זומביט – גיליון מספר 15

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Neora

OCR (הסבר)
-% מגזין מחעובים צעיר ד 2 רז / נר; 0 20 .וח ובו וי וו " | הילדים הגדול ונח' ל "כולו ו מו בר לילדים". | ההיסש ה ו = א ש שפווי. 52 אליונ) |( בעו[ה, בה(חה : רצ'('ת 2. רולרבליידם | מדליים שיהיו רק של'ן ובל ינא 01-מ הלא ל 8 ו יאו למצן הדיוק - 1,08 שקלים אסכה תר 60 יום. המגנע עד גמר המלא ייהרולרבליידט במידות לב 357 בלבר תו "כ עיזונות ותקשורת בע'מ" דרך בי 4 תל-אכיב / 18 ן / ו אני מעוניין/ת לצרף את בני/בתי כמנוי לשבועון "כולנו" = | חלשנה שלמה (52 שבועות) במחיר מבצע של 396 שקלים ל (במקום 8 מחיר מנוי רגיל) בשישה תשלומים שוויס של 66 ן ש"ח כל אחד כולל דמי משלוח עד הבית. ן שם מלא: == == 777.1 ======= --: | אי מעדיף לשלם באופן הבא: ] 6 המתאות על סך . שקלים לפקודת כ.פ. עתונות ותקשורת בע"נון ] אני מעדיף/ה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שליז וג הכרטיס (סמן/* איקס): [‏ ] ויזה | | ישראכרט | ] דיינרס | ממספר הכרטיס: הסט סט ב טסה י רהזמנות בכרשיםי אשראי טס בתוקף עד: ‏ / | תעודת זהות: זשם וכתובת של בעל הכרטיס: 0 ששה שו + ו [אני מעדיף קבל בשוי [ | רולריבליידס במידה: ב ברש '/ ו /70-- 03 = ,₪ שעון מעורר מקרקר ומדבר ד כדורגל 1 דוס הו// נשהינך מונהג ט"י האינםט'נקטים עולך, דנוכישקוצ יחה אה עצביך וידבין אח ברק אצבטותיך. אז הגור עצמך רמושב ובבוש אח הומסדור בממה'רוח הזאור. בוצ'ן את מחהחריר בפשחק המרוצ'ם היחיד בו הקרב הוא חרק מעוט המשחק. א ש 9 מרוץ קטלנ' ראית אח זה ער המטבים וחרמח רעעווח אח ורוו ו יו ו ב הררך המהירה רהצוך את מנוניה הטנבורט החד'וווה והמבריקה רערימוו ובר מחבח' החהחרה עיגיו מג' ראשווו.. שורייח המכעוף 2 בוקבות הצרחחו האדירה. מג'ו אלינו טי'מון בהרניתק המעוך לעוודייח המכוון'. פורריד. בתבחיש. מבקעו לנקום בסיימון החמושו טוחה בכובש מחודד וזנב בונ'. הרבחקה משעשווה ער דמעוה עם עבר'ח על המטך: מחהשבה-הרנתקאה שא'נה נגמות) | ביח מחעובח. מרכז עויווק: רח' ארלוזורוב 28 הרצליה 45448 טר': 5-5526₪2ם בהם': 552413 -8ם מחלקח תמ'כה: ₪ל': 7ו₪8-552% | |.>"ן 1 זט = ₪0 מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשורת בע"מ ,14 | ז עורך אחראי: אורן ציבלין בוו " 1 ! ו ו מנכ"ל: אורלי עטוה"רוזנבון סמנכ"ל: שירי אבישאול מזכירת מערכת: לימור מוו "ו זון/ 42 6 94 6 מחלקת מודעות: ₪ 03-5180871 1> הצ זו מחלקת מנויים: טלי נגראה, גורית סייר, חגית שימל ₪ 03-5180870/4 ואוד ו 1 ו ו . 1 כתובת המערכת: דוך בן"צבי 84, תל"אביב 68104 8 03-5180820 (רב קוי) ₪ 03-6810401 וו ] / הפרדות ולוחות: ח.ש. חלפי בע"מ / | הדפסה; צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה: "צבי ובניו" הפצה: בר ₪8 03-6951118/9 ו ו 8 2 המודעות ‏ ואינת 8 ו בג'ליו הבא: תעש"ח משחל' המחעוך 7" משחק? מה משחק? 7 חחח איך מצהח? ל הרוו'ח? נה? ולו ג'ה. ]יווק הו מעוחלים עו 14 4" ו ללח עו הנדרי נלצע )1 -(7ג' |-1. 5-0 נז'מיח ל מזוחקיח ה התג הר 2 2/1 -וותת % ד 7 ץז 5 [יין << לוחי הרניים ו[ ד לוזה ביזה קל'לקותית = 02 = וצ" | 4 ] ₪ ' --ו איפה הגכול העיסוק | שלנו בנושא נואונרפיה במגזין: שעניינו "תובות וטכנולוגיה" נובע מכמה סיבות. ראשית, כמו כל תחום אחר בחיינו, גם מקצועות הניאוְגרְפיה ניזוגו מהתקדמות טכנולוגית, וכך שופרה ‏ יכולתנו בעיבוד והצגת פרטים ואנו זוכים לאטלסים ומפות מדור חדש (עמ' 147-17, עמ' 20-23). שנית, - התקצוו ‏ לנו הגבולוה, כפי שגם קוה עם המצאת האווירון והטלפון, אך יותר מזה, במובנים רבים נעלמים הגנולוה שלנו ככל -- 0 ל -- רהצי 3 שאנחנו מקיפים את חיינו יביר בי וו וריו וי וב | יו הר ד וכז ₪ תד וו [ ועו יי = =] בטכנולוגיות תקשוות ב א ל | מתקדמות (עמ" 10, עמ' 18, | עמ' 50751). ואת הגבולות שלנו - יקוא זאת עתה ן לפני כשבוע ביקש ממני חבר לעזור לו במהדורה עדכנית בספרו של ביל גייטס. למצוא מקומות נעניינים לקראת נסיעתו בסופו של דבו, תתחבוו ותרגישו. תחושו | ללונדון. התחבורנו. לילה שלם טיילתי בלונדון, בעצמכם את הריגוש של מפגשים וירטואליים ביקרתי במוזיאונים, ואיתי הצגות, שתיתי עם אנשים, ארצות ומדינות אחרות, תחושו ביוה בפאבים שכונתיים וקניתי במרכזי במגבלות המודם והקווים כאשר רוצים יותו קניות. למחרת החבר נסע ללונדון, אני אישית ויותר להתקרב אך נכנעים לטכנולוגיה. תחושו > | הסתפקתי לטיול הליילי. גם במגבלת המרחק שבאה לידי ביטוי ככל ו4(|:ן| מי מכם שעוד לא מחובר לאינטרנט. - שאנו מצפים יותר מהקירבה שנוצרת בלאו )] -ישמח בוודאי להתחבר דרך ההסדר של מנויי הכי. זומביט עם "שני טכנולוגיות". מי מכם שלא סעו לשלום, מפת הדוכים מודפסת עם הסכים עם המסר של "רומן דיגיטלי" מסלול מומלץ והמפתחות בפנים... | שכתבתי לפני שלוש שנים שעסק באופן | שהאינטרנט משנה את צורת החשיבה שלנו (=6/ע<-<= שוסג'וס 5 במחיר מציאה: מחשב 1112א67 א4860, מסך 14 אינץ', הארד דיסק 240 הכולל תוכנות ומשחקים, 60.01 במהירות כפולה, 0-מ עכבר, זהגא.מזאא. לפנות לאריאל 9.. 5% למכירה; 1. המשחק "באטמן. חוזר" באריזה המקורית. 99 ש"ח בלבד. 2. המשחק "על גלגלים" באריזה המקורית.י 00 > גרפיקה תלת מימדית (נבחר על ידי חמושה עיתוני מחשבים באוה"ב כמשחק חובה וקיבל את הביקורות הטובות ביותר משנת 1993). 39 ש"ח בלבד. 3. דיסקטים ריקים 360%. | 4. משחקי מחשב החל משלושה ש"ח למשחק. אריאל, 09"925629. | 5 למכירה מקינטוש 1.6630 חלומו של כל מעצב. 20 עם כמות תוכנות אדירה + מודם + כרטיס וידיאו. אדם, 03-5237566. ָ 1 א.נ. שולח לנו ד"ש וודי אני מנו? של זומביט ואני תקוע ו"באז שנת אור" = | במשחק סם ומקס. קראתי את של דיסני "סיפור הצעצועים". זהו הסוט ו ץז לא הבנתז -- הראשון בעולם באורך מלא שנוצר כולו במחשב לעשות = שנוד. חוטי. הצמך - 100 תחנות עבודה של %(51. בובת קאובוי הענקי. בדף הפתוון המ היה בשם וודי, מדובבת בקולו של טום הנקס, ואיש כתוב להשתמש עם המספריים חלל בשם "באז שנת-אור" הולכום לא'בוד. הארוכות על ה"מד". לא הבנתי הם צריכים לשתף פעולה כדי לחזור יחד מה זה "מד". | 0 ,הלו מקווה שתעזרו לי, מתן בורשטיין ההפקה מעניינת. מ"ס טר --- = 5 =עש ו ו ו ה ו יש ו ה יש == כ == ו וו ו ו | .ו 4 + .ו + + ,-. ו - 6 / | / . -] ₪ ₪ ת ₪ ₪ > ד . [ : 2 1 ₪ 8 ₪ ₪8 ₪ "קד אי א 1" ₪ - ה ₪ | אק רש נצ ו ₪ אש" ₪ ד ש 4 6 1 ות ו 9 . . .1.1 ."א ז.ה אי ' . ם. 8- .. - ווה '. ה יו 0 8 וו *' , מ ור חן - 4 4 - ו [ ה ₪ ₪ ₪ / 0 - א לד חידושים, חדשות והמצאות.. חידושים,. אמכ ור הכר בר - צק ]ב ₪ יש ו י .%י ."שאר 0-8 = :. 1=.* : ו דר קר ל 5 , .. | ?= ו 1 -= | ו % =" . | %*" ו :> ביל גייטס מכריז על תוכנות וכלים לשימוש באינטרנט שיהיו מוטמעים בחלונות 95. בספרו החדש הוא מדבר על השפעת אוטוסטרדת המידע על עתידנו ובכל ערוץ אפשרי הוא משדר את המסר של כוונתו להשתלט גם על האינטרנט. מישמש בין חברות ההיי-טק. סיליקון גרפיקס, סאן ונטסקייפ הודיעו על שילוב טכנולוגיות להטמעת יכולות תלת-מימד ומולטי-מדיה (ל-גטג . וואח/ מחאו ועוד). זוהי בהחלט תשובה "שרירית" להכרזת המחמה של מיקרוסופט. :+ יענא החלה לשווק טכנולוגיה חכמה לבקרת מכונית בחניונים המבוססת על שבבים המותקנים בכלי הרכב. אולי זוהי התשובה לפחדים מפני גניבת מכוניות לשטחים? %:+ בהרצליה נפתח מרכז התנסות של מחשבים ומשחקים "קומפיותר". פתוח ברציפות כל היום במרכז החדש בבן-גוריון 48, הרצליה ₪ לא רק בארה"ב. גם בארץ החלו בניסויים של למידה מרחוק - "בינת" התקינה את מערכת "פיקצ'רטל" עבור מרצים בבר-אילן שילמדו כיתות בעמק הירדן. 2 בנק טפחות מכריז על תחרות נושאת פרסים של ציורי ילדים במחשב בנושא "בית חלומותי" - לשלוח ל"תחרות טפחות" ת.ד. 10832, ר"ג 52008. :+ חברת "אלישים" מכריזה על מבצע "חבר מביא חבר" - מועדון לקוחות למוצרי אנטי-וירוס 5=פטחו/. :+ "באג מולטיסיסטם" מזמינה את לקוחותיה לקבל שירות ותמיכה ב"טלבאג" - 7, רעיון מבורך. = דץ %* |), רז ור ורב ו הזד ווקררד התר* = י ו ו מ חן ן "". : )= = | , | 4-- אי - ו - - | *% ! - ה ן | 1 הדמו של זפווסט זו משחק חדש מבית 6קבספטחוו הוותיק, הגיע לידינו. פיתוחו של המשחק יושלם לקראת סוף החודש הבא, ובינתיים אפשר לשנן את העלילה; בעולם מקביל לשלנו, שבו שולטות ספינות אוויר,. פרצה מלחמה. באחד הקרבות האוויריים נהרג אביך, . שהיה מנהיג האיזור הצפון"אטלנטי. עליך להמשיך את תפקיד אביך ולפקד על הגזרה בצורה הטובה ביותר,. ולנסות לכבוש גזרות אחרות מספינות אחרות. || לרשותך עומדים שמונה סוגי מטוסים עתידניים, | שלכל אחד היתרונות והחסרונות שלו. עליך ללמוד. לנצל את חולשתם של יריביך ולהשתמש ביתרונות. של המטוס שלך בקרבות האוויר המעולים של. המשחק. | זסאוסק זוה אינו מורכב אך ורק מקרבות אוויר. יש בו גם' צד אסטרטגי, שבו ניתן לתכנן מתקפות, לכרות + ]| בריתות ולרכוש אויבים רבים שיעשו את המשחק | הרבה יותר מעניין. ירושה אווירית 4 ]| ו - ; "= . ; - ו - ו -* 7 - / 7 | ז .7 , 7 , 4 " ?* יו ₪[ 2 א שק 2 ₪2 ₪ ₪ .כמ קר | = - ּ 1. | 2 | 7-0 ל 0 9 - =--א אא | 20 -- <> 1 עז ₪" שְ שאני מקבל בחודש האחרון (בנוסף ל-ה טסו סא פצגר |). | הצליח לנצח את הרוע, אבל עכשיו הם חוזרים בגדול.. במשחק עצמו תהיה גראפיקה מקורית של גייגר, שגויס למשימה. 1 = 1 רזר , יי יי יי יה- ובמה זחו את צריכה לטוברת? מאסר טולם. טד טואחות אבל = ב = 7- וב ה ו ו ור ו ב וכי דרי ו ו את כבר מתה! אה, נכון. לא נורא.. == רוחות משוטטות המתכנתים של חברת ם/ם | חד7 הצטיינו מאז ומתמיד בייצור משחקים | בעלי חוש הומור מוזר לחלונות. זה התחיל במונטי פייטון וב-ז50 ז85 מטסץ =אגז, אחר כך הגיע זט = וג ועכשיו מגיע ג6|חשווה =סה6חה. הסיפור מתחיל כשג'ואי, טמבל אמריקאי ממדרגה ראשונה, הולך לישון ולא שם לב שהשאיר את רוחות המחמד שלו לא קשורות. כשהוא קם בבוקר לא נשאר מהן אפילו זכר, ולג'ואי אין שום ברירה: הוא חייב לצאת למסע סביב אמריקה, במטרה למצוא את השדים השובבים. המשחק כולל שלבים רבים, שכל אחד מהם מייצג מדינה או אתר מפורסם בארץ הענקית הזאת.: זהו משחק 605 לכל דבר, עם סולמות, קפיצות ושאר האלמנטים המקובלים, עם אנימציה נפלאה ‏ ]- ובדיחות קרש מעצבנות. ו החברות =חהו-50 פו ר-םפבסקה משתפות פעולה כבר שנים, עוד מִימִי א=:א השסאה ואס וזס: - וסוו. מאז כבר עברו הרבה בייטים בנהר ₪ הסייברנטי, וחברת מו סתמה לכולם את הפה עם דום, שהיה כאמור, שיפור רציני של 30 - וסצו, עכשיו מגיע תורו של ₪םאטא ש6אטם, עוד משחק יריות וקפיצות קלאסי של החברות הנ"ל (השייך לעידן מסכי ה להפוך למשחק סטייל-דום. למי שלא זוכר, =6/ום היה חייל קומנדו בלונדיני שיצא להציל את העולם פעמים ספורות מידיו של איזה מדען מטורף, על ידי שימוש בפחיות קולה ובסטריאוטיפים גבריים מובהקים. כתוצאה, המשחק קיבל אופי קומי, שיבוא לידי ביטוי גם במשחק החדש. אז אל תתפלאו אם תיתקלו באיזה חזיר-בר סדיסט שוביניסט, או משהו בסגנון. שו למי שמפחד מהחועך... לא מומלץ למי שמפח] מטורפים מסימד אחר. לחברת 5!והםהקה₪5 60 יש כנראה איזו משיכה לכל מה. שקשור במחלות נפש. זה ההסבר היחיד שאני מצליח למצוא אהר' | שראיתי את 2 סםספאחהם, ההמשך למשחק הראשון בסידרה,, שיצא לשוק לפני כשלוש שנים. זה גם המשחק ה"משוגע" השני. - למי שלא זוכר, 051 עסק ביצורים מוזרים מִמִימד אחר שהשתלטו פן שן. על מוחו של בחור מסכן בשם מייק דאוסון. בסוף המשחק מייק המשחק מבוסס על יצירותיו האמנותיות של ה. גייגר, האיש 5 שהמציא את המפלצות המפחידות בסרטי "הנוסע השמיני".. ראה לי שאנחנו מכירים מספיק זמן כדי שאתחיל לספר לכם קצת דברים אישיים על עצמי, דברים שקשורים, באופן מדהים, דווקא. לגיאוגרפיה. נתחיל בווילון האמבטיה שלי, שעליו מודפסת מפת העולם בצבעים טבעיים ובצרפתית. אין הנאה גדולה מלעמוד, להסתבן, לשיר שיר שמח ולהצביץ (לא חשוב עם מה) על מדינה או עיר או חבל ארץ שהיית רוצה לראות, וכל המצביע על שם מוזר יותר הרי זה משובח. במסגרת שיטוטי האמבטיה שלי הייתי כבר ב"נפאס נביא", "דודינקה" אשר בסוניר ועוד מדינות מקסימות. סיור קצר בשירותים שלי (אל תתביישו, הזמנתי אתכם) מגלה גלובוס יפהפה תלוי בגובה העוניים, וכך אני יכול להתרשם, בעודי עומד, מגודלו העצום של האוקיינוס ההודי ומנידחותה של ניו זילנד. אז אולי השירותים שַלי לא ממש קשורים לחיים שלכם, אבל באותו אופן הייתי רוצה לדבר על גיאוגרפיה ולהתחיל בסידרת משחקים הקשורה רק בצורה עקיפה לנושא, אבל מצליחה להאיר אותו באור מעניין: משחקי הז | למיניהם (111א 51916 , ץדזד)וא51 ועוד). מי שנתפס למשחקי הסימולציה הללו גילה שפרמטר חשוב בהדמייה של כל פורמט תלוי בתוואי השטח שעליו הוא מוקם. בסימסיטי, לדוגמה, | אחד הפרמטרים לקיומה של העיר הוא קירבה למקורות מים. מקורות אלה הם האמצעי להעברת סחורות, ומשם גם עלולה להיפתח הרעה, שטפונות. כאשר אתה מטייל בעולם ומנסה להבין את הסיבות שהביאו להולדתן של ערים וארצות במיקום מסוים, אתה מוצא לפעמים בקירבת מקום מקור מים גדול, הן לצורכי תעבורה והן לצורכי ק'ום בסיסי. לפעמים אתה מוצא מקום עם מחסום הגנה טבעי מפני אויבים, שצורת | התפתחותו שונה לחלוטין מזו של מקומות נטולי הגנה. התפתחותה של עיר תלויה מאוד בתוואי הקרקע המקיפה אותה, "ירושלים הרים סביב לה", נאמר, כשהכוונה היא בעצם לומר: "קשה לאללה לכבוש את ירושלים, כי היא מוקפת הרים". עיר שצומחת על מקור המים הבלעדי |] באיזור צחיח נקראת "נווה מדבר", שזה בעברית פחות יפה "לנן יש מים ולכם אוין, ועכשיו ננקנק את שאר תושבי הסביבה וניקח מהם כפול כסף". הגיאוגרפיה משפיעה גם על מבנה הפיזי, תושבי אזורים הררים יהיו מעוקלי רגליים ובעלי שוקיים חזקות. תושבי איזור מדברי יהיו בעלי עור צרוב, גרומים יחסית, בעלי עיניים בהירות באופן מפתיע יחסית לגוון העור. תושבי מטרופולינים עשירים יהיו בעלי ידיים עדינות, עור לבנבן ושרירים שראו ימים טובים יותר. בישראל, האזורים מגוונים ביותר, ניתן לראות הבדלים גדולים יחסית בין תושבי איזור החוף, הדרום והצפון. ההבדלים דרמטיים פחות מבמקומות אחרים בעולם בזכות רמת חיים גבוהה יחסית, המאזנת את השוני הגיאוגרפי ומעניקה מכנה משותף יציב יחסית לתושבים של אזורים בעלי מבנה ג'אוגרפי שונה. ובמסגרת האחידות הזו נשאלת השאלה: כאשר אני יושב ליד מקלדת ומדבר עם סרגיי מרוסיה (מינסק), אלכס מארה"ב (קולורדו), או הנס מגרמניה (מינכן), במה מתבטא השוני בינינו? השוני הפיזי, התרבותי, ובעיקר השוני הבסיסי כל כך, הגיאוגרפי? אנחנו חיים בתנאים גיאוגרפיים שונים, רחוקים זה מזה אלפי קילומטרים, ועדיין כולנו מקללים את חלונות 95, חולים על קיית מוס (דוגמנית, לא סוג של מוס שוקולד), מחפשים סייטים חדשים ומחכים ליום שבו לא יחיו כל כך הרבה באגים בנטסקיים. וכאן אפשר סוף סוף להכזר בגורם שמאחד את נולנו, למרות שכל אחד מאיתנו רואה מראה שונה לחלוטין מהחלון - כולנו נראים פתאום דומים כשאנחנו בוחנים את תוואי הקרקע של הכפר החדש שלנו, כפר שבו יש רק תפילה אחת לכולם: "אלוהים שלי, תעשה בבקשה, למען כל בני אדם בעולם, שלא ייתקע לי הבראוזר המז... חזה!" כחובב חולנִי של תוכנות פאקסים וטרמינלים, אני מתקין לעצמי כמה תוכנות כאלו, ובוחר באיזו להשתמש. + קורה, לעיתים, שאני מתקין כמה בבת אחת, בנוסף למדפסת, ואז לפתע יוצאת הודעה שקובץ .1 1 זא!ז הוא מגירסה ישנה של חלונות. שו! למה מי מת? שתי לטמות למחשב ועדיין זה לא משתנה, אז למען כל מי שדבר דומה קרה לו פעם, פתרתי את התעלומה: התקלה מתרחשת | כאשר מועמסים יותר מדי התקנים על | נוא שלא מסוגל להבין למה כל כן | הרבה תוכנות רוצות בטובתו פתאום. ניגשים לדיסקט 4 של חלתנות (לא חלונות 95) ויוצאים לדוס. שם יש תוכנה שנקראת "כאגעאם" והיא פותחת קבצים, אתם אומרים לתוכנה לפתוח את קובץ || הוחו למקומו ב 0\5סא1ו, ובא לציון גואל, |- | - מ ערך - ו שופ - | בין 1871978 בדצמבו הוצגו בפסטיבל קומפיופילם | בסינמטק כתשעה סרטי מחשב. הסרטים שייצגו את שנות השישים והשבעים באירופה היו "אלפאוויל" הצופתי(65פו) ו"אודיסיאה בחלל" האנגלי (1969). באותה תקופה היו ₪ המחשבים בגדר מדע בדיוני: מחשבי ענק בגודל. חדר, | שהפתידו | את האנושות, ואיתה גם את הקולנוענים. | המחשבים. ייצגו אז בקולנוע את. השתלטות הרוע, "האח הגדול", כלי עזר לשלטון מושחת - או מכונה שהשתגעה ומסכנת את חיי כולם, בשנות השמונים השתנתה הגישה למחשבים בקולנוע. משחקי מרגלים, פצצות אטום והמצאת הדוס. ב"83' יצאה הקומדיה "משחקי מלחמה", שגיבורה, דיוויד, גאון מחשבים צעיר, שנהג לפרוץ למחשבים שונים דרך המודם. הוא משפץ את ציוניו במחשב בית הספר ומשתעשע במלחמות אטומיות, עד שבטעות הוא שולח טיל קטלני לשמי מוסקבה. אבל לא לדאוג, זאת רק קומדיה, והסוף, כצפוי, טוב. "חלום אלקטרוני" (1984) גם הוא קומדיה, על חנון ממושקף שתמיד מאחר לעבודה, קונה מחשב וזה משתלט לו על הבית, מקבל אישיות, כותב מוזיקה ו....מתחרה איתו על ליבה של צ'לנית מן הדירה הסמוכה. סרט חביב שמשקף את קשיי ההסתגלות למחשבים הביתיים הראשונים. "ג'ק פלאש המקפץ" (1986) היא אחת מקומדיות המחשבים הידועות של שנות השמונים, עם וופי גולדברג בתפקיד הראשי כמפעילת מחשב מוזרה לאללה בבנק ניו יורקי. החיים משעממים עד ש"גק פלאש המקפץ", שם קוד למרגל בריטי שנלכד ברוסיה (מבוסס על שיר של האבנים המתגלגלות), חודר אל המחשב שלה, וופי מוצאת עצמה מסובנת עמוק במשחקי המרגלים, הרשתות והאהבה. הפעם המחשב מוצג = כידיד, מסוכן אמנם, אבל לא מפחיד כמו פעם. = שנות התשעים הביאו לנו סרטי מתח בעיקר, שחלקם דנים אבנר הנימן ביקר בפסטיבל "קומפיופילם" בסינמטק. את התערוכה הוא קטל, מהסרטים הוא נהנה, מבכורת צדופסטדחוצ הוא הזדעזע בהתפשטות האינטרנט ואחרים בהשלכות הווירטואל ריאליטי. ב"סניקרס" (1991) מופיעים רוברט רדפורד, סידני פואטייה, דן אקרויד וריבר פיניקס (שבינתיים | הספיק למות מסמים), שכולם מוזעקים מטעם הממשל לגנוב תוכנה המפצחת קודים. ב"מכסח הדשא" (1991) דוקטור אנג'לו עובד על פיתוח המוח האנושי באמצעות ווירטואל ריאליטי ולוקח את ג'וב, מפגר מקומי העובד כמכסח דשא, כשפן נסיונות. הרבה אנימציית מחשבים עוברת בסרט הזה בשג'וב הופך לגאון, דורש עוד ועוד סמים ווירטואל ריאליטי, ומחסל חשבונות עם כולם. גראפיקה מדהימה עלילה שטחית. הסרט "פקודת חיסול" שמוצג כאן בהצגת בכורה מורה על המשך. דנזל וושינגטון משחק שוטר לשעבר הכלוא על הריגת רוצח אשתן ובתו, הוא מוזעק להילחם בדמות ממוחשבת, סיד 6.7 שהורכב מקוקטייל ממוחשב של תרכובת רשעי העולם. זוהי אישיות מלאכותית שהוקמה לצורך אימון שוטרים בווירטואל ריאליטי וקיבלה חיים ביולוגיים (זה כבר באמת בדיוני), הסרט מתמקד בפעלולים גראפיים שעושים הרבה רושם. הוא מלא אלימות ורשע שהיתה מזעזעת אלמלא המסר החזק שמעלה שאלות אמיתיות של זמננו: עד כמה דמויות ממוחשבות יכולות ללמוד מהתנהגות המתכנתים שבנו אותן והתנהגות המשתמשים שבאים איתן במגע. אם פעם עוד לא היכרנו ממש את המחשב, אך נעשו עליו סרטים איכותיים, הרי שכיום, החיבור בין מחשב לקולנוע הופך את הקולנוע לווירטואוז גראפי אך מחוסר משמעות לפעמים, כאשר סרטים כמו "איש ההרס", "שליחות קטלנית" "פארק היורה" באים ומנסים למוטט את יסודות הקולנוע הישן והטוב. המציאות לא מתחילה ברוג'ר ווילקו ולא נגמרת ב: סואז 505 אא רוט ד "קומפיופילם 95" היה פסטיבל איכותי, ואני שמח שבקרתי בו, להתראות בקומפיופילם 96. ₪ ₪₪ אבר הנימן מז . התאמה אישית זומביט-אוןליין - המועדון האלקטרוני והעיתון התי ּ שלנו, מאז כמה חודשים א שגדלנו והתעצמנו והבי.בי. אס נהיה קטן עלינו. עכשיו אנחנו עולים כתה! מגזין זומביט הינו אתר לתפארת באינטרנט, באדיבות "שני טכנולוגיות" - וו0וח20/זשח, וההח5, אא שו//:קווו! - - שעוצב ונבנה על ידי מייק רוזן ונמרוד קרת!!! כל מנוי של זומביט הינו מנוי באינטרנט, בעל תיבת דואר | ונויות "שיטוט" מלאות (4 שעות חודשיות > חינם). כל פעולות. זומביט-אוןליין: עוברת לאינטרנט, אותו עולם מופלא עלוו אנו כותבים וקוראים כל כך הרבה הורוזות התקגה לתוכה הדיסקט שקיבלתם מזומביט מיועד להתקנת תוכנת אינטרנט על מערכות "76 המריצות "חלונות". הכניסו את הדיסקט לכונן ג או 8 והפעילו ממנהל היישומים של "חלונות" ומוטווט?:. או :0 התקנה זו תפתח חלון חדש במערכת שלכם ובו תוכנת התאמה, חייגן, ץ1], דואר אלקטרוני, ו-א/אא. ברה שנה מאז שהיקמנו את האישית (ולשם כך לבצע אחר הוראות הרישום). חורוזות ר'שום והתוזמה ויה כל המנויים שהיו רשומים לזומביט" אוןליין - חשבונותיהם כבר קיימים; שם פרטי ואות ראשונה משם המשפחה באותיות קטנות באנגלית (ללא רווחים) דוגמא: |!גת3 = 6 |גחה הסיסמה נשארה ללא כל שונוי. כל המנויים שלא היו רשומים לזומביטזאוןליין - יצלצלו למערכת מנויי זומביט: 03-5180870 ויבקשו את שמם ואת סיסמתם. עתה הפעילו את תוכנת ההתאמה האישית מחלון זומביט-אונטרנט. ענו לשאלה לגבי מספר הפורט של המודם במחשב שלכם. לפי איזור מגוריכם, עדכנו את מס' הטלפון של ספק האינטרנט. כלומר הוסיפו איזור חיוג לתלזאביב. ענו לשאלה לגבי שמכם במערכת (לדוגמא |וגחג) והשם המלא שלכם (לדוגמא |15% ובתג). זיכרו: בכל פעם שאתם מפעילים את תוכנת ההתאמה האישית נמחקת הסיסמה במחשב האישי שלכם. כלומר, בפעם הקרובה שתחייגו לאינטרנט תתבקשו שוב להקיש את הסיסמה. (שיטה להרחיק את האח שינוי של הרגע האחרון. עקב כללי הרכבת הסיסמה לאינטרנט ייאלצו גם המנויים שהיו מחובדים לבי.בי.אס להתקשר למחלקת המנויים במערכת (037-5180870) ולקבל את סיסמתם! חורוזות עו'מוע בהוכנה נאשר ווצים להתחבר לאונטונט מפעילים את החייגן - 18 ]הז מחלון זומביט אינטרנט. כאמור, אם זו פעם ואשונה לאחר התאמה אושית - תתבקשו להקיש את הסיסמה. החתייגן יאתחל את המודם, ויתקשר לספק האינטרנט' "שני טכנולוגיות", ויודיע על שגיאות אם היו כאלה, עתה אתם יכולים לשוטט ב"מת/ו בעזרת תוכנת אארא. כאשר תפעילו אותה תגיעו לאתר זומביט. שם תמצאו נתבות מגיליונות קודמים ועתידיים, תוכנות שונות שהוזכרו בבתבות, איזורי קשקשת וגישה לחברי המערכת. משם תוכלו לבקר באתר של "שני", ולשוטט ברחבי הרשת. עליפי ורשימת המלצות שלנו או "חופשי חופשי" לאן שאתם רוצים. תוכנת ה"שיטוט" (אםפאוסאם) המותקנת אצלכם ניתנת להחלפה בתוכנה פופולרית יותר - ח )דשא (שאיננו מורשים להפיצה אך מותר להוריד אותה מהרשת). אם וכאשר תרצו לשפר את תנאי השיטוט שלכם - תוכלו להוריד אותה, להתאים אותה לנתונים האישיים שלכם ולהשותמש בּה. אתם יכולים גם לעשות שימוש בתוכנת ה"דואר האלקטרוני" - .1411א-5. כאשר תפעילו אותה תתבקשו להקיש את הסיסמה. תוכלו לבדוק אם קיבלתם זואר בפקודת | 1411א א)תת) ולענות עלזו או לשלוח דואר חדש בתפריט ו בעזרת זאת א זז להודעת דואר תוכלו גם להעבור קבצים למנויי אינטרנט אחרים. כתובתכם ברשת: שח ות8ח655]!החה = תוכנת ?]₪ הנמצאת בחלון האינטרנט משמשת 0/7 22 שו /פיעק)? 1 9 63 -09 21 7. 6 6 בו 4 לכ קיו 541 /77ככ*. שי ככי!, 6 להעברת קבצים. תמצאו בה הוראות הפעלה וכתובות למאגרי קבצים מעניינים ברשת. שוזוכות והעוובוה מה אם יש לי כבר מנוי באינטרנט? וודא שאינך מפעיל את שתי התוכנות בו"זמנית. | תונכל להשתמש ‏ בשל החשבונות שלך (ואפילו לשלותח דואר מאחד לשני). תוכל להשתמש בתוכנה היו :ו ל ו 7 58 ם הקיימת אצלך להתחבר ל"שני" לפי מספר הטלפון המצוי בחייגן. מה אם אין לי מודם או און לי מעוכת "חלונות"? אינך יכול להתחבר לאינטרנט. מה קורה כשנגמרות 4 שעות החינם החודשיות שלין חכה עד לחודש הבא שיתחדש המנוי שלך או התקשר למערכת "שנ!" 8 ובצע הוראת תשלום עבור שעות"חודשיות נוספות (על חשבונך). להתואות ברשת, גאורה שינוי של הוגע האחוון. עקב כללי הרכבת הסיסמה לאינטונט ייאלצו גם המנויים שהיו מחוברים לבי.בי.אס להתקשר למחלקת המנויים במערכת (01-5180870) ולקבל את סיסמתם! 46180686 - 6 0 0 שחר זוזרווו וווטר וורוה טל ודו הזוה רוזו ווהרוד הרת 6 8 = כמוצר מולטימדיה הוא קצת מיועשן, אבל אטלם התמונות ₪? המגזין "נשיונ? ג'יאונרפיק" הוא סי.די.רום מקיף ומעמיק ששווה מאוד להחזיק בבית א טלס התמונות של נשיונל ג'יאוגרפיק הוא אחד המוצרים הכי ושרים שראיתי עד כה, הוא לא מתיימר להיות מוצר מולטימדיה ברמה גבוהח, וטוב שכך. מה שכן, הוא מתיימר להיות אטלס"תמונות של נשיונל ג'יאוגרפיק, וזה כבר אומר הרבה. זהו סידי.רום שאמנם נמצא בשטח כבר זמן מה, אבל הוא אינו מחוויר לעומת מוצרים עדכניים. | / : "' 1 ו =<13%0%4= 9 8 , 2 ד = ..- / 4 אל ו | - ₪ ו 1 : - 4" 1 0 " . / ו / ]| / ₪ 4. 4 2% =. ₪ / ו צ / 2 ,' ה ויו יי ו" הסי.די מגיע באריזה המעוצבת ממש כמו המגזין, עם פס ההיקף הצהוב המוכר והתמונה המרהיבה על השער. מדובר באטלס של העולם, שבו כלולות במעט כל המדינות הקיימות. יש בו תמונות, סרטים וקולות, אבל אלה הם, כידוע, קישוטים בלבד. הבסיס האמיתי הוא המידע. וכמה מידע... כמה מאות מגה (שחלקם אמנם מוקדשים לתמונות) מספקים המון מידע -החל מהמצב הפוליטי בישראל (בתיאור מדויק למדי) וכלה במפות מפורטות של כל הדרכים המובילות לשדות התעופה בברבדוס. יש כאן כל מה שהייתם מחפשים באטלס, למעט נתונים על ההרכב הדמוגרפי ועל משאבים. בכל זאת, יש כאן מידע על תחומי יצוא מרכזיים ועל אתרי תיירות, היסטוריה, אקלים ממוצע (במדינה) ועוד. סרטים לעידוד התיירות המידע מחולק לכמה קטגוריות: מאמרים, תמונות, סרטים וקולות, מפות נוספות ואינדקס מדהים בגודלו. הוא מכיל כמעט כל עיר המופיעה באטלס ויכול להקפיץ אותך אליה בקליק אחד. המידע מסודר בצורה נוחה, אתה יכול להגיע למדינה על ידי הקשה של מיקומה בגלובוס, | ו או על ידי חיפוש במדריך הארצות. אם כבר מזכירים את הגלובוס, גם זה סידור נחמד. | בדומה לסידרת "אנציקלוידע", | המיובאת לארץ על ידי חברת מיראז, גם כאן עומד בפינה הימנית העליונה גלובוס נחמד המראה לן היכן אתה נמצא ביחס לעולם. אפשר גם לבחור מפה של ובשת, שתביא אותך למפה מוגדלת של האזור. איכות התמונות והסרטים חביבה למדי, אבל הצליל עשוי ברמה מזעזעת. למרות זאת, הכמות כאן מפצה על האיכות. יש כעשר תמונות של כל מדינה, ואת רוב מלווה גם מוזיקה. סרטי הווידיאו מופיעים בכ"50% מהמדינות, אבל רובם תמוהים למדי ולא נראים כחלק מחיי היומיום באותה מדינה, אלא כחלק מסרט לעידוד התיירות, אם זה אטלס, חבל שלא עשו אותו מדויק ‏ עד הסוף. גם המוזיקה המלווה תמוהה פה ושם, במיוחד כשאני שומע. צלילים שאי יודעשהם לא "התקווה", אבל הטקסט למטה מתעקש שזהו ההמנון חלאומי שלי... טוב - פה ושם יש נפילות. שעעשוע חינוכי תחום אחד שהמתכנתים לא פישלו בו הוא התיעוד. חוברות מקיפות ומובנות ומפות עולם נדולות המצורפות למוצר נותנות הרגשה של איכות, ואין דרך אחרת להגדיר את זה. תמיד אהבתי מוצרים שמצ'פרים את הקונים, וזה בהחלט אחד מהם. נכון, מוצר מולטימדיה מבריק זה לא. מדובר פה במוצר דוס שכבר עבר זמגו מבחינת הסרטים, אבל לא בשביל הסרטים קונים מוצר כנזה. זה מסוג המוצרים שקונים "נדי שיהיה בבית". אחרי הכל, מדובר כאן ביופי של כלי חינוכי (באמת!) שיכול לעזור בעבודות נית הספר וגם לשעשע. המידע באטלס מובא בפשטות ובבהירות, והתפעול שלו, שנעשה בעיקר על ודי העכבר, קל ונוח, באופן כללי - מוצר שווה. ₪ ₪ ; 7 1 ₪" ו ו "וי רו ור" רו בו זז ו 7 / -. . : ₪ ₪ - שי שד אר | - 7 ש . 1 . . ש ]) 1 | ה 1 | [ . ' 4 ו . . : ₪ ת 4 : . / שי | ל ₪ ב ד ; [ יא : 6% - ₪ =₪ = + שי" א 1 .. [ ו 4+ | הש +-א-+ א , ן "זו זו וו - א ו אאא 3% . * א | %-= 46.7-7-+-+-+--+ זק ל ו ל ל * 7 . ו ,תו רו 4 | ; "| .י -4 /. +-+- | 4+ שש שר 1 , /. / ו ג ו ' 3 , 4 ל 7 [ . 8 4 2 . 2 -% / | שרגי / ] / יְּ . עשר חי ₪ %% > + 4 [ יְ "7 ש . - 4 ן רו גג . . 1 ₪ 4 % | | , 4. 3 . | ₪ 4 - 4 / : / 1 ה 1 ₪ 4 ₪ : .| 0 / 4 , - 6 " , | - .| 7 . " . - ! ]| / ₪ -₪ . .4 6 ₪ | . || 1 6 פָּ - .ו. . , | . . ] ."ו ו אד בש .₪ י . ₪ ז / . 0 .1 : - ו - ." ₪0 שש | י 4- - " | - ש").. ו ₪ 3% ק - ל -- 4 ש | י . 0 | 47 1 = . 77 = / ₪ 1 זה , | 7-2 - כ ₪ ', | . ש 2 ] - :] / - "= . י . .₪ . מו | 2 | - 0 | ו ש - 4 ו . | ! 8 : ' 4 ורש | - .; . 4 % . ₪" > ")| . 4 ₪ . / . < ' 8 .. 2 = ' / שש - 5% ור 72 1 9 , ₪ : . . ₪ | . | 4 : 5 4 ₪ > הח . ". | . ש . % ו [ ' | . . /. - "א : 1 . 5 ₪ ו . ₪הי " 1 , 4 | '. 5 / , -". | 1 תו | ] [ 4 / . - 0₪) . 23 - | "ו אק ב ו [ 6 ' . [ ₪ 1 / " . ו | / 1 [ ₪ ₪ . שש " "נש" : / 4 . 1 ₪ ₪ . - - "%- י 1 ר - . . ן / ה ₪ | . -] - | - אוד "ןוי . ו . 2 . . . ית -- ₪" ג חר ] ב 4" ₪ . . - 2 | 1 : : 1 ,ןמחר א | | ה ו 4 - 1 וש ו ו . 2% ; ו" ". ₪1 ַ ₪ - 1 ₪ ו בת ₪ . ₪ 4 17 -. -ם | ₪ ₪ 2 ן '= . . || ]ד ₪ ה . ב " ₪ 2- =..] - / -.] " = 4 | מ . ₪ .₪ - - | ו ₪ . . ג וק ו ₪3 == | | ו ₪ -ש , - י - ₪ -" לק ג "- "ו || דח דוו | ר] . | ה | | -" | ן 5 . . ה 4 ]| - 1 . | | - ₪ ₪ 5 4 " ₪ | - הש | -. ] ה 1- -- ה תמונות לווין ברזולוציה גבוהה, מעובדות בתוכנה מדהימה טפותחה בטכניון, על גבי מודל ממוחטב תלת"מימדי. התוצאה, כפי שהיא נראית באטלס ארך הקודש של ריצ'רד קליב ומדווחת ב"נשיונל ג'יאוגרפיק" האחרון, מאפשרת למוס מעל הנופים ולצפות נבהם מוחוץ ומקרוב בזוויות סונות - מרה יב! הלווין פצלפ תמונות הלווין ששימשו כחומר גלם לתוכנה נאספו במקור על ידי הלווין 1.0515 ונשמרו כאלמנטים צבעוניים בסיסיים, שכל אחד מהם מתאר ריבוע של 30 מטדים מרובעים על הקרקע. מידע זה תוגבר בצילומיו של 57071, חלווין הצרפתי, המספק צילומים מפורטים של ריבועי מציאות בגודל עשרה מטרים מרובעזם בתמונות שחור"לבן (41.5 806 4 0) (ראו תמונה מס' 1). העד פמדל ג'ון חול מהמרכז הגואולוגי בישראל השתמש במפות טופוגרפיות מפורטות של ארץ ישראל ובנה מודל שמספק מידע טופוגרפי לריבועים של 5 מ"ר. מידע זה דומה למפות טופוגרפיה צבעוניות שאנו מכירים מהאטלסים המסורתיים (תמונה מס" 2) אך ניתן לתצוגה גם ב"גבעות תלת-מימדיות" חהמעבירות את תחושת פני השטח באופן מלא (תמונה מס' 3). הקוכ(ה פשלבת קרייג גוטסמן וגינדי אגרנוב מהטכניון בחיפה פיתחו תוכנה המאפשרת שילוב של המידע הלוויני עם המיפוי הטופוגרפי, בפועל, זוהי מעון פעולה של "הלבשת" התמונות של פני השטח על ההרים והעמקים במודל התלת-מימדי, מרגע זה מפסיקים הנתונים להיות חומר גלם בצורה אחידה, והם (כנסים למאגר נתונים מלא המאפשר צפייה בהם מזוויות שונות, מבט-על מרוחק או התקרבות עד כדי אבחנה בפרטים קטנים מאוד, ההועאה מהפמת ריצ'רד קליב, ראש הפרויקט ומפיק האטלס של ארץ הקודש, קיבל לודיו את המערכת ויכול היה לבצע סימולציה של טיסה מעל שמי הארץ וצילומים של חלקי ארץ רחבים ביותר, או צילומים מפורטים (כמו מורדות הר הכרמל ונמל חיפה, תמונה מס' 4). ההיסטוריה והפוליטיקה של המזרח התיכון גרמו לחלוקה של האיזור כולו. קליב רוצה להאמין שמבט גיאוגרפי ממעל יפתור כמה מן הבעיות והמבוכות שעל הקרקע. ₪ א /200/ ו 24 | מידע ומזופוו כרטא החברה הישראלית | סנם לדה ב% "מ 4 + :+ למטוד ולהוצאה לאור בע"מ . . 9 ו ל .). מ כל הזבווות. שנבקורוו כרטוא החברה תי . צ עו יי גו ג דר ימוי ויוי" מבצר נטורוד % מה לק | 1 | - [הו הט 4 הו הב | ה הככ | | | ו מצפה ויניה | / 7 ובושלים | מצפה ווהר | /ב . ש | .4 | ג ו - ו ו ] 9 8 ץק קרית מוצקין *ש. קית חיים % ה ]מ נצור אל- עקב | | << גוז * ו | ויב ליי הרבנן | קלפלוס 0, תמונות יפהפיות. 0. עכבר ומקלדת. אין 0. אין שימוש. 0. גרוע ביותר. עה הופך קוכ(ח של 2.6 עגח (על דיסקטיס) לעדיפה בחרבה על סי.די.רזס של 130 עגה? שי הקוכות הג'אוגרפיות דרכון ליישראל (2.6) וקלמקוס (130) פעיעות עפון. השאלח היא פה אפשר לעשות איחן ₪" ישראליות במוצרי מולטימדיה, לרוב על גבי סי.די.רומים, חלקם טובים וחלקם = 1 7 | "שן = פחות. שני מוצרים כאלה שקיבלתי / ₪ החודש עוסקים בגיאוגרפיה של ארץ | ויי-- ושַראל. התוכנה הראשונה, ששמה קלמקוס, מגיעה מחברת כרטא, החברה הישראלית להוצאת מפות, ומופצת על ידי רשת באג. התוכנה השניה נקראת דרכון לישראל והיא מגיעה מחברת סמנטיקה ידע, וההשוואה ביניהן מתבקשת, למרות שהראשונה הגיעה על גבי סי.די.רום והשניה בדיסקטים. בהתחלה חשבתי שקלמקום היא מעין שיפור של דרכון לישראל. טעות. מדובר בשתי תוכנות שונות לחלוטין. קלמקום היא מפה ממוחשבת של ארץ ישראל. בפתיחה מוצגות לפניכם שתי אופציות. הראשונה מכילה שמות של כ-207 אתרים, ועל ידי בחירת אתר תקבלו מעט מידע על המקום ותמונה אמותית שלו. אפשר להסתכל גם שמאלה וימינה, אם רוצים. האופציה השניה היא מפת ארץ ישראל, שאתם יכולים לטייל על פניה ולבחור מקום באקראיות. התוכנה תציג מעט מידע (שטחי ביותר) על המקום, כגון מספר התושבים, גובה מעל פני הים, תאריך יסוד וכו', ובזה מסתיים הסיור בתוכנה של 130 מגה! לעומתה, דרכון לישראל היא אחת התוכנות היותר מתוחכמות כיום (הגירסה הראשונה היא מ-3פ9'), והיא מאוד מומלצת. השיפור הראשון בדרכון לישראל הוא האפשרות לתכנן טיולים. לפניכם מספר קטגוריות וגורמים שישפיעו על תכנון המסלול. לפני שמתחילים לבחור את המסלול, אפשר לקבוע דברים מראש ולמקם אותם תחת "העדפה". כאן קובעים את מהירות הנסיעה ואת הגורמים שישפיעו עליכם ועל הטיול, כמו נוף, זמן, מרחק ובטחון, לפי העדפה אישית. כל שצריך לעשות הוא להזיז את הבאר (85) ולקבוע את הנתונים. יש לזכור שלחלק מן הגורמים יש השפעה על גורמים אחרים (למשל זמן ומרחק). אתר כשר בשכת כשמתחילים לתכנן את המסלול מחליטים על נקודת מוצא, על ידי שיוט עם העכבר על מפת ארץ ישראל הממוקמת בצד ולחיצה על מקום מסוים. לאחר מכן בוחרים את היעדים שתרצו לבקר בהם ולבסוף את נקודת היעד. ברגע שמחליטים על היעד מופיע שרטוט מדויק של מסלול הטיול, אבל אפשר להתחכם אף יותר, נניח שאני מנסה לברר איזה אתרים פתוחים בשבת, לחפש בית ספר שדה כלשהו או ללון במקום שיש בו מקלחת אבל אין בו חימום. התוכנה מציעה פתרונות גם לזה, על ידי לחיצה עם העכבר על "אתרים" תופיע רשימת גורמים וסוגי אתרים, וכל שעליכם לעשות הוא לסמן את הרצויים לכם. דוגמה; פתוח בשבת, כשר, חניון/פארק, יש דיג צלילה/מים ואתר כיוף. כעת אני יכול לבקש מהתוכנה להציג על המפה את כל האתרים העונים על דרישות אלו, או גם אתרים שעונים על אחת מן הדרישות, מתחת לאתרים מצויים "טיולים רגליים" לאלה האוהבים טיולים בחיק הטבע ושונאים לנהוג. האפשרויות כאז כוללות בין השאר: טיול מועדף לחורף/קיץ אביב'/ סתיו, למתחילים, מסלול נוח, טיול למטיילים ותיקים וכו'. לאחו שהחלטתם מה הדרישות שלכם, יופיעו לפניכם המסלולים, הטיולים והמרחק, האפשרות האחרונה היא "מקום לינה". גם כאן יש דרישות מיוחדות (כמנהג הישראלים). דוגמאות: טלוויזיה, חדר אוכל, חימום, מקלחות צמודות, שירותים, מיזוג אוויר ועוד. המקומות הרצויים והמתאימים יופיעו על המפה. לאחר שיש לכם מסלול מוכן (הכולל הצגת האתרים המתוכננים, אורך המסלול הכולל וזמן מוערך) אתם יכולים להדפיס את המסלול ולצאת לדרך. מעוניינים במסלול אחר? אין בעיה. מוחקים את השקף הקיים ומתחילים מההתחלה. אם ברצונכם להזמין מקום מראש (מקומות לינה, אתרים), תקבלו מידע על המקום (כולל שעות פתיחה, טלפון להזמנות ותיאור האיזור) על ידי בחירת מקום הלינה על המפה. מתכיס לגירסָה הכאה כפי שאפשר לראות, דרכון לישראל על 2.6 המגה שלה יוצאת מההשוואה עם עדיפות ברורה על קלמקום "1307 המגה הסי.די.רומיים שלה (למי שהיה צריך עוד הוכחה שהפורמט לא תמיד קובע). בשתי התוכנות יש אפשרות לטייל מעל המפת, להגדילה או להקטינה, ובשתיהן יש תמונות. אמנם בדרכון לישראל מספרן מועט, אבל בגירסה הבאה, שתצא בקרוב (כנראה על גבי סי,די,רום), יהיו יותר. פה נגמר הדמיון בין התוכנות. הבדלים, לעומת זאת, לא חסרים: קלמקום היא תוכנת אנציקלופדיה על א"י, עטופה בהרבה תמונות יפהפיות, עובדת ב 5וססא]ןאו, תומכת ב087, הס ו"ה6צ5 ומגיעה על סי,די,רום. דרכון לישראל היא תוכנה ביתית שמאפשרת לאדם הכי לא מבין במחשבים או בגיאוגרפיית א"י לתכנן מסלולי טיולים מפורטים מאוד ולדעת מראש כמה זמן ומרחק הוא עומד לעבור. אבל השוני העיקרי ביניהן הוא שקלמקום כמעט אינה שימושית, בעוד שדרכון לישראל מכילה את כל המידע המצוי בקלמקום, וגם את האפשרות הנהדרת לתכנן מסלולים. ₪ + [] אוורי תיור 4 []מיולים רגליים אנשכִיוה רוד אש 6 שירופליםך. .7 שיו / הדיא 84 / ושלם טיילוח. חיירוז וידיצוו האר ין ‏ 0-0 - מצא אוזר | | מה | הכמ | 1' 5 טיול למטיני לכח | ?₪ חוחלין נאריו חן הוחליץ ורקי 6% חומכלץ נטוויו "ם הוחלץ נהורף 1 מיול שפוח . | ו מיול וניכ רק כאלה החקיימים א כל התכונגח המסוסנוח דרכוו לישואל רה - 70 פשוטה, נוחה ומספקת לחלוטין. שרה - 00ו, עכבר ומקלדת, לא צריך יותר. סאד - אין שו - 100 אין סוה לאפשרויות ו ל - 100. מצוין. למרות שבאינטרנט אין גבולות או מדינות, יש בה כמה דברים מדהימים בענייני גיאוגרפיה. דווקא בתחום הזה ניכר מאוד שלידתה של הרשת היתה בעולס האקדמי ה מ | [ לש ]ור [ יפצ | 8 | ו חן פמק וחור 53 13 חוכ 5הס=ביספט הצצ ןווי ו | י 3 מ10ו]3) ,הזה 3310 5313 01 קגחו כ-3 כמעט לכל ארץ יש כבר סרוור משלה, שמציע טיולים וירטואליים מסוג זה או אחר, ברחבי המדינה. הסרוורים כוללים כמות עצומה של מפות, תמונות ומידע סטטיסטי. בגלל טבעה המסתעף של האינטרנט אתה יכול להחליט באיזו רמת עומק אתה רוצה לקבל את המידע, האם זה "רק תמונות", או גם נתונים סטטיסטיים מעמיקים. סיור קצר ברשת מראה שיש בה כמה אנשים שלוקחים את הגיאוגרפיה בכל הרצינות. לרוב המחלקות האוניברסיטאיות לגיאוגרפיה יש שרתים שנותנים מידע מקיף, לדוגמה, אם רצית לדעת מה המרחק בין שתי נקודות על פני הכדור, כל שעליך לעשות הוא ללכת ל0/01877סאק/ טס זא 5 57 65213//:דדדו. ‏ אבל אלה רק הפיצוחים. המנה העיקרית היא פרויקטים כמו ₪81 - "שנן . העוסק בהדמיה תלת-מימדית של מפות ומאפשר מחקר מדעי של השטח הממופה (ראה תמונה של העיר סנטה ברברה כפי שהיא נראיות אחרי מיפוי בזפוט. מישהו רואה איזה דמיון בינה לבין המפות של סימסיטי?), כולנו תיירים פוטנציאליים אם רוצים ממש לבקר במקומות, יש ברשת עשרות אתרים של סוכנויות נסיעות שדרכן אפשר להזמון חופשות, טיסות, מקומות לינה וכו'. בחלקן השירות הוא קצת יותר יקר, אבל יש שם חופשות שקשה להשיג במקומות אחרים. גם לשכות התיירות של הח ארצות שונות עובדות בקצב מוגבר על עשרות | התיירים הפוטנציאליים שברשת, ואפשר לציין במיוחד את לשכת התיירות של ניו זילנד, שהיתה מהראשונות בשטח. אפשר למצוא אותה בי 8001 וס וא 8 אאא דד ד סו קאז ואלו תוא [קסמיץ/ אה מי שלא מחפש סוכנות נסיעות יכול למצוא ברשת עשרות מדריכי תיירות, אמיתיים או ויורטואליים. | אחד המצועים | שבהם, א0זפז ]תאז | נמצא | (כצפּוי) - ב- [א60 אסז15/. יא חד שוא, | והוא אחד המדריכים המפורטים ביותר שיש - כולל מלונות, אתרי חופשה לפי קטגוריות (נופש, הרפתקאות, ספורט וכו'), הפניה לעשרות אתרים אחרים, מגזינים, טיפים לנסיעות, מדריך עולמי - פשוט אחד האתרים הטובים ביותר שנתקלתי בהם בתחום. מה מזג האוויר באברסטוי עוד תחום שקשור לגיאוגרפיה הוא חיזוי מזג האוויר. אפשר לקבל ברשת מפות לווין עדכניות של אזורים שונים, שלא לדבר על עדכון שוטף של מזג האוויר בכל מקום בעולם. יש כמה וכמה תחגות מטאורולוגיות המחוברות לאונטרנט, וְכְכָל שיתפתח תחום הי ה ג! - אפליקציות חיות ב"מםאו, נתקרב לצפיה בתמונות לווין בזמן אמיתי. דוגמה | לעדכונים | בזמן | אמיתי אפשר למצוא ב:60%1 .0 שואס צוצוש//יפדדוו. חברת קומפק ציידה את אנשי המשלחת האמריקאית לאברסט במחשבים ניידים בעלי בטריות ארוכות-חיים באופן מיוחד. אנשי המשלחת מתעדים את מסעותיהם בקצב יומי ושולחים עדכונים שבועיים לאחיהם היושבים בבית הטוב והחם. העדכונים נשלחים בפקס פנימי של המחשב או בדואר אלקטרוני באמצעות לווין. אכן, להיות פה, להרגיש שם. ₪ לפני שני גליונות התפרספה כאן דעתו השגויה כטחלוסת של ארתור סוגל על חולשותיה של האינטרנט. אה ככר היה יותר מדי כשביל אסף מור, שלא מתאפס ועוגה לו כחריפות ה קרה, ארתור, נפלת על הראשז גם אם נכון ששני שלישים מאוכלוסיית העולם לא דיברו מעולם בטלפון, אז מה? האם באמת מיליארד סינים הם אלה שיקבעו את עתיד העולם? כמו תמיד, מי שיקבעו את העתיד הם האמריקאים, היפנים | והאירופאים, | וכל אלה שדווקא כן מחוברים לרשת. נכון שבחירות דרך הרשת או דיונים פוליטיים רציניים ביו פוליטיקאים בפורומים ציבוריים הם עדיין חזיון די רחוק, אבל לא רחוק מדי. ברגע שיצליחו לסדר מספיק אמצעי מיגון | לחתימות האלקטרוניות, כדי שלא תהיה אפשרות לזייף בבחירות, לא תהיה לך בעיה להצביע בלי לצאת מהבית. עוד גורם שפועל לטובת האינטרנט הוא מחירי המחשבים, היורדים בקצב מהיר. לא טעה מי שאמר שאם מכוניות היו מתקדמות בקצב ובמחיר של המחשבים, רולס רויס היתה עולה 5 דולר ונוסעת 700 קמ"ש. אז נכון שיש תקלות ולא הכל מושלם, אבל זאת לא תהיה פעם ראשונה שמיעוט מתקדם משפיע על הרוב. חיבור לאינטרנט יכול גם לעזור לקדם מקומות נחשלים וטעוני טיפוח, כמו בדוגמה הבאה: בבית ספר בוושינגטון די,סי, העיר עם אחוז הפשע הגבוה בעולם, החליטה 80| להעניק במתנה מחשב ססזקג לכל תלמיד, עם חיבור לאינטרנט ותוכנות תרגום. נכה יכלו ההורים, שחלקם לא ידע אנגלית, להקליד מכתבים למנהל, לתרגמם בתוכנת תרגום ולשלוח. נכון שהתרגום לא היה מושלם, אבל גם העולם לא. כמו בסדרות האמריקאיות הקיטשיות ביותר, בית הספר הזה, שהיה בין הנחשלים ביותר במחוז מופיע עכשיו באופן קבוע בראש רשימת הציונים. אסור להתעלם מהעובדה שכדי להתחבר לרשת לא צריך 510.00 0זס שרח יותר מדי משאבים. הרבה אנשים מחוברים דרך זא או 286 ישן, וחיים באושר רב, תודה רבה. גם הטענה שבארצות נחשלות יותר או פחות אין אינטרנט ואין בה צורך, אינה מדויקת. בארצות כמו יוגוסלביה לשעבר, או אלבניה, יש אנשים שמנסים לקדם בכל הכוח את כניסת הרשת. אמנם יש עומס מסוים על הרשת בזמן האחרון, ואתה יכול לטעון שמדובר באופנה חולפת, אבל היי, גם נירוונה היתה רק שגעון חולף, ועדיין עולם המוזיקה הפופולרית השתנה ללא היכר בעקבותיה. אינטרנט זה לא וק שבעת השירותים שיש לך כרגע (דואר אלקטרוני, םשו קבוצות דיון, גופר, 6חן וכו"), אלא כל דבר שאפשר לדחוס אליה, ולא משנה איך יקראו לזה. אם כולם היו נשארים באותה נישה שונאת. חידושים, כנראה שגם ‏ לא היו שירותים כמו גופר או ה הפאו, כי גם הם הרי מערערים את יסודות האינטרנט. עכשיו כבר עובדים על פרוטוקולים של מציאות מדומה ברשת. לא ברור לי אם ואיך זה יעבוד, אבל בסופו של דבר האינטרנט תעבור שינוי רציני, שגם אחריו יישאר דבר אחד: אנחנו נמשיך לתקשר. זותי מהות האינטרנט ובזה כוחה. שלא כמו בטלוויזיה, שבה יש למעטים הכוח להפיץ מסר לרבים, כאן כל אחד יכול להפיץ את המסר לכל אחד, ובקלות. האינטרנט היא בעצם השוויון האולטימטיבי, כי כולם מתחילים כשווים בפני הרשת. נכון שלהיכנס אליה זה לא הדבר הני קל בימים אלה, אבל עם ההתפתחות של ממשקים היודעים לזהות קול אדם וכל שאר הפיתוחים בתחום ממשק אנוש"מחשב, לא יקח זמן רב עד שתוכל להתחבר בלחיצת כפתור-שניים, זה יהיה השינוי הגדול. התנהגותה של הרשת בעתיד הקרוב בלתי ניתנת לחיזוי, אבל צריך לקחת בחשבון שהיא עדיין בחיתוליה מבחינת ההגדרה העצמית, ויקח לה כמה שנים טובות וכמה משברי ילדות עד שתקבע לעצמה זהות מגובשת משלה. ₪ 5 50 אסא היא תוכנה הנותנת לך מבט ראשוני כללי וקליל על נושא הים, עם קריצה ברורה לכיוון הפוליטיקלי קורקט ועם ביקורת חמורה על הנזק שגורם האדם לים ולחיים בו בכל מאמר שני וחמישי. הסי.די.רום מכיל אלף תמונות, כמות זהה של קטעי קול, 700 מאמרים ומאה וידיאוקליפים, שמפיחים חיים ברגע הנכון. המאמרים קצרים, כשכל אחד מהם מחולק לכשבעה מאמרונים, שבאחד מהם מסתתר וידיאוקלים, ואחר מציע חידות בקיאות. המידע מתאים כמעט לכל גיל. חלק מהמילים מודגשות, ולחיצה עליהן תקריא אותם בקול ותיתן הסבר מילוני, כלי עזר לילדים או לאנשים המתקשים באנגלית. כשאתה משתהה מעט בקריאה צצות חיות תלתיזמימדיות על התמונה השטוחה ונותנות לך תחושה של "הושט יד וגע בן". אותן אנימציות משגעות נמצאות בסי.די. בפורמט "שומר מסך" וניתנות להתקנה במחשב האישי, כצ'ופר נוסף לאלו שרוצים להרגיש תמיד בים... מסך הפתיחה מציע כמה אפשרויות. גולת הכותרת היא ההזמנה להצטרף למדריכים מיוחדים למסעות ימיים. קים תיקח אותך להפלגת יחיד, אלי יצרף אותך למסע נוסח המאה ה-18, כריס, העוסק בהצלת אדם בים, יספר לך על אסונות וידגים. ג %₪ג7, יצור חמוד מן החלל החיצון, יספר לך על רשמיו, ופרנק הוא פנסיונר וצוללן מתחיל שיצרף אותך למסע צלילה. המדריכים אחראים על החלק היותר "משחקי" של התוכנה, והם נותנים זווית יותר מעשית לים הטקסט והמאמרים. המסע הוא טקסטואלי ברובו, והוא רחוק מלהיות אינטרקטיבי במובן האמיתי של המילה, אולם המבחר הגדול של המסעות מהווה איזשהו - 4 . / 7 - ==" == 4 יש חאאשך, %- מיקרוסופט שוב מזלזלת ארבעת החלקים האחרים בתוכנה מכילים את כל המאמרים, מסודרים לפי נושאים. "מארין ליוף" עוסק בדגים, יונקים, זוחלים וציפורים, ספוגיים וקרומיים. "עולם המים" עוסק באוקיינוסים ובפלאי הים. "אנשים והים" עוסק במדע והישרדות, ספינות וצוללות. האינדקס נותן לך רשימה כללית של הנושאים שהופיעו ומביא אותך למאמר המתאים. מבחר הנושאים בתוכנה גדול ומביא קצת מכל דבר: היסטוריה, מדע, גיאוגרפיה, צורות חיים ועוד. החסרון כאן הוא המידע השטחי והמועט יחסית, והמבחר הקטן של הדגים. בזה צריך, מן הסתם, להאשים את מתכנתי מיקרוסופט המזלזלים, ואפשר גם לשוב ולהיזכר שיש מעט מאוד תוכנות של מיקרוסופט שלא סובלות מבעיות. דומות. דווקא הסאונד, הגראפיקה והאנימציה ממש מהממים, ולכן אני בדילמה קשה ביחס לציון שתוכנה כזו יכולה לקבל אצלי. ברור שיהיו אנשים שיכנו את הסי.די.רום הזה "זבל עטוף יפה", ואפילו אני חייב לציין שקיבלתי פחות ממה שציפיתי לקבל. מאה אלף מילים הן כמעט כלום - בערך חצי מהספר "חולית". אין הרבה סיכויים שמישהו מהמשתמשים בתוכנה יהפוך בעקבותיה למומחה לביולוגיה ימית, גם יקרא כל מאמר שבע פעמים. ₪ 1 1 ל יש 5 +78 ביט רצי רשיי , . = / . " ₪ ו | | 2 ו | | | ן / / . | | .ּ | ו ַ 1 " | | 6 ן - . . | 4 % | ₪ -- | % = 8 . - ז " - 1 ] 1 + | / ' / '. | . ו | | ו יְ | 11 "קמצי" - ב ' ו | , | 1 ף ₪ ' , , - . | ו | | 4 ?"ה 1 . | | 1 , : / . , | . - ו | / ₪4 | 4 שַ 7 . 4 | . | פיי יקש ן " | - | ₪ = - . . / [ 7 2 ' ₪ | " ק ב : . | | קש 1 . = - 4 , / - 0 | ו טְּ 4 ' 9 - -. - חי | 9 ו " 8 -₪ | [ | | .= | זו וג 04 7 ה -- 07 > = | קופז'. | (סטו|וס | 48)!. | < תואל = ' . - . > ₪ =א / ם 2 וממ 4 ₪ אטלס קרטא 6פ' של מיקרוסופט טוען לכתר האטלס המקיף ביותר בשוק. לא ממש השווינו, אבל אין ספק שהמידע בו רב וממצה. אודיסאה אינטראקטיבית המספקת לא רק טיול והיבטים תלת מימדים על פני העולם כולו, אלא גם אונפורמציה על התרבויות והמנהגים במדינות השונות ברחבי העולם. 3,000 תמונות, 4,000 וידיאוזקליפים ומבט מפורט על 52 ערים גדולות בעולם. . הצטרפו לקווין קוסטנר במסעו בצפון אמריקה וגלו פרטים נשכחים על שבטים נכחדים של אינדיאנים. סיפורי פוקהונטס האמותיים, איך הגיעו הלבנים והתערבו בארכיטקטורה ‏ של - האידיאנים, היסטוריה, מנהגים טיול בתלת-מימד במושבות צ'קו וקהויה. ₪ אטלס מפות לנהגים שבדרך. מאגר מידע ענקי על נתיבים וכבישים, שדות תעופה ומקומות מעניינים לביקור באיזור, מלווים בתמונות, ניתן לתכנן מסלול יעיל (עד 25 תחנות) ברחבי ארצות הברית, על ידי ציון נקודות ההתחלה והסוף של המסלול. כולל מידע נוסף על מחירי מעבר בכבישים, תחנות דלק ומקומות לינה אפשריים. אטלס רחובות, למי שמתבייש להודות שאיבד את הדרך. חמישה מיליון מיילים של רחובות ברחבי ארצות הברית - 48 מדינות + הוואי. מידע מפורט על הערים הגדולות וגם על העוירות הנידחות. אפשר לחפש לפי מיקוד ואזורי חיוג, אפשר להתקרב עד כדי מספר הבית, אפשר להדפיס את מפת האיזור או למצוא את המקום המבוקש בפקודת סד ₪0, ₪ ארצות עתיקות זה ל ממש גיאוגרפיה, זה היסטוריה. גלה את העולם העתיק מזריחתה של מצוים לנפילת רומא, אגדות וסיפורים וטיולים מודרכים - כאלף מאמרים מלווים בתמונות על ארצות רחוקות ועתיקות. יש פה נסיון אמיתי להיכנס לאווירה בעזרת תמונות וסאונד וללמוד על תרבויות, הרגלי חיים ותזונה, אמנות והשפעות הדדיות. טידרת תובנות "הבית" של חיקרוטופט הולנכת ומתרחבת בקצב של שתי תוננות לחודש. המטרה - להביא את הצולם אל ביתו של נל משתמש - מושגת בשלמות. ענבשיו חתבור שהם לא רק צושים היסטוריה - הם צושים גיאוגרביה | |- מה | א ד לונדוו? ב בשביל כל אלה שנרתעים בסלידה לשסע החסילה "גיאוגרפיה", המציאו את %ק0אט > :₪001 סז, תוכנה שיכולה להפוך את ספות אירופה למשהו הובה יותר ידידותי דרו כלל, המילה גיאוגרפיה עושה לי בחילה. כשכל הכיתה התעמקה בגיאוגרפיה של אירופה, המקסימום שיכולתי לעשות היה לפנטז על טיול קצר ללונדון, וגם זה היה הרבה. לא שאני לא אוהב לטייל, אבל כשצריך לקחת מפה לידיים, לשרטט אזימוטים או לציין נקודות על מפה, אני מעדיף לעשות משהו אחו. נכון שאף פעם לא הסתדרתי עם מפות, אבל עם תוכנות ומשחקי מחשב דווקא יש לי קצת יותר כימיה, וגיאוגרפיה ממוחשבת דווקא היתה יכולה להיות פתרון טוב לאחך כמוני. לצערי, עד החודש האחרון לא פגשתי אף תוכנה גיאוגרפית כזו, אבל הדברים מתחילים להסתדר מאז שאיתמר, חבר טוב, הפיל עלי תוכנת טיול והיכרות עם אירופה, שכל כולה (פוי!) מפות. אחרי שהתגברתי על הדחייה הראשונית החלטתי לתת צ'אנס לתוכנה (שנקראת תק 0אוום דסא סדוג ), ותתפלאו - זה ממש השתלם. טיול לדייקנים בלבד כפי שכבר הזכרתי, התוכנה מורכבת אך ורק ממפות. באמצעות לחיצה על העכבר במקום כלשהו על גבי המפה, אנחנו מקבלים את שם המקום שעליו הצבענו. רוצים עוד פרטים? אין בעיה. בוחרים "ןגד םסוא" ומקבלים רשימה מפורטת של הערים המצויות באותה מדינה, נחלים, נהרות, דרכים מסומנות ומה לא. אחת האופציות הנהדרות של התוכנה מאפשרת למשוך קו מנקודה אחת לשניה, והמחשב דואג 0 לציין את המרחק במיילים (מה לעשות, זה המחיר ‏ ]]. 4א'.*. שמשלמים על תוכנות. מחו"ל). באמצעות . %- האופציה "100 00" אפשר להקליד שם מקום (מדינה או עיד) והסמן מתמקם מיד על המקום הרצוי. היישומים המעשיים של התוכנה הם קצת בעייתיים. המתכנתים קיוו כנראה שהיא תעזור לכם לבנות מסָלול נסיעה: אם אתם מעניינים, למשל, להגיע מלונדון לאתונה, 0 תוכלו להגדיר למחשב מקומות שבהם אינכם רוצים לעבור, ; גמגומות שבהם אתם דווקא | / רוצים לבקר, לציין את יום ושעת היציאה ולתת / למחשב להתחיל לעבוד. /, בתוך פחות מדקה ]4 / תקבלו רשימה ]> ארוכה של . ז ו 5 | 1 0 ו | ד הז" ו / . ' 2 - - 7 1/ 4 : - ₪ ₪ קף ₪ זו לון | ג :"4 ו-] ]ו |" . . 1 "תו 0 עוני 2% ו ו ורוב . 'י למ וי 6% ה ום 4 -- ב "די ו וע ₪ "רב = | = = נל המקומות בהם תיאלצו לעבור, כמה זמן יעמוד לרשותכם בכל אחד מהמקומות, באיזה יום תגיעו אל היעד ובאיזו שעה. אני לא חושב שמתכנתי התוכנה מאמינים שמישהו אכן ידפיס את הרשימה הזאת ויעקוב אחריה מילה במילה תוך כדי התקדמות למקום כלשהו. נכון שהמחשב הוא כלי מדויק, אבל בני אדם והנסיבות הטבעיות הם הרבה פחות מדויקים. תמיד יש המון סיבות טובות לאחר לכל מקום, וברור שיהיה לנו די קשה לעמוד בטיול ממוחשב כזה. בכל זאת, נחמד לדעת שמישהו טורח ודואג לכך שגם בתחום הזה יהיה לנו תחליף ממוחשב. הוסיפו משחק, החטיוו צבע לתוכנה מצורף גם משחק קטן, שבו המחשב בוחר באקראי מקום כלשהו ונותן לך לנחש את שמו. משחק חביב מאוד ומלא אתגרים, אבל את מלוא הנקודות בו יוכל לצבור רק הבן של קולומבוס. מהממשק הגראפי לא כדאי לצפות ליותר מדי. אין יותר מדי צבעוניות בתוכנה, ולדעתי גם לא צרזכה להיות. הצבעים משולבים במפות בצורה חכמה ובאמצעותם ניתן להבדיל בין האלמנטים השונים שעל גבי המפה, לבין קווי המפה עצמה. מלבד המפות כמעט און אזורים צבעוניים בתוכנה, וקצת חבל שלא הוסיפו קצת צבע למסגרות של המפות ולתפריטים הנגללים, זה היה יכול לשוות לתוכנה מראה הרבה יותר מרשום, ₪ ו | עד הפשזסט [ז1ו1|ו80% 6ז0₪/ ה1ה/ -ן רד הכ ₪ || ו 01501 5 היא וערכת נוידע גיאוגרפי נותוחכנות להפליא. הנופות שהיא נמציעה נוגיעות לרגות פירוט שנופה רגילה יכולה רק לחלום עליהם / משתמש במחשב אישי ובתוכנות "מתוחכמות" כביכול נבר לא מעט זמן, אבל כשבנג'י, מודד מוסמך במקצועו, הראה לי איך פועלת מערכת ה-ד018, הייתי באמת מופתע. המילה 01% מייצגת את ראשי התיבות ואד 5 אס ג ואאסא 0 ובעברית פשוטה: מערכת מידע גיאוגרפי. אלה הם, בעצם, מאגרי מידע ענקיים ומתוחכמים שמכילים מפות, מהפשוטות ביותד ועד למפות. ענקיות בעלות כמות נתונים עצומה. לכל מי שהטיל עד כה ספק בכך שהמחשב באמת יכול לקצר ולייעל תהליכים, מומלץ להתוודע לתוכנה הזאת ולחזור משוכנע לחלוטין באמיתות. האימרה שלעיל.. המפות. הגיאוגרפיות הממוחשבות של 015 עולות אלפי מונים על המפות ה"שטוחות" הרגילות, וכדי להבון למה, כדאי לדעת איך הן נוצרות וממה הן מורכבות: א תצ"א - תצלומי אוויר מיוחדים שמונחים זה על גבי זה ונותניס תחושת תלת"מימד. ב. פוטוגרמטריה - עיבוד תצ"א לנתונים ממוחשבים והכנסת התמונות למאגר מידע ממוחשב ראשוני. ג ואת 55 סאזאסודפסי .[גמ010 (05) - ה-05 מאפשר להכניס קובץ פוטוגרמטרי (כלומר מפה, או חלק ממנה) וליצור בתוכו כל שינוי שאנו חפצים בו. מי משתמש בז8ן)] החברה שבנג'י עובד עבורה משתמשת ב-018 כדי לספק מידע גואוגרפי על תשתיות לחברות תשתית גדולות, למועצות מקומיות ולרשויות מוניציפליות, כדי שאלו יוכלו לתכנן ולנהל את התשתיות שברשותן ביעילות רבה יותר. גם גופום ממלכתיים מו קרן קיימת לישראל ומינהל מקרקעי ישראל משתמשים ב- 5, וכך גם קיבוצים, רשויות בניה, צה"ל ועוד. 8% מאפשרת לנו להיכנס לתוך מפה מסוימת ולקבל כמות נתונים אדירה על כל פרט שבה. התמקדות בעמוד חשמל, למשל, תיתן לנו פרטים מדויקים על גובהו, סוגו, מספרו ומיקומו. דרך אָגב, כל קובץ מכעל לפחות |. . : . | | | המה עוד אלמנטים שהמפות הממוחשבות יכולות לספק הם בתים, כבישים, אבני שפה, קירות לסוגיהם, איי תנועה, עמודי טלפון, | תאורה, רימזוה, שמות בניינים, רשתות ביוב, מים, ניקוז מי גשם, כבלים, טלוויזיה, א!נפורמציה על | הבעלות על הֶשטח, וועוד הקרקע.ןעגב..- / יישטומים קתידיים כפי | שניתןן! להבין, היישומים! של ₪015 רחוקים! מלהיות. גיאוגרפיים ! בלבד. בעזרת. המערכת. - אפשר בעצם, למפות כל| אספקט של חיינו, החל ב"מיפוי, אוכלוסָיית החי. והצומח במערות הגיר: שבצפון" ועד "מיפוי, כמות המשתמשים ב" 0 ואשודא באיזור. דן". כמובן שבעזרת המחשב אפשר]. להצליך נתונים,. אזורים או גורמים | אחרים שאנו רוצים | שש לברר, ו | מודד מקצועי חייב לשלוט קודם כל בתורת המדידה עצמח, ורק לאחר מכן יוכל להתחיל להשתמש ב"01%. הרמה הזאת של שליטה בשני העולמות נקראת אסז1 ד5 .וא ז'סז. התקציב לפרויקט מיפוי כזה עשוי להגיע למאות אלפי דולרים, וההוצאות הגבוהות הן בעיקר על כוח אדם ותוכנות. כל פרויקט כזה מכיל המון חלקים קטנים שעל כל אחד מהם מופקד אדם אחך. פרויקט פשוט יכול לכלול לפחות 20 אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד שונה. ומה צופן העתיד למודדים? אם לשפוט לפי מאמרים בכתבי עת העוסקים ב-₪15, בעתיד הקרוב מאוד יוכלו מודדי ה-015 להסתובב עם מחשב נייד שיחבר אותם לרשת כלל עולמית של 015, מה שיאפשר להם. ליהנות מכל היתרונות בשיטת שא |-א0). ₪ו | ה = | ברת א[0₪10 עשתה את זה שוב. 05 ]אא צ, משחק הפעולה החדש שלה, הוא המשחק השני ברציפות שמקבל אצלי את הציון "מצוין", ותאמינו לי, זה מגיע לו. 0 ]ואתמ הוא משחק ה"סטיילידום" הטוב ביותר שיצא עד היום. הוא משאיר את דום המקורי הרחק מאחור ואפילו מתעלה על א /אמך של וויליאם שטנר, שגם הוא קיבל כאן ציון מצוין. מה שעושה את "!6" למשחק כל כך טוב הוא השילוב המושלם בין גראפיקה נהדרת ומהירה, שליטה נוחה להפליא וגיווז שלא ניתן למצוא כמעט באף משחק אחר. כתוצאה, "זא" הפך בין לילה למשחק חובה קלאסי, שאף אוהד "דום" לא יכול להרשות לעצמו לפספס. גם לוחם וגם קוסם את סיפור המשחק כבר שמענו עשרות אלפי פעמים: עולם עתידני קר ואפל, חברות ענק המאיימות להשתלט על הממשלה, וקומץ מורדים שנלחמים נואשות כדי להציל את המצב (אגב, גם אס זת'), משחק נוסף מבית אז[סזאס שביקורת עליו מופיעה בגליון הבא, סובב סביב אותו סיפור בדיוק... חבל). הפעם, התקווה היחידה של המורדים היא ה-6₪)אאתפצ, או בעברית: קוסם קיברנטי. מדובר כאן בלוחם עשוי ללא חת, עם יתרון אחד ומיוחד שממקם אותו מעל כל האחרים: הוא גם קוסם וגם לוחם קומנדו, כלומר, הוא נהנה משני העולמות: היכולת להשתמש או בקסמים, או בכלי נשק "חמים" מהשורה הראשונה (או במילים אחרות, דום ו67ו1א:1ו באותה חבילה), ו | | השפוח מצוין 6 טוב מאד - 6 . טוב 9 | בינוני 7 | אפיקה - 95 סבבה. | | | ]אוד - 95. מזמן לא ית תי ל וץ' בל 4 שו " = 96. הצדיק הי ודום. 4 ר חיוט. . ₪ שיו - ם לעונ 23 ואה 6 אם שמים לרגע בצד את הסיפור הלא כל כך משכנע, אפשר להתמקד במה שמוציא את המשחק הזה מגדר חרגיל והופך אותו ליחיד מסוגו: הגיוון והנתונים הטכניים. דום בדון לבית האבות נתחיל בגיוון: 0₪)|אחתם ו כולל כעשרים כלי נשק שונים, המחולקים שווה בשווה בין קסמים לכלי נשק רגילים. במצבור הענק תוכלו למצוא רובים, משגרי טילים, רימוני יד, לייזרים וכו'. אם נמאס לכם מסגנון הרמבו תמיד תוכלו לעבור לכדורי אש, כדורי קרח ולחשים שונים ומשונים, בנוסף, תוכלו להשתמש במאגר האביזרים הרגילים, הכוללים ערכות עזרח ראשונה, מגינים, פנסים ומפתחות אלקטרוניים. אה, שכחתי שניתן גם להיכנס לכלי רכב שונים, כמו טנקון (טנק קטו) ורחפת, שגם הם לא מביישים את הפירמה בכל הנוגע להשמדה ולביתור... מספיק לכם? ועכשיו לפרטים הטכניים: הגראפיקה פשוט מהממת! הבעיה היא שחייבים לפחות 16 מגה זכרון פנימי כדי ליהנות ממנח עד הסוף, ברזולוציה גבוהה, אבל גם אפשרות ה"200 א 320 מספקת מאוד ומפגינה ביצועים נפלאים. הסאונד מצוין, וסוף סוף ניתן באמת להבין כל מה שהדמויות צועקות, והכי חשוב, הדיבורים לא חוזרים על עצמם! ישנם לפחות כ"50 משפטים שונים שהדמויות הרעות משתמשות בהם. אבל מעל הכל, מה שהופך כל משחק אקשן למשחק אקשן טוב הוא השליטה, וב-ם0ג ואאת צ, אני שמח לבשר, השליטה מצוינת. הכל זז חלק, אפשר לרוץ, לקפוץ ולהסתכל לנל הכיוונים בלי בעיה, בקיצור, הכל "מתלבש" כמו שצריך. לדעתי, הגיע הזמן לשלוח את דום לבית אבות (לא לפני שמעניקים לו פרס על הישג חיים), ולעבור לשלב הבא של משחקי האקשן התלת* מימדיים, | ש-05 ]אמח ץצ עומד בראשה, לפחות עד הבום הגדול של "₪א :00" הממשמש ובא. ₪ |- | - ו = | | חונב בי ה"ןאא ואצת / וה"ץ'ו'\ מזילים ריר. כששואלים אותם על מה ההתרגשות, מתברר ש"95' ה[אג ואי הפא הגיע. ארצה " האחראית לחניגה היא חברת + אוכ|וא, שהביאה לנו את סידרת |[ דה מואסא .1 הסוא המופלאה, וטביעת האצבע שלה אכן ניכרת גם במוצר הזה. חדמוזות מועברות בדיגיטציה (סטייל א1א) ויש הרבה הרבה + אקשן. בחגיגת המכות הזאת משתתפים | זאהח אגואחה. אחסוון א 1 האווקסאץ, 5 המוא אואח5 אס סוט אהת ההם. אסוגה הסלהת, סאאום וכמובו אא דטאז. רשימת כוכבים לא מבוטלת. מִי שהשמות האלה נשמעים לו כאילו הגיעו מהחלל לא צריך לדאוג. רּ אין שום צורך בידע מוקדם בתולדות הז או \ בדי ליהנות ממשחק המכות הנפלא הזה, קודם כל, הסאונד במשחק ממש מדהים. יש קריין 4 ברקע, שמעודד או משמיץ את המשתתפים, ולפעמים אפילו פונה אליכם וקורא: "כן, לקס (או כל דמות אחרת שאתם משחקים), כסח אותו! תראה להם!" וכו'. יש גם קהל אמריקני משוגע טיפוסי, והרבה צעקות ורעשי מכות מגניבים ביותר. לא צריך הסברים "שו מוצג ממש כהופעה חיה. נדמה לכם שאתם יושבים באולם וצופים בקרב חי שאתם אחראים לתוצאותיו. חוץ מהקהל והקריין, גס 7 הגראפיקה מוסיפה לא מעט. מדובר, כפי שהזכרתי, בדיגיטציה של 1 הדמויות האמיתיות, כלומר, השחקנים האמיתיים משתתפים במשחק ולא סתם דמויות מצוירות. האנימציה של תנועות השחקנים חלקה = מאוד, שלא כמו במשחקים דומים, בהם האנימציה קטועה בין תנועה 7 לתנועה. הגראפיקה כוללת גם אפקטים מצחיקים, למשל כשמטילים את או || 7 ב" כ , ו 0 ו והקהל שואגג שק ואפטר גם עם חבר. ת ז היריב כנגד הבימה, ואז יוצאים מגופו חפצים המאפיינים את דמותו: צעצועים מ"אאזטו הליצן, דגים מיוקוזונה, גולגלות מ"ו:]א ד אהחסאוו ועודה חוקי היסוד של ה"זאווו פשוטים מאוד: עליכם | להתיש את היריב, ואז לקפוץ ולהישאר עליו במשך | שלוש שניות. ץג אופ!ןזא שינתה מעט את החוקים ' 'נתנה לכל שחקן קו כוח (כמו ב-א!א) שעליבם להוריד לזט, לרשותכם שישה מקשים: אגרוף, בעיטה, סופרזאגרוף, סופר"בעיטה וחסימה. המקש הנוסף הוא לריצה. בעזרת קומבינציות שונות עומדות | לרשותכם מכות מיוחדות המאופיינות בקריאות התלהבות של הקהל | ובהרבה מאוד אפקטים מדליקים (שחקן עף חהמישה מטר באוויר, למשל). חוץ מזה, יש גם מכות סיום קורעות (']אג דאתטאנ תולש לבבות). אפשר להילחם בתוך ומחוץ לזירה (בשהתזוזה היא למעלה . ולמטה, ולא רק לצדדים), וכמובן שתוכלו להיעזר בחבלים שסביב הזירה ן. כדי להיתלות ולתלות. זיוה מלאה יריבים אפשר לשחק בכמה צורות: האפשרות הראשונה היא אליפות רגילה ון. שבה אתם משחקים נגד המחשב, וככל שאתם מתקדמים הרמה עולה וכך גם מספר היריבים (בקרב הסופי אתם נלחמים בשלושה יריבים). האפשרות השניה היא לשחק עם חבר, נגדו או יחד איתו. אם אתם | משחקים יחד, אתם משחקים :] וטואו וצה במשחק זה אתם | צריכים לנצח מספר רב של יריבים, נאשר עם כל ורוב שחיסלתם עולה ןן| אחר לזירה במקומו. לפעמים קורה שיש ארבעה או חמישה אנשים ' בזירה והכל קורה בבת אחת. טומן בחובו הרבה מאוד עוצמה, ומי שמכור למשחקי מכות !]| יודע על מה אני מדבר. העוצמה מתבטאת בפיצוץ שאתם מביאים ליריב ‏ ]| או במרחק שאתם מצליחים להעיף אותו. כמה פעמים כבר מצאתי את | | עצמי מתקפל בכאב דמיוני בכל פעס שהדמות שלי נחבטה היישר בעמוד || או עפה החוצה כמו טיל. כואב, אבל מומלץ בחום לכל מעריצי מורטל | קומבט ותואמיו. ₪ יְ 3 לשחק ה לשח | ב-אעוגם ?0 שא יש המון רעיונות ] טובים ומקוריים, אבל גם במה נפילות, 1 שבמו תמיד נובעות מעצלנות המתכנתים מ' שאוהב משחקי מחשב כבר פגש בוודאי וריאציות רבות של + 80ם, כמה מהן ממש טובות. כבר פגשנו משחקים בסגנון 5118 חתת וטומה החד חס מום מזוז, ועוד רבים אחרים וטובים, והאמת היא שהצלחת המשחקים הללו תלויה מאוד בשחקנים. זה לא סוד שקהל היעד המרכזי של משחקי תפקידים ממוחשבים מורכב בעצם מאלה שנוהגים לשחק את המשחק בשטח, ולא על גבי המחשב. בכל זאת, גם לנו, אוהבי הסימולטורים, הקווסטים וה "ה 6 ה, לא יזיק לקחת מדי פעם משחק נזה לידיים (או לכונז) ולנסות משהו קצת שונה. כוחו של היוצא מן הבלל משחקי תפקידים במחשב באמת נותנים חוויה שונה מזו של שאר המשחקים הרגילים. הבעיה היחידה היא שהם דומים מאוד זה לזה, וכולם במעט בנויים על אותם עקרונות, לשמחתי, לכל כלל יש | גם יוצא מהכלל, והפעם זה משחק חדש שהוציא בית התוכנה | סאד ואס ₪ וחסאו אמא בשיתוף עם 0805 |אהמחם. המשחק נקרא אאוגם חס חמשא ובתרגום חופשי לעברות: "סדן | של שחר" (ואין לי שמץ של מושג למה הכוונה). = העלילה מתרחשת בממלכה הקדומה ז%םץ]א16, ואתה, הרפתקן | שלא מכיר את המילה "לא", מתחיל להסתובב בשטח, מנסה למצוא = את הדרך ואת המטרה שלשמה אתה נמצא כאן (ואני מבטיח שיש = מטרה כזאת). להבדיל ממשחקי שא אחרים, שבהם המשחק = מתחיל ישר בתוך מבוך או איזשהו מקום סגור, כאן אתה מתחיל את דרכך בעולם הפתוח (שאפשרויות התנועה בו די מוגבלות, כך שהוא לא ממש "פתוח"), ואת דרכך לפתח המבוך תמצא לבד. מבטא אנגלי בבד אחד המאפיינים החזקים של המשחק הוא הגראפיקה, שנותנת לשחקן הרגשה תלת-מימדית, אבל בלי הסחרחורות וכאבי ראש שחוטפים בכל |א000 חולני. יש שימוש רב בטכניקת הז0א]6₪ (גלישה, בהליכה בחוץ בלבד). הליכה קדימה, למשל, באיזור עם | סלעים ומדרונות, היא די קופצנית, ונקודת המבט של השחקן היא כמו מתוך עדשת מצלמה ש"גולשת" עם השחקן בדרן שבה הוא הולך, מה שמזכיר משחקים מסוג פ|אמסאו (ראה כתבה) או | ד וא מה שיכול היה להיות נקודת השיא של המשחק הוא הסאונד. עשרות דגימות קול באיכות טובה מאוד (ניתן אפילו לשמוע את המבטא האנגלי הכבד) ומוזיקה נדהדדדרדת, מפחידה"מוזרה, שמתאומה בול למשחקי תפקידים. המוזיקה ברקע משתנה עם האירועים: כשאתה מתקרב לאיזור סכנה היא נעשית קצבית יותר ויותר. כשאתה הולך במקום שקט היא משתתקת ורק צלילים שקטים ממשיכים להתנגן ברקע. אז איפה פיספסו פה? ההחמצה | הגדולה היא בדגימות הקוליות שמשמשות לדיבור של הדמויות. נניח שאני מדבר עם אחד השומרים שמוצבים במבוך. אני שואל שאלות, הוא עונה לי, והשיחה מסתיימת. אם מתחשק לי במקרה לשאול עוד משהו קטן אחר כך, כל הדואלוג חוזר על עצמו. מה קרה? למתכנתים היה קשה להוציא הודעה אלמנטרית מסוג אחר, ובזה לגמור את העסק? עצלנות טיפשית שמקלקלת, וחבל. במהלך הקרבות במשחק אתם יכולים לאסוף חפצים שישפרו את יכולת הלחימה שלכם, עוד ציוד, עוד אוכל ונכדומה. הלחימה די מוגבלת ומופיעה במחזוריות קבועה. כלומר, במשחקי התפקידים קיום מושג של "החטאה" - אם השחקן ניסה לתקוף ולא הצליח, וברור וטבעי שפעם בכמה נסיונות תקיפה המטרה תוחטא. אבל ב- א\אם אס .זיא מישהו כנראה נדבק יותר מדי ללוח הזמנים ולסדר הטוב, כך שאחרי שתי לחימות כבר תדעו בעל פה מתי החרב שלכם תפגע ומתי תפספס. למרות הכל זה משחק לא רע בכלל, שכוחו במקוריותו, לטוב ולרץ. ₪ גראפיקה - 87. מיוחדת בחוץ, קצת פחות מושקעת בפנים. סאונד - 99. מיוחד מאוד, אבל לא מושלם בשילוב שלו כדיבור. אורך חיים - 80. תלוי עד כמה אתם נמשכים ל"סא. שליטה - 95, טובה וקלה, באמצעות חיצים לניווט וסמלונים מתאימים לכל פעולה. תיבת הציון = מצוין טוב מאד טוב בינוני רע | - |- מי הו = | לאחר נסיונות כושלים ונשנים לחזור על הצלחת הסרט "שליחות קטלנית" במשחקי המחשב, החליטה חברת הספמודדטמ לקחת פיקוד. לאור הצלחת 00% ומתקפת החיקויים שבאה בעקבותיו, החליטה המפמצוזטט לייצר משחק נוסף בסידרת אסד אווא א אבל בסגנון אספחחק ד5א1]. לפני שאספר על המשחק כדאי לרענן את הזכרון בכל הקשור למשחקים קודמים של אסך אזואאח1. המשחק הראשון, | אסדגאזואת:ד, היה משחק שכג6א. שבו שיחקתם את קונור (האב) והייתם אמורים לפוצץ רובוטים ] עלובים. זה באמת היה משחק גרוע, המשחק השני, 2 הסד או]אתד, לא היה יותר טוב, עם גראפיקת %0 ותמיכה בכרטיס קול ₪ זס. אחריו הגיעה גירסה 2 של המשחק, שזכתה גם לציון 2. הסגנון היה סטייל ץוסש אסוזגמאקס עם כונת קטנה, והמטרה: לחסל רובוטים עלובים... שוב. קינאת המתכנתים עכשיו | הגענו - ל:א0זבא]אאמז או מהשדת, גראפיקת 5/0/08 תמיכה בכל כרטיסי הקול האפשריים, והכי חשוב, הרבה יותר אקשן וכיף. בנוגע לגראפיקה, | אפילו חבות 505 סז התקנאה ביכולתה של הספוודמם ליצור הצללה כל כך יפה לאובייקטים (כאשר עוברים באור, זורקים רימון וכו'). יש כאן שילוב מתוחכם של טקסטורות וגראפיקה תלת"מימדית טובה, אבל כאן נופל המשחק במלכודת הרגילה: התחכום הגראפי מאט את המשחק. בכל זאת, הגראפיקה היא רק ההתחלה. לרשותכם שלוש משימותזעל המחולקות לתת"משימות. לפני כל משימה אתם מתודרכים על ידי קונור האב, ומטרתכם הסופית היא להציל את ג'ון קונור הבן. בזמן ] המשחק אתם משינים ציוד עזר (כמו ב / 8ם')מס אאגם), שכולל כלי נשק רבים כמו 1 מטול רימונים, רובה אוטומטי, עוזי, אקדח לייזר ועוד. אפשר להסתכל לכל הכיוונים, לקפוץ, לזחול ולהפעיל מחשבים. אתם יכולים אפילו להשתלט על רובוטים ובעזרתם לנטרל | את האויב. הרובוט האפור חוזר האויב מיוצג על ידי רובוטים שונים, שאחד מהם הוא אותו רובוט אפור, רזה ומפחיד שרודף אחרי שרה בסרט. האווירה הופכת למפחידה יותר בעזרת המנגינה הבלתי נשכחת. - - של "שליחות קטלנית". אם עד ענכשיו אוו תאזוד ה :אסדג אזואתד נשמע לכם כמו חיקוי דום שיגרתי, אתם טועים. ביפיוך = אתם יכולים לא וק להסתובב במסדרונות ולפוצץ רובוטים, אלא לנהוג במכונית סופר משוכללת (כמו ב"מאזדאתק0) או לטוס בחללית עתידנית שיש לה נשק גרעיני (כמו בי זַא6פעס). כשמתקדמים הלאה במשחק ' מגלים שהעתיד אינו ורוד. גם בשנת 2000+ יש תככים ומזימות. אתם נשלחים למשימות סרק, מישהו רוצה במותכם ויש רובוטים תכמים יותר ממה שהם נראים. רוב החדרים ממולכדים והמחשב הראשי השתלט על הבניין. מה עושים? תופסים רובה, מסדרים את השיער, שורכים נעליים ורצים קדימה. אוו תאשדח :מסדאאואאפך הוא גירסה מרעננת לסידרת משחקים נושלת. השילוב של כלי תחבורה, סיפור והרבה משימות מעלים את אסדהאזואאטז לרמה חדשה. אולי יש לו סיכוי, אם וכאשר יגיע לארץ. ₪ גראפיקה - 78. מתוחכמת אך איטית. סאונד - 89. מנגינה בלתי נשכחת. שליטה - 65. יותר מדי כפתודים. אורך חיים - 81. הרבה משימות רביגוניות. ] מצוין טוב מאד טוב בינוני אחרי כמה גירסאות של הסזגאואהפז שעסקו בחיסול מייגע של רובוטים עלובים, מגיעה סוף סוף גירסה חדשה שיש לה סיכוי לא רע להצליח ! ברת אן.1/א68, הידועה בעיקר בגלל עשרות המשחקים הבינוניים של מירוצי המכוניות שהוציאה במשך השנים, החליטה הפעם ללכת בגדול. עכשיו היא מוציאה את "סאזסאא .1הדא:", משחק מירוצים שאמור להביא למחשב הביתי את הריגושים ש""צ₪11 500" "הצ אאסדצאם" העניקו למכורום, באולמות המשחקים. | > וד אתם יכולים להירגע. > "סאז0גא .ואזג:" לא --' 9 שי של שני י המעולים " ו טל חשוב לציין שז אחד המשחקים "מפונקים" שראיתי בחיי , וכשאני אומר מפונקים, אנ" מתכוון לדרישות החומרה המוגז 4 שהמשחק צריך. המשחק רץ בצורה טיו לוחי להחריד על 4אם 486 עם שמונה מגה זכרון, ככה שאם עד אין לכם פנטיום, תשכחו ממנו. - - להבדיל ממשחקי מירוצים אחרים למחשב הביתי, כמו "סאו6אא ההספגא" או אפילו "ממשק> אס פחסא אוד" המעולה של חברת 18אג ואס זט, הדגש ב-". ןגד" הוא על אקשןזנטו, מה שהופך אותו למשחק פעולה יותר מאשר לסימולטור של מכונית 0 לא תמצאו כאן | טוב מאד טוב בינוני | רע דיאגרמות מדויקות של ביצועי המכוניות ולא העתקים מדויקים של מכוניות מירוץ אמיתיות. מה שכן, תמצאו כאן מנה גדושה של כסאח על הכביש המהיר, גלגולים על גלגלים, או שר 0+ הרטוב של כל קה תנועה צמא"דם. באמ 1 נבאטאל, כלומו קטלני וכדי ד חק [ את הגישה הזאת, המחשב מראה בסוף כל מירוץ כמה מכוניות- יריבות הצלחת להשמיד, ו ומעמר את המסר הש שלא מספיק וק = פהירות הבעיה האמיתית 7 מתעוררת בצד הטכני שָלַ' המשחק. כבר > הזכרתי שחייבים מחשב || חזק מאוד כדי להפעיל אותו == בצורה נוומלית. אבל גם אז עדיין יש ₪ ום 0 לשפורים. הגראפיקה טובה, עם ציורים מפורטים וטקסטורה מוצלחת למדי, אבל מרוב גראפיקה לא ו משחק. כשמכוונים אותו לאופציית האיכויות הגבוהה ביותר הוא ממש זוחל, מה שהופך את השליטה למסורבלת ולא נוחה. צריך לבחור מה יותר חשוב, גראפיקה מצוינת או שליטה סבירה (או לקנות פנטיום 133 עם 16 מגה זכרון). בתחום הסאונד המשחק חלש מאוד, והוא הזכיר לי את ימי | כרטיס ה" 8].וס העליזים, לשם גיוון, ניתן גם לשחק במשחק במודם או ברשת, להחליף ביו כמה זוויות צילום, לבחור בין כמה דרגות קושי, מכוניות ומסלולים, ואפילו לכוון את כמות ההרס שכל פגיעה גורמת למכונית. "אהא .וג דג" הוא משחק חביב, לא יותר, בעל תיאבון מוגזם לחומרה, שהמוטו העיקרי שלו הוא: "כאן הכביש הוא כמו פטיש, תדפקו כל מה שזז, ואל תשמרו |]. מרחק". | 0. רק על פנטיום. 0. רק על פנטיום. 0. פאדיחה לפנטיום. 5 רק על פנטיום. צווהח6 עושה חיים קלים לזכרון בהארד-דיסק, צריך רק ארבעה מקשים כדי לשחק בו, אבל הוא בהחלט לא מירוץ המכוניות המושלם 1 (מדי פעם (בערך כל יומיים) אני מגיע למסקנה שיש צורך לעשות ן 1 ממשק. כל העסק כולו - ארבעה כפתורים. מה כבר 1 סדר בהרדדיסק ולזרוק משחקים ותוכנות שאני לא צריך או = שסתם יצאו מהאופנה. אני לא מתבייש להודות שאת משחק = הכדורגל "ג=1]" מלפני שנהיפלוס"פלוס אני לא אזרוק בחיים. נכון | שהוא ישן ונכון שההתלהבות הראשונית ממנו עברה מזמן, אבל לא תתפסו אותי מוחק מהכונן הקשיח משחק טוב שאני באמת אוהב. אין צורך להגזים ולשמור כל דבר בדיסק, משום שיש גבול לנפח שלו, ומתישהו מרוב משחקים אתם כמעט לא נוגעים בכלום. אבל בעיצומו של מבצע "הכן מחשבך לחורף" אני עדיין נהנה למצוא את המשחקים הקטנים האלה, שמשתמשים בהם במקסימום של ארבעה מקשים, בלי הסתבכויות, בלי התקנות אווכות ובעיות זכרון. אוף. עוד אחדז? החודש קיבלתי סידי,רום מפוצץ בדמואים של משחקים = חדשים, שאחד מהם, +.1 !גאח, משך מיד את תשומת ליבי. הוא | היה המשחק הראשון בדיסק שעלה בלי לצפצף ולהודיע על טונות 1 של בעיות זכרון (ככה זה כשחיים עם א םוא 4) | כבר הייתי שקוע במשחק שנמשך שעה שלמה. משמו של המשחק ), ותוך דקות אפשר כבר לנחש שמדובר במירוץ מכוניות. אני יודע שעכשיו אתם נאנחים ואומרים: עוד אחד? אוף! ואני די מסכים איתכם, כי בשנה = האחרונה באמת הוצפנו במירוצי מכוניות בינוניים למדי. ץז[ פותת בפניכם מגוון של סוגי תחרויות ומשטחים | שעליהם מתחרים (באימון פשוט, למשל, אפשר לשלב מסלול קל או מסלול עמוס סלעים), כמובן שאפשר להתחרות נגד המחשב, להשתתף בתחרויות בינלאומיות כגון (הנה זה בא) אליפות העולם, אליפות המדינה וכו', אבל לא מגוון האפשרויות של המשחק הוא גולת הכותרת שלו. הפעם זוהי השליטה, וזאת אולי הפעם הראשונה שאני מטיל את מלוא האחריות לאיכותו של משחק על השליטה שלו, ומסיבה פשוטה מאוד: לדעתי, אף אחד לא צריך לצפות לגראפיקה מידזה" | והמזה במירוץ מכוניות. ככה זה, מירוצים אף פעם לא = ; ]| יותר מדי מושקעים מבחינה גראפית. כאן הטליטה היא | [ שג שו ע1]--: הגורם החשוב. ובדץ 1 ]4 א נראה שמישהו באמת | מצויו שם לב לעובדה הזאת, ודאג לבנות אמ-אמא של | טוב | בינוני רע יכול להיות יותר טוב? הגראפיקה סבירה בהחלט ואפילו יש כמה תמונות וידיאו שצולמו על רקע התפריטים השונים. במסלולים עצמם, להבדיל מהמכוניות, לא דאגו לזרוק יותר מדי צבע. אפשר היה להשקיע עוד טיפת מאמץ וליצור מסלולים צבעוניים יותר, עם יותר קהל ואלמנטים נוספים, שיוצרים אפקט מלא ומעניין. הסאונד חמוד מאוד ובהחלט במקום. מנגינות קצביות שמלוות ! אותך לכל אורך הדרך, ושבהחלט נראה שהושקע בהן זמן. לצערי, | גם בסאונד היה אפשר להשקיע קצת יותר, ולתת קצת יותר | אפקטים, שחסרים כאן מאוד, טוב, אז זה לא "עוד" מירוץ מכוניות אלמנטרי, ויש בו כמה | חידושים, אבל למה אף אחד לא לוקח על עצמו את המשימה לייצר מירוץ מכוניות טיויב של ממש, עד הסוף, עם כל האפקטים, הגראפיקה והשליטה המלאים. תמיד אפשר למצוא חסרון במירוץ אחד ויתרון בשני, את האמצע עדיין לא מצאתי. ₪ ₪ ה מפססו הווש 2 %) | "ו , ב גי כ ן % -- ו 0 אד האשזטה | |₪ ווה ) טוב מאד - שם ‏ | יניב קסנר = [- | - = הי ות ב ₪ גוז "ישו קן יה ; . , ///96 /2/7 ;2// | מוציצו 1 4% מ+4ווי₪ 46 | א4ן '|איים אמכי 6תיא אתם... אח' 66006 62| א!תת ששה אחרי 16626. | ₪| הא'יסאכים 6נתת' 4ם 4% הצפא"ים בי 4%1א).. | 49% תאכ[ק 46ה ₪4 [*4ם. | כ4 א' 6006 ש|תם כן'ראם הת צןיין | פצפא"יש 'ותכר א366 אכס1. י6 1* מכש6ק 6א6כ! כם ₪4 פסלכר,. ו = | / .₪ || ו ]זו + יכו ות 6 425 41 כ 6 4צפא "ימ יכו 4היות וו ₪6[' סתע + 0 4% %/ | - *| שלאה 4מכ 4 "ש| את %ם הים? | א'6קה/ש ליפ 4% כו4ע פה 6!מק'ם... כן יכה ליא ייןת* תפ 4. = יי ב שר 6 = ה הר פלרק חפל 10!!ית מיית' פאין 6כאןס 4/6 | אח6פות |1606ות, אם מ'מ מפפר %0ה? ₪5 ק6וף מא'! ללכ 4שפא"יע? | 498 4 פמ )| שת ₪4 ח6פמ' 4 אם 3/6 אא 1... | | 4% 25 46 את , | 9 5 4 5'ה מכ'יאיון 15 056 אם ₪%6- ₪4 פ'ם 5 [4%ע אכר אא ₪- ב ט, הח4ק כ0ש6ון צפכ פ 4ות כךא' 6נסיש אות! 961 קת צוסם, משיסוס הפ ו א תפי כפאנצ ת6ופם ו הסוס פסח אתכם צטע הא6וס מסכדחי 156 כ!₪ אא6 21 חפק... אכ סיק ! 4 ר: /4 ור = /ה)-] ה[ --===>מחמש₪ (]]| ששממשמממאאטטההר ור רו ו 1 ₪ ו | - זו 8 ו ְּ 1 | ו % לדגו נזה באמת לא ציפיתי. נכון שבמשך הזמן קיבלנו כל מיני משחקים שונים ומשונים, חלקם טובים וחלקם טובים פחות, אבל המשחק "תולעים" של חברת 17 [המ1, הוא באמת המשחק המוזר ביותר שקיבלנו לאחרונה. מאז ומתמיד, האנשים של 7| 11 עשו משחקים קטנים, שלא תפסו הרבה מקום על הדיסק הקשיח, ללא קטעי וידיאו וגראפיקה תלת-"מימדית, אבל בכל זאת משחקים מיוחדים, בולטים, והכי חשוב - טובים. תולעים " ממשיך באותה מסורת. המשחק הוא בעצם שילוב של שני משחקים קלאסיים ישנים: : 108 (נמלולים), שאני בטוח שאין מישהו שלא מכיר, והמשחק ד ק:ז5000, הפחות מוכר. 5008601 הוא משחק אסטרטגיה עתיק, שיצא עד היום בעשרות גירסאות, אבל המטרה נשארה זהה: שני טנקים הנמצאים על מפה רנדומלית חייבים להשמיד אחד את השני על ידי שימוש בעשרות כלי נשק שונים והתחשבות בתנאי השטח בכל הנוגע לרוח, | גובה האדמה וכו'. המשחק התנהל בשיטה של תורות, כלומר, לכל טנק יש ריה אחת, אחר כך הטנק השני יורה, וכן הלאת. תולעים נעזר ברעיון של 56000011, אבל תוסיפו לזה את המתיקות של > הנמלולים, עם גראפיקה, קולות, ויצורים חמודים. הסיפור הוא כזה: עולם התולעים מחולק לחבורות, שכל אחת מה]ן מונה ארבעה חברים. כל החבורות נמצאות במלחמה מתמדת זו נגד זו, והשקט לא יחזור לעולם התולעים עד שרק קבוצה אחת תישאר. הקרבות נערכים בהמון אזורים שונים, הכוללים יערות, מדברזות, שטחי קרח נרחבים ואפילו מגרשי זבל. התולעים מתפזרות באופן אקראי על השטח, וניתן לזהות אותן על ידי צבען, שַמשתנה בהתאם לשם הקבוצה. הקרב עצמו הוא בעצם סבב בין כל התולעים, כל תולעת בוחרת את סוג ווהפעולה שלה: התקפה, נסיגה, שינוי מיקום, כניעה או התאבדות. + גולת הכותרת היא המבחר הוחב של כלי הנשק שהשחקן 'כול לנצל ו וו 9 = - ."' : . / 7- "זיק > -6 = במשחק: מקלעי עוזי, רובי ציד, רימונים, בזוקות, טילים רודפים, פצצות דינמיט, מוקשים, אגרופי מחץ, התקפות אוווריות (₪א[1158ג!) ואפילו > כבשים מתפוצצות, הם רק חלק מהמבחר. מצד האביזרים יש כאן חבלים, : מקדחות, סולמות, מתלים ועוד כלי עבודה שנועדו לעזור לשחקן " להתמקם. כל תולעת מתחילה עם 100 נקודות כות, באשר כל פגיעה מורידה מספר נקודות שונה, בהתאם לעוצמת הפגיעה. לדוגמה, פגיעה ישירה של טיל בזוקה תוריד הרבה יותר נקודות כוח (וגם תעיף את התולעת חצי מסך) מאשר כדור רובה שבמקרה פגע שני ס"מ מעל התולעת. כמובן שצריך להתחשב גם בכיוון הרוח, בעוצמת ההדף של כל כלי נשק | ובהשפעת ההתקפה על תולעים אחרות שנמצאות באיזור. כתוצאה , מההתקפות השונות, פני השטח משתנים (טזל יוצר מכתש וכד'), ותולעים ' חפות מפשע עלולות ליפול ולשנות את מיקומן, או אפילו למות. הקרב . מסתיים כאשר כל החברים של קבוצה מסוימת מחוסלים. 7 אהת השקיעה המון במשחק, ולכן הוא גם נראה ונשמע כך: = הגראפיקה קטנה אבל יפה ומפורטת והרקעים נעים במהירות שונת.. = הסאונד פשוט נפלא, ויש בו גימיק ייחודי שלא נראה עדיין באף משחק: . כאשר תולעת עושה פעולה מסוימת, היא אומרת כמה מילים דרך כרטיס . הקול. הדיבורים הם לא העניין, אלא היכולת | ןא פררנו= | טלך לבחור באיזו שפה ידברו התולעים. במקום [- אנגלית ניתן לשמוע דיבורים בצרפתית ובגרמנית, ובנוסף ל"שיר התולעים" שמצטרף למשחק, יש לנו כאן משחק חמוד מאוד. הוא מהזר, קצבי, ממכר, ומתחרה רציני על תואר המשחק החמוד של השנה. מהיום אני מפטיק לאכול תפוחים. ₪ רע [ | - ר | 5אוססאוא | ₪ הקודמת של המשחק, אם היתה | 1% / 2 אי > ---->-- |ברת (51:86 מפתיעה לטובה עם ₪ ןי משחק חדש, ותתפלאו אבל לא, זה לא עוד קווסט. כל מי שנמאס לו משיטת | הסמלונים, או להבדיל, מקווסטים עם ₪ סמלון אחד בלבד, וכל מי שמקבל חום ₪ + מקווסטים חדשים שבקושי רצים תחת | יוכל לפחות להתנחם ב" 8 2-5 א65. אינני מכיר את הגירסה 0 כזאת. ‏ 5 אבל ברור שיש כאן משחק פשוט | | ומקסים. לכל חובבי 1%ן16א5 צפויה /! הפתעה נעימה, משום שהמשחק הוא | כמעט (אבל רק כמעט) העתק של ]] 2000 רואז5. אחד ההבדלים הבולטים | הוא בין התקופות. ב"2000 צזושואו5 ₪ | הזמן הוא סוף המאה ח217, והעיר מלאה בתי חרושת גדולים, מטוסים, ספינות ובנייני ענק. 2 ה ) ממוקם בתקופת הממלכה הרומית, ויש בו אחוזות, טירות, שווקים גדולים וירידים, כאשר אתם, = השליטים, מקימים פרובינציה במקום עור. ו בשני המשחקים ניכרת הקפדה גדולה של המתכנתים על כל הפוטים הקטנים והחשובים שעושים את המשחק, אבל יש עוד כמה הבדלים עקרוניים ביניהם. ב" ו חואו כל מה שצריך השחקן לעשות הוא להקצות שטח כלשהו למחשב (כגון משטח כחול למרכז מסחרי, ירוק למגורים וכו') והמחשב מטפל לבדו בהקמת הבתים והמבנים. את המוסדות הגדולים שאינם נבנים על ידי המחשב (בית חולים, משטרה, מכבי אש, בית ספר, ספריה) צריך השחקן להקים בעצמו כאשר עומד לרשותו מספיק בסף ובאשר יש צורך במבנה כזה. 2 58 + ממוקם בתקופה שבה אפילו הליכה לשוק היתה מותרות, שלא לדבר על חשמל, מים | | זורמים וניוצא באלה. אם ב-צ61]א]% היית צריך להתמודד עם בניית תשתיות - חשמל ומים, זיהום, פשע וחונוך, כאן יש | לך דאגות אחרות לגמרי: מחלות, מגיפות, | פלישה צבאית, שריפות ושאר אסונות | טבע. | יש הבדלים גם בהתייחסות לסביבה. | ב? 8 יש דגש חזק על כל מה )| + שקורה מסביב למבנה. לשם שינוי, לא | מדובר רק בהדמוה נטו של בנייה ותכנון, אלא גם בשמירה על יחסים טובים עם שאר הממלכה ועס המלך ובהחלטה להילחם באויבים שמנסים לפלוש ---%₪.. == == =-8גו זז !זו ןו זו ו ו ו ה = ו [ וו וו הו וו וצןו|ווגון] צון1 ואו הווסי! ונווצי יו |הוןקוכ גוו וח ססוג 4 זו זז יא שו הוהו !וו שו ]1 1 | ו וו את 2 6:5848), משחק חדש של חברת 1, אפשר אולי לתאר כ" צ'51%1611 של העולם העתיק, עם כל הבעיות והאתגרים הכרוכים בהקמת פרובינציה משלך . 1 ₪ 3 . ' בוו ] ₪ ? ₪ 8-ו י ' . . 7% "% 4-1 6% . ' יה +ו%ון יוה.ו <4ן 87 = ,41 | ו ב חי גו ורוו .ו.ו 1 | 5 ר"'. % גצ . ו [ | / מו ו 4/7 2% 4 ₪ ש ,./ % | * :| \ 2 2 8 | הוול י) ן ולוו ה .ה | והא!ה והשש ו ו א !ו % יסזי] וווסי פוויטווין וגצוהו ו א ו ב לפרובונציה שלך. יחסית ל-61117]אן% "₪1 תהליך הבנייה הוא פשוט מאוד. דואגים: 1 למים, לכמה בתים, למרכזים מסחריים. ואפשר 4 גדולים לידם (שוק וחנויות), להתחיל לשחק. ניסיתם פעם לעשות את 1] זה ב"1611א%1 בחמש דקות? לא נראה לי.. קן רק הזמן שהולך על תכנון השטח שם, / 04 מספיק פה לבניית חצי עיר. מ 3 ב" 8 5%/') יש פחות פריטים ועזרים: שש 01 מאשר ב-11)א]5, | אבל הפריטים ]| הקיימים צוזרו בצורה דייקנית ויפה מאוד, מי שמניר 0 "שה 6זטאצפ" מזנפ' בוודאי ו ] מהעבודה הפרטנית שהושקעה במבנה קטן וה ו 1 4 | ה . - ה‎ טווון שןקווור ה ו אלמנט שקיים כאן הוא האפשרות להציב מגדלי שמירה גבוהים, חומות ושומרים שומנעו כניסת: זרים לעיר, במקום תחנת משטרה רגילה. אחת הבעיות המבאסות הקשורות. לגראפיקה היא: הפרופורציות, מצחיק לראות בניין (כנסיה למשל) שאמור: להיות ענק ומרשים במציאות, כשלידו הולך איש שמגיע. לחצי גובהו.. נכון שזה רק משחק ולא יפה להיות: קטנוניים, אבל אם :]5 מצפה שנברח מהמציאות. ונשקע בתכנון פרובינציה משלנו, עדיף להקפיד על. הפרטים שהופכים את המציאות האלטרנטיבית הזאת, לקצת יותר אמינה. בנקודה הזאת סיירה התרשלה, וחבל,. הסאונד והמוזיקה נעימים ודי מתאימים לאווירה. בז 0 או יש לפעמים מנגינה שממש צועקת: "תכבה אותי! תכבה אותו!" בדנ א הפ למרבה המוזל, עדיין לא נתקלתי במנגינה כזאת, ובדרך כלל הקולות: מתאימים לנעשה: מוזיקת קרב במלחמה,. מוזיקה מפחידה כשפורצת מניפה או שריפה, או סתם מנגינות רקע שנמצאות על ₪ הגבול הדק שבין צלילים נעימים לבין יי ] אקמול עם חצי כוס מים. שי גראפיקה - 75. כולם נהיו שחקני כדורסל. אנשים בגובה עצים, וחבל. א טאונד - 80. מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. * אורך חיים - 0פ. הרבה אתגרים. ₪ שליטה - 5 | השרוה ו ממשק נוח, ווק פשטות בשימוש. | ל | טוב מאד טוב ביןוני רע .| יניב קסנר |- / ו( ואוהב את המשחק. ווהנה: כמו שוק,. למשל, שמוסיפה המון. עוד. = ?סלחו לי הקוראים אם אני נשמע קצת מבולבל, אבל ל | ₪ שלושה ימים, והכל באשמת אג|אץצ1, נכון שמקוריות ה היא לא הצד החזק ש> אגזח ו אבל גם ב לי חידושים מ"ח חיקי לבת זז משחק ממכר בצורה מסופנת | ונתי כבר משחק שמקרקע אותי אל 7 המחשב בלי יכולת להתנתק, למי שלא יודע על מה אני מדבר, לא - ב / נורא, גם אני התוודעתי אל ₪1 1 באוחור גדול יחסית, אבל זה = לא גורע כלום מהחנאה שלי ענשיו הכל התחיל בבית התוכנה הנחדר 5%ןא 0 )טוא סז שבו ישבה חבורת מתכנתים משועממת והחליטה, אולי אפילו בהפסקה = שבין הקפה לסיגריה, להמציא משחק חדש. טוב, זה לא ממש משחק = חדש - מדובר בספק מטוס קטן ספק חללית מזערית, שמטיילת במהירות די גבוחה על המסך, כאשר כיוון התנועח שלה הוא קדימה. בדרך היא נתקלת בעשרות, אם לא מאות, יצורים שונים, חלליות, משגרי טילים, מטוסי אויב ושאר אלמנטים שונים ומשונים, שהציבו לעצמם מטרה - להרוס את החללית שלכם. זהו משחק זריזות ידיים נטו, עם טונות של ירוות, שיגורי טילים, הטלת פצצות וחוזר חלילה. זכרונוה מיסי היא אני לא יודע מה איתכס, אבל אני מוצא במשחקים כאלה פורקן אדיר. העקרון הוא בדיוק כמו של משחק מכו")]1א, רק שכאן יש " חללית במקום הבנאדם הקטן שמקפץ בים של גראפיקה צבעונית ואונל בשמחה דובדבנים ושאר בונוסים. עד כאן כבר ברור לנו - שמקוריות היא לא הצד החזק של המשחק. זוכרים את (בלי לקלל!) ה"זא הישן שלכם!? זוכרים את המשחקים האגדיים אטאא ר < נאטאשא? זוכרים את המשחק הקלאסי שיצא לפני שנתזום"שלוש, סז ה א? ובכן, הזח דד הוא ממש אחיהם התאום, כך שאין חדש + תחת השמש למרבה השמחה, גם כשזוכרים שזא ןא דד הוא רק חיקוי, זה לא | גורץ כלום מתינניותו. להיפך, זהו חיקוי מוצלח בהרבה מן המקור. , יש אפשרות לחמש את החללית בכלי נשק מאוד מתקדמים, לרכוש =" מגינים משוריינים ובעלי כושר עמידות גבוה, לשלוט על קצב היריות של התותחים ואפילו לקבוע את סוג המנוע של החללית. כל שיפוץ . ואיבזור שתרצו ליישם על החללית יעלה לכם כסף, ולפעמים הרבה ' נסף, יחסית למה שמרוויחים בין מסך למסך, אבל כאן המטרה בהחלט מקדשת את האמצעים. מלבד משחקים שגרתיים. נגד המחשב, בין שני משתתפים או בצורה תחרותית, ב"א !א רז תוכלו > למצוא אופציה מרעננת שהופכת עכשיו לסטנדרט בכל משחק חדש . - האפשרות לשחק באמצעות מודם. בבעוגיות"יתר הגראפיקה, לפחות זו המצויה בגוף המשחק ומשולבת במסכים, מאוד גבולית. היא מצועצעת, צבעונית ורעשנית, אפילו חייתי אומר ילדותית. לעומתה, הגראפיקה שמרכיבה את התפריטים חהשונים ואת השלד של המשחק צוירה בטוב טעם, בצורה חלקה ומתאימה. חשוב לציין שהאויבים שניצבים מולך הם די מתוחכמים, רובם מצוירים בצורה יפה מאוד ופרטנית למדי - עד כדי כך שניתן לראות לפעמים חללית שמתחלקת לתשע חלליות קטנות. לטעמי, היו צריכים למתן קצת את הצבעוניות, אבל שאר האלמנטים המצוירים נעשו בצורה לא רעה בכלל. האפקטים הקוליים קצת אכזבו אותי. הייתי מצפה שלמשחק פעולה אנרגטי מסוגו של אגא דד יהיה פסזקול קצבי, רעשני ותוסס שיתאים למהלך המשחק. במקום, קיבלתי מוזיקה רעועה ,| למדי. השליטה במשחק נעשית בעיקר באמצעות העכבר, סידור גוח | שמאפשר לך לנוע לצדדים ולירות באמצעות מקש אחד. חביב, פשוט, ומאוד מאוד ממכר. ₪ --5%, לי של לוחמי קומנדו מגיעה לטושו שה?א משרתת שר | נתעבים, ומחליעה לחזור בתשובה. התוצאה היא משחק אקשן אינטנסיבי ומרענן. 2 חברת 0108%, שהוציאה את סידרת 1111%/4! הפופולרית ואת ותו (ראה גליון זה), נמאס כנראה מחיקויי הדום למיניהם, והיא החליטה לעשות משהו בנידון, מצד אחד, בזאו0₪16 הבינו שמשחק אקשן טוב לא חייב להיות דווקא מזווית ראיה "ראשונית" כמו בדום. מצד שני, כל החברות בענף (כולל היא עצמה) רוצות להרויח עוד קצת כסף ולדחוף עוד משחק לז'אנר העמוס לעייפה ההוא. וכך נוצר המשחק %6א0)ןא סא :השס ב5וא6, או בעברית: "ללא רחמים", שהוא, לעניות דעתי, משחק האקשן הלאדסטייל-דום ולא"סטייל- אתסא 601 סאזצ הטוב ביותר שנעשה אי פעם. %-] ןכ ה 4 ף ןה 1 מדובר נאן במשחק אקשן ואסטרטגיה המשוחק מזווזת אלכסונית מרעננת, שתזכיר בוודאי לאחדים מנם את תדג6[ןמםאצ5 של חברת ₪000 1 ]וגו אבל אין בכלל מה להשוות - 116 16 א צ5 אמנם לא היה משחק רע בכללק, אבל היה חסר בו משהו לכל מי שחיפש כאסח וותר אינטנסיבי. על הבדלי הגראפיקה לא כדאי בכלל לדבר - תוכלו לראות אותם בעצמכם. למרות זאת, צרוך לזכור שד1₪ וא צ% נעשה | | לפני יותר משנתיים וחצי, וברור שההשוואה בין המשחקים היא די אכזרית. "ללא רחמים" מתקיים בעתיד הלא"כל-כך"רחוק, ותומך בסיפור המוכר של עולם קרוע הנשלט על ודי תאגיד דיקטטורי חסר רחמים, שכל מה שמעניין אותו זה כוח וכסף. כמובן שמנגד נמצא ארגון המורדים שמנסה לשחרר את העולם וכו" וכו" וכו', בסיפור שלנו יש לתאגיד המרושע כוח"לוחם המורכב מחוליית עילית של חיילי קומנדו, המצוידים במיטב כלי הנשק והשריונות שהטכנולוגיה מסוגלת להמציא, לכוח קוראים "המשתיקים", וכשמו כן הוא: אחרי שהם מתקיפים לא נותר אפילו אחד בחזים. המשחק מתחיל באשר שלושה משתיקים חוזרים מפעולת חיסול שגרתית, אבל הפעם, במקום לחסל מורדים חמושים, הם נשלחו לחסל אזרחים חפים מפשע. למרות שהם מועסקים כמכונות הריגה משומנות, המשתיקים הם גם בני אדם, וגם להם יש מצפון, כך שתרעיון של רציחת נשים וילדים לא כליכך קוסם להם. המשתיקים מתחילים לפקפק בהגינות התאגיד שמעסיק אותם, הם רק לא שמים לב שרובוט"בטחון מקליט את דבריהם המרדניים, וקיבל הוראות להשמיד אותם לפני שכל חוליית המשתיקים תחליט "לחזור | בתשובה"... הקרב היה אנזרי, אבל לבסוף משתיק אחד הצליח לברוח ח!, המטרות שלו היו ברורות: להצטרף למורדים, אויביו הקודמים, ולעשות את נל מה שביכולתו נגד התאגיד האכזר. הבעיה של הלוחם ששרד היא איך לשכנע את ארגון המורדים שהוא כבר לא מי שהיה, שהוא אינו מרגל מטעם התאגיד, הפתרון היה פשוט: לקבל על עצמו משימות התאבדות נגד התאגיד, כאשר ארגון המורדים צופה בכל צעד שהוא עושה. וזה, בעצם, המשחק: 13 משימות שונות הכוללות הצלת שבויים, חבלה, גניבת תוכניות ועוד מטלות בסגנון. ₪ ₪ : ₪ ּ " ]] וו || ] ₪ ו + | ₪ ש א !| | כאמור, המשחק משוחק מזווזת אלכסונית, מה שחופך את השליטה לקצת מסובכת בהתחלה, בגלל כל הפעולות השונות שניתן לבצע: ללכת, לרוץ, לקפוץ, להתגלגל, להתכופף, ללכת הליכה צידית ולהשתמש בהמון אביזרים שונים (יש כעשרה סוגי נשק, פצצות, מוקשים, תותחים, ומה לא...). הגראפיקה מצוינת ומפורטת ביותר, עד כדי כך שניתן לפוצץ ולהשמיד את (כל) מה שרואים בכל מקום, טריק שלא קיים באף משחק אחר. עוד דבר נחמד: האנשים יכולים למות בכמה צורות ותנוחות (הכי כיף זה לשרוף מישהו ולראות אותו עולה בלהבות). קטעי הווידיאו המקשרים בין משימה למשימה ויוצרים את הסיפור הכללי משוחקים היטב ובמעט הומור שחור, דבר שמוסיף המון עומק למשחק, והמוזיקה פשוט מדהימה. מנגינות טכנו וטראנס אדירות שלא היו מביישות אף מסיבת אסיד על חוף גואה. בקיצור, משחק פיצוע! גראפיקה - 955. יפה ומפורטת: סאונד - 100. אין מה להוסיף. שליטה - 899. הרבה פעולות = הרבה מקשים. אורך חיים - 9פ. יש עוד משחקים חוץ מדום. עובָדה. . : | | | 1 [ מג'יק | : ----7--/-/7 ---../ 2 הפנים גראפיקה - סאונד - : שליטה - %- -22 ויו ₪ - | - וו = | <> ו ו | = 8 - | -[ 4 0 | ב "ו | ₪ / 4 מושגים ומפות כלליות ס"א - סופריאגרוף. = ס"ב - סופרבעיטה, אחיזת ראש: ימינה + ימינה + סופר-אגרוף. אפרקאטי: למטה + ימינה + ימינה + למטה + ס"א. הדמה מעל הראש: ס"ב +:ס"א. תפיסת רגליים: ריצה + ס"ב או ריצה + ס"א. מכות מיוחדות לדמויות השונות: 0 ]וט ווזהט זט אגרוף אש: להחזיק אגרוף שלוש שניות ולעזוב. קפיצת בעיטה: שמאלה, שמאלה, ס'א. 4 זריקה אחורה: שמאלה, שמאלה, אגרוף. = זריקה באוויר: ריצה בעיטה או ס"ב. 3 אוו כאפה באוזן: למטה, למטהזימינה, ימינה, אגרוף. פטיש שמח: ימינה, ימינה, ס"ב. | חשמל ביד: ריצה, אגרוף או ס"ב. זריקת מותן: שמאלה, שמאלה, אגרוף. נגיחת ראש: אחיזת ראש (ראה למעלה), למטה, למטה, ס"ב. תודוה : ז תלישת עוניים: למטה, למטהזימינה, ימינה, אגרוף. ו אגרוף מתגלגל: למטה, למטהזימינה, ימינה, ס"א. סחיבת יד: שמאלה, שמאלה, אגרוף. בולדוג: אחיזת ראש, למטה, למטה, ס"ב. : טיסה ישירה: ריצה, אגרוף או ס"א. גלגול: למטה, ימינה, ס"א ו הו ו ו מרפק חותך: ימינה, ימינה, אגדוף. דאבלאקס: קרוב לוריב לוחצים ס"א. זריקת בונזאי: כל כפתור (חוץ מתסימה) מחווץ לזירה. סופלקס אנכי: אחיזת ראש, ימינה, ימינה, ס"א. רבל ראק: הרמה מעל הראש, למעלה, ס"א. זריקת מותן: שמאלה, שמאלה, אגרוף. 5 ו |ווהוו5 הכשלה קדמית: ימינה, ימינה, בעיטה. סאנסט פלים: ריצה, ס"א. סלאם: שמאלה, שמאלה, אגרוף. בעיטה מהירה: למטה, למטה"ימינה, 'מינה, בעיטה. עיקום יד: אחיזת ראש, ימינה, ימינה, אגרוף. נגיחה: אחיזת ראש, ימינה, ימינה, ס"ב. בעיטה מסובבת: שמאלה, שמאלה, ס"ב. זריקה אחורית: אחיזת ראש, למטה, למטה, ס"ב. ו חסקהח אגרוף ארנבת (אפרקאט): אחיזת ראש, למטה, ס"א. קצה הסכין: אחיזת ראש, ימינה, ימינה, ס"א. פיולדרייבר:. אחיזת ראש, למטה, למטה, ס"ב. זריקת מותן: שמאלה, שמאלה, אגדוף, תפיסת רגליים: אחיזת ראש, למטה, למטה, בעיטה. | ]| רייזורסווים: אחיזת ראש, למעלה או למטה, אגרוף. ‏ ]|| חא דוו שבירת גרוגרת: שמאלה, שמאלה,-אגרוף, סופר"אפרקאט: אחיזת ראש, למטה, ס"א, זריקת הקבר: ימינה, ימינה, ס"א. מכופף צוואר: להחזיק אגרוף שלנש שניות ולעזוב. בעיטה מסובבת: ריצה, בעיטה או ס"ב, יריית עשן: למטה, 'מינה, בעיטה. זריקת גב: אחיזת ראש, ימינה, ימינה, ס"א. הווט?0אוםז זריקת דלי: ס"ב קרוב לוריב. קפוצת בטן: ימינה, ימינה, אגרוף: מחיצת מספריים: ימינה, ימינה, ס"ב. סופלקס: אחיזת ראש, למטה, למטחה, ס"ב. 0 = שונוי צורה 14 : 4% אצ ט 1 : א אזו- וה -.1 : .3.1 6 ₪1--₪ : ₪א.6 +-ום-א-א : .| סאוו =]: ).ג -כן--] : סאג זו ט-. : ם. וטוטוא ₪ : אס1אפ 8% 1 4 ]5 א ו-ה-- : .]או + + : הא : אא צאד קנ--0- : 568-2550 + מכת סיום | : (קרוב) להחזיק ש.ן ולעשות כ-ת-:-כו מכת טיום 2 : (קרוב) להחזיק .1 ולעשות ו .1+ -. 4-31 - חיות : (מרחק תפיסה) להחזיק ;וז ולעשות א-א-₪ חברות : 0-א-א-א. תינוקות : א.1-א-8-₪ מסך : <.8-1-₪.1) הו מחיצה מלמעלה : 0-1 מחיצה רגילה : אז!--0- כדור אש : פזו-ו-כו מכת סיום 1 : (קרוב) ש.-)--- מכת סיום : : (קרוב) להחזיק או ולעשות זן::]-ן חיות : (קרוב) .1.-.₪1-.31- 1 -: חברות : :-כ-]--] הפסקה ואז יוו תינוקות : אזז-₪--כו-כו מסך : < [=ן-כן-=-כו ו כדור אש : ;= כדור אש באוויר : (באוויר) 4.].=-כו תעופה : א!וז-:-8- צעקה : יזז--=->] מכת סיום | : (מרחק תפיסה) ‏ ומ-א- זמ-א-2 מכת סיום 2 : (קרוב) .1מ+א.-.זג- ומ-: חיות : (בכל מקום) :11-11-:::] חברות ; |!6-₪-6-א-6- <|שישו של כל המכות של מורטל קומבט 3 1 תינוקות : -א.א-א טבעות אנרגיה : -+]-כו תפיסת רגל : וגן+ק |+גו תעופה מרובעת : טון-גו-:ן בעיטטת אופניים : א₪3.1-8-ג מכת סיום | : (אחרי חצי מסך) להחזיק 6+ וג ולעשות כ-₪-1-₪ מכת סיום 2 : (בכל מקום) א-כז-כ-ק-ג חיות : (קרוב) להחזיק .1 ולעשות א-3-0|=-ג חברות : א-32::]-4 תינוקות : א.ז---כו מסך : קון-ט-ץ->] הז רימון גבוח-: =ז8:1:נו רימון נמוך : 1.7-₪. הכשלה : < 4-1 זריקה : א!]-].= מכת סיום 1 : (קרוב) .וגּ--ז-ם-=]-כו מכת סיום 3 : (טיפה יותר קרוב מסוף מסך) 1 חיות : (מרחק תפיסה) -|₪-4-4-4 חברות : י.4-1-+ו-ן. ] תינוקות : קון-3ן--1-)-כו מסך : אז.ש:ן.>] הקפאה : ש.ן-ש-נו מקלחת קרה + קוז-ז- מקלחת (קדימה) : קון-4-:ן-3! מקלחת (אחורה) : קון-ת-מ-ם פסל קרח : < |--0 החלקה : א+ ו₪+. 1+ מכת סיום 1 : (קרוב) א-₪31-₪-31- ]3 מכת סיום 2 : (מחוץ למרחק תפיסה) ₪.מ-כן-3-₪ חיות : (קרוב) 01:11-:] חברות : 1ו-א-א-6.] תינוקות : 16-₪-גן|-כן מסך : אז--|--3.₪ תם ונשלם ₪ ב דו א[ יי = - כ רו יז "- - = = רו " 9 = = ] רו - של =] - רו "שַ 9 =] ₪ כ 1 ו =] כ = רו -₪ א] =] = - רו ₪ 7 2 ם ה ₪ =) ב = רו "ו = =] - ₪ רו - ₪ =] - = רו ₪ ₪ ם] - 5 רו "ו ל :] | ₪ סש שו 5 יְ ן וו | א | 61 [ ו | ו | | או ₪ חח חן וח ה חאו ₪ ₪ כל אחת מעשרות הלומדות שמסתובבות בשוק טוענת לייחודיות משלה. כל אחת מהן מתהדרת בגראפיקה מדהימה, בווידיאו, בסאונד ובשאר הבולשיט, אבל כולן מסתובבות באותה השכונה: כתיבהקריאהוחשבוו. השבוע יצא לי לפגוש בלומדה שהיא באמת קצת אחרת, שלא תלמד אותך לכתוב באינדונזית או לחשב שורש ריבועי של 73, אבל יכולה להפוך אותך לקוסם. הלומדה מכילה אוסף של קסמים, מוצגים בטקסט, בסאונד ובווידיאו, כשהם מחולקים לקטגוריות כמו חבלים או קלפים. כשאתה בוחר באחד הקסמים אתה יכול לצפות בסרט שמראה את הקסם בלי לגלות את הסוד, ואחר כך לצפות בסרט נוסף, שמסביר את הטריק. מי שלא רוצה ללמוד מהסרטים יכול גם לקרוא על הקסם ולהדפיס את הטקסט. חוץ מהווידיאו, הלומדה עשירה בצבע, באייקונים גדולים ובציורים פים. באייקון של קסם הגומיות המקפצות (יש קסם כזה), למשל, רואים שתי גומיות קופצות בחבל. סוד קסמה של הלומדה הוא שהיא אינה מנסה למכור את הסחורה הרגילה והמשומשת של ערכות הקסמים למיניהן, אלא מציגה ומסבירה קסמים שקוסמים רציניים משמתמשיים בהם בהופעות אמיתיות. | |- | - שר = | זכרון עולמי הוא משחק מעט מיושן (שני דיסקטים) המיועד לילדים מגיל שש עד עשר, שייחודו הוא השילוב בין משחק מחשב למשחק לוח. בנוסף לשני הדיסקטים והוראות ההפעלה מצורפים לאריזה לוח 807 כרטיסי דגל. כאשר מוצגת מפת העולם על המסך וניתנת הנחיה למדינה מסוימת הילד צריך לבחור בדגל של אותה מדינה מבין הדגלים המוצגים בתחתית המסן. כאשר ניתנת לו הנחיה בצורת דגל, הוא צריך לבחור בשם עיר הבירה של המדינה שדגלה הוצג. בכל הפעילויות הללו ניתן לכוון את רמת הקושי. הכרטיסיות משמשות. כעזר (עליהן רשומים כל פרטי המדינה) או למשחקי לוח מסורתיים. בנוסף, ישנו משחק זזכרון, כאשר הדגלים הפוכים ומפוזרים באופן אקראי. חביב למדי. ₪ | | - מו ו | זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה זומביל'ה [ . 1 8 ! היק " ] 1 / | ז | " ו צּ ' ו + | | 4 . 0" (ש ] ו. ו ףי 1 0 / |[ ו | % בש | שי א 4 | וו 1 / , ( ] .. | / ו פני שניגש אל הת'כלס, יש להבין ממה למעשה בנויה מערכת "חלונות" ואיך אנחנו יכולים לנצל את ממשק המשתמשי שלה. על בקרים כבר שַמעתם? בקרים (08עוח0-)) הם אבני הבנין היוצרות את מערכת "חלונות". בקרים הם כל אותם אובייקטים ויזואליים בהם אנחנו ניתקלים כאשר אנחנו מפעילים תוכנות שונות. אלה יכולים. להיות כפתורים, תיבות טקסט, רשימות רב בררתיות, ואפילו החלונות עצמם. לכל בקר שכזה, יש "אבא", כלומר בקר שנמצא מעליו בהירארכיה החלונא!ת, שס ייחודי, ותכונות משלו (כמו למשל : איך הוא נראה, מה גודלו, מה כתוב עליו וכו'..). כך למשל, חלון רגיל במערכת חלונות, *היה בנו של החלון הראשי, הלוא הוא המכתבה, ייקרא בשם ייחודי, יכיל את הכותרת שבראשו, ואת הגודל ההתחלתי שלו. בתוך חלון שכזה נוכל לשתול כפתור. הכפתור יהיה בנו של החלון הקודם, ייקרא בשם אחר, ויכיל את הכיתוב שעל פניו, את גודלו, מיקומו על פני החלון האב, והוראות לביצוע, בעת לחיצה. כל הפונקציות העוסקות בממשק המשתמשי החלונאי בלוגו, מבוססות על תבנית זו. נתחיל ביצירת חלון. הפקודה שתשמש אותנו היא - טוג )איס0חוא, והפרמטרים יהיו: חלון האב (אם זהו החלון הראשי, חלון האב יקרא "וססא"), שם החלון, כותרת החלון, מיקומו (א וצ), וגודלו (שני פרמטרים מספריים נוספים). לדוגמא: 0 50200 50 עוסמ ש-זוטדוס2" איסה\ 1" זססגן" סופטו-)אוטטהו \ בדי לשתול כפתור על גבי החלון, נשתמש בפקודת 6!גשז)מסוווו. הפקודה טוגשז)חטוווום, זהה לפקודת 6וגש) אס0חואו, ‏ אך היא מכילה פרמטר נוסף - הוראות לביצוע. אחרי המיקום והגודל, נוכל לרשום, בתוך סוגריים רבועים, הוראות לביצוע. זה הזמן להמליץ על יצירה של שגרה (שז(שטסזץ) חדשה. הרבה יותר נוח ליצור שגרה ספציפית לפעולת הכפתור, מאשר לצופף מספר הוראות בתוך סוגריים רבועים. לצורך ההדגמה, נלמד פקודה חדשה - אא פקודה זו היא אולי הפקודה הבסיסית: ביותר בשימוש בחלונות. היא יוצרת תיבת שיח קטנה, ובה הודעה. הפקודה 13308604 מקבלת כפרמטרים את כותרת החלון, ואת תוכן ההודעה. ובבן, נרשום - ₪ 10-50 10 1₪א-4טו1)" מטווטם ]א אסשתוץ1א" >וטז)חטווום [0ו1161" 11003000" 60קבגטוא|. כאשר נלחץ על הכפתור שהופיע, תופיע תיבת ההודעה, ותחכה לאישור שלנו. מכיוון שהפונקציות העוסקות בממשק החלונאי בתוך לוגו, אינן ממש פונקציות של לוגו, נוצר מצב מענין - לוגו קוראת למערכת | . . ן]| מ" ) ו :1 ו = / 1 7 ). , [1ו| ש 41| ] ו | 1]7 נש 1 ₪ יש ] 1 , 4 | 1/0 .= ו 4 . % 1 , חדנו גל הבסיס לשפת לונו. ועו . / ₪ וזביבה לשבה, מגירסה 9 . חלונות, ומבקשת ממנה ליצור למענה את הבקרים אותם אנחנו מורים ללוגו לבקש, אולם. מאותו רגע ועד הרגע שבו נרצה להשתמש בהם, בקרים אלו אינם "שייכים" לנו אלא למערכת ההפעלה. לכן חשוב לזכור להורות למערכת ההפעלה לנטוש אותם בסיום העבודה. ואכן, לכל פקודת "יצירת בקר", ישנה גם פקודת מחיקה מקבילה. על מנת למחוק חלון שוצרנו,. נשתמש בפקודה וטוט אוט שחו \, - שמקבלת כפרמטר את שם החלון. (לדוגמא: שחו ע]א" שוטוטכ!אוטמו\). על מנת למחוק כפתור, נשתמש בפקודת טוט|טכ ווטוווו (לדוגמא : חסווע1א" סוטו6כ[מטוונוו). כל זה טוב ויפה, אולם מה קורה כשאנחנו רוצים לאסוף נתונים מתוך בקר מסוים? בואו נתבונן בבקר מוכר אחר, סרגל הגלילה (ז0|!83ש5). לסרגל הגלילה פקודה משלו - 501180066 גם הפעם הוא יקבל את כל הפרמטרים המוכרים (אב, שם, מיקום וגודל), ואחריהם, הוראות לביצוע בסוגריים רבועים. הוראות אלו יתבצעו בכל פעם שהמשתמש ישנה את מצב סרגל הגלילה, וכך נוכל להשתמש בנתונים החדשים, מיד כאשר הם משתנים. כדי לשלוף את הנתונים מתוך בקר סרגל הגלילה נשתמש בפקודת פקודה זו מכניסה את מצב סרגל הגלילה לתוך משתנה מספרי שיצרנו, או לתוך פקודה אחרת. לפני שנתחיל להשתמש בסרגל הגלילה, יש לעצב עוד כמה תוכנות שלו. בעזרת פקודת ]5601188186 נגביל את הטווח של סרגל הגלילה, ונקבע את מיקומו העכשווי. לדוגמא: אם נרשום 90 300 () ז3]!נתט9ע1א" 50118786 נקבל בקר שטווחו נע בין 0 ל"360, ומיקומו ברבע הדרך. בואו ננסה לעשות זאת כך : 0 60 60 !1/5001" 00מ901 1" שוגה || סט 0 3156018" 01107ז20150) 8חו501]1600] 0 360 0 ז 31,500" |6פזה3 [01ז50 נסו לשנות את מיקומו של סרגל הגלילה. כעת הביטו בצב. לתוך פקודת קַחו16]ו56, חמשנה את כיוונו של הצב, הכנסנו את נתוני סרגל הגלילה, ובכל פעם שנזיז אותו, ישנה הצב את כיוונו. זה הכל בינתיים, ציירו בקרים, ותעשו חיים, ואל תשכחו למחוק את הכפתורים וסרגלי הגלילה שיצרתם, לפני סיום התוכנית שלכס. מש'חה נסו ליצור תוכנת ציור קטנה ולא משוכללת, שבעזרת "חלון צף" קטן מזיזה את הצב לכיוונים שונים ובאורכים משתנים (מי שממש רוצה להשקיע יכול לנסות וללמוד גם את פקודות ₪16ז80%6ו9ן.] ו39|6זשכ) מתוך קובץ העזרה ולשלוח אלינו 00.17 חפנו ₪מט!). | [ - ב "יור / / - ₪ שש .מ 079 | 7 4 - 7" ן "ו ₪ "=ו ₪ .4 ₪ מ - ב ְ חת הבעיות הנפוצות ביותר במשחקי תפקידים היא הפגיעות הפיזיות שהשחקנים סובלים מחן. כל 61 היה נהנה לראות את המפלצת שבנה לוכדת את החבורה במלכודת גאונית, שבתכנונה הושקעו לפחות שבועיים, וטובחת בה במרץ. אז מה אם הדמויות יספגו נזק השקול, בהשוואה לנקודות הפגיעה (נק"פ) שיש להן, למעבר דרך בלנדר עצבני, למי אכפת, חוץ מלשחקנים? ובאמת לא קל להיות שחקן כשל-!א₪ שלך אין הערכת כוחות נכונה, כשה"ו%₪ לא מעריך נכונה מה עומד להתרחש, ולצערי זה קורה הרבה פעמים, החבורה עלולה להתפרק לגמרי. פשוט אין לח סיכוי לעמוד במלכודת של 13 היואן"טי בדרגה 3. אם ההתלהבות הראשונית מהיצור הזה מדיחה את הדוא להשתמש בו בקרב, ואגב כך לאבד שלושה לוחמים חשובים, משחו דפוק כאן. אם אתם משחקים 60 כדאי שתדעו שבחוברת לאשף (הסט השחור, אם יש אותו לעוד מישהו) יש פרק על איזון היתקלויות, ובו ניתנת נוסחה מתמטית לחיזוי תוצאות של היתקלות. מדהים, אבל היא גם עובדת. בדקתי אותה ונוכחתי לדעת שקבוצת מפלצות שמקבלת 90% ומעלה לפי החישוב (שהוא יחסי לחבורה) באמת גורמת לנזק כבד (קבוצת מפלצות שלי שקיבלה ;221.23% באמת פוררה את הדמויות). אם אתם לא שחקני כַאם, אבל בחוברות של השיטה שאתם משחקים בה יש דברים דומים, תערכו כמה קרבות כדי לנסות את הנוסחה, ואם היא באמת עובדת - תשתמשו בה. אני לא חושב שהרבה שחקנים ותנגדו למפגש או שניים של קרבות בלבד, כדי לבדוק את הנוסחה, מה קורה כשהמתמטיקה האהובה אינח ניצבת לצידךן? 8ז הדברים קצת מסתבכים. העצה היחידה שאני יכול לתת כאן היא לערוך כמה שיותר קרבות, עם השחקנים, בלי השחקנים, כל קרב יוסיף. נסו כל כוח אפשרי, כל לחש שנראה טוב, כל טקטיקה, עד שתקבלו את ה"הרגשה" הנכונה, ותוכלו לשפוט כל יצור ברגע שתקבלו את הנתונים שלו. | הנה יה נורמים ב לחשוב עליהם, ולא חשוב 8 5 או וד ואת1! או "שפונזו פר פר", לור השוב : אור קוראים הל בכל שיטה מבוטא איכשהו כושר הספיגה של כל דבר, חי או לא, כדאי ללמוד היטב את כל האספקטים שמסביב - לא רק את הניקוד שמציין את הנזק שיכול היצור לספוג, אלא כל מה שמסביב, ב- ז[זאג1 למשל, בין שתי דמויות עם אותו צוון וד |הא אבל עם הפרש של 60 נקודות ב- ר.א יהיה הבדל תהומי, כי הדמות עם ה-צ40311.17. הגבוה יותר תתחמק מנזק בקלות רבה יותר. ב-א יש דירוג שריון, וכן חלאה, לוצמת ההתקפה: השלב השני, אחרו כושר הספיגה, הוא יכולת ההתקפה. לכל יצור יש ארסנל משלו, החל בטפרים ושיניים וכלה להריגה בעזרת פקודה בלבד. חשוב להכיר כלי נשק לפי נתונים ספציפיים. למשל, טפרים של דרקון ושל אורק הם לא לגמרי דומים, ורצוי להבין היטב את ההבדל בין שלוש התקפות של 10-40/3-12/3-12 לבין שלוש התקפות של1-2/1-3/1-3. למי שלא מכיר את הנוסחאות, הראשון קוטל כל דבר שזז והשני הוא משחק ילדים לכל לוחם בדרגה שלוש ומעלה. יש הבדל גדול בין יכולת פגיעה עלובה בדרגת תלד"ס פו (ראשי תיבות של "תוצאה לפגיעה בדירוג שריון), לקונאן הברברי ג'וניור, עס תלד"ס 7-, אם נצא מנקודת הנחה שתרגלת ואתה יכול להרגיש מה מסוגל כל יצור לספוג ולעשות, עכשיו תצטרך לקחת בחשבון את (שני) הגורמים האלה בכל פעם שאתה חושב על יצור מסוים. יצור עם התקפה רצחנית אבל ספיגה עלובה שונה לגמרי מיצור שלא יודע להילחם אבל יכול להדוף כמה סקאדים טובים, ושניהם שונים מיצור שגם הספיגה וגם ההתקפה שלו ממוצעים. איך, איפה ומתי כ"ה אל'מת בויא 7 - |;) אתה משתמש בהם, למה מסוגלות הדמויות, וכו' הן [ שאלות קריטיות בקטע הזה. 2 + ר צ'? , רת רורר / , 9 , עכשיו נכנסים לתמונה עוד כמה גורמים: 1 0 | ( - 1 / | רה / / | ְ ' 3 הז1א: איך יכולנו לשכוח שאם החבורה הצליחה לחסל | מדוזה בקלות זה עדיין לא אומר שהיא תוכל לעמוד מול "/ ( (0ף () 0' .ְ 7 ת ש 7 . זר כאלו? נכון, כולה מדוזות, אבל חוק טבע בסיסי קובּע | טיתרון מספרי מקנה עוצמה אדירה. אפילו במציאות יש דרהוון ל( / ת זה ש 7 מצבים שהדבר היחיד שמישהו יכול לעשות הוא לגייס עוד 0 יצורים כמוהו. לכן כדאי לשים לב לכמות היצורים א | ' 3 | כ( 2 ן/ / ? שאתה מנחית על החבורה, כדי לא להעמוד אותה במצבים | | שהיא לא תוכל לשרוד. גמישות: ואין הכוונה ליכולתו של היצור לגרד את עצמו בת כ תות 2 (ה באזורים קשים ובלתי נגישים, אלא לכוחות וכשדרונות נלווים שיש לה = במידה מסוימת, הגמישות תלויה במי 0 שמשחק את הדמות ( ובצורה שבה הוא מנצל . : את הנתונים העמודים לרשותו. רצוי שהזואס יכיר בדיוק את יכולתם של השחקנים שלו: אם הוא יודע שהם תמיד ימצאו את הקונטרה, הוא יכול להפיל עליהם באופן שיטתי מאסות גדולות יוותר של אויבים. לעומת זאת, אם הם אהבלים, רצוי שה"וא₪ יתאפק, . אחרת הוא עלול למצוא את עצמו עם ערימת ] גובליניס, זדבו האחרון (להפעם) שצריך לזכור, = הוא שתמיד כדאי לשחק את המפלצת כמו שהיא, = כלומר, | בלי אורקים . גאונים ובלי דרקנים. טיפשים. אורקים הם ‏ טויפשים, ולכן הם עלולים לעשות טעות טקטית גדולה, לעומת זאת, ממש . לא כדאי להסתנבך | במשחק שח עם דרקון, ובמחשבה שניה, גם לא . בכל דבר אחר, מנִים קשים הגיעו. | לא עוד ומי האדם הפשוט שיוצא מביתו עטוי שריון לוחות או חצאית עור, והורג אנשים או מפלצות למחייתו. פעילויות מסוג זה כבר אי'ז 3 ] פופולריות בימינו. אם אין לך איזושהו. יכולת קסומה /טלפתית / אלוהית, או לפחות אוזה שושלת מלוכה מאחוריך - אין לך מה לעשות בחבורת הרפתקנים נאותה. אבל ההתנשאות הזאת היא לא תמיד במקומה. הייתי רוצה לראות את כל חבורות הקוסמים האלה מסתובבות בלי לוחם אחד חזק שוגן עליהן. באופן כללי, הלוחם הוא אחת הדמויות היוה / ]= "א הכי פחות מוערכות במשחקי תפקידים. אולי בגלל שהוא הדמות הראשונה (או לפחות אחת הראשונות) שאנחנו לומדים לשחק, ולכן הוא נחשב בעינינו לדמות הפשוטה ביותר במשחקי תפקידים, ולא תמיד בצדק. ממונה משומנת לא כל לוחם ברברי הוא פאר היצירה במשחקי התפקידום. אפשר בהחלט לומר שהרובה אנשים משחקים את דמות הלוחם כמו מכונות קרב משומנות היטב, ללא מחשבה או תוספות אחרות, אולם סביר שאותם אנשים משחקים את דמות הקוסם כמכונת כדורי אש משומנת היטב ותו לאו. בגלל ההערכה הנמוכה שלנו ללוחמים, ובגלל שכל שחקן רוצה להיות כל כך ייחודי, החבורה נטבחת בגלל חוסר שרירים. אבל האם הלוחם באמת חייב להוות תמיד מסת שרירים חסרת מוח? לא ולא. תחשבו לרגע על אנשים שעיצבו את ההיסטוריה, כמו חוו 3 שש ודיים י א"ז 7 לוחם, ואז נשארים עם המוז + .אכל כ אסר שהלוחה הוא כ מסה של טרירים? ג'ינגיס תאן, אלכסנדר הגדול או נפוליאון - כולם התחילו את הקריירה שלהם כלוחמים. נפוליאון: אפילו התבטא פעם בעניין, באומרו: "בתרמילו של כל חייל מסתתר שרביט המארשל", והוא צדק. אין במו אישיות מעניינת בסופו של דבר, הכל תלוי בגישה ובסיפור. לא יתכן שאתה סתם מישהו שמשפחתו נרצחה לנגד עיניו ולכן אתה יוצא למסע נקמה נגד כל מפלצת ירוקה שאתה רואה. עם סיפור רקע טוב ועם אישיות מעניונת אתה, כלוחם, לא נופל מאף קוסם או טלפת אחר בשטח. דוגמאות לסיפורי רקע טובים יש בשפע, אבל קודם צריך להחליט איזה סוג של לוחם אתה. האם אתה לוחם סטייל קונאן הברברי (גיבור-אמיץדיודע- שלוש-מילים), או שמא. מוסקיטר חד לשון? הכל תלוי בצורה שבה אתה מתכוון לשחק. דוגמאות טובות לגבי סוגי לוחמים אפשר למצוא במקומות כמו "המדריך השלם ללוחם" או בסרטי פנטזיה (ראה רשימה של סוגי לוחמים אהובים בסוף). לאחר שבחרת את סוג הלוחם, הדבר הטבעי לעשות הוא לתת לו אישיות מתאימה, או הפוכה לחלוטין. אם הוא נמד, הוא יכול להיות גם קלסטרופוב, ואם הוא אלף, הוא יכול להיות אחד ששונא קשתוח. אם כלי הנשק הוא לא חלק מהסיפור שלך - אולי כדאי שהוא יהיה. אין כמו לוחם שנשבע להשתמש כל חיוו בחרב אחת, או עד שישיג מטרה מסוימת, או לוחם שנשבע לא להשתמש בנשק בכלל. ניננ'ות, נזירים ומתנקטים הנינג'ות למזיניהן יצאו מהאופנה יחד עם שאר שנות השמונים, אבל מדי פעם עדיין יש איזה שחקן שמאוד רוצה לשחק את הנזיר המסתורי שיכול לחסל חצי עיר בידיים חשופות, וחובתנו כ ₪ היא לא לתת לו את התפקיד. סתאאאם. תחת השם ננג'ות כלולים כל מִינו לוחמים, שהמשותף להם הוא השימוש באומנויות לחימה במקום או במקביל לחרבות ולשאר הציוד. דמות הנינג'ה המקורית מתאימה הרבה יותר לדמות הקלאסית של המתנקש (ראה כתבה בגליון 12) מאשר לדמות המוצעת להלן. שחקני שיטות שאינן ושוא - אתם מסודרים, ל-ז5שא! יש סידור מוצלח לאומנויות לחימה, וכך גם ל" סאקוו ול" דהוא וטא ושוא ממש. לא בנויה לאומני לחימה (העולם של טולקין לא: מסתדר לי עם אגדות שאולין). מל שיש לו גישה לספרים הישנים (המהדורת. הראשונה) יכול למצוא בהם דמות בשם "נזיר", שעליה נאסר להשתמש ברוב כלו הנשק (מלבד מטה, אם זכרוני אינו מטעני) ויש לו כמה יכולות מיוחדות שהוא מקבל עם הזמן: יכולת קפיצה, שפה סודית הידועה רק לו, התגנבות בחשאי (בדומה לגנב או לריונג'ר) וכמובן ‏ - המכות. מדובר במכות מיוחדות, שגורמות לנזק של (בהתחלה) 4-1 או 3-1 והן מתקדמות עם הזמן, או שנוספות התקפות בסינוב - כאשו בהתחלה יש שלוש מכות כל שני סיבובים (סיבוב אחד שתי מכות, סיבונ שני אחת). עם הזמן התלמיד מקבל את היכולת לגרום מעט יותר נזק בכל מכה, ולהכות יותר מכות בכל סיבוב. בנוסף י לכך יש מגוון מעניין של נשק אוריינטלי שדמויות לוחמים סמוראים יכולות להשתמש בו, אבל זה כבר סיפור לכתבה אחרת. רשימה של לוחמים גדולים מההיסטוריה שכיף לשחק: סייף זריז לשון, | סמוראי דכאוני, | ברברי, ויקינג/ פלישותי, גמד מטומטם עד אימה, חייל (המממם... האם באמת כיף לשחק את זה?) ובריון משועמם (חשבת פעם להיות בצד השני של הגורמט?) בז'אנר סברות הפנטזיה והלדע הבדיוני מתבלטים בזאן האחדון הכותדים של חברת 58ך. סברים לוח עצלן. זה טוב ליהודים או רע ליהודים? רונ חנויות הספרים העכשוויות מקדישות חלק נכבד משטחן לספרות פנטזיה ולמדע בדיוני. בתוך השטח הזה, משום מה, יש אחוז גבוה מאוד, אולי גבוה מדי, של כותרים שהוציאה חברת למי שטרם נתקל בהם, הרי היכרות קצרה עם התופעה: כמעט במקביל ליציאת הסט הראשון של "רומח הדרקון", סט מערכה של אפך ל"אס ג החליטו להוציא גם ספרים עלילתיים באותו נושא. כך נולדה סידרת ספרי רומח הדרקון, שהפכה מיד להצלחה פנומנלית. כל שלושת הספרים הראשונים בילו ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס שבועות רבים וגרפו עשרות אלפי אוהדים בכל העולם. 1%%, שהריחה את הפוטנציאל המסחרי העצום, נתנה למרגרט וויז ולטרייסי היקמן, שתי מחברות הסידרה, אור ירוק לכתוב במלוא ההספק. מיותר לציין שפס הייצור המשיך להנפיק עוד ועוד ספרים, שהצלחתם גרמה ל-%ך להתייתס להוצאת ספרי הפנטזיה כאל פעולה שבשגרה, למה לא? הבעיה הראשונה והרצינית ביותר היא שהספרים פשוט גרועים. כאשר התחלתי לקרוא את הדברים האלה עוד הייתי תמים וצעיר, והם נראו לי כדבר המבריק ביותר שנכתב אי פעם. כמו שאמרתי, הייתי תמים. אני חייב להודות שנהניתי לקרוא אותם, שלא לדבר על שאיבת רעיונות למשחקים שלי מהם, אבל בשלב מסוים שמתי לב, שזה כל מה שאני קורא. לא היה שום ספר אחר, פנטזיה או לא, שקראתי באותה תקופה. אחר כך שמתי לב לכך שהתופעה התרחשה אצל אנשים נוספים בסביבה. אף אחד בעצם לא שם לב שיש בעיית איכות רצינית עם הסידרה. כולם חשבו שהספרים מצוינים, ולכן, איזו בעיה יכולה לחיות לנו? ממ כמו מישהו שקורא רומנים למשרתות ובטוח שהוא לומד משהו חשוב, עד שהוא מבין שאלה ספרים ללא מוח, עם עלילות גנובות ולא מקוריות (כמה גניבות מטולקין אפשר למצוא ב "רומח הדרקון"י פרס לכל מי שמוצא יותר מד15. זה אפשרי). הדמויות בסידרה שטוחות בערך כמו דף הנייר שעליו הם כתובות (ויסלחו לי קרמון, הלוחם הטוב והדביל, וחלמיש, הגמד הרטנז). התחושה הכללית היא של ספרים מקטגוריית הסרט הנע, שנכתבים וק בשביל הכסן, שבהם העלילה מוכתבת, פחות או יותר, מראש. הספרים של 1%%, ובכלל זה גם הספרים של 016ג!א וכל שאר השיטות, מתאימים לקטגוריה הזאת יופי. וזה רע. מבחינה ספרותית הם לא מחדשים כלום, והגרוע מכל - הם ממכרים. כיף לא נורמלי בלי לאמץ את המוח. אז למה, באמת, להתאמץ? רשימת סיבות מקוצרת - בסוף. למה כן? לא שאין שום הצדקה לקיומם של ספרים מהסוג הזה. למען האמת - בדיוק עכשיו סיימתי לקרוא, שוב, את ששת הספרים הראשונים של רומח הדרקון. אבל הם טובים למטרות ספציפיות בלבד, אם אתה שחקן במשחקי תפקידים, קטגוריה שרוב הקוראים מתאימים לה, הספרים האלה נפלאים כדי להמחיש תהליכים במשחק. קרבות, אפילו אם הם לא מתוארים בבירור, יוצאים נפלא בספרים, ויש הרבה מה ללמוד מהם. עוד סיבה טובה לקרוא את הספרים של אפ היא ההרפיה שהם מעניקים למוח - אם אתה רוצה לתת לו לנוח, אין כמו ספרים של . הם פשוטים ומשעשעים. ואפשר גם אחרת אני חוזר שוב. אם ברצונכם לקרוא ספרי פנטזיה, צאו לרגע מהספרים של 15% ותנסו לקרוא ספרים אמיתיים, מנייר. להלן כמה סופרים מומלצים: מייקל מורקוק (אותו ספר כל פעם, אבל פעם אחת זה משעשע) אםוא 101 א א.[. המילה הסופות. הטוב ביותר בכל הזמנים. טרי פראצ'ט - ללא ספק המצתיק ביותר. רוג'ר זילאזני (ת.נ,צ.ב.ה) - שי" לאוהדי סידרת אמבר. ל פיירס אנטוני - סידרת ספרי ₪זאא. נחמדים ביותר - - בעיקר הראשונים. כמובן שזוהי רשימה קצרה מאוד. כל המעוניין ברשימה מפורטת. יותר מוזמן לשלוח לי דואר ל" זזה 6510 ]ופ והז או לזומביט און ליין, ₪ שר העשייה שלמה של מוערי לוואי למעריציס ההפחחה סביב "מעסע בין כוכביס": א(עיקלופדיח, דיסקים, ועכשיו שחו עס שס חדש - האופ(יפדיה. כל פה שרעיח לדע לדודי הטוב עומר חזר מארצות הברית ובאמתחתו מספר פריטים שכל מעריץ בעל דם חם, קר או ירוק, יזיל ריר רק מהמחשבה עליהם, הראשון הוא ב וסםץ]אואס אפחד אז האומניפדיה היא האנציקלופדיה לענייני סטאר טרק שכולנו מכירים, בשינויים קלים - יש בה יותר חומר (כולל וויאג'ר והעונה השביעית), אבל הכיף הגדול חוא שהיא מוטבעת על גבי 6₪, מה שאומר שהיא כוללת גם תמונות, קטעי טקסטים מלווים במוזיקה, וגם אפשרות לאינטראקציה קולית בין המשתמש למחשב. נכון שזאת לא תופעה נדירה בימונו, (ע"ע פאואר"זמק), אבל בשבילי זאת היתה הפעם הראשונה, ואהבתי כל רגע, כמו קפיד, א(ח(ו בפיגור כרגיל, התוכנה עצמה עוד לא הגיעה לארץ (כפי שציין בזלזול מה ידיד אחר כששמע שאני עומדת לכתוב על האומניפדיה), בדומה למדריך האינטראקטיבי, שגם הוא יצא בארץ באיחור של כמה חודשים. יחד גם האומניפדיה קיבל ידידי גם כמה מתנות, ובהן ארבעה דיסקים שמכילים ספרים שמקריינים וויליאם שטנר (ממש נהדר), לאונרד נימוי, ג'ורג' טקיי וג'יימס דוהאן. הספרים הם "אנטרפרייז - ההרפתקאה הראשונה", "הגבול האחרון" ו"זרים מהשמים". התחלתי להאזין לדיסקים, ועד כה אני מודה שקצת התאכזתי. אותו אדם מקריא את הסיפור, וקצת מוזר לי לשמוע את ג'ורג' טקיי מחקה את ספוק, או את מק'קוי, או (וזה באמת נורא) את סקוטי. אוי ואבוי. |-|- וק ולו - | שלוש גירסאוח לפחיח שלא תבינו לא נכון, זה עדיין תענוג גדול להקשיב לדיסקים, מה גם שעל הדיסק הראשון יש הקדמה מפי שטנר (אוי, ההתרגשות), ובה הוא מגולל את הסיפור מאחורי הפתיחה של מסע בין כוכבים, ואת הגירסאות המוקדמות. ג'ין רודנברי כתב את הפתיחה הסופית במהלך אחר צהריים אחד, לאחר שנאמר לו שעליו לְסָיים אותה עד הערב, כדי שתהיה מוכנה לתוכנית הראשונה. היתה לו עזרה, כמובן. שבוע לפני כן הוא ישב עם הצוות והם ניסו לגבש את הפתיחה, ויצא להם דבר כזה: "החלל, הגבול האחדון. אינסופי. שקט. ממתין. זה סיפורה של ספינת החלל המאוחדת (קות5 50806 66שווח1) אנטרפרייז. משימתה, פיטרול בן חמש שנים בגלקסיה, כדי לחפש וליצור קשר עם כל החיים הזרים, לחקור ולנוע במרחבים העצומים של הגלקסיה. מסע בין כוכבים". הכותבים לא אהבו את הגירסה הזו. אולי הם פחדו שלצופים לא יהיה כות וסבלנות לשבת במשך כל הפתיחה, אז הם כתבו גירסה קצרה יותר: "וו.ס.ס. אנטרפרייז. ספינת חלל. משימתה, פיטרול בן חמש שנים כדי לחפש וליצור קשר עם חיים זרים, לחקור את הגבול האינסופי, החלל, היכן שאף איש לא היה קודם. מסע בין כוכבים". זה היה קצר מדי, ולא נעים לאוזן. זו היתה הגירסה השלישית: "זה סיפורה של היו.ס,ס אנטרפרייז, שמונתה לפיטרול של חמש שנים בגלקסיה שלנו. הספינה הענקית מבקרת במושבות ארץ, מכוונת מבקרים וחוקרת עולמות וציוויליזציות חדשות ומשונות. אלו מסעותיה והרפתקאותיה". בסוף, כמו שתמיד עושים כשאי אפשר להגיע להחלטה, הם שילבו את כל השלוש, כדי ליצור את הגירסה שאנו מכירים היום. ₪ מיכים זה כא הככל, כך מסתבר, וכככב שמשתכככים הממשקים הוראפיים בישחה וזל הרשת, כך אנו מוצוים ווווועי ה וו החזוו שכ מציוזות מדומח ומפוששים מחסווג השכישי. 11 בהתחלה, בשנות השבעים, היתה תוכנית א.!ז במערכות בוועיי ב ו רוי יי לי ב יי היא איפשרה דו שיח מרוחק בין שני משתמשים בלבד. להזכירכם, שימוש בטרמינלים אינטראקטיביים מול מחשב מרכזי היה חידוש והתכתובת נעשתה ב-גוטוא אד) אוו כלומר בטקסט 58011 בלבד. חידוש או לא, זה החזיק מעמד עד לפני שנים ספורות כאשר נכנסה מערכת החלונות לשימוש במחשבים אישיים ומאוחר יותר - כאשר נכנס פרוטוקול או.51 לשימוש בתקשורת ואיפשר "רשת חלונאית". ב יי ו - 6111 צאג. ומא ]אא זאו, ואיפשר למשתמשים רבים לדבר בו- בזמן. סטודנט פיני משועמם פיתח את הפרוטוקול הפשוט והיפה הזה כאשר ניסה לשפר את איכות השירות שניתן עד אז היירי וי הוהי רייו יר ממסט.>עוטה טזו אשר בקליפורניה או |וו.שג וגו באוניברסיטת ת"א או אחרים, וברשותכם תוכנת 6א!1 כלשהי שהורדתם מהרשת (מלכתחילה היא פותחה וחולקה בחינם) הינכם בוחרים בערוץ ( וטפאאא1וו)) כלשהו על פי שמו המעיד על תוכנו. זה יכול להיות קשור בנושאים טכניים או-בשיחות אמבטיה אינטימיות. כל אחד יכול להיקרא בשמו או בכינוי שבחר לעצמו. ניתן לפנות בשיחה פרטית לאחד מהמחוברים לערוץ או, מה שיותר מקובל, לשלוח את דבריך לכל מחוברי הערוץ. כך נוצר-לו מעין מועדון של אותו הרגע, חדר כינוסים ענקי בו, בניגוד לשיחה טבעית או טלפונית, יכולים כולם לדבר בעת ובעונה אחת. לערוץ אין מנהל או בוס ולא ניתן למנוע מאיש להיכנס אליו, אבל אפשר להטיל חרם ולהחליט שלא מדברים עם מישהו, דבר שקרה לי עד מ לי יי יי וי ו ב ל ימיני ןייו טםצצ זה בעצם דוח מודשטוהח בגליון הקודם קראנו על אוסף אתרים ל-6117 בזמתא. אלו הם אתרים חביבים העושים שימוש בטכנולוגיה לא נכונה, לדעתי. הנסיון לנצל ו"לסחוט" טכנולוגיה שנועדה להצגת דפים גראפיים ברשת נראה כטעות ומאכזב למדי. מכיוון שזו לא נועדה לכך, נוצר מצב שאנשים שולחים כל אחד את הודעתו ועל המסך של כל המחוברים נפרש מחדש דף המכיל את ההודעה החדשה. ו 1 שאינה כדרך הטבע. היא חסרה את היתרונות של דואר אלקטרוני מחד ואת המיידיות של קשקשת 8₪6] מאידך. השיחה מתהלת לאיטה, היוגש זוחלות ומשמימות אפילו אם ימי יכול להיות שהפורמט בוני ו ןעי ויו וואזוו ישתפר ויתאים ליישומים גי שמעבר ללוח מודעות ופהפה, אבל בינתיים זה לא כך. : == ו וו וו וו 4 למי שהמילים אינן מספיקות לו, יצאו בזמן האחרון מספר תוכנות 11/7 גראפיות מעניינות. 61141 08 ואס רזגו הווץ וא הינן תוכנות תלת" מימד המאפשרות למשתמש (לאחר שהוריד מהרשת כמה מגהזבייטים כבדים) להיכנס לעולם תלת-מימדי דמוי דום, לבחור בדמות-א ]א א מתוך ספריית דמויות. היא תייצג אותו ולא משנה אם זה דמות אדם, דג, פרפר או כלי משחק בשחמט. (ושח.החוסא ושיער//:קווו!). שי יי |הפויתה העיתהוווי ו מו יפויו וי תנוי וי הי ץמ הנלי בר יי יי ו הסאונד של משחקי מחשב. יש כאלה שאוהבים את זה אחרים שמתעצבנים | וטוענים שזה מפריע לאינטימיות ולשקט המסורתי שליווה את ה"זוז6 יי ו ירי גם מיקרוסופט הוציאה תוכנה דומה לרשת שלה וגם קומפיוסרב הכריזה | ! זה עתה על תוכנת פוג'יטסו הנקראת צ שוג .לו ואס ומספקת מעבר | לסביבת תלת-מימד וספריית דמויות - תפאורות שונות, מבוכים ומסדרונות | )₪2 ההופכים את הקשקשת לכמעט משחק תפקידים. | וח מ "ו ₪ "ן | ] ששה 7% 1 מש | ו ן ". ] ו 10 ו ל מו תוך מספר שבועות אפשר יהיה להוריד מהרשת תוכנת 6:11 נוספת, ו יי ל 1 בפעם הראשונה תחליף גראפי לסימני הסמיילי שיצרנו אותם מתווי 50 עד כה, כאשר הש להביע רגשות כליווי למילותינו הטקסטואליות. אפשר ו | | - ל היש ת מ ש ז :6 ח567/ | בספריות - של דמויות מוכנות או לבנות דמויות חדשות. כל דמות יכולה ליצור מעין זז 0% :וס 1 | אנימציה מאוסף , של | פריימים, |ז₪ אס :שופטוא בהתאם להבעות ו שהיא רוצה או ז6ננו זוהון חו סכ 6 זה לשדר. | הסגמ"זטשו סיו זשמןו|ונווח .חן , צ!'זמו-ו אכן, מילים זה לא הכל. נאורה 8 תס "זש | חטוו.ז 0 37 0 תו1 חס = 1 וגח 9 4 וו וטו 0 הו 050 [הטוגהוגווו:ו= שש | == פה ערז ןר ה ו רתח שזז ריהו57 זו והז = | ְ == | ו ₪ וקוט -) | תס טם כ . | ה 5+ 07 -1 !רו ]| 2 גליון שעבר, בחלק הראשון של המדריך, הסברנו מהם גלי קול ואיך הם מושמעים דרך כרטיס הקול שברשותנו. אבל זה לא השימוש היחיד שלהם, חלק גדול מתפקודו של כרטיס הקול הוא הדמיה, או סינתוז של כלי נגינה שונים. פונקציה זו של הכרטיס משמשת בעיקר במוזיקת רקע של משחקים, משום שהיא אינה דורשת משאבי מערכת רבים. נרטיסי הקול המצויים כיום בשוק משתמשים בשתי שיטות לחיקוי כלי נגינה. |אי] ו"טןפגושוג ו. שיטת הזאושו!והע5 ]א היא הוותיקה מבין השתיים. הז 5 0תט0ס5, החדשני בזמנו, הציע תוספת של ערוץ הקלטה ונגינה דיגיטלי, אחד השיפורים שהגיעו עם בואה של גירסת הפרו היה באיכות הצליל של ה"]א ובכמות הכלים שהוא חיקה, אולם הדרך בה סינתזו את הכלים היתה זהה, לפני שנסביר כיצד פועלת השיטת ה-וא:ז, נבהיר שבשיטה זו אין כל שימוש בדגימה, אלא באמצעים אנלוגיים לחלוטין. אחת השיטות שבהן משתמשים להפקת צלילים בדרך אנלוגית בכרטיסי הקול מבוססת על תיאודיה שפיתח המתמטיקאי הצרפתי פורייה (זטתטט] 6ופווקגם ח163) עוד במאה ה-18. התיאוריה מאפשרת פירוק של כל צליל ממקור טבעי, למספר סופי של גלים בצורת סינוס. התהליך, הידוע בשם 555ע1חג. זטחווטי], עובד גם הפוך. כלומר, הגלים שנוצרו כתוצאה מהפירוק של הצליל הטבעי ניתנים לשילוב חזרה, כדי 5 חצפ וא- = וו ) חלקו השני של המדריך צוסק בנרטיטי קול, בשיטות דגימה ישנות ובשיטורים של השנים האחדונות זסזה3ּ|וט סה ליצור צליל שיחקה את הצליל הטבעי. כל זה טוב ויפה, אבל התיאוריה הנפלאה הזאת דורשת כמות עצומה של חישובים כדי להפיק צלילים שיישמעו טבעיים. כל מי ששמע צלילי ]א מכרטיס קול יודע שהם בהחלט לא נשמעים טבעיים. הסיבה לכך היא הדרך שבה מופקים הצלילים על ידי כרטיסי הקול, כדי לחקות את הצלילים של הכלים האמיתיים מפעילים כרטיסי הקול מערכת מורכבת של אופרטורים (הסוגזטקטט), וצורות חיבור שונות בין אופרטור אחד לשני. כל אופרטור מפיק גל פשוט יחסית. על ידי משחק בצורת הגל שיפלוט כל אופרטור ובחיבורם של כמה אופרטורים ביחד, בצורות חיבור שונות, ניתן ליצור צליל הדומה לצליל הטבעי. האופרטור מורכב משלושה חלקים: תפקידו של החלק הראשון הוא לקבוע את התדר שיעזוב את האופרטור בכל רגע נתון. החלק השני נקרא "מעטפת" (טקטוטימם). הוא שולט על העוצמה של הגל, כלומר על האמפליטודה של הגל הנוצר בתוך האופרטור בכל רגע נתון. ניקח לדוגמה את צלילי הפסנתר. מהרגע שנלחץ קליד בפסנתר עולה עוצמת הצליל במהירות עד לנקודה שבה היא מגיעה לשיא עוצמתה, מנקודה זו ה'א יורדת מעט, נשארת בעוצמה קבועה זמן מה, ואז נמוגה אט אט. המעטפת משמשת ליצירת השינויים בעוצמת הצליל ביחס לזמן העובר. בדרך כלל מוזנים למעטפת ארבעה פרמטרים המתארים את השינויים בעוצמת הגל: שמזו: - הזמן שייקח לעוצמה להגיע למקסימום. צגששם - הזמן שייקח לעוצמה לרדת עד לרמה בה תישאר זמן מה. תוהושו5 - העוצמה בה יישאר הגל זמן מה, |ר6פגט|₪6 - הזמן שייקח לעוצמה לרדת לאפס. צירוף האותיות הראשונות מכל פרמטר נותן לעקומת העוצמה את שמה בעולם המוזיקה: טאצו) אפס ג. החלק השלישי ₪ באופרטור אחראי על עיבוד העוצמה הסופי 0 ₪] ועל שינויים קטנים בעוצמת הגל. חיבור האופרטורים בטור נקרא סינתזת זח, ואילו כאשר האופרטורים מחוברים במקביל מתקבלת סינתזת פורייה. שבב ה-!(] המקורי של ה-"טו|80. (וה"זסו9ג₪1. 0מ500) השתמש בשני אופרטורים לכל קול, מה שמסביר את איכות הצליל הירודה שלו. השבב החדש יותר שהוכנט לשימוש בגירסת הפרו 2 משתמש בשלושה אופרטורים. כדי לא לגרום עוול לשיטה נפלאה זו של סעתוז, נזכיר שקיימים סינתסייזרים אנלוגיים נפלאים וגמישים המשתמשים בשיטת הז!א". זו | | השיטה החדישה והמתקדמת יותר לחיקוי כלי נגינה היא פושחוחץ5 שוחפוסיג'\. כרטיסי הקול הנפוצים המשתמשים בה הם: 32 | 50 וה-שוחטצמ של קריאטיב, משפחת ה-שחטספגזון!1 של גראביס הכוללת את גירסאות ה"א]א וה"ש0ג, ואת 5ו ו הכרטיסים של טרטל ביץ' כמו המאווי והמונטריי. למעשה, שיטת ה" טוג א פשוטה יותר להבנה ולשימוש משיטת ה-1], ותוצאותיה נשמעות הרבה יותר מציאותיות ומלאות חיים. בסינתזת ה"6ופוגושטג א עושים שימוש בדגימה והשמעה דיגיטליות לחלוטין. ההגיון מאחורי שיטה זו של הדמיה הוא פשוט: מדוע לנסות לחקות את הכלים באמצעות נוסחאות מתמטיות ומשחק מורכב עם אופרטורים, אם אפשר לדגום את הכלים המקוריים באופן דיגיטלי ובאיכות גבוהה ביותר, ואז לבצע בהם שינויים פשוטים כדי לנגן אותם בתווים השונים. כדי ליצור כלי בשיטת הזשוסגוסוג ו דוגמים כלי קיים, או אפילו יוצרים כלי חדש על ידי מניפולציה מתמטית של גל באיזו צורה שאנו רוצים. ניתן ליצור צלילים ארוכים מדגימות קצרות על ידי חזרה (לום) על קטע קצר מהדגימה. בנוסף, פועלת על הדגימה גם מעטפת, שיוצרת בדיוק את אותו אפקט שיצרה בסינתזת ה-]א:: היא קובעת את עוצמת הדגימה בכל רגע נתון. כדי להגיע לרמה מקסימלית של דיוק בצליל ניתן להגדיר לכל כלי נגינה שאנו יוצרים מספר רב של דגימות, כאשר כל דגימה נלקחה בתו אחר. לאחר מכן כאשר נשמיע את הכלי, תיבחר הדגימה הכי קרובה לתו שאנו מבקשים לנגן, וכך אנו נשארים אמינים יותר לצליל המקורי. יתרונה של סינתזת ה"טוספושוגא' הוא בפשטותה ובצליל האמיתי שהיא יוצרת, ההבדלים באיכות בין שיטות אנלוגיות כגון ה"ואת, לבין ה"פגו6וג או מדהימים. ברוב כרטיסי הקול התומכים בסינתזת טבלת הגלים (טוטפשוגאו), קיים מנגנון של זכרון !אאא שאליו נטענות הדגימות. מנגנון זה מאפשר גמישות אינסופית במספר הקולות שאפשר להשמיע בעזרת הכרטיס. הוא מאפשר החלפה ושיפור הקולות שהגיעו עם הכרטיס בקולות חדשים שדגמתם או קיבלתם. לרוב כרטיסי הקול ישנם א512 בסיסיים, ואם אתם רוצים להרגיש מקצוענים ניתן להרחיב אותם ולשפר את איכות הדגימות. ביכולת הרחבת הזכרון מצטיין דווקא ה" \ג, שאת זכרונו אפשר להרחיב ל" 0]א28. את ה"הטס5גש!!1 ניתן להרחיב "רק" עד טו(1. פיפיש לחת בטים כרטיסי קול אחדים מצוידים במעבדי אותות מתקדמים, דוגמת ה" 5 של קריאטיב. מעבדים אלה מייקרים את מחיר הכרטיס, וכדאי לחשוב טוב לפני שמחליטים לקנות אותם. המעבד מסוגל לטעון אלגוריתמים שונים, שנכתבו במיוחד בשבילו, ולהשתמש בהם כדי לשנות את הצליל שדוגם, או משמיע, כרטיס הקול. תקוות גדולות תלו היצרנים במעבדים האלה, אולם שום דבר לא נעשה בפועל. כיום משמש המעבד הנמצא על כרטיס ה-455 לכיווץ האותות בלבד, מכיוון שפשוט לא נכתבו לו אלגוריתמים לשימושים נוספים. על כרטיס ה-₪\/32 משמש המעבד, בנוסף לכיווץ, גם ליצירת אפקטים מתקדמים יותר (611081(5- מאשה), אולם הוא פועל רק על צלילים בודדים ואינו מסוגל להפעיל אפקט על כל הצלילים. למתלבטים בין כרטיס ה"ם) 32 זגו 6חטס5 לבין הז ]א החנוספוזזו!ז, אסביר כאן בקצרה את ההבדלים העיקריים בין הכרטיסים. ההבדל הראשון שבו בוודאי נתקלתם הוא המחיר: 1,300 שקל ל-םא, אך 900 שקל בלבד לכרטיס ה"שתטספוזוו!. הפרש מחירים זה אינו סתמי. הזם\ מתחייב לשמור על תמיכה מלאה בשאר משפחת הסאונד בלסטר, בעוד הוא עצמו מכיל שינויים מרחיקי לכת באיכות הצליל (בגלל ה"ש|פגושוג א המותקן עליו). כדי לשמור על התמיכה מכיל הכרטיס את כל שבבי הזוא הישנים לגירסותיהם. בנוסף מורכב עליו שבב ה7ץ5ג היוקרתי, המבצע פעולות זניחות 2 יחסית ליכולתו. כל אלה מייקרים מאוד את עלות הכרטיס. יתוונו הגדול הוא יכולת | הרחבת | הזכרון המרשימה שלו, והתמיכה שלו בקבצי סאונד של חברת טוא-:, הקוסמת מאוד למי שמעוניין להשתמש בכרטיס כבסינתסייזר. לעומתו, מציע הכרטיס של גראביס עיצוב חדשני. גראביס אינה מתחייבת לגירסאות קודמות, ולכן עיצוב ה"תטס5הזון! ייחודי ומעניין. האולטרה"סאונד | משתמש במעבד של חברת גראביס, הנקרא |00. המעבד הזה אחראי לכל פעולת הכרטיס. יכולתו להשמיע 32 ערוצי קול דיגיטלי במקביל הופכים אותו לעיקר הכרטיס. בעזרת תכונה זו יוצר הכרטיס את סינתזת ה"טומגוטוג או בקלות. המעבד מבצע את כל השינויים הנדרשים בדגימה כדי להשמיע אותה בתו הרצוי, ואז משמיע אותה כערוץ דיגיטלי לכל דבר. תכונה זו מאפשרת גם ליוצרי משחקים להשמיע עד 32 ערוצי אפקטים מבלי לגרום למעבד הראשי של המחשב לחזיע. שני הכרטיסים מאפשרים גם "צליל תלת"מימדי", כלומר יצירת האשליה שהקול מרוכז בנקודה כלשהי בחלל החדר. אשליה זו דורשת עיבודים מאסיביים של הצליל, ומבוצעת בעזרת המעבדים החזקים של הכרטיסים. על ידי חלוקת הצליל לחלקים שונים המושמעים בתדירויות שונות ובבאלאנס שונה, נוצרת האשליה של תלת מימד. תם המדריך המלא לכרטיסי קול. כפי שקראתם, השינויים שבוצעו בכרטיסי הקול בשנים האחרונות הם עצומים. כיום, בחירת: הכרטיס אינה מסתנמת בפליטת המשפט "תן לי כרטיס קול" לעבר המוכר בחנות. המגוון רחב, והיכולת לבחור את הכרטיס המתאים ביותר עבוהב ב נמ צ התה בידנם. השתמשו בה. ₪ |- | מהויה-אן- ווהי 6י<כש והז תק)י היכז קוו 0 הלסי) 0 ול סו 4 ₪ ושענו ] | | 2 דו(וָר | אה . | הצ ץ רר 4 8 | . ₪ .מ - | י | ו א . - - | = ) לשי ר ר 3% / ו ז וזודמנות לעשות הזינרותּ עם . אי שש ו - | .5% ו % ה פא / /ץ | וו וב'ש . / חוו רינו זרוחתויום | ותרה וה וו ו - זטיפו כלאהבה חופשית. סמים / .ו ו צ| | / . "א | .ד האא. ...ה חאו "- הצוו ], ננטנות יזיוו - .ו . " ידח"ן - / . ן - גוו (ווח ראורו ף וו - / ₪ 4 | 4 דר || רז | , אתו : "ד . 4ז ן [ | ₪ זו [ | ,וו / | ₪ ב | | ש ן | 1% " | | ידיי || / ו ₪ . | [ : | )"7 '- הו צעחהסכ ₪" ו א ו ו / : ".-.- - ו" -- . -*ן - - - 2 7 - ו . 0/0085 - שש - מדה - יו ב ₪7 וּ- 9 --* 5 5 4 "0 - ₪ 6 ה ו "= . == ₪ = -- הייו 4 ]| 1 1 1 וצו - ואר 7" 17 ל 15/6 ]וכו ב -- 1 יור ₪ ן ₪ . " 2 , 5 . || ו % | 4 ]| | | ₪ ;| | . ו| . ' . ]-] | / 1 1 ו | "ורות ר 35 0 0 3 | מו | 1 ₪0 ב , | 1 5 - / " . 1 1 1 " . | | - יז . | . | || / [ ₪ | | יְ 1 | . . / , ו 1 | ף | | ]| 1/ 11| ו ₪ |ראר ו הי וו | חן | מ 4 1 / | ז ו [ . | . 1 - וו -ז ו ה | | ו ב ] וה" | ובוא ך ו 1 דו ₪ ד / | . | 5 << | ו . / ו / ע | % | 41 ו | וקא|:: ₪ : | ₪ % / . צ ו . 4 5 . - 1 8 בע . ו 4 | יר ו ו . ג] . . | יס , | . ו . ו 5 ₪ ;1 1 ו | ו / | ג [. ] | ' | 1 | ְ . וז =+| / . 4 | | ו || ₪ "ווףורף ' ₪ 1 1 מ . ., | 1 ו / ךר / ' רייו | || ] " " 0 / || ג 0 4 | וש | ו / 5 0 | 11 | 4 ך - ו ה | : 4% | | | ן | | ן ץ / | | וו | ו [ ו | 0 . | הטווווּ = . 4 | | ךר ו|! ו הו ד | | | 5 | || | ן / | | | | | | . | | | | ו | | | ו | / " | || | | , : / | | | | ו י : | | . : | | 1 1 | ד ו | | גר - סידרת בעיות של בעיות סידרה אפילו התמודדות עם בעיות פשוטות יכולה לפתוח דרך חדשה להתקדמות ממשית בבינה מלאכותית, אומר הפיסיקאי ומדען המחשב דאגלס הופסטדטר, אבל יש בעיות שהתשובה עליהן ברורה רק לכאורה במאמר הקודם הצגתי את הסידרה " ...3 ,3 ,3 ,2 ,2 ,1", והשאלה היתה, כמובן, מהו המספר הבא. טענתי כי קיימים הבדלים בסיסיים בטיב - לא רק בגודל - של בינה טבעית מול בינה מלאכותית, והבאתי שאלה זו כדוגמה לבעיה קלה לאדם וקשה למחשב (כדוגמה הפוכה, חישבו על הכפלת שני מספרים בעלי מאות ספרות). נתקלתי בסידרה זו בעבודתו של דאגלס הופסטדטר (מחבר "אשר, גדל, באך") - פיסיקאי ומדען מחשב שעוסק בשנים האחרונות עם תלמידיו באספקטים אלה של הבינה המלאכותית. לדעת הופסטדטר, אפילו בעיות פשוטות כאלו פותחות דוך חדשה להתקדמות ממשית בבינה מלאכותית. באחרונה הוא פירסם ספר מרתק על התוצאות המרשימות שהשיג. איך פותר האדם בעיה כזו? התשובה ברורה ממבט ראשון - הסידרה צריכה להימשך "5 ,4 ,4 ,4 ,4, ...". ניתן להציע תשובות אחרות ולנמק אותן, אבל קשה לי להאמין שקיימת תשובה אחרת עם הסבר שיוראה לנו יותר נכון ויותר פשוט. נראה שכדי להסביר את הדרך שבה פעל האדם נצטרך להסביר גם איך נמצא הפתרון וגם את המושג של "פתרון יותר טוב", שקשה לנו מאוד להגדירו במילים אבל רוב האנשים יסכימו עליו. מאז ומתמיד, הדרך של מדעני מחשב לענות על - ₪ שאלה כמו "איך אדם חושב על בעיה זוז" היא לכתוב תוכנת מחשב שתנסה לפתור את הבעיה. אם הם מצליחים, הם מכתיוים את התוכנה בתואר "בינה מלאכותית". ברור שלא יספק אותנו פתרון שבו התוכנה כבר נכתבה מראש כדי לחפש רצפים של ספרות זהות ולספור אותן: אנו היינו רוצים לראות תוכנה שמצליחה "להמציא" לבד פתרונות שלא תוכנתו לתוכה מראש. בנסיון לכתוב תוכנה שתפתור בעיות סידרה נתחיל מסדרות קלות מוכרות יותר, לפני המשך הקריאה, נסו | לחשוב על כל אחת ולתאר מה היה תהליך המחשבה שהוביל ‏ , לפתרון: 7 בב.-13 4,710 ג -2,4,8,16, 2 ה :24,117 סדרות א' ו"ב' הן סדרות חשבוניות (כלומר הפרש קבוע), וסידרה ג' היא סידרה הנדסית (כלומר מכפלה קבועה)., סידרה ד' היא סידרת פיבונאצ'י: יש לחבר שני מספרים סמוכים נדי לקבל את המספר הבא (3+2=5 ,3=[+2 ,2=ו+ו וכו'). בסידרה ה' ההפרש אינו קבוע אלא גדל בכל צעד בזו. שימו לב להבדל בין סדרות ג' ורה', המתחילות באותם שלושה א'ברים. אם היינו רואים רק את הסידרה "4 ,2 ,1, ...", האם היינו מעדיפים להציע כמספר הרביעי 7 או 8? כאן נכנס החלק של השוואה בין פתרונות וקביעה מהו הפתרון הטוב יותר. העדפתי האישית הזא ההמשך ב"8, כי ההסבר יותר קצר - הכלל ליצירת המספר הבא יותר פשוט. סדרות אלו ממחישות את הרעיונות הבסיסיים: ראשית, יש לנסות פעולות חשבוניות פשוטות בין איברים סמוכים. חיסור יתן פתרון לסדרות א' וזב', וחלוקה לסידרה ג' - במקרים אלה נקבל תוצאה קבועה. בסידרה ד' יתן לנו חיסור שני איברים לא תוצאה קבועה אלא את המספר שקדם להם. בסידרה ה' נוכל ליצור סידרה חדשה מההפרשים בין איברים סמוכים, והתוצאה היא בדיוק סידרה א, שאותה כבר פתרנו. מסקנה זמנית: אנו זקוקים למספר פעולות בסיסיות בתוכנה לפתרון "בעיות סדרה": פעולה 1ו: ניתוח סידרה לבדיקה אם היא פשוטה - למשל, האם כל פינה | מלאכותית האיברים זהים. פעולה 2: יצירת סידרה חדשה על ידי פעולות חשבוניות בין איברים סמונים. פעולה 3: השוואת סדרות זו לזו. לדוגמה, סידרה ה' תיפתר על ידי הפעלת חיסור איברים (פעולה 2) פעמיים. הסידרה שתיווצר אחרי הפעולה הראשונה תהיה "4 ,3 ,2 ,1", ולאחר השניה תיווצר הסידרה "ז ,1 ,1" שהיא כבר מזוהה על ודי פעולה 1. הפעלת פעולה 2 על סידרה ד' תיתן סידרה "5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0", שתזוהה על ידי פעולה 3 כזהה (פרט לאיבר הראשון) לסידרה שהתחלנו ממנה. כמובן שלפעמים יש צורך להפעיל מספר פעולות בזו אחר זו, ולכל פעולה יש מספר אפשרויות, כמו למשל, בחירת סוג הפעולה החשבונית שתתבצע בפעולה 2. איך תדע התוכנה אילו פעולות להפעיל ובאיזה סדר? דרוש לנו מנגנון שינסה כל מיני אפשרויות ויפסול תוצאות שאינן נראות כאילו יובילו לפתרון. לשם כך המנגנון זקוק ליכולת השוואה בין פתרונות ואפילו בין "חלקי פתרונות" - מצבים שהתוכנה הגיעה אליהם וצריך להחליט האם נדאי לנסות להמשיך מהם והלאה. מצב זה הוא קלאסי לתחום הנקרא בבינה מלאכותית "בעיות חיפוש". כמו בכל בעיה כזו, גם כאן יש לנו שלושה מרכיבים: ראשית, מרכוב המייצר מצבים חדשים ממצבים קיימים; שנית, מרכיב הנותן "ניקוד" לכל מצב, כדי להחליט האם כדאי להמשיך לחפש בניוון; ושלישית, מרכיב המנהל את החיפוש בהתאם למצבים החדשים שנוצרו וה"ניקוד" טקיבל כל אחד. בשפת הבינה המלאכותית, מרכיבים אלה הם "פונקציית המעבר של תחום הבעיה", "אלגוריתם החיפוש", ו"הפונקציה ההיוריסטית". לא אוכל להרחיב כאן יותר, אך חובה להדגיש כי נדרשת עוד הרבה עבודה קשה כדי להביא את הרעיונות המוצגים כאן לתוכנה "חכמה" לפתרון בעיות סידרה. אולי יעניין אתכם לחשוב מעט על שתז השאלות הבאות לפני שתסתכלו בתשובות המודפסות במהופך בתחתית העמוד. שאלה 1: מה ההמשך לסידרה "?2 ,3 ,4 ,4 ,4 ,3, ..."? איזו פעולה תגיע לפתרון זה! רמז: זו שאלה קשה, ולא מספיקה כאן רק ידיעת חשבון. שאלה 2: האם הפעולות שנמנו כאן יאפשרו לפתור את הסידרה שממנה התחלנו? אם לא, איזה פעולה נוספת נדרשת? ₪ 06 06 ₪גום וטס סת6 ו\ובט.טש 15 וטל שטטא ₪ ו" ע' ז' + אנחס וווום.צוו ותש - 6 20.6 טם,אוסט שא אא0:₪ 1 (ם.16.א6) ם)ווטש )חס םווס,א 6 .50 וא 'ם םא ₪ ₪6 א 2006) ו סא .006 2000 4וסת; סהטסט וצו 000 ןוב 1 0 ₪ ,סט ]וטוט :ט6ואסט שא 650040 טפוס וצ חא :7 סו שזצט 66 בואט 6 גא ₪18 6 ₪06 ₪ .6006 66 םוח 66 005 ) .))ם ו 6 ₪ 0 בא ₪ או וא וסט 16 ם:₪46 גוס 60 604 ₪ 0 וסט 66 טטחטס 60% שא )טא 604 טאוסש - + 06666 או וט טיואסט ה ,' 5 או והסטט 6 0 ,ב טא םס שואט הפס טא :| שוגש 7 | וו ה [בעולם הוירטואלי של האינטרנט, סיטי-₪1 - /60ה ו ו :0 | ₪י ה- ‏ הווממו ‏ ] ]| היא דוגמה לחיבור לעולם האמיתי, | | / / 4: | | משט. או ממימשקים גרטיים ‏ = ₪ ₪ המקושרים לשם ל ו 0 תוכלו להגיג למאות אתרים שר 7 המטפקים מידע תיירדתי ‏ -- |" 0" יי הו | או ממשולתי על מדינות וערים - יר מ"ר . הדוסגו" | + אפ = 4 2 ""ה6/ז6 וח | | . - 2 )/; בנגמםח שש ז פנ 2 לוו / זה ודוה שר - - אפור גם להמתבל נול הנולם על טי ו 0 מק 1% (אלטק) של תס 6מ₪1 שש צר וש ]| שומושום מה דילגד על מדינה במו צרפת) אח אחם רקמט דשוח" יוחד ומטונייו ים בצרור נמבדות חאלפות על בל מדינה וחדינה, חורלו לחצוא אוז רל אלו בשמר הטובדות הננולחי של ה 613 [ת5ם 108%1028/95140%/146%!פג8/2ג0/צ0%ש 61בס אאאי/ /-%%7 -0026/ 141.13 !וח > +[ 10000 :+ . - ו ורסוף, כשנגחרד לר החדינות, תורלר להצמרף למדיוה וירמואליחה בוחה ג 0ו.] ה- 76 ואפילד לקר? ווגון | ורשיון נהיגה ₪ אותה מדינה 4 אביבי חווב של זה קודםמ) | [חז + ו ל /|] בצ וז מ הווחלא | | הצ שש / / 2 1> |- הש התנין עווור ₪-] ישראל על המפה ו + המלך המשיח פינה מלאכותית הההשואה בין שתי תוכנות אלו ("קלמקום" ו"דרכון לישראל") היא דוגמה לחסרונות שכופה עלינו לפעמים ה"קידמה". "דרכון לישראל" הוותיקה, היתה צריכה בשעתו לספק מוצר בתקופה בה לרוב המשתמשים לא היו סידי-רום, גראפיקה איכותית או אפילו מערכת "חלונות". לכן השקיעו המפתחים בייצוג חכם של מידע ובטכניקות שאיפשרו למשתמש להפיק את המירב מתוך אותו מידע. "קלמקום" נולדה בתקופה בה מוצרים נמדדים על פי כמות ואיכות הגראפיקה המאוחסנת בהם, והעדיפה כנראה להתמודד עם הבעיות ההפקתיות הכרוכות בהפקה מסיבית. כיום, כשהשוק מתפכח מהשכרון של "המחשב שלי מראה וידיאו", תוכנות כמו "דרכון לישראל" יכולות בקלות יחסית לשלב יותר גראפיקה, וידיאו וזיקוקים בגירסאות הבאות שלהן. למוצרים המתבססים על כמות כמו "קלמקום" יהיה קשה יותר לפתח טכנולוגיית ייצוג ידע איכותית. זו אינה הדוגמה היחידה לכך ש"קידמה כמותית" מדכאת איכות. ניקולאס נגרופנטה כתב פעם שאם בתקופת המצאת הפאקס לא היתה מתאפשרת העברת נתונים מהירה מספיק דרך הטלפון, היו נאלצים מפתחי הפאקס להשקיוע יותר בטכנולוגיות של דואר אלקטרוני ו/ או זיהוי אופטי של כתב. רק בגלל שהיתה האפשרות לשלוח דף שחור-לבן דרך קו טלפון בזמן סביר מבלי שהמערכת "תבין" אותו, התעכבה הקידמה בטכנולוגיות הפאקס. בשתי הכתבות מוזכרת טכנולוגיית !א או הטכנולוגיות האנלוגיות שקדמו לה כדינוזאורים מיושנים שברגע שטכנולוגיית השמעת דגימות הפכה זולה מספיק, אבד עליהן הכלח. ₪1 כשלעצמו היתה - בין שאר חסרונותיה - שיטה מאוד לא אינטואיטיבית ולכן סביר להניח שלא תשוב. אך לעומת זאת - מדוע יש תחיה של סינתים אנלוגיים ישנים בענף הדאנס? הסיבה היא שאם טכנולוגיות דגימה מאפשרות לי להשמיע בצורה מתקבלת על הדעת פסנתר או חתול, עדיין מדובר ב"הקלטה של פסנתר" (בתוספת קישוטים כמו מעטפת ואפקטים) ולא ב"פסנתריות" עצמה. כמו ההבדל בין פאקס לבין העברת מסמך בדואר אלקטרוני - את המסמך אפשר לערוך. לפאקס אפשר - לכל היותר לשנות קונטראסט. כשסינתי אנלוגי מפיק צליל של "בזזט" או "וואה", ישנם פרמטרים רבים שמאפשרים לשנות את "מהות הצליל" ולא סתם לקשט אותו (וזהו אחד הסממנים העיקריים של מוזיקת ה"טכנו"). לדעתי, הצעד הבא בתחום הכלים המוזיקליים חייב להיות תהליך שמנתח צליל טבעי (למשל בעזרת "תהליך פורייה" שמוזכר בכתבה "כל קולו") ומאפשר למוזיקאי שליטה במאפייני הצליל הדגום. כמו שבעבר היה נראה חזון ה"סמפלר לכל פועל" מופרך, כך אולי נראית בימינו האפשרות ל"דגימת פורייה" בעלות סבירה. אני עוד מחכה, הסידרה שמוצגת בסוף כחידה, היא באמת דוגמה יפה לאותן מערכות היקשים מוזרות שמאפשרות לבני אנוש לפתור חידות חמיצר (אני, אישית, מעולם לא הצלחתי - אבל יש כאלו שכן). סידרה זו מעלה גם בעיה נוספת מתחום הבינה המלאכותית: איך יגיעו אל המחשב נתונים כמו כיצד לאיית את כל המספרים בעברית או באילו שנים התקיימו מלחמות בישראל. כאן יש לאדם ייתרון משמעותי על המחשב: אם אדם היה נראה כמו קופסה שעומדת מתחת לשולחן, לא היה מתקבל לגן ילדים, לא היו לו חברים, הורים ומורים, ומכאן גם שלא היה נחשף לכל המידע הזמין לילד נורמלי (וילדים שגדלו ביערות ומרתפים ידועים כחלשים בפתרון חידות). אולי כיום, כאשר כל מחשב יכול לגשת לשלל הרעש האינפורמטיבי שהאינטרנט מציע, ואף להסתמך על בו ב תת יי ולמ בו המ בליש יי ןיי יי וי יי אינטליגנטיות לשחק ב"ארגז חול" זה, ללמוד ולהתפתח. נכון שזו אינה הסביבה בה נהוג לגדל אינטליגנציה טבעית, אך כאן אפשר לצטט את צבי ינאי שאמר שכמו שפריצת הדרך בהמצאת המטוס היתה כאשר הפסיקו לנסות לנפנף בכנפיים כפי שציפור עושה, כך גם בבינה מלאכותית - צריך ללמוד מתי לחקות את הטבע ומתי לא. 7 7 == 22 17 יכרכ השעש | העשב בם. ישש 2 = שמשב הכ ה השששםשאואא: == מצ :1-2‏ שש בש 3 לאשא ₪ ארק שש שק אאא ארק אא א עחפטרו ד ית < ל = ער ליו מזירי: הנמוביס ביר עה ינוי הייו מצטברת של 5 ו ו + יו צדורהב יותיוו וווי ויו מנחו ל מאות תקליטורים שונים! בקש עכשיו את הקטנוו המלא! | טיפים+פתרונות למשחקים שונים - 3-7 0 הרצל 47 ראשל"צ 03-9698774 ו מק המולפימדיה הישיר הרופו = רסומאיות