יום עיון בנחיית ד"ר שלמה קליש. יצוא תוכנה.

7 במאי 1986

OCR (הסבר)
ב לצוא תוכנה יום עיון בהנחיית דר' שלמה קליש תל-אביב, יום ד' 7.5.86, מלון רמדה. מטרת יום העיון: מטרת יוס העיון היא לסקור את הגורמיס הקריטייס להצלחה ביצוא תכנה, החל בעקרונות הבסיסיים הקשוריס בתפיסה שווקית נכונה, דרך איך עושים זאת בפרקטיקה, מנסיונס של מנהליס שעשו זאת בהצלחה, ועד סקירה מפורטת של התפתחויות שחלו בנושא לאחרונה, כולל הגורמיס השוניס התומכים במייצאי התוכנה. בנוסף, יוס העיון יאפשר למפתחים השוניס להפגש עס משווקי התכנה, לשאול שאלות וליצור קשרים למי נועד יום העיון: מנהלים בכירים, מנהלי שיווק, חברות העוסקות או מתכננות לעסוק ביצוא תוכנה, תכנתיס העוסקיס או המתעתדים לעסוק בפיתוח תוכנה ליצוא. יזמים, אנשי השקעות ונותני שרותיס ליצוא תוכנה. מנחה יום העיון: דרי שלמה קליש בעל תואר שלישי מה-זווא (המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטט) בנושא חקר ביצועים ושיווק התמחה בשיווק מוצרי טכנולוגיה גבוהה ויעצ לחברות אמריקאיות וישראליות בתחום. כיוס מרצה בשיווק בבית ספר לניהול אוניברסיטת תייא ומשמש כנציגה של חברת 4ח8צ6 בישראל. תכנית יום העיון: 0 - 08:30 הרשמה. 0 -- 09:00 התפיסה השווקית ויצוא תכנה -- דרי שלמה קליש. בייס למנהל עסקים עייש רקנאטי. אוניברסיטת תל-אביב. 5 -- 10:00 שווק תכנה למערכות גדולות -- מר אלי אלרואי, מנכ'"ל .8.8 ו 0 - 11:15 הפסקת קפה. 5 -- 11:30 שווק תכנה למערכות בינוניות וקטנות ההיבט מאמריקה -- מר הרולד ברנד נשיא .00 0/8844 5 - 12:45 ארוחת צהרים. 5 -- 14:15 תמיכות ושירותים למייצא. א. תמיכה ממשלתית ביצוא ובהשקעות מוייפ, - גבי צביה דורי סמנכייל למימון חברות משרד התעשייה והמסחר. ב. תמיכת מכון הייצוא -- מר עמוס המבורג מכון הייצוא 0 -- 15:45 הפסקת קפה. 0 -- 16:00 רב שיח בנושא ייצוא תכנה. משתתפים: + מר עמירס שור -- מנכייל מלייל. * מר צלי כנעני -- מנכייל אקסופט. = מר נתן רפאלוביץ -- מנהל שיווק, חברת עורק אינפורמיישן. * ברוך גינדין -- מנכיל קומסט. * מר דוד בועז -- מנהל שיווק, חברת מיקרוקד. מחיר ההשתתפות ביוס העיון 175 ש''ח+מעיימ. למשלמים עד מועד יוס העיון, תינתן הנחה של 20%. לנוחותך, מלא התלוש, צרף המחאה ושלח למערכת אנשים ומחשבים. לפרטים נוספים ולהרשמה טלפונית, פנה למרכז ההדרכה אנשים ומחשבים טלפון 280640, 03-295148, מספר הנרשמים מוגבל. מרכז ההדרכה/ אנשיס ומחשבים, ת'יד 33325 ת''א 61332, טל. 03-295148 אנא רישמו את ---------- 0 0-0 = לקורס/יוס עיון בנושא רצייב המחאה ע"ט -- -- > > שייח (כולל מעיימ) לפקודת אנשיס ומתשבים. שס : מקוס עבודה -------00- 0 -.. תפקיד כתובת טלפוו שי ב חתימה ו הק ומר בדה א אכימם רזל פטס 4008פנבנאטקבמנ8 נה הקוק רז עבוכה ייה