גלובס – מוסף כנס איל"א

מוסף פרסומי הכולל ראיון עם יו"ר איל"א החדש כתריאל צימט

OCR (הסבר)
כחריאל צימלט, יו"ר איל"א | = ...לזי טמשתמש בת"דנט- שרות הדואר האלקטרוני טל אלנט ת"דנט - שרות הדואר האלקטרוני של אלנט מאפשר לך להתכתב במהירות ובנוחות עם מחלקות ואגפים שונים של הארגון הפזורים בכל חלקי הארץ, עם ספקים ולקוחות ובעצם עם כל מנויי אלנט. אלנט היא החברה המובילה בישראל בהפעלת שרותי מידע מקוונים בהיקף כלל ארצי, הכוללים בנוסף לדואר האלקטרוני גם מידע בנקאי, עסקי ומקצועי מהארץ ומהעולם. חייג 03-494444 ונציגי השווק ישמחו לספק לכם פרטים נוספים על ת"דנט ועל מגוון שרותי אלנט. 5 20 0% 02 5 ₪ מערכות מידע ותיקשורת מקבוצת תדיראן, אלביט וידיעות אחרונות אלנט בע"מ, מערכות מידע ותקשודת רח' קהילת סלוניקי 7, תל אביב ת.ד. 24049, מיקוד 61240 טל: 03-494444 מוסף כנט איל''א כתריאל צימט, יו"ר איל''א עיד|ן ההתבכחות דוד גרין "הסתיימה התקופה שבה כל שני אנשים שישבו יחד הקימו חברת תוכנה, ואדם שלמד 'קובול' 3 חודשים דרש משכורת של מנהל", אומר כתריאל צימט, היו"ר החדש של איל''א. המשבר העולמי בענף המחשבים הגיע גם לישראל, והוא מחייב, לדעת צימט, שינוי בהתייחסות מצד החברות והאישים החברים באיל''א. למרות המשבר, קצב הגידול בענף הוא עדיין גבוה, והוא רחוק מלענות על הצרכים. ההתפכחות בעולם, שהתבטאה בעיקר בתחום המחשב האישי, מהווה הזדמדנות לשינוי בכיוון הפעולה בארץ. "השקענו הרבה מאוד במערכות הקשורות בגילגול כספים בלתי פרודוקטיבי", אומר צימט. "עתה חייבים להתגייס לשטחים בעלי אינטרס לאומי - ייצור וייצוא'' ברוב של שני קולות - 13 מול 11 - נבחר כתריאל צימט, העומד בראש אגף המחשבים בחברת טלרד, ליו"ר הנהלת איל"א. הסיבה, לדבריו, שדווקא השנה הסכים להיות מועמד לתפקיד המרכזי באירגון הישראלי לעיבוד אוטומטי, נבעה מהתפקיד האחרון אותו מילא במסגרת אירגון זה: מרכז צוות חשיבה, שמטרתו להגדיר מחדש את מטרות האירגון - 20 שנה לאחר הקמתו. למי שהציע את צימט לתפקיד, היו"ר הקודם, ד''ר מיכה חנני, היה ברור כי לאחר ותקופה כה ארוכה (שבענף המחשבים נחשבת לשנות דור), לא יכול האירגון להמשיך ולפעול במתכונת בה פעל עד כה. שאיפתו של חנני היתה לתת ביטוי רב יותר לגורמים השונים הפועלים כיום במסגרת האירגון באוטונומיה כמעט מלאה, אך עם זיקה ישירה לאיל"א. חנני, במיסמך שהוציא לא מכבר, קבע את העקרונות שלפיהם תעוצב דרכו של האירגון: "א. איל"א מהווה מסגרת המאפשרת לח ת המיחשוב לבטא את עצמם מקצועית, ללא תלות באינטרסים מסחריים, אירגוניים ואחרים, מחד, ובדרך הנותנת ל יזה ושפעה ותהודה גדולים הרבה יותר ת אישית-פרשית, מאידך. ב. איל"א הוא גוף מקצועי ישראלי. עקרונותיה ובעיותיה של מדינת ישראל הם מעניינו והוא משתתף בנשיאה באחריות לאומית בתחומים אשר יש לו נגיעה מקצועית בהם. "ג. אילי'א הוא גוף מקצועי הפועל בחברה מערבית מודרנית והוא משתתף באחריות בכל הקשור להשפעות המיחשוב על הפרט ועל החברה". על יסוד עקרונות אלה החליט צוות החשיבה לפעול בשני מישורים: "עם הפנים אל החברה" ו"עם הפנים אל החבר". במישור הראשון הוסכם כי על אילי'א לפעול לא רק בקרב חברי האיגוד, אלא גם עם גורמים ומוסדות אחרים בישראל, ולהביא את דבר המיחשוב לאלה שיאותרו ויימצאו מתאימים ליוזמות כאלה. "על אילי'א ליצור מעמד המוכר עליידי המימשל, ולהיות הגורם שמייצג את הענף כלפי קובעי המדיניות", אומר כתריאל צימט. "צריך להביא לפני רשויות השילטון את צורכי הענף, בעיותיו והפוטנציאל הגלום בו. יש לפעול בקרב גופים כלכליים, תעשייתיים ומוסדות להשכלה גבוהה, ולהיות מעורבים בבניית המסגרות החברתיות-תחוקתיות הקשורות בשילוב המחשב בחיי החברה בישראליי. במישור השני הוחלט, כי איל"א תמשיך להוות מסגרת אירגונית חברתית לכל העוסקים בתחום המחשבים ומתפקידו לפעול לקידום המקצועי של החברים. במסגרת זאת יארגן האיגוד ויעודד ימי עיון, אירועים מקומיים ובינלאומיים, להוצאה לאור של ספרים וכתבי עת מקצועיים, וכן יבסס קשרים מקצועיים בין קהילת המיחשוב בישראל לזו שבעולם. נוסף לכך יטפל האירגון בנושא האתיקה המקצועית ויתרום לפתרון בעיות המתעוררות בין העוסקים בענף במסגרת של בוררת. התפתחות דינמית - כתויאל צימט, חלק מההחלטות שקיבלתם עכשיו כבר נתקבלו בעבר, ולא כולם יושמו. - בעבר היו שינויים, אך הפוקוס לא היה כל-כך חזק כי החברים לא היו מודעים למה שנעשה. המטרה שלנו כאן היא ליצור תוכנית-אב ל-5 שנים, ולהוות את המסגרת אשר תבצע את ההחלטות. - למרות המיספר הרב יחסית של החברים באיגוד ומעמדם >- 25 הכתובת היחה רשוצה על הקיר כבר לפני שנה, אבל רבים לא ידעו לקרוא 59 העתבחנו עם הראעש היהודי. אך לרבים באמריקה ובאסיה יש מלבד ראע גם דברים אחרים 6 החברתי-מקצועי, אין הדבר מוצא ביטוי מבחינה אירגונית. אתה, כיו"ר שעובד במשרה מלאה במקום אחר תוכל ''להרים'" תוכנית כה שאפתנית? - אני אקדיש הרבה מזמני החופשי, על חשבון משפחה או הובי. מלבד זאת, החלטנו למנות מנכ'"ל בשכר, שיבצע חלק גדול מתוכנית העבודה שאנשים מתנדבים אינם יכולים לעשות. בעזרת מנגנון אוכל כיו"ר לפעול יותר מבעבר. אם לא הייתי יודע שכך יהיה, לא הייתי מקבל על עצמי את התפקיד. - האם גוף כמו שלכם לא צריך להיות בעל מעמד סטטוטורי כמו לשכת רואי החשבון או לשכת עורכי הדין? - הרעיון עלה לא פעם, ודחינו אותו. לפחות בשלב זה, לא נראה לי שנחליט על כך. ההתפתחות של ענף המחשבים היא כה דינמית וכה מגוונת, עד שלא ניתן להגדיר קריטריונים ברורים. אם ננסה להיות גוף כזה, בתקופה כזו, נגרום לנסיגת הענף ולא להתפתחותו. - אחת הבעיות של האירגון הוא המגוון הרחב של מקצועות בתחום המחשב שאיל"א אמורה לייצגם. מנתחי מעוכות הקימו אירגון נפרד כבר מזמן. האם היתר לא ילכו בעקבותיהם? - אני לא מאמין באירגון צנטרליסטי טוטליטרי. אני בהחלט מסכים שיהיו אירגונים של מתמחים בתחומים ספציפיים. אילי"א יכול וצריך לתמוך באירגונים כאלה, שיקומו עד שיוכלו ללכת בעצמם. יחד עם זאת, גם לאירגונים מתמחים יש כל-כך הרבה דברים משותפים עם אירגונים מתמחים אחרים, כך שהם יכולים לפעול בעצמאות מלאה ותוך שיתוף פעולה במסגרת באילי'א. יש לנו כבר שלוש דוגמאות לאירגונים כאלה הפועלים בהצלחה במסגרת איל"א - בינה מלאכותית, מחשבים בחינוך וגרפיקה ממוחשבת. צריך גם לקחת בחשבון שפעילות כזאת במסגרת אילי'א יכולה לחסוך כסף רב, הכרוך באירגון, ניהול ואדמיניסטרציה. אנחנו יכולים לשחרר את האירגון הקטן מדאגות כאלה, ולהיות לו עבורו מנוף לפעילות. - איל"א מועל בתקציב קטן המונע את התפתחותו. זאת למרות שחברי האירגון נחשבים בין המובילים במשק מבתינת מעמדם ושכרם. מה הבעיה לגבות דמי חבר גבוהים? - זאת שאלת הביצה והתרנגולת. כדי ליצור אירגון בעל כוח והשפעה צריך כסף, אך כסף נקבל אם נציג פעילות. אם נבצע חלק מהמשימות שהתווינו לעצמנו במשאבים שיש לנו כיום, יהיה יותר קל לבוא ולהגיד לחברים 'זה מה שעשינו ועכשיו הביעו בנו אמון'. לצערי, בעבר לא היתה לאירגון פרוגרמה רב-שנתית והוא היה אירגון סביל ולא אקטיבי. את זה אנחנו נשנה. בעיה בתיעוד, אריזה וסיוע - בעולם מדברים על משבר בענף המחשבים. כיצד הדבר ישפיע עלינו? - החגיגה, כנראה, נגמרה. הסתיימה תקופה בה כל שני אנשים שישבו יחד הקימו חברת תוכנה, ואדם שלמד "קובול" 3 חודשים דרש משכורת של מנהל. המשבר בענף המחשבים שהתחיל בארה"ב, מגיע אלינו. הכתובת היתה רשומה על הקיר כבר לפני שנה, אבל רבים לא ידעו לקרוא אותה. השתבחנו עם הראש היהודי וזה אומנם נכון, אך לרבים באמריקה ובאסיה יש מלבד ראש גם דברים נוספים שלנו חסרים. - למשל? - אנו לא טובים בתיעוד, באריזה ובסיוע, ואלה הם תחומים שאם אתה לא טוב בהם - אין לך סיכוי למכור. גם אם נפתור את הבעיה הזאת, עדיין יש בעיות אחרות: אם מפתחים מוצר, צריך להריץ אותו בשוק המקומי. עד שהרצת אותו, עברה שנה ובינתיים מישהו אחר כבר עשה את אותו מוצר בשוק האמיתי, האמריקני. החוכמה היא להיות ראשון ולגרוף את השמנת, ויש לנו בעיה עם זה. אפשר לפתור חלק מהבעיה אם עוברים לפתח בתוך ארה"ב, אך הדבר כרוך בהוצאה רצינית ביותר. - מה לגבי תעשיית התוכנה+ - היו כמה משוגעים שהרגו את ענף התוכנה עם אמרות שפר של יצוא תוכנה במיליארד דולו. קשה מאוד למכור תוכנה מחוץ לישראל, בין היתר מהסיבות שציינתי קודם - תיעוד, אריזה וסיוע. - את ענף המחשבים ראו תמיד כבלתי פגיע ובעל התפתחות מואצת. מה לדעתן גום למשבוז - הגורם היה הטעות בהערכה של חברות המחשבים. הן האמינו כי הגידול המצטבר יהיה של 40% בכל שנה וטעו בתחזית. השוק לא יכול היה לקלוט גידול כזה. נכון הוא שהענף ממשיך בגידול של 25% בערך בשנה, וכל ענף אחר היה מתברך בכך, אך היצרנים התארגנו לגידול אחר והם הסובלים העיקריים. החברה הגדולה בעולם, י.ב.מ, טעתה אף היא, והיא שוקלת כיום פיטורי עובדים, דבר שעומד בניגוד ברור למדינותה המוצהרת. חברות קטנות יותר מפטרות עובדים וסוגרות קווי ייצור. יתכן גם שכמו בכל משבר ייבנו מכך החזקים, שיבלעו את הקטנים. - תחזית לקויה היתה הגורם היתיד למשבר? - לא. היתה התפכחות מהמחשב האישי. אם ניקח, לדוגמא, את הפי.סי, הרי שמילאו את העולם במחשבים כאלה. מי שקנה, חשב שהנה יש לו כלי שבלחיצת כפתור יפתור את כל בעיותיו. הסתבר, כי צריך מאמץ שכלי לא קטן להפעיל את המחשב, ומי שלא מיומן בכך עלול לגרום נזקים כמו מחיקת תוכניות. כשבעל חברה כבר למד להשתלט על הפי.סי, הוא הופך להיות קטן עבורו. בארה''ב קנו פי.סי בלי סוף והתברר, כי אלה שידעו להשתמש, מקדישים חלק ניכר מזמנם למחשב ולא לעבודתם הסדירה. אצל האחרים הוא מונח כאבן שאין לה הופכין. באירגונים גדולים היו זקוקים לתקשורת לגישה לבסיסי נתונים ולא תמיד ידעו איך לעשות זאת. בקיצור, הוציאו שד מהבקבוק והוא משתולל. - כיצד ימצא המשבר ביטוי בישראל? - הבעיה אצלנו היא אחרת. כאן השקענו הרבה מאוד במערכות הקשורות בגילגול כספים - שכר, ביטוח, בנקים וכו'. סקר ישן הצביע על כך ש-17% ממשאבי המחשב בישראל עוסקים בחישובי שכר. טובי המומחים ומיטב הציוד הופנו לדברים הכי פחות פרודוקטיביים. זאת אולי הבעיה הרצינית שלנו. - להיכן יש להפנות את המשאבים? - לשטחים שמוגדרים כבעלי אינטרס לאומי - ייצור וייצוא. היפנים השכילו לפני 15 שנה לגייס את המחשב לעזרת המפעל. אנחנו לא. יש אמנם פירמות גדולות שעושות זאת, אך חברות בינוניות כלל לא ממוחשבות. כשאני מדבר על מחשבים בתעשייה, אני מתכוון למערכות ניהול ייצור, אוטומציה, תיב''מ, קווי יצור גמישים ועוד. ברור שנעים יותר לשבת במשרד ממוזג ולא במפעל, אך חייבים להתגייס לפעילות הזאת. פרנסה בכבוד לבעלי מקצוע - האם איל"א, כאירגון שלדבריך נמצא ''עם הפנים לחברה" עושה משהו בעניין? - בכנס ה207, שנפתח עתה, אנו מקדישים מושב מיוחד לנושא, הנקרא "גשר אל התעשייה והייצור". ישיבת מליאה תיוחד להבעת דיעות של בכירי התעשייה הטכנולוגית בארץ בנושא המיחשוב. הציבור של העוסקים בנושא יוכל להתרשם ישירות מצורכי התעשייה, והמפגש עשוי לתרום לקידום והשתלבות של בעלי מקצוע נוספים במעגל הייצור. - כשדיברתם על יצירת מודעות בקרב קובעי המדיניות, האם לא היה כדאי ליצור בכנסת לובי לחיזוק הענף? איל"א שואף להביא את דבר הענף כדי שההחלטות שתתקבלנה תהיינה שקולות, נבונות ומקצועיות. יצירת לובי יוצרת רושם של גוף אינטרסנטי. אנחנו רוצים ליצור מצב בו יהיה מובן מאליו שכאשר מתוכננת או מבוצעת תוכנית בתחומים הקרובים לנו - יפנו לאיל"א כדי שיטול חלק בפעילות הזאת. - יש כבו דוגמאות לשיתוף איל"א בפעילות בומה הממלכתית? - כן. אנו התערבנו והגשנו הערות ביחס ל'"חוק הבזק"". כך למשל, התנגדו למונופוליזציה של התקשורת. אנחנו מקווים שיינתנו יותר חופש ואפשרות לתחרות בתחום הזה. דוגמה נוספת היא המיסוי. יש כיום אי-בהירות רבה בתחומי המכס על מיחשוב. אני נוטה להאמין כי יש קריטריונים למיסוי כזה, אך אני גם מטיל ספק אם הוא נעשה מתוך הבנת הנושא. אנו מאמינים שגורם שהוא סופרינייטרלי יכול לעזור לגופים ממשלתיים. - איך אתה יכול להגדיר את איל'א כסופרינייטרלי! - במועצה שלנו חברים קשת רחבה של נציגי הענף ולא גופים אינטרסנטיים. - האם כוחם של החברות באירגון גדול כפי שהיה בעבו? - בעבר היתה לחברות השפעה גדולה יותר מאשר לחבר, ואת זאת הצלחנו לנטרל עם השנים. היום אנו במצב שלכל חבר יש קול אחד. אנו גם מבססים את האירגון על חברות אישית, בניגוד לעבר, כשאדם ראה עצמו כחבר באירגון עקב היותו עובד של חברה זאת או אחרת. - מצב קשה לענף משמעו מצב קשה לחברי איל"א: - אני חושב שתהיה ירידה ביומרות. בעלי מקצוע טובים ימשיכו להתפרנס בכבוד. למרות הירידה, הצרכים במיחשוב הם עדיין עצומים. תהליך המיחשוב רק החל, ויצטרכו עוד הרבה אנשים לעבודה הזאת. א 5" ה 35 7 א ְּ ה מתקדמות עמ ו מנכ"ל, מנהל כספים, שקלים חדשים... תהפוכות פיננסיות, אינפלציה גבוהה, עצירת אינפלציה (1), פיחותים, הקפאות, ועדת שטיינברג, שינויי תחיקה תכופים... האם אינך זקוק למערכת מידע פיננסי גמישה, אשר תענה על כל דרישותיך ותאפשר ₪ לקבל מידע עדכני (=או | אס), בכל חתך נדרש, הן בשקלים והן בדולרים? במה תבחר? - בחבילות תוכנה ''מן המדף'', בה תצטרך לוותר על דרישות מיוחדות ומחיר ההתאמות לצרכיך יעלה פי כמה ממה ששערת... - או פיתוח תוכנה מהתחלה לפי הדרישות המיוחדות של ארגונך - כאשר משך הפיתוח יביאך לעתידנות... והמחיר ירקיע שחקים. אאא מציעה לך אפשרות שלישית, אופטימלית - מערכת פיננסית כוללת מבוססת על מחולל ישומים, המאפשרת תפירה לפי כל צורכי ארגונך. ּ המערכת כוללת את כל היתרונות, הן של חבילה מוכנה והן של פיתוח תפור לצרכיך: , * מערכת פיננסית כוללת, לרבות ניהול ספקים ולקוחות, להתקנה מיידית. * ניהול רב מטבעי אמיתי: בכל חשבון כל תנועה מתורגמת ומנוהלת בשקלים, יר ומטבע החשבון. * דו''חות פיננסים בכל חתך ובכל מטבע, עם עצי הקבצה דינמיים. * עבודה במקביל בכמה מפעלים, בכמה שנים כספיות וחודשים. * עבודה =או | אס, הן בהזנת תנועות והן בשאילתות. * מחולל דו''חות פיננסים ושפת שאילתות לאיש הכספים. * ניכוי מס במקור, התאמת בנקים, ניתוח יתרות ספקים וכו' וכו' - * מבוסס על מחולל ישומים ומאפשר שינויים ותוספות ותפירה לצורכי ארגונך - ביעילות, באמינות ובעלות נמוכה. * המערכת מיושמת בארגונים המובילים בארץ ומותאמת לכלכלה ולחוקי המס בארץ (ובארה'יב). אם גם אתה רוצה ליהנות מכל היתרונות פנה מיידית לאחד מסניפי החברה. אאא - מערכות מידע תקדמות בע''מ חודרת טווקי חרי חברת אאא היא בית תוכנה המוביל בתחום חבילות תוכנה גמישות לאירגונים גדולים. אאא מספקת פיתרון כולל לכל נושאי עיבוד הנתונים, בהתבסס על מתודולוגיה וטכנולוגיות חדישות ביותר: = חבילות תוכנה גמישות בכל התחומים עבור אירגונים גדולים המשתמשים במחשבי י.ב.מ כגון: מערכות פיננסיות, מערכות ניהול פרויקטים, ניהול מלאי, רכש, אחזקה, שיווק ומערכות ניהול כות-אדם. * כלי תוכנה חדישים, המאפשרים פיתות ותחזוקת מערכות מידע באיכות ואמינות גבוהים, בזמן קצר ביותר ובמינימום עלות וכוח-אדם. כמו כן, מאפשרים כלים אלו למנהלים ומשתמשים ללא רקע בעיבוד נתונים, להגדיר בעצמם שאילתות ודוחות ולקבל את המידע העדכני אס שאו מיידית, בהתאם לדרישותיהם, ללא סיוע של אנשי מחשב. בין כלים אלו שפת המשתמש אועם, מסד הנתונים ומחולל היישומים 5/081א54!5%. הגביה הצמודה המבוססת על תוכנת 81ס, שיפרה את ההכנסות של חברות הביטוח. * במיגזר הציבורי: מרבית משרדי הממשלה, משטרת ישראל, עיריות, הסוכנות היהודית. דוגמה ליישום: "הקופה היומית של המדינה" - מערכת הנותנת מידע עדכני יום יומי להנהלת האוצר (הפרופסורים לכלכלה מארה"ב אשר ביקרו באוצר שיבתו מאוד את המערכת). * במיגזר התעשייתי: פוספטים בנגב, טלרד, מכתשים, מנן מדיקל. דוגמה ליישום: מערכת ניהול מלאי, שיווק, רכש, אחזקה ופיננסים לכל מפעלי הפוספטים. * במיגזר האקדמאי: הטכניון, מכון ויצמן ואוניברסיטת חיפה. דוגמה ליישום: ניהול קרגנות והשקעות =אש אס. מהו סוד ההצלחה? * החברה איננה נותנת פיתרון סטנדרטי, אלא בוחנת את צרכי הלקוח במשותף אתו, ונותנת לו את הפיתרון המתאים לו. = החברה משווקת מוצרי תשתית מעולים אשר פותחו במכון ויצמן למדע, בהשקעה של מעל 100 שנות אדם (ע"י צוות בראשות צבי מסיני). א עפר עציון מחברת אאא מדגים אפליקציית ניסוי שנבנתה תוך שימוש ב-פא6ו549 למנהלי יחידת המחשב של חברת ביטוח גדולה בדרום-אפריקה = ביצוע פרויקטים בעיבוד נתונים עבור לקוחות, הן כ"צפא אמטז והן בכל שיטת התקשרות אחרת, לרבות תגבור יחידת המחשב של האירגון בכ"א מעולה. * מיכון לשכות מנכ"לים - עבודה יעילה של המנכ""ל, תוך קבלת מידע עדכני, וכלי עזר לסיוע בקבלת החלטות, יכולה לשפר את הרווחיות של האירגון, בעלות נמוכה יחסית. לפיכך, פיתחה החברה לאחרונה קו חדש למיכון וייעול לשכות מנהלים באירגון. באאא כ-80 אנשי מקצוע ב-4 סניפים בישראל והיא מתכננת השנה סניפים באירופה בשיתוף עם חברות מקומיות. בניגוד לרוב בתי התוכנה העוסקים ביבוא תוכנות מחו"ל, שמה אאא את הדגש על פיתוח וייצוג תוכנה ישראלית שתתאים קודם כל לשוק הישראלי ותהיה בעלת פוטנציאל ייצוא בקנה מידה רחב. עשרות אירגונים גדולים בכל רחבי הארץ נהנים היום ממוצרי התוכנה והסיוע של אאא, כגוף א במיגזר העיסקי: חברות ביטוח ציון, הסנה ומנורה, בנק לאומי. דוגמה למערכת: מערכת 8 אדם ותקציב. = אנשי מקצוע מעולים, בעלי ניסיון וידע לא ק בתחום התוכנה, אלא גם בהנדסת תעשייה וניהול, פיננסים ואו"ש. על-ידי כך אנו נותנים פיתרון כולל לאירגון. * הניסיון המצטבר מושקע בחבילות תוכנה דינמיות, אותן ניתן להרחיב ולהתאים לצרכים המיוחדים של כל אירגון. מהם כיווני ההתפתחות של החברה? יצוא לחו"ל - לאחר מאבקים משפטיים ממושכים הושגה פשרה ואאא קיבלה זכויות שיווק בלעדיות ל-5/981א8ו5א5 לישראל, אירופה, דרום-אפריקה ודרום-אמריקה. בדרום-אפריקה הוסכם עם בית תוכנה מקומי שישווק את ופפ /פאפוקא5. בעקבות זאת נשלתח נציג של אאא (מר עופר עציון) לתודש לדרוםיאפריקה, התקין את המערכת והדגים אותה למיספר לקוחות. ההתלהבות מהמוצר שם עולה על המשוער, ומיספר אירגונים גדולים מוצרים אלו מאפשרים לפתח ולתחזק מערכות באופן יעיל ביותר, תוך חיסכון בכוח ביקשו להתקין אותה במחשביהם (כולל חברת ביטוח ובנק). באירופה נוצרו קשרים עם מיספר חברות (בצרפת, איטליה וגרמניה) המעוניינות לייצג את אאא, ומשלחות מצרפת ומגרמניה ביצעו סיקרי שוק והעריכו פוטנציאל גדול ביותר לתוכנה באירופה (לדוגמה: כ-50 מיליון דולר מהשוק הצרפתי בלבד). לפיכך מעדיפה אאא לפתותח סניפים (בשיתוף עם משקיע וחברות אירופיות). לאחוזינה החלה החברה בתחום נוסף - מיכון לשכות מנכ"ל והקמת מערכות שליטה ובקרה וסיוע בקבלת החלטות להנהלות של אירגונים. המערכת הפיננסית של אאא (641) מיושמת באירגונים גדולים (מפעלים תעשייתיים, חברות ביטוח וכו') ומחליפה מערכות פיננסיות ישנות, במערכת משוכללת וגמישה, המפיקה דוחות ומידע פיננסי בכל חתך, תוך תירגום אוטומטי לשקלים ודולרים, וכד'. הנהלת התברה מתכננת להמשיך במגמה של הכפלת ההכנסות (בדולרים...) כל שנוז, ומקווה לצאת בשנה הבאה להנפקה בבורסה בחו"ל. משרדי הנהלת אאא ממוקמים ברחוב שמיר 3, תל-אביב, טלי: 410074. חברה ישראלית מספקת מוצרים לסוכנות החלל האמריקנית במכרז קשה שכלל עמידה במחירי תחרות ובביצועים משופרים, זכתה חברת אורביט-אלחוט לספק מערכת עקיבה על אנטנה בקוטר 5 מ'. המכרז כלל שני שלבים - השוואת ביצועים טכניים והשוואת עלויות. יחס עלות וביצוע של המערכת של אורביט-אלחוט זיכה את החברה במכרז. אין זו הצלחתה הראשונה של חברת אורביט-אלחוט בשוק האמריקני המתוחכם של תעשיית החלל. חברת רוקוול אינטרנשיונל (|אאסודגאהפזאו |ופשאססה) בחרה באורביט-אלחוט לספק מייצב אנטנות לתוכנית מבדקי הלוויינים של החברה. אורביט-אלחוט עמדה בלוח זמנים קצר ביותר בהכנת מוצר באיכות הגבוהה שנדרשה - מוצר שנבנה עפ"י דרישות מיוחדות של חברת רוקוול. החברה המאוחדת אורביט-אלחוט קיימת משנת 1979. חברת אלחוט הוקמה עוד בשנת 0. שתי החברות הן ספקיות של משרד הביט.זון הישראלי והאמריקני. מוצרי החברה פזורים על פנייארבע יבשות תבל. לחברה רשת סוכנות ומשרדי שירות בכל העולם. לפרטים נוספים פנו אל: אורביט - טכנולוגיות מתקדמות. אזור התעשייה בנתניה. טל: 7. שיתוף פעולה לפיתוח תוכנה מתקדמת ל-=64 חבּרת היולט-פקרד הודיעה בתחילת הקיץ, על רכישת 11% ממניות חברת הּססו668, העוסקת בפיתוח כלי תוכנה מתקדמים לתחום ה-שאגס. שיתוף הפעולה בין שתי החברות החל במרץ 85', ומטרתו - שילוב חבילות התוכנה 5000 004 של וס במוצרי התכן הלוגי של ₪5 המיועדים ליישומי 046. המוצר העכשוי של 008ו658, שנוסדה ביולי 3, הינו חבילה משולבת של תכן וסימולטור לוגיים. :,המוצר משתמש בטכניקות תוכנה חדשניות לפתרון משולב של פיתוח, ייצור ותמיכה בשדה של מוצרים אלקטרוניים-ספרתיים. היה היתה חברה משגשגת... ...שניסתה לחסוך 'חופן דולריםי בקניית מערכת 'אל פסקי לפ לייצוב והספקת מתח חשמלי למערכת המחשב שלה. יום אחד התרהשה יי ואחריה הגיע פרש קל מתח חשמלי בלתי מיוצב אל המחשב (תופעה שקורית לעיתים | תכופות)... היה היה מידע במחשב. (סיפור מהחיים) | ל-2אססז מערכות 'אל פסקי' המותאמות במיוחד לבעלי מיקרו מחשבים ומחשבים אישיים. | קומפקטיות, שקטות בפעולה, מותאמות לעבודה בסביבה משרדית .)א אזח0 ואמינות ללא תחרות. פנה עוד היום לדוד אטרקצי 5 == ב'אומניטק', טל. 03-340962. -- אומניטק אומניטק בעי'מ רח' האורנים 1, מרכז מסחרי רמת אילן, כ שמואל 51905. טל: 03-340962. סניף חיפה: 04-338205 דעות באמ מודעה החל ביימזל טוב'' לידיד, דרך סיווגים כמו דירות, מכוניות, חיות-בית שידוכים וכל מה 4 ג )ו ו ,ד - .7 הבקעקו'ץ. אצ -. |[ש ' ₪ הוונכן'ן בסיוע מחשב - הוא הכלי הטכנולוג" :40% החעווב ביותר, הן לשלב תכנון המוצר והך לשלב הייצור בפועל. |ש / ו 1 || ב יי שי ה ₪ החדישים ביותר עשוי למצוא עצמו ימחוץ למשחקי בתוך זמן קצר. מערכות התיביים של ימקיטי מאפשרות גם לארגונים קטנים ובינוניים להשתמעו בהן, וכלי יי ור ימקיטי, חברת בת של יתים מחשבים'י ויכתר טכנולוגיותי, מציעה פתרונות תיביים מעולים לארגונים בכל סדר גודל - החל במפעלים קטנים וכלה במפעלים גדולים ומתוחכמים. טנא אלי , כגו לדרוםיאפריקה, התקין את המערכת והדג הדשו ך: * במיגזר העיסקי: י 5% א זות. ההתלהבות מהמוצר שם ותמיכה בשדה של מוצרים ומנורה, בנק לאומי. ה על המשוער, ומיספר אירגונים גדולים אלקטרונייםיספרתיים ה 0 ווק הסוא של 1 פאאספסוא 65 מערכת 65ו4קההסואש מתוצרת 48 | ופאאסס6א, יצרנית המטוסים הגדולה, היא מהמובילות בתחום בושיי וניע . ו צירים, רובוטיקה, תכנון פרישות, אנליזת חוזק, קינמטיקה, מכניזם, 50105, ומערכת 6אפ לבקרת משטח הייצור - הכל ליי רייו המערכת פועלת על מחשבי שלושת - ליעי מ ואפו , והדוסוס , ואהפא65 /זהס. -.4. - -.- - 5 הפק על 6ק-וופו 5 תשסט5 מהווה פריצת דרך בתחום ימיו נש יי וי הרת ביני וני לש ישי מכני תלת-מימדית הפועלת על מחעובי 6ס-ופו. בוני ית לוכ מ לעי הר מ ישן הר - הכל תחת תוניי וי (וחסוז6!3ז). 9 ב ב בו א ונעי רו ריל יינרו וו ו רו ונוי כ ץ [ו בי שו ג -ש- ו מ ב - יי ב לג 1 בו הרוי ויו לש ישי פב וח מודעות: באמצעותו אתה יכול לפרסום לצסוופר+ וצצ שציקווו ה ותו קוו אוו 2 סקוו וק אלקטרוניקה וכדומה. המערכת, מתוצרת חברת שא ד מותקנת אצל יותר מ-30,000 לקוחות ברחבי העולם ופועלת תחת מגוון מחשבי מיקרו כגון: 0 ק ,= ומס ,24-ו₪ ודדפעו וס ,6 ושפו ועוד. וג עו בגש - | ותוותיו רה !?חוני ו ורי לבדוק, ליו גל ץר ןי וי גוו ה ובלוו רייו [י יר ל רו ש יי להי גו הטמונה בהן. לתאום טלפוני פנה לזאב קרויזמך טלפונים: 03-340962 ;03-343715. אישז זאו דשוו דיסו 12 ואוו סו ספזו דעוו דספו אאפו זא:ו דספו <כד וי ויוי תווצ יי רחי אורנים 1, גבעת שמואל מרכז מסחרי רמת אילך טל. 03-340962 ,03-343715 מודעה החל ביימזל טוב" לידיד, דרך סיווגים כמו דירות, מכוניות, חיות"בית שידוכים וכל מה ו א א 0 במיגזר העיסקי: חברות ביטוח ציון, הסנה דוגמה למערכת: מערכת אותה ב לקוחות. ההתלהבות מהמוצר שם ומנורה, בנק לאומי. עולה על המשוער, ומיספר אירגונים גדולים ... וכשמגיע רגע ההדפסה המודל הצבעוני המרשים במסך הופך חיוור ומטושטש בעיה מוכרת התצוגה על גבי המסך הגראפי צבעונית, חדה ומרשימה. אך כשזקוקים להדפסה (₪380 צ00) או שקף - התוצאה בינונית ואף פחות... הפתרון המושלם ביותר לבעיה - וו 0 דם(.אאו. וו דסא - צבע וחדות מדפסת וו 46 מדפיסה בטכנולוגיית התזת דיו החדישה (דםשנאאו). טכנולוגיה זו מאפשרת הדפסה באיכות גבוהה - הן מבחינת הצבעוניות אומניטק בעיימ רח' האורנים 1, מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905. טל: 03-340962. סניף חיפה: 04-338205 אלקטרוניים-ספרתיים. והן מבחינת החדות. ניתן להדפיס באמצעות וו ד6 תדפיסי נייר על נייר רגיל ועל נייר כרומו וכן על גבי שקפים. וו ד0 מאפשרת הדפסה ב-125 גוונים צבעוניים שונים. צבע וחדות לכל המחשבים וו דסא פועלת במשטרי תקשורת המאפשרים חיבורה למרבית המערכות הגראפיות הקיימות בשוק. המדפסת פועלת בחיבור ס>=סוצ 8, במימשק טורי ₪5232 ובמימשק מקבילי פסואסח זדא6ס. פנה עוד היום לעמוס גולדברג ב'אומניטק' טל. 03-340962 +: 1 נצשששכה ו מתמד מוסף כנס איל''א יאירה יסמין "אלנט'' - הספקת מידע בלתי מוגבל מה שאתה עומד לקרוא כעת נראה לקות ישירות מסרט מדע דמיוני מטורף לחלוטין. גם אני חשבתי כך בהתחלה. לאחר שעתיים של צפיה במסוף טלוויזיה קטן יצאתי משם המומה. מדובר בחברת מערכות מידע ותקשורת, | שאתה מוצא היום ב"לוח הכפול'" של ידיעות = 5ששא 8פאסנ וספ - חדשות, בורסות, שוק ההון, שהחליטה לספק לכל אדם פרטי או בעל עסק | אחרנות. ספורט, סרטים, צרכנות ועוד. 4 = מערכת שירותי דואר דו-לשוני (עבוית-אנגלית) שפותחה ומשווקת על-ידי אלנט בארץ אפשרויות לקבלת מידע בלתי מוגבל בכל * שירותי מידע מחו"ל (דוגמאות בלבד): אפשרות גישה לכל מאגר מידע בעולם המחובר נושא שרק העלית על דעתך. 58 - חקלאות, מדע, עסקים, אנרגיה, רפואה, לאחת מרשתות התקשורת כגון: דשאשצד המפתיע בכל העסק המדהים הזה הוא המחיר חינוך, פטנטים, פסיכולוגיה, פיסיקה ועוד. ודדשא6 ושד. הנמוך יחסית. אם יש ברשותך מיקרו"מחשב ביתי זפאפשפא - פירסום, שיווק, כימיה, הקצאת חלק ממשאבי מערכת אלנט ללקוחות או עיסקי, עליך להשקיע בין 150-350 דולר ואתה אלקטרוניקה, בריאות, מלונאות, חוק ומשפט, גדולים לצורך הפעלת שירותים פרטיים לחוגי מקבל תוכנה ומודום המאפשרים לך להתקשר דרך המחשב של חברת אלנט מערוכות מידע ותקשורת בע"מ לצורך קבלת מידע אדיר. לדוגמה, מדען העוסק בתחום ספציפי, צריך להשקיע חודשים בסריקת כל כתבי העת והספרים כדי למצוא את מה שהוא מחפש. אלנט עומדת בקשר בלעדי עם חברות ענק בחו"ל. באמצעות מאגרי המידע של אותן חברות יכול אותו מדען לקבל בדיוק את מה שהוא מחפש. התוצאה - חיסכון בזמן. מי ששרוף על הבורסה יכול לקבל לביתו או למשרדו מידע מקיף על כל מה שקורה שם, מעודכן להיום או מידע היסטורי. מחר אתה נוסע לאנגליה, לארה"ב, לגרמניה, או לצרפת. באמצעות המחשב שבביתך אתה יכול להתקשר ישירות לחו''ל ולקבל מידע על תוצאות הליגה האנגלית בכדורגל, למשל, או תחזית מזג האוויר בצרפת לשבועות הקרובים, פירוט מלא על שערי מטבעות החוץ והשערים ביניהם, פירוט עדכני למחר בערב על כל המסעדות, בתי העסק, החברות, התיאטראות, בתי הקולנוע ובתי המלון, כולל מחירים ומפות בשבעה צבעים ובעיצוב גראפי מרהיב-עין. אם אין באפשרותך לרכוש את התוכנה והמודום של חברת אלנט, אתה יכול להימנות על מנויי החברה ואז בעלות מגוחכת תקבל את כל השירותים שמעניקה לך אלנט. לדוגמה, דקת שימוש בשרותי המידע עולה 175 שקל (מחיר מבצע - 100 שקל). את רשימת השירותים שמעניקה אלנט ללקוחותיה אי"אפשר לפרסם כאן בגלל חוסר מקום. להלן שיחה חלקית: * דואר אלקטרוני רב-לשוני בין מנויים: פעולה המאפשרת לך לשלוח שדרים גראפיים לכל מקום בעולם. כל משתמש יכול להגדיר לעצמו תיבת דואר גלויה או חסויה ובאמצעותה לקבל ולשלוח דואר לכל המנויים. * בנקאות מרחוק (בנק דיסקונט, בנק בוקליס): מידע בנקאי בביתך או במשרדך - יתרות ותנועות בחשבונות הבנק שלך - עוי"ש, תפ''ס, פק'ימ, פק"צ, תוכניות חיסכון, קופות גמל, תיק ניירות ערך (כולל קרנות נאמנות), קופות פיצויים, המחאות דחויות וחשבונות במטבע-חוץ לסוגיו. * הבורסה לניירות עורך בתלזאביב: שערי מניות עדכניים לימי מסחר וקובץ שערים היסטוריים. *= מידע על חברות בישראל: מתוך ה"דן-גיידי' של חברת דן אנד ברדסטריט. * נתוני מדדים היסטודיים: מצב המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה, דולר ומטבע-חוץ. * שערי ה"סחגאהס? ר-דסק9. * שערי ריבית אשראי במט"ח. * 08זַ64100|)8: להמרת שקלים למט"ח ולהיפך לפי תאריך. * לוח מודעות: באמצעותו אתה יכול לפרסום מודעה החל ב''מזל טוב'' לידיד, דרך סיווגים כמו דירות, מכוניות, חיות-בית שידוכים וכל מה ניהול, פוליטיקה, הוצאה לאור, תקשורת ועוד. לקוחות סגורים שלהם, למשל שירותים לסוכני י- 2 )כו יוננץ כלבלינייד בפגישה אצל לקוח. פותחים את תיק המנהלים ג : ומוציאים את 8חס/0 (4 קייג). התוכנה הפיננסית, 4 0 מחולל היישומים והתוכנות האחרות מסייעות בהצגת עמדתך, ביצוע חישובים מידיים ואפילו בהפקת דורייח במהלך הפגיעשה. בנוסף, 6חס/0כ תואם 56 ושפו, כך שניתן להפעיל עליר אלפי תוכנות יישומיות במשרד, אצל לקוח, בבית ובכל מקום... ס ):)כ! מחעובה בתנועה י == ) -4 חס )233 4 2 א א תים חח מחשבים ומערכות בע" רחי אורנים ו מרכז מסחרי, רמת-אילן גבעת שמואל 51905 טל: 340962 03 סניף חיפה: 338205 04 3 ו[ ביטונים טל זה במהיר של 6 אוליבטי 4 הינו מחשב מיקרו המצטיין בכל היתרונות: 8 מהירות שיא - הודות למעבד 8086 (ז1פ-16 אמיתי, ?חו8) 24וא מהיר פי שניים וחצי מ-דא ואפו. ₪ ביצועים משופריס עס אופציה להרחבה למחשב רב משתמשיס. ₪ תואמות מלאה לאלפי התוכנות הסטנדרטיות בשוק. ₪ תכונות גראפיות - ל-24וא מסך גראפי רב-גווני כחלק אינטגרלי מהמחשב (ללא תוספת מחיר). למסך תכונות גראפיות מעולות בשלוש רמות רזולוציה עד 400א640. ₪ בהירות ואיכות המסך המצטיין בקריאות ברורה וחדה ב-16 גווניס (או צבעיס). 8 הרחבות - עד 7 כרטיסי 1וס-16 או 1/פ-8 סטנדרטיים. 8 מגוון אפשרויות תקשורת - פרוטוקוליס ומדמיס לחיבור למחשביס גדוליס מסוגיס שוניס ורשתות תקשורת סטנדרטיות לעבודה ברשת מקומית. ₪ בית טוב - 124 הוא פרי תכנון קפדני של אוליבטי - החברה מסי 1 לעיבוד נתוניס באירופה. בארהייב נמכרו עד היוס, בהצלחה רבה, מאות אלפי מחשבי אוליבטי באמצעות שותפתה של אוליבטי, חברת הענק האמריקאית ד 8 דג .> 8 שירות ואחריות של אלקטרה, המשווקת של ₪124 בישראל. אלקטרה, מבטיחה לך שירות מהיר, יעיל ואמין ובטחון לטווח ארוך, עס התמיכה של אוליבטי לשראל (דלתא חברה למסחר בעיימ). וכל היתרונות האלו - במחיר של 6ס. באלקטרה ישמחו להדגיס בפניך את היתרונות של אוליבטי 24 גס במשרדך - ללא התחייבות מצידך. המחשב האישי 4 ון!סטו!ס הידיד היחיד שמתאים לך. יעוץ מקצועי ואישי חינס במרכז המחשבים של אלקטרה, רח' המלך ג'ורג' 51, תל-אביב. לתאוס מראש צלצל: 03-2887006 9 5 וצ == מקבוצת כלל תעשיות גיחם מערכות תדְמית %.+ ביטוח על-ידי חברת הביטוח. אלנט מערכות מידע ותקשורת בע'"מ הוקמה בארץ בינואר 84' על-ידי וביוזנמת שלושה גופים מובילים בתחום האלקטרוניקה, המיחשוב והמידע בישראל: תדיראן בע"מ, המחזיקה בי"40% מהמניות; אלביט מחשבים בע"מ המחזיקה ב-40% מהמניות; ידיעות אחרונות, המחזיקה ב-20% מהמניות. אלנט מתכננת לעתיד הקרוב שלושה מוצרים מרכזיים: הקמת רשת שירותי מידע ארצית, שתספק לכלל האוכלוסייה מגוון רב של שירותים; מערכות מידע פרטיות לבתי עסק ומוסדות שונים; תחנות מידע ציבוריות, שחלק מהן כבר פועלות היום בכל-בו שלום ובסניפי בנק דיסקונט. בשל הצורך בתמיכה בפעילותה הקימה אלנט יחידות פונקציונאליות, המטפלות בתחומים השונים: בית תוכנה, חדר מערכת ועבודה גראפית ומחלקת איחזור מידע, העוסקת גם בתמיכה במאגרי המידע בחו"ל. כיום מקימה החברה מחלקת מחקר ופיתוח לשם התאמת ציוד החומרה לצרכים המקומיים ולפיתוח ציוד מיוחד בהתאם לדרישות הלקוח. בשנה הבאה, כך טוענים אנשי החברה, כבר תוכל לצלצל מן הבית אל בתי עסק גדולים ורשתות שיווק, ולבצע דרך המחשב הזמנות באמצעות כרטיס האשראי שלך. תוכנת הנה"'ח ל" זאגח 'כמו באמריקה' - איכות מעולה, מחיר מדהים ותפוצה רחבה חברת אלדטה, המתמחה בתחום פתרונות 8 ₪0 וציוד היקפי, רכשה את זכויות השיווק הבלעדיות של כספית - תוכנת הנהלת החשבונות המתקדמת מתוצרת דיקלה. בית התוכנה ידיקלה', המתמחה בתחום 60 אפו . ובתחום מערכות זמן אמת, פיתח מערכת הנה''ח המעניקה למשתמש יתרונות ניכרים: * מערכת הנה"ח דויצדדית עד לרמה של מאזן בוחן (כולל אינדקס, פקודות יומן, כרטסת וכו'), המסוגלת לטפל בו-זזמנית במיספר מפעלים/ אירגונים. * המערכת הינה רבי-מטבעית ובהתאם להוראות ועדת שטיינברג. א המערכת פשוטה ביותר להפעלה - ממש כמו 'כתיבה ידנית'. * ניתן להפעיל את המערכת ללא הדרכה בשל פשטות ההפעלה. * תיעוד המערכת - מושלם. * המערכת מציגה מסכים ידידותיים ונוחים לתפעול למשתמש. א מערכת עזר על גבי המסך לסיוע בהפעלת מקשי פונקציות. י* התראות למשתמש על טעויות הקשה, המאפשרות אחידות במיקום ובצורת קליטת הנתונים. א* כספית היא המערכת הידידותית ביותר למשתמש הקיימת כיום בשוק. *= מערכת כספית, שפיתוחה הסתיים לפני כשנה, כבר מותקנת בעשרות ארגונים. עם קבלת זכויות השיווק, הכריזה אלדטה על הורדה משמעותית במחיר המערכת. כיום ניתן לרכוש את 'כספית' במחיר 525 אלף שקל לפני מע'"מ (כ-350 דולר). מחיר זה מתאפשר כתוצאה מ-2 גורמים - כמות מכירות גדולה, ועלות הדרכה נמוכה ביותר, כפי שהסתבר בפועל מההתקנות הקיימות. נוחות ההפעלה, בהירות ההוראות והתיעוד המושלם מסייעים להקטנה של כ-90% מהזמן הממוצע הנדרש ללימוד והדרכת תוכנה הנה'"'ח מקבילה. פרטים נוספים על כספית - ניתן לקבל באלדטה, רח' אפעל 3, קריית אריה, פי"ת. טלי 2 03-923001%9. תצוגת ענק של "י.ב.מ"" בבנס אי ''א מוצרים חדשים רבים יוצגו לראשונה עליידי ייב.מ בכנס איל"א שייפתח בבנייני האומה בירושלים ביום ג', 22.10.85. השנה משתרעת תצוגת י.ב.מ על שטח גדול של 200 מי'ר, וכוללת מגוון נרחב של מוצרים ומערכות עיבוד נתונים למשרד ולמפעל. לראשונה בארץ יוצגו בתערוכה מדפסות איכות חדשות של י.ב.מ, המיועדות למחשבים אישיים, י.ב.מ 5201 וזי.ב.מ 4201. מדפסת איכות מיוחדת י.ב.מ 4250, תחנות עבודה חדישות י.ב.מ 3180 וזי.ב.מ 3179, מודמים לתקשורת שהוכרזו רק ער,,,. מערכת הכבלים החדשה של י.ב.מ וכן : זשבים אישיים רבים מכל הסוגים. כן תוצג במקום מערכת מחשב י.ב.מ 36 הקומפקטית, עם מספר תחנות עבודה ומחשבים אישיים המחוברים אליה. בין שפע היישומים שיוצגו בתערוכה: מערכות תוכנה התומכות בקבלת החלטות כמו 5ג, יישומי ניהול ותעשיה, יישומי מערך ממוחשב, יישומי מרכז מידע, מערכות גרפיות לשירות המדען והמהנדס ועוד. בפינה מיוחדת ניתן יהיה לקבל ממסוף פרטים על כל הקורסים של מרכז ההדרכה של י.ב.מ, וכן לחזות במערכת וידאודיסק חדישה, המופעלת בעזרת מחשב אישי של י.ב.מ. כל החיבורים של עשרות היחידות בתצוגה הגדולה יביצעו באמצעות מערכת הכבלים החדשה של י.ב.מ. מחשב אישי ישל "י.ב.מ" לבייית והה ד פרופסור חנן מוניץ, מנהל בית החולים "גהה", מקבל את המחשב האישי מיהושע מאור מנכ"ל י.ב.מ*ישראל. מחשב אישי עם ציוד נלווה ומיספר תוכנות,. נתרמו עליידי י.ב.מ לבית החולים הפסיכיאטרי גהה בפתח-תקוה, | המחשב האישי של י.ב.מ "מקיט" = פּ מתקדמים ע רונות תיב'"ם זאמ לאחרונה החלה חברת מקיט לשווק בישראל את מערכת התיב"ם 5864005ק50 של חברת אוטפאד האמריקנית. 500586405 הינה מערכת תוכנה משולבת אגס0/פג6 תלת-מימדית, המותאמת למגוון רחב של מחשבים, החל בקטנים המסווגים למחשבים אישיים ועד למחשבים הבינוניים. המערכת יכולה לעבוד ללא כל קושי במחשבי דג/דא/0ק |ואפו, ופאו₪, אצ 56ס. התוכנה מיועדת ליישומי מכניקה, ארכיטקטורה ויישומים דומים. שיטת ההפעלה המיוחדת שהונהגה ב-8₪6305קט5, לפיה כל האינפורמציה שמורה בזיכרון המחשב (בניגוד לשיטה בה האינפורמציה הגרפית השמורה בחלקה בזיכרון ובחלקה ביאפוסגה), מאפשרת תגובה מהירה ואינטראקטיביות גבוהה של המערכת. המערכת מאורגנת באופן הירארכי. המשתמש בוחר בפקודה דרך תפריט גישה המוקרן על צג העבודה. מערכת התפריטים תומכת במיספר רמות, דרכן עובר המשתמש עד הגיעו לפעולה הרצויה. ישמש את בית החולים ליישומים רפואיים ומדעיים שונים, כגון תיעוד פעילות, מחקרים, בקרת איכות טיפולים, הדרכה ועוד. חבילת התוכנה 88605קט50 מאפשרת מעבר פשוט ומהיר בין ההיטלים השונים הדרושים לשרטוט המוצר. בחירת ההיטלים הסטנדרטיים מתבצעת באמצעות תפריט ההיטלים. כמו כן ניתן להוסיף היטלים לא סטנדרטיים, ולקבעם כברירת מחדל של המערכת. ניתן להציג עד 16 היטלים סימולטנית על המסך. כל שינוי המתבצע באחד ההיטלים מעודכן אוטומטית בשאר ההיטלים. פססוא אחר במערכת מונע שינויים רלאטיביים בין ההיטלים, או לחילופין להפרידם. כל התצורות הבסיסיות והמורחבות הנדרשות ממערכת תיב''ים קיימות ב-9586405ש5; קווים, צורות הנדסיות, פולינומים וכדומה, מופיעים בתפריט. כל הנ'"ל ניתנים למיזוג, הפרדה, הגדלה, טרנספורמציה ורוטציה בהתאם לדוישת המתכנן. כושר ההגדלה וההקטנה של המערכת כמעט ואינו מוגבל. קיימת תמיכה גם במידות וכתיבה שרטוטית. האחרונים מתעדכנים אוטומטית עם שינוי הגדלים של רכיבי השרטוט (אסוציאטיביות). הגדרת המודל מתבצעת עליידי שאגמ-פחוש, כל סוגי המשטחים (84055ש5), או מוצק (05ו50), כנדרש ממערכת תלת-מימדית. אחת התכונות החזקות ב-6₪0405קט50 היא המערכת לניהול בסיס הנתונים. קיימת אינפורמציה מלאה לגבי המודל כגון:> 55 הא ומ לקונטרול דאטה (0.0.6) מאגר כח-אדס מקצועי וייחודי > המתמחה בתחומי פעילות רבים ומגוונים. קונטרול דאטה מעסיקה אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי ההנדסה, מדע וטכנולוגיה, כלכלה ומחשבים אשר מלווים את הלקוח משלב איתור הבעיה ועד לפתרון הממוחשב , הטוב ביותר. צוות המומחים, ביניהם מל גיאולוגיסם, מהנדסים, כימאים, פיזיקאים, אנשי מחשביס ובעלי מקצועות נוספים, תורמים מנסיונס הרב בארץ ובעולם ליישוס הפתרון המתאים ביותר. לכן; בקונטרול דאטה אתה מקבל יותר. לא רק המחשב כפתרון, אלא פתרון ממוחשב לבעייה המקצועית שלך. עכשיו, כשאתה שוקל את ערכה של חברת מחשבים עבורך, קונטרול דאטה מציעה לך מקצועיות, מחשבים ויותר. = 55 קונטרול דאטה -. זכ מחשטבים ויותר. קונטרול דאטה (ישראל)בעיימ רח' ברודצקי 43 תל אביב 61390 טל 03-4212311 קואורדינטות, נתונים טכניים, מחיר החומר הנבחר, כמות, משקל וכל מה שנדרש מנתונים בסיסיים לתכנון מוצר. ניתן להעביר נתונים אלו למחשבים אחרים וליצור מערכת רחבה יותר, אינטגרלית, הדויושה לניהול מפעל או כל מערכת יצרנית מסוג דומה. התכונות שהוזכרו מאפיינות מערכת ואגסיסאס בעלת יכולת ביצוע גבוהה בשילוב עם התחשבות מקסימלית בהנדסת אנוש. ואכן, רוכש 859 נהנה מביצועים ויתרונות, וזאת בעלות נמוכה ביותר יחסית למערכות תיב"ם אחרות המוכרות בשוק. 'מקיט', המתמחה בפתרונות תיב"ם בכל סדר-גודל, הינה חברהיבת של תים-מחשבים וכתו"טכנולוגיות, ומייצגת בישראל גם את מקדונל"דגלס ואת חברת 'סגסאפח6שי. וו סאו! - זווית ראייה חדשה על יחסי ההנהלה ומחלקת המידע כלל-מערכות נציגת בורוז בישראל, מציגה את וו סאוו, מחולל המערכות המלא הנתמך במחשבי 3 של פהחפטסחחטף8. ייחודו של וו סאוו בכך שהוא חוויג, לראשונה, מ''תפיסת עולם'' של עיבוד נתונים לתפיסת עולם של ניהול. הגדרת הצרכים של המשתמשים נעשית בעולם מושגים של הסביבה העיסקית-ניהולית. כך יכול המנהל האינטליגנטי לקיים שפה משותפת עם הגורמים המקצועיים העסוקים בפיתוח מערכת המידע עבורו ועבור הארגון. ה"לקוח" וה"ספקיי יכולים להגדיר זה לזה את המערכת בדיוק. אולם בכך אין די. המנהל יכול לקבל תוך פרק זמן מינימלי (שעות או ימים) אבטיפוס (םק,זסזסה?) מלא של המערכת שאותה הוא רוצה. אישור הפרוטוטיים נעשה בסמוך לעת התכנון, ונסגר אחד הפערים (הן במונחי זמן והן במונחי הגדרת המערכת) השכיחים ביחסים שבין הנהלה לבין יח' עיבוד נתונים. וו סאוו הינו מחולל מערכות מקיף, המטפל לא רק ביישום עצמו אלא גם בכל הסביבה המחשבית המקיפה אותו - תקשורת, בסיסי נתונים, מנגנוני התאוששות וכד'. יעילותו של המחולל רבה במונחי זמן-פיתוח, זמן אחזקה, ומשאבי כוחיאדם ספציפי ויקר. שיטות העבודה הקיימות (שפות צעדיצעד, חוסר סטנדרטיזציה של התוכנה, ועוד) גרמו לעיכוב ויצירת פער בין דרישות הארגון ממערך המידע לבין הפתרונות העומדים לרשותו. הפער נמדד בשנות פיגור בפיתוח. בארה"ב הממוצע הינו 4 שנים, וכך הדבר גם בישראל. קצב הפיתוח המהיר של וו סאוו מאפשר לסגור פערים שכאלה בתוך חודשים בודדים. כל זאת נלמד מניסיון של 0 מערכות סאוו בכל העולם וכ-10 בישראל. אין ספק, שארגונים המפתחים את כל או חלק מן התוכנה שלהם לעצמם, ייכנסו לשימוש בכלים מהדור הרביעי בעת הקרובה. ו סאוו מאפשר לארגונים להיכנס לדור הרביעי כבר היום. מוסף כנס איל''א קו ייצור אלקטרוני - מיצרן אחד אנף אלקטרוניקה והנדסה בחברת מוטווולה ישראל תקשורת משווק ומתקין ייצור לתעשיית האלקטרוניקה מתוצרת שטרקפוס, גרמניה. חברת שטרקפוס עוסקת זה 25 שנה בייציר מגוון רחב של פריטשי ציוד לתעשייה האלקטרונית, והציוד שלה מצוי בכז200 חברות ומפעלי אלקטרוניקה ברחבי העולם. החברה מיוצגת בארץ עליידי מוטורולה ישראל תקשורת בע"מ (אגף אלקטרוניקה והנדסה). פריטי הציוד העיקריים שהחברה מייצרת הם: = מכונות לטיפול ברכיבים (קיצוץ וכיפוף כל סוגי הרכיבים). * שולחנות הרכבה חצי אוטומטיים (לרכיבים רגילים ו"פא9). * מכונות ודסואפ). *= מכונות ניקוי מודפסים. * מערכות לביקורת כרטיסים מורכבים. *= מכונות שונות נוספות. מערכות שטרקפוס הותקנו ופועלות לשביעות רצון המשתמשים בתדיראן, בית*קשת, אלישרא, ו0ם, ובמפעלים נוספים. קווי להלחמת גל (לרכיבים רגילים ושטיפה של מעגלים איכות אופטית של מו המדפסות האמינות למקצוענים ולמבינים 0או 7 3 0ו 40 8 ₪ | מדפסות ץצ ]אד מתחברות לכל סוגי המחשבים כולל הדפסת עברית - 60005 וסוצםאו-ופו בעלי אינטרפייס טורי 232 5 או מקבילי. (או חיבור 604% שם). 1 מדפסות צ | ואד הינן בעלות דטו6(וסמרוד הטוב ביותר, מהירות בהדפסה, מגבירות מהירות באזורי רווחים, מקדמות נייר במהירויות גבוהות, מבצעות אופטימיזציה דו כיוונית. ולכן מבצעות עבורך הדפסות בזמן קצר ומשחררות את המחשב להמשך עבודה. מאחר ותוכננו לעומסי עבודה קשים גם להדפסות רצופות של דו"חות ומאזנים. 3 מדפסות צ | 4 ד מתאימות למספר סוגי נייר, רציף בודד גליל טלקס ולהדפסת דו"חות עם 4 תווים (500540/ז5365) בהדפסת איכות ברזולוציה גבוהה או הדפסת מחשב מהירה. 2. מדפסות | ואוד בעלות סג0 |אמסצצ הטוב 4. היצרן צ | וד אא/ואפשאאהג הינו גדול ביותר, מדפיסות, מדפיסות ומדפיסות יצרני המדפסות בעולם עם 4 מפעלי יצור בארה"ב, אירופה ויפן. חברת אלפא מסופים ומדפסות המייצגת את היצרן בלעדית בישראל הינה הספק הגדול ביותר לציוד היקפי למחשבים בישראל, בין לקוחותינו נימנים משרדי ממשלה, מערכת הביטחון, מפעלים ולקוחות פרטיים. חברת אלפא הינה בעלת תשתית שיווק ושרות עם מעכדות, ציוד טכני, צי רכב עם מכשירי קשר לביצוע התקנות ושרות מיידיים למעלה מ-5000 מדפסות צ | )אד הותקנו בישראל במשך 12 השנים האחרונות אלפא מטופים ומדפטות בע-מ גתק |ג אאהוא5פאאהוא ציוד היקפי למחשנים ואלקערוניקה וז ז ב וזש דר הרצליה 30 ת.ד.9141 תל-אביב מיקוד 61091 טל''037493987, 03-491695 וו מוסף כנס איל''א ד 2 אפפסס- לווב מאוד ולא יקר מדי חברת אשססס, בעלת המגוון הרחב ביותר של מוצרי תקשורת נתונים בעולם, הכריזה לאחרונה על תחילת שיווקם של מודמים חדשים מסדרת 0, המצטיינים בתחכום דב ובחידושים טוכנולוגיים, אך יחד עם זאת מחירם נמוך למדי. מרבב פנימי. המודמים, למרות שכלוליהם הרבים, פשוטים בהפעלה וחסכוניים באחזקה. צריכת החשמל שלהם נמוכה במיוחד, כ-17 ואט, והם מכילים, מחולל אמשדוגפ 6צ6 פנימי. נתוני האמינות שלהם מרשימים - ממוצע של כ-40,000 שעות בין תקלות, ומידותיהם קטנות: 4 <7.62 ס''מ. גמישות רבה מושגת בשימוש בסל הכרטיטים, בו ניתן להתקין מודמים מודם 2345 0005%: פשטות בהפעלה בסדרה זו מודמים לקצב 4800 סלייש בתקן 5 27 צ דזוסס (דגם 2325), ולקצב 9600 סלייש בתקן 29 צ דדוס0 (דגם 2345). המודמים מצויים הן באריזה שולחנית (פסז א5םם), והן ככרטיסים המיועדים להתקנה בסלי כרטיסים. הם ניתנים להפעלה בערוץ בודד או ב-4 ערוצים באמצעות הצלחה למערכת המידע "מושבית" ע''ג מחשבי מם/שסד-ה6א בכנס משתמשי מערכת המידע למושבים מושבית - שהתקיים לאחרונה במושב עין ורד, זכתה המערכת לשבחים רבים. מערכת המושבית שפותחה ע"י בית התוכנה דעת-מערכות מידע, עובדת על סדרת מחשבי הפווסז-הסא במערכת ההפעלה הבינ"ל אואט, ומשווקת כיום באמצעות חברת דעת השרון ו"הסא. יצוין שלקראת אוקטובר 1985 הוזמנו באמצעות חברת דעת-השרון מערכות מחשב לכ-20 מושבים ואכן, זה הישג מרשים למערכת שהוחל בשיווקה אך לפני כשנה. המערכת כוללת חבילת תוכנה להנהלת חשבונות מושבית, שהינה תוכנה ייחודית המותאמת לדרוישות הניהול המתקדם במושב עובדים. חבילת תוכנה זו הינה דו"מטבעית מלאה, תוך שמירה על איזון דולרי מלא, וכן מאפשרת הפקת דו"חות לפי דרישה מקומית באמצעות מתולל דוחות שפותח במיוחד למערכת זו. מלבד מערכת הנהלת חשבונות קיימות מערכות מישנה כגון מערכת ויבית יומית משוכללת, מערכת הלוואות מפותחת ביותר ומערכת מחסנים לניהול מכון תערובת, מחסן ביצים, מרכז מזון. מחסן טכני, תחנת דלק וכו'. חבילת תוכנה זו עובדת על מחשבי נ.סי.ר מסדרת ה-מפאסז. מחשבים אלה, המורכבים בלמעלה מ-120 אתרים, זוכים להצלחה רבה בכל מגזרי המשק - תעשייה, קיבוצים, פיננסים, מסחר, ממשלה ומוסדות. בקצבים שונים, וכן ספק כוח לשיפור משמעותי של האמינות הכללית. תכונה חשובה נוספת - המודמים מאפשרים בדיקת לולאה מרוחקת (0%גם 005 פזסואפהּ), על פי תקן 54צ דווסס. את המודמים החלה לשווק בארץ לאחרונה חברת מוטורולה ישראל בע"מ. מתכונות מערכות ה"חפצוסד-הסא ניתן לציין את המעבדים מסדרת מוטורולה 68010 (16.8); 0 (דום-32); מערכת הפעלה אואט; זיכרון מרכזי מ-8א-1/2. ועד 8א-16, נפח דיסקים עד ₪-5.500, סרט מגנטי לגיבוי מהיר, אפשרות לחיבור של עד עשרות מסופים ומדפסות, וכן משטרי תקשורת משוכללים המאפשרים התקשרות למגוון המחשבים המצויים בשוק הבינ"ל. 5 מספקת מסוף חדש 1 אי.אי.אס החלה באספקת מסוף חדש 19380 1 ופססוא (תואם י.ב.מ 3180-1) במסגרת משפחת 0, עבור מערכות **30 וזא 43%. מסוף זה מיועד לתוכניתנים ותוכניתני מערכות, שכ-אי.אי.אס ממשיכה עם 8378 כ'"סוס עבודה" העיקרי למשתמשי קצה. 0 הינו מסוף ארגונומי עם מסך גדול של "פו. עם כושר סיבוב והטיה וכן מקלדת עברית אנגלית חדישה עם 122 מקשום, הניתנת להגבהה לפי נוחיות המשתמש. , גם הפעם אי.אי.אס מציעה מיספר חידושים ואופציות לעומת המסוך המקביל שליי.ב.מ: ניתן לחבר לזו-5.380! מקלדת קטנה של 8% מקשים (ז90ואס6). יתרונה במימדיה הקטנים, בהתאם לדרישות המשרד המודרני, כשהיא מאפשרת " ליישם את מרבית הפונקציות של המסוך הסטנדרטי. אפשרות חיבורה של מדפסת אישית ישירות למסוף, לקבלת תדפיס המסןך, הינה אופציה ייחודית של אי.אי.אס. זוהי גישה חדשה בעולם ה-3270, שמתחילה לתפוס מקום נכבד במגוון אפליקציות. יתרון נוסף של המסוף החדש של אי.אי.אס הוא באפשרות תצוגה של מסך 27 שורות בנות 132 עמודות עברית/אנגלית. מהנהלת החברה נמסר שאי.אי.אס היא הראשונה שיְצאה לשוק עם דגם תואם לי.ב.מ-3180, ובכך הקדימה את כל מתחריה בארה''ב, אירופה וישראל. מלם, ליהקום וליאו / מיחשבו מערכת הנפק תעודות . פרוייקט ח;'שני של מיחשוב מערכת הנפקת תעודות מתוך מאגר מידע טקסטואלי מרכזי ומאגר תמונות ממוחשב, מוצג לראשונה בכנס אילי'א. מיחשוב תהליך הפקת התעודות עם התמונות, המאפשר שליפת מידע מבסיס נתונים במחשב המרכזי שבחברת מלם-מערכות, ושליפת תמונות לפי מיספר מזהה מתוך מאגר תמונות המאוחסן בוידיאודיסק, היא תוצאה של שיתוף פעולה בין חברת מלם-מערכות, חברת ליהקום וחברת ליאון דגון, נציגת חברת פולארויד בישראל. מרכיביה העיקריים של המערכת: *= מחשב זא-ואפו לצורך שליפת נתונים ובקרה: ו: בקרה על המערכת. 2. העברת נתונים בתקשורת מבסיס נתונים מרכזי (באמצעות כרטיס תקשורת אאחו). * מצלמת וידאו להכנסת תמונות למאגר התמונות. * וידאו"דיסק או וידאו"טיים לאחסון מאגר התמונות. * יחידת צילום להפקת תעודה באופן מיידי ובאיכות גבוהה. * עמדת מפעיל ידידותית ומסייעת באמצעות תפריטים. , שלבי הפקת תעודה או תג זיהוי 1. טיפול בנתונים המערכת מאפשרת גישה בתקשורת לבסיס נתונים מרכזי הקיים במרכז המחשבים במלם. הנתונים נשלפים מהמאגר ומוצגים על מסך המחשב באישי. ניתן לתקן, לשנות, או להוסיף פרטים כנדרש. נתונים אלו נאגרים בקובץ מקומי ומועברים למערכת עיבוד התמונות לצורך שילובם בעת הכנת התעודה להנפקה. 2. צילום תמונת דיוקן של נושא התעודה הצילום נעשה באמצעות מצלמת וידאו בתהליך הדומה לצילום במצלמה רגילה, אלא שכאן אנו צופים בדמות המצטלם המוקרנת על מרקע טלוויזיה צבעוני. כאשר התמונה על מרקע הטלוויזיה מתאימה לאחסון, ניתן "להקפיא" אותה בלחיצת כפתור, המצטלם יכול לעזוב את המקום, והתמונה תמשיך להיות מוצגת על המרקע. אם המפעיל אינו מרוצה מהתמונה הוא א יכול לצלם תמונה חדשה. לחלופין, ניתן לשלוף התמונה מתוך מאגר תמתות ממוחשב קיים. 3 הכנת התעודה במחשב לאחר הצילום והאיחסון במאגר מקומי מוקטנת התמונה לאחת מפינות המרקע, ובשטח המתפנה מעלה המחשב, בהתאם לבחירת המפעיל, עיצוב גרפי של רקע הנתונים לתעודה. הנתונים שנשלפו ממאגר הנתונים המרכזי, כגון: שם, מיספר זהות וכו', משולבים לתוך הרקע המוצג ובנוסף ניתן להזין נתונים ע"י המפעיל, כגון תואם מלא ל-220דע-050: כולל פריסה זהה של לוח המקשים תואם, כמובן גם ל-52,)/7-100-ד/ש. הנדסת אנוש עדיפה: מסוף ארגונומי, עם בסיס עגול ויציב. אפשרות הטייה לכל כיוון ובכל זוית. קלידי "מגע"קל" נוחים יותר לתפעול. מסך לפי בחירתך: "12 או "14 - ללא תוספת מחיר. צבע מסך - ירוק או כתום. אפשרות גלגול (8א/508011) אנכי ואופקי (132 עמודות). אפשרויות תכנות עדיפות: 5 מקשים פונקציונליים נוספים = ד סע אסא (בנוסף ל-30 הסטנדרטיים) אפשרות ניצול "שורה 25" לעבודה. קט-ד55 גוח למשתמש והוא הרבה הרבה יותרזול יחס עלות/ביצוע טוב יותר כפי שרק ענק המסופים "לירזיגלרי % מסוגל לספק. והיתרון הנוסף: - השיווק הגיבוי והשרות - ע"י מ.מ. מערכות מידע בע"מ 000000 | ח.51501 1.53 מסופים מעולים = וזהוכלל! ₪ 224 שם מוסד או מחלקה. המחשב יכול להכיל ספריה של עיצובים גרפיים שונים עבור תעודות או תגי זיהוי. הספריה מאשפרת להגדיר עיצוב, כיתוב, או צבע נפרד לכל אירגון, מחלקה, רמה ביטחונית, או לצורך תיחום אזורי הגישה של נושא תעודה. ניתן לערוך שינויים בעיצוב הגרפי של התעודות הנמצאות בזיכרון המחשב, או לעצב תעודות חדשות. 4. הפקת התעודה ביחידת הצילום לאחר בחינת התעודה על מרקע הטלוויזיה, נותן המפעיל הוראות הדפסה ליחידת הצילום האלקטרונית, המפיקה תמונות בפיתוח מיידי של סוסּת וסס ללא עיוותים ובצבעי אמת. לאחר הפקתה עוברת התעודה תהליך למינציה במארז פלסטי בטחוני. אפשר ל תמש בצד הלאי-מצולם של התעודה כדי להציג נתונים נוספים, באמצעות פתקית 5 במדפסת הנתונים על-גבי נייר ביטחוני מיוחד. מאגר התמונות הממוחשב מאגר התמונות הממוחשב (מת"מ) הוא חידוש ישראלי בקנה-מידה עולמי, פרי פיתוח של חברת ליהקום ברהובות. החידוש הוא בכך שהמערכת מסוגלת לערוך דיגיטציה של תמונת וידאו צבעונית בזמן אמיתי, ולאחסן אותה באמצעי אגירה מתאים ולשלפה לפי הצורך. התמונה המשותזרת היא מאיכות מעולה, וכל תהליך האחסון והשליפה מהזיכדון מתרחש במשך שניות ספורות בלבד. השיטוי מאפשרת לאחסן עשרות אלפי צילומי דיוקן צבעוניים על וידאורטייפ או וידארדיסק. / ₪ לשכת שרות; נדריך ונכשיר את עובדיך; אנחנו מספקים שירותי מחשב לפיתות / תוכנה % - ו / "אלקטרה-ישראל": משרד ממו ושב בעזרת 1-24 של 'או יבכוו'י משהחליטה אלקטרה ישראל להרחיב את פעילותה לתחום ''המשרד הממוחשב'' או ''משרד שנות ה-2000'', ברור היה לה שהכניסה לתחום זה חייבת להיעשות תוך הצגת פיתרון הולם ומושלם לצרכיו המשתנים של מנהל המשרד, החברה או המפעל היצרני. אלקטרה ידעה שמבחינתה תוכל להעמיד מאחורי המוצר החדש את חוסנה הכלכלי, ואת מערך השיווק והשרות שלה ברחבי הארץ. משנבחן המוצר המועמד - ביקשה אלקטרה להתקשר עם חברה גדולה, בעלת כושר הישרדות, שמאחורדיה עוצמה כלכלית, חברה המקדישה משאבים למחקר ופיתות, חברה שתוכל לאורך זמן להציג תגובה מהירה וגמישה לצורכי השוק המשתנים. הבחירה נפלה על אוליבטי ומחשב המיקרו - 4 חברת אוליבטי האיטלקית נמצאת זה שנים במקום הראשון באירופה בתחום עיבוד הנתונים והמיכון המשרדי, ונהנית מנוכחות מסיבית וחזקה בשוק הבינלאומי. במרץ 1984 התקשרה עם ענק התקשורת האמריקני זזג. ההתמזגות עם זזג מבטיחה לאוליבטי: *= התמודדות עם קו מוצרים מלא ברתחבי העולם. 4 מלם מעדכות מציוה בכנס אילא: ב) צירוןך טכמלזגי חדשנ | ]| ]| | [ )הפקת תעודות עם תמזנות ממוחשבות מתוך מאגד נתונים מדכזי ומאגר המות ממוקשב ] ]/ | (בשיתוף עם להקום - ללאון ו / / / / / / צוות מומחי מלם עומד לשרותך לפתרון כל בעית מיחשוב שמתעודרת אצלך. / / אנחנו נבצע עבורך מחקרים וסקרי / / כדאיות ויישום פרוייקטים של עיבוד / נתונים; נפתח עבורך חבילות תוכנה ים תוכנות קיימות לדרישותיך, כולל שיטת עשא-חזנוד; נוכל לשמש עבורך / / / 1 9 מערכות בע"מ *דושלים, הקריה רוממה, ת.ד. 13016, מיקוד 130 זפ, טל" 027525111 / תל-אביב, יהודה הימית 33, ת.ד. 15004, מיקוד 150 61, טל' 037528181. טבלת השוואה אלקטרה יב,מ אוליבטי 24-ו 6ם-ואטו 8 (תואם 0-005ק) 00-09 מערכת הפעלה מעבד 6 םדאו 8 םדאו מהירות עיבוד דוח 16 מלא 2חוא8 דו8 8 805 זיכרון פנימי 2%8 2.08 צגגרפי כלול אינו כלול רזולוציה של הצג 640%400 6400 כרטיס צבע 6 צבעים או 16 גוונים = אינו כלול על המונוכרום לוח מקשים בסיסי או מורחב בסיסי בלבד כרטיס כלול לא כלול אפשרות חיבור ברשת או במסוף למחשב גדול, ע''י שימוש בכרטיס אמולציה תקשוורת *= השגת עוצמה פיסית וגיבוי כלכלי. " *= הצבת תשובות לאתגר של שילוב מחשבים ותקשורת. ההסכם שנחתם מאפשר לאוליבטי לשווק את מוצרי דזא באירופה ול-זדזא לשווק את מוצרי אוליבטי, וביחוד את המחשב האישי 24.א בארה"ב ובקנדה, ובכך לנגח את י.ב.מ. ההסכם כולל גם תוכניות מחקר ופיתוח משולבות של שתי החברות לשילוב קווי ייצור, בהם ייושמו הישגי התקשורת של דזג עם הידע ומוצרי עיבוד הנתונים והמיכון של אוליבטי. לפני כשנתיים הוצף השוק הבינלאומי, וישראל בכללו, במחשבי מיקרו "תואמי" י.ב.מ. מחשבים אלה נעלמו מהשוק משום שלא איפשרו תואמות - .)א אזח 0 עְ 1 1 הבינה המלאכותית היא מושג רחב הכולל נושאים כגון הנדסת ידע, שפה טבעית, עיבוד אומנים אומניטק בעיימ רח' אורנים 1, מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל.: 03-340962 סניף חיפה - 04-338205 המחשב החדש, 3000 35 דגם 58, נמצא בתחום הביניים של המשפחה ומציע שיפור של 50 אחוז לראות זה להאמין משפחת 90-אש ו מערכות גראפיות גמישות ורבות עוצמה משפחת המערכות הגראפיות החדשות 90-א15 מתוצרת דסוא! מתאפיינת בביצועים מעולים וגמישות מירבית:עד 2 תצורות שונות לבחירת המשתמש ואפשרות להרחבת ביצועי המערכת בהתאם לצרכיו * רזולוצית מסך גבוהה - עד 4 א1280 וקצב רענון מסך 2 סססג ואשדאו אסא + אפשרות להצגת עד 16 מיליון צבעים על המסך - בו זמנית (60108 פטחהד =ססוא)> אפשרות ל-צג ואהפטס עם .דט.! עצמאי > אפשרות לתצוגה בשתי רזולוציות שונות בו זמנית - 465|טחו5 * מהירות העברת נתונים עד 218 בשניה > מהירות עבודה בזמן אמיתי: 5 600 לווקטור רפא 37.5 לפיקסל ב-=ססוא ₪1 > בעלת מעבד גראפי ומעבד דיאגנוסטי ואפשרות למעבד נוסף לביצוע עיבודים מקומיים > ד5ו! ץג וקפוס 8 עובד עם שפה ייחודית המבצעת מקומית את כל הפונקציות הגראפיות. בלעדית על-ידי חברת מערכות מיחשוב ומדידה (פוו')) בע"מ. תקשורת, ציוד היקפי ואביזרים 0אש תומכת בתקשורת לציוד היקפי מגוון: א6וד5צס1, סמה סמ םא וכו'. המערכת מתחברת למרבית המחשבים הקיימים בשוק באמצעות מימשק טורי 232 ₪5 ומימשק מקבילי 488 55| או הוופ. תוכנה ויישומים 50 מתאימה ליישומים רבים בתחום תיב'ים, בקרה, מיפוי, סימולציה (הדמייה), עיבוד תמונות ועוד. ניתן להפעיל במערכת מגוון חבילות תוכנה ייחודיות: וא-עשפועסו50 -- מערכת תוכנה לתצוגה ועיבוד של גופים מוצקים תלת-מימדיים. עצסוטאו6 ואו -- תוכנה לעיבוד תמונות (6א/06555ק 65גושו) ברמה גבוהה. /שפוצס650 - תוכנה המהווה שילוב של |ש-צשפועפו וס5 ודעעפוש6הואו, לתצוגה ועיבוד של משטחים גיאולוגיים. ...ולא פחות חשוב - 3% הגיבוי של אומניטק דהסוא=! מיוצגת בישראל ע''י . 'אומניטק' מקבוצת 'תים מחשבים', המעניקה גיבוי מלא למוצרי 4זגפוא! באמצעות סניפיה, באמצעות הצוות הטכני המיומן הנעזר ביותר מ-70 כלי רכב וניידות שרות ובאמצעות האגף הטכני והמעבדות של הקבוצה. 5 רר; י המחשוב הכולל - כולל הכל מערך 'יהמחשוב הכולל'של וז הינד מערך חומרה/תוכנה מתקדם ביותר, המאפשר למשתמש לבצע - מתחנת בה את מס אד מחשב אישי) את כל היישומים האפשריים. החל במשרד הממוחעוב (עיבוד תמלילים, דואר אלקטרוני, טלקס, תיוק אלקטרוני, שילוב דיבור/מחעוב ועדד....), עובר דרך הפעלת מערכות תומכות החלטה ומערכות לניהול פרוייקטים; וכלה בהפעלת מערכות פיננסיות יישומיות-- הנה'"ח, מלאי, ז מדברים על כלנושא עו ניהול ייצור וכרי. בכך, מעניק יהמחשוב הכוללי למעותמש את האפשרות לבצע את כל עבודות המחעווב מתחנת בנוחות וללא מגבלות. המחשוב הכולל - כולל את כולם במערכת עיבוד נתונים רבת משתמשים, ניתן לחבר למערך 'המחשוב הכוללי יחידות קצה מתוצרתם של יצרנים רבים. הבולטים שבהם הינם מחשבי 6 ושפו ותראמיהם, מסרפי ואפו 8, וכמובן - כל המסופים והמחשבים האישיים עול 65 הזהס - מסופי 00/06 (ניידים), מחשבי =358/0%ו5ס ועוד. א [בץסתסג )ההכ 47 תובח רחי אורנים ו מרכז מסחרי, רמת-אילן גבעת שמואל 51905 טל: 03340962 סניף חיפה: 04.338205 אולם זהו רק יקצה הקרחוךי של חופש הבחירה וגמישות התקשורת באמצטות יהמחשוב הכוללי - הקשר האלקטרונ'- המימד הנוסף של המחשוב הכולל סדרת ההכרזות החדשה במסגרת יהמחשוב הכוללי מעניקה למערכת מימד נוסף, ראשון מסוגו. יהקשר האלקטרוניי היא חבילת מוצרי תקשורת המאפשרים תקשורת מחשבים כמעט בלתי מוגבלת - הך למחשבי יצרנים אחרים (ובעיקר ראוי לציין את מחשבי ושפו הגדולים) והן לכל מקום בעולם - באמצעות רשתות ד ] 6 אק 44 התקשורת הלאומיות והביך לאומיות כגון רשת יישראנטי. יהקשר האלקטרוניי מעניק למשתמש אפשרויות תקשורת בלתי מוגבלות - ובכך הופך את יהמחעווב הכוללי למערך מחעווב שאין דומה לד אצל יצרנים אחרים.. המחשוב הכולל - להצלחה יש 'אבות רבים". 0 משתמעשי יהמחשוב הכוללי בעולם כולו ובישראל הם העדות לעליונות המערכת. וזהו המצב שנתיים בלבד לאחר הכרזת המערכת.. = ש"ע . ₪ % 4 "ה סא 6 ב 4 2 1 הבינה המלאכותית היא מו ו 0 . ו ב הכולל | המחשב החדש, 3000 או דגם 58, נמצא בתחום = בלעדית עליידי חברת מערכות מיחשוב ומדידה , , חחח טבעית, עיבוד = הביניים של המשפחה ומציע שיפור של 50 אחוז | (פור)) בע"מ. 5 או . א אזח ה'ראלי' של ?7 וס זכ 9+ את המסלול עוברות רק הטובות ביותר המדפסות הטובות בעולם בעיני רבים נחשב ה'ראליי כמבחן עליון לבדיקת האמינות, הביצועים והעליונות הטכנולוגית. ב'ראלי' המהירות קובעת, אך לא פחות ממנה - היכולת להתמיד זמן רב במאמץ עליון וכושר התאוששות. 'ראליי 5ז6טססאּקה זחס בוחן כל מדפסת, ומסיימות אותו הטובות ביותר. המגוון הגדול בעולם 5 מייצרת מדפסות לכל מטרה ובכל קצב הדפסה נדרש: מניפה (|66חץע ץ12ו68), סיכות (₪01 אוזז8וח) . במהירות מ- 30 6.05 ועד 400 665,להדפסת איכות ולעיבודים גראפיים, מדפסות צבעוניות, מדפסות שורה (עד 0 שורות בדקה) וכן מדפסות לשימושים מיוחדים אומניטק בע"מ רח' האורנים 1, מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905. טל: 03-340962. סניף חיפה: 04-338205 כגון - 6006 848 , 86 ]. המדפסות מתחברות למרבית המחשבים הקיימים בשוק, כגון: וא8! (כולל 56 ושוםו), שף , |אזוסופ , ו4אח65%5 מזהס 5 סח ה6צ, ועוד. אין עוד חברה עם מגוון כזה. 5 ססאקה דהס בישראל 'אומניטק' משמשת בישראל כנציגתה הבלעדית של 5 זה ס. 'אומניטק' נמנית עם קבוצת 'תים מחשבים' מהמובילות בשוק הישראלי, אשר מניותיה נסחרות בבורסה התל אביבית. 'אומניטק' מעניקה ל- 5 זז גיבוי ושירות הולמים באמצעות צוותי טכנאים הפרושים בכל רחבי הארץ. פנה עוד היום לעמוס גולדברג ב'אומניטק' טל. 03-340962 ברמה גבוהה, ולפיכך לא ניתן היה ליישם עליהם את מבחר התוכנות שנבנו בעולם עבור המחשב האישי של י.ב.מ. כמו כן, לחברות שהציגו מחשבים אלה לא היה גב כלכלי שיאפשר להן התמודדות לאורך זמן, ומפיציהן היו קטנים מכדי להתמודד עם הצורך של מתן שירות וגיבוי הולמים מבחינה מקצועית וכלכלית. חברת אוליבטי לא מיהרה לצאת לשוק. בסבלנות ובהתמדה למדה את בעיות וחסרונות המחשב האישי של י.ב.מ, ומיד עם מיזוגה עם אי.טי. אנד טי. הציגה את 24.א: מחשב אישי הפועל באמצעות מערכת ההפעלה 05ספוא, המציגה תואמות ברמה הגבוהה ביותר לתוכנות ס.-ואפו, ומשלבת טכנולוגיה מתקדמת יותר תוך יישום נסיון התקשרות של דזא. 4 נחשב לתואם ה-זי.ב.מ הטוב ביותר המצוי בשוק העולמי. עיצובו מרהיב, כמיטב המסורת האיטלקית, הוא מהיר יותר מ-י.ב.מ (פי 2.5). הצג שלו טוב וברור הרבה יותר מזה של י.ב.מ (כולל כרטיס גרפי עם 640*400). לוח המקשים של 4 מורחב, ומבחינת הנדסת אנוש נחשב כטוב יותר הקיים. (לחילופין אפשר לקבל גם לוח תואם ואפו). מחירו של 24-א, למרות כל התוספות, זול יחסית ל-0פ-ואפו בתצורה זהה. לא בכדי בוחרים בתי התוכנה, המפתחים תוכנות עבור 0פ-אפו, את מחשב אוליבטי 24.₪ לשימושם בעבודת הפיתוח. ולא בכדי בחרה אלקטרה ישראל את 24.א כמפתח שלה לשוק המשדד הממוחשב בישראל. את 24.א ניתן לראות בפעולה במשרדי אלקטרה, רח' המלך ג'ורג' 51 ת'"א, ובכנס אילי'א בביתן מס' 2. הזמנות נוספות למערכת אליפסק של "טנסור'"' חברת טנסור זכתה בהזמנה למערכת אליפסק בהספק ג/64א250, להגנת המחשבים ומערכות הייצור הממוחשבות במפעל החדיש לייצור רכיבי חצאי-מוליכים |ופ)ש, במפעל החדש המוקם עליידי חברת נשיונל סמיקונדקטורס במגדל העמק. בכך משלימה טנסור סדרה שלמה של מכירת ציוד מתוחכם למניעת השפעת הפרעות והפסקות חשמל למפעלים עתירי ידע הפועלים בישראל בנושא ייצור רכיבי חצאי-מוליכים |15. זאת לאחר שזכתה כבר בהזמנות להספקת מערכות אליפסק גדולות למפעלים החדישים של אינטל (ירושלים), מוטורולה סמי-"קונדקטורס (רמת-גן) ונשיונל (אזור התעשייה הרצליה-פיתוח). חברת טנסור הודיעה, שזכתה גם, בהזמנה לאספקת מערכת אליפסק בהספק 12564 להגנת המחשבים המרכזיים של בנק-ישראל בירושלים. המערכת שתותקן הינה מסדרת 5000 של שסוא= 5 סד |ם. "קונטרול-דטה' הכריזה על תוכנות חדשות בבינה מלאכותית חברת קונטרול דאטה הכריזה על שלוש תוכנות חדשות בבינה מלאכותית, עבור מערכת המחשבים 180 858צ0. התוכנות כוללות את 5פו) 06 וספ, שהן שפות התכנות המובילות בבינה המלאכותית. 185 פופולרית בארה'יב ו-06ס₪8 באירופה וביפן. התוכנה השלישית - 65א (טופד9צ5 6אוה5םאו6א₪ 605 ווסאא), מספקת אמצעים לפיתוח יישום של בינה מלאכותית, המכונה "מערכת המומחה". הבינה המלאכותית היא מושג רחב הכולל נושאים כגון הנדסת ידע, שפה טבעית, עיבוד קול, רובוטיקה ועוד. מקובל לומר, שתוכנות בנושאים אלה מסוגלות לבצע פעולות, שאם היו מתבצעות בידי אדם היו מכונות "אינטלגנטיות". "מערכת המומחה" היא תוכנית המאגדת מידע מקצועי בנושא מסוים ומעמידה זאת לרשות משתמשים כדי שיוכלו בעזרתו לפתור בעיות. המערכת שואלת את המשתמש שאלות בדבר הבעיה הדורשת פיתרון ומציעה ייעוץ המבוסס על המידע שתוכנת בה. כדי להכין את "מערכת המומחה", מראיין המתכנן מומחים במיספר תחומים, אוסף מידע ומעבדו לנתוני מחשב. אם שלוש התוכנות החדשות ניתן להריץ על מערכת 15פסא. התוכנה בשפת 5פו) כבר מותקנת בארץ ואילו השתיים האחרות, 6סוסחּם ו557א, יותקנו בסוף 1985. קונטרולידטה צופה, שהבינה המלאכותית תיכנס בקרוב לשימוש בכל התעשיות להן היא מעניקה שירותים. מחשבי 180 0858 מתאימים במיוחד ליישומי הבינה המלאכותית עקב כושרם להתרחב. תוכנה זו עונה על צורכי הבינה המלאכותית לתוספת מתמדת של כוח זיכרון ועוצמת חישוב. הרחבות במשפחת המחשבים המסחריים של בוו חברת היולטיפקארד הכריזה בארה"ב חודש אוגוסט, על מחשב חדש במשפחת המחשבים המסחריים שלה. משפחה זו - 3000 קת - הינה השנייה בתפוצת ההתקנות של מחשבים מסחריים לשימוש כללי. (בעולם כולו למעלה מ-20,000 התקנות). מזשב 3000 יו!! דגם 58 כמו"כן, סיפקה החברה מבט נוסף על שילובם של מחשבי 3000 ₪5 הנוכחיים עם ההרחבה המתוכננת לקצה העליון של המשפחה, הנמצאת בפיתוח במסגרת התוכנית הידועה בשם ₪5 ואט 90 המחשב החדש, 3000 ₪ דגם 58, נמצא בתחום הביניים של המשפחה ומציע שיפור של 50 אחוז מוסף כנס איל''א בביצועים על-פני מערכת הביניים הנוכחית (דגם 8.. המחשב החדש מצויד במעבד חדש הכולל צהסואפוא 6הסג0 בגודל 8א32, המאפשר זמן גישה אופטימלי לזיכרון ומשפר את כלל ביצועי המערכת. זיכרון מרכזי מירבי של 808 מכפיל את הזיכרון הקיים במערכות הקודמות. למערכת ניתן לחבר עד 152 מסופים או מחשבים אישיים. גון א. יאנג, נשיא חברת היולטי-פקארד זעולמית, מסר בהכרזה שזו למעשה חלופה מושכת ביותר (מבחינת היחס ביצועים עלות) להברות אשר נזקקות לביצועים בתחום הביניים ואינן יקוקות עדיין לכוח המיחשוב של הקצה העליון של המשפחה (דגם 68). מר יאנג התייחס גם לדגם החדש 5א32, שמהווה הרחבה למערכות 0 <>ח בתחום התחתון, ומשפר ביצועיהם בז25-50 אחוז. מערכות אלה (58 ו0-7א42 זמינות כבר עתה. לדברי נשיא חברת >ח, דגמי 58 ן-קא42, ככל שאר דגמי 3000 פח, יהיו תואמים למשפחת 3000 קה העתידית, הנמצאת עתה בפיתוח כתלק מתוכנית ‏ אעחז50ק5 קת של החברה. העברת תוכנות לדור הבא של מחשבי 53000 "תהא קלה בהרבה ממה שהתעשייה מצפה במעבר מסדרה לסדרה" עוד ציין.יאנג;, כי "המוצרים הנוכחיים, כמו ההרהבה העתידית של המשפתה הנובעת מתוכנית אעמז5950, יחזקו את מעמדה האיתן של משפחת 3000 פחבשוק המסחריים. המחוייבות שלנו לשמירת לקוחותינו בתוכנה נשארת היעד המרכזי של תוכנית אעמז5050. כמוזכן הדגיש שעובדה זו נכונה באותה מידה גם למערכות זמן-אמת (1000 קה) ומערכות התיכון (69000ה) של חברת היולט-פקארד. חברת היולט-פקארד הינה יצרנית בין-לאומית של ציוד מיחשוב ומדידה, הנמצא בשימוש בתחומי התעשייה, העסקים, ההנדסה, המדע, הרפואה והחינוך. החברה מעסיקה 85,000 עובדים בכל העולם. מכירותיה בשנת 1984 הגיעו ל-6.04 מיליארד דולר. מוצרי ₪ בארץ מופצים בלעדיח על-ידי חברת מערכות מיחשוב ומדידה (פוזו)) בע"מ. \)ב ח\צ\יב אזז רב-ביר מופוו ררג חצ הנורבת ב-ברייב₪ \\ פ ]כ ףו\ב0> סי ט\". האינוה התחבייבה ג רינראהי ההזמ 5 שיכי הח \בוב > אום די תובית ת הצרת אצריבר סרית חרנ\ה. הגהגלה ב-ביריירי תנרררריבו ב-תיבינוריי תנונגיה צררדים ביצרםי צר חצזברת את בירי סוי החיחונבייםי הציטר ה יבביי צרד אוס. ררט גאה כבהריט. ביי ובוזר בחיברו הגררי בור .בנצרארי טר בא: בהתכות חעורבותת בצ ליי בת כנרז חים)א חז6פצ' סח\ם3 או. תגור תוזירז ה-בייצנו. ובבחיבר 4885 ררט גם ובתה באהציח את חנורבז הביבירייםי נובר ציר אום, אצי ביבום איבי הטָרב. נגיינצורר בחורנ אבטובר ביירצרריםי זרגן ררול *+ בררטי גוז גבוי\ ב-תקות מטנורבתז ו צצרז ב יטי גררי: ררט יצו בוא לראות את ההתקנה בפעולה ובר הוח חעורבת בבריי תורז בתערוכת ושופו בכנס איל"א בתריבו בזרירא ביריר: בו הבצריטי גגב-א . א ינור גנצ\ר * בררט נצשחצרבת הורסית חובות בתבג יצוץצ בייצגו גירתז, הבתחיביתו צַיי תהררסים וטובאים נצת ירי ג > ררט חיייצצת ביצרית ביצראר את חירב ה יצרגים נר חרי הצור ברחיצרבת הבביריים אופו סאות -- יצר ברצרי צר מחברי בתצורבת הבבביניים פ > בּם ס צסס-- יצר ירצרי צר 6\ב .3 וג\ה 0 - הוג\פ₪ 655 *סדם \ש-- יצרוי בביריא *+ ררט חיספטת אחרות נטר צצת יים רברי ר נר\ה ד 5 . הנדסת אלקטרוניקה בע"מ *עתידים" הקריה לתעשיות עתירות מרע, טל. 1ו4832 אמיר כהן המקור מס' 1 למכשור ורכיבי אלקטרוניקה חדשות מ.מ מערכות מידע "מ.מ מערכות מידע" ספקים מורשים של פקסימיליה "'בורוז" למשרדי הממשלה "מ.מ מערכות מידע'' הוכרה לאחרונה על-ידי החשב הכללי כספק מורשה של מערכות פקסימיליה למשרדי הממשלה - על כך מסר מר שמואל בן עטר, מנהל מוצרי פקסימיליה בחברה. מ.מ מערכות מידע משווקת ציוד פקסימיליה מתוצרת בורוז. לדבריו, זכתה חברתו יחד עם מיספר חברות נוספות במכרז זה. שואטס הכריזה על ה-101 דטס - המסוף הזול ביותר בשוק כיום חברת מאטס, שהיא חברת בת של אי.טי.טי, הכריזה בימים אלה על ה-101 דטס (קיו.וי.טי), המסוף הזול ביותר המצוי כיום בשוק - על כך נמסר ממ.מ מערכות מידע, נציגת 6אטס בארץ. המסוף החדש שמחירו 410 דולר, מצויד ביכולת עריכה מקומית, מסך 14 אנטש, 2ו מקשי תיכנות ויכולת התחפשות למסופים רבים. נמסר כי המסוף מיועד למערכות רב משתמש. מר עמי לבנשטיין, מנכ'"ל מ.מ מערכות מידע, מסר כי הזמנות ל-01! זטס כבר מתקבלות וכי מועד ההספקה קצר. אאווא - מערכת חדשה של דטה-פוינט המשלבת תמונה, קול ותקשורת נתונים ראשונה מסוגה בעולם אאווא (מינקס) מערכת ראשונה מסוגה בעולם למשרד, המשלבת נתונים, קול, תמונה - וידאו צבעוני, הוכרזה בימים אלה על ידי דטה-זפוינט, המיוצגת בארץ על ידי מ.מ מערכות מידע בע""מ. אהסשזפא אסוזאאמס-או גוספאודוטא) אאו (66א 6% מאפשרת למשתמשים להתקשר "פנים אל פנים", ליהנות במשותף ממידע המופיע על גבי הווידאו וממחשב אישי. שיטת מינקס מקשרת בצורה אינטראקטיבית תחנות עבודה ומאחדת מבנים מחלקתיים/אגפיים לרשת תקשורת מקומית או לרשת תקשורת רחבה. במערכת אאוש ניתן לשלב מחשבים אישיים כמו דטה-פוינט ויסטה, י.ב.מ פי.סי, זא או זה ותואמיהם וכן כל מכשיר וידאו. בפועל תוכננה המערכת כך שתותאם לכל סוגי המחשבים. בקליפורניה נלחמים באבטלה בעזרת "דטה-פוינט" שירות התעסוקה של קליפורניה רכש לאחרונה ציוד דטה-פוינט בערך כולל של 2.7 מיליון דולר - על כך נמסר מהנהלת דטה-פוינט, שמקום מושבה בסן-אנטוניו, טקסס. ציוד זה מיועד להרחיב את שירותי המיחשוב של שירות התעסוקה הקליפורני, המופעלים כיום ב-85 אתרים ברחבי מדינה זו, ברשת הכוללת כ-400 יע''מ (יחידות עיבוד מרכזיות) ו8507 תחנות עבודה. רשת המחשבים של שירות התעסוקה בקליפורניה מסייעת באיתור מקומות עבודה למובטלים ומאחדת ביקוש עובדים בכל רחבי המדינה. באמצעותה יכולים עובדי השירות לאתר מיידית מקום עבודה פנוי, או לחילופין עובד בעל כישורים נדרשים. מהנהלת דטה-פוינט נמסר עוד, שהזמנת ציוד זו הינה הרחבה של המערכת, שהחלה לפעול בשירות התעסוקה של קליפורניה כבר בשנת 3. בסך הכל רכש שידות התעסוקה מדטהיפוינט ציוד ב-9 מיליון דולד. חברת דטה-פוינט ידועה כיום כאחת המובילות בתחום רשתות תקשורת מקומית (אגו), ולמעשה רשת 6א, שהוכרזה בשנת 7%ל!ו, היתה הראשונה שיישמה גישה חדשנית זו. סוכנות "ג'ניקום" ל'"מ.מ מערכות מידע" חברת-מ.מ מערכות מידע בע"מ קיבלה לאחרונה את הייצוג בארץ של חברת ג'!ניקום לייצור מדפסות התואמות את כל סוגי המחשבים - על כך מסור מר מיקי פילו, מנהל מכירות ציוד הקפי במ.מ מערכות מידע בע"מ. מר פילו מסר, כי מ.מ מערכות משווקת מדפסות ג'ניקום מדגמי 3300, 3400, 3304 ר3404 (מ1807! 005 ועד 400 5סס), רגילות, גרפיות וצבעוניות. לדבריו, מצטיינות מדפסות ג'ניקום בעבודה שקטה - משקט הרעשים בנוי במדפסת, באפשרויות עבודה ב-3 סוגי כתב - מטריצה, טיוטה ואיכות וביכולת להדפיס אותיות בגדלים שונים. בנוסף לסידרת ה-3000, לג'ניקום מדפסות מדגם 4000, שהן משדאוםק =או), העובדות בשיטת שאטל מטריקס ולא בשיטת מבט מלפנים למשתמשי 38, 36 34- 5 ]181 בדדדכיכדוךי תפיסה חדשה בסביבת זו.א.1.. מסוף עס מדפסת צמודה. מקבילית מקבילית מוסף כנס איל''א ההגורה. יתרונות סידרה זו - אפשרות : במצב גרפי, וכמו כן אפשרות לברדקוד. הסכמי שיתוף פעולה ל"דטה-פוינט" במסגרת ההערכות מחדש של חברת דטהיפוינט, בעיקבות רכישתה עליידי איש העסקים אשר אדלמן, חתמה החברה בימים אלה על הסכם, לפיו תס לחברת אימג'ידטה ה ותקונים גזגס 65גואו) מסן-אנטוניו. , ברת מוהוק דטה סיינס (6086 55 )א6ו50 גזבס אבהס). מבט מאחור יציאה 8 וו . |וזוווזוזוזזוזווווזזווווו | (או) 1 | יציאה בסיס צג מתכוונן תכונות . . . חסכון בשטח על השולחן . מחיר ""מַדְפָּסוףיי -- פחות ממחיר מסוף (בלבד) של יבמייי (אפשרות שכירות) .= תאימות למסופי 5291-2 , 5251-11 , 3180-2- 80! = חיבור לכל מדפסת מקבילית באמצעות כבל המאפשר את מיקומה כרצונך הדפסת 5:6 מהמסוף (המחאות, שאילתות, חשבוניות, ת משלוח וכד'י) אופצית התחזות למדפסת 5224, 5256 -8ו (להדפסת דוייחות) "המדפָסוף" - מודולרי, ניתן לגדול ממסוף פוו ל'ימדכָסוף" םט 5 מדפָסוף -- הדוח ביד ומיד 2 1 / / ת ד 1640, חיפה 31015 5 משרד מכירות תייא 03(347021), 03(341808) 277 . הגדולים הולכים עם הגדולים ד ) המחשב האישי של י.ב.מ 6 - מצטיין בהרבה מעלות. שתיים מהן עומדות מעל לכל מחלוקת: > הוא מיוצר על-ידי חברת המחשבים הגדולה ביותר בעולם, אשר שולטת על פלה של כ-79% משוק המחשבים העולמי. >= הוא המחשב האישי הנמכר ביותר בעולם. קניית המחשב הבסיסי היא רק ראשיתה של דרך. במשך הזמן אתה מבקש לרכוש ציוד היקפי נוסף, תוכנות שונות ואבזרי עזר חדישים, ומעל לכל - לעיתים מתעורר הצורך לבצע עבודות תיקון ואחזקה שונות במחשב האישי, ברכיביו או במערכות הנלוות אליו. היותך אחד מבין רבים הנזקקים לשירות ברמה מקצועית גבוהה, מחייבת אותך להתקשר לחברה שיש לה יכולת מוכחת להתמודד עם טכנולוגיית המחשבים המתקדמת וכן עם המסות הגדולות של המכשירים שנמצאות בשוק. במילים אחרות: אתה זקוק לחברה, שבתחום השירות למחשבים מסוגלת להציג יכולת דומה לזו שי.ב.מ מציגה בתחום הייצור: שילוב של איכות ועוצמה. בישראל קיימת חברה אחת ויחידה כזו: רדט. כמה משפטים של רקע. קבוצת רדט היא מן החברות המובילות בישראל בתחום הטכנולוגיה האלקטרונית המתקדמת: שיווק ואחזקה של ציוד לתקשורת נתונים, ציוד היקפי למחשבים, מיכשור מדידה מדויק, ציוד לבקרה תעשייתית ורובוטיקה ואוטומציה. רדט מבצעת גם שירותי כיול מדויקים למכשירים אלקטרוניים, בדיקות אוטומטיות של כרטיסים אלקטרוניים, שירותי תוכנה וכן תיקון ואחזקה של ציוד אלקטרוני לסוגיו. פעילות הקבוצה מתנהלת בתוך "בית רדט" החדש, ששטחו 3000 מ''ר, בקרית עתידים לתעשיות עתירות ידע בתל-אביב. כל העוצמה ההנדסית האדירה הזו מגוייסת לשדת את שלל הלקוחות של רדט, הנמצאים בכל ענפי התעשייה והשירותים בישראל. בתוכם, גם ציבור המשתמשים במחשב האישי י-.ב.מ 6ס. בתוכם, גם אתה. אגף השירות של רדט, בקומה הראשונה של הבית, הוא הכתובת שלך. הסגל המקצועי מונה עשרים ושבעה (27:) הנדסאים וטכנאים מיומנים. אגף השירות של רדט מכיל שלושה צוותים עיקריים: צוות מערכות, צוות ציוד מחשבים וצוות מעבדה. האגף מספק שירותי אחזקה מקיפים לציוד אלקטרוני מגוון מתוצרת של חברות מן המובילות בעולם, כמו: זסאוחאו .הדפ אשדםעג א ,דאפה-80ד0= ₪1 ,שסודאשחס .( וסדתם דאו) שאה .סגהא65 ,פוטס6 וחברות רבות נוספות. אחת הפעילויות הבולטות של האגף היא אספקה של שירותי תיקון ואחזקה למשתמשים במחשב האישי י.ב.מ-0פ. למעשה, אגף השירות של רדט נותן גיבוי מושלם למחשבי י.ב.מ-₪0 ולציוד ההיקפי הנלווה, וזאת, מרמת המכלול הבודד ועד לרמת המערכת. * תיקון של מכלולים בודדים: מעבדות רדט מבצעות תיקונים ואחזקה של מכלולים בודדים, כגון כרויסים, דיסקים קשיחים וכונני דיסקטים. + כרטיסים: כולל כרטיסי י.ב.מ וכן מרבית כרטיסי ההרחבות והגרפיקה המצויים בשוק. * כונני דיסקטים: מתוצרת .ז8ג5306 .פד אססאגד .000. + דיסקים קשיתים: מרבית סוגי הדיסקים המצויים בשוק. העבודה נעשית בעזרת ציוד אלקטרוני מתוחכם, שנתמך עליידי מערכת בקרת איכות קפדנית. המכלול המתוקן נארז בעטיפת מגן מיוחדת ומקבל אחריות מלאה של רדט. * הוזי שיוות למעוכת: רדט מציעה למשתמש התקשרות באמצעות חוזה שירות על 8 בסיס שנתי. הלקוח נהנה משירותי אחזקה ותיקון לכל מערכת ה-י.ב.מ-₪0 שלו - המחשב האישי עצמו, הדיסק הקשיח, כונן הדיסקטים, הכרטיסים, מערכת המתאמים הפנימית של המחשב, המדפסת וכיו''ב. רדט מעניקה אחריות מלאה למערכות שהיא מתחזקת לכל משך תקופת החוזה. אין זה מיקרה, שהחברות המובילות בעולם בתחום האלקטרוניקה והמחשבים בחרו להתקשר דווקא עם קבוצת רדט. רק מערך תיקונים ואחזקה כמו של רדט מסוגל לספק שירותים מקיפים ברמה גבוהה וגיבוי מושלם למערכות אלקטרוניות מתקדמות ויקרות. אלדשם מציגה מערכות ייחודיות לאיסוף נתונים בתערוכת איל"א 85', המתקיימת בבנייני האומה בירושלים, מציגה חברת אל-שם מיספר מערכות כוללות לאיסוף נתונים בשירותים ובתעשייה: [. מערכות לאיסוף נתונים באמצעות מסופוני טלסון. המסופון הינו מחשב נייח בעל עוצמה רבה, שגודלו כגודל כף יד. המסופונים תוכננו לעבודה עם וללא קוראי בר-קוד מסוגים שונים, במגוון רחב של יישומים בתחום מכירות והזמנות, ניהול מלאי, רישום נוכחות עובדים, ביקורת טיב, בקרת שמירה ועוד. םדי מא נערצע, מסופון "טלסון": מגוון יישומים 2. מערכת לקליטת נתונים בשיטת הבריקוד. בתערוכה יוצג ציוד של חברת 85אוס8 צשזאוס: מדפסת ניידת להדפסת מדבקות הברדקוד, היחידה מסוגה בעולם - 6או! אס ו-שאו! =אס, ומערכות לקריאת בריקוד: עט מיוחד בעל יכולת קריאת נתונים ממדבקות הבריקוד, וכן מכשיר בעל יכולת קריאת הנתונים ממרחק של עד 8 מטר. 3. מקלדת לקריאת בריקוד כולל רישום גרפי, התואמת את סדרת המחשבים האישיים של ייב.מ6? , המיוצרת עליידי קיטווניק (צ5א סואסחז). המערכת מאפשרת תקשורת ישירה למחשב מרגע זיהוי המוצר עליידי עיפרון הבריקוד. חברת אל-שפ מציגה בתערוכה כלים נוספים, המהווים מהפיכה למשתמש בעבודתו עם המחשב. כל המערכות הינן עצמאיות לחלוטין, אבל שילובן יוצר מערכת מושלמת לתיכנון ולפיקוח על המידע בזמן אמת. בסימנים הניתנים לקריאה מהירה ואמינה על-ידי רכיבים ממוחשבים. = סותם סק - לשכת השירות של חברת 805א600, שימשה לפיתוח רבים מ היישומים שהוצגו בעיר המחשבים של דיגיט בקאן-דיקויל. דיקויל, יְהוקמ בעיר הנופש הצרפתית קאן. רהשקעה של בלליוני דולרים, הציגה יישומי מחשב המאפיינים כרך אורגני גדול - מסחר, תעשיה, שרותים עירוניים וכו'. באמצעות 6פטסהחפששסק של קונגוס - שפת הדור הרביעי הפועלת גם על מחשבי אאגצ. ביניהם ניתן להזכיר את "מפעלי התעשיה" וחלק ניכר מהשירותים העירוניים. בישראל לא מכבר, לצד הגירסאות האחרות למחשבי 6פסו ספוא של |גהפא5ה, הזגסם ורפה 0. נציגי שפטסהחסששסס בישראל, חברת בינה מחשבים, ומנהלה דוד קפלן, מציינים, ששילובה המאסיבי של שפת הדור הרביעי 6פטסהחםפצוסס בארוע כה מרכזי, הינה עדות נוספת לחשיבות שמעניקה דיגיטל למוצר ולמאמצים לשילובו במערכות המחשבים מתוצרתה. מדפסת (01-70 - 700 סימנים לשניה, עיצוב קומפקטי ומחיר ללא תחרות 0 מתוצרת צ6סוסאסחהסשד דזטפדטס בארה"ב. 0 הינה מדפסת מהירה המצטיינת בתכונות הבאות: צדטס צעגשו (4000 =פזוא; 5שדטאווא 20 הדדוא) (= ופודקואס6 65ואסח דא6ס). אינץ'). כולל 50 ואפו, ומיועדת למשימות בהן נדרשת הדפסה מרובה. מחיר המדפסת בישראל הינו בפחות מ-4,000 דולר! מר אלכס שפייזר, מנכי"ל חברת אל"שפ, מסר כי טכנולוגיית הברי-קוד מאפשרת סימון פריטים "דיגיטוליי שפת הדור הרביעי, ש6פעסחהש/שסק, מתוצרת חלק ניכר מיישומי דקויל פותחו והורצו כזכור, הוכרזה גירסת אגש של שפטסהמשצוסס בימים אלה החלה ליגד לשווק את המדפסת *= מהירות הדפסה 0058 700 (אפ) 210). * אמינות גבוהה ובנייה למשימות הדפסה * מותאמת ל-50 |אפו כולל הדפסה גראפית. * הדפסה של נייר רחב (225-132 עמודות) *= 2 מימשקים: טורי (2320פ8). ומקבילי * עיצוב משופר וקומפקטי (6, 16.7, 27.4 0 מתחברת למרבית המחשבים בשוק, 2 עריכה גרפית: אדי סלוטניצקי, אנה פירוינסקי תצלום השער: איילת ברמן ריכוז ואירגון: מחלקת מודעות "כספים""''גלובס'' טלפון: 253211 0000000 2-5 בוש כ דלשב שא מפעלים מצליחים נופעילים מערכות יעילות. אקפזו-הנופעל הממוחנטוב (טול ?11 וו 41 7 , קז] מחטובים. הברירה האינטליגנטית. מפעלים רציניים אינם יכולים לחכות. מפעלים המתחרים על ראשוניות בשוק חייבים לצעוד קדימה ולמחשב את פעילותם היום, בפתרון שיענה גם על צרכי המחר. זאת יודעים לקוחות 3 בארץ ובעולם המפעילים בהצלחה את מערך המפעל הממוחשב של היולט פקרד - אקוא. אפו/ הינו מערך משולב של מידע ובקרה על פעילות המפעל, המאפשר לך בתוך זמן קצר ליהנות מיתרונותיו - הגברת הייעול בייצור, ניהול מלאי חסכוני, פריון גבוה, איכות מבוקרת וקבלת החלטות המעוגנות במציאות הדינמית של מפעלך. למפעל הממוחשב של 4 כלי ייחודי-- 051020 -- המהווה פריצת דרך בטכנולוגיה של חבילות תוכנה, בעזרתו תוכל"לתפורי' את מערך התוכנות, להתאמה מלאה לצרכים המשתנים של מפעלך. את השינויים שיידרשו, מהותיים ככל שיהיו, תוכל לבצע בקלות, במהירות ובגמישות בעזרת כוח האדם הקיים במפעלך, וכל זאת בדו"שיח פשוט עם המחשב וללא ידע בתכנות. התפיסה הייחודית של ₪ מציעה לך פתרון מודולרי, גמיש, קל להתאמה ומהיר ביישום - פתרון הכרחי במציאות המשתנה. דדש שש סמב=6 בס 0 מערכות מחשוב ומדידה (5ו6₪) בע"ס רח מסדוו. תל-אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים אבנת | קרמון |שיפרין |נעמן עם וו סאוו תסיים את הפרוייקט ב-1/10 מזמן הפתוח הקונבנציונאלי פיתוח פתרונות ב-זואוד 51 (כפמעט) זו סאו!- מחולל מערכות מהפכני מהדור הרביעי -)46. אתה מתקשר איתו בשפה אינטגרטיבית, בהירה וידידותית, קלה ביותר ללמוד, (קרובה לאנגלית פשוטה). - קבעת למחולל את דרישותיך - ומייד יש בידיך פרוטוטייפ של היישום - אותו תוכל לבדוק, לבחון, לשנות ולאשר. : ואם תרצה - תוכל אף להציגו ללקוחותיך המשתמשים. אתה ממש רואה על המחשב את מה שאתה חושב! יותר תוצאות פחות הוצאות כשבידך פתרון כל כך מבריק ואלגנטי, הכל נראה אחרת: כדי לעמוד בדרישות המופנות אליך אינך נזקק להשקעות נוספות של משאבי הון זמן וכח .| יש / / ₪( כלל מערכות . וו כלל מערכות בע''מ רח' כורזין 1 גבעתיים, טלי 03-777061-8 מעצמה של מחשבים. עתיד שהתחיל ב-1885 / ליכטנזון ₪ צרפתי ש ניגיו וסוף סוף אתה מצליח לעמוד בלוח הזמנים המובטח - זואוד אס! אנו נראה לך, כי משתמשי וז 6א11 הוכיחו קיצור זמן הפיתוח של פרויקטים מורכבים עד ל-1/10! ₪ הסל סדר מומחים תיצונייט וו 6או1 אחראי לכל ההיבטים של המערכת שלך: תוכל לעשות את כל מה שנחוץ בלי תלות במומחים מבחוץ, ואפילו אם הפרויקט מאוד לחוץ - תעמוד בלוח זמנים מדויק והגיוני. חסל סדר מומחים חיצוניים יקרים בתחומים כגון: ניהול התקשורת, מסדי הנתונים, מנגנוני התאוששות... את כל הפתרונות אתה מבצע בעצמך עם ה-ו1 6או]. ₪ ועוד חבילה של יתרונות א וו 6או1: התאוששות מסונכרנת מלאה - ₪60 250ואסאה6אצ5- ברמת מחולל מערכות. * וו6אוו: המחולל היחיד שמסוגל לתחזק ולהפעיל קשר גם למערכי תוכנה ולמסדי נתונים קונבנציונאליים. + וו 6או!: מחולל רב לשוני, +6אט6אג ושטוא, כולל עברית. + תחזוקת התוכנה והשינויים ב-זו סאו1 קלים ביותר לביצוע וזולים במונחי כח אדם. * וו 6או1: ידידותי ביותר למשתמש - בנית מסכים, למשל, נעשית בשיטת ה-סאוזאואק. נשמע טוב מידי? התקשר אלינו היום: ונוכיח לך בעובדות, במספרים ובהמלצות של 10 התקנות בישראל ו-1500 בעולם. טל. 03-777061 זזום ?=