הדרכת חלונות 95 בהנחייתו של ירמי קפלן

סרטונים מתוך לומדה לחלונות 95 בהנחייתו של ירמי קפלן.
הלומדה הופקה על ידי חברת צעדים הדרכת מחשב בהנהלת שי קרייזלר, כנראה בשנת 1997.