מעטפה חתומה – הכנס הארצי ה-10 לעיבוד נתונים

מעטפה עם חותמת דואר לציון הכנס הארצי העשירי של איל"א

OCR (הסבר)
ירושלים, 13--14 באוקטובי שוסטי ישראף שי איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה הכנס הארצי ה-10 לעיכוד נתונים ירושלים, ת.ד. 5009ו, הקריה רוממה . כתובת הועדה המארגנת : חב' .כנס" תליאביב רח' דיזנגוף 50, ת.ד. ו1627