זומביט – גיליון מספר 25

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
9 .5-5 רועב וריה והי הח החלש ל ----. ' . :== == = הי הייו מגזין מחשבים צעיר 5 ג'ליון מם' 25 ו תוגה תנגים גרשת ד 1116441 + 9 0 5 7-1 - . י "שי - ד 5 . "ו 2 4 אי" חד'ה פלוס מקנוות גוס ערקד משחק הכדורגל וסימולטור הניהול הקרובים ביותר למציאות ! | יס העיתונות משבחת: ו 20% 6 6 , = > -700- כ 0 יכולת. משחק רבת משתתפים 1% ₪ 6 קץקוץים ג''י ו 5 ב-א ו ה ל ל 0 ו 2 ד | זוויות צילום בלתי מוגבלות '*תסמכו עלי שאתם לא רוצים להפסיד אותו' רון הרוש זומביטי" . ' . ו ₪ וש ו ה | | : כל אפשרויות מזג האוויר מגית דיסם! .2 0 ו 2 | | קריינות משחק מלאה ו לו ו וי ו אפשרויות ניהול עיפת מים ווהוו | | | ל שו העיתונות משבחת: ו 8 % 91% א6גז 76 ו ה %‏ י"משחק הכדורגל שמשאיר את כל המתחרים מאחור' אאוטוווו 1 9% 6 / , שש - ב % ו ל 2 ₪0 5 . = .1-5 חתוך את הדמות + + ₪ 0 2. הסר את הכיסוי = > > > ,3 טבול את הדמות > \ .> 4. הד ה ל 0 4+ 4% ;1 המבוקשת -השקוף. 22220 בכס מים. עם הפנים = -: = = הג'ינס, עם הפנים כלפי = > הנייר מהג'ינס - עכשיו י גני:י: ה קש . ו 1 קוף. יו'ן. יְ /.. וצ = /. = " ז לוכ א בש כ | )0 וג | ול 6 2% ו , ף , ו לו ו תימתס 0 רקס למשך ל שמותי 7-7 פ שיווק וה -- מדיה פלוס ץ ו ץ רק / . 77 ו 1 ה ץז ה להויו'ביהיו'קי וד ו | יו - ו "ו . > - תן לה להתייבש היטב. / 4 ג % ו : תה 6 א.ת. חדש נתניה : 5 פקס: 1 ו 0 ו : / + ל לצו בקשו מהמוכר בחנות או בקיוסק הקרובים לביתכ ו / גו 8 1 | , ו ו של /שק ". 2/7 , | ,= 1 ',' ו 1 1 וגו ו 4 + וד רז רק רן ל וק צז רז שן רז וצ רצ ירז רז רז 4 ה 21 %ב". צדוד, ור 5 2 ,2 1 ו ן>] " ן , 0 ז 1 ג 2 ו ו .4% ' ררל | יל /. / וו . יו 5 רוד > . 0 421 1 ,2 2% ",ןז . 0 י ראי חצ סייה יחו וגצוה - דרר. דור ור וטיו היוה וו יחתות היווה ו עורכת: נאורה שם-שאול עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי הפקה ועיצוב מלל: לילך גול עורכת משנה: עדי עליה עימוד ממוחשב: עדי אוון כתובתנו באינטרנט: 60/20 3 5[1. ווע//:כ1+ 11 צייר המערכת: קוון שדמי משתתפים קבועים: עידו אמין, תום בוגו, ערן פיין, ון הרוש, טל גוטמן, בועז רונקין, טל פרץ, נרי פרידמן, יניב קסנו, דורון פרידמן, אבנר הנמן, שבי | עוזיאל, ‏ טל שפו, ישואל בנימיני, דני וופ, | מיכאל לוגסי, עומרי דולב, אורי פומונץ. עיצוב השער: גיל בידרמן (ענ'י פונק מילו, דד]6 א58) מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשוות בע"מ עורך אחראי: אורן ציבלין מנכ"ל: אורלי עטיה"רוזנבוך סמנכ"ל: שירי אבישאול מזכירת מערכת: שיר ליטבק מחלקת מודעות: 8 03-5180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה, חגית שימל 8 03-5180870/4 כתובת המערכת: דרך בן"צבי 84, תל-אביב 68104 : 8 03-5180820 (רב קוי) ₪ 03-6820401 הפרדות ולוחות: ת.ש. חלפי בע"מ הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה: "צבי ובניו" הפצה: בר 8 03-6952118/9 אין המערכת אחרואית לתוכן המודעות ואינה מחזירה כתבי יד 6 זֶ%ף1885% | להזמנות טלפוניות ולבירורים ‏ 022-3733 7 אחוו)ו שומ ₪ ד דור וש ר 0 הקיר של נאורה 1 - שש ₪ ש ,> זו 7 - עלא = ₪ | 5 זא | | > | וא 2; .| יר 24 | די .ב 1 9 2 5 ו 1 !רו ץכ יוו וג ו 0 90| 4052/ ו ויו ודיי 2299 !|/ / ]? 609 האח הגדול שומר עליו ל | )216 תקועים באפלה 7 מבצע חטוטרת? לא שמענו, לכי הו[ 55/07 2105 ו[ 6[י;) מושחדים -4 ו 9 4 ןוו = 00 , ל 5 יי 8 ₪ . [. 3 אוו ₪ / 1 ו 2 2 2 / / 2 . > א2, )קתוו וי לי=-<,/ ₪ | ככ זה לא משחק | 7 / // 2 / 69 4 2 , קוא קוק = . ₪ 2 | 9 -6 ו ,7 וח גי 20 כ2) / -[>1:10>ייי וי תי אמנות. ועיצוב הדימוי הדיגיטלי, כלי עיצוב לכל פועל, מדורים = 4 -. 4 0 / ו ₪ / רו ו / / ₪ 7% 2 מדע בדיו ץק ב 2 ( 2 | ור 1% וח ג | / /[(0/ / יוור = ה / / 6 2 |2/ ]5 ₪4 ו י)] 4 0 0% , | כלזפ]!] | יותר בוליגונים, יותר רזולוציה ואמנות מטוג חדע... כתובתנו באינטרנט: 6/2 1 אואול//:כן)) / , 9 0% | ו : 6 1 - .- :וידה 4-0 0 4 א 0 * גי 1 בש 05 0 520070 שו 7 שת ור אק 2 ----2 -שש 2/0 0 ב 04027 5 2 . * ) %. 41 ו ו וו א 1 ₪ ' | . ₪ . כל ריע 5 7 0. 3 5 , 9 - 9', 0 *" % 1% %* 2 : 2 9י% 2 : = 4 : | . איך ו "כו ל הכום חק למנ דחס 21:28:01 1996 066 18 יז .6636 :0סך- ₪ להוריד תוכנת אנטי וירוס מומלצת מאתר ידוע באינטרנט, ולגלות למחרת שכל | (שנססש )184‏ וס .6 מס 20 וג 0. , - - .'.. 7 +. 1 1, -. .) *-4+1 "קי" - "2 "0 י.ו . '. ' < -. 2-2 -=-7- '.,: 2 - 60/52 7 כן, ‏ 4((! 12504 הי - הפיו 4ת. 8 7 ה קה 7-ה ה = או 4( ((/0 24 / -- ה 6 חק ₪ ְ ה | הקבצים במחשב נמחקו (אורי גושן) | סשת. 1מ8ם3 1818 ] ₪ 2 סמ6ס20001 :₪6 ה ₪ להיכנס לאתר באינטרנט, ולגלות שצריך שם משתמש וסיסמה (יוני6 -] 6 להתקין תוכנה חדשה בחלונות 95 ולגלות שהיא פועלת רק על חלונות 3.11 | שש ו 0 ג : ₪ 4 | 1 בס תשגוסמב6 6מ6כ5 כהח 6קהכפכפת כנמך -] = ₪ לחכות לאתר החדש של זומביט בש מ בב בנג דנ ברכ ב 5.1 : . :4 , 6 להוריד במשך שעתיים משחק ולגלות שהוא מיועד למערכת הפעלה אחרת (ליאור.: .מ1510טס6ם.פעסע. 65012212 :ד = א 5 צרפתי) 0 .194.90 ל ליכ ל" .=.- .8.2 ד 6/0 קרשוק = רה אכ קוור" 2 | א 8% צ שן (1 :5פמנגח) 0. 11183 :7 | תעמ -ששוטה- ]0 ה | 6 להקליד עבודה בספרות במשך חודש שלם ולגלות שהקובץ נדפק יחד עם כל המתש ;1‏ 5=5==ב===ה====שפהת==השכההתכבככהת-ר-ה==== | אותנו. ועוסק ל | -- . ל 2 עו שי - 3 ה | > שמות הזוכים במשחקי סי.די.רום ב"תחרות הציונים למשחקים" באתו האינטונט של - 53 מגסץ 811 8םמ3 גסץ ועשט ‏ (1-₪ | למיניהן. כך שגשגה לה)- 5 = זומביט (011תז20/ו6ם. ומ8ם5. רצואו //:קזוו): ה 0 תוכנית. > הטלוויזיה: 5 | איקס: . | : 4 , > שולָמִית נדב, דן לשם, איתי בכוד. | | מנסם. 366 /2 11 / 16 כ20 / ו - --פוולס, -- מתעצם העיסוק -- 2 . | | ותעס+.016א20 44128 | (11ש- | וע 5 מתנהלת 5 1 שו 3' יש לי יש לי ראש גדול ראש גדול יש לי | (656 | מלחמת הצנזורה.. . 4 ג למכירה המשחק "בחזרה לזורק" באריזה המקורית במחיר מצחיק. מתן, 09-7652731. - 8 1 | למכירה מחשב 4860, 112.,818א66, 8/א850 כזז, 516 + רמקולים /50, " - א ---- סגמאסת אשט+ ‏ (₪52 ב - 00/2 ), מלא תוכנות ומשחקים, מודם/פקס 0, מסך, מקלדת, כוננים ועכבר. בַמצב | בזומביט. תגובת ספקי 2 016א20 | (500 - . -מצוין. טל, 7 האינטונט של תינבת א 7 בגופי 2 : | 1 ברשותי תוכנה בה יש המון כתובות לאתרים באינטרנט לפי נושאים. אסף לו, 07-6233753, : המשלוחים תתפרסם | 55" ו 8 ובדיבמיקה . | המואצת- 8 28| למכירה מסך 5% וכרטיס מסך. איתי פלג, 07-6714222. א - 81 ₪8 . נגישות למידע | באופן. בלתי 1 ו 5 למכירה מכשיר אא 2 ביט של סגה (11.סשת יי עסש.הםת.0ע0+. 15מס2? ץ: 0 ו הצ 6 2 -+ ג'ויסטיק + 4 משחקים: צזז ור 65260.1 13 1 = : ,הקסוא סדג וחד וט, מנמפ-180 מעס+-200016 :₪25 | | 0 , 8 הרחב ה | זכותו. מ ב 2 קם סו הדו 103 הסדא .ה הו ו ...‏ ...א 4 7 ] להגיע לכל פיסת מידע. = אין 2 מחיר מפתיע כולל אחריות. סופי, 0507317978. | | 5 למכידה המשחקים הבאים: זעם האלים, זעם השדון, הנסיך הפוסי 2, שעשועי סקי, קוב 2 0 | - 1. 6ב . 05018 6ת . 1811 033 :ד פד - ולתככים הנסתרים ממנו ומאיימים על היותו חופשי ובעל ז דעה" ה ) ו > המלכום, ניקוי ראש, גורדי (אי המספרים פלוס), 58", 192 :בפמתעתג מך 0 ג'י . רוברט אופנהיימר, מדען גרעין ידוע, טען. כבר מזמן. שבמקום 3 יש סודיות ומִיסתורין - > % הסיכוי: - 5 וקיד פיקס. רונן צבן, 02-415327. (1 ;95מ1ח) 51118/3.0סח : סג תספט ‏ למזימות. וקנוניות וצרות משונות. ראינו את זה בתקופת ב הברזל, ראינו. את זה בתקופה של - דא 6 הר ->- צן 0-0 ₪ ל 10 | ה | | 7.]מאם, 7 שאסא במתיר מצתיק. שחר;: (5606 זו - שיש להילחם. נגד צנזורה ק באינטרנט ולאו שמגמת הגישה החופשית למידע ו תימשך, גם אם, 35285 -.--- הוו הר 5 למכירה מדפסת הזרקת דיו דגם אוליבטי 10360 במצב מצוין + קסטת דיו חינם. מור סמח פחפך עצמ שאבס שגס 35 8560םת56201 6מ 111ח גוסץ שא8311 שכסםם בִִּםת5 כ --) ו פגעום אחרים. - , ₪ 1 ה ל 0 1 אה8 0-0 0 1 - 6% קור 1צזז ו ו - 5 למכירה משחקים חדשים כגון: = .ו הקשר, כל מיני תוכנוות = ]1 4180-ו בש [:.. םאיס 96 סתטם ,מאה טס | 1 12010-61081) מ180-601 | (שמהמאס1םמ) מנתה-180 8ע0ס15-1מעס2 | (66שן ו שרוור אציו שד דוד זג וד ושן דרוו מששצשש)נ שה ש]אחכט | ותריש 4שששקש ‏ ל | 7005 קרי בד יא 4 (ץ) אסם.015/35322/5625ת20%/ (1תג-6א6ת) 8ע0ס+.20001% 6-8 % / % 5 5 למכירה משחקים, תוכנות ועוד על 60% 3 (א) ₪5.11ת.6826₪06018בהת6ת מסִבבבת סנמתםס2 2 (שמהת-₪ ב אני דווקא ללה 0 שצריך ל עם החששות. האלה באופן יומיומי, | אבל בהחלט כדאי להיות מודעים א "מבית מחשבת סגורים באריזה מקורית ובמחיר | 0-5 ק ו שממשלות ואירגונים שונים אינם מסתירים מאית ו דברים ואינם ז מטפחים חממות 6 י מוזל, תוכנת דוס 6.22 חדשה. אלעד/גיתית, 067338195, | > מעונין בהמשך הקווסט גת מנדד אז פא0. 1 מהקטע שבו לוקחים את הקמע ומגיעים לקומה העליונה. (הקומה עם הליצן). אסף, . 705 : | "> דרוש פתרון מלא לשולוית המכשף. 101א51 אוד מעוז, 04-9927643) = | = 6 085 פתוח 24 שעות. 108 של משחקים. 06-7765166.. .6 בבקשה בקרו באתר שלי: 410ע6-/! 00 נמססוס8 צרואו//:קווון ידיד ברמן. ‏ = 6 מעוניינים בטריקים על המשחק א גד /ו, שילחו לקיר שלכם. יובל, גלעד, ורועי קולקן:. 5 0 6 0 - - ו ו צ . | / ,'" . 4% ! 1 ו : "ו / -- - ----‏ --- ו ו 1 - ' " . " . ּ" . - ו . . 2% (" ג 0 *". "ו 0 . . ' א* 3( 2 ,* | . " 4 0 . 0 0 - י . 0 י ל % % כל 4 6 / / > 5 ' -. %'' יָ 0 + . ד > - 3 יש 2 " - 4 נ 3 1 ל * . , 2 4 : + ק צ ! 7 7% - , :) + . , ('. ו 1 יל . 2 1 ל 0 . . . %"; . , "% ו % 4 וא., *. ו + + ". ,". . *ל. י.4. . , / .9 ?+ 2 7 5 ה" .9 -* 8*- 'ע24,".''ף%' **-1 2 ו , 7% 2*--3 אבר 4 ה .* 3 * -. 7 ב .7 1 078 . ש י .2 0% ! - 4 4 9-] 0 בק-ת; ₪ ליי בקועה 2" : 2 6 . 5 ו י / -- 25. 0 א 1 . מש > 4 | ?+] 4 ₪ - . ' . אוו 6 0% 1 . של / 4+ וי * וי יי 6 ו , ההלקר וו = 9038 4 % במסגרת תערוכת אינפוטק 96 נעשתה שורת הכרזות בינלאומיות של מיקרוסופט, אורקל, יבמ, אינטרנט זהב, נובל, סיליקון גרפיקס, הבזק תדיראן, מוטורולה, טלרד, ועוד. היו גם כנסים להצגת הגישות החדשניות העונות על צרכי הארגונים. יריד התעסוקה ויום עיון מרכזי: כיצד לגייס נכון כוח אדם להיי-טק, לאבחן, למיין, כמו גם לנהל את תיק העובד ולקדמו. * יבמ ישראל הציגה לראשונה תוכנת פלאפון באינטרנט, שפותחה במחלקת מדע וטכנולוגיה בחיפה, וכן אפליקציה של מסחר באמצעות האינטרנט. * אינטראל, רשת חדשה לשירותי מידע, דוברת עברית, של חברת אינטראל תקשורת לישראל, הכריזה על קיומה ובכך הגבירה את המאבק על שירותי אינטרנט בעברית, כנגד "יזראל און ליין", הרשת של משפחת שוקן. * מיקרוסופט ישראל הציגה בביתן משלה, יחד עם שותפיה העסקיים. הוכרזה מערכת ההפעלה החדשה זא פוווסטחו!\ בגירסה 4.0 והתקיימו ימי עיון מגוונים על ההכרזות האחרונות והלוהטות של השנה. * מרקורי אינטראקטיב, ספקית כלי בדיקה ממוחשבים למערכות שרת-לקוח, הכריזה לראשונה בישראל על ה-4578, מוצר חדש מבוסס 6ק, המיועד לניהול ולבדיקת אתרי 8ם!ו. המוצר מספק מסגרת לניהול אתרי 8=\ ותכונות כגון ייצוג גראפי של האתר, יצירת דו"חות לאחר עדכונים באתר וקישוריות לעורכי !וז לשם יצירה או תיקון של דפי 8ם). א נובל ישראל בחרה להציג לראשונה בישראל את פז9))פחפזוחו, המשלבת את הבסיס המוביל של נובל ברשתות תקשורת עם שירותי אינטרנט מבוססי סטנדרטים, ליצירת פלטפורמה רבת עוצמה לתפעול רשתות אינטרה-נט ארגוניות פרטיות ולקישוריות אל רשת האינטרנט הציבורית הגלובלית. * חברת אוטודסק מבצעת כניסה משמעותית לשוק מערכות המידע הגיאוגרפיות (5ו6), עם הכרזת מוצר המיפוי וה*6|5 הייעודי הראשון שלה. 40/! סאססוטג מבוסס על טכנולוגיה של אוטוקד 13, ומתמקד בחמישה תחומים עיקריים: יצירת מפות דיגיטליות, אנליזות, תחזוקה של מפות עדכניות ומדויקות, חילופי נתונים והפקה. כלי יצירה ותחזוקה של מפות כוללים פרויקטי מיפוי גלובליים, תמיכה בגליונות מפות מרובים במהלך עבודה יחיד, התאמת קצוות וניקוי. * חברת י.א. מיטווך ובניו נכנסה לתחום שבו לא פעלה עד כה, תחום המחשבים האישיים לשימוש ביתי. החברה מציעה לשוק הישראלי מחשב פנטיום מולטימדיה מלא, כולל תוכנת חלונות 95 בעברית ותקליטור עם יותר ממאה משחקים, במחיר (כולל מע"מ) הנמוך מ-5,000 שקל. = חברת נטמנג' האמריקאית-ישראלית הציגה מערכת דואר אלקטרוני התומכת בעברית מלאה, ומערכת ]19/8 התומכת אף היא בעברית מלאה ומאפשרת התקשרות למאגרי מידע על מחשבים גדולים וקבלת מידע בעברית. כמו כן היה ייצוג למבחר פתרונות החברה בתחום האינטרה-נט, שזכו בפרסי הצטיינות בינלאומיים ומותקנים ברבים מהתאגידים הגדולים בעולם. * חברת אדאנת הציגה במסגרת ביתן מיקרוסופט בתערוכה את שרת ז6ח59 5% בגירסה 2.11. שרת זה הוא פתרון לקישור רשתות 06 למחשבי מיינפריים ו" /0 של יבמ. * ג'ון ברייס הדרכה הכריזה על מערך קורסים חדש לאנשי מחשב ומשתמשים, כולל קורסי תכנות, ניתוח מערכות ותמיכה והדרכה. מגוון קורסים מתקדמים בתחום תוכנות ה-=6ו-ס-5!ו (וורד, אקסל) בגירסה המתאימה לסביבת חלונות 95, כולל קורס' ספָחּחסאם-5) (סביבת הדואר האלקטרוני וזרימת התהליכים החדשה של מיקרוסופט); מסלול קורסים בתחום פיתוח מערכות מידע על בסיס טכנולוגיית האינטרה-נט לאנשי מקצוע; וקורסים חדשים במסגרת מסלול קורסים ל-ק.ו. המיועדים להכשרה אישית בתחום המיחשוב האישי והאינטרנט של מנכ"לים ומנהלים בכירים של חברות. חברת אאוטלוק מערכות הכריזה על תוכנת 06-55 (ח506ץ5 סטווסווס= פוחפשם), לניהול מעקב ובקרה אחר אירועים שונים המתרחשים בארגון, כמו החלטות, תלונות ציבור, פניות של לקוחות, תקלות, ניהול פרויקטים, אירועי אחזקה, מידע עיסקי ועוד. * טוטאל גרפיקס תפיץ בישראל את "יוניקורן" - תוכנת עימוד מהפכנית לעיצוב דפי אינטרנט ודפוס - פרי פיתוח של החברה הבת, סופטפרס סיסטמם. יוניקורן היא תוכנת עימוד המיועדת למעצבים גראפיים, המאפשרת לעצב עמודי אינטרנט ברמה גראפית גבוהה ביותר, תוך שמירה על אמינות ושלמות העיצוב. * גרפיקס, נציגת קריאטיב בארץ, הציגה את המאיץ הגראפי החדש למחשבי 0ס. המחסור בכוח אדם בתחום ההיי-טק בארץ מוערך בכ"2,000 מהנדסים וכ-5,000 אנשי תוכנה. בין עשרות המשתתפים ביריד: טלרד, דיגיטל, עורק, מלם, תדיראן וחברות מובילות נוספות. היריד היווה הזדמנות מפגש מרוכזת למעסיקים ולדורשי עבודה במקצועות ההיי-טק, ענף שקצב הגידול שלו עמד בשנה החולפת על 15 אחוזים. ל[ ] שי ] ] שן ]] 42/9 809כיע 5/72/92 1542 40/(2 //א20י0 /56(9י5 2י6כ: * ךתא " |0₪צאא. א *. יא-ח ה- ריידה - .₪ שי סיור סוד 3-5 + א ו / יוצְץו רל וז רזה % מוטציות על רמה רציתם עוד גירסה ל"איך ייראה העולם בעתיד"? בבקשה: "בעוד כמה מאות שנים רוב כדור : הארץ יהיה מאוכלס במוטציות מפלצתיות ומכוערות. גזע בני האנוש ילך ויצטמצם, ויהפוך . אף הוא לעדר של מוטציות חסרות מראה ותבונה". ּ כשאני אומר מוטציות, אני לא מתכוון לעוד משחק בכיכובו של הסנאי המאפן סקאני. אני מתכוון למוטציות על רמה! כאלו עם שמונה זוגות עיניים, בלוטות רפש, מחושים, מלתעות : אימתניות וריח שרחוק מאוד מלהזכיר ניחוח ורדים רענן. בקיצור, חבר'ה שכל בחורה מבית טוב לא תרצה להכיר להורים, ודווקא הם אלה שמאיימים להשתלט על העולם. שנית| להם? כמובן שלא! משחק ה-5.פ.פ (פעולה, פיצוצים ופגרים) החדש של חברת 616 . (משווקת דום ומורטל קומבאט), הקרוי בשם האלים זפאסגזסווט5 (מפצח הגולגלות), נותן : לנו אפשרות לשלוט באחד משני מושיעי העולם הבאים. אלה הם בחור ובחורה שכל עניין | המוטציות עלה להם לראש, וכתוצאה הם החליטו לפוצץ קצת ראשים. נו, גם זו דרך להתמודד עם לחץ. , מאחורי כל הזוהר והנצנוצים יש לנו כאן משחק מכות ויריות מזווית צד, במיטב המסורת = של וט וח הנצחי, עם הרבה שפריצים של נוזלי גוף שונים וצבעוניים, וכוח אש שיספיק להשמיד את כדור הארץ, אם לא נצליח לעצור אותו בזמן. ₪ו לומדים לארגן מלחמה ז8)\ וס 5סְחָ9\ הוא משחק אסטרטגיה מבית היוצר של חברת בחווטסוחס6 וזסש ופא = (האחראית לסידרת משחקי סוָצוו! סח זחִחוו המפורסמת), שאמור להגיע אלינו בחודשים : הקרובים. להבדיל ממשחקי אסטרטגיה אחרים הפועלים ב"זמן אמת" (כגון 080 |"ו91זסזפ)), . 5 יפעל לפי עקרון התורות, בדומה ל "6סחאו!/ סַַחָסָּנ. המצוין של חברת ח0ד-זו5. בשני : המשחקים המטרה הכללית היא לגייס חבורה של שכירי חרב למשימות קרב שונות ומגוונות. . ניתן לבחור את החוליה מתוך מאגר של עשרות לוחמים, ולחמש אותה במספר דומה של כלי : נשק, תלוי במצב הכלכלי של הארגון. זה מה שמייחד את פסָפּו משאר המשחקים בסגנון: כאן, מלבד החלק המבצעי של הלחימה עצמה, קיים גם עומק עצום בצד הארגוני והעיסקי : של קבלת המשימות. זה כולל מיקוחים עם המעסיקים ועם סוחרי נשק מפוקפקים, אימונים . שונים ואפילו השגת מידע מודיעיני. מצד שני, מבטיחים לנו גם את ה-וג (אינטליגנציה : מלאכותית) המפותחת ביותר שנראתה במשחק אסטרטגיה עד היום, וגראפיקת סופר 6 . תלת מימדית מדהימה, כשלכל דמות יש בערך 10,000 תאי אנימציה נפרדים. אם כל זה נכון, : אז צבא ארה"ב נראה כמו החמישיה הסודית ליד המשחק הזה, לא? ₪ו ּ זוכרים את אז8ק סוחסחד? הלהיט ההיסטרי של חברת פפזוווטם מלפני כשנתיים, שבו על השחקן היתה מוטלת המשימה לנהל ולתחזק פארק שעשועים, החל מהצד הפיננסי וכלה בתכנון העיקולים של רכבת ההרים? ובכן, טָסזווו₪ לוקחת בדיוק את אותה הטכניקה, ומיישמת אותה במשחקה החדש, |₪ו4090] וחפחד, סימולטור בית החולים הממוחשב הראשון והיחיד בעולם. חדרי טיפול נמרץ, ניתוחי לב פתוחים, מחקרים ופיתוח תרופות, צי של אמבולנסים, מחלקת ילדים, צילומי רנטגן, תחרות עסקית עם בת' חולים מתחרים, זריקות בטוסיק, וגם קצת דם לקינוח. הכל כאן בגראפיקת 5/6 חמודה, ואווירת המשחק קלילה ומתאימה לכל המשפחה. הרי ידוע שכל אמא פולניה מייעדת את ילדיה להיות רופאים או עורכי דין, וזו דרך מצויינת להתחיל. ₪ ₪ דורון פרידמן ב] סיפורים מן החיים תסתכלי לי בבקשה בנתיר. העיפי מבט ברשתית. האם אין אנטנה נובטת בדאבה כה רבה, כדי לשדר לאומה ידיעה? האם את יודעת הכל? האם את כאן להרגני? האם חיזרים נחתו, במטרה ברורה לבדקני? לרשתות הביון אין מצפון, למוסד רשיון להרוג, מחשבים אוגרים את הכל, ומקארטני מת כבר מזמן. הוא הוריד את הגיטרה לריצפה, מרוצה מהשיר האווילי שהמציא בו במקום. היא היתה דבוקה לקיר. "את חושבת שאני צוחק?" "לא". "את בטוחה שהשתגעתי..." "אני מאמינה לך". "את רוצה להרוג אותי". "אני אוהבת אותך מאוד. אני חושבת שאתה קצת בלחץ בזמן האחרון. אולי אתה לא ישן מספיק". "אני ישן מצוין!" אם הייתם רואים אותו אומר את המשפט האחרון, הייתם מבינים את האירוניה שבו. מתחת לעיניו הידלדלו שקיות שחורות כאילו היו נאדות מים מלאים, עיניו היו אדומות וזיפי זקן אלה טרוריסט בינלאומי היו פזורים על פניו. תאורת הניאון הירקרקה לא הוסיפה למראה הכללי. הוא נראה כאילו החיים לא מחייכים אליו. "אני רוצה שתוריד את הסכין". "למה?" "כי זה מסוכן". "אני רוצה לעקור את המצלמה". "זו לא מצלמה, זו העין שלך". "זו היתה העין שלי. עכשיו זו מצלמה. בטח של סוני, הם תמיד עובדים עם תוצרת יפנית". "מי זה הם?" "הם זה הם. הם תמיד הם, הם תמיד יהיו הם. הם זה בעיקר לא אנחנו. בעיקר לא אני". "אני הם?" "לא יודע. את הם?" האמת היא שכן. היא היתה צריכה להחליף לו בטריה במצלמת העין ה | - | - מו - | ]6 ח61810ח ל שחו |||8 |9|0 א |> |1|%8 |8|8 |5. ] תסתכלי לי בנחיר שלו, והוא לא הסכים ללכת לישון. אסור היה לה להרדים אותו כדי לבצע את ההחלפה, כי זה ייצור חוסר איזון פנימי במערכת האלקטרוליטית שלו ועשוי להפריע למיקרופון הסינוסים. היא גם אהבה אותו במקביל, אבל זה לא קשור. אהבה לחוד וטכנאות שתלים טלקומוניקטיביים לחוד. אי אפשר לערבב. ואם יש מישהו שיודע להפריד בין השניים, זו היא. האשה היחידה שיכולה לנשק אותך, ובמקביל, בלי שתרגיש, להחליף לך קסטה בטייפ הרגיש המצוי בין השיניים הטוחנות. קסם של בחורה. "איזה מידע רלוונטי כבר יש לך שמישהו יכול לרצות?" "משהו מהעבודה שלי". "אתה עובד במחלקת התברואה של העיריה..." "יש אנשים שרוצים להתנכל למשאיות הזבל הירוקות של העיריה". "מי למשל?" "הממשלה". "למה?" "כי זה התפקיד שלה". הקירות שידרו את התנועות דרך החיישנים התרמיים ובמרכז הבקרה ידעו שהוא מתהלך כארי בשבי. הם פלטו את האוויר שהיה עצור בריאותיהם בפחד כאשר הוא איבחן שמדובר באנשי הממשלה. העובדה שהמניע לא היה מובן לו הוריד אבן מעל חזיהם. למה שמנהל מחלקת תברואה יחשוד במשהו? הם נדרכו. הם ראו שהסכין חודרת בין צלעותיה. הוא באמוק. הוא דוקר אותה שוב ושוב. צורח. "הם יודעים הכל...הם יודעים הכל...." הוא ניצב מעליה. מביט ישירות בעינה המתה. התמונות שודרו אליהם. הוא הביט אל עיניהם של הנוכחים בחדר הבקרה. הוא בכה... "למה? למה אני? למה בכלל?" פתאום תקפה אותם הרגשה מוזרה. זה נראה קטן. טיפשי. לך תסביר למישהו שחייו נהרסו בגלל איזו בדיחה של מתכנתים שרצו לארגן לעצמם 7051885 87 לסידרת מוצרים חדשה, ובמקביל גם לצחוק קצת. "הביטי בנחירי, בחני נא את אוזני, ראי את המשדר, המותקן בין עפעפי.. * הוא ירה בעצמו. הם צחקו. ₪ | | | | | ...| | ו | | תוכניות הטלוויזיה בנועשאי טכנולוגיה עסקו החוד בצורה אובסטיבית בחיזרים ובחטיפות על ידי עב"מים, וגם בשידוכים, היכדויות וחחונות א מה חדש בטלוויזיה החודש, שיכול לעניין גם את חובבי הטכנולוגיה? קודם כל תוכנית חדשה בשם האבסורדי "ברשת הסייבר", המשודרת בערוץ 33 הממלכתי. התוכנית היא הפקה של ערוץ ו הבריטי, אבל זכתה לקריינות עברית. זו היתה יכולה להיות יוזמה חיובית, אלמלא נשמעה הקריינית כאילו היא עצמה אינה מבינה בדיוק מה היא מדקלמת. רוב הזמן הטקסט נשמע כאילו נלקח מהקומוניקט של החברות שבמוצריהן דנו בתוכנית, ולמרות שמן ההגיון להניח שהטקסט תורגם ישירות מן התוכנית האנגלית, האינטונציה היא לרוב ילדותית ומתלהבת. "ברשת הסייבר" מציעה עיצוב מכוער למדי, עם רקעי מסך דמויי "חלונות", ופינות שונות, כמו מולטימדיה, סייבר, חדשות ומצעד פופולריות של תקליטורים. כתבה אחת עוסקת ברכבות הרים /!605798אם/ 1 1סא/תאס- 60 6צא 60 16 5סו) ( אד 1₪א110 651 ומציגה אתר באינטרנט שבו אפשר לתכנן ולעצב רכבת הרים לפי הטעם האישי (א 60..חאשך אוו //:קדד1ז). עוד בנושא רכבות הרים, משחק וידאו חדש של טושיבה, שרץ על פלטפורמה ייחודית. התוכנית אינה מציינת מגרעות של המוצרים שהיא סוקרת, מה שמחזק את התחושה של קריאה מחומר פרסומי. הנושא הכי פופולרי בתוכניות הטכנולוגיה החודש היה, איך לא, עב"מים וחטיפות על ידי חיזרים. בכך עסקה גם "סייבר ברשת", והציעה סקירה של שני תקליטורים חדשים. האחד ברוח "תיקים באפלה", שנקרא "66חוג1קאטם! 6ווד", והשני, "רשימות מן המאדים", שנוצר על פי ספר של איש המד"ב ריי בראדבורי. הוא מציע ציטוטים של הסופר וביקור ממוחשב במאדים. אקשן אין בו. עוד ב"סייבר ברשת": מצעד עשרת הגדולים של בריטניה (במקום השמיני: "קפסס', במקום החמישי: תקליטור של סטינג, במקום הראשון: "המדריך לגלקסיה"). (חטפת1 כתוב אלינו גם תוכניות נוספות, כמו "516 116" של 186 (נמסס.6ו81סם שואושו), עסקו בחיזרים החודש. אגב, אחד הדברים הטובים ש""6וו5 6מיך" מציעה הוא שלל כתבות יומיות שמתפרסמות גם באתר שלה (גם את הלינקים שתראו בתוכנית ולא תספיקו לרשום תמצאו, כמובן, באתר). באתר יש גם בונוסים נוספים - למשל תוכנה יומית הניתנת להורדה (השבוע הורדתי משם תוכנה שאמורה להסדיר את מנגנון העונשים שהורים מטילים על ילדיהם. החתול שלי עד עכשיו לא יודע מאיפה זה בא לו. בכל פעם שהוא מציק לאחותו יורדות לו שתי נקודות. כרגע הוא במינוס 2,000). "6וו5 16" שידרה החודש ראיונות עם מקימי ערוצים של קבוצות תמיכה לאנשים שנחטפו על ידי חיזרים, וגם התוכנית /'67ק המשודרת דרוש: חיזר גבוה, עצם חוש הומור באותו ערוץ בשבת בבוקר לא הזניחה את הנושא. באתר של התוכנית (המס6. צ)סכ. אואואו) מופיעות עשרות כתובות העוסקות בעב"מים ובחיים על | כוכבים | אחרים | (למשל, | /6מתע1/ט06.ע06786|6. 85010 [(161681.1ח1 טו[פטק. 1%1116/71הות/20/080/118%. 45 ספן. שאואו) וכמה כתובות שימושיות במיוחד שמאחוריהן עומדות קבוצות תמיכה לחטופים (/6חו[מס!ט-/מסס.8816זסטץט. וצרו [7/נמסס.816שתסס ע6. רצואו 12.0 0ז6/3הו[הסזט--). אם עוד לא נכנסתם לפחדים מפני חטיפה או השתלטות עוינת על הכוכב שלנו, הנה משהו שיעזור לכם להיכנס לאווירה - שומר מסך "היום השלישי", גם הוא באדיבות צך6ק: וז. 108ט/31351 06 ")רת סט. 616610108 אראו אגב, ל" 86 יש עוד תוכנית חדשה בענייני טכנולוגיה והשפעתה על תרבות, כלכלה ופוליטיקה. התוכנית נקראת "אג/56" והיא משודרת בימי שבת וראשון בעדוץ 10 אצלנו, ועליה ארחיב בחודש הבא. שידוכיס וחתוגות ב"קשר המחשבים של סי.אן.אן" העדיפו לעסוק בהיכרויות, ובמה שבמקרה הטוב בא בעקבותיהן: חתונות. ב-₪61אא60. דשאפטש, למשל, אפשר למצוא המון אנשים שמחכים להכיר רק אותך, ואם אתה סטודנט, תשמח להיכנס | לקבוצות | חיפוש מצומצמות לסטודנטים ב-181%01.85.00%1וא ג .6‏ כל משרדי השידוכים ברשת סובלים מבעיה אחת: חסרות נשים. כדי לפתות נשים להיכנס למאגרי פנויים"פנויות מציעים להן סידורי אבטחה אימתניים, שעובדים עד הרגע שהאשה מחליטה לענות להודעה שמצאה חן בעיניה. אז כבר יהיה ה-1ג1א-5 שלה חשוף לעיני הנמען. אם מצאת כבר בןבת זוג והגעת לרגע המכריע, חתונה, על סרוור שנקרא סא 8צ6 6וד תם/תת אפשר למצוא תוכנה שנקראת 6 אושהו660/ו, שתעזור לך לתכנון את החתונה, החל בסידורי הפרחים וכלה בהזמנת השמלות לשושבינות. באותו מקום תמצאו גם את 6מו[81תו600/צ, שיעניק עצות טובות בנושא ירת הדבש ויראה כל שבוע צילומים מחתונה אחרת. אחד האתרים המבוקשים ביותר להיכרויות הוא 60%1. 1/17611א. לאתר יש כעשרת אלפים מנויים, וגם שם עדיין אין מספיק נשים. הפעם אי אפשר להסתפק במחשבה שפשוט אין מספיק נשים בעולם המחשבים. מאזן הכוחות הנשי"גברי משתנה ללא הרף לטובת הנשים, כך שהסיבה היחידה להתנזרות של נשים ממאגרי המידע האלה היא אנשים מהמין השני שמתנהגים, איך לומר, בצורה קצת ילדותית. כשתתחילו להיות קצת יותר מתורבתים, תודיעו לנו. ₪ יה---ד דחה----הדד----- 777-ה הקיח הר הי |- | - יוות - | דסח ה דדה-דדידדד-דדד---7-- ה == יחק ה == כמה מזילות נוסתרות של מלתכנתים עלול' שם נחבאות בתוך הלחעוב שלכם? ישראל בנימיני עושוה סדר בערילת השמועות ההיסטריות והמליתוטים %ם יש לך מחשב המריץ אזאש, יתכן שדניס ריצ'י יכול לעשות כרצונו במחשב שלך גם אם הגנת עליו בסיסמאות ובכל מנגנוני ההגנה המקובלים. ריצ'י פיתח את מערכת ההפעלה אזאו (יחד עם תומפסון) ואת שפת התכנות 6 (יחד עם קרניגהם) - השפה שבה כתובה כמעט כל מערכת ההפעלה, ולכן היתה לו האפשרות לבנות לתוך מערכת ההפעלה פתח כניסה מיוחד עבורו. למי שלא יודע, אזאש משמשת עד היום כבסיס לתחנות העבודה המהירות ביותר בעולם, וכבסיס לרוב שרתי האינטרנט (1א גאוסמואו מאיימת על בכורתה של אזאש בשני התחומים, אך עדיין אינה מובילה במירוץ). לכן, לפירצה ב-אזא יש משמעויות נרחבות. למען ההגינות אני חייב לקלקל קצת את הסיפור ולציין שכנראה הפירצה של ריצ'י נסגרה כבר לפני שנים, כשרוב משתמשי אזאש עברו לגירסאות חדשות יותר של מערכת ההפעלה. הסיפור מעניין בפני עצמו, אך החלק המרשים וקשה להוכיח שהן אינן נכונות. הסיפור הבא כבר נכלל בפולקלור של יחידות המחשב הצה"ליות, ולכן שמעתי הרבה גירסאות שלו. למרות זאת, אין לי ספק שהסיפור אמיתי ביסודו. כאן מדובר לא בתוכנה בעלת תפוצה רחבה, אלא בתוספת שהכניס אחד החיילים לתוכנות שהופעלו על מחשב גדול ששירת את כל היחידה. מספר חודשים לאחר שהחייל השתחרר התחיל המחשב להציג כל יום הודעות (כאן יבוא ניסוח עדין) שהאירו באור חדש חלק מתכונותיו האישיות ונטיותיו של מפקדו של החייל. לאחר שהתברר כי ההודעות אינן עומדות להיפסק, הורה המפקד למתכנתים אחרים לחפש את החלק בתוכנה המייצר אותן, ולמחוק אותו. הם עשו זאת בקלות, אך מהר מאוד התברר כי החייל השתיל מלכודות במקומות אחרים בתוכנה. המלכודות נכנסו לפעולה ברגע שהקטע המייצר את המחמאות נמחק, והביאו לנטרול של המחשב עד להתקנה הוא שגירסאות אזאש שעליהן עבד ריצ'י כללו קוד מספרים על חו ק סודי מחדש של מערכת ההפעלה ושחזור מאומץ של כל מקור (שזטסצ) מלא של כל מערכת ההפעלה, ובכל זאת הוא הצליח להסתיר את הפתח שבנה עבור עצמו. איך אפשר לכתוב את מערכת ההפעלה כך שקוד המקור שלה תמים לחלוטין, אבל התוכנית המתורגמת לשפת מכונה כוללת יכולת נסתרת? אם תיזכרו שריצ'י כתב גם את המתרגם - הקומפיילר לשפת 6 - יהיה לכם רמז לתשובה. הבעיה היא שגם בתוך מיקרוסופט הדורש מהמתכנתים לוודא בכל גירסה חדשה של מערכת ההפעלה שהיא לא התוכנות והנתונים. סיפור "פצצת זמן" הזה ממחיש עד כמה קל להשתיל מלכודות ועד כמה קשה לגלותן ולמחקן. זה כמובן מזכיר את התחום הגדול של וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים ופצצות זמן. יש הבדלים גדולים ביניהם, אך המשותף הוא התוצאה: חדירת תוכנה למערכת הגורמת לנזק כלשהו קוד המקור של המתרגם חשוף וידוע, וגם הוא תמים ה לע בוד עם רשת למחשב, לנתונים ו/או למשתמש. לגמרי. איך בכל זאת? התשובה נמצאת בהרצאה שנתן ריצ'י כאשר קיבל את פרס טיורינג, והיא נובל, כי נובל היא הסיפור הבא הוא מסוג הסוס הטרויאני: הטעיית המשתמש כדי לגרום לו להכניס בעצמו מורכבת למדי. למתכנתים מומלץ לקרוא - התאה המתחוה הקשה של תוכנה זדונית לתוך המחשב שלו. חברת תוכנה מובטחת. ריצ'י נאלץ להשתמש בכל גאוניותו כי אזאט לא "1 %טוסמז/ץ שנפגעה קשה מהעתקות בלתי חוקיות של מוצריה החליטה לכלול בהם הגנת תוכנה, אך - כמו שקרה נשלטה על ידי גורם אחד, וכי קוד המקור שלה היה בתחתום שותי הקבצים בהרבה מקרים אחרים - הופיעו מתכנתים שראו גלוי. במערכות הפעלה הנשלטות על ידי גורם אחד ושקוד המקור שלהן אינו גלוי (כמו מערכות ההפעלה של ]א8, דיגיטל, נובל וכמובן מיקרוסופט) קל הרבה יותר לחברה המפתחת ליצור פתחי כניסה סודיים. לפעמים זה אפילו נעשה מתוך כוונה טובה - כדי לאפשר לעזור ללקוח ששכח את הסיסמאות שלו. בכל זאת, גם כוונה שהיתה טובה בתחילתה עשויה להיות מנוצלת למטרות אפלות, והאמון הגבוה שעולם המחשבים נותן בדניס ריצ'י אינו אותו אמון שהוא מוכן לתת בחברות תוכנה מסחריות. רק מחשבה אחת מרגיעה כאן: קשה להשתמש בסוד כזה מספר רב של פעמים, כי הוא ייחשף מהָר. לכן עלו כמה ניחושים שקיימים פתחים סודיים כאלה שהוזמנו על ידי ה-ג61 כדי לפרוץ למחשבים של מדינות עוינות. בכל מקרה, מי שמשתמש בחלונות 95 יכול להירגע, כי לא צריך לדעת סודות של מיקרוסופט כדי לפרוץ את ההגנות שלה. חלונות 95 תעצור משתמש שכבר הוגדר אם אינו יודע את הסיסמה, אבל תקדם בברכה כל שם חדש (נכון שזה נוגע רק למשאבים מקומיים ולא לגישה לרשת, אבל זה עדיין מצחיק). הסיפור של ריצ'י הוא סיפור אמיתי. קשה מאוד למצוא עוד סיפורים אמיתיים על השתלה מכוונת של מלכודות בתוך תוכנה בעלת תפוצה רחבה, פשוט משום שטבעם של מקרים כאלה הוא להישאר סודיים, ומשום שקל להסתיר כמעט כל דבר בתוך תוכנה. מאותה סיבה בדיוק, קל מאוד למצוא שמועות על מזימות כאלו - בכך אתגר, פיצחו את הגנת התוכנה, והפיצו ברשתות התקשורת תוכנות המנטרלות את ההגנה. מאבקים אלה בין חברות התוכנה לבין מתכנתים (בעיני עצמם, גיבורים עממיים הלוחמים נגד דיכוי; בעיני חברות התוכנה, האקרים זדוניים) קרו ועוד יקרו. ייחודו של הסיפור הזה הוא שהחברה החליטה להכות מכת נגד: היא הפיצה ברשתות התקשורת קובץ המתיימר להיות גירסה חדשה יותר של תוכנה לפיצוח הגנת התוכנה על המוצר שלה עצמה. מי שהעתיק את הקובץ הזה והפעיל אותו גרם למחיקה של כל המידע בדיסק שלו. החברה הודתה במעשה, והסבירה כי מי שמעתיק את קובץ נטרול ההגנה הוא פושע, ולכן מוצדק להעניש אותו. כמו החייל בסיפור הקודם, הם הרגישו שנעשה להם אי צדק וכי זכותם לתקן אותו. בשני המקרים, הקורבנות לא הסכימו ואין ספק כי נפגעו חפים מפשין. למיטב ידיעתי, אותה חברה כבר לא קיימת כיום. הרבה תיאוריות הוצעו לגבי הסיבות להפצת וירוסים. רובן מסתפקות בהצבעה על רצון להזיק, משולב במצב כלכלי (בכך מוסברים הווירוסים הרבים שבאו בתקופה מסוימת מבולגריה) וברצון להפגין עליונות טכנולוגית ("הם חושבים שתוכנת אנטי- וירוס א עוצרת כל וירוס? אני אראה להם! כל העולם עוד ישמע עלי!"). בתחרות ליצור את הווירוס הראשון הספציפי לחלונות 95, למשל, טוען צוות אוסטרלי לנצחון. ברור שיש פה ושם כאלה המשך בעמוד הבא.. שמתרשמים מכך ומנסים לחשוב על דרך להרשים עוד יותר (הם כנראה ישמחו ליצור את הווירוס הראשון שחודר למערכות שיגור טילים גרעיניים). מאמיני הקונספירציות למיניהן לא יסתפקו בהסברים כאלה, ויחפשו את מי שעשוי להרוויח מהפצת וירוסים. החשודים הראשיים הם אלה שחשודים תמיד בכל קונספירציה - ממשלות, ארגוני ריגול (כמו השמועה כי ה-618 משתיל וירוסים שברגע קריטי יעצרו את מכונת המלחמה הרוסית או את כלכלת יפן) וחברות ענק. חשודים נוספים הם חברות האנטי-וירוס עצמן, שעשויות לייצר וירוסים כדי ליצור שוק לתוכנות שלהן. זוהי שמועה עקשנית שמופיעה שוב ושוב, אך לי אישית קשה להאמין בה, כי יש מי שעושה את העבודה עבור חברות התוכנה שאין בהן כל שימוש חוץ מלשכנע אותנו לקנות. ואיך אפשר בלי מיקרוסופט? בכל מקום תשמעו על מזימה לכאורה של ביל גייטס לשלוט בעולם ובצורת החשיבה שלנו, ועל מנהגו לרמוס את מתחריו בכל דרך כשרה ולא כשרה. כאן נצטמצם רק לשמועות על טריקים שהכניסה מיקרוסופט לתוך תוכנה, ונתעלם משיטות התחרות האגרסיביות ומהמנהג להכריז על תוכנה שנים לפני שהיא מוכנה. הנה מספר טיפות מתוך הים שנשאר: מספרים על חוק סודי בתוך מיקרוסופט הדורש מהמתכנתים לוודא בכל גירסה חדשה של מערכת ההפעלה שהיא לא תוכל לעבוד עם רשת נובל, כי נובל היא המתחרה הקשה של זא %אסמוו בתחום שרתי הקבצים. העובדה האמיתית כי 40 ךא צאסמו/ איטי כשמשתמשים במעבד אוזע6 הובילה מיד , , האנטי-וירוס, וכי למרות הסיכוי הקטן להיתפס, חייל שעמד להשתחור לטענות כי מיקרוסופט מגינה על אינטל כדי העונש במקרה שתיתפס יהיה ענק - כל מי מצה" שנפגע יוכל לתבוע אלפי דולרים. מה שכן ברור הוא כי חברות האנטי-וירוס מפיצות את הידיעה על וירוסים בתרועה רמה ככל שיוכלו, אפילו השתיל במתשב היתידה תוכנה שייצרה לעוות את השוואות הביצועים מול מעבדים תואמי-אינטל (הבעיה נפתרה כבר על ידי גירסה חדשה של א₪ע6). כשאתה מתקשר בפעם הראשונה לרשת מיקרוסופט (א68א), כפי שכל כאשר נראה לנו שאין פרופורציה בין גודל הודעות לא מחמיאות עותק של חלונות 95 מעודד אותך לעשות, הצעקה לבין הופעות אמיתיות של הווירוס. חלק תוכנת א5!א משדרת למיקרוסופט מספר נתונים מאיתנו יקרא לזה שירות לציבור. חלק אחר ‏ על 2ש* 1?1‏ /א?2777₪ על המחשב שלך. היו כאלה שהאשימו כי א5א יקרא לזה קידום מכירות. בסך הכל, רובנו לא של מפקדו כשהצליתו מסגירה נתונים שהמשתמשים לא היו מסכימים נהיה מוכנים לוותר על האנטי-זוירוס שלנו. ועוד על וירוסים: כבר שנים שמישהו מפיץ לנטרל חלק אחד לספק אם מישהו היה טורח לשאול אותם. מיקרוסופט נשבעת שהנתונים הם רק על סוג בדואר האלקטרוני טענה כי מי שיקוא הדעה בתוכנה, זה שפלט את המחשב ומערכת הפעלה, כדי לאפשר תקשורת. שהנושא שלה הוא "6ו1 6006" ידביק את הבעיה של מיקרוסופט היא שלפעמים מאמינים המחשב שלו בווירוס. בימים האחרונים התחילה ההודעות, נכנסו לנער שצועק "זאב, זאב" ולפעמים לא מאמינים מתקפה חדשה כזו, שבה מדובר על הודעות | מלכודות אחרות לו, אבל עוד לא קרה שמישהו האמין לזאב. שנושאן "חגוז". זהו שקר מוחלט. הודעות כאלו כל הסיפורים הגלויים מעלים את השאלה , לא הופיעו בשום מקום, וודאי שלא הדביקו אף ל פעו ל ה וניטר לו את כמה מלכודות מוסתרות בתוכנה התמימה מחשב - אין דרך להידבק בווירוס מקריאת דואר המחתחשב ביותר. המחשב שלך מריץ מיליוני שורות תוכנה, טקסטואלי רגיל. עם זאת, האזהרה עצמה היא וירוס שהדביק לא מחשבים, אלא אנשים: עובדה שהספיק משלוח אחד שלה כדי שמי שקיבל אותה שלח העתק של האזהרה לכל מי שהוא מכיר, וכך הלאה, עד שההודעה הפיצה את עצמה כמעט לכל מנוי הדואר האלקטרוני בעולם. הנזק הוא רק בזמן מבוזבז ובהפצת חרדות, אבל האם זה אינו וירוס? כאמור, נדיר למצוא הוכחות לשינויי תוכנה שנעשו כדי להטעות משתמשים. אחד המקרים שבהם יש עדויות די מוצקות הוא תחום מדדי הביצועים של מחשבים, או באנגלית, 6זגהו0ם96. מדדי ביצועים הם תוכנות שמטרתן לתת הערכה למהירות של מחשב באפליקציה מסוימת כמו חישוב מתמטי, גראפיקה או ניהול מסדי נתונים. אם אני זקוק למחשב בעל יכולת חישוב מהירה, אשתמש ב"א1ו6ה6 המריץ סידרת פעולות חישוב שאמורה להיות דומה לאפליקציות חישוב אמיתיות, ואשווה את הזמן הדרוש למספר מחשבים להריץ את אותה סידרה. הרעיון טוב, אבל הוא גורם לבניית מחשבים כך שייתנו תוצאות מקסימליות עבור מדדי ביצועים מקובלים, אפילו אם השיפורים אינם מתבטאים כלל בשימושים אמיתיים. בכך אנו משלמים על תכונות של החומרה או שנכתבו על ידי אלפי מתכנתים במאות חברות שונות לאורך עשר שנים ויותר, ולך אין כל דרך לעקוב אחר ההיסטוריה של כל קטע בתוכנה. גם אם נקנה רק תוכנת מיקרוסופט, מה שנקבל יהיה אוסף של קטעי תוכנה שעברו הרבה גלגולים - מ-אזאש, מספריות תוכנה ציבוריות, מחברות שמיקרוסופט רכשה אותן או את מוצריהן, בלי להזכיר אפילו את התהפוכות המבניות והאסטרטגיות שעוברות על מיקרוסופט פעם בכמה חודשים. לכל אחד מהמתכנתים היו עשויות להיות מטרות אישיות משלו, טובות יותר - כמו התוכנות שבהן אפשר להגיע על ידי סידרת פעולות מוזרה לרשימת המתכנתים שעבדו בפרויקט - או טובות פחות. גם לחברות שהעסיקו את המתכנתים היו אינטרסים עסקיים שיכלו להוביל להטמנת טריקים ידידותיים ולא ידידותיים עמוק בתוך התוכנה. אולי זה מסביר למה צריך מעבד פנטיום המבצע עשרות מיליוני חישובים בשניה כדי שמעבד תמלילים פשוט ירוץ במהירות סבירה: האם יתכן ש"90% מכוח החישוב מבוזבז על חישובים של כל אחד מהקטעים הנסתרים, מתי יגיע תורו להרים את הראש? ₪ |- | - עשי = | ק םה מהקאהגהממאאקאששקאשנומנווגוווההקאגהונוהה;נההונההגנננגהכווההונהלומווהוְונהנגפוווווגוגומַהכגגוגוג:גה הגה וו.וו,ֶ|.....).ו.. - - . - - - = - - וואלה, מה תד10 במרכז אוטוסטרדת המידע אנו מנסיס ליצור עבורך בית חס. אספנו את כל האתריס הישראלים והייקצפתיי העולמית. אחר-כך באו מנועי חיפוש, מידע יומי, שירותים גזעיים, וואלה פרטי (מדריך הכתובות האישיות), מאגר התוכנות ועכשיו... הפורומית מרכז ישראלי לקבוצות דיון, פתוח לכל המשתמשים באינטונט. 9 ערוצי שיחות וקרוב ל-40 ס*ווגים שונים. 9 ספורט, פוליטיקה, עסקים, מוסיקה, הצעות עבודה, רכילות, קולנוע ועוד. התקשרו לקבלת הצעה לפרסום שלט חוצות אינטראקטיבי בייוואלה", גם אם אין לכם אתר, ושלמו לפי תוצאות הפרסוס: 6 ||.3|!3.60 א.אחש//:ק7? 6 )16] 8|5חח008 חהסוזה8סוחטר 60 |6ד6!8ד ₪ וחפוזץְקס6 מיסודן של ישראכרט. חדיראן ומסכי זהב. . לבי אנטון וילפון, מחבר ה"אילומינטוט!", בכל ארגון שכולל יותר מחמישה אנעוים צבויות קונסבירציות. שיוצאות משליטה. אם זה נכון, כמ%ה קונטבירציות יש ברעות? אם פעם חשבת שמסתירים ממך משהו, ראשית כל - לדעתי אתה צודק. כפי שיודע כל מנתח מערכות, בכל מערכת היררכית השליטים והנתינים תמיד מסתירים מידע זה מזה. וכאשר מסתירים את האמת, אלף דמיונות פורחים לגבי מה "באמת" קורה... כך שהפראנויה, גם זו המוטעית, אינה אלא העשן שמראה על הימצאות האש. ברוכים הבאים לאינטרנט - המקום שבו תמצא גם את כל החיזוקים והביסוסים, וגם את כל ההכחשות. התחנה הראשונה היא כמובן אתר, המרכז את כל התיאוריות הקונספירציה והקשרים המסתורים שנהגו/נחשפו (מחק את המיותר) בתולדות ההיסטוריה, החל ברצח נשיאים ואפיפיורים (שמתם לב כמה מעט אפיפיורים ממה לפראנרוה סיפורים על קטעים שהוסרו מסרטים ידועים (למשל: ב"הקוסם מארץ עוץ" מתנדנד איש תלוי ברקע אחת הסצינות) - ובין ו הידועים מכולם, הסיפור על סוחרי הל.ס.ד. שמוכרים את סחורתם כמדבקות טאטו חד"פעמיות יחד עם מסטיק, והילדים התמימים נכנסים לטריפ. לא ייאמן? תמיד יש מי שיאמין: סיפור זה, למרות שהוא כוזב ותולדות התפשטותו בעולם מתועדות היטב, זכה לתפוצה עולמית ואף הוכר בישראל על ידי מפקחת של משרד החינוןך | שמיהרה | לעיתונים | עם הספור. | ואה ווז. 161% 8/00הו1/ת1רת1]/3. 06.60 65ז. אוו זה שבמשרד החינוך מאמינים באגדות עירוניות זה לא ממש מפתיע: הרי גם כתב מחשבים של יומון ידוע נפל לפני כשנה בפח כשפירסם אזהרה מפני וירוס "גוד טיימס", הווירוס שמעולם לא היה קיים, ושתולדות חוסר קיומו מתועדות אף הן באתרים מיוחדים (!). מה יש בה, באינטרנט, שמעורר ומטפתח את הרעיונות האבסורדיים ביותר? האם הגלישה באינטרנט גורמת לצליית המוח, כמו הגלישה על הגלים האמיתיים (ואל תגידו לי שלא ידעתם)? האם זה בגלל שמבחינה מסוימת, קיום האינטרנט הוא עצמו התגשמות של חלום בלתי אפשרי, ואולי עבור חלק מהגולשים - של תסריט פראנואידי אפשרי? על פי הסופר אנטון וילסון, מתו מוות טבעי?), וכלה בצלחות כתב מחשרים של יומון ידְוע [פל מחבר ה"אילומינטוס!" - ספר מעופפות ו"האנשים בשחור", מעיין קונספירציות אולטימטיבי שרבים הפראנויות שממנו שאבו יוצרי 117[י כ16ה בח כ₪0)פיך00 א[הך חסדו גרשת, ושבאופן אישי שה "תיקים באפלה'". ר וו וו ררחזר יי . לי את החיים - לא צריך מאה התיאוריות כה רבות ומגוונות, עד מפני וירוס "גוד טיימט , הווירוס מיליון משתמשים כדי שיפרחו כי אין סיכוי שכולן נכונות, ולו מפני שמעולם לא היה קיים, ושתולדות תיאוריות קונספירציה (וכאוס שהן סותרות זו את זו. זהו רק אתר אחד, והוא מרכז רק תיאוריות ותיקות יחסית, ו"חשובות" יחסית - תיאוריות טריות יותר מיוצרות חדשות לבקרים בקבוצות דיון שונות. הדוגמה האחרונה: המטוס האמריקאי שהופל לא מזמן "כביכול" בפיגוע טירוריסטי, בעצם הופל על ידי טיל נגד מטוסים ששולח בו בטעות. תושבי המזרח התיכון (זה אנחנו) תורמים רבות להתפתחות התיאוריות הקונספירטיביות בקבוצות הדיון מהשערוריותיות ביותר, 6.18146ז1₪ט6. 506 ושכנותיה. לצד התיאוריות הסופניות, שהבנתן אמורה לקרוע את מסך השקרים המסתיר מאיתנו את האמת, ולגרום לנו לחפש את המיקרופונים בתוך הקירות ואת הצלחת המעופפת על הגג, יש גם רעיונות מדאיגים פחות, רכילויות עממיות שטיפסו במדרגות הדיגיטליות למדרגת אגדות עם מודרניות: הן מתועדות באתר הנקרא %.00ח686|תהפזט. בוודאי שמעתם אחד מסיפורים אלה: זה על המים המסתובבים בכיוון ידוע מראש בכיור, על הגברת ששילמה 200 דולר עבוד מתכון לעוגיות, על יצרן ההמבורגרים הידוע ששילב תולעים כחלק מה-"100% בשר" שבמוצריו, אינספור חוטר קיומר מתועדות אף הן באתרים מיוחדים באופן כללי). מספיק חמישה: דמיינו לעצמכם שאתם עובדים על פרויקט לבדכם, או עם עוד אדם - כאן אין מקום לשום קונספירציה. אם תוסיפו עוד אדם לצוות, יווצרו שלוש בריתות אפשריות: שניהם נגדך, או אתה עם אחד מהשניים נגד השלישי. זה לא נורא, וכל מי שעובד במשרד קטן, או נולד כבן בכור, בילה כמה שנים מחייו במניפולציות קונספירטיביות שכאלה. גם אם נוסיף עוד אדם לצוות, למשל אח קטן או עובד חדש, זה לא סוף העולם: רוב הסיכויים שעדיין ניתן יהיה לשלוט בווריאציות הקונספירטיביות שיכולות להיות בין ארבעה אנשים. אבל, מהרגע שבו הוספנו אדם חמישי לצוות, המריא מספר הקונספירציות האפשרי לרמה שבה איבדנו את היכולת לעקוב אחרי כל האפשרויות באופן אינטואיטיבי. זהו מצב של תוהו ובוהו וחוסר שליטה, לכן, מסביר וילסון, האנדרלמוסיה מתחילה מחמישה, הוא"הוא מספר השטן המבוטא בפנטגרם, ומעשי ידיו של הסיטרא אחרא ניכרים בכל ועדה ממשלתית בת חמישה אנשים. דינו של ארגון רב משתמשים (חמישה ומעלה) להיכחד, על פי וילסון, לאחר שיעבור באחד מחמשת (מה לעשות) שלבי ההתפתחות ההכרחיים של כל ארגון (מלידה עד קריסה). ובכן, אם חמש זה הרבה, אין פלא שהאינטרנט - רשת ללא מרכז - מהווה חממה של תנאים לאיבוד שליטה. לכל כיוון שתלך, תוך דקה תשמע חמש גירסאות של כל סיפור. הגלישה בתוך נחשול המידע דורשת עצבים חזקים כבר היום, ואני לא רוצה בכלל לחשוב מה יקרה כשיבשילו התנאים כבר היום, פילוס שביל בג'ונגל המידע דורש מיומנות שמתאימה לפראנואיד: מי זה השולח אלי דואר? האם זה החתום על המכתב, או מישהו שזייף את חתימתו? השאלה 9 לתלת מימד וירטואלי אמיתי. מאגדות הרשת: גברת שעוילמה התעוררה אצלי לא מזמן כאשר אם המנהלים מהדור הישן חששו 200 דולר עבור מתכון לעוגיות, קיבלתי מכתב איום ברצח (אני מקבל מאולקוס, הם יצטרכו עכשיו לחשוש מטריפ רע! על מידת האימה שתוקפת אותם מכוחה יצרן המבורגרים ידוע ששילב אחד בכל חודש) ממחשב של האוניברסיטה העברית בירושלים. על פי סימנים שונים, המכתב זויף - של האינטרנט יעידו הפראנויות תולעים כחלק מה "100% בשר" בקלות ובה, ותוך התעלמות של העיתונאיות העונתיות בדבר שבמוצריו, וסיפורים עִל קטעים (חמשת?) אנשי מינהלת "הנאצים | שמשתלטים ‏ על האוניברסיטה. למעשה, ככל הידוע האינטרנט" - ואגב, במצרים זה (01001ר1 מסָרטים ידועים, 7 לק יתכן שאותו פורץ שזייף את "החמאס משתלט על המכתב אלי עדיין פעיל כחפרפרת האינטרנט". בבקשה, הנה שער האיש התלוי שמתנדנד ברקע אחת במחשב 1 העברית. של שבועון "אוקטובר" מלפני הסצינות של "הקוסם מארץ עוץ" השאננות הזו, האופיינית לחלקים כשנה, ובו רואים את התמאס בדמות נחש המגיח מתוך המחשב. | | הב 9+34₪א %/ 4 4 ו ', ו ₪ 0/7 4 יש 0-7 ה 20 שי / > "1 - גדולים מדי ממחשבים המחוברים לאינטרנט, | מצטרפת לקשיים האובייקטיביים לאמת זהות במערכת שתוכננה להיות פתוחה עד המקסימום, ויוצרת אווירה נוחה להתחזויות. למעשה, האינטרנט נמצאת לפני משבר ייבוש מאגרי השמות הלגיטימיים למחשבים (לא, זאת לא פראנויה) - אם אז לא חשבו שיהיו משתמשים כה רבים, מה הפלא שלא חשבו שיצטרכו למנוע התחזות? דוגמאות להתחזות החוגגת ניתן למצוא בקבוצות הדיון הישראליות, ובמיוחד זו שהוזכרה לעיל: תמהוני אחד שטוען כי הוא ישראלי מעליב גויים בצורה מכוערת הגורמת להם להתגולל על הישראלים שבקבוצה. את המסווה מעל פניו הווירטואליות קורע ד"ר מהאוניברסיטה העברית - ממש מאותו מחשב שממנו נשלחו אלי מכתבי האיום - ועל פיו, המתחזה אינו אלא נוצרי מקולורדו, אולי שחור (הוא יודע לנחש את צבע העור על פי סגנון הכתיבה!). כל צד מטיח בשני האשמות חמורות: איומים ברצח, אשפוזים בבתי חולים, תיקים פליליים, ואחרון חביב: ציטוטים ממאמרים קודמים באינטרנט. למרבה המזל, יש באינטרנט מאגר מידע של כל ההודעות שנשלחו לקבוצות הדיון מאז מרץ 1995, ושם אפשר לבדוק את המסרים ששלחו הכותבים בעבר: כך גיליתי שהד"ר הנכבד מהאוניברסיטה היה האיש הראשון באינטרנט שהצביע על עובדות - קשות להסבר בפרשת רצח רבין, ומאחר שהוא רומז שהוא איש המוסד לשעבר, אולי הוא יודע על מה הוא מדבר? באמת, נדמה לי שכבר דיברתי יותר מדי. מי שרוצה יכול למצוא את כל הקטעים המדהימים האלה בארכיון קבוצות הדיון, הלא הוא ומסט.צאוסחפן06. שושא. רק אל תגידו שאני שלחתי אותכם. ₪ | - | - מ קוה - | איך חונים בלי להכניס לרוורס ! הטכנולוגיה של היום מאפערת ליצרני רכב, למשל, לייצר מכונית שחונה בלי צורך בהילוך אחור', מכונית שתחז'ק מעמד 30 שנה בלי לראות מוסך. למיה הם לא עושים אח זה+ תנחעו כל מי שקנה אי פעם מכונית יודע שזה כאב ראש לא קטן. לא בטוח שהוא יודע לכמה קנוניות בינלאומיות הוא נופל עם כל החלפת מודל. המזימה הראשונה קשורה לעמידות המכונית. בשנות ה"50 וה"60 יוצרו מכוניות שמטרתן היתה לשרוד כמה עשרות שנים. מכוניות כמו מוסטנג מאך 1 עברו מבחנים קשוחים ביותר ושרדו אותם בלי בעיות. למשל מבחן פך השמן הריק: מה קורה למכונית אחרי שמד השמן מראה שהשמן אזל? המוסטנג גמעה עוד 700 מייל, טווח שבו אפשר בהחלט למצוא עשרות תחנות דלק. מכוניות אלו פעלו ללא דופי. החלפים היו זולים ולא היה צורך בתיקונים שיצדיקו קניית מכונית חדשה. יום אחד התעוררו יצרני המכוניות והבינו שהם כורתים את הענף שהם יושבים עליו. אם מכונית מחזיקה מעמד שלושים שנה, איזה טעם יש למישהו לקנות דגם חדש כל ארבע שנים? המסקנה: צריך להגדיל את פלח השוק של קוני המכוניות החדשות, להגדיל את ההיצע, להוזיל את העלויות, והחשוב ביותר, להגדיל את הביקוש. כשלון יצירתי הרעיון נבט אצל יצרני רכב שהוציאו מודל מסוים שהיה 1 ", 6 הרשה " ּ ' *. [ 7 % / וצו דפסה א | ו כשלון מסחרי מוחלט. הם נתקעו עם מלאי גדול שאף אחד לא רוצה לקנות, ונאלצו למכור אותו במחירי הפסד כואבים. ולא שהדגם היה רע במיוחד. דווקא הצד השיווקי הוא שדפק לו את התדמית. יצרנים אלה, שחרב פשיטת הרגל מרחפת מעל ראשם, פיתחו אסטרטגיה חדשה: בניית מכוניות פחות שרידות, והענקת פיצויים אחרים. הדוגמה המושלמת היא המכוניות היפניות הראשונות. מכוניות אלו ניחנו (עד היום) במנועים עמידים מאוד, ובפונקציונליות גבוהה מאוד של אביזרי רכב, אך עמידותם של המרכיבים שאינם קשורים ישירות במנוע לוקה בחסר. למנועים היפניים יש לוחות בקרה ממוחשבים וכדי לכוון מנוע צריך רק מברג קטן, אך נוחות הנהיגה בהן היא נמוכה, וכך גם בטיחות תא הנהג והנוסעים. מכוניות כאלו הציעו את האופציה הקוסמת לנהג המצוי: אם מתקלקל, אל דאגה, ממש זול להחליף את האוטו. כך התרגלנו, לשמחת יצרני המכונית, להחליף מכונית כל שלוש-ארבע שנים, מה שמזרים לכיסיהם רווחים נאים. הנהגים, לעומת זאת, מקבלים עליהם את דין ומתרוצצים כמו עכברים מורעלים בנסיון לקמבן הלוואות כדי לקנות מכונית חדשה, משום שהנוכחית מתפרקת להם מול העיניים והיא רק בת חמש. אם חשבתם שרק בתחום הזה דופקים אותנו, טעיתם. הקנוניה (או חנוניה) השניה קשורה לטכנולוגיה של פנים הרכב. למשל, רדיודטיים.. מומחים לחשמל יאמרו לנו שיש הבדל בין מערכות חשמליות של מכוניות לאלו של בתים, והם צודקים. בכל זאת, איזו הצדקה יש למחירים הגבוהים כל כך של מערכות אודיו לרכב? הרי טכנולוגיות דומות של הגברה נמצאות בשימוש בענפים אחרים, ומחירן אינו כה יקר. אבל את המערכות לרכב הציגו מלכתחילה כאביזר יוקרתי וסופר-היי"טקי, משהו שצריך לשלם עליו המון כסף. 2% מי מרוויח מתאונות הדרכים? עוד קנוניה שעולה לנו הרבה כסף קשורה למנועים. היום קיימת טכנולוגיה שמאפשרת לייצר מנוע השולט בנפרד על כל אחד מהגלגלים. מנועים אלה נקראים מנועי סרוו, והם מאפשרים לכל גלגל 4 לבצע תפנית של 90 ש מעלות. מנוע כזה חוסך את הבעיה המטרידה ביותר בנהיגה: חניה ברוורס. פשוט נעמדים במקביל למקום החניה, מסובבים את הגלגלים ב"90 מעלות לצד הרצוי ומחליקים פנימה. אבל למישהו למעלה יותר חשוב שנדפוק אחד לשני את הצורה, נערב את חברות הביטוח, שכמובן לא עושות שום דבר בחינם, ונקנה חלפים חדשים בכל פעם שמישהו נשם ליד הפגוש והוא נשבר. מה זה אומר? ליצרני הרכב יש היום אפשרות לייצר מכונית ידידותית לסביבה, עם שרידות גבוהה וביצועים מרהיבים, אבל למה לייצר מכונית כזאת עכשיו, אם ניתן להוסיף בכל שנה איזה פרט קטן, איזה צעצוע חדש, שישכנע את כולנו לפתוח את הארנקים? מי ששואל את עצמו מדוע הממשלות לא מתערבות לטובת האזרח העומד מול קונגלומרט תאוותני ורודף בצע, צריך לזכור שיצרני המכוניות שייכים לגופים כלכליים בעלי עוצמה אינסופית. גופים אלה מנווטים את הממשלות על ידי הפעלת לחצים במקומות שכואב (כלומר, בתחום הכסף), ואילו הממשלות עצמן מתעניינות רק בתוצאות עלומות כמו התוצר הלאומי הגולמי, שהן יכולות להציג לציבור שבדרך כלל לא יודע במה מדובר. הממשלה מרוויחה ממדיניות ייצור כלי רכב בעלי שרידות נמוכה כי זה מספק מקומות עבודה נוספים ומגדיל את התוצר הלאומי הגולמי. אגב, אותה טכניקה של ייצור מוצרים נחותים (יחסית למה שהטכנולוגיה מאפשרת לייצר כיום) נמצאת בשימוש גם אצל יצרני נשק, ועוד רבים אחרים. עכשיו יש ליצרני הרכב שטיק חדש: בטיחות אקטיבית ובטיחות פסיבית. בטיחות אקטיבית פירושה רמת היעילות שבה אוכל להתחמק מפגיעה כשאראה את הצרות מגיעות. בטיחות פסיבית מטפלת במקרים שבהם אין ביכולתי לברוח, כלומר במיגון המכונית מפגיעה. מי שטרח ובדק את היסטוריית תאונות הדרכים (או חלילה, היה מעורב בה בעצמו), יודע שאחוז מכריע של תאונות הדרכים קורה מבלי שלקורבן תהיה הזדמנות להבין שהוא בסכנה ולהגיב, מה שהופך את רעיון הבטיחות האקטיבית לזניח לחלוטין. בכל זאת, יצרני הרכב נהנים למכור לנו את הרעיון בצורה אגרסיבית. הסיבה לכך היא שהם לא צריכים להשקיע כמעט כלום בפיתוח מנועים חזקים, גמישים ומהירים, שעליהם נשען נושא הבטיחות האקטיבית. את זה כבר יש להם. לכן הם ממציאים את המושג, מעניקים לו שיווק מאסיבי ולגיטימציה תודעתית, וחוסכים במיגון תא הנוסעים. בטווח הבינוני הם עושים יופי של קופה, עקב חסכון בהוצאות על שטויות (עם עלויות יקרות) כמו מיגון טוב של הנוסעים. כך אנו מקבלים מכוניות שדי ביריקה חזקה לכיוונן כדי לקפל אותן ללא היכר. לדוגמה, מכוניות ה-ו]א8 החדשות. כל התנגשות קלה מקמטת אותן כמו אקורדיאון, וזה אוטו שעולה הון תועפות. איך מסבירים את התופעה יצרני הרכב? לטענתם, השילדה בנויה בצורה כזאת כדי שבמקרה של התנגשות היא תתקפל ותספוג את כל הזעזוע. רק חלקיק מהזעזוע יגיץ לתא הנוסעים, שיוכלו להמשיך לישון בשקט ובבטחון בעוד המכונית שלהם נהרסת לחלוטין. לזה מוסיפים חיקוי עלוב לקורות פלדה על הדלתות (ומשום מה המכונית עדיין יותר קלה מהמודל של השנה שעברה, למרות שהיא צריכה לשקול פי שניים, בהתחשב בכמויות הפלדה שהיצרנים טוענים שהוסיפו לקורות). בקיצור, הדבר היחיד שבטיחות אקטיבית. מבטיחה, הוא ייצור ממושך ופורה של חלקי חילוף יקרים. מה קרה לחסכווץ בדלק? עוד קשר שתיקה שמשפיע על חיינו היומיומיים קשור לשותפים הסמויים של יצרני הרכב - חברות הנפט. למי שזוכר (או שלא), בימי משבר האנרגיה הגדול בשנות השבעים הושם דגש על חסכון בדלק (שהוא גם חסכון בזיהום האוויר). בשנים האחרונות כבר לא מדברים על חסכון בדלק. מדברים רק על ביצועי מנוע, כאילו שכולנו מבצעים מסלולי פורמולה 1 בדרך לעבודה. הסיבה לשתיקה הפתאומית בנושא היא שרוב המכוניות החדשות מפתחות סטיה חזקה ימינה בכל פעם שמופיעה תחנת דלק בצד זה. כלומר, חברות הדלק מרוויחות הון מהדחקת העניין. חברות הדלק הן גם בעלות אינטרס לחסום מחקרים לפיתות טכנולוגיות חדשות להפקת אנרגיה. וכי איזו חברת דלק תרצה שמישהו יפרסם מחקר שיוכיח שאפשר להפיק אנרגיה מפחיות שימורים משומשות? לכן הן יעשו כל שביכולתן לדכא את המידע הזה ו/או להיות הבעלים היחידים שלו. מקרה אחד של טעות שברחה מהמפעל אירע באמצע שנות השבעים. בחור קנה מודל של ₪1 משפחתית והמכונית נסעה 0 מייל על כמעט אוויר. חיש מהר פשטה השמועה והחברה קנתה מהבחור את המכונית בחזרה, לפני שנוצרה מהומה, במחיר שאיפשר לו לפרוש מהעבודה ולחיות על הריבית בשקט כל חליו.. אפילו אנחנו, שחיים באינטרנט ומזבלים את השכל על חופש מידע וחופש ביטוי, משחירים עמודים ושמים סרט כחול וחושבים שהעולם -משתנה לנגד עינינו, שוכחים ‏ לפעמים שבכל רגע יכול לקום מנכ"ל חברת הנפט א50א₪, למשל, ולגרום לשרשרת אירועים שתביא לצמצום ההיקף או לדלדול מתמשך של הרשת המפוארת שלנו. למה? לך תדע. ₪ |- | - ואש = בחודש ארץ האחרון נעעוו תיקונים להגנת הברטיות, שמחייבים המחזיקים במאגרי מידע לאבטח את המערכת בצורה יעילה. מצד עני. הוגבלו ההגדרות למושג "מאגר מ'דע" ->--7-7------7--------------- 000-000 77 7 7 7 ההא 2/0 --=---- בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו יש סעיף שאומר כי "אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו". סעיף זה מעגן, למעשה, את זכות האדם לפרטיות, כותבת עו"ד נעמי אסיא בספרה "דיני מחשבים - הלכה למעשה". חוק הגנת הפרטיות נחקק ב-1981, עוד לפני שנחקק חוק היסוד. מנסחי החוקים שנגעו למאגרי מידע ממוחשבים ראו בעיני רוחם מחשבי מיינפריים ויצירים טכנולוגיים שהשתנו מאז לבלי היכר. ב"12 במרץ 96' חוקקה הכנסת תיקון לחוק, שנועד להתאימו להתקדמות בתחום המידע. במקור, התייחס החוק כמעט לכל מחשב אישי שבו נאגרו נתונים על אנשים, כ"מאגר מידע", שחייב ברישום בפנקס מאגרי המידע, אותו מנהל רשם מאגרי המידע. הפרת סעיף זה בחוק נחשבה לעבירה פלילית שעונשה שנת מאסר. ברור שזו היתה גזירה שהציבור לא יכול היה לעמוד בה, וסעיף זה כמעט לא יושם. התיקון לחוק מנסה להתמודד עם בעיה זו על ידי צמצום המונח "מאגר מידע" מחד, וקביעת חובת רישום לגבי חלק מהמאגרים בלבד, מאידך. לאחר התיקון, חובה לרשום רק מאגר מידע הכולל יותר מ-10,000 אנשים, או שיש בו מידע רגיש או מידע על אנשים שלא נתרם למאגר על ידם ומרצונם. כמו כן, חובה לרשום מאגר מידע של גוף ציבורי, או כזה המשמש לדיוור ישיר. מי גריך הגנה על ספר הטלפוניסו עוד שיפור כתוצאה מהתיקון בחוק הוא הוצאת "מאגרי נתונים לשימוש אישי" או נתונים הכוללים רק שם, מען ודרכי התקשרות, מההגדרה כמאגר מידע. הרי אלה נתונים שאפשר למצוא בכל ספר טלפונים. לעומת זאת, הוגדר בתיקון "מידע רגיש" כ"נתונים על אישיותו של אדם, צינעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונותיו", או מידע ששר המשפטים קבע בצו כמידע רגיש. החוק מחייב את המחזיק במאגר המידע לאפשר לכל אדם זכות עיון במאגר שבו מצוי מידע עליו, מלבד מאגרים "רגישים" כמו אלה של זרועות הבטחון, רשויות המס וכדומה. לכל אדם יש רשות לבדוק את המידע הנוגע אליו ואף להגיב עליו. לגופים ציבוריים אסור למסור מידע שלא פורסם כבר, או שהאדם הרלוונטי לא הסכים לפרסם. כמו כן, החוק מסדיר את אופן העברת המידע בין גופים ציבוריים. באשר לאבטחת מידע, התקנות שמסדירות את אופן ותנאי החזקת המידע והעברתו נקבעו רק ב"1986. התקנות מחייבות למנות לכל מאגר מידע, פרטי או ציבורי, מנהל האחראי על אבטחת המידע. מנהל זה אחראי אישית במקרה של חשיפת נתונים, השמדתם או עשיית שינויים לא מורשים בהם. בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בדירוג או בהערכת אשראי מחויבים מפורשות למנות מנהל אבטחת מידע, וכך גם מי שברשותו יותר מחמישה מאגרי מידע. מנהל המאגר אחראי לקיום הגנה פיזית על המערכת, להנחיית וביצוע כללים להרשאת גישה למידע בתוכו, לקיום הוראות תפעול של המערכת ולנקיטת אמצעי אבטחה סבירים. בתכנון אבטחת מאגרי מידע יש לקחת בחשבון גם את האפשרות לבקר גישה למאגר כדי לגלות חדירה בלתי חוקית, ואת האפשרות לדווח לשלטונות על חדירה כזו. המועצה המייעצת לעניין הגנת הפרטיות והשימוש במידע שליד משרד המשפטים פרסמה קווים מנחים לצורך הנחיית מנהלי מאגרי המידע לגבי הפעולות שעליהם לנקוט. מיישפיס את התקלן אחת החברות הישראליות שממקדות את פעילותן סביב מוצרים העונים על דרישות החוק להגנת הפרטיות היא ארשת מערכות מהרצליה. "ארשת פיתחה מוצרים שהותאמו לחוק הגנת הפרטיות ולתקן הישראלי לסיסמאות של מכון התקנים", אומר מנכ"ל החברה, שמעון בוגנים. "המוצר המוביל של החברה, מערכת 55/1 למחשבי המיינפריים, כולל מערכת ממוחשבת שבודקת את דרישות התקן, מבקרת את המשתמש ומחייבת אותו לעבוד לפי הכללים. מצד שני, 54/1 מחייבת את מנהל האבטחה לנהל את המערכת על פי דרישות מוגדרות. למשל, קצין אבטחה יכול להגדיר סיסמה זמנית למשתמש, אך בשום אופן לא יכול להתחזות לאותו המשתמש. במקום זאת, המערכת מחייבת את המשתמש עצמו להקיש את הסיסמה הזמנית ולאחר מכן הוא בוחר לעצמו סיסמה קבועה שרק הוא מכיר - למרות שהוא עצמו הוגדר כמשתמש על ידי קצין האבטחה. הסיסמה המוקשת על ידי המשתמש נבדקת לפי קריטריונים של התקן הישראלי, על פי רמות התקן - נמוכה, בינונית וגבוהה. "בנוסף, המערכת מאפשרת בקרה ומעקב על פעילויות המבוצעות על ידי מנהל האבטחה מצד הארגון. הצלבה של אינפורמציה זו מאפשרת מעקב תמידי על פעולה חוקית ולא חוקית ומסוגלת לתפוס כל הפרה שמבוצעת על ידי משתמש הקצה. לדוגמה, אם פקידה מורשית לנהל ולעדכן נתוני משכורת של העובדים במחלקה, אך נתוני המשכורת של המנהל שלה חסויים בפניה - המערכת מסוגלת להגן על פעולה זו ולבקר אותה. "הפתרון החדש של ארשת למערכות פתוחות, 0₪846, הותאם לדרישות התקן להגנת הפרטיות. במערכת זו יושמו כל דרישות התקן והרבה מעבר לכך", אומר בוגנים. "יש פרדוקס מעניין בשטח" - הוא מוסיף - "מבחינת חוקי המדינה בנושא הגנת הפרטיות, ישראל נחשבת בין המתקדמות בעולם - אך בתחום היישום הלכה למעשה, היא נחשבת בין המפגרות בעולם המערבי. עם זאת, באחרונה ניתן להצביע על התעוררות רבה בארגונים ציבוריים וממשלתיים לאור התיקון לחוק שהתקבל בחודש מרץ האחרון. לעומתם, בנקים, חברות ביטוח וארגונים שדרישות האבטחה היו רגישות אצלם - לא נאלצו לשנות את שיטות העבודה בגלל התיקון בחוק, משום שהיו ערוכים לכך עוד קודם לכן". ₪ פא6ככ 448 ₪4 !וש 166 יושפיס 6 ת!קכי 762 םי ₪ שיי6/6 | סק 5490 אנד א'יש/6 א491', שס/ק יס מתק'כק פש4ת תשיפומ. א א46תית... 4/%61' ₪4%? פארודיה על אפס פיילס מאת קורן שדכי 5 14% 201/04 ככשי. כיתים את !ופצת 1% 6פשית. פכוכפן!! 6 זי סקס 460כון 146 כא[ אכ 0, אכ, סק'-21 259 את2.. אם קכה? ס'תק 1!96/, 116 02% יכו 2421 ש1ת* !שת. א6סחמ'? שי (ו פאאת. ס299%, אמם יוטע פא 967 את כת, | פא +0ל/מ. 64/92וּת. 45902/ת. 26041 כשיות. פיא ןוי עשר ד שא דוע אנשאת אמ 22%02 6 סִכת* 24[* 06/ע (0ס ₪ 4 2/0 ו : (6כ4ת 8₪/ק2? א%קס פיי שת 'כ[4 421 א1מ* ושמ 0וכ] 60 250 4408 516 3224 6 איפל 4 ח/13'ע? שי 900 15 ₪4 6'אכמ. ח/3], כלי. 6]. 6'. 46 20960 מ!6ע קיש אפאת24 1146! ] 4אח0 תא6 6(יע.. יום 'פו₪ 1כ4 כ*ו4ע ישאי פל''פא/מ... 7-ה אתרי תא6 6'ס 6 ת'סו6ים פִיצַכ וי קשיצ קפאן ו | | | בצ ח לא שמענו תו ראי ולם יודעים שכמה מאות מטרים ממרכז העיר דימונה נמצאת הקריה למחקר גרעיני, או בקיצור, הקמ"ג. מה בדיוק קורה שם? כאן נותרים אזרחי ישראל (לפחות אלה שאינם עובדים בקמ"ג) באפלה גמורה. השמועות על יכולתה הגרעינית של ישראל הן עניין ישן. מחסנים שלמים ברחבי העולם התמלאו בתיקי חקירות על העברת מים כבדים ואורניום מועשר לישראל בדרכים לא לגמרי חוקיות, על העברת ראשי נפץ גרעיניים לבסיסי חיל האוויר ב"73', בהוראתה של ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, ועוד. במקביל, עושים שלטונות ישראל כל מאמץ למנוע יציאת מידע כלשהו בעניין לאמצעי התקשורת. אזרחי ארה"ב ומדינות נוספות באירופה מקבלים נתונים די שוטפים בענייני פסולת גרעינית שארצם מייצרת, מקום קבורתה, סידורי הבטיחות בכורים ועוד. אצלנו - שקט מוחלט. את השתיקה המסורתית בעניין הצליח לשבור אדם שנחשב על ידי חלק מהאוכלוסיה לבוגד, בעוד שהחלק האחר מעריך אותו כגיבור עולמי ומזכה אותו בפרסים בינלאומיים לשלום - מרדכי ואנונו. ואמנות ?מולדת או לאנושות הפעילות הגרעינית של ישראל אינה עומדת תחת פיקוח בינלאומי משנת 69', בגלל חוסר שיתוף פעולה בולט של השלטונות, אבל ב"5 באוקטובר 1986 הקרח נסדק. פיטר הונאם, כתב ה"סאנדיי טיימס" הלונדוני, פירסם אז כתבת ענק ובה טען שחשף לראשונה את סודות הגרעין של ישראל. את החומר לכתבה סנסציונית זו סיפק לעיתון ואנונו, טכנאי גרעין ישראלי, אז בן 32, שפוטר מהקמ"ג בדימונה. בתחילה סירבו עיתונים (כמו ה"אובזרבר" הלונדוני וה"דר שפיגל" הגרמני) לפרסם את הסיפור, כי כמות הפרטים שמסר ואנונו היתה מחשידה בעיניהם, ובגלל חששות להיכנס למריבה עם שלטונות ישראל. ישראל, לעומת זאת, לא הקלה ראש במידע שחשף ואנונו. כמה ימים לפני הפרסום ב"סאנדיי טיימס" נפגש ראש הממשלה דאז, שמעון פרס, עם ועדת עורכי העיתונים, עידכן אותם באופן חריג ביותר בפרשה וביקש מהם שיתוף פעולה ואחריות. החודש נערך בישראל כנס ראשון של מתנגדי נשק גרעיני מכל העולם. גדעון ספירו, ממארגני הכנס, אומר שבתחום הגרעין, יש כלל אחד שעומד מעל הכל: המחויבות לאנושות קודמת למחויבות הלאומית. על הבסיס העקרוני הזה, ואנונו נחשב אצל מתנגדי הגרעין לגיבור ומציל נפשות. עדותו שינתה את היחס ליכולתה הגרעינית של ישראל מהקצה אל הקצה, ועלה ממנה כי ישראל היא המעצמה הגרעינית השישית בעולם (אחרי ארה"ב, רוסיה, סין, צרפת, בריטניה), וכי כבר למעלה מ-20 שנה היא מפעילה בית חרושת סודי לייצור נשק גרעיני, שנבנה בשיתוף עם צרפת. ישראל גם פיתחה והצליחה להסתיר מעיני העולם מתקן להפרדת פלוטוניום, החיוני לבניית פצצות ניוטרון הפוגעות בכמויות אדירות של בני אדם אך לא ברכוש. כתוצאה מפרסום דברי ואנונו הגיעו מדעני גרעין למסקנה כי ביכולתה של ישראל לייצר כ-40 ק"ג פלוטוניום בשנה, המספיקים לייצורן של כעשר פצצות ניוטרון. חישוב נוסף העלה כי לישראל יש כיום ארסנל הנע בין 100 ל"200 כלים גרעיניים בעלי עוצמת הרס משתנה - הרבה מעבר להערכות קודמות בנושא. ואנונו טען שבניית כלי הנשק הגרעיניים מתרחשת במה שמכונה "מכון 2" שבקריה הגרעינית בדימונה. לטענת מקורות זרים, הועסק ואנונו במחלקה הזאת משנת 1977. מכון 2 הוקם, לטענת אותם מקורות, ב-57', על ידי ישראל וצרפת. הוא כלל ארבע קומות שמוקמו בבור מלאכותי בעומק של 25 מטר, ומעליו הוקם מבנה בטון בגובה שתי קומות, שמטרתו העיקרית היא הסוואה חיצונית. ואנונו גילה לעיתונות כי פעילות ייצור פצצות הגרעין כונתה "מבצע חטוטרת", ואף העביר ל"סאנדיי טיימס" תרשימים מדויקים של מבנה מכון 2, שצורפו לכתבה, וכן תצלומים שצילם במקום. לקינוח הוסיף ואנונו ופירט כל מה שידע בנוגע לסידורי האבטחה בקמ"ג ובסביבתו. גם אם מטילים ספק באמינות דבריו של ואנונו, ברור שהפרסום ב"סאנדיי טיימס" גרם לנזק מסוים, יש אומרים אפילו חמור, לתוכנית הגרעין הישראלית, שעד כה נותרה חבויה לגמרי מהעין הציבורית, בזכות שיתוף פעולה של כל הגורמים הרלוונטיים בממשל. בעקבות החשיפה, טוען השבועון היוקרתי "ניוזוויק", קיבלו גורמים בכירים בשלטון הישראלי החלטה להביא את ואנונו לארץ בהקדם, וכמה ימים לאחר הפרסום הוא נחטף והובא לארץ. "יר למרות שנסיבות החטיפה ואנונו עדיין לא לגמרי ברורות, ורשמית לא אושר דבר בנושא, מהפרטים שהצטברו נראה שבימים שלאחר פרסום הכתבה התיידדה עם ואנונו בלונדון" סוכנת מוסד בשם סינדי (מקורות זרים טענו ששמה האמיתי הוא שריל חנין והיא נשואה לקצין מודיעין ישראלי בשם בנטוב). סי הגיעה עם ואנונו, שסומם לצורך חטיפה 2 יותר, בטיסה לרומא. משם הוא הועלה ספינת משא ישראלית (שעל פי המקורות ע לשם תפוז), הגיע ארצה בחשאי (כפי הנר תחת השפעת הסמים וסגור בארגז דו דיפלומטי), נשפט בדלתיים סגורות בעוון בג' וריגול וקיבל 18 שנה בפנים. אחת הסצינות היותר זכורות מהפרשה ו תמונתו של ואנונו המובל במכונית להאר מעצר בבית המשפט בירושלים ב-21 בדצט 6'. עדשות הצלמים שהיו בשטח קלטור : ואנונו המצמיד את כף ידו לשמשת המכונית. כף היד כתב ואנונו כי נחטף ברומא, שאליה ה בטיסה 504 של בריטיש איירווייס. ואנונו מרצה את עונשו בכלא אשקלון, בתי בידוד חריפים ביותר. הוא נאבק ללא ו לשמירת זכויותיו, כשבין השאר דרש משלטוו הכלא לאפשר לו להחזיק מחשב אישי, טלוויז ווקמן, לקבל עיתונים יומיים ולחם בפ (ואנונו התנצר באוסטרליה באוגוסט 86'). לצידו נלחמים ארגונים שונים מרחבי העות שדורשים לאפשר לרופאים בלתי תלויים לבז את ואנונו, אך נענים בשלילה מוחלטת. אוו ארגונים הם אלה שעומדים מאחורי הכ למתנגדי נשק גרעיני, והם פועלים בארה באנגליה, בנורווגיה ובישראל. גדעון ספי מהמארגנים, מזכיר כי ואנונו זכה בפרס נו האלטרנטיבי לשלום, ובפרס השלום הז משתתפי הכנס רואים בואנונו אדם בעל מצ פעיל, שסיכן את חירותו ובטחונו האישי לנ מזרח תיכון עתידי נקי מנשק גרעיני. מצד ( יש הטוענים לקונספירציה כפולה, כלוו שואנונו הוא סוכן מוסד שפעל מטעם שלטוו ישראל למען הפצה מבוקרת ומגמתית | היכולת הגרעינית הישראלית. יש גם מי שטו שמדובר ברודף בצע לא יציב בנפשו, שמכר | בטחונה של מולדתו בעבור נזיד עדשים של כ ופרסום. יהיו אשר יהיו הגורמים שמאחורי מעשהו : ואנונו, דבר אחד בטוח - הוא תרם רבות לפי הערפל סביב פעילות הגרעין הישראלית. שירצה לדעת יותר פרטים יצטרך לחכות ע שמונה שנים, לתאריך השחרור של ואנו ולקוות שיתנו לו לדבר ולא ימצאו דרך יעי יותר מכלא (והמבין יבין) כדי להשתיק או לתמיד. ₪ | - | - הו תי "ק עם סגנון פָם, הארקייד התלת מימדי הראשון למחעוב בית', הוא עוד הצלחה של סגה ליצור משחק עם חידושים גראפיים מעניינים ושליטה מצוינת | )רת 5 עושה זאת שוב, ובגדול: פַּא, אחד מלהיטי ה" 6 המצליחים והמקוריים ביותר למערכת ה"וחטוג5 בשנה האחרונה, עשה את דרכו למערכת החלונות 95 שלנו והתיישב עליה בלי שום מהמורות מיותרות. טע מתהדר בתואר ה4163667. התלת מימדי המלא הראשון בעולם למחשב האישי. לא מדובר על תלת מימדיות שנוצרת כתוצאה משימוש באפקטים גראפיים ברקע, כאלה שיוצרים רושם של עומק על ידי הזזת ההרים, למשל, במהירות נמוכה מזו של הזזת העננים, מה שיוצר מראה יותר מציאותי ואמין. אני גם לא מדבר על יצורים ודמויות תלת מימדיות שנעשו בשיטות שונות, החל מפוליגונים וכלה בגראפיקת סיליקון גראפיקס מפותחת, סטייל הגוחץגת ו7א66. קט אמנם משתמש בשתי הטכניקות הללו, אבל זה לא מה שהופך אותו לאחד משני משחקי ה4163667 הטובים ביותר שיש למחשב האישי (השני, אם אתם מתעקשים לדעת, הוא ]1 ו[ וחסטוםו61ת). הקטע הרציני ב"פטם הוא, תאמינו או לא, שמלבד ללכת ימינה"שמאלה-למעלה-למטה, ניתן גם לנוע פנימה והחוצה! אני יודע שזה נשמע קצת מוזר ומסובך, במיוחד אם לא רואים את המשחק מול העיניים, אבל אנסה להסביר: מי ששיחק ב- 39 פחווחוה1 יקבל תמונה קצת יותר ברורה, כי מבחינה טכנית, הקטע התלת מימדי של שני המשחקים די דומה, וכו'. העניין מתחיל להדהים בזמן המסע, כאשר מופיעים פתאום עוד שבילים על המסך, שמובילים פנימה, הישר למרכז. כשנכנסים לשביל שכזה, זווית הראיה משתנה, ומזכירה קצת את דום, אבל עדיין ניתן לראות את דמותו של אָט₪ מאחור, כמו באופציית המעקב ב"כ3 6אוופ. חשוב מאוד לציין שגם כאשר נמצאים בזווית תלת מימדית, כל הפעולות הניתנות לביצוע נמצאות: אפשר להתכופף, לקפוץ, לירות, והכל בצורה חלקה, כמעט מושלמת. בנוסף, הגיוון התלת מימדי מאפשר את יצירתם של כל מיני עצמים בדרך, כמו מדרגות, לופים, גשרים ותהומות, בצורה הרבה יותר אפקטיבית ומשכנעת. דיברתי כבר על הגראפיקה, אבל עוד לא הזכרתי את הסאונד המצוין ואת השליטה, שגם היא לא מביישת את הפירמה. אין כאן אלימות יתרה, כולם חביבים וחמודים (במיוחד אם משווים אותם לחומיינים שתוקפים אותנו במציאות), ואני לא מגזים כשאני אומר שכל המשפחה יכולה ליהנות מיצירת המופת הזו, ואפילו לא צריכים להשתמש ב-500א כדי לגמור לשחק. | גראפיקה ואפקטים - 97. חדשני ומהנה. סאונד - 89. הרבה יותר מזמזומים ורשרושים. "ו - (?-- ד > ( :+ ?7 - - .. ₪2 ]| (₪) ( = 2 1 60 056ו6 מעוחזר את הטליעשה לנורמנדי במלחממית העולם השניה בדייקנות שלבעמים מעוררת צמרמורת 0תאריך: ה"6 ביוני 1944. המקום: חוף נורמנדי שבצרפת. האירוע: הפלישה הצבאית הגדולה ביותר בהיסטוריה. בעלות הברית מוכנות להכות בגרמניה ולשחרר את מערב אירופה מידי הנאצים. הקרב נמשך שישה שבועות, שבמהלכם נלחמו שני הצדדים בקרבות נוראים וקשים. משום מה, החליטו אנשי מיקרוסופט להחזיר אותנו מכוכבים רחוקים, ממימדים אחרים ומעולמות קסומים ומכושפים, דווקא לקרב האכזרי הזה. לשם כך הם מנחיתים אותנו על חוף נורמנדי, הישר לתוך אותה מערכה. מיקרוסופט לא לבד בעסק הזה. עזרה לה להוציא את משחק האסטרטגיה הזה חברת 0066ג2) טנונמסוג, המשחק נקרא )גטוח6"0 61056 והוא משווק בארץ על ידי 6|פטס 616%. המשחק עובד על מק ועל 6, ודרישות המערכת הן פנטיום עם ]אגא ₪ואא, על 95 אזו, ר6ץ מחשוסק עם 8ואכו ואג למק. ניתן לשחק נגד עוד משתמש דרך מודם. השחקן מפקד על הפלישה, כשאפשר לבחור בצד התוקף (בעלות הברית) או בצד הגרמני, שמנסה להדוף את הפולשים. 6106 )3פס6 | הוא מעין שחמט מתוחכם, משחק אסטרטגיה קלאסי, שמייצר סימולציה של הקרב ומשקף את המציאות בצורה טובה ומעניינת. המשחק משתמש במחקר שעשה דוקטור סטיבן סילבר מאוניברסיטת טמפל בארה"ב, על התנהגות חיילים בתנאי לחץ בקרב. המשחק עוקב אחר הלחץ הפיזי והנפשי שחיילים ויחידות משני הצדדים סופגים, ונתונים אלה קובעים אם החיילים יבצעו את ההוראות, ובאיזו יעילות ומהירות. המשחק לוקח בחשבון את עייפות החיילים, וכמו במציאות, חיילים שרצו מרחק רב עם ציוד כבד יהיו שבוזים גם במשחק, ולכן הביצועים שלהם יהיו נמוכים יותר. גם חיילים שנפצעו ממשיכים לתפקד בדיוק באותה צורה שבה חייל פצוע אמיתי היה נוהג לפני 2 שנים. במשחק כ"50 כלי נשק שונים, כשלכל כלי יתרונות ומגבלות כמו במציאות, כך שפגיעה במטרה לא תמיד תסתיים בהשמדתה. זה תלוי בכלי )= --. - -- 7 4 ממתכטה ר , י | | וע9! ( 3 | -) אפשר להכניס אותם למצב של ציות מלא, אבל אז מאבדים את הרגשו המציאות של המשחק. בתחילת המשחק רצים קטעי וידיאו של סרטי שחור-לבן אותנטיין מתקופת המלחמה, מלווים בהסברי רקע, כדי להכניס את השחקן לאווירו מלחמת העולם השניה, וגם כדי להראות לנו איך היה נראה המשחק אם הו! היה משחק אקשן. בכל זאת, מדובר כאן במשחק אסטרטגיה, וכאחד כזה, יג ב"וגפוס) 10% מספיק אקשן ואדרנלין, רק שהממשק איטי, והמשחק ר בצורה איטית ומעיקה קצת על פנטיומי הצנוע (812א133 עם ]₪ 18א32) בתפריט הראשי ארבע אפשרויות. מחנה אימונים, קרב בודד, כל הקרבוו בזה אחר השני, זה, או צפיה בקרב מוקלט לצורך תחקור והפקת לקחים מיקרוסופט מבטיחה שבגלל מערכת הבינה המלאכותית של המשחק, המנוי או הפסיכולוג של כל החיילים, כל משחק או קרב מושפעים מכל כך הרבו גורמים, שלא ייתכנו שני קרבות זהים. בתור מפקדים, כדאי שתדעו שהחיילים יוציאו עליכם הכל: מפקד טו הוא אמא, אבא, חברה ופסיכולוג. צרחות הפחד של החיילים הפגועיו נשמעות היטב ומעיקות על מצב הרוח. האפקטים במשחק טובים. כל פיצו מגיע כמו שצריך, וכך גם הפקודות, תשובותיהם של החיילים אליכם וקולוו כלי הנשק. ס) 61046 הוא משחק אסטרטגיה שמחקה את המציאות בצורי משכנעת ויוצר עניין בקרב. השאלה היא איך אפשר להתרגש ולהגיע לזרימו אדרנלין מוגברת עם משחק בסגנון שחמטי, והאם אין אנו נמצאים מו המחשב כדי להתפתח, להגיע למצב שמלחמות לא קורות, ושלא נצטר לראות עוד פיהרר, לתכנן עוד קרב נגדו, ולשמוע חיילים צורחים. המשחק נראה כמו חגיגת קרב אמריקאית, 5'קמחא ]54% 5 זא !!!0צ, אני בעד השמדת גזע יצורים ירוקים וירטואליים, שמאיימים ע האנושות, ואני לא רוצה לחזור בשום פנים ואופן לנורמנדי. דיברתי עם בחו שהיה מפקד בשריון, חולה משחקי אסטרטגיה, שעשה סימולציה במשחי אסטרטגיה מסוים של התקפה סורית מהגולן. לפי המשחק, נספוג אבידו קשות במשך שבוע, אבל אז נתאושש ונהדוף אותם חזרה. אני מקוו שהבחור טועה, ושאסד יעדיף לשתות קפה שחור ולעשן נרגילה, ולא לשח ב"וגטווס) 61056 ולהכניס לעצמו רעיונות לראש. ₪ גראפיקה - 80. מבט על בגראפיקה בינונית, התנועות של החיילי למרות שַדפָטט נהנה מעליונות גראפית מוחצת. שליטה - 92. קל כמו לטייל בגינה ביום אביב בהיר. הנשק, במרחק מהמטרה, בכוח החדירה שלו, בתוצאות הלוואי של הפיצוץ חמודות. תארו לכם משחק 410866 רגיל לחלונות 95: פופ הוא חרק אורך חיים - 96. עוד ועוד ועוד, רק לא לדרוך על פָט ועוד גורמים בליסטיים ופיזיים שונים. כל הנתונים הללו יוצרים מצבים סאונד - 85. כבר שמענו הרבה פיצוצים בחיים, וקשה ממש להפתיע ר קטן וחמוד עם פה גדול, שחבריו הטובים נחטפו על ידי מלכת בטעות! אמיתיים שהיו יכולים לקרות, ואולי קרו, בנורמנדי. כך. העכביש הנוראה קדברה, והם לכודים ברשתה. כשהוא חמוש במחושיו, ברגליו השריריות, במעט חומצה ירוקה ובכמה משפטי מפתח שנונים כגון: ("0 <קטם" - לדבורה), יוצא היבחוש להילחם בחטיבות של חיפושיות, גדודים של גמלי- שלמה, פלוגות של פרעושים ועוד זרועות של זוחלים למיניהם. פָטעּ מפלס את דוכו בין 18 שלבים המחולקים לשישה עולמות, שותה פחיות של מיץ מרבי-זרגליים כדי לשפר את כוחו. בסוף כל שלב יש תחנת איסוף שאליה מגיעה איזו שפירית שאפה ומטיסה אותנו לאיזור הקרב הבא. עד כאן הכל טוב ויפה. שלב, שלב, בונוס, עוד שלב, עוד שלב, עוד בונוס, הררד הרהה 7-7 ה ההה- ה הקה ההק הי חק | - | - ןמוו = | אחרי כמה זמן אתה מגלה שלא תמיד הכל קורה מתי ואיך שאתה רוצה. אתה יכול לתת פקודה מסוימת והחיילים יבצעו אותה מיד, או שייקח להם זמן אם הם עייפים, או שהם יעשו משהו אחר לגמרי. אם יורים עליהם הם יברחו, או יכוונוו למטרות שלא נתת להם, ועוד פעולות עצמאיות אחרות. ה. א | : מאשנ--. = מצויו 0/0 0 תות ה תו | בינוני טוב מאך שליטה -‏ 86 קלה ונוחה, אבל איטית. אורך חיים - 90. המשחק לא חוזר על עצמו לעולם (ביל אמר). 4 0-0 תיבת הציון ₪!] מצוין 6 1 טוב מאד ‏ 0 טוב 0 בינוני רע חל ווה רט הג זו | | זו זו / בב ארבעה משחקי מירוצים? מה קורה פה? וחדשים, מתוצרת כמה מהחברות הגדולות במיוחד את ביל גייטס (דווקא אותו קצת - | | ארבעה מלשחקי מירוצים נערמו על שולחנו של דורון ברידמן, = | מישהו מנסה להפוך בכוח את זומביט בשוק. כדי לא להעליב אף אחד (ולמנוע יותר קשה להעליב) התחלתי במשחק חדש | ל"מוטו"? זה מה ששאלתי את עצמי מלחמת חורמה בין יח"צני המשחקים, של מיקרוסופט, מירוץ משאיות שנקרא .שח = שכללה ארבעה משחקי מירוץ שונים לסקור כאן את כולם, וכדי לא להעליב וכשהצטיפות בכביש עולה הת חרות רק מצת חמימפת = למראה החבילה שהונחה על שולחני, | שהמקום בזומביט יקר לליבם) החלטתי | 80065 אסגתד זסופחס)/. י/ : . | | פילים על סטרואידים מה למיקרוסופט ולמשחקי מחשב? אתם שואלים. ובכן, יש להם יציאות מדי פעם (זוכרים את 3 /אטש?). עכשיו הם הוציאו סידרה שלמה של משחקי ספורט (שביקורות על חלקם תמצאו בגליון זה), וגם את המירוץ הזה. כמו תמיד, מיקרוסופט הולכת בגדול. מירוץ מכוניות רגיל כבר לא מספיק לה, אז היא מוציאה מירוץ משאיות, ולא סתם, אלא משאיות 100א100 בגודל של בית, עם כוח של עדר פילים על סטרואידים. משאיות מהסוג הזה רואים בטלוויזיה מדי פעם, כשהן רומסות מכוניות פרטיות כמו גוליבר שמשתעשע בגמדים. ודוא הוא משחק בומבסטי ביותר. עשרות קטעי וידאו, שדרן צמוד לכל אורך הדרך, הקלטות והילוכים חוזרים, אנציקלופדיית משאיות מפורטת, זוויות צילום מגוונות, מה לא. אבל לאכזבתי הרבה, המשחק לא ממש מספק. לא שהוא רע, בכלל לא. יש שפע של מסלולים ומשאיות לבחירה, הגראפיקה סטנדרטית עם פוליגונים מצופים בטקסטורה, שום דבר בולט במיוחד, אבל כשניסיתי לכוון את כל האפשרויות הגראפיות לרמת המקסימום (צלליות, פירות, אופק וכו') המשחק בקושי זז על הפנטיום 6 זאג 120 מגה זכרון ומאיץ מסך. כתוצאה, השליטה היתה מסורבלת, וחבל בכלל על הזמן עם מחשבים איטיים יותר. "לא מציאה גדולה" חשבתי לעצמי ונסעתי הלאה. מצוין. 2% טוב מאד טוב בינוני הי מירוץ-מכות על.אופנועים עוברים לאופנועים. 8381 ₪096 של 18 6ומסו16ם היה אחד הלהיטים הגדולים למערכת הסאטורן וה"סכ3, ולכן רמת הציפיה ממנו היתה די גבוהה. מדובר כאן מירוץ" משולב עם משחק מכות, כי השחקן צריך לכסח את אויביו בבעיטות, באגרופים ובכלי נשק שונים כדי להגיע ראשון לקו הסיום, וכל זה בזמן רכיבה על אופנוע. בנוסף, לשם הגיוון, ניתן לדרוס הולכי רגל, להיתקע בעצים: ובתיבות דואר, לעשות כמה גלגולים באוויר ולנחות על הפרצוף,- כשהאופנוע מוטל כמה מטרים מאחור. יש כאן כל האפשרויות המוכרות: מסלולים, אופנועים, שיפורים לאופנוע, טורניר, אליפות, כל מה שציפיתם למצוא. התזוזה חלקה ומהירה, האקשן חזק ואינטנסיבי, הגראפיקה טובה מאוד. החסרון היחיד שמצאתי הוא הדמיון העצום בין המשחק הזה לבין 6816 סומסואת א5ם, שסקרתי לפני כמה גליונות. ממבט ראשון שני המשחקים נראים זהים, רק שכאן יש לנו אופנוע, ושם אופניים. מוזר, במיוחד בהתחשב בכך שמדובר בשתי חברות שונות. צריך להודות ש%7ג6 ₪636 עדיף על א₪5 מבחינה גראפית, ולכן הוא מקבל ציון גבוה יותר, אבל מי ששיחק ב-א₪8 יעדיף לוותר על 88 ולהשקיע במשהו קצת פחות דומה. טי ו = | ! מצוץ )7 טוב מאד ‏ 6 טוב בינוני רע טונטה משופות הבא בתור הוא 2 806ז4ט6!/ של 0ק0 ו0808007חג!א. מעניין למה החליטו להוציא משחק המשך לאחד המשחקים העלובים ביותר בכל הזמנים. למי שלא מכיר, 1 6891806א יצא לפני שלוש שנים בערך, והיה בזיון לתואר "משחק אינטראקטיבי". השחקן. היה צריך להתחרות במירוץ טלוויזיוני מטופש עם שדרן זקן ומפגר שלא שותק, ואותו מירוץ היה בסך הכל קטע וידאו עלוב עם תמונה של גרוטאת חלל עם גלגלים, שהיית צריך להזיז ימינה ושמאלה כדי שהיא לא תיתקע בשוליים של הסרט ותצא מהמסך. ממש טרנטה ברמה. עם כל הסנטימנטים השליליים האלה הפעלתי את משחק ההמשן, ולתדהמתי ראיתי כאן משחק שונה לחלוטין, משחק טוב, לשם שינוי. קודם כל, חברת 60 (1 6טכע) המשיכה לפתח את המשחק, והתוצאות אכן נראות בשטח: אמנם אנחנו עדיין באותה תוכנית טלוויזיה, ואמנם השדרן הדביל עדיין לא יצא לפנסיה, אבל אפילו הוא מודה שהמשחק הראשון היה גרוע, וש-2אוא הוא משהו אחר לגמרי, ואני האחרון שאתווכח איתו. זהו מירוץ מכוניות מהיר שנראה מצוין, תודות לגראפיקה רקע תלת מימדית מצוינת, מוזיקה קצבית ועצבנית ומעט טילים ומוקשים כדי לעשות קצת שמח. ויש גם שדרנית- משנה שנותנת משמעות נוספת למושג "לדפוק את הפגוש". במשפט אחד, התפוח נפל רחוק מהעץ, לטובה! נת6אט 46 בתפקיד אווח את המשחק הטוב ביותר הפעלתי בסוף, מכיוון שממנו ציפיתי ליותר. הנתון הראשון הוא חברת 6פסטג. מה כבר אפשר להוסיף? ובכן, אפשר. | זוכרים את תגמחסזז, שנקרא גם 01₪080? סביר להניח שלא. לפני ששדשבע שנים זה היה, לדעתנו, אחד המשחקים הטובים ביותר בעולם: מירוץ של רכב"שטח ממבט על, משהו שמזכיר קצת את 800156( סוסו!א. הכל היה קטן, מהיר, מפורט וצבעוני, ניתן היה לשחק נגד עוד שלושה חברים בו בזמן, השליטה היתה מושלמת והשמש זרחה. עכשיו 66פָסק שולחת בקול תרועה את תגמחסז הישר לשנות האלפיים עם עו[83 0ו69ס. תמצאו כאן את כל מה שהיה במשחק המקורי, בתוספת שיפורים תלת מימדיים מצוינים, דמויות מצוירות בסגנון מאנגה, מחסן נשק גדול פיי חמישה, מוזיקה לא מהעולם הזה, שליטה מצוינת ואפילו הופעת אורח של משאטא 6טם. במצעד משחקי המירוצים, המשחק הזה לוקח בקלות את המקום הראשון. עכשיו, אם תסלחו לי, מצפצפים לי בחוץ. מצוץ ‏ = טוב | בינוני | ₪ 5 טוב מאד 0 פוס! ₪]' כו א56/₪ פאפמק! 5 [602ק כא)!... ₪4, ₪5 פ4מ/ 24 מ /2 44 -- = ' >= תפסן! 6!תע? 2% = --- .. , / קע 6ע? | ו 8 - : : ₪ן! 3/5 3 36 ק6ום (49+ ₪מ4?0) (45 ק1את. 6 06כת- 0% ה2070! פע קמ3' אציון, 4% ת- 3, ג | אא.. 164 א[חן! ןי 53/5 | [/סציע א0כ? 6 967 | שע א6אל 456 מ !ביצי 4 כון],!ת 6?!אם (ת אשיכי 0/64 ס!פי, 6כממ' 6שין 4 סק, שוכ ותש 4429 ₪!כציע? 6[ח1! ₪4 ש|כציע, צכיוון 03!], - | | ןמ | [ !ןיס כא! 3אחיע, 6 חן [מ5!ס א1מע 429 אמ'ל... , 41. א6ק! סק כ62ת62 וי תש פממ!. 2 0700 "103 אע 662 ו 1 בוחטוזחחום אתה מעוחק בן מלך שמצטרף לטכטוך שהחל לפנ' 500 שנה. עליך להחליט אם תלך בדרכי מלחמה או דרכי שלום, והאלת, מלחלה קצת יותר מעניינת זקתמהות הוא משחק חדש שמגיע אלינו בעקבות הפופולריות 0 חט "7 ותתוודע לאוצרות, משאבים, בני ברית ואויבים, בזמן שאתה נאבק ומתחבט בשאלה איך להציל את האימפריה. עליך למצוא אוצרות ומשאבים, כדי להמשיך בבניה המתמדת ובעדכון בסיסך. יחד עם מבּני ההגנה, הכוללים תותחים, קשתים וקטאפולטות מאיימות, תוכל להקים מבנים למען תושביך ולטיפול רציף בחיילים ובכלי הרכב שלהם. הטיפול הזה כולל הקמת חוות ומטעי פרי משובחים, בתי חולים ללוחמים הפצועים ובתי מלאכה לתיקון כלי המלחמה החלודים. חלק אסטרטגי זה הוא חשוב ביותר, בעל פיו ייקבע עתידו של הצבא שלך. תוך משחק אתה לומד לשלוט במיומנויות שתרכוש בדרך, שיעזרו לך להתמודד עם התקפות בלתי פוסקות בזמן אמיתי, שעם הנסיון רק הופכות למהנות יותר. מכווגיס את כלות המאפצ ככל המשחקים החדשים, גם כותר זה עובד תחת מעוכת ההפעלה החדשה של מיקרוסופט ; לְבָד, עם טכנולוגית הסאונד אך)תאזת. שמונה מגה זכרון יספיקו לו כדי לעלות, אך כמובן שמומלץ קצת יותר כדי להנות מהמהירות המדהימה של הפעולות והקרבות. גראפיקה תלת מימדית מכניסה חיים לאדמף ,המקום ו-34 דמויות ואינספור וריאציות של משחק מעמיקים' את הסיפור והעלילה. זה הרבה מעבר למה שנותנים משחקי האסטרטגיה שהכרתם עד היום. השחקן יכול לבחור בין כמה אפשרויות משחק. בנוסף לחיבור ווה ל ביקוש לחיזרינ בזמן האחרון אי אפשר להתחמק מדיבורים על שכנינו מהעולם החיצון. התחילה את הגל הנוכחי הסידרה המוצלחת "תיקים באפלה", אבל העיסוק האובססיבי בחיזרים עבר גם לקולנוע, לסרטים כמו "היום השלישי". השלב הבא הוא, איך לא, המדיום הממוחשב. על פי ההבטחות, אנו אמורים לקבל בחודשים הבאים כמה משחקים מסקרנים שיתבססו על הרעיון של נחיתת חיזרים בעולמנו. חברת 460668, הידועה בקווסטים תשובות שונות לשאלות ולמצבים שאליהם נקלע טי ולהשפיע על מהלך העלילה. קטעי הווידאו, המשולבים בציור, בנויים בצו איכותית וריאליסטית. העולם המצויר משתלב יפה :' הווידאו, וניתן לבחור מבין שלוש דרכים שיכתיבו את ו המשחק - האם טקס יהיה רע ובלתי מתחשב, או שו הוא יהיה אדם טוב, רגיש לרצונות הזולת וקיטשי למ הבחירה שלכם. לא שכחו את הרמזים במשחק נמצאים כמה מפורסמים שמוסיפים למשו מימד מיוחד. שמות כמו טניה רוברטס, בארי קור וקווין מקארתי ודאי יהיו מוכרים לרובכם, אם לא בג אז בפרצוף. המשחק ארוך מאוד. קבלו זאת כאזהרה. מלבד העוב שהוא מתפרש על שישה תקליטורים נראה גם שהעלי ממאנת להסתיים. אלמנט נוסף שתורם למשחק ה רעיון שנשכח קצת באחרונה - הרמזים. ב"00088. = שכחו אותו, והרמזים השונים (שיתגלו במהרה כנחוצ ההולכת וגוברת של משחקי כןא8ת. בית היוצר שלו, 158, קרא נכון רשת או מודם, תעמוד בפניו האפשרות | מְצוין 0 ומשחקי ההרפתקאות המוצלחים שלה, מפתיעה אותנו מאוד בגלל רמת הקושי הגבוהה) יעלו לכם בנקודו את השוק ותיכנן, לטענתו, את משחק ההרפתקאה המושלם. לווסת את!כמות המחשבה שיהיה עליו | טוב מאד - ₪ עם קווסט חדש, שהוא בעצם המשך לקווסט ביקשתם רמז? תיפרדו מכמה נקודות, אבל תמשי איפשהו מעבר לחלל והזמן יש עולם שבו המאבק לכוח ולעוצמה להשקיע די חידות קשות ומרובות, | טוב 6 הסס! 8חו!!וא / ז66מ0. נראה שהמשחק החדש, קדימה בלי להתייאש. הוא דרך חיים. עולם שבו עשרות מלכים עריצים נלחמים כדי להשיג מלחמה וקונו מהירים, או שילוב שָל. בינוני 6 6ונוסטעוכ] 3ז00תג? 116 יתחבב על שחקני הקווסטים מי שחושב שקווסט שכזה עלול למצות את עצ שליטה על עמים ואומות גדולים אחרים. בעוד הם עושים זאת, השניים. נשמעןן טוב, אבל בכל זאו רע - אפילו יותר מקודמו. מוזמן לנסות ולסיים את המשחק בשבע דרכים שונוח מועכים לוחמי המקום באכזריות את אזרחיו הוותיקים וחסרי הישע תצטרכו לחכותִַעעְךָ כחודש, עד שהמשחק. 9 במשחק משולבת מוזיקה טובה וקריינות בררו של המקום ומעוררים קרבות שאין להם סוף. בינתיים אתם יכולים מקלקלים את המתח דגימה גבוהה לכל אורך הדרך, ומערכת הממשק ה קוסמים רעים מייצרים לגיונות של חיילים זומבים ,אלֶמתים, | קודם כל, הוא עונה על הציפיות למשחק באווירה ידידותית למשתמש וכוללת קיצורי מקלדת (לנוח כומרים וכהנים נבוהיָ קוראים. לנאמניהם לאחוז ידיי וְלהתאחד, ]. ש א חיזרית. אתם משחקים את טקס מרפי המוכר מהמשחק המשחק), הליכה מואצת (המוכרת לנו ממשחקי תי סוחרים שקטים מצטחפים לכל השאר ופותחים | במלחמת גילדות, ולהוריד את גירסת הקודם, שעליו מוטלת הפעם משימה שיגרתית למדי: מימד כמו וסט ו"00466) ומערכת רמזים 86ז1: מתקפה להרחבת שטחם הכלכלי ומשאביהם " הבטא שלו. ₪ חיפוש נעדר. הנעדר הוא חבר של מדען שאותו תפגשו שתעזור לכם להתקדם לעבר חשיפת האמת (אם יש גנבים, רוצחים ומרגלים יוצאים לחופשי מבתי הכלא השמורים 9 בתחילת העלילה. מהרגע שטקס נכנס לעניינים הכל כזו). ומתפזרים, כמו כולם, כל אחד לצד האימפריה המועדפת עליו. זהו גראפיקה -. 80. ) מתבלבל, עד שהוא מוצא את עצמו בניו מקסיקו, חוקר אוהבי הז'אנר יידלקו מיד. האחרים מוזמנים לנסות. העולם של ומפחמחוע. כאן שליטים מובילים את ממלכותיהם לא מאוד מיוחדת, א את פרשת רוזוול (ראה ראיון עם אריה גרייף, שמרחיב לגדולה או לאבדון, ומטרתם הסופית היא היבשת מלאת האוצרות אבל לא נראה שזה 6 א בנושא). 9 שילוב נכון בין מבט מצד ראג 4. כל הגמון מקווה לאחד את האדמות שתחת שלטונו ולסיים מטריד את חולי 4% " איזכור פרשת רוזוול הוא מעניין וחשוב, אבל חלקו ושלישי. את המאבק המתמיד שהתחיל בסכסוך קטן, לפני כ"500 שנה. האסטרטגיה. כל :+ האחרון של המשחק קצת מאכזב, כיוון שבמקום לנצל 9. מעולה, מנגינות טובות, קריין צמוד. סאונזד -- 95. + את המתח הגבוה דאגו לשלב שם חידות ופאזלים קשים 5. חסרה שיטת הסמלונים. האסטוטגיה תכריע את גורלך טננולוגיית ל % מאוד, שמאריכים את המשחק ומאפילים על ההנאה. 0. שבע דרכים לסיים את המשחק השחקן נכנס למערכה כמנהיג ממשלה נוספת, ויש לו היכולת ךז עושה את ו 5 כמובן שמהבחינות האחרות המשחק שואף לשלמות: להחליט על עתידה: לחימה ברוטלית או נסיון לשמור על שלום. שלה, | כא508800 ל הגראפיקה מבוססת על משחק מזווית מססק וטו - בפקודה יחידה שלך צבאות צועדים ומלכויות נופלות. זהפוזחוזום מעולה! ו | מצב שבו אינכם רואים את דמותו של טקל ה / יי יוצר תערובת מעניינת של שני סוגי כותרים: מלחמה אסטרטגית שליטה 2. "ו שלב אלא את העולם שסביבכם. בקטעים רבים | * ומשחק תפקידים מותח. עם היכולות והתכונות המולדות הראויות אפשרות ל דרך ור משולבת גם זווית "צד שלישי", שבה טקס לבנו של המלך (התפקיד שאתה משחק), אתה מפקד על גיבורים, מקלדת או ג'ויסטיק. | + ו מופיעץ | בקטעי ידאו איכותיים קוסמים, צבאות וגייסות אדירים. רצוי להסתובב ולגלות את העולם, אורן חיים - 0 | , , ל . א ואינטראקטיביים - אתם יכולים לבחור לבקר בממלכות שונות, ביערות, בהרים ובמערות מקוללות זה לא כו אבל | ]ב 0 ומפחידות. במסע תפגוש גזעים הנלחמים יחדיו או זה נגד זה, מספיק מרתק וממכר. | ו 1 1 . 2 , "ידק- .7-7 0 9% 2 2 א ל' -' מצויו . 4 טוב מאד ‏ 6 5% טוב 9 -.( . זנזוצל שש 4% - '-. בינוני |[- שרי = | - בו 00 הנוד וח 6 םש 1 ₪ שו ₪ .3 שי )ו יש | מהם וללמוד משהו חדש. שיטת הלינקים, המוכרת לנו מהאינטרנט, : ם כמה חבל שרוב צרן נותנת תחושה של גלישה אמיתית, וצריך להיות ממש טיפש כדי לא האנציקלוטדיות הממוחעבות להסתדר. הופעת המידע בחלונות היא פשוטה ומקלה על הדפדוף בכרך. שחיור ףוה הת לי הררה 1 0. ---- >=-- ה א כא עומדים בסטנדרטים של העיצוב הגראפי מצוין: עמודים צבעוניים מלווים באיורים מקצועיים, וסרטים באיכות גבוהה המשולבים בעמודי הטקסט. גם פס הקול מרשים - קריין וקריינית משמיעים לכם את הטקסט הכתוב בהטעמה שלא מחסירה אף פסיק, והכל באיכות דגימה גבוהה מאוד ורץ חלק. בדרך כלל, באנציקלופדיות מהסוג הזה, אני מצפה לבעיות בצד התוכני של המידע. לרוב הוא מופיע כטקסט משעמם, ולפעמים גם בסוג אות קשה לקריאה. לא ב-אק. סיכומים קצרים וקולעים מונעים מאיתנו האנציקלוטפדיה הזאת. שיעשה כרכים עושוט כיף ללמוד להם מעט בכל ביקור שלי בחנויות מחשבים אני עד לסצינה הבאה: אמא, אבא וילד מגיעים כדי לרכוש מחשב. הילד כבר מושך לאבא בשרוול ("אבא, הבטחת, אמא, תגידי לו") והוא בדרך כלל זה שיודע יותר טוב מהוריו איזו מכונה הוא רוצה. ההורים פונים למוכר ואז נשמע משפט אחד, שמסגיר מיד את בורותם בעולם שבו ג'וקים נחשבים למשהו חיובי: "תגיד, זה יעזור לילד ללמוד?" באותו רגע המוכר כבר קלט את רמת הידע של ההורים והוא יכול לסובב אותם סביב אצבעו הקטנה. הוא יודע שיעבור עוד זמן רב עד שהם יבינו שילד בן תשע לא צריך מחשב עם 64%18, מסך 21 אינטש ומדפסת לייזר צבעונית. שאלת העזרה בלימודים הסגירה אותם בקלות. אבל בואו לא נהיה נאיביים. אנחנו יודעים שקשה היום ללמוד בעזרת מחשב, למרות שהשוק מוצף בשלל תוכנות יפהפיות. נכון שבשנים האחרונות המחשב השתלב בהוראה (בבית הספר או בבית) בצורה שמועילה גם לילד וגם למורה, אבל כמות תוכנות הלומדה שבדקתי וזרקתי מיד לפח מצביעה על אחוז נמוך מאוד של תוכנות שבאמת ניתן להיעזר בהן ללימודים בבית הספר. חמוש בנסיון מר, נפלתי על סידרת אנציקלופדיות למחשב מסידרת תו קהוחסכ, או בקיצור, אכ. באופן טבעי, שיערתי שמדובר בעוד המון מולטימדיה (סרטים ופס קול חסרי תוכן) עם קצת כותרות, והופ! יש לנו אנציקלופדיה חדשה. אז אולי בדרך כלל לא נעים להודות בטעות, אבל במקרה של אכ זה כבוד. חוזר שנית: כבר הרבה זמן לא נתקלתי בסידרה כל כך טובה של אנציקלופדיות ממוחשבות. כבר משלב ההתקנה הכל הולך חלק. דאבל-קליק על האייקון של כרך מסוים, ואנחנו בפנים. מה אומר ומה אקליד - הממשק נוח, שימושי ומעוצב בטוב טעם. כל כרך עוסק בנושא אחר, ומעוצב בהתאם. האלמנטים העיצוביים הם לא רק לראווה. אפשר להקליק על כל אחד שינה מול המסך, ומושגים חשובים מופיעים בהדגשה בצבע בתוך הטקסט. לפעמים זהו לינק למקום אחר, ולפעמים הלחיצה תביא למסך מסגרת קטנה עם הסבר קצר (בסגנון "60 שניות") על המושג המודגש. בדקתי את ששת הכרכים החדשים של האנציקלופדיה, ואני חייב לציין שהם פועלים מצוין תחת "חלונות 95". כרך אחד מוקדש להיסטוריה - כל המאורעות, האימרות, המשפטים החשובים, המלחמות, הנאומים, האנשים, המנהיגים, המהפכות, העליות והנפילות, מובאים בצורה מעניינת ולא יבשה. כל תקופה שתבחרו תשנה מיד את פני המסך, ואפשר גם לחפש נושאים ומידע לפי שם. בסוף מחכה לכם חידון שבוחן את רמת הידע שלכם. באופציה הנקראת "אוחסוחטססס" אפשר למצוא מסמכים מקוריים מהתקופה - תצלומים, סרטים וכתבי יך. שני כרכים נוספים (עם מכנה משותף) הם כרך המדע וכרך הנקרא "איך זה פועל?". כרך המדע עוסק בצורה רחבה ארבעה תחומים עיקריים: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה ומדע בחיי היומיום. הכרך הנקרא "איך זה פועל?" מיועד לצעירים יותר, ובמקום סרטי וידיאו יש כאן סרטים מצוירים ודי הרבה הומור. גם ההסברים תמציתיים יותר ובשפה פחות מסורבלת, כך שגם ילדים קטנים יוכלו להבין אותם. הכרך הרביעי עוסק בטבע. שפע סרטים באיכות מעולה, החל מתצלומים מתחת למים, דרך תצלומי אוויר, ולקינוח קולות רקע של חיות שונות. הכרך החמישי, "קרטופדיה", הוא אטלס ממוחשב שמכיל מפות מפורטות של כל העולם, עם אפשרות להתמקד באיזור מסוים ולקבל עליו פרטים בנושאי אוכלוסיה, כלכלה, חינוך, השכלה, רווחה, מסחר, תעשיה ועוד. הכרך האחרון עוסק בגוף האדם. כאן חילקו את הגוף למערכות. שונות, כמו שלד, מערכת העיכול, העצבים, כלי הדם וכו'. אפשר לצפות' בתקריבים של תאים ואיברים שונים ולקבל הסבר מלא על המערכת, המשולב בסרטים ופס קול מלא. מאות מושגים, כמו גם אם לא צפיתם ב"שיקגו הופ" מעולם. 1 ה 7 ---- מערכת ההורמונים, העיכול, הרביה, החיסון, שמוסברים באופן ברור היתרון האחרון שאזקוף לזכותה של א הוא יכולתה לחסוך | לכם המון מקום בארון הספרים. שימו את כל האנציקלופדיות 5 כרטים גראפי חלק גדול מהביצועים הגראם בירותי ורבותי, הרשו לי להציג בפניכם את כג 1015405א, כרטיס גראפי חדש המיוצר על ידי חברת כ08611. הכרטיס מבוסס על ג'וק שנקרא 00000ש, שפותח בחברת אחפ3 והוא בנוי במיוחד לעבודה בסביבה גראפית תלת מימדית. מחיר הכרטיס בארצות הברית הוא כ"300 דולר בלבד, והוא מספק ביצועי תלת מימד מהמהירים ביותר כיום. למעשה, הכרטיס מציע ביצועים ברמות של 86 ותחנות עבודה גראפיות בשווי של עשרות אלפי דולרים. הכרטיס יועד מלכתחילה למשחקי מחשב, אך הוא תומך בחלונות זא, חלונות 95 ו61.7 אמקס, והוא מאפשר לנו, התפרנים שבחבורה שאינם בעלי חברות מולטימדיה משגשגות, לעשות צעד ענק קדימה, בביצועים ובמהירות שעדיין לא נראו על מחשבים ביתיים. מיליון פוליגוניס כשניה ה"ס3 816111405 מרנדר כמיליון פוליגונים עם טקסטורות בשניה, עם חומרה מיוחדת לערפילים ואפקטים מיוחדים אחרים, דברים שנעשו עד כה זדש ומהבכני, יעביר את הנטל של יים של המחעוב מן המעבד אל מן התוכנה אל החומרה מי שראה או קנה אותו לא מפסיק להתפעל מהמהירות המדהימה. הכרטיס משווק בארצות הברית ובקנדה, בגרמניה ובארצות נוספות מזה כחודש, אבל לזומביט לא ידוע על חברה כלשהי שעשתה את הצעד הנכון וחתמה על הסכם יבוא שלו לארץ. הכרטיס החדש מעביר את עולם הגראפיקה הממוחשבת הביתית למהירויות ולאיכויות שישנו את חייו של משתמש ה-6 בכלל, ומשתמשי משחקי המחשב בפרט. לא עוד משחקים שהגראפיקה בהם זוחלת, הרזולוציה נמוכה והצבעים מוגבלים. הכרטיס יתמוך ברזולוציה גבוהה עם רמת פירוט מעולה, ללא הגבלת צבעים ובמהירויות שיהפכו את חוו"לת המשחק למציאותית יותר מאי פעם. חלק ממשחקי התלת מימד הקיימים, כמו דאס6סם, ו"אסןפסאו 6שוא, עוברים בימים אלה התאמה לכרטיס, אולם עדיין לא קיים משחק שמנצל את מלוא יכולתו של הכרטיס. פרטים על הכרטיס ועל הג'וק 00ססע אפשר למצוא ברשת בכתובות: |אס6.פווד)חס שאו "60 50% אא ₪ על ידי המעבד של המחשב ותפסו נפח 690 ענק. |- |- מו מו - | שלכם עמוק במחסן, ורוב הסיכויים הם שלא תצטרכו להוציא אותם יותר. האנציקלופדיות, שנמכרות במחיר מוזל וסביר מאוד ביחס למוצרים אחרים מהסוג, ניתנות לרכישה במרכז ההזמנות של סוניק מדיה (03-6190336), במחיר הנע בין 249 ל-299 שקל הרהה דיה ופד פרד ררה ה ה - ה דה לדה הטרה ה ט- הרחתה הרהה הדח הח הי הח | כל כך מ/0 משחקים חדטים.. כן, ג אגתגו התאכזבנו החורט, החברות מחזיקות את תכל בבטן עד לבואו ל קריסטמס, = זג המתגות. אל דווגה, כהרגלנר משנים קודמות, אגו נקדיש את גליון חוודש שור כולו ל'תעשיית המשתקים". (עוד הודווה משמחת: מהחודש הבוו = ס',די.רום מתנה לצורף לעיתוו!וו | א - | ור ] דומימדי בהתחלה, לפני שראיתי את המשחק, הרעיון נשמע בכלל לא רע: דום דו מימדי. כלומר, משחק 0806ז מזווית צד, עם יריות, קפיצות ודמות קטנה שמטפסת על : סולמות, וכל זה בכיכובם של כל חברינו הוותיקים מדום. אותו חייל קומנדו ירוק, אותן מפלצות, אותם כלי נשק, מה כבר יכול לאכזב? ובכן, מסתבר שהרבה מאוד. קודם כל, זה לא משחק דום רשמי, כלומר, הוא לא בא מבית היוצר של 6ז9ו50 סו, אלא מחברה אלמונית מרוסיה. אין לי מושג אם המשחק הזה בכלל קיבל רשיון לשימוש בדמויות המוכרות, וברור שאם לא היה מדובר בדום, לא הייתי טורח לבדוק מה מסתתר בתוכו. אבל מה לעשות, זה כן דום. אמנם דום פאתטי, דום שמצליח לעורר גיחוך מרוב טמטום ופיגור, אבל מנקודה זאת היה שווה לי להמשיך לשחק רק כדי לראות מה עוללו למי, ואיך. זה היה כמו לחזור אחורה בזמן, לתקופה שלפני דום, לפני 30 = וס/\, לפני הטירה הגרמנית, לפני מחשב ה-זא, לפני המצאת הגלגל, וזה דווקא נתן לי כמה רעיונות. למשל, למה לא לעשות משחק לוח דום, או לשחק "דומים" במקום "דוקים", או לתת לתופס במשחק ה"תופסת" משור חשמלי, שינסר את כולם כדי לנצח, או אולי נשחק גולות עם רימוני יד? ואני כבר לא רוצה לדבר על קלאס.. ₪ גראפיקה - 30. כן כן, זה אנחנו, לא פיתה עיראקית! סאונד - 20. נראה שאיש הסאונד שתה קצת יותר מדי וודקה וניגן הפוך. שליטה - 12. שוב עניין הוודקה, אבל כאן הדמות הראשית היא הקורבן. הנ אורך חיים - ס. אפילו ססססו לא יעזורו || - ו = | טיסה איטית ומעוותת מוקָזוץ, חברה רצינית ומוצלחת, תשחרר בימים הקרובים את חגוז ץ6/92. לאחר משחק קצר בגירסת ההדגמה אפשר להבין שעם העליה בכמות כותרי החברה (העשירי בשבוע הזה בלבד) ישנה ירידה תלולה מאוד באיכות. חן יכול היה להיות משחק נחמד מאוד, עם רובוטים ומשימות, אך כשמתחילים לשחק בו מגלים כמה הוא רגיל ונדוש ומאוס, ובמקרה שלכם - בזבוז זמן וכסף. הממשק גרוע, ללא אפשרות להחלפת מקשים או שימוש באמצעי קלט אחרים. השחקן צריך למצוא בעצמו את הכפתורים הפעילים וגם אז, להמשיך בטיסה איטית ומעוותת תוך יריה והשבת אש לאויבים המרעישים - אתגר לא פשוט שלרוב מסתיים באכזבה מהירה לאחר השלב הראשון. לא לקנות! ₪ גראפיקה - 90. טובה אבל איטטטטטטית. סאונד - 20. מעניין שיריה מתת מקלע ופצצת אטום נשמעים אותו דבר. שליטה - 30. אלפי כפתורים. נ אורך חיים - 10. ממש קצר. | | + [ומי וליו = | שמ בקצרע בקצרע בקצרע בקצר נכשלים אחרי של3' רדרדחרדפהדר-ה ד - 6 ו 9082008 (?) כתבה מרכזית: חלונות 85-הבטחה שלא הוגשמה? ₪ דבר העורך. = יש לוורי אלן סיפור ילדות על הכלב שלו, שנקנה בחנות לבעלי חיים פגועים. למשפחה לא היה כסף לכלב תקין, ולכן קנו לוורי ולאחותו כלב מגמגם שכל שאר הכלבים בשכונה לעגו לו, כי הוא היה נובח "הה-.הה. ההאו האו". אוי מרגיש עכשיו כמו הכלב של וודי אלן, שמתקשה להתבטא. שפת האם שלי היא אנגלית ומעולם לא כתבתי את *דבר העורך* בעברית.. == ַוְלבחָ/!, הירחון החדש של הד ארצי ממולטימדיה,. אינו עיתון במובן הידוע, בָמו זה המשמש לקריאה המלכות בשירותים או באוטובוס בדרך לעבודה. לא, 0032106( הוא עיתון שמאפשר לעיתוגאים שלו להביע את עצמם גכל המדיות. 0 0 הרעי ון בחברת הד-ארצי מולטימדיה, שבבעלות חברת התקליטים הד ארצי, הבינו שמחשבים אישיים הם צורת התקשורת היעילה והמועדפת שתשתלט על הכוכב בקרוב, והחלו להוציא בעקבות זאת את ":6חו92קסוא". "מגאזין" הוא מעין גירסת תקליטור לעיתון שאולי היה יוצא אי פעם איפשהו, אבל נגנז כי הוחלט שאין בו מספיק עומק ועניין. כחיזוק הוסיפו בהד ארצי קטעי וידאו ואודיו והפכו את "מגאזין" למוצר מולטימדיה במהותו. העיצוב הוא די משעמם, משהו בין חלונות של מיקרוסופט לעיתון "הארץ", וחסרים כאן צבע ועניין. "מגאזין" כולל כתבה ראשית, וכתבות אחרות בנושאים הבאים: מולטימדיה - מוצרים חדשים, ביקורת ועדכונים. דמו'אים - אזכור משחקים חדשים. אינטרנט - כתבות על פנאי ובידור. מוזיקה - ביקורות ועדכונים על אמני הד ארצי ואמנים של חברות מחו"ל הקשורות עימה בחוזי הפצה. אפשר למצוא כאן גם וידאו קליפים באורך מלא וקטעי אודיו. וידאו - ביקורות וקטעים מסרטים חדשים, וכתבות על ספרים חדשים. "מגאזין" הוא נסיון ליצור "קונספט חדשני מסוגו", לפי הד- ארצי מולטימדיה, אבל מתברר שקונספט זה לא הכל בחיים, ואם רוצים למכור קט-511, אז שימכרו אותו למשקיעים מקרואטיה או בוסטון, ולא לציבור הישראלי צמא האינפורמציה והפלאפונים. מחיר התקליטור 19.90 שקל, ממש בריצפה, וחוץ מכמה וידאו קליפים ברזולוציה נמוכה אין לו שום הצדקה אמיתית. הרעיון והיוזמה להוצאת מוצר מולטימדיה ישראלי, עדכני ורב תחומי היא מבורכת, אך המוצר המוגמר צריך להיות יותר 0 היו יכולים ל ולהשקיע קצת יותר, כדי להפוך את "מגאזין" למוצר שנעים, מעניין |ש||ה לרב'ש954 = =>שושאש טאשף פופו הקיוה דד --7 דוו יש%% ₪160 שאו 1) 60600 614 |אט6ש 66 606 066 6 00 0666ם )סש ₪6 06 06 טאאטט שש 101 6% שסא 06 0046 ₪26 שא םוש 0006 6220 66 10 014 שש שא ₪000 26 666 06664 סם))ססט שאש שא וצס) 06046 06סם טססטט 666 ₪0 00046) טצוסס ‏ 66ואט )וטס '6וטס 0 8 םאס 026006 ₪2 טא6סם ₪065 00066 טא)סם :)ואס 6866 406 ם)אסט ש)ס)6שם ‏ (שאוטט +אא,, 60 א6,, :ם046ם וסט ם)טסט 6אס 66שבש ו 01 00 ₪4 0006 שא ₪41 ע)ואטס וטש שא שא 66 שוסצט 66 >)טפש 066648 ₪600 ₪026 6₪סש 66 60406ם )סצחשו )060 06 )614 666 '₪66 םא ₪םע ששסט שא וש '0606 06 ₪10 664 ₪60 סש 61) 406006 610 שא 66ש טא)וש אא 00.6 \₪ טא ש6א0 614 06606 ג םי 8 שא םשש 600 ₪600 :6006סש גראייקה - 3 סאונד - 5 א שחוויתי אני. 4 8 | ש60ו6 שא טשס 00₪ש 66 וסט סט שא א = ₪60 6א ₪600 'ם)0ו6סט שא 666. טאט שא > טש בא6ם א6 66)צ )טסט שא וטס )ששחש ₪66 |ו6ססש שא ש6 0601 066 ₪66 66 )טפש טטססט ש61 0 16₪ שא טשס6) טששש וש ש)1וסטס טס 6 ₪606 62 וסט 20-60 )טסט 40062 שש 1 שם)0 משססט שא א06 ₪0 שוסש ‏ ] % 660 ₪60 06 ש0א₪ טפס 41 ובשא6 ₪5 10 ב 62 61 "וסט 66 ₪066 ₪66 ]1606 66 66טסטו 060 6₪) 60000 6000,₪ 0000 ₪66 סא)טסט 6 66ש0ש) )שש .26% טסט 06 ]אא 06 0 616 14600 614 ₪16 אא )מס 66 ם6614 6 ₪460)00 04607 0 א ₪ 0 כ 16 )1 יוט ווו צווני שז', עז ווע/י/וו וומשוגעת 9 ש ן ל החיצון שפלש לכדור הארץ. ., שלוש רמות הקושי שניתן לבחור ועל ארבע זוויות הראיה ,, כך שהחברה שיצרה אותו, חסקגוחסז, מתפארת בכך שהוא ₪66 606 שו והוא קליל ומהנה, אבל ממש לא רציתי שתחוו על בשרכם מה אם תראו את קופסת המשחק באיזושהי חנות מחשבים, תסתובבו, רוצו מהר ותתחבאו מתחת לשולחן. אל תגידו שלא הזהרתי אתכם. ₪ גראפיקה - 30. סופר 664, ארבעה גוונים. | | - הו = סאונד - 10. מה זה? שליטה - 90. האמת, בין הנוחים שראיתי, חיצים ושני קלידים. אורך חיים - 1. סיבוב אחד ואתם לא נוגעים בו יותר. ייב 2 + 4 . - 0 2 5 1 16 4 1 ' ו שו -. כ 0 1 0 1 4-ל או בוו כ1) ב 0 תלכ :ךר יכה כו , ב ל כ )00 18- גר לע ג ו 3) לזיו כ ו ה ' , / / ב;+ % 6 בשומל 525 ] ששש 50-71 רש ללכש-א5001- 9-4 | קסוע טעמכל הרבפ 1 ליה 2252 לש ₪60 2 0 606 :6סאא 66 ₪606 )סטש 005 2-66 600606 )סט 06א6 שספט 66 ושוא = שא ₪061 6א6ם) ₪666 66 00,6 60 ספ 66 0066 ב 6000 006 66 סש שא סאט 66 ששס 606 וטס 6661 טאוש 066 464 ששו טא 6 שא וש 6א 66 06646 םאס ואש 6 60 ₪06 שא 060 65 ו 0066 ₪606 'אם₪6 ₪44 006 6 ₪0 )א שא | אם66 ₪000 שא שש ₪061 066 סב שא 66 ששטאסש וטס )2 06 60 שאש)צש שא ₪616 ששוסטט 4 01 660 000646 ₪66 הא 68 6ס,אט 60616 ב א 65 106060 6 םפש ₪610 616 66 1 ששסש ₪ סא וט סא שא לפש :606 6 ששוא או 20 66 66 0666 ם6-6₪ע) שוסצט שא 6א6 וש :₪600 06 6% 65) 06/6606 :0 )ש) 06 ם6 626 םסא 61 066 6 2 '000₪ 61 שא 6₪א6 624 שא0ם 6)וסט 0600 06 61 60666 ₪ ₪60 ₪2 שא 00 060046 ₪ שס)ט נשטס אא ₪0 066 428 שא וצס) וסט שש61ס טסט שוא שא 68 שם 666 660046 06% שאא |טסט ₪06 6 שא א66 6₪ם טא טש 11 6600606 ₪000 ל ₪ 6 שא אאש) 666 101 666 642 אא ]וסאוצט 6א אא 066 ב 66 שזוסצש שא | 66₪,א₪ ₪16 6א 0:60 01)0₪ 1 א 066 600,600 ₪4 |אסט 66 604 ט6אש₪ 6 שש 06646ם )סצש 00 06 ₪ 6 טאאטט שש 101 %, שסא. )0 ש))סש 16 שא ם₪6 0006 62 614 שש ₪1 שש שא ₪000 16 66 666% )טסט אש שא |צס) ₪06:006 06ו06 טססטט 606 6 ₪006 לצ חס ואט שוטס )וטס ש6ושסם םסא ש26סש 016 טאטסם ₪66 ש₪6666 שאששסם :)אס 66₪א6 406 םואסט ש)ס6שם ‏ <,שאוטש +אא,, 600 א6,, :006 וצסט סטסט )אס 66)טפש 1% 06 ש0ו00 2 ₪ ט) 01 שא !טס )אס וטש שא שא טש צוסצט 66 66טפש 066648 ₪000 ₪16 060 66 ₪600 )סטש ב 66 6414 660 '₪66 6 200 שאסש שא שנט 0606 06 ₪144 - 64 ₪60 טוש ₪1 606006 61006 שא 6 טאוטט אא 000.6 טא סא ₪146 06606 שא ₪0 66 סט שא בשש טססט6 ₪000 '6066סש 6% שא םש ₪66 606600 ₪66 ₪606 ס6שט שא טא )שא 61 0400 ם6 6 שאוצט אא סואסט שא 66 וש 0008 טש;א 61 0שסא טססטט 66 62 ₪60 6 1206 0606 שס60 62 וש ₪66 0 שא ספט 00 66 6016 ₪660 :₪0 06ו60 62 כפר!ק! שטיין: 1. אף פעם לא מזיק לזכור טבלאות של כוכבי לכת הקשורות ברוחות, אש, מים וכו'. 2. אין להתייאש מגלגלות מתפרקות. 3 חשוב לקרוא גם את הפתקים שלא נראים חשובים במיוחד. 4. גם מדרגות שבורות אפשר לתקן. 5. רק הכפתור השלישי והחמישי אמורים להיות למטה. 1 זזו: 6. אין להתיאש מניסוי שלא עבד כביכול. חלק מהקודים ארוכים מאוד, אז כדאי שתקלידו 7 יד של אשה קטנה יותר מיד של גבר ותמיד- לאט. ו אפשר לנצל זאת, כדי להשתחרר מאזיקים למשל. תשעה חיים א ןאוא א ז/שסםואאוסוא = 8 אם תאכיל צמח אוכל בשר אחד, גם השני תשעה המשכים אג אמתאסואדגא יפתח את הפה וירצה לאכול. נשק מלא קשטסצפקואשק 9 למכרות יש יותר מכניסה אחת. הופך אותך לעץ אג/]אדא 0. אם בריון חוסם את הדרך, סימן שזו לא לקפוץ למסך חמישי 8 הדרך הנכונה. גישה לכל המסכים 1. ידיים של מפלצות אפשר לגרש באמצעות ₪ הסדה מדצטטפן | אבנים. גודל המסך ד תואג אה המשחק האוריגינלי ?א תואדו סד ז מכונית סודית ₪דצג1א להרוג מתחרים ,זשטס להחליף סאונד פטאנק0ד מסך מוגדל ג !אמא לראות את נצחון המירוץ אס 1 להיכנס למכונית אחרת 1 ג.זזואוחסץ מירוץ בונוס 55]אקם אא %" = גראפיקה - 30. כן כן, זה אנחנו, לא פיתה עיראקית! טאונד - 20. נראה שאיש הסאונד שתה קצת יותר מדי וודקה וניגן הפוך. שליטה - 12. שוב עניין הוודקה, אבל כאן הדמות הראשית היא הקורבן. אורך חיים - ס. אפילו ססססו לא יעזור! די לו :לק .*‏ 7 , 0 7 0 %. "9 טיסה איטית ומלוותת מופזוא, חברה רצינית ומוצלחת, תשחרר בימים הקרובים את חגו עְגו6. לאחר משחק קצר בגירסת ההדגמה אפשר להבין שעם העליה בכמות כותרי החברה (העשירי בשבוע הזה מ" יייייה ורודה לולה מעוד רעורוח 5-5 וזווז את הקודים האלה יש לכתוב ליד שמך: מכונית סודית אַ80מצס .1 2 . וש 7 . / 8 0 . 2 , 4% יי 0% . .ששו ₪ 7 1 יש / / יצ3'-] .א . לכ" 3/2 =- - 2 > אלש ב = *2ן בבש" בש ה . . --.צוו וו רו ג ' 0- 6 , - הקן 2-7 ביא יס ומשימות, אך כשמתחילים לשחק -זבוז זמן וכסף. *צעי קלט אחרים. השחקן - איטית ומעוותת תוך . א 4 2% /,. שי >< קש3. 4 ע'2--277% 4.4 לפק .> '. [ ". / . ּ א 2 .9 ץק 9 י0/כן 069/ע, (/90/(, 6יפי אשי /כ/', (:ע/7/כתק? /- זז הז 2/י; ]6 6150 זז , 6 2% - 3 :-+? 4. שש שא ב סט 6. 1 . ו -ה := . 6 + 1 1 [ ,ו 1 7% וו עלצ 41 > 0% לכי קש 2% בש 42/0 ב ל ו 3 ל - 44-00 4 ל + יכ שר 0 : ששסט 06 06066 ם6 6 שססט שא 66 וש , 106 '₪06 שא 6 וס 6טא סא ש16 ₪06 666 = םא₪6 שא ₪ :060062 66 6 61 ₪666 06 שסוא6 = 066 שא :ם6)סט וא 6666 6 סהטסט שא וטס | |או16א 066 601606 ₪600 '₪60₪ טס60 62 6 טססטט. | שא טא 666 065 >)טבש יטסושסט שא א66 ₪ 004 6 שא 66 'ב6ו₪060 66 6₪1% 660 ₪16 טא טשסו טסט שא 06 60 שא 006 טסט שא 00640 614 ג 0ם 00ש0ש ₪166 4 םס 6 שא ₪600 :06/04 60 066 טצשסט ₪000 ₪05 םשא ₪ םוטא 4 ]| א םא 26 'ם006 ₪2 )סט ש66אטאס וסססט | שא אאוש םש )סט )וש שא 6)אש ש 64א 6006 ₪06664 66 0601ם 0000 ]טש שא טש 6 ₪ )₪0 66 668 ,000 0660 6 6 ססאט " 6 טא 65 :04060 44 66 6שסש) 0 וט 6604 | 06 שש 66 66 = ש)שט 006 שא 61% וצו םש 66 שא 66 6)טסט םסא ₪000 שצט 06 סא ₪16 שס6 טס 66 שש א06 61 6% 6 ₪05 שש6 604 ₪600 יש6ו6סטס = אא ])ששטס בא6 606 שסטש 6086 65 שם ₪006 | ₪ 60608 ₪600 שאוטט אא ואו טסה 'ם6וסט | ₪ 6 ₪ 6 6 א₪6 62 6 6 ₪ טשאשש | 6)ט "ש)ש6ש 6 סוס טש 6 7 ₪06 שא טש6 ₪006 66 וסט סט שא א.0 600 6א ₪000 'ם)6)6סט שא 66 טאש שא 60 טס באש אטג) 6שוש 606% שא וש ש06ט 66 וו6ססט א וש ₪064 ₪66 ₪44 66 6)טשש ‏ טשססט ש₪616 סט ש16 שא ששס טסט ₪16 ש)סטס טסט | 61 62/0006 סט 6 ₪ 'שוטסט 60061 | 60 0 16 שש סמש6סש שא א66) ₪01 שוסט 6 65 ₪606 06 שושאט טסט 241 וא ₪1 10 ב 0 65 סטש 66 שש ₪066 |₪166 66 )טפט 06 0006 טסט ₪00 /ש6ו0ט ₪66 סטסט 6 6)םש ₪ )סט ם1064 טסט 66 ]א)וא 06 = 61 0600 ם₪614 ₪16 אא ש6סס 06 ם6626 ₪600 ₪060 60008 4666 תוא 2 וס 2 ₪ 6062 600 וטס אא שחש 66 06 ש06ם ₪00 000 ₪6 ₪20 סש שצוא א06 6 אאשש ₪001 0661 שואטס סואסט .666 שא 66 06 6016 ₪600 ₪0 ש60 666 סט 66ס 66 6 )שש ם6א 6א 65 טאטש )64 שא 06 ואט | 6 6א אא 6040 שא 04 000 עם))ש6)ט שא ₪160 שסא 0 ש0 וט שא ששס) 4 וס סט 004 = שא ם46 שאט שא ₪200 ש\גס6 600)ש יטאטס סוסט שא 4 66)א₪ 6616 ₪600‏ שם טס 6סטסס םס 66 . 1 חידושים באגודה לשומרי משקל שת' מילים חדשות נוטמו לשנה וחולקה. הנובמחה פובלת ממשקל עודף, החולקה היא הדיאטה העברית. נובחה 1אם מישהו מכם בדק בזמן האחרון את גודלן של תוכנות סטנדרטיות? ואם כן, האם שמתם לב לכך שתוכנות משרדיות "רגילות" כמו 7 6זסש כבר מגיעות על גבי סי.די.רום ותופסות כמות ניכרת ביותר של משאבי מחשב? אם אתם במקרה בעלי מחשבים ישנים וחלשים יותר, ולא תמיד אתם מעוניינים בכל התכונות המשוכללות של התוכנה החדשה ההיא אבל צריכים את מעבד התמלילים שלה, אין לכם הרבה מה לעשות, חוץ מלשתוק ולשדרג את המחשב. קהיליית המחשבים ממורמרת מאוד על התופעה של תוכנות ענק הללו, והיא מכנה אותן וספ - ובעברית (בשם לא פחות יפה) נופחה, בגלל גודלן המנופת. קחו לדוגמא את 6 סו - אפילו לא הגירסה האחרונה של 6זסשו - התקנה מלאה שלה תופסת קרוב ל-30 מגה בהרד דיסק שלכם, והפעלתה נזקקת לכמות נכבדה של זכרון. כנ"ל לגבי תוכנות אחרות של מיקרוסופט (אקסל ושאר מרעין בישין). אבל לא רק מיקרוסופט נושאת באשמה - התופעה חוזרת על עצמה עם תוכנות רבות מבתים אחרים. וכמו תמיד, יש מי שמעלה את תיאוריית הקונספירציה ומאשים את יצרני המחשבים ואת מפתתחי התוכנות בקנוניה שמאלצת את הצרכן לשדרג את מחשבו כל כמה חודשים כדי להפעיל את הגירסה החדשה של התוכנה. שדרוג מהופך לתופעה זאת כבר יש תשובה, ואפילו, למען האמת, שתיים. הראשונה היא מעין אופנה שמתחילה להתהוות בזמן האתוון ‏ - 8ו0גזשהאסק. חזרה של צרכנים לגירסאות הישנות יותר של תוכנות, בטענה שאין להם צורך בכל הפעולות המתוחכמות שהגירסאות החדשות מציעות. אם להשתמש שוב ב"שזסאו כדוגמה, צריך להודות שרובנו, כולל עבדכם הנאמן, לא משתמשים בה כביותר מאיינשטיין משוכלל קמעה, ובוודאי שאיננו מנצלים 90% מיכולותיה המשוכללות והלא נחוצות לנו, לכן חזרה לגירסה ישנה לא תפגע בנו כהוא זה, ותחסוך לנו מקום על המחשב. עוד דוגמה טובה היא נטסקייפ 3.0. לא כולם מוכנים להסתבך בבעיות של הגירסה החדשה, הכוללת המון תכונות חדשות אבל גם המון באגים ("שיעברו לאינטרנט אקספלורר!", אני שומע את תום ברגר צועק ברקע), ולכן הם שמחים להשתמש בגירסה 2, הפחות מלאה והפחות מתרסקת. בניית מסמכים כמו לגו אבל הרעיון החדשני בנושא מגיע דווקא מבתי התוכנה. גם מיקרוסופט וגם אפל מפתחות את טכנולוגיית העתיד בתחום התוכנה ‏ - 6 וזהסהסקותס6 - ובעברית: חולקה, או "תוכנת מרכיבים". הרעיון העומד מאחורי השם הוא כזה: מעכשיו לא תהיה חייב להפעיל את כל התוכנה על כל חלקיה, אלא תוכל ליצור לעצמך מסמכים המשלבים מרכיבים מתוכנות אחרות, שכל אחד מהם מבצע משהו אחר. לדוגמה: אני יכול לפתוח מסמך מעבד תמלילים ולשלב בו חלון ל-₪8/ו על ידי הכנסת מרכיב מתוכנת גלישה (אוף, המילים העבריות הכבדות האלו), וחלון של תוכנת ציור על ידי שילוב מרכיב של תוכנת הציור. אפשר לדמות את בניית המסמך למשחק בלגו - אתה מחבר ביחד לבנים ויוצר חפץ כלשהו, אבל בניגוד ללגו - הוא גם משמש אותך אחר כך בחיים. משמעות הדבר היא שמעכשיו יוכל המשתמש להתאים את התוכנה לעצמו, במקום להיפך. הוא יוכל להשתמש רק בתכונות שחשובות לו (על ידי יצירת מסמך שבו הוא משלב רק את המרכיבים הדרושים לו), מה שמאפשר לאלה מאיתנו שמשתמשים רק באופציית עריכת הטקסט של 6 לקבל מעבד תמלילים רזה ומהיר יותר. עוד דוגמה: אם אתה גולש באינטרנט אבל אין לך שום כוונה להתחיל לראות סרטים בריל-טיים או לצפות במצגות של דיירקטור, אתה לא חייב שהאופציות האלו יתפסו לך מקום בזכרון. הסנונית הראשונה שמבשרת את גל התוכנות הרזות היא ארכיטקטורת הפלאג-אינים למיניהם, שמתחילים להיות מאוד פופולריים. רוצה תכונה מסוימת - נפלא - פשוט הכנס את הפלאג הנכון, והתכונה שם. לא רוצה - פשוט תוציא את הפלאג. טכנולוגיית המרכיבים כבר מתבטאת אצל אפל ב"006ח6ק0 שלה, ואצל מיקרוסופט ב- 5. חברות גדולות אחרות, כמו נטסקייפ, אדובי וקלאריס, כבר הביעו תמיכה ברעיון. לנו, הצרכנים הקטנים, לא נותר אלא לקוות שכל הרעיון יעבוד, בסופו שַל דבר, לטובתנו. בחזרה לחזון של גיבסון במסגרת ארכיטקטורת הפלאג"אינס של נטסקיים, נוצרו המון גירסאות חדשות של יישומים שכבר הכרנו, וגם כמה המצאות חדשות. דברים כמו צפיה בקבצים און-ליין הם כבר עניין שבשיגרה, אבל לפעמים ישנם רעיונות המגדירים מחדש את עולם המחשבים בכלל ואת הרשת בפרט. הרעיון לשלב תמונות במסמכים נשמע לפני ארבע שנים מרשים במיוחד. היום כל ילד עושה בקלות. דוגמה נוספת היא א וסטןסוק, שם מסתורי שמאחוריו עומדת יוזמה של חברת אפל לקרב את הרשת קצת יותר לחזון של וויליאם גיבסון וחבריו. במקום לראות דפים כאשר אתה מתחבר לרשת, אתה רואה חלל. חלל תלת מימדי שבו אתה יכול לנוע לכל הכיוונים בעזרת העכבר, ובו מופיעים, לפי קבוצות, הנושאים של האתר. ניתן לעבור ממרחב % אחד למשנהו על ידי קישור הייפרטקסט, המעביר אותך למרחב א אחר. אם יש מסמך ספציפי שאתה מעוניין בו, הקש עליו, וייפתח חלון נטסקייפ חדש שבו מופיע המסמך. כרגע מדובר בלא יותר ממשחק, אבל אם תביטו מקרוב תוכלו אולי לראות את העתיד הלא כל כך רחוק של הרשת. את הפלג-אין ניתן להשיג ב"וחסט 6!קג. אאא ₪ 6) 0 06 זס ₪6 סז לא רק ארכיטקטורת הפלאג-אינס פורחת כרגע. למי שחושב על מערכת הפעלה חדשה ולוקח בחשבון שבשוק יש כרגע רק דוס, ווינדוס, מק ויוניקס, ושהמחשבים האישיים היחידים הם 06 ומק - יש לי חדשות. ז'אן לואי גאסה, אחד המנהלים הבכירים ביותר באפל, פרש ממנה ויסד את 85, חברה שמוקדשת לתכנון מחשב חדש ומערכת הפעלה חדשה. המחשב, שנקרא אסספם, הוא מחשב דו מעבדי, העובד על שבב ה- סקזסאוסק במהירויות גבוהות במיוחד. מה שמעניין בכל הסיפור הוא דווקא התוכנה. מערכת ההפעלה של המחשב, הנקרא 8608, היא מהמתקדמות ביותר שהוצגו - היא כוללת מולטיטסקינג מלא, עיבוד נתונים סימטרי ומולטי-ת'רדינג פנימי, גם אם היישום לא נכתב כך במקור. התוכנה ה'א ספוחפוזס 601[פ0, ובאופן כללי מהווה מערכת הפעלה עוצמתית ביותר. המחשב נבנה במקור למפתחים, שצריכים את הכוח שמערכת הפעלה כזאת יכולה לספק, ואת קלות הפיתוח שבה, אבל נעשים נסיונות להעביר אותה גם למחשבים אישיים. בתערוכה גדולה בארה"ב הודגמה מערכת ההפעלה על מחשב תואם מקינטוש, וזכתה לביקורות טכניות מרהיבות. אבל.. צריך לחשוב פעמיים לפני שמוציאים את הארנק. למי שלא זוכר, סטיב ג'ובס, אחד המייסדים של אפל ואחד ממתכנני המקינטוש, יצא גם הוא עם מערכת מחשב חדשה בשם זאשא, שגם היא היתה בעלת תכונות אטרקטיביות הן למפתחים והן למשתמשים. המערכת נכשלה בצורה אגרסיבית ביותר. עתידה של מערכת 88 עלול להיות דווקא במקום מוצאו של מנהלה - אפל. למי שלא יודע, אפל נמצאת בשנתיים האחרונות בפיתוח מערכת ההפעלה החדשה שלה - קופלנד, או 8פַסַס4!, שבה הובטחו יכולות דומות מאוד לאלה שיש במערכת ההפעלה של 88 -" מולטיטסקינג, מולטי ת'רדינג וכו' - מה שנקרא מערכת הפעלה מודרנית. ‏ הבעיה היתה שמתכננים הצטרכו לשמור על תאימות אחורה - כדי שיישומים של מערכות הפעלה קודמות יפעלו כמו שצריך, משימה קשה במיוחד בהתחשב בכך שמערכות ההפעלה של המקינטוש כרגע, לפחות הגירסאות הישנות יותר, לא בנויות בארכיטקטורה של מערכת הפעלה מודרנית. הפתרון יכול להיות שילוב של הטכנולוגיה של 86 עם ממשק למשתמש של מקינטוש, כאשר בכל פעם שמועלה יישום מק ישן הוא יועלה למחיצת זכרון נפרדת, הפועלת כמערכת הפעלה ישנה לכל דבר. ל-86 יש עוד זמן להיקלט בעולם ובארץ, ויהיה מעניין לראות איך יגיב אליה שוק המחשבים. אם היא תיכשל, תהיה זאת עוד דוגמה למוצר מחשבים משובח שנכשל בגלל גחמות שוק, ולא עקב בעיות איכות. זה-הטד דהה ההח יה - דד חקו = | - | + יג ליו = | החדה הודחדר ה דהה ה -- 7-ה חדדרד ררה = החדיה ההרד- ה הח הה- ל//י כ/וקי6ו) 0כי[יכסן יכוי //כיוכיג קַ00ז6קץ-), 5499 0/ 6כן/וגיוא, 612067 וי 7 סש ש|קק. 8 80דשקרש. שער דנה מה שקלינטון לא מספר לך 7 הץ אע [ [ ו [ [ ]ן וו 1 - + .+ - . - . -- - - . 0 0 אריה גרייף, ראש האגודה הישראלית לחקר עב"מים, מסביר מדוע ממשלים בכל העולם מלכחיעוים התגלות של עב"מים וחוצנים למיניהם בשטחיהם בזמן האחוון אי אפשר לפתוח טלוויזיה או עיתון בלי להיתקל בסיפורי עב"מים, חיזרים, חוצנים, תיאוריות שונות על מאדים וסיפורי חטיפה שונים. לאריה גרייף, האיש שעומד בראש האגודה הישראלית לחקר עב"מים, זה לא עניין חדש. מתוקף כהונתו הוא נחשף מדי יום לסיפורים, מחקרים, ונסיונות טיוח של ממשלות, ארגונים מדעיים ושירותי ביון. האגודה הישראלית לחקר עב"מים הוקמה ב-94' והיא מונה 250 חברים. מטרתה היא להביא לידיעת הציבור עדויות על היתקלות בעב"מים, ולצורך כך היא גם מוציאה רבעון ומתכנסת מדי כמה חודשים כדי לדון בנושאים שברומו של עולם, כלומר, עב"מים. בקיץ האחרון נשברו כל שיאי הדיווח על היתקלויות כאלו. תושבי ערד, איזור חיפה, הוד השרון והנגב נחשפו לתופעה ואף מיהרו לדווח על כך, והגדיל לעשות יורי איסאקוב, תושב נצרת עלית, שהתלונן במשטרה כי נחטף על ידי חיזרים. על גופו נמצאה אבקה מוזרה (שהורכבה מ-55 אחוז אלומיניום) וחורים קטנטנים שהפכו במרוצת הזמן לפצעים דלקתיים חמורים. אויה גרייף, האם אפשו לומר שהציבור הישראלי עשה מכל העניין אופנה חדשה? זאת בהחלט לא אופנה. מה שקורה כאן זה עובדות ולא הלכי רוח. יש גידול עצום במספר העדויות של אנשים שראו כלי טיס חוצנים. אלינו, לשמל, הגיעו כז 0 עדויות, ומתוכם כ"60 מתאימות לכל הקריטריונים ומעידות על מפגש מסוג כלשהו עם החוצנים. ידוע על גלים של הופעת עב"מים בשטח מסוים בפרק זמן קצר יחסית. זה קרה גם בארה"ב, בברזיל, באירופה. הטענה שלנו ושל ארגונים דומים ברחבי העולם היא שחיזרים מגיעים לכדור הארץ, נוחתים ומבצעים ניסויים שונים. חוץ מזה, אנו טוענים שלממשלות ידוע על כך אך הן מטייחות את העובדות כדי להסתיר אותן מעיני הציבור. איך זה התחיל? אחרי פרשת רוזוול, ב-47', האמריקאים החלו להכין מנגנון שמטרתו למנוע פאניקה על ידי הסתרת האמת מהציבור. ב-53' התווה "צוות רוברטסון" מדיניות לפיה יוכחש הנושא, יושתק וייעשה ללעג בידי הממשל האמריקאי (כולל הצעה להפקת סרטים מצוירים באולפני וולט דיסני שיציגו הנושא באור היתולי). לאור הופעות שונות של עב"מים הוקמה ב-68', בלחץ הקונגרס, ועדה מדעית שמטרתה לחקור את התופעה. הוועדה, שתוקצבה במיליון דולר, היתה אמורה להיות אובייקטיבית, מדעית. לשם כך נבחרה אוניברסיטת קולורדו, אך זו קיבלה הוראות ברורות ממתאם הפרויקט, רוברט ג. לאו, לפיהן היא תורכב בעיקר מספקנים, לא ייעשה בה מחקר אמיתי והיא תבסס את הטענות שאין ממש בתצפיות העב"מים. מסקנות הוועדה השתרעו על 1,465 עמודים. לעיתונות ניתן רק תקציר השולל את התופעה, למרות שבדו"ח עצמו נקבע כי התופעה מציאותית, וכי ישנם עצמים שגודלם כגודל מטוסים והם בעלי יכולת תמרון עצומה ויכולת להתחמק מן המכ"ם. פרשת ווטרגייט שפרצה באותה תקופה הסיטה את תשומת לב הציבור, והעניין נשכח. "האמריקאים ממשיכים להתכחש לנושא. אזרחים הפונים לחיל האוויר בקשר לעב"מים נתקלים בהודעה סטנדרטית כי אין הוא מטפל בנושא. לפעמים המשטרה המקומית מגיעה למקום האירוע ומטפלת בנושא באורח פשטני. מצד שני, טורחים להטיל דופי בעדים לעב"מים ובחוקרים המתעניינים בנושא. אלה המועסקים בממסד האוניברסיטאי נמנעים מעיסוק פומבי בנושא, מחשש שייתקלו בזלזול מצד חבריהם ויימנע מהם קידום. אוניברסיטאות ומוסדות ממשלתיים לא חוקרים את הנושא, אבל יש מדענים רבים ברמה גבוהה החוקרים את הנושא בלי מימון או פיקוח ממשלתי. ברור שגם מניעת הקידום וגם הזלזול החברתי מנותבים ומטופחים מגבוה. "בשנים האחרונות אגודות כמו שלנו מפעילות לחצים כבדים על הממשל האמריקאי. למשל, ארגון בשם "הזכות לדעת" מקיים הפגנות ומצעדים מול הבית הלבן, והוא לוחץ על סנאטורים ומקים לעצמו לובי די מכובד. הסנאטור הרפובליקני רוברט צ'יף חקר את פרשת רוזוול בקיץ שעבר. בהתחלה נתקל בקיר מוצק, אבל אחרי שנה של חקירה פירסם חיל האוויר האמריקאי דו"ח שבו הודה כי ברוזוול לא התרסק בלון לחיזוי מזג האוויר, אלא בלון אחר, שמטרתו לעקוב אחרי פיצוצים גרעיניים על אדמות בריה"מ. הודאה זאת אינה מתיישבת עם עדויות של אנשים שהיו במקום, שסיפרו על גופות, ניתוחים פתולוגיים ומסע טרור שהופעל להשתקתם. בכל זאת, טיפין טיפין משתחרר מידע, למשל הסרט על נתיחת גופת החיזר מהקיץ שעבר, ונראה שהממשל מנסה להכין את הציבור לקראת הודאה בקיומן של התופעות המוזרות. האם יש יותר פתיחות לנושא אצל ממשלים אחרים בעולם? רוב הממשלים בעולם מיישרים קו עם ארה"ב, אבל יש יוצאי דופן. בברזיל היו הצהרות על היתקלות כלי טיס של חיל האוויר הברזילאי בעב"מים. בבלגיה הודיע מפקד חיל האוויר שכלי טיס שאחריהם עקב החיל אינם מעשי ידי אדם. בבריטניה, ספרד, בלגיה וקנדה יש טפטופים. הם מודים שאלה כלים בלתי מזוהים, אך לא בכך שכנראה הם אינם מעשי ידי אדם. בעקבות התפרקות האימפריה הרוסית דלף מידע רב, כולל רעיונות פומביים של קצינים בכירים שהודו שנתקלו בכלים שאינם מעשי ידי אדם. בישראל, חיל האוויר לא מוסר מידע על עב"מים והממשלה מסרבת להתייחס לנושא. שר המדע, בני בגין, הצהיר שהנושא אינו שייך למדע ואין צורך לחקרו. אני מעריך שבתוך הצבא יש גופים המרכזים מידע בנושא, אך לא בדרג הפוליטי. למה יש כזאת התכחשות לנושא? ראשית, כדי למנוע פאניקה. הממשל פוחד מאובדן סמכות, לכן הוא נוהג כבת יענה וטומן את ראשו בחול. חוץ מזה, יש עניין של הסתרת מידע כדי להשיג יתרון טכנולוגי על מדינות אחרות בנושא. הובה ספקנים שואלים את עצמם איך זה שהיצורים אינם מופיעים בפני הקהל הרחב, או בפני מדענים, ומסיימים אחת ולתמיד את גל ההכחשות. בקשר להופעה מול קהל רחב, כלי טיס חוצנים רבים הופיעו במקומות מאוכלסים, לעיני אלפי אנשים. יש גם מידע על קשר של הממשל האמריקאי עם גזע מסוים של חוצנים שמקיים איתו סחר חליפין - ניסויים בבני אדם תמורת מידע טכנולוגי. יש אינפורמציה שהאמריקאים שלחו ב-83' נציג שלהם בחללית, תמורת חוצן שביקר בבסיס צבאי סודי, ושהיו לפחות שתי החלפות כאלו. ההשערה היא שכיוון שהמין האנושי הוא גזע תוקפני במיוחד, החוצנים מאוד זהירים בקשר שלהם איתנו. הם אינם מעוניינים ליצור פאניקת המונים, ומעדיפים להרגיל אותנו לקיומם בהדרגה. יש רק סוג אחד של חוצנים שנחשף לעיניים אנושיות? אנו מכירים קבוצות שונות של חוצנים. יש חלוקה גסה לנורדים ולאפורים, הנורדים הם יצורים דמויי אנוש, בעוד שהאפורים, גובהם נע בסביבות מטר ומשהו והם אלה שמבצעים את החטיפות. יש גם דיווחים על חוצנים גבוהים במיוחד, שבישראל נפוצים יותר יחסית מבאזורים אחרים. יש תיאוריות כמו "תיאוריית המעבדה", שלפיה החוצנים היו מעורבים ביצירת הגזע האנושי על ידי הכלאה של גנים שלהם עם האדם הקדמון, ותיאוריה לפיה הנמוכים הם רובוטים ביולוגיים המשרתים את הגבוהים. אז כדאי להיזהר מהאפורים? חטיפות על ידי חוצנים, תופעה שחוו אלפי אנשים, היא חוויה טראומטית. יש בה שני צדדים שליליים: מפגש מפחיד ומזעזע, והגישה המפקפקת של החברה. בשנות התשעים התחילו להבין שאנשים כאלה זקוקים לעזרה. הוקמו קבוצות תמיכה (גם באינטרנט) ואנשים החלו לפנות לטיפולים פסיכולוגיים, גם בעזרת היפנוזה. מידת ההלם תלויה באישיותו של הנחטף. אנשים נעולים שכלית ייפגעו יותר מהפתוחים לאפשרויות רבות (ואין הכוונה דווקא לחסידי עב"מים). כך או כך, זו אינה חוויה שאנשים רוצים לעבור, אבל אני לא חושב שטמינת הראש בחול תועיל. הכרה בתופעה תעזור לנו להתמודד איתה בבוא הזמן. אגב, אנחנו צופים התגלות פומבית ובלתי ניתנת להכחשה ב-20 השנים הקרובות. ₪ מי שמעונין להצטרף לארגון יכול לכתוב לת.ד. 3077 נשר, מיקוד 20306 ]- | - שומ = | ב ---- ה‎ ---- - 0) 8 1 ו 6 קבוצות מסתוריות ברשת מלסננות את מ' עאינו משלהם על ידי דיבור בשפה ברטית, -שימוש-בביטויים מוזרים ושאלות מכעילות. טוטרי !מיד'ב מצטטים אות| לא פעם וגם שואבים מהן השראה מעט כל יום, במקום כלשהו בעולם, מתכנסים נציגים של קבוצה מיוחדת, משונה, לא מובנת. יש להם שפה, מנהגים ולבוש משלהם, אבל הם מתחזים רוב השנה לאנשים נורמליים. הם חדרו לכל פינה בתרבות האנושית: יש ביניהם מהנדסים, פועלים, איכרים, סופרים, מוזיקאים, וכמובן אנשי מחשבים (כי גם אנשי מחשבים יש מתחת לכל אבן). הם מתייחסים בחשד ובבוז למי שאינו משלהם. יש להם דרכים לזהות מי באמת שייך, ואוי למי שיחשוב שמספיק ללמוד את שפתם ממילונים שאפשר למצוא פה ושם באינטרנט. הוא עשוי למצוא את עצמו עומד מול שאלות כמו "מה אפשר לעשות עם מכסה ביוב מצופה שוקולד?" ומגורש כששאגות צחוק (במקרה הטוב) רודפות אחריו. שיטות בחירה חדעוות הם אמני ההיפוך. הם תמיד מנסים להניח את ההפך מהידוע והמקובל, ולבדוק מה תהיה התוצאה. למשל, כל אדם נורמלי שואל את עצמו האם באמת דמוקרטיה היא שיטת ממשל טובה (צ'רצ'יל כבר ענה שהיא השיטה הכי גרועה, פרט לכל האחרות). הם מציעים בכל הרצינות שיטות אחרות: אולי נחליט שהזוכה בבחירות יהיה זה שקיבל את המספר הקטן ביותר של הקולות? אולי נבחר בהגרלה את ראש הממשלה מבין כל אזרחי המדינה? חלק מהם ילחשו לך שהם כבר מתכננים את המהפכה. אל תאמין להם - הם רק אומרים את זה כדי שלא תגלה את המזימה שלהם להחליף את כל המטבעות לחומר רדיואקטיבי (הרעיון - של האלדמן - הוא שזה מעניש את האנשים הרוצים לצבור כסף, ומעודד זרימה בריאה של אמצעי התשלום). בעברית אפשר לקרוא להם "אוהדי המדע הבדיוני", אך זה תרגום גרוע. הם רואים את עצמם משתייכים ל-ו60₪ת18 - שאולי אפשר לנסות לתרגם כ"ממלכת האוהדים". כבר מזמן נאמר עליהם שגם אם ייעלמו ביום אחד כל ספרי המד"ב מהעולם, האוהדים פשוט לא ירגישו וימשיכו בשלהם. יש להם שפה משלהם (15חח18), מגזינים (65חולםג1), ומוזיקה משלהם (85חס86 א|8). לפעמים נראה שסופרי מד"ב מנסים להיכנס: לתוך העולם שלהם, ולא ההיפך. זה בולט במיוחד בספרים של ספיידר רובינסון ושל לארי ניבן, שחלק מהם מלאים שפת אוהדים ובדיחות פנימיות. מדברים בראשי תיבות אולי זה המזל של כל שאר האנושות שהאנרגיה שלהם מרוכזת כמעט כולה בוויכוחים פנימיים על כל דבר שהוא. חלק מהוויכוחים האלה כל כך שכיחים, שהם כבר קוצרו לראשי תיבות, כמו הטענה "1166 01 או 3 15 מססחגת - 01 זת", כלומר, להיות אוהד זוהי דרך חיים - שתמיד יימצא מישהו שיענה לה בכעס "ץפטסם הות20008 8 זפטן 15 בת00חג> - 011 זז", כלומר להיות אוהד זה סתם תחביב דפוק. בכלל, הם נגועים בקיצורים וראשי תיבות עוד יותר מכל קולונל מורעל, והם מצפים ממך להבין מיד אמירות כמו ,718514411 (אין דבר כזה כמו ארוחה בחינם - מתוך "עריצה היא הלבנה" של היינליין). רובם ממש לא מסוכנים, אבל מסתובבים ביניהם כמה 8%10%-= (ַח3000/ 01 1851613 560761) - השליטים הסודיים של האוהדים. קל מאוד לזהות 510% - אם מישהו טוען שהוא "10א8, ברור שהוא לא. אם זיהית 5%105, ברח לפני שתגויס למזימות השטניות שלהם או זהה את עצמך כ""5%/0 מדרגה בכירה יותר - אתה כבר יודע איך. ₪ |- | ו = | זי יור נתבוח. וזר מדורים. יוזר טבץ. וזר קומיקפ יור מתגוח מ' שחותם מו | ץושים מו' רנוו / | רים איז מווגה שרתנים: חייגו ץנשיו ‏ שי 77: 93 8 להמתגות משתגות מע רעה. גא בהתץדכן במחרקת המגויים מה המתגות המוכעות בעת בבתירתכם ) | ווק ן לא נח ד המחשב אפשר לבנות עולמות שלמים, אבל כולם מתבססים על צירופים מורכבים מאוד של "כן" ו"לא". השוני בין עולמות כאלה לבין העולם המחשבתי שלנו בולט. קשה למצוא טענה שעליה יענה אדם ב"כן" מוחלט או "לא" מוחלט. פוליטיקאים למדו כבר לתת תשובות קצרות וקליטות שמתאימות למבזקי חדשות באורך עשר שניות ומטה, אבל אני מקווה שהם מודעים למורכבות הבעיות ולטענות בעד ונגד התשובה הקצרה שלהם. דתיים בטוחים לחלוטין בעיקרי האמונה שלהם, אבל דווקא משום כך הם מרשים לעצמם אי ידיעה - כל אמירה מסויגת ב"אם ירצה השם". לעומת זאת, קל מאוד לבנות לתוך המחשב בטחון מוחלט ב"כן" או "לא", וקשה לבנות לתוכו אי בטחון המאפיין כל כך את החשיבה האנושית. מה כל כך חשוב באיזור האפור שבין כן ולא? לפני אלפיים שנה תיאר אריסטו את הלוגיקה המלווה אותנו עד היום, המבוססת על טיעונים שעשויים להיות נכונים או לא, אך אין בה מקום לטיעונים שהם "בערך" או "כמעט" נכונים. כבר אז ידעו היוונים על המלכודות שלתוכן אפשר להפיל לוגיקה כזו, כמו הפרדוקס המפורסם "כל מה שאני אומר הוא שקר מוחלט". האם אמרתי אמת או לא? בני התרבות אולי ו מלחשב אכיר רק מועוגים של כן [אחד] ולא |אבטן. מן הנטיון ללמד אותו לחשוב כמו אדם, לתברר שיתרון המוח האנושי הוא דווקא ביכולתו לחעשוב במושגים של "אולי" המערבית עשויים להסתבך מאוד בנסיון לענות. אם אמרתי אמת, אז המשפט שאמרתי חייב להיות נכון, אבל הוא טוען שכל מה שאגיד, כולל המשפט עצמו, אינו נכון - לא יכול להיות. אם שיקרתי, ההיפך חייב להיות נכון, כלומר, שאני תמיד אומר דברי אמת. איך יוצאים מזה? רק על ידי נסיגה מהדרישה שהמשפט יהיה נכון לגמרי או שקרי לגמרי. אם נסכים שבמציאות יכול לקרות שלפעמים אשקר ולפעמים אדייק, תהיה הטענה נכונה לפעמים. גם אדם שדובר אמת 99% מהזמן וגם אדם שמשקר 99% מהזמן יכולים לומר משפט זה ללא נפילה לפרדוקס. מאז ימי היוונים פותחה השיטה של פרדוקס זה באלפי צורות, ושימשה כדי להראות את הסתירות ביסודה של המתמטיקה הקלאסית (פרדוקס ראסל) ושל כל שיטה לוגית שהיא (משפט גדל). כל זה היה צריך לאיים מאוד על עצם המחשבה שלנו על עצמנו כיצורים נבונים - איך אפשר להיות נבונים אם אין בכלל אפשרות למחשבה נכונה וחסרת סתירות? למעשה, לא היה אף פעם משבר כזה. הבעיה לא מפריעה לאף אחד, ואפילו את הפילוסופים היא כבר משעממת. מבחינת היכולת של הלוגיקה ככלי חשיבה וניתוח, אין ספק שהפרדוקסים מסוכנים רק באזורים נקודתיים, שבדרך כלל מגיע אליהם רק מי שמתאמץ מאוד. הם קיימים, ומעמעמים את זוהרה של הלוגיקה כמלכה הטהורה שאריסטו תיאר, אבל לא פוגעים ביכולת שלה כמשרתת החזקה ביותר שלנו. אבל, הסיבה האמיתית לכך שאנו מוגנים מפרדוקסים לוגיים היא החשיבה שלנו הנמנעת מבטחון מושלם באמת או בשקר. אריסטו ראה זאת כחולשה של החשיבה האנושית, שיש לתקן על ידי עזרי חשיבה מתאימים. כיום אולי אפשר לראות את החולשה העיקרית של המחשב בהתבססות שלו על אמירות אבסולוטיות. לכן, האתגר שעומד בפני מפתחי הבינה המלאכותית הוא לבנות חוסר בטחון וחוסר ידע מתוך צירופים מורכבים של אפסים ואחדים, למרות שכל אחד מהם לחוד מייצג בטחון מוחלט. רמה צריך את ח"אודי"? בשביל מה צריך מחשב להכיר במשהו שאינו כן ואינו לא? יש לכך הרבה שימושים, שונים מאוד זה מזה. השימושים השונים יצרו בלבול שלעתים קרובות מקשה על הדיון בין חוקרים ויוצר הפרדה מלאכותית בין תחומי הבינה המלאכותית. מידע יכול להיות בין אפס ואחד כתוצאה מתיאור של מצבים מובנים היטב אך נשלטים על ידי הסתברות: אם אזרוק קוביה "הוגנת" שלא עברה טיפול על ידי רמאי, אני בטוח שיש סיכוי של 1/6 שהיא תראה שש נקודות: אני מבין היטב את התהליך, אבל איני יכול לחזות את תוצאותיו. אפשרי גם מצב של חוסר ידע: אני זורק קוביה שבתוכה הדביק רמאי משקלות שונים, ואיני יודע מה הם. היא עדיין עשויה להראות כל אחת משש התוצאות, אך חלק מהתוצאות סבירות הרבה יותר מאחרות. מה הסיכוי שהקוביה תראה שש? האם הוא עדיין 1/6? כנראה שלא. האם יש לי ניחוש יותר טוב? לא עד שאזרוק את הקוביה כמה עשרות פעמים, או שאדע מה מטרותיו של זה שהדביק את המשקולות. ההערכה שלי על הסיכוי לא השתנתה, אך היא נובעת ביסודה ממצב שונה לחלוטין. למה חשוב להבדיל בין שני סוגי אי הוודאות? נניח שמציעים לי הימור: על כל שקל שלי אקבל עשרה שקלים אם הקוביה תיפול על שש, ואם הקוביה תיפול על מספר אחר, אפסיד את השקל. אם ידוע לי שהקוביה הוגנת, ההימור כדאי (בהנחה שלא ייגרם לי נזק ממשי אם אפסיד את כספי בהתערבות). תורת ההסתברות מראה זאת בקלות: בממוצע, בחמישה מכל שישה מקרים אפסיד שקל (בסך הכל הפסד של חמישה שקלים), אך במקרה השישי ארוויח עשרה. בממוצע, לכן, ארוויח חמישה שקלים בכל שישה סיבובי הימור. לעומת זאת, אם הקוביה עשויה להיות לא הוגנת, יתכן שהיא נופלת כמעט תמיד על שש, או אולי אינה נופלת על שש כמעט אף פעם. תורת ההסתברות לא תעזור לי כאן, ועלי להסתמך על ניחושים לגבי המטרה שבעבורה נוצרה קוביה זו. אם אני מניח שזה שהציע לי את ההימור אינו טיפש ואינו מנסה להעשיר אותי, הניחוש שלי יהיה שהקוביה נופלת על שש בפחות ממקרה אחד בכל עשר זריקות, ולכן כדאי לי לסרב להימור. | יש גם מצבים של חוסר ודאות כתוצאה מהכללה: רובנו נסכים כי המשפט "ציפורים יכולות לעוף" הוא בדרגת נכונות גבוהה. אבל מה עם יענים ופינגווינים? מה עם ציפורים מפוחלצות? מה עם יונה שיכלה לעוף אתמול, אך היום הכנף שלה שבורה? החשיבה שלנו מצליחה להימנע מהסתייגויות אינסופיות: אנו איננו מנסים להתייחס לכל יוצאי הדופן האפשריים עבור כל מילה שנגיד. למרות זאת, החשיבה שלנו מצליחה בדרך כלל להתאים את עצמה בלי שום מאמץ מיוחד למקרים יוצאי דופן כמו אותה יונה פצועה. איך אנחנו עושים זאת? לפני תחילת המחקר בבינה מלאכותית, זו היתה שאלה מגוחכת. אם אספר למומחה שקיבלתי יונה לכמה ימים ואבקש עצה איזה כלוב כדאי לבנות לה, התשובה תהיה שלכלוב חייב להיות גג כדי למנוע ממנה לעוף. אם אוסיף שהכנף שלה שבורה, יסכים המומחה שאפשר להסתפק בכלוב ללא גג עד שהיונה תתאושש. גם המומחה עצמו לא יראה בעצות אלה משהו מבריק במיוחד הדורש אינטליגנציה גבוהה. לכן לא ציפו ראשוני הבינה במלאכותית לקשיים גדולים כשניסו ללמד את המחשב להשתמש בידע כללי. ההפתעה היתה גדולה: קשה מאוד לנסח את צורת החשיבה הכל כך טבעית לנו בצורה של תוכניות מחשב. חוסר הידע כאן אינו ניתן לניסוח במושגים הסתברותיים: איננו יכולים לומר שציפור יכולה לעוף בהסתברות של 89.3%. חוסר הידע נובע מהכללה של מושג ה"ציפור", ולכן אפשר לבטא אותו רק על ידי הכרה באפשרות קיומם של מקרים יוצאי דופן שאינם מתאימים להכללה. הנסיון הראשון היה לספק למחשב רשימה מפורטת של כל יוצאי הדופן האפשריים. במבט לאחור, ברור למה זה לא הצליח: האם לפני כמה שנים מישהו מאיתנו היה זוכר לכלול ברשימת יוצאי הדופן את האפשרות של יונה שרגליה קשורות בחוט, במיוחד אם הצילום טופל כך שהחוט בלתי נראה? תאמינו או לא, זה קרה לא מזמן ואפילו לא רחוק מכאן, במזרח התיכון. ס'כונים של א' הבנה אסתפק בעוד קטגוריה חשובה אחת: אי ודאות הנובע משימוש בשפה אנושית. אם אומר שפגשתי אדם שגובהו 190 ס"מ, איני מסתכן באי הבנה, אך רובנו לא מתארים את גובהם של אנשים במספרים מדויקים. למעשה, בדרך כלל אין צורך בדיוק כזה: מספיק שאומר שפגשתי אדם גבוה. למי שישמע אותי יהיה מושג לא רע על האדם שאני מתאר. כדי ללמד מחשב לעשות אותו דבר, צריך לבנות לתוך התוכנה ידע על המשמעות של המושג "אדם גבוה". זה לא פשוט - צריך להבין מי הדובר (באפריקה, למשל, יש שבטים שגובהם הממוצע מתחת ל-160 ס"מ); צריך להבין על מה מדובר (אם הייתי מתאר שחקן כדורסל כגבוה, לא תצפו לכך שגובהו מתחת לשני מטרים); וצריך לנסח גבולות בזהירות (כל אחד יסכים שכאשר איננו מדברים על שחקני כדורסל, 190 ס"מ זה גבוה, אבל מה עם 180 ס"מ? איפה הגבול?). ועדיין לא נכנסנו למשמעות של "בית גבוה", "הר גבוה" וכו'. מחשב שאינו מסוגל "לחשוב" במושגים של אי ודאות לא יוכל לתקשר עם בני אדם, כי צורת ה"מחשבה" שלו זרה לחלוטין לזו שלנו. לכן, מובן שהושקע מאמץ רב כדי להתמודד עם הסוגים השונים של אי הוודאות. חוסר ודאות הסתברותי: עקרון אי הוודאות בפיזיקה טוען כי אפילו תיאורטית, אי אפשר לסלק את שליטת ההסתברות והמזל העיוור באירועים סביבנו. לגבי המחשב, זהו התחום הקל ביותר, ונעשה בו שימוש כבר בימיה הראשונים של הבינה המלאכותית. למעשה, המחשב עולה על האדם בהרבה ביכולת לנתח הסתברויות נכון. חוסר ודאות הנובע מחוסר ידע: תיאור שלם של המציאות מחייב הכרה באפשרויות כאלו, אבל גם אותן אפשר לנסח מתמטית. אחת השיטות היא להביא בחשבון את כמות חוסר הידע. כך נוכל לומר לאחר שזרקנו קוביה לא הוגנת מספר פעמים משהו כמו: "לפי הממצאים עד עכשיו, ההסתברות שהקוביה תיפול על שש היא 5%, ההסתברות שהיא לא תיפול על שש היא %, ועדיין יש לנו 15% חוסר ידע על התנהגות הקוביה". חוסר דיוק הנובע מהכללה: בבינה המלאכותית, המאמץ העיקרי להתמודד עם הבעיה הוא בתחום הנקרא "לוגיקה לא-מונוטונית", המנסח הליכי מחשבה כמו אמונה מותנית: אני מאמין בטענה "התוכי יוסי יכול לעוף", למרות שהיא מבוססת על הסקה דרך הכללה "ציפורים יכולות לעוף", עד אשר אגלה שהמקרה שבו אני דן כרגע הוא מקרה יוצא דופן, כי התוכי יוסי מת. חוסר הדיוק הנובע משימוש בשפה אנושית: כדי לאפשר למחשב לתקשר עם בני אדם, אנו חייבים לתת לו דרך להכיר במושגים שאינם מוגדרים מספרית, כמו "חם" או "גבוה". בכך עוסק התחום הנקרא "לוגיקה עמומה" (טופס! ע22גו1), שזכה לפריחה רבה בשנים האחרונות. האם יתכן מחשב אינטליגנטי? שאלתי את המחשב שלי, וקיבלתי את התשובה "אולי". ₪ | - | - הר = | 15786]6216).60.1[ איך מאמנת משטרת ישראל את בחוריה המצוינים להבחין בין טראנט והאוס? בשוט מאוד: כשהקהל מתחיל לרקוד, טימן שזה טראנט וצריך לעצור אותו מיד חודש שעבר כתבתי כאן על האירוע שמימנה חברת ליוויס, שכלל 24 שעות של מוזיקה אלקטרונית בפארק אשכול הקסום שבנגב. האירוע היה אמור לבשר על יציאתו של הטכנו מהגטו, אבל הצליח רק להוכיח שבישראל עדיין לא בשלו התנאים לקיומו של אירוע מהסוג הזה. הטכנו, אם כן, מוחזר אל הגטו בכוח על ידי גורמים, איך לומר, די עוינים. אומרים שליוויס השקיעה חצי מיליון שקל באירוע. תאורת לייזרים, מאות שוטרים ומאבטחים, חיפוש גופני לפני הכניסה (כן, גם על הבנות), ולאו דווקא מחשש לפיגוע חבלני. קשה לדעת עד היכן מגעת ההבנה של כוחות המשטרה בזני הטכנו השונים, אבל מי שמחפש קונספירציות וסיבות טובות להפוך לפרנואיד, יכול אולי להתחיל לחשוש שיש כאן התנכלות דווקא לסוג אחד של מוזיקה: טראנס. ||/ |/ 1 ]ו וו/ו]; | , '/ הערב התחיל בצורה מתונה למדי, עם מוזיקת האוס (די מדכאת, לטעמי) שהקהל הגיב לה בצורה פושרת. רקדו, אבל השמחה האמיתית עוד לא התעוררה. אולי אפשר לתלות את האשם בביטולן הופעותיהן של שתי להקות מיובאות, שהעדיפו לא להגיע מטעמי אינתיפאדה. הדבר המדהים התרחש בערך בשבע בבוקר, עם עלייתם של אדי מיס וצ'אקרה, שני טרנסאים ישראלים שתקליטם זוכה להערכה רבה בקרב חובבי הטראנס. ההרכב, אגב, חתום בחברת התקליטים קרמבו ([0.1ס.סטוחסו. ואואו//:קום), השייכת לחברת מוסיקה פלוס, יוזמת ומארגנת האירוע. עם הנגנים סוכם על שבעה קטעים, אבל אחרי כמה דקות של טראנס עצבני ואנרגטי נוצרה בעיה חמורה (לפחות בעיני השוטרים שהיו בשטח): הקהל התחיל סוף סוף להתעורר ולהצדיק את התואר "מסיבה". לתמימים זה נראה כמו הופעה קצרה במיוחד (ארבעה קטעים), אבל מקורות שהיו באותה עת על הבמה גילו את אוזני שהמשטרה היא שהפסיקה את ההופעה, ולא תקלות טכניות, כפי שחשבנו בהתחלה. התופעה היתה תמוהה, בהתחשב בכך שצ'אקרה ואדי הם חלק ממשפחת קרמבו (ואיזה אינטרס יהיה לאנשי החברה להפסיק את ההופעה באמצע?) ובעיקר בהתחשב בשני הביטולים הכאובים של הלהקות מחו"ל. שיחה עם אילן רונאל, איש מוסיקה פלוס, הניבה בעיקר הכחשות. לדבריו, ההופעה היתה אמורה להימשך 45 דקות, ולכן הופסקה באמצע. על כך לא צריך להתפלא. רונאל רוצה לקיים אירוע דומה גם בשנה הבאה, ואיזו סיבה יש לו ללכלך על המשטרה? אבל משיחה חוזרת עם אחד הנגנים בהוכב התבור שהשוטרים ניסו להפסיק את ההופעה כמעט מרגעץ שהתחילה, בתחילה בתירוצים שהשמש עלתה והקהל מתייבש בגלל עודף המרץ שהוא משקיע בריקודים, ואחר כך בלי תירוצים ועם הרבה יותר כות. משום מה, המקומונים לא דיווחו על כך, והגדיל לעשות עיתון "העיר", שהבטיח כתבה גדולה בנושא וויתר עליה מאוחר יותר. חבל, כי הכתבת שהיתה אמורה לכתוב את הכתבה, זהר וגנר, דווקא מכירה את הנפשות הפועלות מקרוב (ליתר דיוק, היא בעצמה די.ג'יי המופיעה באירועים שמארגנת מוסיקה פלוס), ואולי היתה יכולה לשפוך קצת אור על האירוע, אבל כאמור, גם המארגנים עצמם מעדיפים, כנראה, להשאיר את העניין באפלה. במקום זה, נאלצנו להסתפק בכתבה גדולה ומפרגנת לאחד הדי,ג'ייז האחרים של החברה. אבל נחזור לתיאוריית הקונספירציה של המשטרה נגד הטראנס. מה גרם להם להיכנס לפעולה ברגע שהתחילו לנגן טראנס? האם היתה זו התגובה החמה של הקהל, או שסתם נראה להם שרקדו כאן מספיק ואפשר לסגור את הבאסטה? הרי היה מדובר באירוע שקיבל את כל האישורים הנכונים, אירוע שהזמין את הקהל לוקוד, לא לעמוד כקרפיון במים מתוקים. יתכן שהתשובה טמונה בדעה הקדומה שאנשים שרוקדים באקסטזה בטח לקחו משהו לריאות לפני זה. אבל את הטענה הזאת קל מאוד להפריך כשרואים, למשל, צילומים של רשת 1% מפסטיבל טכנו ללא"סמים שנערך בגרמניה לפני כחודשיים. הפסטיבל, שנערך תחת הכותרת "לא צריך סמים כדי לשמוח', ניסה לפעול לניתוק הסטיגמה של הסמים מן המסיבות, והחוגגים בו הראו בלי צל של ספק שאפשר להיכנס לאקסטזה סתם בגלל שַאוהבים את המוזיקה ואת החיים. לא רק המשטרה הישראלית מפספסת את המסר הזה. גם התקשורת נהנית להשתמש שוב ושוב במונח המיושן "מסיבת אסיד", מבלי להתייחס לעובדה שהמסיבות נקראו כך על שם סגנון מוזיקלי שרווח בסוף שנות השמונים (אסיד) ולא ע"ש סמים הזייתיים (ל.ס.ד). רוצים עוד הוכחות? בבקשה: הופעתה של להקת טראנס מגרמניה בשם ות63זכ-א, שהוזמנה לנגן בהנגאר בנמל תל אביב ב"19 באוקטובר, הופסקה גם היא בברוטליות על ידי שוטרים. מארגני האירוע היו כנראה נאיבים ולא חשבו שיזדקקו לעזרת עורך דין בשטח. דווקא מארגני מסיבות מחוץ לעיר מודעים לבעיה ודואגים שיהיה בשטח עורך דין חמוש בכל האישורים הדרושים, אבל מזמיני זג6ום-8 חשבו כנראה שחיפוש גופני מדוקדק על הנכנסים, עשרות מאבטחים, החזקת הקהל בחוץ עד 2:00 (!!) בלילה ובדיקה קפדנית של תעודות זהות (שמא ייכנסו לשם קטינים וישתו בירה) - יספיקו. הם טעו. אחרי שלושה קטעים הופסקה ההופעה. השאלה היא כזאת: אם עורך דין בשטח המסיבה מספיק כדי לעצור את השוטרים, סימן שאין מדובר כאן בצדק אבסולוטי, ואם ויכוח קצר וענייני מספיק כדי שהאירוע יימשך, כנראה שלא מדובר במדיניות משטרתית שבית משפט כלשהו היה מאשר. מוזר שאחרי בדיקות כה מדוקדקות בכניסה עדיין יש לשוטרים חשדות שגורמים שליליים מבלים במסיבה. אז מה קורה כאן? האם משטרת ישראל שולחת את בחוריה להשתלמות מוזיקלית יסודית, לפני שהם מגיעים לעצור סגנון אחד של מוזיקה, ולאפשר את קיומו של האחר? והשאלה החשובה באמת: האם זה יעזור להם? להמתקת הגלולה, הנה כמה כתובות ששוות ביקור: אט[- טח פחוח) אוצוש//עו. האתר של חברת התקליטים פלוקס, שחור-לבן אסתטי במיוחד. /208/60/001186-- שאו //: מחות. סזותג. מנפלאות המטבח הגואני, חבל ארץ בהודו שבו מתרכזת פעילות הטראנס העולמית. |- | - מול ותל - | ורי | מ | רו 7 =] | 8 - ו ד ב: | 4 = - - + .| ₪ ות רו בו 6% זומביט סטייל קובע; הדברים האלה אינם כמו שהם נראים] 9 ה ל ו האס ₪ נואן לוקוד את הר'קוד הרוחנ' של עם "שראל! אם הוזמנת למסיבת ריקודלם, כדאי לבדוק את ההזמנה בציציות. הנה למשל הזמנה שקיבלתי למסיבה שנראית בראש עוב, אך מזל שקראתי את כל האותיות הקטנות בחשדנות - שאם לא כן היילתל מוצא את עצמ? בעלצומן של "הקפותי' בבּית כנסת! "5-9 תייה וררתוי > תור. רחש -'" -.') + -. .-%. .. -9? הרהדיר+ ידור רף. ה קודיה התדיות | קלוך הרק וובודה ->-- צייה יווד --*-9- 8 - -.ו.. וק-=' -00 0 -. =). *.. .. !שו כניסה חופשית לגכרים וגשים יום שישי, כ"א בתשרי תשנ"ז (4.10.96), בשעה 30:₪ בערב ₪ בגית הכנ ו 5 0 ירקו = אצי יונה 5 2 תל אביב 5 | שר שישק" אז הלכתי למסיבה אחרת, שבהזמנה שלה הלו פחצת אלנבי אותיות... ובמקום זה הלה ציור מגניב ומקורל. טוב. אולל . לא ממש מקורי. איפה כבר ראיתי את הדוגמה הזת >" כ 7 אתר באינטרנט! 1 יש גם חולצות עם דמות החוצן המפורסמת... רגע, מאיפה הוא מוכר לי שנחטפת? על ?די הוצנים? לא, הדמות. הזו לא-באה מהחלל, עלצב אותה ב-. 1 אמן מנבאדה בשם ביל בארקר וקרא לה "שווא" (כמו הס?מן הדקדוקי שבקושי שומעים), מאז הלא הועתקה בכל העולם, ובעצם הרל איך יכולות להיות זכויות יוצרים על תווי פנים של מִישהו שקיים באמת?, ימי - המקור? ולכן, עד שלבואו לקחת | אותי הביתה, אנ?ל קונה את החולצות שלי רק אצל "שווא". - אוהה - | אובדן התמימות איך חונים בלי לי ורי האח הגדול פאנדורה דיירקטיב ומרדכי ואנונו צבי אלון שראל בנימיני מספר על אלף הגירסאות של סיפור החייל ששיבש את פעולת המחשב עד שפירקו אותו לחתיכות (את המחשב). אנטי חושף לראשונה את גירסתו למעשה, גיוסה המורכבת מהצלבה של מספר שמועות שונות ומאיוה פן סוציולוגי של כל פראנויה, וכן מהווה שיעור ראשון בקורס של אנטי לייצור וירוסים. ובכן, לגירסת אנטי, מדובר בחייל שעמד לקראת סיום השיוות באחד החדרים השמורים ביותר בצה"ל. ביום שבו יצא לחופשת שחוור בת שבועיים, הופיעה על המסופים שבחדו הכתובת: "עוד 4 יום למבול". למחות הופיעה הכתובת: "עוד 13 יום למבול". נסיון קל לסלקה הראה שעקיותה תיקח יותר מ-13 יום, ועל כן הוחלט לחכות שתיעלם מעצמה, מן הסתם ביום שחרורו של החייל. ביום השחרור הופיעה הכתובת "היום המבול" ולא נגרם שום נזק למחשב. כולם נשמו לרווחה. עיניהם של אנשי הצוות, ובמיוחד של המפקד שקיבל את ההחלטה להתעלם מהכתובת עד שתיעלם מעצמה, חשכו כאשר למחות הופיעה כתובת חדשה: "2 ימיס אחוי המבול". המפקד מינה חוליה של מתכנתים נועזים לצלול לתוך הקוד ולירות כדי להרוג. הם חזוו לאחר עבודה מאומצת, עם ראשו של הקוד הסורו, שנמצא ואותר במעמקי היישומים. המפקד הורה להם למחוק אותו, ובאותו רגע קרס המחשב. המסר של שיעור זה הוא כמובן: תנאי לנצחון הוא הזדהות ל ו ימי מ יי ב בר ל /אנטי אין חיבה מיותרת למונופולים גדולים השולטים על שווקים שלמים בעולם, אך גם אין לו חיבה מיותרת לתיאוריות קונספיוציה ללא הוכחות. את הסיפור שיצוני המכוניות החביאו תוכניות לרכב מופלא שאינו צורך בנזין ויש לו צמיגים לנצח שמע אנטי מיליון פעם - אך מעולם לא הוצע לו גם שביב של הוכחה (אלא מה? שרפו את ההוכחות, המנוולים). אם באמת המכוניות מתפרקות תוך חמש שנים בגלל קנוניה, לאנטי יש רעיון איך לעשות הון: הבה נייצר מכונית שמתפוקת מהור יותר! מעניין שאף יצרן לא עלה על זה, חוץ ממפעל ישראלי מסוים שפשט את הרגל. אולי המכונית שייצרו שם לא התפוקה מספיק מהר? אנטי מצביע על עובדה חמקמקה: בסיס נתונים על אנשים שלא מסרו אותו"מְרצונם אינו מונע את רישומו החוקי בישראל. לא כל כך טוב. לא טוב בכלל. האם כך גם המצב בארה"ב? על פי העמדות הרשמיות של החברות שם, נראה שהמצב שונה. אנטי מציע לאמץ תחביב מודרני שווה לכל נפש - לוחמת גרילה פשוטה: בכל פעם ששואלים אותך את שמך, הכנס בו שינוי קטן שיזכיר לך מתי מסות אותו. אולי כשאי לך גם לשלב בכתובת מספר דיוה לא קיים, או כל דבו אחו שיאפשו לך מעקב אחוי השימוש בפוטיך. כך תוכל לדעת בדיוק שמי שנתן את השם שלך לנודניקים מוכרי אנציקלופדיות - זה בעצם עיתון שעשית עליו מנוי, ותוכל להפסיק את המנוי בזעס. (נסיים בסיפור טריוויה: שם המשחק "פקודת פאנדורה" נגזר מהביטוי "תיבת פאנדורה" - אך מהיכן שם זה? האלים לא רצו שבני האדם ישחקו באש ולכן לא מסרו להם את האש (עשו בשכל, לדעת אנטי) - וכשפרומתאוס גגב את האש מהאלים והעבירה לבני האדם, זעם זאוס מאוד. הוא יצר בעזרת אלים אחרים את פאנדווה ושלח אותה אל בני האדם ובידה מתנה מן האלים, כד או תיבה. כמובן שהיא פגשה בפוומתיאוס, הם נהיו זוג, והיא הרי היתה החפרפרת המושלמת - זו שלא ידעה שַהיא מחזיקה בידה פצצת זמן ממולכדת. גם אם מישהו הזהיר אותה (ובינינו, המשפחה הזו כבר היתב אמווה להכיו את הקונצים האכזריים של האלים) היא בסופו שדל דבו לא עמדה בסקונות, פתחה בכל זאת את התיבה, ומתוכה י'צאו שלל מפלצות: קנאה, שנאה, נקמה וכל שאר הצרות שאנו מכירים מחיי יום יום. מזכיר את ואנונו, לא?יש שני סיומים לסיפור:האחד, שסינדי, כלומר פאנדורה, סגרה את התיבה בבהלה דווקא כאשו היצור החיובי היחידי עמד לצאת ממנה, והוא יצור התקווה למען תנחם את בני האדם. אז מה ב[ ב יי ב כ הייתי זורק עליו בנדורה. בזהיוות. ו יי ב ל התחוותית תגיע לישראל (היידה לימור ליבנת!), גם ספקים אחרים יחקו אותן. אבל בקשר להצהוה המפורסמת על כך שאין לאלון מושג איך עושים כסף מהאינטונט: לאנטי יש אנטי חזק להצהרה הזו, משום שפעמים רבות שמע אותה מצוטטת על ידי לקוחותיו (של אנטי) כראיה מדוע הם אינם רוצים להיכנס לאינטרנט. אז נסגור חשבון: בין הסיבות לכך שנטמנג' לא עשתה כסף מהאינטונט ניתן למנות את העובדה שביצועי קמיליון זכו לביקורת שלילית, בלתי אופיינית, ב-)'] מגזין... בינתיים היא כמובן השתפוה פלאים, אבל כך גם התוכנות האחרות... אגב, צבי אלון מראה את הקושי שבהגדרת האינטרנט, ומשווה אותה לקושי שבהגדות טלפון. הוא מסביר כי לאינטרנט שימושים ובים, וכל אחד מכיר רק את השימושים של עצמו. המממ... זאת אומרת שאם אני מכיר שימושים ב וי יי בי יג 8 4% ...א שני תקליטורים כהם תמצאו את כל הרפתקאותיו הנמטורפות של = אוסף של תעלולים משעשעים אולי, הייח מצליח לבצע עבודה הרבה יותר טוכה בחיסול וכלתי פוסקים אעור יבטיחו ל-נשצש למצוא את דרכו המחכלים והצלת בני הערובה, אילו היית אתה המפקד ללככם כל'מעלה ממ-80 טועות טול סחרור ראעו, הטותוללות, בשטח? עכשיו זו ההזדמנות שלך להוכיח זאת! משחק ירי ומרדפים. פעולה מדהים המשלב חכנון, טקטיקה ופעולה. גרפיקה תלת מימדית מוה'ינה ועשוות קטעי ו'דאו. מהשבתה -הובתקאה שא'נה נגמרת | ] משחק הרפתקאות מדהים מג'ת 8:ז0ו5. הכנס ליקום מקבילי אקזוטי הנמצא תחת מתקפה של יצור אִפַל. אתה זומנת למשימת הצלה. עצם קיום החיים וקיומו של העולם נולו תלויים על חוט דק: האם נחנת באומץ הלכ והדמיון הדרושים כדי לעזוב את עולמך ולהננס אל הבלתי נודע? נית מחשכת, מרכז ש'וזק: רח' ארלוזורוב 28 הרצליה 8 טל': 09-552402 פקם': 09-552413 מחלקת תמיכה: טל': 1+09-552% להש'ג בחנויות המחהשנים וברשתות ריוור בנבחב'י הארץ באל --