זומביט – גיליון מספר 30

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מחשבים צעיר 6 גיריון מפ' 38 6 אבריל ג 1 "ץז מגזין >=---0 2 2 החדת 1 8 ד ָ 1 ג ו 7% 71 מ = ]| , אובל וו ג לקציי 2 / יי ,2.6 . ות :/- 7 / ה יא /- לכ קילש , . :2% 17% 0-7 1 ו )| 082% 2 5 422% ה" - . + / 0 , / , , / 6 2 1 2% ג / %< 0% 4 / % ו / [ / : / 5 ְ 0 1 0 : ל ן 8 ו ו 0 6 ג ו ו . 2 : / 0 ו 5 ו 0 / ו ן 0 1 / . , חמ ₪ ו נ; , . , 5 / : 0 / ל 0 0 ו , 1 6 ; : 0 =[ ו 0 / 8 9 גל - : | י ו 9 5 ב : . 2 : / | ליו נר וט ליכ ור יי 1 0 0 ו : / : ! : , 4 0 בכ : : 0 ; כ - / : 1 . 8ב 4 ב 2 / ו ב | 2 5 / / 7 / , 2 / . 0 / - -=₪ 0 מ 5 9 ה 0 א ל : ל : 0 0 ₪ = 5 7 5 ₪7 ב 0 2% כ ל | 4 ל : 1 ו : -2 י 0 / בוו %) : 2 : 4 + " | ה 1% ק' ּ 1 / י . 4 . י / ו 1 / הי 0 לוו . 2 וננ . , . 0 2 , %; 0 " 0 20 0 : 2 0 , / ל 7 0 - / / ב 0 0 ד ל 53 = - . ". * :- " ברו . 0 - 3 2 4 4+ ג ץ וע גר בד רכ | יש -? 7 1 0 . ₪2 - שג ו 2 1 7% ו . " ב כ 0 ל . ה . ו ב . . 7 / - - 5 - = כ אצי 0 + ב ו ל 0 | 1 ו ו ל הווה תו - הז ו תלתה לה גפידת שעראופ ג- דשאאדאז (שפ ת. בסורֶה' בבל" א'כות. , * תק ד-זהה* או ז*שלטו:, חר * יתאה ל 1 ב ב אע בא ר) !ה עוש'ם נלמ מסך מדליך מאתר שאתם אוהגים במ'וחד אפשר (ם לצייר או לבות את. מסך התלומות. שלכם מ' שמַתצֶנל 'כול לשלות את הכתובת. המדו''ת. ל האתר. שלת אל' למערכת. זומב'ט: דרך ג|- בב' 84 ת"א עד לתארך 97.%.90. ההז 2: דקְַפט ה תריו-= שר מק / 1 ביץ המשותותפים מסכיהם 'כנסו לוותר ל טרוט וגו 5 סורקי בב ולכותיים ל בת . 7 ל שן. 501.60 צששש//:ק]וח ופחזפוחו ל החזך / כ + | / | - ד + ג % . / | ך 0 / ל 9 +> ויד , יד הווהה "סטה חח וההטחט דחה +*0 07 = הות ורוד דה <> 507055 05 יי ס0/]ְְָץְ]ְְ000 ו .. ו 4 = - , >" / -- ₪ - *'.- וו ה וו ו יי יי = . =--=-= "1 4 / 4 = + / 0-9 '- ' --- 4 2 4 /, * המבצע באחריות זומביט. עורכת: נאורה שם-שאול עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי הפקה ועיצוב מלל: לילך גול עריכה לשונית: עפוה קין עימוד ממוחשב: עדי אורן, עמית הלחמי כתובתנו באינטרנט: 64/20 51131 וצרא //:כן)111 צייר המערכת: קוון שדמי משתתפים קבועים: עידו אמין, תום בוגר, עון פיין, רן הרוש, טל גוטמן, טל פרץ, יניב קסנר, דווון פרידמן, אבנר הנמן, שבי עוזיאל, ישראל בנימיני, דני רופ, אורי שביט, אורי פומרנץ, עומר הולצינגר, אורי וייץ, איתמר וזניקוביץ, עדן לוין, יוני שדמי. עיצוב השער: לימור שני מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשוות בע"מ עורכת אחראית: גלית שרף מנכ"ל: אורלי עטיה-רוזנבוך סמנכ"ל: שירי אבישאול מזכירת מערכת: דיקלה נקאש מחלקת מודעות: 8 03-5180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה, חגית שימל 8 037-5180870/4 כתובת המערכת: דוך בן"צבי 84, תל-אביב 68104 8 037-5180820 (רב קוי) ₪ [ן03-682040 הפרדות ולוחות: אובם בע"מ הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה: "צבי ובניו" הפצה: בר 8 03-6952118/9 אין המערכת אחואית לתוכן המודעות ואנה מחזירה כתבי יד 6 88% למל ליל ל יוו 733 קירות 6 הק'ר של נאודה / הקיר שלבם 9 חידושים ומשחקים שבדרך 1 סיפורים מהח'יח ]כ / /1/6קי) 6- | ' ) 14 10115 - בתבות נושוה = -. 4 | > מ ות וו וסכ |'0 אוסכ 84 מפחדים להתחבר 2] כו 105 67 חוק ומשפק % 2 כ/וכ)/י 0 02ו. 03 1אמרו את זה קודם, לפנ' ₪ - 24 ]ומכו 3 2 20 א' הפירטים ו שש | 6% 4 בל הזבויות שמורות?. 1 / "ה ופ כ0יל )7/5 00 / ג 2-ו ₪6 נשחקם 671 א"י לזוויקס. 0/92ָכי) 1% 1006 !1 זוז ץ 166 או או 0% יכו ]2/2 7 36 בקצרו אי לי 0 0 38 עיפים ועדיקים ו 5 ב >> 24-ו | % + -+-- . / = = , ל ' 5 4 / . ו% 0% ו . : +" , : 7 ,1 כג | \ ו 4 אי / 2 ] 7 |ון ‏ \\ גר 0 , ל , ₪ 1 0% , 1<-% .הוגוגג . / ד , : 2 9 ₪ -% 2 לי ' ' '. א לכל לאירל : יל > ,ג 5 0 א :ב אי ו " 2 ה 1 מדורים קבונים - ל 4 3 61 טננ' 2)' 24/0 ילוס 108 ]וו 5 46 אזועריה 1 7 46 בינה מלאבותית 7 8 ידי 97 2% ופי - 200 245 372 / 9 טטייל 2 2 יפויו וז 0 אנעי 2 / כ/2]/ 2ש] - = -שא‎ 1 =: . בשו 0 ו 4 הי ו 2 2 2 + א אצ " + | ךר :ג "4 1 = 30.5 ה "1 ו 15[ ב לי וו ₪ 2-2 שה -0--₪%4=- 0% 0 רש5כמהה .ללח סיעה !ו בחרלדו הקדה 06 ולצכלהינד"קדה5ב הוסו)<- 2-1 42| | 00 ו ן ' / ו , ה ו 2 ב / 1 / / ו ו / 5 / / 8 5 / , 1 / / . ו ול 0 ו לכי כ וב ו = * > י ע נ / 5 . .א ו 1 / 1 2 : : - 8 . , ו כ כל ₪ ג ו : ' , טרה )א . 23 1 , , ג ב י ו / !. רג 6% 4% + ן 4 ] צ ג ו 2 ל ו 4 ו | ו - ייק" | לק ל !ב 020 = . 1 . 0 וו ב 4 : . 1 - 8 גנ חאה = ב : : "ץש . " , - '> 1‏ + . . / % ש ) . -. - . ו הד הרא כר-אווי. ו שג רא ל ! , 0 , | = 25 8 4 1 ם / ן ו ( : / ם' ואו" 1 י. ל ו 0 צ' / 1 4 4 לור ד . - / 1% /.". ל / ' / , . / 0 + ו 0 4 , . | . / 4 / / . א 2 , | | . ₪ / 0 / ו י 1 | ב -1 לול 3 . . ץ ל כ 4 א / י : 4 = , 5 / 2 : שי | ו מ ו :שחנל אכה כ לצ לם./221.- יו הכל -ג-רכ9 5409 - ובכאונוי ספל 5 ל .ג" / , 72 , 494 ה ו . . 5 0 . - .= % . > / 0 . . . 3 . - - זו . 9 ן) - .ו / .'. .- . 4 /, הנה כמה מהתשובות שקיבלנו כששאלנו את קוואינו המבקוים באתו: מהו המשחק המצחיק ביותר בו נתקלתם לאחרונה? חוק ומשפט, שוטרים והאקרים, אתיקה וזכויות הפרט, חטא ועונש, אבטחת מידע 3 0 > ל ל ₪ן]) ראאק ה" 5 %7%17%' ] 6 המשחק המצחיק ביותו ששיחקתי ופריצות מחשבים. צמדי המלים האלה העסיקו אותנו לא מעט בשנים האחרונות. ולא 4 ו . ושיו ליי יי = ויו" = היה ועדוס 95 שעובדת בשיטת חבר לחינם. מי שלא הבין שמהפיכת המחשבים והתקשורת אינה קשורה רק לטכנולוגיה אלא = = " || כשאאשאששששש- חק ושחק ושחק עד שתצליח 0% לתחומים רבים של החיים - לא הבין מה קורה פה. | | ה לד 1 1 ) -| . < = ובים התלהבו ושיחקו בתשבץ של האתר מיקרוסופט ששואל: "חיברת את ו 4 יי : ומי שלא הבין שאחד התחומים שיהיו חייבים להשתנות בהתאם, הן הגדרות בסיסיות = וק 5% = שלנו (פותח בג'אווה ו לה של צדק ומוסר וחופש - מגרד קצת בראש ומרים גבות מרוב בלבול. | = לאש | שמות הזוכים. אנא צרו קשר עם ₪ המשחק המצחיק והנורא עתיק לארי - ועתה חלק 7, מצחיק מתמיד. והביטוי הלגיטימי של זה, הוא הביטוי הלגאלי. רוצה לומר, מעניין מדי פעם להתבומ " ד ש.י וחגית במערכת ומסרו את כתובתכם מהצד בסוג הנזקים והצרות שמתקיפים אותנו כחיידקים מסוג חדש, ומצד שני - - -- -1-- == ל העות קורה הרונו הנור ולו ור ליו עו ו ד 0 . --- 0-5 נחשו, חיפשת לוחם דמים - מצאת משחק ל-486 עם שונות בענין זכויות יוצרים וכאלה מן נושאים שעסקנו בהם בגליון הזה. = << 3-ל | | שלושה צבעים !!! ו | | ]| 1 ]= == סח ומכו 600 0 וו = סוה 6 טכה אפץ יש איזה סיפוק ושמחה להתבונן ביוא (החיים המציאותיים) וב-אץ (החיים הוירטואליים) קז שיו |- הוחו | ולראות ששאלות שהעסיקו אותנו בתחילת דרכו של "זומביטיי מתחילות לקבל מענה. - ₪ שוס ג' או בואו נגיד, להישאל על ידי רבים. ו 3 | ₪ למכיוה דיסקים של 97 :₪1 ב-70 ש"ח. זיו, 04-9814565. בתחילת דרכו, "זומביט'" היה תינוק בעולם של גדולים. דיבורים של א | | | ע גו ₪ 1150 ₪ להחלפה/למכירה את הקווסטים .1511 ובתזרה לזורק, בתמורה למשחק 8511 .₪0 או משחקים יפים אחרים. מתן, על אינטרנט ועל אתיקה שבאינטרנט, למשל, נשמעו כעגה ...0-1 ]1 ןַ09-765273. בלתי מובנת לכל סביבתנו. היום יש עשרות מוספים בנושאי ₪ 3022 = ]] ₪ למכירה המשחק שולית המכשף 2. יניב אהרון, 03-5346769. | היייטק, אינטרנט, גלישה ומה לאל = ₪ ]| = = ]] ₪ למכירה מגה סידי + משחק 1 מקורי ב'350 ש"ח. זאב מזרחי, 02-5870017. איזה כיף. הרבה יותר אנשים מבינים ‏ " ו ₪ למכירה מחשב 4א0 486 8וא8, דיסק קשיח 18א520. כונן חוא2. ו, 44/8 |, כונן ואס0כ6 א2, כרטיס מסך 8ו! + מאיץ 5/6 (16 אה את השב = מיליון צבעים), כרטיס קול 5816, מודם"פקס 14,400 + תוכנות ומשחקים חדשים וחלונות 3.11. אפשרות למדפסת צבעונית. שחר קאופמן, שי של | , --000]] 0676971213 ארב" ג ם: ]ן דסא הפןאו6א 91 > התינוק הזה גדל להיות יצור מגובש - 7-0 5 -1] ₪ מעדון מחשבים "מחשבים +". 03-5501037. מחיר השתתפות סמלי ביותו. | ומדליק, חברים רבים לו מסוגו. יש עם מי 0 11/0/0200 ₪ למכירה המשחקים הבאים: זסטטטפ |גחסווהוחטונוו !וה ב"60 ש"ח, >הזוצ ע+גח ב-40 ש"ח. עומר נבו, 02-9992066. לדבר, יש גם עם מי להתגושש. = 7 2 + ₪] למכיףה זטוצגוס 6פגוספ טעווגטז6 + ספרות + תוכנות התקנה, מקורי ב-100 ש"ח. ב די 0 = . ]1 - למכירה או התלפה הקווסטים 0, בתזרה לזורק, ודיסק של 10 משחקים במחיר מוזל או תמורת גגזגט או משחקים יפים אחרים. , : , מתן בורשטיין, 09-7652731. רת 0 הא > 6 ]] ₪ למכיֶה מחשב 266א4%60 פקרדיבל שלם. 9% 1104284 + מולטימדיה מלאה + 2 כוננים + רדיו, תוכנות ועוד. שמוליק, טל: 5716196- אבל בטוחה שנמשיך להיות מחוברים. | 3 | 2 = ]1 ₪ למכירה מחשב 486 אכ2, 16 מוא, זיכרון פנימי 4 א - כוננים 1.44 ,1.2, כונן קשיוז 427 ₪!, מקלדת 101 מקשים, מערכת ל 3.11 אוססאז/, 622 005, מסך 6/, מודם פנימי ₪06 14.400+ פקס, .וחאם ,4 דאזסק אמ/וסק ,6 אסא 5 60% אסד סא .466055 , 10 משחקים לבתירה לפי המלאי, אפשרות להוספת חלונות 95 + 95 066 ד₪680508א, . - 11077 אפשרות למדפסת .101141 צבעונית, הצעות החל מ-4,000 ש"ח. אביעד, 06-6420630. :| 0-10 8 סה > 1 0 . / ₪ סורק ידני ציבעוני לוג'יטק / 7 0. חדש באריזה,. כולל בקר ותוכנות, 600 ש"ח. תומר-אבישר ברנשטיין 80 ר"ג, מיקוד 52247, טלפון = |. 2 ו || 5 2 : | | - 7 - = ₪ מחפש דחוף את הפיתרון המלא לסיומון 1. מור לוברנסק; 03-9793001. ל ו 0 2 1 = , = ו - א 0 1 קְּ כ =-- יי ו וו כ 2-ו ו ו ונ ו ו 4 ו | 0 בור , - ה . = 3 חורל ישן מע א שה >= וש א נ- 7 :+ הפשיזד ה ד 0 37 3 - שבדב שש ג הט נש מ ג וג . , - . ץ. - -₪. - . 2 .' -ש-! ש.י - - ל - . - 0% - = 4 , פי- 5 . ר'' ץ %% - - - / 1 ד - .- - ש 0 0 . ש 'ציי = ".%< / - . א - . . - , - ו" 4 העצר .4 4-ב ז. שר ,| וי כו צאא- יצ כ 4 -שש 7 0 + 1>- 77 ה 1 ל 2: כ! > 0 הי הר % 6% 4" "ו ג [ש- צי ל ,, ... אע ל הי ג % -) 1 1+רך -% / א + 0% 434 ה ל 4 -גן שב . מ- צוי 1 %% - % ה + | אע .% בר ו ל 9 + > .3 % 3 ו מש + 4 1. 0% + % / 4 %: ג <- ? א- 4-04 3 . 2% ל 3 , 7 ו 1 ל 1 יר ב -% 5% רל א .. ;= > 1-'ז-%- :> ן. : 3 4+ 34-! *?.4..% 44 - ך -!< "ו ב %%% = =" 4 .51 .0 4 ו 4 יז 5% כ יר 4 ) 3 9% 2-1 6% "5-47 1 -%.2 2 4- יי / %- -- . -- , <- . = . > 4 1 = >" % .4 . + 4 > . , . . . הוקמה "אוניברסיטת אינטרנט" כחלק ממרכז ההדרכה של ג'ון ברייס. יוצעו מספר מסלולי לימוד: למפתחים, למנהלי מערכות, הסבה לתחום האיטנטרנט מתחומים אחרים, ומסלול למשתמש הקצה. פרטים נוספים - 03-6137486 חברת בוקה, יצרנית המודמים האמריקאית, המיוצגת בישראל ע"י חברת אזטק הגיעה להכרה שכספקית חומרה בלבד היא לא תוכל לעמוד בתחרות הקשה על השליטה בשוק התקשורת וכי יש צורך להרחיב את סל המוצרים שלה. לשם כך היא חתמה על הסכמי שיתוף פעולה עם חברת =6סוח8ושא 406 *= חברת שירותי האינטרנט נטמדיה חתמה על הסכם הפצה עם חברת פינג'אן סופטוויר, במסגרתו תפיץ את תוכנת 2.0 שופוחפחוחטפ לאבטחת מידע, פרי פיתוחה של פינג'אן. תוכנת 2.0 0|וחפחוזט5 מיועדת להגן על המחשב האישי מפני יישומונים של שפת אּ484, המאפשרים לגורמים חיצוניים לחדור למחשב דרך האינטרנט, לשלוף ממנו מידע, לשנות ולמחוק קבצים, להפיץ וירוסים באמצעות הדואר האלקטרוני ועוד. *- אלישים מִכריזה על פתרון לבעיית אבטחת המידע באקספלורר של מיקרוסופט. 59/6-=!, פרי פיתוח ישראלי של אלישים המתבסס על אותה טכנולוגיה המשמשת את תוכנות האנטי-וירוס שלהם. אפשר להוריד את התוכנה חינם, גם מאתר אלישים וגם מאתר מיקרוסופט, וכמובן, מאות אלפים שנכנסו ללחץ (מוצדק) מגילוי הבאגים המפחידים על-ידי הסטודנטים (|חוח.טוספו/חסס.01ח8ז6פ/ס.אוויאו) כבר הורידו אותה משם - |וו.60.וחוח8פוו6. וצו + נטוויז'ן וחצר הפקות ישדרו סרטים באינטרנט - תוך ניצול טכנולוגיות מתקדמות להעברת וידאו באינטרנט, ישווקו שרותים מסוג עריכה, אופטימיזציה, המרה והפקת קטעי וידאו דיגיטלי. תכניתו של דודו טופז היא הראשונה הנהנית מִכך. וגם אתם. הרבה כנסים בתחילת אפריל: 1. מיקרוסופט עורכת את יום העיון הגדול למפתחים בהשתתפות 30 אלף אנשי מקצוע ב-35 מדינות. בישראל הוא מתקיים ביום א', 7 בסמלון דן פנורמה. ביל גייטס יפתח (הקלטה) את היום ומסלולים טכניים שונים יכשירו את המפתחים לסל המוצרים החדש. 2. במסגרת יריד הספרים בירושלים, יתקיים כנס בו יידונו הנושאים "דיגיטציה ותהליך היצירה", "בעלות והפצה של יצירה ספרותית" ועוד. הרצאות תתקיימנה בתאריכים 8-9.4.97 פרטים נוספים: 03-5163046. 3 בשבוע "מידע 97" שיתקיים ב-6-10.4 במלון הילטון בת"א - המון מושבים וסמינרים בנושאי מידע ובעיקר אינטרנט. בין השפע הרציני הזה, "אינטרנט כחול לבן - התרומה הישראלית לאוטוסטרדת המידע" - בחודש הבא גם העיתון שלנו עוסק בכך... כדאי לחכות.. = שש = ָ 1 4 של 3 5% | 5 לומדות חדשות מבית היוצר של מט"ח מצטרפות לחבורת ד"ר סופט המוכרת. "חידת הדם", "בעקבות הצמחים", "פלאי ההסתברות", "כישורי התמודדות" ועוד כל מיני כותרים לגמרי לא רגילים. "לגעת בשמיים" הינו מסע מרתק במולטימדיה לחקר היקום. : צאו וטיילו בין נופים נפלאים של השמש, גלו כוכבים דרך | תצלומים מטלסקופ החלל, למדו על גלקסיות, כוכבי לכת.. | כל זאת תוך לימוד חוקים פיסיקליים, גודלם, מיקומם וייחודם - > של גרמי השמיים. עשרות קטעי וידאו של 54א, הדמיות תלת-מימדיות, קריינות ואפקטים - עושה חשק לחזור לספסל הלימודים.. 4 . 0 1 ₪ ; 4 ו , =" . פיצוץ של משחק ווברנש החביב שאתם רואים בתמונה הוא הגיבור הבלתיימעורער של סדרת המשחקים האינסופית, א וחםפו80. מאז שנת 1985, משחק הלבנים והמלכודות המתפוצצות ראה אינספור גילגולים וגירסאות, כמעט על כל מערכת משחק או מחשב אישי קיים. במשך הזמן רכש לעצמו אה שופו/וסם מקום של כבוד בהיסטוריה הקצרה של משחקי הוידיאו. כעת, חברת ץג |קת=זא| מגישה לנוּ את הג'רסה האחרונה של המשחק, הנקראת בשם 'ה שוחם=טושסם 6ווסזה, למערכת חלונות 95. המשחק עצמו הוא בעצם מעין שילוב של 58 סוכ ,אגו6אק, ו-אה08א50, שלושה משחקים שכמעט הגדירו את תקופת משחקי ה-664 הראשונים. השחקן מגלם את דמותו של אותו יצור חביב, המסתובב לו בתוך מסך סגור, במטרה לאסוף אוצרות, ולפוצץ את אויביו (שגם הם יצורים חביבים בדיוק כמוהו, המשוחקים על ידי המחשב או על ידי שחקן מתחרה), עם מצבור הפצצות הרחב והמגוון שיש לו. לא מסובך, לא קשה, אפילו מאוד מאוד פשוט, אבל ממכר בצורה מסוכנת ביותר. הגירסה החדשה תכלול כמובן המון חידושים ופטנטים חדשים, שבינהם ניתן למצוא אפשרות למשחק דרך האינטרנט של עד עשרה משתתפים, בונה מסכים אותנטי, ואפילו ₪ שד מיוחד למסך ה-95 צוו\ שלכם. ועדיין לא הזכרתי את פצצת הבננה המקפצת.. ₪ מלחמת הכיבושים כשגם המקור (הסרט "מלחמת הכוכבים") מעולה, וגם הישום שלו למשחק אסטרטגיה מעולה, מתקבלת תוצאה מעולה בריבוע. ובשביל זה לא צריך ללמוד מתמטיקה, צריך פשוט לשחק.. הנה עוד משחק שמבוסס על סידרת סרטים קלאסיים. חברת ₪15ה6045! עלתה גם היא על גל ההיסטריה סביב משחקי האסטרטגיה, ותרומתה לענף באה בדמות של אסו | ₪פסח, משחק אסטרטגיה בזמן אמת, שמתקיים בעולם של.. מלחמת הכוכבים! זהו משחק האסטרגיה הראשון של ₪15ה005 ), ויותר מכך - זו הפעם הראשונה שקבוצת מתכנתים מחוץ לחברה לוקחת חלק בפיתוח המוצר. קבוצת =שוד6בחם דצו סאגת ו600, שבעבר הייתה שייכת לחברת צךא|5-=םחד (שהתמחתה בעיקר במשחקי אסטרטגיה) העלילה עצמה מתקיימת בערך בסוף הסרט הראשון, לאחר השמדתו של כוכב המוות. המלחמה בין המורדים לאימפריה עדיין בחיתוליה. השחקן מקבל את האפשרות לבחור בין הטובים לרעים, ואחר כך הוא יוצא לכבוש כ-200 כוכבי לכת שונים, עד שבסוף יצליח להשתלט של שתי המפקדות הראשיות של ראשי הצבאות. אקשן ופיצוצים לא חסרים כאן, ואופן המשחק די דומה לזה של 686, אך בנוסף, יש ל-אסו | ו8₪=ח גם פן פוליטי-דיפלומטי-כלכלי (שדי מזכיר את אסודג? וו/ו6). כך אנחנו נהנים משני העולמות. ובסוף, אנחנו גם זוכים להופעות-אורח של כל הדמויות המוכרות מהסרטים עצמם. !עס הדוצ 5 65חס- שחד זם | ₪ ורסד דלמטים לא טועים וחברת וולט דיסני החליטה לקחת צעד נוסף קדימה באגף משחקי המחשב שלה. לקראת חודש מאי השנה יצא הקווסט הראשון של דיסני, המבוסס על הסרט המצוייר הקלאסי שלה, 1 דלמטים. בשנה האחרונה חזר הסרט עצמו לתודעה הציבורית, לאחר ששתי גירסאות שלו יצאו לאקרנים, וזכו להצלחה קופתית די מפתיעה. הסרט הראשון הוא בעצם גירסה משופרת של הסרט המצוייר, והשני הוא סרט "חי", חדש, בכיכובה של השחקנית גלן קלוז. הקווסט, מן הסתם, נאמן יותר לגירסה המצויירת והמקורית של הסרט, ושם את השחקן בתור 6055זגם, אחד מ-101 הכלבלבים. 247055 חייב לברוח ביחד עם חברו ה=2לו/ מטירתה של קרואלה הרשעה, להגיע ללונדון, למצוא את הוריו של חםקקוו, ולחזור ביחד איתם לטירה במטרה לשחרר את שאר הכלבים, וללמד את קרואלה ואנשיה לקח. גם הפעם, דיסני שומרת על רמה גבוהה של מקצועיות, ומנסה להחדיר לשחקן את ההרגשה שהוא עצמו נמצא בתוך הסרט. את זה היא מתכוונת ליישם עם אמצעים גראפיים הלקוחים ישר מתוך הסרטים שלה, הכוללים קיטעי וידיאו ואנימציה מפותחים וחדישים - גם במשחק עצמו, ולא רק בקטעי המעבר בין חלקי העלילה. בנוסף, היות והשחקן מגלם כלב, חלק ניכר מהמשחק נראה מנקודת הראות של הכלב עצמו, אלמנט שנותן פרספקטיבה שונה ממה שהורגלנו בו עד היום. לאסי, הגיע הזמן שבאמת תשובי הביתה. יש כלב חדש בשכונה. ₪ / ו 6 4 : :ו - א ' 4 4-ו הכ | - כ ה יי שי שש ל ד ב בי 6 ו ו י"ש = . שי , " "ל / : -ר ו 4 ו א שש | ייר שה טר-ישת===, = <- סיפורים מהחיים . לדבר עם אלוהים [ יהי ביום השני ואיש כטוב בעיניו יעשה. לא חוק ולא סדר! רק ברדק, וקטסטרופה ובלגן, מהודו ועד כוש ואפילו הרבה יותר רחוק. למעשה בלגן "אללה איסטר" דרך כל הרשת החובקת כל. ויהי ביום הברדק השני, ויקום אדם שעלו לו הנרווים, עד שהיה ממלמל דברי אלוהים חיים, וילך ויטה אוהלו ומודמו ומחשבו הנישא, תחת עץ המדבר ויחפש ספק מקומי כדי לפתוח חשבון, לקבל סיסמה ולהביא חוק וסדר ונקיון וסבאבה ושיהיה הכל רגוע ונעים. ובאותו הזמן בדיוק היו רבים וטובין, כחול על שפת הים וכמספר הבאגים בגירסה העיברית של "חלונות 95", עסוקים בלטנף ובללכלך את אשר נתן הגדול מכולם לבניו, על מנת להעביר ידע וחוכמה ומסר ותמונות פורנו מהחדשות העדכניות ביותר שניתן לסרוק בעולמנו אנו. וכל משתמשי הנכס בעל הפרוטוקול המתחרז עם "צקקג1", היו שולחין דוארים אלקטרונים מסחריים לתיבות לא להם, והיו שולחין קובצי קול ותמונה בגודל של שימפנזה בסוף התפתחותה המינית, והיו עומדין מול המכונה וקוראים בקול גדול "אינעל דין בבון, כמה זמן לוקח להוריד קובץ?". והוא - הגדול שבשמיים - היה מתבאס לאללה, וחושב שלא ניתן נכס זה בשביל שכל כך מהר יתבאסו ממנו. והיה שומע זעקתם והיה נקרע מבפנים, אבל עד שלא גמר לשחק עם ליברפול עוד עונה ב-97 :1 לא נענתה שוועתם. (וגם אחר כך נענתה שוועתם בצליל של שיחה ממתינה...). ובינתיים במדבר היה מתייאש, ולא מצליח לחייג ונהיה לו יבש אש בגרון מרוב מדבריות, והיה מקלל לעצמו את העניין הזה של השלטת הסדר והיה חושב בעיקר על סנדי בר מכוסה רק בדיסקט. וישמע הגדול מכולם את מחשבותיו ההורמונאליות ויבוא לו בחלומו לבוש כמו קפטן אינטרנט. - שו? - מה שו? - מה קורה? - מתבאסים במדבר? מה זה התחפושת הזאתי? - אני אדו.... - חליק בבון. יש עליך את הפלאג החדש של האקספלורר? - אני בנטסקיים. - אלוהים אדירים! - מה. - לֶא אתה. אלוהים בכללי. מה נטסקייפ? - המליצו לי. אני ככה משתמש חדש. תגיד, אולי קצת סדר, שלא כל אחד יעשה....איך אומרים את זה? - איש כטוב בעיניו יעשה. - בדיוק. אי אפשר שיהיו חוקים, סטנדרטים. שהבן של אחותי לא יכנס בכזו קלות לאתרי פורנו או משהו?! - יש לך אחות? - כן, אבל היא עובדת בזמביה בעניין עבודת אלילים, עזוב. אפשר? - אתה מדבר על צנזורה? - לא ממש, קצת סדר וחוקים מחייבים. - צנזורה. 5 398% | סיפורים | - פוליטורה, קולטורה, צנזורה. אנא עראף? משהו. - ומה זה הסנה הבוער הזה? -סתם נפלה לי הסיגריה. - אה. ויקום ההוא ממקום משכבו, ויבין שלא סתם התחרפן ועכשיו תפקידו היקומית ככה לסדר את הרשת ררך שתהפוך להיות משהו ממוסדמסודרמאורגןמשעמםמצחיןנוחלשימושמתוקרגוענקיאיכותיתעשה קפה. ויחזור ההלך אל העולם הציווילאזיוני, ויפנים ויקלוט שהולכות להיות א שתי רשתות: האחת - נקיה וטהורה ומלאה מסחריות וקניונים וסבאבה מסחרית וטריקים מגניבים, כמו ווידאו'לה וסאונד'לך ואקטיבאיקס'לך וחמודים שכאלה ותמונות של השחקנים ב"חברים"... והכל ווירטואלי כזה מתוק ו... תהיה לה מעין רשת אחרת - זועמת יותר, משועממת יותר, גסה ובוטה ורדופה וחדשנית כזו. האמת שאם תהיה רשת כזו, ואני הייתי סופרמן, והייתי יכול להחזיר את הזמן ולואיס ליין אחורה, הייתי קורא לה... אינטרנט, שמינטרנט... משהו כזה. אבל אני לא יכול. אז אני אקרא לה "מנחם מנדל", על שם אביו של סבי. ₪ | - | - מו ו ]| = | - 66 | 6? 09/26 ל וו ורדוו ! / , | א , / + -) ו / --%] "היל "אי ההיסטוריה של העולם האנציקלופדיה של המדע כך פועלים הדברים לש דיה לגוף האדם האנציקלופדיה קרטופדיה - של הטבע אטלס מפות מקומות ואתרים המשחק ו 9 0 1 ו" ה ו , המחיר שלנ לה אא אא 6 008 5 ,.--- אש א 6 קהפחסגם סד 08 המסוג = פואסד אקדח למחשב+המשחק סאד האוא 7' מצן.1 ג פא , ו 8-1 .[מאאטדך כל הרוכש פריט מבית סוניק מדיה יוכל לרכוש ב-49 ש"ח בלבד את אחד המשחקים הבאים: .2, 2.07% 0) הזט)6א , והות 62301161 , הו[ 60 התטטתוזחס-) 61808 ,1200011 ,הס 81 [78ץ36078 - הגכם מוזמנים לבקר באתר! ו 0 :1-11 סו[ייץ אפיפ 2/0 א: ]ות ]0) כית '29/ !וו להזמנות בברמיס אשראי: ויזה, ישראברט, דיינרס ואמריקן אקספרט, או מזומן בבית הלקוח חייג/פקסס למרכז ההזמנות 03-6190336. 4% בהזמנת 2 מוצרים המשנוח חינם + 1 פם את אצ 198 שייח בלבד רשימה חלקית... מה שראית על המדף אצלנו הרבה יותר זול!!! כשאתה מתחבר לאינטרנט, אתה מתחבר למחוב שאתה מכיר, שמתחבר למהעוב שהוא מכיר, שמתחבר למחב שהוא מכיר... לכל אחד ממחעובים אלה מחוברים עוד ועוד אנשים. אחד מאנעים אלה עלול להיות בעל טוג אלטרנטיבי של מופר יש הרבה סוגים של מוסר אלטרנטיבי. היום נצא לסיור אנתרופולוגי בכמה שבטים מוזרים ונפלאים, נסקור את מנהגיהם וטקסיהם, ובמיוחד את תפיסת המוסר שלהם. אנא השאירו בבית את כרטיס האשראי שלכם, כי אצל חלק מהשבטים מראה כרטיס אשראי ערום, גורר תגובות שעשויות לפגוע באנתרופולוג החובב. "אני מוסרי, אתה מוסרי, כולם מוסריים" שבט הפראיירים. לא עושים רע לאף אחד, ולא מבינים למה מישהו עשוי לעשות להם רע (או לרצות לעשות להם רע). מומלץ להתייחס אליהם בזהירות, כי השבט בתהליך היכחדות. עוד כמה שנים לא יישאר מהם אף אחד. כמו בני האיים שנדבקו מהאירופאים בשפעת ומתו בהמוניהם, גם קבוצות שלמות של פראיירים יכולות להיעלם עם הידבקות בוירוס בודד. בדרך כלל אז הם הופכים לחברים בשבט המנותקים. "אני מוסרי, אתה לא מוסרי" שבט המנותקים לא נוגע בדיסקט בלי כפפות. אם הוא בכלל מתחבר לאינטרנט הוא יבטל את אופציות ג'אווה, ג'אווה"סקריפט, 6006 ,856101 , א6צוו46. וכו'. חבר בשבט יחשוד בכל דואר אלקטרוני, ויתקין תוכנה שמונעת חיבור לכל אתר שאינו של מיקרוסופט (כאמור, הרבה מהמנותקים היו פעם בשבט הפראיירים). חבר ב"מנותקים" יבחר צבעים של שחור על שחור כדי לא להיחשף למסרים תת-הכרתיים, וישב בצד השני של החדר עם משקפת. "מוסר? נדמה לי ששמעתי את המילה הזאת פעם" שבט ה"אל תבלבל לי את המוח" לא מחפש דווקא לקלקל או להרגיז. הם פשוט רוצים לעשות מה שבא להם, בדרך כלל כסף, בלי להסתבך בשאלות ובעיות קשות. לדוגמה, חברת ;טו[166טט00 שמרכזת הרבה מאד ממודעות הפרסומת באינטרנט, יוצרת "60016" - חתיכת מידע קטנה אצלך במחשב, בפעם הראשונה שתיכנס לאתר שבו יש פרסומות המנוהלות על ידי תוכנת 0%ו[60וסטס0. מכאן ואילך, ה"עוגייה" משודרת לחברת ;טו|סט!פנוס0, ומזהה אותך בכל פעם שתיכנס שוב לאתר כלשהו עם פרסומות כאלה. המשמעות: החברה יכולה לעקוב אחר כל משתמש בשיטוטיו ברשת, לזהות את תחומי העניין שלו ולהציג לו בכל מקום אליו יגיע רק מודעות ופרסומות המתאימות למפעיל שלו. האם זה מוסרי? אפשר לטעון שזהו שירות מועיל גם למפרסם (שמשלם רק על הצגת מודעותיו לקהל הרלוונטי לו) וגם לקורא שמקבל מידע מעניין. אפשר גם לטעון שזוהי פלישה לפרטיות המשתמשים. לחוק אין כנראה דבר לומר בעניין, וטוב שכך; החלטות כאלה יש להשאיר לשיפוט המוסרי האינדווידואלי של כל אדם. אני חושב שקל לנחש את דעתה של חברת ;טו[טט|טטס0, ומובן שהיא אינה היחידה הנוהגת כך. ספקות | דומים | ניתן| להעלות | לגבי | האתר 06368.0 ושע (5אוט! ג[126), המספק שירות מועיל מאד: הוא שומר את כל התעבורה בקבוצות הדיון באינטרנט בכמה השנים האחרונות, ומאפשר לחפש כל נושא (לראות האם מישהו דיבר עליו, מתי, באיזה הקשר וכו'). נשמע נפלא, עד שמבינים שאפשר לחפש שם אדם ולראות את כל היסטוריית התרומות שלו לקבוצת דיון כלשהי. מה הבעיה? הרי פנייה לקבוצת דיון אינה פרטית וסודית! נכון, אבל עצם האפשרות לבנות פרופיל של האדם, תחומי העניין שלו, סגנון התקשורת שלו ודעותיו - בניתוח של מספר שנים אחורה - עצם האפשרות הזאת קצת מפחידה, ומי שנכנס לקבוצות דיון שונות בטח לא לוקח אותה בחשבון. כשאני יוצא מביתי אני מוותר על חלק מהפרטיות שלי: מי שירצה יוכל לראות בצורה חוקית לחלוטין לאן אני הולך ומה אני עושה; אבל, אם מישהו יצלם ויקליט את כל פעולותי לאורך היום, גם אם יגביל את עצמו רק למקומות ציבוריים, הוא יגרום לי לתחושה קשה של פגיעה בפרטיות. "אני מוסרי, אבל אוכיח לך כמה קל להיות לא מוסרי" מול כל טענה כי תוכנה או שיטת הגנה מסויימות עמידות בפני פריצה, יקום תמיד מישהו שיתייחס לכך כאתגר. רבים יכולים לאתגר, ומצליחים ליצור תוכנה שפורצת את ההגנות ומגיעה למצב של יכולת לגרום נזק או לגנוב מידע. היכולת קיימת, אבל הם לא משתמשים בה - כי הם מוסריים. אבל, הם מיד רצים לספר לחבר'ה. האובססיה הזאת של שבט ה"יו, תראה איזה פרצה מצאתי" בריאה לאינטרנט, כי היא מאפשרת איתור פגמים בהגנות ויצירת חומות מוצקות יותר. האנתרופולוג עדיין שואל את עצמו ממה שבט זה מתקיים, ומה יעשו הילידים כשסוף סוף ייסתמו כל החורים. מכיוון שזה לא יקרה במאה השנים הקרובות, מובטחת תעסוקה גם לשבט ה"יו, תראה איזה פרצה מצאתי" | וגם | לשבט האנתרופולוגים. מונולוג של יליד טיפוסי: ."אתה יודע שאפשר ליצור אתר שכשתיכנס" אליו, ‏ הדפדפן שלך ייצור מאות חלונות על המסך, כך שלא תוכל לעבוד עד שתסגור את המחשב, ואפילו לא תוכל לצאת בצורה מסודרת? כדי שכולם ידעו = יצרתי דף כזה ופרסמתי אותו בכל קבוצות = =הדיון. ואם אתה כבר שם תקפוץ לדף שמכבה לך את' המחשב כשאתה נכנס אליו, וגם לדף שתורם בשמך דולר אחד למסע הבחירות לנשיאות של מִייקל ג'קסון, וגם..." / קצת סדר: הדוגמה הראשונה קיימת ואפשרית בכל דפדפן התומך בג'אווה- סקריפט;.השנייה קיימת ואפשרית בכל דפדפן התומך ב" אט6טווש; השלישית עשויה אולי להיות אפשרית אם אתה משתמש בתוכנה לניהול חשבונות על מחשב הקשור לרשת - תגלית > שהביכה מאד את מיקרוסופט לפני מספר שבועות, והובטח לה = תיקון מידי. ]2 "מוסר? כן. כלומר כמעט. -בלוט1 אם אין משהו תו מע" " אנשים פורצים למחשבים ממניעים של כסף, או אידיאולוגיה, או נקמה, או שעמום, >או כי זו העבודה שלהם = = (ממשלות, ריגול תעשייתי), או סתם "כי הם שם'ל חלק מהם ינסו לגרום מיד עם הצלחת .-הפריצה לנזק המקסימלי, אבל רבים ישתדלו לגרום רק לנזק המינימלי הדרוש לצורך השגת מטרותיהם. קשה לדעת אם זוהי תוצאה של שיקול קר, או של שרידי מוסריות, או אולי של הכלל הבסיסי בביולוגיה: טפיל "מוצלח" אינו הורג את האורגניזם אותו הוא מנצל, טפיל "רצחני" ימות -כשהאורגניזם המנוצל ימות, ולכן תהליכי הברירח-הטבעית ימחקו אותו במוקדם או במאוחר (נחמה גדולה לקורבנותיו). + המרתקים בין פורצי המחשבים, לדעתי, הם אנשי "ההנדסה החברתית". בניגוד לשיטות "הנדסת התכנה" - התמקדות בתקיפת תכנות הגנה, פרוטוקולים וסיסמאות - הם תוקפים את הצד האנושי. השיטות שלהם כוללות פתיחה בשיחה מקרית לכאורה בפאב, איסוף של מידע תמים וחיבורו, בצורה חכמה, להסקת נקודות תורפה, זיהוי עובדים לא מרוצים או לא זהירים ושליפת מידע (אפילו חיטוט בפחי זבל). לפני כשנה הוכיחה חברה העוסקת באבטחת מידע את יכולתה להזמין חינם מוצרים על ידי סידרת פעולות כזו, בהוצאה קטנה מאד (מספר שיחות טלפון), בתוך ימים בודדים. בישראל חי בחור אחד שמסוגל לטלפן למשטרה, למס-הכנסה ולמקומות נוספים, לשכנע שהוא "משלנו" ולבקש פרטים על משכורות, עבר פלילי, כלי רכב - של כל אזרח במדינה. מי שקורא את מדורי הפלילים נתקל מפעם לפעם בסיפורים על הבחור, ועל דרכו המיוחדת לגרום למשטרה ולשופטים סיוטים. אפשר רק לנסות לנחש איך הוא עושה זאת, אבל ברור שאפשר להגיע רחוק מאוד, אם מבינים ויודעים איך מזדהה ומדבר אדם שרשאי לבקש את המידע. כך למעשה מתבצעת פריצה למערכת המידע המותקפת בלי כל מגע של הפורץ במחשב - מספיק לתת לנאיבים בצד השני של הקו לפרוץ למחשב בשבילך. "לא מוסרי לראות מחשב בלי לתקוף אותו" בבני שבט זה כדאי להסתכל רק מרחוק. הם מעדיפים את זה כך, וגם לנו יותר טוב לשמור מרחק ביטחון. חברים בשבט זה מזיקים לשם רווח (כמו גנבי כסף וכרטיסי אשראי) ומזיקים לשם הנזק עצמו (כמו כותבי הוירוסים החולניים). ביניהם קיימת קבוצה אחת החושבת את עצמה ליותר הומוריסטית ופחות מזיקה: קבוצת מפיצי השמועות. השמועה המובילה, כמובן, היא השמועה על הודעות דואר אלקטרוני שאסור לקרוא כי הן יהרסו את המחשב (לפי גירסה אחת, המחשב יוכנס ל"לולאה אינסופית רב"ממדית" ויישרף כתוצאה מכך - שטות שאפילו תסריטאים הוליבודיים היו פוסלים). השמועה החלה כהתייחסות להודעות שהנושא שלהן הוא "66וחו1 0000", והופיעה כך כל מספר חודשים בשנים האחרונות. מאוחר יותר הופיעו ווריאציות תחת שמות נוספים כמו "החוזן". המקרה של "גחהו]" הוא מקרה נדיר שבו זוהה המקור: זה היה תרגיל יחסי ציבור של הוצאת ספרים, שבוצע על ידי איש שיווק לא מדי חכם, אבל לצערנו לא ממש טיפש. מה רע בשמועות כאלה? חישבו על אזהרה הנשלחת בדואר האלקטרוני רק למספר קטן של אנשים. כל אחד מהמקבלים יבזבז את זמנו בקריאת ההודעה ויזהר בעתיד מכל הודעה חדשה. ויותר גרוע: הוא ישלח את ההודעה לכל חבריו כדי להגן עליהם מהסכנה האיומה. חבריו ישלחו גם הם את ההודעה הלאה, ותוך פחות מיממה תגדל כמות התעבורה ברשת בלי הכר, ואחוז הזמן המבוזבז בכל העולם יקפוץ יחד איתה. אפקט לא רע בשביל כמה שורות של הודעה! בנימה פילוסופית יותר, ניתן לראות בהודעה עצמה מעין וירוס המפיץ את עצמו על ידי כך שהוא גורם למקבל הוירוס לשלוח את ההודעה הלאה, ושאין נגדו שום הגנות חוץ מ"חיסון", על ידי הסבר לכל משתמש שיש להתעלם משמועות כאלה. מי שקרא עד כאן קיבל את החיסון בלי כאבים, ובמחיר תחרותי מאד בהשוואה לתוכנות אנטי-וירוס מקובלות... למה הרחבתי דווקא על הקבוצה המשונה הזאת ולא על הפושעים והוונדאלים ה"קונוונציונאליים"? משום שלדעתי יש לסווג אותם עם כותבי הוירוסים - כולם גורמים נזק. הנזק של כותבי הוירוסים אינו רק בהשמדת מידע אצל חלק קטן ממשתמשי המחשבים, אלא בעיקר בצורך של כל המשתמשים להתגונן מוירוסים על ידי בזבוז כסף וזמן, ולכן הוא דומה לנזק של השמועות. טכנולוגיה זה דבר נהדר... בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט, אתה במרחק של קפיצה אחת מכל אחד מהשבטים האלה. אם אתה במקרה אנתרופולוג, אלה חדשות נפלאות! ₪ למחדים להתחדד ;ג כל אחד יכול להתחבר לאינטרנט, אבל לא כל אחד רוצה. דווקא 2% הגובים והחברות הגדולות לא מתחברות. בעיות בטיחות. סקר של .2" ארנסט יאנג מצא שעד שלא ימצא ביחרון הולם לבעיות הבטיחות באינטרנט, הרבה משתמשים בוטנציאליים יישארו "בחוץ" ד שקר שערכה חברת אונסט יאנג קובע כי ארגונים רבים. אינם מחוברים עדיין לאינטרנט, בשל בעיות הבטיחות הרבות והסיכונים הכרוכים בהתחברות. הסקר, שנערך בשיתוף עם השבועון 6% \ חסו!הווס!ה], כלל: מאות מנהלי חברות בארה"ב, ובדק בצורה מקיפה את גורמי הסיכון באינטרנט. הסקר קובע כי עד שלא תימצא דרך לביצוע העברות כספיות בטוחות באינטרנט, לא ימומש הפוטנציאל של הרשת ככלי מסחרי. כיום, רוב המשתמשים באינטרנט עושים שימוש בעיקר בדואר האלקטרוני, וגם בתחום זה קיימות בעיות בטיחות קשות. הבעיה העיקרית היא חוסר הפרטיות. האינטרנט היא רשת פתוחה לחלוטין, ובכל נקודה בין השולח למקבל קיימת האפשרות שגורמים נוספים יקראו, ישנו ואף ימחקו את המסרים שנשלחו (ניתן להשוות מצב זה למקרה בו הדוור פותח את המעטפות שהוא נושא. ומשנה אֶת תוכן המכתבים). הבעיה היא שבניגוד לדואר רגיל, בדואר אלקטרוני קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, לגלות שהייתה פריצה למערכת, וקשה עוד - מאמינים כי אִימוץ שיטה אחידה ובטוחה של העברות כספיות אלקטרוניות יהווה את תחילתו של שינוי משמעותי במערכת המוניטרית ויביא להתרחבות אדירה של השימוש באינטרנט | ככלי מסחרי. יותר ממחצית הנשאלים בסקר ציינו כי הם מחוברים לאינטרנט או מתכוונים להתחבר במהלך השנה הקרובה. לעומת זאת, רק רבע מהנשאלים דיוותו שהם משתמשים ‏ )ו באינטרנט ככלי להעברת מידע עסקי. רבים ממשתתפי הסקר-צטנד--- = ] כי הם חוששים מבעיות הבטיחות הקיימות באינטרנט 9 מגבליס א" את השימוש בה למחקר, פרסום ותקשורת בסיסית. בוק ₪ ל הסקר את הממצאים הבאים: צר % מהמחוברים לאינטרנט דיווחו על חדירה בלתי חוקי = - למערכת המחשוב בארגונם שהתבצעה דרך האינטרנט במהלך --" השנה האחרונה. % מאלה שאינם מחוברים כרגע לאינטרנט ציינו. כי וו " % | מנוי חודשי - > תשלוח לו מנוי בסיסי (לבעלי מנוי אינטרנט אצל כל ספס) | 50ו נוי טלל 20 ועות חיבור באמצעות חיוג מקומי = 75.00 מנוי כולל 30 שעז חיבור באמצעות 135 - 7500 הזמך ערכת הדגמה לביתך., נציג החברה חגרת השליחים של יאקטיוינט" ‏ - ידגים ויאפשר לך שימוש במערכת > מבצעת משלוחים של כל המוצרים - לתקופת ניסיזן של מספר ימים. הנרכשוים באמצעות המערכת מ - יתחילו להשתמש ברשת אם בעיות הבטיחות בה יטופלו כראןי % מהמשיבים המתכוונים להתתיל ולהשתמש באפ במהלך השנה הקרובה, ציינו כי ירחיבו את השימוש ‏ מעו יותר לגלות את זהות הפורץ. בעיה נוספת היא אפשרות זיוף ההודעות הנשלחות בדואר האלקטרוני. שיטות זיוף מתוחכמות מאפשרות לאדם אחד לשלוח הודעה שתיראה בדיוק כאילו נשלחה על ידי אדם שני. מקבל ההודעה לא יוכל לדעת לעולם שההודעה מזויפת. בעיה חמורה נוספת היא זיוף סיסמת הכניסה לתוכנת הדואר האלקטרוני. פורצי מחשב' "מקצוענים" פיתחו תוכנות המאפשרות להם לחדור למערכות הדואר האלקטרוני בארגונים, לגלות מהן הסיסמאות בהן משתמשים העובדים, ולעשות בדואר האלקטרוני של הארגון מה שהם רוצים. תוכנות אלה מאפשרות לפורצים לחדור גם למערכות המחשוב בארגון ולהגיע למידע מסווג. שיתוף פעולה עם חבדות האשראי סקר ארנסט יאנג מצביע על-כך שהפוטנציאל המסחרי האדיר של האינטרנט אינו מנוצל כיום. ארגונים רבים מנסים"לנצל את האינטרנט למטרות מסחריות, ומציעים למכירה את מוצריהם או שרותיהם על גבי האינטרנט, כאשר אמצעי התשלום הוא כרטיס אשראי. היום אין עדיין טכנולוגיה המאפשרת להעביר באינטרנט בצורה בטוחה את פרטי כרטיס האשראי, וקיימות תוכנות המאפשרות "לגנוב" את מספר כרטיס האשראי תוך כדי משלוח הפרטים. משתמשי האינטרנט מודעים לבעיה זו, ולכן רק 5% מהם מנצלים את האינטרנט לביצוע רכישות בכרטיסי אשראי (נתוני סקר שנערך ע"י העיתון 1008 5 וחברת הסקרים 1₪1611/06% בין משתמשי אינטרנט בארה"ב), חברות כרטיסי האשראי משתפות פעולה עם חברות התוכנה הגדולות בנסיון למצוא פתרון לבעיה זו, כך למשל פועלות יחד ויזה ומיקרוסופט, ומולן מאסטרקרד, נטסקייפ ויבמ. שיתופי פעולה אלה הניבו כבר טכנולוגיות חדשות שיאפשרו בעתיד הקרוב להצפין את נתוני כרטיס האשראי או להשתמש ב"כסף" דיגיטלי. רבים התקנור עזד היזם לטלפון: 4*- | הלקוח. 9 0 כל ההזמנות אשר יתקבלו עד השעה א 7 כתובתגו ו 00 בערב, יבוצעו ביום שלמחרת. 61 וח ו = הזממות מחל א] הזמנות של מוצרים - > . שהכנתם אורכח זמן יסופקו לפי לוח | | | זמנים בהתאם. לפעילויות תקשורת בסיסיות אם בעיות הבטיחות יטופלו כְּראוי. % השיבו כִּי היו נתונים לפחות פעם אחת להתקפת ו;רוס על מערכת המחשוב בארגונם. כל שעת חיבור נוספת 0 (כל קניה מעל 100 ש"ח מזכה בחצי עה חינם) =.=י-ל ..... 5 " השימוש באינטרנע בבלי מפחדי באר | מנהל ארנסט אנד יאנג יועצי מינהל (ישראל), דרור פוקוד, מָצִיי כי גם בארץ ארגונים רבים עדיין אינם מחוברים לאינטרנט. > למלות , שישראל נחשבת למדינה בה חדירת טכנולוגיות חדשות היא מהירה ו ומסיבית, ארגונים רבים עדיין חוששים מבעיות הבטיחות הקשורות בחיבור לאינטהנט, והשימוש באינטרנט מתמקד במידה רבה אצל י , ! ' יי ו הוסיף בי על פו נתוני ארנסקן יאנג ושראק את הערכה מסבל המנוי בהוואלה חיגם אין כסף, אולם על המנוי | /. נט ויזן ולמנויי שני טכנולוגיות -‏ - הישראלים חוששים אפילו יותר מהאמריקאים לבצע רכישות .: י לבחור בין ופי אופציות: | | . 7 | האינטרנט, ולמעשה בארץ האינטרנט אינה משמשת ככלי מסתףי כלל. 0 הפקדה בסך 5750 אותה יקבל בחזרה בתום תקופת השימוש. -‏ > | ו 0 שך א .. | יחד עם זאת, פוקרד מעריך כי כאשר ימצא הפתרון לביצוע העברות : "שאו דר ל - בר שיש .9-7 5 כספיות בטוחות באינטרנט: תהיה ישראל בין המדינות הראשונות | ₪ רכישת שוברי קניה בסכום של ל 4800 ש"ח בהם רכוש ₪" =" , - מצטרף עד 53.97ו יקבל - % בעולם שיאמצו פתרון זה וינצלו את הפוטנציאל המסחרי הטמוך 77-ה = = = מצרם ושירותים בגובה 400 ש"ת לחודש. > 1-4 . 0 ו > שוברי קניה בשווי 400 שקלים > באינטרנט. ארנסט אנד יאנג יועצי מינהל (ישראל) בע"מ, הינה חברה , משרד רואי חשבון קוסט לב ארי את פורר, והנציגות היש ל קבוצת. הייעוץ של ארנסט יאנג, הפירמה השנייה בגודלה בעולה לייעוץ ניהולי ומערכות מידע. הפירמה מעניקה בארץ שרותי יעוץ ניהולי בתחומים של מערכות מידע, שיפור תהליכים וביצועים, יעוץ אסטרטגי ויעוץ ארגוני - זאת תוך מתן פיתרון מלא לצרכי הלקוח ותוך שמירה עקבית על אי תלות בחברות תוכנה ו/או חומרה הפועלות בשוק. ₪ / 3 4 - י > -< -₪- אינטרנט בטלוויזיה אהיסוטי ןר טיישל ' מוקיביריצית- *ש-כיי ציטפו ר:ל:ר-ג ירת יש ית יא .7-8 פךך -0 22.2 6.08. .₪ ופיק ל | - | - וי = | 6 9 7 חוק ומעשפט בכדפר הגנובני שאלות ברובן עוסקות בהיבטים חוקיים ומשפטיים של מה שניתן לעשות באינטרנט ומידת המחוייבות של אינטרנטאי מצוי למעשיו. כדי לתת לכם מושג כלשהו על הנושא, בחרתי מספר נושאים שבהם אתן דוגמאות לחוקים ושאלות משפטיות הקשורות לנושא. זכויות יוצרים - לפני עידן האינטרנט מעמדן של זכויות היוצרים היה ברור ומוחלט. כעת שניתן לדגום/ לשכפל/ להעתיק יצירות שלמות ולהפיץ אותן באופן אלקטרוני, וכל זאת מבלי שבעליהן יחשדו או ידעו על כך - השאלה שעומדת לדיון היא האם המדיה האלקטרונית ההמונית מגנה על זכויות היוצרים כפי שהן מוגדרות היום. אין עדיין הגדרה חד"משמעית בנושא וכבר נוצרו מספר מקרים מעניינים מאוד. אחד מהמקרים היותר ידועים הוא תסו .אע ס8הכת6וח= ץססגוק - למערכת פלייבוי נודע שה-885 של מר פרנה מפיץ תמונות שלהם ללא רשותם, וכל מנוי יכול להוריד תמונות ועמודים שלמים של העתון ולהשתמש בו כאוות נפשו. עמדתו של פרנה הייתה, שהוא לא ידע שדבר זה נעשה בתחומו, וברגע שגילה את התופעה הוא מחק את הקבצים. טענה זו נדחתה מכיוון שהוכח שהוא פתח מדורים והקצה מקום לנושא, תוך שימוש בלוגו של פלייבוי ופליימייט. מקרה אחר המסבך במעט ‏ את העסק הוא 8 .> 510108 6ום - המשפט דן בסטודנט אשר השתמש בציוד הקולג' שבו למד כדי ליצור לוח מודעות אלקטרוני, שנועד למטרת החלפת עותקים לא חוקיים של תוכנות. בית המשפט פסק שאין מקום להרשיע את הסטודנט בגין הפרת זכויות, מאחר ולא השתמש בעותקים הלא-חוקיים למטרות רווח. פלילים - במקרים של הפרת חוק, האם יש למדיה האלקטרונית חיסיון מלא, האם חוסר הגבולות הוא אופציה ץר לעשות ככל העולה על רוחנו ולעבור על כל חוק בכל מדינה? מתברר, שכאן העניינים מסתבכים עוד יותר. רוב החוקים בעולם הם בעלי תוקף במסגרת שטח פיזי מוגדר - חוקי ישראל חלים על אזרחי ישראל במסגרת מדינת ישראל, ובכל שטח בעולם המוגדר כטריטוריה ישראלית (לדוגמה - שטח השגרירות הישראלית במוסקבה). מה עושים אם נעשית עבירה כזאת מחוץ לשטח השיפוט הישראלי? בתי המשפט בעולם החלו לתת דעתם על שאלה זו ויותר מכך: הם החלו להבדיל בדין בין האינטרנט לבין ₪85. מקרה כזה הוא גוסו .צ 11.5 - המדובר בבעל 885 במדינת קליפורניה שנעצר לאחר ששלח חומר פורנוגרפי שהוזמן דרך ה" 5 שלו למפקח דואר במדינת טנסי. כדי להבהיר את המצב - במדינת טנסי, המסחר בחומר פורנוגרפי מהווה עבירה על החוק. בית המשפט דן בשאלה האם יכול בעל אתר אלקטרוני ממדינת קליפורניה להישפט על פי חוקי מדינת טנסי למרות שאינו אזרתח שלה? בית המשפט הרשיע את תומס במקרה זה, מתוך ההנחה שתמונות פורנוגרפיות אינן "קניין רוחני" תחת החוק הפדרלי, ושבעל ה-885 ידע טוב מאוד למי נשלח החומר ויכול היה למנוע זאת מראש. בית המשפט מסייג את המצב הזה ממצב שבו תמונה שכזאת מפורסמת באתר באינטרנט, שם אין שליטה מי יראה את האתר הזה ויחליט להוריד את התמונות לשימושו. השמצה - האם מסמך שהופץ באופן אלקטרוני יכול לשמש עילה לתביעת השמצה? מקרה כזה הוא המשפט 6מו[םכ) 608וח/ .ץ 1106688 ם20סז] - אחד ממנויי .801 פרסם תחת שם אלמוני ביקורת נוקבת על המלון ומדריך הצלילה שלו. המלון תבע מ-.401 לספק לו את שם המנוי וכתובתו. עדיין לא פורסם פסקדדין בית"המשפט בנושא זה. ו ו מקרה זה מוביל אותנו לנושא נוסף - הוכחות ועדויות המסופקות באופן אלקטרוני, | כמו במקרה של ץחה קוחסי) 008000 תגסהסות/ .צ סהג)8:) - בית-המשפט סוב במקרה זה לצוות למחוק מסמכים חסויים שהחברה פירסמה על גלי האינטרנט, אך סירב לדון בשאלת איסור פרסום חומר המשפיע על מהלך המשפט. האם החומר יכול להתפרסם באינטרנט בזמן שהמשפט עדיין מתנהל. 111א- אחט]. - האם יכול ספק האינטרנט שלנו למכור את רשימת כתובות הדואר של לקוחותיו לחברה שמטרתה לפרסם את מוצריה? באופן אינסטקטיבי אנו מצטמררים לנוכח המחשבה שדבר כזה יכול לקרות, אך יש להודות שעדיין אין תשובה משפטית ברורה בנושא. לזאת נוסיף את העובדה שאנו חיים במדינת אנשי הקומבינות, אין שום מניעה שמחר דבר כזה באמת יקרה. במה זה תלוי? פשוט מאוד - מה הנזק הכספי שיגרם לספק שיתן ידו לכך, לעומת ההסכם הכספי שיהיה לו מול אותו גורם מפרסם. איך מונעים זאת? על ידי הגשת תביעה עקרונית לבית- המשפט. מי יכול לעשות כזה דבר? רק מי שיש לו הרבה כסף וזמן פנוי לעסוק בכך. איפה הצדק, זכויות הפרט וההגיון הישר? כרגיל, עמוק בזבל!!! כיצד עוד ניתן להזיק? על ידי שימוש ב"ז6טז56 6וווג הוגהוס של חברות מפורסמות. במערכת המשפט האמריקנית מצויות מספר עשרות טובות של תביעות נגד צמד חמד של כותבי אתרים העונים לשמות משקקטסך ו"חט6. , שנִי הליצנים האלה החליטו לבדוק לאיזה חברה גדולה | אין 5אםש משלה, לכתוב לה אתר כפי העולה על רוחם, | לפרסם אותו ברבים, ובבוא הזמן, כאשר החברה תרצה ' לעשות אתר משלה היא תצטרך לשלם להם סכומי כסף | נכבדים כדי לקנות מהם את ה-8א₪ הנחשק. בפעם | הראשונה זה הלך להם לא רע, אך לאחר מכן הם סווגו תחת המונח המשפטי "6סגן1 6וחגח הוהחזסו", כלומר חוטפי שמות מקצועיים. בזאת הסתיים הסיפור שלהם, לא לפני שהם הפסידו בכמה עשרות תביעות משפטיות בנושא זה. המקרה המפורסם ביותר בנושא | הוא | של לחט) . צ צאזסאווטא /דוא. הבחור הנחמד הזה לא הצליח להוכיח שה-5אפ שלו נכתב בתום לב ולכן הפסיד אותו לענק המזמר. זה המקרה הראשון שבו בית-המשפט הכריז בגלוי שהחוק אינו מפורש דיו בסוגיה זו, ואין זו דרך משפטית נאותה לבסס אותו על ידי יצירת תקדימים - מצב זה יביא להתייחסות מוגדרת מראש הנוטה לכיוון החברה התובעת. ברצוני להודות לעורך דין חיים רביה (.0ט שוג[ ששאי) על שיתוף הפעולה וההסבר המקיף והממצה על תחילתו של מה שנראה בעיני כענף התמחות חדש בתחום המשפט. כולי תקווה, שמי שקרא את הכתבה הזאת יוכל למצוא "חור" ולהרוויח טונות של כסף. כפי שהבטחתי, הנה מספר אתרים למידע מפורט ומקצועי יותר: 001. 180016 א'וסק. עצ' או הסט ס6 א אזסק. ועו המסט. [ט1ט6 טט. עו ו שזס. 1ק11. ואוו |- | - ישן = | אמרו את זה לודם, לפני.. עורכי הדין של לפני עשרים שנה לא העיזו אפילו לחלום על זה. הם היו עטוקים מדי בדבדוף. ודבדוף. ודפדוף. היום הם יכולים להקליד כמה נתונים, ללחוץ הסדום וזהו. כל החוקים, התקדיומים, בסקי הדין - הכל ברגע צעד קטן לאנושות, צעד ענק לעורכי הדין מרבית תקופת ההתמחות בעורכתדדין (לפני עידן ועידנים), עברה עלי ועל חברי, בחיפוש אין סופי בספריות אחרי תקדומים משפטיים לסוגיות השונות אליהן דרשנו על ידי המאמנים שלנו. החיפוש נעשה תוך דפדוף בעשרות כרכים עבים כרס של פסקי-דין, מחולקים לפי שנים, כאשר תיק עניינים מסודר היה רק לכל שנה בנפרד. כך, אם חיפשת תשובה לשאלה משפטית מסויימת, כמו למשל "זכויות יוצרים בתוכנת מחשב", היה צורך לדפדף בספרי פסקי-"הדין משנת 1948 (אומנם לא היו אז מחשבים, אך העקרונות של זכויות יוצרים נגזרות מכל התחומים האחרים בהם יש זכויות יוצרים), ועד לשנה האחרונה. אסור היה להחמיץ אף פסקדדין, שמא בו - באותו פסק-דין - נמצאת התשובה הרצויה. במקביל לערמות הספרים להן נדרשת, היה עליך לעבוד עם נוסחי החוק הרלבנטיים. כל שאלה דרשה עבודה רבה ויסודית, ואפילו העתקה בכתב יד של ציטוטים נבחרים בתוך פסקי-הדין האקטואליים. מה לעשות, באותם ימים קדומים (לפני עשרים שנה בסך-הכל), לא היו אפילו מכונות צילום מסמכים במשרדי עורכי-הדין... כשהגעת לבית המשפט, לטיעון המבוסס על פסקי-הדין הרלבנטיים, נזקקת למזוודות מלאות בספרים, ובתוכם סימניות לסימון הקטעים החשובים, ותוך כדי הטיעון היה צריך להוציא את הספרים, לדפדף בהם ולהקריא מתוכם... המהפכה כשאני כותבת את כל זה, אני לא מאמינה כמעט, עד כמה זה היה מסורבל וקשה. עד שעברנו לעידן המדהים בו כל פסקי הדין וכל החוקים - כולם - על גבי תקליטור אחד. ושכחנו לציין את החדרים השלמים והספריות העמוסות בספרים עבי כרס - כולם הצטמצמו לתקליטור האחד והמופלא הזה. המעבר הזה הוא חד כמו המעבר מכתיבה על גבי לוחות אבן, לכתיבה במעבד תמלילים... אני יושבת מול המחשב, מבקשת תשובה לשאלה מסויימת, לוחצת על אמ'דאט, מעלה את תוכנת ה"תקדין" או ה "פדאור" המותקנות על רשת המחשבים במשרד, מקלידה שתי מילות מפתח, או שם של נושא המצוי במפתח - וכל רשימת הפסיקה והחקיקה הרלבנטיות מופיעה מולי. אני מרפרפת במהירות על פסקי-הדין, מוצאת מיד איזה מהם רלבנטים עבורי. מה שחשוב לי, אני מדפיסה בהוראת "הדפס" ויש לי את כל מה שאני זקוקה לו לטיפול בנושא הרצוי! דור החקליטור המתמחים ועורכי-הדין הצעירים רואים זאת כמובן מאליו, הם לא פתחו מעולם את הכרכים עבי"הכרס של פסקי הדין (שעדיין יוצאים לאור). הם מסתכלים עליהם כמו על מוצג ארכיאולוגי, ולא באמת מאמינים שלפני זמן לא רב העבודה הייתה כל כך קשה ומסורבלת. היתרונות - רבים מספור. חסרונות - אין. התקליטורים של פסקי-הדין והחקיקה מתעדכנים מידי ארבעה חודשים. אנחנו לא צריכים להמתין זמן רב לקבל חוברות פסקי-דין (שהספיקו להתיישן). הכל מתעדכן כמעט בזמן אמיתי. יש מקום על גבי התקליטורים למגוון רב של פסקיידין, גם כאלה שלא פורסמו קודם באופן רשמי על ידי מערכת בתי"המשפט. אנו מסוגלים לתת תשובות מידיות לסוגיות משפטיות מורכבות, ולא צריך סבלים כדי לסחוב את הכרכים העבים לבית המשפט. היתרון שבמיחשוב פסקי-הדין והחקיקה אינו רק טכני. הוא יתרון מהותי המאפשר שליטה טובה וקלה יותר בעבודה הנדרשת, וחוסך זמן עבודה רבה וכח אדם. | - | - במ ק ליו = | אומניטק דואגת לעורכי הדין בחברת אומניטק זיהו כי בעיית המיחשוב הקיימת במיגזר עורכי הדין, נעוצה במספר גורמים: 1. לעורך הדין אין את הזמן או את המוכנות, הנדרשים כדי למצוא ו/או לבחור בפתרונות המיחשוב המתאימים לו, מבין אלה המצויים בשוק, והוא 'הולך לאיבוד' בין מגוון חברות המחשבים. 2 תשתית המיחשוב והידע המצויים במשרדים, אינם מספיקים לעיתים לקליטת הפתרונות החדשים, והחברות המשווקות פתרונות אלה לא מסייעות בהטמעת התוכנות ובהדרכת וליווי המשתמשים. בעקבות זיהוי הגורמים הקימה חברת אומניטק-איכות, לפני כשנתיים וחצי, מחלקה מיוחדת לטיפול בעורכי דין, והחלה בשיווק מערכת כוללת, הקרויה 5\ססאווו |164, המאגדת את כל פתרונות התוכנה הקיימים למשרדי עורכי דין. מדובר בתפיסה חדשה, קלה ויעילה לניהול משרד עורכי דין, המבוססת על סביבת "חלונות" של מיקרוסופט, ומעבד התמלילים סהסצו, המסייעת לעורך הדין להתמודד עם אירגון, מיון, עיבוד המידע ושליפתו המהירה. המערכת לא דורשת רשת ידע מוקדם במחשבים. במסגרת תפיסה חדשה זו מלווה אומניטקיאיכות את משרדי עורכי הדין לכל אורך פרוייקט המיחשוב, החל מהתקנת הציוד והתוכנות, דרך הדרכה, שירות מקומי, השכרת כח-אדם לתחזוקת הציוד והתוכנות ועזרה טלפונית. במסגרת זו, יזמה אומניטק-איכות גם פיתוח תוכנות ייעודיות לעורכי דין, כמו "משפטית" ו"תקשורית", המשווקות כחלק מהפתרון הכולל של החברה. "משפטית" היא תוכנה לניהול יעיל של משרד עורכי דין, הפועלת בסביבת "חלונות' "זא-5)ססאוצ' ו'נובל'. התוכנה כוללת: מודולים לניהול, רישום ואיתור מסמכי סחסוו, ניהול נתוני לקוחות ותיקי שרד המשפטים וחברת סי.די.אי. סיסטמס, חתמו על הסכם על פיו ישולב התקליטור המשפטי תקדין ב"650 עמדות בכל יחידות משרד המשפטים ברחבי .. הארץ ויחידות פרקליטות המדינה. יו"ר חברת סי.די.אי סיסטמס, עו"ד הלל אשכנזי, ציין כי ההסכם עם משרד המשפטים מהווה הישג חשוב לחברה, ויבטיח כי התקליטור המשפטי מתוצרתה יהיה דומיננטי בקהילה המשפטית במדינת ישראל. עו"ד אשכנזי הוסיף כי הרחבת השימוש בתקליטור תקדין על ידי משרד המשפטים, מהווה המשך לתנופה העולמית לה זכתה הטכנולוגיה לאחזור מידע של סידי.אי. ‏ % סיסטמס, עליה מבוסס גם התקליטור תקדין. כיום, לדוגמה, | % מהתקליטורים המשפטיים בגרמניה מבוססים על | טכנולוגית אחזור המידע של סי.די.אי. סיסטמס. לגירסה האחרונה של תקדין, שנרכשה על ידי משרד המשפטים, נוספו יותר מ"800 פסקי דין חדשים של בית המשפט העליון. בין השאר נוספו: ערעורו של יגאל עמיר על הרשעתו ברצח יצחק רבין ז"ל, בג"צ 95/3269 בעניין כתב / הסירוב שניתן ביום 17.11.96, בג"צ נאמני הר הבית בעניין אורוות שלמה, בג"צ בנושא הרכב הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין ודרך בחירתו ובג"צ נחמני בעניין הביציות המופרות. בסך הכל קיימים בתקדין כ"35,000 פסקי דין, והוא המאגר ‏ / המשפטי היחיד הכולל, על תקליטור אחד, פסקי דין בכל התחומים | < המשפטיים (כולל מסים ועבודה), ומכל הערכאות השיפוטיות - עליון, מחוזי, שלום ובתי הדין לעבודה (ארצי ואזוריים). לקוחות, מערכת לאיסוף נתוני שעות עבודה, הוצאות וחיוב לקוחות, הוצאת חשבונית עסקה ומעקב גביה מלא, מערכת לניהול יומן פגישות ולניהול יומן הופעות בבתי משפט, חישובי ריבית והצמדה, מערכת לרישום תזכורות לעו"ד, ספר טלפונים וספר העו"ד ומערכת הנהלת חשבונות. "תקשורית", מבית מנר-נחמני, היא תוכנה המאפשרת לעורך הדין להתחבר למחשב ההוצאה לפועל, ולנהל את מרבית פעולותיו מול ההוצאה לפועל - ממשרדו. לעורכי הדין, העושים שימוש ב"תיקשורית", נפתח תאדדואר אלקטרוני בלשכת ההוצאה לפועל, וממנו מועבר אליהם מדי יום מידע מעודכן, לגבי התיקים בהם הם 'באי-כח'. המידע כולל: תוצאות ביצוע הליכים, שינויים בנתונים הכספיים, החלטות ראש ההוצאה לפועל, ועדכון טבלאות. בנוסף, יכולים עורכי הדין להעביר מידע למחשב ההוצאה לפועל, ולעדכן נתונים ורשומות מידי יום. יצויין כי בשנתיים וחצי האחרונות, מאז החלה בפעילותה בתחום זה, מיחשבה אומניטק-איכות כ-300 משרדי עורכי דין, בהיקף כולל של למעלה משלושה מיליון דולר. בעתיד, מתכננת החברה בניית אתר לעורכי-דין באינטרנט, שמטרתו לסייע באיתור מקורות מידע בחו"ל, קבלת סקירות משפטיות, וכן ליצירת קבוצות דיון באינטרנט להכרעה בסוגיות משפטיות. במסגרת זו תעניק החברה לעורכי הדין הדרכה על שימוש ברשת האינטרנט באמצעות המחשב האישי. הבירצה קוראת לגנב. מה עושים? יוצרים בירצה חוקית, משתלמת יותר. חברת אוטודטק יעשוראל |ממא"י] עובדת עם המשתמעוים למציאת בתרוו לבעיית העבודה עם תוכנות ביראטיות גיבה והעתקת תוכנה היא אחת הבעיות המרכזיות בפניהן עומדות כיום חברות תוכנה. מדובר בשימוש לא חוקי בתוכנה מועתקת או הפצתה, תופעה אשר הפכה לנורמה נפוצה מאוד בישראל והגיעה למימדים של מגיפה. ישראל זוכה לכבוד המפוקפק: היא אחת מהמדינות המובילות בעולם בשימוש בתוכנות לא חוקיות. ההפצה והשימוש בתוכנה מועתקת פוגע קשות בתעשיית התוכנה הישראלית - ביצרני התוכנה ובמפיצים החוקיים. גם המשתמשים נפגעים: המפתחים משקיעים פחות במו"פ ובתמיכה (מכיוון שהם לא מקבלים תמורה מלאה למאמציהם). בנוסף, לרוב מצויה ברשות המשתמשים הפיראטיים תוכנה מגירסה ישנה, ללא עדכונים ועם מספר קבצים חסרים. אוטודסק ישואל, סניף של חברת התוכנה הבינלאומית אוטודסק בארץ, ידועה כאחת הנפגעות העיקריות מהתוכנות הפיראטיות. ההערכה היא שיש בארץ כ"20,000 משתמשים לא חוקיים בתוכנת התיב"מ אוטוקד, תוכנה שמהווה סטנדרט עולמי וידועה כמובילת השוק בתחומה. ההפסד הכספי מאיבוד לקוחות אלה נאמד בכ-60 מיליון דולר. "המשתמשים בתוכנה פיראטית אינם זכאים להשבחה לגירסה עתידית מתקדמת של התוכנה. התוכנות המועתקות כמעט תמיד מגירסאות ישנות, ובדרך כלל חסרים בהן קבצים," אומר גל קימל, מנכ"ל אוטודסק ישראל, "בנוסף לכך, משתמש לא חוקי מנותק ממקורות המידע ואינו חשוף לחידושים ולאפשרות להפקת תועלת מן התוכנה באמצעות הכשרה נוספת או מוצרים משלימים. משרד שהכנסותיו תלויות בתפוקתו, מפיק פחות מתוכנה לא חוקית. מי שיעשה חשבון, יגלה שמחיר התוכנה בטל ביחס לגידול התפוקה המוחמץ". בימים אלה, בהם נדרש בעל החברה להחליט בין מערכות הפעלה חדשות ומחשבים חדשים, בין קישוריות לאינטרנט ורשת פנים משרדית, נמנע מהמשתמש הלא חוקי הקשר הישיר עם החברה ועם המשווקים המורשים, והוא נאלץ להתמודד עם החלטות כאלה ללא מידע מתאים. בנוסף, מדובר כאן בעבירה על החוק: חוק זכויות היוצרים קובע כי ניתן לתבוע ממשתמש בתוכנה לא חוקית 20,000 ש"ח לכל הפרה, או לתבוע אחוזים מן הרווחים שנעשו באמצעות השימוש בתוכנה הבלתי חוקית. כל הצדדים מרווזיחים אוטודסק מספקת את תוכנת "אוטוקד" עם פלג הגנה. התוכנה ממוספרת לפי מספרים סידוריים הנשמרים במרכז החברה בארה"ב ובישראל, כך שקל לאתר ולעקוב אחרי עותקים לא חוקיים של התוכנה. כדי לשפר את הקשר עם הלקוח, לעדכן את הלקוחות במשמעויות הנובעות משימוש בלתי חוקי בתוכנה ולצמצם את מימדי התופעה, הקימה אוטודסק מרכז מידע שמטפל, בין השאר, בנושא הפרת זכויות היוצרים של החברה. מרכז המידע אחראי לבדיקה ואבטחת רישומם של עותקים אשר נרכשו כחוק, לאיתור כל המשתמשים הבלתי חוקיים ולעדכון הלקוחות במשמעויות הנובעות משימוש בלתי חוקי. בדרך זו מצליח מרכז המידע של אוטודסק, להביא מאות משתמשים בשנה לעבור לעבודה באופן חוקי. חלק הארי מהמשתמשים שאותרו משתוכנעים בכדאיות רכישת התוכנה באופן חוקי ורק מיעוט מגיע לתביעה משפטית. "במרכז המידע מסבירים למשתמש בתוכנה הבלתי חוקית את היתרונות ברכישת התוכנה באופן חוקי. כמו כן מבהירים לו את המשמעויות הכרוכות בעבודה עם תוכנה בלתי חוקית, ובין היתר את העובדה שניתן לתבוע אותו בסכומים גבוהים על שימוש בלתי חוקי באוטוקד, ועל הרווחים אותם הפיק מן התוכנה הבלתי חוקית," אומר קימל. "אוטודסק מוכנה לוותר על התביעות המשפטיות, אם המשתמש מסכים לעבור לעבודה עם התוכנה באופן חוקי. מטרתנו אינה לגרום אי נעימות, אלא להביא משתמשים בתוכנה לעבוד באופן חוקי, כך ששני הצדדים ירוויחו. אין ספק כי על סמך הנתונים שמספק ממא", משתמשים רבים מגיעים למסקנה כי אין זה משתלם להשתמש בתוכנה באופן בלתי חוקי, ורבים מהם נענים לפנייה המכובדת של מרכז המידע, ללא צורך באמצעים משפטיים. רק פניה ישירה לממא"י תבטיח יישור ההדורים, רישום הזכויות על התוכנות החוקיות במשרד ומתן ייעוץ והמלצה על משווק מורשה המתמחה בתחום הרלוונטי". במקרים רבים, כשהמשתמש נאלץ לבחור בין מחיקת התוכנה הבלתי חוקית לבין רכישתה, מתברר לו לפתע שהוא אינו מסוגל להיפרד ממנה משום שהיא מפיקה עבורו רווחים. הוא מגלה כי מחירה, באופן יחסי לתועלת המופקת, משתלם. ₪ ניתן ליצור קשר עם מרכז המידע של אוטודסק בטלפון: 0,.,. | - | - [ ליי שי = | בששיטות ותביטות של תוכנות בראטיות בתל אביב ובידושלים [זוך הגברת תהליך האכיפה בתחום העתקת תוכנות, נגד משרדי אדריכלים ומהנדסים, נתפסו בפשיטה במשרד אדריכלים ביפו עותקים לא חוקיים של תוכנת אוטוקד שנושאים אותו מספר סידורי. הפשיטה נערכה לבקשת משרד עו"ד נעמי אסיא, באישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב, שהוציא צו חיפוש כנגד משרד אדריכלים משה לוי ביפו. זאת, בעקבות בקשתה של חברת אוטודסק, בעלת זכויות היוצרים בתוכנת אוטוקד (תוכנת התיב"מ הנמכרת ביותר בעולם). צוות הפעולה אשר כלל עורך דין, שוטר ומומחה מחשבים, חיפש במשרד ומצא שלושה עותקים לא חוקיים של תוכנת אוטוקד, שפעלו על שלושה :9 ב י ווה .- א ו ור ד -א 8% 0 * ו % 9 3 שו . ו ב מחשבים. ברשות המשרד היה עותק חוקי יחיד של התוכנה, אשר לא הותקן כלל על גבי המחשבים. פשיטה אחרת נערכה גם היא לבקשת משרד עו"ד נעמי אסיא, הפעם באישור בית המשפט המתוז בירושלים, שהוציא. צו. חיפוש כנגד: משרד מהנדסים ח'ים ברנד בירושלים. צוות הפעולה מצא שלושה עותקים לא חוקיים של תוכנת אוטוקד מגירסה 12. ברשות המשרד היה גם עותק חוקי של תוכנת אוטוקד 11 לחלונות, אשר הותקן על גבי שני מחשבים במקום על אחד, כפי שמתיר רישיון השימוש. כמו כן נמצא במשרד מחשב נוסף, אשר לטענת המשרד היה מחשב פרטי ועליו = פעלה תוכנת אוטוקד בלתי חוקית, = מגירסה 12. ל על פי הנתונים הנמצאים בידי- החברה ישנם בישראל עשרות משרדי מהנדסים ואדריכלים בהם עובדים עם תוכנות אוטוקד גנובות. האקים לחברה נאמדים במיליוני דולרים. משתמשים סבורים כי די ברכישת תוכנה חוקית אחת למשרד כדי "לצאת ידי חובתם" ולהיות מחוסנים בפני החוק. אוטודסק מסרה כי היא מתכוונת לטפל בנחישות בכל הפרה קטנה כגדולה. ₪ המשך בעמוד הבא > המשך מעמוד קודם -- עד לא מזמן היו "און ליין דיזיין" ביראטים. עכשיו הם התגייטו למאבק משותף עם "אוטודסקי", נגד הפיאטים 1 ברת הייעוץ וההדרכה הטכנית מקליפורניה, און-ליין דיזיין, הגיעה להסדר יוצא דופן בתחום פיראטיות התוכנה, עם חברת אוטודסק. במקום לשלם קנס ענק על שיכפול לא חוקי של תוכנת אוטודסק, הסכימה החברה לרכוש רישיונות לתוכנות שהיא העתיקה, לחנך את עובדיה ואת תלמידיה לגבי החוקים נגד פירטיות תוכנה ולהצטרף לאוטודסק במאבקה נגד גניבות תוכנה. "זה מצב של ניצחון בכל מקרה," אומרת סנדוה בולטון, מנהלת יחידה הלוחמה בגניבות תוכנה של אוטודסק. "און-ליין דיזיין מצילה את העסק שלה ואוטודסק מצרפת בת ברית שתעזור לנו לעמוד מול בעייתנו הקשה ביותר". מייקל שיש, סגן נשיא און-ליין דיזיין ומבעלי החברה, אמר שחברתו עומדת מול הסכם "מדהים" עם אוטודסק, כתוצאה מניהול כושל של משאבי התוכנה שלה, "זהו עסק משפחתי שעמלתי במשך שנים כדי לבנותו, ועמדתי לאבדו בין לילה," אמר. "אני לא מתלהב להתחיל הכל מחדש בגיל 54". התחקיר של אוטודסק העלה שאון ליין דיזיין התקינה עותקים לא חוקיים של תוכנת אוטודסק, כולל אוטוקד וסו4טו5 ס3. בנוסף לקביעת קווים מנחים לעובדיה, באשר לתוכנה ולסקירתם בישיבות הצוות השוטפות, הפיצה החברה מידע על פיראטיות תוכנה, והסכימה לכלול עצות לגבי שימוש הולם בתוכנה בתוכנית הלימודים שלה. מייקל שיש הסכים גם לשתף את הציבור בחוויותיו, כדי לסייע לאחרים לא למעוד בהעתקת תוכנה. "יש לי עצה לחברות אחרות - ואני יודע שיש אלפי חברות כאלה, שאולי מעתיקות תוכנה באופן לא חוקי: אפשר לתפוס אתכן," אומר שיש. "אוטודסק נתנה לי הזדמנות לשמור על העסק שלי ולעזור לאחרים לשמור על שלהם. והעצה הטובה ביותר שיש לי לבעלי עסקים אחרים היא לשים לב, ללמוד מה קורה בחברה שלך ולהפעיל קווים מנחים לשימוש בתוכנה. אל תסטו מהם רק בגלל שזה קל". ₪ 4 צעצוע של סיפור סרטי וולט דיסני - 5 ,/ לפרטים נוספים: גל קימל, אוטודסק ישראל, טלפון: 09-9504610 אמיר בן-ארצי, דורן תקשורת, טלפון: ו וי ו 7-5 0-5 79% יליו יי הולה, חופעו ₪ רבו כ ואוב - ליגטורה פעטה על דרשת מעתיקי תוכנה קירה סמויה, שנפתחה בעקבות מידע על מכירת תכנות מועתקות של חברת ליגטווה הירושלמית, מפתחת ה-06% (המקלידה תוך שניות ובאופן אוטומטי כל טקסט מודפס בעזרת סורק אופטי), העלתה כי מוכר בחנות גרין-שופ בת"א הציע ללקוחות העתקים לא מורשים של התכנה. כשנודע הדבר להנהלת גרין-שופ, הסכימה זו לשתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, שנשלחו מטעם חברת ליגטורה, שכן אף היא נפגעה מהפעילות הבלתי חוקית. לאחר מעקב ממושך פשטו החוקרים על מרכז לשכפול תכנה בחולון. במקום נמצאו תכנות ששוכפלו באופן בלתי חוקי בעזרת צורב [אסת-6 וכן ציוד הצריבה עצמו. חברת ליגטוריה, באמצעות עורכת הדין נודה בן-צבי, נקטה באמצעים משפטיים כדי להביא להרשעתם הפלילית של המעורבים בפרשה. כמו כן הגישה החברה תביעה אזרחית על הנזקים שנגרמו ולהרתעת עבריינים בפוטנציה. נודע גם כי ליגטורה ממשיכה בחקירה לאיתור ונקיטת - משפטיים נגד מעתיקים נוספים או מחזיקי עותקים לא-חוקיים. ₪ 7-7 ה = ל כ ינת ב'ג'מוח טיוו שמ והמסיבה נמ( להזמ!ות: 03-6888466, 03-6388489 ו "7-7 7-00 7 = הח ₪075 0 ---= || % זשט 1 ככ ומר * ייחא דוט 1 10 כו 1046 ) | 8א1090=) 1 יקות 1 ררדף רעיו 21% 1 ל אי כתבת שיר. ברטפמת אותו באתר ולך, כדי שאחרים יוכלו לקרוא אותו, ולראות איזה משורר נפלא אתה. שבועיים אחר כך - אתה משוטט ברעות. מתאום, באתר נידח, אתה נתקל בשיר שלך. שלך+ האינטרנט עוד לא החליט בעניין זכויות יוצרים, ועד שהוא יחליט, השירד הזה שייך לכולם... אם המשפט הזה שייך לי? מבחינה חוקית, לפחות, כן. גם על כל שאר המשפטים המתפרסמים בכתבה הזאת, יש לי או לעיתון זכויות יוצרים. כל זה טוב ויפה, ואני אדאג לקבל תמלוגים אם מישהו יפרסם את הכתבה הזאת בעיתון אחר. כנ"ל לגבי הספר שיום אחד אוציא. אבל מה היה קורה אם הייתי מפרסם ספר שירה, ומישהו היה מעתיק למחשב אחד משירי, ושולח את הקובץ בדואר אלקטרוני לחבר? האם הוא מפר את זכויות היוצרים שלי? ואם הוא שלח את השיר לביביאס קטן? או לקבוצת דיון גדולה? או שם אותו באתר אינטרנט שלו? הבעלות על מידע וזכויות היוצרים עליו, היא אחד מהמשוכות שהעולם האלקטרוני יאלץ לעבור (בקפיצה אדירה או ממתחת, בזחילה איטית), כדי שמהפכת המידע תגיע לפוטנציאל המלא שלה. הבעיה היא כזאת: אם רוב המידע הופץ עד עכשיו בצורת אטומים (ספרים, מגזינים או אפילו קלטות וידאו), וכדי לשכפלו היה צורך בעוד אטומים (עוד נייר, עוד קלטות וידאו), הרי שהיום חלק גדול יותר מהמידע (והחלק הזה רק יגדל בעתיד), מגיע בצורת ביטים אלקטרונים - בצורת דפי אינטרנט, מסמכים אלקטרוניים וכו'. כזכור, קל מאוד לשכפל מידע בצורה כזאת ולהפיץ להמונים. מידע ברשת - שתי גישות כאן אנו נתקלים בשתי גישות סותרות: ו זו של ה"האקרים" כביכול, הטוענים שהמידע רוצה להיות חופשי, ואין צורך לגבות עליו כסף. מי שכן גובה על המידע כסף - "לא מבין את המהפכה החדשה בלה בלה בלה..". דוגמה יפה לפילוסופיה הזאת אפשר לראות במה שקרה כשמייקל קינסלי, העורך של העיתון "סלייט", ניסה לגבות כסף תמורת העיתון שלו. תבינו: "סלייט" הוא מגזין מצויין, אם כי הוא נראה הרבה יותר כמו עיתון נייר, שהועבר לרשת מאשר עיתון רשת. אבל אין ספק שתוכן המגזין מעולה. אבל, כשהחלו לנסות לגבות כסף בעד מנוי, קיבל העיתון תגובות חריפות, ובכמויות אדירות. גל התגובות גרם לכך שהגישה לסלייט עדיין ללא תמורה, בחינם. (? ₪ 1222 איסתו% | עזסו)ש0 +הסוזק 0 0000000%%‏ 600 אואש 00 2806 / אופא או ]זו ז 4 כ :קה ישא 6 1 סא | וו 5'%הּח// ד | 67 מ > שסןכודין ו זו פכל] תסוקתנמ + 7 וי 0 1 16 חק 1452 121 47 5.(+ + ג 1 :1481 הכנה א "1 | ץן 1 5 לא" 126 הק 1% 5851 1142 04 ששה 40 ) 5 זגחן] זאתו0 | " 07קשוריפוה;>-- ךז ו בו ודי וא וי ו ו שתוייקתץ גו 9% 2. הגישה השנייה כלפי מידע היא: "המידע רוצה שתשלם לו כדי שהוא יופיע לך על המסך." גם גישה זו, על אף ההגיון שיש בה במבט ראשון (אחרי הכל אנשים עובדים קשה, למה שלא יקבלו תמורה על עמלם), מלאה חורים. סיפור קצר על חורים: בכל רשת יש חורים, במיוחד ברשת של כדורסל. הגפו, ליגת הכדורסל האמריקאית, תבעה את אמריקה אונליין על כך שאמריקה אונליין פרסמה תוצאות של משחקים ברשת שלה (לאמריקה אונליין היה בחור שהיה צופה בחדשות, מקשיב לתוצאות המשחקים, ורושם אותם). בין סיפור זה, ובין גניבת נכס אינטלקטואלי יש הבדל גדול. ענק. מה אם אני, בתור אזרח פרטי הייתי מקשיב לתוצאות ברדיו, ומתקשר לחמישה, או אפילו לחמישה עשר מחברי, ומספר להם את התוצאות של המשחק? האם דבר כזה עדיין נחשב להפרה של זכויות יוצרים? ובכלל, ממתי לגפוו יש זכויות יוצרים על תוצאות המשחק? מצד שני, ישנה התופעה של בוטלגים במוזיקה. אבל גם כאן צריך להבדיל בין שני סוגים שונים של בוטלג - כאלה שמפיצים בצורה מסחרית (בביטים - על קסטות, דיסקים וכו'), וכאלה שמעבירים ברשת. כרגע, שניהם לא חוקיים, אבל הסוג הראשון מהווה בעיה גדולה יותר מהשני, בעיקר בגלל העובדה שכדי להעביר קובץ קול ברמה טובה (נגיד שיר של חמש דקות), צריך כמות עצומה של מקום - לפעמים עשרות מגה. בזמן שלוקח לי להעביר דיטק שלם, כנר הייתי יכול לקנות אותו. אבל בעתיד, כשנוכל במקביל הגיע לדחיסה גדולה יותר של מידע וקצב העברת המידע יגדל גם הוא - יש סיכוי שדיסקים שלמים יועברו אלקטרונית דרך הרשת. יש בזה פוטנציאל מסחרי (זמרים ולהקות יוכלו למכור את מרכולתם ישירות ברשת - ללא צורך במתווך). אבל יש בזה בעייתיות מסויימת - העובדה שגם אני, או כל אחד אחר, נוכל להעביר דיסקים שלמים ברשת, כמו שאנשים מעתיקים עכשיו קסטות, ובלי המגבלות של מקום. ספרות עולה או ספרות זולה? ואם ספרים יהיו יום אחד אלקטרוניים, איך סופר או אמן אמורים להרוויח? אם עד עכשיו הם קיבלו תמלוגים כל פעם שספרם נקנה או שירם הושמע - מה יהיה מעכשיו? אין ספק שדרושה הגדרה מחדש של המושג "זכויות יוצרים" ועדכונו לעידן המידע. הפתרונות שהוצעו, בין השאר, הן שיטות תשלום מגוונות שבהן, ברגע שיקבע הסטנדרט לתשלומים באינטרנט, כל פיסת מידע תגבה ממך חלק קטן מאוד של אגורה בכל פעם שתרצה להשתמש במידע, (ב-מעין ננו"שקלים), ושאלפי המבקרים באתר, יספקו תשלום הולם ליוצר. לגבי העתקות: השימוש הנפוץ יותר בחתימות אלקטרוניות וב"סימני מים" - סימנים מוסתרים היכולים להוכיח את מקורו של כל טקסט או תמונה - יוכלו לשמש בעתיד נגד פיראטים. אולם לגבי מידע ישן (ספרים, תקליטים וכו'), שנוצרו עוד לפני כל "מהפכות המידע", מישהו יאלץ לחשוב על פיתרון אחר, ולדאוג לאבטחת זכויות היוצרים. | - | - מו שי ומ = | 2 ה ו ה עו זא םא א|גזםפ דא ואג 6 5 וק 1 ל אחוק 6חדד .6ח! ,6שו67801זח! 51טוז06ח3 ]0 5אז8רח11806 6זבּ סססו זפטוז6 חב חב 51טז6 חבש ,337085) .8 חט- [ה6פווו6וח! ,. סח ,6שו801ז16ח! +פטוז6טחב3ּש 996 30015 | .הסופפווזז6ס עם 66נ וד .1.8 הטוב עס 560חססו | פזה סחה .6ח! ,65זטזסוק 6זפוזזה סשזוחנ וס 6 1730 816 037301075 אא ת!96 00086 0252 אספ'כן 6016 7060 4כ6יס ₪ מאסוק 5 נלאת : שן' ₪4 "!9 כאכ 5אן שן: | <> | 0 או גא" 2/0 6% 24 א6יכ ₪294 שומע 8 << \ \ יר שש || | כ4 פאם 6ש1ן' א5ו93 16ק | | | |*| ל אוסיציע 16י₪ שתכיע / , : - שןמן! 3ככיע 1294 אפכ כאק 21/6 א5כ, ק50. 22 6פכת. 114 624תלל ₪4 א216 כ4!ע שמ .א!מ* פייס!כייע 9 סשיימ.ק. ו 0 6 = ל 5 5 -לתכ/1] א'יס 65מ. כ!4כת. 4כ'/מ (ס'לה 22106 2.316 = מ*6! אמ 25 ]2 7-7 | שכפצ/יע 216/ | | פסיס 14! שן,! 3יכ א!? 7, ש[ל אש6כיע 6/ק'0. 32 22.21₪ כ' כע ש"א! ,4, יי 066% 0/0₪ 16'כע +4א1 פ6אתק. ה קורה כשמחברים אלמנטים של בניה, תכנון והשתלטות המאפיינים את המשחק "ציוויליזציה" ואת האסטרטגיה והקרבות רבי = הדמויות בזמן אמיתי של המשחק ))גושזג/\? כך נולד משחק חדש ששמו 1 צוח|863 6 ]0 1/016. בחברת סיירה גילו כנראה את הפוטנציאל הטמון בשני משחקי האסטרטגיה הידועים הללו, והחליטו לשלב את המוטיבים הבולטים ביותר שלהם לתוך * : משחק אסטרטגיה/פעולה חדש. במשחק זה ניתן לנהל ממלכה שלמה - בעזרת "מפת עולם" כללית, וגם להפעיל פלוגות לוחמים בקרבות מקומיים עד לרמת הלוחם הבודד. אם מתבלים את העניין בסיפור .= אמין, כמה סרטונים בגראפיקה תלת מימדית ומוזיקה טובה, הרי לנו + משחק די מרשים ומהנה. השנה ה'א 1268. לאחר מות המלך, כתר אנגליה נותר מיותם וללא ו == יורש. אדמות אנגליה וויילס נשלטות על ידי אצילים ולורדים פיאודליים + המחלקים את הארץ למחוזות, ועתה, כשאין מלך ואין מי שישליט סדר, 4 הם עושים כרצונם. באמצעות צבאותיהם הפרטיים מנהלים הלורדים " מלחמה מתמדת על טריטוריה ושליטה, ומנצלים באכזריות את > האיכרים הפשוטים. העם משווע למנהיג אחד שיוכל לאחד את האדמות תחת ממלכה אחת גדולה ורבת כוח. כל אחד ואחד מהלורדים מאמין כי = :"= הוא הוא אותו אדם שישלוט בהצלחה בכל הממלכה. השחקן משחק את ך = .= אחד מהשליטים הפיאודליים, המנסה להשתלט על הממלכה ולהכתיר את עצמו כמלך החדש. סיפור הרקע לכל מה שמתרחש במשחק מזכיר קצת את הנושא + "פיאודליזם" הנלמד בשיעורי ההיסטוריה בבתי הספר. אבל אם בבית הספר הנושא מעט משעמם, ומוגש כדפים על דפים של טקסט יבש, הרי שכאן יכול השחקן לקחת את שרביט הלורד לידו ולנהל בצורה כמעט ממשית מערכה צבאית/פיאודלית מימי הביניים. לשחקנים 1 2 | + אזעןשזת 23 7 % ש45 .60 סט |51:1 18גוסס 6וסווז 0 --- מ 00/2 ה-ט1צ. אראו אף//:10ה / האם יצליח || 5וח|639ח 6ח! 01 פחזס.ו להכתיר את חברת טיירה כמלכת משחקי האסטרטגיה? הצעירים שבינינו זוהי הזדמנות נהדרת לתרץ את קניית המשחק: "אנחנו בדיוק לומדים על פיאודליזם בימי הביניים בכיתה, ורציתי לבדוק ממקור ראשון את העניין". שהעניין לא פשוט כלל ועיקר. משחק אסטרטגי זה לא חוסך מאיתנו את כל התלאות והקשיים הכרוכים בניהולה של מערכה פיאודלית מימי הביניים. עלינו לקיים משק חקלאי יציב, לדאוג לרווחתם של הנתינים שלנו, לכרות מתכת, להקים צבאות חזקים, לבנות טירות ובעיקר לנסות ולהשתלט על אדמות שכנינו, הלורדים האחרים. הדקדקנות בפרטים מזכירה קצת את המשחקים בסגנון ץווסוו5. לשחקנים שאוהבים לרדת לפרטי פרטים משחק זה יתאים כמו כפפה, אך למי שרוצה פשוט להתחיל לשחק ומיד להפעיל צבאות של לוחמים, הדקדקנות הזו עלולה קצת להציק. ראויה לשבח העובדה שבתחילת המשחק, כל פעולה שהשחקן מבצע בפעם הראשונה מלווה בהסבר כתוב ובקריינות. אבל אליה וקוץ בה. אל אף מערך ההסברים הידידותי למדי, דברים רבים נשארים עלומים ולא ברורים. במשחק מסוג זה, שבו מספר הפעולות והאפשרויות הוא רב כל כך, נראה שאין ברירה אלא לקרוא את חוברת ההסבר באנגלית המצורפת למשחק. החוברת עבת הכרס (134 עמודים!) כוללת הסברים על האופציות והפעולות שמאפשר המשחק, בליווי גראפיקה ואפילו פרטים שונים על דמויות הלורדים שניתן לגלם. כבר בשניות הראשונות של המשחק ניתן לראות שמחלקת האנימציה של חברת סיירה החליטה לעשות את זה בגדול. היכולת הגראפית של החברה, המתמחה בעיקר במשחקי הרפתקאות עתירי גראפיקה ואנימציה, באה כאן לביטוי במלוא הדרה. רק לאחרונה נוספו סרטונים תלת מימדיים למשחקי אסטרטגיה, ולסיירה, ששולטת היטב בתחום הגראפיקה, יש יתרון. סרטון הפתיח של המשחק מדהים, ולא רק בגלל האנימציה שבו, אלא גם בגלל התסריט והבימוי. בהתאם לצו השעה בתחום משחקי האסטרטגיה ובתתום המולטימדיה בכלל, מאפשר משחק זה בעזרת רשת פנימית או מודם שילוב של כמה שחקנים (עד חמישה) אל תוך משחק אחד. מטרתו של כל שחקן תהיה לכבוש את הטריטוריות של חבריו המחוברים אליו ברשת או דרך מודם. ואם בטריטוריות עסקינן, מעניין אם המשחק הזה יעזור לסיירה להשתלט גם על הטריטוריה של משחקי האסטרטגיה ולהכתיר את עצמה כמלכה החדשה של המשחקים בז'אנר הזה. נחכה ונראה. ₪ דרישות מערכת : מערכת הפעלה 'פוססאזשו 95 או 005 5.0, מעבד א20/ 66 486, זיכרון פנימי 1₪8, לפחות 1834( פנויים על הדיסק הקשיח, כרטיס קול ועכבר, אפשרות למשחק רב משתתפים מתאפשרת רק אם ברשותך מודם (כמובן)ומערכת הפעלה ‏ פ/וססאזצ 95. גראפיקה = 90. קטעי מעבר והמחשה תלת מימדיים. סאונד = 90. מוזיקה וקריינות ברמה גבוהה. שליטה - 70. לוקח קצת זמן להבין איך מפעילים את כל האופציות. אורך חיים - 85. שעות של בילוי צפויות לאוהבי משחקי האסטרטגיה . את המשחק נתן לרכוש בכל חנויות המחשבים במחיר של 189 שקל. | - | - בו = | [ן.)שת. ת61/1%10ח ל6 ותססצהּ !יי שמרגיש שחפר לו איזה חיקוי דום חדש יכול לבדוק את חוד פהזוווא. לא מומללץ לצמחונים 1 אנר משחקי הדום כבר לא כל כך לוהטי כשהיה, ומשחקים חדשים בסגנון הפסיקו לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם. למרות זאת, עדיין יש איזו מנה חודשית של שלוש-ארבע יצירות חדשות שמנסות לחדש משהו בתחום. בינתיים, עד ש- 506 12 ו"ח6צ63 ישחררו את 2 ה16%6], ועד ש"גחו[₪63 כ31 יסיימו לעבוד על ששו ,1000 ו"זסוחג/ /0ג5, שכמובן יהיו להיטים בטוחים, השוק סובל ממחסור רציני במשחקי דום טובים. ה"אטגק ותטוחסוטוק של הוש6אטא 6אטס הוא רק תוספת למשחק המקורי, עטס!חך חטו|ג של וחוג!שט/ הוא הפשלה הכי גדולה שנוצרה אי פעם, ול-ז13016310 של 6601866 חסר הניצוץ. עכשיו מגיחה לה משום מקוט חברת 30, שפתאום החליטה לעשות הסבה מקצועית ולייצר גם משחקי 6/, ומשחררת לאוויר העולם את 6ווך שחוו1וא, שהוא ללא ספק משחק הדום הטוב ביותר של הזמן אחרון, ובהחלט יכול למלא את החלל הריק שנוצר אצלנו, עד המשחקים החדשים של התותחים הגדולים יצאו בהמשך השנה. טוחוך שהו!!וא לוקח אותנו אחורה בזמן לשנות ה307, כאשר אתה, כארכיאולוג צעיר ונלהב שמתמחה במצרים העתיקה, יוצא למסע ארוך במטרה למצוא את מיכל המים הקדוש של שושלת רעמסס. המיכל הזה מעניק חיי נצח, עושר ואושר, ארוחת ערב רומנטית עם פמלה אנדרסון, ו"25% הנחה על כל חצי מנה שניה (בלי חמוצים) בפלאפל ששון. מכל הצ'ופרים האלה, דווקא העניין של חיי הנצח מוצא חן בעיניך במיוחד, ובסופו של דבר אתה מוצא את עצמך עומד על חופי האי מאטיניכוס, שנמצא אי שם בים התיכון אי שם. כל הרמזים הובילו אותך לאי הזה, ואם לא תמצא שם את מבוקשך, תבלה את שארית ימיך במשחקי בינגו משעממים לצד סבתות חביבות וסניליות במוסד גריאטרי, לאחר שתאבד כל חשק לחיות (וכל אגורה שחוקה מכיסך לאחר שבזבזת הכל על נסיעות מסביב לעולם ועל יין זול). אתה יורד באיטיות מהסירה הרעועה, מנפנף לשלום לג'ו שתום העין, שהולך לקחת עוד איזה פראייר לאי המטמון, ומתחיל להסתובב בשטח. בהתחלה אתה ספקן. לא בטוח שהגעת למקום הנכון. אבל לאחר כמה דקות, שבהן הספקת לפגוש רוח רפאים מוזרה, לשחק אותה קלינט איסטווד ולפוצץ את הפרצוף לאיזה ליצן פסיכופט, ולשלוח את מוקי, הרוטוויילר הדו"ראשי לגן העדן לכלבים אחרי שריססת אותו ב-101 חורי עופרת שחורים, הספקות שלך מתפוגגים. זה בהחלט לא סרט של וולט דיסני. גוו בממועדניה של 3 0 ניסתה לעשות כאן משחק מפחיד ואלים במיוחד. דם יש כאן בשפע. איברים פנימיים מוצגים לראווה ממש כמו במעדניה של מזרע. מפלצות שנראות אפילו יותר גרוע ממייקל ג'קסון, ואמצעי לחימה שונים ומשונים שכאילו עושים דווקא לאמנת ז'נבה. בגלל כל הטוב הזה, המשחק מיועד לבני 17 ומעלה, או לפחות זה מה שכתוב על הקופסה, אבל אני באופן אישי לא מצאתי אותו הרבה יותר אלים או פרובוקטיבי מ-6אט, למרות שניתן לווסת כאן את רמת האלימות. וכעת נעבור לניתוח הטכני: הגראפיקה והאנימציה פשוט מצוינות. אמנם אין כאן ההרגשה התלת מימדית העמוקה של 6אגט0), והדמויות הן דו"מימדיות ומעט מטושטשות, אבל לעומת זאת, שטח המשחק הרבה יותר רחב ומציאותי מבחינת טיב הציורים והפירוט. ב"6אגט00), למי שלא זוכר, כל המשחק נשלט בגוונים של חום-אפורישחור, ובנוי בעיקר להרוג את הזמן = מפוליגונים. כתוצאה, כל החדרים דומים וחד-גווניים, ב"שאטכ העניין היה משופר בהרבה, אבל 1א מתעלה על שניהם בתחום הזה. יער נראה כמו יער, טירה כמו טירה ושדה קטל עקוב מדם נראה בדיוק כמו חדר המערכת של זומביט לאחר ישיבה סוערת. יש לציין שהמשחק מקבל את הכבוד שמגיע לו רק ברזולוציית סופר 24) על מסך מלא, אז לא כדאי לרדת ממחשב עם ]א 133 ו-8]א 16 זכרון. למרות כל השבחים האלו, חבל מאוד שכל פרטי הרקע הם סטטיים וחסרי תזוזה ואינטראקציה לעומת %6ט, שם ניתן לפוצץ <<< ולהתעסק כמעט עם 4 כל מה שרואים. והסאונד? ובכן, : יש כאן את כל הצעקות, הפיצוצים, הקלווטצ'ים והש פוריצים המקובלים, והמוזיקה מנסה להזכיר לנו סרט אימה ישן וטוב, עם מנגינות שקטות באורגן ובנבל. הבעיה המרכזית היא השליטה. באופן יחסי היא די נוחה, ‏ :] עם כל הפעולות 1 הסטנדרטיות: ₪0 לקפוץ, להתכופן, 00 ! להסתכל לכל 0 )] הכיוונים וכו', והכל | זורם די חלק. הבעיה מתעוררת | כאשר |/] נכנסים בטעות | לאיזה כוך, מבוך או סתם פינה צפופה, [תיבת הציון= מצוין ואז קשה מאוד לנווט 4 יָּ את הדמות החוצה, מפני שהיא נתקעת בחפצים ובקירות טוב מאד ‏ 6 וממאנת להשתחרר לחופשי. מלבד זה, הכל תקין. 10 0 בסך הכל, א הוא חיקוי דום טוב, ואפילו טוב מאוד, אך יןן 2 כמובן שהוא אינו משתווה לרמת המצוינות של היצירות - מבית 12 691087 כו3. מי שצמא לדם איכותי ימצא כאן את מבוקשו. לא לצמחונים. ₪ גראפיקה - 93. הפירוט מדהים. סאונד - 87. מוזיקה מסרט אימה ישן. שליטה - 79. יכולה לתסכל לפעמים. אורך חיים - 89. ממריץ, ממכר ודי מקורי. | - | - ו = | מ רצ ממט םה 1 תה מ הש יְ / - )= | -%- 16 לרק | ₪ ₪%ש 0 הבלש הכי משוגע, איים ונטורה, לוקח אותכם למטע הרבפתקאות. 4. ד למרות שבהרפתקאות מהטוג הזה נתקלתם כבר אינספור פעמים, אף פעם לא צחקתם ככהו סגתוודדוט סאג 18 מצחיקים אתכם? אם כן - אתם עומדים לאהוב את הכותר המצחיק והמשוגע הזה. הכותר שואב אלמנטים רבים מסדרת האנימציה ומעביר את כל הצחוקים, הפעלולים והשטויות מהבלש המוזר והמפורסם, אייס ונטורה. יש דברים כל כך מטופשים, שלא נותנים לך אופציה אחרת - אלא לצחוק. אלה הדברים שמחזיקים את הכותר באוויר, ומונעים מאיתנו לכבות המחשב. את הממשק והסגנון עצמו, ראיתם ושיחקתם אינספור פעמים. הכיף מתחיל (ונמשך) לאורך כל המשחק. מנגנון ויסות מורכב של כל האלמנטים ודרגות הקושי, מופיע כבר בתחילה, מוזיקת רקע שקטה ומוכרת מתנגנת ברקע, ודיבור מוטרף לגמרי יוצא מפי הדמויות בסרט הפתיח, שמתאר לך את משימתך. שוב 68 נמצא על התיק. עכשיו הוא מסתובב מסביב לכל הגלובוס, בחיפוש אחר יצור אבוד. שחקנים מיומנים בהרפתקאות 'הצבע ולחץ' (כמו "מסע המלך" או שאר משחקי גחטו5), לא יתקשו לסיים את הכותר תוך זמן קצר. החידות פשוטות מאוד, שכן הכותר מותאם לילדים ולכל המשפחה. גם אם תתקעו בשלב כלשהו, תמיד יבוא לעזרתך כפתור רמזים מיוחד שיפתור לך את הבעיה בקלות, מבלי להרוס לך את המשך משחק מחשב שהיה מבוסס על הסרט. המשחק האחרים: ההרפתקה. הנ"ל תפס שני דיסקטים של 3606, וניתן היה "מת לחיות | איָזורי החידות שמציפים את הכותר, נפרצים לעיתים להשוות אותו קצת ל-81/6% 0ד ₪ ת. המטרה | 2" החדש דומה | קרובות על ידי קטעי פעולה מטורפים - מתחרות שחייה הייתה להוביל את השוטר האמיץ ג'ון מקליין | קצת יותר ל- | מהירה באגמים, תוך התחמקות מכתמי נפט ומכשולים, במסדרונות הארוכים והתלתדמימדיים של בניין "607 הטדאז" | ועד להתמודדות קרבית בסגנון לייזריקווסט, להנהגת נקטומי פלזה, ולהרוג טרוריסטים עלובים שצצו מאשר ל"ז 01/ הגיבור. על שניהם תשלוט בעזרת לוח בקרה פשוט להם מכל מיני פינות. המשחק עצמו היה נוראי. | אסןך אחקס", כעבור ארבע שנים ג'ון מקליין נקלע למצב ביש הודות לתנועת ומוכר, המשלב סימלונים וסמן עכבר. בלחיצה על כפתור נוסף, כאטר מטוס נוסעים ענק נחטף על ידי עוד ‏ ה מ צ ל מ ה הפה, עם אדם או יצור מסויים - תיפתח איתו בשיחה. חבורה של טרוריסטים ("מת לחיות 2"). שוב והגראפיקה סימון כפתור היד על דלת תפתח אותה, וציור הרגל יעבור דרכה. הכל פשוט ללמידה ומענג לתפעול. למרות ש-אשדאחצ 65ג לא מתיימר לשבור את המשחקים האחרים בסגנון, הוא מכיל אלמנט אחד שאין לאף אחד מהכותרים הבלתי נגמרים הקודמים - הוא מסיט אותך מיד מעניינים שלא קשורים למשחק, וכאלה שלא יכולים לתרום להתפתחות העלילה. 65 ירמוז במסתוריות ויסיט אותך מעצמים לא נחוצים, או ירחיק אותך מאיזורים במפה שאין בהם שימוש מיוחד, מח שחוסך שעות רבות של שוטטות, וממקד את השחקן בעלילה ובפתרון החידות. אבל, מה שבאמת ימשוך אתכם את הכותר הזה, הוא ההומר הנמוך שלו. זה מה שיגרום לכם להמתין בסבלנות לסיום השלבים, ולצפות בדריכות בקטעי הוידאו המצחיקים והממכרים - חשוב ביותר, בהתחשב שאין כפתור או מתג להעביר ולעצור אותם... בקליפים יספר לכם אייס את כל מה שהצלחתם להשיג, ויתן לכם טיפים לגבי מה שמצפה לכם בהמשך. ₪ נראפיקה - 90. צבעונית ומיוחדת. סאונד - 95. דיבור אותנטי ומצחיק של כל הדמויות, יחד עם אפקטים מרשימים. שליטה - 80. מנגנון קל לתפעול, אבל מסובך מעט בהשוואה לקווסטים החדשים. אורך חיים - 70. לשחק אותו עד הסוף, | [ שגפו ]= | פעם אחת, מספיק בהחלט. וי | | וי = | - ו ו ו צ ו ו 1 ו ד %% 0 - -- ₪ . 6 0 - י אי" / - 2 / - 0 בי . - - > ] 0 , זי " ל / 0 0 ות > וו( / 1% 9 - של "> ה 4 . 0% = 1 5 = כ 4 וז הוול" = 1 1 ₪ = " ==בפכ=אן - - = - 0 2 = רוס מצליח לבא (לושת סירטי "מת לחיות", בכיכובו של ברוס ויליס, ידועים כסרטי פעולה מצויינים. וכשמדובר בסרטי פעולה, באופן טבעי מדובר גם במשחקי מחשב המבוססים על הסרטים. ברוב המקרים, המשחקים מתגלים כמוצרים בינוניים ולא מקוריים. דמות הגיבור משתנה בהתאם לדמות הגיבור בסרט, אבל המטרה נשארת זהה: להרוג את כל הרעים, לא משנה אם זה עם 16-א, או עם בעיטֶה מסובבת למפתח-הלב. לא משנה אם אתה באטמן או סמי בוצ'צ'ו המשמיד מהגיהינום. אחר כך, אתה חייב להשמיד את הבוס הגדול ולהציל את העולם. יצרני המשחק משלמים אחוז ניכר מהרווחים לאולפן ההפקות של הסרט (עבור הרישון הבלעדי להשתמש בלוגו ובשמות של הדמויות המשתתפות בסרט). ברוב המקרים, מנכ"ל חברת המשחקים עומד בפה פעור מול גיזבר חברת ההפקות, כשהוא מנסה להמציא איזה תירוץ למה המשחק נכשל בחנויות, ואיפה הכסף שהוא חייב. תירוץ ממשי אין, אבל סיבה ממשית יש: לוגו של סרט מצליח, על משחק מחשב, אולי יגרום לשני הקונים הראשונים לרכוש את המשחק. אבל לוגו כזה בטח לא ימנע מהם לספר לכל שאר הקונים הפוטנציאלים כמה המשחק הזה נדוש ושיגרתי, ואיך הם נפלו בפח. הסיפור הזה חוזר על עצמו גם במקרה של "מת לחיות": לפני כתשע שנים, הסרט הראשון בסידרה היה הדבר הכי חם בהוליווד. זה היה מעט אחרי שברוס ויליס היה חם על סיביל שפרד, לפני שהוא היה חם על דמי מור והרבה לפני שמור הייתה חמה על ליאונרדו דה"קפריו. אז, לפני תשע שנים, יצא האולמות היו מפוצצים ושוב, יצא משחק מחשב המבוסס על הסרט. הפעם, קיבלנו משחק דמוי = ןס אסדדג אםקס, כאשר המטרה הייתה להזיז כוונת מצד אחד של המסך לצד השני, ו... להרוג טרוריסטים עלובים. המשחק עצמו היה עלוב (כצפוי). כעבור ארבע שנים ג'ון מקליין נקרא שוב לחזית ("מת לחיות 3"), כאשר אחיו של מנהיג הטרוריסטים מהסרט הראשון הגיע לניו"יורק, והחליט לעשות מהתפוח הגדול סיידר מוגז. וכצפוי ג'ון, יחד עם סמואל ג'קסון (כנהג מונית), יצא שוב, בפעם האחרונה, להרוג טרוריסטים עלובים. אבל, כאן באה הפואנטה: חברת 0%ע, שהיא חברת ההפקה של סידרת הסרטים, הקימה לעצמה חברת-בת בשם המקורי "671% חמדאן אסא", שעושה משחקי מחשב המבוססים על הסרטים שלה. (כמה נוח - ככה הם יהיו חייבים את כספי ההפסד לעצמם!). החבר'ה ב-1 שינסו מותניים, והתחילו לעבוד במרץ על "מת לחיות 3". ואז קם מישהו ואמר: "למה לעשות רק את מספר שלוש, אם אפשר לעשות את כולם ביחד? נוכל לקרוא למשחק ‏ טרילוגיית מת לחיות!" -"אבל כבר עשו את השניים האחרים לפני שנים!" -"אז מה, הם היו על הפנים, וכמו שאמרת, זה היה לפני שנים. כבר לא זוכרים אותם היום." -"נו טוב, יש בזה משהו. משחק אחד שהוא בעצם שלושה משחקים שונים. מתי מתחילים?" לאחר שנה של עבודה, המוצר המוגמר יצא לאור - "טרילוגיית מת לחיות". אז מה חדש כאן? ובכן, למרבה הפלא, לא הרבה. "מת לחיות 1" הוא עדיין משחק דמוי א6%ג/81 70 מסגת עם גראפיקה וצליל משופרים, כמה סירטוני וידיאו בין שלב לשלב, והמון דם. יש מגוון גדול של נשק, ניתן להרוג אזרחים חפים מפשע, לרוץ, לקפוץ ולהתגלגל, וגם לקלל - מה שג'ון יודע לעשות הכי טוב מכולם. ותאמינו לי שגם אתם תקללו הרבה, מפני שרמת התיכנות והשליטה של המשחק הם כמעט מתחת לכל ביקורת. זה מתבטא בכך שניתן "להיכנס לתוך הקירות" ולהיתקע שם, באיטיות שמוציאה מן הדעת. ובכלל, אלמנט האיטיות חוזר על עצמו בשני הפרקים התלת מימדית. גם כאן יש מגוון גדול של נשק, יש דם, יש אזרחים מתים. יש גם כוונת קטנה שבקושי זזה, ורמת תכנות ממש נמוכה. "מת לחיות 3" לוקח אותנו מאחורי ההגה של המונית של ג'קסון, בסימולטור שדי מזכיר את מזאס 157 ודומיו. המטרה כאן היא להסתובב ברחובות ניו"יורק ולמצוא את מכונית התופת שמאיימת לפוצץ את העיר. הגראפיקה די מרשימה, במיוחד הפירוט של הרחובות. גם כאן ניתן לדרוס אזרחים ולהעיף אותם קיבינימט, כשהם משפריצים דם לכל עבר, ואחר כך לנגב את | שנשאר מהם על השמשה, עם הווישרים. אבל כאן, הכל זז כמו בפקק ניוזיורקי טיפוסי ( כשהכביש עצמו פנוי לגמרי), וקירות הבג מתנהגים כמו הולוגרמות כשנכנסים בהם. או הסיבות לאיטיות המופרזת של המשחק הגד היא העובדה שהוא מותאם למחשבי ה-א]) שיצאו בזמן האחרון לשוק. זה טוב ויפה, אבל | כל סיבה שהוא יקרטע בצורה כזאת על 31₪82 עם 16 מגה זיכרון פנימי ושני מגה זיכרון מסך. | גם לא מצדיק את הפאשלות בתכנות. בנתיים, | ממליץ בחום לאנשי 0% להמשיך להתעסק ‏ הסרטים והסדרות שלהם, עד שהם יעלו את רו המשחקים שלהם בכמה דרגות. ואני בהח ממליץ להם לא לפשל עם המשחק של "תיק באפלה", המעריצים השרופים של הסדרה יעברו על זה בשקט! (חוץ מזה, הם יסתבכו כאן עם רוחות ושדים)... ₪ גראפיקה - 85. לא רעה בכלל. סאונד - 80. לא רעה. שליטה - 51. לא טובה. תכנות - 49. עוד יותר לא טובה. אורך חיים = 60. בשביל הסרט יותר מא בשביל המשחק. זה אומר הכל. שוב -- דד "מ 4" | והעיצוב של הממשק הופכים את השליטה במשחק לפשוטה / כמעט חצי מיליון עותקים של סוטגופ, משחק חדש עול חבדת 0גוג2קום, הוזמנו עוד לפני שהלשחק יצא לשוק. אורי וייץ ויניב קטור יודעים לאה ולוו החברה שיצרה את |גסוג/ והמשכיו, הוציאה את אחד המשחקים הטובים של השנה האחרונה - סופגוס. זוהי מעין פנטזיית פם8מ₪ בשילוב עם הרפתקת אקשן. גודלו של הדמו של המשחק (60 מגה) הרתיע רבים מלהוריד אותו מן האינטרנט למחשב האישי, אבל זה לא מנע ממנו להגיע למקום השני ברשימת המשחקים הטובים ביותר שאפשר להוריד מהרשת. עוד לפני יציאתו לשוק נמכרו 450 עותקים שלו. עכשיו ירד נפח הדמו ל-50 מגה, והמשחק ירד למקום ה-13 ברשימה, אבל רק בגלל שבמקום להוריד את הדמו, אנשים קנו את המשחק. נכון להיום, הגיע 16טגו₪ם תוך שלושה שבועות למקום השני ברשימת 100 המשחקים הטובים ביותר (זוט!ג. 860 כרגע במקום הראשון, ראה את הטבלה הקלאסית של ג'וג'ו ב: (1010-/ם 884411 שש//:קוו]). כבר בפתיחה המשחק תופס שליטה על השחקן בכל הכוח. אפשר לגלם ב" ו דמויות של לוחם, מכשף וגנבת/נוכלת. במשחק יש עיירה אחת בלבד, ובה קונים חפצים וקסמים, מקבלים מידע מהתושבים ונרפאים מפצעי הקרבות. מהכנסיה המקומית נכנסים למבוך והמטרה היא לרדת בקומות המבוך עד שמגיעים ללב הגיהנום. העובדה שיש רק עיר אחת ומבוך אחד היא מהחסרונות הבודדים של המשחק הכמעט מושלם הזה. המשחק בנוי כך שהכל בו בנוי בהתאם לדמות שהשחקן בחר. המשחק בתפקיד הנוכלת שונה ממשחק כמכשף. החידוש הגדול ביותר בזסוטגוש הוא שבכל פעם שמתחילים משחק חדש, המשחק בונה מחדש את כל העולם, כך שֶכל משחק שונה מקודמו אבל עדיין שומר על העלילה (הדי פשוטה) של סומגום. זה מעניק לו אורך חיים כמעט נצחי, ויש גם, איך לא, משחקים מרובי משתתפים דרך הרשת. בנוסף למשחקים דרך המודם ועל רשת מקומית, כל אחד (שמחובר לאינטרנט) יכול להתחיל משחק או להצטרף למשחק על השרת של 31116.6 (22316ו[). אפשר לשחק ביחד נגד המפלצות או להילחם גם נגד השחקנים האחרים. בכל משחק יכולים להשתתף עד ארבעה שחקנים. ההצלחה של סופגוש כל כך גדולה עד שהשרת של 8122376 עומד לקרוס תחת הנטל. הגראפיקה והסאונד מצויינים. המפלצות והדמויות מפורטות למרות שהן קטנות, והתנועות שלהן יפהפיות. הסביבה מעבירה תחושה מציאותית לגמרי. שקשוקי החרבות ופיצוצי הקסמים נשמעים מצוין, והמוזיקה, על אף שאינה מנוגנת מהתקליטור, נשמעת פיצוץ. לא התביישו ליצור אווירה של מבוכים אפלים עם דיסטורשן של גיטרה. גוו דחתה את יציאת המשחק בשבוע-שבועיים כדי לתקן כמה באגים וכך פיספסה את בהלת הקניות של חג המולד, ועל כך מגיעות לה מחיאות כפיים. סוטגוק אכן נקי מבאגים. יש אנשים שטוענים שנתקלו באיזה באג נדיר פה ושם, לשחקנים לא מנוסים, ומתוחכמת לשחקנים מנוסים. השיפור היחיד שאפשר לעשות ב-"טופגוע הוא הרחבת העולם - יותר מעיר אחת, מבוך אחד ויותר דמויות. הטענה היחידה שיש לי אל המשחק היא שלכל דמות שמשחקים במשחק יש רק 6אג% אחד. לא צריך יותר מאחד בשביל לשחק וליהנות, אבל זה מפחיד מאוד שה-"6ג3 היחידי שיש לי אחרי 40 שעות משחק אינטנסיביות, ימחק בגלל טעות אומללה. גראפיקה - 97. רמה חדשה לסגנון המשחקים הזה. טאוד - 92. מעולה. אחלה מוזיקה. שליטה - 98. פשוטה, נוחה וחזקה. אורך חיים - 100. נגמר? אפשר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד... | - | - ב חן = | בל ג רי הבאגים האלה, סוטגוכ הוא מהמשחקי אבל גם אם סופרים את הבאגים האלה, סופגוכ וא מהמשחקם | השה עדצות-- הקרובים ביותר לשלמות מבחינה טכנית. וזאת רק הגירסה הראשונה שלו. מצוין השליטה ב-סופגוכ מעולה. נוחות הגישה לתפריטים ולמסכים, האפשרות לעשות הכל עם העכבר, קיצורי הדרך באמצעות המקלדת פאז הצלחתו המטאורית של וחססכ יצאו לשוק כמה מאות ואריאציות וחיקויים של המשחק. יוצרי משחקים רבים ניסו לחקות את ההצלחה וביססו את יצירותיהם על אותו העקרון ממש, שבו השחקן מתרוצץ בעולם תלת מימדי, יורה ביצורים רעים, פותח דלתות סתרים, אוסף כלי נשק ותחמושת, והכל מנקודת מבט של המשחק, גוף ראשון (מ0פז6ק ואזוי]). בסלנג של השחקנים זה נקרא "משחקים בסגנון מוסטכ". ‏ , במשך תקופה ארוכה העדיפו השחקנים לשמור אמונים ל"וזססס, ובעקשנות ראויה לשבח לא נתנו לאף חיקוי זול לתפוס זכרון יקר על גבי . הכונן הקשיח שלהם, אבל אז הגיעה התפנית. למעשה, היו אלו שתי - נקודות תפנית משמעותיות, שקברו את אגדת ותססע אחת ולתמיד. | הראשונה היתה משחק בשם מס 'אטא 6אום, שהיה בהרבה מובנים אפילו || טוב יותר מ"וחססכ, והשני הוא לא אחר מאשר 6אגט). יש ויכוחים רבים . בסוגיה מי משני אלה הוא טוב יותר או אהוד יותר, אבל עובדה אחת = נשארה עומדת: תהילתו של וחססכ כשליט על שוק משחקי הפעולה | התלת מימדיים אבדה לנצח. לווב פדי ללגיאות למה אנחנו צריכים את שיעור ההיסטוריה הזה, אתם בוודאי שואלים את עצמכם. ובכן, משחק חדש הופיע על מדפי החנויות, ושמו 81 |6מוטך. מבט ) חטוף יגלה שגם הוא עובד על אותו העקרון ממש, אבל יש בו משהו | שונה. אם ברוב המשחקים בז'אנר הזה השחקן מטייל ברגל בין אתרי המשחק, כאן הוא נמצא בתוך כלי רכב, והתנועה החלקה וזוויות ' הסיבובים בהחלט נותנות את התחושה הנכונה. האווירה הכללית של המשחק מאוד מיוחדת, ולגורם הזמן יש כאן חשיבות רבה, כך שאולי הוא שווה עוד הצצה, לפני שמבטלים אותו כעוד חיקוי מן השורה של מוסספ. המשחק מתרחש בעתיד וירטואלי שחור ואפל. דיקטטור אכזרי פיתח נשק קטלני שיכול להביא להרס התרבות כולה (לצערנו, הסיפור הזה לא רחוק מספיק מהמציאות שלנו). על השחקן מוטלת משימה לא קלה: למצוא את הנשק הזה ולהשמידו. מה אומר, המשימה באמת לא קלה. על השחקן להסתובב במנהרות חשוכות, לפתוח סידרה של שערים כבדים על ידי הפעלת מתגים סודיים, לאסוף כלי נשק ויחידות אנרגיה שהוחבאו היטב ולהיזהר מאנרגיה רדיואקטיבית מסוכנת המופיעה בריכוזים קטלניים באזורים שונים של המנהרות. לפחות בשלב הראשון של המשימה, המנהרות נראות כמעט זהות לחלוטין ויש להשתמש במפה פעמים רבות. את המשימה מקבל השחקן על גבי מסך המחשב של כלי הרכב. המשימות קצת שטחיות וחסרות מעוף, והעלילה אינה קשורה כל כך לעצם הפעילות במשחק (כבר התרגלנו לכך כשמדובר במשחקי אקשן מהסוג הזה). אבל למי איכפת, כל עוד יש אפשרות לפוצץ כמה אלמנטים שליליים ולהוציא קצת אנרגיה? אקשן בעתיד אפל מוזיסה דגופה לדוגה 81 [סהמטד מקושט באפקטים של אור וצל ראויים לציון. המשחק שומר על מערכת חוקי פיזיקה הגיונית לכל האורך: חפצים מתפוצצים, נדחפים וזזים בצורה משכנעת מאוד. המוזיקה והאפקטים המלווים את הפעילות המבצעית ראויים לציון מיוחד. לעומת משחקים אחרים באותו סגנון, בחרו יוצרי המשחק 4 עב- 4 ל ₪ להשמיע לנו מוזיקה דגומה ולא קובצי מידי. מיותר לציין שמוזיקה המושמעת בעזרת קובצי מידי, שמנצלת את היכולות העגומות של כרטיסי הקול שלנו לייצר צלילים שהם יותר מצפצופים מרגיזים, כבר נמאסה על כולנו. המוזיקה במשחק הזה באמת מלהיבה, ומהווה דוגמה טובה ל"איך צריך להכין מוזיקה למשחקי פעולה". יוצרי המשחק מציירים עתיד שחור ומנוכר, כזה שאיש מאיתנו לא היה רוצה לחיות בו - עתיד של מסיכות אב"כ, קרינה מסוכנת ומלחמה. נקווה רק שהעתיד שלנו לא יגיע לשלב הזה מהר מדי, ושהרעיונות הקודרים האלה ישארו חומר טוב למשחקי מחשב בלבד. דרישות המערכת הן מעבד 486 002 ומעלה, כרטיס קול ז6ו%ג1פ 6מטספ, כונן 60 עם מהירות כפולה ומעלה, כרטיס מסך /5/04//6 (כדי לשחק ברזולוציה של 6408480 יש להתקין דרייבר ₪54 /), חלונות 59 עם 16 מגהדבייט זכרון פנימי ומעלה. ₪ ה = 80. מבוצעת היטב, משחקי אור וצל מעניינים. 7. מוזיקה מדהימה באיכות מפתיעה. + = 75. כבר היו ממשקים ברורים ונוחים יותר. 2. אם מחליטים לפתור עד הסוף, זהו אתגר וש "ותו לא קטן. | - | - ךותל = | [ו 6 61/1810 6 ותס סה [1. 2016 ררע //:כן111ו 4 סיבות להצלחוה מלערכת הנינטנד! 64 היא הדבר הכי חם בארה"ב היום, עם ארבעה ג'ויפטיקים, 14 לחצנים, סטיק אנלוגי, ואינטטלטור אחד עם שבם תלת מימדי, שקוראים לו מאריו שב נינטנדו 64. מחיר: 199 דולר (לפחות בארצות הברית). רכיבים: שבב גראפי של עמדת הסיליקון גרפיקס הכי מהירה מלפני שנתיים. משחקים: לא הרבה, אבל הכי טובים. סיבות להצלחה: שיגרו מייאמוטו. הערות: ב-23 ביוני 96' החלה חברת נינטנדו למכור את המערכת ביפן, ו8007 אלף יחידות נחטפו מהמדפים. ב" 9 בספטמבר החלה נינטנדו למכור את המערכת בארצות הברית, וכדי ליצור בהלת קניות, היא הודיעה שיש מחסור במלאי. זה עבד, והפתיע אפילו את נינטנדו. בכל פעם שהגיע משלוח חדש של נינטנדו 64 לארצות הברית, נמכרו כל היחידות. עוד לפני חג המולד נמכרו כל 2.14 מיליון היחידות שהצליחה החברה לספק לארצות הברית. כל מי שלא הספיק לקנות מערכת כזאת נאלץ לקנות אותה בשוק השחור או לחכות עד מרץ, למשלוח חדש של הדבר הכי חם בארצות הברית. מבחינה טכנית, הנינטנדו 64 יותר חזק משני מתחריו (סוני פלייסטיישן וסגה סאטורן) ביחד. בדילוג קליל מעל מכונות ה"32 ביט, נינטנדו קפצה ממכונת ה"16 ביט שלה, ₪5א זטטטפ, ישר לטכנולוגיית 64 ביט, שנותנת למכונה את הכוח שלה. תלת מימד זה הדבר הכי חם היום (עד לא מזמן, סוני הוציאה רק משחקים שהראו את יכולות התלת מימד של הפלייסטיישן) והנינטנדו 64 מסוגל לחשב 160 אלף פוליגונים בשניה עם כל הפיצ'רים (8חוז16]ו-7 , פחוככ13-קוא , פהופגו1-וחה. ועוד ועוד ועוד). ניתן לחבר לנינטנדו עד ארבעה ג'ויסטיקים. 14 לחצנים, סטיק אנלוגי, יש שלוש צורות שונות לאחוז את הג'ויסטיק. כל אלה יוצרים רמה חדשה בשליטה. הג'ויסטיק נוח לידיים, מתאים לידיים קטנות וגדולות והאצבעות מתלבשות בדיוק על הכפתורים. שלא כמו המתחרים, בנינטנדו 64 אין סי.די.רום, אלא קלטות שבאות עם שמונה מגה-בייט (לפעמים 12) זכרון לקריאה בלבד. הקלטות יקרות לייצור וכל משחק עולה (שוב, בארצות הברית) בין 50 ל- 0 דולר. אבל כל זה משני, כי בסך הכל אנשים רוצים משחקים טובים, וסופר מאריו 64 הוא בהחלט אחד כזה. טריק חדש בכל תנועה סופר מאריו 64 נחשב על ידי רבים כמשחק הטוב ביותר שישנו כיום, והוא הסיבה העיקרית לקניית נינטנדו 64. זהו הדבר הקרוב ביותר שיש לסרט מצויר שבו השחקן לוקח חלק מרכזי. הדמות המזוהה ביותר עם נינטנדו, מאריו, אינסטלטור משופם ממוצא איטלקי ויותר חמוד מאי פעם, שהורגלנו לראות במשחקי פלאטפורמות דו מימדיים, מופיע הפעם במשחק תלת מימדי לחלוטין. העלילה הקלאסית של הצלת הנסיכה מהדרקון הרשע נשמרה גם כאן. יש 120 כוכבים שאפשר לאסוף ו157 עולמות יפהפיים שבהם ההרפתקה מתרחשת. באמצעות הג'ויסטיק האנלוגי הרגיש השליטה במשחק מושלמת. בדומה ל-891067 פחוסד רואים את מאריו דרך מצלמה דמיונית שעוקבת אחריו. שלא כמו ב- 6 סד (חוץ מזה שרואים אינסטלטור עם שפם ולא את לארה קרופט), תנועות המצלמה הן עדינות ואלגנטיות, ובעזרת הג'ויסטיק המופלא אפשר לשלוט על המצלמה במהלך המשחק. למאריו יש מגוון עצום של תנועות. כל הזמן לומדים עוד טריק חדש ועוד תנועה. בכלל, כל המשחק בנוי כך שככל שמתקדמים לומדים עוד ועוד על המשחק והוא ממשיך לחדש ככל שמתקרבים לסוף. יכול להיות ש1207 כוכבים לא נשמע כמו כמות רצינית, אבל המשחק ארוך מאוד. רק אחרי שגומרים את המשחק מרגישים שהוא לא ארוך מספיק, כי פשוט אי אפשר להפסיק לשחק. רק רוצים להמשיך ולהסתובב בעולמות חדשים (יש המון מקומות סודיים שאפשר לחזור ולנסות למצוא). כן, זה משחק פיצוץ, משחק מושלם שמקבל ציון 100 בכל מבחן, וכל זה בזכות איש בשם שיגרו מייאמוטו (סוסהגע1/ טחספווו5). מייאמוטו הוא האיש שאחראי כמעט לכל משחק שנינטנדו הוציאו אי פעם. מאריו 64 הוא אחד משיאי הקריירה שלו, יחד עם "זלדה", שיצא באמצע שנות השמונים. העבודה על מאריו 64 ארכה שנתיים, והעסיקה ארבעים "טכנאים" שעבדו תחת פיקוחו של מייאמוטו ועשו גם כמה שינויים בתכנון המערכת, במיוחד בשביל המשחק. בקרוב השטפון הגדול כרגע אין הרבה משחקים לנינטנדו 64. בארצות הברית יש בערך עשרה משחקים וביפן (אחרי טיפול קצר, נינטנדו אמריקאי ישמח לקבל קסטות יפניות) יש עוד 20 משחקים שתוכננו במיוחד לשוק היפני, שלדעת רוב האנשים במערב לא שווים את הכסף. כרגיל אצל חברת נינטנדו, בקרת איכות מחמירה מבטיחה משחקים איכותיים. בנוסף למאריו 64 בולטים גם 64 ₪366 6טג), מירוץ אופנועי ים עם אפקטים מדהימים של מים ושליטה מעולה; 4 פטהו/ וסווש, משחק שמדגים את היכולות הטכניות של הנינטנדו 4, ובו אפשר לטוס בכלי טיס כמו דאון ורקטה. ההרגשה כל כך אמיתית, | שאפשר פשוט לטוס וליהנות מהנוף; ‏ ו- ץ106%6] 32 01628 6העג/ו, משחק הוקי תלת מימדי שפותח על ידי חברת אטרי. לא מזמן יצא המשחק הזה גם לארקיידים (שם הוא רץ על מכונות עם שבב הוודו). בעוד חודשיים אמור להתחיל השטפון הגדול של משחקים לנינטנדו 64, שיכלול בין השאר את 2666 ]0 160686 6ווד (זלדה 4 שלא ייצא על קסטה רגילה אלא על דיסק. הבעיה המרכזית של הנינטנדו 64 היא המחסור במקום בקסטות. תשכחו מסרטים, תשכחו מפס קול באיכות תקליטור. אם יש לכם מזל, יישאר קצת מקום למוזיקה בצורת 100א במקום מוזיקת ה-א המסריחה. משחקי מכות דו מימדיים למשל, מורכבים מהמון סרטים קטנים. בגירסאות הנינטנדו של עס ]הרהס [8הס1/ 0201071 ושחוו5ח1 ז6!!וא, המפתחים נאלצו להוריד פריימים מהתנועות של הדמויות כדי שהמשחקים ייכנסו לקסטה, וזה עוד על קסטה של 12 מגהבייט. הפתרון הוא 640 .6400 הוא תוספת שמתוכננת לצאת בקרוב לנינטנדו 64. ה"640 יקבל דיסקים של 64 מגהבייט, שעל 20 מגהבייט מתוכם ניתן לכתוב, והוא יהיה יותר מהיר מסי.די.רום. ה6407 יעלה בין 0 ל-175 דולר, וישווק כנראה יחד עם משחק. זלדה 64 כבר לא יהיה מוכן בזמן, וה"640 ישווק עם 64 6חטספווווגת. גם זלדה 64 וגם 64 6חטסטמוזגם הם משחקי תפקידים (פחוגוק סז .₪0 6חגק), וליצור משחק 856 שייכנס בשמונה מגה-בייט ויהיה לפחות ברמה של השנה האחרונה (שלא לדבר על להציב סטנדרטים חדשים) זה בלתי אפשרי. ז'אנר ה"₪707 הוא הפופולרי ביותר ביפן, ולכן הצלחת ה-"6400 חשובה מאוד לנינטנדו. קשה מאוד לשווק תוספת יקרה למשחק וידאו, אבל עם זלדה 64 כמקדם מכירות, זה אולי יקרה. לא כולם מרוצים לא כולם מרוצים מה6407. חברת 6וגטף5, לדוגמה, הודיעה שתפתח את המשחק הבא בסידרת צפגותגת |גחו לסוני פלייסטיישן ולא לנינטנדו, כמו שעשתה עד כה, כי לא היתה מרוצה מהכרזת נינטנדו על כך שלא יהיה כונן סי.די.רום במערכת החדשה. הסיבה לכך היא ש"77 עצגוחגי [גוו תוכנן להיות בנפח שבין אלף לאלפיים מגה-בייט, והדיסק של 6400 לא יכול היה להכיל אותו. העריקה של 6וגטף5 לסוני היא נקודה כאובה בהיסטוריה של נינטנדו, כי ץפגוחגי |גחו היא סידרת משחקים פופולרית מאוד ביפן. כש"7 עפגזחג [החויז יצא סוף סוף, בתחילת פברואר 97, נמכרו ביפן בלבד מעל שלושה מיליון עותקים ביומיים הראשונים. בינואר 7 הודיעה גם חברת גוג שתפתח את משחקה הבא, 7 006% חספַגזק, לפלייסטיישן ולא לנינטנדו 64. גם סידרת מספפום היא פופולרית מאוד ביפן, וששת הכותרים הראשונים בסידרה מכרו ביחד כמעט 20 מיליון עותקים. המעבר של אוח= לפלייסטיישן השאיר את הנינטנדו 64 כמעט בלי משחקי 6, והמניות של נינטנדו נפלו למחרת ההודעה של אוהם. ביום העסקים הבא פירסמה חברת נינטנדו תמונות חדשות מתוך 4 26108 6471 6תטספמוזג כדי להרגיע את השוק, והמניות קפצו בחזרה מעלה. אז בינתיים הכל טוב ויפה. אמריקה אוהבת את נינטנדו, נינטנדו אוהבת את אמריקה (המנכ"ל היפני של נינטנדו אמר במסיבת עיתונאים שליפנים: אין טעם טוב כמו שיש לאמריקאים במשחקים) והעולם שמח. אבל מה על ארצנו הקדושה ומשוללת הקפיטליזם? בזמן כתיבת מילים אלו עוד לא מוכרים את גירסת ה- .1 של הנינטנדו 64, וגם כשהיא תצא היא תהיה יותר איטית מגירסת ה-150א, בגלל רזולוציה גבוהה יותר, ויהיה מבחר קטן יותר של משחקים ל-.41? (גירסת ה-.41 תעבוד רק עם קסטות אירופיות). אבל אפשר לקנות גם את הגירסאות האמריקאיות והיפנית בארץ, ולראות באמצעות בוסטר (מכשיר שמתרגם אות א ל-.זק), או לחבר את הנינטנדו ישירות לטלוויזיית מולטי- סיסטם. חנות בשם "שוק הצעצועים" (03-6290438) מייבאת את הגירסה האמריקאית לארץ, שעולה כאן 1,500 שקל ו5007 שקל לכל משחק. יקר, אבל מאריו 64 שווה גם במחיר הזה, ויש אנשים שיגידו שמאריו 64 שווה כל מחיר. אני אומר שלא צריך להגזים. רק זלדה 64 יהיה שווה כל מחיר! ₪ ₪₪ אוירץ 54 אנציקלופדיה מיותרת בלוקבאסטר אנטרטיינמט הוציאו את המהדורה השנייה של המדריך לסרטי קולנוע וסרטי וידאו. זה אולי יפה מאוד, אבל אני לא רואה מישהו שהולך ליהנות מזה. לכל מי שמחובר לאינטרנט יש גישה ל-8כ|₪! (28180858 פוטס 61חזסוח!), שהוא מאגר המידע הגדול בעולם בנושא סרטים (חסס.טסחו.פט). היתרונות הבודדים שמשתמש ביתי יכול לקבל מאנציקלופדיית סרטים שמגיעה על גבי תקליטור הם ריבוי תמונות וסרטים (שעוברים לאט באינטרנט) וממשק נוח (שבאינטרנט הוא מוגבל על ידי יכולות הדפדפן). במדריך של בלוקבאסטר אין מספיק תמונות שיצדיקו קניה של המוצר. מעט התמונות שיש הן באיכות לא גבוהה, לא יפות ולא מעניינות. כשעיצבו את הממשק של המדריך, לא חשבו על נוחות. נסיון לקבל מידע על כל סרטיו של שחקן מסויים מחייב את המשתמש לחזור כל פעם אל מסך המידע של השחקן, להתקדם עד הדף האחרון, שבו נמצאת רשימת הסרטים שבהם השתתף השחקן, ורק אז לבחור עוד סרט שהשחקן מופיע בו. היתרון היחיד שיש למדריך על פני ה-פפווו הוא שלא צריך להתחבר לאינטרנט בשבילו. כל דבר טוב שיכול היה להיות בתקליטור הזה כבר קיים, ובצורה הרבה יותר טובה, ב"אוחאוחפחו6 של מיקרוסופט. ₪ | משחק הזה יכול להיות מתואר בדיוק ההיפך מנמלולים. במקום לעזור לפינגווינים (המדברים) להגיע למרכז הקרח, עליך למנוע זאת מהם באמצעות שינוי כיוון תנועתם, בנייה של מכונות היורות קוביות קרח מרתיעות, או על ידי שימוש אכזרי במחבטי בייסבול ובמקלות גולף. למרות העלילה והאתגר - הגראפיקה מיושנת, הסאונד חלש והכותר די נמאס, כבר בשלבים מוקדמים של המשחק. המסכים יותר מדי ארוכים ודומים, ומה שנראה בינהם כמו סרט וידאו, מתגלה במבט קרוב כהילוך חוזר של הפרק הקודם. פשוט גרוע! |- | - גישי = | לי וה)הה, הפשא | 0077 או ה 0 ו | 0 -ץ 0 לש . 0 0 ו . ) - ו " 1 מש / (905ו) 05 טפט ד | 75 אי .₪ - שש 6 2 - 0 6 ד ה" 2 +.ה ררה ה |זשעט ל 0[ 0001 . מ :./ שחק הפאזל הנפוץ ביותר מגיע למחשב האישי. הקוביה ההונגרית, שהייתה אחד הלהיטים הכי היסטריים לפני כמה שנים, מנסה להחזיר את כבודה האבוד על ידי מכירת הזכויות ופיתוח כותר ממוחשב. למרות הגראפיקה החדה והמדוייקת, שפע דרגות הקושי, אפשרות הויסות של מספר לוחות וצבעים ומוזיקת הרקע - הקוביה ממשיכה להיות נדושה ומשעממת לאחר משחק קצר ומתסכל. גם בתחרויות ובטורנירים, נגד המחשב או נגד יריבים מכל קצוות העולם (בעזרת חיבור מודם או רשת), המשחק לא מצליח לעשות את מה שעשתה הקוביה המיתולוגית. |- | - המיתשוים = טעות ועוד טעות 1 רת 506008 ]₪0060, | שהצטיינה בעבר בשל הטקסטים ההרפתקניים שלה (ביניהם גם "המדריך לטרמפיסט לגלקסיה"), החליטה להוסיף גראפיקה לעלילות המצויינות שלה - טעות ראשונה. כשאתה תופס את תפקידו של רובוט משטרתי, תצטרך (במבט ותזוזה בסגנון וססס), למצוא ולאסור חייזר שברח מתא הכלא. מנוע גראפי תלת מימדי, תוכנן ברזולוציה נמוכה מאוד, כדי להגביר את המהירות - טעות שנייה. לכל אלה נוסף גם סאונד רע וטיפשי, מה שעושה את המשחק הזה לאחד המשחקים הגרועים שפגשתי. ₪ | | - וי = | - 6 סט 1 1666 040 6604 .66\ ו ו 6 ₪06 00 .סש א אא ם6604 טוא 6 ,606 066 60016 65 הש ₪66 טסוט טא וש וס 06 600% 61 :660 טצ:א םש 40 06 40016 62 שא ₪ ₪ 06 60011 01 |6חם |ו6.06 םא וס םא טצו₪ סנוט א 0,001( תונופ קטכ ינכאפןטנוטט אוש 0ב *סש0נה) ק0כ טשן[פכןןס₪ א)₪ |₪60,00₪ כפפפיקסל :ם)אסט 5 ₪006 שא א ש וט 605 ₪600 = תפס[ קיקטס 0 שא א)0 וס קוסוט 0₪םפט שא א ]וא 00% 6 )60066 :6060 סו וצט) 6ו600א טאוו שא א 6 ₪ 6000 ₪000 :0000 06 6006 61 0001 000 שא 66 שסם) ם)שפ 1646 60 סש ם.₪ שש 11 0616 600)₪ אאטוסכ.6 61 'םעססט שחש 06 66 סט שא א6 ]1 תשא 04 שאו טא אסט 66 060 6 6008686 6066 ₪ 600 1 טאסס )בש :0006 66 '6).00 06 10 + ג ם6 טסטאט שואם טא 060/0 06 614 ₪166 0660 6סא₪ 664.0,6 םם טס 6 בא 86 600.00 62/0006 ₪04 62 טצוא ג םש שא 6600 61 'ם, 60 600, סט 066 ₪600 66 6סאט 0 060 )₪ שא 6006 טאו *ססנכפנןוטט,6 65 ישא 66 6006 66 000610 61 66.0₪ 61 0006 ₪46 66406 סט שא ב 66 שס6ט שא 066)ש 644 שא ₪ -ם.0,ט שא ₪460 ב₪60,0 שא 'ם)6אצט שא שא 66 טאט ₪1 6 6 שש ₪60 שא |צם )סטש 1/6 06 60016 61 ש6וס ה סט אש שא טש 66 שא |צס 6 סט 0060 ₪ שאו םו6וצט שא אאוט ם6 06 610% שו שששא !שו 6 סט שם06 שא אא 'ם )סש |טא 66 סא 6 0004 טשססט 016 טצוא טשס) 6 208 666 ם)))אט שא גגש ישש 6 61 006066 ש6ס א00% א 66 אסא ₪ 06 60064 61 66 666 םוט שא ]₪ ₪ וסט טשססט שא 66) )סש שא טש6 שהטסט א 66 ₪066 1 סט שא 066 שא |טס 6 06 000 1 6 60006 64 ₪6 פס )סטט בו ₪66 ₪1 6 ו 16 00 ₪4 טאוטוט 166 > וטא א טןססן .6 ₪16 שא0ם 600866 ₪4 06000 601 ₪60 ם66סט שא ₪06 שא | 0000 06 61060 .61 :006000 אא ₪060 :6 '400 ם6 6064 ם6< סע 400616 66 '00 06 001% 66 ם.660% 6סאט) סוט ם6 ₪ אוש 000 אא שסאש ₪66 ₪6 60 שא סטט 6\ 06 60014 "ג 6 ,606 ם6 5₪ אאטופלף.6 65 660 66 1 ₪066 66 וא ם. )שוש 2/6 06 0:06 שא אאוש ₪66 )וסט שא םשססט ₪ שא | שו 66 00 ואוו שא א00 606.0 שוצ טאוו שא אאו חאש ₪ 61 שאטסט 66 4סאט 406% 61 :|ו06 '6)040 06 יש צ'יטים 686-7: לאחרונה, פנו אליי רבים בבקשה חוזרת ונשנית שאפרסם צ'יטים למשחק ךאת זג סמא. לצערי, לא ידועים לי צ'יטים כלשהם למשחק המצוין הזה וככל הידוע לי המתכנתים עדיין לא "שחררו" את הצ'יטים, אם אמנם ישנם כאלה. לעמת זאת, אדיטורים, קובצו צ'יטים וכאלה לא חסרים. ולכן, אתן לכם כתובת של אתר שבו תוכלו "להוריד" כאלה כאוות נפשכם. אלה שאין ברשותם חיבור לאינטרנט, עמכם הסליחה. מאחר ועלתה הדרישה לצ'יטים ל-816 60, החלטתי ללכת צעד קטן אחורה ולפרסם צ'יטים למשחק המקורי - הלא הוא 666: הקישו "זהקחט! 86" בעת שאתם מעלים את המשחק, ותינתן לכם ההזדמנות לפוצץ מטרות חדשות בצורה פרהיסטורית. את הצ'יט הבא שלח רועי אמית. כדי לקבל צבא אין סופי של רובאים בצעו את הפעולות הבאות: 1. בנו בניין הגנתי כמו 1א.5.4. 2. הקישו על .5811 , הצביעו על הבניין בעזרת הלחצן השמאלי של העכבר ובמהירות על הלחצן הימני, שוב על השמאלי ואז הקישו 5. 3. חזרו על פעולה זו כמה פעמים ותקבלו צבא רובאים ענק. חפשו עזרים ל-ךא ]ג םא באתר: צ'יטים ל-ז]זסא?8ווזוו: לכל מי שנתקל בבעיות עם ההמשך של 3עטו אל דאגה: הקישו קטשוחאגחוו והמגנים ימולאו מחדש. ₪ יאפשר לכם להתקדם ללא חשש ממזיקים. הקישו /סגששזט כשבמקום 4 הקישו מספר כלשהו ותקבלו כל נשק שהוא. הקישו זשק!וסו ותאמינו לי שתרגישו הרבה יותר טוב. שוחטקווו יחמש אתכם כמו שצריך. כל מי שמשעמם לו מוזמן להקיש אטטוצםו והוא יקפוץ לשלב הבא. הקישו וושוחג! ותראו מה יקרה. טיפים ל- הפוח פווסז: אלי מגדל שלח את הטיפים הבאים שאולי יעזרו לכם להתמודד עם המשחק: שלב 3: ו. הכניסה לחלק השני של המסך היא דרך מאורתו של | הזאב ליד המפל. כל מה שיש לעשות זה פשוט ל . למעלה. = 2. ניתן לעבור דרך מספר מפלים בשלב זה, לכן בדקו כל מפל. שלב 4: כדי לסיים את השלב יש לחזור לשלב 3 ולהרוג את האיש בעזרת הנשק שברשותכם. צ'יטים ל-455זא ווהפאוז: בחרו את הלוח שבו אתם רוצים לשחק, ובאמצע המשחק הקישו 66 כדי לקבל תיבת שיחה. אחרזכך, הקישו ||פגזוא כדי לקבל עוד שבעה כדורים, או הקישו זג וראו מה יקרה. לבסוף, מאחר שאתם בכל זאת רוצים לשחק פייר, הקישו ץגוק זו והמשיכו לשחק. צ'יטים 277 זפחז]זם אסו6םוחז5זק: בכדי שתתאפשר לכם גישה לכל שבעת המסלולים ולכל ארבעת ה"קערות" מבלי שתזכו באף מירוץ בצעו את הפעולות הבאות: התחילו עונת מירוצים חדשה והשתמשז השם:105:200. שימו לב - הקפידו על אותיות גדולות וקטנות. צאו מה- 630 ובחרו ב"טטווטגזק. כעת תוכלו לבחור כל מסלול או "קערה" שתרצו. צ'יטים 9777 137 זווחז: ו, במסך ה""ו660 ופטוטגוג" לחצו על מקשי התיצים בסדר הבא: ימינה, שמאלה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, שמאלה, ותקבלו "וםטו0ג)3 עוסופעהו". 2. במסך ה"66607 מזטו0מו" בצעו את הנ"ל בסדר הבא: למעלה, למטה, ימינה, למעלה, למטה, שמאלה, למעלה, ותקבלו "6!0ו]מוסט". 3 הקישו על המקשים 2,1 ו77 בשעה שאתם חובטים בכדי לבצע "תוחטוחסה" מושלם. אם יש לכם הערות, תוספות, טיפים חדשים וכו ניתן לכתוב ל-.111א-= שלי: |ו61ת חסו18 וח 6 בהזו וו וכו == וו 7 / . = 7 , - / 0 ב 7 כב ישן 0000 )| כ | - | - ה = | 6 שא א 0060 66 6א0 0600 66 6 | וט שא 006 ₪4 א סש ₪ טא שש ₪ | 6 א 64 .06% 66) 66.0 6מתט 6060 א 60060 6 | שצט 666 ₪066 ₪ סא 00-00 טסט שא 66 60005 ₪000 :040040 06 בש ₪16 :60.00 = טאס 6 שא שאטש ש\סשצט 641 61 שצוא סו םע 0 6 40010 65 ₪ )טאו .א 1 סוס 06 600 65 שסאשי > 0 ₪60 סט שא ש666% טם) 600 ₪000 = '0/0/₪ ₪6 60061 61 >אאטוסטןו.6 טוט וטש 6 וא | 06 66 ₪66 00061 ₪61 62 אא ₪ 06 06 = - 0004 61 )וט שא 6\6 "₪16 66 )חס סטחט 'שס " םו)ואט שא ₪1 ש 00 וס 65 0606 ₪0 שו ₪ 600%אט טאוו 66 שא א66 ואוו |א- 6 6א טסט 66 6סאט ₪ וס ם6 שטוו מהטס ₪ א 6 אסא טוגטט ש6טט וטא צונט6 6טט 0000 0 66 6א6 6400 6 6646 שג 'ם וזו סט 06ב | 6)א 66 ש666 614 ם,0.6000ש ,0,ש שא 00)) אטוח קט | 60600 )6 טצא 0001 טבא 606 > :]סט שא א66 שא ₪4 60 06 )סש 66 6סאט 'ם,600ושש ,וש שא א 60 ₪4 ם,6)00ס 06א 66 ₪6 טטא שוטטצט ש6א0 ₪ 000 ]64א 66 סא 000 ₪0 סט 00040 6 0061 16 600 01611 666 6סאט שוש שאו שא )6 טאפש שש,א 2 00062 שא 1 וח וס / םא שט 0,006 שש 60000 פן0ף 1ו6ט שא םס6ט )טסט 6 אסא 6₪\ 6 62 ₪ 9669 6 600 '16 ם6 טט 1 בכ +) 9606 'ם 6 שש60 ₪4 0019 םס םא שצו60 ₪ 9 60 60 60 66 2669 666 6סש 0666 שא םו םטסס טזוסם 6)טוסט) ₪0 א60ט 66 66 00:06 6 0004 05 שאוטט שוש 66)סט) ש)וסטט סהטסט 6 )סא ₪ 6 6006 000 פטס ש6ם ב66 טש א 60064 ₪16 שש.א ₪ ₪06 06 00014 62 )סט שא 66 שא טא 0 0 06 40046 6 ₪660 עו וססם , שח )שא ₪ בו 06 400 65 )סט - שא ₪66 שא 66 טאפ טא 2 06 06 40008 0 066 0 0 666 ₪4 6006 006 שסוט₪ | 6 סא '0)6 טצו) או 6004 ם60 00086 )וס וא ₪ "6 אטס ₪001 שא אאש :6066 ם6וא 'גוטןפקו | "א אווןפט],- 6 461 ₪146 שא 610 שש 66 חאש ₪06 טא ם0 טספט 66 תא 66% 06 שא אאט ש606 שטטס 6זוא שא 666 0ס6, 0400 060 66 6סאט ')6)סש 6א וט ופ ₪61 טשש ש₪6 שא שש ץאט 6266 וצ |טשוסטס טזוסטט = שא 66 שאוט שא א /6)ט 6605 66 6סאט 0066 65 שאו > שש אווש שא אאוט אש ₪164 6א וטטס אא שאוסט > 6 )סא -0)040 06 ₪ ₪6 )סש שא )סס ‏ ש6חא , ₪00 0006 )סש 01 אאוט :₪008 ₪4 :64000 06 ₪ | וצו - 008 ₪ טש א וא חא 66 סא 60060" 0 61 ₪ 0066 שא ₪066 וטא ₪ צו666סט 66 66 ו 6ט )טא 'ם ואש |הנ6ט 66 6סאט סט 6 66 א 0 00 40000 6 606וטשש 00446 62 )סט | שא 05 ₪ 6צס. 6 66 6סאט 6006 4006 סט ואט 010 61 סט שא ססום '6)טסט 616 66 6סאט : שש 606 סש טסועואט ש6זט 62 60 וסט 66 םאט 006 66 61-04 ₪666 ₪ 66 6סאט 0 ₪ 6 ₪606 606 "0660 6שאט 60666 40006 6-66 ₪ טצא 66 אש 0660 6סה 06 ₪606 .6 ]סט םא 4 66 6שא '₪6600 ₪44 66 6סאט "ם)6וסאט ם)סוטט שא מש ₪ םאט טסט סט טש )סט 64 שא |ם) מווסיטטןק.₪ 66 טוגט. א שא ₪ 660 616 16 שם/אש שא םש60ס |6ש ם006460ש ם)וסוטט ₪6 שא 60 )וטטטט 60 11 וטא 004 או 66)סט וסוט שא 00 ₪0 ,₪00 66 6סא :640000 06 )וש "ןיטסוק / 0 6 וא 66 6סאש :040060 66 צ)שטאט אטט :000 06 00661 .₪4 0642 ₪144 66 6סאש :00 סוה | 006006 064 060% 00 טא שא ם)₪ 00 סט שא 5 00 0 066 טא 4טש 66 6סאט :> |₪014 אסכ י )שא 00 ₪ 6064 066 0א₪ 66 6סאט :600628 3 0 6 שא 006 :00664 0 6 סש 111 0000 ₪6 601% ₪000 "₪0 006 66 2 אסא ₪6 656 ₪4 סט 006 66 6אוט שא ם₪ ואט ₪ ₪6 )איש וטא שא ם,סצ 6סשטט 1% 6א 606 וצ 161 6 ₪ 06 ₪0 םאט םאש 66 )ואט טא .₪ 66 6שאט צ וא טא 06 ם45 0666 סא וטטטט 2 ואש 066 םוט סוט שא6 0 הסיסת 2 ם606 ₪000 61 ושוא )60 6/0 טאףססט 66 טסט 66 )חאש שא ₪ וא שא6ססט אופט .6 ₪6 ם6 עו סש 66 6סאש "וופיטסןק-6 4600 .סט .66% וס 7 ₪6 ₪000 שא אש ,אס 61 64 סט 62 6060 סט 2 ₪ 000 ₪06 606 סם ספוט וסט שא 60 60660 צצט ₪ טסט 61 61 ₪00 טא 00 ₪4 660% 06 66 6סאט וט 002 61 שקטקנסו'קטל 1סםסט שא א06 סד 66 ₪1 6א) ףוק 66 סא סטווןא ט) )סטש .1שם₪ אסןקטווטסיקטכ | 01ט שא א06 טחן אסוטט,6 ם6סט "ספוט 66 וו )אש ואו שא או0 "6000 |ספוו 40 מ 06 001 ₪0 "6000 סט 66 6סאט סוםו וס 6 םס )טסט 66 600 6שאש \טןפכן.ם 0000 06 6004 1 שאו ו 06 א 60006 0601ט +6טאס >)שפש סש 26 06 00010 65 ₪ וצ טח 6זאט שא 864 שאשסם חס 66ש )םוט 26 ם6 6600 066 אוו שא אאט ₪ 66ש 660 66 6סתט ₪600 64 טוסוחש םא 16" - | | ו 66א 'ש6ו 66 ₪ טאו 600% 66 אסאט סש טא = 6 ₪60 66 ₪06 006 62 שש ₪66 ספ = 6 אש "6,000 61 41 אוט סנטט שא 600 טא ₪ שחש | וטא 6א ט\טא 61 60 ם4 16 "טנקפנןטט. 61 סט שא | ו א ' ו 6 06 64 00000 66 6604 סט ₪ השס = 606 61 נטצכננ סט שא 00 )טוט שא ₪666 00066 צצט 0000 00 ']9860/ ₪040 שא 0006ב ₪6 באאטסט--] 6 664 606.00 000 ₪106 606 טסאוט ₪66 6₪6)ססט 6 ₪866 )סטש 4 סש 600104 06 טסא) ₪ 6 ₪066 66 6סאש )0010 שא₪006 ש₪16 15 060 > 600 600,ט טסה וט 66 ם)וסט 6-40₪ 66 6סאט "וו וסט | 0 ₪164 .241 ₪06 ]6001 ₪00 :₪44 שזוטטט טסו0 | ששססט 066 ש))שטצט = 600 6 064 064 א₪60 66 וט 206 066 א6) 66 ₪000 )סש וסט 6א אא טסצסש 06641 טס 06 שא שש שא א06 *ף[כןטח5 טסםסט שא 0 סש 6א6 6.67 60.0 ₪6 |שוטססט 60 שא 66)שו 000 6 60 *כ0ט קפוד 006 11000 סטחן טנטס ₪ . ם)) 600)) [ספסחו 0 6 סב שא וט 65% | 0 600%6אש 6אוט שא א0 *יחגו6.9 6006 04600 ₪ 6 טס 66 סא עושט שא טוש טא ם 6 + ססט 61 טסט שא טש א 01 6 ₪6 06 סט שש 5 א 6 6 61 )6 66 האוש סוס שא 00 ₪ < שא ₪640 62 טצא ₪ "ששו שא 66066 טש6 ם06₪.04 6 006 65 שו ו ₪600 6 שא 2 )סט 66 61 606א₪ אף 00 ₪ 06 40061 6060 "א אטוסכן.6 16ש 62/0640 00 6 26 0060 | 1 ₪00 ₪4 66 6 0% ₪66 600614 61 יאטוכן -6 65 )טוא 01 שא טא שש00 61 ם)ססש שז שא וס :600 6% 060 6 66 66 6סא ₪ )סש 1/6 6 6600 = 20 06 000' 066: 16 6 004 62. ₪61) 066 1% 'ם1ם) 0666 66 8 שא 6 0 ₪16 60 ₪6 2-6 66000 6% 6 שו סט 0666 60046 66 6סאט *סנקפןוטט.6 | 1 '6.040 06 שא סש6סט 66 1 ₪010 ם)040 6 'ם,0)צט ‏ שסצט שא 66 טאטט שצא 6 ₪006 62065 1 )61 61 06 ם6 2 6006 6 66040 066 שאס 6 שא א06 ששסט אצט שא 666 6 )סט 0600 6 שא 000 60 םא אססט שא שש 0000 6 61 65 | הוססט 1 סוטטס וטטחט שש6 שא ₪6 ₪666 06 ₪60 שוטאש ב ₪ :ם66))שש צוסס ₪00 ₪00) תחלואי מחעוב קעוים ועמעצבנים צבויים לכולנו ביום הראעון של השאה הבאה. כדאי להתכונן מראע... (שבת, הראשון בינואר, הבוקר הראשון של שנת 2000, ופתאום ההנג"אובר שלך מחגיגות הלילה הקודם הוא כלום לעומת התחלואים שחטף המחשב שלך, יחד עם שאר המחשבים בעולם, דקה אחרי חצות - הדקה שבה המחשבים איבדו את הזמן. קמת בבוקר, שטפת פנים, הדלקת את המחשב וקיבלת צפצוף והודעה על תאריך לא נכון. אתה מתקשר לספק האינטרנט שלך ואינך יכול להיכנס, עקב חוב כספי שנמשך כמה עשרות שנים. אתה מנסה שירות אינטרנט אחר ועולה לרשת, אבל הכל נראה אחר: האתרים שנהגת לבקר בהם מדי יום השתגעו לפתע, ואפילו הדואר האלקטרוני שלך התבלבל וההודעות החדשות מופיעות, משום מה, בתחילת הרשימה. אפילו כרטיס האשראי שלך סובל מבעיה ששמה "פג תוקפו", למרות שאתה יודע שהוא עדיין כשיר לפעולה. אתה מרים טלפון לבנק, והם מודיעים לך שאכן הכרטיס פסול לשימוש כי תוקפו פג לפני 70 שנה בערך. האם העולם השתגע? לא, רק המחשבים. חסבון במחיר !קר בראשון בינואר בשנת 2000 הרבה מאוד מחשבים יעשו את המעבר בין 1999 ל-2000, אבל משום שרוב המחשבים והתוכנות מתעניינים רק בשתי הספרות האחרונות של השנים, המעבר יהיה מ-99 ל"0 והמחשבים יתחילו בעצם לספור שוב את המאה ה20"7. הבלגן התחיל לפני כ"40 שנה, כשכל ביט זכרון היה חשוב ויקר, אז במקום לרשום 1960, שהן ארבע ספרות, העדיפו לרשום מטעמי חסכון רק 60, שהן שתי ספרות - והופ - חסכנו זכרון. למרבה הצער, חסכון זה יתגלה כל 100 שנה כבזבוז, שכן התוכנה והחומרה בטוחים שחלפו מאה שנה אחורה ולא שנה אחת קדימה. מה זה עושה? תיכף נראה. נגיוד שאתה מתקשר לביל גייטס לאחל לו עס וש עקכג1] = באג המאה >< ולקחת ממנו את המתכון לירקות מאודים שהוא הבטיח לך. נגיד שאתה מתקשר אליו ב-11:55 ושיחתכם אורכת 10 דקות ומסתיימת ב-12:05. חברת הטלפון מחשבת את הזמן שעבר, ומשום שבמחשביה רשום ששוחחתם מ-11:55 בשנת 99 עד 12:05 בשנת 00, התוכנה מחשבת חיסור פשוט: 0 פחות 99, ומכיוון שמתכנני התוכנה טרחו ליידע אותה שאין שיחה שאורכה מינוס 99 דקות, מחליטה התוכנה לחייב אותך עבור 99 שנות שיחה. באופן זהה, אם הייתם באינטרנט בשעת המעבר מ997 ל-0, תחויבו על כל חודש במהלך המאה האחרונה! מזל שיש גזא באינטרנט המצב יהיה קצת יותר אופטימי, מהסיבה הפשוטה ש- אואש - מערכת ההפעלה השולטת באינטרנט, סופרת את הזמן בשניות, ולכן אין בעיה מהסג הזה. אבל למחשבים האלה מחוברים עוד מחשבים, וייתכן שדווקא הם יסבלו מהבעיה הזאת. מומחים מעריכים שמספיק מחשב אחד עם בעיית זמן כדי להוציא חלקים נרחבים של הרשת מכלל פעולה. המחשבים הפרטיים שלנו עלולים אף הם לקרוס, הכל תלוי בצורה שבה נכתבו התוכנות שאתם משתמשים בהן. אפשר אפילו לבדוק אם המחשב שלכם, או יותר נכון, התוכנות שעליו, מחוסנות נגד הבעיה: לכו לדוס ושנו את התאריך ל"00-00-00. לאחר מכן הפעילו תוכנה כלשהי שמשתמשת בשעה ובתאריך, ובידקו איך היא מגיבה. תוצאות לא הגיוניות מתקבלות ברוב המקרים. לקבלת מידע נוסף על הבאג האימתני, שקיבל את הכינוי פטם ומטוחט!!ו!א, (באג המאה), כדאי לבדוק את האתר הבא: טח 201 ב סס. 63120000 ארארא ₪ | - | - 8 ו = | %- 5% החדשות הרעות: וירום המקרו, בניגוד לשאר הווירופים, נדבק למסמכים ולא לתוכניות, מה שהופך את הטכנה להידבק בו ליומ-יומית. ולחדשות הטובות: יש מה לעעות נגדו | פני יותר משנה גילו מהנדסי מיקרוסופט בארה"ב שהמסמכים שהם כותבים במעבד תמלילים פאסאו, לא נראים משום מה כפי שהם צריכים להיראות. לאחר מחקר קצר נתגלה האשם - וירוס מסוג חדש הנכתב בשפת מקרו של סאסאו ומובנה לתוך מסמכי מעבד התמלילים. מיקרוסופט ביצעו מייד סריקה כללית, אך כבר היה מאוחר. אלפי תקליטורים עם הווירוס כבר הופצו ללקוחות החברה. לזכותה של מיקרוסופט יאמר שבמבצע מסובך הוחזרו כמעט כל התקליטורים והחברה הפיצה חינם תוכנית להסרת הווירוס. וירוסי מקרו הינם הפיתוח האחרון בקרב שמתנהל בין כותבי הווירוסים למפתחי תוכנות האנטי ‏ וירוס. וירוס | המקרו הראשון נתגלה בסתיו | 1995, ומאז הם תופסים מקום מכובד בדמיונם של | הכתבים בנושאי מחשוב ולצערנו גם אצל כותבי הווירוסים ).= עצמם. כניסתם ן של וירוסי מקרו ל צ 2 0 ?+ לעולם המחשוב, ו לש ל 3 תפסה את כולם עם המכנסיים למטה, כיוון שכמה מהכללים אשר היו מקובלים עד אז, נשברו: וירוסי מקרו היו הראשונים שתקפו והדביקו מסמכים בניגוד לווירוסים הרגילים התוקפים ומדביקים תוכניות. זהו הסוג הראשון של וירוס שנדבק לכל סוגי החלונות במחשבי |שוהז, ועובדים גם במחשבי ג08חו36]/. וירוסי מקרו כתובים בשפת 6ו689%זס/ שהיא שפה פשוטה להפליא, אי לכך אין יותר צורך להיות תכנת אסמבלר (אסמבלר היא השפה הבסיסית שבה עובד המחשב), כדי לכתוב וירוס. מהיום, כל אחד יכול! תוחלת החיים ואפשרויות ההתפשטות של וירוסי מקרו גבוהים הרבה יותר מאלה של הווירוסים הרגילים בתוכניות. משתמש רגיל וישר כמעט ולא מעתיק תוכניות ולכן הסיכויים להידבקות הם נמוכים. לעומת זאת, השימוש במסמכים הוא יום יומי, כמו גם העברתם לעיונם של אחרים. מיליוני מסמכים עוברים מדי יום בין מחשבים שונים בעולם, באמצעות דיסקטים, רשתות מקומיות או דואר אלקטרוני. מקבל המסמך הנגוע בווירוס מקרו, ידביק מיד את סביבת העבודה שלו עם פתיחת הקובץ הנגוע. כיום קיימים וירוסי מקרו לסביבות של מעבד התמלילים 6זס\ 67080/1ו]א | וכן | לגיליון אלקטרוני [סטאם 90סזטו]. כדי לסבך את הדברים עוד יותר, החבילה החדשה 97 001866 של 080/1ז1]6א, כוללת בתוכה שפת מקרו אחידה וחזקה יותר הנקראת 66ַ1898גט18/. מסמכי כ08א, הנפתחים ב"97 018₪6, מומרים אוטומטית לפורמט החדש, יחד עם הווירוסים ומדביקים בדרך זו את כל סביבת העבודה של 97 01₪:06. המקדו - אימת האדגונים הממוחשבים כל הווירוסים מסוג מקרו משתמשים בפונקציית ה- השקכ)טוט, המובנת בשפת המקרו של 8846 6זס\. פונקציה זו דואגת לכך שהווירוס הכתוב בשפת המקרו בתוך המסמך, יופעל באופן אוטומטי בזמן פתיחתו. לאחר מכן, הווירוס עצמו יכול לבצע מספר פעולות הנקראות 10₪6ַצ? (או מטען הנפץ). פעולות אלה שונות מווירוס לווירוס. חלקם משבש את פעולת האחסנה, חלקם מחליף או דוווף מילים חדשות במסמך וחלק אחר ! סתם מוחק קבצים בדיסק. . לאחרונה זכינו לראות מקרו וירוס הנקרא מטחטזגוו5, המשדר את עצמו באופן עצמאי דרך מערכת הדואר האלקטרוני הפופלרית של ₪0:01]א ("[91] ]סאסזטו]א ‏ "), המחולקת חינם. ברגע שתוכנת הדואר תופעל, ישלח באופן אקראי, לנמענים השמורים במערכת הודעה הנושאת את השם "פו] 0ה6ז 10 02001 ששגה טסצ", בצרוף קובץ סאסצו אשר הודבק ב"תט"טוגוו5. הנמען אשר יפתח את קובץ ה כעתסו ידביק מייד את המחשב. הסכנה הגדולה בווירוס מט6גוו5 היא בכך שמסמכי עאסע שכתבת ושמורים במחשב האישי, ישלחו ללא ידיעתך לאנשים אחרים - המידע שלך הופך להיות פרוץ. 4+ ג : ; איך מתגוננים? יש לקרוא מסמכי כאס/ שמקבלים מאחרים רק בתוכנית הנקראת כגשסאסאו. זוהי תוכנית עזר של וא המסוגלת להציג ולערוך מסמכים של כא0\, אך אינה תומכת בשפת 6806זס/ ולכן לא יכולה להידבק בווירוס. ניתן אף לשמור את הקובץ מתוך ה- 0 ללא המקרו, ולאחר מכן לערוך את הקובץ השמור ב-זוס/ו, מבלי חשש להידבק בווירוס. יש להשתמש בתוכנת אנטי וירוס המסוגלת לגלות ולהשמיד וירוסי מקרו. % ד וירוסי מקרו הפכו לאחרונה לאימת מנהלי מחשוב ורשתות בארגונים | השונים. לפי סקר של תסו81ו9900/ | ץ1רוטט56 זטזטקותס6 |המסוזגא | (65א) שבארה"ב, וירוסי מקרו מהווים יותר מ 70% מסך כל מקרי הווירוסים המדווחים. במחקר אחר שביצעה חברת היעוץ פמטסץ 6חג עצפו בסוף 1996 - 75% מהנשאלים ציינו את וירוסי מקרו כבעיית אבטחת המידע מספר אחת שלהם. אין ספק שיכולת ההתפשטות המהירה, קלות הכתיבה וחוסר הפתרונות המטפקים, הפכו את וירוסי המקרו לבעיה עולמית, המאיימת על כל ארגון ממוחשב. חברת אלישים מחלקת חינם תוכנת 06 ₪886 אשר מגלה ומשמידה וירוסים במסמכים. לפרטים : [.60.הווו הו[ אואו//:קוות . 15 | - | - השע = | | | השבפעתם של בוגרי ענות השישים על האינטרנט ניכרת בריבו' האתרים העוסקים במיסטיקה בכלל, ובקלבי טארוט בפרט / לבי הטארוט נולדו בסוף ימי הביניים, בסביבות המאה ה" 3ּ, אבל זו טעות לראות בהם משהו ששייך לעבר. להיפך: נראה שהעניין והשימוש בהם נמצאים בעליה מתמדת דווקא בתקופה המודרנית. עד כמה שידוע, רק בסוף המאה ה-18 החלו להשתמש בקלפי טארוט להגדת עתידות בשיטות המקובלות, ובמהרה השימוש בהם פרץ אל השכבות החברתיות הגבוהות ביותר בצרפת. באמצע ובסוף המאה ה- 9 סמלי הטארוט נקשרו בתורות אזוטריות ומיסטיות, שיש להן המשך גם כיום. המאה ה"20 היא תקופת הפריחה של הטארוט: שפע של גירסאות ושל פרשנויות, שהחל בטפטוף קל בתחילת המאה, והפך לתגיגה של צורות וצבעים מאז שנות השישים. גם כיום, הרבה גירסאות חדשות ממשיכות להופיע בדפוס מדי שנה, אבל קלפי הטארוט כבר החלו לחרוג מן המגבלות של טכנולוגיית הדפוס. נראה שמשהו מהתכנים של שנות השישים חוזר לחיים בשנים האחרונות, רק שכעת זה קורה תוך חיבור הדוק לטכנולוגיה הממוחשבת. התקופה שאנשים נהגו לכנות "העידן החדש" (או במקור, עידן הדלי) נראית כיום כמרכיב חשוב של מהפכת המידע: מעין "שנות השישים עם ארומה סייברית". קווי דמיון בשיטת השימוש יש אולי איזו קירבה בין הגלישה באינטרנט והקריאה בקלפי טארוט. בשתיהן יש משחק שהתוצאה שלו אינה פריחה שניה לדור הפרחים מוכתבת מראש, והוא מתקדם בקפיצות של חיבורים ואסוציאציות, בתערובת בלתי ניתנת להפרדה של התכוונות ומקרה: גלישה על גל של מידע, הסתגלות לחוקים המשתנים ללא הרף, מציאה ואיבוד בלתי פוסקים של סדר וכיוון בתוך מערבולות כאוטיות, והרבה גראפיקה: תמונות מתחלפות, תמונות קופצות, תמונות המצביעות זו על זו. ובשתיהן, בסופו של דבר, נמצא האדם המבקש להעשיר את חוויית החיים הפרטית שלו דרך טיול בעולם אחר של ציורים וסמלים. האם אפשר להשתמש באינטרנט כמדיום חדש של ניחוש - "קריאה ברשת", או אולי "ריפוי בגלישה"? אולי כן. אפשר, למשל, ללכת לאתר המכיל רשימה ארוכה של קישורים לאתרים אחרים ולבחור אחד מהם בכוונה או באקראי, או להיכנס לאתר כמו "הדלת המסתובבת", שזורק אותך למקום שכל מה שאתה יודע עליו הוא שאלמוני הכניס אותו לרשימה, או לגלוש לאתרים ששולחים אותך למקום אקראי כלשהו ברשת, מתוך רשימה מומלצת או בכלל. וכאשר אתה מגיץ לאיזשהו אתר, אתה יכול להמשיך ממנו לאתר אחר - שוב באקראי, או בגלל שמשהו בקישור שביניהם נראה לך מעניין, או התחבר לך למשהו, או סתם סיקרן אותך. האמצעי המשמש כאן לקריאה הוא חדש, אבל הלך הנפש המאפיין את השיטה הזו של שיטוט ברשת דומה למה שקורה בעת קריאה בקלפים: מוציאים קלפים באקראי, מסתכלים בהם וזה ששאל את השאלה, מחפשים חיבורים, ואם עולים על משהו מעניין ממשיכים איתו הלאה. לפעמים זה נתקע: מה כבר אפשר להוציא מדף הבית של חברה פינית להובלת רהיטים? אבל לפעמים מגיעים למקום שממנו אפשר להמשיך, ובאיזשהו שלב אולי נופלים על משהו שמציע, בדרך לא ישירה, תשובה לשאלות שמטרידות אותך. מה שתיארנו כאן איננו טכניקה חדשה של שימוש ברשת, המותאמת בדיעבד לגישה המאפיינת את הקריאה בקלפים: זה, בעצם, הרעיון של גלישה ברשת. קורסי-רשת בקלפים הרשת היא לא רק תחליף אפשרי לטארוט. היא גם מחזקת את השימוש והיצירה של קלפי הטארוט, ומוסיפה להם מימדים חדשים. לדוגמה, הרשת מאפשרת לחובבי טארוט להתקשר ביניהם ולהחליף ביניהם מידע באמצעות קבוצות דיון משלהם, וכך נוצרות "קהילות טארוט" עם שפה ותכנים משותפים. הפצה כזו של מידע, תמונות ורעיונות מתרחשת גם דרך אתרים המוקדשים לקלפי טארוט, המביאים קורסים קצרים, הפניות לאתרי תמונות של מערכות קלפים שלמות או שנמצאות בתהליך הכנה, ביקורות ספרים ומערכות קלפים, הצעות לקריאה (דרך הרשת או בחיים), וכמובן, רשימות קישורים לאתרים דומים, או אולי לאתרים בנושאים אחרים, שלא תמיד ברור איך בדיוק הם קשורים לטארוט, אבל הם מעניינים את מי שהכין את הרשימה. הכי קרובים לשיטות השימוש המסורתיות בטארוט הם כמובן האתרים המציעים, בדרך כלל בחינם, קריאה בקלפים באופן אוטומטי על ידי מחשב מרוחק, עם תמונות הקלפים שיצאו בפריסה ודברי פרשנות. זה לא תחליף לקריאה חיה: חסר כאן המימד האנושי של תקשורת אדם-מול-אדם, שהיא המרכיב העיקרי בקריאה בקלפים. מוטב לחשוב על קריאה אוטומטית כזו כעל שיטה חדשה של קריאה בקלפים, עם האפשרויות והמגבלות שלה - לא במקום השיטות המסורתיות, אלא כהשלמה והרחבה שלהן. מה אפשר לעשות עִם זה? כמו עם כל דבר בעולם הרשת, או בעולם הטארוט: לשחק ולראות מה יוצא. אפשר לשלב קריאה אוטומטית בסיטואציה הרגילה של קריאה בקלפים: המתייעץ והיועץ יושבים שניהם מול המסך, ומנסים לפרש את מה שמתקבל. אמנם, בקריאה האוטומטית מקבלים לפעמים טקסט מסוים כ"תשובה לשאלה", אבל לא צריך להתייחס אליו כך - להיפך, הטקסט הזה הוא נקודת המוצא שממנה מתחילים לפרש את הקריאה. זה מזכיר את שיטת הקריאה באי צ'ינג הסיני, שבה מה מפרשים טקסטים מילוליים. אבל השימוש המתבקש ביותר של קריאה אוטומטית הוא בכל זאת לאדם יחיד, משום שהיתרון הגדול שלה הוא שאפשר לבצע אותה בכל רגע שרוצים, בלי שיהיה צורך לתאם פגישה עם "קורא מקצועי". במקרה כזה, המחשב הפועל באופן אוטומטי איננו מחליף את האדם המפרש, אלא כאמור, הוא רק מספק סמלים לפרשנות - כלומר, זוהי בעצם קריאת יחיד, שאדם עושה לעצמו. בקריאה כזו, מה שמחפשים הוא לא תשובה ברורה על שאלה ברורה, אלא הצעות לכיוונים וחיבורים חדשים, שאולי כדאי ללכת איתם. יש כמה אתרים כאלה של קריאה אוטומטית באינטרנט, אבל אולי המוצלח שבהם הוא אתר הטארוט של מורגן - עם השפעה ברורה של הסיקסטיז, אווירה נינוחה ולא מחייבת, תרשימי קו בשחור-לבן וטקסטים קצת פרדוקסליים, קצת מצחיקים וקצת סוגסטיביים. משהו שאולי משקף גם את רוח הרשת. קלפי טארות קולקטיביים הפעילות המעניינת ביותר של הטארוט באינטרנט היא היצירה של מערכות חדשות. המחשב האישי : מאפשר לכל אחד ליצור, באמצעות [ >" גזירה והדבקה בתוכנה גראפית, מערכת טאווט משלו - מה שבספרים תמיד אמרו שהכי טוב לעשות, אבל בעידן הדפוס לא היה מאוד מעשי. רשת האינטרנט מאפשרת לו גם להפיץ את הטארוט שיצר, ולאחרים לקחת את הקלפים שלו, להכניס בהם שינויים, ולהחזיר אליו. באופן כזה, נוצרות ברשת מערכות קולקטיביות של קלפי טארוט - מערכות שמספר אנשים גדול יוצר אותן, והן משתנות ומתפתחות ללא הרף. גם אנשים בודדים, או קבוצות מאורגנות, יוצרים מערכות טארוט חדשות באמצעות המחשב, והמספר והמגוון של המערכות האלו הולך וגדל מדי חודש. את הכתובות שלהן אפשר למצוא דרך "דפי הטארוט" המובאים למטה. הפעילות הזו חוצה את הגבולות בין טכנולוגיה מדעית, אזוטריה ואמנות: כדי ליצור ולהפיץ היטב טארות באינטרנט, צריך לשלוט בשלושת התחומים האלה. אבל נראה שחציה כזו של גבולות בין תחומי מחשבה ופעילות שקודם נחשבו כבלתי ניתנים לגישור היא משהו שמאפיין בכלל את "העידן החדש" של מהפכת המידע. כתובות הדלת המסתובבת: /ב00. 610. במט1 35//:קם | קבוצת דיון בטארוט: )68:416.000ם דף הטארוט של מישל: 0 ו בו מורגן: 2 וו [+1 יי ורי = | מערכת מעובט ממוחהעובת, טהורה ונטולת בניות. נשמלע טוב? נושמע מצויין. עד הבעם הראעוונה שהמערכת תזכה רוצח סדרתי, כי הסדרה לא תהיה מובנת לה מבחינה לוגית. ועוד מעהו - אם אנחנו לא הצלחנו להגדיר מועשגים כמו "צדק" ו"אמלת", איך נגדיר אותם למחעוב?! לת הצדק מתוארת תמיד כשעיניה מכוסות במטפחת, כי הצדק חייב להיות עיוור: להתייחס אך ורק לחוק, בלי להיות תלוי בזהות השופט, הצדדים בדיון, או בעורכי הדין שלהם. הבעיה: מערכת המשפט תלויה בבני אדם, בעלי רגשות וחולשות אנושיים. אפילו במערכת המשפט הטובה ביותר קורה (יש לקוות שלעיתים רחוקות), שהצדק נוטה לטובת הצד העשיר, בעל השררה ולרעת הצד העני, החלש. בני אדם מסוגלים גם לטעות עובדתית (אי הבנה של החוק או התעלמות מדקויות ותקדימים). וכאילו כל זה לא מספיק, הצדק גם איטי ויקר מאוד. הצדק עולה הרבה זמן לאדם הפרטי ולחברה כולה. אז למה אנחנו מסתבכים? הרי במקרים של מטלות שחשופות לחולשות אנושיות, ושהעומס בהן גדול, כבר למדנו שאפשר לפנות למחשב. פשוט נכניס למחשב את ספר החוקים, ואת העובדות של המקרה, ונקבל בזמן קצר ובעלות נמוכה פסק דין נכון ומדויק. המחשב לא יוכל לשכוח אף תת-סעיף קטן ואף תקדים, והוא אינו מבחין בין אנשים שונים - כך נגיע לצדק אבסולוטי. הרעיון מאד מפתה, הרי החוק אמור להיות התגלמות הרציונליות, התעלמות מרגשות, ושליטה מלאה בו דורשת היכרות מעמיקה עם מאות אלפי עמודים. אלה בדיוק יתרונות המחשב על האדם. נשאר רק לבדוק האם הרעיון גם ניתן לביצוע. "מחשוב חוקי האזרחות" - זה מה שניסו לעשות חוקרים באוניברסיטת לונדון. הם בחרו בחוק האזרחות הבריטית משנת 1981, ושמו לעצמם כמטרה פיתוח תוכנה שתכלול בתוכה את סעיפי החוק ותוכל בעזרתם "לפסוק" האם אדם מסויים זכאי לאזרחות. למה דווקא החוק הזה? בזמן המחקר כלל חוק זה מספר חידושים ועורר ויכוחים, והחוקרים קיוו כי תהליך הניסוח של החוק בצורה המובנת למחשב ישפוך אור על כמה מהנושאים הרגישים. היו גם סיבות נוספות לבחירת חוק זה דווקא, ומהן אפשר ללמוד על מספר מגבלות קריטיות של "מחשוב הצדק", עוד לפני גישה למחקר עצמו: ראשית, חוק זה, בניגוד לחוקים רבים אחרים, עומד בזכות עצמו ואינו תלוי בהבנת מושגים וחוקים רבים נוספים (יש בו תלות מסויימת בחוק ההגירה של 1971, ולכן החוקרים הניחו כי חוק זה ידוע למשתמש - האלטרנטיבה הייתה להכניס גם חוק זה לתוך התוכנה, מה שהיה ודאי מביא להכנסת חוקים שחוק זה תלוי בהם, וכן הלאה עד קץ הסבלנות. או קץ מלגות המחקר). שנית, החוק היה אז חדש, ולכן שיפוט לפיו לא היה תלוי עדיין בתקדימים. שיפוט לפי תקדימים מחייב ניתוח כל תקדים, בכמה רמות (רלוונטיות, הדמיון בין המקרים וכו'). החוקרים גם בחרו, בהגיון רב, להתעלם מתפקידו של השופט לקבוע מהן העובדות. למשל, האם אכן האדם העומד לפנינו אומר אמת כאשר הוא מצהיר על מקום הולדתו, או שאולי הוא משקר ומציג תעודות מזוייפות? המחקר מניח כי העובדות כבר ברורות וידועות, ונשאר רק לפרש את פסיקת החוק. כשמסתכלים בחוק המדובר מקרוב, נעלמות האשליות של בהירות ודייקנות החוק. כמו כמעט כל חוק אחר, חוק האזרחות הבריטית נגוע במונחים שאינם מוגדרים היטב, בחוסר דיוק, בחוסר התייחסות לכל האפשרויות ובמשמעויות רבות. הגדרות לא ברורות: החוק דורש מאזרח להיות, בין השאר, "בעל אופי טוב". אין בחוק שום הגדרה למושג זה, או מבחן ודרישות שהמועמד לאזרחות צריך לעמוד בהן. כותבי התוכנה ודאי לא יכלו להגדיר מבחנים משלהם, ולכן התחמקו מהבעיה: אם המועמד זכאי לאזרחות לפי המבחנים האחרים הכלולים בחוק, אבל האזרחות תלויה בהיותו גם "בעל אופי טוב", למשל, תודיע התוכנה כי יש להחליט בנושא זה, ואם התשובה חיובית - הרי שהוא אזרח. חוסר דיוק: החוק, למשל, אינו מציין מתי האדם הופך לאזרח, מה שעשוי לשנות את הפסיקה לגבי אזרחות ילדיו של אותו אדם. חוסר התייחסות לכל האפשרויות: דוגמה אחת: החוק מציין כי תינוק שנמצא נטוש, ייחשב כאילו נולד להורים שבאותו הזמן היו אזרחים או גרו בבריטניה. כלל זה מאפשר להחיל על התינוק חלק אחר של החוק, העוסק בתינוקות שנולדו להורים כאלה. החוק אינו מציין, לעומת זאת, מה הדין בתינוק שנחשב בתחילה נטוש אך לאחר מכן מתגלים הוריו. רב"משמעותיות: במצבים מסויימים, נראה כי אפשר לפרש את הוראות החוק בצורה מנוגדת, עבור אותו מקרה. כל המצבים האלה הם מחוץ ליכולת התוכנה שפותחה במחקר זה. בשיפוט אמיתי, מצבים כאלה נפוצים ודורשים מהשופט לפרש את החוק. מבחינת המצב העכשווי של טכנולוגיות הבינה המלאכותית, יכולת פירוש כזו רחוקה מאיתנו שנות אור. גם אם הדבר היה אפשרי, לא בטוח שאנחנו - בני האדם - היינו בוחרים להישפט על ידי מחשב. ניסוח החוק ככללים לוגיים: גם אם נגביל את עצמנו רק לאותם מצבים שבהם ניתן להבין בצורה ברורה את החוק, עדיין ניצבים אתגרים קשים ביותר בדרך לתרגום החוק לצורה שהמחשב יוכל לפענח. כדי להבין אותם, יש קודם להבין את השיטה המקובלת לניסוח כללים לוגיים. השיטה בנויה על הגדרת הדרך להסיק טענה מתוך טענות אחרות. כך למשל, הסעיף הראשון של חוק האזרחות הבריטית קובע כי "אדם שנולד בממלכה המאוחדת לאחר החלת החוק יהיה אזרח אם בזמן לידתו אביו או אימו היו א. אזרחים, או ב. מתיישבים בממלכה המאוחדת". בניסוח של כללי לוגיקה עבור א. בלבד, נקבל: א הוא אזרח בריטי אם: א נולד בממלכה המאוחדת ודא נולד בתאריך צ וצ הוא לאחר החלת החוק ו-? הוא הורה של א ו"2 היה אזרח בתאריך צ כדי להחליט האם א הוא אכן אזרח, נצטרך לשאול מהו תאריך לידתו ולשמור אותו כמשתנה צ. משתנה זה ישמש אותנו גם להשוואה עם תאריך תחילת החוק, וגם עם לבדיקה האם ל-א% יש הורה שבאותו תאריך צ היה אזרח. כדי לדעת האם ההורה היה אזרח, יש להציב את ההורה ב-א ולבדוק את הכלל לגביו (מה שיחייב התייחסות לסביו ולסבותיו של המועמד לאזרחות), או = להזדקק לחלקים אחרים של החוק. האם זה מספיק? אסור לשכוח שהמחשב אינו יודע אפילו את משמעות המושג "הורה" ולכן יש להגדיר כלל לוגי נוסף, וכך הלאה. הנה חלק מדו-שיח מקוצר בין משתמש לבין התוכנה (השיחה האמיתית התייחסה לשיקולים רבים נוספים): משתמש: האם פיטר הוא אזרח בריטי בתאריך 16 לינואר 1984? מחשב: מהו תאריך לידתו של פיטר? משתמש: 3 למאי 1983. מחשב: האם פיטר מת לפני 16 לינואר 1984? משתמש: לא. מחשב: האם פיטר נולד בממלכה המאוחדת? משתמש: כן. מחשב: מיהו אביו של פיטר? משתמש: למה? (מבקש לדעת למה המחשב זקוק למידע זה). מחשב: אם א הוא אביו של פיטר, אז א הוא הורה של פיטר. אם א הוא גם הורה של פיטר וגם אזרח בתאריך לידתו של פיטר, 3 למאי 1983, אז פיטר קיבל אזרחות באותו תאריך. פיטר עדיין חי בתאריך 16 לינואר 1984, אז אם הוא לא איבד את אזרחותו בין 3 למאי 1983, לבין 16 לינואר 1984, אז אוכל להראות שהוא אזרח. בהמשך הדודשיח דנים המשתמש והמחשב בוויליאם, אביו של פיטר, כדי לברר האם וויליאם היה אזרח בתאריך הלידה של פיטר, ולשם כך המשתמש מספק את תאריך הלידה של וויליאם ומידע > נוסף לגביו. המחשב גם שואל מספר שאלות כדי לבדוק האם פיטר לא איבד את אזרחותו בין 3 למאי 1983 לבין 16 לינואר 1984, על ידי כך שוויתר עליה או שאזרחותו נשללה... כבר הזכרנו את המגבלות שהמחקר נטל על עצמו מלכתחילה. תוך כדי העבודה, גילו החוקרים עוד מגבלות: חוסר הבנת העולם: ראינו קודם שהיה צורך להגדיר למחשב את המושג "הורה", כי למחשב אין אפילו הגדרות בסיסיות כאלה על המושגים שבהם הוא משתמש. באותה מידה, החוק אינו מציין שרק בני אדם עשויים להיות אזרחים, ויתכן מאד כי המחשב היה מחליט כי פיטר הוא אזרח, גם אם היה ידוע לו שפיטר הוא ברווז. חוסר ידע בסיסי כזה, גם מונע מהמחשב כל סיכוי לפרש את החוק כאשר קיימת אי-בהירות. לוגיקה של שלילה ו-"אילו לא": קשה ליצור לוגיקה קונסיסטנטית וקלה לשימוש, המטפלת נכון במצבים כמו "א הוא אזרח אם לא היתה צריכה להישלל אזרחותו לפי סעיף 11.2" וכדומה. התוצאה: ניסוח מורכב, ארוך וקשה של סעיפים קצרים בחוק. הגדרת יוצאים מהכלל: גם ניסוח החוקים פגיע לבעיה קלאסית של לוגיקה ממוחשבת שכבר הוזכרה בטור זה: אם א הוא ציפור, אז א יכול לעוף. הכלל נכון בדרך כלל, אך לא עבור פינגווינים. כאן עלינו לבחור בין אפשרות גרועה של איזכור מפורש של כל היוצאים מהכלל לבין לוגיקה מסובכת ("לא-מונוטונית"), בה א יודע לעוף כל עוד לא גילינו שהוא אחד מהיוצאים מהכלל - לוגיקה שבה כל מסקנה עשויה להימחק על ידי עובדות חדשות. ניסוי וטעייה: כתוצאה מהתלות בין סעיפי החוק, שינוי קטן בתרגום ללוגיקה של תת-סעיף אחד, יכול לגרום לפגיעה בלוגיקה שכבר עבדה נכון. גודל העבודה: החוקרים לא סיימו את תרגומו המלא של חוק זה, המשתרע במקורו על כמה עשרות עמודים. הם יצרו כ-150 כללי לוגיקה, שכיסו יחד חלק אחד מחמשת החלקים של החוק, יחד עם הגדרות שבאו מחלק נוסף ועם הגדרות שכל אדם היה יודע ("הורה", למשל). הם העריכו כי ניסוח מלא של החוק היה דורש כ"500 כללי לוגיקה. עורכי הדין יכולים להירגע - מחקר זה הצלית במטרתו המרכזית, ניסוח חוקים בצורה של מערכות לוגיות הניתנות לשימוש על ידי מחשב. למרות זאת, ולמרות ההתקדמות הרבה מאז, עדיין נראה כי קיים מרחק עצום בין יכולת הבינה המלאכותית כיום, לבין היכולת האנושית. אם התחלנו במחשבה כי מערכת המשפט שלנו פועלת למרות שהיא תלויה בבני אדם, אולי יש להבין עכשיו כי מערכת המשפט פועלת בזכות היכולת המופלאה שלנו להחליט מה העובדות ומה אומר החוק לגביהן. האם המסקנה היא כי אין שום שימוש כיום לבינה מלאכותית בתחומי המשפט? בשום אופן לא. התוכנה אינה יכולה להחליף את השופט או עורך הדין, אך בהחלט יכולה לעזור לו. כך בחוקי מס ההכנסה, שם מקובל מאד להעזר בתוכנה, ועדיין יש הרבה מאוד עבודה בתחום זה לעורכי דין ורואי חשבון. תחום נוסף בשימוש רב הוא חיפוש חכם במאגרי החוקים, ובמאגרי פסיקות קודמות כדי לצמצם את הכמות העצומה של חומר העשוי להיות רלוונטי. כפי שראינו כבר מספר פעמים בטור זה, שיתוף פעולה אדם-מחשב, שבו כל אחד מפעיל את סוג ה"בינה" שבו הוא חזק, יוצר סינרגיה - אחד ועוד אחד השווים הרבה יותר משניים. ₪ 7 3 7. - , + + 1 ז נגיד שבדיוק אתמול הקלטת שלושה שירים נהדרים, ונגיד שכרגיל, אף חברה מסחרית גדולה לא מעוניינת לעזור לך להוציא אותם לאור (אם קוראים לך שלמה ארצי אין צורך שתמשיך לקרוא...). נגיד שיש לך חיבור לאינטרנט, וקצת תושייה. אולי עוד לא הכל אבוד. כבר בתחילת דרכה של הרשת, התחילו לצוץ שאלות על מידת הרלוונטיות של מפיצים גדולים, בעולם שבו כל ילד עם מחשב יכול להציג את מרכולתו לכל העולם. אומנים חזותיים, משוררים, אנשי דת, פוליטיקאים ואפילו מסיתים פרועים, גילו את האופציות הטמונות ברשת, מהר מכפי שניתן היה לדמיין. תוך זמן קצר (ואפילו עוד לפני גל הפופולריות הגדול של הפח\), קפצו גם מוסיקאים על המציאה. כיום מתנהלת ברשת תקשורת ענפה בין מוסיקאים מוכשרים (ולא מוכשרים), ולא פופולריים (או שכן), לבין קהל מאזינים צמא לחידושים, והנה רק כמה דוגמאות: 6 וטג טוג 6תוס06701ח11 |6הזטוח] 6ווז , ג 11211 וס הרחטו. ארצואו - /]/11, הוא אחד מהחלוצים. בימים שבטרמינל עוד היה חור, וכולנו עוד לא ידענו מה זה לגלוש, ל18א₪] כבר היה אתר זז פעיל, עם דגימות של אומנים עצמאיים (/0ח1) מכל הסגנונות ומכל העולם. היום, לאחר כמה שנים של ניסיון, ל]א] יש את אחד האתרים המגניבים ביותר ברשת. מאות (אם לא אלפי) דגימות של מוסיקאים, מחולקות לפי נושאים, או 1.8066, אם תרצו. האתר מעוצב להפליא. תוכלו לחפש לפי נושאים שונים, או להגריל להקה אקראית (אם סתם משעמם לכם באוזן...). לכל להקה לפחות שיר אחד, אותו אפשר לשמוע בעזרת נגן סו0ט₪631, ולפעמים גם סרט קצר, תמונה מעניינת במיוחד, או אפילו דיסק למכירה. כדי לפרסם את עצמכם בג 11 תצטרכו לשלם. 240 דולר יקנו לכם את השרות הבסיסי של שיר, שתי תמונות ושני עמודי טקסט. תמורת כל שיר נוסף תשלמו עוד 605, ועבור שירותים נוספים כמו דו"ח סטטיסטי על המבקרים, מכירה 6מו 01 של הדיסק, תקליט, וידאו או טי"שירט שלכם, וכן הלאה, תשלמו סכומים דומים. אם תשאלו אותי, כדאי! מתחרה קטן, אבל שווה ומס %16טהתע6מ1. וצו - טופט1 ע6ה1. מתחרה חדש יחסית, אך מפתה לא פחות הוא האתר שוצט]אץשה]. ההיצע עדיין קטן יחסית, אך האווירה ללא ספק מגניבה. בעלי האתר מכנים אותו "רדיו חינם למוסיקה עצמאית ברשת" והם גאים לבשר שהאתר נקי ממפרסמים נודניקים, שלטי ההג ₪ \ כבדים, וכל המזיקים האלו. חלון תיבת הנגינה נפתח, ואנחנו יכולים להאזין למספר להקות עצמאיות (רובן של תלמידי קולג'ים בארה"ב, מסתבר). טכנולוגיית אץג))שסוו מספקת את הסחורה כאן (באיכות דומה לזו של ה"סוּ6טג8641), והאתר מעוצב בחן. כרגע, הלהקות מתחלפות כל 13 שבועות, אך כבר בכניסה ממליצים לנו לסמן את האתר. משהו גדול הולך לקרות גם כאן. כל מה שתצטרכו לעשות כדי לפרסם שיר, הוא למלא טופס, לשלוח דיסק, ולחכות. בינתיים, ההרשמה בחינם. אומנים יש להם קטע כזה - הם רוצים לחעווף את היצירות שלהם לקהל הרחב. יצירת אומנות לא שלמה, עד שלא נראתה [או נשומעה או נחוותהן, על ידי הקהל. כאן האינטרנט 'כול לעזור להם. אבל לאומנים יש עוד קטע - הם דוצים גם לקבל כסף עבור האומנות שלהם. כאן כבר מתחילות הבעיות יש מציאות (צריך רק לחפש) -/התס0. פוט וצ - )חוסן וקַקֶגכ/. אתרים פרטיים, כמובן, יש המון. לא תמיד קל למצוא את מה שמחפשים. לפעמים, יש לך קצת מזל ואתה נופל על אתר מדליק כמו של ידידנו דייזר. באתר תוכלו למצוא די הרבה דגימות מיצירות של הזכ המצויין הזה, לצד כמה דגימות של חברים טובים. כולם עמוק מאוד בסצינה הבריטית של ג'אנגל וטריפ"הופ. הדגימות ב"סו6טג8631 והעיצוב מינימלי, עם דגש על נוחיות למשוטט האפאטי ועל הרבה טריקים מגניבים בג'אווה. למי שבקטע - מומלץ לבקר. גם למי שלא. זו דוגמה מצויינת לאתר פרטי של מוסיקאי עצמאי. מושקע, מיוחד, ובעיקר מגניב. אז כמו שדייזר אומר : "קחו שאיפה, ועוד אחת, ויאללה לעבודה". אז איך עושים את זה? | ו ₪ גם אתם רוצים? לא בעיה. רק | % צריך ללמוד קצת שיטות חדשות. מדריך מפורט למוסיקאי אינטרנט מתחילים, תוכלו למצוא באתר של מרק וייזר, מלהקת "פנצ'ר חמור מאוד" בכתובת - 0ן0181181/108/ /ס1/זס. 816. או או או [נתז. 061ז16ה161 1 הכ0). | מרק הנדיב מציע חמישה צעדים בסיסיים לפירסום מוסיקה ברשת, כמו גם טיפים בנושא קובצי קול, המרות, שיטות דגימה מומלצות, ואפילו מעט עזרה ב- זואודז. כל הכבוד למרק! עכשיו, אחרי שלמדנו איך אפשר להשמיע את עצמנו לכל דורש (או לכל גולש אקראי), דרך הרשת, יכול לבוא המוסיקאי הנבוך ולשאול: מה הייתה, מאז ומתמיד, למכור את בב | המוסיקה, לא לחלק אותה חינם 6 לכל גולש. נכון שאתוים ובים ‏ |" | מנסים למכור דיסקים של אומנים עצמאיים, אבל אנחנו עדיין מחכים לראשון שינסה למכור קובצי קול איכותיים למאזינים המרושתים. ₪ יוצא לי מזה, בעצם? הרי המטרה | | חוק וסדר מאפשרים לנו לחיות וה לצד וה מטרתס למנוע מאלו העלולים לפגוע בנו לפעול בחופשיות ומבלי לשאת באחריות. האינטרנט היא חסרת גבולות ואין בה רשות /%|- 5 שיכולה לאכוף חוקים. כיצד נחיה וה לצד וה בסביבה ללא גבולות או הגבלות ! | ₪ הבעיות החמשפטיות ו ול ל ל ככ לספריית הקונגרס נושא חוק ומשפט שת ור | יו גי מ | חופש הדיבוור יי מאפשר לאנשיס סיבלה דימף של אוור משחסיס ענק ,חטר גבולות וחסר חוסים. האומנס ! רו רירור) :הרד = 7 ור" בר 4 שג מ ל ₪ 9 מז ₪ מש [ יפ האינטרנט החלה כמוסך ב באי שסישר בין בטיסיס לאחר מכן היא שימשה מוסדות מחקר ורס בשניס האחרונות כ ו מ ור ו יי ומוי הקהל הרחב הביא שפע שק דעות ותרבויות . כיום ניתן למצוא ברשת כמעט כל סוג של תרבות או צורת חשינה. החופש לפרסס וכראות הוא סרסוג פוריה לבמיחת תששורת פוריה ומגווגת אבל גס לניצול לרעה לבערי הרשת מלאה בגורמיס שאפילו אלו המאמיניס בחופש הדעה ובחופש ההתבטאות לא יפולים לקבל את סיומם. הרשת פרושח על פני כל כדור הארצ, כדור הארא מחולק לצערי למדינות שוגות. לכל מדינה יש ספר חוסים משקה. בכל מדינה , החוק מגדיר מה מותר לפרסס בפומבי ומה אסור. לאן מובילה אות כיצד יראה העת בחברח ויטואלית < כר ו | הרשת מאפשרת לכל אדסם לפרסם את כל העולה על דעתו אחד מאב כמובן מאפשרת לכל אדם לחפש ולמבוא כל מה שעולה על דעתו. הרשתור סיג אדס יכול לשבת במדינה בי ולפרסם במדינה א! , חומר אסור, ור ו 4 הדבר מאפשר לפעילים נגד עוולות של משסרים שונים לפרסם ולפעול לתקון העוולות. הגס לקבובות סיבניות להפיצ את דעותיהס הלא מסובלות. הרשת מאפשרת לאדם מיומן לבבע פשעי מחשב ,רמאות ,ויוף ופריבה ולהמלט מעתנש מכיווו שפעל מעבר לגבולות המסום בו בוצע הפשו פש חדיבור והפרסוס כם לגלות ניסתרות ! אמיניס בחיויריס | םש יוג הרשת יוצרת בעיות משפסיות סבוכות שאיתם כל מדינה מתמודדת בנפרד ובאופן שוגה. בארצות הברית ובאירופה עברו מספר חוסים המגדירים את האחחריות על פרסוס ברשת ובפריבה למחשנביס. ברוב העולס הנושא פרוצ ורביס מנצליס ואת לרעה. בסופו של דבר מדובר בבגרות של הקהילה העולמית. הרשת הפתוחה ותחסרת חוקיס היא דבר נפלא אולס היא מסוכנת לא פחות. האס אנו בוגריס מספיק להנות מן החופש : = לי ור ושומית?הווווי 0 אלף גנבים ישראליים קהילה וירטואלית 5 . = 4% בתטול בב .2 אובי ב בלב טכני 112035508 3-0 ו השק 'שראל היקר מנה סוגים רבים של מוסר ברשת, אך שכח את הסוג הנפוץ מדי של "אני מוסרי, כולכם לא!". על הסוג הזה נמנים ראשי מדינות רבים, אנשי דת ואפילו כוכבי תקשורת מסויימים. תנו להם חמש דקות עם מנכ"ל האינטרונט והם יסבירו לו מה מותר ומה אסוד... +נטי מבין גם הוא את החששות הכבדים של ארגונים רבים להתחבר לאינטונט. אחרי הכל, גם אנטי לא היה רוצה לגלוש עם מסוף מחובר ל-45400 מונחה :6"א. אתם יודעים כמה באגים יש בתוכנות האלו?... *'חרי עיון מדוקדק בכתבה על שיטות השיווק החדשות של אוטודסק ישראל, אנטי הבין כי יש לנו כאן עסק עם וירוס מחשב חדש, מסוכן ותדשני. הוירוס עובר ממחשב למחשב בהדבקה על ידי דיסקטים, 7 בטלפון בהול (בתאריך אקואי) מסוכן מכירות חלקלק שיגבה ממנו כסף תוך כדי שהוא מטעין במחשב הנגוע גירסה עדכנית ו"מדבקת" יותר של הוירוס. ראו הוזהרתם ! נטי עבר לכתוב את המדור שלו באיינשטיין עקב השמועות על וירוס המקרו החדש. בסך הכל אנטי מופתע לטובה - האקרים שמרנים שבעבר לא היו מוכנים לגעת בחלונות, שלא לדבר על שפות שאינן אסמבלר טהור, כותבים מקרואים בוורד? ממש אחרית הימים. כל הכבוד למיקרוסופט ! בעיניים מערביות ממוחשבות, נדמה כי הכתבה של ישראל היא תעודת עניות לחוק. אנטי מציע שנתחיל להיפטר מחוקים שאי אפשר לנסח אותם בצורה מתימטית. בקצב הזה עוד נצליח להיפטר מהפוליטיקה, ולבסוף, כמו המחשב ב"משחקי מלחמה" אולי עוד נבין שאין באמת צורך במלחמה. היזהרו מטעויות מחשב! בובו כותב על ביבי, כאילו היה שי בזק בכבודו ובעצמו. אנטי רוצה להזכיר שגם לבני דודינו בארה"ב ופה ממש ממול יש אינטרנט, ואם בן דמותו הווירטואלי של ראש הממשלה, מקשקש את אותן השטויות גם ברשת, אולי עדיף היה להסתפק באתר הלא מזיק של קשקשנים חסרי השפעה כמו ח"כ מיכאל איתן. לפנו שנים אנטי כבר התחיל להתרגש מהאינטרנט. העולם המקביל והסודי שלנו, שבו כל ממזר מלך, וכל אחד מיוחד באמת. אחרי הכל, צ'ט נחמד עם עשרים טיפוסים שונים ונפלאים בדוכם - זו דוך נחמדה לשכוח ממריבות השכנים והסכסוכים המשפתתיים. אבל אם אתם כל-כך ממהרים להקים קהילה, אז תשאירו את אנטי בחוץ. אחרי הכל, משכנים ווירטואלים אי אפשר לבקש קצת סוכר, אבל מס מקביל אפשר לגבות גם דרך הדואר האלקטווני. (בקרוב: איך להעלים מסים ברשת...) 6 == 0 5 מל ב כ- ו קפ 1 . 1 - - = ול שריו " >> :+ וא = 2 >< 9 4-י > 4 0 - = - . . שד 1 . ₪ %. 6 4% 7 4 ב'- כ+ ".6/5 ב -- 3 2-2 7-4 + 1 . . 2 , %. יי - [ 0 . | :1 0 + 4 4 4 ד ה א ה הפרש ברד שרשי שעג ה = 2-4 ייוו שבכ > הר הק ל- מש > + ה << = / " : | : . " 4 ...71 ד ה תויה אם יש רו ה הת ו" ף %|%. הגה ץף הומן!. כף ₪ שאתה צרין רלשות 1ה ל ר 5 %|% || ( 4 ואתה הקבף. / השחק אחשג כגחת ה * | ואפיה ווה ! 2% == + "א --% ב . + 4 תל-אביב 68104 כן, אני מעוניין/ת להצטרף כמנוי לירחון "זומביט" לשנה שלמה (12 גליונות) במבצע "חבר מביא חבר" ב-225 ש"ח ובחמישה תשלומים שווים ולקבל גם התחברות חינם לאינטרנט ל-48 שעות שנתיות. מוטי המנזי: שם פרטי שם משפחה > תאריך לידה 1 / - טלפ כתובת מלאה אני מעדיף לשלם באופן הבא: || 5 המחאות המצ"ב על סן 5 שקלים כל אחת. | אני מעדיף/ ה לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלי. סוג הכרטיס (סמן/י איקס) [] ויזה !! ישראכרט || דיינרס מספרת זז מספר הכוטיס 1 |[ ]1 ]| |[ ]1 ]1 ו[ זו ו שם בעל הכרטיס: בתוקף עד: -->-- : שם החבר הממליץ ₪ מספר מנוי בזומביט : - : כתובת הממליץ (למשלוח משחק המחשב מתנה) לינון המשבים המוביל ביוזל. עובדה, ₪ ₪ ש שי םש בק " המשחקים מתנת מיואז' מולטימדיה רד =-- שיל | ₪ להזמנות בכרטיסי אשראי ולבירורים נוספים: 177702273755 לכבוד: "כ.פ. עיתונות ותקשורת בע"מ ", דרך בן-צבי | ] לאקשן טוב אין תחליף: שי | ודד ) + "שו א ₪ 1 ]1 8 מדיה פלוס הקבוצת כלובוס ע יד