זומביט – גיליון מספר 3

עיתון מחשבים לנוער – נסרק על ידי Neora

OCR (הסבר)
ו = זומביט כוכב קולנועי יגיליון מיוחד על מחשבים יקילנ', / 4 , / - 1ד יש | 1 מספר טש 3 חות .ש נוסעים להוליווד, חוזרים דרך ירדן למסיבה באיו מו | הר ה - " | מחשבת אתה סוף סו יכו לעשות את זה! | ח 4 4 שעת 1 ממה ב 6 03-50 קקבקת פרטים מקאים למנו קפ מחשבת / ₪ פתקה / = ו ו רכז שי'ווק: קיבוןץ גליל י'ם. מיקוד 5985 5א%+,. סל7: ו%: 2 - ו - .= 5 בס = יס הקול המתקדם ביותר במחיר הנמוך ביותר שכח מכל האחרים! תם עידן כרטיסי הקול הישנים והיקרים. סאונד גלאקסי הוא כרטיס הקול החדיש והמתקדם ביותר! בסאונד גלאקסי יש יותר פונקציות, יותר פעלולים, יותר אפשרויות וכל זה במחיר נמוך יותר. סאונד גלאקסי - כרטיס קול מגלאקסיה אחרת. תומך ביותר סטנדרטים ובכל סוגי ה-ואסח פ6 ב" 3 שי = 2 דזהופחם וזה = :₪ 47 20777 ה הודיזיף וו יפוטה ווגרח ₪ ה ₪ 5 ₪ ₪ +<:% ו כרטיסי קול, ערכות מולטימדיה, כונני תקליטורים, כרטיסי וידאו מבית אצטק ניתן להשיג במדיה סנטר, דיזנגוף סנטר שער 4, טל. 03-5285859 ובחנויות המובחרות. קרביץ טכנולוג'ה, רח' המסגו פ8פו ת"א טל. 03-5370094 לכבוד: "כולנו עיתונות ותקשורת", דרך בן לצב 48 0 ! תל- אביב 68104 וי = ₪ 4 ₪ - 0" - - 9דן ₪ מו ב וו מ - ' בא א והש 4 ₪, ב-3 תשלומים של 51 ₪ כ"א, במקום 179 ₪ (המחיר המלא) 4 - + ₪ וי ₪ אי מ < .וו -1 ו ו = 2% = 4 ו ₪ ₪ - / 7+ = שר ו > .ו 4 כ אוי מע וניין בג 7 את רל בתי כמנו | 3 לור ףח וז "זומביטו' לכשוה שה | 4 [ גליונות ) במחיר מבצע שוכ ר ר1 בתוספת הפתעה לכל 0 חדש פרטי המנוי: שם פרטטי | שם משפחה. | | זאריר לידה רייץ % | - */ - 6 == ₪ % ן* ד .' | - - כתובת מלאה . מיקוו | ש;ון ובא: | ] 3 המחאות המצ"ב על סך 51 שקלים כל אחת | אנו ל ְ 7 לשלם ות ת כרטיס האשראי שולי סוג הנרטיס סמז/י איקס) וזה שראכרט דווורח '/ " זך הממו ו ד ד- 0 00 השסו ההשו שה / שם בעל הכרטיס מספר ת.ז | א | וו --" ' . :|| == = 8 ב ₪ %. 1 | 1 -0 | 1 1 4 אש . - מ מש ₪ ₪2 . מספר הכרטיס: ך----ההההד-ד+-ה-ך-רכךד-ך-ה-ך+----ר--ך-- "* ש עורכת: נאורה שם-שאול עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי = עיצוב מלל והכנה לדפוס: שדונה בבלו סדר: לילך גול צלם: אמיר המאירי עורך לשוני: א. לוי הגהות: שרון סולומון משתתפים קבועים: עמוס אלנבוגן, עידו אמין, סיון רהב, גיא ברנע, נמרוד קרת, תום ברגר, דוד מאואס, טל פרץ, ליאת גלר, אייל מושקוביץ, גרי פרודמן, רועז ברלין, עדי יוגב, יניב קסנר מו"ל: כולנו עיתונות ותקשורת עורך אחראי: אזרן ציבלין מנכ"ל: אורלי ווזנבוך-עטייה מזכירת מערכת: דלית משאל מנהלת מח' מודעות: זיוה אסא 03-5180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה 8 כתובת המעדכת: דרך בן-צבי 84, תל-אביב 6% 9170 (רב-קוי) פקס: 03-6820401 הדפסָה: צ,צ. הפקות והדפסות בע"מ הפרדות ולוחות: גרפאור הפצה: בר 03-6952118/9 אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואינה מחזידה כתבי וד חמר"ה, רובים בא שהוח משוסתוים? את א 7 000 יקס וכיח 000 21-22 ₪ טי חיט 6 תארי 0.2.95 ושרה 5 ששחה" תס שליקים הר האשחקים. 'ישחו /סת*. הפופים גרפיט" 1 - הקיר של נאורה (דבר העורכת) 4646996994 = 6 גרפיטטי 2 - הקיר שלכם (קוראים כותבים) וו 7 חידושים ומשחקים שבדרך >> 8-9 צנזורה על משחקים >> 5 10-11 מושון - ('9|ר 4444444444 1 + 12 יום עבודה ב"חללית"- חדר עריכה דיגיטל > 13 עורכים פורחים - תוכנות עריכה 4444444444444444444444+ 5 [14-1 אפק טים בקולנוע 16 סינמה רשת - ארכיון סרטים באינטרנט 466666 18 5 0 ם. זומבינו אוךליין ו + 10 תלת-מימד ו כ ו 2:33 פשע - 1 |[ | 444444444444444444 == / / ו 5 -24 60 - ארכיוני קולנוע מגה וקריטריון 26-27 משחקי סס- נמלולים, ירה רצחני ועוד 9% 32 - 28 דאבל הליק. ק|('7 (] +4444444444444444444444444444444444444444+ 5 - 34: משחקים - הנן השחור, נובה סטרייק |ועוד.. 6 36-41 קצ- ע - משחקים ממש רעים יי 5 42-43 יורדים על ביל | ל [ ו אולימפיאדה - של השפלות ו 0 - עולם האמונות 7" -ךרדרווייהיידוד/0///// 6 ספרים - על חלנות יי --ר 47 סטר- טרק - מפגשים מהסוג השלללי.66064 48-49 0. משחקי |'דיא| ‏ 44444444444444444444444444444444444644 1 1 -50 כוכב שבתא' - אולם משחקי וידיאו +. 52-53 חופש'י - תוכנה לעיבוד תמוה 6 תכנות - ב | 56 מקינטוש - עריכת |'דיאו 4444444444 י = 7 זומביליה - הבמאי הצעיר וקומפי ₪ 58-59 זומביטאים מבקרים בירדן |2%4%9, 60-61 סטייל - אסתטיקה במהירויות גבוהות 224 מילון 64 תחרויות וחידות - [ושאי פרטסים 604 אנטוי - בקורות על כתבות בעיתון ו : | | = דה דה הרה דה הד ה -->-4-=--ה !הד !--4-=-----1--=- 1-11 ג 1 . ' | | - | 8 - ה ₪ י : - 2 ]| - 4 | 4 גכ ₪ 2 ₪ : - - : . == - : - ה ו י - : -- ממ ₪ - 1 | | | 5 = א . ז 5% ז . -₪ . ' / | . חּ = ₪ ' = / . 4 | | , : - 5 - / | 2 - / --> . = |]. % = ₪‏ - וו 2 כ וו - ₪ / 4 4 .₪ , ו 4 1 . ₪ - | | 4 4 / 4 / 6 יְ | ₪ 4 ₪ .) 0 4 215 4 " ו ₪ 4 /| / . 4 | | %ּ 1 / ן | . * % - | ו , זְ ב ₪ שר ו ₪ רש ₪ | ו 0 - ק י-₪ - ₪ - )| -- ו מו .₪ : ַ 8 ו . - = ₪ ₪ - . % ר ו . | ח ,[ | | 4. - | ו . [ - - 5 . = החודש עבר בס'מ[ נפילה של הגדולים - ינול (הפנטיום מזייף!1) ומייקרוסובפט (החלונות אינם עומדים | בציפיות??). אנחנו עדיין קטנים - אבל "כוכב' קול ", ולפי תגובותיכם - יש לנו סיכוי גדול! -- נושא הגיליון הוא קולנוע. מדהים להיווכח עד כמה הוא ממוחשב, עד כמה הוא כרוך בטכנולוגיה, ולא רק א - בתוכנות עריכה מקצועיות וביתיות, אלא גם בארכיונים קולנועיים על גבי סי.די.רומים, ומשחקים שפותחו- = בעקבות סרטים, וההיפך. | -- החודש עבר גם בסימן של התעוררות "א'01101'ת" בארץ (האם יפסיקו למלמל בחודת קודש את המולת - - "מולטי-מדיה" כדי לפנות מקום למילת הקסם "א"01181"?) אולי באיחור של כמה חודשים אחרי העולם = |[ ] . המערבי המתוקן... ואילו אנחנו, הקטנים, הכי שמתים להודיע: מעתה אנחנו העיתון האלקטרוני - -- זומביט אוןזליין המדליק ביותר במזרח התיכון, ולנו ₪5 משובח מבחינת תכנים, עיצוב = גָראפי, וצ'ופרים בשפע (עמ' 20-21). נסו ותתענגו! > אך מעבר לקולנוע, ובמקביל לפעילות !1/1 '1) און "ליין - ממשיכים להביא את המשחקים = הכי חמים בשוק, תחת הירת הזורח (עמ' 29) ובכבישי סאן-פרנסיסקו הבוערים (עמ' 30), 30 במלוא. = המרץ (עמ' 50-51). מפסיקים להקדיש עמודים שלמים למשחקים גרועים מפאת גודש החומרים בעיתון, = | [מרכזים אותם בקצ"רע (עמ' 42-43), ממשיכים לעקוב אחר הנעשה בושתות תקשוות, מתתילים א | 1 = במדור תיכנות למקצוענים (עמ' 56), לא מפחדים לעסוק עוד ועוד בנושאי גונבה (עמ' 24-25) ותופשים.. | 0ט''ל (עמ' 63), 6 וק ה - גם ביודן (עמ' 60-61). . =... > והעיקר - עושים ! ט )ו 2 9/6( נ.ב. לפני כשבועיים השתתפתי במסיבה מאוד מיוחדת, כמותה יש יותר ויותר בזמן האחרון. המסיבה הזו התרתחשה ברשת האינטרנט (באתר של אדם קארי, ראו מדור אנטי) - בסיסה היה בהולנד, אך משתתפיה - מכל העולם. > > 1 8 עליה ימים רבים למפרע, ובאותו היום, כמו רבים אחרים, נצמדתי אל המסך כמה שעות לפני תחילתה, || כדי לעקוב אחר ההכנות שתועדו 4 ב 1 = בתמונות סטילס ובסוטי וידיאו ב ₪ | , | (שהועברו בתוכנת שרות הנקראת -60 / | | 5א-). = במו עיני צפיתי בבלוני ענק שנקשוו ב מטנזב לאולם הארועים ועפו השמיימה - לקואת חצות, במו אוזני שמעתי את 1 הכנות ה-[ וראיתי את הנוכחים, ומה -- עשו להם ולתמונותיהם המשתתפים 1-1 = בשלט-רחוק. הכפר הגלובאלי איננו חזון ו אחוית הימים, אלא דבר שקודה, כאן ]1 ועכשיו, או אם תרוצו - בכל מקוס = ובשום מקום, בכל שַעה וללא זמן ממשי. י ּ / / 4 ₪ ה ה = |[ .רפ -ר א 7, ג בר -'' ו | | . יי ו 7% כ 1+ו 4[ > |-י7 בו ]ןי 5+ רו 5 5 1 ל : א | 2 . שרי = : - ; - ₪ : / 7 כ ב - + | ₪ 4 -- 0 דרא ₪ 9 ₪ + ז רד =% ד | 2 "ו ₪ יח 3 | 2 = % , - ₪ 0% . ₪ ו 1 | "ו /- 6 ל "שיק ] ₪ ' | -] + 0% ] א ף | ₪ ו - .ד 4 .2 ₪ ו = 41 ל 1 ו ]| ,7" ₪ ₪ ₪ % 7 ." 4 א % ₪ ₪ 2-1 %"% 8 ₪ 2% יזור כו 1 וד *. , 0 ". 2 . = יש מל . ְ 1 ט . ב : . נ= .4 . . 1 ם : / 2 , א - לי סקר של , 1 ו יר מ כ | . טר ] = || שש 8 מעיץמדע בע הטטטיסטל.- וומביט 4 | = ₪ גייטס קורא = 9 אחוזט בשטח ₪ / ל-0\)5-95סאו/ מכלל ₪ / ₪] פרוייקט שנות | האוכלוסיה ‏ | 8 ₪ ₪ האלפיים? | באר קוראיס 08 154-111 . את כתב העת, יזומביט". תגובת המנכ' יייש מקוס - ו | לפיכך החליטה המערכת להכריז על מבצע מיוחד - כל הווכש מנוי לעיתון "זומביט" זוכה במנוי חינס לתוכנית הטלוו'זיה. 16 11 עפ סד 60186 15 | -- ביל (ביזיו) גייטס הכריו על מיזוג עס אברהסם שפירא - הם יסבו את מערכת הייחלונות בעברית" לייוילונות בפרסית". 1 כמו כן נמסר ש-95->ווספאווי נדחה ל-96 | היות והגירסה הנוכחית איננה נתמכת מקיר לקיר. הס החליטו ללכת על זה בגדול, ושס המוצר הוחלף מיישיקאגו" לייאור-יהודה". * א א [זוהי או לג | מייקרוסופט תפסיק למכור את התוכנה ייחלונות לקבוצות עבודהיי ובמקום זּה היא תחלק "'ציפחות לחבריה". = > 2 - | ו / 7" =% "ו 1 = 1 ו |[ ₪ "< 7 262 , ל א % 2% ל 1 ו יי[ יל וו יל ודיי 1 יל | 4% 2 0 א / א 1 *- א | אוו ! לש יש מו 'רר וריש חוור חידושי "ל 1 ו וטיו חוד מאואם | ה 1 8 טונאים להקליד! הפתרון לבעיה שלכם קרוב מתמיד. בארצות"הברית יצאו מחשבים שמאפשרים לכתוב עם עט-אור על הצג. ] המחשב כבר יפענח את הכתב ויעבד אותו לאותיות הדפוס. 9 בבריטניה החליטו כמה חברות תוכנה להעניק פרסים לאזרחים ושרים והגונים שילשינו על חנויות שמבצעות העתקות לא תוקיות. בקרוב בארץ? (הרחבה במדור פשע) ₪ נקרוב יתחילו למכוד לציבור הרחב ענברים תלת מימדים, שצריך להחזיק באוויר במקום על משטח קשיח, בינתיים משתמשים בעכברים האלו רק מהנדסים, מתכנתים ומוליונרים. 9 "שארם" (המוכרת מ"זה שארם, זה לא") הוציאה וידיאו"מודם משוכלל וקומפקטי שבעזרתו אפשר לשלוח ולקבל תמונות וידיאו דרך קו טלפון. ₪ בניו"יורק יצא עיתון צעירים חדש- א! ןת, שעוסק בעיקר במחשבים. 9 יצרני "דום" מבטיחים ש"דום 2" לא יהיה המשחק האחרון בסדרה. צפו להפתעות. ₪ חברת "סווטש" הוציאה עכבר שמעוצב כמו שעון סווטש. קולו ₪ לכל אלו שמתכננים לקנות 486 או 586 בזמן הקרוב: ה-686 אורטררטו מגיע, ואולי כדאי לחכות ולקנות אותו. שלא תגידו שלא | אמרנו לכם. ומצד שני - לך תדע, אולי 686 ייצא להם בטעות כ-685,897? חכו, ובינתיים - אל תיקנו. ₪ נינטנדו יצאה בהכרזה עצומה, על טכנולוגיה חדישה מאוד, שתאפשר הרצת משחקים באיכות ורמה של 32 ביט על ה-5₪9 הטוב והישן! מדובר על ג'וק, סטייל ה"א= ₪ 50, שמתחבר לכל קסטה של המשחק, ומאפשר עיבוד נתונים במהירות נדולה פי ארבע מה-5%₪5 הישן, בתוספת מחיר מזערית ממש! מחירו של הג'וק החדש והמדהים יעלה לא יותר מ-2 דולר לג'וק!!! כלומר הקסטות יעלו כמעט ותו הדבר, ויהיו 32 ביט!!! הוא יאפשר הצגת 16,000,768 צבעים בו זמנית, מהירות חישוב של 2ח]13.4% (מהיר, כאמור, פי ארבע מה-5%₪5), ועוד אפשרוזות גראפיות וחישוביות מדהימות. הג'וק יכלול מעבד ראשי נוסף, שיעבוד במקביל למעבד הישן, וזה מה שייאפשר לו לעבוד ב"32 ביט. ₪ נינטנדו גמרה לעבוד על מכשיר ה-ץדו | |הטדחוצ ההולוגראפי שלה, ויבוא מצוייד במסך קטן, ש'מקרין' את המשחק בצורת הולוגראמה צבעונית שמקיפה את השחקן. בבירים בנינטנדו טוענים שהמכשיר מציע חוויה חדשה שהעולם יאהב. המכשיר יהיה 32 ביט טהור, ויעבדו עליו רק משחקי הולוגראמה שיתאימו לו. המכשור החדש שהופך את המגדרייב ל-32 ביט, ה"320, יצא לשוק ואיתו משחקים רבים. ואוווזצ וו מי ששיחק ונהנה מהמשחק "פשיטה במדבר" (₪א|חז5 זה55ספ) --. רו - הנה בא ההמשך המיוחל. ו .כב זה התחיל בתור משתחלק = טלוויזיה, | ההצלחה קסמה לחברת "גרמלין" שהסבה אותו | 07 ועתה ממשיכו ב'פשיטותיה' לא רק בהליקופטר, אלא בכלי רכם ותעופה רבים אחרים. הפעם האיום הוא על ארצות-הברית. "יי מיערות דרום אמריקה נפתחת סכנה חדשה. בנו של קולבבה ממשיך בדרכו הסוררת של אביו, וזורע אימתו על התושבים האמריקאים. 1-ב -- = כדאילחכות.. כולם מחכים... כדאי לחכות... כולם מחכים.. צין תחת צין זוז זו בזמן שאתה חוגר את עצמך למושב הטייס, ד>- אתה יודע שהפעם - המלחמה מוצדקת. | |0"99 0 0:1 , המין האנושי עומד בפני הכחדה! יצורים ₪ 1 " מכוכב אחר, הצילו בעבר את המין האנושי . -- באחת מהמלחמות הנוראות ביותר שידענו. 7-- ₪ גי : "וש אך אז לא ידעו תושבי כדור-הארץ דבר אחד = קטן וחשוב - מטרת אותם יצורים שהצילו אותנו בעבר, היתה לגדל אותנו כדי שנשמש כמזון עבורם בעתיד.. משחק חלליות חדש מתוצרת חברת "גרמלין". הפעם - הנקמה היא הישרדות! זו אולי סדרת המשחקים הארוכה והמפורסמת בעולם. לא כולם מתים עליה, על המתקתקות הזו, הלקוחה מעולם האגדות, המלך מציל את הנסיכה וכו'. אבל העובדה היא שחברת "סיירה" מכריזה עתה על השביעי בתור וצופה לו. הצלחה רבה, מה עוד שעתה הם מקטים בקו "נכן פוליטית" - לא עוד הנסיך | אלכסנדר מציל את הנסיכה הקסומה, אלא שאתם משחקים בתור הבת והאמא. וגם מבטיחים גראפיקה עוד יותר טובה! "מורטול קוממבט" של סגה, אחד המשחקים האלימים ביותר שנראו עד אינוד יצרני התוכנה הקטנים כה על מסך המחשב, הביא את הטעיף לשלוטה מחברי הקונגרס האמריקאי, קול, 2 ארצות הברית יוצא למאבק ליבדמן ולנטוס, וח מגישים לקונגרס הצעת חוק. שתכריח את חברות התוכנה לסווג חריף נגד הצעת חוק צנזורה על משחקי מחעוב. סגה וגינטנדו דווקא בעד את התוכנות כנהוג לגבי סרטים. החוק נמצא בדיון בוועדת המשנה של הסנאט לענייני חוקים מסחריים, ויועבר בקרוב. בחוק תומך ארנון של 12 יצרניות המשחקים הגדולות, ביניהן סגה ונינטנדו. כל יצרן יחויב להגיש דוגמאות מייצגות לוועדת בדיקה וסיווג, שהרכבה חסוי, יהיה עליו לשלם 500 דולר לבדיקה וייאסר עליו למכור את המשחק עד לסוומה במועד בלתי ידוע. 8 נדולים שמייצגים: מפתחי תוכנה קטנים יותר וגופים אחרים בתעשייה מתנגדים בחריפות ומציעים במקום החוק המוצע להנהיג סיווג: - = עצמי, לפי אמות מידה שיוגדרו באופן ו וגלוי, יצרני התובנה העצמאיים הקטנים ("שיירוור"), המאוגדים באיגוד עצמאי, מובי עלודי נינטנדו ואחיותיה יעלו להם כסף רב, לא יהיו אוביקטיביים, ויחמירו איתם יותר מאשר עם הגדולים. הם ה ומזכירים, שהמשחק יוצר המחלוקת הוא מתוצרת "סגה" הענקית. הם פתחו במערכה למען סיווג עצמי ונגד סיווג בכלל. למשח נמצאים במגעים עם איגוד ההורים האמריקאי, כדי לבנות מערכת אובייקטיבית של סיווג לים את המאבק. הם חוששים שבדיקת וסיווג התוכנה שלהם במכון המנוו חים את הביקורת בדבר אלימות קים "און-ליין". ה איגוד זה, שבו אלפי מתכנתים בודדים המנהלִים תברות קטנות, חושש שעלויות חסווך המוצעות בחוק יפגעו דווקא בתוכנות החינוכיות, שכדאיות הפקתן מצומצמת ממילא, התהליך הממושך נם יפגע במעבר התוכנות לשוק, והסטנדרטים האמריקאיים עלולים לא להתאים לאלו שמפותחים במדינות אחרות. האיגדד מוצא מקום לציין, בצדק, כי. און סיכוי שהסיסאופים בבי.בי.אסים ברחבי העולם יכבדו מערכת סיווג, שבה אין הוא מכיר. . 5% ] על נייר מכתבים רשמי של הקונגרס הם מפצירים בקונים, לא לרכוש תוכנה מעסקים שאינם מסכימים עם הצעת החוק. לטיעון בדבר ה לקיומם של בת' תוכנה קטנים ללומדות איכותיות ענה לנטוס, שהחגנה על הנוער חטובה ותה מי שחשב שנושא האלימות במשחק מעסיק רק את ילדי המחשבים והוידיאו, יציץ נא בדיאלוג שבין הדוד סבוני לבן-אחיו דני בספרו הקלאסי "שלושים וחמישה במאי" של אריך קסטנר. את משחק חיילי העופרת ניתן ללא ספק להעתיק למסך המחשב, כולל שיחי הוורדים. האם אנו מעתיקים גם את הזלזול בחיי אדם? כודם 7% תירגעו, אף אחד לא מתבוון להחרים לגו את הטטריס. אבל | משחקים אחרים אולי יצומרו, הכנסת כבר דנה בכך, ועד שתחליט מה ועלה . | | בגורל כל המשחקים האלימים, תגסים והגזעניים שמסתובבים בשוק, באופן חוקי ה | ולא חוקי, יצאנו לברר מה חושבים על זה מכורי המחשב, וסתם כאלה שלא מבינים כל כ : 10 ו במחשבים אבל משחקים מדי פעם, מה שאני רואה במחשב לא משפיע על = ונתחיל ממכורים כגדים. אוד הזרובץ בן 3ד מנבעתיים, למשל. "אנ נקנה מהדם חשמוה' הא האופי וההתנהגות שלי - זה רק אומר, "זה מה שעושה את המשחק יפה ומדליק". ווזחה* הודחית זוחריווות | - אז אתה לא חוטב שצריך לצנזר משחקי מחשבו 7 = ו . ו טיש | "לא אמרתי שלא. יש משחקים כמו 'פוליס קווסט 4' (חקירה משטרתית 4) שמראים בהם גופות של אנשים מושבעים יותר ופחות את מקרוב. אולי את זה צריך לצמר. את המשחק לארי 4 אני לא מכיר אבל שמעתי שצנזרו בו כמה קטעים גסים'. טענות חִחִידִי - ומה עם משחקים גזענייסז 0 "אני מכיר רק את המשחק ‏ אינתיפאדה' ואני לא חושב שיש אותו למישהו. הוא כל כך ישן ופרימיטיבי שאף אחד כבר לא הצנזורה משחק בו, חוץ מזה, הוא פיראטי, אף חברה לא חתומה עליו. לדעתי הוא מקומם וגזעני ולכן חובה לצנזר אותו". תומר כהן, לעזמתו, חושב שלא צריך לצנזר אף משחק מחשב. - גם לא משחקים אלימים במ'וחד? 'לן, בולם יודעים שזה רק משחק". | - ומה עס משחקים כחוליםז גסימז "לא יודע, אני חושב שזה לא יעזור לצנזר אותם, כי תמיד יהיה מישהו שיפיץ עותקים. אגב, יש משחקי מחשב שהם בעצם סרטים כחולים. כדי לראות מעין 'סרט ממוחשב' כזה צריך לפתור תדגיל חשבון בהתחלה. התרגילים בדרך כלל מאוד מסובכים ואם אתה יודע לפתור אותם, סימן שאתה כבר בגיל העשרה. | / מין קוד כזה, כדי שילדים קטנים לא יוכלו לחוכנס". מה צריך לעשות עם משתקים נזעניים, כמו 'אונתיפאדה" "לא ל בי זה לא יעזור. במילא רוב האוכלוסיה לו( משחקת בכאלה משחקים דוחים, ונם אם מישהו משחק, אני לא מאמין שזה משפיע עליו". איתן כותמן (11) מרמת אביב מספר שהמשחקים האלו משפיעים ועוד איך. "וש לי בן-דוד בן ארבע, וחוא משחק ב'וולפנשטייי', המטרה של המשחק טובה = להרוג נאצים, אבל . הא קטן ולא מבין את המסר. הוא צועק 'איפה האיש עם השפסז' ומתכוון להיטלר. אני לא זודע מה נכנס לו לראש, אבל זה מסובן": - אז ה'ות מצנזר את | וולפנשטיין? "לא הייתי מצנזר, הייתי ממסיק להפיץ את המשחק הזה, לכל הגילאים". | אצל החבר'ה של איתן מסתובב בזמן האתרון משחק בשם "פלורבוי". "לא משהו מיוחד, "הא מספר, "סתם נברים ונשים עירומים. החברים שלי כל הזמן מדברים על זה חה נורא מעצבן אוחי, לדעתי, את המשחק הזה צריך להגביל לגיל 16 ומעלה לפח משחקים גזעניים ומשחקים שעוסקים במון מאוד מרגיזים את איתן אבל משחקים אלימים לא ממש מזוזים לו, 'כל תינוק יודע שהקרבות על המסך הס לא רציניים. מגיל שמונה, לדעתי, אפשר לשחק בלי לפחד שהמשחק ישפוע עליך". בהתחלה וועי חדמוש מרמת השרון והדס דוזטש מירושליים אמרו שמשחקים לא "חזנוכיים" לכאורה, לא משפיעים בכלל. אחר כך הם הודו ש'נכון, זה משפיע קצת", 2 - א3! משחקים משפיעום עליכם ואלו לאז רועי, בן 12: "משחקים של מכות לא₪ משפיעים עלי בכלל, זה רק משחק, והדם הוא גראפיקה של צבע אדום. כל אחד מבין הסרט (50//8 ₪ו88) עוד לא הגיע שזה משחק דמיוני. ביגיריל, שת' טיפוח דם". לארץ, ולא ברור לי א בכלל הייתי רוצה שיגיע, הדס בת 14: "דאיתי את המשחקים של ה"ז/ו ולדעתי הם משפיעים. אני רואה את הבנים בכיתה שלי מחקיס |. הכותרות שמבשרות על סרט אינטראקטיבי משכו אותי את הלוחמים. ההשפעה ש לוא רק מהמשחקים אלא גם מהשידורים בטלויזיה, בכלל, כל תופעת הה'אבקות לרוץ אליו בניו יורק, ולמרבה האכזבה התברר, שזה סרט בלחות. הזאות משפיעה על ילדים' מהמזוויעים ביותר. ‏ מסופר בו על מחשב אינטראקטיביים. וועי: "ות המשחקים הכחולים צריך לאסור לנילאי 11 ומטה. מעל גיל 11 מבינים. הכל, לי שמשתלטים על המציאות ועל הנעד המשחק, מייקל טמו, ושופכים קש המשחקים האלו בכלל לא מזוזים". החוצה את קרביו וגם את אלו של הצופים. 5 - אז מה הפתוון? ה"הורור" הזה, שצולם בקנדה, וצר בתוכו סודות וערלים מעולס הנוער המכור 7 הדס: "אני לא יודעת. זאת שאלה קשה. המחשב הוא לק לזמן הפנוי, לכיף, ואי למשחקי וידיאו ומחשבים. לי לפחות, חוא גילה מעט ממה שמאחורי משיכתם למשחקי . אפשר למנוע מהמכורים את ההנאה שלהם". אלימות מוטרפים. אולי היתה זו הפעם הראשונה שבה תבנתי איך זה קורה לתם, זו גם רועז: "און לי מושג. אני לא חושב שהייתי מעז לצנזר משחקים, אולי רק היתה הפעם הראשונה שבה חשבתי לעצמי, מין הרהר כופר שכזה, שאולי בבל זאת צריך לצגזה/ - לְהגביל את הגיל מדי עם. אבל אנד בכלל לא חבר כנסת", משחקי אלימות. אולו לא. - ומה עם השפעה אישיתז ישירות עליכס? וועי: "כל מה שאני רואה על המחשב % משפיע על האופי וההתנהנות שלי, זה רק משחק", אולי יש אנשים הנה הלא המפלצת. היא הרוצחת לא אנחנו, וכך ינול מצפוננו לטקוט בעת שאנחנו נהנים מרצח עסיטי. מייקל | שהמשחקים האלימים הופכים אותם לאלימים, מאוהב קומבדלי השכנה, ככל נער אחך, אבל סוחב עימו וכרונות אימה ממות אימו, אולי רגשי אשמה ל שנשאר אבל יש גם אנשים שנורקים אח האלימוח על בחיים, שלם ובריא, האלימות הבלתי מובנת הזו פורקת אצלו רגש' נקם ורנשי אשם פחדים זעזועים. המחשב ל המקשים ואחו נך הם התמכרותו למשחק' מחשב מביאה אותו למועדון "הורור" ואל 00-00 שמקדם אותו דרך סצינות בחייו של רוצח שבונתי, רגועים, בסך הכל, ההשפעה תלוזה בניצול מקסימלי של טכנולוניות ויזואליה גראפית 7" /, הוא מחדהה לחלוטין עם הדמות ומשזכנע שהוא עצמו הרוצח הנוראי. גם בשחקן עצמו, לאזי גם הצופים באולם, כמו השוטר בסרט, מאמינים לרגעים שמייקל הוא הרוצח האמזתי בשכונה אחוזת הבהלה, שלא לדבר על המחדים הנוראים שתוקפים אותו ואת חבריו ברררר... רק ההומור המפלצתי, עוזר מדי פעם לשר את חוויית סריקת המוח לעבור ממסך ו ולהישאר בחיים. - צננהההההחחהטהמלללנטההנצצנו 60| = == | ספור גם לבמאי הזה יש מחשבים כמו במעשורד של דני, הוא סתם שקרן. "אתה קולנוען אִמִיתי", במאי. ללמוד קולנוע" ושון הוא נעד שליח למרות גילו המבוגר. את עבודתו הוא. עושה + ברכיבה על אופניים ולא על קטנוע כמו שאר השליחים, והוא גם לא ממהר לשום מקום. נכון, במשרד מאיצים בו, "הלקוחות רוצים שירות מהיר, אחרת היו שולחים בדואר", אומד דני, הבוס. אבל דני עוד ילד, בן עטרים - , וחמש או שש, וכבר כל כך | ממהר. | הילדים היום חושבים וק על כסף | למושון הכסף לא 1 נל"כך חשוב. אפילו מבלבל. הוא. צריך נסף רק נדי לקנות מחשב. אמא אומרת - שצריך אלפי שקלים ו"שתוציא לך את זה מהראש", - מושון אי לעולם לא יחסוך - אלפי שקלים. הוא יודע לעשות חשבון. | מושון גר עם אמו בדירת שני חדרים בפתח"תקוה. בכל יום שני הוא הולך לסרט וקונה פיצה אחר כך. לפעמים דני קונה לו כרטיס לסרט מוצאי שבת | בתל"אביב. "אולי תמצא. לך מישהי" הוא אומר וצוחק. "ץוד מעט תצא לפנסיה בלי לזיין אפילו פעם אחת". גם מושון צוחק. כך אפשר לפעמים לראות שני סרטים בשבוע, ומושון אוהב סרטים. אחרי הסרט הוא לא ממהר הביתה כי צריך לחשוב. קשה לחשוב בבית. אמא מאוד עצבנית. לפעמים מושון חושב כל הלילה על הסרט שראה. למחרת הוא לא. מספיק הרבה שליחויות ודני כועס, אבל לא כל כך, כי גם הוא אוהב סרטים, לפעמים הם מדברים על איזה סרט ואז דני לא מלגלג או ממחר ובכלל לא נועס. צריך לחשוב על כל סרט שרואים. רק כך אפשר להבין אותו. בזמן האחרון יש הרבה סרטים שאי אפשר להבין כי השחקנים משקרים. למרות שהם עושים נאילן באמת, הם משקים. אפשר לראות. וגם הבמאי מבולבל כי הוא רוצה להראות תמונות יפות ודברים מדהימים, ושוכח את כל התפקידים של השחקנים. אז השחקנים לא יכולים להיות באמת והם משקרים, למרות שהם שחקנים טובים, לא כולם, אבל וובם. אפשד לראות את זה. ה .8 . שו יי וי ] ו .ו פני שנה"שנתיים מושון ראה סרט בתל"אביב. סרט טוב אבל היו בו חלקים ממשי גרועים. בעיתון הוא קיבל חמישה כוכבים. מושון רצה מאוד להסביר לבמאי כמה דברים על החלקים הנמבולבלים, אבל זה מאוד דמיוני בשביל מושון לדבר עם במאי. הזא יודע את זה. בתור לפיצה מושון ראה את הבחור שישב לידן בסרט. איש יפה מאוד עם זקן, ועם בחורה מאוד יפה אבל מאוד שקרנית. אפשר לראות את זה ברגע. גם האיש זיהה את מושון ושאל "איך היה הסרט?". מושון אמר לו והאיש חקשיב. כמו דני מהמשרד. אפילו יותר, למרוה שהבחורה שלן נדנדה כל הזמן. מושון זכר כל תמונה. הוא הסביר שכל תעלולי המצלמות ("אפקטים", תיקן א הו אמר האיש, שאפשר לעעוות בהם אפקטים. אבל אין לו שכל בשביל השחקניםס (*דמויות", תיקן האיעו), אז "אתה צריך להיות האיש) יפים מאוד, אבל זה לא משנה בכלל אם הבמאי מנסה להראות בהם דברים שהוא בעצמו בכלל לא יודע. גם לבמאי הזה יש מחשבים נמו במשרד של דני, שאפשר לעשות בהם אפקטים. אבל אין לו שכל בשביל השחקנים ("דמויות", תיקן האיש), אז הוא סתם שקרן. ואפשר לראות | את זה ברגע. ישי אפקטים שבאים להראות את המומתיות של הצלם במקום להראות את ההדגשות של הדמויות. וכל הציורים שמושון מצייר במחשב של דני הם באמת, אפילו שהוא משתמש באפקטים, והוא ינול אפילו להראות לו... מושון דיבר כל הלילה והאיש הקשיב, וגם התווכח קצת אבל ממש בלי להעליב. אפשר לראות שהוא חכם ומשכיל, אולי פרופסור. הוא הזמין ‏ את מושון לארותחת. בוקר נמסעדה מאוד ווקותית. "אתה קולנוען אמיתי", אמר, "אתה צריך להיות במאי, ללמוד קולנוע", מושון הטתובב ברחוב כל היום. הוא צריך לחשוב. הוא לא ווצה ללמוד קולנוע ני הוא מכיר את הסטודנטים לקולנוע. הוא וואה אותם לפעמים בסינמטק והם מאוד שקרנים. הם אפילו משקרים שהם באו לראות סרט, כי הם באו שיראו אותם רואים את הסרט. אפשר לראות את זה. דני מאוד כעס נשמושון לא בא לעבודה באותו יום, אבל כשמושון סיפר לו על האיש שפגש, אמר "חלום יפה" וכבר לא כעס ני וני אוהב קולנוע | אלו | שהוא- משקר לקליונטים כל הזמן. "אז אתה רוצה להיות במא', מה?" אבל מושון לא וכול, כי הוא לא יודע לשקר כמו כולם. כולם אומרים שהוא מפגר, אבל זה לא נכון. הוא יודע חשבון, אפילו וותר מהר מהמחשב של דני. מושון רק לא משקר. |- | - מוס שומ = | דלת העץ האפורה וחפשוטה אינה מרמזת דבר על הפלא יכול ליצור כותרות, שמופיעות בתנועה מרחבית, מכל עבר. אפקט זה הטכנולוגי שמסתתר מאחוריה. אבל בכל בוקר בתשע אני פותח גם משלים את התחושה החללית בחדר. אותה (נכנס | ל"חללית" | - תדר העריכה | הדיגיטלי ביס|ואס0פסשפוש. למראה שפע המסנים, הנפתורים והנורות המהבהבות עולה מייד במוחז המשפט: "שגר אותי, סקוטיו" חסר על החזמורת המופלאה הזו מנצח מחשב עריכה משוכלל, שמריץ רק חלון ענקי, שפונה אל חלל עטור כוכבים מנצנצים. את נל מכשורי הוידיאו, נותן פקודות מיתוג מווכבות בחדר זה נערכים סרטי פרסומת מוכדים היטב, ביניהם השניים ל"תשרו0 ד/ופ", ומפעיל בשבריר השניה הנכון את מחולל האפקטיט של "קסטרו", קפה 18 קראט (הכלב המכני) ועוד רבות. מחירו של ואת מחשב הכותרות. 22 מסכים שונים ומשונים מאפשרים לעורך כל אחד ממכשירי הוידיאו (חדצ) בחדר העריכה הדיגיטלי 150 לראות כל היבט של העבודה וכל שכבה שבה הוא מטפל. הוא גם אלף שקל, וכאלו יש כאן חמישה. יכול לבדוק את "בריאותו" של סיגנל הוידיאו על מסך מיוחד. | כל המחוללים, מכשירי הוידיאו, המחשבים והמסכים מחוברים במה שנראה לעין לא מקצועית בערימת ספנטי, ע)) כבלים, ‏ מסומנים בקודים צבעוניים. רק מתי-מעט טכנאים ₪ נמהם, כדי לראות כמה מהר יצליח הטכנאי לאתר את התקל :5 מחיר ה"חללית" על כל פרטיה ודקדוקיה הוא כ-600 אלף אשושפבטו. דולר. כל יום עבודה עולה 2,000 דולר. זה יוצא כ'600 שקל לשעה - לא כולל שכרו של העורך. במפיק או במאי שעובדים בחדר בזה ניכרים מייד סימפטומים של תסמונות לחץ קיצוניות. רעד בידיים, הזעה מוגברת וזעקות שבר בכל פעם ₪" שהעורך יוצא לדקה (10 שקל) להתאוורר. ביום עבודה מאוד אינטנסיבי העורך נדרש להיות יצירתי ב-,100% גם כשהבמאי מסתובב בחדר ומקונן, "כמה זמן זה לוקח?" "נו כבר, נו כבר, נו". ובכל זאת בסוף יום כזה מושלמת ה"חז (ז₪60166 6סגז ספטוץ) - מקליט ומשדר אונפורמציה פרסומת מלוטשת בקפדנות. לעיתים קרובות מושקעת עבודה של דיגיטליח בקצב של פוח30 בשנייה. ה"חפווסזו/ו5 (במחירה של שעות ביצירת ניואנס ויזואלי כמעט בלתי (ראה. בשבע בערב אני מרצדס מאובזרת היטב), אותה "מיטת נוער" בעלת עשרות נודות מעמעם את האורות בחדר ויוצא דרך אותה דלת אפורה, כשמתחת מחבהבות, הוא לב מערכת העריכה (אולי מטבח הוא דימוי מוצלח לזרועי קלטת קטנה אך יקרה. 5 מכירים כל כבל כבל, עד שַלָא פעם מתחשק לך לנתק אחד. מחולל אפקטום תלת מימדיים (3 מכוניזת מנהלים וטוסטוס). אפשר לקפל תמונה, להפוך אותה למטוס ולהעיף אותה אל מחוץ למסך, להפוך צילוס בתנועה לכעך חלול, להיכנס לכעך ולצאת מצידו האחר, ועוד ועוד.. יוחד). אליו מנותבות כל התמונות ממכשירי הוידיאו והמחוללים למיניהם ועורך זריז אצבעות גע על פני טפע הכפתורים, המתגים והמנופים, שמאפשרים ליצור שכבות מגוונות, דרגות שקיפות שונות, להעלים חלקי תמונה ובכלל, ליצור תמונה שהתרחקה מחומר הגלם המקורי, עד שהצלם עצמו לא יכיר את צאצאי עבודתו. על שולחן העריכה המצולע מונחת מקלדת אפורה ומרשימה, של המחולל מסוג "נריזמה" מאפשר לעוות תמונה לכל צורה שהיא. יש גם מחשב לבניית בותרות בעלות תנועה תלת מימדית. הוא מאחורי שולחן העריכה השחור-מבריק יש מאות מטרים של | 4 3-ו . ענף עריכת הוידיאו בפריחה - תוכנות אוויד, פרמייר ודומותיהן, מאיימות ?עעוות לחדר העריכה מה שמעבד התמלילים עעוה למכונת הכתיבה דיין מתהלכים בינינו עורכים רבים שגדלו וחונכו בדור הפילם, סיפורי הנוסטלגיה שלהם מבוססים על הספלייסר (זפטווק9) הנושן ועל סרטי ההדבקה, שחיו חלק בלתי נפרד מתהליך העריכה הקדום הזה. קל לתאר, 3 א אפוא, מה תהיה תחושתו הראשונית של עורך כזה באשר ייכנס לחדר עריכה הדםו/, היא מערכת העריכה הממזחשבת המקצועית ביותר שקיימת. זו מכונת עדיכה סטנדרטי של ימזנו. לא ליניארית, המבוססת על מחטב מקונטוש 950 בזטבּט)). מלבד המחשב יש צורך לשמחתי ולצעדז גם וחד, מימיי לא ננעתי בפילם בהקשר של קולנוע ועריכה. במרכובים נוספים, כדוגמת כרטוס הממור אות וידואו מאנאלוני לדינזטאלי. לפני שאתאר בכלל, המונח עצמו מזכיר לי את המצלמה האוטומטטזת של אבא, שבה צילמנו את מכשיר הפלא הזה ואת שלבי העבודה, אתעכב עוד רגע ואתן מעטו מספרים. התענוג נולנו את הטיול או את מסיבח זום ההולדת. המגע הראשוני שלי עם וודיאו מגיע בדגמים שמחיריהם בארה"ב נעים בין 29 10572 אלף דולר, ‏ לכל מחשב יש לפחות נוצר בצבא, שם צילמתי וערכתי סרטי הדרכה. המחשב לא היה קשור לתהליך 8 של הר כ פנימי של 140//8, לפחות 30 חיצוני אחד בגרדל 2000%/8 (או באופן פעיל, חוץ מהעובדה שת התסריט כתבתי עליו,. הציוד שבו השתמשתי בקיצור - 208), שני מוניטורים בגודל 14 אינץ' (לפחות), רמקולים חיצוניים ומגוון כבר נחשב לקפיצת דרך מדור הפילם, ואני זוכר עד כמה התפעמתי כל פעם כרטיסי חמיכהּ בתוך המחשב. מחדש באשר עשיתי קאט בערוץ התמזנה או באשר שילבתי ערו קול נוסף. עריכה לא לוניארית פירושה עריכה שאינה תלויה ברצף אירוענים. העודך וכול: להרכוב העתיד טמן בחובו הפתעות רבות לעולם הוידיאו. שמועות הציפו את חשוק את הסדט שעליו הוא עובד, בכל צורה שנראית לו נוחה ומתאימה. אם ירצה להתחיל ב-1993, שבארה"ב החלו משתמשים במחשבז עריכה באומן מקצועז, מושגים בעריכת הסצינה האחרונה ומשם לערוך בסדר הפוך, אין בעיה, שלא כמו במערנוח כמו: | (אוויד), עריכה לא ליניארית, דיגיטציה, ג'ינה"בייט ואחרים היו חלק הישנות, ב"םו/₪ אין שום "הקלטה" על 05 סרט. העריכה מתבצעת על המחשב, ורק בלתי נברך מכל שיחה. עד מהרה הפכו השמועות לראיות מוצקות, שמצאו את בשלב האחרון מורד החומר לקסטה, ההבדל דומה לזה שבין כתיבת מסמך במעבד מקומן בחדרי עריכה ברחבי הארץ. תזרקו כל מה שלמדתם על עריכה ובואו תמלולים ממוחשב, לכתיבה במכונת כתיבה דגילה. כמו שבמחשב קל בהרבה להחדיר עוד לראות את המאה העשרים במלוו: הדרה, שורה אד אפילו רק עוד מילה לאמצעו של דף שכבר הדפסנו, כך גם בעריכת סרט, קליפ או | 2 פרסומת. כמעט תמיד מתעורר הצורך לתחליף שוט אחד, להאריך שוט אחר ו וו" ו" ה ו" 4 "' או להחדיר טוט חדש דווקא באמצע. תהליך העבודה כולל שלבי הכנה טרום"עריכתיים. אל דאגה, הזמן שהולך פע 00 לאיבוד ברגעים אלו מוחזר לאחר תחילת העריכה עצמה. חומר חגלם המצולם 100786469 מגיע' על קלטות, מוכנס למחשב ונאגר בכונן קשיח חיצוני. התחליך הזה נקרא = דיניטציה, ובו מתרגם המחשב את החומר האנאלוגי (הרשום בקסטה) למידע ]ה ג><מהז ול (2 שרוול) ופ וו 0 ->י-אן דיניטאלי. המחשב סורק כל פריים של הסרט (ויש 25 כאלו בכל שנייה), 2 שטוו אא ופה שש ו 447 ומתרגם אותו לשפה בינארית (אפס ואחד - 0, 1), התרגום מאנאלוני לדי- - *" * גיטאלי והשמירה בכונן נעשים בזמן אמת, דהיינו, בזמן שהסרט רץ במהירות 0 ו ננינה רנילה: זו 3 | גמישות העבודה עם חומר דיגיטאלי היא אדירה. ראשית - חיסכון בזמן אין לי צורך לדוץ ולסרוק קסטה קדימה או אחורה כדי למצוא קטע מסוים, יש בלחוצת כפתור אחד, ובאפס זמן, אני מעלה מהכונן כל נקודה. אין צווך " לחכות לדקם (₪ובאחסת |פב=) או ל"ש (סחווופם) . המניפולציות הצזרניות 7 בלתי מזגבלות. אני יכול לשנות צבעים של תמונה, | למתוח את הפינה 1 הזמנית העליונה, לכווץ את כל התמונה לגודל של בול או לעוות את צורת המסך ממלבן סטנדרטי לכדור ועוד ועוד. עכשיו ניתן לשלב בסרט כל אותם אפקטים שהכרנו קודם בתוכנות ציור ועיבוד תמונה בדוגמת אובּזוסה!/ , מסחפטוס?] ,85שח8=) ועוד. ישוי - הח 0 עריכת 06ח6ט580 ב"0!/ שונה מכל מה שהכרנו בעבר, בעיקר מבחינת גמישות העבודה, תיקון טעזיות, מהירגת ודיוק. עם זאת, ה"םו/ עדיין שומר על אופי העריכה המקובלת, מוניטור לחומר חגלם (06ו50₪), מוניטור לחומר הערוך |זוווסות הזסססהןן, כפתורי ח|-וטכ), מוד לערוכה רגילה, מוד לביצוע וחחד וכד'. לעורך אין צורך להתעכב ולבזבז זמן על בעיות טכניות. ה-ם]/ נותן לו יכולת לתביא את כישוריו האמנותיים ליד בזטוי, חשוב לזכור שה"ס!/\ הו חולייה אחת מרבות בשלבי ה"חטווסטטסז [פס. .יש שני שלבים עיקריים בעריכת מוצר סופי: ח |-0/6, הוא השלב חרגשוני בו מקבלים החלטות עריכתיות ומרכיבים את ה"פטחשט560 מאפס. שלב ה"פחו1-חס הוא התהליך היקר בו מוסיפים מעטו תיקונים (של צבע למשל), אפקטים, כותרות כד, וכל זה באיכות הגנוהה ביותר. היסו הוא מכשיר 8חן1-]ו0. קיימים מספר דגמים, פפי שכבר סיפרתי, אך אף אחד מהם אינו מגיע באיכות התמונה הסופית לאיכות שאליח ניתן להגיע בחדר שוז!!-ח0 "רשמי". למרות כל זאת, לזםו/4 עדיון אין מתחדים רציניים. קיימות בשוק חברות נוספות שהוצ'או תוכנות עריכה לא ליניאריות, רובן, אגב, מבוססות על פלאטפורמות שונות - ךהינו ₪0 ולא גא כמה גורמים חוברו להם יחד והביאו | את החברות הללו להוציא תוכנות דומות. ראשית, רצון להתחרות ביטוצה בשוק המקצועי, ניסיון זה לא עלה ופה, ל"סו/2. על פלאטפורמת סג אין תחרות. בנוסף, החלה להופיע דרישה לתוננות עריכה לשימוש ביתי, להמון אנשים בארץ ובעולם יש מצלמות וידיאזו בבית, ולרובם של אלה וש גם מחשב. אז למה לא לקשר ביניהמז חברות רבות החלו להוציא לחנויות חבילות כוללות תוכנת עריכה וכמה פריטי חומרה, כמו כרטיסים וחיבורים לוידיא חביתי /או למצלמת הוידיאו במחיר מצחיק של לוא יותר מ"3,500% יכול כל אחד מאיתנו לערוך את סרטי הוזדיאו הניתיים שלו, לעשות מתם וידיאו קלים, סרט עלילתי, להוסיף להם מוזיקה, אפקטים ועוד. ולא רק בבית - חברות קטנות, מוסדות, מפעלים בעצם כל דכפין יכולים בעצמם לייצר סרטי הדרכה לשזמוש פנומי, בעלות אפסית. תוכנות ערוכה אלו ברובן מנוונות ל"ש טבינתיים הוא המחשב השליט במגזר הביתי, וללא טפק זול בהרבה מה"סם!), -==-=-=-=====-מממהשחק) הַמ -- = 2 | 1 אאחוד שריי טי - ₪ יך ₪ רוד ו עוני 1 פאז הי 0-0 0 תי גי ₪ בראשן של חבדרות אלה עומדת 20008 שבטווח המחירים הסבירים שהזכרתי, ועל מלאטפורמת 6ג), הוציאה תוכנת עריכה בעלת תכונות נהדרות וגם אי"אילו הסרונות. מדובר ב"טוטוחופוק פטסטא, הגרסה החדשה - 80 מכשיר עריכה ממוחשב, לא לוניארי, המאפשר ליצור כל דבר החל מפרסומת קצרה, דרך וידיאו קליפ ועד סרט עלילתי באורך מלוא. ה"פזפוחופז< אלופה באפקטים, ואם אל! אינם מספקים אותך, היא מאפשרת לך ליצור נוספים בעצמך, קיימת אפשרות עבודה עם 101 שכבות וידיאו ויוטר ערוצי סאונד. אפשרויות השילוב בין שוטים. (פחטוופחפזד). הן אדירות, יתרון. גוסף (שמהווה בעיה ב-₪|40), הוא האיכות, | ה- זסווחפזק | היא מערכת 6הוו-ו "חו1-ח0 גם יחד. כדי לזרז את העריכה בשלבים הראעוונית, דונמים את החומר למחשב באיכות נמוכח (דגימה = דיניטציה). לקראת סיום העבודה מבצעים דגימה מחדש, והפעם באיכות גבוהה, האיכות הסופית מגיעה לרמה הטובה ביותר שקיימת בשוק! הצד האפל של כל אלו (האפקטים והאיכות) הוא משך זמן העיבוד הדרוש למחשב כדי לבנות סרט סופ אפילו על 950 גונגוכו יכול קטע של עשר שניות, הכולל בתוכו מה אפקטים, לדרוש מהמחשב שלנו לעבוד ברציפות שעות רבות. בבית זו אולי לא בעיה נדולה, אבל במגזר המקצועי דבר כזה לא ייתכן בשום אופן. בעיה נוספת של ה"שווחפום, כמו שאו התוכנוח ה'ביתזות", היא שהעווך המקצועי ירגיש, שמדובר בכלי עדוכה חובבני. פונקציות דבות שעומדות לרשותך ביםו/\,. למשל, לא קיימות ב"מושוחפות. מוד ה'ווווד לוקה בחסר, וכמוהו גם תחום ארגון השוטים. העריכה מתבצעת ברובה ע"י הז 8 אטוום, וכמעט לא ניתן לבצע מניפולציות לשוטים בעזרת נתונים מספריים: למרות חסדונות אלו, ולמרות היותי איש ם!/א מושבע, אני מאד גהנה לערוך ב"םזפוחפזט. אולי אפתיע אתכם, אבל אני מבטיח לכם, שקליפים רבים שראיחם בטלוויזיה ("בקופסא" או אפילו ב"/ד/), נוצרו בתוכנה הזו זוז בהחלו עזרה להסיך חלק מהמסתוריות של תהליך הכנת סרט וחשפה אנשים רבים במגזר הביתי לעולם העריכה הממוחשב. ₪ ,ןי כן ע[סק /כאי/ אכ וכיה ק0/? 422, 20 ייהש?. 2-סוצה /8/303. "מחשבים מככבים בסרטים גם מאחורי הקלעים וגם על המסך מחשבים הם כוכבים ותיקים בהוליווד, על המסך ומאחורי הקלעום. הם שותפים פעילים ביצירת האפקטים המיוחדים בסרטים כמו "מסוכה", "פורסט גאמם', | האריות" ועוד, ובסרטים ובים גם ביכבו. ב"פארק היודה" השתתפו | מחשבים ביצירת הדינוזאורים והאפקטים, וגם כיכבו על המסך, בתפקיד | המחשב האחראי על כל הכניסות והיציאות מהפארק. כך גם ב'סניקרס", כשרוברט רדפורד הוא ‏ האקר' שנותן "שירותי פריצה" לחבדות, או בסרט ] החדש "שודדת על עקבים" (שעושה אומנם שימוש במחשב לצורך פריצח בנקים, אך מדנישה את היתרונות בהנדסת אנוש..) סביבת הפקה מתקדמת תוכנת 41!25 היא שאפשרה לבצע את האפקטים המדהימים. הפעלולים באים מסביבת ההפקה |ס4, מבית היוצר של חברת. | (מחלקה בחברת לוקאס בקליפורניה), בשיתוף עם ₪1|85 של סיליקון גראפיקס. אלו שימשו לפעלולי "שליחות קטלניח",. "בטמן", "שקרים 1 אמיתיים" ועוד. שילוב נקי בין פנטסיה ומציאות, שנוצר עם התפתחות / תעשיית האנימציה הממוחשבת. בשימוש במערכת 150 ינוליס האנימטורים, שהיום יש להם חלק נכבד בהפקות קולנועיות, להטיח ₪ המסינכה" - פעלולים ואנימציה ממוחשבת "פלינטסטונס", "מלך העבודה שלך אלא נם סביבתך הקרובח. ג אי נמ ג שי יי עבודה, תפאורה ואורח חזים רוח חיים ביצירי: מחשב, להלביש אישיות לדמות ולשלב את פעילויותיה באלו של שחקנים אמיתיים. יכולת זו מגיעה עד כדי צילום צלולויד משולב אנימציה, היוצר חצי אדם - חצי דמות מצוירת (ג'ום קארי ב"מסינה"). ר חברת וולט דיסני וסיליקון גראפיקס מקימות מעבדות. הדמיה בפלורידה, שם יפתחו מיצג חדש של מציאות מדומה, המבוסס על סדט האנימציה "אלאדין". כך יאפשרו למבקרי דיסניוורלד לטייל ברחבי גרבה, עירו: של אלאדין, ולחפש את מנורת הקסמים שלו בטיסה על מרבד אל ארבש תחנות ויטואל ריאליטז. אנימצזה ריאליסטזת נזמן ‏ אמת, תמונות חדות ועשירות - אלו יפותחו על מחשבי -צד וושה ₪2 ו"לססוסאו (מעבדי 64 ביט של בסווא) ויישומי תוכנת בוחו ח=!/וחט- ה ום חברת "ספרינט" מאחדת כוחות עס |56, להפקה משולבת בזמן אמת של סרטים, פרסומות ומוצרי 60, ברשת תקשורת ו פווחת הרשת מאפשרת. לאנשי המקצוע. לשלוח. מודט. וודיאו" ואנימציה אלו לאלו, בהוזון חוזר מוידי. חטיבת "סיליקון סטודיו" חושפת סט כלים בשם התא וגצו-סחו, המכיל שלוש תוכנות חזקות במווחד ליצירה והפצה במדיומים שונים, בטכנולוגיית ששודפוזוו םאסזפישא. אחד השירותים הנובעים מכך הוא 1|05 סופטד5, שמספק תמיכה, גישה לאולפני הדרכה ואימו] רחבים, שויתוף רעיונות ופתרון בעיות. ה"סטודיו החו", עליפו ע ונת ששו (ראו כתבות אונטרנט), הוא פנים' ז"רטואלים חוצי גבולות, שמעוררים עניין בקרב היוצרים ואנשי הטכניקה של תעשיות הבידור. חשיפה לעולם וירטואלי בסרט החדש "חשיפה", של אולפני וורנר ברוס, מנככבים המחשבים לצדם של מייקל דאגלס ודמי מור, לא רק ברמת האפקטים המיוחדים, אלא בהטמעה של תרבות המחשוב בתחיי הגיבורים ובסביבתם. מחשבי א+אס איפשרו את הקמתה של מעבדת המציאות | המדומת, ו בעולם העסקים העתידי, שבו מתמודד הגיבוו ו הח של הבוסית. זו הזדמנות | המתח לומיין צד ודא מקום העבודה ה"וירטואלי" = ל הסביבה הממוחשבת היא תפוזורה ואו חיים. מערך ז |ואלקטרוני במשרד ובבית, ועידות. וידיאר בין לקדוזות. וונדי החברה, בוסים וילדי העובדים - 125 מערכות מחשב משולבות "ננלי עבודה ותקשורת, יוצרים עולם שבו המחשב אינ רק כלי |- | - מו רו - | | בלאא אטומי. למ' יט כת | תא'ד, מה [צשה צם הספר ו | להת סרק צם ספרים היום. ‏ שהמורה בישה ש| הראל איזה בלא;| טכ| ולוא', א'ך אפשר ללמוד צם כל האקש| הזה מסביב | ממש מבאסם. הבנת' שאם. || | | ₪ שו-פי יעובסו ‏ - לי א|ל' עצריך לסכם אותו, לא | ]| של -לי שיל א | איש את. הסיכום במולטימדיה. בצזרת. כרטיס המלטי מדיה של 4688 | וכל להדפיס טרקֶסטים מהספר ישר למתשג | הא'"'סר, להוסיף ארפ'קה ואם פסקול מא('ב. מלט'מדיה. במחום צל סתם נייר || | 0כם את הספר צל מתשג אמשסה ‏ של יורוהום ונג'א למורה את אחלה, אנח ( גם במאים. גם ארפיק א'ם] ים סאונד לסיכום. תא'ד, ומה צם למורה אי מתשב גב'ת + איזה כיף שלכרטיס המלט' מדיה || של א₪ש4 יש אם 009 /מודם מזכ'רה אלקטרונ'ת. מקרופו וטלפוו ש | ( שלת אם אותה לקנות. ‏ | שון | מהשב 4088 של ורוקום | כי |כל להזמ'ו אתרכך פ'צה , גצ 7 08וק ה /וה8055.00 שוש קזחה וו וו א | שאאו "7 ===-צוה . שאר ו ספציפייס ‏ ותו עס דג גימות הדיא ה וסו | וראחיץ זעת - - מ - 4. 1 - - [מררד קרת 1 רכ 00 22 5:0 = פס|שס)א.סה, |ס. רחס אואר//: קזח ₪ | מ ,| ו . | . , . 4 4 1 א ב מז בי ו 1 וזייגן :61 הזשוטןא מספר טלפון / העיהוו ₪ זונזביט בטלויזיה ₪ 2 ן כ נִילָיון 2 שי | יור לזומ ף - - | משששם ₪ 1. המנויים מקבלים דיסקט התקשרות עם שם וסיסמא. 2. קוראים וצופי התוכנית - מחייגים למספר 03"6889566, נכנסים תחת השם: דופוווסקשושוו, מושכים משם את תוכנת התקשורת, מתקינים ומתקשרים. 3" / 7 אד 4 3 /קי/( //א/22/-₪₪5 5 7] 2/5899 "59/4 קא?//". אחרה ם. : , : | אר/ווה ?3+ אלה 0 שג |!]- | .‏ א/5ריק? כַכִּי 4/0 '//23] 6[י ₪37 : ₪ וו עה | ששמ ב | 7 0 3/ק. / אולחים תת לחוז / | / ו 1 ן '/ קומפי - משחק שהוא סרט, צעצו מא נאורה, מדור זומביליה, זומביט פחו !וח כשרודמנתי את עידודו לשרוק במרושב אצלי בבית שאני מתכוונת להושיב אזתו שוב מול איזו לומדו של ייגדולים'"* וההפתעה ניכרה על פניו כבר כשר: י | המקשים המיוחד שחיברתי לכבודו. . ג בשלב ו ו . 0 14 הז ?)וו 1ו[₪11₪. מיג/בי 04 אקיז יא יי ]האר הלצא וכו פוא 1 יין. * 2)-- ו ' - 5 '- ו = 2 ₪ ה .2-5 תפ " ה 2 2 י- ₪ ם | ו -] ב ₪ - ₪ = 2 2 ו ]= : אישור מסי 7882 -ן ב 12 פ ב 5% - כ - ה' ם - = : ₪ 3; "יק -- זַ = ₪ תש 0646 1+ 60 60666 *06//007/ 0% 6 שקשי ' // 6866 0% אל אק ₪ -2/6066 68 7 יי 4 /2/0 6 4ו2ם) תאוש א 0 6 צחוהש סצ)₪ צא 20 4 )-אשט בו 4 4 0 1 ב 1 4 א -6/00) 1 ₪14 שו צא 6 ושמשש ₪ צעצםו (שש 6 טשא צו0) 6 זט ות 1הסם <> 2₪]4 07.= 61 .הלא 040.48 צחגי 8) וצשם ש60 צושהסהם וס ₪6 סש 2668 שש = וששחש 4 ו הו א/ | 4 050 א66 שא טם ₪6 ו וו 6 66 ו42סשוש 3.52 ששצש 2-1 02/// 9/606' /// 96/7 0600 ו 6 /6/ א] (ש6 006 605 9/0/08 202-6160 "6 2636060 שש" טלפוו האם מלאת שאלון זה בעבר: א. כן אם כן, מתץ. תלמוד' ה יקר//ה, מכון טסטייריל? הוראות למילוי השאלון: 1. מלא את שמך, כתובתך, מסי הטלפון שלך והכיתה. 2. מלא את השאלון בכנות כדי שתוכל לקבל תמונה אמיתית על מיצוי יכולתך במבחן. הק 3 אין צורך בבול, המשלוח והבדיקה חינס. בופן המבחן אנו ל ושמ 6 אנד חיוב כהצליח תמיד . תלמידים אחרים יצלוחו וותר ממני. מה יהיה אם ארשל! מה יהיה אם לא אזכור את החומר!: - אולי לא למדתי מטפיק. = העיקר שהמבחן כבר יינטר מה ינידו על שו > / אני מרבה לחביט על התלמודום בכותה. אפילו הרעש הקטן ביותר מפריע לי להתרכו אני שם לב לכל מה שקורה מסביב. אני מבזבז למעלה מ-10 דקות, בגלל חוסר רוכוז. אני בוהה באויר וחולם 4 1 אני מרגיש שהזמן "בורח לי בין ו 4 הזמן אני פ אני חושש שלא אספיק לסיים את המבחן בזמן אני רוצה כל רגע להביט בשעון. האצבעות". - בשל לחץ הזמן אני קורא במהירות ולא מבין את השאלה. אני לא מסיים את הבחינה בומן. 1 . בזמן המבחן אנז מתאמ בזמן המבחן אני מרניש כאילו כל הידע יינמחקיי מהראש. להיוכר בפרטים שלמדתי ולא מצליח, = בוטן המבחן, אני לא בטוח שאני זוכר נכון. . לאחר המבחן אני נוכר בדברים שלא זכרתי בזמן המבחן , -- 5 1 4 3 4 5 הערות! . אוי מרנישי יובש בפה וחום בפניום אני מזיע יותר מהרניג. אני רועד בידיים או בחלקי גוף אחרים. יש לי כאבי.-ראש או סחרחורת יש קי כאבי-בטן. האם קרו לאחרונה אירועים שהשפיעו לדעתך על לימודיךז כמעט לעיתים אף פעם רחוקות 1 1 ָ 1 . 1 1 ןָ ,: 1 . 1 1 , כנמעט כעיתים אף פעם רחוקות 1 זַ 1 1 4 1 , 1 | . כמעט כעיתים אף פעס רחוקות ָָ 1 3 1 1 1 1 1 ָ 1 1 1 כמעט | לעיתים אף פעם רחוקות 4 1 1 ג 2 1 / ו כמַעט לעיתיס אן פעם רחוקות 1 1 1 ן : נ 1 1 ָָ 1 3 ' 3 ב . 3 1 ב. לא לעיותים כמעט קוובות תמוד 4 . 1 1 4 . . 3 4 : 4 3 3 3 כעותוט נכמעט קרובות תמיד 4 . 4 . +ָ 3 4 1 3 4 לעותים כמעט קרובות תמיד 4 3 34 3 4 3 41 . 5 . 3 4 לעיתים כרמעט קוובות תמיד 4 4 4 4 לעיתים כמעט קרובות תמיד 4 4 4 + :% | 1 3 הדביקו לשונית | " בדבק, סלו ו שלחו זנ (סמן בעיגולו , העוסק בפיתוח שיטות המאפשרות לתלמידים או סטודנטים לשפר את ציוני מבחניהם, מגיש לך שאלון זה המסייע לך לדעת באיזו מידה את ;ה ממצה את מלוא יכולתך במבחן, ומהם הגורמים המפריעים לך להיות במיטבך. שהוריכם מתעניינים בנושא, הראו להם את השאלון. בעיגול את הטיפרה המתאימה. אני לא מספיק ללמוד היטב את כל החומר לבחינה אני דוחה את הלמידה עד הרגע האחרון אני נינש לבחינה מבלי לדעת חלק מהחומר הנדרש למבחן 4. אני מגיע עייף לבחינה, בשל למחיה שי השעות המאוחרות 2 9 בומן הלמידה אני חושב: 1 . 3 3 אין לי סיכוי להצכיח, אחרים מבינים ואני לא . און טעם להתאמ)י, ממילא אני לא אצליח. אחדים לומדים מעט ומצליחיס וותר ממנו וש לו דברום יותר חשובים לעשות כרגע. | ההפסקות הרבוח ו במהפך הלמידה, מפריעות לי להתרכז. אני רואה תוכניות טלביויה בומן הלמידה. בזמן הלמידה אני בוהה באויר וחולם. אנִי מתקשה להתרכז בלמידה למעלה מרבע שעה ברציפות. אני מתקשה לתמצת את החומו. . אני מסתפק בקריאת החומר פע אחת בלנד. = אני לא מספיק לשנן היטב את החומו . אנִי לומד בעייפ מבלי להבין את החומר אני לא בודק את עצמי על החוטר שלמדתי. .1 1 | 3 הייתי רוצה להמשיך בלימודים גבוהים בעתיד אני רוצה להיות במיטבי במבחן אני רוצה ומוכן להתאמן כדי להצליח. אני רוצה לשפר את הישני 1 1 ג 1 ממוצע הציונים שלי בשליש האחרון (או בפוף השנה שעברה) שמירת סודיות: מכון טסט-רילקט מתחייב בזאת לשמירת סודיות מוחלטת לגבי כל המידע המתקבל ממילוי שאלוו זה כל הזכויות שמורות למכון: טסט-רילקס בעיימ. (6 מכון: טסט-רילקס בעיימ. ת.ד. 4767, מיקוד: 61047 תל-אביב. טל: 03-5104010 פקס: 03-5101531. כמעט לעיתים לעיתום כמעט אף פעם רחוקות קרובות תמיד 4 - '- 1 -. 3 1 1 1 1 ו . 1 ָ 3 41 כמעט לעותים לעותים כמעט אף פעט וחוקות קרובות תמוד . . 2 1 4 3 1 1 4 3 : 1 4 3 ָ, 1 1 2 3 3 כמעט לעיתים לעיתים נמעט אף פעם רחוקות קרובות תמוד - 3 1 1 1 1 " 1 + 3 4 1 1 1 3 3 כבמעט לעותים נעותים כמעט אף פעם רחוקות קרובות תמיד 1 נ 3 -. 4 3 1 1 4 3 1 1 / 1 1 א 1 1 3 - לא רוצה רוצה רוצה מאוד הוראות א6ות: אא וקסו את השאטון, ה?סק והכוס ותיסת הלאר, אין 3ורכ, טסו האששוח והסליקה - חיש ,[ בח ו ההק זר תרתה ה הרי הר קה רנ לצה הרי תה 0 ה | הדתלר לדרותה הַהכִתכת והובררר הת ותד תק התד תתל דרה וה הוריא- מחיו מרספקטיבה חי ווללת מנה יקדד 11 שב ו 1 . זע ' > ן "= | 1 ו ]- ל" ) 4 1 ל" נלכמ ו עצמה עתיות: ו + 3 א - " א ! ו .₪ ב מא > הת א = . | ₪ 2 5 5 ו שי | 5 | : / 5 = || ו בו ה בוהז ה זלץן ויז / 4-8 5 ך 0% איל מושקוביץ ורי נשססוה פומא' ההות הפוה ₪1 רק וק ו ואר ו ויר ו "וו ו 02 וו בוו קר או א ,אא וו הור ו 06 סייה ב'ור', או ו וו 0 כמה מילים רעות על 68 החברות כבר חושבות, שכל מה שיוציאו על פס יצליח, ומזלזלות בצורך להעוקיענ מקוריות ומחשבה ל חברה קקיונית כבר מוציאה 1 פקזמן מחורבן, עם דמו תלת מימדי של שלוש שעות,: דוחפת אותו על 60 וחושבת שתצליח. ‏ תמיר, מנכ"ל מחשבת,. מספר שהמכירות עלו הרבה מאז שהחלו להוציא על 0ם6, בגוליון הקודם, בכתבה על "נונבה" כבר ציינה סיון, שתמיר צופה השתלטות של ה-60 על שוק משחקי המחשב, כי הוא הרבה יותר זול לייצור, ולא ניתן להעתיק משחקים ששמורים עליו ותופסים מאות מגהבייטים. הוא אפילו הכריז, שמחשבת תפסיק להוציא משחקים על דיסקטום, ותעבור לשיווק םס בלבד. אז מה עם המינידיטק? אז מה עם המינידיסק? הלא הוא אמור להחליף בקרוב את ה"00) בתחום המוסיקה. הוא יותר קטן, יותר מהיר, מוגן בפלסטיק וניתן לכתוב עליו. החלטתי לדבר על כך עם תמיר. להערכתו, המינידיסק שויצא בקדוב ל-₪0 אינו איום רציני ה"סס, כי לא ניתן לאחסן בו יותר מ1207 מגהבייט, ובכלל, סוני היא היחידה שמוציאה אותו, לפחות בשלב זה,. ולפיכך,. מחירו העצום רק יעלה. לדעתו פורמט המינידיסק יחליף את הדיסקטים, בעוד שהחברות יוציאו משחקים בתקופה תקרובה רק על 6 וגם שמעתי, שאורטרטו יוצא סוג חדש של ₪00 שמסוגל להכיל כמות של 2,200 מגהבייט במקום ה6807 של ה607 הדג'יל. מה קרה לחברת מחשבת אם ייצא מינידיסק שמסוגל להכיל 1,000 מגבייט? ומה יקרה אם עוד חברות יתחילו לשווק מינידיסקים' ומחיריהם יירדו פלאים? ליקןיי חשיבה ולמה כל חבהות המשחקים אוהבות 20)? עכשיו, כשכל חברה יכולה להוציא דמו של שבע שעות יחד עם משחק פשוט, היא | משוכנעת שלא משנה איך המשחק נראה, הוא יצליתח ולו רק בזכות ישיבתו על 60. כבר שמתי לב | לירידה משמעותית בכמות המחשבה שמשקיעים בפיתוח משחקים. על אין ויכוח על יתרונות ה"ס6 : סרטים ב:3)= קוא תוננות גדולות, | אחסון | מאגהו מידע = וכו'. אבל ! חשימוש האחרון: שצריך לעשות בו הוא למשחקים. הוא הודס אח המוטיבציה. של היצרנים להשקיע. י ראיתי את 2 20001, שתופס בקושי שני מגהבייט, יושב על סםס, נכשמצורף לו דמו יוחר ארוך ממנו. נא לעבוד קצת גם על מה שיש בקנקן. אבל אנ לא דואג. הרי עתידו של עולם המשחקים נמצא. | בגראפיקה בזמן אמיתי, ומשחקים כמו ואסיסם ישלטו בשוק,ך םס | או לא 0₪. הם תופסים מקום מזערי, מעצם העובדה שהמידע השמור הוא רק התכנות והציורום, ולא, כמו ב"0ם0, סרטים באורך של הנילוס, הגנבים לא יישבו בשקט ועוד דבר, אם כל החברות יעברו לשווק על 00, יהיה על כולן להשיג מכשירים שכותבים עליו. ברגע שיגדל הביקוש למכשירים אלה, המיוצרים על-ידי מספר רחב של חברות, תיווצר תחרות מחירים, ומחירם של מכשירים אלה עלול לצנוח. מ3,0007 דולר = למחיר סביר לצרכן. גונבי התוכנות יקנו אותם, ויאשרו ויחדשו את | מחזור ההעתקות בטבע. תמיד תמיד יעתיקו תוכנות, ולחברות לא נותר אלא להוציא משחק טוב עד כדי כך, שמי שיעתיק אותן ירגיש אשם, על סס זה לא יקרה לעולם. ₪ |- |- ל = | ו שי 0 ו | 08% |וה=/פא היא תוכנה שפורצת או מסירה צופני חוברת ממשחקים, תלזי בגירסה. אלה קודים = ו ו | או סיסמאות שניתן למצוא בחוברת המשחק שקניתם. כאשר אתם מטעינים תתבקשו להכניס את - ה הקוד, המבטיח הגנה מפני העתקת המשחק. ו ור : ו להעתיק ללא רשות זה לא חוקי, אבל חברת 003 הוציאה תוכנת פריצה בשם -מם/שא . . 2 ו - 060%)). מהבעיה החוקית היא מתנערת בכך שהיא מציינת במפורש, שיש לבקש את רשות היוצרים או לקנות את המשחק המקורי. כדי לפרוץ משחק מעלים את התוכנה ומחפשים את שמו. אם הוא נמצא, התוכנה תתחיל לסרוק את הדיסק הקשיח על כל ספריותיו. עכשיו תתבקשו לסמן את הספרייה, כדי לאפשר לתוכנה לנתח ]את הקובץ הראשו, קובץ = ההפעלה. התוכנה מנתחת את הקובץ ומסירה את ההגנה; = | ₪ 0 | וו | לפני הפריצה היא :וצרת | | ו || ספרזיה ב-כוה, | שאליה היא מעבירה את הקובץ המקורי, | לכל מקרה שהקובץ יידפס, פשוט מאד. עכשיו אתם , ו 1 ה ב מ 8 קיו - =1ו0:) ו = זחה ה וכולים להריו את השק ו 1 --- 5 צריך להשיג את הְגִירַסֶה - | / 5 5 ו( "| ] החדשה ביותר בטוק = 0 ו" .= - מלאה תמורת תשלום וזש ] סח /םההפ. - ראיתי את הגירסה המלאה של פברואר, הקנס הקבוע בחוק להפרת זכויות יוצרים היגו שהיא: המי" חדשה כוגע, והיא מכילה משחקים טריים, שרק הגיעו לארץ. 0 עו"ח לכל הפרה ללא הוכחת נזק * חברת מג'יק נרתמת למאבק משותף בהעתקות תוכנה עם בתי תוכנה המפתחים בסביבת מג'יק (מחולל יישומים מוגן פלאג). הם הגישו תביעת פיצויים וצו מניעה קבוע, יחד עם חברת "תמוז תוכנות", כנגד "לאט סנטר בע"מ" אשר השיגה עותק בלתי | הו ומוי חוקי של תוכנת טופזית דרך אחת מחברות התכשיטים הגדולות | 26590890 א60671008ה [58ת106ת0 --- בארץ, שהיתה לקוחה של תמוז. מפהפס|| 800 תתס! 06" | | אל החברות מחשב ץהדו וטו חריוח היצויוח הור 7 לכה א החברות מחשבת וקומפדיה הגישו הניקת כ וצו מניעה | | קבוע כנגד מני נחמן, תושב יהוד, אשר עסק בשכפול והפצה בלתי == א 0 1 | חוקיים של תוכנות מחשב מתוצרתן, ובייצור תקליטורים | ₪ 5+ ]1 | (צריבתם בכונן הקלטה אופטי) הכוללים אוספים בלתי חוקיים ו 9 ו של תוכנות אלו. | וו 1 2 1 0 בחיפוש המשטרה, בו נמצאו תקליטורי המסטר, הסתבר 8 0 %| 7 שה"885 בניהולו של מני, הנקרא "אקווריוס", מכיל גם הוא משחקים רבים לא חוקיים. , | = 405 7 ₪ יס אוה הלכה 17 ₪7 7 ק ו / הלד 6/ / ]אה אלכה 0 / ה?ר 46 27% / 2 /אהא?1 2 - אלכ 2/ האלכה 6/ך. / 1 וקו היה 6ם.. |-|- מו מ - | / 422 סאיכה [3אל.5/ !יכ]סית 6[41י [י/סית. | ששה 4 הממח 4 ₪ 9 "ג "== 65 | להכיל. ההורוה ההא . תּ . / ' מש - ו - 2 יהה רוויקר להי ווורזצה הי הז6 | ]60 + ₪ | | > )6 : חנ" כשנתיים הגיעו לביתנו שנו פוט חביבים, מצוידים בכלי עבודה, קופסה משונמפמעטים, שחיברו אותנו לעשרות ערוצי כבלים מכל בשש שבוע לא יצאתי מהבית, ובשבוע השני רק להביא ען1₪₪"מהמכולת, כדי שיהיה מה לאכול מול הטלוויזיה. חודשום עברו עד שהתעייפתי מרוב מה שמראים, ופיתחתי הרגלי צפייה משונים, בעיקר בערוץ 2 בממיר, זה שמציג את לוח השידורים. הרבה זותר נוח לשבת שעה ולגלות מה הפסדת, מה אתה מפסיד ברנץ זה או תפסיד בקרוב. זה מאוד משחרר. || - ו | ההוהכורוו יההיהיזור רוב ההרגויה הפופולארייה. ₪ רת -- מה השר== = = ₪ א אא 1 ₪ 6-5 סינמה בחדר המיטות אבל בעוה אחת ₪ איך מי שנגמל מטלוויזיה ומעעפושים, חוץ מבקולנוע, עם כל טקמע מעאה, הפיצוחים, ההפסקות. יש 069 שרוד סד ₪055 אסוחפדוה6 =" קטלוג הסרטים הממוחשב למשתמש רגיל עשויה התוכנה ‏ חזו להיראות קצת עלובה - ממשש" משתמש חסר חיים, אפשרויות .חיפוש מוגבלות, וידיאו באיכות ככה:פכה, אבל אני? אין מאושר ממני. אני פותח את התוכנה וכבר חוצפתי ברשומה של כ-20 סרטים שלאייראותי ואין לי טום נוונה לראותצחיפושים במסד הנתונים אפשר למצוא גם פרטים יותר ספציפיים.. מַח" לוודי אלן יצא סרט-חדש? פיטה שלרס מת? וכדי שלא. אחמיץ שום 8, מצורפים לכל סרט גם קטע וידיאו קצר, תמונה של. השחקן הראשו, פרטים בעלי חשיבות עליונה כמו כמה אוסקרים ונמה נסף עשה, ואפילו אפשרויות מתוחכמות של אחזור מידע, כגון רשזמת סרטים נוספים שבהם משתתפת השחקנית הזאת עם הציצים. ל-₪8!0 0817 מגבלה אחת עיקרית =היא מוגבלת. רק כ-150 סרטים - כמה כבר יכול ווסח-פשולהניל. השעמום חונג. התוכנה מתאימה בעיקר למי שרוצה/,מידע מפורט יחסית על רוב הסרטים הפופולאריים, למשל.פ"'לכתוב עבודה קצרה לבית"הספר. אולי פעם, נשאפשרמות התקשורת שלנו יהיו טובות יותר, וכולנו נשתמש במסדי נתונים מקושרים בזמן אמת, נוכל לשבת מול המחשב ולמצוא בקלות כל סרט שנוצר אי פעם. אולי אפילו יהיה לנו זמן לראות אותו. ₪ כותרת על תאו'זה מכריזה, ש"אם | ו אתה חולך לסרטים, קונה או שוכר קלטות ויריאו, אתה חייב שיהיה לך אפה-60₪ זה". "חייב" אינו הניסוח הנכון. הדיסק של חברת "אינפוביזנס" מנסה לתת "לך, | חובב .הסרטים והוידיאו", סקירה מתמצתת"של סרטים בליווי קטעז וידיאו, ן -- ₪ ]1 . | | ב-א > ₪== ₪5 ₪ / ;ו | וה 5 'תש!31 עס ט\/ 5 ₪01 שורה סחתו חב ,0815 0! הוחו זבנגוקסם ט) תגסהכן שתתגח ץןהסתוזם) ותה 6ת) תו 51315 מ3]0 .5ש10 סנתבומסז 0 126 5ב צמותמס שה 01 6[טז 5 1 שנתרנ | ש61בתבת0 החל משלהי שנות ה-10' וכלה בשנות ה07פ9', 390 306 יי תפ , 06גוס מו מ ו ו 6 7165 תו |תסרתסרת ב 85065 אבל לפחות בתחום החשוב מכולם, ספרייף ו 0 וידיאו, המבחר מצומצם למדי. 6 0 זנוטמזה זנ 0 קוספ 5 1ותבּ , זסס)זם | 116 [בתקיאות סיוב בין האפורויות שמוצעות: 1 שת! ₪4 0) ותבש ץ][בפת סק ענת 5 בו .5|ט ב זם] , פפסט 16] ג ת!גר) מב קתתוסג , מקפיטוווט ךמות * ספריית וידיאו ובה רשימה קצרוה ומאכזבת של 40 סרטים, חלקם הקטן חדש באוץ, רובם מעלים אבק בארכיונים, שגל סרט ברשימה יש תקציר של 23 דקות, ורובם מזכירים מאוך< אה = ה"בקרוב" בקולנוע. ות 1480 ?7ען א חלון חתצונה של קטעי הוידיאו קטן, ואת הסאונד בלסטר יש להגביר כמעט עד המקסימום אם ווצים לשמוע משהוּ בתחתית חלון התצוגה יש לחיץ המאפשר =2ו!|א הו לפריסת החלון על כל המסך, אבל הוא ממש מיותר, כי פריסה כזו פוגעת באופן חמור ברזולוציה ובאיכות התמונה. הוידיאו רץ לאט, ובסרטים מסוימים יש הפסקה קצרה לטעינת מודע אחת ל-5-10 שניות, שפוגעת מאוד בהנאה. על האריזה כתוב, כי 408 הח יספיקו, אבל למי שאין 808 ייהנה עוד פחות. הפלוס של התוכנה הוא שביבי הראיונות שמשולבים לעיתים בתוך הסרטים. ב"רשימת שינדלר" יש, למשל, ראיון עם הבמאי סטיבן שפילברג ועם השחקן שמגלם את שינדלר, ליאם ניסן. ל תוצאות ביקורות על סרטים, כולל דירוג בכוכבים. להבץיל' מספרייח הוידיאו, פה המגוון עשיר ומספק מידע חיוני רב. זמ !6|נטחן 94 61 גו ושמתפוצת 9 .| = ךר ו סיטל פרטי? עדיין ל וב ב ו * פרסים אופציה נתמדה אם כי לא=משעשק"עם פירוט חלוקת פרסי | האוסקר לכל תִתַוש מ19287 עך 1994 א חומש חומר על שתקשם) שרטים וביקורות. * היסטןומא = אופציה חיונית, המתאוח את המשתמש לאיזורים הא הרעי שממ ביקר בתוכנית. אשונרררהה נוספת, אולי .מחיונית בכל התוכנה, מאפשרתו ען ממשתכיש | לכתוב הערות משלך, שלא וגידו ש-₪סוט6 מועסוו ה לא | אינטראקטיבית, כגון שמו של-סרט מוצלח שרווות נוווית, וכר'. 2 6יאיין הא//, א גייאין לה ה/ק - 6202 קקפה כ22 קיין/ 1 אד אופציות נוספות, כגון הדפסהמעמשאצנליוגרטיה וכו'. ₪ 7 ₪ מה שסיוטי באמת ב"חלום בלהות הוא אובדן כל שליטה. הדמות שלך מקרטעת בחוסר אונים | בין ‏ יצורים = קנוים להחריד, שצצים מכל עבר, מוכה, נאנסת ומבאסת אהבתם את או3 פחד הו סחסוה? ובנז, חברת 5|פס)ב יפ האחראית לייצור והזס 5 40 המדהים, החליטה לנסות את מזלה גם בשטח הזה, ב"חלום בלהות" אתם מובילים דמות, גבר או אשה לבחירתכם, לעיר נטושה, שורצת יצורים. מסתובבים בעיר, נלחמים ביצורים, מגלים מקומות סודיים - ממש 3 אחחם =שחז או מאס הגראפיקה היא ההבדל המשמעותז הראשון: התנועות חלקות לגמרו, אמיתיות. הדמות נכנסת לבתים ולחורים, מוצאת כל מוני פרטים בלתי מזוהים כמו אבנים, מקלות ואם יתמזל מזלכם גם כָלי נשק מצחיקים: מקלות עט שפוצים עקומים ועוד, המוזיקת חביבה. לא יותר. לא מכניסה לאווירה המפחידה כמו במשחק נושא החיקוי, אבל בכל זאת מוסיפה משהו. עירוס תלת-מימדי השליטה זוועתית. אף בעם לא אהבתי אותה במשחקים מסוג זה, אבל כאן היא היסטרית לגמרי, הדמות פשוט לא מוכנה להסתובב תו כדי ריצה, קשה לדעת בדיוק לאן היא פונה, וממש קשה להילחם. הקושי של המשחק הוא שהורס את רונז, בנוסף לכך שהעלילה מתפתחת בצורה אווילית ומפגרת: איך שנכנסים לעירה קופצים מכל מקום יצורים קשים להחריד, מרביצים לדמות, קושרים אותה, ואפילו מנסים לאנוס אותה, כאן המקום להזכיר, שבאירופה המשחק מוגבל לגילאז 14 ומעלה בנלל קטעז אלימות ועירום. כן, עירום תלת-מימדי. בחורות ערומות, שפטמותיהן מורכבות מג'ולות תלת"מימדיות קטנות. נשמע מצחיק, אבל מוסיף הרבה. מאחר שדי נמאס ממשחקים שנקיים מאלימות ומין, ני גם ילדים קטנים משחקים במחשבים, הקטעים האלה מוסיפים נקודה אחת לציון הגרוע כשלעצמו. ₪ ג[ראפיקה - 93. אנימציה מרחינה. ש?ליטה - 39. איומה ונוראה. ממש בלתי אפשרית. נתקעים בדלתות, | קירות, ואפילו אבנים קטנות שבדרך, סאונד - 73. סתם מוזיקה רגילה, וגם כל שאר הסאונד סתם כזה. אורך חיים - 50. בקושי החזקתי מעמד עשר דקות! הרגו אותי, נפלתי, נתקעתי באבנים, נאנסתי - אני לא נוגע יותר בזה. סוף כל סוף אפשר לחהבין מה זו מולטימדיה, עד עחה, כל משחק שראינו בו קצת תמונות וודיאו הוגדר מייד נגראפיקה מדהימה - המולטימדיה בהתגלמותח. גם אני התלהבתי כל מעם מחדש כשקיבלת' למחשבי הצנוע משחק "המכיל למעלה מ-100 מוהבייטו של גראפיקה מדהימה." אבל ביום שנחתו אדבעת התקליטורים של טחוווא ה שח הסט בקרבי ה-4880%7 שלי, השתנה מושג המולטימדיה בחיו, וחזו'חה וככד חר ורזוע י ץ 4 - || ₪: -וו [ בוירטואל ריאלוטי כבר שיחקתי, דום 2 כבר מזמן מעלה אצלי אבק, אבל שילוב של מציאזת מדומה, סרט וידואו באודך מלא שאני גיבוהו, מוזיקת מידי סטריפה. ומעל לכל - וידואו וודיאו ועוד ידוהו בכל [מהלך המשחק - זה כבר מצדיק קילו נרעינים שחורים, משהו ללחלח את הגרון, שותוק טלפון/ פלאפון ושאר קשוים עם "העולם התיצוני והתמכרות למשחק המבוקש ביותר בעולם. נמו טולם עקבתי אתר המודעות והפוסטדום וחיביתי לתאריך השחרור המיוחל, והנה הגיע היום. "שלום", אמרה השליחה המחרה שנחתה בביתי, "זש לך חבילה מאדון טקס מרפי". "מרפו?" שאלתז, "מי וה לעזאזלז" "מהז" שאלה בתדהמה. "אתה לא מכיך את החוקר תפרטי הטוב מכולם!" והתדהמה התחלפה בחיוך רווי עונג,. המכיל איסטור וברזנות ליליים. שליחות קטלנית השליחה הוציאה מארנקה חבלוי תמונה דהוזה,. בהתה בה והחלה למלמל. "נכון שהוא מתנהג כמו ילד דפוק; למרות גילז, אבל אנ מבינה אותו. הוא מעשז, שוחה, חי מג'נק פוד, אימוני הכושר שלד מסתנמים בהרמת שקית בוטנים מול הטלוויזיה. הו נורא רומנטי, אבל כל פעם מסתבך בצרות עם האנשים הלא נכונים." הוא החלה להימרח על הכורסה הדהוזה שלי והמשיכה למלמל, "בקיצור, תן לו ליקר וסיגר טוב - והוא בשיא הכושר". חייכתי לעצמי --100, עד המוות.. - אס אין לכם פטיום וטוה של זיכרון. כשראיתז אותה נורוחה על הרצפה, ובעטתי אותה לדלה בלי טוםס טיפם. בהצצה נחובות המצודפת ראיתי שָני. סונו אנשים: מוטציות ונורמים. בהתחלה חשבתי שנורמים: זה אנשים שמניס ששותים בירה, כמו נורמן מ"חופשז על הבד", אבל מסתבר שנודרמים הם בעלי חסינות טבעזת לקרזה, ולעומתם המוטציות הם אנשים עם רפקט פיז מחר. רוב הנודמים חיים בסאךפרנסיסקו החדשה, אב טקס, למרות שהוא נורם, מעדיף חברת מוטנטים. החברים עול טוק ו)|! העלילה מתחילה גמשודו המחנח, בלומר המשרד שלי, - בשאפי בתפקיד טקס: יט לי כמה חברים בשכונה, נורמים ומוטנטום, ביניהם חייל משוחרר ממלחמת העולם השלישזת, מוטנט אינטליגנטי שעובד בקבלה בבית מלון ונ'. טוב הטענתי למוחי המזדקן את כל הנתונים ווצאתי. לדרך. ה" | והזפא) של המשחק הוא מהמתקדמים שבהם נתקלתי מִימי, הגודרתי כרטיס קול, סוג מסך (חונה 0/ם5) ויצאתי לדרך. המשחק מחולק לימים, ונכל יום יש סרוט וידיאו קצר. לאחר שצפיתי בהווה בסרטון הראשון ניליתי את עצמו במשרדי. התחלתי לטייל קצת במשרד. ההליכח ריאליסטית עד להפחוד. כדי להתקדם אנ פשוט דוחף את העכבד קדימה חז. וכך גם. שמאלה, ומינה,: לכל חכיזונים. החלטתי לצאת העידה ברגל, כך נמסר לי, לא אגיע וחוק. לא וק משום שטקס שמן ומתעייף מהר, אלא משום שהמוחקים נדולים מאד. לפי ההמלצות שקיבלתי הלכתי לסטקייה, היז, עיתון על הרצמה. הרמתי אותו ודאיתי כתבה מעניינת על שוד, לא כל-כך הבנתי מה עושים הלאה, פתאום כבה האור, החלון נפתח והטלפון שלי צלצל. "הלו?" עניתי חושש. "הזי, זאת אני", ענה קול נשי עדין, "השליחה". נרנעתי. "אם לא תדע מה לעשות במשחק, תלחץ על נפתור הטיפים ותקבל פתרוץ.. פתרון.. פתדון..." הדהד קולה ונמוו1, מיהדתי ללחוץ וקיבלתי את ושימת החידות הלא פתורות במסך. בחרתי חידה וא'זה מלא, הוה הפתרון. עלה לי ארבע נקודות, אבל למי אבפת. המשַכתי לשתק, שותחתי עם אנשים שונים ומשונים, נתתי שוחד למי שָצדיך ובסוף... לא, את הסוף תגלו לבד. ₪ : 7 4 :4 2/3 4/2 בנ0/]/? ץד נמעוליט, בזזוני הממי זז תד ומנ נזגת זין סצודויח | - הי 4 כ הןאיון כ ה40<ין... הככ וכ הו 4 שא א אק 3 ב [אוו הרי 40 ה ןג ול זה, 3 ו יי 8 0 הבריקה 337 האסר.-. שא הממי, אבר וב הגה הזש שיו |-. | 1 . | ו 3 חלזמי הזגשם: ב-05ו ₪00 לדרגת מפקח, ונשלחתי, מצויד ברכב, תג, אקדח, אזיקים וצוות של ארבעה שוטרים, = לפענח רצח אכזרי בסלאמס של לוס אנג'לס אמת שלא הייתי מעורב במכות שחטף הוח קינג, אבל בהחלט הייתי, ליום אחד, שוטר במחלקת תקירות הרצח של משטרת לוס אנג'לס. הצטיידתי ב"ופפט2) ססווסס של סיירה, 60-8010 חדש של משחק קווסט אלים וחובעני. מהר מאוד התברך לי שהבחזרה היתה נכונ, וזו הדרר להנשים חלום ישן וקצת מוזר שלי. במקום לעבור את סדרת התרגולים הנורָאה מסרטי "אקדמיה לשוטרים", ‏ קודמתי אוטומטית לדרנת מפקח ונשלחתי, מצוור ברכב אמריקאי, תג, אקדח, אזוקים וצוות של ארבעה שוטרים למשימתז הראשונה, פענוח רצח אכזרי בסלאמס. ושלא תחשבו שזה קל. המקומיים מסרבים לדבר ("שוסח 6‏ ו הו מהזו!וסה..."), העחרים שלי חם לא בדיוק החומר האנושי שאיתו הייתי שמח לעבוד, ומכל עבר צצות גופות חדשות. ויש ממשק לשוטרים, בכל שלב אפשר לבצע רק פעולה אחת, אותה בוחרים מתפריטים (לא מתותכמים מדי, הרי אני שוטה..) בינתיים, עד שאחיה שוטר אמיתי, אפשר לקבל הדרכה צמודה. למשל, נסיון שלי לירות לכל עבר באופן אקרעי (ותודו שזה יכול להיות כיף גדול) נתקל בהערה צינית בסגנון "אין צורך להגזים, מפקח...", ונסיון: שלי למשש את השוטדת - זכה לתגובה חיסטרית שלה, היא אכן מאוד מודעת לזכויותיה. מה אני אגיד לכם, דווקא כיף להיות שוטר. רגע.., מה זה? אני נשלח לאומונים במטווח... וכבר חשבתי שאקבל כאן תעודת שוטד אינסטנט!. אפשר לשבת נכה ליד המחשב הרבה זמן, אולי בסוף אפילו אפשר לפתור את התעלומה. אני לא ניסיתי אפילה: זה היתרון > בחלומות, אתה ינול להתעורר לפני שהם נגמרים, הגראפיקה מצוינת. ‏ בשילוב מוצלת בין תמתזת, וידיאו ודמויות מתוכנתות נוצר רושם של "סרוט אינטראקטיבי". גם האפקטים מעולים, ורק המשחקיות בעייתית. לאחר:משחק קצר נוצר הרושם שאין לך בחירה ממשית. אתה מוכרת ללכת בדרך שמתכני. המשחק קבעו לך מראש, וחבל. השליטה בעכבר > פשוטה למדי. מומלץ בחום לאוהבי חידושים במולטימדיה, אבל אתם, ילדי המשחקים למודי הקווסטים, לא תמצאו בו ענוון רב. גראפיקה - 99. הכל - תמונות, וידיאו, אנימציה... - 85, אפקטים לא רעים. אורך חיים - 60. דור המחשב לא אוהב שמוליכים אותו באף. 0-7 יד "ו 4 -.] כל מה שלא רצית לדעת על וודסטוק 2 במקום בשירים ובלהקות, שבערכם היא מזלזלת כבר ומעל עטיפת התוכנה, עוסקים 30 המגה של אנציקלופדיית וודסטוק 2 בעיקר בעסקני והוגי הפסטיבל. על עטיפת התוכנה נטען, שאנציקלופדיית וודסטוק הטובה מהפסטיבל עצמו, זה שנערך לפני כמה חודשים, = נהמשך לדאשון, המיתולוגי, משנות השישים. ואם ₪ האנציקלופדיה יותר טובה מהפסטיבל, אז כנראה הוא היה "וממש נרוע. ספרייה מדולדלת ומה הייתם מצפים שיהיה באנציקלופדיה על וודסטוקז שורים? בכל האנציקלופדיה יש בערך 20 שירים, גם באיכות לא משהו. אין הרבה חומר על הלהקות והזמרים שהופיעו בכסטיבל, ובמקומם האנציקלופדיה מתמקדת בעסקני הפסטיבל, כשבחרתי באפשרות "מאחורי הקלעים", ציפיתי !])לראות ולשמוץ את הלהקות מתאמנות ומתכוננות ")ו לפסטיבל, ובמקום זה ראיתי את חוגה רעיון: פסטיבל הההמשד, מספר למה זה קשור לפסטיבל הראשון. | תאנציקלופדיה מביאה דעות שונות על הפסטיבל. כל דעה תוכל לשמוע ולראות בסרטון וידיאו קצר, תוכל לראות קטעי וידיאו על האנשים שבאו לפסטיבל הראשון [החדש, ותוכל לשחק משחק, שבו עליך לענות על שאלות קשורות באנשים שהגיעו לוודסטוק. תשובות לשאלות % אין באנציקלופדיה, ולרוב צריך לנחש, א | חר 2 " צְ . . נתקעת? צלצל לקליפורניה יש כמה דברים נחמדים מאוד בתוכנה, למשל, האפשרות . לבחור להקה אחת מתוך כמה, ולראות חלק מההופעה. שלה, בצירוף שיר או שניים. חבל שהמתכנתים לא העשירו. יותר את החלק הזה, ולא הוסיפו עוד כמה להקות, במקום. | להתעסק בנושאים שוליים ובמשחקים מטופשים. עם האנציקלופדיה אתה מקבל גַם חוברת דקיקה, שני. עמודים, שאמורה לספק לך את כל המידע להפעלת: האנציקלופדיה, בתוכנה אין אפשרות "עזרה", ולכן מציעה החוברת שתי אפשרויות: לקרוא את הקובץ 540185 . שחוא ארוך מאוד ודורש זמן חיפוש ממושך, או לצלצל. ישירות ליוצרי האנציקלופדיה,. אי שם בקליפורניה. טוב" שמשתמשי מייקרוסופט לא מתבקשים לצלצל לביל גיוטסי הביתה. זומביט תפרן ממוצץ, שייתקע בתוכנה הזאת, יצטרך לשבת ולבהות במסך זמן רב עד שיצליח לחזוז משהו. חומרה חמורה דרישות החומרה כבדות מאוד, 3860% לפחות, עם 8: מגה זינרון פנימי. וגנם במחשב יותר מהיר מזה התוכנה נעה: לאט ובסרבול. הדיסק הזה לא בילה אצלי זמן רב מחוץ' לקופסתו. ₪ מצוין טוב מאד טוב בינוני רע | |- העשוי = | - - 4 4 - - /* , 1 |5 ו ' , 4 ו יל / | ז . '. 4 34 4" שש | 4 !| " אש .₪ , - . - 0 0 "ו = - ש : י . ג . ו 42 . " ו ] ₪ | . 4 ₪ ₪ [ 1 . 1 , - " אן . ו .. - ז ו ₪ ₪ . ₪ . ' . ' ו = ,₪6 4 / / % , ו + , / . / ש 8 ₪ יי 9 ערכת מולטימדיה זיכרון ₪/!8 הכוללת רמקולים, דיסק קשיח 0428 כרטיס קול מקורי' כוננים :5%, 3% -' כונן תקליטוריה מסך 6 םק( מהירות כפולה , כרטיס מסך מאיץ 10246 |6ק 11 תקליטורים הינש | חלונות 3.11‏ מתנה מעבד תמלילים דגש : מודם פקס ( מחיר 7,749 ש"ח כולל מע"( 65 אלקטרונית + נפתחה מחלקה מיוחדת למוצרי ] סו במבוכים בסנטר ל יו תוכנות בגרסאות קודמות במחירים חסרי תקדים טנ 6 רוק תל- =אב'זרב - 0 סנטר 6-2 ה[ ד[ -1 רמת השרון - אוסישקין 61 ₪ ₪ 9 60 ₪ ! 1 גי 1 ט! ]4 5 י סס - )6 יו 4 60 ש ₪ שי ו -- | | תג אה 26% 4 | 1 אי 2] א "?יניע /. וז | 7 / ) /' ג | ₪ 1 יל ו 2הט?= ( <איוז | א / 2% ?<ו6ישי 06 0 | %/ / רושה , 5 | //ה%; (בָ " גלגלים מטורללים במקום צבים זורקים קיפודים גלגלים מטורללים הוא משחק ל- 6₪ס, חיקוי מדויק למריו קארט הכיפי של סופר נניטנדו וגם חידוש: אפשרות לקרבות מעוני עררי המודם ריו קארט, משחק ל-5%₪% (סופר נינטנדו), הוא ללא ספק המשחק הכי כיפי לשני שחקנים. בחברת ₪₪ 06קה, בטח קראו איך ירדתי עליהם לפני חודש והחליטו, שאם לא הולך להם עם התוצרת שלהם, אולי מוטב להעתיק. 5 ו|םשהשו צאסה/ שלהם הוא חיקוי ₪6 מושלם למריו קארט. החל מבחירת החדמויות וסוגי המסלולים, ועד למשחק אדיר של "אחד נגד אחד". למרות שהמשחק לא זז חלק אפילו על ה488-1007 שלי, הוא ממכר וכיפי. והחידוש המדהים: ניתן לשחק נגד יריב במודם. מה שמייחד את 5 ו₪=ו/ץ אע ממשחקים אחרים, ומה שגרם לי להתלהב ממנו כלזכך, חוא העובדה שזהו משחק בעל שחיקה אפסית... כלומר, ניתן לשחק אותו פעם, ועוד פעם, וכן הלאה. חנרת ₪006 עשתה את שלה, וניוונה את המשחק על ידי כך שהיא הוסיפה פרטים שוליים שמושכים את העין. לדוגמא: המנוע מפליץ בכל פעם שמפסיקים אותו ומתניעים אותו מחדש, ניצוצות בוזקים בכל פעם שמתנגשים בקיר,. כל דמות שמתקרבים אליה צופרת בקול מיוחד לה: הכריש שר, הנמר שואג, השקנאי מקרקר, וכ זה משחק מסוג המשחקים שהכי כיף לשחק אותם אחד נגד השני, ולצחוק בכל פעם שיריבך מבסיד.., לקלל ולצעוק.. בי זה משחק "נדיחתי" כזה. | | . 8 2-ו פַּ שְ 2 4 ְְ 5 ₪ 8 1 == 8-7 וו הגראפיקה ממש חמודה, ומתבטאת במיוחד בעיצוב הדמויות המוזרות. גמל עס %] ראש בומבה, כריש תמוד עם שיניים לבנות מבריקות, שימפנזות וכו'. 1 ---<-- ערק = ] המוזיקה יפה ומכניסה לאווירה המתאימה. רק חבל שהיא לא פועלת בסטריאה ‏ - האפקטים חמודים ומצחיקים: צעקות קיפודים, דיבורים מצחיקים ועוד. השליטה ממש גראפיקה - 89. חמודה. 1 טובה. [כיווה - 86 רוהות הכי מצחיק הוא הרעיון שבמקום לזרוק במסלול שריונות של צבים, חשחקן זורק ד ו [נשו ב - קיפודים. בין שאר החפצים הרגילים, כגון אש שניתן לירות, שמן לשפוך על המסלול, מאונד - 90 מחאים מצוין | יש קיפודים שעומדים באמצע המסלול ועושים שטחות: וברי בכמש, משחוסיפי בדיוק לסשחק. טוב מאד רוקדים, ואותם אפשר לזרוק על כלי רכב אחרים כדי לפנצ'ר להם את הגלגלים. אורך חיים - . אפשר | 1ב משחק אדיר, כיף לכל המשפחה. ₪ לשחק שוב שוב בינוני רם ו | | שק ל[ לכש 7 7 %- - | ב | 3 כו יו [70 הר 36 א 20-49 הרו 173 60/6 000 6 ו == | משמש₪ ברת אעטרפליי הוציאה את הנץ השחור, ₪ | משחק דומה להדהים לפלשבק של לפין. ]] השחקן הוא בן מלך, שאביו נהרג במלחמה.: ועליו לחזור ולכבוש את ממלכתו האבודה, למרות שאני לא סובל חיקויים, המשחק הזה פשוט יוותר טוב מהמקור. בפלשבק (זיכרון גורלי קראו לו . ] בארץ, זיכרון גועלי נשמע נכון יותר) יש קצת יצורים, אנימציה מצומצמת וטונה של פאזלים. ופה נוקו כל . החסרונות ונהיה משחק יפה לאללה. 0 בכלל, את סוג המשחקים הזה, בעלי האנימציות | המציאותיות, כמו 846%ח ]5‏ הופמשק זס =סווהק 4 ] וכו', יוצרים ע"י תהליך די ארוך ומסובך: דוגמים אדם רץ, מעבירים אותו למחשב, עוברים עליו, מחליקים את הגראפיקה שלו, וצובעים אותו מחדש... נך מצלמים את כל |] הפוזות שהוא, וכל שאר היצורים, ניצבים בהן לאורך כל המשחק. המשחק א*8ח א0ג₪ הוא משחק הרפתקאות/קווסט: משחקים דמות שהולכת אי"שם במערות, יערות וישימונים מסוג זה, ונפגשת בדרכה בכל מיני אנשים מטומטמים שיש להם מה להגיד על כל דבר... אבל, בכל זאת, זהו סוג המשחקים שאני ] הכי אוהב, בתנאי שהשילוב יוצא מוצלח. ב"א))44] 0%/ ו השילוב הוא מעולה. ישנו גיוון במעשי הדמות ובעלילה, שמשתנה, אגב, לאורך המשחק כולו.. הגראפיקה שופרה רבות והצבעים מדחימים. הוכנסו המון אנימציות רקע, השליטה יותר רב-גונית ולדמות הראשית יש הרבה יותר פעולות מעניינות. המוזיקה שקטה ויפה, והאפקטים משמחים ביותר. שינוי נוסף הוא שאפשר להרוג גם את הטובים. יש אסירים ] כפותים בשלשלאות לקירות המערה, ואפשר לפוצץ להם ת'מוח 1 עם רובה ציד. גם האויבים שיורים עליך יפגעו בטובים שיעמדו בדרכם. או אכרון ש פלשכס גראפיקה - 97, מפורטת ו"פה להפליא, שליטה - 0פ. לא נוח ללחוץ כל פעם על אותוות (!) כדי לירות. סאונד - זפ, מוזיקה ממש ופה והאפקטים עוד יותר. אורך חיים - 90. אפשר להמשיך שנים, אבל המשחק קצר מדי. ₪ | -. ו הוה עו | . | 1% ויו וו להיאי ב"טים 2* (מכונה מופלאה 2) 8 3 הוכנסו שיפורים חשובים בגראפיקה . ובסאונד. חרל שלא היתה לסיירה ו . מקוריות מספקת לחדעש גם בתחום ו יי הכקו ו הילד = 4 : מנגינה מתפזמת גראפיקה - סאונד - אורך חיים - 5 -- 5 0 - 5 - | ב ! 4 / :1 - | > 1 1 ר 1 ₪ ) ]| וו | ₪ 2 מצוין טוב מאדך טוב ] ב'נוני* [-|ן-ן איל מוג מושקוביץ [=] רד ץד ד ןד זז שראירקו רקוו ד | יי [. == 54 |) 18 | ו וולש אכזר, "סופת חל ₪3 מאיתה ולא נודטו שכקבותי | % 242 ₪ 42 25 ₪55 ₪ 4₪ ₪ ₪ ₪ צרם את מהקפת הטרהם |( ההא | אקאאואאן || | :1 ועמדו לשם כך כמות עצומה של כלי נשק || (|25₪=א) ליצודה | וכמה חללוות. תטשתפשה חנות 5 5ה6סט) בטנננלונויה מעניינת ל ועיויה רק ית טרי"די"או (30), טרוידי"לה"לה"לה שמזידייאו"או שא ירוי מז א | ₪. ב הזר בינה ₪ המשו 4 | ₪ ב הור ל זר רן כ ו5י: רא 5 ל > ולרזר '/ וי ו - ₪ הו ₪ שה , > - 1 עו 1 ית בור מלמעל על 00 משחקי לליות | חד ה" ורדרץ זי ד פורד מ ה ודוד - ורעש : 5% ל ףר י ור | ₪ ₪ א = | = 5. ,ַ ן ן : | וחק [ וצר שנס זכמויר היק ה / | %- ₪ 3 1+ ו . - 5 -ן אסליה. שהרקץ. ₪ בזאמת ור ?ל הו וי רורדו וח > הפר .| חדק מהתנועטה יווה ו רד ₪ ין | קש ףק ).1 ו מפ- 6 ה% ו ו 6 טוב, שחוץ ממשחקים, יכול גם לומש טל דהלליות. הסחעותיה של מתקנפת לכתובת הכתבה הזאת. ₪ התןיפ%ו ל = ₪ רויד ו הקף *ף%>- " -ר א ₪ = | ₪ | | וו משחק החלליות/יריות המהיר ותיפָה ופיו 6 מחליפה זוויות. רל 71 ןא'זו וע 1 הזה רץ ממבט גוף ראשון, כלומר, רוב הזמן, עוצרת נשימה, =||)4 "₪1 המשחתק רואים את החללות ה"גיבורה" =" . ₪ הברה 5|5סהמש₪5 |שלא מזפן מאחוד. כחובב מושבע של משחקי חלליות 2 לפטתים בורחת האצרט ‏ וקנחר שלזידי. סוני העצהות). מפתה אה טובים, ממש נגנבתי כשפתאום גיליתי לפני מהזו: צי|ו | ₪ ₪ . )| ₪ א "וג ₪ . " 2 - 1 "ְ ]> = 4 1 % 1 ו ידה בטיטוש בטכנלוגיה החביבה. הזו משחק חלליות ל7)ש,: שמשלב אנימציו : קְ -.) ו מה " מאיוק מא נרא חי - ' ויצרר משחה שדטץ. מחד ללפליא. וחלר שלא מהעולם הזה, גראפיקה פיצוץ, מוזיקה וז 9 לא יואמז. איזר מוסיקה! | - - - . | . 4 | , ר5 1 ₪ ו וה ₪ ו 17 . 9 ה . . בד הוחוה מוחד חונה יזאוזר חאויד 1% סור ואפקו וו ם פשוט גן הימים אוזר רגש ף מה - | מש ₪1 ד = - 2 | ה אדחים נם השליטֶה ממש טובת. החללית זזה ומ" ף ל סש > ו ף וו 5 שא רזוז תופזוורו : - | ששן שווקקיןן 5ו'עוו היריוה 1% המשחס הזה הו . . - 1 : ו חדווהות וי'חח נלהרסמכטירה וררלר . א מדזיקות ביחס נפרטפקטיבה ובב?ל1, מטרתי בחוים ה ₪ ₪ + ₪ / 1 ]| / | = ד 11 . משחק נדול מי צריך 0ס3 = -%וו --% הר וקריון בפתיחה הוא. הכי שמצאתי במשחק מחשב. לא וודע מיהו, אבל ברגע שהטול עלו להציל וו יו . את העולם, ממש התדגשתי. לרשותי | + / דוד מאואס 3! הקשה ?" //יוע" 06 4 ה1/ק. אה 4 יכִָי4(?* ץ' וביל אותי למשימה חיונית מעל הי 1'מ וטילים חשבתי, ש"אילו ף הוה הזיתי מפזר כמה מגדלים, או עיר - ריקי חשבתי שאין כמו אמבולנס דוהר מ מעל למטרה מצאת? את עצמי מקלל ומגדף יב ותד ממיליארד טילים מתוך משגר זעיר וקשה תיוגדי / | ה הומאוק הוציאה עורך סימלטורים. עולם המשחקים היבון, או דוו לתממן אותך כפי שמתחשק לנו. "זו סד הסדה.וטואופ דווסוז', שנבנה לפי סומולטור הטיסה ב"הארייר" של אותה חברה, מאפשר לך לקבוע אימה י וצב כל בית, בונקר, האנגר, רדאר, מטוס, מעדכת נ'מ, ‏ חר אגם, נהר, | "גבעה, וכמה נזק יעשוו כל פגז, טיל או פצצה | ז₪ מורכב מחמישה יווה ישיו 1 עווד העולם - כאן כל אחד וונל ] לבנות את ארץ חלומותיו. קטנה כמו ושראל, גדולה כמו ארה"ב או ] ענקית כמו כדור הארץ כולו (שטוח ] כמובן) - הכל ברמת פירוט גבוהה, ניתן ליצור כל מיני שטחים ] שעליהם אפשר למקם כלים של האויב ושלך (רק חבל שהם לא ] יכולים להילחם אלו באלו). את ] מטוסי האויב אפשר למקם כבר באוויר או על שדות המראה על 2 ₪ 5 | | | 5 | ₪ | . ₪ : -- 9 - 4 ! על לא עוד נחיה. הפקר לחסדיהם של מתכנתי סימולטורים, | הקרקע. אתה קובע בעצמך את עוצמת הכלים וכך ניתן להפוך פגז מתותח החרטום לחזק כמו פצצת אטום, לטוס במטוס כמעט בלתי פנגיע. ולגרום לנושאת | מטוסים | ענקית | להתפרק מרקטה קטנה. ה ובר ד ור ה נוי ו וו ו -ון ) ₪ זפ" הוא בין השאר גם | סימולטור טיסה אזרחי. אם תוצה תוכל לבנות גם תחנות ניווט, בתי מגורים, אמבולנסים, מכוניות משטרה, וגם אתרים - 4 | היסטורים כמו הקרמלין, הטאג' ומת או שא מהל, | האזיפל | ותחנות רוח הולנדיות. ‏ מה שיפה הוא, שלמרות השקעת הזמן הרב ביצירת העולם, אתה יכול ג 7 זעולי ממנו כל דבר. וכך בטיסה הראשונה לקחתי מטוס צבאי: בעולן אזרחי, ונהניתי להרוס את מגדל אייפל, שלוש ניידות משטרת וטחנת רות 7 = תוה:ו מימדיוס. בהס. משתמשים" 7 ו ו כ כל המגורות גתא 1" - ב הנללי טל תא הטייס (הרקע) "| נותנת התוכנה, אך ניתן בעזרת | סורק אופטי, להוסיף רקע משלך. וש להקדיש זמן מה להבנת תוכנה = גדרך ‏ מעולתה. למרות שסימולטור חטיסה עצמו הוא לא | = ו זה מ ואופי ‏ הַטיסה. במבו ובל ההוואות > גנחב, שלהלרת = מתעופה עב דרך ארוכה מאז | המוסח הראשתה" זפ] הוא רק > התחלה "של" אינסוף ‏ אמשרויות - - הסימולטורים. % ו לבוה - סד תרדיח דרה ז' ורי תינק קווש תדה ה > לצא אה הקירוץ לפ 1 | 7 7+ ךרוח "יה / ס 2-ו א--- -- ו ו שיו "שר" ב ה ₪ ק = "חש | א - | 3 | 5 ו = = בה <הש"ן )ו א ו - ה / 7 מה "1 0% = שור" 7. ב ש א שי 7 | ל > 5 0% . 'א * = | ב-א 2 . 1. 0 ירק 4 - :> << ל כ>ף ונכט מוון ומ ו אחששם סיזשם 7 259 722 קיון/ |- | - שי = | כל העולם חלונות חלונות, אז למה כל כך מחניק? אם נתעלם מחסע יחטי הציבוד הגורף נגלה, שדוס היעונה והטובה היא גסם מערכת ההפעלה הידידותית מכולן חדונוח אטו'ם ררווחה אי אפשר כבר לפתוח עיתון מחשבים בלי למצוא. את המילה "חלונות" מאות בפעמים % בכל גיליון, כולל בעותון שאתם מחזיקים %] ענכשוו בידכם. לי זה נמאס. אני מקים את עמותת אא"ד - אנשים אוהבים דוס. תננות בחלונות קשה בהרבה מתכנות בדוס. יש לי הרגשה,. שווינדוס היא אחת הקנוניות הגדולות בעולם. כל "היתרונות" שיש לה הם סתם צעצוע: מושהו מכם מריץ יותר מיישום חשוב אחד בבת אחח? (הערה: חתול לבן שרץ אחרי הסמן של העכבר לא נחשב ליישום חשוב) יש לכם מערכת מחשב חזקה מספיק להריץ שנד יישומים מרנזיים בבת אחת? ואולי חלונות זו גם צורה של מענות נגד המעמד הבינוני והנמוך,. אלה שינולים להרשות לעצמם מעוכת מחשב ב-5,000 דולר, רק כדי להריץ את הגחמה האחרונה של ביל גייטס? שירח ג"ר צמ- גמן ורוד זה הכל חלק מהטמטום האמריקאי, של מי שלא רוצים להתאמץ אפילו טזפה, ולכן חייבים שהכל יהיה עטוף להם בנייר צמר-גפן ורוד. למרות כל מה שעיתונא' מחשבים דחסו לכם למוח במשך כמה וכמה שנים, דוס איננה מערכת הפעלה מסובכת מסורבלת. הפקודות קצרות, נוקבות ו(כן, כן) הניוניות. הפקודה 0 היא קיצור של המלה האנגלית 66 שפירושה, למרבה ההפתעה, למחוק. והפקודה 0 מעתיקה, וכן הלאה. אז כל אותם מבוגרים, ואני מקווה שאין יותר מדי כאלה, שמפחדים לגעת במחשב כי שטפו להם את המוח שדוס זה מסובך, מחלו על נאוותבם לשעה, בעת שהילד מסביר לכם פקודות דוס. תראו עד כמה זה הגיוני. מרוב אפשרויות, דרייברים וקבצז עזרה מעורפלים, בחלונות כמעט או אפשה ללמוד דבר, בעוד שבדוס תוכל ללמוד את התורה בולה. במעט, חוודש שר רימוד שצת' בשקינלתי את המחשב שלי לא ידעתי כלום. בחודש של לימוד עצמי, בלי ספה פשוט' לשבת עם הדוס וללמוד. אותו הצלחתי להגיע לודע שלא הצלחתי להשזג כמוהו בחלונות אפילו לאחר שנתיים, עם כל ידידותם וכל ההלפים הנחמדים שלתם, שאיני מכיר אפילו אדם אחך שקורא אותם ברצינות, הדוס הוא. סוס עבודה טוב שעם כמה שופורום היה יכול להיות מערכת הפעלה משובחת, ללא צעצועים ועטיפות ורודות. צריך רק כמה דברים פשוטים יחסית, כמו תמינה בזיכרון מעל 460 ללא צורך בתוננות מסובכות לניהול זיכרון, או תמיכח ברזלוציה גבוהה במקצת, הדברים הקטנים האלו היו יכולים להפוך את הדוס ליותר ממה שהוא כבר עכשיו: מערכת ההפעלה הטובה ביותר שנוצרה עד כה. ש'קגו: מבלצח זולרה "בר המילה היחידה שמתחרה בפופולאריות של חלונות בעיתוני המחשבים. היא שיקגו. מערכת ההפעלה הזת יצאה מזמן מכלל פרופורציה והפכה למפלצת, שמספחת כל מה שהיא רואה. על הנייר זה נחמד, אבל מה על המהירות? כן, ידוע שאתם מוציאים את התוכנה סמוך להוצאת מעבד 686 של אינטל. האם זה בגלל שהתוכנח תרוץ במהירות סבירה אך ורק על מחשבים עם מעבדים מסוג זה? ראית מה מוסיפים' לדבר הזה בזמן האחרון? כמעט לכל סוג של תוכנה בשוק יש יוצוג בשיקגו בדרך זו או אחרת. למה? הבנו שהאגו של ביל גויטס ענקי, אבל ברצינות, לא רק שיש לכם מונופול על מערנות ההפעלה, אתם רוצים למוטט את כל שוק. התוכנות? אולי במקום להשקיע את כל המיליונים בשיקגו, תחשבו איך לשפר את הווינדוס? ₪ 7 פייץ. שאליץ 5/(/782:, 47/4 ו 3י// 22/72 /סי[א(יה. קולגוע נ"קרוטובט - פ'נמנ'ה בסך הכל מאגר סרטי וידואו או קולנוע ענקי. אני לא טדע אם ו היתה המוגה העיקוית של | היוצרים, מייקרוסופט, אבל זה מה שהם השיגו. הצעצוע (כי זה באמת מה שהוא) מגיע על | | מסדרת "מייקרוסופט. לבית" ופועל, כמובן ולמרבה הצער, רק בחלונות. הרבה | סידי"רוס לא גראפ'קה אין פה. מי שמחפש דברים כאלה ו שִיקנָה אחד מהסודי"רומים הרב'ם ששמכילים סרטים. זה אינו אחד מהם. אומנם יש בו דווסוות. ממבחו ו של סרטים קלאסיים, אנל. וות ביחס. למספר הסוטים. כמעט כל סוט. ולנוע ועד 1994 מוצג כאן, אפילו אם וק באזכור קלושי, המידע מקיף. יש תלק שלם על צוות הסרט, על הבמאי, | השחקנים וכו הנל גם מקושו בהיפרטקסט, כך שאם תקיש על שמו של שחקן תופיע רשימת עבודותיו, ותוכל להציץ גם בהן. מלבד המודע על השתקנים ועל הסרט יופועו גם כמה ביקווות. שני מבקרים ואשיים מלווים את התוכנה לכל אורך הדוך. אלה כנראה מבקרים ותיקים, שמלווים מזמן את תעשיית הקולנוע האמריקאית. המגוון עצום, וכולל ‏ סרטים נדירים. ואת החדשים באמת נמצא בסינמניה 95, שעומד לצת: 5 שבטלב מסוים נשאלת השאלה ההכרחית: למה אני צריך את זה. שאלה טובה מאוד אין לי תשובה. אני משוכגע,. שאם היו נותנים לאנשים לנסות את התוכנה לפני שהם רוכשים אותה, היה שיטפון של החזרות. זה אזמנם צעצוע ענקי, אבל אם אתה לא עוסק בקולנוע (מבקר, במאי וכו') או מקדיש לו את חיוך, אין שום טעם לקנות. ממשק השליטה הוא ווינדוס פלוס. ₪ כמה "כפתורים", שעליהם ניתן ללחוץ, או ללכת לשוות הפעולה (זו עם ה"ם\ם, שו וכו'),. ולעשות כל אחת מהבעולות משם. האופציות החביבות עלי ביותר ה] החיפוש, שנותנת מהידות ועוצמה לא רעה, ואופציית ההדפסה. אם יש לך מדפסת טובה. ונכונות להשתמש בה, יע לך אוצר לא קטן. תוכל להדפיס כמעט כל חומר כתוב. כדאי לזכור שוש פה הרבה חזמר כתוב, והוא עלול לעלות לך 'ותר ממה שאתה חושב אם תדניס הכל. מאות תמונות, קטעי קול וסוטוני וידיאו מעטוום את הסודיירום, : + להגיע אליהם דוך כל סרט בנפרד, או ללכת לנלריה ולשוטט בעושו 1 השופע הזה. באמת כנמות גדולה, אבל תמוצר מנסה ‏ | להדגיש, שזה לא יתוונו העיקרי. יש מספר גדול: | וחסית של קטעו וידיאז, באינות לא ועת. | הרזלוצ'ה קצת חלשה, וכג"ל הצבעים, אבל בשבול וידיאו לחלוגות זה לא רע. אוכות הקול טובה מאוד. המגוון מורכב בעיקר מדגימות | מסדטים | פופולאו"ים = המוכוים כקלאסיקה, כמ חלף עם הרוח ("צ + אווגה: ווה ה פו6 דווסם | ההסס") קזבלנקה ("'פו פוא סשהון פה אווה"), מלחמת הכוכבים ("+ ₪ טסץ אדוו פם פסחם שגוד' ), וכו'. | - ₪ דרור ר ₪ ל ( ו ו 2 אי והות בעלי הדוכנים התמרמרו - אין קהל | והארגון לקוי! ] כתבי "זומביט* הושפלו עד רצפה באולימפיאדה אליה הובאו לעבוז כשופטים, ובאותה עת גס לסקר את האירוע לעיחוננו חעיו תריסר סוד שחורי הו החולעות = הזמינו אותנר שבוע מראש, אך כבר בהתחלה ] בוטלה ההסעה המאורגנת מאזור השרוך (כפ"ס, ] רמה"ש). יום לפני ההדרכה ושיבוץ השופטים ] בוטלו גם כרטיסי האוטובוס שהובטחו כתחליף. טל פרץ נסע אלי לדמת השרוזן ונתקע בפקק בדרך מכפ"ס, ולכן התייצבנו רק למחרת בשמונה, שעה לפני המבוקש. מייד מצאנו את עצמנו במיעוט. שישה זומביטים ‏ מול כ"ח מבוגרים וילדים, בחולצות שחורות של קבוצת "אנשים ומחשבים". "בהה.,.. אהה... וומבה?י | בשער לקח לשומרים הנלהבים שעה להביו שאנחנו ‏ באמת שופטים. כאילו -. ] "זומביט" הזוע קות וו ו של ו שוותוקן לו 1 ל הספיקו | חכינו וחימנן ‏ עד שהשומר. הסתכל | עלק אמר 'בהה.., ‏ אהה,. ‏ זמבה?" עשה תנועת יד לכיוון: האולם ופתח את השעד, חפויי ראש נננסנו לאולם שודץ "אנשום ומחשבים", והתחלנו לסקור את השטח, חביב. משתקים ישנים כמו הספלים בבית של סבתא שלי עמדו למכירה בכל מוני דוכנים, רק הדוכן הגדול של 'מחשבת" שווה בדיקה, הוא היה ענקי, בערך פי שלושה מהדוכנים האחרים, והציג מגוון עצום ומעניין של משחקים, לומדות, חומרה, ועוד. מספר רב של עובדים אדיבים ענו על כל השאלות שהצגנו להם, וְכפי שיתברר אחר כך, גם הם הסתכסכה עם הקבוצה המארגנת מ"אנשים ומחשבים". נמלוכת האכדה השחורה מכאן הופכים סיפורונו לאישיים יותר, אך לכולם סוף דומה: פיטורין בבושת פנים: אני וטל פרץ חברי, שלא הצלחנו להגיע להדרכה הגענו אל אשה לבושה בחליפה שחורה, שעמדה וצעקה על כמה שופטים, שאפילו לא לוו אכ שו "ומיש ואתודין'. רעב (זא, 7 הכ 04 ילד /כ)?. ה 6 סאוב/. הפו לפנ הכגדית כ אי ו 2 ור הש אי ביט עו וו 9 אולימפיאדת ההשפ 0 % בשדיברתי אליה, המשיכה ללכת. "אמרו לנו לפנות אליך"... היא המשיכה לצעוד בנמלולה ואמרה, "אבור לכם. לא נורא". נדהמתי, "מה זאת אומרת? אין לנו עבודה?" והאשה (רינה שמה, ועד היום אני לא |, כ וודע אוך העעיים שקה נראות ולא רוצה לדעת) ענתה, "לא נורא, תחכו. בחוץ,. אולי נצטרך אתכם", הרימה פלאפון ואמרה, "אבי, משה, בואו אלו" | 5 ה % *- = | '‏ == אא || = גו||. מייד צצו זונ נורילות, ודינה אמרה להם, "תוציאו את שני אלה", והצביעה עלי ועל טַל. נטיצאנו מהד החוצה שומר ראשי אחד לחש לשומר בשער, "אתה רואה את שני אלה? אל תכניסו אותם יותר". נוסף על העלבון גם נזק כספי. דמי נסיעות והכסף שהיונו אמורים להרוויח בעבודה הזאת. גם גורלו של עמיתנו אייל מושקוביץ לא היה טוב יותר. הוא נדהם לשמע החוקים ששררו באולימפיאדה: בכל יום עבודה מותרות: שתי. הפסקות. אוכל, שבהן ניתן לשופטים סנדוויץ'. קטן ונוס שתייה. אסור ללכת. לשירותים, אסור (ואין איפה) לשבת, ועוד. גם הוא לא. שורד בתפקוד יותר מדקות ספורות. אבנר מת למיטת חוליה... וש מארגניס מספר הילדים שביקרו בתערוכה, נך עולה 1 ן | . |] פרידמן נעשה חולה, נאסר עליור לצאת אל ן השירותים ולקחת אקמול וכך הוא הגיע כמעט || משיחה ארוכה שחייותה לי עם תמור, מנכ"ל | מחשבת, היה מצומצם. לדעתו הטעות היתה 1 בכך שקראו לאירוע. "ירוד 6קי "אולימפיאדת >". אני מקווה שבשנה הבאה יהיה מוצלח יותר, אבל אין לזה סינוי אם לא וחליפו את המארגנים. ₪ במקום |]. | | | | | - מ | ה | - | - 8 מו = |" 5 |: בה ]"- | "1 6% /וו606) -2/9א/>.. (6002 45 6 וו 1]- סיד תורגמו לעברית, ‏ אבל חברי ואני. כבר הספקנו לחקים קבוצה ולשחק, ואני מביאה לכם כמה פרטים. ּ ה מערכת. הגיעה לארץ רק לנני שבועות סטורים, והספרים. ל "אַרץ-חנץי לעולם עצמו קוראים זעם. . | 10 והוא מקשר בין כל ] | המימדים הקיימים. | צורתו עגולה"שטותה ‏ והוא (ראה כשילו יש" לו "סוף", אבל | כאשר צועדים. מענך ל"סוף: . העולם", .לא נופלים; אלא , עוברים מזמד. כל מקום | ב"סוף העולם" מוביל ‏ למזמד אחר, אבל אי אפשר לעבור ] ממומד למימד טשולוד. חייביםי ‏ לחזור ל"פאמ! דטס, ולעבור , למימד הרצוי מ"סוף תעולם". , שמוביל אֶלָיו, | העולם | מקשר מן כל | המימדים, חיים ב כל. סוגי . היצורים, = וכולם = נחשָבים | נורמליים. בקבוצה שבה א משחקת יש-אדם (אני), אלף, מינוטאור (ענק בעל ראש שור) ואירדה (סוג | של עג, רק 'ותר יפה, נשית ונעלה). העולם שטוח ובעל סוף, באמצעו מתנשא הר גבוה, דק. ותלול מאוד, ] שבקצהו מרחפת טבעת אופקית. אם היא תיפול, היא תשתתל על ההה. עיר בתוך כלום הטבעת הזאת היא העיר המרכזית של חַאג דטס, סיגיל (₪/5/8)/ העיר | עצמה נמצאת בתוך הטבעת, ואיש אינר וודע: מח נמצא מחוץ. לטבעת. בסיגיל יש אין"ספור שערום סגורים ופתוחים למומדים אחרים. זה הופך אותה לעיר רבת עוצמה. ולכן. יצורו עוצמה רבים, ועים וטובים, שואפים להשתלט עליה. אבל אוש מהם עוד לא הצליח, בגלל "הגברת של הכאב" (אוהק זס ץם | סחזו. אוש אינו יודע בדיוק מיה!, אבל עוצמתה האדירה ידועה. מעטים שרדו ממפגש אתה כדי להעיד איך היא נראית (הסמל של המשחק. הוא. פניה), ונדיר לראות אותה סתם מסתובבת בוחוב. כל אמונות סיניל העולם הוקם בצורה ספונטנית, ללא תכנון מגבוה, ללא משטר אן ארגון. האנשים פשוט קבעו. לעצמם. דרכי ‏ חיים. ואמונות שהם חיים: לפיהן, הנקראות 01105 ], שהן חלק נכבד ממשחק התפקידים: 5 - משצצ = שש | . : | [ - / !| . 5 א - ₪ 4 1 % . ו | ה" 4 בשורה משמחת לכל שחקני סאסג: מערכת | משחק 50305 שוג ו ₪ל מפד הגיעה ארצה| עס הרבה מימדים מעבר ל"סוףהעולם" * מהחזה =הז - מאמינים שהאלים נטשו את בני האדם. * 0 פז 07 פח=ש| ופה - אלים, אנשים ואף וצורים נחותים וותר - כולם שוזם. * |ה68 אה8|5 =וז - אין משמעות לשום דבר, אז למה להתאמץ?. | | 0000 שד - הכל : 1 נכחד. אנחנו פה רק בדי לעזור | בתהלוך = ההכחדה. = בגלל | . אמונתם | הם-- מתנגדים | : לקסמים, כי הקסמים זוצרים | 1 יש מאין, וזח מפריע לתהליך | | ההכחדה. | * אהודפטם שווז - כולנו + מתים, העולם הזה הוא רק | השתקפות של עולם : אחר, + אשר בו כולם חיים. | * ססזדה =וז - נולם נולדו | / עם. הפוטנציאל להצליח, אנ ווק מי ‏ שמתאמץ וואה, - תוצאות - שום דבר לא בא + בחינם. | * 00 0 )והש זוה שו - החוק מעל הכל, אס תדע יי | יי "י*""* את החוקים-- תשלוט ביקום. * 0605 | ספה מז - " מאמינים באף אחת מהאמונות,. אמונת חסרי האמונה. טוח סווז - הדרך שלנו ורק הדרך שלנו היא הדרך תננונה, * 5חם |שואץסחסוו פד - החוק מעל הכל מי של מציות - דינו מוות. א ₪606 צהשווסודט וס)שח > - מאמינים באמת, ומאמינים שַכל בעלי תאמונות האחרות צריכים לעזוב את אמונתם ולהאמין באמונה היחידה שנכונה - האמח. 06 0 5/0 פוחד - כל אדם הוא מרבז היקום. א אסוז50וו55 ]0 ץזו500 >חז - אם לא חווית משחו, זה אומר שהוא לא קיים. לא טעמת את המרק - זה לא מרק, לא עברת את הגבעה - אין מאחוריה כלום. זאת גם האמונח של הדמות של + הסח םא ספווהחד פד - עלינו לפעול בלו לחשוב, המחשנה מיותרת ומבזבזת זמן. | 605 זו05 א פד - היקום הוא התנלמות הרוע. 8 5ה6םופד0 פחד - אנשים שלא מאמונים באף אמונה, ולא משתייכים | לאף איגוד - אפילר לא ל-5 400 | פסה]. אלו כל האמונות ב-86475 שגות יש עוד המון דברים שאפשר | לבתוב אבל העמוד לא 'ספיק לי, אז פשוט תקנד ודוצו לשחק, החיסרון היתיד הוא שחזיבים לדעת אנגלית ₪ 8 ...ב ו = = -. // ! ד 1( - | וו + | 0" ן / / ! , ן / / לימוד חלונות קל וברור לילדים - כולל דיסקט פעילויות ומשחקים על השער כתוב: "ללמוד 5שססאושו בכיף, ציור מגנוב, כתיבה קולית, ימבה שעשועים, משימות גזעיות" מאת ויליאם סנדוס בהוצאת "פוקוס". הבטחות שנשמעות כניסיון להתיילד אבל מתקיימות לכל אורךן קריאת הספר והשימוש בדיסקט המצורף. בתחילה עונים על שאלות בסיסיות כמו: למה להשתמש בחלונות? אין אומרים למחשב מה לעשות? ואחרינך לומדים איך להשתמש בחלונות ובכל תוכניות העזר הנלוות, החל מהתמלילן ומברשת הצבע (הדפס את המכתב שלך, גזור והדבק, רסס צבע...) וכלה במחשבון, יומן, כרטסת ותקשורת דרך מודם ("בואו נעשה קצת סדר בבלגן, נשתמש בשעוו מעורר, נרכיב מערכת שעות ונשתמש בכובע הקסמים...") ההסברים ברורים ותרגילי חימום משעשעים ניתן למצוא בערכת המשחקים שבדיסקט, שמותקנת גם היא בקלות רבה. הצזורים שמלווים את תמונות המסך ואת ההסברים עושים חשק לדפדף עוד ועוד, כמו בספרים של "הגדולים", יש גם תיבות של "טיפים לוהטים" עם עצות והצעות. לילד, וגם לאמא או אבא, שנרתעו מספרים עבים ומשעממים. המוא הזמ זקטז] נין היתר מלמד "חלונות פתוחים - שימושים מתקדמים ב-פ/שססאוש", איך להימנע מהבאסה האיומה של התפוגגות קבצין בקובי המחשב בגלל טעות שעשית כתיבתו של אורי אדלמן קולחת ומשעשעת, תוך שימוש בדוגמאות מתחום המוזיקה למשל. גם אם לא תמיד זה ממש קשור (ראו פרק חמיטשי על קובצי ואו), עדיין יש בכך יתרון אדיר למי שמשתעמם מלימוד מספרים, והגיע כבר לגבול יכולתו ללמידה עצמות. הספר אינו מיועד למתחילים אלא לאנשי מקצוע, מנהלי רשתות, מתקיני תוכנה, כאלו שכבר צברו נסיון ומיומנות בהפעלה שוטפת של חלונות, ועתה הם מעוניינים להעמיק את הידע וההיכרות עם המעוכת. אני עצמי מצאתי עזרה רבה בפרקים על "ניצול יעיל של הזזכרון" ו"שיפור הביצועים". גם לגבי דברים שאסור לעשות ב"דוס" תחת "חלונות" עדיף להיתקל בספר מאשר להיתקע תוך כדי עבודה. גם עצות בדבר עיצוב סביבת העבודה וההגנה עליה מפני טעויות ושטוזות שאנו עושים, בעיקר בשעות לילה מאוחרות, יכולות לעזור לכל מי שכבר כאב את אובדנו של חומר חשוב או טסדרת פעולות שלמה נשכחה ממנו (תלמדו להשתמש במאקרוס). "חלונות לקבוצות עבודה - 1001 טיפים" מביא שפע עצות מועילות, בכל הרמות "אם אפשר לעשות זאת בחלונות - בספר הפתרון!", כתוב על כריכת הספר, שמשקלו כמה קילוגרמים ותכולתו מתאימה לכל משתמש, בכל הרמות. כאשר לפנינו מידע רב כל-כך, ההתמצאות הופכת לעניון עיקרי ולכן, נוסף לתוכן העניינים המפורט לפי סדר הפרקים והטיפים גם אינדקס בעברית באנגלית, וכן הדרכה לאלו פרקים לפנות לפי רמת הידע שלכם. האמת היא שרוב הטיפים אינם "התחכמויות" או "הָאקים" כפי שנהוג לקרוא להם בעגה המקצועית, אלא הוראות קצרות ובהירות במאות נושאים, חלקם בלתי מתועדים וחלקם מסובכים מדי להבנה מלימוד עצמי. השימוש בקובצי וא! מפורט ומוסבר להפליא, וכך גם קישור והטבעת אובייקטים (ם01). עדיין יש בעיות זינרון, כלומר מצאתי בספר הסברים מקיפים לניהול הזיכרון ולהתנהגותו, אבל לא הצלחתי למצוא איך להגדיל את הזיכרון עבור יישום ₪05 שאיננו מרוצה ממה מתאים לכל נירטאות שיש. אומנם הוסבר שם איך לקבוע פרמטרים בקובץ =ום, אבל זה לא 2-3 וי מה שפתר לי את הבעיה כשהרצתי את המשחק "הבמאי הצעזר" תחת 8, ונאלצתי להיוועץ בחברים איך להשתמש ב-ו 02 לצורך זה. טוב שיהיה בבית, במדף מעל המחשב. מובטח לכם שספר זה יתבלה מהר ולא יעלה אבק., הנשומתי 4 חלום ילדותי: ו - יי . תו | הם מסעותייה 1 ל 1 :אנטרפייז". מש?מתה 1 = עולמת חדשים, למצוא חיים ותרבויות חדשות, להגיע באומץ למקום אשר אליו לא הגיע אף אדם". משפט-זה הושמע.- = לראשונה| בטלווזיה | בר . לָפני כז30 שנה, עלייד? - > 6 שטנר, הידוע כקפטן קירק. אחריו הגיע פטָרּיץ - ן סטוארט ו וותר חדשָהּ ועתידנית, ובעוד זמן קצר תאמר זאת גם אשה א ו | משלה. של הֶספינה > > ר 4ב בגלקטי ויז ות אחרות -< .. - = גדלתי בצילה של האנטרפרייז. בתחילת כל ו 1 ערמות של קלטות להקלטת התוכנית. - האהובה, צופה ושוב = צופה, ומדמיין איך הייתי ינלחם ויוצא מכל מצב, . אפילו קשה ומסוכן. % | היום כבר לא צריך 'דמיין,. המשחק "מסע = כוכבים זכוזות הדין 2" אינו חדש, אבל לבטח וי " תוכלו להילחם בקלינגונים. האפזדיים או ברומוּלנים התלכניים, יי וצוותים - אל תתנו לעטיפה המשעממת ו זה משחק עצָום. ₪ 1 [ 7 4 0-ו ו שש - . / כנס הכוכבים - סטר-טרק ל באינטרנט הנה בדיעבד כ"עבודה (שמייבי. יי סטיואלט מזמינים + אתכם ה אליהם | הטלפוני ( דער וירטואלי) העולמי הראשון עם כוכבי סטר-טרק, בחסות חברת .0444 פהשזע אלו הוו מילוּת הפָתיחה. = : המפתות בראשו בג | וש | באינטרנט, מעוצב להפליא, שנגלה לעיננו ויו | 0 משתתפים | ווזמנים לשוחח = 6 בזמזן אמוחי עם 66 זט )חט ) והמק10 הכוכבים שנהפכ 78 >. 0 יש ו לדצמבר199%, יקוה היפ יר יריש שירכוש בגיוטש וגנש תָ תמורת 5100 בלבד בהזדמנות החד רזפעמית לה יות נוכח, כלומר להקשיב מרחוק, לקולותיהם של הכוכבים. 5 את הנמנה המפתה ליווה חידון טריביה בנושא סטריטרק, ובו 50 שאלות בסגנון השאלון האמריקאי כמו לסל ו יב-של ד"ר מקוי? א כמה ו יע ב ימי מ 1 לעי הפיפי יב ל שי הכַוּכְבְיָם. פרסי ניחומים- יהיו כרטיסים המקנים זכות -% הצ לצה לגמ שר דקות. | חברת +61 פהטדט: סה מזלה, לנצל את אוורת ההתמסחווח .ג ל האינטרנט מחד; ומאודד את אלל % שש )וט ) + וק | | ד . 1 '. " | . - . "= . - ו 1 | | "'. . . 9 .₪ 1 ו " " ₪ % - ו ביחוך כאשר מדובר ר ב"משוגעים לדבר?> . ל ההתמכרות ו מרוסנת של מִילִיונִ 8 | הסידרה. הם התלבשו על.אתר בי ינטרנט. של קארי (דצו איזכור במדור "אנטו' ') שהפך ו יזֶים" תסר תחזוקה ותוכן מאז שהוא עצמו עסוק בַפלְחמות 5 המשפטיות שלו. " ונותן בינתיים מקום משכן לכל ו ממוסתרים, נגדט הוא נלחם בתחילת דרכו, ואיך תסבירו לי טל את | העובדה שבאותו המקום עצמו --לָהְפַרסמַת הפרופגנדה 6 - ו המ (בטיח שבעתיד תוכלו בעזרֶתו להשיג את רשיון הנהיגה שלכם באמצעות כרטיס . גנטי (כאילו שזה בדיוק מה שציפינו מהעתיד...) * ב ימרי יי גי יי ינ כ כ יים, ביני יי ו וגיו וסטיוָארט. עושהקרושם שַלא-רבים התפתו 7 את | הְכרטיס המקנה לקם את הזכוּת המופלאה, ומא כָרֶסום דבר קיומו של הכנס לֶא התבשרנו בשום מעק אֶחו הקורות אותו, כפי שמקובל בארועום מסוג ל > בַרָשַת. אנרכיזם נאור כמו שהוא מיוצג ברשת מחייב קצת יותר בגרות -ממללשקארי מגלה לאחדונה. יתָוון ב | בלך שהמשתמשים ב להצביע ברגליים. 0 .' סשת6זס]תס.> ומק8 3 -- % - - 9 0 0- פינבול - המכונה הענקית שהייתה האטרקציה השניה של הבארים בשנות השבעים (אחרי שולחנות הביליארד), חוזרת ובגדול ₪ כונות פנבול בנויות על עיקרון פשוט מאד - גרביטצית. מדובר על שולחן קטן העומד בשיפוע, כדור משתחרר מלמעלה ומתחיל לחידרדר לתחתית, המטרה - למנוע את הכדור | = מליפול לקצה התחתון של המתקן, על-ידי מחסומים ניידים וטיחים, תעלות קפיצים. 1 ב'שחפפוגק השחקן שולט בכדור עצמו ולא במכונה; אין יותר מחסומים שהשחקן שולט בהם, במקום זה יש דחיפות שמקנות לכדור מהירות קדימה. המחסומים הנייחים פינו את מקומם לנקודות + מגנטיות אליהן יכול הכדור להימשך. למרות שינו"ים אלה (ובנוסף לעובדה שהכדור נראה יותר כמו צלחת מעופפת קטנה), המכשולים והמסלולים הרבים כמן גם איסוף הנקודות האינטנסיבי מקנים את | ההרגשה המוכרת מאולמות המשחק. 0 ההש 1 במשחק שלושה שלבים: 0 0 10 - המטרה הסופית היא להעלות את הלב בלהבות. בדרך צריך לפגוע בקיר "מגדת קעתידות" ולנסוע ב"מנהרת האהבה". כל זאת ועוד, בליווי קולו של קריין בעל מבטא צרפתי. זפ - המטרה הסופית היא לגלוש על הגל האולטימטזבי ארבע פעמים ולהפוך ל""הוחטחהא טום" , בדך לבדוק את מצב הגלים, להכנס לכושר ולפגוע במטרות כרישים. האר את כל האותיות ב-פ 5 מש ץתזכה לגלוש בגל האולטימטיבי. שלב זה מלווה בסאונד "ץָ80 8686" טיפוסי. חםז הפו - כאן צריך לפוצץ את מרכז האסונות. כדי להגיע לשם צריך להפעיל רמפה שתקפיץ אח הכדוד לנקודות ה"הרס" וה"טורקנו" (טורקנו הוא, דרך אגב, שילוב של וולקנו וטורנדו. הא אמנם מאד נדיר אך יכול להיות הרסני ביותר), יש להאיר את כל האותיות ב"זש)₪1585 | לפגוע בקיר הפאניקה, שלב זה מלווה בקריי] המממ... פאסימי במיוחד. %ח8מ081 מלווה במוזיקה קיצבית וטובה למדי, ניתן אפילו לרכוש דיסק אודיאו רגיל המכיל מוזיקות מהמשחק במיקסים שונים. הקריונים בשלבים השונים מוסיפים נופך הומוריסטי ובכלל - המשחק הוא חוויה לאוזן כמו לעין. הגראפיקה היא מגוף ראשון ולכן גם תלת מימדית, השלבים צבעוניים ומעניינים ויש הרבה מה לעשות. הסיום של כל שלב מבין השלושה הוא מרשים מאוד. יש למה לחכות. המשחק עצמו מהור ביותר ולכן אולי קשה בהתחלה, אך במשך הזמן (כך בעצט עם כל משחק) מתרנלים. גראפיקה - 90. גוף ראשון, תלת מימדי, צבעוני מאד. רק חבל שחקירות דקים מד'. שאו[ - 84. מוזיקה טובה אך נדושה, מסוג המיקסים המוכרים מדיסקוטקים. אורך חיים - ?3, הרבה שלבים, הדבה חלקים, כמו ששחקני פינבול אוהבים. רמת משחק- |ף. גבוהה, אין ספק. המשחק מהיר מאד, תמיד יש מה לעשות. מ | ב 0 מה? 500! מצוין | ו 0 - 7% 2 | משחק הטלוויזיה הראשון שיצא בטכנולוגיית 80/₪ עם מעבד של 32 ביט. אינו פועל על קסטות כמו סגה ונינטנדו, אלא | טוב מאד ‏ 6 בעזרת תקליטורי /סח-00 כמו המנה"דרייב של סגה או המכשיר העתידי של סוני (וסודה זפ- צה וק ). טוב . המשחקים של ה-300 זזים במחירות מדהימה והגראפיקת מוציאה לכם (ולי) את העיניים מהמקום. מתקפת המורדים של | בינוני | חברת לוקס"אוטט נראית ממש פרומיטיבית לידו, ו-סם-40/₪ על ה-50 מתגמד מולו. 2 מוזיקה סטריאופונית מקיפה אתכם ומנוגגת עם אורגן אורות חמוד על המסך ובקרוב צפויה לצאת קסטה מיוחדת שתאפשר לו להציג סרטים המכווצים בטכגולוגיית 6םק!א (אז נוכל לראות עליו סרט באורך מלא). מתירו של המכשיד בארץ הוא 1999 ש"ח והגוחיר כולל ידית אחת ודיסק הדגנמה. מחירם של המשחקים הוא 349 ש"ח והמגוון כולל כשלושים משחקים פופולארים. . = = = == 8 שגעון שעשועוני טלוויזיה קיים בכל העולם. אם אתם | כאלה (וגם אם לא) ססופושד יגרום לכם להעביר לערוץ ה-300 ולשחק בשעעשועון טלוויזיוני סופרמקורי בר תמיד יש צפיית שיא אימתני או קווסט עמוק שצריך לשבור את הראש, תרתי משמע, כדי לעבור מסך. ספופואוד | הוא משחק קליל בו יכולים להתחרות עד ארבעה חברים, לא אין צורך בארבעה שלטים - כל אחד משחק בתורו. המטרה הסופית היא לעלות עד לסוף המסלול ולזכות בפרס הראשון, 8 ז ו הרגץ בו מתחיל המשחק אפשר לראות שיש כאן משהו מיוחד, לא עוד משחק קובוח מהלך המשחק מוכר ופשוט למדי; כל מתחרה בתוחן עוצר את המספרים הזזים ומתקדם בהתאם לנתוּן | (עד שש משבצות קדימה במסלול של תשעים], ישנם כארבעה סוגי משבצות - גלגול נוסף, השארות תור, גלגל העינויים (שלא כליכך קל לרדת ממנו) וריבוע האתגר. בריבוע האתגר אחד המשתתפים מוגרל לבחור שורה והשחקן בוחר טור, מתוך תשעה ריבועים. יש כשמונה תחרויות אינטראקטביות משוגעות לחלוטין כמו - הרכבת קטע סינמטו, התאמת קולות (הנשמעים מפי נשיאים מפורזמים של ארצות-הברית), שאלות טריויה, השלמת שלושה פרצופים ועוד. אפשר גם לבחור פצצה שמחסלת לשחתקן את התור (בליווי סרטון מתאים, כמובן) או החלפת מקומות עם | אותו משתתף שהוגרל לבחור שורת. המשחק כולו נעשה בהומור שמתבטא לכל אורכו - ממבחר הדמויות המטורללות ועד לפרסומות הפאתטיות בקטעי המעבר. הפרס הראשון, דרך אגב, הוא סוף שבוע בעולם המציאותי, מעבר למסך הטלוויזיה, המוזיקה ב"ששופושז כמעט ולא מורגשת אך אינה גרועה ומתמזגת היטב באוירת המשחק. : הרזולוציה כמעט מושלמת לעין בלתי מזוינת (אם ניקח רזולוציית שידורי טלוויזיה רגילים ₪ כמושלמים) כיוון שהקטעים הזזים, הדמויות, הם רק בחלק מהמסך ולכן ניתן ליישם בקטעים מצומצמים אלה רזולוציה גבוהה יחסית. נראפיקה - 90. איכות גבוהה, כרגיל. סאו[ד - 85. אפקטים נחמדים, המוזיקה לא מורגשת כל-כך. רמת משחק - 90. מקורי וכיפי. אורך חיים - 75 ממכר בהתחלה, אך קטעי הקישור חוזרים על עצמם. מצוין טוב מאד טוב בינוני רע |- | - 8 ה ואה 302ין 4(חיון אאסיכיין ובג 1/30/00 יי בשי 43/02 א סלייו קייל ו אי והאי 20 1 בתוצלארל, על כסף | = זה סוד די גלוי, שכל מועדני הווידאו מחזיקים מכונות למשחק בסכומים וי מ וול ויוי הסכים לגעת בנושא כאוב זה, ולכן חיפשתי מדואיין אלטרנטיבי. זה > לא איחר להגיע, בדמותו של בן 20 בעוך, חביב אך מלוקק ו ]. כִי ו ושיו 0 כו /כו, /( / / 7 7 ו קוו לקלל. כ = 2. כי /4 03יך /2/43 /[3 ליסג, 5 פיכר/], רס 0/3 וכז'. ₪ תומרביון ₪ 3. 100 5757 02 ה ארק 2350 6//ה, 1 " , | 24 . ן . | | : - ף ן /' |%)). [ן1 בוו 2 %*%.6. 6 .| 21 ו . 8 או עינול, אר שרק על קר ואולי על משטח טקסט | מעט מאוד זמ| עבר מאז שנפתח מטך הברזל, וכבר אנחנו מוצפים אחרי שסימנת שטחים, כתבת אותיות, ציירת קווים והזות ' 6 | ות מבריקים מן המזרח, - זה שדוסיה היו חממה לאנשי מחשב ומדע ושונית, לחיצה כפולה, והפעולה שביקשת. מתבצעתי מל | | בכלל, זה לא סוד. וגם זה שלידידינו מחבר הלאומים ש צורת מחשבה מפחידז | אולי בהתחלה, אבל אחרי שמתדגלים, אנפשו 8 שונה לחלוטין משלנו, גם זה לה סוד, אז הנה תוצאה מרשימה בדמות במהירוח ובנוחות. וו [שוק - תוכנה חופשיית (שזאפזהת5). לעיבוד תמונה, ‏ מפוצצת בועזונות חדשים ומחשבה יצירתית. הווסוס הוא תוכנה פשוטה אך מיוחדת מאוד לעיבוד תמונה, שיכולה, האפשרויות שתפריט העריכה של 108% מציע לנו הן עצומות. = 1 לדעתי, לחיות תוספת חשובה (אם לא תחליף של ממש) לתוכנות עיבוד תחת הכותרת "מילוי שטח" תוכלו למצוא מילוי שטח רגיל,. טילוי | התמונה המפורסמות (כמו קסתפסוטתס או זפועופסוטחק). היתרונות הדרגתי (בין צבע לצבע), ואפילו הדמיה של טלאי, על התמונה הקודמת. | | | | שלה ברוריס = תיקתני | צבע || | מיוו| ה ו ----- 00 0 תוכנה = פטוטה: א דאר "= ו אנטרי מתנם וקה הי יכ ו ה -ן מה מ,. ר) = -- )] ליצור אפקטים | צורכת מקום רנ |-|-ית זה 1.55 = 1 שי ; %/ ו 2 הסוכדלוים 1 על הדיסק וב- | יהי 0 01 אש 7 סו | 0 | ₪ ' - . / ל 8 -% .1 מחממים, ‏ ופי- ג לטרים מיוחדים |] | זיכרון. אוהה ), -| ] ] ומבצעת פעולות 2 1 % ₪ כמו | בסיפס, || | במהירות | ובי=. | " ו ה ...ל - : ציור יד וסילוק |]| | עילות. | אמנם. חה3ּו 6] ו 5 2 4 ו ד 1 1 ב ו נתמים יש | | ]1 לא ניתן להרחיב | ור ,7 > בטומע. אותה | עליד' | עעמ] אמשרוה מר- |[ הוספה של 5'- . 7 ק] שימה | נוספת, |] | לטרים חיצוניים | מאן]) היא = = היכולת |] (כמו = בתוכנות | 2 לעוות. תמונות. ||[ = ] אחרות), | אך | בתפריט העיוו- |[ | מגוון הא- 7 תים אפשר לב- | פטרויות שהיא , וז ,5 אע עס מהוט יו 2 וננ 6 חוד עשוות | נוחנת, | וא 008 3 .1.55 חסופז6ש 2 | אפשרויות | של |]| עצום | ל ?2 | מחיחה, ‏ הזזה, הפיכה וקיפול | | | | של תמונה, מה שמאפשר | די | | | 57 --%-- י/ 0 + ' 3 ו ₪ בקלות לקחת הפרצוף של המונח"ליזה ולהכוך אותו לקווץ' אחד גדול, כמ בתמונה / ממבט ראשון נראית התוכנה באילו משהו בה לא עובד. אתה לוחץ על 2 של חבר שלי אננר פנטוזי מירוחם), בקיצור, לפני שאתם | | מעוותים את פרצופכם, תנסו את העיזותים של החבר"ה מרוטיה, 0-0 העופרדון ומתחיל לציזר, אבל כלום לא קורה, אתה מנסה למלא משטת, 1 כלום, אפילד לא פיקטל אחד. "מההההה, זה פשוט להפליא" מצחקק לו אנדריי ומסביד. לרוסים יש / | שיטת מחשבה טיפה שונה, ואם אתה רוצה להניע לתוצאה, הגיע הזמן נם אג]10ם, כמו כל תוכנת פזפאופזפ5 אחרת, מחולקת חינם 5 שתתחיל "לחשוב כמו רוסי". מיגי רשתות ומאגדי מידע בעולם (אנחנו מצאנו אותה באינטרנטו. אהם. 0 כל צורת הענודה שונה ממה שאנחנו רגילים בתוכנות יכולים להעתיק אותה ולהשתמש בה חופשי חופעי, אך כותב הו הש ו | / ער = בזמן שאנחנו מעפים לכך שאחרי בחירח כלי מתיבת הבלים בהחלט מבקע שמי שמדוצה מהתוכנה וממשויך להשחמש בק ל ₪ 4 ופ 6 טזו 0 להתחיל נבצע פעולה מעשית, אצל. הרוסים: כל תרומה צנועה בעד העבודה הרבה שהזשקעה. ובהחלט הו ₪ 41 ד הו בתחילה, אתה בוחר מתפריט ה"עריכה" את הפעולה עבודה. טאתה וצ ה 7 בע ו ו - הל שטח או תיקונ' צבע, ורק לאחר מנן זותר לך לבו - את משטח העבודה שלך (האפשרויוה ינל המסך, או רק על רזבוע, או משולש. - | | / 1 יו כלים חדעוים ₪ במ הכרזה על שלושה כלי תוכנה חדשום לשימושם של אנשי מקצוע בתחום הסרטים והווידיאו. שלושת המוצרים שהוכרזו עתה חם פידות ראשונים של היחידה העסקית של יבם לתעשוית הבודור, הננללת בחטיבת ישומי הרשת של החבדה, חטיבת ישומי הרשת של יבמ מתמקדת בפיתוח ישומים ושרותים לשוק העסקי ולתחום מוצדרי הצרינה.| החט'בה מתמקדת בתחומי הטלוייזיה האינטראקטיבות, מעוכות תקשורת אישיות, מיחשוב שיתופי, הוצאה לאור אלקטרונית, שיווק אלקטרוני, עמדות מידע והזדמניות עסקיות ברשת אינסרנט. היתחודה העסקית: של 'במ לתעשיות הבידור, הציבה לעצמה כיעד את המשימה לפתח מערכת של פלטפורמות מחשוב סטנדרטיות לתחום הבידור, הווידיאו והסרטים. מטרת המערכות החדשות היא לאפשר הפקה יעולה ומהירה וותר של סרטים עתירי אפקטים. - מבלי להיגרר להוצאות בסדרי גודל שאי"אמשר לעמוד בהם. נלי התזכנה החדשים כוללים מערכת | עריכה לאפקטים דיגיטאליים (א-₪), מערכת דחוסה וו צעד-אחר-צעד מדריך אישי מפורט ל |גל ג גי (גץו ג "| יי כו גרוג 1 %. - ו 9 יש %7 | וזו 4 - 6" ו / / | 9 ' ₪ . | | ו "א " | || | - .- 'ן. ו ו ' | % "א 0 / . / [ .ש : 1 " | | . ו . ה: 4 וו הש" ו / | ו % . 2 .0 - 1% / / | . ן וו .₪ /, . ץ ]/ ד , /. ] / 2 . 1 א 4 - | 20 || - , / - 2 |6 1 | 4( -- | | 1 | 2 -- .- . | 1 ". % . ) / '. | להשיג בכל חנויות הספרים והמחשבים = המשש אש 1 " - ה שה ששמשממשששוו - בש הטהממממהמממממאמאאאאאאטא ‏ - = " , " יי - מדור ברטומ' - לאותות וידיאו דיניטאֶליים (60=) ומערכת עיבוד קליטה ובקרה ספרתית (05ם). כל הישומים החדשים מוועדים לפעולה בסביבת שרת - לקוח, תוך התנססות על מעוכות ההדמיה של יבמ מסדרת 3 ₪ )סו מערכת העריכה לאפקטים דיגיטאליים מספקת טורמט עריכה נוח לאפקטים, תוך התמקדות בקטעים הלא-לינאריזם של התהליך. המעוכת עושה שימוש במערכות מרובות מעבדים ובטכנולוגיית טוג3] של דיסקים מהירים, נדי לדמות מעל המסך את פעולתו של אולפו מושלם. הממשק למשתמש מתבצע על גבי מתחשב אישו המעביר הוראות ביצוע לשרת הגראפי הפועל על גבי שרתי הם/וסם אסודתקו והטפו/. באופו כזה, 'נולים עורכי הסרט להתמקד ולערוך קטעים מוגדרים שַלו - מבלי להעמיס על חשרת המרכזי. א== מבצעת את כל תהלוני. העיבוד שלה ברמת ההפרדה (רזולוציה) הגבוהה ביותר - כך שבתום מהלך עיבוד אחד נוצר עותק מאסטר מלא, הנשמר על גבי הדיסק. את התוצר הסופי ניתן להעביר לסרט מגנטי - או להמשוך ולטופל בו באמצעוח יאוטוסטרד " המידע... ירב | ד צאת הוד עמי ] טלפוו: 76 ל יבוי לעריכה ממוחעובח עול סרנוים ואבקטים דיגיטואליים כלי תוכנה אחר מערכת. עיבוד הקליטה (005) היא ישום זמן אמת, המאפשר עיבוד קלט וידיאו והעברה מיידית שלו לאיחסון על גבי דיסק או על גבי סרט מגנטי 3 מהווה מהפיכה בתחומי הקליטה והאחסון של אותות ודיאן - אשר דרשו עד עתה קליטה ראשונית למערכת טייפים, רק. כדי שאפשר והיה להמירם ולהעבירם לאחר מכן לאחסון על גבי הדיסק המגנטי, לצורך עריכתם שם. 065 מאפשרת קלט וידיאו ישיר אל מערכי הדיסקים במחשב - תוך חיסכון של עד 75% בזמן העובוד הנדרש לטיפול בקלט הזה בהמשך הדרך. מעוכת הדחיסה הספרתית ("0ם) מטפלת בדחיסת אותות וידיאו בחקן ו-ב;קו), | תוך הבטחת מהירות הפעולח ואיכות גבוהה במיוחד של התמונה. יתרון מרכזי של החבילה הוא ביכולתה לתמוך במספר רמות הפרדה לקטעים שונים של אותה הפקה, -]260] מתאימה במיוחד לעבודה בריבוי משתמשים, ומתירה למספר עורכים לטפל בוזזמנית בחומר המאוחסן במערכח. ₪ ג ? 5 | ר] 4 2 '- זי ₪ ₪ -ן במדור תכנוח הפעם, תוכנית המשחק הנמצא ב"זומביט אוןדליין", הרגישו חופשי לחלק אותה לחבריכם. המשחק הוא פשוט: עליכם לגרור את אותיות השם "זומביט" ולסדר אותן בסדר הנכון, בזמן שהן ממשיכות להתחלף ביניהן. שלנו, וחלקים מהם מובאים בעמוד זה. תוכלו להשתמש בהם כבסיס למשחקים אחרים וגם כדי ותונניות מעניינות את התוכנית כתבתי ב-₪25|0 |ה!ופו/, קבצי המקור ('ענל 6סזווספ) נמצאים גם הם ב"פק₪ ם זטרווהווח ז1,6116 601185 0 חואו 5181715 אסטמו שטםו3 5-1.]. | לפתור את החידה. את הפתרונות לחידה שילחו אלינו לפפ8. זיכרו לכתוב "חידת תכנות-1" בשדה הנושא באורז החבילות (כפי שמוסבר בעמוד 20). : [ זט זוז 6|כוחג אס גם טק 0 / | קסזכןק זל שו | [ן פעטט עחהוו טוטצה טסץ ק|סג] חבש סמו1 פומ'ד ' ו וא הסווק 8 0 טסוגוא * 6 = 15 61 0 |א!1א זפמטי) ו 1 .16308 ח=(1 )6.618 * ₪6 חס אא טכ 8 6 שד :6זסא * זמ = !הזו הזו ג הו ו הזח" 4 שוסן31 | חטשו וט * 00 ]א!]א)אוחט01) ווום (ט[טווו5 45 ל ,6|פחו5 45/ א ,01זומס6 48/ 8006 , זספסוח] 8ב אס0ם]) קסול1קהזכז המנוסזנ6 עצה ופ | / ]זו 0] 2615 זספט 6ה] טזטו] עו ג פוורך * בגיליון הבא יכתוב רן כוכני את עצותיו ויביא דוגמאות מתונכניוה כמו כן שילחו אלינו משחקים שכתבתם, אם נפרסם אותם בעיתון וב"889, תזכו בפרסים! הסברים לתוננית: ₪ הטובס (כלומר חחס]) מכיל. שני מערכים של פוטזוחסס מסוג 6טגוח| , הגלוי (כלומר 8טזז=6!טופוש) נקרא שחטסזם ץוק ומכיל את האותיות בסדר אקראי, והסמוי נקרא ופווט? ומכיל את האותיות בסדר הנכון (יש וו ונוה ' | להגדיל את הטופס כדי למצוא היכן הוא מתחבא). מערך זק0פוח! | בשם פחט || מכיל את מספרי האותיות אותם צריך שהטסז ץגו לקחת מ"ווטוחסק, ₪ הפונקציה 538 מחליפה בין שתי אותזות במערך תופס ומעדכנת את בחטסזסעגוק בהתאם. ₪ שימו לב: בפונקציה פסוסטגז 6וגוסוסץגוק,. הקריאה לרוטינת 5680 מתבצעת כאשר אסטח) ססזנוספ נמצא בתוך סוגריים. הסיבה לכך היא שלמרות ש"אפחחו.6סזווס5 מתנהנג כַמו זו הוא בעצם שחסססז ואסור להשתמש בו בקריאה לרוטינה. כאשר שמים אותו בסוגריים, מקבלים "ביטוי אריתמטי" שמוכר על"ידי המערכת כ-ופפוחו. פתרון אחר הוא להגדיר (... 00| 38 | וה שץ8) טהאופ פ5 אבל קטן עלינו... "זו כיצד ניתן היה לוותר על מערך ווטוחט2 ולחסוך זיכרון? דוגמת תיכוות מסיו -- זטשטומן 5 | הוועש זסטטוח] 5/ | וזו סטזט תג זסוחוו 6 קסזפ 67%[ * פטן טוחטא וספ טון!. 1 8 = 1606 = [זשוחו! ובשח! יז | 0 | היל ו זו ו אשי 1 8 עחההוח וטם ותטסט |]וש 1 וט שג 0= = ]| [- 115 ו = פד ב ל זז [+ן= 5 )א 6 וט , חקו 6זה 0 4 2 : ב 0 ואטא 6 ב" אסם 152 ה6וו = 640% 10 אטוה * שוח = 40160הת. | ושוחווו: לט שה . (6001זת] 45 [‏ זסקטוח1 %/ 1) כ שו פופ ץס8סוה] 45 א מווכ. םוטא [|6:) 16 קהשום * [ )אוה א?!6) = % (1)פגת 6117 ו = הו[ צזשסוווות 16 ₪] 8 חס [[66 6חז 6זה0תזו * שוטנ ((1 )פוט ן : ו שזטושוי]. 8% ,קר יי 9" לית 0% וטו ורוו וו ושוג )וטוט = שזושום. (1)סהטטונ) 9 7 ו 0 ונ )וו סע = שתטזטו). ו 050/20 4 1056 | נמרוד קת בו /) 1 / "₪ ?'ה0 + תי ?לקו - דפ 8 | > שו ו | > 4 = - 1 . . ". שי 7 ₪- ג ב 7 דא " = - . שי 1] / ו . ₪ / | " ה | ווה 3 י. ₪ =( ב" ₪ + - 1 | 1 = " ,* | ו" ווודיריר. הווה 1 ח -. ו שאווה 0 / "[ ₪ יש ./0 : ל 8 א יצוק "ו אמר, "אני כל"כך המור ו יו -- 7 .ו 1 1 | / 7 -] ד - : 1 ומ לענות לטלפ פון. תמה ו / ו א | | ו | לה הג . 3 / 1 7 אי ה ול לי צו ו" 0 ו א ₪ כשבשי; 1 / ג 4 ₪ שהזמנ נתי 1 במחשב שלי הוא חן מתכונת להוטוב / סיפר שהוו לומדה. ו 6 : 7 / 1 2 ₪ - + - 7 | 3 ' ] יק מ וביקש!. | 5 ול 0 .ור ,0 מ ךר ר בוו - | ור 3 .6 4 / | וו 4 ב יי - 2 +2 , ג | - ל ל ו וי יה זיות. מדי > - כ שהצ גה ע? 7 ור 13 .14/1" שדוק - 0 זל "ז 7 / 0 א 4 הלכ א 23 ד 7 7" |ה]ב/ה ק' 7 ו 7 7-1 ₪ ,וי א 3296/07 0 0 7 7[ | ומ = | 0 ןיבי האקול ה, אלא 4 הו/ תו אא 703 ל הוויא ההק הקרז /א0?. אגטייו. | | תובנת "הבמאי הצוניך" מאפשרת לערוך סרטי אנימציה, 1ם הוסבית אבקטים וסאונד ₪ ₪ מחתי כשקיבלתי את / ] תוכנת "הבמאי הצעיר". **= סוףיסוף אוכל להבין איך עובדים החברים הקולנוענים של אמא. ואבא. הבעיה היחידה חיתה לעבור את שלב | ההתקנה. אפלו 8 לא הספיק לה, ואבא היה צריך להפעיל תוכנת אני גם לא מבינה למה עוד עושים תוכנות ומשחקים לדוס, בעידן של חלונות. = כשהתחלתי כבר לענוד שמחתי לראות,. שהתוכנה. מחוננת בדמיון רב, ומאפשרת לערוך סרטי אנימציה, עם הוספת | אפקטים | מטחדיס וסאונד. | כשנכנסתי | לאולפך הקולנוע עמדו בפני חמשי אפשרויות: סצינות, שחקנים,. סאונד, סרטים מוכנים ויציאה. בדיוק אז הגיעו אלי שתי . חברות, התלהבו וביקשו הדגמה. = הראיתי להן איך אני מביימת.: סרטָ. ריקוד בנות הים קודם כל נכנסתי לסצינות, שם הוצגו בפני בערך 20-30 תמונות רקע. בחרתי תמונה של ים עם אונייה. עברתי לשחקנים ונחרתי שני דולפינים, שני סרטנים ושתי בנותזים. מובו שעשיתי להם "אודישן" (מבחז בד) לםני שבחרתי. נכנסתי לאולפן ובחותי בקבוק עם בתק, והתחלתי להזיז אותו ימינה ושמאלה. ענשיו הגיע הזמן לשים את השתקוים במקומם. זה השלב המכריע. מיקמתי את בנות הים מש די הספנה, ואת הסרטנים שמתי בקבוצה בצד. עברתי לתנועה. לבנות הים בחרתי תנועה. מעגלית, ומתוך אפשרויות הקסם בחרתי תנועה סיבובית שתיראה כָמו ריקוד. לסרטנים נתתי תנועה של טשטוש וחזרה לבהירות. מאוסף המוזיקה בחרתי "רוקד ראפ" כי זה הסגנון האהוב עלי, והוספתי עוד כמה אפקטים. לחצתי על צג וק. חילקתי פופקורן לחברות ומאז הן מעריצות אותי. ₪ 'לדי בי ו | רְ ש לנו חדשות בשבילכם: בירדן מכירים את זומביט, ואפילו אז נא להכיר את ילדי עקבה: בשאר אל מומני, תומא דחדל, אוהבים. לפני שבועיים בעדך יצאה משלחת עיתונאים צעורים מוחמד טביב, זייד סמור ופייסל סיבן, בני 13-15. של "כולנו", האח הגדול של זומביט, לטיול. בפטרה ולפגישה עם - יש לכם מחשב בביתז ילדים ירדנים. ביום הראשון טיילנו בפטרה והיה מדהים, אבל הילדים כולם: "כן, בטח. גם |אסה-ס6". | הבדואים לא ממש מבינים במחשבים. ביום השני, בבית הספר "רוזרי מוחמד: "לחלקנו יש מודם, ומדי פעם אנחנו מתחברים לתתנות סיסטר'ס סקול" בעקבה, הילדים הירדנים פצחו ב"אינתי מן זומביט! 5" אינתי מן זומביט!" הם שאלו אותי אם אנז מכירה את רון (לוינטל, - אוזה מחשב יש לכם? | מנחה השידור) וסיפרו לי על מחשבים בארצם. כולם: "וטו" חשוב לציין, | הילדים האלה אינם ילדים ירדנים ממוצעים. בשאו: "ולי קונים פנטיום בעוד כמה שבועות". (זה היה, כמובן, המשכורת הממוצעת שם הזא 150 דינאר לחודש, בעוד ששכר הלומוד לפני תקלת הפנטיום הגדולה). החודשי בבית הספר הפרטי הזה הוא 50 דונאר. כולם ממשפחות - אלו משחקים אתם אוהביםז אמידות וגם הם הודו, ש"לא לכל ילד בירדן יש מחשב בחדר". פייסל: "ו" בשאו: "מורטל קומבאט ו". פיוסל: "מלך האריות". תומא: "מה פתאום? מורטל קומבאט 2". מוחמד: "טום וג'רי, טטריס, דום". 8 בשאר: "אני שמעתי גם על המשחק "זול" ואני מנסה להשיג אותו". תומא: "גם ס'מסיטי 2000". - - מה המשחק הכי פופולארי עכשיו בירדןז 0.. ב זל | תומא: "אני חושב שטטריס, הוא תמיד הכי פופולארי". חוץ ממחשבים, לרובם יש גם גיים"בוי ומגהדדרייב. תומא: "בגיים-בוי אנחנו משחקים טטריס ופוטבול: 87 במגהדדרייב", - כמה עולה משחק מחשב! "הזולים עולים 10 דינאר, אבל המחזר תלוי באיכות. יש משחקים שעולים.20 דינאר ויותר". 0 '*<:*-,.- = מאת,. -13. 2 רק שו > ==-* קת 5%=- ==( ישן מ ו( !4---2441 18 >-4 >= 5 4- 2% 9 27-*- > << 4-7 4,, ונוב 4-24 + 4.0 43-29 | א > 51 == 4 = 64 7 4-ב ' מ דינאר, אגב, הוא ארבעה שקלים וקצת. תחשבו לבד. אי 6% ב - אתם מעתיקים משחקים או קונים! לליה = שי פייסל: "קונים". 2 בשאר: "כן, בטח. הוא סתם אומר. לרוב אנחנו מעתיקים -22-:.= ₪ , | | משחקים, אבל את המשחקים ל-60 אנחנו קונים, כי אין לנו ברירה". ₪2 = - / רכ ו ישי - על זומביט שמעתםז כולם: "בטח, זאת התוכנית בטלוויזיה הישראלית". א--- /-2 ל קר ו 3-5 : = ₪ חחח | : . "ש - חרט ל רק || == 5 24.9 |ם1 = .8-9 3% 4-84 24 שמ ץ 7 5-0 8.9ה.] לק 00-5(-- 50(0. | = 4===1-- =ן 4-0 האימסוי ו וש א ]ב 4.9 0.40 .א ' | 0 | == מממ % 5 5% = כב 4% -- 6 יש הת 8 4.ם. שא =--ק ד | אה לי שי ו 5 המחה שי וו א (בחופח. 4% קן ?ל-מר = 08-ה == 4% = ==9| == 9.]ם הוע ה השק *-* 8 9 8-7 0 --44 7 "א ארק = ₪1 == ₪ ה-א 0ב2/ של 94 = אק יק ".2 4 וחד =+.₪0 40= 40-91 ג 26| 00% 8 > 9 "=ק לצש = בשאר: "אני אוהב לראות את זה. אני רואה כמעט כל פעם. אני וברי הג :2 5ש נש ל בצ ב ויק וו . ]₪ פאק 050 2 = 88 5 4-5 29 *, ₪ )ק עו "= 25 רואה 1ם אותך מופיעה שם". ו ו | 5% שאל 0 ו >= 4 4 4 <--ג שק שח א 00 אל 0 ה ,0/5 244-052 = =קק 4 אק + 4 שבוע אחרי הראיון, שיחק בשאר בשידור החי של "זומביט" ב 5 השילפקשר. רשי : : : . --=- 8 = במשחק "חלליות", התראיין (באנגלית), צבר 7,500 נקודות וקיבל 0 פרס תנחומים. כ | - ועל העיתון זומביט, שמעתסז כ 2 | | | | | ויר --4=>== -- ור בשאר: "כן, זה העיתון שאתם כל הזמן מראים בתוכנית. בטח ב 2 ם] שמשמעתי". 2 )= ב 1. | : ויו ו ו ה י 1-7 שש --4 מא *₪-.- !. ו ד ₪8 - : - יש עיתוני מחשבים בעובית? "וי = קוק הו מקאר ‏ לוק = ו ל רש 5% לא די "שמ | מוחמד: "כן, יש עותון שנקרא 'ביט'. הוא מופיע בכל העולם כמן ובהרבה שפות, גם בערבית". 2 באותו יום, בסיור בשוק של העיר, נתקלתי ב'ביט'. קניתי = אותו (בדינאר וחצי) ונזקקתי לתרגומו של חאלד, המדרוך הורדני 7 שלנו. יש מדור מכתבים למערכת, מדור חידושים ומשחקים חדשים, וגם על תוכנות למבוגרים, טיפים, תחנות 8.8.5 והמון פרסומות. - איך אומרים אייקון בעובית! "אייקונא", - ואיך אומרים זיכרון? "זכר" - מסך? "שאשא". - וכונן? "משרל". - ולהתראות? "מע-סלאם". - אז מע-סלאם. ₪ 0 ועוד היד נטוייה הביקור אצל החבר'ה בירדן נערך במסגרת משלחת מיוחדת של השבועון "כולנו" לכבוד יום ההולדת ה"500 של | העיתון. ]1 השבועון יזם סקר מקיף, בו נשאלו מאות צעורים, מהו המקום בעולם בו היו רוצים לבקר יותר מבכל מקום אחר. התוצאות היו מדהימות: הסלע האדום בפטרה, ירדן, זינק לראש הרשימה, כשהוא מתיר אחוריו הרבה מאוד יעדים ] קלאסיים (כמו יורודיסני, המזרח הרחוק, מוזיאון הרוק בלונדון וכן הלאה), זו היתההפעם הראשונה מאז קום המדינה, ] שצוות כתבים צעורים של עיתון כלשהו מבקר בסלע האדום, מקום שגבה כל כך הרבה קורבנות בנפש של צעירום שהיו מוכנים להשליך נפשם מנגד כדי להגיע אליו. כתבי "כולנו", ששמעו רבות על מיתוס פטרה וההילה שנרקמה סביבו, הכתירו את המקום כ"מדהים, אבל למות בשבילו זה קצת מוגזם, לא?" הטיול החיסטורי נערך בחסות חברת "אסם", ומשלחת "כולנו במבה" חילקה שקיות במבה לכל צעיר שנקרה בדרכה. התוצאות הגניבו את כל הצוות: הירדנים, בני כל הגילאים, נדלקו על הבמבה קשות ושאלו מתי מתחיל היבו8.. צוות של תוכנית הטלוויזיה "זאפ לראשון" התלווה למסע ותיעד אותו. התוכנית המיוחדת תשודר ביום רביעי, ה"11.1.94, בין השעות 16:00-17:00 בערוץ הראשון. ₪ ו - | פתחתי ת'עיתון, נקרעה לי הצורה. ,כל-כן בו דברים גנובים הפתעוח בכל שורה, | הלכת' לבית-ספר. הבנתי את הקטע כולם קוראים "כולנו" (עשיתי בוחן פתעוו ‏ השבועוו 1 מדליה. אצלן << 1 יק להו רו יי ן ו ( מבי ריך דורו ל כיד ד מ וק "כולנו" זה השם שמכנים לענייני עו ה ועכשיו - "כולנו'י רו | 0/0 לכבוד: מערכת "כולנו" במבצע מנויים מיוחד: דרך בן-צבי 84 תל אביב/ 68104 2 גיליונות בשנה כן, אני מעוניין/ת לצרף את בני/בתי כמנוי לשבועון "כולנו" לשנה שלמה (52 שבועות) במחיר מבצע של 324 שקלים (במקום 390, מחיר מנוי רגיל). רמחיר הנחה רציני פרטי המ[!'. שם פרטי: שם משפחה: תאריך לידה: | | בתובת. מלאה: | מיקוד; טלפון: 4 שקלים במקום 0 וגם מתנה מדליקה לכל מנוי ללא הגרלה: שעון מעורר מקרקר ומדבר או ווקמן סטריאופוני. שווה! אני מעדיף לשלם באופן הבא: 7 | 6 המחאות על סך 54 שקלים. 7 | אני מעדיף/ה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלה: סוג הכרטיס (סמן/י איקס): 1 ] ויזה 7-! ישראכרט 77] דיינרס מספר הכרטיס: דדדוד! דד רורר רררר הכרטיס בתוקף עד: תעודת זהות: שם מלא וכתובת של בעל הכרטיס: אני מעדיף ל?קבל כ3חשי; ד שעון מעורר מקרקר ומדבר 77 מצלמה איכותית |שתחנו3 35 מ"מ 7 ווקמן סטריאופוני להזמנות בכרטיסי אשראי 0575180870 168 מתוך סדרת ציורי | הרובוטים של אד סטאסטני 6 4 שתופו8 4 5 תמונה מתוך אתר בסן-פרנסיסקו המתמחה בסקייטבורדים 6 => 00 *- המושג "נולש-רשת" (או זפחהטסוסא בלע"ז) מתייחס למי שיודע לנווט את דרכו בין רשתות, תקלות טכניות, והמון המון מידע לא ממש רלוונטי. גולש, בניגוד ללפלח שמתייחס אל הרשת כמו לאוטוסטרדה ונבהל אם אין שילוט, יודע שהרשת הש כמו ים. הגולש אינו חזק יותר מהים, הוא פשוט יודע מתי ואיך לנצל את עוצמת הגלים 6 , עודד הוושויוווה צלס - חסס!: תמונה קטנה המוצגת על-גבי המסך, ומייצגת תוכנית או אובייקט. הקלקה בעכבר על-גבי הצלם הופכת אותו בדרך כלל לחלון או אובייקט, והקלקה כפולה בכותרת החלון הופכת אותו חזרה לצלם. עלעול - 86עשסזם: סריקה של רשימת עצמים, למשל רשימת קבצים. במהלך העלעול ניתן לבחור בעצם כלשהו מתוך הרשימה. מצביע העכבר - זש)חוספ: סימן המופיע על המסך ונע על-גביו כתוצאה מתנועת העכבר. המצביע הוא בדרך כלל בעל צורת חץ, אולם צורתו משתנה לפעמים בהתאם להקשר בו הוא מוצג: מצביע בעל צורת שעון מעיד על פעילות עיבוד שמתבצעת, קו אנכי (1) מעיד על פעילות של הקלדת טקסט, וכר'. תפריט נגלל - הפוח השוס0011-6: תפריטי המוצג בעקבות בחירה, באמצעות העכבר, באופציה כלשהי בתפריט אופקי. האופציה שנבחרה מופיעה בדרך כלל בראש התפריט הנגלל, ומתחתיה מופיע תפריט של אפשרויות נוספות. תפריט צץ - טחסוח ק-סם: תפריט המוצג במקום שרירותי במסך, כתוצאה מפעולת עכבר-כלשהי. לאחר בחירה של.אופציה כלשהי בתפריט הצץ, הוא ייעלם בדרך כלל מהמסך. חלונות חופפים, חלונות מדורג'ם - פאוססח/שצ 0ח/6886860 ,פעוסשח/וצ 6)ב!זפשס: חלונות המסודרים על-גבי המסך כך שישנה ביניהם חפיפה, בדומה לערימת דפים המונחים זה על-גבי זה, וכל דף מסתיר באופן חלקי את הדפים שמתחתיו. ניתן להקפיץ חלון אל ראש ה"ערימה" או לדחוף אותו אל תחתיתה, באמצעות הקלקות עכבר. חלונות מרוצפים - 6שסשחואש 1186: חלונות המסודרים על-גבי המסך כך שהם גלויים לחלוטין ואינם מסתירים זה את זה. ה > א תרמאש" ₪ בימי ראשון בשעה 15:00 2 - תוכניות מגאזיניות לפריקים ובני-נוער חובבי"מתשבים - משחקים, תוכנה חומרה ומעתה גם מדור קבוע - זומביט-טים. 9 בימי רביעי בשעה 15:00 תוכניות משחקי מחשב ואעטראקציה עם הצופים בשידור חי. 9 בימי שישי בשעה 13:00 | תוכניות בנושאים שונים: הנושאיס המעניינים של חודש ינואר 95': 5 - מחוללי יישומים וכלי-פיתוח בסביבת 5עשסשחו//. בתוכנית יתארחו נציגי , סטסזסכג/ פטס ו 88008 חסחה!זסם, 400655 זספסזסוו. ו- טסח. 5 13 - תוכנית לקראת כנס איל"א שיערך בשבוע שלאחר מכן בבניני האומה ונושאה "עולם ללא גבולות". 5 - המחשנב לשירות המחקר והפיתוח - יישומים ללימוד גוף האדם, חיזוי מטראולוגי, סורק מוח ועוד. 5 - בנקאות ומחשבים - צילומי שטח ממרכז החישובים של בנק לאומי, אירוח ישראל סנדרוביץ' - נשיא אחהּם |8ז00ס= צ.א קיוסקי מידע בנקאיים ויישומים בורסאיים. רינה (מתו ורנמן. תוי ך]ן ור או . - | 7 : 2% . 7 . וגו 4 מ - ה - . שו לפ = % = | צרר שר 2 .ו ₪ "2 או אצ ₪ .ו = . ו יק 1 הפתרון לחידת התמונה מהגיליון הקודם: המשחק ממנו לקוחה התמונה - דוםם ה?7ה | אסג - ברק מס' 4, ושם השיר: 508 =.ו01ו] 6 81. ברס ראשון - מסך נגד קרינה (מתנת "אינפוט-אאוטפוט") לאייל ס'מון מירושלים פוס שני - משחק סי.די.רום (מתנת 'וירוס") | לסיגל רוגב מרמת"השרון | !₪ טרס שלישי - חמישה 2 משחקי "ויטואל"ריאליטי" 21 לרועי פרלמן מתל"אביב חידה "קולנונית": לפניבם פרטים על כמה סרטים העוסקים במחשבים, רובוטים ותבונת -על. נסו לזהות לפחות שלושה מהם. י > 5 א "/ 2% . "רוד צוו שרו - 2 ', - ְ ד 2 קל - קוד הזמ | רז 07 א מסו וגד דהרכי 1 :ונים במהירות גז יולה יות ר מהר רבו בוט הח וה וד הזה ₪" ג 2 5 ו בצ גג נמ - יר ד ר . : ר דחוו 4% ו ו / | ו , . : % על פניו, אסה-60 על וודסטוק נשמע כמו גוויה שפחיתות כבוד להתעלל בה. את ההופעה עצמה לא הייתי רואה אפילו אם היו משלמים לי, וטריוויה לגבי כמה ג'וינטים לקח כל מוזיקאי ומי הדליק לו אותם מעניינת אותי עוד פחות. למרות הכל, נסתרות הן דרכיו טל בודהה ובמסגרת הקארמה שלי במערכת נתבקשתי לתפוס כמה תמונות מסכים בשביל הגראפיקה. מה אני אגיד לכם? ראיתי את האוד. למרות שמדובר ביישום סטנדרטי במחולל (מקרומינד דירקטוד), המעצבים לקחו את הכלי למקסימום. כפתורים גראים כמו קרעי נייר או קולאז'ום של פרצופים שמוארים בהילה קוסמית כאשר חולפים מעליהם, סליידרים שכאילו צוירו בטוש ע"י גרפיקאי מסטול, הקונספט של הסיקסטיז פשוט מגיע ושר לבטן בלי התחכמויות טכנולוגיות מאולצות. הפנינה שבלוטוס היא חידון הטריוויה, אני (בניגוד לאייל שהתלונן ירי יי החידון הזה מועבר ע"י גורו וירטואלי בשם "באבא 60 רמדאס" המנתח את צעדי הכושלים בים המידע הבלתי רלוונטי בחוכמות הינדיות, שלא היו מביישות גורואים כמו רובין וויליאמס ולני הנרי. קצת לא נעים לי לפרגן במדור הזה (ועוד להיפים זקנים), אבל זה ו ו הר ]רבה יש לי מה להגיד נגד "חלונות" ועוד הרבה יותר נגד "חלונות בעברית". אני, בניגוד לאסף, מכיר את המערכת והיא תרמה הרבה לפיתוח אישיותי העצבנית. למרות הכל, הטענה השנייה הכי מנוחכת שאני מכיר היא שהמערכת "ידידותית מדי". הטענה ששברה אותי הוא שדוס הזיא התשובה. וזה מזכיר לי סיפור: פעם, בכנס האקרים בהולנד, לעג לי האקר רוסי על העובדה שאני משתמש ב"ווינטנדו". בששאלתי אותו מה מפריע לו שמעבד התמלילים שלי הוא "חמודי כזה" ומאפשר פעולות "גזירה והדבקה" עם תוכנת התקשורת שלי, | ענה לי שמערכת שמגיעה עם משחק סוליטר בילט"אין היא לא"רצינית. הוא לא התכוון לעובדה שסוליטר הוא משחק מעצבן, אלא לכך שעובדים של חברות מקבלים לגיטימציה לשחק בשעות העבודה. כנראה שהחינוך הסובייטי שלו גבר על האלמנטים ההאקריים ל אינה ידידותית מספיק (בעיקר למפתחים). אבל אין כזה דבר "ידידותי מדי". מגיע לנו יותר. | מש ץק -- שחש ב אמבת החודש בשבילי היתה התנהגותו של אדם | קארי. בסוף נובמבר גיליתי את סו0ג₪ ₪986 ד₪)!6 שלו שתיעד 3 שעות של מסיבת טכנו בניו ג'רסי | | בי הק'ר ש? הצלחתי להכניס בזמן את הסקופ על המסיבה א בהולנד (שהוכרזה יום אחרי סגירת הגיליון). קארי סטר טרק 2 סימל בשבילי את המהפיכה של 94', באשר החברות הנדולות גילו שאינטרנט הוא לא רק שעשוע של פריקים אלא שוק עתידי בגודל מפלצתי. האתר של קארי נולד בשלהי התקופה הפרהיהיסטורית (תחילת 93') והואיל והיה אז שדרן פופולרי ב-/זו!, קיבל רשות מהבוסים לקרוא למחשב שלו 60₪.שזוא, לשים שם סקופים על ביוויס ובאטהאד ולהתפנן עם החברים המוזרים שלו שקוראים לעצמם סייבריפאנקס או משהו. כאשר גילו צזו שמדובר בעצם באוטוסטרדה ההיא מהנאומים של אל גור, החליטו לתבוע אותו על שימוש בשם ובמידע, שניתנו לו במקור בהסכמה. ']עובדה שהאתר החדש שלו, פפזפ/מופ!ו/, לוקה בבעיות תתזוקה חמורות, לא הדליקה אצלי נורה אדומה. ידעתי שהוא עסוק בקובות משפטיים ושמחתי כשמדי פעם הצליח לחדש משהו (כמו למשל זשאא). אפילו כשעשה כמה ג'ובות מהצד עם הפרופוגנדה של ד8דג, שמחתי בשביל העוררידין הרעב שלו. איכשהו, החיבור בין שתי הכתבות בזומביט עשה לי איזה "קליק" במוח והבנתי פתאום שהבן-אדם עושה מסחארה במסווה של "אחד משלנו". 3 שבועות אחרי המסיבה, עדיין לא הגיעו קבצי הסאונד ודפי הרכילות שהובטחו. כנראח שהחיבור לאינטרנט שימש בעיקר כדי לקדם את מכירות הכרטיסים (ההולנדי ברחוב צמא לסייבר"איךיקוראים*לזה בדיוק כמו הישראלי) ולגייס חסות מחברות מחשבים. יום אחרי האירוע, איבד קארי עניין בחברים הסייבריים שלו, בדיוק כמו כמו שפיוצ'ר קול איבדו עניין בעדכון (או לפחות מחיקה) של הדף שלהם יום אחרי הכנס (כשלא יכלו יותר למכור כרטיסים ב-5100). בשהרולינג סטונס התייחסו לרשת בתור "עוד ערוץ טלוויזיה" בהופעה שלהם בנובמבר, יכולתי לסלוח להם. הם לא "משלנו". מקארי ציפיתי ליותר. בנתנה על "סטר טרק" למדנו שאין צורך לדמיין איך נראית טיסה ב"אנטרפרייס", אבל כנראה שנאלץ לדמיין בכל זאת. הכתבה על 3 הזכירה בנשימה אחת את האנימייטור, בלי להסביר את ההבדל המהותי ביניהן, כתבות אלו ממחישות את הנטייה הקיימת בקרב כתבים צעירים, לתמצת את דבריהם לגודל של שור זן מזוקק. רבים מהם התקדמו הרבה מעבר לדרגה הרוחנית השורה על כתבה זו, הגיעו לנירוונה ונעלמו עם סופת החלל. סוסטזפ 30 טר טרק | . ,' 19 / | ! 2 2 . 1 " 4 ג / 11| 4 0 / // 3/0 . 72 7 ב 2 0 כָ/ 02 2 7 0% 7 6 . = / 2 / ./ / 7 06 7 7 7 "0-07 2/20/0979 -" ל ו ה ו .309 % / ( 8 מ / // / / , 07 , ו / 7 2% 7 - 9 / /. 2 2 "ו 2 0 9 0 5% ל אוש - גם להיות מחשב אישי רב-עוצמה. כָ. ₪30 ₪ | מעבד מוטורולה (ו | פמ רב עוצמה, ומהודות שק ₪03 מנהרוי נני213 אפשרויזת המונטומדוה המתקדמות ביותר - ועוד יותר מוה גם לערוך סרטי וידאו. כרטיט ח6ו5%9 טשטן שוכ מאפשר לחבר ל-630 ,| מצלמת וידאו ביתית, או מכשיך וידאו. לקהעתיק קטעיט עסרטטני ויראו לנונן הקשיח, ולערוך מצנות וסרטונים בקלות רבה 'רחך כגוון זצידות ברמחז ויר צקרח זבם הרחב שך חולה המדכזיון כזדד מסן גם להיות טלויזיה חכמה. עם כרטיט 596 טטור ך טונקג. , ה-060 | הופך לטלויויה מתקדמת בת |4| ערוצים, שניתן לצפות בה בשידורו טלויויה וכבכים באיכות טדיניטרוון ולערוך תמונות מתוך החומר המשודר ₪ פה כתן ואוו ירן מננה ונרטיס* הרוד גם להשמיע סטריאו נפלא. כונו ה-0%1וא (]:) המובנה [אופציונקי] מאפשר לך השמיות | תקלוטורי אודיו באינות סטרואופונות ששלמת, דרך הרמהולים המעולים המוננים במחשר - % "ץח" / גם לשחק ב- |א0א כ6. באמצעות כונן תקכיטורי |א()א + מובנה [אופציונקי] נותן / לשק ו משחקים אונטור ל להתחנר לעותכם שלם ש2 מידע רונוטלו זמין וקהוסוף כל תמונה וש סרט לכל מסמך או מצגת גם להפיק מצגות אינטראקטיביות תכנת וחשו5%% חטו1נ]ח טפט שוטק- מאפשרת לךף לחעלות אה המצנת האנטראחט ובית שנֶך ער מסך טלויויה נדול, קשנות אותה ייתוך כדיי', וכן להעתיק אח גם להיות מקינטוש אמיתי. המצגת לקלטת וידאו מוררת ההחוולה רשרריח טר ורודות ההולוותדיה החוודרוות המובית והקלוח ] הלפלאה והידידותזות שאיו לה מתחדים הופבים את המקינטוש למחשנ האהונ ביותר. ולכן גם הזעיק ביותר בשימוש באקדמיה, נלימודים, בעסק תבית ב א ומן| ברד רי'בונא. ה פסון|הושג ₪ | ידע מחשבים ותוכנה ה]-זוז] ה והושרחז|1 1 רחוב זבוטינסקי 29, רמת-גן, 25': 05-5768666