זומביט – גיליון מספר 14

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
- 9 0 %-- | | | | לצ אצ ו , , - : דטויורר = ]יו - הויחור הח = ה דד .וו א י | ["ץ מו ו 1 צרוו * 1 וו ₪ | ב ז ּ | 1 / 1 . | | | ₪ | | ו ₪ ₪ 5 9 ₪ . : | " | '/ ותו | יט | ו | |=== 0 וואורו שב.ם] ₪ באזו 3%.1 ₪ 1] וד 4 = ! 8 / ורי :₪ , 7-7 אה ה ה = ו ו 1 ו 7 , ;גדול נוי עונת חי ל"כול1ו דימ" י [ ודם הה יסטורי שָ ישרא?, איה יוות ל לילדים" "הא ארץ רץ של( 2 - 1 בע ה, בהתה רצי( 'ת 4. רולרבלייד0 | מדליה'ים שיהיו רק שלי 6 7 י[ ה אשוו'ם) . , - .27 / | ,בירי / תדע 5 5 העית!! אוו 5 או 5 ה דניין חב מ ייחברם של יכול)וי *או למעו הדיוק - 1.08 שקלים **אספקה תוך 60 יום. המגצע עד אמר המלאי ***הרולרבליידס במידות 32 -35 בלבד 7 03-5180870/ % בק המולמימדיה הישיד הראשון ‏ -- במזירים הנמוכיט ניוזו - הזז 7 "ו על כל רכיננוה מצטברת נטול 5 תקליטורים תקליטור בחירה וד 9 0 א וי לכ לין 7 6ב תה בע ג הנייד = א 6-0 1]]] מבחר של מאות תקלטורים וי בקשם עכשיו אה הקטלוה המלא | טיפים+פתרונות למשחקים שונים 3 67 3-9 0 הרצל 47 ראשל"צ 03-9698774 מסוק>. רסומאיות המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ודמי משלוח ודקר | * מתוך רשימה. אוסף נחשב כתקליטור. המבצע על פי תקנון החברה. ו = 4 / 4% אורווןיי = 1% / -(-%= טן ו נ ₪ וש 1% 6 ".0 / זו 1 /. = אי | , ודל 22 ו 4 ו " ו 4 . ו / = עורכת: נאורה שם"שאול עיצוב ממוחשב: משה אלתנתי עיצוב מלל והכנה לדפוס: לילך גול - 0 /-- ₪ עריכה לשונית: עדי עליה ל ןור שה שר סגן עורך טכנולוגי: נמרוד קרת 26 ו ₪ עיצוב תוכן: אדם כהן משתתפים קבועים: תום ברגר, ערן פיין, משה פרסטר, מייק רוזן, טל גוטמן, עידו אמין, טל פרץ, ליאת. גלר, דוד מאואס,. אייל מושקוביץ, נרי פרידמן, רן כוכבי, יניב קסנר, גיא לנץ, רס פרדס, אמיר אבירי, דורון פרידמן, אבי פישמן, אבנר הנמן מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשורת בע"מ עורך אחראי: אורן ציבלין = = מנכ"ל: אורלי עטיהזרוזננוך סמנכ"ל: שירי אבישאול מזכירת מערכת: לימור מור מחלקת מודעות: 5 03-5180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה, נורית סייר, חגית שימל 8 03"5180870/4 כתובת המערכת: דוך בן"צבי 84, תל-אביב 68104 8 03-5180820 (רב קוי) ₪ 036820401 הפרדות ולוחות: ח.ש. חלפי בע"מ הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה: "צב' ובניו" . הפצה: בר 8 0376952118/9// 00000 יי ו אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואיגה מחזירה כתבי יד == / 1 6 ₪אֶ188 להזמנות טלפוניות ולבירורים - 5022-3733 = "' -- ו , עב יי ו 4 ו )| 4 4 7 - --- % לש שטט)> ₪ אוו והז" 75 | 5 , י ' ₪ ו שא -= ו-כ + פיי ו שי טא 7-7 .- 5 0 , ו וו / ה 7 0 0 / - / . . 7 /. ו ו 3 % שש ו : "לשו ', :ו שה | שמ ' ו . / 0 "1 י 4 , ו ו וו וו וו = ל + ו כ אל ₪ . 2" . % | ו ו ו ו ו ו חָ ₪ | 8 ₪ א ל מ ו " וו ו / -% + בצ . ל - 4 "יי 49 %----- ב הש : : - 7 ש- 5 ו ל ו יי = וש יי 2 ו 70| שש השח == ₪ 4 ש- 7 - רוד ו ורוו ' 5-1 2/4 יהוי היהיו היוירחיו די הד ה השל- הח החדו היחה הד האוא יה 15% כו | 9 " -- 2 1 , ית | , . ) , . ו י 0 | 7 2 1 - . ו ." / 4 . %", % 3 של" 7 יי חן 0 " 1 ". = . % / / 1 32 .+ - 4 / , * % - | . , %%- 4 : 4 4 0 1 . 3 . " *5- 4 4 1ב חן . 1 שו 5 / יצ ו. - יי ! / | יי / .0%-- ייה . ל -- 2 -- בוו [% מו ומוקי 24 > == + א= ל ל ו , | ₪ ו | ָ י 6 ז | : ו . / . - א 4 . . - = , - : . ' ן , ו 4 : ו - *צי " יו | ו [ אמת. או שקר, מציאות או חלום - | /'ה: הממוחשבת מביאה אותנו 1 שוב. ושוב אל השאלה הזו. ככל | . שהטכנול מתקדמת, || מצלימיט. להעביר יותך. תחומים | 203 8 זה קורה בתחומי התעשיה : (עמ' 3), ברפואה בלתי חודרנית. ו -14) ובסימולטורים לטיסה (עמ' . 25 ו זה קורה בל ל ל . 4. / עד לפני זמן לא רב היינו משתמשים 1 | במפגשים וירטואלים ממוחשבים בטקסטים ועדיין הרגשנו את חסרונם. | של הרמזים החזותיים והאינואיטיביים , = המעבירים רגשות במפגש פנים מול . - פנים. מקסימום הכולת שלנו להקות ו ו 1 אותם התבטא בסימני פיסוק מיוחדים יט מכל הסוגים. במגזין "פסיכולוגיה = | בחודש האחרון, שעבר על כולנו בזעזוע | היום" נתקלתי במאמר של הפסיכולוגית אנה | מחריד מגילויי אלימות שהביאו להירצחו לסו שמנתחת את השימוש. ו הל ו | שלרבין, נשאלתי רבות על אותן תחושות ה אלימות המומחשות כה חזק במשחקים =מרבים" להשתמש ו בהם, בני ו ומעלה = היוצאים היום לשוק. האם אנחנו מגדלים <> | אינם אוהבים אותם ובני העשרה נמהגים | דור אלים יותר? (או אולי זהו הכרח המציא סמלים חדשים..." = = 5 | המציאות - עמ' 56). תקוותי ואמונתי 1 ובכן, אותם בני העשרה והעשרים יושבים | היא שאנחנו מסבים את יצרי האלימות - | כיום בתברות היי-טק | וממציאים כבר | למשחקים דווקא כדי שלא יזדקקו לפורקן | | . | טכנולוגיות לה ד/,יה | ולהעברת תמונות | פזי, ואם אכן אני צודקת ‏ - אז' | וידואו ברמה המאפשרת אפילו לתוש ולחוותן. = סימולטורים מתוחכמים, מפלצות דום ל לדבר על לראות ולשמוע (בתמונה - | וכלי נשק מוטרפים - ישמשו את המין דמות מסדות הטלוויזית. = ₪5 > כדוגמת. האנושי במלחמות הבאות. ובגילויי ו > לכניסתו של תחום (ההדמ'ה לו | אלימות וירטואלים, כתחליף לדברים : > הצריכה היומיומית שלנו). = 0 ]= הנוראים שקורים מול עינינו. , לאל לדה ,לטק הרי ה הר ה הר ה הו חר הקרא 4 77-ל ששה א . ו בצ[ 2 ב 2 כ ב 2 .1 ץ ל == .2 פא וי ל == 7 8 + == .1 0 2 א == = 4- 4 :43 ,0 == 1 -₪- 1 5" ו ווק | < ה - ₪ 9% - ו --ס--> 'וה=- > > אע ה ומר אוהה רת ישן יט ד 1% ו 0 ו ו = 0 == --ק] 0 + הפ ה - שי ערו | 4 <-)% ש 4 . +?- ₪ר 2% .יש יריה ' = שי 4 . ' וצה א ."ו . -. ₪ ₪ -, ו <=. / | יש א" | ו =,. - ': "ש, שו גו , , ; ו [ | , 4 4 *וא) - [ ] | .* 4" 9" 4 .' ר 4 - . וי ו / ' : 0 0 / . . ₪ . 4. " . יל "2 : "7 /" שן . -%- .+ שי % / ו ו 2 ₪ י % - ל 1 / . * / זן ,ו יַ 2 6 / ז <.'ן 1 . . / . , , יו - 4 6 .4 ". : + | / | 3 | .1( / *: | / 4 4 .2 1 / / | ן 0 ו / > / ְ ₪ + : 0 / ו 4 / ." 4 / . שי / / / ==. > 9-4 5, הת 4 יר מ פה כ מ - 1 55 | א 2 5 1 ₪ 0 ( 8 שמ ו = ש ך .ור ' 1 . " =ז 0 1 / " % ב .-----‏ -- 0 י מעונין למכור. תוכנות . ה ה ה 5 ו ₪ אנ זקוק ו 0 ו מה 5 6 : | 0 | מאפות מ = | כחדשה. 2. תוכנת חלונותת אגולית > ₪ - 2 רנק 5-מ - וכבר כנר לוט | שבועות 10 = = ערבית. 3. ג'ויסטיק.: = > 7 ב | ודע איך להמש"ך = ב כ 2 למעוניינים: : 067785943, יוסף סאלח; "' ככ 7 --ן 2 5 | אץ משיגים בנדים לוודראף כך - אמ מע למכור 4 את המחשב, של לו: - 8 8 | 2 | שיוכל להיכנס למועדון. ו ו .49947 0-54 '] .ל ל = 7 + הריקודים? בבקשה, תנו רמז | קל ו אוות בראון, כתה ה' תל מונד,. מצדה. - 0 / 0 =*' , . ו ו ' . /, 1 42 0 5.8 א בכ 1 1-8 "= ב . - ו 4 4 ש.י 4 ו ₪ ו 4 / - 0 - 8 + ו המקליט + + 0 מחירות כפ 2% : ם נוספים. | קשר ; % / 8 5 ה ב / ₪ בגל וו 12 : 1 | ע היה תקוע באי = ו 039366893 נועם: | 2 ו - למכירת: הגירסה המקורית מאמריקה | 0 "פנטסמגוריה: הכולל 7 תקליטורים. במחיר מציאה | . )ו 4 |( / -. - | -- קנט ג 2 וברצוני ללזור ל - -- 4 פרעד.- מ = . . ו - שָ -150 ע "ו באריזה. תום, 071906743 = | ל 0 :1 ו ל ו ו 7 ה - 5 לממירת סופר-נינטנדו אירופאי עם מתאם " 2 2 > )ג לאחל. + שהאיש האֶחראי הולך סדר את *= 6% וקד ₪ 4-3%< - למשחקום 4 אמר קאי + -. ה 3 משחקים / 8 -. | הדגלים 8 סמן ה"084) שלב = 8 2 !4 ול 2% , ו 2 ו - ו 0 ל ==. -' %=<צי 94-מ ...4 0-2 4באי = 6 קיו ו | . ו 4 5 ש מו ו 1% ג משחק אירופאל. ה זגו 0 1 נה לוו כמה פעמים עד שתקבל את . / *.% ל ₪ 0 ' 4 ה 7-7 - - 1 ך שד" "שא ןוה %/ש ₪ / ור מ . -] . ימעו "ד חק 2 / ] לש > = : 201%) % = | עומר 0-4 ו ו ו // 7 4 , + למכירה ה ג'ויסטיקים מאוד > ז 2 2 ל . - יש מתמימד- = משוכללים לסופרזנינטנדץ | 0 | ןה אסף., קרת מהוד השוון ון פשוט משוגע. , ו 6 + 2-5 =] | 4% = אמדיקאי! עומר 043884 5 על העיתון שלנו ושולח טיפ כמחווה.. הת 1-7 5 לאסף ‏ 1 ממדור. טיפים: כ צ'טט - כדי לברות מהכלא, לחץ על = ]| = האור עד ל - קרא 0 ₪ 2 > המנויים. - שתזכן. | והשף בפנים ואתה ה תשתחוך. | >= בסבלנות ‏ עד לפתרון. 66 > 7% 0 מהכלא. : 0 > בעיות המבוטראין ו 2 ות 6 נורית | א. מבאדד = <> ומתנצלת בפנל כל ל שבע ב 0 מעשטיפ ששו ב 2 > המתלוננים. ראו. ודיעת = = / 4 6 תק חש < משמחת בעמוד הבא = = 5 || ב=== ממק ה ן > כל פעילות. זומביט-און. 7 י -34, 0 אופ. (דומת > שי ל עוברת. לאינטרנט : ב 0 % מאוד ל ו ל 0 מעתת ו 1 . 4 - | 4 | ו , / 2 4 ,2 4 ה . = = . - ו = . ' : ( - ] ₪ / 2-0 <-- . - 0 -2+5-->>-5- == 0+ > לייאה" / - . 1 3 % ה1* 5 | 4 - . / זרת = יווה 5 / א ג ץש ו 2 רל . "וי = ש | הכר | | | | = 2 46 הלש מש 1 ₪ א ו ו - יי 1 | אפ ילש וצ ו שי ההק ה זו ה א[ 6[ "4-מ 0 7 ו ב 1 כ ל 8 רה 7 1 0 1 / ו , 8 ₪ 4 ו ,= =שחם -- 51 ר השרוג -]. שר |" ו שו 4 ו ו 0 ו ב 7-7 0 ה ד | . - : : , =- % מדיניות אוטוסרדת המידע של אל-גור מקבלת תאוצה. בקומפיוסרב מתחילה הגברת הראשונה, הילרי קלינטון, לפרסם טור קבוע משלה. התוכנית המקורית של קישור כל בתי הספר האמריקאים לאינטרנט גם היא כבר בביצוע ובמדינת קנטאקי כבר בחרו בדאטה-ג'נרל לממש את החזון. 3% שוב מוכיחים מתכנתי ישראל את נוכחותם בשוק ההגנות על תוכנה - מעבדות פא קבעו שמוצרי ק5ג של חברת אלדין מעניקים את ההגנה הטובה ביותר. ומצד שני, אנו רואים פחות ופחות שימושים בפלאגים להגנה על תוכנות, אז מה כן? יותר ויותר מדיניות שייר-ווייר. בתערוכת עולם המקינטוש ראינו לראשונה "שטיח פרסומי" שהוא מעין שילוב בין הדפסת ענק עם ציפוי מיוחד נגד שריטות. מרהיב. 1 . "תנובה מחשבים" מצטרפת לבתי הספר המקיימים הדרכות למקצועות מחשבים. הם כבר ידועים | 0 "ןי [|| בזיקה שלהם ל"סיליקון".. 0 | ןי || %% כשמדברים על הדמיה כדאי לזכור את הבטחות העתיד. פרויקט גץגוו של סיליקון גרפיקס וחברת || = 2 "1 )) | אליאס מבטיח לנו אפשרויות לבניית יצורים וסביבות סינטטיות שלא היכרנו עד כה. ניפגש בעוד שנה. 0 0 + מחקר 60 גדטו מגלה שישראל אמנם מתקדמת במיחשוב ותקשורת - אך מפגרת שנות דור אחר = : ארה"ב בכל הקשור לעבודה מהבית. הטכנולוגיה קיימת וגם הקישוריות ובכל זאת אנחנו עוד עומדים ]‏ > בפקקים ומחתימים שעון כל בוקר. | + שמעתם על התופעה של זיוף מעבדי פנטיום (75 מגה*הרץ מתחזים ל-100 מגה-הרץ)? ובכן, חברת |ן - - אי.איייאם מציעה "ביטוח פנטיום" לכל מחשב שישווק על ידה. האם אנחנו לא צריכים לדרוש את זה מכל || - היבואנים? ל בחנוכה תיערך האליפות הרביעית הארצית למשחקי מחשב בהפנינג מחשבים בגני התערוכה. משחק' || ספורט, אקשן, מירוץ רחפות וגם תחרויות לגיל הרך. -- שר ]| צרשן ובש = חדשות פיצוץ... חדשות פיצוץ.. חדשות פיצוץ... לאש 00 בימים אלה מוקם אתר לתפארת באינטרנט - מגזין אלקטרוני ייזומביט"י. לאתר זה תעבור כל פעילות זומביט-און ליין הנוכחי. ה 1 עד חנוכה יקבלו כל מנויי זומביט מכתב אישי לביתם עם דיסקטים ב 0% להתקנת תוכנת ההתקשרות ועם הוראות מדויקות לאופן השימוש ‏ | 0 > ן בתוכנה ובאתר. מאותו יום יהיה לכל אחד חשבון אינטרנט חינם הכולל |[/ 00 > . כמובן תיבת דואר אישית, גישה למגזין האלקטרוני על כל מדוריו, קשר | ישיר עם המערכת וגישה לעולם האינטרנט העצום. | להתראות ברשת > ברש :8 ,עמשו | ש%=אי ו /מחשיים. 1 ==+ וחד שוק2 = 76 וו ו | 4 ₪ / ו . זו . ו "שו | כ : 27 ]+ % % ו" ו 24 %- וו . 1 ו 1 מ / / 1 א 4 0 ד 2 6 | |] = 1 ו"הן - ', 1 1, 3 ה ו . 8 7 7 0% מ . 1 , ו 2 2 4 . 4 4" ו = ₪ " לש 0% 4 ו - -.ע , - 1 , - , 2 - . יור. ו 5 | | | - , יְ - .7" 0ְ₪ּ₪9ְ₪ ו ה הללח היה ה הד החהיון חחח ההדודויחליל הד היה ו ל .0% 15 5-ב ו ההק - מ באו 40 = חא הו .ב8ה)3 14 2-4 -4--%-2%=-+-4%-:4 = ב ו 7-0 --ף | ' ַ : 7 . בל ב 7% קלא ו בר אטח בשה > הדרי הריו - ו 2/4 0 וו ₪- | | רו יח ו ו , ו ריח ניחוח צ'יפס עתידני מטוגן 1 ]| נראה שחברת 5 לצה עובדת. קשה מאוד בימים. אלה. השסחטם אסוחס הוא קווסט נוסף שאמור לצאת בקרוב מאוד למחשבים הביתיים, תודות למוחם הקודח של מתכנתי החברה. = | הפעם מדובר בקווסט קומי מופרע לחלוטין, הכולל מסעדות | מזון מהיר בין-גלקטיות, מפלצות רפש ירוקות עם תוכניות. זדוניות, שואבי אבק ענקיים, מאמץ עליון להציל את היקום מהכחדה 0 והרבה הרבה צחוק. המשחק ייצא כסרט מצויר / 1 % , . - - 6 0-7 הרדיהה * סרח 7 כ ₪ צח-+"ח - / - 0 - ק₪ 1% אמשהה! :1 ₪ .= א 1] ]מה > == ₪ = מ 4-4 2-ו לוה הרה הלולדוום החדה לחה ! ההח שויה וד ישושפת ===+ ו רה שא 4 ה | מכינים לנו מטעמים, לא רק אורז... במזרח. | | | | 1 ּ ו 0 - -=-- / , ' ה 0 קנע == 4 49 -=-<>= = = " ₪ | ו וו ₪ ₪ ₪ . . + 3 9 5% 9 5י= ₪" = יק חי ₪ פד מק [ | שר 4 יְ 2 .ה ו 1 | 08 00 00000 ש = ו ₪0 0 5 מי שראה פעם את סידרת הטלוויזיה האמריקאית "דסא חס דן פשפוופם פיץם ופוח" יודע. = | 0 0 שהיא עוסקת בכל מיני תופעות על-טבעיות לכאורה, כמו משולש ברמודה, הפירמידות | = / | 0 ו 7 4 יצורים 0 0 לפני כמה שנים נפתה לי מוזיאון = - % ה דה חש לש = ש-- 7 7 = 2 ₪ ₪ 7 = = == מו 8 י יי -‏ 3% - | = . ₪ -ה מ | הו קווסט ל דר כשהפעם סיפור המעשה. מתקיים במזרח הרחוק והשחקן מגלם ו צעיר שיוצא לחקור את עולמם הדתי של הבודהיסטים כתול בהרבה יותר הרפתקאות מכפי שציפה. גירסת ההדגמה המוקדמת שקיבלנו היתה נחמדה מאוד, ונראה : שיש כאן מתחרה רציני ל-"זה6וא ופוהס0". ררה ככ 2 0 ל = = - ₪77 - 0 - ו - - -ז- - ו ו יכ 0 הדי ו ור יו יש ו רשיי "חוד הרישי הק הייו שויה וייוייווייקויייייווורייויייוייוורויויורייי רייר ריוור ושרויו ורוו 0% . 2 << 1 | מ מ מו ו ב . ב "= בר קוש דש - 2 . > זוי | ₪ הולך וו = |+= ₪ = רקוו ה 02-ו מגיע לדוכנים בימִים אלה וייסקר בהרחבה בגיליון הבא. הוא מבוסס על סיפורי מססד ₪ ודוה ומשלב כמותם = | משחק סימולציה עם גראפיקת תלת "מימד הזורקת את השחקן ]1 לור עולם בוער של מראות, סאונד, ואש.. הרבה אש!. : = קרבות מהירים, מארב אויבים, קרני לייזר ממסוקים וסאונד שאמור | להטריף את השחקנים (וההורים שלהם..) : - אפשר לומר שזה מעין שילוב בין 0₪055- אחגפ לבין הפא 00 6 - דל שק ו : 3 ו 1 ו 4 ו | ו . ו ווה וו "". ו ו וי = קוו כ | בשוי 0 ;= =*=- 44 == 4 ו כ יש של ו ו ו - =,---₪8 )1 4 4% - = 5>< 5% ;!= = ָ -. +14 )440 [4- | )7-18 -4).) ו ו ו | ה-א | ו ל ו ה-א 1 7-ו( == | | !111180 . 0 . / 1 .1 /) ור ₪ 4-ב %'4 וש חק = ]ה 4,498 91-80 2 ההסכם שנחתם בבריסל לקראת הצטרפות ישראל לאיחוד האירופי = | ,"2-ו על תק ו ו ו . זג 4 / 0 0 איך קשור הטיול שלי באירופה לרצח של רבין? הכל קשור, בעיקר כשחושבים על הנוכחות האירופאית המאטיבית בהלוויה, ועל 3 אז הטור הקודם שלי, נפגשנו לא מעט בכיכר מלכי ישראל לשעבר, כיכר רבין דהיום. רבים מכם, אני משוכנע, הגיעו לשם כדי להרכין ראש ולהתאבל הנסיון לעצור את החזון הקוסם לנו, הצעירים הפוחזים: שבעוד כמה שנים נחזיק ביד עכבר ללא חוטים ולא רימון ללא ניצרה. יום לאחר הרצח התחילו לרוץ קבוצות דיון על הנט מפה ועד להודעה חדשה. רוב אלה ששוחחתי עימם גינו את הרצח בחריפות. מישהו גם הזדרז לפרסם את תיבת הדואר של יגאל עמיר, שכסטודנט היה זכאי לגישה לנט. ביג דיל. אני גם רוצה לברך ולהודות על היוזמה המהירה והמרגשת של נטקינג, להעמיד את הסרבר שלהם לרשות מי שרצה להדליק נר נשמה ממוחשב. כותב מדור זה, טיפוס זחוח דעת ברוב ימות השנה, פונה אליכם, קוראים חביבים ונאמנים (דיר באלק מי שלא) בתחינה נרגשת, לנסות להפוך את הרצח המתועב והמרושע הזה למנוף המקדם הן את תרבות הוויכוח שלנו והן את יכולתם של הצעירים ברוחם ובגילם להוות מרכיב חשוב בכל החלטה חשובה הנוגעת לעתידנו. בגליון הקודם הבטחתי לספר לכם עוד על מעללי מסמרי השיער, בעודי נהנה במסעדות הטעימות להחריד של פריז ומינכן. אז אני מודה שקצת יצא לי החשק עכשיו, אבל מי שראה את הלווייתו של רבין לא יכול היה להתעלם מהנוכחות האירופאית המורחבת. נשיאי צרפת ואיטליה וגרמניה ואנגליה וספרד ופורטוגל ומי לא. בשם הקהילה האירופאית נשא דברים נשיא ספרד, שמדינתו נחשבת לתגלית של שנות התשעים. בזמן שאתם קוראים את העמוד הזה הופכת אירופה לגורם החזק והמשפיע ביותר בעולם. נכון שארה"ב היא עדיין המעצמה החזקה והמדינה שיודעת לייצר את סרטי השוורצנגר הכי טובים, אבל היא נאכלת מבפנים. ארה"ב של היום עמוסה בבעיות פנים חמורות, כלכלה רופפת, מתחים גזעיים ואובדן מרשים של קודים מוסריים. אירופה, במקביל, מנסה לאחד כוחות וליצור בסיס לשיתוף פעולה. האיחוד האירופאי הוא שהקפיץ את ספרד הנחשלת כלפי מעלה, על ידי הזרמת כספים רבים, עד שזו הגיעה כמעט לדרגת מדינה מודרנית לחלוטין. פורטוגל עומדת בפני אותו קידום עם הצטרפותה באחרונה לאיחוד האירופאי, וקרוב לוודאי שהצביון המיוחד שאפיין את הפורטוגאלים העצלים משהו ילך וייעלם, או לפחות יתעמעם. צרפת, השרויה בבעיות כלכליות איומות, נאבקת מול | ו בל ו עור 1 רכ 8 הש | 50-18 0081 ב-א ף כל כ וכ 4555 8 לבו 8+ 410-ו == | | =-5 1 4 | ג 5 ןפ ד-= ל 7 לא-רש ד ורטר 0%[ לה ]נה רש | ||5 שיפ -0-=)272--2>-= גרמניה ואנגליה על המרכזיות בקהילה האירופאית אא המתחזקת. גרמניה היא היום, ללא עוררין, המדינה החזקה והמתפתחת ביותר באירופה. הבריטים נמצאים במקום השני המרשים -0 והמכובד, והם משמשים בתפקיד הדודים החכמים וקרי המזג. הצרפתים קצת משחקים את דמות הצ'חצ'חים המתורבתים ומנסים בכל כוחם להראות שהעסקים כרגיל. מה זה קשור למחשבים? הכל קשור. עושרה והתפתחותה של מדינה נמדדים גם לפי הטכנולוגיה שלה, החזון, המבט שהיא מישירה אל מול העתיד, ואת העתיד הזה רואים ברחובות. רחובות מינכן זועקים מקידמה טכנולוגית המנוצלת היטב לרווחת תושביה. החל מהאסלות שכבר סיפרתי עליהן, וכלה בטלפונים סלולריים ובתקשורת לוויינים שמאפשרת שיחה כמעט מכל מקום לכל מקום ברתבי העולם. הסטנדרט הזה עומד עכשיו להתפשט בכל העולם. צרפת, לעומת זאת, - ' משמרת ערכים מסורתיים אפילו כשהמסורת היא בת שנים בודדות. דווקא בצרפת, חדירת האינטרנט היא איטית יותר ממדינות אירופאיות אחרות, מכיוון שהמיניטל הושרש כל כך עמוק אצל הצרפתים שונאי השינויים. אירופה הצרכנית ושוקקת החיים, - | שרמת החיים בה עולה בהדרגה, היא היום בור ללא תחתית לחברות הענק המתמזגות וגדלות. אחרי סיור באירופה של הזמן החדש אני יכול לומר כמעט בוודאות: שלום למלך הישן (ארה"ב), הידד למלך החדש! פינת העצה הקטנה: גם לצרה הזו יש פתרון. סרוק מראש את החתימה שלך או שלח לעצמך פקס חתום. באמצעות תוכנה גראפית פשוטה "גזור" את החתימה, שמור אותה כקובץ נפרד ו"הדבק" כאשר תרצה לזכות בנוחות עבודה ממוחשבת עם מגע אנושי של חתימה בכתב יד. ₪ ו ו 0 ו ו ו ב ...ו ההההמההההההוהה ' י/ -0///.,.],/₪--ת ₪ -=--- || - מ ה זו ₪ 1 7-7 --4 2 4 58/6 51 5 כ דבוכ רטוק ₪ ו ל ללקל ל תשומחת 000-ה 1 0-3 + > 5-5 ל 52506008:+ +89 אש - " ' 2 ה ד . ו ה " - - 2 0 = -- " ג - . . ו = > = - ו ₪ ו - הכש 2 :55 :15055 5 :1 = רזיפ יק וחיול = -מקאר- ל . 5 י %- ב 3; = ההק הה הר ההש שרויה רת לאט ידדה לוכה 2 מש וד ערקל ג וללה ל 0 "40 2-8 לכאת % , ₪ -. , 5 : ' - 9 "5 . . ו , : ; 1 זה לא פייר. כבר המציאו סימולטור לכל דבר: לבניינים, לערים, לרכבות, למטוסים, לעזאזל, אפילו לפיצריה. רק לדבר אחד, משוש נפשי ומחמל חיי, לא המציאו סימולטור. לפרה. תחשבו על זה - זאת באמת תהיה תפארת היצירה של הקיברנטיקה המודרנית - סימולטור של פרה, ולא סתם פרה. יש גם אופציה לסימולטור של פרת קרב אימתנית ומסוכנת. לפני כמה שנים התחלתי לבשל לעצמי בראש סקיצות מטורפות למשחק מחשב מסוג חדש, עם מטרה חדשה. לא עוד משימות כמו למצוא גביש קוסמי, להציל נסיכה במצוקה או לגלות תרבויות חדשות ונשכחות. המטרה כאן היא לאכול. דשא. ואולי גם חרובים. פרות אוכלות חרובים. זה בדוק מדעית, למרות שרוב הבוביאנולוגים (חוקרי פרות) חולקים עלי בנקודה זאת. אבל היי, למי תאמינו, להם או לידידכם הוותיק אסף? פרות מכוכב אחך המשחק הוא מנקודת מבט של אַ50אחץ 1857 - כלומר, אתם רואים דרך עיני הפרה, ומתבוננים בכמה מסכי מד"א ומסכי נשק. מה זה מד"א? מלבד מגן דוד אדום, כמובן, זה גם מגלה דשא אוטומטי. לפרות, בהיותן עיוורות צבעים, יש קושי מסוים להבחין בין דשא לבין כותנה, ולכן עליכם - להשתמש בו. ישנם 7 גם כלי נשק, אבל אפשר לקבל אותם רק כשמגיעים לרמה באמת גבוהה. כמעט שכחתי לספר | לכם | על העלילה. יש עלילה, והיא אמיתית לחלוטין וגנובה לחלוטין ממישהו אחר (תודה לך ג'ואל פר, הגורו של 68 ח11.)9ה). הפרות, צריך להבין, הן 0 ת--2/6-/-ת7?/7/ת/ת/7תץ/7/[7/-/-[/[/[/| | 1 .--- אק / 3 , ₪ / ל : נש לא יצורים מהעולם הזה. הן הגיעו מכוכב אחר, כוכב הבית של כל פרה באשר היא, ששמו כוכב הפרות. כוכב הפרות שיגר יום אחד חללית אם, במטרה להתיישב בכוכבים אחרים. חללית האם היתה מצוידת בטכנולוגיות משוכללות פי כמה מאלו שאנו מכירים, אבל יש בעיה אחת. כאשר הפרות נחתו כאן, הן נעלו את המפתחות בפנים. לא נעים. מאז הן מחפשות דרך להיכנס חזרה לחללית, ותפקידך כפרה מקצועית (או שמא אתה סתם מתחזה?) היא להגיע לדרגה מספיק גבוהה כדי להישלח, חמוש במיטב כלי הנשק שברשותך למצוא את הספינה בכל מחיר. נשק אורגני לא חשבתם שלפרות יש כלי נשק? ובכן, יש שניים. האחד הוא משגר טילים רצחני המורכב על גב הפרה שלא כדרך הטבע ונראה מאוד מפחיד ואימתני. השני הוא, כמובן, הנשק הטבעי של כל הפרות. ניתן להשתמש בו כמוקש קרקע, או אם אתה יודע לעוף - כפצצה. כתוספת, אפשר לשחק ברשת ולהפוך לעדר פרות רצחני שמשמיד את כל הנקרה בדרכו. השאלה הגדולה היא, למה עוד לא פיתחו משחק כזה, ובמה הוא נופל מכל משחק אחר. מה יש, לאוהבי פרות לא מגיע משחק מיוחד? מווווו!!! "הביאו לנו את כל החרובים שנמצאים בכוכבכם, או שנשמידו, מוו מוו מוו", אמרה מפקדת החללית, ועכשיו, שנים של השקעה - בנססון לדחוס את כל חרובי העולם לתוך טיל אחד, הולכות להתפוצץ | לכם בפרצוף. ₪ | = 8 -|- כהדמיה יש שימושים ריבים. וכמובן של כולם דווקוו וזמנות'ים במ'וחד. חַינַרג'י רותמח לעזויתה טכנולוויית א ץ כד' להציע ללקוחות'ה רות בטחוו שתמנע מהם לעשות טעויות בפיתוח מוצרים חדשים ות הביקור שלי במשרדי חברת סינרג'י אינטגרציה חוויתי פעמיים. בפעם הראשונה פגשתי את מנהלי החברה ועובדיה פנים אל פנים, שתיתי קפה, ניהלתי שיחה... עד 5 שהניחו על ראשי קסדה, נתנו בידי עכבר קטן, הושיבו על כיסא ושלחו אותי לסיור וירטואלי באותו משרד עצמו. טפחתי על כתפו הממוחשבת של אמיר שילוח, מנכ"ל החברה, הזזתי את מחשב 0 הסיליקון גרפיקס הצבוע בסגול ממקומו המקורי אל המטבח ומיקמתי אותו ליד מיכל המים. אחר כך נכנסתי ראש בראש בקיר המשרד, ולבסוף עשיתי החלטה עיצובית נועזת: להחליף את צבע הקירות לטורקיז. הקלקתי על העכבר ומולי הופיע "ארגז כלים" ממוחשב, שממנו יכולתי לבחור את האופציה שבה חפצתי. הקלקתי על האייקון הנכון ולפתע הפכו משרדיה הווירטואליים של סינרג'י אינטגרציה למשהו שנראה כמו עבודה של מעצב פנים בדואי עיוור צבעים השרוי במשבר פסיכולוגי עמוק. הרשו לי להשיא לכם עצה: אל תצבעו משרדי היי"טק בטורקיז עם גווני סגול. תאמינו לי. הורדתי את הקסדה, חזרתי לאור הניאון הנוקב והחיים טפחו על פני שוב. יותר מהר - יותר זול סינרג'י היא חברה הנדסית המנוהלת על ידי שני מהנדסי תעשיה וניהול. השניים מייצגים בארץ כמה חברות תוכנה וחומרה, המאפשרות לדמות, ולו רק לרגע קט, ולו רק לצרכים אזרחיים"הנדסיים, חלקים מן העולם שבו אנו חיים. בשימושים צבאיים ותעשייתיים, עבודתם מאפשרת קיצור תהליכים מסורתיים של הבאת מוצר חדש לשוק. מרגע התכנון הראשוני, דרך ייצור וניסויים באבטיפוס (מקץדסידסאק), ועד לייצור הסידרתי. כאשר מדובר במכונית - זהו תהליך שלוקח עשרות חודשים. כאשר מדובר במטוס קרב - זה יכול להימשך עשר שנים ומעלה. תהליך ההדמיה מאפשר בדיקה מוקדמת של גורמי הנדסת אנוש המשפיעים על תפעול המוצר, כמו למשל: ארגונומטריה, תנועת עיניים, התנהגות המשתמש ונוחיות העבודה שלו עם המכשיר החדש. | אני לא רואה פה מטוס גמור, אני משחק לך 3 ]200% עם הכבדי ‏ פיתוח מוצר חדש דורש התקדמות בשלבים, שחלקם זולים וחלקם יקרים מאוד. מאחורי השקתו של מוצר חדש לשוק נרקמים חששות רבים, וכסף רב עומד בסכנה מדי יום ביומו. במקביל, מחזור החיים של פרויקט חדש מתקצר, אבל הדרישה והתפתחות הטכנולוגיה מקצרים את מהלך הפיתוח שלו. קיצור לוח הזמנים, שבימים עברו היה מאפשר בדיקות מדוקדקות בשלבים מוקדמים מאוד של האבטיפוס, הופך את הבדיקות הללו לתופעה נדירה. במילים אחרות, זה מה שקורה כשהבוס אומר לך: "אם עד יום רביעי :<< . סינרג'י כתוצאה מלקיחת סיכונים כאלה, נוצר צורך לבדוק את המוצר החדש בכלים חדשים, זולים יותר, זמינים יותר, כאלה שמסוגלים לאבחן את הבעיות בשלבים המוקדמים, אולי אפילו על שולחן השרטוט. ייצור מודל גראפי של מוצר חדש, ובמקרים מסוימים (לפי דרישת הלקוח) יצירת מודל של המוצר, הוא תחום התמחותה של סינרג'י אינטגרציה. המערכת שלהם מסוגלת לא רק להקים את המוצר או את האבטיפוס לחיים, אלא גם לאפשר למזמין העבודה להסתובב בתוכה. ניתן להזין לתוך המערכת את פרטיה של הדמות שצריכה להסתובב"לחיות בתוך המערכת, ולהרכיב מעין "אתה" וירטואלי, שיבחן את המערכת מבפנים. לדמות המחשב הייצוגית הזו קוראים "ג'ק", והיא תוכנת מחשב שפותחה באוניברסיטת פנסילבניה. התוכנה מאפשרת להכניס מודל של אדם לתוכנת 0 6. במטאפורה פיוטית משהו ניתן לומר שדרך הג'ק שלך תוכל להביט בחלום ובחזון שלך ממרחק מעגל אלקטרוני. איך עושים את זה? כדי להגיע לכל זה, כדאי להתוודע למחשבי הסיליקון גרפיקס, שלאט אבל בטות תופסים את מקומם בעולם ההדמיה, כמחשבים עם פוטנציאל לנהל את מחלקת הגראפיקה של אלוהים, אם אכן יחליט האל הכל יכול להיכנס לשטח היישומים הגראפיים. בתוך הסלט המשובח של סינרג'י נמצאת ה"פ6סעווטזא, תוכנת עריכה תלת"מימדית בזמן אמת, המאפשרת לייצר את הדגמים שירוצו על מנוע הסימולציה, באנימציה של הדגמים ובתאורה שונה (בוקר או ערב). הציוד והתוכנה של חברת א1/1810 מאפשך ליצור את הפאנלים האינטראקטיביים שהם החוליה המקשרת בין האדם למכונה. גם הקסדה משוכללת להפליא, ובעוד תודש תוכל המערכת לספק גם קול תלתמימדי, מה שיוסיף למחופפות החוויה הווירטואלית. 6 של חברת מק סדק ,זג דא היא התוכנה השימושית ביותר בסינרג'. היא מאפשרת לתכנן בעזרת ספריות ופונקציות מוכנות כל פאנל תפעולי, כמו לוח מכשירים במכונית או תא טייס, או לחילופין - לוח הפעלה של מערכת סטריאו רבת אופציות. את הפלט הגראפי מקשרים לתוכנת 51/20₪, המאפשרת ליצור תרחישים של סביבת העבודה התפעולית - שדה קרב עתידי, כביש מהיר או ריצפת ייצור של מפעל מורכב. עדיין מדובר בטכנולוגיה מתפתחת, אבל זוהי פריצת דרך בצורה שבה אנו תופסים את המציאות ואת צורות הייצוג שלה. בסידרה "דקלי פרא" הוביל אותנו הבמאי אוליבר סטון אל חזון וירטואלי במחוזות פרנואידים ומפחידים. באינטרנט קיימת קבוצת אמני ₪/ גדולה שמקיימת פעילות רבה. ג מציעה ל ה ש ת מ ש | בטכנולוגיה הזאת | לא וק לצוכים | אמנותיים, כי אם לצורכי | חסכון, | ב ט ' ח ות והתייעלות. ₪ 1/0 7" | - הוווווייייייי ה ה רש גו מו יק .==" בדוך כלל, העולם המוצג לנו במערכות מציאות מדומה הוא עולם דמיוני, שכולל אמנם את כל המרכיבים השייכים לסביבה האמיתית, היוצרים תחושה של עולם אמיתי, אך למעשה זהו עולם שלא קיים בשום מקום. באחרונה אנו עדים לדרישה הולכת וגוברת ליצירת מודל שבו העולם המוצג הוא תמונה מדויקת של העולם האמיתי. הדחיפה העיקרית ליישומי מציאות מדומה מדויקת באה מכיוון מערכות סימולציה. במקרים שבהם צריך לאמן טייס בנחיתה בשדה תעופה מסוים, מוצגת בפניו התמונה האמיתית של השדה שבו בחר לבצע את הנחיתה. באותה מידה, החייל יכול לתכנן במדויק את משימותיו בזירת הקרב שבה הוא מתעתד לפעול, מבלי לבקר בה מעולם. ההתפתחות המהירה בנושאי המציאות המדומה, יחד עם ההתפתחות שחלה ביכולת לבנות מודל אמיתי בעזרת שיטות מיפוי מתקדמות, הביאה לדרישה גוברת לבניית עולם דיגיטלי שיהווה העתק מדויק של העולם האמיתי. האפשרויות הטמונות במודלים כאלה הן עצומות. הם משמשים, בין היתר, לבחירת אלטרנטיבות בפרויקטים הנדסיים, כאשר ניתן למעשה להציג מודל מציאותי הכולל הצגה פוטודריאליסטית של המצב הקיים והמצב המתוכנן. ארכיטקט יכול להציג את המבנה המתוכנן כשהוא משולב בסביבתו הקיימת, או להכין סרט אנימציה המתאר הליכה בתוך המבנה המתוכנן, כולל היכולת להציג ל"מטייל" לא רק את תמונת הבית המתוכנן אלא גם את התמונה המתגלה מתוך חלונות הבית. בניית העולם האמיתי לצורך בניית המודל האמיתי יש לבצע מיפוי תלת-מימדי מלא. מיפוי כזה כולל הגדרה של המודל הטופוגרפי (קווי גובה), הגדרת נתוני שטח, כמו עצים או עמודי חשמל, והגדרת הגיאומטריה המתארת את המודל (מבנים, משטתים, קווים). לאחר שהוגדר המבנה הגיאומטרי המדויק, הכולל הן את נתוני השטח והן את הפרטים שעליו, ניתן להצמיד לכל רכיב את קטע התצלום המתייחס אליו. במקרה של נתוני תכנון, מבוצע תהליך זהה של הגדרת הגיאומטריה של המודל המתוכנן, אולם במקום להתאים את קטע הצילום הספציפי לכל רכיב ורכיב, מבוצעת התאמה של חומרים מתוכננים. המודל שמתקבל מהווה תיאור מדויק ותלת"מימדי, שניתן להציגו בצורה דינמית מכל נקודת מבט נדרשת, כולל תנועה דינמית בתוכו. שלבי יצירת המודל בניית המודל יכולה להתבצע מתוך זוג צילומים (צילומי אוויר או צילומים קרקעיים) בשיטות מדויקות ביותר של פוטוגרמטריה סיפרתית, או בשיטה מקורבת על פי תצלום בודד. פוטוגרמטריה סיפרתית היא שיטת מיפוי המבוססת על זוג צילומים של אותה יחידת שטח, שנלקחו משתי נקודות שונות. שחזור המיקום המרחבי של המצלמה בכל אחד מהצילומים מאפשר להציג מודל תלת-מימדי סטריאוסקופי, שממנו ניתן לבנות בקלות רבה את ההגדרה הגיאומטרית של המודל. ניתן לבצע את העיבודים הללו גם על פי תצלום בודד, תוך היעזרות בנקודות בקרה ובמיפוי טופוגרפי סיפרתי קיים. לאחר שהצלחנו להגדיר את מיקום המצלמה במרחב, ניתן לבצע דגימה תלת" מימדית של כל המבנים המוצגים. עם הגדרת כל המשטתים, מבוצעת התאמת התצלום ואז מתקבל אוסף משטחים שכל אחד מהם כולל את פיסת הצילום המתייחסת אליו. |- | - יש רש = | מנהל מוצרי צ. זדאחם בחברת טכם שימושים במודל לאחר שהוגדר המודל, ניתן לשלב בו נתונים מתוכננים ולבחון אלטרנטיבות שונות. הצגת המודל המשוחזר יכולה להיעשות מכל נקודת מבט, בכל פרספקטיבה שתידרש. המערכת מאפשרת הגדרת מקורות אור, שקיפות והשתקפות עבור כל אחד מהמשטחים, לקבלת תמונה פוטו"ריאליסטית של האיזור. ניתן לבצע תנועה בשטח, להזיז אלמנטים ולייצר סרט משולב, הכולל הצגה דינמית של התכנון. ניתן גם להפיק את תמונת המודל בתנאי אור שונים (כולל יצירת מודל המציג את הצל המוטל על הבית בשעות היום). בניית מודל סיפרתי מאפשרת גם ניהול ותחזוקה משופרים של תשתיות ומבנים, ומעניקה יכות ליצור אתרי תיירות וירטואליים למטיילי האינטרנט, בין השאר. לשיטות הדמיה כאלו יש ביקוש הולך וגובר, וכבר כיום, כל פרויקט הנדסי בינוני ומעלה המבוצע עבור גופי ממשלה (מע"צ, למשל), כולל דרישה להפקת סרט נסיעה"תנועה המציג את תוצר התכנון בצורה הטובה ביותר. או 2 ו . | ! | ל ָ - . : . = ו ₪ / %- 5 - 9% 2 | 0 . | > ₪2 / 4 / יּ ₪4 2 : ..% ! )ו ,₪ 7 1 יו י ודד ]0 ו 4 ו 2 | 7 <> ₪ י 6 ה וש : 5 לו -2 4% . / ו ו / ) - 0 0 | / 0 0 / 0 ו | - ₪ ₪ 1 - - '/ '. | שור . > 0 , , / ! 0 . וו ." , / . כו וו בד ו | , ו / ו / 4 ו .. - ₪ ו 4 ו ל 4 = ו 7 8 וי ייה לא לחינם נסחרות מניות חברת אלסינט בבורסה האמריקאית והכנסותיה לשנת 1992 הסתכמו ב"221 מיליון דולר. פיתוחיה בתחום ההדמיה הרפואית משמשים בתי חולים ומרפאות בכל העולם ומקצרים תהליכי איבחון רפואיים שנחשבו עד לעידן ההדמיה לסכנה בפני עצמם. מדובר ב617 - סריקה ממוחשבת, | אא - צילום גרעיני, [א]א - תהודה מגנטית, 01.8 - הדמיה על-קולית וממוגרפיה. החזון בשנות השישים המאוחרות, בו בזמן שהחלה לקום במערב ארצות"הברית תעשיית היי-טק בעמק הסיליקון, חברו להם בטכניון שני אנשים עם חזון גדול. עוזיה גליל שהקים את אלרון ואברהם סוהמי שנעזר על-ידו בהקמת אלסינט - גוף שנועד להפוך מחקרים מדעיים למוצרים תעשייתיים. כבר מתחילת הדרך, בתעוזה רבה, נכנסו לשטחי מחקר נסתרים בתחום הביו"כימיה, אנרגיה גרעינית ורדיואקטיבית, והדמיה מיקרוסקופית. מרכזם בחיפה אך יש להם שישה מפעלי יצור באירופה ובארה"ב וסניפי מכירות רבים בכל העולם. כיום עובדים באלסינט כ"1800 עובדים, 16% מהם במחקר וקרוב למחצית בשיווק ומכירות, כל השאר בפיתוח המוצרים השונים. נשיאה הנוכחי, מר יונתן אדרת, הינו פיזיקאי המשרת את החברה בתפקידים שונים מאז 1972. פריצות הדרך היותר "נחשבות" של אלסינט: 9 - צג דיגיטלי ראשון לצילום רפואי 1 - מצלמת קרני גאמה ראשונה בעולם 3 - 81 - מכשיר מסחרי ראשון לתהודה מגנטית 1991 - 61 - סריקה ממוחשבת של עמוד השידרה המימוש 8 בתחום ה"צצוק ג סואד ותד ואסס - 67 גדלו חמישה דורות של מוצרים, כלומר סורקים. אלו הן מערכות לאיבחון מצב מערכת העצבים המרכזית, גילוי מוקדם של גידולים ציסטות וכדומה וכן אפקטים טראומתיים. תוצאות הבדיקה נגלות אל הרופא המאבחן בתמונות צבעוניות תלת-מימדיות ועל פי עדות הרופאים הן יותר אפקטיביות מצפיה מסורתית במכשירי קרני א. בתחנות החדשות אפשר לבצע פעולות על תמונת התלת" מימד כמו זום, סיבוב וכדומה. 8 תחום הממוגרפיה משמש לגילוי מוקדם של סרטן השד בעזרת מערכת קרני א המותאמת במיוחד לשם כך. זהו תחליף לניתוח ביופסיה לו היו נזקקים עד אז. בין החידושים האחרונים בתחום זה היא המכונה הנקראת סז ומאפשרת צילום בזמן אמיתי ללא צורך בפיתוח פילם. 8 את א א ספת 6דותאסגוא - זחא - היא טכנולוגיה המצטיינת ביכולת להפיק תמונה ברמה של 67 וקרני א, אך ללא הצורך בהחזר קרינה של חומרי יוד. משום כך היא משמשת בעיקר לאיבחונים במערכת העצבית והשרירית של הלב. מדובר על מגנטים ענקיים שתופסים המון מקום, שעיקר הבעיה בהם היתה מאז ומתמיד לשמור על הומוגניות השדה המגנטי. צ אצ 0, מכשיר ה"זאוא החדש, נותן תשובה לבעיות האלו. 8 מערכות אולטרה-סאונד אינן זקוקות להחזר קרינה של חומרי יוד ולכן משמשות לסריקה רדיולוגית של מערכות גינקולוגיות (כל תינוק עובר את זה עוד בבטן אימו) כולל צפיה בתאים בודדים של גוף האדם והתפתחותם בשלבים מאוד התחלתיים. בשיתוף עם סיליקון גרפיקס מפתחים עתה מערכות מדויקות יותר וזולות יותר. 8 הדמיה ברפואה גרעינית מתבצעת במכונות ‏ אא ומשתמשת בהחזר קרני גאמה של אברי הגוף - בעיקר לגילוי בעיות נוירולוגיות וסרטן מסוגים מסוימים. המצלמה הנקראת 68011 אפקג משמשת לא רק לצילומי לב והמצלמה החדשה בעלת ראש כפול בטכנולוגיית 6אזא 5117 אמורה להיות הסטנדרט החדש בתחום. השילוב המכונות הנ"ל, מחירן נע בין מאות אלפי דולרים למיליוני דולרים. כל אחת משמשת את המומחים בתחום, הן למחקר רפואי והן לאיבחון בריאותי. תחנת העבודה סאקזאואס משלבת בין התמונות המופקות מכלל המכשירים הללו ובכך מגדילה את כמות הידע האינגרטיבי ואת יכולת האיבחון הכללית. למשל, מידע אנטומי שמופק מסורק ד6 ותמונה שהגיעה מא יכולה להצטלב עם מידע על המעטפת החיצונית שהופק בהדמיה גרעינית. שילובם נותן תמונה של האיבר הנבחן בכללותו, כולל אנליזות (גם הן ממוחשבות) באתרים רחוקים הקשורים לאותה הרשת. ₪ = = את נוחות הישיבה, נוחות השימוש במכשירים, = 2 1" יכולתן של הידיים להגיע לאותם מכשירים, שדח = = 5 > = ראיתו של המודל, וגם את יכולת עמידות גופו של = = = = המודל במצבים מסוימים (תאונת דרכים לדוגמת). = = > וכל זאת - בתלת מימד, ובתוך המחשב. כך, אי 5" > צורך בבניית אבות-טיפוס למיניהם, אשר עולים ‏ + = הרבה מאוד כסף ולוקח זמן רב לבנות אותם. כדל / > | להמחיש את יעילות התוכנה הנה כמה דוגמאות? % /‏ = ע"י שימוש בג'ק ניתן יהיה ליצור חללית חדשת, " 5 --. שתתאים בצורה טובה יותר לאסטרונאוטים . ה . 0 לדנר אל ג'ק ולגרום לו לבצע פקודות על ידי | 0 "₪0 --= = המצו"ם בתוכה. ניתן יהיה לעצב מסוקים, מטוסים, = צוללות, מכוניות, כלי עבודה ועוד ועוד... המודל איתו עובדים מורכב בצורה מדהימה - > + ?0 = 38 חקי גוף שונים, 39 פעולות אותן יכול הגוף = יודיי לבצע ביחד אר.לחור:ו887 מעלות של חופש :תרח 3 ₪8 = לאכים השנים. היד לבדה בנויה מ"30 חלקים = 4% = = שונים!. כל החלקים האלה מתוכנתים. לעבוד = בהרמוניה אחד עם השני וגם עם הגוף כולת = 5 , . 5 לדוגמה, אם' ניקח מודל: אדם המחזיק צינור 0% בשתי הדיים ונזיז את ידו הימנית, תזוז גם ידו = | 0 / השמאלית וגם האגן, פף שהמודל ייראה מציאותי > | לחלוטין ולא יהיו עיוותים כללי = הכר = | ל הוא מודל ה7ע3 ה"חם" ביותר בשוק, ברגע. 4 0 נוצר על ידי אוניברסיטת פנסילבניה בעקבות. = = 4 מחקר שהתחיל כבר בשנות השבעים, שב4 > = | השתתפו בין השאר סוכנות החלל ו -- (נאס"א) ומחלקת המחקר הצבאי של ארה"ב' 5 - = גק נוצר כדי לעזור לקבוע אם בן אדם מתאים. - - למערכות מסויימות, וגם כדי לבנות מערכות = שיתאימו לבן אדם בצורה הטובה ביותר. זה כולל. פשוטות נוכל לשנות את זווית הראיה, מרחק . . הראה, תזוזות הגוף וכו'. התפריטים קלים מאוד. > . לבוה וש גם תפריטי "פופ-אפ", שמקלים את 1 | עבודתו- ש חמסך נוכל לראות את ה"עולם" שבנינו מנקודת ‏ > = = מבטו של ג'ק. ניתן להשתמש בכמה ג'קים שרוצים, > = = וניתן גם לבחור פרופורציות שונות של בני אדם: | = = ולשנות אותן. והדובדבן שבקצפת - אפשר לחבר : 4 % סנסורים (מחברת א8]0%א4600 או אחרות) ‏ > למקומות שונים בגוף המתכנת ולתת לג'ק לחקות . . = = את תנועתו באופו מושלם. = > / . = לאינטראקציה, והמשתמש. המצוי. יכול להפעיל. = = אותו בצורה חלקה, כבר אחרי יומיים של אימון. | - | התוכנה קלה מאוד להפעלה - ע"י תנועות עכבר > , ל המשתמש. על חלון קטן בצידו טל] הדב החשוב ביותר בג'ק הוא היכולת = = בתוך כמה שנים, מבטיחים המתכנתים, נוכל 7 3 ) | 0% . לו % , / 0 | : ו ל ו | :59% ה : ! . ואו | ? . ו ו 2 ו ו אי / 0 , 0 י 1 / - , 4 : 8% ו 3- 4% : ו . | וו . ו ה : , + 19 0 - : וו אי 4 | / / י *=ה : 1 4 שי 1 ו - 8 ו 70 / ב / 8 2 ג ב ל | | = ו | גו 5 / / 5 " / 4 ו "שו - ו 0 : - - = 8 ו 9% 4" . ! : שר א = ו ו כ 5 - 2 - - 2 -% 2 ו . ו %- "/ . . 2 / א חל 0 של מתכנתי ג'ק היא להגיע למודל אנושי שיציג תנועה, כוח, שמיעה, קול ואפילו יכולות אינטיליגנטיות בסיסיות, ואנחנו מחכים בקוצר-רוח. אחרי שהזלתם ריר, צר לי לאכזב אתכם. ג'ק יפעל רק על ה"סיליקון גראפיקס", המחשב רב- העוצמה, והמק או הפי.סי שלכם לא יוכלו להפעילו. אפשר רק לחכות שמחירו של הסיליקון יירד... | | - ו 0 1 | פוסר מציעה מגווו מוגלים. | אנושיים בתלת-מימד. - = מילד קטן ועד מתאבק סומו. 1 חנרת 0 [גוטגון" ממשיכה ב ה 7 | | שיצרה את "זפוחוגק" (כתבה בגליון קודם), הא = = מראה לנו את יכולתה גם בתחום התלתדמימד 0000 וצרת 5 תוכנת. | פוסר. | פוסר ו את . 0 .- י + = % 47 ל. 2 יש | ו" - וו 0 ₪ 0 3 = פאר ו | ")וו 5 = .ו * -*4 4 : 2% / ו ! - 24| / ב 2% / 4 "ו 4 אל י %' 0 "0% ₪ ₪ 7 ₪ / /" / "וי - ה 1 1 0 0 - 0% -ל- ה , % . 07 ילש ו ו 4 * == וו 6 ל 7 כ 7. % אים וצים לו ה "₪ . / " . ₪ "שי / 1 , 0 . דד "ינשו "*, | 7% ו : - ." 1 חן 0% "שש וו > םי ו ש -% יי ליצור. == ש ו )ו ץי " 0 חן 7/ ו ו | .= 7 4 - 7 ו == וו 0 . " ו 9 . / 0 0 4 . . -₪ 0 ", ל ו 2" /י 0% 2 לש = 4 . ו "ש 0 . -ץ, 7" 4 / . . / | . . / 4 = ", + ש = - .- ( 6 - )= רה .ג 7 0 1-5 [ 4 0 . ש 0 1 0 יש / | ל / / 1 | . 1 / / 0 קר חי . - / שא 2 ". 0 ל פף ,2 ג / - : - , - " | צ , ו | 0 ,0 70 "] ל , 4 / ו . | [" 2 ו |[ - ש יְּ . - " רף % % -- 2 ₪ 0 1 / ו כו | כר, +( 7 [% ו ע. ןשעו | 4 ₪ 0 0 % [%(']]- )+ / 7% ה 2 4 -,7. -, ליו ו ו / | יא = -. . 8" 6% . -. *- . . יש 9 = 4 1 / בי . 7 "1 א - 7% + / יח 4 + | + 9 " יוצ / "= 7 1 %* .0 [ - > 7 %י : / - ₪ 5%. % !3 1 1 0 /) 1 . - 4 7 - * . 5-ו , . 7 2-ו 2 "ו יר -< -% . 2 ל / 1 0% . / ש | 0 - 7% / ו בו וי-וי 2 | .ב" 9 0 | |" של לכ 1-4 ]8 ד 4-7" ו בי - בגקטה ממ | זו ו פוסעת ו ל ל 2 = | אחד מהחלקים הקשים ביותר בציור בן-אז הוא ‏ הפרופורציות. | פוסר מכילה שמו = פרופורציות מוגדרות (מבוגר, ילד וכו'). ם -. "= לבתור, או ליצור חדשות לפי ראות עיניך. תוכל גם | | בשיי | | 3 -/ מ -- מ 0 0 9 75 - /. לבחור בין גוף אשה או גבר, לראות : עצמות ו סק טאה "ועד תוכנות = מולטימדיה ווידיאו | כמו ': שרירים או גוף מושלם. מגוון האפשרויות העצום 14 ה 79 7 0 וצה" למשל. אם תבחר לייצא את הדמויות נע בין אפשרות ליצור שחקן כדורסל ועד ליצירת -‏ 330%" שלך לתוכנות פ3, כמו "ס-וםוםז" למשל, תעבור דמות מתאבק סומו... האדם שיצרת, לתוכנה המקבילה ללא כל שינוי ומשם לאחר יצירת הדמות המבוקשת תוכל לייבא תוכל להכניס אותה לסרטי אנימציה תלת-מימדיים. תמונת רקע לפי בחירתך ולארגן תאורה (בעלת דרישות התוכנה די גבוהות - מקינטוש או פי.סי עם שלושה צבעים בלבד - וזה חבל) כדי ליצור את מעבד מתמטי (או פאוור"מקינטוש), סיסטם 7 או האווירה המושלמת. התאורה, כאמור, תשפיע גם חלונות, הרד-דיסק (כמובן), 6 מגה"בייט זכרון ראם (8 על הדמות וגם על הרקע. עוד אופציה יוצאת דופן מגה"בייט בפי.סי) ותצוגה צבעונית (24 ביט מומלץ). שניתן למצוא בתוכנה היא האפשרות לשנות את גירסאות דמו, תמיכה ודמויות מוכנות ניתן להשיג החומרים מהם עשויה הדמות, מאבן ועד ברזל, או ברששת ב"תס6 19018 איאוש//:קוונ ₪ 3 שש ממ מ מ ל 2 . . 0 - . ב : 2 ' 2 , . = ּ : ורק" . . - - ה 0 6 = . 6" - 5 . - =--- . - 4 4 . - = . - - . . . 4-4 1 . . = == ----ה===א,,,.., / - 4 -% -. - = - - . ₪ >= . 9 : . .) == . -- 5 = ג 2- - -- : = | . לצרה : + 5 - 4 > ><" הי .₪ 2 000% לה (יכחטיי- ב 2 יי - 5 4% = "' 4" '- , שעו | ה הבנק הסייבר -ספיי סי הראשון י יוצא א לדרן באינטר נט, עם שיטות פיקוח שעושות - | מספר שנים, ואפילו. נוסו בחצי. שנה האחרונה בכסף מדומה קוא 0 8 חיים קשים עם, בעבר הרחוק מאוד, הו שבטים פראיים משתמשים באבנים כדי לייצג את שווי הסחורות שבידיהם ואת מידת העושר של אנשיהם. הדברים ‏ . היקרים עלו הרבה אבנים, והזולים עלו רק אבן אחת. אנשי השבטים הי = אמנם מאוד פיזיים, אבל גם עבורם זו היתה שיטה "כבדה" למדי. אבל יום אחד, בשבט אחד, החליט המנהיג הזקן על שיטה חדשה. הוא בחר את האי הקרוב לארצו כמייצג את רכוש כל השבט. כל אחד הביא את" .= = האבנים שלו ותמורתן סימן. לו זקן השבט שטח 'חטי באי. לעשירים הלת = שטח גדול, לעניים: היו כמה סנטימטרים של 9 וכולם. היו מאוד . מרוצים. בזעקות שבר -- 5% 0 את כל כספם. אן קכן ל חייך בש - | ושלף את הרישומים שלו, שבהם ציון איזה שטח באי היה 9 כ אחד ו ושוב כולם היו מרוצים. | פריצת הדרך להדמיה של כסף נעשתה כבר אז. > עידן חדש ‏ בסוף אוקטובר 95' הוכרז' הבנק הראשון באינטרנט, חר אלו --, הדרך הבאה. זו גם התשובה לכל אלה ששאלו את עצמם האם האינטרנט .. תהפוך ליישות מסחרית"כלכלית. וזה אכן קורה. בנק מרק"טוויין מסיינט לואיס באריזונה, ארה"ב, החל לפתוח חשבונות בנל לכל דבר, ללקוחות: קטנים וגדולים, תוך שימוש בטכנולוגיית 86511 של החברה. ההולנדית 5 016זס. היסודות לטכנולוגיה זו של כסף אלקטרוני הונחו כבר לפני | חיים קשים לקרימינלים > הייצוג הדיגיטלי של כסף הופך למשמעותי יותר מהמטבעות והשטרות > עצמם (כפי שרואים גם בבורסה), וצופן בחובו את ההבטחה הגדולה של 5 המיסחור האלקטרוני. לא עוד פחדים מגניבת מספרים של כרטיסי אשראק ‏ = זיופים והונאות למיניהן. אף אחד (לא הקונה, לא המוכר ולא הבנק) 0 יכול לבלף את מבצע העיסקה שמולו, משום ששיטות ההצפנה של הכסף = = | האלקטרוני מוגנות באופן "מוחלט". על ידי בחירת מפתחות הצפנת " ארוכים מספיק, ניתן להגיע לכך שעלות הזיוף תהיה אסטרונומית (הרבת = = יותר ממה שעלה לאיראנים לזייף דולרים בצורה מושלמת בשנה שעברה). . והיה ויצליח מישהו 1 שטר אלקטרוני, ו לשלוח | אותו 5 2 6 ץ 605 . ו המקטא ווה ₪ | | > עו לקי > רה -אתי-==- || שפמר ה =<>שמהחיאשו- מ 1 ד / וו נלים ו להשתמש פעמיים באותו שטר . שיטה זו לא רק פותחה והוכחה על ידי מתמטיקאים, אלא גם נבדקה = | לאורך זמן ולא נפרצה. החיים מעתה יהיו קשים לקרימינלים, גם לגאונים שבהם, ואנ ששיטה זו מאפשרת, בבטיחות שהיא מעבר לכל בנקאי ממתיק סוה הלקוחות התמימים, נרוויח גם את שמירת הפרטיות ה | איך זה עובד? /, > שיטות. "קלאסיות" מבוססות הצפנה. וחתימה"אלקטרונית (כמו, 0 למשל זו של מייקרוסופט"ויזה), דומות יותר ל'המחאה" מאשר ל"כסף". . | הלקוח "חותם" על נכונותו לשלם את הסכום, והספק מעביר את. 8 ההמחאה לפדיון על ידי הבנק של הלקוח. בשיטה זו יכול הבנק לבצע מעקב אחרי כל התנועות שביצע הלקוח, למי בדיוק שילם, ועבור איזה מוצר. | השימוש בכסף קרי דומה לכספומט - אלא שהוא אלקטרוני ולא 0 פיז כאשר אתה, המשתמש, מתחבר אל הבנק, ראשית עליך לאמת את = = == = זהותך ואת בעלותך על החשבון. עתה יש להקיש את כמות הכסף שאתה. | רוצה למשוך - אלא שבמקום להניח את השטרות בכיס, או בארנק, = התוכנה תאחסן אותו בדיסק הקשיח שבמחשב שלך. החידוש הוא בכך - | שבבל העברת כסף, מהבנק לקו או מקונה למוכר, עובר השטר (שמייצג | כסף מזומן) תהליך שמשנה אותו, תוך שימוש במפתחות ההצפנה של שני = הצדדים. תוצאת התהליך הזה היא שמצד אחד, לא יוכל מוסר השטר | לזהות אותו שנית, אך מצד שני, ניתן לאמת שאכן הוא הונפק על ידי הבנק. = לכאורה, ניתן היה שחש באותו שטר פעמיים, אך אם יימצאו שָנ ה 0 מופעים של אותו שטר, כאשר אחת החתימות עליהם זהה = ניתן יהיה == = לגלות את בעל החתימה הכפולה ולפרוץ את הצופן שלו, כלומר לרושש = = אותו. הוא לא רק בנק - הוא גם ידיד - פתיחת חשבון בבנק מרק-טוויין היא תהליך ידידותי אך עדיין > בירוקרטי למדי. עליך להוריד מהאינטרנט קובצי טפסים, למלא אותם - / בתנרנותל לשלוח לבנק מרק "טוויין ולקבל מהם סיסמה בדואר. כ . התהליך פשוט, יעיל ואוטומט2 = > --- | שישים אלף אנשים השתתפו בניסוי המוקדם של ה-80085-תם צ0 = = = וקיבלו. הנחה בעמלות עס פתיחת חשבון אמיתי. חברות רבות כבר 33 / . מצויות ברשימת בעלי העסקים שפתחו חשבון בבנק הזה, ביניהן בתי . - ה חברות מחשבים ילעוץ וחולצות טריקו... ₪ו ו ]| 20 ו אה > - 0-ו 0 הובאד זגה 0-ו 0 מו ופ כ 8 = לאשא > ו ו ו ו 2-5 =<.-==--=-. 2-ב [%/00] והרשת לא שותקת האינטרנט קיבל לגימימציה כמעט ממלנתית אחרי רצח רבין. כל אמצעי התקנטורת פירסמו את כתובתו של אתר ההנצחה ורבים הביעו צער והזדהות, אבל איך מתמודדים עגם הודעות תמיכה ברצח, שנחטובות נעבירה פלילית? 8 0 הופאה 0 ; ו ג - ו ו רה כ ₪ 01 צר היז 1210 גה 1266 000161166 ) הו ה 4]הו[7)ו 1119461 \ 6והוויון על אתר האינטרנט שנפתח בעקבות רצח רבין יכולתם לקרוא בכל העיתונים, לראות בטלוויזיה ואפילו בשלטי חוצות יקרים. הדיונים בנושא הרצח, אפילו בבי.בי.אסים לא גדולים בארץ, לא היו מביישים שום ניוזגרופ מכובד. האינטרנט קיבלה את הרצח ברגשות מעורבים. נכון שבגלל כמות המתחברים העצומה אף פעם אי אפשר לדעת מה כולם חושבים, ולא חשוב כמה אנשים התחברו לאתר שלך, תמיד זה ייראה אפסי לעומת מספר האנשים ברשת. ועדיין, 60 אלף האנשים שנכנסו לאתר ההנצחה לזכרו של יצחק רבין בנטקינג הם לא משהו שאפשר לזלזל בו. חוץ מהדלקת נר לזכר רבין, יכלו המתחברים לעקוב אחר נאומיהם של ראשי המדינות בהלוויה בריל-אודיו ולהביע את רגשותיהם. רוב התגובות לא הגיעו דווקא מישראל, אולי בגלל שבארץ לא היית מוכרח להתחבר לרשת כדי לחוש מזועזע ולהביע השתתפות בצער. אתרי הווב החדשים הם לא הדבר היחיד שזז ברשת בעקבות הרצח. היו גם דיונים ערים. בנוגע לרצח ב-506.1.718, קבוצת הדיון העוסקת בישראל, שגם בהם השתתפו אנשים מכל העולם והביעו את תנחומיהם. .| . ו 5-2 / | ו ו ₪ .ו 7 0 ו == 7 "אש וז 4 ב - ו ./ יי ' ו = בלב ו לו ל ו ד 1 -**קן 1 8 רו / ו 7- -=- רו אלו וו וו ו וזו 1 ₪ / . , 01 ו / % 1 : 5 0 0 / ו : ו 0% / / / ו 9 ו ודודו בד ה וו . יש 2+ , 7 / / / / ץק | הווחה ו - = -ו ו ו 0 ו . כלומר, כמעט כולם הביעו את תנחומיהם. היו כמה קולות שתמכו ברצח, והמשטרה מנסה כעת לעלות על עקבותיהם, כי תמיכה ברצח נחשבת לעבירה פלילית. הבעיה היא (או שמא היתרון) שהם השתמשו בשירות המאפשר אנונימיות (אסאג), כך שקשה עד בלתי אפשרי להגיע אליהם. מהומות קמנות בזואי בי,בי,אסים בארץ ובעולם הגיבו בכל מיני דרכים, אבל יותר מכולם הפתיעה אותי תגובתם של הבי.בי.אסים הפיראטיים, אלה שעוסקים בגונבות. אותם מתחברים, שבדרך כלל מגלים מעט מאוד רגישות לצרות של מישהו אחר, גילו לפתע את הצד היפה שלהם, פירסמו מודעות אבל ואפילו פתחו אזורי דיון בנושא. אולי בגלל שציפיתי מהם לכל כך מעט, ריגש אותי לקרוא שם וידויים בנוסח "אף פעם לא ידעתי שכל כך אכפת לי" וכיוצא באלה. בי.בי,אסים אחרים וחוקיים, למשל האינפונט, פתחו פורום לזכרו של רבין, ואותלו אפילו נסגר ל"24 שעות לאות אבל. הבעיה הגדולה היתה, כמובן, מה לעשות עם מנויים שתומכים ברצח. אחד כזה התגלה בזואי אונליין, | בי.בי.אס דיונים שבמדור הפוליטיקה שלו נמצאה הודעה התומכת ברצח. זה עורר מהומה קטנה בזואי, וחלק מהמנויים דרש לסלק את המנוי שהשאיר את ההודעה, או לפחות למחוק אותה. הסיס-אופ של זואי, אורי רדלר, טען שאינו יכול לסלק את המנוי על סמך התבטאויותיו בלבד, משום שחופש הדיבור הוא לא דבר שאפשר לקצוב. אחר כך, בעקבות עזיבתם של כמה מנויים (וכמה איומים על הגשת תלונה למשטרה), החליט אותו מנוי לעזוב את זואי בעצמו. מכתב אישי מיעל אחת התופעות המדהימות היתה גל התגובות שעורר מכתבה של יעל אכמון, ידידה אישית ומנויה ברשימת דואר בשם אסנדהא אאץזם. יעל, שהשתתפה בעצרת ושמעה על הרצח בדרך הביתה, כתבה מכתב ל-אסזדהא אם 1ם, שבו תיארה את השמחה ואת ההרגשה הטובה ששררה בעצרת, ואת תחושת האובדן העצומה של ישראל כולה. היא שלחה את המכתב ל"אס גא אש 1ם, שמונה בערך 50 איש, ששלחו אותו הלאה לחבריהם, שהעבירו אותו הלאה לכמה מכרים שלהם, וכן הלאה. תוך שבוע בערך, קראו את המכתב כ"10,000 איש ברחבי העולם, אבל משום שכתובת האינטרנט של יעל נמחקה באחת ההעברות הראשוניות, יצא שאת מאות מכתבי התגובה שביקשו את כתובתה של יעל קיבל בחור צעיר ונחמד בשם ראיין. כמה עיתונים אמריקאיים אפילו ביקשו רשות להדפיס את המכתב, ואחד מהם גם הציע ליעל לכתוב בו באופן קבוע. מכתב אחד, שנקרא על ידי כל כך הרבה אנשים שהם עדיין רק טיפה בים האינטרנט, או כמו שאנטי אמר פעם על הרשת: אלו כבר לא פירמידות, אלא דיונות רחבות בחול. ו אם ברצונכם לקבל את נוסח המכתב, כיתבו לי ל: [1. 4 6/1810 ל6ז1 [8]. כ || | - - -. = באמצעות "7 החיפוש 0 כמו: 0 0 השחסק שמתגופ או ה-אואואוצו. כלים אלה מחפשים מילה ". .- ו " / ₪ ורא . (. מו זי 1 " 1 , ( , , | , 1 3% 2 תילד לכי ' וָ*. ו 6 "9 + ב "1 4 0% =" ?2 : ו ץוווה 47 יי * "| -‏ 0 0 ל , / . 0 ה = = י = 99 4 י , , 11 4 ו + "ו 0 | *<' 4 . 0 4 - 0 1 | , יי יכ '/ 2% / - . 3 " | 2 ₪ '.. 1 . בי -- ו , ה א 4 ו ₪ ו יור , | לכא | 4 , ' / " 0 8 , .2 5 ו מחכים עם גרסת ה. - ביותר במבקרים ו ל ' , > יותר בגראפיקה ולרוב מתוחכמת. לא פלא שאתרים כאלה == | ₪ למספר. ור ו בחר ה כה ענקו טל ' עד | 27 + סדרה 4 מילות מפתח 4 0 8 כמה ות אואוא - שי : רז לנטסקייף 20 . | במגירות או אי שם באחת ממחיצות ו שלהם. 23 5 8 0 ל כמה תתי-תפריט שעברו למקום / ו אנל לא ". מת הבעיה שלהם. 0 מזה. אפשר 5 : שי סקריפטים נפרדים -- בתוך "- . + 2 = | בכתיבה הישנה של 2 זאדוז היה נהוג לציין גודל פונט. = ע"י <1ו>311וא1<20> ב-3 ודו המתקדמת ניתן לציין - 2 ₪ - ]ס>. בשיטה הזאת אפשר להכניס 0 - דד כשנטסקיים עוד יש הכריזה / ומ גירסה 2.0 ויכולת פיזור התמונות והטקסט בחלון אחד (ולא שילוב =" ות = של כמה חלונות בחלון אחד כבנטסקייפ 2.0) נראה בלתי -. - אפשרי. . ו ל תכנתי החאידזו > של טבלה - 2 הרצוי ול --, המצוי. עצוב לא יול ה מתבסס. על טבלאות, על הרווח בין הטורים והשורות ו | 7 0 / , 0 : / ₪ 4 / ו ב"ק : ! 3 מממ , 1 ו ישיש יג ב ו בל 2 .4 - , / אי ו / (/ , 0" ו 7 | . ו . בו ו . ₪ . : [ 0 " 0 "ו | ף 0 ₪ | , 4 / | ן ] , 1 ו , 1 ו , 4 = 1 5 ו 4 הז > 42 / ו = . ו ג / % / -< 7 ; א ו יי . . . " - = ו . "א 0 0 . וב * % ו - - /. ג") ה // 2 י 4 ו םיקרוז‎ : - 2 והחלל הפנימי בכל תא. <60118080108=15 60118005 007000 4016)> כך: גם בל טור <61, כל שורה <זס)הסס-=חט[ה 4> וכל 0 טקסט או תמונה שבתוכם. ובסוף כל הוראה תבוא גם סוף ההוראה (מלבד השורות או התאים של ה"<6₪%>) <> 6006, 0 טסקוע - מאפשרת רקע שמחליף צבעים עם + אתר כמו 60%<ז₪א 508 אואואו, מה שכן, ע"י ת על ל | | הסבה של מחשב השרת ל"גופט? זטז56 מאפשרת אנימציה - המופלא | אומג'ים. = מתחלפים כמו באתר ל ב-א שו .0 שר . ב יליימ נה "ו כו ] - 1 > ששומעים את המונח מציאות מדומה (או 8/) חושבים קודם כל על משחק וידיאו שבו חובשים קסדה מגוחכת ויורים על כל מה שזז. בתערוכת סל ₪61 |הטחו/, המתרחשת בסוף נובמבר בבוסטון, מוצג דווקא צד פחות אלים והרבה יותר שימושי של הטכנולוגיה הזאת. בדוכן "מוזיאון הגלריה המדומה" (צ029186 ותטוספט [פנהתזג/') תוצגנה סביבות מדומות שמבוססות על שחזור ארכיאולוגי של אתרים עתיקים. מבקרים יכולים לטייל באתרים שנבנו כמודלים תלת-מימדיים במחשב בעזרת מידע ארכיאולוגי מפורט. לדוגמה, אפשר לבקר במבצר המצרי העתיק "בוהן", שנבנה על שפת נהר הנילוס, למרות שהאתר האמיתי נמצא עמוק מתחת למי הנהר מאז בניית סכר אסואן. איבן גאי, מנכ"ל ₪60 הנדסה, חברת ייעוץ למציאות מדומה שמארגנת את הדוכן, מתאר את התצוגה כ"שימוש מרגש ב"א/, שבו מנצלים את המחשב כדי מייצגים את אבותיו של המלך עד אלכסנדר מוקדון, כולם לבושים בבגדי התקופה. 1 1 "ו ₪ מורוררדדרן 7 ו ידו [| [ 1.1 אחת הדמויות 0 (בצורת אריה) כוללת מפת כוכבים שמאפשרת לחוקרים לקבוע בדיוק באיזה תאריך התבצע הגילוף. החפירות באתר החלו בשנות החמישים ונמשכו כעשרים שנה. מאז שנחשפו, הפסלים והעתיקות באתר נהרסים בהדרגה, כשבנוסף לנזקים הטבעיים יש גם נזקי פוליטיקה. האתר נמצא באיזור כורדי, וחלקים נרחבים ממנו נלקחו על ידי הצבא הטורקי לשימוש צבאי. סנדרס אסף את כל מסמכי המחקר והצילומים הנוגעים לחפירות, ובעזרת מקורות מידע נוספים על האתר הוא מנסה לבנות תמונה שלמה של האתר, כפי שנראה בימי המלך אנטיוכוס. מהנדסי תוכנה וגרפיקאים ב-₪80 הנדסה, שעבדו על שחזור מבצר בוהן, עובדים עם סנדרס על תרגום המידע הארכיאולוגי לסביבה מדומה. השלב הראשון הוא בניית מודלים גיאומטריים תלת- מימדיים המסתמכים על מסמכי החוקרים ומדידות מהאתר. למודלים מוסיפים צבעים ומרקמים אמיתיים, שנלקחו מצילומי האתר באמצעות סורק צבעוני. הסביבה המדומה נבנית באמצעות תוכנת זגא1סס 61חס/ע. התוכנה והמודלים יותקנו בתחנת עבודה 122-40 סגזשזסומז. זהו דור חדש של תחנות עבודה שתוכננו במיוחד עבור אנימציה וסביבות מדומות עשירות, במחצית המחיר של מוצרים מתחרים. איבן גאי מדגיש יתרון נוסף שנובע משימוש במציאות מדומה לטיולים באתרים היסטוריים. דרך הסביבה המדומה ניתן להוסיף % ְ 1-6 , / . ו 8- ' ד- ו / 44 | ")| לאפשר לציבור גישה למקום שללא הטכנולוגיה לא היה נגיש כללי. הסביבות ה הרמ לטות המדומות נבנות כחלק מפרויקט "אתרי למידה" (51168 8ַחנהז1.63), בניהול הארכיאולוג דונלד סנדרס. מטרת הפרויקט היא ליצור בסיס מידע עולמי של סביבות מדומות מדויקות לשימוש בחינוך, במחקר, במוזיאונים ואפילו בתיירות. סנדרס מודאג מאוד מאובדנם של אתרים ופריטים היסטוריים חשובים בגלל נזקי הזמן, האקלים וההזנחה. לדעתו, אוסף עתיקות במוזיאון איננו מסוגל להמחיש את הסביבה וההקשר התרבותי של אתר עתיק. אתר הלמידה הנוכחי שנבנה במסגרת הפרויקט מדגיש את הצורך בסוג זה של שחזור מדומה. = אה הראשונה לפנה"ס בנה המלך אנטיוכוס הראשון של ממלכת 6ח6קגותוחס6 מקדש ואתר הנצחה לעצמו ולאליליו בנמרוד דאג, הר שגובהו 2,150 מטרים במזרח אנטוליה, היום טורקיה המזרחית. הארכיטקטורה והפיסול באתר מציגים ערבוב מדהים של כל תרבויות האיזור באותה תקופה: פרסית, יוונית ורומית. בטראסות המקדש מוצבות דמויות יושבות ענקיות (שמונה"תשעה מטרים) שמגלמות את המלך והאלילים. גילופים מפורטים באתר עצמו. ניתן לקשור פסל או תמונה למקורות נוספים, = שירחיבו את הבנת המבקר. לדוגמה, בסביבה המדומה של מבצר בוהן יש מדריכה ממוחשבת שמספרת על האתר, ועמדות מידע מדומות מוצבות בנקודות מפתח ומציגות הסברים, צילומים = ומפות. חברת 80 הנדסה היא חברת יעוץ למציאות מדומה, העוסקת בפיתוח תוכנה, גראפיקה תלת-מימדית והדרכה, המתמחה ביישום הטכנולוגיה בחינוך ובמוזיאונים. סביבה מדומה ללימוד הביולוגיה של התא, שפותחה על ידי ₪0 הנדסה עבור מוזיאון המחשבים בבוסטון, הוצגה החודש במרכז הטכנולוגיה וק בטוקיו. התברה גם שיתפה פעולה עם מורים בבית ספר במדינת וויומינג שבמערב ארה"ב, על מנת לפתח תוכנית לימודים שמשלבת מציאות מדומה בהוראת מקצועות שונים, ממתמטיקה ועד היסטוריה. ₪ו לקבלת מידע נוסף על הגלריה המדומה ניתן לפנות לאורן לוין, 601 8ה6700 01669 מידע נוסף על תערוכת 5 בתס/ א נמצא ב זז 8 . -' וז ששוא//:כזות | | 60/58 סבינה מדומה של מבצר => בוהן. ניתן לא רק לטייל בתוך המבצר, אלא גם לטוס מעליו 1 או שר י 5 7 0% | 7 89 0 - | | לפני שפותחו הס'מולטורי הממוחשבים נאלצו טייסים לטוס בחלון. | מכוסה כדי ללמוד 1 | = להתמודד עם תנאי ראיה | | גרועים. היום אפשר להיכנס > לתון + ענן | ולהבין בדיוק לאן נושבת. הרות. 0% 1 / 0 ו 4 ו וו | ִּ ) - יום | קשה למצוא ולו טיס אחד שלא עבר אימוני טיסה באמצעות סימולטורים, מתוחכמים -- ₪ - יותר או פחות. למעשה, ו תתום הסימולטורים 202-ה . - הּ מ מ וח שב . ם ח ל . א ח התפתחותו לדרישות הנוקשות של ענף הטיס, מקצוע שבו טעות אחת קטנה יכולה לעלות בחיי אדם. | השימוש הראשון במשהו דמוי-סימולטור נעשה כבר ב-1909 בצרפת באמצעות מאמן טיס של מטוס אנטואנט (ראה תמונה). האמצעים = הטכנולוגיים. היו דלים מאוד, אבל הרעיון הוכיח את עצמו. ההגדרה המקצועית לסימולטור טיסה היא "מדמה טיס שמטוס מסוג . שש אנ = מסום יכול להופיע על כל מכשיריו". מטרת השימוש בו היא לצורך אימון = : | והכשרה ל טייסים. ו שוטפת טר חלק 0 ל 2 וללמוד. בדיוק כיצד יגיב המטוס לכל אלל שהם מבצעים. לפני חצי שנה . התלוויתי בפעם הראשונה לאבי במסע מופלא לבטנו של אחד הסימולטורים הללון. שחוא העתק מדויק של מטוס מסוים, על כל מכשיריו. | תפקידו של הטימלטור שבו ביקרתי לצורך ח הכנת הכתבה הוא לומ: את. / הטייס להתרכז במכשירי הניווט 0 המטוס. הגדרתו היא "כלי להתמצאות 4 | בנוהלים ובסדרי אוויר במצבים שמגבילים את הראות", אומר אבנר כספי, = מנהל הסימולטור, שממוקם בשדה התעופה בן גוריון. "מאמן הטיסה | הזה אינו עוסק ג במטוס ספציפי אלא בהליכי טִיסה כלליים ובהתנהגות.- 0 הטייס בתנאים של אל-ראות". כפי שאפשר. = להבין, בסימולטור הספציפי הזה אין ציוד לראייה, והוא מחקה מצבים של טיסה בתוך > = עננים או בשעת לילה, שבהם חייב הטייס = לסמוך אך ורק על המכשירים. 2 כל טייס שרוצה להתקדם ולקבל == רשיון מסחרי חייב לעבור "קורס ₪ מכשירים", שבו ילמד לטוס ולנווט רק בעזרת מכשירי הטיס שלפניו. עד שפותח סימולטור זה, הדרך היתידה לבצע שיעורי אלד ₪ ראות היתה ו ל לשכור. | מדריך.. ומטוס,: ולכסות את. 0 = תא | הטיס לחלוטין. | הסימולטור מאפשר לטיוסום - | לקבל תעודת "קורס מכשירים". באמצעות - שעות. טיסה ז זולות, מקצועיות ובטוחות. . ל הוצה לחטיס בואינג או פנטוםץ . מתקן מאמן הטיס בנוי מתא טייס הכולל את ל 0 הטיסה הבסיסיים: מחשב הסימולטור לבצע כ דימו של אחרים. המחשב בל על ודו שליחת נתונים לתא הטייס, הצגתם " | על פני 0 קריאת נתונים. 0 הטייס. והחזרתם - ו לטויס'/ טסיר דגמים שונים מ להתאמן על הדגם ול מול עיני הטייס נמצאים שני סוגים של שעונים: שעוני הטסה ושעונל. תפעול. שעוני ההטסה מאפשרים לנווט באוויר. הם מראים את הגובה, > המהירות, הכיוון, המיקום לעומת תחנות ניווט ועוד. מכשירים אלה הם גלובליים ונמצאים בכל מטוס, רק במיקום וצורה שונים. שעוני התפעול מראים נתונים על מנועי המטוס ומערכותיו. = | הסימולטור יכול לדמות מטוסים קלים, בינונים וסילונים גדולים. כמובן = שכאשר מחליפים לוח שעונים, מחליפים גם את התוכנה לאחת שתתאים = את עצמה ואת נתוניה לסוג המטוס. יותר זול, יותר בטוח 2 מינחל. התעופה האזרחית בישראל אישר את המכשיר לשימוש באימוני = = מכשירים (אל-ראות), והמתקן משמש טייסים פרטיים, מסחריים וטייסי ה חיל האוויר. סימולטור כזה מוזיל לאין ערוך את ההוצאות הכספיות של הטייסים וחברות התעופה. | כדי ל רשיון טיסה 0 7 כל וו לעבו בתום 0 מתוך העשר יכולות 0 בא הטיס ול התעופה 5 ו עוד אחד מהיתרונות של סימולטור כזה, מעבר למניעת סיכונים = | מיותרים בשעת אימון, היא יכולתו של המדריך לעצור את התוכנה = ולשוב לקטעים מסובכים שבהם התקשה החניך. מדריך שהיה = מבקש מטייס לחזור אל תוך הענן שזה עתה יצא ממנו בשלום. לא היה מתקבל בברכה בחוגי הטיס. כאך זה אפשרי, | ואפילו רצול. מי ו בפרטים נוספים יכל ליצור קשר עה | המערכת.. = . ו 3 | רכ מק שק ןר 2 השקן ]1 25-1002000 ₪40 שנבב ה ו 00 ו ל | | | ב שבכש יאו זו | יי יוו וי ייוו ''-2%ו ₪ ב 'ינוור"יו בשי שד 476 א 0 ש"ב :ו || )20 4 -המכצמע מ ננכנומננ לת לי | | - ו ו" 66/1810 רת בי וי.אר הן ראשי תיבות של "מעבר לטווח הראיה". זהו מושג מעולם הטיס, שבא לציין מטרה שמעבר לטווח הראיה שלך. זוהי מטרה שאתה יכול לראות רק על גבי מסך או מק"מ. באמצעותי אינפורמציה שהוא מקבל, לדוגמה, מהמק"מ.: מהם המוצרים הבולטים או המובילים שלכם? = 0 מזל'"ט או פליר שהיא מצלמת אינפרא"רד. | היא מותקנת בקידמת האף של המסוק, למשל, וחטי / נדרשת רמת דימוי גבוהה מאוד של אודירוידיאה. יותר גבוהה משל סימולטורי טיסהז. | מלאכותי. | יש סימולטורים שמבוססים על צילומים אמיתים כמו 0 0 | אני לא מבין ב"א/, אבל הקטע של סרטים חיים לא מתאים כי 0 1 כל פעם אדם רוצה לנוע אחרת בדטארבייס. כשאתה מצלם סרט אתה טס רק במסלול אחד, ואז בסימולטור אתה לא יכול לטוס אחרת. הדטארבייסס אצלנו הם קומפיוטר- ג'נרייטד ואז אתה חופשי לנוע לאן שאתה רוצה בכל פעם מחדש, אתה יוצר עולם תלת-מימד במחשב. מה קורה במצב של יירוט אויב, רמת הדיוק מבוססת על רמת הריאליסטיות? בהדמיית חיישנים, כשרמת ההדמיה צריכה להיות מאוד גבוהה, השיטה לעשות את זה היא באמת להשתמש בצילומי אוויר או תצלומי לוויין, שאותם "מדביקים" על מודל אמיתי ותלת מימדי. עליו שותלים את האלמנטים הפועלים והאפקט המתקבל כמעט זהה לתמונה אמיתית. אז הנטיה היא דווקא להתקוב למצב כמה שיותר מציאותי? אין מניעה לעשות את זה בסימולטורי טיסה למטוסים... איפה אתה מעמיד מצלמת פליר אינפרא אדומה? 0 ה 0 הדמייה.. = במשחקי מחשב אנ יודע שכשאני רואה את המטרה זה כב 0 > מאוחר מדי. עד כמה דומים הסימולטורים שלכם למשחקי מחשב? > 0 משחקי מחשב מנסים לדמות במידה זו או אחרת את מה 0 > שהטייס רואה במציאות. בי.וי.אר. מדמה את המטרה הבלתי 2 ו לבי,וי,אר. יש חמישה קווי מוצר שאפשר לחלק לשתי משפחות. ת / משפחה אחת היא כל מה שקשור: לסימולטורים כמר מטוסים, = -, מסוקים, ‏ טנקים, ארטילריה. ואוניות. המשפחה השניה של | מלאכותי יהיה הרבה יותר זול | סימולטורים כוללת מזל"טים, ‏ או כל מה שקשור | לחללשנים = = | מאשר מחשב שבו אתה מנסה = | חיישנים. הכוונה היא למערכות שבהן. המפעיל קשור במשוב חזותי = = = 0 = ומקבל את התמונה מפעיל של מזל"ט שמקבל את 0 - . -- = | לפעול על פיה. להבדיל ממשפחת הסימולטורים הראשונה,. ו להמע דבר שקשה להבדיל 0 = = = שהוא מקבל על צג מחיישן מסויים. זה יכול לחיות מצלמה 5 . לבין העולם האמיתי. כשאתה טס בסימולטור אין לך ספק טמחוץ ל נמצא אע ה - ההות אורקל חשב, אבל עדיין אתה לא מוש לומה הכי גבוהח של = התלת"מימדי ועולה כסף לנוע בתוכו, כי מחשב שאתה מני | . ו לוכ כמו שהם חשובים . אלא ש...7 העניין הוא המחיר, כלומר האם המתאמן נדרש באמת | לרמה כזאת של הדמיה של ]]. | העולם החיצון. עם המחשבים = של היום אנחנו יכולים לתת פתרונות. נפלאים, אבל זה עולה כסף לפתת את העולם | בתוכו דבר שבעליל נראה לך מה באמת כבר צריך לראות ] . ישה א טס? אצל טייט זה זה ותו אימון עובר ו כשאתה = מצד שני אם אתה מפעילל > . מזל"ט שכל חוכמתו היא לזהות מטרות, - טנקים שמסתתרי בין העצים, אם זה ויראה מלאכותי זה לא עשה את המלאכה . שלשמו זה נועד.: מה אתה מנסה לדמות כשאיכות השידור של מזל"ט היא ממילא גרועה? : , נכון, וזאת הסיבה שצריך מאמן. אני מנסה לדמות את החיישן כמו שהוא. אני לא מנסה לייצר למתאמן משהו יותר טוב א = לעשות לו את החיים יותר קלים. איכות החיישנים היא לא התחום שלי, אני לוקח מערכת ומדמה אותה כמו שהיא, ולצורך זה בי.וי,אר בונה "מאמנים". אחרי שלמדתי לטוס, איך אתם מאמנים אותי לקרב אוויר אווירז אנחנו עושים גם סימולציות של מ מה שנקרא. משחקי מלחמה. ז זה ₪ נועד לאימון ברמה היותר | טקטית או האסטרטגית. בסימולטור הטנקים שלנו יש כמה עשרות טנקים | שנלחמים אחד נגד או יחד עם השני וכו'. במשחק מלחמה | מדובר - על השתתפות של כוחות גדולים, עם מאות טנקים ,ומה שמניע כל אחד ואחד מהם זה המחשב. לא | מאחורי כל טנק עומד איש צוות. הכוונה פה היא לבחון ב-8/8 מאפשרים לטייס ולטנקיסט להגיע | "מעבר לטווח הראיה". חברה ישראלית שהוקמה | על-ידי טייסים ב-87' ומייצגת את ישראל = כחוד החנית של טכנולוגיות סימולטורים חכמים | ויחד עם זאת - זולים, יחסית... את ההחלטות שמתקבלות = שנקרא קופי-פייסט מהמערכות של הטיל למערכות הסימולציה כמו בדגימה? טיל הוא טיל. לתכונותיו החדשות אנחנו עושים אדפטציה. הסימולציה הוא ברמה הגבוהה ביותר. ולמעשה ברמה שבה הטיל עף או המטוס טס. אני לא רוצה לעשות את ההשוואה הזאת. רמת תכנות של טיל היא הרבה יותר מתוחכמת מזו של הסימולטור המקביל אליו. אני הייתי מצפה מסימולטור שיציב בפני מצבים יותר קשים או שיהיה יותר אמיתי מאמיתי. אחת השאלות באמת היא מהי הדרך הנכונה להתאמן ובשביל מה אתה צריך סימולטור? למשל פרוצדורות חירום במטוסים אתה לא יכול ו באוויר. ו ה מערכות ו היא ו לטוס 0 באמת צריך לטוס, | ברמות הגבוהות. | של ו / 7 - אתם נמצאים בטופ של בוני הסימולטורים, איך היית 6 את 0 . החטיבה, האוגדה או הגיס. כ בי .וי.או?. . מה בדבר שלוב של 0 ואר המציאח. את הנישה של סימולטורים זולים בסוף שנת ו כותות ים"אוויר שת 7 ואז כמו כל מוצר מוצלח, קמים לו הרבה מתחרים, בין אם זת > היא כמה מהכוחות . מונעים. ו שיושב בו טייס. : טייסים יתד עם כמה | טנקיסטים? = כן, אבל אתה צריך שיהיו ו הסימולטורים,. ולא רק מודל של מטוס שמיוצר ע"י המחשב. אתם מוכרים את המוצרים כמו שהם, או שאתה מסוגל לקבל הזמנה למערכת שעולה על הדמקן ולהרכיב אותה? = = אנחנו מסוגלים לבנות "מאמן" לכל דבר, כשיש לנו בסיס שנקרא "מנוע סימולציה", שמנהל את העולם ואת המשתתפים. ההבדל בין מטוס לטנק הוא הסביבה שבה אתה יושב, שיכולה להיות קוק"פיט של מטוס או צריח של טנק ומשתנה העולם החיצוני, כשכל מדינה קונה. לכל מטוס יש מערכת רדאר שונה וכלי חימוש שונים -] הדמיית מוהי, שונה. . , האלה: ואז אתה ששל 2 0 לך את הקוק"פיטים, את היתה רוצה לראות את הנופים של ארצה בסימולטורים ז שהיא > יש לנו את זה. השאלה . = = "דטרייננג", "טומסון סימולישן אנ'טריימנג', "סיאָיאֶ", "לוק 00 אנמרטין" והרשימה ארוכה והתחרות היא קשה. 0 מונעים על ידי מחשב, וכמה 0 ו . שנקרא קוסט"אפקטיב. אנחנו מאמינים שסימולטור זול, בגבול | א דולר, עונה על דרישות המתאמן. = על מוצר זול משלמים בדרך כלל את המחיר... | = השאלה היא מה אתה צריך ואיך אתה בונה סימולטור שהוא מה מה ההבדל בין הסימולטורים היקרים ההם לזולים שלכם? = ההבדל נמצא בתנועה, שבסימולטורים שלנו אין, וזה מה שעושה את ההבדל בין כמה עשרות מיליוני דולרים לבין כמה מיליונים בודדים. מה דעתך על סימולטור צנטריפוגה? אני לא יודע איך זה בנוי, אבל זה נועד לאמן את הטייס בתחושות ובטח שלא לפעול מול עולם שמשתנה לנגד עיניו. אנחנו לא מיצרים צנטריפוגות. בסימולטורים של מסוקים אנחנו מרעידים את הכיסא, אבל זה מקסימום התנועה. המומחיות שלנו היא בהדמיה טקטית ולא הדמיה פיזית. איפה אפשר למצוא מערכות של בי,וי,אר? בי.וי,אר סיפקה מערכות של אפ"פך ואפ"16 לחיל האוויר הישראלי. אני יכול לציין את סימולטורי ה-"סקאי"הוק" שסיפקנו = לניו"זילנד ועוד מערכות שסיפקנו ללקוחות באסיה. ובאירופה = ושאיני יכול לנקוב בשמן. ₪ ו[ רד / 5 / > שרה / 7 0 ולו ל . ש ' ו" -- א יד / 4 ]+ ב המוה 1 ו : 1 5 1 4% כ 1 3 בבי וי יכו 4 צ "ו ו ב הב / ה וה / 3 7 : = ! , . נא "ל ו , | ., 0 % 2 דוי . - / ג / = ל ₪0 שר " ו זו 4 ָ ו - ו - = דדאלוס הוא משחק מושקע עם פתיח מבטיח, וידיאו ותלת-מימד מרשימים, אבל כמה אקשן כבר יכול להיות כשאתה הופך למוח ללא גוף? - ולאיקרוס היו יומרות מסוכנות. הם ניסו לעוף אבל ארי וזאק, שנעזרים במוח המבריק שלך כדי למלא אחר משימות : | הרחיקו לכת ועלו גבוה מדי, עד שהשמש המיסה את כנפי חשובות ומסובכות, ובמיוחד כדי למלט את הספינה ממעבורות , 3 השעווה שלהם. עושה רושם שגם חברת את6א1/ הוכיחה חיזרים מסוכנות. 4 יומרות מוגזמות | בשיווק האגרסיבי של המשחק המשחק מתנהל מול מסך וידיאו שבו נראים החברים , | החזא סא זזה תס מבית היוצר של 8 החיסטריים כשהם מדווחים על מצב העניינים, ומול שעוני בקרה , ! שלושה 65 | | > . = מתוחכמים | שעליהם | עמוסים לעייפה ן הוההההווווווווווווו ורוו / , 7 | | : שולט השחקן רת | > ביומרות וידיאו , : , ₪] העכבר. הבעיות העומדות , המימד בפניכם הן בעיקר לוגיות, : , רץי 7 % - ו : | ומכאן נגזר שהמשחק | : פתיח מבטיח- 6-2 | הממ איטי עד משעמם. אמנם ! [ הייאיה]] ץע נוצר ‏ וושם | ההתקנה טובות ו 5 4 אינטראקציה עם החברים . + ובהירות, הו 3 0 ₪ - -5. מממ המופיעים בווידיאו, אבל ] למחשבי ‏ 26 והזן וו 7 0 בסופו של דבר זאת פשוט : הלמקינטו טש ו ב 8 עוד צורה להעברת נתונים . + שחקנים ידועים| שש ישוש ל ו ור על הנעשה מחוץ לספינת , 7 ]] כמו ‏ טיה קורה| 8 ב 0₪0/] החלל ובתוכה - משהו. משקיעים ‏ את ])), -.. רד ו אק שהיה יכול היעשוה /] | מיטבם, | וב מממ ₪ ]₪ בסימולטור וגיל דרך , ] הסביבה בתלת ]|| -. זמ חן שעוני הבקרה. | | 1 מימד מרשים,- צּן 4 / | ו : %"הי- | 0 ! כדרכם של כותרים ]| / 0 ו שומ | דדאלוס נבנה על רעיון , []: העוסקים | ברל חאה 07 0 יפה ועל ביצוע | תיה הווא" | אבל זה לא גרם לי שח | + בשנת 5, בסיור -- בסיום המלחמה הכלל"גלאקטית בו יותר מכמה דקות. אולי מעריצי סטאר טרק ומלחמות כוכבים : | הותקפתם קשות על ידי לוחמים ואקאריים. זכרונותיך אחרות ייהנו יותר. שו + האחרונים מהתקפה זו, 5 שהספקתם לכבוש שתי ספינות | חלל מאויביכם, קשורים בצורת המילוט שלכם כשנאלצתם 1 לנטוש את הספינה. גוש טכנולוגי"הייפר-ספייסי עצום. דוהר גראפ"קה - 90. וידיאו חלק ל א 1 לקראתכם... וחושך אימתני. ותמונות חלל תלת-מימד מהודרות. |[ שש ₪ = 4 + סאונד - 80. דיבורים. מצוין -- | ב ו 0 שליטה - 80. טובה וחלקה אבל | פוב מאד ₪ [ חודשיים לאחר מכן אתם מתעוררים כדי לגלות את העובדות = משעממת (מה כבר אפשר לעשות כ הבאות: המלחמה הסתיימה, הואקארים נכנעו, והרופאים | וק עם מות!). % " המעולים הצליחו להציל רק את המוח שלך, שמקבל מסרים אורך חיים - 80. למשוגעים בו 3 אודיו"ויזואליים. גופך הפך לשילוב של רכיבים אלקטרוניים | לסטאר טרק, בבילון 5, מלחמת | | | ומשאבות מתכת. 2 ספינת החל ארטמיס. נמצאים | החברים הכוכבים וכדומה. ג ג 1 נצ| 2 ו - שש טוה ם , ₪ 0 יישק / . ל 51-24 5 . 2 ( שק 7 6 ו / / 0 / % ד ו וו א 2 / ו ו 0 4% 4 ו 0( ₪ / וי / משחק בו לבד. השליטה נעשית על ידי העכבר, והיא תרכובת מאוד ]|‏ ! מוצלחת ומשופרת של 2 מאטס ו"תגאו פס זא של וטו 3 | המאפשרת ניצול מרבי ואפקטיבי של המשחק. כפי שכבר אמרתי, ]] : במשחק יש הרבה משימות ברמת קושי גבוהה מאוד, המביאות אותך > 34 להזרקק לרמת גאונות טקטית כדי לסיים משימות מסוימות. זה מעניק למשחק אורך חיים בסדר הגודל של גילו של המורה שלי ! -< | 080 הוא המועמד הפייבוריטי לתואר ּ | / "המשחק שיצליח לגמול אותנו : + מההתמכרות ל-2 שאטס'" "קומנד אנד קונקר" ("פקד וכבוש", בתרגום מאנגלית), הוא > המשחק החדש והמבריק של ווסטווד. המשחק (שיצא על זוג דיסקים 40 יפה + שאפשר לתלות על המראה בגמר השימוש) הוא מאבק בין הטוב ₪ עם אפשרות לשחק את שני הצדדים. הטובים הם יוזמי ההגנה = הגלובלית, שתפקידם הנועז הוא להגן על פלנטה קטנה עם חור באוזון + (כדור הארץ טלנן, האחד והיחיד), שדרכו פולשים כל מיני טפילים. ]1 הבולטים שבטפילים הם אנשי האחווה של נאד, שמנסים בכל כוחם: + להשתלט על כדור הארץ. השחקנים הפחות מנוסים יגלו שהם עושים / 1 > זאת בקלות יחסית. המשחק עצמו כולל עשרות משימות, המשתנות בהתאם לשל ולצד שבו משחקים, אך תמיד כוללות המון הרס, חורבן ואובדן כוחות = אמיצים, שמקפחים את תייהם על המסך בנסיון לגלות, להתקיף + ולהשמיד את כוחות האויב. 1 המשחק הוא מעין המשך למשחק הקלאסי 2 מאט, ודומה לו : בהרבה מובנים. גם כאן אתה צריך לנרות מינרל כדי להרוויח כסף ולבנות יחידות, וההבדל היחיד בין 2 פאס ל" הוא העובדה שב-680 אין קו עלילתי כמו + ב-מאטפ, שעוד ניסתה איכשהו (בצורה מעורפלת ביותר, אני חייב + לציין) לדחוף איזו עלילה שמזכירה קצת את סידרת הספרים שעל פיה נכתבה. עד שאמא תרביץ לך מבחעה טכנית, המשחק מצוין. זה מתחיל בגראפיקה התלת" > מימדית העדינה, לא כזאת שקורעת את העיניים ועושה כאב ראש (במיוחד הבניינים והפיצוצים), וממשיך בקטעי מוזיקה ואפקטים > מדהימים של קולות קרב, פיצוצים, דיבורים וזעקות חיילים. בין > משימה למשימה יש קטעי וידיאו עוצרי נשימה שעוד לא ראיתי בשום | + מקום אחו. השליטה במשחק קלה עד כדי 2 שהאוגר של אחד החברים ס של -2 שיפ בש "ל ה ה 0 אנוש לאזרחות מהשנה שעברה, וזה די הרבה, אולי אפילו יותר מדי. | | המשחק הוא מהממכרים ביותר ששיחקתי אי פעם. אתה יכול , לשבת מולן שנתיים ולא תשים לב. גם אחרי שאמא שלך תרביץ ₪ עם מטאטא כדי שתוריד את הזבל, אתה תחזור למשחק בתוך פחות : משתי שניות ותמשיך לשלוח את הטנקים, המסוקים ושאר נשקים ]| | גרעיניים כדי לגרום מה שיותר נזק לווב תמיד יש מה לגלות, יש המון כוחות שונים (כדי לעצבן את היריב : בכמה שיותר דרכים) ואינסוף, ואולי קצת יותר, דרכים ושיטות לגמור : את המשחק, שלדעתי הוא היחיד שוצלית לגמול אותי מ"2 חאשס. = התשת עצבים כפולה אפשר לשחק גם דרך מודם, ואז הוא אפילו יותר מרתק. אתה " משחק נגד מישהו אחר, במטרה לפוצץ אותו (או לפחות את כוחות) ] לכמה שיותר חלקים, תוך כדי דריסת חייליו, המשמיעים קולות | פיצוח, זעקות מוות ופרפורי גסיסה מגניבים בשעה שטנק של 000 10 קילו עובר עליהם כבדרך אגב. כדי להוסיף שמן למדורה אתה יכול גם' לשלוה הודעות מעצבנות ליריבך. / אני ממליץ להפקיד משתתף נוסף על נושא ההודעות, כדי שתוכלו: - להשמיד ולעצבן בבת אחת. התענוג הזה גדול מהחיים, במיוחד 1 כשהשחקן ממול עסוק בשליחת הודעות, בזמן שאתה מחסל לו חצי > בסיס. כשהוא תופס עצבים ומתחיל לעשות שטויות, 'ותר קל לתת, לו בראש. ₪ו = 96. גראפיקה ואנימציות מדהימות. | סאונד - 955. מוזיקה מטמטמת. האפקטים לא הכי מקוריים, ‏ . אבל עדיין מצוינים. = שליטה. = 90. השליטה קלה ונוחה, אבל גלגול המסך טורדני. | אורך חיים - 230. משחק שלא נמאס ממנו ותמיד יש בו = משהו שעוד לא ניסית. 1 טוב 3 3 1 - :- - [ . 4 . 7 | . 0% 44| 4 9 / אי + 4 - . יי בר רוריק 4 . + א 2 יפ = . -- באיו == - וי - -₪-- > - > 2 הש ו = ...₪6 - ה - 1 ₪ ייש: אמק יי" שר "ב , | 1 - " - 7 ל שי ?. 7נ% 7- ₪ = ₪6 ריל-7. חצ <- כ : 2 : 1 שי א בע ₪ = 2 2 בא + 7 . , : 8 ' ל ו יק 3-ב 0 וי = ל ב 2 190 2 ש ' . 5 יי 4 ה 0 34 2, ל. ו . 2 [ , - 1 חשה / 5 :מ ב 0 ב 2 . / הקוור 27% . שי ב 4 | 0 : 0 מב ָ . 4 - - . - . -5 2 4 . ל :5 . של-ן: 75 , כ> 0 / = ו / ב ו 59 - [ 1. ה / : - | 2 + . 2 - 1 אע = -2- | : :6 וע . / -, , ה ו " בש . כ ו 2 ו כ" 6 אלו- ' 1 1 : ב - . % 2% 1 | ג = . ₪ וי ₪ 00900 080!) 30!" 00 00 וד משחק סטייל א0סספ של 080% )", אמרתי לעצמי כשקיבלתי את ₪ /ואחד, "מישהו מנסה להטביע אותנו?" אגשאמך הוא חיקוי ה- וא00ש מס' 100.000, והוא מגיע שבוע בלבד אחרי אש ג6₪ד/ט, עוד משחק [א00 של אותה חברה, שביקורת עליו תמצאו בעמודים הסמוכים. למרבה הפלא, דווקא הופתעתי לטובה מ-ץשאמז, או בעברית: "מלחמת הטכנולוגיה". המשחק מבוסס על סידרת ספרים וסרטי טלוויזיה של וויליאם שטנר, הידוע יותר כקפטן קירק מסידרת "מסע בין כוכבים" המקורית. המשחק מתקיים בעתיד שבו העולם מנוהל על ידי ברוני טכנולוגיה, מציאות מדומה, אוטוסטרדת המידע ושאר המושגים הסייבר-פאנקיים שכבר יצאו מכל החורים. שטנר, שגם היה זה שנתן את הרעיונות הכלליים למשחק ופיקח על יצירתו, אמר ברעיון לעיתון מחשבים אמריקאי שכך הוא רואה את העולם בעתיד. לדעתו,| משחקי המחשב האינטראקטיביים יהפכו להיות גורם התרבות והפנאי מס' 1 בעולם בעוד כמה שנים. אכן, בן אדם עם חזון. המשחק עצמו עשוי היטב, ונראה לי ש-₪א608510 עלתה על הדרך הנכונה: זה לא עוד סתם חיקוי ל-00%1כ. יש בו הרבה שיפורים ופיתוחים שהיו הופכים את 00%1 למשחק הרבה יותר טוב. | ןַ 3‏ משהו שכבר ואר ב: ה ₪ ₪ ו או שואה | 4-= ]4998 ש=-ין | הצא - - --%] רו ד 4 ו 0 סשו וטוטה בשע ל שתם +ספ ה / . / - > 6 ו וו / - ו 4 1 3 ! ו ה 2 ₪ לא .----) " ו - ,₪ - ו וט ! "ו / רו 7-ו 1 יי . 7 , י 0 1 וו , 4 ו 0 / ' ורוו זגו ו 0 / = . 4 0 - / , - ז ו 0 , ו . . . ו 0 , ו 0 / / % 0 / 0 4 | )0 / | | / / . . 1 ו / | | וו . ל 0 ו טשפה צחס:ה + + 1 פשסם)ומשד שה+ %₪ פשתם 3 שספה ג קש מ -1י) ה "%₪ם שחםש ו ו , השםהפםט 4: תשת ה ו וש ₪ ק.. . 8+ ספפה, שהז הו ד 6ודתפעת ובד0865ק אאגע - אפשרות להסתכל למעלה ולמטה, לקפוץ ו מ ל 2. כוונת. שלא כמו ב"אסספ, ב- ]ה זאד צריך לכוון על הדמויות כדי לפגוע בהן. לא מספיק לעמוד לפני דמות ולירות עליה: במרכז המסך מצויה כוונת אדומה קטנה, שחייבת להיות "מעל" דמות האויב. את הכוונת ניתן גם להזיז למעלה ולמטה במקרה הצורך. יופי. 3. ראיה אחורית. פיתוח נחמד: כפתור מסוים מפעיל את המראה האחורית, שמתמקמת בפינת המסך. ככה אפשר לראות אם מישהו רודף אחריך ובכלל, כל מה שקורה מאחור. 4. קטעי מחשבה. 5ג/ואמך זה לא רק אקשן. ישנם גם קטעים שממש מצריכים | מחשבה, למשל כאשר מתחברים מחשב מסוים למסוף. 5. סיפור. המשחק מחולק למשימות, כשבכל משימה המטרה היא אחרת: התנקשות בפושע, חדירה למבנה, הצלת חטופים וכו'. לפני כל משימה מקבלים תדרוך אישי ממר שטנר. 6. פירוט. זה הדבר שבאמת עושה את ב ו ₪ א ו ו ה[ :| שו []"ַ ה -]"ן)])₪-.']' 777 - ש המשחק. ב"000%1 הכל נראה פשוט וחיוור לעומת א וא=ץ. השלבים כאן מתוכננים היטב וממש נראים כמו עיר אמיתית: כל מבנה שונה מקודמו - רהיטים, עצים, עמודי חשמל, כבישים, שלטים, והכל בגראפיקה מעולה. יש במשחק עצמים שלוקחים חלק פעיל במשחק עצמו: מכוניות נוסעות בכבישים, אנשים רגילים שהולכים ברחובות. זמריט 5( יבור לפוטיום הפירוט גם מתבטא בסאונד: האנשים ברחוב צועקים ומדברים לעצמם, למשל כאשר שולפים את האקדח (מתוך מבחר של שמונה כלי נשק) בתוך בית חולים הומה אדם ומתחילים לירות על הרופאים. בנוסף, עם שליטה נוחה ומפותחת ואפשרות למשחקי מודם ורשת, יש כאן אינסוף אפשרויות, אבל, וזה אבל גדול, יש למשחק מחיר: הוא דורש הרבה חומרה וכותח. מי שאץן לו לפחות מחשב 4אכ ו167 מגה זכרון ייאֶלץ לוותר על הרבה מההנאה. המשחק מאוד איטי על 2אפ, אפילו כשמכוונים אותו ברזולוציה של 320 | על 200, במסך קטן. חבל, אבל מצד שני, אולי זה מהווה תמריץ ללכת להחליף לפנטיום... ו יל את משחק | מצוי. גראפיקה - 99. (ברזולוציה גבוהה). פירוט כזה לא נראה במשחק אקשן. סאונד - 95. תורם המון לרמת הפירוט של המשחק. שליטה - 95. יי חזקים). | סוף סוף הם למדו... וו ומוי - 100. לא נהיה משעמם לרגע יי 4 || | יחסית. לאקשון שיעו ב"ספר הג'ונגל", יש בו מעט מאוד אלימות. ₪ | גנו מול יטיקלי קורקט, גם מצחיק, וגם בלי אךף טיכת דם 8% פני שנה הודיעה 0 חברת .דיסני > על ₪ כוונותיה להוציא לאור "₪ סי.די רום של "ספר הג'ונגל", אבל רק עכשיו היא עומדת בדיבורה. המשחק מבוסס, כמובן, על הסרט המפורסם, ומיועד לילדים ולמבוגרים כאחד. מדובר במשחק בסגנון מלך האריות, הקודם של דיסני, משחק פעולה בכיכובם של גיבורי הסרט. ייחודם של מוצרי דיסני, ו"ספר הג'ונגל" ביניהם, הוא שיחסית לכמות האקשן וההרפתקאות במשחק, יש בו מעט מאוד אלימות. אין בכלל דם, וגם אין מפלצות שהורים מקבלים מהן חלסטרה. אתם משחקים' את מוגלי, ילד בן-אדם שנמצא ואומץ על ידי באגירה, הפנתר השחור. מטרתו של באגירה היא להחזיר את מוגלי חזרה אל כפר בני"האדם. בדרך אתם פוגשים את כל גיבורי הסרט: קהא הנחש, בלו הדב ולואי מלך הקופים. מוגלי מצויד בבננות ובהמשך המשחק הוא יכול למצוא אגוזים, בננות כפולות, בומרנג ועוד. אויביו הם נחשי היער, קופים, עקרבים ושאר בעלי חיים בעלי שם רע. בסוף כל שלב (או שניים) ישנו בוס. חלק מן הבוסים הם לואי מלך הקופים, קהא הנחש, וכמובן הרשע מכולם, שירחאן הנמר, כבוס האחרון. ו בוו ורוו הגראפיקה יפה מאוד, במיוחד יחסית -- פלטפורמות מהיר והמשחק נראה כמו סרט מצויר ארוך. הרבה ירוק וחום ושאר צבעי יער וטבע מוסיפים לתחושת היער. בדמותו של מוגלי הושקעו כאלף ספרייטים, מה שהופך כל תנועה שלו למפורטת מאוד. אם לא נוגעים בשום מקש, מוגלי מתחיל לרקוד, להשתעשע עם הבננות או סתם לקפוץ. יש במשחק גם אפקטים גראפיים מעניינים (אך מועטים), כגון ענף המונח על אבן שכאשר קופצים על צידו המורם הוא מקפיץ את מוגלי למעלה. יש סיירת פילים שניתן לרכוב על גבה, צבים זזים במים וגם תנינים. ישנה גם גראפיקת רקע יפה של ברקים, מפלים או כפרים הזזים במהירות שונה. בקיצור, הגראפיקה מפותחת מאוד. מל ]וג בכז' עוריח -= ו המשחק מלווה לכל אורכו במנגינות מן הסרט, שהידועה בהן גראפ"קה - 90. יפה | | | מ היא שירו של בלו הדוב למוגלי. השיר הזה נתקע לי בראש < 0 למשך יומיים, אבל לא ממש סבלתי מזה. האפקטים / סאונ - 889. ממש כמו ו | .ו בונגל הקוליים מצחיקים מאוד, וכוללים צריחות משוגעות, 1 ען ו 5 נהימות נמרים, דבורים ושאר קולות ג'ונגל. שקיטה - 93. נוחה מאוד. 1 , | אורדך חיים - 6 ש ותו דיסני הצליחה להוציא מוצר יפהפה לילדים מו זא 0 ולמבוגרים, נטול אלימות ומצחיק. ניתן (המשכים) והמון פסילות לשחק במספר רמות, כך שהוא | 2 מתאים לרוב הגילאים. ₪ 1 | || 2 ן ו ו כ יי ןיי ! , , י י, 0 0 וו --] - ] - כ לצ / . . 5 / | שי / 0 / 1 - .. 0 ..ו ו | ;וו - וש "וצו ל " / 0 ו 0 וול | ".0 ' 1 - . / ]| טול פרץ ₪ - / ו ו 4 / 0% וו וז ו רה מוויוג יי ור *4וו - - ו הוה ג א - לד . 0 4 , . ו 2 - ל ! ל . 2 ,= | - - הזה -]))] ו - ₪ / גי . 00 | , . . : 4 " ּ/ ו 0 3 ' 2 ה . : 0 / ! - . - 4 ",יש" . /'י צ .- , - 0 | == | מ --ו ו . = 4 .04716 ו "שד ב 4 ! 1 6 0 = / 4 ₪ ו ו וי שר ב 0 2 ווה כ - 0 ₪0 ו וו ך'י] / ו ררוב הוהוווו כ 1-ה - + ו | 2 1 2 ו . : וו [ 0% ברש ו הוה ו / וב- + חי שי" 0 = [יווהוהרו בר או - - רת ---= 7 =0475 2 54 פב מ במששלעטה * - 4 --, 4 ו + ו 8 0 ו -- ל ו ו - 5 4 . 4 1 25-ו 5 ה הוותה | מל*זרום 1= קרש "ית וט ההות ו )ו 7 - / 0 7 0 ו = קש ב א ב ו ה | , - 4% ב / ל ו 4 = , ד . ו - -- 5 7 - -- - 2 עצוי . ע - - 0 . . 2 - ו --1. הס" , 1 1 | + ₪ . 0 | | 1 ה ו 1 [ ו 1- 41 - - |" , 2 [ 0 = - . / / ו " 1 . ו ב . - + 4-4 / / / / דוו 0 ) ו [ ו 4 וג יי 1 ו ₪1 ו ו" . 4 י ו ו | | 1 ו וכו [ 2 - 44 0% ון / . . ₪ 1. /. 1 | = ושי שי דר | - ב | 2 =**% . 6 |.== 1) )11=--= . , - 0 9 ₪ 2% /, בי ה 4 2 1 . '% / /. % ₪ 0 שש *" ו רייה 0 ד = + .ל יי % . כ "יגל;". "0 .\ 08 ל *ו , - ל .1% | - - | 2 וו /. .0 !ו 0 . ו / 5 0% / - "'- ₪ 0% אק כ אןיין? ]שמ 5!כלם. את 8מ1/4א/מ כפ4ת* א[ספכיע 6סיפנימ/ יקיק א6כמ] מ6/|כ, כ'י 662 8פמ/? אא6 011 כ ש4יכס 154 96/ע שן' מ!6 6שן. אס אָכם 4קע. שמ''ץ יע כן| כי/ע פצפ!? 4.0מ* 66064 לסכ'ע, ה44'!מ | *13כייט, ((6כיע, 6 יי [614[!'0/ שן 5/כל שמ כ6062! כ4 362 666/60 2 140 מ יכ/4 4מיות. 6(ח6טמ' 6! אי [פפכ/מת. מפככ!ן מ3י4/ ₪[ 15כל כ 36 ק6/6062'ג כ אכ'4! ₪4 602 אתל אקתסיסק., 6, 162% ₪]! מ'יפת. 5/54... ו יע חש וש זו 0-2 | ב-א | 9/6 מ6אע, ₪( | אאא[ 4סטיפ!כ | ו6[+ ת/6פמ. 16 וכשמ 4א' כל 41שן/ת... | 16 שלפ אמק אמח '!מ2. ור %>%, ו ו > 2, כסלכ - 7 "ל 5 4196 מפעמ | אס 42מ?/? . . 1 | . 1 / . אצ 7 כמח6לות. 46 מין [כון!ע ₪12 פאאת נמ16 45% ₪5 ₪4 מכ!4. כ 66שיפמ. כקא!מ 46כע ₪4 49 שק מ4ק פאוח 46 ₪ 430ימ 24 09... ת2+/יח! 4%ה6'6 שמת! ₪!4 תוכ14 5 321% 'ק 1מ216... ' - | . 1 ועו הר , ב "4 ו "הזו "ו 2 - 6 4 4 10 / וג ₪ 21 א ור 2 1 , יצ. 4 7 שה "= עה , -= % 0% יצ חן=-', ו 2 שר 4 5 / 1 ו 1 1 ל | 3460 2 > = אליפה ה 8 4 ב א --- א -- / שש ו = מתיימר להיכנס = לקטגוריה העמוסה טל משחקים בסגנון 000% אבל ההגדרה הנכונה יותר שלו היא "שילוב של סודאטזו = בו אותם אלמנטים ו"6ת6תסע אאגספ". = כמו ב-6ודמאטזז, ‏ יש של לוחמה בימי הביניים, עם כלי נשק עתיקים כמו חיצים 1 וקשתות, כדורי ברזל, %78-%-? ה %,פווםב--5.-5 %-%-":כ-+ 5-5 9-55 550-425 = חר 00-05-00 | > = ה = 4-= =" 5+ 8 לסה 0 = =--5 -* ץ' 5 = חרבות. = אותם גרזנים, וכמובן, יש בו גם 1 המסדרונות תטובות האפלים, נהרות הלבה אהודים. ומרתפי | העינולים. = אפשר למצוא עוד כמה תוספות מוכרות, כמו מבט כלפי לה ומטה, שימוש בקסמים, מאגר כלים, תעופה, בקיצור, כל מה שיש גם ב )ודשאטה, אבל או מזכיר מאוד גם את 0 אחגם, בגלל השלבים הענקיים ורבי המפלסים שיש אני מודה שזה כיף לא נורמלי להסתובב ולמרוח מפלצות : ל הקיר, אבל באיזשהו מקום זה קצת נמאס, במיוחד שכבר שי את זה בצורה הרבה יותר טובה, במשחקים הרבה יותר + טובים. רמת כן? אז מה בעצם כן שווה ב"אפג 6דוט? מה ימנע ממנו להיכנס למדור "בקצ"רע"? קודם כל, אגגזוסדו/ו הוא לא 4 4 != ל"ש 5% = משחק גרוע, ואני מניח שאם לא היה אף משחק נורמלי אחר = בסביבה, דווקא הייתי משחק בו. הגראפיקה. > יחסית, 2 לטחק בשתי דרגות ו / רו א חייבים לשחק ברזולוציית ] ה ו 0 טוב מאוד, וקולות צלצו ? 0 ' 0 רה ג רונו ו | נור ם א 2-1 ו 5 ו 0% / או ל 021 / | 4% י : 0 7" 0 | %. + / 0 1 . י / טובה מאןה > | מממ 0-9 ל 2 / ו | 0 ו 0 0 0 2 = 8 רש = שח -:2 0 1 עו שודק ]| וש 1 ד₪? הבעיה הרצינית ביותר של המשחלק, שבלעדיה הוא היה מועמד לציון טוב מאוד (למרות חוסר המקוריות), היא השליטה. כלי הנשק הנפוצים בימי הביניים לא היו דווקא רובים ותותחים. חרבות ופגיונות היו השיטה המקובלת להרוג מישהו, וחץ וקשת נחשבו למותרות של צפונים. לרוב כלי הנשק הללו יש במשחק טווח קצר מאוד, | כך שחייבים להיצמד אל האויב כדי = לפגוע בו (וכדי לא להיראות כמו איזה דביל שעומד באמצע ‏ | שומקום ומנופף בחרבו). קשה מאוד להוביל את הדמות לעמדה נוחה להתקפה וצמודה לגוף האויב, מבלי להיפגע ומבלי להחליק "מעל" האויב, במיוחד כשרק אחד מתוך חמשת כלי הנשק הראשונים יעיל מטווח ארוך. אולי בגלל זה אס צירפה למשחק גם פוסטר מתנה - הרבה יותר קל לפגוע בדמויות שעומדות על הקיר בלי לזוז 00 0 - אין ספק שזהו המשחק הטוב ביותר שחברת אק ייצרה מימיה, אבל במחשבה שניה, שאר המשחקים שלהם: היו . ו ץ ו זבל דיגיטלי בלתי ניתן למיחזור ,נה שזה לא כבוד גדול. ₪ | = 4 8 - | ה נה = ) שש 95 3 אי ומד בפניהם . של לור" , | טוב מאד בינתי - 6 - הווש ) ו ו ו וו | = | ובציבו א מו ב ב מו - 5 ו 4-2 . 0 - | 0% / "וה ו 1 ו 6 ש 4 ו / 2 א ₪ | ערלו "ידו ובו ו ות . ד יי וו" הווהה ורוו טונוטוה :| 0 / | 0 או | ו יי - וו ו 0% פמ ...קד .7 ,ל זט ) ו ברת אם/ ₪ בשיתוף הגדולה מכולם, מא 80 פז, הוציאה = . 0 (המשחק המצופה מכל של 801/88 כז) לא יהיו : החודש את 6ו[מפעהח פאסצפם .אשאטוו, מעין המשך ל" | מנגינות בכלל. רק אפקטים' קוליים, ו והרבהן. = ב שותחסו. שני המשחקים האלה הם משחקי אספ5פחק דפפוק = | 2 (משחקים שרואים דרך עין השחקן, סטייל דום), המבוססים על 0 | 1 | משחק התפקידים הנודע מבוכים ודרקונים, ולכן אין בהם רובים = א מצטער לבשר. שב"אמאמו אין עלילה . עליכם לבחור בי , אוטומטיים, בזוקות או לייזרים. מה שכן, יש בהם פטישים, חרבות, 8 של לוחם, קוסם וכהן, המדורגים על פי כוח, זריזות, שריון: קשתות והרבה אגרופים. | וקס חם הוא כמובן בעל הכוח והשריון + הטובים ביותר, אבל | ה וקלם לו = ברגע שמזכירים את חברת כ1 בהקשר ל"אאמה, -ברור שזה הוא חלש בקסמים. הקוסם מצטיין בתחומו אבל עלוב בכל השאר, . % - ' יצ = ?= ₪ * לי 4 // / , ! 8 1% יי ו | ₪ " ו , חייב להיות משחק טוב, אבל אחרי כל כך הרבה. חיקויל דום ‏ ל ממוצע בכל הקטגוריות, מעין שילוב של לוחם"קוסם. לאחר : 8 השנה, רק טבעי לתהות. מה כבר יכול 0 = בחירת הדמות והרמה אתם מתחילים לשחק. מה המטרה? כרגיל, , - לכסת ח בלו - הרבה שאל ות. 5 8 כלי נשק אחרים. ללים' זכוכיות. 2 , ול"פנים. קפא קם | מתופצות, 2 ברו, פמוני עמק (טכוטר מכים בהם הם זזים - ופ - אנט רובים. לטעמי, בלו הנשק שיורים מקלקלים קצת. לא הגלוני 5 יורה או שחרב פולטת אש ירוקה. קצי ו - משחק , 'ועבב: אכ | 1 4ב !יו 29%): 3 == ו - הסה מצוינת הקשורה 0 חא 3 להסחכל. לכל %. ן = 2 0 8 2 לעצמ ל מאוד על ה אם וכאשר 8 0 ף | קסמי והובה מפלצות. - ו 'שיה. ו 0 | הבטיחה. שיש ו א שום . הש על קרבות קפא"פ. ובינתיים,- : 2% 2, + ו ו % , אמאו הוא דרך מצוי ינת לה (ביר את הזמן ' עד שיגנ אחו הגדול , וֶּ ככ . /]1 / ו . | ו ₪ הש | ' 6 0 הסאונד של :118% קצת פחות חזק ! 2% המוזיקה שקטה ₪ 14 8 גראפיקה - 96 . אפק טים גראפיים. = | וכמעט שאינה נשמעת, היא איה הת ה וה המק מדהימים ומקור"ם. ' . , / + . ו - 0 , / . ]₪ : רה יו > ּ 1 *+ ל - 0 // ְ 7 / 11/0 ! ; | | מלהיבה ודי חד-גונית. יש אפשרות , 7 85. אי מוזיקה מלחיבה, | : ו 7 -/ 7 | | 7 = ו , ₪ / ו רו ו | ו שירים ל ה"כ על ידי הקשת ‏ ו וו וי אבל מ חקו ולי גדולם.. ו , 7 ו 0 א 0 5 ו ו = שחקנים. רו נים שמוזיקה וו בכש 2 ל שש תעופה והאיוה 360 מעלות | רקע מפריעה להם להתרכז ומורידה | ו אבל מי שהתרגל ל"סןזמ א הכיף כאשר רוצים לשמוע את היצורים : 7 מש גם ?זה ירה הור יר צורחים מכאב. אני נוטה להסכים, אבל 7% הורך חיים - 2 -- שמתאים " [: צריך להודות שהמוזיקה המצוינת ו של ] 1 לכל רמות ז השחקנים. - - [ דום הוכיחה שאפשר גם אחרת.. 1 1 מאידך, = האפקטים ל , 2% ו 0( -- שושואק אפאמזו בהחלט מפצים על חוסר ל .0 ]| מצוין | המוזיקה. ‏ יש קולות ברקים, ווה, ]₪ || ₪ שלוו לעו - - - | טוב מאד ו = + קש טור = ₪74 % 2 == = 2-1. וי - = ו . ו" 0 ו % 3 %- 0 .. שופים וציפורים ברקע, מישהו נאנה ו | | * שד ו שמשי קש | טוב 0 שם, צרחה מקפיאת . דפ עוד. /] ב ה | בינוני 6 רע וו בוו ..-- ו 4440 מה הש היה = == = = > = 7 ו 7 . . וזו וש זו ו % 7 - , ןי - שה ו 4 5 * 3 "ןז 0% -% -[ % של 1 5 .4 "וה 1. | וביל א 8% % 1 1 . 1] < 1) וו / ב "ייוו 0% "שד 6 / וי וו == ו ₪ - ה כ =. - 8 עה 0 - , = 0 ו ל רז ה 2- ובארץ 0 לקרוא 0 של ה "ל כ משמעותי בתחום משחקי הפעולה למחשב,. תודות ליל 7 שהציג 2 ל סריקה אמיתית - ו משחק מחשבה וסיפור ממשל שאפשר באמת. | ו 0 . כלומר, לא רק משחק של ריצות וקפיצות, אלא משחו. הרבה יותר עמוק ד ורצינ. |כמה שנים אחר 0 הוציאה < // - רל . 0 / , ל שש ( ] 3 1" ₪ | ש' / ל 8 1 ז / וב יו . | ב ל לו > 1-1 א %/ 2 : . ל - 8 שצ, : | קונרד והעלילה המשו משת " המשחק סיפר על מדען צעיר ששמו ‏ קונרד, שאיכשהו. הצליח בטעות' לחדור - למימד זר ואפל, הנמצא במלחמת. קיום מתמדת נגד גזע הנקרא "מורפס", גזע - יצורים רשעים ומעוותים שיכולים לשנות: - - את צורתם החיצונית. ‏ שוב המסגרת . , - השיגרתית ‏ -= = "הטובים: שגד "הרעים". במטרה-להציל"את-העולם "מפני"השמדה- טוטאלית", אבל כשהמשחק עצמו כל כך | טוב, מוותרים על המקוריות של הסיפור. : בסוף המשחק קונרד אכן מצלית לשבש . את תוכניותיהם של המורפס ולהציל את , אק / מילוט ועירה, 6 0 העתוך 0 0 [ ו עכשיו מגיע משחק ההמשך, שחברת ‏ "שאז זכ" מוציאה הפעם בשיתוף עם. חברת "475 6[א0א6 ז". המשחק | נקרא "א6ג/₪1 10 מסגת" (נכון, כמו ' השיר של מטאליק ה) והוא: בעצם. "2 6 מ51.זן". ‏ בנקודת הפתיחת" אנחנו חוזרים לידידינו קונרד, ו | - / בו ג וע 2% | / / ו ו / ו שונה -- + מה שציפינו ומד" א 538 זי לחותת 0 - | 2 משחק טוב מאוד, המשחק 8 מנקודת ראות אחורית". . שומם 8 על -- 0 כאשר. | מישהו מגיע מצד ל עמק ה"מצלמה ] זזה ל - ריצה, , הלוכה איטות, יריה - התכופפות,. רק שהפעם זה קצת ותר. מסובך, בגלל השליטה. המורכבת. . גר 0 0 ליה על הקירות ואת שאריות האוכל בצלחות. גם הסאונד טוב מאוד 0 0 מקורי 2 שוב ו 0% מו 9 ל 0 0 בסופו של דבר מצליחים, וזה כדאי. אפשר להגדיר את הנסיון החדש של =אזץ זמ כמוצלח, ‏ וכולנו באים על סיפוקנו כשקונרד שוב זוכה לפצפץ כמה מורפים גועליים. לפנ ארוחת. הצהריים. מצוין טוב מאד טוב בינוני מרחף בחלל לאחר חמישים שנ וא כקמסם 3 רן ₪ 2% הפה |הה+ חושטם מחד 4 5 ] [ 0 ) ₪ | וו = 3-14 *--=-- 4 - שש ,4 בג ל הברו ויאק-₪ 4 3 ה ו ו 7 0 1 , ה ל 8 ו - 905 טוב 1 ה ו 4 זרזו? ג ==-+ *ף: = 2 = ב 3 0 ;רזל ו לול ו רוג ו 157 מש[ ל ל4%=+ 3 שי 5שצ/ע,',* = = אה ו = ₪ :0 = .החד 1-- -קג 0 לו % -- ו 1 ה א * ו לי ו = לי, 52 0 . וו / , 7 מו - ][/ 4 / 0 ו 1 0 == ד 5 ה 0 ₪ פאנקי ר דימו ב ה , 2 גב ד . אשי = ו 4 3% ררה 1 1 | 8-ה הקהה-===- = = : שש 0% 7 0 ל וו אל ו אש 3 1 . ₪" "אלל 1 . ו . | ו א 5 = - ה ו , -. ו ל "שי 1% ו ב ב ב הב בש בו 4 וו 7 ו / " --* יי ב / / / 1 ו 5 / , . 1 ) ו ב ' שוון " *+-- - - ו % א ו עלסה = ו 0 יי ו ות - 0 הששו 7 7 בת השב הש הל הט" = הבע תו "הקשמ וה "4 = ב "אה הדוהש ,ו 58886 שרק .558 -80/29- 0 מחה8 57 דשה לפני שניגשים לשחק ב-א₪0111 כדאי להשאיר את הצניעות נעולה בארון. לא כדאי לוותר על אף בונוס שמציעים לכם כאן, כי תצטוכו אותו אחר כך 3?שחק מ0ג86ג חדש וחביב מגיץ אלינו מבית התוכנה האנונימי "1165071", שההיכרות איתו החלה דווקא ברגל ימין. בגירסת ההדגמה הקצרצרה שהגיעה לידי אפשר לפגוש את גיבור 8% המשחק א₪011, שמגולם על ידי כדור קטן וסגול. התפקיד 7 ]. שלכם נראה פשוט מאוד: לדאוג שהוא ימשיך להתגלגל, אבל %] | המשימה הזאת יותר מסובכת ממה שניתן לשער. הכדור מאוד קופצני וטס די מהר בין צינורות המהווים את קירות המסך. במהלך המשחק (סוף סוף משחק מקורי, בלי שום עלילה) עליכם = לדאוג שהעגול הסגול הזה יעשה את דרכו בביטחה, בלי לאבד 8% ]" שיווי משקל. המסכים בנויים בצורת אותיות (באנגלית, כמובן) גדולות, ואפשר לאסוף במהלך הדרך כסף ואוצרות, מיני מאכלים 11 ושאר אלמנטים האופיינים למשחקי ה-0₪ג/480 המוכרים. המעבר בין אות לאות נעשה באמצעות משגרים קטנים ועגולים שגם הם, איך לא, צבועים בסגול. ככל שמתקדמים, דרגת הקושי של המסכים עולה ואז צריך להשתמש בפריטים ו | ששניתן לרכוש בחנויות קטנות המשולבות בתוך המסכים עצמם. [בכסף ו צובר ו הבונוסים הוא יכל לקנות גשרים, | שליטה - אורך ) מפתחות, שיקויים שונים, רמזים וכו', שיעזרו לכם לסיים את המסך- 4 1 בהצלחה. , / ₪ 04% |םאן ,6 4% ₪9 8 4 8-8 שו יּ ₪ ' 4 [ / | [ / החופש בחזירה מוגבם? אחת האופציות (והיקרה שבהן) למקרה שנתקעתם בלי לדעת ‏ || איך לפתור את המסך, היא לתת למחשב לפתור את המסך בעצמו ‏ | ולהראות לכם כיצד לעבור כל שלב. הנאחס העיקרי הוא שהמשחק ‏ |]/ לא עושה חסד עם אנשים צנועים. אם לא היה בראש שלך לאסו |]: את כל הכסף שמפוזר בין המסכים, אתה עתיד להיתקע בלי | אמצעים לרכוש את האביזרים שתזדקק להם כדי לסיים את השלב |[ שבו אתה נמצא. חבל שדאגו להגביל כל כך את חופש הבחירה, וזה || גם ממש לא מתאים למשחקי מכ6אג, שברובם אפשר גם |] להתעלם מחלק מהחפצים המפוזרים, ואף לסיים את השלב בכמה ‏ | ]| ] אופנים. מה שלא איכזב הוא הגראפיקה, מהתחומים היותר מושקעים || ! במשחק. שלא כמו משחקי 608 רבים, שבהם הגראפיקה |1 מפוצצת בצבע ובמיליון אלמנטים, ובסוף לא רואים את הפרטים ‏ |] /] החשובים באמת, ב-א₪0111 הכל ברור. הגראפיקה פשוטה יחסית, ‏ |]. צבעונית וממש מתאימה לרוחו הקלילה והפשוטה של המשחק. וי וו שא ןי |* %2 מ ע אפשר גם בעמ] ה"דובדבן" הבלתי מעורער של המשחק הוא הסאונד. למשחק |]) הותאמה במיוחד מוזיקה קצבית ומעניינת, וכמעט אף קטע לא חוזר ‏ || על עצמו ומשגע את האוזניים. השליטה במשחק נעשית באמצעות ‏ || המקשים ורצוי לדעת גם כיצד לגרום לכדור לעצור, שכן יש מספיק ‏ |]: תהומות ובורות במשחק שיגרמו לכם להיפסל אם לא תעצרו בזמן. |[ תוך כדי תנועה קדימה הכדור צובר תאוצה גבוהה, ולולא העובדה || שאין לו מרחב תנועה גדול בתוך המסכים, אם הייתם מנסים להריץ ‏ |[ את המשחק על מחשב עם מעבד מסוג 48602 ומעלה, אני בספק ‏ |] אם הייתם מספיקים לבלום בכלל, לפני שהייתם עפים לתהום. את המשחק ניתן לשחק גם בצמד, תופעה די מקורית בקרב ז'אנר | ]. ה"ע ה6אג. במקרה כזח,: כמובן שהאתגרים רבים יותר, וצריך לשחק |[ 4 בהרמוניה ולדאוג שלא יהיה באלגן. רצוי | משוין = שכל אחד יטפל בחלק מסוים של המסן | 44 שש 2 הנוכחי, למשל, אחד אוסף כסף והשני | -77 "חר 8 5 5 ל 0 | 1 . ו '" 0 . 4 . 4 בד מו | 1 = 2% , 7 א - : / / : ו 0 ו "4 , : . / 0 [ ו , / . , | על 0 5 5 . 9% ו( / 0 | לש ' / רו 1 זז -) שי ו 2 ' / | . " ! 0 שי - - 4 5 7 ו ז /" וי . / , , 0 ל 0 - ₪ 9 ו ן | ישיו 0% וו ו . , ; / 0 , | ו ₪ ₪ 0 / . | / .4% ₪ וה. | שלו, א₪0111 הוא משחק מהנה מאוד, עם שילוב מוצלח של גראפיקה ושל סאונד. כן ירבו כמותו. ₪ -] יניב קטנה ישש יש יי שי שר יש שר יר שר קר קר קר שר קר לור קר 0 | וגגגוגגגוג וה 44 ג 0 : 5 יתיה ווה- יוו וו וו 2 "וש וו , יפי י , דה יַ , 0 ה יי וחד 0 דן | 0 ה" 0 רד ו - 3 / 0 0.3 ווה ו 0 וו - | | . -₪ ו / | ו [ רו 0 ו ה / 0 "ו ו .0 ו ו ו וו ו / / ו י / 0 0 " 0 / 4 ו ו . שו וו ורוי . צו ו . 0 = 2 4 4 / "== ו -- | 4% / ב- . דא .. . 9 - 0 - ולו . , ... 2 = - / - 1 4 = =" "7 " ה 4 . הח " , , ו . % 0 0 8 - חא" הו - , בהר 0 וו . / /" 0 " וו - ו | וו 1 ודו - וו בוו ] ו ₪ ₪3 ₪ 0 ידו וו ה , 5 עו ואי = ו - ו וע -| / . ו - . 0 ! ו . , 4 4-7 .. ₪ ו [ | . / הו . . ' ' 0 1 ו . 0 [ . : וע ו ו 3 = נן ו ל" 0 - 6 צ". . - : . . 0 . 5 3 . 00.. 5 , ואו "-/ 0 0 י . י , - 0 | 0 2 | ₪ 1 | ו 1 ₪ ו ו 44 .ו / ו ו - 4 >" - וב . 0 "= - ו "ה 7 0 / / =-4 -, 4 וצ - - . / . . [ / - . . - . - = - . וי 0 1 , - ' , - = " - ₪ 0 . 1 ו | 0 יו ויו 0 -. 0 | 0 0 0 8 ווה ב ו . " | | 0 7 = 1 | . 0 .. . 7 - , 2 "= - > ₪ יל יץ <ש , - ' - ו ה 1 - ב וי 9 צנ "וש . . 0 . . .4 / - 0 . . - 4 . / ו ו 9 לוא . , ד , 0 . / = 60 ה אע בס -4- 0 0 2 5 דר : | 3% ו | ו *ו / ויו ₪ וו /ו ₪ ור 0 / 0 0 ו , ה ו 1 "וצ = עצ :שו וצו - : %-= . . 2 '" ו ו 2 , 4% . 0 . 5 / 5*-, / 0 - + ל - / -- - - - - 0 - 4 - - . - - 7 - - - יוו /| - 4 " /. / וו הצ הו . * ו )ו , 4 וב :|1 / - . , 0 / יס ו ! ככ - , , , ו .. ו ווה יווהו הו | / ו וו 0 "/ 1 1 וו וו וו + .ו 1 0 || ו .1 | ו וו ל ו 0 4 יו ו 2) "ו . 3-. / / / ו וו . ו ו 0 ו ו 0 /0 / 0 / . / / . 1 0 0 ... . . .- , ' , : המק . . [ ה , ו | 0 0 ₪ 0 | 0 0 . , ו + - 0 4 וי ו ו 3 ו 0 2 / : , , ו ! 0 . . : וו " הראהה ו ה היווהה עצן*) | / . ה | ו | 4 ו 0 0 / 0 5 לאשא ו " ה וש > = וכ ו 5 עה = וקה >> 5-34 4 =- )4-6 = ---=> וו )ג 45 ו-,- 4-ו 470% יו א 5.) |(5 1 ו06 2 2 - 7 שר ו וווו ו . ו . 3 * % ' | 2 | 0 . | : 7 | . 0 ה 3% 4 | | וו 1 | . ץש וו | | - ל ודה וחד 0 ו 1-ו ו / ל מ הרש | . | " 0 וו = ₪ . /ו . : / ו ו 0 4 " ₪ "ו '. / ו 0 [6.29 " 0 ו 1 0 ואו וו, / ורוא ייר / 0 . ו 7 " / ₪ ₪7 ר-ש.- +₪] , , , , , ₪ 6 יז 1 4% יז / 4 . / / שש = = + ואו ₪ : + "" 1 - 0 ו , | וו ' 0 ו 0 | , ,ו / / / / , 1 : ד ור = / 0 . [ , / / : , 0 , 0 , ! : [ וו 0 , ו . י , / 0 " 1 0 / 0 0 " גו י / " / 0 ב / / | ו , /- | / / . . ו ו . / ! 0 , / / ?2 0 , : : , י . / , / : | 0 | 0 0 ו וו -7-7-7 /צי 7" --.------- ד ו = ו ו ו ו 4 -200 רש = - ו -- 1 מע - ממ =- ור ות / 7 0 0 ו | , [א:1= - = ור ו 1 בגזע. העץ הכרות. 0 ו 0 0 5 < ו ] 4) צריך להחזיר את אחד השבלולים. ולהחז 21). כהי לרפא את השבי "ים צ ש₪ ו א % ג ית תן לו ל ל יאת המפתחות לשירו משיגים את המפתח של השירותים. . ' וכך . קז 2: - -1) בספריה יש ספר על ספנות.. . צריך: לשכור מהאישה ספינה. 7 זאב זירו: אחורה, אחורה, | למטיה, , קדימה. = 2% = רידייו: 1 מילנה: 1 0 2 /כי 7 | 2 ללחוץ לכמה זמן ן על אגרון ו ו קדימה, אחורה, קדימה ואגרוף נמוך.: ה. ו \ 5% 3 1) קח את השופר 7 והשתמש בו על עצמך 4 במסך בו נמצא פסל גדול. -- קח את-חתיכת. השמלת. > + הקרועה, מקל, וגבישי מלת/ "3 " -) קח את הפרי הקוצני בעזרת המקל. 1 חבר את המקל והבד ביחד. 5 ל / 6 זו5ה. זי ו ) הקוד: .זמאזק, הורג את השומרים. ה 1 + שה . 5 קל מאודן להבקיע שערים מהפינו השוער). וי 7 ו יי ו ₪ . 5 ל ו - - - ב % 0 - 2 - "8 / . ג // 7" 9 ו ו | וו יו 0 וו ו - 0% ל ו ה קיר 1 7 ו 0 ב צ ; . / % / + 2 ו . פוש שופקה-ץ 7-ה ו ו 7 ו = 6 0 : ץ 0 " 0 | כמה 0 % ו 1% 5%35%% .₪0 5 ו - = הו ו זדלמסות... '- שא %. ו ו 9 שר ה מש = פיה יש ו 0 מכות סיום של ת אלו, ל ל 7 ] מאוד רלירוב | ל ל מכות אלו | הם?. ל 444 יי / , 2 זו ו "ו /% * במכות - רשום היכן > וכו ה : ו כשכתוב ט (למעלה) מבצעים 810 (חסימה. | רימוך קרוב: מחזיקים 1.8 ועושים 8-8-11% רימון רחוק: מחזיקים 1.8 ועושים 11% רשת: א/8-8-1 היעלמות :01 זריקה באוויר: .ז8--כ ואז קת 34 5-2 +. 0 - 3 = מכת-סיום-1: (בכל. מקוּם) ) קוו-ם-0--2=-- - ייק - מכת סיום 2: (קרוב) א-ט-ת-כ-פ ה . < - = ו : ,"ד קש = ,| פוא וי | 4" ו | ס-פ - חברות . א +ב=> ₪ ורי * = ו ה 4 ו / +, 1 ₪ ו מ 7 . ₪0 | 6 ו | 8 = גו צר 5 2 . ו :+ 5 --א ו 5 . שו ו 0 ב 8 0% . ₪ 2 1 " ו ב | = 8 וש לו ו ₪ % / -%, 2 0 סכין לסנטר: תס לשאר * בה 9 | , 7% 4 + + כדור תותח: להחזיק איז 5 יתפוסי ונער': < 1-כ == זריקה: (באוויר) .81 | ו מכת סיום/1: (קרוב) להחזיק 1 ולעשות ש--- - מכת סיום: .2: (מרחק תפיסה) אז- זמ- 12-81 חיות: ק) להחזיק 1 ולעשות .זם- -א-ח-אן. | תינוקות: א1-ס-ס-- מסך: א8-1-- 1 / 0 )אחא ע - >= > ו 0 0 2 2/4 א . 2 4 ד = ₪ = 'מות: טש | בעיטה מעופפת: (באוויר) אחה-ס-ש הפרעה וולקנית ו 1 | 9 4% ב ןו | ו ב ו הש 54-3; אשמה הזר נוי " 5 % או . כן, קשה להשיג בארץ משחקים למאק. למה? מכיוון שאחוז הילדים (שאליהם מכוון שוקל המשחקים) המשתמשים במחשבי המקינטוש הוא קטן מאוד. באמריקה, ובמיוחד ביפן, ניתן להשג אלפי משחקים למאק, לפחות במספר המשחקים לי .סי. לא, זה לא רחוקימדי בב אם אתם מחוברים רנט אתם יכולים להגיע לכל הארצותי בעולם תוך דקות (או שעות, תלו לאיזו חברה אתה מחובר...). להלן .כמ כתובות שימושיות ושמות משחפיםיאותם כדאי לחפש באינטרנט: -האתר הראשון אלין נדאי להגיע הוא = עמוד הכניסה של האתר ססגג+צ. משם בוחרים 0265 ₪6א, ולבחור את האתר אליו רוצים' להכנס. רוב משחקי. השירוור הם' משחקים דלים ולא מוצלחים במיוחד, לכן כדאי להוריד את = המשחקים שמשקלם מעל שני מגהבייט: :₪ משקלם של רוב המשחקים שם הואישמעלה משלושה מגהבייט ולכן 'קח + קצת זמן להוריד אותם מהרשת. כתובתם היא: 01/1108 רדר 0 10111.6 0. :דרו מומלץ! -עוד אתר שכדאי לבקר בו הוא ה" 5% 6ג0!תשו120 8סותוסג]א, - ממנו אפשר להכנס לאתרי משחקים רבים ומגוונים. כתובתו היא: 01/0000 8810 /בת 0 0. הכז רל // כו ו -אחד אתרים היותר מומלצים, > ותי, תוא'האתר של חברת גסזטות | חברה, פטָה למשחקי שיירוור טובים 985 וו "וו סוד סוס היא טכנולוגיה של אפ?, המאפשרת הצגת סרטונים, על המחשב, בזמן אמת. ההרחבה הזו קיימת גם | למקינטוש וגם לפי.סי. אז למה אני מבלבל = לכם את המוח?! לפני כמה חודשים יצאה טכנולוגיה חדשה מבית הצר של אפל: קש 6תוז 6%ו0. בינתיים, רוב הסרטונים שמשתמשים בטכנולוגיה הזו הם נופים דו מימדיים שהצופה בוחר מאיזו. זווית = ומרחק להסתכל עליהם. ניתן גם למצוא = | סרטים קצרים של ציפורים או אנשים שאתה | מחלוט מאיזה כיוון להסתכל עליהם ולפעמים אפילו מה הם יעשו. את = הסרטים ניתן להכין ע"י שימוש בתוכנות = = "פוסר" (כתבה בגליון זה) שיוצרת דמויות = תלת-מימדיות, 1 בגליון הקודם) שיוצרת נופים תלת" = | מימדיים, אנימציות תלת מימדיות. הסרטים נעשים 66עם זעא (כתבה ["סוק 50610 588968 | שיוצרת ע"י יצירת תמונה, או רצף של תמונות, המצולמות מכל. הכיוונים האפשריים (למעלה, למטה, בצדדים ומסביב). התוכנה יוצרת מהן רצף, ושומרת אותן בצורת סרטון 6%8מוז6שס. לאחר שמציגים את הסרטון על המחשב ניתן לשלוטי בו בעתיד, מבטיחים באפל, נוכל להסְתב? עָל הסרטים בקסדת מציאות מדומה, 84 שני אנשים מדברים, ובו בזמן להסתובב בחדרם, ואולי אפילו מה עשר הגיבורים בסרט. ככ וי + אמדס ט . שו מעכשיו. נוּפָל לטייל ברשת בסביבה בעלת שלושה מימדים, וזאת בעזרת כמה עידכונים ‏ המאפשרים שלושה מימדים בווידאו. מקוון. הרשת היה איזור הגדל. בצורח מדהימה, עם מאות ואולי גם אלפי. אתחים' חדשים ביום. אחד העדכונים הוא ה"" "0/6050066‏ של סיליקון גראפיקס, ‏ 8 יעבוד בשילוב עם הנטדסקיים > ומוזאיק. התוכנה מאפשרת למשתמש לוע בשלושה מימדים דרך מלונות, ו = רחובות, בתים או כל דבר אחר, גם אם לא קיים במציאות. התוכנה הזו פועלת כרגע על מחשבי ה-501 בלבד, אך ניתן יהיה לקבל גירסה למקינטוש ב" 1/00פ3/אואוט//:קזוג. = חפשר לקבל תוכנת ניווט של חברת "סאן" המקבילה בביצועיה לתקליטור מולטימדיה, בחינם, ב"וחסט.ח3/8.58ן//:110. חברת אפל נכנסת גם היא לתמונה עם ה"6תו.1-ם00 ותו אטונו) המבטיח, בשיתוף עם ה"6מו1אסוט) הקלאסי, תצוגת קליפים ברשת. פרטים בותסט.16סקה. 6ותו)אסוטף//:כז1ה. לראק רזה סל ל ל כעק זה דומה זתר לתחרות. קמצות מתכו ת - (כעיקר כנצפת אסמוכלר) מגאקיצות את מיעיכ הידע והיצ'ירתזת טלהן כדי לישר את הדמו המרה"כ כותר שהן יכולות לדח" א לא מסיבות רגילות. נכון יותר לקרוא להן מסיבות"תחרויות בין קבוצות מתכנתים. המשתתפים בהן הם 0 דווקא אנשים שכתבו איזה משחק מדהים או תוכנה מהפכנית, וגם לא נציגים של חברות. ענק. שמשקיעות מיליונים בפרויקטים כאלה. במסיבות האלו מתאגדות קבוצות. | מתכנתים כדי לעבוד על דמו (סוחסם) שאמור להכיל את מיטב יכולת - התכנות 0 שלהן. והמילה דמו היא מילת מפתח' בסיפור.: נל השטיקים האפשריים מה זה בעצם דמו ומי המתכנתים שעומדים מאחוריו? יש שנל | סוגים - עיקריים של דמואים: הראשון הוא דמו של משחק, שיוצא כמה חודשים + לפני המשחק ובדרך כלל מופץ חינם כדי שאנשים יוכלו לשחק בו, ליהנות ואולי גם בשות את המשחק המלא. הסוג השני נועד לאנשי מקצוע יותר מאשר לקהל הרחב. זהו דמו שמתכנתים יוצרים עבור עצמם, מעין תיק עבודות שכולל את כל השטיקים האפשריים והמון אפקטים' גראפיים, שנועדו להראות עד כמה ובמה הם מצטיינים. דמואים מהסוג הזה לא ממש פונים לחולי משחקי המחשב. הם בוודאי יתלהבו הרבה יותר מהסוג הראשון, למרות שלא בטוח שדווקא בו הושקעה יותר עבודה. קבוצות המתכנתים המשתתפות בתחרויות-מסיבות עובדות על דמו כזה, שאורכו הממוצע כ-15 דקות, בערך חצי שנה. רוב המשתתפים הם צעירים . בני 18 עד 21 שמתכנתים באסמבלר והתאגדו בקבוצות. כדל להשתתף בתחרויות. אחת הקבוצות הידועות היא ופז0 פוטוט=, שזכתה כבר בכמה תחרויות והתפרסמה בגלל הדמואים המקסימים שלה. עוד קבוצה ידועה " נקראת איגואנה, שהפכה לקבוצה מסחרית והוציאה את המשחק וה הא. הקהל מצביע והמחשב נופל. המסיבות הללו נפוצות יותר באירופה ורוב המשתתפים מגיעים משם. במסיבה האחרונה השתתפו רק שלוש קבוצות מחוץ לאירופה, שאחת מהן וו 4 ל. 2 י, 1 0% | ?6 ו / 0 ו ₪ , - 1 .- .0 0 וו | 2 ] . .- וש ל יש בערך חמש מסיבות-תחרויות כאלו. הגדולה והמרשימה שביניהן נקראת ץופחח1696, והיא מתקיימת השנה הרביעית ברציפות. 550 מתרחשת. בפינלנד, והיא המסיבה הראשונה שקבוצת 070 טוט החליטה להשתתף בה ואף זכתה במקום הראשון (במסיבה האחרונה היא לא השתתפה משום שהיתה אחראית לאירגונה). המסיבה התרחשה באולם ענק בהלסינקי, בירת פינלנד, והדמואים הוקרנו על גבי ארבעה מסכי ענק. הזוכים לא נבחרו על ידי שופטים אלא על ידי הקהל,: שהצביע בסוף ההקרנה בעד הדמו המועדף עליו, מה שגרם לאי אילו פאשלות ארגוניות. באחת הפעמים נפל המחשב שסיכם את הבחירות. והאחראים עליו פשוט שאלו את האדם הראשון שראו מה היה לדעתוו 2 | הדמו הטוב ביותר, והכריזו עליו כמנצח.: למען הכיף והתהילה / של כמו בתחרויות רגילות, המנצחים לא 0 רק תעודה או גביע. בתחרות האחרונה קיבלו הזוכים במקום הראשון 4,000 דולר, אבל = המשתתפים לא מתייחסים לתחרויות האלו יותר מדי ברצינות ומצטרפים אליהן בעיקר ובשביל הכיף והתהילה. באחת הפעמים התעכבה פתיחת המסיבה משום שכל המתחרים יצאו מהאולם וזרקו כדורי שלג זה על זה. במסיבה האחרונה החליטו המארגנים שחוץ מהתחרות עצמה ייערך גם טורניר כדורגל בין הקבוצות השונות. | בסוף המסיבה מפיצות הקבוצות שההשתתפו בה את הדמו שהכינו דרך בי.בי.אסים שונים, ומארגני המסיבה מסכמים את יבול הדמואים השנתי על גבי 6₪. ₪ו = . |> |> לוי ] -- . י 5 וא <ב"קמו. + 8 5--ההה-%0:פ4יהמהממההמההמהממחוטחם;המנעה .10000300 מלמההלממנה הההמוטהההממטה .הוה בסה <> 80י87 המו ההההפטההתל שת 2 = לכל - - . כ" - = 2 - ו ₪ א , ו 7 קב : בי 2 % 2 0 0 , -- - / '* = * [ 0 שק ) 0 2-7 לא ממש אהבתי את ה- = הפופולריות של כלי / בק סמים ' הוא. נפוץ. 5% = מ א 0 ו > 2 9 5 חשים. , נשארים דומים במערכות. חשונות, ו = מהותם של חפצי הקסם נשארת. | תמיד 9 . 0 0 . 0 תעלומה. לא באתי להטיף * לשלטת. יקס 0 חדשה, אלא לעורר קצת מחשבה בושא ‏ - - = פנטזיה. בדרך. 7 0 | . , 0 0 חפצים קסומים נוטים להתחלק לשתי 0 ה כאלה שהם כלי נשק וכאלה ‏ = / שלא. כלי הנשק הם הפופולריים יותר. 0 והפוצים יותר (ללא כל סיבה נראית לעין) - בעוד שהתפצים האחרים (כגון בדידים, > : מטות וטבעות) פופולריים פחות. לדעתי 5 ו = חמוזנת, לפעמיםג של חפצי הקסם ‏ = איך = - מקום. לשינוי בגישה הזאת. / , . רה משתמשים. בהם, איך יוצרים. אותם, ה ה ההגדרה הרגילה לחפץ קסם היא ש"חפץ : 0 הכל . - למח?.. ו . 8 ו > שקוסם או כהן הפכו לקסום". כ 8 = שקוסמים יעשו פחות חרבות, שבהן הם 00 0 תפקידם 6 הקסמים שר זשלה ו , האם - ל אינם יכולים להשתמש, ויותר טבעות, - סתם. חפצים שמיוצרים בייצור המונק או = "| ולהיפך. לפעמים חפץ מסוים עשוי בכזאת = ל 0 - רק ו חרבות 7 קסומות. י. מ"חה של מיומנות, עד שהוא מתחיל לקבל " : . = | תכונות אחרות, קסומות. זה מה שמסביר את | = = - - דכ 7 הכמות העצומה של חרבות. קסומות . 5 השנמלע ל קסם הוא שגוי י. בדרך רכ הם. > במערכות. | / | 4 עוד 8 מהאוצר, 8 - חלק ג | צבא של קוסמים- ,. = = יש גם כלי נשק שנוצרו בידי כוהנים, . כו מקבות, פטישי מלחמה: ואלות. . 2 -. 2 יש 2 0 לרוביו פשוטי מבורכים ו ה מיד - 0 9 כ ו הקסם', ל -) שתרשה יותר: חפצי. קסם . שב שרי 0-0 -- - // 6 - , . גי 0% 3' - כ|0 0 -/ 7 " ו 6 0 3 7 > 2 2 2/45/19 ג 4 ו 12 1 - ו = ית = - = - "ו 9 ! ו 2" ו . 0 ו 4 = 4->. ב) -4 6 +43 4 נצו -- כ 4--: / +4 מדיטציה, תפילה. והסתגפות). הרבה מערכות פשוט מוצפות.. 2 | בחפצים. קסומים.. כמובן. ‏ שכלי = > - השחקנים, גם בדרגים היותר . 0 נמוכים, | משתוקקים לתפץ' = כזה;: 3 | וכמובן שה "0 צריך. לסרב בהרבה מקרים. א ו כ באחת המערכות שבהן שיחקתי, | קרי לפתור את בעיית. | הנשקים | הקסומים . בדרגות הנמוכות, הומצא חפץ מטענים, בטענה שזה היה הנשק הסטנדרטי - של חיילי האימפריה . (שבדיוק ו דרך אגב). החרב הזאת הותה מוגבל, כלומר,. מוגבלי:. ן ה 7 1 השתמש בה רק קסר - , 7 שהקסם געל נלו? קמטענים שיש על החו ל חרב רגי לה. נכון שייצור 6 7 / 0 0 וי . ' | הופכת' להמציא חפץ קסום . 4 2 | החומרים. | לל עלסל נשקים קטומים דורש צבא קטן של - מצב ששחקן מסוים יי ד | קוסמים שמוכנים. מצווה מהקיסה, אף . <בוב הקוסמים ור 0 | חשים. | בשלו -. - | מאסיבית של. חפצי קסם בעולם, כך שאם 1 מסוום תאווה עצומה. 1 להקים בית חרושת = <> אתה מתכנן לבקר את כמות חפצי הקסם | -- ייצור חפצי קסם.;. -? מה שצרין - ונכנסת אל המערכה, תוכל להיעזר נסף, להוסיף מים. חמים ל טו יש בת אביזר קסם מושלם. -- 6 > > לתגובות והערות: זומביט און . 1 2 > / , "ה -% ' - *", , ו ההימור הנכון. כל חפץ קסם הוא ‏ = -086/ ליין או 7 מלאכת חשיבת. צר - ו וו וגו מ - 6 א)/ 99705 א[וכ. 2 8 ךבדמאההא "ודי <] ₪ 0 ה 2/7 ו ו 6 , . . / ו 0 ₪ > יטת הקסם הקונבנציונלית לוקה, . בתדה 3 - = גוניות 8 ו לא תמיד ב לחקות מ = - א + ה ו ו ולחי את לו בו בזמן, שיטה זו דולשת 0 -. הש | -. 0 הפעם אספר ל ' שיטת ל שבניתי 41 עבור החבורה של ואחר. = שיפרתי. ה אוולר, קור, חום, אור, חושף הנועהו ו מדורה אתה לה את כמות לחטול לחשים. תוך. שימוש במרכיב. ל מל | מבחעה טכנית, היצור שמעניק את הלחש למכשף חא 8 | המטל והוא מטיל את הלחש ט דרך המכשף, שמשמש - | ככלי מקשר בין מישור הקיום הראשוני לבין מישור . 2 | הקיום ושל היצור. -- השאלות למה ואי וק, נענו לשל 6 תיצור ו 0 בוו הש לייצור עודף של יסודות מסוימים. עודף יצור כו ו - מאוד. 0 נתונות ו 0 0 זה, בסוגים מסוימים של קסמים 5 כל 0 - = [ | ו ים בצורה. פשוטו - > הרעיון. הממי א 2 שיטת 7 ו / . 0 ו הטלת הלחש תגרור בעיות 5 1% -ען - ' 2 . ער ₪ א כ - 7 1 כסן ולפעמים גם ו נסיון חוץ שה הכל -שן : 6 . / ו מי ה כלש כזה באמצע נחשבת להפרה חמורה של הכללים של = אך עיצונ ון ה אוכלוסיית הקוסמים, שעם הדמויות הקלאסי ות .-. ו | נעשה היכרות קצרה. | 2 0 (אם קוסם' 5 ל - -] . . , . / מנטאל ו הקוסם ל | 0 5 : | בחקר תופעות טבע. את נסיונם הם צו ו ואוו 40 יא ו 1 הק / . - 7 2 אחרים, לכלוא אותם, ואז לכפות עליהם לבצע משימה == 7 ץ וווהודוה א 0 00 = = אולענות על שאלה בתמורה לשחרורם. זימון כזה הוא ו 6 ו ו מאוד ודורש ריכוז עילאי. אם הקוסם מאבד את ו 27 סב 22 ₪ 0 0 2 הריכוז , או אם הוא מזמן יצור חזק מדי בטקס זימון ו : 'ם' להויבח 0090 00 חח ולש מדי / לזכור שמה שכולא את היצור הוא טקס 2 ו 8 ה . (לדוגמה, למסל קוסם אחר א ביחסים ּ / 0-ה עוונום עם היצור). המזמנים מקדישים את רוב זמנם : 2 0 -. טקסי ו עוצמתיים יותר, וטקס זימון יכול - שהם ו 4 ו 6 פרחיבים א יכולת , 1 ו ו ו / ע 09ש--7ב-- ₪ = : . ל א הביט = 4 2 ו / 3 מ . / ' ו ו ו ב | הממיר עובד בצורה פשוטה במיוחד = הוא- | ממיר. אנרגיית. קסם לכל | אחת. מהאנרגיות. האחרות | (חשמלית, אורגנית,. פיזית, ה האנרג יה 9 ל" % -'>==<ש->-> 10 " .-. + 5 ו ו 1 4 / -- = אי ₪00 ה 4 --=- ו שסצ דא 1 ,501.1 אופא צזא דשא סד !א צשן ,ד .0 )! וו !₪ ד0)ם איו )ה סד אוד 6אסהצצ שרד 5ו פוחד מטצץ הש וטא ,סוחד טסצ .וו דועו =דטאוא | ו ו(500 אאוחד ו אה 5 פוחד .וו א =היטסץ אאוהד ו דט דא 62% 4 בואו נתעלם לרגע מאיבנובה. בואו נתעלם גם מגריבלדי (לא משימה קשה מדי) משרידן, מדלן, מג'קר ומלונדו. ואם אנחנו כבר בטראנס, בואו נשים לרגע בצד גם .את הצוות הבכיר של האנטרפרייז. מי נשאר? דמויות המשנה שקופצות אחת לכמה פרקים, זורקות כמה משפטים ונעלמות שוב. לפעמים מחליטים היוצרים לשים אותן במרכז הבמה לפרק אחד, שבו מתגלים לנו יותר פרטים וקצת יותר עומק. קחו לדוגמה את לניר. מי יכול לשכוח את הופעתו המצמררת (אוקיי, אולי אני קצת נסחפת) בפרק 041]א שדד א] פא10ג. .141ג, שבו נזרקה דלן מהמועצה האפורה. לניר, שעד כה הצטייר בעיקר ככלב נאמן, התגלה הפעם בכל גדולתו. לניר הוא טיפוס ביישן שקודם מדרגת טירון צעיר במקדש, לדרגת עוזר לחברה במועצה האפורה, קידום מכובד לכל הדעות. הטעות הראשונה שלו היתה לקרוא לדלן "סאטאי" ברגע שדרכה רגלו בתחנה. נו, שוין. התסריטאים תמיד שמו דגש על יושר והגינותו של לניר, ועל.רצונו לשרת ולסייע בכל דרך שהיא. כמובן שהתדמית שלו היתה קצת יותר מדי חמודה וחנונית, אבל החל מסוף העונה הראשונה, כאשר דלן נכנסה לקוקון, הוא החל להצטייר כפחות חמוד וכיותר מסתם כלב נאמן, והתגלה כחבר אמיתי. דלן, שקיבלה הודעה להתייצב בפני המועצה, ידעה בדיוק מה הולך לקרות, ותיכננה לנסוע לבד ולא לחזור. למרות שלניר בתמימותו לא ראה את הפוליטיקה והמהלכים הסמויים שמאחורי ההודעה, הוא התגלה כחבר שאפשר לסמוך עליו מאוחר יותר, כשדלן הרשתה לרגשותיה לפרוץ והתוודתה על בדידותה. הוא גם נסע איתה לספינת המועצה והמתין לה, מתפלל להצלחתה. ברגע הפרידה המרגש שלהם, כאשר דלן החלה לצעוד לבד לכיוון האולם, הוא נפרד ממנה בקידה יי ביקשה ממנו לשוב לעולם הבית, כדי שמעמדה הנמוך לא יפגע בו, הוא בחר להישאר לצידה, ולא מתוך גחמה רגעית. גם אם הספינה טובעת, לניר > הוא לא עכבר. יר 2 יתייב גי יו ו ב יי יבויי דוי ןימי נץ = מ יי ו ון רד יק ויוי יי מ בי מ יונ קר וי ץש רוש גי זי יד ל ו 1 ב . 5 וז ו 4 ו 5 : ₪ ו 6 2-2 << 1 5 :+ : 5 = = , 4 . ה 77 = ו 4 = 1 = = / 42 / וי הדילו 4 3 > 7 / ואב ור * - ו זי שו ו 7( - , קְ 1 - / כ / = וו ,;' ל , - ו 1 / ,"< כ = 8 ' בוו יו / 4% / 4 , . 5 ו כ 4 זו וו דש | 1 ה בי כ ןו . ,+ [ ' ₪ + "-" 1 7 4 ובגש 8 1 ון שי ₪ "₪ |)|+ע. | // 4 / 1 * % , 2 [.225 ב 2% . ו ו שלך 4 .3 1ן* ו ץז ץז / (*; וג /" [ 0 / 1 / = | " 2% 1 " / , -/ - % / / + 0 -א ה-:* 2 | = 4 ו . : , 3 7 . 5 5 , 9 וע / 2] , / ג , ו -07 בבר 9 [ . = ו , / . . [ וצה -- 5 - - | ו הר = ו / = . 3" ה יוו ה ונ ככ ו כ ₪ 0 . ו )1 7 = ור ו 4 . . 4 %* וז 2 7 וא איז 4+ ארק = ו . .' | ' 4 יז ₪ ]₪ . . 0 , : 4 . . ' . . 0 = ד 1 יז ל > 4 הו ה 4 בין כוכבים". בפרק 5501510%5, כאשר ד"ר קראשר הושעתה ועמדה בפני בית דין משמעתי לאחר שעברה על פקודות ישירות וגרמה לתקרית דיפלומטית (אם כבר עושים משהו, עושים אותו בגדול). קראשר המשיכה לחקור בנושא שנאסר עליה לעסוק בו, אבל הכניסה למחשב נשללה ממנה בגלל ההשעיה. האחות אליסיה אוגווה, יפנית שקטה, איפשרה לה גישה לקבצים תחת שמה, תוך סיכון הדרגה שלה. בניגוד ללניר, נטות' או ויר, לאוגווה ולשאר הדמויות המשניות ב"מסע בין כוכבים" אין הרבה הזדמנויות להתבלט. הסידרה סובבת סביב הצוות הראשי, שמופיע בכתוביות הפתיחה, ולכן בכל פרק יש: את סג"מ "הרגו אותי", הסג"מ שמופיע ונעלם, תופעה משותפת לכל הסדרות. אוגווה והאחות קריסטין צ'אפל מהסידרה המקורית הן היחידות שהחזיקו וי למשך פרק או שניים). אוגווה קיבלה שם פרטי ושם משפחה, חבר ואחר כך גם בעל, הריון (לא בטוח בעצם, כי זה היה ב"05אוגוד 6000 .1.1 ) ועליה בדרגה. מה עוד אפשר לבקש. = שוד דמות משנה בעלת חשיבות רבה מעבר למה שהתסריטאים רק מרמזים לנו עליה היא של ויר, עוזרו הלחוץ של לונדו, השגריר הסנטורי. ויר לוקח את תפקידו ברצינות רבה מאוד, בניגוד לבוס שלו, שרואה בג'וב הזה איום מתמיד על שעות הפנאי שלו. לונדו חושב שויר, מסור ככל שיהיה, הוא סתם נודניק, אבל ויר ב א מ ת לוקח את התפקיד ברצינות. אפשר להניח שבשקט-בשקט ויר מחזיק לבדו את ניהול השגרירות הסנטורית, בזמן שהבוס שלו עסוק בקזינו ובפעילויות מועילות אחרות. דמות המשנה הצנועה ביותר שייכת לנטות'" מ"בבילון 5". נטות' היא העוזרת של ג'קר והיא מגיעה אליו אחרי שגדודי עוזרות ועוזרים שנשלחו לעזור לו חזרו כלעומת שבאו (כבמעט כמו המטפלות המתחלפות ב"צלילי המוזיקה"). נטות' היא היחידה שנשארת, אבל בניגוד ללניר, או אפילו לויר, יש לה תפקיד ממש פצפון, כמה משפטים קצרים פה ושם ושמירה על הדלת בשעה שג'קר מבלה עם שלוש בלונדיניות. ‏ הייתכן שמתחת לכל זה מסתתרת אישיות מהממת? ₪ שר ו 34; גב4 , :2 5 שר ו 4 ,. . > ' 4 ו זָ ?7 וי א ב :ב ₪ (ת: 6 4 1 2 - שה = , 3 ₪3 בכל אתר אינטרנט שמודע לעצמו אפתח מ[ כ ל כ "אפשר להירגע זה לא מה שאתם חושבים.." או "אל תעזו להיכנס לאתר הזה!!" או "קישתאשילדודס!!". אם גם עכשיו אתם עדיין שואלים את עצמכם: "מה לעזאזל קורה פה? שמישהו ידליק את האור.!" אז אולי באמת כדאי שתעברו לאיזו כתבה מעניינת וול ור שמזיינים את השכל במובן האינטלקטואלי של המילה. ו( מה בעצם מדברים פה? האם אלה אנשים אמיתיים? אולי הם פסיכים? ומתי הולכים לישון כאן? או מתי מתעוררים מהסיוט? אולי מה שאני צריך לעשות זה ו יעזור. אחרי שניסיתי גלישה סביב העולם בחמש שניות, נדמה לי שהגעתי לנווה מדבר. אנשים מוזרים, נוער שוחר טירוף, ילדות סוררות ופריקים חסרי תקנה. כמו פורקן מדומה של הנפש אני לובש צורה חסרת חשיבות של דמות רבת פנים ויוצא לטרף. תשאלו: "מה אתה צד?" ואני אשיב: "את התמימות שלי. את הדמיון האבוד של היומיום". ' 0‏ אך היזהרו, כי אני כבר נשאבת' % לרב-שיח שכזה וזה יותר אמיתי מאמיתי. בגלל האנונימיות, בגלל שליחות הרסן. כל פעם מחדש אני לומד לספוג מהלומה חדשה, קללה באנגלית, העלבה או אמת לאמיתה. אני נפגע לרבע שניה, אך מִי שנפגע ממני לעולם לא יספר לכם. נסו למצוא ערי. אותו או אותה בין מאות השמות החדשים .>‏ והשמות המשומשים. | אני אוהב להמציא שמות חדשים כל כמה דקות, להופיע כישות אחרת בנשף המסכות הזה. לפעמים אני מופיע תחת כמה שמות בעת ובעונה. לעיתים כ נחתו לצ'ט, כמוני ביומי הראשון, אולם סביר להניח שעד מהרה יתגלו המתחזים. כולנו מתחזים ואז פתאום זה מתהפך וכולנו עכשיו מנסים להגיד את כל האמת (וזה נשמע כל כך רע). יש כאלה שמופיעים תחת שמות תואר כמו: - "אבק כוכבים", "מאהב פורטוריקני" או "אהבה נצחית" ויש שמופיעים תחת שם המצהיר על מצב 1 % 2 בח" 2 ] "נירוונה". שם המשחק לעומת זאת הוא מה שיש או אין לך להגיד ואינספור האפשרויות להגיד שבעצם אין לך מה להגיד, אלא שסתם בא לך לדבר, כמו לגעת באנשים שמעבר לתחום הנתפס ושספק אם היה כדבר הזה. 1 ן בנות, יש בנים שחיפשו בנות ומצאו בנים עם שמות של בנות וישנם כאלה שלא מצאו את ההבדל ביניהם עד היום. נראה שבחורות אמיתיות שלא מתנהגות כמו בנים עם שמות יפים מחפשות את בני השיחה הבוגרים ומִי שנתפס באמירה של שטות נעזב לטובת בן שיחה מרתק יותר או מנוסה יותר. הנשים תמיד יודעות לעקוץ אותך במקום הנכון, אבל הגברים יכולים לו שיכול להפיל את כל המערכת (וקרו דברים, אבל זה היה רק חצי באשמתי. בסה"כ ניסיתי להגן על כבודה של החוקה האמריקאית). מיד אחרי כמה ג'חות מישראל התחלתי להתכתב עם מזכירה אוסטרלית, סטודנטית יפנית, בחור יהודי מארה"ב שהביע את תנחומיו על אודות המאורעות | הקשים בארץ וגאון מחשבים מבריטניה. = כמובן ששליטה ב- ושוזח יכולה לעזור לך להתבטאות בצ'ט. כל הטכניקות של בניית אתרי אינטרנט ודפייבית עובדות לטובתך בצ'"ט, אם בשתילת אייקונים ותמונות ואם בהשחלת הייפר- לינקס וכתובות וואח-= משולבות בטקסט. הבעיה היא שאי אפשר לנהל היום שיחה פשוטה עם אנשים בלי שאיזה פריק- ווזרו ייכנס עם איזו תמונה עסיסית ששוקלת שני טונות או טקסט משוכפל באיזור המיליון פעם. בדרך כלל מתכופפים | המשותחחים ומחכים שהסערה תחלוף, חלקם אפילו יריע למשתוללים ויעודד אותם להמשיך בפורענות. בכולנו יש איזו קריצה לכיוון של הפלת המחשב הראשי וטוב שכמעט אף אחד לא יודע לעשות את זה | שת מטופרוסה 0 קשקשת ברשת - המשוגעים לדבר עוד מכירים את זה מימי הבי.בי.אסים הקדמונים או מבקורים בשרתי סו המסורתיים באינטרנט. היום כבר יש צורות חדשות לקשקש במפגשים הוירטואלים הללו, חלקן מסתמכות על דפי וודו] ב-םם/ (יגיי בי יג ד יי תלת-מימדיים עם אובייקטים המייצגים את ה"קשקשנים" (כתבת המשך בגיליון הבא): תרבות- השיחה בצ'ט, כפי שאני למדתי אותה, היא קניבליזם טקסטואלי לשמו ומי שלא טורף נטרף ------- הוור או נשטף החוצה. צריך לארוב לשעות התמימות והשקטות בה| אנשים שפויים יותר מגיחים מקצות הכדור או לקבוע עם מישהו או מישהי מסוימ/ת בשעה מסוימת בחדר מאוד מסוים בצ'ט מאד מסוים. להלן כמה אתרי צ'ט ששווה לדבר עליהם ולזרוק בהם איזו מילה טובה ועסיסית: - 7777 .81 ח0/וחסס. 6חו2זספ ץ6.שש/ /יסה הוא הצ'ט שאני מדבר עליו כל הזמן ושחוץ ממנו יש עוד הרבה כאלה, אלא שלא כולם מהירים, מעניינים או נראים מספיק טוב מבחינה גראפית. וס 6 סז ואוו סוה שעובד לאט כמו אינפינידי בעיקר בגירסתו לנטסקייפ' 2.0 עד שאפשר להתייבש מול המסך. ו שהוא סייבר-קפה אינטראקטיבי כאילו וקשה למצוא בו את השיחה שלא לדבר על נושא השיחה. 900080או/61ח.5ו. פטחחץס//: קוו המשעמם מבחינת הגראפיקה הדלה (אמֶנם רק מדברים שם, אז על אחת כמה וכמה). זו סו 5105/01 טר ד ו כ רז זה אתר שנקרא האמא של הבי.בי.אסים (לך תדע מי האבא!?). וסט 8סחפופ//:סוות הוא הביקתה של ביאנקה ( לכי אפשר להיכנס לכל אחד מחדרי הבית (עפ"י המפה) ולדבר עם אנשים במטבח, בשירותים ולבסוף גם במיטה. 8 1880 אושוו//:סות הוא עוד אחד מ-"אני באמצע הקפה" או "קפצתי לצ'ט" ירול סו 515/08 טס סז הרו וצור הוא בית מלון בו אפשר פשוט לעמוד בכניסה ולצעוק על העוברים והשבים או להזמין חדר במלוו לאח"כ (כרגע בשיפוצים) או להיכנס לבר ולהקיא או לחבק אנשים וכל מיני דברים רגילים שעושים בבית מלון. רת ו רס 0.6 8 :קוו הוא אתר שלא ברור אם זאת קבוצת דיון או קבוצת זיון. סיונארה מוצ'אצ'וס. ₪ ה - ל | 0 2 6% וני ה בצח גיב וב וויך וודדים ווווב בודויוך בדי הביר ווה נמרנו דיגינכ'. ואיך הופבים ווח בחזרה עור טפרים זבחוג'ו טנ'ג שופער כשזול בוווזך ונועי? הודריך הזוכו, בענ' זכגיו הקלטה. הוא מועבר אלינו דרך נשא, המכונה גם תווך, שלרוב מורכב מאוויר. ‏ כאשר אנו. יוצרים קולות אנו יוצרים גלים בחומר הנושא אותם, ולגלים הללו יש שני מאפיינים הקובעים איך יישמע הצליל. המאפיין הראשון הוא האמפליטודה, או בעברית: משרעת. המשרעת היא מידת עוצמתו של הגל. כדי למדוד את האמפליטודה של הגל חוצים אותו באמצע ומודדים את המרחק עד שיאו. ככל שהאמפליטודה תגדל, כך יגדל גובה הגל, ובמקרה שלנו עוצמת הצליל. עוצמת הצליל נמדדת בדציבלים (8). המאפיין השני של גל הוא התדר. תדר של גל נמדד על ידי מספר שיאי הגל החולפים על פני נקודה קבועה בכל שניה. ככל שהתדר גבוה יותר, כך הצליל נשמע גבוה יותר. התדר נמדד בהרץ (₪42). כל צליל על פני כדור הארץ ומחוצה לו מאופיין בעזרת שני 5 זה עליל? הפרמטרים האלה: אמפליטודה ותדר. הגלים בטבע הם תופעות אנלוגיות, כלומר הם רציפים מטבעם. כשרוצים לייצגם בצורה דיגיטלית, שהמחשב יוכל להבין, נכנס לתמונה תהליך הנקרא דגימה 2+ דד בתהליך הדגימה בודקים במרווחי זמן . קבועים את האפליטודה של הגל ושומרים אותה בזכרון כספרות. עוצמת הגל נבדקת מספר רב של פעמים בשניה, ואז עוברת דרך שבב שנקרא 806 . (או זחפשח60 |זוחום 10 חָסוח/) שנמצא על - כרטיס הקול. השבב הזה דוגם בקצב וברזולוציה 2 שאנו מורים לו את הגל המגיע אליו, ושומר את הערכים המספריים המייצגים את עוצמת הגל בזכרון הפנימי של המחשב. התהליך הזה נקרא הקלטה ₪4 דיגיטלית. ₪ כאן נכנסים לתמונה שני מושגים חדשים: קצב =₪] הדגימה ורזולוציית הדגימה. קצב הדגימה 6 | (ץ0ח18006 (חווסוח8ס) הוא מרווח הזמן בין כל בדיקה של עוצמת הגל. ערך זה נמדד בהרץ או בקילו"הרץ (6)42, יחידות של אלף הרץ). כאשר ₪ מורים לכרטיס לדגום בקצב של 028,000 ₪ (השקולים ל-28), הוא בודק 8,000 פעם ] בשניה את עוצמת הגל. רזולוציית הדגימה מבטאת את רמת הדיוק ] שבו מתבצעת הדגימה. כשהרזולוציה גבוהה, ₪ כלומר הדיוק המספרי בבדיקת גובה אמפליטודת הגל רב יותר, הדיוק המתקבל ] בהקלטה גבוה יותד. הרזולוציה נמדדת בביטים. כדי להמחיש את התהליך אפשר ₪ הוויה שנוצרת כתוצאה משימוש | במחשב נקלטת על ידי שני חושים ₪ בלבד: הראיה והשמיעה. ובכל זאת, כשאנו | משתעשעים במשחקים, בסימולטורים או אפילו בסתם דמו, רוב תשומת הלב שלנו ] מופנית אל הגראפיקה שעל המסך, ואילו המוזיקה 7 והאפקטים יוצאים מקופחים. תפקידו של כרטיס הקול בהדמיית המציאות שהמתכנת רוצה להעביר אל המשתמש הוא גדול מכפי שנהוג לחשוב, ואינו מובן מאליו. כיצד נוצרים הצלילים בכרטיס הקול, כיצד הגיעו לשם ואיך הם מאוחסנים במחשב, כיצד מדמה כרטיס הקול כלים מוזיקליים ברמת דיוק כה גבוהה? מה פירוש המילים 818פחוחעס 6 , ו85157ח1חץ5 |/=, ומה לעזאזל ההבדל ביניהן? להלן חלקו הראשון של המדריך המלא. החלק השני - בחודש הבא. ההגדרה הפשוטה ביותר שמצאתי למושג "צליל" היא "כל דבר שאנתנו שומעים". הקול נוצר על ידי מקור מסוים ונקלט באוזנינו או במכשירי ]סז3ּ]טס סו | 5 ₪ לדמיין את גל הקול המקורי מצויר ₪ על לוח. קצב הדגימה בא לידי ביטוי על הציר האופקי, ציר המייצג את הזמן. על הציר הזה נסמן נקודות בכל פעם שאנו צריכים לדגום. למשל, אם קצב הדגימה הוא 424 נסמן כל שניה 4,000 נקודות במרווחים שווים. רזולוציית הדגימה באה לידי ביטוי בציר המאונך, שמבטא את עוצמת הגל. כדי להעביר את ערכי העוצמה לנתונים מספריים נכתוב על הסקאלה האנכית מספרים, במרווחים שווים, המבטאים את העוצמה באותה נקודה. מכיוון שגודל הגל המקורי לא משתנה, ככל שיהיו יותר מספרים על הציר כך יגדל הדיוק של רישום עוצמת הגל. כשהנקודות נרשמות על הציר האופקי והמספרים על הציר האנכי אפשר להפוך אותן בחזרה לצליל, תהליך ההפוך לתהליך הדגימה. כדי להשמיע דגימה משתמשים בשבב ה-046 המצוי על כרטיס הקול (ז66/ח00 טסובּחה סו ופזוסום). שבב זה עושה את הפעולה ההפוכה של שבב ה"00, המבצע את הדגימה. הוא משתמש בנתונים ששמרנו בתהליך הדגימה כדי להפוך את הסימנים הדיגיטליים חזרה לאות אנלוגי שייצא מהרמקולים כצליל. (ילחון שאנן לדגימוחן עועלחות עכשיו קל יותר להבין את תהליך הנגינה של הדגימה. כל מה שעלינו לעשות הוא להתאים את עוצמת הגל שאנו רוצים להפיק לעוצמה המתאימה, שרשמנו בתהליך הדגימה בנקודת זמן מסוימת. לאחר תהליך הדגימה נותרנו עם סידרת מספרים המבטאים את עוצמת הגל בפרק זמן + 1 והשמעה באיכויות קול מ ד הימ ות שיכולת למצוא עד לפני שנים לא רבות באולפנים מקצועיים / בלבד. אוזן אדם ממוצעת מסוגלת לטמוע צלילים בטווח שבין 220 לבין 4220]א, לכן, בעזרת נוסחת שאנון, אנו צריכים לדגום בקצב של 402 לפחות כדי לשמור על איכות של צלילים שאנו מסוגלים לשמוע. רזולוציות הדגימה הנפוצות כיום | בכרטיסי הקול הן 816 ₪871 (קיימים גם מכשירים הדוגמים ב-112ו₪ ואף כאלה העובדים ב-₪1121, אולם הם לא | נחשבים לסטנדרט). דגימה ברזולוציה של 884 מאפשרת הבחנה בין 256 דרגות שונות של עוצמה בגל, ואילו דגימה ברזולוציה של ב )169 מאפשרת הבחנה בין 65,536 דרגות עוצמה. , דגימה ברזולוציה של ₪6ו₪ ובתדירות של 04244.1 נחשבת לרמה גבוהה מספיק ליצירת מוזיקה בבית, באיכות גבוהה. עם עובדה זו מסכימים גם יצרני מכשירי הקומפקט-דיסק. על הדיסקים שלכם צרובה דגימה אחת ארוכה בתדירות של 4244.1]א, ברזולוציה של ₪816 ובסטריאו, שנחשבת ל"דגימה באיכות סי.די". רוב כרטיסי הקול הקיימים כיום מאפשרים דגימה באיכות סי.די (למשל ה-ז8910|₪ 0חט0ס5 16 וה ]3 סחטסס 32 ₪/0 של קריאייטיב). כרטיסים מסוימים מאפשרים אף יותר, למשל כרטיס ה-20/! 6חט850זו( של גראביס, המאפשר לדגום ולהשמיע בקצב של 1248]א, קצב של טייפ 0/0 אולפני ומגניב, לאוזניים סנוביות. כדי להבין את משמעותם של המספרים האלה נחשב את גודלה מסוים. כדי להשמיע את הדגימה אנו נגרום לגל בעוצמה הרשומה, למשך הזמן שדגמנו את העוצמה הזאת. לאחר מכן נגרום לגל בעוצמה שרשמנו חלקיק שניה אחר כך, וכן הלאה עם רמת העוצמה השלישית, הרביעית וכו'. לדוגמה, אם דגמנו בקצב של 1128א, נשנה את עוצמת הגל 8,000 פעם בשניה בהתאם לערכים שקיבלנו בתהליך הדגימה. שבב ה"₪036 הופך את הערכים הדיגיטליים לגל בר שמיעה, שהוא למעשה מתח חשמלי. הגל המופק לאחר ההשמעה אינו זהה לגל שדגמנו. הגל המקורי היה רציף, ואילו הגל אותו שיוצרים בנוי, בגלל תהליך הדגימה הדיגיטלית, מדרגות שונות ונפרדות של עוצמה. זוהי כמובן תופעה שהיינו רוצים לצמצם ככל האפשר. ככל שנדגום את הצליל בתדירות גבוהה יותר, הדרגות יקטנו עד שבקושי ניתן יהיה להרגיש בהן. התדירות המינימלית שבה צריכים לדגום כדי שהדרגות לא יהיו מורגשות כלל נקבעו על ידי המתמטיקאי שאנון (הסחח8ח5) שקבע את הנוסחה הנקראת על שמו. הנוסחה גורסת שכדי לשמר באופן: דיגיטלי את כל האינפורמציה שנושא הגל האנלוגי יש לדגום את הגל בתדירות כפולה מהתדירות הגבוהה ביותר שלו. כלומר, אם התדירות הגבוהה ביותר בגל שאנו רוצים לדגום היא 6)428א, אנו נדגום בתדירות של 1216]א. כמובן שאם נדגום בתדירות גבוהה אף יותר, לא נפסיד איכות. איכויוק של אולפן פקעועי עד כה לא הזכרנו עובדות מספריות הקשורות | לתהליך | הדגימה וההשמעה. כרטיסי הקול הנפוצים בשוק היום מאפשרים דגימה וה | של דגימה באיכות סי.די באורך שניה. כל עוצמה הנרשמת היא שני בייטים - (מכיוון שהרזולוציה היא 8016), || "יאץ, , 5 ובשניה ישנם 40,100 רישומי עוצמה. | 7 | נכפיל את הכל בשניים, בגלל ". 2 מ ם - שהסטריאו מחייב ערוץ שמאל | | וו וערוץ ימין, ונקבל 60172.2 לשניה. ‏ ו --- | - כל שניה שאנו מקליטים באיכות כזו | דורשת 0172 של זכרון, חאת | בהחלט לא כמות מבוטלת. | | יי ב חישבו | על העוצמה ששו - הטמונה בכרטיס הקול. -. - - התמים שלכם, בחודט = 2. 8 הבא נמשיך עם הדמ ] הק ה (--י. ו / 6 ו ! : מש . ו 6 , ו . ש-2.. - 0 ]3 1 ג 0 | " וו == | 0 ג" ש.. "ן / 1 יי גא 4 וו ו כלים | מוזיקליים , וצלילים | תלת- ‏ - ה ּ 1 5 לה וו 2 = ה - . ל שר - / // | 7 ו 6 0 יי 2%- ₪ אל ד , רוויע יו . 4 *- , ו 4 י.-- / -י וו ו ג 0 0% 0 יש "ק מימדיים ₪ .1 ו -- וי ו אק ו ל" 0 5 2 3% יי ברל ד מע מושנב 7 2 7 - ₪ >= . 7 יז ' 0 4 | רה שף- % 1-7 ב וו = ₪ ו יר ו ל א"י ל ₪ " 9 "קפ ה 4 ו י = 6 1 ג 5 7 יּ ./ > % ענ 0% ג ג כ יג ; וו ו .% / / 2 ₪ 0 0 "ץ מ , כ ה 4055 0 ו . ו , 6 .0.5 / וו / | ₪ - | 0 3 , ו > -9 - "1 - = / . שי ו ב / וו -ק / . . ו ד - "וו .ו /% *,' 4 - | א 2 ו שי 7 עד ןווכ ו =" : : 0 וע ּ .0 ₪ ו 2 ּ / / = . לד . 5 . 7 ישי "2 ל 2 - יִ / 0 1 8 - 4% % "+ 5 יליו 1 / 2 ו / -- ה" וו ה-- :2 , 2 חן 0 = / " 4 שב 5 0 כ 4 - 2 ל 1-7 קוו 1% ./ 9 / / 0 ₪ 1 , / יו , ו - ו / . /- = , //. - = 2 | / 4 י " 0 ' ' - ו / , [ , %. ' | , 4 ו . / 0 על 0 משווקים חוצד -) בדור - הוא "מוזיקלי" או "מחש ,7 . " -- + סידי,רומים קלב שהחלו לטפסף אל ה השוק -- | כמה ( טנים, עס | היבול של החו 0 האחרון - החודטיים ה 3 חלוצים בודדים כמו פיטר גבריאל, דיוויד בואי והרזירנטס, התרבו והפכו בשנה: סטוים שחו ליטר: | לפתע. להתיידד ₪ המדיום החדש. הראשונים בו האחרונה לשטפון של ממש. אפילו בארץ הוציאה מחלקת. | המולטימדיח . / 8 סטונס, שהוציאו החודש 2 סיידי.רום: עם : 7 קה מ 5 6 וטנ המשותפת של הד ארצי והאוזן השלישית רצועה אינטראקטיבית. בדיסקים. של | 5 0 00200" הסטנס שאל א - 8 םּ - פתגן ו משינה ושל איפה הילד, וכינתה אותם בשם היצירתי 800-0186 > - ו אבל ככל שהזרם הזה מתגבר, הוא מציב בעיות חדשות בפני בעלי 0 | . נול ְ הזמ 0 5 הקמטלםא = התקליטים המסורתיות, שאמורים לשווק את המוצר. כל מוצר חדש תייב = פסה הרפוום ם ואונדן התמימות. ל עצמו דווקא לא 0 : - רף / - גבל להוכיח את רווחיותו לפני שבעלי החנויות מסכימים לפנות שטת תצוגה *קף 5 ל כך עשירים ידאגו בקשר לכסף כשאפשר להשתי . םי למענו. בתחום הזה, קשה לומר שהסידי.רומים המוזיקליים הצטיינר במיותד. = 5 = קוונסרייה, -- מטאל איומה ולשמחתי לא כל כך מוכרת בארץ, הוציאה. = המכירות כיסו, במקרה הטוב, את עלויות ההפקה, אבל רווחים גדולים לא היו = משחק דמוי "מיסט" בשם "הארץ המובטחת". בי.בי.קינג,. אמן הבלוז. השחור, -ן שם. עוד בעיה שמונעת מבעלי החנויות להקצות שטח תצוגה. נפרד = הוציא תיעוד של מסע הופעות שלו. הרזידנטס הוציאו סי.די.רום שני, ו - לסי.די.רומים מוזיקליים, היא חוסר הסטנדרטיזציה הגמור- של האריזות. 0 6 יצא גם סי. די ירום מ מס 9 פיטר וק ושל סטינג של סטינג. - אחת מהן היא בגודל שונה, ללא כל אחידות, לא בצורה ולא במחיר.. ו 1 בכל זאת, כמ חברות מולטימדיה מנסות להתגבר על הבעלה באמצעות. = = | הנס הווה אתל המפיקוט המוזוקלייס ה המבוקשים ביותר בשוק 0 / הסכמים עם חברות הפצה גדולות של תקליטים, בהנחה שזה יעזור להן להתברג = = יותר מעשרים שנה. הוא הפיק תקליטים לתותחים כבדים כמו פרנק סינטרה: = בחנויות ולקבל שם לגיטימציה רשמית. חברת וויאג'ר, למשל, שתפיקה = ומייקל ג'קסון, אבל בטלוויזיה הישראלית בחרו להציג אותוּ דווקא כבן זגה | סי.די.רומים לרזידנטס וללורי אנדרסון, חתמה על הסכם שיווק חדש עם חברת לחיים של השחקנית נסטסיה קינסקי. עניין של פרופורציות, כנראת. --0 0 > ההפצה האמריקאית הגדולה 8₪, שהתחייבה להפיץ את 12 המוצרים 8 = עוד סי.די.רום שצפוי לנו החורף הוא "ההיסטוריה של הג'אזי, שיתעד את המוזיקליים הבאים שלה. = | סצינת הג'אז, מהמועדונים הניו יורקיים של שנות הארבעים ועד. החפקות - כמובן שככל שהאמנים שמעורבים בעשייה האינטראקטיבית הם ידועים. = המצוחצחות של היום. את הסי.די מפיק המוסיקאי הרבי הנקוק. גם קרלוס. ופופולריים יותר, עולה צפי המכירות של המוצר. או במילים אחרות, סי.די.רום סנטנה יוציא סי.די רום, וגם תומס דולבי, שהפיק גירסה מוזיקלית לסיפורו של שלמה ארצי בטח ימכור יותר עותקים מסי.די.רום של דורלקס סדלקס. ברור הקודר של אדגר אלן פו, "העין הכהה". 5 גם שככל שיהיו יותר מכשירי סי.די.רום בעולם, יהיו נתוני המכירות: של דיבו, חביבת שנות השמונים, תוציא בתחילת 96' משחק הרפתקאות 10 המוצרים האינטראקטיביים הללו דומים יותר למצעד הפזמונים מאשר לאיזה שהגיבורים שלו הם חברי הלהקה. "לדיבו תמיד היה חוש הומור מאוד מסולם = מצעד אלטרנטיבי של פריקים של מחשבים. או במילים אחרות ובהכללה בוטה, והמון רעיונות מצחיקים שלא יכולנו ליישם, בגלל שהיינו תקועים עם תווית של לפני כמה שנים המתעניינים היחידים באר הזה היו מעריצים 4 30 6 לפ שמייצרת ו פופ הנ ל .טי.וי", אומר חבר הלהקה, ג'רלד והרזינדטס. למעריצי 0 | |" 2 0 "| קסאלה. ‏ "אחרי טייק דאת ובון ג'ובי : 9 2 1 . א כ ב 4 ו | = וש יי 7% | שנכנסנו למסלול לא היה מה לחפש שם. | ] עפ !| 1 הזה של קריירה, בשנים ‏ הקובות | ] וק - 1 הרגשנו קצת כמו אפשר לצפות בשקט ,₪ 8 בארמנים שהפכו שגם המעריצים האלה 6 יליטו יצטרפו למעגל ‏ |[ ] תי איכשהו האינטראקטיבי, אם /] : עברנו לצד הלא וכאשר הלהקה שהם | וכו של. הבאר. מעריצים תוציא מוצר | ! עכשיו ברור. לנו כזה. בחברת פיליפס | שאנחנו קודם כל צופים שעד סוף 95' | מוזקאיס, אבל יש יהיו בעולם 30 מיליון | הרבה דברים שאי מכשירי סי.די.רום, וזה 6 שו 5 אפר לומר כבר מספר שמתחיל 1" !| בתקליט. בשביל לשקף את טעם ]]] .2 זה היה בהחלט והעדפות השוק בצורה ‏ /] וה להוציא יותר מאוזנת. 1סי.די.רום". "וי . . 9 + 0 :ה" ו . ו'|ווצי.5+. ₪ - 1 . א ] 6 * ₪ % ₪ *5 4% 6 . וכאילו כדי להוכיח ‏ ] הו ו = את התיאוריה הזאת, וי ה 8 ו 4 ו ה שחש ה רה דני סנדרסו בחלל ובמערב הפווע מי שראה את הפתיח לתוכניתו של דני סנדרסון בערוץ הראשון ויודע להעריך הדמיה ממוחשבת עשויה היטב, נשאר בפה פעור. חלק גדול מהקרדיט שייך ל"הנרי", מכשיר עריכה מתוחכם ששווה מיליון דולר הדמיה בקולנוע הגיעה לשיאים חדשים בסרט "פורסט גאמפם". בטלוויזיה 9 כמעט עוד לא משתמשים בטכנולוגיה הזאת (חוץ מפרסומות של קוקה קולה), אולי משום יוקר ההפקה, אולי משום מורכבותה. לראשונה בארץ הפיקה הטלויזיה הישראלית (ערוץ 1), באולפני ברוד"קאסט בתל אביב, הדמיה מופלאה עבור קליפ"פתיח לתוכניתו של דני סנדרסון. ראינו אותו מחליף את טרומן בלחיצת ידיים היסטורית עם צ'רצ'יל | וסטאלין, | או מרחף ‏ עם האסטרונאוטים של אפולו 13, ראינו אותו עם ג'ון וויין ועם מרילין מונרו, וקשה היה להאמין, אבל קשה יותר היה לבצע. הנרי העומיימי צוות הטלוויזיה שעסק במלאכה, בהפקתו של אלי בבא, כלל שני תסריטאים/ במאים ושלושה עורכים. הם עבדו בפרך, החל מגיבוש הרעיון, דרך נבירה ואיסוף חומר ארכיוני, שני ימי צילום ושלושה שבועות אינטנסיביים של עריכה על המכשיר המתוחכם צאאחא של חברת קואנטל (משמרת עריכה עליו עולה כ3,0007 דולר, הוא עצמו עולה מיליון דולר). חשוב לציין שסוד ההצלחה טמון לא רק ביכולותיו המשוכללות של ההנרי, אלא בעיקר ביד האמן של העורכים - רועי, אריק ודרור, שעסקו במלאכת המחשבת של התאמת ונשלף | מהתמונה, צבעים, השלמת רקעים, השתלת איברים וקוסמטיקה כיד הדמיון. המחירים הגבוהים, הצורך במיומנות והיכרות עם המכשיר הנדיר (יש רק שניים כאלה בארץ), ועלות הזכויות על סרטי ארכיון - אלו הן ככל הנראה הסיבות לכך שעדיין לא ראינו הפקה כזו בטלוויזיה. צרות של עשירים ביקשתי מעידו למפרט, תסריטאי"במאי שהגה את הרעיון וליווה את הפרויקט החל מקידומו אצל הממסד הטלוויזיוני ועד לעריכת המוצר הסופי, לספר לי על הבעיות הבלתי צפויות שצצו בעת העבודה על הפרויקט. למפרט לא סירב ושלף שלל בעיות שהופיעו ונפתרו, במיומנות משולבת אילתורים. * בקטע עם מרילין מונרו הושתל סנדרסון במקום נגנית הפסנתר באופן כל כך מוצלח עד שאף אחד לא שם לב אליו. כולם היו עסוקים מדי בהתרכזות במחשופה של הגברת. הפתרון הגיע לבסוף על ידי פתיחת המצלמה לזווית שבה דני סנדרסון יהיה הראשון שיופיע על המסך, ורק לאחר מכן נעה המצלמה לעבר יתר ההתרחשות. * הקטע עם האסטרונאוטים היה קשה לצילום. | סנדרסון מושתל בין שני אסטרונאוטים מהלכים, והיה חייב היה לשמור על קצב הליכה מדויק, ולא - היה עובר "דרך" אחד מהם. הפתרון חיה שימוש בטכניקת מיסוך: האסטרונאוט הראשון בודד סנדרסון | נכנס, = האסטרונאוט הוחזר, וחוזר חלילה עם האסטרונאוט השני. * הבעיה הקשה ביותר התגלתה בוועידת יאלטה, בקטע של לחיצת ₪ הידיים עם סטאלין וצ'רצ'יל, כאשר 13 סנדרסון מחליף את טרומן. ההנרי : אכן דימה את ורעידת המצלמה והשתלת לחיצת הידיים נשארה אמינה ומדויקת. בכל זאת, בנסיון הראשון, כאשר הוחלף רק ראשו של טרומן בראשו של סנדרסון תוך שימוש ‏ בתכונת 0 סא1אסג אד, התברר שהדינמיקה של תנועות ראש וגוף אינה קלה לחיקוי. נוצרה דמות שהילוכה אינו טבעי, והפתרון היחיד היה לבצע השתלה מחדש מאיזור המותניים. עתה נותרה עוד עבודת ריטוש, התאמת צבעים לרוח התקופה, והמפגש נראה אמיתי לחלוטין. בעיה נוספת שצצה בעת החלפת הדמות היתה הקצין הרוסי שסנדרסון חולף על פניו. למרבה הצער, חצי מפניו נמחקו יחד עם הנשיא טרומן. פה עשה ההנרי עבודת שכפול (שלא היתה מצליחה בניתוח פלסטי) ושיחזר את החצי השמאלי של פני הקצין כך שיתאימו לחציו הימני. * עם ג'ון וויין דווקא הלך בקלות יחסית. חברו לנשק הוצא מהתמונה ודני סנדרסון הושתל במקומו. עבודת הבלוף כללה שחזור מדוקדק של הרקע שהתגלה מאחוריו ו... המשך הסוס שנקצץ. בגזירה והדבקה ובעבודה של הרבה שכבות רקע הושלמה העבודה ולא נותר עוד אלא להשליך בטיימינג הנכון את התרנגולת שנופלת מלמעלה לאחר היריה. אמיתי, אבל לא בראמת כששאלתי את עידו למפרט, העוסק עתה בפרויקט וירטואוזי דומה עבור הפתיח של "מבט לחדשות", כיצד הוא מרגיש עם היכולת האלוהית הזו שניתנה לנו לזייף ראיות ולשנות את ההיסטוריה, הוא נשמע פחות מודאג | מאנשי החדשות והעיתונות הדוקומנטרית. ברור שבעוד מאה שנה, כאשר ימצאו את החומרים הללו, לא יוכלו לדעת מה באמת היה, אבל בתור תסריטאי הוא דווקא נהנה מהחופש הזה ומהיכולת לבצע כמעט כל דבר העולה בדמיונו הפורה. ₪ו לָאכותית . / . ינה רשימה זו מוקדשת לזכרו של אדם גדול ולזברו של חלום גדול, שמתו יחד ב-4 בנובמבר 9%95ו. ומאז השפצתם רדק מתחזקת בכל יום שצובר כמו חוקר התולעים שהוזמן להרצות על הפיל וידע לדבר רק על התולעים שבבטן הפיל, מה שיש לי לומר בא מנקודת מבט רחוקה מהבעיות החשובות באמת, אבל לא כזאת שיכולה לפגוע באדם או בחלום. דילמת האסיר דנה בהגיון שבחוסר האלימות והילא רלוונטית היום בשבילנו יותר מתמיד. נניח ששנינו רבים על אלף דולר (עשרה שטרות של 100 דולר). אני חושב שהשטרות מגיעים רק לי. גם אתה. אני חושד בך. אתה חושש ממני. אם כל אחד מאתנו יחליט להתפשר, כל אחד יקבל חצי, כלומר 500 דולר. אם אתה תחליט להתפשר ואני אחליט לתקוף, אני אקח הכל ואתה לא תקבל כלום. אם אני אחליט להתפשר ואתה תחליט לתקוף, אתה תיקח הכל. אם שנינו נחליט לתקוף, כל אחד יצליח לקחת רק 200 דולר. השאר ייקרעו במאבק. מה כדאי לי לעשות? ההגיון כאן ברור: אם אתה החלטת להתפשר, אקבל אלף דולר אם אתקוף ו"500 אם אתפשר. אם אתה החלטת ]‏ . לתקוף, אקבל 200 אם אתקוף ושום דבר אם אתפשר. מכאן שלא משנה מה [ = אתה החלטת - כדאי לי לתקוף. מה כדאי לך לעשות? ההגיון ברור גם מהצד שלך. שנינו נעשה את הדבר ההגיוני ונתקוף, ושנינו נקבל 200 דולר. אם היינו ן | טיפשים ולא היינו פועלים כפי שההגיון חייב אותנו לנהוג, כל אחד היה ] || מקבל 500 דולר. יחי ההגיון. [1. הדילמה הזאת פורסמה ב"1950 על ידי מתמטיקאים שעסקו בתורת ן | המשחקים. הם ניסחו אותה בצורה שונה במקצת, ומהניסוח שלהם קיבלה ]| הבעיה את שמה, דילמת האסיר. אם זה נשמע תלוש מהמציאות, צריך רק להזכיר כי מתמטיקאים אלה עבדו במכון המחקר האסטרטגי החשוב ביותר [ בארה"ב - מכון ראנד - בימים הקשים ביותר של המלחמה הקרה. מאז 1950 שימשה הבעיה דורות של פילוסופים (בתורת המוסר למשל), כלכלנים, סוציולוגים ופסיכולוגים חברתיים. ההחלטה אם לשלם מסים, למשל, היא צורה של דילמת האסיר - אם רק אני לא אשלם וכל השאר ישלמו, הרווחתי ועדיין אקבל שירותים כמו תברואה ובטחון; אם כולנו לא נשלם, נטבע כולנו בסרחון ופשע. אחת הטענות המקובלות היא שאין לבעיה פתרון: דילמת האסיר היא הצורה המזוקקת ביותר של בעיית האלימות וא'- ההתפשרות, והמסקנה מדילמת האסיר היא שתמיד יהיו אלה חלק מהחברה האנושית. התנהגות אלימה בעולם הדיגיטלי מה לטור שנקרא "פינה מלאכותית" ולבעיות מוסר אנושיות? אולי ההסבר הוא בפתגם שאומר: "אם יש לך רק פטיש, כל דבר ייראה לך כמו מסמר". הכלי העיקרי של מדעני מחשב הוא תוכנה, ולכן אין זה מפתיע אם הם מנסים להשתמש בתוכנה אפילו לחקר בעיות מוסריות או חברתיות. לפעמים התוצאות מגותכות, אך לפעמים הן מדהימות בתרומתן - שפטו אתם לאיזה קטגוריה שייך הסיפור שאני מביא כאן. חוקר בשם אקסלרוד ניסה ב- 9 להתייחס לדילמת האסיר על ידי יצירת עולם תוכנה מלאכותי. הוא איכלס את עולמו ב"יצורים" הנפגשים שוב ושוב זה עם זה, ובכל מפגש מחליטים אם יתקפו או יתפשרו. בתום מספר רב של מפגשים כאלה בדק אקסלרוד את ההצלחה של כל יצור - בניסוח שלנו כאן, כמה כסף הצליח לאסוף. בעולם המדומה אין מוסר, אין חוקים ואין שוטרים. לפי השיקולים שהבאתי, נראה כאילו כל יצור שרוצה להרוויח חייב לתקוף בכל מפגש. אבל יש כאן הבדל מול הסיטואציה המקורית: מכיוון שכל יצור פוגש כל יצור אחר מספר פעמים, אולי כדאי לנסות לזכור את תוצאות המפגשים הקודמים ולנהוג בהתאם. העולם המדומה משמש זירת תחרות: אקסלרוד הזמין מספר מתכנתים להתחרות מי יתכנת יצור "מוצלח" יותר שיאסוף בסיום המשחק יותר כסף. כמה מהם כתבו תוכנה שנעזרה בשיטות סטטיסטיות ושיטות מתחום הבינה המלאכותית כדי למצוא את החוקיות בהתנהגות היצור העומד מולם, לפי התנהגותו במפגשים קודמים. ברגע שאתה יודע את החוקיות, תוכל לדעת מה לעשות כדי להרווית את המקסימום בסיבוב זה. תוכל גם לנסות להתפשר כמה פעמים כדי לגרום ליריב לשאננות, ואז לתקוף כדי לזכות בכל הקופה. תוכנות אלו היו ארוכות ומסובכות, אך לא זכו להצלחה גדולה. מוסר דיגיטלי בתחרות של אקסלרוד זכה במקום הראשון 'צור בשם וגו-זסו-וו שתיכנת אנטול רפפורט - פסיכולוג ופילוסוף מטורונטו. ₪1-זס)-וו1 היה פשוט להפליא: תמיד מחליט להתפשר במפגש הראשון עם יצור לא מוכר, ובכל מפגש לאחר מכן עושה בדיוק מה שעשה אותו יצור במפגש אחד קודם. זו משמעות הביטול !ו-זס)-זוו באנגלית - אני עושה לך מה שעשית לי. למה הצליח |ג₪-זסו-ו1ו כל כך? בלי להיכנס להסבר מפורט, הרעיון המרכזי פשוט: אפילו אם התוכנה החכמה השולטת ביצור אחר מבינה בדיוק איך פועל |או-זסו-ווו, אין שום דרך להרוויח שוב ושוב על חשבון ₪81-זס-: אם תקפת אותו פעם אחת, הרווחת אלף דולר והוא לא הרוויח כלום, אבל בסיבוב הבא גם הוא יתקוף. כדי לחזור לפשרה הדדית לאחר / . | | | | | - | 53 : 24 7 וו כו ו 2 בב ו ' - . . " " . // ! 0 / 0 / 2 -- / ב 8 . ו [ פ יק - - ו ְ ש : . . ו יי 0 א בו 2% ישיש > / 7 מכן (אולי כדי שתוכל לתקוף אותו שוב), תצטרך להחליט על פשרה בזמן שהוא תוקף, ולהפסיד את יתרון האלף דולר שלך. באותו זמן, ₪1-זס)-ווו מרוויח 500 דולר בכל מפגש עם יצורים הנוטים לפשרה במקום תקיפה. תהליך זה יהיה יותר ברור אם תדמיינו סדרת מפגשים בעולם קטן שבו יש רק ארבעה יצורים: שניים מסוג |₪8-זס)-₪1, ושניים שתמיד תוקפים. בכל סיבוב אחרי הסיבוב הראשון, כל 1גו-ז0/-1) ירוויח 500 דולר מפשרה עם |גו-זס)-וו1 השני, ו2007 מתקיפת כל אחד משני התוקפים - סך הכל 900 דולר בכל סיבוב. כל תוקף ירוויח 200 מתקיפת שלושת היצורים האחרים - סך הכל 600 בכל סיבוב. נכון שבסיבוב הראשון כל תוקף ירוויח אלפיים דולר מתקיפת שני יצורי ה-1ג-זסו-זוו, אך יתרון זה יימחק כבר לאחר שישה סיבובים נוספים. בכל סיבוב לאחר מכן 'צמח הפיגור של היצורים התוקפים. הדרך היחידה להרוויח כמו |גו-זס1-וו1 היא להתנהג כמוהו. מה אפשר להסיק לגבי העולם שלנו? זו תהיה קפיצה גדולה ומסוכנת, לתרגם מסקנות של ניסוי תוכנה פשטני למציאות המורכבת של החברה האנושית. בכל זאת, קחו נשימה עמוקה וחלשבו על חוקל "העולם לפי 1" בפירוש האישי שלי: נסה תמיד להתפשר עם כל מי שלא פסל את עצמו על ידי התנהגות תוקפנית: תן הזדמנות לשלום. אם מישהו התנהג אליך בתוקפנות, החזר לו תוקפנות בתורך: אסור לתגמל אלימות. אם מישהו התפשר במפגש האחרון ביניכם, התפשו אתו ואל תמשיך להעניש על אלימות עתיקה: זכרון ארוך הוא מרשם לאלימות ללא סוף. פשטני מדי? בוודאי. תלוש מהמציאות? מאוד. מתאים למציאות הפוליטית העכשווית! אל תצחיקו אותי. דורש הרבה הסברים, הסתייגויות, תת"מקרים וסעיפים קטנים? יותו ממה שספריית אתיקה שלמה יכולה להכיל. ואולי לא? נראה לי שחוקי ההתנהגות שלמדתי מהיצור הפשוט של רפפורט הם דווקא מורכבים ומסובכים מדי. כל כך הרבה סבל היה נחסך בהיסטוריה האנושית אם לא הלינו מוסיפים הסברים, פירושים, מקרים מיוחדים והסתייגויות לשתי מילים קצרות ופשוטור הרבה יותר: לא תרצח. ₪ ו - הו ויוי -ן בו שו = | מ 7-2 - ו .ו -.,.7-/-/- -4 ו מל" ₪ ו << >= | *<-1 6 3ב=)) = (א)-- 59 =-- ₪ /בש- 4 רש ) ) > = )4 =-4+ 4-4 == | שה )3 3- 2 ןכ שי ודי 7% 7" הה פר הלחה ה דה תח = ו 5-ב + רע 23050 '% סח חר 1% - ו ומר ב ]| 5 - 2 0 זזנוס -": מו סומ 12 = ד ל ל 7 החדה ה -=; הת ה 7 27 וווכסו ] ₪ ]10 6פון קוו וד | 67 הש 7 לשרף), 4 5 5 ו /. ו - [ ו ו ]| התנין שוורץ ל = וי 1זנושא המרכזי שחוזר לאורך הראיון הוא מידת הריאליזם החזותי של הסימולציה. למרות שהתפתחויות טכנולוגיות (כמו למשל הדבקת טקסטורות על מודל תלת-מימדי בחומרה) הופכות את "התבלין הריאליסטי" לזמין וזול יותר ויותר (ואם אפשר, אז למה לא?), צריך לזכור שבסימולציה לצרכי אימון, המטרה העיקרית היא לדמות בצורה מדוייקת את הנתונים בהם צריך המתאמן להתרכז (מכשירים - למשל), ולדמות סיטואציות מורכבות איתם יצטרך המתאמן להתמודד בשטח. מחקרים אף מראים שבמקרים מסויימים (כמו התמצאות בתוך מבנה ארכיטקטוני), מודל "קווי מתאר" (6וחגזשזו\) קל יוּתר להבנה והתמצאות מסימולציה ריאליסטית יותר. בכל מקרה, נשאלה השאלה האם טכנולוגיה דומה לא טוהו1אטוטכ)- יכולה לשמש סימולטורים כאלו. כדי להבין מדוע לא, יש להבין את העקרון מאחורי א/07. שיטה זו מאפשרת "איחוי" אלגוריתמי של צילומים מזוויות מצלמה שונות על מנת ליצור רצף דו"מימדי שממופה על כדור. התוצאה מאפשרת הפניה של זווית הראיה של המתבונן (שכביכול נמצא במרכז הכדור) לכל הכיוונים, אך לא מאפשרת הדמיית תנועה של המתבונן ו בסיסית בסימולטור טיסה). %/'0 מאפשר להשיג תוצאה מוגבלת בעלות נמוכה. הקצב בו מתקדמות טכנולוגיות תלת-מימד אמיתיות, יהפוך את א'07) לאופנה חולפת תוך זמן קצר. דוו ) תמיד היה מדיום מוגבל. העליונות של טקסט על שפה מדוברת מתבטאת בדרך כלל ביכולת לערוך את עצמך לפני "פליטת הפה". זו גם הסיבה שאנשים קוראים ספרים כמו "כל מכתבי ..." ולא שומעים קסטות של "כל שיחות הטלפון של...". '117") מאחד בין החסרונות של המילה הכתובה והמדוברת. דווקא אותם "פריקים של . זוא'1" מנסים למצוא דרך להביע משהו חדש בעזרת המדיום )אפילו אם הם מעצבנים(. כדי ליצור חוויה מעניינת במפגש בין אנשים, יש צורך ב"חומר גלם" אותו הכינו או אספו המשתתפים מראש. זה קורה בעולמות ו לתכנות על-ידי המשתמשים (100א), זה מתחיל לקרות בעולמות גראפיים כאלה (10זס\ הוק1.), אפילו בפגישה פנים אל פנים - לפעמים פשוט משמיעים תקליט. קשקשת כשלעצמה נמאסת מהר מאד. ]סיבה לכך שיש כרטיסים שתומכים בקצב של 48811 אינה מתוך רצון "להגניב אזניים סנוביות". כשנולדו וי לי חששו היצרנים מהיכולת לשכפל מוזיקה בצורה דיגיטלית. לכן החליטו שתקליטורים ישתמשו בתדר המוזר 112א44.1 בעוד שמכשיר 1 /כן (שהיה אמור להיות מכשיר הקלטה ביתי במקור( ישתמש בתדר של 12 48% כך שלא תתאפשר הקלטה דיגיטלית בין שני המכשירים בגלל בעיות של רעשי דגימה. דווקא מכשירי 31 מקצועיים ויקרים תומכים בתדר של 112א44.1 כדי לאפשר העברה דיגיטלית לתקליטור. כרטיסי קול שתומכים בקצב .של 488112 פשוט מאפשרים למשתמש לגבות בצורה דיגיטלית את החומר לסרט 41 מבלי לאבד איכות. ההבדל באיכות הצליל בין שני התדרים הוא זניח. מ ו נמצא בחיתוליו מבחינת הגדרה עצמית. החל מגורמים שוליים לכאורה כמו מחיר ופורמט אריזה וכלה בשאלה מה בכלל אמור להכיל סידי-רום שמייצג מוזיקאי. לדעתי, דוקא תפיסות הפקתיות צנועות יחסית - כמו הקו שהאוזן השלישית בחרה בו בסידי-רומים שלה - מאפשר לצרכן לקבל מוצר קרוב לתקליטור האודיו הישן והמוכר (הן מבחינת הפורמט והן מבחינת המחיר?), ומשאיר את רוב מרחב התמרון לגבי התוכן למוזיקאים ולא לבאי כוחם הטכנולוגיים (עובדה של"משינה" יצא מוצר טוב ול"איפה הילד" לא). לא שצריך לעצור בנקודה אליה הגיעה "האוזן" - עדיין מדובר ברף נמוך. אבל (כמו בוידיאו-קליפים) המוצר צריך לייצג את האמן - לא את בית התוכנה שהפיק אותו. במאה השנים האחרונות נכנסו לחיינו מכשירי תיעוד רבי עוצמה ואמינות כמו מצלמות ומכשירי הקלטה ויצרו את האשליה הזמנית כאילו לא ניתן יותר לרמות את ההיסטוריה. כיום, התפתחות היכולת לשנות בצורה אמינה את תוצאות המצלמה ש"לא משקרת" מעמידה שוב במבחן את אותה תפיסת אמת מודרניסטית והמציאות חוזרת להיות מדומה. המילה האחרונה בתחום "האמת הטכנולוגית" היא חתימה אלקטרונית המאשרת את מקור המידע בצורה שאינה ניתנת לזיוף (נכון לעכשיו, לפחות). המשמעות היא שבעתיד הקרוב, העובדה סנדרסון היחידה שנוכל לדעת בבירור היא שפלוני באמת כתב טקסט מסויים או מעיד על אמיתותו של אירוע שמתועד -- בצילום מסויים. אולי הוא משקר, אולי הוא טועה - עלינו נטל ההחלטה אם "מילה של פלוני היא מילה". האחריות על הגדרת המציאות חוזרת אלינו. 4 - " - 4 "יא הש ו ב .4 שי ו - וו וו ו עיר המים [ קח נשימה עמוקה וצלול אל תוך עיר | המים-מחבוא לרוצחים השרי רהמ:ם | וחלאות המין הלא אנושי-כחיפוש אחר , . פושע מבריק, מסוכן, ערמומי ורב- | חושיה. מותחן עלילתי המשלב = אנימציות דו ותלת מימדיות. כדורגל 96 אם אחתם אוהכים כדורגל, עכשיו תוכלו להנות שכעתיים! משחק מהפכני בו מככבים טוכי שחקני הכדורגל כעולם. נרפיקה תלת ממודית חדשנית הנותנת תחושה אמיתית, 5רעונוח מלאה, 44 נכחרות, כחירה מיומנויות, ליגות ואליפויוח. סוהף ומרתק! ו | % [ | | 0 8 | | = ו א " | : "ו צ - . . + | ן וי ל ן == - ו ו , / | | ו | | ם 1. ט | , / | | | ו 4 1 - | . / ג . - , " ו | | 4 | % ו | - , = 9 , י . / . , . ו %/ - 45% 3 - מ = 4 -. - - / שי ו . אצ יצ 1 - י . - 1 / / % . - *". 0 . ו -" - - ב - - - . ה ו ב - רשי == 0 3 בי וו" לב , . . : : 0 1 4 ב ה ן ו /, / ז. | * 0 : /. 1 1 3 ]| | . , 1 כיר " > 1 / - , 1] - - , . | - | : 9 . ו שש" - 97 2 8 | - ,2 שש " + ו / : . -- ש : == י 2 . 7 שש | . > / = : > = . ₪7 >- = "2 ו 5 הש 0-0 חמיכה: טל': 09-5524417 ₪ ()--0 מרוץ קטלני ראית את זה על המסכנים וחלמת לעשות את זה למכונית של ההורים. "מרוי קטלניי" היא הדרך המהירו להפוך את מכונית הספורו החדישה והמבריקה לערימת זבל מתכתי. התחרה במירוץ, רק זכור שליריכך לא תמיד חשוב נ מגיע ראשון... / - ! , . . + 4 : : > . 0 1 ו . . . . 4 כ :