלך החדש, יחד עם הודעתה של החברה על פיתוח כלים שיאפשרו גלישה באינטרנט דרך הטלוויזיה וה- 2 ₪סו5131 עג|?]. מתחיל תהליך שיהפוך בסופו של דבר את סוני לחברה שתשלוט על שוק הבידור הביתי? מיקרוסופט 2? קשה להאמין, מצד שני העולם עדיין לא נחשף מספיק לשיטת הכלכלה והמשפט היפנית, כך שהכל עדיין אפשרי. סוני לכולם סוני מתכננת החל מהשנה הבאה להתחיל למכור את השבבים ותוכנה הבסים של מערכת ה-2 08ו]ב51ש8]?] לחברות אלקטרוניקה אחרות ביפן ובשאר העולם. מהלך זה נועד לאפשר לסוני להוביל את הדרך לקראת המהפך הצפוי בשנים הקרובות בשוק מערכות המשחק הביתיות. סוני צופה גידול משמעותי בדרישה לטכנולוגיית ה- 2 000ז3ז3/5| ככל שפורמט הטלוויזיה הדיגיטלית והקישור המהיר לאינטרנט יתפוס תאוצה בעולם ההחב, השבבים שבבסיס המערכת אמורים להיות מנוצלים הן בטלווזיות הדיגיטליות והן בסרברים ביתיים, שיקלטו וישדרו וידאו ואודיו באיכות גבוהה. ובהמשך לאייטם הקודם, החשד מתחיל להתעורר, לא? או 6 בית משפט בסן-פרנסיסקו ביטל את רוב סעיפי התביעה שתגישה סוני כנגד חברת אוזטשהחט: ), המשווקת תוכנה מיוחדת 13510 על גבי מחשבי "0 ו- 6ג]א. קדיון בנושא בא בעקבות ערעור קודם בחודש פברואר, שגם בו ניצחה אוזשטהחט ). הסימפסונים חוזרים חברת 6עו01וו16ח] אט-] הודיעה כי בקרוב נוכל ליהנות ממשחק חדש בכיכובם של חברי משפחת סימפסון. בתכנון המקורי היו אמורים בני משפחה הצהובה ושאר אנשי ספרינגפילר להופיע בכותר באולינג, אולם לפני מספר ימים נמסרה הודעה כי מקום התרחשות המשחק יהיה דווקא בזירת האיגרוף. כן, אם רציתם פעם להחטיף למיסטר ברנס או סתם להתעלל בשכן של הומר - זו תהיה ההזדמנות שלכם. כרגע לא ידוע האם המשחק המקורי יידחה או יבוטל, אבל תודו שהרעיון החדש נשמע הרבה יותר מושך, המשחק החדש אמור לצאת למערכת ה- הסו1הופ עג[] על ידי חברת 1 בשם הסוובו5 שוחתהו) |הטתחוצ, המאפשרת לשחק במשחקי שובו של מג1א 1623 חברת וחס6קו:-) עומדת להוציא בקרוב את ות כדי כך שהיא משלבת בתוכו מעין מחווה לאחת מדמויות המשחקים הפופולריות ביותר. בראיון ו קייג'י אינאפונה, נודע כי הכותר החרש יכיל בתוכו מיני-משחק ובו ניתן יהיה לשחק מ ומסטקג") מפתחת כיום את משחק ההמשך למערכת הפלייסטיישן, כששיווקו אמור להתחיל לקראת סוף השנה הנוכחית. 8 ו ו חברת סגה הציגה לאחרונה את חהברת הבת שלה, |5688.008, כשהיא מקווה בעזרתו להביא את הדרימקאסט למקום הראשון בין ל יר ו ו יפ לי ו יי ל בו המשתמשים החדשים שיירשמו לרשת המשחקים (תמורת 21.95 דולרים לחודש), -ש 0 - .תו - 4 יקבלו זיכוי בסך 200 דולר לרכישת מערכת דרימקסאט, זאת אומרת פחות או יותר בחינם. הבעיה הגדולה איתה צריכה כרגע סגה להתמודד היא אי יכולתה לחבר את 20 מיליון משתמשי ,01, לשירות החדש כתוצאה מבעטיות טכניות. התפטרות בצמרת נשיא חברת 86%וזק167ח=] 5688, שויצ'ירו אירמאג'ירי, התפטר בראשית החודש מתפקידו לאחר שהחברה הודיעה כי זו השנה השלישית ברציפות בה היא ל ו כ ףש הפסדים אלה באו למרות ההשקה המוצלחת של מערכת יי = |[= מ ישי | ישו ץק יהיה קשה מאוד לשוב לריווחיות בהתמודדות הקשה בינה לבין סוני ונינטנדו. הו עיכוב של ה"דולפין" נינטנדו אישרה בהודש האחחרון כי בניגוד לציפיותיה, מערכת המשחקים החדשה שלה, "הדולפין", לא תהיה מוכנה בדצמבר להשקה כלל- עולמית. היפנים דווקא כן יזכו ליהנות ממנה לקראת חג המולד, אולם שאר תושבי העולם יצטרכו לחכות עד אפריל 2001. היות והחברך עדיין לא השפה אפילו תמונה בודדת של המערכת או צילום מסך מאחד הכותרים, קל להבין מדוע הוחלט על דחיית ההשקה. למרות סגירתה ללא עת של חברת פתואסס.1 א%ססת5 ות6ופשף %) ()]6וח1'), המשחק האחרון שהיא פיתחה למערכת הנינטדו 64 הספיק לצאת לאור. מתברר שהמשחק הושלם ממש בימים האחרונים לפעילותה של החברה והועבר לנינטנדו, שכנראה תשווק אותו בינתיים דר רק ביפן. ] | 4 [ / ₪ ₪ אש 0 1 )65106 יי למרות שהדברים עדיין לא סגורים מבחינת סשח6וחוצ1, ישנו | ְ / ו" .' סיכוי גבוה שנוכל לראות את 0 :11 1ה65106 על גבי מערכת . |. 66- 7 . [ , 0 לימ ה 7 2 7 2 - - 4 6% 8 4 שי * = ]ו גוו ₪ ה-חוהק[0]. המשחק כבר הוצג בשלביו המתקדמים -<₪₪ )70 א בתערוכת3= שהתקיימה בלוס- אנג'לס לפני כחודשיים, כשאחת הסיבות לעתידו המעורפל הוא חששה שלסשחטוהוצן כי לא תרוויח מספיק כסף ממכירת המשחק. נו, באמת, מה הפלא שהחברה שלהם נמצאת בירידה כבר כל כך הרבה זמן? 0%--א מיקרוסופט הודיעה לאחרונה על שיפור במעבד ה- אסם--א, מ-600 1 ל-;ה]% 33 ₪ | + י" 1 ₪מקתיו | ₪ 4 מ משה, ה 6 ְּ - = 21 משחר ָ 1" | . שאר פרטי המערכת נשארים לעת עתה ללא שינוי. עד שיוצג דגם ה- א0ם--% אנחנו צפויים לשינויים תכופים במפרט הטכני שכבר פורסם, אולם בינתיים אין שינויים בשאר הרכיבים. 0 המשחקים הנמכרים ביותר בחודש שעבר בארה"ב: מיקום שם כותר מערכת מו"ל ן 2 עזג טוזג] 34 סח6והוא הו א 2 ואג 1 עה ) 1 רתוכ 7 3 2 סההופרוט ד מגזנ) 51 | 50 1 עו ו רשוכ שר ו ו 4 60השוהו א (30ז ו הסוזהו ג[ התסופצןוט 7 :0ז270ה11 ]ס פסאטכ] שגד הטוז14%513 - אה76ה5001 106 זס] טחושה 4 . 03 8ח%0 צטאהסכ טהתטזחו א סמטוהוא : הספהז2] 6ו[ז סק 5 ת0ו5131 | 50% 0 טוח%רוטרד הגונ ) ה0ו5131 | חספ מניר- תי מ מ מ רחשו סו )חס > חסוז513 בו מאת: אודן הביב מבול השמועות המתרוצצות כעת מ | ב 1 ₪ | = מ = ו יב יי ין ה ל + למערכת משחקים יוו ל = | = ד ל יו ו השמועות האלה בעלות בסיס >= חן תי ]| יו מ = ו ורי יי | הי = ד | חן הב יי 4 יָ דמיינו לעצמכם משחק ב -₪1614100641 בדרך לבית ספר או ב-הש6אאטך במטוס נמ מאח ורד הלרחר- - ₪ ג שו שד את 5 זו ו רא "1 ר ןו 6 הש >₪ו| * ₪ | ין ₪ 2 אה 77 %% נראתה מהנה בל כר.-: (וסביר להניח שכשתקבלו את האוכל היא כבר תפסיק ל = / אז איך יקראו למוצר? השם שכרגע ניתן ל?מוצר הוא 1238 הסווה51א:]ין , אולם סוני עדיין לא רשמה הוהותסכ] בשם הזה או בכל ואריציה = | מישן | ניתן , ומר אם 5 ₪ . יש הטב לשם וי יי דור ו ו נדיון לא יודע איך המוצר ייראה. אפילו המרגלים הבכירים ביותר של .%17 לא הצליחו עדיין לחדור לבסיס המבוצר של חברת סוני, אבל זה לא אומר שקא ניתן פדוג מסך בגודל + אינץ', יציאות לחיבור לוויזיה, יציאות לג'ויסטיקים וכמובן כונן תקליטורים, הם ציוד החובה שה-ה245ן יי יצטייד בו. כרי שלא תצטרכו לבזבז את כספכם היקר על ג'ויסטיקים נוספים, יקי מ "| 1 ל ה ור יק כו | ו וד ו ה לזה שאתם מקבלים | וו ם ו טן | יי ' | ו ו ל ה ו ה .ו ללה. כדי לחסוך בעלויות (ראו הסבר בהמשך) סביר להניח שסוני ינסו בצורה כלשהי לבנות את המערכת הניידת סביב מוצר בלשהו, אז ויפו ‏ 1 המכשיר הזה נקרא 30/י-₪72ץ והוא כונן ה- ששכ הנייר סוני. האם בלוד כשנה ; נוכל להסתכל 0% . ב-] -ו ב"י - 1 - א. ץז 17-5 10 : ₪ 0-4 3" ₪ כמה המכשיר יעלה? המערכות הביתיות, ועכשיו היא הציצה לעבר ו המשוער יהיה - (]() | דולרית ביפן, הט וזו מ דור" וד איש 8 היא א גד חתיכה דר המחי ₪ ףד = =. יותר פ חן כ ד כ ג מהעוגה. וז ו | וו ךר | |%== |/- . שהצ כך' ₪ 3 מוכנים לשלם בעבור מכונת משחקים ניידת. |[ = ו ו ₪ ה-ופגכן? כדי להגיע למחיר היעד הזה על סוני לקצץ כפי שאמרנו, נינטנדו היא זו ששלטה בשוק כמה שיותר בעלויות הפיתוח והייצור. סובי המערכות הניידות בעזרת ה - 30 6 ). . י - ו - - = ₪ מ - ו ₪ ₪ א 5 הלחא 0 = ₪ יכולה לשווק את הפלייסטיישן = במחיר בעבר ניסו חברות כמו אטארי, סגה ואחרות , מה (ששף ). ו ₪ ףש ץד רד | ינ ₪3 > ב הו ג ₪ ₪ ו 4 . - | . הפסד מפני שהיא יודעת שהפיצוי יגיע לפרוץ לנישה העשירה הזו אולם כולן נכשלו. ו ו - מו ₪ נמ . התית הו ץד ₪ | שו וד 7 - /- - אש ₪ . ! . .- ו יא . 4 , לא 5 ] פן 1 מ שחק ₪ חן - 5 1 וז ג התגברו ת עה שלושת (מכש רִ ₪ הציקריים . לי ו שבמקרה שלו סוני לא תוכל להרשות לעצמה | העומדים בפניהם. 1 -- ₪ ו ו * | * רס ו ₪ וד ₪ . - / להפסיר על כל יחידה. ב ישן ְ ל ד ר הומחקרה נחורר ולוגויה >ו ה יותף ו י : מצווו יי , -. | | | 5 = | .יוג ו אם-סונ" חושבת שטר רו ה ! ו ₪ ₪ א א - | ₪ ד = ₪ וד 2 . - אחרי ששמענו שסוני עובדת על פרויקט תביא להצלחה ודאית, אז זר תהיה שגיאה עּם חברת הז]:2] - צירת ארגונית, סביר ה[ כ מ מי ויו הי בל מה שצריך ללשות זה 0 ו ₪ ₪ - - ו . ו ד רהטי ּ, יל "ו כ ד טורייה של 1 . רכות להניח כי סוני תש וק את ה- 123% כיותר ו ל !ו | - 1 - : ד רל ₪ ו | 5 5 ₪ מלצרכת ו . קים זנ גם וד ו הל האוש ם שקונים את המערכות | ו : 2 - וש ו ו משו חקי ם זולים, ר | ו ו ₪ פלייסטיישן וגם 12/4 ואתם מסודרים בכל | הניידות 4 ה" ומ ןפ ₪ 3 | - רלן 5 ₪ - ;ו ל אילן לבל אחז התחומים., /ן יש יק ו סק ו ₪ ב ה מ ירי ד מדוע שסוני תפתח את ה-ו[1348? בשיורק .קה משחקים זול שתועתל מערכת המשחקים היחידה בהיסטוריה מהפלייסטיישן ולא להתחיל בפיתוחים רבים שמכרה יותר יחידות מהפלי'סט'"ש1 הא = מַדִיי שיעלו את מחיר המערכת. * + 0 ותו ) של יְ<*|יהר בשעה 2 המשו ד" ו ו . להיות = שהמערכת הביתית של נינטגדו בדור האחרון בניגוד למשחקים במערכות הביתיות, רוב סבלה ממכירות לא ממש מוצלחות, הצליחה האנשים לא 7 -. ושקיע יותר מדיי כסף החברה להתייצב מעל הקו האדום בזכ!ת | במשחקי המערכות הניידות. ושוב נזכיר כי ה לחתו הפנטסטית ש? ':ה= וס וו וע ). סוני נם מחיר המל רפת עצמה לא צריך לעבור את צּ ררה הוריההד א ירירה רלזר ו טס | ג -. 4 | | יד א = 4 ,₪ [ -] קה מ קן תו ודו ה] דולרי יב)ן. 3. משח ב ה 0 ,60 0804 םונבא, !6 אבגמו מו הו ,14 - ו ?4 5 5 ₪ םת ף ףר רקס ל כאן % ין הר | 0 % שמק 4 ₪ ל יקר. הדוגמה הטובה ביותר היא ההצלה ו מ ד ןי ו יי ו דש 1 ב 6 ו 1 הלט סירת לסוג. ה את המתנה תוכל לקבל עם וקימון בארה"ב ט הסביבה הצ טרפותך לתכנית המנויים - הזה. --=- -.- טל טוטוקרד בטלפון הרשום / חק זהטה אוגדונני טוטוקוד / : ו 7 | -- ו ה מ ו שנית בנורבית הקניונים ברחבי הארץ ₪ ") דיזינגוף סנטר - ת"א וכד'), גם סוני צריכה (דאה רשימה). ₪₪] קנ'ו| טביונים - יהוד 1 הנישה 4. | ר קניון מלחה - ירושלים * יבהצטרפות למפלול שנת' בהתאם לתנאי ‏ ' קניון לב המפרץ - חיפה בצע ובכפוף לתקנון שנמצא במשרדי החגרה. קניו מול הים - אילת הנובצע עד גמר המלאי - ו הנגב- באר שבע ל ו צלצל עכשיו: 1-800-233-833 (חינם) 4 מנו'י טוטוקוד זגו בפרס הראשון בטוטו בתקופה שבין ינואר 98 ועד עתה, ו מהי תכנית המנויים של טוטוהרד? תכנית המנויים הייחודית של "טוטוקרד" מציעה לך אפשרות להשתתף במשחקי הטוטו באמצעות שיטה חכמה המגדילה את סינויי הזכייה שלך בטוטו באופן משמעותי. מהי השיטה החכמה? השיטה החכמה מתבססת על שני עקרונות מרכזיים: האחד- נתוני ידע הנאספים מדי שבוע בקרב צוות מומחים בתחום הכדורגל ובתחום מילוי טורים בטוטו. השני - הנתונים השבועיים, יחד עם הנתונים המצטברים מ| העגר, מעובדים באמצעות תוכגת מחשב אשר פותחה במשך מספר שנים ע"י מתמטיקאים, אנש' סטטיפטיקה ומומחי מחשב. והתוצאה: למרות שעדיין מדובר בהימור, ההסתברות לזכייה "בשיטה החכמה" היא הגבוהה ביותר בהשוואה למילוי טורי טוטו באופן רגיל. היתרונות: 1. נוחיות - המזל החכם עובד בשבילך מבלי שנדרשת ממך טרחה כלשהי. 2. עקביות - מדי שבוע הנך מקבל הביתה מעטפית עם העתק הטופס האישי שלך, כאשר טופס המקור מועבר על ידנו ישירות לטוטו. 3. הסתברות גבוהה לזכייה - הינך נכנס להסתברות גבוהה במיוחד לזכייה. 4. מועדון לקוחות ומבצעים - מבצעי שיווק למוצרי יוקרה בהנחות משמעותיות והגרלות תקופתיות בין תברי המועדון. = = ו למכירה למכירה/החלפה המשחקים הבאים: 2 00055ד0]א, 4.0 ?)1 זז ססס.₪1, (כ:20ו א5 אה]אתט, 2 .41 ד=]א ₪ ד5זאיד, לאג אחדסם, 5אגם א סזם, סאזאסד שאגאאס, 072 5סנ האג1סאו, ד1-=א, 5 וד א]אד, 2 צ0₪סד5 צס1, אג.זק :2 5םאן קוא "0 מנ)ה צא אס, 2םסאסת הז ומם, אט/זאכ, אסד. זא +64 סטא דאז, זז ד /5, וכן את הסרטים למחשב: סאות' פארק, המפקח גדג'ט ועוד % סרטונים מצחיקים. הכל במחירים נוחים. קובי, 07-6330063. למכירה/החלפה המשחקים הבאים: 6 4016/א סאג דחוא חאן.ן ץ זהה, ד פה הפ.1הם, חא ] זטה סי זט זם+0. זט ה ום., 7 4 זא סאג דהטווא, 2 600רדדאסץ אה א 2 אס 1ס מם, 5ת סאג סאג אמססזה אסא םוא [אסדאג הק מחד - 5 ד .1 8 התסטא גוא סדה ואוד.ו, 9 את טא ]זא המוא אע, 3 התסםאה וא קז[ בסוק]וא גת" 2 35[ ד51, צדהם תס .6411 טח מאסצטם :א [אסס, אטדהסז מוד , ₪ 1 : : %--==- -- 55 הר ההטההחרה ‏ קא.החטטה מהההמחשאת. .ו ו 2 ₪ . -- ששמ = 55קקא = "א ללש יש ".= == א % למנכירה 6 .פ 05)אז, 1.15 8005 אםסץ סד .41.1י) :אסזד 7 זזזס, מ/צ[אם, אסזפאאגכ, 3 מאסגנ 0 2 מחג הסדסוא, 3 5מסאחז דחמ אם, וכן את הסרטים הבאים על גבי תקליטור: מאטריקס, אימת הפנטום, פרקים מהסדרה סאות' פארק, אוסטין פאוארס 2, ספ, אוקטובר סקיי, אמריקן פאי, טרזן ועוד. עומר, 06-67532495 או אדם, 0-7 למכירה משחקים מקוריים (חלקם עם קופסה חלקם בלי): 99 גתז] מקורי עם קופסה, 8085 18 =, אתא .500 אזגא הס צ2ג טסה 5 אאשדתא - 7הוא!ז2םזאסוא זז קסס0תם, א555 5 מא 1 אםפוגא מזאסד, ושוא 0% פדממאד8, 58 אאם, משסאמפז/עט, דפס 65ז.1סק דפ 1 תאש סשגסא תחד אס מא פהתטטא הצ ]א מ דאם, גברים בשחור, 98 .81א, פיפוש, א אא 2 5058 הטזי)ט, 5 אאא חס אפמזסאשט טחז, ךדהוסאדםאצא, אטואזפ, הדגה כפסס.וט, |[אזא זוא 3 פת, 8 .זז דסי ם.זאטיא, הפנתר הוורוד בהוקוס פוקוס, הפנתר הוורוד במשימה בינלאומית, א .1ה-)אם, רהאאיח 0 א8ג/א ד5טו) סא אמפושתם אסא מ זטסוא סססא 5 2 אםאפח, 3 אססתס 2 ]אא 6]אאסא .זג צמוס:וא ז65. ערן, 3 א 03-6344881. למכירה מאיץ גרפי 18א4 1 דניאל, 02-9919299. למכירה משחקים על 6 במחיר של 5 ש"ח בלבד כל אחד. כוחות האופל, הנסיך הפרסי 1+2, אופנועי הרעם, קפטן הוק, נקמת הצעצוע, שרלוק הולמס, מירצי מכוניות. מתקפות אוויר, מייקל ג'ורדן, =6אס; תזז.1ם, ם.1[מכ]א טח ן, א צתטוא סא, 5 1[אם 55 .1 זטה, * למכירה ג'ויסטיק של 611מד1.061: ה1אם. זו אטדאם צדאטוסטם דתטזת ד5, 5 הק .1די ך, (0 )()51, טנ) אמם. ]61 2 פאם, 057 סא א 7 5 ד חק 5 זא תואה א]ג א 5אוס גת ]וא .1 .1.1 מ ד האתק ו המאסטד ש₪פ, וכן משחקים על גבי תקליטור במחיר של 25 ש"ח בלבד כל תקליטור: 1.0 משחקליק, 0 נינטנדו, טוש טוש 2, אנגלית מסביב לעולם, אנגלית בקלי קלות, 8 "ססא. אילן, 12, קלא בשבת. י למכירה משחקים לפלייסטיישן: אהםאש, זםתזת חגת, 2 החד זת אסטקצ5, אס א א5 שאואו, 2 1 שםןסוא, 0105, ועוד רבים אחרים במחירים של כ-30-35 ש"ח: דודי, 054-5330613 או 03-6341274 (בשעות הערב בלבד). 3 למכירה משחק המחשב מ .₪141 משחק אקשן הטוב של השנה ב-170 ש"ח במקום 200 ש"ח, המשחק כולל: בונה שלבים, חוברת מקורית עַם כל העזרה הדרושה להפעלת המשחק, אריזה מקורית וכמובן המשחק המלא. עומרי, 2, יי % בנ 6 אדא - אה]אטסאז בקופסה המקורית עם הוראות ותקליטור ב-150 ש"ח בלבד, מקלדת 58 א61.10 ב-50 ש"ח בלבד, ג'ויסטיק של וא - סע ]0% אמפא]זי 510 ב-50 ש"ח בלבד, המשחק ג מה 5 ב-50 ש"ח בלבד, ג'ויסטיק של וא - סאק טם.ווד5 ממא אמסאזשו מסן5 עם הוראות הפעלה ותקליטור ב-200 ש"ח בלבד, המשחק 5 אסא 61055 סדסוא בגרסה המלאה. ערן, 03-6344883 או 1 -03. * למכירה 030571 ססא, פסק, א]) שיססגת5, דמס דפז, 0 אד /א, צסאטוא סא אםי)א זא ך5, סאדצ.ת, אמס.601, נקמת הצעצוע, מירוצי מכוניות - כל משחק 15 ש"ח ניתן למיקוח. מיכאל, 8, + למכירה המשחקים - 5 55% הרפתקה בפירמידות, קפטן הוק, כל משחק 20 ש"ח ניתן למיקוח. מיכאל, 051-638478. למכירה משחק ל- אסודג דפצ .וק בשם: )41 ג כ וא ם]אם ודאם, אזה דג חץ מקורי וחדש לגמרי ב- 150 ש"ח בלבד. תומר, 07-6469012. % * אי מעוניינים מעוניין ב-3₪20 באריזתו המקורית ובמצב טוב. אשר, 054-624057 או 646, מעוניין במשחק 13 מכ אןאג חם. ניב, 03-9307081. מעוניין לקנות את המשחקים: 0 ת.ודדו.1, 1 הממדה /יזקע, 2 הש דה /][תק, 2 מתטידא יכ אג. ליאור, 050-909475. מעוניין בתוכנות הבאות: משחקליק 2, 15א51 מחך, 96 סד 655 מצד שא.] פ'שמת 6 -אאגץ הד 50, .₪1 -אחגת הד ספ, אאגת הדט0ס8, 3 11/ום דאמסופטא א30ף5, וכן בסרט המחשב אאג 5014 אלירן, 03-90248327. מעוניין לקנות/להחליף את המשחק סעססאם 7 56 (חבלת ההמשך). אבי, 09-8628288, מעוניין לקנות ₪31 8]א 64 במחיר של עד 200 ש"ח ובנוסף את המשחק אסא במחיר של עד 110 ש"ח. יגאל, 02-6540552. מעוניין לקנות את המשחק 1.842 על גבי 1א60-80: בלבד במחיר של 0 ש"ח. משה, 08-8534954. > שלושה שחקני א לא מנוסים, מעוניינים להקים קבוצה. מחפשים שחקנים ושליט מבוך מאזור יבנה/רחובות בגילים 12-14. אריק מאור, 08-9436059 או 053-848442. ש הק'ם מאת: ליאור אהרוני אססהחס שס פסא5 שו פחזד לו הייתי דרקון מפיץן: ז6]טכןו0:) חספ וו : 61 הו13ו16ח:! הז ]() 0ה006] שו הוא משחק תפקידים ריאליסטי,. שיגיע לחנויות כבר בימים אלה. תפקיד השחקן בעלילה להשתתף בקרבות שיעניקו לגזע האנושי את חירותו לאחר 10,000 שנות עבדות. עוד נוסיף שבמהלך הקרבות דמות הגיבור יכולה להפוך לדרקון באמצעות כוחות וכישופים, וניתן לבחור בין תשעה דרקונים שונים שלכל אחד מהם תכונות קסם יחודיות, הכוללות אלמנטים של אש, מים, רוח, אור, אדמה וחושך. כמו כן, ח0שגז 601 1/6606 טווד משתרע על פני ארבעה תקליטורים, כך שצפויות כ-80 שעות משחק וכ-(40 דקות של קטעי סרט -, שוססד סנאהם חמוד ומעניין מפיץ: 60ח6)וחו שוסטז סןם₪3 הוא משחק ההמשך ל - 006שו: א סןהג:13, והוא מציע גיוון עלילתי וגרפי רחב ומפואר. שוסס/, גיבור המשחק, מסייר בשמונה עולמות רחבים מלאי משימות והרפתקאות, כאשר כל שלב מתחיל במיני משחק ובאפשרות להפוך לדמויות שונות. עוך נציין, ש - 10016 380[0, תומך במשחק של עד ארבצה משתתפים ושולבו בו מרכיבים | יי וי מירקם מדויק, אפשרויות שונות לשמיעת קולות רקע וזוויות צילום. הר 9 ב[ו] ]גב בילוש יפני מפין: 0624 שטמחטה5 הוא משחק הרפתקאות אטי המשלב מבוכים ומשימות שבהחלט דורשים ריכוז ‏ ומחשבה. ‏ גיבור| המשחק הוא ואט7ו13] 0ע5, שיוצא לחקור את רצח אביו, וחלק גדול מהמשחק קשור לקידום העלילה על ידי דיבור"עם דמויות אחרות, פתרון פאזלים קטנים וקרבות פנים - מול - פנים, כָּמו כן, המשחק מלווה בפירוט ואינטראקטיביות יותר מכל משחק הרפתקה אחר, אולם חסר בו חופש הפעולה בהתאם להחלטות השחקן שהורגלנו אליו במשחקים אחרים. "4 1% רהה .ל = -- ₪ = ה - 2 ' ". . - 4 ז חי / '% .> ;*אש-,4 19% 7 8 "4 יו | יב וג ויב 3 גו 9 ב ןי וב בבן וי [יי מפיץ: 9684 המווק201] 116 0ש3:6] מייצג סדרת משחקים המותאמים למכשירי ה - ופגשווזהטזכ] ובראשם עומד הדולפין 3660], היוצא למשימות שונות שמטרתן להציל את העולם, כאשר צוות מפתחי הסדרה כלל גם מדענים בתחום התת ימי, המשחק שזטזטי] 16 ₪1 66867 :ווק 0כ] 6ו[']" סטט:] מתנהל בעולם המחר הבדיוני, ומתחיל בהגדרת משימות' לדולפין ו העולם מפני כוח אפל וזר המאיים על הברית בין בני האדם לדולפינים. מרגע זה יהיה עליכם להדריך את הדולפין מנקודת מבטו, להישמר מפני אויבים בדרך (כמו כרישים ותמנונים) ולקכל עזרה מתאימה מיצורים: אחרים (כמו לווייתנים ודגים זוהרים), 1 4 שי :וו 6 פ הט וה אוה -0 פ5שססהחפ חגיגה אמיתית מפיץ: צג1קוש)ח. == ו 0 -=א- מתוכנן לסתיו. 2000, אולם כבר הצצה ראשונית בו מגלה שמדובר באחד מהמשחקים הלוהטים שמחכה לנו בז'אנר ה- כו ב"זמן אמת". בתחילת המשחק תתעוררו בתא צמוק ואפל ובעזרת טיפים ממכשף תצטרכו למצוא דרך מב ליי לציין ₪ "5 הוה הוא משהק המשך ל-גהסשעהטכ 6ששטוצ0 8 8908%ז2],. כאשר הבסיס בגש ה בי כ בב ב ור בתחומי האנימציה, שתתיה כפולה כדי ליצור ו 8 וגווווו: (300 כישופים (לעומת 130 במשחק הקודם) ואפשרות למשחק של עד 6 משתתפים, וכל = אלה מרוכזים ב-(180 שעות משחק מרתקות. ע 3 | שהק ₪ | ל יי 65 ב מכיוי ןי יי ו מציע שילוב בין סימולציה ריאליסטית של נוף וכלי לחימה ובין עלילה דמיונית ומהנה ביותר. כמו כן, קוהפהטג)! מאפשר משחק דרך ומנקודת המבט של תא הטייס וניתן לבחור בין מספר דגמים מרהיבים של הליקופטרים, כמו האפאצ'י זסטו] זסוןקסטסחט-], 0 ו- 8 ,תוך כדי משחק רב משתתפים. נוסיף, 1 ד אימונים. כך .שתוכלו לתרגל פעולות שונות וטקטיקות " לחימה, מפיץ: 11:80 = הגרפי: ‏ פנטסטי עם פירוט מושלם של הרקע 4 ₪ + םי ההצו 0 00065 חיי כלב מפיץ: 2 146 מלבד השם המוזר (ודרך אגב כלבים. לא תמצאו שם), זגו 01) 2098 נראה בהחלט כהבטחה למשחק פעולה ואסטרטגיה מצליח, זג ]0 12098 הוא משחק בעולם בדיוני רצוף קרבות, המשתרעים על פני שטח של 5 קט"ר, והוא משלב מִדבריות, קניונים י עמוקים, ערים ואזורים. תעשיתיים בתלת ממד. תפקידכם במשחק הוא. להוביל יָחִידַת לוחמים תוך אפשרות לצפות על אזור הקרב מכל זווית, כאשר לרשותכם 200 יחידות בעלות תכונות שונות. ובמידה של תבוסה תוכלו לעבור ליחידה אחרת/:+לסיכום, מדובר בטקטיקות פעולה בסיסיות שמנהלות יחידות שונות בסביבות תלת ממדיות באיכות גבוהה מאוד. " 2 ומיותר לציין שהמנוע 'ז]0ס05סאסו / ויץ: יש מו הו תת 2 -ו כ | / לפרטים: 83| ש06/1665/10/ז67 0 חע6/5106 הזחה סס6. 501 סזסוח. עשצעצ//: כז הח . ב צפגותגּה 36 . ]>*- / התקשוו ענש'ו 800-220-840-|ו . 55 . ו ו לו נא ו ו מש ₪ א | א = שי ], ו ו ון וו םש וו שו בע ₪ ביר ו מ הו | " % ו 2% "ב | / | | | תוו | ₪" ₪ א