NCR – מחשבים ושימושים – אוקטובר 1972

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער – צילום של מחשבי נ.סי.ר סנצ'ורי 200 ו-RMC 315 במשכנה החדש של לשכת השרות

OCR (הסבר)
אוקטובר 1972 ו 6 א מחשבים ועוימועוים כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.ר מחשבי נ.סי.ר סשנצ'ורי 200 ו-₪6 315 במשכנה החדש של לשכת השרות. יוצא לאור עלידי חגרת ' א.מיטווך ובניו בע"ח אוקטובר 1972 1 ])] מחובים ועוימועוים כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.ר 8 ה לשכת השרות למשכנה החדש חדשות וחידושים בציוד בא 2404 פסא מערכת קליטת נתונים שימושים וחידושים בתוכנה כתיבת מאקרוס במחשבי 315 168 מהמתרחש בהתקנות עיבוד נושא משרד הקליטה-בלשכת השרות 8 בעולם מדור הטכנאי דפי תכנות דיאגנוסטיקה תיכנותית במחשבי סנציורי ו 0 ויו 12 18 5 ]3 ]1] מחעובים ועוימועוים גליון מס" 5 12 18 27 2 5 לישכת השרות למשכנה החדש לשכת השרות, שעברה באחרונה למשכנה החדש בבנין מגדל עפ-אר, ברחוב דרויאנוב 5 בתל-אביב, הרחיבה את שרותיה, עם הוספת מחשב חדש ורב עוצמה מדגם סנצ"ורי- 200. המחשב החדש כולל 6 כונני סרטים מגנטיים, שתי יחידות "קראם" גדולות, שתי יחידות כפולות של תקליטים מגנטיים, מדפסת מהירה (1500 - 3000 שורות בדקה) ומערכת מגוונת של יחידות קלט/ פלט. עצמתו של המחשב החדש מתוספת למחשב הקיים מדגם 315 -31660 הכולל 5 כונני סרטים, שתי יחידות "קראם" וקלט/ פלט לסוגיו. ה"הידברות" בין שנלי המחשבים תתאפשר באמצעות כונן-סרטים של 7 ערוצים המחובר לסנצ"ורי. מבצע ההעברה של המחשב 2110-315 ממשכנו הקודם למשכן החדש בוצע במהירות מופתית: בשעות הבוקר הוצא המחשב ממשכנו הישן, וכבר בשעות הערב המוקדמות של אותו יום חודשה העבודה השוטפת במשכנו החדש. עתה עומד לרשות הלישכה שטח גדול פי שלושה מזה שעמד לרשותה בבנין הקודם. התנאלם הפיזיים הנוחים יותר, וכן העוצמה המוגברת של המחשבים, יאפשרו ללשכה לבצע עבודות בהיקף ובתיחכום גדולים מבעבר. = 2 = 31]ן)] מחעבים ועוימושים -------0 חדשות וחידועוים בציוד 35 2404 פפון - מיכה פרנקנשטיין. | ה-2404 היא מכונה אינטליגנטית לרישום נתונים על סרט מגנטי , ומהווה שלב נוסף | בהתפתחותן של מכונות אלה, אשר היתה כדלקמן:- - יחידה בודדת - מספר יחידות מאוגדות - מספר יחידות אינטליגנטיות מאוגדות הקונפיגורציה הבסיסית של מערכת 2404 היא: - 8 תחנות רישום 2491 5עתן - יחידת עיבוד מרכזית 2404 פפא - כונן דיסק 2471 - כונן ע222 1146 2431/2/3 אפשרויות ההרחבה הן: - עד 20 תחנות רישום - כונן 1229 נוסף - 0 נוסף על הכונן הקיים - מדפסת שורות 2 תקשורת = בש ]| ו] מחובים ושימועוים 1 828558 - תחנת רלשום כל תחנת רישום כוללת לוח מקשים, מערכת מקשי הפעלה ומסך הצגה (‏ %1ת6 ). המסך הוא המקשר בין המפעילה ובין המכונה. גודלו 5 אינטש והוא יכול להכיל עד 240 סימנים, ב-8 שורות בנות 30 סימנים. ן הסימנים מורכבים ממטריצה של 5א7 נקודות אור. בתכנית הסטנדרטית המסופקת עם מערכת ה-2404, שתי השורות הראשונות על המסך משמשות ל-- 0304110%8ע2 5שעגעפ השורה השלישית ריקה, ו-5 השורות הבאות משמשות להצגת ה- 2272 . מערכת המקשים מורכבת מ-35 מקשי סימנים, 20 מקשי הפעלה ועוד 5 מתגי בקורת. ב-2491 1125 אפשר לבצע: רישום, אימות, חיפוש, ביטול רשומות, הוספת רשומות, חישוב וביקורת של כל סוגי ספרת הבקורת. סיכום של עד 4 שדות, כפל וחילוק, בדיקת ואלידיות של מספר, סטטיסטיקות שונות (כמות של רשומות, הקשות, ביטולים וכו"). גודל הרשומה: עד 1,000 סימנים המחולקים ל-8 20208018 8028 באורך של 125 סימנים כ"א. | ה 3]] מחובים ווימועוים | ו | | .2404 - 5פזן זהו לב המערכת. מכיל את התכנית המפקחת על תהנות הרישום. ל-8 תחנות רישופ זקוקה המערכת לזכרון של 8 24. כל תוספת של עוד 4 תחנות מחייבת תוספת של ]1 8. ה- .0.2.0 מקבל את ההקשות מהתחנות השונות, מתרגם אותן לסימנים, ושולח אותן אל המסך של התחנה השולחת. הוא מאגד את ההקשות השונות לרשומות , לפי תחנות, ואחר כך מעלה אותן על הדיסק. ה- 0.2.0 מפקח על פעולת ה- 2180 וה- 31428 ועל זרימת האינפורמציה ביניהם. חברת 1128 מספקת עם מערכת ה-2404 את תכנית ה- 208 ץד צפא) (88[8ע6 06א7ך1תסק0) אשר מטפלת בכל האמור לעיל. עם זאת, אפשר לכתוב מחדש , או לשנות, את התכנית אשר כתובה בשפת 2880007878 של מ ל :65% א מם ווימועוים פמעתת 2180 2471 פמ הדיסק משמש לאיחסון זמני של אינפורמציה אשר נרשמה על גבי ה-2491 פשן לאחר בדיקת נכונות אינפורמציה זאת היא מועברת אל ה-- 7.08 . הדיסק מכיל: - ספריה של עד 256 תכניות, היכולות לשמש את כל אחת מתחנות הרישום. - אזור מיוחד, המכיל אינפורמציה הנוגעת למצבה של כל תחנה בקשר לרישום החומר מדי מספר קבוע של רשומות. במקרה של תקלה או בירור כלשהו, אפשר תמיד לבצע [ת1פסת מאותה נקודה אחרונה לגביה קיימת האינפורמציה. - מקום ל-500 2 רשומות בנות 125 סימנים כל אחת, עד להעברתן לסרט המגנטי. 2 במקרה של שני דיסקים יש כמובן מקום ל-29,000 רשומות כאלה. תס מטדתת 2180 | עטדתת 80דכ | 86 21850 6078016 =עגום ₪מ26002612 סשע תל1בש 2108 פמתטי פע 00028016 8 14,900 8 2,048,000 8 8 05 עססמטא % 2180/ 0828015 לא שש 200 86 סי 02 .סא 40 8% 099 בסא 8 פשפפפק 128 1% 560%0% 6 70 86 100688 1760826 0 135/15 86 2600688 .מם11]/ .או 0 20 6 ץ0מ8%62 7628₪6. 0 200 6 *8260מהע ה+בפכ 5 1 מתתנטבים ועוימווטוים 0 שלעתת 2228 2431/2/3 פפ הסרט המגנטי הוא התוצר הסופי של המערכת. 9 68 100 06 אַת61ססמע 86פהמק 8 0.6 .8 6.1 פעתפ מעג 910פא0גא 3 86863סש| 2431 61ס₪ פפתטר פע 8 1 , 81%7מ262 צ1%עפע 8 מ8₪ב01ע6002ת 6 680 %62260026מד ( ₪860) 11₪6 %ע8%8 8 0.6 .אפ 6.1 8 75. 0 .אמע 6.1 .אהא 6.1 .אפ 6.1 (₪860) 21₪6 ק5%0 פץ 00 סת, עץ 8 ש060₪ 2000 20000 6 20פ8מ8ע )08 ,/560026( 2-|2 1/2" 1.1 45 5% 2200 2-(,2 1/2" 1 |45 5 2200 (תמ1ם) 7126 6מ1ח6ת 1 "1/2 6מאסגמ 8 ב18% 6קהך 5 45 6 09 95868 0 (2685) ב8%5ם26 18סהפש אפצאנתת 2443/4 פפו שימוש במדפסת במערכת 2404 מאפשר הדפסתן של קבוצות חומר , או רשומות בודדות, וכן סטטיסטיקות למיניהן על מצב העבודה של תחנות הרישום. אפשרלת גם הדפסה 022-218 של סרט מגנטל. 18-נ- 0 תמעאנתתק הדג זו (128) 52568 %מ1ע? 0% ע80%6ע8מ0 16 %מס+ ע80%6ע8ם60 48 0% ע56ס8ע8ת0 64 0% ע8280%6ם0 96 0% עַ6פס88ע8מ0 128 86 מ00281 %620282868016מ1 122 2 מס 100 081+1088ע2 %מ1עק 6 סמ 082850 ,מסת68/1ת11 8 עס 6 8מ801ק5 6מ11 4 6מ11 816מ81 ₪860 30 4 ש2808 ָ61001% 816% .860/מסמך 17 צ082801% 61תמהת0 12 , 08%1016ק602 עתך 2 %0 קט ,186ח 68ג0מ1 18-3/4 סל 6 4 ,82200%86%60 400016 ,אַת10 68מ0מ1 646 מספעהס פעבק 81% .8םע10 .(168ק00 1106 פט1ק [81מת181עס) 1028 1 00 1826 %ממצ,70 8 מפסק 7 = 1 )]ן] מהעובים ועוימווים 2402 60220075 א210 .6010 פפאע ה-2401 הוא< 12012188א00 א102210א00₪ פטאסתתעסהצ5 צתגאדם אשר בנוי בתוך ה-2404. הוא מאפשר העברת נתונים במהירות של 600 עד 9600 5 לשנייה. אפשר להעביר או לקבל אינפורמציה בקוד 2262106 או 7-1 . מודל 2402 מאפשר חיבור 2 1102088 שונים, אחד ל-2401 והשני ל-2402. הפעלת מערכת 828 2404 פספא הפעולה הראשונה היא, הטענת תכנית ה- 8205 לתוך ה- .6.2.0, עם גמר פעולה זו, תופיע על גבי המסך של ה- 0288/1508 הכתובת: | צכ22ע2₪ 5+8578%8 פפא לאחר מספר שאלות (אשר תופענה גם הן על המסך) בדבר התכניות ומקום הימצאן, תופיע על המסך הרשימה כדלקמן: ו וב הסט 0 סא= | הסט 0 סאם = זאוסשוו= דאו | ד זחהד5שם חספ > ו כ וב ה =ססו זפ | סד אהעטזשחה = הספו/תםק )5 = ₪( ₪ ₪5 ₪ ך4 ס = :]| ] מהעובים ושימועוים המפעילה תלחץ על אחד המקשים בהתאם לפעולה הנדרשת, ואז תופענה על המסך הוראות נוספות הנוגעות לאותה פעולה. לדוגמא: אם לחצה המפעילה על מקש 1 תופיע על המסך הרשימה הבאה: -או ₪11 ...5 0 6 = -=ססש 5 -םוהא פסצ וסחצמק -שווגא הסזהם ץ: פםץ, -אסוז6וחותםש עם גמר ביצוע ההוראות הנ"ל תוכל המפעילה להתחיל ברישום. כעת תוכל המפעילה לראות על גבי המסך את כל הרשומה שהיא רשמה עד כה. (באורך של עד 125 סימנים). נוסף ל-5 השורות של ה- 2212 נמצאות תמיד על גבי המסך שתי שורות 572108 | הכוללות את הפרטים הבאים: - מס" העמודה - מס* ה- 202821 802 ברשומה. - סוג הרישום ( צת1אע , צע1תטט , 54308 , 208841 וכו"). - סוג השדה (,5812,202 ,( 10תעעטא 2עע511 תמעעט, 2520 עמ וכו") - מס* הרשומה - שם הנושא | 2 מצב הפעלה ( 008 002.,21812 0842 0028 בעשטע, עעפדע .6א וכו"). | | 5 טעות בהפעלה, אם היתה כזאת ( א 18741,12. א0ס, כדג ז, 8180028 וכר"). | 2 ------ 5]:1]])] מזחעובים ועגימועוים -- התמונה הכללית על המסך עם גמר הרישום של רשומה הלא: 2 חפ הםעוס | ץ;והם/ 11 ץצםא . וגע צו שאו פס 40075 אגוסואת6שד אוהסנ. דופ 04 סא <ו= 7219 .דקשס 2.55 6 15 185 | ץ] )ו ו =זמדפ 05 32- קיימת אפשרות נוספת של הקרנת הוראות ל- | 71502/ק5028 חסזגם 0 סאם = זאוסםווחם דצו 6 וו 70 658 0 0-/-/0-- רב | ב | =10.= ככ ]| ן] מחובים ועוימועוים - א וכאן לדוגמא אם תקיש ה- 5022271808 על 2 תופיע על המסך האינפורמציה הבאה: צחומםש בכ ו ו | 5 5 5 | 009 ו בי 8 07 ו 4. | 5ד ו 8 ו ב שיטה זו מאד נוחה להפעלה , ולמעשה היא גם השיטה הטובה ביותר להדרכת המפעיל ה בכל הנוגע להפעלת המערכת הנ"ל. עם הופעת מערכות ה-2400 128 בשוק נלכרת התעניינות גוברת והולכת בציוד זה, ובשנה ‏ | הראשונה להופעתו נמכרו ברחבי העולם כמה מאות מערכות אלה. | = בף]] מחהטבים ווימועוים " ? טימונטים וחידווים בתוכנה 4 כתיבת מאקרוס במחשביל 315 - 63 דב ויצמן קל ו קומפיילר ה- ‏ 241 במחשבי 102-315 מכיל ספרית מאקרוס המפתחת סוברוטינות משורת מאקרו, השימוש במאקרוס אלה מחייב הכללת שורת מאקרו ) 010 סתסגא ) במסגרת התכנית, שורה זו תכלול את:- 1. שם המאקרו 2 אופרנד/ים (רשות) 5 רפרנס סימבולי (רשות) קומפיילר ה- 547 נכתב בצורה המקלה את כתיבת המאקרו ע"י המשתמש, אך מגבילה אותו בתחומן של הוראות מיוחדות. במסגרת הקומפיילר נכללת שיגרה מיוחדת הנקראת: טא11טסת 0ת2א60 סת6ג שיגרה זו משמשת כמתווכת בין שורות המאקרו, שנכתבה בידי התכניתן, לבין המאקרו הנמצא בספריית המאקרוס, תפקידה העיקרי, עליו נעמוד בהמשך, הוא יצירת טבלאות פרמטרים. בטבלאות אלה משתמש המאקרו לפתוח השגרות המתאימות במסגרת התכנית בה נכלל. כיצד נק]רא המאקרו בזמן קומפילציה ? בשלבים המוקדמים של הקומפילציה, משווים את הפקודות הכתובות בתכנית המשתמש לטבלת פקודות המחשב. אם אין הפקודה הרשומה - פקודת מכונה או פקודת פסיאודו, מניח הקומפיילר כי הפקודה היא מאקרו. שיגרת ה- עא1צטסת 002 סת6ג נקראת ע"י הקומפיילר, ויוצרת את טבלאות הפרמטרים. בשלב קומפילציה מאוחר יותר, מוגשות טבלאות אלו למאקרו המתאים, הנעזר בהן לצורך פיתוחו. ןי ---- 1]]4]:1] מחעובים ושימועוים ו כיצד מתבצעת קומפילציה של מאקרו? קומפילציה של מאקרו נבדלת מקומפילציה רגילה ע"י הכנסת האות 6 בטור / המתאים בטופס הקומפיילר. ניקוב זה מסמל כי המדובר בקומפילציה של מאקרו. עניין המחייב פעולה מיוחדת מצידו. יצירת הפרמטרים ע"י ה- מז0011ת 02ת12א60 סתסגא (65א) כאמור יוצרת שיגרת ה- 102 טבלאות פרמטרים בהן משתמש ה- . 62% 4680 שתי טבלאות עיקריות נוצרו: א. טבלת כתובות הפרמטרים - 712218 2222855 תמעתאגתגל ן ב. רשומת כותרת הקריאה למאקרו - 2ת00מת תספגפע 6220 0ת6גא א. טבלאות כתובות הפרמטרים טבלה זו קבועה תמיד בכתובת המוחלטת 859. היא מורכבת מהפרטים הבאים: כתובת יחסית - 000‏ א. כתובת הפריט האחרון בטבלה. ן - 02‏ ב. כתובת רשומת כותרת הקריאה למאקרו. - 004‏ ג. כתובת רשומת הפרמטר הראשונה. - 006‏ ד. כתובת האופרנד של הפרמטר הראשון. ו -‏ ה. כתובת רשומת הפרמטר ה- ‏ םת 2 + ₪ - ן. כתובת האופרנד של הפרמטר ה- םת 4 + ₪ - ז. כתובת הסלאב, הבא אחרי רשימת הפרמטרים האחרונה. ב. רשומת כותרת הקריאה למאקרו רשומה זו מ כילה את הפרטים הבאים: כתובת יחסית - 000‏ א. מס' הסלאבים ברשומה. - 002‏ ב, קבוע לצרכי 004 - ג. שם המאקרו. - 007‏ ד. קבועים לצרכי 08 13 ---- [:]1]][]] מחעובים ועוימועוים 1 -------------- - 03‏ ה. מספר ה- 5א2165/11 של שורת המאקרו. 06 - ור תוכן השדה 12 בשורת המאקרו. - 07‏ ז. תוכן השדה א בשורת המאקרו. - 058‏ ח. מס ה- צג.תתמץ0 - 09‏ ט. | הרפרנס של שורת המאקרו ( 182ע1עפש1 התד סוגי הפרמטרים סוגי הפרמטרים ממצים את . אפשרולות השימוש באופרנדים בשורת המאקרו. שיגרת 1102 מבחינה בפרמטרים באמצעות ה- 0140401888 אגסתם שהם */ 8= % +" ]8 -. תגים אלו מבחינים בין הפרמטרים בעוד הפסיק משמש לאיבחון בקבוצות פרמטרים (אופרנדים). לדוגמא שורת המאקרו נכתבת כדלהלן:- ,15 + גת תסו עמת בשורת מאקרו זו 2 אופרנדים ו-3 פרמטרים. שיגרת 808 תיצור 3 פרמטרים אך בזמן פיתוח תבחין ב- 2 אופרנדים בלבד. לכל פרמטר קוד משלו (בן 3 דיג יט) לכל הפרמטרים משותף המבנה הבא:- כתובת יחסית:, 000 = א, מספר סידורי (של הפרמטר בשורה). - 01‏ ב. ‏ ,0128 אגפתם - בחצי סלב ראשון התג שקדם לפרמטר ובשני התג שאחריו. 002 - 2 קוד הפרמטר מ-000 עד 012. בהמשך מבנה זה בא תוכן הפרמטר הספציפי לסוגו. סוגי הפרמטרים הם;- 21 פרמטר ריק | - 2222 7012 | כאשר אין מאומה בין שני תגים והם צמודים זה לזה. 2. פרמטר של קבוע או ליטרל - פרמטר המכיל ליטרל או קבוע שהוגדר במסגרת התכנית ע"י הוראת תפמאטא 5 4 גג - פרמטר שהוגדר עייי הוראת | 2222 טבלת הפרמטר מפרטת אם הוא אלפא או דיג'יט, אורכו, רמתו ( ,128781 ), רגיסטרים מיוחסים לו ההירארכיה שלהם, ושמו. שו = ף]]] מההטבים ושימושים -- 0000 | ו 1 מ"רה 4. 68 סתסג -| פרמטר זה מבטא רפרנס של שורת מאקרו אחרת בתכנית. 5. פרמטר נומרי - שהוגדר ע"י 8002728 6. פרמטר של ₪ מצדע - פרמטר שנקבע כשם של קובץ. טבלת הפרמטרים מכילה את כל הנתונים של ה- 12218 2120 המיוחס לה. 7. שם סימלי -| פרמטר זה מבטא רפרנס במסגרת התכנית. 8. רפרנס של צגתתמטץס - | עבור רפרנס המציין 0752124 בזמן קומפילציה, כאשר המאקרו נקרא לביצוע ( ₪א11 80280 ), מוצאות הטבלאות לרשות המאקרו. הגישה לטבלאות אלה מתבצעת באמצעות טבלת הכתובות, המצביעה על מיקומם של הפרמטרים השונים. ו | | ----- 5];1]]]] ממעשובים ועוימוווים ! א. ג. סידרת קבועי המאקרו שיטת הכתיבה של המאקרו כתיבת המאקרו מתבצעת בשלושה שלבים:- בדיקת הפרמטרים: בדיקה זו מדריכה את המאקרו ליצירת שלבים בו-ג. יצירת ה- 002186 8א21א1 עבור כל שורת מאקרו. יצירת ה-- | 6א0021 עא1ע2 0% תש0ס . זו נוצרת רץ פעם אחת, במסגרת הקומפילציה. ה- 6א0021% שא21 ע0 עטס פאג א1 נוצרים ע"י המאקרו כשורות השקולות לשורות ה- 2206248 800805 המאקרו מכיל בתוכו שלד של שורות כאלו ובזמן פיתוח המאקרו הוא משנה אותן בהתאם לפרמטרים. קודמת לשורות אלו פקודה מיוחדת, הנקראת 1281 . פקודה זו מציינת תחילתן של שורות מקור, אשר ימוינו מאוחר יותר עם כל שורות תכנית המקור. בגמר שורות אלו מופיעה הפקודה 1אעכאע המציינת סוף ומפתחת סנטינל מיוחד. שיגרת ה- 102 מקבלת שורות 18281 אלו ומצרפת אותן לקובץ תכנית המקור. בשלב מאוחר יותר עוברות שורות אלה קומפילציה רגילה. שיגרת ה- 102 נקראת בזמן המאקרו לצרף שורות אלו ע"י הפקודה 698 00%2 ואחרים ה- 00% בא 2218 אשר האופרנד שלו מצביע על מקום המצאותן של שורות 72%1 . כתובת היציאה של 68 נקבעת בזמן קומפילציה של המאקרו בצורה שנראה בהמשך. סיום ה- 310% 6 ומסירת השליטה מהמאקרו לקומפיילר מתבצעת ע"י הפקודה )פא עאטט סידרת קבועי המאקרו נקבעת בזמן קומפילציה של המאקרו. הסידרה מכילה ארבע הגדרות :מ זפ א. ב. 9 פתגטסם אגת 21‏ - כתובת זו היא של טבלת הפרמטרים. 7 0022 עשס - זוהי כתובת של 21246 אשר הדלקתו ע"י פקודת 521221 מציינת ---- 4₪]₪ מחהעטבים ועוימושים -.. לשיגרת 1102[ כי שורות ה- 1221 אותן הוא עומד לקרוא הינן שורות 002186 מאזע 09 %ש0ס 5 0022ע 628 - כתובת זו הינה צת211 לשיגרת 63 9 200225 2628 - כתובת זו הינה צתעאע לשיגרת 685 בגמר ה- 347108 כל מאקרו חייב להתחיל בפקודת 2112026 . פקודה זו נועדה לציין כי ה- 814231 של המאקרו חייב להיות בכתובת מסויימת (ב- | 819(8צ8 מק 0 ב- 5288צ5 תס 0). גודלו של המאקרו מוגבל (3200 סלב ב- 71425 3000 ב- 6800 ). לצורך כתיבתו של מאקרו גדול יותר פותה 61082 צגתתמטס מיוחד המאפשר יצירת מאקרו עם צ2בתתמט0. 2 10 = 1][ו] מהעובים ועוימועוים | מהמתרחעו מש : עיבוד נושא משרד הקליטה - המערכת המצומצמת - במחשב סנצ* ורל-200 בלשכת השרות - דליה אוודיש מערכת העיבודים עבור משרד הקליטה מבוצעת על המחשב החדש בלשכת השרות. המערכת מבוססת על תיק השיטה שתוכנן על-ידי "חברת מחשבים וארגון בע"מ". בשלב הראשון הופעלה המערכת המצומצמת של העיבודים, שתסקירה מובא להלן, כאשר קיים כבר תיכנון למערכת מורחבת. (המערכת המורחבת תכלול קבצים נוספים, סוגי טיפולים שטרם נכללו במצומצמת וניתן יהיה להפיק דיווחים נוספים מכל הקבצים). . תאור כללי מטרת העיבוד היא אחזקת אינפורמציה אישית על העולים ועריכת מעקב שוטף אחר הטיפולים המתבצעים לגביהם משך תקופת זכאותם כעולים (כ-3 שנים). צבירת הנתונים בנושאי דיור ומרכזי-קליטה מאפשרת ניתוח מדויק של מלאי הדירות הקיים ושל המצב במרכזי-הקליטה, כולל תחזיות לעתיד. מאגר הנתונים כולל: - פרטים אינפורמטיביים על העולה ומשפחתו. - פרטי כל הטיפולים שבוצעו עבור העולה או המשפחה (כגון: קבלת דיור, שהיה במרכזי-קליטה, קבלת הלואה וכו"). - פרטים על מלאי הדירות והמצב במרכזי-הקליטה. ניתן גם לבצע ניתוחים סטטיסטיים, המסתמכים על מצבור היסטורי עשיר של הנתונים המוזכרים. ב א 1]]] מהעובים ועוימועוים ו ו .2 מערכת הטפסלם במערכת הטפסים שתוכננה, נלקחו בתשבון התפישות הארגוניות של משרד הקליטה (מטפלים מחוזיים, ועדות מחוזיות לאישור בקשות עולים, וכו"), ושלבי הטיפול המעשי בקליטתם הראשונית ובבקשותיהם של העולים. - כרטיס רישום 2 - טופס טיפול בבקשה - ממלאים לעולה עם פנייתו הראשונה, יחד עם מתן תעודת-עולה, או כרטיס-טיפול , וקביעת מעמדו במשרד הפנים. כרטיס הרישום מכיל נתונים כלליים על המשפחה ועל כל עולה. עולה רשאי לפנות למחוז בבקשת שרותים שונים, משך תקופת זכאותו. שלבי הטיפול , והרישום בטופס, הם בדרך כלל שלושה: בקשת העולה, החלטת הגוף המוסמך וביצוע ההחלטה. המערכת במחשב מקבלת דיווח שוטף על כל אחד משלבי הטיפול. יש במערכת למעלה מ-30 סוגי טפסי טיפולים העוסקים בנושאי דיור, הלואות, אולפנים ומרכזי קליטה, התיישבות, תעסוקה, פניות שונות וכו". 2 | | | | ]ן] מהטבים ושימושים -------- | = 20( = .אטאט שם,טע שא 6000 ם56 = ששוטם .06א שמא .אשטאש שש2.ש (19' 1-9 6 ל 7 שּ 4% ו נש ו ו 0.ב. 6. ואש 5 גם [ א בשש שב ו רוכרכ הככ 1----1-- | מ ו | בנ 4 - 68| | > | || -7> אצ | שב | ₪ | + וש 1 6 0 סט צוטוט ,0 38 ₪ אש א 4 ב 0% 6 מע 2 שביה ל4 .64 טטסבסט בא 26 (טש0בםש בא) 6+ 0 שש 20 6 0 6 | 0 ₪ 5 4 600 4 שש ב ב ב 4 ב יש .00 ו : שמש 3046 604006 גוו 66 צאט4 106% שג שב שע)4ש 6-65 >-שם ₪ ם.אססע ‏ שם ו 4 . 4 020 ₪606 שו .₪0 5 ₪5 5 4.6 1 .אט אע סב טא 166 4 שא | 0.600 סש .0 ש)4 ,₪0 -- או בש הש ₪ | | א ו ב שא שב 6.0 בו בגט טזגב ו בשט טזב םטום )יט טט ₪60 0% שט 6 0% ?8 -- )ה 60:06 א בא 46 ו 4 000 ,0 :ופט !-64 ב405% ו ו ו ווה (-ש 56% 806 שש (-ש בוסבי 1 שו בוא שאר 10 בב סנס שג ₪ שו | 4000 וסט 6 ₪ מדינת ישראל המשרד לקליטת העליה בקשת דיודר- מס' תעודת עולה מקום מבוקש (ייסוב) י קור סוג גודל מספר דיור במיר חזרים תאור או/ו סיבת הבקשה | המלצת המטפל. 1ג2 בקשה רגילה פגיה לועדת ערעורים מחוזית פניה לועדת ערעורים ארצית דיור ראשוני התלפת דירד חתימת המבקש לתשומת לב: יש לצרף לבקסה טופס 205 סנה | חדט ‏ יום שעה ' תאריך הגסת הבקשה 0-0 שב אא תתימתן הסט לתיק אישי ה = מדינת ישראל המשרד לקליטת העליה 211 "| החלטת ועדת דיור מס' תעורת עולה שם משפחה ופרטי שנה | חודס ‏ יום 26-31 תאריך מאושר לאיכלוס מקום הרירה (יישוב) או לדיון נוסף דיור תאור/פרוט ההחלטה והערות 58 תאריך החלטה חותמת חתימה המספל חתימה ותותמת מנהל המחווז/יו*ר החערה לתיק אישי ב מסי סובר סוג = ו מסי הזהות גודל מספר | קומה במ-ר חורים (1,1,0..) אוסר לפי בקשת אושר תחלין מכנה = | אוב' , יסוב , מחוז ד דחה -- אין דירות | א יזכא לריון נוסף מס 7 | 008251 % 4 ה 0 מס' שובר סוג כרסיס 5 כו שר חתימת רכז הריור 1 )] מהעובים ועוימועוים מדינת ישראל המשרד לקליטת העליה הפנייה לאיכלוס -- 123 -- תוקף ההפנייה לשבועיים בלבד -- מס' תעודת עולה שם משפתה ופרט" הפניה ראשוגה הפגיה שניה. הפגיה שלישית 5 תאריך משוער רחוב מספר/ שכונה/ יישוב לסיום הבגיה מס מס" חוזה. ווביקט, יסוב. כתוכת הדירה פּ 5 מספר מזהה של הדירה הערות חתימה חארוך. חוחמת 4 רכז הדיור ליחי' לעיבוד נתונים, משרד הקליטה מדינת ישראל המשרד לקליטת העליה הודעת איכלוס הפניה כתוצאה מסדור מוכקדם קליסה ישדרה. הופנה לפי החלסת ועדה/ וצרת ערעורים הופנה לתחליף סתאים הופנה למקום אחר מטי נפשות אינו ניתן לביצת הצולה כסרב כתובת העולה למכתבים רחוב/בספר/טכונה/יכוב 6 א 11 69-14 18-90 | מסי שובר כוג כרסים 3ו--7 15-21 11 מס' תעודת עולה מס' נפשות שם משפחה ופרסי מס הזהות גודל 5 8 קומה במ-ר 5 (60 11 אוכלס הדירה אינה פגויה למלא במקרה של אכלוס שני סיבת אי-ביצוע והערות.. הצולה מתנגד העולה לא הופרץ תאריך החורת אינו ניתן לביצול הדירה הקודמת כסיבה אחרת שנה | חודש יו תאריך איכלוס חותמת ליח" לעיבוד גתוגים, משרד הקליטה 224 6 א מחהעובים מס' תווה | מס' הדירה ו מסי שובר סוג כרסים תאור הקבצים 1 קובץ אב - מוחזק בשיטת 530000717 אמפו על 0321 וממוין לפי תעודת עולה. הקובץ הראשי מכיל את נתוני טופס הרישום (פרטים אינפורמטלביים על העולים) וכן רשומה מצומצמת אחת עבור כל סוג טיפול. ברשומה זו נשמר תמיד השלב האחרון באותו טיפול ומספר נתונים מהשלבים שקדמו לו. 2 קובץ טיפולים - | מוחזק בשיטת ,5060407137 אמפזע על תס וממוין לפי תעודת-עולה. הקובץ מכיל את רשומות כל שלבי הטיפולים ומשמש לעבודה שוטפת ולא למאגר נתונים. כאשר מסתיים טיפול מסויים הוא מנופה מהקובץ ותמציתו | נשמרת בקובץ אב. 3 קובץ מרכזי-קליטה - | מכיל את כל רשומות הטיפולים העוסקות במרכזי-קליטה ובאולפנים. הקובץ ממוין לפי מרכזי- קליטה ותעודת-עולה, וממנו נשלפים נתונים עבור דיווחל מרכזי-הקליטה. 4 קובץ דירות - | מכיל כל מלאי הדירות שהוקצב למשרד- הקליטה ואת רשומות הטיפולים בנושא דיור. ממנו נשלפים נתונים עבור דיווחי דיור. 25 קובץ סידורים מוקדמים - | מכיל את רשומות הסידורים המוקדמים שהובטחו לעולים בחו"ל. רשומת סידור-מוקדם מנופה מהקובץ בעת שהעולה מגיע ארצה וממלאים לו טופס-רישום. ול 1]] מהעובים ועוימווים קובץ אי התאמות עם משרד הפנים - הקובץ מכיל רשומות עולים, שהמעמד שנרשם להם בטופס הרישוס אינו תואם את רישומי משרד-הפנים. 3.7 קובץ שגוייס - | מכיל את כל התנועות השגויות לאחר שקיבלו מספרי שגיאה. הניפוי מתבצע ע"י משלוח רשומה טובה בעלת אותו מספר שגיאה. 3.8 קובץ סטטיסטי - | מכיל מערכת מסועפת של מונים, לצבירת נתונים על העולים בחתכים שונים, המשמשים לניתוחים סטטיסטיים. הקובץ מצטבר ומכיל חומר היסטורי עשיר. 3.9 קבצי עזר - | א. קובץ מבנה קלט. מכיל את הבדיקות הלוגיות שיש לבצע על השדות המפורטים לכל סוג כרטיס. ב. קבצי קודים. רשימות כל הקודים ושמותיהם לפי נושאים. ג. | אינדקס לקבצי העזר. 4 ------ 5]1]]]] מחעובים ועוימוושים תאור תהליך העלבוד 4. עיבוד שבועל 1 קליטת החומר. מכרטיסים או מסרטים בעלי רשומות במבנה כרטיס. לכל רשומה שנקלטה נבנה ספח-מיון בן 25 פוזיציות, אליו מוכנסים שדות המיון המתאימים לאותו סוג כרטיס. 2 ביצוע מערכת הבקורות הלוגיות הראשונה. נבדקים 80 הטורים של כל כרטיס, בהתאם למבנה ולהוראות המופיעים בקובץ מבנה הקלט. לשם בדיקת תוכן חלק מהשדות מול טבלאות משתמשים גם בקובץ קודים. לכל רשומה העוברת לפלט, לאחר בדיקתה, מתווסף ספח בן 80 פוזיציות ובו מופיעים כוכבונים עבור כל שדה שגוי לפי מיקומו בכרטיס. 1.3 ביצוע מערכת שניה של בי קורות לוגיות | על שדות הרישום החוזרים בכל הכרטיסים ובדיקת שלמות הנתונים בטפסים. גם כאן מתווספים סימוני שגיאה בספח מיוחד, המצורף לרשומה הנשלפת לפלט. 4 הקבלת התנועות לקובץ שגויים. התנדעות מוקבלות כדי לוודא שלתנועות בעלות מספר שגיאה יש רשומה מקבילה בקובץ. אם אין רשומה כזו מסומן הדבר כשגיאה על גבי הרשומה. 5 עידכון קובץ אב 2 ובץ טיפולים. גם כאן נערכות מספר בדיקות לוגיות ורשומות שגויות מקבלות סימון מיוחד. שני הקבצים מתעדכנים ע"י הרשומות הטובות, שאין בהן כל ציון שגיאה. נשלפים שלושה קבצים: א. תנועות שגויות לעידכון קובץ שגויים. ב. תנועות טובות לעידכון יתר הקבצים. ג. תנועות לעידכון קובץ סטטיסטי. 2 -------- 1]]]:1] מחעובים ושימושים , / / 6 לאחר עידכון קובץ שגויים הוא מודפס במלואו, עַם פרוט השגיאות ותוכן הכרטיס, כשמתחתיו ספח הכוכבונים, להבלטת השדות השגוללם. התנועות הטובות מעדכנות את קובץ דירות, קובץ מרכזי קליטה, קובץ סידורים מוקדמים , וקובץ אי התאמות עם משרד הפנים. 48 מהתנועות המיועדות לסטטיסטיקה נבנות רשומות במבנה מיוחד ומעדכנות את המונים בקובץ הסטטיסטי. כ תאור הדיווחים הדיווחים הבאים יופקו בחלק מן העיבוד או על פי דרישה. רשימה שמית למעקב במרכזי הקליטה. 5 2 דו"ח מצב מרכזי-קליטה - כללי. 3 רשימת דירות פנויות. 4 רשימת דירות שהיתה אליהן הפניה - כולל פרטי העולה המופנה. 5.5 רשימת דירות שאוכלסו - כולל פרטי העולה המאכלס. 6 דו"ח מצב דיור - (כללי). 5.7 דיווחים סטטיסטיים שונים, יתקבלו תקופתית לפי דרישה ע"י כרטיסי פרמטר. ניתן להפיק דיווחים נוספים, על פי דרישה, בהתאם לצרכי המשרד. 5 1 1 ]] מחעובים ועוימועוים בעולם / נשיא חדש לחברת 8 6א ביום 17 למאי בחרה מועצת המנהלים של החברה במר ויליאם ס. אנדרסון כנשיאה החדש של חברת 023א. זו הפעם הראשונה בהסטוריה הארוכה של 62[ שאישיות / מן האגף הבין-לאומי של החברה נתמנה למשרה גבוהה זו. מר אנדרסון אשר שירת עד כה כסגן-נשיא איזורי של החברה במזרח הרחוק, עשה רבות לקידומה של 108 בחלק זה של העולם. אין ספק שאישיותו הדינמית תטביע את חותמה על התפתחותה של החברה. בתמונה: מר אנדרסון (שמאל) בצד מר רוברט ס. אולמן, יו"ר מועצת המנהלים , על רקע מסופים חדשים / מתוצרת 3 10. : ו 1:]ן] מהעובים ועוימועוים / / | 00 2ת022 6אדתמעת 10 היא חברה נוספת, אשר הזמינה את המחשב החדש מדגם סנצ"ורי 300. ערך ההזמנה הוא 1,013,000 %. המחשב החדש יתווסף ל-3 מחשבי 315- 216 אשר כבר פועלים בחברה זו. הסנצ"ורי 300 יקח חלק בעיבוד הבסיסי של החברה, הכולל בתוכו פיקוח מלאל והזמנה אוטומטית. החברה גם מתכננת פיקוח ייצור בעזרת המחשב. המחשב סנצ*ורי-300, אשר יותקן בספטמבר 1973 , יכלול זכרון של 256, 2 מדפסות מהירות ו-6 כונני סרטים מגנטיים. , 0תפתתמע 00א32 בנק ספרדי נוסף התקין מחשבי "סנצ"ורי". הפעם המדובר ב- 522118 , 08020 בו יבצעו המחשבים את כל פעולות הבנק. מחשב סנצ"ורי-200 הותקן בחברת| .00 011200105 כאגתמאספ , אשר עוסקת בהפצת מוצרי מזון. המחשב הותקן לצורך הכנת הזמנות, ניהול מלאי והתחשבנות. המחשב ה-100 ממשפחת מחשבי צת028202 הותקן במערב גרמניה. מחשב זה הותקן ב- 208112 עא0ת6 פעאטש פשגא תפטסע אאגם פ5'אמתסאמשו המחשב ישמש את הבנק לניהול כל סוגי החשבונות (הלואות, שוטף , חסכון ומשכנתאות). ] ל 1]ן][+] מחשבים ועוימועוים ו / מחשב סנצ'ורי-200 הותקן בחברת .180 צאג2 60% 65 בהזמנות, ניהול מלאי, ניתוח מכירות ופיקוח הייצור. ויטפל מחשב סנצ'" ורי-200 הותקן באוניברסיטה של | 4א6022212014 , מקסיקו. המחשב משמש גם את שירותי המינהל וגם את הסטודנטים. באנגליה , התקינו בימים אלה שתי חברות בניה גדולות, וכן בית-חרושת לזכוכית, מחשבים מדגם סנצ"ורי-100. מחשב סנצ'ורי-200 הותקן בחברת ‏ 2221118021 בניו-יורק. חברה זו היא אחת החברות המובילות בייצור בגדי-ים. החברה מתקינה מחשב סנצ ורי-200 עם 8-א0ס ,אשר יתן תמונה מיידית להנהלה על כל ההזמנות הפתוחות עדיין. המחשב יעסוק בהזמנות, משכורת, ניהול מלאי ועוד יישומים רבים. סמאצתתדג אגעגט התקינה מחשב סנצ"ורי-100 ב- 6א62260/2020128518 חמפא ע2אזעת שלה בנמל התעופה ליד לוס אנג"לס. 2 1 ]ןו] מהעובים ועוימוושים 2 מחשבי סנצ'ורי-200 נרכשו ע"י אחת מחברות המימון הגדולות ביותר בבריטניה. המחשבים יעבדו בשיטת ה- 08-2785 אשר יקשרו את 100 הסניפים למשרד הראשי בלונדון. המערכת תכלול גם 01 בכל סניף וסניף. בשטפון הגדול שהיה השנה בפנסילבניה, נהרסו עשרות מחשבים. אחד ממשתמשי מחשבי 103 - .600 בא1תשע6ג תטאה א0090 אמר לאחר ההרס: ‏ "102 שלחה מיד מחשב סנצ'ורי-100 חדש מבלי לשאול את החברה. הם ידעו היכן אנחנו עומדים - ולכן, כשבוע לאחר ההרס הגדול, עמד כבר מחשב חדש בחברתנו". צפאאסתק .6.0 - אחת משרשרות הכל-בו הגדולות בארה"ב, הזמינה בימים אלה 0 מסופים מדגם 09-280א. הזמנה זו באה בעקבות ניסויים אשר ערכה חברת צטאאעעת במשך שנה שלמה. חברת בניה גדולה בהולנד ( אמא16ח א72 ) הזמינה מחשב סנצ'ורי-200 עם זכרון של 64%. המחשב יעבוד ב- 08-21 לכל סניפי החברה. מחשב סנצ'"ורי-100 עם זכרון של .32 הוזמן ע"י החברה האוסטרית 0 0814 הת5ח210208 | בבישהופן. אחת העבודות החשובות שיעובדו במחשב יהיה נושא ה- 46ת . = 00( = | 6 א מחשבים ושימושים ----- - | קוויבק - קנדה, ארגון של קולג'ים ( ,6.2.6.2.2 ) רכש 10 מחשבי 69א מדגם סנצ"ורי-100. המחשבים משמשים לניהול ציוניהם של הסטודנטים, משכורות וניהול מלאי. 4 ממחשבים אלה מחוברים ישירות למחשב 360/65 188 . | המחשבים הם בעלי זכרון של 8 32 , קורא כרטיסים, יחידת תקליטים ומכונת כתיבה. הקשר בין שני סוגי המחשבים הינו נסיון ראשון בצפון אמריקה לקשר בין מחשבי 102 למחשבי 10% . 2 מחשבי סנצ'ורי-200 הותקנו בבנק שוויצרי א%א22 20אא0תחאת 188פג 2‏ . אחד המחשבים משמש ל- 211₪-א0 ואילו השני עובד ב- 0א25008551 22108. ברור שהמחשב השני משמש כגיבוי למחשב ה- פאזע-א 0‏ . = ]| ]] מחהטבים וטימושים מדור הטפנאי ₪ : כליצד בנוי המחשב ? פרקים מתוך סדרת הרצאות של ישראל סנדל, 68א פרק ב*: 1) ע1אש 20610 16תתזדתג 2) 02ת22א00 צטעצטס-ע1טעאד (.2.0.) צדאט 20610 110ותזדתג יחידת ה-.21.2.0 מורכבת מארבעה אגפים, המבקרים ומבצעים את פעולת המחשב: 2 (1 תפפפג (2 6אדפפתתככג (3 1 ו גצאגפ (4 תפקידו של ה-.4.2.0 הוא לפענח את הפקודות ולבצע אותן בהתאם לנתוניהן. כל פקודה מתבצעת באמצעות רוטינות סגורות, הנקראות 220058 1 שמספרן מגיע ל-92. תפקיד כל 00עע א מוגדר לביצוע פקודה אחת בלבד, או חלק ממנה. קיימים מספר 0%05עע א , המשותפים לכל הפקודות ותפקידם להתייחס לכתובות הקשורות לביצוע הפקודה. כל 210% 1 מתבצע אף הוא בעזרת מהלכים משניים הנקראים 000%1 2 , המבצעים את הפקודה שלב אחרי שלב. מהלכים אלה הם בסיסי מחזור הזמן של המחשב וזמן ביצועם נע בין 860 160-650. 2) 8פכג תפקידו לבצע את כל הסיכומים הנדרשים לביצוע הפקודות. סיכומים אלה יכולים להיות קפיצות בתכנית, התקדמות לאורך שדות ואף סיכומים פשוטים. ה- 42222 יוצר את בסיס הזמן למחזור של המחשב. השלמת סיכום הוא סימן לגמר, ומאפשרת התקדמות ל- 00081 2 הבא, הנדרש לצורך ביצוע הפקודה. ו ------ 4]1]]]] מחָשבים ושימושים - 6 תפקיד נוסף של ה- 4.2.8 הוא להתייתס לכתובות בזכרון, שבו מאוחסנת אינפורמציה או תכנית והמשמש שולחך-עבודה לצורך ביצוע התכנית. )| 820840 תג ה- 1.1.0 דואג גם לאחסון נתונים ואינפורמציה המיועדת להישלח או מתק בלת מהזכרון. זאת הוא עושה בעזרת רגיסטרים, המחזיקים את האינפורמציה עד לגמר השימוש בה. (1/0) 02תעא00 צטעעטס-עטעאד ליחידת ה- 1/0 אפשרות התקשרות ל-8 ערוצים ( 9 ) שעה שלכל ערוץ שמונה יציאות משניות ( אאתזת] אס א081210ע2 ) במהירות העברה של עד 1 450 לשניה. יחידות ה- 1/0 ניתנות להתחבר ישירות לערוץ (כמו תפסגפת 682 ). אולם התחברות זו מקטינה את כמות היחידות שניתן לחבר למהשב. צורה אחרת היא חיבור באמצעות יחידת בקרה ( 1202288א60 ), המתחברת ישירות לערוץ, אולם יכולה לשרת שמונה יחידות מאותו מקום בערוץ. אאשתע צאג אאסתתד צאב ה זא 0 פתטצאדתק אס 051 . (8 20 עט) 0 (1) הפצאדגע 0 א051210ע אסדי051ע פגס 1 (1) פמפאפת 1 אסדי1פסע 0001 פד א05110ע ו 7 (8 20 עט) 2 (1) אסאטסע 0-4 9 חיבור באמצעות 0030108 חיבור ישיר ו 1 ]])] מהעובים ועוימועוים תפקיד ה- 002202188 הוא לתווך בין ה- 2200288028 לבין היחידות המחוברות אליו. תיווך זה כולל התאמת אינפורמציה לשפה המובנת ל- 0028508תק ולהיפך. , המשוגרת ע"י היחידות, 4 לדוגמא: האינפורמציה המשוגרת מה- 2180 היא טורית, בעוד שה- 2800258808 1 | ו עצמו משגר ומקבל אינפורמציה מקבילית, (תשע סיביות במקביל) | 1 ו | | 1 | | | | | | ו | | | הערוץ עצמו עשוי מתשעה מוליכי איפורמציה פלוס מספר מוליכי בקרה. מוליכים אלה . 0 מחוברים על אותו ערוץ. רק היחידה שאליה מיועדת האינפורמציה, מסוגלת לקבל או לשגר אינפורמציה בעוד כל שאר היחידות המחוברות לאותו ערוץ אינן מתייחסות כלל לנעשה בערוץ. בגלל מצב זה (שבו האינפורמציה על אותו ערוץ מגיעה למעשה לכל היחידות הקשורות לערוץ זה) לא ניתן להתחבר לשתל יחידות על אותו ערוץ בו-זמנית. ו | ---- ]:]4]])] מהעובים ועוימועוים 9 דפי תיכנות דיאגנוסטיקה תיכנותית במחשבי סנציורי המערכת הדלאגנוסטית*, המסייעת בידי התכניתן לבדוק את תכניותיו , מורכבת מארבעה שלבים עיקריים:- א. 091108א140%כ אבת6סתע 500805 ב. 081108א2120 שַת00ע2 בספמקמס ג. 5 258066 ה 05 גבעג2 עזג 2178 *% תופעת החפיפה בין שלבים אלו שכיחה למדי , אך היא מצביעה דווקא על יחס גומלין הדוק ותלות ביניהן. רמתה הדוקמנטטיבית של התכנית הנבדקת, קובעת את יכולתה הדיאגנוסטית. רמה זו נקבעת בעיקר ע"ל:- א. | המבנה הלוגי של התכנית (שלד ותת-שגרות). יכולת דיאגנוסטית טובה מתאפשרת ע'"י שימוש נכון ומדויק בלוגיקה המסתייעת בפקודות כמו: , אז1 , אאדפת עאטטע ב- 3/ עגפא. עך ,אתסעתפע |( אס- 6אדפאפעפכ 20 60 בקובול. ב. | תרשים הזרימה המשמש "מורה נבוכים", וההערות בגוף התכנית, באמצעות הכוכבון- * ב- 3/ 8541 וה- 8028 בקובול. * במאמר זה אנו מטפלים בדיאגנוסטיקה בשפות התיכנות 3/ 241 וקובול בלבד. **שלב זה לא יבואר במסגרת מאמר זה. 0 1 ]ן] מחעובים ושימועוים א. 05210א2160 אגת00תע 800805 אופיינית לשלב זה הדיאגנוסטיקה הפרוצדורלית והסינטקטית, הראשונה מאבחנת שגיאות כגון: ניקוב מוטעה, שמות סימבוליים, כפולים, או בלתי מזוהים, וכלו"ב. השניה מאבחנת שימושי שפה בלתי נכונים כגון: שימוש מוטעה בליטרלים, שימוש באפרנדים בלתי נכונים, עירוב טיפוסי נתונים וכדומה., שני חלקים לשלב זה:- 68 ופרה-קומפילציה של תכניות המקור ללא יצירת קבצי 2 קעאג מסתטסם 1. 6 - שתי תכניות לרשות המתכנת. 0 2182 מבצעת 2182186 | של קובץ כרטיסים המהווה את תכנית המקור. מתאימה לשפות קובול ופורטראן. 12 מִמבצעת 6א11511 בפורמט 3/ עגפא . 2. פרה קומפילציה של תכנית מקור. מערכת התכניות במסגרת זו משרתת ביעילות את אפשרויות הדיאגנוסטיקה הפרוצדורלית והסינטקטית הראשוניות. התכניות השייכות לחלק זה, מהוות קומפיילרים מקוצרים, המוגבלים ביכולת הקליטה שלהם. לתרונותיהן:- א. דיאגנוסטיקה הנופלת במעט מדיאגנוסטיקת הקומפיילר. ב קומפיילרים מקוצרים אלו אינם יוצרים קבצי 0912909 פאא ‏ 500028 על כן אין צורך בתחזוקת דיסק התכניות באמצעות ‏ 28201 2 ומכאן חסכון בזמן ובתפוסת הדיסק. ג. זמן קומפילציה נמוך בשל הקומפילציה החלקית. = - 1]:1=]])] מחעובים ושימושים התכניות במסגרת זו הן:- | מטגפעגמא > - תכנית זו מבצעת בדיקת תכניות /3‏ 1221 ומתנהלת תחת השגחת ה- 812186 00%1301-"תטפפ"(עליו נעמוד בהמשך). היא מסמלת שגיאות שונות בשורות / המקור ומדפיסה פלט המציין שגיאות אלו. (ראה פרוט | התכנית ב-"מחשבים ושימושים" ינואר 1972, גליון 2). ן מ - מערכת תכניות זו מתנהלת בהשגחתו של 8216 600 בשם זהה, ומשמשת לבצוע קומפילציה חלקית של תכניות 3/ ₪41 רמתה הדיאגנוסטית של מערכת זו עולה על זו של הקומפיילר עצמו. למעשה מהווה תכנית זו קומפיילר מקוצר. :0 - 6 202א00 | בשם זהה מבצע בדיקת תכניות בשפת קובול. רמתה הדיאגנוסטית דומה לזו של ה- 848 וכמוהו מהווה היא קומפיילר מקוצר. אפשרויות הדיאגנוסטיקה ברמת ה- | 206241 500802 | אפשפויות הדיאגנוסטיקה ברמה זו מאפשרות איתור שגיאות מהסוגים הבאים:- | 1 שגיאות מיבנה שגיאות אלה מתייחסות למיבנים שגויים בתכנית המקור, ושימושים כלליים של השפה. 2. שגיאות נתונים ‏ - שגיאות המתבטאות במניפולציה של נתונים (שימוש בליטרלים וסוגי נתונים) ע"י פקודות אריתמטיות, העברה, השוואה ו- 8402808 51א פפסאגצסג 3. שגיאות קבצים וקלט/ פלט - אלה מצביעות על שימושים בלתי נכונים במסגרת טפסי הקבצים ( 82808 2118 ) והפקודות המטפלות בהן. 4. שגיאות שימוש בשטחים "נעים" - בעיקר מתוארות שגיאות שימוש בטבלאות, ופקודות המטפלות בהן. 537 1 ]ן] מהוובים ועוימועוים תחתפ" באא1נטס0סת צ12ע1עט את6סתע מסת0ספ סוגי הקומפיילרים השונים מסוגלים לקלוט תכניות מקור המצויות בפורמט מיוחד ואחיד, על דיסק בלבד. להכנת קלט זה פותחה מערכת ה- 8208 . מטרתה העיקרית - קליטת תכניות מאמצעי קלט מגוונים, עיבודם, מיונם, והפיכתם לקבצים ברי גישה לקומפיילרים. יכולתו הדיאגנוסטית של 5203 מתרכזת בדוח התכנית | 80092065 : ו דוח זה מספק את צרכי הדיאגנוסטיקה הפרוצדורלית בלבד, בשני אופנים:- 1 | ציון תיקוני שגיאות בתכנית המקור:- ידנס - השמטת שורת מקור. עעת עסמת - הראשונה מציינת השמטה, והשניה - שימור שורת מקור חדשה במקום השורה שהושמטה. זנ - ספרור מחודש של 2168/2188 בשורות המקור. פפג - הוספת שורת מקור על השורות הקיימות. 2. ציון טעויות פרוצדורליות כמו:- זגו תצאט - שורת מקור בלתי ניתנת לתירגום, כשהסיבה ניקוב לא ולידי. תת פא - שורת מקור שאינה טופס קומפיילר נתגלתה והיא בעלת סיפרור סידורי קטן או שווה לסיפרור טופס זה, שהיא 000000. . כ 3] מהעובים ושימווים ב. 2168051108 אבת6סתתע 2סמנתס הבעיות הדיאגנוסטיות הנלוות לזמן יצירת ה- 00 המקור מתחלקות לשלושה סוגים:- מתכנית א. דיאגנוסטיקה עצמית של הקומפילר. ב. יצירת 020201 מוטעה. ג. דיאגנוסטיקה שאין הקומפיילר מסוגל או יכול לספקה. 0000 1 דיאגנוסטיקה עצמית של הקומפיילר במהלך יצירת ה- 031801 עלול הקומפיילר להתקל ב- 1. קשיים ביצירת 081801 . 2. שגיאות של סברוטינות , הנמצאות בספריות הסברוטינות. שגיאות אלו מאובחנות ע"י הקומפיילרים השונים והדפסתם ע"י הקומפיילר מחייבת את התכניתן לשנות את תכניתו ולהשתמש בדרכי פתרון אחרות. 2. יצירת 020801 מוטעה בעיות בדיקתם של מקרוס וסברוטינות בטרם שוחררו לשימוש , הינן קשות במיוחד. כתוצאה מכך עלול להתרחש פיתוח מוטעה של מקרוס או סברוטינות שאין הקומפיילר מסוגל לעמוד על שגיאותיהם, אף במקרה זה חייב התכניתן לשנות את תכניתו. חומרתה של בעיה זו מתבטאת בעיקר בזמן הנפוי . חוםר התמצאותו של התכניתן במקרוס וסברוטינות עלול להערים קשיים חמורים, כתוצאה מחוסר יכולת לפתור או במקרה החמור, להבין את מהות הטעות שנתגלתה. 3. דיאגנוסטיקה שאין הקומפיילר מספק טעויות ברמה זו הינן בעיקר טעויות לוגיות, שמקורן בכותב התכנית. אין הקומפיילר מסוגל , כמובן , לעמוד על הלוגיקה, ועל דרכי הפתרון הלוגיות , בהן השתמש התכניתן ובעיות דיאגנוסטיות מסוג זה עוברות לשלב הדיאגנוסטי הבא - שלב הניפול. = 99 = - 1[]:1]:1] מתעובים ושימושים רמותיהן הדיאגנוסטיות של שפות התיכנות רמה דיאגנוסטית נקבעת לפי יכולתו של הקומפיילר להעמיק ולהרחיב את הניתוח הדיאגנוסטי של תכנות המקור, תוך כדי פיתוחו הנכון של ה- 081802 , מכאן נובעות שלוש רמות דיאגנוסטיות מוכרות. | | | 41 0 ד - שפת האסמבלי של הסנצ*ורל (בפורמט - 3 פא ) | | פאס 82ט18 - - 3 פגתא כ :0 7 כשפת על ו 980 עמטא1 > | הבעיות הדיאגנוסטיות ברמה זו הינן החריפות ביותר. כרוב שפות האסמבלי נוטל התכניתן על אחריותו כמה וכמה תפקידים שהם בדרך כלל מתפקידיו של הקומפיילר. לדוגמא: א. שימוש בפקודות מנמוניות אקויולנטיות לפקודת מכונה. | ב. פניה לכתובות מוחלטות, ותאום אזורי נתונים לכתובות מוחלטות. ג. הקצאת רגיסטרים ושימוש ישיר בהם. | ד. גישה ישירה לאזורי הזכרון השונים ביניהם הזכרון השמור ואזורי הסברוטינות. כתוצאה משליטה זו , סיכויי הטעות גבוהים ביותר והאפשרויות הדיאגנוסטיות קשות וחריפות. = 09 5 7--- 4]:1]]]] מחקטבים ושימושים 9 5 ו 3 - אס עמחמך כבשפה סמלית, המסתייעת בעיקר ביכולתו של הקומפיילר , קטנות בעיותלו הדיאגנוסטיות של המשתמש , הדוגמא הבאה תשמש להבנת רמתה הדיאגנוסטית | של שפת 3/ 41מא : | / הפקודה הבאה מאפשרת דיאגנוסטיקה מירבית של הקומפיילר. 7 עהזצת פע כאטסת , פפדץדע) (א20עתתטס 12 אאדע האפשרויות המיידיות הן:- א. אופרנד אחד או יותר אינם מוגדרים. ב. אין האופרנדים כולם בו-זמנית בזכרון. (אחד או יותר שייכים ל- צ078814 אחר). ג. הגדרות האופרנדים אינם מאפשרים שילובים בפקודה זו. (אחד או יותר הינם אלפא-נומריים). ד. אחד האופרנדים או יותר אינם רפרנסים סמליים של נתונים. ה. האופרנד 2 אינו וגא מתטפפססתל (אל האופרנד | 2 תסתעף התכנית באם יתרחש 07822208 ). | 002 .3 כשפת על, רחוק הקובול מרחק רב משפת המכונה. תכונה זו מסייעת בידי המשתמש להטיל את הדיאגנוסטיקה השייכת לשפה על הקומפיילר. התוצאה היא תחום הבעיות הלוגיות לזמן הניפוי. יחד עם זאת אין התכניתן פטור לגמרי מ- 2108051108 081501 בעיקר כאשר עומדות לרשותו פקודות כפקודת ה- 821 . פקודה זו יכולה לעורר בעיות הדורשות ידיעה מסויימת בשפת המכונה. הדוגמא הבאה תבהיר ענין זה:- הפקודה אגא 222 90 אפפאד 85% חוללה בתכנית מסויימת מצב של .2.2. ה- 18288 ששוייך ע"י הקומפיילר לטבלה מסויימת, קיבל בזמן ריצה ערך אשר הוליך את הרגיסטר הרחק מגבולות הטבלה. הפקודה שבאה לאחר פקודת ה- ‏ 881 שתלה ערך מסויים במקום בו ניצב הרגיסטר. כתוצאה מכך נשתל ערך זר בפקודה שנמצאה באזור הסברוטינות. כשהגיעה התכנית לבצועה של אותה סברוטינה, עבר המחשב למצב ,2.2 מכיון שהערך שנשתל באופרנד של אותה פקודה לא היה אפס.4. 1₪טפסע 5 7 ---- 4:1]])] מתעובים ועוימועוים ₪ לא קשה לתאר מה עלול היה להתרחש לוא ערך זה היה מודולארי, ברור כי פתרון של בעיה מעין זו מצריך 0 ידיעה מסויימת בשפת המכונה ובמבנה ה- ,| 082108א210 28806 תוך כדי מעבר לשלב זה מצטייד התכניתן בזמן קומפילציה בכמה עזרי ניפוי , המוענקים , לו ע"י הקומפיילר. עזרים אלו הם:- א. | פ0המתסעעתטת 02088 60דעטתגצתק1ג | רשימה אלפא-ביתית זו של השמות הסימליים בהם השתמש התכניתן. מספקת את מיקום הנתונים או קטעי הפקודות השונים על-פי מפתח ספרור ₪5א21/ 68גק | | בדרך כלל רצויל לדרוש רשימה זו רק לאחר שהסתיימו שלבי הקומפילציה. זאת ּ מאחר והזמן הדרוש להכנת רשימה זו ע"י הקומפיילר הינו ארוך למדי. תועלתה של רשימה זו, בשלבי הקומפילציה הראשונים, אינה רבה. ּ ב. | 122186 צתסעשן מסייע בעיקר בבעיות הקשורות באיתורן של חלקי התכנות השונים בזכרון. ג. | 020001 2ג602פת12 כמכאפעאם | אינו שימושי במיוחד בזמן הקומפילציה. | יתרונו מתבטא בעיקר בזמן הנפוי. עם זאת ניתן להפרידו לשני חלקים. ן | 4 7 ה שמת | לצורך ליבון בעיות 020201 בזמן קומפילציה ניתן להשתמש בתרגום ה- 0230201 הרגיל המובא בשולי פלט תכנית המקור של הקומפיילר. לעתים קרובות מספיק עזר זה גם לזמן דיבאג. 2. 12 פמפאמ זמן קומפילציה ניתן לוותר על דרישה לעזר זה. אך במידה ומתעוררות בעיות הדורשות בדיקת ה- 031202 כולו בזמן ניפוי, ניתן לקבל את 0 צסמנפס כפפפאמאס באמצעות התכנית 081002 16 ע"י שימוש ב- צתעאע | [02תאמעתק % ב חרק 1-]1] מחעטבים ועוימועוים ד. 0פת 80ודפ זהו החשוב והמעולה מבין עזרי הניפוי. בזמן קומפילציה מייצר 0 הקומפיילר את הטבלאות המתאימות לצורך הדיבאג הסימבולי הדרישה נעשית באמצעות ניקוב מתאים בטופס הראשון של הקומפיילר. כן מחייב הדיבאג הסימבולי את נוכחותה של תכנית מיוחדת הקרויה 8112 והנמצאת במסגרת ה- .0.2.8 214 = ]ןן] מחעובים ושימושים