זומביט – גיליון מספר 26

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
1 + | > 0 א / 5 + גו ; | - 1 = שר- ₪ 1 = זו = שו =ון ו 177 = ב - ד ו ₪ | | כ = ₪ שו | דחו שו ום == | + - 5 - דדש רכו א ב | מ | ב ' = - דיו בו ]1 כון 7 כו ו -] == ב חן ]1 -*0 06-00 38| - שר- 9 - א 54 אק < ישוי (ר-אט >> >" 1 | [ | הפנתר הורוד יי 3 % ה מד'ה פלוט - 2 .]| 8 הבס יט לש ןח אחו?ז 6חד .סח! ,0106 8ז16ח! 51 טחבּ)\ זס יפאזה חוסבוו 6זב סססו ו5טוםטחב\ סחב ופט|זס חב 3365 8 חט-] והסטוווס!ח! ,.סה! פעוזסהזסוח! זפטוזססהבּ/ץ 1996 6 50 5!חטוד] |( . הסופפווחזפק עם 860 וד .41 | הטוב עס 590ח6ס- 6זם סחה .סח| ,5פזטו6 1515 ספווח( זס 30601996 5אזה 306 סזבּ פזסוסבזהח0 סחהּ ,ל 7 -- 5% )) | ו'ווו'וווו'.וובוווווויוו.ג..ו.,. י' וו3, .. ו. . .ו.... / עורכת: נאורה שמ"שאול עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי הפקה ועיצוב מלל: לילך גול עורכת משנה: עדי עליה עימוד ממוחשב: עדי אורן | כתובתנו באינטרנט: "+ - / 6/2 531 רארא//: 11 צייר המערכת: קוון שדמי . ₪ משתתפים קבועים: עידו אמין, תוס בוגר, עון פיין, = של ון הרוש, טל גוטמן, טל פרץ, יניב קסנו, דורון -" פרידמן, אבנר הנמן, שבי עוזיאל, טל שפר, ישואל .5 -/ בנימיני, דני רופ, מיכאל לוגסי, עומרי דולב, אודי א פומרנץ, עומר הולצינגר, אורי וייץ, איתמר רזניקוביץ. עיצוב השער: גיל בידרמן << 4- . : גי ה 71 , . 1 שי ו ל 1 / 6% 5 . ה % 0 ו 2 : 2 מ ב ! 3 ביכ ב ה 4 07 2 7 / ל" ן : שו ג ' 9% . ז / -:) . לניר ו 0 ו :<< 4 7 "+" 12 . | -- 3 4 ו : יע א *י "₪ 48 כ ביקן 0-5 1 : :2 " : % 0 > שי 2 .> 0 ,.,- שש,.. . 7 2 .- 0 . (18+, )4 ,,וידריוווווו.,ווו)4.ווןוו|ו,וו,וגווו'(וברווב+רו.,+|+.,, ו ו . ה'ו3וו5: - .. 6 : | / ו / , ו . / .+ י' אק רווווו'ו,רווויויוווווובווווו'וווווו))בווב.וגווגכוווווגווווווצוו|.. "וי . . ו | [ " , ו / . ' ] ₪ זו וּ. , ווורווווווויוווהוווווו,: ד וו'4+וו34)|ווווווויו|'..|ו) ' )+ 1 , , / / , . י יו., . / 6 878 787 " זי ' ו.' ו'ו.ו יוי)),ו 4 4 7 ווהווהוווווו: )ו וווו) " "וז וווו.ו .)וו ו ... | / 7 | . | | א | | 9% . מ ְ / 3 . ₪4 -- ְ : ג 0 ם . 0 .. 1 6 פן 4 לש 1 :6% זג ) '6001) 1 40 משחקי תפקידים 1 תד ו 66 כ0|לכ'כ ₪ 43 42 מדע בדוני 2301 אייס = 3275 ו[ 45744 טכני 7 פינה מלאכותית 6 הקיר של נאורה 7 הקיר שלכם 9 חידושים ומשחקים שבדוך 10 סיפורים מהחיים הווחו מו"ל: כ.5. עתונות ותקשוות בע"מ עורך אחראי: אורן ציבלין מנכ"ל: אורלי עטיה-רוזנבוך סמנכ"ל: שירי אבישאול מזכירת מערכת: שיר ליטבק מחלקת מודעות: 8 03-5180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה, חגית שימל 8 03-5180870/4 כתובת המערכת: דוך בךצבי 84, תל"אביב 68104 8 03-5180820 (רב קוי) 320401 הפרדות ולוחות: ח.ש. חלפי בע"מ הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה: "צבי ובניו" הפצה: בר 8 03-6952118/9 -/ 716] 5 67 בקצרע 9 38 0 וטריקים מו ₪ וו ה-- אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואינה מחזירה כתבי יד 6 56 להזמנות טלפוניות ולבירוריס ‏ 022-3733 ד)) 86 מוזיקת טכנו 1 מציורי המערות לאמנות דיגיטלית 1 תערוכות 23 47 18 ₪ שיתאים לביבי מב' ממציאי הלעוחקים מבי החברות האמובילות בתעעויה מבי המכורים והמעווגעים למשחקים . ₪ . - . . שש בק כ יק 1 : - ב = .)1 2% מ ? :3 1 ו | 8 : > וי שא 5 לס ( בש 2-ל . | 2:%! ג%] . . " . '- 03 תוכנות עיצוב חדשות 5 לא צריך להתלבש לפתיחה \א .ג ישצ > שי 1-11 ךלה 1-י ו / 2 2 ד | א * 9 / 5% = "> יו 1 "1 "= 1% = ג'ן- ז'ו, "ץע + - ב 9 *.' / 0 . 0 - . " צ*ז י , : 7-ו י.ו ו |!.ו | '. וי כ -%/ / 9 ' - 00 / א א" ו אלא , , הקירה ש; נאורה| לא מזמן ו באחת מקבוצות הדיון בנושא מוזיקת טכנו באינטרנט, במישהו שטען שקיימים | = בעולם כבר מספיק צלילים. מאות רבות בשנים שנגנים ותזמורות שונות יצרו מיליוני צירופים של - "- ...2 6 0 33% ].. -- , =" - 6 --2=--=- 60 ו 2% . . 3 . %.* . -. ,':. - ' 4 ו 4 ו 0 . 3 ') . 4 0 ]ו , . , -<-+>= . - - 0 / 0 ,. 4 1 , - '- | |י.!!. 1 1 ו . . י . . %( -. ----. *י- ₪ 7% .* " 3 | 71 = ₪ לא לדעת אנגלית באינטרנט ('ואב משה) ₪ לשחק עם חבר 0₪₪8א60 סאג סאג ]אאא 60 ברשת במשך שלוש שעות, כמעט לנצח עם 21 טנקים, ולהתנתק מהמשחק בגלל שהאח הקטן שלו שיחק עם הכלב וניתק את הקו. (רועי) ₪ זה שכל האנשים בערוצי השיחה באינטרנט או בקבוצות ישראליות מזדהים בתור חתיכים היסטריים, מטר שמונים לפחות כל אחד. [8 . 5 +6 +) 1 2 6 . > * 3 .+ . '- - " המגמ ** ץש 1 הי -:.'. יי %"/, 0 - 1 . ₪" ו +. )+ ו צלילים. את כל הצלילים האלה ניתן למצוא, דגומים היטב, בעשרות מצבי צבירה של תקליטים, = סינתסייזרים, קבצים באינטרנט ועוד. על המוזיקאים של היום, כך הוא טען, להפסיק להמציא = (נועה ליברמן) ₪ לכווץ משחק של 90 מגה לדיסקטים, ולגלות בפתיחה שיש דיסקט אחד דפוק. ₪ לתת למישהו את דיסקט המערכת, לקבלו בחזרה, ולגלות שכל הקבצים בהאוד דיסק נמחקו לאחר שהשתמשנו בו... צלילים חדשים - אלא לעשות בקיימים, שימוש יצירתי ומשובח. | הדבר נכון גם באמנות הוויזואלית, ואכן זה מה שקורה בעשור האחרון. אמנות ה"גזור והדבק" כבר = = | = אינה מילה גסה. העולם מלא בדימויים סרוקים היטב של כל צבע, דוגמה וציור. | = התוכנה והחומרה העומדת לרשותם של המשתמשים הביתיים, ביניהם האמנים למיניהם, הינה = = ידידותית וחזקה ביותר (עמ' 44 ,20-23). | כל אחד יכול. = כל אחד רוצה. כל אחד עושה. = כלים לעיצוב אמנותי הינם נחלת הכלל ורבים עושים בהם שימוש. והרשת מאפשרת נגישות של': ₪ להיתפס מעתיק תוכנה או משחק בצורה לא חוקית (אילן שפיגל) ₪ להיכנס לרשת ולגלות שהאתר שלך כבר לא קיים (מנסיון אישי) הכי הייה רועה שוק ג'וק | 7 ֶּ ד /5 . כל דיסקט 140418 (קורא כותב) בחצי מחיר! : 5 למכירה משחקי 60801 ב-27 דולר (11). אופיר, 03"388577. ₪ מישהו שיחכה בשבילי את הזמן שלוקח להוריד עמודים באינטרנט 5 למכירה מחשב 486, ₪וא8, 62018 110, 4א0ש), מודם/פקס = 6 "חלונות", או כל תוכנה אחרת, שתרוץ בלי באגים. 0, 10 שעות חינם באעטרנט + מסך 3300 ש"ח. איתי פלג, ' ₪ האוד-דיסק שלא נגמר. | 2 = ₪ מדור בזומביט שיתייחס להמצאות חדשות בתחום החומוה. ב +א0%%. ב.א 64 בש 00 נצ)א = - ול 1 9% א 4 'י, -- - ,וו ₪ וו . 1 0 ' 1 ֶּ 2 : .יי = )| ו. + ש(., , ו 0 . 4 ג 4 | | 2 4 . / ' , . . 2 י . |'.) 0 -! 25 '.וו י. ו י-ו! . י.ו './ - '- - 4 -. - . "1 - ו שצ" א "א" | י | ו , . 4 , *. . == 0 אע 1:< אצ =" שר - . 4 " , , / , ו. / . ' 0 2% ודא % יש 2 !| .6 4 / | 29 . - - /), 9 1 /. "יש 5 , . 1 . 1.: 3 4 : - - . , , 0 (י )+ . . א60 46/0 | הקהל הרחב אל יצירותיהם של מִי ששמו אותם שם. אם לפני שלוש שנים חשבתי על אפשרות. > = של שידור תערוכת ציורים ברשת (אז עוד לא היה ₪8ו אז הנחתי שישתמשו ב: אאסחואו-א)/ = 0 5 ונתקלתי בביקורות שפסלו את הרעיון מִיידית - הרי שהיום זהו דבר של מה בכך. עשרות גלריות. > ]1 ומפגשי אמנות מתרחשים ברשת (עמ' 24-25). ולא רק ברשת. בחודש האחרון היו בארץ לפחות שתי תערוכות (עמ' 14-17) שעיקר עיסוקן היה ₪ במקומו של המחשב בעולם היצירתי של האמן. למרות שרוב העבודות שייכות עדיין לז'אנר ‏ > = הווידאו, של העשור הקודם, אפשר היה לחוש בהתרגשות שהאמנות הדיגיטלית עושה להם. | = אבל האבחנה המעניינת יותר שצצה במוחי לאחר מפגש עם האמנים האלה, התמקדה בעובדה/: 7 , 0 . 9 5% . " חח וו 7 ו . , | - 4, =- 96 + , . י., 7 .ו ו - . - ₪ - + '. , . , 1 | ד 3 1 ו = | 4 : ב 2 9 : . 8 = 6 תוכנה שמעלימה בני אדם. = ₪ מעבד תמלילים שמתמודד עם רבנים, או תוכנה כשרה למהדרין, כדי שלא נסבול מווירוסים ותחלואים. אולי כדאי גם לשים מזוזות בפתח של אתרים יהודיים. = ₪ צווב תקליטורים זול ובגודל של כונן סי.די.רום פנימי רגיל. ]: 6 מחשב שעובד בלי כָבָלִים. ]1 ₪ רובוט שעושה הכל, שיהיה זול מאוד, וכל אחד יכל להרשות לעצמו. = ₪ שלט שיעביר אתרים באינטונט. 1 ₪ מחסום פה לזומביט. 5 למכירה קלטת 100 על עב"מים כולל צילומים נדירים. אורגינלו וק 70 ש"ח במקום 130! כמו כן, מוכר מגה"דרייב? עם משחקים אדירים וגם מחשב אמיגה 500 כולל תוספות ומשחקים. אשר 03-7522591. 5 למכירה מודם "1580807105" 33,600 חדש!!! עם כל הספרות + התוכנות על סי.די. + אחריות 5 שנים. 700 ש"ח (גמיש). עודד, שבתעשיית המולטימדיה כיום מסתובבים האמנים הגדולים באמת. כמו בתחומים רבים אחרים, | 3 ]1 שואבת תעשיית ההיי-טק את טובי הכשרונות. שם הם באים לידי ביטוי. משם הם מגיעים לחשיפה.--. 2 1 מירבית. שם נמצא הכסף ומשאבים נוספים. כמו במקצועות אקדמיים, התעודה של בית הספר > לאמנויות, או תעודת התערוכה , בגלריה מסורתית, כבר אינן חנוכיה מעוצבת מלגו (לא וירטואלי) של אורן לוין > בעלות המשמעות שהיתה לה]. = |ומו.ג6טתפה/חס-/0ס.6.316[חסעו//:קות מה שנחשב בסופו של דבר > הינה | החדירה | לתעשיה "ולשולחנו של המשתמש בבית. איחולי חג שמח ומעוצב היטב, [ <> <> == [60.1. 0100 ₪ הזס6ח = - -ל -0047כ-6 ,2.5 . 3 24 = - . -121 - ₪ - בתתכב0ְָ(ָ(ָ0ָ(0ְְָ₪ְ29₪ָ ו ו ו וש ו ב ו ו , . - - - . . - : . -- יר = = שק . : == - - : . - . . . | " : א" ץ: . 4 . , -% יְ -% שִ', . לי . . 2 . ג ן . 1 421 : 4 9 . 4 י, 4+ 7 9 > ה 9 שי 4% 1 רע ) 427% לי חצ ל | י 4 :ו % ₪ ו ,' . /: + כשליש מהמנהלים בישראל סובלים מטכנופוביה בכל הקשור למחשבים, כך עולה מבדיקה שביצעה חברת היעוץ - 00ח₪ הדסשו. מדובר במנהלים בכל הדרגים ובגילים שונים, החוששים משינויים, וחרדים שהכישורים שלהם אינם מתאימים לתחומי טכנולוגיה חדישים. הממשלה תקצה בשנת 1997 כ-400 מיליון שקל להכשרת כוח"אדם בתחום הטכנולוגי. י עצירה כללית בהשקעות של חברות זרות בהיי- טק בישראל מסתמנת לאחרונה. השקעות בגובה 26 מיליון דולר כבר התבצעו, אך אישורים להשקעות נוספות נעצרו בדרך. קואליציה חסרת תקדים - 35 חברות הקימו ברית אסטרטגית לתכנון שבבי הדור הבא, ביניהן - נשיונל, סוני, סאן, סיליקון גרפיקס, טושיבה ועוד. י סקר של רשת ארנסט אנד יאנג קובע כי השוק הקמעונאי יגדיל את ההוצאות על טכנולוגית המידע בכ"22% עד סוף השנה הנוכחית. הסקר של ארנסט אנד יאנג הקיף 127 חברות קמעוניות גדולות. 24 מהחברות שהשתתפו בסקר אף נכללות ברשימת 500 החברות המובילות בעיתון פורצ"ן. י 00| ישראל במחקר חדש: שוק מערכות המחשבים ותחנות עבודה בארץ גדל בשנת 1995 ב-12%. שווי השוק - 262 מיליון דולר. שוק זה צפוי להכפיל את עצמו עד סוף העשור. עד היום, בחודשים המעטים בהם נמכר הדואר האלקטרוני של מיקרוסופט, נמכרו למעלה מ-750,000 עותקים של התוכנה ברחבי העולם. * חברת תגה הכריזה בישראל על עדכוני תוכנה לכרטיסי מודם מתוצרת 65ו06ו0חח80ד זה!טוססו הגחז5, המשפרת את מהירות השידור של המודמים מ 5 28,800 ל 33,6007. + חברת סאן-אלקטרוניקס החלה לשווק בארץ את כותבי התקליטורים של 1=46. + מיקרוסופט רושמת שיא עולמי ומנסה להיכנס לספר השיאים של גינס עם רשת המחשבים הגדולה בעולם: 1020 מחשבי לקוח על שרת זא בודד. - מדעני יבמ בציריך בנו את ה"חשבוניה" הקטנה בעולם - תוך שימוש במולקולות בודדות כחרוזים באמצעותם מתבצע החישוב. גודל החרוז - אחד חלקי מיליון של מילימטר. ה"אצבע" המשמשת להזזת החרוזים - חודו של מיקרוסקופ מינהרה סורק. *= מנכ"ל נטסקייפ ג'יימס בארקסדייל, שהשתתף יחד עם מנכ"ל מיקרוסופט ביל גייטס בכינוס בנושא האינטרנט ונשאל לגבי המפנה שחוללה מיקרוסופט בשוק הדפדפנים, הודה שהקרב האמיתי יהיה בתחום תוכנות השרתים, המשמשים לאינטראנט. שוק השרתים מהווה כ"80% מהכנסות נטסקייפ, אך החברה מתחרה במיקרוסופט, לוטוס של |]א8ז, וחברות נוספות. + משרדים חדשים לענבר הדרכת מחשבים בבית קהילת ונציה. עבור אנשי עסקים ומנהלים בכירים הוקמה במרכז החדש כיתת לימוד פרטית. ענבר מקיימת הדרכות בתחום המערכות בסביבת אאיסשחוו וכן הדרכה בשימוש באינטרנט. + הפנינג מחשבים בחנוכה בגני התערוכה - 10-12/12 מהבוקר עד הערב. תחרויות, פרסים, מבצעים. הכניסה חינם. מכללת סיון הכריזה על שורה של קורסים מתקדמים באינטרנט - 03-6840684 *= בחופשת חנוכה פותחת מיראז' את מחסניה לקהל לקוחותיה ומציעה שלל מוצרים במחירי מבצע מפתיעים - רח' אלנבי 76, קומה ב', 03-5613944. , 4 9 2209 //9/72 1542 2 /א0/20 /2/56[8 / /22/2; אאא יזא 8 ריאיו 0 ₪ דהת63 ה 8'ור 0 - ז / 4 / . . :ד א או א \ א 9 245% 1 פרים רבים נוספים בנושא " החתול (ולרוס) נגד העכבר (האקר) משחק חדש - א₪)אד - מבית |6יק11ו7, הפעם בסגנון קצת שונה. אתם משחקים בתפקיד פורץ מחשבים (האקר) שחודר לתוך מחשבים בעזרת כלים של מציאות מדומה. אתה לוקח על עצמך עבודות שונות, כגון פריצה למחשב של בנק, שינוי בסיסי נתונים וכו', אבל כאשר אחת החברות שפרצת למחשביה| ₪ עולה עליך - היא מחליטה לשחרר בעקבותיך וירוס קטלני. מכאן מתפתח המשחק למרדף של חתול ועכבר נגד הזמן. המשחק מנסה לשלב את המילה האחרונה בטכנולוגיה כיום עם מושגים כמו "סייבר-ספייס", "סיסטם ג'אנקי" ו"האקרים", ונראה כמו משהו שידבר לליבם של מביני 6% ₪ | ו חוזרים לחומרים 2 הישן קשים הם חייו של מבקר משחקים: הוא מוצף באינסוף משחקים 1 2 ודיי ₪ ב - 2 לי 5 ו 4 ב 26 8 / תלת מימדיים בסגנון חללי שלוקחים אותנו אחורה וקדימה בזמן, להילחם ברובוטים, בדרקונים ‏ ו וו ו א ובשאר אלמנטים שחוזרים על עצמם כבר הרבה זמן. מה שכן משתנה זה המנוע הגראפי ואיכות האפקטים, אבל אף אחד כבר לא מצפה שמשחק טוב יוכל להתבסס על רעיון פשוט, שאינו מצריך לחימה לשם הצלת העולם או השמדת כוכבים. וטא משחק חדש מבית טטווסגזטום! אזסו הזגטזש, חברת המולטימדיה של סטיבן שפילברג, | דויד גפן וג'רי קצנברג, מציע משהו קצת שונה: עולם שסובב סביב חומר שהיה בשימוש עוד אצל ‏ |" אבות אבותינו: חימר. המשחק מתרחש בעולם יפהפה העשוי כולו חימר, הגיבור - איש החימר, | /' מסתובב בעולם וצריך לפתור חידות ולהיזהר מהרפתקאות מסוכנות ומאויבים חמודים העשויים | גם הם מחימר. השליטה היא על ידי לחיצת עכבר, ₪66 0תג וחוטק, ואיש החימר הולך, קופץ ועושה |" מה שאומרים לו בצורה מצחיקה כמו שרק איש חימר יכול להצחיק. מאחורי פיתוח המשחק ‏ ( י עומדים פורש' שווסגוטום] חוקז' |"טונוטמוטוח1 עחווז5, וברזומה שלהם רשום גם המשחק המוצלח | 5 והמצליח "ג'ים השלשול". ב-00סושו6א! הם ממשיכים במסורת של דמויות אלסטיות מגוחכות להפליא. ₪ | אה ו מ - | הכל התחיל כשילד קטן ושמו גוגנשמלטר התאהב במורתו והזמין אותה לסרט. היא, למרבה הפלא, סירבה (היא לא בקטע של ילדים בני שש) ושברה את ליבו. השנים עברו וידידנו הזנוח הפך למדען מטורף שמנהל בית משוגעים אי שם בשומקום. בנוסף, הוא גם מתכנן להשתלט על העולם בעזרת מכשיר מתוחכם שפיתח, המסוגל לשלול מבני אדם את רצונם החופשי ולהפוך אותם לבולי עץ חסרי מחשבה. "ככה אני ארשים אותה! העולם יהיה שלי! מה שגוגנשמלטר לא לוקח בחשבון הוא קרלי, אחד המאושפזים שלו, המשוכנע שהוא יצור מהחלל החיצון ורוצה להתקשר הביתה. דבר לא יעצור בעדו, אפילו אם הוא יציל את העולם בדרך, בטעות. זה! הקווסט הראשון והמטורף של חברת ₪חגקשו( טוקם, הרפתקאותיו של קרלי, המיועד לחלונות 95. המשחק יכלול עשרות קטעי אנימציה תלת מימדיים, 70 אזורי משחק וכמות עצומה של הומור. איפה שמתם את סמי ההרגעה? | = 2 4 >יי'/ 9% | עיצוב מטוג חדש, הטוג הרצחני ל הקיר היה תלוי ציור גדול שממנו הביטה נערה יפהפיה עם שתי עיני שקד ענקיות, מתוקות להפליא, שכל מה שרצית היה לשקוע בתוכן, לצוף בהבטחה הגלומה בהן ולחוש עקצוצי חדווה בקצות אצבעותיך. הריצפה היתה עשויה עץ דובדבן כהה ואור אחר הצהריים העניק לה מראה ביתי ונעים. הוא היה נעול בנעלי הבית שלו והברנדי המשובח עדיין היטלטל בכוס. הכל היה מושלם, פרט לדבר אחד. דבר אחד קטן. הוא היה מת. הצילום מרחוק הראה פריים מעוצב להדהים. ידו השמוטה של הפגר נחה בזווית מופלאה, חוסמת את עץ האדר שהתנשא מחוץ לחלון. מן הזווית המדויקת שבה עמד הרוצח נראה הפריים כאילו עוצב ביד אמן, והוא אכן עוצב ביד אמן. אמן תוכנה. הרוצח עמד ולידו מחשב נישא שהכיל שרטוט מדויק של החלל שבו עמד, כולל זווית הכורסה וההדום שלמרגלותיה, התאורה החודרת מהחלון וקפל חלוק המשי של המנוח. אקדחו של הרוצח הבהיק בשמש הפרובנס בעודו מחליק בחזרה לנרתיק, ומצלמה דיגיטלית נשלפה. הוא הביט במחשב וראה את הצירים המדויקים שבהם היה צריך להעמיד את המצלמה כדי לקבל את הפריים המושלם, וצילם. הלקוח יהיה מרוצה. בנטזיה למוות ולמחעוב היה זה חדר מעוצב בפשטות. כיסא אחד, שולחן אחד, שלושה מחשבים וג'אווה סטיישן על השולחן. עיניו הכחולות של הלקוח בהקו בשביעות רצון כשהתמונות הדיגיטליות נטענו למחשב. הוא נתן בידו של הרוצח מעטפה גדולה והרוצח יצא בדממה. הפריים הראשון עלה והלקוח גנח מעונג. איזה וןָ יופי, איזו אסתטיקה, איזו קומפוזיציה. | חולצתו. "עולם, האמן שלכם כאן. פה". מכנסיו החליקו. הוא העביר תמונה. "כמה זה יפה. כמה זה מושלם". הוא החל להסתובב בחדר עירום, נסער. התמונות היו כה יפות, כה מושלמות, כה מעוצבות. המוות צרח מתוכן. אדום הדם, צהוב השלכת, חיוך הנערה, כהות הקוניאק. איזו חגיגה של צבעים. איזו הרמוניה של אסתטיקה. "אני גאון. זה מושלם". "אני חייב להמשיך ליצור... אני חייב לעצב עוד תמונה..." המילים הדהדו בחלל החדר. יצירה חדשה | הוא התיישב ליד המחשב, עיניו בורקות בטירוף היצירה. העכבר החליק, סימן, נגע. צבעים נוספו, סורקים השמיעו את קולם הענוג. הוא עישן כמו מטורף. ימים. לילות. עוד יום. עוד לילה בלי שינה, זקנו מצמח פרא והוא יוצר את תמונת:המוות הבאה. עוד מעט הוא יזמן את הרוצח ויתן בידו דמי קדימה, וסקיצה של הרצח האסתטי הבא. הרצח המעוצב הקרוב. הרצח שנעשה רק לשם הקומפוזיציה, לשם הצורה. הוא בכה מהתרגשות: "אתה גאון... אתה גאון..." הוא נפל על המיטה שדוד. התמונה הושלמה.. לחיי התמונות שבדרך הרוצח עמד מרחוק, הכוונת הטלסקופית מביטה ישירות אל המטרה. שלושה קצינים מחיל הים הלכו במורד השדרה המוריקה, לבושים במדים הלבנים הגאים שלהם. אור מזווית אחורית ריקד בשערם, והם היו יפים וחטובים. הרוצח הביט במחשב שלידו. שלושה גברים לבושי לבן, חור של כדור אדום בליבם. כלב קטן מסוג פינצ'ר מלקק את הגבר האמצעי. אפילו הרוצח חשב שהתמונה יפה בזכות עצמה. מאחורי העיקול הופיעה הגברת הצעירה עם כלב הפינצ'ר שלה. איזו תמונה יפה זו תהיה... ₪ ובווי לצצ חפעוו אוחנו ב- וו.ס6.ב3!ו!|הצש.שעעש וברי ג ו זווא 15 וויה ו הווחו ור | : ו ויו תבקע לאוויר העולם. אין אמן גדול ממנו, האיש | "תוי "פאר" "ול" "אורו" "קריון" "הזכל" ל" "גול "סטאי" טי טזיה למחע . לתוכנה ולאקדת. | | ?וו - תל אביב | תל אביב | ירושלים | גונוסטי חא | ק. ביאליק ‏ פתח תקוה כפר סבא | נתניה | הוצליה "וב-חן" "הזהב" "גול" גול" "רב-מוף" "אורו" "גול" "אורו" "גול" | קניון רוטשילד קניון אביה בת-ים | ואשל"צ | ראשל"ץ | נס צינה | ותחובות | אשדוד | אשקלון | באר שבע | קוית שמונה ו יבה 3 ה 2 63 ה גו + ₪ 20 ₪ = 8 ג ה ₪ | וג ים ‏ 8 "3, | הבעיתונ'ב מציורי המערות , 4 האמנים של היום חייבים, בלית ברירה, להגדיר מחדעו מועגים שהיו שייכים לעולם שעויטות התקשורת שלו היו שונות לגמרי: שיטות אנאלוגיות ולא דיגיטליות אמנות הדיגיטליח | יום כבר ברור לכולם שהטכנולוגיה היא גורם חשוב בעיצוב צורות התקשורת האנושית. דוגמה טובה לכך היא המצאת הדפוס, שגררה השתפרות מהירה מאוד ביכולות הקריאה והכתיבה באירופה, והפכה את השפה הוויזואלית (טקסטים ותמונות) לגורם מכריע ביכולתו של היחיד להשתתף בּתיי הקהילה. או אם לתאר זאת בפשטנות: אם לא קראת את העיתון היום, לא יהיה לך על מה לדבר בארוחת הערב. בעקבות המצאת הדפוס זכו האמנים של אותה תקופה לחופש וגמישות שלא היו קיימים לפני כן, שנבעו מיכולתה של מכונת הדפוס לשכפל בכמויות גדולות. קשה לדמיין את התפתחותה של התרבות שלנו ללא הטכנולוגיה הזאת, שגרמה לחציית גבולות גיאוגרפיים, תרבותיים ותודעתיים וליצירת מכנה משותף רחב יותר של האנושות. נקודת המפגש בין השפה לטכנולוגיה היא חשובה במיוחד בימים אלה, כשאנו נכנסים למאה חדשה המצוידת באמצעי תקשורת שונים לגמרי מאלה שקדמו להם. אפשר אולי לומר שהם מהפכניים לא פחות ממהפכת הדפוס של גוטנברג. ככל שיותר אנשים יבינו טוב יותר את השפה הוויזואלית"טכנולוגית של תקופה זאת, יהיה להם מכנה משותף רחב יותר. אותו עקרון פועל גם ביחס לאמנות של התקופה. אין הרבה משמעות לשאלה אם מדובר באמנות גבוהה או באמנות להמונים. מה שבאמת חשוב הוא שהאמנים, בלית ברירה, חייבים להגדיר מחדש מושגים שהיו שייכים לעולם ששיטות התקשורת שלו היו שונות לגמרי: שיטות אנאלוגיות ולא דיגיטליות, כפי שהטכנולוגיה כולה מתנהלת עתה. כמה שאלות מעניינות נובעות מן השילוב של השפה החזותית עם הטכנולוגיה החדשה, האלקטרונית והדיגיטלית: ₪ כיצד מושפע אוצר המילים הוויזואלי של האמן מכלי התקשורת העומדים לרשותו? ₪ איך כל זה מיתרגם למולטימדיה? ₪ עד כמה משפיעה הטכנולוגיה שבה משתמש האמן על הגדרות היסוד של האמנות שלו? (כאן עולים גם נושאים כמו יחסי אדם-מכונה, מקוריות...) ₪ כיצד מתמודדת הטכנולוגיה החדשה עם הנחות אסתטיות קודמות? כלומר - מה יפה, מה שימושי, מהו זיוף? ₪ האם הממסד האמנותי הקיים מסוגל לתמוך במדיה החדשה, שמוצריה הם וירטואליים ו"לא חומריים"? האם מוזיאונים וגלריות מסוגלים לעכל "פלו"אמנותי" שאיננו חפץ נדיר ויקר? ₪ האמן "המודרני", שנתפס תמיד כיצור מבודד ואינדיווידואליסטי, משתמש כעת בכלים דיגיטליים חדשים, ומוצגת בפניו קשת של 7-40 == אפשרויות שיתוף פעולה, שנוגדת לחלוטין את הדימוז האינדיווידואליסטי שלו. שיתופי פעולה מהסוג הזה היו מקובלים עד כה רק בעולם האמנויות השימושיות. מהי המשמעות של פריצת הגבולות שבין התחומים, שפעם נחשבו מובדלים בתכלית? אייקונים פרימיטיביים כשבוחנים את התפתחותה של האמנות מן הממצאים הראשונים המוכרים לנו, מתבררת עובדה פשוטה: כל סוג של אמנות, בכל תקופה, מייצג את רמת הטכנולוגיה שהגזע האנושי הגיע אליה, ואולי אף נדרש להמציא פיתוחים חדשים על מנת לבצע את העבודה. לציורי המערות שנעשו על ידי האדם הקדמון לפני 17 אלף שנים יש קוד ויזואלי פשוט למדי: אלה הם מעין אייקונים, המתייחסים ישירות לסביבה הפיזית של האמן וקהילתו. לכאורה, אלה ציורים פרימיטיביים מבחינת העיבוד והפרספקטיבה, אבל אסור לתת לדבר להטעות אותנו. על אף פשטותם, הם מדגימים בניה מכוונת ומודעת לפירוש ולייצוג של המציאות. כשאנו מביטים בציורים אלה ממרחק של 17 אלף שנים, קשה לנו להודות שציור על סלע יכול להיחשב לטכנולוגיה, אבל זאת טכנולוגיה לכל דבר, והאדם הקדמון היה צריך להמציא צבעים, כלי חריטה, אמצעי תאורה ועוד, כדי לצייר. אצל המצרים, במאה הרביעית לפני הספירה, אנו מוצאים את המגילה: כלי מתוחכם ויעיל להעברת ההירוגליפים המסורבלים לשיטת קריאה והפצה יעילה יותר. הרעיונות הועברו בקודים שונים, למשל: ינשוף פירושו ינשוף כשהוא בצורת אייקון, אבל כשהוא חלק מאינדקס של סמלים הוא יסמן חוכמה, ולבסוף, ברמת הסמל המופשט, הוא יסמל את הצליל מ. התשוקה לפרש ולייצג היא מרכיב יסודי בעשיית אמנות, אבל הדרך שבה רעיונות מקודדים ומפוענחים, הכלים והחומרים המשמשים לעשיה הזאת, כל אלה הפכו לעניין מורכב ביותר. בתקופת הרנסאנס נעשה שימוש נרחב בדימויים ובסמלים מוצפנים, שכדי לפענחם נזקק הצופה למידה לא מבוטלת של יכולת קריאה של השפה הוויזואלית, וזיהוי סמלים נוצריים של אדם וחוה, קורבן הכבש, גיהנום, גן עדן, המוות, החטא ועוד. לא מיותר להזכיר שהשימוש בטכניקת צבע השמן, או בטכנולוגיית הרכבת הצבעים הכל כך מתוחכמת של התקופה, או בטכנולוגיית ההדפס, היתה תנאי חיוני שקבע לגמרי את מעמדו ויכולתו של כל אמן לקחת חלק בשיח התרבותי של התקופה. על כן אסור להמעיט בערך המדעי-טכנולוגי של ציור השמן ברנסאנס. הטכנולוגיה הזאת היא"היא שפת הרנסאנס. יצירה ללא "טביעת אצבע" הדוגמאות הללו מראות כי הכלים הנתונים בידי האמן קובעים את הצורה והמבנה של יצירתו, אך יותר מזה, הם מושפעים ומשפיעים על התכנים ורוח התקופה, ולכן האמן חייב לדבר בשפה המובנת באותה עת ובכלים הזמינים לכולם. תקשורת אפקטיבית דורשת שהיוצר והצופה יחלקו את אותה שפה. כלומר, כדי לראות יצירת וידאו, אנו זקוקים למכשיר עצמו ולידע בסיסי להפעלתו. או למשל, לא ניתן להשתמש בטלוויזיה במקומות שבהם שפת הכלי הזה סתומה והתחביר שלה אינו מובן לצופה. מכאן נגזר גם שהטכנולוגיה יכולה לכפות תחביר חדש על האנושות. ההיסטוריה מראה כי קשרים בין אמנות, טכנולוגיה ושפה ויזואלית הם דינמיים ואבולוציונריים, כלומר, שינוי באחד מהם גורר מיד שינוי באחרים. מדי פעם פורצת טכנולוגיה חדשה שמשנה לחלוטין את השפה הוויזואלית. המצאה כזאת היתה, למשל, הצילום. פיתוח הטכנולוגיה הזאת, בשנת 1839, סימן מצד אחד את השיא של תשוקת הרנסנאס לריאליזם ויזואלי, ומצד שני, את ההבדל העצום בין הצילום לבין כל צורת אמנות ידועה עד כה: זו היתה הפעם הראשונה שיצירה לא הכילה את "טביעות האצבע של האמי". המצאתה של "מכונה מתווכת" בין האמן ליצירה העלתה שאלות מטרידות בעניין האמינות של הצילום כמדיום שמשקף את אישיותו של הצלם. מצד שני, אף אחד לא יכול היה להתווכח עם האמינות של הצילום בשיקוף המציאות. לכן, עד מהרה החליף הצילום את הציור ככלי העיקרי באמנויות השימושיות, בתרבות הפופולרית. ככלי המשרת היטב את הריאליזם, הוא מצא כר נרחב לפעילות, מצילומי פורטרט ועד לצילום עיתונאי, ולאחר שהמדיום הפך לשגור בשימושים של אמנות חזותית- פופולרית, הוא סיגל עצמו גם לאמנות גבוהה. כך פועלת הדינמיקה של טכנולוגיה"אמנות, "מנמוך לגבוה". אפשר לזהות בקלות את השפעת המדיומים שקדמו לצילום - פיסול וציור - על הצילום עצמו. זה בא לידי ביטוי בנסיון של המדיום לייצר אובייקטים מיוחדים, נדירים ויקרים, או להנציח רגעים יומיומיים או מקריים, ולהופכם על ידי כך למיוחדים וחד פעמיים. אז מה יהיה? אני נוטה להניח שעם כניסת הדימוי הדיגיטלי לשימוש יומיומי באמנות השימושית, תהליך שכבר מתרחש בקצב רצחני, גם האמנות המתכנה "גבוהה" תשתנה בהכרח, ובאופן מהותי. ההבחנה הזאת מתבססת קודם כל על נסיון העבר - כך קרה תמיד עם טכנולוגיות חדשות - אבל לא פחות מזה, גם על השינוי הדרמטי שמתרחש בעצם ימים אלה בהרגלי צריכת הדימויים של הקהל (תרבות ה"זאפינג"). הדימויים שאנו יוצרים והדימויים שאנו רואים מעצבים אותנו, קובעים מי אנו, כיצד אנו חושבים ואת טיב המציאות שאנו מעצבים כפרטים או כתרבות. האמן החזותי של היום מתפקד בסביבה רוויית דימויים, לעיתים מניפולטיביים, המיוצרים על ידי טכנולוגיות דיגיטליות. לכן הוא הולך ומפתח יכולת ריכוז ויזואלית שונה לחלוטין, קצרת רוח אבל חדה מאוד, המאפשרת לעבד נתונים חזותיים רבים ומפוזרים. לטוב ולרע, זהו האופי הסוציולוגי-תרבותי של העידן האלקטרוני, ועל כן לא מפתיע כלל שהיוצר הוויזואלי היום בוחר בפרקטיקה הדיגיטלית, הלא חומרית, התקשורתית והמניפולטיבית מעצם טבעה, ככלי העיקרי בעבודה החזותית. ₪ו מ = |- | - ו = . מהוהפה בוגר'י המגמה לאמנות ממוחעבת בבית הספר לאמנות "קמרה אובסקורה" עוד לא מכרו אף עבודה לאטפנים, אבל אולי גם העשלב הזה יגיע צירוף המילים "תערוכה ממוחשבת במוזיאון" נשמע כמו משהו מהימים שבהם השתמשה האנושות בחשבוניות עם חרוזים, או בלגו הצבעוני שהמורים היו קוראים לו "בדידים". התערוכה של בוגרי בית הספר לאמנות "קמרה אובסקורה" מוכיחה שאפשר לנצח את האנאכרוניזם ולעשות משהו שונה, מרתקת ומיוחד. לפני כארבע שנים פירסם בית הספר לאמנות "קמרה אובסקורה" הזמנה לתלמידים שרוצים להירשם ללימודים במחלקה להדמיה ממוחשבת ואנימציה, ו-18 תלמידים ראשונים נרשמו ללימודי השנה הראשונה. באותה תקופה, לימודים במתכונת כזו לא היו כה נפוצים בארץ. "קמרה אובסקורה" לימד עד אז רק צילום וקולנוע, ובמחלקה החדשה רצו לשלב לימודים שיכשירו צעירים לעבודה באנימציה ממוחשבת, ליצירת מולטימדיה, להפקת תקליטורים ועוד אתגרים עדכניים מהסוג הזה. את הפירות המוצלחים שיצרה התחלה זו ניתן לראות עכשיו במוזיאון רמת גן המחודש, שהקצה את אולמות התצוגה שלו להצגת עבודות של 12 בוגרי המחלקה שסיימו את לימודיהם. כל אחת מהעבודות מוצגת בחלל פינתי שהוקצה לה, והתחושה היא של חדירה אל הסודות השמורים ביותר של האמן. אחרי שמתקרבים לעבודות ומתעמקים בהן, הופך הסוד השמור הזה למשהו מובן יותר, ואז מתפתחת מין משיכה דיגיטלית שממגנטת את הצופה לעבודות. מנהל מוזיאון רמת גן, מאיר אהרונסון, אומר שהוא שמח להציג אמנות שנמצאת בדרך להצלחה, ולאו דוקא אמנות / מקובלת ומוכרת. לדעתו, ‏ האמנות מהסוג 3 החדש ה מ תגבשת במקומות | כמו 7 .בר תגרוף גם הצלחה כלכלית בעתיד. אובסקורה". .. ה מי יכול להיות אמן? בחללי המוזיאון, הסגורים בווילונותך שורר חושך כמעט מוחלט, והאור הבוקע מחללים אלה הוא אורם המרצד של מסכי המחשבים והווידאו" 4 יעל אילת, ראש המחלקה להדמיית מחשב ואנימציה של "קמרה אובסקנרה",: מספרת שהסטודנטים" הַבוגרים עברו תקופה. של חיפוש עצמי והגדרת דרך אמנותית, *חד"עם הצורך לבדוק את משמעות כניסתו של המחשב כמעט לכל תחום של חייהם. ארז ארמה, למשל, מציג גדר תיל שמקיפה איזור סגור, וארבעה מסכי וידאו שעליהם מוקרנות סיטואציות חזקות, ריצפה לבנה שעליה מוקרן סרט וידאו מטושטש ונשמעים רעשי תהום עמוקה שבה מצוי אדם הקורא לעזרה. לדברי ארמה, העבודה ("לפני רגע אחרי") מתייחסת לרגעים הקשיים שלפני מות אביו ואחריו. כשהוא נשאל אם הוא מאמין שבזכות ההתפתחות הטכנולוגית כל אחד יכול להיות .אמן, הוא אומר שההדמיה הממוחשבת היא רק עוד כלי יצירה. "אדם שמחזיק מכחול ביד יכול לעשות מה שצייר עושה? אני זה אני לא בגלל הטכניקה, אלא בגלל האני". בנושא ה"אני" עוסק גם דרור שפר, שמציג עבודה מרתקת בשם "אישיות". כדי לראות את העבודה תצטרכו לטפס לבמה גבוהה המוצבת על עמודים. בארבע פעות הבמה מוצבים ארבעה מוניטורים המריצים במקביל סרטים שבהם מופיע דרור כשחקן בסרט הודי, כמארח בתוכנית בידור, כאיש הולך בשינקין וכאדם המקיים סדר- יום שגרתי. קטעי הסרטים והמידע המפוזר בהם מצטרפים-לכדי פסיפס תקופות חייו של שפר. ו סיפור חייו של אלון מירון נגלה לנו במצגת מולטימדיה שרצה על מחשב 6 רגיל. בהתחלה נחלק את המסך לשניים: בחלקו האחד מפת דרכים, ובשני אילן היוחסין המשפחתי של מירון. לאחר לחיצה על אחת מהארצות במפה (ישראל, איטליה, ספרד ומרוקו) מגלה הצופה סיפור חיים שקם לתחיה מולו בצבע ובצליל. דמויות חתוכות מנייר וגולגלות מתנועעות על המסך בעליזות של תיאטרון בובות. לכל אורך המצגת, בצד המסך, נשאר אלמנט אחד קבוע - פרדס - בעוד - - .- 3 2 נסיעה בחוטי ברזל -. 35 חלקי המסך האחרים ממשיכים בתנועתם. מירון אומר שהעבודה מתארת את נדודיו עם הוריו ממקום מגורים אחד למשנהו, וכי המצגת שבנה מתארת את קיומו בתנועה מתמדת. דברים דומים למדי אפשר, אגב, לראות גם בבית התפוצות. יגאל עממיר בתפקיד המונהיליזה גם רוצחו של יצחק. רבִין מתועד בתערוכה זו בפינת האולם העליון במוזיאון ניצבים שלושה מסכי טלוויזיה המציגים. בבצף-איץ פרצופו של יגאל עמיר, המחייך בהנאה. * פרצופו נמחק בקצב איטי,-עד שנשאר רק פיו המחייך המוקף ברקע שחזר. מסביך נמצאים מסכי טלוויזיה נוספים, המציגים קהל רב המריע ל"עמיר המלך". ועל הקיר תלוי מדף מכוסה זכוכית, מעין חלון ראווה, שבו מסודרים פריטים הקשורים לרצח, כמו הקליעים שהרגו את רבין, חולצות שתמונתו של עמיר מתנוססת עליהן ופוסטרים המביעים, תמיכה ברצח. ממול ניצב דוכן ועליו ספר שבו כתובים, בכתב יד,. מכתבי תמיכה לעמיר, כל אחד מהם בן שורות צודדות בלבד. עידית בכן, יוצרת המיצב, קוראת לו "מעבר הכרחי". לאחר שעות ארוכות של עריכה ממוחשבת וניתוח כל נקודה בפיו של יגאל עמיר היא כבר מסוגלת להצביע על תחושותיו השוַנָות באותו רגע שבו חייך. התחושה העמוקה מכולן-- הפחד,.מתקבלת "במבט בוחן ומעמיק. % "חדוה" הוא שמה של בחורה עירונית הנמשכת לבחור סימפטי שעובד איתה במשרד. עד מהרה מתבררת משיכה זו כטעות רצינית, ואילו המאהב האמיתי בסיפור הוא דווקא השכן שלה. את הסיפור הזה, שיכול היה לשמש תסריט שדוף לנובלה ספרדית, מקבל המבקר במוז'און כאנימציה מוקרנת על אחד מקירות המוזיאון. לא, זה לא סרט מצויר בסגנון טום וג'רי, כי אם אוסף של קווים ממוחשבים שבעזרתם יצרה האנימטורית גבי וכסלר: את הסרט.- הקווים הפשוטים התוחמים בצורה. חלקית את הדמויות, ההמעטה בצבעים והאור הרב הבוקע מן הקיר שעליו מוקרן הסרט, יוצרים תחושה מיוחדת של נפח, למרות שבחלל לא מוצב כלום חוץ ממקרן. כמובן שהטלנובלה הזאת כוללת גם פרטים אוטוביוגרפיים מחייה של וכסלר. = רתם מורדיש הציבה ערימת חוטי ברזל מקושרים זה לזה כאָיָלו הם שטים באוויר, ומסך תלוי עליהם. לפחות.בכה זה נראה ממבט ראשון. מבט בוחן יותר מגלה דמות של איש הרץ במהירות קדימה, הנראה כמו "שווגז טזואו" (מצב שבו רואים את קנוי המתאר בתוכנות לבניית מודלים תלת מומדיים, לפָני הפיכתם לגופים מלאים). על אחת מכתפיה נושאת.הדמות - 1 מסך המציג מצב נסיעה של מכונית, שעוקבת כביכול אחרי מכונית הנמצאת לפניה. מי שיטרח ויקיף את פסל החוטים הענק יראה במסך המוצב בגבה של הדמות סרט וידאו המראה מבט לאחור באותה נסיעה. מורדיש אומרת כי המכונית היא דימוי לגוף האדם, הגוף שלה. היא רואה את דמות חוטי = הברזל כבת דמותה הדיגיטלית. "חלק גדול מהמושגים של השפה האמנותית מועמדים בתערוכה זו לבחינה מחודשת", אומרת יעל אילת. "מושגי הזמן משתנים או עומדים בבחינה מחודשת, וכך גם תפיסת > החלל | כולה. באמצעות המחשב אנחנו נמצאים בחללים וירטואליים, חללים שמוגדרים באמצעות צליל וטקסט, שיש בתם משטר שונה, ושמקיימים מערכת קשרים בין מדיוס למדיום". - העבודה של אלון זיו עוסקת גם היא במושג הזמן. הצופה במיט בשולחן הנראה ככיסוי לפרח שאת עליו מכסים ארבעה מסכי מחשב. מתוך שלושה מסכים מחייך זיו אל המבקר, אך ברביעי מוצגת תמונת וידאו של מצלמה המכוונת אל פני המבקר בעת שהוא רוכן אל מול השולחן הדיגיטלי הזה. ה"שידור" של מצלמת הווידאו מתעכב במספר שניות ומופרע על ידי צללי פרגמנטים המוקרנים על קיר סמוך, כך שעוברת דקה ארוכה עד אשר המתבונן מבין כי הוא כלוא במעגל הזמן, והוא מופיע כצללית שהמצלמה צילמה שניות לפני ההקרנה. אלון בחר לקרוא לעבודתו "מתחת לשולחן זכוכית גדול", והוא מסביר כי היא עוסקת בטכנולוגיה ובתפיסת מימד הזמן. "כל שבועיים", אומר זיו, "נוצרת תוכנה חדשה, צ'יפ חדש, - והכל מתיישן. בקצב מדהים. מי שעובד מול מחשב צריך להחליף את העפרון שלו כמעט כל דקה, כדי להיות מעודכן". לסִיכום התערוכה ניסו הסטודנטים להגדיר מהי "משיכה הדיגיטלית". לפניכם כמה מההצעות שהועלו: "יש גברים, יש נשים ויש מחשבים. המחשבים הם המין השלישי". או, "מסך, אינטרקטיביות, חיישנים, מוזיקה, מיצב, סביבה, אנונימיות וחשיפה אישית טוטאלית". והגדרה אחרונה:: "מיהו היוצר האמיתי, כותב התוכנה או המשתמש בה?" ₪ עידו נתן וקורינה קי' מצ'גים בתערוכה שלהם עולם זורם ומהפנט של וידאו, חומר וצליל. האם הם עלו על .דרך המלך ליצירת אמנות מחשבים כנה? נכון שהוא עושה את החיים נוחים, קלים ופשוטים. יותר, המחשב, אבל בלי שנרגיש, הוא יכול גם לסחוט מהם את כל המיץ, להפוך את הוורוד שבלחיים לניצוץ מתכתי. קל להישבות בקסמיו, לתת לראש, ובעיקר ללב, לנוח ולמחשב לרוץ. כמעט אמרתי שהמגאבייטים צמצמו את הפער שבין הטכנוקרט לאמן, אבל רק כמעט. לפני שאמן ניגש לקנווס, לאבן או לכל חומר אחר, הוא חייב לקבוע לעצמו היכן בדיוק הוא מתמקם ביחס לסובב אותו, מאיזו פינה הוא בוחר להשקיף על הבריאה. עניין המיקום יקבע גם בפני אילו קסמים יפול האמן שדוד, ובפני אילו לעולם לא ייכנע או ירים ידיים. לאמן שיודע באמת מה הוא רוצה לעשות לא ישנו כל הפילטרים שבעולם, כל התוכנות הגראפיות, כל הפונטים ואפילו כל הסורקים. הוא חייב להכיר באפשרויות האדירות הטמונות''י בגולם הממוחשב שלפניו ולבחור מהן, מתוך עמדה של עוצמה, את המעט שיעזור לו להתקרב לאמירה כנה ולא ליפול בפחים שטומנים פלאי הפירוטכניקה. מים מהפנטים אותה החלטה עקרונית, ברירה מתוך אפשרויות הגוררת בהכרח רצינות וצניעות, היא אולי הדבר בולט ביותר בווידאו- אובייקטים שיצרו עידו נתן וקורינה קיי, המערבבים אלמנטים של וידאו, חומר וצליל. לתערוכה (תחת הכותרת "ללא"), המוצגת בגלריית "המומחה" שבנוה צדק, תל אביב, נכנסים אחרי שמסיתים את הוילונות השחורים המפרידים את עבודותיהם של נתן וקיי לשאר המוצגים בגלריה. כשנכנסים פנימה חודרים לעולם פרטי מאוד, שבו ההיעדרות היא המצב הקיומי היחיד ובו משייטים אובייקטים בחלל ללא זכרון, זמן ומוצא, במין נוזל דמיוני צמיגי למדי. בחדר עומדים שני מסכי וידאו גדולים ומהפנטים, שעליהם מוקרנים מים זורמים בגלים כחולים, אדם ומוט, הבהובים אחרונים של שמש ("חדר מוט-פרט"), ואדם על צלע הר שומם בטבע מנוכר ואפרורי ("קו"). עוד בחדר: תמונת אשה דהויה מוקפת מלח, המוטלת בתוך שקע ברצפה ("מלח 1"), עמוד לבנבן, מעין ציון דרך לשומקום, ועליו צילום דהוי ("מלח 2"), מסך טלוויזיה בגוני אדום-צהוב של אחרי שריפה-הפצצה, ועליו מה שנראה כמקלט מוזנח ("מסדרון"), ומשהו שנראה כמו ארון קבורה לבנבן מואר במרכז החדר ("ללא-פרט"). כל האיזור מוקף בגבישי מלח גדולים וחדים ובמוזיקה המהפנטת והרפפטיבית של אורי פרוסט. לא הרבה עבודות, אבל עולם שלם וצף, זרימה וכוח ומציאות מנותקת מהגלריה שמסביב, וצניעות כוחנית שהושגה על ידי שימוש מבוקר בטכניקות וידאו ממוחשבות. גולם דהוי וחסר זמן עידו נתן, איש הווידאו של הפרויקט, וקורינה קיי, בוגרת בצלאל, הם לא אנשי מחשבים, אבל הם לא נותנים לכל העסק להפחיד אותם. הם משתדלים לא לאבד את הראש בכמות האפשרויות הגלומות, לא להשתחוות לאלוהי הזכרון ולהישאר קרובים לעצמם. וכך, במקום להיסחף ולהעלות בעבודת וידאו 999 שכבות של דימויים שהמחשב מאפשר להעלות, הם מעלים רק שלוש. המינימליזם המכוון הזה משדר למסתכל אמירה, לא משחקי טכנולוגיה. בגלל | ההתמקדות | באמירה | ולא בפירוטכניקה, המחשב ותוכנות הווידאו מתרצים בפניהם של נתן וקיי והופכים לחומר כמעט אורגני בידיהם, וכך, לא רק שהגולם לא קם על יוצרו, הוא אפילו לא מתקרב לכך. הכוונה והחום הראשוניים נשארים חלק בלתי - ו / / / / ל" | / "ו / % / / | / ו .])// - 5 - -= == 7 1 / | ו זו ו ו וו | ו 1 , | |/ | / / / ן 1 . | | ו , ו ו 1 ו ]| א [ 1 1 ו ו! | | | / / / נפרד ואף מכריע בכל תהליך היצירה, ואינס מועברים | להקפאה עמוקה במחסן המגאבייטים. זו הרי החוכמה הגדולה של האמנות - איך להישאר צמוד לכוונה ולא להפוך את העניין למשחקים נוצצים. לא קל לצלול לעולמם של נתן וקיי - עולם דהוי, חסר זמן כמעט, שבו הופך המוכר ללא מוכר והברור למוזר, לא קל, אבל מרגש, וגם מעורר תקווה שאמנות מחשבים תיווצר תוך ניצול נכון יותר של העוצמה הממוחשבת, ושהגולם הממוחשב יתפוס מקום טבעי יותר בתהליך היצירה, מקום פשוט, כמו זה של מכחול או איזמל. לא מתוך כבוד יתר, לא מתוך יראה ובטח שלא מתוך זלזול. ברור שרבים לא יוכלו כבר לעולם להשלים עם המהפכה הממוחשבת שפרצה לחיינו. על עתידם של אלה מתנהל בזומביט ויכוח עתיק יומין, בין הטוענים שדינם לעבור מן העולם ו )]// / . . ובין אלה שסבורים שהעולם יוצא נשכר מקיומם של אנשים שאינם מומחי מחשבי לטעמי, והעבודה של נתן וקיי מוכיחה את ז סדרי העולם הישן יכולים גם להתקיים בשלו לצידם של הסדרים החדשים. הרגע הטהור של האמנות הוא רגע הבחיר השניה שבה מחליט אדם כך או אחרת. ברו הזה האדם קרוב אצל עצמו, וגם אלף עצו טובות או מגוון פתרונות טכניים לא ישנו זא זו הדרך לאמנות מחשבים כנה, אמנות שהי' הכרה חיה ולא ניצול לרעה של אמצעים. סביר להניח שבדרכם של עידו נתן וקוריו קיי עוד יצוצו מכשולים רבים. עם זאת, קע שלא להתרשם מכנות הצהרת הכונו הראשונית שלהם. " עידו נתן - קורינה קיי, "ללא", וידאו אובייקטי גלריית "המומחה", רחוב שבזי 40, תל אביב. / ו - ' 1 ימ א ₪ רביבי מה היו השיקולים שהסתתרו שמאחורי העיצוב הגראבפי של תעדירי הבחידות של הליכוד+ איתן ברטל, שהיה שם ונשאר בחיים כדי לספר איתן ברטל, מעצב, עשה את צעדיו הראשונים אל התודעה הציבורית עם "האיש ההולך", דמות חד ממדית נוקשה במיוחד, שמעלליה התפרסמו בפורמט קומיקס במקומון "העיר". ברטל ושותפו ליצירת האיש ההולך, אילן גולדשטיין, אפילו פצחו בקמפיין להרצת האיש שלהם לראשות הממשלה, אבל התעייפו באמצע. אם מישהו היה מספר להם שכעבור שנתיים הם ישימו מילים ואותיות בפיו של מועמד אמיתי למשרה המבוקשת, הם בטח היו צוחקים. רצה הגורל ובחירות 96' מצאו את ברטל וגולדשטיין משרתים את עיצוב התדמית של מועמד הליכוד, בנימין נתניהו. גולדשטיין הקופירייטר הופקד על הטקסטים שיאמר המועמד בתשדירי הבחירות, וברטל על עיצוב המלל לכדי קמפיין טלוויזיוני מרשים. הפונט הופך לגורם משני ברטל שייך לדור המעצבים שהתפתחו בסוף שנות השמונים, והחלו לגלות מודעות לפרטים הקטנים ביותר של העיצוב בכלל ופונטים בפרט, בכל הקשור לבניית תדמית והסתכלות נקודת מבט שיווקית. "עד אז", אומר ברטל, "הבחירה בפונט (סוג אות) מסוים קבעה את רמת וצורת ההבעה של המודעה. אחר כך החלו לנסות להשיג יותר באמצעות הפונט: יותר אמנותיות, יותר מודעות ויותר תשומת לב הנמשכת למודעה. כך החלו להגדיר קודם את מה שהמודעה רוצה להביע, ורק אחר כך לבחור את הפונט, כלומר, הוא הפך לגורם משני, והעיצוב האמנותי של הטקסט תפס את התפקיד העיקרי, כאשר הפונט עצמו הופך לכלי שירות טכני בלבד". בתקופה זו החלו להופיע תוכנות עזר שעשו הרבה מהעבודה השחורה של ציור הפונט בסקיצות ידניות וכו', וניתן היה לייצר פונטים בקצב מסחרר. שינוי התפיסה המעמידה את הפונט במרכז המודעה נתן לגיטימציה לביטוי חריף יותר של הטקסט. ניקח לדוגמה עיצוב של קטלוג: זוהי עבודה המכילה טקסט ותמונות, המופנית לקהל מאוד ספציפי. ניתן לדעת מראש את סוג הקהל 00040 20406 606.4 שירכוש קטלוג כזה ומה רמת הסבילות (6טחגזט|0ד) שלו להמצאות עיצוביות חדשות, איך יגיב לסוגים שונים של עיצוב, איך הוא מפרש עיצובים שונים וכו'. השלב הבא הוא להחליט מה רוצה הטקסט להביע, ואיזו תחושה הוא אמור לגרום לנו כשנראה אותו. "פרסומאי או מעצב טוב", אומר ברטל, "עושה שימוש בסטריאוטיפים שכל אחד מאיתנו מחזיק במעמקי מוחו האפל: תפיסות עולם, רקע חברתי, דעות אישיות וכו". כעת צריך המעצב לקשר בין הטקסט והעיצוב, לבין מה שמתנהל אצלנו במוח. יוצרים אווירה של חוסר אמינות מערכת הבחירות של הליכוד היא דוגמה טובה מאוד לשימוש מניפולטיבי בפונטים. הפונט בתשדירי הטלוויזיה עוצב בקווים שהם גם חדים וברורים, אך גם מעוגלים משהו בפינות, וכולו נוטה שמאלה. מה זה אומר לצופה? בהירות מחשבה, הליכה קדימה (משום שאנו קוראים מימין לשמאל), אמינות ובטחון. כאשר הוחלט במטה הבחירות של הליכוד לצאת בגל פרסומת שלילית למערך, הוחלט לעשות זאת בעדינות, אך בו בזמן ליצור אווירה של חוסר אמינות וחוסר החלטיות. לשם כך בחר ברטל בפונט אפרורי מעט, שאינו נוטה לשום צד, וממבט מקרוב נראה קצת אכול ומדובלל בפינות. בקיצור, אוירה של מעכריות מפא"יניקית שאומרת: "כל העיצוב הזה טוב ויפה, אבל שבו בצד בשקט ותנו לנו לנהל את המדינה". מסר כזה אף אחד לא אוהב לקבל, וגם תוצאות הבחירות, כידוע, היו בהתאם. מעצבי הפונטים של שנות התשעים לא מזכירים במאום את ראשוני ממציאי הפונטים, אנשים שהקדישו את מיטב שנותיהם לעיצוב פונט אחד או שניים, שאותו היו צריכים לבנות על גבי תבניות מכונות ההדפסה. מעצבי הפונטים של היום דומים יותר לפסיכולוגים, למומחי שיווק ולקובעי אופנות. מניפולציות על התפיסה האנושית הן שם המשחק. ₪ קמפיין דמוני לעידוד הספורט והנקשו ]- |- םוי וב - | במרכז אוטוסטרדת המידע אנו מנסיס ליצור עבורך בית חס. אספנו את כל האתריס הישראלים וה"קצפת" העולמית. אחר-כך באו מנועי חיפוש, מידע יומי, שירותים גזעיים, וואלה פרטי (מדריך הכתובות האישיות), מאגר התוכנות = ועכשיו.. הפורומים מרכז ישראלי לקבוצות דיון, פתוח לכל המשתמשים באינטרנט. 9 9 ערוצי שיחות וקרוב ל-40 סיווגים שונים. ₪ ספורט, פוליטיקה, עסקים, מוסיקה, הצעות עבודה, רכילות, קולנוע ועוד. התקשרו לקבלת הצעה וואלה מא!'ב לפרסום שלט חוצות אינטראקטיבי ב"וואלה", גם אם אין לכם אתר, ושלמו לפי תוצאות הפרסוס: 6 00.1 18| 3 שו ואוש / /:ק 5 6 )1 )] פופַחחְהּח2) הסו!63והטוחוח0) |8ד6!8ד 68 וחשוזץססס םיסוד] עול ישראכרט. חדיראן ומסכי זהב. הוואהאהההוווהוהוהגותהההוהוהוהוהתהוההוווהוווהוההווווההווההוההווהַהאההההוווהההכ הווש ג'רסה מם' 4 של תוכנת העיצוב הפוטולרית מוטווום, ותוכנת תלת המימד אגוו סו0טטו5 פ3 תוקפות את העווק בשלל חידועים, בילטרים, שילוב של טוגי מטמכים, ואוצציות מיוחדות לבוני אתרים באינטרנט שורה טובה ובשורה רעה למעצבים הגראפיים שטרחו קשות כדי ללמוד את רזי גירסה 3 של פוטושופ. הבשורה הטובה היא שגירסה 4 כבר כאן. הבשורה הרעה: תצטרכו שוב להשקיע ולהתעדכן בטריקים החדשים שגירסה זו מציעה. חברת אדובי, מפתחת פוטושופ, תתחיל כבר מהחודש לשווק את הגירסה החדשה, שתרוץ על כל סוגי מערכות ההפעלה הנפוצות במחשבי 6 ומקינטוש, בתרגום ל-18 שפות, שכמו תמיד, העברית היא לא אחת מהן (בארץ תשווק את התוכנה חברת קראט). פוטושום, למי שעוד לא מכיר, היא תוכנת עיבוד התמונה מס' 1 בעולם. כל חברה שניה בשוק הפיתוחים הגראפיים מנסה להוציא חיקויים למוצר האמין הזה, ללא הצלחה רבה. אם בעבר נחשבה הפוטושופ לכלי עבודה נפוץ אצל גרפיקאים ומעצבים, הרי שהגירסה החדשה פונה גם לצלמים, מתכנני אתרי אינטרנט ומעצבי מולטימדיה. העזרים השונים שכוללת גירסה 4 של פוטושופ מאיצים את עבודת המשתמש ותפוקתו באמצעות פונקציות עריכה אוטומטיות, אפשרויות המרה בין סוגי רזולוציות (צפיפות הנקודות בתמונה), ועבודה עם מספר תמונות במיקשה אחת. להיט עתיק ושמו מקרו חוזר כאן לתחיה בצורה יעילה, המאפשרת למשתמש בעל מאגר תמונות גדול לבצע חזרה אוטומטית של פעולות על כל אחת מתמונות אלו, מבלי לפתוח כל תמונה ולעבוד עליה בנפרד. את המקרו הזה ניתן להפעיל גם על תמונות הנלקחות בזמן אמת מתוך מצלמה דיגיטלית או סורק אופטי, המחוברים למחשב. / מתחשבים בבוני האתרים נניח שיצרתם תמונה מרהיבה הבנויה מתצלום מקור, בתוספת פילטרים ועיבודים שונים. אחרי שגמרתם לעבד את התמונה > הבנתם שאחת מפעולות העיבוד גרמה נזק = לתמונה, והכל היה נראה טוב יותר בלעדיה. עד 0 כה, הייתם צריכים לנסות לשחזר את סידרת הפעולות המורכבת שביצעתם בדרך לתוצאה, ללא הפעולה המזיקה. בגירסה החדשה אפשר לשמור לצד התמונה את רשימת הפעולות שביצעתם. כך תוכלו גם להעביר את המידע הזה למי שתרצו בצורה מאורגנת וברורה. יש גם אפשרות ליצירת תמונות ברזולוציה ובכיווץ מיוחד, כדי שיתאימו לדרישות של העלאה לאינטרנט, ועוד עזרים ספציפיים לבוני אתרים באינטרנט: קווי סימון ומשבצות רקע שנראים רק בזמן העבודה מקלים על העבודה בטבלאות (שיטת עימוד נפוצה ב-.1א111) בזמן הכנת העמוד; מיקום תמונות ויישור שלהן לפי הגדרות שפת .1/א11]; הגדלת תמונות באחוזים (לצפיה מוקדמת בתמונה) וטבלת צבעים משותפת לכמה תמונות. אחת הב הנפוצות של המשתמשים בגירסאות. הקודמות הופיעה ב גדקה גול אובייקטים ונסיון לעבוד עליהם. הגירסה החדשה מס₪ 8 להָאוץ את עבודתה פי שישה, והיא מזהה את מערכת ההפעאה של המחשב ומתאימה את פעולתה אליה. ודמות לא היתה אפשרות לבטל יותר מפעולה אחת לאחור,'עפשיו-אפשר לשנות תצורת צבעים, לבטל אותם אם בא לנו, לשנא גוונים ולהמשיך להתעלל בתמונה מבל? לחשוש, שכן התוכנה-3₪%שר בָיטול של כל פעולה, מבלי לשנות את שאר מרכיבי הצב התמונה גירסה 4 % גם בתפריטי תוכנה חדשים ם יותר, ק המשתמש השתנה כאן. לגירסה החדשה נוסף ותי למדי (48!) של פילטרים, המאפשרים פיתות אבל לא רק מ גם מספר מש יצירות ברמה גביחה יותר. אדובי ניסתוףלהתחשב גם בכל מי שמוטרד בשאלות של גניבת דימויים ממוחשבים והפרת זכויות יוצרים. כדי לפתור את השאלה מיהו היוצר שַל דימוי מסוים, פיתחה אדובי "סימן מים" מיוחד, שהעתק אחד שלו מונח בתוך התמונה, ואילו השני נשאר כהוכחה על דיסק המחשב שבו נוצר הדימוי, כך שהיוצר יוכל להכיח את זכויותיו על הדימוי. פוטושופ 4 כוללת גם אפשרות להשתמש בפורמט מיוחד (שסץ), שמאחד את כל סוגי המסמכים מכל סוגי היישומים. לדוגמה, אם כתבנו מכתב במעבד תמלילים 6וטו, ציירנו ציור ב- זטוהוג? של חלונות ולקחנו תמונה מתוך סרט וידאו דיגיטלי, נוכל להדביק את שלושתם על תמונה אחת של פוטושופ, שתכיל את כל המידע מבלי לשנות אותו. אחר כך אפשר גם להפעיל פילטרים שונים על בָּל התמונה. התסרון של החידוש הזה הוא שניתן להשתמש בו רק בתוכנה הזאת. שאר התוכנות עדיין לא קיבלו את הפיתוח הזה פסטנדרט. אדובי מפנְקת את רוכשי גירסה 4 בחידושים ועדְגָנִי גירסה אוטומטיים שאפשר להוריד מהרשת, אבל זה לא = הכאב וגורם לנו המִתיֶר: כ"3,000 שקל. | " הפתעות בתלת מימד לא מזמן הגיעה לארץ, תוכנת תלת המימד גג]א טושוו5 ש3. שוב תצטוכו לשנן את החוקים מחדש, שהפעם מדובר במוצר שאוהדי 50610 32 למחכים לו זמן רב. ארבע שנים טרחה חברת אוטודסק על פיתוח גירסה שתוכל לשלב את רוב סוגי הפורמטים המוכרים כיום, במנוע שנקרא בשפה המקצועית: מונחה עצמים (6שוחטחזכ) שטןט0). בקפיצת הדרך לגירסה החדשה הוסיפו המתכנתים תפריטי קט קסע בחלקו העליון של המסך, בדומה לתפריטים המוכרים לנו מחלונות 3.11. בזמן העבודה, המפתחים לא היו מודעים, כנראה, להכרזה הקרבה על מערכת ההפעלה החדשה - חלונות 95. באופן מפתיע, התוכנה תומכת גם במערכת הרשת 6א. העבודה עם התוכנה נעשית באמצעות עכבר או קיצורי מקשים. את האובייקטים התלת מימדיים שמייצר המשתמש ניתן לראות בחלון אחד בודד או בכמה היטלים שונים בארבעה חלונות קטנים. שעון הזמן (ז51:66 חוד) הוא מעין טבלה המציינת את זמן התרחשות על המסך. בשעון הזמן אפשר להיעזר כדי לראות בזמן אמת, תוך כדי יצירת הסרט, את מהלך האובייקטים בו בכל שניה. בגירסה הקודמת ניתן היה לבנות את מהלך תלת המימד רק לאחר תהליך "רינדור" (הפיכת אובייקטים מאוסף של קווים לתלת מימד מלא), הרי שבגירסת אגחז יש שימוש רב בטכנולוגיית ה-4 ביט של חלונות 95', מה שמאפשר עבודה על פנטיום פשוט, עם לפחות 16 = זכרון וביצועים מרהיבים המתקבלים עוד בשלב הקמת ובייקטים. די להתמקד במקומות המורכבים יותר א- 2 או הצפופים ו אובייקטים, במקום להתקרב בה הצפופה, יש אפשרות להגדיל בתפריט המצוי בחלקו הימני של לח העבודה יש רשימה ארוכה של ים בסיסיים, כמו מרובע, עיגול, חרוט, שבחירתם ומתיחתם על שטחי העבודה נעשית בקלות ומקצרת תהליכי הרכבה משעממים וארוכים. טעיתם? יש אופציה לחזרה על כל אחת מהפעולות שהתבצעו בנקודת זמן מסוימת (5608 זסו]ו0טזא). כדי "להרקיד" אובייקט תלת מימדי יש צורך להקנות לו תנועות טבעיות. לשם כך כתבו המתכנתים אפשרות של סיבוב, קימוט, מתיחה, כיפוף ועוד. המשתמשים החדשים יגלו במהרה שיש אופציה לשלב סאונד בתוך סרט על ידי יבוא של קובצי מוזיקה | בפורמטים שונים, וגם אופציה מעניינת - המקנה אפשרות להחסיר אובייקט מסוים מאחר. למשל, אם יצרנו קוביה והנחנו עליה עיגול, עד | מהרה הצלע שעליה נשען הכדור תהיה מעוגלת כקערה הנכנסת | פנימה לתוך האובייקט. הפלאג-אינס ממשיכים לזרום ו אָה שאנשי אוטודסק לא נחו על זרי הִדְפנָה אחרי יציאת / טיט הוא פלאג-אין בשם חסטוגחזוח א 0 פלאג"אין | .- לבנות דמות וירטואלית בתלת מימדן לסמן לה צעדים || שה + | ו שמת | ן 8 4 שה ומ ד על פני המרחב ולתת לה זמן. ניתן לשחק עם כל חלקי הגוף של הדמות ולגרום לה לבצע להטוטי אקרובטיקה. עם כל שינוי במיקום הצעדים, תשנה גם הדמות את מסלול הליכתה. ניתן גם להחליף דמויות מתוך מאגר מיוחד, או לבנות דמות באופן עצמאי. אפשר גם להדביק פעילות של דמות אחת אל גוף של דמות אחרת. אם מתעלמים מהמחיר האסטרונומי של המוצר ומקשיי הלימוד בשל הספרות האנגלית, זאת בהחלט תוכנה שאפשר להתרגל, אולי אפילו להתמכר, אליה. ₪ |- | - הממו - | 1% 0 - 7 0 0 - ו ו - שיש הר - ו . " /* ', 27 7 0 . 5 - ₪ 05 2-4 -204-2= | מס 4% תס -*=>-->-->- ------=--- -- *----=- ר ?* רו *,.' ו 6 ו ל 2 > 2 << ו 1 ן , 0 יי - 7- / 1 8 באו 3 שמעצבים גראפיים מדברים על 1?א מתפשט על פניהם חיוך של יודעי סוד. המילה וגא הפכה כבר מזמן למילה נרדפת לגן עדן של צורות משכרות. בכלל, יש הטוענים ש"וגא היא בעצם שפה חדשה, בינלאומית, שתסדר לך עבודה גם אם תגיע לסין ותיתקע בלי כסף. זה התחיל כשחברת קאי התחילה לפתח פלאג"אין לפוטושופ שנקרא [שא. הרוח החיה של החברה היתה ועודנה קאי קראוס, מומחה לממשקים, עם 15 שנות נסיון בטכנולוגיה ויזואלית. קראוס מאמין שתוכנה צריכה להיות שילוב של פסיכולוגיה ואסתטיקה, כדי לאפשר למשתמש לתקשר עם התוכנה בדרך חדשה. הסמינרים וההרצאות שלו זוכים לפופולריות גדולה והוא משתתף מבוקש בכנסים. קאי כתב גם את התנ"ך של הפוטושופ, "טיפים וטריקים לפוטושום". מאוחר יותר הקים קראוס את חברת מטה- טולס, הממשיכה לפעול באותה תפיסה. החברה הוסיפה מוצרים נוספים הנלווים ל-ךא, הנקראים 100% זטאוטק וגא. ביניהם ניתן למצוא את 866, המשמש לבניית עולמות תלת מימדיים, פלאג"אינס נוספים לפוטושופ ועוד תוכנות גראפיות כמו וטט]]₪ זטוטט . המשחק האולטלמטלבל הבשורה החדשה של קאי היא כבר לא אוסף פילטרים אלא תוכנה של ממש, שנקראת 0600, (יבוא: אריג'נט. מחיר: כ"300 שקל). אחרי בדיקה מתגלה שדברי השבח שיוצרי הכלי הזה כתבו על עצמם הם צנועים מדי. קודם כל, זהו משחק אולטימטיבי. נראה שימות המשיח הגיעו: מייצרים כלי עבודה רציני ומקבלים משחק, צעצוע לכל הגילים. בתחום הרציני, גו היא כלי מצוין לעבודת מונטאז', והיא צפויה לשנות לגמרי את כללי העבודה בתחום. גו בונה על אינטואיטיביות ולא על עימוד פרוצדורות מייגע, והיא מכילה ספריה גדולה של דימויים, ורזולוציה גבוהה להדפסות ולרשת. התקנה מהירה ואפשר להתחיל לעבוד. לא צריך ללמוד כלום מראש. הכל בא באופן טבעי ונינוח, ואין מישהו שלא ייהנה. . : . + . : - 07 1 | מעדכנים את הפרצוף גו מאפשרת לבצע מניפולציות בכל צורה, אך היא מעדיפה, משום מה, צורות אנושיות. בדרך חכמה להפליא, הכלי הזה יודע לעוות כל דיוקן אנושי, אבל לא לפגוע במראה הטבעי שלו. גם אם "נכליא" סיני עם אינדיאני נקבל אדם ולא מפלצת. חלפו הימים הפרימיטיביים והאכזריים של ד"ר פרנקנשטיין. אם אתה רוצה לרזות ללא יסורים, לפחות בשביל תמונת הפספורט, אין בעיה. המניפולציות שגו יכולה לבצע בדמות "מכירות" את המורפולוגיה של הפרצוף האנושי והן "מעדכנות" את הפרצוף כולו בכל שינוי שתערוך. זווית של חיוך בשפתיים, למשל, תדאג גם לזיק שבעיניים. היתרון הגדול שמעניקים הכלים של מטה- טולס הוא היכולת של כל מעצב ליצור בביתו דברים שעד כה יכלו להרשות לעצמן רק חברות העיצוב הגדולות, שמחזיקות כמה מחשבי סיליקון גראפיקס במשרד. יוצרי גו הצליחו לחסוך מאות שעות עבודה למעצבים הגראפיים, אבל יותר מזה, הם השכילו להחזיר לתהליך העבודה את המשחקיות, את השעשוע ואת ההנאה. אגב, בימי שלישי בערב אפשר לחפש את קאי באינטרנט ב" ךס פא ואס 10015 דשא | וקש = | :ןיי 0 :1 סוב זו 000005 68שהאססם 40 אצ 08ם 6 מופב) | איסבחוצצ | עזסוספ 500507 ---5 590 --47- .יר 2 4-8 > = <-08-הככאמ ""המהקמה. 0 ?₪1 הקהוטוה) 001 +פ -0 קה ררה ריר" > > שר חר" 229 .הוור ר---- 2+ -. ₪ 00 > 4-7 8 5 ה ₪5- = ₪-ה הזסוזב 00 | 1 נתון סטטיסטי, כי התערוכה שלי נמצאת באתר האינטרנט שלי, ואני קופר. מן הרגע בו הדימוי הממוחשב מוצג באינטרנט, ולא חשוב באיזה אתר, יכול כמה עשרות אמני קומיקס ליצירת "קומיקס בהמשכים" בשם "גוף העלילו . ₪ 1 | מקבל דו"ח מפורט. מכיוון שאני יודע מהו גודל הקבצים ויכול לחשב את האמן להודיע על נוכחות הדימוי לכל אתר המתעניין בשטיחים, בדייל קופר, או למעשה, היא לא ממש כינסה אותם: הקומיקס הופיעו זה לאחר זה מדי יום, כא! 7 זמן התקשורת הממוצע, אני יכול אף לחשב מהו הזמן המינימלי שבילו כל בסרטי דייויד לינץ'. האם יש כאלה אתרים? חיפוש באחד ממנועי החיפוש היותר כל כל אמן ממשיך את הסיפור שנטש קודמו. העסק כולו גם הודפס על נייר ונמ 1 אלה בתערוכתי. מקצועיים מניב מידע על אתר "טווין פיקס" שבארה"ב, והזמנה אלקטרונית לבעל בכמה עשרות דולרים, אך אני רכשתי לי מנוי לאתר בלבד, במחיר של שלוג | אותה עבודה עצמה ("פאואר ריינג'רס") הוצגה לאחר מכן גם בעולם האתר ה"נידוג" יכולה להביא לביקורו הווירטואלי, ולהסתיים במתן קישור אל דולרים, ויכולתי לצפות בו ככל העולה על רוחי. האמיתי, במשכן לאמנויות הבמה. לאחר שנתלו העבודות, שטיחי קיר | השטיח המדומה מתוך האתר שלו. וכך, תלוי רק בזמן שביכולתך להשקיע, ובזמן דוגמה נוספת: אמן בשם אנדריו וואטס מדגים איך לעשות שימוש בקל - גדולים, בעמל רב, נודע לי מצפיה בחדשות כי הנשיא ביל קלינטון מבקר | שיש לאחרים בשבילך, בסופו של דבר יתכן שצופה נורווגי באתר "טווין פיקס" הבלתי נסבלת של קישוריות באינטרנט: הוא בנה סיפור קומיקס שאינו מתפו | שם. משכן האמנויות הוא מקום מכובד ותקני, אך כדי שאדע שמישהו בכלל ראה שבארה"ב יוכל לצפות ב"דייל קופר" שבאתרנו, ולעבור לדימוי שלידו, "פאואר רק מכל משבצת למשבצת הבאה, אלא גם מדלג בין משבצות בהתאם ללחיצ | ף ו 1 את עבודתי שם, עליו להיות מפורסם כמו קלינטון. באינטרנט, לעומת זאת, כל ריינג'רס". בלי להיות מודע שכך שדווקא דימוי ה"פאואר ריינג'רס" מקושר באותה הקורא על אזורים רגישים שבתוך כל משבצת. קצת בדומה למשחק הרפתקאו | ָ מבקר נרשם אוטומטית, וכל פעולה שעשה מועברת אלי בדו"ח חודשי. עת מ"רשת התקשורת היהודית", אתר אמריקאי שבחר בתערוכה כ"אתר מובחר". ניתן לקרוא את הסיפור ביותר מדרך אחת, ויש גם אזורים המשמיעים צלילים! האינטרנט מציעה לכל אמן אפשרות טכנית להציג את עבודותיו לעיני העולם 4 דוגמה נוספת: סיגל קצב ("אימפולסיבה"), אמנית ומעצבת תכשיטים שוב דוגמה ליכולת שימושית שקיימת מזה זמן רב ברשת, וזועקת לניצול אמנוו יי | | | כולו. עבודות דו"ממדיות נסרקות, עוברות עיבוד דיגיטלי ומוצעות לצפיה ו ישראלית, מציגה באינטרנט את איוריה באתר אחד, ואת תכשיטיה באתר שני. רמז למה שיכולים לעולל אמני הקומיקס בעתיד ניתן לראות באתר של המאי יושירו 8 במסגרת "דפים", מעל אתרים המחוברים 24 שעות ביום לרשת העולמית בת התכשיטים נסקרו בעיתון אמנות אלקטרוני שבאינטרנט, .זג 'ד41₪, הפתוח עדי צחור. תחת השם "הקומיקס המשוטט" הוא מציע להשתמש ביכולת הפיו - ב ה | עשרות מיליוני מנויים, ורק מעט פחות "דפים". גודל הקבצים ואיכות הצגים של לכל האמנים העוסקים במתכת, החל מפסלים וכלה בתכשיטנים. קישורים מפנים של הקומיקס, שבו כל משבצת מושכת אל רעותה, ולמקם כל משבצת באתר - 6 הצופים היא הקובעת את איכות התצוגה של החומר ומהירות הגעתו אל הצופה. מ-,[דם]אד. אל אתר "אימפולסיבה", אך קישורים אחרים מפנים גם מאתר מישהו אחר. כך, קריאת הקומיקס והמעבר בין המשבצות יהיו בה בעת גם טי 9 קישורים יכולים לחבר את הדימויים והטקסטים מ- ואל- מיליוני "דפים" אחרים. ה"אינטרנט מול" (קניון האינטרנט) לאותה כתובת. נוצר מצב יחיד במינו: נניח בין אתרים שונים. האם לרעיון זה יש פוטנציאל מסחרי? ₪ - לחיצת כפתור על דימוי או טקסט "מקושר", והצופה (או ה"גולש") כבר צופה שקיר אחד של הגלריה שבה אתה מציג את עבודותיך משיק אל מוזיאון, ואילו הגלריה שלי: חסוופוואט/חווזוה/חזסס.61ח%ט. אראראו/ :קרו 0 באתר אחר לגמרי. הצופה יכול לצפות בו, אך גם ל"הוריד" אותו אל המחשב שלו, | השני - אל סופרמרקט. אכן, ארץ כל התקוות. סיווג אמנים ב"יאהו": . ולעשות בו ככל העולה על רוחו. עבור עשרות מיליוני הגולשים באינטרנט, .111/11 א[ ח80ז6 15/1515 ב /ס6. וב ע. אראו //: זרת - ו הפירוק וההרכבה מחדש של דימויים היא אפשרות יומיומית וטריוויאלית. עבור מנצלים את האווירה הקלילה "ארטסקופ": / מזסט.86006הג. אואואו//:קז1הה עולם האמנות, זו תגלית מסעירה. עבור עורכי הדין, אלו חדשות מעניינות. , אך האם באמת לא ניתן לעשות באינטרנט דבר מעניין יותר מאשר להשתמש דייל קופר: |וחוח.63/חואו ד/ 60/7 %תו[תוגזס. אאא //:קזותו החדשות הטובות עבור החוששים מהפרת חוקי זכויות היוצרים (ואלו גם בה כקיר לתליית תמונות שמן? האם לא נועדנו להגשים חלומות נשגבים יותר? סיגל קצב / אימפולסיבה: 53/8151!נוקותו/החסס. וסוס אראו /:קזווו החדשות הרעות עבור שוחרי היצירתיות ומוקירי רוח האדם): רוב הצופים אינם יש אתרים הנותנים מקום לתקווה כזו. אני לא מתכוון דווקא ליצירות תלת הסלון הווירטואלי ליופי: סשק[טט5-/[ח [[848א. ושראו//:קזזה 4 נענים לקריאתה של הפירצה היצירתית במערכת התקשורת המודרנית. ה"ציטוט" מימדיות מורכבות וגם לא לתוכנות אנימציה כבדות, אלא לאתרי אמנות דיויד ת'ורפ |וח1ח.0/2063/16062. 1-008/1/ת₪051105.60//:קזו . מיצירות של אחוים לא הפך לפעילות שיגרתית בסדר יומם, וגם לא | שמשתמשים באינטרנט לא כקיר לתליית ציורים, אלא כמדיום חדש. אמנים פרויקט "גוף העלילה" /88/600%6סטפ/ומטס.ססזסטה עסץ. אראראו//:כןווח וח ה"דקומפוזיציה" (פירוק אלמנטים ושימוש חוזר בהם). בדרך כלל הם ככל האדם: המנצלים את היכולת האינטראקטיבית ואת האווירה הקלילה שברשת, מקימים ד . שמחים לאפשרות לצפות בעבודות אמנות באופן פסיבי. אתרים שכל מטרתם להוות גירוי רוחני"אסתטי, כאן נחוצה הבהרה, כיצד נודע לנחיל"האדם שבאינטרנט על תערוכות ואולי בשילוב אמירה כלשהי. לעיתים, עבודות אלו |ן המתקיימות בה. איך יידע העולם שפתחת תערוכה? ראשית, כמו בעולם האמיתי, אינן מוצגות כתערוכות, אלא מתחזות לאתרים |- שולחים הזמנות. הזמנה אלקטרונית דומה להזמנה רגילה, אך היא זולה בהרבה: רגילים. למשל, סלון היופי הווירטואלי המציע לך |₪ מחירה פחות מסנט אחד. שנית, נרשמים ב"יאהו", המדריך המסווג של האינטרנט, "לשפץ" את הדימוי שלך באינטרנט תמורת תשלום |₪ | בסיווג "גלריות אישיות". בפעם האחרונה שהסתכלתי בו, היו רשומים בו למעלה צנוע. התשלום כה נמוך עד כי אין מנוס מהמסקנה ||" | מ"300 אמנים מכל רחבי העולם. שמדובר במיצג, ואכן זהו מעשה ידיו של האמן . ו ' 0 8 צו. ההולנדי לרס אייסן, שפרויקט קודם שלו היה ביצוע || גלריה לכל אמן הציור הקטן ביותר בעולם (בעזרת חלקיקי אטום) : - כה קטן עד שהוא היה בלתי ניתן לצפייה כלל. | ו( יּ אמנים, שמעתם טוב: באינטרנט יש גלריה לכל אמן, ואין צורך לחזר אחר בעלי , עולם האמנות 'וצא נשכר ; גלריות. עלות אחזקה שנתית של גלריה באינטרנט - כרטיס הכניסה לעולם | דוגמאות ובות לשימוש מקורי ביכולת || להאינטרנט, אבל האינטרוט הווירטואלי - מתחילה בפחות מאשר הסכום שגובות כמה גלריות אמיתיות בתל ן האינטראקטיבית של הרשת נמצאות דווקא בתחום + אביב עבור תצוגה של שלושה שבועות. אך בניגוד לעולם האמיתי, תערוכה - הקומיקס, תחום שמאז ומעולם נראה לי כמאמץ || יכולה להיות הרבה יותר לסתם וירטואלית אינה מאורע שכותבים עליו -- תערוכה וירטואלית צוברת - סרט אינטראקטיבי באופן ביתי: הקצב || קיר לת ליית תח מונות שמן תאוצה באופן הדרגתי, ומתחילה למשוך אנשים רק שבועות, ולפעמים חודשים המהיר של העלילה, האינטראקטיביות"בגרוש, . | מרגע פתיחתה. מאחר שהיא ניתנת לשינוי בכל רגע, יש תערוכות הצומחות באופן ואפילו אפקטים של סאונד כמו "טראח" ו"זום" והכל , אורגני, והופכות לאתר המשלב גלריה, סטודיו ועיתון שכל ביקור בו מגלה במחיר של נייר ובטכניקה שכל אחד יכול לנסות . לי כשנה, כאשר הצגתי לראשונה את עבודותי הבלתי"וירטואליות בתערוכת חידושים והפתעות. בבית. כל זה, בקווים גסים וחסרי עומק ובתמונות | יחיד בגלריה בתל אביב, כמה דאגתי שלא יגיעו מספיק אנשים לפתיחה! במקביל ל"יאהו", המכיל רשימה אלפביתית ארוכה, יש גם מדריכים המסווגים סטטיות, כל כך מתאים להעברה לאינטרנט (במחיר || בפתיחה דווקא הגיעו כמה עשרות, ולאחר מכן המשיכו לבקר בטפטוף קל עד על פי טעם ונושא. "ארטסקום" הוא אחד מהם, ופרט לניהול מדריך אמנים, הוא של ביטים בודדים), עד שהעובדה שהקומיקס לא || סיום התערוכה. לתערוכתי באינטרנט, לעומת זאת, נכנסו היום 48 מבקרים. פועל כמעין "גלריה" וירטואלית המשכירה שטחי תצוגה במחירים השווים לכל | מציף את האינטרנט מהווה תעודת עניות לאמני || במהלך שלושה חודשים נכנסו 2,382 איש. מהיכן באו? בערך 60% מישראל, נפש, וכעקרון די משתלמים: לא רק שהחשיפה בדרך כלל מדהימה יחסית לעולם | הקומיקס (ואולי סתם תעודת עצלנות). כמה דוגמאות למה אפשר לעשות עם א :2‏ בפרויקט בשם "גוף העלילה" כינסה חברת ווייאג'ר והשאר מרחבי העולם. איזו עבודה אהבו רוב האורחים? הפופולרית ביותר אצלי | האמיתי, אלא היא גם נוטה להדהד בדרכים שונות ומשונות. החודש היתה העבודה "פאואר ריינג'רס" (85 צופים בחודש אחד). אני יודע כל לדוגמה, נדמיין אמן המציג באינטרנט שטיח שבו מצויר סוכן האף.בי,איי דייל - - / ! | 0 - / ₪[ / | > 4 . ו סובר על חוף בודד, ברובטור בצרה, תינוקת ומגדלור שהאור בו נדלק וכבה באובן מסתורי מאכלטים את 6פטסחוחף!!, קוופט חדש של פיירה אין שקט בחברת .51:88 בזמן האחרון, וזה ניכר בכמות הגדולה של משחקים חדשים שהיא מוציאה לשוק בזמן האחרון. משחק ההרפתקאות האחרון, נכון לעכשיו, הוא מגדלור, המשווק על ידי מחשבת. זהו קווסט חינני המגולל את סיפורו של אדם המתגורר על חוף נידח ומבודד, שם הוא מתרכז בעבודתו כסופר. כאשר נגמרים לו הרעיונות הוא יוצא להסתובב ליד החוף, שם ניצב מגדלור ישן. הוא פוגש בדרכו את בעל המגדלור, פרופסור מוזר המגדל תינוקת קטנה. לילה אחד בוקע אור חזק מן המגדלור, שאמור להיות מושבת כבר שנים רבות. עוד באותו ערב מתקבלת הודעה מן הפרופסור כי הוא נתון בצרה. אתם חשים לביתו וכאן מתחילה ההרפתקאה. שער לעולם קביל מתברר שהפרופסור המוזר פתח, בעזרת ניסויים רבים, שער לעולם מקביל המאוכלס ביצורים מוזרים עוד יותר ממנו. מהו אותו עולם? האם שם נמצא הפרופסור? ומיהו אותו יצור שהתגנב למגדלור? המגדלור הוא קווסט 66 6חג וחוסץ פשוט. אין כאן פעולות מסובכות שאפשר למצוא במשחקי הרפתקאות של חברות אחרות, למשל אוז/5ג16, כגון לפתוח, לתת, להזיז וכו'. במגדלור הסמן עושה הכל. אתם לוקחים דברים בעזרתו, מזיזים חפצים, פותחים דלתות ומשתמשים באביזרים שונים. זה לא אומר שצריך לחשוב פחות. אמנם האפשרויות העומדות לרשותכם מוגבלות יותר, אבל דרך החשיבה עדיין קובעת. מה שכן, לצערי, רוב זמן המשחק מצאתי עצמי לוחץ פעמים אינספור על הרקע בתקווה שאגלה משהו. לרוב, אכן זה היה המקרה, כיוון שהכל חלק מן הרקע, בלתי אפשרי להבחין במה ניתן להשתמש ובמה לא. מה עושים? פשוט לוחצים על הכל עד שקורה משהו. מתסכל. המגדלור עשוי כולו ב51₪0107 32 וניחן בגראפיקה תלת מימדית יפהפיה ולא מוגזמת, ועל כן אין בעיות מהירות שנובעות מעומס גראפיקה. המנגינות המלוות אתכם לאורך המשחק יושבות טוב ברקע ומקנות אווירה מסתורית. דרישות מדומוות ואמחיתיות הבעיה היא שלא מצאתי שום דבר שייחד את המגדלור משאר משחקי ההרפתקאות התלת מימדיים המצויים בשוק. זהו קווסט נחמד, בעל גראפיקה מרשימה, סאונד טוב וסיפור לא הכי מקורי בעולם, אבל את כל זה ניתן למצוא בהרבה משחקים בסגנון הזה, לכן מי שממש אוהב את הז'אנר (51צוא וכו') יאהב גם את טיטסהוחפו ]. המשחק לא קל במיוחד ויש בו אתגר גם לפותרי הקווסטים המקצועיים ביותר. הוא לא גרוע משום בחינה, וגם לא הכי טוב, אבל במשפחת הקווסטים התלת מימדיים יש לו מקום טוב אי שם בשורה הראשונת. ' הערה קטנה לגבי הדרישות. על הקופסה רשום כי הדרישות המינימליות למשחק הן 818 זכרון. כאשר ניסיתי להפעיל את המשחק דרך חלונות 95 התברר לי שמגדלור זקוק ל-18א12 לפחות (!) כדי לרוץ תחת מערכת הפעלה זאת, ולאחר כמה קללות הרצתי את המשחק תחת 05 הישן והטוב. הדרישות האמיתיות של המשחק הן: 6, זכרון 8]א8 תחת 05 רר3.1אזאו, זכרון 2%18! תחת 5 כרטיס מסך :5/0 (256 צבעים א 480א640), עכבר וכונן 2 כמובן שמדובר בדרישות מינימליות. מחיר המשחק נע בין 189 ל-219 שקל. ₪ גראפיקה - 95. תלת מימדית מרשימה מאוד, לאוהבי הז'אנר. ליטה - 80. נוחה, אבל מוגבלת בגלל שרק סמן אחד מבצע את כל הפונקציות. סאונד - 85. מנגינות נחמדות, דיבור לאורך כל המשחק. אורך*חיים - 80. אין סיבה לא להמשיך לשחק. וור ור ו ור ו ור ו ו ו ו ו ב ו ו ו רנר ו רו ו ו ו כשחושבים על חברת טיירה, חושבים על קווסטים - קצרים, ארוכים, מותחים או מבגרים - אבל קווסטים. ובכן, לא עוד. כנוייה חדעשה בחברה החלה לייצר משחקי אקען, ועוד איזה אקעון... סו לדמיין מצב שבו אתם יושבים בכיתה, שקועים עד צוואר בשעמום הדביק והמעיק של שיעורי החינוך של המורה עמליה, ואין כל זכר או סימן לצלצול הגואל. "ועכשיו, תלמידים יקרים, פיתחו נא מחברותיכם וציירו שמש". שיעורי ה"שמש", למי שלא מכיר, הם שיעורים שאמורים לפתח את דמיונו של התלמיד ולהרחיב את אופקיו. המשימה היא לצייר שמש גדולה, כאשר בתוכה מופיעה מילה, ומהמילה הזו יוצאות קרניים, כשכל קרן חובקת עוד מילה, שאמורה לסמל את האסוציאציה הראשונה שהמילה הראשונה גרמה לנו להיזכר בה. למשל: שמים"עננים, כלב-חתול, ביל גייטס"כרוב כבוש מקולקל וכו'. הפעם, מילת השמש שלנו תהיה חברת סיירה. מה עולה לכם בראש? קווסטים. קווסטים ישנים וטובים, קווסטים חדשים והרבה פחות טובים, קווסטים קצרים, קווסטים ארוכים, קווסטים מצחיקים, קווסטים מותחים, קווסטים מפגרים, ומדי פעם גם איזה משחק קלפים או ספורט כושל. כפי שבוודאי שמתם לב, צירוף המילים "חברת סיירה" לא מותיר מספיק מרחב לדמיון. יותר נכון, ניתן לומר שסיירה היא הערך המִקבִיל למילה קווסט. עובדה זו הפריעה מאוד לכמה מתכנתים שאפתנים בחברה הענקית, שיום אחד קמו והצהירו בקול רם: "עד כאן! מהיום, סיירה תעשה גם משחקי פעולה ויהי מה!" עיני העובדים נפערו בתדהמה. "משחקי פעולה? למה, ממתי, כיצד? זה נוגד את העקרונות שלנו! זהו... מרד!" נוצר פילוג. מערכות יחסים קרסו. משפחות נהרסו. נגמרו הדונטאס. בסופו של דבר, מישהו היה צריך לפסוק בנושא, וכמובן שקן וויליאמס, מנכ"ל החברה ואביו הרוחני של המלך גראהם, סגר את העניין. "בסדר. יש לכם צ'אנס אחד. תראו לי איזה משחק אקשן אתם מסוגלים לעשות. אם הוא טוב, סבבה. אם לא... שמעתי שיש כמה מקומות עבודה פנויים במקדונלדס". חבורת המתכנתים המהפכניים התחילה לעבוד במרץ ואפילו המציאה שם לכנופיה: . ג א (6וח03) סזנת6ש0. זסו!וסח. וטחא). לאחר כמה חודשי עבודה אינטנסיביים הודיעו החבר'ה לוויליאמס שעבודתם הסתיימה וברשותם מוצר מלא ומוגמר. הם מסרו את הדיסק לידיו של המנכ"ל, שהעלה אותו לטיסת נסיון. לאחר כמה שניות של משחק החלו פניו לקרון מאושר וחיוך דבילי (שכמותו חייך רק בלילה המשותף הראשון שלו עם אשתו רוברטה) נמרח על פרצופו המשופם. ויצין נגד ברובי ו זסוחווןן, משחק האקשן הטהור הראשון של | 13| חברת סיירה, הוא משחק האקשן הטוב ביותר שנתקלתי בו | טוב מאד בחודשים האחרונים. מדובר כאן במשחק בסגנון המוכר של | 418 וג והוזש ]0 ססחחוק, כאשר השחקן מגלם אחת | בינוני משתי דמויות, הצייד או הניצוד, שרודפות זו אחר זו במבוך | רטש עצום של עשרות שלבים, הכוללים ביובים מצחינים, מנהרות אפלות, טירות עתיקות ומעבדות קרירות, ומלאים במלכודות והפתעות אחרות. הסיפור פשוט למדי: נציג נבחר מגזע בני האנוש, נקרא לו איציק, ונציג נבחר מגזע של מפלצות מגעילות, נקרא לו כרובי, ניצבים זה מול זה בקרב לחיים או למוות, כדי לגלות בפעם הסופית והמוחלטת מי יותר גבר. מבחינת החוקים, הכל הולך, וכאשר הם חמושים במצבור ענק של כלי נשק (שאותם הם חייבים למצוא קודם), הכולל אגרופים ובעיטות, סכינים, אלות, אקדחים, רובים, רימונים ומוקשים, והם מצויים בכושר גופני מדהים שמאפשר להם ללכת, לרוץ, לטפס על קירות וחבלים, להתכופף, להתגלגל, להיתלות על כל מיני שפיצים - העסק לא ייגמר ב"שולם שולם לעולם". בל קה - וגך זוד ווזוה קודם כל, הגראפיקה מדהימה ויוצרת תחושה תלת מימדית אמיתית, למרות שזהו משחק דו מימדי. הסגנון עצמו דוגל בדמויות וציורים קטנים מאוד אך מפורטים עד הפיקסל האחרון, והאנימציה לא חורגת מהרמה המצוינת. הסאונד עושה את שלו עם אפקטים שלא מהעולם הזה ומוזיקה שלקוחה הישר מסרט רמבו, וכתוצאה, כל בום מרעיד את הקיוות וכל צעקה מקפיצה את מגן דוד אדום. השליטה קצת מסובכת, דבר רגיל במשחקים כאלה, בגלל מגוון הפעולות שדורשות מרבה מקשים. מי שיש לו ג'ויסטיק ייהנה עוד יותר. והדובדבן: האפשרות לשחק נגד חבר ברשת או במודם, כאשר אחד מגלם את האדם והשני את המפלצת, במקרה שמישהו גנב לשני את החברה ורוצים ליישב את העניינים בדרך מתורבתת עד כמה שאפשר. לסיכום, סיירה סופסוף הפתיעה לטובה, ולאור ההצלחה האדירה שצפויה ל-66וח10] זטוחט1! בשוק, אנשי .א.א כבר עובדים על היצירה הבאה שלהם, משחק מכות בשם מסוגו0ג01) זטפץ), והמתח בעיצומו. ₪ גראפיקה - 96. וואו! סאונד - 955. יווה שליטה - 90 וליו אורך חיים - 99. איאיאיאי! וו ד ./ְ' מי היה הליצן שברח מבית הקמה עניה לבני שהכל התמוצץ? מה היה במזוודה שלקח איתו משם? איך זה קשור לאוצרות האבירים הטמבלרים? בתרונים 0"7ססן8 ]0 6וסזו6 = ורג' סטובארד, תייר אמריקאי, בילה יום אביבי בקפה פריזאי טיפוסי בצד הדרך. בעודו נהנה מכוס קפוצ'ינו חם חלף לידו ליצן עם אקורדיאון ונכנס לתוך בית הקפה. ג'ורג' אינו שם לב אל הליצן ואינו רואה אותו אוחז בחוזקה מזוודה לגמרי לא אופיינית לליצנים. כעבור כמה שניות כל בית הקפה מתפוצץ לרסיסים וג'ורג' מוצא עצמו נהדף מעוצמת הפיצוץ. כשמודדים את הנזקים מתברר שלא לכולם היה כזה מזל. אדם אחד שהיה בתוך בית הקפה נהרג ומזוודתו נגנבה. ג'ורג' מחליט לחקור את המקרה אחרי שהוא נוכח באוזלת היד של המשטרה, והוא מנסה לחשוף בעצמו את זהות הליצן ואת תוכנה של המזוודה שנגנבה. לאן ממשיכים מכאן? פשטות? לא בבית ספרנו 4 + ס[טון"), משחק הרפתקאות חדש מבית 6טווטגזטות] מוטזו', מחזיר אותנו אל המאה ה-11 ואל סודם של אבירי מסדר הטמפלרים. מה הקשר, אתם שואלים? מתברר שהמזוודה המסתורית מכילה כתבים שיובילו אתכם (אם יתמזל מזלכם) לגלות את אוצר הטמפלרים שהתגלה בירושלים במהלך מסעי הצלב של האבירים הנוצרים. הכתבים מכילים מידע על ההיסטוריה של הטמפלרים ועל ענייני הכספים והאדמות שלהם. הקווסט הזה מזכיר במידה רבה את "7 |6%ש0) שחוא", הבנוי כסרט מצויר אינטראקטיבי ארוך ומתמשך. גם כאן נראה כאילו המשחק תוכנן להיות ספק סרט מצויר ספק קווסט. העלילה פרושה על פני שטחים עצומים. אם לדייק, האתרים המופיעים במשחק צולמו בחמש מדינות שונות. המשחק בנוי מ-11 אפיזודות שונות, מעין פרקים, אם תרצו. אתם עלולים להיות מוטעים על ידי הצד הגראפי שלו: ממבט ראשון נראה ששוב מדובר בסרט אינטראקטיבי ארוך שמלבד הקשות "אנטר" אין לכם הרבה מה לעשות בו. אבל לא בבית ספרנו. העלילה של 81004 ]0 6|טזו-) אינה פשוטה כלל, ועליכם להתמודד עם שלל חידות וקשיים שמרכיבים את הפאזל של הסיפור. : 4 כמו בימי דיסני הטובים הגראפיקה מאוד מיוחדת. אנימציה בשלל צבעים ודמויות מבוססות קארטונים (מססזזג6) צבעוניות וקופצניות, המוכרות לכולנו מסרטים מצוירים. כמו בימים הטובים של וולט דיסני, כל המסכים כאן צוירו ידנית, בעפרונות פשוטים, על ידי האמן דון בלות' (יוצר הסרטים [131 תהשחטוח/ ח. ח0ש168] 10 ס0) פפסכ |1ג ועוד). אחר כך | [גנ שיו ה = נסרקו התמונות לתוך מחשב ועברו עיבוד גראפי לשיפור | מצוין כ טוב מאד גם המוזיקה במשחק מדהימה. מנגיָנות הרקע חוברו טוב 63 בינוני ע ר* ו לכייר במיוחד עבור המשחק, ויש כאן מגוון די מרשים: החל ממנגינה בסגנון אירי המתנגנת כשג'ורג' יושב בפאב, ועד מוזיקה עצבנית כשאתם בוחרים לקחת את ג'ורג' בנתיב מסוכן. מתח, חקירה, רצח, מסתורין שילוב העלילה של חיפוש אחר אוצרות הטמפלרים הוא רעיון מקורי של חברת וירג'ין. במקום ליצור עוד קווסט שיגרתי שבו אתם מגלמים נסיך שצריך להציל את הנסיכה, או סתם מישהו שצריך להציל את העולם ממזימת רשע, וירג'ין בנתה את הקווסט הזה בצורה נפלאה - הן מהבחינה הגראפית, הן מבחינה המוזיקלית, והכי חשוב - מהבחינה התוכנית. בחיפושים באינטרנט מצאתי ציטוט מדבריו של סגן נשיא מכירות ושיווק בוירג'ין, שהעריך שדווקא הקווסט הזה יגיע לקהל רחב ומגוון מאוד. אחרי בדיקה די ארוכה של המשחק אני חייב להסכים איתו: המשחק מכיל את כל האלמנטים הטובים של קווסט: מתח, חקירה ורחרוח באתרים מגוונים, רצח - שלמעשה מהווה את גוף הסיפור, ומסתורין - המתבטא בדמותו של הליצן האלמוני, ואת הכל עוטף ומהדק יחד סיפורם של האבירים הטמפלרים. ₪ גראפיקה - 95. מסכים מצוירים ביד בעיבוד מחשב מהמם. סאונד - 95 מקורי ומגוון. שליטה - 95. אורך חיים - 95. קווסט לא קל, וגם לא קצר. |- | - וטיו = | וושה ו וו שו ו ה 1 ו " ה ₪ שפפם וו , אא == =. ל יר 6 חזקים יותר מן האנשים הפשוטים, אבל זה לא אומר שלא 2 7 פפתור שמאל מבצע הליכה וכפתור ימין יורה. למי . יע | / % ₪ | 7 ) | ג 1 רל לו 3 .יי . ₪ 3 )₪ | השינאה בין גברים לנשים הגיעה למצב רתיחה שרק מלחמ%ה טובה יכולה להרגיע. עכשיו כבר לא צריך ניתוח לעונו' מין ג 6000 הוא משחק פעולה אסטרטגי חדש של חברת 1, שהביאה לנו לא מזמן את טוקג]א '0 מוסשקחוא. זהו משחק מלחמה בין המין הנשי למין הגברי, החיים בערים נפרדות בעולם עתידני שבו השינאה ביניהם גוברת מיום ליום. כבר בתחילת המשחק תצטרכו לבחור באיזה צד תרצו לשחק - גברים או נשים. לאחר שבחרתם את המין הרצוי תקבלו משימה, מתוך מבחר משימות מגוונות הכוללות פיצוץ מבנים חשובים, השתלת מכשירי מעקב, חטיפת אנשים, התנקשות ועוד. מעו'מות עוונות, כוחות שווים כשסיימתם לקרוא את המשימה תפנו לשלב הבא - הרכבת צוות. הצוות מורכב מארבעה אנשים, רצוי מפקד אחד ושלושה חיילים, אבל לא הכרחי. הצעד הבא הוא חלוקת נשק לאנשי הצוות. לרשותכם עומדים רובי לייזר, פלסמה, מטול רימונים ומה לא. חלקו את הנשק בתבונה ותתחילו לשחק. וג \ 0600 מזכיר מאוד את שוגטושחץ5, גם בגלל שהוא משחק פעולה עם זווית ראיה מלמעלה, וגם בגלל גודל הדמויות וגראפיקת ה"5%03 המיוחדת. דבר נוסף שמשותף לשני המשחקים הוא שאתם יכולים לפוצץ כמעט כל דבר בכל שלב. עמודים, מחשבים, מצלמות, גשרים, וכמובן אנשים, נתונים לרחמיכם. בין אם תבחרו לשחק במחנה הנשי או הגברי, תגלו שאין הבדל בין עוצמת הכוחות. המשימות שונות, כמובן, אבל הגברים לא חזקים יותר מן הנשים. ארבעת האנשים ביחידה שלך הם 7" 9 הלש יכולים להרוג אתכם, לכן כדאי לשים לב לקו הכוח של כל חייל/ת. וזנרו'ה בחא הצ'לום קו נוסף הוא האנרגיה. לכל נשק יש אנרגיה משלו, שתיגמר לבסוף. כדי להטעין את הרובה באנרגיה אתם צריכים למצוא תא מיוחד (כמו תא צילום) ולהיכנס לתוכו. אם בכל זאת תיקלעו לצרה, לרשותכם עומד כפתור הגיבוי המזעיק מיד צלחת מרחפת, שמפציצה את כל האיזור. כדאי להיזהר, כי היא יכולה לפגוע גם בכם. כאשר אחד החיילים נפגע אפשר להחליף ולשחק חייל אחר, אבל בכל פעם ניתן לשחק חייל אחד בלבד. שאר החיילים רצים לידך ויורים על דעת עצמם (או יותר נכון, על דעת המתכנתים). טר'קים לחריח ערה שעות משחק ספורות מגלות טריקים ושיטות שיקלו עליכם את החיים. לדוגמה, אם תפוצצו מצלמות מרחוק, נוכחותיכם לא תזעיק את חיילי המשמר. אפשר לירות ממעליות וכך להרוג את האויב מלמעלה, לפני שיידע מה פגע בו, ועוד. מג ז0600) הוא משחק מגוון מאוד ומלחמתי מאוד. הגראפיקה מפורטת והאנימציה מציגה שרשראות של פיצוצים, חיילים עפים וכל מה שרציתם ממשחק פעולה. הסאונד מעורר הערצה. אנשים צורחים לעזרה, צעקות נשים, פיצוצים ועוד. מנגינות מעוררות ברקע עוזרות אף הן לאווירה מצוינת של המשחק. השליטה אינה מסורבלת ונעשית על ידי העכבר, כאשר ] שנמאס מדום ומחיקוייו, זהו משחק המשלב חשיבה, סיפור טוב והרבה אקשן. ₪ גראפיקה - 100. לא יכולה להיות טובה יותר! סאונד - 97. צרחות בסטריאו. ] שליטה - 100. אין פגמים וסרבול. אורך חיים - 90. אפשר לשחק עד צאת הנשמה. |- | - מק מו - | הש וח --‏ מצוין טוב מאד טוב בינוני רע % 0680 קכא5, 11%* ת!כ4 4מספיכ 4 4אם תיכם 114 שופ 266% 46ע 60פו/? ₪1 'כ/4 4קכומ.. מע ₪4 :| סתע ככה- 'יל 3 יכ 6, ₪ אכון.'7 | - י / 6 = ₪. 0 א64מ... [4%אם? | = יא > האפק?! מ[ מע! ה | 7 . ' | 41404 מיאן יי כ ו 2 .ו -ש שןי אשית ש6אח <<< | / 4 / [ 64ומ! אישפו " 07 50 ל ו אס קכק 4מע? 4אה מק כון יע יאיןם ₪41 אאש6יכיע | | | | | ח מש ‏ ₪4 א46/0/ע 694/מ | | ש!/מ][! 49% פע כן כואיע | 6/4[0לאה 146 [,!סשמ 4409 מ'אן י ,02 , מִ' 246 2/6408 יר [960מ' 6/16ת, ו ל - יש 1 שצ'יין 6ן ייע צ4 0 כ ונטאכו צי כ4 מכלוכיע מע 'א6יכ! פא0ל1... לק 4כיו!| ממפ!כ. פפכק כפש: %באהא 5! 8%%- סחז סהצש שילוב של דיוויד לינץ' וקפקא? העולם מזווית שונה? החיים כג'וק? גועל נפש? בערך המשחק הכי טוב שיש? כל אלה מתארים חלקית את סןס]א | ₪36 (פיתוח; תטתוהוההטוהם | 6:|ש, שיווק: והטהתהו3ח6)ח: הזוג!סט/ ), שגיבורו הוא חוקר חרקים מופרע שהפך לג'וק. במהלך שיטוטיו כג'וק, יראה הגיבור את העולם כמו שג'וקים רואים אותו, יחקור את ביתו של בעל הבית, יגלה קשרי משפחה מפתיעים של דמותו האנושית, יתקשר עם יצורים אחרים המשוטטים בבית, ימות בדרכים לא צפויות וישנה את חייה של דמותו האנושית. המשחק מתחיל רגע לפני שחוקר החרקים בורח מחדרו העלוב והשכור כדי לטוס עם מזוודה מלאה כסף לדרום אמריקה, אבל אז הוא הופך בדרך מסתורית לג'וק. השחקן יסתובב בששת חלקיו של ביתו המגעיל של בעל הבית ויגלה שהוא שורץ ג'וקים, נמלים, עכברים, עכברושים, חומרי הדברה, מלכודות, אוכל שהושאר בחוץ ותולעים שהתחילו לגדול בו, חרקים מתים וחרקים גוססים בייסורים, בקיצור, כל מה שאמא טובה אוהבת. השליטה בג'וק פשוטה בצורה יוצאת דופן. היא נעשית באמצעות המקלדת, כאשר מקשי החיצים גורמים לג'וק ללכת ו... אה... אה... זהו. אין מקשי הפעלה/ אקשן ואין עחטוחטוחו. כל מה שצריך לעשות זה ללכת, להסתכל, לדחוף קצת חפצים ולגרום לדברים להתרחש. נשמע פשוט, אבל המשחק מצריך מחשבה ואפשר להיתקע בלי שום בעיות. כל שלולות - מלכודת מוות יש כמה גורמים שהופכים את סן10 ₪836 למשחק מעולה, אבל העיקרי שבהם הוא התחושה של "להיות ג'וק" שהמשחק מעביר. התחושה הזאת נגרמת מההליכה המציאותית לגמרי של הג'וק, מהמסכים שמראים כיצד ניבט העולם דרך עיניו, מהחפצים היומיומיים שהם מלכודת מוות לג'וק, ומהמגבלות שיש לחרק קטן, שמאלצות אותו להשיג את מבוקשו בדרכים מיוחדות. חלק גדול מהכיף ב"סן10( ₪46 הוא השיטוט בחדרים והחיפוש אחר מסכים חדשים שיראו עוד חפץ רגיל מזווית של ג'וק. העולם נראה אחרת כשאתה ג'וק. פתאום רואים דברים שאנשים לא שמים אליהם לב בדרך כלל: יש הרבה מסטיקים בצד התחתון של השולחן, ג'וקים בכל מקום, ונמלי עץ במחיצות. שלולית מים קטנה הופכת לסכנת מוות ומטבע קטנצ'יק יכול להציל את חייך. פתאום חרקים מתייחסים אליך כאל חבר ומדברים אליך במטאפורות מוזרות (מנהרת רוח = שואב אבק), ובני האדם נראים גדולים ומטומטמים. את בני האדם רואים בעיקר בסרטי הביניים, שמבוימים ומצולמים בגאונות בסגנון של שוסממ-8 מודע לעצמו. הסרטים מתרחשים בחדרים שבהם השחקן מסתובב כג'וק. משעשע לראות את החפצים הנמצאים בחדרים כמו שהם נראים בסרטים, בערך ממבט אנושי, ואחר כך ללכת עליהם בתור ג'וק ולראות אותם בצורה שונה לגמרי ולפעמים להשתמש בהם לצרכים שונים לגמרי. ריאליזם מעל הבל הגראפיקה יפהפיה. כל מסך - יצירת אמנות, עם זוויות צילום שיוצרות המחשה נהדרת למה שרואה ג'וק. בכל חדר אפשר להגיע למסך שיראה כמעט את כל החדר (כמו מבט מגבעה גבוהה מעל עיר), כדי שניתן יהיה להבין בצורה אנושית איך החדר נראה. המשחק הזה מתהדר בניצול הטוב ביותר שראיתי של 256 צבעים, אבל יש כמה מקומות שבהם כבר רואים ש"256 צבעים אינם מספיקים. חבל שסרטי הביניים מכווצים באיכות לא גבוהה. זוהי אולי הבעיה היחידה של המשחק. הסאונד מעולה, האפקטים מופרעים (אולי לא, אם חושבים על כך שהסאונדים הם של ג'וק נשרף, ג'וק נאכל, עכברוש שנחתך למוות ועוד מאורעות בסגנון). המוזיקה מיוחדת ומעבירה את האווירה בצורה חזקה. העיצוב הכולל של המשחק הוא מושלם. התיאום המעולה בין הסרטים למסכי המשחק, בין אופי הדמויות לחפצים שבחדריהן (תמונות של אשתו המתה של בעל הבית הבודד, אוכל נטוש ונרקב במטבחו, כל מה שקשור לג'וקים בחדרו של חוקר החרקים). הכל מתאים פיקס. המפתחים לא התפשרו על קהל רחב והכניסו תמונות שבהן הג'וק נאכל על ידי עכברוש או גורם להריגת עכברוש עם סכיני גילוח. איכות מעל הכל. השילוב של כל אלה, העיצוב הגאוני, הביצוע הגראפי המהמם, הסרטים, הסאונד, פשטות השליטה במשחק, המקוריות של הרעיון הכללי והמקוריות שבה יישמו כל חלק של הרעיון, הופכים את טןסו 8386 לאחד ממשחקי המחשב הטובים ביותר, אולי המשחק הטוב ביותר שישנו כיום. ₪ גראפיקה - 97. מפילה מהכיסא. סאונד - 95. מעולה יפה ומיוחד. שליטה - 99. אין יותר פשוט מזה. םי ₪ אורך חיים - 98. כיף לשחק =" = ][פעם שניה וכיף להיזכר. מצוין טוב מאד טוב בינוני > 000 רע מההוווהי באה א רב צר השורמוע --- 900 וע קר "חח עשר ! "ץ ר, אולי עה ם 9 זז 36!'5ז2 הוא נסיון כושל = את המשחק המועולם: הרפתקאה מצ'אותית בחללים תלת מימדיים עם אקעשן בלת' בופק. חבל שהמנוע הגראבי הכבד שלו מונע ממנו להמריא ) מיינו לעצמכם משחק הרפתקאות בסגנון 151 או 8|[סקסזוטסן, שבו עליכם לפתור חידות, להסתובב בעולמות, להיות חלק מרכזי בסיפור העלילה ולשבור את הראש בפתרון בעיות שונות ומוזרות. דמיינו לעצמכם שבמשחק הזה לא רואים את העולם בדרך הקלאסית של תמונה בודדת לכל חדר או סצינה במשחק (מה שבשנים האחרונות החליפו בסרטי קישור בין סצינה לסצינה), אלא בסגנון של משחקי אקשן עם נקודת מבט של תספצשק %], כדוגמת 00466 או 30 מפאטא 6נום. תוכלו להסתובב בעולם כאוות נפשכם, להסתכל על כל חדר מכל זווית, לעבור ממסך למסך או מסצינה לסצינה בצורה שוטפת, והאינטרקציה עם הסביבה תהיה מושלמת. ההרפתקה תיראה אמיתית. הטכנולוגיה של היום לא מאפשרת יצירת משחק כזה. כדי להגיע לרמה כזאת, הגראפיקה במשחק הרפתקאות חייבת להיות טובה בהרבה ממה ש-%6ג00, למשל, יכול להציע. אבל בינתיים יש כמה נסיונות. 7 61%הזק/ | (פיתוח: 866ג2) זח6קו!!טות1, שיווק: 450806חו!א, שיווק בארץ: מטריקס) הוא נסיון ליצור משחק כזה, נסיון שנכשל. אפשר להתווכח על איכות העלילה (אתה משחק גנב בעתיד, שנשלח למצוא את הגביע הקדוש במערה מסתורית), ולדון בשאלה אם היא לא מקורית או לא, משעממת או מעניינת, פשוטה או מורכבת, ואם הגביע הקדוש זה בולשיט או שארון הקודש באמת מחכה שאמצא אותו. אבל העלילה היא לא הסיבה שבגללה 1681 361%ז2ג הוא משחק כושל. גראזפיסה כאיכויות מתחלפות את העולם אתה רואה דרך קסדה "עתידנית" שמיידעת אותך בכל מה שקורה בחדר שבו אתה נמצא, ובעודה עושה זאת היא מסתירה חצי מהמסך. בחלק המסך שנשאר לך ניבט עולם די מעניין בגראפיקה לא רעה, אבל יש בעיה קטנה. למרות דרישות של ]א 33 אס 486, עם שמונה מגה"בייט זכרון, 2א6 ועשרה מגה"בייט פנויים בהארד דיסק, גם על פנטיום 133 עם 32 מגה-בייט זכרון, 688 והתקנה מלאה של 0 (!!!) מגה"בייט על ההארד דיסק - המשחק לא זז. ניתן להוריד את איכות הגראפיקה כדי שיהיה אפשר להסתובב בעולם במהירות נורמלית, אבל זה ממש לא כדאי. הכל נראה על הפנים כשהגראפיקה באיכות נמוכה. למען ההגינות אציין שיש גם ₪006 שמחליף לבד את איכות הגראפיקה בהתאם למה שקורה במשחק (איכות גראפיקה גבוהה כשאתה עומד, ונמוכה יותר כשאתה הולך או מסתכל סביבך) אבל זה רק יותר מעצבן להסתכל על המשחק בגראפיקה נמוכה שניה אחרי שכבר ראית אותה באיכות גבוהה. יו גיפיות ואכזנכות בעיה נוספת של זג16 %!טגזל, היא השליטה על מה שמתרחש במשחק. שימוש מוזר בלחצני העכבר ("לחץ בו בזמן על שני לחצני העכבר כדי להתקדם קדימה") וחוסר יכולת לשנות את קונפיגורציית תפקודי המקשים של המקלדת גורמים לשחקן מנוסה להעלות תהיות על בחירת תחביב חדש. כשמנסים להסתובב בעולם ולהתקדם במשחק העצבים מתחילים להרקיע שחקים, כתוצאה מציפיות שאינן מתממשות. הגראפיקה יותר טובה ממשחקי אקשן של 660600086 תסחת6 +15. הסאונד עשוי להכניס אתכם לאווירה אם ממש תתאמצו, אבל ההבטחה למשחק אינטליגנטי עם פאזלים מקוריים, והרצון לשחק במשחק מסוג שונה (שילוב חדשני של משחק אקשן ומשחק הרפתקאות) מעלים את ההתלהבות לרמות ממש גבוהות. מאוחר יותר הופכת ההתלהבות הזאת לעצבים, בגלל מה שהמשחק יכול היה להיות. 506 כל שתי שגיות האינטרקציה עם הסביבה מאוד לא נוחה. חוסר היכולת לנוע בצורה חלקה במבוכי המערה, בגלל המנוע הגראפי הכבד, גורם בין היתר לנפילות לא מתוכננות מגשרים וממעברים קצרים, שמסתיימות בדרך כלל במוות לא צפוי. תופעה מהסוג שגורם לך לשמור את המשחק כל עשר שניות. גם נפילה לבורות בלתי נראים בריצפה (שכמובן גורמת למוות), בייחוד כשהם נמצאים לפני דלת המובילה לחדר חדש, יכולה להיות מאוד מעצבנת. כשזה קורה כמה פעמים, ישר בהתחלה ובמקומות שונים, זה מאוד מעצבן, ואז אתה מתחיל לחשוב על שמירת המשחק כל שתי שניות. בסופו של דבר, אחרי כמה נסיונות לשחק, זה גרם לי להוציא את הדיסק מהכונן ולכתוב .41 28 ממחך זחס. מן העתיד, חבר ותיק ומלא הבטחות טכנולוגיות, אני מצפה שיביא בקרוב את המשחק שיוצרי 167 %|סגזקל. ניסו לעשות. אני משער שגם הם מחכים שזה יקרה. ₪ו גראפיקה - 80. נחמדה. על פנטיום 200. סאונד - 70. לא מעביר את האווירה מספיק חזק. שליטה - 60. מאוד לא נוחה. אורך חיים - 15. 15 דקות של נסיונות כושלים ליהנות מהמשחק. וו שחו שה מצוי טוב מאז ו ור - 1 בינוני וי . - .. -% י . /. / -- <₪ 4 גר - ** + 1% ול + -% - ב -*' >= ב--*-] . . . ' 5 2 ה-א א ה ראת ב " 0 שצ ליי ,1 2 "7 4 -41 +* שוסריה רכלרוזךן; שש שו (; 0 ש ! ב עוד עד חורירייהו יחו 4 ועו 1 ] . חן .ו . 4 .. וווו /ושך ל רווידעו שרר הל מ 4 דיק ] 1 תדש העאיוווי 2 , 1 0 | | | / | :| וו ג 1 וו 9 ,' וו 2 ₪ וש % ₪ 1 ו רו שא זּ = וו ₪ ףא 8% 4 יו ₪ - | 5 ף | 3 וו | הוםט %* חוק מרפי של משחקי המחשב, משחקים שאנחנו רוצים שיגיעו אף פעם לא מגיעים, אבל כשסופסוף הם נזכרים להופיע, הם באים תמיד בזוגות, או אפילו יותר. למה אני מתכוון? נניח שכבר עברו חודשיים בלי משחק מכות חדש, ואנחנו כבר צמאים לדם. ואז, פתאום, נופלים עלינו בבת אחת מיליון משחקי מכות: מורטל קומבט 25, סטריט פייטר 34.5 אלפא קבריולט, א פייטר טורבו (שאת גזר דינו תוכלו לקרוא בגליון הבא), וכו'. הפעם, מגיפת המשחקים הנוכחית מגיעה מהז'אנר הבלתי צפוי של משחקי הכוונת, כלומר, משחקים סטייל 1 מטווגזשק0, שבהם המטרה היא להזיז כוונת קטנה על המסך ולרסס את כל מי שנקלע לתוכה: טרוריסטים, סוחרי סמים, מפלצות, פודלים קטנים וחמודים, הכל. כזכור, ]וטט חסגוק0 הקלאסי של חברת טווגך | היפנית היה להיט היסטרי על כל מערכות המשחק ץ והמחשבים הביתיים, אי שם בימים הטרופים של 89" | 8. מאז צצו לו חיקויים שונים פה ושם, שהבולטים | ביניהם היו שייכים לסידרת משחקי ססוסוחת |03ו6 ]. משחקים אלה שילבו גראפיקת וידאו אמיתית שנסרקה למשחק ונתנו לו הרגשה מציאותית. אחר כך | הגיעו גם "משחקי הסרט" של חברת ₪ יבת הציון 5 ) 1.3501 תהסהוסחזג, שלקחו את | אלמנט הווידאו צעד אחד קדימה, עם שחקנים ותפאורות אמיתיות. בינוני בגירסה שש | שי ₪ (] ג ביתית אבל מעל כולם עומדים הלהיטים המצוינים והנצחיים של חברת סגה, 1+2 ק60 גטחו, שבמקום וידאו מלא הציגו גראפיקת פוליגונים תלת מימדית, וגוללו את סיפורם של שני שוטרים אמיצים, יפים וגיבורים שיצאו ביום בהיר אחד להילחם נגד צבא שלם של מבריחי נשק בינלאומיים. כעת, קוראים נאמנים, אני שמח לבשר לכולם שסגה עשתה את זה שוב, ותרגמה את קט הראשון למערכת חלונות 95, לגירסה קצת שונה הקרויה 50086 גטחזו/. ההבדלים בין שתי הגירסאות לא כל כך מהותיים, והם נובעים מהשוני הטכני שקיים בין מערכות המשחק השונות, אז אל תיבהלו. מדובר ב-99 אחוזים של אותו המשחק, עם אותן שלוש משימות, אותם הבוסים, אותם כלי נשק ואותה גראפיקה ותנועה תלת מימדית חלקה שהפכה את המשחק המקורי ליצירת מופת. לא לתפרני אבל, כמובן, קיים גם חסרון, והוא דרישות החומרה. באופן עקרוני, 50036 אמור להגיע בחבילה אחת עם כמה מהכרטיסים הגראפיים התלת מימדיים החדשים שקיימים היום בשוק, על מנת שנוכל ליהנות מהביצועים המקסימליים של המשחק. מי שאין לו מאיץ גראפי (ואם אני לא טועה, לרובכם אין) יוכל להסתפק גם בלא פחות מפנטיום 120 עם 16 מגה זכרון פנימי, ושני מגה זכרון מסך. עם פחות מזה פשוט חבל על הזמן. מצד שני, כל מי שחשב על שיפור המחשב שלו, שיעשה את זה עכשיו. ₪ - ב" צנ ₪ 2 . ש'י י / בחודש שעבר כתבתי כאן על 6וגששזו גזסטחגק, קווסט חדש באווירה חיזרית, והנה, עוד לא יבשה הדיו על מעבד התמלילים והגיע אלי קווסט נוסף באותה אווירה שופעת יצורים מן העולם החיצון. כבר משמו של המשחק, 51 ג6ז, אפשר להבין שמדובר בבסיס 51 המפורסם שבו, לטענת רבים, מחזיק הצבא האמריקאי את שרידי העב"ם שהתרסק ליד העיירה רוזוול אי שֶם בסוף שנות הארבעים. הפעם, לשם שינוי, לא מדובר בקווסט או במשחק הרפתקאות. זהו משחק בסגנון ישךחדש. הצד הישן מתבטא בצורת המשחק - על המסך מופיעה כוונת קטנה ואדומה ואתם אמורים לפוצץ, לרסס ולכסח כל מה שנקרה בדרככם, מלבד כמובן, האנשים שאיתכם (מזכיר מאוד להיט עתיק בשם ]ל חסווגז6קכ)). משחקים בסגנון כזה כבר כמעט נעלמו היום, ונחמד לראות חידוש של רעיון מוצלח במעטפת הגראפית של ימינו - עם וידאו, סאונד וגראפיקה באיכות גבוהה. אונקוב :טורים לוי צוירת מוטציוות סיפור הרקע נדוש למדי: אתה חייל ביחידת א. .5.1.4 (ראשי התיבות של 66 חטו] 4 66סחג 40 13611031 [6018ק5) שאומנה במיוחד למצבים קיצוניים כמו נחיתת העב"מ ברוזוול. המצב קשה. גופות חיזרים שנותחו במעבדת הבסיס הפכו למוטציות חיות והן משתוללות בשטח והורסות כל מה שעומד בדרכן. מערכת הבטחון בבסיס קרסה וכל החיילים נפגעו. כל מי שבא במגע עם - החיזרים עובר בין שלושה לארבעה שלבים, שבסופם הוא הופך לחיזר בעצמו. נראה שהמחלה הופצה בכל הבסיס, והחיזרים משתמשים בגופות כבאינקובטורים, שבהם הם מגדלים מוטציה המשלבת חצי חיזריחצי אדם. אתה וחבריך ליחידה מונחתים בתוך הבסיס ומטרתכם ברורה: להשמיד את כל היצורים ולנקות את הבסיס. כמו מש חקו וידאו חמוש במידע הזה התחלתי לשחק ב"51 ג6וג. (רק תחת חלונות 5פ9'), | ובלי לשים לב ישבתי כמעט שעתיים מול המחשב, בוהה בנקודה לא ברורה ולוחץ בעצבנות על הרובה שלי - העכבר. הכיף כאן טמון בפשטות - לא עוד מקשים מסובכים וצירופים שונים של הקלדות - אלא קליקים עדינים על העכבר, ומיד אתם מצטרפים ליחידה המיוחדת. גם מבנה המשחק הוא | [ן ש" די ל התפריטים ברורים, ואת | מִצוין יכולים לבחור את רמת האימון שבה | | תתוגלו | את ו | המשחק ואחר כך לבחור בין רמת | מתחילים | או מתקדמים. טוב בינוני בחלק מהמסכים אתם יורים מעמדות נייחות, ובאחרים אתם יורים תוך כ נסיעה במכונית, טיסה במסוק או ירידה במעלית. אינכם צריכים לזוז במהי המשחק. הסיור שלכם בבסיס נעשה באופן אוטומטי וחבריכם ליחידה דואגי להסיע אתכם ואולי אפילו להעלות אתכם למסוק. הצד הגראפי של המשח הוא בדיוק מה שנחוץ למשחק כזה - דמויות בווידאו על רקע מצויר. אמ הרזולוציה לא הכי גבוהה, אבל זה בדיוק מה שאהבתי - כיוון שכך המשח מזכיר בדיוק את מכונות המשחק במרכזי הווידאו - שבהם אתם יורים ברונ פלסטיק. לח סֶל את זומבי וקרומונורף קיים גם מגוון דול של דמויות - החל מזומבי = חיזר שכל בשרו רקו וכלה בקרונומורף - חיזר ענק, מפלצתי וקטלני במיוחד. על המסך מצוי ג מגוון רחב של אלמנטים הניתנים לפגיעה מלבד החיזרים - מכליות דלי קופסאות תחמושת, ארגזים, צמיגים ועוד. גם הצד המוזיקלי של המשחק לא הוזנח. מוזיקה קצבית ודי מפחידה תלוו אתכם לכל אורך הפעולה. אפקטים מרשימים של יריות, פיצוצים וזריק רימונים, ואפילו את טעינת המחסנית ברובה ניתן לשמוע בבירור. בין לנ תקבלו הוראות מהמפקד כיצד להתנהג ולמה לשים לב. השליטה, כפי שכו ציינתי, מצוינת - פשוטה ולעניין. והעיקר: שימו לב לאן אתם יורים, כדי ש? תפגעו בטעות בחבריכם ליחידה. את המשחק מייבאת לארץ סוניק מדיה. ‏ ₪ גראפיקה - 85. מתאימה לרוח המשחק. שליטה - 90. לעניין. סאונד - 90. טוב וממוקם בחלקים הנכונים. אורך חיים - 80. 7 + "3 247% 5 ב ו ב מוחות קפואים ו חינה תמונת מצב עדכנית מהמשרד הראשי של חברת משחקי המחשב הבריטית. 8וומוח=: זהו אחד מימי החורף הקשים והקרים ביותר שעובדי החברה ידעו אי פעם. * הקפה קפא בתרמוס. תנור החימום הניף דגל לבן והצטרף למחנה פליטים. המזכירה לבשה משהו סופסוף, וכתוצאה, מנכ"ל החברה התחיל ברומן סוער עם פינגווין שביקש 5 להשכיר חדר לשנת החורף שלו, כי בקוטב החור באוזון כבר גדול מדי. בקיצור, עסק ביש , של ממש. ואז, פתאום קם לו המתכנת החדש והשאפתן שרק התקבל לפני כמה ימים, : ואמר: אם כל כך קר פה, למה שלא ננצל את זה כהשראה ונעשה משחק חדש? מ "המממ.. רעיון טוב", אמר המנכ"ל, והפינגווין הנהן לאות הסכמה. "אבל איזה משחק : נעשה?" "פשוט מאוד", אמר המתכנת, "הוקי קרח!". "הוקי קרח? למה הוקי קרח, הרי / אין לנו מה לחדש בנושא", השיב המנכ"ל. "לא משנה", אמר המתכנת, "אתה זוכר את . ג'ו? הכושי השמן הקטן שהיה צריך לבוא לתקן את התנור ולא בא? בגללו אנחנו קופאים, והוקי קרח יתן לנו הזדמנות לשחרר את הזעם העצבים שלנו ולהכניס מכות רצח לכדור שחור קטן ועבה, בדיוק כמו ג'ו!" - "אתה גאון," ענה המנכ"ל. "מעכשיו אני מסמיך אותך לתפקיד מתכנת ראשי. העסק בידך!". כך, מספרות האגדות, נוצר "ץ6א100 6ס! 0וו50", משחק ההוקי הגרוע ביותר של כל הזמנים. זהו משחק שנוצר תחת לחץ פיזי גדול וממניעים גזעניים, ואני לא רוצה אפילו לדבר על שכבת הקרח העבה שכיסתה את מסך המחשב בזמן הפיתוח, כך שהמתכנת לא יכול היה לראות את הזוועה שהוא מייצר. התוצאות מונחות לפני, ותאמינו לי, אני לא בנאדם רע, אבל אחרי משחק נסיוני קצר הגעתי למסקנה שאצליח להוציא יותר הנאה ממשחק עם עוף קפוא, וזה כבר באמת אומר משהו. סוף מעשה: המתכנת ברח לסיביר, המנכ"ל נתפס "על קר" עם הפינגוין וקפא על שמריו, והמזכירה התנחמה בחיקו החמים של ביל גייטס. ככה זה תמיד. החיים רחוקים מלהיות ארטיק. ₪ גראפיקה - 12. לבן. הרבה לבן, וקצת כחול בשביל הלשון | שליטה - 21. "דני! אמרתי לך אלף פעם לא לשחק הוקי בגופיה!" סאונד - 30. אני חושב שהתקררתם. תגידו "אהההה" אורך חיים - 0. החלקה גרועה ביותר. ישחקן רובין וויליאמס בטח כבר לא ישן בלילה. לא זו בלבד שבשנה שעברה הוא כיכב בסרט הכשלוני "ג'ומנג'י", אלא שעכשיו החליטה חברת פיליפס מדיה לייצר משחק מחשב שיבוסס על הסרט, והתוצאה - קטסטרופלית למדי. כזכור, עלילת הסרט עסקה במשחק לוח מכושף ומטופש, שמושך את כל מי שמשחק בו הישר לליבו של ג'ונגל דחוס ומקולל. הג'ונגל הזה מהווה, בין היתר, בית חם לחיות טרף רעבות שמחכות לנעוץ את שיניהן המחודדות בשחקן חסר המזל שנקלע בטעות לחצר האחורית שלהן. בדיוק כמו בסרט, גם במקרה של המשחק החדש העלילה לא משנה כלום. אם היו הסרט והמשחק מגוללים את סיפור אהבתם של רומיאו ויוליה, התוצאה הסופית היתה זהה, חוץ מהעובדה שגורלם של צמד האוהבים היה הרבה פחות טראגי מגורלו של המשחק, שכנראה יבלה את שארית זמנו על מדף המוזלים באיזו חנות מחשבים נידחת באפגניסטן. רוצים לדעת למה? בבקשה: המשחק, בדיוק כמו הסרט, פועל לפי הנוסחה של "הקנקן פשוט מדהים, אבל הוא ריק לגמרי!" הסרט קיבל תקציב ענק והיה גדוש באפקטים ממוחשבים מדהימים, אבל חסר תוכן. והמשחק? אני חייב להודות שבהתחלה הוא נראה די מבטיח. קטעי אנימציה וגראפיקה טובים מאוד, צליל חלק, ברור וקצבי, ו..זהו! לאחר כל הציפיה, לגלות שבעצם מדובר כאן באוסף עלוב של כמה משחקי ארקייד עתיקים בתחפושת נוצצת אך שקופה של דמויות ותמונות מהסרט. חלק דמוי פאקמן, חלק דמוי חלליות, חלק דמוי - 01).ק0, והכל ברמת תכנות של ילד בן שלוש מגן שושנה, שזה עתה סיים את יצירת המופת שלו בצבעי גואש: כל הצבע מרוח על הקיר, הריצפה, התיקרה, הגננת, ואפילו על שרה העובדת הסוציאלית, שבאה לחקור למה, לעזאזל, הילד הצליח למרוח הכל מסביב אבל לא צייר כלום על הנייר. 0. הג'ונגל שלנו יפה וירוק. 0. הג'ונגל שלנו כנראה משותק. כ ₪ הה 0. הג'ונגל שלנו יודע לצעוק. "ם - 0. כי אז איך תסבירו שהמחשב נותק? |- | יוה "| יוור - 7-7 וו וו ו 45 "אע > -פמת-חה ‏ ט-- לער בקצרע -4. בדיוק כמו מספר הצלעות. 2. לטנק שלנו אין רדיו-דיסק קומפלט בפנים. בדוק. שא סט 66 166 006 66 ₪6 טסט ם6 )שט 0006 |6 גראפיקה - 50. כל פיקסל מלמיליאן. סאונד - 75. כאסח של מוזיקה ופיצוצים בינוניים | אורך חיים - 30. חבל על הזמן. חיפושית מודל 73'. ומכאן 61/0 66 ם.06)ו ₪6 וטס 610 10600 טף 04 אבל נראה כמו קרב בין חבורות רחוב של פיקסלים בטריפ רע. סרטון הפתיחה יפה מאוד פני כמה שנים נכנסה לשוק משחקי המחשב חברה אירופאית קטנה וחביבה בשם פטוו1, שהתמחתה במשחקי ארקייד ומירוצי מכוניות קטנים וחביבים. הכל היה טוב ויפה במשך זמן מה, אבל מה לעשות, חברים יקרים, כולנו יודעים שהזמנים משתנים, ולמרות שהימים תמיד חולפים והשנה עוברת, המנגינה, מתברר, לא תמיד נשארת. את זה לא ידעו ב-פטזוד, וחבל. כבר נדוש לומר שמשחקים שאולי היו מצליחים לפני ארבע"חמש שנים לא יצליחו היום. בכל זאת, כנראה שצריך לומר את זה שוב, כדי שכל אותן חברות שעדיין חושבות ועובדות לאחור יפתחו את האוזניים ויחליפו את מחשבי ה-386 שלהן לפנטיום. עכשיו, שאבן גדולה נגולה מעל ליבי, אספר לכם בקצרה על המשחק המדכא שגרם לי לחזור על הפזמון הישן הזה. "סחָ |ג61!" (זעם מתכתי) הוא סימולטור טנקים תלת מימדי, שבו השחקן מתפעל ריבוע אפור עם שפיץ (הטנק) שיורה קווים אדומים (קרני לייזר אינפרא הייפר-סייבר מגה בלאסטר סופר 1 טורבו חומוס-צ'יפס-סלט קטלניים), על מלבנים שחורים עם שפיץ (טנקים רעים), בתקווה להציל איזה עולם אפור ומרובע, עם עוד כמה מלבנים ירוקים וחומים (עצים). למרות זאת, אני חייב לציין שהשמים נראים די טוב. יופי. בסופו של דבר, לטנק הגיאומטרי שלנו אוזל הדלק והוא מתחיל להשמיע חרחורי גסיסה של מקש ה-08|6)6. 00 "₪16 שא 006 0₪) שא 660 )₪1 00 וסט 6 6 ₪ וש ₪00 הצ 0 ו ₪ ב000 66 שש שא ₪66 וס םא 60066 ם) )וסט שא שש שש שא 6 וש סא 6א שו 0 66 000 אם סט שש 65 שאגט 600060 וו .6 00 06 6.006 וטוא 0% -0-605 ס6א םא6ס אוט₪ ט6וט 0 ₪66 שט ₪60 6 05 61 ו או ₪ םו4או₪אט ל % 4 שא ₪1 הסט שא אאט 600406 וא סט 6 4 5 7 0 ם א\אט ש,צט שא םו₪ 06 םא שםטטט שא טוא -. 2 פזסחזווסוגו! הוא משחק כושל מבית חסופוצוסה, המופץ בארץ על ידי הד-ארצי מולטימדיה. המשחק אמור להציע קרבות בין רובוטים שכירי חרב על עולמות רחוקים, והעטיפה עוררה ציפיות לאקשן חזק ביותר, אבל במקום אקשן מצאתי את עצמי מסתובב במשטחים ישרים, כשמדי פעם מופיעה קוביה שאמורה להיות בניין מסוים. דל מאוד במושגים של משחקי מחשב היום. גם התנועה די איטית, והשליטה יוצאת משליטה. קשה מאוד להישאר מכוון על האויבים, אבל אולי כדאי (ואפשרי) פשוט להוריד אותם בעזרת הכוונת, בלי לראות אותם, וכך למנוע את העלבון האישי שנגרם כשרואים נגד מה בעצם נלחמים. למי שזוכר את זסוחהאוחסוג!/! הראשון אפשר לומר שהגראפיקה של מספר 2 לא ממש השתנתה, וחוץ ממסכים נחמדים שבהם קונים ציוד וחותמים חוזי הרס וחורבן, הפיקסליזציה ! חוגגת. כאילו שלא התרגזתי מספיק, כשסיימתי לשחק ה-וווסח 00 שלי החליט שהוא עובד , רק עם המשחק והמשיך לחפש קבצים הקשורים אליו גם כשבכונן היה תקליטור אחר וגם אחרי שעשיתי | ו4זפואעט למשחק. האמת היא שעד כתיבת שורות אלו אני מנסה להחיות את ה-00 שלי בעקבות הטראומה. רק דבר אחד מעניין יש כאן: המוזיקה. רוק אנ'רול כסחיסטי שמלווה את השחקן ומעודד השמדת רובוטים מפוקסלים, אבל מוזיקה זה לא הכל בחיים, ובטח שלא במשחקי מחשב. ₪ שליטה - 60. איטית, מסורבלת ולא נוחה. || ו - א צ'יטים 51!]6-5: הצ'יטים הבאים מיועדים לכל מי שאי פעם חלם להיות רמבה = > כדי לא ללכת לאיבוד הקישו 075, כל מי שאין לו עודף בטחון עצמי יקיש זא דסעוא]זאס וירגיש הרבה יותר טוב. כיתבו א₪0011511 ושוורצנגר קטן עליכם. כדי לקבל את כל המפתחות הקישו צואואז1. עם הקוד הבא לא צריך יותר מכוני כושר: הקישו עטץ]ןאזק ויהיו לכם הרבה יותר שרירים. כיתבו ץוא!זאדואאסכ כדי להתעשר, או 1.200 כדי לקבל פיסת סיגיל נוספת. אם אתם רוצים להתחיל לרוץ ולא לעצור אף פעם, כיתבו 1./15. כדי לא להיות מוטרד יותר מהיצורים המוזרים שמסתובבים בין הרגליים כל הזמן, כיתבו ןסא סדא, וכדי לשנות את האווירה למשהו יותר רומנטי הקישו א5:1. | אם כבר באמת נשבר לכם, הקישו 118% כדי לעבור לאיזה מסך שתרצו. במקום ה"-** הקישו 32" 1. - "אתה גאון," ענה המנכ"ל. "מעכשיו אני מסמיך אותך לתפקיד מר כך, מספרות האגדות, נוצר "1006 8ס! 0ווספ", משחק ההוקי הגר ואני לא רוצה אפילו לדבר על שכבת הקרח העבה שכיסתה את מסך ה התוצאות מונחות לפני, ותאמינו לי, אני לא בנאדם רע, אבל אחרי משחז וזה כבר באמת אומר משהו. סוף מעשה: המתכנת ברח לסיביר, המנכ"ל נתפס "על קר" עם הפ תמיד. החיים רחוקים מלהיות ארטיק. ₪ גראפיקה - 12. לבן. הרבה לבן, וקצת כחול בשביל הש סאונד - 30. אני חושב שהתקררתם. תגידו "אהההה" 'צ'יטים 2-5א6/₪ה)זוש: כדי להשתמש בצ'יטים יש להקיש 8408524065 (כן כן, המקש שמוחק אחורה), לכתוב את הצ'יט ולהקיש אם דאם. כדי להיות בלתי פגיע הקישו ₪186 ]א. כדי לקבל את כל כלי הנשק הקישו 05 ₪ או. להקיש 111 1541 זה תמיד בריא. אם בא לכם להרגיש לפחות כמו טנק, הקישו אסואא. כדי להוסיף כוח הקישו זודט)א א אם אתם מרגישים קסומים במיוחד היום, הקישו זאג את או 1.5 51. הקישו 15א1 ודני-דין קטן עליכם. = כדי לקבל את כל המפתחות הקישו (איך ניחשתם) . 5ץםא. כדי לקבל את כל השיקויים הקישו 5 הקישו אא ואף אחד לא יציק לכם יותר. | הלבסו:. אם סתם תרצו לבקר במסך הבא, הקישו 1 כששוב ה">> בא במקום המסך שאלו = = אתם רוצים לעבור. טיפים ר-2 567.605: לכל העצלנים שביניכם, הנה טייפ שימנע מכם לחכות יותר מדי: במהלך המשחק הקישו אתסאשזוד ואז יופיע סימן קריאה בפינה הימנית הגבוהה של המסך.יש להקיש > מ-41.1-1 עד 1.1-6 כדי לקבוע מה תהיה מהירות המשחק. במחשבים המהירים, ב"41.7-6 הבניינים נבנים במהירות מדהימה. כהוון החידות שף 60קוח: כדי לדלג על חידות במהלך המשחק הקישו את הקודים הבאים (המקומות שבהם צריך להשתמש בפתרון כתובים באנגלית כדי לא להרוס את התרגום): :2 .זו 5 אא די סא אס 10 8 ו ו :0 אזגאת פ'תאזתו דאס שאזש 6 :₪ זל 6)אזפו.ז5 )א ג 5'חתאאחאת 7700 7715 ,1ז ו 567 168 ו :6 55 ,זז 505 6 אזחז5ה :1 1 דפס אה ,זז 5505 צסס 8 771 00 יא 60 ו [77 ,1 זקו .זה חזו-זדאה ו 0 //כן ה26/וע, ת/90/ת, 6יבי₪ אשית /כץ, [י0/0ו0? /- זדהזת- 0/י: ]וזש וזו = מ 2 ל , שא 22 . / .7 , ו = - + "+ / וי - *- . -/ ג : 0 ' " 6 . "' ' ל * "7 2 \ 1-7 א , 2 , ו . ". . . % - , ו / - . 0 + ב . 4 4 . ." "ויר 1 / > ב ב ב + ישי . . - * , 2 2 7 53 שי , י . ₪ 2 שי לי 2 . 2% ו.,* "ל ו 4 - 4% . ְ , ! + -" .' , . 2 ' - 1 ' / / -+ 66 ₪ "ו 71 יוו 0 . 0 . - . 4 | צצ . . / . . 0 7 - / 25 : ! אבי זי :> ול-ו 0 גל ! - ב 5 0 , 1 8 ב צי " ז 6% - ₪ . - ' / .<< םל" . / ב 4 2 4 . *. .ב-א -- > , ב / ָ "יי :ב 1 = שי - 022 . ₪ -) ₪ 1 סי ש.י . ם "ץ 1 0 / ם : , 0 " -7 : רת 34 / ! % > - .₪ 0 ' : 4 - . 1 " 1 כ 1 1 ל 2 42 . כ . - ', * 9" , . : , . " / 4 , 1 ג "- * ". 0 , . 4 - : + [% , 0 9 י.' כ - / %- 4 ] ו יש 4 שד : "ו 1" 1 . > ₪ 2 4 - | . / | ₪ 6 וסט שא אש 3 ו וש שא 6 1 םסא 66 06 סט ש066ם 14 1 ]₪016 0 )א סא ₪0,606 006 4 'שו שא טו סט שא :םוש 66 םסא 60 1.0 סש 066 006 וש ₪ 1 שא וט "אא טסוט שא 600 "60 מטסט טננטול ₪106 שא 0 606606 000,₪ סטסטסט 1 אש 66 טס)בט שא ם.₪ ‏ 60660 נט) טסושסט | ש6 'ו16סט שא 006 )600604 64 6666 ₪6 שט שא 66 | 606 וח 1 6061 0 סט 00 טא)צט אא ש6ט שא טש ט66וש 66 ווא בו = 6 06 שו שא סא 666 ₪11 ₪0 ₪סשסט 0 006 660 | שו₪0 ₪646 06 שא 06 סטש 4 001 60 טשא)סטס 6 סא ש סש > 6 601600 שש ₪ שתחט צס וש שא צוש שוש טוא 006 ש06) אהסש 6 חש )טש 66 060 44 ]סש 0086 ש₪ שא 0606 40666 600 שסאסט 64 ותש שא) םאט 6 06 שא )₪ 06 66 סוס ₪000 06% 06 סוצ אוצאו 16 שא 06 וססט צושטש0 644 (סטונסט) םאט שטט) םושש 6 65 בוש ₪66 בש שא 0008644 סט 066 סוט שא "אא 6ו6ט שא 600 -610 ם)6,צט שא שא 'ר6-04וכס אא) ומש ש 0 חש שא |4ש 'אאו םוצ שא ₪160 *0]טט)א '[לטטכוקן ‏ 16[ונ6כ1' שמטמטהט' [נסוככך [וטוטסנמוןווא שא אאט 000061 662 ₪000 ₪ טשנסט 6א 1 ם₪006 0006 66 )חס סש ופצ ש 60 טוא וו 06 606 )600 000 וט )סט שא םש שש וא 6ו₪ 0 סש 60405 סטטט 006-2000 וטס) טסט שא 6 יש 0006 61 ")ו 606 00 66644 שו וסט 06 60 66 ןססקוכ, ₪ שוא ם, [ש6ןטטוי טק חן ₪ 6% 0 0 0 000 6 60 00 אש 66 664 6600 600 סוט 6 60 שא ₪0 סש 66 שוטשט שא ₪0 ,0 שא 66 41 )וסט ,₪4 שא 04 ₪6 שאו 006 סטסטסט אש 66 514 64 66 404 66666 שוט זהטסט ₪004 שם06 ןסטקול.ט שא את 60002 65 וסט 06 406 סשסט שו 6006 66 64 0 606604 שו סט אש שא 06 2 -,-6 0006 ,+-₪ שא 6 אוש 006166 62 טסט טא 060 שא ט6ש ,ואטס ב6604 שא) 060 שא 06 6066 אא טס)6טטו ₪01 שא 000 <ואסט 6וסט 0606 44 006 א םח 60 א 064 טשסטם 01ט 6,66טט שא 600 אאוט ₪6 וט שא ב וא ₪20 האש 6004006 עסו טא טש "200 660 ם 006 וט שא אאט שא טטס "ו רטנקטג ₪000 ₪004 אש ם סוט 6 שא 06 660060 אש6 תל )סקט 66 646 ₪040 66846 66 604 +אכפט ןפג 6חןןחג "טח יטאס ₪ א ₪166 שא 601% ₪ [כ0-₪ 666 66 046 א 66 ₪ 66604 ₪600 )א ואט 06 4 ש66ם +6אסט ₪00 66 606 "ש)טשססט שא 66 )סט חאש שא )₪ 66 ש000 שוטט ₪ \סם טשוא אש )וסט שא 66 חן חא .6 .₪16 ש₪0 ם0ם ₪000 66 666 06וסס שוש שא .₪ 6 שש 6)אש שש01ם ₪ם 66 שא 0 ואש שא אם) 16 א 61 6 סוט ,אש שא טש חנו 8 06 6606 1 ₪0 6 ₪1 וסט שא טש 6.066 61 606 שא ₪ וש 61 6 ₪0 הא םא > 6-4 5 ו 4 7171555 ,םס ו "רס בסו ר סתטוכצכן. 6 61 0601 1 60 .6006 61 שסאס טשס א6 אוה טש 600 > 6 ₪6 66 ה סט 400006 צטטס ואט שא 0 ש₪0060 שאת6 6 6 0%א6 שוש 6 וש שא 60064 = 1 '[ןל הר 6.0 01א6 -00 6066 סט ]6 הסט - 60 6 ₪06 םש שא ₪ (צאם 000 ו > 4) 0 00 שא ב 0 סט שא 06 [שטטטן דכנ = 6 60 02 60066 וטא (שאל ₪5 .066 וסט 66 טא םו ט וטס )סט שא אתו :+₪0666 66+ שת)ש אהו 6 00 שא 00 0606 ₪ סש 4% צא 06% טש שא 06 '40א6 תשא | חא ססקו טש = 6 ועט 6 טא 0ז טוט שא 6 ₪ 004 טנסה ]| 0 ב 060 ₪6 שא טשס 0)אטס גשססט שא 06 3 5 זא 6 | 0 בכ 43% 6 כ 4 נא | 18 בא 1 צאב מא || צטצה 4רע1זב כו ואו :₪ 6 ח9ט, .6 אספפן | | ₪7 06 106 טסט 066 ם,₪2400 | חס ]וטס | [ססקול, ₪ א 61 ,לו שצק, .יט שא 06 שס)חטם טשססש שא | 6 600 04 סחש ‏ שטאס טטא סח טס שוסטט שא וש | "שש שא 016 )סט ש0 ם.6;ואט טא טטס 606- = ₪00 61 ₪66 וסוט ₪6 ו 1 660 66 4 | 0 0 שא שש60 טס שא 666 ₪1 00% וסט 6 6 = = שא ₪ ₪ ₪00 ] צס 4 06 םשש 66 66 שא ₪060 !וס שא ₪ 660 266 006 66 וט וט םא םעט 606 ₪ שו ם 60006 ם)שוט שא >זשש) 6.06 שא 6 | סא א ו 60 00 000 א סט שצ6 61 שא1\ט 60006 בוו 6 ו 66 00 06 6,006 .א 006 :0.005 ס6א בא6ם אוש וו ₪ זו 60 26% 05 65 ₪ או םח םואוחאט 4 ושוא וש הסט שא אאוט ש6000 וא ₪60 06 0 וס שא חאש )וט טא ם,₪ 66 60 )טש שא טוסא וט 000 01611 תוא טסט אססום 4אוסאט טאוש 4008 4 וב שא טס 6 שו ₪066 66 6סאהטו 0 606 םס ותש 66 סא ,וסט 000₪,ט שא 0 ו וסט 6 66 6 00086 60 וא חצ ₪ א 06 שא ו ",0 00046 א6 פטס וטא טש וש 6 שא 0 טוש 060 שא טס סט שא שש6 סט טא 61 60 !סש |וסוס ,001 טוסוט, וסוט שש 6 6 "אא 6 חש 00 שא 006 טש 6-64 4 0-66 [03 66 ₪60 ש66) 6166 61/06 6 61 מ6 וט 6066 ₪ א 0066 אוט ם4אוא 4א 600/16 066 בא אא אס = שש אא וט 060₪ 16 'וס ₪058 4טוט 050 שואש שא סט ₪0 שו שא ו טוט שש שא )א | שא ₪0 6006 606 6 6 פש אא ₪ו בס | 06 סש .וטא ₪ ₪6 )סט 066 שטפט ם6 ₪ 6 טוט שוש וטס א 06 טזוסט שא ם: )טס > .₪ 66 טסט שא 00 .6060 וס ם60ת0 וז םו600 1 660 )00 ם)6אש ₪1 צוטוט שש שא 06 00606 6 וא ב)סט שא :00 נעאט 10 סו 6 ]| , 2 . 8 - א 8 7 | 2 3 יי % 6 ה לא נכתב על ריאליזם במשחקי תפקידים? עשרות | כתבות בעשרות מגזינים כבר דשו בשאלה הנצחית, מה קורה 5 כשלוחם בדרגה 10 נכנס לכפר של 400 אורקים ויוצא חי, = ומאות שיפורים שונים ומשונים הוכנסו כדי למְנוּע, חס וחלילה, מצב כל כך לא אמין. השאלה שרצינו לשאול כאן היא אחרת: האם מה שמכונה ריאליזם במשחקי תפקידים הוא אכן ריאליסטי? האם משהו מכל זה היה עומד במבחן המציאות? מדוע, בכל שיטה של משחק תפקידים ממוצע, יש לפחות עוד ארבעה גזעים חוץ מבני אדם, כל אדם חמישי ברחוב ה מסוגל להטיל שמונה כדורי אש בדקה וחצי, להכין ארוחה איטלקית של שבע מנות ל-40 אנשים ולתת שיעורי נגעה - בחמת חלילים סקוטית, וכל זאת תוך נסיון נואש למצוא /. קטעים פורנוגרפיים ברחוב סומסום. זה ריאליזם, זה? ₪9 אם כל זה לא קיים במערכה שלכם, סביר להניח שהעולם ...ד ,14.01069 א . א ו 4 בא :46 , צבכג 0442-44-41 להטיל שמונה כדורי אש בדקה וחצי, זר וא איטלקית של שבע מנות 40-7 אנשים ולתח שיעורי נגינה יח מק ריריירו בר ג 8 2/1 / מל [ציקן = | ו 1נם 0 = = 1 סקוטית, וכל זאת .יי קטעים טורנוגרפיים ברחוב טומפום? זה שבו אתם משחקים עבר שואה מסוג זה או אחר, ועכשיו כל אחד מהיצורים שמאכלסים אותו (או לפחות כל אחד ששרד) רוצה לעשות מהשני שטיח לניגוב רגליים. בלי לאבד את הכיף למה כל המערכות נראות ככה? תמיד אפשר לטעון שכל. הכיף הוא לשחק מצב שלא קיים ושסביר שגם לא יתקיים (תודה לאל, שואות גרעיניות אף פעס לא היו תחביב שלנו). אבל בכל זאת, כדורי אש ותותחים שיורים לייזרים בקצב ממוצע של 5,000 לנאנו"שניה זה ממש לא אמין. ההצעה שלנו לחובבי הריאליזם היא לשחק במערכה קצת יותר ריאליסטית, למשל סוכני מוסד במבצע לתפיסת אייכמן, או סוכני אף.בי.איי בנסיון למנוע את רצח קנדי לפני שהוא מתרחש. אפילו פריצה לכל כור גרעיני ממוצע במאה העשרים = ה"תכן שכל אדם. חמישי ברחוב מפוגל 3 ו ו ו ו ו 0 ו עלולה להתגלות כלא כל כך קלה (ניסינו ותראו מה יצא...). בקיצור, המסר שלנו הוא שמשחקי תפקידים יכולים להיות ריאליסטים לחלוטין ועדיין לא לאבד טיפת כיף. כדי לעודד את היצירתיות שלכם בבניית מערכות, אנחנו מוסיפים עוד 6./.א שמתאימה לחברה של ימינו. נכון שגם היא לא לגמרי מציאותית (לא כל אדם שני מוצא -‏ - מחוץ לחוק ביותר מ-43 מדינות שונות 1 :1110/21 בארה"ב לפני גיל 20), אבל זה בכל זאת משהו. ג'ו(+ בלאק - קיפור . וו ריאליסטי (הכל יחקי) 7 ג'וני בלאק נולד ב"67' במרילנד, הוא 14/3/4! הספיק להיות בן יתיד להוריו רק למשך שנה וחצי, ואחר כך נולד אחיו הצעיר, כך שג'וני לא זכה ליותר מדי תשומת לב בילדות. כשהגיע לגיל תשע נהרגו שני הוריו בהתרסקות מטוס, צֶתוּון: והותירו אותו ואת אחיו הצעיר בוד **77 7 סבתם. ג'וני, שהושפע בצורה די בִוָפִי עו משמעותית ממות ההורים, לא הסתדפ 77 - בחבוה ובגיל עשר וחצי נשלת רין למשפחה אומנת. 9 לאחר ששרף את בית המשפחה האומנת הוא הועבר למוסד לעבריינים צעירים. במוסד הוא התחבר עם מספר אנרכיסטים, ותשעה חודשים לאחר מכן פוצץ את המקום כולו בעזרת תרכובת ניטרו-גליצרין שייצרו הוא וחבריו במעבדה מאולתרת. אז גילה ג'וני את כשרונותיו האמיתיים: כימיה והתגנבות, ואז גם רכש לעצמו את הכינוי בלאק. לאחר שפוצצו את המוסד, ברחו ג'וני וחבריו = והחליטו להקדיש את חייהם ליישום תיאוריות אנרכיסטיות. | הם פוצצו כמה בניינים פדראליים עד שנתפסו על ידי כוחות החוק. בשעה שהיו במעצר הגיע מישהו לבקר את ג'וני. לאחר שיחה קצרה התברר שהאיש הוא סוכן .1 6, שהציע לג'וני שחרור מיידי בתנאי שיתגייס לשורות ה"ג.6.1. ג'וני הסכים ושוחרר. הוא נלקח לבניין ממשלתי בפנסילבניה, שם הסבירו לו שעליו לפוצץ את שגרירות רוסיה ולחסל את השגריר. ג'וני קיבל את המשימה (0! 00%6 ] .זז( הסוצפנוח שה )קשסטג >ק[טוו), ואיתה קיבל גם חצי מיליון דולר (לבזבוזים). הוא פוצץ את בניין השגרירות הרוסי בהצלחה רבה, השגריר ששהה באותו הזמן במשרדו נהרג ולא נותר ממנו זכר, וג'וני בלאק עלה עם שארית הכסף על מטוס לאירופה, ומשם המשיך ללוב. בלוב הוא הקים ארגון טרור מחתרתי וניסה לתפוס את השלטון, א נכשל כשלון מחפיר והוצא להורג. עיחו האדס הפפוצע? וווווורו עד כאן סיפורו של ג'וני בלאק. נכון שזאת דמות חסרת כל פרופורציות, אבל תודו שהיא יותר ריאליסטית מלוחם-קוסם חצי- אל. אין כוונתנו להציע כאן שהדמויות הנקראות "ממוצעות" יהיו באמת ממוצעות לפי הקריטריונים של היום. הרי בעולם הפנטזיה, אדם ממוצע יהיה בדרך כלל צמית, ומה זה בעצם אדם "ממוצע"? הטענה שלנו היא שהדמות הממוצעת צריכה להיות לפחות קצת הגיונית. בחודש הבא נציג רעיון אחר למשחק פנטזיה לא קונבנציונלי. ‏ ₪ 1-ו = 1 ו שו ו" קונצרט של מזג אוויר, ביפול באור תלת מימדי, ביטול שנועד למישוש ולא לראיה. וחוצנים שמקשיבים לביטלס. כך נראית האמנות אצל טוטרי המדע הבדיוני דיוקנו של האמן כאיש חלל ." %. % ים עולם חדש, טכנולוגיה חדשה, מנהגים חדשים והאמנות חייבת להשתנות גם היא. מה גורם להופעת צורות אמנות חדשות? הטכנולוגיה ודאי משחקת תפקיד ראשי. כל התקדמות טכנולוגית עד היום נוצלה מיד כדי ליצור אמנות מסוג חדש..כך היה במעבר מתקופת האבן לתקופת הברונזה,--ובמעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל - ברגע שלמדו אבות אבותינו ליצור מחרשות מברזל, הם כבר יצרו פסלים מברזל. בתקופתנו, כך נוצלו מיד גם =הלייזר, גם ההולוגרמה, וגם המחשב (אני עוד זוכר את הציורים שהיו מופקים על ידי צירופים של הדפסת כוכביות ונקודות). במוזיקה, הביאו הכלים האלקטרוניים לא" רק לצלילים חדשים אלא גם למימד חדש של יצירה מוזיקלית - שהתאפשר על ידי שליטה מלאה בהשתנות "צבע" הצליל, שלא לדבר על ההרפתקאות עם שיטות אלטרנטיביות לכיוון הכלים (פחומטו-סוטוחח). אי ספק שכך יקרה בעתיד לכל פיתוח והמצאה חדשים. סופרי המדע הבדיוני הכירו בכך תמיד: מאסימוב, שתיאר פיסול בצורות אור תלת מימדיות ("השמש > העירומה") עד וארלי, שגיבורתו יוצרת קונצרט שַל מזג אוויר, וסטיפנסון ("עידן היהלום") עם צורות אמנות . חדשות במוזיקה, בספרות ובתיאטרון, המתאפשרות על ידי נאנודטכנולוגיה ומציאות מדומה. 8 כוך והכיעלט - הקְלאסילֶה של העתיד מהסתכלות בחיסטוריה אנו יודעים שגם שינויים בתרבות ובחברה גורמים לשינויים באמנות. כך קרה למוזיקה ולציור, למשל, בתקופת הרנסנס. בכך משקפת האמנות את תפיסת העולם השולטת באותו זמן בתרבות. סופרי מד"ב המשקיעים בבניית<-ענלמגת ---7" .= קונסיסטנטיים ואמינים זוכרים גם להעשיר את סיפוריהם באמנות המתאימה לחברה שיצרו, והעוזרת ולממו הו םג ...ב ו ה ץר "ור" 1 . ק להבין אותה. כך עשתה לה-גוין בתיאור שתי החברות המנוגדות בספר ‏ 0886%66ק8וש 16". ביטוי קיצוני לאמנות המשחקת תפקיד מרכזי בסיפור מופיע בספר "5% 16 6ג)" של ג'בלוקוב, שגיבורו - אוצר אמנות 7 --------.-.. שהנא. גם. קצִין בטחון - יוצא במאה ה-24 למסע במערכת השמש בחיפוש אחרי יצירות שהן גם פיתוח = טכנולוגר חדש: ג'בלוקוב הקדיש מחשבה רבה להצגת החברות השונות שפוגש הגיבור והאמנות של כל אחת מהן, והצגה זו משרתת היטב את המתח והמאורעות המהירים. בסיפור. גם לסופריט: מתחום המד"ב ה"קשה" - זרם העוסק בעיקר בטכנולוגיח-- יש לפעמים הערות מעניינות: ב"עולם הטבעת" של ניבן משמיע דווקא יצור לא אנושי (הבובתן) מוזיקה שהגיבור האנושי מזהה כמשהו קלאסי - אולי באך או הביטלס. בכך מראח ניבן גם את דעתו על הביטלס וגם את הבנתו של התהליך שבו ככל שעובר הזמן, מיטשטשים ההבדלים בין תקופות שלנו נראות שונות מאוד זו מזו. התמונה של בובתן המשמיע מוזיקה אנושית מעלה את השאלה איזו אמנות נמצא אצל גזעים אחרים. עד כמה שזה מפתיע, מצאתי מעט מאוד תיאורים מעניינים. לעיתים קרובות מתואר אדם השומע מוזיקה של תרבות חוצנית ואינו מבין אותה, אך רק לעיתים רחוקות מתאמץ הסופר יותר ועוזר לנו להבין את החוצנים על ידי יצירותיהם, דוגמה אחרת מסיפורי ניבן: הקדאטלינו עיוור, ומתמצא בסביבתו בעזרת גלי קול, כמו עטלף. לכן ה"פסלים" שלו נועדו למגע, ולא לראיה, ודוכם הוא מסגיר סוד שהגיבורים ‏ | . האחרים התחייבו לא לגלות (הסיפור - - "[06ת6זנ)" בספר ‏ זגו5תסזוט6אן"). - העתיד יהיה עמוס באזפניס אחת ההתפתחויות העיקריות בחברה האנושית במאה העשרים היא הופעת "תרבות. הפנאי". לפני מאה שנה, רק לעשירים ביותר היה זמן פנוי, והרוב המוחלט של האנושות ניצל כל דקה למאמצים לשרוד. כיום יש לרובנו זמן פנוי, וזה מגדיל מאוד את מספר העוסקים באמנות. לפי ברין (בספרו ")ה תוצאה-תחיה-שכמעט כל אחד יהיה"אמן, אבל מעט מאוד יצירות יגיעו לקהל גדול. בכך הופכת האמנות מעיסוק של יחידי סגולה לפעולה יומיומית כמעט כמו אכילה (כך גם בסיפורי "01 ₪80 ו 81 פזטטתגכן שו" של מורקוק). הרבה סיפורים עוסקים באמנות היכולה להתפתח מתוך טכנולוגיה של הקלטת רגשות ומחשבות, כך שאפשר לחוות אותם על ידי נגיעה ב"פסל מחשבתי" או על ידי הכנסת קלטת מתאימה לטייפ מיוחד (מתוך המבחר הגדול ניקח דוגמה ישנה - "אחוד 6וגוחק 8 18 קחווהג6ז" של אסימוב; ודוגמה חדשה יותר - "פו6עגוק וא" של קאדיגן). אותי זה דווקא מפתיע: אם נכון שאמנות היא נסיון להתגבר על המגבלות של תקשורת בין אנשים, אז כל טכנולוגיה כזו מאיימת לחסל את העיסוק באמנות: ככל שהטכנולוגיה מאפשרת העברה יותר ברורה של מחשבות ורגשות, האמנות עשויה להיות פחות נחוצה ופחות מעניינת. אפשרות זו פותחת הזדמנות לסיפורים מעניינים שעד כמה שידוע לי עדיין לא נכתבו. יש מתנדבים? או מ ניאלה! כבר הכנת שיעורים?" "כבר, אמא. אני רק גומרת לעבוד על השתקפות המים, מוצאת זווית צילום מעניינת, משפצת את הטקסטורות, משלימה את תנועת הרובוט, עושה שהפיצוץ ייראה יותר מאמיתי, מעדכנת את המודל של הרובה, דואגת שלא יראו שכמה מהאנשים הם בעצם אותה דמות, מרנדרת, שולחת לדני שיעבוד על הסאונד, ואז שיעורים, פיפי ולישון. שליחות קטלנית 3 זה סרט חשוב, אמא". טוב, לא בטוח שאנחנו כל כך קרובים למצב שבו כל ילד יכול לעשות סרט | הוליוודי בבית, אבל אנחנו בהחלט מתקרבים למצב שבו אנשים מוכשרים עם | מחשב ביתי חזק (מאוד) יוכלו לעשות סרט ברמה כמעט הוליוודית. ההתקדמות הטכנולוגית, שגורמת לעליה מתמדת בביצועי המחשבים ולירידה במחירם, אינה הסיבה היחידה שאפשרויות שבעבר היו נחלתם הבלעדית של משתמשי תחנות עבודה חזקות במיוחד, הפכו זמינות למשתמשי 6/. יש לכך עוד כמה סיבות: למשל המעבר ל"א 5אוסאןו, התרחבות פלח השוק של משתמשים מ"מעמד הביניים", קרבות קשים בין מפתחי התוכנות, שגורמים לירידה במחירי התוכנות, וכמובן, העלות הנמוכה של עבודה על 6 יחסית לתחנת עבודה מבוססת א1181, כמו סיליקון גראפיקס. מצד החומרה, יש מגמת פיתוח מהיר בענף המחשבים המיועדים למשתמשים פחות מקצוענים. בעוד שבעבר, מחשבי סיליקון גראפיקס היו כל כך הרבה יותר מהירים ממחשבי 26 בכל מה שנוגע לגראפיקה, עד שרק המחשבה על עבודה על 6 גרמה לגיחוך, כיום, ביצועיו של מחשב סיליקון גראפיקס המהיר ביותר בקושי עוברים את ביצועיו של מחשב 6 המצויד במאיץ גראפי מקצועי. מגמה דומה קיימת בתוך שוק ה-6, כאשר מאיצים גראפיים המיועדים למשחקים (בתחום מחירים של עד 300 דולר) מתפתחים כל כך מהר עד שהם מזנבים במאיצים היקרים (5,000 דולר). באפליקציות ספציפיות, כמו גירסת .01)ח6קכ) של המשחק 6אגוו(), המאיצים הזולים הם מהירים יותר כבר עכשיו. יתכן מאוד שבשנה"שנתיים הקרובות, למאיצים שמיועדים למשחקים יהיו ביצועים טובים יותר מאלה של מאיצים יקרים גם באפליקציות "מקצועיות". קשה להשוות מהירויות בין מחשבים מסוגים שונים, מכיוון שכל מחשב מריץ תוכנות שונות ומדידת הביצועים של המחשב שונה מתוכנה לתוכנה. הרבה ספקי חומרה מפחדים מהשוואת ביצועים כזאת - השוואה שתוכיח את נחיתות הסחורה שהם מוכום. חברת (0108ח1668 וחוחו06) (וחסט.ה66וחחטט. אואואי) פיתחה מנוע גראפי שרץ על כל הפלטפורמות בניצול מלא שַל החומרה של כל מערכת. אחת מהתוכנות שאפשר לפתח ממנוע כזה היא תוכנה שמשווה ביצועים גראפיים בין מחשבים שונים. הטבלה הבאה לקוחה מהאתר של החברה, והיא מדרגת ביצועים גראפיים של מערכות מחשבים שונות. במקום הראשון, הסיליקון גראפיקס החזק ביותר. להישג הזה יש מחיר כבד: יותר ממאה אלף דולר. במקום השני, מערכת המבוססת על פנטיום 90 (!!) ומאיץ גראפי של 0. המחיר? קצת יותר מ"5,000 דולר. במקום הרביעי, מחשבי סיליקון גראפיקס שמחירם בסביבות 50 אלף דולר. המסקנה? בשביל הביצועים הכי טובים, צריך לשלם הרבה יותר מאשר בשביל הביצועים שבמקום השני, כלומר, הרבה יותר כסף בשביל יתרון טכנולוגי קטן מאוד. מצד התוכנות, המאבק על אספקת פתרונות גראפיים "מקצועיים" לחובבים מתחיל במערכת ההפעלה. מיקרוסופט האימתנית מנסה (ומצליחה) לנגוס בשוק תחנות העבודה באמצעות ךא פאיסשחו \. ל"א וסחו יש כמה יתרונות: מגוון = ל ול ]2 |צ|א 369 =ון 0 ₪ ב טש 1 ותו עצוב מ'נאוו'. יותר גוגל לב מרמות אבינ 4 * -= ₪ . י . , -%- 1 '* 0 וז - / 2 4 " " : יו 9 4 + מ ו ל 0% ו - ו 2 086-0006000 7 יוור שי אפליקציות רחב בתחום הביתי"משרדי (מעבדי תמלילים, לדוגמה), והעובדה שקיימת גירסת 1 צאוסשחו\ כמעט לכל סוג מחשב שנמכר היום, והתוכנות זולות יותר בגירסת 1 פאוסטחו/ מאשר בגירסת אזא]). בשוק תוכנות התלת מימד, לדוגמה, משתמשים מקצועיים עבדו מאז ומתמיד עם תוכנות שנכתבו לסיליקון גראפיקס, התוכנות המקצועיות הפופולריות ביותר היו 5 ,5011180886 ,)חסח1סשג '\. משתמשים "פשוטים" השתמשו באופן מסורתי בתוכנות . כמו 0ו5₪40 32 לדוס, או 30 ששגשוווטו.1, שמקורה באמיגה. , , ו כדי להתחיל את המעבר ל-1 פאוסשחו\ בצעד כוחני, כהרגלה, קנתה מיקרוסופט את 4 | ) ו | , . ה מש .4 50 והמירה אותה ל-1 פאוסשחוא. כמכת נגד, קנתה סיליקון גראפיקס את וחסזוטוג \ ואת גו[ בנסיון למנוע את בריחתן ל"שקגהו]!/50 .ךא פאסטחוצ ו" 0 8 וחטת]ששג \ המאוחדת מתחרות על אותו פלח שוק. אמנם בצד המעשי, לכל תוכנה יש יתרונות בתחומים שונים, אבל מיקרוסופט יכולה להקריב הרבה כסף כדי לנצח. מחיר הגירסה המלאה של 8ו]. וחסזושטג הוא בסדר גודל של עשרות אלפי דולרים. המחיר של 5011886 הוא 8,000 דולר. בעוד סיליקון גראפיקס ומיקרוסופט מתחרות זו בזו, אוטודסק, החברה שאחראית ל"טו56 32, הקימה חברה בת, אוושחוא, שפיתחה את אג! 0 3. באופן טבעי, ךא גאוטשחו\ מספקת גירסה ל"אג₪]א 0ו6ו5 ג ומפתיעה לטובה בנוחות העבודה ובכמה פעולות ייחודיות. התכונה הטובה ביותר של אגא טושטו4 3 היא היכולת להוסיף תוספות (צחו-קט!נן) לכל חלק של התוכנה בצורה חזקה וחלקה. למעשה, התוכנה עצמה בנויה מאוסף של תוספות. תכונה זאת מאפשרת ל"אג]א סו 30 להשתפר ללא מגבלות, תהליך שמתרחש היום ללא הרף. אג]א סו₪ו5 32 נמכרת בכ"4,000 דולר. עוד על הגירסה החדשה של - | התוכנה תוכלו לקרוא בעמודים: 20721. עוד תוכנה פופולרית לתלת מימד היא 30 6טג/ו0שו.1, והיא בעלת גירסאות המתאימות לכל פלטפורמה (אפילו לאמיגה שנעלם מן העולם). מחירה של התוכנה הוא 0 דולר עבור גירסת ה-")/. יש הטוענים שַהיא לא שייכת לליגה המקצוענית, אבל תומכיה יביאו תוכניות טלוויזיה כמו "בבילון 5", שנוצרו באמצעותה, כעדות לאיכותה. כלומר, מה שטוב בשביל איבנובה, טוב גם בשבילי. 5 סיפורים קצרים, חלקם עצובים וחלקם מצחיקים, וכולם - אבל כולם - נוגעים ללב. מי שאוהב דובי פנדה, מי שמאמין שהחיוך שלהם יכול להיות עצוב, זה הספר בשבילו. טטר חדש של גוורן ביבלין ("שתוק, שמן!") הח/וך העצוב של דובי המודה. ספר לילדים רנישים. גם במצב עתידי של ביצועים מצוינים במחיר זול, תמיד יהיה מישהו שמוכן לשלם הרבה יותר כסף תמורת ביצועים קצת יותר טובים. המישהו הזה יזכה ביתרון קטן על פני יע כל השאר, עד ההשתפרות הבאה של התוכנות הזולות יותר. אותו מישהו בוודאי ישמח | 4 'י) 2 לקנות את המערכת החדשה של סיליקון גראפיקס, עוו1ג₪6 זטוגחט!א, המורכבת מכמה % :- ג | מחשבי סיליקון גראפיקס המהירים ביותר, ומסוגלת לחשב 80 מיליון פוליגונים בשניה | ווה (וזה הרבה מאוד). המחיר? טוב ששאלתם. בדיוק השבוע יש מבצע מיוחד לקראת חג המולד: מיליון דולר. ₪ -% 0 ' שא 4 . / - | מו ו = | על תבונה ורגשות כל כך הרבה נכתב על ההבדלים בין הרגש והשכל ועל הדרכים ליישב אותם, עד שאנו נוטים להתעלם מן המשותף לשניהם: שניהם נתפשים אצלנו כתכונות שמייחדות את האדם מכל שאר היצורים החיים. מחשבה זו מובילה אותנו לשאלה האם אפשר לדבר, בצד "הבינה המלאכותית", גם על "רגשות מלאכותיים"? האם אי פעם נראה מחשב שחש פחד, כעס, שמחה או אהבה? ואולי השאלה צריכה להיות הפוכה: האם אפשר לדמיין מחשב בעל תבונה אך חסר רגשות? נסו לתאר לעצמכם מחשב כזה. אם לא יפחד, האם ינסה להגן על עצמו? אם לא יאהב פעילויות מסוימות יותר מאחרות, איך יחליט מה לעשות? הזכרתי כבר מספר פעמים את מבחן טיורינג ככלי להחליט אם מחשב הוא אינטליגנטי. בקצרה, אם אדם (שנקרא לו "השופט") שולח ומקבל הודעות משני "נבדקים" - מחשב ואדם אחר - ואינו יכול להחליט מי הוא האדם ומי המחשב, אז, לפי טיורינג, המחשב הוא באמת בעל בינה. אבל מבחן טיורינג מחייב את המחשב לשכנע את "השופט" כי הוא בעל רגשות - אחרת יוכל השופט להבדיל בקלות בין שני הנבדקים. ‏ כְפי שבמאות השנים מסקנה: אם המחשב אינו בעל רגשות (או חיקוי משכנע ביותר לרגשות), לא נוכל לקבל אותו כאינטליגנטי גם אס הא רונת למדו שליטי יזכה בפרס נובל, עד שיהיה לנו מבחן טוב יותר ממנמן | התרבות - גברים טיורינג. אם כן, ניגש למעבדה וננסה ליצור תוכנה האם אפער לייצר רגשות מלאכותיים? המחשב ייראה לנו קצת יותר דומה לאדם, ונוכל להזדהות עם "רגשותיו". פליסיאנו 3 יוכל כנראה לשכנע את הצופה במבט ראשון, אבל מבט שני יראה מיד שעדיין חסר משהו. אנו מצפים שרגשות ישפיעו על התנהגות ויהוו תגובה לאירועים חיצוניים, וכל מה שפליסיאנו יודע לעשות הוא להגיב בצורה מונוטונית על הימצאותו או היעדרו של ביל. כדי שָהמחשב יחוש באירועים ויגיב עליהם, אין צורך לצייד אותו בידיים," רגליים, עיניים ואוזניים. נוכל אפילו להסתפק בכך שהמחשב יענה על שאלותינו בצורה הנובעת מרגשותיו. לכך בדיוק מיועדות התוספות בפליסיאנו 4, שעדיין מאוהב בביל אבל יכול כבר לענות לשאלות ולנסות להסביר את עצמו: חסהדך "!311" = 0561 1[ תשובות לשאלות כאשר המשתמש הוא ביל: "עקק3ח הזג 1" !חר "?1661 טסץ 00 110%" = מסטופטטוכ) ]ן סזט 18 [[31 3608056" )חרז "? עסקה טסע 6זב עם/" = חסנושטכ) זז תשובות לשאלות כאשר המשתמש אינו ביל: 6 "?]60] נוסץ 60 או0ס1]" = חסוופטט() ]1 "50 הזג 1" )חחזק "?5807 טסץ 6זג עה'\" = הסוז9סטכ) |[ "6זש ]סה 18 [₪11 366856" וחח - הנקודות מייצגות תשובות מוכנות למספר רב של למחשב בעל רגשות, שנקרא לה פליסיאנו. הנסיון 217 - 16 762 = שאלות נוספות אפשריות. כל עוד נשאל את פליסיאנו הראשון - פליסיאנו 1 - יתמצה בשורת תוכנה אחת: = פבָנות. וגם גברים 4 אחת מהשאלות שעבורן הכנו תשובה, הוא יענה , צקקגו! גג 1" וחחק" בצורה דומה לצורה שבה יענה לנו אדם עם וגשות אבל מבחן טיורינג מחייב את המחשב לשכנע את [(₪5ם בעלי צב ע1. דומים. מובן שאם נשאל שאלה בלתי צפויה, לא נקבל "השופט" כי הוא בעל רגשות - אחרת יוכל השופט להבדיל בקלות בין שני הנבדקים. מסקנה: אם המחשב תשובה מתאימה והאשליה תתנפץ. ארשה לעצמי אלטונטיבי, הם 'צורי / להניח כי בתחילת המאה הבאה כבר נוכל לכתוב את אינו בעל רגשות (או חיקוי משכנע ביותר לרגשות), לא ץן213]) לגיטימיים, כך פליסיאנו 20 - תוכנת מחשב שתוכל לנהל שיחה נוכל לקבל אותו כאינטליגנטי גם אם יזכה בפרס נובל, עד שיהיה לנו מבחן טוב יותר ממבחן טיורינג. משכנעת לחלוטין על "רגשותיה". תוכנת פליסיאנו 20 ניא לץ כו לנו לוו תו על תוכל לעמוד במבחן טיורינג: לא נוכל לזהות תבניות האפליה לטובת *714? בתשובותיה, המעידות עליה שאינה אנושית. כשנפעיל את פליסיאנו הוא ידווח לנו שהוא מאושר. עם הניסוח הכמעט משפטי הזה די קשה להתווכח, מה יותר ברור מזה? הרי לנו מחשב רגשני! אבל זה לא , פח מן אנלו גיים ו ל קבל כל עוד אנו מקבלים את ההנחה שניתן באמת לכתוב כך. יש המון הבדלים בין גירסת פליסיאנו 1 לבין אדם ' למשפחת האנושיות תוכנה כזו. ההנחה עצמה אינה מובנת מאליה, אבל שגם הוא מדווח לנו שהוא מאושר. ההבדל הראשון הוא שלרוב האנשים יש סיבה כלשהי לאושר, בעוד ט"אושרו" ‏ = ג *צור* סיליקון דיגיטליים של פליסיאנו 1 אינו אלא מילה שרירותית שאנו הכנסנו לתוך התוכנה. לכן, לגירסת פליסיאנו 2 ניתן סיבה לשמוח: [[ום" = זנ ]ו צקקגח הזג 1" זחרו הש 68 הג 1" ומוק ₪156 למחשב יש סיבה לשמחה או לעצב - הוא מאוהב בביל, ולכן הוא שמח רק כאשר המשתמש היושב ליד המחשב הוא ביל. אבל למרות שיש לנו הסבר לרגשותיו של פליסיאנו, אנחנו לא מרוצים, כי עדיין אין לנו שום עדות לכך שהרגשות באמת קיימים. בגירסה 3, במקום להדפיס הודעה על מצב רגשותיו, נצייר על מסך המחשב פנים ונתכנת אותו להציג דמעות זולגות כאשר הוא עצוב, וחיוכים כאשר הוא שמח. כך לצורך הדיון כאן מעניין יותר לקבל אותה במלואה. אז, אפשר לשאול האם אפשר להסיק כי התוכנה היא מספיק קרובה לאנושיות, וממילא וגשותיה הם אמיתיים כמו של כל אחד מאיתנו. הנימוקים בעד מסקנה כזו הם ברורים: אם פליסיאנו 20 מתנהג כמו אחד מאיתנו, אסור לנו לפסול אותו בגלל התבססותו על צורה אחרת של עקרונות כימיים ופיזיקליים. כפי שבמאות השנים האחרונות למדו שליטי התרבות - גברים לבנים - שגם נשים לבנות, וגם גברים ונשים בעלי צבע עור אלטרנטיבי, הם יצורי אנוש לגיטימיים, כך ניאלץ כולנו לוותר על האפליה לטובת יצורי פחמן אנלוגיים ולקבל למשפחת האנושיות גם יצורי סיליקון דיגיטליים. קיימים גם נימוקים משמעותיים נגד מסקנה זו. אני מחלק אותם לנימוקים על-טבעיים ולנימוקים אנליטיים. הנימוקים העל"טבעיים הם אלה שאיתם קשה להתווכח: אם אתה מאמין שיש באדם משהו מעבר לכל דבר שנוכל ליצור מחפצים דוממים, ואותו "משהו" הוא על"טבעי ואינו ניתן להשגה בשימוש בחוקי הטבע הידועים, אז ברור שלפליסיאנו 0 אין נפש, משום שבתהליך הייצור שלו השתמשנו במרכיבי חומרה ותוכנה הפועלים במסגרת הטבע, ונפש או רוחניות הן על-טבעיות. קשה מאוד לענות לטיעונים כאלה. אי אפשר להוכיח כיום, ואולי לא יהיה אי פעם ניתן להוכיח, שנפש אינה קיימת. נסיונות להוכחה כזו יהיו תמיד מוגבלים על ידי הצורך התשובה. מעקב כזה אינו אפשרי היום בגלל המורכבות העצומה של התהליך, אבל לפי כל מה שידוע לנו היום, גם במעקב כזה לא נוכל למצוא רגשות בשום מקום. האם נסיק מכך שגם לבני אדם אין רגשות? אם בדיקות כימיות וחשמליות לא עוזרות, האם אפשר לפנות לפסיכולוגיה? כן, אבל יש לפסיכולוגיה יותר מדי תשובות הסותרות במידה מסוימת זו את זו. מתוך להסתמך על חוקי הטבע אפשר לעקוב בקלות אחר מהלך התוכנה |לדאוח א%ך העוטר הזה אסתפק בדוגמה והלוגיקה כדי להוכיח שאין אחת: ניסוי מפורסם של שכטר משהו מחוץ לטבע וללוגיקה. תהליך מכני פשוט וקו מייצר את אשליית הד₪1, | ששו ההאו לגבריס נבדקים מצד שני,| חוזקם של תמונות של נשים וביקשו מהם הנימוקים העליטבעיים הא ג*רשה 20 אול* מסובכת 5" מיליון, אבל עדיי[ אפש. לומ מי יותר מושכת. הנבדקיס גם חולשתם הגדולה: טיעון שאף ממצא לא יוכל לסתור | לראות כ* התשובה מיוצרת מהשאלה בצעדים מוציא את עצמו מחוץ היו מחוברים למכשיר, ונאמר להם שהמכשיר משמיע את קצב הלב שלהם. למעשה, המכשיר לגבולות הדיון הלוגי. אם | מכנ"ים, ושאין שום צעד בתהליך שבו אפשר 1017 תתעלם מצלילי הלב של הנבדק האמונה בקיום הנפש תישאר והשמיע צלילים מהירים או אדישה אפילו אם תיתקל ₪27. יש רק בעיה אחת בטיעון כזה: איך נראה 10171 אטיים לפי בזירתו של שכטר. * בממצא מדהים כמו פליסיאנו 0, אז בעצם היא לא פתוחה לשום נסיון לשכנע - המשוכנעים יישארו משוכנעים, והלא משוכנעים יישארו לא משוכנעים. במצב כזה אין מקום להשמעת טיעונים כלשהם, כי אף טיעון לא ישכנע אף צד (מי שיבדוק בזהירות את הטיעון יראה שכדי להשלים אותו צריך גם להראות עוד משהו: צריך גם להראות שאי אפשר להוכיח בטיעונים לוגיים את קיום הנפש. זה קן צרעות גדול מדי בשביל הערה בסוגריים, ולכן אשאיר את ההוכחה כתרגיל לקורא... יותר ברצינות, כדאי לשאול האם הוכחה לקיום הנפש מוכיחה גם שלמחשב לא יכולה להיות נפש). הנימוקים האנליטיים פועלים בצורה אחרת לגמרי. הם תוקפים את ההגון שמהטיעון "פליסיאנו 20 עונה לשאלות על רגשותיו באותה צורה בדיוק שיענה אדם על שאלות דומות" עולה המסקנה כי "לפליסיאנו 0 יש רגשות". הרי אנחנו יודעים שלא כל הנוצץ זהב, ושניתן לחקות חיצוניות בלי לחקות פנימיות. איך נוכל להחליט? אם בדיקה חיצונית אינה מספיקה כדי לשכנע, נזדקק לבדיקה פנימית: נבדוק איך פליסיאנו 0 עובד. נחפש בכל רכיבי הסיליקון ובכל - + שורה בתוכנה. האם נמצא שם רגשות? סביר שלא. בגירסאות 1-4 של פליסיאנו יכולנו לעקוב בקלות אחר מהלך התוכנה ולראות איך תהליך מכני פשוט וקר מייצר את אשליית הרגש. גירסה 20 מסובכת פי מיליון, אבל עדיין אפשר להבין את התהליך ולראות כי התשובה מיוצרת מהשאלה בצעדים מכניים, ושאין שום צעד בתהליך שבו אפשר לזהות רגש. בקיצור, אין לתוכנה רגשות - עובדה שחיפשנו ולא מצאנו. יש רק בעיה אחת בטיעון כזה: איך נראה רגש? אם אין לנו תשובה, אולי מצאנו בתוך התוכנה רגש ופשוט לא זיהינו אותו. כדי להבין את הבעיה, מספיק לנסות (רק במחשבה!) לעקוב אחר המתרחש במוח מהרגע שאנו שומעים שאלה עד הרגע שאנו עונים. עקרונית, אין סיבה שלא נוכל לעקוב אחר התהליך שבו האות החשמלי מהאוזניים גורם לסידרת אותות חשמליים ושינויים כימיים המתרחשים במוח. לאחר כמה מאות צעדים כאלה, שבכל אחד מעורבים מיליארדי תאי מוח, נוצרים אותות חשמליים המפעילים את שרירי הדיבור כך שנשמעת ." ,* "19.4 מסתבר שהנבדקים בחרו את שי תמונות הנשים שכאשר הסתכלו בהן הושמע להם קצב לב מהיר יותר. לדעת שכטר, הניסוי תומך בטענה כי רגשות הם מתן פירוש שכלי לעירור פיזיולוגי - אחרת איך הצליח שכטר לגרום לרגשות רק על ידי הטעיית הנבדקים לחשוב שהם מעוררים? הסבר זה יכול להוות אולי בסיס להסבר מכני מלא של התהוות הרגש, ללא צורך בתהליכים על- טבעיים. נשארנו במקום שבו התחלנו: גם בדיקה פנימית לא עוזרת להבחין בין הרגשות שלנו לבין רגשות המחשב. אני מתעלם מהבדיקה הפנימית הפשוטה ביותר - הבדיקה שבה אני מסתכל לתוך עצמי ומוצא בתוני רגש - כי גם פליסיאנו 20 הציג על המסך את ההודעה "יש לי רגשות", ואם אינני מאמין לו, למה שאאמין לאדם אחר? אם אני מאמין לאדם ולא למחשב רק מפאת צורתם החיצונית, אני חוזר על הגזענות והאפליה שגרמו לאירופאים הנאורים ביותר במאה ה-18 להאמין כי לבני השבטים האפריקאיים אין רגשות. ₪ | .- ( / מוטיבים הודיים מתערבבים בהיייטק חדעוני, עבב"לים וחיזרים עם בטיכדליה ואלים מן המזרח. הטכנו פובל הכל לי כשבועיים ישבתי בפאב שכונתי עם ידידים שהביאו מהבית דיסק וביקשו מהבארמן (שבזמנו הפנוי הוא גם די.ג'יי) לנגן אותו עבורם. הבארמן אפילו לא הסתכל ישירות על הדיסק, והפטיר: טראנס אנחנו לא משמיעים כאן. גם אחרי שהתאוששנו מהתשובה, עדיין נותרנו עם השאלה: איך הוא עשה את זה כל כך מהר? איך הספיק לו רבע מבט חטוף כדי לדעת בדיוק איזה סוג מוזיקה מכיל הדיסק, למרות שאף אחד מהיושבים לא לבש אף פריט שיכול היה להיות מזוהה עם טראנס? אלה מכם שנוברים מדי פעם בחנויות הדיסקים בחיפוש אחר משהו מעניין לקנות, בוודאי כבר פיתחו לעצמם את אותה טכניקה, שמאפשרת להם לזהות במבט אחד באיזה תקליט מדובר (טוב, לכל כלל יש גם יוצאים מהכלל). תקליטי רוק כבד, למשל, מתאפיינים בצבעים כהים, תכנים אפלים, בחורים מיוזעים עם גיטרות בתנוחות משונות, נחשים, קעקועים וכיוב'. תקליטים קלאסיים מתהדרים בכיתובים אלגנטיים וקריאים עד מאוד, ולפעמים גם בציורים קלאסיים בגוונים פסטליים. הטכניקה של זיהוי ומידור דברים (גם ספרים וסרטים, למשל) היא שימושית וחוסכת הרבה זמן, ובמקרה הטוב גם כסף (אם מצאת מישהו שישלם על הזמן שלך), אף שברוב המקרים אנו אפילו איננו מודעים לכך שהשתמשנו בה. ככל שהידע שלנו בסמלים של תרבות מסוימת הוא רחב ומעמיק יותר, כך יקל עלינו לסווג דברים במהירות ולא להשקיע זמן וכסף בדברים שאינם לטעמנו. אם אנחנו אנשים פתוחים, היכולת הזאת תגרום לנו לזהות במהירות דברים חדשים שכדאי לבדוק. אם אנחנו קצת אטומים, היא תאפשר לנו להיתקע למשך שנים עם משהו שאנחנו מכירים ובטוחים שאנחנו אוהבים. בעולם העיצובי של הטכנו (טראנס, האוס, אמביינט, ג'אנגל וכל השאר) יש סמלים שחוזרים על עצמם בקביעות, בעטיפות התקליטים, בהזמנות למסיבות, באתרי אינטרנט ובווידאו"קליפים. ואם תמונה שווה אלף מילים, צאו וחשבו כמה מילים חסכתי לכם לקרוא עכשיו: -. האלה ההודית היולדת, עטיפה שעיצב דוקטור פרדייז לדיסק של גואה גיל, די.ג'יי שחולק את זמנו בין סן פונסיסקו לגואה ומגיע לכאן מדי פעם להופעות. המוטיבים ההודיים הם אולי השכיחים ביותר בעטיפות תקליטי טראנס. סט 0א501:6//:ק1. ה 1 אלברט הופמן, ממציא הל.ס.ד, בכרזה של מסיבה פסיכדלית. הופמן, גיבור תרבות במגזרים מסוימים, אוחז בידו מולקולת ל.ס.ד וסביבו מרחפים מלאך ושטן. אכן, עמוק. א זט 6ע16-6ח1. אראו חיזו תלת מימדי מן האתו של חבות התקליטים הקטנטנה 66068ז הטו|ה-סת6ץ0%, שבעליה מקבל יצירות בפורמט 6טוהז דרך הדואו האלקטרוני ומדפיס אותן על גבי דיסקים. אם עשיתם משהו מעניין עם הסאונד-בלאסטר שלכם בזמן האחרון, אתם מוזמנים לשלוח לו דרך האתר: [בזו3]. 81168 /ח6ו31/( נתו--/80. 1/1650 3 0. רגר :קוה ו 4 למחפשים בונוסים שלא עוברים טוב בדפוס אבל נראים נהדר ברשת, אנימציות פרקטלים מחכות לכם ב- הוזו]. 1730/1117 רה ותה/ה3/06- /זשח.קס. ארארא//: קוה ₪ |- | - חן - | ' 4 וולט, חברת תקליטים בריטית קטנה, מחזיקה אתו חמוד עם עבודות תלת מימד של הצוות. הבחורה על הגלשן בולטת לטובה בעולם שבו המיניות היא בדרך כלל גורם משני בלבד. /1ס-/אט.סט. ס6עוסזכ. ארארט//: קוור ל | | / | 2 הידעת? מדענים באמריקה גילו שניתן לכווץ תמונה של עץ פי 100, וזאת משום שכל עלה דומה לעלה אחר, והיחס בין עלה לענף הוא כמו היחס בין הענף לעץ. אז למה לשמור את כל צורת העץ, אם ניתן לשמור את ה"עציות" בלבד, בקובץ קטנטן כעלה. זו נקראת שיטת הדחיסה הפרקטלית, וזה לא היה מגיע למדור "סטיי ו ו ו אם לא היתה לזה תכונה אחת תמיד תראו צורות "טבעיות" ולא מרובעות. גט ה"טעויות" בשחזור הקובץ הדוווס נראות "נכונות" או מתאימות" לציור. להחתי את קצה קצה של ציור של צייר סיני בשם וו רב פיי כ ב וי תל ב יו דחסתי, והגדלתי רק את פיסגת ההר הרחוקה. תראו: בקובץ רגיל רואים את המרובעים וההר נראה כמו ל כשמגדילים את הקובץ הפרקטלי, ההר נראה כמו... אבן. וזה, אגב, בדיוק מה שתורת הטאו הסינית אומרות. כטש)יונים | - | - וי ודיי םוי ו : 9 לא נותנים ץלגזי להשתלט פוטושופ על תבונה ורגשות הייעיוג וי פשוטים אסורה! 9 / 1 4 קל לצלול לעולמם" אומרת הכתבה, ואכן, אנטי שהיה בתערוכה מעיד שזה נכון. הוא באמת לא הצליח, וזה דווקא מעיד על כך שהאמנים הנידונים דווקא כן הצליחו בפרויקט שלהם - שכן אנטי לא מצליח להתחבר לרוב התערוכות שהוא רואה, ושאחר כך זוכות למחמאות. אבל: "לפני שאמן ניגש לקנווס, לאבן או לכל חומר אח, הוא חייב לקבוע לעצמו היכן בדיוק הוא מתמקם ביחס לסובב אותו, מאיזו פינה הוא בוחר להשקיף על הבריאה." - זה פשוט לא נכון. לא רק שלאמן מותר לפעול באופן רגשי ובלתי אחראי לחלוטין, בלי לקבוע דבר מראש, אלא שיש אף כאלה הגורסים שזה בדיוק מה שַעושה את האמנות. כדי ליצור, אמן לא חייב לקבוע לעצמו כלום - הקביעות והמחשבות נדרשות אך ורק כדי לעבור מבחנים בבתי ספר לאמנות ולהוציא על זה ציון. אם אמנים היו תמיד חושבים, ספק אם היה לנו ואן גוך או דאדא. כשם שאמר הטיפוס מהסרט "הטוב, לי ב בגו " מל אנטי מאחל לפוטושופ שגירסה 4 שלה לא תיתקל בגורל המר של גירסה 4 המקוללת של אחותה מעולם המקינטוש פריהנד ונת וי לי מ וי ל אבל למרות הרוצון הטוב, אנטי מתקשה להתלהב מהשימושיות הנפלאה שבפורמט המיוחד זכץ, שמאחד מכתב במעבד תמלילים 0זס\, עם ציור ב"זטוהוג'? ותמונה מתוך סוט וידאו דיגיטלי. הפורמט הזה הוא פתרון דה-לוקס לבעיה דה-"לוקס: גם הבעיה לא מתעורות אלא במעוכות שבהם ניתן להפעיל את כל הכלים האלה בו זמנית, וגם לפתוון עצמו דרישות מינימום לא טריוויאליות. אולי מאמצי הקידום של זכ יביאו לכך שבגיוסה הבאה פוטושופ לא ישתלט מיד על כל פירור זיכרון. כ -- ב-34ן, נשנופר "דגו לעי ואשי 1 חוום ץיהוו שיגיה חבר שף ו ו החלום הוה מוגשם שבו? אחרי שבוו ב-2ף| התאחדו "חשמר לירדים", "ו ' ,רת |"הארץ שרנו", פץיתון חדש: 2 % העורה השתותה. גם חרק מהתכנים. ) החלום (שאר: אנחנו ץדיין ועים או החברים הגי טובים של הקורא שלו, 'נח צוד לסו 7 ם ל 1 מה שהיה טוב בשבירו היה - 1 עית | ה ה'לד'ם | לגרטים: ש' 1% -177022 ו גי | לשראל כותב: "ברור שלפליסיאנו אין נפש, משום שליצורו השתמשנו במרכיבי חומרה ותוכנה הפועלים במסגרת הטבע". רגע אחד! הרי פליסיאנו טרם נבנה באמת, ומי יודע מה יהיו המוצרים שישמשו לבנייתו? אענה לניסוחים המשפטיים של ישואל בלהג מפתחים: הרי-יתכן שפרויקט "פליסיאנו" יתגלה כה מסובך, עד כי נזדקק להנדסה גנטית, לביו"טכנולוגיה ולנאנו" טכנולוגיה, זאף אופן השליטה והבקרה ישתנה באופן משמעותי עם הגעתנו לרמה קריטית במורכבות המעוכת. במילים אחוות, ייתכן כי יתברר שמערכת כה מורכבת חייבת להיות בנויה מבשר ודם וניאלץ גם לתת לה "רצון חופשי", ואנטי לא יופתע אם מעוכת ההפעלה של המעוכת תיקרא "נפש" ושלכולם זה יירא הגיוני. מה שלא ברוו, מי ירצה להשקיע זיעה וכסף במעוכת כזו כשהיום אפשר לקבל אותה חינם תוך תשעה חודשים ובתהליך שלפחות תחילתו מגניבה. דוך אגב - מעוכת מווכבת שמייצרת עותקים נוספים, ועיון מעניין! אין מה לדבר, הפרוג'קט קונספט לא היה מבייש אף חיזו. כפי שעודד התנין-שוורץ היה תמיד אומו: "בחברה נאורה לא תהיה שפת 6!" ואנטי מצטוף לתסכולו של שבי מול ג'אווה ומתלונן גם הוא: עד מתי רשעים ועלוזו? פתחנו בפני ג'אווה את השערים משום שהיא בישוה את השחרור מקומפיילרים ואת איחוד הפלטפורמות, אך ראו איזה מפלצת יצאה מביטנה של סוסה טרויאנית זו שתי דקות אחוי כן. אפילו שמה הסחבקי התחלף פתאום ל"ג'אווה פלוס פלוס"! אבל לפני ששוקעים במרה שחורה אנטי מציע להבחין בין ג'אווה לג'אווה*סקריפט: 7 ב ל 2 ל ה מפרפרת בגוש הדמוקרטי, קלה יותר מבייסיק ונפוצה מאוד, ג'אווה"סקריפט מייצגת קידמה משום שהיא משתלבת היטב ב- |\11], משחררת מהצווך בגישה לסיסטם, ובאמצעות העוגיות (.00%6) אף סודקת את המודל הקלאסי של שרת-לקוח. שפת ג'אווה לעומתה אינה כה נפוצה (למשל, נוצר וואקום זמני למשתמשי חלונות 3.11 שעל פי מאמצי הפיתוח של נטסקייפ ב חולת חידושים אובססיבית זו בדיוק סגרה את פרויקט הג'אווה שלה). אז תשתה ג'אווה"סקריפט ותתעווו, אתה המשווו! ובקשר לדימוי הסוס הטרויאני - שמתם לב שמאחורי כל מוצר של סאן קשור המוצו הבא? פעם היתה האופנה התיישנות מובנית, היום מה שהולך זה התחדשות מובנית. כל צ'ופצ'יק שהערמומיים האלה מוכרים לנו, מגיע בסוף עם קומקום. אופס! בזה הרגע נתתי להם שם למעוכת הפעלה. | - 1 - א ו הגו - | - - -- "ה ד 5 ] הד - הרה ₪ | | , 8 הצטרפו לרמויגה ] האהונות עלינם נפדוז מרזינה של סשחק' מחענ / הסבוססים טל סרט' דיסג' המפורפמים. אל מחזשבת מה שבה-הרנבתקאה שאינה נגמרת להשיג בחנויות המחשבים, הספרים, הצעצועים וברשתות המובחרות ברחבי הארץ 61 אזתפוא |[ . צפחאוכ ₪ ו יה 46448 -86ל': 09-552402 פהס': 09-5524213 מחלהקת תמ'כנה: טל': 09-552417 .