ידיעון אילא. גליון 31. ינואר – פברואר 1997

OCR (הסבר)
ידיעון איל בתובת המעונת: מוכירות אילא, ת.ד.,.53113,תל אביב מיקוד 41530 טל. 03-6473093, פקס. 03-6473683 חכר/ה יקר/ה, ידיעון זה יגיע לידיך עם פרום שנת 1997, שנה הטומנת כחוכה סיכויים וסיכונים בדרך אל השלום הנכסף, תמורות כלכליות והמשך התפתחות מואצת בכל הקשור לטכנולוגיית המידע, כאשר גולת הכותרת היא מהפכת התקשורת בישראל ובעולם. חודש דצמבר 1996, החודש האחרון לפעילותנו כשנת 1996, היה עשיר ומגוון בפעילויותיו. בשיתוף עם אוניכרסיטת תל-אביב, מכון אדמס למערכות מידע, קיימנו לראשונה כנס שמגמתו להדק את הקשר בין האקדמיה לכין התעשיה בתחום טכנולוגיית המידע, באופן שיוביל' לפיתוח מוצרים המבוססים על תוצאות המחקרים המתכצעים באוניכרסיטאות ומכוני המחקר. הרצאות ניתנו על ידי עמירם שור יו"ר הנהלת אילא ויו"ר מועצת המנהלים של חכרת מ.ל.ל, על הנושא "שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשיה -- מנוף להתחדשות וצמיחה כלכלית", אליששע ינאי, מנכ"ל מוטרולה תקשורת ישראל וסגן נשיא מוטורולה אינק. שהרצה על זיהוי כתב יד, -- "מעבר ממחקר ופיתוח ליישום" ופרופ' ניב אחיטוב מאוניברסיטת תל-אכיכ שהרצה על "₪ ניהולי ש קתדרתת מהסשידו| "רווקס הפרודוקטיביות - כיצד י אני אדמם למוודבות מיד ו יד למדד את תרומת מערכות המידע | דבר יו"ר לארגון". במסגרת הכנס הוענק גם הפרס ההנהלה השנתי של המכון אדמס למערכת מידע שפותחה על-ידי צוות ממר"מ ונושאה "שיפור מערך נוהל הגיוס לצה"ל". ארוע מרכזי אחר, היה הכנס הראשון של איגוד האינטרנט הישראלי. בכנס שאורגן בצורה מופתית על-ידי מנהלת אילא, השתתפו-למעלה-מ-350 חברים,-שציינו לשבח את רמתו- המקצועית והארגונית. ו הכנס עסק בטכנולוגיות האינטרנט ויישומן כהווה ובעתיד, בארץ מימין לשמאל: פרופ' ניב אחיטוב, פרופי ישראל שפיגלר, מר אלישע ינאי, מר עמירם שור וכעולם. מרצים מהאקדמיה והתעשיה הרצו על כית הספר הוירטואלי, הוראה מרחוק, תשתיות התקשוב בישראל, טכנולוגיות 8 גישה לאינטרנט באמצעות לווין, הפצת נתונים בתשתית. טלויזיה בככלים, תשלומים בטוחים באינטרנט ועוד. אורחי הככוד שכרכו בכימוס היו, שרת התקשורת הגב' לימור ליכנת, ח"כ מכאל איתן, יו"ר ועדת מידע ותקשוב של הכנסת, עמירם שור יו"ר הנהלת אילא ויצחק קאול, מנכ"ל חכרת בזק שהרצה ער הנושא "בזק כעולם האינטרנט". הכנס ורמתו המקצועית והארגונית הביאו ככוד רב לאילא ולאיגוד האינטרנט הישראלי הפועל בחפות אילא. בתאריך ה-23 בדצמכר, נחנך אתר הכנסת ברשת האינטרנט והוכרזה הקמתה של ועדת התקשוב והמידע. חנוכת האתר נעשתה במעמד ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, שרת התקשורת, יו"ר ועדת הכלכלה, יוי"ר ועדת הכנסת, יו"ר הועדה הלאומית לתקשוב ולמידע, יו"ר ועדת התקשוב והמידע בכנסת ויו"ר צוות הקמת האתר, יו"ר הנהלת אילא, חברי הנהלת אילא ומועצתה. בהקמת האתר בכנסת יש לראות ציון דרך להשתלכות הממש במהפכת המידע, ברצון ליעל את עבודת הכנסת וועדותיה ולשפר את השרות לאזרח. צוות כראשותו של ח"כ מיכאל איתן המוביל את תוכנית הכינוס ה-31 של אילא, פועל במלוא המרץ להשלמת התוכנית וועדת משנה בראשותו של אלישע ינאי מבכייל מוטורולה תקשורת ישראל, משלימה את תוכנית היום השלישי של הכיגוס המיועד לנוער ומצטייני המחשוכים, שיתקיים בפעם שניה כשיתוף עם משרד החינוך וצה"ל, הפעם יש כוונה להעביר את תוכנית כינוס הנוער מימין לשמאל: ג'ורג' מאיר, לימור לבנת, עמירם שור ומיכאל איתן באמצעות הטלויזיה, בזמן אמיתי, לכל כתי הספר ובתי האב בישראל. הושלם הרכב המועצה הציבורית ובעתיד הקרוב תתכנס המועצה בהאשותו של מר מיכה חרישו. ליעויכתה הראעוונה. לקראת שבת הפעילות החדשה, אנו מתכננים מגוון פעילויות מקצועיות שיעשירו ויעמיקו את הידע ואת יכולתנו לנווט עצמנו בהצלחה מול האתגרים אותם מציכה בפנינו. טכנולוגיית המידע. זה גם הזמן 2 את החכרות, והודעות על- כך תשלחנה לחכרים בימים הקרובים. אני מאחל לכולנו ששנת 1997 תהיה שנה של התטצמות, בטחון והצלחה. ככרכת חכרים נאנונה, עמירם שור יוי"ר ההנהלה מנגש איגוד איזי"ם יו"ר האיגוד ד"ר ישציהו ל( חבר איתייים נכבד, לפצילות החודשית החודש, הגני להזמין את כל חברי איתי"ם לפגישת יצרנים שתיערך כאודיטוריום של הפקולטה להנדסה אוירונוטית וחלל של הטכניון. ביום ג' ה-31 כדצמכר 1996, בשעה 18.00 בנושא: תוכנות תיכ"ם במחיר בינוני ונמוך: הוזמנו להציג את החידושים בתחום, לפי אלף בית: 1. אוטו-קו, שמציגה את 065%סזט 01 0ס6)סזט 2. איסטרוניקס, שמציגה את זסזסֶזסזח! 01 006ם-0וו0פ 3. טכ"ם שמציגה את /116ח86 ז0 חסוזסז5סזסוו/ 4. סיסטמטיקם שמציגה את אזס/שסווספ מקווה לראות את כולכם עמנו. הונניז הרזאות איגוד האינשרגע יום ה' דללו.ן.ל - סל.ג| גיה בטרביה, בגי אפריים ם71, תל אביב | תס 0 80905 00 1006 6601 טל רוו(ברגר - מל"ם מץרגות יום ה', 7ללן.3.7! - סל:8| ביז בסרביה בני אכריים 1ל' חל אביב אורן גנל - טקעריין ]| 16 חס 01080505 הסוס 601 נץילות חודש מרץ תהקיים בננס א'רא יו"ר איגוד האינשרגט: ג'זרג' מאיר |66.60ן.70א50 6 500685 ה יום שלישי, 25 במרץ, 1997 0 1450-1200 | .14 0 - 16.00 | תקשוב המגזר הציבורי 10 1600-1600 | .16 יום רביעי, 26 במרץ, 1997 | 11.00 - 10.00 | 1.00 144 | 1480 - 120 | 0 16. | 1630-1600 | 00 18.00 - 0 אולם ₪ אולם 6 אולם = ה ו ארוחת צהריים כלכלה ופיננסים תרבות ובידור איגודים מתמחים וקבוצות עבודה המגזר הציבורי כלכלה ופיננסים אולם 6 0 - 12.30 | תקשוב המגזר הציבורי חינוך שרותי הבריאות איגודים מתמחים וקבוצות עבודה 0 *- 00 6 תקשוב המגזר הציבורי חינור שרותי הבריאות איגודים מתמחים וקבוצות עבודה תקשוב המגזר הציבורי חינוך שהותי הבריאות תרבות ובידור איגודים מתמחים וקבוצות עבודה איגודים מתמחים וקבוצות עבודה