ATARI – משחקים ושעשועים

למתחילים ולמתכנתים מתקדמים, למד לתכנת בבייסיק תוך כדי עבודה על מחשב האטארי שלך. שחק במגוון משחקים מאתגרים ולמד ליצור אותם בעצמך.

OCR (הסבר)
משחקים ה ה מ 8 על + ג ב ב / למתחילים ולמתכנתים מתקקדמים, למד לתכנת בבייסיק תוךָ כדי עבודה על מחשב האטארי שלך. שחק במגוון משחקים מאתגרים ולמד ליצור אותם בעצמך . 1-ו אטארי משחקים ושעשועים מאת: הרב קול,טד קאהן,לן לינדס?ל בשיתוף עם פאט קלילנד אלורים: סטי?ב אוללף תרגום: רות לולן עיצוב המהדורה העברלת: הדס בר-*וסף,דלנה שהם כל הזכויות במהדורה העברלת שמורות לאדלונטלקס בע"מ (6) 1983 :על 66ה115סטק ת6601%10 6שהטשת18 ה115שה₪ [הת1קנ1צס 6מך קת8קה00 8ת1ת115סטת ת0סז65 000721806 )6( 2 11 218055 0. תוכן העניינים חלק ראשון הבה נלמד על המחשב הבלתי אטארל דרך משחקים 1 פרק א' איך מתקשרלם עם המחשב 0 יפ 596 אה 186056 שגיאות וכלצד מתקנים אותן פונקצלות (1)סאת החזקה והזרלזה , השימוש ב-(1)סא8: כמה לולאות והסתעפות, והנה לש משחק.41 פרק ב' נושא וורלאציות: מבוא לאמנות העלצוב 0 סוף סוף הארנבת והצב - כמעט המרוץ: גרסאות 1, 2 !37.... עיטור תוכניות משחקלם...... , העניינים מסתבכים ל סדר תול אטארל על-פ5ל שלטת 181015 פרק ג' תרגול ומלומנויות יסוד ו לפ ו : פעולות החשבון 5%ש וט 5 9-0 א ה 5ב 6 (95 פא ‏ 004פשש: ו קצת דקדוק אנגל? וכתיב: השלמוש ב"משתנ? מחרוזת".. תרגיל כתיב אפ 8 5 חלק שבל משחקים למחשב האישל של אטארל פי ‏ 8 1207 פרק ד' משחק? הגלון ומספרים שש 8 שש צנ בת 127054 נחש את המספר - ארבע גרסאות להגלע ל-100: שלוש גרסאות. קובלות. רברס. קווארט. פרק ה' משחקל מילים.. ניחוש מילה - משחק פשוט. התבוננות: הבזקל מלללם.. מללון ומשחקים למללים בנות של וש אותיות. / כיצד להשתמש במללון. || 0 דרכי זיהוי למילים בנות שלוש אותיות במחשב אטארל. סדרות. 1 צופן סודל 6 אותיות משוכלות. סלפורים בשברלם.. מגלד עתידות 0 אורים ותומלם 5 ההורוסקופ האלש? שלך - ממוחשב.. עוגלות מזל...... שאלות טפשיות, תשובות טפשיות חלק שללשל השרות המלוחד של אטאר?.......... > בש לפ פרק ו' גרפיקה 0 ששב מ תש 51 תכנית המסך - ו כמה מטחקי שרטוט פשוטים. מרבן, או נחשו את המרכז. ו הודעות נעות+.- :4310 ל כמה ניסולים בהנדסה אנו מציגים: אמנות דינמית מן המחשב....... 2 שורות ישרות או: מתמטיקה הלא יותר ממה שנראה לעין. ציור עם דרגת הפרדה גבוהה..+.:...4 גרפיקה של טקסט ושל סלמבלם גראפלים פרק ז' צלילי המוסלקה... גובה הצליל .2 הנקודה המרקדת. 2050 קווים במשבר. .204 דוגמה לקו/קול. אקרעיים .204 צופר או משרוקית 20% שיגור של חללית. 205 התפוצצות. .205 שרה התעופה. . .200 קול, עלוות ועוצמה. .20 בונה אקורדלם / 5 2570 5-08:58 85-58-58 6 6-98 שמוג + 210/0/ צירופי צבע וצללל. / 272 ג'ז - שילוב של צבע וצליפ. 0 274 נוראות המלחמה (מראות וקולות). .200 פרק ח' צבע 6 של 5-25 5 א שש שופ :5 פי-אצה 12/7090 מלבוש צבעונ? לנלחוש מספרל. מוזאיקה צבעונית ואקרעלת... קובייה צבעונית בשלושה מלמדים. משולש - הדגמה פשוטה של שרטוט בצבע. אמנות מודרנית על-פי ג'וזף אלברס. 0/0 כיצד להשתמש בכפתור כיוון כדל לשחק. עם צבע | וצלרל, , .289 אפילוג להנפשה, גרפיקה וצבע 290 בספת 1 שגיאות והודעות שגיאה: כיצד ל"דבג" את תכניתך ו בספח 2 כרטיסי 8510 של אטאר? - מדר?ך למשתמש 29 בספח 3 פקודות 20%8 של אטארל 0 בספת 4 שעונלם, זמן ותזמון קלט ו נספת 5 לוח תוצאות: תת-תכנית ליותר משתקן אחד 8 נספת 6 דפי שרטוט למסך למצבים הגראפיים 8 - 0 0 נספת 7 קוד 4105611 של התווים 6 0 2 6-5 550 הקדסה יש דרכים רבות ושונות לגשת למחשב אטאר? הבית? שלך, ולא משנה אם הוא אטאר? 400 או אטאר? 800. אפשר לשחק אתו, ללצור תוכנלות משלך ; וגם להקור את לוח המקשים ואת המקשים המלוחדלם לגרפיקה, קול וצבע הבנויים אל תוך המכשיר. דרך אחרת הלא להעתלק תכנלות שאחרים כתבו עבורך ולהרלץ אותן. בספר הזה נראה לך משחקלם רבים שאפשר להעתלק ולשחק במחשב אטארל האישל שלך ; אפשר גם לכתוב תכנלות ומשחקים משלך, ולעצב ולעטר את המשחקים כך שלראו יפים ומענינים על המסך. עיטור משחקלם, כך שהצגתם על המסך תה?ה מענילבת, וכן שבמשחק יהיו הומור ואלשיות, הוא רק חלק ממה שאפשר לכנות האלשלות של התיכנות. לכל מחשב לש אישיות משלו, וכל אדם שמבלה בעבודה ליד המחשב מפתח סגגון ואישלות שמאפיינים את תכביותיו. יש בדרך כלל דרכלם רבות לכתוב תכנית, ודרכים רבות להצלג את התכבית על המסך. מחשבים ותיכנות הם דברלם גמלשים, לכן כדאי לך לתת לסגנון האישי שלך למצוא את בלטויו. ולא צריך לפחוד משגיאות ; להתחלל לעבוד עם מחשב זה כמו ללמוד שפה חדשה : השגיאות *תרמו לשליטה הסופלת שלך במחשב ובאפשרויות שלו. הלק מספר זה מיועד למתהללים. כל פרק בחלק הראשון כולל הצגה של רעיונות ופקודות שבשמוש התכניות המוצגות בפרק. יחד עם זאת, בסוף כל פרק יש תכנלות מתוחכמות שצרלכות לענין גם מתכבתלם מנוסלם. ככל שבתקדם בספר, נסביר יותר מן המרכיבים של שפת המחשב שבהם משתמשות התכניות. נדגים ם כמה תפלסות לסודיות כמו לולאות והסתעפויות שלאפשרו לך לפתח תכנלות מורכבות. אפשר להשתמש בספר הזה כספר לימוד בסיסי, וגם כספר משחקלם. למעשה, אפשר להשתמש בחלק גדול של החומר בספו גם עבור מחשבים אלשיים אחרלם כדי ללמוד ולהשתלט על אוצר המללם והמושגים המרכזיים של שפת 8810. -"-אטארל הוא סמל מסחרי רשום של חב' אטארי בע'מ (חברה השייכת ל"וורנר קומלוניקיישנס") והוא בשמוש ברשות. מחשב אטארי מתאים במיוחד ללימוד באמצעות משחקים, משום שהוא צמח ממשחקים כמו: | "086ת", והוא מאפשר לתכנת משחקים מורכבים לשמוש עם 101871088 | ו- פמעספות. ניתן גם לרכוש חבילות תוכנה של משחקלם למחשב שלך, וכן 9710%5צ20 ו- פמתססוס. אבל אפשר גם, ככל שמתנסים יותר, לתכנת משחקים משלך שגם הם ישתמשו בעזרים האלה - והמשחקים שלך *הלו בעלל אתגר כמו אלו שקנלת. זו תמונה של 10%8070%. בודאי שמת לב ששתל? דמולות נבוכות יושבות עללו, התהית האם לשחקל "פתתסדגת תגקם" או ללצור את המשחקים שלהן בעצמן. בעזרתו של סטלב אוליף, שעבד בחברת מחות1! (שפרושה "קסם") ובהוצאות לאור אחרות של ספרים מצוירלם, הבאנו לעולם את הזוג הזה, הורה וילד (אנחנו לא לודעים מה מלנם, ואין לנו אפילו מושג איזה מין מלנים קיימלם בחלק של החלל שממנו הם באים). סטילב אומר, ששמו של האב הוא טא*רל, ושמה של הבת הוא טא*ר? הקטנה. למרות מה שחושבים בדרך כלל על המצב הטכנולוגל המתקדם והתהכום של יצורים מהחלל החיצון, טא*רל והקטבה *ודעים פחות על מחשבים ממה שלודע הקורא המתחלל שלנו. בי 8 - זסוחטו [ ח*גד דלתא - דרמה 2, הגלקסיה שממנה הם באים, יותר מתקדמת משלנו מכמה בחלינות. למשל, אף פעם לא הלתה להם בעיה להתקשר בחלל או בזמן. הדרמרים השקלעו את כל כוחם בפיתוה כוחות פנימיים לתקשורת ורק עכשו הם מתחילים לגלות אה המחשב. טא*רי הקטנה ואביה ההליטו להעבלר את עצמם לכדור הארץ ולחקור את עולם המחשבלם. פתתפצות הס 8 2086 הם שמות מוגנלם של אטארי. 10 אנחנו נשתמש בהם לאורך כל הספר כדי להסכ את תשומת לבך למושגים חדשים, לחלקים חשובים מאד בתכניות, להסבר של תכניות ולמקומות בהם אפשר בקלות לשנות תכניות שלנו ולהכניס שנויים וחידושים משלך. "7% שלום ₪ 2 %ף התמונה הזו תופיע בשולים של הדף, בכל פעם שנציג מללה חדשה ב 34810 התמונה הזו תלווה אותנו 5 וף 0 כשנסביר מושגים, רעיונות בתוכנית .ו או את מבנה המחשב. 9 ל יר + 42 3 לש חלקלם מסוימים בתכניות שהם לותר חשובים 0 מחלקלם אחרלם. לעתים קרובות, דל קשה לאנשלם ל שלומדים תכנות להבחין בין החלקים האלה לבין הוראות, הערות או פיתוחים לא הלונלים של התכנלות. טא*ר? הקטנה תצלין נקודות מרכזלות במזיוחד בתכנלות בררכלם הבאות: נוסף לנקודות חשובות, לש מקומות בתכניות מחשב שבהם צריכים להילות זהירים באופן מלוחד שלא לשגות. לפעמים רוצים להציג נתונים חדשלם או לנוע קדלמה ואחורה לחלקלם שונלם של התכנית. במקרים כאלה, 11 וגם באחרים, קל לשגות. אנחנו נצלין בשבילך את אותם המקומות בהם צריך להזהר באופן מיוחד מפבל שגיאות. הנה, כך נציין זאת: לש גם מקומות רבלם שבהם להיה ברצונך אולי לשנות תוכנית או להכנלס לתכנית רעיון חדש. אנחנו נציין מקומות כאלה, ע"י טא*רי הקטנה. זאת התמונה שתופלע במקומות שבהם ודימ אנו חוזרלם על מושגים ומללים ב 32816 // אנו מקוים שטא*ר? והקטנה יעזרו לך למצוא את דרכך בין כל התכניות שלנו ויאפשרו לך לכתוב תכניות בנוחיות וככל שלדריך אותך הדמיון. הנה עוד כמה נקודות שתוכלנה לעזור לך : יש כמה מקשים מלוחדים על לוה המקשים, דוגמאות אחדות הן (התטצסת), (לסדה8), (המתם), ו- (ת4מת0). אנחנו נציין את המקשים המלוחדים האלה באותיות גדולות, ובתוך סוגרילם. לפעמים חשוב להשאיר רווח כחלק מן התכנית; כדל ליצור רווח, פשוט נלחץ על מקש הרווחים הגדול שבתחתית לוה המקשלם. רבוע קטן מלא ₪ | לציין בשבילנו, בהדפסים של התכניות בפרק א', מקומות בהם דרושלם רווחים בתוך התכנלת. כשנגיע לפרק ב' כבר להיה לך קל לזהות את המקומות האלה בל? שנזכיר לךְ באופן מלוחד. מ המגף של טארל הקטנה ישמש אותנו לציין הערות בתחתלת העמוד. מאחר שכוכבית (*) משמשת בתכנות לציון סימן כפל, הרל שהמגף של טא*רל למנע מאתנו בלבול מלותר. אנו מציגים בספר סוגים שונים של משחקלם. בחלק הראשון נציג כמה משחקים בתור התחלה, וכן את המלרוץ המופלא בין הצב והארנבת, נכלול גם קטע על משחקים שלכוללם לעזור לילדים ללמוד קצת חשבון. גם הלומד המתחל?ל, או המתחילה, *כולים לבנות מבחן או תרגילים בחשבון, ויכולים ללמד את הבן או את האת או האחות הקטנים, לעשות אותו דבר. בחלק השנל נצלג גם משחקי נלחוש מלללם. הלקם נראים אולי קצת טפשללם, אבל תענוג לשחק אותם, וגם כמה משחק? מספרלם. דרך המשחקים האלה המחשב שלך לשמש אותך כשעשוע במסיבות לילדים ולמבוגרים כאחד. ?הלו בהם משחקים לניחוש עתידות , חידות, בדיחות ומשחק? מסתורין. החלק השללש? לדון במרכליבלם המ?והדים של המחשב האלשל של אטארל שמטפלים בגרפיקה, קול וצבע . נלמד לצילר גרפים לצייר דמולות הנפשה, לחבר שלרלם, להוסלף קול וצבע למשחקלם שלך, וללצור משחקים ופעללויות שישלבו את כל הצורות השונות האלה של פעולת המחשב. הנספחים בסוף הספר מכללים מספר טבלאות,כרטלסים ושרטוטלם גרפלים שישמשו אותך במשחקים עם המחשב שלך. מילון השגיאות והטעויות יעזור לך לטפל בשגיאות תכנות שהמחשב יכול להצבלע עליהן. מאחר שאנו נמצאלם רק בשלב ההתחלה של התכנות עכשיו, חשוב להבין ששגיאות בתכנות הן דבר כל כך רגיל ונפוץ (גם אצל מתכנתים מנוסים),עד כל המכשיר מכיל תכניות שנבנו לתוכ במלוחד שאומרות לך מתי בצעת שגיאה נפוצה וגם נותנות לך הנחיות איך לתקן את השגיאה. איזה ציוד דרוש כדי לשחק במשחקים שבספר: ובכן, דרוש מחשב אישי אטארי 400 או אטארל 800. על המחשב להיות מצויד בשנא? ובכרט?ס התהברות לטלבלזיה (שני אלה הם צלוד סטנדרט? למחשבל אטארל), וכן ב"קסטה" 92810 דתגעג. מחשב אטארל *כול להתחבר לכל מסך טלביזיה, שתור-לבן או צבעונל. אבל ,מאחר שרבים מהמשחקים בספר משתמשלם בלכולת 15 המחשב ללצור צבע, הר? שהמשחקים יראו טוב לותר אם המחשב יתחבר לטלביזיה צבעונית. חלק מן התכניות בספר זקוקות למלנלמום /גת 16% זכרון, אבל אפשר לתכנת את רוב המשחקים גם עם 8% זכרון. אנו גם ממללצים ש?היה בידך עותק של צהטזנת מסוומתתעעת 21510 400/800 דתגעת וכן עותק של הספר 52810 דתגתם. כדי לשמור את המשחקים כך שאפשר *היה לשחק בהם שוב בעתיד, דרוש לרש קסטות 0 ((אשר משתמש בקסטות רגילות להקלטה) או כונן דיסקטלם 0 תתגעה עם 15 המלפגא 810 או עם ד מפל₪אפדע הפדפת ‏ 810. (אטארי 810 משתמש בדיסקטים בקוטר "1/4 5). כמה מן המשחקים בספר דורשים שמוש במוט הבקרה, 0 תגסה או ממססגת 0730 דתגעג, העזרלם האלה מוסיפים הרבה ל"משחקיות" של משחקים רבים, והם יהיו השקעה נבונה בהעלאת ערך השעשוע והבלול של המערכת. אין הכרח לקרוא את הספר באופן רצלף. אם יש לך נסיון במחשבלם, אפשר להתהיל בכל מקום שרוצים ולהשתמש באותם פרקים שמהוים אתגר עבורך. לחדשים בעניני מחשב, עדלף להתח?ל כתלק הראשון ואז להמשיך בתוך הספר ומחוצה לו ולחקור את סוגל המשחקים השונים שהמחשב יכול להרלץ, אנו ממליצים לשחק משחקים רבים ככל האפשר, מכלון שבאמצעותם ניתן להכלר טוב יותר את המכשלר. אולם, אנו מקוים שיותר משתשחקו במחשב אטארל תשחקו אתו ותשתלטו עליו. בסופו של דבר האדם הוא השכל שמאחור:? המחשב שלך. ככל טיגדל הלדע וככל שתגבר ההתנסות, כך גם יהיו הדברים שאפשר לעשות עם מחשב אטאר? מענינים יותר. המחשב יכול להיות שמושל, הוא יכול לספק בילוי, והוא יכול אפילו להיות אנושי אם האדם לעשה אותו כזה. 14 הבעת תודה המחברים רוצים להודות לאנשלם הבאים, שאיפשרו את הוצאת הספר הזה לאור: ניקי הרדין, העורך שלנו בבית ההוצאה לאור, רסטון; ובארי וינסנט, שסייע בעריכת כמה מהתכנלות. אנו מבקשים להביע תודה מיוחדת לדייל דישרון על בדיקת כל המשחקים, ועריכת רוב התכניות בספר; וכן לסטלב אוללף, אשר צליר את הדמויות המקסימות של טא*ר? וחברלה. תודות רבות גם לגו'די ופרונה על סבלנותן; ולראינון, ילד מקסים בן ארבע אשר בדק כמה משחקים עבור לן לינדסל. ואחרון אחרון חביב, תודות לפיטר רוזנטל ומחלקת המחשבים הביתיים של אטארל, על שסיפקו למחברלם.מחשבל אטאר? 800 לעבודתם. 15 חכק ראשון הבה נלסד על המחשב הביתי אטארי דרך משחקים 16 17 פרק אי איך סמתקשרים עם המחשב הדבר הראשון שעליך לזכור לגבי המחשב שלך הוא שהמחשב מקבל פקודות ומבצע הנחלות. האדם הוא זה שאומר לו מה לעשות. אם ההנחלות שלך מענינות, המחשב לעשה דברים שקשה מאד לעשותם עם נייר ועפרון. אם ההנחיות שלך שגויות, המחשב עלול לקבל התמוטטות עצבים ולבצע טעויות הדורשות תלקון. יש אנשים שחולמים על בנית מחשב שלתקן את עצמו, אבל בינתיים זהו רק חלום. כדי לתת למחשב הוראות, צרלכים להתקשר עם המכשיר באמצעות שפה משותפת , שפה משותפת כזאת למחשב הזה ולאנשים שמשתמשים במכשלר, נקראת 88810 (בייסיק), למוד שפת 52810 של אטאר? לא יותר קשה מלימוד כמה מללם חדשות בשפה זרה, או מללמוד רשימת מללם להכתבה בבית הספר. בספר הזה לא נשתמש בכל אוצר המלים של 22810 דהגע. בעצם, נשתמש בפחות משלושים מללים. כוחו של המחשב הוא בכך שגם באמצעות אוצר מלים קטן ביותר הוא ל*כול לבצע דברים מורכבים ומתוחכמים. כששולטים באוצר המלים שנציג כאן, מתחילים בעצם לדבר ולחשוב בשפת 34810, שליטה באוצר המללם הלא דרך ללמוד כיצד פועל המחשב; וכשמבינים זאת, מגלים שאפשר להתמודד עם בעיות יותר ויותר מורכבות בתכנות. מחשב אטאר? שלך הוא מערכת גמלשה שלכולה להתרחב ולהכלל כמה חלקים. החלק ההשוב בלותר הוא לוח המקשלם ותיבת המחשב, שמכללה את *הידת העבוד המרכזית ואת הזכרון של המחשב. ההתקשרות שלך עם המחשב נעשית דרך לוח המקשים ותיבת המחשב. לוח המקשלם של המחשב דומה ללוח המקשלם של מכונת כתלבה ולש לו תכונות רבות הדומות לאלו של מכונת כתיבה רגילה. - |=]אך1 1 1 1-1 :1:1 :]1 |" םמ םה הנהטטטמצש ₪3 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪8 = ב 3 ₪ ₪ ₪ מ ₪ מו ₪ ם מו ם צנ 59 2 3/8 יחד עם זאת יש לו כמה תכונות מלוחדות, = = - שאותן נציג במהלך הספר. תכונה מלוחדת אחת היא שאף פעם אי אפשר להחללף בין מספרים ב במכונת כתיבה רגילה אפשר להחליף בחפשלות בין 4% המספר ‏ 1 לבין האותם, ובין הספרה 0 לביך האות 0. חילופין כאלה יבלבלו את המחשב. לכן חשוב לזכור: לגבי? רוב תכניות המחשב, ספרות ואותיות הם שנ? תחומים נפרדלם לחלוטין. ועכשיו בעבור ל 24810. שתי המלים הראשונות שנלמד הן אטת ו- 2.2182 פקודת חט3ּ מורה למחשב לבצע את התכנית שנמצאת בזכרון. התכנית יכולה להיות משחק, או טבלה לחישובי מס או דמויות בסרט הנפשה. התכנית שבמצאת ברגע זה בזכרון של המחשב תבוצע עם תקתוק אטת ולחיצה על המקש (ההטעחת). הדלקת המחשב ברגע זה,תקתוק זסת ולחיצה על המקש (אתטצפת) לא יגרמו לשום פעילות משום שאין כל תכנית בזכרון המחשב. בנקודה זו של ההתחלה, עליך לשים משהו בתוך הזכרון. כשמדפלסים 1192 ולוחצים על המקש (התטסעה) לדפיס המחשב על מסך הטלביזיה שלך את תוכן התכנלת שיושבת אצלו בזכרון. אם נתקתק עכשיו 7780 לא לופלע שום דבר מכיון שאין כל תכנלת בזכרון. המסך פשוט יראה צסגחת (מוכן), כלומר יציין שאפשר להתחיל לתכנת ברגע שהמתכנת מוכן לכך. על מנת שאפשר יהיה להכניס תכנית לזכרון של המחשב הרא עליך לחת תולת, או מספר לכל שורה שמופיעה בתכנלת. פֶ 4 תוית זו נקראת מספר השורה. אפשר להתהיל בכל 1 - ₪ מספר שרוצים (בתנאי שזהו מספר שלם, בין 0-32767). ו .₪ בהמשך התכנית מותר שיהיו מספרי שורות שלא בסדר רציף. אבל המחשב יסדר מחדש את מספרי השורות כך שלהלו עב 8 בסדר עולה. חשוב לזכור: לא חשוב באיזה סדר ש יכתבו מספר? השורות בתכנית - המחשב יסדר אותם תמיד בסדר עולה - מהמספר הקטן ביותר למספר הגדול 0 ביותר, ויבצע את התוכנית לפי הסדר הזה. 2 % 19 כל פקודות ה 31810 במחשב 0287 נכתבות תמלד באותיות גדולות. למשל, אם כתבת את מספרל השורות בסדר הזה 100 המחשב לסדר אותם מחדש ויבצע אותם בסדר הבא: 10 10 100 200 אם לא לופלע מספר שורה לפקודת 02810, לנסה המחשב לבצע את פקודת ‏ 5810 מלד, ולא לאחסן את הפקודה בזכרון. למשל, בפקודות אתם ו- 67ך לא כותבים מספר שורה: הן "מבוצעות" מיד כשגומרים את השורה ע"י לחיצה על (נתסתסת). העובדה שאפשר לנסות את רוב משפטי 32810 במערכת 9081 במצב הזה של "בצוע מידי" הלא דרך נוחה ללמוד פקודות חדשות ב- 32810. זוהי גם דרך שימושית מאד לגילוי שגיאות תכנות, כפי שנראה בהמשך, אולם, אם רוצים שהמחשב יזכור תכנית 34810 (אפילו אם זו תכנית בת שורה אחת), מוכרחים לצלין מספר שורה לכל שורה. ברגע שהכנסנו תכנית לזכרון של המחשב, הלא תשאר שם, אלא אם כן: 1)ננתק את המחשב, 2) נדפיס את הפקודה ושעת ונלחץ על (אתסעסת). חשוב לזכור שתי נקודות אלה. אנשים שאינם רגיללם למחשב אלש? שוכחים לפעמים שניתוק המכשלר מוחל את הזכרון, אם נמצאים באמצע תכנית ורוצים לשמור אותה, צריך להשתמש ברשם הקסטות 410 דתגעג או בכונן הדיסקטים 810 27201 (לא לשכוח לבדוק את ההנחיות להפעלתם במדריך למשתמש של דַת174), לבסוף, חשוב לזכור שעם פקודת זא ניתן לנקות את הזכרון של המחשב ולכתוב תכנית חדשה. 21 עזודתת הלא פקודה שאומרת למחשב להדפיס משהו על פבל דאוח? מסך הטלביזיה, פשוט , אבל לא לגמרי, אם ברצונך שהמחשב לדפיס את שמך, הפקודה המתאימה הלא: עתאתת כששמך *ופיע בין מרכאות אחרל הפקודה, ואז ללחוץ על (אתסדסת). (אתטדסת) "בהא" צאדתק השם צריך לבוא באנגלית בין המרכאות, המרכאות בפקודת עַא1א? חשובות, כדי שהמחשב ידפיס בדיוק את מה שכתבת. הבה ננסה להורות למחשב להדפיס את המשפט הבא: מסזויוומט הבונ מקע 0ע זוסו זוסאת 1 (שפירושו "אנל לודע להדפיס את המשפט הזה"). אחר? תקתוק המשפט : "מסאוותפ פדדתי מפצ ₪0 זוסגו זוסוא ד" חזודפק חשוב לזכור ללחוץ על מקש (אתטעשת). המחשב לבצע את הפקודה שלך אחרל הלחלצה על (ההטעפת). האם זכרת להשתמש במרכאות? פקודת עחדהת פועלת באופן שונה כאשר לא משתמשלם במרכאות, כשאין מרכאות, הוראת עחדתק אומרת למחשב לפעול כמו מכונת חלשוב. 38 מאחתק תגרום למכשיר להדפיס את התוצאה, 6. הבה נראה מה קורה כשניתן למכשלר את פקודת עְחדַתס הבאה: (התטדסת) "23-25" שאדתק (אתטעשת) - 23405 סחדתס (ההעעסת) | 35*45 סחדטס (אהטצעת) "15*45" וצפק אם ננסה עכשלו לתת פקודת עַזדהק: למללם או אותיות ונשכח את המרכאות, כל מה שנקבל הוא 0 (לא האות 0), כי המחשב נותן ערך של 0 אלא אם כן אומרלם לו אחרת. עכשיו נבסה: (אהטעעת) 082 שאדתק / (התטעשת) "עגס" שאדתק וכעת ניתן למכשיר להדפיס "מאדונסוא ה שפטם 1 ד" תזודתע 2 (שפירושו "אני רק מכונה"). לחיצה על (אתסעתת)תיתן את המשפט שכתבת, מה קורה אם נותנים למכשלר פקודת אטת? כלום! - מפנ? שלא נתת תוית (מספר שורה) לשורה עם הוראת עזדתק, ולכן לא נכנסה השורה לזכרון המחשב. הנבה ההוראה בצלרוף מספר השורה י = 0 "מאדוס וו ב עסם 6ובתעסא זאג 1" צאדפל 0ב ל ועכטשיו נראה: בבקשה ללחוץ על (התחחמת) לתקתק זסת ושוב ללחוץ (אהתחחת): המכשיר ?בצע את ההוראה שלך, בעצם בכל פעם שהמחשב יקבל פקודת חטת ואחריה (חתסצעת), | הוא ידפיס את השורה. המחשב זוכר את ההוראות שלר ומבצע אותן: זוהי תמצית התכנות. עם תקתוק 1182 ולחיצה על (אתטעפת) התכנית בת הטורה שכתבת זה עתה תודפס על המסך; חשטוב לזכור, אטת גורמת לתכנית לפעול, או "לרוץ" ו 5182 מראה לך את התכנית. וכעת למלה חדשה ומושג חדש. המללה היא 6000. 0 אומרת למחשב ללכת לשורה מסוימת בתכנית ולבצע מה שאומרת השורה, ואז להמשיך בשורה הבאה. 6070 יכולה להתהיל לולאה, שהלא אחד הדברים רבי העצמה שמחשב לכול לעשות. נסתכל בתכנלת הבאה: "מאדזוסוו ה ססם באדטעסא זג ד" צאדתת 0ב 10 0600 20 תכנית פשוטה זו אומרת להדפיס את המשפט "מזודווסגא ה עטם סאדהעסא זה ד" ואז ללכת לשורה 0. אבל שורה 20 אומרת לחזור לשורה 10 ולבצע אותה שוב. כלומר, התכנית נעה חזרה בצורת לולאה בגלל פקודת 0010. ניתן פקודת זטת. מה קורה? המשפט חוזר על עצמו שוב ושוב וחוזר חלילה. התכנית תרוץ כל זמן שהמחשב שלך או מסך הטלביזיה יפעלו, אלא אם כן נפסיק אותה. לצרת כאן לולאה אלבסופית שאפשר להפסיקה 4 פשוט ע"י לחלצה על מקש (אגמתם). כדי להתחיל 0 את התכנית מחדש ממקום שהפסלקה, צריך לתקתק 0081 2 65 (מן המלה מסא1עא00, להמשיך). 25 כעת נעשה את הלולאה הפשוטה הזו קצת לותר מעניבת. ע"ל תוספת ; (נקודה פסלק) בסוף הוראת עאדת?, ידפלס מחשב אטארי את המשפטים בזה אחר זה, במקום בכל שורה בנפרד. כך יתמלאו כל פני המסך. אבל, המשפטים יודפסו ביחד באופן הבא: 6אור דסא ואג ום זווא ה דטפ 6אצווהודסא וא ו הא א ד80 6אוהודסא אגא ושאוה6 א ג דטם | דסא ואג ופאו6ג א ג דטם 6אוהדסא אא ושא הוספת רווח אחר* המלה האהרונה במשפט והצבת המרכאות באופן הבא: שם ןא 4 דפ 6אוהדסא ג וי זאוה? 10 [ יתנו את המשפט בצורה לותר קרלאה והמשפט *חזור על עצמו: אוה דסא ואג | פאוח6 א ה דטפ 6אוה דסא ואג ו 6 ג ד80 6אוה דסא ג | פאוהוס גוא ג דטם 6 א ואג | = אוו ה דטם 6אורודסא ואג | פאוה הסיבה לכך היא, שכל דבר הנמצא בין המרכאות (כולל רווחילם) ?שוחזר ע"* המחשב, לפעמלם מרגלשלם מאד מדוכאים ומרגלשים שאף אחד לא זוכר את שמנו. כדאל אז לנסות את התכנית הזו שתמלא את כל המסך, ותזכיר לכולם את קיומנו : 0% ;שפואהא אטסציי דאוחץ 10 200 והנה לולאה קצת יותר מורכבת: לפני התקתוק לתוך המכשלר כדאי לקרוא את התכנית ולנסות להבין מה היא תעשה על המסך, כדאל להתרגל לדמיין לעצמך את התכנלות ולנחש כלצד הן תלראנה על המסך אחרל הרלצה. בשלב ?ותר מאוחר, לתגלה הרגל זה כשמושל מאד לתקון תכניות מסובכות שלא עושות בדיוק מה שרצית שתעשלנה. ;"₪ א]5 שאו דיאסס |" דאוא? 10 ;"=5ם0 םצםקסק דפ" דאוא 20 300 יי 4% ב 32810 של דתגח, המחשב שלך מציג 38 תוים בכל שורה לפני שהוא עובר לשורה הבאה על המסך. ננסה עוד שנוי פשוט. נחליף את ; שבסוף כל שורה ב , (פסיק), ואז נרלץ את התכנית. התכנית שלך צריכה להראות כך: ,"0 אוק5 שאו! ד'יאספ [* דאוא? 10 ,"=0055 מץםקסק ד80" דאוא? 20 20000 בדומה ל ; גם הפסיק הוא אמצעי לציון רווח. הוא מזיז את ההדפסה לעמודה (785) הבאה במחשב שלך לפני שהמחשב עובר לשורה הבאה. ננסה להשתמש ב ; בשורה אחת ובפסיק בשורה הבאה. מהו השלנוי שחל בהדפסה על המסך? לומדים! ואלה המושגים שצריכים להיות ברורים לך בשלב זה: מילים ב 921810, מקשלם מיוחדים וסימני פיסוק (סלמנים כדוגמת המרכאות שאומרים למחשב כיצד לבצע את הפקודה). מושגים -%) אותכנית- סדרה של הוראות שמכניסים לזכרון המחשב ואשר קובעות מה על המחשב לעשות. % מספר שורה- מספר שלם, חיובי (קטן מ 32768) שפותח כל "שורה לוגית" בתכנלת. המספרלם האלה מורים למחשב לאחסן את המלדע שבשורה הזו בזכרון. באופן בלתי תלו? בסדר שבו נתקתק את הטורות בתכנית, המחשב יסדר אותן מן המספר הקטך לגדול. כשהמחשב מבצע את התכנית, הוא לתחיל במספר השורה הנמוך ב?ותר וירוץ דרך ההוראות בסדר עולה. שורה הגלונית (לוגית) - מה שמדפיסלם מן הספרה הראשובה של מספר השורה עד הלחיצה על מקש (אתטסצפת). שורה הגלונית יכולה לתפוס שת? שורות או ילותר על המסך, אם הלא מכללה לותר מ 38 תוים. ל לולאה- לולאה מתקלימת בתכנית כאשר בשורה אחת מורים למחשב לחזור לשורה קודמת ולבצע פקודה או סדרת פקודות. לולאה אינסופית מתרחשת כאשר סדרה של פקודות מבוצעת שוב ושוב ללא סוף מפנל שהתכנית לא מכילה הוראה להפסקת הלולאה בנקודה מסולמת. 25 מללם ב- | 4910ב -%8) אסת - הוראה לבצע תכנית הנמצאת בזכרון המחשב. -- הוראה להדפיס את כל שורות התכנלת הנמצאת בזכרון המחשב. צעגמת - מלה זו מופיעה על המסך כדי לציין שהמחשב מוכן לקבל תכנית, לתת הדפס שלה עם פקודת חפהך או להריץ אותה אחר? שיקבל פקודת תת. צאזתת - פקודה זו פועלת בשתי דרכים; 1) בלל מרכאות, עאעגט שאחריה בטו? חשבוני הופכת את המחשב למכונת חישוב.עם להלצה על (ההטתחת) ידפיס המחשב את התשובה לבעלה החשבונלת. ‏ 2) עאדת? שאחריו כל ביטוי שהוא בתוך מרכאות מורה למחשב להדפיס בדיוק את כל מה שנמצא בתוך המרכאות, ומת - פקודה זו ואחריה (אתטעמת) מנקה את הזכרון של המחשב. 0 - הוראה זו בשורה מסוימת מורה למחשב ללכת לשורה המצוינת אחרי ה 0070 ולבצע את הפקודה הכלולה בה. כך, 100 6010 פירושו שהמחשב לבצע עכשיו את שורה 100 וימשיך מכאן. ע"י שמוש ב 0020 אפשר לומר למחשב לדלג קדימה ואחורה בתכנית. התכנלת ‏ "א" עאצתס 10 0 ואצתס 20 0 0000 30 מורה למחשב לדלג אחורה ולבצע את שורה 10. 07 - ההסבר מופלע תחת הערך (אגמתם). מקשים מלוחדים -8) (ההסעמת) - לוחצים על מקש (אאטעסה) כשמסיימלם שורה ורוצים להכנלס אותה לזכרון ולהמשיך בשורה הבאה, או כשנותבים הוראה כמו 2182 או אשת ורוצים שהמחשב לתחיל לבצע את ההוראות שלך. (אומפפ)- מקש (אגמתפ) מפסיק תכנית או הדפסה של תכנית ברגע שלוחצים עליו. אם ברצונך להמשיך את הרצת התכנית, צריך לתקתק 0082 ואז ללחוץ על (אתטעתת). 66 סימני פיסוק 8 מרכאות - משתמשים ב "-" בפקודת שחתתק כדל : להורות למחשב להדפיס בדיוק את מה שנמצא בתוך פָ המרכאות. /- = ;‏ - מורה למחשב להדפיס את הדברים בשורה רצופה, זה אחר זה. בפקודת שחדתס 8 ₪ ל בלל ; בקבל | 6אואאווד אא | 3 6א]|אאוחד אה | 0 6אואאוד ואג 1 : ועם ; בקבל | 6אוחד ג | 6אואאווד ואג | סאואאוד ואג | דא | 6אואאודד ג | סאואאוד אא ו 6או נסי,או נסה, לכתוב כמה תכניות משלך ולהשתמש במושגים ובמלים שלמדת עד עכשו. הנה כמה תכניות פשוטות שלעזרו לך להתחלל. רצויל לנסות לתאר לעצמך מה לעשו כשלרוצו לפנל כתלבתן אל המחשב והרצתן למטשה. אחר כך כדא? לשנות את התכנלת, ולשחק עם המללם הפשוטות ב 92810 שהצגנו עד עתה. חשוב לשים לב ששנויים קטנים בתכנית יכולים לגרום להבדלים גדולים בביצוע של המחשב למעשה! תכנלת 18 "=סד דאגצו דיאסס ן* דאוא? 10 "שפצ 5" דאוהץ 20 30 תכנית 18 "שסד דאא שו דיאספ |" דאופ 10 ;"ץצ ד5" דאואק 20 300 77 חכנלת 2 "*** - - ***" דא|מק 10 "**--**--**" דאן8? 20 300 תכנית 28 נ"***--*+*" דאו אק 10 ("**--**--**" או 20 300 כדאי לנסות גם לולאות 00 פשוטות המשתמשות במספרים, סמנים ורווחים. כדי לבדוק את הצורה שנוצרה על המסך, לוחצים על (אגמתפ) והצורה תוקפא על המסך. זו צורה קצת *ותר מסובכת, לעלונך: ;"וווודרר" דאואץ 10 "0000000 או 20 ;"6688866יי דאואץ 30 140000 כדאי לך לבנות צורות משלך, לנסות לדמיין אותן, ולראות אם הן באמת משוחזרות על המסך כפי שחשבת. 8 עכשיו הזמן ללמוד על מקשי ערלכה! שגלאות - וכלצד מתקנלם אותן -8 לא צריך לפחוד משגיאות בשעה שלומדים לתכנת את המחשב. ככל שההתנסות בצרופים שונים של פקודות ומספרים וסימנים תגדל, כך יעשה לוח המקשים ברור יותר והתכנות יעשה יותר קל. גם המתכנתים המתקדמים בלותר שוגלם. לפעמים הטעויות פשוטות, כמו הדפסת זאזת? במקוט עאזת? | או 6080 במקום 6020, ולעתים הן יותר מורכבות וכוללות מתן הוראות למהשב שאין הוא יכול לבצע, כמו: "קל ופוןי' דאואק סד 25 (המחשב אינו יכול לעשות זאת, משום ששורה 15 איננה קלימת). המתכננים של אטארי בנו אל תוך המחשב וכן אל תוך שפת 8910 של המחשב האישי שלך כמה מרכיבים שתפקידם לסייע לך להבין את הטעויות ולתקן אותן. מרכלב כזה הוא מגלה טעולות שמראהּ לך היכן טעית ובמקרים מסוימים אומר לך מהו סוג השגיאה שעשלת. המרכלב השני הוא אמצע? ערלכה שמאפשר לך לתקן בקלות את השגיאות הללו. על מנת להבין את שנ? המרכלבים האלה של המחשב האלשל אטארי, הבה נבצע כמה שגלאות במתכוון ונראה מה קורה. נתתיל בשגיאת כתיב קטנה ונאמר למכשלר: 29 "פה 200" מאדפק ועכשיו (התחחחת). המכשלר לענה: "הפ 200 [5] עאצתץ - תסתתע ריבוע קטן מופלע מסביב למרכאות הפותחות. זה מציין שהמכשלר לא יכול לבצע מה שפקדת עללו לעשות, ועליך לחזור ולחפש את השגיאה בפקודה (במקרה זה - הדפסת עאתת? במקום עחדהפ). כעת ננקה את המסך ונבצע שגיאה קצת יותר מורכבת, כדי לנקות את המסך בלי למחוק את הזכרון כפל שהדבר נעשה כשמדפיסים זשא ולוחצים (חתטעפת), צריך ללחוץ על (ת0184) תוך כדי לחלצה על אחד ממקשל (עיד5). הנתב ילופיע בפינה השמאללת העללונה של המסן. הנתב הוא הרבוע הקטן שתמיד מציין עבורך באיזה מקום ידפיס המחשב את האות או התו הבא שלתקבל דרך לוח המקשלם. ננסה את התכנית הזו, המכילה שגיאה. (קודם צריך לודא שנקית את הזכרון ע"י תקתוק זשא). "תסתתט המהנסאה" עאנתע 0ב 1 20/6010 האם לחצת על (התטעתת) אחרל כל שורה? פקודת אסשת ואחרלה שוב (חתטעתת) ירלצו את התכגית, המחשב לא יוכל לבצע את ההוראה שלך ולדפיס שנל דברלם.ראשית: הסתתת תמתדסאה תוך כדי ביצוע שורה 10. אח"כ ידפיס נא לא להבהל! פלרוש הדבר 0 פאז 27 12 - תסתתםה הוא,שבשורה 20, התיהסת לשורה שאלנה קללמת בתכנית. שגיאה 12, כפי שאפשר לראות ברשלמת הודעות השגיאה המפורטת במדריך למשתמש של דתגתב ( מטוזנת מסזמתתחטת 9810 דתתחת ) היא רמז עבורך שהשורה שאליה שלחת את המחשב ע"ל פקודת 6070 לא נמצאה ע'"'? המחשב בתכנלת. תיקון בתכנית כך שתהלה: "מסתתם ההמססוה" דאדתת ‏ 10 0 6000 20 יגרום לכך שהשגיאה תעלם והתכנית תרוץ. הודעות השגלאה עוזרות לך לגלות את התקלה. בנספת א יש מידע על שגיאות והודעות שגיאה: כלצד תנפה את 0 השגיאות מתכנלתך" פרטנו והסברנו את הודעות השגיאה הנפוצות ביותר והמדריך למשתמש של 06 מספגע מכיל הסברים גם לשגיאות אחרות. לא צריך להרגיש לא נוח בגלל טעות אחת או שתלם; לתשומת לבך: למעלה מ 50 הודעות שגיאה נבנו אל תוך המחשב.גם כשהמתכנת כבר מנוסה ביותר, תמיד אפשר לצפות שתהלינה שגיאות וקצת עזרה לא תזיק.. נחזור עכשיו לתכנית עם המקשלם. 0 מחדם 38 12 - תסתתם לחיצה על (%ת801)ו- (תג008) תנקה את המסך, ופקודת 1182 ואחרלה (אתטעשת) יחזירו את התכנית אל המסך וזה מה שלופיע: "תסתתם המאעסאה" עאדתת 10 1 6010 20 נתבונן בלוח המקשים של המחשב. יש בו כמה מקשים שמאפשרים לך לשנות תכנלת, להוסיף או להוצלא חלקים מאמצע התוכנית ולתקן שגיאות. מקשים אלה נקראילם מקשי עריכה והם מבוקרים על *דל המקש הנמצא ממש מעל המקש (7ע581) השמאללי, כתוב עללו (0282) הלקוח מן המלה 008980 לבקר, לפקת. ו ₪ 8 < 8 / 5 + -- ג םשה טהננטהטששצס = פם ₪ ₪ ₪ כ ו ₪ ₪ ₪ ה משתמשים במקשי הבקרה, ביחד עם המקשים האחרלם, כדי להזיז את הנתב (הרבוע על מסך הטלבלזיה שמציין היכן ידפיס המחשב את האות או התו הבא שנתקתק) בימין לוח המקשים ?לש ששה מקשילם מ?וחדים לערלכה: משתמשים בהם ביחד עם המקש (07980) שבשמאל לוח המקשלם. 1 בימין השורות השנלה והשללשלת בלוח המקשים לש ארבעה חלצים המצללנים את הכוון שבו הם מזיזים את הנחב. הבה ננסה משהו עכשו: נפעלל את הנחתב ע"ל לחיצה והחזקה של מקש (07980) ובאותו זמן לחיצה על [<]. הנתב ינוע ימינה. עכשו לחץ על (תע0) ועל [1]. הנתב לנוע כלפי מעלה. כדאי להתנסות קצת בהפעלת הנתב כד? לקבל את התחושה ואח'כ להבלא אותו לספרה 1 השניה במספר 11 שבתכנלת: "הסה ם הסה דסאגי' דאואץ 10 011ד2060 כל מה שעליך לעשות עכשיו הוא לתקתק 0 וללהוץ על (התסצעת). זה לתקן את התכנלת והיא תראה כך: "508 הפהדסאג" זאוחק 10 2000 לחיצה על (עַתדט8) ו-- (₪%5ת0ס) תנקה את המסך, ואז פקודות 1187 ו-אסת לתכנית:השגלאה בעלמה. אחת התכונות המלוחדות של לוה המקשלם של מחשב 7 [תגדג היא שלכל מקש יש מצב של "חזרה מהירה", אם ₪ . נלחץ ונהזיק את מקש א, לדוגמה, נקבל א-ים 5 חוזרים על עצמם על פני כל המסך. אפשר לנצל תכונה זו -ל כדי לזרז את העריכה עם מקש? העריכה המלוחדלם. 0% למשל, ננסה את הדוגמה הבאה: 2 8 צריך ללחוץ ולהחזיק את מקש (078) וביד השנלה = ללחוץ ולהחזיק את מקש [+] , זו דרך מהירה למקם מחדש את הנתב בתוך אותה שורה. אותה פעולה עם [1] 4 היא קיצור דרך למיקום הנתב בשורה אחרת. ו לש עוד שני מקשי עריכה מלוחדים לשמוש עם (0ַת07). אלה הם (עהחפאד1) ו- (מעשתתס) הנמצאים בצד הלמבל העליון של לוח המקשים, באמצעות (דַת88ח1) אפשר להכניס, להוסיף סימנים ורווחלם לתכנלת וע"ל (8תפע) אפשר לסלק אותם מן התכנית. נתחיל עם התכנית המתוקנת: "₪08 הפהדסא ג *' זאואץ סו 200 "תסתתם הטהעסונה" שאדתק 10 0 20/6010 נמקם את הנתב על ה- במללה הההססזה. לחלצה על (ת079) והחזקתו, ולהלצה גם על (חתתפאד) ארבע פעמלם יבצעו את הפעולה. ועכשיו נראה מה קרה: נוספו ארבעה רווחים אחר? הנתב. עכשלו אפשר לתקתק מה שרוצים ברווחים האלה ולשנות ע"י כך את התכנלת. הנה אפשרות אחת: "תסתחם המאתיסזה עסא" עזודתל 0ב 0 6010 20 וכעת נדגים את השמוש במקש (משממפפ) 6 אפשר לסלק את מה שהוספת ע"י הצבת הנתב על ה-א ב חס ולחיצה על (םת09) ו- (מפמזתק) במקביל. כל לחיצה על (8ע0) ו- (מעשתתע) תגרום להבלעות אות אחת ושאר השורה לזוז ברווח אחד שמאלה. לפניך כמה תרגילים בערלכה שלעזרו לך להפעיל בנוחיות את (0%82) והמקשלם הקשורים אליו. לשם כך צריך לנקות את הזכרון של האטארל, ולתקתק את התכנית הבאה: "פמדע ₪1 1 " צאדת? 10 0 20/0010 כעת נשנה את המשפט "פתהנע 38 1" למשפטים הבאלם: "פמתדנ'י עסא זא 1 " "האדצתע צסא את ד " "סאדצפט זג ד " "סזודצפע' 18 פך " "6הדתדי' עסא 18 פד " ושוב: נקו? הזכרון, ותקתוק: "דת*גע" עאצתק 0ב "פ₪ דתגת" לאעתס 20 0 6020 30 א ודאיהבחנת שאפשר להשתמש. במקשלם (מדתק) (8008א0ה)גם בלי (8ת6), כאשר רוצים למחוק משהו בתכנית המקורלת. להלצה על מקש זה מוחקת את האות הקודמת. עם החזקת המקש זמן נוסף תמחקנה כמה אותיות. 5 חחת יריץ את התכנית. פקודת 1187 תציג אותה על המסך, ועכשיו אפשר לנסות לערוך אותה בדרכלם הבאות. נשנה את שורה 10: ₪ *%++**" שאצתע 10 ₪[|**--**" שאדפת 10 "₪ *+*+ *+%+" עדת 10 נשנה את שורה 20 ונצרף אותה לאחת הצורות של שורה 10: " ₪ ההזותתעם" עזודפק 20 0 'ש₪ תו - הדפ " שודפס 20 2 8 - הגד " עאדפס 20 2 +ן] 4 נשנה את שורה 30 בצרוף כמה מהשנויים הקודמלם ל: 9 6 ל 7 0 0 00 30 "סא מאע" עצפ 30 קיימת פונקצית עריכה נוספת שמוסיפה ומסלקת שורות -%י. 0 4 במקום רווחלם. התכנית הבאה תראה כיצד זה פועל. פְ > נמקם את הנתב על הספרה 2 בשורה 20 (באמצעוף מקשל 5 ב הערלכה שלמדנו זה עתה): = 0 7( 59% ; "*תהעס*" עאדהק 10 9 ;"+99 + " עזדפק 20 0 6020 30 ( , לחיצה על (שחדא8) ו- (מששממע) ביחד יביאו כו לכך ששורה 20 תעלם כולה, בצעת עריכת שורות במקום עריכה של אותיות, תוים או רווחלם. להלצה עכשלו על (מקדחפ) ו- (שהתפא1) תיצור מקום לשורה חדשה וניתן יהלה להכניס שורה 20 חדשה, באופן הבא: (צעדפ) ו- (מחשתמת) מסלקים שורה (צי8) ו- (עפספא1) יוצרים מקום לשורה. 34 נסלק את שורה 30 בתכנית הבאה: ("++" דא 10 "?2" או 20 ;"סא5ם צסאיי דאואץ 30 400 ונכניס שורה 30 חדשה שתהיה: יר ;"0 ואי . . 58| קה 50" דאואץ 30 פָ . ₪ *ש דרך נוספת לזרוק שורה מן התכנית,פשוט לתקתק את מספר השורה שרוצים לסלק ואז ללחוץ (התטסשת) 2 6% [אףשד89] 30 -ן ועכשיו, הבה נלמד קונץ קטן בעריכה שלחסון לנו הרבה זמן בחלק מהתכניות שלנו בעתלד. שימו לב: אבחנו מצלגלם: "הפעלול הרב-שורת?", צריך לתקתק ועא ,(ללחוץ (אתסנתת), ואז להכניס את התכנית החד שורתית הבאה: שלב א': [אהטדפה] "שאו צואס צוא 5 פוחד" דאואץ סד שלב ב': תוך כדי שמוש במקשי בקרת הבתב ((תע1[,)0] , [+] וכו'), יש להזיז את הנתב עד שלשב מעל הספרה ' במספר 10. זה צריך להראות כך: "שאו צשאס צא 5 פוחדיי זאוח? סז נא לתקתק 2, (אתסצשת). וכעת שוב, אלא שבמקום 2 נתקתק במקומו 35, וכו'. אחרי שלוש או ארבע פעמים כדאי לתת פקודת 1187. מה קרה? המחשב בצע עותקים רבים של אותה שורה, אבל לכל אחת לש מספר שורה שונה! התכנית שלך תראה כך: "שאו צ ואס צא 5! פוחדי' דאוא? סו "שאו צ ואס צא 5 פוחדיי דאופ 20 "שאו צ ואס צוא 5! ודיי דאופץ 30 "שאו צואס צא 5 פווודיי דאוחק 340 55 פקודת אטת תריץ את התכנית והלא תדפיס את המשפט הזה עבור כל מספר שורה. בדוגמא שלמעלה קבלנו ארבעה משפטים זהלם. בשלב יותר מאוחר של כתיבת תכניות לותר מורכבות, תכונה זו של המחשב תחסוך לך הרכה תקתוק משום שאפשר יהיה לשכפל משפט 34810 בכל מקום בתכנית שלך פשוט ע''ל "ערלכה" של מספר השורה. ולא לשכוח תמיד ללחוץ על (אתטעאת) - אחרת לא תכנס השורה לזכרון. על מנת להכניס שורה חדשה, פשוט נלתן לה מספר בין שבל מספרל השורה שביניהם רוצלם למקם אותה. כדי להכנלס שורה בין 20 ו- 30 בתכבלת הבאה: ;"שאוי דאוק 10 <"אא" דאוחץ 20 "77 דאוחץ 30 0 6010 40 פשוט צריך לתקתק ;"צציי זאוח? 25 אפשר לתקתק כל מספר שורה בין 20 ו- 30 שעדין 9 לא השתמשת בו. 56 ' ₪ בודאי הבחנת שמספר? השורות בתכניות את שהצגנו עד כה הם כפולותשל 10. זה לא היה שי 9 הכרחי. הם יכלו להיות כפולות של 5, 100, 8 ָ או כל מספר אחר. אפשר היה גם למספר את השורות מ-1 והלאה, אבל כדאל תמיד להשאיר כמה מספרלם / ( "פתוחים" בין טורות למקרה שרוצים להכנלס שורות מאותחר לותר. כמה דרכים לתת מספרי שורה בתכנית: | > תכנית מס' 1 - אין מקום לשנויים "א" דאואץק 1 ;"צ'' דאוא? 2 ;"2" דאואץ 3 תכנית מס' 2 - זה בדרך כלל מספלק ;"א" דאואץ 10 ;"צ'' דאום? 20 ;"2'' דאוח? 30 וו" ודאי הבחנת שתוך כדי קריאה משנה המסך את צבעו מדי פעם. דבר זה נגרם ע"? מנגנון שנבנה אל תוןך מחשב דתגלג שתפקידו למנוע שריפה של זרחבי צבע כתוצאה מהמצאות תבנית אחת על המסך במשך למן רב מדל. 66 תכנית מס' 3 - ;"א" דאוחק 14 קצת משונה, אבל ו 2 יכול לשמש אותנו 2%" דאוא באותה מידה. מושגים 8 די הודעות שגיאה - אלה הן הודעות שנבבו שדפ וטס 840% 5 אל תוך ה - 32910 של בתגעג או לתוך ההגלון של המחשב שלך. הן מהבהבות על המסך כשבצעת שגיאה נפוצה. כדי לקבל מלדע בוסף על שגיאות והודעות שגיאה, רצוי להצלץ בנספח א'. מקשים מ?וחדים יח +(7ע8%1) (תגמת0) - לחיצה על (תגמז0) תוך כדי לחלצה על(ץעד83) מנקה את המסך ומציבה את הנתב בפינה השמאלית העליונה, בלל למחוק את הזכרון. לד (ת078) - מקש הבקרה פועל עם המקשים הבאים כדל לתת לך אפשרות לערוך את תכניותיך. ₪5 1 ()( = .| ב-= מקשים אלה מזיזים את הנתב, הוא הרבוע הקטן על המסך המצלין את המקום שבו לדפיס המחשב את הדבר הבא שתתקתק. לד (שעד80) ו- (דַ1888) - מוסלף שורה. (דע881) ו- (מעמנטפ)- מסלק שורה. לד 10 (ותמחועת) - מסלק את שורה 10 מהתכנית. תקתוק מספר שורה ולהיצה על (התטעעת) יסלק את השורה הזו מן התכנלת. פונקצלית (1)סאת החזקה והזרלזה אם א? פעם שחקת בקוביות משחק או רולטה או בלנגו, הר? שברורים לך העקרונות, או המשמעות של (1) פת.0. אם שלפת פעם שם מתוך הכובע או הוצאת קלף כד? לקבוע מל יהיה ראשון בתור במשחק, גם אז נפגשת ברעזון של (1) פחת. (1) פחת היא פונקציה של מספר אקראל ב- 324810 של אטאר? שמשתמשת בהגיון המובנה אל תוך המחשב שלך. פונקצלה זו פשוט בוחרת מספר . באופן מקרל, או אקראל כמו בחירה מתוך הכובע, ניעור קופסה של בלנגו או שליפה מתוך חפיסת קלפים. מאחר שהמחשב לכול לשלוט במלדע כה רב, ומאחר שהוא מבצע דברים במהירות רבה, הוא לכול גם לבחור מספרים באופן אקראי מתוך מדגם גדול יותר של מספרים משהאדם יכול לבחור באמצעות הכובע או חפיסת קלפים. נתן הוראה למחשב(1) סחאת שאדתס. חשוב לזכור; אין להשחמש במרכאות כאן. מה קבלת? אנחנו, כשחברנו את הספר, קבלנו 5,, שבר עשרוני עם 10 ספרות אחרל הנקודה. גם אצלך יתקבל אלזשהו מספר עשרוני עם 10 מקומות אחרל הנקודה, בין 0 ו- 1. ב ב- 94810 של נתג87 מותר לך להשתמש בכפ מספר בתוך הסוגרים עבור פונקצית | פאת:(0) פאתן (ב) פאת (12335) פאא; וכו'. כולם שווים. יחד עם זאת, כדי לשמור על פשטות ועקביות, נשתמש תמיד ב- (1) פחת. 8 )| פקודת חחת לתכנית הבאה תתן לך מטר של מספרלם [ 6 אקראלים: ל | (ז)סאה דאואק 10 - 2000 זוהי פשוט גירסה חדשה של "תכנלת השם" 1 % שכתבת קודם. (אַתהפ)יעצור את התכנית. בחינה של המספרים תגלה שכולם נמצאים בין 0 ו- 1. המספרלם הללו שמושלים מאד למטרות מתמטלות רבות. אבל למטרות משחקלם אנו זקוקים למספרלם הדומלם לותר לאלה שמתקבלים מקוביות או רולטה או קלפלם. אנו זקוקים למספרים שלמים. את אלה נקבל בשפת 6 של אטאר? ע"י שמוש בפונקצית חאך (מן המלה 8088ע1 ) שמשמעוחה מספרים שלמלם. אם נשים עא1 לפנל הפונקציה (1)עחת יסולק השבר העשרוני, או *קוצץ ויודפס רק המספר השלם שלפני הנקודה העשרונית. מה לדעתך תעשה התוכנית הזו כשתורץ על ידי אטת? ((1)סאא)דאו דאוא? 10 00 משתמשלם בסוגרים כמו באלגברה, לציון חלקים - של נוסחאות: הסוגריים חליבים ? ) תמלד לבוא בזוגות. -- 0% פונקצית עא1 תסלק את הנקודה העשרונית ותדפיס את המספר השלם שלפני הנקודה שבכל המקרלם כאן להלה 0. מסלבה זו עלינו להוסיף משהו לפונקציה ( ב)פאת)עזד כדי שתהיה שמושית עבורנו במשחקים. ((1)פאא) זאו 0 ( בנקודה זו חשוב להבין מה שאנחנו עושלם לפונקצלה (1) פאת, משום שזו דוגמה לדרך שבה נבנות תכנלות מורכבות מחלקים פשוטלם. נתתלל עם: (ב) תאא שנותן לנו מספר בין 0 ו- 1, עם 10 מקומות אחר? הנקודה. 39 וכעת אנו מציגים: מספר חדש שנשתמש בו כדל לקבל מהמספר המקורל של (1) פחת 00 מספר שהוא גדול מ- 1. ננית שאנו רוצים להגיע עד 10.ראשית, א אנחנו יכולים לכפול את (1) פאת 2 ב- 10. ננסה זאת ונראה אילו מספרלם ב מיליצרת התכנלת. 6 0 1(*0)פאא זאוא סו 20 פקודת אטת תריץ.את התכנית הזו ואפשר לראות שמתקבלים כעת מספרים אקרא?ילם בילן 0 ו- 9.99999999. עו ישנה את התכנית כך שיתקבלו מספרים שלמים, והתכנית הקצרה תראה כך: (1(*10) סא דאו דאופ 10 200 חשוב להשתמש בסוגרים בזהלרות רבה, כדי? למנוע שגיאות תכנות פשוטות. לכל "סוגר" משמאל חייב להיות בו זוג מלמלן.רצוי לבדוק כל משפט המכיל כמה סדרות של סוגריים כדִי לראות אם הם באלם בזוגות ולודא שהם אכן נמצאים במקום שרוצלם שיהיו. תכנית זו תסלק את החלקים העשרונלים של המספרים ותדפיס רק את המספרים השלמלם בין 0 ו- 9. אם נרצה מספרים שלמים בין 1 ו- 10, נצטרך להוסיף מספר, וכך תראה התכנית: 1+|1(*10)סא6א)זאו ו+(1(*10)סאא)דאו דאוא? 10 0 20 עכשוּ יש לנו תכנית שמייצרת מספרים בין 0 ו- 10. אם ברצונך לכתוב תכנית כדי לזרוק קוביה אחת, עליך לכתוב תכנית את שתיצר לך מספרים בין 1 ו- 6. האם יש ביכולתך לכתוב תכנית כזו? כל מה שדרוש הוא כמה שינויים קלים בתכנית שליצרה מספרים מ- 1 עד 10. אם היה לך קשה לעקוב אחרל מהלך ההסבר, לא צריך להכנע. הנה תמונה שמתארת מה קורה. אם מרגישים שמאבדים את הקשר רצוי תמיד לצייר לעצמך תמונה של מה עושים עם התכנית. אפשר לתאר תכנית בצורת דלאגרמה,ושרטוט התכנית הוא מכשיר רב עצמה ב?ד? המתכנת, (1) עאת נותן המספרים עד למקסלמום דלוק של 10 מקומות אחרי הנקודה. 0 (1) עאת נותן מספרים בין 0 ו- 9.99999999 ו 0 קל כ שי יפה עס מממ 9 8 7 6 4 3 1 [ 0 (10 * (1) תאח) חחד זורק את החלק העשרובי ומוציא את המספרים השלמים בין 0 ו- 9. המחשב איננו מוציא את המספר 10 מפני ש 10* (ב) עאת מגלע' רק עד 9.99999999. 5 ע''ל הוספת 1 למשפט הקודם, נקבל מספרים שלמים ללרב: 5 מ- 1 עד 10. ב ה 2 ו+(1(*10)סאא)דאו לש 0 41 השלמוש ב- (1)פחת: כמה לולאות והסתעפות, והבה לש משחק. תוספות אחדות לאוצר המלים ?אפשרו לך ללצור כמה משחקי ניחוש מענינים,תוך כדי לימוד ה-24810 של אטארי. התוספת הראשונה פשוטה לגמרי: =אזפן| % הוא משתנה;כלומר, ערכו יכול להשתנות בהתאם לרצונך. נתחלל עם משתנים מספריים ואחר כך נראה לך כיצד להשתמש במשתני מחרוזת שלכולים להכ?ל מלים ואותיות. לפניך דוגמה פשוטה של החלטה לגב" ערכו של %: 0=א דש 10 0 דאומץ 20 מה לדעתך יעשה המחשב כשיקבל פקודת אשת ? הוא ידפיס 40, משום שהוסיף את ה- א שלך ל- 50. אם % ישונה למספרים הבאים, מה לדעתך ידפיס המחשב? 7, 90,23,2,33 = א כדי להתחכם קצת ולהשתמש במה שלמדנו בפרק על כאת, נתן ל % להיות מספר שנבחר באופן אקראי בין 1 ו- 6 (כמו בהטלת קוביה) ע"י כך שנתאר את א באופן הבא: 1+(1(*6) סאא) דאו=א דט 10 א זאו?20 12 המחשב יבחר באופן אקראי במספר בין 1 ו-6 ואז לדפיס אותו. אם נוסיף את השורה הבאה, ימשיך המחשב לבחור ולהדפיס מספרים אקראיים בין 1 ו- 6 כאילו הטיל קוביות ללא סוף: 306017010 עדיף לנסות את התרגילים הבאלם לפנל שממשיכים הלאה: הבה נתן ל א להיות מספר אקראי בין 1 ו- 20, 1 ו- 14- 1 ו- 52, ואנו מבקשים ממך לכתוב תכנית שתדפיס את המספרים שבחר המחשב למקרה שהוא בוחר רק פעם אחת. ודרישה נוספת של התרגיל הלא להוסלף שורה כך שהמחשב נכנס ללולאה אלנסופית וממשיך לבחור מספרים באופן אקראל. הפקודה =א 17 יכולה להיות מיגעת: כל פעם שרוצים לשנות את % צריך לכתוב תכנית חדשה, כפי שכתבת קודם לכן. על מנת לפשט את הדברים (והמחשב יוצא מן הכלל בפלשוט דברים ברגע שתפסת את העקרון), יש משפט ב- 0 שמאפשר לך לתת ערך מספרי אחר למשתנה בכל עת שמוצאים לנחוץ. מילת המפתח היא עטקז1. פרושה בדיוק מה שהלא אומרת: להכניס משהו. המשהו הזה, כשהוא מספר, מצויין בדרך כלל ע"י שם משתנה כמו א או צ או 2. באופן כזה, א צטקא1 פירושו שהמחשב ישמור מקום בזכרון שלו עבור % , המספר שתקתקת. הנה התכנלונת הבאה: א דטסאו 10 0 דאוא? 20 00010 התכנית הזו שונה מהתכנית > א ₪2 בכך שהחלפבו את המשפט ₪8 במשפט תעשקח1. עם הרצת התכנית (עי'י אטת)יופיע הסימן: ? על המסך. עכשו יכולים להכניס כל מספר שהוא לתכנית, נניח 2345, ללהוץ (אתסדסת) ולקבל את הסכום של המספר הזה, ועוד 30. אחר? שהמחשב מדפיס את הסכום, מופלע הסימן: ? שוב. זה משום שבשורה 30 אמרנו למחשב לחזור ולתת לנו הזדמנות נוספת להכנלס מספר חדש למכשיר. בדרך זו נתן לבצע פעולות חיבור בשרשרת (או כל פעולת חשבון מסובכת אחרת), עבור כל מספר של פעולות עטפוד בלי לשנות את התכנית. למשל אם רוצים לבנות תכנית שתחלק מספר כלשהו ב 5 ואז תכפלל את התוצאה ב- 12, הנה דרך פשוטה לעשות זאת: א דטפאו 10 2-2 ל 5*12/א זאו 20 יי 300 שורה 20, תחשב באופן הבא: קודם חשב 5/%; קת את התוצאה והכפל אותה ב- 12. ה - 34810 של אטארל משתמש בכללים המתמטלים המקובלים - כלומר קודם כופל ומחלק. משמאל ללמלו. ואחכ' מבצט חיבור וחיסור. 45 כדאי לנסות כמה מספרים ולראות כמה קל לבנות תכנית לחלשוב בשרשרת כשמשתמשים במשפט עטקו1 אחד. אחר כך אפשר להרחיב קצת את הענינים ולראות אם אפשר לפתת כמה תכניות תוך כדי שימוש ב - שח1, (1) עחת, > א שקך ו- עטפא1. הנה תכנית שטמשתמשת בכל המלים האלה של 34810. מה לדעתך עושה התכנית? פקודת חטת תבדוק אם צדקת : 1+(1(*6)סאו₪)דאו=א דפ. 10 ץ דטקאו 20 ץ*א דאוחק 30 רק עוד מושג אחד, ונוכל לבנות תכנית למשחק נלחוש מספרים. אולי זה נראה עבודה רבה כדי לפתח משחק פשוט, אבל צריך לזכור שעברנו כבר כמעט מחצית הדוך בלימוד המלים הדרושותיכדי לשחק, לתכנת ולשנות את רוב המשחקים שבספר. הדוגמה הפשוטה שנביא מ?ד מציגה את המורכבות במלות 84810 שהצגנו עד עתה. המלה החדשה ב 34810 (בעצם שת? מללם המתחברות למשפט) הלא זמזות... 1. המחשב מבין את המושג 0 הזה באופן דומה מאד לצורה שבה משתמשלם בו בחלל א לומיום. המשפט אומר למחשב שאם (1%) משהו מתרחש ו " אז (אעעל) עשה כך וכך, שיכול להיות להסתעף לחלק "0 5 אחר של התכנית. אם (*1) ה"משהו" הזה לא מתרחש, שש ד אז (חע8ע) המשך כרגיל. כשענין ההסתעפויות והלולאות להיה ברור לך לגמר?, תהלה לך היכולת להיות מתכנת בקיא ומיומן. הנה כמה לולאות והסתעפויות מח?? ה?ומינם : אלזו טרחה ! ערוך את השולחן - 4 שב לאכול - 8 נקה את השולחן - 6 רחץ את הכללם - פ צ לך ל-4 -ם ₪ הוא הסתעפות בלתל מותנלת וכאן הוא פותח לולאה. 44 הסבוב הלומל לקום / לאכול, לעבוד, לשחק - 8 ץצ 5 לישון - 6 ב ץ א 600 - פ כאן כע הוא ההסתעפות הבלתי מותנית שמקיימת את הלולאה. הסתעפות רטובה: מתחלללם בבלת - א לצאת החוצה - 8 להחליט ‏ - : ו הסתעפות ג | בהיר מתחילים בבית - ם לשחק בכדור - ם ועוד הסתעפות רטובה לחזור הביתה - 4 חוטפים משהו - 8 לוצאלם החוצה - 6 עכשיו מחליטים - ₪ הסתעפות גשם בהלר [ לך ל-4 - פ לשחק תופסת - ₪ ההסתעפות הפכה ללולאה מותנלת. התנאל הוא, האם יורד גשם - כן, או לא. 45 פה הסתעפויות מותנות בלי לולאה ללכת לבבק - 8 לבדוק את החשבון - 8 הסתעפות לותר מ-1000 ש' 0 פחות מ- 1000 שקל לא לעשות כלום- םס להוציא כסף - 2 לקחת הלואה מחבר - 61 אחרי שראינו כמה דוגמאות של לולאות והסתעפויות, אנו רוצים להציג הסתעפות של אמתך א1 לתכבית עשסאד פשוטה. נצטרך להשתמש בסימן אחד נוסף: <> שפירוטו לא שוה, או שונה מ..... (משמעותו המדוייקת הלא "קטן מ.. או גדל מ% יוצרים אותן ע"י תקתוק > ואחר כך < .4% א זטקאו 10 "השפואטא דחסוח פהדד 5! דה הדי דאו₪? אשהדד 6=א =ן 20 "א|6 צחדיי דאוח? אפ ד6 < > א חן 30 40600 מה לדעתך, אומרת התכנית ? הנסלון לדמיין *עזור לך להבין כיצד בנינו את המשחקים המוצגים בספר וכן *?עזור לך לתכנן תכניות באופן עצמאל. השורה הראשונה, א עטשקא1 10, אומרת להכניס מספר, כל מספר שהוא, לתוך הזכרון של המכשיר. הטורה השבלה, "השפואטא זהסוה סד 5| דגצודיי דאופק אפהד >= 205 1 אומרת שאם המספר שהכנסת הוא 6, אזי על המכשיר להדפיס "הממותחן תהסדת מחס 18 קגצע". אם המספר שנבחר (%) איננו 6, המחשב מדלג על שורה 20 ועובר לצעד הבא. זו אחת התכונות היסודיות של המשפט המחץ עד וחשוב לזכור אותה. '/ אם כבר מדברים, אז כדאי להציג: > ו- << . משתמשים בהם כמו באלגברה כדי לציין קטן מ (>) וגדול מ (<<). = > פרושו קטן או שוה ל...,= < פלרושו גדול או שוה ל... ו-< >פירושו לא שוה ל.. או שונה מ... הסימנים המתמטיים הם: חיבור + , חיסור - , כפפ * , חילוק / והעלאה בחזתה 3 , 46 אם התנאי במשפט לא מתקללם, המחשב ממשלך ישר לשורה הבאה בתכנית. השורה השללשלת, 6 <>%ש 30 "ץד 6 צתי" הזרדתק זומחזף אומרת שאם ה - % אלננו 6, המכשלר צריך להדפיס "אד תת" ולחזור למשפט ה - צטפא1 כך שהמנחש יכול לנסות שנית. הנה עוד דוגמא של הסתעפות אפזת 1 שכדאי לך לנסות לדאות בדמלונך. מה יעשה המחשב עם התכנית הזו? מה דעתך לתקתק את התכנלת לתוך המכשיר ולראות אם הלא עושה מה שחשבת שתעשה: 'י?א שפואטא צא פידה יי דאום?ץ סו א דטיאו 20 יידו ד60 טסצ" דאואץ אשד 2=5+א ;| 30 0 אהד 5 <> 2+א 4015 1 (אם) הצלחת לתאר לעצמך מה עושה התכנית, זו (אז) יש לך באמת היכולת להשתמש בכל המללם שלמדנו עד כאן כד? לתכנת משחק נלחוש מספרים, ולקשט אותו להנאתך. אבל לפני שאנו מפתחים את המשחק, הבה נחזור על המושגים והמלים שהצגנו בחלק הזה של הפרק. מושגים -₪ם לומדים! או הסתעפות- לתכנית לש הסתעפות באותן שורות בהן לכול להתרחש דבר אחד מתוך כמה אפשרויות שונות. ההסתעפויות מלוצגות ע"י משפטי אחןע 18 מללים ב- 810 -שם % (1)כעחת - פקודה זו מ?יצרת מספר אקראי בין 0ו-1 (לא כולל 0 ו - 1 עצמם). % עא1 - פונקציה זו הופכת מספרים עשרוניים למספרלם שלמים בדרך הבאה: מכל מספר עשרוני לוקחת הפונקצלה רק את המספרים שמשמאל לנקודה. כך, 3 ו- 9 ו- 5.999999. יהפכו כולם ל - 5 ע"? הפונקציה תאד; אפשר לראות זאת ע"י תקתוק (5) שאד שאדתע ולחלצה על ( אתטעמת), המחשב ידפיס 3. אם נתקתק (3.999) 18 עאעתק ואז ( אתטעפת), גם אז ידפיס המחשב 3. 17 זז (כל מספר * (1) עחת) 18% - פקודה זו מללצרת מספרים שלמים אקראיים בין 0 ומספר אחד פחות מו המספר שבחרת (כלומר לא כולל המספר הזה). על מנת לקבל מספרים אקראיים חיוביים בין - 1 ועד למספר שבחרת עליך לשנות את הפקודה ל- 1 + (כל מספר חלוב? * (1) סאא) לאד כך, (9 (1) פונת) עד ייצר מספרים אקראלים מ- 0 עד 8 כולל, ו - 1+(9 *(1) פות) 180 ייצר מספרים אקראלים מ 1 עד 9, כולל. א > % 18% פקודה זו נותנת ערך מספרי? למשתנה ששמו %. א א עטפא1 - פקודה זו מרשה למשתמש במחשב לתת ערך מספרי שונה ל - 8 באמצעות לוח המקשלם, בכל פעם שמרלצים את התכבית ע"י חחסת. % א קטן מ - צ +65 א קטן או שוה ל - צ צכץ 2 א גדול מ - ל ץק ל 2 > גדול אך שוה ל + ל א שונה מ - צ + 33 א תעוד צ 1-א; ‏ א פחות צ + *%: *כול צץ צ ]2 א לחלק ל - צ צי3, <במקל ‏ + סימני פיסוק -שע ( ) - משתמשים בסוגריים כמו באלגברה, כדי להפרלד בין חלקים בנוסחאות. הסוגרים חייבים תמיד לבוא בזוגות. 18 3 סוף סוף משחק: נא לנחש את המספר אנחנו נתכנת עכשו משחק פשוט של נלחוש מספרלם. המחשב יבחר באופן אקראל מספר בין 1 ו - 10, לשמור את המספר בזכרון ואז יבקש ממך לנחש את המספר. נחשת נכון, המחשב לאמר לך שקלעת. אם לא נחשת נכון, לתן לך המחשב לנחש שנית. לפניך המבנה הכללי של התכנית (כדאי לך לאמץ את הרעיון של שרטוט המבנה של התכנית כצעד ראשון שינחה אותך בעבודה): 9 המחעב בוחר ושומר מספר אקראי שלם בין 1 ו - 10 - ( המחטב מבקט ממך לנחע מספר בלך 1 ו = 5 אתה מתקתק את המספר (בפקודת עטקו 1') המחשב אומר אם נחשת נכוך. אם ("1) הניחוט מוטעה, אז (שא!/י) תקבל ניחוט נוסף ניחוט נכון. אם (1%) נחשת נכון, או (/7//8') המשחק נגמר. כדי לכתוב את התכנית הזו בשפה שהמכשלר מבין, נתחיל בכך שהמחשב יבחר במספר בין 1 ו - 10 באופן אקראי, נעשה זאת ע"? הפונקציה (1) פאת. 1+(1(*10)סאומ)דאו=א דט 101 המחשב בחר עכשו מספר ושמר אותו. בצעד הבא צריך המכשלר לבקש ממך לנחש מספר, ואת זה אפשר לעשות ע''י משפט שאזתכ פשוט: סד ו 0 השפואטא ג אשפסח6 פעגה | דאוא?20 > "5 ד ד הש 60555 סד א זיו,10 . בכל פעם שתתקל בשורה כזו בת יותר מ - 38 אותלות, המשך לתקתק עד סוף השורה הלוגית לפנ? שתלהץ על מקש ( זנתסעסה). כעת על השחקן לתקתק את הנלחוש שלו,עללך להשתמש באות שונה מ - % לציון המשתנה, מכיון ש א כבר שמור עבור המספר שבחר המחשב. נשתמש ב ל, אבל זו יכולה להיות גם כל אות אחרת: ץצ דטקאו 30 בשלב הבא עלינו לבנות כמה הסתעפויות של אסהה 19, ונהלה מוכנים לשחק: ".08| ססס6אודו ד60 טסציי דאוחץ אשד א=ץ = 40 0 6010 אפחד א < > ץצ = 50 שורה 50 מורה למכשיר להזור לשורת ה לטפה ולתת לך לנסות שנלת. עכשו אפשר להריץ את התכנית ע"? חטת ולשחק. אם יש ברצונך אפשר לשנות את ההודעה במשפט עאזתק, להוסיף משהו אחר בסוף המשפט או להעשלר את המשחק בכל דרך שתעלה בדעתך. למשל, אפשר להכניס לולאה אינסופית שתדפיס "נצחת" - "אסח טסן ", או לבקש שהמחשב יבחר מספר מ 1 עד 25, וכו'. הנה מעין קישוט של המשחק המשתמש בלולאה איבסופית. 1+(1(*10) אא)דאוו=א = 10 "ד 1 0א] הפפואטא ג 60555" דאואץ 20 ץ טקא 30-- הסתעפות 0 6010 אםחד א=ץ ]| 40 ולולאה הסתעפות 0 600 אשד א < > צ = 50-- ;"פאס טסצ" דחו 60 י-] לולאה אינסופית =-- 70 6070 0 הטחקן מתקתק את הנלחוש ( עשסא 1 אס ("!])הטחקך. גלחט את המספר 00 א / 05 ( אם לא ניחש את המספר עַעעוןץ נ המווטב מדפיס "נצחתיי ( "וט טסו ") כ הסרס פסבס בחלק זה של משחק? מספרים יש כמה גרסאות ו"קישוטים" של המשחק הפשוט הזה. אפשר להסתכל בהם עכשו או לחכות עד שאוצר המללם שלך *תרחב ויהיה באפשרותך לבנות משחהק יותר מורכב בכוחות עצמך. בשלב זה כדאל לנסות לכתוב את התכנית אל תוך המכשיר בל? להסתכל בתכנית שלנו. חשוב לחשוב על השלבים השונים הדרושים למשחק ולנסות לשחזר אותו. אם יתברר שעשית זאת כהלכה, הרל שהגעת לשלב שבו ניתן לעבור למשתקלם לותר מורכבים וללמוד כמה מלים חדשות ב-28810. אם לא הצלחת, הרל שכדא? לדפדף קדימה בספר, להעתיק כמה מהמשחקים המופיעלם בו ולשחק אותם, ואז לחזור לפרק זה בפעם אחרת. נושא ווריאציות: מבוא לאמנות העיצוב 1 פרק בי 2 המשחקלם היפים ביותר, בין אם משחקלם אותם במחשב ובין אם לאו, התפתהו ממספר קטן יחסית של נבושאים פשוטלם. למשל, המשחקלם העתיקים "גו" ושח הם משחקים של כלבוש, ומונופול 6 הוא משחק של שליטה בכסף וברכוש. מה שמ?לחד כל אחד מהמשחקים הללו הלא הדרך שבה "עוצב" הנושא. כל משחק מציב אותנו בעולם משחקלם בעל אופ? ואלשלות משלו, והשילוב הזה בין פשטות ואלגנטיות הוא שקיים ומתמשך לאורך התקופות ועושה אותבו "מכורים" למשחק. הדבר השובה את הלב במשחקים יפים הוא שאנחנו תמלד ממשלכים למצוא דרכים שונות לשחק בהם ולשנות אותם, ולפעמים עד כדי כך ששינוי החוקים יוצר משחק חדש, השונה לחלוטין מן הקודם. אנו מקוים שספר זה יעודד אותך לשנות ולהוסיף על משחקים שאנו מציגים כך שהם להלו משחקים שלך, ושתיצור משחקים חדשים עבור מחשב אטארל שלך שיהיו מקוריים ומרגשים. דרך אחת להכנס לתהליך הזה הלא לראות כלצד רעיון מאד פשוט יכול לצמוח ולהתפתח: אפשר לדמות זאת לצפיה בבית ההולך ונבנה. נושא המשחק שנציג בפרק זה הוא המרוץ הקלסל בין הארנבת והצב. הצב הזקן, כבד התנועה, והמתמיד בדרכו נענה לאתגר של תחרנת המוצע לו ע"ל הארנבת המהירה. הצב ל*ציב, אך לפעמים אטי עד כדי כאב. הארנבת מהירה אך קופצנית. היא קופצת ממקום למקום, חסרת סבלנות, ובמשל הלוובל המקורל-גם טפשה. היא רצה מהר מכפ? לכלתה ומובסת ע"? העקשנות וההתמדה של הצב. במקב?ל הממוחשב שלנו של המרוץ, סוף המשחק איננו כל כך צפוי מראש. לכל משתתף לש סכוי והתוצאה משתנה ממרוץ למרוץ. אבל, לפבל שנכנס לפרטים בענין הארנבת והצב, עלינו להציג כמה חלקים חדשים של 34810. המושג החדש הראשון הוא לולאת שאמא-הסת. פקודת הלולאה הראשונה שהצגנו הלתה פקודת 80790. בדוגמה שלנו בנתה הפקודה לולאות כמו זו שלפנינו : שאו קמזאו מקסא סם פושסס | הפו |" דאוםץ 10 ;יאש דקואסס |₪ג דג צוא החדו פ6אוחד 0 20 6 מונופול הוא שם מוגן של חברת 6 ₪8 3901 תאתגת, בע'ימ. ההנחלה 0010, אם לא נפסלק אותה, תיצור לולאה אלנסופית. הפקודות מסוג %אעה-08ת מאפשרות לפקת במדויק על מספר הפעמים שברצוננו לתת למחשב לרוץ דרך הלולאה. למשל, נניח שהיה ברצוננו שהמחשב ידפלס "מאדוזס ו ב שפטק א'צ" עאצתת בדיוק חמש פעמים. לפניך שתי דרכים לעשות זאת, באמצעות הפקודות שפת, אתתש-ת1, ו- 6020 + 0=א דש 10 [+א=א 67 20 "שאוחסגוא ה דט( או" דאואץ 30 0 6070 אםחדד 5 >א | 40 או: 1-א ד 10 יפאווס ו ה דפטן איו* דאוח? 20 1+א=א זם | 30 0 6070 אשהד 5=>א > 40 נהנה כלצד אפשר לכתוב אותה התכבלת ע"י הלזלאה : צאמא-08ע2 5 סד 1=א 508 10 "שאוה6 א ג דפט[ איויי דאוחץ 20 א זאפא 30 אם נבחן את התכנית המשתמשת בלולאה שאתא-ת0ע, נראה ששורה 10 אומרת למכשיר כמה פעמים לעבור דרך הלולאה. ננסה כמה שנויים. למשל, שנוי שורה 10 ל : 10 0 0 או: 000 10 שורה 20 הלא פקודת ה עאדתתק, שאומרת למחשב מה להדפיס בכל פעם שהוא עובר דרך הלולאה. שורה 30 הלא השורה החשובה בלותר : הלא סוגרת את הלולאה ודומה למשפט 0010. הפקודה + פאפו מורה למחשב לחזור להתחלת הלולאה ולבצע אותה שוב עד שיבוצע המספר הנכון של לולאות. הבה נראה מה קורה בהרצה אם ההוראה א תאתא תוצא מהתכנלת 0 0 10 "ץסס 5 ץסס* דאואץ 30 7 פֶ המחשב עובר דרך הלולאה פעם אחת ואז עוצר ומחכה לפקודה 6 = הבאה. כעת נוסיף : א א זא 30 זז 3 2 נריץ את התכנלת (ותזת) מחדש. מה קרה הפעם ? בואו נתרגל קצת את הלולאה שאתא-ת0ק : 5 3 תרגיל מס' 1 1% לכתוב תכנית שתדפלס את שמך בדיוק 12 פעמלם 4% לכתוב תכנית שתדפיס 3 מספרים אקראיים בין 1 ו-6 (מקביל לזריקת קוביה 5 פעמים). מלת 84810 נוספת שתהיה שמושלת לכתיבת תכניות באופן עצמאל ולהבנת תכניות שכתבו אחרלם הלא אמת. איננה חלק מהתכנית אלא מהווה הערה עבור המתכנת, כדי לומר לך מה לש בתכנלת. קשה להתבונן בתכנית ולנסות לתאר לעצמך מה הלא אמורה לעשות ללא כל רמזים. לכן השמוש במשפט [ופת הוא בדרך כלל רעיון טוב. במשחק ניחוש המספרים שלנו אפשר להשתמש במשפטי אשת באופן הבא : 8 ות באה מן המלה א+פאפת, שפירושה הערה. למעשה הלא 9 ו ואסח 645 60855186 פ8ואטא ואפה 5 1+(1(*9)סאףח) דאו=א דפ 10 .0 סד 1 ואס" השפואטא ג 03056 7 יי דאוחק 20 "5! דו טאו 60855 סד צחד ץדטקאו 30 "ודו ד60 טס/ציי דאופק אשד א=ץ קן 40 0 60170 אשד אצ פו 50 אסור ללחוץ על (אתספעת) לפב? שמגיעים לסנף "השורה הלוגלת". כשנגמר לך המקום על המסך, המחשב שלך ימשיך פשוט לשורה הבאה. 55 הנה עוד דוגמה למשפט ומת ! 5 וד 0 פאס וא אאא צא 6אודאוח? אפ 5 ;"הא צא* דאוחץ סד 200 משפט ה אתת אלנבו משפיע על התכנלת בשום צורה שהלא, והמתכבתלם יכולים לכתוב את הערות ה את שטלהם בכל סגנון הנוח להם. יש מתכנתים החושבלם ש 516 הלא שפה חמורת סבר וחסרת דמיון ולכן הם כותבים הערות את מצחיקות ויוצאות דופן, ואחרות שהן חמורות כמו השפה עצמה. זו פשוט שאלה של סגנון, של הטבעת החותם האישי שלך על התכנית ועל המכשיר. אנו זקוקים לעוָד 4 פקודות כדי להמשיך עם הצב והארנפת. %' % הפקודות האלה משללכות את מחשב אטארי שלך למצב גרפל | 1 4 . ומאפשרות לך לצל?ר על המסך. פירוש הדבר הוא, שהמסך א כ ' ₪ הופך לניר שרטוט וניתן לשרטט על?ו נקודות בדיוק כמו א עם ניר ועפרון על ניר שרטוט משובץ. כד? להביא את יב מ הטלביזיה שלך למצב שידמה לניר שרטוט גרפי עליך לתת %% למכשיר הוראת 09108108. פירוט של תשעת המצבים ש הגרפיים שמחשב אטאר? שלך יכול לנצל נמצא בפרק ו'. 3 במשחק שלנו נשתמש במצב גרפל מספר 7, והפקודה 2 1% 10 7 מאפשרת למחשב לצייר גרף בעל 160 טורלם או עמודות, (הממוספרות מ-0 עד 159) ו-80 שורות (ממוספרות מ-0 עד 79). נוסף לכך, יכולות ארבע שורות טקסט להכנס במסך בחלון שמופלע בתחתית מסך הטלביזיה שלך. מצב גרפי 7 (7 8108ע.68) יבנה את המסך שלך כפל שמראה הד?אגרמה הבאה: נקודת ה 0,0 של הגרף נמצאת בפינה השמאלית העליונה של המסך. דבר זה שונה מאד מרוב הגרפלם שנתקלים בהם, ואשר בהם נקודת 0,0 היא בפלנה השמאלית התהתונה. אבל הפקודה 7 6870105 10: איננה מספיקה כדי להביא את המחשב לידי כך שלצירר גרף. על מנת שיוכל לצייר דמות צריך המחשב לקבל הוראות לגבי בקרת הצבע ומיקום הנקודה על המסך. צריך לזכור שמחשב אטאר? השתלט על מסך הטלביזיה שלך, והמסך לבצע את מה שיורה לו המחשב לעשות. עליך לתת פקודת צבע, 08ת0ס, יחד עם הצבת המסך במצב של 08198108. תוך זמן קצר נראה לך כיצד אפשר לשחק עם צבע. אבל בינתיים, נני?ח שהמסך הוא שחור-לבן. כדי לעבור למצב 56 7 0828108 ולצייר דמות בשחורלבן , זו ההוראה שעליך לתקתק למחשב : 17 1-1 שתי השורות האלה אינן תופסות הרבה מקום וה-34810 של אטארי ?כול לצרף שת? שורות 32810 קצרות לשורה אחת באמצעות נקודתים (:). כך אפשר לצרף את השורות 0 ו-15 באופן הבא 1 05 /68 10 [אעד₪] 15 מרגע שעשלת זאת ניתן לסמן נקודות (002ק) ולצייר קוים על המסך. סלמון הנקודות (2009) על המסך נעשה באותו אופן כמו בניר שרטוט גרפי (וצריך כמובן לזכור שהנקודה 0 נמצאת בפינה השמאלית העללונה). מילת 91816 עבור צלור נקודות הלא 07ת2, כשאחרלה שני מספרלם. המספר הראשון הוא העמודה שבה נמצאת הנקודה והשני הוא השורה. מפרידים בין שנ? המספרלם ע"ל פסיק (,). הנה תכנית פשוטה והגרף שמלצג אותה 1 08 7:60 67105 10 4 דס.ל 20 5 דס 9 30 6 ד 40 מצב גראפל 6 או 7 עם חלון להכנסת כתב 9 4 ו 1 א 4 ן ה 1 8 0 1 1 5 ו 6 ןָ 12 66 ב 4 8 2 עמודות 56 16 8 4 79 שורות 7 58 צריך לזכור שהמספר לפני הפסיק הוא מספר העמודה והמספר אחרי הפסיק הוא מספר השורה. חשוב גם לזכור שב- ] 08108 יש 160 עמודות (0-159) ו-80 שורות (0-79). עמודות 16 2 18 4 0 597 1( 10 9 בו 16 ו 32 אפשר לנסות לדמלין היכן תופענה הנקודות הבאות על המסך ואז להרלץ את התכנית כדי לבדוק עד כמה התקררת בתערכת. שלר 081 7:00 6/7105 10 9 0 דס וק 20 5 30 1 0 דס וק 40 500 0 0 זז 60 עכשיו אפשר לנסות לצייר כמה נקודות באופן עצמאי ע"ל עש0תק. תרגיל טוב שלכול לעזור לך להכלר את המטך הוא לכלול 210% בתכנית שלך ולציין את הנקודֶה על ניר שרטוט כמו בתמונה, לפנל הרצת התכנית(הנספת מראה כיצד להשתמש בניר שרטוט). כעבור זמן מה תתפתת תחושתך לגבי מקום הבקודות על המסך. לש עוד פקודה אחת אחרונה שעלינו לקחת בחשבון לפני שנתחיל במירוץ. זוהי 0עזַתע. ב-91810 של אטארל, פקודת סעזוַַתע מאפשרת לך לצייר קו מנקודה כלשהי על המסך לכל נקודה אחרת על המסך. לפניך תכנית סשחאתק פשוטה, והגרף שהלא לוצרת : שפא 1 665 10 2 ד )20 30 00 6 שורות עמודות ב 8 2 16 0 - 0 1 ו 1 ו ו 12 כדאי לנסות גם את התכנלות הבאות. לפנל ההרצה, רצוי להתבונן בהן ולבסות לנחש כלצד תיראינה על פני המסך 65 10 209 0 ד 30 10 20 01 07 5 30 0 0 סו 340 7 דאס 50 יי כאך צריך להשתמש במקש (התפחת מתפצ8) או לתקתק 0 אחרל (התסתפת),כך אפשר יהיה לקבל הדפס (1.181) של התכנית המלאה על מסך שלם.ונא לא לשכות לתקתק אא לפני הכנסת כל תכנית1 > איך עושלם את זה ? 5 הדוו (1) פאה 6או5ט וח 5 1 605 10 0 דל 20 5 1(*50 ,100 (1) א 0 חוו חס 30 0 055 סד 575ה וס 5פד דפט. | אפא 5 8 05501 סא 6אוד55אםדאו 5 (ד)פאא סאה 6065 10 6 05 0 דדס ל 20 100,8%0)1(*0* [1)פאוח סיחווא אס 30 40 6010 0 יפ האטארי שלך מסמן (2102) מספרלם אקראלים שלמלם באופן אוטומטל. 00 ל אם ההרגשה קצת מבולבלת לגב? השמוש במונחלם החדשלם הללו, צריך ללמוד את המלים החדשות שהצגנו, ולחזור על הדפים האלה, מושגלם -..6 מצבים גרפ?ים- המחשב הביתי של אטארי *כול להפוך את מסך הטלביזיה שלך למעין ניר שרטוט גרפ? שעליו אפשר לצייר. ה-32810 של אטאר? מכיל תשעה מצבילם גרפיים. בפרק זה נשתמש ב-7 63.2%108 (ראה ברשלמת המלים של 82810 למטה). כד? לקבל מלדע נוסף עליך לפנות לפרק ו' המטפל בגרפיקה של אטארל. מילים ב- 4810 -פום את - משפט 34810 הבא מן המלה אע8עעת-הערה, תזכורת. מכל מקום, מתעלמת התכנית מן המשפט הזה והזא נמצא בתכנית לשמושך כהערה לגב? מה שהתכנית עושה או אמורה לעשות. [ 08דא08- משפט זה הופך את המסך לביר גרפ? בן 0 עמודות (0-159) ו-80 שורות (0-79). בתחתית המסך לשנו חלון ש*כול להציג ארבע שורות של טקסט כתוב. 1 00208 - משפט זה אומר למחשב אטאר? לבחור בצבע מסוים לצלור קולם או סימון נקודות. במסכי טלביזיה שחור-לבן, הוא מספק הנגדה (ח0077828) טובה בין הדמות לבין הרקע. עאפא-708 - זוג משפטים שהולכים תמיד ביחד כד? ליצור לולאה. משפט ת0ע פותח את הלולאה ומציין כמה פעמלם תחזור הלולאה על עצמה. משפט עאעא סוגר את הלולאה כל פעם ומתזיר את התכנית לבצע את הלולאה עד שבוצעה כמספר הפעמים שצויין בראשיתה במשפט ת0ע, כדי שלולאת עאמא-708 תתקיים, חייב להיות משפט עַאעא סוגר עבור כל משפט 08ע פותח. הנה דוגמה פשוטה ללולאת עאשא-02ע2 שחוזרת על עצמה חמש פעמים | : צר 5 0 10 "0 ופה" דאו8? 30 א זאפא 30 אם תרלץ את התכנית הפשוטה הזו, המכשלר ידפיס 0 זי מו 0 מו צ,א 02עע - משפט זה ממקם בקודה על המסך במקום החיתוך של עמודה 3% ושורה +, לתשומת לבך : % ו- ץ מופרדים ע''י פסיק. א% ו- צ מקבלים ערכים מ-0 דרך כל המספרלם החיוביים, כל עוד מספרים אלה נמצאים בתחום מספרי השורות והעמודות האפייניים למצב הגרפי בו נמצא המחשב. עבור 7 68%20108, א יכול לקבל ערכים בין 0 ל-159 ו-צ מ-0 עד 79. (לתשומת לבך ו- ץצ לכולים להיות גם משתנים. למשל, בלולאת 1אעא-208 אפשר לצילר (5101) את ארבע הנקודות הבאות : 4,4 3,5 2,2 1,1). 09871108 1:00208 1 % ₪0 1>א 208 א 0 א ופא צא סעקההת - אחרי ציור נקודה ע"י ע0ת, אפשר למתות קו מנקודה זו לכל נקודה מותרת אחרת על המסך באמצעות פקודת סעאתתע. למשל התכנית הבאה תצייר קו אלכסוני מן הפינה השמאלית העליונה לפינה הימנית התחתונה של המסך. 1 7:0008 1108 0 פס 79 סותא 10 20 10 מקשים מיוחדים -שם לד (שמפתה ₪1עפצפ) - מחזיר את התצוגה על המסך ל- 0 0928105 (מצב גרפי 0), מנקה את המסך ומחזיר שולילם ומשתנים מלוחדלם אחרים לערכי "ברירת המחדל" שלהם. באופן כללי, אם רצונך רק לנקות את המסך או את חלון הטקסט במצבלם הגרפיים, הפעולה המתאימה הלא ללחוץ (9ַע881) ו- (תז0). ברוב המקרים, לחלצה על (תעפפת 0ע0צ5) תשיג את אותה התוצאה,אבל לעתים יש לפעולה זו תופעות לואי בלתי רצולות. סלמני פיסוק -שם לד נקודותיים- הנקודותים (:) משמשות לצירוף שתים או יותר פקודות 0 למשפט אחד השייך לאותו מספר שורה בדוגמה הבאה: 05 10 20 0008 1 אפשר לכתוב את שורות 10 ו-20 מחדש: 10 08108 ]:00109 1 צריך לזכור כל פעם שהשורה הלוגית שמתקתקים ארוכה מ-38 תוים, יעבור מחשב אטאר? לשורה הבאה על המסך. (שורות בהדפס של התכנית שמופלעות באורך של שתי שורות או יותר בל? מספר שורה חדש, צריכות לה?ות מתוקתקות למחשב כאללו הלו שורה אחת רצופה). לי פסיק- הפסלק (,) משמש להפרדה בין המשתנלם,או המספרים המצלינים את מספרי העמודות והשורות במצבים הגרפיים. סוף סוף, הארנבת והצב- כמעט! שתי התכניות הבאות הן אבני בנין למרוץ בין הארנבת והצב. כדאל להתבונן בכל אחת מהן ולנסות לנחש מה לקרה. תכניות אלה יותר מורכבות מאלה שנתקלת בהן עד עתה, אבל לא צריך להבהל אם הן תבלבלנה אותך,צריך לנסות אותן ולשלם לב למה שקורה, ושוב לחזור להתבונן בתכנלות ולנסות לברר מדוע התרחשו הדברים כפי שהתרחשו. מדוע מיצגת תכנית אחת את הצב והשניה את הארנבת ? הנה כמה א רמזים שיעזרו לך. בתכנית הראשונה יש שתי לולאות פָ עאעא-20. כיצד הן יכולות לפעול יחד ? צריך לזכור 6 6 שהלולאה הראשונה (לולאת ה-א ) מתחילה, ומיד אחריה > ל מתחללה לולאת ץ. נסביר את הדברים בצורה לותר מפורטת - בהמשך, אבל כדאי כבר עכשיו לנסות לראות אם הדברים 9 מובנים, ולזכור שמשפט? חת א?נם חלק ממה שהתכנית 9 מבצעת. הם כמו הערות המחבר במחזה או בקונצרט, ואיגן לביצוע. א80055 שהז 1|15; 85דסדאסד חהד א אסח 10 זםן| שהד אסא" סאדדתהזפ א אשח 15 20 004108 7:00.08 1 9% 0ז 0=א אם0ת 30 9 סז 0=ץ 08 40 צ,א זם 50 + דאפא 60 א דאפא 70 4 ...סאהה מהד פמאסםס שאשה סאה א* אמת 19)מאא,79+80א*(1)סאח) דס.ת 9 )סאאה 80+(79א12%)מאא) סדההחם ץ דאפא א זאפא לפני שנמשיך בכמה תרגילים להסבר, יתכן שברצונך לשמור את התכנית באטאר? 410-רשם הקסטות שלך. כדל לעשות זאת צריך לטעון את המכשיר בקסטה ריקה, ללחוץ על פוונוועת כדי לחזור לראשית הסרט ולתקתק במחשב : [אאעד6א] 056 המחשב שלך לצפצף פעמלים, כד? לציין שעליך ללחוץ על שני כפתורים ברשם הקסטות. אחרל הצפצופים צריך ללחוץ על |שאק ו- [8866860] בלחד ואז ללחוץ על [אתטד6א] בלוהח המקשלם של המחשב,כשתופיע המילה צסגתת על המסך, פירוש הדבר שהתוכנלת הוקלטה ונשמרה על הסרט לשימוש חוזר. ובעתיד, טעלנת התכנית מחדש אל תוך המחשב נעשית באופן הבא : מכניסים את הסרט המסוים הזה לרשם הקסטות, לוחצים על עודקשג ומתקתקלם במחשב: [אאטדש8] 61030 המחשב יצפצף פעם אחת. לחלצה על [צג:ן]) במכשיר ההקלטה ואז על [א08ד85] ,| מפעילים את התהליך. כשמופיע צכגפת על המסך , מתקתקים 1182 כדי לראות את התכנית, ואז מריצים אותה. כדי לשמור את התכנית על דיסקט (תקליטון), משתמשים בכונן הדיסקטים אטאר? 810. רצוי לקרוא את ההוראות במדריך למשתמשלם 1מטמם8%'ע00628%0 810 דפגעת וב- 8'ע086 (208)מ806ע89 8מם801ע006 2188 בגו 118 אם הם אינם מצויים בידך, אפשר לפנות לחב' אטאר? עפ'"? הכתובת ,27 אסם .2.0 , 5עס0טקם 00 סמסח דתגחה .1 ,9%006 02 ,16מעשממט8 הבה נחזור ונתבונן ביתר תשומת לב ב"הארנבת והצב, גרסה 1". פרט לשורה 25 יש לנו כמעט אותה התכנית משורה 10 עד 50 כמו שהיתה לנו לפני כן בעמ' 3 6) שורה 50 תבוצע 6,400 פעמלט (80א80), כשהיא מציירת נקודה אחת בכל פעם. הנקודות מצוירות בסדר קבוע : ו וכג'. שורות 60 ו-70 שונות מאלה שבתכנית הקודמת. הן דומות לשורות 0 ו-140 בתכנית הארנבת בעמ' 67, אבל שלנינו את הערכים של % :80+(1(79)פאת) ליצר ערר אקראי בין 80 ו-159. לכן ערך זה של א תמלד לציב נקודה בחלק הימני של המסך. זה מה שגורם לתכנלתנו לתת את התחושה של "מלרוץ", משום שאנו צופים בצב האלטל, המתמיד, (אשר בעצם נע מהר מאד לגבי צב!) כשהוא ממלא לאיטו את המחצית השמאלית של המסך בעוד הארנבת קופצת ממקום למקום ובחוסר עקביות מציירת קוים וממלאת את הצד הימנ? של המסך. במבט ראשון כאילו ברור איזה צד לתמלא תחילה. אבל לתרונה ההתחלתל של הארנבת נסחף בהדרגה על ידי היסודיות של הצב, אשר אינו מחמיץ אף נקודה ! נתבונן בשורה 25. כשנותנים פקודת חודתק תוך כד? מצב גרפי?, מודפס הטקסט ב"חלון" הקטן בתחתית המסך. זהו מקום מצוין להדפיס הודעות וגם להכניס ערכים באמצעות תטפחד או להדפיס (צאדתס) מלדע נחוץ לתכנית. אפשר להכניס כל הודעה שהיא לפקודת חודתס | בשורה 25 או להשמלט אותה לגמרל. שימו לב, שלש לנו שתי לולאות שאתא-708 בתכנית. יש כאן לולאה אחת נמצאת כולה בתוך הלולאה השבלה. למצב זה קוראים "לולאות מכוננות". הלולאה שבה משתנה ערכו של צ מבוצעת שוב ושוב, עד סופה - עבור כל ערך של "א . זו גם הסיבה שהמשפט ץצ עאמא | חייב לבוא לפנל א פאפא. על מנת להבין את המשמעות של לולאות מכוגנות (לולאה בתוך לולאה) הבה נפשט את הענין ונניה שהמסך מכיל רק 7 עמודות ו-17 שורות (שביהם ממוספרים מ-0 עד 16). נראה כעת מה תעשה התכנית של לולאות מכוגנות : 6 4 16 31 48 4 5 - 32 ב 2 8 -= הנחב = 5 ל ו ו 0 7 : ב 1 1 2 ג ₪ 4 7 ד ד ד - 2 ה 7 ד 1 ד - תכנית זותמלא את כל המסך : הלא תתחיל בפלנה השמאלית העללונה ותרד לאורך עמודה מס' 0 עד שתגלע לתחתלת. אז תתהלל שוב למעלה, ותרד דרך עמודה 1. התמונה מראה כיצד יראה המסך באמצע העמודה השללשית. תכנית זו מתנהלת לאיטה, נקודה אחר נקודה באותה עקביות כמו הצב. 7 א55ח80 שהז 11]8; שתהה מהד א* אפה 100 פדאדם= אםסאגא סאדפט א אשה 105 110 05000108 7:00) 08 1 9 1)סאא,159אכ1)סאא דם)ש 120 19)סאא,159א(1)סאה הדאההס 130 180 0070 0 אין צורך ב-פאד כדי לצייר נקודות במודים הגרפיים של 24810 1תג9ב אבל שכחת ץד בשורות 120 ו - 1130 - תכנית זו מציירת (2001) נקודה אקראית.על המסך, בוחרת נקודה אקראלת אחרת ואז מציירת קו מן הנקודה הראשונה לשניה. ע''י שימוש בלולאת 6010 בשורה 140, התכנילת הוזרת על כל התהליך מחדש, וממלאת את המסך עם קוים אקראים שקופצים הנה ושמה בדומה לארבבת. האופן שבו בנינו את התכניות האלה ונתנו להן מספרי שורות מאפשרים לך להריץ אותן בזו אחר זו בלי לתקתק ושח שימחק אותן מן הזכרון. אם נתקתק משורה 10 עד 0, נראה קודם את הצב מתאמן לקראת המרוץ. ואז, הרצת התכנלת משורה 100 עד 140 תראה כיצד הארנבת מתקדמת בקפיצות. > 8% על מנת להפסיק כל אחת מן התכניות האלה באמצע, צריך ללחוץ על (אגתתפ). כדי להמשיך, צריך לתקתק ע[00, ואז (אתטדפ), התכנית הראשונה תפסיק לבסוף בעצמה, אך השניה תמשיך ללא סוף גם אחרי שהמסך *תמלא, משום שאין בה כל משפט המורה לה מתי להפסיק. 8 / יצ 0 א המרוץ: גרסאות 2,1 ו-3 הבה נגש למלרוץ, נקח את שתי אבנל הבנין ונשלב אותן בתכנית אחת שבה ישתמש הצב בחצי השמאלי של המסך והארנבת תשתמש בחצי הימני. לכן, כל הנקודות על המסך עד עמודה 79 מגדירות את התחום של הצב וכל אלה מעמודה 0 עד 159 מגדירות את התחום של הארנבת. נוסף לכך, נצטרך לשלב את התנועות של הצב והארנבת כך שלרוצו בעת ובעונה אחת. הדרך לעשות זאת היא להכיל את מהלך התנועה של הארנבת בתוך הלולאה שמגדירה את מהלך התנועה של הצב ; כך'יבצע הצב תנועה אחת בתורו , אח"כ הארנבת ואז תתחיל הלולאה מחדש. לפניך תכנית שבונה מלרוץ בין הצב והארנבת. זו התכנית הקשה בלותר שנתקלת בה עד כה, לכן צריך סבלנות. שינינו את המסך כך שכל בעל חיים נע רק על מחצית מפני השטח, ושלבנו את תוריהם | בתוך אותה לולאה. שחאה אחז 8 1856סדהסז מהז ‏ א אשא 10 1 אס1פחסט א אשא 15 20 00770105 7:00:08 + הפצאד= 11% אאדחז טסצ ספ סרא" זאדאק 25 *?זפא1: 9 סך 0>א אםת 30 5 סך 0=צ אם; 40 סד שהד 18 פדהד * אמהוזצ,א דס|ק 50 הארנבת והצב גרסה מס' 1 4 9 9% 6% עמודות ₪6 606604 6%6ט םא 2ַון 5 99 70 6 שורות " 9 עמודות ספוא ולופ אא :1 08 7:60 1067165 5 2008 --ק 3 ץצ 30 ץא דס ות 8 ץ זפ 50 א דאפא 50--= מה שתכגלת זאת אומרת הוא לקחת את הערך הראשון של * צ ולבצע את הפקודות בלולאת ‏ ץ. הלולאה של + חוזרת על עצמה שלש פעמלם. כך, עבור הערך הראשון של א (1=+),ההוראה היא לעבור דרך הלולאה של + כפי שהדבר מתואר בטבלה ובדיאגרמת המסך : ואז ללכת ללולאת לולאת + אומרת: שא דס ו 1 12 143 עכשיו יצאנו מלולאת ה- + ל-א. לולאת + אומרת: ץא דסק עמודות ץ סא - 3-0 + שורות א 1 2 6 ו + דד ועליבו ללכת ל-% הבא. ה-א הבא לוקח אותנו שוב לתוך לולאת + עם ערך חדש 6 א 1 ד ָ 71 עליך להשלים את הטבלה הבאה ולמלא את המסך כדי לראות כיצד יראה כאשר לא יהיו יותר ערכים עבור % והתכנית תעצור לולאת צ אומרת: עמודות שורות ץא דסק ץ 3 6 5 0 הו 1 1 ו ד 12 2 13 3 2 1 2 22 9 23 3 1 3 6 לפנל שנמשיך הלאה, כדאל להרלץ את המרוץ כמה פעמלם יחד עם חברים. האם הצב מנצח תמיד ? כיצד נעשה את המשחק מענין יותר ? התשוכה לשאלה הראשונה הלא "לא", אבל הסיכויים הם כל כך גדולים לרעת הארנבת, שנצטרך לחכות די הרבה זמן עד שנראה אותה מנצחת. יחד עם זאת, ביכולתנו לשנות את התכנית כך שהמשחק יראה יותר הוגן ע"י שנאיץ את תנועותיו של הצב. אפשר להשתמש בתכנית זו כמשחק התערבות ידידותי עם החברים. במבט ראשון, רוב האנשים יהמרו מיד על הארנבת ! כל מה שנעשה הוא לשנות את השורות 40 ו-50 בגירסה 1 של הארנבת והצב. במקום שהצב שלנו לצייר כל נקודה, נגרום לו לצייר קטעי קוים - כמו הארנבת, אבל בצורה מסודרת. 9 ד )= 08 40 9% 0 ,א סדוג אפ: ,א דסי 50 - ההבדל נראה בהרצת הגירסה החדשה הזו. הצב עדלין אלטל למדי, אבל כמעט תמיד לצא מנצח. 2 כדי להאיץ את הצב, עלינו להציג חלק חדש של מושג הלולאה שא%פא-ת0ע, זוהל המלה 0ת87.נשנה את השורות 0 ו-50 באופן הבא : 5 5169 75 70 0=/ 508 40 4+ ,א סדוו אס:ץ,א זס 507 מה ש- 80ע8 עושה הוא לשנות את המלדה שבה גדל צ פד ] כל פעם בלולאה. במקום להוסיף 1 ל-צ כל פעם שהוא מגלע ל- ץ שאחא , מוסלפה התכנית החדשה הזו 5 ל-צ, כך להיו הערכלם שלץ: 25, 20, 15, 10, 5, 0 וכו' עדי 75. 0 %+=ץ +=צ %+10=ץ ") ץצ +20 ו+25=ץ +=30+2 )9 5 %+35=ץ = %+5+=ץ הי 1+ 6 %+60=ץ ) 65+5=+ ץ +0ץ=ץ : : + 9 הצב יצייר כעת קוים קצרים שאלבם עולים זה על זה, וע"י כך יחסוך זמן רב. זה עדיין יראה כנצהון ברור של הארנבת, וההימור *טאר כנראה כמו קודם. אבל אם נמשיך עוד קצת לשחק עם שורות 40 ו-50, נוכל לבסות עד שהמרוץ החזותי יראה בערך בעל סכויים שולם. כדי להתחיל, בשנה כך : 5 00 40 9+צ,א סדוג מס:צ, א דסי ? 50 אפשר גם לשפר את הצורה החזותית של המשחק ע"י הודעות שתודפסנה על המסך, עבור ערכים מסולמלם של א.הדפסל התכניות בעמוד הבא מראים איך "לקשט" קצת את הענין. אנו משתמשלם במה שאפשר לכנות לולאה ץאמא-208 "ריקה". לולאה רלקה גורמת להפסקה או דחיה בתכנלת ואפשר לקרוא לה "לולאת הפסקה" או "פסק זמן". הנה דוגמה -: 0 דוש דאטא : 800 סד [=דוגא 508 140 צְ נוסלף את השורה הזו לתכנלת ואז פקודת חטסת שמת לב שלש דחיה לפנל תחילת המרוץ ? אפשר להשתמש בלולאת הפסקה כדי לשמור הודעה או דמות על המסך למשך כמה זמן או כדי להאיט את פעללות התכנית. הנה כמה דוגמאות שכדאל לך לנסות בשלב יותר מאגחר, כשנגמור עם המרוץ. למשל, מה תעשה התכנית הזו, שהאלטלות שלה ממש מרגיזה ך ;"4510" דאוא? 10 דואא דאשא : 1500 סד 1=דואאו 08= 20 300 נלתן להגביר את המהלרות של אותה התכנלת ע"י קיצור ההפסקה - במקרה זה, ע"? הורדת 1500 ל-50 ;"0 ופהיי דאוא? 10 דוא דאפא : 50 סד 1=זוא או מס" 20 30 בחזרה אל הארנבת והצב. כדא? לשים לב שההדפס הבא של התכנית נראה שונה. למעשה זוה? הרחבה של גירסה 1, עם כמה תוספות ל"עיצוב". הדפס זה של התכנית שותזר במיוחד כך שאפשר יהיה לקררא אותה בקלות. שיטה זו של שיהזור תכניות תשמש אותנו מכאן ואללך. כמה שורות בהדפסה תה?ינה ארוכות ?ותר ממספר התוים שעל המסך. במקרה כזה, המחשב יפצל את השורה ובאופן אוטומטי למשיך אותה בשורה הבאה על המסך. המקשלם המיוחדים יבואו בסוגריים, כך שחשוב לזכור ללחוץ על (חתטצתת) בסוף כל שורה לוגלת של התכנית, לא לשכוח גם, שכל שורה בתכנית מתהילה במספר שורה. > עו הוא פשוט שם ארוך למשתנה,כמו 3 או 7 או (. 4 לבסוף, הכנסת משפטל תת היא על פי שיקול דעתך. כללנו אותם כדי לעזור לך להבין הלקים שונים בתכנית, אבל הם לא הברחילם. רא 7 כשמופלע (תגתם0 ) בתכנית, פירושו ללחוץ על מקש ( ₪80 ), ללחוץ ולהחזיק את ( שחד88 ) ובאותו זמן ללחוץ על ( תגתת0 ). 5 0% בב 7 שמחב שהז 8 185סזאסד א אשא 10 2 א810א05 * אםפא 20 צם 1980 (0) דהסבהצק0ם א אםה 30 .סא .א זהםפתפה 8 אהא .א סחד * אםחה 40 * השאה 50 100 007273105 7%:00)08 1 ₪פבסזהסד שחז !8005 6באא05ם* זאדתש 120 'ם63ה מהד .08 דדהא דאשא:800 סז 1=ד₪07 אםץ 140 סאדהדסא 00558 09| שטסשה תהז א אסא 145 פ8דאםאםדהדם זאדאתץ א6שאד₪5 צהושם זטם דפס :פאחהא הטסצ אםבאאםוסם* זאתחס 188 *ווום ,דסם זצהאה דאשםא:500 סז 1=דד1הא חםץ 190 5 שחד א אשא 200 9 6ך 0=א אם0; 210 סד מהך א אשא 215 5 קשזם 75 0ך 0=צ אםת 220 8,א סזאהאס:צ,א דםוס 250 0 [א0050ם* דאדצאק אשהז 10=א 15 260 *!5א01; ,פדםם אטסצ סד זאהאבאאפוסם* דאצא; אשהז 40=א 16 262 *+...לטזםם הטסצ םסאשהם פ5'זע ב8א058םם* דאצתץ אמהד 60=א 1 264 *...א05; ,םתדא מחד סד אאספ 75 מהד 0א0בא50ו0ם* זאדאק אמחהד 75=א תך 266 *"18...?90 תשאאדה / 8 201508011" דאצאת אמהז 79-א 15 268 / ו פחהה שהז א אשת 3809 | | לא(1)מאא,80+(79א(1)פאא) דם)ם 318 3 לא(1)פאה,80+(79א%(1)סאא) סדאהאם 328 |ן צ דאפא 330 / א זאשא 340 / אםסאם ,א40601 מסאם [0א50ו0תי דאדאק 460 ><-/ע *!0009ם המטם פהקאטצאד דהא דאשא:1000 סד 017>1א אםץ 509 השורות 120, 180, 260, 262, 266,264, 268 ו-400 מכילות כולן פקודת תחדק להודעות שלופיעו כהערות בחלון הטקסט כשהתכנית תורץ.כאשר ( 00848 | 6 משובץ במשפט עאדתק | עליך ללחוץ על ( 80 ) ואז ללחוץ ולהחזילק את ( 0980 | ) ובאותו זמן ללחוץ על ( תעמעת0 ). זה ינקה את החלון בתחתית המסך לפנל הופעת ההערה הבאה. כעת, לפני שנמשיך לתכנית הבאה, ודאי יהלה ברצננך לשמור את התכנלת האחרונה על רשם הקסטות או על דיסקט. לש גמול לסבלנותך ולהתמדה שלך ! לפביך גלרסה 3 של המירוץ בין הארנבת והצב. יתכן שהתכבית לא תהלה מובנת מיד בהתחלה, אבל היא תראה לך כמה מן הדברלם שניתן לעשות עם מחשב אטארל. גירסה זו משתמשת בשני צבעלם ויש לה "דף כותרת". היא גם מראה לך כמה מהדברים שאפשר להיה לעשות אחרי קריאת הפרקים הבאים בספר. כדאל להעתלק את התכבית, להרלץ אותה ולהוסיף אותה לאוסף שלך. 5% כל מחשב אטאר? לצלג 24 שורות של טקסט על המסך בכל פעם. כאשר לש *ותר מ-24 שורות, מוזז הטקסט למעלה מחוץ למסך. כד? להפסלק את תזוזת( 6מ0111ע0 ) התכנית החוצה מן הקצה העליון של המסך, צריך ללחוץ ולהחזיק את מקש 0780(‏ ) ובאותו זמן לתקתק את המספר 1. כדי להמשילך את הדפסת התכנלת ( 8מ11801 )צריך פשוט ללחוץ על ( 0780 ) ולתקתק שוב 1. נוסף לכך, הדפסי התכניות בספר זה מתאימים לשולללם קבועים במחשב אטארי שלך, כלומר-יש 38 תוים לשורה במסך, שורה מודפסת אחת של תכנית בספר מקבילה לשורה אחת על המסך. 6 = מז 8 שפדםזהסד א אשת 3 אםעפאסט א אשת צם 1980 (0) זה16הצקסס א אמא סא .א דתםסהםה 8 אההא .א סמז א אסא א אשמה 8 =דדד 8 ססג א אמא:1000 00506 =פאםקפטפ פסה א* אשת:1100 00906 071068 7 "תה א0פהטס אאשז א אםתה!752,1 םאסק 8 08 00ז0,3,4:56 א60:0זש9 "כזפה1; ה18אד; |ודא סהא* זאדאץ א אפה ...61 ש0הא שחהז א אשת , א אשת 9 סז 0>א אם; 4 מפדם 80 סז 0=ץ אם; * אמתה סד שהז 18 8בחד * אשת * אשה 3+צ,א סדטהאס:צ,א זםום * אסה שחהבה =הז 8ך מאשה סאג א אשת א אפת 3 אס 00 10)כאא,80+(79א%(1)סאא) זס|ש 10)םאח,30+(79א(1)סאא) סזאהבאהס 80 00808 אמחז 20=א 75 0 608508 אשהז 40=א תך 0 0090₪ אמחז 60=א -1 צ דאשא א זאפא 5 5 ס6אתאאדא א אשא:2000 00908 אההססתק 8בהז זההזד מזסא * א5א ' 185>=6םהזאסזד שאזד 4980855 א אפא ולדד |ודא !אבא פצהבא)ה א אשת * אפה מפהק * 68א:5000 00808 *מאם מהדי דאצאק אם אהספאטם אאטד א אםת:752,0 םאסק =ם צסםם אדהא "0 סאם א* אםה! סאם א םאפ 05 מאבאא501 סאג אהחססא 10 20 10 10 50 100 110 120 125 10 ו 200 2012 204 210 220 210 22 24 270 20 22 208 200 20 208 9( ב 5 םדנד 8 000 א אםא 1000 1 108הקהאס 1010 (5ת0 008₪508) אשה:752,1 5אםק 1015 1020 0917108 3 *185סזהסד מהד':%4 זאצאק 1022 "מאאי':%6 דאדתק!8.5 אסדדדפסץ 102% *שאהה שהד*:%6 זאדהש:4,7 אםנדדדפ0ק 1026 אאססהק אבבא סז 8008 אפתה: אאהטזשא 1099 5 5א5085 |ה1זעאד א אםא 1100 *...אאבא השסצ אסבא0150ת* דאדח 1110 0 6080₪ 1115 *...₪7ם זש10א0)58:י* זאבחץ 1120 1125 60506₪ 0 (ז00-א00|ם) אםא:2+16 680070105 1130 *!!00י':%6 דאדאק:8,6 אםסבדדפסק 1135 0 60050₪ 1140 אההססאק סד אאטדםא אמה: אהטזשא 1199 8 דזאמםדדבאהםזדא1 א* אםא 1200 דפ טסצ שאה בא8ם061ת* דא1אץ 1210 "לםאטפ אאטדפא 1299 58" חאמדדבאאםדאב םתסא * אםא 1800 אבס סד דאהא טסצ 0ססבא0158ם* דאבהץ 1410 "לזא הטסצ 66 אהטזםת 1499 =שפאםפטפ המהזסאה א* א5א 1600 והש | אהד 4 דההאבאהם|סם*" דאדתש 1610 '|5פא50575 דבחהקה אחטזםפא 1899 אפאאדא שחהד א* אשא 2000 5אדא מפ1סזהסד אהד בא0150ם" דאדחס 2010 *ו|א8601 אחטזםאה 2099 =אדזטסת (808₪ק) צהוםם א* אמא 5000 דהא דאמא:600 סד 1=ד₪81 אםת 5010 אאטדפא 5099 ודאל הבחנת שכמה מהמלים ב-58810 ורעלובות בתכנות אינם מוכרים לך. הם מתקדמים לותר, והיקף ההסברלם בספר איננו כולל את כולם. את מללות 82810 החדשות 5ט8ס6ו- התסעפת נסביר בפרק הבא, אבל ניתן כעת הסבר מקוצר, כדי שנבין על מה מדובר : 77 משפט 60808 אומר למחשב ללכת למספר השורה שמצויין במשפט, ממש כמו משפט 40010 כשהתכנית מגיעה למשפט ותטעעה (לא לבלבל אותו עם המקש ( אתשצעת ‏ ) המתאלים לאותו 00809 , הלא חוזרת למקום שממנו לצאה בחלק הראשל של התכנלת. באופן כזה, אלן צורך לעקוב במיוחד היכן עזבת את התכנית הראשלת ולהיכן לחזור. צורה זו של כתיבת תכניות נקראת "תכנות מודולארל", ומקובלת בדרך כלל כסגנון טוב של תכנות. למשל, אחרי הרצת התכנית הזו ודא? להיה ברור לותר כיצד אפשר להפוך משחקים פשוטלם למורכבלם ?ותר, וכיצד ניתן לעצב ולעטר אותם כך שלמשכו יותר את העין. נסלים פרק זה בכמה "השלמות לעיצוב" שניתן להוסיף למשחקים. רבות מהן כוללות אוצר מללם ב- 21810 ומושגים בתכנות שכבר הצגנו. בשלב זה,צריך כבר שיהיה ביכלתך ליצור את הגירסה האלשית שלך למרכלב? העלצוב האלה, וכן להשתמש באלה הלותר מורכבים ויתכן שאף לא לגמרל מובנים לך כרגע. מושגים <-6 חלון טקסט - כשנותנים הוראת שאדתת | תוך כדי מצב גרפי, מופיעה ההדפסה ב"חלון טקסט" קטן בתחתית המסך. זהו מקום אידיאלי להודעות והערות, וכן למתן ערכים או מידע אחר הדרוש ע"י התכנית. 2 0 + לולאות מכוננות - האפשרות להשתמש ביותר מלולאה אחת, לפעמלם גם לולאות בתוך לולאות אחרות, היא אהת התכונות רבות העצמה של שפות התכנות במחשב. הדבר חוסך תכנות נוסף ומקל על משלמות רבות, ביחוד אלה הדורשות ביצוע פעולה מסוימת שוב ושוב עבור ערכים שונים, לחד עם זאת, לולאות מכוננות יכולות לבלבל את .המתכנת המתחיל. להלן דוגמה של לולאה מכוננת ?00 ס5ד5פא וא6א 10 20 68165 1 30 9 9 ד = 0 40 א זס.ת 50 ץצ דאסא 60 א דאשא 70 פל לתשומת לבך: משפט צ עאחז | מופלע לפבי המשפט א וא . הסלבה היא שלולאת ל | חייבת להסתלים לפנל שלשתנה הערך של % תשמח לפיבר, כל זמן ש 0=א לולאה זו משנה את הערך של צ .מ- 1,2,3,4 ועד 79. הלא מבצעת את שורה 0 שמונים פעם לפני שערכו של א משתנה ל-1; ואז היא מבצעת אח השורה 80 פעמים נוספות לפני הערך הבא של א%. בסך הכל, מבוצעת שורה 50 12,800 פעם בזמן ביצוע שתי הלולאות ... ובמהירות רבה מאד! לולאת "פסק זמן" - דחיה או הפסקה,הלא לולאת עאפח-0ע רלקה. היא גורמת למחשב לספור בשקט לעצמו בלל לעשות שום דבר אחר. אפשר לפקח על משך ההפסקה ע"י שינוי מספר המחזורים הלא פעללים | שהמחשב עובר דרכם. הגה לולאה אלטית: 5 - 0 סד ו= ןאו 08 10 דואא דאפא 20 וזו מהירה יותר : 0 סד = דו או ₪08 10 דוא דאפא 20 מילים ב- סדפוג חפשם 8% - הפונקציה 8797 יוצרת קפיצות קבועות בערכים מספריים ומשמשת לעריכת שנולים קלים בלולאה 0 לפיכך | : 2 סד וא 08 10 א זאןחל סק | 295 תתהלל ב-1, אז תדלג על 2 ותגיע ל-3, תדלג שוב על ערך ותגיע ל-5. כשתרוץ, תכנית זו תדפיס | : 1 3 5 תהליך זה של שיבוי קבוע כלפי מעלה בערכו של משתנה נקרא גם תוספת, 20 5 ל 51 10 סד ו=א 508 10 א זאופ? 20 א דאפא 30 - = תכנית זו תדפלס :1 6 *-ץ ) מאחר ש-1 הוא המספר הראשון, ו- 1+5=6. לא יודפסו מספרים אחרים, מאחר שב 5 ק8ע 8‏ 6 מגיעים ל-11, ו-11 נמצא מחוץ לתחום ערכל ה-% שלגביו הערך הגבוה ביותר עפ"י שורה 10 בתכנית הוא 10. מקשלם מלוחדלם = ד (הבתתס)(₪80): מקש (₪86) | מאפשר להעביר פקודות ששלמושן הרגיל הוא במצב בלצוע מלידי אל מצב בלצוע נדחה - שבו מבוצעות הפקודות בתוך תכנית. כד? לנקות את המסך תוך כדי כתיבת התכנית בצע את הפעולות הבאות אחרי תקתוק מספר השורה : לחץ על מקש ( 280 ) פעם אחת. לחץ והחזק את מקש ( תתשס ) ובאותו זמן לחץ על ( 012 ). מהלך זה לופיע בהדפסי תכניות בספר בצורת ( 07828 ) 3 86 6: עיטור תכנלות משחקים האם ראית פעם את לוחות התוצאות האלקטרונלים הנמצאלם באיצטדיוני ספורט ? יש מקומות, שבהם ברגע שבועטלם לשער לוח התוצאות ממש מתפוצץ - מהבהב את שמו של השחקן בתריסר צבעים, מפעיל צופרים ומקרין סרטלם מצוירים. המשחק מעוטר ע"? התצוגה על המסך של לוח התוצאות. באותו אופן תוכל לעטר את המשחקים שתתכנת במחשב אטארל. ככל הנראה, אלן אפקט מלוחד שלוחות התוצאות המשוכללים האלה מסוגלים להפיק, שלא תוכל לתכנת במחשב. המגבלות היחידות העומדות בפניך הן גודלו של מסך הטלביזיה ועצמתם של הרמקוללם שלו. בפרק זה בציג בפניך כמה דרכים לעטר את תכניות המשחקלם ו ה שלך : למשל, תוספות מפוארות לסלום, הצגת המשחק בצורות ‏ % (/ בב מענינות באופן מיוחד, השמעת תשואות למנצחים ועלדוד + 6 ה המפסלדים לנסות שנית. הגוון והענין שלצרו המשתקים ל ₪ יוגברו על ידל הצורה שתעטר אותם. 3% ההצעות שנעלה כאן הן רק כפתיחה. לך נלתן להמציא את 55 ההתחלות והסלומלם שלך למשחקים.. אפשר לנסות תריסר מהם לאותו המשחק ולבדוק את השפעתם על חברים כד? למצוא את אלה המוסיפים את המלדה הגדולה ביותר של שעשוע וסגנון 4 : למשחק. אפשר להתח?ל עם העיטור הבא. זוהי הודעת עידוד למנצח, המודפסת באותיות גדולות. כדי לקבל טקסט 2 מוגדל על האטאר? אפשר להשתמש בכל אחד משני המצבים הגרפיים 1 69108108 או 2 08דא10ת0. 1 008108 מדפיס אותיות בגובה הסטנדרט? וברוחב כפול. 2 6820108 מדפיס טקסט בגובה וברוחב כפולים. כדל להדפיס טקסט במצבים גרפיים אלה, עלינו להוס?ף משהו לפקודת עאדא2 הרג?לה. במקום " שאמץק" פאדתקע משתמשים ב "%אתש":6 שחדאק. הסלבה היא שאנחבו רוצים להדפיס באמצעות.סוג מלוחד של מסך גרפ? או "התקן', המוכר למחשב אטאר? כהתקן מספר 6. נסה את הדוגמה הבאה -: 1 "0 ופה" ;36 דאואץ 20 = המלה " ₪000" תודפס בפינה השמאלית העליונה של המסך. מחשב אטאר? *כול גם להדפיס אותיות דפוס רגילות ("קטנות") אבל בצורה מוגדלת, אבל הדבר דורש מושגים קצת יותר מתקדמלם, ואבו לא נציג אותם כעת. אם נתקתק את הטקסט באותיות קטנות ע"? לתיצה על המקש (מוסז/ 0₪08), הן תופענה על המסך כאותיות גדולות אבל בצבע שונה במצבים הגרפיים 1 ו-2. ננסה את השורה הבאה : ב "6110מ" | 46 פאדתק לש ביכלתנו לציין במדויק את המקום שבו אנו רוצים שיודפס הטקסט - באמצעות משפט א051210ע במצב גרפי 1 (‏ 1 6928108 ) עומדים לרשותנו 20 מקומות בקו אופקי (ממוספרים 0-19) ו-20 מקומות בקו אנכי, לא כוללים את חלון הטקסט בתחתלת המסך (וממוספרלם 0-19). לפניך קטע אחרון ופשוט של תכנית, אשר מברך את המבצת במשחק. תוך שלמוש בדרך המקובלת שהצגנו בפרק זה למלספור השורות, ה"עלטור" הזה יתחיל בשורה 2000. 5אד ד וטדהאסאסם א אשאה 2000 אשאאדא מהד סז א אםא 2002 6 000087108 א אשמה 2004 * אפא 2006 20108 08020108 6 5 א₪081710 2020 "!ואםא ש0צ*:%6 דאדחק 2030 זדצהא דאםשא!1000 סד 1=ז01א אם; 2040 / נזכור לחזור תמלד למצב הרגיל של לוח המקשלם ע"ל לחיצה על (שַע81ח8 ) ו-( 0228/2008)אחרי שגמרנו לתקתק אותיות קטנות 1 5 בשורה 2010 שונה 1 09828108 ל- 2 8קדחקת0 (לאותיות גדולות במיוחד) ונוסף מספר 16. דבר זה נותן לנו מסך שלם במצב 082781082, בלל ה'חלון" הקטן בתחתית. אפשר לעשות אותו הדבר עם 1 09428108 : שנה את שורה 2010 ל- 6 + 1 0128108 והרץ את הקטע הזה שנלת. - א כיצד הם נבדלים זה מזה ? 1 ו % בשורה 2020 ממקמת הפקודה א081210ק את תהללת ההודעה בנקודה מסוימת על המסך. הלא משתמשת באותו רעיון כמו צ,א צסתע. % הוא מספר העמודה, 1 הוא מספר השורה, והבקודה 0,0 נמצאת בפלנה השמאללת העליונה של המסך. ב-2 08דאע%ת6, שורה 0 אומרת למחשב להתחיל בנקודה הנמצאת 6 רווחלם של גודל אות מהשולים השמאליים ו-5 רווחים מתחת לראש המסך. להלן הסיכום של הערכים המותרים בפקודת א081710ע לאותיות גדולות ב 1 09408108 ו- 2 08ד8חַ0849. ץ 4 ו 6 165 +6 6+ 81105 6 (מסך מלא) דרך נוספת להחיות קצת את הודעת הנצחון הלא להשתמש בפקודות סַדַפַג של אטארי הלוצרות קול. 5 הנה כאן קטע אחרון קצר המשתמש בטקסט בגודל רגיל, יחד עם חלזוק מוסיקלי. כדאי להגדיל את עוצמת הקול של מסך הטלבלזלה ! אד וטדהאהסאסם א אשא 2100 סא50 הדדה א אשת 2102 א אמא 2104 0 ד 1=1 אס0ת 2110 ראה בפרק השלישי, פרק ז', את התלאור המפורט של הפקודה ז, 2, צ, א וט80, (10%23)סאת)זא1, (1(%30)סאא)זא1 אסדדדפסק 2115 ;*"ו!אסא טםצ* דא1אש 2120 8 )סאא,0 0א500 2130 1 זאפא 2140 הבה ננסה לעטר קצת את תהללת התכנית. בתחיל בכותרת 2 בראשטית המשחק. אפשר להשתמש בתכנית הזאת כהצגה פשוטה ₪ של המשחק למשתמש בו. שם התכנית מוצג על המסך באותיות בגודל כפול (שורות 20 ו-30) עד שלוחצים על ( 87087 ) והתכנית ממשיכה.הפקודה (53279)א9? 5 בטורה 100 הלא פקודה שאומרת למחשב לבדוק ולראות. אם ללחצו על אלזשהו מקש מן המקשים המלוחדלם, (ש878), (890807), | או (אס1עקס). למקש ( עתג87 | ) לש ערך של 6. אם לא לחצו על המקש הזה, הוזר המחשב ובודק שוב עד שלוחצים עליו (על (8282)). תקתק זאעא ואז את התכנית : אההמסת, חס ₪065 ם(דדד א אמא 9 * אפא 2 אססאדא הזצה דאשז 86175 םושטסם א אמא 18 2 00570108 20 4 שאד|,3 אאטוםם זה אספאטם דפם א אמא 28 4 אםדדד09ק 30 אד פאבא א04א06א; דאדאם א אמא 38 *שאהא א0בת06אהקי;6+ דאדאס 40 זעה 18 דאהזם .ובדאט זדאא א אמא 98 0 0ד0ש אשהד 53279(>26)א6שק פד 100 =אפה 5דאהז5 אסא אבהססאץ א אפה 198 *.טסצ אאההדי דאצאת 200 לתכן שידוע לך על השמוש ב-(2ת81), אבל שחקן אחר איננו ?לודע. אפשר להסביר לאחרלם ע"י הוספת שורה בתכנית. לש ללחוץ על (עעפסת א8ל9צ8): נקבל הדפס של התכבלת ע"? 2182 | ונוסיף את השורה "או856 סד צםא דא ד5 555מק" דאואת 50 הבה ננסה לראות דרכים שונות לעיטור השער של התכנית. ראשית, נדאג לכך שרקע המסך והחלון הגרפל להלו באותו הצבע (שחור). 5 פקודת (7)אמחק קצת יותר מסובכת מהפקודות שנסבלר בספר זה למתחילים. אבל אם אתה מכלר ומבין כבר את (א)אפל תוכל למצוא כמה מספרלם שמושלים לפקודה אחחק לתכננת משחקלם בנספח 11ת. 5 5 פשוט בוסיף את השורה הבאה 4% 66 ופ ווססאוע אד 2,0,0:85% 55100.08 25 כעת נוכל לשנות את צבע האותיות של שם המשחק כך שיהבהבו בצבעים שונים. זה פשוט מאד. עללנו רק להוסיף את שת? השורות הללו 60.0 ואש :0,306,6 מס סד55 52 פוא 0 5 דדם.ן פד 6או וס דא ס6 הת 1 60 גם את שורה 100 צריך לשנות : אפד65)53279(><6ק | 100 האפקט ממש נחמד. אם נרצה שהצבעי?ם ישתנו בקצב איטי יותר ; פשוט נוסיף לולאת הפסקה כמו זו דואש דאפא:200 סד ו=דוג א 08; 90 אין צורך לשנות את צבע האותיות. במקום זה, נוכל לשנות את צבע הרקע. יש רק לשנות את ה-0 בשורה 2 ל-4, והשורה תראה כך | : 608 84666600 5₪א:6 4,305 מס וססד55 52 החלון הגרפ? חזר. אבל חכו , לש עוד. מה דעתך על כך שהשער יכבה לחצל שניה לפבי שלשנה את צבעו 1 גם את זה קל לסדר 1 פשוט נשנה את שורה 52 לשורה 55 ונוסיף שת? שורות חדטות 52 ו-53. בחזיר את שורה 55 לצורתה המקורית, והנה מה שלתקבל ש=חד דטם אא48|ם א* א5א:0,0,0 00:0%ד55 52 ₪דצד * אםה!דדהא דאשא:100 סד 1=זדהא א0" 53 00₪) צ8וסם 8 15 5דקד אסוסם זשק א א5א:6,ש0ה,0 א00:0ז95 55 . =ודדד סזאד א8806 הסבר מפורט של הפקודה 2,צ,א 8810008 בא בחלל השללשל, פרק ח'. או עטת, כמו צצגזו, הוא רק שם של משתנה, כמו צ,+ או 4. ב-94810 של אטארל מותר להשתמש בשמות ארוכלם למטתנים (עד 255 אותיות, אך בלל רווחלם), כך שניתן לקרוא ולהבין את התכנלות ביתר קלות. 6 ומה דעתך להעמיד את הכותרת על ראשה בכל הבהוב שני ל זה רק נשמע מסובך, אבל הכל הוא רק ענין של פקודה אחת - סק מ 5% הופך את כל האותיות על המסך ומעמלד אותן הפוך על ראשן. 755,2 2088 מחזיר אותן למצב הרגלל. הוסף את השורות האלה כד? לקבל את האפקט המלוחד הזה אם; 00106 .ואדזבצאד זמ8 א* אמת:2=ק1)/ 45 אאסם 9105שט סד א שהדקאט יק2ותי אםת דתםת87 158 '2=קד|ת' !:שזםא * אשת 46 '15=2|; דם' / * 58או16-6|-=קד |ק:שד|ת,755 םאס 70 ה 2 אשסם פאה שט 5|דדד שד|ת אסא 5 פמפזס)ה הס אהטדפת א אשת!755,2 שא0ק 101 24 %א0א00א; באדדההדם מאם-5ם ‏ |האאסא סד אם היפוך האותיות בצורה הזו הוא קצת לותר מד? עבורך, מה דעתך על שלנול האותיות מגדולות לקטנות ואצ 0 חזרה לגדולות ? זה קל באותה מידה כמו להעמלד אותן / על הראש - צריך רק להוסלף : תס ם,זם הזת ג ט מז זג זדזא1 אפת 2241-ק זת 35 (מאסת) פזזת שזזע אפתות1.זע-450=קד.זקס1 זת, 756 מאסתק 70 אאסת ₪ פט פעונד 5 זגת שידמת :756,224 מאסק 101 פססא 6485 תפפפט .41אתסא סד השנוי הזה יתן לגו כנתרת מתתחלפת בין אותלות גדולות וקטנות. אבל, בדרך כלל מתלוה לזה תופעה מענינת ובדרך כלל בלתי רצולה : כל פע שהכותרת מופיעה באותיות קטנות, מופיעים גם לבבות צבעונללם ! אם זה מוצא חן בעלנלך, הרל שאין כל בעלה. אבל אם לא, אין לדאבוננו דרך פשוטה להפטר מהלבבות, והסיבה הלא האופן שבו מסודרים הצופנלם של האותלות במחשב אטארי. אנו לכולים להשחמש בתכונה זו כד? להבלן 5 סע היא פקודה מ?וחדת שמכנלסה ערך מספרל לשלרות לתוך מקום מסוים בזכרון של מחשב אטארל. היא דומה לפקודת 34810: משפט =א עמם. אבל | 5%א0ק *כולה לעשות דברלם שאל אפשר לעשות באמצעות 32810 , כמו למשל העמדת אותלות על ראשן. מידע נוסף על יפאסע והפקודה ההפוכה שלה, ---77 , תמצא בנספת ובמדרלך של אטארי לשפת ו צריך להשתמש ב 208% בזהירות, משום שהיא עלולה לגרום לשנולים בלתי רצויים בתכנלת אם לא נבין בדיוק מה אבחנו עושלם. קצת לותר את שנויי הצבעים. לא נסביר כאן במדוליק כלצד השנויים האלה פועלים, אבל אול? נרצה להשתמש בשנויים הקלים בתכנית שבשורות הבאות, ולהסתכל בפרק ח' בדוגמאות נוספות שמראות כמה צבעוני יכול להיות מחשב האטאר? שלך ! צריך לתקתק את שורה 40 מחדש, כך : "סוחגח ההגזפסזק" ;56 דא ? 40 כדי לקבל אותיות קטנות, נלחץ על (0088ד/0878) פעם אחת לפני תקתוק האותיות. כדי לחזור לאותיות גדולות, נלחץ ונחזיק אחד ממקשי ( שע 881‏ ) ובאותה עת בלחץ שוב על ( 8/10%98ע0). ". מקש זה הוא כמו מפסק ; הוא מדליק ומכבה אותיות גדולות/קטנות. עכשיו, הרץ את התכנית. מה קרה ? הלבבות עדיין לשנם חצי מהזמן, אבל הכותרת תמיד באותו צבע. תקתוק הכותרת באותיות קטנות בתכנית לא שלנה את האותיות לקטנות אחר? הריצה. נשנה את שורה פפ : 6 560 55 זה גורם לשנול הצבע בכותרת. נתקתק גם את השורה הבאה ונר"לץ את התכנית מחדש. מה קורה ? 0 ד 52 האם התכנית פעלה בצורה שחשבת שתפעל ? או שמא הלכת קצת לאיבוד באמצע הדרך ? בתכנית הבאה צ?רפנו רבות מן השורות שהופיעו בדפלם האחרונים כך שנוכל להשתמש בהן כדי ל?צור שער מענין לאחת התכניות שלנו. בוכל לבסות אותה עכשו או לשוב אללה מאוחר לותר. אסא הטסץ א0ת 806 =ודדד א* השא 10 * אא 22 אםסאדא הדצ דאחז 25דפ-5ן008ם א הסשת 18 2 0108ק0אם 20 0% סז 00108 0א₪20%0₪00 דפ א אחח 25 0 אהם ססדשה 25 4 אסםדדד09ק 30 "5אבא 00%א00אקי:%6 דאדחס 50 85 8 *א₪501 סד צמא זא0ד8 88שאק* דאדחק 50 0 9670008 52 דהא דאםא:200 סד 1=ז81א אםת 53 ם|דצד 0|0₪ם א אםא:6,פטה,0 אםםסד9 55 7 88 1+שה=ש!וה 60 שךד|ש-450=תד|ק!שד|ת,756 מאםץ 708 דבאש דאשא:200 סז ג=דדהא אםת 90 2 0070 אשחטד 53279(>56)אששק 15 100 4 שאאסק 101 שחפה פאדספם אשחד אהבאססאק א אםא 200 העניינים מסתבכים בנקודה זו ברצוננו להראות לך כמה דרכלם מורכבות באמת לעטר את התכגיות שלך. אבל כדי לעשות זאת עלינו להכנס קצת לאפלונים מלוחדים של כמה תכונות מורכבות של מחשב אטארי, כמו : תופעת "56ע6מ1" שבה מופיעות האותיות כהות על רקע לבן במקום הצורה הרגילה של אותיות לבנות על רקע כהה; סימנלם גרפילם; ואותיות בקרה שמאפשרות לך להדפיס בכקהמקום על המסך (למעלה, למטה, משמא לשאר מלמלן). החברת 8אהסח 0028, המוציאים לאור של "19812187 יצרו תכניות ותלעוד מצוינים למחשב אטארל. הם פיתחו שיטת אפלון מלוחדת שמטפלת בתכונות האלה, ובאדיבותם התלרו לנו להשתמש בשיטתם לתכניות בספרנו. לצורת האפלון לש שני חוקים יסודיים : כל דבר שמתחתיו מתוח קו לופיע באותלות "6פעפטמ1" וכל דבר בסוגריים הוא תו מלוחד. השאר נראה כפי שהוא מופיע. תו או סלמן יחיד או סימן פיסוק בסוגרלים מלצגים אות גרפית. תקתק את התולם האלה ע"י להיצה והחזקה של מקש הבקרה ( ם5ע 0‏ )6 תוך כדי להחיצה על המקש המצוין בתוך הסוגריים. למשל (8 ) הוא 8 בקרה ו-(.) הוא נקודת בקרה. 8 בקרה ?ופיע על המסך כצלב ; נקודת בקרה תופלע כמעוין. כשהכוונה היא להדפיס את התו הגרפ? ב- ספצטת, לופיע קו מתחת לתו שבתוך הסוגרללם. כך, (5 ) מ?צג את הלב הגרפל ב 6מע6טם1. מלה בתוך סוגריים מציינת פונקצית בקרה מלוחדת. ( תת ) ינקה את המסך. ( מתעם ‏ ) מזמזם. כדי להכניס את התו של ( המת ) עליך ללחוץ ( 280 ) (מן המלה 280228 ,לברות)פעם אחת ואד להחזיק את (7ק531) תוך כדי לחלצה על מקש (תגחמס). על המסך יראה התו של ( 618.8 ) כחץ מעוקל המצביע שמאלה. כד? להכנלס את התו של (הזחם -) לחץ שוב על ( 280 ), החזק את ( מתל0 | ) ותוך כדי כך לחץ על מס' 2. הטבלה הבאה מסבירה כיצד לתקתל כדי לקבל את כל התוים של הפונקציות במקשים המלוחדים. התכניות שהדפסן מופיע בספר שונות מאלו של פפתס ₪ יווד ו זא אם אתה מעונין לדעת יותר על 58 זו הכתובת 0 ספ 0 ,ל פאעסזו 0086 שמע 7 1%ע081190 001668 רק בצורה אחת : כאשר מתקתקלן את התו המלוחד לותר מפעם אחת, בזה אַחר זה. תכניות ‏ - 0022/0888 משתמשות ב (,)3 כדי ללצג 3 תוים של "לבבות" גרפלים. בספר זה ניצג שלשה "לבבות" כך : 6 9 לסיכום, יש שתי דרכים להשלג את הצורות של הגרפיקה האוטומטית שבנויה אל תוך מחשב אטארל 1) ללחוץ על ( 92ע 0‏ ) ולהחז?ק, ותוך כדי כך ללהוץ על המקש המצויין בסוגריים. הצורה הגרפית תודפס על המסך כל זמן שתחזיק את מקש ( 0780 ). 2) אם ברצונך לתקתק את הצורות הגרפיות בלל להיות צמוד למקש 0780 , הנה מה שעליך לעשות : לחץ ( תע ) ועל 0128/1078 , בלחד. את"כ לחץ על המקש המצוין בסוגריים (אחרל שעזבת את עתעסו- 0298/20%8). כדי להשתחרר ממצב זה ולחזור לאותיות גדולות לחץ על ( שע1ח8 | ) ועל 0298/2008 ביחד. וכעת הנה תכנלת שמשתמשת בכמה מהתכונות המלוחדות האלה. שים לב שבשורה 30 מופיעה המילה 87282 עם אותלות מודגשות בקו. פלרוש הדבר הוא, שצריך ללחוץ על המקש עם הסמל של אטארל ושהאותיות המודגשות תופענה על המסך במצב 88ע6שמ1 (להדגשה). זכור ללחוץ על מקש ה 6פטמ שוב אחרל תקתוק המלה, כד? לחזור למצב אותיות רגלל. ץצ וספדם ₪ודדד א* אמא 10 אשת 127 דאפדך 05| א אפאו2? 0585ד5ק4אם 20 א אפא:יאדספם סד דאהדפם 8בשחק" דאדאת 30 דאפד ||6א6 אחז א1 סמדאדאם 158 8דטד א55ח80 05 אסדד0ם 87 אססאזתא "אהא 00%608ה-*ו%6 דאדתק:3,4 אסדדד509 40 זהא0דם -1 858 סד ₪608 א אפה 98 0 6070 אשחז 6 9 = 100 אסא 8א₪501 אהאססחק א אמא 198 *.טסצ אאההדי' דאדאת 208 ראשית, הבה נוסיף שורה 25 כדי לקבוע צבע שתור לחלון, כמף לרסע של שאר תמסך : סגו ווספאואו דאוד 2/0,0:850 הס 25561604 אתה מתקתק מקש על המסך אחה מתקתק | מקש על המסך --7-7-77--------ת 8הסס-1ת06 [,]) * א-0651 אורת 2-66" [.) > 1-8צ5ס (ם) 41 ת1-86010010ץ06 [ו) 5 6651-6 [6] = אסא 86 (אסא8) % פ-1ע65 [פ) 4 2 8850 [תעסם) | פ6651-5 |(5]) ב 8 086₪ 05 5116-1688 ₪806 [תתםתס) 5 ע-1תסס (ת) / האל-1ת00 880 | (8ת2 אם0) 5 46 (60) % אסאם-0051 ₪50 (אהאס עמפ) 11 1-8עפס (8) = א8(06-8715% 886 [8א1ם תעםפ) 4 1 [11) 5, 8 סש88₪ [אאסס) + 1-08ת05 ל( ₪ 6 880 [880) 5 א-6551 [א) * 1 ₪50 [תתמ0 פא1) 11 1-8צ65 [ 5 6568065-12%ת8 ₪56 (פא1ם פאת) 14 6601-8 - [4) -- 8 850 [בעסםם) + א-1תפס [(א) = מ68ספ-1ת06 ₪586 [601זת) + 1-0ת6ס 0 5 פגצ-15%ת8 ₪86 [פגץ עפ) ‏ ע-1עט (2) > פד 880 [פתז) + 6551-0 [0) ץ פטת1ת-06:1 886 [פט) + ת1-5זטס (ת) - 77-- 8086 החח- 8 (|6 ל , 15 וס ע-1ז06 7) ם 2 198 ה ט-1ת 08‏ [0) ₪ 1 - 6 15 סדר תוול אטאר? על-פי > 15 5 ו 0 0 שיטת 5דַסז1. = 18 גח 2 א > - 15 6 צ-1פטס צ 5 5 8 18 + - ]8[[ 25 500100100 15 [ 5089 +9 1 92 כעת, נלתן לכותרת להתח?ל בראש המסך ואז לרדת על פנל המסך. שנה את שורה 100 ל 29 0080 זמ ושנה את ה 4 בשורה 40 ל וס8, וזה מה שאתה צריך לקבל וא ₪ 3606 דאואק:שו3,0 אסודו5ס? 40 9 6070 אשרוד 6< >(53279)א66ק ו 100 הוסף שורות אלה ₪ ו ואשח:;"[58.ו36;']0 דאוא 29 50 0-שס₪ אשהוד 9<אוס = |: ד+אוסא=/וסא 50 בזכור ש ( 082 ) בשורה 29 משמעותה שאפשר ללחוץ על ( 280 )6 ואז על ( מתת0 ) ו- ( 022/48 ) בלחד. זה מאפשר לחלון להתנקות תוך כדל הרצת התכנלת. כותרת המשחק שלך רצה לאורך המסך, קרוב לודאי מהר לותר משהללת רוצה. לכן נוסלף הפסקה דוו דאשא:200 סד 1=דוא שש אס 90 ע"'ל הוספת השורה הבאה לכול "דף השער" שלך להחליף צבעים תוך כדי שהוא בע לאורך המסך 5 [א0,0,0%/*17+238:6 551601.08 80 = ודוד +0 60108 פד נשים לב שאנו משנלם את הצבע ע"ל שנוי רמת הבהירות. נראה, שרמת בהירות מעל 14 תשפיע גם על הצבע. האפקט משבלע רצון ותוכל לנצל אותו. ועוד אפקט אחד. נוסף שאולי כדא? לראות בפעולה. נוסיף שורה 1 לכל אחת מןו התכניות הנ"ל : אס אסוד6 ד0א? א56855 %א77,128:85 אס 1 עכשו יתחלל לפעול מבגבון שנול צבע המסך הבנול אל תוך המחשב. מענין, מה ? אוננסה להשתמש בערך 126 במקום 8 לכמה שגלות השהיה לפנל שהוא מתחלל. זהו זה לגבי תיבול מענלן של "דף שער" פשוט. התנסה בשימוש במלדע בדפלם האחרונים, ערכו כמה שלנולים, בדקו את האפשרולות-ומעכשו, הענלנים בלדלכם. 55 פרק ג' תרגול וסיופנויות יסוד 4 התרגול הוא טרחה משעממת ! פעולות ההשבון,טבלאות, רשלמות מללם ומרכיבים מכניים אחרים של הלמידה דורשלם חזרה ולימוד בעל פה. התענוג היחידל הטמון בהם נובע מכך שמשתלטלם עללהם ולא צרלך לתרגל אותם שוב. באמצעות מחשב אטארל, אפשר לבנות תכניות תרגול ולעטר אותן כך שהתרגול להלה לותר מענלן. לש תכניות שלנון ותרגול שאפשר להתאימן לצרכים המיוחדים של ילדים. החלק הראשון בפרק זה לדון במספרלם :חיבור, חיסור, כפל, תילוק ואלגברה. חלקו השבל של הפרק לכלל כמה תכניות פשוטות שלהלו לעזר בכתלב, אוצר מלים ודקדוק. נתחיל בכמה תכנלות המשתמשות באוצר המללם של 28810 שכבר הצגבו ואז בנראה כלצד אפשר לשנות אותן מעט כדל לעזור לילדים בפעולות המכניות של קרלאה, כתיבה וחשבון. ואז בצלג כמה תכניות לותר מתוהכמות המשתמשות במשחקים ואשר מספקות אותו סוג תרגול. פעולוה החשבון התכנית הזו צר?כה לענין *לדים בני חמש עד שבע. המחשב מצלג מספר על המסך ומבקש מן השחקן לתת (ע"ל עספחד) את המספר הבא. אם השחקן מנחש נכון את המספר, נותן המחשב לנחש מספר נוסף. אם לא, מדפיס המחשב "נסה שנית" ונותן לשחקן אפשרות בוספת לנחש. בתכנית זו, כמו בתכנלות טובות אחרות שבהן לש קשר ילשיר בין המחשב למשתמש, מדפיס המחשב הודעה כלשהל לפני שמתקתקלם את התשובה. כך, בשורה 120 מדפלס המחשב / איג ההסצת 005 תתמונחר הזחו" ובמקום הקו צריך לבוא הערך של א. המשתנה | א מקבל את ערכו דרך פונקצית עאת שתילצר לו מספרלם סתמלים, אקראלים, המופיעה בשורה 110. המספר שנקבל להלה מספר אקרא? בין 0-10 . כשתראה "?" מופלע על המסך, פלרוש הדבר הוא שהמחשב מחכה לקבל | את תשובתך. זכור לכלול במשחקלם שלך "רמזלם" שלאמרו לשחקן מה עללו לעשות. הרץ את התכנלת הפשוטה הזו. הלא תמשיך לרוץ עד שללחצו על ( אגחתם ) או על (תמפתת 9780צ8). 5 זוהל גירסת "שלד" שתתאים לסוגים רבים של תכניות המטפלות בפעולות החשבון או נלחוש מספר לא לדוע. פשאם ש%דדב) אס; בחם דפאב1; א אאא 10 מסא [הפפהפה צם 1980 (0) א אפא 12 (₪9065-05 סה) א אשא 158 א אמא 16 אפפאסט א0|560 א אמה:יךא0םוסתי דאדאץ 100 0 - 0 אפמאטא אםסאהא 00085 א אשת 105 ג1(*11)סאה)זאד=א דש| 110 אשזת0 ז63ד1א פמאסס אשפאטא זההא' זאדאק 120 :א דאדאק 130 א א5ה 200 א5אפאה שהד ז606 א אסא 202 א אשה 204 + דטפאד 210 0 א אםאז2000 סדסם אמהד 1+א=ץ תך 220 אפאפאה ך השחפאה זסםההססא1 א א5א:3000 סדסם 230 א אםא 2090 אםאפאה דספהא0ס א0] 4588005 א* אמא 2002 א אמא 2008 *6000* דאעהק: דאדתץ 2010 זאצהק: דאדתץ 2020 2030 6070 0 א אפא 3000 אםאפא) זסםהה0סא1 א0: 88005שא א* אסא 3002 א אמח 3004 *..,א0001 צתחז* דאבהק: דאצאק 3010 דאנתק 30209 3030 0070 0 אפשר לעטר תכנית פשוטה זו בכמה דרכלם שונות. אפטר להוסלף הסתעפות שתאפשר לשחקן להחללט אחרי כל ניחוש האם הוא רוצה להמשיך לשחק או להפסיק. או אפשר להשתמש בצבע ובאותיות ומספרלם גדולים על המסך שלקלו על הקריאה על ילדים יותר קטנלם. הגלרסה הבאה של המשחק כוללת את השלבויים האלה ומשתמשת בכמה מלים חדשות ב 24810, הכרנו כבר את 2 69428708 (אותיות גדולות) ו- / עחדת? בפרק ב'. נסבלר את המושגים 2% אדע, 4% עספא0,1 09894108 ו- פחפ בהמשך 66 הפרק. שני המושגים החשובים ב 52810 בגירסה הזו של התכנית הם 60808 ו-- אתשחעת. 000 ו- חתטעעת מליצגים רעיון תכנותי רב עצמה, זה של תת-תכנית. תת-תכנית הלא תכנית קטנה בתוך תכנית למשל, בשנו? שערכנו בתכנית התרגול שנבלא מלד, אנו משתמשלם בארבע תת-תכניות. הן נמצאות בשורות 2000 עד 9, 3000 עד 3099, 4000 עד 4060 ו-5000 עד 5099 פקודת 00808 הראשונה בשורה 320 הולכת לתת התכנלת המתחללה בשורה 2000. משתמשלם בה כדל להדפיס את ההודעה "6002" עבור תשובה נכונה. אח"כ, הפקודה חוזרת (אתטעפת) לשורה 3530 וממשלכה בתכנית. שורה 330 גם הלא פקודת 0605808 ; הפעם הלא משתמשת בתת התכנית בשורה 5000. חת-התכנית גורמת למחשב השהיה קצרה אחר? הדפסת ההודעה. שורה 400 פותחת סדרה של פקודות 00808 שמשתמשלם בהן אם התשובה אינה נכונה : קודם בתת התכנית בשורה 3000 ואז בהשהיה בשורה 5000. שים לב שאפשר לעבור ע"ל 60908 מתת תכנית אחת לאהרת. שתל תת התכנלות בשורות 0 ו-3000 "קוראות" לתת התכנלת בשורה 5000 לבצע השהלה קצרה לפנל שהן תוזרות לתכנית הראשלת. פפאם שודדדן חס |ודאס 817.5 * צם 1981 דה16הצקסס א אהא .א ססד סא סא שמתשה | * פתספחטת 8 18%%6095 13066 ₪585 א א (8%61 0 אם 0065א6 א1 פאםופסאק * אשת אשת אפת אשת אסא אדם חפה 0 סד 1>1 אס 0 - 0 אסא= אמפאטא 0700055 א* אשא (11א%(%1סאא)דאד=א דשםן דאשז 2 877108א6 שש א אפא 4108 2 אם *פפא0ס אפשאטא דההאבאהם)%6:":0 דאדאק יכינאוי המד-ה דהסדהי!46 דאדאק הממפאה מהד דמ א אפת 300 צ:%6 דאבהק:צ דטחאד 810 אפהדסאהא סם אמתד ,זסתתאסם =7 א אשא 315 6 0ד2000:00 0508 אפחד 1+א=ץ =ך 320 ...0601 צהך ,155האתמטדם א אפא 325 930 00808 3000:0070 0 1 זאשא 380 ?א0001 ץז סד 84ב א האשה 300 310 6050₪ 0 70 0ד60 520 א אשת 2000 5 אםאפאה זסםה0%ם א אשה 2010 א אפמא 2025 שאד) אא0ם זאדאץ א א5%או%6 דאדא" 2030 *!%6:"6000 דאדחק 2040 צןתםדתם 70085 א* א5א5000:8 009808 2050 אאטדסא 2099 א אפת 3000 6 תאתהאפאה דספתהרססאד א 3010 ₪ א אמא 93020 מאד| אאהום דאדחץ א אפת:6+ דאדחק 3030 *...א00601 צהד ,0א":56 דאדאק 98040 צןתפדתם 6085ק א א05א:5000 א צג,ןת א א: א אפה 4020 8 צהום סד דאחש ווסצ ססרא0ם %:ינהא א 58 )שי דאדאק 4038 )* דאדמסוי'אדהם 0% ₪0 "ץ* אד א 06:58 דטקאד 4848 אףודפח אקמז 'צ'=0% חך 2059 סאת אסטד יא" "ך א 9999868 מדםם 4068 =אצדטפה צהמס אה א זדהא דאפאו400 סך [=רדבת 0 06 05 סאק א* אפא: פאם:0 8 000 התכנית נראית מסובכת, אך הסבר קצר לגבי כמה משפטלם בתכנית לעזור לפשט את הדברלם. למעשה, זו אותה התכנלת כמו בגירסה 1. שורה 320 מראה שמוש מענין של חתמל 19. א 7 8 אם כותבים אחר? החלק זמחך של משפט התנאל הזה לותר מפקודת 81810 אחת כשהלא מופרדת ע"ל נקודותלים (:), לבצע המחשב כל פקודה לפל הסדר כאשר התנאי לתקללם. לכן, רצף הפקודות למחשב בשורה 3520 הוא כזה : 1. בדוק אם (19) 1 =ץ 2 אם כן, אז (חחאע) קפוץ לשורה 2000 (2000 00808): אחרי החזרה (אתסשסת), | לרי (0010) לשורה 340. 3. אם ( 7 ) ץ אלנו שוה ל 1+ , אז ( אשאע ‏ 6 המשך עם הבטולים הבאים (שורה 325 ו-550) באופן דומה, שורה 330 קופצת קודם לתת הפכנית בשורה 0 (3000 60808), | אחרל שבבצנע מגלעלם ל-התטעעת בשורה 3099, התכנית חוזרת וגומרת את שורה 350,כלומר, חוזרת לשורה 210. אם הזרלמה בין תת התכנלות האלה ובין התכנלת הראשלת נראלת בעלתית, כדאי לחשוב על ביטול ההטעפא כעל מברק, שאומר :'שלחו אותי חזרה למקום שבו קראו ל? עם הפקודה האחרונה של 60808". המעקב אחרל ה"זרימה" של תכנות מחשב באופן כזה הוא דרך טובה מאד להבין את מבנה התכנלת. התכניות הבאות הן דוגמאות של תרגול בחשבון ואפשר להשתמש בהן לתרגל החיבור, חלסור, כפל והילוק. ילדים מגיל 5 ועד 12 ?וכלו להשתמש בתכניות אלה, תלול בגודל המספרים בתכנית. למשל, תרגיל חיבור עם מספרלם קטנים מ-5 מתאלמים לילדי גן וכתה א'. ע"? שלנול קל בתכנית אפשר לגרום לכך שהמחשב יבנה תרגיל? ח?בור עם מספרים עד 10, 1000, 2000 או כל מספר אחר, לצורך הבוחלות, *שתמשו כל התכניות שנביא כאן כדוגמה במספרים עד עשר. אפשר לשנות את המספרלם בתרגיל ע"י שלנול בשורה שעליה מצביעים . טא*רל או טא*ר? הקטנה. בתכנלת פשוטה זו מציג המחשב בעלה בתלבור. אם מנהשלם נכון, יתן המחשב בעיה נוספת. אם לא, אפשר לנסות שוב כדי להגיע לתשובה הנכונה. .ודאס אסדדדססה םומאדם צתפט א אפה 18 0 דאסמתפה צם 1081 (0) א אמא 20 ( 41005יסזסום %סה01%) א אפה 30 99 א אפא 40 8 אסדדדססה צאהבא אסהנא4וסתי* זאדאס 108 אם 8סאםקם0 פהממאטא 06 5178 א אשת 0 8 140 685א1!| א1 061055 א אמת 01 1)סאא)דאד=א זשן 10+1א(1)סאא)דאד=צ זם| *?אהםאפאה שהז 18 דהחהא' דאדאס %* = "קצק" + "זא ואנחק 27 דטשאד 0 סדסס אפהז צ+א=7 6ך זאדאתו'...א8001 צאדי זאדא;: דאדאס . 0 6070 יודב דס6 טסצ* דאדאץ: דאדאס אם ממהזסאה 5'שהמהי* דאדחם אפחד א%ד חך "צחד סד ם דאדחת 9320 1 דאשא 330 ע''י החלפת המלה אסדעדעעג, היבור בשורה 100 במילה 0% 10פדוטון, כפל, והחלפת סימן חיבור (+) בסימן כפל (*) בשורות 170 ו-210, אפשר ליצור את התכנית הבאה של תרגול בכפל 1 דאס א10 ד00ד ודד וטא ם.ותאד9 א אפת 10 ₪ 1981 003 א אמס 26 א א דא שה ( 09108 פופ 5נו0ת35) אמאה 30 א אמק 40 0 ד ד ד.וטא צאהא אסהראה.וסז* דאדאס 106 *שא 0 א :*5א11 טס+צ פ.וטסא* זאד א זטפאז 110 א סד 1>1 אםת 192% אס פסא5"5ם פהפהאטא "0 8175 א אפא 130 0 8 140 פשא1| א1 000685 * אסא 135 12*100+1)סאא)דאך=א ד5 140 1101)סאה)דאדצ=צ דפן 150 *להממפאה שהזד 18 דהחהאי דאדאץ 160 :' = ';צני * "וא דאבצחק 1709 100 7 דטספאד 222006 60 0ד60 אמחהד צאא=? =ך 210 זאדחק!'*.,.א001 צאזי דאדאק: דאדאס 2209 0 6070 230 *ודד דם6 טסצי דאדהק: דאדאס 300 אם אפהדסאה 5'פתמה* דאדאק אפהד א>ך 15 310 *צחד קד ₪ זאדאת 370 1 זאשא 330 תרגילי היסור דורשים שינוי בהכנית, אם רוצים שההפרש להלה תמלד חיובי. הסלבה היא שאם המחשב לבחר ב-8 עבור א ו- 9 עבור צ, נקבל תרגלל תיסור : ? = 8-9, ובתרגיל זה ההפרש אלנבו מספר חיובל. אבל לא קשה לשנות את התכנלת. כל מה שעללנו לעשות הוא לוודא ש- % גדול מ- + לפנל שאומרלם למחשב להדפלס את התרגלל. בדוגמה הבאה הוספנו הסתעפות בשורה 5, שדואגת לענין. המשפט אחחך-ע1 אומר שאם א קטן מ- +, אז על התכנית לבחור זוג מספרים אחר. אם לא, עליה להדפלס את תרגיל החלסור. דאס אסצזסהאדשטם ₪]8180 א אמא 10 סא דהממפתפה ץצ 1981 (0) א אמא 20 ( %17065ס ספ 6טסה1%ט) א* השא 30 * אסא 485 ₪ אסבדסהתזשטפ צאהא אסהבאהםוסתי דאצחס 100 "0.5 :*םאד)| טסצ פ.וטסאי זאדאס 105 א זטקאד 110 א סז 1-1 08" 120 אס פסאשקפם פהםממאשא 06 5778 א אפה 130 0 8 140 פשאד| אך 00!0₪8 א אאת 135 1+ג10א(1)מאא)זאך=א דמן 180 1+(10א(1)סאה)דאד=ץ דש 150 0 ₪070 אשחד צצא =ך 155 *לאממפאה שחז 18 דההתאי זאדא" 160 ;' ב ינץזי - *זא זאדחץ 170 7 זנושאב 206 0 סדם6 אשחז צ-א%=2 ת7 210 דאבהת:'*...א8001 צהדי זאדאק: זאדאס 220 6070 230 "ודב זדם6 טסצי* זאצאק: זאצאת 3004 אם תהםהזסאה 5'שהשהי זאדצאק אמהד א>ד תד 310 *צהז סז ם זאתאץ 320 1 זאשא 330% 11 תרגילי חילוק דורשים גם הם שינוי אם ברצוננו להמנע מתוצאות שהן שברים או מחללוק ב-0. החילוק ב-0 אינו בעיה, אם משתמשים בתכנית רל במספרים מ-1 עד 10. אם שכחת כלצד פועל הדבר, חזור לפרק א', לחלק הדן בפונקציה (1)סאת. על מנת לקבל תשובות לתרגילי חילוק שהן מספרים שלמים, הדרך הטובה ביותר היא לתת למחשב לבחור < ו- + שהם'מספרים שלמים, ולתת למחשב לכפול אותם זה בזה : ש=צ*א, כעת נשתמש ב- 1 כדי לבנות את התרגיל : ? = צ/ק בתן פקודת עשפא1 למספר אחר, ‏ 2 ונראה : אם א = 7? אזי תוכנית ההילוק בכונה. אנו מאמצים את השלטה הזו בשורות 140 עד 155 ובשורות 0 עד 210 בתכנית תרגילי החללוק שלפניך: ודאס א0101810 = וקאד9 א אמח 10 0א זאםפאשה צ₪ ‏ 1981 (ם) א אסא 20 ( 6185וס סנו %סה1%ש) א אפת 30 * אשמה 40 אק אםבםבטצס צאהבא אסמבאהפ.וסת* דאדחם 100 ₪ 5 ישא טסץ ₪ ופא דאצחץ 105 א דטפאד 130 א סד 1-1 08" 120 אם פסא505ם פאשמהטא זם 8176 א תפח 130 0 8 149 68א1| א1 פשטוהט א מפא 135 6 אא אהא ד6 2190 4-ל 101)פאה)דאד-צ דפ 0 ₪ צאא=א דפן 155 "?פא סהד 18 דהה" דאדאק 180 5 וי = יוצוי / יז דאדחץ 05170 225) ?ל 2 דטפאד א 6-4 ) 0 6070 אשהד צ/2=8 15 210 זאצחק:!*...א1ה6ה צהדי* דאבתץ: דאבאק 220 0 ₪070 230 "וזב דםם טםסצ* דאבחק: זאדאם 300 אס אשהזסאה פ'שמתפהי דאצהם אשחד א>1 תד 310 *צחך סד = זאדאם 820 1 זאםא 330 12 כפל וחילוק עבור כל גודל מספרים שהוא. כדי לעשות את בשלב זה תוכל לכתוב תכניות תרגילים בחלבור, הלסור, ר התכניות הבסיסיות האלה יותר מענינות, אפשר לעטר אותך / 3 | )| בקול, צבע וגרפלקה. אם זה נראה מאד חשוב אפשר לתכנת 0% את המחשב לנגן "התקוה", לפוצץ זלקוקלם ולהציג קשת בשמלם לש | כל פעם שמלשהו מהשחקנים מגלע ל-10 או 20 (או כל מספר (= אחר) של תשובות נכונות. הנה עלטור צנוע של תכנית החיבור. הוא משתמש במללת -69%ך 0 חדשה, אדע בשורה 50 ובסוג חדש של משתנה המלוצג ע"י 4 פעג בשורות 50, 70 ו-320. שני אלה מאפשרים למחשב לטפל באותלות ובמספרים כאחד ויוסברו בפירוט בהמשך הפרק. אפשר להשתמש בהם בתכנית הזו עכשו ולהבין כמה דברלם על אופן השימוש בהם. ודאס אסדדדססה 5|קא9א81 צאמט א* אמא 10 6א1פפסאם שודדד) 8 הדדה א* אמא 20 סא דהםסתםה +ש 1981 (0) א אמא 30 * אשת 40 (6%)20א4א אדם 58 :יפאהא הטסץ 15 דההאב0|50ת* זאדחץ 60 %פאאא דטטאד 706 שסקק אסדדבפסה צאבא אסהבאהם וסתי זדאדחק 100 "58 :אי ,פא1| טסצ םוטסאי דאדצאס 105 א זטסא1 110 א סז 1=1 08ת 120 אס 058א5ק05 5אשהאטא "0 8125 א* אמא 130 0 8 140 פמאד| אד 00058 א* אסא 135 1+(10א(1)סאא)זאד=א ד5| 140 1+(10א(1)סאא)זאד=ץצ דם| 150 *להפאפאה =הז 15 דההא* זאדאק 160 :' ב *נץ;* + *:א זאדאק 170 7 זטסאד 200 0 0ד600 אשחד צ+א=2? 15 210 4 דאדחק:*...א0001 צחדי דאצאק: דאבאק 220 0 600 230 5אדדה |(ודהתסא 00‏ * אםשא 300 0 סז 1=ד אםת 910 :|" |*ז5שאהא:י ,008 דהפאסי דאצאק 320<- ז דאפא 330 1 דאפא 390 תכנית זו מבקשת מן השחקן לציין את שמו ואז מבקשת לדעת כמה תרגילים ברצונו לפתור, ושואלת זאת בפנלה אישית אל השחקן. אם התשובה לתרגיל נכונה, מדפיסה התכבית "4 ₪עגא, 203 פגמתס" (ובמקום % אגא בא השם) - 10 פעמלם. מבקשים מן השחקן לנסות תרגיל נוסף, עד לאותו מספר כולל של תרגילים שבקש השחקן בראשית התכנלת. התכנית כמעט זהה לתכנית הפשוטה של תרגילל חיבור שהצגנו קודם, בהבדל אחד - הלא בעשית אישלת יותר ע"י הפניה האלשלת בשם ; כמו כן הוספנו קיטוט קטן בשורות 500-530, כדי לברך את השחקן לכבוד פתרון נכון של התרגלל. נתבונן במבנה התכנית הזו ובעיטורלם שלה. שורה 0 מבקשת לדעת את השם הפרטל, שורות 50 ו-70 מאפשרות למחשב לאחסן את השם בזכרון באמצעות המשתנה % אגא בכל פעם שנבקש מן המחשב להדפיס % מאג]], נקבל את השם המאוחסן ב- % ששאת ‏ . שורות 60 ו-125 מנקות את המסך ושורות 100 ו-160 כותבות "הודעות אלשיות". לבסוף, שורות 300-360 אומרות למכשלר להדפיס את שם השחקן ללד המללם "205 עגמתס" 10 פעמים, ושורה 0 סוגרת לולאת עאתא-ת0ת שאומרת למחשב להציג בעלה נוספת. 14 אילו רצינו לצליר דיאגרמה, או "תרשים זרימה" של התכנית הזו, הם עשויים להראות כך : ( המחשב מנקה את המסך ומבקש את שם השחקך כ השחקך מתקחק את שמר (5 ב / ומחטב שואל את השחקן כמה תרגילים ברצוכו ₪3 [ 0 השחקך מתקתק את מספר הפרגילים 9 המחשב מנקה את המסך השחקן מתקתק תשובה 0 ₪ ג 2 ₪ א סר3ס המחשב מדפיס + "אוה6א צאזי המחשב מדפלס" (שם) 108 1 0 פעמים וממשיך לתרגיל הבא אם עד עכשו נלתנו פחות מ-( תרגילים. הנה עוד תכנית תרגול בחיבור שבה מחליט השחקן, לא המחשב, על המספרים שלופלעו בתרגללים. האם זה ברור לך באיזו שורה בתכנית זה מתרחש ? 6הםפאטא סאד 05 אסדדצססה * אמא 10 *מפחד הדיאגרמה כ ססרס (אשחז א10%ש שסצ) * אפה 20 * אשא 30 *881)|ספי דאדאש 100 *.אסבד1ס00א0 אס שאצדי דאצאק 110 ספא 8 פקממאטא סאד אסדשי דאדאס 120 צ,א דטסאד 130 :' > *נצו' + "נא דאדאס 140 2 זטפאב 150 0 סדסס אפחד צץ+אם 10 60 0ד600 אחחד צ+א45 70 *ודת ד60 טסצי דאצאם: דאדאץ 208 0 600 210 א0001 צאד ,צהתספי דאדאק: דאבא? 300 0 סד60 310 הבאה מבהירה את מבנה התכנלת : המחטב מבקט מהטחקך שנל מספרים 7) : : ₪ 0 המחטב מדפוס 46 צפד 1055 0 % 6% אפשר לשבות תכנית זו עבור כפל, חיסור או חילוק. אבל, כשמשנלם עבור חללוק וחיסור ורוצים שהתשובות תהלינה מספרים שלמלם חלוביים, צריך להיות זהירים לגבי הוראות ההדפסה למחשב. חשבון פשוט. השחקן בוחר את המספרלם שמהם הוא רוצה לתרגל כפל, למשל, והמחשב מציג תרגלילים ובודק את התשובות. בשינויים קלים, יכולה התכנלת הזו לשמש לחלבור, חיסור או חילוק, כמו : שור התכנית הבאה של תרגול פועלת בדומה לקלפל משחק המתרגללם קודם, יש לנו בעיה בתרגיל? חילוק אם אנו רוצלם להגדלל את עצמנו לתוצאות שהן מספרלם שלמים. הפתרון לבע*ה זו מוצג שוב אחרל ההדפס (182ת) של התכנית הבאה. 5 ת=ם א810ה06 = .קאד א אשה 10 דאס ם.וסהד * אשת 20 הנא זתםמאםה צ₪ ‏ 1981 (0) א אשא 30 א אםא 40 (20)%שאאא אד 50 ; *םאאא א!וסץ 18 דההאבאה0|5:* זאדאק 60 5" >פאא דטסא1 79 אטסצ אסא הספאטא מסזהאבאהםוםס:* זאדאק 80 "םמד פפא1ך אבא:" ,פסַזוסבהק סד זאבא טסצ ססז דאדא" 90 1% א דטפקאד 100 אם 5סא5ק05 5אשכאטא 0 5176 א אפא 120 0 =אד) אד א פ5ם 00105 א אפא 120 1+(10א%(1)סאח)זאד=א דם| 130 %סאהא:* ,אסתפאה הד 18 זההאי דאדאש 140 :' = "וא:;" א ':א דאדאס 150 2 זשטשאד 160 0 0ד60 אשחהד אאא=2 75 170 דאדחק!'...א001ה צאדי'* דאדאק! זאדהק 180 0 6070 190 *!דד דםם טםצ"* דאבאת! זאדאק 200 *צאז סז םאס הפהזסאה פ'םתפת' זאדאק 210 זאצאץ 220 230 6070 0 בנית תכנית לתרגול חילוק הוא כבר אתגר קצת ?ותר גדול. סיבה אחת היא, שחילוק ב-0 הוא חסר משמעות בחשבון רגלל. שנית, מחשב אטארי בנוי לתת תשובות לחלשובים מתמטלים עד למספר כזה של מקומות אחרי הנקודה העשרונית, שרוב הילדים ורוב המבוגרים אינם זקוקים לו ואינם מעונינים בו. הצגנו כבר תכנית שמספקת תרגול פשוט בחילוק. לש אתגר מענין בשינוי התכנית כך שתוכל לטפל בכל בעית חילוק, תבדוק כדל לוודא שלא יתקלים חילוק ב-0, ותרשה לך לבחור לבד את ערכו של המחלק. ויש לנו כל אוצר המלים של 22810 כד? לבצע זאת 1 מחשב אטאר? לכול לבצע חלשובים מתמטללם מסובכים, ומסיבה זו אפשר להשתמש בו לבנית תכניות תרגול ללימוד אלגברה. המחשב יכול לבנות משוואות, לפתור אותן, לשאול אותך על הפתרונות ולתקן את תשובותיך. הנה תכנית עם משוואות חלבור פשוטות שהתשובות להך הם מספרלם שלמילם חלובלים. זו לכולה להיות דרך טובה לפגישה ראשונה עם האלגברה. אסח 140 =טצדבפ0ץ הדדא ההפס0ה 8085 - * פאסדזט 80 ה05םדאב * אמח 20 8" שספחס 10 8008%1075‏ * אמא 30 |מסא דהםמתםה צם 1981 (0) א אסא 40 50881)|סתי זאדאט 58 (10%11)מאה)דאד=א זדם]| 100 (11א12%)סאה)דא זסן 110 0 6070 אפשחד צ<א ,1 1209 4א050|א ם|קא81 8 18 שאשה' זאדאק 130 ',.אםן זאזחק 140 א א08* ש0)אט דסםהא0ס 6 158 דאהתאי* זאתאץ 150 ו' אבי זאצאק: צג' = א + "וא זאנהת א דטסאד::'=א'* זאתאץ 170 0 200:6070 009808 אמהזד א-צ=א הד 180 0 סז60:יא8001 צאד ...צההספי זאתאק 190 א אמא 200 אמחפאה 6000 א אשא 210 א אשא 220 מד צאד אסא !שאסס %ומא* זאבאת: זאבצא; 230 "סאם 18 אהטזפא 250 התכנית הבאה משתמשת במשוואות מן הסוג : לג+א1= = |שאד8 הפהזסאה אש ס6אדדזםפ א אשא 10 התסספסא אד ודאס א אמא 20 .וחסא זהפטהפה צם 1981 (0) א אשא 30 א אמא 540 11 1)סאה)דאד-א זש| 100 1+(21א12)פאח)דאד=ץ 57| 110 *נ008ת* זאדחק 120 ",אם10בד5008 =|קאדפ 6 15 מתשה* דאצאק 190 יא 08] דד 80105 סאא 8 אב א0דק* זאבאק 135 *א = (יוץ;"אה) + ('זא:'אה)* דאדאת 140 :%י0 אה 030055* זדאדאק 120 4 דטטאת 160 ץאב+%א0=א זם] 170 :י אסדד90|0 אטסצ 16 דפהא* זאצאץ: דאצאק 180 א דטשא: 190 0 6070 אשהז א=א 16 200 0 סזסם:י...א0601 צאזי דאדא; 210 "ודד דםם טסצ* דאדאת: דאבאת 300 סא5 פסל כדא? לשלם לב למללה סזח בשורה 999. סאפ הפקודה הזו מבצעת בדיוק את מה שהיא אומרת. היא מסלימת את התכנית באופן רשמי, במקרה זה, אחר? שנתת תשובה נכונה אין המחשב מספק משוואה חדשה. על מנת להתחלל את התכנית מחדש, צריך לתקתק אס וללחוץ על מקש חתטצשת. לעתים רוצים שהמחשב לרלץ תכנית ואז לפסיק. זה תפקידה של הפקודה כו. הנה עוד תכנית שמספקת תרגול.של כמה מושגלם אלגבראלים ומתרגלת "?כולת חשיבה אלנדוקטלבית". אין הכרח להגביל תרגול מתמט? לפעולות החשבוך היסודלות בלבד. ללמוד לחשוב כהלכה חלונ? לפתרון בעלות י?ותר מורכבות, ו"מלומנויות חשלבה" דורשות גם הן תרגול 1 8 מטרת המשחק הבא היא לקבוע מספר שהוא הבא בתור בתוך סדרה של מספרלם. המשחק מומלץ לתלמלדים בכתות העליונות של בלת הספר היסוד?, אבל גם לתלמלדים בכתות גבוהות יותר ולמבוגרים. הענלן כרוך באוצר מללם גדול יותר ב- 84810 משלדוע לך עד כה. לחד עם זאת, כדאל לתקתק את התכנלת לתוך המחשב, להריץ אותה ולנסות לערוך כמה שנוללם. 109 כשתריץ את התכנית, תראה שהיא קודם מבקשת משחקן שלפעל כי'קובע החוקים" לתקתק שלשה מספרים. הדבר נעשה כדל ששנל שחקנים יוכלו לשחק : "קובע החוקים" יתקתק את המספרלם , ואז מנסה השחקן השני לנחש מה החוק ע"ל התבוננות בכל מספר חדש בסדרה. "קובע החוקים" יכול להיות הורה, מורה או חבר. המשחק הוא תרגול טוב במיוחד לאלגברה מכלון שהערכים שבשלמוש בתכנית הם כולם בעל? אותה צורה (פונקציה ליניארית של הנוסחה 8+%*1=+), נסה את המשחק וראה אם אפשר לשפר בו משהו !1 <<< דאשא 67חא 56% א אםא 10 ההבא< .943 760 טם ‏ 1981 )0(‏ א אסא 20 הג 27307106 0% 6806 7-6 * אפא 30 1 אה1מהגה+ פט%1סטבה 1‏ א* אשת 30 50 00508 0 650 0073108 0 (00698%67, (0%)1 אדם 70 ם+אאה = תפסאטא צתםדפצא * אמה 80 מפאהא-5טטא אחז אסק;"* זאבאקז0 0807010985 90 דאדהת:י וצ ואם א אם; 0405 6 זטסשאדי* זדאדהת:100 חההד 100 4>א אשחד 2106א אם 1>א <דוא דטשאב::*(1-10) (100/א)זאד)פם 6 4 דטסאדי* זאדהק: דאדאס:110 קהאד 110 הז 8210 08 040 0115 דטקאד::י0-10) 6 חם; (8/100)זא0=009)1 אם 6 א דטשאד* דאדאק! דאדאת:120 קהאד 120 ז ₪10 אם ₪60 15:₪ דטחאד::*(0-10) ₪ אםת (100/)דא)008=ם אפםה 0058858 צאהא אס" דאדהק:130 תבחד 1830 8 הנא1::*ססאם 8 + =₪008855 0088=00588+11|57 ד | 140 פתפדזם] ₪16 א אשאו2 108ק0א0 150 160 008 1 00 אפהז 00₪98>1 "₪0585=005988-1:7 דשן 170 0 סך '00099%=*00₪98 דפן אשהד 005988>1 ד 180 אפפאטא זאמא שהד פידההאבהא0615:* דאבאס 490 "55701590 פדהז אך 1 * ":00599:' 3008 טסצ)* דאדאץ 280 ?*ד- | * :א:' "ו%6+ דאצאס 210 ם+אאה=א דםן 220 ץצ דטקא230:1 קגאד 230 סזם010!0 440:00808 60808 אפהד א=צ 16 280 90 8 250 זאנתץ 260 א א א *0%:" ₪08 שמשת 8608067 פטד* זאדאק 270 מו" > 280 005%0₪ 0 ספאם 290 * אשה 300 5 = דבז א אשא 310 * אשה 320 330 0080168 1 380 0008 1 4 א10ד091ק 350 6 זאבהם:"?%אסה +ההש":6+ דאדאק 360 "פהםטאטא צתםדפצא ‏ *:%6 דאדאם 370 0 אסםדדד05ק; 380 *צם 1981 (6:*%0+ דאדחק 390 "הה3> .₪ 58084 ":6+ דאדאק 400 *ג...אדםתם סז 57887 5פםאק)' זדאדאק 410 80 אחז 50)53279(><26םק -ך 420 אחטדפת 430 * אשמה 440 אאפאפאה דספאאסס א אםא 450 * אסא 460 470 605808 0 5 סז 1=1 ה0; 480 490 00001058 2:00108 2 *|1% 60% טסט':86 זאדאק!4,5 א0דדדפסק 500 זאשא:1,0,10,10 סא100:500 סד 50=ט אסת 510 ב 0 פאאעספ 520 1 דאשא 030 אאטדשה 940 א* אסא 50ש אמהפאה ד0םההססאד א אמא 560 א אפת 570 אתו'.דב דסא 8'דההד ,סא* דאצאס: דאדאק 580 *...שאם דאמפא מהז פ'פאפהי זאך 590 60508 0 אחטדפא 6008 0 50:0070 !?* 658א תמשאטא דאשא שהדנא6מסם * אםא 410 ת=הזסאה זאאא א אפא 620 * אשח 539 :'א0001 +00 סד דאהא טסצ ספ* דאדח" 440 6% דשא 650 אאטדשא אמהד "צ"0%5 15 560 06 05 סא= א* א58א:290 0070 670 א אפא 680 =אדדטסא (ד01א) 0085ק א אמא 690 א אמאה 700 זד)א זאשא:300 סד 1>דבהא אםת 710 אאטדפא 720 קצת דקדוק אנגל? וכת?ב: השימוש ב'משתני? מחרוזת" עלינו להצלג כמה מלים חדשות ב-810ג3 על מנת לכתוב תכניות תרגול או משחקים עם אותיות ומלים. הסיבה לכך היא שנלב 94810 של אטאר? מטפל במלים באופן שונה מזה שהוא מטפפ במספרלם. כדל להבין זאת, צריך קודם להבין את המושג מחרוזת תוים. אמנם השתמשת במהרוזות תולם לפני כן, אבל לא ידעת כל כך. בכל פעם שגתת פקודת תחנתע, בעצם הדפסת מחרוזת תוים. למשל : ופחד ס וושה" דאותץ 12 במשפט הזה, האותלות, הרווחים וכן סלמן הקרלאה (!) הם כולם תולם והמשפט כולו הוא מחרוזת תולם. אפשר לחשוב על כך כעל מחרוזת רגילה של חרוזים, כאשר כל חרוז מכיל תו אחד. בדוגמה למעלה מכללה המחרוזת 12 תוים בדיוק, כפי שנראה מלד | : 1 = פא ו[ ד[ סד ל |[ 9 8 7 5-6 4% 7-8 3 0 ן כל דבר שמופיע בין מרכאות ב 91810 של אטארי הוא מחרוזת תוים. משתמשלם בה כלשונה, ממש כפ? שרואלם אותה. כמעט כל דבר יכול להלות חלק ממחרוזת תוים, כולל מספרלם, סימנים גרפלים מיוחדלם (אלה המופקלם ע"ל לחיצה על (ת8ע0) ובאותו זמן תקתוק על מקש אחר), חיצי-הכוון של הנתב (למעלה, למטה, *למלנה ושמאלה). אבל, במקרה הזה צריך ללחוץ על (280) לפני הלחיצה על החלצים. לכל מחרוזת יש אורך, שאותו מודדים באמצעות המספר המדויק של תוים במחרוזת; ואפשר להדפיס כל מחרוזת שהיא על המסך. (4 תוים; מחרוזת תוים עם מלה אחת) "אססא" . (17 תוים) "מזו10ג מע מטגמת 12 " . (18 תולם) "0886 ע10%6 18 518 " + (13 תולם; החלפת כתב ורקע | "1860 6פעשטםמ3 " > מתקבלת ע''י לחיצה על המקש עם סמל אטארל אחרל המרכאות הראשונות ולפני האחרונות). (ארבעה פמבלם גרפללם המתקפלים עול ה 8446 8 ( 09 ) עם מקשל 9 ו- 5 :ג ₪ הוא כש )6 ור 4 הוא ( 8 ). מחרוזות, כמו מספרים, נלתנות לביצוע מלדל או לכולות להלות מאוחסנות בזכרון באמצעות שם של משתנת. השתמשבו כבר בשמות משתנלם רבלם עבור מספרים, כמו +, ד או תפשמח. אם נרצה לאתסן מחרוזות תוים בזכרון, עלינו לעשות את הדברים הבאלם : 1. לשמור מקום למשתנה המחרוזת באמצעות הכרזה הנקראת אד (מן המלה האנגללת ם810מ2386 | )6. הכרזת ה- דפ עבור מחרוזת אחת או לותר מורכבת מן המללה אדק ‏ , אחרלה השם של משתנה המחרוזת שבסופו תמלד מופיע סלמן הדולר (%), והמספר המירבל של תוים שעל המשתנה לאחסן. 2 2. כדי לתת ערך למשתנה, נשתמש בבטויים עשת או תפז 3. ברגע שיש ערך למשתנה המחרוזת (כל מחרוזת שהלא- מללם, אותיות, סימנים וכו' שתכניס לתוכה), אפשר להדפיס את הערך הזה, באותו אופן שאפשר להדפיס את הערך של משתנים מספריים כמו < או צ% ‏ . האם זה נשמע מבלבל ? לא בורא ! עם קצת סבלנות ותרגול של כמה דוגמאות פשוטות, הרעיון *תברר במהירות. נניח שברצוננו לשמור מקום בזכרון המחשב למלה בת 10 אותיות או פהות. נתחיל במתן שם למשתנה מחרוזת שלכיל את המילה. בסוף שם המשתנה ?בוא סלמן דולר (8) כדל לציין שהמשתנה *הלה תמלד עבור מחרוזות תוים. שם המשתנה יכול להלות 28,24, עיגא או 08בח, למעשה, לכול שם המשתנה להתחיל בכל אות שהלא, כשאהריה צלרוף של עד 254 אותיות או מספרלם ! אף פעם אין להשתמש ברוות כחלק משם המשתנה, אך רווחים לכולים להלות הלק מך המחרוזת עצמה. אנו ממליצים לבחור שמות משתנים שהם בעלי משמעות עבורך, כל עוד אלנם מכילים מלים שמורות של ה 32810 של אטארי. > בואונקל על החלים ונבחר בשם 448. כדי לומר למחשב לשמור מקום בזכרון למילה או תולם ב 21% , נשתמש בהכרזה ‏ 21 . אחרל המילים 28 אדע | נשים את המספר הגבוה ביותר של תוים שנרצה לאחסן במשתנה 18 ונציין אותו בתוך סוגריים. וכך זה נראה (45)50 וס 10 דבר זה אומר למחשב שהמשתנה בשם 28 יוכל להכיל אותיות או מחרוזות עד לאורך של 50 תוים. כעת מששמרנו את המקום, אפשר לתקתק כל מלה או מחרוזת עד לאורך של 50 תוים ולאחסן אותה בזכרון תוך כדל שימוש ב עטפאע ‏ . נוסיף את השורה הזאת לתכנלת : 6 זטקאו 20 0-ה ו רמ השמוש במלים כמו 8תאמא, אעשת, פאטה, 0010% וכו' עלול לגרום למחשב בלבול בין שמות המשתנים לבין הפקודות של 24810. 114 אם רוצים לראות על המסך את מה שהוכבס באמצעות שטסא1, נוסיף את השורה הבאה : + דאוא? 30 עכשו, הבה נוסיף לתכנית הודעה שתאמר לשחקן מה לעשות. בוסלף את השורה הזאת - והחופש בידך לכתוב את המלללם שלך בין המרכאות : ;"סא סא אטסצ פידהש" דאוח? 15 פקודת 2181 תראה את כל התכנית על המסך. מה לדעתך תעשה התכנית ? ברלץ ( אטת ) ונראה ! מה קורה אם מכניסלם מילה או משפט בני? יותר מ-50 תולם ? כדאי לנסות קצת את הענין של שמלרת מקום בזכרון באמצעות הכרזת אפ ע"? שנוי המספר שבסוגרלים בשורה 10. כפי שכבר ודאל גללת, התכנית תקצץ את כל התוים שמעבר למספר התוים שצוינו ב 21% עבור 8% . אבל זה דוקא די שמושל. נשנה קצת את התכנית ונרלץ : (86)1 או 10 ונוסיף: 405 ננסה כמה מחרוזות שונות. (למשל 8מץ, סא, א0דע1סעה וכו') מה מאוחסן בתוך 48 ? התכנית הקטנה הזאת מאפשרת לנו לבדוק תשובות פשוטות של כן-לא.מאחר ש 24 יכיל רק את האות הראשונה של מה שתוקתק כתגובה ל עטלא1, נוכל לדעת מיד איזו מילה נכתבה. ₪8 יכיל ץצ אם תקתקת 8מץצ, ויכיל ₪ אם תקתקת סו אפשר להשתמש בתכנית גם כד? לבקש מן השחקנלם לבחור מרשלמה, או תפרלט, של אפשרויות, כמו לבחור בסוג תרגילי החשבון שברצונם לתרגל :‏ 34 עבור חיבור (מן המללה האנגלית א0עעצעע ‏ ,חיבור) 5 עבור חיסור ( אסדעסגתצמ80 )וכו'. דוגמה לתכנית מסוג זה נמצאת בסוף הפרק. השתמשנו כבר ב אד ו- עטפא1 עם (₪עגא בשלב מוקדם ילותר בפרק, כד? לתת גוון אלש? לתכנית. הסתכל בהתאמה הזו של תכנית קודמת של תרגול. עכשו צריך להיות ברור כיצד משתמשלם ב ₪9עגא (55)20אבא אדסם 18 :ישאהא השסצ 75 דההא* זאדאק 20 6א זאד 30 אי ,דה" זאדהס 80 אםת אםופסאק אסדדבססא אה פ'שהשה* זאךהץ 55 "צחז סז טסצ :'=2+2* זא1אהס 50 א זטפא1 60 והאי שם 6000* דאדאק אפחד 4>א 1 70% דאשא אסטן תמדדמם" דאדהק אשהד 24>א תך 80 אי ,שאדד ראול לשים לב שאין מרכאות (") מסבליב ל עהא. אילו היו מרכאות מסביב ל גפאגח, בשורות 70,40 או 80 היה המחשב מדפיס את המילה ₪4/גא ולא את ערך המשתנה, כלומר את המלה המאוחסנת במשתבה הבקרא %₪עגא. לפבל שנצלג כמה תרגילים ומשחקים המשתמש?ם באותלות ובמלים, עלינו להציג מרכלב נוסף של משתני מחרוזת. כפי שאמרנו קודם, מורכבות המחרוזות מצירוף של תוים בודרים. כל מחרוזת המאוחסנת במשתנה מחרוזת הילא בעלת אורך מסוים ובעלת מספר מסוים של תוים בודרלם בכל עת. נוכל לגלות מה מכיל כל תו בודד ע"? השמוש בפונקצית המחרוזת (24)1,1. למשל, הנה תכנית פשוטה ביותר שמטרתה לתרגל *לדים בזהול מלים המתחילות באותיות שונות של האלפבית. המחשב בוחר אות באופן אקראי ומבקש את הילד לתקתק מללה שמתחילה באות הזו. אחרי תגובת הילד, אומר לו המחשב אם בחר במללה שמקיימת את התנא? המקורל. 68% א10ד160;דדאמסך תאפדדם| * אמא 10 50[( אשתפ.ודתם סאטסצ 08" א אמח 20 8 אהז9 6אסבא; צם 1981 (0) א אשת 30 אחהא .א סמד א אםא 40 02 (1)%א,;(26+%דתםה)ה; כ8%%61 אדס 50 (0 טט דפהםשסאא.|[א1ה0 050057 *=%ז80ההקוה זפן| 60 *לצאא 70 6070105 2 8% המדזם] א צה|ש פי'זאובאהםוסתי זאדא" 806 *ו.ם מצזך טסצ סאה השדדם)! 6 שקצד (|'1י זאצחס 85 =| צא הדא 5א₪501 זההד סאסאי* זאדאק:וי* ב ם 0 0050₪:יאשזד 116 *כ-א8ם|0םי* זאדאק 90 "בא%6:"20|50 זאבחאץ 95 1+(26א%(1)סאא)דאד=| ך1₪ 1 |)6דשפהתק.|ה=+0 4 א10ד051ק % דאדאט (4080%)1,1=%א ךש |:%פהסא דטתאד 0 0ד200:60 00508 אשחהד 0%=%א 15 א א501ם ז'אפםפסכ *:%סאסא;" ,סא* דאדאק *סמחסא המהזדסאה צהד" דאדאק:י.י:0%ה:* 0 ₪070 סאסא זסםאאסס אם; סאהאםא ‏ א* אמא *בא6:"20|50+% זאצאץ 4 א20ד052= 5% * א0- 18 "46):0%0% דאדהת ₪0890₪ 0 אאטדפת צ0.ן0085/05ק א אמת דבא דאםא:1000 סד 1=דבהא אסת אאטדפת תכנית זו משתמשת בכמה מחרוזות תולם, שעל כולן הוכרז ע''י 218 בשורה 50. המחרוזת 8סתססק ד מכללה את 26 האותלות של האלפבית האנגלל, לפי הסדר (שורה 60). 080% משמש לאחסון מלה שליתקתק הילד (שורה 140). בשורה 100 נבחר מספר אקראל? בין 1 ו-26, ואז משתמשלם באות הנמצאת במקום זה כגרו?ל לתגובת הילד (שורה 110). נסתכל בשורה זו ובשורה 140 בלתר תשומת לב : שמתחילה במספר התו 3 ומסתלמת במספר התו 40 מאחר שתת מחרוזת זו מתהילה ומסתימת באותו תו, לבחר התו הנמצא במקום ה 2 באלפבלית. למשל, אם ערכו של 12 הלה נבחר להיות 5, האות החמישלת , ₪ הילתה נבחרת מתוך 76מפהאקםת ומועברת כערכו של 44. באופן דומה, ו 5 שורה זו אומרת לקחת את הערך של 2 | ולהשתמש בה - כדי למצוא את הערך של "תה המחרוזת" 4ְממגהקז אומרת לתקתק מלה ולהעביר את התו (האות) הראשון של המילה למשתבה 4:38 100 110 120 130 (, )8515 ה 1=+א 110 6 ר זהו קלצור של : (1 ,)45-1208614 1.67 ו (1,1) סח 0שו=+א :055 סע דטקאו 140 117 זוה" גירסה פשוטה מאד של המשחק, אך לש בה פרס נחמד של הדפסת משפט הבנוי על המללה שבוחר הילד, אם היא מתחללה באות שבחר המחשב : ההדפסה מופיעה באותיות גדולות ע"י 0812₪81082. התכנית אלננה בודקת אם הכתיב נכון. תרגול בכתיב אבגלי יבוא עוד מעט. תרגיל כתלב 5 הנה תכנית שאפשר להשתמש בה כדי? לתרגל רשימה של חמש מילים מתוך רש?מה של מלים להכתבה. המללים יכולות להיות גם בשפות אחרות, כמו צרפתית או ספרדית. למרות שהתכנית מוגבלת ל-5 מלים בלבד, כדאל לאחסן אותה על סרט או על תקליטון, משום שאפשר יהלה להשתמש בה כל פעם עבור רשימת מללים אחרת (שתוכבס ע''ל התלמלד). בחלקה הגדול משתמשת התכנית במילים ב 32810 שכבר מוכרות לך. בשורה 125 יש מילה אחת חדשה, 08-00803 : 009 ,400 ,300 ,200 60508 א0 125 המשפט החשוב הזה מאפשר לבו לציין מספרים שונים של קריאה לתת-תכניות, תלול בערך של המשתנה המובא אחר?ל המלה אס (במקרה זה, שם המשתנה הוא 8). משפט לחלד זה בא במקום חמשת משפט?ל 81810 הרשומים מטה א 0 60508 אשהיד ו=או זו 125 00 אהד 2=א זו 126 7 0 אפחד 3 זו 127 0 60508 אפהחד 4=א זו 128 9 60508 אפרוד 5=או זו 129 המשפט הזה תמלד מגלח שלמשתבה (כאן ח) יש ערך במספרים שלמים, ומספרי השורות עבור כל ה 60508 צריכים להיות מצוינים במדויק ובהתאמה לערכים 4 של א (לפי הסדר). בתכנית זו תת התכניות בשורות 200-500 הן כולן בנות שורה אחת בלבד. בתכנית הזו, אורך המללים הוא לא יותר מ-10 אותיות. אפשר להגדיל את אורכן ע"י שנוי הכרזות ה אדת בטורות 20-27 18 א)תססה |ודאם 6אד||שת8 ם|0א81 * אשא 10 המסא דהפפהפה צם 1980 (ם% א אשא 15 (10(,0%)10(,0%)010)%₪,(8%610 אדם 20 (5%610(,8%%10 אבס 25 י3ב50|508* דאצחץ 30 :* אטסץ תם 5 אאסס שדצחא* דאצאק 35 * דא1חק:יפסהסא 6אד|ושקפי דאכהס 40 * (אחטדפה צם סשאסוום; ,6אד| את 5% 86 דטסאד 45 *ב0|508ם"* דאדחק 50 ודא פסחהסתא סאד |ופשפ מטסצ תם אאם* דאדאס ספ *םם ]1 ,מץן|קפדהם א55ח6ספם אחז אם 8750 |-* זאדאק 64 *.דד צסטזפי דאצאק:י 65 6050₪ 0 70 0070105 2 5 0ך 1>א אם; 75 *7א0|50:י*:%6 זאדאת 80 4 א10דד081ץ 85 68 זאבעאץ 90 *בא6:"10|50+ דאדאק:700 60508 95 *פחסא ממז ווםק8 סז צאזד אסאי' דאדאק 100 6 זטקאב 105 5 600:6070 ש6080 אשהד 0%->%א -1 110 *|00 סד צהא':%6 זאבאק:4,4 א10ד1פ0; 115 0 60504₪ 120 9, 200,300400 00908 א אם 125 א זאפא 130 סאם 199 אח0ד5ק:0%=21 אאהטזשת:9 שק שא%0 אאטזםה:8%55% 500 6אד||95 דסםתהססאד * אשח 600 *א0001 צחד ‏ ...פדדטם דםא* דאצאס 610 אהשטדפא 620 שאדדטסא 0095; א אסא 700 דד0א דאפא:1000 סד 1=דדהא אם0ת 710 אחטזםא 720 גירסה שניה של אותה התכנלת היא מעט גמלשה לותר, ומשתמשת בשת? מללם חדטות ב 22810 : ענמת ו-- געגכ. ) המלים האלה, כמו ת0ע ו- תעמא או 00808 ו-ההטעעה, מופיעות כזוג: 2% פתעת מבצעח אוחה הפעולה כמו 24 שסקחב, אלא שהמחשב קורא ( כתת ) את התוכן של 48 מתוך המשפט הראשון של 247 שנקרה בדרכו.( ג"כ | מן המילה האנגללת שפלרושה "נתונים"). משפט געגת *כול להופיע בכל מקום בתכנית ומכיל את נתוני המחרוזת(או נתונלם מספרלים, אם זה עבור משתנים מספריים) שצריך לקרוא אותם לתוך המשתנה | 2% במשפט כגחת . "לקרוא משהו לתוך משתנה" פירושו לקרוא את הנתון המסוים, מספרי או מחרוזת, ולהציב את הנתון הזה כערך של המשתנה. בכל פעם שמבצעים ביטוי פגחת , "נקרא" הפריט הבא ברשימת ה- איג פירוש הדבר יכול להלות גם ללכת למשפט חדש של ואת (אם הוא ישנו) כד? למצוא את הפריט הבא ברשימה. בתכנית שנביא כעת, הכבסבו את נתונ? המלללם להכתבה בשורה 600 ופלאה. כרגע יש בהן מילים בצרפתית, המליצגות רשימה או אוצר מללם. כמובן שאפשר לההליף אותן בכל חמש מלים אחרות בעלות אורך של עד 10 אותיות . אם ברצוננו להגדיל את מספר המלים לתרגול, פשוט נשנה את שורה 100 (התחלת הלולאה עא-08ע2), כך ש- ח ילך מ-1 ועד למספר הכולל של מלללם שברשלמת ה- געגכ ‏ ; נוסף לכך, אפשר להוסיף מלללם ככל שבחוץ במשפטי געגכ עוקבלם, אחרל שורה 600. צריך לזכור להפריד בין המללים ע"י פסיק (,). ושוב, אפשר לאחסן את התכנלת לשמוש מאוחר ?ותר, בכל זמן שמישהו יצטרך ללמוד רשלמה של מלים להכתבה. << %2 |ודאם שאד|וםקט >> א אשת 10 שם 1980 00₪85167% א אשא 20 אה6)א כשד 8 .סא דאהפפהםה | * אםא 30 (10)%א%,(8%)10 אדם %0ף5 * 8 |ודא סאסא 15000א0שוסם* דאדאם 50 *אם8085 מחך אס 450פה|; צ)|-מדהםי* זאדאק 50 *,.. םהה צמהד מתמתי זאדאס 70 90 60505 0 100 06070108 2 5 סד 1=א אם; 110 6 ₪00א 120 "סהסא דאשא שהד צסטדפ אסא* דאדאק 130 *[,%6:"20]50₪4 דאדתק 180 %6% זאבעאס:0,4 אם1ז0581ק 150 0 050₪ם 160 *נבה%6:"20|58 דאבא 170 *סתהסא מהד ||576 אסאבאהאםו|סתי דאצאס 180 %א זטשאד 190 120 0 300:000 00908 אשהד 6%=%א 15 200 0 40016070 60808 אמהז %4206א -1 210 א זאפא 220 סאם 230 6אד ]םיפ ד0םהא0ס א אשא 300 *"!0א001 0000 |דד ז60 טסצי דאצאק 310 0 60588 370 אחטדםמא 330 סאד ||5ק8 ד60םאא0סאד א אפא 400 *.א4001 צחד .,..מדבטם דסאי' זאצאק 410 0 ₪0508 420 אהטדםא 430 ץצ6095/0600ץ א אםא 500 דבא דאמא:1000 סד 1=דבאא אםת 510 אחטדפא 820 -א0 600 שא1| אסא; 18 06076 א* אשא 599 ₪ 0ד,5 אהת הדאתט;,הפדחם,, הםסטאאא הדהם 600 מושג ים .65 לד תת-תכנלת- | תת תכנית הלא תכנלת בתוך תכנלת. הלא יכולה להלות עלטור, סוף לתכנית, הנחלה לשחקן לנסות 58 שנלת. תת תכניות הן דרך נוחה לקבץ חלקלם שונים של תכנית. למשל, זוהל תת תכנית פשוטה של השהלה : אוד 0 שטק אא 1000 דוא/ דאםא:1000 סד ו= דוגא 08 1110 אףט דש 1199 מילים ב- 24810 <6%ן א 00808 ו- ההטועת- 8 משמשת כד? לומר למחשב "לקפוץ'' לתת תכנלת שמתהילה במספר השורה המצולין ; אתטעשת מסיימת את תת-התכנית ושולחת את התכנית הזרה למקום שבו הַפס?קה. העצמה של תת התכנלות הלא שאפשר להשתמש בהן לעת?ם קרובות בהרכה תכבלות שונות כדל להשלג אותה מטרה. הנה שמוש בתת תכנלת להשהליה : "10 סד ו ואסמת 858ואטא ג 55שט6יי זאוה? 10 א דטקא! 20 30 60508 0 "דו ד60 טסציי דאוא? אפחד 7=א = 40 : % 0 ו=2 08 1000 2 דאשא 1010 אט זא 1020 כמובן, התכנית אלנה גמורה, אבל הלא מדגימה את השמוש בתת תכניות. בשורה 30 קופצת התכנית לשורה 1000, אשר גורמת להשהיה במשחק. אחרי ההפסקה, מורה שורה 1020 למחשב לחזור לשורה 40 ולהמשיך עם שאר התכנלת. לו 60809 זו א0 - הביטול 08-0609808 מאפשר למחשב לעבור דרך תת תכנלות שונות בהתאם לערך של המשתבה ז. הערך של א חללב להלות מצויין בבהלרות, למשל ע"ל שמוש בלולאה פשוטה של סאתא-08ת, כמו זו 100 0 | 3 "₪50 סז 6א1ז5 םדא שאו דפואס5 666%" דאופ סו 0 ,200 60508 אס 120 ץצ דאםא:250 סז ו=ץצ 08 130 ש דאשא 140 סאפ 150 "פםןא ד 05 8557 שד פבאו ד" דאואץ 200 "פטואוד 0 ז5 סש שהד פגצו דו" דאואץ 210 אעדסא 220 "|*6*א)=ם" דאואץ 300 אח דסא 310 א = קא טק סאג =דוהצו סאג 816% 15 דגחש" דאוחץ 400 "הפצס אהעדםפה 3410 אפאע - משמעותו כפשוטו, סלים ( פאס ) את התכנית. + (4)3ג אזת - הבטוי אדפ שומר מספר קבוע של תאים בזכוון המחשב עבור המשתבה 2%: המקומות האלה לכולים להכלל אותלות ותוים מלוחדים וכן מספרלם. (10) גג אזס שומר 10 מקומות עבור 4% . פקודת תעסאד משמשת לאחסון ב- 1% , ואפשר להדפיס את תכנו של 8 מתל שרוצים. הנה דוגמה (45)25 ואוס 10 "?טואא אטסץ 15 דהחצו" זאואץ 20 5 זטקאו 30 5ג; "0 ] ושח" דאואק 30 12 (צ,א'4ג - (,ְאי,ג מאפשר להשיג אות מסוימת או קבוצת אותיות מתוך מחרוזת שעליה מכריזים ע"? אכ . אם 44:29028, אז 0 = (29)1,3 .ו = (28)0%,5 (ב, ב)25% (0 80% ו > שלש האותיות הראשננות האותיות הרבלעלת והחמישית ובאופן כללי, האות הראשונה לתן מה שנמצא במְקום ה- ‏ 3% של 21% גזאס-תתת - מאפשרת להכניס בתונלם רבים למשתנה. למשל, הנה דוגמת תכנלת 27-פומת 3ו=א 0 10 א סגםפח 20 0 דאו6 30 א דאפא 40 9 הדב 50 התכנית הזו אומרת, שעבור א שוה 1 עד 3, על התכנית לקרוא ( גת ) את הבתובלם ( .20 ) בשורה 50, להוסיף 40 לכל % ולהדפיס את התשובה. התוצאה של תכנלת פשוטה זו תהלה : תכנית כמו זו שלפבינו תאפשר להכניס 100 מספרלם שונים בשנרה 50, להעלות כל מספר ברבוע ולהדפלס את התוצאה ואלה המלים ב- 324810 (1)פאא אטח 8 10 08 0 א 20 %*א דאוח? 30 א דאפא 40 אד 50 טלמדנו בחלק הראשוך ... אפחד. .. זו 6 5 דטקאו א דטקאו (צ,%)4א (א)זאו 2 50008 ((ו)סאא)דאו 2,א,ש פאטס5 1+(10* (1)סאא)דאו =א ד צ>א דפוט ש=>א שפא צ<א ץ=<א 8 שא אס צכ>א צ,א זס תק ץצ+א ,א אסוזופס? צ-א דאואץ ציא 6 דאואץ ץא צחא ג זהס-0 גא <> צסגפה ואפ מושגים הסתעפות לולאה לולאות השהייה לולאות מכוננות הודעות שְגְיָאֶה | תכנית מצבים גרפיים תת תכנלת מספר שורה חלון הטקסט שורה לוגית | ₪656 ואד /צ5] | 551או] | דס] [=ד6 ו6פ] | .ודס] (ס) [1] [81ד6] (חס4) [4] [.)מדסן (6) [>] [ומד6] (חשה) [=-] | וד6] מקשלם מיוחדים |681פאו) |אאטד86) |דפוח5] זי | 66| | דו5) [ג = ו6) | חזס | [שדם וספ] [דפו5₪| | ד 56או | | דזוח5| 0 60% ב זז (א)5ג ואופ א סזוגאם סאם דאפא-08 דאםא-ק ד08.5? אאע 00508 0זס ₪165 2 57 | 065066 8] |אג886] |ואזסן |מדם וסס) [₪56] |6)58] [656] | 4 ד6) [₪56] 124 חכלק שני משחקים למחשב האישי של אטארי בחלק הראשון של הספר השתמשנו במשחקים כד? להצלג מבוא ל- 32810 של אטארי. בחלק זה גביא משחקים רבים לשמוש במחשב אטארי, 400 או 800 : אם כפי שהם מופיעים כאן, או עם תוספת עיטור אלשי שלך. כמה מתכנלות המשחקים הפשוטות יותר תראינה לך קלות להבנה, אם למדת ברצלנות את החלק הראשון. אולם, רבות מן התכניות כאן הן מסובכות למדי ודורשות ידיעה עמוקה יותר בתכבות ממה שאנחנו יכולים להביא בספר זה. אבל זו לא סיבה לותר על התכנלות האלה, אפשר לתקתק אותן לתוך הזכרון של המחשב, ולשחק גם כך. כדל להמבע מעבודה מלותרת, כדאי לשמנר אותן על קסטה אנ תקליטון. ניתן גם לראות את התכביות על המסך (באמצעות 1188 ) ולשבות בהן מד? פעם. יהיה לך קל לזהות תת-תכניות שהזכרבו קודם לכן, משפטי סחדתת, לולאות והסתעפויות, אם תהיה לך בעיה כלשהי- המדריך למשתמש ל- 22810 של אטארי עומד לרשותך בכל עת, ללעוץ בענין פקודות 4810 שאלנן מובנות לך. על כל פנלם, הידע בתכנות לגבר ככל שהשמנש במחשב להלה תכוף יותר. 15 16 משחקי הגיון ומספרים 158 המשחקלם הפשוטים בלותר לתכנות במחשב הם קרוב לודא? אלה המכיללם מושגים הקרובים בלותר לעולמו של המחשב : מספרלם. אנו לכולים להשתמש בהם בדרכים מגוובות, החל מסתם נלחוש המספר שהמחשב לדפיס (או שחברך חושב עליו), ועד לשמוש במחשב לשם תכנון "רלבוע קסם". רוב המשחקים האלה כוללים, ברמה זו או אחרת, את השמוש במספרים אקראיים ובפונקצלה (1)פחת. ע''י שמוש במחשב לשם *יצור מספרים אקראיים, לש בידינו האפשרות ללצור מספר בלת? מוגבל של משחקים המשתמשים במרכלב של סכוללם. המחשב *כול להלות הקובלה שלנו, לוח המספרלם המסתובב, השחקן הלרלב (או אפילו השותף במשחק), וזה שרושם את הנקודות. יותר מכך, מאחר שאנו משתמשים במסך הטלביזיה, *כול המחשב להלות גם לוח המשחקלם. וזה אפילו שומר על אלכות הסביבה, כי אין צורך להשתמש כל פעם בביר ותתיכות קרטון כד? ליצור משחקלם חדשים - הכל נעשה ע"ל המחשב 1 הבה נתחלל בכמה משחקל נלחוש פשוטים. חשוב לזכור, שאלה הם משחקים שאפשר לתארם כ"שורש" : הם יצמחו ויפרחו ככל שתגדל תשומת הלב שתוקדש להם. ע"ל עלטורם ועלצובם, אפשר יהיה לפתח ספרית משחקים שלמה, לשמוש בכל פעם כדי להראות לחברים כיצד למדת להשתלט על המחשב שלך! 129 נחש את המספר- ארבע גרסאות המחשב בוחר מספר באופן אקראי ועל השחקן לנסות לבחש אותו. כדי להגדיל את מספר האפשרויות (ולכן, להלות מסוגלים "לשחק"), עלינו להגדיר למחשב תחום של מספרלם. התכנלת הראשונה עושה בדלוק את זה : בוחרת מספר בין 1 ו-10, ועליך לנסות לנחש מהו. זוה? אותה התכנית שהצגנו בפרק א'. גרסה א' ** טאצ א-055 60 = וקופ * ואפח 10 "אש8ואטא ה סשאסוק פעגו |" דאוםץ 20 ".10 סאג 1 אספצוד85" זאוחץ 25 ".זו 60655 סד צאד'י דאואץ 30 1(*10(1)ס אא) דא|=א זם ו 40 "60855 ה שסץ" דאוה? 50 דטץאו 60 סא5:"ודו ד60 טסצ"' דאוח? אפוד א=ץ = 70 דאוח?:". . . או464 צחד,סא'' דאופ 80 90 6010 0 זו הגרסה הפשוטה ביותר האפשרלת. שום קלשוטלם- המחשב בוחר מספר בין 1 ו-10, (שורה 40) ועליך לנסות לנחש מהו. התכנית תמשלך עד שלמצא המספר. והנה שלפור פשוט של התכנלת שלמעלה : הלא מבקשת לדעת אם ברצונך להמשיך לשחק (כלומר, אם נחשת את המספר !). היא משתמשת בתת תכנית מסוג כן/לא שהצגנו בפרק ג'. גרסה ב' וו5ג אום 5 *+ 2= 8 86 א-צא-60555 +* ואפ 10 ** 505 "א|ג6 צג וי ספ ג -* אפ 15 120 "םוטא ג סםאס6וק פטגה |" דאואץ 20 ".10 סאג 1 א5םעוד85 דאואץ 25 ".דו 60555 סד צאדי: דאואץ 30 1+(1|*10)שאא)דאו=א דם | 40 :"60555 מטסציי דאואק 50 ץצ דטקאו 60 0 אםחד א=צ > 70 דאוא?:". . . אוג6ג צחד ,סא דאואק 80 0 6010 90 "ודו דס6 טסציי דאוא? 100 "או 6 צג.1? סד זאג טסץצ ספ" דאוא? 110 בה דטקאו 120 סאם אפחד "א"=5ג =| 130 18 150 6010 0 גרסה ג' מוסיפה שיפור נוסף - היא מרשה לך לראות את התשובה, אם ברצונך לראותה, אחרי כל נחוש מוטעה (שורות 70-90) גרסה ג' (וו5ג ואוס 5 ** 3= ₪ 86ואטא-צא-555 60 == ואפא 10 == 8 פאטדג == "אוה6 צג ופי כסג - אפח 15 <> ?58 אה 15 5 ההש ]₪ ה | ד * ואפ דד "םוטא ג סםא6וץ םגה |* דאואל 20 ".10 סאה 1 א55/שד86" זאואץ 25 ".דו 60555 סד צאדי דאואץ 30 1+(1(*10)סאא)דאו=א דש 40 ;"60655 8 ט0ץ" דאואץ 50 ץ טקא 60 0 אפהד א=ץ זו 70 "08 אוה6 צחד סד צ פקצדי זאואץ 80 ;'אם פא פחד 555 סד א פקצדי דאואץ 85 0 6010 אשחד "ץ"=צָא | :צָא דטקאו 87 0 6070:א;"5! משפאשא צא" דאואץ 90 "ודו ד60 טסציי דאוא? סור "לָאו6 צג.1? סד דאא וש טסצ ספ" דאואז: דאוח? סוד 0 70ד61.6:60 אשד "ציי=צא ו 130 יישסא 08 פצפי דאואץ 140 סא 150 גרסה ד' מוסלפה שלפור חשוב מאד : רמזים (שורות 0). ע"ל כך, אפשר לדעת אם הנלחוש גדול או קטן מדי, ואז נלתן להתאילם את הניחוש הבא לרמז שקבלת זה עתה. הגרסה הזו גם מאפשרת לך להרחלב את תחום המספרלם שיבחר המחשב (שורות 40-50). עד עכשו, השתמשו כל הגרסאות בתחום 1-10;] בגרסה זו נשתמש בתחום 1 עד אגא, כאשר א( הוא קצה תחום המספרלם על פי החלטתך. התכנית גם זוכרת כמה נחושלם הלו ותעצור אם לא הגעת למספר הנכון אחרל אגא נלחושלם. צאך גרסה ‏ ד' 51 ואוס 5 *1= ₪ם8וגטא- צא-555 60 ** |אשא 10 *= (פדאו חדושו -> וא86 20 "א=םש857 ה 5פואטא ג 16% וא | דאואץ 30 :ואו = עסצ) סאג 1" דאןא? 30 אגוא דטקאו 50 ".זו 60555 סד צאז טסץ,אפחדיי דאוא? 60 |-(אהוא*(0)סאא)דאו=א דש 70 "םוטא ב ד60 סציון ,אס" זאוא?: דאוא? 80 אגא סד |=| 608 100 ;665 א טסצי דאוה?: זאו 110 ץצ טקא 120 0 6010 אשחז א=ץ = 130 . . .הסוח ססד 5'זה הז ,סא זאואץ אפחז א<צ = ו סבו 0 6070 :"א!6ג צאדך ... שס) 00ז 5'זהחד וסאי זאוא? אפמחד א>ץצ 150]5 "א|ה6ה | דאםא 200 א ;"5ג א הםפואטא צוא ‏ צחהספיי דאוח?: זאוחץ 210 220 6070 0 "60555551 "?| ;"או דו דס6 טסציי דאוא?: זאוףץ 250 ₪ =םצץ) אוג6ג צג ופ סד דאב צו טס ספיי דאומץ: קסק 290 :"(סא 5 דטקאו 295 0 8:6010 61 אשד '"ץצ"=5ג =| 300 "סא|צאג |? ₪08 5אאהחדיי זאוחץ 310 סאם 399 11 172 ועכשו שכלול מענין של משחק הנלחוש הטלפנסל. במשחק זה, המחשב מבחש את המספר שלך במקום להפך. 5 מהתבוננות בדרך הפעולה של המחשב בבהלרת הביחוש שלו, אפשר ללמוד על אחת מדרכי הפעולה החשובות של משחק? ביחוש מסנג זה 1 << % אטםץ 9958שטם אאדטסאסם 4% אשפא 10 (60100א6608 אדם 28 7=6:0=0ק0ז08₪553279:9ד1 30 דפ שאםש 40 ש=מזסם אפסאטא 8 05 >אדהזבאהם.וסםי זאדאת 50 "דםם מטיטםץצ אאחא - .100 *א5 וא 1" זא1ח" 00 ',דמהדס 58שהק ,דדי דאדתק 70 א מפמפטת 158 דההבדפ ‏ וודד דדהאא אמה 80 0 אחז זאאך (הסדדא9פ)אתקת 716 90 1060 0 ץ 8 00588 %|'1 אסא ,אסי דאבאק: דאדאק 110 "פקצד עם *ו0דה ססד א'ד א1 2 -* דאבאץ 120 "8 :108% ססד איד ח1 1 * דאבאק 130 ".אם זה16ה אי חד 0 * דאבאת 180 1+(10%*20)סאא)%זא40+1=א0א 150 זאצחק 160 0 סד 1=1 אםת 170 1 *:אסא:" = "1%:" + 8פמטם* זאדתק 180 :' (0 אם * א זעפאד:220 שאאד 190 0 אסםחד 0=א 15 200 4 0ז380%00 60808 אמהד 1>א אם 2>א שך 210 0 :יס אם ,2,1 שקצד דפטנ 86בקוק* זאדאק 220 0 6070 230 ד דאשא 240 250 00908 480:0070 0 58 *ו1;י אד דד דם6 די זאדאק: זאדצאק 260 ".955 א=2 ,58צ=1) א0001 צ0|תי דאדאק! דאדחק 270 :י גם 6 זטקא1 280 290 0=0+1:000)01 0 אשהדך 041ק תד 300 910 8000 15 6 סד 051 אםץ 320 () 00%5+א50=אטפ 336 0 דאשא 380 6 *ום!* אם; םסהאמטה צאי זאבאק: דאדא" 350 0ם *:0/א80:* * זא1אק: זא1א;:י:₪09 פשאה *,0958ת *'וסאדצה)|; אםס] פאאההדי זאצאס: דאבאץ 360 סאפ 374 * אס0)! אם הסדה ססד ₪088 א אפא 380 אםא=8 390 0 אהמחמחד 1>א סאה 1=1 16 400 ( 10687-א0א)088=-01 910 סזסס:1-אסא-א0א אמחד 2>א סאה 01548 1 420 0ז1:60+מסא=אסא אמחד ב>א סאה 5>תדם תד 430 4100 דאב-אסא=אסא אמחז 2=א קד 440 460 (2/-01)דא1+אםסא=הסא אשחז 1=א תד 450 087=4| 460 אהטדםאה 470 א אמא 480 ₪ סאדאםוטם] שחד תם שאם* דאדתק: דאדחק 490 *':סםהאטססם 85 *0ם|01ץ ₪08 צסשםדההדפ צא .1 * דאדתס 500 הד צם סאבצאן? זםא מא'טסץצ ,2 * דאדתץ 510 *,5ם|שא 5 אחטדםא: דאבאק 520 להגיע ל-100: שלוש גרסאות בביא עכשו שלש גירסאות של משחק פשוט מאד : מל יהיה הראשון שלגלע ל-100 ? זה משחק לשנל אנשים או יותר, וכן לשחקן ומחשב. כל שחקן בוחר מספר בתורו והמספר הזה נוסף לסכום המספרלם. השתקן הראשון שמגיע למאה או עובר את המספר 100 הוא המנצח. המשחק דומה מאד למשחקי אנא(נים) שנצלג מלד. אפשר לשנות את המשחק בדרכים שונות, כמו הגדרת תתום המספרלם שבתוכו מותר לבתור מספר, קבליעת חוק שמוכרחלם להגיע בדיוק למאה (ולא לעבור אותו), וכו'. יכולים לקשט ולעטר את המשחק עם גרפלקה עשירה (כמו לצללר בעל חילם המתקרב לקו הסלום), ברכות למנצח, נלחומלם למפסיד ובדרכים שונות להעלות את המתח במשחק (פרק ב' מציע כמה דרכים כאלה). בגרסה הראשונה של המשחק נתנו רק את המבנה.הבסלסי. של המשחק, בל? כל הגבלות על תחום המספרלם.וכמעט ללא הנח?ות. הגרסה השנלה מראה כלצד אפשר להרתלב את המבנה הבסלסל ולהוסלף לו הקדמה, הנחלות, והגנה כך שהשחקן *וכל לבחור רק מספר אֶחד בתוך תחום מספרלם מוגדר (במקרה זה,מ-1 עד 10). יש גם תצוגה אור קולית למנצת. לבסוף, הגרסה השלישית מוסלפה תחרות עם המחשב, הבוחר את המספרלם באופן אקראל. כל שלש הגרסאות מתלרות הן להגלע בדיוק עד 100 והן לעבור את 100; אבל את זה נלתן לשנות בקלות כך שקנה המידה לנצחון יהיה המספר 100 במדולק. להגיע ל-100: גרסה 1 :+ סד 6א1דד66 ** ₪50 4 **ם 0 ד₪06 ד5 8516 שרד ** אש 2 100 א זטקאו 20 155 א+ז-ד ז0 301 ה""= אזסדיי דאואץ 40 0 6070 אשצוד 100>ד = 50 "אוש עסציי זאוח?ץ 60 להגלע ל-100: גרסה 2 :00 6אודד65** ואפ 1 סו דש ד5או הדושו זט 855560 ** פא 2 ** דטקאו מטסץ אס דוואו ** אפ 3 "85 0ד 5| 65 15ד זס ד08[60 שהדיי דאןואץ 5 "100 0ד ד66 סד ד5אות שהדיי דאומ? 6 ".10 סד 1 אס 5 ספואטא =5ט ץצ ואס צגוא טסציי דאוח? ד "וטא 4 5₪דא6 טסצ פואוד הסאשי דאוא? 8 "וא דסד פוזד סד ספספג 5 דו" דאואץ 9 0 ד 10 ;"10 סא 1 א6ששוד85 858 טא ג או פקצדיי דאוחק 12 א דטקאו 20 6 דפטוא ₪ שפואטאיי' דאואק אשד 10<% 08 1>א = 25 0 10":6010 8 1 אפפאוד85 א+ד=ד דט | 30 ה"= א זסד''י דאוחק 40 60702 אשד 100>ד = 50 ;"אוו טסציי זאו 60 0)1(*16(4א8)דאו ,2 08.ו00ד7056 8 +1)סא₪,0 שא80500 120 6010 0 להגלע ל-100: גרסה 3 <<< 100 ₪7 5%% * אשא 40 צם 1980 %ה18סטקסס * אםא 20 ההא בפז 8 1הסא סספ3 א* אשא 30 (%07א1א דם 40 66% פבהז <ם זספטפם מהזבאה0|5ת" דאבאס 50 "םש סד 15 "100 סד דםשש סד דפאב; שבד" דאבאץ 60 אסא; פהםפאטא שפט צטאס צהא טסצ" זדאצאש 70 ".10 סד נן ",הםטאטא 6 הפזאם טסצ שאדד 08ב" זאדאץ 80 ")םד שהד סד ספססה 5ד דב" דאדאץ 90 שז ך₪] 100 0 שהאד: זאדאם 110 156 0 טתחזד 1) השפאטא הטסצ 0800855" זאבחס 120 ו 8 דשא ( 00589 )זא1=א טא השפאטא" זא1אק אשהז 10>א אם 1>א 15 130 1410 150 0 6070:!" 10 8 1 אשפאדפם שש 87 "נא56 26" זאדאש א;" א20= שסצ" זאבאת א+זבך ךש| זן" > מהדסד" זאבאק 2 0ז60:"הגש טסצ"=%א1א אשתז 100=<ז אך 100+1א*1)פאה)דאד=ש 6 א10ם 2" דאדתק: זאבאת 6+ד=ך זאצתק:!ז;" = (הדסד" זאבצאת 0 1"16070ש 2"=%אד1א אשחז 100=ז תד 0 ₪070 6+ 1608קקא 0 סז 1=קםם) אסת 1א(1)סאה)זא1, (14א12%)פאת)דאד אם0ם1ד052ש ;או6+ דאדאק 18 )סאא,1 כא00פ 00 זאפא אטא נלם נים הוא משחק הלמורלם סלני עתיק. משחקלם אותו בדרך כלל בגפרורלם. גירסה פשוטה של המשחק,עם שתי קבוצות של גפרורלם משמשת את המהמרלם לפיתול אנשלם להצטרף למשחק, הפעם בגרסאות יותר מסובכות שבהן חישוב ההלמור איננו כל כך קל. לפניך הבסיס לגרסה עם שתי חבללות הגפרורים של נים. (מספר הגפרורלס בכל ערמה איננו משנה). 1-00 ₪ !]ו (ערמה 2) | 117 7777777770 על השחקנים, כל אחד בתורו, לסלק כמה גפרורלם שלרצו (לפחות אחד) מאחת הערמות. השחקגים *כולים להחללט בעצמם מאיזו ערמה יסלקו את הגפרורים, וכן זכותם להחליט על מטרת המשחק : זה שמוצלא את הגפרור האחרון הוא המנצח, או שהמטרה הלא להכריח את הירלב לקחת את הגפרור האחרון. הנה דוגמה של המשחק שבו מנצח מל שלוקה את הגפרור האחרון: הסידור הראשובל ו | וו 7 = | ז שחקן 2 :1 0 לוקה 3 גפרורים מערמה 1 ] שחקן 1 0 לוקח גפרור אחד מערמת 1 % שחקן 2 || לוקח גפרור אחד - מערמה 77 , ומנצח ₪0 ו כי שחקן 1 יכול לקחת גפרור רק ממקום אחד. 138 0 א שתקן 1 : (ו0 | לוקח גפרור מערמה ך 0 ושתקן 2 לוקח את הגפרור האחרון. בגרסה הבאה של משחק בשתל? קבוצות גפרורלם, השיטה הלא לאלץ את הלרלב לקחת גפרורלם משתל ערלמות שוות. השחקן לכול לשמור על מספר שווה של גפרורים בשתי הקבוצות עד שהוא נשאר האחרון לקחת את הגפרור האחרוך ו אם השחקן הראשון לוקח שני? גפרורים מ 1, ומשווה את שתל הקבוצות, הוא יכול לכפות הפסד על הלרלב. | % / אחרי מהלך של שחקן 1 ₪ |%ו: 1 תורו של שחקן 2 - הוא לוקח שנים מקבוצה 1 0 7 ושחקן 1 מגיב ע"י השואת הקבוצות וכופה נצחון (ע'"ל כך שהוא מבטיח לעצמו את הגפרור האחרון). שחקן 1 0 159 שחקן 2( | 0 שחקן 2 לוקח את הגפרור האחרון ומנצח. משחק נלם בעשה הרבה ?ותר מסובך כאשר משחקים בשלש או לותר ערמות גפרורים. הנה משחק שבו יש שלש ערמות. החוקים זהים. כדאי לנסות כמה פעמים, לפנל שנכבסלם לעולם היותר מורכב של נים, באמצעות המחשב. ו וו ו" השחקן שלקה את הגפרור האחרון הוא המנצת. נים הוא משחק חיסור וגירסה פשוטה בי?ותר עבור המחשב לכולה להכתב בחמש שורות בלבד. א דטקאו 10 +דטקאו 20 ץ-א=א 30 0 6070 אשד 0<א =ן 40 "אס עסציי דאואץ 50 בתכנלת הזו א הוא המספר ההתחלתי של המשחק ו-ץ הוא המספר שאותו צרלכים להפחית במלרוץ לכוון 0. מטרת המשחק (שאותו יכולים לשתק בכל מספר שהקנלם, אם כי שנים או לותר הוא הטוב ביותר כנראה), הוא להלות השחקן שמגלע ל-0. השחקן *כול להלות 1 או 2. 0 06 שורה 50 מורלדה את ערכו של + כל פעם ששחקן מכניס ערך עבור +, ושורה 40 ממשלכה את המשחק עד שמגיעים ל-0. בשמגיעים ל-0, מורה שורה 50 למחשב להדפיס "חסזו טסצ" (נצחת). השהקנים מתחלפים בתורם, ומכניסים 1 או ?. 140 הנה גירסה "מעוטרת" מעט של המשחק, אשר מוסיפה הנחיות ומאפשרת לך לדעת מה גדלו של % אחרל מהלך של כל שחקן פוא דוש אוא = וקאו5 א₪5 10 "א הדו דג ד5 טסציי דאוא? 20 א דטקאו 30 "2 08 ך צגשוגא =אדיי דאואץ 40 "פאזו/ א ש8ואטא 1.357 655 ד סה הםצג וקיי דאוא? 50 "2 08 ו,צגשא =אגד טסצ ‏ ווש הש6וחשיי דאופ? 60 ץ דטקאו 70 ץ-א=א 80 א"ד | אפ אטאיי דאוא? 85 0 6010 אשד 0<א אן 90 "אס טסציי דאוא? אשד 0=א ו ססר אפשר גם, תוך שלמוש במושגים שהצגנו כבר בחלק הראשוף לתכנת גרסה חזותית של המשחק הפשוט הזה. בגרסה כאן 0 הוא המספר ההתחלתי, אולם ע"י שנוי המשתנים אפשר לעלות עד 75 בל? לגלוש מהמסך במצב גרפי 7. אס 6אוא ד םע וסעאו 6 וד אפא 0 66 16 %6ו565 טאה צגוה סצוד אס אשא וד + 0 פד אס 6% 12 0550 86 6 015 0% א86ואטא צאג אפ 13 0 600 הד 35 6א0. 45 אפה 14 7-00 6165 20 5 ד 30 0 ד 40 דא 508 50 א,%*10 דס.ק 60 א דאטא 70 ציי דאוחק 50 5-= ד6/ 91 צ-ש=ש 67 100 א 0ד 2-1 608 110 ,10*2 דס |ל 120 7 דאפא 130 0 6070 שרוד 0=ע 16 140 0 סאם:"וואי' זאוח? 200 באלרופה משחקלם נלם בגפרורי עץ, בדרך כלל, ע"ל 3 108 , אפשר לעטר את הגרסה האחרונה שלנו של ץצ דטקאו:" 141 נים בצבעים. הנה תת תכנלת פשוטה שמצירת עד 15 גפרורים על המסך.כדא? לנסות אותה כמה פעמים. 5 ד חס סד שאו דטסא 6 1000 1010 6 5 3 "(1-15) 655 דגא אגא וסחי" דאוא? 1012 א זטטאו 1014 2 ?51 2*א סד ו=086* 1020 1030 600 5 דס ו 1035 1040 002 0 סדאוא אס 1050 > דאםא 1060 והנה גרסה מלאה של נ*ם עבור שנל שחקנלם, תוך שמוש בהצגה גרפית מעניבת. הפכנית הזו נכתבה ע"ל 5 דייל דישרון. שו 8% 66% * אפא 0 1 20אצק00 א אשא 10 הססס8ה01% 03186 פם א* אשא 20 0 א00.0זש0:9 0₪0731058 30 0 " זא1אק:13,4 אםדז091ק 40 " זא2אק:2,8 אסנזצפסק 50 שם 8ג1הבסבק " זאבאת:ז" סש 60:00 שהאד 60 0 אמחד פו<הסזה אס 3>הקזה תד 70 הייו תפצפות -- 1" דאצאק:2,15 אסדזדפ0ץ 80 נש 1004ם 185% פת % 185% 49/1708 הבו = 2" ואת ל 10505 " 8צחם " זאדאק!11,18 א10ד0891ק!100 שהאד 108 ז09)| זטקאדך:!" 2 תס 1 ת 0 אשפחהד 105722 אם 05741| 15 110 1 שאסם!ו"נאהםוסם" דאדאש 120 " << 18א >> " דאדאש:14,1 אסדדדפםק 130 (610, (הסדה, הסדה >+ץ, (הסנה, הסנה)א אזם 140 הסה סז 1>ה אםת 150 (ח)8 160 ₪ סז 1=א אסץ 170 484 (א,ה)צוא=(א,ה)אוא פהפא 180 6 זאבאס:גת,ה)צ, (א,ה)א אסנדנפסם 190 0 סש 111 1412 ה זאפאוה;" " זאבאק:א זאשא 200 7089,ָ 11,10,12,9,11,13,89 הזהם 210 5, ל 11,13,15,6,80,10,12,14,16,5,7, ,.,,,0 ,,8 81, 3,5,7,9,11,13,15,17 הזהם 220 + 070 "א 100% 35%] א" דאדאק:23,6 אםדד051ק 230 7 אםדדדפסק: "פהגא" זא1הץ אשהד 1=ז88| 15 240 "0565)|" זא1הק אשהד 2=זַ189 15 250 1ק אשהז 722 1:16+ק=ק 260 + 1066" זאדאק:2,17 א0תז270:;051 קאאז 270 1 ;"-61ע18 הסת? 8005+ "[ק/"% 18588 בשאע ₪ זטשא שסתנקטם" דאבא אשהז הסבה<ה הס 361 <1 280 אסץוה:" 18081 סה 15 שתפה% ,טתזספבשאד! 1 0 סזסס:ז דאשא:500 סז 1=ךד בשאד | |₪סתבשט0ם" זאדאק אפהד 0=(ה₪6 15 290 דאםא:500 סז 7=1 אםת:"6הסם 15 "נה" 61ש16 0 6070:ד 6 2066" זא1את:2,19 א0בז051ק:300 שאאד 300 =אד::"-צחפה שסה 49085 "[ק["% 5שבפ1 בשאב א זט 6 דבשא1| ושספבשטם" זאבאץ אשהז 1>א 15 310 אפא:500 סד 1=ד אם0םת:">ה% 40 טסט 18% %'הב 0 סז60:ד ך בשאת | ושספבשטת" דאדאא אשהד (8)₪<א =ד 320 אםת:ה;" 18081 ה1 צההה %הה% ש'הפת8 סתסהך 0 סדםם:ד דאשא:500 סד 1=ד א-(8)8(=8)8 330 ,)א אמדדד05;:א+(8)3 סד 1+(ה): אם; 380 ז דאשא:380 100908" " דאבתת:(ד,ה)צ,גד אאםסםנשא1 | 5051" זא1אק:2,17 אס1ז091ק 350 "בםאד| ושסםב 360 0050₪ 0 370 6000 0 8 0א3%500- קשז8 0 סז 21=א א0< 380 אהטז5א:0,0,0,0 פאט50:א דאשא: 8, ₪א2:900₪- קשזפ 0 סז 50=א אם; 390 58 5א500:א דאשא:1,10,8+א,1 פאט50: אאטזםא:1,0,0,0 פאטם שת: ק0ץ אשהז (7ך₪6 ת1:הב1ה סד 1=ד אםת 400 אאשטד 7 אסםבז051ק:ד דאשא 410 15 9 5:008508 סך 1=ך םת אשהז 108751 16 420 3 "000" 718809 אאא |" זאצאתוד דאשא:ט 0 0ד0ם!" | אאא ופה :ד זאפא!100 סד 1=ז א0ת0,5,4,8% כאטספ 430 0 פאאעט0ספ 8 ":ק!"% חסטה1ק ‏ אאא " דאדאס 4406 "יי אאא "וא",1,4,0+ אשסם 450 "אהעזםא 655-ק" זא1אק:14,22 א10ז051ק 460 אטא:ז,%1 זש0 470 קוביות קל מאד לחקות הטלת קוביות באמצעות פונקצית (1)סות של האטארי. 1+(1(*6)עאת) תייצר מספר אקראי בין 1 ו-6, בדיוק כמו בהטלת קוביה. 1+(1(*12)פא9) תתן אותה תוצאה כמו הטלת שתי קובלות. אלזו פובקצית (1)עחת תתן אותה התוצאה כמו הטלת 4 קוביות ? הנה תכנלת פשוטה שמדפיסה מספרים הנובעים מבחירה אקראלת של מספרלם מ-1 עד 6, ואשר זהים להטלת קובלה אחת 1+(0)1|*6אא)זאו=ה - 10 א זאואל- 0 ₪070 - שנוי קל *יביא לכך שהמחשב לידפיס נקודות (כפל שאפשר לראות על הקוביה), במקום מספרלם 6 פאס ששסמחד :(אסודה דא56ם הקסה דפחום) ושסום אסא 3 0 שד 50 8 0 ,אהא .וא ספד צם (6) ואפ 6 1+(1(*6)סאא)דאו=8 10 00 5 :"|| דאוא? 30 צש | דאשא 30 דאוח? 35 00 ו צריך לזכור : ( 2 ) פרושו ללחוץ ולהחזיק את מקש ( 90ע 0‏ ) ובאותו זמן לתקתק את האות " 9 ', דבר זה יתן את הסלמן הגרפי (₪) 14 והנה שכלול נוסף שבו מטללים שתי קוביות פעם אחת והשחקן יכול לבחור אם להטלל אותן שנלת, או לא. סוד עוספחד :(אסוד דא55 קה סא6660) 2פסוס אפא 5 ₪550 וד 500 8 פסופ 0 ,א.א .וא סטד 8 (6) 85% 6 (1)פצ אופ 8 1+(1(*6)אא) דאו=1א סד 1+(1(*6) א6) דאו-82 15 ₪1 סד ו=! 08 20 > :%[ד]" זאוח 30 | דאםא 40 , דאוחק 45 2 סד ו-| 08 50 :| זאו 60 | דאפא 70 זאוא?: זאופ 30 :"אוג6 שסאחדיי זאוחץ 90 0 0ד60: דאו8? אפחד "ץ"=5ץ =|:5ץ דטקאו 95 סאפ 100 בדפים הבאים אנו מבלאים כמה משחקלם מורכבים עם גורם של אקראלות והימור, ואשר בהם בוחר המחשב באופן אקראל ומחקה את הטלת הקובלה. שלוש קוביות משחק? מזל והימורים הם מן המשחקים העתלקים בלותר הידועים לנו, והם עדלין מקובלים ברוב התרבויות בעולם כיום. תוך שמוש במושגים שהצגנו לגב? מספרים אקראללם, (1+(1(*6)סאת)חזוד), משחק זה שלפניך מחקה הטלת שלש קוביות ומראה את התוצאות דרך המצב הגרפי 5 של אטארלי. למעשה, תת התכגית בשורות 870-1080 (?חד עם הכרזת דכ בשורה 20), נתנת לשלנול לשימוש במשתקלם אחרים שבהם יש צורך בתת תכנית שתטיל קוביות. המשחק גם משחמש בעטורים משוכללים שתוכבנו ע"ל לן ללנדסי?, כד? לתת להקדמה מראה של שלט נלאון מהבהב או שלט פרסומת צבָעוני. האפקטים הללו נוצרים בשורות 0 ומשתמשלם באותלות הגדולות שבאפשרותנו לכתוב במצבים 2+16 68228108 (מסך מלא). 15 למעשה, זהו משחק הימורים. מתחללים עם מספר מסוים של נקודות, נניח 100 והשחקן יכול להמר ככל שהוא רוצה על אחד המספרים (1-6). אם המספר מופיע על לפחות קוביה אחת, השחקן מכפלל את ההימור. אם המספר מופיע על שתי קוביות, השחקן משללש את ההלמור ; ואם המספר מופיע על כל שלש הקוביות (הסכויים הם 1 מתוך 216), השחקן מנצח. <<< 0106 שסדאהד >>> א אםה 10 ש653ה1] ה6]| טם 1980 )0(‏ א אשא 20 (2(,0%)6)א, (2)צס,(2)אם אבם 30 40 > 550 +0 60 1 *"05דם 106ק0₪8ד":%6 דאצאק:2+16 0773108א0 70 "*א8561 0ד"6%+% דאצאס:0,2 אסדדדפם0ק 80 '%ז5%87 ז1ה":%6 דאבאק 90 *"פאם "05%300 ד%6:*"32 דאדאק 110 "1980 (%6:'%0 זאדהק:2,11 אסדדדפם; 120 (556)53279ק=צ45 130 0 630!6070 00908 אשהז 3=צםא ת1 180 ז 0821000 08-08+100175 אאמז 5=צשא ;ץז 150 0 אספמחד 08210000 -1ד:₪5=05+900 אשה 0 אשחסמחד 052100000 תך01 0 אחאסחד 05א08<80% "1 160 6 אסשחז 6=צםא ;7 170 *%6:*0057=%8*0091% דאדאק:0,5 אםדדצפםק 180 " 0% 1,006 00:08ז85 190 צא|פם דאשא:99 סד 1=צא|םם א0ת 200 6) סאהאאם,2,0 א00ז55:אק-12=אק 210 0 סםז60 220 230 0004108 3 0 0% 00ז855 240 %יבת0|58:* דאדאק 250 ",0088 *!05;'*% ₪805 טסצ* דאדחק 260 0 אמחד 082999999 :1 270 :יזשם טסצ וודא הסטא אסתי דאבצאק 280 0 סטהגאז 290 5 שאסק 300 % דטשאת 310 6 3 60808 אשאז י'ק|םהי=% 08 *86=*34 75 20ב 0 0ד84%60 ( (001.6)08)דא1=דשם 0 אחוד 1>דשפ :1 0 אאמחד 08<זםם 176 %'אם ז₪ם טסצ ודא הספפאטא דההא* זאנהק 0 שסהאך 5 שאסם 65 דטשאב 3 60508 אשתד *ק|םהי'053 א0 *הי=40% 15 12210 110 120 200 570 5100 100 400 0%6070 0 דפם-05=08 *כב0|588ם* דאבאק ( (001.)8%) דאד=אטא 0 אמחך 6כאטא אס (=אטא 15 7 תהאחאד א סך 8050 אם0; 00508₪ 0 :' אם ":ודםם!"% דשם סצבאאם|20* דאדאת 4 זאפא 00 דא 2 0ז 4=0 08" 1+ דאא=הסד6א אפטד (6)א=אטא *ד 4 זאפא 0=אזא (04+10ד0)אדפפ=אדא אמחד פ<מסדסת ד א09505+41 *,מסדהא *ו00ד4א דאצאס *וא800 0090 *:ואבאוי% דסם טסצי דאדאק 0 אפחד 841 חך 70070 0 6070 0 סאם 000168 +6 *סאד ומאהס 6 156 5דהד":%4 דאדחס * ךשם שםצ .0086 םהדס":%6 דאדאש *ממד 05 שאם אם צמאסא*:%6 דאצאש *.פאשמאטא 5 |08918ק %6:*6 דאבאץ 6 דאצאט "0106 שת% 0% שהסה +%61'1 דאדאץ * תשמחטה 8%ה% שסה5י%60 דאדאק ".6%ם שה% 10586 טםסט"%60 דאדאק 6 דאצאס 410 420 160 40 150 1660 0 100 117 "טסםץ 0855דהא 1 -%6:"1 דאדתץ 730 "דםם אטסץ םופט0ם זם%6:"0 דאבצאץ 740 *'(10 אדא ₪57 65 א%6:"800 דאבא" 750 *ה3%0 0108 %₪0 %60"11 דאדהץ 760 "2300 118ז% 66% נוסט"%60 זאדאת 770 %6 זאדחק 780 *הסזהא 105ם 811 :1-*:%6 דאדאק 790 '₪008 5שאבד 4 זשס טסצ*:6+% דאדאק 800 *וומעה - 6000 05א%6:*900 דאבאץ 810 - ה רה 665 ץ בק 20ם 6 דאדאק 830 :"התש90% %0 558705 1%ה":%6 דאדאק 840 0 אסםחד 6<>צםא 1090115 00808 8950 אמטדםא 860 2 סז 0=ם אם0ם= 878 60+1א12%)סאח)דא1=(כ)א 880 5 דאשא 898 2 סד 0=0 אםת 900 13%0+(6א1%)מאה)דאד=נמ)אם 910 (103%13)מאה)דאד=נס)צם 920 ם זאפא 930 *3א₪הם|6:"20+ דא1הק 940 2 סז 0=0 אם= 950 א001=3-001:000 960 6+(ם)צם סד גם)צס=א אם; 970 6,8₪+(%0)א סדהאההסות; נס)אס זם1ת 980 א זאפא 990 10106 00%08 0 2 סז 50 תםת 1020 1+גם%צם,1+(ס)אם זס|ץ אמהזד 1<וס)א -1 1030 5+(0)צס,5+(ס0)אס זם0וק: 5 ד0וש אמהזד 3<וס)א -1 10840 1+(ס)צם,6+יס)אם זם|סו 3+כס)צם,1+(ס+אם דס|; אשחז 5<ו,ם)א תד 1050 3+(ם)%צס,5+,ס%)אם זסן|ת: )אם דםוק אשאד (0(/2)א)דא2;1/וס)א 15 1060 3+(ס)צק,3+ופ ם דאפא 1070 אאטדשה 1080 0 אחחתד 53279(><7)א5םק 15 1090 0 אסשהך 7>+צםא 593279(!:1)א5ם7=צםא 1100 0 אסמחד 524)53279(><7ק 1 1110 אמטדשםח 1120 60 סדס6:יךתש| צשאסא בא שמטהת טסצי דאצחס 1130 18 '|!ואאהם משהד מאסאם טסצי זדאדאסש %*,א0001 צ0|ת סד דההז5 דדהי זאצאש 0 ;00508 0 אסחד 6>>צפא 16 אטא זוהי תכנית מסובכת, ולא קל להעתיק אותה. ברגע שתעבוד, רצוי להעתיק אותה על סרט או דיסקט, אלא אם כן עומד לרשותך זמן רב להעתיק אנתה כל פעם מחדש. רברס הומצא לפנל כמה שנלם ע"י פלטר ל. סשונז מחברת עססטקמס0 60016'5פ. הוא פורסם לראשונה בעתון 200 (שהפך אחר כך ל | 60268010281ת , 8ע6סקמ00 260016'8 (. 8מ61קמ 00 וכיום מהווה חלק מהעתון | 66טקמ00 . המשחק נעשה פופולארי במלני מחשבים ובמחשבים זעירלם. הגרסה שנבלא כאן תוקנה ע"? אחד המחברלם כדי להראות כיצד מחשב בלת? כמו אטארי 400 או אטאר?ל 800 יכול,עם צבע, קול ותנועה, לשפר גם משחק שהלה טוב מלכתחילה. במשחק רברס מתמרנים מחרוזת של ספרות כך שהמחרוזת הסופלת תה?ה מסודרת בסדר עולה. המשחק מתחיל כשהמחשב מציג סדרה של מספרלם חד ספרתיים,ערוכים שלא לפל 1410 110 100 120 10 סדר ; כל ספרה מופיעה רק פעם אחת, ואורך המחרוזת *כול להשתנות בגרסאות שונות של המשחק (ככל שהמחרוזת ארוכה יותר, כך המשחק יותר קשה). כך, למשל, ננלת שהיתה לנו סדרה של 5 ספרות, כזו 5 המטרה שלנו הלא שלבסוף להלה 12545. כדי להגלע לכך, הצעד החוקל היחיד שמותר לנו לבצע הוא להפוך בין הספרות במספר מסוים מבין הספרות הללו, כשתמלד מתחילים מהקצה השמאלי של המחרוזת. כל היפוך כזה משנה את המחרוזת, ואנו מקוים, שגם מקרב אותנו למטרה. עם הדוגמה שלפנינו, נוכל להמשיך את המשחק כך 5 :: המספר המקורי. 5 :: רברס 2 (כלומר, צריך לקחת את שתל 9% הספרות הראשונות, ולהפוך את הסדר ומקבלים 45215). 5 :: רברס 4 (להפוך את הסדר של 4 הספרות הראשונות). 12205 : ונצחנו בשני תורות בלבד ‏ ! כן, זה היה די קל, אבל העבין בעשה *יותר קשה עם מחרוזות *יותר ארוכות. המשחק הקלסי הוא עם תשע ספרות (1-9). אפשר להוכלה באופן מתמטל שאפשר לסדר בסדר עולה מחרוזת בת 9 ספרות ב-15 צעדים (3-מ2 ), כאשר ‏ םמ הוא מספר הספרות במחרוזת; אבל, לפי מלטב לדיעתנו לא הצליח אף אחד עד הלום לפתה דרך שתמצא את המספר הקטן בלותר של צעדלם עבור כל מהרוזת בת 9 ספרות שהיא. אולי תהיו את, או אתה, הראשונלם ! והנה התכנית למשחל > םמא 66% א אתא 10 הה8א 7804 טם 60883;%80 א אסא 20 4 505910095 .|.7 הספץ+ | א* אתא 39 (20(,0%)10)%שאהא אדם 340 (1)%אא אבס 50 (ל%)7%ד8ע2.|א; (ל%%ד9ד|צא, (ל)%זפדום אדם 60 *פפהםטםקי=5%ההא 70 80 6090₪ 0 'ו1,4,0,"9+ אשקם 90 פחםטםה 05 66085 שמהד סד שאםססמאי* דאצחק 100 בב הכ ₪ *ם 6 ילפאסדדסטהדפאד ס5פא טסצ ספ* דאדתש 110 10 70 6050 אשחז 41=אא -870%1 שטפם ם. וטס 5ד161ס צאהא אסהבא0 וסם* דאדתץ 120 :'(ל-3) מא1|* זאבתת!:"טסצ דטקא1 אםת!אא=א0%א!870 00808 130 :אא זאצהק 140 חאשוס:"* דאבאק אשהד ל<אהה אם 3>אהא 15 150 בדםם:.ל-3 אםטאדפם פהאהמהאטא צואם... צאהה0פב 120 550065 |ה1דצאד 8שה:420 60508 160 1+אאטז=אאטד 179 *ב08ם|0:* דאדתק 180 אחטד:* + אחטד* דאדתק 190 :* לצאהא אסה מפהפטמאי דאצהק: דאצתהק 200 דטשא1 א870!55 60808 219 :א דאדחץ:!אא=א 220 אא דאפא:200 סד 1=אא חםםת 230 0 אסחד אבאה תם 2>א תך 2840 250 6090₪ 0 260 6070 0 א:' - 2 אסתץ שפאםטשא צואם אהס* דאצאץ 270 אא זאמא:1200 סד 1>אא אס-ויפדדסדם ‏ *:אה 0 6070 280 290 2 300 0000108 2 (68%אהא)א.!| סד 151 אםת 310 3+ א10ד091ק 320 6א)א1+1,|5-(%₪א6א)אם|)5%א0א:6+ זאדת; 330 ((%55 2, 1+(255א(0)סאא)זאצ,0 סאש50 340 אא דאםא:80 סד 1=אא אםת 350 1-א=א 360 1 דאאא 370 0 <א500 380 "טם":%6 דאדאס:9,5ל אסדדדפסק 390 "הה%3 %6:"%64 6,717 א0דד091ק 300 אתטזפה 410 אהא סז 1=א אם; 420 *0י=(א4,א%)678ד|5:!י2=*0א4,א)%ז9דוצא 430 א זאפא 24% אאא סז 151 אםת 458 1+(אהאאנ0)פאא)זאד=אא 460 0 אסםחד *0"<>נאח,אה)%דפדום תד 470 =ג(אח,אה)6ד97ד |16(אא)6אזפ=(1,1)%ז18|צא 480 (אח)%אזם 1 זאפא %90 500 000108 2 (2/א6א)זא9+1=א 510 אהא סד 1=1 אם0ת 520 539 00730105 2 4 אסדדדפםק 540 (1,1)%ז18|צ:%6+ דאדאץ 50ם 1%, (281)+(100א(0)פאח)דאד,1 סאטספ 560 0 5:6050₪=אא 0 ₪מ8=5:0080א:1,0,10,10 סאט0פ 570 1=א 5809 1 זאשא 590 0 א00פ 600 אאעזקאה 610 א סז 5>1 אם; 620 (8+1(=8%|187%)085,9-א5+1,8-א)197%|א 630 8 זאשא 640 (ה,0|187%)1=(א,1)%ז15|צא 650 0 אאשהז 7%ַ185|ם-%ד18 |צא 17 660 670 60850₪ 0 אאטדפה 680 ₪ ךא אשא 690 דא דאםא:אא סד 1=דדהבא אםת 700 אאהעזשא 710 ל סז 1-1 אםת 720 :6+ דאדצאק:5,4 א0דד091ק:2 0771085א0 730 1608 (0)סאא)דא4,1 אם60ד5פ 730 5 סשזם 30 70 8515 אםת 750 10 5א900 760 0 0א0:900 זאשא 770 1 זאפא 7890 טז *!אחטד:* אד אסא טסצבא158סםי* דאדאם 790 %:'פ* זאדאץ אמהז 1<>אהטד "1::!יאח 0 600₪זם9 * דאצאק 98900 = סז שאצן טסצ פוטסא* דאדאקו840 סהאד 810 :'וא,צ) א0001 צה 0 אמםחד *א'=(866)1,1 :8811 דטקאד 820 0 0ד7*:00א0150ת" 9! ש0ש!0=אתטד 930 סאם!'|סאדצה וק אםת פאאהמדי דאדאס 840 מאדדטםתפטפ דטקאד אסא 870 6 סז 1->8א א60;200,10,;80%:0 סא00פ 880 5 ₪,א0,0,0,0:0 מא35:500 דאפא 890 8-א=אא:!אא,1+ דפס 900 11 0 סגאד 0:ל 7 תראד 920 אאטזשה 930 ₪ |ונא טסצבא01)50ם" דאצחק!752,1 5א0ק 1000 = פאפסאטא* זאדאק:"0ם:םאהת0 5א80 אשט1ם ם *טסצ תפשאטא מהד סד 1 אסת זםא 858םאק |( 9 - 3 6 .0₪00985* דאדאק 1010 0 מ₪ש60508ם: יאצע 0 10085 מאדפהםטשה צמראה0|5ת* דאדאחק 10820 אמחז םןופאההספאט סד* זאדאת:"צאז פתםפאטא 5 *685 צםחהז 90 3 שם אספסאם 0800 שהד אד* דאצאק 1030 7 ₪0508::'אהטדםא 88םהק* דאדאק:'.סדם 3,5 8 + א 95א5שםא טשסצ אפהאבאהפוסת* זאדאת 1040 0 |505880א שחד" דאדאת:יפהםסאטא 0 אסם *פהז אסא: פזאהאדפ פצ 5 ...שקאהאם אם; ‏ .דתם|" דאבאש 1050 0 60808 יאאטזסת שאטא 3 שפהפטשא טסצ 1בא150ס0ם" דאדאק 1060 5 :5*אסםדדהאבשאםס* דאדצהק:י*פעהד 05 פאם *דשם סוטסא טסצ סאה ,6,4 מהד צואם ‏ .2461735* דאצאץ 1070 5 בּצְמהסת .0ת5טםקי דאדאקויפאה ל אחטד870:55 ₪0508::*אאטדסת קווארט 1 2 3 4 5 מטרת המשחק קוארט היא להחליף את צבע הקופסאות שברבועים 1 ו-2 באלה של הרבועלם 4 ו-5. לש שני צעדים שמותר לבצע : 1. להזיז אחת מן הקופסאות לרלבוע הרלק ע"י תקתוק מספר הקופסה שאותה רוצים להזלז ; 2. לקפוץ מעל קופסה אל תוך רלבוע ריק, גם כן ע"? תקתוק מס' הקופסה שאותה רוצלם להזלז. ג'. הריבועים הקטנים בראש הצלור מזהלם את המטרה של החלפת הצבעים מתחת לרבועים. עם מעט תכנון, אפשר לעשות זאת ב-8 צעדים. קוראלם המתענלנים במתמטלקה לרצו אולי להוכלח זאת לעצמם, ועליהם להשוות את המשחק הזה עם ההלדות המסורתלות "מגדלי האנול"או " מלסיונרים וקניבללם". << [אשאם 466 * אפא 10 103% ה67] צם 810280ש₪0 א אשא 20 ההא 1780 בם 800111884 בהה א אשא 30 100580] ה8] שם 1980 %ה18"טקסם א אשא 40 0 00808 50 (₪07, (8%)1ק, (8%610 אדם 60 (1)%אא אדם 70 80 0070108 3 8 א0ם00ד56 98 0=3)ת 100 110 1 1260 1 130 0 4(=2)ק 130 5(=2)ת 150 6(=3)ת 160 7(=3)ת 170 מאהסם אהא א5א:490 00508 180 5 אסשה! 0=טא 190 8 אהאס א5א!590 00908 200 0 אסשחד 120 אד 210 8 05 080 שהד 18 5בהד" ל:"באהשוםםת" 9 220 "זט צ) פאםדדסטאדפא1 שא1 טסצ פועסאיי ל: 9 230 זפם א5א:70ל 116080₪"גא, 0 6085040₪ אשהז "צ"=%אא <ך 240 :"1001" זאדאץ 250 "ב 4 3 2 1 " זא:אץ 260 1+ שעטסאיי דאדהק: 0 ההחחאד 270 זס אשת:970 60508 280 אא=א 290 --006א ‏ ]11500" ? אשהז 5<א אם 1>א 1 300 0 20:6070ל 050₪ם:"אבהסה צהך אפא 910 7% סד מסשדת אשא:(א)קשק 320 6 צאז--דההז ספ ד'אהאס" ? אמהז 0=ק ק1 330 0 920:6070 8ש005:"א01 דת ם00א 8 שטסא אספהס אשה:370 ש090ס 340 שטסא זאפא 5%א:250 סדסם 350 פאפ 360 זם0ס:708(=0:ק=1+א)ק אשהד 1(=0+א)ק אד 370 0 ם ד08(=0:007ק:ק=(2+ה)ק אשחד 2(=0+א)ק ת1 380 0 0 אאפשחד 12=0-א); 16 390 80 0 =(08-2)₪ אפחד 2(=0-א)ק ח1 אשחז 1<א 18 400 0 0ז8(=0:600)קות "שסשד דאהד שטסא ד'אאם טסצי"י דאצאק 410 אא דאפא:300 סד 1=אא אםץ 420 אאטדפה 430 1+א 440 ספב אס א58ה:590 ש090ם 450 סאה 4(=1)₪ סאה 20=2)₪ סאה 1352)ק ק1 460 אשאא1)ו א₪א:680 אפחד 5(51)ק דאצחק:4,12,3 אםןוססדשפ אשהד 22<שא 16 470 0 סז60:"ד09| אששפ טסצבא0=|סם" אאטדפא 480 0000 אאאם א5ה 450 500 00108 3 2 סזא00א2,12:0 דס|ק 510 6 שפזפ 32 סז 2=א אם; 520 7 סז 13=ץ א0; 530 צ,א דםן 580 ץצ זאשא 550 א זאשא 960 8 סדזאאאס:2,18 דם|? 570 אאטדפא 580 6 קשזפ 27 סז 3=תק אםת 590 600 0008 ₪))=+3( /6( 7 סז 0-13 אס" 610 + סדאאאס:ה,;ץ דסן] 620 8 דאשא 630 =ק דאשא 640 1 דם28,11:5 1:70:07 00008 650 1 ז0ם5,11101 ד2:/0 00.08 660 אאטדפא 670 "9בה0|₪0:" דאצאץ 680 4 אם ססדש9 7006 סאצווק זסםתתםק-" דאצאש אשהד 8-טא אד 710 גוו :"ו "?א8001 צאז -" זאתאץ 720 זשם אםא!970 6080₪ 730 0 אשחהז "צ"=פאא א1 730 כא0:5 0873105 750 8 ₪806 15ה% 0% 60%נם0 8ה17א201₪80" ? 760 "ת5₪1%0 %0 סם שה% ה₪1% 186%% פת% הס 685א0ם פה%" ? 770 "5שא "85 188% 55 הג %ה18ת פח+ חס" ? 780 "8 0 34 3 2 1 1א0/₪8סם" ? 5600 השסהם 85 60ספמהשה 896 65אסט ש6חז" ?ו"ם "שחפה 6050 "מטאדזאסס סד אמעך5א זבה" זדאבאת 10ב 85 0 6 הה3 %0 בפטסה 6ם בהה אסם 20120818" ? 920 "50808 ש%סח ", זסמאות %תפתפטם 1%5 פה1קפ% שם" 530 0 6("!:0050₪שה61הסס ס% אאעדפא)" ₪ 2 "זשה81% ₪006 088 טסצךא10|58" ? 850 8 סה1סמה19פה %8ק608 ה3 ספה1 (1)" ל " ה ם170% אסם 1 תסטם קאטק (2) פם" ? 870 (שטהג+תסס %0 אֶא!)51א ) 52806 צ%קהם" 9 880 0 6050₪::" 5 8₪+ 85 ה1 1% ₪0 ס% פתז01₪881ם" ? 890 "!5שטסה 8 %ת5%8 ס% 08%דשא 65%ת9ק) !1004 0000" %? 900 0 16050₪:" אהטזשא 910 אהטדםשה:אא דאםא:100 סז 1=אא אםת 920 "ו זא1אק:8,4 א120ז051ק:1 60770108 930 "זאם "צם 1980 (0) "[%6 דאדאץ:3,6 אסדזבפסק 940 "[%6 17" צ50סא] אש "[6+ ?1 "יאההא סאד "!6+ 8"17 אא דאםא:לל מז 1=אא אםת 950 אאטזשא 960 | שא דטסהשעס 7די השא 970% 8 קפאע0פ 980 5 זאשא:100 סד 5-1 אםת 990 0 <א500 1000 4,205 םאסק 1010 15 0 תהאז 1020 4 01085 1030 "וא",%4,4,0 אשקם 1040 אא,%4 זשס 1050 4 010856 1060 (אא0708%)6=%אא 1070 0 ת=האד 1080 0=אא 1090 (%%אא)|00=אא 1100 7 תשהאאד 1110 אאטזפאה 1120 והנה עוד שלש תכנלות שאפשר להעתיק ולשחק. המשחקל הראשון הוא גרסה של המשחק המפורסם בלינגו. המשחק השבל, פאנטום, הוא משחק מסתורין שמערבב אותיות ומספרים. המשחק השללשי, "בריין באסטר" (808988 אדגתת) הוא גרסה יותר מורכבת של קוארט שראיבו קודם. ההנחלות לכל שלשת המשחקים כלולות בתכניות עצמן, (כדאי לשלם לב שהמשחק השליש? דורש שמוש בידית בקרה,"ג'ויסטלק") <<< 60א₪1 6%> * אמח 10 צם 1980 1670%פשאסס * אסא 20 צ58שה1] הפ| א אםה 30 40 6870105 2 )405%0)40(,0807%0%5(,8%ק40(,8)%מא1| אדס 50 סמפא צואם אשת:(%6)2(,0%02(,0%02א,(2(,160)2 המאהא סאהם אםת פם 6חהא|,קה 5א0קו2-בההא1| 60 '(75)א אדם 7% (00%)5א81 א51 80 (3)פאא אדם 0ל (₪104)05 אצם 100 "00הת60%="81א₪1 110 84 000₪ד95 120 '3+394 דדה '"ו%6 דאדאק 130 "63038" הפהש *ו%6 דאדאק 140 *צבוץ םד ":%6 זאבאק 150 "170609 '*!%6% זאדאק 160 1םאא,0 סא500 אסהז 53279(>6<6)אםםק :1 170 70 255,10,15%600א3 0 5אש560 180 190 6078108 2 "108358 1%ב₪":6+ דאדאק 200 צהאאה דצאד 68א:7000 609808 210 107 טסצ 00 00805 םטאבם צאהא אסהי זאדאק 220 *זאה נםאסא אם; אהטדסשא דבה) פשדאצאטי זאצאק 230 5 6 280 60058908 0 =דאדא; 00808 סא אשא:270 אמהז 0=אא 15 250 פ 0065 60908:אא סד 1=דאדהקסהה6 הםת 260 זאדהשסההאם דא 0=שא 270 "6ה1ן++ה6,"5+ דאדאק 280 26דאאא אשה:7100 609808 290 1+סא=שא 300 צחששם ואסא שאססי דאדהץ אפהד 76=>א =1 310 0 מד60:י0601|50 18 המפאטא אפפאטא אסדץ אמת!נטא)א=אא 320 1% סספחטה פהד *:%6 זאדאת:2 68470108 330 ו 8 6 זאבאת 380 :' *,%6 זא1אק 350 אפסאטא שהד דאדחץ א5א:4000 60508 360 8 ₪א000ד55 370 5 866א050א80 1 י'א' ז1הנאאתוםת* זאבאק 380 *ססאדם ש=פאטא דאשא מהז אס;ת אאטדשא דצהי זאבצאץ 390 *א דשה א5או15100 00908 8400 0 אסמחד *ם"=פ%אא 75 410 0 0ד60 420 סאם 830 סאד צהדחסט אםא 1000 אססאדא א0|5608 אםא::יבא0|50:* דאצאש 1010 1% זאבאס!5,ו אנדדדפם אפחד 4>קא תד 1020 מאסא":%6 דאדתס:יפהםםאטא הסטסאם זסאי 0 סז60:ידמצ סם דבאת א58א00=50:8|-םםה; 1030 1040 0070105 1 "5אהפהאטא 60א81 אשזאם":%6 דאדאחק 1050 *פחד שסטוסאד ז'אספי:%6 דאדאק 1060 *תפדדם| 6א50501ה:"60+% דאצאץ 1070 6 זא1אק 1080 *םמה] 08 + השזאם':%6 זאדאק 1090 *זפד| 0₪; 1 אםזאםי':%6 זאדאק 1100 46 זאצאק 1110 5 סד 10051 א0= 1120 0]/000=0)א10ק 1130 000 דאשא 1140 "5הפמאטא סאבאאצא מהחד השזאפי דאדאק 1150 6אדפספחץ שהד שסטו|סאד זיאסס)י דאדאק 1160 *חמסזדם| דטשאד א5א:15000 00908 1170 =* דאדאש:2000 מטפסם אמהד *|"=%אא 15 1180 *פהםשאטא 6אצאאצא המדא אשאד 400=0|תפמת; 15 אפחד "תי*=%אא 25 1190 0 7+116070זַא-דא:!65,|]00-1ה: שמד דפטנ אשדאם* זאדאק א=הז 0=אא <1 1200 אם צואם זשם) שםחת א = אשזאם - 5ז161ם 0 סדסם0ם:*(שם 5 58%ח:1250 אפחד 1>דא ;ד!אא=(דא)אסשנק 1210 5ד0=ק:א א0; אספהס קדא 1-זא סד 00₪=0/ אםת 1220 א דהחזי זאבאק אשחז (0:007)א10ק=אא 15 1230 00600 |)א010: "7א4001 -ספאמזאם צ600א!ה 08 0 6070: שסש: 000 דאפא 1240 שא סד 100₪>1 אםת 1250 ז0: ססק:1+דא=דא אאהזד אא=נק100)א 1 1260 8 0 00| דאשא 1270י שץ 10460 דסא 15 אשפאטא זההדי דאדאת 1280 0 14000:8070 מטפססו*ך 0 60070 אשהז 5=דא 15 1290 1300 6070 0 פתפפאטא 001|50‏ || דאדח אםא 2000 דצאד א5א!1!200=0:001=1 108הק0א0 2010 שא סד 10001 אם= 2020 (008|)א=אא 2030 ,וס אםדדדפםק 2040 =|₪0₪=0%00 אפחד 08-18ת =1:7+אס0א=א0א 2050 4 2060 60858₪ 0 006 אסא 2070 אאטדפא 2080 . אסא 5א50א509% אםא 3000 3010 6070108 2 3 סז 1=א אם; 3020 'צא תהההנט 3 אא"ו%6 דאדאהק 3030 א [אשא 30840 %6 דאצאק 30850 | 45 אפהדסאה":6+ דאבאץ 3060 ָ זםס א58א15100:8 00808 3070 אטח אשחז 'צ'=%אא 15 3080 פאם 3090 הדדא הפםאטא ססאדם שהד דאצחץק אשא 4000 אםדדם | 6אד6060אט (13/15+1-אא))דא1=ד| 4010 אא:נז),ד|)00%א1ם:6+% דאבאקץ 4020 אאטזשא 54030 צבחאה |וד" סאה דבאד אשא 7000 5 םסך 0=א אם;" 7010 א=(א)א 7020 א דאפא 7030 אחהטדשא 70840 5םאטא 05 צההאה מהד שםת-טה8 אמת 7100 מל סז 1=א אםת 7110 1+(75א13)קאח)דאד=1א 7120 (א)א=2א 7130 נ1א)א=(א)א 7140 2א=(1א)א 7150 א זאשא 7160 אהטזסשה 7170 6880 סס6א1ם דאצהק אםא 10000 זז אשה:900 10019 =6%א1.| 10020 + באס הסיטה = 1 1 ו | "=005%8ק8 100308 *] [ %זחגק 10040 דה .01010 . דאנצאשן|: דזאצאט.| 10069 א 2 ₪ * דא חק 0070 *ם 6 ₪ סד 6=1א1| הם" 10989 אמחז %8%(>2)אם.| 17:(נמאך.|)א%%א978=%₪ * *=(1+(0₪%)א8%)0 ( (15+שא1.|)א)%%ד1%5=8 10100 אסחז 3=מאד| =30((11+שאד|)א)+%אדס ( (45+שאד.!)א)%אד ( (6+60א7 .|)א+%א97=%ם %מאד) דאדחקן 9 / 6 חהְאצחק. 10150 :א:%זהה-ו001%,1%תו5%;%זאהק דאדאק! 10160 19 |*‏ ":0%:)%ז7ז0%:0080:%ז00ת 5% זאצאם. 6אד דאמא %אד) זאדחק 006 דאשפא: זאזאק|:7 סד 006=1/ אםת אאדסה סאהס אםת ₪ תתטחם אתה 5 ספזדף 61 סד 1009>1 אםת 4 סד ש0052=.00 08ת 00₪.+ 12152 ) סאח) דא=שאמד (00₪2 )1)א=2קאמד (קאפד)א=00720/)א 2שאםד= קאטד)א 2 דאפא 005 זאמא אאטדפת 5 5אפת 9 דה דו05-00 18 0085ק אפה שפטהש אאם אטסצ ד56 סד אםת החד אם פדהז 0 צושא51 אפת אפת 0 090₪ם !| 085=300בק הפה אפת טסצ תד 14020 זה 00908 מדסא אפת דסא | 0985ב אאס אטסצ ד85 אפא אפא 9 5 סד 1=ש00 אס;ת -000 זאפא אהטזפת שא דטסהפטפ דטקא 2‏ אפת :*כ1ושםם* דאצאש 5 שש א0ם 0 תמאאד %אא דטקאב 0 תאאד ( %6א%.00=אא אחטדםה:34567 קהאד מאדדטסחמטפ ידםסי אשפה :*7|ן85ם* דאדאש 5 אשאשאסק 0 גאד 4 "%א',%4,4,0 אםקם 8% 0 10 100 1900 1200 1.00 100 0+ 10 1000 110 10 1000 1110 100 9 100 11 12 183 1048 15 16 17 18 19 18 120 1680 1% 10 0 הו 0 608 60 ו 60 10 150 0 8 16 0 06 151706, 0056 4 (אא)030%=%אא 15180 0 ואד 15190 0=אא 15200 (6אא) |00=אא 15210 אתשד:ה:34567 קהאז 15220 <<< אםדאהתק >>> אשת 10 0, לצספסאד! אם! אמא 20 הפשאטא, (פ+סאטסת, (%%3אא,(10)אםדדם| אדם 30 (01088%)620, (00558%%3, (3+ אם] 09850 10858אהט0 שאה ס6אדאםווס: אםא 540 פתפסאטא מאד| דםסאאז 0א 0 7=3000זא9=1000:31א10ז6סטאדפא1 50 00070 8=דה |9א0אד:2000=א01 |קאם: אםאא1א:60=4000א071א:270=א6000:08-א07₪50 60 0 010371=5000א:50000 0 דאטסססאטס0=: 0=דא00588000: 0= זאטססדאצה 70 דבא אשח:0=דאטסססאסאא: [ 0 000₪זד1:95 473108א0 00 צהחאהה דבא א5א01=;ק100)סאטסת 0פל דדם] זם/!9 סך 100₪=0 אםת 100 1 אםה!005)! דאםא:0=נאס10)סאטם-:ק00+(*ה") פצגאאה דצא אססאד אם= זצאד אם5א:1--(10)אתדד5| ךש| 110 אשמ זטספאד דס6א פמחטה הס%ההה<":%6 זאדאת!2,5 אם10ד0981ק 120 "פת = ומתטאם אפת:9 סד 0=קםם| אם; 130 (13%10)סאח) דא005=1א 140 0050 )א=דדם |=קאפז 150 0050 |)אפדדם |=(5ט0א)אםדדפן ד5| 160 שאשז=000|)תמדדפן דש| 170 זאפא 180 דצאד א5א:!1=זא60599000 190 צ% ₪34 טספ 106+ טהחה 70%א20|56"* דאדאק 200 'סם+?) ₪|₪א 8ת 8 660 [א31 +(5%900%10705ה1" דאדאק 210 *שחם 1 ",(5%05 ם%) סאם פם +(2161%" זאדאק 220 ? "107057+סט"+5ה: פה טסט סם" זאצאק 230 80 00506 240 11 12 :*ב0|588:י:%6 זאדאק 250 סבדסטאדפא1 סדסשם אשמד *צ"=(1,1)%אא ;ד 260 ו :יבהה |0תי זאדאץ 270 סד אשאד 9<דאטסספאטם?+זאטםסדאצ "ד 280 שאסס 4 סז 000=65| 08? 290 :* * דאדחק: זאבחק אסשמז 570ק00| ת1 300 ;*= *; 000)) 6169 חח 310 9 סז 10002=0 08= 320 פאס" 15 אפהד =2(=:00ק00|)אטזדפ| אד 330 0 סדסם: =0072::00| דאדחץ אשד 10072020 2 דאשא 340 "לי זאדאת 350 1 > זאדאק 360 00 דאשא 370 זאדא? 380 "לָאאדמד טסצ ססם זההא" זאבדאק 0ל3 שאצזטסא זששאב אםת:15000 60508 400 טסש.0א0אא= א5א:1+זאט60599600=זא60559000 410 אנא|קאם ץצ 0פד6הבאזפטם שאה 0055558 5 אד ןא סזם60 אשהתז 3<>(%אא)את| 1 420 אצדטסא דטשא1 אסא %אא אםא:%אא00555%5 330 5% סך סשא88926 18 ₪ סבדסטאזפאד1 0ד60 אמהד * |םה">00508% =7 340 פא זאצה סזס6 אשהד "אבה" 16 450 מאסם 0ז60 אשחהד *סאם" תד 460 00₪98%01,134*6 אס *00898%)1,1<*0 תד 470 אד |סאם סדםם אספחטד * שזה |פאהחד 00500 488 ₪0598%)3,3(>*6 אה *80285%)3,32*0 75 490 = 08 63508 אשת:אסשהם 0דם6 אפאד * שד |פאהאז 00808 אאא אשת 500 =5פאטא=א050אה אפהדך "+"=(00288%)2,2 15 518 צופפת 0ז3(:60)השפאטא+(1)ת שפאטא=אה905אה אשהד *-*=(00588%)2,2 16 520 ץצןקםה 0ד3(:60)אהםפאטא-י1)ת שפאטא=א5אפאה אפהד "א*=(00589%)2,2 15 530 צןפסא 0ד3(:!00)אמפאטאאו1)ת אדה ן|פאם סז60 540 1 0ז60 אשהז '='*<>(00588%)2,2 15 550 א פאסדזסטאהזפא1 אשא::יבא6םוסםי דאדאק 1000 (0123456789) 21861%5 ה8+ פהך" דאדאק 1018 "טבה "160% טם 6518086" הטסם ה880" זאדאק 1020 5 008 0=ז88ז8 . (0000570810)* זאדאת 1030 0 מ6080₪::י 0 ₪580 15 16%%8% ה580ר0:608ת* זאדאץ 1040 *0ה8 :פסתם ש1ת 08 הפשם פצאה 8161%5 811* זאדאץ 1050 "שחם ₪ אכ ,815601986 1%5 35 18%%08* דאדא" 1060 0 110086 "פד ₪ 00% 716076 ₪₪5% טסצבא4פוסם* דאבאץ 1070 *ה680 161% פה 8 898 0ס+ל .9678567055 18%%08* זאדאץ 1080 "ס% 10%8₪4 פפסתאה %10פההצ1זה 51016 85%* דאדפת 10870 '1005פ 8 ו0-5 כ ספם 0+ 851% תסמפ' דאדח" 1100 "%הת+ 5%%6% %ס 0161% 136% שה% 6598607%5," דאדתם 1126 * פח% *,ח₪90018 תוסט ס% פפשפהב' דאדתק 1190 1188 050% 70 : טסט %611 צסת ₪111 דבאהםסת' דאדאס 1150 "785 ספשפהה שת+ + ?ג ססה 0161%% הס ההה+ סססה'* דאדהת 1160 1% 15' 1 6000 ,868%106ה 09 2081%1086"* דאדחק 1178 יון|אסט 1188 00808 0 האב 5א0ו0? הסדחא א5%01 פדפם אשא 1999 דד אך1א.)|קאת אפא 2000 8 אהא השא :1- דא 9900 טס= דאיםספפפטם 2016 א1א; שם סז 00555 ב דסהאדסטפ ם א80055 08| אשת:ו:ויבאהתום:" דאדאש 2020 1 8 0% ש%1%ה106 6ה% 0655 סך* ךא₪981 2030 "טס9 0%%0% שם 0110₪88+ +16%%69 שה% פאטש%* דאדאק 2040 "80081 80 סש 478% 8161% שת% הפחצ 5160" דאדאץ 2050 "%ת1חה+ ש 14 ך ‏ .161% 8156018580 1%5 16" דאדאק 2060 0 ק1605086₪ !"6 ססא=זת *"אחטדסה 653 6<טזבאה5ו0ם" זאדחק 2070 אפשאטא פה+<באתבאםב2םון * דאצאק 2080 1 )₪000 ה3<באםנאםב2ם|ו * זאדאש 2090 *אם אשזדם| פת%>1א:בא:71ת * זאדא₪= 2100 "6סםא=דה ד 2110 ₪050₪8 0 8 50855 %'030 מסט 50871 |20* דאדאק 2120 *מ1087%1% 18%%095 1 51016 3 01%מ0ם חהם מסט* דאדהק 2130 ",70ם%1 1+ תחת קם *תם1פסהת+מט5* דאדהת 2140 'ןטסץ< תם ו 1-6 תס סאק 35 ת500" דאדאק 2150 0 6050₪:!'ספסא=זת *אחהשזפא 0-6 0801486 |20* דאדאת 2160 אפדדךם| טשת3<בא:בתתב2ם|| * דאצהק 2170 *(6-4) 5 א10ד0א06<באםבאםב2ם|ו * זאדצאק 2180 *(א-+)10% 4)אפדדם) צת3<באתבא:ב7ם * זא1אק 2190 0 ק1060504:י098א=007ז8 (ש- 405% 0זַ60 2199 =אדדטסה שטאבדאסס סז זאבד5 דבה אסא 2900 :יפטאדזאסס סד [א8%ד5 דצה" דאצאץ 2910 0 אאשתד 6 9,, שך 2920 זצהא 58א:2930 אהד 53279>6)א5שקת 15 2930 צשא דאהדפ אם אע דשן %צד אחטדפא 2999 זאדה אפא 3000 1+ דאט0סדא1ה=דאטססדאנה 3010 ₪ הפס אסבדצפסק א5ה!:7900 ₪0808 3020 6 דאדח 41 קשך9 0 סך 59ק00| אםץ 3030 001|)סאטם= אפהד 0=נססם|)סאטם; 16 30640 =*:(00₪0+32|)תפדדם |008%)0:י<--':%60 זאנאקן 5% סדםם: א0ת::000:* 0006 דאפא 3050 אם הפטפשא 0וט0ה5 אשא:ידאדה סא* דאדהת 3060 ש=אד| דאשא שחז חם שא1| 15הז שזט0ם 08% ז0ס 3099 6אדד0א אסא 4000 0 מְ401 0 אםחד 0=זאט0סדאצה "ד 4028 זאטםסדא₪1 סז 007=1 אםת 4030 2 404840 006 דאשא 4050 0 דא 0ס6אסאא- 50085=960%5 4060 2 דא00595000- 50085=90085 54070 (50085)זא80085=1 4080 אאא 58א:90085-10 אשהד 560א0ס8 1 4090 06 א אאטדפת 4099 השאאדא חפה 5000 שחא פמבדבזאםם 1‏ 641 .אדא טסצ* זאבאק 5010 *סשא=שססאט שאסם 0ז00 5020 8 ְ6בא אשת 5500 שספם אמת::יב |ןפפפי זאדהס 5510 אס" 00908 אסבדצפסץ א5ה:7900 00808 5520 6 דאדח ''68ש":%4:005988% זאדאס 5530 אאטזסא 5599 פפפום סאסחא אמח 5700 1+ דאנוסססאסאא= דאטססטאסחא 5710 08 000808 א10ד₪091 א5א:7900 60906 5720 6 אדא ?'סת ':%6:00599% זא1אץ 5730 אחטזפה 5799 זהסבא 18 = ת1 אספהם אשא 6000 6 6070 אשחד *=*<00288%)2,2(4 תד 6010 אד ₪צחשאטא אסא סהאד אםת:אדה ופאם קבחד 6620 ((0599%)9,3) 0= כ3 ) טוא 6036 שהחד 085ם|סא 5%ה:34567 קהחז 6040 )אםםאטא)חפדד 080)00899%01,10(>21 15 68556 9% סז6:60אסאא 0905ס אמהד גגב 9 פטפםסם אשהד 32(20)המפאטא)סאטםת תד 6100 8 080:058 0070:?'---*%6:00598%0% זא1א":80 זב סאטס= צ0הפאן דה6בא 60908 6200 1+דאטסססאטס== זאטם0ססאט0= 6300 3(=2)אששאטא)סאטס" 6310 השאאדצה 0ד60 אשהד ל<דאטססדאצה+דאטספפאטם? תד 6400 15 16 5% 0ז00 6500 צןקפח אשא 7000 ( ₪םפאה ) 009=ה5א8א 7010 (חםהפאה) זא1=המפאא 7020 )דא2-אםאפאה=תפאפאה אפחד ל<הפאפאה =1 7030 0 10:6070א(10/א6אפא0 זאבא; אם0" הספהטס ז56 א5אה:7900 00808 7100 %6 6 6:16+₪>0:001=00א אשהד 520א0א 15 7110 ; 087% %6,":01 זאצאץ אשחד 0115 1 04 אסדד091ק 7120 5אה)תםדדם|)%אהם:י=':%6:00599% זאדאק 7130 (נאפא אפ 0ז60 7300 1+א0א=א0א 7900 6 6:16+:0:00|=00=א0א אשהד 20=א0א 1 7910 יב 0א%6,"10|50 דאבאת אמהד 01<15 1 אסא,וסס אסדדצפ0ק 7920 אאטזםח 7999 שזהופאהחד אשא 8000 דדאד א5א!3;=10)השפאט0א:1(=10)המפאטא 8010 2 קשזף 3 סז 1006=1 א0ת 8020 9 סז 0=דפשד אםת 8030 00| 00289%= דפםד)תםדד |)פתה0 תד 8040 זפפז=0ש00)|)אשפאטא אסהז נחסס דפמד זדאפא 8056 00| דאפא 8060 אהטזפא 8099 ש=אסם אםא 0900ל 9010 0041058 0 א55ח50 01508 אשה!:יבאה0|5ת* זאדאק 9020 *שא1צ|₪ חם; טסצ אאההד* זאתאק 9030 זאזאץ 9040 1 - זא00689000=זא60599000 9050 שטם *:ַדאטסספפפטם:* צואס הדצת* זאצאץ 9060 5955" א ";דאטסססאסאא:* סאה * דאדח 9070 ' דאדאש אשהד 1<>דאטסססטאםאא "00588*::1 שא :"פס זאדתק 9080 דאדה *:דאטססדאצה:* פאה * זאדאס 9090 :יפ" דאדאם אשחד 1<>דאטססזאדה =1::י זאצאת 9100 טס טסצי* דאצהת אשד 0=דאטםססאטס; 1 9110 70 סדםם:"פתפספאטא שמז תם אאסטא שסטספסם 10 * תם צדבדאשכ1 אהז סאטםת טסצ* זאדהק 9120 זם %ן8* דאבאק אשהז 10=זאטסססאטם; 15 9130 0 6070:"פאםהאטא מחד ",פאהםטאטא מחד 05 *:דאטפססאטסת זאדאץ 9140 זאדא; 9139 0 8מְ0090₪ 9160 9 סך 007=0. 608 9170 %: י ץם ספסהוקמה 408 *:009. זאדאס 9180 00.ו) א דד טסצ) * דאצתס אשהד 1<(שסס))פאטס; 16 9190 :"נדד סאטם: זאדא; 92088 שססן דאסא 9210 זאדהק 9220 סאדזהא 60908 9230 0086פ:י :158 סאדדהה אטסצי זאדאק 9240 0 שמש 6א0דפסה 9250 6% סטאשח 9260 6% 1 010898 אטםץ* זאדאק 9270 זאדמס 9280 :'6086 תמהזסאה אם] [אהד9 דעתי* זאדאס 9290 אפאאד950 0070 9510 =דאססא הבזהס 9520 שדה0טךאש 060760 9535 9540 076 45 0₪ד950א1 06876 9545 0 אסחד 053279(626א05ק 16 9550 אטא 99560 אםז0םתפאד תשדהם 78ב 9570 ש=טדדסת;דפס הדבס 9580 6 דספדסם -6ד3ם 8זבס 9586 הדטם.ופ 8דהם 9590 הזעם )9 0015 בדהק 9594 הזטםשופ השפ בדהם 9597 אאאמז ופ האפ הדהם 9600 סאם 9999 אפ ס6אדאאדא אפא 14000 8 שםז5 0 0ד 11=40 אם0םת 14010 2 86א1:800- קשדם 1| סד 2=40| א0; 14020 2 זאשא:10,10, 0 ק5א1:900| דאשא 14030 אאוודפא 184099 107 1-08 שמפפם הדבא שאבדטסאפטפ דטתא1 אפת זטשאד ₪5 סד 6א1אזפ 15 פ%אא אפה פ=חד 0 00:06 10אסאטא פאז 15 אא אפא 10 11 12 דטשאד ₪ אהד 18 א - (א)%אא אבס זפטא אפת 13 הזסאש| 6אבאד5 זששאד שהד אם הפצא טסצ דדאב ₪02288 אשא::*כ||85תי דאצאס אםת-0 0|508 5%8א:764,255 פאסק זדטשאד אס א0אאם= קהאד אםאהו15030 קהחד מאדאדף דטשאב אםה:%אא דטקאב ס1השאטא הא "1 קהחד א5ח:15090 שהאד 0 10 0 0 0 6אבחדף אד 081005 6בתפאטא אםא! %אא).|00=אא שהחז 6א1אק8 אםת:34567 קהחד 0 0 אאטדפחה 15099 <<<(א80%א01א8) אםזדפםאדההם >>> א אםא 1 צם 1980 (0) %ה0050%16 א אפא 2 ההא ,א 780 8 053%ה1] ה6] א אשא 3 5 0000108 2 0 א60850₪ 10 (8%)1(,₪2)010 אדם 12 1>ע 100 0 0₪ם.00ז85 101 סאהסם אהחם א5א:6000 00508 110 595 אססאהה אםה:7000 00808 115 5 אאא א5א:7100 6050₪ 116 טא דפא1 0106 אשא:30000 00908 118 0 קאד 120 "לִיוטא;י + 006אבא0|158ם* דאדאק 121 שבד ז012א אםת:130% אמהד 16008(=0חזם 15 130 ש=ט דםן אסדדטם 1 1 אשחד 100%08(=1אז8 0085(%15)א8710=ז8 131 (5-ז8)+140 60508 198 5 0ד60 139 אחטדמ5ה:ב=א 140 1 142 14 15 146 =%א 148 אאטדםח:8=א 149 אחטדפת:5-א 150 0" זאדאם אמחד 0=(א26ק ת1 155 0 מד0ס!יםט0א הטסצ - 58א80 דדן צואס 1+ 160 אסא א009585ם 05 אאטשד אםא:0=נא)2ק 190 פחהסם מדהסשט א5א!7100 00908 191 250 608508 3000 0=אא 260 0 מ005%86₪ 268 8 דאשא:(2)0ק+אא=אה:9 סז 0=1 אם;ץ 270 1 א58חו7500 אמהד 2%5(=0ק סאה 8=א4 תד 280 אאאאא אמאא אא 08| אםה:7600 אמהז 0=אא הד 290 סא דאםא 8םת:120 0ד60 300 110 111 (7)5(=1-07)5ק 812 אחטדפא 319 (2)61ק2)1(=1-0ק7 320 (₪2)3(=1-62)03 321 אחטזפה 329 (2)2/=1-62)2ק 330 (7)5(=1-62)5ק 331 (07)6(51-62)6 332 אחטדסה 339 (7)7(51-02)07ק 340 (7)1(=1-62)1ק 341 אהטזםאה 3849 (2)8ק-2)80(>1ק 350 (2%)4(=1-62)68ק 351 (2)6(=1-02%6ק 352 (2)2ת-2%)2(=1ק 353 אאטדפא 357 360 ₪2)9(51-62)9( (2)3(=1-02)03ק 861 אהטזשה 369 370 ₪2)8(=1-52)8( 371 ₪2)8(=1-02)84( (76)5(=1-87)5ק 372 אחאטדםה 379 (7)7(=1-02)7ק 380 (2)9ק-7)9(=1ק 381 אהטדשה 389 (708(=1-02)08ק 390 (7)5(=1-72)5ק 391 (07)6(=1-02)6 392 אהטזפאה 399 סאם לל9 1000 9 3 סד 0=א אםת 1018 0 608508:א=05 אמחד 80=(א10%%אזם 15 1029 א זאשא 1030 0 אםחד 0823 ת1 1040 אהטזםא 1050 ד דצהא א5ה:1100 אמהד 0008:=0דהזַ8 1 1100 050 ופה אסזדטפ 18% אהטזםה 11979 6008 601.08 3 6 8756 12 נד 250 אסםת 6010 7 [>047א0א10,2:0 ז0)ש 6015 6 שד 28 סז 10>א אם= 6020 5 סז 1=צ 508 6030 7+צ,א דם₪ 6040 צ ךאמא 6050 א זאמא 6068 7 דאשא 6070 8 סזאאאס:10,18 דם)|ץ 6080 אאהטדשא 6099 0 סז 0=א אם=ת 7000 (0.5+(0)סאח)זא1=(א)2ק 7010 א זאמא 7020 אאטדשה 7099 0=אש 7100 6 ששז8 0 0ך 7=12 אס 7110 6 תספזפ 13 סד 1=א תםת 7120 (א₪2)7 1:00108+אק-את 7122 5 סז 1=ץ אם; 7125 2+צ,14+א ס0דאהאכ:2?+צ,10+א ד0ק 7130 צ דאסא 71540 א זאםא 7150 2 דאםא 7160 אאטדפחה 7198 =דדה ואס =דהסק א5ת:8000 005808 7500 שסא *וטשא:* אך אסא טסצבהאפוסת* דאדאם 7578 "פם 8 אםססזספ 7571 :'א8001 צהוק* זאדאק; 7575 % זטקאד 7576 0 אשהץך *צ"=8% 15 7590 מא5:) 073108א6 7595 םד)סםנן אםא:8000 605808 7600 'מסא אדא ז'א68 טסצב0א0|0ת* זאבצאת 7605 8 000₪ז85 7606 7610 6070 % 6+1א=א 8000 (סא/ (שא+( 6-1א)א00))דא80=1 8010 אהטדשה 8099 ":%6 דאדאק:4,1 א0דז057ת:2 073108א0 20000 אצ 0ס":%6 ?1,3% א10ז7091:"ס5%6טם הבהסם *צם"%6% 9,4:7 אםדז1980"1051 (0)% דה אד אש ":%6 0,669 אסבדצפ0ץ 20001 1% אםבדד0':60851א6:"0+ ?9,7% אםדדדפ0ק:יצ "אההא כ0פד*:%6 ?ל צדספצם0 6 8םקדט0םת 0086 85דהד"* דאדאק 20002 דטם םח1; ספא מהז פפמחק ,זהאדם הד' ל!".אם 11 12 *אסד "אסדדפצם אטסצ אם* זאבאק 20004 9" מ20005 3 0ז 0=א א0ת 20010 א=09 אמחז 0>(א16%אזפ 1 20020 א דאפא 20030 0 אאחשחד 0823 אד 20040 20059 0078108 3 אאטדפה 20099 ₪ 18הד ת0 דסשטפם שהזבא0|54ם" זאדחק 30000 66 שהד דש 611 הדצא* ?1*הפדאדת סז 18 מאה *סט ד1] אסם אמזא 0 סד אסדדטם פשה שרד 58שהק)'* זאצאק 30005 0 מפטפסם::י...נשטאדזא זדסץ שחד הסדדא5 טסצנאאםוסתי זאבצאת; 30010 צס הטסצ מאדטסא צם פמאספ* ל!"מהד תם פאםד *שהז אד אסדזפ 8ם טסצ 80% פחד 06 אסדדסאתדסי זאדאםת 30020 דדטם שת1; שהד 0א5591קק אפהד* ?:גי*סאה 0085 0 6090::*...אס 5 צ+אם צבא טסצנא₪4ן0ת* זאדאת 30030 1 .ד צסהשה והי ?:*שהה הסדהא 55א0סם * 80% זד) 8 6א דדן|) שדאזפ אהד ד60תז0 1דאי דאדאק 30040 1 0090₪::*...פמאםם צההתהשא" ?:ַ';0 גזסא אם 000 שטז שש0א ‏ :אפסאםאתאנאהםוסתי זאצאק 30050 ₪ ,אשדאםפס אסד 0₪0095* ?:* סז אש א10דפצסט "אסדזספ אס= אאסם 4 ת0 ,דה6בא ,ד5! !:אשדאשסי דאצאק 20000 0 60508::".ץצ||ראסםס ץצ 6סבא ₪806 טסץ אמהטנאגםוםתי דאצאץ 30070 צס שהד אם סא6אה שאם" ?:זיקמםא) 630105 אטם "85סאק אשפהד ,נאסדזפ 1 00508!*...אסדדטם אאד; שהד* דאדאץ 30080 000 00 6 056 אאטד טשסצ השבא150סםי* זאצחק 30090 *המאת הס ןדא 5הסשה0דמא םמההד פדני דאדח" 30100 0 00*:6050₪ד 66א0 מז 056 אאטד טסצ ת011א0150ם* דאצאץ 30110 *"שמד8 2 05 =ן|פסדת 5 דההז אם פהסשהסדשא סאד שחד" דאצאק 30120 80 05*:008%8₪א0הם אד שמז ץחם אאטד טסצ ת1בא0ה0|5ם* דאצאק 30130 "אס אמדא5ס צאקט ₪ 5008 אם א₪0 םוספדא שהד* זאדצאק 30140 80 60850868: *5ש6א6חהס אחטדמא 30999 175% 174 0 טדאו ₪ % משחקי מילים 175 פרק הי 176 באמצעות המחשב האלשי של אטאר? אפשר ללצור עשרות משחק* מלים משעשעים ובעלי אתגר. החל ממשחקים פשוטלם של נלחוש אותיות ועד לתכניות מורכבות באסטרולוגיה שמספרות לאבשלם על אלשיותם ועתלדם. אפשר לפתח תרגלללם, לכתוב ספורים טפשלים וללצור משחק? חברה. הפרק הזה יציג בפניך את כל הסוגים השונים הללו של משחק? לשון. חשוב לזכור שמחשב אטאר? מטפל במלים אחרת משהוא מטפל במספרים. אם שכחת מה שלמדת על הכרזות 21% ואת הדרך שבה נשמר מקום בזכרון עבור מלים, כדא? לחזור על הקטעלם המתאימים בחלק הראשון, שמדברלם על אבת, 4ג, (א)2,ו- 008: נתחיל בתכנית פשוטה של ניחוש מלה-או אותיות, שאפשר לגוונה בתרלסר דרכים שונות. ניחוש מללה- משחק פשוט תכנית זו, בת שש שורות, נותנת לאדם אחד לשמור מלה או אות בזכרון המחשב, מנקה מיד את המסך ואז נותנת הזדמנות למישהו אהחר לנחש את המלה או את האות : (5(,8%)5)א אופ 10 4% דטקאו 20 "[גם ו6]" דאוא? 30 % דטקאו 40 סאף:יידו דס6"" דאוחץ אמחחד +45=8 *! 50 600 שורה 10, מכריזה ( אדכ ) על שני משתנלם שמרשים למחשב לאחסן מללם באורך של עד חמש אותיות. כמובן, אפשר להכרלז על 48 ועל אפ כעל משתנים בעלי יכולת אהסון של מלים *ותר ארוכות, כרצונך. כדאל גם לשלם לב, ששורה 30 מנקה את המסך. זה בעשה ע"ל תקתוק מספר השורה ו-" שאדת? יידאוח 30 ואז לחיצה קודם על המקש 280225 ואז על עעדאט ו 013 בלחד, ולבסוף מתקתק?ם שוב " בסוף השורה. כאשר מבצעלם כך, הנה מה שצריך להופיע על המסך : "1" דאואץ 30 והנה גרסה קצת שונה של משחק פשוט זה לשנים (או לותר) שחקנים : "חס סהסאו הפדדט. 5 ג או דט?יי זאוחק 5 "60555 סד סאפוחץ אי דאוח? 6 (45)5(,8%)5 ואוס 10 5 דטקאו 20 "[פגם ו6]" דאוח? 25 *יסמסא ₪ פדדם | 5 צוא 60585 סד צפדיי דאוחק 26 % דטקאו 30 סאף5:"דו ד60 פעיטוסץ 6000י דאוחק אסרוד 48=86 זו 40 0 600 50 והנה גרסה שללשלת, שבה נותן לך המחשב רמז, עד כמה התקרבת בניחוש למלת המטרה. שורות 100 עד 120 אומרות למחשב להדפיס כל אות שנחשת נכון במקום שבו הלא מופיעה במילת המטרה. כך, אם המלה שצרלך לנחש הלא | פתגחת והנלחוש הלה לפס המחשב ידפיס שת 6/6 60855186 אסא זס 6אואאו850 ואסח 5 (35)5 ואוס 10 (85)5 ואוס 20 סד סאפוח הטסץ 08 סמסשו המדדם 5 4 א6וקיי דאוחק 30 "055 9 דטפאו 40 [ הש 6]" דאופק 50 "ספסש ₪ =דדפ 51 4 60855" דאוא 60 5 דטקאו 70 סאפ:יידו 60 טס/יי דאוחק א=רחד +5=8 זו 80 '"סחסאו הטסץ או פא ₪5>'דדם פפשהדיי דאופ? 90 5 0 100 (א,5)6 דאוחק אהד (א,א)8%=(א,50א ו 110 א דאפא 120 "או40 ודיי דאוח? 130 140 0 כמה שנו?ים לותר מורכבלם בגרסה השלישלת של התכנית יפיקו רמז יותר מענין. 17 158 להוסלף: (6%)5 ואוס 25 75 0%=00000" 1+(1(*5)אא)דאו=₪ 105 לשבות: דאוחץ :(א,א)65)5,8(=4 אפחד "0" =(8,₪)6% או סוד (₪,₪)+ 5 אשד "0"< >(8,א)6% =ן 115 זה ידפיס את האותיות של המלה האמלתית בסדר אקראל (מבולבל), בלי קשר למה שתקתקת פנימה, (אלא אם כן קלעת למלה הנכונה). התבוננות: הבזקל מלללם התכנית הזו הוצעה ע"י ד"ר דין בראון, חבר.ותיק של אחד המחברים, המאמין שלמחשבים יכולת גדולה במתן מלמדים חדשים לתפיסה ולחשיבה. תכנילת מיוחדת זו מבוססת על העובדה הפשוטה, שהצגת מללה לזמן קצר בלותר גורמת למוח ליצור תמונה או דלמול. אם זה בעשה עם כמה מלים בזמן קצר, המתבונן *כול לקשר את הדימויים הללו וליצור אפילו דמולים לותר מורכבים. הבחירה במלים בנות 4 אותיות (שורות 1000 עד 1002) לא היתה שרירותית :מלים בנות 4 אותיות מלוחדות ביכלתן ללצור את הדמוללם הללו במוחנו. ניתן להחליף את המלים שבחרנו במלים משלך, כל זמן שלש 0 מלים בשורה (שורה 10 גם מגבילה אותך למלים בנות 4 אותיות ; אפשר לשנות זאת, אם רוצים, ע"? שבול האורך המותר בהכרזת משתנה המחרוזת(% פתסח בשורה 30). < צמפסהא1 סאסא מטדדהדדתםא > א אמח השסתם 0637 טם 506668568 א אפת (0%%4א₪0 אדפ 00070108 +6 0 אסצדזצפסק 0 )אא ) דא=א א 6א0ז65א 101א1)סאא)דאד=הסא אסא סז 1=1 הס 0% סאשח 1 דאאא * סא0א 0080ת * אשת 0 6003+1:00850₪א13)סאח)דא0+1 30=אבא %: 6+ דאדחש 0 30016050₪=אא 6070 0 מ=אדדטםה= (7ד01א) 0085ק אשח אא דאשא!אהא סד 1=אא אסת אחטדפת סאם ,אא0ת, 95 סא6,50א1:,אדהא; סאצא בדהם 8 סא 00% 6א,ם ד ו50, 1 ₪01 אט. ו .ופ 05 , פסס? בדהם 1 דפדא, 5 ךא ,| מילון ומשחקים למילים בנות שלוש אותיות משחק? מלים רבים (כמו שבץ נא, תשבצלם, וג'וטו) תלויים בשמוש במללון כלשהו כד? לקבוע רשימת מללם מותרות במשחק. אפשר להכין מללונים למשחקי המללם במחשב שלך ולשמור אותם על סרט או תקליטון. בדרך זו, אחרל העבודה הראשונית של תקתוק המללון למחשב, להלו בידך מללונלם שונים לשלמוש חוזר ונשבה במשחקים שונלם. זהלרות בענין אחד, כל כל פנלם : צריך לדאוג שמספרי השורות במילון *היו שונים ממספר? השורות בחלקים האחרים של תכניות המשחקים שלך. 140 158 100 120 110 90 200 100 שחך 100 א 19 100 כדי להתחיל, חברנו מללון באנגלית של מללם בנות שלש אותיות. התכנית שמאחסנת את המללון גם תבדוק אם צירוף של שלש אותלות הנוא באמת מלה, ולכן תהלה שמושלת מאד למגוון רחב של משחקי מלים. אנו מצלעים לאחסן את השורות 16499-19000 כתת תכנית על סרט או תקללטון, ע"י שמוש בפקודה ":0" 219%, או ע"? פקודת "פסתסה :כ" 187ע (או כל שם שנראה לך). אחר כך אפשר לאחד את התכנית עם המשחק המסוים שמעונלנלם בו, ע"ל פקודת ":0" תתעאם או | "פכתסא:כ" תפעאת. לתכן שלהיה ברצונך לשמור גם את תת התכנית של הזהול (שורות 0-320), כתת תכנית נפרדת או ביחד עם המילון. <<< צההאם1דסצס אאדךש| 3 46% א פמהתחה 5%9176 551706הקטם * צם 1980 %ה16סטמסם א א4שח 5% הסם * (%63א,(3)%ד אדסם ש=זדשן 3 6 אמדאשבאה05תי זאדאת:60 קהבאד * סא 2,927 א0008ד1:86+א=א % סאב 0 אשחד 3<%(5א)אשם| 18 (10000+100%090)08% שתסדפפה 5 סז 1=דפשד אם; %ד סהבפת 0 סדסם: ₪06 אשהד 4=4%ד שד זפפד דאשפא 0 ₪00 "כַא0001 צחז - דספאאםססי דאדאק %ד דטשאד 0 אסחד *א*1,162)%ד 175 אםץ בזבם 05 פאדאאד6םם | א אםשא 90 צמהאםדדסדם השדדם| 3 הז א אשא 92 א אשמה 94 5 השס תטסצ 000 * אמא 96 5 90713%6תת8 6ה% הם א* אשא 98 8, ד ,007 400, 400 ד805,00 הזאם 00 ה סאה; 5,011 8,061 1ה; החדה אדה, ודה: סד 000 80 דקה,אחה,אחה;0,005ה0,מקה, ואה פצה, םאה, וא פאה,א0ה הדהאם 10 ,00,507 ,א0,000,800,500,00הם הדהם 00 8,אדם,6דם,סדם, םדה צ5ם,ו56;05ה;5םה;, קשם חם, צ0ם, אס 80% קס₪ ?₪00 ספ 800 10 20 30 0 10 0 א א 70 0 60 100 110 120 10 10 150 100 170 10 14 144 14 1438 144 15 0% וזא 165 16 ,וצה ודד ם,דטם, פטם, הטפ אטם,אטם, סטם, פטם דאס 16610 צט 0 |000,00,הם דאס 16700 0 דסס, 00 000 א0ס, 006, פס דוס ? אמס, דה דטס, אטס, קט ,אס , שטס, פטם, פטס, צחס, צם פ,אסם, דסם, צהפ,אהם,אהם, 045,000 48 16800 0, ססם, האס, קדס אדם,אדם, סדם, פדם, פדס ,אס סטם, אנטס, 6טם, שטטם, פטם, פטס, צחם, דסס,אם שצם 0078 16810 78 ט,7ְם, 80,551 508,507 0478 16900 6אם,אסם,סאם,טאם;ה1ם, |1ם:אם; 1 6א5,5א שצם,פאם,0,00זם:;59;אא6,5אם,סה ",שםת,צה-,07-,08-,א0-,00,"80; הבדהם 17000 =,דב",א1;,א1-,16:,שדת,ם1ת,2םץ,צםת,אםץ,אם 00,"0%-,00-,05,"06-,00ת,צ|פ,ט/ת,אך אטת,אטת,צא:,סת; דאס 17010 ,00 ,000,000 בדהם 17100 א אד010,0,ד0,א05, |שס, ששס, צבם, דה שצם, צנוס , דום או , אנוס, דסס, ₪00,פם , צ ה דהה 300 +00 פה הדהס 17200 ₪ 17 ;אדה. שד סדה צש, אה אשה, חפט , אפ ,אם 0 אםה ? ססה , שסה , ססה, פסה, אאה, דצה,15 ח, טר : חטה, סטה, פטה ? פטה; אסה; דסה הזאס 17210 דטא, אע 01ב אאד, קא1, 1 וד, א.ו1, 105,120 הדאם 17300 צטד, פדד, אהב,פאד,נום 6 + 0 ה + אה 066 שה הדהם 17800 דט 6 ץ צס, דס, 206 308 26 פדט,אם דצא,שדא,א1א,10א, צםא;,אםא,6םא בדהם 17500 ,0,106 |,1800,₪| בדהם 17600 דך6ם.),אם |,101, 0,155,100 |;צ0]|:אה 6 0 א10,א10,ד06,!0;ד1|,קד|,15 שד 8ז8ם 17610 א דהה ;אחח; דה הח ? קסה;אסה: ספא בדהם 17700 א ססא ;פסה 06 אדא , אדא וזא: פדא, אשא, דשא,אם מטא, סטו, פטא, מסא? קסא; ססא,אם א,דשא,=סא צבא;ההא, קהא,00א:פהא בדה 17800 א סא, דסא, אהסא, פסא, אדא, דצא, =דא, ודא, פדא,אם זטא, פטא, הד 0 081,000 ז008,08,א08, 005 מזהס 17900 0אס,זקס,5ק008,0,םאס0,פ.וס,.|דס, אחם, דפם, םת אאם, ואס שאם, 000, דטם, אטם, פא 00,0ק,ד07ת,חהק,קהץ,אה;, |0,8בם הזה 18000 6,0ד,5ק,דהק,זשק,אשת,קםת, אםם, שמק; השק,צה שחש דסק,קהק,ד0ת,כסק, צוןם, דדק, פדס,אד 11 12 ש,אטק, סק פטס,דפם צחק, מהץ,אסץ הזהס 18010 דטש, יט א צח, אה דהת,קהה,א0ה,00,808ה הזהס 18208 ,סאאה קדה,א1ח, דה סדה ד הא א ספ אטח ?אטח סח טא אסח, דסה ,סה פס סט =צא,זטח 6זהם 18210 808 .500,5600,900/801 זה 18300 ופ 954,959 ד950,900,9505,99,צ90,אה צ1,9א9,אד9,דד517,918,9,א510,91; זה 90 ו9|,508,500,90 הזהס 18310 9088 דפ 8 570 50 50% 50 דם ,אע ד דהז,אאד;,ץהד,א0ד,00,001ד/88ד בדהם 18400 ד,אצד,5דד,סבד,5הד;אשד;6שזד;4אד,אאד,אאד,שה אסד,דסד, "סד סד אסד,אסד,שסד,דדד, סד ד,באד,אטד,אטד,פטד,פטד צאד;צסד אזהפ 18410 סו שפט, 50 אחט, זמט, הסט בזהפ 18506 ט,=שצט, הדט,קהט,אפט, דפט זהט,א08 דגס 18606 ב ה א 00 סו 0818 18700 א דדוו, אדא 10א. צחא, סוא, דשא אסא סמו סח פס 8 00 אסא פס ץצ פפץ, אצ ,אצ 076 18908 טס אסצ, סדצ, אפצ, דם 7 הזכ 19800 כיצד להשתמש במילון מרגע שאחסנת את המללון הזה על סרט (ע"ל פקודת ":0" הפדד) או על תקליטון (בפקודת "פוגזו:ק" 189, כאשר ₪עגא הוא שם המללון, עד 8 אותלות), אפשר להשתמש בו במספר רב של משחקל מללם. וזוהי הדרך לעשות זאת : 1 עליך לפתח את המשחק ולתקתק אותו במחשב, ולודא שמספר השורה האחרונה בתכנית אינו עולה על 9999. .השלב הבא הוא טעינת המללון מהסרט או מהתקליטון טעינה מסרט ":6" התתאם טעינה מתקליטון "₪מעהא:ע" התא זה יטען את המללון כך שהתכנית הקודמת לא תמחק מך הזכרון. זס 309 חחסי) "0 םדא (15% חסז) "שוג א:ס" אש דא 3 עכשו צריך לבדוק את התכנית שתקתקת כדי לראות אם אין בה שגיאות, ואם ברצונך - אפשר לשנות כמה דברלם. ומעתה אפשר לאהסן את כל התכנלת כלחלדה שלמה אחת. למשל, הנה תכנית פשוטה מאד שמדפיסה על המסך אילו מלים עומדות לרשותך במ?לון. כדאי לנסות אותה ולראות עד כמה קל הדבר 'לחבר"משחק? מל?ם בדרך זו 1 * 005 השדדם 3-1 | א 05 ד5 | *** אפח ו *** צההאסודשוס או 5 81 ווגצג *** ואפ 2 *** 2/28/80 , 5או 1 אם | *** |אפח 3 (5)3ש ואום 3 100 -55 ד שד 6 1666 |8ם ו6]י דאוםץ 20 ":שוסאא | פאס אפדדס ו גא 30 סא אשד "222"=%שו = 40 ;"5 דא|א 50 6000 ** וס 01 5 אס אם דד |-3 *** אסא 9999 והנבה עוד משחק מלים שמשתמש במילון. המשחק הזה מבוסס על המשחק המפורסם של לואיס קרול, "זוגלות" (8ת1₪פט0ע). "זוגיות" הם צורה של גלגולי מלים. מתחילים בשתי מלים, למשל אטת | ו- 817% ומנסים לשנות את אשת ל- ע81. התוקים לגלגול המלים הם : 1) אפשר לשנות רק אות אחת בכל פעם, 2) התוצאה של כל שנול חייבת להיות מלה בעלת משמעות ו-3) אסור לשנות את סדר האותיות במללה - מוכרחים להחליף אות אהת באות אחרת. לפניך דרך אחת לשנות את המלה חש למלה עד בשלשה צעדים : אעם אטלפ או5 דופ והנה תכנלת לזוגלות בנות שלש אותיות, כאשר חחת ו- סע הן מילות המפתח ; נשתמש במללון כדי לקבוע אם מלים שקבלנו תוך כדל גלגול מילות המפתח מותרות או לא : 13 14 <<< ספת0דא80 >%> אפה 10 5 זחפסאד! אש| אשת 20 אאא דאאדהסקאד אאא * אשה 22 הפדד) 3 פהד 800 ז8טה כםל. א אפה 24 8דא=אדהזס הד6ע צההא0נד0נס. א אשה 26 8 >אד זה מאדדהבדפ. א אשת 28 (45)3(,75032005)8, (85%3(,5503 אדס 30 40 01058 1 סא אס אטסצ מפט סז דאהאא טסצ ספ* זאדאת 58 "05 %ד זטפאד 69 1 0ד9000:00 00808 אשהד *צ"=1/10)%ד 16 70 60 סחסא 6אבדההדפ שהד השא:יאטם"=8% 80 פמסא באצסאם שהד אסה:יסשה"=6 98 100 00108 1 6 ד *8%0:' מטאהטם':%6 דאדח" 110 דאדח" סד =אד| דתאדס דדא1 אשח:2=פאד| 120 אם 0808 130 5% שאד|,1 אמצדד09ץ 140 6 דאדח" 156 1+אד -פא1.! 160 אדא א300:88 אפהד 5%=%א תד 170 856% טםצ*:%6 זאדאק אשהד 18<שאד1 =ך 180 0 סדסס:"דפם *לְדאפא 00858 סתם₪ דגטתא* זאדת; 198 %ד דטסאד 200 (%ד8900א10000+100 מאהסדפספא 210 5 סד 1>דפפד אם; 220 6 600א 230 0 סדםם: שםץ אשהד *0%5"272 15 240 0 סדםסם: שסץ אשהד %ד=0% אד 250 דפשז דאפא 260 דסא - סחסא זהמד אסאא זיאםסם די דאצא" 270 *לאפט 0 סדסם 299 8- =8ד8 0 שד 11=40 08ת 300 1 1:5008₪58- שפדם 1| סד 12=40 אסץ 310 2 דא6א:0,10 06 קא11:8900 דאפא 320 הדצ השאאדו':%6 זאדהת:0,19 אס0דדדפ0; 330 *פמחסה *:9-אאד|נ* 0 סדםם 399 0=הסזהא 400 3 פז 1=זפמז אם; 410 אשמז (דפשד,דפםז)%א=נ(דפםז, זפםד)פד <17 420 1 ד = דסא דפשד דאשא 330 0 0070:%ד-4% אשהז 2=הסזהבא =1 340 "פסאבטס דפעא אפדדפן 1 צמזסהאםי* זאדאת 9ל4 0 16070 "א0001 צחד סד שא2ן טסצ פוטסא* דאצאס 8000 0 %ד דטשאד 80108 סאם אשחד *א"=1,10)>ז תד 8020 :יפסמסט 8085 ממז הדשא* דאדהק 8030 %ד דטשאד 80408 0 6070 אשהד *צ*=גו,1)%ד 715 8050 אמם אטסצ ספש סד דאאא טסץ סס* דאדהק 8060 ויוי ו %ד דטזאד 8070 בדם9000:0 605908 אשטד "צ"=(1,1)%ד 17 8080 100 8099 ₪070 0 0 פד₪0 8199 *בא058תי* זאצאס 9000 : "סחסא 6אדדתהד5 פהד 15 זהשאי דאדהק 9010 %ד דטשאד 9020 9030 00 אסא 10250060* זאבאץ אשהד צד -1 9040 0 6070:יא8001 צאד - ספ %ז8% 9050 ויסהסא ס6אדסאם פהד 18 זהטא* זאדאק 9110 %ד דטשאד 9120 9130 60508 0 אסא ₪601 |וד* זאצחץ אמחד 'אאא"=%ך ת<ך 9140 0 סז60:יאד800 צאז - ספ 0 סאס₪ מ6אדסאם* דאדתק אשהז %ז85%5 15 9150 8 000:י'6א508 מחד ₪5 ד'א 6% אהטדפה (%ז690)0א10000+100% שאסזפםת 5 סד 1=דפמד אסת 5600 % 0ד60:'אאאי=%ך: קסץ אשהז *₪%5'277 175 וי 9 5דַ0ם: תםק אשהז %ז-0% 15 9579 זמפז דאשא 9580 1066 "אאאי=ףך 0 אאטדפחה 9599 צמהאם1דסדם תמדדק| 3 סקא * אשא 10000 פצמד סד פדא5אםז48ז5 8ז0ם א אםא 10010 - א0א60םאץ פהז ז0 דאבק * אםא 10020 0 סך 16490 5שא1] * אםא 100930 בסו להפגש עם חברלם שלש ברשותם מחשב אלשל של אטארל, ולחבר מילון משלכם למללם בנות ארבע או חמש אותיות. כמובן, ככל שהמללם ארוכות *ותר, כך יהיו משחקל המלים מורכבלם ומענינים לותר. הנה כמה רעלונות למשחקים שאפשר לתכנת אותם בקלות, תוך שמוש במללון למלים בנות שלש אותלות : 1. משחק שמתחלל באות אחת,שהלא עלצור. מטרת המשחק הלא לראות מל יכול ליצור את המספר הגדול ביותר של מלים שמתחללות באות הזו. מטרה אחרת *כולה להיות לראות מל ייצור את מספר המלים בנות שלש אותלות שלכילו את האות הזו בתוכן. 2. אפשר לתכנן משחק דומה, שלהיה מבוסס על תנועות. (5 אותיות התנועה באנגלית הן ט 0 1 6 8). יש לבחור בתנועה, ולראות כמה מלים בנות שלש אותיות לכולים ללצור, שהתבועה תופיע בהן, בכל מקום שהוא במלה. *נצח מל שיכתוב את מספר המללם הרב ביותר. / 3. בוחרים שת? מללם בנות שלש אותיות מתוך רשלמת המלים במ?לון, באופן אקראל. כמה מללם אחרות בנות שלש אות?ות אפשר ליצור משת* המלים האלה % אללו לכולת לבחור כרצונך מתוך המללם, אילו מלים הלו המתאלמות בלותר כד? ליצור את המספר הגדול ביותר של מלים ? 4. אם נותנים לך 5 (או כל מספר אחר גדול מארבע) אותיות, כאשר אחת מהן לפחות הלא תנועה, כמה מללם בנות שלש אותיות אפשר ליצור מהן + משחק זה אפשר לשחק בלחלדות, או כתחרות בלן כמה שחקנלם. ילש כאן גם אתגר תכנותי : לבנות לוח תוצאות אל תוך המשחק, כך שכל שחקן יקבל נקודה לזכותו עבור כל מלה נכונה. הערה של לן ללנדסי, לגבי זהוי מלים בנות שלש אותיות היא מכוצנת למתכנתים מנוס?ם : דרכי זלהול למללים בנות שלוש אותיוה במחשב אטארל "הנה תכנית מהלרה אך "נקיה" למשתמשי אטארל. ודאי כבר לדוע לךר שמחשבל אטארל אינם מרשים מערכ?לם של מחרוזות, אבל המגבלה הזו אלנה פוסלת משקקי מללם הפ אטארל מאפשר לשחזר זגת מכל מספר שורה, גם שורת משתנה שבפקוח התכנה. אנל משתמש בתכונה זו כדי להמנע ממערכ? מללם. במקום זאת אנל משתמש במשפטל גחגס כמערך לשעת הצורך. אני מסתמך על השמוש ב- 50 של לוח המקשלם שב- 0 פתתג ,| שלאמר לל את קוד התולם 0 של האות הראשונה בכל מחרוזת. כד? לזהות את כל המלים בנות שלש אותלות,צרלך שתהיה למחשב רשלמה מלאה של המללם. אבל השתמשת? ברשלמה של אעעות של כל המלים החוקיות בנות שלש אותיות, מתוך המללון צתב סיסבכ 504002 צתגתונע 62השדתפת הת10תיחנת אלה מופלעות בשורות ה-- געגכת 0... יש עובדה נוספת שהתכנית של? משתמשת בה, המתירה לא לותר משניה אחת לזהול מלה נכונה. לש 45 מללם שמתחילות באות 8, יותר מאשר בכל אות אחרת. כך, הלולאה המתחללה בשורה 200 צרלכה לבדוק 45 ערכים לכל הילותר, וזה יכול להעשות בפחות משניה. התכנית הבאה תבקש ממך לתקתק כל מלה שהלא. אח"כ תאמר לך אם שלש האותלות הראשונות של המלה שתקתקת מהוות מלה חוקית בת שלש אותיות. פשוט מאד, אך בסיס טוב להרחבה בעתיד ". ה ב צהפסאו! אם ] 1980 [6) א5א 0 ו פא 565 שפצ 11 5| וד ואפא : (5)3ד , (5)3א אופ 10 א סז ספפא א אפ5דאם |68 61]" דאוא? : 100 ץד 100 ץג אד ה טס ד556 ואפא : "סאסצו אפ דדם ו 3 -86% 116ד 6% ואםא : 2,א,2 561601.08 : 1+א=א 105 00 סאט0א6 %ש דטקאו 110 דד | םאד ג דסא א66 : 100 אפהד 3< > (%)אם. | 120 סאס זה ג דהם 57085 אש : (5ש)10000+100*456 557085 130 שאו | 5 דדש | ד5אות 0% מפמטא אטאואהא אםח :45 סד | > זפספד 08ת 200 6 סד 05 אסא 210 07 8 60560 85 : 300 סד60 : קסק אפווד 5=4ד ז]| 220 דט סא סאג 5סהסוש 0 פאם אשא : 100 אשד "4222 =| 230 הדגוא אא 240 אס 6 דגא סא אא : 100 6010 250 "?או46 צאד- ז608₪60יי דאוח? 300 % דטקאו 310 ?5707 סד "א" שאה 86% : 100 אפצוד "אי'< >%ד | 320 שס-.ן וס 5דא6ו דג 51 הד 6₪א 16499 סדרות זהו משחק שבו המטרה הלא לקשר מללם זו לזו תוך שמוש באות הראשונה והאחרונה שלהן. על שתקן אחד לתקתק מלה בת שלש אותיות והשחקן. השנל צרלך להמשין במלה שהאות הראשונה שלה זהה לאות האחרונה של המלה הקודמת. למשל, הנה רצף אפללבל וכוּ' צריך לזכור לטעון (בפקודת תתעאם ‏ .) את המילון של המללם בנות שלש אותיות, אחרי שמתקתקים את התכנלת ולפני שמתחילים לשחק. 55 שפדתםם -6>> אשת 18 0 6% "56פמא1)! אפן אשת 20 אאא דאהבדהסקאד אאא * אפה 22 תשדדם) 3 מהד 000 דפטא טסצ א אשה 28 סדא=אפוהדפ הדהם צהאבאמדדסזם א אפא 26 8 תאדן 07 מאדדההז 8‏ א אשת 28 4 א 30 אמפצ |ם, (8+1%ח=צה וק, (ה=שאטוא%סםא0ד אדם 30 (2%)08 (1)%|זההד14(,5)%א15(;1087)%א1 אדס 50 (14(,85010,0)10,7)1)%ז9שד אדם 40 9-0 70 0-אםדדתם 3010:60808=א10דק0 980 8 ₪8 680770108 א5א:2000 60808 90 *5םך550 קחסא הפדדםן %64:"3 דאדאק 100 *א01שם 0ד":%6 זאדתץ:6,8 אסדדד1פ0ק 110 "530% דדה":%6 זאדהק:ל,5 אסדדדפ0ק 120 בדסטאדפאד א%6:":0+ דאבאק:2,2 אסדדדפ0ק 130 "פאם "הסג%פם ד1הי:%6 דאבאח:5,3 א10דד05ת 140 * נה6דה *%6% דאדאת:4,11 אסדדדפםץ 150 (53279)א5ם;=צפא 160 0 1000:0070 0089086 א=הז 3=צםא 15 1709 =0=א10זשם):אסדדקם 60908 אמהז 5=צשא 75 180 0 אפהז 3030<אס1זם 4020%1 10:009808+אסצד 0 דד 0 אסמהז 6=צשא 7 190 5 *:1%ק%6:0|0700 דאדהס:0,5 אסדדד08ק 200 "004805 0ד 56180% דדה':2%המצה|ק:י 6 א000ד85 210 צאושם דאםא:50 סד 1=צהומם חםת 220 2+אק=א":!א,2,0 אם|60ד85 230 0 0ז0םם 240 "ז%6:'081 זא1אסז2+16 01058ק0א0 250 6 דאםא:5008(=0א10ק:!הפםאטא סד 8=1 א08ץ 260 זצאד אפא: 270 0 0=דאטסס 290 1=אשד10ק 300 ז=2%אםצ0 |ק:5000 2%:00808אםצה |ק-%זפפד 319 %דפם 088=0ק 320 אמצה |ת-1=אםצה וש 330 100 0 0,10:0085%8₪ אס1ד05ק 340 0 0,11:008588 א10ד097ק 350 0505 0ד60 אשהד 688<1ק 17 360 1+דאטס0ס=דאטסס 370 380 60908 0 5 סאסא %6:"|087 דאדאס:1,3 אםדד051ק 390 1 095אם אשה!6900 1,4:00908 א0דד091ק 400 (0%)01,1ז497| 1 אשחד 1<(%אז14057)א₪| 1 310 ד 005805:%אז09|=%זפשד אמהד *2"=> 6% ואדאק:1,4 אסד 58 סאסא דאשא":%6 זאדאס:1,6 אסדדדפםץ; 420 *ז * :הדבא זההדפ":%6 דאדאק:3,7 אםדד052; 430 / (65+(26א13%)סאא)דאד088%%=>|דההז5 440 6% אאשחד 8%2<1ז08/)א5| 15 450 ( 08182 1)א15) (160+(7|4ד00ז44:00₪%)0080)5 דאבאק 460 8 א0דד097 870 ממזאםי:%6 דאדחש אשאזד 0=(אםמצה|ק)ק תך 380 *סאםא אשםסצ אס צאי:%6 דאדתק אפהחד 1=נאפצה|ק)ת 77 490 5 1 0 500 6085808 0 0:0 פטפסם אשהד 1=(אםצה|ק)ק 17 510 אחטד אפדטקאטס א5ח!670 1=א0הם 520 % *=%א1 530 %אד:%6 זאדהץ:1,9 אםבז051ש 540 "א',1,4,0+% אםש0 50ס אםץ;טם אה0|5 א5ה:764,255 שא0ק 560 ₪ א₪א000ד56 אמחד 764(>255)א5שק 16 570 0 256:60070א(1)סא אד%1,1 זםם 580 590 010086 1 -0₪48=0008 אמחז 08881 סאה 126=אד ;ד 600 =דם|פס 540:868 0ד60:* *=(08608,א088)%א1:1 דצ דבה אאהטדפה אשה:670 אשמז 155=א1 15 410 5 אשחד 0 8 232<>א1 סאא 645>א1 תד 620 סדדםםההץ)4 דסא א5א!0 (אד )6082=608%, אה )+%אד 630 6840 = 1 141 0000=15 אמחז 0808₪215 15 550 860 6070 0 0 אסםהד %2>1א1)אם)! ;ד 670 אםא:(1,0808-1)%א1=%א1 אשחהז 000821 1 680 85 סאך1 החד פטאדא 0: 0858+1ק-095ק אמחד "0898ק"=%א1 15 690 210 =0885ק אאחז (%|ז090)9708<>%א8800)1 1 700 א6ז8,' %סה 10%%6%9'5 6%715%+ דאדאק:088+1ק 0 סםד60:%ד שתסזפםאה 710 אשפאטא סז 1=דפשז אם0ת 720 %דפמד 060םח 730 0 0ז00: 05ק אשהד %א1=%זפשז =ד 740 אטא=זפפד אשהד (%61,1א1-(6)1,1זפפד 15 785 דפשזד דאשא 750 '0"סש [1663 3 %6:"70% זאדאק 760 שטאדזאסס א58א:900 סדם6 770 הת%+':%6 דא1אק אשאד 0<(ד8שד)50א10ק ת1 8900 6 5%39%'16050₪8 1%ה 4 15 בתסש + 0 6000:6070 08פס 1+תפצה |ק=(ד9םד)16450ק 810 ">אתס₪ ₪"ס₪ 3%ה%":%6 זאדאק 820 6%אד=%א097| 830 1+ תםצה]ק)5= (אסצה |ק86 840 (%א1)אש|+(הםצה |ק)ז=(אמצה |ק)ד 850 :'5%37% 17הי:%6 זאצאק 900 910 6050 0 0 אשחד 6<>צשא ת4000%1 00808 920 0 6070 930 סאם 999 8 מ1+1610080₪ 68070708 1080 "פסהסא השדדק| מתההד":%6 דאדאש 1018 "פסא0א |00| אהד 5א0י':%6 דאדאק 1020 "תס תשדדםן [88| שהז':%6 זאצאץ 1030 יסהסא 1008ששאק מהדי:%6 דאדאס 1040 "זפתד; מהד ₪5 דפטאי:%6 דאצאש 1050 "דאמא שהד 05 אפדדם':%6 דאדאטץ 1060 "פדהםקמה סא .סהסאי':%6 דאדאק 1070 6 זאצאט 1075 "טסט 3% '488ק' פקש%':%6 דאדאס 1080 ".₪008 %סה ההסיו%6 דאדאץ 1090 % זאצאש 1095 *15 34005 1115001 אב':%6 דאבאץ 1100 "סאד499ק 08 סםדהמהד":%6 דאדאם 1110 'אאטז הטםצ":%6 דאדאק 1120 6 זאצחם 1125 *0058 18 שאהם מהד":%6 דאצאק 1130 "009 פה>צהוק הדסם -%6:*'1 דאדאץ 1140 6 זאדאס 1200 '"5%80% ד%6:"01 דאדאק 1900 0 אאמחד 26>צםא 4000115 00808 1990 אחטדפה 1999 2000 0007085 +6 זאפז שא - 06075 אםמא!0,2,8 55700108 2010 - א1א0.| 106899 א6א:1,12,10 08ו00זמ8 2020 אפזההדם א1 פאםדדשם ד - אםססא1א 00798 א6א:2,8,12 א0.0סז56 2030 אשדאהדם אע =דד 0% 8אבא - 98ש10 %8שא:3,4,6 6570008 2030 5אא 01880765 - פצםא 576010 אהד סא00א0א800 א5א:4,0,0 א0וסשד85 2050 אאטדפה 2099 טמחססי=2%ה=צה|,:" הפחטה"=1%א6צ0. 3800 0(=0:0)1(1)ק!'07+ אחטדפת 3009 00(=1ק%'0000%09י'=1%אהמצ0ק 3010 אחטדפה 3019 0)תי הפחטה*2%התצ0!₪ 3028 אחטדשא 3029 0=0)קוי הההטת"=1%תקצ0וץ 3030 אהטדפה 3039 0 אסחד 53279(>57)א55ק 75 4000 0 אהד 7=צםא =32790:1מ)א5םק=צםא 4010 0 206:60070א(1)מאח,3,0 הםסן 0 אםסשחד (03279)אשק 75 4020 אאטזשה:2010 00908 4099 (%דפמז)אם] סד 8>1 אםת 5000 8+( (0,0(=078%)080)7587%)0,0)%זקד 5010 / 8 זאשא 5020 אאחטדספא 5099 6000 0605088; 0 =1%א5ץ0 |5000%0 1%:00508אםצ0 |ק=%ז59ד 6010 %דפפד =2%ה6ץ) |0: 5000 2%:00808₪השצ70=%ד8מד 6020 %דפפד 0 אםבזצפסת 6030 %קהםצה)ת:* 08 *ו1%הםצ0|ק;%6 זא1א; 60409 (00ך:יו"!(%6:5)0 זאדא":1,1 אסבד091ץ 6050 1ךו"ו"*:!(5)1ו%6 דאדאק:13,1 אםסדדדפ0ת 6060 , 1" ":%6 דאדאס 6900 אאטדםח 6999 דפסה 7000 אשפאטא סד 1=דפשד חםת; 7010 6 א,3,3 אם|060ד85 7020 %אד סהאםח 7030 1050 סאה (%)ז020ז680)9=(%א880)1 :1 70840 0 סדםם: אםש אשהז 0=וזד8םך) זפשד דאשא 7050 "098ק*=%א1 7060 0 אם1ז092; 7070 '5%30% 317 !8988ק %6:"7 זאבאץ 7080 0 אםהד 6<>צםא 4000115 00808 7090 8+1א1)א5 )642 7100 %א%6:1 זאבאק:ל,1 א10ז051ץ 7110 אהטזשא 7199 0 אסםבזע5םש 9000 *3ב501508י:%6 זאבאש 9010 0 סםשדף 0 0ך 20=ןן אםת 9020 ,0 0א1,5%98900- שך5 || סד 1=50 אםת 9030 0, 0א8500:)! דאםא:10,10 דאשא 9040 0 א0080₪ 9050 6 זאדאץ 9060 16 8₪א%6:"008 דאדאת:3,10 אסדזצפםק 9070 יח ''5130% 6:*317+% דאדאק:4,11 אסצזדפ0ץ 9080 0 אשהד 6<26צשא 4000:75 00808 9090 אטא 9099 צפהאסדדסבם השדדםן| 3 סםה א א5ת 10880 פד סד פדאםאפדהדם 8זַ8ק * אמא 10810 א4)אהססתץ מחהד 05 ק א אפח 10020 70 סך 0ל164 ]| א אמא 10030 15 14 ? צופן סודל 265 בכל רחב? העולם משתמשלם במחשבלם לפענוח צפנלם. מחשב אטאר? שלך לוכל לשמש אותך ליצירת צופן, לכתיבת הודעות מוצפנות ולפענוחן. הצופן הפשוט ביותר מבוסס על החלפת אות אהת באהרת. הנה תכנית למשחק שתאפשר לך לתכנן החלפת אותלות כזאת. אחר? תקתוק הצופן, המחשב יבחן אותך ע"י הבזקת אות ויבקש ממך את הצופן עבור האות הזאת. זה כשלעצמו מהוה שלטה טובה לזכור צופן שיצרת בעצמך : 6אן6055 6005 ד186? |א 600583 *** אפא 5 5 0 ,אוה א .וא ספד צפ (6) ואש 6 / (1)א, (85)26(,65)1, (26)+4 |אופ 10 *"2ץאעו/טד5 סקסאו וא [ 000561 *=+4 20 = 0 6005 ד55685 ה טסץ דטקאו [5%8.ו6]" זאואץ 30 "50 055 .ד85 הק 1 טחד זס אפדדט וי זאואץ "ופסאס ץצ ואס א6דד6 .1" דאואט 32 6 סד 1=! 608 40 ;"= ";(5)0,1;" 08 שפס6 פחדיי דאואץ 45 8 600 אשד 1=| =ו:%א דטקאו 50 52 508 [=110 )]-1( סשפט ץצ ג6ח.ו טסציי דאוח?:קסק אשד +<=([ ,[)84 = 54 5 6070:יש אס דג אד [ דאפא 56 58 84)1, (= | דאפא 60 *606 60655186 שד 08 אסא *** ₪5 70 *** 5066 = 61 *** אפח:יי |הגם וס]יי דאוחץ 80 1+(1(*26)א8)דאו=א דפ | 90 (4)6,8;*" 08 6005 פחד 5"ד4דושיי דאוח? 100 % דטקאו 110 :"ודו ד60 טסץ 685011 דאוחץ אפהוד (₪,א)+65=8 = 120 000 (5";84)8,8! 6006 פווד ,סאי' דאוח? 130 10 דרך אגב, אם כל אות תעמוד בפני עצמה, תהלה לך תכנלת שתוכל לעזור לללד או ילדה שרק מתחללים ללמוד לקרוא אנגללת, לשנן את האנתלות. מחשב אטארי שלך מכיל אותיות וכן סלמנים גרפללם. את הסמנים הגרפלים מקבלים ע"? לחיצה על מקש (0088) ובאותו זמן על אחת האותילות. יש טבלה של כל הסמנים הגרפלים במדריך למשתמש של אטארי לשפת 22010. הנה תכנית צופן שבה מיוצגת כל אות ע"י הסימן הגרפל שמופיע במקש של אותה אות. למשל, (א8) לוצפן ע"ל 4 ו(9)ע"" 6 . התכנית תבהן אותך על מלקום הסלמנלם הגרפיים בלוח המקשים. 5 600001085 55% א אמת 10 5 הסגחא 706והז1637 סםת א אשא 20 1 תסנגהש 50 ההסמפפתפסה א אפח 30 6 49301085 א אסתה 40 0 *הההא .א 768 טם (0) א אתא 50 (8%)26(0,0%)26(,0%)1 אדם 69 "?צאאע0 ד8א=0אא 1081 00000-6י*=85 70 0 ב.|אדסת פא1אזאסם 98 מאד] א אסא 80 ,דשסההק)|ה שהד 07 השדזם| 5000 05 0055 5 המסאם אך באד 0 ;30 706 :07:83:01 ₪55"1 90 "בא א םב טםבדםב5תבא:ב0תבשתבסתבאתבאקכטת *בלמבץ 005% 8א6069851 שחז אם" אסא * אפא 100 "כבא200588* דאבחק 0 260+1א*10)סאח)דאד=א דש 120 הדנא 00898 הפדדם| דההא* דאדת": 11 דאדאת 130 :א,ה)5ם:י % דטתאב 180 טסץצ !זהםאהס" זאבח" אשהז (א:א)0%-0% 75 0 0 סדםם:*!דד ד0סם :נח,ת)%ם:' אם- תפדדמן מהזד ,סא" דאצאחק 160 (8%)0)8,8ז' 18 170 6070 0 והנה תכנית מלאה להצפנה ופענוח. באמצעותה אפשר להכניס את הצופן ולקבל את ההודעה המוצפנת. אפשר גם לתקתק פנימה הודעה מוצפנת, והמחשב יפענח אותה עבורך. (אם ברצונך לקבל הדפסה של ההודעות במדפסת - אטארל 820, אטארל 2 או אטאר? 825 - עליך לכתוב עאדתתת במקום שאדת? בשורות 0, 470, 630 ו-6640). לא לשכוח גם את הרווח בסוף המחרוזת %חקנג בשורה 80. הוא חשוב ביותר ! <<< 6א1סם0סשס 8 6אדסססאם הההּא .4 בפד טס 1981 (%0 1 +18הס 00895 308%10ה=01 ה81סז 111 5חִ6פסבסהה0 חפה%ם 5 35 אא א א אמא אפח אפת אפת אפח 15 10 20 0 10 0 15 1566 אא 60 0,ָ 27 00068 (27) 1.00% אד 70 (3,0%8598005%)100(,0%)1 צאט דפס שסאא ואו דחס 0005 *=00%ק]ה זשן 80 7 * אפם 90 סאדסטסאם ‏ * אשא 100 אמא 110 םאדסססאם אטסץ אד שקצדנה0|50ת' דאדאץ 120 *.פאדן חפק המדד5| שאסי דאדאק!י,אמזפצפ ב' 8א60שא '0=₪'‏ %|מאבאם אם;)י' דאצאת 130 זאדח;:*ג'ש צם 0080 |קפא ₪5 ודא 6 סז 1=1 אםת 140 :'=*ן0178₪0%)1,10 דאדאק 150 9 אמחד 1>ד 0%:15 דטקאבד 160 1 סז 1=ש אסת 170 0 אסחז 0005%00:02><0%8 16 180 זדם| דההד ספפט צסהפאוה מטיעסצי דאצאץ 190 0 0070: אסת: דאבאק:'אם 0 דאפא 200 210 4% 1 דאפא 220 230 0005%)627,27(5* * =סא סד דאהאא טסץ+ ססי דאדא! דאדאק 240 :*585005א 8" דאדהק:'005סםס אם 4% דושאד 250 0 008508 אסהז יש'-4% 15 260 0 090 אשהז 'ס'>8% 15 270 ,0 מד060 280 אפא 290 א 0 מסם0א א אשא 300 אפא 310 *רא0|0:* זאדאק 320 ''589005%="':0859800585א 330 דאא טסצ ₪88006א מהד א1 מקצדי דאצאץ 340 *6006א5 סד הרהס 100 שם אשטאדאאא ה סד שט)' זאדאק 350 דאדאס:*(פאפדם 5% זטסא1 360 (₪980068א )א |=.| 379 ₪ סז 1=1 אם; 380 7 סד 1=ט אם] 390 6 אשחז (086%00:0 5985005%)1,10>201א 16 400 0 סדם 17 0דםם: ת0ק555005%)1,1(=0005%)00,0(1א0 410 4410 זאשא 420 6% 1 )0858806586 אשהד 1227 תד 830 (1,1) 1 זאפא 440 *198% 55860605םא סםמסססאם אטסצי* דאדאק 450 8 450 65א1.| אד 'זאדחץ' 05 |קםה א אשא 460 זוסדאצא; אם; יזאצהקו' הזצא 470 5% דאדאק 470 אאהטדשא 480 שא 490 85 ₪ שפסספם | * אפא 590 אפת 010 ''=0588006%:'י5-08298005% 520 שא ספסטסאם שהד אד שקצדי זאעאץ: דאצאק 30 דאדתק: *59005 5% דטספאד 540 (0588006% )א5. 1.1 550 + סז 1=1 חםת 560 7 סז 0=1 אםםת 570 6 אשחד (₪88005%)1,10620005%00,0א0 15 580 0 סדם סדסס: 5980056)1,1250|1076%60,0(!006א 590 0 דאסשא 600 0% ,)5500%םא אשהז 1227 תך 610 (%1,1 1 דאשא 620 1 ם8800א 0550סמס הטסצבאהם וספי זאדאם 630 *ום אאשזםאה:₪839005%א דאדאץ 640 0 8 630 א1 ידא1אק' 060|םא א אמא 650 דטםדאבאש אםץ יזאדאס"' הדבא * אםא 660 אותיות משוכלות שיכול. אותיות היא דרך להצפין מללם ע"ל ערבוב האותלות. מש היא מלה משוכלת (אנגרמה) של 808 ו-בה6הגט של המלה 8אה0זנת. אנו מביאלם כמה תכניות שאחרי "קלשוט" יתקבלו מהך משחק? שיכול משוכללים. בתכנית הראשונה משכלים מלה, מכניסים אותה לזכרון המחשב ומבקשים ממלשהו אחר לנחש את המלה המקור?ת. <1-5 08א00א0 66% א אשא 10 התהבא .א 78 שם 1981 )0(‏ א אמא 20 0%%895! 30 15 התסט 1070685% א אשקא 30 (30 ) %א0000א0, (30) 8ה0דדפ, (0%%30ח₪0א אבס 40 "'=08%א0הא8 50 דא טסצ מחסא מהד אד שקצד" דאדאץ! זאדאק 60 | "א8א0חסהאה סז אפ (0%א0א )א |= 0%:1א₪0 דטקאד 70 80 6050 8 *19% א6א0האה מהז" זאדאץ 90 אהא דאדאם 100 0 מזם6 1109 =אדדטסאפוופ אההסהאה ‏ א* אםא 120 6 סך 151 אםף 130 '08%0)1,1(=*0ד1א5 140 1 דאשא 150 ₪ סז 0=1 אםם" 160 1+.כ1)סאא)דאד-א 170 (א,א)פהסזדא8 15 180 *1"=(א%,א03%%%ד1א8 190 (3000%%0,00=(א,א%)%א06008א0 200 נ דאפא 210 0 0070 אשחבד 0%ח0א-00%ה6א4 =ך 220 אחטדתת 230 80 סד60 אשהד * התכנלת השנלה מספקת שגרה, או תת תכנלית כללית, המערבבת ומבלבלת את האותילות במלה. המלה מסופקת על לדך, והמחשב מבלבל אותה. 0 ואג ו פא65 ואפ 10 "[58 ו6]יי דאוא? 15 (40) דא40(,000) ג (4)40 ףסאו ואו 20 ;"סא סש טס או פקצדיי דאוח? 30 ד (005/ו)אם.|= 1:''"י=5/א :85 סצ דטקאו 40 דא 60 שק דד ו 01.5 אא 42 א דאשא:0=(א) 1.6001 0ד ו=% אס 45 דר ₪ 5681 ואםא: 1 סד ו=| אס 50 פדד דפו5 וא1:86+(*(0) אא)דאו=8 60 0 אשהד [=(8)דא 600 שו 70 ו=(8)דאטס6 75 (ו 051 ס/=(א, )5 אא 80 / דאשא 90 68 האג ץזןחפ ואפ 92 5 5="":6010 האג אד 5 אא=5סחסנ ]1 95 בה אג;" :15 וא אה פוודיי דאו? 100 דאו? 105 ו לבסוף הנה תכנית שמספקת מלים משוכלות ומשחק שהוא אתגר. המשחק בנוי לשני שחקנים;אחת (או אחד) שבוחרת את המלה שאותה צריך לנחש,ושניה (או שני) שמנחשת אותה מן המלה המשוכלת. 0 6א005882 אבאה + א 5% 10 הבא .9% פד שם 1981 (%0 * אסא 20 16 30 168 ב"סט 1070665% א* אפתה 30 אה (6)30הסדדחפ, (30)+סמסא אדם 40 (60585%)030, 50 00270108 0 ''=00000%אה 60 95 טסץ+ סאסא אהד אד שסצדי דאדף;: דאדחק 78 *:06955ם סדי דאבאק:יסאםבה: אטסצ דא (08א00₪)אם |=.ו:₪0%0% דטשאד 80 90 60508 0 100 0000108 2 4 א10ד0081 110 סד צתז .סאסא צא פ'מחפה ‏ .א0' דא1אס 126 ',0068959 10 ₪005 טסצ)* דאצתקוידד 0558 דאא: 000%א%6:0 דאדאץ 130 0 סד 6=1 אםת 180 %:* ₪0555* דאבצאק 150 . % דשטסא1 160 * 3501006 60808 אשד %סה0ה-00588% 1 170 0 0ז0:00 08ד1הקהחס 'א4001 צחז ,בא" דאצחץ אמהד 66210 תד 180 6 זדאפא 190 6 15 הםהפאה שהז" דאדתק 200 זדהא דאשא:1000 סד 1=זדהא א0ת 210 1.9 200 220 00108 0 0 0ז60 230 =אדדט0 אפ אהאהסהאה ‏ * אםאה 240 + סד 1-1 אם; 250 *0י>(891100%)1,1 260 1 דאשא 270 + סד 0=1 אם0ת 280 1 |אנ1)סאא)זא1=א 290 =(א,א)8ה0ד1א5 ת1 300 *1*=(א,א)%הסדד1א5 310 0 ) 0%ה40=(א, %)08%א00א 320 0 אםחד %סא0א=08%א06א0 0:15 דאשא 330 0 6070 אשאד * אאטדשא 340 זדד דם6 שםץ * אםא 350 2 4 א10ד0517ת:2 68078105 360 2 ל י!דד ד60 %6%*1000 דאדהס 370 4 אאהטדפה:דד0א זאםא:500 סז 1=דבאא הם; 380 0 סלפורלם בשברלם ספורים בשברים הם ספורים כתובים רק בחלקם, שאפשר להשלימם ולהפכם לספורי סבתא, או למעשיות שלא היו ולא נבראו. זו דוגמה של ספור שבור, שאפשר להשל ימו לום אחד לצא העצוב ארוך. למחרת לצא . השנלם בפגשו ו תכנית פשוטה שתתאים כמעט לכל ספור שבור, יכולה להתחלל בצורה הבאה שד = = וקואו5 ג אסא 10 (25)+8 ,(43)25 ופ 20 ;"א צהם פאס" דאוח? 30 4% דטקאו 40 ;" שחחד סד דאששיי דא|א? 50 % דקאו 60 ":ששא6דא56 מ טסץ 15 =אפה"" דאואץ 70 +" סד סד דא6עו ";4;" א צגם פאס" דאוא? 80 (ונא לזכור את הרונוחים בשורה 80). 201 בשורה 30 יש רווח בין 4 והמרכאות הסוגרות, ובשורה 50 יש רווח בין המרכאות הפותחנת ובין ח, ורווח בוסף בין ₪ והמרכאות הסוגרות. ע''י התאמת גודל המחרוזת המנתר עפ"י הכרזת ]ודע, תהלה לך האפשרות לכתוב את הספורים השבורים שלך. הנה עוד ספור שבור ומסובך שתענוג לשחק אותו עם חברים או במסיבות <<< ספאטזסהא; צ(ז8|103 >>> א אשא 10 <<< 5 +8א1ץ %> א אםא 20 ההשא .6 69%ם0א טם 46081050 א אמא 30 הההא .א פד שם 00011160 א* אמא 40 (20(,0%020(,0%)020)%",200)%צ אדפ 50 (8%)200,1%8)200,0%620(,0%%20 אדם 60 אם5ח80 מהז 50| אמת!"נחהם|סםי דאדאק 70 אז דה" ספאטדסהה; צןדמ0סדפ 8 * דאדחק 80 דאדחק! דאדהקויםן :'שאהא הטסצ פידהרהטי דאדאק 90 דאדחק:%צ זטקאד 100 *%זם מאהאא שהד סאה* דאדאק 110 :יסאםנה; דפשם השםצ* דאדחק 120 זאצאהק:%; דטשאד 130 "הטסצ 05 מאהאא שהד" זאדאק 180 :יפה םד1ח000-י* דאדאס 150 דאצחק!%א דטקאד 160 אספאםץ 0% סמאדא 6 05 =|דצד מסנ* דאדצאק 170 . + *טםץ ₪008 1018 סא" דאצחק 180 זדאצחקו0% דטקאד 190 :'י80955 הטסצ 05 מאהא שהדי דאדאס 200 דאצאת:8% דטסאד 210 זאאץ 220 ...8א10ד0055 םאסא א5ת ב דפטטי דאדאק 230 זאצאק 2840 *זס םקצך 6 אםת שאהא* דאצאק 250 :"סא1סדטם 5סאה|' דאבאם 260 דאצאק:%| דטסאד 270 | םוטסא טסצ דהמא מסת סתסא מאסי* דאדאם 280 ו"0ס סד שאך :יצמסאה שאיטסצ אמהאי' דאצחק 2090 דאדאק:8% דטקאד 300 *פטיטסצ =וסדצהסט0 צהטאט! 4 05 שאבא' דאדאק 310 22 :יאאם סז סםדאהא 5צ0וו* דאדאק 820 6 דטשאד 330 *נבא50|508* דאבאק 340 5 =ודדדן ממאחז מחד * דאצאק 350 . דאדאק 360 שודדד| שפחהד םתפא שאשחד מסאםסי דאצאק 370 *פסדס 6ה:* סאה *ז6"!)" ,";%צ;* סטאהאי דאדאק 380 +? דאדאס 390 6%* קםאהא "0%6%;* צהסאטת הי דאדאק 400 אםקשטפ אם] אמהד ז50 הד כמפזאגאי דאדאק 410 זאדאק 420 אבשהד א1 סבה צמהד ,פם1הנההמדי דאדאק 430 ".'%1וי * :סםז00ה5 *:%ם:* ,1005הט-י' דאדאק 440 סאה תשק 1'%8 סאה ,;;טת %ויע'י דאדאק 450 0% "'!אאסם *:1%;* אהטסצ *:80% דאדא 460 זדאדאץ 470 56 108ק שפאחד מהז :0018 סאי* דאדאק 480 * דטס סשא אד 5300750 אא אםס00 80% מהדי דאצחק 490 *תדשהד *".יו0% דאדאס 500 זאנאק 510 *ם אי ₪ אד * דאצאק 520 ספאם 530 המכתב השבור הזא ורלאצלה של הספור השבור. זוהל תכנית למכתב שבור לנצלב תלונות הצבור. (גירסה זו של המשחק מנלחה שיש ברשותך מדפסת כלשהל של אטארל. אם אלן לך, עלית לשנות את כל פקודות ה עאתתקת ל עחדהק. <<< הפדדם| אאםץ 1041קצד 6 >>> א אשדאנהק אטסצ אם אשדדם) פדאדהק א ה09083ק 168] 8 התהא %תפםסא שם - א ההא 764 פם ב₪0021116 %18ה5116 א 60 (%%30(,0%)35א;(0%)200 אפחה אשא אפאה אפה אדם (3,2%%5(,8%%10(,0%)40(,0%640 דאדחהק שאד| הטסצ םאטפ מפבאהםוסת" דאבאק 60 דאצה;:י!אם 18 תם *ותשדדם| אחםס; הם; 6דהס דטתאדי זאצא? 70 זאדחק: זאדאץ 80 :יהשדדםן חם שדהפי זאצאק 90 דאצאס: דאצחהס:%ם דטקאד 100 :יאם?דדדס 05 שאהא' דאדצאק 110 דאדאפ:6א דטסאד 120 :"0008589 זםםהדפי דאדאק 130 דאדאק:46 דטקאד 140 :"צדדסי דאדאק 150 דאדה":0% דטשאד 160 :ימד0דפי דאדאץ 170 זאדא:9% דטקאד 180 :006% ד2* דאצאץ 190 דאצהת: דאדאס:2% דטסאד 260 + יאס0דדומדהדאסס* דאדאץ 210 דאדא":8א דטקאד 220 זאדאץ 230 :ימאאא 5'קטסהם הטסצי דאדאק 240 דאצאק:85 דטקאד 280 דאדצאת 260 ויאםופסהקי דאדאט 276 ו דאדא":%? דטסאד 280 מחשה סמד0תסאשם השדד=| -- אא חפה 298 :ילאדסההא מסד* דאצאק:ינא0|50תי דאדא" 300 1 דאמא: דאבתה9:|7 סד 1=1 אסת:5 דטתאד: דאצא" 319 = ₪סעשפס * דאצחתן 328 : זאש ם ושההסאסה שד * דאעחת| 330 י 8ם אדא ה וא * דאדחק| 340 . דאדח |: דאדא=| 350 %י * דאדפקן 360 דאצאק |: דא1א=! 370 %א דאדא! 380 5 דאדא! 390 5% *:88%:' ,'06% דאדא"| 400 דאדאק) 410 *וינפאזי 08שם" דאדאטן 420 דאדץ) 430 0 וטסצ אאהחד סד שאד| סיצי דאצא?! 440 * ,זא צדטפצהדאסס פטסתפאפם אטסצ אם;* דאצא"| 450 253 204 *אם אס *,פהטסץ שאד| 0055אם ‏ .":%א דאדתק| 5460 *85ה ההא ,":%₪ דאדחק| 470 6 86 סאה =ט סאאז5 סד 6אד|ודא" זאדתקן 480 *, ספ דאטם 68 א08= ם)|09818ק דך שסהא 3405" דאדאק| 490 *סד 66 400₪688105 חטס אד הקאטדהדי דאדא=! 500 * א16השא *|יו8ם:* דפאד0סה* דאדהק| 510 זאדאק)| 520 זההד ספדהאסא שאה ₪|00ם? צאהבא* דאדאץ| 530 *פאם םסא 8 |60ד001 5דהד5 שהד אד שאשהי* דאדאק| 540 ישאצז 5 .הצ שאד| פשטסאם |6א5 אםת<י* זאצאק| 550 ,וס 8988085שא סד דאהאא 1 זטפ* דאבאץ| 560 *:6%:* דההד ;צ|האספאמ5ק* דאבאט! 570 *"5צ0א0 אד :ןדא אחפסאסס אבא צא 86" דאבאקן 580 *,105תת0 זאצחש)| 590 ,+פאטסץצ צוםהפסא91 * זאצאשן 600 דא 6%84א אסזהא55 * זאדאתן 610 ' *6המסא גירסה אחרונה של ספורים שבורלם עוסקת בספורים שתוברו בידי המחשב. המתכנתת (או המתכנת) מתקתקת הלק מך הספור, והמחשב בוחר מלים באופן אקרא? מתוך מילון שמתכנתים פבלמה כד? להשללם את הספור. הטכבלקות שתארבו בקטע על משחק? מלים בנות שלש אותיות ואלה שהבאנו כאן, מקלות על פתוח תכנלות לכתיבת עלילות מדע בדלוני בלדל המחשב, או חלבור "כותרות" המפרסמות את הסרטלם האחרובלם במדע בד?וני. התכנלת שתייצר עבורך את הפנלנים הללו איננה קשה לכתיבה. באמצעותה, *הלה בידך מללון של חלקל ה"כותרות" האהובים עליך, באנתו אופן שהוצג הדבר במילון למשחקל מללם. לפנינו כמה דוגמאות של "הכרזות אימלם", שנלתן לצפות להן מתכנלת מסוג כזה. בדוגמאות הללו, שנלקחו מתכנלת 205 שפותחה במרכז המדעל ד 0 מגה פסאאו ד באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, המלים באותיות גדולות הן אלה שמחבר המחשב. המלים באותיות הקטנות הן מללם שמתקתק המשתמש במחשב. סיפור א' וט 6ססמחסזק דא/01 1500/58 פדפודאםו56 מדהאם חגוזבזסטט ץ!|הטפט 5 , כ]א/ (סהססוג 01 ססחסטחז סו זס4חט עה (0הוא) 05 = וד 50 ,66פחוסס: צם 50..ווא 85 דסאאא6 . . . פא ו (צואומטץ) לט סא6 פד סיפור ב' (0צאו) 11164 605ק אסחג דאגו6 1560/68 5ד5ודא566 הדאג דסאאג6. . .סאג דאפואוופו סא 05 500865 א 85 05 אסקש 00% דאפעאו 5616871515 50 ,גו חח אפסו 8 60 וו 86 סוס חק 0 דא| ואד 5א ד דד אס גפ סאפ פאז לתכניות האלה שתל צורות, בדרך כלל : האחת, שבה עושה המחשב את כל העבודה ורק בוחר באופן אקרא? חלקלם שונים ומסדר אותם לחד והשניה, שבה מספק האדם חלקים מן הספור ובאלה משתמש המחשב יותר מאוחר (לעתים קרובות בזמן בלתל צפוי). אנו משאלרים לך לכתוב את התכנית הזו לבד. רמז אחד הוא שפקודת (8, 82,83, 81 00508/א0 יכולה להיות מאד שמושית בבנית תכנית כזאת. ורמז נוסף : אפשר ללצור מחרוזות תוים נפרדות להלקי מטפט שונלם : למשל, : "ו פמדנע פתוקאהחד פממפטת0 פקהח"= %מפתח (פועל) 1-0 פד 6-5400888האבצתע" = 50909024 (נושא) פד - 5000 תד - זו טייזנת 0 5פ0סתתססאדאת וכו'. ע"י שמוש במערך מספרי מקביל, אפשר לעקוב אחרל תהילתו של כל "חלק" ע"ל ציון מספר התו הראשון בתוך המחרוזת. אז אפשר להשתמש במספר אקראל כדי לבחור אלזת מבין כמה נושאים, פעלים וכו' לשמש לספור שיכתוב המחשב. תכניות מסוג זה מתוכננות לבעלי דמיון פרוע, אבל ?כולות לשמש גם ליצירת תאורים של מראות לפלם ושקטים. הכל תלוי בחומר הגלם שניתן למחשב. 26 מגיד עתידות מי לא רצה פעם שלהיה לו מגיד עתלדות פרטי משלו ? בתוכנית הזו, נוכל להפוך את מחשב אטארי למגיד עתידות... במובן מסוים. אבל, בואו נחשנב רגע : זה הר? מחשב, נכון ? והרי יש אנשים שאומרים שהמחשב אף פעם לא טועה ! <<< חפ |ופד שאטדאםת 66> א אשה 10 0 (0) 00₪99167% א אםא 20 צ453%ת1| 8 הההּא :1הסא טם ‏ * אשא 30 ,(0453%%20א:,(52%)200א08א,(1%6)20שאהא אדם 40 (20)%דאסז, (54%)20אא *3ב20|588* דאדאם 50 *ו5ן00א0 שהז אה די זאדאק 60 טסצ סהא טסצ+ |ומד |ודא די דאדאץ 70 *צהאהא 6אבא 05510|5ק 4 שא 106 טסץ <די זאצאק 80 *פ זאנצאק 90 %וא5ז=0061%א:240 05808 100 %דאם 2 :230 09808 110 %דא6ד=07053%א:230 00908 120 %דא5ד=07064%א:230 009508 130 *50|5088:3* דאצאק 140 8 .ו|0)דפצחם צא סדאד ס6אדאסס) א'1* דאצאק 150 *...0100 שא דאםא:500 סד 1=מא אם-: דאדאץ 160 :* צהההא |ודא טסצ*.דאדא; 170 06 10:6070א;4א;1)מאח)דאד=ס ד6| 180 סא=:1%:אהא זאדאץ 190 סאם:2%שאאא זאדאק 200 סא=:63%אהא זאדאס 210 סאם:64%אהא דאדחק 220 סאם 230 %דאשד דטסאד:!:;" אהא" דאדחץ 240 דאצאץ 250 אאטדפא 260 אורלם ותומים הנה תכנית שתראה לכל החברלם שלך אלזה מכשלר חכם לש לך ! אפשר להכין מראש כל מיני תשובות (שורות 101-104). אם יש ברצונך להוסיף תשובות, אפשר להכניסן בסדר עולה החל משורה 105. שנוי בשורה 45 לב?א לכך שהמספר האקרא? שנבחר (080108) לתאים למספר המדולק של תשובות הנמצאות 207 במשפטי עגכ. למשל, אם רוצים סך הכל 10 תשובות, אזל משפט? ה 207 להיו משורות 101-110, ושורה 45 תהלה כדלקמן 101 (1) אא) דאו=5 0016 45 *** 08016 **+ ואפא 10 0 ,ל ה5סאו. א=. 8 )סא 3688 ואפה 15 (40) 85 /5א, (80) 5אסוד5פ 0 ואום 20 "| גם ו6]* דאוא? 25 >צאה טסצ 00 אסוד065 דגחשויי דאוםק 30 וג 08 פחדיי דאופ :יס 006505 דטקאו 40 1-(4* (1) םא8) דאו=00105 45 50 | א 60 60 דאופ 70 ",55 080%.5 פחד" דאו? 75 5 \פאג דאוח? 80 דאוא?: זאו 85 0 "וטסצ אס 5סאפקפם וא דוי דגס 101 ". . .5 שסצ זו ץצ ואס" דגס 102 "ואס )אס דט8--55 יי דאס 103 "סד ד'אסס טסץ =" דגס 104 ההורוסקופ האישי שלך- ממוחשב זהו נוסח שונה במקצת של שתי התכניות הקודמות - מגיד העתידות והאורים ותומים. כל אחד ?כול למלא את ההורוסקופ האלשל שלו לכל סלמן ע"י שנול תוכן השורות במשפט? 27 בשורות 250 -140. אולם, ההורוסקופים שלך יוכלו להיות בני שתי שורות בלבד (סה"כ 80 תולם). הסיבה לכך הלא שהלולאה משורות 90-120 בודקת באופן שטתל כל משפט 74כ כדי לראות אם הוא מתאים לסימן שלך (או לפחות לשלש האותיות הראשונות שלו |) <<< א08ת00אק צ06חז9ה >%66‏ * אמא 18 0 (0) 691670%ת0ס * אסא 20 10658%)| 8 הה3א +1הסא טס * אמא 30 (80)%דאםד,(10)%א8510 אדם 40 *"ר201588* זאזא 50 208 ץצ 19 דההא* דאדהק: זאדאק: זאצחק: זאדאק 60 :*א510 אטסם 516% זטקא1 70 דאדח"! מאסדפמא 80 2 סז 007=1/ הסץ 90 %דאפד 500א 100 זאדחק אשהד (%01,3א910-(1,3)%דאםד 1 110 0 0ד607! שסק:פדאפד 00 דאשא 120 סדםס:יא6ד5 זהבהד אסאא דסא ספ די זאצאץ 130 אס סאה אט= אם מטדבאהד טטצ :50| אדהם 140 8 .808090 ססד ד'אמאה טסץ :0158 הדהם 150 דאכא 00 ד6א אשד" 6א001 זטסם וק שהד ספחפטםס זיאסם 8%אשד: אזהם 160 ססד 00008058 אאסא מם; דטס ‏ א2008--ש םמאטסטס 60 88 000% םאיטסצ :ססמדט 6דהס 170 אד 106א00 סד מאםשאספ מששא טסצ | דטם א אםדדסאם אטסץ דשן דיאסם :058א₪0 אדגם 180 טסצ סז דשס פאאסס סאה פש0 | טסצ--שאם וא המטשא מאיטסץצ :דאדא05 אזהם 190 טסצ 0 886 מאהד |ודא אאההם א 6 סד סאסצשם א00%) :18068ק בדה 200 הסטסד אס פאסא 5 דטם 089689108ק מאי'טסץ :פטהטהד הדהס 210 אאסס ש0ץ סשפא זד דש| ז'אסס זפטט--צד|דטס 85 זיאסם :8000710 הדהס 220 כדד 530% סאא) טתפדהאאם 6ם = 196אקה90 075א1ה טסצ :8ט1אהאט0ה בדהס 230 אחטד אטסצ 5'ז2 אסא םפצהא 50 שאםצחפט ה דהקד 5א18א מאהז :ַאאסש1אץ08 הדהם 240 הדסאס 05 85א55 אטסצ ‏ סד 50% 0 =שדבאהאאצם שאיטסצ :108א0ד8001 הדהס 250 : אסא דב סד 80 עוגיות מזל! עוגיות מזל הן עוגיות שבהן מכניסים פתק אישל עם הודעה על חלזוי העתלד. זהו מנהג סינל, הגורם התרגשות והנאה,לפנינו נוטח מעובד של תכנית ההורוסקופ. (כדאל שהמחשב לדפלס אותן באמצעות המדפסת !) אפשר לקהת את המרשמלם מספר בשול, ולהגיש את העוגיות לחברלם ולבנל המשפחה. תכנית ההורוסקנפ ניתנת לשלבוי וגוון דל בקלות, כך שתייצר בשבילך עוגיזת מזל 1 שאלות טלפשיות, תשובות טיפשיות זוהל תכנית שמדגימה את הפתגם העתלק של המחשב : אם נכנס זבל, יוצא זבל. לחד עם זאת, אפשר לנצל צָאת במסיבות, כשרוצים להראות לחברים עד כמה באמת הכם המחשב שלך ! < 9%588א0/פאסדד0065 צ||ך8 > א אפא 10 ,1הסא 367289% טם 1980 )0(‏ א* הפא 20 3%ה1| ה6]| בהה הההא בפך ‏ א אפא 30 +0 ₪056 9800705%93%05ע א אשה 40 אהטדפא 8 60808 א אםה 50 שטם, (2%)080א0ד ד9שם, (1%%80א0ד דפסום אדס 60 (0%6)67, (3%)80א10ד9 באםהפאה, (2%%80הםא9א0, (1%)80א635אה אדם 70 (80)%דאפדך,(4)80 *,1ַ0%508י דאדאק 80 %דאשז=1%א710ז210:0055 0%="0":60508₪ 90 %דאפז=2%א108ז210:0059 00508:"אמהזסאה*=0% 100 %ואשז=3%א210:00:5710 609808 110 *נאהם|ס:* זאצאק 120 %א5ז=1%א375א250:0 00808:י*80%="8 130 זאשד=98582%א250:0 0808ם:יאפהדסאה"=8% 140 150 609808 250: 3% 5% *באהםוסתי* זאצאק 160 0 1%:"9*:00908₪אסדדפפטה דאצחק 170 0 00950₪:*ל*:2%אסדדפסטה דאצחק 180 0 100850₪"?*:%באסדדפסשה דאדאק 190 סאם 200 אסדדפפטם צ||91 *:0%:'* אד מקצזי דאדאס 2108 06| פשאד.ן סאד אבחז 1585 ₪5 דפשא אשח:'. %דאשד דטקאד 220 זאצאץ 230 אהעזםא 240 'הםאפאה צ]811 *:0%:* אד מקצזי דאצתס 250 %דאשד זטשאד 260 זאצא; 270 אחטזשח 280 1+(3א10)סאא)זא0₪0105=1 290 %א דאדה" אמהד 0105=1ה0 15 300 א דאדצא אמהד 000105=2 תד 318 א דאדתץ אפחד 06=3ד0ה0 ;1 320 זאצאק 338 אהטדפה 340 210 צבע זוהל בעצם תכנלת נוספת של אורלם ותומלם, אלא שהפעם יש לה אלזה פרס קטן : המחשב משנה את צבע המסך על פל ההעדפה האלשלת שלך. (הסבר הרבה לותר לסודל על השמוש בצבע נבלא בפרק ח'). <> םסאפחםתטהץ 0108 46>‏ א אמה שם 1980 (2) %ה16ספאסם א אפה שב53הה:3| 8 ,1ה0א +ההבא א אסשת (6580058)30א, (30)%דאשד אדס '*ר0|588:* דאדתס 0 א00.0%ז9₪ 20 ₪א0 90700 "זפםא שאד| טסצ 0ם 600108 הסנטא* זאדחק *מם| שצ אם ,שט0|ם ,פשאי זאדתץ 0=סא:'"=פדאםדך %זאפד דטקאד 0 שמחאד 2 1%6070>סא אשחד "א'=(1,1)%דאמד 15 2 0ז2%00=סא אשמחד * 51 דאפד =1 2 0=3:0070א אשחד "צ'=(1,1)%דאפד 15 0* צואם 6300586 5885 קבח6ם |0ת* זאצאס 6 (%דאםז100+0800 מהסדפסתה :'ר0|508ם* דאצאק 5% סמהשא 0 00588 סא אם 5% שאה טםצ* דאדקאק! דאדאס *,5095וק ,א0פתשק דאשא" דאדאק: דאצאק 0 0050₪ 8 300:6070 00908 50 פאה סדק בדהם דאשסאם6סא1 סאה ספסססופדסה גדהם 0דדדאדדקם דט8 זאשדדהסאד 8דהם אאש0ד5א:2,3,4 א00:08דשפ אחטזשה:?,2,8 00/08ד95 אחטד5ה:2,1,12 א00:0ד85 הדסא5| זדהא ד|06-80 א6א:600=דד6א דדבא סז 006=1/ אםת 00₪ זאשא אאטדפת אלה כמה תכניות יותר מורכבות. הראשונה, שאנו קוראלם לה פמעצפפט, יכולה לעזור בלימוד הגיאוגרפיה ושמות המדינות השונות של ארצות הברלת. זהו נוסח דומה לתכנית הסדרות שהבאנו קודם. <<< 089870758 >>> אשה 10 0 *צהפסא1! אש] אםא 20 0=אםפאטא 30 (582%)8צ0]|ם, (15%8הםצהוק אדס 40 58 5 (78%014ז15(,|098)%א1 אדם 50 (14)%ד (01)ך,5)1(,₪%10, נהמפאטא)סםאסדק אצס 60 0 70 0 סדסס 2110:00808=א10דק0 80 8 8 08070108 א5ה:2000 60808 90 'פםאהא םדהדפ *:%6 זאדאק 100 "אדסםם 0ד":6+% דאבהק:6,0 אסדדצפ0ק 110 '"5+379 דדה":%6 דאדהק:5,9 א10ד081ק 120 בדסטאזפא1 08-":%6 דאצמס:2,2 אסדדצפסק 130 יפאם "הס5+1ם דדה":%4 דאדאק:5,3 אםדדד05ק 1840 * דהבדה "%6% זאדחק:4,11 אםבדד1פ0ק 150 (53279)א5םק5ץםא 160 0 1000%:6070 0908 אשאד ב=צםא 15 170 =ם=א10דטס:!אם1דקם 60808 אשהד 5=צשא 15 180 ם אפהז 2130<א10דק0 =2220:1 10:00908+אםדד 0 דט 0 אםחז 6=צםא 15 190 88 ":1%אםצ6:7|0+ זא1את!0,5 אסדדצפ0ק 200 '65א038 70 56180% דדה":2%אםצ0|ק:י 3,006 א0008ז85 210 צא4ושם זאםא!50 סז 1=צה|םם אסת 220 2+אק=את:אק;2,0 א35700|.0 230 280 6070 0 י"דד04ה *:%6 זאדהק:2+16 6807105 250 6 דאשא:600)0(=04א10קואמהאטא סד 4=1 א0ץ 260 זצאד אשתו 270 8)0(=0%8)1(=0 0:=0170)1(=0)ד 200 0=דאטםס 290 1>חםצה וש 3008 ך=2%אםצ0 2300:71 2%:00808א2צ0 |ק=%זפפד 310 5% 320 0580 אהםצה |ח- 1=המצה וק 330 212 דד 70 מ0,10:0050₪ אםנדצפםץ 340 0 0,11:005088 א0דד051ץ 350 אםשפפאאס סזסס אשהז 098<1ק -1 860 1+ דאס ס=דאטסס 370 380 60904₪ 0 8 פאסא זפה':%6 זאבאץ:1,3 אםדדדפס0ס 390 'ן 1 80895 אםה:6900 1,4:00808 אסדדדפס" 800 שא (57%)1,10 )| פד אממד 1<(%אדפה|)אפן חך 810 :2300 60508:%א097|=%דפפד אמחד *7*=> 9:6 זאךדאק:1,4 אםך פטא מאהסא דאשא':%6 זאדא":1,6 אסדדדפס; 420 "ד * והדעא זההזפי':%6 זאצאץ:3,7 אםדדדפסס 830 / (65+(1(%26)סאה)זאד)%אה0=%.|דה6דס 840 4% אאשחז 786(<1ַ08|)א2ן| פד 450 ( (0878% 1)אש.], כ%₪ד08 !)א |) (160+(%:%6:008%)080+570707 דאדאם 460 8 א051710ק 870 אפזאם':%6 זא1אהץ אמהז 0=(אםצה|ק)ם 15 480 *סאסא אטסצ אסא צמי':%6 זאדאץ אשחז 1=(אפצה |ק)ק 1 490 5 1: . 0 ש6058₪ 500 0 60080₪ אשהז 1=(המצה |ק)ק תד 510 אחטז אשדטתא60 א5א:600 520 001 . *=%א1 530 6% דאדהק:1,9 אס0דזצפםק 540 *"א",%1,4,0 אםשם 550 מם--טם 0158₪ 58א:764,255 םמאםק 560 8 0₪ 55700 אשהז 255-(0)7644א5אק 16 570 0 8256:0070אנ1)סא אד,ןץ זשם 580 590 0086 1 -0308=07008 אמהד 006021 סאה 126>א1 -1 600 שדשופם א5%א:540 6070!* *=(א0,070א000)%א1:1 דנה אהטדפה א5א:670 אשהזד 155=א1 -1 610 5 אשד 290א1 08 4232א1 סאה 65>אד -ך 620 סד דספהה וא זסא אםהי9 (א1)%א0048(=070,א000)+%א1 630 640 01 - 800-15 אשהז 15<אבהם 1 650 660 6070 0 0 אמחז 1>(%א1)אם| 15 670 8םא:(1,0008-1)%א1=%א1 אמחד 1<אהה0 ת1 689 5 6א1 באז פטאצת 770 אהאשחז '089קי=%אד 1 690 =₪888 אמחהד (1%זה0ז0)9 20 (%א8980)1 15 700 ההדפ:' %סה 18%%89'5 %6%'15% דאדהק:59+1הק 0 0070:%ד מתסזפפת 0 האפפאטא סד 1>דפמד 608 720 %דפמד 600א 730 0 6070: שםק אפהד %אד=%דפמז 15 740 דפמד דאםא 750 'מססש 18631 3 0%ה":%46 דאדאש 760 שטאדזאסס א5א:840 מז60 7709 הה%':6+% דאצתץ אמחד 0<גדפםד)סתאסבק "1 6 5%89%"10058 1%ת 8 185 6ת 0 0ד6000%60 1+ת מ =( ז69ד)50א16ם "פא<מסש החסש אהה%*:46+ דאדאת |76 1+ אצ )5= (הםצה. ו 86 כ%א1)אם 1+ (א= דצה = ) ז= הפצה ו +ך :%'%39%+5 6:"318+ דאדאק 0 מ60050₪ 0 אשחד 6<>צפא ת2200:1 00806 60906 7100:%:0070 0 סא= 70 מְ1+16%6080 0073105 "885 8שז0ד5 05 פשאהא":%6 דאדחש *.08א0א ‏ 1500 מהד":%6 דאדאס *05 תשדדםן ז08| שהדי':6+ דאצאק "מאסא 501005א? שהד":%6 דאדתק "דפאד; מהד ₪8 ד5שא":%6 דאדאש ידאםא מהד 05 אפדדת|":46 דאדהש "פזהםקםה סא .סא0א":%6 דאדאס 0 סש + פטפס 00 00 10 120 10 10 100 100 20 9( 80 10 120 10 150 150 1-00 10 %6 דא1חש 1075 "ווסט 11 '089ק' שהט%+':%6 דאדאק ".שט₪0 %סה הַהּס':%6 [א1אק %6 דאצאק "5ך שטסא 06606 וד א%6:"6 דאצאס '6א0891ק 85 סםַךהםאד":%6 זאצחס 10 100 15 10 110 214 "אאהטד הטסצ"!:%6 דאצחק 1120 %6 זאצחק 1125 "0058 15 0886 שהדי:%6 זאצהק 1130 "₪308 סהםצה|ק מדסם תד':%64 דאצחק 1180 6 זאצאץ 1200 "5%39% ד1ה':)%64 דאצאץ 1900 0 אפחד 64<>צםא 5ד:2200 00808 1990 אחטזפח 1999 6 841085ק0 2000 דאשד ₪50 - 0808 א058א!0,2,8 אם0ז85 2010 - אדא).| 10089 א1,12,10:05 00|08ז5₪ 2020 חפזהאזפ א1 5א10דקם ז - טססאדא 0008 א5א!2,8,12 אםסזם8 2030 אפזתהזט אד שודך פה 85שאאא - פפשס1 א3,4,6!86 א008ז85 2040 פשאהא פפזההםבט - 8צשא 5010ק5 שחד מא00ח800%0 א5ה!8,0,0 א0וססז55 2050 אחטזפא 2099 טמחסס"=82%ם+0ה|ק:י ההחטה"=1%הםץ | 2100 1)ק:0(=0)ק:'89> אאטזםא 21079 0(>1)ק]"ס%6ט<הסס"=1%אקצהק 2110 אאטזפא 2119 1(=0)ק:י ההוהטה"=2%ה6צ|ק 2120 אאטזפא 2129 0(=0)ק:י ההוטה"=1%ה5צא|ק 2130 אחטזפא 2139 0 אמחז 532792>27)א5שק 15 2200 ססדשפ אשאד 7=צשא 53279(:16)אמ5םקבצםא 2210 0 70ד255%00א00)10א₪:3,0 אם| 0 אאסמחד 5327924>7)א5פק תד 222% אמטדםא:2010 60508 2299 ג%דפפד)אש| סז 8>1 אם;ץ 2300 8+ 480 )0,6(=00₪0%0+%ד9שז 2310 48 דאשא 2320 אאהטזסא 2399 6000 608509 70 =0681% 2300101 1%:00908א%5) |ק=%דפמז 6010 >דפשך =0,682% 11 2300 2%:00508א0%5 וק=%דפמז 6020 %דפסד 20 0 אסדזד085; 6030 % ו" פע '*:1%תםצה|ק:%6 זאדאק 6050 (00)ז66:85)000%"1"0 דאבאק:1,1 אסדדדפםץ 6100 %6%8)10"8*1 דאבצחק:13,1 אסדזדפסץ גי ':%6 דאצאק אחטזפה שאסדפפתה אפפאטא סז 1=דפשד אס" 6 אה,3,3 אם|0סז95 %אד 0גשחה סשאסדק מאה (6|ז8₪ד050)9=%אד4800 =ך 80 סדסםם: סק אשחז 0=( דפשד דאשא *'7095*=%א1 0 אסםצדדפסש '%ז5%8 דדה |!088ק %6:'1 דאעהק 0 אאסשחד 6<>צאא 2200%:75 00808 0080₪ 60 1+(6אד )אם |=6034₪ %א%6:1+ דאדהק:1,9 א10ד091 אחטזסה 0 אסםדדצפסץ *[17א%6:':0|50 דאתאש 07% 0א0.5%:800- ק5ז5 10 סז 30=/ אםת 0 אמ8א:50:0:] זאפא: 00580₪ 80 6 זאדאש 5 185 85א6:"00+ דאדאת:3,:0 אסדזצפסק 5%39%'1 ד1ה":%6 דאדאק:4,11 אסדדדפסש 0 א סחד 6>>צ5א "ך:200 60908 אטח 5 1200 ; בא0.05 ; הוה בדהס ₪ אפה דד 0אא0ס6; 0000 001; 10אא1-0 001 4דהפ שאההאוסס בדהם 5 אפת המדאםת דגס הד | 7 ₪ד 6 101080 015א1.ו.ו10090,1 בזגס נ אפתה צאסטדא5א;505א0א בדה 0 הדפס 5300558 סאה וצחחה, פאד6א הדהס 50 , 100 09 000 00 006 00 2000 דפשד) 0 00 00 000 000 10 1% 120 109 2000 200 2000 0 2000 215 26 ,1980081א, 1991991771א, ה ד690אאזא, א64דהס זא אה אסא בא ה-א .א דאסא אזהם 107806 4 הדתהסא, אהסצ אסא, םסדאשא אפא, צ55אפ!. אסא, ה דסא הדאסא, האד וסח א60םאס: האסרה ואס ? ס0דחט א וצפאאשס סאהן15 פססחת 4 10790 אזפס 10800 8 אשאה 10810 הזאם 10820 סא הד500; באד ו0080 הזטספ מזהס 10830 אד םםפפפאאשז בזהק 10840 הא)דט בזהם 10859 010 זאסאהפט בזהם 10860 6 דט דפשא; אסדטא931ה 8זהפ 10870 סאםצא? אדפאם א אפא 10880 + אשא 10890 2 םא 10900 10910 076 2 וכעת, משחק בשם "טוסלץ"' (20981208). זהו משחק לשנלם. לכל שחקן יש רשימת מלים שממנה יש לבחור. מטרת המשחק היא לבחור שלש מלים המכללות אותה האות. הוראות מפורטות לותר מופלעות בתכנלת עצמה. <<< הסדצפפסד 4 אפ 10 0 לספסא1.! אםן אפא 20 %, (587%)8(,0%0)1צ0ק, 1%)82אסצה ןש אדס 30 (4)%סהסא, (8%%34, 54 (9(,|%1,26)א,(₪0)2 אדם 540 8 וְ%םא:2000 60808 50 60 10 פתםצה|= דצא1 8םה:2100 00508 70 80 9 0 זצאד אפת:לל-אדה 90 "8808 הס1% %065 '%6% זאדאת 100 דצאב אםא:4400 60808 110 *א₪501 0ד"%:%6 דאבאה:64,8 אסצזעפסץ 120 *זחההדפ דצה ":%6 זאאס 130 דצדסטאדפא1 ה0-":%6 דאצהק:2,2 אם10ז082ק 140 *פאם *אסדדספם דעה '*:%4 זאדאק 150 "ההזה *:6+ דאדה!4,11 א0דזע05ק 160 (53279)א5קק-צתא 170 60 0ד1000:60 005808 אסהד 3=צפא ;1 180 08+10:00980=א0:א0 00908 אמהד 5=צשא 15 190 0 אאמסשחד 0822139 2520:18 ם 0 אםהד 6=צשא תד 200 8 *:1%ח5ץ0 |6:7+ דאדהס:0,5 אםדד091" 210 יפסאההס סד 550507 דבה':2%הםצה|קוי 15 )אח,2,0 א0וססד6ט 220 צוופם דאםא:150 סז 1=צהומם אם" 230 0 סדסם 240 אפת 250 מד פסאההם דפטט :אסא פסאאהס סז- אשא 260 0 אד א1 דאס א1 פסאסא ם חפה 270 אד 055ד,הסדד, 605 אסא, דופ אדהם 280 0%0פ, צאסם, סאד 8 דאפא:9:0)80=1 סד 81 אם0ץ 290 2=אפצ) | 300 9 ופסא 310 0 מעטפסס 320 0 מ0090₪ 330 פחפצה וק הסדצאפ אשה!תםצה |ש-2-אפצה ןק 340 אפט60אהם סדסם אפתד 0=זחם |ופחסא ;ד 350 0 00905 360 א 058ה:3000 00808 אמחד 1=(תפצה|ק)ק -ך 370 אהא 6 58ה:7000 005808 אפחד 0=(רמצה|ק)ק 15 380 אפדטפאם 505 פהפדדתן 9 תד 958 א5%ה:5500 מטפ0ס 390 0 סדסם 400 סא= 999 1000 000105 +6 "פאבד 8אמץ0ץ סמדי:6+% דאצאץ 1080 8 8א1א0דץ פאהטדי:%6 דאדאץ 1040 *זפד) 8 אסא" %6:'0080 דאצאס 1050 "5ב מפדאפם שטד אדי:%6 דאצא 1060 *,א50855 6הד":%6 דאדא" 1070 6 דאצאט 1075 "₪090 87068הס>%6:*50100% דאדאט 1080 "שססש 8%ה% 7%5%8%06ה%6:"5% דאדת" 1090 %"06₪ת אד פהשדדק| פהד*:%6 דאדאס 1100 "אסא שד שאה סתסא*:%6 דאדאץ 1110 *. 0085 8בהד "0 %6:""0008 דאצאק 1120 6 דאצאס 1125 218 "סם% 1388%= 1175% פה%":%6 דאדאק 1130 "שחה 01 86תה% פִטְהה":%6 דאדאק 1140 *.פהגש %6:'10%%69 דא1חץ 1150 6 דא1חץ 1155 "אהא ב 18 0865 שהד":%6 דאדצאת 1160 "םחה 5סאסא 011 %6:"15 דאצאת 1170 "=אם סא סאא 10450קי*:%6 זא1אק 1180 *,דםץצ אםא":6+%+ זאצאק 1190 6 זא1אץ 1195 *אהטדםקא 0ד 5%39% דדי:%6 דאבאץ 1200 80 אםחד 6<>צשא =2500:1 60808 1900 אטא 1997 2000 6803108 6 %א 2010 ספא א5א:3,4,4 אם0ו00ז85 2011 שדצתא א5א:2,0,14 אםוססזש8 2012 שטום א5א!1,8,6 אסוססזם8 2013 00%|ם א5א!8,0,0 אםו00ז85 2014 ן00 א5א!0,2,8 אסוססזם5 2015 אחטזשא 2099 הפמטה"=2%ק0750 !12 *תס+טתהסס"*=581%צ | 2100 אאטדםא!0)23-1ק10002=010 --2 אאטדםה!:2(=0)ק!"מס+טחס קהםצהוק 2110 אחטדםה!!=(0)ק!י החנוה בתפצה |ק 2120 אחטדםא:2(=1)ק:י ההחטת*=2%תץ0 |ץ 2130 0 אאסחד 53279(>27)א5ק 15 2500 0 אסחז 7=צשא 53279(:1)א5םק=צםא 2510 0 סד 1=אא א255:"0א(1)סאא,1,0+הםצה|ק א10 0 0ס0ד60:אא דאםשא: 0 אסשפחז %53279(>27א5שק 1 2520 אאטזםא 2599 דצאד אשת:(9+1א%(1)סאא)זאד=קטסאסא 3000 1>קסאסא אפחד 9<=טפאסא "1 3010 +שטסתסא=שטפאסא אשחד 1<>נקטסאסא)א 15 3020 | 3010 70ד1:80 3830 6050 0 8 אחמםחאד 0=נהפצה |ם)ק אד 3040 3056 60080₪ 0 אסא:=טסאסא, 7 אמבצז091? אסהז 5=צשא תד 3060 0 1+6075₪0+שטסה םא=שווס 0 אסחד 26>צשא = 3078 6 מ080₪ש !אמצ = נקנומאסא)₪ 3089 1 וא 0א=ד=ם ופאסא 3090 אחטזפא 3099 (128+) ז)0 %ק מאה אד 6% אפת 8 סז 1=|םשם האםת 1 , )| )66 )080 008%%=(.וסס, |05)%₪ דאפא אחטדסת אםדדם)| 6א1אאצא שחז 1657 הסה אםא 6 םא 05א0א אפת % 15 אמדדםן ס6אדאא1א אמת 8 סז 1=צמא אםת =(צםא,צםא)%א אמהד 6%=(צםא, צםא)%ה 75 2000 200 2020 28( 1010 09 1-0 111 2 2110 1120 07080%+080)0%(+128( צשא זאפא אתטדפא 1 סד 0-:05 א0סת 6 סד 1=צםא אםת 0=;צםא,ופפ)+ צפא זאפא זאפא אאטזפת דאטסס אשדד | ש=דהססט אסא ( שטםהסא)א 15 סאסא אפת 4 סז 1=צםא אם; 48 -( ( צפא, צשא)0%א0א )880=אד (חד5,1. 0אהםצה | ) |=נאד |,5. 0אהםצה וק סםש: ק0ק אשהד 3=(אד|;0.5אהםצה|ק)ן תד [0 |09 2200 110 20 4% 110 19 100 0 0ד60:אםץ+ה |ק=א1ה: (64+אד.|)0%=008%: > צסא זאשא אחטזסמא 0 א10ד₪091 %אםזוה|ת;6+ דאדאת 0 אסם:ד052ש %אםץה ;6+ דאבה= שאסדפפת 9 סד 1=א0א א0ת % 600א 2 סד 0=זתסט הם; 084 7+1אדהפט א0סדדדפסש . 'י=%ש 0א=₪0% =%%1א=%₪ אשמד זאםט=גאסת)א 15 0 6050₪:%-0%א₪0 אשטחד 1% זאבאס אפט 5 9 0 10 0 0 00( 410 2( = 0[ 0 00( שטסת 20 209 דתמט זאפא 6180 08 זאפא 6190 אחהטדפה 6199 1% 5:600580=קטסאסא אמהז 5(=1)א -2 7000 9 סדסס 7010 008048 0 אחעזםא 7999 058 אמא 9000 מאסזפפה 9010 פ סז 1=|םם א0; 020ל 6% שא 9030 9040 60850₪ 0 צ0וק אסדד051ש אפהד הםצה|ק=(וםס)א 15 050ל 6% הזאבצתם:|סס,7+1אאם זאםא 9060 קא0.2:500- >פדפ 1 סז 1=30| אס= 9070 0 סא11:500 דאסא:10,10? 0 אם09171ש 9100 אאם;* שפההדי:%6 דאבתק אספאד 3>אדא תד 9110 *פאדא *:(192+הד|%% פאדה =אם סא*:%6 דאדחק אשטד 2<אדא "7 9120 6 מ0:0050₪=תטסהסה:י ?ידההדם דדה":%4 דאדתם:4,11 אמדדדפסק; 9200 781 210ל 9220 55700:08 2,484 0 אםשאד דא 15 9230 ) פאחאוו?, 1, 1+הפצה וק 08 001ד74=1-20:55 9240 15 ךאפא50% סד 5|=1ם אםת 9250 0 אסםחד 53279(=7)א5פק 16 9260 אטא לללל ולבסוף, תכנית של משחק אוצר מלים שבו לש לתקתק את המללם שרוצים ללמוד כ 227 (החל משורה 1000). נוסף למללה שאותה צרלך לנחש, מתקתקלם "רמזים" לשחקן: רמזלם אלה הם : מלה נרדפת, הגדרת המלה ; אלזו הברה מדגישים; וכמה תבועות לש במלה. כל משפט 2214 משורה 1000 ואללך מכלל את המלה וכן את כל אחד מן הרמזים הללו, מופרדלם ע"י פסלק. (התכנית כבר מכילה ארבע דוגמאות, בשורות 1000, 1010, 0 ו-1030), מאחר שהתכבית הזו מאפשרת לך להכנלס את המלים שלך, הרי שאפשר להשחמש בה ללמוד מלים באבגללת. <<< ץחה |טם8הססט :0שדאאא >>> א אמאה 10 10053%4| ה8! 1980 (0) א אשת 20 הסס? 1083 א אשה 30 5/0 0310013%07 * אפה 40 0 8שא1| אד פסחסא אאם אטסצ ספה" זאצאק 50 דגא דאםא:1000 סד 1=דבהא אם;:* אם 090 , (18)%אדאסאצ5, (18)%סהסא; (18)%דהה; אדם 50 0 (5%0)10 081 57, (18 %%דא0006, 362 > 6%אדאמש (18)%ז5%ד,102)%דאהאספאםס, 56100 שא (%%18אא% אדם 70 (18)%םאהא אדם 80 אד0ח4א ד-ם| ד55פ אמת:82,2 מאסק 90 6 000₪ד85 100 6 00.0₪ז8₪ 110 2 ₪א0 85700 120 אפא 130 זאטםס אשחז - 26ד|הדדדאך א5תה:05-0א0א 140 = ן08.ו4001 5אה פסאסא צאגא אסה (₪0805+1)%*1000+10 םאם0ד8םא 150 א מטאדדאסס 05 8ד5| פדהד א5א:200 קאד 160 הזהם 05 דטם אטא שא אשה שת סד דתםן 6א1הדסא =1 אםא:%דההק מ8םא 170 0 תהאד 0ז60 סאה -הסאאם- סה דא600 5085א0א1 5%א:005+1ק08א=05א0א 180 59 =אסא "1 585 אםא:150 סדםם 190 אםה:1+ו05א00א12)פאאה)זא1=א10ק 200 =פט סז סאסא אספאמא 4 שמד םאהםדפםא אםא!10אא10ק+1000 מאםזפפא 210 סאסא אמפסהס זה זאההדפ סד אזבס %דאהק 500א 220 5% ססהאא 230 5אצאסאצ5 500א 240 אסא 500א 250 אצ 580א 260 דאמססה ₪580 270 0 500א 280 6 פה6םא:900+97|8|5 םאם0דפפא 290 6 680א:%דאטד 640םה!דא900+8005 םאםסדפפה 300 0% 6 ומאסט השח |מא900+00 5א0דפפה 310 0ם 500ח: |מאסט- (%סא0א)א5 900+1 מאסדפפא 320 %דאאספא 330 60808; 0 %וחא; זאצאת:20,1 אסדדדפם0ק 340 222 6צאסאצ5 דאדהש:20,3 אסבדדפסק 350 דאטסס 01065 125 )|14דצא1 א5א:01058=0 360 אםבדפפטם 08 צסהםא אםא:2,18 אסדדדפ0ק 370 כ ש=אד)| ןשסתב=אד | :6םתב6א1| |שפםי דאצאש 380 ש=אד| שסתנשאד| ו|שפתב6אד| |שפתבאא1)! 056םב דדסם אםאץ 5שא1ב| מדםןפס אםא::ינשא1| ופסתב א55א0פ =0 אם 58 סתסא שהד >אבהז שסצ סכ זההאי* זאצאק 390 ש=אבצדטסא דטקאד 58א:15000 60808 3400 0 אפהד %סאם0א=פאא ת1 410 סחסא אהד צאבדאסס1 דסא סצם טסצי* דאצאק 420 5 אםת14020% 4085-100:00808ק 430 1 440 0 470 60508 שט:ם אס 450 8 סמדםם 460 5 אסםדדד09ק 470 :*בד;פן|ןתב.ם* דאדאק 480 5 אםה:14000 00908 490 :יבןןם8תי דאדאץ 5008 5% דאבאס 510 אחטזםא 520 1 א 057710ק 530 :יבדתם|תב.ם" דא1אק 540 את א5ה:14000 60508 50ם קםסם אפא!:יך|ן|םפם" דאדאט 860 צ)אם"=%זא8005 אמהד *פאטאי=%זאםססה ת1 579 *ם |08.וצפ סאם 000% דאדאק 588 אאטדפא 590 7 א 10ד081ק 600 - |"בַד30|56,ם" דאדאק 610 5 :14000 פטפסם 620 ספפם אפתו:יכ|ו85ם" דאבצאק 630 6% דזאדאס 6840 9 אםבד095ק 650 %דאהא0ספא0ס דאדאש 660 אאטדפה 670 680 3 8 הסדהבא דטם ,9שט|ם אסא סא* דאבאק 690 *סאא צ/1ם *סאסא פחד חם אפפק 3 ד6ם |ודה טסצי דאבאץ 700 *בק0ם':%סאסא:* * זאצאץ 710 5 א14000:05 60808 720 ;"בשאד| |מסם* זאתאץ 730 אאהטזסא 740 "ודסםהאהםס 15 דהבקהד !פשצי זאנאש 750 7660 1 *"0055%;' 501050 אסא ששהה טסצ* זאצחק 770 וי5" זא2אץ אשהז 008521 095'::15 זאנחץ 780 *609₪7 אפהזסאה 5א1: טסצ פוטסא* דאצא" 790 / =אדדטסאה ד6₪ אשה:15100 609808 800 ספאם אמחז יא'=%אא 15 010 60 אשחז 'צי=פאא -1 820 0 סזסס 830 דפאד; הם שאם סד 1 שס6אההס סז בדהם אשא 840 הוור שאסא, =אסא 6ז8ם 900 דפהד;,:אם אזהם 901 מא0ם50, סאד זב 902 סתזחז,:קההד הזהם 903 הדחטםת,אטס; גזהם 904 הד-1-,105; אזהם 905 הדאדפ,א81 8זה0ס 906 הדאתט56,אם550 הזהס 907 ה דד זה6דם הזהק 908 מזאצא, =אדא הזהם 909 הדאפז,אאז הזהס 910 : סאם 999 6אאהסא / אצאסאצפ / סאסא / דאבק אמא 1000 8 / וצ 0שזא005 / 55]₪הוצ8 / א005ה ז85 - םש |צפ5 מאם צמאם =1 אשא 1001 0 סז ם080צ5 פשד אספא, 101.5 )א דא65, פטדז060ה בדהם 1010 2, הםדאפס שתד א 058א0,הפטסתהד 8פהת,פהם;:;שהסט הדהם 1020 1 אסא צה אמזה סמשאטס 6אס ,05 ום, פמדצ0פ,אטסא הזהם 1030 2, 1,ם |סא8ה 6₪א0.! אם 005:ם א56ה506 0|508 אםם!:'ב3א0|50ם" דאצאק 6000 םב אבא בא אבא תבאתבאתבא:ב0ת" דאדאק 6100 אבא בא זבא בא זבא זב א זבא זב א חב א זר א בא זג א חבא בהתבאתבאתבת באתבא:באתבאתבאתבה תבאםבאתבאסב ירשת 25 224 | ד |ו* זאדאק יו וי דאצאק יו גו וי דאצאק ל יו |* דאצאק ין ו וי דאדאם ה ין |* דאצחת יו 3:1 יי וי דאדאס ב יו |* דאהק וק ו 7 יו וי יי |" דאצחס ו יו |ו* דאדאס וס יי ד ל ית יו :1 ו וצפ סשזא8005ו" דאדאס אאא אאסאא 16097 |ו* זאצאס 6%א אא י|!נבקטם" דאצאק ו* זאצאת יו תבאתבאתבאתבאתבאתבא-:כאתבא5כ2ם" דאצאת 1200 אב אבא בא בא בא בא בא בא בא כ א מכ א סכא בא באפבאתבאתבאתבאתבא תבאפבאמבא:כאמבאתבת אאעדפת שאדדטסתס0ס 0085ק ‏ א אשת 9 8097 :0500 26 086ק אמת 5 אמם אטסצ דשם סד אשת מחד אס פדהז םם צסאצ51 אשת אפת 0 ק00546₪ ! 300=שפטהק אשח באב *בס: 09 00 11 102 13 8 1005 אפא 14006 טסץצ :1 14020 זה 60908 מדסא אשא 18007 הדסאם.| 4095ק אאס אטסץ ד6פ אשא 14008 אפה 14009 14010 9% 05 סד 100751 אם; 14020 00 דאםא 14030 אאטדפא 14099 שאצדטסאפטפ דטקאד ‏ א* אםשא 15000 דטשאד ₪5 סך סשאדאזם 15 %אא אםה 15001 שהד 0 שטו04 0באהמאטא שהד 28 אא אםא 15002 דטשאב 6 שהד 18 א -- (א)%אא אדם זפטא אפה 15003 הזסאש| סאדאדס דטשאד שאד אס הפצא טסצ דדאד אפא 15004 :"כ |ן|םפתי* דאדתץ 15010 מפץהטם 01548 אםה!764,255 מאםק 15020 זטשאד אס 008אקם שבאד א5ח8ז15030 קבאהד 15030 סאתחדם דטשאד אםה:%אא דטשאד 15040 סצתפאטא סא 1 שהחד א5א:15090 קהאד 15050 6אדחדפ אך ₪ |0₪ 00811 6דתפאטא אשא: (פאא) |00=אא 15060 קהחד ס6אדהק5 א54א:34567 קההד 150908 אאטדפא 15099 =אבדעס0א0פ דשם * אשא 15100 דטקאז תהםשזסהאההם שהזד 19 %אא אפא 15101 ם דאם |500100 60באשאטא מהד 18 אא אשה 15102 דה זטקאד " 4 105ת ₪855 אםא 15103 אפא 15104 :*85|07:" דאצאק 15110 אם;תטס 208|ם 58א:7683,205 5א08ק 15120 דפס אם אסאא= קהאד אםא:15130 קבהד 15130 0ס 18 1|5; 6ח80 מאהא אמה:%4 01095 15139 זד סאדאפקס 5א0-8₪ 960 0ה0ה0םצםא אפסם אשה:!":א",%4,4,0 אםשקם 15140 דמם 8 אםת א 06 0406 דספה דשם אםה!אא,%4 זםשס 15150 דד יץם ש=וד; סאההסמצשא 010985 אשא:%4 1095 15155 מאצחדם סז דאפטאסם א=א: נאא)%אה0=%אא 15160 דצה צסא =0 הםפדסההההם :אא זאצאק אםא 15165 אטא 80085 קהאז ד55 אםאה:15190 קהאז 15170 205 226 כמה תת- א510אםטאםס 6דאם הסאב 2580 סד 126 ה1זצא1 אםת:0=אא 15175 סבאפאטא זסא צסצם מחד 08 אא ד85 א6ת!(%אא)|00=אא 15180 ש=אםא 16 8 - דצה ד שהאז 6א1חק5 אם5ת:34567 קהאד 15190 אחטדפה 15199 חכניות שלמושלות למשחק? מללים אנו מבלאלם כאן שתל תכניות שמדגלמות פעולות לסודיות על מחרוזות אותלות, פעולות המהוות בסיס לרוב משחקל המללם. אות מתו שהוגדר בין 7 ו התכנית הראשונה מראה כיצד לבחור באופן אקראל ך האלפבית ולהדפיס אותה. (44 הוא משתנה מחרוזת כאותיות האלפבית, לפי הסדר ; בוחרים מספר -26 (שורה 30), והאות המלוצגת ע"ל מספר זה -- (צ,צ)1%, תודפס על המסך. התכנית מחרוזת. השניה מראה כלצד לבחור קבוצת אותיות מתוך שורה 30 בוחרת רק אות אחת, כשהיא מתחילה (ומסימת) בתו השליש? במחרוזת (במקרה זה, האות 0)% שורה 40 מדפיסה את המחרוזת, מהתו הראשון עד התו העשלרל. ד8ו ואס א6דד6 .| ואססאוה ה 6אודד66 אסא 5 (45)26 ואוס 10 "5/2 סקסאו וא (86056"=+ 20 1+(26+(1)סאח)דאו=ץ דש 30 (צ, 450% דאוחק 40 8 66 סד וס אא 5 5 0 00 61685 0 ?600 ג אפ 6 (0ו) או 10 "80060 "=+א 20 (45)3,3 דאוח? 30 (45)1,10 דאוי 40 אותיות גדולות זוהל תת-תכנית שמאפשרת לך להציג על המסך אותלות גדולות. הלא מתאימה במלוחד ל?לדים צעלרלם. : 10.8 %>> * אפח 18| ה8] טם 1980 )0(‏ א אשת טסט שסה 5שסה5 8ה%1טס" פנהז א אשק 015138 ס% 070801 "מסט 66% ההּם א אסשת 509887 שה% הם 10%%975 16ם א תספת -חסה שתט% טסט 35 א אתה ה8ת10גהס 6הטסט טשתסט זס+1 600 א אשת 0 סאחך +0 98126 07870%+?+₪1 פס" | א אשחם 6+ 00074100 ספט 16%%0795 א מפת 26 08073108 "אי',4+1,3,0 אםסם צמא,ן% דפס :נץם)א)6אה4:0+ דאדאש 0 0ד60 0 16016070 סהבחד חלק שלישי השרות המיוחד של אטארי 6 4 ו 220 למחשב האלש?ל אטארל 400 או אטאר? 800 לש כמה תכונות מיוחדות שמאפשרות לך לצלייר וליצור דמויות בעות על המסך, לפקח על 128 צירופים שוגים של צבע ובהירות ולחבר מוסלקה תוך שמוש בתחום של 256 צלללים לארבעה קולות. צבע,צליל וגרפיקה הם יתרונות מלוחדים של אטארי. בחלק זה נראה לך כמה מהאפשרויות לשמוש ולצירוף שלשת המלמדים הללו ונבלא כמה משחקים הבנויים על צבע, קול ותנועה. הכרת התכנלות שלנו תתן לך את הלכולת לגוון את המשחקלם ולפתה חדשלם. מלדע נוסף על צליל, צבע וגרפיקה נמצא במדריך למשתמש של אטארל גומ( 06מ6ע3626 34810 300/800 צתגאדה 211 פרק ור | גרפיקה 222 ה 4810 של אטאר?ל מאפשר לך להשתמש בשלשה מצבל פעולה שונים עבור טקסט (מצבלם 0-2) ובששה מצבלם גרפיים שונים (מצבים 5-8) בכל מחשב אטארל 400 או 800. כל מצב גרפ? הופך למעשה את מסך הטלביזיה שלך למעין נליר שרטוט שעליו ניתן לצייר. ודאי שמת לב שלש גם חלון טקסט קטן בתחתית המסך, אשר בו אפשר להשתמש למתן הנחיות או להכנסת משתנים. הנה סכום של מצבי הטקסט והמצבים הגרפיים של מחשב אטארי 800/400 שלך. תכנית המסך אנכל אנכי (שורות) | (שורות) מה מסך מסך אופקי הוא מצב מלא מפוצל (עמודות) מדפלס גרפי גר - 10 דאפד 0 4 2 10 דאפד [ 12 10 0 זאפד 9 4 20 10 5 3 8 10 0 ב 4 8 20 0 ב 5 6 0 100 5 6 66 0 100 5 ד 12 100 20 55 8 בחלק הראשון הצגנו פקודות גרפיות כמו 202 ו- סוגתת, והדגמנו את השמוש בהן תוך כדל בנלת המרוץ בין הארנבת והצב. אם יש ברצונך, אולל כדא? לחזור על הקטע ההוא לפני המשחקים וההדגמות שבפרק זה, כדל לרענן .את הזפרון. % כדי להשתמש ב 8 62128108, צריך המחשב שלך להיות בעל אות א16 זכרון. 213 כמה משחק? שרטוט פשוטלם אלה כמה משחקים שלכולים לעזור לך להכיר את השיטה לשרטוט נקודות במצבים גרפיים שונלם. המשחק הראשון פשוט נותן לך לציין נקודה, ואז המחשב מצייר אותה עבורך. התכנלת הזו משתמשת ב-081281083, אבל עליך לכתוב אותה מחדש ולנסות אותה אותה גם עם מצבים גרפיים אחרים. דו דס וק סאג דאוס? ג א6וק וצפח 5 10 6 165 3:60108 1 "דו זסו? סאג זאו0י ג א6וייי דאום? 30 אי דאו₪? 25 ציי זאואץ 30 צ א ז סו 30 0 6010 50 בגלל הפקודה 0020 בשורה 50, אפשר להמשיך ולשרטט נקודה אחר נקודה. אפשר לנסות לצייר תמונות באמצעות התכנלת הפשוטה הזו, ולהתתלל בפנים או בדמות פשוטה. והנה משחק שהוא ההפך של התכנית הקודמת המחשב בוחר נקודה, מצליר אותה, ומבקש ממך לנחש את נקודות הציון (הקואורדינטות) שלה. התכנלח פשוטה, אבל דרוש דל הרבה נסיון כדי לנחש בהצלחה את הקואורדינטות של נקודה מסוימת. 65 6א|אח בש .| 65רו ג 68 ם קואופ אסא 10 20 6870165 3:60:08 | (0)1(*39א)זדאו=א דש | 30 (1(*19)סאח)זאן=ץ ד ו 340 ".5ם זג ]6000 5ד! 60555 . דאו0 ג 15 פאס" דאוח? 50 אס 60 אי דא|א? 70 יציי דאו₪? 75 0:0 דאןא? אפהד 2=ץצ סאג =א =ן 80 0 0)(5557:60010 א םוז סאג סאג דיי דאואץ 90 0 0ד60: דוהאו דא6א:200 סד |= דוש אסת 100 צריך לזכור שבמצב 09281083 צורת ארגון המסך הלא כזו 390 עמודות 39עד0 2 (00) צ 1 ה ה ה 4 ופשו 5 : דה :ו ₪ 5 = (39-19) בו 5 ה חלון טקסט שת והנה עוד תכנ?ת שתעזור לך להכלר את הרשת הגרפית. המחשב נותן לך את בקודות ה % וה צ, ועליך לנחש היכן הנקודה. אחרל השהיה קצרה מצייר המחשב את הנקודה על המסך, כך שלש ביכלתך לתקן את עצמך. 5 דאוסץ שד 5 פה/ 60555 אפ 5 10 6 05 1 (1(*39)סא)דא|=א ד ! 20 (1(*19)פאא)דאן=צ ד | 30 "5! דא01ק 5והוד שח פה/ 60555 דאוה? 40 א",";א דאוחץ 50 "8 דו אאוחד טסצ םא םהאו סד דאוסקיי דאוא? 60 א דאפא:3500 סז ן=א 08 70 2595 צ,א דסי 80 א דאפא:2500 סד 1=א 508 90 "[חגם ו6]"* דאופ 100 1106070 0 וזו תכנית יותר מתוחכמת לאותו המשחק. בגרסה זו, כאשר נראה שלודעים היכן תהיה הנקודה על המסך, עליך ללחוץ על כל מקש שהוא על לוח המקשים, וכן על מקש כלשהו כדי לקבל את הנקודה הבאה. אם רוצים מסך בקל לכל נקודה, צריך לשנות את שורה 80 ל : 30 600 % -ד0 1 וא8068ק , סד צג שו פם דג 50415116 ג ואס 1 05 6א605551 שאוד 0 אאא = ד66-א6קס ואספח 2 ",0 1= אפס 3 10 665 3 | ו (39+(1)סאח)דאו=א 20 (19*ו1)סאא)דאו=צ ל 7 7 א דן םאה 60655" 30 30 667 = צ,א דסי 50 60 057 =2 "|אהם | ?70 00 מרבן, או נחשו את המרכז אחת הדרכים הטגובות ביותר ללמוד יותר על המחשב שלך היא לכתוב משחקלם שלעזרו לך ללמוד מושגלם חדשלם בתכנות. המשחק הזה, שנכתב ע"י לן לינדסל, הוא דרך נהדרת לתרגל את מערכת הקואורדלנטות שבשמוש המצבים הגרפלים השונים באטאר?ל. התכנית משתמשת רק ב 08.281083, אבל אפשר לשנות אותה ולהתאימה לתרגול המצבים הגרפלים האחרים. ? הוא צורה נוספת של פקודת צאדתת ב 0ב8פתפ של אטארי. אנו משתמשלם בה כל הלא קצרה יותר, וחוסכת תקתוק. 206 במשחק הזה עליך לנחש את מקום ה 3% (העמודה) ומקום + (השורה) של מרכז המלבן המוצג על המסך. יש לתכנית שני מצב? פעולה. בראשון, נלתנים רמזים, או "הלזון חוזר" אחרל כל ניחוש כך שאפשר לצמצם את טווח הנלחוש. בסוף גלחוש מוצלח אפשר לכבות את הרמז או ה"צלונים" של ההיזון החוצר, ע"י לחלצה על המקש אסדעפס. (התכנית גם מרשה לנחש שוב). התכנית עוזרת לילד?ם (ולמבוגרלם) ללמוד לאמוד תשובה נכונה, על בסיס של מספר מינימלי של בתובים. זוהל מיומנות חלובית להצלחה בפתרון בעיות, במלוחד כאשר סדרי גודל ("עד כמה התשובה קרובה למצלאות")הם יותר חשובים מן התשובה המדולקת. הצעה לגוון נוסף של המשחק הלא לתת לשחקן הערה שונה אם הצליח לנחש במספר נחושלם קטן. כך יכולות להיות לך רמות שונות להשגלם שונים, כמו למשל : 2 - 1 נחושלם מעריך מצויין 4 - 3 נחושלם מעריר 6 - 5 נחושים מתלמד וכו' <<< הפדאפס מהד 0009898 >>66‏ א אשח 58| ת6] 1980 (0) * אפת הסת? 1468 * אפה 5 דט א 00 אסז וטס 01 א אשקה (3)%אא אדס : 3 4108 א 00|0₪8 85 סשפש ₪6 !ודא סאדאם ווס= אמא פתפטאטא השדס 1>פאד. 3=אפדאפס 2=אאא 065 אחהא=זאדת 3+(34א1%)סאא) דא1=אאט וס 2+(16א(1)פאא)זא1=אסת פאשאאסס 58ה:640 60508 מאצ)! 00108 2-א0ח, 2-אאט.יסס דסום 0-2א,2+אאט.וסס סזאאחס 00+2א,2+אאט וסס סזאאחפ 10 20 510 10 50 00 70 צסם 10 90 100 110 120 10 10 10 100 120 10 100 2+א0א, 2-אאט 60 סדאאאס 200 0-2 2-אא0 001 סדאהאאס 210 4 0088 ץצ אהסכ ||םפתבאה5 |וסתי' דאצא; 220 * 5ם אמדאם6 שהד שאם *9ך ש|טאאדספה שהדי' דאבאק 230 %'(3-36) אאע|00 דבטא - דפאד-י דאבאץ 240 =אדדטסת דטשאד א5א:680 600508 250 (05. 0+אא ) דא88=1 סטסאאט וסט 260 ז 588:36ט6אא0010 08 555>3ט6אא00ס 15 270 0 אשת דאדא 00008 280 0 88ם(וסאאט.וסס דס0ק 290 9 אטאט וטס ז0ס/ק 3500 58 אסא דהחא הסאכ ומ הרהה .ו0ם' דאצאק 310 "אד תסדאשס שהד 0 סז אסבדסם דצה אם (2-17)' דאדאק 320 "אא וסם 8 שההד ז85 א58ה:744,255 5אהק:310 קהאז 330 הם;;0ם אהוס סא זד|ום!-05 אסוס0ם אחמז 53270(=3)אתפק <ך 340 ד ו 55 טסאאט.ו60 דס.ו015, 85מטסאאט וסט 220 0 אסחז 764(=255)א5םק 15 350 =אדדטסא דטשאד א4םא:710 00908 360 (0.05+אא )דא09₪005585=1א 370 1 אשחד 0₪0059889>17א 08 60588>2א0ק <1 380 זאדה 00:08 390 56 ד0ק 400 410 07 59 אפזא5ם 00%0₪ 420 8, 559שטסאאט 001 דסש 430 א=₪0000685 סאה אאט688=00טסאאטוסס 1 440 0 אסשחד אס א דא 100% - פמסס ||םפתבא58 ו0םי דאדאק 450 *,.₪08 605588 הטםץ שחפה * ₪08 ,*:פפשטסאאטופם:* אאטססי דאדאק 460 *"המדאפס מהד 950פדא *:60555אםה:+ אס 90888 שהד צהד סז 27487 זדה * דאצאק 470 *א8601 ם 55 זדה 5וטאאזס5א אםא 8 08" הםסי* דא1אק 480 :ישן 0 005088 אמהד 53279(>6)א28םק 16 490 1560 207 218 10:00 60908 אמאד 264)53279(=5? תד 500 1510 0 0ז₪0 519 1 דא 520 החד - דב דםם טסצנ וו85:רא6םוסת* דאדתהק 530 '"זהש1א *:דהסבה;י* 8מאהא ך *"אםהזטאה צאהד סד דאהד5 דבה* דאצאץ 540 5אאחא דאבה אאטד סד אסבצדשם דבא" זאבאש 550 *אםי* זאצאק אשהזד *05=דאדה 15 560 *ת05* דאדא אשהד אההא=דאדה תד 570 4:0 00505 אמהז 2220)53279(>6ק/ 1 980 10 610%0080 00908 אשהד 5240)50279(=3ק 15 590 0 630%!0070 ם 600 0070 0 610 00108 3 אאשדפא 620 אסדדאפ אםא:דאעה--0+אאהא=זאדה 630 דאצא 0108 6840 9 ז0ם|₪:39,0 ד0|ק:0,19 דם|₪:0,ם דםום 650 9 אאטדפא 668 סאם 670 שמפם הזבא מאדדטסהמט50 דטסאד אשפא 680 %"|וםמם* דאדאץ 690 5 =א0ק 700 0 אאאז 710 %אא דטשאד 720 -0 שהמאד 730 (פאא).|00=אא 740 7 ש>טאאד 700 אהטדפא 760 הנפשה הפקודות | 202 ו- 0עחגתת לכולות לשמש אותך לא רק לציור תמונות, אלא גם לגרום לכך שהציורלם לנועו על פני המסך, לשנו צורה ולהפכו לדמויות "הלות". למעשה, רוב הסרטים המצויירים כלום נעשלם באמצעלם ממוחשבים הדומים לאלה שנראה לך כאן. זוהי תכנית הנפשה בסיסלת. הלא מזלזה נבקודה על פנבל המסך. רצול לנסות אותה לפני שממשלכים להנפשה ?ותר מסובכת. 209 1-5 אם1זאאנאם %6> א אשאה 10 % פחה1טסח א אשא 20 30 004105 3 2 א0)0ס 40 9 סד 150 אםסםת 50 60 00105 3 70 07 0 80 00508 0 1 זאשא 90 פאם 100 אאטזםה:א דאםא:300 סך 1=א אסת 110 מגדירה קודם כל את המצב הגרפי. אח"כ מציירת בקודה, . עוברת לתת תכבנית של השהלה ואז, לפנל שהלא מציירת נקודה חדשה מעדכנת את המצב הגרפ? וע"י כך מנקה את המסך. ה ע"י עדכון המצב הגרפי בכל פעם, מוחקים את הנקודה האחרונה שצולרה על המסך. זהו דבר שילוצר את האשליה של תנועת הנקודה על פני המסך. אם נסלק את שורה 60, כמו בתכנית למטה, נקבל שורה הגדלה לעלנלנו על המסך, ולא 8 8 נקודה נעה. שימו לב כילצד פועלת התכנית. הלולאה המתחילה בשורה 50 ₪ 6 ( 8 2% <] 7% 6 10 6 058 2 50 9 ד 70 80 60508 0 | דאשא 90 סאם 100 אא דש:ש דאשא:500 סד ו=צ 08 1000 אם רוצים להאלץ את תנועת הבקודה או להאט אותה, כל מה שצריך לעשות הוא לשבות את לולאת ההשהיה בשורה 1000. למשל אדפ דא א:10 סד = 608 1000 היא מהירה, והלולאה אדפ :א דא א:5000 סד 1=או סי 1000 מתנהלת לאטה. כל מה שצריך לעשות כדי להזיז תמובה של פנים על פני המסך הוא כמה שנולים פשוטים בתכנית הראשונה. נשנה את שורה 50 כדי שבוכל לחזור ולצייר את גבולות הפנים 20 בצורה נאותה בנקודות חדשות על המסך. שורות 70-90 באות במקום שורה 70 בתכנלת הקודמת כדי לכלול לותר מנקודה אחת (כלומר, את הפנלם). כדאי לנסות את התכנית הזו, ובואו נראה מה קורה. <<-2 אסנזהא1אה 56% * אשא 10 8 פמפחה1שסא 5865 * אשא 20 30 00770105 3 40 0008 2 5 סז 154 אםת ₪0 60 0070108 3 8 1-2,8:0%7 ז0ס/₪ 70 80 ₪207 0 2 1,12:00% ד1-1,12!7%/0 ז0/ק 90 0 6050₪ 100 זאשא 110 סאם 120 אאטדטאוה דאמא:300 סד 1=₪ האסת 130 והנה התכנלת, כשהיא מכללה את קו הגבול של הפנלם : <<< 3 א0דזהאנ1אה 66% * אםא 10 ססבפסם ה₪1% 1806 * אםא 20 7% סך 1=4 אםת 90 40 000701058 5100008 2 50 605088 0 8 1-2,18%0.0%7 ד0/₪ 60 709 ₪07 06 72 22:0.0%,ך 07]|ק1-1,22% דם|ק 80 0 6050₪ 90 1 זאשא 180 סאם 110 אהטדספת:א זאשא:10 סד 1=א אם; 120 08058 אשה 130 5 ס06א0א1-4,15:2 זם/] 140 6 (מ4[0א00א1+4,26:2 סזאהאס 150 5 סדזאהאס 160 אאשזשה 170 ועכטו משהו עוד יותר משוכלל, הכולל "התנגשות", תוך שמוש ב 5 08דח0ת0 : <<< 4 א0בז0א1אא 66 א אשת 5408"8 ת₪1% 00111005 7806 א אשת ₪1700%107 51%8סקקס 10 בפהבטסהא א אשת 5 41705 2 אםוסס 84 70 1=4 אס0ת; 5 4108 5 םך אםסאסם אהגאם אשא!250 שעפסס 8 1-2,18:0.0%7 ך0ם/ם 0% 0 2 ְ1,22:0/0% ד1-1,22:7|0 זס/ת ז אסא; 50088 מהז אהבאס אשא:300 00508 ₪ אשהזם 5 8םא:230 00508 1 זאפא 5 סד 0=1 אם; 18)סאא)זא1, (256א12%)סאא%זאב,0 טאטספ 10 כ1)מאא>זאת, (12*16)סאא)דאב,4 אס ססזםפ 2א* ג1)סאה)זאת סזאהתפ:36,22 ד0/ק:3 הסוסס (12940)פאא)זדאב, כ נ זאשא פאם א אשת 0 51 אםת בו 5 * חפה 5 870א00א1-4,15:0 ז00ת 6 0470א1+4,26:0 סזאהאפ 5 סדזאאאס אהטדפת 8 סן8א0א0ו70-1,18 ז10ש 46 76-1,26108007[0 סזאמאס 8 סדזאאאס אאהטדפה הדוגמאות האלה ?כולות לעזור לך להתחיל לפתה את הסרטים המצו??רלם שלך. אוצר המלים ב 52810 שהשתמשבו בו עד כה הוצג בחלק הראשון של הספר. וכעת נבציג כמה דוגמאות יותר מסובכות של מה שאפשר לעשות עם התכונות המיוחדות של מחשב אטאר? שלך. 60 100 110 120 שת 10 110 10 1-00 ב 120 (8א* 100 0 22 הודעות נעות התכניות הבאות מראות דרכלם להציג הודעה בעה על המסך, תוך שמוש ב 1 6828108 או 2 6998108 (אותיות גדולות) של אטארל. התכנית הראשונה מראה כמה דמויות מצויירות פשוטות, שאותן משלגים ע"? הצגה רציפה של קטעלם של ההודעה. (שורה 190). <<< 0080 |ודפ 98005שמ >>> א אשה 10 80 ,צהפסאד] אפ| (ם) א אשא 20 (₪8800880200א אדם 36 (90%0200 אדם 40 50 8070108 2 *5888|ק ,688006 הפזא5* דאדהץ 60 8 דטפאד 70 80 86%=* . 90 97%)! 0087541 %פ-58006%א 100 * *=(1+(6886088א)א₪88008%0|0 110 (0880069א)א5.|=.וא 120 1 שאי 130 סמאדא דאפז 08| אמת:ינא0|54תי דאדאם 180 0 000₪ד895 150 סז 1=ק אם5 160 |א=|ם אמתז |א5|ם 19:75+ק=|ם 179 5 א10ד081ק 180 (|₪,ק)599005%א/6+ דאדאץ 190 א זאמא!99 סז 1=א תםת 200 = דאשא 210 292% 600 0 כאשר משתמשלם בב 08428108 או ב 2 08דחתגת0 מוכרחלם לציין ‏ ";06" אחרי המלה עאדתע, ( אחרל ‏ ";46" יבואו המחרוזת או הטקסט המכיל את ההודעה). כפ? שהסברנו קודם לכן, "86" הלא מללה שמורה, שה 22810 של אטאר? מבין אותה ואשר מתלחסת להצגת טקסט מוגדל במסך הגרפ? בשבל המצבים המלוחדים האלה. הנה שתל דוגמאות : 2 65| 6 4000 או 1 4000 "655465 צא";%6 דאוחץ 5000 6:95 דא וחק 5000 (כדאי לשים לב שבשתי הדוגמאות הללו יש מסך מפוצל + הפקודה 6/ עאדת? מתיחסת רק לחצי העליון של המסך). התכנית הבאה שנכתבה ע"י ביל קאריס מחברת אטארלי, מראה ' דרך פשוטה אבל משעשעת להצגת מחשב אטארל בפני חברלם. 4% /, רש ואז מבזלקה את שמך (או את שם החברה או החבר) באותיות גדולות. ולש גם קולות 1 <<< 5א א 000 א אשת את 07081 ,0877915 ₪111 שם ‏ * אשת 2050819" זאבאץ (8%%9 אבס אמזסההההם 9 סז קט - שאאא אשזאם" זאנאץ החצ? העליון של המסך מלועד לטקסט באותיות בגודל רגיל. היא משתמשת בצרוף של אפקטים יפלם של צבע ושלץ 09478108 "ל % זששא1 60 70 00741085 76 80 00008 1 155-א!סהץו2=2 90 צ,א זםו₪ 2+א%=א % 8 פאט0פ צ,א סזאהאם 2 (2%7)-757 27+צ=ץ צ,א סדאהחס 2 אמםמחאז 220 16 2-3 0 אשהז 70>צ ,1 0 058א100:8500 סז 1>פם אםסץ 1 זא1את:3,8 א10ז2+16:7091 68071058 100 110 120 120 1410 150 100 120 1-0 1%0 200 210 סם זאשא:8%!" ,10ושה" 2צא זאשא:20 סז 2=1צא אסת 0 םז60 בתבונן רגע בשורות 70 ו-210 בתכבלת של בלל. שורה 70 220 20 70 665 +6 ושורה 210 מתחללה : 210 665 +: 24 ע"? הוספת 16 למצבים הגרפיים בצורה כפי שזה בעשה כאן, מבטלים את "המסך המפוצל", ומקבלים מסך מלא לתצוגה של אותיות גדולות או צורות גרפלות. מלדע נוסף לגבי השמוש בטכניקה הזו נמצא במדריך למשתמש של 54810 27321. כמה ניסויים בהנדסה אנו מציגים: אמנות דינמית מן המחשב אנו מביאים כאן כמה תכניות שצריכות לתת לך תהושה לגבי האפשרויות הגרפלות של מחשב אטארל בתחלל בכמה ריבועלם <<< 80080585 6%> א אשא 10 6 שם 1980 (%2 א אשא 20 5% חהף₪16 80808 265187 בפטסטם א אשא 30 6+ 66077105 340 5 קפזט 95 סד 0=א אםת ₪0 60 00008 1 1.55 םבדאההפ!א,0 דם6ק 70 80 00008 2 א-143,95 םזאהאס 90 100 00008 3 0,אא143-1.5 סזאהבאם 110 120 00108 2 או סזאבאס 130 א זאפא 140 0 סז0 150 ועכטו כמה עגולים ועכבישלם, שהם שמוש לותר מורכב של צורות מעגליות : עיגולים: <<< 0180155 566 א אפא 10 105383 ה6] פם 1980 )0(‏ א אשא 20 0 תהאז 30 2 0077105 40 10 )סאה=אהםזאשם ₪0 6 1)פאה=צאהשזאשס 60 5 )+ פאא=5סאאד9דס 70 שסאאזפדם סד 0=אפקההם אם; 80 א א557000:א18-1₪=אש 0ל אא 0ח5- 05א ד19קא05א0ד808)019=ץ>קאהפ 100 (א05חם 5 קתשדם 0.758 םסך 160,258 אםת 110 14 א0000 120 + א דאפס, הדסאא5005+אה5זאפס דסות 130 =1סאצם 50%+צא דאפס, 1 הא קהתם- אאשזאפס דס.ןק 140 =1סאצם 50%- צאם זאשס, ד 5% 50+אא>זא05 דס ןש 150 =1סאצם -60₪--צהש זא05, ד אא 900-אתפזאפס דםס|ץ 160 =1פאצם =1ם דאשא 170 חפ זאפא 180 0 סזסס 190 טמאם 200 6 )6אם+(186)א55ק+10 0ז210:60 שהאד 210 ועכבלשלם: <<< 8010588 466 * אםא 10 3% אחאם ה00ג%ה1תהל 3 א אפא 20 15| ה8] שם 1980 (0) א אשא 30 0 =שהאד 40 50 0071085 2 0 )טפאת=אא>זאפס 60 6 1)סאת=צהפזאפס 70 5 )+ פאא=05א0ז19 80 15006 סז 5%=0ק5700 א0ץ 90 8 0815570008 18-1=א1 100 ודאסא 195 0)א50- פסאה ד19ק=צ5 98 110 ( אאא 5-50 . 5 אסמזם 0.75 0ך 0,25-:21 אםץ 120 14 0008 130 5+ אש זא5ם, =דסאא05ה5+אא>זאפס ז0ץ 140 =1סאצם 5+ צהםזאפס, -דסאא5₪075-אאפזאשס ז0ןת 150 =1סאצם 6פ- צחפזא=ס, "1סאא50075+אאפדאפס דסות 160 =1סאצם ₪בחפ- צחם דאמס, זדסאא5045-אהשזאפס דסי 170 =1סאצם 206 =דם זאשא 180 505% זאשא 190 200 6070 0 פאם 210 (187)א7554+(186)א5שץ+10 0ז220:00 קהאד 220 6 ועתה, כמה יהלומים מנצנצלם בגדלים ובצבעים שונלם : <<< 5סא0א10 56% א אשת 10 10598] ה6] צם 1980 (0) א אשת 20 2=א 30 40 00074105 +6 ש=סאגא 05 דטם אםת אשא:220 קהבאד 90 0 ) פאאה=אאםזא05 60 16 )פאא=צהםזאםס 70 5 )+ פאא=05א8ז019 80 =סא4ד19ם סד 0=א%₪ק5900 אסת 90 א א000ד55:אש-18=א10 100 5% חפ- פסאה ז018=צ5י4ה5 110 5 תשמדם 0.75 70 0,25-ת1 אסת 120 130 00008 18 ₪6בה5+צת= דא06, ]דסאא57005+אאשזאםס זסוק 140 תדסאצם 5+ צת5דא=6, =דסאא4=5%ה5-אאשזאשס זסןת 150 =1סאצם =0₪חם- צת=דא05, %017א475%הפ+אהםזאפס זס1ץ 160 =דסאצם ₪חפ- צה= דאשס, זדסאא06הפ-אאשזאפס זם|₪ 170 =1פאצם =דם זאשא 180 54% זאשא 190 0 סדם₪ 200 פאם 210 (559)187ק+(10+755%0)186 0ז220:00 <האד 220 6 27 ובתכנית זו יראה הכל משולש. לא לדאוג, אלה לא העלנים שלך. <<< 58א1/] 6%> א אשא 10 10653%4] ה6] פם א* אק 20 (63)צ,(3)א אס 30 40 00771085 +6 3 סז 0=א א0ת ₪0 (160א%(1)סאא)זא1=(א)א 60 (1(%96)סאא)זא1=(א)ץ 70 א זאשא 80 3 סז 0=א אסת 90 א הסעסס 110 5 5%8א:256,4א(1)פאה,2 אםוססזםפ 120 6 שא שחד 055א0ה0 טאהאאטס (א%צ,נא)א זם/ק 130 צ,א סזאהאם 1340 (ה%צ,(א)א 7ד0://0 א0:0סס 150 א זאשא 160 0 סדםס 170 וכתוספת לתכבלת הקודמת, קצת הבהוב : ,5 6או6א6 דוש 5פאו.| ואססא4ף) 652או ואסח 5 (5ד₪060 1.450186= 6אוצו6 ץפסאו 1 א1.5 ץ8 ואפ 6 (3(,93)א ואו 10 6 05ו68./711 20 . 3 ₪ 100 (1(*160)א₪) דאו=(8)א 110 (1(*96)א₪)דאו=(₪)ץ 120 ₪ דאפא 130 03 200 (1(*96) םאא) דאן= /:(160* (1)ס א₪) דאו=א 210 00088 220 סאג/אואסס 5וחד וא256,4:86* (1) ,2 אס וססד56 225 5 סאוו פד 0685 (8)צ,(א)א דס.ו 230 ץ,א סדוצא אס 240 (8)ץ, (8)א 0 0:7 601/08 245 ₪ דאפא 250 0 6070 300 8 ולבסוף, צורה גרפלת להבאתך : <<< 0745058 656 * אשה 10 ]| הפ שם 1980 )0(‏ א אשת 20 0 =שאאז 30 2 67105אס 40 10 )סאת=אא:זא6ס 50 16 )סאא=צאדאפס 60 5+ )פאא=05א8ז19ם 70 את 70 504275850 אסץ 80 8% ₪8א55760.0:א18-10=אט 0ל 5% - סאה ד05*019א ד015 )א50=צ5אה5 100 (א5000 5 אמזם 0.75 0ך 50,25ת1ם אםת 110 14 אם0ס 120 א 0+ א זא , %א5005+אאפזאפס ז₪20 130 סאץ05ה5+ דהא דא05, %א5ק0הפ-אאשזאפס זסות 1340 סאצש0ח5- צא>זא6ס, 50075%+אאשזאפס זס)₪ 150 אצ 0הפ- צחם זאש0, א475הפ-אאש זא05 07 160 =1ם זאשא 170 075% דאשא 180 190 ₪070 0 סאם 200 6 )א +(186)א52ם10+7 0ד210:60 קהאז 210 שורות ישרות,או: מתימטלקה היא יותר ממה שנראה לעין התכנית הבאה היא תכנית הדגמה מקובלת באטארל. הלא נכתבה ע''י מתכנתים של אטארי זמן קצר אחר? שהצגנו לראשונה את המחשבלם האישלים שלנו, והיא מראה מה אפשר לעשות באמצעות שורות לשרות בלבד ! מ? אמר שמתמטלקה צריכה להיות משעממת ? הקטע האחרון מענין במלוחד וכדאל להתבונן בו בתשומת לב מיוחדת, משום שהוא מציג טריקים של צבע ותבועה המטעים את עינלנו. (חשוב : לתכנית זו דרוש אטארי 400 או 800 עם מלנלמום 16% זכרוף), 209 << צדדשחק 446 * אשת 10 0880705%98%10708 09820105 א אשא 20 פתפפתוסהת 501%0898 017881 שם ‏ א אשא 30 0 00588 40 5 8א0=0%0=1:527000 ₪0 60 6 70 0 6+ ₪1085ק4אם 80 1צ, א 07 90 5 =שדם 1000 סד 1=1 אםת 100 110 1 1 אשד 023.5 15 120 130 0008 8 14840 170 150 = (ז0050א*א=א 160 (ד)א1פאא=ץ 170 0 אשחהד 1>0צ+ץ 1 180 צצ+צ,1א+א ז0/₪ 190 (1+0(/16%008)1+0+90)=א 200 (1+0+90)א1+0(/16*51)=ץ 210 בצ+ץ,1א+א< סזאבאם 220 1 זאשא 230 2 אם0סז55 240 0 857000₪ 5 8 א000ז85 260 0 ₪050₪ 270 2 א000ז5 280 5% 9670008 8 8א957000 0 60808₪ 2 א957000 : 5 00.0₪ד96 330 8 א000ד55 340 350 0094₪ 0 360 00 0 א דאםשא:13 סד 1=א אםת 370 אאטזפא 380 סמפם 8.8 אפא 1000 '/ שפזמתק% הזכויות שמורות 1981, אטארל בע"מ. תכבלת זו היא אחת מאוסף של אפדם אסדעב תפאסומנכ כזו800/ פסד אק פס (20028-2%), שאפשר להשלגה מחב' אטארי. מלדע מעגין על אפקטים של צבע וקול נמצא במדרלך לדלסק הזה. התכנלת הזו מודפסת כאן ברשות אטאר? בע"מ. הכתובת לקבלת הדלסק : מה צאהט9 ,527 2.0.90% , מ6הבמסאה גתסספק דתגפה 66 200 6שם 6+ 05תחקאם 00 1 0 א951000 5 פפזם 360 סז 1=1 אם; 0 א (1)א51א80+80=צ 0 אשאד 15270 16 0 07 צ,א סזאבאם 0 אםמשחתד 1690 25 9%, 319 סזאהאס 2 דאשא 0 א₪0506 פס - פה 6שם (1.9%160)זא0=1 004108 +6 9₪7000₪ 0 5 שד 160 סד 1=0 אםת (1/20)זא1=ם 00 + ₪,ם זסות 0 סנזַאאא 007 8 070 סחסדזאאאס ש-0,160 דם|ת 0 סזאאאסם ש-8,160 ז0/ת 0 סךדַאא 1 זאשא 0 א0ע605 פאס מססאפה בג 7+6 600"8105 2 סד 11 אסת (0:%160)פאא)זא1=1א (0(%96 )כאא) זא 0 (160א03%)פאא) זא2=1א 0996 )סאא) זא2=1צ 0 אשד 2צ=1ץ אס 2א=1א 178 (3+1א%(0)סאאה+זאד 00/08 1 זסעש 2 סדאהאסם 2צ,2א סזאהאס 1 סזאהחס 1 סזאאאסם 1 זדאשא 0 00508 5 76 אשת 8 סואד 80781085 +6 (0)03%80אא )דאד=1א (00%48)פאא)זאד=1צ 038800 )אא ) דא1+1א=2א 028480 )פאא ) זא1+1ץ=2ץ 0 אפשחד 2צ=1צ אם 2א=1א 16 02%3+10)פאא)זאד 08וסס 1צ,1א דסות 2 סזאאאם 2 א סזאאאם 1 סזאאאס 1 סזאהאם 1+2צ=1+ץ:1=%1+2א 1 ץ2-11א=2א 0 סזסם 0 =>הד:4=0+1 0080; 0 0 אאשחד 04 קד 0 שאאד ב אשה 07-1921008 320=אא 1-צא= א 1-אא=אא 04108 +6 0 אהםססד55 אשהד 8=שפסא שד 1- =פז9 0 סז צא=צ אסת אאטדשא אשחז 764(>2285)אששק אד 0 קא60506:+=₪ +00 דסוט צו,2/או סזאאם ץצ זאשא אא סד 0=א אסץ אהטדפח אפחד 764(42255)אשסק אד 0 0090₪:א%=0 0 דסות צא,2/אא סזהאס א דאשא צא סד 0=צ אם? אהטזדפה אשחז 764(><255)אשפק שך 222 0 00850₪₪:+=0 5190 צ,אא זס₪2 5200 צא,2+1/אא סדאהאפ 5210 צ זאשא 5220 אאשזשא 5230 1- ששז5 0 סז אא=א א0; 5240 70 160508₪א=0 5250 צא,א זםוץ 5260 2 צו,2/אא סזאמאס 5270 א זאשא 5280 אאטזשא 5290 3 אשחז 0=125 15 5300 1 אשחז 0=155 25 5310 8 אס.וסס 5320 אאטדפא 5330 סאם ₪340 0 סז 1>א אםת 6000 אאטדשא:א דאשא 6010 ציור עם דרגת הפרדה גבוהה התכנית הבאה הלא דוגמה ללכולת הגרפית המצוליבת של מחשב אטארל. כשהוא משתמש בדרגת ההפרדה הגבוהה ביותר שלו(8 06902%108). התכנלת נכתבה בידי טנדי טרואר, ומציירת תמונה של מחשב אטארל 0 ! (גם תכנית זו דורשת מינימום של 168 זכרון). <<< 0א041אם 400 87081 666 א אםשא 10 (081ז0) תפשסתז בבתבז צם * אשא 20 (1)%צ א1ם 90 דהאז 150₪וםש טסצ פוטסאבאהשוסם" זאנאץ 30 5 אהאס א6ס אשזטקאסס" זאבאק:" באהזה שהד :"ז1האזאסק 400 1אהבזה" ?:"אאס %צ זטקאת 90 סצ ,שא" דאבאת! דאבאק אשהד "א">%צ א1 60 ",..185אקאטט 8 אםת אב שאיש 6 הסזהא" זאדהץ;: דאבאק אשהד "א"<>%צ א1 70 "...אאסא זה 108א65 6דד8בזאה א זצהה זאםא!13400 סז 1=זדאא אס" 80 (8%610 אדס 0ל 8 1058אס 100 110 90008 4 1 שאק 120 2 8א2,0,14%:85700.0 א00%0זםפ9 130 6))) 0+ (560 )אפםק= ו 140 6 )+( 4+ |פ)א55ק=01 150 3 אק 160 "400 88ז8%="0 170 4% +8%(:02=57344)א]| סד 1>₪ אם0ת 180 2=8 א0-11=0+א%₪+40א8(103=01+77א%(32-(נש,ש) (02+2)אששק, 3+2%40ם שאםק:7 סך ט דאשא:2 זדאשא 190 סדאהאס:162,44 דם)/:3 אססם 2004 5% (7[₪0/א0א163,44:0 ז0 210 0008 1 2 ס0ך87א608א117,42+1:0 זם|קו7 סד 1=1 אס0; 220 1 דאשא:+5,32 אפ:121,45 ס0זא0א118,48!0 זם|-!:2 אסוסס 230 8 080 8 ס8א0א121,44:2 007ק 280 אס:5,40ל1 סזאהאק:112,40 ד1:/0 00208 250 0 0870א112,53:0 סזא6אכ:195,53 סזאה אסם ₪סאה| אשאה 260 7 112,17%0007 0ז88ה86,17!0 זםוק 270 7 סדהאהאסו 6 70א0%א62,76:0 סזאהא250,76:0 סדמהאס 280 7 8 108,38:6/10 סזאהאס:79,38 זםק 290 8 סדאהאס: 6 ס847א80אכ:79,38 הזאהאם!86,17 דם|ק 300 0 סזאאא233,38:0 הזאהאפ:226,17 דם|ק 310 6, 7 סזאהאס:110,27 ד0וק 320 8 [][!|>][0847א204,39:0 סזאהאם 330 1 0זא0אפ:171,62 0זַ00אכ:171,68 סזאהתס 340 8 סםדזאהאכ:39,62 1 ס0דאהאפ:107,39 0זַא0א107,68:0 בדאאהסם 350 127 1 סז4א0אס:139,72 0זא44אפ:139,68 דם|ץ 360 8 ₪מ0067א72:0, +צ,140 ז0]ק:2 קשזם ל נך 150 א0-:63%=ץ 370 1 זאשא:1+צ,170 סזאהאפ:1 ,ב+א ז0]קו3 קשזט 90 סז 1=1 אס0סת!112>א 380 1 זאשא:1,23+א סדאהאפ:17 7 סדאאאפ:81,27 ז0|ץ 390 253 24 2022 73 22,222 2.22 2,.,3 222,095 20,1 2.92 20.7 +7 218 2,158 2,116 23.7 2,(|22 20,100 2 סדאאס 400 2 סזאהא46,125:0 ס0זא0אכם:434,122 סדאהאם 310 2 מִ87א0א66,125:2 2 סדאהאס 420 7 00870א2564,27:0 סזאהאס 430 %, 7 סזא0אאפ!28,122 דם₪ 440 2 0ז04אאפ:89,142 0ז04₪אה82,129:0 סדאהחס 450 9 00670אכ:21,142 2 ס007א285,129:0 סזאהאם 460 5 מ[006א27,129:0 ₪107 470 2 0ז₪האס:87,144 ס0דאאאס:82,135 סזאהאסם 480 35 מם847א0אכ:23,144 0 סמסמ87א0ה283,135:2 סזאאאס 212 081[0(0א85,132:0 207 0 סזאאפ:53,80 זסוק 2, 8 סזאאאפ 2 ס>[ך047א0א53,80:2 זסוק 2 טס 080א236,83:0 ז10ק 3 ס47א0אפ:57,83 ז0ות ,5 006₪ק:47,122 א10ז051ק:₪6,83 זם:ת ":18,%6,0,0,"5 10א:1 2, 57 סן[ַ8א0אכ:53,135 ז00ק ₪70 2 סזאאאס 980. 2 0ז04אפ:255,142 סזאהבאפ:229,135 ז0)ת 0ל₪ 2.2 1 א0ם1ד08917ת:84,132% ד765,1:7]0 שאסק 600 "ו18,%6,0,0,"8 10א:41 .דש אסבדשםס/ז0שוםפ אשת סדההאפובם, 240 4 07 239,82:₪1 234,830 בד !256,893 סדאמאס!245,83 סדאאס:8, 246 סדאהאפ:1ל,246 27,920 238,970 ה0דאתס:250,107 0דאה :250,108 20 :252,116 סדאמתפ: 22,117 ס0זאמתפו53,122ק סזאהתפ:252,100 זסוק דוס זסוט זם ו זז זט זם וק סו זס ות זו יה זז זם דסםץ םס זס 400 0 10 20 10 10 00 00 1 ס47[0א0א251,101:0 ד0|ת 780 2, 257 ס0זאהאכ:251,102 זםן₪ 0ל7 3 ס87א0א252,103%0 ₪107 800 810 00/08 4 1 ס[ץ08א253,101:0 ₪07 820 0 א4=1512=610050₪א861=צ!559א 830 ל=6א 840 70 1:605(08₪8= |!4=13א8641=+711-א 850 0 4>12!|]=610050₪א931=צ751=א 860 0 2!|=110050₪=אא:93-+צ!183=א ₪70 0 ע4=131|)=610050א100%=צ771-א 880 0 4=34%|=110090₪א100%=+צ1851=א 890 0 מ4=11%|=610050₪א1071=צ831=א 900 0 מ4=3%:|]=1160580₪א107%=+1671=א 910 0 1%|=10616050₪=אא:114=צ891=א 920 0 4=1%1=10%:6085(0₪א93%1-צ571=א 930 0 ק4=11]=1%:005%6א93%=+צ57%=א65131%א 940 0 11]=121:6058₪=אא93%=+2211=א 50ל 0 111=10:0050₪=אא59:7=1001=% 60ל 0 1!:0050₪=|-:591]=1=א 970 0 1%1/=16:0050₪>אא071 %=א 980 0 ש0=519:0050₪א:59%1=1%=א 0לל =א1040% 1%1]=10!1608508=אא107%=+צ:217 0 קק0=13:00850₪₪א%:217!1=1 אםבאתבאתנאפבא:נאתבאתנא;:באתכת: " ל 1010 בתםבאםנא:כאתא:באתבא:באתבאתנא:בהתנא:נא:ב םח דהפזה. | " 9:"בםםנא:נאתנאפבאפבא:באם "| פמשזטי 6 אתנבאתבא:בא:באתבא:כראתבא:באתב?ם ?9 1020 בתםבאםבא:באתבאתנא]:נא:באתנא:בא:באתבאתנא:ב :"50נאתראפבאתנא-:בא;:באם 1030 0070 0 צ,+א סזאההםזצ,א ז0|ש:אא סד 1-1 אס0ץ 1040 זהמהפ:4+צ,1+|+א סדאהבאס!1+צ,1+|+א סדאהחס!: 5+צץ,א 70ַבאכ5:2+צ,ן|+א ם זההע:1+צ,1-א ס7א0אפ:4+צ,1-א סדאהתם 1050 1 זאשא!12+א=א:ץ,א 0 אאטזפא 1060 אא סז 1-1 א0= 1070 אס:1+צ,א דם|ק:!א אסםם!סא סד 4-1 אםץ 1080 1+צ,+א סזאהאס:2+צ,א ך0|ק:1+צ,2+א סדאה 0 אמפחד 1=ן; ת 1090 6070 0 +צ,א דם|ק:3+צ,)1+א סדאהאפו3+צ,א זם0ןש 1100 256 4+צ,+א סדאהחס:4 אאטדפה!4 א00:0+1% דאשא:!3+א=א!א זאפא!1+א=א 1110 גרפיקה של טקסט ושל סלמנלם גרפללם שתי התכניות האחרונות בפרק זה מלמדות כיצד אפשר ליצור גרפיקה ודמויות מצוירות ובעות בלי אפילו להשתמש במצבים הגרפלים המיוחדים של מחשב אטארל. שתל התכניות משתמשות ב 0 0847₪108, שהוא המצב הגרפי הרגלל לטקסט ומשמש אותך תמיד לכתיבת התכניות שלך ב 8810. התכנית הראשונה מראה כלצד אפשר להשלג אפקט מענין של גלים תוך שמוש באותלות של המלה. אפשר להשתמש בשמך הפרטי, או במלה שמשמעותה קשורה בתנועה או בקצב. צריך לנסות, ולתת לדמיון להשתולל 1 סד <<< א55א808 005א6א81 %6> * אשה +צ58סא1]! א 1980 (%0 א אפת (10)%אא אבס 1 שאאס שט - סאסא 6 אב שקצזנתהםוס2" זאצאש "5 6008908; 0 6 3 ששזפ 99 בד 2=0 אםת ( (2)א51א13%)+2/ (%אא)אם |-20=א% א סז 1=ק00/ אסת !ה" זאבצאק 00 דאשא %א זאדאש 6=)] אשהז 19=| <1=1+0,1%1 א0 9500 2 זאשא אטא ו"כ)|וש₪:כ|ושפם" זאדאק 5 שאסט 0 שגאד %אא דטקאצ 0 סאד (%אא )]4/=אא 7 הגאד אאטדפת 10 20 10 40 0 10 00 2 10 0 100 110 120 130 140 150 100 120 1.0 150 200 210 2200 210 270 200 27 0 התכנית השניה, שנכתבה ע"* טנדי טרואר, משתמשת בסימנים גרפיים (באמצעות (0עת07) עם אותיות על לוח המקשים), באפקטלם קוללים (לא לשכוח.להגביר את הקול במכשיר הטלביזיה) ובהנפשה משוכללת כדי ליצור את מה שנלתך לכנות "הגדרה מילונלת דלנמלת", כלומר, הגדרה שבאמת עושה את מה שהיא אומרת ! צריך להעתיק את התכנית הזו בזהירות, ולזכור שאותיות בסוגריים מרובעלם פירושך ללחוץ ולהחזיק את (0782) יחד עם הלחיצה על האות, וכן שבאותיות מודגשות בקו חליבים קודם ללחוץ על המקש עם סמל אטארי.]. <<< 58ז1607 וש %6> * השת 58ב 8 3108%1070 0% סהפכ * אשת 0000870650 .₪08 סה) סג5בם ת%גש * אשת (1980) תפטספז צבתכז צם א אשת 1 00108ז2,9,12:95 א00%08ז0%56 106הקהאס 6 ₪א0 0156700 10 0, (88)20(,8%)20(,0%)20(,0%)20 אדם "נ10|88" זאעאש:752,1 שאםץ 1% א 8 ה3 :11007758שה" זא1הק:2,2 אם1ד051ס ג שת% הג " [א1את!"0%קק50 פפסה₪ 981% " פה% %00? 6871080 5 סגה 0% 5%70880 8 0% ה80%10ש: " זאבאס 8 "0 שהס פם הבתהשהשסה " זא1אק!"הפצ " %108+ ה5005%8 8000% פת1הפט% פתסטסת " דאצאק ",88א8 %1081ת09 " דאדאק:"טנג1 ש=באםנאתבאתב9תבא:באתבאתבאתםנאתבאם "=8% "נאפנא ב=םבאםבאםבאפבאפבטנם באפבאםנתם "=%ם "נ50באםבאםנאתבאפבך,] בסם בשם "=0% "|נאםנאםבאםבאם "=%ם "נא5בא5נאפנאתנאפבאם "=%₪ 1++,א אםבזבפסק:0% זאבאקוצ,א א10ד092ש 1 זאדא!2+צ,א אטדז051ץ:%₪ זאד 6 זא1חק:3+צ,א 1% 7זא1אק:4+צ,א אםדדדפסקץ דד דא 1000 סז 9 אסת ז דאשא:300 סז 0=ד אם0ת 8 0 0 / בשורה 300, ( מאדת ממת )פרושו : ללחוץ על ( ₪00 ) ואז על ( ממע ‏ ) ( שע7ח8 ) ביחד. 10 20 10 40 0 %, 00 70 / 0 90 100 0ת1 = 110 1 +ג1 120 18 130 שבא 10 אקן אם 100 200 210 258 22750 1 ב "=410:8% 81008508 סז 150 אסץ 230 6 59+,א אםדדד09ק:" ב ם זאשא:(12א1)-5 סד 0>0 אםץ 280 א,1,220,6 0א900 250 באפנאתבאתבאת+באתבא]נא:באתבאתנא] "=8% 260 +א=410:8 08100808 ?ו+,א אםדד0891=:"בא:נאת 1 זאשא:0.1 0 570:00508א 270 280 ₪0 3 סז 050 א0; 290 -ץ=צ%"בשאד.| ושפ]" זאדאק:2,0 אסבדדפ0ץ 300 0 ששעפסם:ם דאשא:4 סד 0=₪ 1:08 8 סזםם:40=ת אשהז 4=18 אם 10=א <1 310 ₪0 320 א דאפא 330 60 סזםס 340 אתטז5ה:410 00908 אשהז 0>ץ 16 350 598 "=410:0% 00808:₪ סז 1=0 אסץ 366 6% ?:+,א אסבזבפסץ!" ב 06 + פאט80 370 באפבאפבאתבא-+באתבא]נא-בהםנאתנה] "=8% 380 0 0%:008048 ?!+,א אםתדבפס0:"באתנאם אאטזשא:1 דאפא 390 ₪1 זאשא:500 סד 0=₪ א1,0,0,0%"0 סאטספ 400 0 סזדסם אחטז5ה:0,0,0,0 סאט0.10,0,14:50 סאטספ 410 209 פרק זי צלילי המוסיקה 200 פקודת עא500 ( צללל ‏ ) של ה 92910 של אטארל הלא בעלת ארבעה משתנים : 2 ,צ ,א פאססט המשתנה ₪ מאפשר לך לבחור אחד מתוך ארבעה קולות. תחום ה % הוא בין 0 ל-3, ולכל קול דרוש משפט פטס | נפרד. : המשתנה | צ מאפשר לך לשלוט ב-255 גבה? צללל שוגלם. תחום המשתנה | + בע בין 1 ו-255, וככל שערכו של המשתנה גבוה לותר, כך נמוך יותר גובה הצליל המופק. ערכו של ה-דו האמצעל הוא 121. זנהי טבלה של ערכ? גובה 2 הצליל בסולם התוים המקובל טבלה לערכי גונה הצליל בסולם המוסלקלל צלילים גבוהים 9 דו 1 סל ו 8 סל במול - לה דלאז 35 לה 7 לה במול - סול דלאד 10 סול 42 סול במול - פה דלאז 5 פה 17 מל 0 מל במול - רה דלאז 85 רה : 7 רה במול - דו דיאז 00 לה 4 סל 6% סל במול - לה דיאץ 72 לה 16 לה במול - סול דלאז 1 סול 55 סול במול - פה דלאז 1 פה 6 מל 12 מל במול - רה דיאץ 18 רה 14 רה במול - דו דלאז 21 דו אמצעל 11 דו 1|=8 סל 156 סי במול - לה דלאז 14 לה 158 לה במול - סול דלאד . 12 סול 13 סול במול - פה דלאץ 12 פה צלילים נמוכים 15 מל 204 מל במול - רה דלאז 27 רה 220 רה במול - דו דיאז 25 דּוּ המשתנה 7 שולט על גווני צליל ומאפשר לך ליצור אפקטים קוללים, כפי ש?דגימו כמה מהתכניות בפרק זה. התחום של 2 הוא מ-0 עד 14. 10 ?תן צליל נק?, שבו עליך להשתמש בכתיבת מוסלקה או בתכביות אהרות של צללל ללא אפקטים נלוים. הפיקוח על גוובי הצליל בעשה רק באמצעות מספרים זוגלים. ההתנסות בהם תעזור לך לפתת אפקטלם מלוחדלם, לוו? למשחקים ופס? צל?ל ללוות את הסרטים המצויירים שלך. המשתנה הרבלעל, זּ , מפקח על עצמת הצליל והטוות שלו הוא מ-1, שבקושל בשמע ועד 15 - צללל בעל עצמה רבה. 8 נחשב להגדרה סבירה של עצמת הצליל לרוב תכניות הקול. כדי? להשתיק את הקול לגמרל, הפקודה הלא 0 0, 0, 3 פא800. והנה סכום של תחומל המספרים עבור כל אחד ממשתני הקול : עצמה גוון גובה קול צליל א 2 % % 5 4 15 3 0 עבור מספרים השאר, או זוגיים לניתוק ועכשו הבה נשחק. התכנלות הראשונות הפשוטות עוסקות בגובה, המשתנה השבל. 22 גובה הצליל אלה הם כמה צלללים אקראלים שלתנו לך תחושה של טוות הפעולה הקולית של האטאר? שלך. סא 50 ואססאג ₪ אפ 5 12 + )סא ,0 סאש50 10 א דא6א:200 סד 1=א 50% 20 300 התכנית הבאה הלא יותר מורכבת ותדגים אפקטלם קוליים שאפטשר להפלק מן האטארל. התכנית תעבור באופן מחזורל דרך הצללללם השונים של האטארל, תוך שמוש בפקודת מוז80. חשוב לזכור שאפשר ליצור איכויות צללל רבות ושונות נוספות, ע"? משחק במשך הצליל ובעצמתו, וכן ע"?ל צרוף כל ארבעת הקולות *חד-כל אחד עם צלילו המלוחד. לתשומת לבך : בפקודת כאש80 של אטארי, ככל שהמספר עבור גובה הצל?ל (ג21%6) גבוה יותר, כך נמוכה יותר התדירות האמיתית של הצליל המופק. "גבהים" אלה נעים בין 255(הנמוך בלותר) ל-1 (הגבוה ביותר) ; ו-0 משמש לנלתוק מוחלט של צליל מסולם, 55 זפפד כאט0פ 1א78ה >6%> אשא 109 ה 520890 86% א אשא 20 0 ,ההא 7884 טשם ‏ א אשא 30 0=שאסז 40 8708" ?:14,0 א10ז051ק:"1א0150ם" דאצאק 80 מ =אספ הסטסאחד פאטה אהבה6סהת 15הדך" / א א0ס 0₪1ז6 אטסץ ה6ש1הא 5כאטס5" ?:"שהז םס ",שאה 4 080085 טסצ ךש 11א אהאאהססאק אהד" ? 70 אאא שהז אהםה א06 טסץ דאהד 80 ,שפשבק" 1:2" "שם כ כּ:",צ|אסצטה אם צואס5 פסאע80 0" ? 80 0 00895=200010090₪ק: ?1 90 6085090₪ 0 2 אסדד091ש 100 "פאסד", "מסדדש" דאדאת 110 "תה ה0פאטס אאטז אשא:752,1 שאםץ 120 1- 5766 0 סד 255=הסז1; אם; 130 " ",הש זא1א::2,14 אםסדדד05ץ 140 ש=אסז זא1אק!12,14 אסדז051ק 150 8אז,דב,0 סאש0פ 160 170 00508 0 הסזנ; דאשא 180 190 6050₪ 0 0 אש 6א0,0,0,0:00 פאש90 2008 0 אשהד 16=>שאסד 2:16+שאםז=פאסז 210 אס 8008 008808 א58אה:752,0 מאסק 220 סאם 230 " זאצאק:2,8 אס1זבפסק:"באהםוסם" זא1הק 240 0-1000% אםםאדפם 0085ק זש9 (05= 6א1000=]0 ,00585ק סא=%0" זאבדאק 250 5 דטתאב:ן" 86 אם ₪240895>60 א0085(:1;)זא₪005551 260 0 אשחד 21000 אהטדפא 270 8פאסז 8 8שדסא אשםאזשם מפטהק אפא 280 זא דאשאו0095ק סד 0=דדהא אסת 290 אהטדםא 900 ועכשו נעבור לכמה גרסאות מעוטרות של תכנית הקול הראשונה, עם כמה אפקטים חזותיים כתוספת : הנקודה המרקדת סאטס5 ואססאף ואסח 5 א56855 ס4וד סאטסג 6אוקואטן דספ דוש ואפ 6 2 ,0)1(*255א0,8 סאט50 10 א דאפא:200 10 1=א 608 20 25 66165 7:00 01 1(8)סאא,1(*158)סאא דס.? 26 300 24 קוולם במשבר סאע0ס5 ואססא ג אמא 5 סא ₪0 11 שאו 1 חדו/ אשא 6 0)1|*5512א,0 סא50 10 א דא6א:200 סד [=א 608 20 7:60081 687605 25 1(*8)א,1(*158)סאא דס ו 26 1(*8)סאא,1(*155)סאא סדאיהאס דב 30 מה לקרה אם נשבה את שורה 25 כך שתהיה שורה 8 ? דוגמה לקו/קול אקרעילם (ע"י הלפוך הלולאה תשארנה השורנת על המסך) סאטס5 ואססא ג אסא 5 סאטס5ה 411 55או1 החדו אא 6 שש 5055060 שא 7 007 )| פד סאטסאג 6או6א 6 צם חמשא 8 א56855 הד אס צג 51 פסאוו מחד ופא 9 01 7:60 705 68 10 א דא6א:20 סד ו=א 08 20 12 +(1)סאח,0 500 25 1[*58)סא,158* (1)סאה דס. ו 26 8* (1) סא 1(*155) פא סדוו אס 27 30 6070 5 צופר או משרוקלת כמה אפקטלם פשוטלם : 1 כאט0פ 5 א* אשא 10 4 6שז5 1 סז 1=255 א0ק 20 60, 5אש50 30 40 6050 0 1 דאשא 90 פאש 60 אהטדפא:א זאםאו100 סד 1=>א אסת 70 שיגור של חלללת 2-5 אהאססאק כאש80 566 א אפת 55 זת1 זשאססת א אשת 34 קשזם 1.סז 1=255 אםת 0 0א0ש90 0098908 0 1 זאשא פא אאעדםת:א זאםא:50 סז 3₪>1 אס0ם התפוצצות ההפך משיגור 3-2 0א800 66% א אפת (700%08% 678087588 70ס51ם1קאם א אפה 4 קפדט 255 סך 1=1 אס 0 0 אש0פ 00508 0 דאשא סאם אאטדםה:א דאםא!5 סד 1=א אסת ועכשו התפוצצות, מלווה במבגלנה פשוטה <<< 4 0א800 %%> א אפא צסס[פה 6ה38 הםס1פס1קאם ‏ א אפא 0 0 סד 1=ז אם> 0, 256(3א*(1)פאא>)זא0,1 פאט0פ ז זאשא:140 60508 0 קאשספ 3=ד01א 4 אשד 256 סך 151 אסת 10 20 10 10 0 00 20 10 205 206 0 0 פאשספ 6090₪ 0 2 זאשא סא אאטזשה:א דאשא:ז01א סז 43=1 אםת שדה התעופה 2 10807 456 * אשא 8 ₪111 טם 01017031 א אשא ההא ב8ז שם 1%18₪ב0א ‏ א אפת 10053%8| 60| בהבּ א אפא (%%340דאשד אדס 6 0070105 6 ,ה אס וססד95 1א זה זא0;א81 שהז"=%דאםד:0,6 אס1דד081ש " (%דאםד)א | סז 1=ק00₪/ אסץ 00 00 1)%זא6זו6+ זא1אם 6 ז+אשא10% הז 6086=1ק אםת 00₪ דאשא 11 קשזם 1 סך 227=א אםץ 2 פאש0ספ 5 זאםא:16 סז 0055=1ק אם; א זאשא 0 סז 1>א אםץ 2 סאע0פ א זאשא 8 דךאשא:100 סז 8085=1ק אסת 0 פאש0ספ אעא דחם 0 100 110 120 130 1410 150 10 10 10 1%0 200 210 220 קול, עיוות ועוצמה הנה נעימה פשוטה בארבעה קולות: ד זג טס ם ]או ג ואפ 5 0 סד וא 08 10 8 א 500 20 8 ,1 0א500 30 8 ,א-100 ,2 5000 40 28 ,3 500% 50 שש זאפא:50 סד 1=א 08 60 א דשא 70 וזו הנעימה לאחר שקשטנו אותה בנקודות קופצות, ואחרלהן תכנית פשוטה המדגימה כיצד עוותנו את הדו האמצע? ע"? שנוי המשתבה דד טס = קואו5 ג ואפא 5 ד וא 08 10 15 680105 3.0001 15)סא, > (1)סאוה דס.וק 16 5+2,8%0)1(*52+(1) סא דס. וק 17 9ו*(1)סאו,30* (1) אא דס וק 18 1(*9)סא1(*25,9) סא דס ו 19 08 סא 500 20 18 0אט3050 100-8 ,2 40500 2*8 ,3 505000 א :50 10 |=א 60508 א אא 70 אסוד08ז5ו הדוע דאסואוח6?א> 66% 10 2 דא 08 20 8 פאש3050 ץצ :1000 סד = 08 40 א זא 50 תכנית זו מדגימה את אפשרויות השנול בעצמת הצליל. גם הלא משתמשת בדו האמצעי. מואט וס או 6065 ואפם 10 5ד ו 608 20 ,10 סאט3050 וא דא5א:200 סד [=ו 08 40 על פלי העקרונות של הדוגמאות הפְשוטות הללו ועל הבסיס של ידלעותיך בגרפיקה, יהלה ביכלתך לבנות תכניות משלך. והנה עוד כמה נסלונות קולללם : האטארי שלך הופך כעת, באמצעות התכבית הזו, ללות מקשלם מוסיקלל : דאפא 50 אאאאאאאאאא ‏ א60ה0 06800םצ5א4 א אשא 10 05%א500 אהסאם צסד 0שך0ושא51 א אשא 20 אפפשאץ ,פשאסז השאס0| ז6₪ םז) א* אםא 30 * 1אהדה שהז אם באא00₪6-10ם * אשא 40 א (דשא "0100 95אש0א1" * אשא 50 א 0 ,אהא .א פשד (0) א אפא 60 א אכ אכ אנ ככ אק אכ אא אאאאאאא אפא 70 "%1,4,0,"9 אשח"ם 90 =א שאהז אם צשא צאה פפםאקבאהםוסם" זאדאש 90 ",שאסז אטשא 6" זא1אק:"דפס סז פההספצ א,%1 ז6₪ 100 5 שםזם 16 70 1=1 אםת 110 72 <א0ש90 120 : זאשא 130 0 6070 140 וכעת הוא יכול להשמע כפסנתר צעצוע : אאאאאאאאאא 71080 0880ספצםא א* אפא 10 0/0 * טספ 1080 כשזהוטוו81 * אפה 20 א (צםא צאה 5פשאץ זפ00) א אשא 930 . 0 ,אהא .א פשז (0) א אשא 40 אאא מכ אנ בא אמא אאאאאא אשא 50 "א",%1,34,0+ אשקס 60 שא מאז אם צםא צאהב 55םאקבא26150" זאבהץ 70 ".08א500 0אה₪1 צסך" דאעאת;:"ז65 סד פההספצ א,1+ ז605 80 1- קשזס 0 סז 16= 1 08ם 90 2 <א5900 100 0 10 וזוהל תכנית שתתן לך אקורדלם : אאאאאאאאא 9 א שהחז פפמאק ,פפהסתם ז66 םסך 4 ₪ %ז56|50','זאהדטי % .פצפא 'אסדדקםי א 0 ,לספסאד| אש! (0) זאשא 110 0 120 * אשת 10 א אשה 20 א אשת 30 א אשא 40 א אפה 50 אא א אכ א אכ אא אכ אכ אנ אכ אכ אכ ו אכ אכ אא א אכ א אאאאא אשת 60 ,"זההדפ' שהז 85פא1א0ה5|ס:" זאצא" 70 8 אס פצפא 'אסדדקס'" דאדתש:"אם 'זטם 2 זאשא:2,0,10,0 פאש3:90 סד 1= 80 "08 2 0 אשחז 7=א =53279(!1)א2שק=א 90 א+200 5א0זפפא 100 6 0;א8:500 500ה:3 סז 2=1 א0; 110 2 0 8 7839 243,976 ,2 בונה אקורדילם זאשא 120 סזסס 130 8 203 205 אהזהם 206 תכנית זו, שנכתבה ע"י טד קאהן, מאפשרת לך לבנות אקורדים משלך ולנסות הרמוניות. לשם כך דרושה ידית בקרה (1078%10%), שאותה צריך לחבר לשקע הראשון בצד השמאלי של המחשב. על המסך תופעבה ארבע שורות, ותוך שמוש בידית הבקרה כדי להזיז את הנתב, אפשר לשלוט בגובה הצליל . כשמחליטלם על הצליל הרצוי, לוחצלם על הכפתור האדום וזה קובע ושומר את הצליל הזה על אחת השורות. ואז בעלם לשורה אחרת לבהור צליל אחר. אפשר לבנות כך אקורדלם בני שנים,שלשה או ארבעה צלילים, זוהי גם תכנלת מצויינת לאלה הלומדים תיאורלה מוסיקללת והרמוניות. 209 200 <<< חשם,וצטם סחסוום >>> * אשת 10 ההא .א בד שם 1980 (0) א אשת 20 1 שאס 30 פס 8908טס אשה:752,1 שאסק 50 (0)37ד1ק, (5081.%040, (₪4%%40 אבס (8ד08.], (37 ) 6שאד ואאה.ום אדם 1-5 "=5ה 10 0:92:00:9093א1581:92א2:%15815ב 155150159149א15915%א1:515815א815 1 זאשאז1(=1)ז3!:/09 סך 1=1 אם- 90 מ 80 6 60 7ם כ 80 8 ₪0 תם כ 808)5%="60 100 "₪0 8 ₪ -ם "'=%שא1 אאה ₪1 110 0 =םאסזפשא 120 7 סז 1=1 אסם= 130 ==12)הסזבק:ק השא 140 2 זאשא 150 05 זסטאזפאד אשא:570 60508 160 4 סז 1=צ אם" 170 180 00508 0 ץצ זאשא 190 דפצס אסדזבפסם אשא 200 1 קשדם 3 סז 0010650 אםת 210 (087)00105+1|=א:0=שטסא 220 (5א0010₪)-20,א אםדדד5ם= 230 , (0987)00105+10)|)הסד1ם, פס1סט פאטם8 240 6 0 אשהד 12060(=50אז5 ת1 250 6" זא1אט:(5אש0010)-20,א א10ז₪0591 260 0 0050₪:)" בדתש1ם" זא1אקו500 0908 ₪ק:1+א=א אשחהד 37>א פאה 6)0(=7א10ז8 15 270 א <00+1:1א-005א:440 0508:"נזה16אם" זאד 0 0050 אפחד 005=1 "א" זאדאק:(00105*5)-20,א א10ז081ק 280 0 מטפסט:;" בד;ם:ם" זאבאש:500 שטפם אץ:1-א=א אמהז 21א כאה 00)0=11א10ז5 1 290 ₪0 005+1:126ה=340:8005 1":60508ד-ש)ם" זאע 0 6050₪ אשחז 1=שט 300 0070 0 ("בדם" דאעא: (5א20-6)00105,א א10ד081ש 310 א=(00105+1)+ז470!1809 1008508 שסבצסט דאשא 220 0 0ז₪0: אסא 330 340 06768 243,230,217,204,199 ,82 ,153,144 ,136 ,8 350 0076 121,1134,108,102,96,91 5,768 8% 3, 60,57,53,50,47,45,42,40,37 6ד0ם 360 1:1 9% 78ם 9870 שאד) 80015 אחמאם אפא 380 1,653 א20ז₪091 390 (128+צ-0732%)53;" 0ס1סע" זאבתק 400 5% חְא6אדחץ 410 % זאדחאק:1-(5אץ),1 אםעז051ק 4320 אאטדפא 330 אפזא1ס; מטסא 8 פאטספ אשא 440 6, (9א)08ד00105,1 כאש90 3450 אאעדפא 460 א108ז120א0אטסצפ הס ז1בא אשה 470 אא זאשא:300 סד 1=אא אם0= 380 אאטדפא 490 1א זאםא!5 סד 1=1א א0ת 500 אהטזםא 510 מדסא 1005טםחת םפפאם אםפא 520 (1,20-6)0010585 א10ד051ק ₪30 א אאום זא1אק 540 (95א20-6)00105,א א20ז052ק 550 אאטדפא 60 6 אם0ת 8א10זסטאדפאב אםא 570 %תסק 170 1015%10% 8 2015081056" דאנאץ ₪80 8 79655 .565סה" [א1ת56":7ה8ה0 ס% 1+ "6%%ה %0 6ש0סה %0 ססף 5 פפםא;<" זאבאת: זא1הק:".פסגסט" זאבא; 590 "צסאשא אהרא דאהד 0 אפהד 53279(><6)אשםק 18 600 0 אסםבד051ש:"01א50 201" דאצאץ 610 "הפס ודטם סהסמס" זאבאק 620 אהטזפאה 630 271 79 צירופי צבע וצליל הנה עוד הדגמה של ערבוב אפקטלם פשוטלם של צבע וצליל. וניתן, קרוב לודאי, לשנות את הגרפלקה כך שהאפקטלם להיו יותר מענלנלם ! <<< 0א5800 8 00108 >>> - א אשא 9 01ז) 8% ה001180%10 אסת, א אשא 5 0 2=016050889א:1=0א 10 0 מ;6080 20 30 0085088 0 40 005888 0 50 60848 0 0 2=61:005088א 60 0 2=46:00508₪א 70 80 60508 0 90 6050₪ 0 0 מ;2=41:0050א:1=48א 100 0 מ2=36:008908א:1=46א 110 0 2=34:00508א:1=41א 120 0 פ2=31:008988א1=36%א 180 0 60898 140 150 008508; 0 0 2=41:005088₪8א1=481א 160 60 6058088 170 180 6005908 0 0 2=36:00588₪א:1=46א 190 0 ;60508 200 0 מ;1=48:0050א 210 0 2=34:00508₪א:1554א 220 0 2=36:00508₪א1=611א 230 0 2=41:008508א1=69%א 240 0 ₪;2=46:00508א:1573א 250 0 60506 260 0 2=54%:00506₪א:1=69א 270 8 0 א800 280 8+ 0א0ע50 290 8 קאע90 300 8 קא500 310 א דאשא:50 סד 1>א4 אס" 320 0 3=0:00908א2=0%א1=61%א 330 0 2=46:00908א:1=73א 340 000 זכויות שמורות 1981. אטאר?ל בע"מ. זוהל אחת מאוסף תכניות מתוך 815% מ5%28%10מסמ06 8מגו80/ 168בפע0, (20028-17%) שניתן להשלגה מ 6שמ₪6008 מהעשסץק 14871 2 ,הנממו ,127 2.0.80 (מלדע מענין על אפקטים של צבע וצליל ישנו במדריך לדיסק הזה). התכנית הזו מודפסת כאן ברשות מאטאר? בע"מ 0 608508 0 מ2=50:0050₪א1=5461א 0 2=41%0050₪א!1=561א 0 610050₪ 0 א4:005:6 0 2=531%6050₪א1=361א 0 ש₪0506₪ 0 1=86:00506₪א 0 2=41:0050₪א:1=848א 0 א₪0506₪ 0 2=36:60508₪א:1=0א 0 2534:0050₪א1554%א 0 00586₪ 0 א0ע1=0:005א 0 א2534:0050א:1=61א 70 2=364:00508₪א 0 2=541:0050₪א15691א 0 2561:005908א:1573א 0 א₪א2=46:60050א 0 ש2561:00506₪א:1=82א 8, ,0 פאטספ 8 פאש50 48 קכאשספ א זאשא!75 סז 1=ת א0ת אטא 8 60 פאש90 8 סאספ 1 א08.ו3+16%00 0-0105א0 2 957000₪ 2 סזא0אס:0),12 ך0/ 8 כא00פ אהטזםא:א דאשא:25 סז 1=א אםת 8 , 0 פאש0פ 8, א טאעספ 1 3+16:0008 3105ק0אם 8 600₪ז95 2 סזאאאם:0,12 זס/ת 8 א סאטסם אהטזםא:א זאםא:25 סז 1=א אםת 8 0 פאש0פ 48 א סאטספ 1 3+16:000₪ 00074108 2 א957000 2 סזאהאם:0,12 דסשת 8, א סאטשספ אהטזםה:א דאשא!25 סד 1>₪ אםת 274 ג'ז- שילוב צבע וצליל התכנית הזו, שנכתבה ע"י מתכנתים באטארי, מראה כלצד אפשר לשלב שת? תפיסות. היא משתמשת באותן צורות מלבניות שבתכנית בשם 118888 שנציג בפרק ח', אבפ מוסלפה אקורד של מוסיקת בלוז ואת האפשרות לשנות את המהירות (טמפו). ככל שהמספר קטן יותר (בין 1 ל-9), כך גדלה מהירות הבגינה. <<< ₪672 466 א אפת 1 386% פטסס0 %608%8+50 טם א אשת 7 077105ה0:":א",3,4,0+ אשקם 1=אדק:1=דסאתד: 1=פאסהס (4)חד 60 אדפ [" סקאשז אשזאם "ו6+ 4610 79 0 אשהז 764(=205)אשפק תך 56 5607-4805 זא1אק:ד,%3 דשס 8= ד (8895)03,4 אדס (63א20 א1ס (%16שא1)| אבס (080863,7 אדס (00/807 אדפ (085%7/ אצס 4=(צ,א)4:2095 פהםה ץצ דאפא א זאפא 4=(א8:|000 500ה:3 סז 1=א אםת א זאפא דאפא:8=(א)םאד|!8 16:50 סך 1=א אם; 3 סז 1=א אם; 7 סד 1=צץ אםת א זאםאוץ זאשאוה=(צ,א)א8:008 פהפת א זאפא:8=(א0!0015% 00םה:7 סד 1>א אםת א דאפא:0=(א)5א4!)0 פהםה!7 סד 1>א אםת א זאשא:1=(א)אזקן|0ם:4 סך 1=א אסת 0 א08₪ע605 0050 0 1+ד=ך 60508 0 0 מ0ט9סס מ [1ג 108אעגת0 בשורה 30 מקביל ל-1+16 09228108 (כלומר, מסך מלא) 10 20 0 0 10 00 20 10 +3 0 100 110 120 0 10 150 1-00 120 10 100 200 25 0 סז60 3840 =תטזפ 3108 00588א; אשא 350 אאהטדשא אשחאז 0(50.25)פאא 1 360 0 אשד 0(60.5)סאא 15 370 1+דא=זא 380 7=זא אפחז 7>זא ת1 390 0 60850₪ 400 0 ₪070 410 1-א=זא 420 1זא אפתז 1>זא 15 430 0 60050₪ 440 2אזא, 10, כדא, פ0008)א2,00 פאטס0פ 350 אהשזפאה 460 =5טזפ ₪085 5פםס0את אשא 470 0 אפחז ₪065=1 1 480 1+אטספפ=אטסטש 490 0 אשחד 0<אשד<>אעטסם א1 500 9=0א0םו₪855-1 510 8%, 00א000)א0,/0 פאטספ 520 8, (זסאהז, 03080 ₪095%, 1 טאט0פ 530 אהטזפתא 540 0, 5אעש0פ 550 0 א₪א900 560 -- 1+אנפפ=אטסם 570 0 אסםפהד 1<>אטפם "1 580 0:0950=אטכם 590 1+דסאהז=זסאהז 600 0 אשחד 5<>זסאהז 15 610 1=דסאחז 620 1+אזק=הדק 630 1=אזדץ אשתז 17=אזק 1 630 אד )שא |=פאסחס 650 אאטדםא 660 8,,, 1849 162,144,136 0018 670 6, 108,97%6, 2 007₪₪ 680 1,,, 2 007 690 %, 60,50,47,432,40 הזהם 700 %, 60,50,45,42,480 הדהם 710 0 81,68,64,577 0878 720 0, 007₪ 730 2, אדא 740 5 סד פאפזאדם; אסוסם דשפ אשא 750 3 סד 1=א אם; 760 206 0, ( כא )אד )500 00, 1-א אםוססדםפ 770 ((א)אזקן א דאשא 780 00 8%א, 422 )אז ו00 4,001.56 הסוססזשפ 790 ((4)חד אאטזפחה 800 6 685דהקהאס 810 820 00108 2 0 סך 20=א אם; 830 0 זס1ת 840 0 סזאהאס 8950 א זאשא 860 870 00008 1 0 סז 40=א א0" 880 0 זם) 890 0 סזאאאס 900 א זאשא 910 920 00008 0 0 סז 60=א אםץ 930 0 07 40ל 0 סדזאאאס 950 א דאשא 960 אאהטזשה 970 זטם 00088 ז"83₪1 אשא 80ל 1- קשזפ 2 סד 4>א אםם 990 (1-א)אדק |00= (א )אזש וסס 1000 א זאפא 1010 דא=13)אזק וסס 1020 אאטדשא 1030 3 סז 1=א אסת 1080 (1+א)א ד 001= (א )א זא וסס 1050 א זאשא 1060 זא=:4)אזץ |00 1070 אאטזשה 1080 נוראות המלחמה (מראות וקולות) תכנבית הקול האחרונה כאן היא אוסף של אפקטלם חזותיים וקוליים שאפשר לשלבם במשחקים או פעילות בלדורלת אחרת. היא גם מראה שדמויות מצוירות ובעות אל?נן דוקא דבר מסובך - הרמלזה היא שקובעת. זוה? גם דוגמה לשללוב שפ מימד? צבע, צללל, הנפשה - מה שרק תרצו ! 207 <<< 408 05 פאהסאחסה שהד >>> א* השא 10 8 81ע15ש 4ה8 בהטסם ‏ א* אשא 20 1 הסס+ א אשת 30 (8%)10 אבס 340 0 שאסס 50 1+:4א(0)פאא)+זא1=ה 60 0, 90,250 0ז00 א אם 70 80 ₪070 0 א שאםם * אפה 90 100 ₪077105 36 5 70 20=א א0ת 110 (6/א)זא1=א:10,10,א,0 סאט0פ 120 1-% 0:00 00008 130 140 00008 1:6007 0089 2 זאשא!15 סז 2=1 אם0=ת 150 א זאפא 160 170 00/08 0:07 008 5 סז 0=א אם= 180 א-4,4,15 85700108 190 א-0,20,0,15 פאט0פ 200 א-1,227,6,15 סאט0פ 210 2 זאשא!30 0ז 2=1 אם0ת 220 א זאשא 230 240 6070 0 * 8םד-100:ם א אפא 250 0 00108א0 .260 1 6₪א₪0 270 "השז5|)100ה"=8% 280 5 סז 1=א א0סת 290 %8 זאתתת:10,א-28 אםדד₪091 300 2 כאש50 310 2 דאםא:5 סז 2=1 אם; 320 0, 85א900 330 2 זאשא:20 סז 2=1 א0; 340 8, פאעש0פ 350 "!%6 [זא1א:10,א-28 אסבזדפסק 00 - א זאשא 370 0, ט0אש50 380 0 טזסס 390 > אטם 000186 * תשא 300 7+6 0008168 410 0 סז 1>א אם" 420 3 ששזם 15 סז 250 אםת 430 208 2, 0,600 מא00פ 2 דאשא 0 0 פאטספ 2 זאשא:5 סז 2=1 אם; (03%86)כאא )זאד=צ 0 אשחד 1>65צ אם 85<נצץ תד ץ+1צ=1צץ אפחז בצ אך צ-1צ=1+ץ אשהז 3=>צ 16 1 -אאא3 07)-:1 אסוסם א זאשא 0צ 0 םד60 * 5א05108קאם ‏ א אשת 7+6 0441085 5 סד 0=א אםת א-4,6,15 00/08ז₪ס א-0,100,0,15 סאש0ס 2 זאשא:15 סז 2=1 אםת א זאשא 2 דאשא:20 סך 2-1 אס 5 סד 0=א אס" 6 א000זשפ א-0,80,0,15 סאש90 2 זאםא!5 סך 2=1 אם; א זאשא 5 סד 1=א אםת א-4,2,15 00|/08ז85 א-0,150,0,15 פאט90 2 דאשא!20 70 2-1 אס א-4,8,15 9510008 א זאשא 0 0ז60 40 450 14500 220 40 4%0 (0 10 20 0 10 0 00 70 0 00 00 110 120 510 150 2 100 10 0 00 00 10 20 30 200 00 צבע 209 פרק חי 200 השללטה בשמוש בצבע באטארל 400 ואטארל 800 הלא קצת לותר קשה מהשליטה בצליל ובגרפיקה. אנו נצלג בפניך כמה דרכים לשימוש ושללטה בצבע שניתן לשלבן בתכניותיך, אבל יחד עם זאת עליך להוועץ בספר [פגומם!! 362006206 34810 100/800 דתהצג ובמקורות אחרים אם ברצונך להתעמק ?ותר בתכנות בצבע. אנו מציעים לתקתק את התכנית הבאה ולשמור אותה על סרט או תקליטון לפנל שמתחללים בנסויים אלשיים בתכניות בצבע, התכנית הזו מצלגה 128 צבעים שמחשב אטארי לכול להפיק. לכל אחד מבין 16 הצבעים (הממוספרים 0-15) לש 8 דרגות או עצמות של בהלרות. ע"? המקשלם המלוחדלם (ע0מ5, א10שעס ו- עַתהעפ) אפשר לראות כיצד מופיעות אותיות גדולות בצבעים השונים הללו, וכיצד נראה צבע הרקע בכל אחד מן הגוובלם (עם ‏ % 88100208 בדוגמה הזאת). אחר? שהשתמשת בתכנית כמה פעמים,אפשר לבטל את השורות 0, צרלך לבחור ב 1 084240108 או 2, ולהחליף את ה-/ בשורה 60 במצב הגרפ? המסולם שבחרת. <<< 00/0817 56% * אשת פ5זסןסם 87081 128 0% 0א6ם א* אשת שתטסתף/סכם 8 984% 189986 בהגפט א אשת אהא סשז 8 צה5פא2| אש 0(1980) אשת 0 0090₪ א 105 האס "6:"0075+ זאנאק "0075 ם585ע5א":!46 זא2אק "0858 ₪8%ם%6["1 זא1אק 84 סז 0=אא אםת 110 [חאן" 00%08ד85 15 18הזנה0בם|0:" זאנאץ 120 יי טן] 00108 שסאההס סז אס1דתם זבה" זאתאץ 130 י"שסאהאדא "א08ו60 66א0₪6 סז ז55%150 זדה" זאבאץ 140 =א 60:08 זאםא 00 סד 57887 זבה" זאבאץ 150 "םד 160 6050₪ 0 2 דאםא:5ל סז 2>1 אםת 170 אא דאשא 180 0 6070 190 אא 8126 השזדם| 080085 אא אשא 200 סבזהאדפאסהפס 8 158 15הזבאה2015" זא1אץ 210 5 "זם א "00085 צאהזם " זאנאק 220 5 באדאם אס 05א18 ב ש6אנפט" זאבאם 230 "דששה .וה שצך דאמד אסה 50088 זע" זאבתק! זאבצחק 240 דדש 06ד0071 א . " 88"6:9 (0.א08) אב פם "פאחם ש=דדם| |אזדסאס מפהפטסה * " זאצאת 250 ייפם "18%%095 0888 "1008 א " זאדאק 260 68 0888 תפשס10 ש5תפעסת *0 בהב " זאדאק 270 "4005 אשזזם| |8ד0071 6]1 שאה" זא1אק: זאדהק 280 1 סםצא 0187 אפרא 5א0:08ס 66א6ה60" ?:"סאא 5 "א זאתחת:",.2 אם 1 שססא 6070105" זא1א; 290 8 0000000800 מהזד אסה 58085 8150 ד1)" ?1 "(00008 שסַאההס א א 0078105 6 000055" ?: זאבאק: זאבאת 300 2 ,1=108₪02)" ?8125"9% זאפך אם; שפס "05| 0 =ססאז 310 0 אסתז 2<א₪ אס 441 ת1וא דטחאבד 320 אאטזשה 330 סא אםשה:340 אמהד 8=7 40=7254053279(%15 340 זסצ דעה שא 1 00208 אשאאא א5א:430 אמתז 456 16 350 אאגאאטזםה) אשזס 6 אשאז 0215א =0+111א=0א אשתז 8=5 16 380 אא 0|]08 אמא אא אשא:50פ א אשחז 18<|א "211+|א=|א אשתז 0=3 אך 370 אא ]05| םסאהאבאט] אסא אא אפא!0= %א,6א,אא א000ז85 9380 %ס%6]"56%0010 זא1אק:1,8 א10ד1פ0ץ 390 "1 1 ","ו0א:", "והאו%6 זאדא!10,8 א10ד1פ0סק 300 ₪ 0 אשחד 532790%<7)א55ק 16 410 0 סזססש 420 שא:" "ו%6 זאבאק:10,8 אםתזדפסץ 430 אאטד 21 22 יש שתי פקודות צבע ב 32810 של אטארל 0% 562 הפקודות האלה מבצעות דברלם שונים, תלול באלזה מצב גרפי נמצאים. כשמדללקים את המחשב נמצאים במצב גרפ? 0, וזהו המצב הגרפי הרגיל לתכנות. למעשה, הלון הטקסט נשאר במצב 0 גם במצבים הגרפיים 1 עד 8, למרות שבשאר המסך אפשר לצייר או ללצור אותיות גדולות. במצב הגרפל 0 האותיות בצבע לבן, הרקע כחול וגבולות המסך (המסגרת) הם שחורלם. ע"? הפקודה ,ץצ 58000008 אפשר לשנות את צבע האותיות, הרקע והגבולות. ,1 בפקודה /,2,ץ 8₪1001098, ץצ מורה למחשב לשנות את הצבע של האותיות, של הרקע או של הגבולות. אם הערך של 1 הוא 2, ישתנה צבע הרקע. אם 4= + , נשנה את צבע המסגרת. 2 , המשתנה השני, מצלין באיזה צבע רוצים להשתמש, ערכו של 5 נע בין 0 ל-15 עם מספרי צבע קבועים, עפ" הטבלה הבאה > ב ו - אפור - | כתום בהיר (זהב) - כתום -| כתום-אדום - ורנד חום-אדום -| כחול-סגול << פחול = כחנל - כחול בהיר 0 - טורקלז 1 - כחול-ירנק 2 = לוק 53 - *רוק-צהוב - 4‏ ירוק-כתום 5 - ככתום בתלל 561 0 [ > 0 5 | חשוב לזכור : הפקודה 2,7,ץ 88100008 פועלת באופן שונה במצבים הגרפיים השונים. גוני הצבע ילשתנו מעט עם כל מכשיר טלביזיה או מסך מחשב השלישי מבין המשתבים של 2,7,ץ 6200108, ון קובע את הבהירות במסך. הוא בע בתחום המספרלם הזוגילם מ-0 עד 14 (כלומר ‏ 14, 12, 10, 8, 6,2,4,6). ככל שהמספר גבוה לותר, כך להלה הרקע בהיר יותר. כאשר 0=ח, תהלינה האותיות בהירות מאד והמסך יראה עכור. כאשר 0=14, להיו האותיות והמסך בהירים מאד, והאותיות גם הן חראלנה בצבע קרוב לזה של המסך. כאשר 10=, האותיות תהיינה באותו צבע ובאותה דרגת בהירות של המסך כך שהן תתמזגנה עם המסך וכמעט שאל אפשר לראותן. הנה כמה תכניות פשוטות שמדגימות את הלבטל הצבע ב- 0 09477108 : 1 שנוי צבעי הרקע באופן אקראל עם אותיות בהירות, תוך שמוש בפקודה 0 16-ן1) סאא)דאו ,2 56160108 5 600 הדוע 5 דדם | םזוהוו ד6ו8₪ אפ 5 0 1=16)סאא)דאו,2 56760608 10 ;קה וא ג אס 051 א'ו 6 ק וסאיי דאואץ 20 א דאשא:200 0 |=א 508 30 340600 שנול צבע הרקע באופן אקראי עם אותיות בגוונים- + (1(*16)סאא)זאו ,2 08 )0 ד56 סאע0 8606 07 ה60.0 פווז ₪85 דד6 ו זה6ואם ואפח 5 + (1(*16)סאח)דאו,2 5676008 10 :בוא ג אס ז05 ואו םוא םושיי זאוחט 20 א דאםא:200 סד |=א ₪08 30 100 אותיות בלתל נראות, שנויל צבע אקראילם - 0 (16*ן1)פאף) זאו ,2 פס 5660 ש6אהאוואט | 5וא5 סאט סא 866 סאג 65 דד אפח 5 א555 85 זסאא 6 65 דד | 50 ₪5 6 0 (1|*16)טאא) זאו ,2 08 5601 10 להוא א אס ד05 או פוא ץ ושתיי זאואץ 20 א דאפא:200 סז |=א 08= 30 340 6010 0 253 24 4. שנוי צבעי המסגרת ‏ - +ו,(1(*16)סאא)דאו ,4 001.08ז55 5 80 שד שסא אפ 5 +,(1(*16)טאא)זאו ,4 56160108 10 ;"גוא ג אס [5ס או פא ץ ושח זאואץ 20 א דאםא:200 0 ו|=א 508 30 0 6010 40 וכעת גרסה צבעונית של המשחק הראשון שהצגנו בספר : ניחוש מספר. לתכנית זו, המשתמשת במה שידוע לך עכשו על הצבע באטארי, נוכל לקרוא מלרוש צבעוני לניחוש מספרי 0556 א 85 אא ₪08 6או555אכ 6008 ואפ 5 1+(10-|1)סאא)דאו= ץצ דש 7 0 סד ו=א 08 5 "סו סד | ואס 858ואטא ג 60555 דאוא? 10 ,2 56100108 20 +ו16* 1 א 5060108 30 א זאשא 40 "|חגם |6]*" דאוחץ 30 "? 6 600555 אטוסציי דאופ 55 א דטקא! 60 0 6070 אפחד צ=ג ץן 70 1008 20 0ד |=או 08 1000 14 א2,8 56160108 1010 4 *|1 ,4 561001.08 1020 ;"זו ז60 טסציי דאופ? 1030 שש דאשא 1040 |₪ ג ו6]* דאו₪? 1050 ד דא א:500 סד ו=ד 08 1055 1060 7 בשלב זה נראה לבו שלש ביכלתך לשלב את פקודת זו 2,צ 89000008 במשחקים שלך במצב הגרפי 0. עבור המצבים הגרפיים 3 עד 8 עליך להשתמש ב- א,2, ( 88200105 כדי לשנות את הרקע, ובפקודה א 00108 כדל לשנות את צבע הנקודות שתתקבלנה ע"כ פקודת 0%מקע, 3% *כול להיות 1, 2 או 3 205 נקודות צהובות 00081 נקודות בירוק בהיר | 2 00008 נקודות כחולות 3 00108 זוהי תכנית פשוטה שמפיקה את כל שלשת הצבעים בנקודות אקראיות על המסך והתוצאה היא מספר איבסופל של צורות : מוזאיקה צבעונית ואקרעית *** 0516 601.08 ואססאא א ג *** ואפ 1 9, אאפסאו אם ואפ 2 5 0 |65 +6 10 08 3 א 6008 20 (23+ (0) כואא) דאו, (0[*37)א6)דאו דס.ו? 30 א דא6א 40 0 אם נוסיף פקודת 1,2,7 08 בשורה 6, בוכל לשנות את צבע הרקע ואת צבע הבקודות כאחד. למשל, 0 89100008 בשורה 6 יתן מוזאיקה כחולה, לבנה וצהובה על רקע חום-אדום. אפשר להשתמש ב א 00808 וב - ז,2,ץ 80700008 כדל ללצור צורות בארבעה צבעים על המסס, וכדי לקשט את התכניות. המצבים הגרפלים 4, 5, 6 ו-7 פועלים בציוק באותו האופן כמו 3 09(28₪108: ואם תרצו לראות את אפשרויות הצבע האחרות של האטארל הנה תכנית הדגמה של 128 צרופ? הצבע/הבהירות, שאנו מכנים בשם הקשת של אטארל : ./ <<< 0 5 השא 10 םוסח 898ש%+80 שה% צם א אשת 27 .6 0781 8% א אשא 30 הנח 000 6 25 18הזנא0|50:" זאדאץ 30 0ם 115אהזה אטסצ 02 128 611" ?1"פץצ0 פדס עד שאספ שהז זה אםשא50 מהד אס" ?1" פאסן ו אסא = ז'אפשסס ד1)" זאבא": זא1א" 50 "נפשססח 105השהאס 85 אסוסס 6 0₪ה60 שהשהד" דאצא,: זאדאץ 60 0 08 5000558 דאפמש-ת1ס 8 ?:"הזדא הסאם ,| "פפסאהאד 266 5אטדם; ספסאה00ה צאםט 8שפש ז2" 9! 9 704 "..,אשזפצ9 צ2197|0 1'5אאזה" ?:"שהז 05 ז01א דאשא:1800 סז 1=זבהא אסץ 80 90 018 0%624( נא0|₪4" ?:752,1 5א0ק2,0,0% א00008זפ 100 8 סז 1=1 אם< 110 פ 00שא 120 130 0%)1,10=0708%)0( 1 זאשא 140 ((00800%)א05= 150 פאם 160 9 2222011 אדא 2 1, 2, 10,212,182,24,2089 הדא 180 2 190 007% 2 כפל שודאל כבר הבחנת, השתמשנו בצבע בתכנלות לאורך כל הספר. אולי כדאי? לחזור ולראות כלצד שלבנו את הצבע בתוך התכנלות, עכשו כשיש לך כבר הבנה מסוימת של הפקודות א 00208 ו- ח,2,צ 89000108, הבה נתבונן בכמה תכניות אחרות המדגימות את אפשרויות הצבע של המחשב האלשי שלך. קוביה צבעונית בשלושה מימדלם התכנית הבאה, שנכתבה בידל דייב ת'ורבברג, מראה כיצד ניתן להשתמש בדרגנת הבהירנת השונות של האטארל כדי לתת אפקטים גרפיים בשלשה מלמדלם. בתכגלת זו, דייב "מצליל" (מלשון צל) את הפאות השונות של קובלה. אחרל טעינת התכנית, עליך פשוט ללחוץ על מקש כלשהו בלוח המקשים, ולהמשיך ללחוץ על כל מלני מקשים כדל לראות מה קורה ! (לתשומת לבך :23 08128108 בשורה 0 הוא בעצם 7+16 108חקגת0, כלומר, 7 08278108 ללא חלון טקסט- . התכנית הודפסה ברשות 00516 220826881076 ע0) בהמעגוסק 6מ7 1 מעטק וס 0 שהוא מקור מצויין לתכניות ורעיונות למשתמש? אטארל. 1 מצטן00 יוצא לאור ע"ל 6 8ס2.0.2 ,.0מ1 ,86971008 8735688 ררמחם 3 .11.0 ,6080090 <<< שפטס 00/08 3-0 %>> אשא 10 פפטםהזסהך 0848 שש א* אשא 20 סד פצשא דאשתם--1ק 5פםאתנא54וםם" דאדאץ 30 ".001085 שס6אהאהס" זאנחק:" שא זאםא!1200 סד 1>אא הסץ 40 50 0108 3 ":א",1,4,0+ אשקם 60 1 זאשא:1,9,4 אם|00ז4:55 סד 150 הםם 70 996 80 1 אםוסס 90 0 סד 150 אסת 100 0+1+,0+40א סזאהאם:0+1צ,0א זסןש 110 1 זאשא 120 130 00008 2 8 סד 1=1 אם; 180 1-, 0++0+1א סזאההפ:0-1צ,0+1א זסןת 150 זאשא 160 170 000 3 4 סז 1=1 אס=ת 180 +0צ,0+40+1א סדאהאס:0-1צ,0+40+1א זם1ץ 190 1 זאשא 200 2 סז 1=0 אםת 210 8 ךש 220 8 אשחז 8488 א1 230 (1,1,2%8)6-48 א8₪700/08 240 1 זאשא 250 0 77,0%0070 שאםם 260 משולש- הדגמה פשוטה של שרטוט בצבע תכנלת זו הלא סדרה של ורלאציות על נושא - במקרה זה, המשולש. היא מראה כלצד אפשר להשתמש בפקודות פשוטות מאד ולהפילק תוצאות יפות. הלא גם מראה כיצד אפשר להפיק צבעים חדשלם תוך שמוש בטכניקה הקרויה "82511800 0%בסס". פתסנהדתע, זכויות שמורות, 1981, אטארי בע"מ. זוהל אחת מאוסף תכניות מתוך 8158 מ8%10ע%פתסמסק 8מ165/8002מקפעה, (20028-2%() שביתן להשיג מ 6שמהמסאם ממעפסעס 1ע8סה 2 0₪, 1.6פקנמתגו8 , 127 2.0.90 (מלדע מענין של אפקטים של צבע וצליל ישנו במדריך לדיסק הזה). התכנית הזו מודפסת כאן ברשות מאטארל בע"מ 207 208 <<< ₪]0א10אד 655 * אשת %+%+5%8 807081 צשם א אשת 7+6 8שד4קהאס (10)סא300*8)זא1=םי ((0)1אא2א*300)זא 1 ₪ אס 0 9 79 = אשזט מ סז 8-1 אסת 100 2- ששזם ₪ םד א אםת 110 א-80,8 ₪107 120 (8/5)זא1,א+80 סזההאם 130 80,8% סדאהאס 140 (6/5)זא1, א-80 סזאהאס 150 א-80,6 םזַאאאס 160 170 008 6 א זאשא 180 190 001 5 זאשא 200 2 8א000ז86 210 1+ז=ד 220 0 0ז60 230 אמנות מודרנית על-פל ג'וזף אלברס תכנית זו מדגימה כמה יחסים בין צבעים תוך שמוש בצורה שנעשתה פופולרית בידי האמן בן המאה העשרלם, ג'וסף התמקדות במוטיב מלבנל מסולם, לכול הלה אלברס לחקור מימדלם רבים של צבע כמו עומק, למרות שציורלו נראו פשוטים למד?ל, ע"ל שבול גודלם של המלבנים והמרווחלים ביניהם, אפשר לחקור את הלחסלם האלה בצורה יותר מלאה. 8 8 231061785 00108 * אשת .₪ 2070) 012895 0058% א אתה 0 תה8א6א ,א באז צם א אפה 2 א0ם60ד95 90008 84 8 א000%ד95 10צ:1=10א 6+ 04105 0 12א:08125=20 65| 6%> חפה 0 10 20 0 0 0 0 70 0 סל 00 1 ₪050 60 6= א 605088 0 0008 2 6050₪ 0 א 00508₪ 0 3 אם.וסס 00506₪ 0 5 סד 1=1 אםת 2 קשזם 14 סז 0=אש! אסת 2+ ,0.1 אם00ז95 1,1+1,08+84 א0ססדפפ 6+ +2,1 א000ז5פ 0 0050₪ אע זאפא 1 זאפא 0 סד60 900080 אהא * אפא 126+1פא סז 1=שא2| אסץ 1צ,שאד+1א דס/ק 1 צְ+1ץ, םאד .|+1א< סדההאס שאד) דאשא = אהטזפת 6 500080₪ אמא מאבאאשזטס א תשא 2 )+1=%1א 1א-1+08126ץ=1ץ אהטדפת 5 א אפתא אהטזםא:אא זאםא:800 סד 1=אה א0ת כיצד להשתמש בכפתור כיוון כד? לשחק עם צבע וצליל זוהי תכנית מאד קצרה, אשר מדגימה כלצד אפטר להשתמש בכפתור הכוון כדי לשלוט בתצוגת הצבע והקול. 100 1270 10 1-00 200 210 220 20 200 200 200 270 200 200 00 110 20 1250 120 10 500 120 100 200 400 410 שורות 110 ו-140 מפקחות על האפקטים של צבע וקול ע"י הבחנה מוקדמת בשנויים בכוונים ובנקודה שבה נלחץ הכפתור האדום, בהתאמה. כפתור הכוון מתחבר לשקע הראשון במחשב. 200 5דסם א₪010 566 א אשא 10 )07081(‏ 039718 ₪111 שם | א* אשא 20 5 פשםאד שא א אשא 30 0 100:000105 קהבאז 40 50088 ההאססאץ 18הזבאהםוסם" זאדאץ 50 ₪=ן0ם6; שהז 6א081 ,פאם.0ס" ?:"1'8אאזה שהד "פאם ו וסאזאסס האצם סאה 0.08 הדסש סאזאסם סז" זאדאץ 60 סאעספ 3685 8180 ז 1‏ +.פאהשדדהק" לו"זסם שזא ",פדסם;תם אסדדטם ספא שמז אסאת םש וסאזאסס" זאצאץ 70 ש=תך 865םאק" ל: 5."17ם|ססאת שתז" ?1" אם 5 " םאיטסצ אמחהא אסדדעם דאהזפ ₪0"0 סז צסהםא" זא1אץ 90 0 אשחאז 532790626)אששת 1 פל 2 000₪8ד86 100 2 )ם.ססה;=8 ך₪ן 110 בדפםכדם" זא1א82,0:7 שאסץ אשהד ₪438 אד 120 08 0 5אש90 130 08, קא,.ש80 אשהד 10)02=0אדק 1 180 0 סדסס 150 אפילוג להנפשה, גרפיקה וצבע יש עדיין הרבה טריקים מתקדמלם שמחכלם לך, כולל "65 1מפינם 10188316 עסקם רש" ונפלאות אחרות של הרכלב האלקטרוני החדש גדק0, למתכנתים לותר מתקדמלם, במלוחד אלה המעוניינים בתכנות ב- 80866מ18 158601 6502, אבו ממליצים על הספר: 6מ1מת8עקסע? 222606176 60 01186 1 -1ע48 86 6 אפשר להשיגו אצל , (223) 0886 מפשפסע 0823 7 0% .0.0 ,.6םמ1 5893 6 , 1 זץממגום 21 נספח | שגיאות והודעות שגיאה: כיצד יעזרו כך "לדבג" את תכניתך 5 כפי שהזכרנו קודם לכן, טעויות ושגיאות הן חלק רגלל ונורמל? של תהליך התכנות, כמו בכל תחום של למידה יצירתית. ככל שיתפתחו הרעילונות האלשיים שלך למשחקלם, כך ודאי יגיעו אל מעבר לתכניות בספר זה וללא ספק תהיינה לך כפי שהיו לנו, שגיאות. מחשב אטארל כבר תוכנן כך שלעזור לך לגלות חלק מהשגיאות הללו. הוא עושה זאת בשתי דרכים 1) כשמתקתקים את התכנית, שורה אחר? שורה, נבדקות השורות ע"? תכנית הנקראת ע6%6עץ66מד 94810 דתגפ. תכנית זו בודקת אם המשפטים שתקתקת הם בהירלם ומובנלם ב 32810 של אטארי. אם מתברר שאינם כאלה, יתן המחשב הודעת שגיאה, "תּסתּתע" וכן יציב את הנתב על האות או התו שנראו לו כמקור הבעיה. תהליך זה פועל יפה מאד לסוגי שגיאות פשוטות, כמו שגיאות כתיב במלות מפתח של 84810 (למשל, "סדק" במקום "זזודתק). 2) הסוג השנל של שגיאות מתגלה רק בשלב הרצת התכנלת ; לכן הן נקראות "שגיאות ריצה", בעוד שהסוג הראשון נקרא "שגיאות תחבילרלות" (מפנ? שהתחביר של המשפט ב 32810 שמופיע בתכנית איבו מתאלם למה שהמחשב מצפה לו). הסוג השבי של שגלאות לדוע בד'כ כ"שגיאות סמבטלות": *תכן שמה שתקתקת נכון מבחיבה טכנלת, אבל הדרך שהשתמשת בה לצרה בעלה. למשל, אם הכנסת פקודת 80808 בתכנית אבל שכחת את הפקודה התטעתת. או בתת 208 בלל עאפא,וכו'. מכל מקום, כוונותיך היו טובות, אבל האטארי אלנו יכול לפעול על בסיס של כוונות בלבד 1 הוא דורש דיוק. וכאן באות לעזרתך הודעות השגלאה, מיד נבלא רשימה של הודעות שגיאה, שלקחבו ישירות מן המדרלך למשתמש של אטארל 6 1פגותם!! 362626866 34810 00/800/ דתגסה 5% הכלנוי שניתן באנגלית ע"? מתכנתים לשגיאה בתכנות הוא "באג"(שגוּס) שפירושו חרק, שרץ, פשפש, כלומר משהו קטן, אבל מקלקל את כל העביבים. מזה נוצר הפועל 69008 50, לסלק את השטל. מתכנתים בארץ נתנו צורה עברית לפועל הזה, "לדבג" ומשתמשים בו בלשון הלומלום שלהם בענלני תכנות כדי לציין את סילוק השגלאות ותלקון התכנלת. גם אנחנו נשתמש בצורות האלה , שאמנם נכנסו לעברלת "בדלת האחורית" אבל בכל זאת הלות וסיימות. 22 בספר רשומות 52 הודעות שגיאה, רובן עבור שגלאות קלט/פלט (6גוססגוס/ >טעמ1) לכובני דיסקטלם, רשמל קסטות, מדפסות וכו'. אבל, יש גם 17 (מס' 2-18) שגלאות המתיחסות באופן לשיר לבעיות תכנות ב 1810. ההסברלם כאן זהלם לתאורים הנתנלם בנספח ב' בספר 06מ6ע626ת 32510 בפגותח!ו, אלא אם כן צויין אחרת. מה שנוסיף כאן הם רמזים שלכוונו לגלול "באגים" בתכנית שלא מופיעים כשגיאות גלולות. תהליך זה נושא לפעמילם אופי של עבודת בילוש, אבל הרמזים שלהלן *עזרו לך מאד בעבודת הבילוש ‏ : 8 כדאי לכתוב את התכניות במבנה מודולאר?ל. פירוש הדבר, לנסות להשתמש בתת תכניות (60809) בכל מקום שהדבר אפשרי, ביחוד כאשר צרלך לחזור ולבצע אותו הדבר בחלקים שונים של התכנית. 6 כדא? לשמור על עקביות בשלטה של מתן שמות למשתנלם מתכנית לתכנית. הדבר גם מקל על העברת רעלונות מתכנית אחת לשבלה. 1 כדא?ל להשתמש ב תת כאמצעל לתעוד (מלשון תעודה, מסמך ) התכנית. ההערות האלה א?נן תופסות מקום בזכרון, ומאלדך חוסכות זמן רב כשרוצים לחזור אל תכנית קודמת. כך גם קל *ותר להבין את התכנית ולערוך בה שלנויים. 8 נוסף לשמוש במשפטל |חת, כדא? לערוך רושימה של שמות המשתנים (כולל מערכלם ומשתנל מחרוזת) ; על הרשלמה לכלול תאור מפורט של כל משתנה - שמו, תפקידו, והערות מיוחדות על מספר? שורות שבהם מתרחש שלנול חשוב בערכו של המשתנה. הרשלמה הבאה מכללה שגיאות שכלחות שודאל לופיעו בתכנלותך. קבוצה מסוימת זו של שגיאות מוסברת בפירוט רב יותר מאשר בנספח ב' של 9810 400/800 1אג1בת 1פגומ8[ 06מ269020. הסלבה הלא ששגיאות אלה יותר נפוצות, גם אצל אנשלם כמו מחבר? הספר ! כפל שציינו קודם, כולן "שגיאות ריצה" כלומר, הן לא תופענה כשגיאות עד אחר? פקודת אטת, משום שהן נכונות מבחינה תהבלרלת (המשפטלם אולי נראלם נכונים, אבל צרלך להזהר !) 255 שגלאה מס' תאור וסיבות אפשריות שגיאה בערך, שגיאה זו עלולה לצוך פתאום כשבמצאים במצב גרפ?. הערכים של עסנת נ- 0עחגתת חליבים להיות לא שליללים, כלנמר, 0 או חיוביים. התכנית הבאה תגרום לשגיאה זו 7 05 08 10 | 0008 20 ו סוק 30 חשוב לזכור : מערכת הקואורד?נטות ץצ שבשמוש הגרפלקה של אטארל איננה השלטה הקארטלזיאנית המקובלת 1 פרטלם במצאים בפרקלם ב' ו-ן' אורך המחרוזת : השגיאה מופיעה כשמנסים להשתמש במחרוזת שהיא , ארוכה מן המקום השמור עבורה במשפט אזפ דוגמה : (3)5 ואוס 5 "= 5 6 'ז"=|(6, 6)ב דש 1 10 הסבר: התכנית תביא לשגיאה מס' 5 בשורה 0 מפנל שיש רק 5 מקנמות שמורים עבור 2% בשורה 5, אבל נסיבו להשתמש בששה בשורה 10. תיקון: 0 וווס 5 "586067 ₪ 6 5)6,6(="=7ג 1.6 10 עצתבו הלא, שאם לא בטנחים מה *היה אורך המחרוזת, עדיף תמלד לשמור ב אדפ ילותר מקום ממה שבחוץ, אין נתונים, השגיאה הזו מופיעה כשמשתמשים בפקודת סגתת לקריאת בתונים (מספרים או מחרוזות) ממשפטל ג227, אבל אין יותר נתונים שהמחשב יכול לקרנא 1 24 השגיאה הזו נפוצה ביותר בלולאות שאת-08ע, כפי שנראה להלן (10)וא אוס 5 000 ואשה :ג=(ן)וא :ג 650 20 אי אפשר לקרנא ישירנת לתוך מערך 1 | דאםא 30 7,,,, אד 40 הלולאה עַַעא-208 בשנרנת 20-30 הבצע את שורה 20 עשר פעמים, אבל, בשנרה 40 יש רק תשעה פרטי בתובים. סיבה אפשרית אחרת לשגיאה זו היא השמטת משפט 289 שלא במתכוון, מתוך ששוכחים לתת פקודת מתסעפע3 לקרלאת הנתוגלם מתוך השנרה המתאימה. למשל, בתכנית הבאה 1 5 5+ דאוח?:א ספא 20 | דאםא 30 30 08 5 א*| דאוח?:ג 850 50 | דאפא 60 9 דה 70 התכנית הזו תגרום לשגיאה מס' 6 בשורה 50. אם ברצנננו להשתמש באותו (7כ, אפשר לתקן את השגיאה ע'"'ל הוספת שורה אחת 350 זה *חזלר את הבתנבים שצריך לקרוא להתחלת הרשימה בשורה 70, במקנם שהתכנית תעזוב אותם אחרי קריאת חמשה נתונים. פשוט צריך לזכור : עבור כל משפט פומת צריך להיות משפט עאם מקביל, ומספר הנתובים בכל משפטי ה תכ צריך להיות מספיק עבור כל מספר של פקודות תגחת, 205 משפט קלט שגנל. את השגלאה הזאת אפשר לאבחן די בקלות,פירנש הדבר הנא שערך לא מספרי בכבס (ע"ל שטפוונ) כשצריך היה להיות מספרל. למשל : 4 דטקאו 10 4 דאוא? 20 אטא ו כאן, התכנית תגרנם לשגלאה מס' 8 מכיון שהאות "ג" איננה מספר, למרות שבתכנית היא משמשת לצלון שמו של משתנה מספרי. הוק : אם מצפלם שהמשתמש יתקתק משהו אחר ממספרלם רצול להשתמש במשתנה מחרוזת עבור ענטסאד : (45)1 ואוס 5 דט או 10 5 זאו 20 כאן לא תהיה שגיאה. שגיאה ב אכ לגבי מערך אנ מחרוזת. לתכן שלש קשר לשגיאה מס' 5, או שזו שגיאה מספרלח פשוטה במערך. גם למשתני מחרוזת וגם למשתני מערכלם צריך לשמור מקום באמצעות הכרזות אדת. אם מנסים להתיתס לחלק של מערך אנ מחרוזת מעבר לגבולות גודל ה 22% , תתקבל השגיאה הזו. הנה שתי דוגמאות + הא ד טקא 10 83.3 ,(10)ג ואופ 10 "63-86 גא ]| 20 וג זט )20 0 אשהד (8)3,1(=\5 זט 30 בדוגמה משמאל, שני המערכים ‏ 2 ו-3 הוכרזו ע''י | נע, אבל יש התלחסות לאברים במערך שחורגים מגבולות ההכרזה. ברוגמה מימין, יש התיחסות למשתנה נא אבל לא הוכרז עליו כמחרוזת באמצעות נפ, שגיאה זו נפוצה מאד ב 24810 של אטארל, משום שביב אטארי של 22670 דורש להכריז ע"י 1בע על כל משתגל 206 11 12 15 המחרוזת לפנ? השמוש בהם - שלא בדומה לניבים אחרלם של 5870 . לכן, כאשר עומדים להשתמש במשתני מחרוזת ב 34810 של אטאר?, צריך להבריז עללהם מלכתחילה עי'י תכ 1 בסיון לחלק באפס אנ התיחסות למספר גדול מ- 100% או קטן מ" 10 החלנקה ב-0 אלבנה מנגדרת מבתיבה מתמטית. נכן, מחשב אטארל אלבו יכול לטפל במספרים גדולים או קטנים מאלה שציינו. אם השגיאה הזו מופיעה, עליך לבדוק את חישוביך 1 השורה לא במצאת, שגיאה מאד בפזצה, לרוב כתוצאה מרשלנות "משרדית" פשוטה. אם משתמשים ב 8010, 00802 או משפטל אזת-17, צריך לודא שמספר השורה המצויין בפקודות אלה אכן קללם. שתל דוגמאנת פשוטות 8 7 10 60508 0 "וצה תהטחיי דאוח? סכ "סו ופה" דאוא? 10 0 .200 5 6010 א6חד 55 = 15 אא דט 210 2= 20 250 בדוגמה משמאל, תופיע שגיאה 12 בשורה 15 ; בדוגמה מלמין תופיע השגיאה בשורה 10, משום שמספר השורה של תת- התכנית הוא 200 במקום 100. אין משפט 08ת. איכשהו התכנית הגלעה לפקודת אתא אבל אלגנה מוצאת משפט תסת מקבלל. זה קורה לעלתלם תכופות בלותר בשני מקרלם: ‏ 1) שיכחה פשוטה; ו- 2) שלמוש בלולאות צאפת-708 רבות, מכוננות זו בתוך זו. נתבונן בשתל התכניות שלהלן; הלכן תופלע שגיאה מס'15? ו סד ו-| 08 10 9 דאואץ 20 2 ץז 10 0ד2=| 08 30 | דאואי 30 16 207 | דאפא 30 | דאשא 60 בעצם, התכנית גראית בסדר, אבל הלא לא ! כשזקוקים ליותר מלולאת >אתזן-פסע אחת, הן החייבנת לבנא זו בתוך זנ בשלמות ! כלומר, התכנית תוציא שגיאה בשורה 60, כדי לתקן אותה, צריך להשלים את הלולאה עם 7 | לפני זו עם 7. אם נשנה: ( דאפא 50 ודאסא 60 זה יפתור את הבעלה. שגיאה של אתטעעת. פירוש הדבר הנוא, שהתכנית הגיעה למשפט התטעשת בטעות. (למשל-לא היתה פקודף 80808 | שתוצאתה היא להגיע ל- התהחחת ‏ 6. הסיבה הנפוצה בינתר לשגיאה זו היא שהתכנלת הגיעה ל"תת-תכביות" בענד שהיתה צריכה כבר להפסיק אנ להגמר. הנה דוגמא (5)1ץ ואופ 10 "אוא6 צג.וז טס ס.וטסשויי דאוחץ 20 ב דטקאו 30 0 60508 אפווד "צ'=5ג חן 340 שא שא 65אארודיי דואוםט 50 "ואוג6ג 60 פא 6₪6ה..א.ס" אופק 100 אד 110 מה שיקרה כאן הנא שהתכבית תבצע קפיצה לתת-תכנית ( 60808 ) בשורה 40 כשהשחקן עובה ? 8עך ‏ " ; אבל, אין שום דבר בתכנית שמגן על השחקן מליפול לשורה 0 אחר? שחזר משורה 110. לכן, תבוצענה השורות הבאנת: 0, 20, 30, 40, 100, 110, 50, 100, 110. אילו היתה התשובה " סא ", היה הרצף : 0, 20, 30, 40, 50, 100, 110. בשני המקרים,בגלל חוסר הגנה, היתה שנרה 0 מתבצעת, הפתרון כאן הנא קל ומומלץ ביותר לכל התכניות המשתמשנת ב 000 + כדאי לתת פקודת כזם או 8202 לפבי 208 141 שגלאות אחרות שמגיעים לנקודה זו (בדוגמה שלבו, זו לכולה להלות שורה 90); ואז, תמיד בפסיק לפנל הבעיה שיוצרת תת-התכבית. סא 90 הגתב מחנץ לתתנום . שגיאה זו קשורה לשגיאה מס' 5, פירנשה הוא שהנתב, בין במצב רגיל של טקסט או במצבים גרפיים, אינבו נמצא בתחום הנכון עבור המצב הזה. הטבלה בפרק ו' מסכמת את הגבולות האלה (נמצאת גם ב- ( 81גומ1!8 06מ6ע36269 82810 דתהדת התכניות שלפניך תגרומנה לשגלאה מס' 141: 01 ]7:60 1165 6 10 40,10 אסודו5סץ 10 0 ד 20 "0 וסויי דאוחץ 20 0 סדואא מס 30 בדוגמה הראשונה, גסינו למקם את הנתב מעבר לנקודת המקסימום האפקית במצב טקסט רגיל (מצב גרפי 0)- המקסימום הוא 39, כך שבקו האפקי יצאבנ אל מחנץ לתחנם. בדוגמה השביה בסיגו לתת פקודת סעחגהכ שהיא מחוץ לתחום במצב הגרפ? מס' 7, שבו נקנדות המקסלמום, בהתאמה, למיקום אפקי ואבכי הן (משמאל) 95, 159. אם תופענה שגיאות אחרות בין שגיאה מס' 19 ושגיאה מס'* 171, הן קשורות בציוד היקפי או בטיפול בקבצים. צריך ראשית לבדוק את כל הציוד ההלקפי ולראות שכל החיבורים בעשו כהלפה. שגיאה מס' 144 פירושה שמנסים לכתנב על תקליטנן מוגן. רוב השגיאנת האחרות בד'כ מנבנות מאליהן. 209 נספח 2 כרטיסי 845!6 שכ אטארי- מדריך לפמשתסש כרטיסי 94810 של אטארל (1980)0, לן לינדסי כ)כצרו ₪50%0%2 ב 2"%"8566= = משתנה מחרוזת או קבוע בתוך מרכאות 8 נותן את הקוד המספרי ( 8011עג | ) של תו מחרוזת בודד. לעיין גם מגח, 828%, 078% תופרו 5 פוה ₪ 8 000085 פד ₪618 פווח פכה 15 4 תת המשפט הראשון 8 = תת המשפט השבי. פעולה לוגית. המשפט בכון רק אם שני תת המשפטים נכונים. הערך 1 אם נכון, 0 אם לא נכון. לעיין גם 08, עסא =כנר) + )חפה כ%5+3 218 0-5 (6+6פה5ס א = שם משתנה מחרוזת. 6 בותן את כתובת האחסון ההתחלתית (במספר עשרוגי) של המחרוזת המסוימת. שר 5 5 (8=8856-25 א > משתנה או קבוע מספרל. נותן את הערך המנחלט של המספר. 100 דה כא6אדה 1.8 35078056 א > משתנה או קבוע מספרל 8 גותן את ערך הפובקציה 8מ86מ826%8 של המספר. =שצד שש י יציאה מ 54810 למערכת ההפעלה של אטארל. ₪9 ₪0 - השזטסוום0ס 1אהדה> 6 וי 2 כ606%665 זו1סס א 5 קבוע או משתנה מספרי. י בותן את התו שלש לו הקוד המספר? המסוים (קוד 4)2728011 לעיין גם 480, אתע8, עגץ כנורס-וכ יי 8 טוען תכנית מקסטה לזכרון ה 94% . מפעיל אוטומטית את 098% . המחשב לזמזם פעם אחת. לחץ על | צגתס במכשיר ההקלטה ולחץ ההססתת לעיין גם מ4ג06, המתעחם, עסבם, אטת, פת0ס, מטת0. סוס 100 .= 50106483 = קבוע מספרי או משתבה. א 8 נותן את הלוג של המספר בבסיס 10 לעיין גם 200, =שסס =% וט 1 155 = מספר הקובץ - מספרל קבוע או משתנה (1-7) 6% סוגר קובץ ע(* הנא מספר הקובץ) לעיין גם זמפס 11 א-ס בי י מנקה את כל ערכי המשתבים נמאפס ומבטל את כל המחרוזות והמערכים המוכרזים ב- 8עע לעיין גם ות מסוסס א 00608 רגיסטר 3 עכשו טולט 8 08 8=3:001 = רגלסטר של צבע (60-4 קבוע או משתנה מספרל בחר ברגיסטר שבו תשתמש העבודה הגרפית הבאה. לעיין גם 89100108, 108תתת0, סק ₪ב00ת, סיחוהח, דצפוסס וסט מתחיל מחדש את התכנית בשורה שבאה מלד אחרל הפקודה שבצע כשנתנה הוראת אהחתפ . במצב בצוע מלדי בלבד, חלקים שלא בוצעו בשורה הקודמת לא מבוצעים. לעיין גם 8202, פאע סש 05% 7 ג009%5=₪ ] >= קבוע או משתנה מספרל. נותן את הקוסלנוס של המספר לעיין גם ז81, 4ב כו" שומר תכנית מה 3201 לקסטה, המחשב מזמזם פעמלים.עכשו לוחצים על פתסספת ‏ 3 צגזק במכשיר ההקלטה, ואז אתשעחת . מבצע אפס0 באופן אגטומטל. לעיין גם כ00, תתעאם, עפדת, אטת, כגסם, 9075, | ככ 02 בדבו א חזחת 188 56 הד 8 "3%="5059 30 8=15 5% פהםח 9 - קבוע מספרי או מחרוזת. א ₪ בשמוש רק בבצוע נדחה בתנך תכנית. כל מספר של נתונים מספריים אנ בתנני מהרנזת יכול לבנא אחרי גצגע , מופרדים ע"י פסיקים. קריאת גחגכ לתכבית בעשית ע"? פקודת פגתת. לעיין גם סגתת. ששם מו 56 1 ,1 005630 זא1אק מורה למחשב להשתמש במעלות בכל החשובים הטרלגונומטריים הבאים. ברירת המחדל היא רדלאנלם, לעיין גם פגת4 וזב 68 אזת :₪64.59 מז 4 כ₪463 / 186 58 = מימדים מספריים של מערך או מקסלמום מספר התוים במחרוזת = שם המשתנה המספר? אן המחרנזת. שומר מקום למחרוזות ומערכים (חד או דו מימדיים). מותר כמה 14ע בשנרה, מופרדים ע"י פסיקלם. לעיין גם 4018 בידובשו ,א סדוומסת 1 זסת 5 סדאחאע א = קואנרדינטת % של המסךף צ > קואורדינטת צ של המסך מצליר קו מהנקנדה האחרונה שנמצא בה על המסך לנקודה המבנקשת. הקצה השמאלל העליון של המסך הנא 0,0. (3-8 08278108). לעל ין גם לסעת, א081710ק, /עאדתק, 8708 08, ףר פום % בצוע התכנית מופסק, אפשר להמשיכו ע"ל שאסס. לעיין גם 8102, 4.008% ד "יז" משחם ":0" פסחם = סוג אמצעי קלט/פלט. ₪ 1[ מכניס חלק תכנית מטליפ או דלסק, שנשמר ע"? פקודת 8%דם. חלק זה יתווסף באופן אוטומטי ל3פ תכנית קיימת. לעיין גם [8ד1, 08278, מב0ע0, מעת8, כתסם, אסת. אנ = 2.0005 כ3)קאם פס א = קבוע או משתנה מספרי. (] מעלה את 6 (2.71828179) בחזקה המבוקשת, סש א קפז6 5 0ד 5=] 508 5-- לשםזף 1 סז 15=א 06ם שם המשתנה המספרי של הלולאה. הערך ההתחלתי של הלולאה. הערך הסופי של הלולאה, הקפלצה של (אופציה, לא הכרחל). שסשטא<> 6 הלולאה חוזרת על עצמה בכל פעם שמגיעה ל תאתה עד שעוברת את הערך הסנפי של הלולאה. לעיין גם 20, 8080, חאחח. שמת 0 ג8560ת דקזקס 8 נותן את מספר הבייטים החפשלים ב ות שעומדים לרשות המשתמש. 04 דשס א,תא ז0ס ":%1,4,0,"0 השס ד ץע = מספר הקובץ (1-7) א = שם משתנה מספרל. מכנלס בללט יחיד מאמצעי קלט/פלט שצויין במשפט ‏ 0008 המקביל. ערך ה-- 8011.תה ניתן למשתנה המצולין. לעיין גם עטק, אמקס, 02068, פטשפאב 3 וט ד 0508 8 0+ תסתפסמ 8 005 : סכה = מספר שורת היעד משתנה או קבוע מספרל. ₪9 מסתעף למספר שורה מסולם ותנוזר כשגומר (כשפוגש התחזחת ). אפשר להשתמש עם א0. לעיין גם אס, אתטעשת, שסת, 0020. שדס ד 0 8 00 1 = מספר שורת היעד משתנה או קבוע מספרל. 8 ביצוע התכנית ממשיך במספר השורה המצולין. אפשר להשתמש עם א0: לעיין גם אס, 00808. 15 = רא 8 105 3 .08 חס 3 ₪105 5 = מספר המצב הגרפ? (0-8) משתנה או קבוע מספרל. 8 מציין אלזה מצב גרפי ישמש לתצוגת מסך. מצבים 0-2 הם לטקסט, 3-8 הם גרפילם, אפשר לקצר ל.68. לעיין גם 00208, 88000108, פסתע, 155 =ז 5 ופחד 8 15 "משאווזא" דווזח? ושחז ₪69 תך 4 = השואה 8 = משפט, ביטול 8 מרשה בצוע משפט תנאי- מתבצע רק אם ההשוואה 4 נכובה, מסתמך על אמא כדי להפריד השואה 2 ממשפט ‏ 2 . לעיין גם אצת דגשות1 ץש דטפווד ,5 דטקווד = שם משתנה מחרוזת או מספךרל. ץ פּ בקשה לקלט מלוח המקשים, מופסקת ע"י לחיצה על התטעעת . אפשר להכניס ינתר ממשתבה אחד, מופרדים ע"י פסיקים. לעיין גם אתטקוד, 087, % ד ץד %,% דטפו1 8 דוש = מספר הקובץ (1-7) 7 = משתנה מספרי או מהרנזת. פס מכניס נתונים מאמצעלקלט/פלט שצניין במשפט אַ%ת0 המקבלל, אפשר כמה משתבים, אם מופרדים ע''י פסלקים. לעיין גם אמפס, 600, עטעחב. דד כא)זוו1 כ1.8)ז1 זוו1קק = קבוע או משתנה מספרל. א 1 נותן את המספר השלם של המספך, מענגל כלפל מטה מקצץ מה שאחרי הנקודה. 106 41 | (465%ם "6א1 ז6ם זד"=3% 7 כ469%ם | % = משתבה או קבוע מחרנזת. נותן את אורך המחרוזת לעיין גם %ת(87, 080%, 280. דש 9 זז 05595 זם! שם משתנה מספרי אנ מחרנזת. = קבוע או משתנה, מספר? או מחרנזת. 1 ₪ =< 8 המלה 18% היא אופציונלית ומושמטת לעתים קרובות, משתמשים בה להצבת עוך לתוך משתנה. ד2 | ,":ז" ך19 8 19% 9,,, "6" ך15 :"תַ" = סוג אמצעי קלט/פלט שממנו רוצלם 138% 8 = השורה שממנה להתחלל 138% פּ = השורה שבה להפסלק את ה 1186 6 נותן 115%, הדפס על המסך, של שורות התכנית. (אם לא מצוינות השורות, מראה את כל התכנית). לעיין גם תתא כנרוכש-| "6% .36 ז" 082 9 וי "65 דפטד:2" 1000 :" = האות שמציינת את סוג אמצעי קלט/פלט סאמ = שם, 0-8 תולם, אופצלונלי 6% = 0-5 תוים להרחבת השם. . טוען תכנית מאמצעי קלט/פלט, כולל אמפס אוטומטי. לעיין גם עגסתס, 8ק054, פ87, תתעאם, עסעם , אטת, שדצוסס.ן א ,א =דה | 8 ₪ד00 קואורדיבטת < ; += קואנרדינטת ץצ שם משתנה מספרל שומר את מספר רגיסטר הצבע ששולט על הנקודה המוגדרת ע"י המשתנה שצולין. לעיין גם 0420100, צסעע, 0020, 50200108, סופת . 3 06% 1.1 0065 ד1חס ח = קבוע או משתנה מספרי. פּ בותן את הלוגרלתם הטבעי של מספר, . לעיין גם 0206. ₪1 =-ן 8 זא1אק 19:"8 השאסאה" זא1אק| = קבוע או משתנה מספרל או מחרנזת. 4 5 6 דרך קיצור להוריד למדפסת. מבצע אפק0 אוטומטי. ניתן להוציא להדפסה יותך מפרלט אחד לביטוי כשהם מנפרדים ע"ל בקודה פסיק או פסלקים, (בקיצור-0/) לעיין גם /עאדתק, דאצתת. הדות דאפ ₪ דאפון 2 = שם משתנה מספרי, אנתנ שם שמשתמשים בנ ב 209. |[ סוף הלולאה עאמא-208. בצוע התכנית ממשיך בתחילת הלולאה עד שמתקלים התנא? של הלולאה. לעיין גם הסתע, 70, 85ל9, ו אס 6 מוחק את התכנית ומנקה את המשתנלם. לעיין גם 008. דס א זסא 2 זסא=8 2 זסא זא1אס א = משתנה או קבוע מספרל. 6 עסא הופך את ההערכה בכון/לא נכון של המשפט שבא אחריו. נכון = 1, לא נכון = 0. לעיין גם פזה, 08. = דסות המכו בו ] 5 סדסא = מספר הקובץ 8 = מספר הסקטור 5 = מספר הבייט בתוך הסקטור. % זוהי פקודת אפּעכ לציין נקודה מסנימת על הדלסק. לעלין גם פמודסע, זמסס. וס 80505 ₪ 0 8 8070 % אס א = שם משתנה מספרל 1 = מספר השורה הראשונה 2 = מספר השורה השניה 6 אפשר להשתמש ב 08 יחד עם 6080 או 00808. מספרי שורות הלעד יכולים להיות קבנעים אנ משתנים, נלתן להשתמש בכמה מספרל שורה הנכנסים בתוך שורה לוגית, (מספרי שורה אחרי המספר הראשון הם אופציונליים). לעיין גם 0020, 60805, שש "6.6%%התיד",1,7,-8 השקס "יש",%81,4,0 השק מספר הקובץ (1-7)/%ך קוד קלט/פלט : 4= קלט, 8=פלט, 12=שביהם. קוד מדפסת (0 אם לא בשמוש) = אגת לציון קסטה או דלסק 6 =0-8 תוים לשם,אופציובלי % 0-35 תולם להרחבת השם 8 פותה קובץ לקלט/פלט, שם ואמצעי אחסון יכולים להיות משתנה מחרוזת. לעיין גם 087, אצטפחד, עטק, אסזרתת. אם 8 08 8 6 ופחד 79299 08 99כא אחז משפט ראשון משפט שבל ₪ = 7 8 הערכה לוגית, אם כל משפט בכון, ה- 08 נכנן. נכון = 1, לא בכון = 0, לעיין גם פאג, עסא4 =ועטרו= ק)ם כפחם 6 תפחס=9 = מספר כפתור הכונן, קבוע או משתנה (0-7) 5 1 הערך גדל כשמסובבים את כפתור הכוון נגד כפוון השעון (1-228) לעיין גם 6נתעע, 8910%, 8710, >ששן כ))אשסק 6 14 53279(56)אשסק 15 = מקום בזכרון, קבוע אנ משתנה מספרל. 6 2 נותן ערך עשרוני של תוכן התא במקום המצויין בזכרון. לעיין גם מאסע, תפג. 10 דש א זס וס 5+ דס = קואורדינטת % = קואורדינטת ‏ צ 4 צ 8 מצייר נקודה בנדדת על המסך. הצבע נקבע ע"ל פקודת 00008 האחרונה, הקואורדינטות יכולות להיות קבועים או משתנים מספריים. הנקודה 0,0 נמצאת בקצה השמאלי העליון. לעיין גם סשזואתת, 00108, 08דדסת0. דופדצכשש 8.55 זאזסק 5 דוק = מספר הקובץ = מספר הסקטור = מספר הבללט בתוך הסקטוךף 8 בּ 8 זוהי פקודת 218% לציון מקום מסנים על התקליטנן. לעיין גם מעסא, זחק0. == ] 0006 6 ,2 שאסס = מקום ב אגת שאליו רוצים להכניס ערך ץצ = ערך (0-255) שרוצים להכניס ל אג2 2 שם את הערך המצניין במקנם המסוים ב זג לעיין גם אמחל. = ביכ 8 מסלק את ה עאעה-03ע או 60808 האחרנך מן המחסנית. לשמוש להפסקת הלנלאה או תת התכגית שלא באופן רגיל. הבצוע ממשיך עם המשפט הבא. לעיין גם 00805, התטעמת, ששא, 208, ד ד 1 = דט 6 0511108 א< = קוארדינטת - + קואורדינטת | צ ו 4 8 קובע את הנתב במקום המצניין על המסך. הנקודה 0,0 נמצאת בקצה השמאלי העליון, מצלינים קואורדינטות עם קבועים או משתנים מספריים. לעיין גם 07ק. 14 8 זאנקק 5 :18 משאא1וו" דאדח 4 =מספר? או מחרנזת 8 *כולים להדפיס קבועים או משתנים, אפשר לתת לותר מפרלט אחד לפקודת עאבתת , מופרדים ע"ל פסלקים או נקודה פסיק. ? הוא קיצור ל תחדתק לעיין גם אעאדתת. ו 8-28 זא1אס "וזא טסל":86דוזחס = מספר קובץ (1-7) 4 = מספרל או מחרוזת מדפיס לאמצעי קלט/פלט המזוהה ע''מ משפט אאקס (%6 הוא ז0?8 אוטומט? לגרפיקת מסך)פריטים להדפסה יכולים להלות קבועים או משתבים. לעיין גם עוצתק, אספס, דש (1000אדק 8 אפהד 2=1ק16%הדק <1 16 < =מספר כפתור כוון (0-7) משתנה או קבוע מספרי 68 נותן 1 אם הכפתור על ה 88816 לא להוץ,0 אם לחוץ. לעיין גם מתסעגת, א87108, 97816: 2 דוו ,א זטס "6%"2פח, ואזטס עץ= מספר קובץ (1-7) = קבוע או משתנה מספרי (0-255) קנד תנים של ו 89 זהו ההפך של 08%. שם בייט אחד המייצג את קוד 478011 של כל תו שהוא הנשלח לקסטה או לדיסקט על פל המצויין במשפט ה-מ006. לעיין גם ע68, זמתפס. 2 תמ 8 מורה למחשב שכל הפונקצלות הטךלגונומטריות מכאן ואילך יהיו ברדיאנים (לא מעלות). ברירת המחדל הלא רדלאנים. לעיין גם 6עכ. בש ₪ פהפט פסמפקה 4 = שם משתבה מספר? או מחרנזת. 8 אפשר לתת ערכים ממשפטל 27 | לאחד או לותר משתנים, באמצעות פקודת כאמת | + אפשר להשתמש בכמה משתנלם, מנפרדים ע"? פסלקים. לעיין גם גחגת. 1 פח1ה+שתב ₪56 8 מאפשר הערות בתכנית. המחשב לתעלם מכל מה שמנפיע אחרל ]שת | וימשיך בבצוע בשווה הבאה. = ד 537085 6 ממא דספה 2 = מספך שורה - קבנע אג משתבה (ברירת המחדל הלא 60 % מאפשר להשתמש שוב במשפט (עגכ המתחיל במספר השורה שצויין. לעיין גם עגמת, גשהכת: 3 4 דש היו 2 9 חוזר מתת התכנית למספר השורה שקראה לתת התכביף עם 460808 לעיין גם 60808, פסע. בו ₪60 62%6+1>פוות )ד1ז1 =א 6 גותן מספר אקראל בין 0 נו- 1 (לא כולל) 4 "+ . סובה : ד "או "605 6מאמ:ת" אופציונלי, סוג האמצע? קלט/פלט. אסת ‏ : מרלץ את התכבית בזכרנן. ":ס"אסת ‏ : טוען ומרלץ תכנלת על קסטה, 8 מבצע את התכנית מהשורה הראשובה. מאפס את המשתנים (אבל לא מערכים) לעיין גם 1042, 5ג0ת0, מק84, 8ע08. = כ "+ . פוזב ה : די ם/5₪ *:9₪/5"06 1 = אות לציין אמצעי קלט/פלט. שפת = 0-8 תוים לשם : אנפציובלי. 9% = 0-3 תוים להרחבת השם 8 שומר את התכנית באמצעי שצולין, מבצע זמפס באופן אוטומטי. לעיין גם 8טב08, סג0ם, בס ז0, זתזת. ו 0 "15060א1=" דא1אק אשד 1=א9006 15 = משתנה או קבוע מספרל. א 8 גותן 1+ אם המספר הלנובי, 0 אם הוא 0, או 1- אם הוא שלילי, 14 כ וכו דשכי 000₪ז9 1 מספר הרג?סטר (60-4 צבע (0-15) דרגות בהירות 0-14 מספרים זוגיים בלבד. הבהלרות עולה עם המספר. % שומר מלדע על צבע ובהירנת באחד מחמשת הרגיסטרים של . הצבע. לעיין גם 00208, פסדתעהתה, שסתת. 0 ₪ סי 4 ד כ ל 9169 ₪ = משתנה או קבוע מספרל. 8 נותן את הסינוס של המספר. לעיין גם 008. + ובו ד ,ה פאט50 8 קא900 = רגיסטר או מספר הקנל (0-5) גובה הצליל (נמוך 0-255, גבנת) עצמת הצליל (גבוהה 0-15 נמוכת) = גוון הצליל (מספרים זוגיים 0-14, צליל נקל = 10). ₪ 40 ₪ 2 יכ כ800609 זוו1א זז = משתנה או קבוע מספרל. 9 נותן את השורש הרבועי של המספר. = וד ד בור ,. בותן את הסטטוס של אמצעי קלט/פלט שנפתתח. == דכ א קפזס 5 סד 5=) 608 >שזם 9 סז 0=1 08ת שם המשתבה המספרל של הלנלאה. הערך ההתחלתי של הלנלאה. הערך הסופי של הלולאה. גודל הקפיצה (אנפציונלי), 7 ₪ ₪ ₪ ₪ ברירת המחדל של 8982 הלא 1, משתנה הלולאה גדל בגנדל ה חח לעיין גם 0ע, תסתע, האחח. דש 10 ד + 256 אפחז 1064212=15ז9 1 256 = מספר לדית ההגו? (0-7) א 6 גותן את מקומה של ידית ההגול מספךר 7: 5 הוא המקום הניטרלי, מספרים אתרים הם כמו בשרטוט. לעילן גם 87010. שבד 8 הבצוע בעצר. אפשר לחדש הבצוע עם צאסס בלי שבול מצב המשתנלם. לעיין גם פאש, 2א00: יו 5 1 "ום18=" דוו1הק ווסחד ₪10612=6ד5 ק1 א = מספר ידית ההגוי (0-7) משתנה או קבוע מספרי. 8 גותן 1 אם הכפתור האדנם של ידית ההגני מספר | לא לחוצה, ו-0 אם לחנצה. לעיין גם 6דתחק, א80108, 16 %ד 976464 6%%42ד49=5 = קבוע או משתנה מספרל. ז 8 הופך מספר למהרנזת הבנניה מהספרנת של המספר, המספר 154 הופך ל "154%". לעיין גם 0%6, עגעץ, 480. ו ד 5 אפחז 8 ת1 "השו9ה1" ז1אק הפחד 8=16 =1 = השוואה 8 = משפט אם ההשוואה נכונה אזי מבצע את המשפט שאחרל א . יכול לבנא ענד חחמת 18. לעלין גם ע1: סד א קפזפ 5 סז 5=] אסת 8 ד 1 708 2 = שם משתנה מספר? של הלולאה. 8 = ערך התחלתי של הלולאה. 5 = ערך סופי של הלולאה. א = גודל הקפיצה (אופצלונלי). % 70 מפריד בין הערך ההתחלת? והערך הסופי של משתנה הלולאה. לעיין גם 8005, תסע, ְאתה. =רוד > קשמד א דטקואן : 250 קהאד 250 = מספר שורה, משתנה או קבוע. 0 אם יש שגיאה, ה לגת? האחרנן שולט והבצוע ממשלך בשורה שצליין. אחרי כל שמוש צריך להחילג מחדש. אפשר להחיל עגתע כמה פעמים שרנצלם, אשנו כש)אפט 15 זז = ערכי קלט (לפחנת אחד). 9 מבצע תכנית בשפת מכונה תנך שמוש בערכל הקלט שצויינו. 4 55) ]ה 5 הא % = קבוע או משתנה מחרנזת. 6 הופך את קרלאת 9% הרגילה משמאל ללמין לערך המספרל של המספר (עד שפנגש בתו לא מספרל). אם לא מוצא תולם מספרלים מנדיע על שגיאה. לעיין גם 619%, 280, 08%. 42 ":ך",0,0,:%,0 10 10 18,%6.8,0,"9:" [ 0 = מספר הפקודה מספר הקובץ האות לציון אמצעי קלט/פלט הו -. 1 3+ .. אפשר להשחמש בזה בפעולנת דלסק וגרפלקה. במצב גרפי 2 משתמשים בנתוני דמה 0,0. הדוגמה ממלאת שטח במסך בין נקודות עם הצבע שבקבע ע"? 65,0 8א0%ע, כאשר 0=מספר הצבע. לעיין גם מאסק, עסמק, סעאוגתת, מפתח אמצעי קלט/פלט משתמש במילות המפתח ",8" מס "שם האופציה :2" תחתו : 6 "נם" עורך סוף, התחלה ,":ע" 180 ":" לוח מקשים "שם האופציה:ע" כהסך ":0" קסטה "שם : 1,0,"2, אאאמעס "ית" מדפסת "שם האנפציה : ע"אטת ":ע" דיסק "שם האנפצלה : ש"מותם ":0,0,"7,ע/,0 סבא החלף את ה 2 במשפט באות המתאלמה של אמצע? הקלט/פלט הרצוי. למשל " :ס"אסת 18 7 = ונר הכל לותר גבוה | גבוה | גבוה בינונל גמוך | הערה פַּ 16 2 4 1-8 ב 8 7 3 8 156 מ 3 18 6 25 14 8 8 9+ 38 %6 18 8 18 20 0 1 152 8 11 21 46 6 12 % 11 3 45 1 12 2 12 4 8 6 133 ₪ 13 25 1 152 2% 5% 13 2 4 1-08 216 ב 14 58 7 14 299 8" 15 36 3 121 23 6 מספר השורה צריך להינת בין 0 נ- 32767. שוליים שמאללים : א%,82 8א0%? ; ימנללם : %,83 פאס מצבים גרפיים 3-8 פותחים את המסך כקובץ מס' 6. 18)108)19+1(=9% : כדי לקבל 48=4%8+2%. תת מהרוזנת -(אות אחרובה, אנת ראשננה) 26 9 מחכה למקש עבור 4 מקשי בקרה מינחדים ; 3=א10עס0, 1₪070=5ת8, 806, [= אף אחד לא לחוץ כדי לעצנר/להתחיל מחדש תצנגת מסך, ללחנץ 97ק0 ו-1. מנוע רשם קסטות : ,50018 8א0ת ; א5250 עעס = 60. ניתוק בתב : 52,5] מאסע ב=עעס, 0=אס לוגי : 1=נכנן, 0=לא נכנן (בדרך כלל) . 6225+32 2715071 = אנתלנת קטגנת + 128 = אנתיות הפוכות (רקע/תנ) 5. (195)אחע בותן את מספר השגיאה. 4, הגבת טלביזיה - ,77 20%8, 0=עע0, 08=126. צבע 0% צבע 0% כחול 8 אפור 0 כחול בהיר 9 זהב 1 טורקלז 10 כתום 2 לרוק-כחול 11 כתום אדום 5 לרוק 12 ורוד 4 צהוב-ירוק 13 סגול 5 לרוק-כתום 14 כחנל סגול 6 כתום בהיר 15 כחנל 7 טקסט 1 ו-2 ו יו 5 פזות תתחסם פקת רסע מס' מצב גרפל 8 7 5 5 3 4 מס' ה 9700003 1 88-08 ב 1 + 1 1 8 2-0 2 -%- 4% 4 = מס' הצבע נשלט ע"ל ב 1 2 3 4 4 = 4 מצב גרפל +%% +% +%% מחט שמח ב מפפ מחט 6046 ₪5 ₪ ₪-9 מס 18 | 4 עמודה צבע ברירת מחדל זהב 28 0 8200108 ירנק בה?ר 0ב,1,12 890700208 כחול כהה | 2,8,12 00108ע8₪ אדום 6 8920008 שחור 0 0008 086 1 00086 2 0008 3 ₪008 4 י יו ויו יוב - ד יוב וו ייב - פיצול/טורה בייטילם 3 242 - 13 24 (₪6 261 12 6 3 24 (₪ 37 48 2 8 17 48 8 225 96 8 255 96 > 6 8 192 / 86 8ות מתיחס להיפוך רקע/תו. 20 1 נ(ספח 3 פקודות 005 שכ אטארי מאסע היא מלה שמורה ב 34810 ברנב המיקרו מחשבים, כולל המחשב הביתל של אטארי. לחד עם זאת, נרתעלם ממנה אנשלם רבים, משום שהיא משפלעה על המחשב *שירות ובאופן מידל. אולם אנו נפרט ונסבלר כמה פקודות 8א0ק שעשויות לעניין אותך, ובשמוש נכון הן תהיינה לעזר רב. לש פקודות 2088 רבות אחרות בבספח א' של בפגומם)( 361626206 54520 400/800 בש8סב 9006 77 8 2088 - מציב את המחשב ב מססע 407תסג. כל דבר הנמצא על המסך במשך זמן ארוך עלול לשרוף כמה מזרחני הצבע המרכיבים את המסך. אם לא תקתקת על המקשים במשך זמן מסוים, יקפוץ מחשב אטארי ל- מפסא דסגתפעג, | וישנה את הצבעים מבהירלם לכהים וחוזר חלילה כד? למבוע את שריפת המסך. המקום 77 בזכרון עוקב אחרי הזמן שעבר מן הפעם האחרונה שתקתקת על המקשים. בכל פעם שננגעים בלנת המקשלם, התא מס' 77 מתאפס מחדש. הנא מגדיל את ערכו מדי כמה שנלות. כשהוא מגלע ל 128 הנא קופץ ל מעסא צסגתפעה, כך, אם מכניסים את הערך 128 (ע''י 0%8ע) לתא מס' 77, המחשב "חנשב" שהגיע הזמן להגן על המסך, וקופץ למצב 7798402ה, 0 20% - זה ההפך מלהכניס את הערך 128 למקום 77. אם בשים שם 0 *תחלל המחשב לספנר מחדש עד למצב ס ית פקודה זו שמושלת כשאטארי מבצע דמולות הנפשה (אנ "סרטים מצולירים") המסך מתחלף, כך שאין צורך לדאוג שמא לשרף, כך, כדי למבנע התחלה של מצב הסבתיז, כדאל להכניס פקודת | 2088 | זג בתכנלת לעתים תכופות. 22 755 5א0?ץ המקום 755 עוקב אחר הררך שבה מנצגים התנים על המסך. באופן רג*ל ערכו 2. אם נכנלס שם 4 *נצגנ כל התנלם הפוכים על ראשם. 755,4 20% להפנך את התנים על ראשם, 795,2 088 לחזיר אנתם על רגללהם. 7085 7648 מקום זה עוקב אחרל המקש האחרון שתוקתק, עד שהמחשב משתמש בו, לעתים מתלחסים לכך כאל ה"חוצץ" של לגה המקשים. המחשב תמיד יזכור את המקש האחרון שהיה בשמוש. אם נתקתק שנ? מקשים לפנל שמחשב משתמש בהם, המחשב ישכח את המקש הראשון. 255, 764 20%8 יבקה את החזצץ, גם אם הקשת במקש מסולם. הפקודה שמושית ממש לפני פקודת עטקווד, משום שהיא בותנת התחלה בקלה. למשל, בתכנית הבאה ‏ : "צםא ג דוחיי זאוחץ סו ?00 דאשא : 999 0ד [=007. 508 20 א דטקאו 30 בהרצת התכנית יקרה הדבר הבא : על המסך יופלע המשפט "צחא 4 סצא", ועלינו ללחנץ מיד על מספר כלשהו ( 3 הוא משתנה מספרל), בלי ללחוץ אתטעשת. המספר הזה מאוחסן כעת במקום 764, ועם הופעת סימן השאלה (שהושהה ע''י הלולאה בשורה 20), יופיע המספר ?חד אתו. הפקודה: 80 05 = 61 ואפח: 764,255 סאסם 25 תמנע את התופעה, והמחשב שנכה את המספר שתקתקת לפבל הדפסת סימן השאלה לבקשת עטקאד. הפקודה 764 אעמק בנתבת את המקש האחרנן שבו השתמשר. למשל , דוה 5ו צםא וד דואאו אפא: 100 אפרוד 764(=255)א65ק +| 100 השורה הזו תהכה עד שלתקתקג על מקש מסוים, לפני המשך בצוע התכבית. 838 05 82 5א0ק שנל המקומות האלה שנלטלם על השנלים של המסך. השולים משמאל הם בשללטת 82 נהלמביים בשלליטת 83. אפשר לשנות את השוללם בכל עת ע"? פקודת חאסק, 535 כדי למצוא מה השולים כרגע, נתקתל (83) 5ק , (82) אששק דאוא? באופן רגיל הערכים הם 2 עבור השולים השמאלילם ו-39 עבור הימניים. זה גותן לך שנרה באנרך של 38 תולם, אבל אפשר להכניס 40 תנים במסך, אם רנצים, ע"ז הפקודה: 0 0 וכך נקבל אורך שורה מירבי. האם שמת לב שהמלה צעעת הוזזה בשני תוים שמאלה ? וכעת: 0 0 הכל עדיין בראה אנתו דבר. אבל תנך תקתוק (למשל שורה שלמה של א), רנאלם שבפתנת מחצי המסך התנים קופצים לשורה הבאה. האם זה מפתיע ? עם ביקוי המסך (לא ע"י (סעפסת 900צ8), אלא ע"י(פהמעס) (90199) ), השוליים עדלין שונים. הם ישארו שונים עד פקודת | %א0ע2 אחרת ל-82 או 83, או עד לחיצה על כפתור חספתת. 4 55 (נספח 4 שעונים, זמן ותזסוןו הלט למחשב אטארל לש שעון הבבוי בתוכו, שמאפשר לך לכתוב תכגלות שדורשות מעקב אחרל זמן. הדבר שמושל מאד כשרוצים להקצות זמן לתגובתו של שחקן. הנה תאור קצר של השעון "צ'יק" של אטארל שלשה בייטים של זכרון מודדים את ה"זמן" ע"? כך שהם שומרים את מספר המחזורים שבשמוש יהלדת העבוד המרכזית 6502 של אטארי, המחזורים מתרחשים בקצב של 0 של שניה, משך הזמן בשמר בתאי הזכרון מס' 18, 9, 20, החל מרגע הדלקת המחשב ועד נלתוקו. מתכנתים קוראים למשך הזמן 1/60 של שניה בשם האבגלי "צ?012", שפירושו מהר מאד, בן רגע, ואנחנו בכנה אותו "צ'לק" - ומכן שמו של ה"שעון" לשיטה זו של מדידת הזמן. כל אחד ממקומות אלה בזכרון פועל כחלק מן השעון ; במקום למדוד את הזמן בשענת, דקות ושניות, כל תא כזה עוקב ושומר על מספר "צ'יקים" מ-0 עד 255. כשהתא הראשון מתמלא הוא גולש לתא הבא, וכן הלאה. זה דומה מאד לשעון דיגיטלי, רק שהשעון של אטאךל יודע לספור רק ב"צ'יקים" במקום שביות, לכן, על*גו לעשות קצת חישובים כדי שלוכל לשמש אותנו. הבה נתבונן בדוגמה. כדי שהשענן לתחיל ללכת בתכבית כלשה?, דרושה לנו פקודה כזאת | : + (19()*256)א.1*ו) + (18(*65536)א66ק))דאו = וטואוד דט 10 ((20) אש6ץ מספר של 256% *חלדות צ'לקלם 6 א -+----ק מספר של 256 יחידות צ'יקים 6 19) אפסק מס' של יחידות צ'?קים (20) אששק (כל צ'יק= 1/60 שנלה) מס' של 1/60 לחידות שנ?ה (0-255) מס' של 256*1/60 לחידות שניה (0-255)- - מס' של 256/*1/60 יחידות שנלה (0-255)--| 56 זה יתחיל את פעולת השענן כך שתהיה לבו "בקודת זלבוק". אבל, המספר הזה יבתן לבנ ב"צ'יקים" במקום בשנלות. כדי להפוך אותו לשניות, עליננ לחלק ב-60 (כל צ'יק הוא 0 של שנלה). לכן, נוכל להוסלף : (1/60שואוד)דאו = ושוא וד 20 או, יכולנו לכתוב את השנרה המקנרית כך : +(19(*256) א ק)+(8(*65536 1)א ששק]))דאו = ושאוד 10 (20((/60)א 65 כד? לראות מהו הזמן ההתתלתי, אבו פשוט מדפיסים את ערכר 1 ואוד" = שואוד דא ג דפיי דאואס 30 וכעת, אם ברצוננו לקבוע בכל רגע נתון כמה זמן עבר, עלינו רק להפחית את הזמן ההתחלתי (1 ₪קודע) מהזמן הנוכחי - פואוד 1.2560 661 סד 6או001א58 - א6א 6000 +(19(*256) אש ₪?)+(65536* (18) א שש ק))) דאו = אסא 6010 (658)20((/60? ושואוד - אוסא = 60%5ש!אוד 6020 אא שד 6030 אם נדפיס את 71/80088, נמצא כמה שניות חלפו מרגע שהשעון התחלל לפעול. (חשוב לזכור : מוכרחים לכוון את השעון בכל תכנלת שרוצים שתכיל מדד? זמן ; האטארל תמלד למנה "צ'יקים"; אבל לא להיה באפשרותנו לדעת אותם אלא אם כן נכונון את מהלך השעון כפל הדרוש לנ). בוכל להשתמש בתת התכנלת הזו כדי לדעת כמה זמן לקה למישהו לענות על שאלה בחשבון באופן הבא : +(256* (19) א 5)+(65536- (18) א 6שק))) דא|= 1ש!אוד 100 [20((/60) א שק :457 5 דג חאויי דאואץ 110 א דטקא! 120 130 60508 0 0 א 560 5 60שואו יי עסצ אססד דוי דאואץ 140 "דוד 63 פאה 207 מאחר שלש סכוי לשמוש די תכנף בתכבית הזו, זה רעיון טוב לעשות מ"מזניק השעון" הזה תת תכבית כשלעצמה, אפשר לעשות זאת ע"י מספנר מחדש של שורה 100 (אב שורה 10 בדוגמה הראשובה ) נולהוסיף אהטסעת בסוף תת התכנית. ואז, כד? "להזניק" את השעון, צריך רק לתת 00808 בשורה הזו השעון מתחלל לרוץ - |5900:85₪ 60508 100 מקבללם את הזמן שחלף - |א6000:86 60508 130 - - 00% 61 46 דג ד5 סד 6 אוד 50800 - - 66 5900 +(0666)19(*256/-(8|*65536 !)א ₪ ק))) דאו = ופואוד 5910 (20((/60) 766 אד 3999 - - 1066 1 37560 61 661 10 שאו 508800 - - 86 6000 +(68)19(*256ם?)-(18(*65336 65%))) דא = אסא 6010 (666)20(|/60ק 1םואוז - שסא = פא60פואוז 6020 אדפ 6030 48 29 נספח 5 כוח תוצאות: תת תכנית ליותר משחקן אחד 8 ו אס אוד סו הס םק 500- וא 10 אהא .א ספד- ופה 15 "5 טץה/ וש אגא וס" דאומ 20 ץ דטלאו 25 (5)0 וט 30 | ואטא:0-()5 דש > סד |=| מס 35 6 דא 100 א ואאוש וס א מואטא=ו ד | אפם וטו (116.. ,123 6 ץה. ול 6.6) אפ 102 0 60508 אשהד-וא₪6 105 56081 פ' שאאו/ סד פסא--וא85 6000 15 101 5130 סאג -1א65 6005 1+ ()פ=()5 6010 500 5 1:8 0873165 6020 ?סז וו 08 6030 "וא ."86 דאזואץ 6040 6 דאוא? 6050 | דאפא 6060 א 6099 20 1 נספח ₪ דפי שרטוט לססךר כמצבים הגרפיים 8-ם 5/ ברצוננו להודות למר ביל קאריפ ממחלקת המחשבים האישיים של אטארי, בע'מ על הרטות שבתן להדפיס את הדפים הללו. מר קאריס פתח אותם בתקופת עבנדתו כמנהל השרותים הטכניים של אטארל, 7 1 זל [ 0 ץ 59 09 | וג אע "1 ס + | % [ן 2 1159 אס + זל זפ 1 5 זז 0 [| 8 8 ל 0 0 7.9 וסט ש 1 1 61 4 71 וג ו "9",1080 אסטס % 6% 6% % % % % 0 מ0606% 60 55 6% ינ 0 1 1 1 זפ 4 | - 11 ₪ המאק ₪ ה 16%19ן5 אטסס ק 539 0 6 םא 56 6 ₪ 8 1 1 ו 1 | | 1 1 8 1 1 | ו ₪ / 1 1 יו 1 ה ו / 1 ו 1 1 0 1 1 10 1 1 / 1 | / ו ן ו 1 [ / 1 ו ו[ 1 1 ₪ 8 ו 68 4% 0 זי 6 לפ 9 8 % זל זמ דל 1 53" %ה 23999 7 ד 1ב וי זל ד וק 19 וספ אפס 8 1 ג 0 0% 9 06 6 58 קוד !17156 של התווים הטבלה הבאה תוכבבה כדי להקל על המעבר מ-1728011 למחרוזות תוים. יתכן שידועים לן המקשים שבהם צריכים להשתמש בתכנית, אבל יתכן שלא לדועים לך ערכי ה- 78011 שלהם, טבלת ה- 3948011 של לוה המקשים תצלל אותך ! פשוט מוצאים את המקש בטבלה, ומקבלים את כל ערכ? 4748011 האפשריים על המקש עצמו, שלמו לב, שלכל אחת מ-26 האותיות לש 6 ערכים אפשריים, תלו? במצב : 60107, מפתטטאך | או 0087800 + הפינה השמאללת התחתובה של הטבלה מראה כלצד לפרש ולהבין כל אחד מן המספרים הללו. וכעת, נניח שרוציס שהמשתמש בתכבית ילחץ על | צ עבוו המילה פפל , א עבנר ‏ סא , או 8 עבור קזח ( עזרה, "הצללו" - דוקא נחמד להכנלס אופציה כזו לתכנית). אבל לא מענין אותך אם ה- - ל הזו הלא אות גדולה או קטנה, או אפילו אם היא במצב מפתמ/שא1 אר 0. פשוט מענין אותך לדעת אם לחצו על אחד משלשת המקשים האלה (ולהתעלם מכל השאר). אז זה מה שעושים מחפשים קודם בטבלה את המקשלם, ורושמים את הערכלם שלהם. בדוגמה הזו נכתוב ‏ : 2493 ,217 ,121.25 ,89 = 2 ,238 ,206 ,13 ,110 ,78 = א 6 ,232 ,200 ,8 ,104 ,72 = וכעת פשוט כותבים תת תכנית אהת כדי להשלג להלצה על המקט, ותת תכנית גנוספת כדי לבדוק אם זהו אחד מהערכים שלהם מצפזם. אם הערך איבו בר תוקף, הוזרים ומבקשלם לחיצה בוספת. אם המספר גכון, מחזירים אותנ כאות צ גדולה, ‏ א או 41 יתכן שזה בשמע מורכב ומסובך, אבל בעצם זה פשוט למד?. לפנלנו חלק מתכנית לדוגמה, כולל שתי תת התכניות שהזכרנו 210 ערכים עבור: ("א") 456 -(א) א55ק-ט ,א 5א0?-ע ,| > 657 -(ט)6385 = 1 הר 5 זפאו 5 אש ה . % / אסוזקס 3 אק | | 155 אאש דא ו 5או 7 זפאו ו שש 7% 5 || '3 = || 0 -- | |[2325ו8| |[50ו]2ו * |[פ]ו ו" ריר ה [22 932 א | |[0ד2]2פ| |[58]186 + | |[-23)דטוא| 5 | 370 > | ה 4+ |[59087+ 56 ההא . . / 707 ה-,; ספ וד ד זפ ד 53279|6) 9666 ו ב 5 הטבלה תוכננה ע"י לן לינדסי 6 160 5 0 דה 5 הודפס ברשות - *1ת27122 הוא שם מסחרי מוגן של אטאר? בע"מ. 6 655 5 |41 ;":(₪ אס,א,צ) פסוסוום אטסצי"י דאוח? סט א כן ואצ ג ד 0 ואה : 1000 005108 סו1 אוד 85 : אאא 00508 אוד "= זו סכוד קושו פסז פאודווסא אא : צץצץ 05/8 אתרד "צדי=+ | 13 5צ סז 5 אודטה פה : 7277 058 אוד "אי'=0% זו 14 [ 5 וא ץ] . . . סא פס א 999 1 אס,א ,ץצ דפ סד פאודטסה אא :" "= סססוד פא וד 06 פד ד 6 : סט 60508 סוד 0פפפטק? 08 0 0005121 08 89-כ זו פכםר אוד 00153 0 605-249 אס 006217 >= ₪ ן=0 60 0 6005578 זו 030ד אד 142 6 חס 6005238 אס 206=פטסט ₪ 0058 08 6005=104 פס 05-72 זון 1049 "= אד 00136 0 6006=231 אכ 06=200ס ם|.גע זסא 45או דו אשד " "> 1|| דפ )+ ן אמח ס5סד א הפהזסאג ד אא : 1010 אפוד" "= זו ססר 1 הס,א ,ד הפחדוש 5 אסא 63 א5ג : אאז6א 99סר שוד דא 85 וסט 5|ד אפא : ": 000 6 5 0 םא 3 65 אא :=ססס ז051% 2010 ד 5| 2000 פאו. זו פ5ם55א דסא ופה : 1/0551 2020 אא 5 סי דוו פא פיד וס שוש פד 5| )סבב א : אפ דה 2099