WIZ – וויז – גיליון מספר 117

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
207 ל ימ[ | באילת 24.15 ש"ח ואד 2001 וע"מ) 7 המימד הנוסף נחשף -2 05% המאסטר של משחקי האסטרטגיה : ב השיגעו עון ממשיך? - |200 7 "פלייסטיישן" - 65| סוס - המשחק. ו באמת אינטרנט - ערפדים, מכוניות ושאר חונו ו 1 זז וזו ז זו 9 7 7079' 4 | , | | | חג המולד אין מה לעשות, תקופות יכולות להיות קשות יותר וקשות פחות- בכל אופן, חג מולד זה חג מולד, וזה אומר שיש המון משחקים שהגיעו למדפי החנויות, ביניהם כמה משחקים מופלאים שהעדפנו לחכות עם הסיקור הקבוע עליהם, כדי לתת נקודת ינואר ו2008 ץ?. מבט עמוקה יותר מבדרך כלל; ₪ הטהדורה המרכזית | 298 רו" "2 ₪6 + בכל מקרה, מדובר א 0087 לא 0000000000 6 בכמה משחקים שבאמת "חבל ₪ הקירה מצולמת: 2 סוה ה 7 8 על הזמן", וזה כולל את ו משחקים. באמצע הז דרך. 10 תהותתטנ) המדהים, שהוא : |ה-2 2 ח518110 1 ג נוחתת בארץ. 12 יו ה כ 7-ה ל-1] )|119, זה/בולל כמובן ו אסטרטניה: ץכ 01 ו :8 14 י 5-ל ב את 06ג1, שכבר מחכים לה 4% פעולה: 3 ]8 ---->==-------------יי= = = ןר1? גלד" זמזן, ההלא /מו15חה ו ו ₪ ספורט: 2001 מו "ו ,0 0 1% לנר עד כמה,ניתך לחבר בין 2 ה0וו518ץ0ו'1 = עמ' 12 ₪ פעולה: 1 זהפווי ו ה -----% נשמה למשחקים דמויי | 8 סימולציה:. חסוזט!סע 4%4 2200000000 שששוגזטותסך. חוץ מהחבר'ה ₪ פעולה: פזסקססז קוו | 4/0/0000 האלה אנו יכולים לראות את ו המשחק המושלם | ה מו וו .7 6 תהותזו1 ,שחש ,5301106 ועוד : . דוקטור 12 כמה שלאגרים של חג המולד, = - 8 7 ו יניהם גם הפרק הרנישי ₪ אינטרנט: חדשות מהעולם. ב יק 3 המר ו == . מסדרתית-תוויר ו א ו ₪ אינטרנט: ערפדים ברשת 33 5 ה = . . ₪ טי 8 אינטרנט: בהילוך מהיר. ל - א ---------------------‏ האלה אנו רואים את השלביט וו >> | אינטרנט: סהרורים ברשת 5 0% . 01 18510 :26118 . למוט. | ,* - -2ש וי הראשונים בקליטת 4 שחק -. קוחו - עמ" 14 0 7 -------------------67 == --2 גצמ מ11, קרב טור ו 37.8 החלומות, שהחלטנ יוו 1 טס 8 6) 0 א ווק 38 פרק 8 הזה. בכל - . : | 4 7-5 55 0-0 <=-ר--- ו ו רו ₪ 5 2 זסוא5 סזק אאוגו עס ועו ג > ו | 20860008 חדשות מעבר לאוקיינום - - | --- 44 נדולה נ סביב ב הקונסולה. ה : נה 0 : ו הזו 5 ו "נבדק' -7 - העתיד של "סאמם ון1' | 1 י + "ו ש: 5+ הזו, היא כמה זמן. 1 קת / . : 2 . שי ל 2 שו 3 % 7 6% צ | 8 סודות מחדר התמיכה > יס ה ה 7 ד 0 0 ₪ משהקי תפס 'רים שוכה של הטודגך -- 7 77 7 7 א 6 2[ 0 ₪ 4 <ח עו 8 משחקי תפקידים: שובה של המורגן- טי ו.. 8-ו | - 2 / משחר יי תפקידים: סטריאו ושיפים | . 5 | | | 8" 2 שחש א -העמע = 7 / ש | 1 ןת - עמ 20 8 הוראות הפטלה ו ו 2 בד הו "שש שש --->----=-.-. ו עורך ראשי: קובי סיט * עורך: אורן רביב * מנהלת הפקה: אביגיל אסתרי * עורך >6: דויד זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עורכת אינטרנט: עינת ברקן * עריכה לשונית: עינב ויינברגר * צלם: יהודה נגטיב * המשתתפים: ד"ר 2ז/ו, אורן רביב, קובי סיט, דויד זילברשטיין, ערן פולוסצקי, גיל שנברג, ענת סבט, נתנאל | מורי, גיא אהרון, עידו זילברשטיין, בן מנחם, ערן בן-סער, צחי הופמן, עינת ברקן וליאור ברמן* עיצוב וביצוע | גרפי: אריקה שפיגל, עוזי דור, מיקסם 2000 בע"מ * קדם"דפוס ודפוס: מיקסם 2000 בע"מ * מויל: קדו ירחון * | מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל , 0-5 יי 74 וסט יל ל ו | תיקחח 2000 00-0007000 שש ההשבבחד ה הרה 70-ה רהורה התקשוו ענש'!|: 03-6164313 03-6171667 - ו = ללהה ל רוסופט [ יווחה. בי 0 או טס . תי צור ד מש טהקי ם ₪" ףרה לוימא ףח .'רוריר רה ל"וווף. | "רלו ₪21 או ה" 3 ו ] עו . / א שר 1 ולת הצור 5 תורח . ו| | ישוח ו ₪ ₪ 3 ה וּ "ן א ₪8 4 | שי * - יז דץ ה שר מ ₪ = // = ב /- -₪ הא ל 3 מו -] ל ד "יז / | , ו 3 2 | בשביק ה [ דחיפה גדולה ? מייקרוסופט / ה/ : ה 5 - 4 - = 4 ף 1 )] - י = ו ף. | | 4 , 0 1 : ו | ו ז ו וי / 2 % | -) | הז א | 1 ₪ | אה "ןוד ו יח | 7 1 ו | עו ף ]ו זברת | האנטל. * ךז יךָ םש סט 2 םי צ רה רו , שימה 2 / 27 ' עש 1 ₪ / / / וו רוטיב | 2 ו 0% 4 0 יב / כ ₪ 7 - . יכל יאר = ו 1/0 , | 1 . 4, .' 4 . "קר 5 | הקו ופצת א 8 שוק משח;? % י מח' שב ₪ 0 = 2 מ2 יאר ו |[ "וקה לשנה - , --מ : - | ופסדיַררררה וחקן" ול 4 רורב ר > כרוּזוּריי ררורוהרר7 ללרה = ] 9 יפצ ב הסוברים מי זם מורידים סרט הבוגדניים של שנת 000 . הרשימה, שנוצרה בעזרת דיווחים על ו נת ל מייקרוסופט 1 מרכזי להורדת ז - 7 . ו 2 = ו ד . 1 | :ה ל ף - מ מ נשש 2 דהורדת א ו | השותפות הזאת 1 נותנת : ל מ 'קרוסופט נשק | להורדת זה קהו תפש 9 שות ה ש ' תולצת: מחש פיק תו | = חר ו יק רא %- - שמ ור -: 2 2 .1 | . 1 . 48 ה"פלייסטיישן 2" ק של "סוני* מראש תעשיית הקונסוליות. 7 מייקרוסופט מספר חבר . כהופטתו של "ווירום האהברת במקום ך אש ה 7מו ה ההשיפן = / + 1 /. 0 קוושו ה 0 וו עו = ו ו- ו רש / | אפר רוזרוריתה הוך ולקחההי ור התותולרולת 3% : 0 ו "אל קטרונ ניק ארט טס זי : היו י/ וצה בשל מ ש זהו הכ סשפורט המום לריים [ 4 - ] 11 : ה בצ טב שת 2 ₪ ג בב גו בב ו ₪ ובג 2 בצ בג . יי ש ו . ₪ ₪ ₪ | - 0 7 ה שי ₪ =ברו . = -וא !=" = ב ?, 7 5 | - = ₪ ₪ | ]ו ףא חי | ₪ מ =--מך ו תקף הק הקוו -ףףהף 4 . יְ | 2 / שנ | | ותיה ה . שון ₪ | = + ים מ 5ּ ? / יי" וו ; ה / 7 | / סט ₪ | : זב "ו 0 1 בו 1 | וופ ס - = 1 שה 3 7 1 5% 1 ררל רז / ר) 3" ]ו ודו סי 4 . , = ]/ ג ו ו -- דור 4 || ( שלה, כמו % 5 א זו ,1 וי ס] ח18016א, תיצור עד 10 , ו - ₪" 1 ד ו | ₪'ן 5 - ד 1 ו ד | מא שר ₪ | | ! מל | | ש "ן ₪ מאה = - | | ₪ | -]- ו יי . > | ד הך בו ₪ ₪ 1 4 4% א ₪ וא ב ל 1 -= או ץי יש נה 7 שר כ 1 = - ו - וח וו %), שייכות לקבו וצו ת שי'שון ב ינו נית הרבה רצש, בוק וכצט לתחופה שצרה שק זמן, בצוד גאוררום . הלו י ו ור ו כ יי ו | 7 יי יי ש מס, החיההח וי ב ₪ רת ל 1 כותרים | ? שת החודשיט קראש נין וי ₪ ת ה- א 1 ו ורווו / . , '- - ו . 1 כ ₪ -= א שש וו הש:ם וו ונים להי קוו וו- אסטס-א, שמ 4 א" תוחוד דורוו רידוו לחרר תת (ווחה וו/גב א) השליה פהההכה ריתחר צדה טל תההו , שו ₪ "תנח ו יר 4 בינוב 07 יכו 1 ]" ות סואה ₪1 1 7 תשתלט ביתר 1 ירק על פּ 1 / ור 1( [ 20 רויחף =לתררר. ירוף 7 -, יק . יּ 5 י בהצי = | 2 ריא א=ן 6 0 ג ו ודיי י ג " " 1 הצ " ו ו . - . " זרז יו היה די ש 1 5-ו | 4 . , - [ % שי א 6 0 8 אכ | + ל . 4 1 סתיו | , בנוסף ל"פלייסטיישן 2", יאלץ | 7- אסט--א. להתמודז ה תרטויותה החורטיח | רווות. רווו הוהי בט הר רושה קוזותה הייטויחה את אהוז השיהוה כל. 4 -₪ ₪ יוח | | 4 לי צ ים ו . האחר ונ [ . , - ₪1 1 4 / !| ו . [ ₪ / !ו = א וח יז -- - [ "₪ ₪ 4% % ו חו י ז הש / זו | / -₪ ₪ >י"] לור ל - "ו -- ה ] "". : וינז ב יא וש . = - | 6% יפו 6 נם עם ה-6ס₪. )שוגנ) של "נינטנדו" ועם ה"דרימקאסט - : / 1 , . - 3 מ ₪ ₪ א | ו = / - , | ] שננ וצא ברו שימה ז הכתובות של "אאוטלוק" על אותרור שו שש ה ₪ | ₪ | ורות יי תיור "יוור של.וירר לת נחורת רוולח שי נו? עו | ברשיעוו צורת א מייל עם שורת הנושא: היינרוהותה ההתירד רווהת 5' וזרוויה ארהזו שטיוד ךר - (50: , 2 : בי קושו ₪ הה תימה 4 נוסך 2 0% אלה 17 וסר | יק אוש זֶס* זז עו ד ו שר ₪ :-()5. [ ה . שו - - - / , ו | ד 17 : שי א - ו - ו לרוק )וחקת מ ]ו | ₪ וצ | - . - ו = , - / . / 11% ן / | : | | | : / '. ₪ / 1 = 4 2 : / - -₪ | 4 1 / ן . | | | ₪ , ₪ 7 ו ו ₪ | - . ו" - |ש / 0 ! 2 7 = ץ ו מב | . בוא ₪ 41 אר והזרריףפ. !הז - . ו ב" וג 4 ₪ = -₪ : | וו א ה "זר לגר : ל א / [ 1 | מ ף ‏ אק רב 14 - ו ₪ = | ה | | . . רה 5 | צרבי מש וחקים א רים, כולל חברות ידוצות כמו אקטיביזין" . / 0 3 1 ג | ב [ .םש | הייו ויוי ו יי - . ₪ צח רו ₪ [ 7 ₪1 ב ץז - זב - ה 1 ש נש ףחוס | האי- מייל אומר לכן דא לבדוק את טרט הפכאש החדש שחברו ברגצ .ה ]3 3+)]|-יפס|טח בר 4 1 | ווה )ו קוו %ן ,שרוכ אפור יה ₪ 5703 ₪ ווווָ ₪ ₪וושר ה ו ₪ ב 2% | "די 26 רצ הו וז 6 , --שף הבכ אי | שין זו מספי; = רוף וי יו ₪ ] ב? ש ו זב ייר 3= לצרוחח- 5 . . = <= ּ (ח 8 1 3 :ךרי ז 1 ז' ו וו - = ל ה %/ !ו א" ירות 4 7| 5 יי - ו ו מ , יתף 5 ףיר ו חח | ןי מחד די" )₪ 6 1+ | 2 - - וריד, שלא כמו ווירום, תולעת יכולה להפיץ את עצמה דרך הרשת ]3 זסאזג ןא - 1 | יב שה | . 1 ור ו | ₪" ב ו | יו 4 .| . יו | ו 80 || ג ברע נש | | 14 8. נבל-בוף | ב ירבו ן בב לב : 6 - לע "| "שה שי .ב 4 'כולה להשפיע על מחשבים של אחרים ללא עזרה. האי-מייל צצמו יס זה ב ₪ וה| ואוו אא ₪ "ו ₪ אוו ו ₪ | ה , ₪ - ₪ ישי / ו ₪ הריט כוןה ןו" ב קיר) ,קר ]הרי בקי . 1 זוה זי = רהותנךרזרי ןי יק = יה א ה יי | 7 1 ]ב; 9 7 וי 8 . ב ₪ , 4 | | ' ו ו ] 7 % ו ₪ / | שַ / 4 = | . ₪ / | ו | | 5 || . | ' 1 ז ז ,ע + - || ₪ % 41 | יו . | ו ₪ 2 ו / . ר. %7 5% 2 ו -. .0 לו 1 " ויו > = ₪ םי בשש (2בם]] 2-נש"גבששן | 21 בג '' .20 .בש בשק ב-במא |בםן ב .| - + רפה רג 1 [ - | ו בציין 5 -- : " ו / -' ו זו - ו ו | / 6 0 ג מ | ג | + 2 א ף ₪ | 'ין*ף' | לת | --ףץל = ך 3 .ו ₪ יצלו= רי"ך | ו / 24 - 4 , 0-ל בס ₪ 1" | ל יה מו | מן בוט 4 4 מחשב ₪ ש' 7 " / כ | . 1 |. 1 . - ו 3 וו -₪ מ 4 ו | -₪ ו 5 ₪ ₪ 3 / = אה ו ₪ מ ₪ יר .- | יז | שה ו מא מש ₪ ] 4 ןפ מ מ מע ₪זג ' + ור - 1 ו 5% . כ == 2 7 == | יו ₪ 1 0% 4[ תה "יזוח | -₪ וו | | ₪ יז = "מטרכת | ק[משתמ | /ש ו כ חתות וש > 3 1 | 1 8 ה 1 % 2- ה 2 ל 2% ל = -% + 5 ₪ של ' וש ₪ ו שי .₪9 - | ו ויו ין ודו רד ב- ב הרו ות 0 ₪ רו ]ו [ 7 ול ₪ 1 | 1 | ]ב 0 . אומרים שתהיה מכונת המש ק החוקה ביותר ע | כדוה"א. . 1 ]] ף . / 7 וצרי - | ןו . ו .2 3 - דיר | + | שמ %- ב גן 6 4 | -]) - - במ ו - מ (// "ל - עַ | | / 4 2 ה 5 רו ף ו ו | - 5 - = -= : ב 2 1 ור" 5 4 'ש שש "+ ומח - 05 = -2₪ ו צא | - ישימת ] בח ובות . ה זא "0 '% | 3% 5 1 ללככ ה1]--91%3 ע% 2 ו - 2 / יפור ה עור / שוש ו עב ישן יש צרוירוקו ,הלח ור 7 " -- ה - 0-3 560% אה ה !ורק >ף. "| ₪'ן ו 1 -ף [ "ודריו | ף ו . - ה- אסם-- א הוא גם הקפיצה הגדולה ביותר של יצרנית התוכנה ] ך) ב" ו ו ברד זה ו 7 / הצא 649% == א1 וזו [ 0% 2 . , ן מייקרו תק אף | | . = 4 די ךר 3 5% ₪ קיו 04 מק 5 מייקרוטפט אל החום חומרה, והנחיסות ‏ שלה לנצח מסתב . % 0 רה יוור" -"הר- ידי ' () 20 מיליון הדולר ש , הם משק ₪ יעים בש שו המכ ₪ "1 1 ותו[ | / 1] א ו" ₪ ₪ ₪ | ₪ ו "מ 3 + 2 ו 11 : זו ידו ו --7 7 0-5 פ5שן צ-וזךא ה 1 6 שירים -= בנ הנבמ .בכ [ ב . ננכש וים ₪ או | - + . 2 חברת מייקרוסופט "יוה השבוע על / 1 = 5 כו : 2 1 ו 1 פי 10 | | | למערכת 16013 .0 7 זסה =, הכוללת ו ב גול ז 4 = ב 1 4 --הבעצו 7 1% 4% , 2 ב 4 ריק ב 2 הקיימים ‏ כיום. ‏ הטכנולוגיה ‏ החדשה, הנקראת | ל 2 ב. | | למשתמשים להכפיל את נפח המוסיקה הנשמרת במחשבנ -5 34 ףא הי > ד > החד ודע / "ץ) יכ - ל = 5% | = %%5ל ₪ש מ | אי | שו פ 7 / 4 רה רוף 1 0 5 -ף 7 הנור 1 וחיוושיש 84 ש | נחושת, טר נזי סטוו > + :| זוא 4 | | 5 - א א ₪ רוודל תמ מה 2 ₪ ₪ | 4 ו נן [ 1 רו 4 -=-שף ,₪ 5 | ג ₪ | ווה/< לבנוו ן ז מ גליו . טבנ ים בער" 7 = 3. / ./ 4 7 0 :ו ו שש וו 1 >אוסהו ו = יר | [י ב כן ללת החבילה סקינ י- הפ וי == ' 4 : 1111 - הין / מ צ | - גו [ ב ₪ - יוויצ = = וכלי להמרת סקינ י קוחהחו שו הימיב 2 | 0 . / ב 8 | רא ז ₪ : = | הדקים פי 0 8 מע ערה של אדם. מגוון שבבים כבר | נמ 1 א | ן אוד /, ₪ כב כ 4 ישש . 2 2 / א ו . ר ם / | . ₪ | !| י מש ' | ₪ שש -ש יש .+ -ווב. .םב .].. .ה -. 2 . עס זו א. כל התוכ נות ה חדשות ניתנות . ור ₪ ן 4 ₪2 ף- | ה צצצלצ%> -%ו%% 0 3 יר 00000000 ו רהה ו ו 88חְְיי וו 0000 777" 1ָבָ'1ָ ה-ה-1< 1537 5 226% ינ ד 2 1 שש חילת 240/1. ב אינטל נאמר ש ה תעזור ליצור ל בל ! ה - 2 2 8" "שק ר] "ץ; / 25 וי ב שי ריית 4 + רד יי ףללררירירריה א טולים (51.300,. שיפעלו במהירות ש? י 0ן מיקליארד אותר ₪קוושושש. 2 ; . /. - א = = ]| ₪ - ₪ 8 - זה - . " - / ו | 55 5 == - 1 - -=- 5% ₪ חק ₪ מק הש וד מ ממ קין | החביל ה, היוצאת לקראת תקופת החגים ב מייקרוסופט ארה"ב, וו ובחג החנוכה בישראל, נועדה לגוון את תחנות העבודה של משתמשי 1 1 הח כו ישו 1 נוי פז חן 4 זי ו חי ו )| השתהה בחג ו שה 4 0 ₪ | | . 34 2 5 ,4 ויו אוא חן ₪ ּ' ל / 5 המחשב ו ות וכננ | כך שת כל "וכל /] דמויות | ויזואליות צ? 2 יזור 9 נמו איש חובבי 7 זסְעֶהן | 8 אאוסשחג \ יוכלו להוריד דרך חבילת הצליח להשתלב אף משחק אסטרטגיה בתורות (88560 החש 7), באחד מהמקומות הראשונים. ל נוסף ש שהתת ילל ויוי ודוד בין משחקי ה | 1 התלת - ממדיים, בסגנון [טזוחט 6 הטסזכ) ר- 098%כ] ]0 זג א, לבין משחקי האסטרטגיה הקלאסיים - הדו-ממדיים. ההכרעה של שחקגי ישראל הייתה במקום הראשון: סערה אדומה עולה שם המשחק: 2 234|6978 460 אחוזים מכלל הקולות: 54.5% | ב עצום על -₪ ו השני, הוכיחו אלפי שחקני מחשב הציפו את א ותר 1 זשוווו) והצ ביעו למשחקים, של לפי 2% ם "ע שו את זה" הו | , -/ בעוד שניתן זן לסכ ם את החצי הראשון של שנת (2000 כ אכזבה, | הגי יע החלק. 2 0 - | האחרו ים שבו) והביא אלינו משחקי מחשב ב בעליהם. למול מבול משחקי א אסטרטגיה א דר יְ | הבכ זיריח רו השווות. ב את המקומות הבכירי 8 יו ₪ תלת - ממדיים אשר נחתו על המדפים השנה, יי ישן גאיו . ם להו 1 בפניכם -. 2 וג 3 . 2 -= | - ו ומ פה אםופמואן סוד הגיח בסופה 62| ₪606, עם גרפיקה המזכירה מאוד את המשחקים הקודמים בסידרה ועם אותו ממשק המוכר עוד מימי[ותהותוחוט) זסטוטח0"). ניתן לומר ש- ססטצווגט/ כמעט ולא לקחה סיכונים והביאה אלינו שוב את : זש חק בי ץנ 2 השנה רו ו ה הם בז חך | - עולם/ 0 המהשב. הגרפיקה הטובה ביות ד הסאונר במשחק הרשת = - כל מעולם משחקי הפק המשחק הקודם, חוזר, יחד עם אחיו, בניסיון = דול 5 | להשתלט על העולם... תוזיו הלו ני: א וליס חוזרו ית, ו 1 1 ₪ וו וור / 0 בכ ה "בליזארד" לא סטתה בהרבה מהנוסהה ב ה ה ו ב ביותר,. יי לקודם ד השיפור העיקרי הוא בכמות - אלו ומגיעים | אלינו מדי שנה במקום השלישי: מופע שנות ה בו מות ה | הדמוי יות ב המשימות והצולמות. = . ו גם השנה, התחרו על שם המשחק: 0 6 סא אולם מע י הכל, "ו דיאבלו 2" הוא משחק ממכר ל 4 ... מצויונים, ' הנוסחה המנצחת שלה, עטופה ביחידות. ית התואר משחקי פעולה מצויינים, עם איכות | אחזים מכלל הקולות: וו בצורה מדהימה, אי ו 7 שוב ושוב | , ו : , ! ל ר'] . ה | בסרטונים מלהיבים ובעלילה מעניינת, אשר. ל , לח סל מ פלצ : ל ל המשחק, > העמידה שוב את בר מולל הרוסים ל ו במקום הראשון: מולינס הכובש שם המשחק; ב זז 0 אחוזים מכלל הקולות: 41.5% ציון מערכת האתר: 9 / 1 1 5 2 = משחק התפקידים של השנה: = השנה, המשיכה חזרתם הגדולה של משחקי ב ידים למרכז הבמה. מזן נידח, המשוחק ע"י קחל קנ טן של שחקנים, הפכו משחקי התפקידים לאחד. מסגנונות 7 הפופולאריים ביותר השם - רכש ב נזכות המשחק בי ו" " זספר אלמנטים בולטים 5 של משחקי ללחיט ענק ל וי התפקידים של השנה. 25 בעולם חקי. המח' - . החור של משחקי 8 א במקום ה 6 | - 0 זירה הר 0ם < ררבים * 2 16 ה :/ + > - 0 משהקם 5 ו ותפקידים הקלאסי, שם המשהק: וו [/ 7 = אשר א על עולמות : מוכרים ועל חוקי י ‏ ו < > ו 4 2 מהדורת משח 6 קידים המסורתיים ( 2 במקום השלישי': וח9פץו63030 ס!זסאוסוחסו נטים ממשחק במקום השלישי: יותר טוב מסקס? | שם המשחק: א פטטכן אחוז | [םן ו ות 8 21 שם המשחק: וח%6ץ|64136 16זסאוטהס1ן -] יפן בולט, א יד 7 | התפקידים באופן בולט, אולם ו : ו ) 5016101 הביא אלינו גרפיקה פשוטים יותר, ש ה ונייר ומ / - 8 | | ₪' שיק | 2 מ ן מרשימה, משינ מות מרתקות מחייו של שכיר חרב קה הס גנונות - (נ) |[ [שוא א וז משחק | 1 בי 0 ו הכל, מיזבף" המאבק ₪ ₪ 1 | 1 0 יע תע 513% ו ו ל ו כ ון ה יה , מ 0 ךר וד ן ה 1 ה הז 0 סטר זנ שה הטוב 8 / - אשר דה ג 5 של מחאות ברחבי ו -- בי ותר: 0 . < ג ניקן ראות באופן 0 הראשון: = | משחקי האסטרטניה בזמן אמת עברו מעט 1 - ב | בג יק " גל במ הלר ₪ הץ השנים 1 אחד מסיפורי ההצלחה ל ו 0 8 ב 1 א 2 את | בקטשופ. וגם מבני י הערובה בי מס הכדורים, 4 בי( מ" ןי || ו מולינס (שכיר החרב אשר לפי 1 הגטס 2. וטא 1065 השש דמותו פותח המשחק) בראיון בנ מ מ רקי ₪ הא 8 ו , -- ,5 ל -ז024000): ושוב, שנה - א ל ג ו 2 7 ' | |"כשילדים משחקים | שנה, מצליחה הברת "בליזארד" לשחרו ל בת 2 בסיסו סל | הנו א 1 וי 2 שם המשחקו. הי בה - = במחש - הם לא הולכים לירות משחקים ההופכים מייד ברתובות;:,". ללהיטי ענק. "דיאבלו 2" 1 3 4 | ₪ נחירתם . . 00 הביעו ממשיך את המשחק 4 ( וו יר | מ ו | חש / 4 | שרי 0 1 | המקורי, ודיאבלו, " ; .. 3. | ב דטג ניה. 1 *- - זוז 01 סטו 1 | ב ופ ו שי ו ו - אמת היית . 4 שא באו ידי לי ו 4. 3 0703501 - / גדולה, שהשנה הלא משחק הסימולציה הטוב משחק השנה של העם ווחזו | /. ותר של ה וח ורבותי 2 ו %59פ-ר-ה 0 שוח הרעוע כ יו יי במקום הראשון: 0 ו 0 7 2 7 י - אחוזים 0 הקולות: 23.7% צח | - ל = א ₪ וש + ריט קה למקום הראשון נבחר, לא ייאמן - משחק | ברוב קולות הנולשים ה לתואר "משחק השנה == "דאוס", המשחק המצויין - של חברת ודו510 ה0], הוא משחק שובר גבולות. וז'אנרים, שהצליה | למחוק את האכזבה הגדולה ממשחק אחר של החברה שיצא השנה | (התג!האוגכ]), ולמקם את החברה בפסגת הברות פיתוח משחקי המהשב. | אל המקום השלישי מגיע היורש של סידרת - 2 67| ₪606 6 ה מהותוחסי6. על אף שלא הפגין חידושים משמעותיים, חזר ₪442 ושיפר את הנוסהה המצליחה שלו, ובזכות כך הצליה לזכות בקולותיהם של כ-16 אחוזים מהגולשים. אם כן, משחק תפקידים זכה במקום הראשון בבחירת הגולשים, משחק פעולה /תפקירים בשני, משחק אסטרטגיה במקום השלישי, משחק תפקידים/פעולה ברביעי וספורט בהמישי. מבחר משחקים מרשים. מעניין מה תביא אלינו השנה הקרובה... מקום ראשון: 8ז₪3!0₪ 2 02016 אחוז מכלל הקולות: |.(20 מקום שני: ו מ ד [.18 מקום רביעי: 2 4810ו2] אחוז מכלל הקולות: 15.1 מקום חמישי: 2001 11- אחוז מכלל הקולות: 10 15 של חברת "פיקסל", היה הסימולטור השני של החברה (לאחר "כוכב כחול"), אשר לקח את סגנון המשחק המהנה של המשהק המקורי, אולם שיפר בהרבה את הגרפיקה, כדי להביא אלינו משחק מהנה, גם עבור הטייס המתחיל וגם עבור ה"אס" המנוסה. המשחק כיסה לא פחות משמונה מטוסים שונים של חיל האוויר האמריקאי - מה-10- . המגושם, דרך ה-15-ת וה- -16- :1 ועד למטוס החמקן ולמטוס םעו וקו -. עם כיסוי רחב כל כן של סוגי מטוסים שונים, קשה לרדת לפרטים ברמה של סימולטור של מטוס אחד בלבד. בי מ ו כל מטוס בצורה טובה, כך שהטסת כל אחד מהם היא חוויה אחרת, ממראה תא הטיים ועד לתכונות המטוס. במקום השני: שמיים של ארגמן שם המשחק: 0%ו%% חספוחו") אחוזים מכלל הקולות: 16.1% במקום השליש':זפסחפוזפופ שם המשחקן. ו אחוזים מכלל הקולות: 15.7% 5-74 ₪ 6 ] הו יו " חמש יוצא אחד והב, ב הזמן לי ות להיזכר בתשו זבאות. הפעיל קצת את התאים בראש ולנסוו ו 8 6 ו שוויד 2. אה 16 הו 6ה0ן/ 3. המסס]א טחו!1וא 3 ז6ה1 !ו 4. ₪681() טטו!ס 1 | תוכנה שמנגנת קבצי קוא . 2. תוכנת שיתוף קבצים בין מחשבית 3. תוכנה המאיצה את פעולות בג ו ו ונעי ציור. . ד 0 5 : 2. סטג |הוחו 3. |הט וטא [גהוט1א 4. 1311 ופוח 6חכ) נילשו 0 ענו על הטריוויה, ואולי תוכלו | לזכות במשחק מחשב מתנה! ,/ 0 729----- וק אי" אחרי כַ7 ההיסטריה וההיסטוריה הגיע הזמן! שנבחן קצת יותר לעומק את היצירה החדשה מבית היוצר % 0 אז הנה, תתרשמו בעצמכם:- 4 | |( ומר זאת היתה חתיבת ה (פוצצות! תחקלו את הפָנט 2 וכבר - = | 5 מ ו ב החייל המצטייהוא החייל או עם מלך היבשה "הטנ 7 האהובה החדשה (?). י/ % | , | .₪ [ . - . 1 ") |₪ ' 0 4 בראשו. 2 לש ל 2 4 ד החייל האידיאלי, אפשר לךדל לחם בים עם ספינות. 8 ובאוויר: מסוק מגניב מ : מה אתה מציע לעשות, איינשטיין? אם ההר לא מגיע למוחמר - הטיל כן לגיע. וזל במשחק- מאת: ליאור ברמן אסחסזה6בהּח משחק תפקידים החדש מבית 0%ו56, שנותנים. לנו/את ההרגשה כי יש חיים אחרי לארה, נ כצפוי, המשחק בא עם הילה של ציפיות גביה בשמיים. מי שאוהב ספרות מדע בדיוני, יחשוב אולי שעלילת המשחק מזכירה את הסאגה "המשחק של אנדר", ולמי שעוד לא קרא את הספרים, נספר כי שלוש הדמויות = פסקות זנ ) ₪00 1= סח דיו אסטרונאוטים הטסים בחלל לעבר משהו 11 | הנראה כמו ב ו ב ו מתגלה שהדבר הזה הוא בעצם לש חייורים הבנוי כמו בוורת- - לכולם תודעח משותפת, הם משתלטים שי יי לי וי %- . . - י"ש % 1 "1 לי 4 | 1" - "וצ. %- /+, . - ₪ 0 1 = - 0 זשחק 8 5 לכל התנועות של למשל- אם אתה מפתיר את הכוחות בתוך יער,;הם אולי לא ייראו ויוכלו להסתתר, אבל תנועה אהת לא ר; ב להקת ציפורים ומסגירה אותך. > המ יי חזק על מאגר ה בתונים עצום, כ 7 מבמהלך. המשחק כולו יהיה איזון ע- 2 א 5% יהיו מתאזמים, והוּא טונ 8 כ ם, שנוצרו בהשראת ו ת. כ? רוס יה בי כו להשמיד את . של נן יאנג היא במרכז המשחק, שנפתח הכוכב הבא. תאריך יעד: מרץ' 21 / א-ש ו 0 7 2-4 כ . יזוך מופר. הין והיאנגת מופרדים, ( ו - 7-ה להיות גשמי - היאנג ויו ה להיות | צורהשתוְקף את הין 3 בקיצור -. = 0 שי את הבסו וסוס ל ובוא נראה:מי ינצח. ו הפל ו וכוחות האו 5 | 5 ו / 5005 |5189 :7 משחק אסטרטגיה עם נופך "ארקיידי". חי ב ורי בי יי שני תאגידי ענק: תעשיות |5)31008ח8?ך ותאגיד מוט-160:0. שני התאגידים נמצאים לקראת סיום סכסוך אלים, והדרך אל השלום קצרה מתמיד. אולם, מספר שעות לפני חתימת ההסכם קורה משהו המשבש את 4 רו נה מלחני ד . כ ישטחים עירוניים, כדי להקים 1 3 0% - מי ושלוט שם ואיך: זה 2 ב %ז זסזסקוה= - 6חטכ זס! ₪83!8 משחק המבוסס על הסאגה ‏ הבדיונית "הולית"- ארבעה ספרי מדע בדיוני המהווים את הבסיס לכל חובב מד"ב צעיר, בשנת 0 אין יותר כדור הארץ, או.חמנקרטיה, אלא יש נסיכויות ובתים מונרכים השולטים בעולם, כוכב הלכת ו מכוסה החול והידוע בכינויו ו הוא הכוכב הכ ספ/מבלי - שאיפשר את שימור: ה "ים ב האיש הרע 4 וחק- אר הרוצה להשתלט 2 העולם 4- וצע 8 אחד. כמו שהסרט ט "אוסטון פאוארס" עשה ל"ג'יימס בונד", בתפאורה אולי ענייה מעט קיבלנו משהו חזק, שיהפוך לקאלט של הז'אנר- ההק משום מה, ה | אינטראקטיב" יצרו את המש ל נחושה הזו; קייט ארצ'ר- בארגון מגיע - ו . ,? ₪ ערו ד ה מו שו יו כו ₪ וז המשחקים בז'אנר,. 2 ותמהים בסביבה מרובת - משתתפים, במנוע תלת - 5 וק ובארטנל 2 7 ושי [השזח/. | אל = ו משחק מלחמה בזמן אמת. -העלילה מתרחשת בשנת 1985, כאשר 1 "+ % מתחילה את המעבר מרפובליקה | קומונ למשהו טיפה יותר טוב.. ההמוּת הראשית במשחק היא אי) גאסטובסקי- חייל רוסי שהתמחה. בהטסת מסוקים והחליט. לערוק מהצבא ולחיות חיים שקטים באמריקה. כאשר. = מיכאיל = גורבצ'וב = מכריז על הקמת וסט" ועל ביצוע שינויים משמעותיים ₪ נגדו גנרל בשם איוואן גובה, שבמקרה: 2 טוב בבסיס צבאי מרכזי עם פצצות אטום ומאיים לפוצץ את העולם, אם יוון אותו משם. כך מתגייסת ארצות הברית 2 עסק וקוראת לאיאן, שיבוא ויציל את המצב. ו שיעור מתקדם. בהיסטוריה של "איך העולם << היה יבול להוראות ה -. ו" -₪א,%א, |זא1 סל 4ג); - ו ל אירופה, זוכה גם ישראל ב"פלייסטיישנמאניה". - לא בטוח שבארץ אנשים ישנו מחוץ לחנויות 7 בכל ואת = ו ב ו הווידאו האמיתיים (אם אנחנו לא מ | ד המחשב יש לנו סיכוי). במסיבת עיתונאים שהתקיימה באמצע דצמבר בבית סוקולוב | וו ו וכו שי יי "ישפאך הום טק" וכמה סלבריטיז אחרים חובבי "פלייסטיישן", הוכרז על התחלת השיווק הרישמית של הק ונסולה. אבל אל תתלהבו יותר מדי, היות ולפחות עד חודש פברואר לא תמצאו כמויות מאסיביות של המכשיר בחנויות. על פי . וצרכנים שנרשמו לרשימת ההמתנה יוכלו לרכוש את הקונסולה. לדעתו, עד פברואר ימכרו כ- 0 מכשירים, ואילו הכמות המאסיבית תגיע רק החל מסוף חודש פברואר: גרינבוים, רק מקורבים לצלחת ו "השקה רכה זו נובעת ממחסור אדיר של מכשירים, כתוצאה ממחסור כלל עולמי "סוני" העולמית הפעילה עלינו לחץ, בניסיון לשכנע אותנו להמתין עם השקת המותג עד לי | מ שי מ מ ו הרי ב 1 בישראל חייבת להיות במקביל להשקה : ו ו באירופה, אפילו במחיר של כמות מכשיר 4% משה. 3 ו - ו שיעור בפירסום כזכור, בימים הראשונים ש לראות ברחבי המדינה שלט י חוצות (טיזרים) הנושאים סימן שאלה כחול, כשלאחר מספר ימים התווסף אליהם שאר סלוגן הקמפיין: יי ו[ מ לדברי גרינבוים, החליטה "ישפאר" לא לאמץ את סרט הפרסומת שליווה את רצמבר ש ולנו הקונסולה באירופה. הסרטון, ל נוצר ע"י ו הבמאי האפל דייויד לינץ' ("קטיפה כחולה" . - "טווין פיקס") , מציר את או 9 מקום של ישי אליו אמור לקחת אותך ל" :ו 77100 ראייתו של לינץ', הסרטון שנמצא שערורייתי למדינת ישראל, לא יוקרן אצלנו. זהו סרט שתואם לרעיון העומד מאחורי המוצר: הולך נגד הזרם, שונה ולא סטנדרטי. סרט, שכמו וי | ואחרים ומעשיר את חייך. "הרגשנו כי האנשים בארץ עדיין לא מוכנים לסרט שונה זה, וכי קיים פער בין מה שהצרכן הישראלי מוכן לשמוע לבין מה שהסרט משדר", מוסיף גרינבוים. בכל מקרה, עד שחנות המחשבים הקרובה לביתכם תקבל קונסולות, כדאי ל לחסוך 0 הרוי 7 ונים הראשונים יזכו לקנות את חבילת הזהב במחיר של 3,499 ש"ח, הכ ו בנ וטן 5 שנמצא בהבילה הבסיסית ((2,790 ש"ח) = )6 2 לחמישה ו / מש ווידאו. (ם התוספות רִ "פל וי | יהי גם ₪ | וו שוגו מח [ירים: 1 הו ו םי | ₪ 5 ₪ [ בעל 0 ל (לעומת | מנה) * טר ש"ח, בקר - 99| ש"ח ומשחקים * 299 ש"ח / כ 9 ישן 7 1 ו 1 בגילאי 16-25, כך שמחירו יבול להיות גבו )> 7 בארץ 1 הקונסולה ד שי ויד 99 ש"ח. יותר ‏ ממחירה של של שנמכרת במחיר אז מה נקבל בתמורה? המפרט הטכני של ה"פלייסטיישן 2" מרשים מאוד על הדף, אבל כפי שתוכלו לראות ו רוב הדברים אותם המכשיר מבטיח יגיעו רק בעתיה: 1% אנחנו מחזיקים ביד קונסולה שרק וץ מגרפיקה הרבה יותר ובה - 12% בייט (ושלא תחשבו שאני מזלזל ב ב וד ב ד ההקר ההכ >נ דוש שי | וז נו 1 ₪ 6 ון 6 - ₪ !| 1 1 וו ו | ₪ ו יש נן 2+ | וו . '₪- ₪7 2 9% -י 1 שי || . 1 5 - א 8 - 2 ו [] - | 1 מחירה הגבוה של המערכת, היות ואם נח ל יי כי אנחנו מקבלים את אופציית המשחק בממש זול. לעומת וזאת, א | | - כ]/כ], היא האפשרות לצפות רק בסרטים - ד 1 | 7 9 0 0>ת ₪ המיועדים לאיזור 2(האיזור של אירופה). המעבד החדש פותח ע"י "סוני" ו"טושיבה" במשותף ופועל במהירות של (300 מגה הרץ, כשבעזרת יכולת רענון הגרפיקה המתוחכמת שלו הוא יגיע לביצועים המקבילים למזבד פנטיום 3 0 הירות 733 מגה הרץ. יציאת 83 מאפשרת 4 ר למדפסת, למקלדת, מ( ה קיד שי ג לי 0 ולמוד : לפס רחב. ובל הישן הוחלף בדגם ]ו | וע ו ב רל יי וק 0 אנלוגיות, ונקבל גם כרטיס זיכרון בעל 8 מגה בייט, לעומת מגה אחד הנמצא בכרטיס היום. כמר כן, מבטיח המכשיר תאימות מלאה לאחור, עבור -- יטורים וציוד היקפי של הדגם הקודם, כך שהמשתמש יוכל המ שיך מאת: עינת ברקן. גבירותיי ורבותיי, "פלייסטיישן 2" הגיע לישראל. זהו הרגע לו חיכו רבים, בייחוד לאחר ההתלהבות המרובה לה הוא גרם בשאר כוססת ציפורניים בעצבנות (מנהג מגונה, אני חייבת להפטר ממנו), עד שיום אחד הגיעה ההזמנה להשקה המיוחלת של ה- 752 בישראל הקטנטונת. המאורע נקבע לשעה 9:00 בבוקר- שעה קצת ביזארית בשבילי, חלקי העולם. גם אני חיכיתי, אבל לכבוד מאורע כזה שווה לקום. מזג האוויר היה קצת סגרירי, אבל עליתי על האופנוע בלי חשש. בלב דופק נכנסתי בשערי האולם בו עמדו להציג בפני את המכשיר. אחרי שהשקו והאבילו אותי, הסבירו לי מה, למה וכמה, נתנו לי סוף - סוף גם לשחק! בשביל מה הגעתי אם לא לשחק, עזבו אותי מכל השאר, תנו לבדוק את הסחורה. אז בדקתי וה במירוץ מכוניות, הרבצתי עוד קצת מכות, ולסיום שוב הרבצתי מכות. המשחקים לא השתנו, הלפלייסטיישר- אין תלונות בעניין- דבר טוב החשיבה: על חמור מנצח לא מוותרים! המכשיר החדש, ברוח הפוליטיקלי- קורקט או ברוח ההיי- טק השורה עלינו זה זמן מה, הפך להיות שחור- מה שמקנה לו מראה מכובד מאוד, כמעט מרתיע לפי רעתי- איך אני יכולן לשים דבר כזה על הריצפה כמו שאני נוהגת לעשות עם ה"פלייסטיישן" הקיים? יש כ יה כיף: הרבצתי מכות, התחריתי הדרו לא צריך לשנות, וב"סוני" זו כנראה ולשחק במשחקים שכבר נמצאים אצלו בבית. עם הצגת הפס הרחב בארץ, ניתן יהיה להוריד לכונן קשיח (שיגיע בעתיד) שלבים חדשים ל שכבר נמצאים בבית, כך -- להאריך את חיי המשחקים. קצת היסטוריה רכ שי יי ור לוח העולם ב-994] ומאז נחלה הצלחה עצומה. בישראל נמכרו כ- 150,000 מכשירים בהיקף של (250 מיליון ש"ח, ובעולם נמכרו למעלה מ-75 מיליון, יחד עם למעלה מ-(920 משחקים למכשיר ברחבי העולם. מאז השקת יי טיישן 2" ביפן, בארה"ב ובאירופה, נמכרו בעולם כ-4 מיליון מכשירים. ןי הוויד + "פלייסטיישן 2" ביפן, הקימו אלפי משוגעים לדבר, כולל כאלו שהגיעו מחו"ל, מחגות אוהלים בבירה היפנית והמתינו ברחוב במשך שני לילות ו החנויות. כל זאת למרות מזג האוויר הקר במיוחד אותו ספגו, במטרה להיות בין הראשונים שירכשו את מכשיר החלומות. התורים הארוכים השתרכו לעיתים לאורך יותר מקילומטר וחצי. ההסתערות על 5 בחנויות טוקיו החלה בשעה שבע בבוקר, זאת לאחר שלחנויות סופקו מאות אלפי יחידות של המכשיר. כדי לא ליצור מצב של "אזל במלאי", הוגבלו הקונים לקניית מכשיר אחד לצרכן. בחברת "סוני" העריכו שכבר ביומיים הראשונים נמכרו כמיליון יחידות במחיר של כ-(360 דולר ליחידה. ל . ויוי . רִָ'] מעניין מה יקרה עם ה"פלייסטיישן 3".. הוא בטח יהיה טנוב כזה ויתלונן. אבל מה, הוא יפה ואין להכחיש על המכשיר הישן. זאת. אם יהיה לי אחד, אני מבטיחה לשמור עליו ולטפח אותו, באמת. הוא קורא גם כ / - מה אפשר לבקש יותר? זה יתרון בולט ובכן, מה נותר לי לעשות? לקחת אחד כזה הביתה. חיכיתי שביציאה יתנו לי אחד כזה, ככה בתור ג'סטה. מה יש, לא מגיע לי? למרות מזג האוויר הסגרירי, סיכנתי את חיי והגעתי על האופנוע, אז המינימום הוא לתת לי מכשיר הביתה. אבל משום מה לא נתנו לי והיו להם תירוצים ממש לא משכנעים לכך. נו, אז כנראה שאני אאלץ לקנות כזה בעצמי. וכאן מגיצים לנקודה הכואבת מבחינתי - המחיר, והוא חביבי בהחלט לא זול, בהתחשב בעוברה שהוא קורא כע שי זה אולי לא נורא, אבל בכל זאת בשביל ענייה שכמותי, שרק רוצה להשתעשע ולשחק מדי פעם, ויו אומנם המחיר אפילו שערורייתי. נכון להיום מכשיר עם בקר ועם כל ו, מחירו הוא 2,790 שקלים חדשים. סיגרו את הפה והתחילו ל 9 משכנעים את אמא ואבא שזה י בשורה לי לכולכם- מי שלא אוהב שינוי, שלא ייבהל. כמו כ ואפילו המכשיר הישנים מותאמים לו. המשחקים שהוצגו ו בעלי אנימציה מרשימה, אך הקונספציה זהה עזור לכם בלימודים. , בתור התחלה ישנה חבילה מיוחדת ל - 2.000 הרוכשים נועד לכך שמשחקי | הראשונים הכוללת את המכשיר, שני ו חולצה ו כעצ, והכל במחיר הזול של 499 3 מנוי לסרטי לחלוטין. לי אישית האמינו לי, אם הייתי עשירה כו היה יותר טוב. כמו שמדונה אמרה בתחילת דרכה: "אני נערה חומרני בעולם חומרני", אז אני כנראה אחכה בשקט עד שהמחיר ירד, או לחילופין אהפוך לפתע לעשירה. בינתיים, אני אנסה להכיר מישהו שקנה ‏ ולהיות החברה הכי טובה שלו. ה לכו על זה אם יש לכם את המזומנים. כמו בגדים, אומנם לכם כבר כאלה, אבל החדש תמיד נראה יותר טוב. מכשיר כוה =] | .2 ואחייב .ל הו וודות: מש 2 סגו 0 ב יס ל 86 1 גי תי כ א 5 , ₪ 7 7 ו 1 מל ק ]| יכולתי ל להפסיק. אנר שש 2 ל - ם, אנ : שיק (סטרטגיה א הקטע םי ו ו = 0 ל תור ה"אסון" פעל אצלי כל הזמן), אבל כ 1351678 :760%, פשוט לא | חוע במשחק הזה. מה זה גרוע? גרוע זו לא מילה, 4 | אבל א ל ב - זה אני בי - אנִי אוהב את המשחק הזה, שכן במקום 4 0 " להגביר. את התסכ סכול בשל א וי ההצלחה, הוא רק העצים את הרצון שלי לנצח את המערכה (לא; ₪ זי, אבל נעזוב את זה). - - יאט" 0 אס ודטגיה בומן אמת, כשמטרתך היא לבנות עִיר משגשגת שאנשים לגור בה. בתחילת המשחק תתבקש ליצור את דמותך, ולאחר מכן תוכל לבה ד בין משימות 8 לבין הרפתקאות. משימות הלמידה א = הסבר מפורט על כל דבר שתתבקש לבצע ותקה מחולקת לפרקים, ובכל פרק תצטרך - מטרה מסויימת, לדוג 5 יהיו לך 1,000 נתינים. עד כמה פשוט שזה נשמע, | ו ו שימ ג נרום לך להסתבך במעגל האינסופי עליו מבוסס משחק האסטרטגיה החדש מבית , 8זופ מצליח לסחוב גם את אלה שלא נמנים עם אוהדי הז'אנר, כמו בן מנחם, שיכולים לגרום לעזיבה המונית של אנשים מהעיר שלך, וכל זה רק במשימה הראשונה. כשרק תקבק אותן, כ לוה | בר מל / אחרי קצ צת זמן ותבי שאין במשחק | ו ב [ כל מ] ָר יך חש יבה ותכנון. ד : לבניית היסטוריה חדשה. יחס י אנוש טובים > || 5 4% ייבים .ביוְתר. במע שחק ה הוא ה ל ללחוץ במ שחק ל !כל בן- . 0 דם | 8 = /-- ר או על 0 וג ארג 91 קערו 7 כמו ד ושל זחים שמת לו על ב על ההג 1). במשחק הכל ניתן | 4% , לל 2 2 יה, כך שתוכל להבין למ 4 בר' ב צִ 6 5% אחד הדבר 4 - יו ו יי = =שח"====סח, יי מלשמוע שהספורטאים שלך זכו באולימפיאדה, ולכן בפעם הבאה היא תתקיים בעירך. כל זה תורם מיו יי הימ יל ורי ירי בי השפעה ישירה על מה שאתה יכול לבקש מעיר מסויימת. כלומר, אם שליט בעיר השכנה שלך ביקש ממך צמר ואתה לא סיפקת לו, הוא ישלח לך הודעה בה הוא מודיע שהוא לא מעריך אותך כמו בימים הטובים, וזה יכול ליצור מצב בו הוא יסרב לו ו ליי חשוב להבין שהאינטראקציה בין הערים היא כזאת שאתה יכול לבקש אוכל וכסף, ואתה גם מקבל בקשות כאלה, אך התגובה תלויה באם העיר היא עויינת או חברותית, שכן ברור שאויביך לא ב = ו ו ו תלויה בגודל הצבא שלך- ככל שהוא גדול יותר, יי יי וי יי במשחק הזה אפשר לשלוח צבא לשדוד או להשתלט על עיר מסויימת, אבל זה מצריך המון חיילים וגם כך הם קשים להשגה. גרפיקה וסאונד הגרפיקה במשחק לא תהמם אתכם, אבל היא די מספקת. - בית אנימציות משלו, מחווה, שאט אט גדלים בה יבולים ועד למתחרי הספורט שמתאבקים וזורקים כירונים. על כל זה שווה להעיף מבט, אבל יותר מאחד רק יפריע למשחק. סביבת המשהק עצמה הינה תלת -ממדית ותוכל לשנות-- את כיוון ההסתכלות שלך על השטח. ההשקעה בסאונד של המשחק ניכרת בהחלט, במיוחד כאשר תלחץ על בני- אדם כדי לשמוע מה הם חושבים, וכאשר לפני כל פרק יקריא לך המספר את סיפור הרקע. המוזיקה נוטה לדרמתיות, מין תחושה שאתה יוצר את העתיד. בקיצור, אין מה להתלונן על הגרפיקה או על המוזיקה, כמובן שאף אחת מהן לא -- משתמשת בשיא הטכנולוגיה, אבל דבר כזה הרי לא נתבקש ממשחקים מהסוג הזה. = 00 שמירה על נתונים המשחק עצמו מורכב מהמון נתונים, שאתה כשחקן צריך להשגיה ולדאוג' שהם 77-77-77 יפעלו לטובתך. בין הנתונים- המת האבטלה, אספקת אוכל, מים, היגיינה וסכנות ₪ לשלמותה של העיר. החשובים ביניהם האבטלה ואספקת האוכל, שכן אלה יפעלו 3 מתחילת המשחק כמעט תמיד נגדך. זהו עוד אחד מהמעגליט הללו שהופכים את 77777 7 | ו אתה גם צריך אוכל כדי שיהיו לך עוד עובדים. כך תמיר אני מוצא את עצמי במחסור של עובדים, ובאופן מוזר מייחל שתהייה לי קצת אבטלה בעיר. הכיף האמיתי במשחק הוא לשחק, ולא בהכרח לסיים את המשימות הנתונות לך, למרות שאלו גם הן נחמדות. לפתח את העיר, לראות כיצד הבתים הופכים לווילות ענקיות ואת העיר מתמלאת באנשים שרובם מרוצים- זה הכיף האמיתי. "זאוס" הוא לא משחק גדוש באקשן או בתכנון אסטרטגי של חיילים, אבל הוא כן משחק מסובך ומעניין. הוא קשה, אבל. הוא לא מייאש. הוא שווה את ההשקעה, כי הוא מעניק לך את ההרגשה של "הנה העיר שלי". הוא מסוג המשחקים שייפתרו אותך משעות שינה מיותרות, היות וזה יהיה די קשה לשכנע את עצמך לכבות את המחשב ולקפוץ למיטה. ויו הב רו הו | בזמן אמת, ע"י מערכת שליטה מבוססת פקודות, המזכירה את זו של 6חסשוג או | = 1- טטווקפטטוי], | היעדר | שלב התכנון | והשליטה בזמן אמת, מטה את סגנון המשחק- כ ג | אתה מתכנן' כ וראש מו מאת: גיל שנברג רבים יתאכזבו 2-6 כי ו ברשת של גם 7% ורוק איזה ד רימון. גירסת ה- 6וו131 תומך ב-- ה בלבד, *ּ 1 ' , " 4 ו 4% , " ם-י ו 4 ב א [ מפן | ₪ -י) ₪ 'יר* -% 6 ררןך ר-ר*רה%%ר% | ורארדר ₪5 0 - 1 % !זוי | חן יו ו*הההו השרוו / ו 0 ו 3 | ו זי 0 4 ז / ₪ 0 ד ₪ !ה 1 ו 1 [ והב ו | | ה -. ו בוו 47 ."310 2ב גו | ו ו = *דדו ו / | / ב-א הב | ו 2 -₪ / שומ זי | שי וצל - 5 1 " / / 0 4 5 / . 1 = ₪ ו 1 ד ₪ ב 4 המו 5; = | ₪ == ו שי הז ו הש =-) / = 1 ד 2 1 ] 2 - = : וי 0 /ן או ויו ) : 5 מ ג 1 ו 1 4 חברת "סיְרָה" לקחה לא מזמן אה סידרת הד 5 ₪ וכיוונה את הפרק א אינדיבידואלי הש? לישי כמו זחוד 7 0 בכולם, | למ יק / קירא שר אמין 6-0 לים,אחרות * משחק ‏ | מָדוייק של והב: | / ה .א 0 שעובדה זב רא שו [ 0 הייתה 5%" ------- 7 1 | זו גורמת ל-3 2 | נשהו הסתייגות בָוונת בעיקר % | משחק הנשען | יותר 5 ולבעיו / ות ורי ישן פעו לה | ע פשוט בנע ים, : : | נרפיקה 0 דש סאוו = ימה וריאליסטית - סטייל 1.46 ]1191 5 0 2 טרה הנ עלה | % כפי שכולכם כבר יוחעים, -- היא ? מל ן את המשימה בכמה -. ירסו יהרתוידו . . - ב 6ו, היא בעְצם הכוונות. א אה כן, --- 0 שדרוג למשחק. - ו הבולטות' : / או עשן, כדי שהעבודה תהיה.יות' תסל יקם, מדהימה צריךף מהשב מדהום . זֶּ שפחו ריות 8 ליות, אז הן יכולת המשחק ברשת, תוספת מסכים, ו עו לאבי שסיפק ]| | א ם בקטע שט ₪ אתם במקום 0 הוספת מודול זטעג|קזז1ט1א, תיקוני באג'ם = ו-3 וגאיפ בא להראות לנו איך באמת עוש : << 2 וממשק משתמק את זה. אא 7 המצב הנוצר הוא שהכל מונח על כתפיכם 3 ואו5 מתרחָש בעתיד הקרוב בעיר לוס 4 יצו 5 7 | החסונות: הפיקוד על הכוחות, הלחימה בשטח ברע במשחק היא להוביל את | משטרה ברשת - רק טבה יותר | אך - = דיווחי נם להשגת המטרה, והכל בידיעה שאם יחסלו את 2 ללוחמה בטרור לניצחון על במשחק אפשר להתחיל במשימוה 7 בגירסה הנ"ל של |54 היו יי - דמותכם- מִפקד המשימה;; המשחק ייגמר פושעי העיך ועל וצרת טרוריסטים של שאין ביניהן קשר, או ללכת 7 ז' או בעזת פכניות. 8 / | ברע. עובדה. זו דווקא מעצבנת אותי, לא רק מרפה. רש י רג - עולה במשימה | | ה זליטה בדמות המפקד נראית ממש כ במו בגלל שהיא מזכירה % שגם אני סובל האמת היא שאחרי כל כך הרבה סרטי. | תהיה השפָעה על המשן בה % 3 תלת -ממדי ממבט ראשון רגול ו המ יפ יר יי העובדה שהייתי מעדית 7 את = ה - 163 4889011 ו 7 | = להחליט להופיע בהמשך ב ל - למערכת התכנון הטרום משימתית המסובכת ממבט. של==חייל. סמוך, ‏ כפי. שמתאפשר ב וש כבר ב ו 8 לן 2 ז: אבל הדובדבן שבקצפת הוא ללא ספק (אם כי הביבה) של 6 אוססחוה₪, ב-3 ו1גאו5 ב-6 אשסטהו3). יּ אפשרות המשו 7 "ג אין שלב תכנון, והפיקוד על כוחותיך נע: שה בו ב-כן הראשי, לא יותר 2 ו ו ניסיון אחד. לסיכום: תוספת מסכים ורשת, תיקוני באגים וגרפיקה מדהימה, או בקיצור - חבילה מוצלחת במיוחד ששווה לכל מי שאהב את סדרת 6 אסטהוגא. אני עדיין מעדיף את ו שטעס | זי כשיו, א וני מ ור 0 ם: או 1 וצה ו בוו לפ ני; שאתם מצט | ויו ל | צוו ז הלו 2 הי תכ - זש 7 ובניגוד לאקשן תלת- נ כל הייה נחשבת, וסכנה אמיתית רו ב <<ץ / פינה. "סירה" הצליחה ליצור / מצ 0 בים כאלה, 2% 4046/66 בעיקר בזכות גרפיקה וסאונד אמינים, = 2 2-0 בתחום ממשק המשתמש, נראה כי החבריה ב"סיירה" הבחינו בבעיות 8 בגו וח = בעדי ה אבל זה עדיין לא מסביר מדוע הט להשאיר את הגישה גאופציות המשה הכי לא אינטואיטיבי 7 ב שוחל ו 0 4 . ד הז ו ו העניין ממשיך גם בממשק המשתמש ש | 6 חומה אפשרויות המשחק ברשת. . זה פשוט לא נוח 41 מאת: ערן פולוסצקי את משחק הכדורגל 154 אין צורך להציג. כולנו מכירים אותו עַל גירסאותיו השונות ואין חובב כדורגל המכבד את עצמו שלא שיחק במשחק המעולה הזה. מדי שנה מוציאה חברת ₪534 משחק חדש לשוק, ולמרות נפילות בשנים האחרונות, החברה ממשיכה לשפר את הגרפיקה, את האנימציה ואת חווית המשחק בכל פעם מחדש. כעת, שוב עומדת אותה שאלה בפני כל חובבי המשחק: האם, לאחר שהוצאנו כסף על המשחק הקודם בסידרה, שווה לקנות את המשחק החדש? עבור אלו מכם שלא מכירים, נציג בקצרה את חברת פהסק8 3ם, מפיקת המשחק. למרות ניסיונות תחרות עלובים למדי, חברת 5זסקפ 3 היא עדיין החברה המובילה למשחקי ספורט, כאשר 15 ו- 84 הם המשחקים המובילים שלה, יחד עם משחקי הוקי, פוטבול ואחרים, כפי שאמרנו, 5הסק5 53 מוציאים מדי שנה גירסה חדשה לכל אחד ממשחקי הספורט שלהם, כאשר חידושים בתחום לכידות התנועה, הגרפיקה, הסאונד וכו" מוצאים דרכם לגירסאות החדשות של המשחקים. רבותיי ההיסטוריה חוזרת את ניתוח המשחק נתחיל בסקירה היסטורית קצרה: 9 1 לא היה להיט, 0 גת הצליח לשפר בתחומים רבים, וכעת מגיע [200 1% עם שפע של שיפורים, כולל איצטדיון מפורט, גרפיקה טעולה, נבחרות לאומיות, אנימציה טובה יותר ואפילו אפשרות משחק ברשת, או דרך המודם. אה, בןו ובדומה ל- 2000 1 גם 1 תת מגיע עם תמיכה עברית מלאה (כולל תפריטים בעברית, מה שוודאי יקל על השחקנים הצעירים יותר) ופרשנות תסרוקות שונות וכו', הפעם אנו מקבלים גם איצטדיון מאוד. מפורט,. כולל מאמנים, שחקנים מחליפים, קהל, שופטים ועוד. ב- 2001 :1 קיימים שיפורים רבים, אך זה לא בא על חשבון תכונות ישנות וטובות, שניתן עדיין למצוא במשחק: ראשית, אפשר לשלוט בקצב המשחק, מה שמאפשר לבחור בין משחק ריאליסטי ואיטי לבין משחק אקשן מהיר, שנית, מערכת המסירות הישנה והטובה נותרה במקומה, כך שעדיין אפשר למסור בחוכמה בעזרת ציין- המסירות. דברים נוספים שנשארו ב-2001 1 הם שמירה על הכדור עם היד, שליטה בפריסת השחקנים במהלך המשחק, אי- אפשרות לעשות מספר סיבסובים ברצף ועוד. הנה הגיעה שוב התקופה, בה אנחנו קונים אוטומטית את העידכון השנתי ל-4;ום. רק בשבילכם. ערן פולוסצקי יצא לבדוק האם לא כדאי להישאר יבשיטם בבית עט הגירטה הישנה אפשרויות המשחק של 1 1 דומות למדי לאלו הקיימות ‏ במשחקים הקודמים בסידרה: מצב אימון, ליגה, גביע ומשחק מיידי, מגוון הקבוצות כולל מעל 50 נבחרות לאומיות, כולל אנגליה, ספרד, צרפת, גרמניה וישראל. בנוסף, כל קבוצות ליגת העל הישראלית מיוצגות במשחק, כולל השחקנים האמיתיים והתלבושות המקוריות. אגב, בנוסף לליגה הישראלית, קיימות עוד 16 ליגות אחרות מרחבי העולם. עבודה עברית פס - הקול והסאונד של 2001 154 תמיד הצטיינו, וגם הפעם אנו מקבלים פס-קול מצוין ופרשנות עברית של צוות שדרי ערוץ הספורט, בראשות רמי וייץ. הפרשנות מגוונת ומתייחסת. לאירועים ספציפיים,. תכונה המוסיפה המון לאווירת המשחק. לא פעם קורה שהשדרן לוקח את דבריו בחזרה כאשר המהלך המבריק שלנו מתפספס, מעודד את עבודת ההגנה, או מתלהב ביחד איתנו מבעיטה לשער. אין ספק שהפרשנות מוסיפה המון למשחק, והלוואי ונראה תמיכה עברית גם במשחקים פופולריים אחרים. לפני שנסכם, נעבור על אפשרות הדשה בסדרת 10/4] - משחק באינטרנט וברשת. עד היום אפשרות זו לא הופיעה במשחקים מסידרת (/-11], וכעת אתם יכולים לשחק נגד חברים דרך המודם, במקום לטרוח ולהזמין אותם אליכם בגשם (למרות שלניצחון על יריב מרוחק אין אותו אפקט חברתי...). אגב, אפשר לשחק ביחד עם שחקן נוסף נגד המחשב (או נגד יריב אנושי אחר, אם יש ברשותכם שני ג'ויסטיקים ומקלדת), וזה בהחלט משהו שכדאי לנסות. והנה מגיע הסיכום: 2001 14 | הוא בהחלט "המשחק" כיום לחובבי הכדורגל. רק קחו בחשבון, שמלבד אפשרות המשחק ברשת, גם 2000 114 היה "המשחק", אולי שווה לחכות לשנה הבאה? של צוות 3 / שדרי ערוץ ] בעד: ; הספורט, | גרפיקה מעולה, תמִיכה במשחק / התורמת | באינטרנט/ברשת, תמיכה מלאה (כולל ‏ | לאווירה פרשנות ותפריטים) בעברית. , ריאליסטית > נגד: במשחק. שיחקתי ושיחקתי ועדיין לא מצאתי. מבהינת ! טוב, צריך מחשב בינונייחזק כדי ליהנות הַגַרפיקה, כמו ! באמת מהמשחק, אבל זה לא:ממש | | בבל. שנה, יש חסרון. | שיפור רציני. | קהל)/ל | בנוסף לפירוט רב יותר של השחקנים, מדים בצבעים נכונים, + חובבי כדורגל - הפעם אין ספק - זה - | המשחק עבורכם! ?= ₪ ' שד ו . - - = 4% - א . = ב = ₪ - . - = 4-2 == .00023 | כ- 19 6 הוהודגהור ו ו ץו- 10 פִתוְ07)> | מאת: צחי הופמן ו "מייקרוסופט" היו תמיד משובחים, ו-"2 ו0!ה[וחזוס זהקו1'] והמוס?)" ממעויך באותה מסורת. לפני שנתיים בערך יצא ל כחודש, לא היו ל"מייקרוסופט" סימולטורי טיסה קרביים. "58168 הוספותרו-)", שיצא לפני כחודשיים לחנויות, היה בין הניצנים הראשונים שהציגו "מייקרוסופט" בתחום מטוסי הקרב, אבל בניגוד ל - חספווווז-), שהוא יותר משחק טיסה קליל, ‏ 2 ז3:0]וחו5 ]הפו[ ]סוחס (בקיצור 52']:)) הוא משחק רציני יותר, ואפשר להשוותו לסימולטור הטיסה האזרחי 0 זסוג!טחו5 והפוז ברצינות, בתחכום ובעומק שהוא מביא בפני השחקן. קורס טיס | ל לי יי לעבור את קורס ההדרכה שילמד אתכם כיצד להשתלט על העסק. הזמן שלקח לי להשתלט על המשחק היה די ארוך- כמעט שעתיים, והשתדלתי לקחת את כל השיעורים, אבל תמיד תוכלו לגשת לאופציית "קרב מהיר" ולהתחיל את המשחק ישר מהאקשן, מבלי שתצטרכו להמריא ולבצע את כל התדריכים הארוכים, הסרטים במשחק (אם אפשר לקרוא להם המוצגים על המסך. אני אישית מעדיף כך) עשויים מקטעי קומיקס מצויירים סרטים עם גרפיקה טובה על פני סרטונים כאלה, וזה נראה כאילו "מייקרוסופט" ויתרו על ההשקעה יי ו במשחק - שאכן נראית מצויינת - אבל זה משאיר טעם רע בפה. ו פו ‏ 1-ה להתרסק עם מטוס בתוך איזה עץ..." ההנאות הקטנות בחייו של צחי הופמן בחזרה לעבר המשחק מתרחש בתקופת מלחמת - העולם השנייה, בשמי אירופה ובאזורים הטרופיים של האוקיינוס השקט. הגרפיקה השתפרה פלאים מהחלק הקודם: הנופים נראים בצורה מדהימה, וכמעט אפשר תצינ( שי בירק = הי הי ריע 2 שי על הקרקע מתחת למטוס. 6752 עושה עבודה טובה בהצגת הנופים הכוללים: חולות, ג'ונגלים וים, כולם מוצגים בצורה ריאליסטית יי אין גבול לאן אפשר לטוס, ותבחינו כל הזמן בפרטים חדשים כמו: אי באמצע האוקיינוס, או עצים באמצע החולות. דגמי המטוסים נראים גם הם הרבה יותר טוב מ - 6'"5[1), בו הם נראו יותר כמו מטוסים מיניאטוריים. זה נעצשה בעיקר בעזרת הדיוק בפרטים והמבנה המשופר של המטוסים. ההשקעה בפרטים לא נחסכה, כמו באזור ל מטוס. אין דבר יותר כיף, מאשר להתרסק עם מטוס בתוך איזה עץ, בעיקר אם יש לכם ג'ויסטיק רוטט הממחיש את הזעזוע באמצעות חוש המישוש. אתם תוכלו לפגוע במטוס ולנפץ את הכנף, או את הזנב. גם עשן המטוס המיתמר מאחור אינו לחינם - בעזרתו תוכלו לדעת מה מצב הפגיעה שלכם ושל היריב- אם יוצא עשן שחור מהמטוס שלכם, כדאי שתברחו, אם הוא יוצא ממטוס האויב, חסלו אותו בהנאה, כאשר הפגיעה לא תהיה חזקה מדי, יצאו מהמטוס רק ניצוצות. = = ו האופציה היותר מעניינת ב-52תי) היא קטגוריית הקמפיינים, בה תבחינו היטב בין קרב המתרחש עם בסיס על קרקע מוצקה, למלחמה המתרחשת מעל שמי האוקיינוס. נחיתה על נושאת מטוסים היא אתגר הרבה יותר קשה מנחיתה בשדה תעופה סטנדרטי. אתם תצטרכו לבצע מספר פעולות בכל משימה, והיא לא תגיע לסיומה עד שתנחתו בבטהה בבסיס שלכם. משימות אלו הרבה יותר מהנות מסתם קרב ללא מטרה ובלי תוכן מסויים, שיוסיף קצת פלפל למשחק. לסיכום, 61:52 הוא סימולטור קרבות טוב, שמצליחה בעיקר בגלל הפרשים הרבים והאופציות הנמצאות בו. אין בשוק אף משחק טיסה קרבי בו ניכרת השקעה בפרטים ובדקדוק כמו בזה, וחובבי משחקי סימולציות בי וי 6 טקאת םסג: ו שג *פא-11 בג 6 צט 3 סט משחק המשך ל" התקששרו עכעוי!: 03-6164313 וו 5 4 שו יונו ות שק וו כ * 5 א א ק אק ](]- 7 ף טסה טשט= - . יְ ער : ₪7 ₪" 7 - - שר" ₪ - - | [ - : : = ְ וְּ | %י 4 .₪ ₪ 8 הל מאת: צחי הופמן תסלחו לי על השוביניזם, אבל לנהוג על ג'יפים גדולים ומפלצתיים, להיות גבוה מעל כולם, זה החלום הרטוב של | לי | יר ו חסווט|סץ 4%4 נתן לי להרגיש לכמה הפ" ל ל ב ב יי החדשים של "ניסן", "מיצובישי" ו"טויוטה", הסלוגן של המשחק מתאר בדיוק את המתרחש בו- "איפה שהשטח נגמר, המשחק יי ב יי בכל מקרה, בניגוד למשחקי מרוצי מכוניות, פה לא תצטרכו להתמודד רק עם מהירות גבוהה, אלא גם עם טכניקה שתעזור לכ ללמוד קיצורי דרך ולהשתלט על מסלולי שטח ברחבי ארה"ב. הסווט!ס+-] 4א+ (או בקיצור (5/6) מביא לכם את הריאליזם של עולם הג'יפים, מהעולם האמיתי ישר למסך המחשב הביתי. מדובר בגרפיקה מרהיבה, אחת היותר טובות שראיתי במשחקי מרוצי מכוניות ובפרט במרוצי שטח (שחוסה א ₪030 ]ו), עם 50 רכבי שטח וג'יפים במפרט מדויק: דגמי "ניסן טראנו" משנת יצור 2,000, "מיצובישי מונטרו", ו 6ב מגיעים בצורה אמיתית ביותר, עַם מחירם בארה"ב, ניתן לשנות את צבע הג'יפ, והאורות של הרכב מציאותיים עד שניתן להבחין באור בלימה ואור רוורס. משום מה, החליטו יוצרי המשחק לא להציג לשחקנים מה קורה למכוניתם כשהיא נפגעת ונהרסת- דבר הפוגם בצורה כלשהי בהנאה המושלמת מהמשחק. הג'יפ ישאר שלם כל הזמן, גם כשתעופו מצוק, תיתקעו בעמוד חשמל, או תתנגשו ברכב אחר בצורה חזיתית, וזה חבל, םי לוד הרי יי יי של לפחות תנו לי להרוס אותה במשחק מחשב. ל נשכיל ויט ארה ג | ג 0 יג יש הי יר" בי ב א יי | מהיר, מרוץ על זמן ומסלול. קריירה, בשהאחרון הוא המעניין שבהבורה. "המרוץ המהיר" מאפשר לכם לנסוע להנאתכם במסלולים שונים ולנסות פעלולים מעניינים. ב"מרוץ על זמן" תתחרו מול מתחרים אחרים = הי ליי יי ב ימ הגיע ראשונים, וכל היופי, שתוכלו לנסוע בהמון דרכי קיצור כדי לנצח. ררכי הקיצור הם גם הדרכים היותר מיוחדות ומגוונות. ובעצם, בשביל מה אתם נוהגי בג'יפ, אם לא לנסוע בדרכים אלטרנטיביות. אם תתקעו במקום כלשהו, תוכלו ללחוץ על כפתור החילוץ, שיכיא אתכם לנקודת הביקורת הקרובה ביותר. כפתור זה עוור בהרבה מקרים בהם אתם מסתבכים בדרכים, אבל הוא גם יכול לגרום לכם להפסיד במירוץ, בגלל שתקבלו הצבה מחודשת אחרי כולם, "מסלול הקריירה" הוא הכי כייפי- אתם תתהילו כטירונים או כמקצוענים (לפי בחירתכם) עם כמות מסויימת של כּסף בה תוכלו לרכוש מכונית וציוד עזר. תצטרכו לחשב חיטב את ההוצאות הכספיות שלכם, כי בעזרתן תוכלו לרכוש את כרטיסי הכניסה מע לת ו די המכוניות הנמצאות כרגע בשוק בארה"ב, תתחילו בסידרת מרוצים, בהם תוכלו להרוויח סכום כסף. ככל שתרוויחו יותר, תוכלו לרכוש ציוד חדש, להתחרות במרוצים טובים יותר וכמובן, לרכוש מכונית משוכללת יותר. ובל" ישנה גם אופציית משחק רב משתתפים, בה תוכל לשחק און ליין מול שחקני פי,סי, מק ודרימקאסט. אחת הבעיות בסוג משחק זה הוא האיחור של התמונה אותה מקבלים - יכול לקרות מצב בו תחשבו שאתם מובילים, ואחרי כמה "אם אני לא יכול להרוס מכונית במציאות., לפחות תנו לי להרוס אותה במשחק מחשב'" צחי הופמן עומד לקבל מחר מכתב מחברת הביטוח שלו שניות יתברר לכם שאתם בכלל האחרונים. חיסרון נוסף ב-()₪0 הוא הסאונד, או יותר נכון חוסר הסאונד. המשחק אינו מכיל כמעט צלילים של מכוניות, אלא רק רעש מנוע שהוטמע בכל הג'יפים. כל מכונית תשמעץ אותו דבר, ובקושי ישנם צלילים נוספים של התנגשויות, רוח וכדומה. המוזיקה של המשחק באה לכסות על החיסרון הזה- במשך כל המשחק תוכלו לשמוע מוזיקת רוק קצבית שתכניס אתכם ישר לאווירה. המוזיקה גוברת על צלילי הרכבים, כך שלא תוכלו לשמוע בכלל את הג'יפים ואת מה שקורה בסביבה. בסך הכל, אחלה משחק, המומלץ לכל חובבי הג'יפים שרוצים לחוות טיול ג'יפים ברחבי הסייבר ספיים הוירטואלי, במקום לחרוש באיזה ג'יפ של החברה להגנת הטבט בנגב. וגם אם אינכם מחזיקים ג'יפ בבית, ואתם לא יכולים להרוס את הרכב של השכן, הדוד, האבא, החבר, או הכלב, אתר 00וו01₪ :1 4%4- וחסט.65תזהט 160.0 א הת רהה התד ו 4 4 : ה 1 . = ו , -% | -) | 1 - 20 הלחה 051 | ] "= יַ משחק ההרפתקאות המרתק ביותר בכל הזמנים. גרפיקה מדהימה מכיל 4 תקליטורים האצה תלת מימדית| להשיג ברשתות השיווק המובחרות התקשוו ענש'ו: 03-6164313 667ו03-61[17 חי - במלחמה א עם חרקים, "יה 0 ם הפציצו 7 בואנוס - | א ב הטובה ביותר בה הפדרציה ו 1 כ להם? נכון- הדברה = | פוללת,. ת, וכיוון שאינך טייס ולא גאון גדול, אתה תתאים בדיוק. לחיל הרגלים.- וי הז ₪ 0 ו | יא זטעטס] אס ו סא ויש הרבה חרקים 4 ₪ וי למשחק משקססז1 קוה%זהופ החדש והצעיר "קרובי משפחה" רבים, כשכולם בנים לאותו זאנ'ר אהוד - משחק האקשן הטאקטי. הז'אנר מתאפיין בכך שהמשחק מטפח, לצר תחבולות הלחימה ("בום בום", או "טראה טראח"), שיקולים מעט יותר מתוחכמים. הודות לאלה, ניתן לך לארגן את מבני הגדודים, לנצל את סמכויותיך כדי לבחור את יי השייכות לצד האסטרטגי של הלוחמה. יש 1% כו = ובו ו 0 כוחות,, אך -- ה ייחודי ‏ שיכונה להלן- האקשן הטאקטי, הסנדק שלו ‏ המשחק. זו טו016ח5 האהוב והקלאסי הוא 0 עלייתם ש רו וזו 7 ,ו ₪7 4 |" | ו שְ - 0 7 1 ראת 6 זוהי האופציה החשובה במשחק. גם אני באופן ועם זאה / ו 0 הניצחון, אן = ולי על יך את האחרי לשלו או 5 / ל ו תבצע מש שימות -/ ת, ונסניק תוכל לפפר ולספץ א ד 3 מה 1 מהשניה, " עובדה זו מוכיחה | לנו "שוב כי כששלד המשחק הוא טוב, אז כל משחק שיפותח על ציטוט | שיתאים | לרוח | הדברים: הוהסזופ טוז הן. מעגל וכו'), ושתנצלו נכון את מחסן הנשק שברשותכם גם להתקפות ארטילריה. / ול משחקים . כי החרקים מהירים מחייליכם, ובמקרים רבים אובדן הקבוצה פירושו מוות. | להכין אותך לכל מצב אליו תיקלט. וכך, תוך הקודש: "קשה באימונים, קל בקרבו!!". השלד יהיה טוב ומהנה, ואם נרצה להביא 1107968 שהוחו\ טטהגג )6 זסא? סכ] טטצ בחלל... השעה עשרים ושתים אפס אפס בלילה. כל שנותר מהיחידה המפוארת שלך הוא 3 חיילים וחצי (מה, חייל בלי יד הוא לא חייל?!). המבצע נחהל הצלחה, ברגע שטיל הכתף שלך פוצץ את החרק המשוריין, שגילה מה מר דינו של . ההדף הפיזיקלי והפך לממתק סיני בגודל (30 מטר. סוף סוף קיבלת את האיתות המיוחל מהבסיס, הקורא לך לסגת. עשית עבודתך נאמנה, אתה וחייליך מתקבצים, הולכים בסתר, נדמה כי הפעם ידכם על העליונה, לפחות עד למשימה הבאה... זהו תיאור מדוייק של שדה הקרב המצפה לך ולסוג המשימות איתן תצטרך להתמודד. ₪ם - נראה כי במשחק זה כולם נטבחים, השאלה היחידה היא: מי נטבח יותרו!!! לכן אני ממליץ תמיד, לדאוג שכוחותיכם מסודרים בשטח בצורות השונות (ראש חנית, ראש חץ, חצי חשוב לדאוג שחייל לא ייפרד מן הקבוצה, 8 הטיפ החשוב ביותר שאוכל לתת לכם, הוא שש | שלא תתפתו לדלג על אופציית האימונים. 5 6 ב אישי [י ןי [ בה במשחקים אחרים, אלא שבמשחק זה | תוכנית האימונים היא קצרה וקולעת ומיטיבה 20 דקות של אימונים קצרים, תתרגל למצבים ולתגובות שיידרשו ממך בקרבות עצמם. ונסיים בעוד ציטוט אחד, הפעם בשפת ה ת: יצירת אמנות אסיתית כ "ור > 3 בא תא שי כ שק בא ו 5 > )ד כ "וד 2 וששמשוסאו ₪₪ג = ס]55ז אע מאת: נתנאל מורי וחסט.311 וס תח אגלי זיעה נטפו משטח מצחי הרטוב לעבר קצהו התחתון של סנטרי. הלחץ היה עצום. הייתי במרחק 950 מטר מהמטרה. החום היה נורא, אפילו בשביל מקום כמו :1 הס]שהוחפה ו (ראשי התיבות זה הזט:) 0201), אך למרות הכל הייתי דרוך. נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש, ירד במדרגות הבית הלבן מנופף לעבר הקהל האמריקני. זה עתה הוא הכריז על מלחמה במזה"ת. הקול במכשיר הקשר לחש לי: "נתנאל, אני אישית אמלוק את ראשך אם רק תחטיא את הנשיא ולו במילימטר אחד!". גורל העם היה נתון לאצבע היחידה על הדק הרובה שלי, רובה הצלפים , זה שהתאמנתי עליו כה רבות. מה יקרה? האם אפגע במטרה? האם אחטיא? האם אני אהיה אחראי לפרוץ מלחמת העולם ה3-? ומה אימא שלי תחשוב על כל זה? קח פסק זמן השריר החליט למוש ממקומו, האצבע נלחצה, הכדור נהדף מהקנה. בזמן שלקח לכדור לחצות 950 מטרים, אני הספקתי לחשוב על כל חיי בהילוך מהיר, אפילו הקריירה המזהירה שלי ב"וויז" חלפה לנגד עיניי. לרגע ניסיתי לתהות איזה דיסק יחולק בגיליון הבא, אך מחשבתי נקטעה כי הגרוע מכל אירע - הכדור החטיא! (יותר נכון אני החטאתי, אבל בואו לא נתעסק בקטנות). אילו רק הייתי משחק יותר ב"פולים ו קווסט" - 47 /5, אולי הייתי פוגע, אבל מאוחר מדי בשביל זה. = במרכז ההמולה, כאילו משום מקום, הקהל התפצל לשניים: חלק אחד, הדמוקרטים, הסתער במכות לעבר הקהל הרפובליקני. כעשרת אלפים איש נאבקו ברחבה, כשלרפובליקנים היה יתרון של 537 מתאבקים (והמבין יבין), ומבין כל ההמולה, הגיח לו כאילו משום מקום תפריט בחירה: 8 |זאסח 6ח] סאו! טסץ סוטסשו אוס ?ההזה .]ןא ,06 0ז הזו שוחו [ג63 :4 זה כ3 :₪ קחוץ1-- 016 :?) יזוח :כ .36 ) קפתווחפו] := הדילמה הזו יותר קשה מבחירתה של סופי... האם יהיה עליי לנהל את המאבק כמשחק אסטרטגיה ולקחת פיקוד ממבט על לעבר 10,000 חלקי 2 פחות 537 יחידות? (תעשו את החישוב לבד) או שמא אסתער עם התת מקלע של דיוק ואכסח לכולם את הצורה ברחבה? (ייתכן ואפילו אמצא שם חשפנית שתיענה בחיוב לשאלה הנצחית: ?"סטתהכ] הההג/%") או אולי אפילו אכנס לקרב בתורות סטייל ".1האז צ5ה דא" ואאבק ברפובליקנים כמו ש"סקואל לאונהארט" נאבק בחירוף נפש ורצח את הנשיא? כמובן שאפשר להיכנס לראש הקומי של "גאיבראש טריפווד" ולצעוק: "תראו! הנה קוף עַם 3 ראשים!" כמו בכל פרקי הסידרה, וברגע שכולם יסתובבו אקח סיבוב שני ואירה שוב בנשיא. אך אם כל הנ"ל לא עובד, אני פשוט אכנס לנעליו היחפות של "ליו קאנג" מ"מורטל קומבט", אחזיק בעיטה נמוכה 5 שניות, ואז בזעקות אינדיאניות, גופי יתעופף ישר לעבר הנשיא שיחטוף את "בעיטת האופניים" החזקה ביותר שחטף אי פעם! והבחירה היא... ממש במקרה, בעודי דש ומהרהר בתוצאות האפשריות, הגעתי ל-2 מסקנות: האחת, זה לא משנה מה אבחר, כי המשחק הוא נון- לינארי ולא משנה אם אפסל, המחשב ימצא דרך להמשיך את העלילה בהתאם לפתגם "ההצגה חייבת להימשך". המסקנה השנייה היא, שהשעה כבר חצות. זו אמנם לא הפעם הראשונה שאני נשאר לשחק עד חצות, אבל זו בהחלט הפעם הראשונה שהשעון מראה לי חצות פעם שנייה, מבלי שאקום מהמחשב, בין עכשיו לפעם הקודמת שהוא הראה זאת. אפילו לשירותים לא קמתי, מכיוון שלא אכלתי כלום! (בניגוד לכרזת המכירות של 3 6אהּג(), שם כיסא המחשב זה האסלה עצמה). היה לי כאב ראש אטומי והייתי זקוק לשינה באופן דחוף, אבל ההתמכרות הייתה חזקה מדיי, המשחק הגיע בכמה פורמטים: ככ 4, או פס 17, או 534 דיסקטים קטנים, ותאמינו או לא - 634 דיסקטים גדולים... המחשב הישן שלי הסתפק בגרסת הסידירומים ואני תקוע בדיסק התשיעי. אגב, גירסת ה- כ /יכ] מכילה פתרון למשחק (שרק הוא תופס כוים שלם), וכמו כן, היא מציעה סאונד משוכלל יותר וסצינות שלא קיימות בגירסת הסידירומים, פרופיל כללי "המשחק", זה שם המשחק. (לא, זאת לא פרסומת סמויה ל"הד ארצי"). מי היה מאמין שיהיה משחק שנקרא "המשחק". המשחק מיוצר על ידי איחוד של ]]ספ5סזטו]/ , 86סזקסז6ו1א, 15זסק5 , ,5818הסט.1, 8זז6ו5 ולסיום - 1 =6שזט)ת6ל0. > אק כל החברות הנ"ל התאחדו כדי ליצור את התופעה הממכרת הזו, אני עדיין רועד כולי מהתוצאה, יראת כבוד אחזה בי ונשמתי נעתקה עוד מסרט הפתיחה. הרעיון הגאוני הזה, נון- לינאריות מוחלטת עם האפשרות לשנות את ז'אנר המשחק, עוד מפמפם בקרבי. רק שתבינו על מה אני מדבר- באחד מקטעי המשחק הייתי צריך להגיע למשחק כדורגל, בו התארח בקהל לא אחר מאשר רובי וויליאמס. תפקידי היה למנוע התנקשות בזירה, אז בינתיים התחזיתי לשחקן, והמחשב שאל אותי אם אני מעוניין להשתתף במשחק! מיד עניתי כן, והמשחק נהפך למשחק כדורגל שמשתמש במנוע של 2002 =1=! נכון מאוד! ₪4 נתנו אישור לשימוש במנוע עבור המשחק הזה. רוצים לדעת עוד? או.קיי. ג'יין ג'נסן (יוצרת "גבריאל נייט" ו"קינג קווסט"), יחר עם טים שפר (יוצר "יומו של הטנטקל" ו"גרים פנדנגו")+ התאחדו על מנת לכתוב את התסריט הארוך למשחק ולכל המסלולים שלו. התסריט מכיל 0 משפטים, בעוד שסרט באורך מלא מכיל כ-1,200, ו"קווסט" ממוצע מכיל כ-5,000. אבל זה כלום. התסריט נכתב עור בשנים 91- 4 במילניום הקודם, בעוד האתגר האמיתי היה המאבק עם התקציב ותכנון המנועים המשוכללים. מבחינה גרפית, העסק מושלם. זוכרים לפני 5 שנים את ה"מחלה" של המשחקים המצולמים? ("פנטזמגוריה", "החיה שבתוכו", "זסקקוא" ועוד) יפה. בדיוק ככה נראה המשחק, כמו אז. רק מה? הדמויות לא מצולמות, אלא הן אובייקטים תלת - מימדיים, לא פחות ולא יותר! הגאונים שם הצליחו ליצור שילוב של מנועים עם טקסטורות כל - כך מדוייקות, כך שזה נראה כמו דמות מצולמת - ממש! בין מדובבי הדמויות: שרון סטון, וודי אלן, קמרון דיאז, ג'ים קארי, סטיבן סיגל, הריסון פורד, גווינת' פאלטרו, מל גיבסון, בראד פיט, מילי אביטל, קובי סיט, אורן רביב, ד"ר וויז, ביל קלינטון, אל גורויתם) וג'ורג' בוש האמיתיים!!! כמובן שיש עוד מלא סלבריטיז, אבל אין זמן למנותם... "איזהו גיבור? הסורק את עצמן." עכשיו, איזה מין משחק זה יהיה אם לא תדעו מיהו הגיבור? או,קיי, אז אספר לכם מיהו הגיבור: הדמות הראשית במשחק היא של נער חתיך בן 17, גובה: מטר ושמונים, מבנה גוף שרירי וחטוב, שיער שחור וחלק, עיניים חומות בוהקות, אך מעבר ליופי הוא מתעניין ומצליח בכל תחום וכגון: הצלת כדור הארץ), מנגן על פסנתר 12 שנה, מעריץ של "סיינפלד" ושל "מלחמת הכוכבים", חובש משקפי שמש עם מסמרים מושך את המין הנשי בצורה על- טבעית, וממש במקרה הוא נראה, מתנהג ונושם בדיוק כמוני! (מצטער בנות, אני תפוס, אבל כל תמונה מכן תתקבל בברכה, ואולי אפילו אתקשר חזרה אם תהיו מתוקות מספיק) ואתם יודעים איך זה יכול להיות? כי אני הזנתי את הדמות הזו למחשב, אני הכתבתי למשחק את כל התכונות, סרקתי את פניי לתוך סיפורי פנטזיה ., נתנאל מורי יוצא במסע אל העתיד ומראה לנו מה הוא באמת המשחק האולטימטיבי. המשחק והנה: "גולם מפראג" בצלמי משוטט לו במסך המחשב. נכון גאוני? במילים אחרות, זהו המשחק עליו חלמנו שנים רבות, והנה הוא מתגשם ממש לנגד עיניי! דרך אגב, המשחק הוא חינם אין כסף. המטרה ביצירתו הייתה לעודר את הקהל לחוות את תהליך ההתקנה הממכר של כל משחק (במקום להעתיק פרוץ) ובכך לגרות אותנו "לקנות" עוד משחקים, רק כדי לנשום את האוויר המסריח של חוברת ההוראות ולריב עם אימא האם כדאי לזרוק את הקופסא הע-נ-ק-י-ת לפח או לא... בחזרה למציאות... בהוואיי "נתנאל?" לחש אליי קול חושני ומגרה. פקחתי את עיניי. הייתי על חוף באיי הוואי, שוכב על הגב, 12 בחורות בביקיני משחו את גופי השרירי בשמן שיזוף לאורך ולרוחב. (טוב, שיקרתי, אני לא תפוס) קמתי משנתי העמוקה. "כן, ג'ניפר?" ג'ניפר אמרה שיש לי שיחה בטלפון הנייד. עניתי ואורן רביב, העורך, היה על הקו בצדו השני. "נתנאל, תשמע, אני צריך שתריץ לי איזו כתבה על המשחק האולטימטיבי. ז'תומרת, תחרבש בשכל לכל הקוראים התמימים שלנו, ותמציא איזה משחק דמיוני שכולנו היינו רוצים לראות על המדף, בסדר?" בלית ברירה עניתי לו בחיוב וניתקתי, לקחתי את המחשב הנייד והתחלתי להכתיב לג'ניפר (היא יודעת עברית) את הכתבה; אגלי זיעה נטפו משטח מצחי הרטוב לעבר קצהו התחתון של סנטרי. הלחץ היה עצום. הייתי במרחק 950 מטר מהמטרה. החום היה נורא, אפילו בשביל מקום כמו "7 תסזפחוה5ג'\ (ראשי התיבות זה וחס-) זסכ]), אך למרות הכל הייתי דהוך. נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש, ירד במדרגות הבית הלבן מנופף לעבר הקהל האמריקני. זה עתה הוא הכריז על מלחמה במזה"ת. הקול במכשיר הקשר לחש לי: "נתנאל, אני אישית אמלוק את ראשך אם רק תחטיא את הנשיא ולו במילימטר אחד!". גורל העם היה נתון לאצבע היחידה על הדק הרובה שלי, רובה הצלפים, זה שהתאמנתי עליו כה רבות. מה יקרה? האם אפגע במטרה? האם אחטיא? האם אני אהיה אחראי לפרוץ מלחמת העולם ה-3? ומה אימא שלי תחשוב על כל זה? נ.ב: כל קשר בין הכתבה הזו למציאות או להגיון הינו מקרי בהחלט, תביעות ותלונות על אי שפיות יתקבלו בברכה בדואר שלי. ולא, אין לי שום דבר נגד ג'ורג' בוש, ו מתחבר'ם לנטוויז'ן בוני הכולל 8 - | שעות אינטונט בחודש ב-3199 2.328 + כולל מע"מ) למשר ש;ה. מח'יר כל 4 . ם ג ל ה | ללא 10 שא ] | -/ (וספ 5 פד; 6 מע ל שר | אש [בל / 6 חודשים, : 9 2 נוי לטוה סתו זת [ה! הוטושוול הבחוול צרף מעי חדש לוויז וגם אתה וגם חבוו תזכו בספו מסדות ספו' הארי פוער לפי בח'רתכם! ) כי מה יותר כיף ופשוע 7 1 ) המגיע 0 ל אוו הליו העוב ב'ותו באוץ -/ מחשב, עלוויזיה, תפקידים ואי[שו[ע, היישר לתיבות הדואר שלכם לפנ כולם. סי כשאוןם חותמים למזוי על גז גיליוןון, אתם מקבלים ב(וסף ל-ג1 המשחקים | הצורפ ₪ הזכון לבחור מבין אוד מששת המשחקים הבאיפג - = הארי פוער לפ' בחירתכם! כפוף כוללים מע" המפעפיה למנויים חדשים ומחדשים. מבצע הארי פוטר עד גמר המלאי וכולו חצ 0 , | כפון חן הספעע ותגאי רשיי + ז (-- + מש ' : ו = 2 / 7 ב : / + | ו ן / / = . | בי / ל . | | 1 ו - ו , . ן ו ב 2 4 7 4 4 4 ר'ר] 2 כו : 1 [ ל | ו . ./ | [ ו 1 ו % שר הו 4 %. [ א זז | . ,1 17 מ . /- | - 3 | 5 | ' יְ 60 + ה א 2 או החו - ה ₪2 |ווש ו וטוט ָ הדוקטור שלכם שמח, שלפחות השנה הוא לא נאלץ לענות למבול של מכתבים העוסקים בהשפעות "באג" 1, או משהו דומה. ההנאות הקטנות שיש בחיים... מה עדיף, "פנטיום"3 או "אתלון"? אני מחפש לוח-אם עבור מעבד מסוג "פנטיום" 3 או מסוג "אתלון", איפה אפשר לברר מידע על לוחות-אם מתאימים ועל איזה לוח"אם/מעבד אתה ממליץ? אתר | מצוין | שאני מכיר נקרא 6 11310 8חזכ 1 (רד. תג זג 5 החוסז. שאר וייש בו סקירות של מוצרי חומרה רבים, כולל לוחות אם והשוואות בין מעבדים של חברות שונות. אגב, אתר זה מכיל גם מאמרים רבים / 3 וויל בנוגע להאצת מעבדים ומאיצים גרפיים, עבור אלו מכם שמתעניינים בנושאים כאלו. בקשר לשאלת הלוח- אם/ מעבד המומלץ, קיימת תחרות רבה בין 10 (מעבדי "דיורון" ו"אתלון") לבין | |טוה1 (מעבדי "סלרון" ו"פנטיום" 3/4). רוב הבדיקות מעידות ש- סאג עדיפים מבחינת עלות וביצועים, אך השוק בארץ עדיין הולך בעיניים עצומות אחרי |16ח1. מה עדיף? תעשו את השיקולים שלכם... חה ההבדל בין כל כרטויםי הקול חמדרת 8 - שמתי לב שבסדרת ה-6/ע1.0! של 6ע6801ז7) קיימים מספר לא קטן של דגמים, ורציתי לשאול מה ההבדל בין הדגמים השונים. בסדרת ה-6צג1! קיימים. הכרטיסָים הבאים: 173 ,ז6ות08)-א ,6ט[4/ !6צ1.1+ - הזשחוז13/]. מבחינת הביצועים הבסיסיים של כרטיס הקול, אין הבדלים ביניהם, וההבדל היחידי מתבטא בתוכנות המצורפות. כרטיסי ה-6ט[ג/ הם הזולים ביותר ומגיעים ללא חבילת תוכנה כלשהי, כרטיס ה - זסות6/8-% מגיע עַם מספר משחקים, וכרטיס ה-23]+ מגיע עם חבילת תוכנה להקלטה ולטיפול בקבצי 3כ1א ‏ ג וכו'. כרטיס ה- וחטחווגוץ מכיל את חבילת התוכנות של ה- זטְווגּר)- א ושל ה- 103+, בנוסף לפאנל קדמי המאפשר שליטה בווליום וגישה קלה אל שקעים של קלט/ פלט. האם לוחות-אם חדעוים מתאימים למארז ה-אזו ולי? יש ברשותי מחשב עם מעבד "פנטיום" 8, ]א 2 זיכרון ומארז 1%/. אני רוצה לשדרג אותו, אבל איני בטוח אם לוח-אם ומעבד חדשים יכנסו למארז שלי. מה קורה כיום מבחינת המארזים? האם לוחות-אם חדשים מתאימים למארז ה-א'1 שלי? כמעט כל לוחות האם החדשים מתאימים למארזי א1ג,. הבעייה היחידה עלולה להיווצר עם לוחות אם/מארזים של מחשבי "מותג" ([361 ₪זהּאטה וכו'). מחשבי מותג מגיעים לעתים עם מארז לא - שגרתי, או עם לוחות - אם מפוצלים. במקרים אלו, בהחלט עלולה להיווצר בעייה, מה ההבדל בין אה ו-פ3א? אני עומד לרכוש כרטיס קול, ורציתי לשאול מה פירוש המושגים 432 ו-%ם, ומי מהם עדיף. כ3ג ו-אגם הם תקנים מתחרים של סאונד תלת - ממדי וסאונד סביבתי. האיכות של תקנים אלו דומה למדי, אך כרגע השוק קצת מעדיף את %/ם מכיוון שחברת |גשזט, היוצרת של כש43, נמצאת בסיבוכים משפטיים. מה הכוונה בכך שהשוק מעדיף את אהםז תמיכה זו מתבטאת במשחקים ובעירכונים רבים יותר. חברת |63זטג, (כ31) לא משחררת מנהלי התקנים מעודכנים לעיתים תכופות, לעומת חברת 6צ1ו1631) (א/ם) שמעדכנת את מנהלי ההתקנים עבור הכרטיסים שלה לעתים קרובות. מבחינת ביצועים, ₪4 עדיף מעט על 30 מכיוון שהוא מתבסס יותר על חומרה. אגב, בשוק קיימים לא מעט כרטיסי קול שמבצעים אמולציה בתוכנה של 437 ,54% או שניהם, אבל זה פוגע בביצועים, מכיוון שהאמולציה מתבצעת בתוכנה ודורשת כוח ץיבוד מהמחשב. שר בשוק כרטיסי המסך קיימים כיום לא מעט דגמים (כאשר כמעט כולם משמשים גם כמאיצי תלת -ממד), והבלאגן | חוגג. כדי להקל עליכם להתמצא בשוק הזה, שכל - כך חשוב למשחקי מחשב חדשים, החלטנו לספק תמונת מצב קצרה של השוק ושל החברות המובילות. לא כל הכרטיסים והחברות מופיעים כאן, אבל השתדלנו לסקר את מובילי השוק. 0רטשט - מאיצי ססטסס/ היו מאוד פופולריים בשנים האחרונות, ומרוב דגמים = כבר קשה לדעת מהו הדגם העדיף עבורנו. דגמי | ה-%00000 | האחחרונים | הם 0 000004 ו-6000. 5500, | 50000 0005וסט/, כרטים ה - 4500 4 סססס/ | מכיל 32%18 זיכרון ומעבד 54-100/י אחד. כרטיס ה-5000 5ססשסס/י מגיע עם 8 זיכרון ושני מעבדי 100-,54/, כרטיס ה-55000 5סט0סט' מגיע עם 604%1₪ זיכרון ושני מעבדי 100--.54/%. כרטיס ה- 6000 0005סס/ הוא החדש ביותר ומכיל = = שא == = חד | 2 - ב - 2 - - = ב מקירת כרטיטי מסך 3 זיכרון (וואו!) וארבעה מעבדי 100- 4), מאיצי ה-00800 אמנם שלטו בשנים האחרונות בשוק, אך כעת התחרות רבה, בעיקר מכיוון גו₪ושצ] ושבבי ה- דאיך וה- 062זס36) שלה, 1 הובוצצ - סדרת ה - ד7%7 מהווה את הדור הקודם של המאיצים של חברת גו8ושצ (לפני ה- 06ז0261:0)), ובדומה ל = 700000 גם בסדרה זו קיימים לא מעט דגמים. דגם |- גוחה דאזך הוא הדגם האיטי ביותר, ודגם ה-01]₪34 2ד7%ך הוא המהיר ביותר מסדרה זו, הופוט4] הוציאו גם סדרה של כרטיסי 1% זולים בשם 164א, שמעבירים את המידע ב-64 בייט במקום ב-128 בייט הנפוץ יותר. כרטיסים אלו אולי מתאימים למשחקים פשוטים, אך משחקים תלת- ממדיים מורכבים ירוצו עָליהם הרבה פחות מהיר מכרטיסי 128 בייט. 6 - סדרת ה-2600866) של חברת גושוטצ[ מהווה את הדור האחרון, כאשר ה- 6118 062זס6267 מהווה את חוד החנית. כרטיס ה-6% 06-08662) הוא גירסה זולה יותר של כרטיס זה - מבחינת ביצועים הוא דומה ל -08זס26) המקורי (ושהיה מהיר למדי), אבל הוא מכיל את היתרונות של הדור החדש, כמו תמיכה בחומרה ‏ של | תאורה | והצללה (.16:1 6זבאו0ת113), הצללה פר-פיקסל ואפקטים נוספים. שימו לב: כרטיסי מסך רבים מציעים כל מיני אפשרויות מעניינות כמו משקפי תלת - ממך (0ז₪6613 32 5158), תמיכה בשני מסכים (או מסך וטלוויזיה), יציאה לטלוויזיה וכל מיני בונוסים כאלו. רציתי רק להזכיר שאנו משלמים יותר עבור אפשרויות אלו, כך שייתכן שעדיף לוותר עליהן ;רוב הסיכויים שממילא לא תשתמשו בה]ן), ולחסוך כסף. 8 ש ה | | 14 1 ₪ נת; ל ם בב :ז עיו יחו , זמ חשב . נפלו, חן = 2% - / לאוורר טסו 0 | ב" ₪ ו תקליטור לא עולה, המאוז הש 1% קולות | 2 - ו ₪ ד | . יו , שי יז / חר [ול. / -=ו = ו . 0 6 וו וח ]וו 9 2 "ו ;הי -. /. ו לש * 7 א- 7 = 6 זוסחיזסוחו מאת: גיל שנברג [61/15100.066.1ח0)הקווק הווירוםים תוקפים עונית אני לא יודע מה אתם מרגישים, לי זה כבר נמאס לחלוטין, אבל חובת הדיווח מחייבת אותי, אז הנה זה בא: החורף מגיע ואיתו הקור, השיעול, הנזלת וכמובן הווירוסים, כשהפעם מככב ווירוס "הפלאש". כמו כל ווירוסי התולעת שתקפו את מחשבי העולם בחודשים האחרונים, גם ווירוס ה"פלאש" מצטיין ביכולות השיווק העצמי שלו;: הווירוס משתמש בתוכנות הדואר של "מייקרוסופט" - אססווט0ס ו- זכ א אסס!1שכ) ומפיץ את עצמו בצורה אוטומטית לכל הכתובות בפנקס הכתובות. ווירוס ה"פלאש" נקרא כך בגלל הכותרת שהוא יוצר באי מיילים שהוא שולה: "6ווסוח 1135 שה ואססח5 ]טזט ". להידעת ה האי מ עם הווירוס מצורף הקובץ 6א6.6צ69811זט. ברגע מאת: רותם כהן הכתבה שבפניכם מוקדשת לסמנים, לאייקונים (צלמים, בעברית נכונה) ולסתם גיפים (קבצי =021)) מגניבים, לתפארת מחשבי ישראל. או ישבתי לי והתחלתי לחפש סתם אתרים מזדמנים והגעתי לאתר וח6.60ה0?ו6וחסט. ואואו. האתר, המעוצב בקפידה בפלאי הטכנולוגיה של הרשת, מכבד את הנכנסים אליו במנה גדושה של סמני עכבר חביבים שמי יודע, אולי תזדקקו להם מתישהו. כמו כן, אפשר להוריד מהאתר את הקוד של סמנים חביבים מאוד ולצרף אותו לאתר שלי! לסמנים אלה מצורפת תוכנה חביבה מאוד המאפשרת את שמירתם במחשב. אמנם זוהי גרסת דמו, אבל היא עדיין מספקת את רוב האפשרויות, כמו שמירת סמנים, הודעות על סמנים חדשים ועוד. ניתן להורידה מהאתר: 16 הת סט. 5165 15 סש ארי עוד מקום ממנו אפשר להוריד סמנים הוא: [וחזחה. ז זט וח סש רת ז6ז]. הסו15יזסת אז ראיתי, הורדתי והתפעלתי, מה עכשיו? מה אם אני רוצה להכין בעצמי כמה סמני עכבר מגנובים? "אין בעיה", ענה לי קול משום מקום, "השתמש בכל תוכנה ליצירת אייקונים (כמו ס[ששתהסזסוות), כאלה אפשר להשיג ב- ותסט.פאוסטנ. שש ו, ב - הזס0.6בס1ת סט טשש, או בכל אתר הורדות אחר, וצור תמונה". כוח חזק משך את ידי ואמר- "במקום לשמור את יצירת המופת הזו כקובץ 1062", עיניי התכווצו בבהלה, "שמור אותו כקובץ ₪!1?)", פי נפער בתדהמה," וזהו זה". וואו! וכדי שתוכלו ליהנות מכל האייקונים האלה, איגדתי טונות של אתרים (טוב, רק כמה גרמים) ורשמתי אותם עבורכם, הנה ההוכחה: הזו 6/1605 6ות 6616 תסו18וטח ההמערר שריה התמממממענטה -אמאה. == ו שהקובץ המצורף מופעל, הווירוס מתחיל להפיץ את עצמו וכן מעתיק את כל קבצי ה- :21 וה- 102 שבמחשב לספרייה הראשית בכונן ?). בנוסף לכך, הוא מוסיף לכל שמות הקובץ טקסט האומר: "זה הזמן לעבור ללינוקס" (מערכת ההפעלה החופשית המצוינת). מעבר לרמז שבשמות הקובץ, הווירוס מצרף קובץ טקסט שמעביר את המסר המלא. המסר מגיע מהאקר בשם "פינגווין". ההאקר מוסר שהיה יכול לעשות נזק טוטאלי אם רק רצה בכך, והוא מוסיף את רשימת הקבצים שהועברו, כדי להקל על המשתמשים לסדר את העניינים מחדש, הנזק הממשי שהווירוס הזה גורם הוא למערכות הדואר של חברות גדולות, שיכולות להינזק מכמות הדואר המטורפת שווירוס תולעת יוצר. נזק נוסף נגרם למחשבי משתמשים שאינם יודעים להחליף שמות קבצים ולהחזירם למקום, וכולנו יודעים מה כונן *6 מפוצץ עושה למערכות הפעלה מסוג פ'אוס0חו, לסיכום, להיזהר ולשאול שאלות, כי האויב נמצא ב - פוחסותוסהּ11הּ. = האהאשששה. שמחה == = == - בה השש העשה ימר -- 0 === = -/ / פןי), אייקויס ואי ו 60% גווס או ההסט. 110 טרסכ ש, אוו התסט. ההכ]]ט. או הסט זב [סס6. א הטש 513110--תס1!ה רתותה. ארגראי החסט. אח₪115. או והנה תוכנות ליצירת אייקונים (וגם סמנים) חביבים (אפשר למצוא בכל אתר הורדות או באתרים המצויינים): 0 קההסזטוז 1 120 160](ותס6.)ו1סתסשו. ארארו) בעוד מתקפת הפלאש המתקדם כובשת כל תחום אפשרי באינטרנט, מתחבאים בצללים פליטים שאין להם מקום בעולם החדש- הגיפים, אותם קבצי אנימציה פרימיטיביים שפארו פעם את אתרי האינטרנט הפופולאריים ביותר עם 16 הצבעים שלהם. אז לא! אני אוהב את אותם גיפים חמודים ומסרב להכיר בכך שאין להם מקום ברשת החדשה והמתקדמת שלנו. אז למען גיפ ימיני בל ישכח, אנא שטפו עיניכם באתרים הללו שאין להם שום כוונה (אני מקווה) לוותר על קבצי הענתיקות האלו. לאחר מכן, צרו כיד נפשכם גיפים ואנימציות. אני אשמח לקבל כמה, ואולי אפילו נקים את עמותת "הגיפים לשלטון". אותם אתרים שנמצאים למעלה, בחלק של האייקונים, מכילים גם גיפים. התוכנה המצוינת והפופולארית ביותר היא 561 5100160חס:) 11 ), להשיג בכל אתרי התוכנות הקרובים הח 6 זה מאת: עינת ברקן משום מה, דווקא ערפד, המפלצת האהובה עלי, לא תפסה תאוצה אף פעם בארץ. אני מוכנה להודות בפה מלא שאני מאמינה במפלצות. יש כזה דבר 7 מפלצות, ואני אישית ראיתי כמה כאלה במהלך חיי. לא משנה מה תגידו, הן קיימות מבחינתי וזה מה שחשוב. זו עובדה ידועה שאם תאמינו במשהו הוא יתקיים ואם לא, אז לא! אז יש כאלה שבוחרים . להאמין ‏ בפיות, חונו = "זה גורם לי תמיד לחשוב - מה יהיה אם אני אתקע בערפד מגן-דוד, האם זה על דדרקולה שהוא אחד הערפדים בחרתי להאמין במפלצות. היא מסורבלת מדי ולכן לא מקובלת?! עוד שיטות בהן נעזרים הם המים | הקדושים, עוד מנהג נוצרי - כידוע, כל | ילד נוצרי נטבל במים קדושים ואז מוענק לו שם שיהיה מקובל גם על האלוהים. למים הקדושים ישנן עוד פונקציות בכנסייה וגם בעולם מחסלי הערפדים, קצת מהמים האלה וכואב להם נורא! שום זו גם דרך, למרות שהיום כולם טוענים ששום בעצם מאוד בריא, אבל כנראה לא למי שכבר מת. באינטרנט יש ימבה חומר על ערפדים וגם אחת המפלצות המרתקות והמצמררות | 'ה'ה יעיל באותה מידה, או שמא צורתן | המפרסמים ביותר בעולם. ביותר שקיימות היא הערפד. ערפד לא של מגן הדוד היא מסורבלת מדי |לכן | **ר כה לדוגמא הוא: לא מקובלת?!" עינת ברקן מנסה להסתבך עם כוחות האופל. - כל כך מתקשר לדת היהודית, אלא לנוצרית, וזוהי אולי הסיבה העיקרית שלנו היהודים קשה קצת להתחבר למפלצת ה"חביבה" הזו. הרעב לחיים ערפד הוא בעצם מישהו שמת, אבל מסיבות אלו או אחרות (אולי הוא היה רעב בדיוק לפני שנפטר), קשה לו לנוח על משכבו בשקט. לכן הערפדים נוהגים לצאת החוצה בלילות לחפש קורבנות, ומסכן מי שנופל לידיהם, כי גורלו יהיה רע ומר, כל דמו ישאב בתאבון רב ע"י הערפד והוא ימות או שיהפך לערפד בעצמו. אם תשאלו אותי, עדיף למות. אגב, לפי הסיפורים האלה ולפי חישובים קלים שעשיתי, בערך כל אדם שלישי שאתם רואים בלילה הוא ערפד, אז אם מישהו מתקרב יותר מדי לצוואר שלכם... אני אישית הייתי בורחת במיקרים כאלה. מדריך לצייד המתחיל לערפדים יש חולשות רבות! קודם כל הם יכולים לפעול רק בלילה. ביום, לפי מה שהבנתי, הם נשרפים ומתפוררים. לצערי, עדיין לא ראיתי את זה קורה. ישנן גם דרכים להילחם בהם, ומי שצפה בסדרה הבלונדינית: "באפי ציידת הערפדים", כבר בטחה למד כמה טכניקות, כשהנפוצה היא להצטייד בצלב עץ שיוכל לנעוץ בערפד העוין. צלב הוא סמל מאוד משמעותי בתרבות הנוצרית, ועליו, כפי שאתם וודאי יודעים, צלבו 37655.0 1061 !]כ האר האתר מכיל עובדות על ערפדים, איך תוכל לזהות ערפד אם הוא ילך מולך ברחוב וחומר על דרקולה או בשמו המלא: הרוזן דרקולה! עוד אתר מצמרר הוא: .0116 אראו באתר זה תמצאו בין השאר עדויות של אנשים מסכנים שכן זכו לראות ערפד (לצערם). יש מידע על ספרים העוסקים בנושא וגם הם מנסים להסביר מהו בדיוק ערפד. איך נוכל להתעלם מבאפי, שבעצם העלתה את נושא הערפדים לסדר היום. ולכן, הנה לכם אתר לדוגמה, אחד מיני רבים הנמצאים ברשת ומתייחסים לסדרה: ה 6. 1 כ הררה זהו האתר הרישמי של הסדרה, הוא עשוי יפה מאוד, משעשע לעת שיעמום וטוב לחובבים. עוד אתר די מדליק הוא אתר למעריצי הסדרה בארץ: /ץ1וטחסו161615 /ותסט.26001116%. שאו 9 הווא עשוי מצוין ועַם הומור, ולמרות שאני לא מעריצה של הסדרה, נהניתי לבקר בו. ואתר אחד לסיום קשור לאחד הסרטים שהביאו אותי לחרדה אמיתית בקשר להמצאותם של ערפדים, והוא הסיבה שהתחלתי לחשוב ברצינות על אנשים ששותים דם. הסרט נקרא: "ראיון עם הערפד" ובאתר זה תוכלו למצוא את התסריט, אך אל תקראו אותו לבד! /)6ח.%חו[ה6.631בתסת [וחזת. או16 שוח זא [6- ובכן, מפלצות קיימות וגם ערפדים. אתם לא ו 6 5 <> [ א לבתיכם/ מחשביכם. / את ישו. זה גורם לי תמיד לחשוב - מה יהיה אם אני אתקע בערפך | חייבים להאמין לי, אבל אם פתאום יתקוף אתכם אחד - תזכרו שהזהרתי "ו | מגן - דוד, האם זה יהיה יעיל באותה מידה, או שמא צורתו של מגן הדוד | אתכם. > מאת: עינת ברקן כואו ניזכר רגע בלהקה שגרמה לנו להרבה רגעי נחת בשנות ה-80 וה-90 - משינה! היה למשינה שיר שאהבתי במיוחד - "אני רוצה, אני רוצה מכונית". בנות, גם אתן יכולות לשיר את זה בלשון נקבה, ועכשיו כולם ביחד.... איזה יופי! יש פה מישהו שלא רוצה מכונית? שיסגור מיד את העיתון, יעמוד בפינה ויחשוב על זה! כולנו רוצים את הכלי הנפלא הזה. כל חיינו קשורים בכלי תחבורה זה או אחר ויש כל כך הרבה סוגי מכוניות. לפני מספר חודשים הייתי בפריז וראיתי שם את המכוניות החשמליות. הן קטנות, מקסימות ואפשר להחנות אותן לרוחב. זוהי דוגמה מצויינת לכך שעולם המכוניות מתקדם קדימה, לא רק בכך שהוא מפתח מכוניות עם מהירות יותר גדולה, אלא גם בחפשו אחר פתרונות מעשיים לבעיות כמו החנייה בעיר. עלילות עינת בעיר הגדולה . ד תמיד | גרתי בת"א, | מה לעשות, ‏ יש כאלה שיראו בכך יתרון ויש כאלה | שזה יחשב חיסרון בעיניהם. תל אביב, כמו כל עיר מכובדת, פקוקה ברוב שעות היום, הרבה מאוד מכוניות עוברות בה בשעות העבודה, וכתל אביבית לא קשה לי להבחין מהי המכונית המועדפת כיום על הישראלי הממוצע: "ההונדה"- אוטו משפחתי, | לא מלהיב במיוחד, ובכל פעם שאני שואלת מישהו: "אבל למה הונדה"? | הוא עוטה מבט רציני ומבין בעיניו ואומר: "הונדה היא מכונית מאוד אמינה". מי אני שאחלוק על כזו אימרה?! בפעם הבאה שאני אצטרך ערבים בבנק, אני אפנה לאיזו "הונדה" ברחוב, וכמו שכבר ציינתי לא חסר כאלו. אז לכל חובבי היפניות האקזוטיות שביניכם, הנה האתר הרשמי של "הונדה" המתעדכן בכל יום. יש בו כל המידע שרק תרצו על המכוניות שהיא מייצרת, כולל תמונות כמובן, אז לרשותכם ולשימושכם: ותסס.ה החסה אואו/ו, עוד תופעה שמציקה לי היא תופעת ה"לנד רוברים". חס וחלילה שלא תבינו אותי לא נכון, המכונית היא מדהימה עם ביצועים מדהימים, הלוואי, הלוואי, הלוואי ואני אקבל לפסח אחת כזאת בדיוק! (לא מציאותי). אבל עם כל הכבוד, אני עדיין לא גיליתי את הגבעות, את ההרים ואת המדרונות שיש בתל אביב המצדיקים מכונית כזאת. לא חבל? תנו לי ואסע עם המכונית למקום עם הרבה הרים, ואני אנצל את "הונדה היא מכונית מאוד אמינה". מי אני שאחלוק על כזו אימרה?!ו בפעם הבאה שאני אצטרך ערבים בבנק, אני אפנה לאיזו "הונדה" ברחוב". עינת ברקן מחליטה להסתבך עם יבואני הרכב בארץ המכונית | עד תום. מוכרחים להודות בעובדה ש"לנר רובר", עם כל אהבתי אליה, מבוזבזת בתוך העיר. אם כבר | קניתם אחת | כזאת, צאו | החוצה, 2 4 הריחו את -- המרחב, תנו לה לרוץ. מי שמעוניין בכזו מכונית ומוכן לטפל בה כראוי, מוזמן להציץ באתר הבא: ותסס.ז6שסז0ח13. אואואי. קשה להיכנס לאתר הזה בלי שהאדרנלין יקפוץ למעלה, תוך חצי שנייה (באחריות) אתם עולים על ה"לנד רובר" של השכנים ויוצאים לקרוע את השטח (כלומר את מגרש החניה הסמוך). אז תיהנו, תבלו ותספרו לי איך היה. מעבר לאוקיינוס אני בטוחה שלכל אחד יש את הפנטזיה הזו לשבת באיזו מכונית ספורט מדהימה, הרוח מעיפה את השיער אחורה, האוויר מכה לך בפנים והאושר נוזל לך מהאוזניים, אתם נעמדים ברמזור אדום, המנוע משמיע קולות רכים של חתול מתפנק, הרמזור מתחלף לירוק, אתם פורצים קדימה לפני כולם, בלי שום קושי, בלי להתאמץ. אח, הפנטזיות האלה, יום אחד אני אשקע לתוכן ולא אצא החוצה! כמו כל דבר ברשת, לא חסרים אתרים על מכוניות ספורט, אבל כדי שלא תתאמצו יותר מדי הנה דוגמית קטנה לאתר כזה: 8ז8008.0.אואואו. זהו אתר של מועדון מכוניות ספורט באמריקה. לא חסרה שם אינפורמציה על סוגי מכוניות, על מרוצים, טיפים איך לתחזק את מכונית הספורט הבאה שלכם ועוד ועוד. למי שיש כבר אחת, נא ליצור איתי קשר במערכת. נושא המכוניות תופס מקום רחב ברשת, רק תקלידו את המילה זגס במנוע החיפוש האהוב עליכם ומיד תקבלו חומר לעבור עליו למשך שלושים השנים הבאות, אז בהצלחה! ואנא עיצרו בתמרור עצור! שק 8 | ו" מאת: עינת ברקן | מ א לילה, שקט, חושך, והירח מאיר מלמעלה. יש כמה דברים קבועים בחיינו ואחד מהם הוא הופעת הירח כל לילה. אול" זו הסיבה בגללה בימים קדומים יותר, כשהמדע לא היה מפותח כל כך, ליקויי ירח תמיד ניבאו דברים רעים. הקבוע הזה, שכולם סומכים עליו, היה מתערער. אני חושבת שבבזוקה הראשונה שלעסתי, היה כתוב בעתידות שבגיל 21 אני אגיע לירח. מאז אני מחכה. בכל בזוקה שניה בערך שאכלתי, היה כתוב אותו הדבר, אז זה בטח לא צירוף מקרים. גיל 21 הגיע ועדיין לא הגעתי לירח, אפילו די להיפך - זכורה לי יותר הרגשה של שקיעה באדמה, אבל זה כבר סיפור אחר... בכל אופן, אני כן רוצה להגיע לשם רק כדי להרגיש איך זה. תארו לכם לדרוך על הירח, ושטביעת הנעל שלכם תישאר שם לעד. זה יותר טוב אפילו מלהטביע את הנעל שלך באיזו מדרכת מלט באמצע תל - אביב. הייתי רושמת את השם שלי שם בגדול, עם סמיילי ענק בסוף, כך שכל החייזרים ביקום יראו! היום, בעולמנו מלא הגירויים מסביב, אנו מפספסים לפעמים את העולם האמיתי שהיה קיים כאן אפילו לפנינו. הירח זה לא משהו שהאדם המציא או גילה, אבל הוא בהחלט שווה התייחסות. כל העולם צפה בהתרגשות בנחיתה על הירח, מאורע שהוגדר כאחד הרגעים הגדולים של האלף, מעין צעד ראשון לכיבוש החלל. מאז הירח עשה סיבובים רבים סביבנו ונחיתה על הירח כבר לא נחשבת לביג דיל. אבל בשבילי, האדם הפשוט, אם ישימו לי עכשיו חליפה וקסדה על הראש ויטיסו לירח, זה יהיה הדבר הגדול ביותר בעולם, סליחה, ביקום! כיוון שאף אחד עדיין לא הציע לי לנסוע לירח, האפשרות הפשוטה ביותר שלי להתקרב אליו היא כמובן דרך האינטרנט. בשביל ההתחלה הלכתי לאתר בו אפשר לראות את כדור הארץ כאילו עמדת על הירח. האתר מרהיב ומתעדכן בכל יום, יש בו הרבה אפשרויות צפיה מכל מיני כיוונים, וישנה מפה של הירח עליה ניתן לבצע זום כמעט בכל מקום. האתר נמצא ב: [ותזז.61ה13כ/ 6/6316 ט13והמהווס]. שוא, למרות שאני מסתכלת על הירח יום יום, אני מוכרחה להודות כי כמות האינפורמציה שאני יודעת עליו היא די מעטה. חוץ מכל מיני עובדות הידועות לכולם, כולל לאחיין שלי בן השנתיים, מאגר ידיעותי מצומצם. באתר הבא יש הרבה עובדות על הירח, הוא כתוב בשפה פשוטה ולא מקצועית, כך שהכל מובן גם לאנשים לא ממש פיסיקאים (כמוני למשל). האתר מלווה כמובן בתמונות, כך שאם התעייפתם מהמילים, ישנן התמונות להתנחם בהן. בקיצור, יש תקווה גם לאנשים פשוטים כמוני להחכים, ;ב ק א הד | הו 0 להיפך, זכורה לי יותר הרגשה של שקיעה באדמה, אבל זה כבר סיפור אחר..." עינת ברקן משתפת אותנו בתחושות ההחמצה בחייה אז בבקשה לכו והחכימו: |וחזח.3תט615/1תה[ק6חח/שיזס. 5605 אואראה, רציתי לבשר לכם גם שאם אי פעם תגיעו לירח, אתם מוזמנים לבקר כי אני, גבירותיי ורבותיי, בעלת חלקה על הירהח. כן כן, תקנאו כמה שאתם רוצים. דמיינו אותי יושבת בתוך הג'קוזי בגינה ומסתכלת על כדור הארץ- איזו פסטורליה, אלו הם החיים הטובים. אם גם אתם מעוניינים, זו לא ממש בעיה וזה גם לא כל כך יקר - בערך 100 שקלים חדשים כולל משלוח של הפרטים. זו יכולה להיות מתנה מדליקה- תפתיעו את אמא עם חלקה על הירח, ותסבירו לה שזו השקעה לעתיד. אז קדימה, אולי נהיה שכנים, ניתן לקנות ב: וחסס.קסהפתססהח. שיאו ותאמינו לי, לי זה עלה יותר! יש אנשים בעולם המפקפקים כנראה ביכולתנו להגיע לירח, הם מאמינים שהנחיתה על הירח היתה מפוברקת לחלוטין, ושזאת היתה מעין תרמית גדולה של ממשלת ארה"ב. ובכן, אם אתם רוצים לשמוע את דעתו של אחד מהם בקרו באתר הבא: /החסש.ה616וחה--6תו61רתרוכן. אראו ₪ - ססות האינטרנט נותן לי לפעמים את התחושה שהכל אפשרי, שגם אני שותפה לכל מה שקורה ביקום הזה, ואפילו לירח אני יכולה כמעט להגיע בזכותו. באמת שווה לשלם חשבון טלפון מנופח רק בשביל זה! ו.] אוסנות כמשחלו מאת: עינת ברקן כשהייתי צעירה - וזה היה ממש לא מזמן - אומנות היתה מילה מאוד יפה. בדרך כלל היתה קופצת לי לדימיון תמונה של מוזיאון והמון תמונות על הקיר ו... שקט, חייבים להיות בשקט, אחרת חס וחלילה התמונות יתעוררו, או יקרה להן משהו נורא ואיום והכל יהיה באשמתי (כן, היו לי הרבה פראנויות כשהייתי קטנה). כשגדלתי קצת רציתי מאד לצייר, אז אמא שלי רשמה אותי בגאווה לחוג ציור, ואחר כך היתה תולה את הציורים שלי על הקיר. עד היום אני נכנסת הביתה ומייד רואה את הכד שציירתי בכיתה גימל תלוי לו על הקיר, כאילו היה לפחות ואן- גוך. אבל לצערי גדלתי (אגב, זה קורה לכולם, כולנו גדלים בסוף- חוקי הטבע), ומאז גיליתי שאומנות זה הרבה דברים, ושציור ופיסול זה חלק מזערי בתחום הנקרא אומנות פלסטית. אומנות נמצאת בכל דבר מסביבנו- מי לא מכיר את המחשבים של "מקינטוש" המעוצבים בצורה צבעונית ושונה? זו אומנות! הכל מסביבנו הוא סוג של אומנות, ולא צריך מישהו שיגדיר לנו מהי אומנות, היא אינה ניתנת להגדרה ואתם יכולים לצטט אותי, אומנות אי אפשר להגביל, היא נמצאת בכל מקום, מתחדשת ומשתנה כל הזמן. לגלות מקומות חדשים האינטרנט הוביל את האומנות למקומות חדשים. הרשת, מעצם היותה רשת, מקושרת לכל מקום ובכל זמן, מה שהופך את האומנות מדבר יקר המתקשר לעושר, לדבר יומיומי, זמין וכייפי. ואולי החשוב מכל- האומנות | הפכה | להיות אינטראקטיבית. מכירים את הביקורים עם הכיתה ועם המורה נחמה במוזיאון ואוי ואבוי לילד שינסה, רק ינסה לגעת באיזו תמונה? מבט נרגז מצד איש הביטחון, עונש מהמורה ומכתב להורים. לא חבל? מישהו עבד קשה כדי שאנשים יהנו, לא יפחדו! פה טמונה הגדולה של הרשת - בסביבה שלה מותר ואפילו רצוי לגעת. האומנות באינטרנט היא לרוב מעין משחק- רק תבוא ותיגע, הם מתחננים לזה! תבוא, תנסה ותגלה שזה כיף! אתר אחד לדוגמה, אומנם לא משתף אותך באופן אינטראקטיבי, אבל בהחלט גורם למחשב שלך להשתגע לחלוטין. אל תיבהלו אוסוקוית כרטות בשתיכנסו,| אני מזהירה מראש שזה יראה כאילו ווירוס אכזרי במיוחד תקף את המחשב שלכם. זה מדהים ומוציא אותך לרגע מהריבוע הזה, ומהקונספט הרגיל | שאנחנו רגילים לראות על המסך. מאוד מרענן: קז1₪.[001.0. אראו אומנות מודרנית = משפחה מאושרת אחד האתרים שהכי נהניתי בהם הוא! 60 31 "6 5 ור 7 המקום הוא פשוט צעצוע "מכירים את הביקורים אחד גדול, ואתה צריך עם הכיתה ועם המורה להשע" את אתה ללח . נחמה במוזיאון ואוי ואבוי | שר לילד שינסה, רק ינסה עצמים כדי לעבור הלאה, | מספר האפשרויות גדול, הכל לגעת באיזו תמונה?" . עינת ברקן מעלה זיכרונות : עדכני, צבעוני וסוחף. אני לא מתביישת לומר שישבתי מודחקים מהיסודי חצי שעה מול המסך, לוחצת על דברים ומידי פעם צווחת צווחות קטנות של שמחה ושעשוע. אבא שלי לא הבין מה קורה, בא לבדוק ומהר מאוד גם הוא "נשאב" לתוך האתר. כך ישבנו לנו שנינו מצחקקים באושר כל פעם שלחיצה שלנו הובילה להתרחשות נוספת על המסך, רק התמונה הפסטורלית הזו של אב ובתו משחקים יחדיו שווה כל דבר! שלום לתמימות האתר הבא משלב מוטיבים ילדותיים עם קצת ציניות, כך שאם התמימות עדיין בנפשכם, אתר זה לא ימצא חן בעיניכם. גם כאן העניין הוא שאתם מפעילים את האתר שנע בין מסכים שונים באמצעות בחירה שלכם. השימוש הוא בנושאים כגון: בובות, צעצועים, פלסטיקים, ממתקים, אבל עִם אימרות מאוד מציאותיות וציניות. האתר מאוד צבעוני ומאוד מושך - ניגוד מושלם אולי למה שהוא מנסה לומר. מומלץ מאוד, אבל כמו שאמרתי קודם, אם התמימות עדיין שורה עליכם, התרחקו ממנו כמו מאש, שלא יקלקל אתכם. הכתובת המדוייקת היא: 1" 0 ]ה ח91. 60 או, לסיכום, אומר זאת: אומנות יכולה להיות כיף אחד גדול, היא יכולה לגרום להנאה ולשמחה. הרשת עוזרת לנו להפיץ את האומנות ברחבי הגלובוס ומשילה ממנה את מעטה הריחוק שנצמד אליה. הרשת משופעת באתרים כאלה, וכל יום אלפי אומנים אחרים מנסים את מזלם. אז עשו לי טובה - התחברו גם לאומנות לפעמים. איך אומרים? "אומנות מעשירה את הנשמה". לקרזא, לכתוד זלשחק בכף היו מאת: גיל שנברג "וויזורים" נחתו בארץ? - חלק 2 נו, מה קורה?! כולם מדברים על העובדה שה"וויזורים" מיובאים לארץ ויעלו "רק" 1800 ש"ח (שזה כמעט פי שתיים מחו"ל) ואין סימן בחנויות. פניתי לאתר של המפיץ ואין איזכור, רצתי לחנויות הרשתות המובילות (שמותיהן שמורות במערכת, במגירה העליונה של המקרר, ליד האבוקדו), ואף מוכר לא ידע על מה אני מדבר. באתר "פלונטר" [ טסוק כבר מציעים את ה"וויזור" למכירה, אבל אני רוצה לראות, לחוש, לגעת. אנשים ניגשים אלי ברחוב ושואלים אותי - "גיל!, איפה ה"וויזורים" שהבטחת?" ואני אומר להם, שהמודל שהגיע לארץ זה הדגם השקוף בצבע אוויר, ושהוא מחכה להם על מדפי החנויות המובחרות. תוספים חדשים ל"וויזורים" אם קראתם את המדור בחודשים האחרונים, אתם כבר יודעים מה זה "וויזור" (מחשבי כף היד המקסימים, העובדים על מערכת ההפעלה של "פאלם", ויש להם חריץ הרחבה מיוחד המאפשר להם להפוך לכל מיני מכשירים אלקטרוניים בעזרת כרטיסי הרחבה... ותודו שאלה היו הסוגריים הכי ארוכות שראיתם ב- ‏ 17//), איך שלא יהיה, אחרי שכבר ראינו תוספים לזיכרון, למשחקים ואפילו מודמים ל"וויזור", חברת "האנדספרינג" ושותפותיה לפשע הכריזו בגאווה על מספר תוספים חדשים ל"וויזורים" שלהן. חלק מהתוספים כבר מוצעים למכירה באתר החברה, וחלקם רק בתכנון. רשימה חלקית לפניכם: 01507 ₪/61016וג. - ה"וויזור" מדבר אליך תוסף מפתיע זה מקנה ל"וויזור" יכולות השמעת קול בטכניקה מיוחדת, החוסכת מאנרגיית הבטרייה של ה"וויזור". התכנים הקוליים יבואו מהאתר וחסס.01016ט, והם יעברו ליחידה בכל סינכרון. התכנים באתר כוללים הקראת חדשות בנושאים שונים ואפילו ספרות. לתוסף יהיו 16 מגות של זיכרון, הנותנות 4 שעות תכנים קוליים בפורמט המיוחד של 630 6|סוט. בקרוב. ר- וחה[1הו]1 - 173 לבעלי ה"וויזור" מי אמר שאי אפשר לשמוע מוסיקה במכשירים המבוססים על מערכת ההפעלה של "פאלם"? לאחרונה יצאו שני תוספים המאפשרים שמיעה של קבצי 3( ואחרים, על גבי מחשבי כף היד של "האנדספרינג". ה כ זיכרון, ל"מיניג'ם" . 0 2 או 64 מגות של זיכרון | ₪ ול"סאונד גוד" יש 64 מגה. ה"מיניג'ם" גדול יותר פיסית, והוא בולט מחוץ לשטח ה"וויזור". לשני התוספים יש כפתורי שליטה על מסך ה"וויזור" וגם על התוסף עצמו, ושניהם באים עם אוזניות איכותיות. ה"מיניג'ם" הוא יותר מנגן 3, כי הוא גם מאפשר תצוגת תמונות ואכסון מידע רב על הזיכרון שלו. בניגור ל"סאונד גוד", המגיע עם זיכרון קבוע, ה"מיניג'ם" משתמש בכרטיסי מולטימדיה הניתנים להחלפה ולשדרוג. לעומת זאת, ה"סאונד גוד" עומד לקבל שדרוג - מתאם מיוחד עם בטרייה אחת, שיאפשר לבעליו לטייל עַם הנגן הקטנצ'יק הזה ברחובות, בלי ה"וויזור". [1018 - מקליט הודעות ל"וויזור" "טוטאל ריקול" הוא בעצם מכשיר הקלטה דיגיטלי (כמו טייפ מנהלים) שמתחבר ל"וויזור". כשהתוסף הזה בתוך ה"וויזור", אפשר להקליט שעה וחצי של שיחה (על גבי 16 מגה) . כל הקלטה מופיעה מיד על מסך ה"וויזור", וניתן לתת לה שם ולאכסנה בתיקיות הגוניות. הבעיה היחידה היא שהמראה הצבעוני של ה"וויזורים" לא כל כך הולך אצל מנהלים - במיוחד לא אצל אלה האוהבים להשתמש בטייפ הסוז8ז5ץם! ד ד % 7 , = - ו - 0 הקטסח] 1סצ 15 0!זס/\ סחז קונסוליית ה"פלייסטיישן" לא החזיקה ברשותה בזמן ו שהצליחו לרתק אותי ו החלק |[ | ו ו והפטטה:" הגיע אליי. המשחק, כמו הסרט, הצליח לסחוף ל ב ו ל ו ל מזמן ממסכי הקולנוע, ורק עכשיו, כמעט שנה אחרי, מגיע המשחק. גם "מחר לנצח", החלק הקודם, סבל מדחייה כזו, מה .- הפריע לו היות בין המשחקים הנמכרים ביותר השגה ב"פלייסטיישן". המשחק בנוי לפי אותו קו עלילה של רי גי ישמ יי < הלה[ שי יי | קצר = שו ווידאו מהסרט, המסניר ‏ את העלילה. בך תוכלו ליהנות פעמיים: גם | מהמשחק וגם מהסרטון. מפתחי המשחק השתמשו בסרטונים כקטעי קישור בין השלבים, דבר שנועד למקד את המשחק רק בסצינות > האקשן ולא בכל שטות שבונד עושה בסרט; חבל רק ש- .₪ הורידו | את סצינת מרדף הסירות המתרחשת בנהרות ספרד, שלב שיכול היה (וו <1- נוי יר << מקרה, מרדפי השלג ו יי ו איטיים, והדגש הוא יותר על היריות ולא על הגלישה. ₪ גאדג'טס בשירות הוד מלכותה האינטליגנציה המלאכותית במשחק לא כל כך מתקדמת: אם למשל ₪ תתכופפו במרחק של כמה מטרים מהאוייבים, הם לא יבחינו בּכם ותופלו לבצע בהצלחה את מה שאתם זוממים, אפילו לרוץ מאחוריהם מבלי שהם יבחינו בכם. מה שעוד מעצבן במיוחד הוא, שכאשר יורים בשומר סם הרגעה, הוא נופל לכמה שניות ואחר כך חוזר להתקיף אתכם במלוא הטרץ, מבלי שפעוקה זו תעזור לכם. הגאדג'טים הם מרכיב חשוב באמצעי הלחימה של בונד. השכלולים החדשים שג'יימס מחזיק ברשותו כוללים משקפי אינפרא אדום, טלפון מחשמל, עט המסוגל לשבש גלאי מתכות, סורק טביעות אצבע וכרטיס אשראי שפותח דלתות. כל השכלולים הללו יעשו לכם את החיים הרבה יותר קלים במשתק. בין הנשקים ניתן למנות את אקדח ה- א2ק2, רובה צלפים בעל כוונת אופטית ועוד מבחר רב של רובים אותם תשיגו בהמשך, אחת הבעיות המתעוררות עם מבתר הנשקים היא שייקה לכם זמן רב מדי בעת החלפת נשק אחד בשני, כל התהליך הוא - מסורבל. אתם | יכולים לבחור | נשק באמצעות ידית בוי יי ל דרך התפריט מש לדוי ו בחירה מרשימה), או בחירה באמצעות כפתור הריבוע או המשולש. מה עם אוייבים חדשים? ו במשחק סובלת גם היא ממספר הפרעות, למרות שיחסית המשחקים ל היא נראית טוב. הדמויות במשהק א מרובעות והן לא סּבלות יי ור יי מבחר האיייבים מצומצם מדי, ואתם תפגשו את אותן דמויות שוב לחשוב שאתם נלחמים כל הזמן באותם אנשים. בו הדמויות מתות הוא כבר סיפור אחר- הדמות ה שלבים על הרצפה ואחר כך נעלמת. לפעמים 0 מאיזה מעקה אל הריצפה ואז יחליטו להיעלם - הפ בהתחלה הסתכלתי על ב ולנצח, אבל מהר מאד זה עלה לי -- ו אוד לצי 0 לנ ל 0 תצפו בונד, במקומו תוכלו לש טוב, ואם יש לכם טערכת סאונד המחוברת ו תוכלו לשמו; את כדורי היריות שורקים מסביבכם. נעימת הנושא של הסרט מתנגנת ברוב השלבים, אבל אחרי זמן רב של משחק היא מתחילה להישחק ולהימאס, למרות שעשו לה גירסו אווווש)]. הוד מלכותה ביקשה מסוכן המוסד הקשוח, צחי הופמן, ש"יעשה טובה" וישגיח בשבילה על בונד, ג'יימס בונד. העולם כנראה לא מספיק גדול בשביל שניהם לפי רעתי, ניתן ה ל צוד כמה שירים, כדי לגוון את האווירה, פסקול סרטשי בונד שופץ ש רים = לפ ₪ (ראו נע וי מ ב מ ו יי המשימות כאמור, המשחק מכיל ‏ 10 שלבים המסודרי לפי מתכונת הסרט ומתרחשים באיזורים ש בעולם: איסטנבול, צוללת רוסית המחזי ברשותה 6 ה | | ו ו - 0% עסקים, בו תצטרכו להש > 77% "*79- 7-2 .* 1-5 בצ" 6 | = 95% הר = לה 5 ;*%%‏ חת- , רה סובה א ו ןפ 8 - במהלך המשחק ' לפני כל שלב יתדרך 1( את ג'יימס בונד על הפרטים הטכניים == 1 שלו. את הה ל הקצה שו ש בתדרוך, ופ ה | שי ן משציויי* - - -- בלחיצה וח פתור, לא מצאתי סיבה + רקים של המשימה שלכם תוכלו לקרוא תמיד במצב [טטן5. לסיכום, מכורים למשחקי חט>זש ]וצו זטזטטון5 (משחקי פעולה מגוף ראשוןו יאהבו את ₪ א| 0% וסהקנים כבדים ימצאו את "העולם ו כ קיי ץ 7 - 0 שב בב במ" = - 7 . יי 7 4 וי "7" ביכ 4 ו ' - 1 . 5 ו | גיד רצ'ת' בוב מצח'הו "פה הייתה לי הזדמנות ללבוש כובע מצחייה ולהצטייד בשפם. אחלה, ממש התאים ו עינת ברקן ממשיכה במסעה לבניית ביטחון עצמי מאת: עינת ברקן שמתם לב שממש קר פה? אני לא יודעת מה קוה, אבל מיד כשהשמש ל משתלט על כל חלקה טובה באזור, זה גורם לי להזדחל ג | % ג ביותר ולסרב לכל הצעה ליציאה מתחומי הבית והטרנינג המחמם. אז מה נותר לעצלנים כמוני לעשות? או לשכנע אנשים אהרים לבוא אלי ולשעשט אותי, או פשוט להידבק ל"פלייסטיישן" ולשחק קצת - זה מחמם מבפנים. זישי בא עלינו לטובה, ערב יום ענק ולי לא בא לצאת 4 יותר נכון ל"פלייסטיישן". שלו ולבלות שם ערב שבת חמים עם המכשיר האהוב עלי, לש כך הצטיידתי במשחק החדש, אשר מעורר היסטריה קלילה באירופה ושמו 2 118% עחס. אגב, יש לי בעיה קשה עם ה-2 הזה ורבק לכל משחק בזמן האחרון. מה קורה פה? קשה לאנשים שם למעלה, שקובעים איך יקראו למשחק, למצוא שם קצת = ה? או מה שיותר גרוע, האם קשה - *מיעין זו = ה [שי'ש". ולכן פשוט ממציאים רק המשכים? מאוד מציק לי העניין הזה. אני 0 מכם, האנשים המשפיעים. די כבר עם ה-2 הזה! אנו נמצאים בעידן של חידושים ולא של המשכים! 5 5 האח, הגיסה והטרנינגים ובכן, הגעתי לבית אחי וגיסתי. הכנו פופקורן, הצטיידנו בלבוש המסורתי של הטרנינג המחמם, אחזנו ₪ טענו את המשחק. אחרי שתי שניות של חוסר הבנה קל וה צריך לעשות, השתלטנר, על העטניינים והכל התחיל לזרום. כאמור, נושא המשחק הוא סקייטבורד, שהוא 6 עו כשבבריטניה ישנה טעין מאניה קלה בנושא, אני מאמינה שבקרוב גם פה אני אתחיל ור יי לי" ךינפ לי דר" שנם כמה סוגי משחקים, ביניהם משחקים הנקבעים לפי הטריקים שאתה מבצע, באחרים המנצח הוא זה שנפל פחות פעמים ועוד גרסאות שונות כמו גם גרסה הדומה לאיש תליין שכולנו מכירים- פה יש סיבובים של עשר שניות, מי שמפסיד בסיבוב מקבל את האות, עד שנוצרת המלה טפזסו] והשם שנתתם לסוס המסכן. גורלו של המפסיד רע ומר. רי ‏ ו ו אם אתם מאלה האוהבים לשלוט בפרטים הכי קטנים, אתם יכולים לבנות לבד את המכשולים ואת המסלולים. ניסיתי, באמת שניסיתי, אבל אני מאלה האוהבים להזמין אוכל מוכן ולא לבשל אותו. שיחקנו ושיחקנו, באמצע היה לי טלפון, - חזרתי כמעט פרצה מלחמת עולם קטנה בין אחי וגיסתי, מי ניצח ולמה. הניקוד כבר לא היה חשוב, הטריקים והפעלולים הם אלה שקבעו, הייתי צריכה להפריד כוחות ולכן חטפתי בכוח את אחד הבקרים. גיליתי שבזמן שדיברתי בטלפון, אנשים התאמנו ושולטים בסקייטבורד כאילו היו לפחות טוני הוק. רק אני 0 שוב ושוב על המשטח, מפזרת טיפות דם לכל צבר. זה הפך להיות קצת מביך שאישה בהריון בחוד השמיני (גיסתי), מנצחת אותי על סקייטבורד, אבל מה לעשות - אלו הם החים, בפלייסטיישן" הכל יכול לקרות, היושי1 קבונ מ יי אתם יודעים מה- זה לא כל כך משנה. = וג ו ליבש הי ולי שיש ריל שי = = = המצחייה, כי תמיד רציתי אחד ותמיד כשהתפתיתי ללבוש אחד- איך אני אנסה את זה בעדינות- המראה נשברה. אבל פה וייתה לי הזדמנות ללבוש כובע מצחייה ולהצטייר בשפם, אחלה, ממש התאים לי, המשחק מומלץ, אך לא לזוגות נשואים. . 2 (ע). - 5 תי ביריל ירוצי ץול תי נניורי ל לי יי 1 למוצרי תוכנה וחומרה בטלפון או אצלך בבית. מהיום אתה יכול להיות בטוח. אתה מקבל מרשת באג שירות ייחודי ומקיף: סיוע בהתקנה, הדרכה בהכרת המחשב, שימוש ייב ב ב ורי וי ת' * לפרטים התקשר, או פנה לסניף באג הקרוב. | .+ " | 06 0% . סש 6ו] ו אם אינכם יכולים להתנתק מה- זס\, מה- [שסאם, או משאר תוכנות ה-02]806), גם כשאתם מחכים בתור בקופת החולים, תשמחו שתוכלו לבנות מסדי נתונים בכל מקום. ה- (10, קטן, כסוף ונראה כאילו הגיע משולחנו של קפטן פיקארד, שייך לזן ה- 6 וסאססק. כל מה שה"פאלם" עושה, הוא אמור לעשות יותר טוב. בנוסף לכך, הוא פועל על מערכת ההפעלה 6>6)חו/ו, מה שמאפשר לו להריץ אפליקציות "מייקרוסופטיות" למהדרין. אפשר לסכם את המוטו של המכשיר במשפט אחד: "למה לבזבז 3210 זיכרון על רשימת כתובות וטלפונים, כשאפשר לנצל אותם על ספרים אלקטרוניים ועל קבצי 3ם]?" 0, עם מעבד 200182 וכפי שציינו, גם עַם 3210 זיכרון. ערוצים לדעת שיש זן חדש של מכשירים, שידאג כל זה מגיע עם מסך 1000 רגיש למגע מחפשת את הבחירות במדריך ווירטואלי, השעה הייעודה, פשוט מקליטה את התוכנית אוטומטית. הגידו שלום למחברת המלאה בסימני המחיקות. שליד הטלוויזיה וגם לחיפושים האינסופיים אחר סרט מעניין במדריך הערוצים. /%"1ע₪6013 הינה טלוויזיה- ווידאו- מדריך ערוצים אינטראקטיבי בחבילה אחת, והיא מאפשרת לך חופש צפייה מושלם. המכשיר מגיע עם מודם ועם כונן קשיח המספיק להקלטת (20 שעות של סרט באיכות 115/'. במדינות בהן קיים השירות, כל מה שעל הלקוח לעשות הוא "לגלוש" דרך הטלויזיה למנוע החיפוש של דסא ולציין איזה סרט/שחקן הוא. מעוניין לראות. 7 -. המערכת 6305 וכשמגיעה יו | ו או שהוק6ה הזה 6 4 ודו 1 כי% סנ יווצ יש וז דוד ונעי טב ביר רד .ויוויי ו 6 אחז ה 16הז 6 הז 5" '. | | 1 אא | ו / | 7 || | . 8-0 480 צֶַח50 | 0 - הדור החדש. לאחר הפרסום האדיר לו - זכה הכלב הממוחשב של עֶ50₪, היה זה רק מתבקש + שדגם חדש ייצא במהרה. למרבה המזל, חברת צֶח50 הקשיבה לביקורות השונות בנוגע ל - 4180 המקורי ושיפרה אותו מכל בחינה אפשרית. ראשית, המראה של הדגם החדש הוא קצת פחות "חמוד" ויותר "מגניב". שנית, התווספה אפשרות של זיהוי קול, כך שהכלב האלקטרוני החדש יכול לזהות 40 מילים ולבצע פעלולים שונים בהתאם. 0 החדש מכיל גם מצלמה דיגיטלית קטנה, מד תאוצה, כרטיס זיכרון, חיישני מגע רבים, מד מרחק אינפרא- אדום והוא מגיע בצבעים שחור, כסף ושמפנייה. אה, ושכחנו את החידוש המעניין ביותר - החלפת הבטריות מתבצעת דרך הבטן של 0זה, ולא דרך החלק האחורי שלו... ' . ₪ = - . -אן 5 5 "ו | ו - שר = ₪ -6 - > - - , . 7 ₪ '. - 4 ₪ ו 0 -- ב - ' וּ 4 וו א 1" .. *] 5" = : 1 . + ' 4% " = 4 . + . , 7 ₪ / / 4% / 4 -% | ו 52 . 4 + | לע" יי ו - >= "1 . , % - 7 - . % - | . . -- [ שו . = ו ב 3% 5 | | | | 1 [ | | י 'ּ | / | י]. . ' 4 ו - ז"א, - 1 . 0 די ך + ? ₪ "שת ד" 77 4 4 ""'ן -. . : -. % 7 - /, 2 '/ ו ."וש ו 4 . / ו "] | ו "0 . | "א ₪ 4 4 |6- . / | -.<-=-- - ה ינום |: %- [ י%ף ]| ( . א , " . , הי ] / ְ " ] - / ו " 5 *ו : - 1 9 "ו . - 4 2 : - ש ן ז * . 4 - "יר * + "7 ? ו . 1 ' 0 6 - . ". 1 ו 4 + / 3 ]/ ]| ל 7 גי ו 0 6 / ₪ 4% רשמקול דיגיטלי מבית פטפוחצוס אינני יודע כמה מכם משתמשים ברשמקולים למיניהם, אבל כל סטודנט שנה א' באוניברסיטה מבין את החשיבות של הקלטת ההרצאות. חוץ מזה, תמיד קיימת האפשרות להתחיל בקריירה של סוכן חשאי, או בלש פרטי... בכל מקרה, הרשמקול הדיגיטלי מבית צטקותע1כ), שנקרא 180-צ1, מאפשר הקלטה של עד 180 דקות (או 67 דקות של הקלטה איכותית יותר) על זיכרון ח135] פנימי. ה-180-/ מגיע עם מסך כ1.02 המציג נתונים רלוונטיים שונים, הוא יכול להחזיק עד 100 הודעות שונות בשלוש תיקיות ויש לו פונקציות של שעון ושל שעון- מעורר, ה-180-1/ עובד על שתי בטריות 4 4/, והוא שוקל 66 גרם בלבד. למרבה הצער, ה-180- אצ אינו מסוגל להעביר נתונים למחשב, וזה באמת חבל, כי רשמקולים אחרים מגיעים עם תוכנות ההופכות קול לטקסט- מה שהופך אותם לשימושיים הרבה יותר, ) שעון המצלמה של 08900 - 1-שסו 1 : 7 לפני שנים לא רבות, שעון מצלמה היה בגדר מדע [ ,= / בדיוני בלבד. איך אפשר לשלב מצלמה, ספק כוח 7 כלשהו ומסך תצוגה באביזר כה קטן כמו שעון - יד? ובכן, 2% | מסתבר שאין גבול לחידושי הטכנולוגיה. | - 4 שעון המצלמה של 0ן8ג6, ה- 1--/2)/, הוא אמנם | שען מגודל במקצת, אך משקלו סביר והוא מתיישב 7 | בבצורה נוחה על היד. כמובן, מכיל ה- [-/2)/ את כל פונקציות השעון הרגילות, אבל הקסם האמיתי שלו הוא | יכולת הצילום, למרבה הצער, ה- 1-/2)) מצלם רק חיק תמונות שחור - לבן, ברזולוציה של 6072071 120א120), ג +" - = 5 2 | ככה זה כשאתה | מגיע עם 8]א! 1 זכרון ועם תיבור " - אינפרא-אדום 7 להעברת נתונים. *19 נחמד? מאוד. 3 ו" מושך תשומת לב? ". יז | תהיו בטוחהים, 4 - שימושי? לא ,9 במיוחד. ' ו | ₪ " ד - | ). | ? *ייו, דוו ? = 7 ש. 7 ו! / , / יי [ '/ / 9 "א - ; , "ל -; | - | 2 '+ 7 4 / - , '/ 4" "6 7 , ". / . 24 א "4 + % *יץ "/ ". "ו ו ז - "₪ - 4 "ין - 1%: | - 5 = . 4" שי . . == 8 ה!סח8ז הסח68 8 25 01ח 6 בייגלה, תודו שזה מה שעובר לכם בראש כשאתם מסתכלים על המצלמה החדשה מבית חסתגכ). נוכל לציין, כי המכשיר מגיע עם עדשה אוטומטית 23 מ"מ, עם חמישה מצבי פלאש ושוקל 165 גרם, אבל זה פחות מעניין. אדם שהתנסה בחוויית הצילום, סיפר כי קשה מאד להשיג תמונות חלקות, היות ופעמים רבות אחת מאצבעותיכם תכסה חלקית את הפלאש, 8 33) ז00ה!/ו5!06 1]ס8סזסוו תקשורת קולית היא יתרון אדיר במשחקי מחשב, במיוחד לאור הפופולריות של משחקי אסטרטגיה ושל משחקים ממבט ראשון, המתבססים על עבודת צוות. כאן נכנס לתמונה אביזר החומרה החדש מבית 11ס3סש6ו]א ה - 6סוס 6ותהנ6) מגיע ה - 0106 36 > ז06חא106. כערכה המכילה מיקרופון, אוזניות ובקר שליטה, המאפשר לך לבחור את השחקן איתו אתה רוצה לדבר. קיים כפתור עבור כל השחקנים, כפתור עבור קבוצה מסוימת וארבעה כפתורים נוספים עבור שחקנים מסויימים. בנוסף, תוכנה המגיעה עם הערכה מאפשרת ביצוע פעולות בעזרת זיהוי קולי. חסרונות? על חיבור רגיל (56%), אי אפשר לצפות לתקשורת נקייה מהפרעות. חוץ מזה, הערכה לא שווה הרבה אם גם לשחקנים איתם אתם משחקים אין ערכה דומה. -. -= | 1 א שב הר ו = שי ה-6מסם? וטוג8/ הוא הטלפון האלחוטי הקטן והקל ביותר הקיים כיום,. משקלו כ- 36 גרם בלבד (כ-48 גרם כולל הבטריה), אורכו 6.9 ס"מ, רוחבו 5.8 ס"מ וגובהו 2 ס"מ, והוא כולל משדר מיניאטורי חדשני. המוצר הזעיר הזה פועל | על בסיס טכנולוגיית 0%1), שהיא טכנולוגיית השידור נתוני טלפון הטלוויזיה של "סמסונג": גודל: 36א51א92 (גובהאאורךאעובי) משקל: 160 גרם (ללא הסוללה) מתח: 3.6 וולט, צבע: כסוף מטאלי סוללה: דקה (סטנדרט) אביזר נלווה: אוזניות סטריאופוניות הכוללות מיקרופון לשם האזנה לשידורי הטלוויזיה ומענה לשירות. המתקדמת כיום בעולם הסלולרי, בנוסף ל-90 דקות זמן שיחה רצופות ו-60 שעות זמן בהמתנה, טלפון השעון מציע גם מגוון פונקציות, כגון: חיוג קולי, ספר טלפונים, אוזניה ורטט, וגם פונקציה של פקודה קולית חדשנית המאפשרת למשתמש לחייג ולתפעל את הטלפון דרך הוראות קוליות. אל תתפתה לתקוף מוקדם מדי, כדאי להמתין לפחות עד גילוי אבק השריפה. השתדל לא ליצור לעצמך יותר מדי אויבים בו- זמנית, מלחמה במספר חזיתות עלולה להחליש אותך מאוד. נסה לסיים את התור של היחידה המעופפת על עיר, על שדה-תעופה, או על נושאת מטוסים. הדלק נגמר במהירות, ואתה עלול לאבד את המטוס שלך, עצה נוספת: הכוח של יחידות אוויריות אינו חזק במיוחד, ולכן, ייתכן שעדיף להתבסס על יחידות קרקע, צבא של טנקים מגובה בארטילריה הוא מספיק כדי להכניע כמעט כל עיר במספר תורות. הפצץ את העיר עם ארטילריה תור או שניים, ואז תן לטנקים להסתער! = . - = | 8 ₪ בנה לך ארבע או חמש תחנות כוח במשחק מרובה משתתפים, על מנת שיהיה לך מספיק חשמל לבנות את המבנים האחרים, רק אל תשכח לשים לב למד החשמל במהלך המשחק, בזמן שאתה נלחם באויב, קרב את חייליך . - ₪ -- ₪ צר למבנים, על מנת שיהיה לך מסתור מהאויב. כאשר המבנים מתחילים לעלות באש, שלח את הטכנאי לתקן אותם. דע כי טכנאים לא רק מתקנים גשרים ויכולים להרוס בניינים, אלא הם יכולים גם לחדור לבסיסי אויב ולהשתלט על מבנים. בנה לך יחידות מסוג טניה (בנות הברית), או מסוג איבן המשוגע, או יוריס (סובייטים) במשחקים מרובי משתתפים. אלו הן | יחידות החי"ר הטובות | ביותר שקיימות אצל | כל אחד מהצדדים. | למרות מחירם הגבוה, ₪ בנה לך מחצבים, על 4 ₪3 מנת שתוכל לקבל 7 ₪600 יותר כסף ממשלחות ּ 2 ד ₪ החפירה שלך. ו . ]- שש " | - | - | | [ 8" וו 15 על מנת שלא תצטרך "א לחפש בזמן הקרב באיזה לחש להשתמש, בחר לך מקשים קבועים ללחשים המועדפים עליך, כדי שתוכל להשתמש בהם בקלות. כשיהיו לך מספיק נשמות, השתמש בלחש המגן, על מנת שיגן על המזבח שלך מהתקפה. אמנם, יכול להיות שהן לא יספיקו בכדי להשמיד את האויב, אך הן יספיקו בכדי שתוכל לעבור בשער הבין ממדי ולחזור עם תגבורת, למד את התכונות המיוחדות של היחידות שלך, על מנת שתוכל להשתמש בהן בזמן קרב, כאשר יש לך יחידות חלשות, הילחם בסמוך ליחידות מחשב ידידותיות, על מנת שתוכל להפנות את תשומת הלב ממך, ובזמן הזה תוכל לאסוף את נשמות יחידות המחשב המתות, אל תהסס לנסות לשלב חפצים שונים יחדיו, לפעמים השילוב הכרחי בכדי לסיים משימה. טייל בשלב מעט, אל תמהר לסיימו לפני שתחקור את כל האי ותראה מה יש לו להציע. למרות שזה יראה לך טיפשי, שים עט ונייר בצד, על מנת שכשתגיע לתחרות הצלילה או ותקשה על האויב למצוא אותך, זכור שאתה מאבד את הראייה המרחבית כל פעם שאתה מחליף מחסנית, לכן התחבא בזמן ההחלפה מאחורי בניינים, או שכב על הרצפה עד שתוחלף המחסנית. אל תבהל אם תגמר לך התחמושת במשחק מרובה משתתפים. אתה יכול למלא את התחמושת שלך בנשקייה (בתנאי שהאויב לא פוצץ אותה). עם כניסתך לנשקייה, תראה קיר עליו מונחים אקדחים ומולו עמוד. לחץ על האות 'סי', פעולה שתאפשר לך לקרב הקופים, תוכל לרשום את הוראות המשחק, לבחור תחמושת לסוגי נשק שונים. בחר כבכל משחקי ההרפתקות, שמור פעמים רבות את המשחק . ברצוי, והתחמושת שלך תתמלא. תחמושת היא נכס חשוב. בכל אופן, שים לב והשתמש בה בחוכמה. השתמש בנשק הקל למלחמה על פני השטח, ושמור את הטילים, את הרימונים ואת הניוקס לחורי החרקים ולאויבים החזקים. שים לב שהאקדח שלך טעון לאחר כל מפגש עם מפלצות, פן תגלה במפגש הבא שלך שהאקדח שלך ללא כדורים, שים לב למקלות טוונה- חבילות של מקלות מעוצבות בצורת הלוגו של המכשפה מכלייר. מסיבה כלשהי אתה משתמש בזה כדי להירפא. חשוב שתמצא את הצלב בבית האוגר בתחילת המשחק, על מנת שתוכל להדוף את רוחות הילדים. כדי להשתמש בצלב נגד הזקנה מהיער, עליך למצוא את המחרוזת המונחת על האדמה לידה. ]=- השתמש בטיוי על מנת לקבל עצות שיעזרו לך למקם מתקנים. בזמן תכנון משימה, אתה יכול להזיז את המצלמה בזוויות שונות, על מנת לראות את כל השלב, עצה לאלו הרוצים להיות צלפים מוכשרים- שימו לב לתנועות האויב ע"י הצצה מעבר לבניינים, לקירות, או לגבעות. אמנם הטקטיקה הזו יכולה להקטין את שדה הראייה שלך, אך היא תסווה אותך היטב גז עצבים היא דרך טובה להשמיד את כוכי החרקים, אך שים לב שיהיו לך חיילים המחפים על החייל שינסה להכניס את הגז לחור. בכל אפשרות שתהיה לך. ארוב ל - 6106 השתמש בשלושה צוותים שיצרו מעין פרסה, לאחר מכן השתמש במספר יחידות ממונעות שידחפו את היצור למלכודת, שם יחוסל ע"י הצוותים. ככל שרמת החיים של התושבים תהיה גבוהה יותר, כך תקבל מסים גבוהים יותר, לכן הקפד לשפר את רמת חייהם, ובכך תגרום שהבקתות אתן התחלת ישתנו לבתים. על מנת לאפשר את הגישה הטובה ביותר להיכל האביר, עליך להקיף את המבנה בדרכים, וכן לבנות סביבו מבנים כגון: אולם התעמלות, תיאטרון ושוק, אחרת אף אביר לא יגיע. נסה להימנע מעימות עַם שכניך, אך אם הותקפת וצבאך אינו חזק דיו, היכנע ושלם את המס. בצורה זו תפסיד הרבה פחות מאשר אם האויב היה פולש לעירך. ואל תשכח שלמרות שנכנעת, אתה תמיד יכול לבנות כוחות חדשים ואף לתקוף את אויביך. בתחילת כל שלב, בדוק עם מי יש לך עסק. לדוגמא: אם השכנים סביבך עוינים, תצטרך לבצר את עירך ולבנות צבא חזק, ואם אתה יכול לסחור עם שכניך דרך הים, בנה נמלים וספינות מסחר. דאג לכך שבסיום כל תור עם דמות, תישאר עִם מספיק נקודות שיאפשרו לך לכרוע. פעולה זו תשפר את פעולת החזר הירי ותשפר את אחוזי הפגיעה שלך. חשוב שאת הצעד הראשון בשטח יעשה סייר שילך כמה שיותר רחוק, על מנת שיוכל לגלות מארבים אפשריים ולגלות את מיקום חיילי האויב. אם לא תעשה פעולה זו, חייליך יכולים להיקלע לאש אויב. פעולה זו טובה גם כאשר ברשותך כוחות ארטילריים או טנקים. השתמש ברימונים על חיילים הנמצאים בתוך מבנים, בבונקרים, או בתוך תעלות. אל תשתמש ברימוני עשן לפני שנגמרה לך התחמושת. בדרך זו אתה מגדיל את יכולות ההתקפה שלך ומקטין את אפשרויות האויב. אל תהיה פזיז בשימוש ברימוני הגז או ברימוני ההלם, מכיוון שיש לך רק 10 מכל 7-44 בר זאהשם] "ושי וח יש צש 5 .םא וק :א אש וח ו 2 ו סוג, השתמש בהם בכל פעם שאתה נכנס לחדר. דאג תמיד למישהו שיכול לחפות עליך, ו וגרחאען ₪ חש ל תמיד עלול לצוץ אויב מעבר לפינה בזמן שאתה טוען את הנשק. אל תשכח לדווח על טרודיסטים, או על חוטפים. לא מספיק לכבול את החוטפים, צריך גם להזמין רכב שייקח אותם. אותו דבר לגבי טרוריסטים. אלא אם כן התגנבות היא הכרחית, נסה תמיד להעלות את כוח האש של הנשק שלך. אתה לא יודע מתי תאלץ לירות דרך קיר. ככל שתיסע יותר מהר, כך יהיה לך קשה יותר לשלוט על הרכב. לכן לא מומלץ להאיץ בכל הזדמנות, כיוון שיידרש לך מעט ניסיון עד שתדע לשלוט בצורה טובה ברכב. אם לא תנהג כך, תמצא עצמך מתהפך פעמים רבות במסלול. בחר במכוניות עם האחיזה הטובה יותר, יהיה לך קשה מאוד להשתלט על רכב עם אחיזה רופפת. אם נתקעת במהירות גבוהה ואינך נוסע לכיוון הנכון, שחרר לגמרי את המצמד, כך תתהפך עם הרכב ותוכל לכוונו לכיוון הנכון. כוון את כלי הנשק שלך אל עבר בניינים, וברגע שהמתחרים עומדים להגיע לסביבתם, פוצץ אותם כך שיהוו מכשול למתחריך. אינך צריך תמיד להשמיד אויבים באופן ישיר. בחן את סביבתם ותגלה אפשרויות שונות להיפטר מהם, לא דרך עימות ישיר איתם. כאשר אתה נלחם בקבוצה גדולה של אויבים, הישאר תמיד בתזוזה ונסה לפגוע בהם מאחור. = מא חא > - 0 .. , ה בקר את ריקי בקומה הראשית, על מנת לקבל עצות. ריקי יגלה לך היכן אפשר למצוא טלפון נייד והיכן המקום הטוב ביותר לקבל בו הוראות חדשות, חנות ה"דיוטי פרי" היא חנות שתשמש לך לעזר רב. ישנם בחנות הרבה פריטים שיכולים לעזור לך לעבוד מכל מקום בשדה התעופה, וחוסכים לך הליכה הלוך ושוב למשרד שלך, שים לב לרוח כשאתה צד ברמה בינונית ומעלה. ברמה הנמוכה הרוח לא תהווה בעיה. בכל פעם שתקבל נשק חדש, גש איתו תחילה למטווח. כך תתרגל לתזוזות הקלות של הנשק- מה שקורה במצב של עייפות או חוסר יציבות. אל תשכח להשתמש במקש ההזזה, כיוון שבחלקים מסויימים תאלץ ליצור מעין מדרגות ע"י הזזת חפצים. נסה להתחמק מאויבים בכל זמן שינתן לך. אזורים מסויימים מוחבאים ע"י ארגזים. שים לב לאסירים נוצרים, כיוון שאלו יעוצו לך לאן להמשיך. למרות שאפשרי שתשחק במקלדת, עדיף שתשיג ג'ויסטיק עם פעולת סיבוב, כיוון שאם תשחק נגד שחקן אחר בעל ג'ויסטיק, יהיו לו אפשרויות רבות יותר ויעלו אחוזיו לנצח. חשוב שתנסה לפגוע ברגליים. אמנם קשה יותר לפגוע בהן, אך הן פחות ממוגנות מהגוף הראשי. שים לב למזג האוויר כאשר אתה מחמש את הרובוט שלך. אם לדוגמא תהיה במדבר ובחרת כלי נשק שיוצר חום רב, תמצא את עצמך נכבה פעמים רבות על מנת להתקרר, למד להסתובב מסביב לאויב כשאתה נלחם נגדו. אם תעמוד במקום, אתה מסתכן בכך שיירו עליך. אך גם שים לב כי בזמן שאתה מסתובב, אתה לא נכנס לתווך הירי שלו. עצה למתחרים החדשים: שימו לב ללוח הניקוד, וראו למי מהמתחרים יש את הניקוד הגבוה ביותר, עקבו אחריו ושימו לב איך הוא משחק. אם אתה מעוניין בגישת ההתגנבות, השיטה המומלצת היא בכריעה. כך אתה לא עושה רעש ובאפשרותך להפתיע את אויביך, לכמה מהנשקים יש שתי אפשרויות ירי. השתמש בכפתור ההתקפה השני כדי לעבור מהאחת לשניה. אם אתה רוצה לחסל חדר בסטייל, זרוק רימון הלם לחדר ואז היכנס וחסל את כולם. דרך טובה לבלבל את אויביך היא לקפוץ תוך כדי ירי. הירי שלך יהיה הרבה יותר מדויק אם תירה בכריעה. )וא 7 !5 2- כ סיום מזעזע שישאיו אתכם מזועזעים לפוק זמן מזעזע ביותו זיו נגס מהעוגה שלו ולגם מהקפה. "או.קי. מורגן," הוא אמר "אז נסעתם להודו, הרגתם כמה עשרות הודים, חטפתם בור אש בתוך שק, הבאתם אותו לארץ ודרשתם ממנו לבצע ו מקורית או שאת סתם מבלבלת לי בשכל בכל הנוגע להצלת העולם"" מורגן נקשה באצבעותיה והעוגה של זיו הפכה למלהיה. "בפעם הבאה," היא הזהירה, "זה יהיה אתה. שאני אמשיך?" ד" מכונית ירוקה ולא מרשימה עצרה בשולי הדרך, מורכן, אבי ואנוכי יצאנו החוצה. אבי ואני לבשנו חליפות שחורות וחולצות לבנות וכמובן שהרכבנו משקפי שמש קשוחות. מורגן לבשה שמלה פרחונית קצרה, מה שגרם לפקק של נהגי מוניות ותאונת פגוש קטנה וגם הרס את כל האווירה שניסינו ליצור. בתוך דלי ים כחול נשא אבי בור אש מסוקרן. "נו, תנו לראות," ביקש בור האש. "הנה, תביט." אמר אבי והיטה מעט את הדלי. ארבעתנו נשאנו עיניים אל מהכז עזריאלי בי "ראיתם פעם את הטאג' מהאל?" שאל הבור. "כן," עניתי, "פעם אפילו בלולאת זמן מטורפת לאבי יצא להרום אותו בשנת אלפיים חמישים ושש." "אולי תהיו בשקט." אמרה מורגן, "תביט טוב," היא ביקשה מהבור, "ותגיד לי אם מה שאתה רואה לא מוכר לך קצת." הבור הביט במבנה בריכוז, "אה, שיט," הוא אמר, "צורות גיאומטריות מאוזנות." הבטתי בעזריאלי, "למה אתה מתכוון? יש פה מגדל אחד עגול, אחד משולש ואחד מלבני. מה מאוזן כאן?" "שנייה אחת!" עצר זיו את מורגן, "אני מכיר את עזריאלי, הייתי שם כמה וכסה ל "אני יודעפת," השיבה מורגן, "אבל לפני חודש הררה וה ווה|): "מה פתאום! בחיים לא גמרו אותו, הייתי שם כבר לפני שנים ולא היה מגדל מלבני." "נכון," הסבירה מורגן, "החל מלפני חודש מעולם לא בנו אותו, אבל עד לפני חודש הוא היה שם מאז ומתמיד." "יש לי מינרנה." אמר זיו. "תבין," אמר בור האש, "זה לא הצורות עצמן, זו הזווית ביניהן והקרבה המסוכנת." יג "אותך אני מבין לפעמים." "אתה לא תבין," אמרה מורגן לאבי, "אבל אתה יכול לסמוך עלי כשאני אומרת לך שזה מאד מסוכן." "מה את רוצה שאני אעשה?" שאל ול | "מה שעשית עם המגדלים של הטאג' מהאל," ענתה מורגן. "אין מגדלים לטאג' מהאל," אמרתי. "בדיוק." השיבה מורגן. "נו, שיהיה," אמר הבור, "אני חושב שאני אטפל במלבני, הרזוגנס הפנימי שלו הכי פחות מוצק." מורגן ד = לי ו באצבעותיה, בור האש נורה מדלי הים הכחול אל המגדל המלבני והחל לעטוף אותו. "מה שמציק לי," אמר אבי לאחר כמה דקות, "זה לא שיש בור אש על כל המגדל הזה. בכלל לא. מה שמציק לי שזה רק שלושתנו שמים 7ב לכך,? "אני יודעת," השיבה מורגן, "אם תתרחק קצת גם אתה לא תשים לב, בגלל זה לבשתי שמלה פרחונית.* דפ ד ופתאום היה מעין קול של ףופ (ףופ, למי שלא יורע, זה כמו קול של פוף אבל הפוך) והמגדל נעלם. במקומו עמד בסיס לא גמור עם מוטות ברזל חשופות ומנוף. ו יו ל "ואיפה הבור?" שאל אבי. "הבניין מעולם לא נבנה." ענתה מורגן, "ניצלנו. הבור בחזרה בהודו, מכיוון שאם הבניין מעולם לא נבנה לא היתה לנו סיבה ללכת מדי וי "את מי?" שאל אבי. "למה אתם מתעכבים כל כך הרבה?" שאלתי, "אנחנו נאחר לסינמטק!" מורגן הביטה בנו בחיוך עגום, "בואו, באמת נאחר," "או.קי.", אמר זיו, "כאמת סיפור מעניין, אני לא מאמין למילה, אבל מעניין. אוך זה ו "האמת שעל זה אני לא יכולה לענות לך." הרחק בחלל החיצון... "קפטן! משהו השתבש!" זעק הקצין הראשון. המחושים שלו רעדו והויעה שניגרה ממצחו ייג ד" הקפטן קם ממקום מרבצו והביט במסך הגדול, תמונתו של מרכז עזריאלי הוצגה שם יחד עם מידע טכני רב שהתרכז בעיקר סביב בסיסו של מגדל מלבני לא גמור. הקפטן נאנח, "קצין קישור - שלה הודעה לכוכב הבית, אמור להם שגם מכוכב לכת 6 לא ניתן לשאוב אנרגיות חיוניות." קצין הקישור נאנה ושלה את המסר, הוא ידע שזה אומר שמסע שלהם ימשך לפחות עוד כמה עשורים והוא לא יוכל להגיע הביתה בזמן לחג היבחושים הגדול. חבל, אישתו וגימבלו יהיו מאוכזבים. אבל אין מה לעשות, הקפטן כבר הודיע פעם נחרצות שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן להתחבר ללא הארקה. ב וי וו ו יי ו 2 תת *א- 2" מטרטגיה. ו צבא ועוד ו הז ור | > 5 > | = 7 ₪ ד 7): 60-00 יווהה 4 | ' יז . . - ' 1 4 ' ₪ - | , / 0 , " . יְּ | ו | .-. ה , ושי =-- = = 4 +5. > '4--ד > 240 4 (ַ -= 5 - - 7 ₪ 0 " ,9 '. // : 4 7 1 "]ן שש יּ | , כ | | ( ויו וז ָ 0% ו?] ונר ה וז | ₪ ו 1 ו 1" .. 4 - . ו . " 0 " *₪ -₪ | / / - : | ₪= ' 4 4 1 2 ץז 1 , : . ְּ - . | . ' ו >= | בו וי "ו 0 -/ . 4 4 - . . ש . | ₪ "4 - 4 ו . % רז --- " ומ . / . - , - ₪ - מ" ₪ -₪ ו = -- *7 ְ 21] 0 = = - יי - 0 0 3 4 . ₪ : - . = - "+ - = . , - . . , " כ == -. / ו ור - = : א ו יא 4 + 706 | | 0 - '. | . 9% = ,*,. ו שי | . 0 ו ו 7 7 5 / . ". | ןו תת םק 2.2.5 ע ע כ 1 כ ל כ םע ₪ 0 .' 7 "- תו %'" =( --. " 4- -₪" 4 שו" ) 4 ₪" = 9-. ו ₪ 0 = "יט התקשוו ענכש'!: 03-6164313 03-6171667 מאת: זיו קיטרו וערן בן-סער אחד הדברים שמלווים את הגזע האנושי לאורך השנים הוא סטריאוטיפים. לא משנה כמה האנושות תתקדם ולא משנה מה יקרה, הדברים הללו יישארו אתנו תמיד. סטריאוטיפים משמשים אותנו לאורך היום כל הזמן, זה לא עניין של גזענות, או לפחות - לאו דווקא. סטריאוטיפ הוא דבר שמקל על החיים. לצערנו, הוא משמש בדרך כלל בצורה היותר מגעילה שלו ויש המון הוכחות לכך לאורך ההיסטוריה, ולמעשה גם היום, בינינו, מי מאתנו לא עובר את היום מבלי להעיר איזו הערה סטריאוטיפית לגבי אדם אחר. אם הוא שחום ועונד שרשראות זהב, הוא ערס (אין סיכוי שיש לו אולי גם אישיות... מגוחך). אם הוא החובש משקפיים וקצת ביישן, הוא חנון (ורוב הסיכויים שהוא גאון, אין מצב שהוא אולי גם טיפש ובא מבית הרוס). אם היא מתלבשת בצורה קצת יותר מדי ליבראלית, היא "שרמוטה" (הרי נשים צריכות להתלבש בצורה צנועה בלבד, לא?), אם רכב לפנינו עשה טעות בדרך, רוב הסיכויים שזו אישה (אין גברים שנוהגים כמו מטומטמים, לא, חס וחלילה!). גבר מבוגר מסתובב עם צעירה, הוא פדופיל (חס וחלילה שזו הבת שלו). אתם רואים, בכל מקום, לא משנה מה נעשה. איך זה מתקשר למשחקי תפקידים? פשוט מאוד. כמה ספרים קראנו ובהם נתקלנו בסטריאוטיפים? הזקן בגלימה הוא קוסם (לא איכר קשה יום, או סתם זקן בגלימות), הבריון הרועש הוא ללא ספק לוחם חסר מוח (אין סיכוי שהוא חובב שירה ויכול לדקלם את כל כתבי סוקרטס ולהסבירם), ההוא שם בעל האף הארוך הלבוש גלימות שחורות וזורק מבטים לכל כיוון, בטוח כייס או רוצח (ולא סתם פרנואיד שמפחד שאנשים יתנכלו לו בגלל אורך אפו). לפעמים הסטריאוטיפים הללו מועילים ולפעמים הם מציקים, מה אנחנו יכולים לעשות בקשר לזה? ובכן, הכל תלוי במה אנחנו רוצים להשיג. כאשר אנחנו, בתור מנחים רוצים ליצור הרפתקה קלילה ללא מחויבות, הרפתקה למשחק אחד קצר, כזו שלא יהיה צורך להתעסק בה ביותר מדי פרטים, אזי נוכל להשתמש בסטריאוטיפים על מנת להקל על השחקנים: בהרפתקה בה השחקנים צריכים למצוא איש קשר מפוקפק בפאב, אין כל סיבה שהבחור המצולק השותה לבדו בשולחן הפינתי לא יהיה איש הקשר. או זיהוי האויב הראשי בכך שהוא לובש גלימות שחורות ויש לו אף ארוך ועליו פלולה 69. סטריאוטיפים יכולים להיות מועילים מאוד, במיוחד כשאנחנו רוצים להפתיע אנשים. למה אני מתכוון? בניגוד למצב בו אנחנו באים לטובת השחקנים במשחקים קצרים (או סתם כאלו שאין לנו חשק להשקיע בהם), אנחנו יכולים להשתמש בתכונה האנושית | של "הדבקת | תויות" נגד השחקנים. דמות של לוחם בריון בעל קרחת ומכוסה צלקות האוחז בגרזן עצום ומחייך בפה מלא שיניים שבורות, תיצור אצל השחקנים מהר מאוד תמונה של הלוחם הטיפש הקלאסי, | רוב הסיכויים ₪ ה ה שאם יש לכם שחקנים שלא מזנקים אלי קרב ללא מחשבה, אתם תתקלו בבקשות מצד השחקנים לעשות כל מיני דברים מתוחכמים, על מנת להערים על הלוחם הטיפש. אה הא!! כאן אתם מראים להם מהיכן משתינה קוביית הג'לטין. הלוחם מביט בהם במבט טיפשי, אבל בשנייה בה הם מנסים להערים עליו, הם מגלים שהם עומדים מול שנינות מדהימה כמותה לא ראו מזה שנים. לא רק שהם לא מצליחים להערים על הלוחם שנראה נבער מדעת, הם עצמם נופלים בפח שהוא טמן להם ונאלצים להתמודד עם איום ה רב ה יתר גדול ממה שחשבו. אותו דבר עם דמויות אחרות. יצירת איש מבוגר עטור זקן לבן ולבוש גלימות עליהן רקומות מילים בשפה משונה, תוביל אותם לחשוב שמדובר במכשף, או ב"איש חכם". למעשה, מדובר בנוכל שקנה את הגלימה מדי סוחר גריווני (על הגלימה למעשה כתוב "נדמה לי, חנות במידות מוזרות!" או משהו כזה...) וברגעים אלו ממש הוא מוביל אותם לא אל המגדל של "בקטריוס הנורא", אלא אל מערת השודדים, שם מחכים חבריו של הנוכל, על מנת לקחת לחבורה את כל מה שיש להם. שימוש נוסף לסטריאוטיפים יכול להיות גם לצורך העמקה הדרגתית של עולם המונחים של שחקניך, נניח שכבר שנים אתה משחק משחקי פנטזיה קלאסיים (באיזו שיטה שכוחת אל שמאד מקדמת את זה בגלל מונח מטומטם שנקרא נטיות) ואתה רוצה לעבור למערכות יותר עמוקות, יותר פוליטיות ויותר אפורות (למשל משום שעברת לשיטה מדהימה שמקדמת רעיונות כאלו, כי היא מבוססת כשרונות ואופי). אתה יכול להתחיל בכך שהקיסר, השליט הצודק של האימפריה הזהובה, שולח את הקבוצה לחלץ את בתו מדי האורגים (גזע תוצרֶת בית שלך, כי נמאס לך מאורקים) הרשעים שבצפון. שם הקבוצה מגלה שהאורגים מגייסים צבאות ועומדים לפלוש לאימפריה + ולכן, לאחר החילוץ הנועז ממהרים להזהיר את הקיסר. = -- 0 = - א --. - -- ו כל מה שרציתם על משחקי תפקידים באתר של ערן בן-סער ואבי סבג !ו.זס. 5 ה סוה66. שש 0-2 העוחק' תפקידיה ואז מתחילים להתברר דברים, האורגים מכוערים, כן, אבל הם מנסים לקדם רעיונות מדיניים מתקדמים - בעוד שלכם יש קיסר, להם יש דמוקרטיה, בעוד שאצלכם יש עבדים ואיכרים רעבים ללחם, להם יש סעד ועזרה לזולת. בכלל, כל הסיבה למלחמה היא שבתו של הקיסר, שהגיעה לביקור מרצונה החופשי כדי ללמוד רעיונות חרשניים, נחטפה באכזריות!!! חוץ מזה, הקיסר רוצה מלחמה, הוא מנסה להיפטר מהלורד הבוגדני בצפון. שימוש פשוט בסטריאוטיפ - והופ, פתאום יש לך שחקנים שכבר לא בטוחים שכל אורק הוא רע, שלא מאמינים שצריך להרוג כל מה ששונה ממך ואולי יש מקום לריבוי רעיונות ולרב צדדיות. ממש באסה, סטריאוטיפים כאמור הם דבר נפלא. כל כך הרבה שימושים למשהו כל כך פשוט, שגם ככה אנחנו משתמשים בו על בסיס יום יומי. אין צורך. לחשוב יותר מדי, זה קיים בספרות, בסרטים, במשחקי מחשב, בכל מקום, השאלה היא מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. האפשרויות רבות, ואם תפתהו | את עצמכם למחשבה, תגיעו למקומות מופלאים. זהו רק קצה הקרחון (הערה של זיו כמו שאומר הפתגם! ואם חושבים על זה, גם פתגמים הם סטריאוטיפים - כלומר, מי אמר שאותו קרחון הוא לא קרחונון קטנטן ולא ממש גדול? מאיפה אנחנו יודעים שיש עוד הרבה במה לגעת? רק בגלל שקרחון אמור להיות גדול זו הסיבה, חוצפה, מי לעזאזל אמר ש.... היי תעזבו אותי , מספיק, אני שפוי... לא, לא שוב החליפה הלבנה, לאאאא...) בכלל, זכרו כלל ברזל, וכאן אנו גולשים קצת מעבר לנושא הסטריאוטיפ: בעזרת קצת מחשבה וחדשנות, תוכלו לגלות דברים חדשים בתוך מונחים ישנים ומוכרים. משחקי תפקידים יכולים להמשיך ולספק לנו עניין למשך שנים - אם נדאג לכך שהרעיונות שאנו עוסקים בהם במהלך המשחק מתבגרים איתנו. הוראות( התק[ה והפעלה הפעלת המשחק להי | על כפתור "התו חל", בהר ב"תוכניות", היכנס לספריית המשחק ובחר בקובץ ההפעלה של ה = ה = = ל א-ש ."9 ו ג . ץ6 וה 60 אושסכ וסץוהס> סהטסחט 1 ₪ הו | התוטף ' המדהים למעוחק האסטרטגיה הטור ביותר לטונת 2000* מקשי השליטה ד דבר - 6-| שיר - 0 התגנם - )| + כיוון ההתגנבות זרוק - 7 + כיוון הזריקה 6 - קפ ץ = התכופף, רד מהסוס - חצים למעלה ולמטה לך (התגלגל, אם הדמות מכופפת) - חצים שמאלה וימינה עמוד, טפס, עלה על הסוס, ד שו ו למעלה רוץ והתגלגל - ]11| + % + כיוון הגילגול רוץ וקפוץ - סטגק5 + |]והפ + כיוון הקפיצה עצירת המשחק (ספשגק ) - 550 2 2 == לפי ) אתר האונטרנט ה וסט יי ב > ₪ == . ב . כ -.*"י-- ;4 התקשון ענש'ן: 3ו643ו03-6 667ו03-6[7 "אין מה דוו 6 בבדורגד,, השוו קקומה ג יי" טל בנין, הפטן נבחרת ישראד בבדורגד 35 00 8 ₪ מ אם גם אתה, כמוני, מבין שכדורגל זה עפק ו אתה בטח לא מוותר 0 הא מו היומי' שלך 7 ₪ ו ]ו החר - || 1) | | !ןש / "יו : | 8 ו | -- == = 4 0 0 | פ בשו 1 ' 11 8 ו וו רויח לרדורול רוראר שזר רייק לבדורג! וו שירות ושיווק ₪2 . 06 25) ח0וז513/יה|<] כ הבטחון שבחדח נכון רהעויו ברעוחוח המובחרוח ובחוויות הצעצועים והמחעובים ברחבי הארץ וו ארצ' 800-390-900-ו