WIZ – וויז – גיליון מספר 121

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
21 0 שי" ?ל מל מ באילת 2 מאי 2001 מחשב, משחקי: לוי ב המשחק שכולם ציפו ]= פזןן א שופ הק כשת - 2 פד הצרפתים מכים = 62000 ו | הם מפחדים! - מ = 5 7-ה 5-7 וו ו | ו דפ צפוד וט !וו ב : 7 תמונת השער מתוך המשחק: זוה 8 66| / 122 טוווווומווווו. 074 ל בו בו שוג | הי, בתור אחד שנולד בסוף שנות ה-70 (אתם יודעים, העשור הזה שהתחיל עם ה-6שס1: %חוש ונגמר עם הדיסקו), הגעתי בדיוק לתחילת מהפכת המיחשוב האישי. אח! הימים היפים של ה-1א המצויין, ושלי כבר הגיע עם מסך 664 עשיר ב-16 צבעים שלמים! בגלל זה לי אולי קל יותר <- להבין את המבוכה הרבה שחשים רוב ה"זקנים", כשהם באים במגע עם ערמת המעגלים החשמלים הנקראת מחשב. כאן יכולתי לשפוך את מיטב ההסברים הפסיכולוגים והפילוסופים לגבי מהות התופעה, אבל החלטתי שעדיף לי פשוט להפנות אתכם לעמ' 26, כבדי לקרוא מה יש למיכאל עומר להגיד על המצב המוזר הזה. תא' ו200 -8 המהדורה המרכזית טס לוא חקירה מצולמת: סוסא לגו 6 ב בא משחקים באמצע חדרך > 0 סו 7 0 12 2 וז 8 ---₪ 0 וו וס | 0 | ית 16 | 681 האוג ו 6 | . | 7 0 . ב : רה | 158607 ,ה יו | ו 558581 6 ג 6 01 16 ד ו ל 8 ל 116 01 ג 15 6 7 21 | | 1105190 22 מ-א3180 ₪ 6וות/ ו-2 פססמד עזג אא | - 7 היו ציפיות גבוהות מאד והם 1 שחקי מלחמר | | ה 7777 אכן התממשו, מה שקשה להגיד מכתב לביל ניימס : אק ו 7 על שני משחקי ה-082 החדשים | טכנופוביה ב 2 | שיק = 7 שקיבלנו. זאת, בכל אופן, - דרי 2 וו ו 7 0 הדיעה שלי. אחרי שעינת ה , המפך הגדול על המסך הקט 9 :ג התחגנה כל כך הרבה מזן לטנ ו - 2 1 ו השוק של ה-8100%8%6 = א 8 34 את מש6תם 6ם1 01 7006 ו %ה-6>ה! שהז ומטם ‏ שב | ₪ | 0 6 ו-5סחסות16/ ]0 508000 0 | הרמאות משתלמת ד א | 37 כנראה שכבר לא היה לה געים | 3 8 6 0 7086 ו 8 "לרדת" עליהם חזק מרי .| 0 6101105]א 01 818008 . א 9 בטח שמתם לב שהחודש -] 1 2 1601 ז6ן ‏ 7 ה ה ו 0 6 אסא ו 6 | - | 8 | 2 אחד, ו..בכון. שניהם כ ו חדשות מעבר לאוקיינוס. 5 חולקו בעבר. הסיבה --, ל סודות מחדר התמיכה | 1 = 46 הזה נעוצה בהרבה חום, להבות ' ה 4 8 8 משהקי תפקידים: מורנן לה-פו הר | | || 9 ופחמים, שהפכו את המ זט 4 -- ₪ שר --=₪ (₪40 % = משחקי תפקידים 2 ו . / ! 7 - וד 1 : ד / ; ,ד אש ד ! + יִ ו 1 ווכם | . 1 | ב ד / . | | - . | - יפ 5 יי | = 4 ב ז -, 5 5 0 = יש : י/ : שק 7 "וו ]₪ [ 0% 5 - [ - --- 1 - שו " . ל ו או | 1 - .1 = הר 1 - , 3 : 37 1 1% 7 נָ ן 3 וו | ₪ :ו - | " --ם ב ל ה 0 | 1 5 5 ו , ה ו 0 0 7 1 - / - 1 ו | ו( בל אדלכ1 י: לור 5 ד .15 שש ול וו ּ" ₪ 1 יי : ' לש 1 20 = , . 1 / וה 8 ו : : ְ ; | וו וי | | | | ₪ הוראות הפעלה | | 4 | עורך ראשי: אורן רביב * עורך 6: ערן פולוסצקי * עורכת משחקי טלוויזיה: עינת ברקן * עורכת אינטרנט: ליאור ₪ = ב ₪ 9% ו ברמן * עריכה לשונית: מקס ברונו * צלם: יהודה נגטיב * מנהלת הפקה: אביגיל אסתרי * המשתתפים: דייר להא אורן רביב, ערן פולוסצקי, ענת סבט, נתנאל מורי, עידו זילברשטיין, בן מנחם, ערן בן-סער, צחי הופמן, עיגת ברקן, | ליאור ברמן, אור וולפשטיין ומיכאל עומר * עיצוב וביצוע גרפי: עוזי דור, קרן גלעדי, מיקסם 2000 בעימ * | קדם"דפוס ודפוס: מיקסם 2000 בע"מ + מו"ל: 12, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק + מען למכתנ | ויוי ה ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 טל: 03-6171685 פקס: 03-5708174. וי 7 - | - ו ו הסה הח ה רפ הד בת0181001.00 6 37106 הלגר :811 1=-6. | כ מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שיישלח למערכת לא יותזה 1 8 3 . - % ל |גה%)0 ה = ו -091 97| . = ד | לד ג יצו ו ר = 1 . ' אב" .! ו וו - 4 ורי | | = הג - כל 2 ו ב בי " : - - ו בד 1 יק = י ד ל וב % - / ו ד -ן ו | 7 / 1 | ש"ב פן : 1 = הכימ ריר | 5 ".1 ו וו 2 1 : ו | - | 1 = כ ו =כן |. =וון = שבדו : בש ו דיג 5 .בכורה כ , ו 4 % 1% : יי = וו / וו ו מ .> . 2 - 7 ו : וש את דה ב ₪ , ו : == ]|%-+ הק 5 | בר 0 | בצ | יר בב שורה 31 35 בה וש וו ו | | 11 1 ו 1 1 1 תב 1 ? ו וו / ב 1 נ 1 וו כ ₪ : : . . - - ו הק 0 1-כ 1% 5-ו ה"ב" + די = /] 2 - : . יר .=" = 7 . = -כן 5 = 1 1 ו 19 7 ש | | ו | ְ : ו = = ל 0 = יד [ך עי א ₪ אבל 2-57 < נמב- א כו הר 0 : - = - ְּ ו 4 יר 4 = וז ה ד 1 / ד - = וי : . 1 = "= , )אי 2 ו דר ו ו 8 ו ו - : . . / ו 1 1 ו - 4[ 5 שי ור ל ₪ ו 4ע ]ככ ג ב 1 1 ו ו ב קר ל וד 5 5-ב = 8 = - 4 ל ד 2 <בו 35 חר - : ] ו ב ו בו בש =-15) : 4 שי ו ו רד ו 6 || 5 = ו ו ו 9 2-5 4 ד 1 - !1 כ = = 2 = | שו ]= ל ₪ - כ . 4 . בי א = 21 = ₪ = 4" ן 5 0 - הש ג ₪ שו[ שבוץ ו - : קיש 2 - - ו | . מאה ד בו ה 1 לכ שו 7 ל 7 רסו רל חנה הד = ב ו 4 5 3 ו . 7 [ [ | ו | | ומר + ב : ד | ]1 | : . -------------7777שצכּ----ווונונט <> - וש = א !ו שיר ] = באה -=נה ו 2 גוית בלבש 15 = ב = 3 - 1 ל : -- 2 | - - - ה 5 : 2 1 : --] 2 - = / 1 - 1 2 | -- - "= בי ור ונ ד "יי . | 2 = . ע 2 1 ו ו 5 ודד 7 לבה אלה" = הי 2 2 ב לוה = = ינ וש = = 1 7 1% | | . 4 ד ₪ ב אד 1 דוו 1 = 5% = / יו ו ?04% בל 4 קורב 5 513 יב + ל ב 9-7 | | - . 2 2 - ₪ 5 - ו > + - %. 2 = > , די : ז ה . | בתחבת 5 דנ ל כ ד - 14 % : 1-5 =יבות ל + יע ואש % | = 45 . ם- ריע ערי<-- ריר ה 2, . ה-א ו ד י: ! ו 2 4 3% . ג ...+ ו הב << 1 1 4 , . ו "דר 4 . ב ות יש ב / /, ו | , דד ד ן- שו י /. - . ₪ 22 וע ן. ו | . - ג- - ב 41 - % / , ה 1- 4 ב בכר % ₪ | ו | ה ב : ₪ :ו ] : |[ 1 1 = = ( 7-2 ילוי | ד כו ו . 17 5 5% ה = | חן ר* - 7 ו 1 : ה 1% 5 | =. 7+ 2 יי" ור ור !/. רת ו 1 % - 5 , ו = 2 5 הרי 5 0 4 . : . . . 1 5 0 1% ! ₪ ה ו לימן 7 : וו %> = = בו ריש ו ]ו - . ל 2% 7" / ₪1 לוו . / | הר ו כו ו | 1 ב ו אהי 7 0 - ו | הז [ ב . = ו יי = דד דר = )4 יר 7 / ' = 11 1 ו וד יי 1 . 2 - : ו | | - | ו . 9 . ו 6 ]₪ = ו 1-1 = ב ה - 1 = שר ו 5 . ב | 1 ו - = > +01 4% = רביר וצ 4 2 41-ע- 5 בו 1 ב ּ : | ד ד -ן , - "כ = בד ו . מ . . 7 ה 6 בד | וי ו 44 = | יש ף 7 2 / הו 25 5% - :ו |ם ב 16% -. 4 וו ורי יו > 0 כ . ל 7 5 = 1 ו | 2 ד | 2% : וקש .רכ יוה 7 ב 1 1 ו "רבשמ הי שו שו וו ד לד ר רו . - = - % 4 זו ]: 41 - = 5 ו [ / ו 1 . / 0-ו . 1 תו וו 7 "₪ " גגן . ז ורוו ץז 1 14 שוג 4 | ו% - ו 1 ו החר 2 זית. ל תפיט "מדריך הטרמפיסט לגלקסיה" הופך למשחק מחשם - המשחק מיקרוסופט הכריזה. על ה אופיס חדשה. מיקרוסופט | צדוא בשיתוף : - ו ו ₪ על הסכם עם / 0 . 0 וי 0 | ו = יתבסס על חמשת ספרי המדע הבז דיוני של ו מס, כשהשהקן | דור / | - | בס ל ו 9 / כות הפרוצות ל ל כת ובות - - | | 0 0 כמו כן, ניתן יהיה לקנות גרסת ]8 חמשת החברות שתבעו את נפסטר לשירות חדש של הורדת לוהות | פצי ו 6 2 ב .9 דולר. התוכנה תימכר רק במיליון 008/] שירים בתשלום. השירים יהיו זמינים ב "רדיו /'17", ב-"רדיו 4 ₪ א ו ו הרל ב ז האופיס תושק בחודש מאי ]01% /11181/י ובריו-פורט. לדברי החברות יוכלו המאזינים 5 0 ה ה רד, אקס?, פאוור פוינט ואאוט לוק תוצע ]8] להקשיב לשידור בתחנות הרו ה שיר שהם מעונינים ד ב- 9 7 ; 0 ו 9 ו זשתמשים חרשים | לרכוש, יוכלו ללחוץ על ליק שיוביל אותם לאתר המכירות. מחירם שק בך לו% דולר. הבילת אופיס פרופשיונל תכלול בנוסף לחבילה 8] של קבצי השירים ינוע בין 99 סנט ל-1.99 דולר לסינגל, ן- בין % 5 ו ₪ . " ₪ = . . . .. . . ְ | יגלם את דמותו של ו ד רנט, 2 -האנוש שעוזב את כדור- -] 5 ו | ₪ | ] מף יל וקה זוקר ב - 8 5 2 0 כ | | נרגשת על ההזדמנות להפוך א את הספר ו מחשב, ושהיא תנסה 8 מערכות שנגועות בוירוס וניתן 2 ברסי טה 5 1 לשלב בו את האקשן, המלפתקגות וההומור של. הספר המקורי. הרגילה גם את אקסס ומחירה לאלו שמשדרגים 329 דולר, 8] 11.99 ך-18.99 דולר לאלבום שלם. | ולמשתמשים הח רשים 579 דולר. | 1 ו | ל | -₪ | / | 60| | / י/ ו ₪ תוכנת המ ם (16 מאפשרת חדירה לפרטיות 0% - יה וו ו 0 | | המשתמשים, כך נטען הר ב ו ב "וול סטריט 0% - מ 8 ] ו הא וח ההא - 0 הדיווח תוכן ל מנכ"ל חברת ותסזיןס, | -% | ₪ סם ג'יין, נגנבו והופצו ברשת. 7 הזה ז התברר כרגיש במיוחד .₪ 0 הגדולה 2 בגרמניו מאום, ו 5 ₪ ו ). טרנט טרה לייקוס השיק שירות המאפשר )00₪‏ מה שגר 8 8 / ל 4+ לי.. : 0 ם | | | ל 8 טוק שואו רדיופוני דרך האינטרנט. מאז השקת - ו ו ו ו ב בכירים בחברה. ():1)6 משרתת. כמה ניף לית אם ונד . 5 - 7 קוי הסמל = . ה ו 8] השירות נמנו כ- 5,000 תוכניות ועל מנת להפוך ל"מנחה" או 3 | 1 ששל" "מאזין", נדרש הגולש להוריד תוכנה מהאתר. מאזין המבקש | להשתתף בתוכנית עושה זאת באמצעות כפתור 191% . המנחה ; ד את 5 ו האם להעלות אותו לשידור או לא. = = מיקרוסופט מודיעה על נבאג מיקרוסופט מזהירה כי יש פגם בדפדפן שלה - - הכוונה. לאקספלורר בגירסאות 5.5 ו- 5.01. הפגם גורם לאקספלורר לפתוח > | זי = באופן | אוטומטי קבצים המצורפים לאי-מייל. ובכך לחשוף את . 5-0 מפיעה בצוה של מעט טפ סט יצה | המחשב. לכל. ווידוס שנשלח אליו. ניתן להוריד תיקון. לפגם באתר > 8% לקרוא את ההודעה ו להחליט אם ל ע התברה | - וז0ס ו וטע | וי - ה את ה | | ו | 2 ? . נ ] | אסטוניה תאפשר בחירות באינטרנט - הכוונה היא לאפשר בחירות באינטרנט כבר בשנת 3, . ממשלת אסטוניה | מקווה שכך. היא תוכל לגרום לעליית מספר המצביעים ואף לעורר עניין וויכוחים וחים | -- . | דמוקרטיים בקרב אוכלוסיית הצעירים, לת אסטוניה טוענת. / קודקם 8 בקרוב, קודקס 8, הרחבה לתקן 4 יאפשר צפייה | | באיכות של 2/2 - מיקרוסופט הודיעה ה על השקת התקן החדש. 1 | לדחיס ה לנגן המדיה שלה. החברה הוסיפה כי רבים מתעשיית | || | 034 )--ה] | - | 0 - ו | | הסרטים פונים | לטכנולוגיה זו כמכשיר שמסייע להפצה.. במיקרוסופט. | | : 2 ן ] ]1 | | ו מ שחל . | מבטיחים שהתקן החדש יאפשר צפייה בסרטים באיכות של. ו | | 51 | - 1 | תמונות ו ראשו ונות החמש חק בטכנולוגית מדיה סטרימינג בקצב של חצי מגה לשנייה.. ₪ ב 21 ג< -] % | 0 וו 0" ציה החדש 1 77-ב 5 - ב = -₪ה ך . 0 והשחקן יצטרך להתמודד עם עד = תחילתה של ידידות | מופלאה | ברה | 1 וי 8 5 גזעים אחרים, . סגה תייצר משחקים ל - 0% של מיקרוסופט - = מיקרוסופט | ---- | | | הכריזה שבזמן השקתה של הקונסוליה החדשה בסתיו, כבר יהיו לה ל 0 מ לד הש - שד קר ותכתבות - | ש ו בשק מתוצרת סגה. העסקה הזאת. מגדילה את ל ו "יו כ ה שעה מפנייתו 1 תשובה - שת 1 שיושקו. עם ה- אסטא, ובכך תורמת ן-- ===₪=7₪ )00000‏ ברוטה מטמיקה יותר תינתו לאחר 72 ; | למאבק נגד הפליסטיישן 2 של סוני. 7 [] מיקרוסופט אומרת שהיא תוציא יותר = ה מ-500 מליון. דולר ב- 18 חודשים | הראשונים לאחר שה- אסטא יושק, | ₪] כשחלק מההוצאות יוקצב גם לפתיחת. | אזור משחקים ברשת ל בעזרת. | חברת 177[ מיפן. ובו כ לה גי קל ווחות התמונות הבאות? יהודה נגטי ירי ודי | 6 0 | ול : 6 : ו בה ב=כשן = 1 ב" ] - = בעימינין . זי = - 9 00 07 20 "| 4 3-77 ה שו | את התשובות יש לשלוח - כ ל-חח0ס סח ו כשאתם ם לא שוכחים להוסיף = סו גם שם ומספר טלפון. - .4 וב = --= שש ק-- .007 = 9-ה השאר ₪792 ה - הזוכה ב-650ש0 ₪2 = | מהחודש שעבר הוא: אייל חוברס ו | ובע . למון להזתנות: 03-6073682 [ * המחיר לא כולל 5 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלכוח) * המרצט הוגנרל עד ומר המלאו > ר5 הכירב ..-- "תארו לע יי[ ל ד | דאלי 1 [ ב לתכנן . משחק עז ל 2 וז | ( 15 ' <כרו ‏ ו לילי של צ ייה וו הולהיהופ? = = | דלפי חות לבמוס האם , 1 לת פמט ( | ג והתאבק וי פן | > |תיאר בן מנחם את פזחגו6 בגיליון 9 1 ו אנחנו חשבנו שזה תיאור די ממצה של הָאווירה -- > - 4 ו 1 הקירה 2% מצוללות מיוחדת בשבילכם. ז | / : ₪ 5 = 1 . <> . + . - | / 5 ב . 6 -ק --042 4 ה 6 = 4 א : ₪ 45| 2 2 ה1 ו ית 3 ה כ | | סש הח ו 4 = 2/0000%8) מכיל נ 7 8 המל קאבוטו ד /% 3 7 מל המל התרמ | - 0 מש קסם הקפאת זמן יעצור את קאבוטו מק בחנות | הרע או 72 4 : ל - " 4 = - וו ו 4‏ ₪ זוהי גיבורה נוספת, דלפי - טימיי מדבריות 2 שיש לכוון, ורק אז לירות | תגיד "אההי" מאת: ליאור ברמן הז411.60וח!0 1 ססחהו!|ה אזהּכ :6816 פ'זטטוהם אתם יכולים לקרוא לזה ארנב שנשלף מהכובע, אולי תרגיל לקראת סוף השנה, אבל אי אפשר להגיד שזאת לא הפתעה טובה. זה לא עוד פרק בסדרה שכבשה המון מחשבים יי 6 יי קונסולת הפלייסטיישן. (252 כמובן..). מדובר באותו קו זמן של משחקי ה- 70 עם דגש על אקשן, למרות שלא ב אלמנטים של משחק תפקידים. יחסי הציבור למשחק קובעים, שהוא יותר טוב | מ-0גפגוא 0-6 זוז [0ס. נאלץ' להמתין .₪ אכ | הסתיו ולראות. ו או פרק שלישי בסדרה. המצליחה "גנוב את האוטו". נשאלת השאלה למה? ובכן, הפעם המשחק תלת ממדי לגמרי. לא עוד מבט עליון על | והגנבים האהובים עליכם, אלא [1 ו = > בקיצור, אתם צריכים להָיות בסדר עם כל 2 4% ב האחרות ובדרך לבצע משימות 2 | | שו לכם את החיים קלים. העלילה ְּ - - והמשימות קשות מו מיד, צפו פניעה. 5 8 ₪ 5--* 4 - 1 . '- 2 ששכ = ב זפ טחוס וו ו > עם ביל גייטס.אני אסגור את החשבון % מאוחר יותר בגיליון,. בינתיים אספר לכם ו | ממוצעו, הוא העביר את התחביב שלו לרכבות. = << מ גי יכ מסלולים של רכבות, אפשרות להגיע עד קצה > ל גבול. היכולת. של' כל דגם וכמובן שלל התרסקויות ותאונות מובטחות לכם, כי ביל יודע שזה ‏ מה שבעצם מעניין בכל הסימולטורים ב אל תדאגו, הוא מגיע 5% 5 | < 7 ו + זו ו * 2-1 0 1 ו . וו ו :זסחסו] / יי ובנימה אופטימית יותר נעבור לאימפריה מ שמביאה לנו המשך מוצלח למשחק המלחמה זסחס11] 01 [1603/, הפעם משחק היום הוא מייק פאוול - חייל מצטיין של כוחות. - הברית במלחמת העולם השניה. אתם לוקחים - : אותו למשימות החל מצפון אפריקה, דרך:: אתרי קרבות בצרפת ועד מרכז הפעילות הנאצי בגרמניה. (אני מזכירה למי ששכח שסטיבן שפילברג אחראי על. ל ה כ סדרת ו | על 1 העולם השניה, כאשר בכל פרק גיבור אחר מהמלחמה יקבל את. גר הלב שלנו.) גם | , עו אחרי ה : 2 - ₪ / 5 85 | . 2 ₪ שןפה. יךף ה ו .-אשאאר, ממחה<טי + 2 5 ו א=-פשאמ,.- חא" האופר לרש ה יו ו יו =. שעובר מהפלייסטיישן למחשב האישי, גיבור. > 8 ו ו ל שאר זר - ו 0-6 <--% . -- ₪ ערק | שי | יו 1 ו ב עזזסט!.! 1ס 6005 > מילה מאת המפתחים לכל מי ששמ על משחק ההמשך ומתכנן לקנו ות אל | תשחקו בו אם לא סיימתם את הכותר הראשון. אני אתן לכם ₪ 1.0011 01 508 הוא המשך ישיר לאירועי הפרק הקודם ולא תבינו כלום אם לא סיימתם אותו. הוא עוד לגיע,, 3 אל תדאננ > עב ל יה | 0 - ) 8 > ּ 3 ל : 6חווחס צְחסזהּח/ - | בדה + שהביאה לנו את 681קחס]1 6ו[ך ו 2 > טחוס ממשיכה עכשיו עם ציפיות גבוהות 8 = יותר למשחק שישגע אתכם. משחק | תפקידים | הר 4 בלבד. כדור שני למשחקי רשת בסו - שחקנים שנובעים. ממודם מהיר נגד מודם איטי. במקום סביבה פנטסטית עובדים כאן / - 4 בדיוני והרבה גאדג'טים חדשים. שלא נגיד שהו כמו וְכל השאר.. מיועד לצאת ממש בחודש הותי:.- %- ₪ : מאת: צחי הופמן אולי בכדי להתחיל להבין מהו בעצם 3180% 8 6ונה/ , כדאי שתחשבו עליו בתור ההמשך האבולוציוני של 8מו5. באחרון שלטתם בגורל של משפחה, יכולתם לבחור איזה ריהוט יהיה להם בבית, באיזה עבודה הם יעבדו ומתי הם יאכלו, ו- :868 בא לשכלל את העסק, כשהפעם תכנסו לדמותם של אלים השולטים בעולם שלם ומשתמשים באמונת האנשים בכדי לגרום לעולם להיות כפי רצונם. זכה בכל הפרסים האפשריים ב-53, תערוכת המחשבים הגדולה בעולם, שהתקיימה בשנה שעברה. המשחק קיבל מקומות ראשונים על יצירתיות, מקוריות, חדשנות גרפית ורעיונית, כך שאתם יכולים להבין מדוע רמת הציפיה למשחק הייתה כ"כ גבוהה. אחרי מספר דחיות הגיע המשחק הוה: כשאנחנו בישראל קיבלנו אותו שבוע לפני שאר העולם, המשחק מתחיל בפתיח מהמם בו רואים הורים וילד המשחקים בחוף הוואי מל שמש ועצים. פתאום מחליט הילד שהוא מעדיף לפת לשחות בים המלא בכרישים, וההורים שקולטים פתאום שהילד נמצא בסכנה מתחילין להתפלל לשלומו. לא כמו במציאות חיינו הדביקה, הילד נשלף פתאום מהמים ומובא להורים המפוחדים. פה בעצם מתחיל המשחק, ההורים שהחליטו לקרוא לכם לעזרה, הביאו אתכם לכפר קטן הנמצא בתוך האי. בתוך האי הזה תצטרכו לבנות מקדש ועולם שלם של מאמינים. תוכלו לבחור איך להתייחס לתושבים שלכם בדרך הטובה או הרעה. רק תזכרו: שאמונה היא הכל. אם אף אדם לא מאמין בכם. אתם חסרי כח. באזורים שבהם מאמינים בכם, אתם יכולים לעשות ניסים ולהשפיע על עולם המשחק. באזורים שבהם לא מאמינים בכם - אין ביכולתם לעשות דבר. אם תבחרו לעזור לאנשים, תתייחסו אליהם יפה, הם יבנו לכם בנינים יפים ויתנו לכם הרבה כח. הכל במשחק הוא בחירה בין טוב לרע, שחור ללבן ומפה בא השם למשחק. להחלטות במשחק יש השפעה על המשך המשחק: פעולה של טוב לב, עשויה לגרום לכפריים שתחת שליטת האל להיות עצלים ומפונקים, ומצד שני, הפחדה ברוטאלית מדי תוריד את שיעורי הריבוי הטבעי שלהם. כבר בהתחלת המשחק תצטרכו לבחור לכם ייצור שיאפשר לכם לשלוט. תהיה לכם בחירה בין שלושה יצורים. אתם תצטרכו לטפל בדמות, לגרום לה אושר ולהאכיל אותה. בעזרתה תוכלו להלחם באויבים מעולמות אחרים. הדמות היא מרכז המשחק, והמון משימות שתצטרכו לבצע יהיו קשורות אליה. הדמות איתה תשחקו במשחק לשחקן יחיד, היא הדמות בה תשחקו במשחק מול אחרים ברשת. תוכלו ליצור בריתות בין שבטים ולהתמודד מול אלים יריבים והיצורים שלהם. תוכלו לשחק עד שמונה שחקנים באותו זמן באמצעות מודם או רשת מקומית. אם תבחרו לשחק בצורה רעה, תוכלו לחנך את היצור שלכם לתקן את כל הכפתור השמאלי תקרב אתכם לאיזור מסוים, לחיצה על שתי כפתורי העכבר תבצע זום פנימה ואחורה. הדברים הרעים שעשיתם. תוכלו ל לאסונות בכפר מסוים, ואז לשלוח את היצור לתקן את כל הנזקים, התושבים יתחילו להאמין בכם. תוכלו גם לגרום ליצור שלכם להיות רשע. אחת האפשרויות במשחק היא להמיר אדם לא מאמין למאמין. כדי לעשות זאת תצטרכו לעזור לאדם קצת, תוכלו לשים אוכל ועצים במחסן שלו, תוכלו להמטיר גשם על השדות שלו, תוכלו להראות לו קסמים כמו להקה של יונים ותוכלו להגן עַליו מכשפים. אם תחזרו על אחד מהדברים האלה יותר מדי פעמים לא יהיה לזה השפעה אחרי זמן מה. כמובן שתוכלו גם לגרום לכדורי אש שינחתו על השדות שלהם או להנחית אבנים על הבתים שלהם, זה יגרום להם להאמין בכם מהר, אבל גם יגרום לטרור בעיר שלכם, לכן הגישה הטובה היא הרבה יותר יעילה. אחד מהמצבים המתסכלים במשחק היא כאשר אלים אחרים מנסים להשתלט על הזור שבשליטתכם. האלים מנסים לגרום לתושבים להאמין בהם, ואתם תצטרכו לדאוג שהם יאמינו בכם. דבר חשוב לזכור, שעצים ואוכל תמיד נגמרים מהר לתושבים שלכם, ואתם תצטרכו לדאוג שהיה להם מלאי תמידי. אם תבחרו תושב אקראי ותציבו אותו ליד עצים הוא יהפוך ליערן, בדרך זו תוכלו ליצור דייגים ובנאים. אתם לא חייבים להניח את התושבים במיוחד, הם יעשו זאת לבד," אבל ככה: הם יהפפו למאמינים, השליטה במשחק מתבצעת בצורה קצת מסובכת, לפחות ככה זה נראה בהתחלה. השליטה במשחק מתבצעת בעזרת העכבר וכמעט | שלא מחייבת מגע במקלדת. למשל, אם תרצו לסובב את המצלמה תצטרכו ללחוץ על הכפתור השמאלי של העכבר ולהזיז את העכבר לכיוון אותו תרצו לראות, לחיצה כפולה על (22 4 000- 55| [610פוס תוכלו להרים ולזרוק כמעט כל חפץ במשחק, אם תרצו לזרוק משהו, תזיזו את העכבר לכיוון אותו תרצו לזרוק את החפץ והוא יזוז לשם, כדי ליצור קסם, תצטרכו לבצע צורה מסוימת של דברים בזמן שתלחצו על הכפתור הימני של העכבר. כמובן, כדי לשלוט במשחק תצטרכו לשנן את כל הדברים הללו. אתם לא תצטרכו להשתלט על כל המשחק לבד, בשביל זה יבוא לעזור המצפון שלכם המיוצג ע"י טוב ורע: ! מלאך ומפלצת קטנה. = המצפון יעזור לכם הרו את המשחק, איך לשלוט בכפתורים ויציב לכם מספר אפשריות ועצות של מה שצריך לבצע, הבחירה תהיה בידכם. הוא גם יזכיר לכם משימות חשובות. הגרפיקה במשחק נראית מצוין, תוכלו לעשות וום כדי לראות פנים של תושב ולהתרחק עד שתראו את האי מרחוק. הגרפיקה מפורטת לפרטים רבים ותוכלו להבחין בהבעות הפנים של היצור שלכם, כאשר הוא שמח או עצוב. גם התושבים וגם הבניינים במשחק נראים טוב, ותוכלו לראות את התושבים בצורה ברורה. פסקול המשחק גם מגיע לרמה מאוד גבוהה, תוכלו לשמוע תושבים שרים ומוחאים כפיים, אם תתקרבו אליהם, וכאשר תתרחקו לשמים תשמעו רוח. הקולות של המצפון נשמעים בצורה ברורה, אבל אחרי שתשחקו הרבה במשחק, הם יתחילו לחזור על עצמם. לסיכום, )28 הוא אחד ההפתעות הטובות של השנה, זהו משחק מצוין המשלב אלמנטים רבים של אפשריות שיגרמו לכם לשעות רבות של הנאה מול המחשב. הגרפיקה, הסאונד והחדשנות שלו יוצרים משחק משובה במיוחד שיגרום לכל שחקן מחשב הנאה שלמה. כ 3] = ".בשם זיך ו 4% עמשו משחק פעזלה ממבט,ראשון. לא ' - הוא ,התמקד" 'במשחק. (תפים 8 רש תִ ר הִ 2 - מהלך ה הזה, 7 7 ₪ ו 0 ו מרובה, וסלל את -- מ גדולים כמו ]ה6ותמזט10 [68זה!1 ו37 6א₪8(). כעת, מגיע אלינו 2 11068 וכל הסימנים מראים שהוא עומד לשחזר את ההצלחה של המשחק הראשון בסדרה. 1 = המשחק הראשון בסדרה, אבל לפני שנעבור עליהם, אולי כדאי להדגיש את ו ב ו | פעולה אחרים ממבט ראשון. | שינויים והבדלים ראשית, 2 126% לא מכיל אפשרות משחק לשחקן יחיד, אלא רק משחק ברשת. למעשה, קיים מצב משחק עבור שחקן יחיד, אבל מצב המשחק הזה הוא למעשה מצב אימון מורחב. מצב האימון כולל חמישה שלבים 1 זה מומלץ בחום לשחקנים חדשים לסדרה, אך שחקנים ותיקים של 111068 יסתדרו מצוין גם בלעדיו. מצב האימון כולל בתוכו אויבים ממוחשבים (8018 41 ), אבל הם לא ממש עקביים - לפעמים הם מתנהגים כמו שצריך ובונים הגנות לבסיס או רצים לחטוף את דגל האויב, לעומת פעמים אחרות בהן הם י פ ש ו ט -]. עומדים 1+ +לקו | במקום 1 מ ד י שמת 2 6. 0 בשיתוף קה ובעבודת צוות בין שחקנים <==אנושיים. 1 | פעולת עלמעשה0פיש מ המון פעולה!), אלא חשיבה שקשת'ומשחק קבוצתי נותנים יתרון שי ב קבוצה יהמשתקת ביחד תגבור בקלות שתקני "רמבו" ו מחבריהם 0 6% אף מכיל מספר עזרים שתומכים במשחק קבוצתי, כמו כלי רכב שמחייבים איוש על - ידי שני אנשים (נהג ה יי ו (משגר טילים שנעזר בסימון לייזר כדי לירות) ומפת פיקוד שמאפשרת לשחקן להבין את מצב הקבוצה (מכילה מידע על מצב חברי הקבוצה, המבנים, החיישנים ואמצעי ההגנה), מפה זו אמנם מסובכת ומכילה עודף נתונים, אך היא נותנת לשחקן תמונה מלאה שלמצב הקרב ומאפשרת לו להחליט מה הפעולה הטובה ביותר שאפשר לעשות לטובת הקבוצה. יי ל מרחב הפעולה ה(כמעט) אינסופי שהוא מציע: 2 171068 מאפשר לכל שחקן לעשות מה שמתאים לו - אפשר לבחור סוג דמות (מבין וו יי וי ל ב ב יי כאשר כל דמות מצוידת בסילון גב), להשתמש ברכבים, לבחור ציוד ונשק ולשנות אותם במהלך הקרב. בנוסף, כל שחקן יכול להחליט לא מתמקד בפעולה, % /לחסל אותם. לא ממש הדמיה של שחקן ו , את 2 118/06 , אבל המשחק כולל גם את כל האלמנטוע ְרַגילוָם של משחקי פעולה ממבט ₪ -- 1 מצבי משחק, סביבות משחק, | ים, / מנוע גרפי וכו'. כעת נעבור ול, 6 טים. אלו ונראה מה אותהמצכ ' להכנים למשחק, ומה הם שכחו. מבחינת הנשקים שעומדים לרשות השחקן, אין חידושים רבים. כל הנשקים הותיקים נמצאים כאן (משגר דיסקים, רובה פלסמה, מכונת ירייה, משגר רימונים, מרגמה, רובה צלפים וכו'), בנוסף למספר כלי נשק חדשים כמו משגר טילים שמתביית בעזרת סמן לייזר ( ב ןי 6 שמהווה משקל-נגד לרובה הצלפים. ב-2 11068 קיימים שישה כלי רכב: שלושה קרקעיים ושלושה כלי טיס. כלי הרכב כוללים טנק, רחפת, מפציץ ועוד. למרבה הצער, השליטה בכל כלי הרכב אינה פשוטה, ודורשת אימון רב. בנוסף, המנוע הפיסיקלי של המשחק לא תומך בכלי הרכב בצורה מציאותית - לדוגמה, פגיעה בעץ במהירות נמוכה, גורמת נזק אדיר לרחפת. דוגמה נוספת - כאשר הקרקע נמצאת בשיפוע, אפילו בשיפוע קל, חלק מכלי הרכב לא יכולים לי יי במסכים גדולים כאשר ישהרבה אויבים (איזה כיף לזרוק רימונים ומרגמות מהאוויר...). יי הטיס ממבט שלישי. הסגנון של מפות המשחק של 5 4 חס שמייחדים '"" שאה "= ואקמ )/ ו ו 1 ש? *- וטיו הד הל 2 -שדרה-% אדוק 7 ו כ וכו ו מ 2 כ מ 2 ד , = - -- 0 ג " - 2 . ₪ - . - : : >= - ור 7704 -ק31!) דיק 44 = 21. == כ 1-ה האבו בר שם--------41 ורפ [מו"". הרצ | וו מב- יר 17 ור | שכר יר + > וי יי .לו יו יי ו ל ?5% 2 ש=-]2] 1 בייק ,ישי - = % 4 ורוב בי ב מב בי אי מ שק ב וב ו ב 1 בר ור 4% + 2 =שבכ4 ,₪0 צ לקי ששה קב --% -84 7 ו 7 --ו= . וו = בצ ‏ פ ו ו - 000626 ו ב וו 40 ו הב ב - : 1 בי" קוד = 118 של בר 1 גי ו כ ב 1 | 0-1 ו !עב מ 1( ג דכו ==מי ב וביט 1 ב3855) 4: ב שו בצ הימ הי בבק !14 1 > 4% לא"פמב-= 5-4 ב 4 אד 1 ד ₪ = =%שציש == ו כו ו =( ימדק 31% )]) 121500204 49 קש 4-33 דב = 5+ 3/5 ו כ ב ו שש 6226-כ ושע 1 9-14 %5ל 1 > התרחתה 57 2- = לביע )1 1 . ו "ךוש "6 . = 5 ו / 9 י . =-צדל | א ., הפשכ = המשו 4 2 -ככ* ]| || ך בור = = :5-2 מ 4 ונ = 11 מו ו 1 ו 2 2 111068 דומה למה שמוכר לנו מהמשחק יי שמכילות גם מבנים וכלי רכב. השינויים בתחום זה כוללים סביבות משחק חדשות (לבה וביצה, בנוסף לסביבה ממוזגת, קרח ומדבר) ומפות חדשות לגמרי. החידוש נוסף ב- 2 171568 הוא מבנים מורכבים וגדולים יותר, שכוללים גם מעברים תת-קרקעיים. 2 171068 מכיל גם עורך שלבים חדש, ולמרות שאין תיעוד עבורו בקופסת המשחק, אפשר למצוא תיעוד באתר של 678ו5. התיעוד אמנם לא מושלם (המחברים מעידים על כך בעצמם), אבל לפחות הוא קיים ו-ג51617 מבטיחים להמשיךולפתח אותו. מצבי המשחק של 2 111068 כוללים מצבי משחק קלאסיים כמו 188] 116 6זטוקגי)- ה0וגותה681, אך גם מצבי משחק מעניינים ה (( יי ו כמה שיותר זמן, וכולם רוצים להשיג את הדגל), או 8ז16חט11(כאשר הורגים שחקן הוא משאיר פרס, וצריך לאסוף כמה שיותר פרסים), חידוש גדול ב-2 106% הוא התמיכה הפנימית בקהילות שחקנים. שחקנים של משחקי עולה ממבט ראשון ברשת ה לשבטים (8חג61 ) עוד מימי 0208%6), 0 2 11005 תומך בקהילת השחקנים שלו בצורה. יוצאת דופן: המשחק כולל דפדפן מובנה (כדי ללמוד על שחקנים ושבטים), צ'ט, חדשות ודואר אלקטרוני. כרגע רק החדשות והצ'ט -4 . ב זר 4 כ . | א א ן - - - -- ה 7 ו ו בכ - א 7% + ץן יי ד אבל הנושא נמצא בעדיפות גבוהה ‏ > מצד 51678 , והם מבטיחים ששאר 1 בימים אלו). למעשה, אפשרויות אלה עבדו בגרסאות הבטא, והם ירדו זמנית מהגרסה הסופית בעקבות עומס על שרתי המשחק. 2 1068 מתהדר במנוע גרפי חדש, אך לא ברור אם המנוע הזה אכן מהווה סיבה למסיבה. מצד אחד, המנוע טוב יותר מזה של המשחק הקודם, וניצב בחזית הטכנולוגיה. המנוע כולל אפקטים חדישים, פיצוצים מרהיבים, אפקטים יי | רגליים בסביבות השלג. המשחק רץ בצורה חלקה, גם ברזולוציות גבוהות, על מחשבים חדישים עִם המאיצים האחרונים שיצאו לשוק. מצד שני, כאשר מנסים להריץ את המשחק על מחשב בינוני או על מאיץ טיפה יותר ישן יי כ כ יי שש 0 / / 5 וע בעד: מצבי משחק חדשים, קוד רשת טוב יותר (עד שישים שחקנים!), תמיכה מובנית בקהילת השחקנים, מנוע גרפי וול נגד: בעיות טכניות עם חלק מהמאיצים (בעיקר ישנים יותר), מפת פיקוד [ ו קהל יעד: חובבי משחקי פעולה ברשת, שמעדיפים | משחק קבוצתי. 21-15 וא כ= ה כש|4212* 01 15 ב 1 ₪ >= אל א ץץ 12 = 1 ו 2 ל צצות. לקח לי חצי לילה 0 את המשחק בפעם הראשונה בעקבות בעיות טכניות עם המאיץ שלי (550 זסקו/ 6חסוחגוכ ). הייתי צריך להוריד עוד ועוד הסזגק - ים ולשחק עם ההגדרות הגרפיות. הבעיות הטכניות הללו הן למעשה הבעיה הגדולה. 94 ביותר של המשחק, ו- אוותאחץ0 הייתה עושה "7" בחכמה אם הייתה בודקת את המשחק על - של כרטיסי מסך לפני הוצאת המשחק לשוק;>* אז מה היה לנו? לסיכום, 2 אססגוך הוא בהחלט וו ממשחקי הפעולה ממבט ראשון הטובים ביותר כיום למשחק ברשת (מה יקרה כאשף == 2 0717088 ות168 יצא? אין ו אוותהמץ2] שיפרו את כל מה שצריך לשפר ₪ יכ (קוד רשת טוב יותר, מנוע גרפי חדש:ופל;===4 שאר השיפורים ה"כלליים"), ושילבו את הקהילה אל תוך המשחק (דפדפן, דואר אלקטרוני וכו'). למרבההצער, אוותהחץש שיחררו את המשחק ללא בדיקות מספקות, ובעיות טכניות רבותהתגלו הן במנוע הגרפי והן בעומס שנוצר על השרתים. אמנם מעט קשה לדמות עומס עלהשרתים, אך בדיקות מקיפות לגבי מאיצים שונים זה דבר בסיסי וחבל שזה לא נעשה כמו שצריך. למרות הבעיות הטכניות, אני עדיין הושב ש-2 71068 הוא קנייה יר ברשת. ניפגש ברשת! = = 510 4 11 4 -- בש מ יג מ 1 מב אק 1 2 2 אסטרטגיה מאת: צרן פולומצקל. סדרת משחקי וטסווג עוסקת בעולם: : פוסטי *אפוקליפטי :אפל, = בר המעט > שנשאר מהאנושות. ‏ מנסה ‏ להמשיך )= להתקיים ולשרוד. המשחקים הקודמים בסדרה שילבו משחק הרפתקה עם משחק | תפקידים וקצת קרבות, אך כעת חברת.. ל ו לוקחת את הסדרה לכיוון מעט = > שונה ושמה דגש על החלק של הקרבות,;: על חשבול קה פיתוח הדמויות 5 = וסיפור העלילת... ₪ | ההבדל ההאשון ותבולט ביותר בין שק - י החדש למשחקים הקודמים בסדרה, הוא. כמות > = הגיבורים,: במקום. גיבור. אחד, שמתפתת: 5 | לאורך.: המשחק, ב-196₪005 וטסן1ג-. אנ > מקבלים שליטה על חבורת דמויות געד.שש - = / ו ל שמפלסות את דרכן בעולם המשחק:: = = בניגוד-למשחקים.הקודמים בסדרח, שם היו:: אמנם דמויות נוספות; אך הן נשלטר על- יר 0 המחשב, כאן אנו השליטים הפלעריים.על כל:< ו הדמויות; ה ו את הקרב ולתאם בי מבחינה -גרפלת;: אין חש ב- 0 שווסגי1. זווית הצפייה. על עולם המשחק ה'א , = במהירות, אך במשחק עצמו יהיה עלינו לפתח טקטיקות. חדשות, ‏ ולהתאים : אותן: למצב: * בשטח. לדוגמה, בתחילת. המשחק האויבים: אותה זווית איזומטרית, והגרפיקה עריין מאוד איכותית. עם זאת, חבל:שמשחקים מסוג זה > לא מיישרים קו עם חזית תטלנוליה (לכולנר + 1 = ישיכמר.מרסים: תלת -ממד, בכון?), מה שהיה = 00 מאפשר ליוצרי. המשחק. להכניס ל 2 הרבה נתר מרשומיםי 7 0% סג ד וטסווגי1 מכיל ב-20 שלבים בנוסף : בלל -30: שלבי בונוס), ובתוכם קיימים אינספור = כלי-נשק; אויבים ומצבים מפתיעים ומאתגרים, % = כמובן שכדי לעבור את ההרפתקה הזו בשלום = = עלינו לשלוט היטם בחבורת הדמולות, ולתאם 5 ל ה שלהן בשדה 0 ו 08 ד סופת מכיל. מגוון- ושקים כזה שהיה גורם גם: | לְמָיפ בגולני להזיז הו ערו פולוסצקי מחליט להשתמש בדימויים 8 קרבות ג מהנים: 2 אם פבר דיברננ על נשקום; : אולל כדאד: | לציין ש- שוג 1ס]|13 מכיל מגוון נשקים = . = כזה שהיה:גורם גם למיים:בגזלן?.להזיז. ףיר;:. .-נמצא כאן הכל- החל מאקחהים פשוטים,.הרך.. -הובי' צלפיס: ועד 116 ומשגרי: רקטות,;+ 186000 13311001 מכיל גם מספר.כלי רכב,=. בְהֶם אפשר לשלוט:ובעזרתם להרוס אויבים > <> אה לפוצץ אותם. | אף ‏ אחד ל נולד 0 כדי לעזור לשחקנים חדשים (וגם לותיקים : שצריפים להכיר את הממשק שמאפשר ל במספר דמויות); 7801168 6וס!91/ מפלל מצב<: לימוד. שעובר. על היסודות. הבסיסיים של:: > צליפה, התגנבות:והתקפות משולבות: מצב.זת = = = בהחלט עוזר. להכניס. את: השחקן למשחקי= . חזקים למדי, .וגישה של. "עליהום" נכשלת בדרך. כלל. גישה עדיפה הרבה זותר היא = התגנבות וצליפה ממארב:. > | = בניגוד למשחקים קודמים בסדרת -- | -ב- 1000 וטסווג השליטה: הטקטית = בדמויות: היא : מרשימה: באגרסיביות. של הדמויות,: בתנוחה. שלהן;" אפשרי: לשלוט בכלי: נשק ובכלי רכב. = בנוסף; המותי 5 ₪ משתפות. אותנו בתחושות הבטן שלה], מה > = שמצביע על נוכחות אויבים ומזהיר:מפניהם, : = אם תוסיפו: לזה/ את: אלמנט.: קו. הראייה = | המוגבל, תקבלו משחק מותח-למדי,"עם. המון = = אחד המפתחות להצלחה במשחק הוא בחירת - נבונה של כלי נשק: בכל שלב עלינו להתמודד יעם שפע אויפים,. והחימוש. של הדמויות: צריך = : להיות מגוון מספיק כדי להתמודר עמכל מצב : שנופל עלינו.: את. הנשקים. אפשר. להשיג: במהלך -השלב, אך החרך. חטובה יותה. היא < בבונקרים בהם נבקר לפני כל שלב. בבונקרים" הללו אפשר לרש כלי נשק שונים ולניים : לוחמים לחבורה: לפנ שנסכם,. נזכיר. רק שם ו 008 יקיים = גם ‏ מצם: משחק. מרובה: משתתפים, שמוסוף המון למשחק ו גם : 3 לסיכום, 0 ה הואַ משחק 6 שקטי מהנה ומאתגר, שמהווה מפלט מושלם: > לחובבי קרבות (נירטואלים, רק וירטואלים).; מו נשקים. אפשרויות: אויבים מבי" גרפיקהּ טובה: משחק מרובה < ו 0 % | גד 5 | חסר תוכ: מה לגבי ללה | קהל יעד: 24 חובּבי אסטרטגיה וכל מי שנהנה > מהמשחקים הקודמים בפדרה 0 בר 7 . | 2. = ו ד שוא . ז "יונש 7 . ו 3 זב 5% - .- . שש | , / / . -- . ה . כ ד ָָ 6% % ז / : * 7 של 1 [ ₪ | "יי "שו כ 0 + 7-1 ב / -5- . , ו >> -%< - 1. . א 9 | . .. + . - . / - - / .1 1 - 4 2 . : * *ש :>= , 0 5 "-1%. : ₪ וא* . 1 : 0 > . ₪ ול = -- 1-8 יּ * " ₪ % 1 | / . ). | ג ש 0 . 10 וי 5 0 4% / . - ונר > . - - ו . - - 1- ו 7 "ו , . : 9 | || ו | 7 ר* -4 4 ב ד ש"ת יב ו דיו + 5 1. ש וו 1 : 21 ב יע [ 5 ד . "3 : - - -%4* ₪ . 4 - = ג = 0 / = 2 = א .. . . 2% ב% - "9 ץצ ששו ] / > ₪ ' | 4 ₪ | %י " / % ' *") ְ ו וו ו" ה "ה ב .5 < וי - . שריי ף " ו יי ד +- +" 1-ו |" ו אש רוי" ו היו שד 0 ו - ?יוור | . . 1 1 . , 4 . / | - 4י". רז . % . / 1 1 קד -* 0 . ל ,א י'-- | , ו עור , ר"" ו ה'", 4 : - 13 = חקי "לו ב 7 ש .5 ' וב = ד = .ו - 0 : - שיפ | - .6 1 אכרי 1 . - רש וידי" ") + גפ וד 1 5-2 מאת:.ערן מו ו 2 יצאו משחקים רבים תחת . השם. המחייב של 6 זג)?, אולי . אפילו יותר.מדי. זה כולל משחקנ פעולה ב א הטיפ-טיפה יותר רחוק) ומשחקי ב כ חלליות ואיזה משחק ספורט קטן (ירי פייזר למטרות?) - 0 כל הז'אנרים. בכל מקרה, "ו1688 עְגּאו/" הוא משחק אסטרטגיה ממבט איזומטרי, בדומה למשחקים כמו "110" (וואו! זה משחק ממש ישן, אבל מעולה) או "00%חההוחוזס>)" (חדש וגם כן מעולה). "ותג16 עגּש" מאפשר לנו לשלוט בצוות של עד שש דמויות במגוון משימות, שמתרחשות, כמובן, בעולם ו הדגם החדש העלילה של "16981 עְגּ/או/ :אטו1 זג61" עוסקת בחללית הקרב שלך, ה"תסופזטסח] ובמשימות המיוחדות שהיא מבצעת. החללית הזאת משוכללת למדי, אפילו בקנה המידה של "טז1 זגו5", והיא כוללת מגן הולוגרפי (איך לא חשבנו על זה קודם?), כלי נשק מתוחכמים (משבשי עצבים - כוון אל האויב וצפה בו מאבד ()1) וצוות קשוח במיוחד, םי ו שונים, ‏ ובניגוה: לרוב החבר'ה על סיפון ה- 6 ולסוח להם אין בעייה לירות בכל דבר שזו, לפני שהם שואלים שאלות. את הצוות אנו זוכים להרכיב לפני כל משימה ממאגר של קצינים, מהנדסים, חובשים ואנשי אבטחה. לכל אחד מסוגי הדמויות יש ציוד מעט שונה, אך במהלך הַמשחק אין ביניהם הבדל רב. כמובן שכדאי לטפל היטב בּצוות שלנו, מכיוון שהם.צרּיכים להתמודד עם משימות לא ל "ליי מ ו ימינ ל ות ע 7 | כן, אניייודע"שזה נשמעמקצת משעמם, אבל 07 א 50 א | זץ א או ז 1 א אא > ד דה אחרי הכל - המקלדת נמצאת בידיים שלנו, ואנו מחליטים מה קורה בפועל +שטח. אם, נניח, נחליט לפוצץ את האויבים המרושעים לרסיסים במקום לשתק אותם, אף אחד לא גיד לנו כלום, השליטה ב-"ו1680 עְּג :16% זגו" היא פשוטה למדי, והמשחק אינו מרתיע שחקנים חדשים. השלבים הראשונים מלמדים את העקרונות הבסיסיים (התגנבות, מארבים, שיתוק אויבים, צליפה, הטמנת פצצות וכו'), ובהמשך המשחק נזכה לשכלל את היכולות הללו לרמת אומנות, אבל ישנם גם חסרונות "וה68 קש :א6זך זגופ5" הוא באמת משחק חביב, אבל יש לו מספר חסרונות ממש מעצבנים: ראשית, הבינה המלאכותית של הדמויות היא בינונית מינוס, והדמויות יכולות לעמוד חסרות מעש כאשר יורים עליהן - הלו, זה נשמע לכם הגיוני שם בד" "חסופוטווס/? (אני בספק אם המנהלים של ""חסוצוטוו6/ קוראים את הירחון החביב שלנו, אבל אי אפשר לדעת...) חסרון נוסף של המשחק, אם כי הרבה פחות משמעותי, הוא מערכת הציוד של הדמויות. המערכת הזאת היא לא ממש ידידותית למשתמש, ובחירת ציוד יכולה להתגלות כמטלה מתסכלת. חשבתם שנגמרו החסרונות? תחשבו שוב - חסרון נוסף של המשחק הוא שאסור לאף אחת מהדמויות למות. מבנה הקבוצה אינו גמיש כדי לפצות על אובדן של דמות, ולכן ההמלצה ו לשמור לעתים תכופות את המשחק. מזל שיש אפשרות שמירה מהירה! 8 1 ' מפות המשחק מתוכננות היטב ומגוונות למדל. המשימות מתרחשות במגוון רחב של'מיקומים - ו ו שמירה ב ןי יי המפות מתוכננוח ממש טוב, ואת זה אני אומר מכיוון שקיימים מיקומים רבים שפשוט יוצרים תחושת מתח > במיוחד כאשר אביזר ההסוואה עומד לפוג או כאשר חבורה* של שומרים מפטרלים לכיוון המחבוא של אחד מאנשי הצוות שלכם. בדומה לאחיו לז'אנר, גם "16981 צְגאו/ + יו משתתפים, שבהחלט מאריך את תוחלת החיים של המשחק. לסיכום, "1681 עְגּאג/ :אטז'1 5181" הוא משחק אסטרטגיה איזומטרי חביב, שלמרבה הצער - פשוט לא מחדש כלום. פשוט לקחו נוסחה סטנדרטית שהייתה בשימוש מאז ימי "כ)*1(1" והסבו אותה לעולם המשחק של "אסוך זג1פ". אל תבינו אותי לא נכון - המשחק לא 04 00 0 ₪ ₪ ₪ / / 5 אע בעד: עולם המשחק של "אפוד זטופ". ממשק פשוט. שלבי אימון טובים. מפות מגוונות ו | נגד: בינה מלאכותית בינונית בלבד. מערכת ציוד לא ידידותית. חוסר גמישות במבנה ! הקבוצה. / קהל יעד: חובבי משחקי אסטרטגיה" איזומטריים שאוהבים את עולם המשחק של ' | "אשזד זגופ". .'.* ]1 -- יי / / ו - ו ו 2 כל המש - 1 מצויר ב ח - 0 ר מציא : לראשונה באנ 2-ה / ₪ 3 ₪ 4 5 די וחייץן זו ו ז ו- - !ו ו | 5 | 1 ו | וש | וו . ב יי ו ו | ₪ . 1 2 7 | שי . . | ו למט / - . . 0 ₪ תיז 8 ]] וו ו ו ב" ד = . 2 > = ן / ₪ | ן - ₪" - 1 ₪ ו 4 : 4 טּ 7 <> 20 ן 4 | / 0 : ₪ ₪ לו - ו 1 נמ 2 3:קה רב זע 5 | ו וה| 5 4 / ב ₪ 5806 "ו - - 4 ". ליה - 1 ו 3 =[ גת המשחק. : 1 ו ה 1 | ו 1 3+ = ₪ . 5 : : 1 . ו - - -= ו 1-5 זה | 41 ד בד שו ג % 1 | 4 א .5 ו ל 4 < 1 /- = . 2 7 .)| . / - ל וש - 1 . . ו 1 / -= : וו - ד 2 = ו ו הו / כ | ממבט ראשון, > סוטטס ו ור נראה מבטיח, 0 -- 5 בונה אוירה מתאימה, מכניס אותנו במהירות למשחק. כמו ברוב המשחקים מז'אנר הקווסטים כיום, המשחק מושתת על אנימציה תלת מימדית חלקה, וממשק המשתמש נוח % ומרשים. סרט אנימציה דרמטי במיוחד חיבר אותנו מהר מאד לעלילה. די סטנדרטי- ארבע חפצים, שעלינו להשיג על מנת למנוע את סוף העולם בידי כת דתית מטורפת. עד כאן לא היו הפתעות. 7 לעשו ב ו או 0 והיא יכל 0% ו המצפון? איפה האנושיות?" - ןו של מיכאל עומר כאביר א אע ן 5 שע 1 בכיף. ו 79 מתיתטים אל 9% - | כפ + | קודם, | יי הראשונה שאתה פוגש אותם, וזאת למרות / ומותאמת י 3 גרפיקה חלקה לחלוטין, כ יותר האל משחק ל בחורה אתלטית פוגשת = מסתבר שאנחנו משחקים בחורה גמישה ואתלטית, אבל זה משתמע מעטיפת המשחק, והאמת היא שגם זה די סטנדרטי. המשחק מתחיל בפריצה למוזיאון ה סזטשס.1 ומשם, נותנים לנו להמשיך הלאה, להתגנב במסדרונות חשוכים ולחפש את הפסלונים. כ יי = שדיברת. איתם | (-: שבע פעמים. חוסר הזדהות - אם זה לא מרגיז מספיק,. ההזדהות עם. הגיבורה עצמה שואפת לאפס. היא מתנהגת כאילו כל יום היא פוגשת רוחות רפאים - ששולחות אותה לתקופות זמן שונות, וכל יום יוצא לה למנוע את סוף העולם. לא מטריד = = בזמן האחרון. קטעי האנימציה המושקעים = | להדהים בהחלט מחזקים את ההרגשה שאתה = נמצא שם. הקווסט 6 קל ומצריך תשומת לב מדובה לכל פרט, בכל חדר ושיטת "ניסוי הכל על הכל". אם אהבתם את "אבודים בזמן", אתם תאהבו את המשחק הזה, אני, כשאני משחק בקווסט, אני מחפש גם עלילה. . 4 שר ז 2-ו . - ה הב אל . ₪ 5 עו ו .4 5% - - . % 4 שי + :1 ה = = 4 גד 7-ל 4 % ה ב ו 9 ו , בשי בככל 8 - "ו 4 4 ו . ונא'צ ץש -- לב 5 ל 5-ו / יר ו ו 8% גו 5 5 / ד 65 ₪ ו *--ש מאת: נתנאל מורי הסש. 1 וז רת 136 ג רו ימים ספורים לאחר שראיתי את הפרסומת בוויז 119 למשחק "67058067 - קונספירציה בממלכת ירושלים", התעוררה | סקרנותי. | לא מפני שציפיתי/התלהבתי מהמשחק, אלא מפני שלראשונה בחיי אני בוהה בתמונה ראשית של משחק ולא יודע בכלל למה לצפות. המשחק, מבית יוצר צרפתי, באמת החזיר אותי אחורה בזמן. אך לא למאה ה-2] ו בו מתרחשת העלילה), כי אם ל-1997 . כשקיבלתי את אריזת המשחק, סובבתי אותה ל 6 ,100 מגה ומערכת חלונות 3.1!! פשוט לא האמנתי! הטית עיניים בת 30 מעלות דרומה ל משנת 97'. מדוע החליטה באג לייבא את המוצר אחרי באג 2/0000 יישאר בתחום אשר אין דעתי משגת כלל למשך שנים רבות, אך אני חושב שהמשחק יכול להוות נאום תוכחה נועז לכולנו. לחיות את העבר ( ו השחקן אינו מהווה אף דמות במשחק, כי אם צופה מהצד, כמו קריין (רעיון מקורי). העלילה | תקופת הצלבנים. פיליפ, מלך צרפת, עושה את כיבושיו בעולם. לאחר שהדוכס "ארטו" מסרב להתנצר בהתאם להוראותיו, פיליפ סוגר אותו ומ ו אך ארטו לא מביע שום רצון לחרטה. בסוף 4 ₪ ו .₪ ₪ צולו',. שר = .₪ . 1 = ,0 | דייוךי ₪ .ירוה 0. 2 . ף' 1 % 0% ₪ || ו ב '!.; 3₪. = -יאו <‏ /5. 1 ]= | %ל ₪ 7 5 7 | ו , ₪ 6% א"י , 4-4 בש א = ב 5,. של שו 1 ה ו שיק 7 4 + ו 7 4 1 הל יכ ו שה + 1 "יו ל " ו ו "= "= - 2 ל - ב 5 יכ שי ] 0 -' די -= 1 / ' זי 1 1 בשוץ: ב ו 1 ₪ ו יו ₪ ו יי גח . כו . 5 : 2 3 ו מל לוו ל ו 0 0 א אש 2 . קוו כ "4 3% ל הש 5 :ו ו + 2 1 ל ₪ = 3% -ן 1 + 41 וצ 1 5 ו 1 1 . + 4 ה = 5% 9 ו ו 2" / 2 תק , . 4-7 ד כ ו אד ב ב ו וד שי ב ו למ יר גי ב ו א שד ואיל הר ו ק ו כ , 2 5 "ו ו .= - ?3 7 " / - בד" רצ ור ]שד = יי 4 - 3 : . 1 15 ) 0 ו ו ב ל ל ו ' 5 1 ו ל שר ב א ה א - ל יי תי ל וצו ידו ירי + ה ל 1 ו כ 1 יש = שי זוב הל 00% ב 7 ל ל בו ל + ית ו 1 0 1 3 א בו 1% 1 1 1 0 ו 1 ו ו ג ה ו 7 ו ות 5 די ו 3 ו אא ד ₪ " 1 1 ו צר 1 / ?> 1 . ו 5 2 .4 = ו - ב שין. ה / = 7 2 ה ד ו - - ו א 4 + ה + *ן 3 , + פיליפ מוציא אותו ונותן לו הזדמנות אחרונה - כ ו של הצלב הקדוש, מפני שמלך ישראל עומד למות, ובקרוב כל הערבים שבאזור יסתערו על מה שנשאר בארץ, המשחק אינו קווסט, כי אם משחק חידות, אך אין מדובר כלל במשהו בסגנון "מיסט" (משחק החידות המוצלח ביותר בהיסטוריה), כי אם שלב ביניים בין שני הז'אנרים. הסיבה שהמשחק הוא חצי קווסט היא מכיוון שהעלילה מאוד מורכבת ועמוקה, מסופרת היטב בעזרת קריין מוכשר, ובונה את המתח כמו דרמה היסטורית יפה וטובה. הסיבה ו ו שמשתלבים בעלילה אך אינם מורכבים מאיסוף טיפוסי של חפצים וחקירת אנשים, כי אם משהו 1 יי אז תפקידך הוא להיכנס לאנציקלופדיה הוירטואלית, לקרוא על התקופה ההיא כיצד היו בונים דברים, לסמן ביחד אנשים שמעורבים בתפקיד (זה לא כזה פשוט), ובכך לגמור את החידה. לדעתי, כל מי שחושב שהוא אדם אוהב ידע ייהנה מזה. אני ממש נהניתי. הייחוד בכך הוא שאין תחושה של מחזוריות כי העלילה ממש ו "היינו ילדים וזה היה מזמן..." תחושת נוסטלגיה עזה חלפה בגופי בשעה שפתחתי את הוברת ההוראות וקראתי את השורות: | "לחץ פעמיים | על החלון קטסנ) הוג1 ומשם בחר ב - זסשגחג] 316] (בדיוק כמו שסימה לימדה אותי). הדמעות זלגו כ ו מזמן, אני, סיימון (המכשף) וגייבראש הקטן...", 1] יי הי בו ייל יו ו 1 . ] 0 9 7 - 1 "+ בו לו : . 4 ו - / יו 7 4 1% ה 6 ו ג ב וע | * - 1 ה זו וד 1 . / 5 1 : ו ו שי יי . ודי ו " / 7 " . ו : : "שו , ./- מ : ו . 4 + . "7 ב - ו | . 2 5 ₪ . .ו , ₪ 6 ו ' . 0% ו " הי 7 = 4 : - 0 2% 4 ל 6 זי 3" /- / פיי ו -1 - ו ר "= . שי ו זו ₪ 0 1 + | 2% ק* "ו 0% 1 4 % ו 0 ע יז ו . 7 : ו / ּ יאלט 3 הי ₪ ₪ / 1-4 | | א ל . ג א א 1 "שי ןי ל הדל + [ 4 ה = = . ו ד ו | בו 1 ל בוש בלח 1 בו ו רג שו וו 7 יל שי / ו "ו 9 3 ו ו / י 3 7 0 ו וי . 0 ו מ דא ו 4 - ו 1 . -. 4 - - ו % וי . . ( כ + ו א . 0 ו 2% ו , 1% 0 יק ₪ 3 7 1 4 1 ז שד 7 ל הי 31 ו ה א : 4 : 4 /. 4 | ו ל ל בל שו 1 - אי ה ו 3 1" - 8 , 6 - | / , " :- - ₪ 1 4 1 . |" , 1 7 5 2 " 6 0 ל ו ל ₪ | ב יל כ ב ו ו ו ו 9 1 ו , 2 הד תי ו ו 1 וז ,= .= הו .1 ף [ ו 4 - 0 וצל הב , 0 5" 4 0 - . ! . - : - 4 . . 0 " | + . 2 בא 17 ל 1 . 1 ₪7 ו נש 6 וד וי ה ו וק , שי ו 4 ל וז 7 ו 9 . "6 0 | היו לא רז 1 "3 י; 1 ו ו 7 של % 4 7 2 .ו 5 5 ה ו / מק 4-4 . ". ו ₪ 7 2 ל | 1 | ו "תו , / ו א 1 ו 1 חל / בר א ג ב ו וק וא + שו |" רכ שד ו ו . 1 מ 4 1 4 " / ו יי " + = ל , ₪ 1 ו 6 = "4 ו 1 % ה "ודו "ו 6 ור = :1 + | ו 7% ארי 2 "יו ן עי" כ ל 41-ו 6 01 . וז ₪ ₪ |" ד יר | ן 7 , ו + ו ו 6 : וצ ו ו ו 4% ור די ורוי ענ ו = ה .ב . , "ו : ו ו- 1 - בי יוו ור שא כ 1 ב 1 וק א בת לס ה שי 0% ביוא לבה ה רו ו ל ד ו ב יי ה 1 0 5 הש 9 / יי הת 5 ה ד ו . .₪ ד 4-8 ל 6 שר ו הי | אב ו 1 ו"ח ₪ ל" | 1 4 ה ו 1 ו 7 4 ו 5% ור א ו + מ ו ו רו ו "ד ₪ ו 0% %- וו ידיי ו -] ו יש . ו לי * ו ו [ 1 . ו . - ו 602 0 יו 4-ו : ו בל " 5 ו 6 5-5 1 7 ו ו ו אפ 2 א עב ,ויד בס * ה ו לש זר ו 5 ו %". ' ל י->ירין ו ו ו ו ּ/ 1 1 שי ו וי זו 0% ו וש כ ג וש וו ו 2 יצ" , 1 "ו הק : 1 יד ו ל + 4 " - 5 ,ו . ' / = "על : / . ָ ל " 1 ה ו 1 "7 ₪ ָ 1 4 % 1 ו 4' ידו 4 ! 1 ו ב" %. ו 1 ו 1 -. / .1 0 7 5% , 1 2 2% 1 % 1 = , . 0 / 4 מָ 9 . [ - - ₪ = . 5 . . 1 ט / 2 ' ו . = . לי ו 2 וב ין. ד ג ו 7 וב ו "ל ו = בי 5 ב | ה = ו + ו יש .ה ד 6 שק ב שר ד זי יו 1 | . 1 1 = 5% 1% 71 שי ה ה " 2 0 שר 7 [ 9 / 0 4 0-5 1 של ור לור שי טנד 7 5 די על ל / : : . 1 ₪ שו ל ' ן.,ו 0% 1 זו ו א ל ל ל 7 אק יל רש :ישן רש 0 מס ב כ 0 שש ו" הב וי ויק ו 5% ה ( 0 + 2 .‏ -- ו ]1 ו " "ו '. ]> 3 ₪ 7 <-- . - "אי רו "ו . 2 ף "₪ | ר"ן תמונות דיסקטים של 71 (שכתוב עליהם "לא למחוק") חלפו מול פניי ומשחקים אינסופיים עם דיסקט האתחול ודוס 3.0 שלחו אותי לעולם שכולו טוב... (בסדר, אז הלכתי קצת יותר מידיי אחורה) שמתי את ו ו המסך ב-480א(640 (איכס! לחשוב שפעם שיחקנו "דום" על פי 2 פחות מזה) והתנעתי את המשחק. כעת הבנתי כיצד יופי של משחק יכול להימדד אך ורק בחלוף הזמן. עוד 5 שנים, מי ישחק ב- |]111? (כבר היום אין הרבה) ולעומת זאת, מי כיום לא מכיר את וולף 31 + אני לא חושב שז900ז') הוא כזו קלאסיקה, אך כיום, אני מעריך אותו עוד יותר מאשר שהייתי מעריך אותו בעבר. פעם, הייתי מתמקד על האספקטים הטכניים של המשחק: נוחיות, מהירות, תאימות וכו'. אך כיום, כשכל משחק בן 4 שנים נטען בקלות על מחשבינו החזקים, אני יכול להיות אובייקטיבי ובעצם לשים לב שמדובר ביצירת ו ה"ביזנס", כי אם בשביל האהבה. ההשקעה בפן האומנותי מדהימה: הממשק מתוחכם, הרקעים משגעים, השחקנים המצולמים מחופשים בתלבושות מדהימות של התקופה, המוסיקה נפלאה, וההשקעה בצלילים של רוח, הנפות ו תענוג!! חיסרון? באגים אין, כי המשחק זז חלק, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שהמשחק, עם כל הכבוד להשקעה, עובד על עיקרון פשטני שמייעד אותו לקהל יעד ספציפי מאוד, אך בעיניי זאת הפקה מופתית - דרמה היסטורית רומנטית ומרגשת, המאופיינת בעומק ובגרות שלא מצויות בשוק של ימנו. 4/5 ב"סולמורי" (סולם -מורי, למי שלא הבין). יי יי >י] ל , 5 | ו יו ו ות ו זי + הו שד [- ל ל ה . כ וקני ו" / ו !]-<פו - 1% די א ו -= . 7 דרי ₪ - ו אה 1 1 1 . ל ו ד ונ "שי 1 , ו 8 ה בי ו ור 5 עו ו ה ךר 9 2 4 ו יל ו ' 1 7% 4% '- ו | ל ו יו ו = יּ זו 5 יר . ו ן ל ו ו ו 1 ' וצ ד :2 ן, ו 6 , 0 - 2 : ו 1 . קל 1 3 . / % 4 י - ו , 9 7 1 :₪ 7 ו 0-5 ו | - 4 2 ג ₪ יי 2 . "- ל ל - . 0 4 . - 1 בו . הר ו ו . ב .זז יש ו - -% ו | על ה . . - 1 ו ד ו = י 7 4 .₪ 2 וד ה . / ו 7 1 "ו 2-6 7 | ו 0 3 אן -י ה 3 . 4 יר ו 4 וי 8 ₪ ב ל . "7 [ "- ' 4 ₪ . 0 .₪ . ו . 4 % ו > ' ו - וש ג 4% 0 -:-6 ו ו ל ו ו ) מאת:נתנאל מורי 5 [ב ₪ ץוג הייו חן ו- ו 0% א מאת: צחי הופמן / "א 9 = | ק ₪ ּ - 1 4 [ : -/ לא 0 0 0 5 5 + ב ו וש 1 ה-5ו₪1₪ - לקנות. בריכת ג'קוזי, שתהפוך את בוו - אורן ביקש ממני לכתוב ע 5 0 ס לו "מסיבת השנה -ו בילת תוספות". יכול | פופלארי אצל השכנים, שיבואו לאחר צהריים 1 .2 הרם זה המשחק השני). שניהם ב אה ל לשנות את שמו בקלות גם ל"איך תהפכו של ברביקיו מול הבריכה, ואפשר גם לטפח . | עיצוב הבית הוא חלק מרכזי מהמשחק, אבל קווסטים, שניהם צרפתים (כמוני), שניהם | בואי שו ₪ את הסוב של 5 ליה מסיבות, שכל = קריירות מגוונות: צבאית, פוליטית ועוד. ניתן = הפעם תצטרכו התלחש לעוד גורם: מתרחשים בירושלים בימי הצלבנים,. | עולם... הרל ה גם להרוס לסימס את החיים, לא לנקות ו מ ל ו הרונ כ ו עולם המשחק פשוט ו . : | הבית צריך להיות מעוצב היטב. תוכלו לשים ו | משחק 1 2 8 | הזבל, להבר' ז מהעבודה, להתוודע מ חשבתי שאשנא, ובסוף התלהבתי מדהים. מי שקרא את 8 . אלה -] 2 את משחק הסימס לטובת חדשים כמו מות בן משפחה, שריפות ומרימות. " טפטים מיוחדים לת לכבוד האווירה [י ו כ ב "אסג| ₪ שוום/)", , שיתביישו לחי ככה = = עם בן/בת הזוג או השכנים. אתם תצטרכו ועוד מגוון קישוטים או לנהל את המסיבה מחוץ יודע שהוא כותב על | | לזנוח את הסימס החמודים שלכם? לפחות אם לשלוח את מ לאכול, לצפות בטלווי לבית ליד הברי ייכה עם ברביקיו, פסלים, די ג'י קואלו? מה זה, סוג של דוב? עולמות קסומים, לרוב ו | הנמצא על במה מסתוכבת ואורות צבעוניים. פאולו קואלו, למי שלא מכיר, הוא סופר = בעלי ספגנון מזרחי, רוב כ שלכם ותתחילו -. תוכלו גם לעי טות קומזיץ מחוץ לבית, להציב קלאסי שחי בימינו. ספרו הידוע ביותה, = נקודות המבט שהוא מצ'ג 0% 0 -- אחרי שמאסתם ם בלהוריד | 6 5 תקיימו את %- . כלובי ריקוד !ו המות הקופצת מתוך עוגה. האלכימאי, נמכר במיליוני עותקים ברחבי ‏ הם אלו של גברים. = כ של ביבי, ברק. ובריט ₪ ל | ותתעללו בסימס, הם יפסיקו לעבוד, יה אופציה טובה לקרוא לחברים שיבואו העולם ונחשב לספר חובה בכל בית, פאולו | תפקיד הנשים בספרץ | 4 למשחק, | ברת 18 פוא וכלו לאוג יאה את מסובת - 1 + למסיבה היא בא ב הטלפון. האופציה קואלו, כתב גם את הסיפור למשחק הזה, וזה | הוא לשאוב מים או / = = 4 : - 6 התוסף החדש יאפשר לכם לרכוש ' , החדשה ו לכל החברים, מבלי // הדבר הראשון שמשך אותי בו. = לרקוד ריקודי בטן... (מה | בות הכי וירטואלי 0 שיעזרו לסימס 7 החברתיים / טל ל נמ | לצלצל מו ו ו עלילת המשחק נראית כמו סיפור טיפוסי שמצחיק, כי על אף | [ / - 2 | ₪ | : - | המשחק נשמר והסימס יעשו את אותם שטויות 0 שלו, אִם כי לא פחות טוב מהאלכימאי: אסא - הבגדים המזרחיים גצ | תוספ - שדשנת שא " %, 6 שתרכשו יעשו דברים מוזר ככ ני איף (לשעבר טנקראד דה נראק), אדם בשנות | העתיקים, לנשים במשחק | 1 ת, אחר י תקופה נ 8 סימס מתחיל | 8 | שהם עשו בחלקים הקודמים, שפת הו אק 8 לימא = - 2 כל - תוספות ]/ רל ה 0 = עדין נשארה ג'יבריש. ה למל התקל בבביא בשם "סימוןהדה "‏ ובי כס סאר ויר [כרחת 0 0 - ג דש במשחק. זהו - | ל החסרונות הרגילים בסימס עדין נ לאנטרוק". הנביא מספר לו על ג'יבוס, עיך = בקיצור, עולם פנטזיה די | שערוץ 1 היה מקרין פעם. לאתר שעה ו | התוסף הש 2 שי אחרי "החיים % .₪ בחלק החדש: אתם תמצאו את ע - > קסומה, שלווה, עיר צדק, אשר השלום 0 000 שר = הטובים", כשהתוספות העיקריות בו הם משתעממים מלשלוח את הסימס לאכול, " והאחווה שולטים בה. אסא - איף המוקסם יוצא להתרחש, הדיאלוגים ב"אגדת הנביא והרוצח" איף קורא את מכתבו בק של סיימון, ]| = עיצובי בית חדש שים, עוד חפץ ים לבית ודמויות = להתרחץ. וכל שאר המטלות הרגילות, למרות לחפש את העיר, ולאחר שלוש שנות חיפוש כתובים היטב ומדובבים במקצועיות יוצאת ומשם התמכרתי, כעבור יומיים - גמרתי אותו! | [ חדשות. בניגו וד לחתייםן הטו יבים'" הפעם "רלו התוספות החדשות שהמטלות הזו עשו את המשחק מציאותי הוא מוצא אותה. אך לצערנו, העיר ריקה | דופן. בכל בן אדם שתפגשו תמצאו מחדש ב | = ההתמקדות היא 2 0 הסימס. 0 ּ % יותר, הם מתחילות. להי 2 ו מאדם ואסא - איף מבכה את גורלו ה המר על הוכחה כמה החיים נפלאים סו 2 - 7 ₪ 0 | | כזכור בסימס, השחקן . זקבל שליטה | %% | 5 המכורים לסימס לא יוכלו לוותר על שנותיו שבוזבזו. אדם זקן סיפר לו שתסידים | האירוניה שבאכזריותם ומר .]| / 7 0 6 : 0% ו ככ | בתושבי העיר הנקראים : 2 ליצורים מנוכרים שלא "מסיבת השנה". בלי התוספות החדשות של סיימון בנו את העיר לכבוד בואו של | 5'מה, למשל), לדוגמא, - ול ] 0 ה - | כ משפחה מקומית ומתחיל לתכנן לה את החיים. מאפנים מסיבות". 7 ליצורים מנוכרים שלא סיימון אך במשך 4 שנים, סיימון בושש לבוא. לעזוב את הכלא, יהודי שמעסיק ערבי קינדר, נכון? השפתיים פשוס לא ת ₪ גיתן ל ו הבית, לרחט אותו ם פריטי , | ו ו 0 | | לטונם של הח'ליפים, ואסא - אי 0 דיבוב!! כשזה בטלוויזיה אז אפשר לרדת . | 9% ים צח'י | הופמן מסביר לנו בפנים רלמ ומסיבות. התוסף הדש מספק בדיוק בסוף, הוא שלח מכתב לתושבי העיר, ובו בתקופת שלטונם של הח'ליפים, ואסא -איף כַ 3 = מגוונים הכולליב ] מכשירי | לח שמ , אמבטיה ₪" של . ו / נאמר כי הוא שיקר והוא לא באמת נביא. אין עצמו שמוכרח ללכת לירושלים, אע"פ שזאת עליהם, אך במשחק כזה, כשחצי מהדמויות ‏ . / שירותים,- מטבח, ₪ ו בה ו את הכללים. | את מה שהוא מציע מסיבה אחת גדולה. אם ידועים לו סודות 0 העולם. הדבר היהיד העיר השנואה עליו ביותר בכל העולם. אני מזיזות את השפתיים בהיפוך גמור מהמדובב ‏ >" שצרזך ל - של | 0 7 > 9% ו ו % השתעממתם מהמשחק, בו וכ תספק לכם שהוא נתן לתושבי העיר זה את רוממות ו שר -% ₪ " 1 : / 0 עניין מחודש במשחק, כך שמי שעדין לא הכיר ועליהם להבין יש ור בנו את ג'יבוס כי לא ראיתי את כל זה. ניגשתי אליו בגישה לעבור על זה בשתיקה! אם זה היה / 2 פה ה ם 2 0 מס. . ניתן לי את הסימס - כדאי שיתחיל להתמכר. 9 להנאתם! זו האמת היחידה שהייתה לסיימון של "עוד משחק צרפתי שעור חודשיים העיתון לוקאסארטס לא הייתי סולח, אך היות וזה = - להעניק להם והוא מאחל להם בהצלחה. אחרי ימכור אותו ב49 - שקל". יי חברה צרפתית אנונימית, אז... : | זה, תושבי העיר שרפו ועזבו אותה לגמרי, ורק שטעיתי! המשחק באמת משתייך לסדרת. בנוסף, למשחק אין סוף. הוא מסתיים . אותו זקן שאסא - איף פנש נותר לבנות את | המשחקים הזו, אך בניגוד אליהם - הוא ממש | ב"המשך יבוא", כש"אגדת הנביא והרוצח" ‏ | ליל מתוך תקווה שזו תהיה עיר פאר, מרתק! החידות, הפלא ופלא, הם ברמת יצא לפני חודשיים. כולי תקווה שאורן יביא ‏ | אסא-איף זעם על כך שהוא בזכז 3 שנות | החידות של משחקי לוקאסארטס וסיירה (קושי | לי אותו לסקירה גם כן, אך עד אז - שחקו . חיפושים לחינם והוא יוצא במסע (גדוש ‏ | בוני), והדיבוב גם כן. הסרטונים נראים ‏ בפרק הראשון! 4.5/5 ב"סולמורי". חובה , במסרים וחכמת חיים שרק פאולו קואלו יודע נפלא והפסקול (המזרחי) מאוד מרענן, ואפילו | לאוהבי האגדות והקווסטים. ‏ 18 6צו% . לספר) ארוך בכדי לנקום בסיימון. תחנה | מעלה קונוטציות לסרטים הערבים השבועיים = (מסטהה]. : הד ₪ | מאת: ערן פולוסצקי 2-ו 0, מנסה את כוחה עם הסו31ו65)חז- משחק פעולה תלת-ממדי, בכיכובה של מכונית באגי משוכללת. אני ממש מצטער, אבל... ז6וותסזי | פשוט פישלו. נכון, ח0ו163181ה1 הוא משחק חביב, אבל בשוק קיימים משחקים כל-כך הרבה יותר - ו שי ו איתו... ולחשוב שהייתי יכול לשחק עוד משחק או שניים של 2 18068 בזמן הזה! טוב, אולי כדאי שאני אפסיק להתבכיין ואספר לכם על המשחק: עלילת הכותר, כמו ברוב משחקי הפעולה הרדודים, לא ממש חשובה. מסתבר שבעתיד הלא רחוק, בני האדם 2 | ו ל ל ועוין השתמש בשערים אלו כדי לפלוש לכוכבים שנמצאים בשליטת בני-האדם והבלאגן חוגג. כאן אתה נכנס לתמונה - עם רכב הבאגי המתוחכם שלך. העתיד כבר כאן מסתבר שבעתיד, בניגוד למה שחשבנו, לא נלחמים בעזרת כלי נשק מתוחכמים כמו רובי פלסמה או טילים אישיים מתבייתים, אלא בעזרת רובוטים ומכוניות משנות צורה (חוזרים לרובוטריקים?!). מכונית הבאגי שלנו אכן משוכללת למדי, והיא יכולה להפוך למשאית משוריינת, לרחפת, למסוק ולרכב ימי או לרכב באגי קטן וזריז. שלבי המשחק מוצגים בתלת - ממד מלא והם מאוכלסים במספר קטן יחסית של בניינים ה / 5 בו 3 "חוה דות" בהן אנו צריכים לנטרל את הגנוה א 0 כדי לעבור.איזור או פשוט לחסל-את:! בוטח מה האויבים" שנמצאים ₪ אפשָל גם לאסוף קר ו מיוחדים שמאפשרים שיפור של בל הרכב, אחד הדברים זִיפִים במשחק הוא השיפור ההדרגתי של כלי הרכב (הוספת מצבים חדשים, כלי נשק חדשים וכו'), מה 0 גיוון ועניין ה | היריות - ? ובכן, בעקרון 2 מה שצרי מ וגרפיקה. 2 לא א שהגרפיקה 2 אבל הּ יא ב -- פשוטה יס - 0 חזק 8 - 2 לרוק עליו רימונים או לירות עליו באמצעות 7 ל אם זה לא קל מספיק, המשחק מספק גם יי בעקביות במשחק הוא בשליטה יי ימ יי 0 בשוק משחקי מכוניות טובים ‏ פי אלף - 0 יי :| 1 + = במיוחד ומערכת תיקגן-אטומטית שדואגת לנזק מ - 1 לסיכום, תסו)ג)98!מ] הוא משחק חביב, שמשתדל לתת לשחקן משהו חדש (נשק, מצב לרכב או אויב) בכל שלב, אבל כנראה שזה יר יי יי ו מעניינים וכאשר מגלים את העובדה העצובה הזאת (בערך אחרי שני שלבים, כשהכל מתחיל לחזור על עצמו) - המשחק אבוד. ייתכן ש- הסווג)וס!ה] הוא משחק נחמד עבור ה- ח0וו18ע13, אבל אני לא רואה סיבה לשחק בו על מחשב אישי - זה פשוט בזבוז זמן. "זה לא שהגרפיקה רעה, אבל היא כל-כך בינונית ושטחית שזה מעצבן (ולחשוב ששילמנו כסף טוב עבור המאיץ החדש..)". ערן פולוסצקי רוצה להאכיל את המאיץ החדש שלו במשחקים שווים. כך בינונית ושטחית שזה מעצבן (ולחשוב ששילמנו כסף טוב עבור המאיץ החדש...). ייתכן שמה שמסביר את השטחיות של מ0ו163131ה1 הוא העובדה שהמשחק מיועד גם ל- ח0ו5141ע13/. הגרפיקה יכולה הייתה להיות הרבה יותר מרשימה על מחשב אישי עם מאיץ חדיש, אך כנראה שכדי לשמור על תאימות ל- . ח0ו137%181:, קיבלנו גרפיקה בינונית בלבד. ] גרפיקה בינונית. פעולה שטחית ולא אמנם אפשר לשלוט ברזולוציה, ברמת הפירוט, וה בתאורה וכו', אבל ראינו כבר מנועי תלת - ממד קהל יעד: הרבה יותר טובים. שחקני חסוופופשְצוק משועממים בטירוף. ש// 5 4 4 ו בעד: חידוש בכל שלב, כלי רכב משנה צורה. תם. הריגוש 2 4 1 3 ובל אם > 0 אם כך, מה לגבי החלק שק = ישודי ו 84 בייד - ; . , שה 3 5 - / | 1 1 | ₪ / | ]| עשר - ! 4 | , ₪ שי ₪ י"ש , | ב 1 | -24%4 1 | / תופה > הזה ה 2 / יש ן 1 ' , / (ה*= ש ' 1 = ₪ | / : / / | 1 | 1 ! 1 1 ' . 4 ]| 1 | | | | 1 / | ] 9 .1 / | פיי א וְ ו .2. / י | / ₪ | | | 7 יְ וש|, | " / 33 =-] 8" / % 7 ₪ 3 ָ 'ּ 4 4 | 2 / + עמ --‏ ב - 7-=<א ל ₪ .₪ | מאת: אור ה כעולם המשחקים לת או יז הרו טח המחשר כהשטחה ה ם המשח קי ם של היום, האינטרנט | הוא אחד את המחשב למשחק ברשת,כלומר איך קובעים כתובות <] 3 ₪ חא | ₪ ה ₪ חש י 1 0 2 יבים [ המשמ עותיים במשר חק. ו לא 1 אנ ? ליפט ווח., מתאימות, , או רוט ב ה 0 בי 1 רואים שאנחנו מתקרבים למצ ב בו משח וקים 2. כמה שיותר אנשים ככה יותר טוב (רצוי שיהיה מספר זוגי), התיוטריו ומר ור 5 / ו / המיועדים אך ורק ל 0 רשת תופסים מקום של אבל במגבלות מס' החיבורים של ה- 1108 , אחרת אנשים , | "ו , וי ן הוור ו 4 5 הר 4 א / | / בה על המדף. 6הו[ה0 ג 2חזו)ן, ]ו חי ד "ישא רו ו בחוץ". שש . 1 זו זו 2-) ה פס 5 ואד 16 ו (= :. להביא אנשים שאתם אוהבים. 4 ו-166י] 1 6016 הם ם רק חלק ק קטן ומייצג : לתו יפעח 4 לבו א מוכנים ע ם המשחקים -ל ל והז כולה. 5. לסדר מספיק 7 לכל א וחד ] % 2 ")0 | ( * - 5 8 : ו 0 9% 4 1 + - : 2- ₪ 5 / . = : ה 5 . ו 1 - ב / ב ו ב - / / : > 7 -7- 0 | ו ב / סבו ,ד : 5 . - 0 . 5 ּ 1 : % ב זו 4 4 ] ו בב 1 = ו = ] : ה כ 8 7 ודו ₪ . הבשי =--* ו - / ] 1 ;שי" = . בדו .ן₪0 7+ = | - 8 "+ > 0-4 ו 5 לה .ה 2 ב 4 . ל - ד 2 סי ו - דפ שו ב זו ל םד ו 5 רקח 7 / ָ | 0 ₪ ו חש זו / ודו ו ש 4 דצה" ו 6 ל וואו אק זץ | 8 זז ז - ו = הד ה ה -- 6-ה == 11 = + | תוי ל 1 או א וו + א ישישו | ₪1 3 5 צלף על ו הגג אש | צולבת 0 '/] 8% = -, וק . ₪ .בשק וו : )| 1 4 ₪ 6 ו 1 . : 0 -- ש וול ו * ו א 8שז ג ב :ו ]וא ו 0 בוו ה 1 7 0030/00 4 בר - = 7 אבכ- 1 יחת ו ₪9 הפו ללככ גוז שכר וד ויף | | בשנונ ב 0 , ּ | מיכו שק ו ליו ו 8 ו | מיכאל והנשק הא אהוב עליו מיקי ניפגע! | פחוח זסס ₪7 5% א למרות הרצון הטוב של נטוויזין ואינטרנט זהב לפתוח שרתים 6. אוזניות טובות. רצוי לא אלה שנכנסות לאוזן כי זה כואב 24 . ו ; ישרא אלִים ם למשחקים. | זה עד ריין לא ה הדבר האמיתי. כדי שבאמת יחיה כית את זמן קצר לשחק נגד אנשים אחרים צריכים חיבור מהיר לאינטרנט, מה שלצערנו 7. חשוב! להביא אנשים שאוהבים את אותם משחקים כמוכם ₪ ירצ *. ה, יש לנו בר יוק את ו ו לבעיה, הביא איתכם הרבה מצב רוח כדי לו לבאס גם את האנשים כל מה שצריכים | הוא 3 1 חברים עב | מחשג נים (רצו יגנם | עם אוטו) ובית [ ריק ו הוא כזה: במקום לש שחק באינטרנט בו של 56 והשהייה גבוהה, מארגנים מקום בבית של חבר, כל כל אחד 0 את המחשב שלו מתחברים ל: 18 | ומתחילי ם לשחק. 0 ו העי קרית היא שכרטיס רשת יכוי עדיין נדיר בארץ אבל אל דאג 0 וו ך היף. רל טיס רשת . האח -ו וו 8 הוא למעשה מקום המפגש של המידע | המגיע ממספר מקומות ומנותב בהתאם לדרישות. ל-111!8 יש ₪6סט830% אחד ראשי שאלין ניתן לי[ ל מחוברים לרשת מקומית, ה-110₪ הוא בעצם החיבור אותו מעניקות חברות ה- 155. * להעביר בין 10 מגה למשחק להיות חלק 0 אפ לו שי ש הו חבה: שחקן " גים. בן נוסְך י לרעיון המגניב הזה מבלים עֶּם ם חברים ועוש ים צחוקים כ 1 ל הלילה; טיפים ₪ שובי ים ל. - 100 מגנת לשו יה מה שגורם ו עזג - | מוצי לח: 41 ללו מה רלפני: ויך מג' דיריב מאת: ליאור ברמן - מחסט.!והזזסח )תה מהח6כ זסוו 1]: ! , ו 1 / / ה / 1 | . | | חק - ו - . [ 1 4 ==-- / או ] . ו - ו 0 16 01 056!] פחז ,2 0 בּוזזו ו משר-ת 1 = 3 . - : = , יפפף- חי א ו = ₪ אע יי | ף= אא ₪ א מו חאה מא ףא '. | ר נדץ ף ררל - אנחנו על המפה! חברת 11ספתחסוג משחק שקוראיב | -! א שונוון - / ו 2 ו ; בונ 9 . /- -- 9 5 4% . . | | - | ₪ | % . -) י"ר לור יר ל %. ף מ חן שיו כ | | 1 : ו ץז הז זד = | | % ו ב . [ | 4 4 7 ל 1 1 [ , 1 / , ו % ,> עו ש = 1 | ההיר [₪ן יר 1 וד א| 1% - מרשז 3 2 | ] 4 / [ שד . - - : מק . 1. ג חא , "= | % - - ץ|=- ₪ -ף- יי | = 2% וה ₪ ! יד / 9 4 [ ו | [ ו 2 - / *" | ה 5ן , . / ָ . ₪2 ₪ בשש םי 1 /ן [או - ה[ | | - -- - "' 1 /ו - ₪ 'י% -] ; .5 %, ץר כל -ל, 5 5 -%ן | - , ₪ '/ |ו-| ,= - ינ ₪ חק 1-3 4 תא מו מא | שוו : מזוולון ריל ולץלתר שאהחרררוד ריא וזור ךר ליפ" - 2 . 2 ָ% 9 . | [ ו זב ([= יוו | 75 שך ₪ מא - 1 1 ו - 5 יהוזו , שוכ זו 1% 1 וו 1 1 א / ₪ 4- 7 "ו ו 0% | [ 1 יג ₪ ₪ ₪ 2 | | ו 4 ₪ ₪ ְ = 5 7 - "מ מ |כ != - ו ף = זר ₪ 7 לש 14 ו 1 1 ון ; - + ו ₪ | / | . ףא מ 4. וי ל יה ל -) - = ררירי .לש ?ל ריית ₪ 7 ו פו ש / שהשוארוה !| ו 5 או ן - <.- .א = : = -1 . . / מ מו ₪ . = = שד = 4/ ₪ > הר [. מ 1 % ₪ 1 1 . אפשרוח - ךרי - > 1 % יווה ' ₪ - = ד 1 -- - 4 == - / | | ₪ 4 | ו | / "' המשחק כ ,₪7 5 , הוושהו מובז שבתור משהו היסטורי זה מש חס ו הח וה - / רק - 4+ ₪ רזה 1 ג ]1 ו ל חי אי ל > ולו ו ףי ף . +" י-5- .)0 ה | . | רז -% ו א ו פּ- = 3 ץץ וי ךרי רור% וווירר % 1-1 1 ש = -- | 1 | )6 | ₪ ו 5 | 1 ₪ שש ו ןו "זרת = ₪ החברה 1 1 חרוב 1 - ר? רהז ₪ ח 4 (ה 1 צ משחק 1 / . ו "" | %וו / - ש ]ו - - . י % = ב : 2 ₪ = , 4 -₪ ש= ו 4 - 0-4 - נוי - = | - - - ו פא * - / - ו לית ₪ ל ה ף ץ ל ף ל ₪ ף מה ₪ ף ₪ 2 כ ף [5 ' ולו ףא חן = הו םי ו - ו 1 . האסטרטניה הגדוקלים של התשברז -, - . . וי ה ל אל 3 , | = 0[ 5לויררררר לי רהרהל 1 ו ₪ | = '||! 4 *"') || יז 5 ו של כ? זור חמק חמה | או זז 1 ממז ים, לד סן שחקן 4 זו | באינטרנט או קאד מוזר לשו זוע על דרר רזד הל רררר מושכמת כתכופה, רולל הופצות אורחה רפחזתה תויטיחהח ‏ טאתלזרוח למ שחק ק באיפ לויכ - ₪ סו שו , - 1[ - ₪ וו ₪₪ - "א | ₪ ₪ א!ו40 ץ | | ₪ וו ₪ | 7 ו -- ₪ 8 הו | | / 1 עב ימ 1 [ וו | ןב 5 זק ₪ ₪ א ₪ ממסחש ו , ו באחת - יפי ה= ‏ ה ףח מא רףר! / | % ף יי | = חרז יז ר "ה . חשרוה חלשו תור שכד ממה מהחבריה שקמנהלים את המדזדזבגו - 4 חשב שהמכ חוּ מות האלה | נחת |?' פן 40 הו ש. ו ש ₪3 ש " ₪ ו וו | 4 אוה 0 130% |)!= בו | (אןוי שול ו חת א ה 1 זמה יש ך ה שזלי והאו לב מח ז 'יך . > , י ₪ ו" ] ] 50/1 .. ו מ 2 ₪ שא גשה 0ה: = - - ול 5 .ו | ה + ף:3ךח- יי ף ף' שריטר ללרוו ה כאילו שבתחרות נגד של שאר העולם (או ניהלו)! יצחק רבין, אריא? ש 1 , 1% 2 ו 3 7 ו 6 ה א | | מהלן משלו), כ? " נשק וארט זֶילן דיה תואמים .הרו לוס -ש-ה9 ו*.- . ל" חי |-ר יל ד זו חויל יברוצ ור -%%-רק%- - תי לצ 1 | = "כ א = -= ל 4 ₪ ₪ ה | ה ף ?7 ש = "ות 1 ר- . | 6% יז |. ו זו קיבלנו את הדוז פואה ב- "מלחמתיות"... אפילו אהוד ברק. ם זה צד השני מופיעים 3 למציאות ומהלכ . ים הסטורים. 7 לפר' טין ם | | זחיר חא ₪ : ."א מזרי . - ף' -ן חן ו | - ₪ ו ליי | %/ יףפך 3 והז , מעניין אם מ ו ההמשך יהיה "פוצץ אותה" אנואר סא ית, המלך חוסיין ועוד כמה ובעצם זה יהיה משחק. פעולה עם מחבלים | שהם לא זוכרי מתאבדים... אני לא יודעת, אבל יחסי ציבור = = ההיסטורי או סתם | ל חץ - ויוי 1 א - + כנסו לאת של המשחק. הס 1-0 שע | | ו ַ : - : | | . . ' 1 | .' ו" 1 | . : ול 7 . 7- . % / ' ו / . : - | 1 | ךב בע . חי 1% א 0 5'דץ סא ס)אז | ,0 שר א + 5% -] "' - / . ו . 9-ו . 1 0 ו . 4 | : [ - 5 .1 . 0 [ 1 5 ." : ב ז . = , = | | 4 | . | 58230511 , ל קר . - . - . / . - 2 , - . - .1 ו 7 : 7 . ₪ , ₪ יי 0 / . 1 . . 8 , | ו --; 2 שו ' (/ 9 - = ב [ כב וי [ *ש 4 5% ₪777 - ו : - - הז - - ו "1 . תפז - - + = 1 ("1ו4 : | ו בר 1 השש ד הדיל ההוזש ] 2-0 4040 ד ₪ שו ר"דו חן סש 7-7 [פש==. = הדו וסן..-.4 == -14-- = - י ו - רש ר- מז " הדד ךר דור רצ רזו ו "הנוזת הג ומכשיר הזה 7א - טְ | ממש חושבת שקונסולו ת משחק ק חייפת לדעת 5 1% ההףהחל ו(טפו 7 איר תכפפיחיתה הרמיח כ לזיכרו ִ ה לה 1 5 בלאס. ווגס | ושם הצגו נת 4 קפו יה ומ דבר 20 0 שפות איך מקליטים סרטים לזיכרון, מה זה, מר גייטס ד 4 = ומצלמה: דופיטללת: קלבינימטי אנ גם לא ₪ ו =--. הש -=- == שא ל ₪ כ ₪ -]. א ₪ : רז 6 אק פיי .4 ₪--. ן ף "ך [ ך 7 4 = || 1 | ]1 ו ותד 1 ה רואה שש טהעולם ₪- = רן 97 / פה , * ןי - = ]| = -/ 4 / | רבד . יו = ו : ו | 7 | | בו ם | 1 ש ₪ שפי זר חת רק רְ בשביל נו לו / א|ר |ר ר רמו מצ ש [ ונטָןן [: || מף | נן כל הדבריםב | האלה בחת ה [ך(! וח מתקדם וזמנו של המח ה האישי פג, נכון ו 7 < וו שיווק חדשות ו ןוו 8-ה 000 רהה ישן | אד 7 א ,רשי . | 1 - . 7ן ו --* 2 יי ₪ ו % 4] : 0 - / 4 | : . ₪ מכ |ף -. = ₪ הו 1 תה- אמא השהוסט ת שלך. רק ו שבאותה תערוכה הראו המון מכשירים ו : 72 | 4 וו '. / . ( | ₪ווו 22| ₪ ל 3 8 % . ו . כדי שכ כן ול יהיו מעו דכנ בלב ושחלילה לא == אכ זמינים לאין שה :3 /" וחברים המון דברים 0 / ל | . תחשוב שאני לא מבינה על מה אני מרברת, וחד, ונכון שאתה חייב לשמור על רמת עיצוב חדעוני = אגיד לך מ וני יודעת טל ה- - א0ם: % מזומנים | שתיכנס % לחשבון עכשין . | | | | ה שלך: הוא. יגיע לחנויות בארה"ב בסתיו 4 שפירקו ?ְך את מיקרוסופט אבל ראבאק, ; -- 0 ה ואהרונומי (לישר+ ר הרחו ק ה רל - מתיש | ד ר. ? 7 ₪ אנחנו לא עד הל = טיפש יר ח! למה ו / . 1 | ע | שו ו | - | 0 5 " . ו % ו = . הוא יהיה יותר זול מה- 52, יגיע עם מודם = המכשיר הזה לא מכין קפו 5 - / גי 0 5 ותומד בחיבור פס רחב לאינטרו נט, יהיה לה 1 - - -% ו =1 0 - 1 ב-א 7 7 הו ₪ א יי | - = שר ₪ א ₪ - 95 ווקלויוקל יי. ה רו ףר" ר- שר א - 5 3 0 1 א הר | - 7 , וק 11 . 1 ו 2( ה יול ההההדרורץ | [[ %'%ד"רו"ו 7 9% -ףר'ו דש ץפק | הקיר מל לן ו ו שן ₪7 ||<| וזדז א רוזלרה | 1 ש " % + | | ₪ - -- - . 2 . -- - י ‏ |יוו יו "| "| =₪ 111 שווויה|וו 1 ]7 ₪ וו ]זז : הו | יי = ותו . - 4 - - ה-₪ גו | | | 9 5 5% ות | ₪ ₪ ₪ זו ף' א 1 % | % ף - -- יי | | - -ן | ₪ ₪ "ו | = ן / ו אף 1 | ו / 1 [. 3 4" ו /ש %) | זג / | ' | י 1 1 - ץש "= | : *=- "יא ₪ || 1 ו ן - | זז ₪ - | ו - . = | = רף ו ף ו ו רףח כן * ה "== ₪ = וווווריחה והרירר התורר חוריאר - 9 - | - 7ו. "= שא 7 / לט . [ / "תה כן ה[תפוףר 2 ן - ]| 2 5 + - ו - יז - וווו . " -1 -- 2 | , 1 ף ריזררררירד זזר - זרימלה .1 עו -₪ ל רז ל ר 1' ה 5% "רזזז | 7 ה 3 | . = ד" חן %, - - . ו | ו . ₪ו| / | [ /ש || = | ₪ / | א 4 / 1 (/]| ש | 4 וש / ב ו וו , - 2 . - , [ | ּ ו ד ה " הי - ש--ז 1ב ו ד ! % 0 27 יר ייח אופרה - ו = דוי וד- 93 ל - 2 יר יר וח תרשיר רוש ש עלם מעצץרכת הפעצעלה שאו ₪ ו ה ₪ 11 ו | / |. | ָ . ! א 7 ח יר ' | "ו | , 8ף₪ ו - ו ו = / - ויו" "ו - / . צ ₪ | ו ₪ - ₪ = | | - הף לי | ף 41 וק | | ף חי ילוו" %%ף. * ה%פ%ף"וקלרר - | ₪ א / ּ ל ₪ . 0 | ₪ | ו ב זמשיך עטם הצהרות על מודם מובנה וצכשי פוהדת לשדרג ותאמיז לי שלפא הן : וער . ! | ל ףי. שאל ' יי - - די = ורי ה ₪ | 3 נזן רי-ף - . / 8]) , - 5-5 - ו . ו ו ₪0 א 4 4 | ₪ : ו ן|. ₪ / / | | צ' 4 | . . י| 4 - ,. = 2 - [ / | | | | וו / 7 התלו'וררי 3 / כלז הל -% ףא ף. ריר / -ווררר או'ר" ויפף"ר איו ו 1 בף : - ו נש 2 ל 3ב ו 1 הז ן | , = 4 = מ ף ּ 2 / - . . | , 1 מן] | 2 /, ש | . / / '). . 4 7 ' . שש % / - - אב | 42 - / 2 ]₪ | גו + <כו|| <א<ן ל ת הו :הל שטה יר השפ אתה %2 ג ו - = ₪ -. .ו / - ‏ ₪ 4 ₪ | + | - - - / / - ' ₪ ' ו ו % " -] | 0; / עה ₪ א 1 - , ה ז] | . *ף. -- רז = - - | ג = ו י מרז 11 א כ ח הו | - לא צצ ו - |--] 2 | / %; וו - ₪ "] 5 פלן | ם א - = | א ף - = / - - ₪-) - . ו 'ף יז ף' ףי וי "ו ₪ - - ₪ ₪ . ₪ ף' - + %- - 4% = = 2 וו ₪1] [ | / ב -- | | ש זל / ה 21 ₪ / ו לו 8 / בי ך ו | / | +" ₪61 3 . " 1 . 1 ! - | ו 1 | | | . | 49 ' ו - ' / "= -- י ו למקלדת עכבר ומדפסת. אפילו ננאמר- סוני, זה כל ה 1 ו | " / / / ו , : - 9 ₪ 1 ב ן | 1 -<= ל; ו ו וי ו וו . . ו -- 0 הש ו ויו וריו רייו ו 4 - = ורי 4 = == - .. מון להזמנות: 03-8073882 - + המחיר לא כולל 5 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה ה רז ל | מאת מוכאל עומר 4-2 ₪ ' ₪7 : = כולנו מכירים את זה. אתה יושב אצל חבר, שותה כוס קפה, כ ב מו ב והקול = ההיסטרי של הוריך הולם באוזניך. כ "אתה שומע!!!" הם צורחים "הפעלתי את המחשב, אבל הכל שחור! . 7 = לחצתי על הכפתור איזה עשר פעמים וזה לא עוזרוו!" . 1 - 1 . ₪ ְ ו / / א דה / | ה % 4 ו -4! 8 | - ל זיז ב וו 1 % := -4% 1 . /. ו -ז ]ו 1 , : 0 צ וש - -- , " : 22 ו . אי ונב ו ₪ ! ₪ ו / וצרי % : 1 ו 4 ו 9" / | ו 24 4 2 שי = ו 0 2 וצמ : / 7" וש 1 תי ו ישן 2 יו וו וו כ) / | ו א 4/, 1 1% 54 ור ו 1 7 ץָ %י . יו .. האור .ו . ו - ו 4 -- :ד ₪ :ו :| משותו + | חואו = | אדו ' .. שר ו ו בסבלנות, מתוך הרגל של שנים, אתה מסביר להם באיטיות מרובה, = שכדי לראות משהו כשמהליקים את המחשב, צריך להדליק גם את המסך. לאחר מספר נסיונות קשים, הם מצליחים סוף סוף לעשות את > זה, מודים לך ומנתקים, רק כדי להתקשר לאחר חמש דקות ולשאול מה = עושים כשהעכבר מגיע לפינה של השולחן. הטכנופוביה היא מחלה קשה וחשוכת מרפא, היא באה בצורות שונות ובקיצוניות שונות. החדשות הטובות - היא לא מדבקת, ואנשים צעירים, 0 אף פעם לא מקבלים אותה. בתור רופא מנוסה לטכנופוביה, ראיתי דברים שעיני אדם לא נועדו = לראות. ראיתי אנשים מאבדים את הויזה שלהם, כי הם מכניסים את אותו קוד פעמיים לכספומט, בטענה שהכספומט התבלבל ולא זוכר נכון. ראיתי מקרים ספורים של אנשים מבוגרים שמפעילים את המיקרוגל, ונמלטים לצד השני של הבית, על מנת שהקרינה לא תהפוך יי ו ששואלים אם זטוח5 זה על המקלדת או על המחשב. חברה, זה לא מצחיק. אנשים מסביב נופלים למהלה הנוראית הזאת ואף אחד לא עוזר. אפילו להיפך. בתור אנשים בריאים, אנחנו לא מצליחים להזדהות עם חשוכי המרפא האומללים, ומפגינים כלפיהם חוסר סבלנות ותסכול. להלן שיחה לדוגמא בין אב לבנו, שמנסה להסכיר: = לו איך נכנסים לספריה במחשב: "אתה רואה?" אומר הבן ולוחץ על הספריה עם העכבר "אתה לוחץ ו "איפה היא עכשיו?" שואל האב בבהלה "מחקת אותה?" בי ו ואז רואים את מה שיש בפנים," "ומה כל הספריות האלה?" "אלה לא ספריות. אלה קבצים." "ומה קורה כשנכנסים אליהם?יי "לא נכנסים אליהם. קבצים יש בתוך הספריות," "טוב. רגע, מה אתה עושה? איך נכנסת לכאן?י כאן הבן כבר מתחיל לאבד את עשתונותיו. "נכנסתי שוב לספריה" הוא אומר בעצבנות "לחצתי עליה והיא נפתחה." "אה, בסדר, הבנתי. טוב. איך אני פותח את המסמכים שלי?י "זה פשוט אתה נכנס לספריה עם המסמכים שלך..." "איך אני עושה את זה?" "בדיוק כמו שהראיתי לך,,," "רגע, כל אלה ספריות?" בשלב זה הבן מתחיל לצעוק ולדבר מאוד מהר "לא! אלה קבצים. ספריות זה המלבנים הצהובים ככה אתה נכנס אליהם עם לחיצה ואז אתה יכול לפתוח אותם." "טוב נראה לי שהבנתי" עונה במהירות האב, על מנת להרגיע את הבן "אם תהיה לי בעיה אני אתקשר אליך." אני אומר לכם מנסיון רב, 0 לא עוזר. זה רק מבהיל אותם יותר, וגם ככה הם פוחדים מהמחשב הזה יותר מכל דבר אחר בעולם. זה נכון שבארץ שלנו יש מלחמה כל הזמן, ואנשים נוהגים כמו משוגעים, אבל ההורים שלנו יודעים בעמקי ליבם שבבית שלהם מחכה המפלצת הגרועה ב ו יר איזה מסמך בן שישה עמודים ואז היא פשוט תאכל אותו לארוחת ערב ולעולם לא תראה אותו שוב. רק דבר אחד הם יודעים לעשות כשמשהו לא פועל - לכבות את המחשב. הגיע לקצה השולחן? נכבה את המחשב, פתאום המחשב ו רק 0 נכבה את המחשב, זה בטח יעזור.... וכמובן, יותר מכל מתסכל אותם הידע שער ש ריס 0% 1 | איזה ביל גייטס וממציא משהו חדש שהם צריכים ללמוד. לא מספיק.. שעברה שנה עד שהם גילו סוף סוף איך מפעילים את 4 1אט)-3) , עכשיו" / . 7" | - 0-7 = - .ב . כ 1 ז - ימיו רת" -- א ד 1 כ ה = / ב טש 1 4 7 - וי שו המציאן 6זס/\ לאיזה מערכת חלונות. למדתם את זה? חבל מאוך, כל" שידרגו את התכנה הזאת, ויש כבר גרסא מסובכת יותר שנתקעת פִי 10 יותר פעמים לשנת 2000. אני יודע מה נעשה, בואו נכבה את המחשבו" זה כמובן לא רק המחשב. חשוכי המרפא הכבדים לא יודעים למשל, . איך לגרום לה 1 תכנית " שאתה מאוד אוהב? - מאוד, כי קרוב לודאי שמה שהם 0-5 היה שעשועון בתורכית. יש אנשים במצב כה חמור, שעבורם 5 . מתורגמת ל"זוללת הניירות". למזלנו, ולמזלה של האנושות, מקרים ' אלו נדירים במיוחד, ולרוב בגיל העמידה כיום קיים רק פחד כללי 5 ממחשבים. נכון, המחלה מכה לא רק מבוגרים, אבל הסיבה שהיא מכה במיוחד מבוגרים היא שככל שאתה מתבגר, קשה לך יותר ללמוד דברים חדשים. אנחנו הצעירים, אפילו עם לקינו במעט טכנופוביה, אפשר להתגבר על זה. בשבילם, כל צעד הוא ענק, אבל חכו, זה לא הסוף. עוד שלושים שנה, אנחנו נשב מול הבנים והבנות שלנו, מבט נבוך על פנינו, והם בתסכול רב יצעקו עלינו: "נו, אבא, לא הבנת! זה הממיר הצנטריגולומטרי! אתה מכניס אותו ‏ " לכאן, מצליב עם הטריונטרונים ואז זה מסתדרוי ( יי 4 ₪ / וו ב 7" גל . 1% ו | 6 . . 5 % [ ו א ₪ וי ו י 5 . ו | 1 / " ל ו 4 - | א ה % ו , - ., ל | 4 ג 1 4 0 0 ו "א 1 יש .בב א מו 5" - 0 לו ₪ 1 1 7 0 1 . ג ] * רהה , 4 / 7 ו ' , ₪ הש .1 סמייר ו טר ו 2 ו ל ג גו מש ו 1 / ו + / , + 0 0% ו / 41 ה ו ו / אלר ו ה . 1 - . 1 4 . / 5 ג ולא 1 - א יר כ ו 4+ : 4% 6 יצ 1 שה . "יי ל 5 // / ב א ו 4 : 8 | 7% - 1 4 ' = ו 1 1.4 = ₪ 0 ה . 3 'ָ ו ו % - 1 ה .| שר + %) . 1 1 4 מוי ל-7]]/י !שוע מלזכות ליחס המג'ע לכם ולקבל את העיתון העוב ביותר בארץ 4- יו (מיפ לוי על ג1 גיליו(ות, אתם מקבלים בןוסף ל-ג1 המשחקי און הזכון לבחור ממבין אחד מששון המשתקים הבאים: - . ה / / . == ל = לשו שד - +42 4--214- 1 . י ; ה-א לו ₪ >ט ו ה סרא - | זה וקה הזו ג בע 1 ב ו | . - . * המבצע מוגבל עד גמר המלאי. בין השעות 05:00 - 8:008ו החודש נעסוק בשאלות נפוצות למדי, שנוטות לחזור על עצמן בואריאציות שונות שוב ושוב. שאלות אלו עוסקות בחיבור מחשבים ברשת מקומית, בהאצת ביצועי המחשב ובהתקנת כרטיס מסך חדש. אם כבר יוצא לנו לשוחח, אולי כדאי לציין ששאלות בנוגע לנושאים כמו מחירי חומרה או בחירה בחנות מחשבים זו או אחרת הן לא ממש רלוונטיות למדור זה. מחירי חומרה משתנים מדי יום (ובין ספק לספק), וחוץ מזה, המחיר לא צריך להיות השיקול היחידי בזמן רכישת חלקים או מערכת מחשב. שיקולים חשובים לא פחות הם משך תקופת האחריות, שירות לקוחות קשוב ואמינות (אתם לא רוצים כ( -%. שימכרו לכם חלקים משומשים או שהחנות תיסגר חודשיים אחרי שרכשתם מחשב חדש,.,.). חיבור מחעובים ברוות מקומית יש לי בבית שני מחשבים, ואני מעוניין לחבר אותם ברשת מקומית (כדי לשחק במשחקי-רשת ולהעביר קבצים). השאלה שלי היא האם אני צריך לקנות בנוסף לשני כרטיסי רשת גם 100] או שאפשר לחבר ישירות את שני המחשבים. אגב, יש דרכים אחרות לחבר את שני המחשבים שלי? קיימות מספר דרכים לחיבור רשת מקומית, חלקן סטנדרטיות וחלקן קצת יותר, איך נגיד, אקזוטיות. למה אני מתכוון בדרכים אקזוטיות? ובכן, חיבור של המחשבים דרך רשת החשמל הביתית זו בהחלט דרך אקזוטית. דרכים נוספות כוללות שימוש ברשת הטלפון הביתית או וויתור כולל על הכבלים שמסתובבים בבית ובחירה ברשת אלחוטית. אפשרויות החיבור הסטנדרטיות כוללות חיבור ישיר בין שני מחשבים (בעזרת כבל סריאלי מיוחד, כאשר החוטים מוצלבים), חיבור ישיר בין שני מחשבים בעזרת כרטיסי רשת וכבל מוצלב או חיבור בין שני מחשבים בעזרת כרטיסי רשת ו-סט1]. האפשרות הראשונה היא הזולה ביותר, אך גם האיטית ביותר. בנוסף, קצת קשה למצוא מקומות שמוכרים חיבור מוצלב ארוך (וברוב המקרים שני המחשבים רחוקים אחד מהשני...). האפשרות השנייה היא פופולרית למדי, במיוחד אם אתה צריך לחבר רק שני מחשבים. האפשרות השלישית מתאימה למי שרוצה לחבר יותר משני מחשבים, או למי שאוהב לארגן משחקי רשת לחבר'ה, מחעוב עצלן? כאשר קניתי את המחשב שלי (לפני כחצי שנה), הוא עבד ממש מהר ומערכת ההפעלה עלתה במהירות לא רעה בכלל (98 00/8ח1//). כיום, לוקח למחשב הרבה יותר זמן לעלות, ובנוסף - הוא נהיה יותר איטי גם כאשר אני משתמש במערכת ההפעלה. למה זה קורה ומה אפשר לעשות? קיימות מספר סיבות להאטה בביצועי המחשב עם הזמן, נעבור עליהן ונוסיף גם טיפים כלליים לשיפור הביצועים. סיבה אחת להאטת הביצועים היא שהדיסק הקשיח לא מאוחה. זה אומר שהקבצים מפוצלים על כל הדיסק, ולמחשב לוקח זמן רב יותר להריץ תוכניות ולכתוב/לקרוא מידע. הפתרון לבעיה זו הוא פשוט - שימוש תכוף ב''מאחה הדיסק" שמגיע עם 95/98 וסשת והלאה. סיבה נוספת להאטה בביצועים היא תוכניות מיותרות שרצות בכל הפעלה של המחשב. תוכניות אלו נמצאות בתיקייה הפעלה (התחל/ תוכניות/הפעלה), אך מסתבר שלא כולן. למעשה, חלק גדול מהתוכניות שעולות עם הפעלת המחשב לא מופיעות שם, וכדי לראות אותן יש להפעיל תוכנה בשם 6 9 שמגיעה עם 98 פאשסשתו/, בתוכנה זו, יש לבחור ב- ע(513-1, ולהוריד את הסימון מתוכניות מיותרות שמופיעות ברשימה. עם זאת, חלק מהדברים לא כדאי להסיר, - כמו | זספאַת8] 788% או 8 הגספ. טיפ קטן נוסף לשיפור הביצועים הוא צמצום התוכניות שנמצאות על הסרגל הפעלה מהירה. אמנם זו דרך נוחה ומהירה להפעיל תוכניות, אך כאשר מגזימים, זה פוגע בביצועי המחשב. דרך נוספת להאצת תהליך עליית המחשב היא שינוי מספר אפשרויות בתפריט ה-₪810% (עולה מייד עם הפעלת המחשב, כאשר בדרך כלל יש ללחוץ על 1= או [06 כדי לראות את תפריט האפשרויות). אחת האפשרויות היא ביטול הזיהוי האוטומטי של דיסקים קשיחים. אחרי הכל, אתם משתמשים באותם דיסקים רוב הזמן, אז למה לזהות אותם מחדש בכל פעם? אפשרות נוספת היא שינוי סדר עליית המערכת מ - ]0 0:,00,: ל- 4 ]6:,00%:. אפשר גם לבטל את החיפוש של כונן הדיסקים על-ידי ביטול האפשרות א566 עקקסו ק(-₪00% . זה כרטים המסך רוצה מחני? לפני כחודש רכשתי כרטיס מסך חדש מסוג 680) )א 1.6 עם 3218 זיכרון. ניסיתי להתקין את הכרטיס בעצמי, אבל הוא כל הזמן עושה לי בעיות - הן בזמן שימוש במערכת ההפעלה והן במהלך משחקים.| למעשה. רוב המשחקים מתרסקים עם הפעלת המשחק, מה שלא היה קורה לי עם הכרטיס הקודם (3 000600/). מה אפשר לעשות? הבעיה שתיארת היא נפוצה למדי כאשר מתקינים עצמאית כרטיס מסך, והסיבה לכך היא בדרך כלל התקנה לא נכונה של מנהלי התקנים. כאשר מתקינים כרטיס מסך חדש, יש לעקוב אחר הנוהל הבא: ראשית, יש לפתוח את התחל/הגדרות/ לוח הבקרה, ואז לבחור ב- "הוספה/ הסרה של תוכניות" ולהסיר את מנהל ההתקן של הכרטיס הישן. כעת, צריך להפעיל מחדש את המחשב במצב בטוח (על- ידי החזקת מקש 28 לחוץ עם עליית מערכת ההפעלה), ואז להסיר את מתאם התצוגה (לחיצה ימנית על "המחשב שלי", בחירה | | באפשרות "מאפיינים", בחירה בלשונית "מנהל ההתקנים" והסרת מתאם התצוגה). זהו, עכשיו אפשר לכבות את המחשב ולהחליף את כרטיסי המסך. עם זאת, כדאי להכין מראש את מנהלי ההתקנים המעודכנים של הכרטיס החדש (כדאי להוריד מהאינטרנט, מנהלי ההתקן הרגילים של 8אוסשחו/ הם בדרך כלל לא מספיק מעודכנים). לסיום, אפשר להתקין שוב את הגרסה האחרונה של א66%זנס. לא חייבים, אבל זה בכלל לא מזיק. כדאי גם להריץ את התוכנה 6א0:88.6א6 (מגיעה עם %ססווכ) כדי לבחון את המערכת. אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, התקליטור לא עולה, המאוורר עושה קולות של חתול - וחסס.11החוסה 269וארו. 6 1- הז 6ז ה !| מאת: נתנאל מורי הז811.600 6010 וח !סמה )הח "חרט לא קורה לכם לפעמים, שאחרי איזה סרט טוב שראיתם, נוצר בכם חשק עז ובלתי מוסבר לפלוט בקול: "חבל שלא אני עשיתי את זה!". לכל אחד קרה פעם שהוא חשב על רעיון מקסים לתסריט ופתאום הוא יוצא עם החבר'ה ורואה סרט בדיוק כזה. לי זה קרה המון פעמים ותמיד הייתי קם, רושם את הרעיונות שלי, מתחיל תסריט (לפעמים אפילו עם חבר), ואז - לא היה יוצא מזה כלום. החודש, אני אציג בפניכם רשימה של אתרים שתפקידם הוא לארח מקום לכל אותם אנשים שכן הגשימו את החזון הקולנועי שלהם ורוצים להעלותו לאינטרנט. תחילת המסע... לפקודת אורן, התייצבתי מול מסך המחשב המאובק שלי, והטענתי את הנטסקייפ החדש שלי. תמיד הדהים אותי באיזו קלות אתרים אמריקאים נטענים תחת נטסקייפ. למה זה לא ככה בארץ? בסרטים ניתן לצפות (לרוב) בשידור חי מהאינטרנט, כך שאם תרצו להנות מהם באמת, הייתי ממליץ מאוד על חיבור א'180 , קל וחומר ,1251 בכדי לראות את הסרטים באיכות גבוהה, על מסך מלא (פשוט חוויה שלא מהעולם הזה). ]א 11 8 האתר הראשון שנכנסתי אלין במסעי המפרך הוא אתר המוקדש לאנשים המשוגעים על קולנוע כאומנות. מעבר למאגר סרטי חובבנים, האתר משמש כמרכז חדשות/רכילויות על שחקנים, שמועות על סרטים חדשים, סקרים והצבעות (כגון: "12 הסצנות הסקסיות ביותר בקולנוע" ועוד...). כמו כן, בכל שנה, הם מצביעים על הסרט שצריך לדעתם לזכות באוסקר, וגם מעניקים אוסקרים משלהם לסרטי החובבנים. העיצוב של האתר משגע, והוא נשען ברובו על טכנולוגיית פלאש. האתר אוגר בתוכו מאות סרטים,וכולל הרבה מידע בנוגע אליהם (ביקורות הצופים, צוות ההפקה, ז'אנר, מגבלת גיל ועוד). בכניסה לאתר ניתן לראות את רשימת הסרטים בעלי הציון הגבוה ביותר, אלה שנצפו הכי הרבה פעמים בסופשבוע האחרון, ואלה שנצפו הכי הרבה פעמים אי פעם. במילים אחרות, תעשייה שלמה בפני עצמה... האתר מכיל גם "לוחות שידורים", המכילים את הסרטים המצטיינים 7 בבנים" בכל ז'אנר. טיילתי לי בין לוחות המשדרים וקראתי: פעולה, קומדיה, פארודיה, סאטירה, דרמה, רומנטי, עליז (אם אתם מבינים למה הכוונה), אימה, מצויירים, מלחמת - הכוכבים (פירוט בהמשך), אירוטיקה. הממ... זה נשמע מאוד מעניין. בחרתי להיכנס לשם קודם. להפתעתי, ולשמחתי הרבה, גיליתי שלא מדובר בסרטים גסים וחסרי אינטליגנציה כמו אלו שמוקרנים בלילה בערוץ 4 , אלא דווקא בסרטים עמוקים, מלאים בנפש וברגש אנושי. העניין זה שהם עוסקים בנושאים של מבוגרים ולכן יש מגבלת גיל. דוגמא לסרט כזה, היא הסרט "א56 021 5308688 6ויד", שלדעתי, הוא סרט חובה לגילאי 16 ומעלה! הסרט מדבר על כל האספקטים העצובים שאנחנו (הגברים הרומנטיים יותר) עסוקים בהם, החל מהחיזור הראשוני ועד ה"בום" הגדול... דוגמאות לסצנות: גבר רודף אחרי אישה כשקופידון מרחף מעליו ויורה חץ על הבחורה, או כשהגבר שוכב ליד האישה, הוא "פותח" לה את הראש ורואה שהיא מדמיינת גינה מלאה בפרחים שהוא קנה לה ערב קודם. הסרטים גם עוסקים בשאלות מהותיות כגון: אם פעולת ה"רבייה" היא כה טבעית ובסיסית, מדוע נכתבים כל כך הרבה ספרים, עצות ומחקרים בנושא? דברים רבים שהדף קצר מלהכיל טמונים באוטוסטרדת המידע המענגת, ועל מנת להאמין יש לראות. אין דרך אחרת... בתתסס. רח[111. עץ טיט 5 זו עוד אתר מעניין מאוד הוא 1188י"זותסז4.. זהו אתר מקצועי ובעל עיצוב יפהפה, ממש כמו הקודם. מאגר הסרטים שלו הוא עצום לאין שיעור. אך לצערי הרב, האתר הקודם עולה עליו, והסיבה היא פשוטה: 5 ותסז, מסחריים לא פחות ולא יותר מאשר ה[161, אך עם זאת, נוצרת תחושה עזה של חוסר אומנות יחסי. הסרטים ב8וח[11ח410 הם סתם סרטים לכיף ולהתלהבות של יכולות עריכה ואפקטים מורכבים, אך ות[1/1 הוא אתר שמתמקד באומנות ובאהבה לקולנוע כערך בפני עצמו! לעומת זאת, כאן סרט על בחורות בביקיני שמופיעות במערב הפרוע יכול לצבור הרבה תשואות מהקהל (דבר שבאמת קרה), אבל הערכה אמיתית כלפיו לא הייתה . הראייה לכך היא שבטקס האוסקר של (1/11 (הם מעמידים בתחרות סרטים מכל האתרים) הסרט זכה רק סרה החד הת החדה ה קה הרה == 24-67 5 ו 0 השרה 5 ד 7 0 ---= רה = - 9 ו 0 - א שב ל" שב 1-ה ,1 ה 6 ה באוסקר על ה"'סרט הסקסי ביותר". אגב, הסרט שגרף הכי הרבה אוסקרים, הוא ' יְ ונ ה - 1 ו ו פוט לי פנש 6 = 7 ה : א אש וש 1 "יור לוקאס מאוהב", שהוא גם הסרט ₪ ה הסח חחח הדות ודה ששה הידי וש בוני ]‏ | החובבני האהוב עליי. הוא לקח את שחקן ראשי, שחקנית ראשית, תסריט וסאטירה הכי טובים של השנה. אוסקר על הסרט הכי טוב של השנה זכה "405", את הבימוי לקח "שעועית המוות 2". סרט מצוייר על שעועית שאוהבת לחגוג ולהרוג. מקורי ומצחיק - בימוי מדהים! רח15.00ח111רתַס41. אועצ/ע קז אא זהו אתר המכיל סרטים של חברה אחת ולכן מאגר הסרטים קטן. אך כל הסרטים שם הם סרטי איכות מקוריים. "ג'ורג' לוקאס מאוהב" הינו מבית היוצר שלהם. הסרט זכה לשבחים כה רבים, עד כדי כך, שאע"פ שהוא לצפייה בחינם, התחילו למכור אותו בחנויות - ונמכרו מיליוני עותקים! באמזון זה היה הסרט השני הכי רווחי של השנה. סטיבן שפילברג לקח את הבמאי לפני כמה חודשים ומינה אותו לראש אגף כלשהו בחברה שלו! (8אזסאורת68זכ) - פשוט לקנא בבן אדם. הסרט עוסק בג'ורג' לוקאס, יוצר מלחמת הכוכבים, כשהוא היה כבן 20 ולמד באוניברסיטה. הסרט ‏ מראה כיצד כל חבריו לכיתה, שותפיו לחדר, וידידתו הטובה, נתנו לו השראה לכתיבת התסריט של מלחמת הכוכבים, בצורה מדהימה ומרגשת כאחד! ו60. ק6018171רת. אוש מלחמת הכוכבים אני מניח שאת סרטי מלחמת הכוכבים אין צורך להציג. מה שיש להציג ללא ספק זה את התופעה המדהימה של סרטי החובבנים שאופפים אותם. יש למעלה ממאה סרטי חובבנים המוקדשים למלחמת הכוכבים. ההיסטריה פשוט חולנית. החל מדרמות, פארודיות, מחזמרים, ועד לסרטי המשך באורך מלא, כנראה שאין גבול לטרנד הזה. לדעתי זהו הז'אנר המדהים ביותר של סרטי החובבנים, וזאת מכיוון שהוא נעשה במסירות נפש. מסירות נפש של אנשים שמגיל חמש גדלו על הסרטים האלה ורצו יום אחד ללכת ולהמשיך את החלום חלק מהסרטים נעשו במשך שנתיים למה כל כך הרבה זמן? מכיוון שהסרטים מכילים הרבה אפקטים מיוחדים, יריות, פיצוצים, תחפושות מיוחדות, פסקולים מקוריים, אפילו סטים מיוחדים בונים לסרטים אלו ומשתמשים גם במסך כחול. לנושא מוקדשים מספר אתרים: שש - אתר מהמם עם כ-40 סרטים יפהפיים להורדה. אחד הדברים שהופך את האתר לטוב יותר . הוא העובדה שהוא מספק הדרכות, כיצד | ליצור סרטים משלך, וכיצד, בעזרת תוכנות תלת מימד משוכללות (כמו א8] 50610 32 ), ליצור קרבות חלל מדהימים! אגב, למי שרוצה לעשות סרט, ב-זסת.אותאופ.ששש | ניתן להוריד חלליות תלת מימדיות של מלחמת הכוכבים וליצור אנימציות קרב בעזרתן. האנימציות יוצאות מאוד משכנעות | ונראות ממש כאילו יצאו מסרט קולנוע מקצועי. , וח60.פות!ו1ת8]ופ.שצצ - - אתר מושקע, אם כי לא מקצועי, המכיל כמות אדירה (מאות) של סרטי חובבנים על מלחמת הכוכבים. החיסרון היחיד באתר הוא שיש בו לא מעט לינקים שבורים... חבל. | בכל אופן, ניתן להרחיב עוד הרבה בנושא, אך הדף קצר מלהכיל הכל... לפעמים אני מתחרט שלמדתי מחשבים עם סימה כי הייתי בכיף לוקח קולנוע, אבל נו טוב. גם מחשבים זה מצוין, רשימת סרטי חובה: (לכל הגילאים) 5 2 368 11167 6מיד 31116 001 6 8 תסו %858) ז6הסותרתט5 סרטי חובה של מלחמת הכוכבים: 06 מ1 1.0085 260786) - שילוב בין מלחמת הכוכבים ל"שייקספיר מאוהב". 160 ה1608זסוח/ - שילוב בין מלחמת הכוכבים ל"אמריקן פאי", מג\ 2878 - שילוב בין מלחמת הכוכבים לסאות' פארק, 8% 5 - תקציר הסרט הקלאסי בפלאש... ביצוע מאוד מקורי, 84 5ש511166 6זוקותם 1116 - פשוט קורע! 5% - הסרט שהתחיל את הכל... 1 76 םכ) 18008 - המחזמר המוצלח ביותר של מלחמת הכוכבים לדעתי. (יש 5 כאלה) 1 - סרט זר בהונגרית געם תרגום). לדעתי זהו סרט החובבנים הזר הטוב ביותר. אפקטים שלא מהעולם הזה, תסריט טוב, ורמת משחק גבוהה... (באנגלית: 5166 אזגס ) הסוזקות4606 אזג3כע 76 - הרפתקה מרתקת עם מארה ג'ייד ובובא פאט. 1 - הפקת ענק! תחת פיתוח של שנתיים וחצי כרגע... ייצא בקרוב, כנראה יהיה סרט החובבנים הטוב ביותר | בהיסטוריה. ₪ 7 " + , חי 5 ₪ 1" ₪ - ב 1 כ 7 4 "1 ₪ גו ] מאת: ליאור ברמן 6[1011811.60תהתיז6 זסוו 70-ו אני לא אוהבת אתרי פלאש ממוסחרים. כן, אני מתכוונת לאלה שמתחילים בסרט פלאש ארוך ומייגע שלאף אחד אין כוח לחכות עד שהוא ירד ובסוף, אחרי חצי דקה של מוסיקת טראנסים ו-"אומצה אומצה" באוזניים, מגיעים לאתר משמים חסר כל ייחוד. תגידו לי מפתחים ובעלי חברות מיוחדות שמקימות | אתרים כאלה- אתם בסדר??? משלמים לכם הון על פיתוח אתר מגניב ואתם הולכים ודופקים את התקציב... פלא שאח"כ כתוב בעיתונים ששוק ההי- טק נמצא על הפנים? בכל מקרה חברים, לא בזאת עסקינן היום. כלומר כן, אני הולכת להציג אתר פלאש אבל למורת רוחם של חברות ה"גרביל" של חססח68. שטוען את הסרטים עם אנימציות חמודות ואפילו יש לה קולות של 2 כשהוא ישן- בזמן שמסובבים את גלגל האינדקס, כשהיא טוענת סרט מהספרייה והכי חמוד- כשמסובבים את הספרייה מהר יש מין צליל ווווווווששששש כזה שכנראה עושה את זה לפריקים כמוני... אז דבר ראשון, למי שעדיין אין אותה, נא להוריד כל עוד היא חינם. אם מורידים את הגרסה המלאה מקבלים גם כמה סרטים משחקים וכרטיסי ברכה בפנים בתור צ'ופר עבור זמן ההורדה... כישורים וקישורים טוף, באתר 8/6 50008 יש קודם כל קישורים לכל אתרי הפלאש הכי טובים ברשת. המפורסמים יותר הם 185 118 ,ח681100 106 - 15ח]11ח410.. אבל גם בתוך האתר הזה לא חסרות מצגות טובות. האתר מחולק לנושאים: סרטים, שם מספרים על חבורת בוחני משחקים שמקבלים משחק תפקידים חדש. מסתבר שזה משהו כמו אכ 8, החברה נשאבים לתוך המשחק ומקיימים את הדמויות שלהם. בכלל, לא חסר כל מני סדרות ממש מוזרות כאילו הן נלקחו היישר מתוך קומיקס אפל וקמו לתחייה. צפו המון מפלצות וצלליות בחושך (אווווו.... מפחידדדד....). 300 ) 106 כפי שהזכרתי קודם יש שם גם את המאסטר תססוזג ) 106. מי שהביא לנו את הצפרדע במיקסר זס1פְבּ4] לאתר טג1 פו1 נותן את כל מה שרציתם על אקטואליה ולא העזתם לקוות. זה פרט שולי שרוב הקטעים מוצגים כראפ עצבני, בעיקר כשהראפרים הם נשיאי ארצות הברית... גם באתר הזה יש כמה שחקנים קבועים כמו סנטה קלאוס המשוגע והילד השמן. כל הקטעים מחייבים את הצופה להזיז את התחת (והאצבע) וללחוץ על כל דבר כדי לפתח את האנימציה ולדעתי אלה קטעי הפלאש הכי שווים. הסוכן ]א.1. וכמו ששרים בקייטנה: ולסיום סיומת, אתר אחר קטן ונפלא בפני עצמו ששמו עובר מפה לאוזן כבר שנתיים | אבל בכל זאת לא מזיק לראות אותו שוב, ]א.ז. הסוכן המיוחד לענייני חיסולים. תוכלו לתפוס אותו | ב- 6וטסותותוא/2ס.6!טותוא. שש. זה אתר קטן | וחביב עם המון שטויות קטנות ומצחיקות. מתחילים בסרט מחאה ענק על הסוכן המיוחד קים ומלחמתו | באיש הרע ביל ואז עוברים לאתר הבית של קים | ומקבלים עוד כמה סרטים מדהימים בסגנון. חשוב לי מאד להדגיש שוב ושוב שצריך לשים לב לפרטים באתר הזה, למשל יש שם דובי קטן שצריך להרוג בשלוש דרכים שונות (אני הכי אוהבת את החץ וקשת) ואם לא הורגים אותו, פשוט לא נהנים מספיק... לדעתי לפחות... אחרי הכל, אם אתם רוצים ליהנות מאחר צוהריים נעים ורגוע, היכנסו לאתר הזה ותלכו לאיבוד בפנים. זה בהחלט שווה את המאמץ. מה שאני סקרתי בפניכם אינו אלא גרגר חול באינדקס הראשי של האתר הזה. בפנים יש הרבה יותר בשר. ועבר לתחביב שהוא הכי אוהב - הריגת גרבילים במיקרו או בכל צורה אחרת (מה זה בכלל גרביל???). הוא הוסיף לפני כמה זמן משחק שנקרא "הבוס" וחובה לכל עובד לשחק בו לפחות פעם ביום. אני חייבת לציין שג'ו קרטון הוא אחד האנשים היותר מצחיקים ברשת. כל יצירה פלאשית שלו מצליחה למוטט אותי מצחוק ולא משנה עד ל כמה היא מפגרת. (ותאמינו לי, יש לו כמה דברים ממש | |(===הה=<==== יי מאותגרים כמו ה- 88161 681/ו), אגי חושבת שהסרט 0 7-74 הכי ארוך שג'ו יצר הוא על מרד הגרבילים, בו הוא חשף יפד 00 8 %/050] = :מו ותו ה לראשונה את הג'יפ שיש לו במציאות- האמר עצבני צבוע | | ₪ ו ן ד לבן עַם ציור של גרבילים מעוכים והמון דם מסביב. כן, עמממו 1 הבנאדם לא הכי שפוי... זה לא שיש שם רק שטויות, יש גם קטעי מחאה חברתיים כמו הכותר "₪80 6ז5כג צן" 0 שמלמד מה חברי מטאליקה באמת חושבים על המעריצים שממו שלהם. יש גם הגיגים עמוקים על המוות בהנהגתו של זמר ה הרוק ₪3018%₪11 והסייד - קיק שלו 2011 [וצ6כ 6הד. יחד, הגלידה בארץ, אני מתכוונת לעמוד הבית, הדגל והאימא של כל אתרי הפלאש ברשת: הזסס6.6ע8/שא506. משחקים, קליפים וכרטיסי ברכה. אם יש לך את המכונה אפשר לשמור כל דבר אחרי שהמחשב טוען אותו לזיכרון הזמני. אין לי היסטוריה של האתר, אין בין היוצרים היותר מוצלחים של לי את כל הדיווחים מהשטח על 0% - ו האתר נמצא טים ברטון. מי?? איזה אתר מחתרתי הצטרף אליו % ץ + צ \. נו, זה שעשה את הסרט לאחרונה ואני דיי בטוחה שמי | / / 8 "המספריים של אדוארד".. שיודע מה זה 8%6/שא5000% אה כן, גם את "סליפי הולו" גם ככה מכיר את הכל. אני 2 ואם תרצו גם את "הסיוט רק אגיד שהכל שם חינם, 1 3 שלפני | חג | המולד".. מושקע ובאמת עשוי מכל ", נזכרתם? | יופי. | הדוד הלב. מה שחיבר אותי לאתר במאי/ יוצר הזה גם כתב ספר כמו אינפוזיה הייתה תוכנה שנקרא "הילד צדף ואחרים" חמודה בשם ‏ מאד מפתיע: שזה מין קובץ סיפורי אימה 06 א5306. ה"מכונה" באמת לילדים, מתוכו שלף טים את הילד עוררה אצלי תגובות ילדותיות החל כתם (ע0פה:519) והכין ממנו סדרה מהרגע שהפעלתי אותה לראשונה. היא בשוקוויב. יש שם גם סידרה דיי מפורסמת מעוצבת כמו ג'וק-בוקס עתידני עם מנוף ועטורת שבחים שנקראת "הפורטל השביעי". | 60 כ 6 ב" 1 0( 6 30:רות =5|: זו 5ב ) 5 וז 304 91מזה1 ב אסול - שב פוגעש ששחב 4 ופשח ]5טון עבוק 1ח63 טסץ ₪61 מספ| ‏ 44 ללכב = 5 סזסחם |63ו15וח ב הזה ,וטול * | 8 פקצה) ו(ום חן צזפ|!הכ!ו חזגו.סוסוו (. בכמה קליפים מפחידים הם מדברים על טוב ורע, אהבה 0 ושנאה. רציתם אקטואליה? יש שם, מי אמר שאין? הקישור 0 רחסס. פע3 /ששאססרופ וזוסזהי ווט80/86 - 8 זה ז6זה מאת: נתנאל מורי ה 311.60 6980011 ומ[6תגּ )הח 66867 מאת: עינת ברקן ומאות משתומת הנאפסטר שבצ'יטים שבגופ בתור אדם ששונא אתרים ישראליים, פונטים עבריים, באנרים של בנק הפועלים, עוד אתרים ישראליים, את אינטרנט אקספלורר בכלל ואת ביל גייטס בפרט, אני חייב לציין שנתקלתי השנה בפרוייקט די מקורי אשר ישכנע את אורן לבטל את מדור הצ'יטים בקרוב. "מעריב" קטנים עלינו' ציפור קטנה לחשה לי ש"מעריב" כבר דיווחו על התופעה החדשה הזו, אבל משום מה הייתה לי תחושה שיהיה אפילו יותר טוב אם ידווחו על זה ב"וויז", מכל מיני סיבות פשוטות, כגון העובדה שהסקירה שלנו טיפ טיפה יותר מקיפה, או שצריך למלא את העיתון במשהו. אה... ישנה גם העובדה הפשוטה של"וויז" יש הרבה יותר קוראים מ"מעריב". "גופ", למי שלא יודע, הינו "מעין" פורטל ישראלי, יש לאתר כל מיני אפשרויות אחרות, כגון: הורדת משחקי נוסטלגיה, סרטים קצרים, היכרויות ועוד... קרה לכם פעם שרציתם נורא 'טיפ' דחוף ולא מצאתם אותו בשום מקום? "המוקד" מתיימר לפתור את הבעיה בעזרת שיטה חדשה. דורון ליבוביץ', אחד מאנשי הצוות הראשיים ב"גופ", הגה רעיון שמנסה להפוך את השיטה למציאת צ'יטים וטיפים לפשוטה יותר. הרעיון מזכיר קצת את הקונספט | של "נאפסטר" (רק ללא השימוש במנוע הסק2ק ) - שיתוף הדדי של צ'יטים וטיפים בזמן אמת בין אנשים שלא שמעתם (כשאני נתקע במשחק, אז אני נתקע וזהו), החלק היותר מושקע ללא כל ספק הוא הפן הטכני באתר, קרי: המנוע, הממשק, והפשטות. אך אין פירוש הדבר כי האתר מושלם. לצערי, אנשים בעלי מחשב ישן, יסבלו מתקלות ובאגים מעצבנים במנוע. העיצוב הגראפי, אשר מהווה בעיה לבעלי החיבור האיטי (עקב כמות אנימציות גבוהה), הינו פרי עמל כפיו של חיים אריה הכשרוני, והוא מציג בפנינו בפשטות יחסית את כל התפריטים הנוצצים של האתר. המסך מחולק לשישה חלקים עיקריים: החלק הראשון הוא מנוע חיפוש פשוט וחביב בו ניתן להקיש שם של משחק ולמצוא כל מה שרציתם עליו. החלק השני הוא רשימה של מומחי המוקד, אלה האנשים אשר מעלים את הטיפים לאתר ומנהלים אותו (ברוב טובם). אח"כ מופיע חלון ה"מבוקשים ביותר", שם מופיעה רשימת הצ'יטים שצוברים את כמות הכניסות הרבה ביותר. החלון הבא הוא חלון ה"חדשים" שם מופיעה רשימת הצ'יטים החדשים ביותר באתר. מתחתיו מופיע חלון ה"בקשות" שם כל אחד יכול לבקש צ'יטים שלא מופיעים באתר ותוך זמן יחסית קצר אחד ממומחי המוקד ימצא תשובה עבורו. החלון האחרון הוא חלון הודעות של מנהלי האתר. דרישות מערכת ישראליות... האתר נועד ל"אינטרנט אקספלורר" (סניף...) ועושה בעיות, באגים וצרות על עליהם מעולם. | 0 | |0 מאשוממה ‏ | | 47 אהאתשא0. וא שם המקום: "מוקד" הצ'יטים והטיפים היות ואינני פריק גדול של צ'יטים טיפים ה צייפים '₪ קנשקה 7טספריה בה מפריית ברדיר] התחוד היא ] || תא5ם6:196(!1ה;6:ת! 115]11008] מהתשס;"7:ש רו ורח הרתבו י₪ כרהחות את הסובע 47 =חפהאמהת "נטסקייפ" (מי כמוני יודע). בתור משתמש אדוק ונאמן של "נטסקייפ" (ברגעים אלו ממש אני מוריד את גרסתו החדשה) אני מבכה בצער ויגון את ירידתו הדרמטית (למרות שזה כבר חדשות העבר, במילא תמיד חייתי את האתמול). אני רק מתפלל בכל יום שה"נטסקייפ", אשר שלט בעבר הלא רחוק על 70% מהשוק! (1997 - רק 4 שנים) יחזור - ובגדול! כל מה שנותר לנו, הוא להתפלל שגולשים מכל הארץ יציפו את האתר בטיפים ובכך יגדילו את המאגר לממדים כמה שיותר גדולים. אם זה יקרה, יווצר לנו כאן גימיק קטן ומהפכני (כמו כולם בערך...), אשר יענה לשם "ץְ[6טס,1", וייתן מענה לפנטזיות של השחקן הממוצע. אגב, נכון לכתיבת שורות אלה, יש כ- 300 צ'יטים פעילים באתר, מספר מוערי לעומת כמות הצ'יטים שתהיה שם כשתקראו את הכתבה. בנוסף, כל צ'יט שמשתמש /מומחה - מוקד שולח לאתר עובר בדיקה וביקורת כך שהעסק בטוה. הרעיונאי (דורון+ מנסה לתת לקהל מה שהוא רצה ואנחנו, צוות "וויז", נעמוד בצד ונראה אם אתם תעבירו את הקופה אליו ומדור הצ'יטים שלנו ייסגר, בעוד מדור "על בנים ועל בנות" (מאת סימה, המורה למחשבים) ייקח את מקומו... (אע"פ שקיים ביקוש למדור מוזיקה מזרחית) נ.ב: כעת כשאתם יודעים על "מוקד", אז בבקשה ממכם - אל תשלחו לי מכתבים בבקשה לקבלת טיפים או צ'יטים!!! למרות שאני עדיין אוהב אתכם וקורא כל מילה שלכם (כמה בנאלי), זה פשוט מ-ע-צ-ב-ן אותי 7 תודה. "מוקד הטיפים והצ'יטים" של "גופ": 6/0 /2000.00.11. שו '\ - 1 = - - ' - כ = - - ב ו יו ו - - ?4 ליוו כ .= מי - בש )אה 7 ה--% ]== ו חי > 5-2. ..- פעם היה נהוג לומר ש" אין קיצורי דרך בחיים", היום זה כבר לא כל כך תופס. למה למשל ללמוד לתואר באוניברסיטה, כשאפשר לעשות קורס של שבעה חודשים בתכנות ולקבל בסופו משרה בעלת משכורת נכבדה?י כולנו חיים מקיצור דרך אחד למשנהו. אין פחיתות כבוד בשימוש בטריקים, להפך, יצירתיות היום מתבטאת במציאת "הדרך הקלה". האם אני מסכימה עם זה? זו שאלה אחת, האם זה לא עושה לי את החיים קלים יותר, זו שאלה אחרת. תהיה זו התחסדות מצידי לצאת נגד דרך חשיבה שכזו הדוגלת בקיצורי דרך. גם אני מחפשת את הדרך הקלה ביותר לחיות, לקבל כסף מבלי לעבוד, לקבל ציונים גבוהים מבלי ללמוד, לצערי לצרות האלה עדיין לא מצאו פתרון קל. אבל בעולם הנפלא של המשחקים מצאו גם מצאו קיצורי דרך, אלו הידועים כ"צ'יטים". כולנו נתקלים לעיתים במשחק שבו אנו לא מצליחים למצוא את הדרך לשלב הבא, או את הדרך להרוג את המפלצת המעצבנת בפינה שחוסמת את השער לאושר. לשם כך ישנם אנשים שעבדו קשה ומצאו את כל קיצורי הדרך האפשרים, את כל הקודים שיכולים להקפיץ אתכם שלב במשחק אם הוא במקרה משעמם אתכם, כל הטריקים למציאת סיבובי בונוס או קודים שיגרמו לדמות שלכם לחיות לנצח. איך שלא תסתכלו על זה, זוהי רמאות לשמה, ואנחנו נהנים ממנה בעונג רב. אתם כבר יודעים מה עושים האינטרנט משופע באתרים. שיעזרו לכם בנידון. כל אתר שכזה נותן עזרה בכל קונסולה או משחק מחשב שרק תירצו. לדוגמא: 8ץס. תו .]68 6אפ5ק.שששש. האמת היא שהאתר מתמקד בעיקר בפלייסטיישן 1. הכל מסודר לפי ה- 6, 0, 3 ורק תקלידו את שם המשחק, כדי שכל מה שחיפשתם יתפרש לנגד עיניכם. 7 ה *ויואוי-...ן )| י = ן ה 040 54 די "גם אני מחפשת את הדרך ציונים גבוהים מבלי ללמודי 6 | וט ט"י 4% ו מ ' ג 0 - ו / 5 שזסצ פחז סהנס 005ה6כא= פוחם ה הוסהסחה= הקלה ביותר לחיות, לקבל כסף מבלי לעבוד, לקבל עינת ברקן חושפת בפנינו את שאיפותיה הצנועות בחיים 50 4 ו ב ]1 ענה ניכזי וב 1+ 4 5 5 57 .חש41 .2 ג קוש 0 ְ 5 | תה 0 5190 ,₪1801.52₪0 ,סמ מא טוג זנ ו : 0 ה | שוחס 5% 801851 8ח] ,8ב ובק חסוו3 !בוק 4'זפיזא שרכו 10 שוחסטופ/ש פץ 2 וטס זס) צופמוב הסג 211 הרו 8:וט0ס+ 531ת6 ן ניחה הְהכוּחבָק:8 371 וג :ו !ו פה ,₪ווא בות! :ויפוחוססם שו שו פה 125 2 חםו)ג 83 וס 5066 פַת: 6 ]1 655 סז פופ שס ,50ב 5 ן ב 0 ] א .% 5- + 1 0 . 0 . | יְ ו שופ 1% 4 4 , וואור 1 | כרן 60 וכ וח 6 ו ,בשו טסוו ות 5 כהחהפסחו!] :ו .7055ב , 10052 .81 בנוח ותו / " 3 ה ותו הו הוח פוטס טק וח סש וס | | ו צ מווים ‏ קטוווה 4 2% | ג האתר כולל ביקורות על משחקים וגם זהו מידע מועיל. כל אתר שכזה נותן עזרה בצ'יטים, | קודים ורמזים למיניהם (9)ח1ת .60068 ,6681%) כמו כן ישנה עזרה ב התשטסזתוא|ג/ | בעיקר ל קווסטים, קוד אתר ‏ מצון | נמצא ‏ ב:- ות68100.00ה6. שושטש. באתר זה גם מציעים, בנוסף להכל, לשלוח לך ב- 6-41 צ'יטים (מאוד נוח לפי דעתי). האתר הזה מכיל מידע רב ומגוון והוא מתייחס גם לנינטנדו, פלייסטיישן 2, זכ, משחקי מחשב, צ0פ6ות3ג1) או בקיצור כמעט להכל. למי שממש עצלן ישנם קבצים של משחקים שמורים, כך שאם בא לכם רק להתחיל מאמצע המשחק תוכלו לעשות זאת בעזרת האתר. האתר שהכי הרשים אותי בנושא היה- ות62.00ו80 אתר מאוד מסודר וקצת יותר מעוצב מאתרים אחרים העוסקים בנושא, הוא גם כולל כל מיני קונסולות ישנות או כל מיני מכשירים שעדיין לא כל כך נפוצים כמו הפלייסטיישן המוכר. לדוגמא, ישנם צ'יטים שמתייחסים ל - נְ180טזז1/ או לכל מיני מכשירים של סגה כגון 3606818). מה שהכי הצחיק אותי היה שישנה התייחסות לאטארי, שבאמת לא ידעתי שעדיין קיים. (לפחות לא בצורה אחרת מאמולטורים). אם יש לכם מכשירים מוזרים שאף אחד לא מכיר אותם חוץ מהיצרן, סביר להניח שבאתר הזה דווקא כן שמעו עליהם, האתר האחרון שאתייחס אליו לא שונה מאתרים אחרים בנושא, או שהוא מדהים במיוחד, חוץ מפרט אחד שמשך את תשומת לבי וזה שמו של האתר;:" )208 " עז?ו למה דווקא?! האתר הוא נחמד ומקיף כך שאם בא לכם להיעזר בעיזים זה המקום: 1ת006816081.60. וצו . ובכן מסתבר שהרמאות אכן משתלמת, למרות שאני אישית מרגישה סיפוק רב יותר לצלוח משחקים לבד - הסיפוק שבעניין, אתם יודעים. מ ה זא זהז ז0 70% לפעמים קשה להיות ילד, כך אומרים, מה אני אגיד לכם, הייתי שם ויותר קשה להיות מבוגר! אבל גורלו של הילד במשחק הנדון באמת אכזר, גורל הציוויליזציה כולה מונח על 7 ב ילד בן ארבע-עשרה. לפעמים (לא תמיד) ישנם דברים שלא מובנים לי. למשל, האם שמתם לב שהדודה הרעה תמיד זורקת את הילד היתום של אחותה מהבית בחורף?! כך יוצא שהילד ממשיך לחיות רק בחורף. עונת הקיץ מדלגת על ילדים יתומים, יי ו ו להיות שעכשיו אמצע יולי, אבל בסביבת היתום תתרחש סערה, ירד גשם ויהיה | קר, מאוד קר. אריות והחברה להגנת הטבע וה המקרה גם בילד הנדון: אסטסח516 1.60. לפי הסרטון בהתחלה יי יל לועגים לו והוא תמיד רועד, אולי הוא אנמי? 6 שילך ויבדוק את העניין. = משמעות השם ליאו היא אריה, אז מעכשיו, מכיוון שאני חשה קרובה אליו וקצת דואגת לו אני אקרה לו אריה, ככה כולנו נרגיש 7" שהוא אחד משלנו, לא?! ובכן אריה הוא ₪ בסך הכל ילד שניקלע לתוך מכונת מלחמה מרשימה ביותר, ניזרק לתוך קרב ומציל את המצב. כל העניין מתרחש בעתיד הלא רחוק 1 7-5 האזור, זהו אזור טיולים מוכר של החברה ! להגנת הטבע. כמה אנשים רעים (למה די יי יל אנחנו היינו הרעים, אם הבנתם למה אני מתכוונת בדיוק, אם לא, לא נורא, פעם = הבאה.) כנראה רוצים להשתלט על אזור == הטיולים החביב הזה ולהפוך אותו לקניון = יותר גדול מ"עזריאלי". בשביל לעשות "אין מה לעשות, אריה צריך ללמוד מגיל צעיר שנשים הן אכזריות". עינת ברקן מנסה להסביר שלא רק היא כזאת. את זה הם, כמובן, צריכים להרוג את כולם, כדי שלא ינדנדו להם וירצו פיצויים. אבל אנשי שמורת הטבע ומשפחותיהם, מסתבר, מתנגדים בכוח ואריה המסכן צריך להציל את גי אריות וויולות ורודות יי שכזו ותוך כמה קרבות מציל את כ-ו-ל-ם. מכיוון שהוא בסך הכל ילד, ישנן הוראות מפורטות איך להלחם. המכונה שאליה אריה יי לה תשובה, לכן פתאום יש לאריה את כל הזמן בעולם להתאמן. הרעים יחכו בזמן ו וי יכולים להפסיק. הגרפיקה מדהימה, באמת וואוו, אני חושבת שהדבר הכי טוב במשחק הנ"ל הוא הגרפיקה שלו. הגרפיקה זורמת, יי ו ב כ יק כל הדמויות במשחק אסתטיות. מכונות המלחמה גם הן מרשימות. האויבת העיקרית של אריה, ויולה, היא נערה ורודה למראה, כנראה שורוד יהיה ה"צבע" בעוד 200 שנה. כמה שהיא ורודה, ככה היא גם לא נחמדה. אין מה לעשות, אריה צריך ללמוד מגיל צעיר שנשים הן אכזריות. ויולה מחליטה שהיא תחסל את אריה, אז אל תיתנו לה. 0ז116 ע1א? לא נעים לי להגיד, אבל חוץ מהגרפיקה המשחק לא מלהיב במיוחד, הרעיון נדוש והכל די סטנדרטי. עוד משחק שהגיבור בו מציל את העולם, רק שהפעם זה ילד יי די מיגע, מכונת המלחמה לא מפסיקה לדבר אליך והיא מדברת ל-א-ט. שלבי האימון גם הם מיגעים, אך נחוצים למשחק, לכן השתמשתי בהם, אך תוך כדי לי מידת ההתלהבות שלי מהמשחק לא כ ו הוא עיצבן אותי מההתחלה. אבל כל אחד והגיבורים שלו. 1 1 ]וא זס )וס ₪ | המשחק שהונח לפנ, מ ימ ד בעצם בגורל. האם אתם -- ג לשלוט בגורל, או שמא הגורל הוא אשר שולט בנו? שאלה טריקית. אני מודה שדעתי בנושא משתנה יי - בנסיבות. אך בעמקי נשמתי / הזעירה אני לא מאמינה שישנו 1 דבר כזה "גורל". לפחות לא | || אחד כזה ששולט בחיי. = החיים שלי מתנהלים בדיוק לפי איך שאני מכוונת אותם. | ד ! הגורל שלי". חיינו אינם . ל "| המאמינים | שמביניכם | מודעים לכך שאומנם אלוהים שולט בחיינו, אך בידינו הבחירה איך לחיות אותם. הכל פתוח, האפשרויות ידועות מראש, אך הדרך בה ניבחר נתונה בידינו. מפתחי המשחק כנראה מצדדים בגישתי לחיים, אך הם לקחו את העניין הזה יותר רחוק. הם נתנו לגיבור המשחק את האפשרות לחזור אחורה בזמן ולשנות את העתיד. ובכך בעצם לשנות את גורלו, אני בטוחה שאפשרות כזו קוסמת לכל אחד מכם. מי לא יי פשוט לחזור אחורה, אפילו רק בכדי לשנות מעשה אחד קטן, אשר בדיעבד גרם למשהו גדול, [אילו רק.;,. ד \ לק) ב / - ל | סכין בגב שי להפעם ברו | הפא ₪166 אדם חביב אשר יום - : אחד טייל בעיירה החביבה שלו "ואייק הוא אכן חמוד, גבוה קצת לטעמי, אבל נו שוין, צריך להסתפק במה שנותנים לך". גברים גבוהים - לעבור לעמוד הבא, בבקשה. שקוע במחשבות, כאשר לפתע מישהו קפץ עליו ודקר אותו בגבו (חוצפה, אם תישאלו יי ו גם במשחקי פלייסטיישן, פשוט מתים. אך לא גיבורנו. הוא אומנם מת, אך משום מה המוות שלו מתרחש במעין חדר שופע יי וי אליו. כן תתפלאו, זהו המוות לפי "ווחהת0 " (מפתחת המשחק). אייק החביב מייד מעלה את ההשערה שהדובר באמת אם אכן השטן % דיבר אליו,. אבל כל 204 הסימנים מראים שאכן הכבוד נפל בחלקו. ובכן הקול המסתורי ו חייו- או שמא מותו- > לחזור לחיים ולשנות את גורלו. יש לאייק כמה שניות להרהר / בדבר, אך הוא לא מהסס . הרבה ומסכים *-. בהתלהבות | תוך ב וו וו ץש ואייק הוא אכן חמוד, גבוה קצת הוא מתנצל ובעצם לא ידוע %*ז ₪ * | 2 ו ו 4" .' י - 9 הבעת התחנפות קלה כלפי הקול המסתורי. דבר שלא היה מובן לי כל כך. מסתבר שההתחנפות יק מכשיר המסייע לו כל פעם לחזור בזמן ולשנות דברים אשר יכולים להציל אותו שוב גי זה אייק חוזר לחיים ומתחיל - % | 20 לרדוף אחר גורלו. העלילה | 7// / 6 כולה מתרחשת בעיירה שלו, = אשר בה הוא ניכנס למקומות שונים ומשונים, כמו כן הוא ניתקל בכל מיני טיפוסים, אשר לפי דעתי היו מפחידים ומאוד חיוורים. כנראה שאין מספיק שמש במשחק הזה. אייק החמוד הגרפיקה היא מאוד יפה, 4 לדמויות אין אוצר משפטים רחב במיוחד, אבל נסלח להם הפעם. מה שבולט במשחק, זה הצורך של השחקן לגלות הכל לבד. יש תחושה של "זרקו אותי למים" ועכשיו אני צריכה לגלות מה בדיוק אני עושה בכדי להציל את אייק החמוד, לטעמי, אבל נו שוין, צריך להסתפק במה שנותנים לך. דווקא מצא חן בעיני המשחק, למרות שמי שהביא לי אותו לא [] כל כך התלהב. אנר מאוד התרשמתי. הרעיון מצא חן בעיני. המשחק עובר מהר, גם אם הוא לא מסתיים מהר, יש לשים לב להוראות שנתנו לכם בתחילת המשחק ולשים לב לזמנים, אחרת ו מאוד צבעונית ומושכת. אני נהניתי, תנסו גם מה אכפת לכם?! אולי זה גורלכם? ---7=- 072 ה / פיב לאחרונה גיליתי שלהיות כ!(6 + זה לא בדיוק אותם חיי זוהר שתמיד דמיינתי לעצמי. תמיד חשבתי שאם | לפתע, אני עינת ברקן, איהפך להיות כ!₪0) > הכל יראה טוב יותר, מטרותיי יושגו בקלות ובכלל, החיים יהפכו | טובים יותר. כנראה שטעיתי. = | אג[116 סזו₪0 "אני כ!60 *", אומנם לא | בלונדינית, אבל בהחלט מהסוג המוגדר כ"שווה". לא אלאה אתכם 1 | שלי (מכובד למדי, אני חוששת שיהיו ה ו 7 | הגדולות והמרשימות. גם החיוך שלי הוא לא הנושא פה. באנו לדבר על ו 1 = כ >, אז מידי פעם, אם אני אתרפק 1 0-ו בואו נדבר על גיבורת המשחק ובכן גיבורת המשחק היא אומנם כ!9) *, אך בעלת שם נפוץ למדי באזורנו- "חנה". 1 העומדת מוכנה עם סוודר ביד לגרש את מבי הרמא אמורב 6 2: 70 6 + 3 : | : . 1 , 4 , - ]ה ג 0% 460 8 4 1+ -+:9 ₪ וש 400 שף "6 . | סוד וז 5 שפווז זשק 5שופ. .554551 או הקור, אך חנה גיבורתנו שונה מכל אלה. היא גם כנראה לא חובבת סוודרים ונידמה אפילו ב חושפת בנדיבות, כנראה כדי לקרר אותו, אתם יודעים החמסינים של האביב, צריך קוצ תמיד היה ירחון מהוגן שהקפיד על שפה צחה וזכה. 2 החליטה לעשות לעורך חיים קשים. כך קורה שתצטרכו לפ כ כדי לנחש מה מסתתר ל |-2וש ישאר תמים וטהור.. להלחם בהם בצורה זו או אחרת. ו במיוחד, אולי אם היא הייתה בלונדינית היא הייתה נחמדה, אבל שיערה הוא שחור (אמיתי או צבוע לא ניתן להגיד, כי לא רואים לה את השורשים). גם נימוסים לא לימדו אותה אף : ה ה / : א % ור :- 1 *"יה. / ב ו / פעם. רוב הזמן היא מדברת בגסות לסובבים אותה. ואבוי משתמשת בשפה אשר בטלוויזיה היו הופכים לביפ ארוך וממושך. קשה להאמין שיצרו את המשחק בארה"ב המתחסדת. ובכן חנה הלא מנומסת וגסת הרוח, תחביבה הוא להרוג אנשים, היא אינה נרתעת ממראה דם. זוהי גיבורה אמיתית. הפתיח של המשחק הוא ארוך למדי, אולי בגלל זה המשחק מורכב מארבעה דיסקים, אבל לא משעמם. חנה צינית, אולי בגלל שעברה עליה ילדות קשה, או שהחיים לימדו אותה שבכדי להסתדר בעולמנו האכזר צריך להפנים רגשות. על כל מקרה הערותיה הציניות משעשעות. וכדאי שנסביר מה בדיוק המטרה היות שגיבורתנו, חנה, וחבריה הם שכירי חרב, מטרת המשחק היא די ברורה: להרוג וכמה שיותר, המטרה היא לא תמיד טובה, האמת אני די בטוחה שהמטרה פה היא לא לטובת ה- 02% 02006, אבל זה, אם לא ציינתי עדיין, משחק שאינו מתיימר להיות חינוכי. וו יי ו ם-י | |[ - לי שהכוונה היא לא להקל על השחקן. המשחק לא קל והוא דורש, בנוסף ליצר ההרג שלכם, להפעיל גם את המוח. כן זאת העיסה שבתוך העיגול שמתחת לשיער. האנימציה אומנם מדהימה, אבל רק על דבר אחד עדיין לא הצליחו להתגבר בענייני האנימציה - נושא השיער. משהו ממש לא | בסדר עם השיער של הדמויות, הוא פשוט לא | זז. כאילו הן פרסומת מתמשכת לג'ל. באמת יו יי יי ו ו של הדמויות בכל איבר חיצוני אחר, רק השיער משום מהסובל מעמידות יתר, שום | רוח, מים, בוץ או דם לא יזיזו אותו ממקומו. חוץ] מנושא השיער האנימציה יפיפייה, | התפאורה רוב הזמן אפלולית כמו אופי המשחק. המשחק מתרחש במקומות שונים על ] גבי הגלובוס. עובר דרך הונג קונג, ניו- יורק ועוד כמה מקומות, תגלו לבד. ישנה גם תחושה קלילה של אופרת סבון, ₪ אבל אפלה במקצת. תחושה זו מתגברת כאשר פוגשים את אחותה התאומה והרעה של ₪ אחת הדמויות. כנראה שתמיד אחיות תאומות הם רשעיות זה בא עם הגנים. אין מה לעשות אלו הם החיים. שאר החברה" בכדי לא לקפח את שאר הדמויות אני אציג יי ו ו יר ו = (אופרת סבון או לא?!), טסט 12686 1800 , רוצח קר דם ב ל ו דמויות כמו חו() הוג₪3 הבלונדינית היפיפיה לה למשל אין סיפור חיים מעניין. אין דגש על מוסיקה, מה שדי חסר לי במהלך המשחק. תהיתי לעצמי מה גרם להם = לחסוך מאתנו מרכיב כל כך חיוני ובהמשך .ו + / 0 ד ג" 4 = - ל . % 0 )ל - 0% "ו = וויק + 0% 2 - יּ ., / שר 4 ₪" ] - ם ב 3 דענו--. 1-4" , ו ל-. 1 .ו , " - . צ' *. 2 2 . 4 ₪ . עה -% 4 ]| 0 ג'*י' . ,./ / | [ ]פ ₪4 . (.* "ץצ > ' 4 [ 1 0 ץם 4 / 4 יש - = 4"ע< | 1 2 . - , ' / | .₪ צ. א הח ההות "ד הבנתי את הסיבה: כל צעד שעשיתי נישמע היטב, כל טיפה שנשרה נשמעה גם היא היטב. מי אמר שצריך מוסיקה בכדי להיכנס לאווירה. דווקא היעדר המוסיקה גרם ליצירת אוירה הרבה יותר חזקה. תחושת הקור והאפלה השתלטה על נשמתי הרבה יותר מהר מאשר אם הייתה מתנגנת ברקע מוסיקה רועמת. במהלך המשחק נתקלתי בסוגי נשקים שונים, קשה לי להאמין שישנם כל כך הרבה סוגי נשק בעולם. די מדהים, יכולת ההמצאה של בני האדם, ניראה לי, גדולה במיוחד כאשר זה נוגע לאמצעי הרג, חבל שזה לא מתועל לעיתים גם לתחומים אחרים. עוד בעיה שנתקלתי בה במהלך המשחק יי וי הכ!ש) >). בתור כ!9) > הלכתי זקופה ויפה, רק כאשר רציתי להסתובב גיליתי שיכולתי די מוגבלות, זה לא שאני לא יכולה להסתובב, אלא שאני עושה זאת תוך רקיעות מתמשכות ברגל אחת, מה שגורם לי להיראות לא מושכת לפתע. קצת מבייש הייתי אומרת. הזכיר לי את חילופי המשמרות של המלכה בלונדון - הנוקשות של החיילים שאוחזים בנשקם ורוקעים ברגליהם תוך כדי סיבוב מבלי בעצם לזוז מילימטר מהמקום. כנראה יי כי כך בדיוק הסתובבתי כל פעם וכל פעם התביישתי מחדש. כנראה ששום דבר לא מושלם, אז יש כאלה שיש להן ירכיים רחבות ויש כאלה שמסתובבות מוזר. כל אחת והמגרעות שלה. לא קל המשחק מופץ ע"י 160% ופותח ע"י סז וכמו שכבר ציינתי הוא לא קל, כך יי תמשיכו הלאה. אם בא לכם להשקיע קצת יותר זהו המשחק עבורכם.כמו כן תשמרו כל ןי יי יי || | תמותו לפתע ישנה אפשרות לחזור למקום ישן אפשרות זו כי יתכן שבהתחלה, לפחות עד שתלמדו לתפעל הכל, תסיימו את חייכם לעיתים קרובות. ב ב" ל לי וי | היה נחמד, היה נעים, הייתי מוכנה לתפקד כל חיי ככ!ש) > מה רע?! ואני לא הייתי טיפשה. לא, הייתי כ!9) > עם אופי, אומנם המי יי לי יי ו אוכלת. פלא שהיא כ!0) *?! ילדים אל תנסו את זה בבית! כ ביותר, מהנה ומפעיל לעיתים את המוח (י יי 1 יי מזהירה אל תצפו לסיים את המשחק במהירות ואל תתייאשו שווה להמשיך, הוא מגוון ומאתגר, ו | + -- ] 40.07.23 אחויה -י=₪ - ₪ ג בי ו - | 5 ו -₪ 4 - ו = -- <> . 4% תו 4 -- = | - בצ וו 9-7 3 יי / 5 = 1 1 1 ייד , ]ב 1 5 , . 7 . ו . והי 5 '- | 0 , :| 1 , 7 = - [ ". - 4 5 ד ו , / . / : , :₪ . = - . - | . | / . - . ! - 2 - 5 | / 4 % *צ ₪ = הימים, ימי חמץ אחרונים. שרב כבד אופף את רחובות אמצע תל- אביב. אני, החתולה והכלב שרועים על הרצפה מנסים לקלוט כמה שיותר קרירות מהרצפות, אך ללא הצלחה מרובה. במה חטאתי שמגיע לי שרב כזה? אני מבטיחה מעתה להיות אדם טוב יותר, רק שמישהו יבטל את החום הזה! החתולה גוררת את פרוותה הפרסית ונצמדת אל הקיר בתקווה לשאוב ממנו נחמה, ואני ביאושי כי - 2 ב 0 ב משהו, רק בכדי לא לחשוב על החום הצהוב התל אביבי הזה. הפתרון להעברת זמן מושלמת הוא כמובן משחק בפלייסטיישן, למרות שבמהרה גיליתי שידיי מחליקות מהג'ויסטיק. זה מביא אותי להציע לעולם מיזוג פנימי בג'ויסטיק, מוצר ו המשחק שאני משתעשעת בו כבר 1 00 ו וא (0 ו ", המבוסס על הסרט של וולט דיסני הנושא את אותו שם. אני מודה שעדיין לא ראיתי את הסרט, אך אני מבטיחה שגם זה יגיע בקרוב. (לא את הגירסה המדובבת). | משחק לאנשים נחמדים? יי לעיתים ואני נהניתי ממנו בייחוד בגלל ו ל ו נמנעת מלדבר עם דמויות, רק אם ממש ישנו צורך, אך כאן הכל מתובל בהומור ציני ועוקצני - תענוג. בכלל ישנו משהו קצת מוזר במשחק, אני לא יודעת אם להגדיר אותו כמשחק לאנשים נחמדים או שבעצם לא. מצד אחד, בניגוד למגמה השולטת כיום, המשחק הזה מיועד אך ורק לשחקן אחד, מה שאומר שמי שמשחק בו, משחק לבד ואין לו צורך בחברים. מצד שני המשחק מעודד אותך לדבר עם הדמויות, כל מילה שהם מוציאות מהפה עוזרת לך, גם אם לעיתים זה לא נראה כך. אז אם אתם נחמדים רק כשאתם לבד, כנראה שהמשחק מיועד לכם. "אם יוצרי המשחק רוצים למנוע עוד הוריקן, שיכול לכ לו וקכ טס ןפ מפשע, כדאי שישקיעו יותר בפעם הבאה". עינת ברקן מעבירה לכולנו קורס מזורז בתיאוריית הכאוס. ו מ" השחקן, אני במקרה זה, הוא לאמה. למה ו ו ו 2 קיסר ששמו בישראל הוא: 1//0-00א. הצרה שלו היא כנראה שהוא הפך להיות ללאמה והוא צריך לחזור אל הממלכה בכדי למגר את ?]א], שהיא הרעה בסיפור. אין במשחק חידושים מרעישים, העיקרון הוא פשוט לעבור ממקום למקום עד שתגיע בחזרה לממלכה, המורכבת מכמה רמות. הלאמה מדובבת ע"י פ'ינץ', מהסדרה המשעשעת "5]/ 6710077 101577" והוא פו 7 "7 : וי שש עושה את זה בכשרון רב. פינץ' יצר דמות חוצפנית, אפילו הייתי מכנה אותה ישראלית. היא תמיד צודקת ומה שאנשים אחרים אומרים לה - הם בטוח שטויות. מה שקצת אכזב אותי הייתה רמת הגרפיקה שהיא, איך אגדיר זאת מבלי להעליב, לא משהו. בכל זאת אנו מדברים כאן על מוצר ו ברמת האנימציה העולה על כל דמיון ומציאות ובכל זאת הגרפיקה במשחק, פשוטה | בסיבובים וראיתי דרכה מעין מסך כחול לא ב מהמסך מתאדה לו לאין כלום, מה שיכול לבלבל. מה שהכי מעצבן הוא שבנקודות מסוימות המסך ממש מתחיל לרעוד, מה שגרם לי לרעוד בחוסר נינוחות ובכך גרם לחתולה שלי לזוז ממקומה הרגיל בבהלה ובכך להעיף את הכלב שלי הצידה וכך הלאה עד שהוריקן נוצר במזרח סין, כך שאם יוצרי המשחק רוצים למנוע עוד הוריקן שיכול לפגוע באלפי סינים חפים מפשע, כדאי שישקיעו יותר בפעם הבאה. יי ב יי הוא נעדר כל התחסדות הוליוודית שדיסני לוקים בה לעיתים. האווירה הצינית המלווה את המשחק גורמת לי להמשיך הלאה, גם שיטות האיסוף של החפצים, כמו יריקת חרצני ענבים על ילד עד שהוא ניכנע, נותנת לי סיפוק מסוים. אבל החום, החום המעיק הזה שירד על תל- אביב גרם לי לבסוף לצנוח תשושה שוב לרצפה, זוחלת לאיטי מתחת לכורסא, מחפשת טיפת צל עד שגיליתי שהכלב כבר חשב על זה לפני. פוג'' אופפחו:?] עם זום של 4900!!! פוג'י הוציאו לשוק מצלמה דיגיטלית מאובזרת כראוי עַם פרמטרים שדוחקים את גבול היכולת של עדשות אופטיות רגילות. מדובר בשש עדשות זום בטווח של 0 א 2,400 , איכות תמונה של 4.3 מגה פיקסל, שבב כ.606, אפשרויות תכנות, מצב ידני לגמרי, מעבר לוידאו, כרטיס זיכרון של 16 מגה ומחבר 115₪. מומחים בשטח אומרים שזה עוד לא הסוף ועם שבב ה- .66 אפשר להגיע הרבה יותר רחוק, 7 ה ו קוו כ ו 9 ו וו כ ₪ | ג ב 4 1 0 דיבורית דיגיטלית שלא כמו הדיבוריות שיש לנו היום בארץ, א 1 4 מציע טווח של 10 מטר מתחנת הבסיס ועד 7 שעות של [ ₪ דיבורים עם העולם מבלי לטעון את הסוללה. אז ננית 1 45 שאתם מדברים עם מישהו ורוצים ללכת למכולת, בלי = תיק או כיסים... רבותיי- זהו הפתרון. לא עוד אזניות "מדונה" שמחוברות לסלולרי, רק אזניות. "מדונה" 1 דיגיטליות! 6 ₪080 35-01 התרגלתם כבר לכלב ‏ 410? ביקשתם אותו | לפסח הבא? אולי כדאי שתחכו עם זה, כי הנה מגיע בצעדי לברדור קלים הכלב הרובוטי הבא שלכם. הקטן הזה מסוגל לבצע כל מיני תעלולים כלביים, | כמו לעמוד על שתי רגליים ולקחת איתו את האח הקטן שלכם (בתנאי שהוא עוד לא בן חמש), הוא = יכול לטפס על הספה בלי ללעוס אותה אח"כ, או אפילו לשחק אתכם כדורגל. א0ס6אטנ. נגן 3קו מבית 6916 הג'וקבוקס הוא אולי הנגן הכי חמוד שיצא לשוק עד היום. אמנם הגודל שלו שווה לדיסקמן, אבל אפשר לאגור בתוכו בערך 150 אלבומי מוסיקה מלאים! זהו גם אחד הנגנים הראשונים שמסוגל להעביר שירים מדיסק רגיל ולהמיר אותם = לפורמט 173 בדרך. = פרטים טכניים: משקל 400 ג'. חיבור 155 וחיבור רגיל = למחשב, מהירות העברת נתונים: 320 קילובייט לשניה. הגה חללי ל-52ק יצא כבר גלשן ל- 55% ולטוני הוק, אקדח למשחק 671818 6תו'1 כבר מזמן ראינו, עכשיו הגיע תור ההגה החללי של כל המשחקים השווים ב-52ק. יש בו את כל הפונקציות של ההגה הרגיל, אבל העיצוב הוא הייחוד העיקרי של | המוצר הזה. המחיר זול יותר מכל שאר הדגמים | שקיימים כיום- 180 ש"ח. המיר יקי = . 1 . 7 - " | 3 שש | | וליהנות. מתמונות באיכות מדהימה. המצלמה החדשה מאפשרת , 8 4 | שמירת וידאו באיכות גבוהה או תמונות בריבולת של 1 = זם אופטי 10 א א וזום דיגיטלי 20 , מייצב תמונה סופר אופטי, 64ו/הו צאספ מצלמת המוויקה הראשונה של צא50 מאפשרת שמירת נתונים על גבי תקליטור אופטי (דיסק קטן יותר במידותיו מדיסק רגיל, 8 ס"מ בלבד). העברת התמונות למחשב נעשית באמצעות ה-/6-80, כך שניתן להדפיס את התמונות במדפסת רגילה | 156 מגה בייט, כאשר ניתן לשמור על התקליטור מעל 3000 תו ו ו וונו ת. המצלמה בעלת רזולוציה מקסימלית של 1 מגה בייט, טי ה מסך 3 צבעוני, | עיני צבעונית ופלאש מובנה. האביזרים = המסופקים ץ ו למה - 8 | וכבל וידאו, מטען וסוללה, תק ליטורים 7 והמחיר? "רק" 00 1% 0 ט 0 59 כ= == | <- וב וו ה 0 חשמל באוויר! = מה דעתכם לצהצח שיניים בצורה מזוכיסטית = של שוק חשמלי? נשמע רע... אפילו רע מאד. | אבל מה לעשות, ביפן התחילו לשווק את כ ה השיניים שבמקום משחה לננקוי 1 = השיניים, נעזרת בשוק חשמלי בעוצמה של 8. | | לט בכדי להעיף את חיידקי העששת מהפה. אני הלא יודעת מה אתכם, אבל אני לא אטוס 4% לי פרן מחל לקנות את המברשת הזו, גם אם זו / תהיה מ נה לאהם הכי שנוא עלי, = - - !]ושי | יי ו ומ עזוב 6 :55 6חד אם תארח מסיבה גדולה מאוד, דרו קרי (הבדרן המפורסם) יופיע וישעשע את האורחים, עד לסיום המסיבה. במהלך המשחק, אפשר ללחוץ על צירוף המקשים (0011+511+6. כדי להציג שורת טקסט בפינה השמאלית - עליונה של המסך. לאחר מכן, אפשר להכניס אחד מהקודים הבאים כדי להפעיל את הצ'יט המתאים, שים לב: אפשר להקליד סימן קריאה (!) בשורת הטקסט כדי לחזור על הצ'יט האחרון,. אפשר להקליד נקודה - פסיק (ן) בין קודים כדי להכניס מספר צ'יטים בו זמנית. 848 - 1000 דולר, כדי לקבל כסף נוסף, לחץ על צירוף המקשים -6+)611+5111 במהלך המשחק, והכנס את הקוד ";:56000ס0:" (בלי המרכאות אבל עם הנקודה- פסיק והנקודותיים). לאחר מכן, החזק את מקש ה-ז6וח לחוץ כך שההודעה 1 מסט5 סצ1 תתחיל להבהב. החזק את מקש זסות:] לחוץ כדי לקבל עד 9 מיליון דולר. 4 +*פות ץ11הז13 - הוספת היסטוריה משפחתית.. 1 66 - הוספת יעד ל -1א0168.1 118 בכל פעם שנמצא יעד חדש. [166 סוטגּ - כלי ארכיטקטורה יוצרים אוטומטית את השלב כפי שנדרש, [416 1/] הסקוח1 - טעינה אוטומטית של קובץ ה-1/// המצוין. [61סבתטם 6פטסת] 110086 - טעינה אוטומטית של הבית המצוין. [00 ז6וג/ - יצירת פלגי מים. []א5126[]6 1ח0ס1] זא6) אהחתפ- יצירת קובץ קותס.* 1א16 אתטזת5 מהטקסט הנתון. זג 60618 - מצב יצירת דמות. וו - הצגת אישיות ותחומי עניין. תס)1ס 68ותג [!ה או8ז6 - ביטול/הצגה של אנימציות. [500(8 8ט000 - הצגת השפעת דיאלוג על קשרים חברתיים. [ 6וַת8ת1116] 61 - הרצת הקובץ ]16.0 כרשימה של צ'יטים. חס1 6011 ק8וח - ביטול/הצגה של עורך המפה. כ40- 7% מס 09[6018 6טסגת - מאפשר להזיז כל אוביקט. [0-3] מ10ז019ת - שינוי זווית מצלמה. [1מטסטקס] 6%1] וח8! - הרצת סדרה של פעולות רנדומליות על משפחה. מס)1 10165 618% - ביטול/הצגה של מסלולי הליכה עבור הדמות הנבחרת. [(1-100 ] ץמזסתסזטג - שינוי חשיבה עצמית של הדמויות. [1000-1000-] 50660 51 - שינוי מהירות המשחק. [ז6טותטת] 81855 6011 - שינוי מהירות שינוי הדשא. [0-150] ₪1985 /וזש - שינוי מהירות גידול הדשא. [ז6סנמטת] 3126 101 - שינוי גודל הרחבה. וד צְהּשה אסוד זְבּ)51 כדי להפעיל את הצ'יטים, הקלד "ז6910ח0". לאחר מכן, אתה יכול להקליד "601" כדי לרפא את חברי הקבוצה או להקליד "תגעוו" כדי לנצח במשימה. ו :ו ב אם תעזוב את הכפתור הימני של העכבר במהלך הטלת קסם, תקצר את הזמן הדרוש להטלתו, אך גם את משך הזמן שהקסם מתקיים. הטריק הזה לא עובד עם קסמים "חד - פעמיים" כמו כדור אש, אבל הוא יכול להיות מאוד שימושי במהלך המשחק. סהטזזס] | ב טען את המשחק בעזרת הפקודה "1 0008016 ]56+ 6א501.6". במהלך המשחק לחץ על מקש הטילדה () כדי לפתוח את תיבת הטקסט והקלד '1 616818 " כדי לאפשר את הצ'יטים. כעת, הכנס אחד מהקודים הבאים כדי לקבל את הצ'יט המתאים: 0 - מצב "אל" שסט]6 - שישה נשקים ראשונים עם תחמושת מלאה או0ט[0180 - שישה נשקים אחרונים עם תחמושת מלאה 08קא6/וז[ט0619 - חזרה לנשקים הרגילים [התו1ת!0ו08קט - תחמושת נוספת החום - היעלמות 5% סות!|1113א - חיסול כל האויבים ותסזחגק - מעבר דרך קירות כ[ במהלך המשחק, הקלד קט8ט690 כדי לאפשר את מצב הצ'יטים. אם הכנסת את הקוד כמו שצריך, קואורדינטות יופיעו בפינה הימנית - עליונה של המסך. דינוזאורים יתעלמו מהדמות שלך (אלא אם = כן תתקוף אותם). בנוסף, כעת אתה יכול להקליד אחד מהקודים הבאים כדי לקבל את "- [ > / ! הצ'יט המתאים: 1 - ריצה מהירה יותר %+611 - סופר- קפיצות פגך - הצגת כל המפה 1 - הצגת קצב הפריימים 5 - הילוך איטי פתח את שורת הטקסט של הצ'יטים בעזרת מקש הטילדה (') והכנס אחד מהקודים הבאים; 46 168856 - מצב "אל" [[1118א 16886 - חיסול כל האויבים [[168ק 169886 - כל החפצים ח6קס 16886 - פתיחת כל הדלתות ץ1 1698806 - מצב תעופה 1 168866 - מעבר דרך קירות שחו 16886 - היעלמות : ץ51 ןב הסופהה3קא= הז6סהזזסו! ש6וד במהלך המשחק, לחץ על מקש זטזות והכנס אחד מהקודים הבאים: 86 פוח1 1111 - 10,000 מטבעות זהב טחווועת3 16וטס - כל הבניינים זמינים ץסטסכ 6וח 6ע₪1 - כל הקסמים זמינים 10% 6662 - טווח קסם אינסופי חסוז9ז10%10 - מילוי נקודות פגיעה קט שסזש - הגיבור הנבחר עולה 5 דרגות 6 טסץ ששסם - מחסל אויב , ] הסוז618צ0ז - מפה מלאה שיו רק |[ | סומ 15 וסוסוצ - נצחון במשחק | ץז / ץ3 10867 3 גז'ו - הפסד במשחק 1 186 - הצגת קצב הפריימים 5זס כ ססו ד כןוח5'וה513 הצ'יט הבא מעט מסובך, ואנו ממליצים לגבות את הקובץ המעורב לפני כל שינוי. השתמש בעורך טקסט כלשהו כדי לערוך את הקובץ זז 65 81 שנמצא בתיקייה פותטגזו5. בשורה 26, שנה את החלק שמכיל את הטקסט "1 0500 1", כך שיהיה כתוב: "| 0 0 200 0 0 1". זהו, עכשיו היחידות מקבלות המון ניסיון. יניב וג ו הכנס את שמות מתכנתי המשחק (ממסך הקרדיטים) בזמן יצירת שחקן חדש כדי לקבל סופר- שחקן. לחץ על המקש / לאחר הבקעת שער, ניצחון במשחק או כאשר היריב עשה פאול כדי שהשחקן שלך יצחק על היריב, הכנס אחד מהקודים הבאים (במסך הקרדיטים) כדי לקבל את הצ'יט המתאים; 0 ת0%6ת3 - השחקנים מדממים א - דיסקית שלא נמצאת ליד אף שחקן עפה אל השוער (כאשר השוער נשלט על- ידי השחקן) הכנס אחד מהקודים הבאים (במהלך המשחק) כדי לקבל את הצ'יט המתאים: .1 - הקבוצה הביתית מזוכה בגול יצ - הקבוצה הזרה מזוכה בגול - - 4 ור ₪ | /. - = 7- / . 7 ה ו | זז | פמ +זפ1 מר= ג" ד . % . כו ]64 כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים, יהיה עליך לסיים תחילה את המשחק. מוזר? קצת, אבל לפחות זה אומר שלא תיהרס לך חווית המשחק... שי תד ה למ -- גת 07-ו ב-א לע ----. | --------מ118 | ה = 7-2 ₪48 ₪7 גה את הצ'יטים יש להקליד במהלך המשחק; ץ6/6זס61עו1 - חסינות 4% - תחמושת ובריאות נוספים [6/6!חוצו - נצחון בשלב הנוכחי 5667 - שינוי דמות (בעזרת מקש 8 ) 6 - ניפוץ ריהוט [1086166 - הפסד בשלב הנוכחי 46 - מצב "ראש גדול" 6חוחוות - מצב דמויות מוקטנות סוחותגזסקט5 - מצב סופר - תחמושת 5 - האויבים נלחמים אחד בשני 6 - רובים מיוחדים 660 - מצב גודזילה 6 - אגרופים קטלניים אסנו60ות[1ו - הילוך מהיר [6810₪86 - הילוך איטי 6ות18ץ8 160[ - מצב פיתוח 6צוחט) עצור את המשחק ופתח את תיבת הטקסט שמשמשת לשיחה. הכנס את אחד הקודים הבאים ולחץ על מקש ז6ותם. אל תשכח להוסיף את הסימן ">" לפני הקוד או שהוא פשוט לא יעבוד. סגמס 88 08 00168 > - מהירות 5 אפגא נדדו/ צג.זק ]ז אא)* - מצב "אלי אאגס דד 0 אתט> - הצגת כל המפה זאג צסעא 61 חנז > - הפתעה מספר 1 5+ - הפתעה מספר 2 או 0 פא > - הצגת הקרדיטים ו | 1 ו = -₪ - 4 . ] הצ'יט הבא מתאפשר עקב באג במשחק, אך שימוש בו הופך את המשחק לקל מדי. אנחנו ממליצים להשתמש בו רק כמוצא אחרון, מכיוון שהוא בהחלט יכול לפגוע בהנאה מהמשחק. כדי לשכפל כל חפץ במשחק (תחמושת, נשק, כסף או כל דבר אחר), יש להפיל את החפץ על הרצפה במקום מפגש מיוחד (כמו ה-חסוז518 0285 ), לעזוב את האזור ואז לחזור אליו. לאחר מכן, יש להרים את החפץ ולצאת שוב מהאזור. כאשר חוזרים אל האזור - החפץ שהפלנו מופיע שוב! ₪-- במהלך המשחק, לחץ על מקש 788 והכנס את הקוד [[80603 כדי לקבל את כל הנשקים והקסמים. | . ב ₪ דרא כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים יש לסיים ולשמור את המשחק בדרגת קושי כלשהי. לאחר מכן, יש להתחיל משחק חדש ‏ > מהמשחק השמור ולחכות בסבלנות עד לסוף של קטע הפתיחה. לאחר ש- תנגג8 עוזם, תוכל לראות לוח בקרה קטן על הקיר משמאלך. התקרב אל לוח הבקרה והשתמש בו (בעזרת הפעולה 1156). בחר במשולש. הכנס אחד מהקודים הבאים כדי להפעיל את הצ'יט המתאים; | 2 - כל הנשקים. | 6 - תחמושת בלתי-מוגבלת. 7 - מצב "ראש גדול".- להלן הפתרון של חלק מחידות המשחק. אם בא לכם לפתור את החידות בעצמכם, אל תמשיכו לקרוא... פאזל ה- 12186 138 (מוג) סדר הכפתורים בקומה ?),כ, 4,3,2,8 :80 סדר הכפתורים בקומה ,4,3,2,3,0 :86 חדר המחשבים (חוג4) | המחשב הימני מפעיל את המחשב השמאלי. לאחר שפותרים את המחשב השמאלי, המים נשאבים ו- גתג11 יכולה לעבור, המחשב הימני | סמן אדום (שורה 1): לחץ על 2,3,4,5,1 ואז על המתג הימני. סמן כחול (שורה 2): לחץ על 3,1,4,5,2 ואז על המתג הימני. ץוק סמן צהוב (שורה 3): לחץ על 4,5,1,2,3 ואז על המתג הימני. המחשב השמאלי לחץ על 1-,2,5,10,13 ואז על 0. סורגים פועמים בכחול וצהוב (8הג11) חידה זו ממוקמת בתוך חדר עם שני פועלים, לאחר שבורחים מהעכברושים ומשיגים את 4 1060/.. צריך להסתכל על הלוח שנמצא בצד השמאלי של המסך לפתרון. משמאל לימין: 5 סורגים, 4 סורגים, 3 סורגים, 2 סורגים. קוד לדלת נעולה (8חג11) צפה ב- ₪ 660ג/ והכנס את הקוד 92572 כדי לפתוח את הדלת. חידה גיאומטרית (חו53) השתמש במקשי התנועה כדי לשלוט בצורה: צורה 1: למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה. צורה 2: למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה. צורה 3: למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למטה, למעלה, למעלה, למעלה. צורה 4: למטה, למטה,. למעלה, למטה, למטה, למטה, למעלה, למטה. צורה 5: למטה, שמאלה, למטה, שמאלה, למטה, שמאלה, למטה, שמאלה. צורה 6: למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה. בריחה מהעכברושים (ּחגּ1ת) אי אפשר לירות בעכברושים מכיוון שיש יותר מדי מהם. במקום זאת, גש אל הדלת. כאשר הם מתחילים לשבור את הדלת, לחץ על 1.1 כדי לפנות 180 מעלות ורוץ לעבר הסולם השבור שנמצא בכניסה לחדר. לאחר שהעכברושים נכנסים לחור, אתה יכול לקחת את / 1660/, 2 הסו!טז5ץ . | - 9% סיים את המשחק בדרגת קושי כלשהי כדי לקבל מצב של אחד- על- אחד עם חמש מסגרות וכמעט כל השלבים. סיים את המשחק פעמיים כדי לקבל את שתי המסגרות הנותרות ואת כל השלבים. סיים את המשחק עם ציון ג בכל משימות ההצלה כדי לשמוע קטע סיום שונה במהלך הצגת הקרדיטים. מאת: ערן בן-סער )יאו 7 08 1, הויום אחרי טמ"י, 10:48 העברתי להילוך שביעי והפרארי גי- טי-טיטי האדומה זינקה למהירות שלוש מאות ועשרים קמ"ש. משקפי השמש שלי התחילו ללחוץ לי על האף, אבל אני לא נותן לפרטים שוליים לגזול לי את ההנאה. "תשמור מרחק" ביקשה שירי שעה שחלפנו על פני יתר המכוניות. "שהם ישמרו." עניתי, "מה את עושה?" שירי ניתקה את הגורת הבטיחות ולקחה את התיק הכתום שלה מהמושב האחורי, "אני הולכת למכללה." היא פתחה את דלת האוטו. "את תיפלי." מלמלתי בקול חלוש. "ערן, על מה אתה מדבר," שירי ניערה אותי עד שהתעוררתי, "אני הולכת למכללה, אל תשכח שאתה צריך ללכת לבנק היום." התהפכתי במיטה, "ביי-ביי," אמרתי, עצמתי עיניים והעברתי את מ יי ו ו "ג'ו, תראה את זה!" קרא השוטר לחברו מהניידת, "באמת כתוב לו ברשיון שמותר לו לנסוע בכל מהירות שהוא רוצה." הפרארי חנתה בשולי הדרך המדברית, ג'ו ודן רבו בעברית צחה האם הרשיון שלי חוקי. אני אכלתי פיצה. לפתע הבזק גדול הבהיל את שני השוטרים ומורגן צצה מאחוריהם. "היי," היא נופפה לי לשלום. "הלו וומן, מה חדש?" עניתי ולקחתי חזרה את הרשיון משני השוטרים המאובנים. "הכל כרגיל," אמרה מורגן, "קפצתי לשאול איך הלך הכנס." "מה זה הפסדת," עניתי, "היה הכי גדול אי פעם, היו שתי קומות של משחקי תפקידים." "לא נורא, לכנס בקיץ אני בטח אבוא." מורגן הביטה סביב, "מה אתה עושה באמריקה?" "אני לא ממש באמריקה, אני חולם. שירי הלכה למכללה לפני כמה דקות ואין לי חשק לקום." מורגן הביטה בי בפליאה, "אז איך אני הגעתי לכאן?" "מאיפה לי לדעת, בטח חלמתי אותך כדי שלא יהיה לי משעמם." 7, ויום אחרי טמ"י, 11:08 "ווווי- אההההה!" שאגה מורגן ולחצה על כפתור הטורבו, הפרארי האדומה האיצה והעלתה אבק רב בדרך המדברית החמה. מורגן הביטה במלחיה בכסא לצידה, "נו, טוב, הבנת את הפואנטה." היא נקשה באצבעותיה וחזרתי לעצמי במושב לידה. "איפה משקפי השמש שלי?" שאלתי. מורגן הגישה לי אותם, "למה אתה צריך משקפי שמש?" כ - כ הבוקו שאחור' "אני אוהב את הפוזה הקולית, חוץ מזה שירי מכריחה אותי." בשולי הדרך עמד בחור והרים אגודל, מורגן עצרה לו, "לאן?" הוא שאל, כובע בוקרים גדול הסתיר את פניו. "דאלאס," השיבה מורגן, "קופצים לבקר את ג'יי אר," "זה מעולה, גם אני צריך לדאלאס.," "קפוץ פנימה." אמרתי, "מה יש לך לעשות בדאלאס?" יי ב הבוקרים, "איכס." הביעה מורגן את דעתה בקול רם. 1, ויום אחרי טמ"י, 11:17 "המכונית שלכם מאד מהירה." העיר קנדי עם נימה קלה של בהלה בקולו, "כמה מהר אנחנו נוסעים?" מורגן הציצה במד המהירות, "כתוב כאן 'מה-זה מהר'. אני מניחה שזה באמת מהיר." "רוצה במבה?" שאלתי את קנדי והגשתי לו את השקית. "מה זה האיכסה הצהוב הזה?" הוא תהה והרים במבה בודדת מול עיניו. "אל תחשוב - תטעם!" אמרתי. נדי הביט בבמבה בפקפוק, "אני מוותר, אני לא נוגע באוכל צהוב." קול אקדח נדרך נשמע מאחוריו ואבי יצא מהחריץ בין המושבים, "אתה רוצה לחשוב על זה שוב?" הוא שאל. קנדי אכל את שקית הבמבה בשקט, "מה עושים?" שאל אבי את מורגן בינתיים. "נוסעים לדאלאס." "למה?" "מאיפה לי לדעת?" שאלה מורגן, "זה החלום של ערן." "ערן?" שאל אבי. נחרתי קלות, ראשי נשען על כרית המושב הנוחה. "את חושבת שאפשר לחלום בתוך החלום?" שאל אבי את מורגן. 1, ויום אחרי טמ"י, 11:32 "ביי ג'ון!" צעקנו לנשיא לשעבר. הבטנו בנוף מסביבנו, דאלאס נראית כמו נתניה כשאני חולם עליה. יי ואבי סבג?" "כן," השבתי לו, "וזו מורגן לה-פיי. רוצה לעשות מזה עניין?" "חס וחלילה! פשוט לפי הרישומים שלי שניכם עברתם את גיל 21 אך טרם נלקחתם לירח." "באמת תהיתי בעניין." אמר אבי, "יש פיצוי?" "כן," ענה החייזר, "לא רק שניקה אתכם לירח, השהייה שלכם שם תהיה על חשבוננו!" "אמרתי לך פעם שאני אוהב מאדימים?" שאלתי. 1, ויום אחרי טמ"י, 1:36 | "אתה באמת אוהב מאדימים?" שאלה מורגן בשקט. ישבנו על ספסל הנוסעים בצלחת המעופפת של המאדימים עם הרגליים למעלה, כדי לא להרטב מהזיעה הרירית שנגרה על הריצפה. "בטה!" עניתי, "את יודעת איזה מעדן הם כשהם מטוגנים ומוגשים ברוטב חרדל ודבש?" 1, ויום אחרי טמ"י, 3:41 | "אחלה מקום!" צעקתי בקול רם, מוזיקת הרוק הלמה בעוצמה באוזני. "כן!" שאג אבי בחזרה, "ראית לאן מורגן נעלמה?" הבטתי בשורות הרוקדים, "לא," "אני למעלה, בואו לתך החדרון של הדי -ג'י,." אמרה מורגן בתוך ראשנו. מורגן אומרת, אנחנו הולכים. חדרון הדי-ג'י התגלה מעל לרחבה, מרחף על אנטנה זוהרת. "תראו מי כאן!" אמר אבי בקול רם. "היי, מה קורה?" שאל זיו חדי-ג'י. אבי שלף אקדה וירה לו ברגל, יאר" יי ל "עבדתי בתור בארמן למטה," ענה זיו, "אבל הנסיעות כל יום הרגו אותי - אז עברתי להיות די-ג'י," אבי ירה בזיו עוד פעמיים. ' ₪ = . רז 1 - .4 ישן 1 ל 4 5 .1 ו - 7 -- ו - ' : ( 1 4 / ו ו + - %- ד 1% "4 ₪ = ו 2 ] "יש ד ב | הששו | והי ץ. כ *-ש - 9 - - קן . / .שאו" %*ו - 1 4 . ו ו ש , 1, ויום אחרי טמ"י, 14:23 מורגן, אבי, זיו ואני ריחפנו במסלול סביב כדור הארץ. "הוא נראה כמו כדור קסם מכאן." אמרה מורגן. "כמו גולה נוצצת." אמר אבי. "כמו כדור הומופאתי לכאבי ראש." תרם זיו, "איי," "לפחות טמ"י מאחורינו ואפשר לנוח." הערתי, "זה היה ממש עסק רצחני," "אה שתוק," אמר זיו, "אתה לא הרצת." "נכון," אמרתי, "עבדתי יותר קשה." "תעביר את הגולש," ביקש אבי. העברתי לו את הקערה, "אל תגמור אותו, לקח לי שעות להכין ואני יש "אתה מבשל?" שאל זיו. יי ל בגולש שלי צץ. 1, לויום אחרי טמ"י, 14:26 "ערן?" שאלה שירי. "השארתי לך גולש, באמת." "עצלן! תקום מהמיטה, בטח לא היית בבנק!" פקחתי עיניים והבטתי בחושך בחדר, "היה טמ"י אתמול, אי אפשר לישון עד מהר?" שאלתי. "ילאו" ה מאת: זיו קיטרו דא'קרט'טוק היה זקן, זקן יותר מרבים מבני גזעו והוא הרגיש את הצורך קורא לו, את הרצון לחבור אל האחרים. הוא ידע, הרגיש, שהזמן קרב. כל אחד מבני הגזע העתיק בעולם יודע בשלב מסוים שסופו קרב, אף אחד לא חי לנצח, גם בני האלמוות נעלמים בסופו של דבו. הוא חשב על משמעות הדברים, יום אחד העולם יוותר ללא השגחתם של בני גזעו, ללא העושר הרב אותו מעניקים אחיו. דא'קרט'טוק היה מהזקנים שבבני גזעו ובאלף השנים האחרונות הוא לא עזב את מאורתו, הוא לא יצא אף לא פעם אחת לנשום את אוויר הלילה לטעום את התקופה החדשה. הוא יכל היה לשמוע את העולם סובב על צירו וידע ששינויים רבים מתרחשים. מידי פעם הוא שמע את בניו או נכדיו שם בחוץ, נאבקים האחד בשני. הוא העדיף להישאר ולחשוב על הקיום, כל קיום, כל הקיום. היו דברים רבים כל כך שחווה, דברים מופלאים כל כך שהיה יכל לעשות. הוא התגרד מעט, מותח את כנפיו הבלויות לכל אורכן. היו זמנים בהם הכנפיים הללו היו מניפות אותו אל על, אל שמי האזמרגד של עולמו. היו זמנים בהם דרקונים היו משייטים בשמיים והוא היה מובילם. דרקונים. אחד הגזעים המופלאים ביותר שקיימים בעולמות הפנטזיה ואין זאת ללא סיבה. יצורים אדירים מכונפים אלו הנוצצים בשלל צבעים, שולטים בשחקים. הם חיים אלפי שנים וחכמתו של הנחות שבהם עולה פי עשרת אלפי מונים על מידת החכמה של החכם באדם. הם חיים במאורתם, אוספים אוצרות אדירים וקסומים אשר מפתים את כל מי ששומע עליהם, הם מחזיקים בכתבים אשר כל בר דעת היה רוצה לאחוז בהם. יצורים מופלאים אלו מעבירים את שנותיהם הרבות בבדידות, למעט תקופות הייחום אז ניתן לשמוע את שירם ממרחקים, לצפות בהם מזדווגים אל תוך השקיעה. הם גם מתים במהירות שיא בכל פעם שחבורה של הרפתקנים מציקה נכנסת לתמונה. אחד הדברים שאף פעם לא היה מקובל עלי היא הקלות הבלתי נסבלת בה דרקונים נעלמים בהרפתקות. מדובר ביצור שבמקרה הטוב גדול כמו בית פרטי בעל 3 קומות ושטח גינה נאה ביותר, יצור. שמסוגל לדרוך על הרפתקנים מטרידים ובכך לפתור את העולם מעולם של אלו ועם זאת, היצור הזה פשוט נטבח בקצב מסחרר. למה אתם חושבים שזה קורה? איך קורה שאחד היצורים האדירים ביותר שאי פעם התקיים נמחק בקרב של שניות ועוד ע"י מי? ע"י חבורת פושטקים קטנה שהחליטה יום אחד לצאת להרפתקה לגירוש הדרקון הנושא מהר "בזר", תסלחו לי כן, אבל אנחנו מדברים על יצורים בני 1000 שנים במינימום, יצורים שעברו תקופות קשות בחייהם, יצורים שכבר הותקפו בעבר (מאיפה אתם חושבים הם משיגים את התפאורה של הגולגלות והשלדים מסביב? מ"אופיס דיפו"? וכל האוצרות הקסומים? הזמינו מ"אמזון"?) ושרדו את ההתקפות הטורדניות האלו בלי למצמץ. השאלה שלי, איפה, היא פשוטה, כיצד ייתכן שהחבורה המתחילה שלכם, קבוצת המטרידנים הצעירה וחסרת הניסיון מסוגלת לחשוב בכלל על ניסיון להתמודד, שלא לדבר על להשמיד, את היצורים האלו? אני זוכר הרפתקה שהרצתי כאשר הייתי מנחה צעיר, החבורה החליטה להתמודד מול דרקון צעיר (רק 3459 שנים) ונכנסו (בשקט כמובן) למאורה שלו, לרוע מזלם אני הייתי המנחה שלהם ולא איזה אדם הומני ופצפיסטי. הדרקון הריח אותם נכנסים ובזכות חוש הריח המדהים שלו הוא זיהה את המיקום של כל אחד מהם ואת סיווגו הביטחוני (כלומר הוא הריח את השריון של הלוחם, הגלימה של הקוסם, ריח היער על העלף, ריח האדמה הדבוק בגמד ואת ריח הקסם שבקע מיצור מיוחד שהמצאתי לאותה מערכה שהיה מבוסס על דמות ממשחק מחשב בשם "האורג"). כאשר החבורה ניסתה לתקוף את המונומנט האדיר בדמות לטאה שהצבתי מולם, הוא פשוט התרומם, אחז בעלף - והכניס אותו לקופסת אוצר ריקה, העלף חווה חוויה נפלאה בתור רעשן, עד שלדרקון נמאס ובעזרת קסם פשוט שלח את החבורה למקום אחר. אתם מבינים? בלי קרב, בלי יריקות אש, בלי איומי סרק, הוא פשוט הפחיד אותם והעיף אותם משם. כאשר אתם חושבים על הדרקונים שלכם אתם צריכים לתת להם את הכבוד המגיע להם, מדובר בגזע עתיק יומין שמגיע לגילאים מופלגים בגלל שהם לא נותנים לכל הרפתקן שני להרוג אותם במהירות כזו, דרקון ממוצע הוא בעל וותק קרב עצום, הרבה יותר משל כל גנרל מזדקן בכל צבא בעולם. הוא חכם יותר, ערמומי יותר ומסוכן יותר. הם לא אנושיים, אין להם את אמות המוסר שיש לנו כבני אדם ולכן אין הם מוצאים כלל צורך לחשוב מונו, להרגיש כמונו או להתייחס לרגשות שאנו מביעים. הדרקונים הם בעלי נטייה טבעית לקסם, יש להם ניסיון רב מאוד בשימוש בקסם, ניסיון של מאות שנים, הרבה יותר משל כל קוסם, לא משנה בכמה מגדלים הוא שולט. הם אספו, במשך השנים הרבות לקיומם, עשרות ספרי כישוף והמציאו קסמים רבים משלהם, אין קסם שלא תעשו שהם לא יכירו (אלא אם כן עליתם על משהו ממש מקורי בזכות עצמכם וגם אז רוב הסיכויים שהמפלצת האדירה הזו תזהה את הכוונה שמאחורי בקסם. הם יודעים יותר שפות מכל הבלשנים בעולם גם יחד וההבנה שלהם על תרבויות גדולה משל כל אנתרופולוג. אי אפשר לרמות אותם בקלות כמו שזה נראה. פשוט תחשבו על זה, יש להם אלפי שנים ללמוד והם מנצלים כל שנייה (אם הם לא ישנים). אז איך אפר לנצח אותם? איך בכל זאת יש לנו אגדות על גיבורים שחיסלו מאות דרקונים? פשוט מאוד, שקרים! אגדות הן לאיו דווקא אמיתויות שיש לקחת בעובדות. לוחם נכנס לקרב מול דרקון יחד עם חבורתו המונה 34| חברה, לאחר קרב ארוך ומתיש הוא במקרה הצליח לגרום לנזק לדרקון, מספיק בשביל שהדרקון לא ישים לב לקוסם שבדיוק ירה איזה כדור אש בכיוון הנכון. אחרי הפיצוץ שנגרם ממותו של הדרקון, הלוחם זוחל החוצה מפוייח כולו ומגלה שהוא לבדו. מדליק, הוא חושב, אני לבד ואף אחד לא יכל לומר שלא ניצחתי את הלטאה הזו בעצמי. הוא שב לכפר מספר בצניעות על הקרב שהיה לו כאשר הוא משמיט מספר פרטים (כמו את כל 34 החברים שמתו בקרב וגרמו לדרקון לנזק רב) והנה האגדה מתחילה. תוך יומיים הלוחם הופך לאגדה מהלכת בכפרים בסביבה, תוך מספר חודשים הוא אגדה בכל המחוז. תנו לשנים לרוץ והוא יהפוך לאגדה מוחלטת, עובדה גמורה, אלרוריק האדיר שלחם לבד במשפחת דרקונים וניצח את כולם כשהוא יוצא ללא שריטה. זו הסיבה שאנחנו שומעים על גיבורים רבים כל כך. האמת היא שדרקונים מתים ב%95 מהמקרים מקרבות פנימיים בינם לבין אחיהם לגזע. קרְבות על שטח, על מנהיגות, על אוצר, על מוניטין, על כל דבר. 4% מתים כי פשוט נמאס להם מהחיים והם פשוט...מפסיקים יום הש חק ששה, ו - 7-7 א ₪ + ו - 9 : )1-05 ם-י 4-ה - אה . | ₪ .ה , ף = זי ב ד | | | ] / וי 1 בר ה ה | | // ₪ | | ו| ! . , = | *| הפ + 1 | ,יי | א 2 / ₪ 4 *. 1 פע / . : : ו ה- 4 . / 4 1 מ שי 1 = . - - ב 2 - ל -1 5 23 + 4 : רטצודזר ושל וור! ר!- | ר ונרלר!ו רזריר וו1! - , / / | ב ד . , ו ואבי 1/7 -- - עדי 4 - | חש :%-( == ו 7[ | 4 7 - | | , - | | | 1 ו , )( | נש =. ' "ל מש /) 0 1 | "עור א 1% / 1 / ו . [ ןא / 4 ו . |[ | -4 | | / ₪ . / ו . ) = - 0 ד - ₪ יו וי - ו שי ו ו.. יוור .. יוו עה ישחר א | א.א 9 / 5 .6 . ו ' משחקי תפקידים אחד. 1% מת מקרבות מול בני תמותה מציקים כמונו, לא לפני שהוא גורם להם לנזק בלתי הפיך אך משעשע בכל מקרה. אלו סטטיסטיקות אמיתיות לחלוטין, תאמינו לי, אז איך בכל זאת נלחמים בדרקונים? לא נלחמים, לֶא קרב פנים מול פנים. אתם רוצים להביס דרקון, אתם צריכים לעשות מחקר קטן עליו, לכל דרקון יש סיפורים המסופרים עליו, ידיעות שמגיעות מאלו שהיו חכמים מספיק ונמלטו. לכל אחד יש נקודת תורפה והדבר החשוב הוא לגלות מהי נקודת התורפה של הדרקון נגדו אתם רוצים (ולא ברור לי למה) לצאת לקרב. יש דרקונים יהירים מאוד שניתן להפילם. ע"י הפניית יהירותם כלפיהם. ‏ יש דרקונים שיש להם "עקב אכילס" בדמות של פרצה בשריונם, פגיעה בנקודה זו תגרום לנזק רב. ברגע שאתם מגלים את נקודת התורפה יש = לכם סיכוי לנצח את היצורים האלו, שימו לב, אמרתי סיכוי, לא מעבר: לזה, אני לא יכל להבטיח לכם כלום. דרקונים הם יצורים מופלאים, קתו את זה בחשבון, יש להם תרבות מופלאה ומנהגים יפיפיים ומיוחדים, הפיכת דרקון לבן ברית יכלה להיות פעולה חכמה הרבה יותר מהפיכתו למת, כמובן שמדובר בתמרון לא קל אבל אפשרי, חשבן קצת לפני שאתם. יוצאים לקרב, אל תיקחו את העולם כמובן מאליו, יש דברים שם בחוץ שאתם לא מכירים, ובורות. היא הסכנה הגדולה ביותר שיכולה לרחף מעל ראשיהם של בני האדם ודמויי האדם, אל תזלזלו לעולם בדרקון, לא משנה כמה הוא צעיר או זקן, כמה הוא נראה ישנוני. הם לא שרדו עד היום בגלל מזל. גם אתם, המנחים, חשבו קצת לפני שאתם מכניסים דרקונים למערכה שלכם, כמו לכל דבר בעולם, קסום או לא קסום, יש היגיון פנימי מסוים . שיש לעקוב אחריו. יש המון דברים שיש לקחת בחשבון, גם בקשר לסיפור וגם בקשר לדרקון עצמו. חשבו על העוצמה העומדת לפניו, על החושים המפותחים, על הקסם, על הכוח הגולמי ועל יכולת מדליקה אחת שיש לקחת בחשבון ולא לזלזל בה: הם יורקים אש!!! - ש . '. ₪ ת 7 - 1-77 ו ו 1 4 קב 8 חא 4 ו שו" אע ו "9 שר ' . . . . / . + : 7 2 ד שצות של הרמתקאות והנאה. מכיל 4 תקליטורי מעוחק נבחרים - הוגוועץ האלון - = הקטום, / הטוזו, הבריחה הגדולה, | )וס משפחה קוסמית. ו . מיקסם 2000 נלפון להזמנות: 03-6073682 + המחיר לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה * המחיר אינו כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה - . ּ ונוה 6 1 +ן / ו / 4 | העוחק הרפו קה, יוו נועות משחק, יותר מעוורה ערמדים. עעורים דחויות, עולועוים דקות ול דיאלוים, תאה ועולועוים אנימציוח כ . 2 , | וו ₪ 2 ו ₪ 1 1 5 . = 1 וו ה הח ו שו ו -= | ו ב פוה .ו 7 1: | וו = ו ו 1 חו -- . ₪1 ה ו ןו : וו + ב= 1 ] ]. 2 ן = כ '|ון / , ו 8 . [ - | , .. | ' ו / ,ו ו | | ש | | | | | ו 'וםָ / ו 5 - . ' + / ן ו = - [ = 4, ! ₪" ו - ו חן ₪ ₪ | 5 ו / 1 ו ו ות ₪ | ו