WIZ – מגזין ה-Gaming מספר 1! – גיליון מספר 122

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
222 0 ש"ח (כולל מע"נ )ו באילת 40 0א ה וג אי 09 1 0% : " ב [ " . [ ] ' " 4 : . ' צ ן , . . 1 4 4 .. 4 ו | + . | | . / : : . | ו | ג 2 - ₪ 1 ְ % . ' . % - ו . 4' | | ו ' י : ו | של" ה : > א ל = % , : "7 / 1 . % ₪ 2 ל יק" | - . יְ 4 ₪ = > 1+ . | ו : : 4 - ז | | ו . 1" - .4 אא , 0 . 0 0 זי . 4 / %* [ "₪ , * + : : : - ו ' 1 4 : , / . . . | 2% + . | , 4% 0 , + י " / / / ₪ ". י עו 1 2974 , | | "ץך / . / % " 4 | . ו 5 > 4 ד . - 9 / | = ו %=- וו י ו ' . | % היישר מהמערב הפר וע 05 0 ם הזוע - [007 961015 = | 2 חסו ו 20566 / | = טוסט זזם אינטילירנטים, - שגד מ תות 2 עד גוג | | א קטן דול = 00וקס] באג מולטיסיסטם וז וו ₪ ויז 122 ור יי אוו 2 ו ו תמונת השער מתוך המשחק: 3005ו6ק265] 1 החל מהחודש הזה, מחיר ה-?ושצ יורד ל-14.90 שקלים במקום 29 שקלים, כפי שהיה נהוג עד כּר: בנוסף לכך, בכל חודש יצורף דיסק דמואים, עם מיטב המשחקים, התוכנות והסרטונים שילווה בתוכנת התקנה קלה ופשוטה. על מנת שלא לפגוע במנויים הקיימים, תוכפל תקופת המינוי שלהם אוטומטית. כמובן שהשינויים האלה לא קשורים לתוכני העיתון. אנחנו עדיין אותו מגזין פָחוח08 שאתם אוהבים ונמשיך להיות כאלה. 2 מערכת לוו יונ' ו200 ₪ המהדורה המרכזית ₪ 3 ₪ משחקים באמצע הדרך ₪ הקירה מצולמת: 65686 ] 680678008 ₪ ₪ בת58 56710058 ₪" | | בק . 0 5 - עמ' 16 /./ ₪ ארתור 0 4 8 שת01ז5%31008 מ : *. קצ. ₪ 0 5% ₪ 51111078 סותוד = ₪ 0 3 07ז180י 501601 ₪ אינטרנט: בית הנבחרים - ₪ אינטרנט: מפוק16] - > אינטרנט: הדפסות ברשת ₪ אינטרנט: הארי פוטר וןא ‏ ₪ דייר ?ז/ ₪ 1400615) ₪ סודות מחדר התמיכה ₪ קצת אחרת ₪ משחקי תפקידים: מורגן וק ו = עמי 726" ₪ משחקי תפקידים: כנסים עורך ראשי: אורן רביב * עורך 26: ערן פולוסצקי * עורכת משחקי טלוויזיה: עינת ברקן * עורכת אינטרנט: ליאור ברמן * עריכה לשונית: מקס * צלם: יהודה נגטיב * מנהלת הפקה: אביגיל אסתרי שלום לכולם, אתם בטח כבר עברתם פעם את השלב הזה, בו מישהו רואה אתכם שקועים בקריאת ה- 2]/ שלכם ושואל "מה אתם קוראים?י וכשאתם מנופפים מול עיניו בשער העיתון עם דמות ממשחק זה או אחר, עולה על פניו הבעת " תמיהה - "מה זה 0/12?', כן, גם אני עובר את זה די הרבה. משום מה, עורך 1₪/ ועורך "הארץ" לא נחשבים באותה ליגה (אולי כי עם העיתון שלנו אי אפשר לעטוף מקררים). בחודשים האחרונים עשינו קצת חושבים, והחלטנו לבצע מעשה דרסטי. החל מהחודש הזה, מחיר העיתון יהיה כמעט חצי מהמקור - תקבלו 10 אגורות עודף מ- 15 ש"ח, ולאור פניות רבות של הקוראים, החלטנו =" גם להוסיף דיסק דמואים לעיתון, = במקום המשחקים הביזארים = . שצורפו לו עד עכשיו. והתוכן לא השתנו. אנחנו עז אותו מגזין משחקים שאתם 1 ו [ ו אל = י. . 7 הו / 4 4 המשתתפים: ד"ר 2זאו, אורן רביב, ערן פולוסצקי, ענת סבט, נתנאל מורי, בן מנחם, ערן בן- סער, צחי הופמן, | -. מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. חומר שישל למערכת לא יוחזר. --| כל מנויי העיתון הקיימים יקבלו הכפלה אוטומטית של משך זמן המנוי שלהם: לק ₪ , ו ך וזו ו ו 0 1 . + א ₪ - - | 4 ב 7 כו גד - 3-1 / . 1 = = = . 4 , ' : / + בד שר 8 1 . 1 . ג ו . . ג 1 ו ו 0 2 ו ב | ב - / . " !| 5 7 יי כ וצ" או 4 ה ה ש ₪ + , 1% 2 ן 2 0 - - ו ו ב 25% 7 : ו א .08 1% 1 1 0-7 , - . . . הז ב דש = - % - : - = ו וי ורש 3 1 . : : ה +1] | א 7 ו 7 , 1-5 , ה 1 . ו 1 לש + בחהו ו 1 . 1 . [ ומכו וא = ו | . , 1 2 טְ ' ו / . : = : . == .= ב %- ה 3 6 ו "ו וכו 4 = . = רייק == מא -=ה7ה- > == . = 0 איו ו - 2 ל ב ו 7 ור ב : 3 1 6-4 . ".9 <אשהד ף , 5 ! ]0 - 4-9 5 - 2% 4% 4 1 7 1 ו 1 ! ₪ ד 1 2 / וו ?= : הווש - מו | ו : - הו : ₪3 . : / . =" ו % . . - 3 שי==: | =-- - מקה + רי ךן וו א / = ₪ ! -- ו ן " 0 : - 5 ן מ = ו | : 2 - ל + "2 - ₪ , : -- -: בש" ₪ 4 7 / -6-1% ₪ 5 1 = / : האר ד לק ו-%"1., ל : . 2 מ" ששו 4 שי 1% ב ו , ו = . - . ב 5 שו . 4 = - 1 ד ₪. - /. 41 , . . 4 ו 1 - ד כל -%- "7 : = | /. 2 1 ₪ : 1 4 . 5 ו | 5 7 - . 7 1 וו = - או 4-ב . ' ₪ יל; 77 5 , - שו 4 = : 9 7 0 == יי בנ ב גצץ " . . 4 | ו םי צר 17 1 - - ו 7 - = = . 1 = - 2 - וי 4 1 1 / . ₪ + 1 =-1 1 ר ; 1 וא ל ישוי ץ ו 1 : = 1 1 2 ודדו יה < 5-ו ולור - ! : .0 . / : . ו 2-ו - = ו , ] יר וי 1% = פַ 0 . / 8 ] - יו 24 : . > -] ו 0 בשי = '|]ר : . " -1 5 | 7 / ו ו -5 4 1 י - - ' ו + - וו 3 ד , - וו "ג . = ביכ : , ו- קש-הב- ]₪ עינת ברקן, ליאור ברמן, אור וולפשטיין ומיכאל עומר * עיצוב וביצוע גרפי: קרן גלעדי, אריקה שפיגל, עוזי דור, | ₪ מיקסם 2000 בע"מ * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: ?זאו, ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק > |" | מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד 51114 טל': 03-6171685 פקס: 5708174 -03 *" | ת0181001.00 6 12-1887106 :11הוח--6 ו ו חול ל בח 5 0 / ו - 1 |1 ב--- "34 ב ד מיקרוסופט על חבילת יישומי התוכנה א 6 המהדורה המוכזית + המהדורה שו שמשב | | תיקרום 4% ישואל | נ;א 6 0 עיתונאי ם, שנערכה ב-29 במאי, הכריזה , ו ) בעברית מלאה. ההכרזה בישראל נערכה במקביל להכרזה העולמית של המוצר שנערכה בניו-יורק. 82 01806 כו לל בגירסת הסטנדרט שלו זחוס זס/וסק, 06[1א5, | ו ו- אסס!זטכ) שבהן שולבו פונקציות חדשות, כשבדגש הוא על ל ניצול טוב יותר של המידע והטמעת אסטרטגית הדוט 61] של החברה. שיוול / המוצר בחנויות יחל ב-5 ביולי כשמחיך י גירסת הסטנדרט יהיה בין 0 00 1 2- ש"ח. 7 גירסת השדרוג צטרכו לפר רד ד מעוד 0 ש"ח, לא כולל מע"מ. וההבדלים שמציע ה-) ' הנר יזה ‏ במסיבת 06 / .* ₪ 1 תוכלו לקרוו וא 5 ליוץ חו ידש הבא של 7ז/ = 1 ו . = סצן] | / בי צ ז | / | החל ה מה-5 - 5 | 1 1 במא , אתר 6עני וא נהפך לאתר בתשלום. 6א הוא ספק אחסון קבצים המאפשר ללקוחותיו לאחסן קבצים כג יון מס מכים ותוכנות על גבי השרתים שלו. מנויי החינ ו קיבלו הודעה בא-מייל, שכל מי שלא המיר את * והאתר יישנה קיו לאר גר ל ועלה מ-9 מליון כ | | של [ החשבון שלו לחש יבון בתשלום, ו א ייסג את שמו ל - 5ט1ק 1%6ז6א. עד כה מנויים. ₪ 2 ₪ מיקרוסופט שלחה מכתבי אזהרה למפעילי אתרים המפיצים גירסה פירטית של 8 8 זעג | 16018 0/8 0 הגירסה היא אוסף של קבצים שנאספו מגירסת. הבטא של חלונות ?א. פרצת אבטחה בשרת האינטרנט של חלונות 2000 מאפשר למשתמש מרוחק להשתלט על השרת. 5115, שרת האינטרנט של חלונות 00 מכיל פרצת אבטחה המאפשרת הל ער לפורץ מרוחק להשתלט על השרת. מקור הבאג האחראי על פרוטוקול ה- קקן ([01060סזק שחו וחנזק 61ז6זח1), המאפשר לשלוט בהדפסה המשרדית דרך הדפ מ יהרה להוציא טלא י לתיקון הפירצה. | == : = . . ]ור בבבא ברכ / בל פן. מיקרוסופט 00 ו ווסודוחה>פפטה צופא ץק פחז - גש! שפצהנות 901 שח פוסו5 אהווהכו ע'יוגראיף 64380דה ו 5 74 ₪4 זר זה ₪ קפוד פו שי ]. ל זו 9 : 9 - ₪ 1. ז 5 1 ה ו של סז פאה יי 1 | ₪ :הרוה 0% * חח פיכו עו שסון א נה 5 ההדזס1ו9/כן 5!8ג4541 זטוכו שזלס חצ ז/חו הָה5ו4 זטסץ סוחו 8164ו40חו ץוק 10 שסץ הַחהאיס!/ם- 605% !8 והוחוחו 8 85 זט ץ 5 נַָ 08 פטו + הסוח ,אה ₪ זטם ווטיז 7 ₪ שריה וכה 154581 * שו 4 || . מו סח וצו מז זטסץ ,"₪67 501808 פהו|ה0 ג'שצוז א תו או ו 8808 חן פופ תו ,0078 ה63 צזפ סוטטס )אי זם פפ או וטסץ פול וו !הזוחו זופתו 68 זו ק66 4 :פ|קרחו 5 307 פד סוס 6 6 ₪ חפ פונס 5 65וו] 6%. ד | ב םי .- הסוס זס) 0% 50306 6חו!חכ ההא חם 0875!עסחכ פש|ע507 זטם] 000855 חם!וטוהום]ה) פ+טוחטה 7 חפח] פזסוח זט פהָהזם+5 שחווחס [חוטוטסזכן 68ח8הזפקאם ן!ו/ש ,55 ט?סוחפז 08/8/0280 85 פשח0א ,595 הסוווווח נוחהג 8!ם3/ופז פזה 841ה] פחסוזט!ם5 5ך80זם51 שח3ּ הסוזה וסטג ווסס ץ8!1ץ0! 87וה510ש6 הַהסז51 סווטם פז הפשםזם "סע שא זז זז ו שו וח השע 7 צז ורוט 5 טום !)ו ווה - יוו !וו יו ]) 7 הו ₪ / . וז םויו הח ד זו | 3 1 דחו וס ז סא 0 0% 5 | ום! חח וו צז נוחם ₪ 5 דוו וצ כת החינו ון של בריטנ: יה חרדח ז הבחינות של לתל מידי תיכון. כ כ=== דע | מנסו ק דרך חדשה להפחתת זי יום נשלחת לתלמידים = ן 0 הודעת 515 לטלפון הסלולרי. ההודעה היא קטע מ-"יומנה" | של אחת הדמויות ב ו ון, המציגה את סיפורן של שלוש | דמויות ב במשולי ש אהב המטרה היא לגרום לתלמידים לבקר | באתר שכתובתו מ צוינת בהודעה. באתר מושתלים מסרים | ביונל. יוני לאחר. סיום תקופת הבחינות. מרג יעִים וטכניקות להצל חות בבחינות והעליל ה תסתיים ב- 23 ן -ה הפוגעים בזכוי 7 אחוז נפסטר וצו המחייב סינון, נפסטר עדיין נמצאת השירותים הפופולריים ב שבויר ו | המהדורה המרכזית > המהזווה ה ה המש פט שח ייב את ג נפסטר לסני ] שירים משתמשיה ב-20 מאז ‏ חצן של - זים, פחת מספר | במרץ 2001 נמנו כ-12 | מליון מנויים לע ומת פברואר 1 ,בו נמנו כ- 15 מליון מנויים. למרות הירידה במשתמשי | בראש רשימת | רשח 48 ו" פּ תרו 1 לוירוסים בסגנו ו מצא ₪ . מחובר בתוכנו 5 ה שתגרום כר יכך שכ? - אי- מ לייל טייטלת, | יצטרך לקבל אישור מן המשתמש קודם. כיוון יסים אלו, האי- מיילים נשלחים באופן אוטומטי, בקשת האישור תמנע את שליחתם. סמסונג 3500 56:11 נבחר לט? לפון | השנה בארה"ב ע"י ירחון האמריקאי, ה.- ו 3 ו . 3 07 לפ וז מבנה יי 1 1" (צג גלוי , משקלו מסתכם ב-54 2 [ "+ | ₪ מ סק ה חן ! הי א - הל רי ףר ף . , - על המקשים) [ גר' של טכנולוגיה, המאגדת בתוכה תכונות ייחודיות כגון תצוגת מסך גרפית ענק ית, מקשים גדולים ונוחים, דפדפן אינטרנט חיוג קולי, שליחת הודעות 5%15, מודם ופקס פנימי זכרונות וד חל 2 כ5ל- 7 פנימי (שה צ), ומאגר זיכרונות רחב - עד 99 שיחות אחרונות. וו רז 4 9% הד []7)>₪ לחר *זייות ותררר כמו כן קיימים ב- 3500 :)5 תיזכורן, מונה שיחות וחיוג שש ה ו | יי רה 0 ו ויר וו חוזר ואוטומטי וסוללת המכשיר הינה בעלת יכולת המתנה ש? עד 10 ימים. ה- 6001 ז6ותט5מס?) בחן את ביצועיהם של מכשירי טלפון סלולריים מבית היוצר של חברות שונות. בבדיקה נבחנו איכות הצליל ורמת הרעש ברקע, קלות השימוש ועיצוב המכשיר ואורך חיי סוללה ו 0 5011 של סמסונג, שהושק לפני התוצאה - 28% מנתח השוק ? אולי כדאי ל הפעיל לד 4 על פ? אפון, % - / ש לך רו רו ךרי תל מא ןה א בשנת 2000 תפס המ ו - יר דגם ה- כשנה, קיב? החזורה ריותר הטובה ביותר, ו טי ₪ ו ו | ז גרזהר/ ₪%.. - של מכשירי ה- 13אכ?) בארה"ב. היות והמכשיר משווק רק בארה"ב, כשמחירו שם 8149.99. 77-ה - -4דרד רנזית > המה וה המרנזית 5--- הררה רזה+סווה 7 = מ ההררהד תרוו -] 4 חברת כ 8 נסגר החברה שתכננה לה [בסס ע? קת הררהר כו|ו -9 רלוףו ף-ףר 1 נתינת תוכן למשתמשי הפס הרחב, נסגרה כיוון שעדיין לא אלע 4 יח רררריה כלחהפה שירוחי איומרוט תהיר ב וי ש זור 7 חכרות - וח קב - , ספל ש ה 1 ) 4. | 4- ]| 1 בְ 6 == שה הירוה חריה פרווררר וו א]/א ישראל השיקה את תוכנת המסרים המיידים שלה, 4 0-15 2 בוק | | חא חאו חנו ₪ ף ₪ וא חן ₪ חש ף / . 6 1, בגירסתה העברית. התו כנה 8 זתחו דית עם () ] ליי ריר רד א מק ₪ ך ף = " כן * ן - ך ופופו 7/ ן 7 כה להת קדב ם ו זְּ מתוכ *- 0" ננים קמפי ים כירות. כל מי ְ ישימה ב נעלת : ומבצעים מקדמ "חהכרים" כתופ בה, יקבל כי ערכת אוזניות ו וז למחשב. כמו יְ יו "הרב יך= וק חברים" וו פללרתיפר ₪ רז 2 . , מ; 4 ₪ = ₪ 3 ..- כן, הגולש שיציג את הרשימה עם ה המבצע. יזכה מג? קוו תת שהתוכ - כנה 1 עם הוטמייל מהווה י ח | א :ו רו ף ₪ 6% חש ף חל ףלק * %ף ₪ ףא ף ]ו - 4% 9 | חא = = = בשב 2 ל שר נופש זוגי בחו"ל. שימוש במסבג יר *( ) 65 כמו כן | . | הממשק נעים יותו תרד וחר וווזכרח ההוח המשאריה תריחשזר קלך 9 תו וגוזלת פח 1 ר ושאנ הל -מו כ וש המזורור הארא ו , לשיי מוש והתו יכנה 1 | 7-ו 7-77 --7-7 0-7 ית + המהדורה המרכזית ||. - ₪ | - ה 5 = 2-5 שר שי ה ה* 1 ותש 5 ככ אכ , = יי הפיו [-=-- , ור ה ל . את ץ, שיאפשר לכם לשחק ּ = ף וי לך ל ר ררי ר יד = רו ל * ? ל ה 0 0 תוץ חח ₪ 2 לול ּוו שיש תי ף ₪ מק ו = ל תא = א רו של המשתמש. המחשב מתוכנת לבקש סליחה כאשר | ב י רשת מול שחקנים אחרים ב יכולים מדענים ביפן פיתחו מחשב היכול לזהות את רגשותיו אתר פ>ש6וחהגּ ו פתר ם ל? - מו .א יי - / = ב -- ו | הק ף %. זן > 5קל ף רז : "ל ף 1 1 ריר" לררררף לו הר ' . הל המ ו ש נ זף ב ועָל ל| כ / נפל. המ דענ ים ביקשו ממאה אנשי ים השו זתף רק מ של חברת 'אינטרנט זהב", היות והאתר - ו| לבב ריל 2 למיקר שה ין של המחשג הקי; 5 5 . שהת קדם המחקר ואנשינם שייך לח ברה ואַיז הם יכולים לערוב כ לתנאי ו תח | הע ברת דיברו יותר אל המחשב, הוא שיפר את יכולתו לזהות רגשות. הנתונים למנויים בחברות 152 אחו דות אם תמהרו, אולי לטענת המדענים המחשב יכול לזהות רגשות בהצלחה ב-50 תספיקו להרשם לטורניר ה -1ט0 %ססחא ב - 4104 ₪60. אחוז מז המ וקר ים. תו .רהה שעושו == . 5.0 הפצ 6" ו6חה9ץ/ /: וו [ 3 חבורה של האקרים ברזילאיים פרצו לארבעה אתרים של | מיקרוסופט. החבורה, פריים ספסקטז (58806002 6וחוזק). / ור שא כשקוהמותמהתחחהו ₪ | | = פרצה לאתר הספורט של 36 ו ולא אתרי החברה מקסיקו, = א| | ו מ | (ב-)= = ]ו :ו | | ץע ד הסעודית וא אנגליה. בכל פו חיצ הופי יעו כ תובות כגון 0 | | צבר- וצ ה<:כוטרוריב ראונטרדא כ שולטת |" וטענו 2 למיקרוסו יג 3 שיינת להם. '"פריים" כבר פרצה ו ות | פעם לאתר של מיקרוסופט בניו- זילנד בינואר. סוף המערכה? - ו ₪ כא וראה לי, | 2 לי 35 זעז נינטנדו בישראל. רונז יי,. בחור הטועו בי לא נבראוו ל', | | ע צ| ₪וו ₪27 ען ₪ בטנז שישה - | , התרה נוושר כן - ו מייצג את או זר 1 ) העלר עצומה ו . הררה ]12 חלופר דיב = 1 לולה א חברת 151 חשפה דיס? קש חדש בנפח 1 ג'יגה בייט חס ה0וז11 תו % וש מאפש פהררת נלההלרשג חברת 18%1 חשפה דיסק יח חדש בנפח 1 ג = | ות60.ת0וסכ קתסטטפק, בה בוא | קוו א" לחברת. גבינטנדו פד -ן א ₪ מ חש ג בו ב ש רש ך - -₪ 7 ו .ו -- | =- ל קרודרייב ב | ד1 זז ₪ 1 וש | 4 ] / ]1 | % "9 זר 1 - שש זל תח . - * ף רו = ף | 1 . ד . | 1 כ רתא ד -₪ - בצ ₪ ת' חאו ףא | וד שיקווורי (6ץ 0 0 5 , מיועד למצלמות דיגיטליות העו למ וית להחזי / את תשומת ליבה למדינה קטנה במזרח | | |ילטוי אישטיית יהרודרייר מתחרר לחריץ ההות = וסייענים אישיים. 0 ידרייב מתחבר לחריץ הקומ פקט התיכוו = | ₪ ומח =ו|. הראל [ ררור תד יה חר תהותף תר ו ר% רפולרח - : = = ל ₪ 0 ' פלאש |ן בב ימז גמים של 2 0 פי. ם' 2 מו בד בוזרת | | שז חיררי ו חמו ו = ןי יי צוירי וורר ררשוח שא" 75 יְ - | / ו | = = +, 22 - = והו. ו לכבו . יג חית יווש? לחו לך, 3:₪, או נזכה לו אות 0% ן . 1 ה" - , 1 : . , | 1 ריר [ 5 ל ול [ שש ₪ ץ) * | 0 | - 7 - 1 . מתאם פי. סי, יוכל המשתמש לחבר שני מיקרודרייברים לחריץ = ה-6סטססון1ג3) ביבוא רישמי. ה- 4 אאי)ס רמחשר הוויד = צר - יי [?)]/ . 6 במחשב זן נ ו. | 0-5 .תסו והי / 60/6 תסו 1 6. לרש על הלחוויי וי ו 9 ש"ח בלבד! יו 'ייטררי רירירירווורי א לתו 77 ארה הקדו ננז 7 - מתון למוד עח ]4 / .4-ו 6-1 ,4 ב הי וי שה 4% פרסומת של סוני למשחק הפלייסטישן לרירור- בכיכובה. 7 *25 שייח דמי משלוח *יבאג" רשאית לשנות את המחירים ללא הודעה מראש. *המבצע מוגבל עד גמר המלאי. ששי=שאוייו, 5 > - -₪- - ₪ == ₪ = שרה = > -- ₪- = ₪ שי = 0 == -- - -- וא - 77 =- ה - = = מ מש שש | 5-ו שמש -- = == = == = - - ב = השרה - = = ה = == שי - -₪- - 5% הש = - צר - - ₪ 7 ₪ ₪ - -- = - - -- - -- - - יי - 4 -- .> = 5 ₪ -- = מש = = 5 = - 7 - = %-- = - - - = = ייק ה - = - ₪ הש ב = האשה = -י = -= ששה - - - שש - -- == שר - אי -- - ו - שה -- ששה 5 שר = כ - - שה = - - ה שה 1 -ב ה . = == = ₪ = - -שו- 0 4-= מש עשר - טק = -₪- שי שה 5 = ה = - . תומאות אי : = == - יג א -= שש 4 שה = ו -- הש - = 5 -- - = - יי -- 5 5 = -- = ₪ = 5 = - - - ו ה ₪ 8 8 ב-א = ד = -- = = אי = - 3 שה / 7 י[ן[ןְ0ןקןן וו | הו וו וו | ו ו ו וו וו וו וו וו | וו השנשהה=========סחש התהההכ התה[ ה( וויהו | מאת: צחי הופמן- בחודש שעבר התקיימה תערוכת משחקי המחשב, 3 = בלוס אנג'לס. זוהי אחת התערוכות היותר חשובות בעולם. משחקי המחשב והיא מתקיימת פעם בשנה. כל חברות- - המשחקים שומרות בסוד את כל המשחקים התותחים שלהם > לכבו התערוכה ומציגים אותם שם בחגיגה מפוארת. אמ0%-ה‎ 2 *-- השנה ריתף על התערוכה. האיקס הגדול. לא, אני לא = מתכוון לתיקים באפילה, אלא ליקס הירוק - האקס בוקס. | במסיבת עיתונאים חגיגית הכריזה מיקרוסופט ל ה-8 בנובמבר = = כתאריך הרשמי בו הקונסולה תצא לחת כשיוצמד לה תג מחיר = של 300 דולר, כדי שלא יהיה מחסור במגוון משחקים למערכת כבר > = ביום יציאתה, יפותחו לה עד אז 2 משחקים, כשעוד שלושים יצאן = בחודשים שלאחר מכן.- = בין- המשחקים - שכבר הוכרזו משחק. מרוצי 4 מסנט!סט 4א4, שיגרום לכל שחקן --- ביצות ריר מסביב > לקונסולה שלו. זהר משחק שאכן ראוי לאנחת ה"איי קראמבה". כ אמור לחיות. התשובה של מיקרוסופט ל -58% משחק = הסנובורד המשובה לפלייסטיישן = 2 שיצא שנה שעברה והפתיע את = = כולם לטובה,. באפי קוטלת - הערפדים תגיע גם = וגם 2-כ - אפילו = צילומים מהמשחק שניתן לצפות בהם, אבל העיקר שישימו לנו סרטונים של שרה מישל גלר וכולנו- נהיה- מרוצים. (ובנימה = זאת, שמישהו מקדקודי ערוץ 2 ירכוש לנו את העונה הרביעית שכבר - נגמרה - בחו"ל). זט חס הוצג כמשחק > יריות מגוף ראשון לכל אלו = שהשה עמ מללכת ולירות לכל ==הכיוונים = =-ללא == מטרה: == -2א]א ל -6ש8]= חובבי | הג'יפים; מבוקשם. אם יש משחק -שאורן רביב, עורך העיתון, ושאר חובבי המכות וה - מ6אא6ך יחכו לו, הרי זה 3 6צ411/ זכ 686. זהו אחד = ממשחקי מכות-הרחוב היותר טובים, שכדאי לצפות להם. לפי מספר | הכותרים שצריכים להגיע למכשיר והמגוון הרחב של הז'אנרים: | ספורט, פעולה ומכות ומחיר המכשיר בארה"ב, האקס ג בוקס ו : להיות מכונת המשחקים האולטימטיבית, 4 הארי פוטף == % לפל--= המרל = אחד המשחקים היותר מדוברים ב-3 הוא. משחק = ההרפתקאות/ פעולה המבוסס > | 5 = על סידרת ספרי הארי פוטר - "הארי פוטר 6 החכמים" והוא צפוי = לצאת בנובמבר. 3 > מפתחת המשחק, חברת /8, מכוונת אותו לקהל : יעד של ילדים | בגיל 12, כך שהמשחק לא צפוי להיות קשה מדי ואמור לתת תשובה 1 למי שסידרת הספרים לא הספיקה -לן= המשחק ינסה לתת לנו להרגיש איך זה להיות תלמיד- מכשף בבית : הספר הוגוורטם. אנחנו נצפה במשחק מגוף שלישי, מה שאומר | שהמצלמה תוצב, מאחורי פוטר. במשך המשחק נוכל לפגוש את כל-| הדמויות האוהבות מהספר, האגריד, הרמיוני, - ודמבלדור. תוכלר 2 2: -מרוצי האופניים ימצאו פה את = = = וווונוווונומוווומוווווווו | שו הק ₪00 הזו וזו זווווווווהּּתוּו ו[ והוווווווווחווווווווווווי וו !וו / 8 -<הה₪₪ |]|].,.ּ | 7‏ ם 2 םכב ב ₪ = / == 1 | - שנוצר עד עכשיו שתטדס 61 0 אז מה 3 יכול להיות אלים ממנו? מספר 2. כן גבירותי 3 ורבותי, הפעם תקבלו משחק אלים יותר, אגרסיבל. = יותר וראילסטי יותר. לפרק החדש נוספו 10 = = = 3 משימות ובסך הכל-70 שלבים שחלקם בנויים = : 3 בצורה אמיתית ע"פ משימות שג'ון מולינט אחד מיוצרי המשחק ביצע. = 3 יוצרי המשחק השתמשו במנוע הגרפי של קוויק 3, מה שעזר להם > 3 להכניס פרטים ברמה מדויקת מאוד. אחת המשימות מדגימה את זה | טוב מאוד כאשר תצטרכו להסתובב בג 3 להסתובב בתוך הוגוורטס, ללמוד כישופים ולפתור פאזלים. אחת האופציות היותר מעניינות במשחק היא תחרות הקווידיץ שתתקיים > 3 במשחק. למי שלא מכיר זהו ספורט המתקיים על מטאטאים בר= + השחקנים צריכים להבקיע גולים בשערים הנמצאים באוויר, וישנו. = מחפש הרודף אחרי כדור נוסף. משהו קצת מתוסבך, אבל אם קראתם = > את הספר בטוח תבינו את זה. דרישות המשחק מאוד נמוכות פנטיום > 2 יספיק להריץ אותו במצב אופטימלי: המשחק יצא בגירסת-פי.סי, | פלייסטיטן, 0 ץ30 62816 - 66ח8ע0. -- = ו 7 ה | חובבי משחקי הפעולה מגוף ראשון, = עדת -בטח יזכרו לפובה את המשחק הכר אלים-- | "מי "ה = | ונל ו שבו וירוס מיסתורי > השמיד- את > כל האוכלסייה. כאשר || תסתובבו בג'ונגל תוכלו == להבחין בעצים הנעים ‏ | ברוח בצורה ריאלסטית = = -לחלוטין, = מתכנת-> המשחק לא הפסיקו את == העבודה המצוינת רק בנופים והשקיעו המון מ משאבים בפני הדמויות, - 3 כאשר תסכלו על פני החיילים, יהוי הדמויות: הכי מציאותיות - שראיתם. לדוגמא יוצרי המשחק השתמשו בחלק הראשון בתבניות = לפנים שעשויות מ-300 פוליגנים, כאשר בחלק השני הם השתמשו = ב-3,000 פוליגנים, רק הפוליגנים בנשקים מגיעים לכמות פני | הדמויות בחלק הראשון. אחד הנתונים שגרמו ל-:501 להצליח כל : = היא האפשרות לפגוע בחלקים שונים בגוף של האויב. דבר זה = אפשר להעיף לו את הרגל מהמקום, היד והראש. ב- 5072 הרחיבו : = את כמות החלקים בגוף הניתנים לפגיעה. ככה, שתוכלו לגרום אפילו- לפציעות ודימומים עִם כדורי רובה. חברת חסטגת יוצרת המשחק | = ממליצה לשחקנים להשתמש בכרטיס מסך בעל 64 מגה בייט: > - כדי 5 למקסימום היכולות ה הגרפיות | של 2 ב - | החגיגה 0 סונל = = | כ *- = חברת סוני קיימה מסיבה: מיוחדת קרוב לאזור התערוכה בה ] = היא הגישה משקאות ואוכל לחוגגים והציגה להם: את הליין אפ | של המשחקים החדשים שלה לפלייסטיישן 2 50116 03081 1/0181 :2 = = שייצא: לקראת הסתיו, 186% :1/6101 ו משחק ו מכוניות ו משחק פעולה ככ == הפעם האחרונה. שחברת. 8/41/18 30 הציגה- סרטון של 0 ואט 6אנוכ היתה בתערוכת 33 ב-1998, השנה הצלחנו = = לצפות: בסרטון חדש הנמצא גם באינטרנט. אורך הסרטון 2 דקות = = = 45 שניות בו אנו צופים בדיוק בלאס וגאס. הסרטון נפתת בצילום : = אורך של הנופים בלאס וגאס בו אנו רואים את דיוק, ע"במים, חיילים , > ורקדניות עירום, 8 עור: הרבה פרטים -. > אבל ב בינתיים, בש לכו לצפות ו | = 082 הח כ ₪ שרי == -<‏ | - 0000 7 | 8 :2 5ז1516ְחה8ג) + ש='והטוו כ | - 2 משחק גנגסטרים אסטרטגי. נשמע טיפה ממ מ = לא נכון באוון, אבל בסף הכל לנהל | 065ח6ע6]ז פ'וזטץ 1 ₪ סמים, 0 8 ת אינה . אל תגידן. ,לק" ; ואבא ש | ררל | : " ו -- ו א = בכוח הוא 3 יי % נמאס, והם מוציאים ו חבה" ל-2 ושוא 80 | עם שם +ק - 2 משששאא - - נש ₪ מ ל . ו -1 ככ 4 2 ₪ 2 - 0 ,לי שרי 6 . 6 - - 6 ' וו 4 וו "הא "וה להפעול | את הראש ‏ .כל ו -- א יש לו צבא חזק 2 " ה יי 9 לשל שר | - = מגיע לקראת סוף הקיץ. שהוקם במלואו תוך חודשיים מסיום קפ 4 "ו ₪ שש | ו | ₪ ל הקודם... זה נשמע לכם סותר אבל זה ל נוקם בנו בינואר 20002 | ו ו 4 7 | ב - % 4" עוד משחק אקשן/ ְ בכל מקום, כשלכאורה שום דפ < 7 מתחדש לנו כאן. האומנם? רבותיי, אנו ‏ | מתחילים לראות מעט מהדור החדש של המשחקים - כאלה שבאמת משקיעים בהם כדי שיהיה סבבה לשחק. במשחק יש 4 ב מו מפלסי ים תחתונים "0 | ]| 06 זסו!1חס6 משחק אסטרטגיה בזמן אמת. כן כן, אני עח 0 לשמוע על "הדבר הבא" בכל יליוז' 6 שכל משחקי. ל כאן העלילה. יש את הגוד גייז מע % 5 - ז | טל לוי + ל ל ו 1 "ה שהתקשורת לא תהיה עוינת... | : ₪ והג 2 מגיע. ו ש ל ל י. 1 2 ול ור 2 49 ג"י ה 2 2+ 1 = 3 : ב-= : 0 כ ] ּ 1 | " 5 | . 2 ו ₪ . טל 1 מ 7+ / ה --% ג 72-ו / 5 . 9 ' ד ו > ש ה 4 - ₪ 1 | 4 / : , / . 2 -. ו בר, : | ב4/ו. - א = + 2 , / "ו 13 | 1 . 1 - . 9" . 0 . . = - / 0 5 = 4 4 1 / % ז = - , .. = 2 / " - ' - ₪ 4 1 . :א 5 | 4 | , 0 7 1 : - : 4 34 . ; + 0 ג ך . | , 4 - ו ו = . ה ב י ו 1 -% 4 4 | 1 [ . 1 1 - / . | . / -4 + קש > 1 1 ו י 5 [ שב = א - ב:- - 2 1 * 2 5 277 . = - %% 8 2 : . 11 ו , ו 3 = : 1 2 ₪ | 4 ₪ ו / :1 2 ] 1 | % שק 4 9% ₪ > 5 - . : /. | - -=- = - . ' = - י - - - ברו 1 , [ , 1 2 ד , . ' זג [ 7 ש' - 'ּ - . " . - : . זו ו 5 , . | . ד ' == >> / . 2 . 1-8 + . 1 : 9 - 1 ₪ כ.2: ששה | הדי ד | < > ₪ / --= . . : ב . : . 9% 4 , 2 . = 4 ו ב 7-7 א - , . 0 . 2% ק - , / .4 ם | 4 . * / ּ - 4 ז6זחו-] פטחוול > חשבתי שאם כל הכתבים בעיתון. הזה חוץ ממני אוהבים את 2 81/6 זס ₪696 אז חייבים להביא משחק 6 ולי | ייקח | - 0 ההמשכים ם טל - קי מו שק | ה 0 4 מ כ ו | בעינויים - - יי בעצם : לקח זו את 2 הוהץג המדה וו ד רבת משתתפים, פיתחו עוד כמה דמויות ת והוסיפו > <" אפשרוות להטמנת. נכ. ב-) השלבים סתם בשביל הכיף. | למי שמתע בסביבות 2 המשחק יצא גם לק ו סולע) . ₪ % של ההוא עם המשקפיים ולג -- 4 1 1 . כמ תי שרואים ָ ו( הזיעה על = השחקנים, יי יי = שערה יזוזו בנפרד... | נחכה ונראה עד הקיץ הבא... 0 ₪8 ווצסם ושם "שיניג'י מיקאמי" מוכר לכם? נה בטה, זה ההוא שהביא לע לי - - יי וו ו | 2 יו = | 7 .אז ככה, שינקגי וחליט. > .₪ | א שי שק שה | 5 > * ₪ . ל שמגיע. ל משו ק אח ₪ - כ ורי 77 7 1 .ור את זה עללפל משחק מלהיב =" שעוסק לא בזומבים. - | בשדים - יבור 8 באמת הולך להיו הוא דאנ? ה, שד מה הנום שאו נא שלו ערק יוצא דופן. חברת ומסטקג-) מטתמטת | | מצבא השטן כדי מ 2 ל - האדם. יו | | וירותיו 2 ובים 4 שהיה מצידו רדף אחר' ו ושיסע אותו נ ₪ ה חי המגה - מצליחה היה לפני 2000 שנה. ‏ עכשיו ן 16 6 הב ואה לנו את סיפור ה-16 ביפן. והוא מאד רוצה ל ו הנקמה , . - | עצ > הסיפור שי התסריטאי של זט | 5 -- | -. ₪ = - .2 הצם 07 ז כך שגם בתחום הזה - ומימוש. יאל של הקונסולה, 1 -- 1 2 "ש י "ילוו | -- .-‏ בד 1 והמוסיקה ת תורכב ] ל 200 8 שף א הרפתקאות, כשפים, קרבות אין-ספור ועבר ל[ ג לכי ל כ ו של פאולו קואלו, אחד מגדולי הסופרים של היו הניגו חול הכזי ןי ו יכ וינל למחשב במסכה של קווסט בסגנון הישן ו כ 377 יתאכסן באורווה הכי טובה. אפילו זקנים תמימים יכולים להיות ו 7 .4 ' 7 2 - | וו : - 4 -- / - | = | "ו מביש ו = שה ל = ד אסטרולוגים יכולים לעזור לכם לגלות מיקומם של אנשים. והטוב. דמויות ססגוניות, סרטים מרהיבים. ונופים מגוונים הופכים את ההרפתקה הזו. לקווסט גדוש מסרים על מיסיונר לשעבר. שחוזר לנקום בסיימון, הנביא הרמא' - וו ו גל ו | רנ כ םי 7 5-ו ו במדבר למצוא את סיימון לשחרר אותם מהכלא... בריון מוסלמי מייצר רובוט בשביל הר ב היהודל. "ויירדמו השומרים..." ו |]. הגיבור חוזר לנקמה אישית ועתיקת *ויבעט אותו לחוצות הארמון' ג אםטרטגיה מאת: אורן רביב פעם הכל היה הרבה יותר פשוט. הרעים היו רעים וחטובים היו טובים. הכל היה שחור או לבן, כשגוונים של אפור היה נשמע יותר כשם: שיר של "מוניקה סקס". חברת פ6התגזפסוהן מחזירה אותנו על ציר הזמן כ-100 שנים אחורה לזמנים הטובים ההם, וכמה אלפי קילומטרים מערבה מכאן לניו מקסיקו, עיירה קטנה על גבול ארה"ב ומקסיקו, כדי שנוכל להכנס לנעליהם של ג'ון קופר וחבורתו ולתפוס חבורה נועזת של שודדי רכבות. הנה עיצה ידידותית לאלה מכם שילכו להם בשקט ברחוב ופתאום ישאבו להם במערבולת זמן בחזרה לשנת 1881. האנשים שהכי לא כדאי לכם לרמות בפוקר בפאב השכונתי במערב הפרוע הם אלה בעלי הזיפים הקשיחים ,שמדברים ‏ ל-א-ט ובשקט. היום כשמישהו עונה על התיאור הזה, אנחנו נהיה בטוחים שהוא לא הכי בסדר, אבל פעם אלה היו סימני ההיכר לגבר קשוח, חזק, שיודע לירוק לפחות למרחק של ארבעה מטרים וחצי. חיילי קומנדו עם סומבררו כזה הוא ג'ון קופר שלנו, גיבור 858, שיחד עם מספר מכרים ותיקים שלו יוצא במסע על פני כל המערב הפרוע בניסיון למצוא חבורה אכזרית של שודדי רכבות. הממשק הנוח, זוויות הצילום והאוירה "אקשן מטורף ויריות לכל הכיוונים נמצאים בעמוד 18 אצל ערן פולסצקי |-הח58 58008 שלו, המטרה במשחק שלנו היא לנצל את תנאי השטח, הבדלי הגובה והמכשולים הטבעיים, בכדי להכנס ביריב חזק, מהר ובאופן אלגנטי." הכללית | במשחק | זועקים - כולם 5 ההותס-), וזה ידידי, כבוד גדול. אבל 2680618008] לא נח על זרי הדפנה של המשחק המצויין ההוא ומביא לנו מספר חידושים ושיפורים משלו, לכל אחת מששת הדמויות הנשלטות על השחקן יש תכונות ויתרונות שונים, הבאים כמובן לידי ביטוי בעיקר בכל הקשור לאסטרטגיות תקיפה ונטרול אויבים, קייט אוהרה, הדמות היפה התורנית במשחק, יכולה למשל להתגנב בתנועה חרישית וחתולית לעבר אויב מסוים שעומד על גג פח לוהט, בעוד שהגברים הקשוחים והלא מגולחים שבחבורה, כמו סנשז או קופר, יקימו רעש אימים. בכלל, חשיבה אסטרטגית טובה הינה תנאי הכרחי לכל אחד ‏ שרוצה להצליח ב - 1265006140608. אקשן מטורף ויריות לכל הכיוונים נמצאים בעמוד 18 אצל ערן פולסצקי ו-וחת58 56008 שלו, המטרה במשחק שלנו היא לנצל את תנאי השטח, הבדלי הגובה ומכשולים טבעיים, כדי "להיכנס" ביריב חזק, מהר ובאופן אלגנטי. תחשבו סיירת מטכ"ל- אם התגלתם רוב הסיכויים שהפעולה תכשל או תגבה קורבנות מהצד הלא נכון. בכל פּעם שתתקרבו לאחת הדמויות תוכלו להקליק עליה בעזרת אייקון המשקפת וכך לגלות לאן בדיוק היא מסתכלת באותו רגע. איזור הראייה שלה יתבטא במעין חרוט שמרכזו. עיני. הדמות ומתרחב עד לטווח מסויים. כמו בחיים, אותה דמות לא תסתכל באותו כיוון במשך הרבה זמן, במיוחד אם היא | מודעת | לכך שחבורה | של 5 עותטס רודפת כדי לצוד אותה. כך קורה שהחרוט ינוע הלוך ושוב על פני איזור מסוים (בדרך כלל 180 מעלות) ואם תרצו להתגנב ו"להוריד" את אותה דמות תצטרכו לתזמן טוב, טוב את ההתקדמות שלכם או לחשוב על פתרון אחר. כל ההתחכמות לטובה הזאת, "וצרת לפעמים משימות קשות מדי לשחקן המתחיל, כך שזאת נקודה שצריך לשים אליה לב אם אתם רוכשים את המשחק כמתנה לחבר או ליום הולדת של הדודה. בחירת האסטרטגיה הנכונה לחיסול האויבים היא התחלה טובה, אבל אל תשכחו שמולכם ניצבת חבורה של שודדים הנתמכים על ידי מהירות חשיבה של מחשב פנטיום עם כמה מאות מגה-הרצים לצידו, ‏ רוב המשחקים מתעלמים מהיתרון הטקטי הקטן הזה, אבל 6320860% הוא לא רוב המשחקים. האינטליגנציה המלאכותית במשחק מצויינת, טובה יותר מזאת של תוס ), והאויבים מסוגלים הפעם לבצע מהלכי פריסה ואיגוף שלא היו מוכרים לחיילים המצויינים של חברת סזץק. שרה ה | - אגב, ב - 265061608 אין אפשרות למשחק מרובה משתתפים וזה די חבל. הרבה יותר כיף לתאם פעולות תקיפה עם חברים מאשר עם עצמכם. הטוב, הרע והמכוער עכשיו בואו נעבור לדברים יותר ברורים לעין ולאוזן - הגרפיקה והסאונד במשחק. העולם ב - 26%001608 מוצג מנקודת מבט אלכסונית, המאפשרת ראייה טובה מאד של תנאי שטח במשחק. העולם שיתגלה לנו נראה בדיוק | כמו העיירות | מהסרטים. הנה הבר המקומי, מימינו הבנק שנשדד פעמיים ביום, היריד שבו נוכל לבדוק את כושר הקליעה שלנו וכמובן, איך אפשר בלי הבית עם החלונות האדומים, גם השטח הפתוח מוצג במשחק בצורה טובה וחדה מאד, כך שיחד. ‏ -:לם --כ-0כּ דמויות שונות | של אזרחים ואויבים וגלילה חלקה של מסכים, משחק ה"פושעים" מקבל בחלק הזה ציון לשבח. כל הסטיגמות שצברתם בכל שנים מסרטי המערב בפרוע למינהם קמים לתחייה ב-6506:800%. ג'ון קופר, הגבר המסוקס, מדבר כפי שהזכרתי בקול שקט וקשוח, סטייל קלינט איסטווד. אם רוצים להציג מישהו כטיפש הוא תמיד ידבר במבטא דרומי כבד ויבלע הברות, ושלל הדיאלוגים הנערכים בין הדמויות הוא פשוט מצויין. אחרי כמה ימים... ת026ו060ת28) ן- 68ומַ8ז08ס1מ1 הצליחו ליצור משחק שמעביר בצורה טובה ביותר את אווירת הבוריטוס הקשוחה ואת שאר הקלישאות שאפיינו את האיזור ואת התקופה הפרועה ההיא בתולדות ארה"ב, אחרי כמה ימים עם 65267008 אל תתפלאו אם גם אתם תסננו בארוחת הערב מתחת לזיפים: "ת-ע-ב-י-רל-יא-ת ה- מ-ל-ח" בקול שקט וסמכותי. בעד: משימות מצויינות, מפעיל את התאים, עיצוב משחק ברמה גבוהה. נגד: למה אי| זפעפופוווטווו? קהל יעד: מעריצי "קומנדוס" וכאלה המחפשים משהו קצת יותר מתוחכם. מאת: ערן פולוסצקי ההוסש. ססרה ץ 160 א10%1%[סכן | ו ו 1 להתחרות במיטב המשחקים של החברות הגדולות. ובכן, הרשו לי לספר לכם על חברת וחג0169??) מקרואטיה, שיצרה 2( ו ומססכ] ו-ומס6אטצז 6אטכו. 5 אט0ווס5 הוא משחק פעולה ממבט י ו בפעילות האהובה ביותר על שחקני 65 - חיסול בלתי פוסק של כל דבר שזז. זה אולי 0% ל נש מע קצת מוזר, אבל והת58 56008 הוא משחק שהחליט לוותר מראש על עלילה וחידות | "!| מתוחכמות - והאתגר היחידי במשחק הוא חיסול של המוני אויבים לפני שהם [ : הורגים אותך. בידור שטחי במיטבו ב- וח58 אטסוז56 אין עלילה או צורך להשקיע מחשבה אך בכל זאת הוא מצליח למשוך המוני שחקנים ולקבל המלצות חמות מעיתוני מחשבים. איך הוא עושה את זה? ובכן, הכל טמון בשטף % יה המשחק - לכל אורך המשחק קיימת פעולה בלתי- פוסקת, והמשחק פשוט כיפי בטירוף. שלבו כוח אש כבד עם המוני מפלצות מוזרות ותקבלו כיף לא נורמלי, כעת אפשר לעבור לחסרון העיקרי של המשחק: הוא פשוט זורק עליך אויבים ללא הרף, וכאשר עוצרים לרגע כדי לחשוב מגלים שאין על מה - המטרה היחידה במשחק היא חיסול כל דבר שזז, במהירות גדולה ככל הניתן. אין אתגר למעט הישארות בחיים או השגת ניקוד גבוה (אלמנט ישן שעושה קאמבק ומוסיף תחרותיות למשחק), וחבל. מבחינת | אפשרויות | המשחק, 5 561008 מציע שלב אימון, משחק מהיר, משחק רגיל, שלב הדגמה טכנולוגי (מדגים יי ו וי | ובהחלט. | שווה | צפייה למתעניינים) | ואפשרויות סטנדרטיות | נוספות. בנוסף, | קיים מצב משחק רשת מקומית או באינטרנט / - שמאפשר לשחק בכל = המשחק ביחד עם ואש חבר (כיף לא נורמלי!) ומצב משחק מסוג 101 והו[2681] שמאפשר לשחק נגד משתתפים אחרים (קיים רק שלב אחד עבור ה-הטואותהוה6] | אבל כולם מקווים שבעתיד יצאו שלבים נוספים). המשחק "תאמינו לי, כשתראו בפעם הראשונה את השד הירוק, שזורק לכיוונכם כדורי פלסמה ירוקים מתבייתים - לא תבינו מה נפל עליכם!" כולל גם שירות מובנה למציאת שרתים ומשחקים ברשת האינטרנט, מה שהופך את תהליך ההצטרפות למשחק רשת לפשוט למדי. בנוסף, 60161 הגדילו לעשות ויצרו מצב משחק מיוחד שלא ראינו כבר הרבה זמן - מצב משחק מרובה משתתפים על מחשב אישי אחד כאשר המסך של המחשב מתפצל לארבעה מסכים קטנים יותר. אמנם זה מאוד לא נוח, אבל נחמד שמישהו חשב על אלו שמעדיפים להזמין את החבר'ה = יי = יי אלמנט נוסף שאהבתי ב - 59 5671008 הוא מערכת העזרה הממוחשבת שנקראת 15 א. מערכת זו כוללת מידע על המשימות (חסל את כולם והמשך לכיוון היציאה), מידע על נשקים (טווח, פיזור וכו') יי ו וי וכולל חולשות וטיפים לגבי אויבים). פריטי המידע מופיעים בצורת הודעת דואר אלקטרוני בפעם הראשונה שאנו נתקלים במשהו חדש, וזה הופך למעשה את א לחוברת הוראות ממוחשבת שמספקת את המידע הדרוש לנו תוך כדי המשחק. הלוואי ומשחקים נוספים יאמצו את הרעיון הזה... 0 >< < | הח < 5 6 אחד הדברים החשובים ביותר במשחקי 5ק/ הוא עיצוב יי יו םי ו ריר שלבים טוב הוא מפתח חשוב : להנאה מהמשחק. זה לא . ממש המצב ב- ימיו . לינארים, העיצוב סביר, | יי - זאת, מכיוון שאין צורך אמיתי להגיע ממקום למקום או לחפש חפצים - פשוט צריך לחסל כל דבר שזז, ועדיף שהשלב יפריע כמה שפחות. השלבים מכילים גם המון סודות ובונוסים (כולם מכירים את הטריק של "טתוקותט1 |6א6סק "?), בנוסף להררי תחמושת ותוספות בריאות. בדומה לכל משחקי ה- יו ו 5 אטסוו56 כולל עורך שלבים. | היות והמשחק מתרכז בחיסול | %%% המוני מפלצות, חשוב מאוד שהללו יהיו אמינות, מפחידות ומעניינות. 2% למרבה הפלא, 6060 הצליה א" וליצור אויבים כייפים, ולמרות שהם | ו " להוות אתגר בזכות המספרים הגדולים ל ו לרשותם. בנוסף, חלק מהאויבים ה"רגילים" יי כ יי יי ו הראשונה את השד הירוק שזורק לכיוונכם כדורי פלסמה ירוקים מתבייתים - לא תבינו מה נפל עליכם. וזה עוד בלי שהזכרנו את השוורים המסתערים, את לוחמי הקאמיקזה חסרי הראש שרצים אליכם בצעקות אימים עם פצצה בכל יד, את הצפרדעים המגעילות לכוי יר המתאים!) ואת שאר האויבים, ) המנוע הימי ו ות8פ | 56000%% | (שנקרא שמוטחם 56008%) הוא פיתוח פנימי של חברת וז0)68סז') | (למרות שבשוק קיימים המון מנועים גרפיים למכירה) והביצועים שלו מרשימים: הוא מצליח להציג בו- זמנית על המסך עשרות אויבים בשטה פתוח, ללא האטה מורגשת. זאת, גם על מחשב בינוני (לדוגמה: פנטיום שיו יפ מאיץ מסוג 2 דאזד גשוא), לסיכום, 5% אטסוו56 (אני 5 הזועם") הוא משחק פעולה כיפי לאללה, שלא מחייב .| מחשבה או השקעה ומאפשר הרי :> ב + לשרוף זמן פנוי בכיף. אתם יודעים, מסוג יי יפ יי ייב גי 1 ו וי 1 לעבודה... י : . 4 ם-י | . 9 הלחו *)100| >| 30 ₪ בעד: פעולה כיפית ובלתי פוסקת, מנוע גרפי טוב. נגד: אין צורך להשקיע מחשבה. קהל יעד: חובבי משחק פעולה, והם בלבד. מאת: ערן פולוסצקי עד היום נתקלנו בהמון סוגים של משחקי ניהול: החל מניהול עיר (סדרת לו וחתופ | המעולה), דרך ניהול ימ ו ז36%8) וכו'), ואפילו ניהול חיים שלמים (פ:5 116). כעת מגיע משחק ניהול חדש ומרענן מחברת 1'00קטי, שמשנה מעש את הנוסחה המוכרת. במקום להתרכז בהקמת עיר גדולה או אימפריה משגשגת, 100160 שם את | טרופי קטן והרצונות שלהם. חשבתם שקל להיות רודן גדול ברפובליקת בננות קטנה? תחשבו שוש... סטוקסיו1 הוא משחק ניהול המתרחש על אי קטן באיים הקאריביים ויש בו את כל האלמנטים הסטנדרטיים של משחקי ניהול כמו תשתית , שפע מבנים, תנאי סביבה, כלכלה ומסים, אך הוא מצליח להוסיף עוד ממד בדמות מאבקים פוליטיים והצורך להישאר בשלטו]ן. חידוש מרענן נוסף של ססוקסוך הוא סביבת המשחק המשעשעת. בניגוד לסביבת המשחק היבשה של 611 51 ודומיו, ססוק0? 1 מתרחש באווירה קצבית השאובה היישר מההווי של האיים הקאריביים - זה מתבטא בגרפיקה החמודה, במבנים המיוחדים שאפשר להקים על האי כגון קזינו, תחנת טלוויזיה, מפעלי סיגרים וקפה, פסלים שלכם וכו', במוסיקה הממכרת ובחוברת ההוראות שכוללת שיעורי היסטוריה קצרים ומשעשעים על רודנים בהיסטוריה האנושית. קסטרו, פידל קסטרו אחת הגדולות של משחקי ניהול, וזה כולל גם את טטוק0ז1, היא מגוון האפשרויות יי לי יי השחקן. איך זה בא לידי ביטוי כאן? ובכן, בתחילת המשחק אפשר לבחור את הרקע של השליט - רקע אישי, איך הוא הגיע לי שו לטו ןי חסרונות 7 "חשבתי שכדאי לנסות מה שרודנים אמיתיים עושים - לחיות חיי הוללות, להעלים 2 ו השפעה ולרמות בתוצאות הבחירות". ערן פולוסצקי חושף את הי ו כ ויתרונות - אפשרות נחמדה ביותר, והלוואי ומשחקים נוספים יאמצו אותה. מבחינת אפשרויות המשחק, מצב המשחק הראשי של 1?00160 מורכב מסדרה של יי ל יי ברמות קושי שונות. בנוסף, קיים מצב 0 ו ו אי, אוכלוסייה, צמחייה, כמות מינרלים, פני קרקע ומאפיינים נוספים, כדי ליצור משימה חדשה בכל פעם. קצת חבל ש - סטוקסיך לא כולל עורך משימות מלא, אבל לדעתי מצב המשחק הרנדומלי מציע מספיק אפשרויות. כאשר שמעתי לראשונה על הרעון שעומד בבסיס המשחק, חשבתי שכדאי לנסות מה שרודנים אמיתיים עושים - לחיות חיי הוללות, להעלים מתנגדים, לשחד אנשים בעלי השפעה ולרמות בתוצאות הבחירות (אם בכלל מחליטים לקיים בחירות). ובכן, אפשר לשחק גם בשיטה הזאת, אבל ב-ססוקסלך, כמו בחיים האמיתיים, הדברים יכולים להפוך להרבה יותר מסובכים ממה שתיכננו. למה אני מתכוון? ובכן, לאורך המשחק כל-מיני ארגונים יפנו אלינו בדרישות שונות ומשונות: ארגוני דת ידרשו כנסיות, אינטלקטואלים יבקשו להקים בתי-ספר נוספים, עשירי האי יתחננו לקבל אישור להקמת מיזם פרטי כזה או אחר וזה בנוסף לדרישות הרגילות של תושבי האי, כמו יי 1 סביבה מטופחת, מיסים נמוכים וכו'. יי | לא הספקתי לספר על רמות השליטה במשחק, על האנציקלופדיה הממוחשבת שמכילה מידע רב על כל דבר במשחק, על מערכפת העזרה הידידותית, על הדרכים הרבות להרוויח כסף, על האפשרויות המיוחדות במשחק (זריקת יריב פוליטי לכלא, מתן שוחד, הכרזה על יום חג ועוד) ועל נושאים רבים נוספים. אם אתם בקטע של משחקי ניהול - אל תוותרו על המשחק המעניין הזה. שש 5 2 בעד: פס קול מעולה, גרפיקה נחמדה, אינספור אפשרויות משחק. נגד: וכ אי ג צר .ד ור ב 5 חומרים מתקדמים, עצוב חדעוני וארגונום' תיקסם 2000 נלפון להזמנות: 03-6073682 )+ + המחיר לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה ---70770=<=₪ מאת: בן מנחם אני חייב לספר לכם שנורא התרגשתי כשקיבלתי לידי את "אגדת החרב אקסקליבר". לא בכל יום אני מקבל משחק הרפתקאות חדש, ועוד אחד שמורכב מ-3 דיסקים וגם מתורגם לעברית. אני לא יודע מה אתכם, אבל בתור חובב קווסטים, אני מרגיש לאחרונה מחסור במשחק מרגש, מעניין, קווסט אמיתי שיוכל להושיב אותי מול המסך ולהשכיח ממני את הסדר המגוחך הזה של יום ולילה. לצערי, הישועה לא תבוא מ-"אגדת החרב אקסקליבר", משחק שעל הנייר היה אמור להיות הצלחה, אולם על המחשב- לא ממש. ב"אבירי השולחן העגול" תכנסו לנעליו של בראדוון, הבן הלא חוקי של מלך האטרביטים, בזמן המאה החמישית בבריטניה. המשחק מתחיל בימי הביניים, שם נפגשים עם פולק, כותב דברי הימים. פולק כותב את האגדה של בראדוון בזמן שאתם יוצרים אותה, כלומר פעולותיכם משנות את האגדה. מייד בתחילת המפגש עם פולק הוא לי יי יי יר בעלי אופן שונה. 3 = = = | ל ו לי | לכאורה, העלילה מאלפת והאפשרות לבחור בין שתי הרפתקאות שונות מבטיחה חזרה על המשחק. לצערי, המשחק בנוי בצורה מרגיזה, דבר ההורס את כל החוויה של וווסט, ממשק | המשחק בנוי ' בצורה שפשוט -) אי אפשר לקרוא לה | הגיונית, למה אני צריך ללחוץ על העכבר בכל פעם שדמות מסיימת לומר משפט? כמו כן, השליטה בדמות מרושלת ולרוב תבלו הרבה זמן במיקום הדמות שלכם כמו שצריך מול דמות או דלת רק בכדי להצליח לבצע פעולה = מסוימת. במהלך רובו של המשחק תשתמשו בסוס כדי לנוע ממקום למקום, דבר שעולה די מהר על העצבים, במיוחד כי בהיעדר מפה לוקח זמן עד ו אב ירי השולחן העגול אגדת החרב אקסללי - ו פעיבהלת זה נשמעוותר שו שזוכרים לאן כל מקום מוביל (אולי עדיף היה לשחק את נושא הכלים שלכם, שיכול להרשות לעצמו לוותר על רכיבה על סוס ופשוט נעלם ברגע שאתם עולים על סוסכם | ב אפילו די גרועה (יחסית ל- 2001), אבל היא לא מאלו שישברו משקפיים. כמו כן, המשחק כולו בתלת ממד, אז פה נסלח ונשכח. המוזיקה והצלילים במשחק הם באיכות די טובה, אבל כשתסיירו תגלו שיש כנראה חיות שעוקבות אחריכם, אחרת אני לא יכול להסביר למה שמעתי כבשה בכל מקום שהלכתי אליו, ככה לא בונים משחק אחד מהפלוסים הגדולים במשחק, זה שחברת הד- ארצי | תרגמה | אותו לעברית, דבר שלא נעשה | יי מאגר נתונים גדול על ההיסטוריה (האמיתית) הרלוונטית למשחק תורגם גם הוא לעברית. התרגום במקרה הזה רק מוסיף למשחק, שכן אין פה תחכומי לשון או בדיחות שתרגומן לעברית גורם לאיבוד משמעות הבדיחה והריסתה. ישנם הרבה דברים במשחק שלא מתאימים לקווסטים. לא ייתכן שקווסט יורכב כך שישנו מקום שאתה הולך אליו אחרי כל פעולה קטנה שאתה מבצע, כדוגמת הארמון בתחילת המשחק. כל המשימות ניתנות לך בארמון, ואחרי כל פעולה קטנה אתה צריך לחזור אליו כדי שהמשחק ימשיך. כמו כן, לא ייתכן שאם ארצה ללכת בדרך מסוימת עם הסוס שלי, אני פשוט אחסם על ידי קיר בלתי נראה שלא נותן לי להתקדם רק בגלל שלא התקדמתי מספיק בעלילה, ככה לא בונים משחק, "אגדת החרב אקסקליבר", יכול היה להיות לפי דעתי, משחק מדהים עם עלילה נהדרת וצורת משחק מופלאה שכוללת אגדות, קרבות, כשפים וכו', אבל מה שיצא ממנו הוא משחק בינוני מינוס, שצורת המשחק שלו מתסכלת. אני באמת מצטער שעוד רעיון טוב ירד לטמיון בגלל ביצוע גרוע. . . . - 2 1 / / ב י'צ || כבר בילדותי הבנתי ששם לא מספיק בכדי לזהות אדם. אם למשל תבואו אלי ותגידו לי שדיברתם אתמול עם משה, סביר להניח שאני אעפעף בעיני, אאמץ את מוחי ואנסה להיזכר מיהו משה. האם הוא האיש שתמיד לובש סגול או שמא הוא האיש שמדבר מהר?! שימו לב שלכל אדם אנו נוטים להדביק איזושהי תכונה או משהו בולט בהתנהגותו, רמיו ו לי אני נוטה לעשות זאת ו להיות שאצלי זה מוקצן יותר מכיוון שאני לא טובה בזכירת שמות. בכל מקרה אני יודעת ו בצורה שונה. אבא שלי, למשל, יגדיר אותי כבת הקטנה שלו, רופא ו בשוויץ" וכך זה ממשיך... שם זוהי פונקציה לא מספקת. ובכן במשחק זה שלא מכבר פתחתי את עטיפתו המרשרשת ורק לא לפני זמן רב התקנתי אותו בסבלנות במחשב, כבר הספיקו לסווג אותי, אני, קוראים יקרים, "שחקנית יחידה". לא ידעתי אם להיעלב או לא, האם זה רע? האם זה טוב? משום מה ההגדרה לא מצאה חן בעיני| ₪2" באנגלית זה לא נישמ₪] מעודד יותר: "קט צג. זט 51101.5" ההגדרה הזו "יחידה" משדרת בדידות גמורה, מה אין לי חברים? זה לא שאין לי, הם פשוט לא נמצאים כרגע ליד המחשב שלי, זה הכל. זה לא אומר שכל חיי אני יחידה, בודדה %ש- וגלמודה. | בכל מקרה 5% יי 4 ההגדרה הזו, בדידות אפפה ל 0% אותי ברגע שהפכתי, אבוי, להיות "שחקנית יחידה". המשחק עצמו גם הוא לא עודד אותי במיוחד. המשחק אומנם לא רע, אבל גם לא טוב. הוא מבוסס על דמויות של מחליקים אמיתיים, כולל הגדול מכולם (כנראה) .41 0 )גוא צסאג "ונעשה בשיתוף חברת /'11א" מה שמצביע על מסחור לשם מסחור. אבל מה, לא השקיעו הרבה במשחק. הגרפיקה סתמית ולא מושקעת. הבעיות הרגילות בתלת מימד מופיעות גם פה, כשמחליק נופל הוא בד"כ נעלם לתוך הקיר בו הוא ניתקע, או הרצפה עליה הוא התרסק, ממש קספר. 1-8 ור מה ימך;ן:.: .5 ו ו 4 | וש האפשרויות במשחק לא מדהימות גי יחידים שכמותי ישנם כמה אפשרויות משחק. יש את ה"סגנון החופשי", בו אנו ו לנסות הכל וליפול כמה צ 4 פעמים שרק נרצה. ממש ו לע 5 7 אושר | מושלם. ישנה אופציית "סגנון החיים" בה אתה לוקח שחקן ומעביר אותו תחרויות, מתחתית הליגה עד שהוא נעשה אלוף. כמובן שפה מחדירים לכם את הרעיון שמי שמצליח מקבל ספונסר ואז אין יותר דאגות בחיים. ]א להמונים אופציה נוספת היא אופציית ה- "/1]17א", בה אתם צריכים לאסוף צלמיות של הלוגו בזמן קצובב- מאוד מעניין. ישנן עוד אופציות, אך הן מרגשות בערך כמו אלו שכבר תיארתי. גם לאלה מביניכם שיש חברים ישנן אופציות שונות כגון: קרב בין שני שחקנים על צבירת ניקוד ומשחק הפצצה, בו צריך להעביר פצצה משחקן לשחקן תוך 0 שניות ועוד. הדבר היחיד שהוא באמת טוב במשחק הוא המוזיקה. אתם - כן, | גם היחידים מביניכפם ‏ - יכולים לבחור איזו מוזיקה שבה יחפוץ לבכם ל יי המוזיקה היא בהתאם למשחק, מעין רוק טראשי שכזה, אבל הכל ברוח המתאימה. כשאני חושבת על זה, פה עדיף להיות שחקנית יחידה, כי אני בוחרת את המוזיקה שאני אוהבת מבלי להתחשב באף אחד. ככה זה כשיחידים. אז מה אני חושבת על הכל? ו[ ב[ יי עוד משחק לא מושקע שנושא שמות של אנשים מפורסמים שאם הם היו רואים איך ציירו אותם בטוח שהם לא היו מסכימים להפצתו, אבל כעת מאוחר מידי. אז משחק זה בטוח ימכור רק בגלל הלוגו של "/ין]א" שדבוק על העטיפה ובגלל התצלום של "מקדונלד", אבל באמת שישנם הרבה אנשים רעבים באפריקה שהיו שמחים לאכול בכסף שהוציאו על עשיית עוד משחק לא מקורי שכזה. 7 מאת: עינת ברקן "אוו וה טום פטי, באחד משיריו היותר מפורסמים טוען: "מה שעולה חייב לרדת" . פעם נהגתי לשייך את השיר הזה לניסיונותיי ו טום אומר שמה שעלה חייב לרדת, אז כך גם כל הקילוגרמים שעלו עלי, מבלי ששמתי לב, חייבים לרדת. אני בתמימותי כי לבה האמנתי. לן ועד שגיליתי שלא כך הוא המצב תמיד, ישנם קילוגרמים 7 הגיע המשחק הבא והבהיר לי אחת ולתמיד שישנם מיקרים בהם מה שעולה באמת תמיד יורד בסוף. גם אם ו משחק זה מרמז כבר משמו על מיקומו- השמים. המשימה לעומת זאת, לא כל כך ברורה. ישנו איזשהו הסבר על אי עם מפה חבויה שכולם מחפשים נואשות, אך באמת שזהו אך ורק סיפור בלי שום קשר למשחק עצמו. ב-%%ץ0 | הפכתי לרגע קל לטייסת. מבחר המטוסים שעמד לרשותי היה מצומצם, כ-3 סוגים שונים של כלי טיס לא מגרים במיוחד. מטוס אחד מהם ניראה כמו דגמ"ח צבאי גרוע במיוחד, אחד היה צהוב, מה שפסל אותו מיידית בעיני ואת השלישי ו 11.60 10 6 3 351 >- 2 0 כו / , - /, - 1 0 אני כבר לא זוכרת, מה שמצביע על העובדה שהוא לא עורר שום התרגשות בלבי, ומה מטרתנו במשחק, לא ממש חדשני זה? לטוס רבותיי, לטוס. אני יודעת נישמע מפתיע, יי יי יי ו "הטרנטה שלי החליטה שעכשיו היא פתאום מחליטה למהר (מה שהיא סירבה לעשות עד עכשיו) ופשוט ל מילימטר ליד מסלול הנחיתה " עינת ברקן מתחילה להבין למה לא קיבלו אותה לקורס טיס. נחיתה מרסקת בעודי יושבת על הספה התלבטתי באיזו אפשרות להתחיל. למשחק ישנם כמה אפשרויות: טיסה חופשית, טיסה דרך מטרות, טיסת הרפתקה, ועוד כמה 2 = יי ךש 5 אפשרויות. ובכן בתור אישה משוחררת וחופשייה החלטתי להתחיל בטיסה החופשית, הבעיה כאן הייתה יתר חופש, אני יודעת שזה יו | שום מטרה חוץ / מאשר לנחות בסוף, מה שהופך את כל התהליך ₪ ל מ ש ע מ ם . ק.מ ץ ה, לי את עצמי טסה בכוונה קרוב מידי לצוקים, רק בכדי להוסיף התרגשות לכל העסק. אבל לבסוף הגיע הרגע בו צריך לנחות, מה שעולה חייב לרדת, כפי שכבר טרחתי לציין, ובכן, "כמה קשה כבר לנחות??" ב אפילו. מבעד לגשם הזלעפות שירד עלי ועל מטוסי הרעוע, הבחנתי ברצועת האספלט המבורכת והנמכתי טוס, אך הטרנטה שלי החליטה שעכשיו היא פתאום מחליטה למהר (מה שהיא סירבה לעשות עד עכשיו) ופשוט להתרסק לה בנוחיות, ממש מילימטר ליד מסלול הנחיתה. כמה נחמד, חשבתי וניסיתי שוב, עליתי עם המטוס לשמים וטסתי לי ישירות לכיוון מקום הנחיתה. ניסיונותיי הסתכמו בחצי שעה של סיבובים מסביב לאספלט כשלבסוף הבנתי שלמטה אני כנראה אגיע רק בהתרסקות מסיבית. מה הלקח שלי כאן? מה שעולה אכן חייב לרדת, רק שלעיתים הירידה מלווה בבום גדול ולהבות ו ו לנחות. אבל אני עדיין מנסה, זה גם ראוי לציון. 3 ה.] בצו יי ל הם במידה מועטה. ישנה אופציה בה המטרה היא לעבור דרך מטרות לצבור ניקוד ולנחות תוך זמן קצוב- הייתי מצוינת עד הנחיתה. ישנה אופציה לאומנותיים מביניכם שבה צריך לצייר ציורים בשמיים ועוד ועוד. שום דבר חדש. הכל מלווה במפות מזג אויר ומפות טופוגרפיות, כל מה שצריך, אבל הכל כל כך יבש ומשעמם. כ אמורים להיות מרגשים ומדהימים? אני מאוד מאוכזבת. זהו משחק שניראה אותו דבר גם על הקונסולה הראשונה, אז מה | | .-9 / 5 ל . . ,243 ךז ל . -] שאמ . החידוש? הגרפיקה לא מדהימה במיוחד, | בגלל שצריך, מבלי השקעה מיוחדת. אני באמת רוצה לדבר עם האחראי פה, שמישהו יקרא לו ומייד! הדבר היחיד שמצא חן בעיני הייתה מוזיקת הרקע שהייתה מאוד דרמתית, הרגשתי לעיתים בשליחות. אני טסה לי בדגם הדגמ"ח, שניראה כאילו הוא רוצה להתרסק על האדמה, אך המוסיקה ברקע תמיד עוררה בי את יצר השליחות וההצלה. לפעמים אפילו דמיינתי, ברגעים דרמתיים במיוחד, שתפקידי הוא להציל את העולם, ו המוזיקה התחילה לעצב]ן. בקיצור, אפשר לסכם את המשחק בשתי מילים: "טסים ומתרסקים" וכך חוזר חלילה עד עצם היום הזה, 6 יו 1% א 6 7 7 2 *8ועקיי מאת: צחי הופמן %ז6ז)ו|קאטותו]" הינו ל כשבניגוד לשאר ו הוא לא מתמקד דווקא בתחכום, באלימות נוטפת ג נטו. המשחק | מתרחש במספר תקופות זמן בין השנים 935| עד 2035, כשהמטרה שלכם היא להשיג חפצים שונים מכל אחת מהתקופות השונות. אחרי שאכן תצליחו להניח את ידכם על אחד מהחפצים, תצטרכו לחזור לנקודת ההתחלה של השלב. זה יתברר כפעולה לא פשוטה בכלל, היות והדרך שלכם חזרה לגמרי מהדרך בה הגעתם, שלא לדבר על כך שברגע שתניחו יי ה 7 = עשרות יצורים שינסו לעצור אתכם. בנוסף לכך, ישנן גם משימות המבקשות ממכם לעשות מספר דברים בזמן מוגבל, כמו למשל להרוג 50 זומבים בשתי דקות. אין דבר, זאת פעילות מאד שימושית גם בחיים האמתיים של כל אחד מאיתנו. "אש! אש! אשו" וסטוה מכיל מגוון רחב של נשקים בהם ניתן להשתמש, וזה נובע בעיקר בגלל העובדה שהמשחק מתרחש בתקופת זמן כל כך רחבה. כך יוצא, שתוכלו לנסות נשקים גם מהעבר יי יי 7 ישן לבחור: משגר טילים, עוז" ו- ו הוא הרבה יותר רחב, אבל כולם בעיקר יורים סוג כלשהו של לייזר, כפי שמתחייב ו כאשר משחקים במשחק רב משתתפים, יי ה איזה נשקים יעמדו לרשותכם בשלב הנתון. האפקטים של כלי הנשק נראים טוב, למשל כאשר המשגר טילים משאיר מאחוריו עשן וירי דרך חלונות הוא הכי מגניב, כאשר הזכוכית מתנפצת לרסיסים כשהיא נפגעת. חברות אמיצה מצב הארקייד מאפשר לכם לבחור סגנונות משחק כמו קרבות 263188816], "להשיג את הדגל", האחרון שנשאר חי ומשימות ליווי שונות, אבל כמו שאמרתי, הבונבוניירה של המשחק היא האפשרות לשחק מספר אנשים יחדיו. אם הוספתם לפלייסטיישן שלכם את רכיב המולטילינק המאפשר משחק של ארבעה שחקנים יחד, תוכלו להנות מחוויה הרבה יותר עשירה. מסך הטלוויזיה מתחלק לארבעה וכל החברים יכולים לרדוף אחד אחרי השני. אם אין לכם חברים, הפלייסטשיין יכול ליצור יי יי | יי במשחק. הגרפיקה במשחק נראית מאוד נקייה וברורה. רוב הדמויות במשחק נראות נחמד, דקות. אין דבר, זאת פעילות מאד שימושית גם בחיים האמיתיים של כל אחד מאיתנו" צחי הופמן תורם לנו עצות שימושיות לחיים. לנְצח את הזמ למרות שחלק מהדמויות סובלות מאנורקסיה קלה לעומת השאר. המשחק עצמו רץ חלק ומהיר ע"ג הפלייסטיישן 2 אפילו כאשר משחקים כמה אנשים יחד. הסאונד במשחק נשמע מאוד ברור ופסקול המשחק מתאים את עצמו לאווירה בשלבים, השליטה בידית המשחק נעשית בצורה קלה מאוד - ניתן לתכנת את הכפתורים או להשתמש בהגדרות המוכנות מראש. תצטרכו להזיז את השחקן בעזרת הג'ויסטיקים ולהזיז את הראש בעזרת כיווני החצים, אך הבעיה הגדולה עם הכפתורים היא שלא ניתן לקפוץ, במקום זה תצטרכו להרוס אותם... לסיכום, מי שהכיר את ג'יימס בונד - גולדן איי בגרסת הנינטנדו 64, יידלק ישר על המשחק הזה באופציית המשחק הרב משתתפים. אבל כאשר משחקים את המשחק לבד הוא קצת משעמם, אז עדיף שתשחקו אותו בגרסת הרב משתתפים. בינתיים עד שיגיעו אלינו עוד קצת משחקים אנרגטיים, כדאי לכם לבדוק את %ז11]16כן ס6רהווך, ה משום מה, המשחקים הכי טובים שיצאו לקונסולת הפלייסטשיין ‏ 2 הם משחקי קרבות: 138 ח16%%66, 2 6צו] ז() 12686 ו-3 8% 7180167 )56766 החדש לא שונה מהם. כל חובב 252 יוכל להוציא את האגרסיביות שנצברה בתוכו על הקונסולה החביבה שלו. מבחר הכותרים הנמצאים בארץ ל-52ק לא עובר כרגע את ה-25, מצב די מאכזב לרוכשי הקונסולה, שלא יכולים לשחק במגוון רחב יותר של כותרים ובתוך כל 25 המשחקים ישנו מספר מצומצם מאוד של משחקים ששווים התייחסות. הגרפיקה של המשחקים אולי מדהימה, אבל חוסר העניין בהם נעלם לאחר זמן קצר. כך יוצא שחובבי משחקי הקרבות הם היחידים שזוכים למשחקים טובים. 513 הוא אחד המשחקים היותר טובים (בז'אנר קרבות הרחוב) שיצא בתקופה האחרונה ל-82 . מימדים אחרים 3 זונח את מסורת ארוכת השנים של משחק דו מימדי לטובת ריאליזם עדכני יותר. אנו מקבלים אווירה תלת מימדית מלאה, עם גרפיקה מאוד טובה, הכוללת תוספת של שחקנים חדשים, מספר מכות נוספות ותרגילים חדשים. החידוש הגדול ב-5"3 הוא קרבות ה-8גו, קרבות של זוגות, שלישיות או רביעיות מול מספר זהה של לוחמים מהצד השני. קרבות ה- 138 הם הרבה יותר מהנים ואם תוסיפו את מכשיר ה- 85ז101)1/, המאפשר משחק של ארבעה משתתפים ב-52: בו זמנית, תוכלו לנהל קרבות הרבה יותר מאתגרים, אפשרויות המשחק מתחלקות לארבעה מצבים. במצב המשחק הרגיל תבחרו שחקן אחד ותתחילו להלחם באופן מיידי מול לוחמים אחרים. בהתחלה תלחמו מול שלושה לוחמים ואחרי שתנצחו בקרב, הלוחמים המובסים יבקשו להצטרף אליכם, כך שככל שתנצחו ביותר קרבות יהיו לצדכם יותר לוחמים. תוכלו לאסוף עד שלושה לוחמים לו ו ווורורא זור וו )א, 2 % ' - הת ] ובש וגו 0 % ו [ 775-ה רפת יז ו ₪2 > ₪5 > שי 2% - < "ש ו ו ו,וו0+ = /|.ה% = גב וגג וזב ב וג ו1- "תנו לצחי לנצח!ו" עד לקרב מספר שש הכולל: קרב שַגּ), קבוצה ושתיים על שתיים. האופציות האחרות במשחק הם: קרב דרמטי, קרב קבוצות וקרב של ארבעה שחקנים. 6 38 016?) האופציה המעניינת יותר במשחק היא מצב עריכת הדמות (₪₪006 6011 זס801ז 6 ), בו תקבלו את "אייס", לוחם מיומן. בתחילת המשחק ל"אייס" לא יהיו תרגילים מיוחדים, אולם כשתסיימו את כל המשימות שיציבו לכם: חסימת כל התקיפות של האויב העומד מולכם וביצוע תרגיל הגורם נזק ברמה מסוימת, תצברו נקודות ניסיון, שיאפשרו לכם לרכוש יי להשלים משימות נוספות בהמשך. אז מה היה לנו? לסיכום 3א₪ זסזטו" 517661 הוא מה ש - 572 היה צריך להיות ויותר, הוא מצליח להיות כזה בגלל היתרונות של קונסולת הפלייסטשיין 2. החידוש הגדול ב - 51:3, פרט לגרפיקה, הם קרבות 6ג!, חידוש מרענן שמוסיף עניין חדש למשחק, כך שכל חובב משחקי קרבות רחוב ימצא סיבה טובה לשחק במשחק. לא נראה ש-5"3 מנצל את כל היתרונות של ה-52ק, היות ולפי דעתי אפשר היה לבנות אווירה דינמית ועשירה יותר יי ב 0 2 6צו| בו הקרב מתנהל בשטח הרבה יותר גדול מאשר נקודה מסוימת אחת), בכל מקרה, הכיף עדיין מנצח. = א 0 )| :₪ - . ו ו ₪ ו ה > / ו . וו / . | - וצו " ו 1 ּ [ . ' / ה ו [ ] , . ו ו וו ו '% ו , 4% - 0 2 ו , . ו 1" די ו ו / ו / | | = | ה + > ! -4 7 - + 9 וו - 4 - . * [ ו ]| הש הו ו ] [ 1 / . |" 1 / 8 רז ו 3 ו יה קש =]ן | | באו זר /. -- י = ו ? / - ,| + ו 1 0 1 ". + ₪ | . " 4 ב | ו יו : . 11 | ל . + 0 "6% ה 2 7 ו ב ו א : , : : , / " . , , )0 1 52 - )0 4 [יק לי |גזירי חודש ₪ / ו יו זוי ו וארש וש וע" | ]שי ןפן 5 אוחקיש מו|1ש ון 1 ו | ורוו חן ישי 60 16 2. עעע א ף -. - הלקת דוב ו 60. קזח 005 ? עם סגירתה של 590₪1, כישלונה הממשקי של גנוטלה והסכנה - 9-7 הד | . | האופפת את נאפסטר, כל שאני יכול לעשות. הוא להציע לכם בחום ".= - : | = =להוריד את 86:ו[86₪%. התוכנה הינה דמוית נאפסטר המאפשרת = להוריד במהירות וביעילות רבה כל סוג של קובץ קול או תמונה יּ | . 4 ילמחשבכם. יור ל 0 גנוטלה, כך - % | 2" . : שאין לה שום שרת ראשי, ולכן היא גם לא יכולה להסתבך מבחינה לפמ הנמאל לשל בת | | >]משפטית בָּמו שקרה לנאפסטר, הקדושה המעונה של האינטרנט. 2 ו | ךז | . = (ככה אני הוהדתי ו" מה- /'דא) רה 5" . ל : .₪ עה טכ). טע .רתות 11065. שואו. חדשות, חדשות, חדשות! הפל ממונע על חדשות, ידיעות ופיסות / = מושיייו השב " שהאימא תאהב, והרובוט יכתוב! מידע. זו מהות האינטרנט, למעשה. האינטרנט מספק לנו כל סוג שר / 0 אני יודע שיום-האם (כן/:כן! אני שייך למתנגדים ליום המשפחה) של חדשה, ידיעה או שמועה כלשהי ואנו, הקוראים, בולעים אותה. 0 חי 4 | ו ולכן ל ישנם סוגים רבים של חדשות: חדשות פוליטיות, חדשות ספורט ויש 0 7 -- ב:רן 2 2 + יר ה אוהבות מחמאות. וכל).מיני להביע דעתו על הפרק ומה הוא רוצה שיקרה. צוות התסריטאים כותב גם חדשות מוזרות! האתר הבא מרכז את כל הידיעות המוזרות > | ו . . | שאות"פיוטיות" מהילד שלהם (אל תדאגו, אימא שלי לא 7 = עוד פרק תו ה והמצחיקות במקום אחד!! 4 . = ולכן, אם אין בידיכם יכולת פיוטית כלשהי עליכם לפנות לכל-וכול = ? ו קראת סוף השבוע הסרט מצולם וערוך ועומד רהסט. א 1. או או ש , [. ןא 2- / יי לי ב לרטותכם. נשמע גדול! (אבן דרך קטנה אפילו,.. לפרטים; | מל 0-0 רה הקנאה של מועדון הבינגו שלה (או של המוסכניקים שעובדים איחה = | 8.60 |שטווטפ/ / קוה מי צריך חידושים? '. % 2 7 2 .= כ -%. = אני לא מכיר את אימא שלכם...), כל שעליכם לעשות הוא לחיכנס רוחניות במחשב שלכם' " אחד הדוא חול סיטל הא טרנטי עליפני הטלנוינה יק עוער אמאש .תשרו ₪ ו 0 ₪3 [ לאחד מהאתרים הבאים ולכתוב לה פיוט יפה!. > | ישנה חידה ישנה וחביבה: "למה יש 2 ידיים, פנים אבל אין אף?", תרבותית הוא העובדה שהאינטרנט לא מחייב אותך לחיות לפי תרבות | ב + .וא = התשובה היא כמובן: שעון!! למחשב שלכם אין אף, ובטח שלא פנים, מסוימת ה ל א של הוויה 7 לאפנה), אלא בר אי .01 זה1--1ט- זט / קוח ולכן עליכם להשתמש' בקודים מסוימים בכדי להביע אמוציות 4 הר ו וב יפר יי א ו . זוכר את השיר פתיחה של מקגייוור, הסדרה ה - ו . . | 2 07 רגשיות. אז הנה מילון קצר בשבילכם, כדי שהחברה לא תגיד - > שנות השמונים?!? אני! למה? כי מצאתי אתרים עם מלא מנגינות של | * שת ו יי ב-א | ₪0 ₪ יש גאון של אימא?) את חיום" י, % (7 8 שמשארי- ייח הר 0 2 5 ו 68 ב ו / העברתי כמובץ מול האתר הזה בהורדת כל המנגינות האהובות עליי י' וו = 0 שר | המוי מתקופת ילדותי, וכעת אני חולק זאת אתכם: : ביר ו של | הששחאה את --ע681 שגופ צוע או ₪ וק או ומוה ופי הל ודוה ה ו = רהזנ[ א6/1066תו1 תרח 6ח1/קס. 1616560 / / :כז1ו =" ל | ד ו ב [ הז א ו רת 60. 11206 פיז השרו / / +11 בו -7. 2 ו שי 3 ה זרת 2.0 הג רח16[8. וע 8 ה | וז6.00חו[הספ6ם ט/). וצצ וצ ₪ ר60 ]0 וו אי , י"ש | . | 3.001 8 וט 0 6005 סה . = 6 = )| מאטר הקל - ו יק מו קהילה שתאהב אתך את אותו הדבר, לכן, וו 17 65/1018 1651 אוה סרוה הט / = , | וא ות שו 5 5 יט ה ְ אם אתם אוהבים משחקי מחשב ישנים ומשחקי אמולטרים (משחקי 8 ו -- ₪2 / 10115 ְ || אאא שש התה ישי טלוויזיה שבעזרת קובץ עזר קטן תוכלו להפעילם על מחשבכם), 8 בגאו <> תיהנוי האתרים הבאים יעשו לכם את היום (ואת הלילה): |..-ה-- יי | 20 וצו ה ו ְ סוויטה 218 . . 1.6 6188%1090. עו ו | - 5 --| 5 | -כן, רבותיי. זה הגיע. הסדרה האינטרנטית'הראשונה. קווין שורט, *. המסט. 418171110 ו ש ו 0 הק 07562600 ל 9/6 צ56102/0א]--/ה. 8 וח סרמסת / / +11 . = שחוא עומד להתח יל "סדְרת טלוויזיח" באינטרנט (זה לא.סיינפלר, -אבל...)-אשר, נכון לעכשיו; תהיה כ-7 דקות לפרק. כל התפתחות >> 4 ב 2 מבחירת הקהל. כלומר, לד כל פרק, על הצופה - 2 לצ ורי כ ןמ ות6.60חו!ת650הט)צז. עצוצשצשצ 7 המייק ד 1 .13 - = - == רו 5" = וק - ל ןי 0 20 = -= על ,= מאת: ליאור ברמן 10101811.60₪1[ ₪ תה היוס סגו לפני זמן לא רב, כשלא היה ערוץ 2 וכל הילדים שידעו מה טוב להם ראו סרטים מצויירים בירד]ן, הייתה סידרה שנקראה מלחמת העולמות. אני קראתי לה החבר'ה שנראים כמו ציפורים בגלל הגלימה והקסדה. בכל אופן, במהלך תחקירי הרבים בתחום העיתונות יצא לי לראות פרסומת על הסדרה הדגולה הזו שהולכת לצאת עכשיו על גבי קלטות וידאו ו- פצפ. עכשיו, מכיוון שאני בנאדם מודרני איך שהגעתי הביתה ישבתי על המחשב (זה די נוח, כדאי לכם לנסות את זה, במיוחד אם יש לכם מסך 19 אינץ'(, | התחברתי לאינטרנט וחיפשתי את הסדרה " >דמאא.זק פד חס ת,דד 8' בכל מנוע חיפוש אפשרי. במקום זה קיבלתי כל מיני| סרטי קרבות אחרים | וממש | לא מעניינים. לא אמרתי נואש וישר קפצתי לצ'ט הקרוב אלי והתחלתי ] להציק לאנשים בנוגע לסדרה. לשווא... אף אחד ‏ לא זוכר, או שכולם ממש ילדים קטנים. בקיצור כל האינטרנט ביטל לגמרי את המוניטין שלו אצלי. בסוף מצאתי את | המגזין עם הפרסומת ולמי שמעוניין לדעת ניתן יהיה לרכוש אותה באתר א660.60.0%ועחו!!סות. אואוצו ברגע שהוא יפתח... אז בעקבות הנפילה שלי אני מזמינה אתכם לכתוב לי על בעיות שאלות וטענות בנוגע לאינטרנט או לכל מני מכשירים שהם לא מחשב או חלונות לכתובת: וח8(00.60של86וכ61ו. לכבוד הפעם הראשונה (והמצב בארץ) הכנתי 5 עצות איך לזהות אימייל מפוברק שמכיל פצצה ‏ וירטואלית בתוכו. המדריך ללוחם הוירטואלי אימייל מפוברק בדרך כלל מתחיל בכל . מני אזהרות כמו: ג)צצן14 ג עשז!! דח זה 5זם1ז/זז!. או כמובן בעל כותרת | מפתה | יותר | כמו; 656 חשטסץ []16!. | מכתבים שמזמינים אתכם לשלוח לכמה שיותר אנשים אחרים את ההודעה מאד מסוכנים לציבור ויש להודיע על כך לרשויות! אם כבר פתחתם את האימייל ולא נזהרתם כמו שצריך עדיין יש תקווה. כדי לעורר בכם אמון יספר הכותב שחבר שלו בדיוק קיבל וירוס עצבני בעבודה (וינקוב שם של חברת היי טק מוכרת) ואז יבקש להעביר את האימייל המרתיע לכל העולם ואשתו. זכרו- אל תאמינו לאף מילה! בסוף המכתב, או אולי אפילו באמצע תהיה אזהרה שם לא תעבירו את זה הלאה, המון מחשבים ייפגעו, טילים רדיואקטיבים | יפלו מהשמיים ועובש יצמח לכם במקרר. אבל אנחנו הישראלים יודעים לא להקשיב לאיומי סרק שנוגעים בשלום העולמי (למרות שהמקרר הוא דבר מאד חשוב בחיים), שימו לב לטיפוגרפיה (עימוד המילים והתווים במכתב). אם אתם מגלים הרבה סימנים כאלה: >>>6), סימן שהעבירו את המכתב להמון אנשים פראיירים והגיע הזמן למחוק אותו אחת ולתמיד! 1 מאת: ליאור ברמן 100311.601 ל גווס סגו לפני מספר חודשים עשה הבנק שלי את טעות חייו ואישר לי כרטיס אשראי בינלאומי. עם קבלת הכרטיס הנכסף, פיניתי לי זמן למסעות קניות ארוכים בנבכי הרשת כשמולי המטרה - להשיג כמה שיותר סרטים וספרים שלא ניתן להשיג בארץ. נכנסתי לאתר הקניות החביב של הסופר טרי פרטצ'ט, מחבר ספרי "עולם הדיסק", וחיפשתי את הספר האחרון שלו. מכאן לשם ראיתי שהאתר מציע יותר את המרצ'נדייז של עולם הדיסק מאשר את הספרים אבל זה לא מנע ממני לתת בהם מבט מעמיק. נאנחתי קשות אחרי שראיתי את תווית המחיר של כמה פסלים ומחזיקי ספרים מעוצבים כמו דמויות מהספרים והטחתי במסך קללות נמרצות... לא רק שזה עולה המון - גם לוקח לכל משלוח חודשיים להגיע לפתח הבית שלי! עצבנית ומאוכזבת נטשתי את מסע הקניות שלי ועברתי לחפש סתם דברים מעניינים ואפילו נתקלתי בתופעה חדשה שאולי, עם הזמן והקדמה תעשה את הקניות למשהו זול יותר. מדובר בהדפסה תלת ממדית. מאסטרו- אבקש לעמעם את האורות ולתת מוסיקה מפתיעה, אם אפשר של מלטעות.. 1 , / = 6 ' וו ה ו - 1 זפ 1 -ש חור זנומץ שו זקויו] > ז מו ו גושוופוו 317 זו מרן * (זנרורושת וועץ וזה זטוורוק ה 3₪)| ה זה% > זה מתנתף תקודי) 100 ] [80! וטאק סאמהצזו ה = וקה 18 וקן + חו(1 הג וריר קת קוה ונתנו תנותס הפפפזקיון * במוקקיוס וכ ינקו הז הזאמז :והאצנית שוסת ₪ , וקצצתט?) מתבוטכיסיזוה1 8 וז תורג , 4>>גומתז וט 1 8 יט שק , 153יחז 113 צוסקן פורק :1 קפסמו( +! מזממעושטכי זויקה כן 8 קוק מפסושו [)פקצו 0 5 פור גוס קניפ קתטו הת = זפזועז 1 32 מה ו זו 1 פא ץווש ז זגדך מ דוק ותפתתמטיעההת) קתדוד תועד עה8 ספתו קלופה > | ו זק6ותו צקיצגתס2) יהי מ לצו אזסער ץש ₪ קנושש ₪16 יחא , +ומפתוסיצוה קינה ותנות ,10 )ספא טשחהמטופ וט 10 כאתתרך תועסמה 1 6 1 4 0851 )ככ ' א-): בימא זתנסק" 8 7+ צג זג 46|1-טח שסקי 5 24 מוסע טסץ נעפהם ₪ ית , ויו א :1בג₪ .בזג4 5ב 48554 טנק שכץ + של זוזפחק ₪6 מזכם 1(קת וט 0 37ב חן ות נגז ][פוטיתו מתזעטק ומאה| ז|0בש0 , הצגוך העא) 64561:קן זעפנטוכ> נג 4 ומ ( ₪ ה3%צ) הדוה 2037207202 נה שנתג| !4 ב ₪5 בגו ₪ ופ| דקותוכ) נב פה דחא !8ממז סל >חזתנה שט )מו 1ב ץז ית ק ו 1-תפ זצומבוק 451810 2 ]יפש 5% ומרוקלט 5 ו( ו ]ה דוה] , 108 ש? וטו \ % 1 - 7 / / - - 0 מ" / | 6 >וגז ו / -- 0 00 1 ה ור---- ו ,1 5 " מש 6 ו ו ליאור ברמן מגלה שאפשר ליצור פלסטלינה דיגיטלית, בכתבה שמתחילה בכלל בטעות בנקאית. פונט "מרים" בשלושה מימדים קראתם נכון, מדפסת שעצם בונה את המודל שאתם רוצים בשכבות עד קבלת הדגם המושלם. הגאון שחשב על זה נקרא צ'אק האל, כימאי בכיר שפתח סטארט אפ למדפסות כאלה. הכל התחיל כשצ'אק עבד על פיתוח צבע רגיש לחום שמתייבש במהירות, כשהוא הבין מה יש לו ביד הוא התפטר והלך לפתח את הרעיון לבד. עכשיו הוא מציד מדפסות שמקבלות מודלים תלת ממדיים דרך הרשת (מקומית או גלובלית) ובונה אותם בשכבות דיו על פי הנתונים הממוחשבים. בעתיד תחליף אבקה פולימרית (חומר ממש מוזר שהופך להיות נוזלי, מוצק או קצפי | בשילוב של עוד חומרים) את הדיו ועדיין המודל ייבנה דרך המדפסת. | אתם מבינים מה זה אומר? כל מה שאני אצטרך אחרי רכישת | מדפסת כזו הוא תשלום סמלי לדוד טרי עבור שימוש בנתונים שלו . וכך להדפיס לי בבית את הפסל שאני רוצה!! ברצינות אבל, כבר היום מייצרים חלקים לתעשייה מתקדמת בצורה כזו ובנאס"א יש כל מני תוכניות לבנות חלקים בחלל דרך המדפסות האלו. אני לא ממש בונה על המדפסות האלה בקרוב בכל בית, אבל כשזה יבוא... אני אגשים חלום ואבנה את כל המודלים שיש לי בתלת ממד בגודל אמיתי בלי ללכלך יותר מדי את הידיים. :)א דאוחק 30 6 ]ו <> . /גר/גו וו ו 0 | 6 /ש .1 ! א | ו 7 ו [ | *ל "א ה ל | 1, 7 ]| - יי חח 0 156 | מרצ'נדייז של ה - 6]זסששס8וש. 6 -7- )הותעה‎ | / 2 / / | החו)וה. 168 - / 7 | - . - ₪ | / זי יו ₪ 0.* / ה | ו רן בא "1 | | + 1 ה 2 | 5 0618 /נת 60 66זתט1. צשצעש * ו ₪ שו / . | יי - 4% ]== | " ₪ " / א " 1 | מש ! - לקמידע על הדפסות תלת -מימ " | הו ר קודורו רו רזרן "12 / + רז ב;יזיז וו / רו דו 1 רז בי ? ובי / שיזכ; רז)יז רי רז ררזר +הו 4 רדש .ריק ריו וי שמ כ ב ו 4 ב ית ו( ו ו " כו ו ]- ל | | +-= 96 ₪2 מ זט | = תפ ה א רק ירי יח חולל לי ]ו 4 = 61 7 וובהש 1 וווו. שוווור ו 1 דיקץז ‏ ר' קרי ה<והש לסלוז ₪ 23 ו - כורז? ונכנועתטתו :וו =בממון - ל ₪8 51 2 . שר ₪ הרישה - - 4 7 | 1 , '"- אל א ו := ררורוי) י)רזזי/ר;וז /גו;ווווה - שה הלרטו ריזדגררל כ וריה /(ות60. סתוסססת שששצצ - אם תרצו להזמין אגרט? 2 בק = ו : 4 1 = ו ישי "- כ חַ = + = וציי " מו יו --- מאת: עינת ברקן נהוג לומר שהדור הולך | ופוחת. | גם בצעירותי הרחוקה נהגו לומר זאת ואני בביטול טענתי שהכל יחסי, אם פעם היה אחרת, זה לא אומר שעכשיו המצב פחות טוב, אלא פשוט שונה. אך ככל שאני מתבגרת אני מבינה את הורי הנאנחים, שהיו מסתכלים על ילדותם התמימה בערגה ועל ילדותי במעין תימהון. הם צודקים, (להגיד את זה עלה לי בייסורים רבים) הדור אכן הולך ופוחת, המוטיב העיקרי שפוחת הוא מידת התמימות שמשדרים לילדים. היום תמימות היא - כנראה - מילת גנאי. משום מה שיטת החינוך היום דוגלת בציניות מרובה ובכמה שיותר אלימות. תוכניות הטלוויזיה משדרות אלימות וטיפשות ועל | 4- ספרים אין מה לדבר, היות ואם ישנם כאלה הם מבוססים כיום על תוכניות טלוויזיה, במקום שתוכניות הטלוויזיה יהיו מבוססות עליהם. קרן אור בתוך כל זה האירה לה לפתע קרן אור מבורכת בצורת הגברת הנכבדה רולינג. ג'.ק, רולינג כתבה ספר ילדים אינטליגנטי, משעשע "כרגיל תמיד מקפחים את המין הנשי, לא היה מקום יותר לבנות, אז נרשמתי כבן ואם מישהו שואל אני בן ותמיד הייתי כזאת...כזה." עינת ברקן מראה שהפמיניזם ז הח בלטיני ו ה וצבעוני. האם אתם יכולים להעלות בדעתכם שפעם לפני שנים רבות היה מקובל לכתוב ספרי ילדים חכמים שכה כל הזמן? כן, כן אם רולינג הייתה חיה באותה תקופה יכול להיות שספריה לא היו מצליחים כל כך כי היא לא הייתה מיוחדת, אך בתקופתנו המשעממת וחסרת הכשרונות, רולינג זוהרת בכשרונה ובתעוזתה הצליחה לעשות את הבלתי מקובל: לכתוב ספר מקורי, אשר אינו מבוסס על דמויות מוכרות ממסך הטמטום שלווה). קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות אומנם כתבה זו היא על נושא לעוס במיוחד, אך משום מה אין בלבי שום חרטה על כתיבת שורות אלו. להארי פוטר מגיעה כל שורה שנכתבת עליו וכל מילה שנאמרת לטובתו. אולי הדור הזה יצליה לצאת מההידרדרות, הנראית כבלתי נמנעת, של הדורות הבאים. אתרים כמובן לא חסרים בנושא. אם תדפיסו את מילות הקסם הארי פוטר במנועי החיפוש תוצפו באתרים, אז לנוחיותכם קיבצתי פה כמה אתרים מעניינים. אני אישית קראתי את הספרים באנגלית (מומל?), אבל לדוברי העברית ישנם שני אתרים: [60.1.-ז0)16כןץזיזה ו | - [00.1.-ז1)00116[. אראו ניתן להירשם להוגוורטס, לנסות להתקבל לעבודה בבי"ס, אפשר לשלוח ינשוף לחברים ועוד כל מיני אופציות משעשעות שכאלה. הדבר המרשים ביותר הוא טיול וירטואלי ל"הוגוורטס". כאן תעברו את כל המסלול, כולל נסיעה ברכבת ותבקרו בטירה. לצערי פספסתי את תחילת הלימודים וההרשמה באתר זה נגמרה. אך אל דאגה, באתר הבא ו508.1)20.008)זה וס הוא אתר בו מתבצע משחק תפקידים. ניתן להירשם ללימודים והכובע יקבע תוך שבועיים אם נבחרת. כרגיל תמיד מקפחים את המין הנשי, לא היה מקום יותר לבנות, אז נרשמתי כבן ואם מישהו שואל אני בן ותמיד הייתי כזאת...כזה. לאינטיליגנטים שמביניכם ישנה כתבה מעניינת (אבל קצת ישנה) על הארי שלנו באתר של ה- 6ותויך: [ה1110165/0,3206,308257,00.[20 /6 71 3 /10ת1)/ בת 6.60רת1). עצ ו מה מסתתר מאחורי השמות רולינג בספרי "הארי פוטר" הצליחה להחדיר שמות משונים מאוד ובכן לכל שם, מסתבר, ישנה משמעות, בד"כ השמות גזורים מלטינית, אך לא תמיד. אם מעניין אתכם מה המשמעות למשל של המילה "הווגוורטס", מוזמן לבקר באתר זה שמזהיר מראש שכל הפירושים שהוא נותן הם לא בחסותה של הסופרת, אגב על האתר הבא המליץ העורך הנדיב שלכם, אורן רביב (מחיאות כפיים). [התזה. 8105 8/0171 016710/רתס86001016%.6. אווש ולסיום הידעתם שבעצם הארי פוטר הוא יצור מסוכן ורשע שכל שאיפותיו בחיים הם לדרדר ילדים קטנים לתרבות רעה? מה לא ידעתם? מסתבר שספרי הארי פוטר הם מוצר מסוכן שנאסר לקריאה בכמה מדינות בארה"ב. אם אתם רוצים לשמוע את דעתם של אלו המתנגדים להארי אתם מוזמנים להצי] באתרים הבאים: הה0.+1)66730ו א ץזיזה1/31116165/1א10/06. 6055030 וצו - הז1/111306058.600/3002.4מ6600:).וששט. | אתרים אלו משתמשים הרבה בתנ"ך ובברית החדשה בכדי להוכיח שהארי הוא רע, רע, רע. ילדים הישמרו לכם מהארי פוטר. אבל כדי לשמור על איזון, יכול כל מי שהתעצבן על אתרים אלו מוזמן לחתום על עצומה היוצאת נגד האיסור שחל על ספרי הארי פוטר 0116/076ץידזה1 65101[ פטרת. אשעועו. מו ₪ ואגב, מילת עצה. לפני שאתם רואים את הסרט תיקראו את הספר, בבקשה, בשבילי, ו 9-2 בואו לפורום הארי פוטר = ראשי - הגביא החדש הטיול >**וש הוירטואלי - = "- = שחו 4 - % = 54 שו 42 7 בש | % - ] '7 ז ג . = 1 >< | 7% | ₪ | = = האתרים ם שנסקרו == ו ו | | | [וסק רהה - אתר "הארי פוטר" ו א ן <-0 + " , -- 7 : 1 0נז ה - אתר "הארי פוטר" ע (ף יוו הווירטוא? ו 2 : ]| עדיין ניתן להירשם, אם תמהרו; ו 4 ], | | 8 2% , , ה ו יפס - מש וחק |" -- 7 / + "הארי פו 5 ודו וה ו | | - : | ₪ - | 8 | 2 . ש 2 | ְּ וזה 00, 57 5 0 חולה וח 60/6 6 16 ושעש . - מגזין "סרג" היוג ל ₪ . 2 את התופעה. ּ; סוס סזס 8 א הזו ו שו 08/0 סק רת סס. 168 0 שוש - מקור 0 שמות ו | ו .| שא 0 פוש חא מו ו 8 ₪ ל א 8 פוחדך ' . | - י - %- | פוטרי. | | ת₪ 51| | !פים הסממורהגל הו זפ ₪ 6מוןס ה ו וחוזיה = !5 שופ 1 4 רפוו !]השק של 5 סם]] ה 8 חאה חב בניטאיף צ8!כוחס> 18 ו 7 - - - 7 ז 8 לדוב1) יחו 0 ו ו | 4 -. 2 | וז 2 0 8/רס.111380₪58/ 1 - עוד אתר מחאה. 6 דר לשו והשש 55%, ]| ,וי 5 % וו | זר מחאה נגד אתרי המחאה. * זזש שובפו 41 * בצוהו וע פד הפצ ו וט שוג ו 48 מא א 2 פז פא הקוחה טל וממ ו וצו ו עה 01% 5 2 פוופפו! 52 ועוווה ו טא דפ וו 1.116 שחז זה אש ה התן1ה פמו משטעווז וש אד ] ₪ 8 1 ]' המ 34 ] %ופו 7 /ם ושי | שר | ₪ 108 פיהו ] | הו 1 וכיה = - 014 וי ו ה - 04 84ב יש * פיקי | בוחל א 5 א הפפ רא ו ?ומָמָוהו ה לוו | ו | | 1 = רו וחק שו דש רעפ ישן ₪ ישא ד י=<ה 8 1 18קד ₪ ₪ !ץוק זה "רישי ₪ וום! שק לע א ד ובור זי ₪ ל ו לה בי מאת: נתנאל מורי והס01041].6 33616 ו אני לא נוהג לעשות זאת בחיים האמיתיים, אך לשם הכתבה ולמען קוראנו הנאמנים, עטשתי עליי תדמית עוינת של מצ'ואיסט, אגואיסט ומתנשא. עמכן ועמכם הסליחה... גברים מעדיפים בלונדיניות? לפני שנים רבות, כשחלונות 95 היה מוצר נדיר, בתקופה שביבי ב של 11 נאס"א, אנשים נברו בסמטאות חשוכות 5 /: לא ידועה. ל את הק המעוות. ל ל הזה, ולדיל = ותטימל ו זוכים = להכיר בגיל 12-13 (אם לא קודם) ובזמן ל משחקים אותו. במעבדת מחשבים כשסימה לא רואה שוב התחלתי. ה הרבה דובר על המשחק (השנוי במחלוקת) הזה, כאשר הרגש הטכני - העיקרי (פרט לגרפיקה) היה על לקה המלאַפותית ‏ 2 ה"מתוחכמת" דאז. שתבינו, לפני. שיצא דיוק ניוקם 23 פל מה" שהייתם צריכים לעשות בשביל לגמור משחקים מהז'אנר (פרט | לעבור:. את המבוך) היה לגלוש 8% / לצדרים בעקביות ולירות, דיוק היה > , הראשון ששם קץ לצרה. לא עוה! מהיום כשתרצת לירות ב 1 מטופש הוא יתכופף, יתחמק, וינסה לירות. עליך. : ל ד ל להשיג במכירה פומבית, יק לכבוד ום "הנכבא", . - .-'"* . . "4 ,/ | מלאכותיח "האם, על פי החוק, חייבים הפלשתינאים לעבור טסט על מכונית תופת?" נתנאל מורי מוכיח לנו, שגם בשעה קשה צריך לשמור על החוק. כך, בעודי משוטט לי -. ר הוירטואלית המוזרה שבמשחק, נובר בין ו | אחת לאחרת ובעודי תוהה בשאלות מהותיות לחיים וכגון "האם, לפי החוק, חייבים הפלשתינאים לעבור טסט על מכונית = תופת?"), התנפל לחה -בה ו להם.ת'פופיק! ) וריסס. אותי בארטילריה מהסוג שלא ראיתי בחיים! 2 החיים של צנת מטה ל-12 % (מה שב-00%1 היו מתרגמים > כפרצוף מתנשף. בתחתית המסך. שמתמלא בעוד ועוד דם) ורק לאחר > שהחזרתי. כמות ג הוגגת של ריסוס-נגד, הסכים הנ"ל ו על הרצפה. די = חשבתי לעצמי בהתחלה. הסתובבתי שמאלה = לעבר הכניסה למועדון החשפניות 1 = המפתח האדום בשלב ו התרשמתי מהאווירה ב ומששת החשפניות שאכלסו את המקום - אבל למה אין שם לקוחות?!? - וגם משם עטו עליי עוד 4 חזירים | מגוְחַכם. יריתי גַם בהם, ואז החלטתי להצטרף ל"ריקודים" שעל = = הבמה. מימיני הייתה | בלונדינית ומשמאלי שחורת שיער: הבלונדינית רקדה בלפיי, בו השיער הפנתה לי את הגב. ההתלבטות לא הייתה כה נוראה | שכשמסתובבים סביב שחורת השיער גבה 6 יישאר כלפיי, וכשמסתובבים סביב הבלונדינית ה"פרונט" שלה | תמיד יופנה אליי (טעות גראפית), ומאחר ואני אוהב קשות להשגה, + בחרתי בשחורת השיער, כשנתתי לה כסף; היא "איכשהו" לקהה אותו בלי להסתובב כלפיי, "בחורה מוזרה", חשבתי לעצמי עד היום, אנ לא יודע איך היא נראית מקדימה... חבל). היות וזה עיתון מפובד, אני לא אפרט מה:רואים כשנותנים לשניה ו = אותיז בחור קשוח כמוני, והיא לא מפחדת?!? מה,. היא חושבת שאני קל להשגה? 4 בלפיה תת-מקלע משוכלל וקיללתי אותה את . 2 > שקללות הכי חריפות שעלו במוחי (מי היה מאמין שיש באמת מקשים > | 0 במשחק הזה?). הבחורה לא הגיבה - כלום לא הפחיד אותה! אז הלפת + - גו עריין לא פחדה. בשלב. זה נמאס לי - -- / לי 4% 2 ₪ ]2 רוב = ריתי על הבחורה שלושה. פגזי אש אזמתניים - התפוצצה צצה למילן - | חתיכות של עצמות, דם.. .. ושטרות כסף! ולא רק. זה, אלא שעמוה = | הפליז עליו היא "התעלקה" מקודו ו שעה) נשאר נקי ומצוחצח! | --. 4 1 "> \ב 1ב 0 דה 2 . 1 "/ ה( ₪ / 4 -] (יותר 2 מדומת". / ל . האינטליגנציה המלאכותית ו בהרבה מאז וכבר כיום יריות , משאירות סימנים. על הקיר והעולם. המדומה' נהיה. יותר ויותר = מציאותי. הִרְבָה אנשים חושבים שאינטליגנציה מלאכותית זה רק?. ל של הישות שמולך, אך אין זה נכון, מכיוון שהתנהגות - = הישות תלויה בתנאים הסביבתיים. אנו מתפעלים ש בוטו ₪ השומרים קוראים לעזרה באופן מיידי, אך למעשה זה לא חכם בלל; . + מכיוון שהשומר מתוכנת לצעוק' בלי. להתחשב. בסביבה: הא"מ <> (אינטליגנציה מלאכותית) תושלם.(אם ייתפן : = בכלל) רק כאשר (בדוגמא שלנו) השומר יבדוק "שאם יש בכלל למי לקרוא, והאם יש לן נשק. ילהכות בי או אם' אני גוסס וחסר הגנה. - כל <> אלו הנם דברים חשובים שיש לשים לב אליהם. = בשעת התכנות, ובכדי להגיע להמה כזאת, גם הסביבה צריכה להיות מציאותית והמחשב צריך ' | לדעת שעץ שביר יותר מברזל ושכשרצים יותר ב 4 .> 1 ) 4 הוהר להחוווו ה . . . - / | ₪ - ₪ : / 0 צ ' | 5 | יהיו מתעייפים או שגם כשמתכופפים, ניתן לראות אותך. = אנחנו מפנטזים על: רובוטים ההיים במציאות היומיומית, אולם עלינו לזכור שהכל מתחיל מהדברים הקטנטנים האלו! ואל תשכחו | שכמה שאנחנו מתלהבים מהא"מ של 1.116 ]1441 או מנקודות הפגיעה ו ב-6תטחסץ 01 ז0ו50!0, הדרך עוד ארוכה, כי עוד לא ו לפתח מנועי אינטליגנציה בסיסיים כמו שפת הדיבור! | למען האמת, זה לא הכי מדויק. מתכנתי המאה העשרים עשו ניסיון קטן בתקופה - הקווסטים הטקסטואלים (בכדי לפתור חידות היה הציה ל מה ו בשורת הפקודה, אתם בטח יודעים את זה בע"פ כי ל גיליון שני של .12/, כתב אחר משגע לכם את השכל > על זה). בז'אנר העתיק הזה, המחשב ניסה להבין את מה שהשהקן הקיש כ ובהתאם לתת תגובה ולעולם לא אשכח את הפעם : 2 שאבא שלי נתקע במשחק, הקיש מילה גסה, = > והמחשב ביקש שהוא יקרא 4 שלו שתראה = מה הוא כתב...). זהו הדבר הקרוב ביותר שהיה לגו לניסיון לקגשת בכלל-לפיתוח מינימלי של אמ בתחום שפת הדיבור. אם מאטריקס נתן לכם את האשליה שזה באמת כזה פשוט ליצור = כזה עולם, לתכנת מוחות של בני אדם, אז אתם טועים. ואם סי-תריפין: ממלחמת הפוכבים ו חוהר לתהווובר עצמית נמוכה, או שיהיה אפשר לשחק שחמט (בתמונה) ולפחד להפסיד כי השחקן מולכם נראה מאיים, כנראה שנסחפתם. (ואני לא אביע דעתי במידה ובאמת האמנתם ל- ₪222 - ששואב אבק יכול להציל את היום) אז מה יהיה, שפילברג? לדעתי, אינטליגנציה מלאכותית מוחלטת איננה אפשרית, לפחות לא ב-1000 השנה הקרובים לפחות וגם זה בהנחה ועולם ההיי- טק ימשיך להתפתח באותו קצב, דבר שלא סביר להניח. תמיד יש דעיכה... ומלבד זה, אל לצו לשכוח כי אינטליגנציה מלאכותית איננה עוסקת רק בדרכי התחמקויות, הסתתרויות ודו- שיח. א"מ עוסקת גם ברגשות! אם נרצה לבנות רובוט, הוא יצטרך להבין באהבה, קנאה ושינאה. צריכים להיות לו חומרים ""דמויי- אדרנלין". בעורקיו המתכתיים, ושוקר חשמלי שיתפקד בתור לב, בכדי שיוכל להיבהל, לבכות ג ו ו במלים אחרות, האם מכונות יכולות להשתיות/.-, או להתעלות על יכולותיו הרגשיות של האדם,. 5% ו אשר יצר אותו ונתן בו דעת? אנחנו לא + יכולים להמשיך להתלהב כל 7 מחדש . כשחברת - תרפפ"ו ו העולם שמאלה הוסיפה פיקסל אחד = לרזולוציה ברגע שהאוי ו "הצלוו גנ3ו/, יש כש כ הרבה" | תחומים אחריםי "ץע 5 = מ . במשףי " עשרות << שנים/ = הפוטנציאל העתידי של מכונות. 6 הוגבל בִידִי לא יותר מאש 3. חלומותינו; מילותינו ודימיוננו. אל הפורה. הויכוח הסוער. בנידון. וד 1 תמיד התמקד בסיבוכים הכרוכים / ב באפשרויות אלו. אם ברצונגר 0 / לְהמשיך ולהעמלק בכדי להגדיל': % די יי בנוגע. לעיקרון. : 0 / יי ב והמשמעויות ו 2 : שעש. . %: ל מוסריות שלו, עלינו להיות פתוחים, לראות את התמונה הכללית של קונספט חדשני זה ולברר אם דבר כזה הוא לטובת האנושות, או שמא זה סתם יזיק (בלי להסתמך על "משפחת סילוני" בבקשה). הסרט המדובר ביותר בדיוק בשאלה מהותית זו מנסה להתעמק הבמאי הגדול סטיבן יי 1, בכיכובו של היילי ג'ואל אוסמנט, גיבור ה"חוש השישי". הסרט דן בשילוב שבין ילד לרובוט ולפי דעתי יהיה מורכב באותו מבנה ויעביר את המסר באותה צורה שזה נעשה ב 5.1. (מעניין ששמותיהם של 2 הסרטים הם ראשי תיבות). אני מצפה לסרט בכיליון עיניים כבר שנה, ולמרות שעלילת הסרט נשמרת בסודיות, ניתן להציץ מעט ולראות ‏ את השאלות בהן הוא ידון, דרך אתר הסרט:; ר60. 6ועסוח81. שעו סרט נוסף, שכבר יצא די מזמן למסכים הוא "איש 7 = המאתיים". הסרט עוסק ברובוט שחי הרבה ו = ' = = זמך ומאומץ בידי משפחה והוא רואה כיצד ב" | הדורות עוברים בעוד הוא נשאר צעיר | לנצח ולאט לאט הוא מתחיל לפתח רגשות. ו > האמת נמצאת אידשם... | ב בינתיים, אנחנו יושבים לנו בבית, כשהא"מ היחיד : שנמצא במחשב שלנו הוא סי | לכתוב | שהמחשב. ביצע | = "פעולה לא-חוקית" מתי שמתחשק לו, | למה לא? << שאנחנו נסבול! = תגובות, דעות ושאלות ניתן = | להפנות אליי לדואה! טלפון להזמנות: 03-6073682 ו מחיר מיוחד לקוראי 7!]) -- 7 ' ' 4 | "ל | ו 5 כו 2- |- א ו 4 ב- 1[ [נוי א וד +פההש%ה! אחז השטם - . ו סור טי מ הא" ו או ווום ? הוועש הר ב - = 3 := יה 5 * המחיר לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה חיקסם 2000 היסטוריה, היסטוריה אני משתמש די הרבה במנוע החיפוש 6, ובכל פעם שאני מתחיל להקליד משהו בשורת הטקסט, קופצת תיבה עם כל החיפושים שעשיתי בעבר. זה שימושי מאוד, אבל אותי מעניין יותר איך מנקים את התיבה הזאת. ראשית,- הרשה לי לציין ש - 60000816 הוא באמת מנוע חיפוש מעולה. בקשר לשאלה שלך, מסתבר ש - 200816) משתמש בשירות של זסזס1סאת )סו6)ח1, ולכן עליך לפתוח את הדפדפן, | לגשת | לתפריט "כלים<אפשרויות | אינטרנט", | לבחור כ(4 -% בלשונית "תוכן", ללחוץ על "השלמה אוטומטית" ואז ללחוץ על "נקה טפסים". אגב, אתה יכול גם לנקות את. קבצי האינטרנט הזמניים שמאוחסנים במחשב שלך באותו חלון ("אפשרויות אינטרנט"), תחת הלשונית "כללי", בעזרת הכפתור 'נקה היסטוריה". שימושי, לא? פינוי מקום בעודי מנסה לפנות מקום בדיסק שלי (608, אבל מלא כמעש לגמרי), נתקלתי בשני קבצים גדולים:למדי, ורציתי לשאול אם אפשר להסיר אותם או שאולי הם". טובים למשהו. הקובץ הראשון נקרא קש%.0/18386, ונראה לי שהוא שייך למערכת ההפעלה. הקובץ השני נקרא 91 635230801 ואין לי מושג למה הוא שייך. למחוק? את הקוב] קא386.8חו1/ אל תמחק - הוא אכן שייך למערכת ההפעלה, ושם נמצא הזיכרון הוירטואלי של המחשב שלך (כלומר, זיכרון שלא ממוקם בשבבי הזיכרון אלא מאוחסן זמנית בדיסק). מערכת ההפעלה שולטת בגודל של הקובץ הזה, ולא מומלץ להתעסק עם ההגדרות שלו (למרות שאפשר). בקשר לקובץ השני, גם לי אין מושג למה הוא שייך, ולכן אני ממליץ לשנות את שמו, ואחרי מספר ימים של עבודה עם המחשב למחוק אותו במידה ואף יישום לא התלונן, לפרמט או לא לפרמט הביצועים של המחשב שלי הידרדרו קצת לאחרונה, ושקלתי לפרמט את הדיסק הקשיח. הדבר היחידי שמונע ממני לעשות זאת הוא חבר שלי, שטוען בתוקף שאם אני אפרמט את הדיסק, יקח לי המון זמן להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, את כל התוכנות והמשחקים וזאת בנוסף לאיבוד עדכונים והגדרות שימושיות אחרות (נניח, כל הגדרות המקשים שביצעתי במשחקים או קבצי שמירת משחק). האם כדאי לי לפרמט או שאני חיים לשדרג את המחשם? - 0% פרמוט של המחשב זו בהחלט פעולה סבירה כדי לנקות את כל הזבל שמערכת ההפעלה והדיסק הקשיח נוטים לצבור, אך כפי שציינת היא בהחלט דורשת השקעת זמן לא קטנה. אם יש ברשותך אמצעי גיבוי, אתה תמיד יכול לגבות את החומרים החשובים במחשב שלך (קבצי שמירת משחק, עדכונים, תוכנות שהורדת וכו') ואז לפרמט, שדרוג של המחשב בהחלט יכול לעזור, אבל הוא לא ינקה את הזבל, רק יחפה עליו. אגב, ניסית לעשותדפרגמנטציה (איחוי+ של הדיסק בעזרת תוכנת השירות שמגיעה עם פאוסחג/ = ? אתה יכול גם למחוק קבצים זמניים, לנקות את סל המיחזור ולהסיר תוכנות ומשחקים בהם אתה לא משתמש, גם תוכנת 686011או'7 עליה המלצנו | בעבר יכולה לעזור בחלק מהמשימות (ניקוי ה- 468188 מרשומות מיותרות). 5! 5עצסחו//ש ומעוחקים מאז ששידרגתי את מערכת ההפעלה שלי מ-98 800%5ח1/ ל-1₪/ 8אס6חו/ץ, חלק מהמשחקים הישנים שברשותי פשוט 9 4. הפסיקו לעבוד. ניסיתי להתקין אותם מחדש ולהתקין את כל מנהלי ההתקנים החדשים ביותר, אבל שום דבר לא עוזר. אני מניח שזה קשור למערכת ההפעלה החדשה, אבל היא אמורה לתמוך אחורה, לא? בעקרון | כן, | מערכת | ההפעלה ]א פשסטתג/ אמורה "לתמוך לאחור", אבל כפי שציינת - זה לא נכון ב- 100% מהמקרים. רוב המשחקים (וכל המשחקים החדשים) עובדים בלי בעיות, ואתה עלול להיתקל בבעיות רק עם משחקים ישנים למדי, קיימים שני פתרונות למקרה כזה: הראשון הוא לנסות להשיג עדכון (6גק) של המשחק עבור מערכת ההפעלה החדשה. עבור משחקים ישנים, הסיכוי שהפתרון הזה יעבוד הוא די קלוש (חברות מפסיקות לתמוך במשחקים ישנים בשלב מסוים). פתרון שני הוא להתקין מחדש את מערכת ההפעלה הקודמת. אתה יכול להסיר את א פשוסהחו/ ולהתקין את 98 פ/שס6חו/ או להשתמש בתוכנה (כמו סופ]א מסטוזזג | של 000688 זסאוסק) שמאפשרת לך להתקין שתי מערכות הפעלה בו- זמנית (אך להשתמש רק באחת מהן כל פעם, כמובן). כרוים מסך? שמתי לב שכמעט כל המשחקים דורשים כיום כרטיסי מסך או מאיצי תלת"ממד חזקים וחדישים, ורציתי לשאול איך אפשר לברר את סוג כרטיס המסך שנמצא במחשב שלי. קיימות מספר דרכים לבירור מידע זה והדרך הפשוטה ביותר היא לברר עם החנות ממנה רכשת את המחשב, עִם זאת, זה לא תמיד אפשרי ובמקרה זה אפשר להשתמש בתוכנה 6א6.6גו0א0 שמגיעה עם 601%זוכ]. כדי לעשות זאת, יש לפתוח את התפריט התחל, לבחור באפשרות הפעלה ואז לרשום 5ג:06א6 וללחוץ על ;אִישור.: כעט יש לבחור בלשונית 1813 ואז אפשר לראות את סוג הכרטיס, את היצרן,: את כמות הזיכרון, הרזולוציה הנוכחית, סוג המסך, מנהל ההתקנים המותקן ואת המאפיינים של %ווכ. מה עושים במידה ואין אזסזוס? ובכן, 99% מהמשחקים כיום מחייבים את אוסזוסם, אבל אם אין לכם או66זוש ואתם רוצים לברר את סוג כרטיס המסך, בצעו את הפעולות הבאות: פתחו את התפהיט התחל - <הגדרות, בחרו באפשרות לוח הבקרה, ואז להצו לחיצה כפולה על מערכת . כעת יש לבחור בלשונית מנהל ההתקנים, וללחוץ לחיצה כפולה על מתאמי תצוגה. כעת אמור להופיע השם של כרטיס המסך. אפשר לבחור את כרטיס המסך וללחוץ על מאפיינים כדי ללמוד פרטים נוספים אודות הכרטיס. אמנם הפרטים כאן לא מפורטים כמו באפשרות הקודמת, אבל אפשר לראות את שם היצרן, את מצב מנהל ההתקנים ומידע נוסף בנוגע למנהל ההתקנים. אם נתקלתם בבעיה, המחשב נפל, התקליטור לא עולה, המאוורר עושה קולות של חתול - 1260(00181811.001ש6, כאש ₪41 06 000 נקרא ?קת 1110-1100 והוא אכן משדר 7 למחשב ואפשרות להקליט שירים מהסי.די אלשו 4 קקפץ 4 מסך 1.62 קטן, שקופים, אטומים והכי ₪ 2 2 > בי = = 5065ה, כמו מכונית מרוץ, רק לא... -*בן 9 1 נגן חדש מבית סמסונג - בתערוכת. הטכנולוגיה שנערכה לפני מספר חודשים בלאס וגאס, הציגה חברת סמסונג מספר דגמים חדשים ו"מצ'וכללים" , של נגני 3 מהדור הבא. בין השאר ניתן "א למצוא כאלה המראים וידאו- קליפים על חשוב- קטנים. הדגם הראשון שיוצא לשוק גרוביות לא רק במראה אלא גם בתכונות: 4 משקל נוצה של כ- 20 גר', 64%1 זיכרון, 4 חיבור לכרטיס זיכרון נוסף במידה ושעה של 2 מוסיקה לא מספיקה, יציאת 0085 היישר דמי הכיס! 5% - לנגן. המחיר כרגע עומד על 3250 שזה / סביר יחסית לנגן באיכות מעולה. ₪ ₪ % ₪ %" ".. :41 בי - .- מתקן שליטה בעכבר באמצעות ו תזוזת ג עיניים וזו סוטמו > 6 % עכברים מותאמי אצבע. הכל כדי שיהיה לנו קל נוח ובריא לעבוד עִם המחשב. עכשיו הגיע תור שליטת זוכרים שאמרתי שסוני זה כל השוני? אז הנה גם עכשיו הם עשו משהו שונה בעיצוב ה: 1" החדש שלהם. לא נתנו לו רק שם של מכונית, יש לו גם כינוי סודי- פרוייקט זסקו/. נשמע מפוצץ. > נכון? בצדק. עוביו רק 5 מ"מ, משקלו בערך קילו וחצי עם בטריה וזה, למי שלא יודע - ממש לא. + > לוש כבד. בדיקת קרביים קצרה מעלה מעבד 7 ותטוות6 [6זח1, מסך ברוחב 12.1 אינטצ', דיסק. 7 * קשיח של 200:8, מודם וכל מני חיבורי 188 למה שרק רוצים. ה- - 505 יכול 5 ב מצם: או '‏ כונן ס/יע/צורב, לפי בקשה אישית. כמה עולה התענוג? רק 53000... בוטנים... של המכשירים הנ"ל. עיקרון הפעולה של המכשיר פשוט למדי: קרן אינפרא אדומה עוקבת אחרי תנועות העין או האצבע או לכל איבר בגוף שמכוונים אותה וכך לפי. תזוזת האיבר 0 זו. בפועל עדיי קשת - לשלוט בסמן בצורה ו בעזרת העין. המכשיה עולה 0 כחנ 0 4 שי ו . [ % - > - -- ₪ := [ צ-י 7 רל צ- + 0 ₪ 8 6 + 4 - 1% %'י' זו . ה 2 את ] | 4- > / א" 4 5 וו 0 - -1 0 1 ו . = + 5 *עי . 1 -% = --] 7%: 4 רכ - שער = -] ב מד . ₪ --5 : * ב % י: רם ו ז > - 6 ]"", 4 עע --" ו אה "7 . 1 1 1 8 > ו 0 7 1 . , ּ 1 . 1 3 : מה = ו - בו ש 5 יו / : 6 " - ו = - 0 2 + , 2 אצ" ב 4 % . = 8 .= , [ . . 1) 1 7 - | י צי - - - / . 1" ב 6 ל / .ו 1 בל . מ 4 : 6% 1 / או - % . ו ו 1 - - 6 1 9% - 7 . שצ:. 2 0 - ₪ - 9 מ 1 2 ן . ה 9 - ₪ - . צר ד = א 3 %. | ₪ ו 34 > 2 % . "לגר . = ר % ' 3ב 8 1 | רש - : % | . ו וו . . 4 - א" / וי ו -. . 4 ו 34 ו 1 יּ 1 -% 9 = -₪ . ₪ ב / כ יז ב / + א . יש - - - - יילן.. 2 - 1 | / 5 ו 4% 2 2 9" '. , | , ות . 8 ! 1 ו / . % 1 11 , 77 1 ו זו : ו ו ה 0 ! 3 ו 9 2 4 : : 0 בש , : -) 7 "| 3 : -.0 -- 4+ "ו -/ 1 : + . יּ - ב 7-. ג ו -- "₪ 1 - - : א 2 6 6 , : יז ₪ 1 . 2 /. / 7+ - ו | וז ש' ךר -- מה לא עושים כדי לעשות לנו חיים קלים? כל מיני עכברים אגרונומים עם קרן אדומה ה או. ב העיניים בסמן העכבר. למרות שוה נשמע מעניין ונורא היי- טקי, שווה לחכות לפיתוח דור שני ושלישי. כורסת הסיפורים של סבא כשהיינו ו קטנים, סבא וסבתא היו מספרים לנו סיפורים על איך הכל היה כשהם היו ילדים, או סתם מעשיות גבורה שלהם מלפני שנולדנו. היום אין לנו זמן לסיפורים ולכן המציאו את כורסת הסיפורים. מדובר בכיסא נוח, מאובזר בנכדה בגודל מלא שמקשיבה לסיפורים של סבא ואפילו מקליטה אותם. כמו כן יש חיישנים על הכיסא וברגע שאין . יותר דיבורים הנכדה שואלת שאלות ומעודדת את סבא לספר עוד משהו, נשמע מלאכותי אבל סבתא אחת בחנה את הכיסא ואמרה שהילדה ממש עודדה אותה ל הכינו את ה ' ו ₪ | 6 '. ישי ב .ו | / 4% ₪ ו" / הא פה ד . ו וצ ה - / = * "יצ - שי -- . - ל = ו - רש 5-. 5 1 7 4 - 1 פמ עשר טלפון סלולרי. עם צג צבעוני 0 7 ] 65 )הופק5 0 ] שלא תטעו, זה הדגם הראשון של טלפון סלולרי בעל צג = 1 0% = צבעוני שמגיע לחנויות. עַם צג של 2 אינץ' ותצוגה מדהימה . "7 1% = של 256 צבעים הוא נוחת עלינו מהאי שם... קצת מזכיר לי. = את ההתלהבות ממחשבי ה-א בעידן הטרום פנטיום. המסך הצבעוני לא מאפשר כרגע צפייה בקטעי וידאו, אבל | התפריטים צבעוניים להחריד ואפשר להוריד גיפים וג'ייפגים - 2 כדי שלא תגידו שסתם קניתם מוצר יקר. (5500, קטן עלינו). , 5 + / 7 , - שש 1 0 ה 4 : 3 ]| . = ג 4 : = "ןו : / , 7 .= 4 - א 5 ₪ ₪ יה 1 =-4 1 25 "ל ]לק 6 2 ל ₪ + ). בוו יק ה "1 | 1 = . - . 5 : שז, " א 2 > ₪ ! / 1 . - - :₪ 4 - | לימוד שח ו 8 4 שולחן שח בעל אינטליגנציה תת . ש|2)/ 24 לדבר יכול להיות פתרון נחמד למי שרוצה ללמוד שה [) . :01 או לשפר את המשחק או אפילו סתם להתמודד מול ‏ [ / 4 . המחשב במשחק המלכים. האקדמיה מציעה תוכנת | 1 ")| לימוד לשח, מעל 100 שיעורים, הפניות לספרים, כל [| מיני שלבי קושי ואת האפשרות להציע מהלכים ‏ )00 0 | משופרים ממה שעלה על דעתך. נשמע סבבה? הבל | [ 095 . שהקול של התוכנה צורם ועצבני כמו המורה שלי [ .0 * להיסטוריה, אחרי שזרקו עליה פצצת מים. בשלבים ‏ [] 270 | הראשונים המחשב טיפש כמו בלוק, אבל ככל שהרמה ‏ [ 4 7 | עולה הוא מתקרב יותר ויותר לכחול עמוק המהולל. | [ 000 2 "| התענוג לא זול, כ- 1000 שקל להוציא 0 ובאמת 0001 / ,| מתאים לרציניים בלבד. / החבר החדש ₪ של ג גיזמו - - .]| > הניק א 1 8 | /, 1 היצור הקטן הזה ל ומר ל עס חבריו הפרוותיים אועם 1[ סתם ילדים. ץפ[586 מתאפיין בכמה דברים חדשים. ₪ שמבדילים אותו מהבן דוד עפעסת: הוא קטן יותר, מאופסן = בתוך קונכיה ואוהב תיספורות מוהוק. יש לו יותר זיכרון. . מה - 60 וגם אוצר המילים שלו גדל. הוא מסוגל לדבר = אנגלית, שלבית וסתם ג'יבריש. יש לו אוצר בדיחות קרש [ ₪ מוגדל ויכולת לשיר שירי ג'יבריש מלאים, | הוא ו ] |-% לתקשר עם ע0ע6ת 48| אחרים, עם גיזמו ועם ץ0ן56 אחרים כמובן. המחיר שלו עומד על %30 ומומלץ לילדות קטנות ומעצבנות. המתנה הבאה שתקנו לאחותכם... מע טר ונונומטריה בבזלות זרת אעטוגר0"7 מונקצ ות וע הלומדה התוכנה שתפתור את הנוסחא ותראה לך 1 1 = - 1 - | "ו "-- " ₪ . 7" = : = = די א ₪" ץ - - : - ₪ 9 "ל שי" 7 שת 1" . ו יד = 4 4 = .= | ₪ 7 - את כל הדרך חיק 2000 כ הב בר וי זב על מנת להפעיל את הצ'יטים, לחץ על המקש 12 במהלך המשחק ולאחר מכן הכנס אחד מהקודים הבאים: 68 - מצב "אל" ש6ו[1166 - כל היחידות הצבאיות עוברות לפיקוד שלך 6תגזס - יציבות 3+ 7 - העלמת ילידים 83 - ביטול מרד 60 - חוקר את כל הפרובינציות 58 - טכנולוגיית אדמה משופרת 6 - טכנולוגיית ים משופרת [[6וותסז6 -תשתית משופרת 0 - מסחר משופר עו - שחקני המחשב לא מכריזים מלחמה שיתים -] צ , 1 ש ' | מטלסוחסות - הוספת 50,000 דוקטים לאוצר הממלכה 68 - הוספת 10 מתיישבים חהסוזאצ - הוספת 10 דיפלומטים 38 - הוספת 10 סוחרים או - הוספת 10,000 תושבים לעיר הבירה - הגבלת יחידות 58 - הוספת בשר - תותחים חטפסו3 - סוגרים את יפן זסוט! - הפעלת אפקטים של ארגון מחדש תוצ[68 - הפעלת אפקטים של ג'ון קלווין ]וח - הפעלת אפקטים של מועצת טרנט וו53 5סוז56 רק בחודש שעבר פרסמנו מספר צ'יטים עבור המשחק המעולה הזה, וכבר השגנו נוספים. כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים, יש ללחוץ על מקש 1 כדי להציג את שורת הטקסט. בשורה זו, הקלד אחד מהקודים הבאים ולאחר מכן לחץ שוב על מקש [ם; 4 ]6 - מצב "אל" ]02164 66 - כל הנשקים 0061768 61 - בריאות מלאה +60 - אפשרות מעבר דרך קירות 6פוטוטחזםס 601 - העלמות ץס )תס - מצב תעופה 6ווח/ 8 א8!36% כדי להאיץ/להאט את קצב מעבר הזמן במשחק, החזק את מקש 41.7 לחוץ ולחץ על מקש 1/2. שנה את תאריך המחשב לאחד באפריל והתחל משחק. כעת הדמות שלך תשאיר סימני סמיילי במקום טביעות רגל. הטריק הבא טיפה מסובך, אבל הוא יכול ליצור כמויות גדולות של אוכל או עצים עבור מעט מאנה. הפעל 1118616 006 או 1/1118016 6סס/ט. לאחר מכן, מקם את סמן היד על דלת של חנות או סדנה בכפר ולחץ הרבה פעמים על הכפתור הימני של העכבר. רוצה לסחרר את ראשו של המצפון הרע? התחל את משימת האימון וחכה עד שהמצפון שלך יפסיק לדבר. כעת, הזז את סמן העכבר במעגלים עד שהראש של המצפון הרע יסתחרר. החסזה זסטסם במעבדת הרובוטים, לחץ על 51 + 24 כדי לקבל 550,000 לבזבוזים. שים לב שהסכום הזה מחליף כל סכום קודם שהשגת, כך שלא כדאי להשתמש בו אם יש לך יותר מ-850,000. זו :ותסי)- במהלך המשחק לחץ על מקש הטילדה ( ) כדי להפעיל תפריט מיוחד. לאחר מכן, הכנס אחד מהקודים הבאים;: 41 - מצב רוח רפאים 046 - חסינות עו - תעופה א 6וח06זפקט - שיפור (מ-1 עד 4) אאפגות חסקס - מעבר לשלב מספר אא(מ-00 עד 40) 1 - מצב משחק מיוחד %|ג - חזרה למצב משחק רגיל בחודש שעבר פירסמנו צ'יטים עבור וח 0, כאשר אחד מהם היה מאוד מוזר ולא נראה היה שהוא עושה משהו. מסתבר שהצ'יט הזה מאפשר צ'יטים נוספים, וכמובן שהשגנו אותם עבורכם (זכרו שהצ'יטים עובדים רק לאחר סיוםכל המשחק פעם אחת): לחץ על מקש 1 והכנס את הקוד 6הורת18 1608, לאחר מכן, השתמש במקשים הבאים כדי להפעיל את הצ'יט המתאים; 8 - מעבר בין הנשקים 9 - התחלת הקלטה 0 - סיום הקלטה 1 - ניגון הקלטה + - הצגת הלוגיקה של היריב כ+0₪1+51 - מצב הילוך איטי מופעל / מבוטל 5 - שינוי טקסטורות ץ+1ת601+9 - הצגת קצב הפריימים [1א2ו - חיסול כל האויבים בסביבה הקרובה [חסןצו!0601 זתס - איפשור מעבר דרך קירות טס - ביטול מעבר דרך קירות זט הפחי ] שו וו 5% קתט0 - הצגת פקודות הקונסולה 500 כדי להרוויח כסף נוסף, בסוף אחד השלבים הנחת את המסוק (לא בבסיס!), עזוב את העיר ושמור את המשחק. כאשר תטען שוב את המשחק, תקבל את הבונוס עבור סיום השלב פעם נוספת! אתה יכול לחזור על הטריק הזה כרצונך... - ו ואר זי הי הב 4 בז: 5 - גישה לכל השלבים כעהכ זצאוא - גישה לשלבי "הצד האפלי 0-5 - תמונה קבוצתית ד - הערות המפתחים עהםכתתוות - מצב פגיעה אחת ]5 6% - מצב מומחה אא צש - הכפלת נשק משני 0 - צבר טילים מתבייתים 0 א - פתיחת כל ספינות הצד של סססגּצ 010% - מגנים מתקדמים - חדר תצוגה גרפית זאו - קרדיטים צהםפז 2 - פונקציית התבייתות חום (מצב משני) פסזאצדפ א - מצב קשה - גישה ל- ך4 ג - אולם קונצרטים ץצ16זכס א - אפקט גלים במים (עבור שלבי מים) שמש > שו קפוץ על קצה הקורה מספר פעמים וצפה | 5ב וו ונטם ‏ סיים באחד משלושת המקומות או | | | | = | הראשונים בשש המרוצים של | והז | ביצור המוזר שמופיע... | כדי להפעיל את הצ'יטים הבאים, פתח את לונדון. (שים לב: עליך לסיים גבה את הקובץ חו.טוו!וסט. לאחר גיבוי. דיסקו המוות: | שורת הטקסט בעזרת מקש הטילדה ( ), במקום הראשון אם אתה משחק הקובץ, פתח אותו בעזרת מעבד תמלילים לחץ על מקש 748 . הקלד | הקלד טספאותהקהווו , ולחץ על מקש במצב [003ן0168%: ). כמו 86קטוסח ושנה את הערך של "|| פחו[/וס11 61105ם2) מסככ)". עוף זשותת. כעת אתה יכול להקליד את תצוגה חלופית של ה- 6 1 0+ 06055 0 3 . | 4 = ו [ְ 0 ד -. [[12689 001000 מ- 1 ל-3, שנה את הערך לעבר הבניין הנדול; היכנס פנימה ורד | הקודים הבאים כדי להפעיל את הצ'יט 0 7 +5] 0 506 086 -77- של ₪006 16% מ-0 ל- 1. שמור את במדרגות. חפש כפתור מרובע על הקיר | המתאים: 9 הקובץ והפעל את המשחק. כעת אתה יכול להשתמש בצ'יטים הבאים; 2 - פתיחת הקונסולה (פרטים בהמשך) 3 - מצב חלונות 4 - מצב רגיל 5 - מצלמה נייחת מצלמה ניידת 7 - מעבר בין חלקי המשחק 8 - רענון בריאות / מאנה ה - פגיעה עצמית 2 - סיבוב במקום א - היעלמות בקרקע כאשר הקונסולה פתוחה, אפשר להקליד את הצ'יטים הבאים: 6 6 - מצב "אל" [[1₪ 668 - בריאות מלאה ו הד ) 1 ב מסתבר שהמשחק הזה מלא בהפתעות, ואספנו עבורכם כמה מההפתעות היותר מגניבות: מיני- מטווח; התחל משחק חדש, היכנס לבית וסיים את הסיור. לאחר מכן, לך לקצה המסדרון והתקרב לדלת שלידה נמצאת ערכת ריפוי, פתח באש על שני הפאנלים שנמצאים בחלק העליון של הדלת. הדלת תיפתח, ובתוך החדר תמצא מיני- מטווח בן עשרה שלבים. מיני- תיאטרון: לחץ על מקש 148'. הקלד "[6זו א רמסע"] [[66118ת178ח/] זסהג1/ תשק 0". פנה לעבר הציורים שנמצאים משמאלך. קפוץ ונסה להגיע לחלק העליון של הציורים החיצוניים. כאשר תצליח, הציורים ישתנו מעט ותשמע "קליק". צפה בהופעה! כבשה ענקית: לחץ על מקש 17/48. הקלד 6 6561 אְזִס81ת10/ ת6כ()". שחק בשלב עד שתגיע לבניין ההרוס (מהאסם). עלה לקומה האחרונה של הבניין. חפש קורה שנמתחת לעבר החווה. שו (ליד שדה הקסם הסגול) ולחץ עליו. צא החוצה, עוף לגג הבניין, חפש הילה סגולה ועוף לעברה. הנאה מובטחת... עוזרת - בית: לחץ על מקש 188 '. הקלד "סט )ותסז] 156 זוה |[ ת6סתגזזה 01ח3]/ מ6ככ)". היכנס בדלתות הראשיות ופנה שמאלה. עוזרת -בית תופיע. דבר איתה, ולאחר מכן לך בעקבותיה והישאר בסביבתה. ייתכן שהיא לא עושה שום דבר מעניין הערב, אך מצד שני... ז / קז 4 (800100062)0,1 > - חסינות מהתקפות אויב ויכולת ריצה בלתי- מוגבלת (800010066)0,2/ - כמו קודם בנוסף לעובדה שההתקפות שלך מחסלות כל יצור חי (0.א,9163/61020066000. - מעביר אותך לאזור א. שים לב: עליך לרשום מרכאות מסביב ל - א, להלן רשימת האזורים: אזורי תדריך; 2% (במקום > יש לרשום אחד מהמספרים הבאים: 8,9,10,11) אלט(במקום > יש לרשום אחד מהמספרים הבאים: 13,14,15,16,18) פא?ט(במקום * יש לרשום אחד מהמספרים הבאים: 2,3.4,5,6,7, 1) אזורי משחק; 97% (במקום = יש לרשום אחד מהמספרים הבאים: 11,12,13,14) 2פ(במקום > יש לרשום אחד מהמספרים הבאים: 15,16,17.18,19) 5 ובמקום > יש לרשום אחד מהמספרים הבאים:8,9,10,20, 4,5,6.7, 2,3, 1) 2 13655 השושסזסוו ביטול שעון העצר - לחץ על מקש ₪2 כדי להשהות את המשחק והקלד ף6. שים לב: זה גם מבטל את חצי הכיוון. תצוגה חלופית של החיפושית - בחר את ה-₪1 060116 הספ !סש ולחץ על חץ למעלה ברשימת הצבעים (כאשר הצבע העליון נבחר) כדי לראות טקסטורה מיוחדת על המכונית. | חסינות - במהלך המשחק, לחץ על צ והקלד 861866ַ081. תצוגה חלופית של ה- 60006 גםג]/ - סיים באחד משלושת המקומות הראשונים בחמשת מרוצי הבליץשל לונדון. (שים לב: עליך לסיים במקום הראשון אם אתה משחק במצב [4מ16%%10סזק ). תצוגה חלופית של ה- 1-.60018 לסחגק - - סיים את מירוץ המכשולים | *-אקץ של לונדון במקום ראשון. ו תצוגה חלופית של ה- ה סכ 366016 - סיים באחד משלושת המקומות הראשונים בכל חמש המרוצים של סן פרנסיסקו. (שים לב: עליך לסיים במקום הראשון אם אתה משחק במצב [4חסו165%סעק ), תצוגה חלופית של ה- אס 1 186" 8178006 1 ה168ז6וח ג - סיים באחד משלושת המקומות הראשונים בכל חמשת מרוצי הבליץ של סן פרנסיסקו. (שים לב: עליך לסיים במקום הראשון אם את המשחק במצב [08ח168810סזק ). 3 7 000 - תצוגה חלופית של ה- 11 ו6ט4. - סיים באחד משלושת המקומות הראשונים בכל חמשת מרוצי הנקודות של סן פרנסיסקו. (שים לב: עליך לסיים במקום הראשון אם אתה משחק במצב |016881009זק ), תצוגה חלופית של ה- |₪8 806116 - סיים את מירוץ המכשולים של סן פרנסיסקו במקום ראשון. מאת: ערן בן-סער או 7 אולגן 91-ה" זמן סוכוזי "החברה מורגן. החברה מורגן!" קולו של היו"ר התגבר מעל להמולה הכוללת. "מממם. מה?" פתחה מורגן עיניים עייפות בקצה השני של השולהן. "מצביעים עכשין?" יו"ר המועדון לקידום מיתוסים מודרניים הביט בה בכעס, "גבירתי הנכבדה, אם את לוקחת את הפעילות שלנו בצורה כל כך קלילה אולי כדאי שהמליאה תשקול מחדש את חברותך במועדון." "תן לי לצטט לך את בראד פיט מסרטו המהולל 12 קופים." אמרה מורגן והרימה ליו"ר את אצבעה האמצעית. "תודה," אמר בראד פיט, "גם אני חושב שזה אחד ו היו"ר הישיר מבט לבראד פיט, "אפשר לקבל לית "שמע," אמרה לו מורגן, "זה לא שאני לא ' לוקחת את הפעילות שלנו ברצינות, אבל .> - אתמול בלילה ערן גרר אותי לאיזה מסעדת ' שרצים בתל אביב. מה אני יכולה לעשות, לובסטרים מרדימים אותי." מ יו ₪ במבטא דרומי והדליק סיגריה, "כנראה אכלת את כולם." מורגן הרימה יד והצמידה אצבעות. ב משתמשים בכוחות אחד על השני." מורגן הורידה את היד, "חהוקים מטופשים..," ו 7 די די יי הארי, "לחברי המועדון אסור לאכול אוכל מרדים לפני ישיבת מליאה," "נדחה!" אמר היו"ר, "ישנה החלטה מחייבת של המליאה הקודמת שאסור להגביל את חירותם של מיתוסים חברי מועדון וכן של מיתוסים שאינם חברי המועדון." "באמת?" התפלא הארי, "לא זכור לי," "אדוני היו"ר," התערב מאלדר "חוששני שאין לנו ברירה אלא להפעיל את תקנה 22 ב' האומרת כי חבר מליאה שאינו זוכר החלטות 2 הישיבה." "היי,.." התחיל הארי. ב כ( -- 612 דפק בפטישו על עיגול העץ שמולו והארי נעלם. במקומו הופיע כלוב אטום בצורת חרוט על כיסאו. "מי החליט על החוק הדפוק הזה?" שאל בראד פיט. "נדמה לי שזה רעיון של גאנדאלף." אמר מאלדר. "איפה הוא באמת?" שאלה מורגן, "אני צריכה להחזיר לו ספר על מכשפות בכל מיני תקופות היסטוריות," "הייתי מהמר שאת יודעת בעצמך מה חשבו על מכשפות בכל מיני ןי מ ילל ו "בכל מקרה זו לא הסקרנות שלי," המשיכה מורגן, "יש שם שני פרקים עלי, ואני אוהבת לקרוא מה חושבים עלי." "סליחה," התערב ברני והרים כף יד סגולה, "לא נעים לי לציין, אבל זהו דיון על מיתוס | אך ורק במיתוסים מודרניים." "צודק," השיבה מורגן, "אבקש למחוק דברי האחרונים מהפרוטוקול," מר גורנדיץ נאנח וקשקש על השורות האחרונות, "אבקש מהמליאה להתרכז | בנושא הנוכחי. היד שלי עייפה גם ככה, דנו היום בשלוש מאות שבעים ושמונה סעיפים בזמן שיא של תשע שעות, בואו נגמור עם הנושא האחרון," "איפה היינו בכלל?" שאל בראד פיט, "המועמד החדש סיים להציג את עצמו," וי כ לעבור להצבעה על קבלת חבר חדש. מר קיטרו?" 'כן," אמר זלו, "דל סיימתי;" "יפה," אמר היו"ר, "מי בעד קבלת זיו קיטרו כמיתוס מודרני חדש וחבר מועדון?" רוב המליאה הרימה ידיים. "מי נגד?" המשיך היו"ר. אני ואבי הרמנו יד מאחורה. "למה אתם נגדו, הוא חבר שלכם, לא?" שאל אותנו היו"ר. "אז מה?" אמר אבי. ו ליי יי ו | 1 עיט' כולנו מכירים את זה. אתה יושב מול המחשב מנסה להעלות משחק חדש, ולפתע המחשב מודיע לך שישנה טעות (כנראה שבאשמתך כי המחשב, כידוע, מושלם) והתכנה שניסית להעלות לא פועלת. בנוסף, על מנת להדגיש את הנקודה, הוא נתקע ברוגזה. אתה מנסה עוד כמה פעמים, מקבל תוצאות מגוונות ל מעודדות, ומחליט שזהו. אתה מכבה אותו (או מנתץ אותו לרסיסים, תלוי במצב הרוח), ומחליט להדליק את הטלויזיה. הדבר הראשון שיש בטלויזיה כשאתה פותח אותה זה יי | = להצליב את המידע בין יכולת קיבולת מנועי החללית, = חוזקת המגינים ותוכן המקרר במטבח. ומה דאטה אומר? > הוא אולי אומר "מצטער קפטן, המחשב קרס, יקחו לי כמה יְ דקות להפעיל אותו מחדש"? או אולי "לצערי אין לי את | התכנה שיכולה לעשות את זה, אבל אם תחכה עשרים דקות אני אוריד אותה מהאינטרנט"? לא! הוא אומר "אין שום בעיה, קפטן, עשיתי את זה. מסתבר ש..." יי חשאית ממושקפת (ככה אפשר לדעת שהיא יודעת להשתמש במחשב), ואומרת משהו כמו "פרצתי למיינפריים של הפנטגון ואל תשאל מה גיליתי על ידידינו ג'ונסון," המיינפריים של הפנטגון, כידוע נמצא באתר זו60.ח1380הטק. צוושצ, והססמא היא כנראה "12345", כי אחרת אני לא יודע איך פורצים לשם בכל סדרת אקשן סוג ג' שאני רואה. למה בכל פעם שמדליקים את הקופסה הזאת יושב איזה חנון מול המחשב, לוחץ על מקשים אקראיים במקלדת ואומר "מישהו כבר חדר לכאן לפני ומחק את כל ה קבציםו" למה הוא לא אומר אף פעם "נראה לי שאני אנסה לסיים את 16ו1 ]1131 ברמה הקשה עכשיו."? ומה אם שימושים אחרים למחשב? מישהו פעם ראה את בטמן ורובין משחקים אחד נגד השני במורטל קומבט? לא נראה לי, ואני מבטיח לכם, שאם הם היו קיימים בעולם העצוב והמציאותי, זה היה קורה כל הזמן! האם אי פעם ניקיטה חישבה את החזר המס שמגיע לה באקסל? אם כן, אני לא ראיתי את הפרק הזה. ואז, בדיוק כשחשבנו שזה לא יכול להיות גרוע יותר, איזה במאי, שאולי היה עדיף שהיה עוסק במכירת לחמניות, קם בשמחה ואומר 1 "יש לי רעיון! אני אעשה סרט אקשן ממש טוב על קיברנטיקה!". בואו נודה בזה. קיברנטיקה זה משעמם ודבילי. ברגע שאתה מכריז = מתחילת הסרט "כל מה שמתרחש על המסך, בעצם מתרחש בתוך <> מחשב" אתה גוזר את גזר דינך. כן, אהה. עכשיו הוא העביר את כל = הישות שלו לתוך המחשב המרכזי. איזה כיף לו. האינטרנט שלו בטח יו : חבר'ה, הגיע הזמן שכולנו נקום ונודיע שהשטויות הגיעו עד כאן. "מה נהיה? מה אנחנו מטומטמים? זה שהצופה האמריקאי הממוצע מאת: מיכאל עומר 9 . )->.|4] דר]/ ד צצ/צצצש כב ןיב ו וציו | גו ה . ל , ףא )א זאתץ ההז לע כ למיקרוסופט וצועק עליהם שיש בעיה עם מערכת 2457 פספחוו!" מיכאל עומר מעלה רעיוון לסרט חדש של >6זד ז98ופ. 4 555 0 דאפה דח הפס סאד 16וד מסרב להפעיל טיפת אינטלקט כשהוא רואה טלויזיה, זאת סיבה שאנחנו נסבול? החיים לא כל כך פשוטים! מחשבים זה דבר נוראי, שלוקח שנים ללמוד להפעיל, וגם אז, הם נתקעים כל חמש דקות! מ את קפטן פיקארד מתקשר למיקרוסופט וצועק עליהם שיש בעיה עם מערכת 2457 אשוסטחוצו! אני רוצה לשמוע אני פשוט לא יודע מה הסיסמא. בוא נלך להק ד שפעם אחת בטמן יתפוס את רובין משוטט באתרים פורנוגרפיים באינטרנט. אני רוצה קצת מציאות בשטויות שאני רואה בטלויזיה! נמאס לי, אני חושב שאני אקום עכשיו ואכתוב איזה מכתב נזעם! או שאני אארגן איזה הפגנה! מייד אחרי הפרק הזה של "מסע בין כוכבים". | 1 1 שק 4 ב שי | / | . "₪ ו | מאת: אמיר איתן אחרי שעות בהן ניסיתם לתפוס את האחראי על ההרשמה / בטלפוז בכל דרך אפשרית - טלפונים בשתיים בלילה, ימי : שבת, לפני שההרשמה החלה, באיי.סי.קיו, באי-מייל ובפקס, 7 1 מתישה, שבה ניסיתם להדגיש שאתם מעונינים לבוא לשחק אולם ברצונכם לבצע "הגעה להנחיה" , נרגעתם והתחלתם : לחשוב: איזה דמות אני אקבל לשחק? השאלה הזאת מעלה את אחת ה"בעיות" הגדולות ביותר בטורנירים ו + את הדמות שלהם בכל דרך אפשרית, להעמיק אותה ולשחק אותה על הצד הטוב ביותר, אובדים באפילה ברגע שמנחיתים עליהם דמות + שלא הם בנו אותה ואין להם יותר מדי זמן לחקור אותה לעומק. האם זה נכון, אם כן, שמשחק בכנסים נופל באיכותו ממשחק שלא בכנסים? ממש לא נכון. הכל עניין של פרספקטיבה והצבת מטרות. : התכלית של משחק תפקידים בכנסים שונה מהבסיס מהתכלית של משחק תפקידים בבית עם הקבוצה, עם האוכל ועם הכיסאות הנוחים. ו ו וב הרו 0 יאין ו ו ג 18-59-58 לופל לשה הוה "ששה = 8 4-5 ו ה 5 == -- + = = ₪ - מ + חשיבה לטווח קצר? בעוד שבבית אנחנו צופים לדמות שלנו חיים ארוכים, מנסים לטוות לה משפחה, רצונות, שאיפות, מטרות לטווח ארוך ולטווח קצר, ו את חייה (מבחינתנו) ולכן אנחנו לא צריכים להתעניין בחייה במובנם הרחב אלא עלינו להשקיע את מאמצינו בניסיון להשאיר חותם על המשחק ולהגביר את ההנאה גם עם אלו באים על חשבון המרכזיות המשחקית של הדמות שלנו (כולנו אוהבים להרגיש חשובים). 4 אנחנו צריכים לדאוג לכך שנבין את הדמות. מכיוון שלא אנחנו בנינו אותה, יכול מאד להיות שהקריאה הראשונה שלנו לא תצייר במוחנו את הדמות בצורה נכונה. רצוי לחזור ולקרוא את הדף לפחות עוד פעם אחת ולשאול את המנחה כל שאלה רלוונטית שתעזור לנו להבין את הדמות. העלילה היא בראש ובראשונה. משחקי טורנירים הם משחקים עם ליניאריות רבה יותר מאשר משחקים "ביתיים" והעלילה בהם היא תמיד הערך העליון. העולם לא נברא על מנת לשמש את הדמויות אלא הדמויות נמצאות שם כדי לענות לצורכי העלילה. לכן עדיף להימנע ממשחקי כוח בין הדמויות ותמיד לזכור שעליכם לשרת את העלילה וליצור את הסיפור הטוב ביותר שאתם מסוגלים (לפתור את העלילה, ו קשה יש בלחם קח דמויות שקשה לך לשחק אותן (אבל לא יותר מדי קשה). טורנירים זה המקום לבדוק את כשרון המשחק שלך ואולי למצוא לך יי יי ו לדמות לטווח ארוך ולכן טורנירים משתמשים אדמת ניסוי מעולה. = כ רפ מ כ ל לי יל יי ו ה יק מ יי החבורה שלך מהבית לאותו משחק. טורנירים הם סביבה שונה למשחקי תפקידים. אנשים שבאים לטורנירים בפעם הראשונה חוטפים הלם תרבות. האנשים, | התחפושות, הדינמיות, הרעש... הכל יכול להפיל בן- אדם לרצפה. למרות הכל טורנירים הם חוויה משחררת והם עוזרים לנו להכיר למה הדבר שקול?- לריצת ספרינט כנגד ריצת 20 דקות. אנחנו מודעים לכך שיתפסו לנו השרירים אם נרוץ ספרינט ומכאן- לא נוכל לרוץ ביום למחרת לעומת זאת נוכל לפתח את כושר הסיבולת יי מספיק זמן כדי לשחק סצינות איכות - סצנות בהן הדמויות מתפתחות לאו דווקא בכיוון המשחק - ואנחנו מעונינים ללחוץ על דוושת הגז ופשוט לשחק. הדבר לא בא, שום פנים ואופן, על חשבון משחק האישיות של הדמות אבל חשוב לזכור שאין הרבה זמן לפתח את האישיות של הדמות למקומות שלא רשומים על אותו דף שהמנחה מסר לנו בתחילת המשחק. חסל הסברים! מה זה אומר בת'כלס? בדרך כלל משחק בכנס הינו משחק המתפרש על זמן משחק קצר 2 הדמות לטווח הארוכות - "איך הדמות שלך רואה את עצמה בעוד 30 שנה?" אלא עדיף לשאול את עצמנו "מה ג'יימס רוצה לאכול מחר בבוקר?". משחק בכנס צריך להיות דינמי, עם כמה שפחות קטעים מתים על מנת לקבל מקסימום הנאה ולכן הדמויות צריכות לחתור לממש את הרצונות העכשוויים שלהן. אנשים חדשים, להתנסות בצורות משחק חדשות, לאסוף טיפים של הנחייה ולהחליף חוויות. חלק חשוב מאד מהטורנירים הוא, כמובן, = האינטראקציה עם אנשים לא מוכרים- זה נכון לקבוצת המשחק בה נשחק ונכון גם לגבי ההפסקה בין המשחקים . חשוב לזכור | כשנרשמים, שאנחנו נפסיד הרבה מהמשמעות של ה"טורניר" אם + יי יי ו מכירים מהבית. כל הרעיון בטורנירים הוא להכיר גישות שונות, צורות משחק שונות ולכן דברים שונים. לסיכום, טורניר בא פעם במספר חודשים וכדאי לקחת בחשבון = את הרעיונות שהובאו לעיל, לפני ההרשמה אליו. הרעיונות יעזור . לכם להפיק את המרב מכל טורניר וליהנות הרבה יותר. אך כמו בכל דבר במשחקי תפקידים גם פה: צככן11 טס ל אטאוג]ו 11 11 - )1 טהוסכ] קט6>! תעוחק הרפתקה, יותר ת-25 עועות מעוחק, יותר העורה ערפדים, טצורים דמויות, עולועוים דקות עול דיאלוגים, מאה ועולועוים אנימציות או - = ₪ . ₪ ₪" 4 "יש ₪ , | . . הגש [ - " 2 7. : ו טי ₪ | 4 = "' 1 9 ו . . - : - / - או | | . ₪ א - מ שר--₪ - ו" 1 = / . / -= ו ' > . 2+ -. 7% -- ו | ב 8 שת ב / ּ - יו 0 > . 4 "ו . . | / - - - . = 13 -. - שש =" ₪ . - שי . . -. | = 7 - - / יי .ן 0 / : כ 5 | רומק + ₪ או 6 וו 4 יו , == ₪ - ו | ימ + = == % % ₪ : ה ) = /" ", - = כ ת-. | ער = רה | = "0 =- בו * 1 = ו 5 / ו % : | 1 / " + = 7 4 -- , ו " > - 0 ית" - - "= 4.1 הד | 4 1 0 ₪" > אק 5 ו - " "₪ - "ד ב . 4 | ווה . ₪ - ית " - ר-- - ו ב יוו שי ו - - ו ןה ברשות חנויות באגו .5 ו = 41 4 ו 1% 36 0 |- 396 ו" ו |" ₪ * המחיר אינו כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה מיקסם 2000 6 26 ,₪85 |6זחו | ?ו ווח םת טרוט רה יור ₪ רזולוצית תמונה צילום 480%640 ₪ חיבור 58ט. פיקסלים 88 24. ₪ כבל חיבור באורך 2 מטר. 8 רזולוצית צילום וידאו 240320 פיקסלים 8 24. 8 זוית צילום - 50 מעלות. 8 המצלמה מגיעה עם מגוון 8 מרחק פוקוס - 10 סימ עד אינסוף. תוכנות אינטל. 8 רזולוציה אפקטיבית 320א240 6 מחיר: 339 ש"ח בלבד! פיקסלים. שלפון להזתנות: 03-6073682 *25 שיח דמי משלוח *ייבאג'יי רשאית לשנות את המחיריס ללא הודעה מראש. המבצע מוגבל עד גמר המלאי. ₪