קונים ומוכרים בעולם הוירטואלי

מאמר בכתב העת "בנקאות", גיליון 18, אפריל 1998

OCR (הסבר)
שנת 1997 היתה טובה לבנקאות וק וליו זה הוווח הנקי של חמש הקבוצות הבנקאיות 6----- הגדולות - 2,466 מיליון שו"ח, עלייה ביאלות ימש עמ'7-4 ב 21.4 ₪ התש|אה (8]| - 90 10 110112 )יאחא ריביות עובר רק חעבון 0 ו / ו אחד. האם ומתי מותר ₪ ירדה בהפרעוה ?תבות 8179188 הטרה ּ הגבוהה מזאת שנקבעה ניתוח המאזנים ודו"חות רווח והפסד של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות, שנעשה באיגוד הבנקים, מראה ‏ בחוק. כי שנת 1997 היתה טובה למערכת הבנקאות, אבל התבוננות בתוצאות מראה כי הירידה"שחיקה במרווחים | עַמ' 8 - 9 נמשכת, כאשר הגידול באשראי "מחפה" עליה. א נתון "מעניין" נוסף, בעיקר בשל מצב המשק וסימני השאלה לגבי העתיד, הוא הירידה בהפרשה לחובות קח פטור מן התור. למה מסופקים. ההפרשות השנה הסתכמו ב-2,174 מיליון ש"ח, לעומת 6 בשנה שלפניה, ירידה של כ-% 11. וכמה שווה לבנקים לגמול הנתונים והניתוחים, בהרחבה, ראה עמודים 3-2. תחיר הדיסאינפלציה מדיניות הדיסאינפלציה נוהלה בלי לתת את הדעת על מחירה הריאלי המצטבר. מילארדי דולרים פרדי וידר אין ספק, בתחום האינפלציה נפל דבר במשק הישראלי. עוד לפני חודשים אחדים ההערכה היתה שהאינפלציה הבסיסית תגיע השנה לכ-10 אחוזים, ואילו עתה, הוב הכלכלנים מאוחדים בדעה ששיעורה השנתי ירד לכ-5 אחוזים. התפתחות זו, כשלעצמה, אינה דבר של מה בכך. כולנו חונכנו לראות באינפלציה תופעה שלילית שראוי להדבירה, ועתה, בראשונה אחרי שנות דור, הסיכוי להורדת האינפלציה לשיעור דומה לזה הקיים במשקים שהם שותפי הסחר של ישראל, נראה ממשי ובר השגה. התפתחות זו לא קרתה מעצמה. ואף כי תמיד פועלים על כל משק קטן ופתוח גם כוחות חיצוניים לו (ובמקרה שלנו ניתן לדבר על ההשפעה הממתנת של הצמצום בהיקף העלייה), בהחלט יהיה נכון לטעון, שמעיקרה, התמתנות האינפלציה היתה תוצאה של המדיניות שננקטה על ידי רשויות השלטון במשק. הדברים אמורים לגבי המדיניות הפיסקלית והמדיניות המוניטרית. ריסון הגירעון התקציבי, מחד גיסא, ומדיניות של ריבית מקומית גבוהה, מאידך גיסא, עשו את שלהן. ועתה, קברניטיו הפוליטיים של המשק חוככים ידיהם בהנאה: הושגה ירידת מדרגה בשיעור האינפלציה. המשך בעמוד 2 מעתה יוכל כל פועל לקנות בית בחו"ל. (איור: עמוס בידרמן) את הלקוחות ממתן שירהות פרונטלי בסניפים. עמ' 10 . מדריך לגלקסייה האינטרנטית. לתועים בנבכי האינטרנט. עמ' 11 6 ניהול סיכונים. עוד לפני דרישות בנק ישראל, הקונספט האירופי בורו מערכת: פתחיה בר-שביט, תמי גיא, יעקב הלוי, ניבה לניר, שלמה רוטמן, גד שפרון, אילנה ארבל עיצוב והפקה: מישל אופטובסקי ושות' מו"ל: איגוד הבנקים בישראל רח' לבונטין 12, תל אביב 65112 ת.ד. 2258, תל אביב טל. 05-5609019 9 05-5660317 בנקאות ןו משחשבים ריט 3 נאורה שם-שאול בשנתיים האחרונות חלה עלייה משמעותית בשימוש באינטרנט לפעולות עסקיות ומגמה זאת הולכת ומתפשטת במהירות. עליפי נתונים שפרסמה חברת המחקר העסקי "פורסטר ריסרץ", הערך של כלל המוצרים פתרון בליות הבטיחות באינטרנט מביא% לעלייה והשירותים מהירה בשימוש העסקי שעלושות שנסחרו בין עס קים בו חברות מסחריות. על-פי ההערכות, היקף העסקאות באינטרנט יגיע לסכום של ך32 מיליארד דולר בשנת 2002. בחודש שעבר הודיעה גם ויזה "כ,א,ל" הישראלית שהיא עומדת להצטרף לחברות הפוללות באמצעות האינטרנט באינטרנט וברשת הווכו ולי ול עולמית השנה היה בסכום של 8 מיליארד דולר. עליפי הערכת החברה, היקף העסקות שייעשו באינטרנט יגיע ל-327 מיליארד דולר ב-2002 בארה'יב בלבד. החיזוי הזה מתבסס על ההנחה שיותר ויותר חברות יעברו לסחור באינטרנט עקב פיתוח אמצעי מיגון חדשים שמאפשרים למנוע הונאות וזיופים באינטרנט - מה שהיווה עד כה את המחסום העיקרי להתפתחות המסחר בו. התפתחות המסחר האלקטרוני באמצעות האינטרנט תחייב את החברות לשינויים מרחיקי לכת בצורת עבודתן והסתגלות 6 ו בנקאות לשיטות מסחר חדשות ומתוחכמות. לדברי אחד המומחים בתחום, השינוי העיקרי שיידרש מן החברות הוא ביחסיהן עם הלקוחות. לדברי אותו מומחה, שיעור ההשקעה בטיפוח קשרים עם הלקוחות ביחס לשיעור ההשקעה במערכות ניהול משרד ישתנה לחלוטין. כך, למשל, בחברה שהוא מנהל צופים כי ההשקעות הקשורות בטיפוח הקשרים עם הלקוחות יגדלו פי ארבעה עד שנת 2000, בעוד שההשקעות במערכות ניהול משרד, כגון מערכות פיננסיות, יירדו ביותר מחצי באותה תקופה. ויזה מצטרפת חברות האשראי בעולם, שהיססו עד כה לפעול במסגרת האינטרנט, נכנסות עכשיו במרץ לתחום. בארץ הכריזה ויזה בחודש שעבר על חתימת הסכם להתקנת מערכות בטיחות אלקטרוניות, שיאפשרו בעתיד ביצוע עסקאות באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי. לדברי צבי משי, מנכ"ל "ויזה כ.א.ל.", יישום תקני האבטחה ברשת עלידי "כ.א.ל.", "וא - מערכות מיחשוב ומדידה" (נציגת ?14 בישראל), "כספיטיי (נציגת שאסזואט/ בישראל), ו"מיקרוסופטיי בישראל - יאפשרו מסחר רב עולמי בטוח באינטרנט הן ללקוחות ישראלים והן לבתי עסק ישראליים המבקשים לשווק בארץ ובחו"ל. לדברי משי, השימוש באינטרנט לצרכי עסקים הוא יעיל וזול יותר מן השיטות הנהוגות עד היום. להערכתו, בעקבות יישום התקן בארץ על-ידי "כ.א.ל.", יגיע חיקף הרכישות המאובטחות באינטרנט בישראל ומישראל עד שנת 2000 ל-3 מיליארד שקל. חברת "כ.א.ל." תבדוק את השיטה החדש מאמצע השנה הנוכחית באמצעות יישומה על קבוצה נבחרת של לקוחות ובתי עסק. במסגרת זאת ייבחנו שיטות התשלומים הייחודיות לישראל, כמו "ויזה קרדיט" ו'ויזה איור: נעס נדב ושוא 0+, גם באינטרנט. הבדיקה תימשך כמה חודשים ולקראת תום השנה ייפתח האינטרנט למסחר מאובטח לכל בתי העסק, הספקים והלקוחות הישראלים המשתמשים בכרטיס "ויזה". מוותרים על העולם האמיתי עד כה המסחר באינטרנט הצטמצם בעיקר לספרים, תקליטים ותוכנות. ואולם, באחרונה הצטרפו למסחר ברשת מגזרים חדשים ומגוונים. כך, לדוגמה, ניכרת עלייה מרשימה בסחר במכוניות באמצעות הרשת. בעוד שבשנה שעברה שימשה הרשת בעיקר כמקור אינפורמציה על מכוניות משומשות המוצעות למכירה, השנה ישנה עלייה ניכרת ברכישת מכוניות חדשות ישירות מן החברות באמצעות האינטרנט. נתונים אלה התפרסמו בכנס בין לאומי של מפיצים וסוכנים של מכוניות, שם נידונה שאלת ההיערכות לצורת המסחר החדשה. בכנס פורסמו נתוני סקר שבו הביעו עשרה אחוזים מן הנשאלים נכונות לקנות מכונית באינטרנט ללא בדיקה נוספת, לעומת ארבעה אחוזים בשנה שעברה. כמחצית מן הנשאלים אמרו שיעדיפו לעשות את הקנייה באמצעות האינטרנט, אך רק לאחר נסיעת מבחן. הסקר גם פילח את הנשאלים על-פי גילם ומצא כי כ-25 אחוז מאלה שהצהירו כי הם מעוניינים לקנות באמצעות האינטרנט הם מעל לגיל 50, 38 אחוז - בגילאים 35 עד 49 377 אחוז - בגילאים 18-34. בשוק מכירות התוכנה המהפכה התחוללה כבר לפני כמה שנים וכיום מירב מוצרי התוכנה נמכרים באינטרנט. בחודש שעבר הודיע אחד מענקי רשתות מפיצי התוכנה בארה"ב, 186 4גטוופעמו, שהיא בעלת 0 סניפים ברחבי אמריקה הצפונית, כי היא סוגרת את כל הסניפים בעולם האמיתי ומוכרת את מוצריה רק בקניון הווירטואלי שהשיקה בדצמבר שנה שעברה.