זומביט – גיליון מספר 7

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Neora

OCR (הסבר)
---4 ₪ 0 "== שש = בששמששר עקש צר רד | -- = 1 15 / מגז'ן מחשבים שיד ₪ גלין סי ונר 5 ₪ המחיר 85 ו ₪ באילה 12.7 ₪ 5 | עודי צברב ]= - המר מששששמטור = ממשמרי-ממממחחן המהמההמממאאאטן = המוי[ / ש 9-ו שים יד על מוטוח היגוי הזהים לחלוטין למקור שכמטוט ו!! ניתן להופיף מצערח תכנוח מלא פד'ים לטיטה ונהיגה מה"שנת .הרפתקאה שאינה ננמוה מרנכנז ש'ווק ה'נוץ נל' מ מ 'קוז 5 680 4 ט ו 1 7 ₪ 2 5 - 009 0 ית דורש 3 - 486 + טסוה 4 3 כ)/ 45 ₪ יותר מ5 נשקי קסס המפשפים תפסו אותן אתה במימד מיושב על ידי שדים זה יקח את כל כישרון הקסם שלך וכישרון הלחימה שלך להציל את אצמך יותר 20 160 של פעולה ומתח לוס אנג'לס מוש מדת אתה סוכן צמוי חוקר פעילות כת באי קטן האם תוכל להשמיד את הכת או שתמות בדרך ו 2 ל : + , - בי יש - - 6 / % . / אם אתה עדיין משחק בג "220 0 0% 2 חח - ע00ז6 הסו)טודוס]הז 2 ב ג = גי" רח' עובד 8 ,א 0 וו ₪ כ - ססוע! 44. | אבו טור, ירושלים, 93551 5 0% | | 5 . ]. ₪ 85 - 2 2 | : 731443- ל ו ו טל/פקס: 02-7318443 6 עורכת: נאורה שם-שאול עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי עיצוב המלל והגשה לדפוס: שרונה בבלו סדר ממוחשב: לילך גול צלם: אמיר מאירי עריכה לשונית: דפנה שמיר עוזר מעדכת: ניר רפואה | משתתפים קבועים: עון פיון, משה פרסטר, מ'יק רוזן, טל 1 גוטמו, גמדוד קרת, תום ברגר, אדם כהן, דוד מאואס, טל מרן, ליאת גלר, אייל מושקוביץ, נרי פרידמן, רן כוכבי, עדי יוגב, יניב קסנר, ג'א לנץ, רם פרדס, אמיר אבירי, דזרון פרידמן, קורן שדמי וי 4% 4% | סי 2 - 9/08יק מנכ"ל: אוולי עטייהזדוזנון ו ה ב ₪ ית מעכח: ות חל תוכנות פנס יוק 4 = מנהלת מח'" מודעות: זיוה אטא 3 *רז זוה 2 7% . וכו ₪ 035180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה 8 0375180870/4 .= 1 כתובת המעדכת: דרך בךצבי 84, תל"אביב 68104 + 0 | שד םימו עסקי. 1 8 5180820 (רב"קוי) --. 0 ₪ ₪: 036820401 | | |[קופה רושכות ופרה חולבת. ] ו ו | - הפרדות ולוחות: ח.ש, חלפי בע"מ (.א [ הב'ר. כח ' זובש 2 1 ו / הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה: "צבו ובנין" הפצה: בר ₪ 03*6952118/9 % | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות - ו 'ּ 3 6 ון ה ווךף קור 0 | | | .. . ואינה מחזירה כתבי יד - בסף דיגינובי 7 2 1 6-ו | נרשתות ג מסחריות - ו -8 ד (שר 90 2-0 | 2 % : . | באר המח ' ו 4 | הששו שב והראשון בצבא, וימחשב הרא . , יו אשון שלי, + מסכים שחור-לב "שריג וב 1 | : מתנה מהממת ‏ /ץ] 1 וקירנדי | ו ומשחדי למה התכוזן המשודר כשאמר: "את המתשבים ה!ו צריכים להרוג כשהיו גדולים" חק המפד וי . 0 = מעחקים רעים מועו עודיו 7 . אד | <%2 בש 2 "ליה 4+ 23 ילב /ן-. יוו 0 - + הקאאהק 0)] )או - קיש קריאפון | . 2 ְ יה = עמוד. \ ו 01 < בהמשך הסאגה של תפוגים האמיתיים והמזוייפים בהם עסקנו 1 בגיליון הקודם, ובמסגרת הדיון במהות ה"אמת" של הילדים - 1 הגענו בגיליון הזה לעיסוק במערכת ה1₪:2ית והבנקאית, הלא היא האמת של ה"גדולים". הלתנ רהה הפל נהמאמהצש בסת נמחד 33-ה | | המצאת ה2:ש]" היתה שלב חשוב בהתפתחות המין האנושי | 100000 + . ונְבעֶה מצרכי המדינה לנהל את כלכלתה בעזרת אמצעים שקשה ]== [ ויקר לזייף אותם. אפשר לומר שזו גם היתה ההזדמנות הראשו. | 6 נה בה המציאו אביזרים ל"מציאות מדומה", כפי שמתבדחות להן | 4 ה"אחיות אנדרויד" (זו לא טעות דפוס), השואלות: מה ההבדל 4=<==- | בין התמונה של ג'ורג' וושינגטון לדונלד דאק? התשובה: עם התמונה של דונלד דאק אי אפשר לקנות במכולת! 1 פעם, הכל היה פשוט מאוד, אנשים החליפו ביניהם סחורות. בא הש וסיבך את הכל, עכשיו יש כספומטים וכרטיסי אשראי 1 והרבה צרות. כיום, עם ההתפתחות הטכנולוגית המדהימה, שום ]1 דבר כבר איננו ממש אמיתי (עמ' 22-23). ומי שלא מאמין - 1 שיצפה בסרט גאמפ, או לחילופין, שיעיין בגיליון הקודם של זומביט שעסק באשליה (ותודה לביל קלינטון מ"ומסטוטג ששלח [1 לנו מכתב נימוסין בליל הסדר). אז כמו תמיד, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, והשלב הבא בהתפתחות הינו החתימה הדיגיטלית (עמ' 18). אם מצאנו לנו + מנגנון המאפשר זיהוי של האומר את דברו - הרי שהגענו בחזרה 1 להכרה שמה ששווה באמת - זו המלה של הבנאדם. וכך חזרנו לבנות לנו מנגנונים שמבוססים על אמון אנושי ובינאישי. -*ש לכם טכנולוגיה - תעשו מלאנת'לפים ששן" כמו ביל גייטס (עמ' 20), תמציאו תוכנות לנהל אותו על-פי הסטנדרטים (עמ' -12-15), תעבירו אותו ברשתות (עמ' 19), תשחקו במונופול ובבורסות השונות (עמ' 26 ועוד) אבל אל תשכחו, כמו שכתב דוד מאואס, ובצדק (עמ' 20) שרק מי שבאמת אוהב את מה שהוא עושה - אכן מצליח במעשיו, ורק מי שבאמת מקפיד [] לקבל תמורה מלאה ל1₪2! - מקדם את התשעשייה למקום + הנכון שלה ומבטיח לעצמו הנאה ממעשיו. וכך חזרנו שוב אל | האמת (וכל זה במחיר מומלץ של ₪₪114.95א...) וו | . : ו 0 = 541 - 44 |₪ שו 1 | 1 [ -ש 2 ב ג 2 | + ורב ₪ .- ₪ - |] - -- || - -- = הכר-=וטור יקרי--ר-=== הרי הַההוקווווווורייקוורררוקוה ו יי לאו וקן, | | ל | + | ו ּ. %' - ₪ 2 . 7" 1 . .ָ 4 < | *יי") 4 " 5 6-2 "* ₪ = . 4 ' . | [ . : . ב יו | | .| 00000000 ר| ישי" וקו הביק ןו יי רוו-ץ+,., ו ו : . . 4 /. 'ְ - % % וז "+ . לי . 4 1 אני קורא את העיתון באופן. ₪ - קבוע אני נהנה ממנו מאוד, | אני רוצה להתלונן - לדעתי זה לא הוגן שרק למנויים יש את ההטבה של קבלת התחברות ל-:8₪, | ואני קונה את כל הגליונות אני לא | עושה מנוי מסינות אישיות. אם | אנשים עושים מנוי ואנשים אחרים [קונים בדיוק את אותם גיליונות אז | מדוץ שרק המינויים יקבלו את | ההתחברות ל%₪₪! אני מסכים שהמינויים צריכים | -לקבל דבר מה כמתנה אך דנר כמו | יסקט טל התחברות לא מקבלים | גב מו ופ = טאתף קנח ה : : בכל ‏ ליתון מוטע. הל של ה"אוום. 7 מה שש וד ששו ור וקסר עס חכ הקשוה הלד ו ו ו ששה = | תהודיה את. תוננו ההתחנדות. לזזמביט.. תהנה; == "|| העיתון זומביט ממש ו = > ])מעולה ואני. גהנה מאוץ יי ו ו -] ּ המשחק מספר על נער ( |נדאל ייט) אשר חוקר + רציחות וודו בעיר ניו אורלינס. הוא מגלה שעבר משפחתו = |]הוא שיש מעט מאוק]/]]] קשור ב...וודו (עבר קשה מאוד דרך אגב). מש מועצמ 07 ]]877‏ הטאחש( שוג אשר היתה שותפה ללהיט 1992 6 שטק טוא שותפה גם במשחק זה, בתור העורכת הראשית. = ו)טיפים. היא תיכננה משחק מפחיד מאוד - נושאים ורגשות מוכרים מן החיים: אפליה, חשדנות ואהבה. תפקידו של = )וכ | כוקשי קר הכ)) גבריאל הוא לשנות את עבר משפחתו האפל. ש כפי שסיפרתי המשחק מפחיד, למשל הפתיחה שלו: אדם עומד ליד מדורה בוערת ואז רואים את הכוהנת בתלבושת עורות הנמר שלה מערבת אדם וחיה ביחד. המוזיקה עם התופים, המארבים, מסיבה/עבודת אלילים או... פעימות הלב של החולם, גבריאל, המופיע נתלה בחבל על עץ בסופת ברקים. ואז גבריאל מתעורר, מספק נכון?1?ן אך למשל בהמשך המשחק בחלק מהימים ש"תעברו" *ופיע אותו חלום בלהות עם עוד "תוספות" וגבריאל | יביא תגובה בבוקר שלאחד החלום. ציוד נלווה: חוברת הסברים ארוכה מאוד, קומיקס די ארוך המספר על "חטאי האב". 8 ך - 00ז, קולות הדמויות הן של שחקנים מפורסמים. - 98 - טוב מאודו |" 1 "ו ץק '.. -- ]1 , 14| מ / ו | ו | 3 ו" / . / - ₪ 4 יו | קוור קא0ץ. ווכשי] כוכר 22, ית 3426 9 /יש]) ו | . - 4 ו 4" |" 4 - ₪ .לי ₪" ! , 2 ו - ₪ . 2-=- - . ' 1 . / . : 4 - 1% == . .1 | ָ שו -------07-- 70 : - אב קב תת == ג ה 2 ג. 4 - 1 4 ] 4 0 | הא אל 4 , / 4 || + = ₪" ורש 1/, ו -) על חידושים 1<| 0 תוריד זזש וי -] ]| ₪ מאגר מידע חדש בנושא בנקאות ובורסה, למאגר קוראים "תקליט-הון", והוא מכיל בין השאר דו"חות כספיים, מידע מעתונות, ותשקיפים של הנפקות בבורסה. כל זה נמצא על סידי-רום שמפיצה "יפעת הון דיסק". ₪ חברת "אלרון" פתחה את הקניון האלקטרוני הראשון באינטרנט. הגורם הראשון שהתחבר, ומשווק בתפוצה המונית, היא רשת מלונות "דן" המפרסמת את עצמה בקניון, ומראה תמונות ממלונותיה. ₪ העיתון האלקטרוני "פירסט" הצליח להכפיל את כמות השימוש בו בקרב אנשי-עסקים. || "פירסט" הוא עיתון אלקטרוני המיועד להעברת מידע לאנשי"עסקים בארץ ובעולם. ! ₪ לא רק העיתון האלקטרוני "פירסט" הצליח להשיג גידול במכירות. כל השימוש במידע פיננסי עלה 30 אחוז בשנת 1994. | ₪ בית התוכנה "דע-רום" הכריז על גירסה לתוכנת "עדי", חבילת תוכנה פיננסית/לוגיסטית/ תעשייתית משולבת. הגירסה החדשה פועלת על מחשבי אלפא של "דיגיטל". ₪ "אביב פתרונות מתקדמים" סיימה להתקין את מערכת "אביב פיננסית" בחברת סלקום. אמיר גולדשטיין מסלקום ציין כי הפעילות המואצת של סלקום, חייבה הקמה מהירה של מערך מידע פיננסי, שיתמוך בכל דרגי החברה. חידושים לאוהבי המוזיקה ]| ₪ חברת "זודיאק" מציעה ל"משוגעים לדבר" אולפני הקלטה להפקת " פה | פדגשוחק" -] לתקליטורי שדרים, ול-וווסה-60. ₪ חברת "מיראז' מולטימדיה" החלה לשווק בארץ את הסידי-רום האינטראקטיבי של = 6 םומיח ככהיככה.. מבעבע בסיר... מריז ככה-ככה.. מבעבט בסיר בד" יווהו .0 - זוווווף או-ג'יי סימפסון מככב במשחק חדש שיגיע אלינו בקרוב. עליו לצאת זכאי במשפט בו תובעים אותו על רצח אישתו | לשעבר. איך הוא עושה את זה? משחק מונופולו | במשחק, השחקן משחק את או-זג'יי סימפסון ובכל משבצת אליה יפנה, יודיע לו המחשב שהוא הפסיד איזה מיליון דולר, או שגילו הוכחה חותכת, שתרשיע אותו ברצח. עכשיו השאלה - מה כיף בלשחק משחק שידוע שתפסיד בו? תמיד תצא אשם בסוף המשחק, ותמיד ישאר לך 100 דולר בבנק, במקום ה-20 מיליון שאיתם אתה מתחיל. 0 גולף !רת 800815 6הסס מציגה השנה את משחק הגולף שלה. זהו משחק גולף רגיל. אין יריות, מכות, וסרטי וידיאו עם שחקנים קשישים וחסרי פרנסה. המשחק תומך גם בכרטיסי קול 16 ביט, והגראפיקה נהדרת, מה שעושה את המשחק הזה לשווה קנייה גם לאנשים שהקשר היחידי שלהם לגולף הוא הכאת חיות המחמד שלהם בעזרת מקלות גולף. ‏ מדיח שרוף.. לכבות את האש... מדיח שרוף.. לכבות את האש... מדיח שרוף.. לכבות את האש... 5 א השקטס = ומשחק "סופרקרטס" הוא מרוץ מכוניות רגיל. שום דבר מיוחד. רק מה, בגלל שבכל זאת המתכנתים רצו ליצור תקדים כלשהו בענף המשחקים, הם החליטו לעשות את השליטה במשחק בלת'י אפשרית. במשחק עליר להשתמש במאות כפתורים משונים, שלא ידעת בכלל שהם קיימים אצלך במקלדת. הגראפיקה ממוצעת, והסאונד לא משהו, מה שמוריד מהציפייה למשחק. ץ) גמדים קרחים עם נטייה מוגזמת להתרבות %8%, החברה היצרנית, מגדירה את המשחק הזה כשילוב של פבאווום | וידה הסהה ו מדובר כאן ביצורים =| לגזע מפותח ומשגשג, על-ידי שימוש בחשיבה אסטרטגית טובה, פיתוח = טכנולוגיה חדישה, ואפיית עוגות.. כמו ב-5שאושושום , ישנם סוגים שונים ל **! של "קירחונים", כאשר כל סוג יכול לבצע פעולה אחת ספציפית (לבנות, == "קיו שי! להלחם, |כו'). ההבדל המשמעותי בין משחק זה לבין משחקים אחרים | | ;"| | סטייל פפאוואוום , הוא זוית הראיה: בעוד שרוב המשחקים משוחקים | ממבטיצד, ניתן יהיה לשחק את ה"קירחונים" ממבט-על, וזו הבטחה. 2 4 יי ₪1 2 אתמול בערב יצאתי מהבית וראיתי למטה טרקטור נתום חדש 1 לו, מוכן ליום העבודה שמחכה לו. אז נדלקה אצלי נורית | ]אזהרה הראשונה. מאוחר יותר הלכתי לבקר חברים בצפון תל ] [[אביב ומצאתי את עצמו בוהה ברידינג וחושב לעצמי שהם בנו את תחנת הכוח ליד בתי מגורים ועכשיו צרן לקנות תחנת כוח חדשה לט ום אותה רחוק יותר, אבל זה עולה כסף וצריך להטייל מסים מהתושבים יעזבו וערך הקרקע יירד ולא יאהבו את ראש העיר 3 ;. = פתאום תפסתי את עצמי: אני מרגיש כאילו אני חלק ממשחק 51% ענק. בעצם ינול להיות שאנחנו כולנו חלק ממשחק שימולציה ענק, שלצורך העניין הוא מיוצר על ידי חברת "15א גוא" חשמימית וכל חיינו הם פסיק קטנטן בחלון המשתמש של אותו אצור שקיבל את הסידי של "נהל את בדור הארץ-משחק סימולציה ומלהיב" ועכשזו בונה עולם לפי תפיסתו המעוותת. אם זה באמת כך, ואנחנו סטטיסטים במהלך יקומי [ממוחשב שכזה, אני פונה אל השחקן הגדול שבשמיים |ן ג יקשה: אנא, בבקשה, החלף לפנטיום! ובנוסף לזה, אם []אא קשה לך לחץ על האייקון שכתוב עליו | 1-7 פ1ס-:15/4511", בשבילי אחיו 4 חברת "זוא" מצאה פטנט גדול איך לעשות | ] [|סף. הם פשוט תרגמו את ההצלחה ההיסטרית. של | צזואופ" | למשחק | מעט | שתה בשםן| ו אהא" שהוא מדליק בזכות עצמו, | אבל! רבים מעקרונותיו המשחקיים וחגרפיים נועדו להז* וניר לך השחקן, את משחק האם. במשחק המקורי אתה [מנהל עיר וכאן אתה מנהל מערכת רכבות. אתה מתחיל | "עם סכום כסף נתון, וההכנסות מגיעות על"ידי שיכלול דרכי המסחר, אתה יכול לקבל בכל רגע נתון - נתונים | על מצב וערך הקרקע ועוד ועוד... אבל את רוח המשתק המקורי של מקסיס, הם לא הצליתו ממש לתפוט, טשם | | ן | | 1 וצמתנה מחבר שהוא מנכ"ל גדול, הוא סיפר : איך הוא ו שחווה לראשונה בחייו פשיטת רגל במשחק ובעקבות זה ₪ חוא לא ישן לילה שלם. הטוטאליות שבמשחק והחיבור | הנכון בין הנתונים נוגעים לך כבן אדם ולא כ"שחקן". הם [שהפכו את סים סיטי לדבר האמיתי, ואת השאר לחים: | [הפליא לעשות כסף: להיות טפיל קריאטיבי על צווארה" של הצלחה מוקדמת. אבל בעצם נמה אנשים באמת יש בעולם [שאפשר להגיד ליו הט שהם הראשונים בשרשרת החיים היצרנית? [אני סקרן לדעת כמה מהעולם הכלכלי העוטף אותנו הוא יצירתי [באמת, פורץ גבולות, מחפש, רוקם תוכניות חדשות וכמה מהעולם || הזה הם טפילים על צווארם של פורצי הדרך הכלכליים. הרי מסביב לוזמות פשוטה כמו ה "פוגים" שהיאא רעיון עסקי, יצירתי ויצרני לה הראשונה ישנם כל כך הרבה ספיחים כלכלים הניזונים [מטירורזו הריווחים יחסית של המוצר. | כמה תוננות מחשב מקוריות וטובות אתם מכירים, לעומת [הכמות העצומה של התוכנות שהן "דומות" לתוכנות. טובות | 4 אחרות? הרי המונח "תואם 181" הפכה בעצמה לערובת אוכות. 4 לא אומר שכל מקור הוא ערובה לאיכות ושאין סיכוי שחיקויים וזבולים להצטיין בזכות עצמם, כל מה שאני מנסה להגיר בקול ענות ]חלושה | הוא שלחיקויים מתוקף הגדרתם אין ולא יהיה את הדחף "להיות "הטובים ביותר' אלא "הדומים ביותר למוצר אחר". וכדי להגדיל את הטענה הזו ולהפוך אותח לרלוונטית לנושא /חניליון אסתכן ואומר שלטווח הארוך אין ספק שלהיות ראשון (ויצירתי יוביל לרווחים גדולים יותר. חקיינות יכולה להיות ריווחית בטווח הקצר אבל מאותו מעיון ממנו בא הרעיון המקורי יבואו עוד שרעיונות שווי כסף. | ו כש'קון מנסה להיות ו במייקרו"פרוס. ‏ כאשר קיבלתי את המשחק המקורי 0/6 זיים טובים יותר או פחות. אבל גם זו צורה מקסימה | וו ו ₪ ריסקטים. מסודרתת לשל נל דיסקט כתוב מח הוא מכיל, יכולה | הפעם ‏ הייתי רוצה לדבר = | איתכם לאו דווקא על המחשב ]| | עצמו, אלא על סביבת העבודה | שלכם. כשאני אומר סביבת || העבודה אנִי מתכוון לכך צולו- == מית, הסביבה שבה אתם > עובדים. אני בתור בלאגניסט שמצליח לאבד פתק בעוד או | כותב אותו ולשכוח שמות של. ן קבצים בעוד אני מדפיס אותם | אוו קורא לכם: היו 0 המחשב הוא אומנם = המרכזי בעבודה,. אבל ספרי ות ₪ 1: . 1 | = 00008" שחש - לעזור לכם מאוד במציאת הקובץ שבו שמרתם את ההוראות המדוי" קות להכנת פצצת מימן או פצצה שבדיוק עכשיו חשוב לכם להכין כי יש בוחן פתע היום בשעת אפס (דוגמא רלוונטית, אני יודע). ‏ > כדאי שסביבת העבודה שלכם תהיה נקייה מכבלים שונים היוצ" אים ונכנסים למחשב וממנו, אצלי בבית האזור של המחשב הוא | האזור המסודר היחיד. כל הבית מבולגן ודווקא בחדר העבודה אנ | מסוגל למצוא כל דבר, אני יכול בשניות למצוא את דיסקטי הגיבוי, לטקסטים החשובים לי, הג'ויסטיק מונח במרחק הנכון ומתקן מיוחד ]| מחזיק לי את הסידדי"רומים. | | 8 לאלה שנוהגים להניח כוסות קפה או קולה ליד המקלדת ואו" | המארז אני יכול לברך אותנם על הצטרפותנם למעגל המפגרים: שבעתיד הקרוב או הרחוק ישפכו במה שמכונה בקראטה "מגע מרפקי שמאל" את תכולת הכוס אל קרבי הצ'יפים האלקטרוניים מתעבי הנוזלים שקניתם בכסף רב. ולבו מי שמעוניין לנהל ברזכה אולנמגית | מעלת עשן אצלו בחדר מוזמן לשים את ארוחת הערב שלו על קצה | שולחן המחשב. אני מזכיר לכם שפסת עבר והסבא הסנילי שלכם לא יקנה לכם מחשב אם תבואו היום ותגידו לו "סבא, הנה האפיקומן ) שהחבאת לפני חודש וחצי בחיתולים של אחי הקטןך". ולכן מקומת | של הקולה רחוק מהמקלדת ומקומו של הסבא קרוב לארנק. ₪ | - | - וב ו = | ו וברי פד ל בי יי דוי עם פס מגנטי או במטח של שטרות גדולים. כידוע הוא גדל על עצים; | יש את אלה שקוטפים אותו ויש את אלה, שנפל להם האסימון, כי אין להם טלכרט יה שנה, כשמגיע התאריך, מתעורר האזרח ג'והן דוו שטוף זעה. "היום זה היום", הוא אומר לאשתו, והיא כבר יודעת שבשעה 20:00: יי בו נפ וויק שי מ וב ג גי שו ב שום דרך בה היא תוכל להסביר מסע קניות בעשרות אלפי דולרים, ועוד כמה תענוגות לא מכוסים. "השנת", אומר דוז לאישתו, "אנחנו עוברים לתוכנה ממוחשבת!". נשמע לכם מוזרז למיליוני אמריקאים יי סל ינד המי | בי ב יי יג זיג ה ג בי ש בי הנביי בו בי גי יג ל שב יי ומאוונן. | אנתנו בדקנו שת"ם מהן - . | ושהוווקו.. איך עובדים עם זהי למה זה טוב לנו? האם גם בארץ צריכים את זה! על שוק התוכנות הפיננסיות הביתי, חולשת ללא כל ספק 6 שוש2), עם גירסה לפי.סי. ולמקינטוש, ועם וותק של כמה שנים בשוק. תחרות של ממש אין. ]ה 10050 היתה נסיון כושל של ענק התוכנה לכבוש את השוק, משנתגלו מימדי האסון, החליט ביל גייטס, נשיא מייקרוסופט, לכבוש את אלה שכבשו את השוק.. ו ב יי ב משמעותית היא ושם0] ו[קוזוו5 של ג >6). כמו מיקרוסופט גם ב" יש ימי ל וי מ שג גי ל( ימ תמלילים, יומן, תוכנת ציור וכו'...), וכד' לנגוס בנתת השזק של הט הם בחרו להתהדר בשמו של זששחו!קוא, נותן העצות התורן בתחום הפיננסי, עם רקורד עשיר של תוכניות טלוויזיה ורדיו, קלטות וידיאו ואפילו קורסים בתחום הניהול הפיננסי הביתי. הרעיון הוא פשוט - קת גיליון נתונים צעיו, הוסף מסד נתונים טבלא!, סגל להם תכונות של חשבון בנק, ובעיקו - התאם אותם לסטנדרטים הנוקשים של ה6%7], ושות המס האמדיקאית. בעבר, זה היה הפתרון. לוטוס , או אקסל, בצירוף לכמה מקרואים חכמים, סיפקו = סבובה נוחה מספיק 1 ב ליי ומ וג" שי ו" ירי יי הצורך בתוכנה 'חידנית לנושא הפיננסי. המלחמה על השוק הבית' - היא אחדת לגמוי... למעשה, הבעזה העיקרית בכיבוש השוק הבית!, היא הנסיון הלא כליכך מוצלח של אנשי התוכנה לשננע את האמד | ריקאי הממוצע שמכשיר כל-כך לא אמון כמו מתשב, יכול לנהל לך את ב ו ו בקטגוריה זו, מנצחת חומ גי שי ו נוי 1 ל ו תפיסת ה"הכנסות ‏ הוצאות" שמאפיינת כל חשבון עו"ש, ושרשרת של "אשפים" לקליטה, עיבוד ותצוגה של נתונים, הופך אותה לתוכנה ידידותית למדי קלה ללימוד ולשימוש, וכל אחד | מבי בי מו[ יי ןוניי יי מ גניוו תו ור | 061] ו|קוווזה, סובלת מתסמונת "מלכת היופי", כלומר - כמה 2 ככה טפשה. בדרך למוצר ידידותי ויפה, שכחו 'וצר' התוכנה ב ה ביגי לי מ עד מ- מ יז ב גי = מ ובמייג 1 1 באפשוויות. אחרי התבוננות שנייה, ניתן לומר שבשביל מה שנותנת התוכנה, יכול כל משתמש להסתפק בנוליון האלקטרו תוינע קוית הש וי וי יס פב וי יש ו יי | טבלת הוצאות והכנסות חודשית ושנתית, לתכנן פעילות כלכלית שוטפת של בית ואפילו עסה קטן, ולהוצ'א דוחות מפורטים למדי, גראפים ודו"חות טקסטואליים של המהלי נים הפוננסיים. בנוסף, מצורפות לתוכנה כמה אפליכצ ו גג |" ומיים ישי ו וחד מי ' שמחפש עזרה של ממש, יפנה ל שטוו (). ות קטנות, ביניהן תוכלו למצוא ‏ מתשנון" הלוואות. אל מ%6שו(), צריך לגשת יותר בזהירות, ה'א רבת עוצמה, אך לא קלה לשומוש, וללא לימוד מעמיק של האפשרויות שגלומות בה, קשה להוציא ממנה תוצאות, חשאטונו () עולה מ ו וגעב " עי == מ מו וי ל בי יג = = הי בש יו ג בע המשתמש הביתי, יש פותדון. כך למשל, נותנת התוכנה מעקב מצוין אחר תשלומי משנו" ריית בי לי( ו יי יי יר בי יי ג פיז יר שנים הקרובות. חשאשונו() היא גם יועץ לא רע, וכך ניתן לקבל ממנה, בהתבסס על הנתו" נים הקיימים, עזרה בחישוב כדאיות של הלוואות מסוגים שונים, פיזור נכון של הוצאות והשקעות, ואפילו תיאדוך של הפעולות הכלכלוות שאתה עושה (כאילו שזה לא גווו ש"ביום שלישי פשוט לא משלמים לעוזרת!"). כמו בתוכנות אחוות, גם ב"חשאטונו ו ניתן יז ג = המי יע גי יו ב וי ליי יי שי בוו המי הגראפים המוכרים, אלא בסטנדרטים קבועים משלה, מה שעשוי להפוך אותה למעט פחות אטוקטיבית למי שמחפש פיתרון לעסק גדול יותו. | עמ ב "ג ע ץוג קפ בור ימגד יי ל שי וב ר- יי בו ב יי כון? האם גם בארץ כדאי להשתמש בתוכנות שכאלה? "בעל משפחה ישואלי שינסה להשת- מש בתוכנה שנכזו", מתלוצץ ידיד טוב שבדק את שתי התוכנות, "ינול להבטיח לעצמו גירו" שים מהירים...". לא רק שבאוץ לא ניתן עדיון להנות משפע האפשוויות שמציעות התוכ- נות, אלא שאפילו מעקב חשבון, המטוה הע'יקרית של החוכנות האלו, הוא משזמה לא קלה - אוך בדיוק תשננע את בך/בת זוגך להעביר כך כל פתקות קבלה שעברה תחת ידו/ה במשך החודש? משימה בלת' אפשרית. למשתמשים האמריקאים זה מובן מאליו - בעזות התוכנה, ניתן להתקשר פעם בכמה זמן אל סניף הבנק, למשוך את דף תנועות החשבון המפורט, ולשבץ את הנתונים באופן אוטומטי בתוכנה. את הצ'קיס שלך תדפיס התוכנה בעצמה, על פנקסי צ'קים מיוחדים, ואת ההעבוה לחשבון, תבצע התוכנה בעצמה, בפעם הבאה שתתקשר לבנק. כמובן שהיא גם תעדכן את דף ההוצאות שלך, את דו'חות המס, תוכל להפיק לבד, ולשלוח אל ורשויות המס, שכבר התוגלו מזמן לעבוד עם תוכנות הניהול ב יע ו גי כו יוב שי זי יי מ מ ייג 7 ב ייב יד וי והן תוכנות נוחות ל"חלונות", לתקשורת עם סניף הבנק, קבלה של מודע אישי (תנועות בתש" ו "מע "(‏ ש"וי בי ל ו ישי -. אלו ניתן גם לבצע פעולות משמעותי: ות כמו העבוות של כספים, ממש מהבות - מה שנקרא . אלו הן חושות טובות, ללא ספק, וכעת נשאר לנו רק לחכות לכך שגם אנחנו נוכל להנות שא הול גג יי וג רא י [שבתי להיעלב. מישהו ב"באג מולטיטיסטם" חושב שכוננו מטונוטים! זה לא מכבר התחילה האימפרייה הישואלית לשווק את " ", תוכנה ישראלית לניהול , . "ש חשבונות בווסאיים, בתוך עטיפת קרטון מנופחת ומעוצבת להפליא, שוכן לו דיסקט מקומט, ולידו ספרון הדרכה מקזמט לא פחות. זה מתחיל רע - בדוס, כמובן. תוכנת | התקנה מעצבנת, מעתיקה לדיסק את כל חלקי הזוועה, ופותחת אותט, , יך לא, בגירסה לא רשונוה של אחת מתוכנות הדחיסה הפופולאריות. אחרי שהם משחקים לך . 1% בו פוו הו , אתה מגיע סוה סוה לעיקר. את בני מקבל תפריט ישן ודהו', עם נראפיקת "אנסי" חיוורת, משהו בסגנון שנות השמונים המוקדמות. האפשרויות (ראות מבטיחות - ניהול מושלם של תיק ההשקעות שלי. התוכנה, מסד נתונים לא מוצלח במיוחד, מכיוה את שוק ניירות העוך הישואלי טוב למדי, ומספקת רשזמה מלאה של ווב המניות המוכרות (לממה לעזאזל הם לא הכניסו את האפשרות המתבקשת כל-כך - עודכון ממחשב הבורסה, לא ברור...). בעזרת תפריטים חיוורים, ניתן | ' לחשב בקלות יחסית שערי קניה ומכירה, ולנהל רישום עדכני של תיק ההשקעות, עד כאן, נחמד. בתחום הדו"חות, אני נתקל בשיממון של ממש. הגראף הממוחשב שעל | 3 , העטיפה ממתברר כפרסומת שקרית, כשאני נתקל במסנכת של דו"חות טקסטואליים ויעי1יו ימיא שגוי 1 שי בי בי יי 1 התוכנה. זהו, מחות או יותו ב | . 1 . אם יש שם עוד משהו, אז הוא כנראה מתחבא ממש טוב. אני די המום. בשביל מה, לעזאזל, התקנתי את "חלונות לקבוצות עבודה" ואת ששון101 |והאויושוו - וו - | ונ תמי ונוב וי יי ב ןיי הש ביני יבנ" הי בי וי וי תוניי יב ייד גי וי בי יי | אוביי 1 . חסר התועלת שהקמתי לי לתפאות נודינת ישראלז לא מזמן חזר חבר מטיול באוה"ב, וסיטר לי על תופעה חדשה - חבילות תוכנה, שה| ב-ו50ו10, אסופה של מקוואים 4 ל"]ווה צ ||ש.] "צאיושש. - בלי שום מנוע עצמאי. בהתחלה זה נשמע מוזו, אבל אחרי שחושבים על זה קצת, למה לא? בעזרת אוסף מרשים של כלום חזקים שנוס- תובבים בשוק (חבילות שונות ניתן להשיג מבית מיקווסופט, לוטוס "עזרים ממותשבים"), ניתן היום למצוא פיתוון כמעט לכל פעולה משודית שאנו מבצעים. יותו וי וה גצייש םוב יפ ונידי | מ יו ושי הדי מ הרי ו בי ינ ה גי ג יב ונ יי שי יש יי ביני ו ו ג ו 2 ופ ונמי , | | לעבר עולס בו כולם מדברים באותה השפה, תוכנה שלא נותנת לי את האפשרויות האלו, היא תוכנה מתה. כמו תונגולת שמטילה ביצי זהב, אך מחשבת את ימיה הספו" | - ₪ וים לפני המוות. תנו לי את הגראפים של ל"]ש6%:] ו"אוו|1.0, את הכוח של אפששש, 110886 רו|שהווזקק . ואת האלגנטיות של זו \, |שש]זשון!ווט ר, רזוח 5 ה , . העירי יי מ מ וי יו בי ןי ירי ובשי וי נש ד יי וציו גר ןי מ ליכ ובע יי וב ו יש | --1 , טיסיסטם" צדוך להתעורו, ומהו. | -., ( . (נכ; יר | 7 26 03126 09 - ה 4 | נשים עם מקינטוש, כך אומרים, הם פרודוקטיביים יותר, ובירוקרטים ופרוצדוראליים פחות. | סדרה של תוכנות לניהול אישי, יכולות לאשש את הטענה הזו בקלות יתסית. הרעיון של אוגון נתר" | 6 ב | נים דינמי, ולא מחייב, קיים כבר זמן רב בתאוריה. לפניכם - שלוש תוכנות קטנות (שתיים מתוכן, | | לוש מופצות כשרוור) שניתן להשיג כבר היום בקלות. הדו - כשנתקלים לראשונה ב"שפחגידוו, קשה להבין במה מדובר. זה נראה כמו סתם, עץ הירארכי של מילים ואיוקונים קטנים. התבוננות חודרת יותר, ו"משחק" של כמה דקות עם התוכנה, חושפות את אחת הדרכים היפות ביותר ‏ *-= לארגן מידע מכל סוג - החל מיומן אישי למספרי טלפון, וכלה בחשבון עו"ש צנוע, לתוך מבנה של עץ היראוכי גמיש, 5 1 61 ניתן ליצוק כמעט כל תוכן שוק רזצים. את רשימת החברים שלכם, או אולי את חלקי הסיפור החדש שעליו אתם עוב: ויייקאש' דים (למגירה, כמובן...). אחדי שהמודע בפנים, ניתן לארגן אותו איך שוק רוצים - לפי סדר אלפביתי, תאריכי או אפילו | סתם בסדר פרטי, על"ודי גרירה, העתקה והדבקה. כדי למחוק 2 חסר חשיבות, גוררים אותו, איך לא, לסל. כדי להפוך -- טצ 6הזד את התוכנה לאקטיבית יותר, ופתוחה יותר, ניתן להוסיף לה 5'ח]-קט1/. לדוגמא: אחרי שהכנסנו את כל מספרי 7 פון, גיתן להוסיך חייגן אוטומטי שיבצע את העבודה בשבילנו, או אפילו מערכת מענה ל -.₪ ) [- ₪ 0 ] 0 ו0 "ווו10 שמסופקת על"ידי חברת צד שלישי. כדי לנהל חישובים מדעיים או פיננסיים, גיתן להוסיף מחש-% בויט מסוגים שונים, שיטפלו לנו במידע. וליצור שלל תצוגות ויזואליות, ולהדפיס, או סתם לת / | 5 0 0 ₪ | | ג בהן על המסך. פתוון יצירתי, ועשוי היטב לבעיית ארנון מידע מכל סוג, פתרון 1 כ.- " ו וט - זו זו ה'א תוכנה כללית מחות, והיא מסתפקת ביומדות יומן ₪ - חכם. במקום תתליף ז6תותהקז() מהסוג שמספקות התוכנות האחזות, מאפשות%* ' ה יש 0 עוסצ לארגן את המודע גגל דוך שניראית לנו, לצפות בו כמכלול אובייקטים הקשורים ולם הסובב אותנו, ולקשור קשרים בין כל סוג של מידע. בצורה זו, אני יכול לסמן את יוסי קפו- |, שרשום בספר הטלפונים שלי, כבעל חוב, במערכת ניהול חשבון הבנק שלי, או כמועמד לא צהריים מאוחרת באחד ה'מים הקרובים. אני יכול גם לקשר אותו לעמליה של גדליה, איתה וא מנהל רומן סודי זה כמה זמן, ולציין גם, שאסור שאף אחד יידע על זה. את המידע ניתן לשלוף " ככרטיסיות מסודוות, של נתונים, ביניהן ניתן לקפוץ לפי כל סדר ש"מתאים לי", ומובן, להדפיס בפורמטים של היומנים האישיים תפופולאריים, כדי לקחת לדוך... 6]ז \ זט היא תוכנה 7 + = : שיתופית במחיר של 30%, וה'א מומלצת מאוד. )6% ,40 ץ ק'0'4 א'וקררר-*: * .₪6 ה 1 100 - לשמרנים יותר, נציע את |1 1 20, תוכנת יומן קלאסית, שה'יא גם קלאסה <=אד את , אמיתית. תענוג לעיניים, בצבעי אפור וסגול. כמו בכל ז6?!חגשז(), גס כאן, ניתן למצוא ספר קרוס ו ה 0-ו א 9 טלפונים וכתובות, יומן יומי, חודשי ושנתי, וושימת מטלות. כ אלה, מאווגנים בנוחות כטבלי - פיקשא :3 השר .וו ' 5 אות או כרטסת, עס ממשק משתמש ידידותי במיוחד, שממש עושה חשק לעבור סופית לעבודה 8007 לטרק וט וי יז 0% ממוחשבת, נוסף לכל אלה, מסופקת עם התוכנה הרחבת מעוכת, שמאפשות לקבל התואה | ודיווח על כל האירועים שבקובץ היומן שלנו, מבלי להשתמש בתוכנה. הבעיה היחודה טנשארהי* == * ₪ | : היא ש-]]. 11 126 עדיין לא עובדת בעברית כמו שצריך, ולכן אי אפשר להשתמש בתכונות כמ - *. יְ יי ו 0 ָ סידור אלפביתי או בקישור בין שדות, כשהמלל הוא עברי. [41 11 סכ היא תזכנה שיתופית, !?. 54-4 גי וחב 50 55ב 50006 0%0] ומחבוה, סטודנט קליפורני צעיר, - כו מו שמוצא אותה שומושות, ושלת לו את אותו סכום שהוא חושב שמגי / שימו ₪ ₪ 5.4 2 45 8-5 ₪ היק -| שקו וו 4 | שרד ] בג'ונגל ₪ל סחר מטבע חוץ - ישנס כאלה שהופכים כל סיכון לסיכוי. | כאלה הם אנשי חברת "אבנטום", שמנסים למצוא שיטה בבלגן חיקף המסחר במטבע זר בארץ לבנאדם הוא הגדול ביותר ממדינות העולם המערבי. כולם חכמים, כולם יודעים את התורה, ובכל זאת כולם מופתעים מהתנודות ואי הוודאות המלווים את סחר המט"ח לא רק בטווח ארוך של שנה ויותר, אלא גם בטווחים של חודש, יום ואפילו שעה. במהלך סחות מיממה השתנה שער המרק הגרמני בכשלושת רבעי האחוז ובמהלך השנה האחרונה התנדנד הפראנק הצרפתי בתנודות של חמישה עשר אחוז. כולם יודעים שאי אפשר לחזות בוודאות את תנודות השוק הפרוע הזה, אולי את הנבואה משאירים לטיפשים, אבל בשהגראפים עולים ויורדים - יש מי שמרוויח. יש מי שמנסים למצוא שיטה - ולהרוויח ממנה. ונותני העצות רבים. חלקם מתייחסים אל השוק באל ג'ונגל מלא סיכונים, בו יצר ההישרדות והקטנת הסכנה מנחה. את התנהגותם. מי שמאמינים שאפשר לנצח בג'ונגל הזה, ולא רק לשרוד, חם חברת "אבנטוס", שמצאו "שוטה" בבלגן. ומעניין שדווקא הבנקים השוויצרים, הקונסרבטיבים, הם מלקוחותיה הראשונים. אולי משום שיצר הסדר וחיפוש |" 1] מתמיד אחר "שיטה", גבר על תכונות השמרנות והמסורתיות. "כשמסתכלים על הגראפים," אומר יוני חפץ, מנהלה ומייסדה של חברת אבנטוס, "העיניים אכן מטעות. אבל כלים מדעיים יכולים לנצל את המידע המצטבר בטווחי זמן קצרים - דקה, שעה, יממה, ולנתח את התנהגותם מול מחזרים היסטוריים". הגישה מסתמכת על תאורית "האנליזה הטכנית" שהגה ג'.פ. מורגן (אנליטיקן מתחילת המאה המוכר בעיקר בזכות הבנק שנושא את שמו עד היום). התיאוריה טוענת שכל הגורמים המשפיעים על השוק, מאורעות אקונומטריים ]1 וחדשותיים (בוש התעלף או סדאם התעטש) - כולם באים לידי ביטוי במחירי השוק ואין צורך לקרוא עיתון כדי לסחור בבורסה. אם עד סוף שנות השמונים, גישה "טכנית" טהורה היתה נחשבת לפאנאטיות אקדמאית, הרי שכיום, ברור | שהסיבה החדשותית לתנודה חזקה בשוק תתפרסם לרוב מאוחר מדי ואנליזה טכנית היא כל מה שאפשר להשתמש בו | בזמן אמת. נוסף לכך זמינותם של כוח חישוב ומאגרי נתוני שוק היסטוריים, מאפשרים להפוך את חלומותיו של מורגן לאנליזה אוטומטית בזמן אמיתי. יושבים להם בצד אחד של העולם (רמת"גן, ישראל) סטטיסטיקאים ומתמטיקאים, ומתבוננים בתנועות הנשפכות על המסך. המידע מגיע באופן שוטף ישירות מסוכנות רויטרס, הנוסחאות - באות מהראש. איך בונים ומנתחים את ] הנתונים? מסתכלים על ציר הזמן. מחפשים מדד. מגלים שציד הזמן של שעות היום איננו משקף, משום שפעילות השוק אינה אחידה (בורסות נפתחות בשעות שונות של היום וכו'). מבדילים בין זמן פיזי, לזמן עסקי, לזמן מידע. זמנים שאין בהם פעילות - מתכווצים, זמנים עם פעילות רבה - (מתחים. תוך התחשבות בשינויים שבשוק ובעזרת שיטות סטטיסטיות מתקדמות (רשתות נוירונים למשל) מתקבלות הנוסחאות המורות למערכת מה וכמה לקנות או למכור. 1 התוצר הסופי אינו הוראה בודדת של קניה או מכירה, אלא מערכת סגורה לקבלת החלטות בזמן אמיתי המתעדכנת מדי ] כמה חודשים (מעין "טייס אוטומטי" בעולם המחזרים). המערכת יודעת לדלג על טעויות שמקורן יכול לנבוע מטעויות אנוש - קלדניות, או טעויות מכונה כמו בעיות בתקשורת העברת המידע, או מחשבים "עיוורים" שיצרו מחירים לא נכונים (או תוכניתנים עיוורים...). יתרה מכך, המערכת מבילה כלים מתמטיים היודעים אפילו להתגבר על מקרי שאוו"זזין אם/צטו, כלומר הטעיות הנובעות מנסיון יתר לדמות את העבר. וושבים להם ברוקרים ובנקאים בצד השני של העולם (שווייץ או דרום תל"אביב, אין הבדל) ומתבוננים בנתונים המעובדים של המערכת, על גבי מסכים מעוצבים להפליא, קונים ומוכרים על-פי המלצות המערכת, ומרוויחים מתנודות טווח קצר. למשל, גם אם בשבוע האחרון היה הדולר בירידה, אך בשעה האחרונה הסתמנה עליה מסוימת, מערכת =1! תדע לזהות את השינוי !אסא כהזדמנות פז, ותרוויח א וו ו פוה | 060 ו | מכך = !הו 01 181 וו שש 13.90 ב - | שימו לב, המערכת | | . ' 1 3 | ₪ | | 'ְ וו וווודר ו | זו א 7 : // 00 אס ו | ומהטרים קהביה אלא רק לטרוידרים , 5 0 393 136.96-1 = | 02 | ג ' | | 6 ₪ 139 : | 5 ו -- ו 0 גדולים, משום | | | העמלות הגבוהות == | 360 ו ה זו - ₪ ו ו - 1 | הכרוכות ‏ בפעילויותיה. ו כ ו[ מ | 7 |משם ‏ כ התח - - אנ ו | התאורטי של המערכת | גדול | בכ"40 מהרווח בפועל. אחח שו 0 .31 זב :6חסאפ ה 5 .35 23 וג שב 35 יק | | / בי הוח | ו ות 1 מבי ו | 5% כנקז נמק) ו ור .= וי זו אא וו ב וברי 2 5!|ו1 "מיכה 8 פלום", מחול? היישומים ₪? משרד הביטחון, השתחרר טוף סוף ממערכת הביטחון ועכעשיד אפור להעויג אותד בעווק האזרחי "(!יכה 8+" הוא תופעה יוצאת דופן בעולם התוכנה ובעיקר בעולם מחוללי הישומים, וזאת מכמה סיבות. היא תוכנה של איש אחד - מיכאל וסקו - איש משרד הביטחון, שהיה צריך לפתור בעיה של משרד ענק בעל צרכים שונים ומשונים, | |העיקר, משתמש שמקבל את התוכנה צריך, לאחר הדרכה קלה להסתדר לבד, לבנות לעצמו את ישומיו, לתחזק אותם לבדו, ללא צורך להחזיק מתכנת צמוד לכל ישום. כיום כל מחשב אישי במשרד הביטחון מכיל את "מיכה 8+" כמו שהוא מכיל את ה"דוס". מכאן גדולתה של התוכנה - היא מתפתחת לפי צרכים אמיתיים, ולא לפי שיגעון גדלות ומלחמות בין תוכנות, איזו התוכנה הגדולה ביותר, איזו המרשימה ביותר, מסכים מפוצצים, פירוטכניקה, מולטימדיה ועוד ועוד.. "מיכה 8+" מסתובב כבר שנים במהדורות שונות במגזר האזרתי בצורה לא חוקית. רק גופים ציבוריים רשאים היו לקנותו, אך הפיתוי לעבוד עם מחולל קל כל כך, נוח כל כך ויחד עם זאת חזק כל כך, גבר על הוצר, וכך נוצרו אלפי ישומים אזרחיים, שעמלו קשות להסתיר את ה"לוגו" של "מיכה 8', את הדוחות עם הכותרת המוכרת "מיכה 8", וכו'. כל המשתמשים האלה אצים רצים היום לרכוש את הגירסה האזרחית החדשה ובכך לתת גושפנקה חוקית לישומים. עכשיו יכול כל מפתח לצרה לאפליקציה שלו גירסה של "מיכה 8+" ולמכור אותה בגאווה. מי צריך את מיכה 8+? כל אחד! אין מי שלא צריך לנהל רשימות. דוגמאות לבית: ₪ רשימת תלמידים של ילדי הכיתה עם כתובות ומספרי טלפונים. הילד הלך לאובוד ‏ - צריך לצלצל לכל החברים? מיכה 8+ מכיל בתוכו חייגן רב עוצמה עם נודניק. ₪ רשימת קלטות וידיאו או ספרים בבית עם תוכן מקוצר, רישום השאלות, החזרות וכו'.. 8 מעקב אחר התקציב החודשי, רישום הוצאות, צ'קים, תשלומים... לאן ברח הכסף.! ₪ רוצים לשלוח הזמנות לבר המצווה? מכתבים ממוענים או הפקת מדבקות. ₪ לשלוח פקסים, יומן ומערכת תזכורות מתפרצות למסך שתדאג שלא תשכח שום דבר, לשלם את הביטוח, לשלוח כרטיס ברכה לדודה קלרה או להשקות את העציצים בכל יום שני. דוגמאות עסקיות: ₪ מערכת משכורות, מעקב החלטות תשלומי נורמות ופרמיות,, דוגמאות צה"ליות: ₪ מעקב אחר רמת כושר גופני. ₪ מוזיאון צה"ל -ניהול מלאי. ₪ ניהול תחזוקה. ₪ מילואים והשתלמויות. ועוד ועוד היריעה. ₪ ... היד תקצר לרשום את תוצרת הארא ז מקורי ₪ל חשבטובת; בנקודת המכר הוודר זזר וז ,'! זר ו ו זוו ו | מה 2 . יהן? וו חברת חשבשבת, המובילה בתחום התוכנות לנזהול עסקייפוננסי בישראל, הכריזה על קופה וושמת || חכמה בעלת פונקציות מהפכניות שפותחו על ידי החברה. אלה מייעלות ללא הכר את תפקודה של נקודת || המכר (%416 ]60 ו משפרות את יכולת המעקב והפיקוח של הדרג הניהולי על תנועת הסחורות תוך || ביצוע פעולות ניהול מלאי קלאסיות. הקופה החכמה תוצג על ידי חשבשבת בתערוכת קומדקס הקרובה בארצות-הברית. | נקודת המכר החדישה מורכבת ממחשב 5 מדפסת, מגירה,. קורא ברקה צג 2 (2 2 שורות בעלות 56 תוים ‏ כל אחת) , --- : ומקלדת ייחודית שכוללת, ב קורא כרטיסי ‏ אשראי] כחלק אינטגרלי ממנה, למקלדת, שפותחה. על ידי: חשבשבת, | 30 מקשים, שניתנים לתכנוו לפונקציות כמו: תטלוס במזומן, | תשלום בכרטיס. אשראי, הנחות, מכירות: בהקפה, | בונוסים | וכל פרמטר נוסף שמתייחס ] לאופן הרכישה. | מערך התוכנה נועד להקל ככל האפשר על] עומס העבודה בנקודת | המכר. | מפעיל המערכת ]| נדרש להקיש על מספר, קטן ביותר של מקשים, ]| ואף | יכול | להפעילה. באמצעות מערך הבר-קוד | בלבד. לנגד עינוו מוצג | הא - תפריט בר-קוד הכולל אופציות מגוונות כמו: תשלום במזומן, באשראי ועוד. תהליך הטיפול בלקוח כולי אם כן, קריאה של כל תוויות הבר"קוד של המוצרות שרכש, הצבעה על אופן התשלום (באמצעות מקש במקלדת או נגיעה באקדח בר"קוד על האופציה בתפריט הבריקוד) והתשלום. כל קריאת בריקוד מעדכנת אוטומאטית את רמת המלאי בגל רמות העסק: נקודת מכר בודדת או רשת חנויות עירונית או ארצית || המקושרת ברשת תקשורת מקומית. סגירת מושלמת של פרצות: מנגנון חומרה מונע פתיחת חבוה פיקטיבית אברהם מידן, מנכ"ל חשבשבת, מאמין, שהקופה החכמה מיישמת גישה חדשה לחלוטין בכל הנוגע לאופן פעולתה של נקודת המכר ורמת השליטה המוחלטת שהיא מקנה לדרג הניהולי. "המערכת החדשה | מייעלת ומקצרת ללא הכר את תהליך עריכת החשבון וביצוע התשלום. במקביל", מוסיף מידן, "היא סוגרת || את כל הפרצות הקיימות בקופות הרושמות הנפוצות בישראל. כיום", אומר מידן, "אין כל קושי לקופאי לפתוח חברה פיקטיבית בקופה, לקבל עבורה תשלומים שונים, להפיק תלושים (חשבוניות) ולמחוק כעבור זמן את החברה שפתח - כל זאת מבלי להשאיר עקבות כלשהן במערכת. בקופה התכמה, לעומת זאת, || שולב מנגנון מיוחד בחומרה המונע לחלוטין אפשרות לפתוח חברה נוספת ולהוציא תלושים ללא הרשאה. || מנגנון זה, שבארצות רבות הוא דרישה על פי חוק, מקנה לבעל העסק בטחון מוחלט מפני אובדן מידע או הפרת אמון של עובדים. רמת המידע המושגת היא מושלמת, שכן, כאמור, כל פעולת מכירה מעדכנת אוטומאטית את מצבת המלאי. המערכת מפיקה על פי דרישה דוחות מגוונים על פי כל חתך ועל פי כל מיון", מסכם מידן. הקופה החכמה משווקת על ידי חשבשבת במחיר של 54,500, (לא כולל מע"מ) המחיר כולל מחשב אס6א, מקלדת, מדפסת לקופה רושמת, מגירה, צג לקוח, קורא כרטיס אשראי ותוכנת המערכה. ₪ ₪ ערן פיין * קורות חזום: נולד ב אפר ומאז הספיק ל בלפחות 5 ו 1 | (ביניהן "כבשת. הרעש" ג'ינג'יות"-קיץ 94), להחליף כמה ,1 . ₪ מחשבים (אוספתוג |גווקו, 280 זם""64). ומערכות הפעלה 9" | ( אק , 0 והוטת ו , 7 516 |. || בגיל 13 קנה את הסענתסייזר הראשון (50 של גמגחזג'ו), הסמפלר / ? שון הראשון הגיע בערך שלוש שנים מאוחר יותר. לפנ כשנתיים ראה ףייע א לראשונה מקינטוש, ומאז הוא מאוהב... כיום, עובד על חומר אושי | "7 (בעיקר מוזיקה תעשיותית ודאנס), סיסאום ואחראי על הטיפול / ב"חלונות" ב₪₪57 המסחרי - שחו!ח0) 206,. כותב בזומביט על מקינטוש, חלונות, מוזיקה, ואפילו משחקים.. = אותב את: ניין אינצ' גיילם, יאנג נודס, קינג קרימזון, שיימן, 'שן | 08" טוקסידומון,. מיניסטרי, "טובעים במספרים" של פיטר גרינאווי, 4 "מינוטאור" של בנימין תמוז, בחורות בלי בושה, תוכניות זבל אמריקאיות, "קוז'י הצפרדע" ואזהב (מאוד) את דליה מיטס. לא אווזמ: רוק ישראלי דניט, 32200805 ומי שלא אוהב טכנו... תמצאו אותו ב: וו וו . | == שור | אדם בהן, הידוע גם בשם מהטאמה או ג'וני המטסף. ולוותו העטוקה החלה בכפר תיאלנדי קטן 1 תפקר כמטפל לאמות והודח מתפקידו זה עקב קרבת יתר למטופלות. בן 15, לומד בביה"ס לטבע סביבה וחברה. נין עבודותיו הבולטות: שחזור מדויק שַל כמו ₪ נמלים תיאלנדיות, פרויקט אותו מעולם לא הספיק 8 להשלים. הוסמך ע"י קולב לעיצוב גדראפי מתקדם, שיש ומאז עוסק בכך. שת נין תחביביו: ‏ ריצות ארוכות לאורך מרפסות ₪ והרמה חסרת תכלית טול דליים, ₪ מוזיקת: 6|ובש8, שסמח, 20% הוצבכ ‏ זטוטי] = [306 ) ₪ פוטים: 5 וטו זסח0ז1 צהאא, ‏ קוו 1 חטווטןי] ותמונות קצרות. | - סטרות: דפי זהב (החדש) | 2>. כחזובת באינטרנט: : 1 1 ו . = ] גן: 0ו תפקיד בזומביט: כתב משחקים. תפקיד בוומביט: אחד מהכתבים | סוג משחקים אהוביט: קווסטים, * הצעירים ביותר ומשחקי מכות. לומד: בביה"ס התבור בחולון תחביבים: מחשב וטלוויזיה. | מו 2 מכין ח'דות ‏ הג[ שנאה: את אחזתי וכשזומביט לא 9%" וכותב למדור תקשורת . א פנש אורלץ קאקווגן = "ו בע לעי הואפתה סרט: ספיר | - 7 8 ו שבבורה. 0 --<) 707 ת 17 ולומדת בתיכון אלון ברמת השרון. 4 - ל> ... | תחביבים: מנגנת בפסנתר ושרה בלהקת, ג'אז. משחקת סאכ כבר 5 שנים, וכרע וי "עברה למשחק המסובך 57 ₪01. טוג משחקיט אהובים: קווסטים למחשב, ,| וכרגע תקועה במשחק 7 זאמ 6אז6. | תאריך לידה: 12.11 לפני שנים לזומביט הגעתי לתלוטין בטעות, אבל | אוהבת: גראפיקה, קולנוע משובח, *שזשארתי כי האנשים חמודים (וגם משלמים | 1 | | ₪ - צילום, כרוב, אמבטיות, כלבים, שטווב). לאחר שגיליתי שיש מחסור רציני. י . שוקו חם ולשאול את יובל. ארץ בהתייחסות למדע בדיוני החלטתי | ]77 שונאת: לקום לבד בבוקר, להיות עשות משהו בנידון. הייה 7 חולה, ליסוע ולהרדם באוטובוסים כך הצטרפתי למסע בין כוכבים. . והכי שונאת לשנוא. ו וע במוני סרטי מרסומת , לחוה פה וחניכיים. לאלד לא מביניס אחד מהאנשים החשובים של המאה, שיחק בעבר ור /. ב-"עלילות משה בעיר הגדולה" ועשה הרבה כסף, יאק טינסי חסר חוט שידרה אי טלקו טאלי, 9 / -ז ו 1 " עודי לוי טרה = הועאח. הרמות לכן החליט לככב גם ב-"צפדינה מארחת" שתופיע הראשוה - על מרקענו בקרוב! חוץ מזה, משה כותב בזומביט סרט אדזם בשער עם קצוות וורודים, על משחקים מוזרים במיוחד... תקליט לי בלילה את כו[ א *"- בתמונה הוא נראה לאחר שסיים להופיע בעירוט,ן וופביט: זז אא אק אוכל מכות. סטורות ולאטמות מצ'וחים ו . בצ'יפנדייל'ס. הקדוב: להשתדל לא לפרמט טעות את . ההרד דיסק לבצע 5 למסמך הזה העיצוב קדה אפי משה אלחנתי : בתל-אביב, בתל-אביב. את תל"אביב. | < לעזוב את תל-אביב. | למחשבים ‏ הגיע | מאמנות 44 פלסטית ונשבה בקסם. בשבילי המחשב מחבר את האמנות ואת העיצוב. חיבור שנראה לי שהוא הדבר = הנכון ברגע, לקראת סוף המאה ה"20. עב בבש ' שחנה בבלו "שו יניב קסנה | כתב בזומביט מגיש את פונת 7 . השבועי בזומביט הטלוריזיוני. צליפה, טיסה ואוכל (הרבה מהכל) + + מורה לאנימציה ממוחשבת, | בבי"ס משאלות בת"א. 42 ' לידה: %א.4 31 7 מזל: בתול (לא להרבה זמן) נש 4 *שו7מיט: סטאריוורס 0% הח 7 == == > | לאיל מושקוביץ 0 2 משחקי הפצצה (סולריין וכאלה). %₪: אנומציה ממוחשבת, סרטי: מתח וטבץ ₪ (וגם להציק לניר ר.). אוטלקי ושוקולד מריר. + בגיל 21 אטוס לירח! אסטרטגיה, | הרפתקאות, קווסטים. : | מחשבים, מחשבים, ומחשבים. ' מצאו אותי על סף דלת של = | מנזר השתקנים, עד גיל 10 לא דיברתי עד | | שגיליתי את עולם המחשבים, ומר סחלבים. בששואלים מתי ייצא זומביט.. = .חר 7 השמ ₪ ששא > ו - - ₪ . זברות. האשו א בו ו לכם בלי דז לת עכשיו ורי 1 + ו וו ₪ | 2.18 -₪ ₪ םמ 8.5 ₪44 ₪ שא 5 5% יע = שח שאר ₪ א 4 י " ה .45 94 > טוה הא ---- 14 מ 1.1 זסקעוהחה סו 0% 4 = וז | אס 0 אס | = -- קוו צ/חוט-וְשט/ אס -מנם ז והטהועבק -- 5 0 ו 7 ה הוה וס 38/0/0690 :0 והטכסשה 5 ו , ו ל ה 0 4 | 0 =>השפחה והטחועםו ואחוזו6ה.טחזה 8|1|865 1 | - 0 6 טות הסחר הוירטואליות (בנקאות 1-34 10 טחטו₪ יר 7 1 9% ₪ ג | א ] ישוי - וו ו ו - 1 ן "חי; חן | % ור וו / | 5 = אפ 2 ו 0 רזן ₪ ₪. 1 הזר . -7%6% 1 זז רז 1 . | = ./ . | ; ו ' - . 4 , ארי / 7 | ! 1 0 . 7 2 ו יד 8 לי א ₪ ה 4 ]1 | גב וד" . "ו = ו ]ו יק . ו 1 | . - , : . - ו / וש ה ן / ו ! . - | . ₪ ו זי ד וד א --"א 5" מ ְ - | ם | ודך ו ו ן ו ו -. ב ות האפ . - קיז ו 1 0 5 ' 0 1 - | ו "3 - זה ך | | | | 4 . - | 8 | - 1 ו . | ו שק || . י ו ₪ ה . רפא ו , / ₪ו | ו 78 , 1 ו ו !ו % ו " / , / ] | " ו ₪ ₪ 1 יְ | : יז הנ חל , 4 = 4% | . )] 4 ממ - : . 8 ₪ 5% 5 ו 0% 8 1 רז -- ה-א רא ו ו ₪ ו 4 / 5-3 , א - 1 1 0 25 ] ד ןי ורי - ו ו ו 0% . | ו ' 2" ט / .= .ג א בו מ . ה - ₪ יו "ו וו | | ּ, יְ . ₪ . | ₪ 6 ו | = [ ו | - | קיו ו 7 ] [ 1 .| 7 ו[ ג 1 9 = | ₪ | *-. 1 : 1 "₪ 1 מ זי 9 % דן ְּ כ 1% | 7 - 5 % 4 . -! ו ₪ 5 ₪ 1 ו ₪ 4 27 ד 8 | 1 0 ו / 1 2 ₪ ו 1 . . / . 1 1 יד ₪ 2 8 : 2 7 . 1 . ₪ . / ₪ = - / ו [ לרזו לו . ] -% ] . ו 1% + ול ב ו ה יב ין % ו ₪ = ְ ₪ 53 / הדוו ועד הְ .ועד | |8 כ | ואר 5 1 רו חברות: ו 7 הזננם1 | הש | ₪ ₪ 7 / ו 4 ] ו + ו ₪ - 4 ) וע ו ] ו יש ו .ו ' ו רז | ב , יש 1 ו 2 ]חרי וו 9 חרז ,ו לווד4 ו ור ו ו -- ₪ ררררההההההחחר--=777 | ה 8 - | | ממ ששטת ש = :שת שש הענ אד ב חברת 'קו מנחה' המתמחה בשירותי מידע בתקשורת, הכריזה על כניסתה לעולם האינטרנט, ומספקת מעתה שרותים כפול ים בחבילה אחת. אך באופן מסורתי, בגישתה לקומפיוסרב ומאגרים מסחריים נוספים' משרתות מערכותיה את כל הגורמים הפעילים בשוק ההון הישראלי, מוסדות בנקאיים, חברות ברוקרים, חשבים בחברות מסחריות ומשקיעים פרטיים 1 [ 5 ||מוניסיון העבר לחיזו הש | עתידי |[ איך זה עובד באמת אצל | על השולחו? 1304 האסתכי כיקר4/ (וארב 3כ י איליון בוב ?סכ הגובאת, ןיק והמ ריך, כ' יכבי? ₪30 ןו" אסכ מלי 71יר, אי / א אא "2 אייל 4 ו הלכו ו וכ (סו /10 מ ו לי 2 ('כ/יו,. 2ק/3 ₪4 == אנ 3/0 ₪ , ו ו 4 / 1 + // ו (גיטיו ו זי הו ו | ₪ = יז כ -%! = לו -* -6 = ש 1 - תל |- | =) כ = - 7 - - | - ה | ₪ 3 34 5 4 = 5 - - 5 5 - | - אד גוו - | חשבים זו תעשייה עָם כסף ענק, שהתחילן 'מגלגלת היוס 8 יאה 2% מספיק רק שמן ליד ₪ 2 זוסופט', "אפל', "ננטגדוי נייטס, : - - שלו ; ₪ ץהיום ב"9 מיליארר דולר! |] 1 כמו שכולכס יודעום; - / ות | המחשבים יש הרבה כסף. הטוףייפסף: | מל"נך הרבה נסף ! ואנשים. כמ []מייקרוסופט. טמעתם ע ללי 0 ם לא, תתחילו לתהות בנוגע לפט [תיות !5 הנמצאות ב"א הווינדוס ואת הדוס, הם . אחת החברות הגדולות בעולם, עד כדי כך [שלפני זמן מה הוגשה לוועדה האמריקאית למניעת מונופולים בקשה לפרק את מייקרוסופט. | ,בול גייטס, הבעלים של מייקרוסופט. מכורים? בחור נחמד, עם משק- קביים (ערן פיין טוען ששמו האמיתי הוא ברוך גבאי) והוא האיש העשיר [ביותר בארצות הברית: שמונה (או אולי תשעה) מיליארד דולר. וכל זה רק [מעסקי תוכנה ומחשבים. גם צ'יץ' בעסק לא רק בעסקי התוכנה נמצא כסף ענק או הפסדים ענקיים. לפני כ-פ1 קם בחור צעיר בשם סטיבן ווזינסקי, וק / ות עם התפוח הפסיכודלי, הוא יצר מחש8ששוטים למדי (בהשוואה ₪ לה ח של ימינו), אבל הם נמכרו כמו ל עמ והוא נהפך לעשיר . מאוד מאודה ו ל מ 0 מלר החברה ונהיה עוד קלפים עם תמונות רזיפ 2 ל צוחק). מהעסק הל מווחית ביותר ביפן (כן, מעבר לכל | טב סויה קל). רו . שלמה להט, הידוע בכינויו צ'יץ', הידוע גם בכינוי ראפ עו שעבר של תל אביב, השקיע או גייס משקיעים כדי להשקיע |<ן אהו" []מחשבת 10 מיליון (!) דולר. בישראל יש מלאנת'לפים חברות אפ ןו ₪ 1 שמוכרות היטב. ו כמעולות ומצוינות. באחת (דווקא ל בטובה' ' .לשים בדוס שש (בוז! יחי דוס חמש). למומחית בנוגע להגנת תוכנה, וגס (1 מיצאים, אנחנו גם פורצים. בהם) אפילד, 7 ות ישרוןן 2 ך שהרבת הת / שנס . זז שלמרות שב < מן אוהב לו "יז ו מול | ל ו ה "מדינה טל דיסקט אחד" (כמו שדודי גולד: חרונות"), קמות חנויות ורשתות המתעסקות 1 ות אחרי הגשם. עוד דבר ש ' ] "ממנו כסף הוא האינטרנט. תחשבו על שוק של 1 מיליון א ותר מדי מאמץ. פל מה שצריך זה כמה גרפיקאים 1 נכדי לטוה עמוד ופה בג \ וזהו. היו שהתעשרו משרוורים (האם | 0 ₪ לצוון להזכיר את נטסקייף הענק) וגם בתחום של אספקת שירותי שה לאינטרנט יש כסף, (כנראה שהחברות הגדולות מתחילות להבין את 0 4 מייקרוסופט עצַמָה הודיעה שהיא הופכת לספקית גישה החל מהשנה באה. גם בארץ ישנם כמה ספקי אונטרנט טפועלים. התחרות גדולה ומע" [ לעקוב ולהיווכח מי ישרוד נמשו ביל נייטס יכולים' להות' קל : מו ואג צו וב-15-008. לא רק שהם מ ] א | קלס את חברת "אפל". כןן- | / - החברה,, ומ שבהם השוק הופך לרווחי יותר, שמתם לב' 1 אצ 8% 1% .11 ד המע 5 עולה לייצר דיסקט דולר , 1 ו סנטים בודדים 9)אז למה 4 קלים וותר?י | 0 4 , "לש 00 מחשב אוהב משחקים, נכון? ימו םח וח ונמים וטמבלים, כולם אוהבים משחקי מחשב. אפילן העהשאפ? שמשחקים אותה קולים ואומרים שמי שיש לו מחשב הוא חנון, מתגנבים מדי פעם למשחקי הוידיאו ומשחקים מבוגריג שעות. אבל יש בעיה: בהתחלה, כשמשחקי מחשב היו דבר חדש * יחסית, אנשים אהבו ליצור אותם, והשתדלו לעשות אותם ממש יפים. עם הזמן, שוק משחקי המחשב התפתח, וכסף התחיל לזרום בכמויות. ברגע שהדבר קרה, נוצר סוג חדש של משחקים: משחקים מִגְעִילִים. רוצים דוגמא? בבקשה: מישהו פה ראה את " הסרט 2-16₪ אזזאא:11? ובכן, יצא גם משחק... החברות היותר - עשירות קנו את הזבויות, וחברות המשחקים הטובות וותר יצאו בידיים ריקות. התוצאה: משחק שהקשר היחידי שלו עם הסרט | | הוא השם. נינטנדו, למשל דוגמא נוספת: מי שעומד מאחורי המשחקיום קטנות שלא מרוויחות הרבה, חוץ מכמה יוצאי דופן (ן1ג אא לדונמא). ובכן, נניח שאני בעל אחת מהחברות הקטנות הללו, ויצרתי משחק מדהים לסופר"נינטנדו. עכשיו אני צריך שתברה " בעלת כסף תשווק את המוצר... נינטנדו, לדוגמא. אז לפני מספר. . חודשים, יצא משחק ו ל ספק אחד מהיפים ביותר . | הייתה אמורה לטווק אותו, אבל מל קנתה ברגע האחרון אה הזכויות | של צא50. למה? כי לדא 80 זן ₪ במקום להיט! אמ ו אבל יט הפתעה: / עלה! אפילו כשהמשחק זהה לגיף דבר דומה מאוד מתרחט 4 צר שק לא יורד, אלא. סח . סקטים!ו! דוגמא:. טל קומבט 2 יצא על 0 ועל דיסקטים: ייצור ה"ע עלה בה פחות, אך גירסת ה"60 עולה 70 ש"ח יותה!. יסא 151 צשאאסו למשל, משחק מדהים בעל עלילה משגעת " - משחק מתועב געל | ו וחידות מגְעדן.. אגוא ₪ ואא% לעומתו: עלילה מצוצה מהזרת וחידות קלות כמו אנ'לאדיודע"מה, ויש = עוד.. אז מאיפה באים משחקים טובים כמו ואטסט? מאנשים שיוצ" | רים אותם בשביל הכיף, ולא הכסף! נציגי חברת מז (יוצרת ו00%) אמרו בעצמם בראיון, שסיבה לכך ש"ו00% הצליח היתה שהם עשו אותו בשביל הכיף! מי שלא נהנה מעשיית משח" קים, שיילך הביתה או שיתחיל לשווק מיקרוגלים. מוסר השכל: כסף הורס את עולם המחשבים. בידינו, הצרב- נים, הכוח לשנות זאת! הפסיקו לקנות משחקים שאינם מאוד" מאוד טובים, הפסיקו לקנות משחקים שלא עומדים בציפיותי: כם, והעלו את דרישותיכם! רק כך נגיע לאנשהו... אחרת, אנחנו צפויים לעולם של משחקים בו רק מספר חברות שאוכל למנות. ביד אחת יהיו חברות טובות: | אזא, זאג 507-מ ,]ואה אסא, ואילו סיירה, סגה, וחרות תמשכנה למסחר לנו את החיים. ₪ , הן חגרות ‏ |[ | / ן פתחתי ת'עיתון, נהקרעה לי הצורה | כל-כך הרבה דברים גנובים, הפתעות בכל שורה ' הי נוי 1 רוי ל ד . כולם קוראים "כולנו" (עשיתי בוחן פתעו) השבועוו 1 מדליה ריכי וי ו ו "כולנו" זה השם שמכנים לעניינים כולם קוראים "כולנו", זה הקטע של הנוערז ‏ ועכשי! - "כולנו" במבצע מנויים מיוחד: 2 גיליונות בשנה במחיר הנחה רציני 8 שקלים במקום 6 וגם מתנה מדליקה לכל מנוי ללא הגרלה: שעון מעורר מקרקר ומדבר או כדורגל. שווה! לכבוד: "כ.פ. עיתונות תקשורת בע"מ' דרך בן"צבי 84 תליאבוב / 68104 כן, אנ מעוניון/ת לצרה את בני/בתי כמנוי לשבועו| "כולנו" לשנה שלמה (52 שבועות) ו 1 ז ] במחיר מבצע של 348 שקלים (במקום 426 מחור מנוי רגיל) ] ברטי המני: שם פרט 2-2 > שם משפחה: תאריך לידה: ו נתובת מלאהי = מזקוד; טלפון: | | , | אני מעריף לשלם באופן הבאי 6 המחאות על סך 58 שקלים לפקודת כ0פ. עתונות ותלשורת בע"מ ו אני מעדיף/ה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלי: ו סוג הכרטיס (סמן/י איקס): [ ] וזה | | ישראברט | / דוונרם | מטטר הנוטיט: | הכוז נקבחםם בבוחוםו ברו ] הכרטיס בתוקף עד: -- - ' תעודת זהות;: 1 שם מלא וכתובת של בעל הכרטים: = ן אא ני מעדיף לקבל כשו? ך-] שעון מעורר, מקרקר ומדבר | | מצלמה איכותית זהוקאוו5 35 מ"ח א ה א 5 ל שה הפ טח אי = ה יא חש שא ב = 2 5 אלא טדווקא בתחום הבנקאות, עדייך רב הנסתר מהגלוי, משום שמוסדות פיננסיים נרתעים מלהגיש תביעות, פן *ינזק שמם הטוב. לכל הדעות, מירב פשעי המחשב באים 'סבפנים', הידוע והמשמעותי 1 מבין אלו המתועדים, העברה לא חוקית של 70 מיליון דולר, על"ידי אחד העובדים ב-אאם .נהאסודהא זו בשיקגו. רבים אחרים משתמשים 1 במידע האלקטרוני לאו דווקא לגניבה בפועל, אלא לחיפוש מידע שיעזור להם בפשעיהם, כמו פקיד בנק 8/5 ₪1 באנגליה, אסף מספרי ]1 חשבונות רדומים בעלי אישור חתימה, ומשך מאותם חשבונות סכומים טל אלפי לי"שט, בגובה האשראי כמובן. ] החוק נאבק בהן בדרכים מסורתיות, ומחוזק בארצות הברית ואנגליה | בחוקי ה"ש8!ו8וא 60/1 כבר מא 1990 בכנסת ישראל,. הצעת ] התוק בנוגץ לעבריינות מחשבים, כבר בקריאה | ] ראשונה. | ההצעה אענה מגובשת, כוללת 1 סתירות פנימיות וקשיי אכיפה, ונראה בה שלא נמונה מדיון ציבורי בין אנשי מקצוע המחשבים והמידע, כי אם מפאניקת. שאינה רציונלית וחוסר ידע המאיים בתוצאותיו,, נך אומרים המתנגדים חקיצוניים, 'להתיר דמו' של סקטור מקצועז שלם אשר ייחשב לעבריין ללא סובה מוצדקת. | נך או כך, ההרשעות לגבי פשעי מחשב בעולם נעות בין. עונשים מוגזמים לעיתים, לבין עונשים אבסורדים, למשל במקרה של פקיד בנק שהעביך לחשבונו ולחשבון חברו ב"198% מיליון לי"שטו, ונידון לשנת מאסר אחת בלבד, והאקר צעיר שנעצר לזמן רב. דוגמא לפרט קטן עם השלכות משפטיות עצומות: באחת מהתביעות לגבי העברת סכומי עתק מחשצון לחשבו] הסתבר שתנועת העברה איננה דורשת אישור 1 (א ד ו ווסץ ג), מכאן שאין דרך להוניח שההעברה, או אם תירצו - העבירה, נתבצעה ביודעין. מה שלפעמים נחשב בטרחני בעתות שיגרה, ] יכזל להיחשב כפטאלי בעת משבר.. פעילויות צפיה ושיבוש נתונים כאלו אינן דורשות ידע מקצועי רב, 1 ובדרך כלל ניתן למנוע, או לפחות לגלות את מרביתן, בתוכנות מעקב ] והגנה המצויות היום בשוק. להקיף על רגל אחת את כל הנושא של אבטחת מידע ופשעי מחשב בבנקים, כי אם לתת מספר ווגמאות על הנעשה בעולם, בעתוד נספר גם על מנגנוני האבטחה המיושמים בבנקאות ] הישראלית. | | ח ות מידע. משמשות מזה שנים חברות בא וא 1 נדי לבלוש ולגלות פעילויות מסחר במניות בלתי חוקיות. חברת תודחא אסא 51 למשל, מדווחת על שימוש בתזכנות בילוש אוטומטיות מזה כ"זוון שנים, אך ההצלחה אינה מושלמת - הם לא ] השכילו לגלות בסוף שנות חשמונים, כאשר מספר עובדים משלהם להריץ ] מחזרים מופרזים בעיסקת ענק של מביות פומביות לאוצרות אומנות. ] בעת הם מדווחים על ידידה משמעותית בהיקף תרמיות ביתיות, מאז שפיתחו בעצמם מערכת הגנה ביוניקס וחלונות, שמאמתת מכל כיוון ] וכיוון הצלבת מידג בין ניהול ה-א18א לניהול הס ויז אטיץ. ] חנברת >מן 50 .ואהאפטנואש שילמה יותר מ330 מיליון דולר ] כפיצוי על עוסקת מכירת מניות לא חוקית בגובה 7 בילוון דולר. הם משתמשים עתה בתוכניות .60801 על מחשבי ואמז שלהם, שפותחו אצלם בחברה לשביעות רצונם, כדי לעקוב ולווסת את פעולות מסחר הברוקרים ‏ טולהם. היתה תקופה שדובר במערכות מומחה אינטליגנטיות בפתרון לבל בעיות המיחשוב שעלו על דעתנו. מאז נרגעו הרוחות, אולי אפילו התאכזבו מרוב | | התקוות. כיום ניתן לראות חזרה שפויה יותר של מערכות מומחה לשוק הפיננסי, דוגמת יישום תוכנת א וח8/הי]. 61 מתוחכמת במחשבי הבנק הכימיקלי בניו-יורק. שסיד)קפאן הוא שם התוכנה, מבית היוצר של חברת דיגיטל, אשר הכריזה ו 4 שיווקו של המוצר כחלק משרות מקיף לאבטתת נתונים באתר - א ה12)/זסק. אסדםיפ5או רץ על מחשב משלו - תחנת -דפא אוד תחנה זו מחוברת למאגרי המידע של הבנק במערכות 016 אכ ב"23 סניפים בעולם המקושרים ברשת אל המרכז. ן הבנק הכימיקלי במיו"יורק מבצע עסקאות מטבע זר בגובה של ביליון. | דולר ליום, והמערכת עוקבת בעיניים בוחנות אחר אלפי התנועות במשך כל | טעות היממה ובכל סניפי הבנק בעולם. והיה ונתגלתה תנועה כלשהי החשודה באי + תקינותון מסיבות מוגדרות מראש, או שנלמדו במהלך פעילותו של אסד ופא - היא מסומנת מיד כחשודה ומעוררת אזעקה למומחה מטבע ₪ זר, שיבדוק אותה. סטיב וולדמן, ‏ האחראי בבנק לנושא אבטחת המידע, הוא אשר בחן מערכות הגנה עד שבחר ב-אסד6פקפאו, מספר על הצלחת הפרויקט, מציין את קלות ההאמה למאגרי )0 וממליץ לקולגות שלא לנסות לתקן את כל העולם בבת"אחת, = אלא להתמקד במערבות ספציפיות'. הוא אינו מוכן לספר על מקרי תרמית שנתפסו ₪ בעזרת 57:08 אבל מדגיש שמזמן | הוא החזיר את עלותו (הגבוהה!). רוס אנדרסון, מדען בריטי, פירסם דו"ח וסקר המצביע על הונאות ופשעי מחשב הנפוצים מאז היותה של טכנולוגיית הבספומטים (סודגואסדוג. - ואז באז וא זז | ומז) מקובלת בשוק הבנקאי. הצרות נעות החל מקנוניות | | פשוטות של פקידי בנק וטכנאים, וכלה בפריצות תקשורת מתוחכמות. שיטה | פרימיטיבית, אך מוניחה את עצמה, היא הצצה מעבר לכתף של הלקוח בעת | הקשתו ואת המספר הסודי, ובמקביל - גניבת הכרטיס עצמו. שיטה מתוחכמת יותר היא שתילת סוס טרויאני, תוכנית שתשכון בין הכספומט למערכת המחשב המזהה את המשתמש, תיראה בדיק כמותה, אך תבלע בינתיים את המספר הסודי, ולבסוף - גם את הכרטיס. טכניקה מפחידה היא זו הנקראת באזדדס או התחברות. לקווי ‏ התקשורת בין הבנק לכספומט וגילוי קוד האישור לקבלת הכסף. מאותן רגע. | ואילך, ללא קשר עם מספר סודי, מספר חשבון או בל זיהוי אחר, מזרימים ההאקרים את קוד האישור וחולבים את המכונה שבקיר. באפריל 1993, התקינו שני עבריינים מכונת ]אדא מסוג גוזו במרכז הקניות: של מנצ'סטר. במשך 6| יום שאב הסוס הטרויאני את נתוני הקורבנות התמימים ושימש את הצמד להזרים מאות תנועות כספומט. מפוברקות' שהסתכמו בכמאה אלף דולר. טכניקה זו מכונה 500071%6 ושימשה בשנה שעברה צמד ישראלי דומה, בקניון אילון. לטווח קצר, אין אפשרות אלא להזהיר ולהגביר את מודעות הלקוחות, באשר לשמירה קפדנית על המספרים הסודיים ודיווח מיידי כאשר הם נתקלו בדחית הכרטיס או כל בעיה אחרת. בטווח הארוך, לא יהיה מנוס מנקיטת | ]. אמצעי אבטחה חחזקים יותר עללודי הבנקים כמו. זיהוי טביעת אצבע | (סז. ₪6 קןואסוגן) או חתימה דיגיטלית. וראו כתבה משלימה במדור | תקשורת. ₪ | ]-|- מו התוו- ] מ י . "ה ' - - ₪ | לכאורה סיבה לשמוח 0 2 שהקמנו את העיתון האלקטרוני לש 1 0 0 - פרנן ות דפ | | שאנשי הזן ₪ ירז כשתפכי | מיטניק | אז למה בכל זאח הרשנ גאד פ? | % לו מכם שעוקבים אחרי הכתבות ה"פזבליציסטיות" יותר ב"זומביט", יודעים שהעיתון בכלל ונאורה בפרט),. מנסים לייצג את אוכלוסיית ה'האקרים" - הנתפסים על"ידי התקשורת והחוק כ"עברייני מחשב". לא. אנחנו לא בעד "עבירות". אנחנו פשוט נגד בורות, דמוניזציה ו"ציד מכשפות", אך לא כאן המקום לחזור על:דעותינו. בדיעבד, מתברר שהבעיות המוסריות איתן התמודדנו בשאלות כמו "האם לערב משטרה בתקירה", היו כנראה גדולות בכמה מספרים על אותם 1 נוכלים שתפסנו. רפ"ק גרי ליטווין הגדיר זאת בצורה קולעת: "ישנם אנשים חכמים, טפשים, טובים, רעים, בעלי כבודיעצמי ונמושות. העובדה שאדם קנה מודם לא משנה את אופיו הבסיסי". אז היה להם מודם. אז מה? איבשהו הרגשנו הרבה יותר הזדהות מצד אנשי המשטרה מאשר מצד "אחינו ההאקרים" (אֶלָעִק). ומכאן נובעת אותה תחושת החמצה שאותם ילדים לעולם לא יבינו. מחיקת קבעים ומכתב איום ] בסוף חודש מרץ, גילה פתאום ניר רפואה - הסִיס-אופ של זומביט ] אונליין - שכל הקבצים במדור המוזיקה נמחקו. כשבדק את קובצי ההיסטוריה של המערכת, גילה שהאחראי לכך הוא עורך המדור - עדן פיין. ניר שוער שמדובר במעין "ניקיון אבב" שערן מבצע במדור במטרה להעלות לשִם חומר "טרי" יותר, והתקשר לערן כדי להציע עזרה ב"מבצע". ערן נדהם לשמוע שמישהו התחבר בשמו ומחק קבצים. למרות שהיה בטוח שלא מסר את הסיסמה האישית שלו לאחרים, עדיין הועלתה האפשרות שמישהו ניחש אותה הואיל וחיתה קלה לניחוש. ערן שינה את הסיסמה, והשיגרה חזרה לזומביט אונליין. כעבור מספר ימים, קיבל ניר דואר אלקטרוני מהמנוי "ראובן" (שם 1 בדוי). הכותב טען שאינו "ראובן", אלא האקר שפרץ למערכת, השיג ] סיסמאות של מנויים רְבים, ומחק את מדור המוזיקה בהשתוללות וולגארית. הוא איים שומחק קבצים נוספים אם ניר לא זפתח עבורו מנוי | נוסף בשם הפיקטיבי "ישראל". נאורה ואני = "שועלו האקינג ותיקים" - ] זיהינו כאן טקטיקת הפחדה לא מתוחכמת במיוחד. אָם אותו "האקר" החליט לאיים על ניר כעבור מספר ימים, כנראה שגילה שמיצה את כל האפשרויות שהין לו די להזיק, גם הבקשה של מנוי חדש העידה על כך ₪ שהפורץ אינו "כל יבול" כפי שניסה להציג את עצמו. שאלה אחח המשיכה ] להציק לנו: האם באמת מדובר במקרה חד פעמי של ניחוש סיסמה, או | שיש פירצה במערכת דרכה אנ יהיה ליט שוב ושובז ₪ מ 4 * | 4 עג 1 ₪'ו|) *ו הטריק הראשון עליו חשבנו היה | פשוט, לפתוח את אותו מנוי על שם "ישראל" ולאתר בעזרת ציוד של בזק את מי שינסה להתחבר אליו, אמנם, במקרה יכמו שלנו, היה צורך לעקוב אחרי מספר רב של קווים ולנהל רישום ממוחשב של ה"מארב", ‏ אבל לא היה מדובר במשהו | שחורג. מעבר למה שבזק מציעה בתשדירי. ורות ("שיחה מזוהה", בתיה). נכון? | לוחת. חיים מקב"ט בזק היה אדיב, אך הסביר לנו שלא יוכל להעביר לנו מידע על פעילות. הקווים של "שני טכנולוגיות" " (החברה שמפעילה את זומביט ‏ אונליין) למוי ש"שני" תגיש תלונה רשמית במשטרה. הבעיה הפכה פתאום להיות פוליטית: עיתון זומביט, "שופרם של ]| ההאקרים", יגיש תלונה במשטרה? ואם ייתפס אותו "האקר", מדוע |ן שיסכים לגלות לגו כיצד פרץ, ולמנוע מאחרים לפרוץ בעתיד? הרי אנחנו | | "משתפי פעולה עם המשטרה", ניסינו אפילו להגיע ל"עיסקה" עם אנשי |ן המשטרח, בה יבטיחו לנו שלא יענישו את ה"האקו" כשייתפס. רפ"ק מאיר |] זוהר היה אדיב, אך הסביר לנו שחוק הוא חוק ועונשים נקבעים ע"י שופט. | בשלב זה החלטנו לנסות לחקור את הנושא בעצמנו. תעלול נבזי == תא ניסינו לבדוק כל פירצה אפשרית במערכת. בדקנו אפולו אפשרויות "מופרעות" כמו חדירה מכיוון האינטרנט. המפנה חל כשדיברתי עם ערן, והזכרתי את "ראובן" בתור החשבון ממנו נשלח מכתב האיום. ערן נזכר פתאום ש"ראובן" פנה אליו 'ום אחד דרך זומביט אונליין, וביקש ממנו "קובץ מערכת" שאבד לו (גו זישטוז). קפצתי מהכסא: כמה פשוט! כמה נבזי! קובץ זה מכיל - בין השאר - את הסיסמה האחרונה שהוכנסה לתוכנת הטלפיינדר. "ראובן" (או מי | שהתחזה אלוו), פשוט ביקש את הסיסמה מערן. מבריק! | מעקב אחרי קובצי ההיסטוריה של זומביט"אונליין הראה שמספר רב של מנויים תמימים העבירו את קובצי הסיסמה שלהם לשני מנויים: "ראובן" ו"שמעון" בשיחה עם "ראובן", התברר שמדובר בילד קטן בעל ידע טכני מזערי. את הסיסמה שלו מסר בטלפון לאדם שהתחזה לניר רפואה וביקש אותה ממנו. הוא עצמו, כמעט שלא התחבר למערכת. "שמעון" - שהבין שיש לנו ראיות חותכות נגדו - הודה בכך שגנב מספר סיסמאות, אך הכחיש כל קשר עם המתחזה ל"ראובן". רק אחרי טהוסבר לו שאנחנו עושים מאמצים שלא לערב את המשטרה, הסכים "להלשין על חבר" ונקב בי - של ו 2 הטריק. . ₪ ₪ יי ון' יבן6 . ו ו לצערנו, "לוי" הוא ילד ה חסר כבוד עצמי. למרות שאספנו ראיות חותכות | נגדו, המשיך להכחיש הכל בגירסה מחפירה ומלאה סתירות. כשהחליטי || (מהר מאוד) לטפול את האשמה על "חברו שמעון" (שנזהר מאוד "לא |]. להלשין על חבר"), הגענו לסף כוח הסבל שלנו והוחלט להעביר את הנושא | ]. לטיפול המשטרה. מבחינתנו, הפירצה נחסמה והנושא נסגר. נקווה רק שמקרה זה לא יעזור | לתופעת הדמוניזציה של ה"האקרים", בסך הכל מדוצר בנוכלים בעלי מודם, רפ"ק ליטוויץ, מודם אִינו תחליף לכבוד עצמי. | - | - א הפ - | [לקח אותו אבי בפסח לקירקם. הילד הביט בפה פעור במאלטי ן [האריות, בולעי החרבות וזורקי ] [האש, וחשב שהיה המאושר ]באדם אם ינול היה להצטרף | ] [לקירקס במסעותיו בעולם. הוא ] חמק מאביו, נכנס לכלוב הדובים |מדאגה. | |עכשיו, ‏ בשנות | [השלושים לת'ר, | רליל"שיער. וקצרירואי, ישב האזרה מ. מוק ]מסך המחשב, הכניס לבונן אתו הסירדי-רום ‏ "טריק ‏ שואו" שלן ]ברוז קיבל את פניו והכריז בקול קולות על הצפוי לו. הקירקס הזה הוא לא קירקט רגיל. אין בו אריות וליצנים. זהו קירקס של ובנ אנוש מעוותים ומשונים, האזרח מ. צופה במופעים ]משופם לזרועותיהם של אביו המופע הראשון הוא טל להקת "הרזידנטס" - להקה מוזרת ידועה,. והם מופיעים במסכות המוזיקה מונוטונית ומכשפה. | האזרח מ, קונה צמר גפן נמותוק ן פן ועובר למופע הבא, המופע טל "וונדה ‏ התולעת" ‏ - אישה | שמנה וענקית שאוכלת תולעיס = אדוכות ומפרכסות. לאחר מכן עולה "ג'לי ג'ק" - אדם ללא עצם אחת בגופו, שמתפתל עלן. הריצפה. האזוח ‏ מ מבמט גון בתערובת של גועל ורחמים. | והנה "הארי הראש" - שנולד צבעוניים עם הפה ועכשי כשנפת את נשמתו, שמו אותו בבקבוק של פורמלין. האזרח מ נכנס למחילתו של הרמן, המעוות, שפוחד מבני אדם. ופורט מנג'נות עצובות עלן. פסנתר. ואז, למרות: אזהרות!. שָהיה האזרת מ. בן חמש, | השומר, האזרח מ. מתחמק אלן. מאחורי | הקלעים,- ננס לקרונות | המגורים | |מגלה שמאחורי | היצורים| הללו| מסתתרים בני אדם עם רגשות. הוא מקשיב לפנטזיות שלהם, | ונרדם בין ערמות השחת. בבוקר החזיר אות שוטר האדום מזעם ואימור החיוורת: הטרגיים, | שמוצגים בתמונות, קומיקס, | מחיקה וקטעי אנזמציה ‏ וזוידיאו. | הקוון האחרון הוא: של "הרזידנטס" עצמם, שם האזרח מ. מאזין לקטעים מתקליטיהם וצופהן. | במיצנים המוזרים שלהם. האזרח מ, מרגיש בנוח בין ווצאי הדופן. הוא נרדם עלן. | ערימת שחת בפינת:. אוהלן. | ובבוקר שהתעורר פגש בנערת | גומי עם זקן, התאהב בה וחי | איתה באושר בקרון הקירקס שממשיך ‏ נודד לו ברחני| העולם. | ה"כ" הזה נוצר כבר מזנן למקינטוש, אך רק עתה הוכרז. ל , ניתן להשיגו בקרוב יגוע. גם פריק שואו 2!!! [|להקת "הרזידנטס ס" והנה הואן 1 בפיתחו של אוהל קירקס, השונים, | שמוצגים בגראפיקת תלת-ממדית, צבעונית ויפהפיי ומיסתורית שזהות חבריה לוו של עיָן ענקית עם כובע צילינדר, אף אחד לא יודע מי הם הרזידנטס. מתחילת דרכם, אי שם באמצע שנות השבעים, הם שומרים על אנונימיות מוחלטת, ומופיעים רק בתחפושות משונות כמו ₪ מכשפות עתיקות, או גלגל-עין חבוש מגבעת. הרזידנטס 0 ים במוזיקה נסיון וה במעוות והחולה שבחיים המודרניים. בלש ורת בין בני אדם. בין היצירות || טלהם ניתן למצוא את האופרה 60 ששחו ם! ] מספר עצום של תקליטי רוק משובחים, אוסף עבודות וידיאו ביזאריות, ואפילו חידוש לשיר "זהו עולם של גברים", שהפך לזעור-להיט בסוף שנות ה"80. בשנת ז87, רגע ל גי שהתפנו ליצירת ה"אטוו5 אוש הם אף ביקרו בארץ לכמה חהופעות מצוינות. את ה"אסו> גטד] | | המקורי, התקליט, שיחררו הרזידנטס ב-88, והוא מבוסס על קירקסי בעלי המום שהיו מפורסמים כליכך בארה"ב של שנות ה"3 וה-40. עכשיו, במבט לאחוו 0 " . = == 1 הזן"| רו = ₪ ו שר וש ו ₪ ]ןו [ +יףיף יף'ף 5 5% 4 5 1 ף ףּ הו ף ו ף י- - , - ןו %רה אחרו צאתו 11 ו וא |.3] ן הן 4 יחו מך בנמעט בבששווווו שו ו ווח 1 וש ה 7 הרזידנטס האולטימטיב ₪ מוזיקה אובותזוחה וחד ₪0 וו ל ₪ טקטו 0 יום קש ּ מלא ים בהומור שחור, "ברצון להרגיז, בהתחלה זה תמיד נראה מצחיק - אוסף של שירים מבדרים, כמעט קברטיים, על החולים והעלובים, בעלי המומים למיניהם. | . י , .ו לו - ל - | . 1 ו 4 .יש ןו וו / ך אל | - , - ו מ ְ ו הור | . בד) אנחנו יכולים אפילו להציץ להם לתוך החדר, לחדור אל מקדש וי הפרטיות שלהס אבל מי שיתעמק טיפה יותר ביצירה של הרזידנטס, יגלה עולם אחר - סיפור עצונ ל הרבה בדידות, מרירות וכעס על החיים, בתוספת לסיפורום מזעזעים על אנשים שהמפלט האחרון שעוד נותר להם, הוא להציג את מומ'הם לראווה. או כמו טאוו מרים הרזידנטס בשיר הנושא - "כולם באים לקירקס, לחזות בחולים והמטורפים, אבל אף אחד כבר לא צוחק כשהם עוזבים.. ו[ וק עם ראש ומציור ציורים | | לחלומותיהם וסיפוריהם | | 1 1 היה משחקן כזה מגניב, |/?[טןו. "יזומבינו*י כמעט חטף שבץ כששמע ש-0-2;ט הגיע ארצה. 1 ) ּ ן = 1 - . מא שמשו - = -1 3 / ל אבל, כרגיל, כגודל הציפיות כך גודל האכזבות, , | | | יקרורפל'ץ רצו רז שאר 4ב עבורח "₪ ו ו ו רז ד- | וכתבנו האומלל גילה כי מדובר באותו משחק, | לקלאסי: קניתי אותו, שמרתי לו ספרייה מיוחדת בדיסק. הקשיח שלי, ואפילו תליתי את הקופסא שלו על הקזר, ואני משתחווה בפניה עם גראפיקה משופרת מעט. שקט.. החיילים הולפום בסבך השדות. חושך. שום רעש חוץ מצרצרים מקרקרים... רוח קלילה, ולפתע נראה בית קרוב, חייל אחד מחלוט להיכנס לבית, שעשוי מעץ, משום מה. שקט גמור, בשהחייל עובר דרך אורווה נטושה בדרך לכניסת הבית, נשמעת לפתע זרייה. משחו זוחר מזמזם קרוב לאוזנו של חחייל, שנכנס לפאניקה, ויורה למיוון הירייה כָּמן אחוז דיבזק... החיילים. האתרים שומעים אותו, ועל אף שהם עומדים בשדה חסה תשוך, הם יוריט גם בן לביוון הרעש, נשמעת צווחת נסיסה מתרישת אזניים, ומשהך והוק"זוהר על הריצפה פתאום, זוה סצינה מהמשחק כשחו), שכל מי שאוהב משתקי אסטרטגיה יתאהב, ללא צל של ספק, במשחק. המדהום. הזה. 4176 הפך אצלי בל בוקר .-. במלים אחרות, :1/0 הוא המשחק המדהים ביותר (כמעט) שקיים, ‏ א מי כמוני: קיבל התקף "לב "כששמע ש-כ-0. הגיע ל"מבוכים"... ‏ רצתי בשדות,. מפזם ‏ ומדלג, ‏ והתקנתי, כרבע שעה מאוחר יותד,. את המשחק המדהים על המחשב שלי. אבל.... בגודל | חציפיות, כך גודל האמזבותו 2-טיז/ו אינר אלא המשחק הקודם במסכת גראפיקה משופרת, מוזיקה לא משופרת (אך שונה), ויצורים שבמקוט להתקיף בינשה, מתקיפים מתחת למים. ציפיתי ליותר המשחק נפתח באיזה תירוץ עלוב שאומר שהיצורים מהמשחק הקודם "התעוררו" איכשהו לתחייה, ומתקיפים שנית. אוניות ומפרצים בשבעת הימים. המלחמה הקודמת נשכחה, ובני הגזע האנושי מופתעים, בשנת 2040, לגלות שמיכליות נפט וספינות מטען נעלמות, באופן מסתורי, איפשהו באמצע הים.. מתקני החברה העולמית השכוחח |א6)62-א מתעוררים לתחייה, עם תקציב מחודש, ובדיוק אותן האפשרויות שהיו במשחק הקודם. חבל חבל, כי ציפיתי למשחק חדשי לגמרי: תפריטים. שונים, גראפיקה שונה לגמרו, ולא ציור מחדש של אותם התפריטים והאנשים באותו גודל: ואולי אפילו רזולוציה גבוהה (הזולוציה=הפרדה, איכות תמונה). אך למרות האכזבה, 0-2ש!) הוא משחק יפה. מאוד, שבאמת שווה לשחק, ואני עכשוו, במקום לשחק בפעם ה*1000 את |-כ3] שעדיין שומר אצלי מקום בעשרת הגדולים, משחק את 2-טוין] ונהנה יותר מאשר לגמור את [-(1/]6 בפעם המיליון. כנראת, שלשם כך נוצר 00-2!ז/ מי שלא יודע מה זה [-כק! (למרות שאנ" בספק אם יש מישהו-כזה!), שילך ויקנה אותו עכשיו, הוא ללא ספק משחק האסטרטגיה המדהים. ביותר שנוצר אי"פעם, ואולי חברת מיקוופרוס חששה שאם היא תעצב משחק חדש לגמרי, היא תנחל כישלון... היא טעתה, וחבל. כל היצורים שונו, וכל כלי הנשק שונו. הכל שונה. אך נשאד באותה צורת בסיס. האנשים לובשים כעת חליטות תת-מימיות לפני המשימות, וישנן אף משימות נמל, שהן היפות ביותר. המשחק החדש תומך ביותר כרטיסי קול: .א]א. 6/5 עאג. זכוא, ועוד תנוד. ₪ גראפיקה - 94. שופרה ונעשתה טובה יותר, למרות שאני מעדיף את הסגנון הפסטוראלי בהרבה. שליטה - 95. אותה שליטה: מעולה. סאונד - 92. המוזיקה הרבה הרבה פחות מפחידה מהמוזיקה במשחק הקודם. -- , מקזריות - 89. הרעיונות החדשים של יצורים תת-מימיים פותחים דלתות לעלילה שונה ומרתקת. שן ו שי תי יי יי יי | אתה מתחיל בתור אפס עם דירה מגעילה 20071 דולר בכיס. המחשב יסדו לך עבודה במקדונלד'ס, אבל מכאן הכל תלוי בך: אתה יכול ללכת ללמוד, להתקדם בחיים, להתעשו - או ליפול. אחלה משחק 1 ולו מכירים את הסימולטורים הקונבנציונליים של הצלחה פיננסית מהירה (הטייקון הידוע, או כל ה"סימים" למיניהם). רוב המשחקים עירבו בעצם את כל הגורמים הרגילים והמעצבנים של "החיים הקשים ] בדרך להצלחה", את ההלוואות והריבית, את הבורסה והמפעלים, אך לא הכניסו למשחקים את הטעם המיוחד של חיי יום יום אמיתיים. פה, המשחק ג'ונס מקבל את גדולתו! המשחק מתחיל כאשר אתה (יש אפשרות לבחור בין ארבע דמויות) מצויד ב-5200 וווצא לחיים ] הגדולים. אתה גר בבית דירות עלוב ללא כל השכלה וייחוס. "איך | תתקיים???" אתה שואל את עצמך בפחד. השבוע מתחיל, והצעד 1 הראשון יהיה ללכת למשרד התעסוקה. שם ייערכו רוב החלטותיך 1 הקשות ביותר בקשר למציאת מקומות עבודה חדשים, קידומים ועוד. מקדונלד'ס קווא לך במצב ההתחלתי קבט אך ורק לה כטבח בסניף האוכל המהיר בעיר. העבודה קשה, השכר עלוב, אבל ככה מתחילים. לאחר שבוע, צריכים להתחיל ללמוד. השחקן צריך להגיע לאוניברסיטה השכונתית ולהזרשם לקורס, ללא שכר לימוד לא תתקבל, ולכן יש להגיע מצויידים. הרבה מקצועות עומדים לפנינו בתחילה, לא משנה איזה מקצוע לומדים, החשוב הוא שלומדים ומתחילים לרכוש השכלת. יש, כמוב 1 למצוא את הגבול בין לימוד לעבודה, הרי זה ברור שללא עבודה, לא תוכל לשלם את שכר הדירה ותועף לרחוב! בין השאר, עליך לקנות מוצרי חשמל, ריהוט, אוכל וחומרי ניקוי, כדי שהדירה שלך 0 תיראה כמו הדירה שלי. הבעיה היא, שהמשחק 2) אי" 11 -ץ. ₪ מהר מדי. למשל: לוקח לך שבוע לעשות תואר באוניברסיטה, ובזמז | | ששיתקתי, זכיתי שלוש פעמים בלוטו (מאוד הגיוני). חוץ מזה, המשחק נגמר מאוד מהר כשאתה משחק לבד, והכי כיף. לשחק במשחק נגד ג'ונס עצמו. ג'ונס הוא בחור צעיר, שנראה רע, והוא | | מתחרה בך - מי מכם יצליח יותר בחיים. הבעיה, שברמה הקשה איך. סיכוי להביס את ג'ונס, ובסוף התחרות הוא יוצא כלו, ומחזיק ביד שתי: בלונדיניות (שמנסות להימלט), ואתה תקוע באיזו דירת חדר עלובה, בלי כסף, וגם המזגן לא עובד טוב. משחק שווה ברמות הקלות יותר אין בעיה ל את ג'ונס, כי הוא ממש מתנהג 1 כו דביל, לקה משכנתא של שני מיליון דולר למדות שאין לו עבודה. בגלל בעיית חוסר הקושי במשחק, אתם ל תחזרו אליו אחרי שגמרתט |] אותו, וזאת פאשלה רצינית, כי בסך הכל, המשחק הזה חמוד מאוד, בקיצור: המשחק מהנה מאוד, בחלקו מצוייר ובחלקו הוכנסה אנימציית וידיאו אמיתית, שעוזרת מאוד למשחק, הצליל הוא הצליל. הרגיל של שעוני עבודה, משטרה או אמבולנסים אשר צריכים לפנות אותך לבית החולים במקרה שנדבקת בוירוס קטלני! חבר'ה, המשחק שווה את זה. דרישות חומרה: המשחק יכול לעלות גם על מחשב 280 עתיק עם | | | מגה אחד של זיברון, מה שגם מפחית באיכותו, בי אם היו מייצרים אותו ן רק למחשבי 486 אני בטוח שהאיכויות של הסאונד והגראפיקה היו הרבה יותר גבוהות ומתוחכמות. ₪ נראפיקה - 85. שילוב נחמד בין גראפיקה ממוחשבת ווידיאו, סאונד - 85. שמעתי יותר טוב. ₪ שליטה - 100. העכבר הטוב. אורך חי" - 35. נמאס די מהר. ]ןו 4 / 0 ששו" ו = 2 6 0 | 5 ו .₪ סרכ: ןס 40 4 ושח ₪ = 724 [סל )ה 4סיקו-, אכ 30 406 הקיויו ו 0 4 ?1700 32 ניכוו, | - הח " 7 2 היו !תווש ה " וו 4 / | . ]| | 1 1 | 1 | | .- - דמיינו לעצמכם משחק, שבו אתם נמצאים- ו וא | =כלהד לי ל תו ליי ל יי א 7 נובוט מתוחכם מאוד שמתפוצץ מכל ענף של . עץ שפוגע בו ועובדים בסביבת "חלונות" -₪ וקיבלתם את המשחק "מאאבוס" || שיק 2/0 1 4 ₪ בחברת "מיקרופורס" ישבו וחשבו כיצד לייצר משחק שירתק מיליונים. לאחר ויכוח סוער על תוכן המשחק החדש, הוחלט כי מהלך המשחק: | ] יעשו משחק על הדבר הכי "חם" היום בעולם - המלחמה בתחילת המשחק יראה השחקן את הרובוט שעליו הוא אמור לשלוט, || הגרעינית. זה לא משנה אם המלחמה הקרה בין ברית"המועצות ויוכל לסובב אותו כאוות"נפשו ולראות עד כמה המתכנתים התאמצו. | לארצות"הברית הסתיימה כבר, והנשק הגרעיני פינה את מקומו כדי ליצור דמות בתלת"מימד. אז יופיע בפניך המפקד שלך, שמתחיל לאיידס, מנכ"ל חברת "מיקרופורם" מקבל פלשים משנות השמו- ללקק לך את התחת ולומר לך איזה בחור שרמנטי, רגיש, מצחיק וגי" נים ולכן החליט לייצך משחק על נשק גרעיני (מזל לפחות שלא בור אתה. לאחר שסיים את ההתחנפות הארונה, מסביר לן המפקד את |ן ביקשו מאיתנו לסיים את מלחמת ויאטנם), המשימה, .4 המפקד: "הלווינים שלנו גילו חומר רדיואקטיבי באי נטוש, והחומר מספר טעויות בסיסיות: מאיים להתפשט ולהשמיד את כל העולם. אנחנו נותנים לך רובוט + המשחק מופעל בסביבת חלונות ה"ידידותית", שבעצם היא שתוכל לנסוע בו, ועלייך להשמיד את החומר הודיואקטיבי." - ידידותית כמו הדודה אסתרק'ה שחוזרת כל פעם מטיול במרוקו אני: "זה נשמע טיפה מסוכן" . | וחייבת לירוק על כל בני משפחתה בזמן שהיא מספרת איך היא המפקד: "מה מסוכן?! אני הייתי קצין בצבא הפולני!!! אם לא הייתה הרגה שם פיל, לי צרבת הייתי נוסע לשם בעצמי!" המשחק הוא בשיטת ה-"אוטזל עס זאזסץ', כמו שנהוג אני: "בסדר, תרגע, אני ייסע לשם ויבדוק את הסיפור." ]1 במשחקי ה"דום למיניהם, ולמען האמת, השיטה הזאת מתחילה המפקד: "יאללה, נו כבר, קישטה." לעלות על העצבים. י. המשחק משוחק ברזולוציה של 640 על 480 ומשתמש ב"56000 האופציה היחידה: השמדה עצמית צבעים, מה שגורם לכך שאנשים בעלי מחשב נורמלי לא יוכלו זהו משחק הרפתקאות בעל שליטה מוגבלת - אתה יכול ללכת רק לשחק במשחק בלי שהוא ייתקע כל שנייה. לאיפה שהמחשב רוצה שתלך, האופציות היחידות שניתנות לשחקן הן שמירת המשחק והשמדה עצמית. במהלך המשחק יופיעו יצורים שצריך לחסל, והדבר מתבצע על"ידי לחוצה על העכבר בזמן המדוייק. פיספסת את הירייה וזהו, היצור אוכל אותך בשנייה (גם כן רובוט מתוחכם), יא ה והתוכנה זורקת אותך חזרה לחלונות, לא לפני שהמפקד אומר יא לך כמה מטומטם היית שלא לחצת על העכבר בזמן הנכון = . 47 חוץ מזה, כל המשחק מתנהל בריבוע של שני סנטימטר על ] שני סנטימטר בגלל המגבלה הגראפית של תוכנת החלונות. |]. | | . ב |ה+ווווו 2 | [ ו ו - |5> ּ] = הגראפיקה במשחק נהדרת, מצולמת טוב, ונותנת הרגשה | 8 ווה | --->-- 0/7 ) | שהשחקן באמת נמצא באי הדוחה הזה. גם האנימציה חלקה |]. | - זו , ' ו | 2 / . . . והצליל נקי. ן | = ג | ו" . 5 ב מבחינה טכנית הכל נפלא, אבל למה האינטראקטיביות |1 בזבל? למה אין אפשרות ללכת שמאלה כשרוצים? מה אכפת למחשב שאני אלך שמאלה להשתין? ולמה אם אני מפספס רייה מסכנה, הדינוזאור המקפץ חייב לאכול אותי? ₪ :9 ראפ"קה - 90, הגראפיקה מצויינת, אבל נמצאת בתוך חלון מצוין [קטנטן. טוב מאד ‏ -ר אונד - 95. מוזיקה ואפקטים באיכות מעולה - > טוב שליטה - 25. המחשב שולט בך ובכיוון ההליכה שַלך, בינזני אורך זזיים - 20. עד שתפספס ירייה. רע "ור | 8 - | | ביותר של המכללה, נשלח לחקור את האי"] = רוע בעצמו, תחת חסותו של ראש הקוסי מים של המכללה (משהו כמו מנהל בית- הספר), כאן מתחיל הקווסט. מצויד במזוו". דת הקוסמים שלך, שגם מתפקדת כחיית, [ || נאשר סיפרו לי לראשונה על המשחק ששחזה, אמרו לי שמזמן לא יצא קווסט כזה' טוב. ושאני חייב לבוא לראות אותו. אמרו לי שהוא דומה מאוד לי"טאג.181 צתאאסו" ' של ד ה\ .!. אמרו לי שהוא תופס בערך 50 מגה. אמרו לי שהוא בין המשחקים הכי ארוכים שוצאו אי פעם למחשב. אמרו לי (אמרו לי ואמרו לו אז מתוך חובה מקצועית, קפצתי על האופנוע שלו, בגשם, ודהרתי לעבר המטרה הנכספת. בדרך אמרתי לעצמי, [שאין אף משחק גבעולם שיכול להיות טוב יותר מ- 8 אא וו צמאאסוא, חוץ ממשחק שלישי בסידרה, שעדיין לא יצא. אבל עדיין הייתי פתוח להצעות. רטוב עד לשד עצמותי, הגעתי | למקום, ובלי שאלות מיותרות, הפעלתי את המשחק. 0 ")15כו", משחקה החדש של חברת 081%א0 צ5ק, מבוסס : על סידרת חוברות קומיקס די מצליחה באנגלית. מסופר שם על עולם קסום, הבנוי על.. גבו טל צב מים ענק המרחף בחלל (מזכיר לכם את אג, א17?00106). תושבי העולם, כעיקרון, הם בני"אדם, 0 במוני וכמוכם, שהשוני היחידי ביניהם לביננו הוא יכולתם ללמוד | ולהשתמש בקסמים, ועצם היותם דמויות מצוירות ומצחיקות. אה, | נן, שכחתי שיש להם בעולם גם שדים, דוקונים, ועוד כל מיני- דברים אחרים בסגנון... אתה, השחקן, מגלם את דמותו של רינסווד, סטודנט צעיר ונח מד, שלומד במכללת הקוסמים (יש גם דבר כזה...) של העיר. המכל- ]1 = לה, מלבד היותה בית"הספר הכי טוב באזור, שסיפקה לעולם קוס" 1 מים מוכרים וידועים כמו דיוויד קופרפילד, ג'אפר, וצ'יקו ודיקו, גם אחראית לשמור על הסדר בעזר, בכל הנוגע לעניינים עליטבעיים. קוסמים רשעים, ודרקונים... וכאן צצה הבעיה: נוצרה בעיר שמועה, שדרקון מיסתורי מסתובב בעיר, ושורף אנשים! למרות שאין הוכ" ות מוצקות לקיומו של הדרקון (חוץ מזה שהיה ניתן לראות אותו חוץ חוץ לחלון חדר השונה בבוקר, אבל ודידנו רינסווד, היה עייף מדי 1 מ בו, כנראה...) המכללה מונתה עליידי ראשות העיר לטפל 1 בנושא. (פתיחת המשחק כבר גילתה לנו, לשחקנים, שהדרקון הזה [ 1 באמת קיים, והוא זומן על"ידי חבורה של ברנשים מפוקפקים. שאוהבים להתלבש בחלוקי נזירים, כדי לעזור להם להשתלט על העולם). בכל אופן, רינסווד, בתור אחד מהסטודנטים המבטיחים ג על יי .0 וזו - .1 ו 2 זו : ₪ 6 1 4 1 - טוב מאד הש הציה המכללה, = שמתמחה בדדרקונים די הרבה... למדתי את הנישוף אל הפועל. צר'כים למצוא רכיבים מסוימים. אז ארזתי את חפציי, ויצאתי למסע הארוך, במטרה למצוא את ]| | רכיבי הכישוף ו... להציל את העולם! דומה ללז!ג. האווירה ממש דומה, והגראפיקה שתבינו אותי לא נכון, ₪ וחסצ150ם הוא באמת משחק טוב מאוד, הגראפיקה המצוירת מצוזנת, ילמרות שהיא סרוקה בעיקרה. המוזיקה מכניסה ולאווירה, ויש במשחק עומק רב. אבל יש משהו, משהו שמונע ממני לתת לו ציון מצוין. אולי זו השליטה הדי המסורבלת, שנעשית על"ודי שימוש מופרז ב"דאבל קליק" עם העכבר. ישנם עכברים שפשוט לא מסוגלים לבצע את שעשועים בשעות הפנאי, משימתך הרא", שונה היא להשיג ספר מסוים מספריית, מכל: הסוגים. כאן מתעוררת עוד בעיה: מתברר, * שהספרן הוא קוף (דמות שתראו במשחק, | | שלא. בלינך רוצה לטתף פעולה. מה עושים כדי לספק קוף? נכון, נותנים לו בננה. עכשיו רק למצוא את הבננה... בסופו של דבר, השגתי את הספר, שמתוכו 0 נגד הדרקונים. אבל מה, כדי להוציא כישוף כזה | 1 אנ חיזב לציין שזפופסא פיי באמתן השקיעה מעל ומעבר במשחק הזה, כדי להפוך | אותו למצחיק, ולעשות אותו כמה שיותרן ממש מזכירה את משחק הדגל של הברתן 5% )1. אבל למרות המאמצים, נוצר בי ו והרושם שר"ןוא יותר טוב. אני לא יודע למה, אבל, ]וא היה חלק יותר, ומהנה יותר, אני לא רוצה! המשימות הפשוטות לכאורה, ומצאתי את עצמי יושב שעה שלמה | מנסה להכניס חפץ מסוים ל-צאסזאח/יא] שלי, אולי זה הממשק - שלא כמו ביווא, הפעולות כאן נעשות באופן אוטומטי, על"ודו לחיצת הסמן על העצם, מבלי יכולת הבחירה בין סוגי הפעולות. נותן רק ללכת, להשתמש, לקחת, ולהסתכל (אי"אפשר לפתוח, לסגור, למשוך וכו" כאשר כל פעולה מקבלת את האופציה המיוחדת לה). גם הדיבורים נעשו באופן שונה: כזכור, ב"ווא, ניתן היה לבחוו את המשפט שהדמות תאמר. ב"טום, ניתן רק לבחור את נימת הדי" בור (בעס, צחוק, סקרנות, והגינות). א וקבל אצלי ציונים גבוהים, אבל לא מספיק גבוהים כדי להפיל את וא מהפסגה. >3%5% > ד 8 חדשות. מה ו ל 1 0 / לומר." זה היה תיאור אופייני למשחקי ה"₪0 שאותם משחקות לרוב בעל"פה קבוצות = מספר שנים חלה מהפכה גם בתחום הש של החל להופיע כמשחק מחשב. יש הטוענים כי 0 זה השפיע דעל עולם. שח - אר שו 5 העולה על | ] יג = אך כשאנו משחקים מא על המחשב, האפשר". נהרפת המקומות, והאנשים, ! 7 / המתכנת. אחד מאותם. שו גופתו של שנדר. נרצחה, כי ב-פ6) נפשו של שנדר היא זו שחוזרת לנקום מוב מאז טוב | | בינזני וזה מאוד חבל. עוד דבר - אנו לא יודע אם זה בשביל האווירה, או סתם לא שמעו שם על אטז.ו קאש0, אבל המשחק מחוסר סאונד לחלוטיין. פה ושם ניתן לשמוע איזו גניחה קצרה מכרטיס הקול שנשמעת כאילו דרכו עליו. מרכיבים חבורת הרפתקנים עם תכונות מינימליות (בלי כריזמה, זריזות, וכו') ומתחילים לשחק, ישנה מפה של האזור, וקיימת אופציה של לינה בפו- נדקים, ורכישת חפצים בחנויות. ידוע לי שבמשחקים מסוג זה על השחקן לגלות מקומות, וחפצים שונים, אבל למה לעזאזל צריך לנחש איפה נמצא פונדק או חנות? מה שמצי- יִן אותם, הוא עמוד קטן, שעד שהגעתי אליו, עברתי את הפונדק. מה שכן טוב זה שבמשחק ישנן דמויות רבות, יותר מ"1000 שחקנים שונים, וכלי הלחימה השונים מגוונים למדי. ניתן לרכוש שיריונים משופרים שמורידים את הדרג"ש של הדמות ובכך מאריכים את חייה. בקיצור, משחק נחמד שדורש ליטושי מולטימדיה. (גרא- פיקה וסאונד). ₪ גראפיקה - וו9. מסכים חוזרים על עצמם. אורך חיים. - 0 מעניין, וניתך לשוב ולשחק בה שליטה - 5 9. נוחה מאוד, יש מבט לכל הכיוונים. 80 - 6 - כמעט ולא קיים. -ש ב בדו [-] רוי ו יו 3 ./ . 1 ּ . . 7 צ - . | / - | ₪ | [ ] | | 1 '. | )| ב""גּ-", קווסט חדש ומגניב, אתה חבר בחוליית פושעים לשעבר שמגוייסת כדי להילחם בפשע בעולם. או יה ] היום הוא קווסטים עתידניים, שמשולבים בהם אלמוטים | ] של "סייבר פאנק" (רשתות מחשבים, טכנולוגיה מפותחת, ] ואפילן ערפדים... ). ראינו כבר את ז][אטטו.ום,. את סיי" ] ביריה, ואת 1 ז:ו1. 3[ הוא מאותה החברה שעשתה את | חז, ולכן דומה לו מאוד: עולם עתידני קר ואפל, איר- גוני פשע וטרור הפועלים תחת מסווה של חברות לגיטי- , - שהלהיט האחרון בתעשיית משחקי המחשב | | מיות, וחוליות אנטי"פשע מיוחדות שנועדו לעצור את אותם " פושעים. הפעם אנו מתוודעים ל"מחלקה ה-3 |": חוליה של ששח פושעים לשעבר, שבמקום לשבת בכלא ולהירקב, גויסו להילחם בפשע, בגלל כוחותיהם וכישוריהם המיוחדים. החוליה כוללת ארבעה גברים ושתי נשים: "האקר" - פודץ מערכות מחשבים מקצוען. כומר - בקיא בדת ומחולל "ניסים". גגב - אשף בפריצת מנעולים ] ] וכייסות. ערפד - בעל נוח פיזי רב, ומסוגל להפוך לבלתי"נראה. 1 1 מכשפה - בעלת ידע בקסמים וכישופים, והלוחמת - בעלת חליפת 1 שריון משוכללת. כאמור, כל אחד והמוח שלו שליטה גשת' דמויות בו"זמניה ]1 מישהו ניסה להתנקש בחייו של השריף המקומז, השריף שוכב כעת בבית החולים תחת משמר כבד, בהגחה שהמתנקש. ירצה ] לסיים את מה שהוא ה המיל | החשוד 0 של המשטרה. הוא ] ודד .1 שהיה . ]בעבר חבר במחלקה ₪ ותזר לעולם 0 הפשעץ.- 6% 6 נחשב לגאון ואלים ביותר, את החוליה ‏ שממנה הוא 'ערק, מפני שהם חיחידים שיכולים להביא לתפיסתו. ₪ השחקן בוחר שתיים מתוך ששת הדמויות של החוליה, ושולט בשתי הדמויות בו זמנית (החלפה בלחיצת מקש). בקצה המסך, בלוח האפשרויות, כל האופציות המוכרות: ללכת, להסת" כל, לקחת, לדבר וכו',.. אבל, בנוסף לפעולות הרגילות, כל דמות מקבלת "פעולה מיוחדת" שרק היא יכולה לבצע (הגנב - לפרוץ, הערפד - להיעלם, וכו'). כתוצאה מכך, ניתן לגמור את המשחק בהרבה מאוד דרכום, מפני שניתן לשלב כל שתי דמויות, ולהתגבר טל בעיות בדרכים רבות מאוד. לדוגמא: בתחילת המשחק נתקל השחקן במכונה למכירת עיתונים עליודי מטבעות. איך משיגים עיתון כשאין מטבע? און בעיה! הגנב יכול לפרוץ את מנעול המכוז נה, המכשפה יכולה לבשף את המכונה כך שייפלט עותון, והלוח* מת יכולה להשמיד (!) את המכונה, ולהרים עיתון מהריצפה, מתוד השברים (כל זה טוב ויפה, אבל אם מחפשים טוב - אפשר למצוא מטבע במסך, כך שלא חייבים לעבור על החוק כדי לחשיג עיתון מסכן... ). מצבים כאלה חוזרים על עצמם פעמים דבות במשחק, ₪ מה שאולי עושה אותו יותר מדי קל, אבל ניתן לשחק אותו שוב |ושוב, כל פעם עם זוג דמויות אחר (סך הכל 15 שילובים!). מוזיקה מעצננת הגראפיקה טובה מאוד. התמונות נעשו בטכניקה תלת"מימ" דית, אולי המשחק קצת איטי, אבל זה שווה! הצליל לא משהו, אמנם האפקטים די בסדר, ולכל דמות יש קול משלה, אבל המוז זיקה חוזרת על עצמה כמו שיעור מוזיקה בכיתה ב' (מובטח בסקול מלא בגירסאת הזנ]'), נחכה ונראה). לומדים להתרגל למבנה תפריט האופציות לאחר כמה דקות משחק, והוא לא מקשה במיוחד על אופן המשחק, למרות שהוא. הזה יכול = גֶהיות הרבה יותר נוח וידידותי. לסיכום: זהו קווסט טוב מאוד שמספק את הסחורה, אבל מתאים יותר לשחקנים מתחילים מאשר לשועלי קווסטים ותיקים. דאפיקה - ווי. התלתזמימד עושה את המשחק, ' 11186 - 55, מוצרט זה לא. ליטה - דד, אמנם קצת מסורבלת בהתחלה, אבל מתרגלים. + אורך-חיים - |(. אלמנט שתי הדמויות מוסיף המון. << זו ו שה "7-ו יו + . [ בר ו -‏ [ איתם פעם ב'דוא את הסרטונים המצוירים והמוזרים בשם "פמזואתאח", שכוכביו הם שני אנשים מכובדים, שמענים ומתעללים אחד בשני, בדרכים שאפולו הרוצח הכי פסיבופט בעולם לא יעלה על דעתוז ובכ], אותם שני אנשים מככבים גם בחבילת התוננות והמשחקים שהגיעה אלי על גבי סודדיררום חדש מבית היוצר של חברת .1 א.] 1ד71, אותה חברה שחביאה לנו גם את הסי"די"רום המופרע של "מונטי פייטון". אריזת הדיסק הבטיחה לי שהמחשב אף פעם לא ויצחיק אותי כמו שהוא עומד להצחיק אותי עכשיו, "מה כבר י'כול להיות כל"כך מצחיק בשני זקנים מסכנים?" חבר שלי שאל, והדליק את המחשב. לאחר התקנה ארוכה ומיגעת על מערכת ה"חלונות", סוף סוף הצלחנו להפעיל את הדיסק המוזר הזה, והתישבנו לראות מה קיבלנו. על המסך הופיע תפריט מצויר ויפה של התוכנות הבלולות בדיסק. נכנסנו לתוכנה הראשונה, שהוגדרה כ"משחרר לחץ". לפי החוברת, משחק זה מאפשר לשחקן להתנקם בבוסים ובפקידים הביורוקרטים שמשגעים לו את החיים, כל זאת בדרך משעשעת ולא מסוכנת. אנחנו החלטנו להתנקם במורים השנואים עלינו בבית הספר. שני הגברים נעמדו אחד מול השני במרכז המסך, כאשר ליד כל דמות מופיעות מספר האפשרויות, או במקרה זה, מספר העינויים, הניתנים להוצאה לפועל על הדמות השנייה. החלפנו את שמות הדמויות בשם מנהל בית הספר שלי ובשם המחנך של חבר שלי, והתחלנו לעשות שטויות. עלדידי לחיצת סמן העכבר על אחת מהאפשרויות, הצלחנו לפוצץ למורים את הראשים, לחשמל אותם, למחוץ אותם, ולדחוף להם לפה כלבים וחתולים (!). האנימציה היתה חלקה ומצוינת, והרעשים...בואו נאמר... די מקודיים (אני מתערב איתכם שמעולם לא שמעתם איך זה לגזור למישהו את האף!). | ₪ 8 דוי .ב . ₪ למען האמת זה דווקא היה די מצתיק, אבל אחרי שרואים כל "עינוי" כמה מעמים, העניין כבר מתחיל לשעמם. עברנו למשחק הבא: "510 סג תזז". הפעם קיבלנו משחק סטייל "כווכוא אא" או "קיר לבנים", בעבוית. המטרה היא להקפיץ כדור קטן ולפגוע בראשים מכוערים על-ידי הזזת משטח קטן, מבלי לאבד את הכדור. אני בטוח שכולם מכירים את סוג המשחק הזה, אז אני לא אפרט יותר מדי. חמוד, אבל בכלל לא מקורי. למשחק השלישי קוראים "51407 זסווץ", ושונ מדובר בכדורים ומשטחים קטנים. אבל הפעם המטרה היא לשחק "טניס" נגד המחשב, תוך כדי כל שמפוצצים לאנשים את הפרצוף. סאדיסטי לחלוטין. השחקן צריך לנווט את הכדור ע"י המשטחים, וכך לשמור אותו בשטח המשחק מבלי לאבד אותו. הפרצופים מופיעים כבונוסים, וניתן לפגוע בהם מכל ביוון. (פגיעה ישירה באף נותנת את מירב הנקודות, רק שתדעו..) "דכוז51 חאו.ו" הוא המשחק האחרון, | ו שוב פעם כדורים ופרצופים! אבל השוני הוא שמשחק זה מתיימר | להיות משחק "בייסבול" אמותי, או אולי כמה שיותר אמיתי כאשר מדובר בפרצופים מתפוצצים. כמו במשחק בייסבול רגיל, ניתן לחבוט |11 בכדורים ולזרוק אותם, לגנוב בסיסים ולצבור נקודות. שלא נמו במשחק [ בייסבול רגיל ניתן... לפוצץ פרצופים (שוב?!) לרמות, ולזרוק כדורים | שמשום מה עפים נגד כוח המשיכה... הקהל שואג לאחר כל מהלך וממש | נדמה שזהו "הדבר האמיתי", שיחקנו ממש כמו מייקל ג'ורדן... לא פלא שהוא ויתר על בייסבול וחזר לכדורסל... אחרי המשחקים הגיעו כל מיני תוכנות"עזר וקשקושים ל"חלונות".. | הקשקוש הראשון היה מיקבץ של "שומרי-מסך" (45: 5 אא 5) אינראקטיבים, שמשולבות בהם דמוזות מהמשחקים וכל מיני תמונות מוזרות, המתארות את תחביביהם של אותם שני בחורים נחמדים. החלק האינטראקטיבי כאן היא האפשרות... (ניחשתם נכון...) לפוצץ להם את הפרצופים. סך הכל התוכנה מציעה 18 "שומרי מסך" נחמדים מאוד. בנוסף, מקבלים גם א2 תמונות רקע מופרעות, שניתן לשים אותם במקום המסך המשעמם של תוכנת החלונות, 32 סמנים לעכבר, ועוד ועוד ועוד. הקשקוש האחרון בתוכנה מאפשר למקלדת ל"התעורר לחיים", כך שכל מקש שנלחץ משמיע רעש כלשהו, החל בצעקות, וכלה בצפצופי מכוניות וציוצי ציפורים. לאחר ההתקנה של "מחייה המקלדת" | התחברתי ל"זומביט אונלייף", | וכאשר התחלתי לתקתק | ב"קשקשת", טוב, אתם כבר מבינים את הרמ!... ₪ גראפיקה - 95 מדהימה! האיורים של ביל פלימפטון אדירים. | סאונד - 95 האפקטים משוגעים ומוזרים, רק חבל שאין מוזיקה. שליטה - 75 העכבר מסבך קצת את העסק, עדיף ג'ויסטיק. | אורך חיים - 65 בעזה אמיתית: לאחר כמה הפעלות, וכשמכירים את הבדיחות, זה כבר מתחיל לשעמם.חומרה מינימלית: מעבד 6 ומעלה, כונן סי-די-רום, מערכת "חלונות" 3.1 ומעלה, מסך סופר /5)/, כרטיס קול. השאה ו מצוין טוב מאד טוב בינוני רע | | - וו = | 7- ; ר] ₪ בי'ו ו ו דעוו" קוו קווסט חדש ומופלא, העולם שייך לשעירים, כן-כן, החיות ירשו את כדור הארץ. ועכשיו הן עושות איתו מה שהן רוצוו 1סו לתאר לעצמכם מה היה קורה אילו בני האדם היו עסוקים רוב שעות היום בשיא הרצינות ב... טיפוח האינטליגנציה של בעלי החיים, בניסיון לשפר את חייהם של בעלי החיים בעולם? ומה היה קורה אם בסוף, כאשר הם היו מצלי- חים, היו מורישים לאותם בעלי-חיים את כדור הארץ??? כל זה אכן מתרחש בקווסט מופלא של חברת. "שאודשקוא0 כ ואס אסא" בשיתוף "זז פמחזא חס מזדד". סיפורנו מתחיל ביריד, בתחרות שחמט, בה מתחרים ריד השועל וסקורי העכבר. הכל טוב ויפה, וכולם מרוצים, כשלפתע צץ לו ראש משמר המלך, בליוז וי כבד של שומרים חמושים ומכריז רשמית על סגירת היריד. מתברר ש"אורב הסופות" (15א5708₪ 0 אס תודד) נגנב. אותו אורב (088) אחראי על מזג האוויר, ויכול לחזות למחזיק בו את מזג האויר הצפוי. לכאורה בעולמם של בני האדם למזג האוויר אין חשיבות כל כך גדולה, אבל בעולמם של בעלי החיים, השולט במזג האוויר הוא כמעט מלך. אתה מגלם את דמותו של ריד - שועל צעיר וחצוף, ומוטל עליך בידי ראש המשמר להחזיר את האורב עד הירח המלא הבא, מה שגם, ריני - חברתך מוחז קת כערבות לחזרתך בידי מלך החזירים. למסע החיפושים אחר האורב מצטרפים אליך סגן איאה (ג₪11) ממשמר הצבאים, והלוחם אוק (%א0) מצבא מלך החזירים. זמנך קצוב, והגנב יכול להיות כל אחד מהנתינים בממלכה, אם כי נראה כי לחזירים עדיפות עליונה בגניבת האורב - שהרי באמצעותו ניתן להוריד גשם, שיוצר בוץ - ומיותר לספר על הקשר של החזירים עם בוץ... גראפיקה לא חלקה הגראפיקה במשחק איננה חלקה כב"7 001861 סאזא, או כוללת בתוכה קטעי אנימציה, אך היא בהחלט מספקת. הדמויות ברורות, והנופים מצוירים בצורה חלקה. כבכל משחק, קטע הפתיחה הוא המושקע ביותר, וכאן זה מתבטא בכך שהפתיחה כוללת דיבור שוטף, למרות שהמשחק עצמו מחוסר דיבור לחלוטין (בגירסת ה-וא50-כן:6 קיים דיבור מלא לכל אורך המשחק). המוזיקה די חוזרת על עצמה במשך כל המשחק וזה קצת מעצבן, חבל שלא הוסיפו מספר מנגינות בשביל הגיוון. קווסט לעניין, ועלילה משכנעת. ₪ גראפיקה - 90, נופים חלקים, דמויות ברורות. שליטה - 95, עדיין בלי שיטת הסימלונים, אבל לא נורא. שאונד - 85. המוזיקה די חוזרת על עצמה. אורך חיים - 100. עלילה מעניינת, יש סיבה לשחק שוב. | בינוני - = ]- ו 5 | ב [ היה ההטט מצצ | כ 1 ואו ]- 0-ה ן | "ו ...ג שדק בתדוגות | . - 7 27 -]] ₪ | -- בכר בן ]| א = |- | - טר ה - ]| ₪ ' . | | סים המודיעין שַל האוב בקוטב הדרונ ומ נוספות". התשד הוא שמשהו מסריח'" מתבשל של | זר "לעבוד שעות ל לא ידוע מה הממשלה אובדת עצות. אתה, בתור חייל 0 מהשורת הראשונה, נשלחת למשימת יחיד אל היבשת. הקפואה אנט וארה ה בס טרה לחקור את הארוע, ו"לטפל בעניינים" אס יש בכך. רצוי גם לקחת סוודר ומגפיים.. בהתחלה, הכל נרַאה שקט, אבל בדיו ק 0 7 מה ה צע דים, הצרות מתחילות: חיילי האויב מתקופים מכל הכיווג 6 זקלעי 0 יורים ממקום מחבואם, כלבי"טַרַף נשלחים לעברך, ואו הדפ מ"מ שלך, "מתחיל -4 להתחמם, אפילו בקוט זהו סיפור המעשה במשחק החדש "פמעי חברת וטואו וטוא ו המשך ו 9 ל החרט" סוא'", שנעשו ץ" אותה | רגיל, המשוחק. 0 לירות לביוונים. ש שכל "רמבו" וק - ו" אחר ₪ ה 0 המשחקים הקומ יו שדמו - און במשון זק הזה שום חידוש. משמעותי שיבדיי חק לטו דבר 7 שעמם טח וחל ונים אחז נים | מתחילים ד | חד "מו וות 0 רול ו [ה , לה טמ 3 ור | חמסי. את כדור ] הארץ, ‏ כאשר צלחת. ‏ מעופפת | כלשהי מתקרבת לאיזור. מה הקשר בין זה לבין הקוטב הדרומי? האם עבמו"ם | מתכונים להשתלט על כדוך הסרט מאוד נחמד, אבל הגראפיקה שלו אינה משקפת את גדאפיקת | המשחק | בכלל,. זצויד באקדח = ה לרוץ 0% -- ו ווו= 4 )מאה 5/8 ור חן מ רו חו =( שו ו| שפי ון \- - 2 - הגראפיקה פשוטה ביותר,. ומזכירה מאוד משחקים מלפני שנתיים-שלוש, ‏ אבל לא נוראה. ובאשר לקטגוריות האחרות! המנגינות טובות מאוד, אבל תומכות רק בכרטיס הקול 18.וכו/, דבר שפוגע באפקטים החלשים ביותר. השליטה די קשה, אבל מתרגלים אליה לאח ומן מה אחר-כך זה מאוד כיף לרוץ ולחסל את הדעים.... הבעיה האמיתית נובעת בקפיצות, מפני שאין כמעט שום אומדן לנחש מעל מה חדמות כן יבולה לקפוץ, ומעל מה לא. ולסיכום במשפט אחד: זהו משחק די חביב, די קשה, ודי מזכיר משחקים ישנים באותו הסטייל... 0 שד 0 ביחד 9 המשחק 0 "גווס" 0 - מדנ נרים 6 הסבא טל הסבא טל הו וב א 0% מזסוא זז אה טפועלים דרך המדמה. נחמד 2 0 ל רש 1 שניס, אבל ממש סיוט לשחק בהם 0 פשוטה וישנה. 5. מגינות קליטות וטובות מאוד. 0, זבל, 5 קשה, אל בימות. ! 3 הָכִי 7 0 ד 7 - יי כ 0/7 יד קש 7 0 / כַצי/ג170 2%/ 7% 3 /הִי'אל / 7 רה 4 1 3. הכ/ליו וע יפי כ כ64ר 230( 4/ק 4/7542 /0כ/ה/ה[/2 (23 5(77//פ[י שיאפ . .]. ור העשו ...ו עוד משחק אקשן ‏ שש - | | ו ל ]1 0 "]הההר ב < -! | בחמוו | האה0' "מלחמות הסמים"! ‏ שוב אתה ווה כל היום, | וודף, נודף ‏ ומת, וק שהפעם יש- 7 בעסק. משחק מגניב - . ורי / הזומ 6% בכ 1/1 1 30/71 |1 [צ ₪ 1 ₪ !| 5 100 | ₪ . י₪ ₪ הו6 הואור! ב שלִיסָה - סאונז אודך"חיים - בת הציון = בק הח הוראש נה בתו! דות משחקי ‏ - תם לא נדרשים. לשחק | גיבור א ₪ 5 מז 5% כדי להציל את העולסם מאיזה גורכ מרוש ו אתו ז החייזר 1 ץות חדשינ שנשלח ל = עת נתיונות ו'חייזר ממשי .₪ ו | ה < = ור - [ רק == -1. , ו ריר = | המשחי >*-5ו 0 וי מ 2 . ותי שנ ת ו מצלצי צל הטלפון, וזה ( | לא 0 ₪ . . . . ₪ כ של = "שישה מה 0 (: מקבל - 2 - ₪ ו 4 :| ₪ ₪ = ק ו 9 1 - לט מו וע א % זצילצול של הטלפון | שא ור (ולור. לנח ה ילת ל ב . 4 [ ו 4 . 4 נוו ו ו . 0 ו .7 ב בכוכבים | שונים 7 ב קרבוה 1 שה זמש קצו | : ו ן ו ו 0 ה ". / , וגו = יר ע' 1+ ל . 7% ו : ה = 1 , - . לדרושוח | % 9 / , / דצו ישהקרד"'ח. ".-."*"ן ו המור "ד .קח"ר"טיק ב ו א 218 0 [הששת | ימ ₪ -ש=-הממרטקשמ בנממ ‏ שממממממממאמונעט |-|-] נרי פרידמך -| לפ סקמ | 01 ו - 05 סו ) 018 ג. 6 0 מ 1 וו 4 קרשו |- |- תפי ] חקום אחרון במירוץ וו וקה 8 כ גראפיקה - סאונד - | שליטה - | ז העומדים בצד הדרך,/ ‏ רפוו 1 |- אל לפ יי - 0 ה | ₪ 5 - -- < א חן יא ו וריו שמ רמוח 2 = || 0( 7 = - 1 | 9 | ורוו וו ון||2] " / 4 || == י ו י = ד 5 - ₪ 0% 4 // / 1 , | | | וו ו ד משחק הבא הוא די כיימי, הבעייה היא החזכ: , זהו חיקוזי סָטִייל אע בשחור-לבן, אבל מאוד 'כחולי על םי טקסט שמלווה למשחק, "זהו משחק הזאאא שמשחמש במציאות מדומה הראשוו בטולם. וק מעוזתים כמו המתננתים שלו ינולים לחשוב עליו". נשמע מעניין? בכדי שתיכנסו לאווירה, כבו את חאור ותוציאו את כל חאנשים זהבית, עכטיו אספר לנם על המשחק אחם משחקים אדם חסר מזל, התש ורר בשורזחים לאחר ליל התפרעויוח. איך ווצאים? צריך להילחם. נשקכס הוחיד (שאיתז אחם מתחילים) הוא,,. אה... ‏ הנטק זטבע''. בנל פעם שתשתמשו בו (אין הגבלת זריות' ננשק זה) תואו יד עולה נית! להרים קונדומים (יענו שירזון) ואפשד אפילז לזדוק... חדא (זו), כז. גם אני לא האמנחי: מדיהכוח שלכם הזו₪ן צוור ‏ הנשק'. בכדד שיתמלא לאחר שנגעו נכם. עליכם לאסוח חוברות אאא והכוח יתוומם חזרה. 6 866 די נחמדה, יש מה לראות. מתכנתי החברה טנענים שהמשחק הנעטה בשחור לבן בגלל שזה נראה טוב ובגלל שזה משתלב טוב עם גוני הנוח 4 יי 6 מוזיקה נחמדה ברסע, הפמטים מנניבים ! 60 קצת ורודה. הפעולות כמו בדום (4 נשקים, :הזאא5 ועודו :ורדח 0. די ממכר.. מעניון למהז אבל התוכן. = מוריד שאולה יי 186 ומעלה, +05 וג סאנו50, ברטיס גרו ולפחות ואו של זינרון. | , א-<א ד - . : ,' | הירד הדד דנ'ז1י | ו : אחר שעונו את ילדי הארץ והקולם עם משחקום כמ 12 קט וגא [רטטווו5 מו החליסה החנדה המייצרת להוציא גם את "מי ירה בג'וני רוק". סיפור המשחק מאוד טפשי. אתה בלש פדטי, שמנסה לעזור לאיזה מפגרת נלמצוא מי ירה בחבר שלה "נ'וני הוק". אתה לא יודע אוך למצוא ולהרוג את היודה, א1 אתח מחלוט להרוג את כל העיר. הגראפיקה עלובה, הסאונד גרוע, והשלוטה נשאוח ובל, ממש כמ בשורדי החלל 375 660. סרטום עלזבים. 30 לא מבינים מה השחקנום ממלמלים "זן 5 לפנוע בול כדי לא להיהדג 2/7 0/2 כמו של כל השחקנים בסרט, שמתים בקצב של 20 לשניות 9 סכר 6 יי לא תון, 097 א/93י 4חר כאה 0/לות הדיסק "סי. די. לנד" מבית הו0> 60 הוא דיסק המכיל הדבח משחקי שיירווד ג לדוס וגם ל-5 וטופאךוא הוא מכיל משחקים שלא צרזך להתקין אוחם. הם כבר מוננים על הדיסק, המשחקים הם משחקי שחמט, פלטפורמה וכדומה. אבל אנ שואל למה אי אמשך לסדר תוכנת התקנה פשוטה ל%7ם א 5 )אזר הבעלתו כמח ממשחקי הדוס שעל הדיסק. לא גראמיקה ולא נעלוום, לא זובים ולא 'ער. סתם, עוד משחקי פלטמורמה !"₪ (צימזור) שדוסים לסקאני, פשוט זבל אמיתי! ליפ אוווקאש קיבלתי" תשבין שלך ועוד כמה דברים מ9> !2 שלא נראו כמותם, 6 | .6אחההנדתו 1 סתם עלובו -..ה2< עוד> אחד גנול ו תשנרל המחשב 15 דקות | רק כדי לדעת איכו משחקים יש בדזסק הווה או --.-.- ה 000 ד 30 יוזה ות .| ד .2 רל .3 נש זא זא .4 ו .5 איז הזה זאו .₪ השא )ואו ב זז .10 ו א )ואו .כו 8 13 הי ןוזוא .14 | 15 צשא.וווואטווה - + 0 1 צזזת אא | א .1 ל זו 1 אוזט :זא .23 צי- ו 14 7 1 לע ללחל מו - א וע")[אכון א .20 זווא 0 וט ונוויז זהזיווו5 (צוא4): קחו את הג'ויסטיק השני, ולחצו על 1017 , 1 ורד וספ ביחד כאשר המסך עם הסמל של נינטנדו עולה, ככה תגיעו לספריית הסאונד של המשחק, ותוכלו להתעסק עם כל האפקטים והמנגינות!!! מז אוזד זט אאה רדא הקופ (ב']אף): טיפ נחמד למשחק השלישי בסדרה המדהימה הזאת: במסך הפתיחה, לחצו במהירות: ג צ צ א א 8 8 4 4 צ א ₪ צ א 8. שימו לב לכך שהספקתם לכתוב הכל לפני שהמסך נעלם. אם הצלחתם, תשמעו קול שמאשר את הקוד. עכשיו יהיו לכם אינסוף פצצות, ותוכלו לגמור את המסך עליידי נך שתלחצו על 8 רזח דפ ביחד. : הזו ו. 1 (הזאאו: הקודים הבאים יאפשרו לכם לשחק בשתי דמויות חדשות, / " | ורד ודד רד רדר* . / ו'ש שיא שש . )זווא 11 ו האוא רוהיט ודד ינרזת .3 ה וו ןאוא .1 וגזור אמות זורר.+ סד ותוהז הט טגזו אס .5 חאו סז .ויז טוא ג 6 טואיא 6 התחילו את המשחק ‏ גהקשת א- 0816 2ו ולא בהקשת 62ו. הטריק יגרום לכך שהמגנים יהזו מלאים כל הזמן, ואם תלחצו במהלן הקרבות על כפתוו ה - "11" ביחד עם כפתור ה - "זות" תושמד המטרה המסומנת. במשחק המכות המוזר הזה: במסך התפריט, שמרו ‏ את הגויסטיק למעלה, ולחצו: ג ,ץצ ,₪ ₪ .3 .א בשביל לשחק את א16. בשביל לשחק את סטססם זחץ .אם, שמרו את הג'ויסטיק באלכסון למטה-שמאלה, ולחצו: צ...צ.ץצ.8. עוד טריק קטן לילזס: שימו לב, כשהמחשב משחק נגד עצמו, בזמן משחק טורניר, מהירות המשחק גדולה מאוד. מתחשק לכם גם? פשוט מאוד: לחצו על זמפמא | כאשר המחשב משחק, וככה תוכלו גם אתם לשחק במהירות טורבו. אהוודום? דאשזגהאאוטד-והו (₪ אהת ץ]את]א): שימוּ לו הקודים הנ"ל יפעלו רק על הגירסה החדשה של משחק הכדורסל הטוב ביותר בכל הזמנים! נמו | במשחק הראשון, ניתנת האפשרות לשחק עם דמויות מוכרות הפא הזוס סאוו = טיפים למשחקי טלוויזיה | > ללא מעולם הכדורסל, ע"י הכנסת קודים מסוימים במסך הכנסת השמות. הנה רשימה חלקות: כו זאווא (חבר להקת ה- תוזפגתם %צסם): סמנו את האות וא, ולחצו ץצ ודא ז5, סמנו את האות א, ולחצו א. סמנו את האות ם, ולחצו + ודא 3 יצ)אן|חץ הפתוז (הנסיך מבל-אייר): סמנו את האות א, ולחצו + רזאגךר, סמנו את האות 1, ולחצו ₪8 ודד ז9. סמנו את .1, ולחצו א. אסדאן ו .1חה: סמנו את האות 6, ולחצו ג ו-דחג ד5. סמנו את האות ], ולחצו א. סמנו את האות 6, ולחצו ₪ שרי אסזאז1) ותג.וזוז (אשתו של ביל...): סמנו את האות 8, ולחצו א. סמנו את האות ‏ 6 ולחצו 8 רזאהז5. סמנ 560 (רווח), ולחצו %. | = 4 ' - 8 המה ₪ וו ל וו ו . 1 - ה א ' ₪ 6 טהסט צא 08| 'םש 6 םותו םא הצחש בוב 6 ו 6 ו ב הפטה םס הצ 46 וש :₪80 וטו + 0 4 060 66 000 ב וצ '₪ 6 טוט פא הסה ו ₪ 00604 טנז םחט ה ב 6 60 ₪ וו4טה מוט- ו וט שא טס םס = פוא גהנוה וטא םוח ו גו 000 6 'טווח₪ צוסה שא 6 ואו ו םגו הס יהחטוון - 4 טשא שאו 05 600 ווה מצוא 06 000 םג םא 'םו סט 0 שא א ה ₪ וסט 6 טא הסטהשו 06 בש 6 0 בוה - מ 600 66| וא םא ' ו סט ₪000 שח צא 00 ' בסו 6 בוג 6 סא םה 'ווה 6 וא מצ/א הטשסט סו 6 5 . " וא םא ₪ 6 ו יע ו (4 6600 ו ) '000 0046 || 6 6 טםוצט םא הסשקט| 06 ₪ ששוא ₪ '₪ש) ) 'צא ) צש ₪ )ו גא ה - שה 0 0 'ווםו עחט ג םוט 6 0 ם וה בשש 0 ו )וש שא טש 'םו6 ו6וט עה עס ₪4 וז 614 שש 'טשוא סא 0 ב 'ז 0000 טס תפש 40 .בו ₪6 שא6) ה בתחט 6 תוא הסטמ6 '|הא. וטו וט ורוט 64 וסט 6 הסט וט ה זוה ₪ 'וחש א 0 ב וח צא ו '|סט 6 ג ג הסט והש או ו 6 וש צא םוה )וט 6 זאש בא הסט ' סו וט 4 1 ₪006 ה "0 וו םו41 006 'ז 6 טוט סא ןפטש 6 סוט םא הצחנ ו 6 402 ה הסט מא םוט 'ו216 ס ₪ םש- חן | וט שא נתוה) וזח זל 64 צחזם > אהאחם: הסשחט - בגו ' הזש וסוט א 6 וט ,א הסט ₪ )וט גוס טשוא ם)קט בסוה 064 טופטם 6 ₪ ווה שו םוסחה עה באו ₪- ובו ו או ₪ ₪ 06 הבוש וו 600 ' 660 החטשו 46 תו הפפ שס סש צוא חזצה 6 00₪ם בש טזס 600 י- הש 0] 60 64 ו םטוט אא 'ם:)]בט + = ווחש 00 הנעט 00 0 וצ בואט םוט טסם הוא) ')נסט עו 0 צ₪6 > 'םוזובט גג אתו (טוט) תווח טא ₪0ו) הפצו אוט )וט 6 וסט | שא וא 6 .414 שא ו סש סש םא |וסט) נ6פש ואט ו ואה וו צוסה0 וו וב תוא צםו וא גא|גוט פא 6 ₪ סו 46 גפ טש / | 6 שא ₪ "0000 ג\ ג סא צא ה רסוהצס םאט 'ווגט שא מ )גו ₪ צוגט שא וס )וס 6 גוס 4 המסטחט הזש צא סו ₪006 6 א 8 ₪ 6 וז ב 0000 הש ₪6 05 סט 'וו6 הסט ו ב 41 הטש 00 צא ו וא הטוש 6 טפט 6 טססטש צא צוס-- .וב שו | שט 4 006 61| חם את ןן 060 טל םח וט ]0 > ₪006 שא 40 ו 46 00,0ו40 .ווגט הש שא ספטה שא סטש צה 4 ו או שואסווג שוח טא ₪ | 'פם םא םע 'בו06חס ו 00 וו 6- ו 6 וגו הסט שא ₪6 'ט טס ₪60 טח שא 00 00| הפש שא 5 צשס 600 ב 4 סוה 66 מוצט תוה הוא) :0000 וש 4 א ₪ '000₪ 4 ו 4 גוג ם ₪006 60.06 0 ₪0 או 6 60 ₪ הוושש שוש )הגש ם וג וא אם בפטו ₪0 צא פט) ₪ ₪00 60 ס) ם םו6060 44 וזוטם 44 04 '0₪ם) גו צאט ם \ וש 'האט 4 חש מ טעה בוה 06% םש 'ום) 6 ₪ א 60 |גחט גו שא = הו- םותוש סחוו ו סו ₪5 1 406 ו 6 ,סש םא הסטהש טסו ו טוא 0 ,4 וש אחט זו6או אה 46 ₪ הסט סש וט צא צ ואה ם בו 6 סתם ואט שא מ 6 סוס צא 6 וצ זואו6ואט 6 וג 'טאו םאסצ וסט 6 ואס םא והש ה ₪ ) '00 צום ץ ₪ ה אוט 'ח ו םא םגו וג 'פטש 6 וט םא המשש וא 4 ' ו בש םא 644 44 וט הסט ]םוא אוש פאטה הס ₪ הסט טצ םוש 'ופא אחוו פה |וט וט .04 וגוה 4 וגו ₪ 2 050 +ן מוותוסאס 4 46.0 0600 00040 סש 06 םא הששחטו סט ₪ הט 2 הפצוח '06₪ף 00 וסט 0 אוש 4 וב הנצוו ₪6 וטס טוט | 0 6 00% ₪000 66 וגוט 6 שו וז ותו מ הסטהט ט-04 "!וגוט 06 .4 0 וסט |וסאגובם טסט ורוט 6006 שה 62 ,₪ סו ו הט 000 006 ₪16 4 שו הו 6 ו ופט ' ₪ גצ א ףוג ₪ וו הו שא בה 64 וא6 אוו 64 זו 64 1 וטו חפט גוס ופ צא |₪6 '600₪ ב וב ג גוסו גת םוט א ג ו | 6 :660 הסט אא או ,4,000 60 םוטו 6 ₪60 צואטוון שחת שא 0% ₪4 םאס '₪/₪ ₪ הנסצן א )וא הז 60 שם 600 שו שג בסו ₪ 000 ה- 6 0 הגו 0והס 60 וט 8 עחט 6 עו זך ו מסם אותתו 'ושווו ונס סא וא 4 טאש != וססט הזש םא תו 41 6 וו וט ופא 06 6 הש 40 בוסאט 6 ווה וט א וח 00 צ4וט ₪ תוססט 0 הסשחטן | פוט אא 0 06 וו ג צנ ₪ ₪ 'ש 6 | 06 טאוו 0 ה וסוט שא וו עו 60% ₪ סוס וו ווה וג צא 000 טס ' צם, או םוב א םוחו 40 בס ₪06 טא חס - 8 ₪ ע האש 6 הסט 00 שא שא ו 66 6 וא ו | אוב 6 )הפאש םא הבצה )וס םא \ש) אוה ₪ ₪ עהםוטסט שח - ] . "וסט 0 6 הפאש שא שוסא "ג םוטא א תו (, טסט בוואם, ) 600 6 חצ 2 'מטט שא שו ה4) ₪ ישוטט ו: שא אואו 406 ה 4 ו או ב 6 וגם ש ופט סט 6 טח צא םוה סע או | שח ונוסטט 0 טוסנטם וסגם) 5 יו טוח ]א וס עו 06 סש 6 םו\תווט 4 הטהטו טתוצט א 0 ו וו וסט 6 6 אא 8 ₪ ₪ וט > טוט םא המשש )חש ו םא 6 6- ]ה וט ₪ + ו )א 00 טא ה א ‏ | 6 6 ם המצהט טסוט וש 40 טוג + םוזוסאט וא סט 'ש)וםו וצו )אה בס אא 'ם סא שא טהט 0ב א6 בחוסאט 4 ה ים)סא ם וו החטש 006 טש 0 00 ₪6 החש שא שטן 0 66 וחמש (+םסט 6 ₪ א הו₪) חווט גוו4 וס 4אוו ופטה צאט ו גו צא את תסו 4 ₪ - םו₪00 ₪ + 20 4 644 וט 'תווא ג סט וט צ ב 06 עס ה 5 000 ג 4 4 ב םג'שם זו 000 ובו ₪-- 00 7 : שא אח ₪ 6 6606 וו וס - א ₪4 ווה ₪ אא ת) 'ו4 ₪05 וצה .4 0 6 ו 5 וגב '(₪/4 )הט אפ 06 ו 00 )אש ש ונס 466 - 7 - ₪0 4665 ₪ הסט ")ואט םא ג 60066 4 ו םה ₪ יצחו טפו) אוו ₪ "6 ₪ 0064 ₪ טובאן מ6צש שוחו א םש 'שום ו 00 ₪ '4וחם אטו או וו א וט ו 42 ₪ ו ₪ טבווסום- 7 אא '00.0 00002 42 2 ש ג ופט 0064 בוו 04| 6 | וסוט ₪5 בוטש ם הסשחט טסט 60 - וס 00 בש )אטוז | ו גוז 6 06 א 45 06 בוט ₪ חום - האוג ו ואט 60 0 :4060 6₪) שש בוש - גוו א ו א 0 0710 0 ₪000 טשן אס צשס - 608 0 7 ו 0 . 3 , '< זו מן ו .יז ו : | 1 2 | ו היו)ן3. באר ד ללס מומי למחור דשמד של 2000 עחה הנ'עדלת. שטולת כארה"ב - כשנה תזווחת ומחוות פריצץ דרך בהחום מ ההדואן. ה3007 מספק גראפיקה שנינמית. 16.77 מליון צבעום. שולת עיבוד מתקדמת. לעבד מרכי שצוז !ווכ3 מעבד משני קוו וו ח!. 2. ביכות הטובה בוותר. שכן אחרי הכל מדובר על כונך ]₪₪0-(ן'): אז איפה טטון והפדער רו השיווקי של 0 חוא שם של חברת חומרה שמוכרת את הטכנולוגלה לשלוש חברות שלקחו > על עעמן את ייצור המערכת: הראשונה היתה פאנאסוניק שהציגה את המערכת | תחת השם .₪41 - מערכת זו היא שמיובאת לארץ, השנייה היא גולדסטאר, והש" לישית יהדד א . שהוציאה את ח-3]202 בכרטיס הרחבה לפי"סי ולתואמיהם. ₪ ה3000 נכשל כישלון חרוץ בשנה האחרונה. אם כך למה שמישהו ירצח להש" | קוע במערכת נכשלת? התשוכה נעוצה בטיבו של הכישלון - שיווק לקוי. למרות : מסעי פוסום אדירי מימדים שהציגו, ובצדק, את המערכת כטובה ביותר בתחום, ולמרות התשכוחות להן זכתה המערכת בתערוכת ה-5:") 93', שם הוצגה לראשונה * - לא הצליחה המערכת להימכר טוב מסיבה אחת - מחיר. למרות שה-1002 אינו כזה, הוא נתפס בעיני רבים כצעצוע , כמהחרה במערכות הזקנות והאיטיות של סגה ונינטנדו, לכן לא היה הגיוני מצידם לשלם כ"5800 (!!!) כדי להציב מערכת זו על המזנון בסלון. באותה תקופה היתה הסגה 6 בשיאה - המכירות המריאו, והטיעון ] החזק של הלקוחות הפוטנציאליס בארה"ב היה שדי להם במערכת |0-600%') אחת. ] עברו מספר חודשים והשוק הגיע לנקודת הצפה - כל הלקוחות מימשו את פוטנ" . ] ציאל הקניה שלהם ורכשו מערכת זו או אחרת, כמלים אחרות לא היה כבר כמעט , למי למכור את מערכות ח-16 ]ו בארה"ב. כאן החלה תקופת ההתאדששות של ה" 30 לאחר ההלס הראשוני: המחיר ירד בהדרגה וכיום עומד על חצי (!) מהסכום | יי פותחו ויצאו משחקים רבים שרובם קובלו רק תשכוחות, וחברות גוספות ן | חתמו על הסכם שיווק משחקים ותוכנות (36. ₪ אין מה להשוות בין פיסי 5 ל"3000, מכיוון שהפיסי לא נוצר למשחקים. בשנים | האחרונות הפיסי צבר תאוצה בתחום המשחקים, חברות רבות נוכחו לה שפיתוח * | הרחבות לשיפור יכולות הוידיאו של המחשב האישי, למשחקים, יכולים לחיות מאך רווחיים. תוך זמן קצר הוצף השוק במחשבי "מולטימדיח", כפי שהם נקראים, * | שהם בעצם מחשבים העמוטים לעופה בכרטיסי קול ווידיאו, צגים וטוה ] רמקולים תואמים ושאר מיני תוספות מצועצעות. הדבר הגיע לידי מצב אירוני בו "ד יבקש מהוריו שירכשו מחשב יקר אימים וזאת רק מתוקף קיומו אעל אחריס , בשהשומוש כמעט היחידי שלו יחוה משחקים. סקר שוק קצר הראה שקניית מחשב "מולטימרוה" מלא שיוכל להתמודד עם כל : תוכנות ה-00%א-0) שקיימות היום יעלה להורים האומללים של הילד המאושר (בינתיים) בין 7000 ל"15,000 ש"ח. יקר? כן, אבל לכולם יש בזה. ] מחירו של ח"3020 כאמור הוא כ"2000 שקל ומחיר משחק הוא מקסימום 350 ₪ שקלים., אך משחקום טובים ל-3000 ומשחקיס טובים לפי סי יש ביחס של השע ₪ לאחד בהתאמה. איגני אומר שה-3200 שולל את המחשב אלא שבכל הקשוו למשחקים חבל להסתבך עם פיסי. שתי המערכות צרוכות להימצא בשותוף ולא בתחרות כיון שועודן שונה. ₪ ל-30/0 יש מתחרים רבים: סאטורן של סגה, חסוזוזַעה]כן של סוני, 0-1 של ] פילופס, ינואר של אטארו, 32% של סגה ואולטרה 64 של נינטנדו . למעט חשלוש האחדונות, שמקכלות קארטרידג'ים (מחסניות משחק) ומשחקי כ') רק עם הרחבות * (שמכפילות. את המחיר),. מחוות מערכות אלו תחרות ישורה ל-3]200. המפרטים הטכניים של מערכות אלה וה-31202 הם זהים פחות או יותר, ולכן היתרון היחידי של ה-3000 עליהן הוא ביסום. במלחמה שעומרת להתחיל כל רְגע עקב הצפת השוט במספר כה רב של מערכות. צפוי ה(30 לשרוד יחד עם עוד שתיים שלוש מערכות אחחות בשעה שהשאר פשוט ועלמו, 4 ה"(3]30 תפס לעצמו דימןי של מערכת לשחקנום חמבוגרים יותר. סגה ונינטנדו ] מתחרות למעטת 0 פלח השוק הצעזר ולבן המערכות והמשחקים בנויים בהתאם. הדומוי היא מקרה ה"0₪0 סטא שתפס את המקום היוקרת ; כן %א5 לא השתדלה כל-כך להוריד את המחיר כיוון | : ד 1-0 ן שאו תצטרך לח ללוגה העממות יותר ולהתחרות עם סגה ונינטנרו, שם לא וכו ו לנצח. כיצד, אם כן, הצלוחה מערכת ה"300 לכבוש מעמד זה? - ראשות, * (וניברסלית שמיוצרת ע"י חכרות רבות - - חידוש מרענן לאחר שליטה גה תינטנדו על הש / שנות. פער האיכות שיצר ה3200 בי" הממחה ה הוררההטח ריר ההחחח'רהחהההטאה..בהמםםם.ה.''טה....--= הממח ה , - : 1 ופ קוק - משחק מרוצי האופנו" עים המפורסם מהמגהדדרייב (שלאחרונה * זכה בחלק שלישי ) בגרסתו הטובה ביותר * עד כה. 150 אופנועים שונים שנחלקים : לשלוש קטגוריות. 25 שלבים שונים. קלי- * פים של השירים במשחק ומעל ל*25 דקות טל סרטוני התוסקויות, הפסדים : ונצחונות. ומעל הכל - גראפיקה שמימית . (9.5]| : 1. במקום השני החלטתי, בעקבות התלב- . טוח קשה, לציין שני שמות מאותו ז'אנר: : א וסט |אטואה - להיט המכונות הגרולות בשנת 93' יצא בגרסאות לכל * מכשיירי ה"16. ביט ולמכשירים הניידים, | : אלא שגרסאת ה"300 מתעלה על כולן : ומהוות העחק זותר ממושלם של המשחק . המקורי מבית אא5. סאונד מדהים . שמשלב מחיקה עכשווית עם טיונים : מהמזרח הרחוק והרבה קטעי דיבור ביםז * נית וסינית. הגראפיקה מדהימה ומשלבת |[ 0 - ההות ו 0 : אפקט זום פנימה והחוצה - התוצאה | 7 7" : עוצרת נשימה. (9.5). , 5 3 סוד סו דוד > אתקו8 - : הוא שהתחיל את הכל, שבר שיאום כמעט | * בכל התחומים, כל שאר משחקי הקרבות | " : בשווה התחתונה הם חיקוים שלו | נרסאת ה30007 היא המהדורה הכי חדשה ‏ = . * טל כ ה"טמ אוד אמיוב, וזוהי ניום , : הגרסה הביתית היחידה למהדורה זו. הכל -נבר נאמר על המשחק שהטביע את : : חותמו בתעשייה זו יותר מכל משחק אחר + והעלה את השם ואס למותג של בכל 2 הנוגע למשחקי וידאו. (9.0) : 6. 5% ) אצ 51 - שילוב מוזר ומעניין ; בין | וס וטוט ודד קם חצ ו"ואססט. * המשחק כולו נתמך במערכת החוקים של * ה"060 א ודבר זה מתבטא החל ממהלך 1 הקרב ועד לספר החוקים הונלווה ךף . ? למשחק. הגארפיקה היא בנוסח 00% + למרות שהפעלת כלו הנשק לא נראית | = : על המסך. המוזיקה היא הדובדבן | * שבעוגה - פשוט פנטסטית, מילים לא | 7 : יתארוה. !9.0ו :. 50 גאה - עוד להיט : ממכשירי ה"16 ביט מבית ₪4 : זכה לגרסה על ה"ססג, ושונ : דינו כדין אא וחיה לגרסה הטובה ; ביותר של המשחק עד נה. : למעלה משעה של סרטונים : : הלקוחים מרגעי הכדורגל העול" 2 מי בעיקר מהמונדיאלים האתרו- : נים, מוסיקה קיצבית אך לא 1 מלהיבה. ‏ ניתן לבחור לשחק ; בשבע. פרספקטיבות שונות. (!) : ובהילוך החוזר גיתן להיסתכל ב מלל ו (ש ו" 0 | -|- אפר ו = | וו וז ו רו 131,, 1 ָ כ "- ותו ב - <ן ב ₪ = ל 3 3 כ ₪ פָ ל פ 2% ₪ = ב 5 א 5 בא פ - ד - "> ₪ 9" דוו ור .| הן 7 = ע' כ 8 % 2 [ : אש רייר 0/ זוו ו | -%וו שי בש אי = | % | = ה יוה . - | ישי -ספור אס אין גי לי - כרוס לי "הויאהה... צ'אאאאהה, טה!!!" זה בערך מה שאני חושב כשאני שומע את השם ברוס לו, ואני בטוח שכולנו דומים בנקודה הזאת.. ובכן, מה שאני רומז זה שקיבלתי משחק חדש על ברוט לו, וכולו נשמע בערך ככה: "הואא... הוטה יאא...", והצווחות האלה לא יוצאות לי מהראש כבר שעה וחצי אחרי שהפסקתי לשחק. גם החתיכות השבורות של שלט המגהדדרייב לא יוצאות לי מהיד, כי אמססג חס הוא ללא ספק המשחק המעצבן ששיחקתי השנה. תארו לעצמכם משחק מכות, שכשאתם מנסים להביא בו אגרוף או בעיטה, הדמות שלכם עושה כל מיני סאלטות וסיבובים, וצווחת בקולי קולות... אבל לא נותנת שום מכה. נשמע מעצבן, ההז ובכן אני מזמין אתכם לשחק ביאססהאאם כד'י . להזות "דוד מאואס ליום אחד"... כי כמו שהתעצבנתי על המשחק, ככה אני תמיד. סוף סוף משחק על סרט שעשוי טוב | טוב לאחר ששילמתי עבור שלט: המגה-דרייב המרוסק, חזרתי בשביל לספר. לכם על המשחק: לפני שנה וחצי או יותר,. יצא סרט מבויים שאמור להיות סיפור חייו: טל ברוס לי. אני ראיתי אותו, ואפילו נהניתי... אמנם לא כמו בכל סרטי הקונג"פו, שמכילים דיבוב כבד ומכות כל חמש שניות, אבל נהנתי. כל המשחק נולו מבוסס, בעצם, על קטעי המכות שבסרט, ותו לא, מלבד סירטוני מעבר מטופשים פה ושם. המשחק עוצר בתוכו שליטה | מגעילה, שממש קשה לתפוס, אבל כשמתרגלים, היא בסדר. הגראפיקה שלו טובה... אמנם לא שיא השכלול, אבל בהחלט יפה: ציורי יד חביבים של הדמויות, ואנימציה חלקה במיוחד של כל המכות. המוזיקה שלו סתמית לגמרי... אפילו לא טרחו לשים את 03/7 7/8 /60ק, ככידה, /6/02. ה5 ,0 א[ /0/32-/00//0722/ 6/30/40 7מי6ק, 00/30 /כ/?. המוזיקה של הסרט במשחק, וחבל, כי אני מאוד אהבתי את המוזיקה בסרט. האפקטים דבילים לגמרי, כאמור, כל מיני צווחות וזעקות קונגיפו עלובות, שכל מז שיודע קונג"פו מתפוצץ מצחוק לשמען. אז אם כל זה נמוך, מה טוב במשחק? פשוטו כמשמעו: עצם העובדה שמשחקים את ברוס לי נותן לי איזה מין מוטיבציה להמשיך לשחק, ובשלב מסוים, אפילו נהניתי מהמשחק. לא יודע למה, אבל עצם העובדה שמשחקים את ברוס לי גורם לשחקן להרגיש יותר "חזק"... אפילו ההורים שמו לב לזה, נשהתחלתי לתת בעיטות מסובבות לאחותי הקטנה, ונפלתי אחורה וכמעט פתחתי את הראש.. מלבד לעובדה הזאת, 00% אכ הוא משחק המכות הראשון בהרבה הרבה זמן שחשבן על רעיונות מקוריים בו: המשחק הוא משחק מכות אחד-על"אחד מסורתי, אך מדי פעם, אפשר שיהיו בו שלושה שחקנים, כלומר שני אויבים! הדבר מעלה את פקטור הכיף בהרבה, ונותן רצון להמשיך הלאה, מצד שני, הדבר מקשה מאוד על השליטה, שהיא גם ככה לא הכי הכי... בקיצור ולעניין? משחק מכות בעל שליטה חביבה, | גראפיקה חביבה, סאונד חביב, רעיונות מקוריים, וברוס לי - גדול! ₪ נראפיקה - 90. עומדת בציפיות. לטה - 60. איטית ושווה לתחת. מאונד - 70 סתם צווחות של קופים שאונסים אותם. אורך חיים - 94 אפשר לשחק הרבה פעמים והרבה זמן, כי המשחק כיף. מקוריות - 99 הרבה זמן כבר לא ראיתי כליכך הרבה רעיונות מקוריים במשחק אחד. 8 | 50606 20,706 27/06 %) 26/0 '//66 66206 2166ק 20,6 /2 1 1 14 / 6963/06 0 4% מה עושה דמות במשחק תפקידים כשהיא עוברת מלא כסף? כמובן - בונה טורה. אס זה נשמע לכס מקסיס ונפלא, תקראו את הכתבה הבאה. מסתבר שטירה זה גס הדבה (מאוד) כאב ראש ל וכסף במשחקי תפקידים, כמו בחיים, הוא דבר חשוב מאוד: אם לא יהיה לדמות שלך כסף - לא יהיה לה מה לאכול, והיא תמות. אבל, הכסף במשחקי תפקידים הוא עוד קצת מעבר לזה. במשחק' התפקודים קיימים סוגים שונים של ממון - מטבעות, שטרות, סחר חליפין וכרטייסי מחשב שמאכלסים את כל כספך. סוגי התשלום הנפוצים ביותר במשחקי תפקידים הם מטבעות וסחר חליפין. המטבעות מופיעים במשחקים שונים, ובכל משחק הם עשוזים ממתכות אחרות. פלטינה, זהב, אלקטרום, כסף, בדיל, פח, נחושת, ברונזה וברזל. בסוגי התשלום האחרים (שטרות וכרטיסי מחשב), משתמשים במשחק התפקידים העתידני - שדורן. השטרות משמשים במשחק לקנייה בשוק השחור בלבד, אך מאתר והדמויות חיות מחוץ לחוק - הן עושות שימוש רב בשוק השחור. בשוק החוקי הדמויות משתמשות בכרטיסי מחשב המכילים את כל המידע על הכסף שברשות הדמות. כאשר הדמות רוצה לקנות משהו, היא נותנת את הכרטיס, שמועבר במחשב של החנות, ומיד הסכום יורד מהכרטיס. משהו מעין כרטיס אשואי עתידני. אפשר לגנוב כרטיס כזה ולהשתמש בו, אך הכרטיס מכיל סכום מסוים - ואי אפשר לחרוג ממנו. .י = -- ₪ 2-ה ]ב ו > וו וו יישויי]קשאו ‏ חח" 5 = "דד מה עושה דמות בכסף? כידוע, אם יש לך כסף - העולם מונח בכף ידך, ואם אין לך - אתה בבוץ. אז מה בכל זאת עושה דמות שיש לה כסף?! דרך מקובלת מאוד לבזבוז כסף במשחקי תפקידים, היא בנייוז טירה. משום מה, כל דמות שהגיעה לדרגה רביעית ויש לה כסף - בונה טירה. טירה כזאת יכולה לעלות מכמה אלפי פ"ז (פיסות זהב) ועד מחיר בלתי מוגבל, דמות שבונה לעצמה טידה תרצה בדרך בלל שיחיה לה צבא, או לפחות שומרים, אחזקת צבא היא דבר יקר מאוד, ורק דמות אמידה מאוד יכולה להרשות לעצמה להחזיק צבא. כדי לקבל מושוג כללי, לפניכם "הערכת מחיר" לצבא: סוסים - סוס מלחמה אחד עולה בין 150 ל-400 פ"ז. כל סוס צריך גם שיריון, אם לא מעוניינים שהוא ימות בקרב הראשון שלו. שיריון לסוס - בין 100 ל-2000 פ"ז. בנוסף לכך צריך לקנות גם אוכף, רסן, עול, ריתמה וכו', וגם אלה לא זולים (וכל זה בשביל סוס אחד!). בנוסף לכך צריך גם לשכור צבא. לכל שכיר, תלוי בהכשרתו - אם הוא נושא כלים, רגלי או קשת - צריך לשלם עד 10 פ"ז . לחודש. ואם אתה רוצה לשכור גם מלומד כלשהו - כמו מהנדס או אדריכל - תצטרך לשלם לו בין 100 ל-200 פ"ז לחודש.: כמובן שלכל השכירים (וגם לסוסים) צריך לממן גם כלכלה שוטפת - כלומר, מזון ומגורים. ל זה עוד לי שטהגענו בכלל לכלי נשק ושיריונות בשביל , הצבא - והרי מי שמע על צבא בלי כלי נשק? מחירי כלי הנשק נעים בין מספר פיסות כסף לחנית ועד כמה מאות פיסות זהב לאקדח קשת או ארקבוס, כאשר המחיר לחרב או קשת - | 0 הנשקים השימושיים ביותר בצבא - נע בין ו ל"300 ם"ז. כמו כן מחירי השיריונים הוא 4 - 0 פ"ז, ומחירי מגנים וקסדות הם וו עד 0 ם"ז. ולסיכום - כדי לשרוין כל חייל בצבא. מכף רגל ועד ראש - תצטרך לשלם על כל חייל בין 3 ל45407 פ"ז. כבאשר בדרך כלל - כמה שדרגת החייל גבוהה יותר - הוא יקבל נשק ושיריון | טובים ויקרים יותר. אז עכשיו יש לך בית, והוא גם מוגן. מה הלאה? צריך גם להנניס לבית רהיטים ושטיחים ושאר הדברים שיהפכו את הטירה שלך למשהו טבאמת שווה את הכסף שאתה משקיע בו עיצוב פנים של טירה עולה כמובן הון-תועפות וגם עושה כאב ראש לא קטן. דמויות רבות שבנו טירות פשטו בשל כך את הרגל, נכנסו לחובות (תלקן אפילו הידרדרו | לפשע וזנות...), אז לטובתך ולטובת הדמות שלך |- תחשוב טוב מאוד אם אתה באמת מסוגל לעמוד בנטל של ניהול טירה, לפני שאתה מתחיל לבנות אותה, ולא אחרי. ₪ |- |- מ ברד ה ה" - 4 ₪ ה-64.4- א הההחחחי-=אחחק מ" 7 | בו" ו .. 9 ₪ ₪ ==" % ץש א" כ אי שא6חק ?י.אנ.?י אכיר את 6ישת "נקו?ת ניסיוו". / / אאיר אסירי ספור 6לו 6י6ה ]א הכאה הכ/, 6)א שופרה 1 ' ₪ \ הי 27 2 והסרת/גילוי מלכודות ולשפר רק את כישרון הטיפוס על קירות שלו למשל (זאת דוגמא, אנשים, סתם דוגמא), ותחשבו על כל הזמן שבו הדמויות לא נמצאות באיזו הרפתקאה (ויש הרבה מזה, ני הרפתקאות לא באות ברצף, אלה אם כל ה-1.0 של השה"מ שלכם בא ברצף אחד מאוד קצר). אז מה הלוחמים עושים בזמן הזה? רק יושבים בפונדק ושותים ('משחקים' עם הבנות הנחמדות שמחייכות לכולם)? אם במשך חודש אתה לא מאמן את הְאָשָפוּת שלך בחרב, היא תרד פלאים, וזה לא רק עובד נגד השחקן, אי אפשר לעבוד חזק על האימונים בחרנ בזמן הזהז השפעה מועטה על הדמות כל המיומנויות של הדמות עולות במשך תקופת ההרפתקנות שלה, אבל הן משתנות מאוד מזמן לזמן, וככל שהן עולות כן קשה יותר לשפר אותן. ללוחם שהחליט שהוא צד דרקונים (ויטו לי משונע כמה) ישתפרו בקצב מהיר יותר גילגולי ההצלה נגד נשיפה וקטם | (שדרקונים חמושים בהם), ואולי | אפילו יהיו לו בונוסים מיוחדים ללחימה בדרקונים מתוך ניסיון, ויותר עמידות להפחדה שלהם, ועם הזמן גם יותר נתונים על הגזע. אולי הוא אפילו יקלוט קצת מהשפה שלהם. וכוהן מיסיוגר? האל שלו לא יראה בעין יפה את הישניוז אבל מאיפה ישתפרו לו נישורי הלחימה? והכריזמה שלו לא תעלה כשהוא יתנסה יותר ויותר. בדיבור ומגע עם אנשים? או טלפת שמבלה זמן לא מבוטל בישיבה בפאב והתאמנות על מוחותיהם של העוברים והשבים? אין גבול לדוגמאות מהסוג הזה. אני מסכים שאי אפשר לשיוך כל ניסיון בחייה של הדמות למיומנות מסויימת, ואי אפשר לתעד את הכל כדי לחשב אוזה בונוס בדיוק תקבל הדמות על ניסיון דומה בעתיד (כמה פעמים אתה כבר נבלע עלזודי בוהה? אם זה היה קורה לדמות עשדים פעם אז היא היתה לומדת, ואולי אפילו בפעם העשרים היה זה הבוהה שסובל מזה, אבל כמה הרפתקנים נבלעים עשרים פעם עלזידי בוהים?). אי אפשר להיפטר מה'נק"ן' כמו שהם, אפשר לשייך אותם ל'ניסיון כללי', אבל ההשפעה שלהם על הדמות ובשרונות'ה תהיה מועטה. אם אתם תרדו לסוף דעתי (זאת אומרת תהיו חכמים מספיק) ותסכימו איתי (זאת אומרת תהיו חכמים) אז תגיעו למסקנה שצריך לבצע רפורמה בשיטת הנק"ן. לא צריך להבהל מזה, השינוי יכול להיות פצפון, למשל לתת לדמות בונוסים כשחיא מתעסקת עם מצבים שחוזרים לעיתים קרובות מאד (אגב שימו לב שהתדירות חשובה ולכן הניסיון חוזר על עצמו), או לפרק ולבנות מחדש את כל שיטת הנק"] הכל תלוי בכם ובטעם שלכם. ₪ | | - אוו הממי | \ 2 4 - | (נב היא דמות שיש לה כישורים מיוחדים הנובעים מנתו" נים פיסיים וכישורים יוצאי דופן. ההבדל בין הגנב לשאר הדמויות הוא שהגנב לרוב משתמש בכישורים טבעיים, ללא קסמים. גנב, דרך אגב, לא חייב לגנוב. ישנם הרבה גנבים המשתכרים יפה מאוד מפירוק מלכודות או מסחיז טה, אבל בכל אופן כללי נהוג שיה'ה לו את הכישורים הבסיסיים הבאום: כייסות, פריצת מנעולים והתחמקות. = מהתחלה היתה לי הרבה ביקורת על דמות הגגנ. כל ] הרעיון נראה לי מאולץ וכפוי, הרי הגנבים הס לרוב דמוי" ות ואנשים אינדיבידואליסטים, אלא אם כן הם 1 נעים בחבורות, וגם כך הכישורים של כולם לא מתחלקים ] לאותן קטגוריות מופלאות. לא לכל פורץ מכוניות. יש | התגנבות, ולא לכל פורץ חתולי (ה₪ וסט 61). יש ] יכולת כיוס. בנוסף לכך, למה שחבורה תלך עם אדם המצ" | היר על עצמו שהוא גנב. אחרי הכל, הם. עלולים, 1 ובצדק לחשוד בו שיגנוב את כל רכושם, אני הייתי חושד! ובולל זה בהרפתקאה הראשונה במערכה, לא רצה בעל העגלה ששכר אותנו לשכור אדם שַהיה ידוע בעיר כגנב. לכן נאלץ הגנב להתתבא בעגלה, דבר שכמובן זיכה אותו ו כל עוד מדברים על כסף, הבה נדבר על התה לתשבוחות על מקוריות, אל לא בשכר. זה 0 נהרס הא ה שח ג 4 "יש כמה חודשים אחר כך (לעולם, אבל לעולם אל תשחק "אבך נייר ומספריים" עם המכשף / החזק ביותר ביקום, לעולם לא) ולא ראינו את השכר שלנו מעולם, לא ממש משנה. עוד דבר שתמיד הטריד אותי בגננים זה הגילדות. מה זה לעזאזל? מדובר פה באירגון של פושעים. נכון, כמה הגיוני, העירייה יודעת שקיים כזה - דבר, שאם חיא תפשוט עליו - בעיית הפשוע המקומי תיעלם. אבל הארגון ממשיך להת- ְּ קיים וכל הגנבים גם משלמים מעין דמי חבר, ומקבלים פנקסי הסתדרות. טוב אולי האנלוגיה לא טונה במיוחד, ואולי ההסתדרות שלנו !ותר דומה לגילדת גנבים ממה . שאנחנו חושבים. סתאאאאאאם. בכל מקרה, היתי רוצה לדעת מה זה הקטע הזה. האס יש שם פקידים ובירוקרטיה כמו באירגון מסוים שאת שמו לא אזכיר? ומה עם תקנות? "לא תגנוב". סתאאאאאאפםם. ברצינות, העולם של גילדות גנבים אמיתיות צריך להיות הרבה יותר כמו סרטי "הסנדק" מאשר "מדריך הטרמפיסט למוסדות ממשלתיים ביקורקטיים". הנה טופ: . לצפות בהרבה סרטי מאפיונרים ולהתחיל ללמוד: לחלק נשי- קות מוות בסיטונות, לדאוג לאלמנה לעתיד של מישהו לפני שהיא הופכת לאלמנה בגלל "תאונה מחרידה" שבה היה מעורב, בין השאר, ‏ מערבל בטון - כל הדברים המג" ניבים האלה שהופכים את המאפיה למאפיה, גם הם יהפכו את ל לְנִילְדה, | עוד דבר זה קסם. אין דבר יותר מבעס לגנב מתקדם שהשקיע את כל חייו במק- צוע, מאשר כשהוא מגלה שקוסם פספוס יכול לעשות עם 2 מילים מה שהוא לומד כבר איזה עשר שנים. לכן ישנם הרבה גנבים שסולדים מקוסמים, אבל אלה לרוב הס לא מהסוג הפרקטי. הסוג הפרקטי, הם לרוב אלה שבנוסף לכל היכולות הטבעיות שלהם, ‏ >" מנסים ללמוד כישוף או שניים, מאחר ואתה אף פעם לא יודע מתי דווקא תצטרך להפז תיע את השומרים של סולטן בתצוגת אורות מהירה. סוגי גנבים: למרות מה שטענתי בהתחלה על הבעייתיות של הגנב כדמות שבאה לייצג אינדבי" דואליסטים, ‏ אני חושב שאם משחקים גגב בצורה מסודרת, צריך להשקיע | מחשבה בתכנון שלו. כמובן, כמו כל דמות הוא צריך סיפור רקע. ולי באופן אישי נמאס מהשלושה הקבועים: יתום, עשיר ומשועמם, או סתם ממסי , הכנסה. באמת מיצינו את הקטע של מסכנות חברתית והגיע הזמן להפ" ‏ סיק עם זה, עכשיו כרגיל אני הולך להפנות אתכם לספריה. נכתבו המון ספרים על קרימינולוגיה, או על פולקלור הגנבים בימי הביניים (רובין הוד היה יכול להיות אחלה מערכה אם מישהו היה עובד על זה - עוב" ₪ דה, הוא יצר אחלה של משחק מחשב). לאלה שלא רוצים להשקיץ = אפשר לפתוח את העיתון ולקרוא על מפעלי שטיחים או על יש'" | בות חרדיות... רעיונות בשפע מובטחים. | ועוד נָמה פרטים קטנים: "איזה סוג גנב זה?" אני תמיד מצאתי קסם רב בפורצי חתול, שיודעים להיכנס לכל מבנה = ולפרוץ כל מנעול. בהחלט כדאי להשקיע בדמות כזאת, אבל להשאיר אותה כמה שיותר עמוקה ואלגנטית. למשל לפרוץ לביתו של מושל עשיר כדי לגנוב את היומן של בתו העומדת להתחתן מחרתיים, היומן שבו מסופר על כל בגידותיה באשר הן. חביב, לא? מלבד הגנב הפורץ ישנם כמובן גם גנבים אלימים (למרות שאז כבר עדיף לשחק לוחם), את הגנבים הטכניים ועוד מגוון רחב מאוד של גנבים, שמחמת המקום לא נפרטם. = - . מ הממחה בש - = ו ו " אה ]וה 80 ה האטחקן 60ב יהיה ₪ -- 7 / א כ 0 הי 7 וקורי ששו וה 4 7 7 הר 7 0 שיא הסגיבה ה)כחוח 6 באיוה? אה הנרו ו ה (₪ | א 6 הו מאיוווץ. 4 1 , 3 | * % | רוג השכי. 1 י) קולה ]קיח, המי 1/7 4 יור אלי (וגסיקר ]א ]הורגימ) 2 היוח אאו? אקָאָאס, ו . ב : ו. 4 | ]242 1 ו זומ סו סד דסא אס דותסוז 10 - דמות לדוגמא שם: מי ראן | מוע: 3 ניחושים, | מקצוע: גנבת. | (טוח: צ). א "מי" היא ז];)א] 1 1גזז, וכמותם היא קטנה, שעירה ומוצאת שעשוע תמידי בכל . דבר שחיא עושה, היא יתומה (כמובן, כל גנב שמכבד את עצמו תוא או יתום א 4 איטלקי או שניהם), ולכן לא קשורה לשום בית או משפחה ספציפיים, אז למה היא גנבת? במפתיע, לא בגלל הכסף. זה לא שַהיא מתנגדת לתחושה המענגת של כיס מלא מטבעות זהב, אבל חיא לא תסכן את עצמה יותר מדי | בשבילן. מה שהיא כן אוהבת, זה דברים יפים (רצוי קטנים יפים, כי אז אפשר ן לסחוב אותם בכיס ולהתפעל מהם מדי פעם),לכן בכל חלוקת שלל היא תעדיף אבן חן נוצצת (אפילו לא יקרה) על כסף. וגם תכשיטים. וגם כל מיני | מכשירים קטנים ומסקרנים. | אחה! עלינו על מוטיב הסקרנות! כי זו הרי הסיבה העזקרית לעיסוק המוזר | שלה בטיפוס על קירות, פריצת מנעולים ועוד דברים לא הגיוניים שכאלה. היא באמת יצור קטן וסקרן. כל הרפתקאה בשבילה היא הזדמנות מסעירה לחקור את הבלתי נודע (בשמחה היא היתה מצטרפת לאנטרפרייז), תנו לח מסדרון מפותל, מלא כוכים, זיזים וסורגים, והיא תהיה מאושרת. ותחקור אותו בחתלהבות. למען האמת, חיא עלולה לעשות לפעמים דברים טפשיים, מרוב סקרנות (הממ... מעניין מה זה הדבר השחור והשעיר הזה... אופס... אוזן / של אורק...והנה (54 האחים שלו... 51111!). בד"כ היא לא מפחדת לקפוץ קדימה (שוב, לפעמים זה גורם לה לעשות דברים מה זה טיפשיים...) והסכנות האפשריות לא מרתיעות אותה (אז מה אם יש לי רק :1 אחד, המערה הזאת | נראית משעשעת..לא, אני לא צריכה לפיד). יש רק דבר אחד שהיא מאד מאד מאד / מפחדת ממנו - נחשים. יצודים חלקלקים, ענקיים ומפותלים, שלא יהססו רגע וישר * יתקפו אותך בלי אזהרה. וכולם נורא ארסיום. ואוכלים עכברים (איך אפשר לסמוך על מישהו שאוכל עכברים!). ואם היה לה אח, בטוח נחש היה אוכל אותו. | "שא חוץ מזה היא יצודה חברותית ביותר, ותמיד מעדיפה להסתובב עם ₪ ]] חבורה גדולה ככל האפשר. היא אומנם לא ,1 ז/זזאו,1, אבל זה | / ₪ מתבטא יותר בהתלהבות שלה להעביר לרשותה רכוש השייך 1 | רשמית למישהו אחר, מאטר בחוסר טאמנות לחבורה (הי, הט | 1 8 נבסך תכל מאד משעשעים). במובן שאם משום מה הט יחלי- נ 1,000 טו לחתיישב באיזה מקום וללמוד יוגה היא מהר מאד תסתלק | מרוב שעמום. ו ודבר אחרון - היחס שלה ליצורים אחרים. בסך הכל ה'א = מאד דמוקרטית - אם זה נחמד אליה אז היא נחמדה אל | זה בחזרה. היא מעריצה גמדים, ודי מסתדרת עם כל | השאר, יש לה חשדנות טבעית כלפי יצורים ירוקים (כזד כור, פתגם הוביטי עתיק אומר: "כל מה שירוק הוא או גובלון, או טרול או משהו אחר", זה אחד הפיתגמים החביבים עליה, ויש לה עוד כמה), וגם יצורים כמו אורז קים היא לא אוהדת. הידידותיות שלח אינה מוגזמת, כמובן (יצור שחושף עליך את 50 שיניו המחודדות לא ראוי לנסיונות התוודעות, אפילו אם הוא לא ירוק). אבל היא גם לא תשנא מישהו בלי להיות בטוחה שהוא ראוי לזה. .₪2 = == כ 0-3 ששששהמררה | המשםם = -=בממאמממממממ ‏ - -הההממאמששש ‏ ו . " לו ואו( ככה ק/190 אק4ין6]36. 193 4+ זר לילו כ4/5ר שי 42ין00(): [= מלהרוויח אותו. למה להתאמץ אס אפשר פשוט להשיג אותו מפתיים תמימים המתהלכים ברחבי העירל 7 0000/00 שפרים מומלציט ביותר> - המדריך השלם לגנבים - ספר של שאסג, אבל הוא לדעתי המדריך השלם הטוב ביותר. יש בו הצעות וטיפים למשחק, בנוסף לכל מני חומרי עזר אחדים. סדרת "עולם הגנבים" של רוברט אספירין - דבר ראשון כן , יש אדם עם שם משפחה כמו אספירין. הסדרה הזאת עוסקת בגנבים ובגילדות שלהם. יופי של סדרת ספרים שקשה למצוא בארץ, אבל שווה לנסות (אני חושב שאפשר להזמנין אצל סטימצקי) רובין הוד - אם אי פעם רצות לנהל חבורת פושעים מחוץ לעיר, זה המדריך המושלם. 'ופי של סיפורים וכתובים לא רע בכלל. למרות שיש התיחסות לגנבים בכתובי טולקין (הרי לאיזה תפקיד נשכר בילבו כדי לצאת עם הגמדים? - פורץ!) הם לא מוזכרים כמאוגדים, אלה יותר כאינדבי: דואלים עם כשרונות. סרטים מומלצים: כל סרט פשע, מאפייה או גניבה. המלצה לסרט שיהפוך כל גנב בפוטנציה לאזרח שומר חוק או לפאראנואיד: כלבי אשמורת של קוונטין טרנטינוה. -- שאנ ב = .1 זטא או ן זא .והז == - "שו 6% ְ 1 | א' ו וו. המרי" 7 4.4 . ] "41 0 - ו ו - | כל" 0 [77 [בגיליון 5 למנו כיצד ניתן לקרוא ולשנות את טבלת הצבעים של ה-%6. לאחר מכ]ן, בגיליון 6 השתמשנו בטבלת הצבעים כדי קהתאים את צבעי ה-63 לצבעי התמונה אותה הצגנו. בכתבה !זו נלמד וניישם שימושים נוספים לטבלה מאשר רכשתי את ה"ג0/ הראשון שלי, וראיתי את התמונות מלאות הצבע, ישר רצת' לחוברת של הכרטיס, בדקתי כמה צבעים ינול הברטיס החדיש הזה, שרק עכשיו קניתי, להציג ברזמנית על המסך. החוברת טענה שרק 256 צבעים יכולים להתקיום יחדיו על המסך. לא יכול להיות! החוברת משקרת! במו עיניי ראיתי הרבה יותר מ-256 צבעים. התמונה של הליצן השתמשה בלפחות 0 צבעים, ואילו התמונה של התוכי השתמשה בעוד איזה 0 גוונים של אדום לנוצות. מה קורה פה? איך זה יכול להיות טיטָ יותר מ-256 צבעיםז התשובה לשאלה חזאת, שהעסיקה אותי במשך כמה חודשים טובים, היא פשוטה. כן, אותה טבלה של צבעים היו הפתרון. טענת החוברת התבררה כאמת, ואנ הבנתי טכל ציור מנדיר לעצמו, בטבלה, 256 צבעים יחודיים שהוא משתמש בהם, אבל כל ציור מנדיר 256 צבעים אחרים בטבלה משלו. ראונו אם כן, בגיליון הקודם, שתמונוו בפורמט | שומרות את ערכי טבלת הצבעים בבתים 33-01 של הקוביץ. לכל תמונה טבלה משלה, השומרת את הצבעים ] טהתמונה צריכה, וכך משיג הכרטיס את מגוון הצבעים המדהים שנראה על המסך, וזאת תוך די ש'מוש ב'256 צבעים בלבר. נמו נל חברי המתכנתים, התחלתי גם אני לחקור את טבלת הצבעים ולחפש בה את הטריקים שניתן לעשות על מנת להוציא את המקסימום מהשימוש בטבלה. מכיוון שהמדור מתרכז בגראפיקה מהיוה, נעבור בכתבה זו קורס מזורז בהאצה גראפיקה ויצירתה על"ידי שימוש בטבלה המפורסמת. נתאאר, קודם כל, שת דרכים ליצירת הטבלה. רק נזכיר למקצוענים שבינינו, שניתן ] לעדכן את כל הטבלה בג בלולאה אחת, כיצדז עיינו בגיליון 5. ן. הדרך היעילה ביותר ליצור טבלת צבעים - תן לאחרים לעשות את העבודה! 1 כל תוננת ציור שמכבדת את עצמה (לדוגסא: אוטמות ווה ) מאפשרת לשמור אח טבלת הצבעים בלבד, לרוב בסזומת |וגן: או |סט. הקבצים האלו, אורכם 768 בתים (3*256, בית לכל רכיב צבע), שמורים כך: בית ראשון מכיל את רכיב הזש של צבע 0, בית שני את רכיב היו), והשלישי את ה"ח. הבית חרביעי בקוב? מכיל את רכיב הש טל צבע אחד ואחריו רז של צבע אחד וכך עד סוף הקובץ - רכיב ה" של צבע 155 בדיוק כמו טבלת הצבעים של קבצי ה"6. קיראו את הקובץ ועדכנו את טבלת הצבעים של ה-ג) בהתאם. 2. מיתן ליצור טבלאות צבעים מעניינות עליידי הצבה מתמטית. גבנה, לדוגמאן לולאה שתנדיר את 60 הצבעים הראשונים כך שרכיב ה"א יהיה שווה למונה הלולאה, רכיב ה" לחצי ממונה הלולאה ורכיב ה" יהיה שווה תמיד לאפס. מבנה זה של לולאה יגדיר את 60 הצבעים הראשונים כגוונים של זהב. שחקו עם הלולאות, (סו ערכים שונים, בנו לכם טבלה יפה והשתמשו בה. בעקבות כל משחקינו בטבלת הצבעים, הבחנו, חברז המתכנתים ואני, בסוד האומיתי של השימוש בטבלה. המסך משתנים! אפשר להכניס את המשפט הזה לרטימת 100 המשבטים | המטומטמים ביותר... הוא נשמע ברור מאליו, אבל באמת רוב האפקטים שנוצרים | משימוש בטבלה מבוססים על יצירת תמונה בה מצויים צבעים "חשונים", כלומר, | צבעים בעלי ערכי .₪ ר₪ זהים לרקע, ואז לא מבחינים בתמונה הצבועה בהם. כאשר מניע הרגע בו המתכנת רוצה להראות את התמונה המוסתרת, הוא יעדכן את | ערכי חצבע ה'חשוך" לצבע בו הוא רוצה "להאיר" את התמונה המוסתות, וה'א תתגלה במלוא הדרה. דוגמא לטכניקה זו: הילה זוהרת שמופיעה מסביב לדמות בכל | פעם שפוגעים בה (כמו תניצנוץ של הזומביט במרכז התמונה). סוג נוסף של אפקטים שנוצרים בעזרת טבלת הצבעים הוא השוטוותן-|) באפקט זה "מסובבים" | את ערכי הצבעים ויוצרים מעין אנימציה. כלומר, צבע אחד מקבל את ערכי צבע | 5, צבע שחיים מקבל את ערכי צבע אחד, צבע שלוש את שתיים נו.. חוזרים | על ה"סיבוב" פעמים רבות, וכך נוצרת האנימציה. ישנם סונים רבים של אנימציה שנוצרת על"ידי: "סיבוב" טבלת הצבעים, נסו ליצור אפקט של גשם יורד על-ידי "סיבוב" | הטובלה (את ה"נשם" שלי ניתן לראות ברקע עול התמונה). שילחו לי את הפתרונות שלכם והפתרו] הטוב ביותו | יפורסם. ניתן להשתמש בטבלת הצבעים כדי לעבור בין תמונה לתמונה בצורה חלקה יפה. כל המשחקים משתמשים ] באפקט זה, הידוע כ"ח גץ. כאשר אתם וואים את המסך | נמוג לשחור או חוזר משחור לצבעזו, אתם רואים למעשה את האפקט הבסיס' ביותר שניתן לעשות בעזרת טבלת הצבעים. כדי לגרום למסך למוג,. עלינו לבנות לולאה 0 חיצונית שתרוץ 63 פעמים (כדי שנהיה בטוחזם שאפילו הצבעים הבהירים ביותר נמוגו), ולולאה מנימית שתרוץ 256 |, פעמים. הלולאה הפנימית תפחית כל פעם מערכו של כל | רכיב בצבץ אותו היא מונה. כאשר רכיב הצבע יתאבס, נשאיר אותו מאופס למשך כל שאר פעולת הלולאה. כך, | בגמר הפעולה של הלולאה הפנימית יהיו הרכיבים של כל | הצבעים קרובים 'ותר בערכיהם לאפס מאשר בפעולתה הקודמת. מכיוון שהלולגוה הפנימית תתבצע 63 פעמים, יהיו בסוף פעולת שתי הלולאות כל הרכיבים שזוים לאפס. אנו נעדכן את הצבעים של ה"ג0 בכל פעם שהלולאה הפנימית חסיים את עבודתה. עלזודי שינויים קלים בפעולה ניתן להאיר את התמונה, להפוך אותה ללבנה, או לכל צבע שנרצה, בצורה חלקה. | למדנו בכתנה זו את השימושים הבסיסיים של טבלת הצבעים. אך קצרה היריעה, לא ניתן להציג את כולם, בעזרת טבלת הצבעים בלבד ניתן ליצור אפקטים מדהימים, החל מזרימה של גלים, ועד להזזת שני מטכים שלמים, אחד על השני, בפרספקטיבה תוך אשליית תלת"מימד... כל הזמן מתנלים אפקטים וטריקים חדשים שניתן לבצץ בעזרת הטבלה. מומחי ה"אגא האמיתיים כבר יודעים איך להציג רזולוציה של 480 320"400-3 צבעים בו זמנית על אותו ה"ג) שהחוברת שלו טענה שהוא יכול להציג מקסימום 320*200 ר'256 צבעים (אולי יום אחד נלמד כיצד עושים זאת, על גבי דפים אלו). גם השמיום הם כבר לא הגבול, מכיוון שלמדור מוקדש דף אחד בלבד, נמנעתי מלהציג כאן קטעי תוכנה מוכנים לשזמוש. כבר למדנו איך מגדירים את הצבעים, אז נסו לכתוב לבד את הפרוצדורות שמבצעות אה האפקטים שלמדנו כאן. לאלה שנתקעו, ולא מצליחים לבצץ את האפקטים, אני תמיד (מצא ב"מ שלנו, ושם גם נמצאים, במדור תכנות, כל הפתרונות. אז שלחו לי אח תוכנות ה"גשם" שלכם ונתראה בגיליון הבא. ₪ |-|- א רך כוכבי בו - | ישתיד 0 בי מבבים" אין א אָפשר שו ו ל ו , ב 5 2 ₪ ודוד" . ו % וד ממא ג.. ₪ / 4 לש . | ּ ּ | | | | ּ | . ו ובפל 1 מה גו 0% על פי / שר . ג : 1 - וו / על | / / 1 ' ו 1 / סע / ג 1 "ורנה - ו 0( ּ ," | / שא ה | | זוחמו הר חן | גח ו , שוורידתירידה ₪7 : י ע'זוחיי ו 8נקזהי 4-ו הב א 5 ו " - ו 0 1 0% ו הו 7 / .₪ 5% ] [ 4 1 7 9 ו 1 א 2-ו -1ובון ו . 9 ו ₪ 2 ב . : 0 7 י ו : / "' / ו 0 5 + " | , "ו | | ו 4 || 5 2 / | . חן 1 - | . ו יְ הז בח ₪4 1 ₪ 1 | : וו ודו ו יו/שם" | ] ו 21 - ו ₪ . ה ו = , אמ 4 5 ו ו / "/ 8 /- ; אינטראקטיבי ידעתי שזה יהות טוב, אבל לא שוערתי שזה יהיה עד כדי כך טוב! מן הסתם - הדבר הקרוב ביותר להולודק פרטי משלך. סיימון ושוסטר (נו באמת) שיחורו לשוק, כמובטח, את המדריך האינטואקטיבי לאנטרפרייז. וניתן להשיג אותו רק על גבי סי"די. מי שקוא את המדויך הטכני, שנכתב על ידי מייק אוקודה ווק סטרנבק, בודאי זוכר את הדייקנות והתתיחסות לספינה בלבד, ולא לאנשים. הדבר חחר על עצמז, אולי בעידון קל, גם במחוץ | האינטראקטיבי. למרות שזה יותר מדריך וסיור מאשר משחק, זה טוב בהרבה משאר משחקי "מסע בין כוכבים" שיצאו עד עכשיו, || המשחק החדש, לעניות דעתי. הסיור עצמ הוא ביםו, כמובן, והשימוש הזא בדבר גזעי לאללה, במיוחד לאוזני הלא מלומדות - א) שואו או( אשר מאפשו לך לסייר ולבדוק בעקרון כל חור וכל אספקט של הספינה. לדוגמא, בחדרו של. ו ניתן לעשות קלודאפ על הבאת'לאת, או בחדרו של הקפטן, שם ניתן. א את יצירותיו של שייקספיר. המרפאה, חדר ההנדסה, 10 קדמי. צי ( 0 אחדו) - כולס לושותך, החלק הטונ ביותו, הוא החלק בו || אתה "ען" דרך מסדרונות האנטופרייז, בדרך ליעדך הבא. / הח 3/0 4390 "כ (? 7 ו 7 7 ל יו ו ל א וג 7 הרה ה 7 7 % כ 1/9 כשיטה כאט 4(00/ג, ה(רה 4( האיר יכה /ק/א. 5//ר, 3 /ב30 56/ הפא כ) + 306 [| [[ְ |- | - אפפ - | אני לא חושב שיש מישהו במדינה הזאת שלא ראה פעם את התוכנית 'גלגל המזל' (אלא אם כן הוא גר במאה שערים ומתנזר מטלוויזיה), וכל מי שמכיר את המשחק, בטוח אמר לעצמו משהו בסגנון "אם אני הייתי שם אני הייתי יודע את התשובה", ובכן, עכשיו יש לכם את האפשרות להיות שם, לא בטלוויזיה - במחשב. חברת א:ודתו\,ב) הוציאה את המשחק הזה, וניכר שהשקיעה בו את מתכנתיה והגרפיקאים הטובים ביותר שלה, כל הדמויותרקעיםחפצים סרוקים למחשב, המנחים והפרסים שקיימים בשעשועון הטלוויזיה מופיעים גם פה, כל אלה יוצרים הרגשה של צפייה בטלוויזיה ולא של משחק במחשב. רגע, רגע, שלא תבינו לא נכון, את ארז טל ומירב לווין לא תמצאו כאן, וגם לא הגדרות בעברית, המשחק נוצר בארצות הברית ולכן הוא בנוי על פי גלגל המזל האמריקאי, אבל זה לא מפריע לדמיון העצום שבין המשחק לתוכנית הטלוויזיה. כמו שהזכרתי קודם, הגראפיקה מצויינת, הבעיה היחידה שלה היא שבגלל המורכבות, המשחק נתקע לפעמים למספר שניות ואז חוזר למצב הרגיל(זה קורה גם במחשבים חזקים ומהירים). בתחילת המשחק, אתה מתבקש לבחור לעצמך דמות מתוך מאגר תמונות, לאחר מכן אתה צריך לבחור בשם, מקצוע ועיר מוצא. לאחר שגמרת לבחור, תכיר את יריבך למשחק ואז, סוף סוף תוכל לסובב ת'גלגל ולנחש אותיות. במקרה שתנצח או שתזכה בפרס, תופיע לפניך תמונה של הפרס אותו קיבלת. יש בערך 50 פרסים שונים שנעים ממגהץ קטן ומצוקמק ועד לטיסה לתאילנד פלוס אירוח במלון. הסאונד במשחק ירוד, בתחילת המשחק תוכל לשמוע קהל מריע וזו תהיה בעצם דגימת הקול היחידה בכל המשחק, בשאר הזמן תוכל לשמוע צפצוף טיפשי כאשר תפסיד וציפצוף מטומטם שהצלחת לגלות אות. אבל הגראפיקה במשחק באמת מפצה על עניין הסאונד, אתה לא תשים לב לציפצופים מרוב התלהבות מהגראפיקה. למרות שהתלהבתי בפעם הראשונה ששיחקתי וגם בפעם השנייה, אבל אט אט נעשה המשחק משעמם יותר וצפוי יותר, חבל. ₪ ו 1 ף ₪ ₪ = 4 ] ₪ / 1/וו | || - וו | וו 7 ₪ :| תוכנה ללימוד כפל וחילוק מ"עץ" הירושלמי "גלגל המזל" העברית היא לומדה המתרגלת את הילד ומלמדת אותו פטנטים, כיצד לזכור את. לוח"הכפל בעל"פה. הילד מסובב את הגלגל ומשחק, אם יענה; תשובה נכונה על תרגיל הכפל - יזכה בנקודות. שמְרָאה הגלגל. | | בדומה. לתוכנית הטלוויזיה, גם כאן נדרש: החַלְמיד .להשלים משפטים, פתגמים ביטויים, ולו וכול לזכות בשלושה משחקי חשיבה כשי העור נירוטליס. ₪ 2 1... ₪ ₪ | 5 . שמש 7 5 0 8 % ₪ = 6 =-= = = = ₪ ק 8 8 8 0 8 5 וווו: יי 1 % -- = - ב-= ב ]| ]> 1 ויוי ן = ב , . - ו מבצע אקטיבי כזה עוד לא היה: קונים זוג נעלי אקטיב עם יתרון הקפיץ האקטיבי, מקבלים נלויה למילוי הפרטים ושולחים (אין צורך בבול) להגרלת הפרסים הגדולה של מבצע אקטיב עולמי בה יוגרלו;: חופשת יורודיסני בפריס (4 ימים) כולל הטיסה, המלון וכרטיס | יו ו ' ₪ ו וו ו ] 2% שק ו וו ' "/ 7 שמ הכניסה לאתר, כרטיס טיסה ללונדון, טלוויזיה צבעונית "20, עשרים וחמשה זוגות נעלי ספורט אקטיב ועוד... המבצע בתוקף עד 95.ז.ו, ההנרלה ב- 15.7.95 במשרדי חברת ב.א,נ,י בפיקוח ובמעמד רוא"ח החברה. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעיתונים. תכנית ההגרלה והתקנון ימצאו לדשות המעוניינים במשרדי חברת ב.א.נ*. ההגרלה עם"י "ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרות". חל איסור השתתפות על עובדי החבוה, בעלי החנדיות ועובדזה, משרד הפרסום, בית הדפוס וקרוביהם, היבואן: ב.א.נ.י אוניברסום בע"מ דגניה 6 אזה"ת הישן נתניה טל. 09-627992/3. /וז)/ :. וו הט בע"ם רווו"ח, 'ירושלים 5 נתניה | דפוס אופסט סמילנסקי גַּך נחניה ) | קנוי שיעקבעעי/ 7 00 - 63 10 |]₪[ תוס ברגר הוא אחד מברי המו שלינלו את גירסת הבטא של "חלונות 5% מעכשון ועד להכרות המוצר, הוא מנהל יומך ומשתף : אותנו בחוויותיו-(לטובה ולרעה... | מהיר, ולו בזכנת'יזה שמערכת ההפעלה פותחת סביבת הרצה *חודית לכל | היום קיבלתי סוף סוף- את גירסת הבטא של וינדוס5פ, כנראה שמישהו תוכנת דוס חדשה). אחרי שראיתי את וסט דץ כמו גדול בכנס, החלטתי " | [אולי ביל גווטס?) אוהב אותי. ...שנייה אני רץ להתקון. להעמיד אח המערכת בכמה אתגרים משלי. הרט'ק, >> פוא טי -) | וואלה; זה עושה הכל לבד. לא יאומן. מי אמר לי ש"ץ|ץ ₪ שטז זה רצו נהדר. מהר, בצבע מלא, עם תמיכה בכרטיט,, וש חיר ולדה, או במסך 0 ו וו וגה שר :ג זט 11 ו[זוש צה!כן נוסץ תטוז ותה .זו טוק ווס'ר, מלא. גו, אתה כבר מכיר אותי א" ב עמ 4 מה אני חושב.. . " לא כך הדבר - למעשה, מרגע שהכנסתי את הסי-דיירום למחשב, "דוד מאואס"וו!! - 9 לחנתי אווש הצליח המחשב להתקין את התוכנה, לזהות את כרטיס | - אלל הקול, המודם, המסך ואת זה שנגמר הקפה. ירדתי לקנות קפה, ההתקנה הסתיימה בהצלחה. טוב אני יודע שזה נשמע כמו פרסומת רעה למערכת = מאמין? הם החליפו את קבצי הזואז המסורתיים בחיה, ן הפעלה חדשה, אבל תודה שזהו רגע שאנ מצפה לו ב כ: | | | מוזרה שנקראות הוול צזופוטטגן, לכאורה, שיפור. של ן ממה שנים, בערך מאז ש "חלונות לקבוצן עב דביוגג " -ץ : ; י ממש. למעשה, אני מנסה כצר 3 שעות להפעיל את וורד 0 3 בפעם הראשונה בלי טנמשעאיי""" לקבצים. על . "?*. | ולא מצליח, הוא פשוט לא מוכן לקבל את העובדה שיש לי , חלונות :85 למדתי אשונה בכנס של מייקרוסופטי ן ₪ 7 ?07 = פונטים בעברית. אני מזועזן. מה יהיה? בסוף הערב ניגשתי, למפתחים, במשך יום שלם שמעתי הסברים מפורטים 4 . לי כהרגלי למשחק שש"בש קצר עם השרוור החביב עלי (כן; / ל ל ה ו.' "שי אני יודע 0 כבר קצות מתחת לרמה שלי, אבל מה רע אבל ו ו ו | שש ;גי" ימבח שב בשטי"בש. כמה פעמים ביום?). זה לא" -% לפנו שגה רהל בו ל !0/2 ₪( 7 שבדו אלנסה שוב, עושה וגו כללי למחשב, וזה = | צקראתי משחר על מעדכת הפעלה שתוקרא "שיקאגיא ו יי "ן לא עובד. מה יהיה? האם נגזר עלי להתנזר משש"בש, זיום העזתי לשאזל את ג'והן ווינדזור, ל מחלקת- המזה"ת במייקרוסופט על "שיקאגו". ה[שאחיח 7 . . חייז הן לון. קר ש"שיקאגו זה שם טול ודבפץ בב וי 0 בבוקר. יומני היקר, אני גאון נזליתי למה הטששזבש לא עובד. ' ושמִית כי חוק חדש בואלד3ל עובדי .הח | ומעז לפלו פתחתי את התוכנה עם וטוואיז א6!!, והבנתי שמישהו מאוד לא מחוכם, את המילה "שזקא" במקן בויח יי קימפל אותה כ'"חלונות גירסה 2.0", מסתבר שחלונות 95 לא מתיימרת. "קה מיוחדת. גו ב א אפולו לתמוך בנירסה עתיקה זו של חלונות. הפיתרון, מכאן. היה מוזר הדושם הראשוני,. שעושה עליך מערכת ההפעלה החדשה, הוא של משהו. פתחתי את התוכנה עם' עורך הרִיסוּרְסִים של בּוְּלנָד, . ושיניתי | מחשב חדש. תה לא רע בכלל - במקוס לבדוק את ה"ביצועים" של בכותרת התוכנה מחלונות.2.0, ל-3,1. לא יאומן, אבל זה עובד. בעטתי קצת זמערכת, אתה יושב כמה שעות רק להתפעל מהממשק החדש. זה הולך במחשב, וקיללתי את יומו של ביל נייטס, שהמציא מערכת הפעלה שצריך פערך ככה: החלונות השתנר קצת. במקום תיבת סגירה וכפתור הגדלה להיות האקר פדי לגרום. לח לעבוד. שיחקתי שלושה משחקי שש-בשן הקטנה, יש עכשיו אייקון קט בצד שמאל, ומצד ימין, שורה טל כפתורים סגרתי את המחשב סופית. [הגדלה, הקטנה וסגירה. נחמד, נחמד. בתחתית המסן ש מין טרגל לת בוקר. ימנ היב 0 1 פעלה, ועליו כפתור "וזגו5". הכל אפשר לעשות משם, כולל פתיחה של 4" שר ה 6 : צר 0 בבוקר. אמא העירה עותי בצעקות "אני לא יכולה עם זה מה רץ לי" זוכנות, קבצים, ספטריות, ואפילו דוס. על המחשב, איך עובדים עם זה? למה לא שטפת כלים? איך חוזרים לגירסה. וה הישנה?" מלמלתי משהו על זה שיש אופצייה ל"זהי34 שטכו,. כלומר חזרה: מו, הגענו לשאלת המיליון דולר - ומה עם דוס? לפי טענת מייקרוסופט, לגרסה הושנה, אבל אני לא ממש זוכר איך, וחוץ מזה, אני מת מעיימות. אמורה מערכת ההפעלה לתמוך אחורה בכל גירסה של "חלונות", ובתוכנות 0 זה >:, פשוט לוחצים על = בזמן הזוטסג ובוחרים באופצייה של דוס ישנות. (השיפור המשמעותי הוא בכך ט"חלון הדוס" (המוגבל משהו) "גירסת דוס הושנה". של "הלונגת לקבוצות עבודה", הבך לטיפה פחות.: מנשם, ו יותר [ומג! היקר, מחר אבדוק את העגין פענק אבל עכשיו. אני ה ומנ "קר -2.00 בלילה, אני מת מעייפות, ובעיקר מלא בצרות, מי היה. ]רבה כבר נכתב ונאמר על קאמבקים. בערך פעם בשבוע אמן וטון- באסיסט מוכטר,וזמר בחסד, את וחליאם בראפורד - מתומר ] מולסת לשעבר מכריז על קאמבקו הצפוי (יש כאלה כמו צביקה פיק, יי ו שטורחים למלא ‏ את כל השבועות 5 ; | | | למוזיקה בלונדון. יחד הם הקליטו את = הנפי ןי ל ה יג (פ יי רוי י בי יר . | וויל "איום", "חסר כוכבים", ו"לשונו. | קטנה ל בחוח. עשרה יוב > , אי / 1 לארק "ןי :ג שי יל 10 תקליטים | ( המוטבעים שוקלים להתעלף, העיתונים. "חי -- -..4 יי לינ בי וי ב יב מספקים כתבות רטרוספקטיביות ארוכות, בי מבשש " 4 והחלו לגעת גם ברוק כבד וכאסחיסטי ואחרי ‏ שבוע, בערך, הענין נשכח. לפני , יותר. שוב, זבתה הלהקה להצלחה (הפעם ]תודש, כשהתחברתי בפעם המי יודע כמה | | ובעיקר בארה"ב), ושוב, אחרי 4 שנים של ל"ש!ג1-זוגהון:1ת, ‏ מועדון מעריצי | קעג עשייה, בא הפירוק. כל אחד הלך לדרכו, || ] קרימזון באינטרנט, חיכתה לי הפתעה | | ופרים - שנשאל האם זהו סופה המוחלט ]נעימה. אחרי 11 שנים (נו, כמה כבר אפשר 1 . / || 2 של קינג קרימזון, אמר שהוא' לא שא ]]לצפות למשהו שכולם אומרים שלא זי | | ושוס דבר בקרוב, אבל "קינג קרימזון היא / וגיע...), מתאחדים קינג קרימזון, בהרכב- ץ - % לא באמת להקה, זאת דוך מחשבה 1 מוצלח יחסית, לדיסק והופעה. קאמבק. | | 4 . | מסויימת, ולאו דווקא הבלעדית שלי..." פריפ פרש לקריירת. סולו מעניינת, / | | מאיפה בדיוק הי ויו והתחיל לעבוד עם ברייאן אינו - נביא 1 לרוב, אמנים וי לעשות קאמבק, הם כאלו שמתגעגעים לימי |הזוהר שלהם, וכואבים את שקיעתם האיטית לעבר מוזיאון הרוקרים מגיי חלקם יגוי ושי מ ובשיי יי ל ו ב ו להקה כמו קינג קרימזון, שהרי מדובר בחבורה של כ"40 אנשים, שכיכבו לאורך השנים בהרכבים שונים, וכולם שמות שמוכרים לנו עד |היום מלב ליבה של תעשיית המוזיקה העולמית. אבל מה אני מבלבל 1 את המוח, בשביל זה צריך לסקור בקצרה את ההתפתחות של קינג 1 קרימזון, וזה תהליך ארוך ומייגע שעשוי לקחת עוד כנמועט חצי דף. גי ו יי ו יי ו יי שר פופולארזות. עברו שנה, עברו שנתיים, הגיעה שנת 1981, ולפריפ נמאס! הוא 4 4% 2 -) מדברים" ולורי אנדרסון, ואפילו תקליט סולו חביב. יחד, הוקמה לה [! דרך מחשבה, להקה, פרוייקט סולו אווך בשנים? קינג קרימזון מחדש - הפעם, כלהקת גל חדש ("אייטיז') קצבית. | | אי שם בשנת 1968, פנו האחים פיטר ורוברט ג'יילס אל רוברט תחילה יצא "משמעת", ובו כמה להיטים של ממש (במיוחד "שיחת / | |פריפ: הם מקליטים תקליט, ומחפשים אורגניסט שגם יודע לשיר. יי בו ו יי יו בי רגר רוכש הירי ןי ב קדב שי יי יי וי ו מושלם", שזכו לקצת פחות פופולאריות, ונעלמו להם אי שם בעולם ן "שום דבר", שיסעו אותו האחים, "התקבלת!" האחים ג'יילס אולי לא הגל החדש האמריקאי. בסוף 84, אחרי סיבוב הופעות ארוך, וכמה 1 מצאו אורגניסט, אבל יחד עם פריפ הם הוציאו את אחד התקליטים חילוקי דעות מוזיקאליים, החליטו החברה לפרק סופית את הבסטה. . | ושעי גליו שנות הששים - תקליט שהוא כולו פארודיה חסרת לכאורה, היה ניתן לצפות שפריפ יכנס מסביבו אנשים חדשים, וימשוך טעם על תקליטי הילדים האמריקאיים, ורוק מתקדם ומתחכם, בסופו את הרצף המוזר הזה, אבל הוא, מצידו, החליט לוותר. בזמן הזה, הוא | יי יי לי 1 העדיף להתמקד בקריירה שלו, ויצר כמה תקליטים נהדרים - ביניהם , | ] |תחילתה של קינג קרימזון (המלך ארגמן). עוד באותה שנה, הם צרפו פרוייקט עתיר מימדים עם ה"ח6₪₪ ומוס" חבורה של 3075 ו | |אליהם את פיטַר סיינפילד וכמה חברים נוספים, והתחילו בהקלטות סטודנטים נגני גיטרה אקוסטית, עם דייויד סילויאן, לשעבר סולן ] יצר כמה להיטים של ממש, ומכר מאות אלפי עותקים. פריפ מצא את זא הטכנואידית. ] עצמו לפתע, בשיאה של היסטריה עולמית. בהרכב זה, הוציאו קינג אולי בגלל זה לא התפלאתי לשמוע שלפתע, סתם כך, החליטו קינג | וקרימזון ו |/ תקליטים ("בהתעוררות פוסידון" "לטאה", שהוא קרימזון להוציא תקליט חדש. לפני נשבועיים כבר היה ניתן לשמוע ! 4 לא ביותר), והתפרקו. היה נדמה, שנמאס מההתחכמויות של דגימות מתוך התקליט ב"א1 ד -וחהווקשוט, ועושה רושם שזהו שיחזור : |פרים. קית' אמרסון, וגרג לייק, פרשו והקימו את אמרסון לייק ופאלמר, מובהק של אותה אווירה הזכורה לנו מתקליטיהם הקודמים של קינג | || | [ |הג'יילסים עברו לעסקים, וטיינפילד - מודרני. ככה זה. קרימזון. אותם "שטיקים" של פרים, אותו קול משגע של בילו, אותו הוא צריך להקה, ומי טוב יותר מ"קינג קרימזון"? הוא צרף אליו את ג'ון עוד משהו? ₪ האמביינט, על | פרוייקטים משותפים. בינתיים הוא הוציא גם את בכמה מהקטעים) וניגן עם "ראשים מדברים" שהחלו לצבור טיכנע את בראפורד לחזור מקריירה ארוכה של נגינה בהקלטות, צירף. את טוני לוין - בסיסט ענק שזכור לטובה גם מעבודתו המשותפת ! והארוכה עם פול סיימון, ואת אנדריאן בילו - גיטריסט וזמר בעל : רקורד עשיר של עשייה, שכולל נגינה עם פראנק זאפה, "ראשים , "בחצר המלך ארגמן" - תקליט שנחשב אז, וגם היום, ליצירה מפוארת, להקת "יפן", איתו יצר שלושה תקליטי רוק משובחים, ועם להקת | יוות ינשוי ופריפ החליט שהוא לא מוותר. בשביל המוזיקה שלו סאונד "שנות השמונים". בסוף תחודש. אמור הדיסק להגיע ארצה. | 4 5.. | ה/ טי טקסס ה א ל א ספק אחר ממוקרי הטכנן-סטריל. [ 2-7 של ומנגלפף. בסייברט זפייס. ומחוצה. לו החל מחבורת || ₪ ה 66 תה שת (שוכתה לאחרונה ל"ה 2 )| פסטיבלן אתמ 5 וכלה בי טיר ו | שחבע את 1 שירות הר שאל | ניצרך ז' א( - ו רה). ו" . - | ₪ ל היום, ילרים, נתמקד בפך אחך ; 'ל ייה . טייל של א ווסטיןי; צעירים ד ו הוו"והקק. = בלנעזית), ל :1 7א מדובך 4 ידה "מבמ ו ג פנתיך 1 עבוך ילדים : זלר, מדובך ב ל 5% ו = אא ור גלים. המובי?..?. פשטה לתה ה (וחליהה משטרתי 55 הימ תד 5 דלות כחוצא ן מ"תומר עניה צובצורדי]. מצד עזד. אוחקם בצרדם ובערבדת. כ 1% על מי. :אוו אי .7 %" 4..- ל . 2 -. "0 ₪ וי ו = | - ! ו ₪ >= . = 1 --. 4 4 ב וג הזש ןעט ל גוח דיו אוכלוכ עידוה > ולכ ןיו הר :יי = ]| " 5 -. . וי 1 - -% 1 - . 1 המהעצתוךא נסגתסיצגנ) מ1ז ₪11 1ב ג יה הח [ או ארסט ובג | ה ו | / הם.היד צרי ל ד את מחט וד הת רת ריםפלתתך "אצעל הגנ נגד האדרח הטקסנל הממוצע, והצליה .לשו זקשורת אק 75 כו % קרולקל> ₪ - א | כ ורוד הציץ לי להקדי :/ ץחד. טל 3 םל ים" בטקסו | 1 ובתי ל קדה : וומק והוא אידוטורי בוה ז. -. . זי. התבדר. ו ואנשים שדב .בי | שין פוט טר בית , / 4 ד ]| .מא "2 | --.אשש₪שי ‏ זמהוי. שסציע אוכל, מקלט, חיפוש | לבווה היוצר יכלת רגה | ו 7-7 - ש טר קטיבי בר ייףהברו צעידי ם הי שרי בי 2 או סטיך לאינ 4 וט וינו ל | הציבוד. התהברנו ל! ם וכרימ" ! "הבטשיה" גילן סמי בכתבה גילינו א 2% שבטי = נששה ישן אש בר גה לז 0 ויו % דלי המכונה ם. הננ 16 ז 0 5 נש ר' כולנו בעצם ; נבד' ים ש לד %יל ריש לנו: נבודה וכיח: למדות דוי ה הפועת ה-צינן ה וצרי ץק הם הל חולה יביד א ת אותה ה חו שה שר קסם ביבים". שבתה בקטטיה. 0 דכו" נצרי הביבים 2 ל / זביוב" חיים בהרג שה. המהפכדה תני ג בכל רג?יות כ | ו כות הביא: = | הח "י) שר קש" ]2 = = ד - ו - ₪ מו ו 4 יּ וסט בםבו4 ית . בלצתת.+ ד ל אתשר קרת, השוכר ₪ א"ביערות" ו"שסטוסי /קיסיוטיר", כתפ סיפור 0 902 = שתמש בה בחוכמה," אמר הזקן וסידר את כל העפרונות שהחזיק בכוס 06 / וועמדו עַם השפוץ למעלה. רפי וכול היח לחנוק אותו. איזה מין עצה זאת? כמו בדיחות הקרש האלה של צ'ופק. שאומר תמיד "תיזהר מ מהמדרנה" שנייה אחרי שנפל. "כן, אבל מה... מח אתה חושב שכדאי לבקש? המשיך לחקור את מוכר העפרונות. הזקן משך בכתפיו והניח את הכוס עב ] העפרונות על המדרכה. "תראה, בחורצ'וק. אני לא מבין גדול במשאלות. אני רק נותן אותם. בחיום לא הותה לי משאלה משלי, אין לי מושג מה כדאי ומה 1 לא רפי שאל אם הוא יכול לחזור לקחת את חמשאלה עוד שעה. הזקן אמר ]] ששעה זה בסדר, אבל לא הרבה יותר מזה. יש לו רק לגמור את העשרים חתיכות שבכוס, אחרי זה חוא הולך. ופי רץ הכי. מהו שהוא יכול הביתה, אכל אחרי חמש דקות נגמר לו הכוח והוא עבר להליכה. העננים בשמיים צפו אחד ליד השני בלי לגעת. ורפי חשב לעצמו איזה כוף זה היה לדפוק אותם אחד בשני בכוח, ככה שיירד מהם גשם. לשפשף אותם כמו אבני צור עד שיקפצו מהס ברקים ורעמים. הבית כבר היה קרוב עכשיו והוא הצליח לאסוף מספוק אוויר חדש ברואות בשביל שיוכל לרוץ את שאר הדרך. וכשצלצל. המ ושרתת הפולניה שלהם, אנה, פתחה לו תוך פחות משנייה הוא רץ דרגות למפלס העליון ונכנס בלי לדפוק לחדר העבודה של אבא. | אנא אבא" צעק, "אם היו נותנים לך משאלה אחת, מה חזית = . של" "כסף." אמר אבא של רפו, בלי להרים את העיניים מהדפים | ל המאזנים "הרבה כסף, עם מספיק כסף אפשר להשיג חכל." רפי א חיכה אפולו בשביל להגיד תודה. הוא ישר הסתובב וירד את ה מדרגות בריצה, מאתיים מטר אחריכך שוב פעם נגמר לו הכוח ו והוא המשיך את הדרך בהליכה, כשהוא מתנשף ומחזיק את | ₪ על המותניים. העננים בשמיים נהיו שחורים עכשין והוכה יותר , מנים ממקודם, ורפי היה ממש מת להוריד אותם עם רוגטקה, לעשות בהם | חורים מלמטה ככה שכל הגשם ייזול. +א, = הזקן עריין עמד ליד העץ שלו כפינת אלנכי עם הכוס מלאה בעפרונות. "לא מה קרה, לרוב הם הולכים פגז. אולי זה בגלל המיתון", משך בבארט | 6 גנועה מתנצלת כשראה את רפי המזיע, "טוב לא חשוב. ניתן לך את המשאלה שלך ונלך הביתה לישון," חוא הניח את הכוס עם העפרונות על ]| המדרכה וחיכך את הידיים זו בזו. "חשבת כבר מה אתה רוצה?" הוצו חמה בסף." אמר רפי בקול רועד. "כסף," גירד הזקן בזקנו, "מוזר. איכשהו נראית לי יותר טיפוס של איתני הטבע. נה, שוין." "חכה," תפס רפי את הידיים של הזקן שהתחיל לקפל לעצמו את שרוולי. חולצת. הפלאנל המשובצת. "מה זה טיפוס של איתני הטבע?" "אתה שורע," מלמל מוכר העפרונות, "מחאגשים האלה שיל : להוריד גשם, שות סערות, כאלה דברים." "אבל זה בושק ₪8 שאני רוצה," צעק רפי, ות מסוגל לעשות גשס וברקים ורעמים.." ה ה חן מל העפרונות, "לפני שנייה אמרת שאתה רוצה הרבה ים. וש לך רק משאלה אחת, אתה יודע, אז ל יט אר. וי איתני הטבע א א אוראו" "יצי הפשו שתי משאלות?" 6 אבל הק ל לא וותה. ו אמר רו יפו לבסוף: > "אז ו אח גי רוצה שאוכל לשלוט באיתני הטבע של הכסף." "איתני הטבע של הכסף," חזר אחריו הזקן בקול מהורחר. "מעניין, באמת מעניין. משאלח כזאו עוד 0 היתה לי." עכשיו כשרפי חירפה מידיו הוא יכולל היה לגמור לחפשיל את = השרוולים: = =. יש ו רפי עמד על הגבעה שליד הווילה שלהם וניער את העננים בכוח. הוא הפך אותם, שיקשק אותם, ובסוף הפיל ' דפק אותם אחד בשנו עד שנשברו. . יצאו מהם כמויות של פרנקים שווייצרים ואחר כך דולרום ויינים. ובסוף : אפילו אוגרות חוב ושטרות קטנים של זלוטים שריחפו במעגלים האוויה, זה : היה כלזכך כיף לעשות את זה, לשלוט באיתנים של הטבע של הכסף. לשסות - את העננים אחד בשני, לראות איך המטבעות הקטנים האלה של האלבנים מתערבבים וחד עם הלירות | הטורקיות 4 | והדראכמות. ואיך כולז ביחד וכית מתחתיהן את השטוות של השטרלינג, הגילדן והאופציות הבנקאיות. רפי יכול ית להמשיך עם זה שעות, רק שהתחיל כבר להחשיך. הוא ירד מהגבעה וחזר הביתה. בחניה בחוץ ראה את המרצדס השחורה של אבא מכוסה בשטרות ומטבעות. השימשה הקדמית של המכונית היתה | מנופצת, כנראה מהשפיצים של המטבעות הכבדים של הדראכמות, וגם הג היה מלא בשריטות. | אבא של רפי ישב בכודסה בסלו] עם שקית של קוביות קרח על הראש, ]| מהפנים שלו אפשר חיה לראות שהוא עצוב. כאילו משהו רע עומד לקרות. | ובאמת המשטרה הגיעה תוך פחות משעה ועצרה אותר על עבירות מטבע.. , כשהשוטרים גילו שלאנה אין אשרת שחיוה הם לקחו גם אותה. ורפי נשאר. לנמרי לכד. אמא שלו היתה בדיוק בחו"ל ואחותו הגדולח בקפריסין, אפילו הבלב שלהם הקט נסע לחופשת סקי באספן. פן. הוא היה ו רעב ולא ידע מה<; הארנק שלו, ומח שהיה ה הספיק אפול זצי מנהו: אוכל במקרר אבל חוא 0 להפעיל את המוקרוגלו. שאיזה משהו מוב. יקרה לו, אגל חוץ מגרסניה 7 שהתפשטה ע : הי - שום דבר טוב לא קרה. בסוף הרעב נחיה כל כך חזק שהוא שוט לא ! / וותר. הא ניגש לפרזך, הציא מתומן את ת השניצליס, ומצץ ץ אותם קג | - | - אל ו = | [ , סים לקחנו תמונות ממספר משחקים, עיבדנו אותן באמצעות תוכנות גראפיקה ותלת מימד. | נסו לזהות את המשחקים שבתמונות! | ותזכו בפרסים מדליקים | [יחשר את שמותיהן | ו ף- צד ר ר" 9 וררץ רי" ריד חרק 5 || - ' ו- | ₪ חברות המחשבים | ₪ וק " יו | ₪ בחידה בגיליון הקודם ויקבלו משחקי סי-דִי"רן גיל ברקובסקי, תל-אביב וובל טוביאס, באו-שבע עווד כיאל, כפר גדידה (ק /74/0 30/ ד . מא ו ₪" ו ּ ) - "זז ו | 6 רז 5-4 1 - | ד . ן| 4 י- 2 ץ | ו ו ו. צ' ו,//ו): ו ו ו ו ן "ו 'ּ | / || % | |/ | ו ו | ו ו ו | ! הכ|ואו ז'ה דיו "ו%,; - .|( 7 יי גחו ו ו גי 1 | 7 .ו . - 6 '; ₪ יש : כו ₪ ו "ו | ו ו /. : וו יו | / : =- 2ב | הייו | = ןק 4 4 צר" יש - 8 ו קר קיו 2 | 1 שג [ , ' יְ | 5 ו | || - יוו ' ן | ₪], | גן ו ₪ !| ג ו + ךְ ו . 1 2 | ו ו - 1 4 . -₪ ו | 4 ו|-ן 5 4 ו ו / ,/ " / ו - ו / | ש / % ו | %- ְוווף, יש ] ו "₪ ₪ . 4 - . ל ו 7 . ₪ א . 0 "7 וו -7] . = רו - ו [ . 8 בו גו | אנטי לאנטי - בגיליון הקודם עבר הויכוח בין שוחרי ה"חלונות" לדבקים ב"דוס", מדפי הכתבות אל הדף השחוו של אנטי. עתה (בינתיים כבר הכריזה מייקרוסופט על "חלונות 95"), הוא מתכנס ומתפתל שנית, כולם מקבלים את זכות הדיבור, עס ובלי קשר למגמת תעשיית התוכנה 1 "חלונות" של מייקרוסופט היא ללא כל ספק תוכנה אדירה: היא התוכנה הכי טובה למעבדי תמלילים, והרבה יותר כיף לעבוד איתה מאשר עס דוס... אבל מבחינת הביצועים והמהירות, "חלונות" לוקחת את מחשבי ה-6ק מספר שנים אחורה, אני יודץ בדיוק מה זה טווואו, ואני מבטיח לשניכם. נמרוד ותום, שגראפיקה ב"דוס" נראית הרבה הרבה יותר טוב מה"₪חואו, ותמיד תיראה. נמרוד טען, שהרבה יותר נוח למתכנתים לעבוד עם רוטינות גראפיקה ואלגוריתמים שהוכנו מראש על"ידי מתכנתי מייקרוסופט, אך הוא מזניח שני דברים בטענתו: |. את עצם העובדה שישנם אנשים שאוהבים לתכנת, וישנם מתכנתים שאוהבים לכתוב את הרוטינות שלהם בעצמם, ושאוהבים שליטה בכל מה שקורה, ימצא חן בעיניו הדבר או לא. . את עצס העובדה שמתכנתי "מייקרוסופט" הם חבורה של לוז" רים שלא יודעים לתכנת גראפיקה, ולא יעזור מה הוא יגיד. הדבר מביא לכך ש"חלונות" עובדת הרבה יותר לאט בגראפיקה מאשר "דוס", שבה שולט המתכנת בגראפיקה דרך החומרה עצמה, ותוך שימוש ברוטינות שלו, שהוא העביר הרבה אופטימיזציה*. כך עשו את "דום", וכך עושים את מערכות ה"סייבר-ספייס". 3. כנ"ל לגבי מתמטיקה: מתכנתי ה"דוס" יודעים לעבוד עם מתמטיקה דרך המעבד ישירות, כלעומת שמתכנתי מייקרוסופט כתבו רוטינות פרימיטיביות לחישובים מתימטיים, תוך שימוש בדרכי החישוב הכי עצלניות והכי נחותות שיש. עד שמערכת ה"חלונות" תתקרב בביצועיה הגראפיים (והמתימטיים) לביצועיו של "דוס", נחכה מספר שנים טובות, ועד אז, הביצועים של "דוס" יתקדמו בהרבה יותר! או במלים אחרות: דוס תמיד יתעלה על "חלונות" בכל הנוגע לגראפיקה, מתמטיקה, משחקים, וכל מה שקשור בניצול כוחו הריאלי של המחשב. עוד דבר: מה יהיה כשנצטרך לעבור לתקשורת "סייברזספייס"? גם אז נעבוד תחת האלגוריתמים הדפוקים של מתכנתי מייקרוסופט המטרר מטמים? לא! אז נעבוד עם תוכנות "דוס" שעברו מספר רחב של אופטימיזציות (מלה שאנשי "חלונות" לא מכירים, לצערי) על מנת לעבוד כמו שצריך, ואני מבטיח לכם, שכשהבחירה תהיה בין מערכת נוחה ואיטית לבין מערכת מתקדמת, פחות נוחה, מהירה מאוד, ובעלת אופ" ציות הרבה יותר רחבות, "חלונות" תהפוך למעבד תמלילים משגע, בלי כל שימוש נוסף, חוץ מהתקשרות ל"אינטרנט" (דבר שה"חלונות" ממש טובה בו), שתהיה כבר רשת זנוחה בעידן הסייבריספייס העתידני. לסיכום: מערכת "חלונות" היא רעיון מ-ד-ה-י-ם, שהביצוע הכושל של התיכנות בה וההגבלות שהיא מטילה על המתכנתים, הופכים אותה לתוכנת תיקשורת, מעבדי תמלילים, ומשחקים סיגנון: פק" מן, שחמט, פוקר, טאקי, דוקים, וכל היוצא בזאת, ותו לא! שימו לב: אני לא פוסל "חלונות", ואף נוטה להשתמש בה בביתי כל יום! טענתי היא פשוטה: "חלונות" היא אחלה תוכנה שבעולם, אך עקב התיכנות הדפוק שלה, יש להשתמש בה לתקשורת מחשבים אקטואלית, למעבדי תמלילים, וכו'... אך למשחקים (שהם לא משחקי קלפים או שח"מט), תוכנות גראפיות כבדות, וכמובן תקשורת עתידנית ב-ץז1 ]מא .ןא וראו -- לא!!! כי חלונות תיקח את ביצועי המחשבים שלנו מספר שנים אחורה, וזה קורבן שאני לא מקריב: לא קניתי 4-100אט-480 בשביל להאט אותו!!! הערה נוספת: כמו שנמאס לנמרוד מהויכוח על "דוס" ו"חלונות", לי נמאס כבר לשמוע בפעם האלף אנשים כמו תום ברגר, שטוענים ששפת "אסמבלי" היא שפה נחותה. אגיב בעצמי: כנראה שתום לא מבין את החשיבות של התעסקות עם הפרטים הקטנים, וכנראה שהוא יודע אסמבלי מאוד גרוע, כי אחרת, הוא היה מבין למה "חלונות" מתוכנתת גרוע. תום, יקירי: תלמד אסמבלי, תכתוב משחק זהה ל"דום", ואח"כ תספר לי שהשפה היא פרימיטיבית. בכל פעם שאתה כותב משהו ב"ויז'ואל בייסיק", אתה סה"כ משתמש באלגוריתמים מוכנים, ולא "מתכ" נת" כלום! תלמד לתקשר עם המחשב עצמו ישירות במקום לעבור דרך אלף דלתות חורקות של אלגוריתמים עלובים של מייקרוסופט. משפט סיום: "חלונות" היא אחלה תוכנה, אבל לא מערכת הפעלה!!! | נמווד מגיב: הזויכוח הזה גולש לפסים אישיים והופך ממעייף למעצבן: מעבר לעובדה שאתה מעלה טענות נגד דברים שתום לא אמר ("אסמב- לי שפה נחותה"), התשובה שלך לאותן טענות דמיוניות היא שתום לא תכנת באסמבלי, אז בשביל הרקורד: תום תיכנת הרבה יותר אסמבלי ממך, (והרבה פחות ממני) ויש לו מספיק ידע טכני כדי להבין את משמעותן של מלים כמו "סייבר ספייס" ו"אלגוריתם" ולהשתמש בהן בתבונה (טוב, הייתי חייב לפחות עקיצה אישית אחת). ונעבור לעניין עצמו: "חלונות" היא לא "מדהימה" ולא בטיח, אבל זה מה שיש. הקושי בתכנות ב"חלונות" נובע כנראה משיקולים טיווקיים (מייקרוסופט לא רצתה להזמין תחרות מחברות תוכנה קטנות וממזריות...). הנקודה היא ש"זה מה שיש" בעולם הטכנולוגי של 95 - פירושו עלויות פיתוח נמוכות - כלומר קרקע פוריה לסטודנטים גאונים שמפתחים שותפות שמכילות "אלגוריתם חכם" בלבד (בלי הצורך לכתוב תמיכה במליון סוגי כרטיס קול ולצייר את הפונטים שלהם לבד). לגבי בעיית המהירות, כל טכנולוגיה חדשה מתחילה בעמדת נחיתות כלפי זו שהיא אמורה לרשת (המכוניות הראשונות היו איטיות יותר מסוסים). הבעיה שמטרידה אותך - מהירות - תיפתר מעצמה תוך שנתיים (כש-+אכן יעלה כמו דא כיום). לי מפריע יוותר חוסר האלגנטיות של "חלונות", העויינות שלה כלפי המפתחים, והעובדה שעם כל הקישקושים שלהם (ושל אפל) על "מול- טימדיה" לעולם לא יצליחו לתת לי את ההרגשה שהיתה לי באמיגה (ולך 1א00) שהם באמת מאמינים בסיסמאות של עצמם (וזה משהו שחומרה מהירה לא תצליח לפתור). אבל כמו שאני למדתי להסתכל על החצי המלא של הכוס (ותאמין לי שהוא מלא), כדאי גם לך (פייר, לא אהבת את "וודראף"?), כי עוד שנתיים לא יהיה יותר דוס. | | כבר הודקן שכס מ'שרוצ+ן חיג,< כ סףן 1 הקל ואשיך 5 = איל'ג.ו ורוי 9% כיס'/ . הכוס . מאוחו 2 %שו 2 ש < יכית. וצצ הל 4% = 'שות ו ₪ התיב .4 הו 0 ה"ישו ל םש --] 4 סייסר סאנק הסור (60 ]חו"] 6 1% 218ר. אאה] ]ה הה2]חה ||התראות הקרוס... בוא להיות בין אלה שיוכו להשיג את 40118 המחשב האישי החדיש, האמין והידידותי ביותר של יבמ שזכה לביקוש חסר תקדים ברחבי העולם. %8ו401. - מחשב אישי רב-עוצמה ורב-פעלים, שיאפשר לך לעשות הכל ובקלות. מעבודה ועסקים ועד לימודים ומשחקים. ועכשיו יש לך הזדמנות לרכוש אותו ישירות מיבמ בטלפון, ולקבל גס שי מיוחד. אז במקוס לעמוד במקום, קח את גשו)/ של יבמ ו...תתחיל לרו. 3997" או 5598 ש'יח במזומן כולל מעיימ, לדגם 788 ₪ מעבד 4602 - 6607 = ₪ זכרון 4018 ₪ דיסק קשיח 54088 ₪ מסך 5%0 28 %150 = ₪ וכרון בקר מסך 8ו%] ₪ מקלדת איכותית של יבמ ₪ עכבר ₪ כונן "35 = ₪ תוכנות מצורפות טעונות על הדיסק: 6.3 פכוכ -6) 5וסםאש וא כולל עברית, פ5אאט 5 אננלות בלבד, :אגאג דה קניה בטוחה: במידה ותחליט להחזיר את המחשב מטיבה כל שהיא (תוך 14 יום), אנו מתחייבים להשיב לך את מלא הטסנום. יבאםמצעות נרטיפ אשראי (ד'נצית אבנקטיבות שנת'ת 1.54% )| *+*המחיר צמור לקטער הדולר הוצינ של יום הזצאת החשבונות. שער בסוט פָסַ.ו ש"ה * 11 שי מיוחד לכל רוכש בשווי כולל של 377 ש''ח ₪ דגש אישי - מעבד תמלילים רב לשוני. ₪ פוטו מדיה - מקרן אלבום תמונות משפחתי ממוחשב. ₪ פוטו דעת - לומדה תינוכית מרהיבה לילדים בתמונה ובצליל ל יי = יבמסיישיר 3 177 ובכל סניפי רשת סופר אופיס -₪ הש שו ווה ו ו = 8 ה ן ]8 .1 ] וצצ מכ . - י - 5% - = 8 == -7 7 "ו = בו 1 ורשבסקי פריליך דובר