מחשבת IBM-PC יחידה 8 – עיבוד נתונים

BASIC-8. מחשבת – צעדים מתקדמים בתכנות בלימוד עצמי

OCR (הסבר)
צעדים מתקדמים בתכנות בלימוד עצמי יחידה 8 עיבוד נתונים משהו על חברת "מחשבת" - מערכות למידה זו חברה, אשר אחד מתחומי התמחותה העיקריים הוא פיתוח מערכות לימוד עצמי. מחברי יחידות לימוד אלה עוסקים במשך שנים בפיתוח מערכות ללימוד עצמי עבור המגזר האזרחי והצבאי. חל איסור מוחלט להעתיק או לשכפל יחידת לימוד זו בשלמותה או בחלקה לכל מטרה שהיא או לעשות בה שימוש מסחרי כלשהו, ללא רשות בכתב מאת חברת מחשבת - מ.ל. בעיימ. 198669 - כל הזכויות שמורות למחשבת - מ.ל. בעיימ. ' ת.ד. 48032 תי א מיקוד 61480. הוצאה לאור - מחשבת מ.ל. בעיימ. 4 .וא דם /4-545א וא צסם 1986 60 +הטוזץקס6 |96ז5| ,61480 טוטצג-|16 48032 א0ס0.0 ק תוכן העניינים פתח דבר פרק א - הקובצ פרק ב - תוכנית הלוטו פרק ג - מדריך טלפון ממוחשב תשובות לסיוס היחידה רשימת מושגיס נלמדיס ע מוזד 23 6 4 07 68 פתח דבר יחידת הלימוד השמינית של מחשבת מוקדשת ללימוד אחד התחומיסם החשובים ביותר שבעבורסם נוצר המחשב - עיבוד נתונים. ביחידה זאת שמנו את הדגש על לימוד מושגי היסוד הקשורים בעיבוד נתונים, כמו: קובצ, רשומה ושדה. נלמד אותך להשתמש בקבצים סדרתיים (5= != |4ודא=! ו5=0), אשר יאפשרו לך, בין השאר, לבצע ניתוח סטטיסטי של תוצאות הגרלת לוטו ובנית מדריך טלפונים. תוך כדי לימוד היחידה תוכל לנצל את הכלים התכנותיים המגוונים שרכשת כבר ביחידות הקודמות. כפי שתראה במהלך הלימוד אנו נעשיר גם את שפת ה-030)6 שלך במושגים חדשים, וכך תוכל לשפר גם את רמת התיכנות שלך. במהלך היחידה נטיל עליך גם משימות גרפיות תוך שימוש בקבצים. יחד עם זאת גם מי שאינו מצויד בכרטיס גרפי יוכל ללמוד ולהפיק את המירב מיחידה זאת. מאחר שנושא עיבוד הנתונים הוא רחב היקף, אנו נחזור ונדון בו גם ביחידות הבאות. בברכת לימוד מהנה יצחק קליסקי ודני קדם מ בו א ביחידה 5, פרק ד', בעמוד 35 עסקנו בעפרון-וידאו עדין,. בהמשך הפרק שיכללנו את העפרון, והיתה לו יכולת לשכפל את הציורים שלו. אבל - ברגע שכיבית את המחשב, או מחקת את התוכנית, "שכח" המחשב את הציור, ולא יכולת לשחזר אותו יותר - אלא לציירו מחדש. לקראת סוף פרק זה תדע לשמור את הציור על דיסקט ולגרום למחשב להעלותו מחדש ולציירו על המסך. לשם כך עליך להכיר את הקוב (=.וו=). פותחים קוב (ם וו=) למעשה, מבלי לדעת, יצרת כבר הרבה קבצים על הדיסקט! בכל פעם ששמרת תוכנית | על דיסקט, או תוכנית 005 (בחוברת 4) על דיסקט - יצרת קובצ. כל תוכנית על הדיסקט היא קוב. כדי לשמור את הציור של עפרון-הוידאו על הדיסקט אתה תיצור קובץ של נתונים (= וו=-הדמס). כתוב במחשב את השורה הבאה: 1 36 זנק דוס הס- 'זס" אםסס 10 את הסימן א (הנקרא לפעמים דיאז) תמצא כאן: 6 כ)כסכז3:נ] סססבסםם (, ) ודא שב"כונן הפעיל" שלך יש דיסקט עליו יכול המחשב לכתוב. (, )) הרץ את השורה הזאת. - אתה רואה, כי לאחר הרצת השורה, הכונן התחיל לעבוד, ולאחר זמן מה המחשב הודיע 06). בדוק מה נמצא כעת על הדיסק. (אינך זוכר כיצד!1 ראה חוברת 4 עמוד 15) אתה רואה, כי בין שאר הקבצים (שיתכן שהיו שם) ישנו גם קובצ חדש בשסם: 4 הבה נבחן את שורה 10 ונבין את הפקודות החדשות שבה: א=קס -- פתח הפקודה %=020) אומרת למחשב לפתוח קובצ על הדיסקט. םס" - בתוך המרכאות מופיע שם הקובץ. אתה בוחר שם זה כרצונך, בתנאי שאורכו עד 8 אותיות (ללא נקודה וללא רווח). אנחנו בחרנו בשם 0214 שמשמעו "נתונים". רצוי ששם הקובצ יהיה משמעותי, ויבטא את מה שנמצא בתוך הקובצ. דטם דעס חּס= -- עבור פלט בשלב ראשון אנו מעונינים לכתוב לקובץ שעל הדיסקט נתונים מתוך זכרונו של המחשב. לכן, כתבנו בשורה 10: ודוס הס כך יודע המחשב כי עליו לפלוט (ד0000) נתונים מתוך זכרונו אל הקובצץ בשס כ שעל הדיסקט. (בהמשך נרצה גם לשלוף נתונים מתוך קובצ אל הזכרון - ואז נכתוב אחרי המילה 03 מילה אחרת.) 0 1 כאן אתה פוקד על המחשב להשתמש בערו מספר 1, לפעמים תרצה לפתוח יותר מקובצץ אחד בבת אחת, ולצורך זאת עומדים לרשותך 3 ערוצים. מכך נובע, שתוכל לפתוח 3 קבצים בבת אחת. בינתיים נשתמש תמיד בערוצ 1: 81 סה כותבים בתוך הקוב עד כה פתחנו קובצ בשם 14" מה יש כעת בתוכו? בדוק מה מכיל הקובצץ 414כ. רמז תמצא בחוברת 4. (אינך זוכר כיצד! פנה ליחידה 4 עמוד 49) (תשובה 1) הקובצ עדיין ריק, כי לא כתבנו בו מאומה. נניח, כי אנו רוצים לכתוב לתוך הקוב את המספר 123. הוסף לתוכנית עוד שורה: 3 ,291 דצ|חק 20 פקודה זו כשמה כן היא - היא אומרת למחשב לכתוב לתוך הקוב, דרך ערוצ 1, את המספר 123. 1 אומר למחשב באיזה ערוצ להשתמש, ואחרי הפסיק מופיע הנתון אותו אנו רוצים לכתוב בקובץצ, במקרה שלנו 123. הרצ את התוכנית כולה. לפני שתעבור ל-025כ, לראות מה יש בתוך הקובצ, כדאי שתשמור את התוכנית הזאת, בת 2 השורות, על הדיסק, כי בהמשך נרחיב אותה. 8 (. ) בדוק את הקובץ והדפס על המסך את תוכנו (ב-05כ). (, ) חזור ל-8/910 שיס לבו פקודת 1 זאו דומה בכל לפקודה דצו המוכרת לך, בהבדל אחד: בעוד שפקודת ה- ]%|חק הרגילה גורמת לכתיבה על המסך, גורמת פקודת 1 דא!₪ק לכתיבה בקוב>. תוכל לכתוב 81 דוק בקיצור: 81? ₪ מה יקרה כעת אם, בלי להריץ את התוכנית ובלי לפתוח קובץ - תפקוד: 7 21 זאוחק לאחר שחשבת.. (, ) בדוק השערתך במחשב. המחשב מודיע: 00 = != 030 היציאה מ-8//56 ל-0025 גרמה למחשב "לסגור" באופן אוטומטי את ערוצ 1, ולכן הוא אינו יכול לכתוב לתוך קוב שלא פתחת קודם לכן! וזאת הסיבה לאי ביצוע הפקודה. נסכם: 8 כדי לפתוח קובצ הנקרא "1551" לצורך כתיבת נתונים אליו דרך ערוץ 2 יש לפקוד: (תשובה 2) 8 כדי לכתוב לתוך קוב זה את המספר 17 יש לפקוד: 98 = אפשר/אי אפשר לכתוב לתוך קובץ מבלי לפתוח אותו קודם לכן. 2 ) פקוד על המחשב באופן ישיר ₪ 1 45 דוס דוס מס- אזמס" א:קס מה לדעתך מכיל הקובצ כעת: הקובצ ריק. 8 את המספר 123, 68 פעמיים את המספר 123, בדוק השערתך ב-025כ. מסקנה ביצוע השורה: 1 46 דנוקדט0ס הס- אקמס" אםקס מרוקנת את הקובצ ‏ 021 מתוכנו! הקובא הולך ומתמלא שנה את שורה 20: 2 ,13 81 דאוחק 20 הרץ כעת את התוכנית. מה לדעתך מכיל הקובצ! בדוק השערתך ב-025כ. מסקנה אפשר, בשורת ז[%|₪ אחת, להכניס מספר נתונים בזה אחר זה. אפשר להפריד ביניהם ע"י פסיקים, בקובצ הם יופיעו עם רווחים ביניהם. 10 חידה % איך יראה הקוב אם התוכנית תראה כך: 1 35 דנוסזס הס- הס" אםקס 10 0 2 1א זאווק 20 5 21 זאוחק 30 (. )) בדוק השערתך במחשב. 7 ומה יקרה אם במקום פסיקים תכתוב נקודה-פסיק (;) (.) נסה. מסקנה פקודת 8 ד|חק כותבת לתוך קובץ בדיוק כמו שפקודת דאווחחק כותבת על המסך: 8 כל פקודת 8 [4;|חק מתבצעת בשורה חדשה. 6 אם הנתונים מופרדים ע"י פסיקים - הם נכתבים ברווח ביניהם. 8 אם יש נקודה-פסיק (;) בין הנתונים המופיעים ב-8 דאו|חק - כל נתון יכתב בהמשך לנתון הקודם. משימה כתוב תוכנית שתבצע את הפעולות הבאות: 6 המחשב שואל אותך לשם הקובצ שברצונך לפתוח. אתה עונה לו. המחשב שואל אותך שוב ושוב איזה מספר אתה רוצה לכתוב לתוך הקוב>. כל מספר שאתה עונה - הוא כותב בתוך הקוב. 6 ברגע שאתה עונה: 99 התוכנית נעצרת. (. ) הרץ את התוכנית שכתבת. (,.) הכנס מספרים שונים כפי העולה על רוחך. כשתרצה לסיים - הכנס 99. (, ) בדוק ב-005 איך נראה הקוב. (תשובה 3) 11 המחשב אינו ממושמע! פתח קובצץ בשם 751 בערוץ 1. עשה זאת ללא מספר שורה. (תשובה 4) ודאי שמת לב כי הכונן פעל וקרוב לודאי שהקובצ נפתח. כעת - פקוד על המחשב - שוב ללא מספר שורה - לכתוב בקובא את המספר: 17 (תשובה 5) האם שמת לב, כי המחשב ביצע את הפקודה בלי שהכונן עבד? אם לא שמת לב - נסה שוב: הוסף את המספר 1234 לקובצ, ללא מספר שורה - והפעם שים לב לכונןי! (תשובה 6) נראה שהמחשב אינו מוסיף את הנתונים לקובצ. מדוע? כדי לפתור את החידה: 1 01055 -- סגור את ערו 1 פקוד על המחשב (לא בתוכנית): 1 00 61 שמשמעותו סגור את ערוצ 1. רק כעת הפעיל המחשב את הכונן וכתב בקובצ את הנתונים הנוספים. בדוק את תוכנו של הקוב. קרוב לודאי שכל המספרים האלה נמצאים בו. 12 הסבר ברגע שפתחת קובצ, הכין המחשב בזכרונו 'מחסנית'' (ח=--0ַ₪) - עבור קובצ זה. כל הנתונים הנשלחים לקובצ זה נאגרים תחילה במחסנית זו, עד אשר קורה אחד מן הדברים הבאיס: 6 המחשב מקבל פקודת =01.055. המחסנית מתמלאת. 6 המחשב מקבל פקודת ₪1 זפץצס 8 לוחצים "= דא=" על שורת ‏ 2/5|6. רק אז שולח המחשב את כל הנתונים שבמחסנית לתוך הקוב. המחסנית מתמלאת אמרנו, כי באשר המחסנית מתמלאת נשלחים הנתונים באופן אוטומטי אל הקובץ. כתוב תוכנית קצרה אשר תדגים את העובדה כי אכן זה מתרחש: למשל, כתוב לתוך קובצ (וגם על המסך) את המספרים מ-1 עד 200. (תשובה 7) חידה כמה מספרים הודפסו על המסך עד שהמחסנית התמלאה והנתונים נשלחו לקובצ?י פקודת ₪םד5צ5 מרוקנת את המחסנית כבר אמרנו כי פקודת ה-1= 551 סוגרת את הערוצים, ולכן היא גורמת לכך שכל הנתונים נשלחים אל הקובצ. רוצה להשתכנע כי אכן זה כך? פקוד על המחשב 1 35 ד דט0 מס- "הס" אםקס 10 0 ,10 ,81 דוק 20 פקוד 1= 551 והתבונן בכונן, עכשיו הנורית של הכונן נדלקת, כי הפקודה != זסץ+ס גרמה לנתונים לזרוס מהמחסנית אל הקוב. גם לחיצת משזא= מרוקנת את המחסנית כתוב תוכנית הכותבת לקובצ 041" את המספרים מ-1 עד 70 ואל תסגור את הקוב. 13 ₪ האם הנתונים נשלחו לקובצז (, ) הצג את התוכנית ולח הם דו1ם על אחת השורות. המחשב שלח כעת את 70 המספרים לתוך הקוב וסגר את הערוצ! מסקנה גם לחיצת = דאם על שורת 2/4516 מרוקנת את המחסנית וסוגרת את הערוצ. נתונים מחרוזתיים באותו אופן בו כתבנו נתונים מספריים בקובצ, תוכל גם לכתוב נתונים מחרוזתיים. (. ) פקוד על המחשב לפתוח קובץ ולשמור בו את שמך. (תשובה 8) חידה ₪ איזה מבין השניים הבאים תופס יותר מקום בקובץ: המספר 1 או המחרוזת "1" (בדוק את בעזרת פתיחת שני קבצים מתאימים והשוואת מספר הבתים (5= דצם), שכל אחד תופס בעזרת הוכ). לא נכנס עכשיו בפרטי פרטים למבנהו של הבית (=דצם). בשלב זה נשתמש בו כ"יחידת זכרון". בחוברת 12, הנקראת "מסע אל זכרונו", נלמד בהרחבה על הבית. (תשובה 9) מסקנה במקרים רבים עדיף לעבוד עם נתונים מחרוזתיים מהסיבה הפשוטה שהם תופסים פחות מקום על הדיסקט. ועוד על ערוצים כבר אמרנו, כי ניתן לפתוח 3 ערוצים במקביל ולשלוח בו-זמנית נתונים לשלושה קבצים. מה קורה כאשר ערוצ מסוים פתוח אל קובצ מסוים, ואתה מנסה לפתוח אותו שוב לקובצ נוסף? (. ) פקוד לדוגמא 3 45 דד 0₪ס= "דסשד" אמסס 14 וכן: 3 8 ד ד הס= "שוח" אפס והמחשב מסרב לבצע זאת ומודיע: אםקס צסג=ה ]4 | מהסיבה שהקובצ "= !ו" כבר פתוח דרך ערו 3. מה עליך לעשות אם ברצונך בכל זאת לפתוח את קובצ "= ||" דרך ערוצ 3? (תשובה 10) הגענו לחצי הדרך %וכר את המשימה של פרק זה אם לא - ראה עמוד 6 הגענו לחצי הדרך, אתה כבר יודע לכתוב את כל הנתונים של הציור (הקואורדינטות והצבע) לתוך קובצ. עדיין אינך יודע לקרוא נתונים מתוך הקובצ בחזרה אל תוך זכרון המחשב באמצעות 2/56. פתח קובצ בשם 1" וכתוב בו את המספרים: 2 ,10 אל תשכח לסגור אותו. (תשובה 11) דטסאו חס; -- עבור קלט כעת ננסה לקרוא את הנתונים מתוך קובצ 2413 (ב-224516 ולא ב-05): לשם כך יש לפתוח את הקובצ "גכ" לקליטת (ד(וסא!) הנתוניס מתוך הקובץ אל תוך זכרון המחשב. פתח, ללא מספר שורה, את הקובצ 0213 לקריאה. רמז: במקום ד( 027 - פלט, כתוב ד()קא] - קלט. (תשובה 12) 155 - = כ) כעת פקוד על המחשב: ,81 ד(וקצו שפירושו: קרא נתון בערו 1 והכנס אותו למשתנה ג מה לדעתך ערכו של 8 כעת? בדוק השערתך במחשב. הפקודה 4 21 דנוקצוו דומה במידה רבה לפקודה שאתה מכיר: 4 דנוקצו 2 הפקודות מקבלות נתון מספרי ומכניסות אותו למשתנה . יש ביניהן 2 הבדלים עיקריים: 1 1 ך)תצז! מקבלת את הנתון מתוך הקוב שעל הדיסקט, ו- ד(ו=צז! מקבלת את הנתון מ- (תשובה 13) 2< בפקודה 4 [)] יש צורך ללחוץ על מקש == כדי שהנתון יכנס למשתנה (. (תשובה 14) נסכם 8 כדי לקרוא נתונים מתוך קובצ 0213 יש לפקוד: 1 כ ----- חס- 3זהס" א=ק0 8 כדי לקרוא נתון לתוך משתנה בשם 4 יש לפקוד: ו (תשובה 15) קוראים עוד נתונים מהקוב (, )) פקוד על המחשב לבצע שוב את הפקודה ג ,81 ד(סן. בדוק שוב את ערכו של . (.. ) קרא את הנתון האחרון (12) לתוך המשתנה ג, ושים לב לכונןי 16 70 האם הכונן פעל כשקראת את הנתונים לתוך המשתנה? מדוע? הסבר 6 הפקודה %1 3465 ד()קא] ה0ס- 2 זכ" א=ק0 גרמה למחשב לפתוח את המחסנית דרך ערוץ 1 ולהעתיק לתוכה את נתוני הקוב. 6 הפקודה 2 ,81 ד()₪ן גורמת למחשב לשלוף בכל פעם נתון אחד מתוך המחסנית אל המשתנה . קיים סמן (ה= דאו|סק) המראה למחשב איזה נתון לשלוף. בכל פעם שנתון אחד נשלף, הסמן קופצ באופן אוטומטי לנתון הבא. של מה יקרה אם תנסה כעת לקרוא עוד נתון מתוך קובץ ג/זס ( )) נסה. המחשב הודיע: סאם זסחם דטקצו שמשמעותו: אין יותר נתוניסם לקריאה בקובצ זה. מה עליך לעשות כדי שהמחשב יוכל לקרוא שוב את הנתונים מקובץ זהז (תשובה 16) המסמנת הממוחשבת (. ) כתוב תוכנית שתבצע את המשימה הבאה: נניח שאתה נמצא בחוברת "מחשבת" בעמוד 17 (או בכל ספר אחר בעמוד כלשהו). אתה רוצה להפסיק את הלימוד (או הקריאה) - ולהמשיך מחר (או ביום אחר). אתה צריך לכתוב תוכנית כזאת שתשאל אותך באיזה עמוד אתה נמצא - ותכתוב את מספר העמוד על הדיסקט. למחרת, כדי לדעת באיזה עמוד אתה נמצא, אתה מרי את התוכנית - והיא אומרת לך באיזה עמוד הפסקת! על המסך, כשתריצ את התוכנית, יתרחשו "הדברים" הבאים: 7 1, אתה מריצ את התוכנית והיא מציגה לך את התפריט הקצר: זוועאז .1 דווע דווס .2 ? 165 ת!ו0? )קאן: האס אתה רוצה לדעת באיזה עמוד אתה נמצא. זקזס: האם אתה רוצה לשמור עמוד אחר? 2. אם בחרת באפשרות 1 המחשב מציג לפניך את המסך הזה: 5ן שמסהע א4א] תתה ||0? ואתה יודע שאתה בעמוד 15, המחשב גם מוחק (\=) את התוכנית מן הזכרון ואתה יכול להשתמש במחשב כרצונך. 3. אס בחרת באפשרות 2 המחשב מציג לך את המסך הזה: ומחכה למספר העמוד., ברגע שאתה עונה לו ולוחץ חםזאם הוא כותב לתוך הקובץ את המספר של העמוד - ומוחק את התוכנית. (תשובה 17) 18 מבצעים את המשימה של הפרק כעת אתה בשל לבצע את המשימה של הפרק: שמירת כל הנתונים של ציור- עפרון-הוידאו בתוך קובצ, וטעינתו מחדש מתוך הקוב אל המחשב והמסך: 1. תחילה כתוב שוב, או טען - אס התוכנית קיימת - את תוכנית עפרון הוידאו כפי שהיא מתוארת בחוברת 5, עמוד 35, כולל טעינת הנתוניס לתוך מערך! (תשובה 18) 2. לאחר שציירת כאוות נפשך - לחיצה על מקש "5" (₪//5) מעבירה את כל הנתונים הנמצאים במערך לתוך קוב על הדיסקט. (תשובה 19) 3. הוסף עוד קטע לתוכנית כך, שלחיצה על "1" (0/0 )) תגרום למחשב לנקות את המסך ולשרטט מחדש את הציור מתוך הנתונים השמורים בקוב. (תשובה 20) 19 מצופפים את קוב הנתונים על הדיסקט בעמוד 14 ראית כבר, כי נתון מחרוזתי תופס פחות מקום על הדיסקט מנתון מספרי. הקוב השומר את נתוני ציור העפרון מכיל כמה וכמה מספרים, רצוי להפוך את המספרים הללו לנתונים מחרוזתיים, על מנת שיתפסו פחות מקום על הדיסקט. בעזרת 6 תוכל לעשות זאת. 5 ההוראה 5135 הופכת מספר למחרוזת. פקוד: (9)5 51 = 4% בפעולה זאת הפכנו את המספר 5 למחרוזת "5". העובדה שהצלחנו לתת למשתנה המחרוזת %./ את הערך "5" מוכיחה זאת. פקוד על המחשב להדפיס על המסך את 5 המחשב הדפיס 5, אך הפעם כמחרוזת ולא כמספר. מה לדעתך יקרה אם תפקוד: (39)10 2757 דוק סביר להניח, כי המחשב סירב לבצע את הכפל מהסיבה, שהוא פשוט אינו יכול להכפיל מחרוזת. ]4 ישנה הוראה שהיא הפוכה בדיוק להוראת 3% 51: פקוד (3%)17 51 = 45 ועכשיו פקוד: (5ה) 2*%41 דאומק הפעםס המחשב מבצע את הכפל, . |4 הפכה את המחרוזת "17" למספר 17. לפני שנתקדם הלאה בתוכנית שלנו נחקור מעט את .|24/: 20 ₪ כיצד יגיב המחשב במקרים הבאים - תחילה חשוב ואח"כ נסה: ("2450") 21 דוק ("5+2") |24/ דוק ("6ם") .1ב דאוםק ("13ם") 41/ דאוםק 15)20((4 7ד5) 41/ דאוםק נחזור לשמירת הציורים בקבצים עכשיו, לאחר שהכרת את הפקודות 517% ו-.|4, שנה את התוכנית כך, שנתוני השרטוט ישמרו כנתונים מחרוזתיים - וכך תוכל לחסוך מקום על הדיסקט. שנה בהתאם גם את התוכנית המשרטטת את הציור מתוך נתוני הקוב. ממש*כים לצופף את הקוב עד כה שמרנו בקובץ את שתי הקואורדינטות של כל פיקסל שהודלק בציור. האם באמת צריך 2 נתונים עבור כל פיקסלי מחשבה זאת מוליכה לגישה חדשה לגמרי בקשר לשמירת נתוני הציור בקובצ - ללא שימוש במערך כללי משימה שנה את התוכנית כך, שתגרום למחשב להכניס באופן אוטומטי לקובצ נתונים כאלה, אשר בעזרתם ניתן יהיה בהמשך לחזור ולגרום למחשב לשחזר את הציור בדיוק כפי שהוא נעשה בפועל - ללא שימוש במערך. זקוק לרמזי חשוב על שמירת הנתונים שהמחרוזת 4% (פץ=א%ו=9//) מקבלת במקום לשמור על ערכי הקואורדינטות. (,) עכשיו כתוב תוכנית שתשחזר את הציור השמור בקובץ. (תשובה 22) 21 חוסכים זמן אתה בודאי שמת לב, כי גם זמן טעינת הקובצ וקריאתו הוא הרבה יותר מהיר, וזאת מהסיבה הפשוטה שהקובצ מכיל הרבה פחות נתונים. נסכם: כאשר ניגשים לשמור נתונים בקובץ רצוי מאוד לתת מחשבה כיצד לשמור באופן היעיל והחסכוני ביותר את הנתונים, הדבר יחסוך מקום על הדיסקט וכן יקצר את זמן העבודה. שכלולים נוספים 6 אתה מצייר גם בצבעים שונים, וגם מוחק נקודות וקוים - והכל נרשם בתוך הקובצ. 6 אחרי שהציור מועלה מן הקוב - אתה יכול להמשיך אותו והכל נרשם בקוב. תוכל להשתמש גם בשכלול של הקלידיאוסקופ. 6 המחשב שואל אותך בתחילה איזה שם אתה מעונין לתת לקובצ של הציור. באופו כזה תוכל לשמור מספר רב של ציורים. 22 בפרק זה נטפל בעיבוד של נתונים של תוצאות הגרלת הלוטו בכל שבוע. כפי שידוע לך עולים בגורל בכל שבוע 7 מספרים (6 + המספר הנוסף) מתוך 40 מספרים אפשריים. המשימה לכתוב תוכנית שתאפשר לנו להכניס בכל שבוע את 7 המספרים שעלו בגורל. בין השאר תאפשר לנו התוכנית לראות כמה פעמים בסך הכל עלה כל מספר בגורל בעבר, למשל כך: וש ., / מתוך גרף זה שהמחשב צייר לך אתה למד, כי המספרים 34 ו-35 עלו בגורל יותר פעמים מכל מספר אחר. יתכן כי כדאי להמר עליהם דוקא, השבוע.. מבט כללי על התוכנית לפני שניגש לתכנת את התוכנית עצמה, כדאי שננסה להקיף ולחשוב על כל מה שנרצה שיהיה בתוכנית: 68 הכנסת תוצאות של שבוע כלשהו. 6 מבט על גרף התוצאות. 8 נתונים על 7 המספרים "המובילים": 23 מספר הפעמים המספר מס' סידורי שעלה בגורל 5 34 1 3 55 2 20 13 3 7 14 4 07 10 5 6 8 6 1 24 7 8 נתונים על 7 המספרים "הגרועים" ביותר בהיסטוריה של הלוטו. למשל: מספר הפעמים המספר מס' טידורי שעלה בגורל 17 8 1 9+ 29 2 ויתכן שישנם דברים נוספים שיעלו בדעתך. אגב, בהמשך אנחנו אף נציע להכניס אפשרויות נוספות לתוכנית. על פרשת דרכים כעת אתה יכול לבחור באחת משתי דרכים: א לאור המשימה הזאת אתה יכול לרוצ לבדך קדימה. יש לך את כל הכלים התכנותיים הדרושים לשם כך. אמנם אנחנו מלמדים בפרק זה עוד כמה כלים העוזרים בתכנות המשימה - אך אתה כבר יכול לנסות לבדך. ב אם תחליט להמשיך איתנו - נוביל אותך צעד-צעד עד לביצוע המשימה. שלב 1 - תפריט כשתריץ את התוכנית, יראה על המסך תפריט, ממנו תוכל לבחור כרצונך. אס ברשותך תוכנה של עברית, תוכל להשתמש בה: 24 . הבנסת שבוע חדש אתו אמא ה . . גרף התוצאות 7% 00 ₪02 . . הטובים ב-ותר פע תחוץ . . הגרועים ב?ותר תסו פווד . הקע סימרה ₪ ? ₪ ?0162 תווסע (,,) כתוב את קטע התוכנית האחראי לתפריט. שיס לב: אם אתה כותב בעברית, הקפד שסימן השאלה והמסמן יופיעו משמאל למילים: "הקש סיפרה". (תשובה 23) שלב 2 - הכנסת שבוע חדש ראשית, כתוב עוד שורה שתפנה את המחשב לשורה מתאימה בתוכנית, בהתאם לבחירת המשתמש. אנו מקוים שאתה נעזר ב: ...ד 0ב ...א ואינך כותב 4 שורות :| .. כעת עליך לכתוב קטע תוכנית שבו המחשב מקבל 7 מספרים ומוסיף אותם בסוף הקוב. אתה כבר יודע כיצד לפתוח קובצ חדש ולכתוב בו נתונים, אתה גם יודע לקרוא נתונים מקובצ קיים - אך אינך יודע עדיין להוסיף נתונים לקובצ קיים. לשם כך עליך ללמוד פקודה חדשה: כסאםקק). -- הוספה אס תכתוב בתוכנית שלך: 1 85 סאםקקג חס "סז |" א=קס המחשב יפתח קובצ בשם "00100 1" ויוסיף אליו כל נתון שתכתוב עבור הקוב: 68 אם לא קיים על הדיסקט קוב בשם כ210).), יפתח המחשב קוב חדש בשם זה. 25 6 אם קיים כבר על הדיסקט קובצ בשם כ010) | יפתח, המחשב את הקובצ לכתיבה אליו ויוסיף את הנתונים בסופו. (, ) הוסף עוד קטע לתוכנית כך, ש"המנה הראשונה" של התפריט תתבצע: ברגע שתבחר באפשרות "1", "הכנסת שבוע חדש", המחשב יעבור לבצע קטע זה ויאפשר לך להכניס את 7 המספרים של השבוע החדש, למשל כך: 6 המספרים שעלו בגורל השבוע היו, למשל: 6, 11, 13, 23, 28, 34 והמספר הנוסף פ9. בדוגמא הבאה הכנסנו את 4 המספרים הראשונים והמחשב שואל אותנו למספר החמישי: 6 1 = 1 0 יי == )₪ | פיי (ר' 9 - לאחר הכנסת 7 המספרים, המחשב מוסיף את 7 מספרי השבוע לסוף קובצ המספרים הכללי. 2) הכנס בצורה זו שבועיים או שלושה, ובדוק את הקובצ כדי לראות אם המחשב איחסן את כל הנתוניס כשורהי! (תשובה 24) שלב 3 - הצגת כל השבועות על המסך במקום להמשיך הלאה במשימה, ולעבור לקטע התוכנית המציג את "גרף התוצאות" (ראה עמוד 23), נפתח כעת קטע תוכנית שישמש לנו ככלי-עזר-תיכנותי (ץ'דו וודנ). עד כה, בכל פעם שרצית לבדוק את הקובצ, נאלצת לעבור ל-025 ולפקוד =קצז. פעילות זו ודאי היתה מייגעת עבורך ולא נוחה. נוסיף לתפריט עוד "מנה" אחת, מספר 5, ושמה: 26 5 כל השבועות. (49=ם/ שד .| |) 2 תכנת עוד קטע תוכנית כך, שבחירה במספר 5 בתפריט תגרום למחשב להציג על המסך את כל תוכן הקוב, למשל כך: (תשובה 25) משכללים את שלב 3 - ₪0 ודאי שמת לב, כי בשלב 3 יש "בג" - אם אינך יודע כמה שבועות יש בקובץ - המחשב מגיע לסוף הקובץ, אינו יכול להמשיך לקרוא - והתוכנית נעצרת עם ההודעה: א| סא= ז5ם דשקצו כדי להתגבר על בג זה עליך לעקוב אחר מספר השבועות שבקובץ - או להשתמש בפונקציה: 0 - = ₪1 -0 כאם - טוף הקוב אם תעקוב אחר הפעילות הבאה, תבין את השימוש בפונקציה -0)0ם: /.) סגור את כל הערוצים שפתחת. אגב: הפקודה 15 ללא ציון מספר הערוצ סוגרת את כל הערוציםו! 077 ( )) פקוד על המחשב להדפיס את הערך של 9) ₪07 המחשב הודיע התטוטא = |- סה ערוצ 1 סגור (כמו כל הערוצים כעת), ולכן המחשב אינו יכול להציג לך את הערך של ₪0 עבור ערוץ מספר 1 ((1) 0₪). (.)) פתח את ערוץ מספר 1 עבור קריאה (ד(קאון). (תשובה 26) פקוד כעת על המחשב להדפיס את הערך של ]₪0 עבור ערוצ 1. (תשובה 27) הרצ כעת את התוכנית ובחר באפשרות 5 בתפריט כך, שיוצגו כל השבועות והמחשב יודיע: 0 אצן סא₪= דסחק דנוסצוו (יתכן שאצלך מספר השורה שונה..) ) פקוד כעת על המחשב להדפיס את ערכו של ₪0 עבור ערוץ 1. בתגובה המחשב הדפיס: 1- מסקנות כאשר פותחים ערוצ לקריאה, ₪0 של אותו ערו שווה ל- (0, 1-). 6 כאשר קוראים קוב כלשהו בערוצ 1 עד סופו, (₪0])1 מקבל את הערך (0, 1-) (תשובה 28) 28 פְ אם תפתח את ערוץ 2 לכתיבה (ד( ד000) - מה יהיה הערך של (2) -0=! ( ) בדוק במחשב. הזהר לא למחוק את הקובץ 0ז0 1 אם תפתח את ערוץ 1 להוספה (0םקק) - מה יהיה ערכו של (1) ₪06 (, ) בדוק השערתך במחשב. כעת תוכל לבצע את השכלול: ( ) שנה את התוכנית כך, שכשכל השבועות יופיעו על המסך, התוכנית תיעצר ותודיע לך: =ואודאס6 סד צ₪א צאג פספ=חק או לח על מקש כלשהו בכדי להמשיך אחרי לחיצה על מקש כלשהו התוכנית חוזרת ומציגה את התפריט. (תשובה 29) מבט נוסף על ₪0 ודאי השתמשת, כמונו, בשורה כמו: אשחד1- = () 0 -ן| אתה אולי שם לב,כי ₪01 מתנהג כמו "ביטוי לוגי" (ביטוי-סוגריים - ראה יחידה 5 עמוד 35), לכן אפשר לקצר את השורה ולכתוב .אהד 1) ₪0 =!| 6 אם 0 = (1) ₪0 - התנאי לא מתקיים. 68 אם1- = (1) ₪0 - התנאי מתקיים () שנה את התוכנית בהתאם. (תשובה 30) 29 שלב 4 -- גרף התוצאות את קטע התוכנית המציג את גרף התוצאות אתה יכול, למעשה, לכתוב לבדך - בידך כל הכלים הדרושיסו! ו שיס לבו אנחנו נציג את הגרף ב-1 ₪=0305ס (אם לא עומד לרשותך כרטיס גרפי פתור %את במסך תרגלל). תוכנית זו דומה לתוכנית מירוצי הסוסים שביחידה 3 ההבדל הוא, למעשה, שכאן התוצאות אינן אקראיות אלא מתקבלות מתוך הקובצ "070 1. למעשה, הבעיה העיקרית היא לכתוב קטע תוכנית הכותב על המסך את 40 המספרים בשורה אחת.. מדוע? הרץ את השורה הבאה במחשב: דאםא : ; דאוחק : 9 סד1=א מס- אתה רואה, כי למרות שהופיעה נקודה-פסיק ((;) אחרי זוחק, עדיין יש רווחים בין המספרים. הסיבה לכך היא, שהמחשב משאיר באופן אוטומטי רווח אחד לפני המספר (ראה יחידה 1 עמוד 26). וכן רווח אחד לאחר המספר. אם ברצוננו להכניס 40 מספרים לרוחב המסך, עלינו לצופף את המספרים כך, שלא יופיעו רווחים. 20 במקום להדפיס את המספרים, תוכל להדפיס את הספרות עצמן. וזאת בעזרת: 5 (ראה יחידה 2 עמוד 46). כדי לדעת מהם מספרי ה-]501/ של הספרות תוכל להשתמש בפקודה: 256 פקוד: ("1") 56 דאוםק ובתגובה המחשב הדפיס 49 שהוא מספר ה-]50// של הספרה *1". מה לדעתך הוא מספר ה-4/)2/ של הספרה 2 שיס לבו כדי לבדוק אם אכן 49 הוא מספר ה-!/450/ אתה בודאי פקדת (49) 65% דאוחק תוכל לקצר את הדרךו החזק את מקש + לחוץ, תוך כדי כך שהוא לחוצ הקש על 49 בעזרת המספרים המופיעים בצד הימני של לוח המקשים. לאחר מכן שחרר את מקש +|4 והספרה 1 תודפס על המסך. מהו מספר ה-|56 של הספרה 0? עכשיו כתוב שורה עם %1=-0-, שתגרוס למחשב להדפיס את הספרות 1-10 אחת ליד השניה. עכשיו חזור למשימה המקורית: הדפס בתחתית המסך את סרגל המספרים וכן את קטע התוכנית, אשר יגרוס למחשב להדליק עמודות של פיקסלים בהתאם למספרים שעלו בגורל. (תשובה 31) שלב 5 - הטובים והרעים בשלב זה נתכנת את אפשרויות 3 ו-4 שבתפריט : 3 הטובים ביותר. 4 הגרועים ביותר. המטרה היא, שבעקבות בחירה באפשרות 3 (הטובים ביותר), המחשב יציג את המסך הבא, למשל: 1 פמעמי ה מספר מק רם 12 כ 1 1₪3 1 2 4 41 := 4 6 4 : 7 9 3 12 6 2 2 7 פירושו של דבר, שבמקוס הראשון נמצא מספר 5, שהופיע בסך הכל 12 פעמים בקוב, כלומר מאז שהתחלת לרשום את המספרים שעלו בגורל. במקום השני נמצא מספר 1, שהופיע בסך הכל 10 פעמים במשך כל השבועות. במקום השלישי נמצא מספר 4, וכך הלאה. נסה לתכנת קטע זה בכוחות עצמך (העזר במערך). זקוק להנחיה! הנה היא לפניך: נניח שאנו רוצים לגלות את המספר שעלה בגורל מספר פעמים הגדול ביותר לאורך כל השבועות. לצורך זה נגדיר מערך מספרי בן 40 איברים. בשלב זה ערכו של כל אחד מן האיברים הוא (תשובה 32) נתחיל לפרוק את הקובצ "0100 1'. נניח שבשבוע הראשון עלה בגורל המספר 3, בין השאר, נגדיל את האיבר ה-3 במערך ב-1. ממשיכים בסריקת הקובצ נניח שהמספר השני בקובצ הוא 6. נגדיל ב-1 את האיבר ה-6 במערך. 2 כך הלאה, עד שנגמור לסרוק את הקוב, ובמערך יהיו לנו 40 איברים, וגודלו של כל אחד מן האיברים מייצג את מספר הפעמים שמספר זה עלה בגורל לאורך כל השבועות. כתוב קטע תוכניתה מבצע זאת. (תשובה 33) מ*ון נתונים כעת עליך למצוא מתוך המערך את 7 האיברים הגדולים ביותר. נסה לכתוב קטע תוכנית המבצע זאת, ומציג אותם על המסך. מתקשה? אנו מציעים את האלגוריתם (דרך, שיטה) הבא: ש המחשב סורק את איברי-המערך לפי הסדר. 8 עבור כל איבר במערך, הוא בודק אם כבר "פגש" קודם איבר גדול כזה: אם זה לא האיבר הכי גדול שהוא פגש - הוא ממשיך הלאה. 6 אם זה האיבר הגדול ביותר שפגש עד כה - הוא זוכר אותו ואת גודלו - וממשיך הלאה. וכך הלאה עד שנגמרת הסריקה. בסוף הסריקה מחשב יודע מהו מספרו הסידורי של האיבר הגדול ביותר, ומה גודלו. המחשב מדפיס זאת על המסך - נותן לאיבר זה את הערך 1- למשל - כדי שלא יגלה אותו שוב בסריקה הבאה - וסורק שוב את המערך כדי לגלות את האיבר השני בגודלו. כתוב את קטע התוכנית המבצע את הדפסת 7 "הטובים ביותר" על המסך. (תשובה 34) כדי לבדוק אם התוכנית עובדת כשורה - 3 ( ) הכנס עוד כמה "שבועות" - הכנס בכוונה כמה מטפרים כמה פעמים - ובדוק אם אכן הם מופיעים כראוי ברשימת "הטובים ביותר". הגרועים ביותר כעת לא יקשה עליך לכתוב את קטע התוכנית הגורס ל-7 המספרים "הגרועים ביותר" להופיע על המסך. כדאי, בכל אופן, לשים לב לנקודות הבאות: 68 בכל פעם שמוצאים מספר "גרוע ביותר", יש לתת לו ערך גבוה (למשל: 9999) במקום 1-. 6 בתוכנית שלנו היה משתנה 1, שהיה שווה לערך הגבוה ביותר שנמצא עד כה בסריקת-המערך. בקטע התוכנית המחפש את "הגרועים ביותר", יש לתת לו ערך התחלתי גבוה (9999, למשל) - כדי שהמחשב יוכל להתחיל לחפש נמוכים ממנו... המחשב מגריל מספרים אתה בודאי יודע, כי במפעל הפיס קיימת מכונה המגרילה את המספרים. אתה כבר יודע, כי המחשב שלך מסוגל להגריל גם הוא מספרים באקראי (ראה יחידה 3 עמוד 21). הוסף לתפריט "מנה" שישית, אשר תגרום למחשב להגריל 7 מספרים, להציג אותם על המסך ולהוסיף אותם באופן אוטומטי לקוב. הפעם אין אנו מספקים לך רמזים. כל הכלים התכנותיים עומדים לרשותך. (תשובה 35) של האם המחשב מגריל באופן אקראי?ז עכשיו, לאחר שהמחשב מגריל מספרים, נסה לנחש מה יהיו תוצאות ההגרלה הבאה של המחשב - על סמך התוצאות שנכנסו כבר לקוב, יתכן שתרצה להמר על 7 המספרים שחוזרים ומופיעים בשכיחות הגבוהה ביותר בהגרלות.. תאם אתה מצליח לנחש את תוצאות ההגרלה הבאה? 4 חוק המספרים הגדולים בסטטיסטיקה ידוע, כי כל ניתוח רציני של תוצאות צריך להתבסס על מספר רב של נתונים. ) הוסף מנה שביעית, שתגרום למחשב לחזור ולהגריל 250 פעם את מספרי הלוטו, להכניס אותסם לתוך הקוב, להציג את התוצאות על הגרף. 0 הגרלות יקחו הרבה זמן! הייה סבלניו לאחר שהמחשב מסיים, בחר ב-7 הטובים ביותר. האם הפעם הצלחת בניחושז סביר להניח כי גם עכשיו תנחל אכזבה ולא "תנחש" את כל המספרים. וזאת מהסיבה שהמחשב מגריל היטב מספריסם באקראי. המחשב משחק נגד עצמו... לסיום הפרק ניתן למחשב לשחק נגד עצמו.. 6 המחשב "מנחש" מה יהיו תוצאות ההגרלה הבאה לפי 7 המספרים הטובים ביותר שיצאו עד כה. 8 לאחר מכן הוא מגריל ומוצא כמה מספרים הוא קלע "בול", ושומר את מספר התוצאות. הוא חוזר על כך 50 פעם וזוכר כמה מספרים היו נכונים,. אחרי 50 פעם הוא מחשב מה היה ממוצע המספרים שהוא ניחש נכון. לאחר שסיימת תוכל להורות למחשב לבחור את הניחוש שלו לפי שיטות אחרות: לפי 7 הגרועים ביותר. 8 או שהוא ינחש גם אותם באקראי. (.) חזור והרץ את התוכנית 50 הגרלות וראה באיזה שיטה התקבל ממוצע ניחושים טוב יותר. 35 בפרק זה נפתח מדריך טלפון משוכלל, אשר יבצע, בין השאר, את הפעולות הבאות: תוכל לכתוב בו מספרי טלפון, שמות וכתובות. 8 תוכל לחפש מספר טלפון לפי שם משפחה, לפי שם פרטי או כתובת - ולהיפך. 8 תוכל לעדכן ולשנות נתונים קיימים. 8 תוכל להציג על המסך את כל המספרים שמתחילים באות כלשהי, או גרים בעיר כלשהי, כמו נתניה וכדומה. ושוב - תוכל לצאת לדרך לבדך. דע לך, כי רוב הכלים התכנותיים כבר עומדים לרשותך. כהרגלנו אנו מציעים לך לנסות לפתח את התוכנית עכשיו - בעצמך. אנו, כמובן, נפתח את התוכנית צעד אחר לעד. שלב 1 - התפריט נתחיל, כהרגלנו, מן התפריט: . הכנסת מספר חדש . הצגּת כל המספרים . קריאת משספר . מחיקה/שינוי הקש את בחירתך 6 ח=מוטא אמא ב . סחשתוא ]|]ב ₪םפ . אהש=תהטא ב םשפ .5 א חש / שזם |שס . אנסצ הערה בתוכנית שאנו נפתח יופיעו הכתובות באנגלית. אס המחשב שלך כותב עברית תוכל, כמובן, לפתח את התוכנית כך, שכל הכתובות על המסך יופיעו בעברית. הפעם נשכלל את שיטת הקשת המספר המבוקש מתוך התפריט: 8 לא יהיה צורך בהקשת = ]= לאחר המספר. 6 המחשב לא יקבל מספרים שאינם מופיעים בתפריט (וכמובן גם לא יקבל אותיות או סימניס אחרים). אפשר לבצע זאת בעזרת פקודות שאתה כבר מכיר, אך יותר קל לתכנת זאת בעזרת: (1) %ד(קצזן = 45 כשהמחשב מגיע לשורה כזאת הוא נעצר, ומחכה שתקיש על מקש כלשהו, לאחר ההקשה, המשתנה 4% שווה למקש שלחצת. אם לחצת על המקש "ם., אז: "ק" = 9 חידה מה יקרה אם תכתוב במחשב: (3) %ד(סאן = 2% ותלחצ ח= ד=? (, ) נסה. לח אח'"כ על מספר מקשים - ואח"כ הדפס את ערכו של 2% של כמה סימנים יקבל 8% אם תפקוד: (5) %ד(סאן = 2% (;) בדוק השערתך. ) כתוב תוכנית שתבצע את מה שתיארנו עד כה על התפריט: 7 6 התפריט מוצג על המסך (עברית או אנגלית, כרצונך). 8 אין צורך בלחיצה על חם]%ם - מיד לאחר לחיצה על 1, 2, 3 או 4 התוכנית מסתיימת. (תשובה 36) שלב ? - הכנסת מספר חדש כעת עלינו לכתוב שורה בתוכנית שתפנה את המחשב לקטע בתוכנית המבצע את מה שביקשנו מתוך התפריט. בעזרת הפונקציה .41 כתוב שורה בתוכנית שתפנה את המחשב לשורה 170, למשל, כאשר לוחצים "1" (אינך זוכר את ההוראה .141 פנה לעמוד 20). (תשובה 37) תכנון הרשומה כעת כדאי להקדיש מעט זמן לתכנון מראש. בהמשך נרצה, בין השאר, לראות על המסך את מספרי הטלפון, שמות האנשים וכתובתם. לכן רצוי שהמקום אותו נקדיש לשם, שם המשפחה, הכתובת והטלפון לא יהיו ארוכים יותר מ-80 תוויס, שהוא מספר התוים המכסימלי שנכנסים בשורה במסך 0. לדוגמא: השמטא ב ₪=5ס 550% ?]אהא מחד 15 זבחא .נא =אסחק | שכסס:.סא | ךז : צךז% ו שאהא ז157 | ₪וזטא 7ד5ב.] %6‏ - ו 21420 ו 1 1 וסתו צנצהב-[₪+| סחשסה ו 5% תרגוס המונחים: =!ו/\/ 51 ]| - שס משפחה =| 15% - שסם פרטי צדוס - עיר 1 זפ - רחוב .() - מספר 210-0000 - מיקוד .0 =4רזק - מספר טלפון 8 בשלב זה אי אפשר להמנע משימוש ב-2 מונחים המקובלים בעיבוד-נתונים: רשימה, כזו המופיעה למעלה, כלומר כל הנתונים על אותו אדם, למשל, נקראת רְשוּמָה. לכל אדם המופיע בספר הטלפונים שלך תהיה רשומה משלו. רשומה בספר טלפונים מורכבת, בדרך כלל, משס משפחה, שם פרטי, כתובת מלאת - ומספר טלפון, כמובן. כל רשומה מחולקת לשדות. ברשומה שלמעלה יש 7 שדות: השדה הראשון הוא שס המשפחה, השדה השני הוא השם הפרטי - וכך הלאה. ע' איך נקרא השדה האחרון ברשומה זו (תשובה 38) גודל השדה ברשומה תכנון הרשומה פירושו, תכנון מספר השדות ברשומה וגודלס. )) התבונן ברשומה שהבאנו קודם. של מה גודל השדה הראשון, שדה-שם-המשפחהז (כלומר, מהו המספר המכסימלי של תווים שניתן למלא בשדה זה) (תשובה 39) חשוב לזכור, כי גודל השדה נקבע מראש, ע''י המתכנן, ואינו תלוי בגודל שם המשפחה הנמצא בוו למשל: גודל שדה-שם-המשפחה הוא 14 תווים, וגודל השם הנמצא בו, ברשומה שהבאנו, הוא 7 תווים בלבד. % שים לב לתווים המפרידים ברשומה שלנו בין שדה לשדה - לשם מה יש צורך בהםז (תשובה 40) אגב רשומה נקראת באנגלית 5₪6000ח, ושדה הוא כ )|ם!;. 2 תכנן לך רשומה משלך עם חלוקת שדות כרצונך - או קבל את ההצעה שלנו. >9 חוזרים למשימה כעת, לאחר שחשבנו מעט קדימה, אפשר לחזור למשימה המקורית: כתיבת קטע התוכנית המאפשר הכנסת רשומה חדשה. לאחר שבחרת, מתוך התפריט, באפשרות של הכנסת מספר חדש (רשומה חדשה), צריך להופיע המסך הבא, למשל: 2 א 0 ₪ ם א א ם א - ב וט ההופתה מחותס 0-00 ההטםה הסמה ספה הפמו הפה (000ש מפפתה הפדפס ממשסס 40 מהשמה מספשם מסססס שמה0ם מקסגר האהגס המספה השתהה הא זפםחם. =וחא 17 צדך)) וובבו = 400 . 21 5 4% 2 שים לב לפרטים הבאיפם: גודלו של כל שדה מסומן בעזרת קוקוים. ש המסמן מופיע בתחילת השדה הראשון. והמחשב מחכה שתקיש את נתוני השדה הראשון. נסה לכתוב את קטע התוכנית המבצע זאת. התעלם, בשלב זה, מן הצורך לשמור את נתוני כל השדות בקובצ - אנו נחזור לכך בהמשך. ה- דטקאו מציב בעיה בודאי נתקלת בבעיה - אם השתמשת ב- ד()/צ] לצורך הכנסת הנתונים בשדה העליון - כתב המחשב סימן-שאלה על המסך, וכעת אין לך צורך בסימן שאלה זה. 20 ₪ יש דרך לפקוד על המחשב שלא יכתוב את סימן השאלה: הצורה הרגילה של ד()₪צ] היא: פם ; "הודעה" ד וסו נסה (ללא מספר שורה). נסה לפקוד 1/1 דומה - אך עם פסיק במקום נקודה-פסיק. האס הבחנת בהבדל? המחשב לא הוסיף סימן שאלה. כעת תוכל להשלים את קטע התיכנות הקודם. רמז - לך אין צורך בהודעה - אך אינך יכול לוותר על המרכאות, ולכן.. (תשובה 41) שאלת תכנון כאשר תשמור את הרשומה בתוך הקוב - איך תרצה שהיא תיראה - כמו א, ב או ג: א 1 ,,,ְ59ָָ,ָָ,ָ,ָ >א1א1 שד ]5ח115.)|םהח5] ב 1 03-604321ו !123540‏ 46| ע1שטחפפם סאז9א ו צזצטה םד חס ו 1 וז . 1 125485 46 פזעטחם סאז= צזטם )שך בוב 1 21 אבל - כאשר נרצה לקרוא אותה, ולהפריד אותה לשדות - לא נוכל! לא נדע איפה נגמר שם המשפחה והיכן מתחיל השם הפרטי, כמובן. מצד שני, אין לנו צורך בקויסם המפרידים בין שדה לשדה, כיוון שאנו יודעים את גודלו של כל שדה מראש וזה פשוט יהיה בזבזני לשמור גם אותם. לכן נשמור את הרשומה על הדיסקט בצורה ג: 8 כל שדה מופיע באורכו המלא - ללא קשר לנתונים הנצאים בו. 8 מזה נובע כי גם הרשומה כולה תופיע תמיד באורך מלא - כולל רווחים. כותבים את הרשומה בתוך הקוב כעת הגיע הזמן גם לחשוב (ולבצע) על כתיבת הרשומה לתוך הקוב. בעיה ראשונה שתיתקל בה היא בעית הרווחים. לכל שם ומספר, יש להוסיף בסופו רווחים כך, שאורך המחרוזת יהיה כאורך השדה. למשל: אס אורך שדה-שם-המשפחה הוא 14 סימנים, והקשת שם משפחה באורך 7 סימנים, יש להוסיף לשם עוד 7 סימני-רווח. חיבור מחרוזות הידעת שאפשר לחבר מחרוזות? מה יכתוב המחשב על המסך, אם תפקוד עליו: "2 + 77 דאוחק נסה. אתה רואה, כי המחשב מוכן בחפצ-לב לחבר מחרוזות. נסה גם: "וח" + )-ם" + "ססםג" דטוחק 12 9 המחשב פשוט מצרף את המחרוזות יחד. האם אפשר גם לחסר מחרוזות, להכפיל או לחלק? נסה. נסכם 9 אפשר לחבר מחרוזות. 8 בפעולת חיבור מחרוזות המחשב מציב מחרוזת אחת בהמשך לשניה לפי הסדר. משימת ביניים כתוב קטע תוכנית שיצייר על המסך את התמונה הבאה: השתמש בעובדה שהמחשב יכול לחבר מחרוזותי ו + וו ו ה ו הו הו ו ה חן הל זע ו 4 הל 4 ה הו הו זו ה+הו וו תו ו ו ו זו וו זע ו ו ו ו הו וו ה+ ו וו ו 4 חן 4 חן ו 4 ה 4 ₪ הו הו ו תו הו הו וו ו וו 4 ו ו 4 ה 4 + וו ו וו ו זו 4 זל ל ו זט ו ₪ 4 וו ו ו ו וו ו זו ול א ו ו הו ה וו הו + וו זו חן ה+ 4 הו 4 וש 4 ו וו הור וו ו ול חן ה+ 4 ו הו 4 חן חן וו חן ₪ ו הו ו 4 5 זל זו חר 4 4 וו זט וט זו ו ל ו ו הו 4 ו חל זו 4 ו חוזרים למשימה כ%כור, רצינו לחבר לשם המשפחה עוד 7 רווחים. אינך יכול לכתוב: זז )"+ ] הפו" = 25% כיון שמספר הרווחים שעליך להוסיף משתנה משם משפחה אחד למשנהו. אתה יכול לכתוב לולאת = ...חס עס משתנה לולאה בגודל מספר הרווחים שעליך להוסיף: 7 סד 1=א ה0- "'[" + 2% = 2% ךא 143 אך יש דרך יותר קצרה ואלגנטית: הפקודה 5066 (ספייס דולר) (; ) פקוד במחשב: "הס" + (50405907 + "6" דאוםק 2 ) לאחר שלחצת = ₪ - כמה רווחים יש בין 26( לבין -םס!? בדוק השערתך בעזרת המסמן. נסכם הפקודה (50/6%)4 יוצרת מחרוזת באורך רווחים. 2 ) השלס את התוכנית כך, שבגמר הכנסת הרשומה תתקבל מחרוזת ארוכה הכוללת את 7 השדות המלאים, כולל הרווחים הדרושיס להשלמת כל שדה. זקוק לרמז! כדאי שתפתח מערך שבתוכו יהיו הנתוניס של מספר התווים בכל שדה ושדה. (תשובה 42) שומרים את הרשומה בתוך הקוב (, ) הוסף עוד קטע תוכנית שיוסיף את הרשומה לסוף הקובץ. קרא לקובץ 1 ד', קיצור של: ‏ "=אסחקם ₪ ד', שים לב לנקודות הבאות: 8 השתמש בפקודה - 04; ולא ב- דודו ...הס 8 אל תשכח לסגור את הקובצ בגמר הכתיבה אליו. 8 אל תשכח "לאפס" את המחרוזות הדרושות עבור הרשומה הבאה אותה תכתוב. 8 את הרשומה אתה יוצר ע"י חיבור המחרוזות של כל השדות שלה. 8 בגמר הפעולה - התפריט חוזר למסך. (תשובה 43) (. )) חזור והכנס מספר רשומות לתוך הקובצ. 44 חידה מה ידפיס המחשב כאשר תפקוד: 1 5 דוסאו מס "םדי אםסס 5 21 ד וסאו % דאומק בדוק השערתך במחשב. המחשב בודאי הדפיס את כל הרשומה הראשונה על המסך. ומה ידפיס המחשב אם תפקוד פעם נוספת: 5 21 ד וסאו 5% דאוחק נסה! אתה רואה, כי בכל פעם המחשב שולף רשומה שלמה מהקובץ., מיד תראה, כי דבר זה יקל עליך "לבשל" את "המנה" השניה בתפריט: מצ'גיס את ספר הטלפונים על המסך כעת נוסיף לתוכנית עוד קטע כך, שבלחיצה על מקש 2 יציג המחשב על המסך את כל הקובצ = בצורה מסודרת, למשל כך: .בא =אסהחק !ו 5כםס!.סא | ווכבו וו ו צדך: ל | ₪םהבא ז15 | שא זסם | 7 ו 555206 ! 1 : ס+פץ!ו 1607בּבטחםנ | גנחהּםו ו = 9 227 55| נסחש[הּ! צגצהב-₪1+| 3% | צ+115בּא בקטע זה של התוכנית לא צפוי שיהיו לך קשיים מיוחדים - צא לדרך. אם אתה מתקשה בכל זאת, העזר ברמזים הבאיסם: 8 את כל הרשומה אתה קורא בבת אחת. 8 בעזרת %כ1/ (אינך זוכר ראה חוברת 6 עמ' 28) אתה מפצל את הרשומה לשדות. 6 אל תשכח להשתמש ב--()ם. 6 אל תשכח לסגור את הקוב בסוף הקריאה. 6 לאחר שהמחשב מציג את הרשומה הוא מחכה שתלחצ על מקש כלשהו על מנת לחזור לתפריט הראשי. (תשובה 44) 25 אגב אם הספר שלך ארוך, ותופס יותר ממסך אהד - אתה *כול להשתמש ב-06 |-ותטצ-218) כדי לעצור את הכתיבה על המסך. מיון ספר הטלפונים כאשר המחשב מציג לך את רשימת הטלפון על המסך, הרשומות מופיעות לפי הסדר שבו הכנסת אותם לקובצ., בספר טלפונים רגיל הרשומות ממוינות לפי סדר האותיות של השמות (סדר אלפא-ביתי). אתה לא צריך להיות מוטרד מכך, מהסיבה שהמחשב יחפש עבורך את מספר הטלפון המבוקש והוא לא יזדקק בהכרח לסדר אלפא-ביתי של הרשומות. משכללים את התוכנית בשלב זה, למעשה, כבר עומד לרשותך ספר טלפונים ממוחשב: אתה יכול להכניס פנימה נתונים. אתה יכול לראות את כל הספר על המסך. לפני שנמשיך בפיתוח "המנות" הנוספות שבתפריט הראשי, נעצור ונכניס מספר שכלולים לתוך התוכנית שכבר קיימת: שכלול 1: קצת צבע אם יש לך מוניטור צבעוני, תוכל לפקוד על המחשב לכתוב את מה שאתה מקיש בשלב הכנסת הנתונים בצבע אחר, נניח 6, ואת הדפסת נתוני הרשומות בשלב הדפסת ספר הטלפונים על המסך. שכלול 2: מה קורה אם בטעות הכנסת נתון ארוך יותר מהשדה המתוכנן? נסה! קרוב לודאי שהמחשב מסרב לקבל זאת והוא יוצא מריצת התוכנית ומודיע: .. | )64 אסודשאש- .1ב | ןו הכנס שורה כזאת, אשר תאפשר לך להכניס נתון ארוך יותר מאורך השדה: אם תנסה להכניס נתון כאה המחשב (אחרי שתלחצ חם זם) יצפצף ויחזיר אותך אוטומטית לתחילת השדה בו שגית, על מנת שתוכל לתקן את הדרוש תיקון. (תשובה 45) 46 שכלול 3: בסוף ביצוע "המנה השניה", בה מציג המחשב את ספר הטלפונים, הוא מחכה שתקיש על מקש כלשהו על מנת לחזור לתפריט הראשי. עד כה עשינו זאת בעזרת שתי שורות כגון אלו: 0 אםוד "7 = פצםאאו -| 650 0 00100ג) 660 ניתן לקצר שתי שורות אלו לשורה אחת כך: 0 ספ ₪1 650 אשוד "7 = פצם אא | 650 התוספת =₪1.5, שפירושה "אחרת", אומרת למחשב לבצע את מה שכתוב בהמשך אס התנאי לא מתקייס: אם (התנאי מתקיים) אז (בצע את...) אחרת (בצע את..) חידה האם המחשב מבין משפט מסוג כזה: 4 םס ₪1 6=3 אמחד 2=ם -| א=חד 1=ג -ו נסהי! מה ההבדל בין משפט זה למשפט הבא: 4 סכ ]= 6=3 אמחד 5=2 סאג 1=ג -ו ממשיכים "לבשל מנות" נוספות... קוראים למספר טלפון עכשיו ניגש לפתח את קטע התוכנית, אשר יאפשר לקרוא רשומה כלשהי אל המסך מתוך הקובץ, או במילים אחרות, להציג מספר טלפון כלשהו. בידך כל הכלים לבצע זאת! נסה לתכנת את המנה הזאת באופן עצמאי לפני שתמשיך בחוברת. מתקשה! נפתח זאת צעד אחר צעד. 27 תכנון "המנה" לאחר לחיצה על מקש 3 בתפריט הראשי המחשב מציג על המסך: ראה מספר טלפון חשםןטא ב 055 מהו שם המשפחה ? ?אא ז0₪)| ש=חז 15 זגבחש והמחשב מחכה שתכניס את שסםס המשפחה בו אתה מעונין. בתגובה המחשב מדפיס על המסך את כל הרשומה השייכת לשם המשפחה. השוא ב =05 צ5075 7שהבא מחז 15 זבחש .בא =אסח;ק | שכסס:.בא | דפ ו צדך? ו בא ד15 | =א 57ב 5% ,+ 21 1זסחהו צנצהּ-1[₪+! סחשסה ו צסספפ5 בסיום המחשב מחתכה שתלחצ על מקש כלשהו על מנת לחזור לתפריט הראשי. 6 אם בקובצ ישנם כמה רשומות בעלות אותו שם משפחה, יציג המחשב את רשימת כל בעלי הטלפון בעלי שם משפחה זהה. 68 אם ביקשת מהמחשב שם משפחה שאינו קיים בקובצ, יודיע המחשב בסיום הסריקה של הקובצ: = ו =חד א|ן זהסצז פ! ו | (אם ביקשת 1/ם )) 2 האם עכשיו, לאחר שהצגנו לפניך את תכנון המנה, תוכל לגשת באופן עצמאי לתכנת אותה? (,) נסהי 18 רמזים לגבי התכנות: עליך לגשת לתכנת צעד אחר צעד על פי התכנון שהצגנו עכשיו. להלן כמה רמזים חשובים לגבי התכנות: 68 לאחר שהמחשב קולט את השם הוא צריך להשוות אותו לשדה הראשון, סביר להניח שתצטרך להוסיף כמה רווחים... 8 אותיות קטנות וגדולות: אם שם המשפחה רשום בקובץ באותיות גדולות (()םק=א) ואתה תכניס את השם באותיות קטנות, וח606א סביר להניח כי המחשב לא יזהה את הרשומה המתאימה. אי לכך דאג לעבוד באותן אותיות כפי שהן מופיעות בקובץ. 68 אם המחשב מוצא בקובצ רשומה עם שם המשפחה שביקשת הוא מדפיס אותו על המסך בדיוק כפי שהוא עשה זאת בהצגת כל המספרים על המסך. 68 כאשר המחשב מסיים לסרוק את כל הקובצ עליו "להחליט" אם להדפיס את השורה: דפ | =חד צ! זסא] 5ו2222--ככר או פשוט לחכות שתקיש על מקש כלשהו על מנת לחזור לתפריט הראשי. כדי לעשות זאת רצוי להשתמש במשתנה שיקרא דגל (0 |=). אס משתנה זה שווה ל-0 בסיום סריקת הקובצ, סימן שהמחשב לא מצא רשומה עם שס המשפחה המבוקש. אם משתנה זה שווה 1, סימן שהוא כן מצא. מכאן והלאה אנו משאירים אותך לבד על מנת להתמודד עם התכנות. (תשובה 46) מנה רביע*ת: ביטול/ ש'נוי סביר להניח שמפעם לפעם תצטרך לעדכן את הנתונים בקובצ: לדוגמא, חל שינוי במספר טלפון ותרצה לעדכן אותו, או פשוט למחוק רשומה שלמה מהקוב. תכנון "המנה" 6 לאחר לחיצה על 4 בתפריט הראשי המחשב מדפיס על המסך: ביטול/שינוי 6 /; דם ומכ איזה שם? ---- ?הא הוה ומחכה שתכניס את שם-המשפחה של הרשומה אותה אתה מעונין לשנות. 19 68 לאחר שהכנסת את השם, המחשב סורק את הקובץ ומדפיס על המסך את הרשומה: 9 וכן: 3 סד חס == חס סד דאוגצ/ וסצ סס ( (האם אתה מעונין למחוק או לשנות? 68 אם אתה לוחצ ₪ המחשב מוחק את הרשומה מהקובצ (= ד= |שפ). 6 אם אתה לוחצ ‏ 6, המחשב עובר למצב בו תוכל להכניס שינויים ברשומה (אס). 6 לאחר שהמחשב מבטל או מכניס שינוי ברשומה, הוא מוחק את הרשומה מהמסך וממשיך וסורק את הקוב ומחפש עוד רשומות בעלות אותו שם משפחה, אם הוא מצא כזאת הוא מדפיס אותה על המסך כמו קודם והתהליך חוזר על עצמו. 6 כאשר המחשב מגיע לסוף הקובצ הוא חוזר אוטומטית לתפריט הראשי. יתכן שיש לך כבר כמה רעיונות טובים כיצד לגשת ולתכנת את המנה הרביעית. אל תהסס להוציא לפועל את רעיונותיך. אנו נציע לך את הדרך הבאה: שלב ראשון -- מחיקת רשומה בשלב ראשון נפתח קטע תוכנית, אשר בה המחשב שואל אותך לשס המשפחה אשר אתה מעונין למחוק מהקובץ. בתגובה המחשב ימחק מהקובצ את הרשומה, אשר שם המשפחה שבה הוא כמו זה שהכנסת למחשב. כיצד נעשה זאת? ובכן, אתה בודאי זוכר, כי ניתן לפתוח בו-זמנית 3 ערוצים לטיפול בקבצים. עכשיו ננצל עובדה זאת לביצוע המשימה. נלך בדרך הבאה: 20 נשלוף את הרשומות מהקובץ אחת אחר השניה לפי הסדר, לאחר שליפת כל רשומה מהקוב, נבדוק אם שם המשפחה שברשומה שנשלפה מהקובצ זהה לזה שאנו רוצים למחוק. אם שס המשפחה שונה - הרשומה תתוסף לקובצ חדש. אם ברשומה יש שם משפחה %הה למבוקש - המחשב לא יכניס אותה לקובץ החדש. בסוף התהליך יווצר קובצ חדש, אשר בו לא תופיע הרשומה ובה שם המשפחה שביקשנו למחוק מהקובצ המקורי. 2 ) עכשיו כתוב את קטע התוכנית שיבצע זאת. (קרא לקובץ החדש א |=ד) (תשובה 47) משנים שמות קבצים ב-- 6ו845 אנו מעונינים, כי לאחר סיוס התהליך יחזור המחשב באופן אוטומטי לתפריט הראשי, אך נותרה עדיין בעיה קטנה. בעוד שבתוכנית המקורית מופיע שם הקוב - 17 ד, הרי הקובצ החדש נקרא א.]₪ד (או כל שס אחר שנתת). ברור שהמחשב לא ידע כיצד לטפל בקובץ החדש בתוך התוכנית. דע לך, כי ישנה פקודת 2/5|6, אשר בעזרתה תוכל לשנות את שם הקוב החדש לשמו של הקובצ המקורל: ( ) פקוד: "סס" 45 "א ודי םווגא 2) בדוק את רשימת הקבצים על התקליטון. אתה רואה, כי עכשיו הקובצ א = ד מופיע תחת השם: 6ס. הפקודה ₪!/41א, שפירושה שם, מאפשרת לשנות שמות של קבצים. (,,) פקוד על המחשב לחזור ולקרוא לקובץ החדש בשם א ושד. 9 האם יסכים המחשב לבצע את השורה הבאה: "שד" ₪6 זא שד" =ושוגא ) בדוק %זאת במחשב. 21 סביר להניח, כי המחשב מסרב לבצע זאת, מהסיבה הפשוטה שכבר קיים קובצ בשסם ]= , וכזכור לא יכולים להופיע על אותו תקליטון שני קבצים בעלי אותו שם. מה עליך לעשות כדי לתת לקובצ החדש את שמו של הקובצ המקורי? (תשובה 48) השלם את המשימה, אשר תגרום למחשב לחזור באופן אוטומטי לתפריט הראשי עם הקובץ החדש שיופיע תחת השם של הקוב המקורי. (תשובה 49) שלב ? - שינוי רשומה לקטע התוכנית שפיתחנו עכשיו ישנן מספר מגבלות. אם בקובץ מופיעות מספר רשומות בעלות אותו שם משפחה, כולן ימחקו, וזה לא כל כך טוב! בנוסף לכך, אנו לא יכולים לעדכן נתונים של רשומה כלשהי. הבה נשפר את התוכנית, כך שהלא: 68 תחפש רשומה עם שם משפחה מבוקש. 68 לאחר שהיא מוצאת רשומה כזאת היא מציגה אותה על המסך ושואלת אם אתה מעונין למחוק או לשנות את הרשומה. 6 אם אתה בוחר באפשרות המחיקה, ימחק המחשב את הרשומה וימשיך בסריקה עד שהוא ימצא עוד רשומה בעלת אותו שם משפחה - והתהליך חוזר על עצמו. 68 אם לא תרצה למחוק את הרשומה, תלחץ על מקש והמחשב יכניס את הרשומה הזאת כמות שהיא לקובץ החדש. אם תהיה מעונין לשנות את הרשומה יאפשר לך המחשב להגיע לכל מקום ברשומה ולשנות אותה כרצונך. אנו מציעים, כי בשלב זה תנסה לפתח לבדך סברוטינה, אשר תבצע את אשר תארנו זה עתה. זקוק לרמז!ו אנחנו מתארים לעצמנו, כי הקטע הקשה יותר לתיכנות הוא הקטע שיאפשר לך להכניס שינויים ברשומה, ניתן לחשוב על מספר דרכים לפתרון הבעיה. 2 אנו נציע לך את הדרך הבאה: לאחר שתבחר באפשרות של שינוי הרשומה, יופיע מתחת לרשומה מסמן (למשל הסימן -- מינוס), שניתן להזיזו ימינה ושמאלה. בכל מקום שתרצה לשנות תו מסוים ברשומה תלחצ על מקש מתאים. המחשב ידפיס אותו במקום המתאים ברשומה על המסך, וכן ישנה את התו ברשומה עצמה (%כ11/! יבוא לעזרתך..) שיס לבו הפעם עליך להקדיש מחשבה, באיזה מקשים כדאי לבחור על מנת להזי% את המסמן ימינה ושמאלה. סביר להנית כי לא כדאי לבחור באחד ממקשי המספרים או האותיות, מאחר שאלה תוויס שנזדקק להם כדי לשנות את נתוני הרשומה. 8 לחיצה על מקש מסוים תגרום למחשב להכניס את הרשומה המעודכנת לקובצ החדש. ועוד הצעה על מנת להקל עליך לזהות את אורכו של כל שדה רצוי, שמעל הקובצ תופיע שורה שתקל עליך לזהות את האורך של כל שדה ושדה, מכאן והלאה אנו משאירים אותך להתמודד עם כל הבעיות לבדך. כמובן שתוכל להשוות את פתרונך לתשובה שאנחנו נתנו. (תשובה 50) לסיום הפרק אנו מתארים לעצמנו, כי יש לך רעיונות נוספים כיצד לשכלל את תוכנית ספר הטלפונים שלך. זה הזמן לשקוד על שכלול התוכנית. אתה בודאי זוכר, כי כאשר ביקשת מהמחשב להציג את מדריך הטלפונים על המסך, הרשומות הופיעו לפי הסדר בו הוכנסו - ולא לפי סדר האדב. האם תוכל לשפר זאת? באחת החוברות הבאות, שתעסוק בעיבוד נתונים מתקדם, תלמד כיצד לבצע זאת בעזרת אחת מתוכניות ה-05)כ 3 תשובה 1 יש לעבור ל-0025 ולפקוד: תשובה 2 יש לפקוד: 2 4 קדו תשובה 3 תשובה 4 תשובה 5 תשובה 6 54 ]םס םקצך הסם "דפשד" אשסס 5 %: "ההא 1)1₪] השואם" דנ-ו ז 1 שה זטחזטם אם- 2% אמשס %5 א : "אתשמוטא ח=דא=ש" דניו ז מאם א<חז 4-9 -ז אנ ₪474 סא סזסס 0ן 3 0 40 (6 ()ב 20 (6ם 1 0 טק 0 הס- "זפם ד" א=קס 7 זאוחק 4 א דאובוק תשובה 7 תשובה 8 תשובה ל )% 1 שה זטשדטם חסת "זפשד" אששםס ססת סז 1=₪א חם- א,נצ+ זא:אש א ז%א1+- דא 1.05 1 5 1 5ב דששדטם אסש "מממא" אםקס "א%1."150 דאזאק נ 6פסס המחרוזת "1" תופסת פחות מקום בקובצ מאשר המספר 1. תשובה 10 עליך לסגור תחילה את ערוץ 3 ואח'"כ לפתוח אותו שנית עבור "= |1=". תשובה 11 תשובה 12 תשובה 13 9% 1 5ב דטששדטם אס "הבדבס" א=סס 91,102 ךא51ש 1 ₪פסס 0ן 0 00 40 0 00 70 10 2 + 46( 10 20 0 400 1 45 דנוסצן הס- אזהס" אםקס 4 01| מקבלת את הנתון מתוך לוח המקשים. תשובה 14 בפקודה א ך()₪)ז! יש צורך ללחוצ ח= = כדי שהנתון שהקשנו יכנס למשתנה . פפ תשובה 15 1 36 דטקצזו חהס- "גזהס" אםקס הא 81 דטקצוו תשובה 16 יש לסגור את הערוצ ולפתוח שוב את קובצ "41" עבור דנ וקאן. תשובה 17 זסש%הנסק ₪98 10 20 5 "טש א ם א"זאזה-:סן.ם =זחס6ם. 50 40 00276 6. 10: -3018%1"------- " "+טקהג ‏ .1"זאזאהק: קה =זהסם.| 50 "+וסוקצטס ‏ .2"זא1ה- :0.1 שזב06.ו 60 :"6 נסהם הטסצץ"דטש-א1 :15.15 1002075 70 0 07 ב אם 0ם 1 5ב שא1 חם; "הצהם" אאקם 90 א 1א דא 100 או:"נסההק ה1 שחה טסצ"זא]א-:20,סן מזב0%.] 110 ששא 120 1 5ב זדשחזטם חם; "הצ+בב" אשקם 150 א נ"ססבק %+החשא" זשקא1 :15 .10 37₪ב06.ו 140 א.%1 זאזא- 1580 160 1.05 1 תשובה 18 (%2000 אזכ 10 2600 %=1 50 6% !:5 10=צץ1001=א 40 ("45="4)+("2%9="6)-*=א 50 ("ש"=4%)+("2"=%ה)-צ=ץ 50 (צבא)ז:ס. 70 ק+אא=א נצ= (0)4+1 נא= (א+0 כסם סל אתחד ""=2% -1:%צ: ]7=%ב סל סם סז0ס 120 56 תשובה ל1 10 אפהד "ש"-%ב ;ז נא סה זטקזטם אם- "1נסשהסק" אמשס ₪ זז 4% סז 1=ב חס- (ה1.5%+ זא1ה- (41+הב).941 זא1>- ךא = 2.05 1 3 ]-]- ספ הז0ס תשובה 20 0 אשחד "1"=% שז 9 נא 5ב דטששאז אסשש "11שהפם" אששם 1 סד 1=ב אם- 1 דששאז 11 דששאז נ1צ,1א)דשסק דאשא 1 86סס בבב םד ו תשובה 21 ((ב0%0)%אדם,%1 דא1אש ((008+1)%הדם,%1 דאזאק % א וז 1% דששאז ((0))1%ש. (1% א).ן0ש) דשפ 1 1.300 0 סשן 1 70ן 10 1 1 10 210 2 )2 242 8 6 (7 2 00 כ( 4 ו 1500 24% 0 ו 57 תשובה 22 20 %₪=1 50 -% 1: 05 00 [=א 40 נצ ₪5 ושחזטם חם; "1נשחססם" אחחם 45 ("3₪%="4)+("45="6)-%=ת; ₪0 ("0ש"=3%)+("2"=%+)-צ5ץ 560 (צ,א)ז:פק ס7 נ+א= :3% .1+ זא זאש 0 סט א45 ""=2%ב -1 :4+ ][=% סש סוק 0ז1:07א -05ס םש אמחד "1"=%ב 1 110 ספ ₪070 120 210 ₪ 0 :16500 =א 21% נצ ₪5 טקא חסם; "1נשחפק" אמהם 0 1- 70 2=1ב א 0 1% זחא 0 ("3%="4)+("4="6)-א=א 0 ("4%="0)+("0%="2)-צ=ץ 0 (צ.א)ז:סק 2 דא 75 280 ₪05 1 290 ₪ תשובה 23 ס%ס1י 10 ₪0 0% ₪ :חס 40 יט א = ה"דזאזה-:ו. =זהסס) ספ " -------"[7731847 :10 64 =זחבסם.)| 00 "תתא אסא ב .1"אהה:סן.ם שזהמססן| ס7 "סזד)|עספת -0 באאס .כ"זאזה- !ןגסו שזב06 סם " זששם <הך .ה"זאזהק:סו.קאן =זהס6ס| סל "זפהסא מהחד .4"וא:ה-:ו.4ו מזבסםן 100 58 תשובה 24 ס+ס 1" %) (ס4)מעם.(%40ב חזס 0( 4 + "₪ א = ה"זאגהחח:פוןו.ם =זב. " -------"[7ז724₪18%8 :15 .6 0:37₪. ו "תתא אא ב .נ"זאאחק:ס!ו!.ה -7זב06. "סז )עפשה -0 4-החס .כש"זאזהה:סן,10 =זב06. " זסשע אהד .ה"זאזאחח:סן.קן שזב6סם. "ופסאנש מהך .4"זאזא-:סו.14 =זב06. 4 :"סח הטנצ" דש-אז 125 ב =זב-ס. ס4: סזסס א אס = א ב :>= )%5 1 ב כאאקקה חסםס; "סזם)|" א=- " באש ₪6 ב -0 5 עפשה שרוד" זא ח; :15 52 ₪ דב0. 7 0סך 1=: חם- נב"="ן1 ג "א"זא]זה-:ם.ב+קצ+ן =זב0. 3 ד-4 ז :1 דא ז +]-] זא 2.05 1 ₪ תשובה 25 "א שחך .הח בב" זא זח; :10 16 =זב06%. כ ₪270 א אס 5 שחך .][]ם * כ ) 1 סה זש-אז חם;- "סזם:" א=שםס 7 0כסך 1=: א 1-7 83 1 7ז1%=- דא ד 1 = 0270 0 תשובה 26 יש לפקוד: 10 20 30 24100 () 1 נס7 0 5% 100 1 1 140 1 19 170 10 15 10 0 210 ( ו 110 10 סס7 0 סןנל 20 730 70 760 770 סס? 1 345 דוקאן ה0ס- "זפםדי אפס 59 תשובה 27 יש לפקוד: (1) ₪0 דאוםק תשובה 28 כאשר פותחים ערוצ לקריאה, :)= של אותו ערוצ שווה 0. כאשר קוראים בערו 1 עד סוף הקובצ אז: 1- = () ]0= תשובה 27 תשובה 30 יש לשנות: ספל אשד 1-=(0%1ם -1 740 "שטא זז דאס סד צ+₪45 צאםה פספפהק" זא 1זחה :זא1 א :דא]זא- סל7 ססם אש ""=%ה -1:%צ.]=5ה ₪00 אא 010 0 אשד (1) 0 | 740 תשובה 31 00 (ס%4+ה חנז 320 סם הדפזשוס 4:58 40 ב 4.2404 בדסס6 4 אס הסשהחם 96-ה = 1 ו |...) ס4 הד 1=א א 1=04+ 1 ס=4] אוד ₪510 -ז ( 40+2) חח [1%+] (א+40)++ח זא1ה-:א.21 =00375] ךא "ס+ס1" ₪4=-ס 1.0 ךא ז (ז ג 1אשפסס אחוד (;₪0;%1 ת=ןז 1 (6)4= (ב)ם א = [ה-).ן: 7+1= 52 1 א אם; 7 ( (%43ה-0%0-6.20%0-2) 5:[7= סד סל אהד ""=%צ] -ן + כ 1 כ 2 2+ 7 0 כל כ 510 0 ( ד 5 ו (3456. ו 0 כ 4 תשובה 32 ערכו של כל אחד מן האיברים הוא עדיין אפס. תשובה 33 0 ...ו סדסס א אס %פשסם שת> %1'->= טס הדפ זא :וס :0 א = + 1 פה זטש-א: חםס- "ספםן1" %4א=ם 3 7 ז ס7ף %1:070 אפס אאחד (1)%-₪0 ת;ז 1+ (ב)) ח= (ב) ם 5350 0סזס תשובה 34 7 סך 1=₪ אם= ס4 סד 1=: אם- 1=ך:(1)ב=ם אפחד (0)0)1>ם =ז דאשא = גא ₪ (נ(א)ם)ה. א)ם.א זאזאק 1-=גך) 0=ם דאשא " שטא דאסס סד צ₪5 צאם פפשחם" זאזחש:9.5ף מדבסס 0 אמבד ""=פצשאאז =ז = תשובה 35 ס-מוא הספאטה .שפ"זאזה- :1.10 =ז32ב-0. 00סן. טל .0 0ז00 א אס מ וספהטה הסםבחהה [,-= (ח-ז ד)= זוים)סאגב=+ 7 סך 1=ז אס- (30)1(%40+1ח) ךא ז =[ 7 בסך 1=א אס-; סבסן אמחהד (א)+א=א -ז דא- א= (ז ) 9% דךא-₪ המשך בעמוד הבא. 1 410 41 כ 5 44 40 10 1 5 כ 1 1 101 1 1 10400 כו 1 107 ו 01 המשך תשובה 35 5-1 1160 אהו תשובה 36 תוי כ+-תטא -1ם ‏ 25 התוא - ב ₪-:ם חח 2 שזש ןת 77 | "ס+10" אששה 7 סז 1=1 ₪ (ז) .1 דא זאש ₪010 דאזא דאשא דאז= 1 פס ₪ ""=פצשאאז שז אנ + ]- סט הדפזא :וס 3% "ט א ₪ א"זא:ה-וסן.ס >זב:0. =" | | 1 א ד 15 אכ ם ] 0 | 8 0 נ"זאזאק:סו.ם שדבסס "זאזאש:סנ,סן שדמסה. "זאזא:סן.ן מדהבסס :ןו שדמסה) 3 1 סנן1ן 1+ 11 כו וו כ 1 ו 0 7 0 | 00 ססן ןוו 10 ")ות תנטצ פפשםאק"זא!1אה-:ס.7ן1 0₪75.ו 130 מאם -"2"2<-% כעאם תשובה 37 תשובה 38 "8%><"2 סאם 1 דא ד 0% "5%<"1ם קן 0 אשחד 14 1 0 00 (5) .אצ אס 160 השדה האחרון ברשומה זו נקרא "מספר טלפון". תשובה 37 גודלו של השדה הראשון הוא 14 תאים. תשובה 40 בין שדה לשדה מפרידים קוים אנכיים, כדי שאם השדה הראשון יהיה שם משפחה של 4 תווים, הוא לא יתחבר אל השם הפרטי שבשדה השני. 2 תשובה 41 %%צצצצצצצצאצצצ% המשתוטא שאשא םב +צ%צ+צאצאצצצצצצ+צ חשחת ס7ן 5 10 ₪08 ₪ חמ א ₪ א ב"דאזאץ:0ק,5 שדהסםן ספן ווה ד הדחה חל הק הווח חק ה הד יק הירד = ---- ")דא 1 ה 20 6 ₪ ד 1.00 200 ובא דפם.|"זאזא:10.₪ שדהבסס!| 210 הההדרדה------"9,20:28107 שזב00.| 220 האובא זפ1"דאזאס:10.!1 שזהסס | 250 ה ------"01%7% 20% ,11 שזהסם.| 240 צדנז6"זאזאק:2.15! שדהבסס]! 250 הד --------"₪10%7 :20 13 שזבס0 | 260 דששהדפ"דאזאק:14.13 =דהסס| 270 דהה החדהה -----"₪818[7 :15,201 שזב00.!| 280 .נא"זאזא :16.16 שדהסס]| 290 ----"081₪7 17,201 שדהסס.! 3500 שססס שנ2"זאזאת:1ן.ט! שדהבססן| 510 -----" 187 20% ,19 ₪ דהסס! 3520 .סא שאסווש"זאזח :20.10 מזהסה]| 550 הדחה ----- "28187 :21,201 0007₪.| 540 2 ששזם 20 סד ₪=ץ אםם" 370 5%" קאז נ20,צ שדהסם.! 590 דאשא 420 תשובה 42 (07)₪ מז 10 7 סד 1=א אם= 20 (א)ס 0ב₪ם 30 דאשא 40 1,121 07 50 1=0 3550 ""=%ם 560 141 300 ((09)א₪)]-(0000₪%)0%1+0%+%ם=%ם 410 תשובה 43 1 5ב סאפשטה אסת "שד" אששם 450 5% דזאזח 440 1( 056 450 0 ₪070 4200 3 תשובה 44 %+++צ+צ%אאצצ+צאצצ בתקסמחטצא ‏ ווה שסם צצצאצאצצצצצ+צץ אשם 5 ו שמא 157 | -י ב "ואנהחוו.ן סשדךההה | .א מפסטש !| מסססש!.סא | ךששאדם | דאספא:"-"זאזאחק:א.ק קזהססו|:סם סז 1=א שה; 1 זששאז מסת "מז" א:שה | . וווו = 5 |3) 5% ךז = + [ ב"ו":(5.1.,14ה)%תן דאזאח:1.צ שדהְה| ו"ו":ו15,11,%ה)%ת] דאזתק "6.11(1.%ה)%ת1 דאזא=ש ":(57.10.%ה)%ת1ו דאז=ש :"ו":(0%.5.4)%ת10 דאזאק נ"ו": ,59 .9ה)%ת] דאזתק (₪10%%0%,64 דאזתש 1(=0)-0 =תן 1 א-ך ""=פצשאאז -ז 60 070 [שר. . - | 8 4) 650 אמחהד תשובה 45 7 8 4% צךד1.) סוס 0 6 40 כ 61 70 כ יי 2( 0 (0 כ גר + 6% 0 6 0 600 : קםםם אשד (66 = (פ) אם | ;| 400 תשובה 46 0 סדדסםם (8ם) .וחמש אס אצצצ+צ+צצ+צצצצצ% השסווא ב כבשה צצצצצצצצצצ%4%צצצ+ םה 5 "אפתוטוא ה שפפ"דאזחק:5,15 שדהסם. %א; "הא מחד 15 זמחטא" דטשא10:1,₪ מזבסס. = ( (6א) אם. |--4 1 ) 055 ₪5=%5+5 1 דטסאז חסת= "משד" אשקס /=2 =.=0 5% דא ז (710%00%,1,14=%א חז ססם אשד המשך בעמוד הבא. 04 10 6 2 (7% 6 70 סול (7 0 74 7 76 77 המשך תשובה 646 ספ 6פום 20ל אחחד ₪0=0 קז אשחמד (1)תםם מז 780 790 ₪070 60 | שאמהא 157 | אהא 1097 "דאזחק:1.סו שדהסם]| ססם 4 מאסוש ! מססס!.טא || דששחדפם | צדזס זאסא:"-"דאזאק:א.ון מזהסםגסם סז 1=א אסח" 10 נ"ו":(1.14,%ה)פתז דאזחש:1.צ שדהסם]| 20 :"ו":(15.11.צה)פתזה דאזאס 050 ["ן(26.11.%ה)%תז9 דאזתש 40 "ו"ג(37.10.%ה)פתנה דאזאש 0סשם ["ו(55.4.%ה)%תזח זאזאהק 860 :"ו"ן(%9.5%9.5ה)%קז₪ דאזאס 870 (64 .00% 10% דאזתש 80ם 1 =ץ 90 900 1 0 196 760 אשחד ₪06%1(=0 חז 910 "דפזן שהד א זסא 8פז ‏ ":₪9 זא1הט:ס15.1 שדהסשם! 20ל 1 950 0ש ₪56 ס3ש אשחמד ""=%צשאאז חז 40ס תשובה 47 7 בסקלן 0070 (%ב).וה? ם 160 %%%+%4+%++צאצ+*+ שסכסאהבתס / מדסושם %+%%%+%+%+%%+צ%+++% 258 כסל 200 )5 %|:" המרא הסזחא" ₪7-חא 5.103 =דבמסס| ס7ש 1 פם זנששאז אם- "ותד" אש-קם סל שא סה זש-זטם חס "ה61+" אקהם 970 ( (5.!) %=.)-4 1) 0705%5++ ]=1.5 סו % 7 -010ן (0"%1; <1 אשהך 1.18(=₪2% ב%ה10%% "1 0קסוןו סנסן ₪070 5₪ם סשסן אשהז ד זה 10500 סשסןו אפאחד (%1-0ם חז 040ו סוסן 0070 ספסו 106 = 100 ₪070 60 תשובה 48 עליך למחוק תחילה את הקובצ ₪7 1" מן הדיסקט, ורק אח'"כ לשנות את שמו של "א שד ל- שד. 65 תשובה 49 "ומ" 1 )| " |שדך" פה "ה61+" =ב₪א תשובה 50 ססון פשפסס אתחד 2%-=(1.14 .בשה)%פכקתזא =תז 07| כו 1 אצ+צ%++ שסאהחהס/ שזםושס | =אזדוסאחמטם %++++++ שה 1100 א ידיד החדה הדידי הד ד % הד חן הדחה לה ודודה א "187 :912 0007₪.| 11106 הדרדירדיה רה הי ---- 2 לדה רה ]0-ה דד דיה חוד ה הק וחד יד הח חן דד וקה = דד היד וח אה חן יחה ווק זיך ידה ידד 5% זאזאסנר.סן אדהסס) 1120 6 סד ואבא נסצ סע" זשקא :5.3ו! 6375 כ ו % %" (0/%/2 )?תסמ חם שדש .|סם (0)1: 15 אפהד "ב"=2%5 אם "כמ"=7% -ן ס1סן ₪שפ.|ם 0ש6ס1 האשחהזד (1)-0ש -1 אמחד "א"=2% אס "ת"=7% =ז 0 ₪שם 1060 אמהז == (00%)37תם דאזאק:11.3 =דהסה. " - "זאזתק:א.1ן שדמסס. ("+"=2%)-("-"=0%)+%=א א ז =% 0 אמהד"צ+"=5 חז אמחד ‏ ""כ>פת סאה "-":%4 פאהב "+"%42ם חז 1 0 0סון סונו ססוו סשון 1 1 ן 1 %ס זאזהק :1+א.ס1 םזב00]|: 1(=2%-א,1-א,%3%+%+112 ססון הז0 אנד :+ 1 1240 סיימת ללמוד את היחידה השמינית של מחשבת., ביחידה זאת עשית את צעדיך הראשונים בעיבוד נתונים. ביחידה זאת הצגנו בפניך את הקוב הסידרת: (= !]= .660051141 - זה קובצ שבו הנתונים שמורים בצורה רצופה - אחד אחר השני, על מנת להגיע לנתון כלשהו בקובצ כזה יש לסרוק את כל הרשומות שלפניו (הזכר בקובצ מדריך הטלפונים). ביחידות הבאות תלמד להשתמש גם בקבצים אקראיים (5= 1= ווססא14), אשר יאפשרו לך לגשת לכל רשומה בתוך הקובצ מבלי לסרוק את אלו שלפניו. ביחידה זאת כבר יצרת בסיס-נתונים (21185₪): זהו מאגר נתונים, אשר בעזרת תוכנית ניתן להוסיף לו נתונים ולשלוף אותם לפי הצורך. מדריך הטלפון הוא דוגמא לבסיס נתונים. 8 דע לך, כי תוכל ליישם את תוכנית מדריך הטלפון עבור נושאים נוספים, הנה כמה דוגמאות: 8 ספריה ביתית: תוכל לבנות בסיס נתונים, אשר יאפשר לך לאחסן את רשימת כל הספרים השייכים לך וכן את אלו שהשאלת לחברים.. אינדקס ממוחשב: אתה בודאי רוצה לפנות מידי פעם לאחת מיחידות מחשבת על מנת לבדוק פעם נוספת מושג שאתה זקוק לו, תוכל לבנות לך אינדקס ממוחשב: בנה בסיס נתונים כזה, שבו יכללו המושגים שנלמדו ומקום הופעתם (מספר היחידה ועמוד) - ואולי אף דברים נוספים, כמו המבנה התחבירי שלהם. בסיס נתונים זה יאפשר לך לדעת היכן במחשבת הופיע מושג שאתה זקוק לו. 07 לפניך רשימת המושגים שלמדת ביחידה זו. עבור על כל אחד מהם ובדוק אם אתה זוכר אותם. (תוכל לרענן את %כרונך בעזרת מספרי העמודים המופיעים בסוגריים ליד כל מושג.) 8 = ₪1 קובצ (6) קובצ נתונים (6) אשסס (7) דטסדטס מסם (0 68 5 1 1 ךאווחק (8) )12( 61 095 1 (ח=-ח(ום) מחסנית (13) דוסאו ס= (15) 1 דנוסאון (16) () 0% דפ (20) )20( 1 0 סאםקק) (25) )27( ₪0= 0 )27( (5)5 ד(כ\| = 4% (37) (ק00=ח) רשומה (39) (כ =וח) שדה (39) זז + 'ג" דאוםס (42) (500%)10 (44) ₪ = . אשד .= (647 שווהא 652 = ₪ |הודאם(550) קובצ סידרתי (67) (=05כ) בסיס נתונים (67) סידרת מחשבת, המיוחדת ללימוד שפת ה- ₪496 וה- 05סס של 6ק-אםו ותואמיו, נמצאת על מדפי חנויות המחשבים והספרים המובחרות. להלן תיאור קצר של היחידות: יחידה 1: שטיחים ורובוטים ביחידה הראשונה תכיר את מושגי היסוד של תוכניות מחשב בשפת 6ו₪45 ותלמד את שיטות העריכה המיוחדות של מחשב ה-6ק-ואםו. כמו כן תשלוט בהפעלת לוח המקשים של המחשב. יחידה 2: שעונים דיגיטליים ופירמידות ביחידה זאת תעסוק בלימוד כמה מהמושגים החשובים ביותר בכל שפת תיכנות: משתנים מספריים ומחרוזתיים ולולאות סופיות. יחידה 3: פיתוח משחק: מחשב-טלויזיה ביחידה זאת תעסוק בפיתוח תוכניות של משחקי מחשב-טלויזיה. תוך כדי כך תוסיף ותלמד מושגים חדשים ב-6ו849 כמו: הוראות תנאי, תהליכים אקראיים, קליטת נתונים ומערכים. יחידה 4: 05ס-6כ החוברת הרביעית של מחשבת תכניס אותך לעולם ה-₪05 של ה-6ק-םו. לאחר שתסיים יחידה %את תכיר כמה מהפקודות החשובות של ה-05, וכך תוכל לנצל ביתר יעילות את מגוון האפשרויות שמעמיד בפניך ה-6ק-ושפו. יחידה 5: גרפיקה עדינה יחידה זאת היא הראשונה בסדרה של 3 חוברות המוקדשות לפיתוח תוכניות בתחום הגרפיקה העדינה (אסוד 1ו50=ם-חטוו). ביחידה 5 נגלה בפניך את עולמם של הפיקסלים (5 שאוק) וננצל ידע זה לפיתוח תוכניות מגוונות. יחידה 6: גרפיקה מתקדמת יחידת הלימוד השישית מוקדשת להמשך לימוד ה-אסוז ו50שח הגה. תוך שמוש בכלים תכנותיים חדשים שתלמד תוכל לגשת לפיתוח תוכניות מגוונות כמו: עיצוב אותיות ענק ופיתוח מעצב תמונות משוכלל. יחידה 7: גרפיקה מתמטית יחידת הלימוד השביעית מוקדשת לפיתוח תוכניות גרפיות מרהיבות. כדי לעשות זאת לא נוכל להתחמק משימוש בכמה מושגים מתמטיים מתחום הטריגונומטריה, כמו הסינוס והקוסינוס. אל דאגה! אינך צריך להכיר מושגים אלה. לפי מיטב המסורת של מחשבת נלמד אותך צעד אחר צעד כל מושג מתמטי חדש שנעשה בו שימוש. יחידה 8: עיבוד נתונים יחידה זאת מוקדשת ללימוד אחד התחומים החשובים ביותר שבעבורם נוצר המחשב - עיבוד נתונים. נלמד אותך מהו קוב ותיישם את הידע שתצבור בתחומים שונים כמו: בניית ספר טלפונים, שמירת תמונות על דיסק, תוכניות מעקב להגרלות לוטו ועוד.. יחידה 9: אנימציה ממוחשבת יחידה זאת מוקדשת לפיתוח סרטי אנימציה משוכללים תוך ניצול כלים מיוחדים כמו ו- ז(ום בשפת ה-848160 שיאפשרו לך לעשות זאת. יחידה 10: 005 מתקדם ביחידה זו תעסוק בלימוד נושאים מתקדמים ב - 5סכ. בחלק הראשון של היחידה תעסוק ביצירת "כונן זכרון", ובחלק השני תעסוק בפיתוח תוכנית שירות רחבת היקף, הנקראת: "05 - מפקטפ". יחידה 10 מלווה בתקליטון, אשר עליו תמצא, בין השאר: 6 תוכנה ליצירת כונן זכרון. 9 עורך מסך משוכלל. 8 תוכנית 058סחשקט59 בשפת - מכונה. יחידה 11: עיבוד נתונים מתקדם יחידה 11 מוקדשת להמשך לימוד והעמקת הידע בנושא עיבוד נתונים. ביחידה זו תפתח תוכנית לניהול ספרית - הדיסקטים שלך. תלמד כאן להשתמש גם ב - 6 - ואהספאהאא. מה תמצא בדיסקט המצורף לחוברת ! על הדיסקט תמצא תוכנית לניהול ספריה, כך שתוכל להפעיל אותה וללמוד ממנה על אפשרויות נוספות, אותן תוכל ליישם בתוכנית הספריה שלך. כמו כן תמצא על הדיסקט תוכניות עזר (צזושודע), אשר ישמשו אותך בתכנות מתקדם, כגון תוכנית לדחיסת קבצים. יחידה 12: גליון חישובים אלקטרוני ביחידה 12 תעסוק בפיתוח גליון חישובים אלקטרוני דמוי לוטוס. לשסם כך תפתח תוכנית 84816 מתוחכמת, אשר תוכל, בין השאר, להוסיף לעצמה שורות 6 נוספות תוך כדי הרצתה ! על הדיסקט המצורף תמצא גליון חישובים אלקטרוני משוכלל, שיאפשר לך לשלוף אותו אל המסך גם תוך כדי הרצת תוכניות אחרות ! יחידה 13: מסע אל זכרונו של המחשב ביחידה זו תצא למסע לחקירת זכרונו של המחשב, בעזרת הפקודות םאסק ו - אםסק תחקור את המבנה המיוחד של הזכרון, תלמד להכיר מקרוב את מבנה ה - מדצם ותעשה הכרה עם שיטות הספירה הבינארית וההקסה-דצימלית. הידע שתרכוש ביחידה זו ישמש לך יסוד ללימוד שפת מכונה על מחשב ה - 56 שלך. ארכימדס היא הוצאה לאור אשר שמה לעצמה למטרה להביא בפני קהל המשתמשים, הסטודנטים וחובבי המחשבים למיניהם, תרגומים של ספרים אשר זכו כבר להצלחה רבה בחו"ל. בחירת הנושאים נעשתה באופן כזה, שהיא מהווה השלמה והרחבה לנושאים הנלמדים בסידרת "מחשבת". לפניך רשימת הספרים שכבר יצאו לאור: שפת 6. המדריך השלם ל: 1-2-3 05 ). המדריך למערכות הפעלה 05 פוש ו-05 6ק. מדריך טורבו פסקל (כולל את גירסה 3.0). ספר הפקודות השלם של שפת ₪516 ל-6ק-אםו ותואמיו. מדריך למעבד התמלילים זגופטזס/\ עברית-אנגלית. ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: ספר כיס למשתמש: שפת מכונה ואסמבלר ל-₪ |וסקג. שפת מכונה ואסמבלר ל-64 =חהסססושווס6. שפת מכונה ואסמבלר ל-128 =חמסססווס6. שפת מכונה ואסמבלר ל-6א ,130‏ א 800 ומגזה. גרפיקה מתקדמת לקומודור 64. תכנות מתקדם לקומודור 128. 1.05 4 ווו 00/56. שפת מכונה למחשבי 6ק. 7 אגח זחס-. הכרת ותיכנות 6ס-אפו ותואמיו. שפת 60801. שפת לוגו. מבוא למערכות הפעלה. ובקרוב *יצאו לאור: 6 שפת מכונה ואסמבלר ל-6ק-ושםו 6 המדריך למתקדם 1-2-3 8נוזס.ו בינואר 1987 יצאה לאור ערכת לוגו של מחשבת עבור 6ק-אחו ותואמיו בגירסה עברית. ערכת הלוגו של מחשבת, הנקראת "עולמו של הצב", מכילה: תוכנה מיוחדת של לוגו גרפי בשפה העברית שפותחה ע"י חברת מחשבת מל בע"מ - מערכות למידה. התוכנה מאפשרת לכתוב תוכניות (הליכים) בשפת התיכנות לוגו (080/) בעברית, דבר אשר יאפשר ללמוד את שפת הלוגו מבלי שהשפה האנגלית תהווה מחסום., תוכנה %את מאפשרת לפתח תוכניות גרפיות מתוחכמות הכוללות הליכים רקורסיביים מלאים. 8 חוברת הדרכה: "מחשבת-1" - הראשונה בסדרת חוברות מחשבת המוקדשות ללימוד שפת הלוגו בגירסה העברית. ליחידת הלימוד הראשונה יש מספר מטרות: ₪ לעשות היכרות עם "הצב" ועס הפקודות הבסיסיות הקשורות אליו, כדי לשרטט צורות. 6 ללמוד כיצד לכתוב הליכים (תוכניות). ₪ ללמוד את שיטות העריכה המיוחדות ל-0₪0.. כדרכה של מחשבת תעשה זאת בדרך פעלתנית, תוך כדי בצוע משימות מגוונות ותוך כדי כך תלמד את עקרונות התכנות בשפת לוגו. בהמשך יופיעו יחידות לימוד נוספות אשר ירחיבו ויעמיקו את יכולת התכנות שלך בשפת לוגו, תוך שימוש מתמיד בתוכנה "לוגו גרפי עברית" של מחשבת. שים לבו ביוני 1987 יצאה לאור החוברת השניה של מחשבת ללימוד לוגו גרפי עברית, בחוברת זאת, הנקראת "זוויות ומעלות", תלמד לסובב את הצב בכיוונים שונים על המסך. דבר זה יאפשר לך לשרטט צורות מרהיבות על המסך, להשתתף במשחק מחשב ואף לפתח משחק כזה. מבוא חברתנו סיימה לפתח קורס כתבנות בשפות עברית ואנגלית על 6ק-ואםו. המערכת כוללת: 8 תוכנה (על דיסקט). 8 חוברת הדרכה ותמלילים. התוכנה בנויה כך, שתוך כ- שעות לימוד עצמי תוכל כבר לתקתק על המחשב שלך ועל כל מכונת כתיבה או מעבד תמלילים תוך שימוש בכל 10 אצבעותיך. אגב, שיטת הלימוד שפיתחנו נוסתה בהצלחה על מספר רב של לומדים. שיטת הלימוד חילקנו את הלימוד ל-20 שיעורים. להערכתנו משך כל שיעור הוא 30-15 דקות. בכל שיעור תלמד לתקתק 2 סימנים חדשים. לכל שיעור יש מספר אופציות ללימוד: 0 לימוד בסיסי: תקתוק סימניס חדשים תוך שילובם בסימנים קודמים שלמדת. 6 מירוץ נגד "הארנבת": זהו משחק קצר- "הארנבת" רצה לאורך השורה ועליך להשיג אותה - אתה מתקדם רק אם הקשת על אות נכונה. 8 מבחן עצמי: כאן עליך לתקתק בדייקנות 3 שורות. בסיום, יודיע לך המחשב גס מה הקצב שבו כתבת את המבחן. 9 מעבד-תמלילים; במצב זה עליך לתקתק על המסך את אחד הטקסטים המופיעים בחוברת. בגמר כתיבת הטקסט המחשב בודק אותו ומודיע לך אם נפלו בו שגיאות כדי שתוכל לתקנן, אם אין שגיאות - המחשב מודיע לך על מהירות הכתיבה שלך. טרטי מחשבת "סרט! מחשבת" תאפשר לכל אחד ליצור סרטי אנימציה (הנפשה) כמו אלו המוצגים בטלויזיה ובמשחקי, המחשב המתוחכמים. לא נדרש שום רקע בתכנות או ידע קודם בעקרונות סרטי האנימציה. "סרטי מחשבת" מכילה: 1 דיסקט המכיל מחולל ואנימציה המשוחח בשפה העברית, אשר מאפשר, בין השאר, ובאופן ידידותי מאוד: 8 ליצור דמויות כמו אנשים, חיות, מטוסים ועוד ועוד. 8 להניע את הדמויות על המסך באופן כזה שיתקבל סרט אנימציה. 6 לשמור את כל הציוריסם והסרטים על הדיסקט, וכך תוכל להציג את הסרט שתיצור בכל עת שתרצח. 8 לשלב מנגינות בסרט. 2 חוברת לימוד אשר בעזרתת: 68 תלמד לנצל את כל האפשרויות שמחולל הגרפיקה והאנימציה מעמיד לרשותך. 68 תלמד את עקרונות סרטי האנימציה כך, שתוכל לביים וליצור בעצמך סרטי אנימצית. כדרכה של מחשבת תעשה זאת בדרך פעלתנית תוך כדי ביצוע משימות מגוונות וכך, אנו מקווים, פיתוח סרטי אנימציה יהפוך לחויח יצירתית ממדרגה ראשונה. שים לב! תוכל לשלב בסרט ציורי רקע שתיצור בעזרת התוכנה "ציורי מחשבת" (ראה עמוד קודם). כך, לדוגמא, תוכל לגרום למטוס לחלוף בשמים, כאשר ברקע מרחפים עננים. כמו כן תוכל לשלב מנגינות שתיצור ב"צלילי מחשבת". 7% ₪ 9%98 96 9% (| 7% ציורי מחשבת וי "ציורי מחשבת" תאפשר לכל אחד לצייר על פני כל המסך ציורים מאד מתוחכמים. ציורי מחשבת מכילה: 1 דיסקט המכיל מחולל גרפיקה המשוחח בשפה העברית, אשר מאפשר בין השאר ובאופן ידידותי מאוד: 8 לצייר על פני כל המסך. % ליצור דמויות כמו אנשים, חיות, מטוסים ועוד, אותם ניתן להגדיל ולהציג בכל מקום על פני המסך. % לשמור את חציורים והדמויות על דיסקט. 2. חוברת לימוד אשר בעזרתה: 6 תלמד לנצל את כל האפשרויות שמחולל הגרפיקחה מעמיד לרשותך. 6 תלמד את יסודות הפרספקטיבה בציור, 6 תלמד טכניקות מיוחדות, אשר בעזרתן תוכל להפוך ציור רגיל לציור ממוחשב. לאחר שתלמד לנצל את כל הכלים שהמחולל מעמיד לרשותך תוכל לצייר ציורים מאוד מתוחכמים כיד הדמיון הטובה עליך. דע לך, כי הציורים שתיצור ישמשו לעוד מטרח: הם ישמשו כרקע בסרטי האנימציה שתיצור עס מחולל האנימציה של מחשבת... (על כך בעמוד הבא). הנה דוגמ+ו לאחד הציורים שנעשו בעזרת המחולל: 9 "צלילי-מחשבת" תאפשר לך לחבר מנגינות בעזרת מחשב ה-6 שלך. צלילי-מחשבת 4 אינך צריך להיות בטהובן לשס כך! גם אס אין לך רקע כלשהו במוסיקה, אנו נלמד אותך, צעד אחר צעד, את כל היסודות ההכרחיים על-מנת לחבר מנגינות בעזרת המחשב. "צלילי-מחשבת" מכילה: 1 דיסקט המכיל מחולל אשר יאפשר לך לחבר מנגינות על המחשב ולשמור אותן על הדיסקט, התוכנה תאפשר לך, בין השאר, לנגן מנגינות, לכתוב תווים על המסך ולהשמיע אותם במחשב. 2 ספר הדרכה מפורט אשר: 9 ידריך אותך כיצד להשתמש במתולל. 8 ילמד אותך את יסודות המוסיקה שידרשו לצורך הלחנת מנגינות במחשב. את המנגינות שתחבר תוכל לנצל לעוד מטרה: תוכל לשלב מנגינות אלו בסרטי האנימציה שתיצור בעזרת מחולל האנימציה של מחשבת, הקרוי "סרטי-מחשבת". 3 רגיל קצב:- 66 עד סוף פברואר 1988 תוכל למצוא בחנויות הספרים והמחשבים המובחרות את התוכנות הבאות: +. הברון האדום אתה טייס של מטוס קרב ממלחמת העולם הראשונה. עליך להשמיד את מטרות האויב ולצאת מן הקרב הגורלי עם הברון האדוס האכזרי כשידך על העליונה. > הצפרדעים עליך לעזור לצפרדעים להגיע לאיזור ההטלה שלהן תוך כדי מעבר במסלול רב סכנות,. משחק זה דורש קואורדינציה וכושר החלטה מהיר. > כוכב המוות. אתה יוצא למסע בין כוכבי, תוך כדי המסע אל תוך החלל עליך להתגבר על לוחמי האימפריה ופולשי החלל האכזריים, אך האתגר האמיתי עוד לפניך - עליך לפגוע בכוכב המוות המוגן היטב. 6 ?אצק זהו משחק קוביות סיני עתיק הדורש חשיבה אסטרטגית ומוכרע רק על קו הסיום. המחשב מטיל עבורך את הקוביות ועליך להחליט באיזו דרך לבחור. זה משחק מרתק המאפשר לך לשחק נגד המחשב או נגד חבריך. > הבו לבנים זאת גירסה גרפית וצבעונית מרהיבה למחשבי 06 של אחד ממשחקי המחשב הקלסיים: עליך להרוס קירות בית כלא על מנת לצאת למרחב ולאסוף מכסימום נקודות. 7 | | 5 ה ו מל שיס לב! כל התוכנות מלוות בחוברות הדרכה מפורטות, בחוברות אלה תמצא גם את חומר הרקע אשר יאפשר לך לענות על חידוני הידע הנמצאים על כל דיסקט ודיסקט. הודעה חשובה כל התוכנות עברו בדיקה קפדנית במעבדות .15 ונמצאו נקיות מוירוסים. "סנאית" היא הראשונה בסדרת לומדות חדשה, שמפתחת חברת "מחשבת". "סנאית" מיועדת לתרגל את הלומד בכתיבה וקריאה של מילים בעברית ובאנגלית בדרך יצירתית. הדיסקט כולל ספריה של מילים, כאשר לכל מילה יש ציור המתאים לה. הספריה פתוחה והתוכנה מאפשרת לכל אחד להוסיף מילים וציורים מתאימים כרצונו. מתוך מאגר המילים הנמצאות בספריה ניתן לשחק במספר משחקים המתבססים על הציורים והמילים: 68 משחקי התאמת מילים לציורים. 6 משחקי פאלל מגוונים. בנוסף להנאה שיש ביצירת הספריה המצוירת והמשחקים, תגבר גם מיומנות הקריאה והכתיבה בעברית ובאנגלית. כל אחד מכם בודאי מכיר את משחק הזכרון: דו"קלף הקלאסי. "סופר-קלף" הוא גירסה ממוחשבת של המשחק, אשר מעמידה לרשותך אפשרויות רבות נוספות שלא קיימות במשחק הזכרון הקלאסי. סופר-קלף מאפשר לך: 6 לבחור את מספר הקלפים כרצונך. 8 לשחק לבדך נגד חבריך או נגד המחשב. 8 "לקנות" רמזים באמצעותם ניתן לזהות זוגות קלפים. 68 לבחור את רמת המשחק של המחשב. בגלל אפשרויות הבחירה הרבות, ניתן לבחור במשחקי זכרון בעלי דרגות קושי שונות ולכן, התוכנה מתאימה לאוכלוסיף מאד רחבה. לרשותך עומדת ספריה של עשרות ציורים. כמו כן ישנו מחולל באמצעותו תוכל להוסיף גם ציוריסם משלך לספריה. "פיקאסו" מכילה סידרת משחקי פאזלים מסוגים שונים. ניתן לבחור בפאזלים ברמות קושי שונות, החל מפאזלים פשוטים בני תשעה חלקים, וכלה בפאזלים מורכבים וקשים. באופן כזה יכול כל אחד למצוא אתגר המתאים לכישוריו: הילד הקטן יעסוק בהרכבה של פאזלים פשוטים, ואילו הפאזלים ברמות הגבוהות הם אתגר מחשבתי ממדרגה ראשונה ודורשים, בין השאר, פיתוח אסטרטגיות הרכבה מורכבות. "פיק אסו" מאפשרת לך לשחק לבדך או נגד חברך. לרשותך עומדת ספריה של עשרות ציורים, אשר איתם תוכל לשחק בפאללים. כמו כן תוכל להוסיף ציורים משלך לספריה. ו : / | . 1: