מעשה חושב – גליון מרץ 1978, כרך ה', מס' 2

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
כרך ה' 0%. 2 .6א לרם 1878 ו וא אדר ב' תשל"ח עכון האיגוד היעוראלי . שיצבוד אינפטורמציה ונייר א עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה העורך הראשי: יוסף מוניטה חברי המערכת ד''ר ראובן אמיר דייר גדעון הלו? > | ד"ר מיכאל חננל = סא''ל אברהם כהן מזכירת המערכת : רות קופרמן 3 טל. 5110 2, ירושלים. 5 אמ , 006990 5500860 ₪1 197801. | אזפאסוא 70985 0 ו = 0008 הוואג אפעטפה -זס ‏ '* = וגה אספסוס .זפ ואג וסהחסווא .זס 3 | אפ 00 םה .וסס 1 - ₪ וסוס" 08: 5פפהססה - הס 2 -* 13009 0.80%ש | ₪ 5.8 | + עיצוב ב - דוד הראל נדפס ו עובדו הדפוס הכללי בע''מ בונ נגרה| "כתובת המערכת : אול'/א, ת.ד. 13009 . לוח פעולות , הדרכה | 1 6 --=-ק! ]ס חח6ווטם 6חד [. הקט טח :00 7 ואם פטס . רחוב השוק 26, תל-אביב -- טלפון 821801 35 של המכון לאוטומציה לי 2 ו תעריפי מודעות., שני עמודים :--.2,500 /- עמוד אחד = --.1,500. ל'/ ?= חצי .עמוד --1/000. לייו = רבע:, עמוד -=-750: ל שני עמודים -.2,500.. ל//7" עמוד אחך --.2,000. לו חצי עמוד . --.1,800 ליו ' % הנחה למפרסמים ארבע מודעות בשנה רוחב העמוד. 41 .ס''מ גובה 22.5 טימ | פרטים במזכירות אוליא ת.ד. 9 ירושלום, שה - דא 3% 2 4 6% 2 תעריפי מפעלים מספרים על עצמם" שמוכה,.-ה....) ן | | עמוד 1 6 ערוב תוכנה של יצרנים שוניס | דייר גדעון הלוי 77 | 6 המנהל ביחידת המחשב , | דרישות ומאפיינים בדרגים השונים פרופ! זאב נוימן 20 6 מרכז חישוב כמשק סגור דן גרנות 1 ן 6 אירגון, ניהול ובעיות ספציפיות | של יחידות מחשב קטנות | איתן שטייף 3 , 1 6 נסיגה מהחלטות האתמול גדעון סמיד 35 י 5 ידיעות אילי'א , 16 ו 6 מכתבים למערכת 7 | ₪ כינוס וועידנת בחוץ לארץ | | 38 | מצצת 08 0487מתסת ב : | ּ 2 אסזיזגי 60 תס ב 4 | | זסותות118 [ע08 לת 46 ,מעשה חושב' -- מרף 1978 מהנטיון הלקצוע' בעריכת דיר גדעון הלן? מזה מספר שנים מתפתח ענף תעשיית התוכנה. מספר רב של חברות מתחרות זו בזו וכן בתוכנה של יצרני המח- שבים, בעיקר בתוכנה של חברת י.ב.מ. במחקר שפורסם ב"ְתסווְהַתהזהע (מחודש דצמבר 1976, דף מס' 108 ואילך), מסופר על אלפי תוכניות מחשב בכל תחומי האפליקציות, והשימוש ההולך ונפוץ בהם, כיוון שמנהלי יחידות מחשב מגלים שניתן לחסוך כסף רב בשימוש בחבילות תוכנה מו- כנות. המחקר המוזכר בדק 250 תוכניות' הנמצאות בשימוש נרחב וניסה לקבוע, בעזרת משאל משתמשים, את דעתם על התוכנה שברשותם. השאלון כלל את השאלות: 1 יעילות התוכנה. קלות ההתקנה. קלות השימוש. 2 3 4 תיעוד קיים. 5 עזרת החברה המפיצה את התוכנה. 6 ת תרגול ולימוד. נקבע סולם של גיקוד מ-1 עד 4 כאשר: 4 -- מצוין, 3 -- טוב, 2 סביר, 1 -- גרוע וכן נקבעה הערכה כללית -- שביעות רצון כוללת של חבילת התוכנה. בשטח של מסדי נתוגים נסקרו התוכניות הבאות: - שביעות מסי . משתמשים תוכנית רצון כללית 3 4 246 876א5010 ,202035 23 8 6% 2 ם900ואק > 10 88 א עסמ 26 29 אמ 1/1 28 17 6מ זט ,15 29 3 ]תת 6 27 3 0% ,204 00661 5 13 65 60ם61 ,זג סיד מעניין לציין כי התוכנית בעל מספר הרב ביותר של משתמשים היא ,10141' -- בעלת' ציון של 3.5 לעומת חבי- לות התוכנה של חברות י.ב.מ.: 30 = אסתק, 29 = 5 2.6 = 1/,זס. מפליא שדווקא תוכנית >ַַ0פכ, שהיא הגירסה הישנה של מסד נתונים, זכתה במספר נקודות רב יותר מחבילות התוכנה של חברת - ב. מ. המיועדות להחליפה. יתכך ויש כאן השפעת ההרגל, השיגרה והפחד משינויים של המשתמ- שים, או שמחלות הילדות של התוכניות החדשות עדיין טריות בזכרון המשתמשים ולכן דרגו אותן במקום נמוך יותר. שטח תוכנת התקשורת ו 8 אנר ה את התוכניות הבאות: שביעות רצון כללית מפ' משתמשים חברת תוכנה ו ממ רבס בב 26 13 .16 ,41105תע10תך ת00ע%6תך 29 11 ]את 05 1 8 .16 ,57546025 בתססת01 1 טא 26 7 .6 ,181108תת10ח1 בבנ160ת1]וך * 27 29 .0 01600710 156ו0(שת0501/ 1 זפ * 23 39 .6 גמ575%6 ע6אמתגרה 0 6-ה הללק שיו לק יק רו ין' * תוכניות אלו מוגבלות לתמיכה במסכים בלבד. בתוכניות' שתו50061 (בעיקר ל-205) נמצא: שביעות רצון כללית מס' משתמשים חברה : תוכנת ---- 70/7 )?קל - קל ...לבוש .| 15 17 62 5 1 20 ד ו .16 50100816 [54זסטנתעד : 54% .6 תש05כ 50100876 7 ןז אעלוסק ו 5% א אים שלחברת י. ב.מ. יש מתד : חבילות תוכנה, ‏ ושתוכניותיהם, | לפי וצאות הסקר, אינן נופלות בטיבן מתוכניות חברת' י. ב. מ. ות זאת, אנו בארץ עדיין נזהרים (או מפחדים) משימוש = בחבילות תוכנה שאינן של יצרן המחשב. ליתים איננו מו" | דים בכך, ומוצאים לעצמנו צידוקים " שונים שהפופולריים ביותר הם: לתוכניות אלו אין אבא, מה יקרה כשנשנה = מהדורה או כשנחליף ציוד. כשנערב תוכנה מיצרנים שונים (ונימוק זה טוב ותופס גב לגבי ציוד), אנו גסתבך ולא נוכל להתגבר על תקלות במידה ותהיינה. נימוקים בהחלט רציניים, המראים .על שיקול דעת, והת- ייחסות רצינית לבעיות שאנו מופקדים עליהן. אך המציאות שונה. מאחורי התוכנה המסופקת ע"י גדולי יצרני המחשבים עומדות' אמנם חברות ענק המסוגלות לתת גיבוי במקרה של תקלה, אבל כאשר, חס וחלילה, דרוש למשתמש גיבוי, מת- ברר לעתים תכופות שגם בחברות הגדולות לא כל מהנדסי המערכת חזקים ובקיאים במידה שווה ושלפעמים יש חוסר האום בין האגפים בתוך החברות (ושוב דבר זה נכון גם לגבי ציוד וגם לגבי תוכנה), והרבה פעמים אנו מוצאים את עצמנו חסרי אונים ומוכרחים בכוחות עצמנו להתגבר על בעיות, כאילו אין אבא לתוכגיות. אך אין אנו לומדים מה- נסיון, וכששוב עומדים אנו בפני בחירת חבילת תוכנה, אנו שוב מעלים את הנימוקים ,,המשכנעים" ונשארים ומשתמשים בחבילות התוכנה של יצרן המחשבים. ,מעגל האימה'" 0-8 פאה ייב אחד המקומות הבודדים שהעיז לפרוץ את ,,מעגל האיד מה" הוא יחידת המחשב של חברת תדיראן. כדִי לשמוע על נסיונם והמניעים שהביאו אותם להח- לטות שקיבלו ובצעו, נפגשנו עם מר יואל מטות, מנהל יחידת המחשב, ומר ג'ו מנקוביץ, הממונה על 6ספת, לשיחה. חברת תדיראן מורכבת מ-12 מפעלים המאוגדים בארבע הטיבות, שבהם מועסקים כ-6,000 עובדים. תפקיד יחידת המחשב של תדיראן הוא לספק שירותים בנושאי ייצור. ומינהל לכל מפעלי הקונצרן. יחידת המחשב מאורגנת בקבוצות עבודה מעורבות (מנתחי שיטות, מתכננים ותוכניתנים), כאשר כל קבוצה אחראית לשטח פעילות מוגדרת: -- -- מערכות ייצור; -- מערכות מלאי ורכש; -- כספים, מכירות וכוח"אדם; -- מאגר נתונים; -- מערכות הפעלה. הם פועלים בשטח ישירות עם הצרכנים, מתאמים את הדרישות, שיטות וגוהלי העבודה. לרשותם עומד הציוד הבא לביצוע העבודות: -- מחשב מתוצרת חברת יכ ב.מ, דגם 370/145, 76816 זיכרון. ו -- 8 כונני דיסקות, דגם 3330, מודל 11. .3420 כונני סרטים מגנטיים, דגם‎ 6 - -- 2 מדפסות. . -- מקראת כרטיסים. --- ומערך תקשורת לצרכי שאילתות' של כ-40 מצגים ו-פן > מדפסות, חלק מהמצגים הם מתוצרת חברת .ב.מ, חלק מתוצרת חברת אלביט, ורובם מתוצרת 0'18. היחידה לעיבוד נתונים מונה כ-90 איש, מהם 40 נק- = בניות ו-12 מפעילים. המערכים המופעלים בתרירא ושי- טות העבודה של יחידת המחשב הם נושא מעניין כשלעצמו, אך בסקירה זו ברצוני להתייחס ל,מהפכה" שנעשתה בשי- 2 טות העבודה של יחידת המחשב (שעברה אותה בהצלחה רבה). אני מניח שרבים ימצאו עניין, ולאו דווקא תיאורטי, בנסיון המוצלח שנרכש בחברת תדיראן. עוד לפני כשנה הם עבדו ב7: -- מערכת הפעלה 05. -- מסד נתונים 1./1פא של חברת -. ב. מ. -- מערכת' תקשורת התססותו] (34 מסופים)., כיום פועלים אצלם: -- מערכת הפעלה .6 3616886 05/%51. -- מסד נתונים ,1041 -- מערך תקשורת 008ע6ח1. שלוש מערכות של חברות שונות, שלדברי עובדי יחידת המחשב נבחרו (ניכנס לסיבות בהמשך) כמתאימות ביותר. לצרכיהם ופועלות בהרמוניה וללא בעיות. ואלה הסיבות (והאומץ) שהביאו אותם להחלטות על השימוש במערכים אלו. כשנושא התקשורת עלה על הפרק בתדיראן בשנים 3, הם בדקו את תוכנית ה-6108 של חברת - ב. מ: ואת תוכנית ה-ותססותו]ת. הם ניסו את שתי התוכניות. הר- בה שאלות התעוררו בקשר לתוכנית ה-6105 כגון: גודל הזכרון, מהירות תגובה וכו'. שלא יכלו לקבל עליהן תשו- בות חד משמעיות מאנשי חברת י. ב. מ. מנסיונם הם נכחו לדעת שהרבה יותר קל להשתלט על תוכנית הזנמססומוזך: זמן התגובה מצויין, וכמות המשאבים הדרושה היא מיניד מלית. לדבריהם, ה-ממססותזת צורך 1/4 זכרון מזה של ה-6105. כמובן שקשה להשוות: ה-גתססגםו1 מוגבל באפ- שרויותיו בעוד שה-0105 שיטה רבת-עוצמה המסוגלת לספק את' הצרכים של מיגוון רחב של לקוחות. לאור בדיקות אלו המ החליטו לבחור ב-גתססות₪ ובמשך שלוש שנות פעולה לא התחרטו על בחירתם זו. הסיבה לשינוי נבעה מהגדלת המערכת. הן ה = ותססותוזת (20) והן ה-1/מסאט (מפ) לא יכלו לעמוד בעומס ההולך וגדל של מספר המסופים (40), מספר היישו- נים ומספר השאילתות, בנוסף לחוסר פונקציות כגון: 10ם9ת4618%10 1,081081 שתוא66ת1 56000087 + /600/07 שחסרות ב-1/,זפאש. השינוי הטבעי של מסד הנתונים הוא לעבור ל-1//1. (הפונקציות המוזכרות. קיימות בו), ואכן רעיון זה נבדק. אנשי ,,תדיראן" הקימו מסד נתונים נסיוני תחת מע- רכת ה-1,/1פ ולדבריהם הם נדהמו ממשך זמן הביצוע, מה- זכרון הדרוש וממשאבי המחשב שנדרשו (הדבר היה לפני שנתיים). . מלבד חסרוגות אלו, מערכת ה-1/.ז לא היתה מסוגלת לעדכן משתי מחיצות או יותר בעת ובעוגה אחת (הערה: ו ספ ילרק 6 הוושה -% 5 2-5 אהא ששה 5-06 ,,מעשה חושב'י -- מרף 1978" ל ב וא כיום מערכת ה-1,/1כ מסוגלת לבצע זאת: אני מניח שבנסיון ההוא מהנדסי המערכת של י ב. מ., לא דאגו לכיוון ולאופ- טימיזציה של המערכת). האלטרנטיבה הבאה היתה לנסות מערכת 188, שהיא ההמשך הטבעי ל-1//ע. מערכת זו פועלת רק תחת 05 ובנקודה זו כנראה גפלה גם ההחלטה לעבור ל-05 על מנת ' לאפשר את העבודה ב-1818, וכן לנצל את היתרונות של ה-05, בעיקר ע'"י הפעלת מספר מחיצות למסד הנתונים. מערכת פאז ה-1018 היא מערכת מרשימה ביכולתה. ברצון כן החלו אנשי תדיראן את שתי ההסבות הדרושות, את המעבר מ-205 ל-05 והמעבר ל-1088. כהכנה עברו אנשי תדיראן קורסים במערכת 88א1, השקיעו הרבה עבודה בבניית ההי-ד רכיות של מסד הנתונים, ובבניית הנתונים שישמרו בכל פגמנט וסגמנט של המערכת, הגדירו את המפתחות והשדות שלגביהם תדרש גישה וחיפוש במסד הנתונים, ובנו מערכות נסיוניות שעבדו ב-1888. אך, לאחר תקופת מה נכחו לדעת שהם עדיין לא עברו את מחצית הדרך. בעיות רבות הת- עוררו, והתברר להם שקשה מאוד להשתלט על המערכת. אנשי חברת = ב. מ. שהיו מיועדים לעזור להם בהקמת המע- רך לא היו בעלי ירע מספיק במערך זה. עזרתם התבטאה בעיקר בהבאת ערימות של ספרות ובמתן עצות שלא תמיד תאמו את הצרכים של המשתמש. היתה הרגשה שהם נל- חמים בעצמם, ובלא סיוע של כותב התוכנה, בנסיון להש- תלט על מערכת רחבה, בעלת הרבה מאוד אופציות שלא כולן גדרשות לכל לקוח. יש להבין בדיוק את המשמעות של כל אופציה ושל כל פרמטר והשפעתם על פעולת המערכת, על משאבי הזכרון ומקום בקבצים המגנטיים והן על זמן התגובה של המערכת, כנראה שרק לאחר שחברת תדיראן החליטה לוותר על הנסיון להתגבר על ה-1%15 ולעבור לתוכ- נה אחרת (,10'741), שייתכן והיא בעלת פחות אופציות, אך היא בהחלט עונה על הצרכים וניתנת ליישום במאמצים פחותים, רק אז נשלח מומחה מחברת י. ב. מ. לעזרה בהת- קנגת ה-108, אך הוא הגיע בשלב מאוחר מדי ולא הצליח לשכנע להמשיך ולהתמודד עם ה-18א1. התקנת ה-זגצסד בהתקנת ה-.1ג:'10' הם זכו לתמיכה רצינית של בעלי מקצוע, אנשים שבאו מבלגיה במיוחד לעזרה בהתקנה, אך כנראה שתוכנה זו הרבה יותר פשוטה להתקנה, או שלאחר ההתמודדות עם ה-18 הבעיות גראו הרבה יותר פשוטות, ואין הם מרגישים כיום שהם זקוקים בכלל לעזרה ולתמיכה של החברה שכתבה את ה-,2071, הם מסוגלים להתגבר על כל הבעיות בכוחות עצמם. אין הם. מתחהטים על החלטתם זו, לפי חשבונם העבודה ב-,041י' בהשוואה לעבודה ב-165 מביאה להם חסכון חודשי של כ-10,000 דולר (בחישוב זמן ביצוע ומשאבי | מחשב. לא נכנסתי לבירור פרטי החשבון). החלטתם לעבור ל-,1081' שהוא מערך מסד נתונים (ת0) השאירה ללא מענה את השאלה של מערך תקשורת (20), בשלב זה הבחירה היתה בין ה-:60תס)מ1 לבין 1 תסזנטת שהוא ה-₪6 1 0 חי ה-ג008ע0!מ1 עקב הנסיון הטוב עם מתססות הטכניות של ה-00(2ע60מ1 שנראו עדיפות. כשנקבעה שיטת העבודה: -- מערכת הפעלה -- 05. 2 -- מסד נתונים (8פ) -- ,1074 -- מערך תקשורת (0) -- 01ס6תמא1. הם נערכו כמו למבצע צבאי לבצע את ההסבה המשן- לשת: נערכו פגישות תיאום שוטפות שבהן נקבעו משימות ותאריכי ביצוע והכינו את הכל לקראת יום ההסבה; מספר מטרכים נכתבו מחדש בהתאם לטכניקת התכנות וההפעלת החדשה:; וביום אחד, לאחר כשנה של עבודת הכנה, ההלו לפעול במערך החדש. כל זה מבלי להפריע לעבודה השוטפת במערכים הקודמים. המשפטים האחרונים נראים פשוטים לביצוע, אך רק מל שהתנסה במעבר ממערך למערך יכול להעריך נכונה את עצם הקשיים בביצוע, וכל הכבוד וההערכה ליואל מטות וצוות עובדיו, על עצם קבלת ההחלטה ועל הכשרון והיכולת לבצעה. סוף דבר נסיון מעניין ומאלף של חברת ,,תדיראן" מלמדנו על הצלחה בעירוב תוכנה של יצרנים שוגים, נושא שרבים מ- אתגנו חוששים ממנו, כשם שחוששים לערב ציוד מחברות שונות. יתכן וזה חשש שוא, עצם העירוב יכול, כפי שטוענים בחברת תדיראן ובספרות העולמית, להביא לחסכונות כספיים רבים. יש לבטח חברים אחרים שהתנסו הן לטובה והן לרעה בתחום זה. בתע"ש, למשל, גסיון בקנה מידה קטן להפעיל את תוכנית החבילה 68459 -- לא עלה יפה. הדעות גם מחולקות לגבי ערכם היחסי של מסדי הנתו- נים. כך אנו קוראים בידיעון מס' 34 של איגוד מנתחי המע- רכות לְענ''א בישראל, חוברת ‏ יולי-ספטמבר 1977, תחת הכותרת ,,רשמי מסע של חברי האיגוד בארה"ב: ,,במקומות שביקרנו מצאנו את השימוש ב-15א1 כתוכנה היחידה למסדי נתונים. מספר חברות שהשתמשו קודם לכן בחבילות תוכנה אחרות, כגון ,10'781, עשו הסבה ל-165'. ולסיום, מסיפור ,,תדיראן" בולטת העובדה שלא תמיד ווכות יחידות המחשב לעזרה ותמיכה מספיקות מחברת י. ב. מ. יתכן וסיפור זה יזהיר את חברת י ב.מ. לא להת- ייחס בבטחון עצמי מופרז לכושר המכירה שלה, כיוון שיש אלטרנטיבות. אך במקביל הריני פונה לאיגוד המשתמשים בציוד חברת י. ב. מ. לטפל גם בנושא התוכנה, ההדרכה וה- עזרה המקצועית ליחידות המשתמשות בציוד י. ב. מ. במקביל לנושאי דמי שכירות ומכסים (נושאים שחשובים בפני עצ- מם). לעתים שימוש לא מוצלח בתוכנה או צריכת' יתר במש- אבי המחשב או גם זמן רב מדי הדרוש להתקנת חבילת תוכנה עולים הרבה יותר מאשר הנחה בדמי שכירות שיכו- לים להשיג כאיגוד. אני גם בטוח שבשטת זה, נמצא ביתר קלות שפה משותפת עם חברת -. ב. מ. . נשמח להעמיד את מדורנו זה לשם החלפת רעות. על ' חבילות תוכנה שונות וכן על נושא עירוב תוכנה. ‏ התקשרו אלי, או כתבו למערכת העיתון. ה ה נושא זה דורש קודם כל הגדרה -- מה זו יחידת המחשב? האם הכוונה למנהל מרכז חישוב בל- בד, או למנהל יחידת עג"א, או יחידת מערכות מידע הכוללת מרכז חישוב ? ההנחה היא, שמדובר ביחידת ענ"א במובן הרחב שלה, לפי המבנה הקלסי הבסיסי של יָחידת ענ"א. במבנה זה יש ישויות ארגוניות שונות ביחידה, כמו תכנות, הפעלה, תכנון, סיוע טכני וכו'. לכל ישות כזו יש מנהל, בנוסף למנהל היחידה, שהוא בעל התפקיד העליון ב- יחידה. ברור שנדרוש מבעלי תפקידים אלו כישורים ניהוליים, בנוסף לידע ספציפי מקצועי בתחומם. כאן מתעוררות כמה שאלות מעניינות : -- האם יש דרישות מיוחדות ממנהל יחידת מחשב, או ממנהלים ביחידה זו, שאין למנהלים אחרים ? -- האם מנהל היחידה צריך להיות' איש מקצוע או סתם מנהל טוב ? נראה שהתשובות איגן דוגמטיות וא- חידות לכל יחידה, אלא הנן תלויות ב- מספר גורמים : 4 א. גודל היחידה. ביחידה קטנה המנהל הוא היחיהה. יחידה גדולה היגה כבר ארגון מורכב - בפני עצמן. כדי לסבר את האון -- מנהל ‏ מל"מ חייב: להיות. שונה ממנהל יחידת המחשב בחברת ביטוח קטנה. ב הפביבה האהגונית: יחידת מחשב במשרד ממשלתי אן צי- בורי, לעומת' ארגון עסקי, או לעומת ת שירות. כאן "יש; | כמובן, מספר אלטרנטיבות : כפיפות ישירה למנכ"ל. נהל ביחידת המחשב - דרישות ומאפיינים בדרגים השונ*ם מאת פרופ' זאב נוימן הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב ביום עיון לניהול . מרכזי מחשב להלן שלוש הרצאות שהושמעו ביום עיון לניהול מרכזי מחשב 3 בב שב ו בב בנ בג בו רהב .| -- כפיפות למנהל אגף למדעי הניהול. -- כפיפות לסמגכ'"ל ו/או לחשב, -- מנהל יחידה במעמד על-היררכי ב- ארגון. בזמנו נערך סקר של דיבולד בארה"ב, לפיןו ‏ 48% מכלל מנהלי יחידות מחשב היו כפופים לאחראי על הכספים, ‏ 21% למנכ"ל או לנשיא, ‏ 15% לאחראי למנהל, % אחרים. ר. | אופי הוחידה (או יחסי הגומלין עם הארגון). -- יחידה פסיבית -- מציעה שירותים כאשר היוזמה לשירותים באה מה- משתמשים, -- יחידה אקטיבית (יוזמת) -- מחדירה שירותי ענ"א לארגון ע'יי ניתהוח מת- מיד של בעיות המשתמשים השונים ; מביאה מימצאים.<להנהלת הארגון ל- צורך החלטה שתחייב פעילות ענ"א אצל המשתמשים. ה. מבנה יחורת המחשב. קיימים מספר מבנים אלטרנטיביים. ברור שמבנה היררכי קשוח שונה ממבנה מטריצה וגם מכתיב סוג ואופי שונה של . מנהל יחידה ומנהלים כפיפים. למשל, האפשרויות הבאות: -- מאגר של תוכניתנים ושל בוחנים. -- צוות מעורב עם אחריות' על פרו- "ייקטים מהתחלה ועד הסוף:.. --- ביזור ניתוח המערכות וריכוז העבו- דה הטכנית (בכלל, החלטה על ריכוז- או ביזור משפיעה על סוג המנהלים). -- היחידה אחראית לביצוע שוטף בל- בד, או לביצוע ופיתוח. ככלל, ביחידת מחשב יש להבדיל בין מבנה לוגי, מבנה ארגוני ומבנה הפרו- ייקטים, לא תמיד הגבולות חופפים. לכן לעתים תמצאנה 2 שרשראות ניחול -- האחת, רגילה, כבכל ארגון, וחשנייה כרוכה בניהול פרוייקטים, שאינם גמד צאים במסגרה' פונקציה מסויימת ביחי- דה. 2 ו שלב הפיתוח של יחידת המחשב. -- מערכות יציבות, בלי פיתוח. ובל- שינויים רבים. == חידה "עם ופיתוה. הדרישות מכל דרג מינהלי ביחידה שונות, וזאת בעיקר עקב הקטגוריות ה- שונות של כוח-אדם ביחידת המחשב:" -- אנשי מינהל -- משגרים, ספרנים, מזכירות, מינהלנים, עובדי משק -- המנהל של תת"יחידה זו אינו שונה ' בהרבה ממנהלים ביחידות אחרות דו- מות בארגון. -- אנשי תפעול -- כל הפונקציות הד > כרוכות בפעולות ‏ עם ‏ ציוד 8ּזה) עזמ6, ציוד היקפי, מחשב). פונקצית יצור זו ומנהלה אינם שונים הרבה מפונקציות דומות ביחידות אחרות. של הארגון, העוסקות בתפעול מכו- נות בהתאם להוראות מוגדרות, עם > מעט מאוד אלמנט של יצירתיות. הי -- מתכנתים -- אין דומה להם ביחידות. אחרות בארגון. ְ = -- מנתחי מערכות -- פונקציה יצירתי בעיקרה. 2 חשובה מאוד האוטוריטה המקצועית = של מנהל היחידה בעיני אנשים אחרים ' % (מעשה חושבי -- מ 9 בארגון (מחוץ ליחידה) ובזאת שונה הוא ממנהלים אחרים בארגון. ככל שהאוטו- ריטה המקצועית שלו גדולה יותר, כן גדלים הסיכויים של קבלת רעיונותיו ע''י המשתמשים. התנאים לטיפוח האוטורי- טת: == ידָע, -- יכולת מכירה של היחידה ושירותיה. -- זהירות בניתוח הבעיות, בהכנת פת" רונות וביישומן. -- מעמד היררכי גבוה בארגון. -- הכרה של הארגון. הכישורים הנדרשים ממנהל יחידת מחשב כוללים כושר ניהול והנהגת צוות עובדים מקצועי, הכרת טכניקות מחשב, ידע בכלכלה, בהנדסתדייצור, בחקר בי- צועים והכרה של התהליכים והביצועים השונים של שאר היחידות בארגון. מנהל היחידה חייב להיות קודם כל מנהל ואח"כ טכנאי עג"א. הוא חייב ל- נהל לא רק פונקציות יצור ותפעול, אלא גם פונקציות פיתוח ויצירה. הוא. חייב לכן לתפקד כמנהל יצור, כאחראי למחקר וכמתמרץ אנשים יצירתיים. קל יותר ללמד את הכישורים הטכניים הנדרשים ממנהל יחידת ענ"א מאשר לק- חת טכנאי מוכשר ולהקנות לו את ה- טכניקות וכישורי הניהול הנדרשים. כל המנהלים ביחידה חייבים להיות בעלי כישורי ניהול וידע בתורת הגיהול. ניהול כוח אדם הינו אחת' הפעילויות העיקריות של מנהל יחידת המחשב. חייב להיות מסלול קידום ממוסד למנהלים ה- שונים ביחידה, שיאפשר שימוש ברוטצ- יה מתוכננת, שהיא כלי הנעה חשוב. אנ- שי מקצוע בתחום זה, שאינם בעלי ה- נעה גבוהה, אינם יכולים לתפקד ביעי- לות, כיוון שמקצוע זה אינו מובנה ב- עיקרו. ההנעה מושגת ע'"י אתגרים מק- צועיים, תוכנית קידום ורוטציה, קידום מקצועי, תנאי שירות, מדדי הצלחה ברו- רים ותוכנית עבודה יציבה, לסיכום, מנהל יחידת המחשב חייב להיות בעל אופק תכנון רחב ובעל ראיה מקיפה של מערכות ועם זאת מסוגל ל- טפל גם בנושאים צרים לפי נוהלים. עליו להבין הצורך בשינוי המצב הקיים, להפ- | גין מנהיגות ולהשרות אימון הן כלפי הכפיפים והן כלפי הנהלת הארגון וה- משתמשים. הוא חייב לנהל את היחידה בסיוע מטה, כאשר מוטת השליטה שלו צרה יחסית, כך שיהיה פנוי לתכנון, בק- רה ויצירת קשרי עבודה עם המשתמשים והמטה. ,,מעשה חושב'" -- מרף 1978 ' כמשק סגור מאת דן גרנות 1. מבוא נושא הרצאתי הינו מרכז חישוב כ- משק סגור. לקראת בחינת הנושא עצמו תחילה ננסה להתבונן בתהליך התפת- חות. של מרכזי חישוב בעשרות השגים האחרונות. נראה לי שנוכל לחלק התפתחות זר לשלושה שלבים: א שלב לימוד. ב. שלב היוקרה. ג. | שלב הניצול היעיל. בשלב א, שלב הלימוד, היה עלינו להכיר את המחשב עצמו, ללמוד לאיזו אפליקציות ניתן להשתמש בו ומהי ה- תשתית האנושית והחומרית הדרושה ל- כה' המתקנים השונים התחילו להעלות נושאים רבים ומגוונים בדרגות הצלחה שונות. כתוצאה משלב זה נצבר מידע ראשוני, באשר ליכולת יישום של נוש- אים מסויימים, אך לא היה כל ניסיון ב- אשר לבדיקת הכדאיות הכלכלית של ני- צול המחשב למטרות שונות. עם ריבוי מחשבים והרחבת מיגוון נושאים שאותם ניסו ליישם התחיל שלב בי, שלב היוק- רה, בו החלו ארגונים, מוסדות ומפעלים שונים להתחרות ביניהם ברכישת והפ- עלת מחשבים גדולים יותר, חזקים יותר ומהירים יותר. כמו. שבעבר היו מוסדות מתגאים במספר האקדמאים המועסקים על ידם, כך, החלו להתגאות בעוצמת המח- שב, בגודל הזכרון, במספר הערוצים ו- עוד. התוצאה -- הרחבת' פעילות המחשב, אך במקביל גידול משמעותי של עלותו, הוצאות קבועות ומשתנות. עקב הוצאות הולכות וגדלות ברור היה שבמוקדם ובמאוחר יוחל שלב ג' שהוא הליכה לקראת ניצול יעיל של השימוש במחשב, השלב שאותו חייבת לאפיין יכולת' של מרכז חישוב להגיע לכדאיות כלכלית ולהישאר בה, זאת ע"י הש- וואה של תרומת' המחשב כנגד עלותו. המעבר בין שלבי ההתפתחות לקראת שלב תפעול יעיל איגו חייב להיות מס- לול התקדמות לכל אחד ממרכזי חישוב. ביוס עיון לניהול מרכזי מחשב יש מרכזים שעקב אופיים אין תפעול יעיל מהווה אצלם יעד מרכזי, המבנה ה- תקציבי אצלם אינו מספק כלים למדידת יעילות תפעולית, אך גופים כאלה מה- ווים מיעוט בקהילות מרכזי חישוב. 2. מבנים שונים של מרכזי חישוב במשך תהליך ההתפתחות של מרכזי חישוב נוצרו מספר צורות התארגנות ב- התאם לאספקטים ארגוניים ותקציביים. מבחינה ארגוגית אפשר לחלק מרכזי חי- שוב לשתי קבוצות : א. מרכזים המהווים חלק מארגון או מוסד, כאשר מרכז החישוב מהווה יחי- דת סיוע של הארגון או המוסד המכסה כל דרישותיו בצורכי מיחשוב. ב. מרכז חישוב כיחידה עצמאית מ- בחינה ארגונית המספקת שירותיה לגור- מי חוץ שונים. מבחינת כיסוי תקציבי אפשר שוב ל- חלק מרכזי חישוב לשתי קבוצות : א מרכז חישוב כמשק סגור המהווה מסגרת' בעלת עצמאות תפעולית מסו- יימת. ב. | מרכז חישוב כיחידה פונקציונאלית של הארגון,' הפועלת במסגרת תקציב תקופתי נתון. נראה לי שכל אחד מהמרכזים המופ- עלים היום אפשר לסווג לאחד מ-47 ה". קבוצות ע''י חתך שתי החלוקות שהוז- כרו. התרשים מראה דוגמאות של מרכזל חישוב לפי חלוקה בהתאם למבנה ארגוני ותקציבי. ניתוח של 4 קבוצות שבתרשים מראה על השפעת מבנה ארגוני ותקציבי על אופי התפעול של מרכז חישוב. ל- דוגמה שיטת תקצוב תקופתל אינה. ין-. צרת מוטיבציה חזקה להגדלת יעילות > תפעולית. 8 , בבנה ארגוני 0 מרכז חישוב כחלק מארגון | | מבנה תקציבי ממה )תה כ רוש תפסא האס יקס שקבים הו די ה הא ד וו יחידה המאזגת עצמה מבחינה תקציבית. יחידה מתוקצבת תקופתית 3 הקמת מרכזים תמתיריים ו ו אין כל אפשרות להתחיל לצעוד לק- ראת ניצול יעיל של מחשבים ללא בניית מערכת בקרה מתאימה, שבמרכזה תעמוד בעייה של קביעת מדדי תפעול. בעייה פשוטה לכאורה מסתבכת כבר בתחילתה כי עלינו להשוות מרכיבים שונים באופיים, כגון מהירות של יחידת עיבוד מרכזי, ניצול נפח הזכרון, או אח- זקת מערכת הפעלה על ידי תוכניתן מע- רכות הפעלה. אין כל דרך להשוואת מרכיבים אלה על ידי הבאתם למכנה משותף של הערך הכספי. הפתרון לבעייה זו הוא קביעת שיטה תמחירית לחישוב עליות של מר- כיבי מיחשוב או שירותי מיחשוב מר- כזיים (ת20118 68 6טסתשטסעת1). במסגרת' מונח מרכיבי מיחשוב אנו פוללים יחידות שונות מהן מורכבת מע- רכת המחשב (יחידת עיבוד מרכזי, יחיד דות עיבוד היקפי, זכרון פנימי, כונני דיס- קים, סרטים ויחידות קלט ופלט). במס- גרת מונח שירותי מיחשוב הכוונה לשי- רותים הניתנים על ירי אנשים במסגרת מרכז חישוב כגון הפעלה, אחזקה, ניתוח מערכות, ‏ תכנות, ‏ יעוץ בתכנות. לצרכנים מחוץ למרכז, יעוץ בשימוש במערכת ה- הפעלה, שירותי ניקוב, שירות הרצות ו" תיקון שגויים בעיבוד נתונים. עלות מרכיבי חישוב אפשר לקבל. על ידי חלוקת ס"ה ההוצאות לתפעול ולאח- זקה של אותו מרכיב בס"ה התפוקה של אותו מרכיב במשך תקופה, כאשר הע- לות תתבטא בלירות ליחידת תפוקה של אותו מרכיב. בחישוב העלות ‏ של כוח האהם כמר- כיבי עלות מיחשוב רצוי להבדיל בין: 1. הוצאות כ"א להפעלה, לאחזקה ול- מערכת הפעלה של מחשבים, המתווספות להוצאות' מרכיבי המיחשוב. / 2. עלות של ניתוח מערכות, תכנות, הרצה ותיקון שגויים, הנמדדים בשעות = עבודה שעבורן נקבע תעריף בהתאם ל- סוג המקצוע. - לשכות שירות של ספקי ציוד מחשבים (אומ ,6‏ תסא), מרכזי חישוב של מוסדות' פרטיים. מרכזי חישוב של מוסדות השכלה גבוהה מדידת תפוקה של מרכיבי מיחשוב היא יחסית קלה הודות לתוכניות' מחשב מת- אימות המהוות חלק אינטגרלי של מע- רכת ההפעלה. חישוב ההוצאות מורכב יותר, במיוחד עקב חלוקת העמסות מ- סויימות בין מרכיבים שוגים (חשמל, מיזוג אוויר, נקיון ועוד). במציאות ה- ישראלית מתווספת' עוד בעייה של הת- ייקרויות חזקות של מרכיבי שכר ואח- זקה המהווים אחוז הארי של סעיף ה- הוצאות. כדי להתגבר על קשיים אלה, על האר- גון לקבוע קווי מדיגיות בשעת הגדרת מרכזים תמחיריים של מרכז חישוב. ‏ יש להשתדל לקבוי כמרכזים אותם מרכיבים או שירותים שאפשר להגדירם בצורה ברורה, למדוד תפוקתם ולהעמיס עליהם את הוצאותיהם. רצוי לא לקבוע כמר- כזים תמחיריים מרכיבים או שירותים, שתרומתם להכנסות קטנה יחסית, כי אז לעתים הכנסותיהן אינן מכסות את הו- צאות איסוף הנתונים ועיבודם של אותם הנתונים. במקרים אלה רצוי למצוא מכ- נה משותף שיאפשר לצרף מרכיבי אן שירותי מחשב זעירים למרכזים תמחי- ריים. גדולים. בכל מקרה חישובי תפוקות ועלויות חייבים. להיעשות בצורה פורמלית ולקבל הסכמה של גורמים מוסמכים של הארגון. בצורה זאת יימצאו ברשותנו מדדים מו- כרים שיהוו צעד חשוב:לקראת התארגנות כמשק סגור. 4. התארגנות לקראת משק סגור ו כאשר מרכז החישוב הגיע למצב ש- ידועות העלויות של מרכיבי מיחשוב ן: שירותיו, נוצרה תשתית ראשונית להת- ארגנות לקראת משק סגור. תחילה נגדיר את המושג משק סגור כפי שאנו מבינים אותו בצורה פשטנית: ,,להגיע למצב בו מרכז חישוב יוכל להיות נושא את עצ- מו" ז''א לכסות' מתוך הכנסותיו את ה- ושקעות וההוצאות השוטפות. . חלוקת. מרכז חישוב. לפי מבנה ארגוני ותקציכי ו מרכז חישוב כיחידה עצמאית הרפ בכורל לשכות שירות פרטיות | 777 מוסדות מחקר לפיתוח מחשבים הממומנים ע'"י מענקים או קרנות. ו ההחלטה להליכה בכיוון משק סגור תתבסס בדרך כלל על נסיון העבר אשר יצביע על יכולת התארגנות כזו. לפני קבלת החלטה להפוך מרכז חישוב למשק סגור צריכה הנהלת הארגון או המוסד להיות משוכנעת כי: 1. להנהלת מרכז החישוב ישנו כושר ארגוני מספיק לתפעול עצמאי. 2. יש בירי ההנהלה כלים שיאפשרו בקרה שוטפת' של פעילות המרכז. מרכז חישוב חייב לוודא ש: 1. סוכמה שיטת קביעת תעריפים ו- העמסת הוצאות. 2 נקבעה שיטת תכנון השקעות. 3 הוקמה קרן פחת וריבית. 4 נקבעו מדדי טיב שירות. 5 סוכמה צורת בקרה של הנהלת הארגון או המוסד על מרכז החישוב. 6 כל זאת לפי הסטנדרטים המקובלים היום בחברות' מסחריות ולפי כללי מס הכנסה. בקרה על פעילות ‏ של מרכז -חי- שוב בדרך כלל תתבצע בעזרת דיווח חודשי של הכנסות מול הוצאות. תכנון הדיווח ועומק פיָרוט ההכנסות וההוצאות, תלויים במידת הפיקוח אותו רוצה הנ- הלת הארגון או המוסד להפעיל על מר- כז החישוב. קביעת מדדי טיב השירות' חשובה ב- מיוחד לאותם מרכזי חישוב. בהם ניתן שירות מיחשוב לגורמים רבים של ה- ארגון, ולא רק לאנשי מרכז החלשוב עצמו. כאן יכולים להגיע לפעמים לני- גוד אינטרסים בין יעילות כלכלית של המרכז ובין טיב השירות לפרט. אפשר למנוע מצב זה על ידי קביעת רמת טיב שירות ממוצעת (זמן המתנה לעבודה) כאשר מוקמת ועדה שתפקח על עמידה בשירות' המובטח. ועדה כזאת,. שתורכב בדרך כלל מנציגי הנהלת הארגון, נציגי צרכנים ונציגי מרכז החישוב, תוכל ל- המליץ בפני הגהלת הארגון על השקעות ,מעשה חושב" -- מרף 1978 | / | | ארי חדשות, עקרון מתן עדיפויות לצרכנים שונים ועוד. אחד מן האספקטים החשובים בשלבי ההתארגנות היא הקמת קרן פחת. מאחר ומרכז חישוב צריך בעתיד לשאת עצמו, חייבים להיות ברשותו אמצעים כספיים לחידוש הציוד. ההפרשה לקרן פחת נע- שית לפי חוקי מס הכנסה בהתאם לסוגיל הציוד השונים. כאשר המעבר למשק סגור נעשה בזמן שלמרכז חישוב יש כבר ציוד בן גילים שונים, יש צורך לקבוע מצב התחלתי של קרן פחת, בהתאם לערכו וגילו של הציוד. באותו זמן יש גם לק- בוע התייחסות לריבית. למרות ההפרדה בין מרכז החישוב ו- בין הארגון אליו הוא שייך, רצוי ששי- רותים שונים של הארגון כגון: תחבורה, בטחון ואחזקה כללית ינתנו למרכז חיד שוב, בהיותו משק סגור, במסגרת הפעי- לות הכלכלית והארגונית הכללית, כאשר מרכז החישוב יחוייב עבורם בהתאם ל- תעריפים מוסכמים. מעבר למשק סגור גורר אחריו שינוי דפוסי עבודה ויש לו השפעה על הרבה נוהלי עבודה של הארגון בכלל ומרכז החישוב בפרט. כדי למנוע זעזועים ול- הבטיח מעבר חלק רצוי להשקיע זמן ו- מאמצים להכנה יסודית' של התהליך כולו. 5. בקרה שוטפת של מרכז חישוב כמשק סגור ו כדי לוודא הצלחת התפעול של מרכז חישוב כמשק סגור, יש להבטיח התגש- מות של אותן הציפיות שהיו לארגון ול-. מרכז החישוב לקראת תכנון השינול ה" " ארגוני הזה ואלה הן: א איזון התקציב. ב. שביעות רצון של הלקוחות. ג. | יכולת תכנון השקעות לטווח ארוך. ד. יצירת ,רוח יחידה" ע"י שותפות וגאווה קבוצתית. הפצת דו"'ח תקופתי על הכנסות והו- צאות של המרכז מספקת בדר"כ דרישות הנהלת הארגון, כל עור הדיווח מראה איזון או הפרש חיובי בין הכגסות והו- - צאות. השגת מצב כזה הינה באחריות!' הבל- עדית של מנהל מרכז החישוב וזה אחד המרכיבים להערכת הצלחתו בניהול ה- מרכז. כפי שצויין קודם אין הצלחה זו יכולה להיות על חשבון טיב השירות. לכן חייב מרכז חישוב לפרסם תקופתית דיווח על טיב שירותיו הניתנים ללקוחות. מידע זה יכול לכלול היקף פעילות עבודה במנות, עבודה בתקשורת, זמני המתנה לסוגים שונים של עבודות ועוד: הדרך הטובה להפצת מידע זה היא באמצעות ידיעון של מרכז חישוב, ‏ אשר יכול גם לשמש כאמצעי להחלפת מידע דו-כיווני בין צרכנים למרכז חישוב בעזרת מדור מכ- תבים למערכת. קרן פחת שהיקפו פונקציה של פעילות מרכז חישוב מהווה מכשיר יעיל להדגשת הקשר בין חידוש הציוד ותוכנה של מר- כז החישוב ובין הגברת פעילותו של ה- מרכז. תנאי זה מחייב התעמקות יתר, ושקילה רצינית של מרכז חישוב לגבי כל השקעה מתוכננת. תופעה נוספת היא היווצרות שו- 05 66 ב טאפשר לאפיקים הרצויים, כגון העמדו מקצועיים, סיום משימות במו אותן הציפיות שצוייגו מהוות גם. היתרונות של הפיכת מרכן חישוב למשק סגור. . באשר לחסרונות של הפיכת מרכז חי" שוב למשק סגור אפשר למנות את: א. המשקל של הגורם הכלכלי בשיר ' קולי המערכת לגבי המשתמש. ב. יצירת תקדים ללחצים של יחידות אחרות. ג. אבדן שליטה של הנהלת הארגון על מרכז החישוב. נראה לי שעל שלושת הנימוקים ש- הוזכרו כאן יכולה הנהלת הארגון להת- גבר, או לפחות לשפוט את יכולת ה- התגברות, כבר בשלבים הראשונים של בחינת' הרעיון להפיכת מרכז החישוב למשק סגור. 6. שיכום הליכה בכיוון זה של הפיכת מרכז חי- שוב למשק סגור תלוייה בהיקף הארגון ובחלקו של מרכז החישוב בתוכו. ב- יכולתה של הנהלת הארגון לבקר פעילות המרכז וביכולתו של מרכז חישוב להת- ארגן לאיזון עצמי. אם מתקיימים תנאים אלה, גראה ש- מגמת הפיכת מרכז החישוב למשק סגור יכולה להצליח ועל ידי כך לתרום להג- דלת היעילות' התפעולית של המרכז ול- יציבות גדולה יותר של כוח אדם שב- תוכו. אירגון, ניהול ובעיות ספציפיות של יחידות מחשב קטנות א. תפקידי המנהל ביחידת עיבוד נתונים (1) קביעת והגדרת מטרת הפעולה של היחידה. (2) הכנת והבטחת המשאבים הנדרשים להשגת המטרה. (3) חיזוי השינויים הנדרשים והחדרתם המוצלחת. איתן שטייף מרכז לעיבודי מחשב של ,מילועד'' בע''מ ביום עיון לניהול מרכזי מחשב שג בסכתעכר ינאיצנו הפונ - מרבית התקלות' ומצבי אי שביעות הרצון ביחידות מחשב ב. היסודות הקובעים הצלחת פעולתה של היחידה ניתנות לזיהוי כמצבים של חוסר מטרה מוגדרת, או כהימצ- 1. הטיפול בנושא הציוד (אופטימציה או לא -- זוהי שאלה אות במצב בו אין היחידה משרתת עוד את המטרה, בשל ‏ , אחרת). פיגור באיתור וחיזוי השיגויים הנדרשים להשגת המטרה. 2 מבנה פנימי וצורת' ארגון היחידה בתוך החברה. שלוש הנקודות האמורות מגדירות לדעתי את תפקידו 3 נושא כוח האדם המקצועי. האמיתי של מנהל היחידה, וכל המשימות הנוספות שהוא נוטל על עצמו אסור שתגרענה מיכולתו לתת תשובה הו- למת לתפקידו המרכזי. ,מעשה חושב'/ -- מר 1978 ציוד: בחירת ציוד מתאים, ובעיקר -- שמירה על מודרניזציה ועל התאמה מירבית לצרכים השוטפים וצרכי העתיד -- למילוי דרישות. אלו. בשטח אל גורם מכריע, איגו גראה לי כבעל חשיבות יתרה. חשוב קרבה יותר מכך אם הציוד עונה על הדרישות הנוכחיות, ואם תוכנית ההצטיידות קולעת לבעיות הצפויות. מבנה פנומי ומעמד בתוך. התכרה: א למי כפופה היחיחה ולמי מדווח מנהל היחידה? בתוך אגף הכספים ? אגף המינהל ? האם ישירות למנכ"ל ? ב מצבו ומעמדו של מנהל היחידה בתוך הצמרת המינ- הלית ויחסיו האישיים. ג. האם המעמד הכלכלי של היחידה הוא עצמאי? האם היחידה היא מרכז עלות, מרכז תמחיר, מחלקת שירות, מרכז רווח, ,,משק סגור" ? גורם זה הינו מכריע כאשר מתבררת השפעתו על האפשרות למדוד את הצלחת היחידה. ד. האם שירותי היחידה ,נמכרים" בתוך החברה? האס הם ,מוענקים" ? האם כל ,מזמין" שרוצה דו"ח נוסף מקכל אותו, או האם עליו ,לקנותו" ? כל אחד מן הגורמים הללו ניתן לאיתור ולזיהוי בכל יחידה, וקל למדי לאתר את השפעתו על הצלחתה של ה- יחידה. . 3 כוה- אדם: הטיפול בפיתוח כוח-אדם מתאים, ומציאותם. של עוב- דים מיומנים, מסורים והמכירים את תפקידם -- גורם ראשון במעלה. ברירה ומיון, הכשרה פנימית, סטנדרטים גבוהים ודרכז פרס וקנס שניתן לממש -- יסייעו בקיום יחידה מתפקדת היטב. יש לבדוק: האם ישנה הגדרת תפקידים? האם ההגד- רות מתפקדות ? האם ישנו גרעין מרכזי של הצוות, אשר הוא בעל מנהיגות בציבור העובדים ו,נותן את הטון" במס- גרת העבודה? האם העובדים נפגשים במסגרות שמחוץ לעבודה בצורה תדירה ? ג. ,,מזדי הצלתה" בניהול יחידת ענ'/א ברצוני להציג כמה מדדים, לא כציון עובדות אלא כשאלות למבהן. 1) עלות ותקציב: -- האם עלות נמוכה היא סימן חיובי? . או אי חריגה מן התקציב שהוצע לנושא? ושמא ההת- אמה בין הדרישות להשגתן שקולה כנגד סטייה תק- ציבית ? 2) מהירות הגובה -- תגובת המערכת לשינויים; תגובת היחידה לדרישות מיידיות ? מהירות תגובת המסוף? לדעתי מדד מהירות התגובה הזא מרד בעל חשיבות. 3 שביעות רצון של הצוות: -- האם זו נובעת מהישגים יצרניים או מנוחיות ‏ ושלווה ? מה חושבים כלל העוב- דים בחברה על עובדי יחידת עב"א ? 4) יחסים בין מחלקתיים: האם הצרכנים ‏ דורשים את הדו"ח שפיגר בהפקתו? מה קורה אם לא יסופק דו"ח מסויים -- האם בכלל ירגישו שאינו קיים? האם מו- כנים לשלם עבור כל מוצר שהיחידה מפיקה ? בעיות היחידה הקטנה ישנו שוני ניכר בין היחידה הקטנה לגדולה, אך לפי דעתי לכל חסרון ישנו איזון, או פיצוי, אשר מסייע להתגבר על הקוש , קפיזיים של העתיד ואת הת" א. היקף כוח האדם , ביחידה הקטנה מצויים 6 אנשי תוכנה, אשר עליה למלא את מלוא מכלול התפקידים של: מתכנת המערכת, מנהל בסיס הנתונים, מנהל פרוייקט, ראש צוות תכנות, " מנתחי מערכות, ומתכנתים מן השורה. וכמובן -- ישנם ביך אלו תפקידים שדורשים גיבוי. התוצאה -- צמצום בהתמחות ועומס גדול יותר על "| העובדים, ובמקרים רבים ויתור על אלמנטים שאין יכולת | | לקיים או לפתח בשל המצב האמור. היתרון הנובע מן הצמצום -- יותר הזדהות, יותר מען- | רבות, יותר היכרות של מרבית האנשים את מרבית המע- רכות. ב. מסלול קידום כוח אדם : ביחידה הקטנה לא מפותחים מסלולי קידום ותהליכי אינדוקטרינציה. במקרים רבים קבוצת התכנות מתנהלת , מעצמה" בשל אי יכולת לקבוע תהליכים ממוסדים של הכשרת. האנשים, כאשר אין אפשרות להציג לעובד מסלול קידום מסודר : -- יקרה ולא תוכל לקבל את העובד המוכשר ובעל הדרישות מעצמו -- אשר רוצה לדעת מה צפוי לו גם בעוד 4-3 שנים, אם יהיה טוב. מאידך -- ישנה אפשרות להציג לכל עובד את' היתרון - ,תוכל להגיע לצמרת, אם תהיה טוב באמת", דווקא מכיוון שאין מיסוד לתהליך הקידום. : ג. | עלות תוכנה בסיסית ביחידה הקטנה כל יחידה בסיסית של תוכנה היא יקרה יותר באופן יחסי. כמו ההבדל בעלות ליחידה של תוכנית משכורת המשמשת לביצוע שכר של 1000 איש לעומת' 0 איש, כן הדבר בפיתוח או בשכירות של מוצרי תוכנה חיצוניים. -- שכירות של 2815 מהווה ביחידה קטנה עלות של 10% מעלות המחשב (למשל אצלנו), לעומת 2%--1 ביחידה הגדולה. -- החזקה תקינה של מערך .ע.1, עולה בעובד אחד (ממדרגה ראשונה) מתוך 12--10 איש או מתוך 30--25 איש, -- קבוצת ,,תכנות'"המערכת" גדולה יותר באופן יחסי ולכן יקרה יותר לכל יחידת פיתוח תוכנה. : מאידך -- ישנה תפוצה קלה יותר. של מידע והיכרות טובה יותר של כלל הצוות עם מערכות התוכנה האמורות. ד. תחומי הטעות ביחידה הקטנה תחומי הטעות קטנים יותר בממדים מוחלטים. טעות באומדן של פרוייקט בסדר גודל של 20,000 ל"י עלול להוות ביחידה קטנה חריגה של 30%, למרות שבאופן מוחלט היקף הטעות איגו גדול. לעומת זאת -- ביחידה הקטנה לא יהיו ,,קטסטרופות > של מיליונים", פשוט -- לא מגיעים לסדרי הגודל הללו. ה. ממדי הפרוייקט הטיפוסי ביחידה הקטנה ההיקף הצפוי של הפרוייקט הוא קטן ‏ יותר, ניתן לוותר על כמה דרישות של אוניברסליות (לא לכל האפשרויות צריך להיות. פתוח) והפרוייקט קל יותר לשליטה ולהשלמה במועד, / לעומת זאת בדרך כלל יהיה מערך התוכגיות: פחות סטנדרטי וריכוזי, ולכן .קשה יותר לתחזוקה בעתיד, וז בשל מיעוט תקני העבודה וריבוי ,,שיטות התכנון הפרטיו לי נסיגה מהחלטות האתמכוף מאת גדעון סמיד 3 קל ,לדבוק בהתלטה", ,נאמנות לעקרו- נות" נחשבו מאז ומתמיד צווים מקוד- שים. מנהלים ומנהיגים נבחנו ונמדדו עפ"י יכולתם. לעמוד בלחצים ולדבוק בהחלטות' האתמול. בתנאים הדיגמיים | של טכנולוגיות מודרניות -- הצמדות לפסקנות העבר עלולה להיות קטלנית. משך החיים של החלטה טכנולוגית הולך ומתקצר וה- צורך לבחון מחדש נעשה תכוף יותר ויותר. בצורה סכמתית ניתן לתאר את ה- היסטוריה הטכגולוגית הנרקמת לעינינו כדלקמן: באופן קבוע צצים בשוק עש- רות פיתוחים, רעיונות, המצאות וכולם מבטיחים. אחת או שתיים -- מקיימות ; ומכתיבות את' העתיד. הסיכוי של מנהל טכנולוגי להחטיא בהערכתו את השוק, את ההתפתחויות ולוּ בעתיד הקרוב -- הוא. גבוה. קבלת החלטה בתנאי אי-ודאות מת- בססת בעיקר על ניסיון העבר וזהו ב- דיוק הגורם השולי באווירה של דִינ- מיות' טכנולוגית. קשה למנהל המחליט להשתחרר מהפסיכולוגיה של קבלת הח- | לטות, אבל יש באפשרותו להכיר במיג- בלה זו ולנסות להעניק לכל החלטה מע- מד טנטטיבי ככל האפשר. נוח יותר ל- היצמד. למסגרת שסוכמה בעבר, לנוע לאורך פסים מתוכננים ; אך היכולת ל- החזיק מעמד בג'ונגל הכלכלה החופשית כרוכה ביכולת ,,לחשוב מחדש" על פרות קדושות. בענף המחשבים אנו מוצאים דוגמה קלסית לקריטיות של יכולת זו. 1801 . -- המלכה, העפילה ושמרה על מקומה בג'ונגל התחרותי האמריקאי, הודות, בין- = השאר, להפגנה חוזרת ונשנית של כושר הנסיגה מהחלטות האתמול. / לאחר הצלחתו הצבאית במלחמ"ע-11, של ה-140אם, מה שנחשב כיום למח- שב האלקטרוני הראשון*, פנו מפתחיו : להבדיל מ-[-118216 של איקן (מ6א41) | שהיה בעיקרו מכונה מכנית בהות ה- מנוע האנליטי של בבג'. + היכולת לסגת מהחלטות מסוכמות של האתמול, היא המפתת לפייהתן של חברות מסחהויות המבוססות על טכ- נולוגיה דינמית. + מבט ,היסטורי" על כושר ,הבחינה מחדש'י של 18(01. מושלי ואקרט (₪68011 ,עומסטג11) ל- חברת' ]18% וניסו לעניין אותה באמצאה החדשה. תומס ווטסון סיגיור, מנהלה דאז של החברה, דחה את ההצעה. הוא לא ראה את הקשר בין המחשב ובין הכרטיסים האלקטרו-מכניים שהיו בזמנו: בקו ה- ייצור של החברה. מי שכן הבחין אז בסיכויי הפיתות החדש, היו דווקא ,,פקידים אפורים" ב- ממשלה הפדרלית. משרד רישום התו- שבים העניק למפתחים חוזה פתוח ו- אח"כ חוזה ייצור שהביא לעולם את מחשב ה-6ט1אש הראשון. כשהחל ה-46ץזאש לעבוד בסוכנו- יות הממשל, גילתה 1801 רגישות ‏ ו- חושים מחודדים. הם לא נצמדו למדי- ניות האתמול. כל כך טבעי היה זה להתעקש על האלטרנטיבה המכנית ש- להם, שהיתה עדיין משופשפת ומקובלת פיי כמה מהמכשיר הגולמי החדש. אך זוז ביצעה פנייה של מאה ושמונים מעלות ונרתמה בכל כוחה לפיתוח של מחשב משלה. ואמנם בשנת 1963 הטילה' החברה לשוק את המחשב הראשון מ- ייצורה: 701--/(18, שהחל להתחרות ב-ז-36טזאט. ה-701 הוחלף כמעט מיד ע"י 650--1811 שהצלחתו מול ה- סבתאש. הדהימה אפילו את הנהלת ]ןמז עצמה. ,,אילו" -- כפי שאוהבים ההיסטור- יונים לדמיין -- התמהמהה אז זַומ1 קצת יותר, לולא הכירה כמעט מיד ב- טעותה בדחיית מושלי ואקרט והיתה מאפשרת ל-6בטזאש להתבסס... הית ,הכל" אחרת. 198% לא היתה הראשונה להכיר בפוטנציאל הטמון במחשב אבל היתה מספיק זריזה לחזור בה. אותו הדבר ,קרה עם הטרנסיסטור. הטרנסיסטור, שיצא ב-1948 ממעבדות בל-טלפון, צד לראשונה את תשומת לבם של מהנדסי 6בטזאש והם היו אלה ש-' הכניסו לשוק את המחשב הראשון ה- מבוסס על טרנסיסטורים 26טזאש) (80 50916 50116. ובכך פתחו 6בטזאשט את עידן הדור השני של מחשבים. 18% לחצה אז (1958) על השוק עם מוצר חדש המבוסס עדיין על שפופרות : 9. .ה אולם הסייסמוגרף הפנימי של חברה זו פעל שוב. 18% היתה מס- פיק זריזה ומהרה להחליף את השפופרת של ה-'709' בטרנסיסטורים. ותוך שנה, חורה החברה ונצמדה לחזית הטכנולו- גית ובתנופה רבה, המירה את כל קו הייצור שלה לטרנסיסטורים -- |180) 0 ,1401 ,7070). הייום זה נראה מובן מאליו: ברור ש- עברו לטרנסיסטורים. אבל אז, בשנות החמישים, זה לא היה ברור כל כך. בורוז (פ8גוסעעום) למשל התעקשה על על- יונותן של השפופרות ו,,גלחמה" במחשבי הדור השגי עד שנת 1961 שאז גם להם נתבהרה התמונה. במחצית השניה של שנות הששים היתה 18(1 גדולה עשירה ומבוססת, ה- שוק היה שלה. עפ"י כמה מחוקי פרקינ- סון הידועים, צריך היה לצפות עתה ל- תהליך של ,הסתיידות עורקים" שמר- נות ואובדן רגישות הנעורים. אבל 181 חזרה והוכיחה שגם כשזרי הדפנה כבר נחו בשלווה על ראשה, ידעה היא ,,להו- ריד את הכובע" ולסגת מהחלטות ה- אתמול. האווירה היתה (ועדיין ?) של להקות זאבים רעבים ומרים המנסים לנגוס ב- נתח השמן של השוק המונח בחיקה של א 80 נצמדו לקו המוצרים של 17 והורידו מחירים במטרה לזכות ב- לקוחות של 1880//360. מכת הנגד של (המשך בעמוד 39) 5 חברי מועצת איל''א לשנת 1978/79 נשיא איל"א -- מר דב חביון חברי המועצה -- בת 27 חברים מר י. אלון מר ג. אלקין דר י. בורוביץ מר מ. בורשטיין מר א. בלוך מר מ בן-בשט מר ע. בן-כוכב דר מ. גוטרמן אינג' ד. גרנות מר מ. הלבורט אל"מ ר. הלוי-סגל דייר מ. חנני מר ד. כהן מר י. מוניטה דר ד. מיטווך מר מ. מלמד אל"מ מ. נדיר פרופ' ז. נוימן פרופ' א. פרנקל מר כ. צימט פרופ' י. רביב פרופ' צ. ריזל פרופ' א. רייטר אלמ ע. רייבמן דירי שויקה מר ש. שליש ד"ר ע. שרון ל ב. מ (ישראל) בע''מ אוניברסיטת בן-גוריון אוניברסיטת תל-אביב טכם בע"מ תעשיה אוירית בנק לאומי לישראל אוניברסיטת בר-אילן כמלל מערכות בע'"ימ- רפא"ל -- משרד הבטחון שרד ברוידא ושות' צה"ל אוניברסיטת' בן-גוריון י. ב. מ. (ישראל) בע"מ רשות הגמלים נ. סיר -- יי א. מיטווך ובניו בע"מ מחיי"ט בע'"מ צה"ל אוניברסיטת תל-אביב מכון וייצמן למדע חברת אל-על הטכניון -- מרכזי מדעי = ב. מ. מכון וייצמן למדע הטכניון צה"ל אוניברסיטת בר-אילן נ. סי. ר. -- י,. א. מיטווך ובניו בע"מ קונטרול דטה (ישראל) בע''מ הגשת חומר ל,מעשה חושב" מאמרים, כתכות ומכתבים למערכת וש להגיש הראשי. התכתבות אחרת (כולל מודעות ועניינים ארגוניים), ‏ יש לשלוח למזכירות איל"א. כל מאמר וכתבה צריכים להיות מודפפים במכונת כתיבה עם רווחים כפולים ושוליים רחבים. יש להקפיד על עברית צחה ללא בלול לועזי. לשם כך מומלץ להיעזר במילון למונחי עיבוד נתונים (מהדורת ארעי) 1975 בהוצאת איל"א. וש להגיש שרטוטים מקוריים בטוש שחור על ניר לבן או נייר שרטוט; צילומים מקוריים על נייר מבריק לבן. יש להגיש בנפרד רשימת תמלילים, תמליל אחד לכל ציור. כן יש למספר את הציו- רים ולציין מיקום כל ציור בטכסט. אין המערכת מתחייבת להחזיר חומר שנשלח אליה. בין שהודפס ובין שלא ראה אור. ו כ פרטיכל ישיבת ועדת קלפי - ה בחירות למוסדות איל'א ושינוי תקנון אילי/א מיום 26.1.78 נכחו: מר ד. כרמלי -- יו"ר הוועדה מר ש. יעקובוביץ -- חבר מר ג. מילר -- חבר גב' ר. קופרמן -- מזכירת הוועדה. הוועדה קבעה כי ההצבעה למוסדות איל"א התנהלה בדואר, כסדרה. הוועדה קבעה כי ההצבעה לשינוי בתקנון האיגוד הת- נהלה בדואר, כסדרה. מכלל 1,350 הקולות, הצביעו 517 קולות; מהם נפסלו 5 קולות, היות' ואי-אפשר היה לזהותם (הורידו המד- בקות). הצביעו קולות כשרים 462 קולות = 34.2% מן המצביעים. בעד שינוי בתקנון איל"א הצביעו 375 חברים נגד שינוי בתקנון איל"א הצביעו 29 חברים גמנעו 5 חברים. תוצאות הבחירות למועצת האיגוד בת 27 חברים. נבחרו 13 חברים חדשים בנוסף ל-14 החברים המכהנים כהונה נוספת עפ"י התקנון של האיגוד. רשימת המועמדים שנכחרו ומספר הקולות שצברו: 4 דיר מ. חנני 24 2 פרופ' א. פרנקל 205 3 מר י. אלון 213 4 דייר י. בורוביץ 208 5 דיר ע. שרון 224 6 פרופ'. ז. נוימן 15 / אינג' ד. גרנות 58| 8 דר י. שויקה 1.09 9 פרופ' צ. ריזל 107 10 מר ש, שליש 14 1 | מר י. מוניטה 12 2. | אל"מ ע. רייכמן - 140 3( | ד"ר מ. גוטרמן 11 7-ו מדריך מימ"א / לעורך 0 יצה לאור ונמצא למכירה מדריך ליישומי מחשב ארצי 7 (מימ''א). מחיר הקוב --.50 ליי המעונייניס יפנו למזכירות אילא ת.ד. 13009, ירושלים. נמצאיםס למכירה קובצי הרצאות של כנסי אילא. ינתגו ‏ הנחות ניכרות ל- 'רוכשי כל הסדרה. ,מעשה חושב' -- מרץ 1978 . מכתבים למערכת 2 הטעודה בכנס איל''א לכבוד מועצת איל"א מכתבי זה בא מבחינת ,,מוטב מאוחר מאשר אף פעם". איני מתייחס לאופן ארגון הכנס, התאמת המקום לכינוס שכזה, ולתוכן הכנס. ברצוני להתייחס לאירוע אחד בכנס שעורר בי שאט נפש. הכוונה לסעודת הצהריים האריסטוקרטית שאורגנה לסגמנט מסויים מבאי הכנס, כשהרצאתו של מר בומה שביט משמשת בה כקינוח. ראשית איני סבור שארגון סעודה במחיר שכזה תואם את תפקידי האיגוד, אופיו ומטרותיו (בתוספת 60 ל"י אפשר היה להצפין קמעה ולסעוד ב,,קסבה"). שנית איני סבור שרק לבעלי ממון או מגישי קבלות נהונה הרשות לשמוע את הרצאתו של מר בומה שביט, בעוד שהשאר צרְיכים לשבת בחוץ מנודים. לארגן אפשרות לסעוד בכל מחיר שיהיה ניחא, אולם להפוך סעודה מבישה שכזו לאירוע רשמי מרכזי, זהו מעשה המהווה סטירת לחי למי שסבר שבאיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה, בעלי המאה הם לא בהכרח בעלי הדעה, אני אישית תקווה שתופעות כגון אלו לא ישנו שוב. אודה לכם על אישור קבלת מכתבי זה, התייחסותכם אליו, וכן אודה לכם על פירסומו בעלון האיגוד ,,מעשה חושב". בב יכה מור איתמר קופות הגמל ליד בנק לאומי שד' רוטשילד 19, תל-אביב תשובת הנהלת איל''א לכבוד מר איתמר מור לא היתה זאת סעודת צהֶרים אריסטוקרטית שאור- גנה לחלק מסויים מבאי הכנס. הסיבה שלא כולם יכלו להשתתף היא משום שלא היה מקום בחדר האוכל ליותר מ-300: איש. אשר למחיר, הוא לא היה מופרז, והוא נקבע על ידי מלון הילטון ולא על ידי הנהלת איל"א. יחד עם זאת אני מקבל את הערותיך ומבין את הרגישות הציבורית לנושא. אני מניח כי להבא תמנע הנהלת איל"א מסידורים כאלה העלולים ‏ לפגוע בחלק מציבור החברים. בברכה, יחיאל אלון יור הנהלת איל"א ,,מעשה. חושב'' -- מרץ 1978 336 ]0 [החזטס. |החסו41וח6ות! שד 5 8 085565סזק :| חזטס 0 106 ]0 וח 8 ,0!855100815זש ,8615 6צז56 ||ושש |החזטסן פוחד -[ח8חזס 01 680011465 זסוח56 80 5ז1517810ח8001 356 -זס !| 896 400 1חפו8!חח! ,065107 הסוחצש פחסו)ה? :6 85ח1ו8 זס(ח 78 .005ו681ו|קקג/ 5516705 חסווהח 60 ששסח חס חסו]8 זסזחו 816ח6/55601 חב 6011601 סד * -חו 60ו|קק8 ]0 16!0 16 חן 15ח6וקס!6ש00 ספסחבּש0ב ;56 חסו!הוחזס! חו חסו081ט90 6 חַהוחו8ז1 זס! |8168 שסוטסזס סך* 55 0818 6שו80010151:81 הח6ו5/5 הסו91זסזח! הו 655זחסזק זפחוזט! 896זטססה6 סך * ;חסו081ו|קק8 0ח3 ץח ס|סססת)6חח -0696100 5/5167 חסווהחזס!ח! 01 6חַח8] 18 זסעשס60 סד . 5 388718 זס] 56ט זו9ת1 חן 86 סחה !הפוח -6 סוו|סטם 5 זס] 11165ש/801 800 ,51/8160165 .005ו281וח08זס |8חסו81חז16ח: 806 ,חסוו8ז51וחוח 86 זס הט ןסר חַהוח8|פטק |8חחזס! 6ח) 35 801 סד * 56 חן קטסז חחו00659זק חסו!החזסוה! 60ווסס קוחו .06 |8ח60008110 0ח2 5016011616 : .זח ,1 6ההט!ס/ ]0 15ה16ח60 (ז06וח8 .0) חסו)3!טקו00 !0 שזטוט= 6ה! !0 |6085זס= ₪ (חח8ם .ד .₪ 300 א8/// .1 ./ ,86ח56 .0 .0) פוש 6ח1 חַחוו6אז3 ו 360 0שו65 5/5160 חס!וגוחזס]ה! סז הסהסזססה 6קץוסוסזם / (97חף3/ש .1 .א 0ח8 תוווז8 .2 ,///88 .1) ותסוקסו6צ6ם (ה8ש0 .6) 6זט1601!ח6זה אזסשופא חַחהו655ססזק 8160וסח-ז6וח! חג .₪ .5) חסוז28וו1 5516 חסוזהחזס!ח! !ס הסו030ו651צה! ₪ (ח50א0/0 ./ש .6 0ח8 תו%8ז₪88 חס!!וחזס!ח! הסוזק!זס5פט5 ס פ65חחט!סט חו 66ח8ווסטק 6 ||ושש והפח05ְ4ח4!/! 8 חסוו8חוזס!חו . 8 חו שותט!סט 6חס ;155885 6 0 5זחהטסוחה 85וז8זפ!! זס! 6סוזק חסווקוזס5סט5 סחד ת6568:0ז |8ט0/שו0חו זס= .115.00 .!546.95/01 פט 1 6צופט!0ח( 8ז8 86חס!]ה6וח 65סוזק) 60.00 .524.75/01₪ פש 0051806(. 1 חסקט 889(|8016 8:6 007185 ח6וחו5060 66ז-] אחס- הםסחהס ץח וח00 טהת8!!סטש שחג!וסו-תוזסא :סד 1 אס .0.ק 58 6חד ,516708 : חסו1ק!זס5 ט5 עו זס1ח6 6356וק זאש ואש אהו 8 אסודהאחס:או (3/0 051כ) 115.00 .546.95/011 05 :חסווקוז50סט5 עזהזפו] 1% . = (2810 51סק)60.00 .524.75/0/1 05 :חסו1פ5011פטפ | 5 זו 60 !5080 455= 8 ₪6 0ח80 16856 1 --7777777 הבר 160200 3 ]1 5: ב הס 041 : 68 ]האסו זאמש זאו סא9560% אס - 5ו5ז5צ5 בא דה משקס 00600087 206 -- 519, 8 5 שה 5 דטדודפאו סוד וסט אי ז₪ ש=טשסודהאהס-אויס 6 ,68908 6] 78150 אס ןפוש 5ו0שאחה 6 = דופתםעואי פוחנ-5915= , השזטספזוק ו -"---"- 8 ןד סמש 23 -- ן2 6 | %ה6ותו79] 6% 88זס= 668 66ה8:558הה2660" ] 665 ה ]הו 0'00006 6685חזטס[ ,1978 חוט| 6 6 %00805800095ט8 685 הוהתטת 49060%'] 5 וס 6 ,09]915080 ,1978 980000067 8 -- 4 9 5 80885 תוא -- =וא5/ דה | 65זחה20) ,6000//-311-807) מ6סה6שטס] 15 -- 13 6 8 0606 חס)ח] 057 - 5 זסץ+ ||008) - 8 חק 5607018706 0-07 6 0זהע6!|טסם ,156 6חס 75017 מסאהתת . והאי הגאוא55 הסוחט2 האסודהאתםזאו 1978 5אסוד 6ואטועואס6 וגזוסופם אס חווטו 806 הסופפוותפת8זד |חזוסום 6 זסצססצ! |1.008 חו - : וסוט ץח 766 ז0 סזטזטפה] |[60678= 8פוש6 חס ווופום חס 0ח208צ6 ==שן| 95 ה680חט וו 600 56070107!81 /�07688 : 8 ₪06070707]85 מ6וס!₪ .1 .פזו זחוח56 תהסוש2 |החהסוהחזס:ח| .סד)ן חהם וסגבה ₪8]081788858 3 וצו / 14 6ח67ם 634-3000 1 5 31-- 41+ : 6חסת6|60ך חס אזח 54 84 3 : א6|6ד 7 7 -1- 41? : 8חה0ת18|80 08ה10:6ח00 7 : א68ך 0 1 ,6-9 חסז8)!/] 8 הסזב) ה9%--תו7 > 5 הס 01 65אפת;?א60 הסמעטפפדוס והטאאא חדאוא אס אסודה וטואו5 סאה שאו ושססוו 8 ,;28--27 |חס עפ 500080760 חסז טסו )0 !שוחנ -- סְחס6חופֶח= 0 [00ה0ש 06 1978 6ח! זס) 8ו89תסה67 |8ו5080 088| 806 ,6וחסח 600 ,]850018 ,עְח6ה6 6סטוסחו |וווצ חס 080678 85 ||פא 88 ח800|טחו6 6ח8 חַחו|006ח .חסוז8]טחחו5 800 פָחו|009וח 01 87688 |8חסוו80 || 1 600168 סש : פזסחזט זס? תסחהתוס+ה! 65 ,8007688659 פזסחזט8 ||8 ,800079 ,65 ץז שח8! עס 60 5 06 6|טסת8 65וזה8 חט5 סחה /|80חואסזסס8 56 6|טסתפ 808080% 6תך .1978 ,27 8 6|טסחפ ע זפ רטפ 6 0חה תְִחַח6! חו 68זסעצ 50 080 וח סק 0 |[₪619 6ח8 הזחחה6! %ה6ו9010 01 -ו60 106 88 זסהזט8 8תס ש]0ה06] .ח6/80!800 וטו 60 ||/ .ז806ק 6ו% זס] %ה06ה6900ז מסוזט8 8וו חזוצ 06 !וצ : 10 00778800006006 ||8 80%זום 6 .1 תוחפו זס זפס/ .> תפוווו\ 8 הסט8!טחחוס 6ח8 טחוס [|38 חַחְהְפ6חוּפֶת= ‏ ת800ה₪6 348 מסזטספאוק +0 עופזשוהנ 1 אוח8 !8 הח06 ,תחזטספוק ]אא או 5הפדטקו 60 והטופסקותץפ |התהסטההזסזהו |הטתחה 18% 6הך ||ואא "חח ח! פזסלטקותס)" חס הסטופוהא6 0ה8 > 05 6 זה ,1978 ,15--13 שחש( ₪8|0 6 .וס ,ח0וזט2 חו שפח 0% 8)חסוקס|6ש66 |0100108הת160 6מך -ח0ס ||וא 800 60| 6ט8ח 5800/8706 סח 6זהשסזפת 6 חו 668הח0708 8ה008ות0ופ 0+ 686| 0+ 6טח% 6תטזחו סז ַחוסף 86 0ח8 28068 01 הסו28וחהטזס -01108ק8 0806 368|0[6 .פחסוז8זסקס מַתואח8ט || פחה (5/]-ם) ז60)פה8ז1 ששהסוח 6וחה6|6000 ,פחסח 8 8 0% 507086 876 68|פסזק ע/% 86000 .החטחופסקותץ5 18 8% 015005560 6ם ||ושו הז סז סוחט 6886!ק ,הססהתזסזהו 6זסת זסת 0% .0 ₪ |ו998ושס 0/0 ,תסטחסעחססז6:ח|ו .חסוזט2 030-8058 0+ 00708060חו סט 6 20758וח08"ס 6חך הסוח פתהסמטוספהו 0ח8 פהספזסק ושועט הסטסז תו -וחץפ' 6חז סל סוטפוזוהסס %0 65660ז6זחו ₪6 ס|טסעע 0 /]ז₪1760 6 06 800060 18018ה00 .ותטופסק ,סהפאזחהק הפזא|ש ‏ 0/0 מסהטא .6 מס ,חסוזט2 000-8008 ,חסופועול %ח9|טפה00 >חבם . 06% ,46.76 .פפ 6חהסח16|60 ,251 508586ז6א!||20 1. ו רר ווסוזטזווק וסט ]0 סיוז וו טו!ז ]0 זפמטטתס] 1 שטננ 2 ,6% טותסזו6ט|1 ,2012 זגט ל 16 סז פסנמסז)ס1:]0 .6 34 .סק ,1972 שמטז -וח( הוטותט|60 ,%'1980 שהז תו פזטוטקותס') ,תזטך תוס [34] ט) סכ] 6זטת או .4 ,צצטז ץ811זט וזו שחם מטטקוס ,ותוא ...ג שתב תזטך .8 [35] ות | הו עפַס[סתו[10 זטזוקותס6 .ן סססת הסוזגזסקנ טס 0 , הסות) זטוצס5 טו(ז 0תב 518105 ו .5 11 , מוחזס]ו41 0 ,בטותס1 5318 . 6ץ-1642-א צְטסןסתו[160 4 :1984 בסע20 ,תסזפתוןז\ .62 אסותטסטזי] [36] 3 .סק ,1975 עזבטותב1 , הסוובותגזה ,00686 -70 ,55101018 ץז0ות16ג תובהס2] ט[טטטם ,הקעצ .1 תווסד [37] -4 ,1975 ,ט6הטזט]ת) זטוטקותט6 [בתסוזבא .אשת00001 .8 523 .סק , בגזס63111 , ותנטון, נסיגה מהחלטות האתמול * (המשך מעמוד 35) 191 בצורת 370/ מַ9061ע5 היתה קטלנית ' ובספטמבר 1971 יצאה 808 משוק ה- מחשבים. הזאב השני .6.2 ניסה לתקוף מכיוון אחר. הם אמצו טכנולוגיה חרשה שהיתה עד אז רק בפרסומים אקדמיים: ,,שיתוף זמנים". הם פרצו לשוק עם סדרת 0. רעיון ה,,שיתוף-זמנים" נבחן עוד קודם על ידי ]18% ו... נדחה! הוא לא נכלל בסדרת מחשבי ה-360. אולם כאשר .6.8 החל לנחול הצלחות, חזרה ₪ על תמרוגי העבר. עשו ,,חושבים" מחדש, הכירו בפוטנציאל של הטכנולוג- יה החדשה ומהרו לצאת עם מודל -- 67 שסיפק את אופצית שיתוף הזמנים ל- סידרת 360. וההיסטוריה חזרה על עצ- תקנים ליחידות נתונים מה: כמו סגטזאש במנו, כך גם ₪ החלוצה ומי שהוכרה כמובילה בשוק בטכניקת שיתוף הזמנים, נכנעה עד מהרה ללחץ ויצאה מן המשחק. גודל ושליטה בשוק בהווה, אינם כש- לעצמם מבטיחים את העתיד. דווקא ה- מנהיג, הוא הנתון ביותר לתקיפה עק- שנית של מתחרים אמביציוזיים. היצמ- דות להחלטות העבר מטעמי אינרציה ויוקרה עלולה לשמוט את העתיד אף מלווייתני ההווה. ע"מ לחדד את התמונה, נזכר לרגע בקורותיו של ענק אחר שמעמדו בשוק היה מקביל ואולי אף עולה על זה של 1 ,פורד". הנרי פורד, נושא הע- רצתם של מיליוני אמריקאים, הציף את השוק במודל 7 המפורסו שלג. כש- רונותיו הטכניים והמסחריים אינם מוט- לאחרונה פרסם מכון התקנים שורה של תקנים המת- חלק שם התקן ייחסים לרכיבי נתונים בקבצי אוכלוסין. התקנים הם יחידות נתוגים במרשם של קבצי אוכלוסין 2 תאריך ת"י 974 3 פרטי זהוי חלק | שם התקן מרכיבי התקן 1 מען 1. סוג הרחוב 2 השם הרשמי של הרחוב או סמל הרחוב 3 מספר הבית 4 נתונים 4. הכניסה אישיים מספר הדירה מיקוד תא ₪ 2 ₪0 ש של הדואר הנע ,,מעשה חושב'" -- מרץ 1978 שם הישוב או סמל הישוב הקוד של סוג הדואר תא הדואר, הדואר הצבאי או הקוד = פשתסוט] סוטטט ,512 . .-60 יק .1976 ו[טזב31 ,ז10טקותסי חב - 8 בתסווקץזשה:[ עס 12818 טתווסטזסזק ,אטע .1 הנוב 2 1976, 8 81- זו 8 ו 6 41 ה .ה ב - 6 9 הסזב1 .ת99סכ[ טנתסזזסט1!] ,סשתשקט!תס 6 8!וטסזןה) = -5006 ,1.40 116 ותסז! ספוא 0[סטגו ,סזסזזסך .ג 6זבצוב: [31] .1 .סק .1976 זסטות16ק56 ,וחטזז עב 5ותטתסקהוט") עסהטטףטז-90פו11 ,סזטתסך .4 8זב0ץ [32] .5 -31 .סק ,1976 זסטותטוסא , וחטזו60ס5 ,10-0ג) תו 65ת6זך סו 311 015191 1:13 ,זט -.] שזבתסגת [33] "רהה .ה חח 1976. לים בספק. אולם עצם ההצלחה של אותו מודל 1, הניעה אותו, לדחות - ושוב אלטרנטיבות מתקדמות יותר. הנה לפני- נו אדם בעל שיעור קומה כהנרי פורד מפגין עקשנות, דבקות בהחלטות האת- מול גם כשהמספרים הוכיחו שהשוק הו- לך ונשמט ממנו. לאחר שגות הגמוניה בלתי מעורערת -- צנחה חברת פורד למקום השני כאשר ההזדמנות למתחרים לפתח תנופה היתה עקשנות גורלית זו של מייסדה. למען האיזון כדאי להזכיר שהנטייה ,,לבחון מחדש'' באם היא מופעלת' בהג- זמה, מביאה לידי בלבול, אובדן מסגרת ועצבנות הרסנית וכמו בהרבה מקרים, גם כאן, מן ההכרח לגשש אחר מצב אופטימלי שאין בו הגזמה לא -] ולא לכאן. במירשם קובצי אוכלוסין מרכיבי התקן יום, חודש, שנה שם משפחה +2. שם פרטל 1 2 33 שם האב 4 שם הסב 5. מספר זהות' 1. מין 2 מצב אישי ניתן להשיג עותקים של התקנים לפי פגייה בכתב אל: פרוייקט לתיאום מערכות מידע במינהל הציבורי הקריה, רחוב קפלן 1, ירושלים משרד האוצר -- אגף התקציבים היחידה לאוטומציה" מנ ו יל . ח , 0 וזו[ וד ]0 [פטססזסן. 4 ] שש והוז 6% 5 תל ,51916 6101181 ווסמסזטו. [5] 9 6תט1 ,266191005 זס) וק ותסי) 3 0 11 מ 006 סז 7 .35-36 | ו 1 3-0-חס-15ח56 5 0 .1 חב [7] 4 ,אופק ,1976 ע101 ,5וח6+ ‏ 6 הו 401|168ק2') 0050001106 (תט[וטת .א |סזבקזבוג [8] - ,06ה66/ת60 ז0)טקות 60 [400008| ,%קתו0706660 ,0ז8ע : .6 .סק ,6ז0/ עוט)[ ,זס + שוטא ,1976 | זסן 5 וזו 30 [בת01ת70 105ה40ז) ,ת50זב6 :0 סו [9] 5 .פס ,1976 481 ,תסזטקותס 6 ,'1970 סז -51006 עזסותס!א זסזטקתז 6 ]0 תסנטט[סט] ,טו6 תגוסב ץ [10] 606 זס)טקותסי6 [בתס0!ז4 ,פקתו6סטססז ,סזטו 8 .סק ,אזס ץצ עו6א ,אזס צ-שסא ,1976 ₪58 665 3105007 50606 תקו1] וסותטטוז6 .1. [11] .קק ,1976 עזגווזסט:] ,זסזטקות 6 , עתקבזטסו)ו.1 6סטהגצ0 ה .7 0 00606 סוקט:1 תו 1087055 ,תהותזט(] [6טות53 [12] .9 ע101 ,חשנפס סוחסזז60] 56% טתוחס1וטו5 %1בוזטקט5 8 .סק ,1976 -5060 ,09168%ז תס] 001560 >פזטוטקותס 6 9416[ 6זבצוס!! [13] . .יס ,1976 עזגטתג1 , ותטזז שתזאזטהו 1 ז0בקות] :601 קס גאתס\ ,1:60 .6 0פז090 [14] | .51-54 .סק , 1975 עזבטת18 ,זט)טקוחט'6 , עקס1סתוו66ך את ,זט51ג'| ,זס]|מות5 :פסוזסותט!( [וט'| ‏ .6 טשזס00 |15] 4 .1976 6תט10 , ותטז1סשק5 ,ז0ק63 6 בס 10 ,חספ!טא .1]. ₪ 306 חבותז6.:.1101 ,פוזוגס .א.א [16] ובא 0 ?ע463[1 זס ע5בזתב'] - >סוזסחוט] .קק ,בוחז6'211!0 ,חזוסו[4ת4/ ,1975 ,ששתטזט חסי6 זט) טקתוט ) .-92 .0058 2191101 ,6זס"6 1ה עבעו/ קחוקקגו[6 , אטזגח]1 טחטטטק [17] 24 .קה ,1976 עו 6 .02.6% ,73788 .11.02 ,התסותות6] .6.00 (צטתפט] 1‏ ).א [18] -2106 שטא ג - ₪105 ,חספ / .₪11 6חב ,חפט .]0 זט טק ות 60 193110081 ,85ח0066061ז , עזסות316 2181131 טותטזו > %- 41 .סק ,681107013 , ותזטו]בח 4 ,1975 ,6סת6זט !תס -166 11 חסותוזסקא:] חב 01 )חטותקסוסצטכ 6וד ,עז[טא גווס [19] 6זטקות 60 ,6[ט3100 ץזסות6] 460765506-ותב0-הסזז ; 21 .הק ,1975 עְזַב0ז00:] 55006 3 ו)ואו שתוצצסססז תסוזבותזט!ת1 ,גט.] .]א.₪ [20] -25 .סק ,1975 זטסות6טס\ ,זט)גוקתוס 6 ,זט%%ס6סז'] [116בזב .2 מז 160 ,107108ת10( ז0)טגו6הסטנתו50 זטומזט160ג וחו! [21] 4 .פס ,1976 ,7 טחט1 , תטפושכ -ת760 זט]נוקות0י6 תו %)מ6ותקס[סטט עסא ,פזטעזא שזגצ [22] -48.סק ו זססוח6צסצ , ז6זטוקוח 6 ,ץסצזט5 4 :עקסוסת .4 )טוח 60 זסי] 168ז0וח6]/ 166קט 86-00זבו[) זו תג [23] : 1 .סקס ,1976 40711 ,זט)טק וח 6 ,5510005 תגןסכות 4 :1.0810 מס10!סס(ת] 3166ז100ת] (תספזטשטק .ית [24] .9 .סק ,1976 עזבטז60] ,ז10גוקותס 6 ,סטוףותו|סטד 1:51 עס 7780601]8 5126 0חב ,ססהפותזט]ז0 0086 ,טסקט .5.0 [25| ת6)טקוס6 ,עהסזזו!1 עזסותט!( ב תו 0]8ע16 %תשסווק .50 -43 .סק ,1976 !וזכ אזסש6וחגז 0 4000ט6?] .2.4 חב 86001 .5.5 [26] ב שתוזטקוחס) ]403 ,6ת071)6010ז4 זט)טקותס) עס! ' :‏ .1976,00.277-299 6חט1 ז0] ותס[טסזכ 1115 [1גש 051106ז/ 186[ 50100665 6 ע][260678 ה060 1206 506008508 86 תהסץ קזזותז .6ז810ז116[ [08ותו[00) 1067 6תה 66וזב|טסבטסץ ||גות5 סז 1 680801166 5101286 %6ה6וחות! 16 ו[11ט ,זסט6סשו110 85 |818חז6)חו 107001016 זוסו[1 6ח3 63םוו[0םח סזט) ות שתוזט0 4150 640001111 1הוזק-10-)תוזק 801696 6|שס 5 סש 06 ,1תוסקעוס1ש 805100616 תם ות0ז"] .19905 16016 16 וזש 6066160 00 10 666 סה ע805010161 06 10 0015 ות [[1 068101 זוטו!ז ; ההז 806 , ז)ססקן ,6זט)בזסוו1 -ח] 500706 פזסו[1ט3 סו[ 10 66תו9ז/5ת60 06 5עבש|ם א ץזותטמותס6 |8ו6ז6מתהזס6 16 (מסטסשוט]] .208268 8 680 1חוזכ-10- חק וז וס ו סחסט ע[זהסזט -וחו ו[קטסזו!ז פחסופמ16 [110084בהז16ח1 6850 ץ[1הזש. 6[טסט ות 60 60שסזכן -חטק 6ו[1 ו!ו1צ 030111108 06פה סשוז 8ו[+ פחו[קטס 6 -- 1810006א6 ח! ע080ז81 -- 66וסש 61810260 01 הסוזגזס )55 סוהן1-[6ז ]0 ת0ו1ב)ח6רת6[ק וג סו[ז 10 5 ₪61 |[ושר -חטט 68| 06 6[טסש 6 ,ח4881/ .חסנום]פח8ז1 6סוסץט זס) , 14055081 ח! זסושו1כ) 06ה6זט1.2 ז51 8חח06ח6ז |)1צ 0660 6ב 8[ ,6]06ווהוס6 01 6 סש 6ווז הזוצר תפז הההוטו! חס חובז51 טו[1 66טז6ס0 ז6צ6 1185 סצו סהסעח 55 5001 [ט1ו[א 461כות1 10[ 001810ככןג חפט 01615זכזס) ג -16708ח1 16| מסקט סטבו| |[ו ץ[[צז6טותגר 166[קכם 05ו 1150 1 םבור ה ,501068 פשוסה , 6018 1855ח [פחסו1 8 זסטופחה 0ו[) ,![סו[פ1טח ב ת] ?0) 686 ]1ב 16 |[ 6זסג\ סו 10 הסגזופתגז) ‏ [104]'" סז קהוהסהסזקקה 10ב סע זו[ הסג בווזט/תו [ההסבתזסוהו הג ]0 שהסעה 6ת104]0 58 חז 00110 6א4ות 10 עב 2 101000005 16 -ע506161 האמחו סטוט [[1ע 11 .פ)וחט 50010181 6חה 15הט10ש61ח1 עט 6ווו| זו 6קהחגות ז96))0 0+ 08066 ב זה ץ0זוזח0 וטח 8 "60016 186 10 ו6סק ז6זטקותס*י 50 זס ןת ה 0120 טועפ [[6ש 6]ס0 11 :הבפס51 1016 זא 85 01 .500101 10081 4מ30016500 חם חו סשתהווט סוט בז6 חב [51808 עהוהו 16 ע11ט661זס] 11.50 זט זסחסנ 061085 תהותט| ]0 50 ההוחגו! 366 10 הנקסט [[1ש סע מ עזבטתסט'] ,זסוטקות60 ,תסקוזסז1 סו זסצכ) ,403 אזגן6 [1] 197.1 ,וחטז)00ק5 ,פסוזסוח16 561000600001 ,חגא זסקסת [2] 5 .סע ,1975 )קט . ץזסותס]( זס] 2691005 66[קטסס-טשזבו|י) ,חא 1 זסט6 [3] 0 ו ו 00608 ,ה 1010 קט 2 .סק ,18חז691110 , ותוסו1גת / ,1975 ,606 שתועס]סות 105תסות6)ן חח 00ז6קט5 מסאסבת .זו [4] ו ו 1000061028 ,20/1068 ת50ו1ק1050 % 4 -529 .סק ,68110118 , והזוח , 1975 ,06006 תס ,,מעשה חושב'' -- מרף 1978 סזזזווקוסש ‏ שוז ז [ סססזס ]21 ]| סולהלם1] 68 -והטותהזסס 10 פט 0 0566 15 ,08008 66 שחט] 6הס. תצווד ח0 .0810 ץ0> 801116) 8 ו(פטטזווו 6חז(ספרג סו ו 6816 -8ותזס] ח1 0חג 0818 סטן6סז6ק הגס 6ע סוחסז1אס זסו!זס 16 קתוו גותואסזקקב 5 81 [6ח8ו6 ס6שגצ 6ו[1 'קטסעו!ז מסנז 16 61 .פופזנוס [התסופגססס זס] זסווטוו! שחב א 4 0 300 ץ8011 זטס זטס 6תטסז 10 4ו5ו]קותססטה חסטט [6תחהו[0 010טב טו]1 ו[פטוסזו!1 16816ת רתוס הס 85| עזופט0חו בהופפסטסזקן תסו!ההתס/תו סווך -ח0ס 800 85ח5/510 שוח טתוקט[6ש00 תג 680[ סו 1166 0 .16 ותבא6 זס] ,פטוו[קגזם סצן)80זס)ח ו|זוצו 85 ,0618 .0% [|8ז50/0 1 אסה ו[ זס] 0181150805 זטס תסג[1 סזב שמוסט ע0ב0ז[8 15 הטוזותקסטטץ ו|660ק5 טעגו50[60 הס 165גזסקט 11 .575165 206ו[בוטסק5 עט 06ו[8ו[קותססטם 0 ו[ ה 6870 1081 05זנג16 6 105 ב[טטהסט [[הוחפ -חץ5 01 11165א0[ק 601 15016נושח1[ זט .פפ6טטזכן הסוזפזטו[6 -8550018 800 ,1/515החה |ה6זהסט ,פחופזבקן ,זהותוובזט ,אםז ]0 0[11168הקבט 10 06ע6ם ז8] 51111 סזם 6טתבצ0[6 סעגו 6 סו ו[1גאו 61 .פסת1ו[80וח 8780%1| זטס חסטס -181 8 תבוח [הו10ת1 0חה 060511105 כןו|6. תו 10768505 6 חס חק 060 ז0] 5516088 ו[660ק5 501601106 ,3ת8ג[16 סו( תס זבסקקה 10 )5 6ו[1 96 פקבוחטק |[1צ %056סז -5 86 ז10 תג ק[סג| זוסג[) ו[ז%1 .5066 |108168סתו[160 00606 6חה 00051 041ז8 8 6שו600ז ע[ת1ב1ז66 |]ואו פוח6ו -וחג ע[631זק 4150 6[ש60 עסו[ .[צ]ז6עוסכ. 6זסות ו[טגוג -[סא 1116 פוונטסרחסז ,פזט)טקותס6 ]0 ספבוחו'* 6ו[1 6טסזק 6 31 פותו8|טסזק |סוג[צו , 1008 01 סהוסזשתע3 ת'וטת% ה סז 080% 181% 1'ת68 טסץ' 1181 תסו!הטטטסזק 81651ו[5 0 ט) 8010 סט ע[סאו1 עזסט |[ סא 1985 עטקו 60 !1 ופט ]סט זז 06 16881 41 15 חסן וחק 000ז 6טוסץ |מזסת06) זטסטס 10 ץ[6א!|חט 15 6ת8 )|[ט0ם611 6זסות 06ט1וחפפות הו זו 6תו/06 10 6081:80[6 פקבו|זסק 15 )1 .1995 6זס]סס ]הוז-0)-70100 85 !1 0ז שתמזס]סז 0 פוהז16 6)התז6ו|ב 506 68056 4150 [11ו תסן601]זסק 115 .11005ה הו ס)פתבזו קהוחתוקסט ,אזס 01800 |הז6ה₪6 תו 5|הצב6(קט זס[פות 5 שוחה 818וק/1 חסו![נחז 8 תואז!6ז 10 660ת 6םז ת)ושצ סו [זנ 8ה01ת6 0חה ,8611911105 [ט]ק תותבסות 6זסתו זס! 5 פתסו!סחט] 011106 ]0 [61520184 800 8[281100ז1תח6606 - 6 אזסשו סו[ ]0 [668 8000 4 .1008 ותסו!1 ששסתא סש 6 חג0 5ת0ו10081 קחואזסטו זטס 81 ץ]8נוסו8ק6זק 00 עוסת קט ע[56018 10 זס פסותסו| זטס 10 666)פתאז1 קתטטותות60 ,1ת6צ6 1081 ו[)1/ ,01068 ץ)נתטותתזסס -זוס 16 ]0 4ת06 ז6ק 6תס תגו[1 1658 10 600060 06 0018 .6850 8 6ן0600₪ תוהקב עגות [6עהז1 0ה8 |6ש6[ זה6ז .6 05ז6פת03 8 ת118 זסו141 -51078ה2ז1 ותנזק-10-תוזק זס הסנ130פַתגז1 0פהטפת 13 [ת6ק 85 6016811 6ות58 16 01 ע|ט8ססזק 6ז8 פתסגוו ' ז6וטקות60 6ה1 86 515|טקת11 .ת660080(0ז 0166 ,,מעשה חושבי' -- מרף 1978 60 קתוזוס6ז 5006 0 בסזק 0 0 זגו פתסווגסו[קק3 א6!קות 60‏ 10 ,1ח6ות6ט 10% תן 1זסקקט5 סטופת6%]6 6ח8 661385 ]0 7 פתותתטז 5615 פתואזסשו !11ש , 6זם ]50 חב זו ]ו -ווחוו! זס[3וח 1116 ,זסט6/ו0ס11 !801615ז2ו[0 01 פחסו[[נות 0 | 0 5!החנותז10 פטנו[קגזק וח6פו[[16ת1 81ו[1 15 1003 ח0נ191 6 סה ע[קחוצ 081001310 זסאססכ הז הפטסזו!63%זס 16 1186 ווסטו -1ותז16 (זס[זס 6) סנו גזק 1ח6קו[[10ת1 זססקאס ת08 סע 8 הווא) סחסוקט[16 16 ]0 518105 116 ח81191 10 5|גת 5 500 45 (125 סו[1 תו 518[160ח1 8ז6צ6061ז תסנ![וחז 140 (זג)) [בווק01 על 066ג|ק6ז 15 שקס|סתת60) 6775 סו הפו שסן 800 - תסו)ש!050ז תפנ תווש 5ת60ז50 30 300] 6 הו ע[1מ6טס 5 עשס[סתת160 ת60ז50 -חטט 16 !וגא ע[חסזזגוסתס6 6זטוגו 10 60160קא0 5 וג -1סח [618119 ץ|6זנוק 3 סזתו סתסהק6|6! 16 ]0 תסופזסצ הטוו[צו 1ח6ותקס[06%6 4 ו[סט5 ]0 וסבקותו 6ו[ד .אזסא 6 ]![וש 19805 10016 6ו[1 זס] 6610060זק 600110051 8 1105655 01 תסוזבזס]נ!סזק 8 0 6זטסוז!תס6 ע[חו18 .855654 ץ1וווום [חס ת08 שש ו[סג[ץ 665תסטף6פחסט ונוש 0 תסקט 68160 06 עז51ט6חו 6ז8 5011 סח [[וצו ע[תס ואד ,הבסה ת8ו1 זסו[41ז ,56101068 ח! 6זסות זסטס זסען|66 אוג] ,50101005 ו[100[1[ ,ח3110סט60 01 5601018 6[סוט זטט הסט6 ,אזס 0/8006 |8ז6ה0ק ,קתואתבט ,| ת6ות6טזט)ת6 06 | ,שתנפו0תגו[טזסתז [1ב61ז 6ת3 |ת6תמום]ז6ומ6 5 11 .פהוזסח 65180[15100 תוסז1 66החס)פחהבז! ע1018[1 06 עבחז 5וח6צס ]0 תוםוס 11185 1[181 -600[8100ק2 ח6סס ץ|זבטת 85 ,פופוזט ע8זסת6 [ת6זזטס סז עס קט 5066060 0 סז זהס עס ץ1ו3 [סטגז1 חא תסו![גתו 60ז6תטת -וח60 1'ח60 -- 4)6טותטומותס6** .קתנקקסון5 זס אזסשו ותסזו 64 סו|1 6זהאוס) /�4[1ז 8 6התסססס פקהו[ז6ק [[וצ "סוטות 064 הסט 111056 ]0 ]16116 6ו[1 10 [סטוות זט הט 15[ 01 -ח0ו8051ח60 2]6ז1 0חג תסווט[[סק זוב [וגש תסופט]0 ה 00 .6 -ח60 6מ3 שהו1טקותסס זט! 86ח9ז קתס| סו[ פב וגו/ ?ז חן 8הו605סזק הסו|ההמס!תג 16 על פתסמטפתו [זסשס [61אוס] 088 קתוסקסת5 עוא 6 ע[0זטפ ||נ 6עו קגו|סזסקט8 6ו[1 ]0 1ח30%6 6ת) הזור -ות00 סתנו[0בות-תגרת ת1 זסג1תסז] 1351 6ו[1 180816 ס) 30|6 חגות 0 80112016 615תת0[3 66זו[1 6ו|ז 21) .פתסנובטנתטות וסנו סשוז ]חס קחנפט 6זב 6עו -- 060נט , 2010 ,1461116 - -טותותסט 116 01 65ח6 6ות6ז1א6 6ג[1 ]ה 6וחס0 10 ת6ססגון ,41 89812005 631/ו10[ 7706 .וחטז!60ק5 פתסו!)הסנת 5 0 פטס 0] 08005 א51 01 6פ4זסצב3 חב ותסז) קתנקתגז ח03 5ח506010108110 [1118ת1 החנ ץ[חס 1181 = - ץ1ותטהתות סט -005 16501066ם11 .עסתטנט61 6ת4 ע[וס8ו[ס 10 1680 6 102056 605180 106 01 518865 8067] 6ו|ז תו פהסג1 -506 1116 חס 16ח11 קהותתטז 800 ע11א6]קותסט 01 4105[בחטכן 0% תתמם! ת0116 6זסות שת1600810 ,זסטס6תט!( .סתמע -4וחז6ק ]0 065ה00056006 6ו[1 ה!וע 510[6פסקות1 פסטסזק 6 0 0808 50" 10 660 1]16 זס 5נח6ז3ע5 60שוב1 ע[זחסת 0 פתזו 0 1 1851 50 טחושה בש40 0[08ת160 70ב/ו0זםו[ 566 6\ -6]1 6.017 8006 5ז5ס0 11270916 45 [0 50 60006705 |ח6זזטט 0 566 6ע 1ט2] .658]טתות64ות 060016 ת500 || עסת616 6 .3010816 01 6051 6ו] תו 600061108 474010קות 00 0 86זסות6 1601 טסשתט ||נא 65פַבטפת3] |16%0 תפודן -ת3] 06100 6זט60ססזק %'עץ1008 ]0 6טג|ק 16) 1466 -508 1205ת6ק [[1א 6זס יש 816ת51 4 11.8 / 6ו[ז ת] .פספבטט -0ב] 116 .15ה16ת51210 |6ש6]-[18ו[| ]0 561 6[סו[ט 8 8058 -ק00501 [8ותז0]-0351ף ב 6שוטסזק 10 66פט 06 |[ושו סשפטט -ח00 .][10%6 ות6![טסזק >הוותותבזפסזק 16 01 תסו -ח86 6זטז] זס] 5ות6]פע5 6זבשו501 16[ תטט6 ,500611 6 תז ת8!6ותעו 6 פקבו[זסק [[1צו 65ת1הטפות ]0 6181105 16סגות [בט]זוט 16 תב 8זת6ות416ז5 ]01/11 ותזסן -6תט)-1)1טות 816קוט1]חה 10 66פוח סט א 6ז1660ו6זם ,[8116זהק 3 ח! 60וחזס!זסק 06 6[טס6 ש116 .פזטוקחו [4ה110 066ח4קא6 חב 01 חסוזבזסמ26 עס הסג 85] 31080-אססן -686 חטג[1 6זש376111601 [768 16 ו[סגו פמסנוטנת)פחו 01 ]הסות50306 6קקז ת0:נו63וט6ק5 16 ,6[קומבא6 זסת 8 66716 10 ₪560 06 )וטנ "כ ,7 ,ג קגו[פז6טות6]א 5% 7617666 886 6זסז3 סז ומסזפץ5 תאסן[ס1ט1 6 .65 1 12₪68 ₪חב ,פזסטותטוו 6חסה[ק616 1 ,60165503/ 5 זהו|ז 15 זמטותקס[066 ב ו[טטב 01 הסבטן[קותג 6 60016 [1686 סתפשו)]50 1[16 31 0סוחס|!זסון. ץ]זח6תזטט פטקת1 810שו5011/ 6זםשזבו] זחסט!![16ח1 סותו זהטט [טח3ז0 3 ספטבט 0[ט60 )טקחו חס 6זסצוקסא 51816 4 פטוןך חס )והת6 6[טסעו הטנו[טו צסתווטסז 60ז510 6תזש0זבו 10 סט 15 סחזו[סבו ]0 501 ץזבצפסטסם 6ו[1 ]סנכקתס1חג סקסא 06 01 תסוצזטץ 60שההקא6 תב שתו)ת56סזקסז זספט 16 זהוסק 115 41 שחופצסטטזק 628 זס! 6[טבזוטפ 6 טותפת3זז 15 .111.1/ 6נ|1 6זסו[ט 6זבט זספחסן סם || -ז6חו 1000801205 6זהטו6זבו| [68ז 16 )ההז והתס! ב סזתו : י . ות -00זן 6זבשו50]1 פח!ו9!אס 0) מסוזט[50 קתבזסקותטו / -וחסט 301106ז6+ת1 ותסז] 6מנסט ע[60זסגוסשתט |!ועו. 165 080 וטב6ח 0] 60)ססקאט 1% הסוגצו פסוו[קם]ש זסוטק -ו[קס3 זמסזזט6 .060860 !1 טחוט 0 ות 01 66זק00 - 38 התסז) טשחםץ פסותקבזם זס)טקותסט ]0 פתסו)08 0 30000ז6[8 שתב תס|ספט ]0 605תהתטו| פתתנטףסד ק[תט ה ,0106015זכ 806 8068]ז6זהן 0ז518008 סבג[סת1 -₪16 00 [11 הט רת 60 ז50ט ג[ זגו סנ [[16 [[גשו 6הוזנ1 5 ה תת 60 01 11076515 [ט]זס/טסק 116 עט סז 18160 -ז56 1116 ,ז110%606 .180101015 נוח4ות ז10 טוק 60 ספזה! 6חב וז 5060 8//106 זסטסט 1ח00101 שוסח 0116760 1065 מ[ 40006 8הו06 008 וסשת שוא פחסוזגסו[קקב ו[1א 000667866 5 ח6והתזטץ0ש עט תטוז1812ק10 1ח600ית -זס 01 ת10ו160סזק ע11זק10ה: 100 6חג 15806 ע6טוזק סון1 -וזק 106 0+ 4150 1606א6 10 6866100 06 חבט 0818 [8ת50 [08ו5עווק 16 שת01688ה! 0+ ה0:ו2001 ת] .ז50610 סז -10518[[3 [8ת1וות16 6ת3 זסזטקותסט |0!66זק 10 ץזמטט%0 שח סז שחוטו606ז 18 ץ11ט500 0818 01 16ק0ז 16 ,פתסו1 0 1206 ה066 11346 05815כ סזק , ע][1ת606ז 1051 . 8116110 5 ,405!08(811005ז1 6וו[8ז8ס1קץתט 16הזסקזססתג [זז ו[10ש 15ת63ז51 6818 |[8 סזח1 ,6זהצו0זהו[ הפטסזהז -50[1011 +ח6ת1)ז6ק 1116 .5/5165 6ת8 0601008 ת66ש/90 -0זק 518009105 ]0 טבסזט [בתסוזבא .11.5 6וז ]0 הסנו 0 1116 ת1 5100165 ]0 סג[טתג|בטב 80[6ז1ז6ע ב 0₪060 -6 סז 376 ו[ס11]צ 6זסחז תס ץ[ס0טסזק 6ב -- הוגותס0 ]ח3006 6ו[1 ה[ז1או 11181 58 10 1660[688 .6זט)בח תו שזב1 -1670ות ת1 5066068805 זסו! וט 0תב 015 6חב אס ]0 סא |ת01802 ססז זסת 15 6ו1 116 תסו81?תט!גוחוות 8ש (06 [[1צ ע00401זכן 6ח8) 00 68 פקוו[ש 51816 -55 306 0041008 661מתסט )11181 פטט]כן ₪חה צססו]5 08016 חג -וחסט 116 הגו גט 18 11 זט|ז6ו[ בזטו[1טתם 6גס 10 165 זט 10 ח00) .5ח0ו81ז3 6וסוחסז 10 זס ז0)מ66 זסוטק 0 6פחההט זסחוום ,פטסטטסתחו םב 35 ע[מס פזה6קק3 15 - ו110 .1116010103[טעה שמוגטהות 619018 ]0 11618005 16 -108[ות1 8ח!ג[טבטז-191 6טב1] 60016 ]מטטט תם 800 ,66 חס .1051 ס[מוזהקותטש פט[ק-10-קטזק 16 מס פתסוו 84 טזטזט] חס 6ַתה ,0318 6חב פוהבזקסזק זט עזו[ו0גוזסק 5 1705018810 5.06 0 56ת680ז הג 6167860 185[ שפחת ססהוקת6 50816 זז חב ,0051 84 ,006 1185 קתנותהוםזקסזק 1בו11 11015035 וז ות 5011816 .5016006 ב 1סם וט -- )]בזט 4 זס 311 !ור חסוותספה תבהו ז0ט[סזק זס] 600 טו[1 1פספקגופ וסט טסזק 6 [וסט 0880פסת1 10 פתסגוסתט] פחוסזס! 0 סג 01 קזו!בטף סו סמם פזסותותהזפסזק !וס 8 סז 5סטף1חו|106 ת60818 66זט)סשע)5 6חה זב[טשסוע 6 16 51165865 1 סטתסט 1081 ח008 110 :160בטס0ב 0 5 061000815 בו 0 סכ 6001655 זס! סו 01 5התס6הוחחתק 6זבש5010 1116 )טק 10 1186 סווסעו 10110618 ות6ו5 5 500876 6 10 )טס )פפ ,,מעשה חושב' -- מרף 1978 , שרה 5-ה 5 פש רודה בהת ה הב 2 - בללל/ |וזסא פקהו[זסק 18 11 .פזטפפטטסזכן )1תט זב[ שטנ 1551056 -טקזכן זס] 006ק5 שמופפטטטזגן 6סוס6[סזק 16 181 שהוזסה -66 זסכן פחסוזהזסקס הסו![[ת1 3) 1990 גו פסתו|טבו טתון -וח60 על 60פסקוגוג 115ההג| 1116 קט 6עטו[אוסה 56011 18 (6מס הו 0108160ת1 1108פת66 [זנצ פכןנו[ט. חס טהוטטק5 זהטחסת הס 5100106 6ותסצ תשטט סטגו| סזסו|ז 6מג[\ .2 ס[טה7 טח ₪10 קסג[1 91ו[1 1[ש] גו זו ,ט[טהטטנו[טה 15 גרו| [4זוג)גח* 0 וטא ו[16וצ 10 טסזפט0 110 6601ב ס)חו 1880 סו!1 פחוצוק 6[וו[צר גוצו!ט]!מזבכן [68ז עוס!81 |[וצו תסוזהזסס1חו .68מז1[סכן1כן [הט תווש 01 תסופט!ן1 6 סא |[ה6זטווחזס6 6ו[1 10 |05ז10תו ז0ו68ז9 01 גו ו[11א 65ת0ז1 1ת6עטט 6 6]טסו[פ פתופפסטסזק 0818 8% .6005105 ז0]טקותסס |6[|הזבק זוסו[ז 6חה ,צסחסוו -0סזק סו[1 1|6ג] ע501191 6006 6זב 1008 פתסנובטו[טקב סט ץז10הסעחו ,011זע3 .[10[גזפק 15 6זט)סותו5 16 4 עס 110 מ6ו 10 ,1ת6וסקהחבות 68זסטטת |6תמספזטק 4 פקסס| 1200 הבס .צס|קותפאס [הטוקץ] סזם-,שס] וזכ 01 6צו11תספטזק6ז 6זג !]א 0 תק |סטס6 6 פטו1 . ע[56718 068860סזכן זגו |6][גזהק תו 66ז)טוו% 6% תן ת0116 שסם ,צותנותנז[גותת 01 0ת6ז1 ותגש)נתפופ -סזק [8|!6ז4ק ע[גתז 10חו פט 1686 ע[סזות001 [[גצ פאזסא שחו הזסקס >סחוו[טהתוט5 ]0 זטטרתטם 116 6זסש שתופפסט 0 סס) זסם 6ו[1 הג ע|[ה6וזסטזטרת 156 |[גטר [41[0זבק הג ות 8 זס] 70507000 1% 2 18406 הג עזת6 886[ 6ו[ך -0005זכן 6001601-30010558210 זט 0ש455001811/ :106 ץסו[ז ]גוס 61510006 חו וס 816 1005ש60 ו[סט5 6 .505 -זטס 0006 זסשוט ₪701 |ז1ש 6שצ6חוט 10 ץ[טאו[ סט שזם -חסט [[1ש 1116 .6הססזסטס 6זם 8ווס[טטזקן סזבצו6זבו] זח6ז -הפות 0856 6818 ]0 8החס] צוסת 10 ע[16801ת9ו5 טוטטתו -0[8ז ץ[נו 306 6[ס1אס1 טזם וסגו[ש 5516018 1ה6מת6ג ץן0ופוז 6ח3 ע160[1ו[טזםזסוו| מהו|1 וסו[זהז ,טזטזבח תו [בהסגו ו 5/5165 60)שטוזופוכן .4 %חסנזבטותטהווווטט 806 688)טקותסט ]0 15פסו1טוהו 5 6תיך 1 .6818 ץ1תסעז 6851] 81 זס] קתואגגו סו[1 פו ת6סט 4% -[68ז 6חה . החוזבו[5 גוז , עזות6 פסן 16סות6ע !ונע ההפסט קט ץוט)הר ס[טהזט0ופתס6 פהוהגבו1ה ,פהסו]160!קקה סתזוו אחז טק וסט -]0 0081 6[ 6 .19705 10016 6ו|1 סו זס] 3816 סט )סח 6[ט60 536 1116 5108001 0061166 5 ופה כןוווס 1ת660ז 6ג[1 פטו1ך .שפתנ בטותטנמתוסט ]0 0051 ןז 10תטונתוהוסט 11160[ זטס ]0 תסנוםל|ווט זסוזטס תט -ט[0 שו 16 86 קמנהטז1שו5 1סאטמקכן ו[קטסזווז ה[ 10עו6תבט -טט[פ [8תס1והתזסוח: שהה |בהסוופת !0 תסמבסזש %0|6 0 טכ 0) פוחט[טטז .85 זסעווסת 6חם 091018 26060 ,מעשה חושב' -- מרץ 1978 ווסז1]ווקןוווס ]0 סגו זז[ ז5ם6טס] 1 קסולותום]] -) 0 0 זס הסגזטם 6ו!ז זצזג] 6סוססזותו פקבותסק 8[טסתפ 6 - 5% טוז זשטו[שטסזו[1 .116010765ו[טזה [הטזזנט חב |68 וסבוה 6ו[1 מסטעווסס 06בות בשו תסבותס0/ו6 סת תה זטותהתגזטטזק 6זהשו50]1 116 עט 5608 85 6זטז160וסזם - ותוהז 0זקן 551615 .זססהופת6 ה16518 6זבאו0זבו] 16 [63ז טן[) ו|זנ שטמזסטתסט ה[טטתז !511 15 תה[טסמוזבק מג שתטט] 45ו[ פהוווהתהזפסזקן בחסוזפטו[קקה 6[]א זב זגו טק סט 86ב 38| [סטטן-[פזהן +תסוס1 ]6 הג ]16116 6התספ 00 5/5160 [הטזץ 6חז 6תב 165080 [הזשז100וו[טזב פוח516ש5 ,19708 16 קהחט 80 11081 ,165 ס וו6גת [816108ז1116. תס 0010166 -1פ8 הזג 11186 שת1שוסו|5 ,15 ס6מס6 [ההסוז מסטתס6 ז6ו[זס 30 סוווט55ה ע[58]0 עבות טע (פמוסס 6וז 6ו[1 ז0] .תסוזפת ץ[[20103ז זטט ,סטתוזתסש |[ 0%מ6ע1 10168160 6 !גוד סט ,0זס]טזסו[1 .סעזסוה6 1סם ||נאר פסזטוטטזו[טז שש -הסטת00 16 ]ועו 060806 8 6258[ ]ב זט! 6ען[ טז ס6טגון -הסותה0תט] .2 180[6 ת1 תצוס5 פטזטוש6זנ(טזם |אתסוז -6ז הו[ 06 בש 10/0816 תעוסתא 8סזט1ט6זוטזב [[4 .1811 |סזזתטט )7(‏ ח110ב?ותהפזס |הטנפעוק (1) זנסווז עט 10206 בה תטנזבזה56סוקסז 6318 (ק/) 0תה ,2זב₪ 01 שט][! סשתה הס זו סותס5 ץ[|סתט סובטוטתו סז ס[הצוו[ותסו >זהסקקג || זג טו[1 .01458 [84וו601זוו[טז3 ו[680 זס! 0761:6 תספובז זס תת 16 ח0ו50 טו|1 5 ,פטסנצטס 051 פקבו[חטק חב -0408 [הסזזטט 115 .(זספפטטסזקן !נתט ז0]8סום) זטו[טתשזט 0 1 50000 זסק פהטנזבזטקס ה10!!גמזו תפז 01 עזו[גט 5 1990 ע0 פמסוובזסקס תסו|[|גט 300 10 שסזש 10 -הזוסט אפז זס] ץזותטותמנסט 1116 ח0ו50 1[6 01 05 בתתס שה 0310 סזס[) .קתסזו% מוטותסז [(צ זטצוסק תווש צוהט[טסזק טהו1מסוטצ 6שזם|[ ‏ ]0 פומהסזז5 תטנוששזופתג |[ זס5פטססזכן 6חו[טכןקן 116 , 010 בשק בהר טתסג טונוטטש סו תבו[ז זט851! ס[ט!ותטפוח ]0 זטשזס תב וטסטב תנהומשז 6161116 ]6 אטזטזטטזו[שז2 זטוווכן הט ) .2 טופו: [" 000 15 10 5 תסוזק טש זטצפטטזין 5 %5וג 5 וא 43 10 3 0 1 +11 תיווטהט [ אזומ וו ג 100 3 0 תסוזה?ומבעז טתו[טקוץ 3 100 3 00 עגזזג [ט!1הז1 5 0 5 50 צונזזה טטגזו טספ , = 105 . המסטטא זסקן פחסווטטזופחו (105) ת0ון111ג = 81175 יאטוטא (1012) מטו!!וד1 = 1125 . שהסטטא זטת פמטוזטטזורת: (10%) תטגןוג1 שתסטטא זטין פת !שוחנ 3 6 - וס זוא 10 שו0010 506005 | ו זטשסק 1116 עס 866סקחון חטנ1181והו! : ו -660 186 .0818165ז 6062 6ו[1 10 40615 6 וט 6 טח 36 טומו4הץ0 15 זחסוהו 6 פסטס/ .5/1 01005 טנהתצתע0 ב סז ]תווצ וו 6פתגז 02ז3]10ק10( 6ו[ז תו שסת זה פטוסהסטף !ווה 4 0 קנ 51705 זסוטו [סש6]-זטס] [14ו6הווזטק א6 : טג 11% חטון שתוסט 15 עטס[טתו[ט16 זטוטטטהסטומושפ הש וגנוט5 גוז 8 ותסתוטות ץזהואטה 16 סזוה שתטואט סז שסהצשק חס פתוהזטטטז טוזשהטטר עט 06)בהנוט0 שוסם 15 ה[שנו[ ->וחטז שוחה 61803 ]0 נוחס] 16 ת! פסטוש₪6 [בשותבו[טשמו ]שי 05 פסטןש06 06[קסט-0טזגו[ט 11/1095 פזטזפוטש 51111 סז 511106ח₪0 [בט6 1פסוה[ה בו1אר 1% 15 טגנובה ₪ 3% 5% :138061 .פחסוז הטז1ק קב [טווג זט] ה6טפזטכן שחזטי סז סטםו| ₪010 .אפָט[סמ[טטז פתווטקותסט 4 סשוטטזק 6זק הט 6 [ב6והבו[טטות-חטת פהזש 1 ות הטב זו 660 ]0 5)בחס! סטבתוטז| ‏ פפטטטם ז6זפג! -31זבק-507101 | טמוזמטנן1ט5 ה 66נשט)% טתזטכ זב 108151088 זטחט שזג ,ו[טבסזקקם 6-401165%40[6ח1] 3 מטט6 .01 50-|ט1 טוזפ ה 6חה 3112 10 0 קט 6ז4ז 610 וטו זט וצתסט טוח 016 טג .108115110 416 [נגו סצבטף8 זטק זו 1 01 זוז זס] 68ז4זפכט% הזססות% 01 סטבזתבט0ם 16 סטבון !01 6קבוחבט0ה טו[ז טצבו| 66705 זש שטַעט[6181ות .1 ס6טזותפפות 01 זט סמט זצבט| 1ב צ פטזב !וגוצ וט עה[ז|סטתטת |ט ספבזתבט0ה 16 6טגו|[ בס|טטטט קזו[וסבו[6ז זטזבטזט ספוותסזק 66]25 שתג פס|מסטט הזסט .411968 עכק10) חהו[ז ג 66| ח! ו[טטנת קזסא) 8 מסוקס[סטט [6[טוג שש 45 וצטן הסטוט] 10 סמוסט 0ז ש[6א11 6ב סגו (סטהו 06 זסת בו[ +] .3108 [09168]טתו160-סוטבנח ]0 זטס תת -0/6160ז 66[קטס0 18 עפס!0ה 160 קווט 1041 |סטזספסטתט -הקב6 השוט 115 שחזטבסזקג ע10[1הזט , שק טטפסזטוו מטעז -טטזז3 01 1616 סו[1 הז ו[סזםספטע זהסתזטשט 31 .5וזוהוו! צוו[וט טותסט 6[טטו|5 806 פהופ!והסזכן 16ונו 15 פט[טטט[סו 1160 זט .זט ח6ט ןז 01 שש טו[ז צט העוט 18 %0ם1 המשצ6 6ב 01600165וח 2.4 ' הטזטטתוקם6'" ץהבטזןה סטגון -תטטט [[וש 16[ 001 סט שהט-:00008 טווסחטט 01 סט הט 61 :]הסט פטס1)1סוהה 051ו זוטו[ 4150 ו[טבסז ע[[1₪8 0 זב טטטסות 31010 2 עט>] .צזס)טקותסי6 110006 = -66קצטע סבטו]ש 05[טטט]10ח ונס ו[ווט מסט ע 31640 סטטון חוטב פגוו[1 ,פטופחטחט פחוטתוט ומטזט[611 סטהו[ 665 16 116 01 ] הסוחטטטוו!ט; .ט6ט[זהט שמג 38006 פב . ב סט 10 ]5111 פוהסטף צסזנוזטטזזב [1פץדט ו[טטופ 1 פחוטהקף שתם עופוטש1ה11 אזט" וס זב צזצג)חטוטפ זטט ,ווטזסטוע 0 0 הטש סט זה 180010100 ו[10ב0503ז זסו[1ס 6 6זו760 6%ז0010זון[0ע8 תסוטקתוסט טותסזוט6ול | וה מה 866055 ותסשת8ז ]0 פסותט[סץ ז64)0ז₪ -160ות56 5ח0811ז0ז מו 01 זססותטת / .פטוזסותסות 5101886 6 תו שחוסט 6זה 65ו8ס[סתו[160 ז6ו[01 6תג זסזטטש קטוןז ע][ט] 6קסון :65וסומשהו ז4510] 806 זסקזה[ ה2ו005 10 זט 800 מס קמוטפתסט זסשוטכ 066 60ז טצגון 8150 ]נא (זוש ה0ז70%68 6תשק- 406 שםוצ 108‏ .עזו[1סבו[16 -ו160 05010810 זסו|זט 6מה 1066%כ] המסווטתט1. מטפו[ק1056 -החסזק סע 100% 0%נטס[ס6סו]1טנ. זטס! 10051 31 ,פטטףות ו -1הווס5 106א0) [1618( 400105860 0 וטו 5סוא :1 -הוסוה צזג1]ואטם זט] 109סתו[טטז סה 48 15 מסוטט 0תסט מה 16006 10 הסט תסזוט6[6 ם4 5ע0!קהוש ו[טווצ 165זס וט 105 6סז וטו ופחט ס[פחופ 8 תס 0418 6)חאר 2 58 118 45 המוז 6[ שסג. זטכ ץ)ושהקהט 896זסו5 4 סו .411[0[טט-חטה ע]|השופבט. (שטטו[11/ .0980118וה תסן1 10 אן% ז4/10 ת6ובא-16 ₪6 10 6צאת שוטשט ₪410 40 18 ה6ווש וסט תטקט 1ה66תסק 6 -1670800ו 30 10 [ התסז| 0שמגז 1165 400058 .05)בז 58 וס [פחסוזגזסקס הטגו5 חט 58הו0ה6ק66 65חס טוהוו! 561018 306 בסו 10 646 10 שחוו[110ש5 85 קנב 6660108 6ון ]0 8 10 קט :1 165 סתת6גה 640/16 טג קםזקסוס1ן ות 400655 6ש8ו| 080011 400705540[6 פוט מסו]|וט וסת 6טגו| 106 .צ0הסס6פטתטומו תו 66זשפב6ות סט ם6סט 8 מטמסקותטט 3568 18016 5 00שטוווס שחז]|סטסע שספו ץ[והסתטט עט [ספסקותו פתסוזםזווחון זסוהסוו ץ[תס-הבטז זט] %זססקפטזק 6ו[1 .6018 [מסטספטזט1וו-11[ווגון ג[זו זז 61 ו[סטות 6 10 זהסקקב ה 113010 08 וטבקבט זו הס:][₪1 3 תה 05וח1 300055 צ[תט-1040 16 101 הטועט!ח11 .6041008 6קץוסוסזק -163[קקן: 10-3200181 688ח[ט]ס5ט זנטו[1 15וחוו] עוזסקסזק 1 צ1 5107886 [ה)גו[טזה ק1חס 6זסו[א תסו - טג עה 5גהו310ע% טנסו תוהוהוס6 6[טטטט ומשבו הז זסאוסקן [ההטו1הזסקט [בוהוחוות סזוטף16 ₪6 116ה|סצ השס סז 680[1 זס] 8ו4/ 10 ]0 601זס 16 חסו]!1וו חס 686000 80[0]ופצם 060511105 )טוט -1[11והו סט צוס[ט0 8סגח1ז פפסססה |ווא. ו[טת1 סזהטף5 זסן קפ סו|ו 118 זסותשו ]0 6קץ1 גו[ פטו[ך .30006 8) 0091008 1001 פטטו-6160170 1851054 10[ ת6סשוסט ה (פסועסרטגת 1186 808ז)-ז0כ-1046. גוס 11115000805רג (05000060ז10ות חס וגו[ 1058 165זסוסות סזסט ‏ -818 10)|₪170 161008 הנ םווס 0 10ז) 000 6ס[קטסס-166הון) טוק 1 פזוטטזוט 806]ז0זח1 6חה [הזסו[כןועסכן 1תגט1ווג -6[קגזוג ]1 הסזתטט 0 וסנו[שי 0 [1 פמסגובטן[קקה 681 עטט[טתהטטו 5 וטא עט 00)מטהן ,(מעשה חושביי -- מרף 1978 וט 0 - ופסט [פנו| 6ו[4 זטסטה זסונה!6 זגסו]1 סטהוגותסט זבצוטז סט ]]1א שחסעז 6ו|₪ בשזםצוד501 01 ץזנטהו[סז סםוווס]זסכן [ה16פס1 שצסג[ער 6צבעו1] 50 * 66ככגו[ט*" סזטהו 0 הפ נזו[6 1116 01 80[6זנוו סוד .2 זט) 016 פזבטץ וג[ אוסם 1% עשס[סמו[טט) זט)טקגהוס) סטרו בו[ הטסט פגו[ 11 טהנמהוטסט 115 5106 .(פתטסץ -0זקן 185101 קס1סצס 10 1800 סטוזוז6קתוסט ע[116100 ב עט -סקוהטט 10114010 10סמו ₪6 ,פסוזסווסות ז80ז13 ,0055018 -10ג[ הו פו[קטסזת1-אהטזט זג]טטהוט6ק3 ופסוה 6ג1 .פזתשה -110006ח1 טנ[ ו|ז1צו ססם[כ משאה1 שצפו! עטט[סתוטט1 סז טשופ .1960%% הס סו|ז חו עזונטסעוט 160םז00והג ]0 מטוו 6 615 ץז ואס[קותס6-ותטותנאהרת 01 6051 ו[ מסו!ו 0 בו[ סוה זט0 גו 50816-סקזה1 ₪ תב 01 טב ואר -0קווס6 ]0 זסטנתגט טו[1 , זסצטשו110 .1ה18פחטש צ11411 08800 ]0 זט [014ט%0 עט 00פהסזטח1 פבו] 168 6ו[1 חס פ)מטת : ות הו 60זהקות 60 416 81105ו101טםזםו[ט קגו[ט טגזו|טתס1 סה 18 111670 .פץגזזה 10810 שחם צטתסותסתו זט] 1 ט[טבך 0 8זוותן] זוסו|ז פַמוו[טהסזקקא 6זב סט ]14 תססגטותג סז שתק8זקס!)!! מסזו6[00 01 פסטף1תת60ז 6ו[ז ;ו[זאוסזט 8 מונמתסק 10 0651000ת₪ גפטסת6 ||6ש עא זסו[01ת4 .660811105 )מ6הסקותס6 ה1 68565ז6ה1 ]0 ו[ז10א סו[1 סזטפהסות סז 15| סזטזטוק וו 1ב פַהואססן 165 תן 067051160 ע[תסזזוו6 18הסהסקותסס 6םב 311412 6 תו ו[סטות עזסט [[1ז58 זב %6 .0181101618 סנותסזם 01 סט 0605 תג[ ]טס ו[ 16 סמו[ וו 00 10ק0ס5סזטבוה טס 1990 זס] 8וז0ו06[סזכן מסצ:] .פוחטזם ]0 65תפפטטווז טו|ם מנופוש |[6א 816 פתוה 00|בקושוזתם זב1 סובטו0תג1 -ח60. ע104011 11/18 פגו[1. . עשט1סגוט10-סזטהות 01 6קסט% -וחסט 10" 6ו[1 זהטץ )מס הפו[1 1655 תג 11181 6[סהעוסט .חזסט חס6ט 6עב| [|וצ "קגו[ס 8 חס זסוטת פעגזזה טוקס.1 13/0 1-5 300% 60 200 48 5 ו סז ע מסותותטט טחס 0ז סטג 60 80920608 6זבעזגו] 6061 -6שזה! 5 קוו[ סז 1 6טבז1ג'" 6ו11 :זטזפתזותסה6 ,צצסזפסזק טהושתטס!צה 115 פסטתוזתסט מסבזפסותו 508|0 אזהסץ סז ע[חס ]0 פסו₪ופח06 6|טב פב ע![בוזטוהות 00 06 0 5916 פו קזווט 8 100 6ו[ז :סס[ספטט 46סז[ה שזה סטב ההוש וג 11106 181608 11 -05זבטכ שמואוב 0 [מזטטטב וז נחנג טגוזסטטט פסזטוגגו פב הסקסבו] [[נא זבו[צו 0161סצק 10 צב זסו!זס סו[ 91ו[ז 35 עס -- פ[אגות טזהן מזט! 1615 שתגב וטוו|אס 11 60]₪708וו[טזה הת516ץ5 סזטזט] ?שמטשזב 66חבּ]בטה ת, .ץ)וזם!ט טר הב בתפו[6![בזטקן פתו%ב6זטג -161ו] 101006 [[1או 5]מסתסקנהסט " 66זו-0זבו['" שוסת 01 ץבזזה 05 |[6שר 45 .פטוסוטרת סטנזםוטס5%ג ₪ם [ב6נ6ז9 ז6ו[01 תה ,%ז50פסטטז טומב 106 שהנזטזת0 !05 15 1041076 סזב שו גו זטו|1ט / .31018005 טוו[קבזפסזקעז) [שטסזת1 5011 8זבכ] :סעטזר השס 31 ע[זסוג צטטזק " 60קקגו[ט"" סטג ע[80טסזק [וגצר סור זט 1802815 ט[ טותותהזפסזק |זגש 1חנטק טתז[גט פותטזגצר טנוקהזטטזכ/ח6 01/0016 10 ממסזטטתתס6 נט[ספט | סזת1 -ותסש פַט1ק-ס1-פָט10 . מסנוטטהתסטזסות! ו[טג6 41 אזננטטטר -זת זטזטקווס6 ונטס ו[810ץ ,פזסזטז80]טתפות 6|פזפק זוז 01 7156 160110סות 116 6011056 ת0ס8 |[נע פתו>תס או זסצס 1886 8זספפסטסזק-סזט1ווג 85 ץזופסשתה שהמהון6-5רו1 -5/5 פחוזמזטכקס אזסעוזסח 86 פ[טסס!|סזק 01 פח66זווס 6ון[1 ו וטק |[|ג ןוחג 6ז8ש5011 16 01 6זטזגו1 שורך 4 סאו]1 אסט] פסו[6) פע [16מפו[טסות 1 0[6ה060 6ו[1 סאפו -1[כןה 6זבצוומז1! [ט 66שז1ז[וורת , .טותטוק [טטו[ט5 ב שתטפ 6 150ם זטט >עט[וכןותסט 01 01 6ט[שהג |!1 וט 5 0211 1618110081 ג [הטו[טזהזטוו[ ₪1 1 חשווטט ות -5011 1חסז טש 01 18 ה6מוס1ט מסומנוטט שתגמז ₪8 |[טש 8וו 5 >/ .581015 פח!זווטקס זטזנטקותטט פוונטט(טת1 , סז -צטן)19ז616 זג ו[6 קווש טגו[0111 310 .1 וטג" ןזור זושצ פוחטז-תז0ו\ > ק/115 א 200 200 10 208 א 15 15 א3 א 500 * 1980 500 ]20 * 1985 0 א 800 + 1990 .ט) המוט 0[001606ז0 * ה0ו60ט00ז)ח] .1 ות 68 קת 60 16ח0ז61600 01 6זט41ח סטנפהשז6ק 6ווד 2:76 0050805ה1 6חפתם .41 0+ )ת6זהקק8 06 ץ[6זטפ | 36 6%ה0 860 ות 401קות1 זו0ה: ת6התט שחו|סקסו ל סונו 6 סא ס/ .6ת6תש/ת6ט6 קט פתושתתק3 | 094065 [168ת6083ות ]0 פ6אגות 1048 ,820 תג6ץ ם16 -81ַת6 1081 ז() 071815-000667 106ו-0[זסעט 3 תו 6 6[טסש | ]63 ,פוסתו]] 1‏ ,6010280 תנ תזסם . 6 וחסז) 1936 תו 23002160 זסוחוחג1] בותסוסן60 4 תזגשו ,הטוהט1א 01 ע!וצזסטותע כ.ת? 8 6חת 5181131165 [103] בותסתזגות תו שתושס11ס:] .11610 536 6ת) מו 1938 תז .זכ ,513068 1166ת11 6ו[1 0+ תזם60ז צנ -זסע101] ב[סותט[00 81 זתקטה] ז6גתותג]] שסא חן תזסט ,601126 זס]תט]] תב עז51 6 6ש6תוס[ 6ח ,1951 ם[ .צ610 אנסצ 106 06 זתסותזתהק26 | *6זטקות 60 4 111106023[ תו 5111016ת1 תו[אתגזי1 6 ,1955 ת] .:ז66מוקת" ]5141 זסות56 )ןקות 60 הב6קטזט:] סבטות0) 116 01 ז600זוכ] 66+תוסקקג 8גע ז0] 66א01עט 16 ז1.406 .עתבותז20) ,ת[ב]( וחב )זט)את3ז' ,0616 04186 100% 6 6זט עו ,4167103 01 תסנזבזסקזס 6 22010 6תז -578 5תסן)68ותטותותסי) תב]א 6זטת1] 6[ 01 תק66% [בו]ות1 116 | 6גש1ח(1 52677 60ת6[01ז ז16תוחב11 .זכ ,1963 זס עזבטתב1 ח] .ות6ז = 6ת 01 21760107 2 25 567/60 45 זותות3]] .זכ .6 תסזתוון5ב/ תג 5 0700658:8 תסו]בוחזס)ת1 01 ת201:0ז606] הבסות6וח/ -ת166 6ת2 5016000 60וחבת 8ב/שו 16| ,47125 01 09818 16 זסטתע ו ]סא סז 106 107 תבותתובו ותפזקסז? עטס[טת ]0 66ותט35% 16 12168 8ז68ע 166 .1973 6תטז 6סתטזסות 60 5 60106000 זט)טוקותס6 [3תסנזבא 1976 16[ עס] 16 סוצתסק3טז .תבותז11 6 06ה6ת0ת 60 165 : -חש וח 6 21 0550 סז 01חג[0 4. חב 15 זטוחותב11 .זכ % = 106 01 6קס!01?) 0507121ו6ח1 186 81 165501 0זק שת1ז151/ 3 תב עזופזס 0 חבוחזובת 6 2351 ב 18 716 .מסזקתנת5ב/ תו הזסט ,01608:] 60וחז ע)טקו 6 ז0ס] ת00נ45500120 16) ]0 632167 תס+פהוה5ב/ 6ת1 16 10 6160166 פבעו 6 ע01ת606ז שזסות שחג עתטתו6ג11 הסנתעו 60 ,5ת0וו24וההקזס [008ו0]654- .תסוקסה [112ק08 6קותס | 6 ,50160005 01 403661 708 116 10 101066 ,צפתס[סם שו 41 1116 ,06ה5016 01 +ת6וחה6סתבצ6// 176 זס] 4550012110 0 51 הבסוחסות . 6 6תב ,50016 [ב10 בות6ה1בור 6 205010 16[) 01 זטסוחטות 6160166 88 ,108)טתזטסע6 6 תב 16] 10 16 01 ז6סות%916 נסזה56 ב 6תם ,בטוזטות א תב 6 4550013)100/ הבסנזסות 3 16) 01 עוס611קר 06 ?טסו 6 01 ת458001810. 1116 ,010006 5 01 ע1ח40306 וס אס 116 חב 15 וז 01 זססות6ות ה 4150 18 6 ₪ ת6ות > סוחס 606 תשש1ק פב 116 1973 0 6תט1 תח[ .60/6 תל בוב סח+ = 6 זט צ-01-106-ת118 .550010100 0 1 6תטו1ט] 16 01 0760886 / 6 תה 118 71 ) 5/1 .06 הוסועועו!פב/ו ,6טיחו חס -[מסחט0 תסומ ות 60 6תט 0) 160000 פטס תבט 00ב[ טס תסן01זט1ח1 80-50810זה.1 .קזו(() 1[16 01 "6[סםזג]א** סו[7 :זס)החג 6 /ן11מוטזסותות60 6תב 8פטזפסזק עהו0תט4510 11% פסטחוזתסס א 100 116 ;00501660 1010ב זג 60ג צזבסץ סשו1 ע[תס 01 000511105 1ח806ע5 6זט11 .05זבס0 קתנטובז0 [8ז5000 תס 06 10 546 18 קו[ס -0131סות 6חה ות58ו[8110זהכן אח6451זסת1 זוטנו]א6 111 1)00)0105ו[זב 1 >)ת6תסקותס6 "66עש-0זבו'' ‏ שסת ]0 ס(סהג|בטה ת4 .עוג 46 6ת![6ק1ק ,פטנץסוח6ות 5800141176 0תב [8סנ[סזבזטגון 01006תג -קץז0 הפטסז) 6060נטסזק 6ם [[נט ע)1ז%600 0812 ;8ז6550טסזכ עבזזב 6 1][1ט פאזסשו)סת ז6זטקותסס ,ש811ת1-1 .112108816 16ו[ס3זס1 -100ו 85 800651015 שת!זגו0-5ות11 ה6ו|ז 01 156ז סוז60!סגת 6ה1 אזסטוז6ח 6ת4 0106015תק 01 5ת66זטס 6ו|1 זטטס 1880 00%5015סזק .5וחט5/80 שת1זהזסקס " -68נתטותתז00 ,5ז0008%0זק עבזתב ,6ע16010ו[טז. :65זסש 060 -5ע8 ז6]טקות60 ,6:ז10[00010ב זס)טקותסט ,פהטוז ,)תסוח6קההגוח 0856 0812 ,עו[קהזטסזקץזס ,16015 )ות סס 6|ת0ת61600 ,5ות516ץ3 015100060 ,עזסוחסוה | ,ת0:ו1ה[5ת14! | 86בט8תג] ,5סןסגזק ,50110816 ,5ז0010תסס-1וח%6 ,פק1ס טגו])1[סתטרת .ח0ו11ח0 1600 ססוסצ ו ,מעשה חושביי - מרץ 1978 והייצור -- מרכז ההדרכה | שם הפעולה מיועד ל- לורסים לקהל הרחב: בקרת תהלוכום: -- דינמיקה וסימולציה ' : מהנדסים 00 תכנון מערכות בקרה אוטומטיות ‏ בתעשייה מהנדסים מכשירנים ומפיצי ציוד, 20 : = . מורים וחוקרים , 50 קורס ציפוי מתכות מהנדסים וכימאים 0. אלקטרוניקה סיפרתית : מעגלים לוגיים בתעשייה -- קורס בסיסי ומעבדה מהנדסים וטכנאים מורים וחוקרים 6 יישום רכיבים ספרתיים 1181 ,1.51 תעשייתיים במערכת פיקוד ובקרה מהנדסים וטכנאים מורים וחוקרים 8 . מחשבי מיני ותכנות / תכנות המחשב הקטן -- בסיסי מהנדסים, טכנאים והנדסאים 0 :> תכנות המחשב הקטן -- מתקדם מהנדסים, טכנאים והנדסאים 66 השבי מיקר סדנא בתכנון מערכות מחשבי מיקרו מיהנדסים וטכנאים מורים וחוקרים 0% סדנא בתכנון מערכות מחשבי מיקרו -- כולל פרק בלוגיקה מהנדסים מכשור ואהזקה סדנא בנושא 6021201168 1.0816 16 הנתרנהעפסץ מהנדסים 5 אוטומציה במפעלים למוצרי פרי-הדר מנהלי עבודה ואחראים 56 אחזקת מכשור במפעלים למוצרי פרי"הדר מנהלי עבודה ואחראים 50 סיור במפעלים למוצרי פרי-הדר מנהלי עבודה ואחראים 7 מדידות מדוייקות ותקינה מורים וחוקרים 12 ימי עיון בקרת תהליכים כדאיות בקרת מהליכים והיתכנות השימוש בבקרים חדשניים מנהלים, מנכיילים 1 בקרה סיפרתית (.0 .א) 101ות60 1081עסמגוא מנהלים, מנכ"לים, מהנדסים, הגדסאים מורים חוקרים ומכשירנים 7 מחשב מיני ותכנות השוואה בין אפשרויות מיני לעומת מיקרו מנכ"לים וסמנכ"לים 7 תכנות: בזמן אמיתי . מורים : ד מחשוב מחסנים וניפוק מהם צה"ל ותעשייה, טכנאים, הנדסאים ומכשירנים 7 בקרה להעמסת מנועים חשמליים מהנדסים, טכנאים, הנדסאים ומכשירנים 8 אחזקת מכשירים אופטיים ומכניים מדעיים (מצלמות, מאזניים וכו מהנדסים, טכנאים, הנדסאים ומכשירנים 7 ממממתוכוכררככם) פרטים נוספים ניתן לקבל במכון לאוטומציה תעשייתית, ת"ד 33010 תל-אביב, טלפונים: 3--2--425131 (03). ,,מעשה חושב'' -- מרף 1978 + + -< > באמצעות ת*אמטא00, שירותי האם נתקלת בבעיות הסבת-תכנה! האם פתרת את בעיות ההסבה במהירות ובדייקנות ! % אנחנו עשינו זאת וטוב יותר!!! שפת-מחשב הדשה: נבצע הסבת תכניות-מחשב משפה לשפה וממחשב למחשב מכל סוג. נפתה עבורך אמתתתטא60 להסבת-תכנה בהתאם לצרכיך. נעניק לך :יעוץ כיצד לבצע הסבת-תכנה. נעדכן| אותןך באמצעי-ההסבה החדשים שנעמיד לשירותך. ש. ה. ת. הסבה לתכנה בידינו לשימוש מיידי ה-פ5תפעתמטא00 הבאים : 1 60 טז אגתצתסת .0202066101 101816006 4810 3 0+ 020) פתסופת6טת60 אא 0 . (1501 0+ 0 ש1אט 1 - 6201001510 12181605 ו)קת 002007510 01 455011017 1/1566 6. * * * *% * מערכת ה"שע6טמ60 ניתנת להתקנה במחשבי זגפ מסדרות 20 תחת מערכות הפעלה שונות כגון : 05, 205/05, 150/ וע/. ש. ה. ת. שיוותי הסבה לתכנה שד' רוטשילד 20, ת.ד. 17, ת''א, טל' 59464 ו יי ה קקשח הש הממחה את תבה הקסה המה ה טטתמאה/טתאמת חלו בי דרה ריר "ל תורה יצהו ראה קהההקאלאוקהט א שת ישנ ב מממ "ייייו ויוווכר - יר " יש יקי